روزنامه راه مردم شماره 4237 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4237

روزنامه راه مردم شماره 4237

روزنامه راه مردم شماره 4237

‫نظامپولی‪،‬مانعبزرگ‬ ‫رشداقتصادیکشور‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشــناس مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‪ :‬مدیریت‬ ‫اجرایی در کشور باید در چارچوب اسناد باالدستی ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫با توجه به اینکه نرخ ســود در بازار بین بانکی پس از گذشــت ‪ ۹‬ماه به زیر ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫رسیده است‪ ،‬یک تحلیلگر اقتصادی دلیل‪...‬‬ ‫‪ICU‬ها پُر شد‪ /‬با «‪ »۶۰۷۰‬تخت خالی پیدا کنید‬ ‫موجب حذف این محصوالت اساسی از سبد خرید خانواده ها می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایشغیرمنطقیموادشوینده‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید مواد شوینده در ماه های پایانی سال‬ ‫گذشته گران شد از سوی دیگر در ابتدای امسال‪...‬‬ ‫کاهشبهرهبینبانکی‬ ‫تهدید یا فرصت؟‬ ‫‪5‬‬ ‫دلتا؛ ویروس غالب در تهران‬ ‫معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با اشاره به افزایش بستری های ناشی‬ ‫از کرونا در تهران‪ ،‬گفت‪ :‬ویروس در گردش‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬تیر ‪1400‬‬ ‫سال هجدهم ‪ /‬شماره ‪4237‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫دستگـاه هایدولـتی وروددستگاه هاینظارتیبهتخلفدولت‬ ‫توضیحات عجیب گمرک درباره واردات بدون مجوز موز‬ ‫یکدیگررامتهمکردند‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس گفت‪ :‬اقدام دولت در تعیین نرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای واردات کلیه کاالها بدون تفکیک قانونی تخلف بوده و مغایر با مصوبه قانونی بودجه سال جاری است و باید دستگ اه های نظارتی به‬ ‫صورت جدی به این موضوع ورود کنند‪.‬جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‪ ،‬در واکنش به اقدام دولت در تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کاالهای‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫چرا برق ایران‬ ‫به این روز افتاد؟‬ ‫گمرک ایران معتقد است‪ ،‬برخی واردکنندگان بی سروصدا مجوز واردات موز را از بانک مرکزی و وزارت صمت‬ ‫می گیرند ان هم بدون اینکه به شرط واردات موز در قبال صادرات سیب پایبندی داشته باشند‪ ،‬البته گمرک‬ ‫نیز درخصوص ترخیص بدون مجوز این کاال توضیح مشخصی نداشته است‪ .‬دو روز قبل در خبرگزاری تسنیم‪،‬‬ ‫برای نخستین بار به موضوع واردات بدون مجوز صدها کانتینر موز پرداخته شد‪ ،‬بر این اساس معاون گمرک‬ ‫ایران در نامه ای به عباس قبادی نوشته بود‪ :‬به تازگی برخی واردکنندگان نسبت به ثبت سفارش واردات موز‬ ‫از محل صادرات خود یا دیگران (بدون سابقه صادرات سیب) اقدام و پس از حمل محموله به مبادی ورودی‬ ‫و اخذ تمامی مجوز های الزم از واحد های تابعه ان وزارتخانه و نیز اخذ تاییدیه بانک مرکزی و دریافت کد ساتا‬ ‫از بانک عامل ذی ربط‪ ،‬نسبت به اظهار محموله های وارداتی خود در گمرکات اجرایی و پرداخت حقوق ورودی‬ ‫متعلقه بدون اعمال تسهیالت تخفیف حقوق ورودی مقرر در بند ‪ 5‬مندرجات ذیل یادداشت فصل ‪ 8‬جداول‬ ‫ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات اقدام می نمایند‪.‬ارونقی در ادامه به این نکته پرداخته است‪ :‬با عنایت‪...‬‬ ‫بالتکلیفی‪ ۱.۳‬میلیون تن کاالی اساسی روی اب‬ ‫عجایب ارزی در واردات!‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫مرغ دو نرخی شده است‬ ‫رییس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه متاســفانه مرغ در بازار دونرخی شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نرخ دولتی مرغ با قیمت ‪۲۴‬هزارو‪ ۹۰۰‬تومان ونرخ ازاد با قیمت حداکثر ‪ ۳۵‬هزارتومان در بازار‬ ‫عرضه می شــود‪.‬مهدی یوســف خانی در این باره اظهار کرد‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از مرغ ها از کانال دولتی‬ ‫تهیه و کشــتار می شــوند و با قیمت مصوب ‪۲۴‬هزارو‪ ۹۰۰‬تومان تا نهایت ‪ ۲۶‬هزارتومان به دست‬ ‫مصرف کنندگان می رسد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بخش دیگری از مرغ های موجود ‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫تا‬ ‫نوب‬ ‫اگهی فراخوان مزایده عمومی‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان همدان‬ ‫ول‬ ‫شماره ‪1400/02‬‬ ‫شرکت توزیع برق استان همدان درنظردارد انواع ضایعات سیم مسی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند‪ .‬لذا ازکلیه متقاضیان واجد‬ ‫شرایط شرکت در مزایده و بر اساس اسناد و شرایط ذیل دعوت بعمل می اید طی مدت ‪ 5‬روزازتاریخ انتشاراگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت(ستاد)به نشانی اینترنتی ‪ ، WWW.setadiran.ir‬نسبت به واریزمبلغ ‪ 400000‬ریال به حساب سپهرشماره ‪ 0205682793007‬نزد بانک صادرات‬ ‫شعبه مهدیه همدان بنام شرکت توزیع نیروی برق استان همدان و خرید اسناد مزایده اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح اقالم مزایده‬ ‫مبلغ ضمانت نامه‬ ‫(ریال)‬ ‫شماره مزایده‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫تحویل اسناد‬ ‫تاریخ بازگشائی‬ ‫پاکات الف و‬ ‫بوج‬ ‫توضیحات‬ ‫‪1‬‬ ‫انواع سیم مسی اسقاط‬ ‫‪2.877.500.000‬‬ ‫‪1400/02‬‬ ‫‪1400/05/12‬‬ ‫تا ساعت ‪12‬‬ ‫‪1400/05/13‬‬ ‫ساعت ‪10‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات در‬ ‫اسنادمزایده مندرج است‬ ‫توضیحات ‪:‬‬ ‫‪ -1‬سیم مسی منحصرا َ به شرکتهای تولید کننده سیم و کابل و مفتول مس واگذار میگردد‪ .‬فلذا مزایده گران موظف به ارائه مدارک قابل قبول جهت محقق‬ ‫شدن این شرایط میباشند و در صورت عدم ارائه مدارک قابل قبول واحراز شرایط مذکور ‪ ،‬از مزایده حذف میگردند ‪.‬‬ ‫‪ -2‬به پیشنهادات فاقد امضاء ‪ ،‬مشروط ‪ ،‬مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت فراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر‪ ،‬ضمانت نامه مخدوش ‪،‬کمترازمبلغ مقرر ‪ ،‬چک شخصی و شرکتی ونظایر ان ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬اسناد در سایت ذیل قابل دسترس می باشد ‪ ،‬لذا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن ‪ 081 -38274632‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫نشانی سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ‪ www.setadiran.ir‬در صورت عدم ثبت نام و عضویت مزایده گران در سامانه ستاد ‪ ،‬ضروری‬ ‫است مراحل ثبت نام وعضویت درسامانه مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضا الکترونیک از دفاتر منتخب اسناد رسمی اقدام گردد‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت عدم اخذگواهی امضا الکترونیک ‪ ،‬امکان ورود به سامانه ستاد و شرکت در مزایده فوق وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان‬ ‫نوب‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫(ریال)‬ ‫‪400/38‬‬ ‫احداث ساختمان اداری برق شهرستان سنقر (از محل اعتبارات داخلی)‬ ‫‪30,248,224,178‬‬ ‫‪1,558,000,000‬‬ ‫توضیحات ‪:‬‬ ‫• نوع تضمین شرکت درمناقصه(ضمانت نامه بانکی ‪ ،‬یا واریز وجه نقد و‪ ...‬به شرح مندرج در اسناد مناقصه)‬ ‫• مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت ‪ 11‬روز شنبه مورخ ‪ ، 1400/05/9‬سامانه ستاد و تحویل پاکت الف به دبیرخانه شرکت‬ ‫• زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت ‪ 12‬روز شنبه مورخ ‪ ، 1400/05/9‬اتاق کنفرانس شرکت از طریق سامانه ستاد‬ ‫• به پیشنهادهای فاقد سپرده ‪ ،‬سپرده مخدوش ‪ ،‬سپردههای کمتر از میزان مقرر ‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫• به پیشنهادهای فاقد امضاء ‪ ،‬مشروط ‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل میشود ‪ ،‬مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‬ ‫• سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫• جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن ‪ 083- 38255575‬تماس حاصل نمائید ‪.‬‬ ‫• تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/04/22:‬‬ ‫• تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/04/23:‬‬ ‫روابط شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫تا‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نماید‪ .‬لذا پیمانکاران‬ ‫واجد صالحیت و دارای رتبه ابنیه میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم این اگهی مورخ ‪ 1400/04/23‬در روزنامه راه مردم به مدت‬ ‫‪ 6‬روز کاری به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند ‪.‬الزم بذکر است برگزاری مناقصه های فوق از‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد ‪ ،‬لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‬ ‫ها از این طریق انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی‬ ‫جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند ‪.‬‬ ‫ول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫اتاق بازرگانی تهران در گزارشــی به وضعیت تولید‬ ‫و مصرف برق ایران در ســال های گذشته پرداخته و‬ ‫مقدمات رسیدن به محدودیت های فعلی را تشریح‬ ‫کرده است‪ .‬از ابتدای خرداد امسال و همزمان با اغاز‬ ‫فصل گرمــا‪ ،‬وزارت نیرو اعالم کــرد که با توجه به‬ ‫کمبود ظرفیت تولید برق در قیاس با میزان مصرف‬ ‫ناچار به اعمال برخی خاموشی ها خواهد بود‪ .‬اعمال‬ ‫خاموشی های جدید در هفته گذشته و در اوج گرما‬ ‫نیز به افزایش نارضایتی مردم منجر شد‪ ،‬هرچند این‬ ‫وزارتخانه در روزهای گذشــته اعالم کرده در تالش‬ ‫است خاموشی ها را به حداقل برساند‪.‬با وجود انکه‬ ‫در روزهای ابتدایی خاموشی ها‪ ،‬از رمزارزها به عنوان‬ ‫عامل اصلی یاد می شــد اما امارها مشخص کرد که‬ ‫این فن اوری جدید سهم محدودی از ظرفیت شبکه‬ ‫را به خود مشغول کرده و علت اصلی را باید در نبود‬ ‫سرمایه گذاری کافی و افزایش مصرف جست و جو‬ ‫کرد‪.‬گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران نیز نشــان‬ ‫می دهد که میزان افزایش تولید برق در ایران متناسب‬ ‫با روند افزایش مصرف نبوده اســت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۳‬تا ‪ ،۱۳۹۹‬جز یک سال‪ ،‬در سایر سال ها‬ ‫میزان تولید برق کشور رو به افزایش بوده و میانگین‬ ‫رشــد ساالنه چهار درصد را به ثبت رسانده است‪.‬در‬ ‫ســال ‪ ،۱۳۹۹‬میزان کل برق تولیدی‪ ۳۴۱ ،‬میلیارد‬ ‫کیلووات ساعت بوده‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫نظامپولی‪،‬مانعبزرگرشداقتصادیکشور‬ ‫کارشــناس مرکــز مطالعات راهبــردی مجمع‬ ‫تشــخیص مصلحت نظام گفت‪ :‬مدیریت اجرایی‬ ‫در کشــور باید در چارچوب اســناد باالدســتی‬ ‫کشــور و به گونه ای باشد که سیاست های کالن‬ ‫نظام با تغییر دولتها‪ ،‬دستخوش تغییر نشود‪.‬‬ ‫مهدی خوشــخوی‪ ،‬کارشــناس مرکز مطالعات‬ ‫راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید‬ ‫بــر لزوم کانالیزه شــدن مدیریت کشــور گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه ما در کشــور طنزهای تلخی داریم‪.‬‬ ‫اسناد باالدســتی هم یکی از همان طنزهای تلخ‬ ‫است‪ .‬زیرا ما یک ســری اسناد کلی و باالدستی‬ ‫تنظیــم و تصویــب می کنیــم و بــرای ان نهاد‬ ‫باالدســتی معین می کنیم‪ ،‬اما این اسناد تقریباً‬ ‫هیــچ گونه اثر و بازتاب ملموســی در مقررات و‬ ‫قوانین و حوزه اجرایی کشور ندارند و تقریباً بود‬ ‫و نبود ان ها یکسان است‪.‬‬ ‫در حــال حاضر خود دولت ها سیاســت گذاری‪،‬‬ ‫قانون گــذاری و اجرا می کننــد‪ .‬در صورتی که‬ ‫دولت باید در چارچوب سیاســتهای کالن نظام‪،‬‬ ‫مجری باشد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دلیلش این اســت که عموماً درک‬ ‫درستی از سیاســت گذاری و سیاست های کلی‬ ‫نداریم و نتوانستیم نسبت بین ان ‪ ،‬قانون گذاری‬ ‫و اجرا را به درســتی تعریف و مرزگذاری کنیم‪.‬‬ ‫در حــال حاضر خود دولت ها سیاســت گذاری‪،‬‬ ‫قانون گــذاری و اجرا می کننــد‪ .‬در صورتی که‬ ‫دولت باید در چارچوب سیاســتهای کالن نظام‪،‬‬ ‫مجری باشــد‪ .‬دولت نهم و دهم در یک ســری‬ ‫حوزه ها یک رویکردی داشت‪ .‬دولت یازدهم امد‬ ‫و مســیر را ‪ ۱۸۰‬درجه عوض کــرد‪ .‬در صورتی‬ ‫که نباید این قابلیت برای دولت ها وجود داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬در واقع بهتر اســت که مدیریت کشــور‬ ‫کانالیزه باشد‪.‬‬ ‫این کارشــناس اقتصادی افزود‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫ترامپ نــرخ بهره را نمی توانســت به سیســتم‬ ‫بانکــی تحمیل کند‪ .‬ولی در کشــور ما این گونه‬ ‫نیســت و دولت می تواند بر اســاس تشــخیص‬ ‫خودش سیاســت گذاری‪ ،‬اجــرا و تصمیم گیری‬ ‫کند معنایش این اســت که اسناد باالدستی در‬ ‫کانالیزه کردن دولت ها در کشور ما نقش نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬نکته مهم در بررســی‬ ‫شــاخص های اقتصادی این است که مث ً‬ ‫ال دولت‬ ‫هفتم و هشــتم به عنــوان دولتی که در مجموع‬ ‫بهترین شــاخصه های اقتصادی را رقم زده است‬ ‫شناخته می شود‪ .‬این امر از دو عامل مهم نشات‬ ‫گرفته اســت‪ .‬اولین عامل که نســبتاً فرعی هم‬ ‫شــناخته می شــود اینکه حضور یکســری افراد‬ ‫معدود و با اقدامات مشــخص توانستند در یک‬ ‫بســتر مطلوب خروجی های خوب و ملموســی‬ ‫را رقــم بزنند‪ .‬برای نمونه شــهرهایی که اطراف‬ ‫تهران شــکل گرفت مربوطه به ان زمان بود که‬ ‫پروژه های عمرانی را شــارژ کــرد‪ .‬اما دومین و‬ ‫مهمترین عامل که بعضاً دیده نمی شود این است‬ ‫در برهه ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۴‬برهه ای بود که هر شــخصی‬ ‫و بــا هر تیمــی که کار را در دســت می گرفت‪،‬‬ ‫تقریباً نمی توانســت عملکرد دولت اقای هاشمی‬ ‫را ارائه دهد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ترامپ نرخ بهره را نمی توانســت‬ ‫به سیســتم بانکی تحمیل کند‪ .‬ولی در کشــور‬ ‫ما این گونه نیســت و دولت می تواند بر اســاس‬ ‫تشــخیص خــودش سیاســت گــذاری‪ ،‬اجرا و‬ ‫تصمیم گیری کند معنایش این اســت که اسناد‬ ‫باالدستی در کانالیزه کردن دولت ها در کشور ما‬ ‫نقش نداشته است‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬چون اوالً ما تــا قبل از حضور و‬ ‫ظهور پدیــده ای مانند بانک هــای خصوصی در‬ ‫کشــور‪ ،‬به مراتب اقتصاد ساده تری بود را شاهد‬ ‫بودیم‪ .‬نقطه عطف اقتصاد کشــور ما‪ ،‬چه از نظر‬ ‫خوب و چه بد‪ ،‬ظهور بانکداری خصوصی اســت‪.‬‬ ‫دولت اقای خاتمی دقیقاً تا قبل از همین پدیده‬ ‫و طبیعتاً در یک شــرایط بسیطی بود‪ .‬بانکداری‬ ‫خصوصی شرایط اقتصاد ما را بسیار سخت کرد‪.‬‬ ‫ثانیاً ما از یک شــوک بزرگ عبــور کرده بودیم‪.‬‬ ‫در ان دوره با شــوک های ارزی و تورمی مواجه‬ ‫می شــدیم اما این شــوک ها با فواصــل زمانی‬ ‫طوالنی رخ می داد و تا مدت ها پس از ان شرایط‬ ‫باثباتی داشتیم‪ .‬دســت بر قضا شروع این دولت‬ ‫بعد از این شوک بود‪.‬‬ ‫خوشــخوی افــزود‪ :‬بنابراین ان بــازه‪ ،‬یک بازه‬ ‫خاص و ویژه بود‪ .‬البته گفتنی اســت یک اقدام‬ ‫مفیــدی که صورت گرفت ایــن بود که از همان‬ ‫اوایل دولت نرخ ارز به نرخ واقعی خودش نزدیک‬ ‫بود و این امر موجب شــد تا چندین سال شوک‬ ‫ارز نداشــتیم‪ .‬ولــی اجماال در ان دوران بســتر‬ ‫مناسبی فراهم بود‪.‬‬ ‫خوشــخوی در پاســخ به علل کاهش نرخ رشد‬ ‫اقتصــادی در دهه ‪ ۹۰‬گفت‪ :‬در اینجا یک عامل‬ ‫مطرح نیســت‪ .‬تحلیل علل افت رشــد اقتصادی‬ ‫کشــور‪ ،‬تحلیل علل مشــکالت اقتصــاد ایران‬ ‫دانست‪ .‬بنده در این موضوع دو بخش و حیطه را‬ ‫مهــم می بینم‪ .‬یک زاویه مربوط به مباحث پولی‬ ‫کشور است‪ .‬بدین معنا که ما یک بخش پولی در‬ ‫اقتصاد کشور داریم که ان از نابسامانی عمیق و‬ ‫قدیمــی رنج می برد‪ .‬بخش دوم هم بخش واقعی‬ ‫اقتصاد کشــور تحت عنوان تولیــد و حمایت از‬ ‫کســب و کارها مطرح اســت که در این بخش‬ ‫بحــث رفع انحصار و مجوزدهــی وجود دارد‪ .‬در‬ ‫واقع ســازوکارهای تولیدی را در اقتصاد کشور‬ ‫سروسامان می دهد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــخصاً اگر بخواهیــم یک عامل‬ ‫مســلم در مشــکالت اقتصادی را معرفی کنیم‪،‬‬ ‫نابســامانی های بخش پولی است‪ .‬نابسامانی های‬ ‫بخش واقعی اقتصاد باالخره یک اثر حاشیه ای و‬ ‫محدود بــا دوام را می تواند از خودش بروز دهد‪.‬‬ ‫برای نمونه ما ‪ ۵۰‬ســال بی ثباتی و غلبه رکود را‬ ‫داشته ایم که بخش واقعی از اساس نمی تواند بی‬ ‫ثباتی پایدار رقم بزند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهای‬ ‫برون رفت از شــرایط فعلی گفــت‪ :‬برای اینکه‬ ‫بتوانیــم از ایــن وضعیت خارج شــویم اجماال‬ ‫باید بگوییم که فعــ ً‬ ‫ا مهمترین مانع برای اینکه‬ ‫بتوانیم مانع زدایی کنیم و رشد اقتصادی کشور‬ ‫را اصالح کنیم یک انگاره ســمی را مطرح است‬ ‫که به جان اقتصاد کشور افتاده و باید ان اصالح‬ ‫شــود‪ .‬ان انگاره این است که اساساً ریشه اصلی‬ ‫مسائل کشور اساســاً خارج از اقتصاد کشور رقم‬ ‫خــورده و طبیعتاً برای حل ان هم باید به خارج‬ ‫از اقتصاد کشــور رجوع کرد‪ .‬ایــن انگار ِه مهلک‬ ‫دهه اخیر کشــور اســت که با ظهور یک دولت‬ ‫تکنوکرات و خالی از محتــوا این انگاره نهادینه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬من از همــه بزرگوارانی که قائل‬ ‫به این هســتند که برای حل مشــکالت اقتصاد‬ ‫کشور و برون رفت از شرایط فعلی باید فکری به‬ ‫حال روابط با کشــورهای دیگر مانند ابرقدرت ها‬ ‫کرد یک سوال می پرسم‪ .‬سوال من این است که‬ ‫ما ‪ ۸‬ســال در تالش هســتیم و در واقع عمر دو‬ ‫دولت جمهوری اســامی به این گذاشته شد که‬ ‫مذاکــرات صورت بگیرد و همــه چیز متوقف بر‬ ‫این شــد که ما از یــک ازادی تعامل اقتصادی‬ ‫بهره ببریم تا اقتصاد کشور از این وضعیت خارج‬ ‫شود‪ .‬سوال این است که دولت امریکا یک سری‬ ‫تحریم ها را اعمال کرد‪ .‬اوالً اینکه تحریم چگونه‬ ‫می تواند تورم پایدار و فزاینده رقم بزند‪ .‬یعنی در‬ ‫چند سال اخیر هم زمانی اتفاق افتاده بین تحریم‬ ‫و تورم ها‪ .‬تحریم بعد از ‪ ۶‬ســال چگونه می تواند‬ ‫تورم های فزاینده و مزمن رقم بزند؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقتصاد ایران با یک شــوک تحریم‬ ‫مواجه بوده اســت؛ این شوک یک بار است اما در‬ ‫ایران چند ســال پیاپی اســت که تورم فزاینده‬ ‫داریم‪ .‬ســوال دوم اینکه ما از سال ‪ ۹۲‬تا کنون‬ ‫که دولت متکی به مذاکره بر روی کار امد بحث‬ ‫تحریــم کم و بیــش ازاردهنده بوده اســت‪ .‬ایا‬ ‫نقدینگی ما که از سال ‪ ۹۲‬تا حال حاضر ‪ ۷‬برابر‬ ‫شده را هم امریکا به ما تحمیل کرده است؟ اگر‬ ‫غیر این است چرا برنامه ای نداشتیم؟‬ صفحه 1 ‫‪4156‬‬ ‫‪4237‬‬ ‫شماره‬ ‫هجدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫‪ 2216‬تیر‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫دوسه‬ ‫خبر‬ ‫مرغ دو نرخی شده است‬ ‫رییس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه متاسفانه مرغ در بازار دونرخی شده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ دولتی مرغ با قیمت ‪۲۴‬هزارو‪ ۹۰۰‬تومــان ونرخ ازاد با قیمت حداکثر ‪۳۵‬‬ ‫هزارتومان در بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫مهدی یوســف خانی در این باره اظهار کرد‪ ،‬گفت‪ :‬بخشــی از مرغ ها از کانال دولتی تهیه و‬ ‫کشــتار می شــوند و با قیمت مصوب ‪۲۴‬هزارو‪ ۹۰۰‬تومان تا نهایت ‪ ۲۶‬هزارتومان به دست‬ ‫مصرف کنندگان می رســد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بخش دیگری از مرغ های موجود در بازار از شبکه‬ ‫های ازاد تهیه و کشتار می شوند که قیمت انها حدود ‪ ۳۵‬هزارتومان است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی اضافه کرد‪:‬فروش مرغ بیش از ‪ ۳۵‬هزارتومان هم‬ ‫نرخ کاذب و گرانفروشی است‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگری از صحبــت هایش به قیمت تخم مرغ نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬قیمت‬ ‫هرکیلو تخم مرغ در بازار ‪ ۲۰‬هزارتومان و هرشانه دوکیلویی ‪ ۴۰‬هزارتومان است‪.‬‬ ‫ورود دستگاه های نظارتی به تخلف دولت‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس گفت‪ :‬اقدام دولت در تعیین نرخ ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی برای واردات کلیه کاالها بدون تفکیک قانونی تخلف بــوده و مغایر با مصوبه قانونی‬ ‫بودجه سال جاری است و باید دستگ اه های نظارتی به صورت جدی به این موضوع ورود کنند‪.‬‬ ‫جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‪ ،‬در واکنش به اقدام دولت در‬ ‫تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کاالهای وارداتی بدون هرگونه تفکیک با نرخ ارز ‪4200‬‬ ‫تومانی گفت‪ :‬این اقدام دولت تخلف بوده و مغایر مصوبه قانونی بودجه سال جاری است و باید‬ ‫دستگ اه های نظارتی به صورت جدی به این موضوع ورود کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مجلس در بودجه ســال ‪ 1400‬کل کشــور نرخ ارز محاســباتی ارزش گمرکی‬ ‫کاالهای وارداتی را تنها برای کاالهای اساسی‪ ،‬دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ‪ 4200‬تومان‬ ‫تعیین کرد و برای مابقی کاالها نرخ ارز را براســاس نرخ اعالم شــده‪ ،‬بانک مرکزی (ای تی‬ ‫اس) قرار داد‪.‬‬ ‫قادری تاکید کرد‪ :‬دولت اما در اقدامی غیرقانونی نرخ ارز محاسباتی برای واردات کلیه کاالها‬ ‫را ارز یارانه ای قرار داده اســت‪ .‬متاســفانه دولت در روزهای پایانی عمر خود به فکر افتاده و‬ ‫نمی خواهد‪ ،‬کارنامه بسیار بدی به جا بگذارد اما با این اقدامات غیرقانونی این کارنامه را بدتر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد‪ :‬دولت در اجرای برخی قوانین مقاومت می کند اما‬ ‫بهتر است‪ ،‬در این روزهای پایانی به مر قانون احترام گذاشته و اقدام کند‪.‬‬ ‫افزایشغیرمنطقیموادشوینده‬ ‫موجب حذف این محصوالت اساسی از سبد خرید خانواده ها می شود‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید مواد شوینده در ماه های پایانی سال گذشته‬ ‫گران شــد از ســوی دیگر در ابتدای امسال رئیس جمهور مطرح کرد که بیش از این افزایش‬ ‫قیمتی نخواهیم داشت اما شاهد بودیم که قیمت مواد شوینده ‪ ۲۵‬درصد افزایش یافت‪ ،‬حتی‬ ‫تولیدکنندگان به این درصد نیز اکتفا نکرده و در حال حاضر بهای برخی از شــوینده ها بیش‬ ‫از این عدد رشد داشته است‪.‬‬ ‫حجت اله فیروزی رباره گران شــدن مواد شــوینده‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که با شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫شــوینده ها به یکی از کاالهای اساسی موردنیاز مردم تبدیل و میزان مصرف انها به مراتب از‬ ‫گذشــته بیشتر شد‪ ،‬باید شرایطی فراهم شــود که نه تنها مردم برای خرید این محصوالت با‬ ‫مشکل روبه رو نشــوند بلکه زمینه تامین این محصوالت نیز برای خانوار تسهیل شود چرا که‬ ‫در ارتقای سالمت خانوار موثر است‪.‬‬ ‫نماینده مردم فســا در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه افزایش غیرمنطقی مواد شوینده‬ ‫موجب حذف این محصوالت اساســی از ســبد خرید برخی خانواده ها می شود‪ ،‬افزود‪ :‬قیمت‬ ‫حامل های انرژی در سال جاری تغییر چندانی نداشت و نرخ ارز نیز با ثبات نسبی روبه رو بود‬ ‫بنابراین گرانی مواد شوینده منطقی به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مواد شوینده در ماه های پایانی سال گذشته گران شد از سوی دیگر در ابتدای‬ ‫امســال رئیس جمهور مطرح کرد که بیش از این افزایش قیمتی نخواهیم داشــت اما شاهد‬ ‫بودیم که قیمت مواد شوینده ‪ 25‬درصد افزایش یافت‪ ،‬حتی تولیدکنندگان به این درصد نیز‬ ‫اکتفا نکرده و در حال حاضر بهای برخی از شوینده ها انها بیش از این عدد رشد داشته است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم با انتقاد از عدم نظارت بر بازار کاالهای اساسی‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫فروش تولیدکنندگان با توجه به افزایش اســتفاده از مواد شوینده در زمان کرونا‪ ،‬رونق گرفته‬ ‫بنابراین عواید بیشتری نصیب تولیدکنندگان می شود؛ به منظور حمایت از مردم نه تنها مواد‬ ‫شوینده نباید افزایش قیمتی داشته باشد بلکه باید با ثبات نیز روبه رو باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد‪ :‬سازمان حمایت از مصرف کنندگان با‬ ‫نظارت و کنترل های بیشــتری از افزایش قیمت ها جلوگیری کند تا مردم از اســتفاده از این‬ ‫اقالم محروم نشوند‪.‬‬ ‫خیز کارخانجات برای افزایش قیمت محصوالت سلولزی‪ /‬دستمال کاغذی‪ 20‬درصد گران شد‬ ‫مشــاهدات بازار نشان از ان دارد که قیمت محصوالت شــوینده از خردادماه امسال‬ ‫با رشــد مداوم قیمت ها روبه رو اســت و هنوز هم این موضوع متوقف نشــده اســت‬ ‫به نوعــی که طی روزهای اخیر قیمت دســتمال کاغذی حدود ‪۲۰‬درصد گران شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــا گذشــت یک مــاه و نیم از صــدور مجوز افزایــش ‪ 10‬تا ‪ 25‬درصــدی قیمت‬ ‫انواع شــوینده بــرای کارخانجات همچنان رونــد افزایش قیمت محصوالت توســط‬ ‫تولیدکننــدگان ادامه دارد‪ ،‬چراکه برخی از کارخانجات به مجوز افزایش ‪25‬درصدی‬ ‫قیمت هــا اکتفا نکرده و محصــوالت خود را بیش از ‪ 27‬درصد گران کرد ه اند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬یکی از شــرکتهای تولیدکننده شــوینده‪ ،‬پودر ماشــین لباسشــویی‬ ‫‪480‬گرمــی را که قبــ ً‬ ‫ا ‪ 12500‬تومــان بود بــا قیمت ‪ 15800‬تومــان به فروش‬ ‫می رســاند کــه این رقم نشــان از افزایش ‪27‬درصــدی قیمت این محصول توســط‬ ‫تولیدکننده دارد‪.‬‬ ‫البته در ســایر کاالهــا نیز تولیدکنند ه ها خواســتار افزایش بیشــتر قیمتها هســتند‬ ‫به نوعی که هاشــم علی حســنی به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن صنایع ســلولزی‬ ‫بهداشــتی ایران‪ ،‬اعالم کرده اســت‪ :‬به دلیل افزایش حقوق و دستمزد مجوز افزایش‬ ‫‪15‬درصدی قیمت محصوالت ســلولزی صادر شــده که در شرف اجرایی شدن است‪،‬‬ ‫از طــرف دیگر خمیــر کاغذ یــک کاالی کام ً‬ ‫ال وارداتی اســت کــه ‪ 70‬درصد این‬ ‫محصول نیز در دســت امریکاســت که زیرســاخت های تولید ان را دارد و بقیه در‬ ‫اروپا‪ ،‬اندونزی و کشــورهای دیگر تولید می شود‪.‬‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬افزایش نرخ ارز تاثیر مســتقیم بر قیمت محصوالت ســلولزی دارد‪ ،‬از‬ ‫طرف دیگر بعد از شــیوع ویروس کرونا برای مدتی خمیر کاغذ کمیاب شــده اســت‬ ‫که در نتیجه ان فیلم هایی از نایاب شــدن محصوالت سلولزی در کشورهای خارجی‬ ‫منتشــر شــد‪ ،‬در پی این مشــکالت خمیر کاغذ به دســت تولیدکنندگان ایرانی هم‬ ‫گران رسید‪.‬‬ ‫حســنی تصریح کرد‪ :‬تنها کاالیی که یک بار گران شــد محصوالت ســلولزی اســت‪،‬‬ ‫همچنیــن کمترین افزایش قیمت مربوط به دســتمال کاغذی و محصوالت ســلولزی‬ ‫بوده است و ســایر کاالها بیش از ‪ 15‬درصد گران شد ه اند‪.‬‬ ‫گفته هــای ایــن مقــام مســئول در انجمــن صنایــع ســلولزی در حالــی مطــرح‬ ‫می شــود که مشــاهدات بازار نشــان از ان دارد کــه قیمت محصوالت شــوینده از‬ ‫خردادماه امســال با رشــد مــداوم قیمت ها روبه رو اســت و هنوز هــم این موضوع‬ ‫متوقــف نشــده اســت به نوعی که طــی روزهــای اخیر قیمــت دســتمال کاغذی‬ ‫حدود ‪ 20‬درصد گران شده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫بالتکلیفی‪ ۱.۳‬میلیون تن کاالی اساسی روی اب‬ ‫عجایب ارزی در واردات!‬ ‫با وجود تمامی مصوبات و دســتورالعمل‬ ‫ها برای تسریع ترخیص کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫همچنــان روند رو به رشــد دپوی کاال در‬ ‫گمرک و بنادر ادامه دارد؛ به طوری که در‬ ‫حال حاضر حداقل ‪ ۱.۳‬میلیون تن کاالی‬ ‫اساسی در شناورها روی اب مانده و حتی‬ ‫امکان تخلیه نــدارد؛ جریانی که عمدتا از‬ ‫عدم تامین ارز نشات می گیرد ان هم در‬ ‫شرایطی که اتفاقات عجیبی در چرخه ارز‬ ‫واردات در حال رخ دادن است‪.‬‬ ‫حداقل سه سالی می شود که حوزه تجارت‬ ‫‪ ،‬در فواصل کوتاه شاهد برگزاری جلسات و‬ ‫صدور مصوباتی جهت تسهیل ترخیص کاال‬ ‫است که اغلب به تایید و دستور مستقیم‬ ‫رئیس جمهور می رسد و گرچه در مواردی‬ ‫موجب تسهیل ترخیص کاالهای اساسی از‬ ‫گمرک و بنادر شده ولی همچنان اظهارات‬ ‫مســئوالن مربوطه به ویــژه در گمرک و‬ ‫همچنین امار رســمی بنادر نشان دهنده‬ ‫چالش های بسیاری است‪.‬‬ ‫اخرین گزارش از وضعیت کاالهای اساسی‬ ‫موجود در گمــرک و بنادر طی ماه جاری‬ ‫نشان داده بود که بیش از ‪ ۶.۸‬میلیون تن‬ ‫کاالی اساسی شــامل موجودی و یا انچه‬ ‫که در شــناورها به بنادر رسیده و در حال‬ ‫تخلیه و یا منتظر در لنگرگاه هستند‪ ،‬وجود‬ ‫دارد و این در شرایطی است که با مصوباتی‬ ‫که در همین فاصله صادر شده‪ ،‬میزان دپو‬ ‫کاالهای اساسی از حدود ‪ ۵.۲‬میلیون تن‬ ‫در اردیبهشــت ماه امســال تا کنون روند‬ ‫افزایشی طی کرده است‪.‬‬ ‫اما انچه کــه در رابطه با دالیل اصلی این‬ ‫افزایش دپو کاالهای اساســی وجود دارد‬ ‫در اهم ان تامین ارز قرار گرفته اســت و‬ ‫بارها این موضوع محل اختالف دســتگاه‬ ‫های ذیربط در امر تجارت از جمله گمرک‪،‬‬ ‫بانک مرکزی و وزارت صمت بوده است‪.‬‬ ‫طبق تازه ترین اعالم ارونقی ‪-‬معاون فنی‬ ‫گمرک ایران‪ -‬در حــال حاضر از مجموع‬ ‫کاالهایی که به بنادر رســیده حداقل ‪۱.۳‬‬ ‫میلیون تن ان در شــناورها باقی مانده و‬ ‫امــکان تخلیه هم حتی ندارد‪،‬دلیل به این‬ ‫برمی گردد که تامیــن ارز صورت نگرفته‬ ‫و اسناد خرید به دست خریدار نرسیده تا‬ ‫بتواند کاالی خود را تخلیه کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که مجموع این کاالهای‬ ‫اساسی تماما با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان باید تامین‬ ‫ارز شــود و بعد از ان با ورود ارز به حساب‬ ‫فروشنده‪ ،‬اسناد خرید به دست صاحب کاال‬ ‫برسد تا بتواند ان را به گمرک اظهار کند‪.‬‬ ‫اما از ســوی دیگر برخی واردکنندگان با‬ ‫اعتبار خود کاال را خریداری کرده و اسناد‬ ‫مالکیت هــم در اختیار دارنــد و کاال به‬ ‫بنادر رســیده و در شرایطی که می توانند‬ ‫بــه صورت درصدی کاال را ترخیص و بعدا‬ ‫تامین ارز از ســوی بانک انجام شــود این‬ ‫اعتماد را به سیستم دولتی ندارند که بیایند‬ ‫کاالی خــود را از گمرک ترخیص و با نرخ‬ ‫مصوب در بازار بفروشــند ولی در اینده با‬ ‫عدم تامین ارز از سوی دولت مواجه شوند‪.‬‬ ‫این موضــوع البته فقط خاص بخش های‬ ‫خصوصی نیست و ان طور که معاون فنی‬ ‫گمرک می گوید حتی شرکت های دولتی‬ ‫هم در ترخیص با این بی اعتمادی مواجه‬ ‫هســتند به خصوص در شرایط فعلی که‬ ‫دولت در استانه تغییر قرار داشته و برنامه‬ ‫پیش رو در این رابطه مشخص نیست‪.‬‬ ‫اما این بخــش از جریان تامین ارز را کنار‬ ‫بگذاریم موضوع دیگر به اتفاق عجیبی در‬ ‫زمینه تامیــن ارز واردات رخ می دهد‪ ،‬بر‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۹۷‬بود که با تغییر سیاســت‬ ‫های دولــت برای تامیــن ارز واردات‪ ،‬ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومــان تعیین شــد و در ادامه با‬ ‫محدود شــدن ارز ترجیحــی به چند قلم‬ ‫کاالی اساســی‪ ،‬ســامانه نیما راه اندازی‬ ‫تــا تمامی تامین ارز در این ســامانه بین‬ ‫واردکننــده و صادرکننده با نظارت بانک‬ ‫مرکزی صورت بگیرد‪.‬‬ ‫اعالم معاون فنــی گمرک از این حکایت‬ ‫دارد که در برخی موارد وقتی واردکننده‬ ‫کاالی خــود را خریــداری می کند اغلب‬ ‫نســبت بــه تامیــن ارز ان و پرداخت به‬ ‫فروشنده از کانال صرافی اقدام کرده و ارز‬ ‫را به حســاب ان جهت دریافت کاال واریز‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اما ماجرا اینجاســت که بانک مرکزی این‬ ‫تامیــن ارز را قبول نــدارد و واردکننده را‬ ‫مجبور مــی کند که در صــف نیما برای‬ ‫تخصیص و تامین ارز قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در این حالت در کنار زمانی که صرف تامین‬ ‫ارز در ســامانه نیما می شــود‪ ،‬مجددا ارز‬ ‫نیمایی به حساب فروشنده واریز می شود‪،‬‬ ‫به عبارتی دو بار ارز به حساب فروشنده می‬ ‫رود؛ یک بار از سوی واردکننده و بار دیگر‬ ‫از سوی بانک عامل‪.‬‬ ‫ایــن دوباره کاری در حالــی رخ می دهد‬ ‫کــه به گفتــه ارونقی‪ ،‬از ســویی موجب‬ ‫تضییــع حق یک نفر دیگــر که می تواند‬ ‫در ســامانه نیما تامین ارز کند می شــود‬ ‫و یا بــر تامین ارز اثر بگذارد و از ســویی‬ ‫دیگر روی خوشــی مقابل فروشــندگان‬ ‫خارجی نــدارد‪ .‬در این شــرایط خریدار‬ ‫مجبور است از ارزی که پیش تر به حساب‬ ‫فروشــنده واریز کرده بود برای خریدهای‬ ‫بعدی استفاده کند‪.‬‬ ‫در مجموع انچه کــه در چرخه واردات به‬ ‫ویژه در حوزه ارز در چند سال اخیر اتفاق‬ ‫افتاده بارها مورد نقد واردکنندگان و سایر‬ ‫تجار بوده است و حتی با وجود دستورات‬ ‫صریــح رئیس جمهور بــرای تامین ارز و‬ ‫ورود کاالی اساســی‪ ،‬اعالم گمرک از این‬ ‫حکایت دارد که همچنان یکی از معضالت‬ ‫پیــش رو ترخیص کاال‪ ،‬تامین ارز و صدور‬ ‫کــد رهگیــری بانک بــرای ترخیص ‪۹۰‬‬ ‫درصدی اســت که بانک مرکزی چندان با‬ ‫ان همراهی نمی کند‪.‬‬ ‫کاهشبهرهبینبانکی؛تهدیدیافرصت؟‬ ‫با توجه به اینکه نرخ ســود در بازار بین بانکی پس از گذشت ‪۹‬‬ ‫ماه به زیر ‪ ۱۸‬درصد رسیده است‪ ،‬یک تحلیلگر اقتصادی دلیل‬ ‫روند کاهشــی این نرخ بهره را در برداشــت دولت از تنخواه و‬ ‫منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه می داند و معتقد‬ ‫اســت که این امر برای اقتصاد تهدیدی در جهت افزایش پایه‬ ‫پولی و نقدینگی به شــمار می رود کــه بانک مرکزی باید مانع‬ ‫ان شود‪.‬‬ ‫نــرخ بهره بین بانکی به عنوان یکــی از انواع نرخ های بهره در‬ ‫بازار پول به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد‬ ‫که در واقع این نرخ‪ ،‬قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که ان ها‬ ‫در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعــم از روزانه یا هفتگی‪ ،‬دچار‬ ‫کسری ذخایر می شوند‪ ،‬از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از‬ ‫بانک مرکزی استقراض می کنند‪.‬‬ ‫ایــن نرخ بعد از ‪ ۹‬ماه در حال حاضر زیر ‪ ۱۸‬درصد قرار گرفته‬ ‫و به ســطح ‪ ۱۷.۹۵‬درصد رسیده است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫ســود بین بانکی در سال گذشــته روند متفاوتی را طی کرد؛‬ ‫در ابتدای سال و در ســه ماه اول‪ ،‬نرخ سود بین بانکی روندی‬ ‫کاهشــی داشــت به طوری که در خردادماه این نرخ به هشــت‬ ‫درصد نیز رسید‪.‬‬ ‫از این ماه تا ابان‪ ،‬ســود بین بانکی رونــد متفاوتی را در پیش‬ ‫گرفت و صعودی شد‪ .‬این روند صعودی تا به انجا پیش رفت که‬ ‫در ابان ماه‪ ،‬نرخ ســود در بازار بین بانکی از نرخ سقف کریدور‬ ‫نیز بیشتر شد و به بیش از ‪ ۲۲‬درصد رسید‪.‬‬ ‫از ابان ماه اما دوباره روند سود بین بانکی تغییر کرد و کاهشی‬ ‫شد‪ .‬از اذرماه سال گذشــته تا اوایل خردادماه سال جاری نرخ‬ ‫سود بین بانکی در محدوده ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۰‬درصد تثبیت شده بود تا‬ ‫انکه از اردیبهشت مجدد روند کاهشی شروع شد‪.‬‬ ‫در ایــن زمینه‪ ،‬کامران ندری ‪ -‬یک کارشــناس اقتصادی ‪ -‬در‬ ‫گفت وگو با ایســنا‪ ،‬به بررسی علل و تاثیر کاهش نرخ بهره بین‬ ‫بانکــی پرداخت و گفت‪ :‬دلیل اصلی کاهش نرخ ســود در بازار‬ ‫بین بانکی برداشــت دولت از تنخواه است‪ ،‬زیرا در پی این امر‬ ‫پایه پولی و ذخایر بانک مرکزی در بازار بین بانکی زیاد می شود‬ ‫که روند نرخ سود را در این بازار کاهشی می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه روند افزایشــی نرخ تورم در کشــور‪ ،‬دلیلی‬ ‫وجــود ندارد تا بانک مرکزی به این کاهش نرخ ســود در بازار‬ ‫بین بانکی اجــازه دهد زیرا‪ ،‬این روند کاهشــی در بلند مدت‬ ‫افزایش قیمت ها در تمام بازارها را به ارمغان می اورد که افزایش‬ ‫قیمت ها در بازارهای دارایی و سهام زودتر رخ می دهد و سپس‬ ‫در بازار کاال و خدمات نیز افزایش قیمت خواهیم داشت‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش یک تا دو درصدی‬ ‫نرخ بهــره بین بانکی تاثیر قابل توجهی ندارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اما در‬ ‫شــرایط تورمی فعلی باید جلوی این کاهش گرفته شــود‪ ،‬زیرا‬ ‫یک تهدید است که نشان دهنده افزایش پایه پولی و نقدینگی‬ ‫اســت‪.‬طبق گفته ندری‪ ،‬کاهش نرخ بهره بین بانکی در شرایط‬ ‫رکود طبیعی و مناســب بود اما در شــرایط فعلی حاکی از ان‬ ‫اســت که دولت برای جبران کسری بودجه خود به منابع بانک‬ ‫مرکزی دســت درازی می کند‪ .‬در ادامه وی بــا تاکید براینکه‬ ‫پایین امدن نرخ بهره بین بانکی سیاســت انبســاطی است که‬ ‫قیمت در همه بازارها را نه به صورت همزمان افزایش می دهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کاهش فعلی نرخ بهره در بــازار بین بانکی انچنان قابل‬ ‫مالحظه نیست که بر بازار سرمایه و تشدید قیمت ها در ان تاثیر‬ ‫بگذارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬در حالی کارشناسان معتقدند که عامل اصلی‬ ‫نرخ سود در بازار بین بانکی استقراض دولت از بانک مرکزی در‬ ‫قالب برداشت از تنخواه است که اخرین امارها از وضعیت پایه‬ ‫پولی به عنوان متغیری اصلی در تغییرات نقدینگی‪ ،‬بیانگر این‬ ‫اســت که پایه پولی در پایان اردیبهشت با شش درصد افزایش‬ ‫نســبت به فروردین‪ ،‬به حجم بالغ بر ‪ ۴۸۹‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رســیده که این رشد ماهانه در ‪ ۱۴‬ماه گذشته بی سابقه بوده و‬ ‫رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت حدود ‪۳۰.۶‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫چرا برق ایران به این روز افتاد؟‬ ‫اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به وضعیت‬ ‫تولیــد و مصرف بــرق ایران در ســال های‬ ‫گذشــته پرداختــه و مقدمات رســیدن به‬ ‫محدودیت های فعلی را تشریح کرده است‪.‬‬ ‫از ابتدای خرداد امســال و همزمان با اغاز‬ ‫فصل گرمــا‪ ،‬وزارت نیرو اعــام کرد که با‬ ‫توجه بــه کمبــود ظرفیت تولیــد برق در‬ ‫قیاس با میزان مصرف ناچار به اعمال برخی‬ ‫خاموشی ها خواهد بود‪ .‬اعمال خاموشی های‬ ‫جدید در هفته گذشته و در اوج گرما نیز به‬ ‫افزایش نارضایتی مردم منجر شــد‪ ،‬هرچند‬ ‫این وزارتخانــه در روزهای گذشــته اعالم‬ ‫کرده در تالش اســت خاموشــی هــا را به‬ ‫حداقل برساند‪.‬‬ ‫با وجود انکه در روزهای ابتدایی خاموشی ها‪،‬‬ ‫از رمزارزها به عنوان عامل اصلی یاد می شد‬ ‫اما امارها مشــخص کرد کــه این فن اوری‬ ‫جدید سهم محدودی از ظرفیت شبکه را به‬ ‫خود مشــغول کرده و علت اصلی را باید در‬ ‫نبود سرمایه گذاری کافی و افزایش مصرف‬ ‫جست و جو کرد‪.‬‬ ‫گــزارش جدید اتــاق بازرگانی تهــران نیز‬ ‫نشــان می دهد که میزان افزایش تولید برق‬ ‫در ایران متناســب با رونــد افزایش مصرف‬ ‫نبوده اســت‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬از سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫تا ‪ ،۱۳۹۹‬جز یک ســال‪ ،‬در ســایر سال ها‬ ‫میزان تولید برق کشور رو به افزایش بوده و‬ ‫میانگین رشد ساالنه چهار درصد را به ثبت‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۳۹۹‬میزان کل بــرق تولیدی‪،‬‬ ‫‪ ۳۴۱‬میلیــارد کیلــووات ســاعت بوده که‬ ‫نسبت به ســال قبل افزایش چهار درصدی‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫میزان فروش داخلــی برق نیز در این مدت‬ ‫افزایش یافته اســت‪ .‬در سال ‪۲۸۷ ،۱۳۹۹‬‬ ‫میلیارد کیلووات ســاعت برق فروش داخلی‬ ‫شده که نســبت به سال قبل رشدی حدودا‬ ‫‪۵.۷‬درصــدی را نشــان می دهــد‪ .‬میانگین‬ ‫فروش بــرق داخلی نیز در این پنج ســال‬ ‫رشــدی حدودا ‪ ۴.۸‬درصدی داشته که باز‬ ‫هم نسبت به رشد تولید‪ ،‬با سرعت بیشتری‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در پنج ســاله گذشته‪ ،‬نسبت فروش داخلی‬ ‫به تولید‪ ،‬همواره بــاالی ‪ ۸۰‬درصد بوده اما‬ ‫این عدد در ســال ‪ ١٣٩٩‬به باالترین سطح‬ ‫خــود یعنی ‪ ۸۴‬درصد رســیده که نشــان‬ ‫دهنده زنگ خطر عملکرد ســال قبل برای‬ ‫امســال بوده که بخشــی از خاموشی ها را‬ ‫تشــریح می کند‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫سال گذشته تحت تاثیر شیوع کرونا‪ ،‬اعمال‬ ‫برخی محدودیت ها می توانســت به کاهش‬ ‫مصرف برق منجر شــود که در عمل اینگونه‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫موضــوع دیگری که شــرایط به وجود امده‬ ‫در هفته های گذشــته را تشــریح می کند‪،‬‬ ‫محدودیت های دولت در ســال های گذشته‬ ‫بوده اســت‪ .‬براوردها نشــان می دهد که در‬ ‫پنج ســال اخیر ‪ ۶۰‬درصد از برق کشــور را‬ ‫سایر موسســات و تنها ‪ ۴۰‬درصد را وزارت‬ ‫نیرو تولید کرده اســت‪ .‬به این ترتیب بخش‬ ‫خصوصی یا سایر بخش های فعال در عرصه‬ ‫تولیــد برق‪ ،‬نســبت به وزارت نیرو بیشــتر‬ ‫شبکه را تامین کرده اند‪.‬‬ ‫این در حالی است که در سال‪ ، ١٣٩٩‬میزان‬ ‫تولید برق موسسات ‪ ۱۱‬درصد افزایش یافته‬ ‫و میزان تولید برق وزارت نیرو‪ ،‬چهار درصد‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬به این ترتیب این کاهش‬ ‫ظرفیت وزارتخانه خود عاملی برای نرسیدن‬ ‫به ســطح تولید الزم برای پاســخگو بودن‬ ‫نیازهای مردم بوده است‪.‬‬ ‫در این گــزارش همچنین بــه میزان تولید‬ ‫بــرق بر حســب نیــروگاه در هفت ســال‬ ‫گذشــته نیز اشاره شده است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫نیروگاه هایگازی و چرخه طبیعی اصلی ترین‬ ‫ســهم را در این میان داشته اند و پس از ان‬ ‫نیروگاه های بخاری و ابــی‪ ،‬دیزلی‪ ،‬بادی و‬ ‫اتمی قرار دارند‪ .‬انچه در امار ســال گذشته‬ ‫عجیب اســت‪ ،‬افزایــش ‪ ۵۵‬درصدی تولید‬ ‫بــرق در نیروگاه های ابــی‪ ،‬دیزلی‪ ،‬بادی و‬ ‫اتمی بوده که با این وجود نتوانسته ظرفیت‬ ‫الزم برای تامین نیازها را براورده کند‪.‬‬ ‫در حوزه تجارت برق نیز اتاق تهران اخرین‬ ‫بررســی ها را منتشر کرده که نشان می دهد‬ ‫در یک بازه هفت ســاله‪ ،‬همواره تراز تجاری‬ ‫ایــران در حوزه برق مثبت بوده اســت‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ، ١٣٩٩‬کل تجارت برق ایران‪۱۲.۵ ،‬‬ ‫میلیارد کیلووات ساعت بوده که ‪ ۹.۸‬میلیارد‬ ‫ان صــادرات و ‪ ۲.۷‬میلیارد ان واردات بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رونــد صادرات برق ایران در ســال ‪، ١٣٩٩‬‬ ‫حــدودا ‪ ۲۲‬درصد افزایش یافتــه و میزان‬ ‫واردات نیز حدودا دو برابر شده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫ستاد اعالم کند چگونه قاچاق را کم کرده‬ ‫‪3‬‬ ‫اسیبجدیقطعبرقبهتولیدی هایپوشاک‬ ‫در حالی که ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اخیرا‬ ‫اعالم کرده که قاچاق پوشاک به یک سوم رسیده‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان پوشــاک معتقدند اقدامات ستاد و‬ ‫امارهــای موجود چنین چیزی را نشــان نمی دهد‬ ‫و امروز در نشســتی خبری از این ارگان خواستند‬ ‫اقداماتی که منجر به کاهش قاچاق شده و همچنین‬ ‫مدل اقتصادی خود برای محاسبه قاچاق پوشاک را‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫مجید افتخاری‪ ،‬نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫و فروشندگان پوشــاک امروز در نشست خبری‪ ،‬از‬ ‫تولید ‪ ۳۸۵‬هزار تن پوشــاک و مصرف حدود ‪۵۱۰‬‬ ‫هزار تن پوشــاک در سال خبر داد و گفت‪ :‬گردش‬ ‫مالی این صنعت با توجه به تغییرات نرخ ارز‪ ،‬ســبد‬ ‫کاالی مصرفــی و کاهش قدرت خرید مردم خانوار‬ ‫به دلیل تورم بین ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬میلیارد دالر براورد شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ســال های اخیر با ممنوعیت واردات‪،‬‬ ‫تولید پوشــاک در کشــور رونق گرفت‪ ،‬اما مشکل‬ ‫بزرگ امروز تولید این است که مزیت نسبی تولید‬ ‫پوشــاک در کشــور در حال از بین رفتن اســت و‬ ‫دلیل ان افزایش شــدید قیمت مواد اولیه و مشکل‬ ‫تامین قطعات‪ ،‬ماشــین االت و مواد اولیه به دلیل‬ ‫تحریم هاست‪ .‬موانعی که در زمینه مواد اولیه تولید‬ ‫داخل وجود دارد نیز شــرایطی ایجاد کرده که در‬ ‫مجموع قیمت تمام شــده پوشــاک بسیار باالتر از‬ ‫کشورهای رقیب مثل ترکیه است‪.‬‬ ‫افتخاری با بیان اینکه در حال حاضر قیمت پوشاک‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد در ترکیــه ارزان تر از ایران تمام‬ ‫می شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این شرایط دوباره قاچاق‬ ‫پارچه‪ ،‬مواد اولیه و همچنین کاالهای نهایی مقرون‬ ‫به صرفه و دارای مزیت شده است‪.‬‬ ‫مجیــد افتخــاری‪ ،‬عضــو هیئت مدیــره اتحادیه‬ ‫تولیدکننــدگان و فروشــندگان پوشــاک‪ ،‬نیز در‬ ‫این نشســت در پاسخ به سوال ایســنا درباره نظر‬ ‫تولیدکنندگان نســبت به واردات قانونی پوشــاک‬ ‫گفــت‪ :‬مــا از واردات ناراحت نیســتیم چرا که در‬ ‫برهه هایــی بــه افزایش تولید و کیفیــت برندهای‬ ‫داخلی نیز منجر می شــود اما این شــیوه واردات‬ ‫درســت نیســت‪ .‬ضمن اینکه در زمان مجاز بودن‬ ‫واردات نیــز ‪ ۹۸‬درصد واردات بــه صورت قاچاق‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به قطعی بــرق واحدهای تولیدی در‬ ‫هفته های گذشته گفت‪ :‬قطعی برق‪ ،‬راندمان تولید‬ ‫را پاییــن مــی اورد و امروز دولت حتــی حرفی از‬ ‫حمایت از تولید هم نمی زند‪ .‬به عنوان نمونه اگرچه‬ ‫تولید به دلیــل قطعی برق کاهش می یابد اما بیمه‬ ‫تامیــن اجتماعی حتی یــک روز هم به ما تخفیف‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫این مقام صنفی افزود‪ :‬در ماه گذشــته بسیاری از‬ ‫واحدهای صنعتی پنج تا شــش روز مشــکل برق‬ ‫داشتند‪ .‬از سال قبل می دانستیم که در موضوع برق‬ ‫به میزان ‪ ۱۵‬هزار مگاوات مشکل داریم ولی وقتی‬ ‫در مــورد ان فکری نکردیم بــه همین جا هم باید‬ ‫می رسیدیم‪ ،‬کدام کشــور پیشرو در حوزه پوشاک‬ ‫مشــکل برق دارد؟ اگر حتی برای خاموشی ها هم‬ ‫مدیریت صحیحی وجود داشــت امکان برنامه ریزی‬ ‫بود‪ .‬بســیاری از این مشــکالت با تعامل قابل حل‬ ‫است‪.‬‬ ‫افتخاری درباره اظهارات ســتاد مبــارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز در رابطــه بــا اینکه قاچاق پوشــاک از‬ ‫‪ ۱.۸‬میلیارد دالر به ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر رســیده نیز‬ ‫گفت‪ :‬شناســایی و ردگیری کاالها در سطح عرضه‬ ‫باید پیگیری شــود‪ ،‬امار دقیقی از تولید و مصرف‬ ‫پوشاک نداریم و وزارت صمت نیز بر اساس تُن امار‬ ‫استخراج می کند‪ .‬همچنین تاکنون نهادهای ذیربط‬ ‫در این مورد کار تخصصی انجام نداده و از داده های‬ ‫قدیمی اســتفاده می کنند‪ ،‬بنابراین در مورد قاچاق‬ ‫نمی توان عدد دقیقی را اعالم کرد‪.‬‬ ‫بــه گفته وی ســتاد مبارزه با قاچــاق و کاال و ارز‬ ‫توضیح دهد بر چه اســاس رقــم ‪ ۶۰۰‬میلیون را‬ ‫استخراج کرده و چه اقداماتی انجام داده که قاچاق‬ ‫کاهــش پیدا کرده اســت‪ .‬در شــرایطی که تعداد‬ ‫مناطــق ازاد افزایش یافته‪ ،‬واردات مســافری و ته‬ ‫لنجی به راه اســت و بــرای مقابله با فروش کاالی‬ ‫قاچاق در ســطح عرضه نیز اقدامی انجام نشــده‪،‬‬ ‫چگونــه قاچاق کاهش یافته اســت‪ .‬اگر شــکاف‬ ‫عرضه و تقاضا را مبنای محاسبه قاچاق قرار دهیم‪،‬‬ ‫باید امار دقیقی از عرضه و تقاضا وجود داشته باشد‬ ‫اما چنین اماری وجود ندارد حتی دیده می شود که‬ ‫برای اندازه گیری لباس بر مبنای تُن امار می دهند‬ ‫که این امر در حوزه پوشاک معمول نیست‪.‬‬ ‫او همچنین درباره روش استاندارد محاسبه قاچاق‬ ‫پوشــاک در دنیا گفت‪ :‬در روش استاندارد با استفاه‬ ‫از تغییرات تعداد اشــتغال در بخش پوشــاک و در‬ ‫نظر گرفتن هزینه ایجاد هر شــغل در این صنعت‪،‬‬ ‫مشخص می شــود که ایا قاچاق کاهش یافته یا نه‪.‬‬ ‫بنابراین ستاد باید پاســخ دهد که اگر قاچاق یک‬ ‫سوم شده است چرا اشتغال در این صنعت افزایش‬ ‫نیافته است‪ .‬این مسئله از وزارت کار قابل استعالم‬ ‫است‪ .‬ســتاد همچنان با اســتفاده از شکاف تولید‬ ‫و تقاضا قاچاق را محاســبه می کنــد که در بخش‬ ‫پوشــاک درست نیست‪.‬او با اشــاره به اینکه رئیس‬ ‫ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در نشست خبری‬ ‫خود برای اثبات قاچاق پوشــاک با رئیس اتحادیه‬ ‫پوشاک تهران تماس گرفته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مشخص‬ ‫نیست بر چه مبنای علمی و مدل اقتصادی قاچاق‬ ‫پوشــاک را از طریق یک اتحادیه صنفی یک شهر‬ ‫بررسی می کنند‪ .‬اقای مویدی (رئیس ستاد مبارزه‬ ‫بــا قاچاق) خود غیرعلمی صحبــت می کنند برای‬ ‫مثال می گویند ببینید پوشــاک های خیابان جردن‬ ‫چگونه اســت در حالی که خیابان جردن ‪ ۲۰‬سال‬ ‫پیش بورس پوشــاک بود و امــروز کل واحدهای‬ ‫فروش پوشــاک در این خیابان بــه قدر یک طبقه‬ ‫یک مال نیز نیســت‪ .‬اگر قاچاق یک سوم شده چرا‬ ‫ان را در اشــتغال نمی بینیم هر کسی که در مقابل‬ ‫این صحبت ها می ایستد‪ ،‬می گویند اینها کارشناس‬ ‫نیستند‪ .‬به نظر می رسد دولت به دنبال خوب نشان‬ ‫دادن عملکرد خود در پایان دولت است‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه اقای ربیعی میــزان قاچاق در‬ ‫پوشاک را در جلســه ای که با رهبر داشتند هشت‬ ‫میلیــارد دالر اعالم کردند اما شــخص دیگری از‬ ‫دولت این رقم را یک میلیارد دالر اعالم کرد یعنی‬ ‫اجماعی حتی روی این اعداد وجود ندارد علت این‬ ‫امر ان اســت که اماری ندارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخی‬ ‫به جای برداشتن موانع تولید‪ ،‬انها را پنهان کردند‪.‬‬ ‫واقعاً غیر از اینکه بــه چند مغازه اخطار دهیم چه‬ ‫کاری کرده ایم؟ براورد من این اســت که امســال‬ ‫نسبت به چهار سال اخیر با میزان قاچاق بیشتری‬ ‫نیز مواجه باشیم‪.‬‬ ‫افتخاری با اشــاره به مشــکل مــواد اولیه در این‬ ‫صنعت بیــان کرد‪ :‬وزارت صمــت محدودیت های‬ ‫غیرکارشناســانه ای برای مواد اولیه اعمال کرد که‬ ‫باعث شــد حتی مواد اولیه ایرانــی هم ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد گران شــوند‪ .‬از طرف دیگر با شیوع کرونا در‬ ‫ســطح جهانی کاالهایی که روی دست کشورهایی‬ ‫مانند چیــن و بنگالدش مانده بــود‪ ،‬اماده عرضه‬ ‫شدند‪ .‬بنابراین افزایش قیمت کاالی داخلی و ارزان‬ ‫شــدن کاالی خارجی قاچاق را بــه صرفه کرده و‬ ‫احتماال امسال قاچاق پوشاک بی سابقه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پنج ســال پیش رئیس جمهوری‬ ‫شهر پوشاک را کلنگ زنی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬شهر پوشاک‬ ‫منطقه ویژه مخصوص پوشاک بود که مسئولیت ان‬ ‫به شهرک های صنعتی سپرده شده بود اما تاکنون‬ ‫این پــروژه پیش نرفته اســت‪ .‬در کرونا نیز بخش‬ ‫خصوصی به تامین ماســک‪ ،‬لباس بیمارستان و ‪...‬‬ ‫پرداخــت ولی در مقابل جنس درجه دو و ســه از‬ ‫چین وارد کردند و همه این شبکه را از بین بردند‪.‬‬ ‫موانع تولید هر روز رو به افزایش است اگر حمایتی‬ ‫هم وجود داشــته‪ ،‬ناخواســته و به خاطر شــرایط‬ ‫حاصل از تحریم ها بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬بدافزار در حمله سایبری به سازمان های دولتی کشف شد‬ ‫با توجــه به حمالت ســایبری اخیر بــه برخی از‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۰‬فایل بدافزاری کشــف و‬ ‫نمونه بــرداری شــده و پیکربندی نادرســت‪ ،‬عدم‬ ‫به روزرســانی به موقع و عدم اعمال سیاســت های‬ ‫صحیح امنیتی از دالیل اصلی ضعف در شبکه های‬ ‫کشور اعالم شد‪.‬‬ ‫طی روزهای گذشته دو اختالل در حوزه بازرگانی‬ ‫شــرکت راه اهن و وزارت راه و شهرسازی رخ داد‪.‬‬ ‫شــرکت راه اهن اعالم کرد هیــچ اختالل یا حمله‬ ‫ســایبری به حوزه مســافری‪ ،‬باری یا ایستگاه های‬ ‫قطار بین شــهری صورت نگرفته اما اختالالتی در‬ ‫حــوزه بازرگانــی به وجود امده اســت‪ .‬پس از ان‬ ‫ســایت وزارت راه و شهرســازی از دسترس خارج‬ ‫شــد و این وزارتخانه اعالم کرد اختالل ســایبری‬ ‫در سیســتم های کامپیوتری کارکنان ســتاد این‬ ‫وزارتخانه ظاهر شد که در پی ان پورتال وزارتخانه‬ ‫و سایت های زیرپرتال ان از دسترس خارج شد‪.‬‬ ‫همچنیــن پس از ان‪ ،‬محمدجــواد اذری جهرمی‬ ‫وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ -‬هشــدار داد‪:‬‬‫مجددا ً هشــدار اردیبهشت ‪ ۱۳۹۷‬در مورد حمالت‬ ‫باج افزاری با سوءاســتفاده از درگاه مدیریتی ‪iLo‬‬ ‫ســرورهای ‪ HP‬را یــاداوری می کنیــم‪ .‬تحرکات‬ ‫جدیدی توســط مهاجمان ســایبری برای طراحی‬ ‫حمالت سایبری با اســتفاده از این نقیصه‪ ،‬رصد و‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا مرکــز ماهــر (مدیریــت امداد و‬ ‫هماهنگی رخدادهای رایانه ای) اعالم کرد بررســی‬ ‫ســه‫اســیب پذیری ‪out HP-Integerated‬‬ ‫‪ lights‬با شناســه های ‪،12542-2017-CVE‬‬ ‫‪ 7078-2018-CVE، 7105-2018-CVE‬در‬ ‫سطح کشــور نشــان می دهد‪ ،‬برخی از شبکه های‬ ‫کشــور در برابر این ضعف ها به درســتی محافظت‬ ‫نشــده اند‪ .‬پیکربندی نادرست‪ ،‬عدم به روزرسانی به‬ ‫موقع و عدم اعمال سیاست های صحیح امنیتی در‬ ‫هنگام استفاده از‪HP Integrated Lights-‬‬ ‫‪ Out‬از دالیل اصلی این ضعف در شبکه های کشور‬ ‫اســت‪ .‬جدول زیر مشخصات این سه اسیب پذیری‬ ‫را نمایش می دهد‪.‬‬ ‫بــه کاربــران توصیه می شــود اگر دسترســی به‬ ‫این ســرویس از طریق اینترنت ضروری نیســت‪،‬‬ ‫دسترســی به ان را محدود به شــبکه داخلی خود‬ ‫کنند‪ ،‬با به روزرسانی محصوالت خود مطمئن شوند‬ ‫که تحت تاثیر این ســه اسیب پذیری قرار ندارند‪ .‬با‬ ‫توجه به امکان نفوذ به این سرویس توسط گره های‬ ‫الوده شــده شــبکه داخلی‪ ،‬سیاســت های امنیتی‬ ‫ســخت گیرانه ای از جمله ‪vlan‬بنــدی مجزا برای‬ ‫دسترسی به این ســرویس از طریق شبکه داخلی‬ ‫اکیدا توصیه می شود‪ .‬همچنین با تنظیم تجهیزات‬ ‫امنیتی و رویدادنگاری حساســیت ویژه نســبت به‬ ‫تالش برای دسترسی به پورت های ‪ ILO‬یا ‪SSH‬‬ ‫سرورها در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫کنترل دسترسی به پیکربندی سرویس های سرور‬ ‫‪ HP‬و بازبینی دوره ای سطح دسترسی های سطح‬ ‫ادمین اکتیودایرکتوری و مرور الگهای دسترسی به‬ ‫‪ ILO‬ســرورها می تواند نقش بسزایی در تشخیص‬ ‫و جلوگیری از حمالت اخیر داشــته باشد‪ .‬با توجه‬ ‫به حمالت ســایبری اخیر به برخی از ســازمان ها‬ ‫و بررســی های صورت گرفتــه‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۰‬فایل‬ ‫بدافزاری برای پلت فرم های متفاوت ویندوز‪ESX ،‬‬ ‫و ســفت افزار کشــف و نمونه برداری شــده است‪.‬‬ ‫تمامی این بدافزارها از تاریخ ‪ ۱۹/۰۴/۱۴۰۰‬توسط‬ ‫پادویش تشــخیص داده شــده و از الودگی به انها‬ ‫جلوگیری می شــود‪.‬هیچ کدام از این فایل ها تا این‬ ‫لحظه توســط انتی ویروس های جهانی تشــخیص‬ ‫داده نمی شــوند‪ .‬با توجه به ســطح پیشرفته نفوذ‬ ‫و حمالت ســایبری انجام شده که با شناخت کامل‬ ‫از شــبکه قربانی صورت گرفته است‪ ،‬در خصوص‬ ‫امن سازی الزم اســت حتما سیاست های دفاع در‬ ‫عمق با اولویت باال رعایت شود‪.‬‬ ‫بــرای انجــام ایمن ســازی‪ ،‬الزم اســت تمامــی‬ ‫دسترســی های ســطح ادمین به اکتیودایرکتوری‬ ‫مــورد بازبینــی قــرار گرفتــه و تا جــای ممکن‬ ‫پسوردهای قبلی اکانت های ادمین به سرعت تغییر‬ ‫کند‪ .‬همچنین نسبت به قرارگیری اسکریپت الگین‬ ‫و اســتارتاپ حساس بوده و این موارد بررسی شود‪.‬‬ ‫تمامی دسترســی های ســطح روت به سرورهای‬ ‫‪ ,ESX, Xen‬انــواع ‪ Linux‬و انــواع وینــدوز‬ ‫سرورهای نصب شده روی سرورهای فیزیکی مورد‬ ‫بازبینی قرار گرفته و تا جای ممکن‪ ،‬رمز اکانت های‬ ‫روت‪ /‬ادمین بازنشــانی شــود‪ .‬الزم است سرویس‬ ‫‪ SSH‬را در ســرورهای ‪ ESX‬غیرفعــال کنید‪،‬‬ ‫دسترســی پورت های ‪ ILO‬در سرورهای ‪ HP‬از‬ ‫شبکه کامال قطع شود‪.‬‬ ‫همچنین توصیه می شــود دسترســی از راه دور به‬ ‫شبکه در ســاعات غیرکاری تا جای ممکن محدود‬ ‫شــود و از ‪( VPN‬مبتنــی بــر کلیــد خصوصی‬ ‫نرم افزاری یــا توکن) به جای اتصال مســتقیم به‬ ‫ســرورها استفاده شــود‪ ،‬ســامانه های ثبت وقایع‬ ‫شبکه مورد بازیینی قرار گرفته و تمامی رخدادهای‬ ‫امنیتی و پیکره بندی سیســتم ها را شــامل شود‪.‬‬ ‫نسبت به تالش برای دسترسی به پورت های ‪ILO‬‬ ‫یا ‪ SSH‬به سرورها و دسترسی های ریموت خارج‬ ‫سازمان حســاس بوده و موارد هشدار را با اولویت‬ ‫پیگیــری کنید‪ .‬تهیه پشــتیبان منظــم از داده ها‬ ‫بر روی رســانه های افالیــن و اطمینان از صحت‬ ‫پشتیبان ها هم از دیگر راه کارهای امنیتی است‪.‬‬ ‫تولید بالغ بر‪ ۹۰۰۰‬خودرو ناقص در بهار امسال‬ ‫بررســی های امار تولید و فروش محصوالت‬ ‫دو خودروســاز بزرگ کشــور در سه ماهه‬ ‫ابتدایی ســال جاری نشان می دهد که این‬ ‫دو شــرکت در مجموع بالغ بــر ‪ ۱۷۸‬هزار‬ ‫دســتگاه خودرو تولید کرد ه انــد که از این‬ ‫میزان‪ ۱۶۹ ،‬هزار و ‪ ۲۸۲‬دستگاه را تجاری‬ ‫و به فروش رســانده اند؛ براین اســاس بالغ‬ ‫بر ‪ ۹۰۰۰‬دســتگاه مابه التفاوت خودروهای‬ ‫تولیدی و فروخته شــده اســت که احتماال‬ ‫خودروهــای ناقصــی اســت کــه امــکان‬ ‫تجار ی سازی نداشته است‪.‬‬ ‫بــر اســاس امار ارائه شــده توســط دو‬ ‫خودروســاز بــزرگ داخلــی به ســازمان‬ ‫بورس‪ ،‬در مجموع ســه ماه نخســت ســال‬ ‫جــاری ایرا ن خودرو و ســایپا ‪ ۱۷۸‬هزار و‬ ‫‪ ۸۹۹‬دســتگاه خودرو تولیــد کردند که از‬ ‫ایــن میزان در مجمــوع ‪ ۱۶۹‬هزار و ‪۲۸۲‬‬ ‫دستگاه به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫کســر این دو ســری اعــداد از هم نشــان‬ ‫می دهــد کــه ‪ ۹۶۱۷‬دســتگاه خــودرو از‬ ‫تولید ایرا ن خودرو و ســایپا در بهار امسال‬ ‫تجاری نشــده و به فروش نرســیده است‪.‬‬ ‫در حقیقت این امار نشــان می دهد که دو‬ ‫خودروســاز بزرگ کشور در ســال گذشته‬ ‫‪ ۹۶۱۷‬دستگاه خودرو ناقص تولید کرده اند‬ ‫که امــکان عرضه به بازار و تجار ی ســازی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫بررســی امار تولید و فــروش گروه صنعتی‬ ‫ایرا ن خودرو از ابتدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬تا پایان‬ ‫خردادماه نشان می دهد که این شرکت ‪۶۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۷۳‬دســتگاه از محصوالت خانواده‬ ‫پژو (به جز پــژو ‪ )۲۰۰۸‬تولید کرده که ‪۶۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۳۸‬دســتگاه ان را فروخته است‪.‬‬ ‫همچنین تولید محصوالت خانواده ســمند‬ ‫نیز ‪ ۹۱۴۵‬هزار دســتگاه بــوده که از این‬ ‫تعداد ‪ ۸۷۴۲‬دستگاه را تجاری کرده است‪.‬‬ ‫در مدت مذکور ســال جاری همچنین ‪۱۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۴۲‬دســتگاه دنا‪ ۶۹۹۲ ،‬دســتگاه‬ ‫رانا و ‪ ۵۹۵‬دســتگاه تارا تولید شــده است‬ ‫کــه به ترتیب از این میزان تولیدها‪۹۲۵۰ ،‬‬ ‫دســتگاه دنا‪ ۱۳۱۵ ،‬دســتگاه رانــا و تنها‬ ‫دو دستگاه تارا توســط توسط ایرا ن خودرو‬ ‫فروخته شده است‪.‬‬ ‫ایران خــودرو در محصــوالت مونتاژی نیز‬ ‫درســه ماهه نخســت ســال جــاری تولید‬ ‫محصول دانگ فنگ نداشته اما یک دستگاه‬ ‫عرضه کــرده اســت‪ .‬عالو ه برایــن ‪۱۱۱۹‬‬ ‫دســتگاه هایمــا تولیــد کرده کــه ‪۱۲۸۹‬‬ ‫دستگاه ان را فروخته است‪.‬‬ ‫در فصــل بهار امســال ایران خــودرو تولید‬ ‫پــژو ‪ ۲۰۰۸‬از محصــوالت مونتاژی و وانت‬ ‫اریسان از محصول خود نداشته است‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ۹۷‬هزار و ‪ ۲۳۰‬دستگاه خودرو‬ ‫در گروه صنعتی ایرا ن خودرو تولید شده که‬ ‫برای ‪ ۸۹‬هزار و ‪ ۵۳۷‬دســتگاه ان صورت‬ ‫مالی ثبت شــده است و همانطور که اشاره‬ ‫شد ‪ ۷۶۹۳‬دســتگاه از خودروهای تولیدی‬ ‫ایرا ن خودرو در سه ماه ابتدایی سال جاری‪،‬‬ ‫تجاری و به بازار عرضه نشــده است‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل توجه نیــز اینجاســت که در‬ ‫شــرایطی که ایرا ن خودرو بســیار از خودرو‬ ‫تــارا و ویژگی هــای ان صحبــت می کند و‬ ‫مدیرعامــل گروه صنعتــی ایران خودرو در‬ ‫ابتــدای ســال از برنامه ریزی بــرای تولید‬ ‫و قــول عرضه ‪ ۵۰‬هــزار دســتگاه تارا در‬ ‫ســال جاری را داد و قرار بــود تولید تارا با‬ ‫گیربکــس اتوماتیک از تیرماه امســال اغاز‬ ‫شــود و در نهایــت هم شــنبه هفته جاری‬ ‫( ‪ ۱۹‬تیرمــاه) نمونــه ازمایشــی برقی تارا‬ ‫رونمایی شــد که از ‪ ۵۹۵‬دستگاه تارا تولید‬ ‫شــده در سه ماه نخست ســال جاری تنها‬ ‫دو دســتگاه ان قابلیت تجار ی سازی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در دیگر خودروســاز بزرگ کشــور نیز در‬ ‫طول ســه ماه ابتدایی سال جاری‪ ۸۱ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۶۹‬دســتگاه خودرو تولید شده است که‬ ‫از ایــن میزان‪ ،‬ســایپا موفق به فروش ‪۷۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۴۵‬دســتگاه شده و بر این اساس‬ ‫‪ ۱۹۲۴‬دســتگاه از تولیــدات این شــرکت‬ ‫در بهار امســال در پارکینگ این شــرکت‪،‬‬ ‫احتماال ناقص مانده است‪.‬‬ ‫به تفکیک امار‪ ،‬گروه خودروســازی ســایپا‬ ‫در مجمــوع ســه ماهه ابتدای امســال در‬ ‫محصوالت خانواده پرایــد با توجه به توقف‬ ‫انواع پرایدها تنها وانت پراید تولید داشــته‬ ‫اســت‪ .‬در این مدت ‪ ۶۱۲۰‬دســتگاه وانت‬ ‫پراید (ســایپا ‪ ۷۱ ،)۱۵۱‬هزار و دســتگاه‬ ‫محصــوالت خانواده تیبا و ‪ ۳۸۷۰‬دســتگاه‬ ‫شاهین تولید کرده است‪.‬‬ ‫از ایــن میزان تولید در دومین خودروســاز‬ ‫بزرگ کشــور‪ ،‬طبق صورت های مالی ارائه‬ ‫شــده به ســازمان بورس‪ ۷۴۳۹ ،‬دستگاه‬ ‫ســایپا ‪( ۱۵۱‬پراید وانت)‪ ۶۸ ،‬هزار و ‪۱۲۲‬‬ ‫دســتگاه محصوالت خانــواده تیبا و ‪۳۸۱۹‬‬ ‫دستگاه شاهین تجاری سازی شده و صورت‬ ‫مالی ثبت شده است‪.‬‬ ‫همانطور که مشــخص اســت میزان فروش‬ ‫وانت پرایدها در ســه ماهه امســال بیشتر‬ ‫از میزان تولید ان بوده اســت که نشان از‬ ‫تکمیــل تعدادی از خودروهــای ناقص این‬ ‫خودرو بوده که در مدت مذکور سال جاری‬ ‫تکمیل و تجار ی ســازی شــده است (الزم‬ ‫به ذکر اســت که ممکن اســت همه ‪۶۱۲۰‬‬ ‫دســتگاه تولیدی بهار امسال تجاری نشده‬ ‫باشــد؛ بلکه از تولیدات سال گذشته بود که‬ ‫تکمیل و عرضه شده است‪).‬‬ ‫همچنین یک دســتگاه اریو‪ ،‬یک دســتگاه‬ ‫ســراتو‪ ،‬یــک دســتگاه از محصــوالت‬ ‫خانــواده پرایــد و ‪ ۳۶۲‬دســتگاه چانگان‬ ‫از تولیــدات پیش از ســال ‪ ۱۴۰۰‬توســط‬ ‫گــروه خودروســازی ســایپا تکمیــل و‬ ‫فروخته شده است‪.‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4237‬‬ ‫شماره‬ ‫هجدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫‪ 2216‬تیر‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫دوسه‬ ‫در روز سبزپوشی شاخص کل بورس‬ ‫بزرگان جاده مخصوص با دند سنگین به جاده صعودی بازگشتند‬ ‫روز یکشــنبه در گروه خودرویی طی ‪ 82‬هزار نوبت معامالتی ‪1.7‬میلیارد سهم به ارزش‬ ‫‪ 510‬میلیارد تومان مورد دادوســتد قرار گرفت و ارزش کل بازار این صنعت بورســی تا‬ ‫پایان معامالت روز گذشــته بالغ بر ‪ 182‬هزار میلیارد تومان شد‪.‬‬ ‫روز گذشــته و در جریان دادوستدهای گروه خودرویی نمادهای این صنعت بورسی روند‬ ‫رو به رشــدی را طی کردند‪ ،‬به طوری که ایران خودرو‪ ،‬ســایپا‪ ،‬گســترش سرمایه گذاری‬ ‫ایران خــودرو پارس خودرو‪ ،‬زامیاد‪ ،‬ایرکا پــارت صنعت‪ ،‬اهنگری تراکتورســازی ایران‪،‬‬ ‫قطعــات اتومبیل ایــران‪ ،‬نیرومحرکه‪ ،‬ســایپادیزل‪ ،‬مهرکام پارس‪ ،‬ســرمایه گذاری رنا و‬ ‫ســایپا اذین مثبت شــدند و در مقابل نمادهای کمک فنر ایندامیــن‪ ،‬الکتریک خودرو‬ ‫شرق‪ ،‬موتورســازان تراکتورسازی ایران‪،‬فنرسازی زر‪ ،‬چرخشــگر و رینگ سازی مشهد‬ ‫منفی خوردند‪.‬‬ ‫همچنین روز یکشــنبه در گروه خودرویی طی ‪ 82‬هزار نوبت معامالتی ‪1.7‬میلیارد سهم‬ ‫به ارزش ‪ 510‬میلیارد تومان مورد دادوســتد قــرار گرفت و ارزش کل بازار این صنعت‬ ‫بورســی تا پایان معامالت روز گذشــته بالغ بر ‪ 182‬هزار میلیارد تومان شــد‪ .‬همچنین‬ ‫شــاخص کل بورس روز یکشنبه با افزایش بیش از ‪ 14‬هزار واحدی در تراز یک میلیون‬ ‫‪ 285‬هزار واحدی قرار گرفت‪.‬‬ ‫چرا صد دستگاه برای ایجاد یک شغل باید مجوز بدهند؟‬ ‫یک مقام مســئول کارگری با اشــاره به موازی کاری ها و طوالنی شــدن فرایند صدور‬ ‫مجوز ها در کشــور‪ ،‬بر لزوم ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزهای کسب و کار تاکید‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬چرا وقتی که فرد از خودش ایده و ســرمایه دارد باید ماهها دوندگی کند‬ ‫تا برای راه اندازی کســب و کارش مجوز بگیرد؟‬ ‫هادی ابویی ایجاد پنجره واحد به منظور صدور مجوز کســب و کارها را خواســتار شد و‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر زمان صدور مجوز برای بســیاری از کســب و کارها در کشورهای‬ ‫دیگر بســیار کوتاه اســت و موازی کاری وجود ندارد‪ .‬یک دســتگاه یا مرجع‪ ،‬مسئولیت‬ ‫صدور مجوز را به عهده دارد اما در کشــور ما بایــد فرایندی طوالنی برای گرفتن مجوز‬ ‫طی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در برخی کســب و کارها فرد باید از صدها دســتگاه مجوز بگیرد تا بتواند‬ ‫اشــتغالزایی کند‪.‬به عنوان مثال برای یک هتل شاید از اداره بهداشت‪ ،‬استاندارد‪ ،‬اصناف‬ ‫و میراث فرهنگی و گردشــگری گرفتن مجوز الزم باشد ولی چرا فردی که دارای ایده و‬ ‫سرمایه اســت باید ماهها دوندگی کند تا مجوز راه اندازی بگیرد؟‬ ‫این مقام مســئول کارگری تصریح کرد‪ :‬معتقــدم به جای موازی کاری و طوالنی کردن‬ ‫زمان صدور مجوز کســب و کار باید یک پنجره واحد ایجاد شــود و فرایند صدور مجوز‬ ‫از طریق همان پنجره واحد دنبال شــود‪.‬ابوی در عین حال با اشــاره به امار باالی فارغ‬ ‫التحصیالن و دانش اموختگان جویای کار بهترین راه اســتفاده از ظرفیت انها را تشکیل‬ ‫شــرکت های دانش بنیان ذکر کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر جوانان کارافرین بســیاری در‬ ‫کشــور هســتند که ایده های خالقانه و نواورانه دارند و شاید سرمایه و پس انداز اندکی‬ ‫هم داشــته باشــند که بتوانند بدون نیاز به تســهیالت بانکی و رفتن زیر بار بهره های‬ ‫ســنگین‪ ،‬یک کســب و کار راه اندازی کنند لذا ضمن حمایت از انها باید شــرایط راه‬ ‫اندازی کســب و کار را به نحو مطلوبی اسان کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه فرهنگ کار در کشور باید اصالح شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بیشــتر افراد تحصیلکرده مایل بــه پذیرش کارهای کارگری نیســتند‪ ،‬از طرفی کارگر‬ ‫در کشــور زیاد داریم و باید در شــرایط موجود از ظرفیت های جوانان و تحصیلکردگان‬ ‫اســتفاده شایســته صورت گیرد؛ لذا با تشکیل شــرکت های دانش بنیان و فراهم کردن‬ ‫بســتر کار بــرای کارجویان و حمایــت از کارافرینان هــم می توانیم از اســتعدادها و‬ ‫پتانسیلهای جوانان کشور اســتفاده کنیم و هم نرخ بیکاری را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫توضیحات عجیب گمرک درباره واردات بدون مجوز موز‬ ‫دستگاه های دولتی یکدیگر را متهم کردند‬ ‫گمرک ایران معتقد اســت‪ ،‬برخی واردکنندگان بی سروصدا مجوز واردات موز را از بانک‬ ‫مرکــزی و وزارت صمــت می گیرند ان هــم بدون اینکه به شــرط واردات موز در قبال‬ ‫صادرات سیب پایبندی داشته باشــند‪ ،‬البته گمرک نیز درخصوص ترخیص بدون مجوز‬ ‫این کاال توضیح مشخصی نداشته است‪.‬‬ ‫دو روز قبل در خبرگزاری تســنیم‪ ،‬برای نخســتین بار به موضوع واردات بدون مجوز‬ ‫صدها کانتینر موز پرداخته شــد‪ ،‬بر این اساس معاون گمرک ایران در نامه ای به عباس‬ ‫قبادی نوشــته بود‪ :‬به تازگی برخی واردکنندگان نســبت به ثبت سفارش واردات موز از‬ ‫محل صادرات خود یا دیگران (بدون سابقه صادرات سیب) اقدام و پس از حمل محموله‬ ‫بــه مبــادی ورودی و اخذ تمامی مجوز های الزم از واحد هــای تابعه ان وزارتخانه و نیز‬ ‫اخــذ تاییدیه بانک مرکزی و دریافت کد ســاتا از بانک عامل ذی ربط‪ ،‬نســبت به اظهار‬ ‫محموله هــای وارداتی خود در گمرکات اجرایی و پرداخــت حقوق ورودی متعلقه بدون‬ ‫اعمال تســهیالت تخفیف حقوق ورودی مقرر در بند ‪ 5‬مندرجات ذیل یادداشت فصل ‪8‬‬ ‫جــداول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات اقدام می نمایند‪.‬‬ ‫ارونقی در ادامه به این نکته پرداخته اســت‪ :‬با عنایت به مفاد مصوبه ســتاد تنظیم بازار‬ ‫و الزام واردات موز صرفاً در قبال پروانه صادرات ســیب درختی‪ ،‬انجام تشریفات گمرکی‬ ‫این محموله ها که فســادپذیرند‪ ،‬با مشکل روبه رو می شود‪.‬‬ ‫در ادامه معاون فنی گمرک از وزارت صمت تقاضا کرده اســت‪ :‬به منظور تبیین موضوع‪،‬‬ ‫چنانچه مقرر اســت ثبت ســفارش واردات موز صرفاً در مقابل صادرات ســیب درختی‬ ‫صورت پذیرد‪ ،‬این امر از ســوی تمامی دستگاه های اجرایی همجوار و ذی ربط در انجام‬ ‫تشــریفات گمرکــی از جمله بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران‪ ،‬نیــز مورد توجه و‬ ‫اجرا قرار گیرد و چنانچه در نظر اســت نســبت به واردات موز صرفاً از محل ارز حاصل‬ ‫از صادرات به صورت عام اقدام گردد‪ ،‬نســبت به اصالح مصوبه ســتاد تنظیم بازار اقدام‬ ‫مقتضی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫معــاون فنــی گمرک در پایان این نامــه از ترخیص کانتینر های مــوز خبر داده و گفته‬ ‫است‪ :‬گمرک با توجه به اظهار موز بدون تخفیف در سود بازرگانی‪ ،‬داشتن ثبت سفارش‬ ‫معتبــر و ارائــه کد رهگیری بانک عامل و حقوق مکتســبه ایجادشــده بــرای صاحبان‬ ‫کاال هــای وارداتی نمی تواند از ترخیص کاال های فســادپذیر خــودداری نماید لذا با اخذ‬ ‫مجوز های قانونی و مقرراتی الزم نســبت به ترخیص ایــن کانتینر های موز اقدام نموده‬ ‫اســت‪.‬گفتنی اســت براســاس مصوبه ســتاد کارگروه تنظیم بازار و ابالغ دفتر مقررات‬ ‫صادرات و واردات کشــور از بهمن ماه سال گذشــته‪ ،‬واردات موز تنها در قبال صادرات‬ ‫سیب‪ ،‬مجاز اســت‪ ،‬بر این اساس واردکنندگان می توانند در قبال صادرات سیب‪ ،‬نسبت‬ ‫بــه اخذ موافقت وزارت صمت و با تایید منشــا ارز حاصل از صــادرات‪ ،‬به واردات موز‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫امــا در همین خصوص معاون فنــی گمرک می گوید‪ :‬با وجودی که طبق مصوبه ســال‬ ‫گذشته ســتاد تنظیم بازار‪ ،‬واردات موز باید به شرط صادرات سیب انجام شود اما برخی‬ ‫واردکنندگان بی ســروصدا مجــوز واردات این کاال را از بانک مرکــزی و وزارت صمت‬ ‫می گیرند ان هم بدون اینکه به شــرط مذکور یعنی واردات موز در قبال صادرات سیب‬ ‫پایبندی داشته باشند‪.‬‬ ‫ان طور که ارونقی گفته اســت‪ ،‬گمرک بر اساس مصوبه ســتاد تنظیم بازار نمی توانست‬ ‫از ترخیص کاالهای فســادپذیر خودداری کند و ناچار است کانتینرهای موز را ترخیص‬ ‫کند‪.‬معاون گمرک از وزارت صمت خواسته است شفاف سازی کند اگر قرار است واردات‬ ‫موز به صورت عام انجام بشــود‪ ،‬الاقل مصوبه ســتاد تنظیم بازار در خصوص الزام واردات‬ ‫موز مابه ازای صادرات سیب را اصالح بکند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4237‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫‪221616‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫سهدودو‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫فرایند ارزیابی متقاضیان عضویت و استقرار در پارک نفت اغاز شد‬ ‫سرپرست معاونت فناوری پارک نواوری و فناوری صنعت نفت از اغاز فرایند ارزیابی متقاضیان عضویت‬ ‫و اســتقرار در پارک خبر داد و گفت‪ :‬شــرکت های منتخب در «گردهمایی شرکت های دانش بنیان و‬ ‫استارت اپ های صنعت نفت» که بهمن ماه سال ‪ ۹۸‬برگزار شد‪ ،‬در نخستین مرحله از پذیرش شرکت ها‬ ‫در اولویت ارزیابی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫سیدفرهنگ فصیحی اظهار کرد‪ :‬در رویداد فناورانه ای که بهمن ماه ‪ ۹۸‬با حضور تعدادی از شرکت های‬ ‫دانش بنیان و فناور برگزار شــد‪ ،‬وزیر نفت ضمن بازدید از توانمندی های این شرکت ها اعالم کرد که با‬ ‫تاسیس پارک نواوری و فناوری صنعت نفت‪ ،‬بررسی شرایط پذیرش و استقرار این شرکت ها در اولویت‬ ‫خواهد بود‪.‬وی گفت‪ :‬با توجه به اینکه شــرکت های منتخب رویداد مذکور یک نوبت و البته با شــرایط‬ ‫و مقتضیات متفاوتی ارزیابی شــده اند‪ ،‬بررسی های تکمیلی و برگزاری جلسات توجیهی با شرکت های‬ ‫منتخب بر اســاس گروه بندی صورت گرفته در رویداد (شامل گروه های طالیی‪ ،‬نقره ای و برنزی) از ده‬ ‫روز گذشته اغاز و به این ترتیب‪ ،‬گام نخست برای عملیاتی شدن این وعده وزیر نفت در مسیر توسعه‬ ‫فناوری های مورد نیاز صنعت نفت برداشته شده است‪.‬‬ ‫به گفته سرپرســت معاونت فناوری پارک نواوری و فناوری صنعت نفت‪ ،‬این شــرکت ها می توانند در‬ ‫صورت تمایل با مراجعه به پایگاه اینترنتی پارک (به نشــانی ‪ )www.irpip.ir‬و تکمیل فرم ارزیابی‬ ‫اولیه شــرکت ها در اولویت بررسی برای پذیرش و اســتقرار در پارک نواوری و فناوری صنعت نفت و‬ ‫بهره مندی از مزایای ان قرار گیرند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬تاکنون جلسات توجیهی با شرکت های گروه های طالیی و نقره ای برگزار شده و‬ ‫در هفته جاری نیز برگزاری نشست هایی با شرکت های گروه برنزی در دستور کار است‪.‬‬ ‫هم زمان با این فراخوان‪ ،‬ســایر شرکت های دانش بنیان و فناور توانمند ارائه دهنده محصوالت و خدمات‬ ‫مورد نیاز صنعت نفت که داوطلب پذیرش در پارک هســتند نیز می توانند درخواســت خود را جهت‬ ‫بررسی از همین طریق ثبت کنند‪.‬‬ ‫پایان تعمیرات اساسی منطقه اغار و داالن‬ ‫تعمیرات اساســی منطقه عملیاتی اغار و داالن با هدف افزایــش ضریب اطمینان تجهیزات فرایندی‪،‬‬ ‫صیانت از سرمایه های ملی و حفظ توان تولید گاز در زمستان با موفقیت پایان یافت‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران‪ ،‬مصطفی پالیزیان‪ ،‬مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت‬ ‫و گاز زاگرس جنوبی گفت‪ :‬انجام تعمیرات اساســی این منطقه با ‪ ۴۰‬هزار نفرســاعت کار شبانه روزی‬ ‫عملیاتی با هدف تولید پایدار و تحقق تولید تکلیفی در شرایط ایمن و بدون حادثه در موعد مقرر پایان‬ ‫یافت‪.‬وی افزود‪ :‬این عملیات با ارزیابی واحد بازرســی و حفاظت فنی مســتقر در منطقه با صدور یک‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬فقره درخواســت کار تعمیراتی‪ ،‬بازرسی فنی و اصالحیه های فرایندی در پاالیشگاه گازی‬ ‫فراشبند‪ ،‬تســهیالت مرکزی ناحیه اغار‪ ،‬مراکز چندگانه جمع اوری گاز‪ ،‬چاه ها‪ ،‬خطوط لوله و خطوط‬ ‫هوایی برق منطقه انجام شد‪.‬‬ ‫مدیر عملیات شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در تشــریح این عملیات به ایمن ســازی‬ ‫خطوط لوله اشاره کرد و گفت‪ :‬در برنامه تعمیرات اساسی امسال در مجموع ‪ ۵۴۰‬متر خط لوله در ‪۱۴‬‬ ‫مقطع تعمیر شد که این تعمیرات شامل خطوط لوله ‪ ۱۲‬اینچ لوپ مرکز جمع اوری شماره یک داالن‪،‬‬ ‫‪ ۲۴‬اینچ میدان گازی اغار و ‪ ۴۲‬اینچ گاز خروجی پاالیشــگاه گازی فراشــبند به شرکت ملی مناطق‬ ‫نفت خیز جنوب است‪.‬‬ ‫پالیزیان از تکمیل و راه اندازی خط لوله چاه ‪ ۱۲‬داالن و حذف ایســتگاه توپک گیر‪ /‬توپک انداز کیلومتر‬ ‫‪ ۶۶‬خط لوله ‪ ۲۴‬اینچ میدان گازی اغار با احداث ‪ ۲۶۰‬متر خط لوله ‪ ۲۴‬اینچ در بازه تعمیرات اساسی‬ ‫امســال خبر داد و گفت‪ :‬ایمن ســازی لخته گیر ناحیه داالن‪ ،‬تعویض هدر شــیرهای ایمنی لخته گیر‬ ‫تســهیالت مرکزی ناحیه اغار‪ ،‬بازرسی ریبویلر واحدهای احیای گالیکول پاالیشگاه از دیگر اقدام های‬ ‫مهم در تعمیرات اساسی امسال به شمار می اید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فرایند تعمیرات اساسی این منطقه با توان داخلی گروه های چندگانه تعمیرات‪ ،‬بهره برداری‪،‬‬ ‫بازرسی و حفاظت فنی‪ ،‬ایمنی بهداشت و محیط زیست‪ ،‬خدمات پشتیبانی و روابط عمومی انجام شده‬ ‫است‪.‬مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی یاداور شد‪ :‬پشتیبانی‪ ،‬تعمیر‪ ،‬سرویس‬ ‫و ســاخت قطعات مورد نیاز واحدهای درگیر در تعمیرات اساسی نیز با همت کارکنان کارگاه مرکزی‬ ‫این منطقه عملیاتی محقق شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫بهره مندی از توان داخل‬ ‫برای تعمیرات اساسی در شرکت انتقال گاز‬ ‫مدیرعامــل شــرکت انتقــال گاز ایــران از‬ ‫بهره مندی از توان داخل برای انجام تعمیرات‬ ‫اساسی در این مجموعه خبر داد‪.‬‬ ‫بــه نقل از شــرکت ملی گاز ایــران‪ ،‬مهدی‬ ‫جمشــیدی دانا در حاشــیه نشســت مجمع‬ ‫عمومــی عادی ســالیانه این شــرکت گفت‪:‬‬ ‫با توجــه به برنامه ریزی پنج ســاله تعمیرات‬ ‫اساســی و حجــم بــاالی تعمیرات نســبت‬ ‫بــه ظرفیــت محــدود اســتفاده از خدمات‬ ‫شــرکت های داخلــی‪ ،‬اوایل ســال ‪ ۱۳۹۹‬با‬ ‫برنامه ریــزی منظــم و هماهنگ توانســتیم‬ ‫چندین شــرکت بومی دیگر را توانمند کنیم‬ ‫تــا در مناقصه عمومــی تعمیرات اساســی‬ ‫توربین که امســال در حال برگزاری اســت‪،‬‬ ‫حضور یابند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پراکندگــی هزینه های‬ ‫توربین هــای تعمیــرات اساســی در مناطق‬ ‫ده گانه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پارسال برای نخستین بار‬ ‫موفــق شــدیم یکپارچه ســازی هزینه های‬ ‫تعمیرات اساســی را همسو با مدیریت بهینه‬ ‫عملکرد بخش باالدستی صنعت نفت‬ ‫در هفدهمین نشســت هیئت عالی‬ ‫نظارت بر منابع نفتی بررسی و تایید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬در اجــرای مفــاد بنــد ‪ ۴‬ماده ‪۴‬‬ ‫قانــون اصــاح قانون نفــت مصوب‬ ‫‪ ۲۲/۳/۱۳۹۰‬مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬هفدهمین نشست هیئت‬ ‫عالی نظارت بر منابع نفتی با حضور‬ ‫محمدجعفــر منتظری‪ ،‬دادســتان‬ ‫کل کشــور‪ ،‬حمیدرضا حاجی بابایی‪،‬‬ ‫رئیس کمیســیون برنامه و بودجه و‬ ‫محاسبات مجلس شــورای اسالمی‪،‬‬ ‫فریدون حســنوند‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫انــرژی مجلــس‪ ،‬اکبــر کمیجانی‪،‬‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی‪ ،‬بیژن‬ ‫زنگنه‪ ،‬وزیر نفت‪ ،‬مسعود کرباسیان‪،‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران و‬ ‫محســن پاک نژاد‪ ،‬معاون نظارت بر‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان تهران از‬ ‫امضای تفاهم نامه همــکاری طرح تفکیک‬ ‫پســماند میان ایــن مجموعه و ســازمان‬ ‫مدیریــت پســماند شــهرداری تهــران و‬ ‫شهرداری منطقه ‪ ۶‬خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬ســعید‬ ‫توکلی با بیان اینکه این تفاهم نامه همســو‬ ‫در اعمال حق حاکمیــت و مالکیت‬ ‫عمومی بــر منابع نفتی و قدردانی از‬ ‫همه دســت اندرکاران این عرصه‪ ،‬بر‬ ‫تداوم تالش ها تا تحقق کامل اهداف‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫در پایان‪ ،‬دادستان کل کشور و دیگر‬ ‫اعضای هیئت از زحمات وزیر نفت در‬ ‫طی سالیان طوالنی فعالیت در وزارت‬ ‫نفت قدردانی و بر استفاده از تجارب‬ ‫ارزنده ایشان تاکید کردند‪.‬‬ ‫پایانتعمیراتایستگاهتقویتفشارگازاماک‬ ‫تعمیــرات اساســی کارخانه تقویت‬ ‫فشــار گاز اماک واحــد منصوری‬ ‫شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫پایان یافت‪.‬‬ ‫به نقــل از شــرکت ملــی مناطق‬ ‫نفت خیــز جنوب‪ ،‬ایــن عملیات با‬ ‫تالش کارکنــان مدیریت تعمیرات‬ ‫تجهیــزات صنعتی و ماشــین االت‬ ‫فراینــدی و با مشــارکت شــرکت‬ ‫بهره برداری نفــت و گاز کارون در‬ ‫شرایط ســخت جوی و گرمای هوا‬ ‫بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی‪،‬‬ ‫نکات ایمنی و بــدون حادثه انجام‬ ‫شــد‪.‬با پایان کار تعمیرات اساسی‬ ‫ایستگاه تقویت فشار گاز منصوری‪،‬‬ ‫این ایســتگاه در تاریــخ ‪ ۱۱‬تیرماه‬ ‫عملیاتــی شــد و روزانــه ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫بشــکه نفت و ‪ ۱۱۰۰‬بشکه مایعات‬ ‫نفتی به ظرفیت تولید شــرکت ملی‬ ‫مناطق نفت خیز جنوب بازگشت‪.‬‬ ‫ایســتگاه تقویت فشار گاز منصوری‬ ‫بــا ظرفیــت اســمی ‪ ۴۲‬میلیــون‬ ‫فوت مکعــب در روز‪ ،‬جمــع اوری‪،‬‬ ‫فشــارافزایی و نم زدایــی گازهای‬ ‫تــرش همــراه نفــت بنگســتان‬ ‫منصــوری را در حــوزه عملیاتــی‬ ‫شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز‬ ‫کارون به عهده دارد‪.‬‬ ‫اسناد ارتقای بهره وری صنعت و بخش های اب‪ ،‬برق و گاز ابالغ شد‬ ‫اســحاق جهانگیــری‪ ،‬معــاون اول‬ ‫رئیس جمهــوری اســناد ارتقــای‬ ‫بهــر ه وری بخش های صنعت و اب‪،‬‬ ‫بــرق و گاز را ابــاغ کرد‪.‬بــه نقل‬ ‫از پایگاه اطال ع رســانی دفتر هیئت‬ ‫دولــت‪ ،‬هیئت وزیران در نشســت‬ ‫نهــم تیرمــاه و در اجــرای تکلیف‬ ‫مقــرر در ماده ( ‪ )۵‬قانــون برنامه‬ ‫ششــم توســعه دربــاره اســتقرار‬ ‫چرخــه بهر ه وری در دســتگا ه های‬ ‫اجرایی کشــور و تدوین برنامه های‬ ‫عملیاتــی ارتقــای بهــر ه وری و‬ ‫همســو بــا تحقق اهــداف مندرج‬ ‫در ایــن قانــون‪ ،‬ســند ارتقــای‬ ‫بهــر ه وری بخش اب‪ ،‬بــرق و گاز‬ ‫را به عنــوان یکــی دیگر از اســناد‬ ‫ارتقــای بهــر ه وری پیشــنهادی‬ ‫وزارتخانه هــای متولــی بخــش‬ ‫اقتصــادی تصویــب کرد‪.‬به موجب‬ ‫سند یادشده‪ ،‬وزارت نفت (شرکت‬ ‫ملی گاز ایران) و ســازمان انرژی‬ ‫اتمی ایران موظف هســتند گزارش‬ ‫هزینه ها انجام دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران با اشاره‬ ‫به اهمیت امادگی تاسیســات تقویت فشــار‬ ‫گاز بــرای ورود به فصل ســرما‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تالش می کنیــم افزون بر اســتفاده از توان‬ ‫کارشناســان متخصــص شــرکت انتقال گاز‬ ‫ایران در سطوح مختلف تعمیرات‪ ،‬از ظرفیت‬ ‫شرکت های داخلی نیز بهره مند شویم‪.‬‬ ‫جمشــیدی دانا همچنین با اشاره به شکست‬ ‫رکورد انتقــال گاز در زمســتان ‪( ۹۹‬انتقال‬ ‫روزانــه ‪ ۸۵۰‬میلیــون مترمکعب گاز در یک‬ ‫روز)‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این امر نشــان از برنامه ریزی‬ ‫دقیــق و تــاش شــبانه روزی کارکنان این‬ ‫شــرکت دارد که موفق شــدند بــرگ زرین‬ ‫دیگــری بر افتخارات شــرکت ملی گاز ایران‬ ‫ثبت کنند‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگری از ســخنان خود‪ ،‬به‬ ‫موضوع برون سپاری بعضی تاسیسات و مراکز‬ ‫بهره بــرداری پرداخت و اظهــار کرد‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۳۷‬هــزار کیلومتــر خــط لولــه‪ ۶۱ ،‬مرکز‬ ‫همکاریشرکتگازوشهرداریتهرانبرایتحققمدیریتپسماند‬ ‫بررسیعملکردباالدستنفتدرنشستهیئتعالینظارتبرمنابعنفتی‬ ‫منابــع هیدروکربوری وزیر نفت‪ ،‬روز‬ ‫چهارشــنبه (‪ ۱۶‬تیرمــاه) برگزار و‬ ‫عملکرد بخش باالدستی صنعت نفت‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این گزارش هیئت عالی با در نظر‬ ‫گرفتن محدودیــت امکانات و منابع‬ ‫مالی‪ ،‬اثار سوء تشــدید تحریم های‬ ‫ظالمانــه و تبعات جنــگ اقتصادی‬ ‫به ویژه در حوزه های کارکردی وزارت‬ ‫نفــت و با توجــه به دســتاوردهای‬ ‫حاصله از جمله اکتشاف ذخایر نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬تعییــن تکلیــف قراردادهای‬ ‫توســعه میدان هــای مشــترک‪،‬‬ ‫راه انــدازی ســکوهای باقیمانــده و‬ ‫تعیین تکلیف طرح توســعه فاز ‪۱۱‬‬ ‫پارس جنوبی‪ ،‬تجــارت داخلی نفت‪/‬‬ ‫گاز و افزایــش بی ســابقه فروش در‬ ‫بورس انرژی‪ ،‬ضمــن تایید عملکرد‬ ‫وزارت نفــت در انجــام وظایف خود‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫پیشــرفت اقدا م هــا و برنامه هــای‬ ‫منــدرج در ایــن ســند را در‬ ‫مقاطــع زمانی ‪ ۶‬ماهــه تهیه و به‬ ‫ســازمان ملی بهر ه وری ایران ارائه‬ ‫کننــد‪.‬در بخش اب‪ ،‬بــرق و گاز‪،‬‬ ‫شــاخص های رشــد ارزش افزوده‪،‬‬ ‫رشــد بهر ه وری کل عوامــل تولید‬ ‫و رشــد عوامل تولیــد (نیروی کار‬ ‫و ســرمایه) ان در سا ل های برنامه‬ ‫ششــم توســعه بــه ترتیــب ‪۲ ،۹‬‬ ‫و ‪ ۷‬درصــد هد ف گــذاری شــده‬ ‫و عملکــرد ایــن بخــش در موارد‬ ‫فــوق در ســا ل های برنامه ششــم‬ ‫توســعه به ترتیب ‪ ۳ ،۵‬و ‪ ۲‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در همیــن حــال‪ ،‬هیئــت وزیران‬ ‫در نشســت روز نهــم تیرمــاه به‬ ‫پیشــنهاد مشــترک وزارتخانه های‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و نفت‬ ‫و ســازمان اداری و اســتخدامی‬ ‫کشــور‪ ،‬ســند ارتقــای بهر ه وری‬ ‫بخــش صنعت را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با تحقق اصل ‪ ۵۰‬قانون اساســی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬اجرای صحیح قانون مدیریت‬ ‫پســماند و پیاده ســازی الزام های مدیریت‬ ‫ســبز امضا شده است‪ ،‬گفت‪ :‬محیط زیست‬ ‫خانه ماست و حفظ ان‪ ،‬اصلی ترین وظیفه‬ ‫هر انسانی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از سویی ضرورت دارد تا برای‬ ‫حفظ طبیعت و منابع محیط زیست کشور‬ ‫متحد شــویم و در نهایت توان بکوشیم تا‬ ‫ایرانی سبزتر و پاک تر داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان تهران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همسو با این موضوع اقدام های مهمی‬ ‫مانند تفکیــک پســماندها می تواند نقش‬ ‫مهمی در حفظ محیط زیســت ایفا کند و‬ ‫الزم اســت همگی به عنوان خانواده بزرگ‬ ‫شرکت گاز استان تهران در انجام ان کوشا‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫پاسخزنگنه‬ ‫بهپرسش هاینمایندگان‬ ‫درکمیسیوناصل‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫ســخنگوی کمیســیون اصــل نــود مجلس‬ ‫گفت‪ :‬وزیر نفت با حضور در این کمیســیون‬ ‫به پرســش های نماینــدگان پاســخ داد که‬ ‫مقرر شــد کمیته ای ویژه با حضــور نماینده‬ ‫تام االختیار وزارت نفت‪ ،‬ســازمان بازرســی و‬ ‫دیوان محاســبات در این کمیسیون تشکیل‬ ‫و پرونده ها به صورت دقیق بررســی و مطالب‬ ‫مطرح شده تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫علی خضریان در تشریح نشست (دوشنبه‪۲۱ ،‬‬ ‫تیرماه) کمیســیون اصل نود مجلس شورای‬ ‫اســامی که با حضور بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫برگزار شد‪ ،‬به خبرنگار شانا گفت‪ :‬پرونده های‬ ‫واصله درباره شکایات مطرح شده در خصوص‬ ‫وزارت نفــت با حضور وزیر نفــت‪ ،‬نمایندگان‬ ‫دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫بررسی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طــرح خط لوله انتقــال نفت خام‬ ‫گوره‪-‬جاسک نخستین موضوع مطرح شده در‬ ‫نشست امروز بود‪ ،‬درباره مسائلی از جمله نحوه‬ ‫اجرای پروژه یاد شــده و عملکرد وزارت نفت‬ ‫همچون وضع تلمبه خانه ها‪ ،‬برق رسانی‪ ،‬احداث‬ ‫مخازن بخــش دریایی و غیره گزارش هایی به‬ ‫کمیسیون اصل نود داده شد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سازوکار تامین مالی طرح های نگهداشت‬ ‫و افزایــش تولید چاه های نفتــی و همچنین‬ ‫نظــارت نکــردن بر ســهیم ســاختن مردم‬ ‫اســتان های مســیر خط لوله اتیلن غرب در‬ ‫سهام شرکت های پتروشیمی مستقر در مسیر‪،‬‬ ‫تحت انحصار قرار گرفتن خط لوله اتیلن غرب‬ ‫توســط هلدینگ پتروشــیمی باختر‪ ،‬توسعه‬ ‫میدان های مشترک ازادگان جنوبی‪ ،‬یاداوران‬ ‫و یاران شــمالی و جنوبی و میدان مشــترک‬ ‫الیه نفتی پارس جنوبــی از دیگر موضوع های‬ ‫مطرح شده در این نشست بود‪.‬خضریان اعالم‬ ‫کرد‪ :‬مــواردی همچون پیش بینــی پایه های‬ ‫تشــویقی مادام العمر برای برخی از نیروهای‬ ‫انسانی در وزات نفت‪ ،‬موارد مربوط به احداث‬ ‫پارک علم و فناوری و همچنین اجرای قانون‬ ‫برنامه ششــم درباره ایثارگران‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫در ســواپ نفت خام‪ ،‬موارد مرتبط با دارایی ها‬ ‫و امــوال صنــدوق بازنشســتگی نفت‪ ،‬طرح‬ ‫واگذاری برنامه های توسعه ‪ ۲۹‬میدان‪-‬مخزن‬ ‫شــرکت های ملی مناطق نفت خیــز جنوب‪،‬‬ ‫فالت قاره و نفت مرکزی در قالب ‪ ۳۴‬بســته‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬موارد مربوط به بومی سازی‬ ‫دانــش فنی لوله هــای بــدون درز ‪ CRA‬و‬ ‫مسائل مرتبط با دارایی ها و اموال شرکت های‬ ‫پاالیشی نیز در نشست امروز بررسی شد‪.‬‬ ‫بهره بــرداری خطــوط لوله و ‪ ۸۶‬تاسیســات‬ ‫تقویت فشــار گاز جزء دارایی هــای فیزیکی‬ ‫شــرکت انتقال گاز ایران اســت که نخستین‬ ‫تجربه برون سپاری در تاسیسات تقویت فشار‬ ‫گاز صفاشــهر ‪ ۴‬در ســال ‪ ۱۳۹۸‬انجام شد‬ ‫و در اینده ای نزدیک تاسیســات ســمنان و‬ ‫همچنین پنج تاسیســات دیگر براساس نقشه‬ ‫راه در سال ‪ ۱۴۰۰‬برون سپاری خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران در پایان‬ ‫خبر‬ ‫اقدام های دیگر این شرکت در سال ‪ ۹۹‬اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ ۱۰۸ :‬مورد تعمیرات اساســی و‬ ‫دوره ای واحدهای توربوکمپرسور‪ ،‬بیش از ‪۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتر پیگرانــی تمیزکننده‪،‬‬ ‫بیــش از یک هــزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر پیگرانی‬ ‫هوشمند‪ ،‬بیش از ‪ ۱۷۰‬هزار مترمربع تعویض‬ ‫پوشــش‪ ،‬بیش از ‪ ۴۰‬هزار کیلومتر نشت یابی‬ ‫و ‪ ۳۵‬مــورد هات تــپ‪ ،‬نمونــه ای از کارهای‬ ‫انجام شده شرکت انتقال گاز ایران بوده است‪.‬‬ ‫تکمیل طرح ساخت خط لوله انتقال گاز نورد استریم‪ ۲-‬در اوت‪۲۰۲۱‬‬ ‫مجری پــروژه انتقال گاز نورد اســتریم‪۲-‬‬ ‫اعالم کرد که احتمال دارد ســاخت این خط‬ ‫لوله تا پایان ماه اوت تکمیل شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تاس از برلین‪ ،‬ماتیاس‬ ‫وارنیگ‪ ،‬مدیرعامل شرکت مجری پروژه نورد‬ ‫استریم‪ ۲-‬روز یکشــنبه (‪ ۲۰‬تیرماه) اعالم‬ ‫کرد که ممکن اســت کار ســاخت این خط‬ ‫لوله در ماه اوت به پایان برسد‪.‬‬ ‫وی از اتمام ‪ ۹۸‬درصد ســاخت این خط لوله‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬معتقدیم کار ساخت وســاز‬ ‫تا پایان ماه اوت به پایان می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل نورد اســتریم‪ ۲-‬افــزود‪ :‬برای‬ ‫دریافــت مجوزهــای مختلــف و انجــام‬ ‫ازمایش های الزم سه ماه زمان الزم است‪ ،‬با‬ ‫توجه به اینکــه خط اول این خط لوله پیش‬ ‫از این تکمیل شده‪ ،‬این فرایند از پیش اغاز‬ ‫شــده و هدف مــا تکمیل (پروژه) در ســال‬ ‫جاری میالدی است‪.‬‬ ‫وارنیــگ همچنیــن تاکیــد کرد کــه طبق‬ ‫خواسته غربی ها‪ ،‬صادرات گاز روسیه به اروپا‬ ‫از طریــق اوکراین پس از ســال ‪ ۲۰۲۴‬هم‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی درباره خســارت های ناشی از تحریم های‬ ‫ایاالت متحده امریکا گفت‪ :‬تحریم ها تکمیل‬ ‫پروژه را یک سال و نیم عقب انداخت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیریت مصرف انرژی در زاگرس جنوبی‬ ‫مصرف انرژی شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی طی ســه سال اخیر با مدیریت مصرف و‬ ‫انجام اقدام های اصالحی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران‪ ،‬حسن ظفرابادی‪ ،‬سرپرســت اداره برنامه ریزی و کمیته‬ ‫مدیریت انرژی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی گفت‪ :‬مقایسه اماری نشان می دهد شدت‬ ‫مصرف انرژی (مقدار مصرف انرژی به ازای تولید یک واحد) در سطح کل سازمان در سال ‪ ۱۳۹۹‬نسبت‬ ‫به سال مبنا (‪ ،)۱۳۹۶‬هفت درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این دســتاورد با انجام پروژه هایی مانند اصالح سیستم روشنایی‪ ،‬نصب پنجره های دوجداره‬ ‫و اســتقرار سیســتم پایش و کنترل حامل های انرژی در ســاختمان اداری ســتاد‪ ،‬نصب درایو روی‬ ‫الکتروموتورهای بارز مناطق عملیاتی‪ ،‬احداث ســامانه های فتوولتائیک‪ ،‬اصالح سیســتم مشعل‪ ،‬نصب‬ ‫ابگرمکن های خورشیدی‪ ،‬استفاده بهینه از اب بازیافتی‪ ،‬سرویس دوره ای همه سیستم های سرمایشی‬ ‫و گرمایشــی‪ ،‬استقرار سامانه پایش و کنترل هوشــمند ساختمان (‪ )BEMS‬در ساختمان ستاد زند‪،‬‬ ‫راه اندازی سامانه رصد انرژی و‪ ...‬محقق شده است‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره برنامه ریزی و کمیته مدیریت انرژی شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از‬ ‫اســتقرار سیستم اســتاندارد مدیریت انرژی ‪ ۵۰۰۰۱ ISO‬در سال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬در این شرکت خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬با اجرای الزام های این سیســتم استاندارد و پس از ممیزی های انجام شده شرکت زاگرس‬ ‫جنوبی موفق به دریافت گواهینامه یادشده شد‪.‬‬ ‫ظفرابادی کاهش ‪ ۹۱‬درصدی ارسال گاز به مشعل از رقم ساالنه ‪ ۴.۳۵‬میلیون مترمکعب به ‪ ۳‬میلیون‬ ‫مترمکعــب در مرکز تفکیک خیرگو‪ ،‬کاهش حدود ‪ ۴۵‬درصدی مصــرف گاز‪ ۲۲ ،‬درصدی برق و ‪۵۵‬‬ ‫درصدی اب در ستاد شیراز را از نتایج اجرای سیستم استاندارد مدیریت انرژی برشمرد‪.‬‬ ‫وی در مقایســه مصرف انرژی در سال ‪ ۹۸‬با ســال ‪ ۹۹‬نیز افزود‪ :‬در مجموع مقدار مصرف انرژی این‬ ‫شــرکت در ستاد و مناطق عملیاتی در سال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۷۱‬میلیون و ‪ ۶۵۸‬هزار کیلووات ساعت بوده‬ ‫که در سال ‪ ۹۹‬به بیش از ‪ ۶۷‬میلیون و ‪ ۳۸‬کیلووات ساعات کاهش یافته است‪.‬‬ ‫سرپرست اداره برنامه ریزی و کمیته مدیریت انرژی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی یاداور‬ ‫شــد‪ :‬این شرکت به پاس استقرار اســتانداردهای سیستم مدیریت انرژی در سال ‪ ۹۷‬موفق به دریافت‬ ‫جایزه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو ‪ )UNIDO‬شد‪.‬‬ ‫شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی یکی از شــرکت های زیرمجموعه شرکت نفت مناطق‬ ‫مرکزی ایران اســت که با مرکزیت شــیراز‪ ،‬پنج منطقه عملیاتی پارســیان‪ ،‬اغار و داالن‪ ،‬نار و کنگان‪،‬‬ ‫ســرخون و گشــوی جنوبی و سروستان و ســعادت اباد را در سه اســتان فارس‪ ،‬بوشهر و هرمزگان را‬ ‫راهبری می کند‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخست امسال انجام شد‬ ‫اجرای بیش از ‪ ۷۴‬کیلومتر شبکه گاز در استان اصفهان‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز اصفهان از اجرای ‪ ۷۴‬کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی در سه ماه نخست امسال‬ ‫در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬سیدمصطفی علوی گفت‪ :‬از این مقدار شبکه گذاری انجام شده در سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۹‬بیش از ‪ ۶۱‬کیلومتر ان پلی اتیلن و ‪ ۱۳‬کیلومتر فوالدی اجرا شــده و حدود ‪ ۲۷‬هزار کیلومتر‬ ‫شبکه گاز در سطح استان در حال بهره برداری است‪.‬‬ ‫وی روستاهای بهره مند از گاز طبیعی در این استان را ‪ ۱۰۶۶‬روستا برابر با بهره مندی ‪ ۹۹.۰۸‬درصدی‬ ‫دانســت و افزود‪ :‬این اســتان ‪ ۱۱۲‬شــهر دارد که اکنون ‪ ۱۰۰‬درصد جمعیت شــهری از گاز طبیعی‬ ‫بهره مند هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان اعالم کرد‪ :‬گسترش شــبکه های گاز‪ ،‬از ارکان مهم عدالت در‬ ‫خدمت رســانی اســت که این موضوع در توســعه امکانات در شهرها و روســتاها‪ ،‬کاهش دغدغه های‬ ‫معیشتی‪ ،‬افزایش سطح رفاه و حتی افزایش شاخص سالمت در مناطق محروم بسیار موثر بوده است‪.‬‬ ‫علوی در بخش دیگری از ســخنان خود درباره عملیات نصب انشعاب ها اظهار کرد‪ :‬در سه ماه نخست‬ ‫امسال یک هزار و ‪ ۸۲۷‬عدد انشعاب گاز در این استان نصب شده که با احتساب این تعداد‪ ،‬هم اکنون‬ ‫بیش از یک میلیون و ‪ ۱۰۲‬هزار انشعاب نصب شده در سطح استان به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬با بهره برداری از پروژه های گازرســانی به ‪ ۱۹‬روستای در حال اجرا‪ ،‬ضریب‬ ‫نفوذ گاز طبیعی به مقدار قابل توجه ای می رسد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫خبر‬ ‫تالش برای بهره گیری از درمانگاه‬ ‫های سرپایی و استفاده از رمدسیویر‬ ‫اســتاندار تهران به ارســال پیشــنهاد برای‬ ‫قــرارگاه مقابله بــا کرونا بــرای بهره گیری‬ ‫از درمانــگاه های ســرپایی درمــان کرونا و‬ ‫همچنین اســتفاده از رمدســیویر از طریق‬ ‫تامین بهای ان توسط سازمان های بیمه گر‬ ‫و یا دولت خبر داد‪.‬‬ ‫انوشیروان محســنی بندپی در پایان جلسه‬ ‫ستاد مقابله با کرونا استان تهران در تشریح‬ ‫مصوبــات این جلســه در جمــع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر شــاهد افزایش بیماران‬ ‫ســرپایی‪ ،‬بســتری و فوتی در استان تهران‬ ‫هســتیم‪ .‬لذا باید تصمیماتی اتخاذ شــود تا‬ ‫نســبت به مدیریــت این بیمــاری اقدامات‬ ‫اثربخش انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فاصله گذاری اجتماعی و استفاده‬ ‫از ماســک و رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫همچنــان مهمترین اقدام تا پوشــش کامل‬ ‫واکسیناســیون اســت که اثربخشی باالیی‬ ‫دارد‪ .‬در این راســتا دســتگاه هایی همچون‬ ‫فرودگاه ها و مســافربری های برون شهری‬ ‫رعایــت کمتری در ایــن حــوزه دارند که‬ ‫مدیــران انها احضار شــده اند تا نســبت به‬ ‫رعایــت پروتکل ها و فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫توجیه شوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اد‪ :‬اثربخشــی درمانگاه های‬ ‫سرپایی و تزریق رمدســیویر مدتی است به‬ ‫دلیل مشــکالت مالی متوقف شــده‪ ،‬لذا در‬ ‫جلســه امروز دو پیشــنهاد مطرح شد که به‬ ‫قرارگاه مقابله با کرونا ویروس ارسال خواهد‬ ‫شــد‪ .‬یکی از انها این بود که ســازمان های‬ ‫بیمــه گر بهــای رمدســیویر را در کمترین‬ ‫زمان به دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت‬ ‫کنند و یــا اینکه وزارت بهداشــت و دولت‬ ‫نسبت به پرداخت هزینه ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مصوبه دیگر امــروز این‬ ‫بود کــه اطالعات گــروه های ســنی برای‬ ‫واکسیناســیون در اختیار دانشگاه های علوم‬ ‫پزشــکی قرار بگیرد تا انها نســبت به نوبت‬ ‫دهی و تزریق واکسن اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪ICU‬ها پُر شد‪ /‬با «‪ »۶۰۷۰‬تخت خالی پیدا کنید‬ ‫دلتا؛ ویروس غالب در تهران‬ ‫معاون درمان ســتاد مقابله با کرونا در اســتان‬ ‫تهران با اشــاره به افزایش بســتری های ناشی‬ ‫از کرونــا در تهران‪ ،‬گفت‪ :‬ویــروس در گردش‬ ‫در تهــران عمدتا ویروس کرونــای دلتا یا همان‬ ‫واریانت هندی است‪.‬‬ ‫دکتر نادر توکلی با اشــاره بــه وضعیت بیماری‬ ‫کرونا در تهــران‪ ،‬گفت‪ :‬در حــال حاضر میزان‬ ‫بســتری های ناشــی از ابتال به کرونا در استان‬ ‫تهران بــاال رفته و به طور کلــی اکنون در کل‬ ‫اســتان تهران نزدیــک ‪ ۶۷۰۰‬بیمار بســتری‬ ‫هســتند‪ .‬همچنین در حال حاضر روزانه حدود‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬بستری جدید در تهران داریم‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه تعداد بیماران ســرپایی هم‬ ‫بسیار باال رفته است‪ ،‬گفت‪ :‬طبق اخرین امارها‬ ‫در روز گذشــته حدود ‪ ۸۶۰۰‬بیمار ســرپایی و‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬بیمار بستری جدید داشته ایم که در حال‬ ‫حاضر ‪ ۶۷۰۰‬بیمار بســتری در بیمارستان های‬ ‫استان تهران داریم‪ .‬ای سی یوها هم طبیعتا در‬ ‫این شرایط پر است‪ ،‬اما طبیعتا با جایجایی ها یا‬ ‫باز کردن ای سی های جدید مدیریت می کنیم‪.‬‬ ‫در کل ما با تمام بیمارســتان های استان تهران‬ ‫جلسات امادگی را برگزار کردیم و بیمارستان ها‬ ‫اعالم امادگی کردند تا ظرفیت تخت هایشــان را‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫توکلی افزود‪ :‬در عین حال بحث بستری موقت و‬ ‫درمان بیماران در کلینیک های تخصصی به این‬ ‫صورت که بیمارانی که خیلی بدحال نیســتند‪،‬‬ ‫مراجعه کرده و داروهایشــان را دریافت کنند و‬ ‫مجددا به خانه بازگردند‪ ،‬همچنان فعال است‪.‬‬ ‫توکلــی درباره ویــروس در گردش در اســتان‬ ‫تهران‪ ،‬گفت‪ :‬ویروس در گردش در تهران عمدتا‬ ‫ویروس کرونــای دلتا یا همــان واریانت هندی‬ ‫است‪ .‬بنابراین بر اساس چیزی که در حال حاضر‬ ‫می بینیم ویروس غالب در تهــران کرونای دلتا‬ ‫است‪.‬‬ ‫تهران هنوز ارایش شهر قرمز به خود نگرفته است‬ ‫وی درباره وضعیــت رعایت پروتکل ها در تهران‬ ‫و اینکــه ایا تهران ارایش شــهر قرمز را دارد یا‬ ‫درخواست زالی برای تامین اعتبار ویژه پیک پنجم کرونا‬ ‫فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونای استان تهران تاکید کرد‪ :‬دانشگاه های علوم پزشکی برای مقابله‬ ‫با پیک پنجم کرونا نیازمند تامین اعتبار و کمک از سوی دولت هستند‪.‬‬ ‫علیرضا زالی در پایان جلســه ستاد مقابله با کرونای استان تهران با حضور در جمع خبرنگاران ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تا ســاعت ‪ ۱۵:۳۰‬امروز تعداد بستری های استان تهران افزایش داشته به شکلی که در مجموع ‪۶۸۰۰‬‬ ‫بستری در تهران ناشی از کرونا ویروس داریم که ‪ ۱۷۵۴‬نفر از انها در بخش مراقبت های ویژه بستری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعداد مراجعین سرپایی ‪ ۱۶‬هزار نفر است که ‪ ۱۱۴۰‬بیمار بستری شدند و حدود ‪ ۱۰۰۰‬نفر‬ ‫نیز ترخیص شــدند‪ .‬این امارها نشــان می دهد که باید مدیریت بیشتری نسبت به این بیماری صورت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫زالی ادامه داد‪ :‬در تهران نقدینگی دانشگاه های علوم پزشکی با مشکل مواجه شده‪ ،‬لذا باید برای تامین‬ ‫نیازهای اعتباری و لجســتیک شامل در اختیار گذاشتن تست های ‪ PCR‬از سوی دولت کمکی انجام‬ ‫شود‪ .‬در غیر اینصورت توان این دانشگاه ها برای مقابله با پیک پنجم تحلیل می رود‪.‬‬ ‫خیر‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه هنوز تهران ارایش شهر‬ ‫قرمز را به خود نگرفته اســت‪ .‬در حال حاضر در‬ ‫تهران میزان رعایت پروتکل های بهداشتی حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درصد است‪ .‬البته در حال حاضر خوشبختانه‬ ‫ساعت کار اداری کاهش یافته و از هفت صبح تا‬ ‫‪ ۱.۵‬بعد از ظهر است که مقداری کمک می کند‪،‬‬ ‫دورکاری ها هم وجود دارد و یک سوم پرسنل در‬ ‫اداراتــی که کار خدماتی واجب ندارند‪ ،‬ســرکار‬ ‫حضور می یابنــد‪ .‬این ها اتفاق افتاده و امیدواریم‬ ‫شرایط به تدریج بهتر شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مردم تا حد ممکن باید پروتکل ها‬ ‫را رعایت کنند تا به کرونا مبتال نشوند‪ .‬تا زمانی‬ ‫هم که واکسیناسیون کامل نشود‪ ،‬اقدام دیگری‬ ‫نمی توان انجام داد‪.‬‬ ‫تجهیزات برق اضطراری مناسب در بیمارستان ها‬ ‫توکلی درباره مشکالت قطع برق در بیمارستان ها‬ ‫نیز گفت‪ :‬خوشــبختانه مشکل مربوط به قطعی‬ ‫برق در بیمارستان ها بسیار کم شده و تجهیزات‬ ‫و برق اضطراری بیمارســتان ها مناســب است و‬ ‫در عین حال تجهیزات حساس شان هم ‪UPS‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فعالیت سامانه اعالم بیمارستان های با تخت خالی‬ ‫وی درباره وضعیت ســامانه ‪ ۶۰۷۰‬که در پیک‬ ‫چهارم کرونا برای اعالم بیمارستان های با تخت‬ ‫خالی‪ ،‬راه اندازی شــده بود‪ ،‬گفت‪ :‬سامانه ‪۶۰۷۰‬‬ ‫کامال فعال اســت و مردم می توانند برای اطالع‬ ‫از بیمارســتان هایی که تخت خالی دارند‪ ،‬با ان‬ ‫تماس گیرند‪.‬‬ ‫این سامانه روزانه بالغ بر ‪ ۱۵۰‬تماس دارد و همه‬ ‫را پاسخ می دهد تا مشــکلی ایجاد نشود‪ .‬مردم‬ ‫اگر مشکلی در بستری داشتند‪ ،‬می توانند با این‬ ‫سامانه تماس بگیرند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت که پیش از این نیز توکلی درباره‬ ‫ســامانه «اعالم بیمارستان هایی با تخت خالی»‪،‬‬ ‫اعــام کرده بود که ســامانه تلفنــی ‪ ۶۰۷۰‬راه‬ ‫اندازی شــده اســت و بیماران می توانند تماس‬ ‫گرفته تا درصورتی که دســتور بســتری داشته‬ ‫باشــند همکاران ما بر اساس منطقه جغرافیایی‬ ‫محل سکونت انها برایشــان مکان یابی کرده و‬ ‫انهــا را به بیمارســتان دارای تخت خالی ارجاع‬ ‫می دهند‪ .‬بنابراین با شماره گیری تلفن ‪ ۶۰۷۰‬به‬ ‫همراه کد ‪ ۰۲۱‬می توانند از این خدمت بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫پزشــکان در انگلیس هشدار داده اند که وضعیت همه گیری کوویدـ ‪ ۱۹‬پیش از بهبود‪ ،‬وخیم‬ ‫خواهد شــد و لغو همه اقدام های احتیاطی از روز ‪ ۱۹‬ژوییــه (حدود یه هفته اینده) در این‬ ‫کشور «خطرناک» است‪.‬‬ ‫انجمن دانشــکده های پزشکی ســلطنتی انگلیس اعالم کرد با اغاز موج سوم همه گیری این‬ ‫ویروس‪ ،‬شــمار مبتالیان ب ه شدت افزایش می یابد و سازمان ملی خدمات سالمت تحت فشار‬ ‫بی ســابقه ای قرار خواهد گرفت‪.‬این انجمن از مردم و نهادها خواست همچنان مراقب باشند و‬ ‫در مکان های سرپوشیده شلوغ ماسک بزنند‪.‬‬ ‫این نهاد در بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬تقریبا شــکی نیســت که پیش از بهتر شــدن اوضاع‪ ،‬مدتی‬ ‫شرایط بدی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫بوریس جانســون قرار است روز دوشنبه برنامه قطعی دولت برای کاهش محدودیت ها از روز‬ ‫‪ ۱۹‬ژوییه را اعالم کند‪ .‬اما بر اساس گزارش ها‪ ،‬با افزایش شمار مبتالیان‪ ،‬دولت در مورد رفع‬ ‫محدودیت ها دچار پریشانی و اشفتگی شده است و او در عوض قصد دارد هشدار دهد‪.‬‬ ‫هلن اســتوک لمپارد‪ ،‬رئیس انجمن دانشکده های پزشکی ســلطنتی‪ ،‬گفت که عمیقا نگران‬ ‫رفع همه اقدام های احتیاطی اســت‪ .‬او گفت بازگشــت به حالت عــادی در ماه ژوییه ممکن‬ ‫اســت خطرناک باشد‪.‬او در مصاحبه ای خاطر نشان کرد‪ :‬همه می خواهیم مردم حتما متوجه‬ ‫باشند که هنوز تا پایان این همه گیری راه درازی باقی است‪ .‬باید از نوزدهم این ماه‪ ،‬رویکردی‬ ‫مسئوالنه و بسیار محتاطانه برای کاهش محدودیت ها اتخاذ کنیم‪.‬‬ ‫اخیرا نیز کارکنان سازمان ملی خدمات سالمت در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت گفته بودند‬ ‫که بخش فوریت های بیمارستان ها در استانه فروپاشی است و پیش بینی می شود تقاضا برای‬ ‫بســتری در این بخش ها افزایش یابد‪.‬به گزارش ایندیپندنت‪ ،‬بیماران تا یک ساعت پشت در‬ ‫بخش فوریت ها در صف معطل شــده اند و اوایل هفته جاری‪ ،‬برخی افراد تا ‪ ۲۰‬ساعت منتظر‬ ‫خالی شــدن تخت مانده اند‪ .‬با افزایش تدریجی شــمار مبتالیان و افزایش تماس ها با سامانه‬ ‫‪ ،۱۱۱‬خط تلفن مخصوص تشخیص کووید سازمان ملی خدمات سالمت از کار افتاده و فشار‬ ‫کاری بر این سامانه رو به افزایش است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندارتهران‪:‬‬ ‫سرعتتوسعهزیرساخت هاباعقبافتادگیسیستانوبلوچستانتنظیمنشدهاست‬ ‫شــویم‪.‬نمکی تاکید کرد‪ :‬از نظر کیت و دارو بقیه‬ ‫امکانــات ما سیســتان و بلوچســتان را لحظه ای‬ ‫تنها نخواهیم گذاشــت تا کادر درمان این استان‬ ‫بتوانند از نظر امکانات و تجهیزات با حداکثر توان‬ ‫فعالیت های خودشان را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در رابطــه با نواقــص خانه های‬ ‫بهداشــت و مراکــز جامع ســامت سیســتان و‬ ‫بلوچســتان که طرح شبکه ســامت ما را تکمیل‬ ‫می کننــد به ما اعالم کنند که با مشــارکتی که با‬ ‫بقیه دســتگاه ها برقرار می کنیم در طول یک سال‬ ‫اینده نواقص این مراکز برطرف شود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی گفت‪:‬‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمان حضــرت امــام(ره) اعالم‬ ‫امادگی کرده تا در زمینه برطرف کردن مشکالت‬ ‫بهداشــتی و درمانی سیســتان و بلوچستان ورود‬ ‫پیــدا کنــد و ما از ایــن ظرفیــت در جهت رفع‬ ‫کمبودها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از همــه مردم سیســتان و‬ ‫بلوچســتان به دلیل کاســتی های مزمنی که در‬ ‫طول همه ســال های گذشته داشته با وجود همه‬ ‫فعالیت هایی که انجام شده عذرخواهی می کنم‪.‬‬ ‫نمکــی بیــان کرد‪ :‬گرچــه ما در نظام ســامت‬ ‫حداکثــر ظرفیت را برای ارتقای زیرســاخت های‬ ‫بهداشــت و درمان کشــور بکار بردیم و این روند‬ ‫تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬بیمارســتان سراوان طوری بنا شده‬ ‫که نظیر ان را کمتر جایی در کشور شاهد هستیم‬ ‫و این اتفاقاتی است که رخ داده است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی گفت‪:‬‬ ‫هنوز هم ســرعت توســعه زیرســاخت های ما با‬ ‫اهنگ عقب افتادگی سیستان و بلوچستان تنظیم‬ ‫نشــده و ما باید به عنوان یک واقعیت ناگوار این‬ ‫را بپذیریــم که باید خیلــی کار کنیم تا در حد و‬ ‫شــان مردم این منطقه و همین طور جبران عقب‬ ‫ماندگی ها به خط متناســبی از پیشــرفت رسیده‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫نمکی بیان کرد‪ :‬همچنین در رابطه با بیمارســتان‬ ‫‪ ۵۴۰‬تختخوابی ایرانشــهر درخواســت کردیم تا‬ ‫اخریــن وضعیت و مواردی که برای تســریع این‬ ‫پروژه الزم اســت ارائه شــود تا پس از بازگشت از‬ ‫سیستان و بلوچستان موارد خواسته شده را ابالغ‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬مســووالن شهرســتان سرباز‬ ‫تقاضای ‪ ۱۰‬میلیارد تومان اعتبار را برای تســریع‬ ‫در ساخت مرکز درمانی این شهرستان داشتند که‬ ‫هم اینک با این اعتبار موافقت می شــود به شــرط‬ ‫انکه واقعا اقدامات ساخت انجام شود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی گفت‪:‬‬ ‫امکاناتی که برای ازمایشــگاه ایرانشهر الزم هست‬ ‫لیست شــود تا در هفته اینده در اختیار دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی این شهرستان قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬همچنیــن کمبودهایی که در‬ ‫بیمارســتان دلگان وجــود دارد ارائه شــود تا ما‬ ‫امکانات را به این شهرستان گسیل کنیم‪.‬‬ ‫نمکی با بیان اینکه بیمارســتان هایی که در زینه‬ ‫سرخانه با مشکالتی روبه رو هستند اعالم کنند تا‬ ‫نیازهای انان را تامین کنیم افزود‪ :‬وزارت بهداشت‬ ‫در حال وارد کردن تعدادی امبوالنس اســت که‬ ‫سیستان و بلوچستان در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬واکسناسیون خبرنگاران که همواره‬ ‫در خط مقدم اطالع رســانی هســتند نیز اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تفاوت پیک پنجم کرونا نسبت به پیک های گذشته در افزایش امارهاست‬ ‫استاندار تهران با اشاره به افزایش امار بیماران سرپایی‪ ،‬بستری ها و فوتی ها به صورت همزمان تاکید کرد‪ :‬پیک پنجم کرونا ویروس با سایر‬ ‫پیک ها از لحاظ افزایش همزمان امارها متفاوت است‪.‬‬ ‫انوشــیروان محســنی بندپی در جلسه ستاد مبارزه با کرونا اســتان تهران گفت‪ :‬پیک پنجم کرونا ویروس با همه پیک های گذشته متفاوت‬ ‫اســت‪ .‬نوع ویروس دلتا که در حال چرخش در کشــور است بیماری زایی‪ ،‬میزان بیماران سرپایی‪ ،‬بستری ها و فوتی های ناشی از ان هر سه‬ ‫همزمان در حال افزایش است در حالیکه در پیک های گذشته چنین نبوده که هر سه با هم افزایش داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در نوزدهم ماه جاری در استان تهران ‪ ۱۶۹۱‬نفر بستری داشته ایم که ‪ ۹۷۱‬نفر ترخیص شدند‪ ،‬اما امروز بیستم ‪ ۱۸۵۲‬نفر بستری‬ ‫داشته ایم که ‪ ۱۱۱۴‬نفر ترخیص شدند‪ .‬این زنگ خطری است که باید تفکری جدید را حاکم کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر اثربخشی درمانگاه های سرپایی را مشاهده کردیم باید نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم‪ .‬دو فرماندار ورامین و‬ ‫پردیس در استان تهران با اینکه واکسن زده اند دچار این بیماری شده اند‪ .‬لذا سازمان های بیمه گر باید موظف باشند نسبت به هزینه های‬ ‫تزریق امپول رمدسیور پرداخت ها را به موقع انجام دهند‪ .‬منابع دیگری از وزارت بهداشت و دولت برای این موضوع اختصاص پیدا کند‪ .‬در‬ ‫گزارش روز شــنبه ســتاد ملی مقابله با کرونا به دلیل انکه تست های ‪ PCR‬نسبت به قبل از نصف هم کمتر شده اعالم شد در یک استانی‬ ‫تعداد مبتالیان کاهش پیدا کرده در حالیکه در تهران روزانه ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬بیمار بستری اضافه می شود‪ .‬باید تست های ‪ PCR‬فراگیر شود‬ ‫تا تشخیص ها به موقع انجام شود‪.‬‬ ‫بندپی در خصوص واکسیناســیون نیز گفت‪ :‬در روز شنبه فاصله گذاری اجتماعی تهران ‪ ۷۲‬درصد بوده‪ ،‬باید نسبت به مسائلی که در وزارت‬ ‫بهداشــت روی می دهد حســاس تر باشیم‪ .‬نه اینکه امارسازی کنیم و از ســوی دیگر نیز نباید عدم اتخاذ تصمیم های نادرست را به گردن‬ ‫استان بیندازند‪.‬‬ ‫اســتاندار تهران تاکید کرد‪ :‬هر چه مقاطع ســنی برای واکسیناسیون پایین تر می اید جمعیت انها بیشتر می شود‪ .‬لذا تصمیم گرفته شد که‬ ‫مقاطع سنی به صورت دو ساله شود اما به ناگهان در سامانه ‪ ۶۵‬سال به باال را اعالم کردند‪ .‬وقتی این موضوع اعالم می شود مگر امکان دارد‬ ‫که واکســن برای ‪ ۶۵‬ســال به باالها تزریق نشود‪ .‬این در حالیست که ‪ ۴۴۸‬هزار نفر ‪ ۶۵‬سال به باال داریم اما فعال مالک برای تزریق واکسن‬ ‫‪ ۶۸‬سال به باال باید باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای جا مانده های ‪ ۷۰‬ســال به باال نیز هر یک از دانشــگاه های علوم پزشکی باید یک مرکز را برای انها اختصاص دهد تا این‬ ‫افراد قاطی جمعیت نشوند‪ .‬حداقل در شهر تهران این کار باید انجام شود‪.‬‬ ‫اســتاندار تهران با تاکید بر اینکه نباید فاصله گذاری اجتماعی نادیده گرفته شود‪ ،‬افزود‪ :‬فرودگاه ها و مراکز مسافربری برون شهری از مکان‬ ‫هایی اســت که نسبت به رعایت پروتکل های بهداشــتی درصد پایین تری دارند‪ .‬لذا باید به مسئولین انها تذکر الزم داده شود‪ .‬امیدواریم با‬ ‫هماهنگی و هم افزایی انجام شــده و تشدید نظارت ها توســط نیروی انتظامی با همکاری گروه های صنفی نسبت به مدیریت بیماری اقدام‬ ‫شود‪ .‬همچنین ‪ ۸۰‬مرکز واکسیناسیون اگر واکسن به انها داده شود امادگی دارند که کار واکسیناسیون را با سرعت بیشتری انجام دهند‪.‬‬ ‫دولتالمانتماماسپانیارامنطقهپرخطرکروناییاعالمکرد‬ ‫بــا افزایش شــدید موارد ابتال بــه کرونا در‬ ‫اسپانیا‪ ،‬وزارت خارجه المان به شهروندانش‬ ‫توصیه کرده که به این کشــور سفر نکنند‪.‬‬ ‫در کنــار مناطقی در داخــل المان‪ ،‬مانند‬ ‫جنوب و ســواحل دریاهای شــرق و شمال‪،‬‬ ‫اســپانیا هم مقصد شــمار یک گردشگران‬ ‫المانی به شمار می رود‪.‬‬ ‫اما این کشــور بار دیگر برای گردشــگران‬ ‫المانــی جــزو مناطــق پرخطــر کرونایی‬ ‫طبقه بندی شــده است‪ .‬تصمیم دولت المان‬ ‫درباره اســپانیا که شــامل جزایــر قناری و‬ ‫خبر‬ ‫پزشکانانگلیسی‪:‬لغوهمهاقداماتاحتیاطیعلیهکروناخطرناکاست‬ ‫وزیربهداشت‪:‬‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی گفت‪:‬‬ ‫هنوز هم ســرعت توســعه زیرســاخت های ما با‬ ‫اهنگ عقب افتادگی سیستان و بلوچستان تنظیم‬ ‫نشــده و ما باید به عنوان یک واقعیت ناگوار این‬ ‫را بپذیریــم که باید خیلــی کار کنیم تا در حد و‬ ‫شــان مردم این منطقه و همین طور جبران عقب‬ ‫ماندگی ها به خط متناســبی از پیشــرفت رسیده‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ســعید نمکی ‪ ۲۱‬تیرماه در جلسه ستاد منطقه ای‬ ‫مقابله با کرونا در ایرانشــهر کــه با حضور رییس‬ ‫کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شــورای‬ ‫اسالمی برگزار شــد اظهارداشت‪ :‬تبدیل دانشکده‬ ‫علوم پزشــکی ایرانشهر به دانشــگاه نقش مهمی‬ ‫در اتقای شــاخص های بهداشتی جنوب سیستان‬ ‫و بلوچستان دارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬برنامه ریزی شــده تــا با همکاری‬ ‫ســازمان منطقه ازاد چابهار اقدامات الزم در گام‬ ‫نخست برای اعتالی نظام اموزشی این شهرستان‬ ‫انجام شــود تا پس از ان شاهد استقالل مجموعه‬ ‫دانشگاهی این منطقه باشیم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی گفت‪:‬‬ ‫استمرار طرح شهید «سلیمانی» در شرایط حاضر‬ ‫در سیســتان و بلوچستان بســیار مهم است و از‬ ‫بسیج و هالل احمر درخواست می شود تا همچون‬ ‫گذشــته در بحث بیماریابی و سایر موارد مربوط‬ ‫به مبتالیان به کرونا فعال شــوند و این طرح باید‬ ‫ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما از بسیج و هالل احمر می خواهیم‬ ‫که در کنار مجموعه بهداشــت و درمان سیستان‬ ‫و بلوچستان باشــند و به ما کمک کنند تا از این‬ ‫وضعیــت همه گیری کرونا در این اســتان خارج‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4237‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫‪221622‬‬ ‫‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫دودو‬ ‫سه‬ ‫منطقه محبوب مایورکا هم می شود با توجه‬ ‫به ادامه روند رو به افزایش شاخص ابتال در‬ ‫ان اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫پیش از این نیز مسافران ورودی به المان از‬ ‫اسپانیا باید یک تســت منفی ابتال به کرونا‬ ‫ارائه می کردند‪.‬‬ ‫ه گــزارش خبرگزاری المان‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫شــاخص ابتال در اســپانیا ‪ ۱۹۹‬اعالم شده‬ ‫است؛ به این معنا که تعداد مبتالیان جدید‬ ‫بــه ازای ‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت در یک بازه‬ ‫هفت روزه به مرز ‪ ۲۰۰‬رسیده است‪.‬اگر این‬ ‫شــاخص از ‪ ۲۰۰‬بگذرد سرنوشــت قبرس‪،‬‬ ‫یکی دیگر از مقصدهای محبوب گردشگران‬ ‫المانی‪ ،‬اســپانیا را هم تهدید می کند‪ .‬دولت‬ ‫المــان‪ ،‬قبرس را هم جــزو مناطق با خطر‬ ‫ابتالی بســیار زیاد طبقه بندی کرده است‪.‬‬ ‫کســانی که تعطیــات خــود را در قبرس‬ ‫می گذرانند اگر واکســینه نشــده باشند یا‬ ‫مبتــا و بهبودیافتــه نباشــند باید پس از‬ ‫بازگشــت به المان‪ ،‬حتــی در صورت ارائه‬ ‫تست منفی هم بین پنج تا ‪ ۱۰‬روز قرنطینه‬ ‫شــوند‪.‬با وجود باال بودن شــاخص ابتال در‬ ‫اســپانیا‪ ،‬محدودیت های کرونایی در ان به‬ ‫نسبت موج های قبلی پاندمی چندان شدید‬ ‫نیســت‪ .‬در بارسلون که یکی از مراکز اصلی‬ ‫شیوع کرونا محســوب می شود فقط زندگی‬ ‫شــبانه و رفتن به کافه ها و رستوران ها در‬ ‫شــب های اخر هفته محدود شــده است‪.‬به‬ ‫گزارش دویچه وله‪ ،‬وزیر بهداشــت اســپانیا‬ ‫می گوید‪ :‬شــمار باالی موارد ابتالی جدید‬ ‫بیشتر مربوط به جوانانی است که یا عالئمی‬ ‫از ابتال در انها مشــاهده نشــده یا بســیار‬ ‫خفیف بوده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪4207‬‬ ‫‪4237‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫شنبه‪2216‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫دو‬ ‫‪3861‬‬ ‫شماره‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫اسفند‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫سفیر ایران در روسیه‪ :‬محصوالت ایران خودرو‬ ‫قابلیت عرضه به بازارهای جهانی را دارد‬ ‫فعاالن و کارشناسان حوزه خودرو‪:‬‬ ‫دو پیش فرض نادرست و سه راهکار درست برای توسعه صنعت خودرو‬ ‫صنعت خــودرو در همه کشــورها به عنوان‬ ‫یک صنعت پیشــران مطرح است و مهم ترین‬ ‫مولفه ای که باعث توســعه و پیشرفت ان در‬ ‫کشــورهای مختلف شــده‪ ،‬رقابتی بودن ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪،‬صنعت خــودرو در همه کشــورها به عنوان‬ ‫یک صنعت پیشــران مطرح است و مهم ترین‬ ‫مولفه ای که باعث توســعه و پیشرفت ان در‬ ‫کشــورهای مختلف شــده‪ ،‬رقابتی بودن ان‬ ‫اســت‪ .‬در هیچ کدام از کشــورهای صاحب‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬فضای بســته اقتصادی دیده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫در المــان به راحتــی می توانیــد محصوالت‬ ‫فرانســوی‪ ،‬ژاپنی و امریکایی و‪ ...‬خریداری‬ ‫کنید‪ .‬در ســایر کشــورهای هم وضعیت به‬ ‫همین منوال اســت و مردم انتخاب می کنند‬ ‫باتوجه به بودجــه ای که در اختیار دارند‪ ،‬از‬ ‫کدام خودروسازی ها خریداری کنند‪ .‬رقابت‬ ‫بسیار داغی هم بین خودروسازی ها برای به‬ ‫دســت اوردن مشــتری برقرار است و اصوال‬ ‫عرضــه خودرو با بهترین کیفیت و امکانات و‬ ‫با تسهیالت بسیار ارزان است که مشتری را‬ ‫به خرید از خودروسازان وا می دارد‪ .‬بنابراین‬ ‫در هیچ کدام از کشورهایی که صنعت خودرو‬ ‫در اختیــار دارنــد‪ ،‬فضای بســته اقتصادی‬ ‫و ســنگ اندازی بــرای جلوگیــری از ورود‬ ‫خودروســازان خارجی دیده نمی شود‪ .‬البته‬ ‫در برخی از این کشــورها مانند کره جنوبی‪،‬‬ ‫بــرای دوره کوتاهــی واردات خــودرو بــا‬ ‫محدودیت های موقتــی مواجه بوده‪ ،‬اما این‬ ‫ممنوعیــت واردات یا وضع تعرفه ســنگین‬ ‫بــرای واردات به مدت بیــش از چهار دهه‪،‬‬ ‫در هیچ یک از این کشــورها ســابقه نداشته‬ ‫اســت‪ .‬این که چرا صنعت خــودرو ایران با‬ ‫وجــود ســابقه طوالنی در ورطه ســقوط و‬ ‫ورشکســتگی و زیان انباشــته قــرار گرفته‪،‬‬ ‫موضوع مهمی است که فعاالن و کارشناسان‬ ‫حوزه خودرو به ان پاسخ داده اند‪.‬‬ ‫این که چرا بــازار و صنعت خودرو این چنین‬ ‫با مشــکالت مواجه اســت و چــرا مدیریت‬ ‫این بخش ضعیف اســت‪ ،‬به نــگاه کالن به‬ ‫مدیریت اقتصادی کشــور بازمی گردد؛ ما در‬ ‫عرصه کالن اقتصاد‪ ،‬یک سری بایدها تعری ‬ ‫ف‬ ‫کرده ایــم که خیلــی وقت ها به ایــن بایدها‬ ‫انتقاد وارد اســت‪ .‬یعنی شــاید با این بایدها‬ ‫به جایی نرســیم‪ ،‬اما سال هاست که روی ان‬ ‫اصرار داریم‪.‬‬ ‫خــودرو به نوعــی ویتریــن تمام مشــکالت‬ ‫اقتصادی اســت؛ خودرو موضوعی اســت که‬ ‫تمــام جناح های سیاســی در ایــران در ان‬ ‫دخیل بوده انــد‪ .‬نکته جالب این اســت که‬ ‫همه جناح ها در ان مدیریت داشــته اند‪ ،‬اما‬ ‫درحال حاضــر همــه به ان انتقــاد می کنند‬ ‫و تبدیــل به موجودی شــده کــه هیچ کس‬ ‫حاضر بــه برعهــده گرفتن مســئولیت ان‬ ‫نیســت‪ .‬زیان انباشــته‪ ،‬کهنگی محصول و‬ ‫ایمنــی پاییــن‪ ،‬نتیجه مدیریــت جناح های‬ ‫مختلــف بر ایــن صنعت بوده و این اســت‬ ‫کــه در حــوزه حمل ونقل؛ ســاالنه ‪۲۰‬هزار‬ ‫کشــته در کشــور داریم و چیزی در حدود‬ ‫‪۱۵۰‬هزارمیلیاردتومــان یارانــه ســوخت‬ ‫پرداخت می کنیم‪.‬‬ ‫مــردم ناراضی هســتند و شــرکت ها زیان‬ ‫می دهند‪ .‬صنعت خودرو تبدیل به مشــکلی‬ ‫شده اســت و هیچ کس از ان رضایت ندارد‪.‬‬ ‫در مدیریــت کالن صنعت خودرو‪ ،‬ان اصول‬ ‫اقتصــادی و اولیه که تئــوری دارد و جواب ‬ ‫داده اســت را کنار گذاشــتیم و یک فضای‬ ‫تجریدی را به اسم خودکفایی ایجاد کردیم‪.‬‬ ‫در این شــرایط‪ ،‬بازار را بسته ایم تا صنایع را‬ ‫تقویــت کنیم و بعد بــازار را باز کنیم‪ .‬عمال‬ ‫هیچ وقــت به ان نقطه که بــازار را باز کنیم‬ ‫هم نرســیدیم و با این فرمانی که می رانیم‪،‬‬ ‫نخواهیم رســید‪ .‬درواقع بــا یک پیش فرض‬ ‫اشــتباه که ما بازار بزرگــی در اختیار داریم‬ ‫و یک پیش فرض اشتباه دیگر که باید کارها‬ ‫را خودمــان انجام دهیــم و می توانیم بدون‬ ‫تعامل با دنیا در همه حوزه ها موفق شــویم‪،‬‬ ‫دهه هــا را طــی کرده ایــم‪ ،‬درحالی که بازار‬ ‫ایران با توجــه به قدرت خریــد پایین ان‪،‬‬ ‫بازار بزرگی نیســت و صنعت خودرو هم یک‬ ‫صنعت تعاملی اســت‪ .‬اما بــا پیش فرض های‬ ‫نادرســت وارد این مساله شدیم و نتوانستیم‬ ‫بــه کیفیت باال برســیم و قیمت را مدیریت‬ ‫کنیم‪ .‬در همین شرایط نیز به جای این که به‬ ‫مسیر درست برویم‪ ،‬با ســرکوب قیمت و با‬ ‫دخیل کردن شورای رقابت و سازمان حمایت‬ ‫از مصرف کننــده نتایج نامطلوبی به دســت‬ ‫اوردیم‪ .‬یعنی با ارگان های ســرکوب کننده‬ ‫اقتصــاد بــه پیمودن مســیر اشــتباه ادامه‬ ‫داده ایــم‪ .‬اشــکال اصلی این اســت که نوع‬ ‫نگاه به اقتصاد اشــتباه است‪ .‬با این نوع نگاه‬ ‫نادرست نمی توانیم به نتیجه درست برسیم‪.‬‬ ‫در گذر زمان این نگاه اشــتباه بسیار خود را‬ ‫نمایان می کند‪ .‬شــاید اگر ‪ ۲۰‬سال پیش از‬ ‫این مسائل مطرح می شد‪ ،‬خیلی از سیاسیون‬ ‫اظهار می کردند خودرو را می ســازیم و روی‬ ‫پای خودمان می ایستیم و از این شعارها سر‬ ‫می دادند‪ .‬البته هنوز هم این شــعارها مطرح‬ ‫می شود که خودکفایی و ساخت داخل انجام‬ ‫می دهیم‪ .‬اما وقتی بعد از چند دهه این روند‬ ‫ادامه پیدا می کند‪ ،‬برای اثبات اشــتباه بودن‬ ‫نیاز به ســند و مدرک نیســت و احســاس‬ ‫عمومی این مساله را درک می کند‪ .‬بنابراین‬ ‫اشــکال اصلی از همان نگاه اولیه سرچشمه‬ ‫می گیــرد‪ .‬این که گفته می شــود‪ ،‬بازار ایران‬ ‫بازار خیلی بزرگی است و همه توانایی ها هم‬ ‫در ان وجود دارد‪ ،‬ترســیم یک مسیر اشتباه‬ ‫اســت و در این مســیر هرچقدر هم تالش‬ ‫کنید‪ ،‬به نتیجه درستی نخواهید رسید‪.‬‬ ‫در شــرایط امروز یکی از مشــکالت اساسی‬ ‫کشــور‪ ،‬عدم تعامل اقتصاد ایــران با جامعه‬ ‫جهانی اســت که اثرات ان نیــز تحریم هایی‬ ‫اســت که مالحظه می کنیم‪ .‬نکته دوم‪ ،‬نظام‬ ‫تصیم گیری کالن اقتصادی کشــور است که‬ ‫باید براساس نظام ســازی کارشناسی علمی‬ ‫باشــد و به مــوازت ان ســامت اقتصــادی‬ ‫را نیــز باید بــه صنعــت و اقتصاد کشــور‬ ‫بازگردانــد‪ .‬اما اگر حمایــت منطقی‪ ،‬علمی‬ ‫و کارشناســی وجود نداشــته باشد و قدرت‬ ‫انتخاب را از مصرف کننــده بگیریم‪ ،‬صنعت‬ ‫عقب مانــده می شــود و همین گونــه عوامل‬ ‫باعــث عقب ماندگــی صنعت خودرو شــده‬ ‫اســت‪ .‬امروز ژاپــن بعد از امریــکا‪ ،‬دومین‬ ‫صنعت خودرو جهان را دارد‪ ،‬ولی در شــهر‬ ‫توکیــو‪ ،‬پایتخت این کشــور کــه میلیون ها‬ ‫دســتگاه تویوتا بــه امریکا صــادر می کند‪،‬‬ ‫مشــاهده می کنید خودروهای خارجی مانند‬ ‫بنز‪ ،‬ب ام و و‪ ...‬وجود دارد‪ .‬این نشان می دهد‬ ‫تجارت انجام می شود و پدیده انحصار وجود‬ ‫نــدارد‪ .‬این در حالی اســت که اگــر مانند‬ ‫ان چه در ایــران اتفاق افتاده‪ ،‬قدرت انتخاب‬ ‫را از مصرف کننده بگیریم‪ ،‬تمام شــاکله علم‬ ‫اقتصــاد پایین می ریزد‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬من‬ ‫اعتقاد دارم باید فضای کسب وکار در ایران را‬ ‫اماده رشد تولید ملی ازجمله صنعت خودرو‬ ‫کنیم‪ .‬برای دستیابی به این موضوع‪ ،‬سه کار‬ ‫اساســی باید در دستور کار قرار گیرد؛ ایجاد‬ ‫شفافیت‪ ،‬ایجاد رقابت ســالم و نفی هرگونه‬ ‫انحصار‪ .‬انحصار پدیده بســیار شــومی برای‬ ‫اقتصاد ایران است‪ .‬درحال حاضر پرشیا مدل‬ ‫‪ ۸۴‬کیفیتی به مراتب بهتر از پرشیا مدل ‪۹۴‬‬ ‫دارد‪ .‬این نشــان می دهــد صنعت خودرو به‬ ‫دلیل پدیده انحصار دچار مشــکل شده است‬ ‫و اگر حمایت های غیرعلمی و غیرکارشناسی‬ ‫ادامــه پیدا کنــد‪ ،‬این صنعــت‪ ،‬عقب افتاده‬ ‫می شــود‪ .‬فکــر می کنــم قطعا اگر کشــور‬ ‫می خواهد به اهداف ســند چشم انداز برسد‪،‬‬ ‫باید تعامل با جامعه جهانی را در دستور کار‬ ‫خود قرار دهد‪ .‬ما وقتــی موفق خواهیم بود‬ ‫که با کمپانی های بزرگ کار کنیم‪.‬‬ ‫این تعامل بــه نفع اقتصاد کشــور و جامعه‬ ‫خواهــد بود‪ .‬اگر ایــن اتفاق بیفتــد‪ ،‬انتقال‬ ‫دانش فنی را شــاهد خواهیم بــود‪ .‬در دنیا‬ ‫این گونه نیست که شــرکت ها همه کاالها را‬ ‫خودشان تولید کنند‪ .‬تا جایی که من اطالع‬ ‫دارم‪ ،‬شما هیچ شــرکت خودروسازی را در‬ ‫دنیا پیــدا نمی کنید که همه قطعات را خود‬ ‫تولید کند‪ .‬اگر خواهان توســعه و پیشــرفت‬ ‫ایران هســتیم‪ ،‬باید با جامعه تعامل داشــته‬ ‫باشــیم تا تحریم های ظالمانه به کنار بروند‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر‪ ،‬مدیریت ما باید براســاس‬ ‫مبانی علمی و کارشناسی باشد‪.‬‬ ‫قطعا صنعت کشور عالوه بر نیازهای داخلی‬ ‫می تواند کشــورهای منطقه را پوشش دهد‪،‬‬ ‫اما به شرط تعامل با کمپانی های بین المللی‬ ‫کــه باعث انتقــال دانش فنــی و تکنولوژی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بسیجظرفیت هایداخلیبرایتداوموتوسعهتولیددرسایپا‬ ‫اقدام سایپا برای تامین قطعات خودرو در داخل و‬ ‫اســتفاده از توان و ظرفیت های داخلی به خصوص‬ ‫ظرفیت های شــرکت های دانش بنیان برای تولید‬ ‫خودرو ملی بسیار خوب بوده است‪.‬‬ ‫گروه خودروسازی ســایپا طی دو سال گذشته در‬ ‫راســتای تداوم و توسعه تولید‪ ،‬عالوهبر استفاده از‬ ‫توانمندی های قطعه ســازان داخلی و ظرفیت های‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬از همکاری ســه نهاد‬ ‫نظامی یعنــی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای‬ ‫مســلح‪ ،‬نیروی هوافضای سپاه پاســداران انقالب‬ ‫اســامی و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫ایران نیز بهره جسته است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬ ‫در همین زمینه به اقدام شرکت سایپا برای تامین‬ ‫قطعات خودرو در داخل اشــاره کــرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫«اقدام ســایپا برای تامین قطعات خودرو در داخل‬ ‫و استفاده از توان و ظرفیت های داخلی به خصوص‬ ‫ظرفیت های شــرکت های دانش بنیان برای تولید‬ ‫خودرو ملی بسیار خوب بوده است‪ ».‬بهروز محبی‬ ‫نجم ابادی افزود‪« :‬انعقاد قرارداد شــرکت سایپا با‬ ‫وزارت دفاع و زیرمجموعه های ان می تواند موجب‬ ‫تحول در صنعت خودرو شود‪».‬‬ ‫نماینده سبزوار در مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به حرکت ســایپا برای تامین قطعــات خودرو در‬ ‫داخل گفت‪« :‬با تصمیم مدیران سایپا برای تامین‬ ‫قطعات در داخل‪ ،‬شــاهد تحول در صنعت خودرو‬ ‫خواهیم بود‪ ».‬وی درخصوص سیاســت مجلس در‬ ‫قبال صنعت خودرو اظهار کرد‪« :‬بر اساس طرحی‬ ‫که در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی‬ ‫است‪ ،‬سیاست مجلس در قبال صنعت خودرو یک‬ ‫سیاســت حمایتی بوده و نمایندگان مجلس تاکید‬ ‫دارند باید از این صنعت در جهت افزایش تولید در‬ ‫کشور حمایت شود‪».‬‬ ‫محبی نجم ابادی با بیــان این که مجلس خواهان‬ ‫بورسی کردن خودرو اســت‪ ،‬افزود‪« :‬بر این اساس‬ ‫خودرو باید در بازار بورس عرضه و براساس رقابت‬ ‫منطقی و در فضای شــفاف قیمت گذاری شده و به‬ ‫فروشبرسد‪».‬وی عنوان کرد‪« :‬مشکلی که امروز در‬ ‫صنعت خودرو وجود دارد‪ ،‬این است که بین عرضه و‬ ‫تقاضا فاصله افتاده است و در همین راستا‪ ،‬قسمتی‬ ‫از نقدینگی کشــور به سمت سوداگری سوق داده‬ ‫می شود و همین خود باعث افزایش قیمت خودرو‬ ‫شده و خودرو را از دسترس اقشار متوسط و ضعیف‬ ‫جامعه دور کرده اســت‪».‬عضو کمیســیون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاســبات مجلس با بیان این که بیش از‬ ‫‪۵۰۰‬هزار قطعه ســاز در داخل کشور داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«توانایی و ظرفیت های خوبی برای تولید قطعات در‬ ‫داخل کشور وجود دارد‪ ،‬اما متاسفانه هزینه تولید‬ ‫قطعات نسبتا باالست که باید برای ان چاره اندیشی‬ ‫شود‪ ».‬وی تاکید کرد‪« :‬به دلیل افزایش بهای ارز‪،‬‬ ‫قیمت برخی قطعــات اولیه خودرو باال رفته و این‬ ‫موضوع بر قیمت خودرو تاثیر گذاشــته است‪».‬در‬ ‫همین راستا‪ ،‬نماینده رامیان و ازادشهر در مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز با بیان این که ما موافق حمایت‬ ‫از صنعت خودرو هستیم‪ ،‬گفت‪« :‬تالش سایپا برای‬ ‫تامین قطعات خودرو در داخل در راستای افزایش‬ ‫و رونق تولید است‪ ».‬غالمعلی کوهساری با اشاره به‬ ‫سیاست مجلس در قبال صنعت خودرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫«ما موافق افزایش کمیت و کیفیت خودرو هستیم‬ ‫و معتقدیم شــرکت های داخلی باید مورد حمایت‬ ‫قــرار گیرند تــا از توانمندی ان ها بــرای افزایش‬ ‫کیفیت و کمیت خودرو اســتفاده شــود‪ ».‬وی با‬ ‫بیان این که کارکرد صنعت خودرو دارای رشد بوده‬ ‫اســت‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬با توجه به نیــاز جامعه‪ ،‬باید‬ ‫ســازندگان به کیفیتتوجه بیشتری داشته باشند تا‬ ‫خودرو باکیفیت در شــان مردم تولید شود‪ ».‬عضو‬ ‫کمیسیون عمران مجلس با بیان این که حمایت از‬ ‫صنعت خودرو باعث ایجاد اشتغال می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ایــن حمایت همچنین در افزایــش درامد مردم‬ ‫موثر اســت و باید برای حمایــت از صنعت خودرو‬ ‫برنامه ریــزی بهتــری صورت گیرد‪ ».‬کوهســاری‬ ‫تصریح کــرد‪« :‬از صنعت خودرو بایــد به گونه ای‬ ‫حمایت شــود تا روزی روی پای خود بایســتیم و‬ ‫تولیدات داخلی سازی شوند‪ ».‬وی با اشاره به تالش‬ ‫مدیران سایپا در دوران تحریم گفت‪« :‬برنامه ریزی‬ ‫شرکت سایپا برای تولید قطعات خودرو در داخل‪،‬‬ ‫سیاســت بســیار خوبی بود و قراردادهایی که این‬ ‫شرکت با وزارت دفاع و شــرکت های زیرمجموعه‬ ‫ان منعقــد کرد‪ ،‬اقدام بســیار خوبــی بود‪ ».‬عضو‬ ‫کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد‪« :‬همان طور‬ ‫کــه نیروهای نظامی در حــوادث غیرمترقبه مثل‬ ‫سیل و زلزله کارهای بسیار بزرگی انجام می دهند‬ ‫و به کمک مردم و کشور می شتابند‪ ،‬این توانمندی‬ ‫را دارند در صنعت خودرو تحول و شــگفتی ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬بنابراین ضرورت دارد از ظرفیت ان ها در این‬ ‫صنعت استفاده شود‪ ».‬کوهســاری افزود‪« :‬هرچه‬ ‫توجه به داخل بیشــتر باشد‪ ،‬بیشتر شاهد کاهش‬ ‫وابستگی خواهیم بود‪».‬‬ ‫ســفیر ایران در کشــور روسیه با بیان این که وضعیت خودروســازی ایران به ویژه ایران خودرو همواره‬ ‫رو به رشــد بوده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬خودروهایی که ایران خودرو تولید مــی کند‪ ،‬قابلیت عرضه به بازارهای‬ ‫جهانی را دارد‪.‬‬ ‫کاظم جاللی‪ ،‬در نشست با مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با موضوع بررسی اقدامات اجرایی برای‬ ‫ورود مجدد این خودروســاز به بازار روسیه‪ ،‬افزود‪ :‬طبق مطالعاتی که ایران خودرو در بازار روسیه انجام‬ ‫داده‪ ،‬محصوالتی نظیر دنا‪ ،‬دنا پالس‪ ،‬راناپالس و خودروی تارا‪ ،‬ظرفیت مطرح شــدن در بازار کشــور‬ ‫روسیه را دارا هستند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این که مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ظــرف چند ماه اخیر پیگیری های جدی در‬ ‫زمینه صادرات محصوالت این خودروســاز داشته‪ ،‬گفت‪ :‬به واسطه این پی گیری ها‪ ،‬سفارتخانه در این‬ ‫بخش فعال شــده و همکاری دو سویه و مســتمری میان سفارت روسیه در ایران و ایران خودرو برقرار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این همکاری مشترک‪ ،‬موضوعاتی نظیر صادرات برخی از خودروها به کشور روسیه و تولید‬ ‫مشترک خودرو و نیز استفاده از ظرفیت های صادراتی قطعه سازان‪ ،‬به صورت جدی دنبال می شود‪.‬‬ ‫ســفیر ایران در کشــور روســیه‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‪ ،‬همکاری های خوبی در زمینه خودرویی با کشور‬ ‫روسیه صورت گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این نشســت اظهار کرد‪ :‬براساس راهبرد ترسیم شده برای‬ ‫صادرات محصوالت‪ ،‬درصددیم تا عالوه بر شناسایی و توسعه بازارهای صادراتی جدید‪ ،‬بازارهایی که در‬ ‫گذشته در انها حضور داشته ایم را نیز توسعه دهیم‪.‬‬ ‫فرشــاد مقیمی تصریح کرد‪ :‬بر اســاس بررســی ها و تحلیل های صورت گرفته‪ ،‬یکی از بازارهایی که‬ ‫می توان در ان به سرانجام خوبی در حوزه صادرات دست یافت‪ ،‬بازار کشور روسیه است؛ لذا با همکاری‬ ‫ســفارتخانه و سفیر ایران در کشور روســیه‪ ،‬انگیزه تحقق این برنامه و هدف مضاعف شد‪ .‬این اقدام در‬ ‫ابتدا با بررســی صادرات خودرو اغاز شده و در زمینه هایی مانند صادرات قطعه‪ ،‬موتورسیکلت و حتی‬ ‫خودروهای سنگین تجاری و باری نیز توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برنامه ریزی برای حضور ایران خودرو در نمایشگا ه «اینتر اتو» روسیه که در شهریور ماه‬ ‫امســال برپا خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬به واسطه این نمایشگاه‪ ،‬محصوالت ایران خودرو به جامعه هدف روسیه‬ ‫معرفی خواهد شد و بازاریابی خوبی برای صادرات صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬با اشــاره به حضور برندهای مختلف در بازار خودروی روســیه‪،‬‬ ‫ظرفیت باالی موجود در گروه صنعتی ایران خودرو را عاملی برای دســتیابی به اهداف صادراتی دانست‬ ‫و افزود‪ :‬با جدیت این خودروســاز در تحقق اهداف صادراتی‪ ،‬در اینــده ای نزدیک برنامه های در نظر‬ ‫گرفته شده تحقق خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬عملکرد ایران خودرو در مســیر تحقق منویات رهبری برای حضور در بازارهای‬ ‫صادراتی برای کشور افتخارافرین خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی است در این نشست‪ ،‬گزارشی از اقدامات اجرایی صورت گرفته ایران خودرو در راستای ورود به‬ ‫بازار کشور روسیه و اهداف کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلند مدت‪ ،‬ارایه شد‪.‬‬ ‫فروش به قیمت حاشیه بازار تنها راه برونرفت صنعت خودرو از بحران است‬ ‫دبیر انجمن خودروســازان ایران گفت‪ :‬فروش خودرو به قیمت حاشــیه بازار‪ ،‬راه حل منطقی‬ ‫برای عبور از بحران های ناشی از قیمت گذاری دستوری است‪.‬‬ ‫احمد نعمت بخش با انتقاد از قیمت گذاری شــورای رقابت گفت‪ :‬مصوبات شورای رقابت غیر‬ ‫کارشناسی بوده و سبب زیان هنگفت ایران خودرو و سایپا شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فروش خودرو براســاس قیمت حاشیه بازار رانت و فساد بازار خودرو را از بین می‬ ‫برد و موجب ثبات برای خودروســاز و مصرف کننده واقعی خواهد شد‪.‬نعمت بخش ادامه داد‪:‬‬ ‫مصوبات شــورای رقابت زمینه افزایش بی ضابطه قیمت خودرو و گرم شــدن بازار داللی را‬ ‫فراهم کرد و روند زیان دهی خودروسازان شتاب بیشتری گرفت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروســازان افزود‪ :‬به دلیل این که در کنار خودروسازان سهام داران هم متضرر‬ ‫می شــوند بارها از مســوولین مربوط خواســتار تجدید نظر در روش قیمت گذاری دستوری‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان این که شــورای رقابت انــگار افزایش قیمت مواد اولیه را نمــی بیند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫براســاس مصوبات شــورای رقابت‪ ،‬مبنای قیمت گذاری ارزیابی سه ماهه تورم اعالم شده از‬ ‫سوی بانک مرکزی است و این مهم مورد توجه شورا قرار نگرفت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروســازان گفت‪ :‬درصدهای اعالم شــده از ســوی شــورای رقابت عمال به‬ ‫خودروســازان کمکی نمی کند و میزان مورد انتظار خودروســازان بــرای جبران زیان های‬ ‫انباشته فاصله دارد‪.‬‬ ‫نعمت بحش تصریح کرد‪ :‬خودرو سازان در سال گذشته با تمام مشکالت تحریم و کرونا تولید‬ ‫را در راستای بهبود تراز مالی خود انجام دادند ولی با توجه به افزایش هزینه های جانبی مانند‬ ‫افزایش دســتمزدها و گرانی مواد اولیه عمال این افزایش تولید نتوانست گره گشای مشکالت‬ ‫مالی خودروسازان باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید دوباره بر فروش خودرو با قیمت حاشــیه بازار مانند دهه هفتاد‪ ،‬گفت‪ :‬با اجرای‬ ‫این برنامه شاهد تحقق برنامه های شرکت های خودروساز و همچنین کنترل بازار و همچنین‬ ‫حذف تقاضای کاذب و غیر واقعی خواهیم بود‪.‬‬ ‫نعمت بخش به زیان ‪ 85‬هزار میلیارد تومانی خودروســازان اشــاره کرد و افزود‪ :‬بیش از هر‬ ‫زمان دیگری نیاز اســت تا سازمان های مســوول برای حل این چالش تالش کنند و صنعت‬ ‫خودروسازی را از این زیان فزاینده نجات دهند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهارکرد‪ :‬در کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫جلسه هایی با حضور مدیران شرکت های خودروسازی برای حل مشکل قیمت گذاری برگزار‬ ‫شد اما حتی مجلس هم در این خصوص عمال کاری از پیش نبرد‪.‬‬ ‫وی در پایان ابراز امیدواری کرد‪ :‬برای نجات صنعت خودروسازی ایران در اوج تحریم ها باید‬ ‫تالش های اثربخش و کاربردی از سوی سازمان های مسوول در دستور کار قرار گیرد تا این‬ ‫صنعت بتواند به فعالیت های خود ادامه دهد‪.‬‬ صفحه 6 ‫روتیترصفحهداخلی‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشور‬ ‫اجرایموفقیت امیزپروژهارتباطباسامانهحمل ونقلجاده ا ‬ ‫به گزارش بهادری ‪ ،//‬اسماعیل نصر اصفهانی گفت‬ ‫‪ :‬این پروژه با همت و تالش بی وقفه کارشناســان‬ ‫واحد سیســتم های اطالعاتی‪ ،‬واحــد نرم افزارهای‬ ‫سیســتمی‪ ،‬واحد حمل ونقل و شــرکت ایریســا‬ ‫پیاده ســازی و در اختیــار واحدهــای متقاضی در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه قرار داده شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬یکی از نیازهای مبرم در حوزه‬ ‫لجســتیک فوالد مبارکه پیگیری و گزارش گیری از‬ ‫وضعیــت حمل مواد اولیه به شــرکت در کمترین‬ ‫زمان ممکــن و با کیفیت قابل قبول اســت‪ .‬پروژه‬ ‫ارتباط با ســامانه حمل ونقل کشــور در قالب طرح‬ ‫توســعه سیســتم های اطالعاتی و به منظور انتقال‬ ‫اطالعات و گزارش گیری از بارنامه های ثبت شده در‬ ‫سیستم های راهداری‪ ،‬راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫کارشناس سیســتم های اطالعاتی یکپارچه فوالد‬ ‫مبارکــه مزایای اجرای این پروژه را به این شــرح‬ ‫برشمرد‪ :‬امکان گزارش گیری از اطالعات بارنامه های‬ ‫صادره توســط باربری های مختلف در سطح استان‬ ‫و دســته بندی ان ها بر اساس کد کاال‪ ،‬فروشنده و‬ ‫راننده حمل کننده کاال‪ ،‬شناسایی رانندگان متخلف‬ ‫بر اســاس دو معیار میزان وزن بارنامه شده و میزان‬ ‫مســافت طی شــده از مبدا به مقصد‪ ،‬عدم نیاز به‬ ‫ثبت اطالعات بارنامه ها و ســفارش های حمل شده‬ ‫به شرکت فوالد مبارکه در اینده نزدیک و استفاده‬ ‫از اطالعات بارنامه ها در سیستم های مختلف مانند‬ ‫مدیریت کاال و خرید‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این پروژه با حمایت مدیریت‬ ‫فنــاوری اطالعــات و همــکاری روســای فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬کارشناســان واحد حمل ونقل و شرکت‬ ‫ایریســا در کوتاه ترین زمان ممکــن انجام پذیرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫نصــر اصفهانی در پایان گفــت ‪ :‬در اینده با هدف‬ ‫اضافــه کــردن بارنامه های ریلی و متصل شــدن‬ ‫سیســتم به سامانه راه اهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و همچنین تکمیل سیســتم های ارتباط با معادن‪،‬‬ ‫پــروژه کامل تر می شــود و امید اســت با اجرای‬ ‫چنین پروژه هایی گام موفق و ارزشمند دیگری در‬ ‫راستای اهداف شرکت برداشته شود‪.‬‬ ‫مدیر حمل ونقل و پشــتیبانی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫نیز در خصوص این پــروژه گفت‪ :‬جریان اطالعات‬ ‫یکــی از ارکان اصلــی مدیریت زنجیــره تامین و‬ ‫لجســتیک اســت و امروزه ارتباط موثــر نهادهای‬ ‫درگیر در این فرایند بیش از پیش الزم است ‪.‬‬ ‫محمدعلی زارعی افزود‪ :‬ساالنه بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫کامیون از مبدا فوالد مبارکه یا به مقصد ان‪ ،‬وظیفه‬ ‫حمل مواد اولیه و محصوالت شــرکت را در کشور‬ ‫بر عهــده دارند ‪ .‬برنامه ریــزی و کنترل این حجم‬ ‫از نــاوگان برای بزرگ ترین صاحب کاالی کشــور‬ ‫نیازمند سیســتم های اطالعاتی با قابلیت اطمینان‬ ‫باالست ‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کرد‪ :‬بــا پیگیری های‬ ‫واحــد حمل ونقل و پشــتیبانی و مدیریت ارشــد‬ ‫ســازمان و به همت همکاران سیستم ها و فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬ارتباط با سامانه برخط سازمان راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای کشــور‪ ،‬به عنــوان مهم ترین‬ ‫سند حمل بار‪ ،‬از تیرماه ســال جاری برقرار شد و‬ ‫کلیه اطالعات مندرج در بارنامه شــامل مشخصات‬ ‫محموله‪ ،‬گیرنده‪ ،‬فرســتنده‪ ،‬راننده‪ ،‬وسیله نقلیه و‬ ‫هزینه های مربوطه پس از ثبت در سیســتم مذکور‬ ‫در ‪ EIS‬فوالد مبارکه بارگذاری می شود و امکان‬ ‫انواع پایش و تحلیل را فراهم می کند ‪.‬‬ ‫مدیــر حمل ونقل و پشــتیبانی با اشــاره به این‬ ‫که به زودی مشــابه این ارتباط با ســازمان راه اهن‬ ‫جمهوری اســامی ایــران نیز برقرار خواهد شــد‪،‬‬ ‫افزود ‪ :‬پرهیز از دوباره کاری و ثبت دستی و مکرر‬ ‫اطالعات در سیســتم های مختلــف و اطمینان از‬ ‫صحت و سرعت تبادل اطالعات از مزایای قابل توجه‬ ‫این پروژه است‪.‬‬ ‫بومی سازی قطعات کلیدی در شرکت پاالیش سرخون و قشم شتاب می گیرد‬ ‫شــرکت پاالیش ســرخون و قشــم درســال های‬ ‫قبل نســبت به ســاخت داخل قطعات توربین ها‪،‬‬ ‫کمپرســورها و پمپ هــا‪ ،‬اقدامات ویــژه و موثری‬ ‫داشــته و در این راستا‪ ،‬ســاخت بیش از ‪ 140‬قلم‬ ‫حدود ‪ 2850‬قطعه توربین راســتون را انجام داده‬ ‫که میزان قابل مالحظه ای نیز صرفه جویی مالی به‬ ‫همراه داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار روابط عمومی شــرکت پاالیش‬ ‫گاز ســرخون و قشــم‪ ،‬محمدحســین نــوروزی‪،‬‬ ‫مدیرعامل این شــرکت در حاشــیه نشست مجمع‬ ‫عمومی عادی ســالیانه این شــرکت که در سالن‬ ‫کنفرانس شــهید باهنر ســاختمان ســتاد برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬با بیان این مطلب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بومی ســازی‬ ‫قطعات کلیدی فقط شــامل توربین کمپرسورها و‬ ‫توربوژنراتورهــا نبوده و بالغ بــر ‪ 400‬قلم از اقالم‬ ‫حســاس مربوط بــه الکتروپمپ هــا‪ ،‬الکتروفن ها‪،‬‬ ‫کمپرســورهای هوا‪ ،‬بلوئر و ‪ ..‬را که ســاخت برخی‬ ‫از ان ها‪ ،‬از ســالیان قبل شــروع شده بود‪ ،‬در سال‬ ‫‪ 1400‬نیز با ســرعت و افزایــش کمی و کیفی در‬ ‫دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫وی همچنین به اقدام های صورت گرفته در جهت‬ ‫استمرار تولید اشــاره کرد و افزود‪ :‬شرکت پاالیش‬ ‫سرخون و قشــم در سال های قبل نسبت به حذف‬ ‫واحد شیرین ســازی گاز و اســتفاده از ماده جاذب‬ ‫‪ ،H2S‬تزریق اب همراه گاز به سازند چاه‪ ،‬کاهش‬ ‫فشار عملیاتی پاالیشگاه با تخلیه طبیعی‪ ،‬پیگیری‬ ‫سناریوی استفاده از گاز کم فشار تولیدی پاالیشگاه‬ ‫و تزریــق ان به خط و نیز‪ ،‬مدیریــت کربن انرژی‬ ‫اقدام کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز سرخون و قشم در‬ ‫ادامه‪ ،‬اشاره ای به تعمیرات اساسی تجهیزات ثابت‬ ‫و دوار کرد و گفت‪ :‬سال‪ 1399‬مطابق برنامه ساالنه‪،‬‬ ‫تعمیرات اساســی بدون هیچ حادثه ای انجام شد و‬ ‫این شرکت تا پایان ســال ‪ 99‬موفق به انجام ثبت‬ ‫بیش از ‪ 30‬میلیون و ‪ 855‬هزار ســاعت کار بدون‬ ‫حادثه شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ســخنان خود‪ ،‬از ارتبــاط بیرونی و‬ ‫همکاری با ســایر ســازمان ها گفت و توضیح داد‪:‬‬ ‫انعقاد قرارداد و همکاری با شــرکت توزیع برق در‬ ‫راستای کاهش خاموشــی و در سرویس قراردادن‬ ‫ژنراتورها در ساعت پیک مصرف‪ ،‬ارتباط و همکاری‬ ‫موثر با ســازمان محیط زیست‪ ،‬همکاری با دانشگاه‬ ‫ها و مراکز علمی و پژوهشــی‪ ،‬همکاری با شرکت‬ ‫های دانش بنیان و استارتاپ ها در راستای حمایت‬ ‫از تولید داخل‪ ،‬ایمن ســازی جاده دسترســی به‬ ‫پاالیشگاه‪ ،‬تامین روشــنایی مسیر در نقاط حادثه‬ ‫خیز و پیگیری تحویل ان به اداره راهداری و پایانه‬ ‫های هرمزگان‪ ،‬ازجمله کارهای تعاملی است که در‬ ‫سال ‪ 99‬انجام شده است‪.‬‬ ‫نوروزی به ضریب نفوذ اموزش بیش از ‪ 95‬درصد از‬ ‫کارکنان شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم اشاره‬ ‫کرد و بیان داشــت‪ :‬در زمینه اموزش و اســتفاده ‬ ‫بهینه از نیروهای باتجربه‪ ،‬این شــرکت از سال های‬ ‫قبل شروع به اموزش تمامی نیروها کرده و در این‬ ‫راســتا با توجه به محدودیت کالس های حضوری‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 1000‬ساعت دوره انالین و ‪ 100‬محتوای‬ ‫اموزشی افالین در قالب فیلم‪ ،‬بروشور‪ ،‬کتاب‪CD ،‬‬ ‫و ‪ ...‬برای همکاران تهیه و تدارک شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به منظور مدیریت و بهینه سازی سطح‬ ‫موجودی کاال‪ ،‬این شــرکت ضمن استفاده از مدل‬ ‫مدیریــت کنترل موجودی کاال بــر مبنای مفاهیم‬ ‫بنیادین نقطه اقتصادی سفارش‪ ،‬در خصوص پایش‬ ‫روند مصرف مــواد و کاال‪ ،‬تقاضاگــذاری کاالهای‬ ‫حیاتی و مورد نیاز در سطح بهینه اقدام کرده است‪.‬‬ ‫نــوروزی بیان کــرد‪ :‬مشــارکت در راه انــداری و‬ ‫بهره بــرداری از کنتورهای التراســونیک ایســتگاه‬ ‫‪ CGS‬در سال ‪ 1399‬نیز‪ ،‬از دیگر دستاوردهای‬ ‫این پاالیشگاه است‪.‬‬ ‫ایشــان در خاتمــه از زحمــات هیئــت مدیــره‬ ‫محتــرم شــرکت و کلیــه ی همــکاران در‬ ‫مجموعــه شــرکت پاالیــش گاز ســرخون و‬ ‫قشم تقدیر و تشکر کردند‪.‬‬ ‫شهرداریهمدانبایدروزانهپنجمیلیاردتوماندرامدداشتهباشد‬ ‫شهردار همدان گفت که مجموعه مدیریت شهری‬ ‫بایــد روزانه پنج میلیــارد تومان درامد داشــته‬ ‫باشــد که فقط ‪ ۳۰۰‬میلیون تومــان ان از محل‬ ‫درامدهای پایدار تامین می شود‪.‬‬ ‫عباس صوفی با تشــریح اقدامات و دستاوردهای‬ ‫مدیریت شــهری همدان‪ ،‬افزود‪ :‬شهرداری همدان‬ ‫ماهیانــه ‪ ۳۰‬میلیــارد تومان حقوق و دســتمزد‬ ‫پرداخت مــی کند‪ .‬وی با بیان اینکه شــهرداری‬ ‫همدان ســال گذشــته مبلغ ‪ ۶۰‬میلیارد تومان از‬ ‫بدهی های ســنوات قبل خود به بانکها را پرداخت‬ ‫کرده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬بودجه سال گذشته شهرداری‬ ‫همدان ‪ ۱۲۵‬درصد تحقق یافت‪ .‬شــهردار همدان‬ ‫با اشاره به بودجه یک هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫ســال جاری شــهرداری‪ ،‬گفت‪ :‬براساس ماده ‪۶۸‬‬ ‫قانون شهرداری ها ‪ ۶۰‬درصد بودجه جاری و ‪۴۰‬‬ ‫درصد بودجه عمرانی لحاظ شده است‪.‬‬ ‫زیباسازی ورودی شهر همدان‬ ‫شــهردار همــدان‪ ،‬زیباســازی ورودی ها‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح های زیرساختی‪ ،‬رشد متوازن شهر‪ ،‬نوسازی‬ ‫سیســتم حمــل و نقل عمومی شــهر‪ ،‬ســاخت‬ ‫پارکینگ های طبقاتی و روان ســازی ترافیک را‬ ‫از مهمترین مسایل و برنامه ها در اجرای طرح ها‬ ‫عنوان کرد‪ .‬وی سال گذشته و سال جاری را دوره‬ ‫ای ســخت برای شهرداری دانســت و گفت‪ :‬نبود‬ ‫نقدینگی و مشــکالت اقتصادی باعث بروز دغدغه‬ ‫هایی شده است‪.‬‬ ‫طرح های نیمه تمام در اولویت شهرداری‬ ‫شهردار همدان با تاکید بر اینکه تکمیل طرح های‬ ‫نیمه تمام در اولویت برنامه های شهرداری است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬برنامه ریزی الزم در این حــوزه نیز انجام‬ ‫شده است‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬رضایتمندی مردم‬ ‫در اولویت کار مدیران شهرداری است و در حوزه‬ ‫پیاده راه سازی این میزان رضایت در سطح بسیار‬ ‫باالیــی بود‪.‬صوفی بیان کرد‪ :‬ایجاد پیاده راه باعث‬ ‫نوســازی زیرساخت های شــهری همدان شده و‬ ‫شــرایط خوبی را در سطح شهر ایجاد کرد‪.‬شهردار‬ ‫همدان‪ ،‬توســعه فضای ســبز و توزیع اسفالت به‬ ‫عنــوان نیاز جــدی محالت همــدان به خصوص‬ ‫مناطق سه و چهار را از دیگر اولویت های عمرانی‬ ‫شهرداری دانست‪..‬‬ ‫احداث شهرک ویالیی در همدان‬ ‫وی با اشــاره به احداث شهرک ویالیی در همدان‬ ‫نیــز گفت‪ :‬اجرای عملیات ســاخت طرح باغ ویال‬ ‫با حضور ســرمایه داران ترکیه بــدون تردید تاثیر‬ ‫بســزایی در رونق گردشگری و اشــتغال همدان‬ ‫دارد‪.‬شــهردار همــدان اظهار داشــت‪ :‬تفاهم نامه‬ ‫همکاری بین شــهرداری همدان و یک شــرکت‬ ‫از کشــور ترکیــه برای این ســرمایه گــذاری به‬ ‫امضا رســیده اســت و معتقدیم این طرح بزرگ‪،‬‬ ‫تاثیر بســزایی در رونق گردشــگری و اشتغالزایی‬ ‫شــهر همــدان دارد‪.‬وی بیان کرد‪ :‬این ســرمایه‬ ‫گذاری بیــش از یک هزار میلیــارد تومان ارزش‬ ‫دارد و در منطقــه ای واقع در جاده رباط همدان‬ ‫و در نزدیکی فرودگاه اجرا می شود‪.‬صوفی افزود‪:‬‬ ‫این ســرمایه گذاری در راســتای ایجــاد باغ ویال‬ ‫در زمینی به وســعت ‪ ۱۰۳‬هکتار توســط سرمایه‬ ‫گذاران ترکیه ای انجام خواهد شــد‪.‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫شــهرداری همدان در واگذاری زمین و مجوزهای‬ ‫الزم در این ســرمایه گذاری ارزشمند که موجب‬ ‫رونق گردشــگری می شود‪ ،‬مشارکت دارد‪.‬شهردار‬ ‫همــدان یاداور شــد‪ :‬رویکرد شــهرداری همدان‬ ‫جذب ســرمایه گذار در اجــرای طرح های بزرگ‬ ‫و اثربخش به ویژه در حوزه گردشگری است‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به اینکه طرح باغ ویال مورد حمایت همه‬ ‫جانبه مســووالن ارشد استان اســت‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫مدیریت شهری همدان از هرگونه سرمایه گذاری‬ ‫که زمینه اشــتغال و رونق اقتصادی و گردشگری‬ ‫در سطح شهر را فراهم سازد‪ ،‬استقبال می کند‪.‬‬ ‫شهردار شهرکرد گفت‪ :‬طرح جامع ترافیک شهرکرد تدوین و از یک ماه اینده اماده اجرا می شود‬ ‫مهندس بهادر عبدالغنی در کالس معارف اسالمی‬ ‫مدیــران با اشــاره به همــکاری و تعامل مجموعه‬ ‫مدیریت شــهری بــا ادارات و نهادهــای مختلف‬ ‫اظهارداشت‪ :‬خوشــبختانه با همکاری دستگاه قضا‬ ‫توانستیم بخشی از مشکالت برج دوقلو را رفع و در‬ ‫جهت احقاق حقوق شــهروندان و شهرداری مبلغی‬ ‫به بیت المال بازگردانیم‪.‬‬ ‫شــهردار شــهرکرد با اشاره اینکه شــهرداری یک‬ ‫نهاد مدنی و غیردولتی اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شهرداری‬ ‫شــهرکرد به لحاظ گســتره کاری که دارد نیازمند‬ ‫اعتبارات بیشــتری است اما امسال براساس بودجه‬ ‫مصوب در همین مسیر حرکت می کنیم‪.‬‬ ‫عبدالغنی با بیان اینکه عملکرد یکســاله شهرداری‬ ‫تهیه و منتشر شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫طرح جامع‪ ،‬برنامه راهبردی ‪ 5‬ســاله‪ ،‬چشــم انداز‬ ‫‪ 20‬ساله و طرح جامع ترافیکی در دستور کار قرار‬ ‫دارد و بــا توجه به اینکه ایــن طرح ها تنها مختص‬ ‫به شــهرداری نیست‪ ،‬می طلبد دســتگاه ها نظرات‬ ‫خــود را در این خصوص ارائه کنند‪.‬وی گفت‪ :‬طرح‬ ‫جامع ترافیکــی برای اولین بار تهیه و طی یک ماه‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســندکمپانی خودروی ســواری هــاچ بک ســایپا تیبا ‪ ،2‬مــدل ‪1395‬‬ ‫‪ ،‬بــه رنــگ ســفید‪ -‬روغنــی‪ ،‬بــه شــماره موتــور ‪ M158296662‬و به شــماره شاســی‬ ‫‪ NAS821100G1049030‬و به شماره پالک ‪ 27‬ایران ‪ 598‬ص ‪ 56‬متعلق به اقای تراب‬ ‫دانش به کدملی ‪ 2909364100‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪/.‬نقده‬ ‫********************************************************************************‬ ‫برگ ســبز تراکتور کشاورزی ای تی ام تیپ ‪ ، 475‬به رنگ قرمز‪ -‬روغنی‪ ،‬به شماره‬ ‫موتور ‪ MT4A2W9408B‬و به شــماره شاسی ‪ N3HKTAD2CEEP17050‬و به شماره‬ ‫پــالک ‪ 17‬ایــران ‪ 893‬ک ‪ 21‬متعلــق به اقای رضاقلــی اســماعیلزاده کرتائی به کدملی‬ ‫‪ 2803217600‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪/.‬نقده‬ ‫********************************************************************************‬ ‫برگ ســبز‪ ،‬ســندکمپانی‪ ،‬ســندقطعی‪ ،‬فاکتور فــروش ‪ ،‬کارت ماشــین و جفت پالک‬ ‫خودروی ســواری جیپ تیپ شــهباز‪ ،‬مدل ‪ ، 1357‬به رنگ خاکســتری‪ -‬روغنی‪ ،‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 812E01‬و شماره شاسی ‪ 002264‬وبه شماره پالک ‪ 77‬ایران ‪ 347‬ج ‪ 44‬متعلق‬ ‫به اقای شهرام اوسطی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪ /.‬نقده‬ ‫********************************************************************************‬ ‫برگ ســبز و کارت تراکتور کشاورزی ‪ 285‬تک دیفرانسیل‪ ،‬مدل ‪ ، 1389‬به شماره‬ ‫شاســی ‪ J07072‬و به شــماره موتور ‪ LFW08099W‬و به شماره پالک ‪ 17‬ایران ‪144‬‬ ‫ک ‪ 12‬متعلق به اقای امین فرهنگی افشــار به کدملی ‪ 2753767718‬مفقود شده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪ /.‬نقده‬ ‫********************************************************************************‬ ‫برگ ســبز‪ ،‬ســندکمپانی‪ ،‬فاکتور فروش و سند قطعی خودرو ســواری فیات سی ینا‬ ‫‪ 1400‬مدل ‪ ، 1388‬به رنگ ســفید‪ -‬روغنی‪ ،‬به شــماره موتــور ‪350A10174849508‬‬ ‫و به شــماره شاسی ‪ NA417800081001586‬و به شــماره پالک ‪ 27‬ایران ‪ 568‬ص‪41‬‬ ‫متعلــق به اقای بهزاد جباریــان قلعه به کدملی ‪ 5079884649‬مفقود شــده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط میباشد‪ /.‬نقده‬ ‫********************************************************************************‬ ‫اینجانــب ســمیرا جعفری اغجه زیوه مالک خودرو ســمند ‪ CNG LXEF7‬به شــماره‬ ‫شــهربانی ‪ 27‬ایران ‪ 719‬ص ‪ 73‬و شماره شاســی ‪ NAACJ1JE0HF264637‬و شماره‬ ‫موتور ‪ 147H0256323‬به علت فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشــت المثنی اســناد‬ ‫مذکور را نموده است‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعائی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده‬ ‫روز به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر ‪ 14‬جاده مخصوص تهران کرج‬ ‫شــهرک پیکان شــهر ساختمان ســمند طبقه ‪ 1‬مراجعه نماید‪ .‬بدیهی است پس از انقضای‬ ‫مهلت مزبور طبق مقرر اقدام خواهد شد‪ /.‬نقده‬ ‫اینده اماده اجرا می شود که ارائه نظرات جهت رفع‬ ‫گره های ترافیکی‪ ،‬تکمیــل کمربندی ها و ترافیک‬ ‫هســته مرکزی شــهر می تواند در تهیه یک طرح‬ ‫جامع موثر باشــد‪.‬عبدالغنی با اشاره به اجرای طرح‬ ‫جامع بازافرینی و پایدار شهری ادامه داد‪ :‬دستگاه ها‬ ‫باید تالش کنند تا اعتبارات مورد نیاز در این طرح‬ ‫جذب و در محالت فرسوده و ناکارامد هزینه شود‪.‬‬ ‫شهردار شهرکرد با اشــاره به پیگیری های مستمر‬ ‫جهت جذب اوراق صکوک تصریح کرد‪ :‬در راستای‬ ‫خرید ‪ 20‬دستگاه اتوبوس برای ناوگان حمل و نقل‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای شمســعلی رشــیدی ‪ -‬دارای شناسنامه شــماره ‪2752620594‬‬ ‫بشرح دادخواســت به کالســه ‪ 0000251‬از این دادگاه درخواست گواهی‬ ‫حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان خانم شــهال تارم ‪-‬‬ ‫بشناســنامه ‪ 2909221891‬در تاریــخ ‪ 1395/09/15‬اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود بدرود زندگی گفته ورثه ان مرحوم منحصر اســت به‪ -1 :‬شمســعلی‬ ‫رشیدی‪ ،‬فرزند علیار‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2752620594‬همسر متوفی ‪ -2‬گل بهار‬ ‫اســدی بالستانی‪ ،‬فرزند سیفاله‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2752615396‬مادر متوفی ‪.‬‬ ‫اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت اگهی‬ ‫مــی نماید تا هرکســی اعتــراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد‬ ‫از تاریخ نشــر نخســتین اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف محمدیار‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ســعید ســلیمانی ‪ -‬دارای شناســنامه شــماره ‪2900278570‬‬ ‫بشرح دادخواســت به کالســه ‪ 0000282‬از این دادگاه درخواست گواهی‬ ‫حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عســگر ســلیمانی ‪-‬‬ ‫بشناســنامه ‪ 2909476057‬در تاریخ ‪ 1400/03/25‬اقامتگاه دائمی خود‬ ‫بدرود زندگی گفته ورثه ان مرحوم منحصر اســت به‪ -1 :‬ســعید سلیمانی‪،‬‬ ‫فرزند عســگر‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2900278570‬پسر متوفی ‪ -2‬بهرام سلیمانی‪،‬‬ ‫فرزند عســگر‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2909835200‬پسر متوفی ‪ -3‬هادی سلیمانی‪،‬‬ ‫فرزند عسگر‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2900066931‬پسر متوفی ‪ -4‬معصومه سلیمانی‪،‬‬ ‫فرزند عسگر‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2900021561‬دختر متوفی ‪ -5‬فاطمه سلیمانی‪،‬‬ ‫فرزند عسگر‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2900250897‬دختر متوفی ‪ -6‬خوشقدم جعفری‬ ‫زنجیراباد ‪ ،‬فرزند خیراله‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2909526755‬همســر متوفی‪ .‬اینک‬ ‫با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید‬ ‫تــا هرکســی اعتــراض دارد و یا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ‬ ‫نشــر نخســتین اگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف محمدیار‬ ‫شــهری ‪ 50‬میلیارد تومان اوراق صکوک پیگیری‬ ‫شد که ‪ 50‬درصد اصل و سود اوراق به عهده دولت‬ ‫و ‪ 50‬درصد به عهده شــهرداری می باشــد که در‬ ‫صورت عدم جذب به شهر دیگر واگذار می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در راســتای تحقق شعار سال در‬ ‫کارخانه اسفالت و تولید قطعات بتنی پیش ساخته‬ ‫اقدامات خوبی انجام پذیرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین‬ ‫کارخانه بازیافت تکمیل و افتتاحیه ان بزودی انجام‬ ‫خواهد شــد و در زمینه گل کاری‪ ،‬مبلمان شهری و‬ ‫مباحث فرهنگی گام های خوبی برداشته شده است‪.‬‬ ‫پرداخت بیش از ‪ 2‬میلیارد تومان زکات‬ ‫توسطمردمنیک اندیششهرستانبندرلنگه‬ ‫رئیس کمیته امــداد شهرســتان بندرلنگه گفت‪:‬‬ ‫در ســه ماهه نخســت ســال ‪ 1400‬مردم نیکوکار‬ ‫شهرســتان بندرلنگــه بالغ بر ‪ 2‬میلیــارد و ‪372‬‬ ‫میلیــون تومان زکات پرداخــت نمودند‪.‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رســانی کمیته امــداد؛ محمد ذاکری‪،‬‬ ‫رئیس کمیتــه امداد شهرســتان بندرلنگه در این‬ ‫خصوص گفت‪ :‬در ســه ماهه نخســت سال ‪1400‬‬ ‫مردم نیکوکار شهرستان بندرلنگه بالغ بر دو میلیارد‬ ‫و ‪ 372‬میلیون تومان زکات پرداخت نمودند‪.‬ذاکری‬ ‫افزود‪ :‬از مجموع زکات های جمع اوری شــده‪ ،‬مبلغ‬ ‫دو میلیارد و ‪ 22‬میلیون تومان زکات فطریه و مبلغ‬ ‫‪ 350‬میلیــون تومان زکات واجب بوده اســت‪.‬این‬ ‫مقام مسئول یاداور شد‪ :‬زکات های جمع اوری شده‬ ‫در کمک های معیشــتی‪ ،‬تامیــن جهیزیه و هدیه‬ ‫ازدواج بــه زوج های جــوان‪ ،‬کمک به ســاخت و‬ ‫تعمیرات مسکن مددجویان و نیازمندان‪ ،‬کمک به‬ ‫تامین هزینه های درمانی‪ ،‬کمک به تحصیل دانش‬ ‫اموزان و دانشجویان هزینه شده است‪.‬رئیس کمیته‬ ‫امداد بندرلنگه گفت‪ :‬مردم نیک اندیش می توانند از‬ ‫طریق ارسال عدد ‪ ۱۰۰‬به سامانه ‪ ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶‬و‬ ‫نصب اپلیکیشن ناب و یا شماره گیری کد دستوری‬ ‫‪ *8877*0764#‬در سرفصل های مختلف‪ ،‬ازجمله‬ ‫صدقه‪ ،‬زکات‪ ،‬طرح اکرام ایتام و ســایر برنامه های‬ ‫محرومیت زدایی کمیته امداد مشارکت نمایند‪.‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4237‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هفدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫‪221622‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫سهدو‬ ‫پنج‬ ‫خبر‬ ‫تشکیل‪ 21‬پرونده تخلف برای نانوایان در خرداد ماه سالجاری‬ ‫معاون نظارت‪ ،‬بازرســی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان عنوان کرد‪ :‬در خرداد ماه سالجاری‬ ‫بازرسان این سازمان قریب به یک هزار و ‪ 262‬مورد بازرسی از واحدهای نانوایان در سطح استان بعمل‬ ‫اوردند‪.‬به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪،‬معدن و تجارت هرمزگان‪ ،‬عبدالرضا پیروی منش گفت‪:‬‬ ‫در خرداد ماه امســال بازرسان از مجموع بازرســی های انجام داده ‪33‬بند تخلف از واحدهای متخلف‬ ‫کشــف نمودند‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬در این راستا بازرسان تعداد ‪ 21‬پرونده تخلف برای واحد های متخلف‬ ‫تشــکیل دادند‪.‬پیروی منش در ادامه ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده را بیش از ‪ 75‬میلیون ریال‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬پرونده های تشــکیل شده جهت سیر مراحل قانونی و صدور رای نهایی به تعزیرات‬ ‫حکومتی ارجاع شــده اســت‪.‬پیروی منش در پایان با اعالم این مطلب که بازرسان این سازمان جهت‬ ‫نظارت در سطح بازار حضور داشته و از واحدهای صنفی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬توزیعی و خدماتی بازرسی می کنند‪،‬‬ ‫از عموم شــهروندان اســتان تقاضا کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی‪،‬‬ ‫عدم درج قیمت‪ ،‬عدم صدور فاکتور و ‪ ...‬مراتب را به تلفن ‪ ۱۲۴‬اعالم کنند‪.‬‬ ‫ساخت موزه منطقه ای غرب کشور‬ ‫در همدان سبب رونق گردشگری استان می شود‬ ‫استاندار همدان با بیان اینکه تکمیل و بهره برداری پروژه منطقه ای غرب کشور سبب توسعه گردشگری‬ ‫اســتان می شود گفت‪ :‬مخزن پروژه منطقه ای غرب کشور پروژه ای کم نظیر و از نیازهای جدی استان‬ ‫اســت‪ .‬سید سعید شــاهرخی در جریان بازدید از پروژه موزه منطقه ای غرب کشور با بیان اینکه این‬ ‫پروژه مکانی امن برای حفظ و نگهداری اثار باستانی همدان در ادوار تاریخی خواهد بود اظهار داشت‪:‬‬ ‫مخزن پروژه منطقه ای غرب کشور پروژه ای کم نظیر و از نیازهای جدی استان است‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫تکمیل و بهره برداری پروژه منطقه ای غرب کشور سبب توسعه گردشگری استان می شود افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به طرحی که در نظر گرفته شــده‪ ،‬مکانی مناسبت‪ ،‬اســتاندارد‪ ،‬منحصر به فرد و از همه مهم تر جایی‬ ‫امن برای نگهداری اشــیا تاریخی و میراث فرهنگی اســتان همدان است‪.‬استاندار همدان با این توضیح‬ ‫که در ساخت مخزن امن و برای حفظ و نگهداری اثار باستانی استان‪ ،‬از جدید ترین تکنولوژی استفاده‬ ‫شده است گفت‪ :‬این مخزن هم مکانی برای نگهداری و هم مرکزی برای ساماندهی و احیا و ترمیم اثار‬ ‫باستانی استان در ادوار مختلف تاریخ است‪ .‬مخزن موزه منطقه ای غرب کشور با ‪ 8‬هزار و ‪ 500‬مترمربع‬ ‫فضای موزه و یک هزار و ‪ 800‬مترمربع مخزن امن‪ ،‬یکی از مهم ترین پروژه های میراث فرهنگی استان‬ ‫همدان برای حفظ اثار میراث منقول استان و غرب کشور است‪.‬‬ ‫اجرای طرح اصالح ترافیکی خیابان های کهریزک‬ ‫حسن حق بین؛‪  ‬رئیس سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری کهریزک از اجرای طرح اصالح ترافیکی‬ ‫معابر پرتدد شــهر کهریزک خبر داد‪.‬ی در تکمیل این خبر گفــت‪ :‬خیابان ولیعصر( عج) یکی از معابر‬ ‫قدیمی و پرتردد شــهر کهریزک محســوب می شود که باتوجه به دسترسی محلی سایر معابر فرعی به‬ ‫این خیابان‪ ،‬بار ترافیکی سنگینی به این معبر تحمیل می شد از این رو بر اساس نظر کارشناسان حوزه‬ ‫حمل و نقل و ترافیک و ایجاد دسترســی های محلی و جایگزین با هدف کنترل و کاهش بی انضباطی‬ ‫ترافیکی در معابر‪ ،‬یکطرفه شــد‪.‬حق بین افزود‪ :‬به منظور اجرای این طرح عملیات اصالح هندســی در‬ ‫طول مســیر و ورودی معبر اجرا شــد و تابلوهای عالئم ترافیکی جهت هدایت مســیر رانندگان نصب‬ ‫شده است که اجرای این طرح ترافیکی تاثیر بسزایی در بهبود اوضاع تردد رانندگان و اسایش اهالی و‬ ‫ساکنان این معبر دارد‪.‬در این طرح‪ ،‬خیابان ولیعصر از محدوده مسجد ولیعصر (عج) و از ضلع شمال به‬ ‫جنوب یکطرفه شده است و خیابان های شهید کریمی و تختی نیز با نصب تابلوی ورود ممنوع مکمل‬ ‫اجرای این طرح ترافیکی محسوب می شوند‪.‬‬ ‫در راستای حفاظت از زیست کره گنو؛‬ ‫انعقاد توافق نامه همکاری بین شرکت نفت ستاره خلیج فارس و صندوق ملی‬ ‫محیط زیست‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس از انعقاد توافق نامه همکاری بین این شرکت و صندوق ملی‬ ‫محیط زیست در راستای رفع اثار سوء زیست محیطی و احیا و بازسازی اکوسیستم های واقع در منطقه‬ ‫حفاظت شده گنو خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس‪« ،‬محمدعلی دادور» شــرکت نفت ستاره‬ ‫خلیج فارس را پاالیشــگاه ســبز کشــور و نماینده ایران در بنیاد جهانی انرژی به سبب تولید بنزین با‬ ‫اســتانداردی فراتر از اســتاندارد یورو ‪ 5‬عنوان کرد و افزود‪ :‬با توجه به همگانی بودن وظیفه حفاظت از‬ ‫محیط زیســت موضوع و همچنین لزوم توجه به مبانی محیط زیستی برای دستیابی به توسعه ی پایدار‬ ‫توافق نامه همکاری بین شرکت نفت ستاره خلیج فارس و صندوق ملی محیط زیست در راستای رفع اثار‬ ‫سوء زیست محیطی و احیا و بازسازی اکوسیستم های واقع در منطقه حفاظت شده گنو به امضا رسید‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بر اســاس این توافق نامه تامین و به کارگیری نیروهای حفاظت‪ ،‬تقویت ناوگان موتوری‬ ‫محیط زیســت و همچنیــن خرید ماشــین االت و موتورســیکلت های موردنیاز برای نظــارت و پایش‬ ‫محیط زیســت از تعهدات شــرکت نفت ستاره خلیج فارس است‪.‬مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج‬ ‫فارس یاداور شــد‪ :‬پژوهش‪ ،‬اموزش و فرهنگ سازی محیط زیســت‪ ،‬انجام اقدامات حمایتی زیستگاه و‬ ‫گونه از طریق احیاء زیستگاه های طبیعی‪ ،‬توزیع علوفه دستی در مراتع‪ ،‬اب رسانی به تمامی منابع ابی‬ ‫مصنوعی‪ ،‬ساخت تجهیزات و راهبری سامانه و ایستگاه پایش کیفی محیط زیست‪ ،‬ایجاد سامانه گسیل‬ ‫هوشمند ماشین االت و پایش مناطق‪ ،‬ایجاد مرکز قرنطینه و بازپروری حیات وحش اسیب دیده‪ ،‬حمایت‬ ‫و تقویــت محیط بانــان و همیاران و خرید تجهیزات حفاظتی از دیگر مواردی اســت که صندوق ملی‬ ‫محیط زیســت متعهد شده بودجه دریافتی سنواتی را در ان محل ها هزینه کند‪.‬وی در پایان ضمن ابراز‬ ‫امیدواری نسبت به همراهی تمامی دستگاه ها در پاسداشت محیط زیست‪ ،‬این حرکت را گامی موثر در‬ ‫راستای صیانت از مواهب الهی خواند‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۹‬طرح مسکن و اشتغال در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود‬ ‫ مدیرکل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬همزمان با هفته بهزیســتی ‪ ۱۸۹‬طرح در حوزه مسکن و‬‫اشــتغال در استان افتتاح می شود‪.‬نرگس عسگری اظهار نمود‪ :‬از این تعداد ‪ ۹۳‬طرح در حوزه مسکن مناطق‬ ‫شــهری و روستایی اســت که از این تعداد ‪ ۲۲‬واحد در لردگان‪ ،‬چهار واحد در فارسان‪ ،‬هشت واحد در کیار‪،‬‬ ‫پنج واحد در سامان‪ ۶ ،‬واحد در بروجن‪ ۶ ،‬واحد در شهرکرد‪ ۱۲ ،‬واحد در کوهرنگ‪ ۳۰،‬واحد در اردل احداث‬ ‫اســت‪.‬به گفته وی‪ ،‬برای احداث این واحدهای مســکونی ‪ ۷۱‬میلیارد و ‪۸۹۰‬میلیون ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه اشــتغال نیز ‪ ۹۶‬طرح اشتغالزایی همزمان با هفته بهزیستی در استان افتتاح می شود که‬ ‫برای اجرای این طرح ها ‪ ۴۷‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون ریال هزینه شده است‪.‬عسگری اظهارداشت‪ :‬تعهد اشتغال‬ ‫بهزیســتی برای جامعه هدف به خصوص معلوالن‪ ،‬زنان سرپرست خانوار در سالجاری یکهزار و ‪ ۴۴۰‬فرصت‬ ‫شــغلی اســت‪.‬وی افزود‪:‬هم اکنون بیش از ‪۴۲‬هزار در اســتان از جمله زنان سرپرست خانوار‪ ،‬معتادان بهبود‬ ‫یافته‪ ،‬خانواده معتادان‪ ،‬معلوالن و کودکان بدسرپرســت و بی سرپرست زیرپوشش بهزیستی قرار دارند که از‬ ‫این تعداد ‪ ۳۲‬هزار و‪ ۶۸۳‬معلول در اســتان با معلولیت شــدید‪ ،‬خفیف و متوسط و بیش از سه هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫نفر زنان سرپرست خانوار هستند‪.‬‬ ‫ارتقای سرانه حمل و نقل عمومی شهر‪،‬‬ ‫مهمتریناولویتمدیریتشهرداریکهریزک‬ ‫حسین محمدی فرد‪ ،‬سرپرست شهرداری کهریزک‪ ،‬سرزده ازسازمان حمل ونقل عمومی و ترافیک شهرداری‬ ‫کهریزک بازدید کرد‪.‬وی در این بازدید که با هدف اطالع از اقدامات و برنامه های این ســازمان و اشــنایی با‬ ‫مطالبات این حوزه برای خدمات رســانی مناسب به شهروندان انجام شد‪ ،‬به طور دقیق امار‪  ‬امکانات ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی شهر‪ ،‬تجهیزات ترافیکی واقدامات این حوزه را ارزیابی کرد و رفع کاستی های این حوزه‬ ‫جهت افزایش سرانه ها و بهبود وضعیت ترافیکی شهر را در فهرست اولویت های مدیریت شهری قرار داده و‬ ‫گفت‪ :‬هرچند‪  ‬ســازمان حمل و نقل عمومی و ترافیک شهرداری کهریزک یک نهاد تازه تاسیس درمجموعه‬ ‫مدیریت شــهرداری کهریزک می باشد و قطعا با کمبود زیرساخت ها و اعتبارات مواجه است اما خوشبختانه‬ ‫تاکنون براســاس نیازسنجی درخواست شهروندان و کارشناســی دقیق نقاط مختلف شهر و شناسایی نقاط‬ ‫پرخطر ترافیکی این حوزه خدمات مناســبی را جهت بهســازی المان های ترافیکی‪ ،‬بازگشایی معابر‪ ،‬احداث‬ ‫میدان‪ ،‬تعویض و مرمت گاردیل های جاده قدیم تهران قم‪ ،‬ســاماندهی ایستگاه های تاکسی و اتوبوس شهر‪،‬‬ ‫ایمن ســازی نقاط پرترافیک و پرحادثه و‪ ...‬را ارائه داده اســت و بر اساس امارهای موجود‪ ،‬میزان تصادفات‪،‬‬ ‫ترافیک و ناایمن بودن ترافیکی معابر شهر نسبت به زمانی که این حوزه سازمان مستقلی نداشته‪ ،‬تغییر بسیار‬ ‫چشمگیری داشته است‪.‬محمدی فرد خاطر نشان کرد‪ :‬به دلیل‪  ‬همجواری شهر کهریزک با جاده های برون‬ ‫شهری‪ ،‬شهرک های صنعتی‪  ‬اسایشگاه سالمندان و‪ ...‬میزان عبور و مرور غیر بومی در معابر اصلی این شهر‬ ‫را افزایش داده اســت که تحمیل این مشکالت با اعتبارات تخصیص یافته به این سازمان که بر اساس سرانه‬ ‫جمعیتی شــهر براورد شده اســت‪ ،‬همخوانی ندارد و ما در مجموعه مدیریت شهرداری به دنبال راهکارهای‬ ‫موثری برای استفاده از تمامی ظرفیت های موجود جهت ارتقای خدمات رسانی کیفی و کمی به شهروندان‬ ‫و مســافران هستیم تا بتوانیم با افزایش اعتبارات ترافیکی‪ ،  ‬کاهش ترافیک وافزایش امنیت ترافیکی‪ ،‬شرایط‬ ‫مناسبی را برای رفاه حال رانندگان واهالی شهر ایجاد کنیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫‪ 2‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 13‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال هجدهم‬ ‫شماره ‪4237‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬در حال تغییر‬ ‫رئیس شورای سیاستگذاری‪ :‬دکتر رضا نصیر پور‬ ‫سردبیر‪:‬رضاخانعلیزاده‬ ‫مدیرهنری‪:‬حامدبنائی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫از ردِ مثبت اندیشی تا فالوئردارهای میلیونی‬ ‫جواد خلعتبری با زیر سوال بردن مثبت اندیشی و روانشناسی زرد می گوید‪:‬‬ ‫چرا ناشرانی که کتاب روانشناسی زرد چاپ می کنند پلمب نمی شوند؟ چرا با‬ ‫کسانی که متخصص نیستند و کار روانشناسی و روان درمانی انجام می دهند‬ ‫برخورد نمی شود؟‬ ‫این روانشناس و نویسنده و مترجم کتاب های روانشناسی درخصوص وضعیت‬ ‫کیفی و علمی کتاب های روانشناسی در سال های اخیر و مسئله کتاب سازی‬ ‫در ایــن زمینه اظهار کرد‪ :‬دو گــروه کتاب در میان اثــار ترجمه و تالیف‬ ‫روانشناسی داریم؛ گروهی افرادی هستند که فعالیت اکادمیک و دانشگاهی‬ ‫انجام می دهند و ترجمه یا تالیف های شان در راستای مهارت اموزی همکاران‪،‬‬ ‫دانشــجویان و مراجعان (برای این که بتوانند مداخالت موثرتری را دریافت‬ ‫کنند) است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نشرهایی وجود دارند که کتاب های دانشگاهی در این زمینه منتشر‬ ‫می کنند؛ این ها به حوزه درمان و مداخله کمک می کنند‪ ،‬چون برخی کتاب ها‬ ‫کتاب های پایه ای هستند که درمان ها را معرفی می کنند و هدف این است که‬ ‫هم کسانی که فعالیت درمانی انجام می دهند بتوانند موفق تر عمل کنند و هم‬ ‫یک سری کتاب های کار برای مراجعان اماده می شود تا مراجعان وقتی به اتاق‬ ‫درمان می روند‪ ،‬کتاب کار داشته باشند؛ چون هدف مهارت اموزی است‪ .‬مثال‬ ‫مراجع باید بداند مشــکل و تشخیص مشکلش چیست و چه زمانی تشدید‬ ‫می شود یا چرا نمی تواند تغییر کند؛ این مسئله الزم است‪.‬‬ ‫جواد خلعتبری سپس با بیان این که باید در نگرش مراجع تغییر ایجاد کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تغییر در نگرش بیشــتر به دنبال این است که اگر بناست من درمانی‬ ‫را برای یک مراجع اجرا کنم‪ ،‬مراجع باید نســبت به ان اعتقاد داشته باشد‬ ‫و ان را جــدی بگیرد‪ ،‬بنابراین باید منطق اجرایــی زیربنایی فن را برای او‬ ‫توضیح داد‪ .‬این می شود ارزش گذاری برای این که مراجع اعتقاد پیدا کند تا‬ ‫فن را اجرایی کند‪ .‬من هم بــه عنوان درمانگر باید برای فن و درمان تمرین‬ ‫بگذارم‪ ،‬چون در زمان یک ســاعت در هفته اتفاق زیادی نمی افتد‪ ،‬مراجع‬ ‫ســاعت زیادی با من نیســت و بنابراین باید تمرین هایی را انجام دهد تا به‬ ‫مهارت برسد و تغییر در بینش او ایجاد شود‪.‬‬ ‫این روانشناس در ادامه به این که خیلی از کتاب هایی که در حوزه مداخالت‬ ‫برای درمانگران و مراجعان منتشــر می شوند‪ ،‬بسیار می توانند کمک کننده‬ ‫باشند اشــاره و اظهار کرد‪ :‬اما متاسفانه یک ســری کتاب های روانشناسی‬ ‫زرد هم وجود دارد که فرد اصال روانشــناس نیســت‪ ،‬کتاب های اکادمیک‬ ‫روانشناســی را ندیده اما یک سری حرف های کلی و مبتنی بر ذائقه مردم را‬ ‫می زند و متاســفانه جامعه ما هم استقبال می کند‪ .‬در حالی که درمان هزینه‬ ‫و نیاز به تغییر دارد‪.‬این نویسنده همچنین بیان کرد‪ :‬رابطه درمانی از رابطه‬ ‫دوستانه و عاشقانه جدا اســت‪ ،‬چون در رابطه دوستانه و عاشقانه فرد را با‬ ‫اشتباهاتش رویارو نمی کنند‪ .‬اما یکی از کارهای درمانگر این است که مراجع‬ ‫را با رفتارهایی که به او اسیب می زند‪ ،‬مواجه کند‪.‬‬ ‫خلعتبری در عین حال گفت‪ :‬اما متاسفانه روانشناسی زرد به مردم می گوید‬ ‫کــه «مثبت بیاندیش» و حرف هایی منطبق بــر ذائقه مردم می زند که اصال‬ ‫دردشان نمی اید و تغییر هم نمی کنند‪ .‬ما معتقدیم مردم نباید مثبت اندیشی‬ ‫کنند بلکه مردم باید درســت اندیشیدن را یاد بگیرند و مثبت اندیشیدن با‬ ‫درست اندیشیدن خیلی فرق می کند‪.‬او ســپس با اشاره به استقبال مردم‬ ‫از کتاب های روانشناســی زرد افزود‪ :‬متاســفانه روانشناسی زرد مبتنی بر‬ ‫خاطره گویی ابوالحسن داودی از تلخ ترین و سخت ترین فیلم هایش‬ ‫ابوالحسن داودی «بوی خوش زندگی» را شکست خورده ترین و تلخ ترین فیلمش‬ ‫می داند که البته از نظر ساختاری یکی از سخت ترین اثارش از جنبه تولید است‪.‬‬ ‫موزه ســینمای ایران در سلسله نشست های گفتگوهای تاریخ شفاهی خود این‬ ‫بار با «ابوالحســن داوودی» فیلمنامه نویس‪ ،‬کارگردان و تهیه کننده ســینمای‬ ‫ایران ‪ ،‬گفتگویی داشــته است که بخش هایی از ان‪ 21 ،‬تیرماه همزمان با زادروز‬ ‫این هنرمند منتشر شده است‪.‬‬ ‫در این گفت وگو داوودی با بیان اینکه ‪ 21‬تیرماه ‪ 1334‬در نیشــابور متولد شده‪،‬‬ ‫یاداور شــده اســت ‪ :‬خانواده ام خیلی اهل هنر نبودند اما با هنر هم مخالفتی‬ ‫نداشــتند و از شروع دبیرستان به فیلم دیدن عالقه مند شدم و هیچ وقت‪ ،‬تصور‬ ‫نمی کردم فیلمساز شود ‪.‬‬ ‫او گفته اســت‪ :‬اولین فیلمنامه ام را ســال ‪ 59‬نوشــتم که کار مشترکی با فرید‬ ‫مصطفوی بود‪ .‬یک کار پلیســی با فضای اجتماعی نیمه ترســناک که مربوط به‬ ‫اواخر دهه ‪ 50‬و اوایل دهه ‪ 60‬بود که ساخته نشد‪.‬‬ ‫این کارگردان به فیلم «تقاطع» و «ســفر عشــق» اشاره کرده که «فیلمنامه ان‬ ‫را فرید مصطفوی یک بار نوشــته بود » و ادامه می دهد ‪ :‬زمانیکه قرار شــد من‬ ‫ان را بسازم به صورت کامل بازنویسی کردیم‪ .‬شخصیتی که بیژن امکانیان بازی‬ ‫یکــی از این جواهــرات به ســرقت رفته‪ ،‬حلقه‬ ‫عروســی مادر «جودی ترنر‪-‬اسمیت» است که‬ ‫ارزش بسیار زیادی برای او دارد‪.‬‬ ‫گفته می شود اســتفاده این بازیگر از جواهرات‬ ‫المــاس و طال در نمایش اولیــه فیلم «پس از‬ ‫یانگ» در جشنواره کن‪ ،‬توجه سارقان را جلب‬ ‫کــرده و ان ها بــا هدف به ســرقت بردن این‬ ‫جواهرات وارد اتاق او شده اند اما این جواهرات‬ ‫پس از اســتفاده بالفاصله بــه کمپانی گوچی‬ ‫بازگردانده شده بود‪.‬‬ ‫«جــودی ترنر‪-‬اســمیت» در گفت وگویــی با‬ ‫ورایتی می گوید‪« :‬فکر نمی کردم در اخرین روز‬ ‫حضورم در کن مجبور باشــم دو ساعت و نیم‬ ‫در ایســتگاه پلیس باشــم اما اکنون این اتفاق‬ ‫افتاده است»‪.‬‬ ‫این اولین باری نیســت که در حاشیه برگزاری‬ ‫جشنواره کن و حضور میهمانان پرزرق و برق در‬ ‫این رویداد سینمایی‪ ،‬سرقت جواهرات گزارش‬ ‫می شــود‪ .‬پیش تر در سال ‪ ۲۰۱۳‬جواهراتی به‬ ‫ارزش یک میلیــون دالر از هتل نو ُوتل کن به‬ ‫سرقت رفته بود‪.‬‬ ‫ذائقه مردم حرف می زند و افرادی که اطالعات ریشــه ای ندارند‪ ،‬بیشتر به‬ ‫روانشناســی زرد روی می اورند‪ .‬فالوئرهای خیلی از روانشناسان در فضای‬ ‫مجازی حتی به هزارتا هم نمی رسد اما فردی که روانشناس زرد است و اصال‬ ‫مبانی را نمی داند یک میلیون فالوئر دارد‪ .‬حتی ناشران کتاب های زرد ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫ناشران کتاب های اکادمیک فالوئر دارند اما ضربه ای که به لحاظ روانشناختی‬ ‫به بدنه جامعه می زنند‪ ،‬بسیار زیاد است‪ .‬مترجم (به صورت مشترک) کتاب‬ ‫«شــناخت درمانی اختالالت شخصیت» ســپس اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه در‬ ‫حوزه پزشکی این قدر ضمانت اجرایی برای برخورد با پزشکان غیرمتخصص‬ ‫وجود دارد که بالفاصله پلمب می کنند اما متاسفانه چرا در حوزه روان درمانی‬ ‫یا روانشناســی چرا با کسانی که متخصص نیســتند برخورد و پلمب کردن‬ ‫انجام نمی شــود؟ چرا ناشرانی که کتاب زرد چاپ می کنند پلمب نمی شوند؟‬ ‫چرا با کسی که روانشناس نیست‪ ،‬برخورد قهری نمی کنند؟ اسیبی که این ها‬ ‫به جامعه می زنند‪ ،‬بســیار زیاد است‪ .‬اما متاسفانه در جامعه ما هیچ ضمانت‬ ‫اجرایی برای برخورد با افراد غیرمتخصص در حوزه ســامت روان‪ ،‬چه در‬ ‫زمینه تالیف و چه ترجمه و مداخالت وجود ندارد و این یک ضعف است‪.‬‬ ‫جواد خلعتبری همچنین درباره کثرت کتاب های ترجمه روانشناسی نسبت‬ ‫به تالیف‪ ،‬با بیان این که دلیل بیشــتر بودن کتاب های ترجمه این است که ما‬ ‫درگیر نیازهای اولیه مان هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬فردی می تواند کتاب بنویسد که هِد‬ ‫ان کار باشد و تسلط کافی بر ان داشته باشد‪ .‬بنابراین ترجمه راحت تر است‬ ‫چون ان قدر کتاب های تالیفی خوب امده که همه بیشتر دوست دارند ترجمه‬ ‫کنند‪ .‬البته نه این که ترجمه خوب نیست‪ ،‬اتفاقا کمک کرده اما به این معنی‬ ‫نیست که نباید تالیف کنیم‪.‬‬ ‫شیر جدید به میدان حر امد‬ ‫می کرد دقیقا تصورات و ارمان های نسل ما بود که در زمان انقالب شکل گرفت‪.‬‬ ‫«سفر عشــق» هم اولین فیلمم بود که فیلمنامه اش را خودم نوشته بودم و قرار‬ ‫بود در تلویزیون تهیه شود‪ ،‬اما ساخت فیلم همزمان با دوران جنگ شد‪ .‬ما یکبار‬ ‫مقدمات ســاخت ان را فراهم کرده بودیم اما همزمان با موشک باران تهران شد‬ ‫و طبیعی بود که در ان شــرایط نمی توانســتیم کار کنیم به همین دلیل ان را‬ ‫متوقف کردیم و با اســماعیل شنگله و شــهرزاد مهدوی تهیه کنندگان فیلم به‬ ‫مشهد رفتیم‪».‬‬ ‫وی درباره ساخت «سفر جادویی» نیز توضیح داده است‪ :‬ساخت این فیلم کامال‬ ‫اتفاقی بود زیرا به من پیشــنهاد نشــده بود بلکه به همســرم بیتا منصوری که‬ ‫کارگردانی خوانده بود پیشنهاد شده بود اما او پسرم را باردار بود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫ســاخت فیلم را من برعهده گرفتم و اینکار مسیرم را تغییر داد زیرا در ابتدا زیاد‬ ‫به سینمای کودک و کمدی عالقه نداشتم و فضای ذهنی من سینمای اجتماعی‬ ‫بود‪ .‬در ان زمان در ســینمای ایران مد شــده بود و خانم هــای کارگردان فعال‬ ‫بودند‪ ،‬پوران درخشنده دو فیلم ساخته بود که فیلم های موفقی هم بود همچنین‬ ‫رخشــان بنی اعتماد و فریال بهزاد نیز در مقام کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم‬ ‫می ساختند و فعالیت زیادی داشتند‪.‬‬ ‫سرقت جواهرات چندده هزاردالری در کن‬ ‫جواهــرات متعلق به «جودی ترنر‪-‬اســمیت»‬ ‫بازیگر انگلیسی به ارزش ده ها هزار دالر از هتل‬ ‫محل اقامتش در کن به سرقت رفت‪.‬‬ ‫این بازیگر انگلیسی پس از این که برای صرف‬ ‫صبحانه به طبقه پایین هتل ماریوت در شــهر‬ ‫ســاحلی کن رفته بود‪ ،‬متوجه شــد سارقان به‬ ‫اتاقش وارد شــده و جواهرات گران بهایش را به‬ ‫سرقت برده اند‪.‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫ضلع جنوب شرقی میدان حر و پرسش هایی‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬روز بعد از تخریب شــیر ِ‬ ‫که نسبت به اغاز عملیات بازســازی ان مطرح شد‪ ،‬حاال مجسمه جایگزین ان‪،‬‬ ‫امروز دوشــنبه ـ ‪ ۲۱‬تیر ماه ـ سر جایش قرار گرفت‪ .‬مجسمه شیر جدید میدان‬ ‫حر در مراسمی با حضور برزین ضرغامی (رییس سازمان زیباسازی شهر تهران)‬ ‫و حجت نظری (عضو کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی شورای شهر تهران) رونمایی‬ ‫شــد‪.‬حجت نظری درباره نصب این مجسمه به ایسنا گفته است‪« :‬شیر جایگزین‬ ‫میدان حر با این شــرط نصب شده که تا سه ماه اینده با قرار گرفتن در شرایط‬ ‫جــوی و اب و هوایی منطقــه‪ ،‬امتحان خود را از نظر مصالح مورد اســتفاده در‬ ‫ِ‬ ‫ســاخت ان پس دهد تا در صورت نتیجه دادن‪ ،‬کار مرمت سه شیر دیگر میدان‬ ‫حر و پایه مجسمه اصلی میدان یعنی نبرد گرشاسب و اژدها اغاز شود‪».‬‬ ‫چهارم خردادماه بود که خبرهایی مبنی بر تخریب یکی از مجســمه های شــیر‬ ‫میدان حر منتشــر شد‪ .‬مجسمه اصلی نصب شــده در وسط میدان با نام «نبرد‬ ‫گرشاســپ با اژدها» اثر غالمرضا رحیم زاده ارژنگ‪ ،‬جزو مجسمه های ثبت شده‬ ‫در فهرست اثار ملی است؛ این اثر سالم است اما در خبرهای منتشر شده درباره‬ ‫علت تخریب شــیرهای این اثر‪ ،‬این ادعا مطرح شــد که مرمت هدف اصلی بوده‬ ‫است‪.‬مجسمه شیر جدید نصب شده در میدان حر‬ ‫در همــان زمــان شــاپور‬ ‫دیوساالر‪ ،‬معاون فرهنگی‬ ‫و طراحی شهری سازمان‬ ‫زیباسازی تهران درباره این‬ ‫مجسمه ها به ایسنا توضیح‬ ‫داد که دو مجســمه شیر‪،‬‬ ‫مانند مجســمه اصلی به ثبت‬ ‫و‬ ‫اثار میراث ملی نرســیده است‬ ‫مرحوم‬ ‫اینکه دو مجســمه فرعی‪ ،‬توســط‬ ‫است‪.‬او یاداور‬ ‫غالمرضا رحیم زاده ارژنگ ســاخته نشــده‬ ‫شــد که «شیرهای مجســمه اصلی که توسط استاد ارژنگ ســاخته شده اند‪ ،‬از‬ ‫جنس مس بوده و ســال ها پیش در بحبوحه انقالب اســیب دیده اند‪ .‬اما جنس‬ ‫دو مجســمه شیری که بعدها در پایین اثر اصلی «نبرد گرشاسپ با اژدها» نصب‬ ‫شده‪ ،‬از فایبرگالس است که از متریال ناپایدار به شمار می رود و در گذر زمان به‬ ‫علت برودت اب و هوایی دچار فرسودگی و شکستگی شده اند و به همین جهت‬ ‫الزم بود که مرمت یا جایگزین شود‪».‬‬ ‫اگر ایران جای چین بود‬ ‫رییس مجمع جهانی شــهرهای جاد ه ابریشم گفت‪:‬‬ ‫اگر کشــور ما یکصدهزارم چین جایــگاه اقتصادی‬ ‫داشــت‪ ،‬اصال به جاده ابریشم نمی پرداخت و خود را‬ ‫شــش دانگ می دانست‪ ،‬مثل حاال که فقط به نفت و‬ ‫گاز تکیه کرده است‪.‬‬ ‫ش روی‬ ‫مسعود نصرتی با بیان این که افق روشنی پی ‬ ‫گردشگری نیست و باید با فرهنگ سازی کوتاه مدت‬ ‫و همه جانبه‪ ،‬تصویر بهتری پیش بینی شــود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید مشــخص شود که از گردشگر داخلی و خارجی‬ ‫چه انتظاری داریم و کجا و چگونه می تواند اشــتغال‬ ‫و درامد ایجاد کند‪.‬‬ ‫قائم مقام سازمان شهردای های کشور با بیان این که‬ ‫تعداد گردشــگر داخلی که وارد گیــان‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫مشهد و قم می شود این قابلیت را دارد که کل کشور‬ ‫را در زمینه اشــتغال و تولید ناخالص ملی پوشــش‬ ‫دهد‪ ،‬گفت‪ :‬امار ‪ ۳۱‬میلیونــی گیالن و مازندارن و‬ ‫‪ ۲۱‬میلیون گردشگر مشــهد و قم در مقام مقایسه‬ ‫با گردشگران اروپایی و امریکایی‪ ،‬عدد قابل توجهی‬ ‫اســت‪ ،‬ولی باالترین امار مهاجرفرســتی به خاطر‬ ‫نبودن شغل دقیقا به این استان ها مربوط می شود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر این کــه وزارت میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی به تنهایی نمی تواند در‬ ‫حل مشــکالت صنعت گردشگری به نتیجه برسد و‬ ‫باید از تفکــر مدیریت انحصاری فاصله گرفت‪ ،‬چون‬ ‫سایر سازمان ها و وزارتخانه ها حاضر نیستند زیر نظر‬ ‫این تشــکیالت کار کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ترکیه ‪ ۳۰‬سال‬ ‫پیش اوضاع اســفباری در اقتصاد داشــت و با تفکر‬ ‫واحــد که باید به اتحادیه اروپــا بپیوندد با ادبیات و‬ ‫مطالبه ای ساده‪ ،‬مردم را به عنوان ذی نفع اگاه کرد‪.‬‬ ‫ترکیه اگرچه در اتحادیه اروپا پذیرفته نشــد‪ ،‬اما در‬ ‫گردشــگران استانبول از پاریس‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۵‬تعداد‬ ‫ِ‬ ‫پیشــی گرفت‪.‬رییس مجمع جهانی شــهرهای راه‬ ‫ابریشم که در نشســت «تحول در حوزه گردشگری‬ ‫و دولت ســیزدهم» در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‬ ‫اسالمی ســخن می گفت‪ ،‬درباره برنامه ای که دولت‬ ‫ســیزدهم در حوزه گردشــگری باید داشته باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکــی از کشــورهای اصلی در مســیر جاده‬ ‫ابریشــم ایران است‪ ،‬حتی تفاهم نامه ای در سال های‬ ‫‪ ۲۰۱۶ - ۲۰۱۵‬بــا چین امضــا کردیم‪ ،‬اما تا کنون‬ ‫از جاده ابریشــم چه بهره برداری ای کرده ایم؟ کشور‬ ‫چین بانک جاده ابریشم دارد‪ ،‬ما چقدر از ان استفاده‬ ‫کرده ایم؟‬ ‫او افــزود‪ :‬اگر کشــور ما یکصدهــزارم چین جایگاه‬ ‫اقتصادی داشت‪ ،‬اصال به جاده ابریشم نمی پرداخت‬ ‫و فکــر می کرد به عنوان دومین قطب اقتصاد جهان‬ ‫همه امکانات را در اختیار دارد و شــش دانگ است و‬ ‫به جاده ابریشــم هم نیاز ندارد‪ ،‬مثل همین حاال که‬ ‫فقط با نگاه به نفت و گاز‪ ،‬بدون این که بدانیم در چه‬ ‫چین‬ ‫فضا و جایگاهی قرار داریم از همه چیز غافلیم‪ِ .‬‬ ‫‪ ۱۰‬ســال پیش را ببینید؛ برنامه این کشور بر چهار‬ ‫فصل شدن گردشگری متمرکز شد و بعد سراغ جاده‬ ‫ابریشــم رفت‪ ،‬برای این که تمدن و اصالت خود را به‬ ‫رخ کشورهای دیگر از جمله امریکا بکشد‪ .‬ولی ما ان‬ ‫را کنار گذشته ایم‪.‬‬ ‫رییس مجمع شــهرهای اسالمی با طرح این پرسش‬ ‫که نگاه نظام و دولت ســیزدهم به گردشــگری چه‬ ‫خواهد بود؟ اظهار کرد‪ :‬کلمات ساده و عامیانه ای که‬ ‫دائما تکرار می شود مبنی بر این که اگر د ِر شهرها به‬ ‫روی گردشگران خارجی باز شود روی فرهنگ ایرانی‬ ‫تاثیر می گذارد‪ ،‬چه زمان قرار است به صورت علمی‬ ‫بررســی و توضیح داده شــود که این ما هستیم که‬ ‫با دروازه های باز به روی گردشــگران باید تاثیرگذار‬ ‫باشــیم‪.‬او در ادامه گفت‪ :‬مزیت نسبی ایران به اندازه‬ ‫کافی باالست‪ .‬باید در همین چارچوب ظرفیت ها را‬ ‫بالفعل کرد‪ .‬گردشگران اروپایی اگر به ایران بیایند و‬ ‫به سواحل ایران بروند انتظار ندارند به شیوه اروپایی‬ ‫ســواحل را اســتفاده کنند‪ .‬او از مقررات ایران اگاه‬ ‫اســت و اگاهانه به دنبال اســتفاده از جذابیت های‬ ‫طبیعی سواحل است‪ .‬پس در این راستا تالش کنیم‪،‬‬ ‫نه این که قوانین را تغییر دهیم‪.‬‬ ‫نصرتی گفت‪ :‬اشــاره کرده اند که در دولت سیزدهم‬ ‫قرار است صنعت ساختمان که اکنون متوقف شده‪،‬‬ ‫با انگیزه ســاخت مسکن و ایجاد یک میلیون شغل‪،‬‬ ‫دوباره فعال شــود‪ .‬این کار به سرعت شدنی نیست‪.‬‬ ‫بایــد بپذیریم صنعت گردشــگری در مقطع زمانی‬ ‫کوتاه تری و با سرعت بیشتری می تواند پیش رو باشد‬ ‫و فضای اشــتغال را فراهم کند‪ .‬باید گردشــگری را‬ ‫احیا کنیم‪.‬‬ ‫قائم مقام ســازمان شهردای های کشــور با تاکید بر‬ ‫این کــه دیگر فرصت ازمون و خطا در گردشــگری‬ ‫نداریــم‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬در دوره ای‪ ،‬وقتی کاروان های‬ ‫راهیان نور وارد خوزستان می شدند مورد توجه قرار‬ ‫نمی گرفتنــد‪ .‬ان ها را به عنــوان گروهی که هزینه‬ ‫نمی کنند‪ ،‬محیط زیســت را به هــم می ریزند‪ ،‬زباله‬ ‫تولید می کنند و فقط از سرویس بهداشتی استفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬می شــناختند‪ .‬تا این که در این سال ها در‬ ‫سیاســت ها تغییراتی داده شد تا فضایی ایجاد شود‬ ‫شهروندان ان مناطق‬ ‫که راهیان نور مورد اســتقبال‬ ‫ِ‬ ‫قرار گیرند‪ .‬گردشــگری زمانی موفق می شود که در‬ ‫شهرها و روستاهایی که قابلیت جذب گردشگر دارند‬ ‫این احســاس پدید اید کــه در کوتاه مدت قابلیت‬ ‫بهره برداری اقتصادی از گردشگری را دارند‪.‬‬ ‫از تلویزیون دلخور است اما دوست دارد با ان کار کند!‬ ‫مرضیه برومنــد در اوج عصبانیت و غمگین بودن می تواند همه‬ ‫دلگیری ها و اضطراب های خود را با لحنی شــیرین بیان کند تا‬ ‫جایی که شــما به عنوان مخاطب ممکن اســت بارها به خنده‬ ‫بیفتید و همان طور که ته ذهن تان به ســخنان او فکر می کنید‪،‬‬ ‫می دانید که این تامل کردن‪ ،‬نومیدانه و تلخ نیست‪ .‬او این روزها‬ ‫مشغول اماده سازی اولین سریال خود در شبکه نمایش خانگی‬ ‫است؛ مجموعه «مجتمع مسکونی کلیله و دمنه» که قرار است‬ ‫از فیلم نت پخش شود‪.‬‬ ‫برومند از رنجشــی که از تلویزیون دارد‪ ،‬از پروژه های ناتمامش‬ ‫و اضطرابش برای موفقیت این ســریال تازه می گوید و توضیح‬ ‫می دهــد که مخاطبــان این مجموعــه‪ ،‬گروه ســنی جوان و‬ ‫خانواده ها هســتند‪ ،‬نه کودکان‪ .‬او بر ایــن نکته هم تاکید دارد‬ ‫جوانان عالقه مند‬ ‫که همــه عوامل گروهش را انتخاب کرده و از‬ ‫ِ‬ ‫می خواهد پیگیر حضور در این پروژه نباشند‪.‬‬ ‫برومند در اغــاز این گفتگو می گوید‪ ،‬با وجــود دلگیری اش از‬ ‫تلویزیون‪ ،‬همچنان عالقه مند اســت با این رسانه همکاری کند‪،‬‬ ‫رسانه ای که بی واسطه‪ ،‬او را با مخاطبان پرشماری پیوند می دهد‪.‬‬ ‫اما همکاری او با شبکه نمایش خانگی‪ ،‬داستانی دارد که از زبان‬ ‫خودش می خوانیم‪:‬‬ ‫«از سال ها پیش به ســاخت «مجتمع مسکونی کلیله و دمنه»‬ ‫عالقه مند بودم‪ .‬حدود ده ـ دوازده ســال پیش به دعوت سیما‬ ‫فیلم‪ ،‬طرح ایــن مجموعه را ارایه کــردم‪ .‬ان زمان اقای دکتر‬ ‫حاتمی‪ ،‬تازه مدیریت فیلم و ســریال و بخش کودک و نوجوان‬ ‫ســیمافیلم را بر عهده گرفته بود‪ .‬از انجاکه قبال با هم کار کرده‬ ‫بودیم‪ ،‬خیلی با اصرار دعوتم کرد برای گروه سنی نوجوان کاری‬ ‫کنم‪ .‬من هم این طرح را ارایه دادم ولی هرگز شــرایط ساختش‬ ‫فراهم نشد و دکتر حاتمی هم مانند دیگر مدیران که به سرعت‬ ‫عوض می شوند‪ ،‬تغییر کرد و این طرح به فراموشی سپرده شد‪».‬‬ ‫چند ســال بعد برومند دوباره دعوت به کار شد و بار دیگر طرح‬ ‫«مجتمع مسکونی کلیله و دمنه» را مطرح کرد و براورد هزینه‬ ‫هم انجام شد اما این طرح باز هم به در بسته خورد‪.‬‬ ‫او در این زمینه توضیح می دهد‪« :‬البد ان زمان ساخت پروژه ای‬ ‫بزرگ‪ ،‬جزو اولویت هایشان نبود؛ بنابراین طرح من ماند تا اینکه‬ ‫ان را در شــبکه نمایش خانگی به جریان انداختم‪ .‬پیش از این‬ ‫بارها به تلویزیون مراجعه کــرده و ماجرا را با مدیران گوناگون‬ ‫پیگیری کرده بودم ولی هرگز پاســخی نگرفتم‪ .‬از انجا که این‬ ‫پروژه‪ ،‬کاری اســت که ‪ ۱۰‬ســال مانده و به گفته خودشــان‬ ‫پرونده اش بسته شده‪ ،‬حق خود دانستم طرحی را که مدت ها در‬ ‫ذهنــم بوده‪ ،‬تا قبل از اینکه نتوانم کار کنم یا از خدمت همه به‬ ‫هر شــکلی خداحافظی کنم‪ ،‬به انجام برسانم‪ .‬ضمن اینکه انچه‬ ‫حاال در شــبکه نمایش خانگی در جریان اســت‪ ،‬با طرح اولیه‬ ‫تلویزیون تفاوت بسیاری دارد‪».‬‬ ‫برومنــد این بالتکلیفی را نوعی عارضــه در تلویزیون می داند و‬ ‫درباره ان می گوید‪« :‬این هم یکی از عارضه هاست که طرح های‬ ‫ادم در جایی گیر می افتد و دچار حصر و بالتکلیفی می شــود‪.‬‬ ‫چند طرح و نوشــته دیگر هم دارم که به همین سرنوشت دچار‬ ‫شده است‪ .‬در مورد «مجمتع مسکونی کلیه و دمنه» هم زمانی‬ ‫که عزم کردم که با جای دیگری کار کنم‪ ،‬دوباره پیگیر شــدند‬ ‫که صحبت و براورد هزینه کنیم و خودمان بســازیم ولی دیگر‬ ‫بی فایده بود‪».‬‬ ‫او که سریال های متعددی برای تلویزیون ساخته است‪ ،‬در ادامه‬ ‫هم از دلگیری خود از این رسانه می گوید و هم از عالقه ای که به‬ ‫ان دارد؛ «دلخوری شدیدی از تلویزیون دارم به دلیل اتفاقی که‬ ‫برای سریال «ویال» پیش امد و برای ان هم پاسخی نگرفتم‪ .‬مرا‬ ‫دلســرد کردند و انگیزه های روحی ام را گرفتند و خیلی متاسفم‬ ‫که این اتفاق افتاده‪ .‬همیشــه گفته ام تلویزیون را خیلی دوست‬ ‫دارم چون رسانه ای اســت که خیلی بی واسطه و با وسعت زیاد‬ ‫مرا به مخاطبانم وصل می کند ولی داستان به جایی می رسد که‬ ‫ادم فکــر می کند اگر کار نکند‪ ،‬همین مخاطبان محدودتر خود‬ ‫را هم از دست می دهد‪».‬‬ ‫«یعنی اگــر تلویزیون برخــوردی منطقی می کــرد‪ ،‬همچنان‬ ‫انتخاب تان همین رسانه اســت؟» پاسخ برومند به این پرسش‬ ‫چنین است‪« :‬بله؛ ولی اول باید به من پاسخ چرایی توقف سریال‬ ‫«ویال» را بدهد‪ .‬تا وقتی این پاســخ را نگیرم‪ ،‬دل ازرده ام‪ .‬اد ِم‬ ‫دل ازرده هــم نمی تواند کار کند‪ .‬همچنــان که گفته اند «کِی‬ ‫شــعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد»‪ .‬خاطر من حزین است‪.‬‬ ‫کســانی مانند من که داریم با جان و دل و احساس مسئولیت‬ ‫کار می کنیم‪ ،‬هرچقدر هم ســخت جان و پوست کلفت باشیم‪،‬‬ ‫نیاز داریم قدرمان دانســته شود‪ .‬ادمی با باال رفتن سن‪ ،‬بیشتر‬ ‫هم نیاز به دلجویی دارد ولی وقتی اتفاق نمی افتد‪ ،‬دل ازردگی‬ ‫پیش می اید‪».‬‬ ‫برومنــد درباره بی توجهی تلویزیون به ســرمایه هایی که زمانی‬ ‫برایشــان هزینه کرده اســت‪ ،‬توضیح می دهد‪« :‬جالب است که‬ ‫خیلــی احترام می گذارند و تحویل می گیرند و اســتاد اســتاد‬ ‫می کننــد و از کارهــای خاطره انگیز می گوینــد و ‪...‬؛ اما اینها‬ ‫کالم اســت و در عمل‪ ،‬این هوشمندی نیست که از سرمایه های‬ ‫ملی که برای انها هزینه کرده اند‪ ،‬بتوانند به درســتی اســتفاده‬ ‫کنند و حرام شــان نکنند‪ .‬خودم را نمی گویــم‪ .‬بحث مان کلی‬ ‫اســت‪ .‬صــرف اینکه بــه امثال مــن بگویید چقدر ارزشــمند‬ ‫هســتیم و کارهایمان خــوب بوده‪ ،‬فایده ای نــدارد‪ .‬زمانی این‬ ‫ســخنان را باور می کنم که احســاس کنم همچنــان به امثال‬ ‫مــن و کارهای ما نیاز دارند‪ ،‬دســت کم بــرای انتقال تجارب‪.‬‬ ‫چــون در کارهای مــن برای جوانــان زیادی امــکان تجربه‬ ‫تجربه کارهای وســیع تر و ســخت تر فراهم می شود‪ .‬همچنان‬ ‫کــه در «شــهر موش ها‪ ،»۲‬بســیاری نیروهای جــوان تربیت‬ ‫شــدند یا تجربه هایشــان ارتقاء پیدا کرد و همکاران جوان تر ما‬ ‫در حوزه کودک یا عروســکی اموزش عملــی دیدند که اتفاقی‬ ‫خوشحال کننده است ولی این هوشمندی در تلویزیون نیست یا‬ ‫در کوران مشکالت عدیده‪ ،‬تغییر مدیریت ها یا تخصیص منابع‪،‬‬ ‫گم می شود‪».‬‬ ‫او یاداوری می کند‪« :‬دو ســال پیش اقــای زین العابدین‪ ،‬مدیر‬ ‫شــبکه یک که بســیار عالقه مند و دلسوز اســت‪ ،‬عالقه مند به‬ ‫راه اندازی برنامه کودک این شــبکه بود‪ .‬مرا برای تهیه کنندگی‬ ‫دعوت کردند و قرار بود دوســتان جوان تر کارگردانی را بر عهده‬ ‫بگیرند‪ .‬شــروع به کار هم کردیم ولی متاسفانه در پروسه تامین‬ ‫منابع‪ ،‬پروژه دچار مشــکل شــد‪ .‬البته من هم عالقه ای به کار‬ ‫کردن با اسپانســر ندارم زیرا سلیقه خود را می اورد؛ بنابراین با‬ ‫وجود پیگیری دلســوازنه اقای زین العابدین‪ ،‬پروژه انجام نشد‪.‬‬ ‫از انجا که خود را تهیه کننده حرفه ای نمی دانم‪ ،‬بهتر دیدم کار‬ ‫نکنم چون میانه ماجرا دچار مشــکل می شــدیم و ایشان هم با‬ ‫سعه صدر پذیرفت‪».‬‬ ‫توضیحات برومند بار دیگر تاییدی بر دالیلی اســت که از سوی‬ ‫بســیاری از افراد کــه زمانی در تلویزیون کارهای درخشــان و‬ ‫ماندگار داشــته اند مطرح می شود؛ اغلب انها حاال از این رسانه‬ ‫دور افتاده اند و بیشتر در شبکه نمایش خانگی فعال شده اند‪.‬‬ ‫او در این زمینه می گوید‪« :‬نمایش خانگی هم البته پلتفرم های‬ ‫مختلفــی دارد ولی برخورد مســئوالن فیلم نت بــا من خیلی‬ ‫فرهنگی بــود و کامال دســتم را بازگذاشــتند و اعمال نظری‬ ‫نکردند‪ .‬احســاس کردم عمیقا دوست دارند کار کنم چون حتی‬ ‫نپرسیدند چه کاری؛ یعنی اطمینان کردند‪ .‬به همین دلیل من‬ ‫هم به انان اعتماد کردم و دلگرم شــدم و به ســرعت پیشنهاد‬ ‫همکاری شان را پذیرفتم‪».‬‬ ‫اولین نکته این اســت که برخالف تصور اولیه ما‪ ،‬این مجموعه‬ ‫هیــچ نگاهی به کتاب کهن «کلیــه و دمنه» ندارد و تنها دلیل‬ ‫انتخاب این نام این اســت که تمام پرســوناژهای این مجموعه‬ ‫حیوان هســتند‪ .‬هر چند این نامگذاری به هر حال ادای دینی‬ ‫هم به ان کتاب کهن هست‪.‬‬ ‫اما داســتان درباره زوج اهوی جوانی است که به تازگی زندگی‬ ‫خــود را اغــاز کرده انــد و در کنار دیگر ســاکنان این مجتمع‬ ‫مسکونی‪ ،‬ماجراهایی برای انها رخ می دهد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!