روزنامه راه مردم شماره 4231 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4231

روزنامه راه مردم شماره 4231

روزنامه راه مردم شماره 4231

‫ ‬ ‫فروش‬ ‫ارائه خدمات پس از‬ ‫خودروسازان‬ ‫ ‬ ‫درنمایندگی های‬ ‫‪ 2‬هر روز ضعیف تر از دیروز‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید براساس گزارشات مردمی‬ ‫بسیاری از نمایندگی های خودروسازان از ارائه خدماتی که هزینه ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جزئیاتافزایشکاالیاساسی ‬ ‫دپو شده به‪ ۶.۳‬میلیون تن‬ ‫اخرین وضعیت موجودی و کاالهای رسیده به گمرک و بنادر نشان از افزایش حجم ان‬ ‫بیش از ‪ ۶.۳‬میلیون تن دارد‪...‬‬ ‫وجود نهاده های دامی ‬ ‫در بازار سیاه بیانگر ‬ ‫‪ 2‬ضعفنظارتاست‬ ‫رئیس کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس گفت‪ :‬دو میلیون و ‪ ۵۰۰‬تُن‬ ‫مابقی نهاده های دامی موجود در بنادر مشکل‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کوچک ترشدنسفرهمردم ‬ ‫به دلیل تداوم ‬ ‫ناهماهنگیدستگاه ها‬ ‫عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس گفت‪ :‬ناهماهنگی های بسیار میان بانک مرکزی‪،‬‬ ‫گمرک و وزاتخانه های جهاد کشاورزی و صمت ‪...‬‬ ‫شایعاتمشکوکمعدن فروشی‬ ‫از توهم تا واقعیت‬ ‫سرپرســت معاونت امور معادن و صنایع معدنی با اشاره به انتشار مشکوک برخی شایعات درباره طرح بزرگ‬ ‫ازادسازی ‪ ۶۰۰۰‬محدوده و معدن غیرفعال کشور با تیتر معدن فروشی در روزهای اخیر اعالم کرد‪ :‬بیان چنین‬ ‫مطالبی ان هم در شرایطی که وزارت صمت با اقدامات علمی و عملی در تالش برای خروج معادن از حبس‬ ‫و رکود حاکم بر این بخش اســت‪ ،‬توهم اســت نه واقعیت‪ .‬اسداهلل کشاورز با بیان اینکه این وزارتخانه پس از‬ ‫فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر توجه بیشتر به بخش معدن نسبت به احصاء معادن غیرفعال‬ ‫اقدام کرد‪ ،‬افزود‪ :‬ازادسازی محدوده های معدنی غیرفعال از ‪ ۲‬سال پیش تاکنون دستور کار این وزارتخانه بوده‬ ‫اما به دالیلی اجرای ان محقق نشده بود‪ ،‬در حقیقت ازادسازی پهنه های مطالعه شده از سال ‪ ۹۵‬انجام می شده‬ ‫و یکی از تکالیف مستمر و متداول معاونت امور معادن و صنایع معدنی بوده است و ارتباطی به مزایده ها یا ابتدا و‬ ‫انتهای دولت ها ندارد‪.‬وی ازادسازی ‪ ۶۰۰۰‬محدوده و معدن حبس شده کشور را اقدامی شجاعانه و خردمندانه‬ ‫دانست و گفت‪ :‬بیش از یکسال از اتمام مطالعات برخی از این پهنه ها گذشته بود و کامال بالتکلیف بودند و باعث‬ ‫بلوکه شدن بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومترمربع شده بودند و باید توجه کرد که با ازادسازی و واگذاری این معادن‪،‬‬ ‫رونق سرمایه گذاری و اشتغال در بخش معدن و همچنین تامین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی سراسر‬ ‫کشــور انجام خواهد شــد‪.‬وی با اشــاره به اینکــه مزایده ‪ ۶‬هــزار محــدوده معدنی با تعییــن تکلیف‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬تیر ‪1400‬‬ ‫سال هجدهم ‪ /‬شماره ‪4231‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫تجارتچمدانیعاملضربه‪،‬بهاقتصادکشور‬ ‫شافعی گفت‪ :‬یک نوع تجارت در بازارچه های مرزی کشور باب شده به نام تجارت چمدانی که به اقتصاد کشور ضرر زده است‪.‬غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد‪:‬‬ ‫تصمیماتی گرفته می شود که کشور را از اهداف و روند اقتصاد خارج می کند‪ ،‬مسئله بازارچه های مرزی برای رفاه مرز نشینان تاسیس شد‪ ،‬اما امروز دچار مشکل شده است‪.‬وی افزود‪ :‬در برخی از بازارچه های مرزی به دلیل اینکه کنترل‬ ‫در ان ها انجام نمی گیرد‪ ،‬تجارت در این مناطق از برخی استان های کشور بیشتر شده است و این نوع تجارت برای کشور مفید نیست‪.‬رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد‪ :‬در این مناطق یک نوع تجارت‪...‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫چرا برق مجموعه های پرمصرف قطع نمی شود؟‬ ‫ادامه قطعی برق تبعات اجتماعی خواهد داشت‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫حداقلزمانخاموشی هارا ‬ ‫به مردم درست اعالم کنید!‬ ‫اعتراضصاحبانصنوفبهاعمالمحدودیت ها‬ ‫بر اساس گفته های رئیس اتاق اصناف تهران‪ ،‬نارضایتی از ادامه تعطیلی صنوف بسیار باالست و صاحبان صنوف‬ ‫و بازاریان تاکید دارند که باید همراه اصناف‪ ،‬سازمان ها و ارگان هایی از جمله بانک ها‪ ،‬سازمان های امور مالیاتی و‪...‬‬ ‫نیز همگام با اصناف تعطیل شوند‪ .‬در پی اغاز موج پنجم کرونا‪ ،‬از روز گذشته تنها گروه شغلی یک در شهرهای‬ ‫قرمز امکان فعالیت دارند و فعالیت مشاغل گروه های ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬در شهرهای قرمز ممنوع شد‪.‬روز گذشته قاسم‬ ‫نوده فراهانی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف تهران نیز از تعطیلی فعالیت صنوف گروه های‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫وم‬ ‫تد‬ ‫نوب‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1400/1‬‬ ‫سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد‬ ‫اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان یزد در نظر دارد مناقصه پروژه های ذیل را از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت‬ ‫(ستاد) برگزار نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫مدت پیمان (ماه)‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫بهسازی و روکش اسفالت‬ ‫محور اردکان ‪ -‬یزد‬ ‫‪10‬‬ ‫‪179،934،487،825‬‬ ‫‪7.500.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بهسازی و روکش اسفالت‬ ‫محور نائین ‪ -‬اردکان‬ ‫‪12‬‬ ‫‪269.976.062.578‬‬ ‫‪9.300.000.000‬‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫دارد‬ ‫نحوه دریافت اسناد‪ :‬صرف ًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ‪www.setadiran.ir‬‬‫زمان دریافت‪ :‬از ساعت ‪ 9‬تاریخ ‪ 1400/04/13‬لغایت ساعت ‪ 19‬تاریخ ‪1400/04/17‬‬‫صالحیت مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه‪ :‬برای همه موارد ارائه گواهی صالحیت در رشته راه و باند فرودگاه از سازمان مدیریت و برنامه‬‫ریزی و گواهی ‪( HSE‬سیستم مدیریت بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست) از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی الزامی است‪.‬‬ ‫نوع ضمانتنامه‪ :‬ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار مطابق با ائین نامه تضمین معامالت دولتی‬‫مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد‪ :‬تا ساعت ‪ 08:30‬صبح تاریخ ‪1400/04/31‬‬‫زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 9:00‬صبح تاریخ ‪ ،1400/04/31‬سالن جلسات اداره کل‬‫حضوریک نفر نماینده با معرفی کتبی از طرف شرکت ‪ ،‬در جلسه افتتاح پیشنهادها ازاد است‪(.‬اگهی در دو نوبت ‪ ،‬بفاصله دو روز در‬‫روزنامه چاپ خواهد شد)‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1159364‬‬‫نوبت اول ‪ ، 1400/4/13‬نوبت دوم ‪1400/4/15‬‬‫اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان یزد‬ صفحه 1 ‫‪4156‬‬ ‫‪4231‬‬ ‫شماره‬ ‫هجدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪ 15‬تیر‬ ‫شنبه ‪16‬‬ ‫دوسه‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات افزایش کاالی اساسی دپو شده به ‪ ۶.۳‬میلیون تن‬ ‫اخرین وضعیت موجودی و کاالهای رســیده به گمرک و بنادر نشــان از افزایش حجم ان بیش از ‪۶.۳‬‬ ‫میلیون تن دارد‪.‬‬ ‫جریان دپو و ترخیص کاالهای اساسی از گمرک و بنادر باز هم در سال جاری با صدور مصوباتی جهت‬ ‫تســهیل ترخیص این کاال همراه بود‪ ،‬اما با این وجود همچنــان حجم باالیی از این کاالها دپو مانده و‬ ‫کاالهای ورودی نیز بر حجم ان افزوده می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که از ابتدای سال جاری و با بررسی هایی صورت گرفته ‪ ،‬با موافقت رئیس جمهور‬ ‫چند مصوبه جهت ترخیص کاالهای اساســی صادر و در دستور کار قرار گرفت‪ ،‬که از اهم ان ترخیص‬ ‫‪ ۹۰‬درصدی کاالهای اساسی بود و گرچه مسئوالن گمرک ایران از سرعت گرفتن تخلیه کاالها سخن‬ ‫می گویند ولی از ســوی نسبت به رسوب حجم زیادی از کاالهای اساسی و احتمال فاسد شدن ان نیز‬ ‫هشدار داده اند‪.‬‬ ‫اما تازه ترین گزارشی که از سوی ارونقی ‪-‬معاون فنی گمرک ایران در رابطه با اخرین وضعیت کاالهای‬ ‫اساسی در گمرک و بنادر به ایسنا ارائه شده نشان می دهد که مجموع کاالهای اساسی شامل موجودی‪،‬‬ ‫پای اســکله و منتظر در لنگرگاه به حدود شــش میلیون و ‪ ۳۹۵‬هزار تن رسیده است که از این میزان‬ ‫‪ ۴.۶‬میلیون تن در گمرک و بنادر دپو شده و مابقی که حدود ‪ ۱.۸‬میلیون تن است در شناورهای پای‬ ‫اسکله و یا منتظر در لنگرگاه قرار دارد‪ ،‬این در شرایطی است که مجموع موجودی و کاالهای موجود در‬ ‫شــناورها در یکی دو ماه اخیر حدود ‪ ۵.۸‬میلیون تن بوده است که نشان می دهد با وجود چرخه ورود‬ ‫و خروج ‪ ،‬بر حجم کاالهای مانده افزوده شده است‪.‬‬ ‫جزییــات گزارش معاون فنی گمرک ایران در رابطه با وضعیت ‪ ۴.۶‬میلیون تن کاالی اساســی موجود‬ ‫در بنادر حاکی از ان اســت که به روال معمول باالترین حجم در بندر امام خمینی (ره) با بیش از ‪۳.۴‬‬ ‫میلیون تن قرار دارد‪.‬‬ ‫همچنین بیش از ‪ ۲۸۹.۴‬هزار تن در بندر شــهید رجایی‪ ۱۷۳.۱ ،‬هزار تن چابهار‪ ۴.۷ ،‬هزار تن استارا‪،‬‬ ‫‪ ۹۷.۳‬هزار تن فریدون کنار‪ ۷۰ ،‬تن بندر لنگه‪ ،‬سه تن شهید باهنر و ‪ ۸۲‬تن در بندر خرمشهر قرار دارد‪.‬‬ ‫این که از کاالهای اساســی موجود از هر کدام چقدر در حال حاضر در گمرک و بنادر دپو شــده معاون‬ ‫فنی گمرک می گوید در حال حاضر ذرت با بیش از ‪ ۱.۹‬میلیون تن باالترین حجم کاالی اساســی دپو‬ ‫شده در گمرک و بنادر را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۸۷۸.۱‬هزار تن جو‪ ۷۴۵.۲ ،‬هزار تن ســویا‪ ۴۷۳.۷ ،‬هزار تن دانه های روغنی‪ ۳۷۵ ،‬هزار تن‬ ‫روغن خام‪ ۶۹.۳ ،‬هزار تن گندم‪ ۳۸.۶ ،‬هزار تن برنج‪ ۱۰۵.۱ ،‬هزار تن شــکر موجودی کاالهای اساسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما در کنار ان مجموعه ای از کاالهای اساســی توسط ‪ ۵۳‬شناور به بنادر رسیده که ‪ ۲۱‬شناور در کنار‬ ‫اســکله قرار دارند و حاوی ‪ ۳۹۶.۷‬هزار تن کاالهای اساسی شامل روغن‪ ،‬جو‪ ،‬گندم‪ ،‬ذرت‪ ،‬سویا و شکر‬ ‫است‪ .‬در ‪ ۳۲‬شناور که در لنگرگاه منتظر تخلیه هستند نیز ‪ ۱.۳‬میلیون تن کاالی اساسی شامل ذرت‪،‬‬ ‫روغن‪ ،‬جو‪ ،‬سویا‪ ،‬گندم‪ ،‬شکر و دانه های روغنی است‪.‬‬ ‫در حالی از اهم مشــکالت مربوط به ترخیص کاالهای اساســی‪ ،‬تامین ارز عنوان می شود که براساس‬ ‫مصوبات اخیر ترخیص ‪ ۹۰‬درصدی کاالهای اساســی در ســال جاری نیز تمدید و در دستور کار قرار‬ ‫گرفت و از سویی بانک مرکزی به تازگی اعالم کرده که از ابتدای سال جاری تاکنون ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر‬ ‫جهت واردات کاالهای اساسی تامین ارز کرده است‪ ،‬اما ظاهرا این جریان پاسخگوی حجم باالی کاالی‬ ‫اساسی دپو شده در گمرک و بنادر نیست‪.‬‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش در نمایندگی های خودروسازان هر روز ضعیف تر از دیروز‬ ‫عضو هیات رئیســه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید براســاس گزارشات مردمی بسیاری از‬ ‫نمایندگی های خودروســازان از ارائه خدماتی که هزینه باالیی دارد‪ ،‬شــانه خالی می کنند که این امر‬ ‫موجب نارضایتی مصرف کنندگان شده است‪.‬‬ ‫بهزاد رحیمی با اشاره به نارضایتی مردم از خدمات پس از فروش خودروسازان‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه به دلیل‬ ‫فروش باکیفیت برای خودروسازان‬ ‫وجود انحصار در صنعت خودروســازی کشــور‪ ،‬ارائه خدمات پس از‬ ‫ِ‬ ‫اهمیتی ندارد زیرا مصرف کنندگان ناچارند برای دریافت هرگونه خدماتی به این شرکت ها مراجعه کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ســقز و بانه در مجلس شورای اســامی افزود‪ :‬در برخی کشورها‪ ،‬مالک انتخاب خودرو‬ ‫نحوه ارائه خدمات پس از فروش خودروســازان اســت در حالیکه در ایران‪ ،‬این نوع خدمات نقشی در‬ ‫جلب نظر مصرف کننده ندارد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در صورت ایجاد رقابت میان خودروســازان می توان‬ ‫بــه بهبود خدمات پس از فروش نیز امید داشــت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬خودروســازان باید با نظارت بر عملکرد‬ ‫نمایندگی های ارائه دهنده این خدمات از بروز تخلف جلوگیری کرده و درصدد بهبود ان برایند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نحوه ارائه خدمات پس از فروش در‬ ‫ایران با خودروســازان به نام دنیا فاصله چشم گیری دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬براساس گزارشات مردمی بسیاری‬ ‫از نمایندگی ها نه تنها در ارائه خدمات پس از فروش کوتاهی می کنند‪ ،‬بلکه از ارائه خدماتی که هزینه‬ ‫باالیی دارد‪ ،‬نیز شــانه خالی می کنند در واقع ارائــه این خدمات روز به روز ضعیف تر و کیفیت قطعات‬ ‫نامناسب تر شده است‪.‬‬ ‫افت ولتاژها مانع کارکردن یک پنکه در برخی مناطق شده است‬ ‫به داد مردم برسید‬ ‫عضو مجمع نمایندگان اســتان سیســتان و بلوچستان در مجلس با بیان اینکه قطعی اب و برق در کل‬ ‫کشور برای مردم دردسرهای بسیاری ایجاد کرده‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه پایین ترین شاخص دسترسی به اب‬ ‫شرب و برق متعلق به جنوب استان سیستان و بلوچستان است‪.‬‬ ‫معین الدین سعیدی با بیان اینکه بی برقی و بی ابی در استان های مختلف منجمله سیستان و بلوچستان‬ ‫مردم را به ســتوه اورده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬سیســتان و بلوچســتان روزهای تلخ و حتی سیاهی را به دلیل‬ ‫گســترش بیماری کرونا تجربه می کند اما این تنها مشــکل مردم نیســت چراکه قطعی اب و برق در‬ ‫استان‪ ،‬این مشکالت را چندین برابر کرده و جان مردم را به لب رسانده است‪ ،‬هرچند قطعی اب و برق‬ ‫در کل کشور برای مردم دردسرهای بسیاری ایجاد کرده اما پایین ترین شاخص دسترسی به اب شرب‬ ‫و برق متعلق به جنوب این استان است چراکه تنها ‪ 19‬درصد مردم به اب دسترسی دارند و بقیه مردم‬ ‫به صورت سقایی ابرسانی می شوند!‬ ‫نماینده مردم چابهار‪ ،‬نیک شــهر‪ ،‬کنارک و قصرقند در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬اگرچه پروژه های‬ ‫ابرســانی در اســتان کلید خورده اند اما نیازمند تامین اعتبار برای پیشــبرد و به بهره برداری رسیدن‬ ‫هســتند‪ ،‬البته مسئوالن وزارت نیرو قول‪ ،‬ابالغ بخشــی از اعتبارات را با هدف ادامه این پروژه ها به ما‬ ‫داده اند‪.‬وی با بیان اینکه افت ولتاژ اصلی ترین بیشــترین چالش را برای مردم ایجاد کرده اســت‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل این افت ولتاژها حتی یک پنکه هم در برخی مناطق کار نمی کند البته بنیاد مستضعفان‬ ‫قول نوســازی شبکه برق ‪ 150‬روســتا را در منطقه داده است تا بخشی از مشــکالت مرتفع شود لذا‬ ‫انتظاراست شرکت توانیر نیز پای کار بیاید و به تعهدات خود عمل کند‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شــورای مجلس گفت‪ :‬من از‬ ‫مســئوالن مربوطه خواهش می کنم اگر اندکی به باورهای دینی معتقد هســتند به داد مردم برســند‬ ‫چراکه تراژدی نیست که این مردم تجربه نکرده باشند و کلمات در بیان مشکالت ان ها کم می اورند‪.‬‬ ‫قطعی مکرر برق اسیب پذیری مردم را از کرونا بیشتر کرده است‬ ‫دولت ‪ ۸‬سال برای ایجاد زیرساخت ها فرصت داشت‬ ‫نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت‪ :‬قطعی برق فضا را برای اسیب پذیری بیشتر مردم از سمت کرونا‬ ‫بیشتر کرده است اما با وجود پیگیری های صورت گرفته با وزرای مربوطه هنوز اقدام جدی برای کاهش‬ ‫خاموشی ها صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫فدا حســین مالکی با بیان اینکه بی برقی و بی ابی در اســتان های مختلف منجمله شهر زاهدان مردم را‬ ‫به ستوه اورده است‪ ،‬گفت‪ :‬خاموشی طوالنی مدت برق در سراسر استان نگرانی ها و مشکالت متعددی‬ ‫را برای مردم در ایام کرونایی ایجاد کرده اســت البته تغییر این شــرایط به اراده ای فراتر از انچه امروز‬ ‫ازسوی مسئوالن دیده می شود نیاز دارد لذا اگر هرچه سریع تر اقدام جهادی در این زمینه صورت نگیرد‬ ‫در اینده نزدیک شاهد یک بحران عظیم در استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬قطعی برق فضا را برای اسیب پذیری بیشتر‬ ‫مردم از ســمت کرونا بیشتر کرده اســت اما با وجود پیگیری های صورت گرفته با وزرای مربوطه هنوز‬ ‫اقدام جدی برای کاهش خاموشی ها صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگرچه اقدامات پراکنده ای در راســتای ایجاد پنل های خورشیدی در پشت بام خانه ها با‬ ‫هــدف تولید برق و رفع نیاز خانواده هــا صورت گرفته اما هیچگاه به این مهم به صورت جدی پرداخته‬ ‫نشــده است در حالی که با نصب پنل های خورشیدی بر پشــت بام های خانه های استان به عنوان یک‬ ‫منطقه افتاب گیر می توان قدم محکمی در راستای تولید برق برداشت‪.‬‬ ‫مالکی بیان کرد‪ :‬باوجود گرمای بی سابقه در استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬برنامه ریزی ها و اقدامات الزم‬ ‫برای اصالح و بازسازی شبکه ها و تعمیرات پیشگیرانه صورت نمی گیرد و دولت همچون همیشه نداشتن‬ ‫بودجه را بهانه می کند در حالی برای ایجاد زیرساخت ها ‪ 8‬سال فرصت داشته است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫شایعاتمشکوکمعدن فروشی‬ ‫از توهم تا واقعیت‬ ‫سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫با اشاره به انتشــار مشکوک برخی شایعات‬ ‫درباره طرح بزرگ ازادسازی ‪ ۶۰۰۰‬محدوده‬ ‫و معدن غیرفعال کشور با تیتر معدن فروشی‬ ‫در روزهــای اخیر اعالم کــرد‪ :‬بیان چنین‬ ‫مطالبی ان هم در شرایطی که وزارت صمت‬ ‫بــا اقدامات علمی و عملــی در تالش برای‬ ‫خروج معادن از حبس و رکود حاکم بر این‬ ‫بخش است‪ ،‬توهم است نه واقعیت‪.‬‬ ‫اسداهلل کشاورز با بیان اینکه این وزارتخانه‬ ‫پس از فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫مبنی بر توجه بیشتر به بخش معدن نسبت‬ ‫به احصاء معادن غیرفعال اقدام کرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ازادسازی محدوده های معدنی غیرفعال از ‪۲‬‬ ‫سال پیش تاکنون دستور کار این وزارتخانه‬ ‫بوده اما به دالیلی اجرای ان محقق نشــده‬ ‫بود‪ ،‬در حقیقت ازادسازی پهنه های مطالعه‬ ‫شده از ســال ‪ ۹۵‬انجام می شده و یکی از‬ ‫تکالیــف مســتمر و متــداول معاونت امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی بوده است و ارتباطی‬ ‫به مزایده ها یا ابتدا و انتهای دولت ها ندارد‪.‬‬ ‫وی ازادســازی ‪ ۶۰۰۰‬محــدوده و معدن‬ ‫حبس شــده کشــور را اقدامی شجاعانه و‬ ‫خردمندانه دانست و گفت‪ :‬بیش از یکسال از‬ ‫اتمام مطالعات برخی از این پهنه ها گذشته‬ ‫بود و کامال بالتکلیــف بودند و باعث بلوکه‬ ‫شدن بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومترمربع شده‬ ‫بودنــد و باید توجه کرد که با ازادســازی و‬ ‫واگذاری این معادن‪ ،‬رونق سرمایه گذاری و‬ ‫اشــتغال در بخش معدن و همچنین تامین‬ ‫مواد اولیــه بســیاری از واحدهای تولیدی‬ ‫سراسر کشور انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مزایده ‪ ۶‬هزار محدوده‬ ‫معدنــی با تعییــن تکلیف حــدود ‪۷۵۰۰‬‬ ‫محدوده بلوکه شده که مخالفت دستگاه های‬ ‫موضوع ماده ‪ ۲۴‬قانون معادن را داشــتند و‬ ‫همچنین ازادســازی پهنه های اکتشافی به‬ ‫لحاظ موضوعی متفاوت است‪ ،‬افزود‪ :‬از ‪۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬محدوده معدنی غیرفعال‪۶۰۰۰ ،‬‬ ‫محدوده مشمول مزایده و ‪ ۷۵۰۰‬محدوه به‬ ‫لحاظ وجود معــارض و مخالفت ارگان های‬ ‫ماده ‪ ۲۴‬قانون معادن بلوکه بوده اند‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ســازمان های صنعــت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان ها در طول سال محدوده های‬ ‫معدنی مشمول مزایده را به صورت استانی‬ ‫و از طریق فراخوان عمومی واگذار می کردند‬ ‫که در ســال جاری مقرر شــد این مهم به‬ ‫صورت کشــوری و از طریق ســامانه ستاد‬ ‫(انجام مزایده ها و مناقصــات دولت) انجام‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه بــا بیان اینکه واگذاری ‪۶۰۰۰‬‬ ‫محدوده معدنی بزرگترین مزایده ملی کشور‬ ‫بوده است افزود‪ :‬واگذاری معادن حبس شده‬ ‫از طریق مزایده عمومی به افراد دارای اهلیت‬ ‫و صالحیت‪ ،‬سبب رونق بخش معدن خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کشــاورز ادامه داد‪ :‬در ســال گذشته مقرر‬ ‫بود ‪ ۷۵۰۰‬محدوده بلوکه شده که به دلیل‬ ‫مخالفت ارگان های مــاده ‪ ۲۴‬قانون معادن‬ ‫قابلیت واگــذاری از طریق مزایده را ندارند‪،‬‬ ‫ازادسازی شود که این امر به دلیل اعتراض‬ ‫ارگان هــای و مراجع ذیربــط مبنی بر بروز‬ ‫فســاد در بخش های مختلف محقق نشد و‬ ‫از دستور کار خارج شد‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫به نحوه ازادســازی پهنه های اکتشافی نیز‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬ازادسازی پهنه ها پس‬ ‫از پایان مطالعات اکتشــافی مجری پهنه و‬ ‫معرفی مناطق امیدبخش صورت می پذیرد‬ ‫که این مهم جزو اولویت های این وزارتخانه‬ ‫در سال های اخیر بوده است‪.‬‬ ‫اعتراضصاحبانصنوفبهاعمالمحدودیت ها‬ ‫بر اســاس گفته های رئیس اتاق اصنــاف تهران‪،‬‬ ‫نارضایتی از ادامه تعطیلی صنوف بســیار باالست‬ ‫و صاحبان صنوف و بازاریــان تاکید دارند که باید‬ ‫همــراه اصناف‪ ،‬ســازمان ها و ارگان هایی از جمله‬ ‫بانک ها‪ ،‬سازمان های امور مالیاتی و‪ ...‬نیز همگام با‬ ‫اصناف تعطیل شوند‪ .‬در پی اغاز موج پنجم کرونا‪ ،‬از‬ ‫روز گذشته تنها گروه شغلی یک در شهرهای قرمز‬ ‫امکان فعالیت دارند و فعالیت مشاغل گروه های ‪،۲‬‬ ‫‪ ۳‬و ‪ ۴‬در شــهرهای قرمز ممنوع شد‪.‬روز گذشته‬ ‫قاســم نوده فراهانی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف تهران نیز‬ ‫از تعطیلی فعالیت صنوف گروه های شــغلی ‪۳ ،۲‬‬ ‫و ‪ ،۴‬از جمله بازار بزرگ تهران از امروز یکشــنبه‬ ‫‪ ۱۳‬تیرماه‪ ،‬تا زمانی که شهر تهران از وضعیت قرمز‬ ‫خارج شود‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫در این شــرایط قاســم نوده فراهانی‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫اصناف تهران در نامه ای به محسن بندپی‪ ،‬استاندار‬ ‫اســتان تهران‪ ،‬با اشاره به اینکه «شرایط اقتصادی‬ ‫صاحبان صنوف و خانواده هــای انها‪ ،‬به مرحله ای‬ ‫از بحران و اســیب های مختلف رســیده است که‬ ‫دیگر امکان تعطیلی واحدهای صنفی برای فعاالن‬ ‫اقتصادی ممکن نیســت» گفته‪ :‬از ســوی دیگر‬ ‫فشــارهای روحــی و روانی اســتانه تحملی برای‬ ‫صنوف باقی نگذاشــته اســت‪ .‬بنابراین با توجه به‬ ‫وضعیت بسیار بد فعاالن اقتصادی به دلیل تعطیلی‬ ‫پی در پی انها از ســوی ستاد ملی کرونا و افزایش‬ ‫هزینه های صنــوف از جمله حامل هــای انرژی‪،‬‬ ‫مالیات‪ ،‬هزینه پرسنلی‪ ،‬اجاره واحد صنفی‪ ،‬عوارض‬ ‫پسماند شــهرداری و ده ها معضل و مشکل دیگر‪،‬‬ ‫وضعیت را به سمتی هدایت کرده و در این شرایط‬ ‫مدیریت و کنترل صنــوف را غیرقابل پیش بینی‬ ‫کرده اســت‪.‬او همچنین در این نامه تصریح کرده‬ ‫که طبق گزارشات واصله نارضایتی از ادامه تعطیلی‬ ‫صنوف بسیار باالست و صاحبان صنوف و بازاریان‬ ‫تاکید دارند «همراه اصناف‪ ،‬سازمان ها و ارگان هایی‬ ‫که با حوزه اصناف از جمله بانک ها‪ ،‬ســازمان های‬ ‫امور مالیاتــی و‪ ...‬نیز همگام با اصناف باید تعطیل‬ ‫شــوند» و نباید بار همه مشــکالت و اسیب های‬ ‫ویروس کرونا بــه دوش اصناف قرار گیرد‪.‬به گفته‬ ‫رئیس اتاق اصناف‪ ،‬صاحبان صنوف تاکید دارند اگر‬ ‫قرار باشــد تعطیلی طبق روال گذشته صرفا برای‬ ‫حوزه اصناف اعمال شــود‪ ،‬امکان نافرمانی صنوف‬ ‫از رعایت و پذیرش دســتورهای صادرشده بسیار‬ ‫باالســت و ممکن است همراه چالش های خیابانی‬ ‫و اعتراضات صنفی همراه شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه براساس ماده ‪ ۳۲‬ایین نامه‬ ‫اجرایی قانون معادن نســبت بــه واگذاری‬ ‫پهنه های اکتشافی به شرکت های دولتی و‬ ‫غیردولتی توانمند جهت مطالعه و شناسایی‬ ‫پتانسیل های معدنی کشور اقدام شده است‬ ‫افزود‪ :‬پــس از پایان مطالعه و شناســایی‬ ‫پتانســیل های معدنــی و معرفــی مناطق‬ ‫امیدبخــش‪ ،‬تعــدادی از محدوده ها جهت‬ ‫انجام عملیات اکتشــافی به مجری پهنه و‬ ‫محدوده هــای امیدبخش دیگر جهت انجام‬ ‫فراخوان عمومی به ســازمان های اســتانی‬ ‫واگذار می گردد‪.‬‬ ‫طبق اعــام وزارت صمــت‪ ،‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بدیهی است در چنین شــرایطی واگذاری‬ ‫مابقی پهنه ها از طریــق مزایده عمومی به‬ ‫دلیل عدم اطالع دقیــق درخصوص وجود‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬مبنای علمی و قانونی نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫کشاورز در ادامه با بیان اینکه طی ازادسازی‬ ‫‪ ۱۰۱‬پهنه اکتشــافی در ‪ ۲۵‬اســتان کشور‬ ‫حدود ‪ ۲۰۳‬هزار کیلومترمربع از مســاحت‬ ‫بلوکه شــده معدنی ازاد خواهد شد افزود‪:‬‬ ‫ازادسازی پهنه های اکتشافی کشور هرسال‬ ‫و طی برنامه زمانبندی شده صورت می پذیرد‬ ‫و این مهم برای نخستین بار در کشور نیست‬ ‫که انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بالتکلیفی مسئوالن وقت‬ ‫در ازادســازی پهنه ها ســبب بلوکه ماندن‬ ‫بخش وسیعی از مساحت معدنی کشور شده‬ ‫بود افزود‪ :‬پس از اتمام مطالعات ‪ ۱۰۱‬پهنه‬ ‫مورد اشاره‪ ۱۳۸ ،‬محدوده امیدبخش حاصل‬ ‫عملیات اکتشافی معرفی شد که این تعداد‬ ‫حدود ‪ ۶۵۰۰‬کیلومترمربع از مســاحت کل‬ ‫پهنه ها را شامل می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از کل محدوده های امیدبخش‬ ‫اشاره شده‪ ۷۷ ،‬محدوده به مساحت بیش از‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬کیلومترمربع جهت برگزاری مزایده‬ ‫عمومــی در اختیار ســازمان های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان ها و مابقی در اختیار‬ ‫مجریان پهنه های اکتشافی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کشــاورز در پایــان با اعــام امادگی این‬ ‫معاونت در جهت شفاف سازی و پاسخگویی‬ ‫به شــبهات‪ ،‬از اصحاب رســانه و مطبوعات‬ ‫خواست تا در جهت انجام رسالت اجتماعی‬ ‫خود نســبت به تشریح ابعاد و دستاوردهای‬ ‫گسترده این طرح عظیم توجه داشته و قبل‬ ‫از توجه به شایعات از صحت و سقم مطالب‬ ‫و محتواهای منتشر شده علم و اطالع کافی‬ ‫پیدا نمایند‪.‬‬ ‫گالیهصنایعلبنیازبرگزاریجلساتپشتدرهایبسته‬ ‫ســخنگوی انجمــن صنایــع فراورده های لبنی‬ ‫اضافه ضمــن انتقاد از برگزاری جلســه اصالح‬ ‫قیمت شــیرخام پشــت درهای بســته و بدون‬ ‫حضور صنایع لبنی تاکید کرد که قیمت شیرخام‬ ‫و محصــوالت لبنی بایــد همزمان بــا یکدیگر‬ ‫اصــاح شــوند‪ ،‬در غیر این صــورت تصمیمات‬ ‫صرفا بــرروی کاغذ خواهند ماند و جنبه اجرایی‬ ‫پیدا نخواهند کرد‪.‬‬ ‫محمدرضــا بنی طبا‪ ،‬با بیان اینکه قرار شــده به‬ ‫دســتور وزیر جهاد کشاورزی‪ ،‬شــورای قیمت‬ ‫گذاری محصوالت کشاورزی جلسه ای در رابطه‬ ‫با اصالح قیمت شیرخام برگزار و به تغییر قیمت‬ ‫این محصــول اقدام کنند‪ ،‬گفــت‪ :‬صنایع لبنی‬ ‫نســبت به فرایندی که در تشــکیل این جلسه‬ ‫طی شــده به شدت اعتراض دارند‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫باتوجه به افزایــش هزینه های دامداری ها حتما‬ ‫باید قیمت شیرخام اصالح شود و ما نیز مخالف‬ ‫این افزایش قیمت نیســتیم امــا همزمان باید‬ ‫قیمت محصوالت لبنی هم براساس کشش بازار‬ ‫و منافع مصرف کننده اصالح شود‪ .‬اگر قرار است‬ ‫بدون حضور ذی النفعان و برخالف قانون بهبود‬ ‫مســتمر کسب و کار که ســازمان های دولتی را‬ ‫موظف می کند برای اتخاذ تصمیم از حضور ذی‬ ‫النفعان بهــره ببرند‪ ،‬اصالح قیمت صورت گیرد‪،‬‬ ‫تصمیمات گرفته شــده در جلسه صرفا بر روی‬ ‫کاغذ خواهند ماند‪ .‬زیــرا کارخانه ها نمی توانند‬ ‫در همه جهات افزایش قیمت داشته باشند ولی‬ ‫قیمت محصوالتشان را باال نبرند‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬وقتی هم این تصمیمات پشت درهای بسته‬ ‫عملیاتی نشود‪ ،‬دامدار و صنایع به غلط مقابل هم‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬اتفاقی که طی یکســال گذشته‬ ‫به دلیل سیاســت گذاری های غلط وزارت جهاد‬ ‫چندیــن بار تکرار شــد‪.‬به گفته وی عدم اصالح‬ ‫قیمت محصوالت لبنی همزمان با اصالح قیمت‬ ‫شیرخام مشکالت بسیاری را برای دامدار‪ ،‬صنایع‬ ‫و مصــرف کننــدگان ایجاد مــی کند‪.‬بنی طبا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این تشــویش در سیاســت گذاری‬ ‫جــای تعجب دارد‪ .‬هنوز چنــد هفته از صحبت‬ ‫های اقای واعظی‪ ،‬رییــس دفتر رییس جمهور‬ ‫که اعالم کردند بدون هماهنگی هیچ تغییری در‬ ‫قیمت ها ایجاد نشود‪ ،‬نگذشته و ایا اینکه بدون‬ ‫دعوت ذی النفعان قرار اســت قیمت شــیرخام‬ ‫اصالح شود‪ ،‬هماهنگی به حساب می اید؟‬ ‫بنزینصادراتیایرانشاخصمنطقهشد!‬ ‫عدم وجود اراده کافی در وزارت نفت برای راه اندازی بورس نفت‬ ‫مدیرعامل بورس انرژی گفت‪ :‬ایران ســال گذشته‬ ‫صادرکننده بزرگ بنزین در منطقه و قیمت ســاز‬ ‫منطقه در بحث بنزین بود؛ در واقع بنزین معامالتی‬ ‫ایران در منطقه شاخص است‪.‬علی نقوی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بورس انرژی در نشســتی خبری اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫بند ‪ 13‬و ‪ 14‬سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی‬ ‫به مواردی از جمله افزایش صادراتی که نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروشــیمی و فراورده های نفتــی‪ ،‬افزایش ذخایر‬ ‫راهبــردی نفــت و گاز‪ ،‬افزایش مشــارکت بخش‬ ‫خصوصی در صادرات محصوالت مذکور و‪ ...‬اشــاره‬ ‫شــده و از همان زمان تاکنون بخشــی از وظایف‬ ‫ما اجرای این سیاســت ها بوده است‪.‬وی افزود‪ :‬به‬ ‫طور کلــی ‪ 74‬کارگزاری عضو بورس انرژی بوده و‬ ‫معامالت را انجام می دهند و معامالت بورس انرژی‬ ‫از طریق ‪ 96‬ایستگاه معامالتی انجام شده و تاکنون‬ ‫‪ 408‬کاال و اوراق در این بازار پذیرفته شده اند که‬ ‫توسط ‪ 71‬شرکت عرضه می شوند‪.‬مدیرعامل بورس‬ ‫انــرژی با بیان اینکه «برق توســط ‪ 74‬نیروگاه در‬ ‫بورس انرژی عرضه می شود»‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫‪ 1400‬تــا ‪ 9‬تیرماه بالغ بر ‪ 29‬هزار میلیارد تومان‬ ‫معامالت در بورس انرژی انجام شــده که نسبت به‬ ‫مدت مشابه ســال قبل ‪ 40‬درصد رشد در ارزش‬ ‫معامالت صورت گرفته است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در بازار‬ ‫برق بیش از ســه میلیارد و ‪ 811‬میلیون کیلووات‬ ‫ساعت به ارزش ‪ 219‬میلیارد تومان معامله صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬همچنین در بخش هیدروکربنی بالغ‬ ‫بــر دو میلیون و ‪ 410‬هزار تن انواع فراورده معامله‬ ‫شــده که ارزش ان بالغ بر ‪ 25‬هزار میلیارد تومان‬ ‫است؛ همچنین ارزش اوراق سلف موازی استاندارد‬ ‫بالغ بر سه هزار و ‪ 600‬میلیارد تومان بوده و ارزش‬ ‫ســایر محصوالت نیز بالغ بــر ‪ 490‬میلیارد تومان‬ ‫اســت‪.‬نقوی با بیان اینکه «میزان معامله فراورده‬ ‫های هیدروکربنی از ابتدای تاســیس بورس انرژی‬ ‫بالــغ بر ‪ 35‬میلیون تن بوده که ‪ 16‬میلیون تن ان‬ ‫در سال ‪ 99‬معامله شده است»‪ ،‬گفت‪ 38 :‬نیروگاه‬ ‫خصوصــی و ‪ 36‬نیروگاه دولتــی در بورس انرژی‪،‬‬ ‫برق عرضه می کنند؛ همچنین ‪ 39‬شــرکت توزیع‬ ‫مــی توانند برق خریداری کننــد؛ در بازار مصرف‬ ‫کنندگان بزرگ ‪ 393‬شرکت کد معامالتی گرفته‬ ‫اند و ‪ 716‬مصرف کننــده به بورس انرژی معرفی‬ ‫شده اند و در حال اخذ کد هستند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بازار هیدروکربــوری بالغ بر ‪1300‬‬ ‫فعال حقوقی داخلی و ‪ 600‬فعال حقوقی خارجی‬ ‫معامالت را انجام می دهند؛ همچنین نزدیک به ‪14‬‬ ‫میلیون تن انواع فراورده صادر شده است که ارزش‬ ‫ان بالغ بر ‪ 93‬هزار میلیارد تومان اســت که نسبت‬ ‫به سال ‪ 98‬معادل ‪ 179‬درصد از نظر حجم و ‪212‬‬ ‫درصد از نظر ارزشی رشد داشته است‪.‬‬ ‫نقوی در خصــوص ابزارهای تامین مالی در بورس‬ ‫انرژی گفت‪ :‬اوراق سلف موازی استاندارد به عنوان‬ ‫یک ابزار جدید توسط بورس انرژی معرفی شد که‬ ‫برای فراورده های نفتی و برق بود؛ در این راســتا‬ ‫بالغ بر ‪ 36‬هزار میلیارد تومان اوراق منتشــر شــد‬ ‫که ‪ 32‬هزار میلیارد تومان ان مخصوص فراورده و‬ ‫‪ 4000‬میلیارد تومان نیز مخصوص برق بود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بورس انــرژی با بیــان اینکه «ارزش‬ ‫متوســط روزانه معامالت از ‪ 100‬میلیون تومان در‬ ‫ســال ‪ 91‬به ‪ 541‬میلیون تومان رسیده»‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫راه اندازی بازار قراردادهای اتی برای فراورده های‬ ‫نفتــی‪ ،‬راه اندازی معامالت گواهــی صرفه جویی‬ ‫کاالیی‪ ،‬توسعه بازار فیزیکی و راه اندازی معامالت‬ ‫گاز از جملــه برنامه های بورس انرژی برای ســال‬ ‫جدید است‪.‬وی افزود‪ :‬گواهی صرفه جویی انرژی در‬ ‫شورای فقهی سازمان بورس تصویب شده و در سال‬ ‫‪ 99‬به عنوان یک ابزار جدید معرفی شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس انرژی تصریح کرد‪ :‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی در بودجه امســال مصوبه ای برای عرضه‬ ‫گاز طبیعی داشت که براساس ان شرکت ملی گاز‬ ‫موظف به عرضه ‪ 10‬میلیارد مترمکعب گاز طبیعی‬ ‫در بورس انرژی شده بود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬این مصوبه‬ ‫در هیات وزیران تصویب شــد و امیدواریم در نیمه‬ ‫اول امســال بتوانیم شاهد معامالت گاز طبیعی در‬ ‫بورس انرژی باشــیم‪.‬نقوی در خصوص عرضه نفت‬ ‫خام در بورس انــرژی گفت‪ :‬عرضه های نفت خام‬ ‫مربوط به مصوبه بودجه ســال ‪ 1398‬اســت که‬ ‫وزارت نفت طبق ان موظف شــد نفت خام سبک‪،‬‬ ‫نفت خام ســنگین و میعانــات را به صورت ماهانه‬ ‫عرضــه کند اما ایــن بند دیگــر در بودجه وجود‬ ‫ندارد و اگر بخواهیــم عرضه نفت در بورس انرژی‬ ‫رونق بگیرد باید امور بین الملل شــرکت ملی نفت‬ ‫مصمم به انجام این کار باشــد و به این باور برسند‬ ‫که تاثیر بورس برای کشــف قیمــت و جلوگیری‬ ‫از فساد مناسب است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اراده کافی برای عرضــه نفت خام در‬ ‫بورس انرژی از سوی عرضه کننده در کشور وجود‬ ‫ندارد؛ این در حالی اســت که بستر عرضه نفت در‬ ‫بورس انرژی فراهم اســت‪.‬مدیرعامل بورس انرژی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬از ســوی دیگر در سیاست های‬ ‫ابالغی تاکید شده است که سهم بخش خصوصی‬ ‫در صــادرات نفت افزایش یابــد‪ .‬عرضه کننده در‬ ‫کشــور ما شرکت ملی نفت اســت و باید این اراده‬ ‫از سوی این شرکت وجود داشته باشد و خریداران‬ ‫از عرضه منظم و مســتمر اطمینان خاطر داشــته‬ ‫باشــند؛ البته از افزایش حجم معامالت در بورس‬ ‫انرژی مشــخص اســت که وزارت نفت به بورس‬ ‫اعتماد پیدا کرده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫اینترنت ماهواره ای در ایران به کجا رسید؟‬ ‫مســووالن ایرانی درحالــی که معتقدنــد نباید از‬ ‫اینترنــت ماهواره ای بترســیم‪ ،‬بلکه بایــد خود را‬ ‫بــرای فراگیــری این فنــاوری امــاده کنیم‪ ،‬طی‬ ‫ماه هــای گذشــته و بــا جدی تر شــدن موضوع‬ ‫پروژه های اینترنت ماهــواره ای‪ ،‬بارها عنوان کردند‬ ‫که اپراتورهــای ماهواره ای ملزم بــه فعالیت طبق‬ ‫معاهدات بین المللی در حوزه فضایی هستند و باید‬ ‫قوانین و مقررات ملی کشورها را رعایت کنند‪.‬‬ ‫طبق امــار اتحادیه بین المللی مخابرات بیش از ‪۴‬‬ ‫میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه و بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون نفر در کشورهای پیشرفته به اینترنت‬ ‫دسترســی ندارند و این درحالیست که طبق امار‬ ‫اتحادیه بین المللی مخابرات‪ ،‬متوســط ضریب نفوذ‬ ‫اینترنــت در دنیــا از حــدود ‪ ۱۷‬درصد در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬به حدود ‪ ۵۳‬درصد در ســال ‪ ۲۰۱۹‬است‪.‬‬ ‫بنابراین تامین خدمات پهن باند و اینترنت‪ ،‬محرک‬ ‫اصلی توســعه منظومه ها و ارائه خدمات به صورت‬ ‫منطقه ای و جهانی شده است‪.‬‬ ‫ی می تواننــد بــا توجــه‬ ‫منظومه هــای ماهــواره ا ‬ ‫بــه ویژگی هــای ذاتی خــود همچــون پایداری‪،‬‬ ‫انعطاف پذیــری‪ ،‬تاخیر کم و تامیــن ظرفیت قابل‬ ‫مالحظــه و ارزان قیمت‪ ،‬کمک شــایانی در کاهش‬ ‫شــکاف دیجیتال در کشــور و سیگنال رســانی به‬ ‫مناطق محروم و دورافتاده داشته و به عنوان بخش‬ ‫مهمی در الیه زیرســاخت و خدمات پایه معماری‬ ‫شبکه ملی اطالعات نقش افرین باشد‪.‬‬ ‫در این راستا پروژه اینترنت ماهواره ای»استارلینک»‬ ‫به طور رسمی در سال ‪ ۲۰۱۵‬اعالم شد‪ .‬این پروژه‬ ‫ایده اصلی ایالن ماســک‪ ،‬میلیــاردر عالقه مند به‬ ‫فضاســت‪ .‬هدف ان فراهم کردن پوشش گسترده‬ ‫اینترنت با پرتاب هــزاران ماهواره کوچک به مدار‬ ‫نزدیک زمین اســت‪ .‬این پروژه می تواند انقالبی در‬ ‫دسترســی به اینترنت پرســرعت در سراسر جهان‬ ‫ایجــاد کند‪ .‬با اتمــام ان بســیاری از افراد جهان‬ ‫خواهند توانســت با کمترین تاخیر و به راحتی به‬ ‫اینترنت دسترسی پیدا کنند‪.‬‬ ‫شرکت فضایی اسپیس ایکس در ان زمان اعالم کرد‬ ‫که قصد دارد با ارسال هزاران ماهواره به مدار زمین‪،‬‬ ‫اینترنت را در سراســر دنیا در دســترس قرار دهد‪.‬‬ ‫انطور که در گزارش ها منتشــر شده‪ ،‬دسترسی به‬ ‫اینترنت استارلینک از طریق دیش های ماهواره ای‬ ‫ســازمان توســعه تجارت می گویــد مهلت در نظر‬ ‫گرفته شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به‬ ‫کشور به دیگر تمدید نخواهد شد‪.‬‬ ‫از بهــار ســال ‪ ۱۳۹۷‬و همزمان با از ســرگیری‬ ‫تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران‪ ،‬دولت اعالم‬ ‫کرد به منظور مدیریت منابع ارزی کشــور و تامین‬ ‫نیازهــای وارداتی‪ ،‬بــرای صادرکنندگان یک تعهد‬ ‫ارزی برقرار می کند و به وسیله ان‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫باید در قالب روش های مــورد تایید بانک مرکزی‪،‬‬ ‫ارز خود را به کشور بازگردانند‪.‬‬ ‫هرچند در سال های گذشــته بارها نحوه بازگشت‬ ‫این ارز و شــیوه های اعالمی بانک مرکزی به ایجاد‬ ‫اختالف نظر میان دولــت و بخش خصوصی منجر‬ ‫که انتظــار می رود بین ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬دالر هزینه‬ ‫داشــته باشد در دســترس افراد عادی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬نصــب انها به دانش فنــی خاصی احتیاج‬ ‫ندارد و دیش به طور خودکار جهت خود را براساس‬ ‫مجموعه ای از موتورهای نصب شــده در زیر دیش‬ ‫تنظیم می کند‪.‬‬ ‫مرکز ملی فضای مجازی پیش از این در اسفندماه‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬رویکــرد خــود را دربــاره منظومه هــای‬ ‫ماهواره ای اینطور مطرح کرده بود که با رشد اقتصاد‬ ‫بخش فضایی‪ ،‬کشــورها برای ایجاد نواوری و رشد‬ ‫اقتصادی به دنبال نقش افرینــی و بهره برداری در‬ ‫این صنعت نوپا هستند و دولت ها به طور فزاینده ای‬ ‫برای جذب و تسهیل ورود ســرمایه گذاران جدید‬ ‫ت می کنند‪ .‬در این میان اگرچه اهدافی‬ ‫فضایی رقاب ‬ ‫همچون ایجاد فرصت هــای جهانی ارتباطات برای‬ ‫کاهش شکاف دیجیتال و پوشش مناطق محروم و‬ ‫کم برخــوردار کره زمین در کنار اهداف اقتصادی و‬ ‫توسعه سهم بازار جهانی مشهودند اما اهداف جانبی‬ ‫و نهفته سیاسی و امنیتی انها از جمله تاثیرگذاری‬ ‫بر حکمرانی ارتباطات نیز غیر قابل انکارند‪.‬‬ ‫اپراتورهــای ماهــواره ای ملــزم بــه فعالیت طبق‬ ‫معاهــدات بین المللــی در حوزه فضایــی و اصول‬ ‫و مقررات ســازمان ملــل و اتحادیه های تخصصی‬ ‫مربوطه هســتند و بایــد قوانین و مقــررات ملی‬ ‫کشورها را برای حفظ استقالل و حاکمیت دولت ها‬ ‫در حوزه ارتباطات و صیانت از گذرگاه های رســمی‬ ‫تبــادل اطالعات را به منظــور جلوگیری از هرج و‬ ‫مرج و مقابله با جرایم سایبری رعایت کنند‪ .‬حفظ‬ ‫حریم خصوصــی احاد جامعه از جملــه الزامات و‬ ‫خطــوط قرمز مقرات بــرای اپراتورهای ماهواره ای‬ ‫در توسعه زیرساخت ارتباطی و فعالیت در معماری‬ ‫شبکه ملی اطالعات کشور است‪.‬‬ ‫مرکــز ملــی فضــای مجــازی ضمن توجــه به‬ ‫تاثیــر منظومه هــای ماهواره ای بــه عنوان بخش‬ ‫جدایی ناپذیــر ارتباطــات اینــده و بــه منظــور‬ ‫سامان بخشــی به فعالیت ســازمان های متولی در‬ ‫این حوزه‪ ،‬اقدام به تشــکیل کارگروه منظومه های‬ ‫ماهــواره ای بــا رویکرد بهره منــدی از فرصت های‬ ‫جهانــی و صیانــت از ظرفیت های ملــی با حضور‬ ‫همــه نمایندگان و نقش افرینــان صنعت فضایی‪،‬‬ ‫حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬تنظیم مقررات‬ ‫ارتباطات و کسب و کار کرده است‪ .‬این کارگروه ها‬ ‫مســئولیت تدوین راهبردها‪ ،‬طرح های کالن ملی‪،‬‬ ‫مقررات‪ ،‬دستورالعمل ها و استانداردهای بهره مندی‬ ‫از فرصت ها و پیشگیری از اسیب های احتمالی را از‬ ‫ابعاد مختلف فنی و توسعه زیرساخت‪ ،‬رگوالتوری‪،‬‬ ‫کسب و کار‪ ،‬حقوقی‪ ،‬ارتباطات بین الملل و دفاعی‬ ‫و امنیتی بر عهده دارند‪.‬‬ ‫کارشناســان درباره اینکه اینترنت استارلینک چه‬ ‫زمانی به ایران خواهد رســید و بهترین سیاست در‬ ‫قبال این موضوع چه باید باشــد‪ ،‬معتقدند اینترنت‬ ‫استارلینک خیلی سریعتر از انچه فکر می کنیم در‬ ‫ایران هم در دسترس خواهد بود و تا چند ماه اینده‬ ‫در اســمان ایران ظاهر می شود اما باید صبر کرد و‬ ‫دید که شرایط ارائه ســرویس اینترنت ماهواره ای‬ ‫اسپیس ایکس در ایران چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این سوال اینجاست که ایا وزارت ارتباطات‬ ‫ایران مجوز اســتفاده از این نــوع اینترنت را صادر‬ ‫می کند‪ .‬از انجا که اســپیس ایکس یک شــرکت‬ ‫امریکایی اســت ملزم بــه رعایــت قوانین دولت‬ ‫امریکاســت بنابراین ارائه این سرویس مانند سایر‬ ‫ســرویس های دیگر شرکت ها دســتخوش برخی‬ ‫جهت گیری های سیاســی خواهد بود‪ .‬مواضعی که‬ ‫در همین ابتدای کار دیده می شــود بدون شک بر‬ ‫کیفیت و کمیت ارائه سرویس اینترنت موثر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫البته چندی پیش علی ربیعی ‪ -‬ســخنگوی دولت‪،‬‬ ‫با اشــاره به نظر دولت درباره دسترسی مردم ایران‬ ‫به اینترنت ماهواره ای‪ ،‬گفــت‪ :‬اینترنت ماهواره ای‬ ‫ضرورتی است که در عصر اقتصاد دیجیتال و برای‬ ‫توســعه صنعت اینترنت اشیا و همچنین دسترسی‬ ‫بــه اینترنت در مناطق دورافتــاده در همه دنیا در‬ ‫حال پیگیری اســت‪ .‬در ســازمان فضایی ایران و‬ ‫کمیســیون های تخصصی شــورای عالی فضایی‪،‬‬ ‫برنامــه مدونی برای توســعه و نیــز همکاری های‬ ‫بین المللــی در جهت بهره برداری از این تکنولوژی‪،‬‬ ‫ترسیم شده است‪.‬‬ ‫همچنیــن در حالی کــه نماینــدگان مجلس در‬ ‫مصوبــه ای مقرر کــرده بودند ‪ ١٠‬درصــد افزایش‬ ‫حق االمتیاز و حق الســهم دولــت از کارور (اپراتور)‬ ‫های ارائه دهنده خدمات مخابراتی باید صرف مقابله‬ ‫با تهدیــدات اینترنت ماهواره ای توســط مخابرات‬ ‫ارزرااخرتابستانمی شمارند!‬ ‫شده اما سرانجام در دو سال گذشته روند بازگشت‬ ‫ارز به کشــور سرعت بیشــتری پیدا کرد‪ ،‬هرچند‬ ‫شــیوع ویروس کرونا و محدود شدن سفرها‪ ،‬خود‬ ‫به عاملی جدید برای به وجود امدن مشکل در این‬ ‫حوزه بدل شد‪.‬‬ ‫با وجود انکه اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن شناخته‬ ‫شــده اقتصادی اعالم کرده اند کــه صادرکنندگان‬ ‫شناســنامه دار یا ارز خود را به کشور بازگردانده اند‬ ‫یا مانعی در کار بوده که شــرایط را توجیه می کند‬ ‫اما به نظر می رســد همچنان موضوع بازگشت ارز‬ ‫به کشــور محل بحــث باقی مانــده و دیگر دولت‬ ‫قصدی برای تمدید زمان بازگشت ارزهای حاصل از‬ ‫صادرات به ایران ندارد‪.‬‬ ‫بر اســاس اعالم حمیــد زادبوم رئیس ســازمان‬ ‫توسعه تجارت ‪ -‬اخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی‬ ‫صادرات ســال ‪۱۳۹۸‬ســی و یکم تیرماه و اخرین‬ ‫مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات ســال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫پایان شهریورماه سالجاری بوده و این مهلت تمدید‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫او توضیــح داده‪ :‬صادرکنندگان ســال ‪ ۱۳۹۸‬فارغ‬ ‫از مــدت ‪۴‬ماهــه ایفــای تعهــدات ارزی‪۲۸‬ماه و‬ ‫صادرکنندگان ســال ‪ ،۱۳۹۹‬نیز به مدت ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫فرصت ایفای تعهدات ارزی داشــته اند‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫انعطاف در روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات‬ ‫و ازادی عمــل صادرکننــدگان در ایفای تعهدات‬ ‫ارزی خــود‪ ،‬موجبات تســریع در ایفــای تعهدات‬ ‫شود‪ ،‬ربیعی در این خصوص توضیح داد‪ :‬هر شرکت‬ ‫بین المللــی برای ارائه خدمات می تواند پس از اخذ‬ ‫مجوز‪ ،‬در ایران خدمت رســانی کنــد و دولت نگاه‬ ‫تهدیدمحــوری به این فناوری نــدارد‪ .‬انچه تحت‬ ‫عنوان مقابله با این فناوری ابتدا در مجلس مصوب‬ ‫شده بود‪ ،‬نیز پس از ایراد شورای نگهبان‪ ،‬در قانون‬ ‫بودجه توسط مجلس محترم از قانون حذف شد‪.‬‬ ‫در عین حــال‪ ،‬محمدجــواد اذری جهرمی ‪-‬وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‪ -‬به تازگی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امریکا همواره به دلیل خوی ســلطه جویی در‬ ‫تمــام عرصه ها نه تنها در برابر ایــران بلکه در برابر‬ ‫بســیاری از کشور دارد‪ ،‬می خواهد پلتفرم های خود‬ ‫را توسعه بدهد و اقتصاد حوزه دیجیتال را به صورت‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی برای شــرکت های خــودش مطالبه‬ ‫کند‪ .‬امریکا از مدت ها قبل دنبال ابزاری برای بسط‬ ‫سلطه خودش بر کشورها بوده است‪ ،‬پروژه هایی به‬ ‫اســم ازادی و مقابله با سانسور که در نهان اهداف‬ ‫اقتصادی دارند‪.‬‬ ‫اذری جهرمــی با بیــان اینکه ما نیــز باید در این‬ ‫شــرایط خــود را اماده کنیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬برخی از‬ ‫سخت گیری هایی که داخل کشور صورت می گیرد‪،‬‬ ‫باید مدیریت شده و رویه ها اصالح شوند‪ .‬البته باید‬ ‫بــه نیاز مردم هم توجه شــود و اینکــه تکنولوژی‬ ‫اینترنت ماهواره ای در حال حاضر ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ما برای اســتفاده از فناوری های ماهواره ای مقررات‬ ‫سرزمینی داریم و هر شــرکتی که بخواهد در این‬ ‫زمینه فعال شــود‪ ،‬اگر حقــوق بین الملل را رعایت‬ ‫کند‪ ،‬بایــد از ما مجوز بگیرد و اگــر مثل خیلی از‬ ‫مســائل دیگر رعایت نکنند‪ ،‬باید پیگیری حقوقی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬البته ســازمان فضایی هم به دنبال‬ ‫ایجــاد منظومــه ماهــواره ای بوده و ســند ان را‬ ‫اســتخراج کرده و طراحی ها را انجام داده اســت‪.‬‬ ‫هم شــرایط مذاکرات بین المللی را در نظر گرفتیم‬ ‫تــا ما نیز به کشــورهای دارای منظومه ماهواره ای‬ ‫بپیوندیم‪ .‬ما نباید از اینترنت ماهواره ای بترســیم‪،‬‬ ‫بلکه باید خودمان را اماده کنیم تا این فناوری هم‬ ‫فراگیر شود و برای ان اعتماد به نفس داشته باشیم‬ ‫و بدانیــم اینترنت ماهــواره ای قطعاً برای ما تهدید‬ ‫نیســت و ما از فرصت هایی که ایجاد شده‪ ،‬استفاده‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫ارزی را فراهم کرده اســت‪ .‬رئیــس کمیته اقدام‬ ‫ارزی افزود‪ :‬صادرکنندگان سال ‪ ۱۳۹۷‬نیز تا پایان‬ ‫تیرماه ســال جاری فرصت دارند نسبت به مراجعه‬ ‫به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی و تشکیل پرونده در‬ ‫خصــوص احراز ارز حاصل از صادرات اقدام کرده تا‬ ‫پس از بررسی در کمیته ذیل بند ‪۲‬بخش الف بسته‬ ‫سیاستی برگشــت ارز حاصل از صادرات سال های‬ ‫‪ ۱۳۹۷-۱۴۰۰‬در خصوص چگونگی ایفای تعهدات‬ ‫ارزی این گروه از صادرکنندگان تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫زادبوم در پایــان تاکید کرد‪ :‬صادرکنندگانی که در‬ ‫موعد مقرر نســبت به ایفای کامــل تعهدات ارزی‬ ‫خود اقدام نکنند‪ ،‬مشــمول محدودیت های مندرج‬ ‫در بسته سیاستی خواهند شد‪.‬‬ ‫وجود نهاده های دامی در بازار سیاه بیانگر ضعف نظارت است‬ ‫رئیس کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب و منابع‬ ‫طبیعــی مجلس گفــت‪ :‬دو میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫تُــن مابقی نهــاده های دامــی موجود در‬ ‫بنادر مشــکل حمل و نقــل دارند که این‬ ‫موضــوع با حضــور مدیرکل حمــل و نقل‬ ‫جــاد ه ای و مدیرعامل راه اهن بررســی و‬ ‫مقرر شــد‪ ،‬از فــردا ظرفیت حمــل و نقل‬ ‫تــا حدود ‪ ۳‬هزار کامیــون در روز افزایش‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫ســیدجواد ســاداتی نژاد رئیس کمیسیون‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعــی و محیط‬ ‫زیســت مجلس‪ ،‬در تشــریح نشست امروز‬ ‫این کمیســیون با مســئوالن دستگا ه های‬ ‫دولتی بــرای پیگیــری نهاد ه هــای دامی‬ ‫دپــو شــده در بنــدر امام خمینــی (ره )‬ ‫گفت‪ :‬براســاس گزارش تیــم اعزامی این‬ ‫کمیســیون حــدود ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تُــن نهاده دامــی در بندر امام دپو شــده‬ ‫که در این نشســت با حضور مســئوالنی از‬ ‫ســازمان حمل و نقل جــاد ه ای‪ ،‬راه اهن‪،‬‬ ‫گمــرک‪ ،‬بنــادر‪ ،‬وزارت جهادکشــاورزی‪،‬‬ ‫مرکــز پژوهشــهای مجلــس و ‪ ...‬موضوع‬ ‫مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه حــدود یــک میلیون‬ ‫تُــن از این میــزان نهاده هــای دامی دپو‬ ‫شــده در بنــادر و انبارها مشــکل تامین‬ ‫ارز دارد‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬مــا بانک مرکزی را‬ ‫موظــف خواهیــم کرد تا هر چه ســریع تر‬ ‫نســبت به تامین ارز این نهــاده ها اقدام‬ ‫کند‪.‬ســاداتی نژاد تاکید کــرد‪ :‬دو میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هــزار تُن مابقی نهــاده های دامی‬ ‫موجود در بنادر مشــکل حمل و نقل دارند‬ ‫که بــرای حل ایــن موضوع نیــز امروز با‬ ‫حضور مدیــرکل حمل و نقــل جاد ه ای و‬ ‫مدیرعامل راه اهن بررســی و مقرر شد‪ ،‬از‬ ‫فردا ظرفیت حمل و نقل بطور متوســط از‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬کامیــون تا ‪ 3000‬در روز افزایش‬ ‫پیدا کند‪.‬رئیس کمیســیون کشاورزی‪ ،‬اب‬ ‫و منابــع طبیعی مجلس ادامــه داد‪ :‬یکی‬ ‫از مشــکالت موجــود در بحــث حمــل و‬ ‫نقــل عدم جذابیت حمل بار ذرت توســط‬ ‫کامیو ن هاســت زیرا بار ذرت به دلیل وزنی‬ ‫که نســبت به کنجاله ســویا دارد‪ ،‬موجب‬ ‫شــده تا ظرفیــت حمل ان کاهــش پیدا‬ ‫کنــد‪ ،‬بنابراین مقرر شــد بــا تغییر قیمت‬ ‫در حمــل کنجالــه از فــردا این مشــکل‬ ‫رفع شــده تا کامیونــداران برای حمل ان‬ ‫مشــتاق شوند‪.‬وی ضمن اشاره به نبود یک‬ ‫مرجع واحد حمل یکســره بار از کشتی نیز‬ ‫گفت‪ :‬همچنین مقرر شــد‪ ،‬فردا جلســه ای‬ ‫با حضور مســئوالن ســازمان اســتاندارد‪،‬‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬وزارت بهداشــت و درمان و‬ ‫قرنطینه برگزار شود‪ ،‬زمانی که بار از روی‬ ‫کشــتی به انبار منتقل می شود حدود ‪۲۰‬‬ ‫روز تــا انجام ازمایشــات فاصله می افتد و‬ ‫این موضوع زما ن بر اســت و بعضاً مشکالت‬ ‫اقتصــادی را هم به وجــود اورده بنابراین‬ ‫در جلســه فــردا با تعییــن مرجع واحدی‬ ‫برای حمل یکســره بار از روی کشــتی به‬ ‫کامیــون ها‪ ،‬مشــکل زمانــی و اقتصادی‬ ‫مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫البته در صورت نیاز به احداث ازمایشــگاه‬ ‫در بنــدر امــام اقدامات الزم هــم انجام‬ ‫خواهد شــد‪.‬نماینده مردم کاشان‪ ،‬اران و‬ ‫بیدگل در مجلس یکی دیگر از مشــکالت‬ ‫موجود عــدم اعالم تاریــخ و تقویم دقیق‬ ‫موجودیــت بــار در گمر ک ها به ســازمان‬ ‫حمــل و نقل جاد ه ای اســت‪ ،‬بیــان کرد‪:‬‬ ‫وزارت جهادکشــاورزی هم میزان محصول‬ ‫داخلی را کــه نیاز به حمــل و نقل دارد‪،‬‬ ‫اعالم نمی کند و این مســایل مشکالتی را‬ ‫در خصوص دپو نهاده ها در انبارها بوجود‬ ‫‪3‬‬ ‫اورده اســت‪ ،‬بنابراین مقرر شــد‪ ،‬شرکت‬ ‫پشــتیبانی و امور دام میــزان نهاده مورد‬ ‫نیاز خود را به سازمان حمل و نقل جاد ه ای‬ ‫در مبادی بنادر اعــام کند و امیدواریم با‬ ‫این تمهیدات میزان نهاده های موجود در‬ ‫گمــرک و بنادر هر چه ســریعتر به داخل‬ ‫کشــور منتقل و در اختیــار دامداران قرار‬ ‫بگیرد‪.‬رئیس کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫منابــع طبیعی و محیط زیســت مجلس در‬ ‫ادامه با اشــاره به ضعف ســامانه بازارگاه‬ ‫نهاده ها نیز گفت‪ :‬وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫در حوزه ســامانه ای یعنی میــزان عرضه‪،‬‬ ‫تولیــد و توزیع انســجام الزم را دارا نبود‬ ‫و بنابراین این کمیســیون جلساتی را برای‬ ‫پیگیری موضــوع از ‪ ۱۵‬خرداد ماه برگزار‬ ‫و در نهایت مقرر شد‪ ،‬ســامانه بازارگاه به‬ ‫کشــتارگا ه ها متصل شود‪ .‬وجود نهاد ه های‬ ‫دامی در بــازار ازاد توجیهی نــدارد زیرا‬ ‫تمامــی نهاد ه هــا بــا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به‬ ‫کشــور وارد می شود و اشــخاص دریافت‬ ‫کننــده نهادهــا باید مابــه ازای ان دامی‬ ‫را پــرورش داده و به همــان میزان دام به‬ ‫کشتارگاه ارسال کنند‪.‬‬ ‫ســاداتی نژاد تصریــح کرد‪ :‬براین اســاس‬ ‫وجود نهــاده های دامی موجــود در بازار‬ ‫ســیاه بیانگر نظارت دارای نقص اســت‪،‬‬ ‫ســامانه های وزارت جهاد کشــاورزی نیاز‬ ‫بــه ارتقــاء‪ ،‬انســجام و یکپارچگــی دارد‬ ‫تا بتوانــد‪ ،‬باکنترل بیشــتر بر روی حوزه‬ ‫نهاد ه هــای دامی بازار ســیاه را جمع اوری‬ ‫کند‪ .‬کمیســیون کشاورزی نیز این موضوع‬ ‫را به صورت جدی رصد کرده تا مســئوالن‬ ‫بــه تمامی تعهــدات خــود در موعد مقرر‬ ‫عمل کنند‪.‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4231‬‬ ‫شماره‬ ‫هجدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪ 15‬تیر‬ ‫شنبه ‪16‬‬ ‫دوسه‬ ‫چرابرقمجموعه هایپرمصرفقطعنمی شود؟‬ ‫حداقل زمان خاموشی ها را به مردم درست اعالم کنید!‬ ‫ادامه قطعی برق تبعات اجتماعی خواهد داشت‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از قطع برق مردم عادی به جای قطع برق مشترکین پرمصرف‪،‬‬ ‫به مسئوالن وزارت نیرو هشدار داد که نسبت به تبعات قطعی های مکرر برق در جامعه پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫مالک شریعتی نیاسر با انتقاد به قطعی مکرر برق در سراسر کشور که مشکالت متعددی را برای مردم‬ ‫ایجاد کرده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬عدم افزایش ظرفیت تولید‪ ،‬اصلی ترین دلیل رسیدن به وضعیت موجود است‬ ‫اما مدیریت «بار مصرف» در صنایع پرمصرف ازجمله اقداماتی اســت که می توان در کوتاه مدت برای‬ ‫کاهش خاموشی ها انجام داد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬وزارت‬ ‫نیــرو باید مطابق برنامه تا به امروز ‪ 20‬میلیون کنتور هوشــمند با هــدف کنترل دقیق مصرف نصب‬ ‫می کرد اما اکنون این عدد زیر یک میلیون اســت لذا این کم کاری‪ ،‬ظرفیت مدیریت هوشمند را از ما‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی معتقد اســت میوه تلخ امروز حاصل چندین سال کم کاری در حوزه مدیریت شبکه‪ ،‬عدم افزایش‬ ‫شبکه تولید و عدم اصالح نظام تعرفه ها در حوزه جرایم سنگین برای پرمصرف ها است‪.‬‬ ‫شــریعتی توضیح داد‪ :‬اگرچه اکنون در زمــان اوج مصرف نمی توان اقدام ضربتــی برای جلوگیری از‬ ‫خاموشی ها انجام داد اما اگر ظرفیتی برای واردات وجود دارد باید فعال شود یا حداقل زمان خاموشی ها‬ ‫را به درستی به مردم اعالم کرد چراکه اطالع رسانی درست حداقل وظیفه است‪ ،‬همچنین وزارت نیرو‬ ‫به زمان اعالم شده پایبند باشد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با بیان اینکه مسئله این است که مسئوالن هشدارها را جدی نگرفتند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مطابق پیش بینی های ان ها استفاده از برق در پیک مصرف سال جاری از‪ 57‬تا ‪ 58‬هزار مگاوات بیشتر‬ ‫نخواهد شد اما اکنون خود اعالم کردند؛ ‪ 65‬هزار مگاوات مصرف را رد کرده ایم!‬ ‫عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مسئوالن فعلی وزارت نیرو باید نسبت به‬ ‫تبعات قطعی های مکرر برق در جامعه پاســخگو باشند‪ ،‬گفت‪ :‬به یقین نمایندگان این موضوع را حتی‬ ‫درصورت پایان دولت دنبال خواهد کرد و ان ها باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫ادامه دپو نهاده های دامی در گمرک قیمت مرغ را گران تر می کند‬ ‫کوچک تر شدن سفره مردم به دلیل تداوم ناهماهنگی دستگاه ها‬ ‫عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس گفــت‪ :‬ناهماهنگی های بســیار میان بانک مرکــزی‪ ،‬گمرک و‬ ‫وزاتخانه های جهاد کشــاورزی و صمت سبب شده‪ ،‬نهاده های دامی وارد شده به موقع مناسب ترخیص‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫معین الدین سعیدی با انتقاد از دپوی ‪ ۳‬میلیون تن نهاده های دامی در انبارهای بندر امام خمینی(ره)‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کشور ساالنه به ‪ 19‬میلیون تن نهاده دامی نیاز دارد که شامل ذرت‪ ،‬جو و کنجاله سویا می شود‬ ‫در حالی که اگر از ظرفیت های کشــاورزی کشــور به درستی استفاده شــود می توان بخش اعظمی از‬ ‫این نیاز را در کشــور تامین کرد اما به دلیل کوتاهی در امر تولید این مهم محقق نمی شــود‪ ،‬از طرفی‬ ‫ناهماهنگی های بسیار میان بانک مرکزی‪ ،‬گمرک و وزاتخانه های جهاد کشاورزی و صمت سبب شده‪،‬‬ ‫نهاده های دامی وارد شده به موقع مناسب ترخیص نشوند‪.‬‬ ‫نماینده مردم چابهار‪ ،‬نیک شــهر‪ ،‬کنارک و قصرقند در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬اگرچه کمیسیون‬ ‫کشــاورزی به کرات به رسوب نهاده در بندر امام خمینی(ه) ورود کرده اما متاسفانه این ناهماهنگی ها‬ ‫ریشه ای و بنیادین است و این مسئله یکی از دالیل التهاب در بازار مرغ و نهاده های دامی است‪.‬‬ ‫به گفته وی با توجه به نیاز فعلی و مبرم دامداران و مرغداران به نهاده های دامی‪ ،‬این نهاده های وارداتی‬ ‫دپو شده در انبار های بندر امام خمینی(ره) باید هرچه سریع تر در سطح کشور توزیع شوند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی یکی از مشکالت‬ ‫موجود در زمینه توزیع نهاده های دامی وارداتی را حمل ان ها به محل مصرف عنوان کرد و گفت‪ :‬برای‬ ‫حل این مشــکل راه کارهایی ارائه شــده و سازمان راهداری و راه اهن باید اهتمام ویژه ای در این زمینه‬ ‫داشته باشند و کمیسیون کشاورزی مجلس موضوع را بررسی و پیگیری می کند‪.‬‬ ‫گرانی‪ ۷۰‬درصدی ماکارونی روی بسته بندی ها نشست‬ ‫امروز با توجه به اعالم واحدهای تولیدی قیمت ماکارونی به صورت رســمی تا ‪ ۷۰‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در طول هفته اخیر روند افزایش قیمت کاالهای اساســی تاحدودی کند شده است اما این موضوع به‬ ‫معنی توقف افزایش قیمتها نیست زیرا در چند هفته گذشته مردم شاهد افزایش قیمت انواع کاالها از‬ ‫جمله شوینده‪ ،‬شکر و‪ ...‬بودند‪.‬‬ ‫امــروز نیز با توجه به اعالم واحدهای تولیدی قیمت ماکارونی به صورت رســمی تا ‪ 70‬درصد افزایش‬ ‫پیدا کرده اســت‪ .‬البته کارخانجات ماکارونی طی هفته ای اخیر اعالم کرده بودند امســال قطعاً قیمت‬ ‫ماکارونی افزیش خواهد یافت البته هرچه تعیین قیمت دیرتر انجام شود تولیدکنندگان با مشکل جدی‬ ‫تری در امر تولید مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫بنابراین ادامه این روند که کاال با قیمت ســال گذشته عرضه شود اما هزینه حمل و نقل با افزایش ‪70‬‬ ‫درصد دستمزد با حدود ‪ 39‬درصد و بسته بندی با بیش از ‪ 70‬در صد در کنار هزینه های سرباز مواجه‬ ‫باشد برای تولیدکنندگان ممکن نیست‪.‬‬ ‫در همین ارتباط تولیدکننــدگان امروز افزایش قیمت ها را بر روی محصوالت خود از جمله ماکارونی‬ ‫‪ 700‬گرمــی اعمال کرده اند‪ .‬این محصول پیــش از افزایش قیمت ها با قیمت ‪ 8‬هزارو ‪ 600‬تومان به‬ ‫فروش می رســید اما در قیمت گذاری جدید ماکارونی ‪ 700‬گرمی توسط تولیدکنندگان با قیمت ‪13‬‬ ‫هزار و ‪ 900‬تومان عرضه می شود‪.‬‬ ‫جلسه قیمت گذاری شیرخام بی نتیجه ماند‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان با اشــاره به اینکه جلســه قیمت گذاری‬ ‫شیرخام به نتیجه نرسید‪ ،‬از رئیس جمهور منتخب خواست به این موضوع ورود کند‪.‬‬ ‫مجید موافق قدیری با اشــاره به جلســه امروز شــورای قیمت گذاری با حضور وزیر در وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی برای تعیین نرخ شیرخام‪ ،‬گفت‪ :‬بحث های انجام شــده درباره تعیین قیمت ‪ ۶۴٠٠‬تومان‬ ‫برای هر کیلوگرم شیرخام بوده و موافقان و مخالفان این قیمت صحبتهای خودشان را بیان کردند که‬ ‫قرار شد موضوع فردا در کمیسیون اقتصادی دولت نیز این بحث مطرح و سپس اعالم نظر نهایی شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اواخر کار دولت دوازدهم‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی می کنم که این موضوع نیز در کمیســیون‬ ‫اقتصادی دولت به نتیجه نمی رســد و البته پیشــنهاد مشــخص بنده این اســت که به جای برگزاری‬ ‫جلســات متعدد و بدون خروجی که باعث بی انگیزگی و بالتکلیفی شــدیدی در بین تولیدکنندگان‬ ‫شــده‪ ،‬دولتمردان و سیاســتگذاران اقتصادی دولت اقای روحانی موضوع را در دستور کار فوری سران‬ ‫سه قوا قرار دهند‪.‬‬ ‫قدیری تاکید کرد‪ :‬اگر این کار هم امکان پذیر نبود‪ ،‬موضوع مربوطه را با هماهنگی اقای رئیســی و یا‬ ‫تیم اقتصادی رئیس جمهور منتخب قیمت شــیرخام را هماهنگ و ابالغ کنند تا مشــکلی برای دولت‬ ‫بعد در این زمینه ایجاد نشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اصالح قیمت شیرخام با توجه به افزایش قیمت هزینه های تولید در شرایط فعلی ضروری‬ ‫اســت چرا که اگر می خواهیم شش ماه اینده دام در کشور داشته باشیم باید با تصمیم گیری به موقع‬ ‫جلوی معدوم شدن دام ها علی الخصوص دام های مولد گرفته شود‪.‬‬ ‫تجارت چمدانی به اقتصاد کشور ضرر زده است‬ ‫شــافعی گفت‪ :‬یک نوع تجارت در بازارچه های مرزی کشــور باب شــده به نام تجارت چمدانی که به‬ ‫اقتصاد کشور ضرر زده است‪.‬‬ ‫غالمحسین شــافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تصمیماتی گرفته می شــود که کشــور را از اهداف و روند اقتصاد خارج می کند‪ ،‬مســئله‬ ‫بازارچه های مرزی برای رفاه مرز نشینان تاسیس شد‪ ،‬اما امروز دچار مشکل شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در برخی از بازارچه های مرزی به دلیل اینکه کنترل در ان ها انجام نمی گیرد‪ ،‬تجارت در‬ ‫این مناطق از برخی استان های کشور بیشتر شده است و این نوع تجارت برای کشور مفید نیست‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد‪ :‬در این مناطق یک نوع تجارت باب شده به نام تجارت چمدانی که‬ ‫ضرر بسیار زیادی به اقتصاد کشور زده و یک تهدید برای صنایع مختلف محسوب می شود‪.‬‬ ‫شــافعی تصریح کرد‪ :‬برخی از بخش های مختلف اقتصادی در تالش هستند تا از ذی نفع دولت خارج‬ ‫شوند و این تالش باید به سمت برخی کارخانه ها و اموال دولتی سوق پیدا کند‪ ،‬اما نه به شکل سوابق‬ ‫گذشته‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4231‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫‪1516‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫سهدودوسه‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫در مجمع شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات اعالم شد‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۱۹۵‬درصدی سود «ومعادن» نسبت به سال گذشته‬ ‫مجمع سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات صبح امروز دوشنبه ‪ ۱۴‬تیرماه در محل سالن‬ ‫تالش با حضور ‪ ۷۸‬درصدی سهامداران این شرکت برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی این شرکت گزارش عملکرد ارائه شده در مجمع‪ ،‬سود خالص معادل ‪۱۰۹،۰۱۲،۹۹۹‬‬ ‫میلیون ریال را نشان می دهد که حاکی از رشد ‪ ۱۹۵‬درصدی سود «ومعادن» نسبت به سال گذشته است‪.‬‬ ‫همچنین میزان درامدهای عملیاتی شرکت معادل ‪ ۱۲۷،۵۹۷،۳۷۴‬میلیون ریال بوده و رشد ‪ ۱۷۳‬درصدی‬ ‫نسبت به سال گذشته داشته است‪.‬‬ ‫بازده دارایی ها(‪ )ROA‬و بازده حقوق صاحبان سهام (‪ )ROE‬به ترتیب ‪ ۵۹‬درصد و ‪ ۶۳‬درصد افزایش را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬همچنین ارزش بازار سهام شرکت از ابتدای سال ‪ ۹۹‬معادل ‪ ۱۵۶‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در جلسه مجمع عمومی این شرکت از عزم راسخ‬ ‫این مجموعه برای گسترش ارتباط استراتژیک با سایر شرکتهای تاثیرگذار بورس در حوزه معادن و فلزات‬ ‫نظیر شرکتهای سرمایه گذاری امید و غدیر و همکاری و هماهنگی بیشتر با ایمیدرو و سرمایه گذاری های‬ ‫مشترک با انان راستای منافع صنعت و سهامداران خبر داد‪.‬‬ ‫امیرحسین نادری افزود‪ :‬در حال حاضر صنایع معدنی و فوالدی به لحاظ افزایش قیمت جهانی محصوالت‬ ‫در وضعیت بســیار مطلوبی قرار دارند و اینده ســرمایه گذاری در این حوزه رو به بهبود و سوداوری بیشتر‬ ‫است‪ .‬از طرفی شرکتهای سرمایه پذیر مجموعه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از ظرفیت های باالیی‬ ‫برخورداند و مدیران حرفه ای و توانمندی زمام اداره این شرکتهای را در دست دارند‪ .‬لذا با تکیه بر شرایط‬ ‫موجود دنبال افزایش حداقل دوبرابری سوداوری مجموعه در سال جاری هستیم و با پتانسیل موجود‪ ،‬این‬ ‫هدفگذاری دور از دسترس نخواهد بود‪.‬‬ ‫دکتر نادری همچنین گفت‪ :‬در بازنگری استراتژی شرکت و شرکتهای زیرمجموعه حرکت مهمی را شروع‬ ‫کرده ایم و اعتقاد داریم با برنامه ریزی دقیق و هماهنگ می توانیم هم افزایی قابل توجهی در شــرکتهای‬ ‫هلدینگ ایجاد کنیم‪ .‬وی همچنین از قریب الوقوع بودن یک انقالب معدنی در شرکتهای چادرملو و گل گهر‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬تحوالتی در توســعه این دو شرکت در حال وقوع است که از زمان تاسیس انها بی سابقه‬ ‫بوده است‪.‬مدیرعامل «ومعادن» ورود این شرکت به عرصه استخراج و فراوری فلزات استراتژیک نظیر لیتیوم‬ ‫و نیکل را از جمله برنامه های اتی این مجموعه برشمرد‪.‬‬ ‫دکتر نادری همچنین افزود ‪ :‬اولین شرکت سهامی عام پروژه محور در بورس توسط شرکت سرمایه گذاری‬ ‫توسعه معادن و فلزات راه اندازی شد که به زودی در فرابورس بخشی از سهام ان به عموم مردم واگذار خواهد‬ ‫شــد‪ .‬این کار ارزشمند که مورد استقبال وزارت صمت‪ ،‬ایمیدرو و سازمان بورس قرار گرفته است می تواند‬ ‫فرصت های خوبی را هم برای مجموعه صنعت جهت تامین منابع مالی اجرای طرح ها و هم برای سهامداران‬ ‫برای کســب منافع بیشتر مهیا کند‪.‬سهامداران «ومعادن» در مجمع سالیانه این شرکت پرداخت سود ‪۶۰‬‬ ‫تومانی به ازای هر سهم را به تصویب رساندند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫کتابفعالیت هایپیشراه اندازی‪،‬راه اندازیو‬ ‫استارتاپمجتمع هایصنعتیرونماییشد‬ ‫اییــن رونمایی از کتــاب فعالیت های‬ ‫پیش راه اندازی‪ ،‬راه اندازی و استارتاپ‬ ‫مجتمع هــای صنعتی از ســوی گروه‬ ‫پتروپارس برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬حمیدرضــا مســعودی‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫گروه پتروپارس (دوشنبه‪ ۱۴ ،‬تیرماه)‬ ‫در اییــن رونمایــی از ایــن کتاب به‬ ‫نویســندگی مجتبی میرزاپور با اشاره‬ ‫به اینکه شــرکت پتروپــارس از اغاز‬ ‫فعالیتــش از ســال ‪ ۱۳۷۶‬تاکنــون‬ ‫طر ح هــای بزرگی را در کشــور اجرا‬ ‫کرده و به ســرانجام رســانده اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬این شــرکت با گســتره‬ ‫وســیعی از فعالیت هــای اکتشــاف و‬ ‫حفاری تــا راه انــدازی و بهره برداری‬ ‫گنجینه ای ارزشمند از دانش و تجربه‬ ‫دارد و نیاز اســت ایــن تجربه ها ثبت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه پتروپارس به عنوان‬ ‫شــرکتی دانش بنیان و تراز نخست در‬ ‫بخش اکتشــاف و تولید نقش محوری‬ ‫در مدیریــت طر ح های بــزرگ صنعت‬ ‫نفت و گاز کشــور داشته است‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬بارها اعــام کردم کــه انتظار‬ ‫مــی رود تجربــه و دانــش بخش های‬ ‫مختلف شــرکت پتروپــارس در قالب‬ ‫کتا ب ها و نشــریات منتشــر شــود‪ ،‬با‬ ‫رونمایــی از این کتاب بخشــی از این‬ ‫انتظار براورده شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل پــروه پتروپــارس از‬ ‫کتــاب فعالیت های پیــش را ه اندازی‪،‬‬ ‫را ه انــدازی و اســتارتاپ مجتمع های‬ ‫صنعتــی به عنوان کتابــی ذ ی قیمت و‬ ‫جامع یاد کرد و گفت‪ :‬این نخســتین‬ ‫اجرای‪ ۱۳۵‬کیلومترشبکه گذاریگازدرکرمانشاه‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان کرمانشاه‬ ‫اعــام کــرد که در ســه ماه نخســت‬ ‫امســال ‪ ۱۳۵‬کیلومتــر شــبکه گذاری‬ ‫گاز طبیعــی در ایــن اســتان اجرایی‬ ‫شــده است‪.‬به نقل از شــرکت ملی گاز‬ ‫ایران‪ ،‬سیروس شــهبازی با بیان اینکه‬ ‫توسعه گازرســانی در روستاها‪ ،‬اولویت‬ ‫نخست شــرکت گاز اســتان کرمانشاه‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در ســه ماه نخست امسال‬ ‫‪ ۱۲۷‬کیلومتــر شــبکه گذاری در بخش‬ ‫روســتایی و هشــت کیلومتــر بــرای‬ ‫تکمیل باقیمانده شــبکه داخلی شهری‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مقدار از شــبکه گذاری‬ ‫زمینه نصب ‪ ۲۱۷۶‬انشعاب را در سطح‬ ‫استان فراهم کرده که ‪ ۱۸۳۶‬انشعاب‬ ‫در بخش روســتایی و ‪ ۳۴۰‬انشعاب در‬ ‫خبر‬ ‫بخش شــهری انجام شــده که بالتبع‪،‬‬ ‫زمینــه بهر ه منــدی ‪ ۳۹۲۸‬اشــتراک‬ ‫جدید در استان را رقم زده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان کرمانشاه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اکنون در استان کرمانشاه‬ ‫‪ ۹۹‬درصد جمعیت شهری با گازرسانی‬ ‫بــه ‪ ۲۹‬شــهر و ‪ ۸۲‬درصــد جمعیت‬ ‫روســتایی با گازرسانی به ‪ ۱۶۹۴‬روستا‬ ‫از گاز طبیعی بهر ه مند هســتند‪.‬‬ ‫شــهبازی در پایــان اظهار کــرد‪ :‬کار‬ ‫گازرســانی بــه ‪ ۳۱۸‬روســتای دیگر‬ ‫همراه با شــهرهای نوســود‪ ،‬ریجاب و‬ ‫شــبکه داخلــی ازگله در حــال انجام‬ ‫اســت که بــا تکمیــل ایــن پروژ ه ها‪،‬‬ ‫ضریــب گازرســانی بــه روســتاها‬ ‫بــه ‪ ۹۴‬و درصــد نفــوذ کل اســتان‬ ‫به ‪ ۹۸‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس انرژی ایران‪:‬‬ ‫واکنش وزارت علوم به ابهام های پارک صنعت نفت‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫در واکنش به نطق یک نماینده‬ ‫مجلس درباره ابهامات تاسیس‬ ‫پارک نواوری و فناوری صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫بــه نقــل از خبرگــزاری مهر‪،‬‬ ‫پیــرو درج مطلبی در ســایت‬ ‫خبرگــزاری مهــر بــا عنــوان‬ ‫«دولــت روحانــی درحــال‬ ‫تقســیم غنائم است» در تاریخ‬ ‫‪ ۳۰‬خردادمــاه امســال‪ ،‬روابط‬ ‫عمومی وزارت علــوم با صدور‬ ‫پیامی گزارش معاونت پژوهش‬ ‫و فناوری این وزارتخانه از روند‬ ‫اداری تاســیس پارک نواوری‬ ‫و فناوری صنعــت نفت را ارائه‬ ‫کرد‪.‬جزئیــات این گــزارش به‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫ در تاریخ ‪ ۹۸.۱۲.۱۲‬تقاضای‬‫ایجاد پارک توســط معاون وزیر‬ ‫و مدیرعامل شــرکت ملی نفت‬ ‫ایران (دکتر کرباسیان) دریافت‬ ‫شــد و طی این نامه ‪ ۲۰‬هکتار‬ ‫از اراضــی متعلــق به شــرکت‬ ‫ملــی نفــت‪ ۱۵۰۰ ،‬مترمربــع‬ ‫ساختمان‪ ،‬ســوله‪ ،‬دفاتر اداری‬ ‫و محوطــه مســقف و ‪ ...‬بــرای‬ ‫تاسیس پارک واگذار شده است‪.‬‬ ‫ در تاریــخ ‪ ۹۹.۱.۳۰‬مجــددا ً‬‫موضوع تاســیس پارک نواوری‬ ‫و فناوری صنعت نفت از ســوی‬ ‫وزیر نفت خطــاب به وزیر علوم‬ ‫دریافت شد‪.‬‬ ‫ در تاریــخ ‪ ۹۹.۲.۳‬پیــرو‬‫درخواســت وزیــر نفــت و‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملی نفت‬ ‫ایــران‪ ،‬دکتــر ســعید میرزائی‬ ‫را به عنــوان مســئول راه اندازی‬ ‫پارک معرفی کردند‪.‬‬ ‫ در تاریخ ‪ ۹۹.۲.۱۳‬درخواست‬‫ایجاد پــارک و برنامه کاری ان‬ ‫با حضور خانم دکتر منصوریان‪،‬‬ ‫مدیــرکل ســرمایه گذاری و‬ ‫کســب وکار شــرکت ملی نفت‬ ‫ایــران‪ ،‬اقــای دکتــر تنکابنی‬ ‫مجــری طــرح‪ ،‬اقــای دکتــر‬ ‫طالقانــی مدیــرکل پژوهش و‬ ‫فناوری شرکت ملی نفت و اقای‬ ‫دکتر میرزایی مسئول راه اندازی‬ ‫در نشســت حضــوری کارگروه‬ ‫تخصصی فناوری بررسی شد‪.‬‬ ‫ در تاریــخ ‪ ۹۹.۲.۲۱‬نظــرات‬‫اعضــای کارگــروه تخصصــی‬ ‫فنــاوری به صــورت مکتوب به‬ ‫معاون وزیر نفــت و مدیرعامل‬ ‫شــرکت ملی نفت ایران ارسال‬ ‫شد تا براســاس نظرات اعضای‬ ‫کارگروه‪ ،‬اقدام هــا و اصالحات‬ ‫الزم در برنامه کاری انجام شود‪.‬‬ ‫ در تاریــخ ‪۹۹.۲.۲۹‬‬‫اصالحیــه کاربــرگ و برنامــه‬ ‫کاری پــارک با امضــای معاون‬ ‫وزیر و مدیرعامل شــرکت ملی‬ ‫نفت ایــران طبــق دیدگاه های‬ ‫اعضــای کارگروه اصــاح و به‬ ‫دفتر ارسال شد‪.‬‬ ‫ در تاریخ ‪ ۹۹.۴.۸‬درخواســت‬‫ایجــاد پــارک در کمیســیون‬ ‫پژوهــش و فنــاوری شــورای‬ ‫گســترش و برنامه ریزی اموزش‬ ‫عالی مطــرح و مــورد موافقت‬ ‫واقع شد‪.‬‬ ‫ در تاریــخ ‪ ۹۹.۴.۱۴‬طــی‬‫نامه ای خطاب بــه معاون وزیر‬ ‫و مدیرعامل شــرکت ملی نفت‬ ‫ایران‪ ،‬ضمن اعــام نظر مثبت‬ ‫کمیســیون با تاســیس پارک‪،‬‬ ‫دیدگاه ها و پیشنهادهای اعضای‬ ‫کمیسیون اعالم شد‪.‬‬ ‫ در تاریخ ‪ ۹۹.۴.۲۲‬درخواست‬‫ایجاد پارک در جلســه شــماره‬ ‫‪ ۹۲۹‬شــورای گســترش و‬ ‫برنامه ریزی اموزش عالی مطرح‬ ‫و با ایجاد ان موافقت شد‪.‬‬ ‫ در تاریــخ ‪ ۹۹.۵.۲۵‬مــوارد‬‫مورد تقاضای اعضای کمیسیون‬ ‫به دبیرخانه شــورای گســترش‬ ‫اعالم شد تا در متن صورتجلسه‬ ‫شورای گسترش قید شوند‪.‬‬ ‫ در تاریــخ ‪ ۹۹.۶.۳۰‬مجــوز‬‫موافقــت اصولــی پــارک با نام‬ ‫«پــارک علم و فنــاوری صنعت‬ ‫نفــت» با امضای معاون پژوهش‬ ‫و فناوری وزارت عتف خطاب به‬ ‫وزیر نفت ابالغ شد‪.‬‬ ‫ در تاریــخ ‪ ۹۹.۸.۲۵‬حکــم‬‫سرپرســت پارک توســط وزیر‬ ‫نفت صادر شد‪.‬‬ ‫ در تاریــخ ‪ ۹۹.۹.۲‬طــی‬‫نامه ای از ســوی وزیــر نفت به‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬اعضای پیشــنهادی‬ ‫هیئــت امنــای پــارک جهت‬ ‫تاییــد و انجام مراحــل قانونی‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫ در تاریخ ‪ ۹۹.۹.۲۳‬طی نامه ای‬‫از ســوی وزیر نفــت خطاب به‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬اساسنامه پیشنهادی‬ ‫پارک جهت تصویب در شــورای‬ ‫گســترش و برنامه ریزی اموزش‬ ‫عالی دریافت شد‪.‬‬ ‫ اساسنامه پارک پس از بررسی‬‫توســط دفتر و نهایی شدن در‬ ‫جلســه شــماره ‪ ۹۳۵‬مــورخ‬ ‫‪ ۹۹.۱۰.۷‬شــورای گســترش‬ ‫و برنامه ریــزی امــوزش عالی‬ ‫تصویب شد‪.‬‬ ‫ در تاریــخ ‪۹۹.۱۱.۱۴‬‬‫اساســنامه مصوب پارک توسط‬ ‫دفتر خطاب به سرپرست پارک‬ ‫(اقــای مهندس ختــان) ابالغ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ در تاریــخ ‪ ۱۴۰۰.۲.۱۳‬طــی‬‫نامه ای از دفتر درخواســت شد‬ ‫نســبت به معرفی و تایید پارک‬ ‫نفت به اداره ثبت شــرکت ها و‬ ‫موسســات غیرتجاری به منظور‬ ‫ثبت پارک اقدام شود‪.‬‬ ‫ در تاریخ ‪ ۱۴۰۰.۲.۱۵‬نامه ای‬‫بــا امضــای دکتــر رحیمی به‬ ‫مدیرعامل اداره ثبت شــرکت ها‬ ‫و موسســات غیرتجاری سازمان‬ ‫ثبت اسناد و امالک کشور مبنی‬ ‫بر تایید مجوز پــارک و معرفی‬ ‫ان جهت ثبت تاســیس شرکت‬ ‫ارسال شد‪.‬‬ ‫ در تاریــخ ‪ ۱۴۰۰.۳.۳‬در‬‫هیئــت امنای پــارک نام پارک‬ ‫از «پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫صنعت نفــت» به نــام «پارک‬ ‫نواوری و فنــاوری» تغییر یافت‬ ‫و ایــن تغییــر طی نامــه مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰.۴.۵‬توســط سرپرست‬ ‫پــارک خطاب به دکتــر باقری‬ ‫اعالم شــد و موضــوع تغییر نام‬ ‫پارک در صورتجلسه کمیسیون‬ ‫پژوهــش و فنــاوری شــورای‬ ‫گســترش مــورخ ‪۱۴۰۰.۳.۲۳‬‬ ‫مطرح و در دســتور کار شورای‬ ‫گســترش و برنامه ریــزی قرار‬ ‫گرفــت که صورتجلســه ان در‬ ‫حال نهایی شدن است‪.‬‬ ‫ در تاریــخ ‪۱۴۰۰.۳.۹‬حکــم‬‫سرپرســت پارک توســط وزیر‬ ‫نفت تمدید شد‪.‬‬ ‫ تاریخ هایــی کــه کاربــرگ‬‫تاســیس پارک به همراه برنامه‬ ‫کاری در دفتر بررسی شده و به‬ ‫متقاضی بــرای اعمال اصالحات‬ ‫بصــورت ایمیل ارســال شــده‬ ‫اســت‪ ،‬عبارت اند از‪– ۹۹.۲.۹ :‬‬ ‫‪۹۹.۳.۱۸‬‬ ‫ ‪( ۹۹.۳.۲۷‬تعــداد دفعــات‬‫بررسی مستندات)‬ ‫ تاریخ هــا و تعــداد دفعــات‬‫بررســی و رفــت و برگشــت‬ ‫اساســنامه پــارک عبار ت انــد‬ ‫از‪– ۹۹.۹.۱۷ – ۹۹.۸.۴ :‬‬ ‫‪۹۹.۱۱.۱۳ – ۹۹.۱۰.۶‬‬ ‫بازار قراردادهای اتی برای‬ ‫فراورده هاینفتیایجادمی شود‬ ‫مدیرعامل بورس انرژی ایــران از راه اندازی و‬ ‫ایجاد بازار قراردادهای اتی برای فراورده های‬ ‫نفتی خبر داد‪.‬‬ ‫علی نقوی (دوشــنبه‪ ۱۴ ،‬تیرماه) در نشست‬ ‫خبــری گفت‪ :‬بورس انرژی در امســال چند‬ ‫برنامه را در دستور کار خود دارد که نخستین‬ ‫ان راه انــدازی بــازار قرادادهــای اتی برای‬ ‫فراورده های نفتی است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همه بورس هــای کاالیی دنیا‬ ‫بیشــترین حجم معامالت خود بــه را قرارداد‬ ‫مشــتقه اختصاص می دهند که شامل قرارداد‬ ‫اتی و قرارداد اختیار معامله اســت‪ ،‬راه اندازی‬ ‫این بازار از چند ســال گذشته در دستور کار‬ ‫بورس انرژی بود‪ ،‬دســتورعمل های ان اماده‬ ‫بوده و به ســازمان بــورس و اوراق بهادار نیز‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بورس انــرژی ایران افــزود‪ :‬در‬ ‫نخستین مرحله درخواســت کاالهایی مانند‬ ‫بنزین‪ ،‬متانــول‪ ،‬میعانــات گازی و نفتا را به‬ ‫هیئت پذیرش ارسال کرده ایم و قصد داریم تا‬ ‫قراداد اتی را در این چهار محصول اغاز کنیم‬ ‫و در ادامه سایر فراورده های نفتی به معامالت‬ ‫اضافه می شود‪.‬‬ ‫نقوی تصریح کرد‪ :‬بخش دیگر که بسیار پیگیر‬ ‫ان هستیم توســعه بازار فیزیکی است که در‬ ‫حــوزه بین الملل (رینــگ بین الملل) امار ان‬ ‫اعالم شــده اســت و در تالش هستیم تا این‬ ‫حجــم از معامالت را حفــظ و ان را افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬همچنین در کنار این اقدام بازار داخلی‬ ‫(رینگ داخلی) نیز رشد بیشتری داشته باشد‬ ‫و معامــات فراورده هــا هــم در داخل انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی به عرضــه گاز طبیعی در بــورس انرژی‬ ‫ایران نیز اشاره و اعالم کرد‪ :‬امیدواریم از نیمه‬ ‫نخســت امســال عرضه گاز طبیعی در بورس‬ ‫انرژی اغاز شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس انرژی ایران با بیان اینکه این‬ ‫بورس هیچگونه اختالفی با وزارت نفت و نیرو‬ ‫ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬بورس انرژی‪ ،‬بورسی تخصصی به‬ ‫شمار می اید‪ ،‬از این رو این بورس جایی برای‬ ‫ورود افراد عادی محسوب نمی شود‪.‬‬ ‫نقــوی تصریح کرد‪ :‬داد و ســتد فراورده های‬ ‫هیدروکربوری از ابتــدای افتتاح بورس انرژی‬ ‫بیش از ‪ ۳۵‬میلیون تن بود که ‪ ۱۶‬میلیون تن‬ ‫ان در ســال ‪ ۹۹‬معامله شده است‪ ،‬همچنین‬ ‫معامالت بورس انرژی از طریق ‪ ۹۶‬ایســتگاه‬ ‫معامالتی انجام و تاکنون ‪ ۴۰۸‬کاال و اوراق در‬ ‫این بازار پذیرفته شده اند‪.‬‬ ‫کتــاب صنعتــی اســت کــه در گروه‬ ‫پترپارس منتشــر شده است و تاکنون‬ ‫چنین کتابی با این موضوع نداشــتیم‪.‬‬ ‫مســعودی از مدیران حاضــر در این‬ ‫نشست خواســت تا ضمن مطالعه این‬ ‫کتاب و بازتاب دیدگا ه های خود برای‬ ‫اعمــال در چا پ های بعدی‪ ،‬تجربه ها و‬ ‫دانش خود را در بخش های مختلف از‬ ‫خبر‬ ‫جملــه حوزه مدیریــت مالی‪ ،‬مدیریت‬ ‫منابــع انســانی و ‪ ...‬را نیز به رشــته‬ ‫تحریر در اورند‪.‬‬ ‫کتــاب فعالیت های پیــش راه اندازی‪،‬‬ ‫راه انــدازی و اســتارتاپ مجتمع های‬ ‫صنعتــی در چهــار فصــل نقــدی بر‬ ‫طراحی‪ ،‬پیش راه اندازی‪ ،‬راه اندازی و‬ ‫استارتا پ ها منتشر شده است‪.‬‬ ‫توپک رانیخطوطلولهدرسکویسلمان‬ ‫عملیــات توپک رانی ســکوهای ‪ 2SKB‬و‬ ‫‪ 2SKC‬که از سکوهای سرچاهی مجموعه‬ ‫ســکوی گازی سلمان هســتند با استفاده از‬ ‫توپک هــای ‪ ۲۰‬اینچ از نوع ‪FOAM PIG‬‬ ‫در کوتاه ترین زمان و با موفقیت انجام شد‪.‬‬ ‫به نقل از شرکت نفت فالت قاره ایران‪ ،‬علی‬ ‫شیخ حسنی‪ ،‬جانشین رئیس تعمیرات سکوی‬ ‫گازی ســلمان گفــت‪ :‬عملیــات توپک رانی‬ ‫از موارد مهــم و مورد نیــاز در صنایع نفت‬ ‫و گاز و از مراحل عملیاتی انجام شــده برای‬ ‫بهره برداری‪ ،‬نگهــداری و حفاظت از خطوط‬ ‫لوله اســت‪ .‬خطوط لوله پــس از مدتی که‬ ‫ســیال در انها جریان دارد‪ ،‬بازدهی خود را‬ ‫از دســت می دهند و ایــن عملیات با اهداف‬ ‫مختلف در طول مدت زمان ســرویس دهی‬ ‫خطــوط لوله از هنگام ســاخت و نصب خط‬ ‫لوله تا زمانی که از ان اســتفاده می شــود‪،‬‬ ‫انجــام می گیرد‪.‬وی با بیــان اینکه واکس ها‪،‬‬ ‫میعانــات گازی‪ ،‬اب‪ ،‬براده ها‪ ،‬ذرات شــن و‬ ‫دیگر ذرات خارجی رســوب کرده بر دیواره‬ ‫خط لولــه‪ ،‬همگــی می توانند بــر ظرفیت‪،‬‬ ‫عملکرد و یکپارچگی سیســتم های خط لوله‬ ‫هیدروکربنی تاثیر بگذارنــد‪ ،‬افزود‪ :‬با انجام‬ ‫توپک رانی‪ ،‬صــاف بودن جداره هــا افزایش‬ ‫می یابــد‪ ،‬قطر درونی مناســب می شــود و‬ ‫بازدهی لوله افزایش می یابد‪.‬‬ ‫جانشــین رئیــس تعمیرات ســکوی گازی‬ ‫ســلمان اظهار کرد‪ :‬دریافت و ارسال توپک‬ ‫دو عمل متفاوت با نکات ایمنی متعدد است‪،‬‬ ‫چند دقیقه ای پیش از رســیدن توپک‪ ،‬فشار‬ ‫جلو توپک را با بســتن شیری باال برده تا از‬ ‫ســرعت توپک بکاهد و در رسیدن توپک به‬ ‫گیرنده ان‪ ،‬اشکالی پیش نیاید‪.‬‬ ‫ســکوهای ‪ 2SKB‬و ‪ ۲SKC‬بــه ترتیب‬ ‫در فاصله ‪ ۴.۵‬و ‪ ۳‬کیلومتری ســکوی گازی‬ ‫سلمان واقع شده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش‪ ۲۴‬درصدی اجرای شبکه گازرسانی در گلستان‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز گلستان از افزایش ‪ ۲۴‬درصدی اجرای شبکه گازرسانی در این استان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ه نقل از شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬علی طالبی گفت‪ :‬شرکت گاز استان گلستان در سه ماه نخست‬ ‫امســال شاهد افزایش ‪ ۲۴‬درصدی در بخش اجرای شــبکه گازرسانی‪ ،‬افزایش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫نصب انشعابات‪ ،‬افزایش ‪ ۱۷‬درصدی جذب مشترکان و رشد ‪ ۲۵‬درصدی ظرفیت سازی برای‬ ‫صنایع بود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نحوه تامین لوله های فــوالدی و پلی اتیلن به عنوان پیش نیاز اجرای شــبکه‬ ‫گازرســانی نیز مورد توجه اســت تا با تامین به موقع انها‪ ،‬وقفه ای در انجام پروژه ها به وجود‬ ‫نیاید‪ ،‬همچنیــن تصمیم های الزم درباره وضع پروژه های اجرایی اســتان برای رفع موانع و‬ ‫تسریع عملیات اجرایی گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گلســتان همچنین بر ارائه برنامه زمان بندی درباره روستاهای‬ ‫باقیمانده فاقد گاز که قابلیت گازرســانی دارند و نیز انجام پروژه ها مطابق برنامه زمان بندی و‬ ‫کاهش تاخیرها تاکید کرد‪.‬‬ ‫عربستان‪ :‬توافق کاهش تولید اوپک پالس باید تمدید شود‬ ‫وزیر انرژی عربستان معتقد است که تمدید توافق کاهش تولید اوپک پالس ضروری است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز از دوبی‪ ،‬عبدالعزیز بن سلمان‪ ،‬روز یکشنبه (‪ ۱۳‬تیرماه) اعالم کرد‬ ‫که توافق جهانی تعدیل تولید نفت ســازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش‬ ‫(اوپک پالس) که قرار اســت در اوریل ‪ ۲۰۲۲‬پایان یابد‪ ،‬باید برای مدت طوالنی تری تمدید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این اظهارنظر بن ســلمان پس از پیشــنهاد امارات متحده عربی مبنی بر به تعویق انداختن‬ ‫تصمیم گیری ائتالف اوپک پالس درباره تمدید توافق کاهش تولید مطرح شد‪.‬‬ ‫تلویزیون دولتی اشــرق عربســتان به نقل از وزیر انرژی این کشــور اعالم کرد که باید تولید‬ ‫افزایش یابد تا انتظار کاهش عرضه نفت در تابستان را براورده کند‪.‬‬ ‫اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکاران در زاگرس جنوبی‬ ‫شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز زاگرس جنوبــی از اجرای کامل طرح طبقه بندی مشــاغل نیروهای‬ ‫پیمانکاری برای ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۹۳‬نفر از کارکنان مناطق عملیاتی و واحدهای ســتادی براساس قانون کار‬ ‫در این شرکت خبر داد‪.‬‬ ‫ه نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‪ ،‬سیدابوالحسن محمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت‬ ‫و گاز زاگرس جنوبی درباره مراحل اجرای این طرح گفت‪ :‬نخســتین مرحله طرح یادشــده با در نظر‬ ‫گرفتن ســنوات خدمت متناسب با مشاغل و شــاخص های مرتبط با ان‪ ،‬اسفندماه پارسال ‪ ۴۸‬میلیارد‬ ‫ریال حقوق و مزایا به کارکنان پیمانکاری این شرکت پراخت شد و تا پایان خردادماه به ‪ ۸۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی از اجرای این طرح برای نیروهای ارکان ثالث در قالب پیمان های مســتمر غیرپروژه ای خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬بر اســاس قوانین‪ ،‬نیروهای یادشده امسال با رعایت شرایط احراز از گروه شغلی و مزد مربوط به‬ ‫شغل و سنوات برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از تالش های مدیریت منابع انسانی‪ ،‬مدیریت‬ ‫مالــی و امور حقوقی و پیمان های این شــرکت و شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران که در شــرایط‬ ‫محدودیت های ناشــی از شیوع بیماری کرونا برای ســاماندهی حقوق و دستمزد کارکنان پیمانکاری‬ ‫تالش کردند قدردانی کرد‪.‬‬ ‫شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از شــرکت های تابع شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‬ ‫اســت که با برخورداری از حدود ‪ ۶‬هزار نیروی انســانی‪ ،‬پنج منطقه عملیاتی را در سه استان فارس‪،‬‬ ‫بوشهر و هرمزگان راهبری می کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫خبر‬ ‫احتمال بروز موج‬ ‫چهارم کرونا در فرانسه‬ ‫وزیر بهداشــت فرانسه نسبت به بروز موج چهارم‬ ‫بیماری کووید‪ ۱۹-‬در این کشور هشدار داد‪.‬‬ ‫«اولیویه وران» وزیر بهداشت فرانسه روز گذشته‬ ‫(یکشنبه) با تاکید بر اینکه عده بیشتری باید در‬ ‫برابر بیماری کووید‪ ۱۹-‬واکســینه شوند‪ ،‬هشدار‬ ‫داد‪ :‬این احتمال وجود دارد که کشــور به سمت‬ ‫موج چهارم بیماری پیش رود که ســویه دلتای‬ ‫کرونا می تواند یکی از دالیل ان باشد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت فرانســه افزود‪ :‬بــرای مدت پنج‬ ‫روز تعــداد موارد ابتال کاهش نداشــته و مجدد‬ ‫افزایش پیدا کرده است که دلیل ان سویه دلتای‬ ‫کروناست زیرا از قدرت سرایت باالتری برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا به نقــل از خبرگزاری رویترز‪،‬‬ ‫وزیر بهداشــت فرانســه تاکید کرد که در زمینه‬ ‫واکسیناســیون باید سریعتر عمل کرد تا زمان را‬ ‫از دست ندهیم‪.‬‬ ‫هرچند به رغــم تاکید بر واکسیناســیون هنوز‬ ‫مشخص نیست ســویه های جدید کروناویروس‬ ‫تا چه حد در برابر واکســن های موجود اســیب‬ ‫پذیر هستند‪.‬‬ ‫پاسخ تند وزیر بهداشت به منتقدان‬ ‫مدیریت کرونا در کشور‬ ‫وزیر بهداشــت با اشاره به اقدامات انجام شده در‬ ‫زمینه مبارزه با کرونا در موج چهارم این بیماری‬ ‫و مقایسه وضعیت رسیدگی به بیماران در ایران با‬ ‫سایر کشورها و همچنین وضعیت فعلی سیستان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬در عین حال در پاسخ به منتقدان‬ ‫چگونگی مدیریت کرونا در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬از امروز‬ ‫دســتور دادم تمام نامه های محرمانه ام را که در‬ ‫مورد کرونا نوشتم‪ ،‬مهر محرمانه اش برداشته شود‬ ‫تا بتوانم به مطبوعات بدهم و بتوانم پاسخ دلم را‬ ‫در دفاع از همکارانم در امواجی که باعث تخریب‬ ‫این قشر زحمتکش می شود‪ ،‬بدهم‪.‬‬ ‫دکتر سعید نمکی در سی و پنجمین ایین پویش‬ ‫ره سالمت و افتتاح بزرگترین مجتمع خوابگاهی‬ ‫دانشجویی کشور و پروژه های بهداشتی‪ ،‬درمانی‬ ‫و اموزشی دانشــگاه علوم پزشکی تبریز‪ ،‬ضمن‬ ‫تشکر از همه دست اندکاران و دستگاه هایی که در‬ ‫مدیریت کرونا کمــک می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین‬ ‫از همه رســانه ها چه ان هایی کــه به ما محبت‬ ‫کردند و چه ان هایی که از ما انتقاد کردند‪ ،‬تشکر‬ ‫می کنیم‪ .‬یک کشــور در حال توسعه و پیشرفته‬ ‫کشوری است که رســانه های پویا داشته باشد و‬ ‫این رسانه ها همیشه نباید از ما تعریف کنند‪ ،‬بلکه‬ ‫انتقاد هم باید انجام دهند‪ .‬اما مرز بین تخریب و‬ ‫انتقاد را باید به گونه ای تعریف کنیم که در حین‬ ‫یک عملیات گســترده علیه یک دشمن‪ ،‬روحیه‬ ‫سربازان این خطه را اســیب نزنیم‪ .‬همچنین از‬ ‫مردم صبور‪ ،‬مهربان و کسبه ای که در عین فشار‬ ‫اقتصادی و تنگدستی درخواست های ما را گوش‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تبریز همواره در تاریخ این ســرزمین‬ ‫شهر پیشتاز بود‪ .‬بنده که مشتاق خواندن تاریخ؛‬ ‫چه تاریخ ســرزمین و چه تاریــخ هنر‪ ،‬عرفان و‬ ‫علم این سرزمین هســتم‪ ،‬جایی نبود که عارفی‬ ‫و دانشــمندی را ببینم و گــذری در این دیار در‬ ‫سابقه زندگی اش نیابم‪ .‬اینجا سرزمین بزرگترین‬ ‫عرفــا‪ ،‬بلندمرتبه تریــن علما و‪ ...‬اســت‪ .‬امروز‬ ‫می بینیم که اســتان اذربایجان شرقی به عنوان‬ ‫پیشــتاز مدیریت بیماری کووید‪ ۱۹‬مطرح است‪.‬‬ ‫در کنار اینکه در توســعه زیرســاخت ها هم به‬ ‫عنوان اســتانی مطرح است‪ .‬خوشبختانه یکی از‬ ‫اســتان هایی که ما افتخار می کنیم به مدیریتش‬ ‫در پیک های گذشته و با توجه به همجواری این‬ ‫استان با استان های مرزی غرب کشور و مسیری‬ ‫که ویروس انگلیســی امد‪ ،‬مایــه افتخار برای ما‬ ‫است‪.‬‬ ‫نمکی با اشــاره به انچه کــه در دوران کرونا بر‬ ‫کشــور گذشت‪ ،‬گفت‪ :‬بنده به عنوان سربازی که‬ ‫از نخســتین روزهای این درگیری در این عرصه‬ ‫بودم‪ ،‬به جرات می توانم بگویم که شــبی خواب‬ ‫راحت نداشــتم‪ .‬همین دیشــب که مهمان شما‬ ‫بودم ‪ ۲۰‬دقیقه تا نیم ســاعت بیشــتر نتوانستم‬ ‫بخوابم و در این ایام انچه را که اتفاق افتاد رصد‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیک چهارم را که با ورود ویروس‬ ‫انگلیسی بود‪ ،‬می شد کاری کرد تا همکاران‬ ‫مــن زیر این اوار نمانند‪ ،‬اما امروز روز گالیه‬ ‫نیست و ما قرار را بر این گذاشتیم که گالیه‬ ‫نکنیم‪ .‬زیرا به جز تشــویش افــکار مردم و‬ ‫اضطراب بیشــتر چیزی منتقل نمی شــود‪.‬‬ ‫مــا بنابر ایــن نداریم که گالیــه کنیم‪ ،‬اما‬ ‫گاهی دلمان می ســوزد که وقتی روزی یک‬ ‫هواپیمای یکصدو ســی زمیــن می خورد و‬ ‫به همان تعداد کشــته داریــم‪ ،‬از ان جمله‬ ‫جاهایی اســت که می شــود از این کشته ها‬ ‫پرهیــز کــرد و نمی توانیم کتمــان کنیم و‬ ‫جاهایــی که همــکاران صبــور و پرتالش‬ ‫من در زیر ایــن چرخ دنده های بی توجهی‬ ‫له می شــوند و گاهی علی رغــم صبوری به‬ ‫فرمانــده می گویند چرا ســکوت می کنی‪.‬‬ ‫گاهی سوزنی بر این اتشفشان زده می شود‬ ‫و گاهی واژه هایی بیرون می اید که ناشی از‬ ‫نوعی دل شکستگی است‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫هفته‪ ۷۱‬کرونا در ایران؛‬ ‫‪5‬‬ ‫غائله «دلتا» و افزایش دوباره سرعت مرگ در کشور‬ ‫ویــروس دلتا (نوع جهش یافته هندی کرونا) در‬ ‫جای جای کشــور پیدا شده‪ ،‬ویروسی که قدرت‬ ‫ســرایتش ‪ ۶۰‬درصد از نوع الفا (ویروس جهش‬ ‫یافته انگلیسی) باالتر است و می تواند به سرعت‬ ‫گسترش یافته و غالب شود‪...‬‬ ‫تاکنون ‪ ۱۸۳‬میلیــون و ‪ ۸۵۵‬هزار و ‪ ۳۲۸‬نفر‬ ‫در جهــان بــه کووید‪ ۱۹-‬مبتال شــده اند که از‬ ‫ایــن تعداد ‪ ۱۶۸‬میلیون و ‪ ۲۷۸‬هزار و ‪ ۹۱۷‬نفر‬ ‫بهبود یافته اند و سه میلیون و ‪ ۹۸۰‬هزار و ‪۱۷۳‬‬ ‫نفر جــان باخته اند‪ .‬در ایران نیز تاکنون مجموع‬ ‫بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشــور به ســه میلیون و‬ ‫‪ ۲۵۴‬هزار و ‪ ۸۱۸‬نفر رســیده است‪ .‬دو میلیون‬ ‫و ‪ ۹۲۶‬هــزار و ‪ ۲۶۶‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته‬ ‫و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند و متاسفانه‬ ‫مجموع جان باختگان این بیماری در کشورمان‬ ‫به ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۷۹۲‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع‬ ‫رسانی وزارت بهداشت‪ ،‬در کشورمان تا کنون ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۶۳‬هزار و ‪ ۵۶۵‬نفر ُدز اول واکســن‬ ‫کرونــا و یک میلیون و ‪ ۹۸۸‬هزار و ‪ ۳۸۰‬نفر نیز‬ ‫ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های‬ ‫تزریق شــده در کشور به ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۴۵۱‬هزار‬ ‫و ‪ُ ۹۴۵‬دز رسید‪.‬‬ ‫وضعیت کرونا در کشور در استانه پنجمین پیک‬ ‫در عیــن حــال در حال حاضر شــاهد شــیوع‬ ‫کرونای دلتا یا همان گونه هندی کرونا در برخی‬ ‫کشورها از جمله ایران هستیم‪ ،‬گونه ای که ابتدا‬ ‫در برخی اســتان های جنوبی کشــور شناسایی‬ ‫شد و اکنون در حال گســترش به سایر مناطق‬ ‫کشور اســت؛ گونه ای که طبق گفته متخصصان‬ ‫ویروس شناســی قدرت ســرایتش ‪ ۶۰‬درصد از‬ ‫کرونای انگلیســی باالتر بوده و میزان بســتری‬ ‫ناشــی از ان نیز دو برابر کرونــای الفا یا همان‬ ‫انگلیسی است‪.‬‬ ‫بر همین اســاس هم وزارت بهداشــتی ها اعالم‬ ‫کرده انــد که ویروس دلتا در جای جای کشــور‬ ‫پیــدا شــده و با توجه به اینکه قدرت ســرایت‬ ‫این ویروس بســیار باالســت‪ ،‬می توانــد میزان‬ ‫همه گیری‪ ،‬بستری و ابتال را بیشتر کند‪ .‬این در‬ ‫حالیست که متاسفانه میزان رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی در کشور کمتر از ‪ ۷۰‬درصد است که‬ ‫عدد پایینی محسوب شــده و گفته می شود که‬ ‫اگر بخواهیــم پروتکل ها اثرگذار باشــند‪ ،‬باید‬ ‫میزان رعایت به باالی ‪ ۸۵‬درصد برسد‪.‬‬ ‫بنابــر اعالم وزارت بهداشــت‪ ،‬در عین حال باید‬ ‫توجه کرد که طبق نقشه زیر استان های بنفش‬ ‫تیره بــا ‪ ۴۷‬تا ‪ ۵۶‬درصد‪ ،‬کمترین میزان رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی را داشته که استان هایی‬ ‫مانند اذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان را‬ ‫شامل می شــود‪ .‬همچنین استان های سفید با‬ ‫‪ ۷۴‬تا ‪ ۸۲‬درصد بیشترین میزان رعایت پروتکل‬ ‫های بهداشــتی را به خود اختصاص داده اند که‬ ‫شامل استان های تهران‪ ،‬قزوین‪ ،‬زنجان‪ ،‬اردبیل‪،‬‬ ‫سمنان‪ ،‬یزد‪ ،‬خراسان جنوبی و فارس است‪.‬‬ ‫در عیــن حال بر اســاس اعالم دکتــر علیرضا‬ ‫رییسی‪ -‬سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر بیش از نیمی از اســتان های کشور‬ ‫درگیر کرونا هســتند‪ .‬البته برخی اســتان ها در‬ ‫ابتــدای درگیری قرار دارند که اگر خوب رعایت‬ ‫کننــد‪ ،‬می توانند بیماری را مهــار کنند‪ ،‬اما اگر‬ ‫سهل انگاری شود‪ ،‬بیماری می تواند کل استان را‬ ‫درگیر کند‪.‬‬ ‫شهرهای قرمز‬ ‫در مجموع طبق اخرین رنگ بندی اعالم شده‪،‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۹۲‬شــهر در کشور در وضعیت‬ ‫قرمز‪ ۱۸۳ ،‬شهر در وضعیت نارنجی و ‪ ۱۷۳‬شهر‬ ‫هم در وضعیت زرد قرار دارند‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬شیوع سویه های‬ ‫جدیــد ویــروس و کاهش ســطح مراقبت های‬ ‫بهداشــتی باعث اغاز خیز پنجم کرونا در کشور‬ ‫شده است‪ .‬حضور در مراکز پرازدحام‪ ،‬صرف غذا‬ ‫در رســتوران ها و تاالرهای سرپوشیده و سفر با‬ ‫وســایل نقلیه عمومی که تعویض هوای مناسبی‬ ‫ندارد‪ ،‬از جدی ترین عوامل انتقال بیماری است‪.‬‬ ‫در حال حاضر شهر اردستان در استان اصفهان‪،‬‬ ‫شهر مهران در استان ایالم‪ ،‬شهرهای تنگستان‪،‬‬ ‫جم‪ ،‬دشــتی‪ ،‬دیلم‪ ،‬عســلویه و گناوه در استان‬ ‫بوشهر‪ ،‬شهرهای اسالمشهر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬پاکدشت‪،‬‬ ‫پردیــس‪ ،‬تهــران‪ ،‬دماونــد‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪،‬‬ ‫فیروزکوه‪ ،‬قرچــک‪ ،‬ورامین در اســتان تهران‪،‬‬ ‫نهبندان در استان خراســان جنوبی‪ ،‬شهرهای‬ ‫اســفراین‪ ،‬بجنورد در اســتان خراسان شمالی‪،‬‬ ‫شــهرهای امیدیه‪ ،‬اندیمشــک در استان استان‬ ‫خوزستان‪ ،‬شــهرهای ایرانشــهر‪ ،‬بمپور‪ ،‬خاش‪،‬‬ ‫زابل‪ ،‬زاهدان‪ ،‬زهک‪ ،‬ســراوان‪ ،‬سرباز‪ ،‬میرجاوه‪،‬‬ ‫نیک شــهر در اســتان سیســتان و بلوچستان‪،‬‬ ‫شــهرهای جهــرم‪ ،‬خنج‪ ،‬داراب‪ ،‬زرین دشــت‪،‬‬ ‫قیر و کارزین‪ ،‬کازرون‪ ،‬کوار‪ ،‬گراش‪ ،‬الرســتان‪،‬‬ ‫المرد در اســتان فــارس‪ ،‬شــهرهای دهگالن‬ ‫در اســتان کردســتان‪ ،‬شــهرهای ارزوئیه‪ ،‬بم‪،‬‬ ‫جیرفت‪ ،‬رابر‪ ،‬رفســنجان‪ ،‬رودبار جنوب‪ ،‬ریگان‪،‬‬ ‫ســیرجان‪ ،‬عنبراباد‪ ،‬فاریاب‪ ،‬فهــرج‪ ،‬قلعه گنج‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬کهنوج‪ ،‬منوجان‪ ،‬نرماشــیر در اســتان‬ ‫کرمان‪ ،‬گیالنغرب در استان کرمانشاه‪ ،‬گچساران‬ ‫در اســتان کهگیلویــه و بویر احمد‪ ،‬شــهرهای‬ ‫ازادشهر‪ ،‬علی اباد‪ ،‬گنبد کاووس‪ ،‬مینودشت در‬ ‫استان گلستان‪ ،‬شهر اســتارا در استان گیالن‪،‬‬ ‫پلدختر‪ ،‬خرم اباد در اســتان لرستان‪ ،‬شهرهای‬ ‫امل‪ ،‬چالوس‪ ،‬قائم شــهر‪ ،‬محموداباد در استان‬ ‫مازندران‪ ،‬خمین در استان مرکزی‪ ،‬بستک‪ ،‬بندر‬ ‫لنگه‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬پارســیان‪ ،‬حاجی اباد‪ ،‬خمیر‪،‬‬ ‫رودان‪ ،‬سیریک‪ ،‬قشــم‪ ،‬کیش‪ ،‬میناب در استان‬ ‫هرمزگان و شهرهای اردکان‪ ،‬تفت‪ ،‬خاتم‪ ،‬مهریز‪،‬‬ ‫میبد‪ ،‬یزد در اســتان یزد در وضعیت قرمز قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫باید توجه کرد که تعداد موارد بستری جدید در‬ ‫کشــور از چهارم تا دهم تیر ماه ‪۹۳۲۶ ،۱۴۰۰‬‬ ‫مورد بوده اســت‪ .‬همچنین تعداد موارد سرپایی‬ ‫مثبت شناسایی شــده در کشور طی این مدت‬ ‫‪ ۶۹۴۴۰‬مورد بوده اســت و تعــداد موارد فوتی‬ ‫جدید در این بازه زمانی‪ ۹۱۶ ،‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫افزایش بیش از ‪ ۷‬درصدی فوتی ها در کشور در‬ ‫هفته اخیر نسبت به هفته ماقبل‬ ‫بنابراعــام وزارت بهداشــت‪ ،‬طــی هفته اخیر‬ ‫(چهارم تا دهم تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬مقارن با هفته ‪۷۱‬‬ ‫اپیدمی در کشور) شــاهد افزایش ‪ ۱۱‬درصدی‬ ‫در تعداد موارد بســتری‪ ،‬افزایش ‪ ۷.۲‬درصدی‬ ‫در تعــداد بیماران فوت شــده و افزایش ‪۱۳.۲‬‬ ‫درصدی در تعداد موارد مثبت سرپایی نسبت به‬ ‫هفته ماقبل بوده ایم‪.‬‬ ‫شرایط کرونا در ‪ ۱۵‬استان با روند صعودی‬ ‫تهران‬ ‫در تهــران نیز تعــداد موارد بســتری در هفته‬ ‫اخیر ‪ ۲۱۰۱‬مورد‪ ،‬تعداد موارد ســرپایی مثبت‬ ‫شناسایی شــده ‪ ۷۵۹۸‬مورد و تعداد فوتی ها در‬ ‫هفته اخیر ‪ ۱۷۰‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫بر این اساس در تهران هم در هفته اخیر افزایش‬ ‫‪ ۳۱‬درصــدی در تعــداد موارد بســتری مثبت‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۱‬درصدی در تعداد بیماران فوت شده‬ ‫و افزایش ‪ ۲۷‬درصدی در موارد ســرپایی مثبت‬ ‫را نسبت به هفته ماقبل شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫همچنین در اســتان تهران در هفته اخیر موارد‬ ‫بســتری و موارد فوت افزایش بارز یافته اســت‪.‬‬ ‫بروز موارد بستری و مرگ و میر از متوسط کشور‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫البرز‬ ‫روند بستری اســتان در هفته اخیر افزایش‪ ،‬اما‬ ‫فوت کاهش داشته اســت‪ .‬بروز موارد بستری و‬ ‫میزان مرگ و میر از متوســط کشــوری بیشتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫در استان ایالم‪ ،‬تداوم روند افزایش بستری برای‬ ‫سومین هفته متوالی و افزایش موارد فوت استان‬ ‫مشاهده می شود‪ .‬در این هفته میزان بروز موارد‬ ‫بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و‬ ‫میر از متوسط کشور کمتر است‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫در هفته اخیر افزایش بارز موارد بســتری برای‬ ‫ســومین هفته متوالــی و افزایش مــوارد فوت‬ ‫مشاهده می شود‪ .‬بروز موارد بستری همچنان از‬ ‫متوسط کشوری بیشتر است و مرگ و میر ضمن‬ ‫صعود‪ ،‬از حد متوسط کشــوری فاصله بیشتری‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫یزد‬ ‫در هفته اخیر روند افزایش موارد بستری استان‪،‬‬ ‫بــرای پنجمین هفته متوالی تــداوم یافته و در‬ ‫این هفته افزایش بارز دیده می شــود و فوت نیز‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬میزان موارد بستری و میزان‬ ‫مرگ و میر اســتان از حد متوسط کشور فاصله‬ ‫بیشتری گرفته است‪.‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫موارد بستری اســتان مجددا افزایش بارز یافته‬ ‫اســت‪ ،‬اما موارد فوت اندکی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر با فاصله‬ ‫زیادی از متوسط کشوری بیشتر است؛ حدود دو‬ ‫برابر متوسط کشور‪.‬‬ ‫بوشهر‬ ‫موارد بســتری در اســتان مجددا افزایش یافته‪،‬‬ ‫اما فوت کاهش یافته اســت‪ .‬میــزان بروز موارد‬ ‫بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و‬ ‫میر هم همچنان از متوسط کشور بیشتر است‪.‬‬ ‫خوزستان‬ ‫موارد بســتری در اســتان در این هفته کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬اما میزان فوت افزایش یافته اســت‪ .‬بروز‬ ‫موارد بستری و مرگ و میر همچنان از متوسط‬ ‫کشوری باالتر است‪.‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در هفتــه اخیر روند بســتری افزایش‪ ،‬اما فوت‬ ‫کاهش یافته اســت‪ .‬میزان بروز و میزان مرگ و‬ ‫میر استان از متوسط کشوری باالتر است‪.‬‬ ‫مازندران‬ ‫در هفته اخیر روند بســتری افزایش بارز و فوت‬ ‫نیز افزایش داشــته اســت‪ .‬میزان بــروز موارد‬ ‫بستری به متوسط کشور صعود کرده‪ ،‬اما میزان‬ ‫مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است‪.‬‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫در هفته اخیر روند افزایش موارد بستری و فوت‬ ‫تداوم یافته اســت‪ .‬بروز موارد بستری اندکی از‬ ‫متوسط کشــور کمتر شده‪ ،‬اما مورتالیتی استان‬ ‫از متوسط کشور فاصله بیشتری گرفته و به رتبه‬ ‫اول کشور صعود کرده است‪.‬‬ ‫لرستان‬ ‫موارد بستری و فوت استان در این هفته افزایش‬ ‫یافته اســت‪ .‬بروز موارد بستری و میزان مرگ و‬ ‫میر استان از متوسط کشور کمتر است‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫روند بستری در هفته اخیر برای چهارمین هفته‬ ‫متوالــی افزایش یافته و فــوت نیز افزایش یافته‬ ‫اســت‪ .‬هنــوز مورتالیتی و میزان بروز بســتری‬ ‫استان از متوسط کشور کمتر است‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫در این هفته تداوم افزایش موارد بســتری برای‬ ‫سومین هفته دیده شده و موارد فوت استان نیز‬ ‫افزایش یافته اســت‪ .‬میزان بروز موارد بستری از‬ ‫متوسط کشــور کمتر است‪ ،‬اما میزان مورتالیتی‬ ‫به متوسط کشور صعود کرده است‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫روند بستری و فوت استان در هفته اخیر افزایش‬ ‫یافته اســت‪ .‬بروز موارد بستری و میزان مرگ و‬ ‫میر از متوسط کشور کمتر است‪.‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4231‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫‪1516‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫دودوسه‬ ‫سه‬ ‫خبر‬ ‫تامین تجهیزات پزشکی‪ ،‬بهترین اقدام برای حمایت از حوزه سالمت در‬ ‫دوران کرونا‬ ‫فرمانده ســتاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران پاندمی کووید‪ ۱۹‬را یک تکانه عظیم‬ ‫اقتصادی در جهان برشــمرد و تامین نیازهای تجهیزات پزشــکی را بهتریــن اقدام در حمایت از نظام‬ ‫سالمت عنوان کرد‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا زالی در جلسه ای که امروز با حضور مسئوالن بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد‪،‬‬ ‫پاندمی کووید‪ ۱۹‬را بحرانی پیچیده و یک تکانه عظیم اقتصادی در سراسر جهان برشمرد که وسعت و‬ ‫عمق اختالالتی که ایجاد کرده در سال های اخیر بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫فرمانده ســتاد مقابله با کرونای پایتخت در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به حمایت نهادهای‬ ‫مختلف از حوزه بهداشــت و درمان در اپیدمی کرونا‪ ،‬بهترین اقدام در جهت کمک به حوزه ســامت و‬ ‫کاهش االم بیماران را رفع کمبودها و نیازهای این حوزه و تامین تجهیزات پزشکی عنوان کرد‪.‬‬ ‫زالی اهدای اقالم و تجهیزات پزشــکی از ســوی بانک قرض الحسنه مهر ایران به مراکز درمانی سراسر‬ ‫کشور در اپیدمی کرونا را یک هدفگذاری صحیح و بهینه در راستای حمایت از نظام سالمت برشمرد و‬ ‫این اقدام را در انطباق با نیازهای روز مراکز پزشکی دانست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تداوم بحران کرونا به نقش نهادهای حمایتی از حوزه سالمت پرداخت و افزود‪ :‬در پاندمی‬ ‫کرونا فضای عاطفی و هیجانی ایجابی در کشــور شکل گرفته و همه نهادها به یاری و تکریم کنشگران‬ ‫اصلی حوزه ســامت و مدافعان سالمت که در خط مقدم نبرد با کرونا جانفشانی می کنند‪ ،‬پرداخته اند‬ ‫و دستاوردهای درخشانی را شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫تخصیص بســته های حمایتی تکریم مدافعان سالمت‪ ،‬بازنگری تفاهمنامه منعقد شده قبلی با توجه به‬ ‫نیازهای دانشگاه و کارکنان ان‪ ،‬رضایت باالی کارکنان دانشگاه از اخذ وام های بانک مهر ایران از دیگر‬ ‫موضوعات مطرح شده توسط رییس دانشگاه در این نشست بود‪.‬‬ ‫زالی ضمــن قدردانی از خدمات بانک مهر ایران در حوزه های اجتماعی و اقتصادی و حمایت مدافعان‬ ‫ســامت در اپیدمی کرونا اقدامات مذکور را در راســتای تحقق رسالت مسئولیت پذیری اجتماعی این‬ ‫مجموعه برشــمرد و نگاه راهبردی بانک مهر ایران در راستای خدمت رسانی به نظام سالمت را الگوی‬ ‫مناسبی برای مشارکت سایر نهادها در راستای تکریم مدافعان سالمت دانست‪.‬‬ ‫سلطانیان ‪ -‬مدیر شعب استان تهران بانک قرض الحسنه مهر ایران ‪ -‬نیز در این نشست ضمن تقدیر از‬ ‫تالش مدافعان سالمت در نبرد با بیماری کرونا‪ ،‬به جایگاه و ارتباطات این نهاد بانکی در کشور اشاره و‬ ‫اقدامات این بانک را براساس مسئولیت پذیری اجتماعی عنوان کرد ‪.‬‬ ‫به گفته وی پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به مدافعان سالمت‪ ،‬خرید و اهدای دستگاه های تشخیص‬ ‫و درمان کرونا به ارزش ‪ ۱۳۰‬میلیارد ریال‪ ،‬اهدای ‪۱۵‬هزار قلم تجهیزات پزشکی به بیش از ‪ ۱۲۶‬مرکز‬ ‫پزشکی کشور از ابتدای کرونا تاکنون برخی از خدمات این نهاد بانکی بوده است‪.‬‬ ‫سلطانیان اهدای اقالم پزشکی به مراکز درمانی سراسر کشور را افتخاری برای بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران در راســتای یاری نظام سالمت و کاهش االم بیماران برشــمرد و اظهار امیدواری کرد که با این‬ ‫اقدام بتوانیم بخشی از دغدغه جامعه پزشکی را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫بنابر اعالم روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی‪ ،‬در این نشست که عون اهلل سلطانیان‬ ‫مدیر ‪ -‬شعب استان تهران‪ ،‬عباس رنجبرانی ‪ -‬معاون شعب استان تهران و سعید یساقی ‪ -‬مدیر روابط‬ ‫عمومی شعب استان تهران از بانک قرض الحسنه مهر ایران و دکتر خدادوست ‪ -‬معاون توسعه مدیریت‬ ‫و منابع دانشــگاه ‪ -‬و سعیدی ‪ -‬مدیر امور ذیحسابی دانشــگاه نیز حضور داشتند‪ ،‬درخصوص اقدامات‬ ‫صورت گرفته و زمینه های همکاری بیشتر دو مجموعه بحث و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫افرادواکسینهنشده‪،‬کارخانه هایبالقوهجهش هایکروناویروسهستند‬ ‫ایسنا‪/‬خراســان رضوی افراد واکسینه نشده فقط سالمتی خود را به خطر نمی اندازند بلکه کارخانه های‬ ‫بالقوه جهش های کروناویروس هستند‪.‬‬ ‫به نقل از اینسایدر‪ ،‬دکتر ویلیام شافنر‪ ،‬استاد بخش بیماری های عفونی مرکز پزشکی دانشگاه وندربیلت‬ ‫امریکا اظهار کرد‪ :‬هرچه تعداد افراد واکســینه نشــده بیشتر باشــد‪ ،‬فرصت های تکثیر ویروس بیشتر‬ ‫می شود‪ .‬در این شــرایط واریانت های(جهش) مختلف ویروس در بدن فردی که به ویروس کرونا الوده‬ ‫است‪ ،‬تکامل می یابد و هنگامی که جهش رخ دهد‪ ،‬می تواند تغییری متفاوت ایجاد کند که خطرناک تر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ویروس هــا از جمله ویروس کرونا که باعث کووید‪ ۱۹-‬می شــود‪ ،‬جهش ها را تحمل می کنند و اگرچه‬ ‫برخی جهش ها ممکن اســت به ویروس اسیب برساند اما برخی دیگر می توانند به ویروس کمک کند؛‬ ‫به عنوان مثال یک جهش می تواند به انتقال ویروس کمک کند‪ .‬وقتی ویروس به فرد دیگری ســرایت‬ ‫کند‪ ،‬جهش تکرار می شــود و گســترش می یابد و اگر موفقیت امیز باشد و به گسترش خود ادامه دهد‪،‬‬ ‫به یک واریانت تبدیل می شــود‪ .‬در واقع افراد واکســینه نشــده این فرصت را برای ادامه تکثیر جهش‬ ‫فراهم می کنند‪.‬‬ ‫اندرو پکوز‪ ،‬میکروبیولوژیست و ایمونولوژیست دانشکده بهداشت عمومی جان هاپکینز بلومبرگ در این‬ ‫خصــوص اظهار کرد‪ :‬ویروس هایی که با جهش باقی می مانند‪ ،‬ویروس هایی هســتند که در بین مردم‬ ‫راحت تر گســترش پیدا می کنند‪ .‬هــر زمان ویروس ها تغییر کند‪ ،‬بســتر متفاوتی برای ویروس فراهم‬ ‫می شــود تا جهش های بیشتری ایجاد کند‪ .‬اکنون ویروس هایی وجود دارد که با کارایی بیشتری پخش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر چندین ویروس کرونا از جمله چهار مورد توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان «انواع‬ ‫نگران کننده» معرفی شــده اســت؛ «الفا» که اولین بار در انگلســتان‪« ،‬بتا» که اولین بار در افریقای‬ ‫جنوبــی‪« ،‬گاما» که اولین بار در برزیل و «دلتا» که اولین بار در هند کشــف شــد‪ ،‬خطراتی را ایجاد‬ ‫می کنند زیرا یا قابلیت انتقال بیشــتر دارند یا باعث بیماری شــدیدتر می شــوند و یا از سیستم ایمنی‬ ‫گریزان هستند‪.‬‬ ‫متخصصان بهداشــت عمومی ب ه طور خاص در مورد خطرات موجود در نوع دلتا‪ ،‬حتی برای افرادی که‬ ‫از قبل واکسینه شده اند‪ ،‬نگران هستند‪ .‬اگرچه مشخص شده که واکسن ها در برابر انواع مختلف ویروس‬ ‫موثر اســت اما ممکن اســت در برابر برخی از انواع ویروس موثر نباشد‪ .‬ب ه عنوان مثال مشخص شده ‪۲‬‬ ‫دوز واکسن فایزر‪ ۸۸ ،‬درصد در پیشگیری از موارد عالئم کووید‪ ۱۹-‬نوع دلتا موثر است‪.‬‬ ‫در ایاالت متحده‪ ،‬کارشناســان نگران هستند که این نوع ممکن است گسترش یابد و باعث پیشرفت در‬ ‫موارد خاص به ویژه در جوامع با نرخ واکسیناســیون پایین شود‪ .‬هرچه تعداد افراد واکسینه شده کمتر‬ ‫باشد‪ ،‬احتمال انتقال ویروس از یک شخص به فرد دیگر بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫ارسالمحمولهبهداشتیهاللاحمربهسیستانوبلوچستان‪/‬ارسالتانکرهای‬ ‫اب در دستور کار‬ ‫رییس جمعیت هالل احمر از ارسال نخستین محموله بهداشتی‪ ،‬درمانی به استان سیستان و بلوچستان‬ ‫خبر داد و بر ارسال محموله های دیگر تا زمان کنترل بیماری در این استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫بنابر اعالم پایگاه اطالع رســانی جمعیت هالل احمر؛ دکتــر کریم همتی‪ ،‬رئیس جمعیت هالل احمر‬ ‫گفت‪ :‬اســتان سیستان و بلوچستان از چندی پیش در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته که با توجه به‬ ‫مشکالتی همچون خشکسالی این استان با مشکالت عدیده ای مواجه شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راستا هالل احمر با توجه به مسئولیت اجتماعی که دارد برای کمک به این عرصه‬ ‫ورود کرده و با مشارکت ‪ ۲۱‬خیریه کشوری و بومی بنا به شرایط و میزان شیوع کرونا‪ ،‬استان را تقسیم‬ ‫بندی کرده و برای ارائه خدمات به مردم و پیشگیری از شیوع ویروس وارد عمل شده اند‪.‬‬ ‫رئیس جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد‪ :‬اولین محموله کمک به مردم استان سیستان و بلوچستان‬ ‫با همکاری خیریه ها ارسال شد و تالش بر این است تا تقریبا هر روز محموله ای به این منطقه ارسال‬ ‫تا شاهد بهبود وضعیت این استان شویم‪.‬‬ ‫همتی تصریح کرد‪ :‬محموله نخست شامل ‪ ۲۲۰‬کپسول اکسیژن ‪ 40‬و ‪ ۵۰‬لیتری‪ ،‬یک میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار عدد ماســک و ‪ 18‬دستگاه اکسیژن ســاز به استان سیستان و بلوچستان ارسال و بزودی محموله‬ ‫دوم نیز اماده خواهد شــد‪ .‬ما همزمان با کمک های بهداشــتی‪ ،‬بسته های حمایت غذایی را نیز به این‬ ‫استان ارسال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیــس جمعیت هــال احمر در پایان گفت‪ :‬ما به دنبال ایجاد منابع اب پایدار در اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان هســتیم و از خیرین نیز در این عرصه اســتفاده خواهیم کرد‪ .‬بازسازی قنوات و ارسال‬ ‫تانکرهای اب نیز در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬تیم پزشکی به منطقه اعزام می شود تا مقوله درمان‬ ‫نیز همزمان پیش برده شــود‪ .‬اگر هموطنان و خیرین امروز در کنار ما باشند مشخصا می توانیم از این‬ ‫وضعیت ســخت نیز عبور کنیم‪ .‬سال گذشــته با برگزاری طرح نذر اب ‪ 3‬خدمات خوبی به شهروندان‬ ‫استان سیستان و بلوچستان ارائه شد و امید است امسال نیز این اتفاق خوب پس از عادی شدن شرایط‬ ‫کرونایی تحت عنوان نذر اب ‪ 4‬تحقق یابد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4231‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫‪1516‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫دوسه‬ ‫‪3861‬‬ ‫شماره‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫اسفند‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫جلوگیری از خرابی زودهنگام و غیرمترقبه خودروهای‬ ‫«ب ام و» و « مینی» با طرح جدید پرشیاخودرو‬ ‫فعاالن و کارشناسان حوزه خودرو مطرح کردند‪:‬‬ ‫جذب ‪5500‬میلیاردتوماننقدینگی‬ ‫در صورت قیمت گذاری بورسی خودرو‬ ‫در روزهــای پایانــی هفتــه گذشــته‬ ‫نوســانات قیمتی در بازار خودرو کاهش‬ ‫یافت‪ .‬بــا این وجود‪ ،‬برخــی محصوالت‬ ‫خودروســازان داخلی در بازار‪ ،‬تخت گاز‬ ‫به استقبال گرانی رفتند‪.‬‬ ‫در روزهــای پایانــی هفتــه گذشــته‬ ‫نوســانات قیمتی در بازار خودرو کاهش‬ ‫یافت‪ .‬بــا این وجود‪ ،‬برخــی محصوالت‬ ‫خودروســازان داخلی در بازار‪ ،‬تخت گاز‬ ‫به استقبال گرانی رفتند‪ .‬به گفته فعاالن‬ ‫بــازار خودرو‪ ،‬نوســان قیمــت در بازار‬ ‫خودرو را می توان به نوسان در بازار دالر‬ ‫نسبت داد‪.‬‬ ‫هرچند عوامل دیگری مانند انتظار برای‬ ‫اعالم نتایج مذاکرات هســته ای و تعیین‬ ‫کابینــه دولــت ســیزدهم درحال حاضر‬ ‫بیــش از نوســان دالر بر بــازار خودرو‬ ‫اثرگــذار بــوده‪ ،‬امــا کاهش نوســانات‬ ‫شــدید نرخ ارز نیز در کاهــش التهابات‬ ‫بازار خودرو بی تاثیر نبوده اســت‪ .‬یوسف‬ ‫داننده‪ ،‬فعال و کارشــناس حوزه خودرو‬ ‫معتقــد اســت‪« :‬پایش میــزان خرید و‬ ‫فروش محصوالت پرطرفدار خودروسازان‬ ‫داخلــی در روزهــای ابتدایی تابســتان‬ ‫‪ 1400‬نشان دهنده ان است که بازار این‬ ‫خودروها هم راســتا با بازار ارز افزایشی‬ ‫شده است‪ .‬اما این شرایط تا تنفیذ قدرت‬ ‫به رئیس جمهــور منتخب دچار تحوالت‬ ‫لحظه ای و متاثــر از گمانه زنی ها خواهد‬ ‫بــود‪ ».‬این درحالی اســت کــه علیرضا‬ ‫قربانی نژاد‪ ،‬از دیگر فعاالن و کارشناسان‬ ‫حوزه خــودرو در این خصــوص معتقد‬ ‫است‪« :‬عدم شفافیت در نحوه تعیین نرخ‬ ‫محصوالت خودروسازان‪ ،‬خساراتی را به‬ ‫ایــن صنعت تحمیل کرده اســت و برای‬ ‫کاهش التهابــات در این حوزه ابتدا باید‬ ‫شــیوه تعیین قیمت در ایــن بنگاه ها بر‬ ‫اساس عرضه وتقاضا مشخص شود‪».‬‬ ‫اگر خودروسازان مکلف شوند محصوالت‬ ‫تولیدشــده خود را از مسیر بورس عرضه‬ ‫کنند‪ ،‬وضعیت ورود نقدینگی شــان چه‬ ‫تغییری خواهد کرد؟‬ ‫این مســیر عرضه ســبب خواهد شد تا‬ ‫در گام نخســت خودروســازان بتواننــد‬ ‫محصــوالت تولیدی خود را بر اســاس‬ ‫قیمت تمام شــده در بورس عرضه کنند‬ ‫و بنابراین دیگــر پرونده فروش همراه با‬ ‫ضرر خودروسازان بسته خواهد شد‪.‬‬ ‫اگر مسیر عرضه خودرو در بورس نهایی‬ ‫شود‪ ،‬با فرض این که ‪۵‬درصد سود مدنظر‬ ‫خودروسازان هم از مسیرهای یادشده به‬ ‫ان ها تعلق بگیرد‪ ،‬تا چه میزان نقدینگی‬ ‫به حســاب خودروســازان واریز خواهد‬ ‫شد؟‬ ‫برای ایــن منظور باید بهای تمام شــده‬ ‫محصوالت خودروسازان در سال گذشته‬ ‫را به صورت کارشناسی شــده محاســبه‬ ‫کنیم‪ .‬طبق براوردها ســه خودروســاز‬ ‫بزرگ کشــور سال گذشــته در مجموع‬ ‫‪۱۱۰‬هــزار میلیارد تومان در بخش بهای‬ ‫تمام شــده برای محصوالت تولیدی خود‬ ‫هزینه کردند‪.‬‬ ‫حــال اگــر از محــل مــازاد فــروش‬ ‫خودروســازان از مســیر بورس ‪ ۵‬درصد‬ ‫بهای تمام شــده نیز به ان ها تعلق گیرد‪،‬‬ ‫درمجموع حــدود ‪۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومــان از ایــن مســیر نقدینگی جذب‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در صورت تداوم قیمت گذاری محصوالت‬ ‫خودروســازان از سوی شــورای رقابت‬ ‫به صورت دوره ای‪ ،‬تــا چه میزان از زیان‬ ‫کارخانه هــای تولیدکننده خودرو جبران‬ ‫خواهد شد؟‬ ‫شــورای رقابــت تالش دارد بــا افزایش‬ ‫دوره ای قیمــت خــودرو‪ ،‬فاصله قیمت‬ ‫کارخانــه با حاشــیه بــازار را به حداقل‬ ‫برساند‪ .‬اما متاسفانه بازار خودرو همپای‬ ‫بازار ارز حرکت می کند‪ ،‬هرچند که بهای‬ ‫دالر تحــت تاثیر احتمــال احیای برجام‬ ‫کاهشی بوده اســت و حاال معادله تغییر‬ ‫ســکان دار دولت نیز به مجموع معادالت‬ ‫پیچیده بازارهای مالی ایران اضافه شده‬ ‫است؛ به طوری که بازار در هوای گرم این‬ ‫روزها یخ زده است‪.‬‬ ‫به نظر شــما دلیل کاهش نوسانات نرخ‬ ‫خودرو در روزهای گذشــته و به اصطالح‬ ‫رکود در بازار خودرو چیست؟‬ ‫با کاهــش معامالت در روزهــای پایانی‬ ‫هفته گذشــته‪ ،‬شــاهد کاهش نوسانات‬ ‫قیمتــی در بازار خودرو بودیم و با گرانی‬ ‫افسارگسیخته برخی از گروه های خودرو‬ ‫تقاضــا بــرای انان بــه حداقل رســید‪.‬‬ ‫بدین ترتیــب‪ ،‬تقاضا بــرای خودروهایی‬ ‫که جهــش قیمت را تجربــه کردند‪ ،‬در‬ ‫چند روز اخیر کاهش یافته است‪ .‬چراکه‬ ‫طــی دو هفته گذشــته خودروهای این‬ ‫گروه شــاهد افزایش قیمت چشمگیری‬ ‫بوده اند‪ .‬گره خوردن زلف دالر به خودرو‬ ‫ارامش را از بازار خودرو دور می کند‪.‬‬ ‫معرفــی نامــزد ســکانداری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت بــه مجلس و‬ ‫مشخص شــدن وزیر صمــت جدید چه‬ ‫کمکی به کاهش التهابات صنعت و بازار‬ ‫خودرو خواهد کرد؟‬ ‫ســردرگمی سیاســی ناشــی از ماراتن‬ ‫ریاســت جمهوری سیزدهم و انتظار برای‬ ‫مشخص شــدن نتایج مذاکرات هسته ای‬ ‫موجب شد انتظاراتی به بازار خودروهای‬ ‫داخلــی تحمیــل شــود‪ .‬در دو هفتــه‬ ‫سپری شــده بعد از انتخابــات‪ ،‬همچنان‬ ‫شــاهد تالطم های سیاســی در کشــور‬ ‫هستیم که ناشی از گمانه زنی ها سیاسی‬ ‫و اقتصادی کارشناسان و مردم است‪.‬‬ ‫باید اذعان کرد فشــار روانی در کشــور‬ ‫نیــز موجب شــده اســت خریــداران و‬ ‫فروشــندگان تــا مشخص شــدن وزیــر‬ ‫بعــدی و ســامان گرفتن بازار دســت از‬ ‫خریدوفروش بکشــند که این امر بر بازار‬ ‫خودرو اثر گذاشــته است‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫ریزنوسانات نرخ ارز یکی دیگر از عواملی‬ ‫است که فعاالن بازار خودرو‪ ،‬باال و پایین‬ ‫شدن قیمت در بازار را به ان نسبت می‬ ‫دهند و معتقدنــد با تغییر هرچند اندک‬ ‫قیمت در بــازار دالر‪ ،‬شــاهد تکان های‬ ‫کوچک در بازار خــودرو بوده ایم‪ ،‬عاملی‬ ‫که موجب شــده اســت بــازار همانند‬ ‫االکلنگی باال و پایین شود‪.‬‬ ‫کارشناســان بازارهــای مالــی معتقدند‬ ‫عامــل تعیین کننده تــر از انتخاب وزیر‬ ‫جدیــد وزارت صمت نتیجــه مذاکرات‬ ‫برجام اســت‪ .‬به نظر شــما درحال حاضر‬ ‫کدامیــک از این عوامل بــازار خودرو را‬ ‫مدیریت می کند؟‬ ‫برخــی کاشناســان معتقــد بودنــد تا‬ ‫مشخص شــدن نتیجــه انتخابات‪ ،‬قیمت‬ ‫خــودرو کاهشــی خواهد بــود‪ .‬اما بعد‬ ‫از انتخابات بســته به این که چه کســی‬ ‫به عنــوان رئیس جمهــور معرفی شــود‪،‬‬ ‫وضعیت بازار ارز روشــن شده و متناسب‬ ‫بــا ان‪ ،‬بــازار خــودرو هــم متعادل تر‬ ‫می شود‪ .‬اما همان طور که شاهد هستیم‪،‬‬ ‫این اتفاق صورت نگرفت‪ .‬نوســانات نرخ‬ ‫ارز همچنــان به صــورت پیوســته دیگر‬ ‫بازارها را تحــت تاثیر خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫بنده اعتقاد دارم نتیجه مذاکرات مهم تر‬ ‫از نتیجــه مشخص شــدن شــخص وزیر‬ ‫صمت اســت‪ .‬همچنین با توجه به حباب‬ ‫قیمتی که در بازار خودرو شــکل گرفته‬ ‫است‪ ،‬پیشــنهاد می کنم مردم فعال برای‬ ‫خرید خودرو دســت نگــه دارند‪ .‬چراکه‬ ‫امکان دارد بــا احیای برجــام قیمت ها‬ ‫ریزشــی شــود‪ .‬در صورت احیای برجام‬ ‫ممکن است قیمت خودرو خارجی تا ‪۳۰‬‬ ‫درصد هم ریزش قیمــت را تجربه کند‪،‬‬ ‫درحالی کــه خودرو داخلــی تحت هیچ‬ ‫شرایطی امکان ریزش قیمتی ندارد‪.‬‬ ‫خدمــات پس از فروش یکی از ارکان مهم در صنعت خودرو بوده و بخش مهمی از رضایت یا نارضایتی‬ ‫مشتریان از یک شرکت و برند به خدماتی بستگی دارد که در این بخش دریافت می کنند‪.‬‬ ‫خدمــات پس از فروش یکی از ارکان مهم در صنعت خودرو بوده و بخش مهمی از رضایت یا نارضایتی‬ ‫مشتریان از یک شرکت و برند به خدماتی بستگی دارد که در این بخش دریافت می کنند‪ .‬افزایش سطح‬ ‫استانداردها و ارائه خدمات جدید سبب می شود یک برند‪ ،‬متفاوت از سایر رقبای خود باشد‪ .‬پرشیاخودرو‬ ‫به عنوان نماینده خودروســاز المانی ب ام و نیز همواره ســعی در افزایش سطح استاندارد خدمات خود‬ ‫داشته و برای کسب رضایت مشتریان خود ایده های جذابی را ارائه می کند‪ .‬قطعا درشرایطی که خودرو‬ ‫جدیدی وارد بازار نمی شــود و واردات قطعات اصلی امر بســیار دشواری اســت‪ ،‬برندهای بزرگ مانند‬ ‫پرشــیاخودرو‪ ،‬همواره درتالش هستند خدمات گسترده و متنوعی به مشتریانشان ارائه کنند تا همواره‬ ‫خیال مشتریان بابت دریافت خدمات باکیفیت راحت باشد‪ .‬درهمین زمینه با حسین سرمد‪ ،‬مدیر واحد‬ ‫فنی‪ ،‬گارانتی و مهندسی کیفیت شرکت پرشیاخودرو به گفت وگو پرداختیم‪.‬‬ ‫درحوزه فنی و مهندسی کیفیت در پرشیاخودرو چه رویکردی وجود دارد؟‬ ‫در بحث واردات یا تولید خودرو‪ ،‬ایجاد فرایند مهندســی بسیار ضروری بوده و در این میان ایجاد بستر‬ ‫مهندســی و کنترل کیفیت درتمام فرایند یک سازمان مهم اســت‪ .‬اوج هنر هیات مدیره در هدایت و‬ ‫توسعه یک سازمان‪ ،‬ایجاد رویکرد فرایندی درتمام واحدهای شرکت همگام با چشم انداز سازمانی است‪.‬‬ ‫به این معنا که برای واحدهای مختلف شرکت‪ ،‬ممکن است نوع فعالیت ها مستقل از یکدیگر به نظر برسد‪.‬‬ ‫اما اگر در کار هرکدام از این واحدها اختالل یا ناکارامدی ایجاد شــود‪ ،‬زنجیره یکپارچه ان شــرکت از‬ ‫هم گسسته و درنهایت شرکت به هدف نهایی خود نخواهد رسید‪.‬‬ ‫راه ایجاد این یکپارچگی به خصوص در صنعت خودرو‪ ،‬ایجاد بســتر مهندسی و کیفیت و یک زیرساخت‬ ‫سیســتمی است؛ به طوری که به نفر وابسته نباشد‪ .‬وجود این رویکرد سیستمی در شرکت پرشیاخودرو‬ ‫منجر به تشکیل واحد فنی و مهندسی کیفیت شده است‪ .‬واحد گارانتی نیز به عنوان زیرمجموعه در این‬ ‫بخش فعالیت می کند و حوزه فعالیت های این واحد در پرشیاخودرو با وجود تازه تاسیس بودن‪ ،‬به علت‬ ‫نگاه ویژه مدیریت و اعضای هیات مدیره با سرعت درحال توسعه است و درمدت کوتاهی زیرساخت های‬ ‫مختلف مهندســی تاثیرات مثبت خود را در بیش تر فعالیت ها و کسب وکارهای شرکت مانند واحدهای‬ ‫بازرگانی‪ ،‬تامین قطعات‪ ،‬خدمات پس از فروش‪ ،‬شبکه نمایندگی ها و‪ ...‬نشان داده است‪.‬‬ ‫این تغییر عمده در واحدهای مختلف پرشیاخودرو به چه مواردی بازمی گردد؟‬ ‫این تغییر عمده ایجاد زیرســاخت های سیســتماتیک در کلیه فرایندهای جاری در ســازمان است تا‬ ‫کلیه مدیران و پرســنل از این سیستم بهره گیرند‪ .‬یعنی گزارش های الزم را به موقع دریافت می کنند و‬ ‫هرلحظه می توانند شیب صعودی یا نزولی فعالیت های کسب وکار خود و کل سازمان را پیش بینی کنند‪.‬‬ ‫این یکی از رمزهای موفقیت کسب و کارهای مختلف در پرشیاخودرو است‪.‬‬ ‫واحد فنی نیز از واحدهایی است که نقش بسیار مهمی را درمبحث پشتیبانی فنی ‪ -‬تخصصی مشتریان‬ ‫و نمایندگی ها ایفا می کند‪ .‬واحد کنترل کیفیت قطعات‪ ،‬تضمین کیفیت فرایند‪ ،‬تکوین محصول و واحد‬ ‫گارانتی شــامل پشــتیبانی و فروش گارانتی را نیز در اختیار داریم‪ .‬ما عالوه بر ارائه خدمات به شرکت و‬ ‫نمایندگی ها‪ ،‬از طریق ارائه بســته های متنوع گارانتی‪ ،‬ســرویس و بیمه بدنه به مشتریان‪ ،‬این اطمینان‬ ‫را برای مشــتریان ایجاد می کنیم که درصورت بروز هرگونه ایراد و اشکال فنی‪ ،‬با ارائه خدمات مناسب‬ ‫در کنارشان خواهیم بود‪.‬‬ ‫شکل خدمات پس از فروش در پرشیاخودرو و خودرو ب ام و چه تفاوتی با سایر برندها دارد و چه خدماتی‬ ‫از سوی پرشیاخودرو ارائه می شود که متفاوت از سایر برندهاست؟‬ ‫این مســاله به تعریف زیرســاختی خدمات پس از فروش بازمی گردد‪ .‬یک تعریف عامیانه برای خدمات‬ ‫پس از فروش عبارت اســت از خدماتی که شــرکت ارائه دهنده محصول متعهد است برای پاسخگویی‬ ‫به نیاز مشتریان و پشتیبانی از ان ها در طول یک دوره زمانی خاص کسب و کار خود ارائه کند‪ .‬اما اصل‬ ‫داســتان و انچه امروز در دنیا به ان اهمیت داده می شــود‪ ،‬خدماتی است که سبب ایجاد وفاداری بین‬ ‫مشــتری و شرکت مادر می شــود‪ .‬بدان معنا که تمام عملیات اجرایی که در کل شبکه خدمات پس از‬ ‫فروش انجام می شــود‪ ،‬باید درنهایت منجر به ایجاد رضایتمندی و وفاداری مشتری به ان سازمان شود‪.‬‬ ‫وقتی محصول ما‪ ،‬برندهای خودرویی الکچری مانند ب ام و و مینی است‪ ،‬طبعا طیف مشخصی از افراد را‬ ‫جذب خدمات شرکت خواهد کرد و انگاه قطعا انتظارات شان متفاوت از سایر برندهای خودرویی است‪.‬‬ ‫چراکه از یک ســو ما باید انتظارات این افراد را براورده کنیم و از ســوی دیگر باید به طور مداوم سطح‬ ‫اســتانداردها را ارتقا دهیم‪ .‬بنابراین باید با نگرشــی سیستماتیک‪ ،‬استانداردهای شرکت مادر که ب ام و‬ ‫اســت شامل امکانات و تجهیزات پیشرفته تعمیرگاهی و فرایندهای به روز پذیرش و ترخیص خودرو را‬ ‫در شبکه پیاده کنیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر درشرایط تحریمی هســتیم‪ .‬اما ایا نوع خدمات پس از فروش در پرشیاخودرو از شرکت‬ ‫مادر دریافت می شود یا شرکت راسا سطح خدمات پس از فروش را گسترده کرده است؟‬ ‫وقتی با یک شــرکت خارجی در حوزه تولید و توزیع خودرو قرارداد همکاری منعقد می شود‪ ،‬یک سری‬ ‫اســتانداردهای الزامی از متریال کف تعمیرگاه ها و چینش تابلوهــای ورودی گرفته تا اصول عملیاتی‬ ‫پذیرش تا ترخیص و‪ ...‬از سوی شرکت مادر ابالغ می شود که باید رعایت شود‪.‬‬ ‫درحوزه خدمات پس از فروش هر برند خودروســازی‪ ،‬اســتاندارد جامعی به نام مدیریت سرویس وجود‬ ‫دارد و این اســتاندارد از چارت سازمانی گرفته تا نیروی انسانی‪ ،‬تا نحوه پذیرش و تعمیرات‪ ،‬محاسبات‬ ‫بهره کاری جایگاه ها و ‪ ...‬را به صورت یک فایل جامع دراورده و شــرکت مادر از شــرکت طرف قرارداد‬ ‫خود توقع دارد این استانداردها را پیاده سازی کند‪ .‬درحال حاضر درشرایط تحریم هستیم و ارتباط مان‬ ‫غیرمســتقیم اســت؛ اما تمام این فعالیت ها توسط شرکت مادر رصد می شــود‪ .‬همچنین براساس این‬ ‫اســتانداردها‪ ،‬مستقیم یا غیرمستقیم کلیه فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش توسط مدیریت‬ ‫این بخش و شبکه نمایندگی ها نظارت و رصد دائمی می شود‪.‬‬ ‫درخصوص گارانتی هایی که درحال حاضر از ســوی پرشیاخودرو ارائه می شود و این که ایا تغییراتی در‬ ‫ان ایجاد شده است یا خیر توضیح دهید‪.‬‬ ‫با توجه به این که از ســال ‪ ۲۰۱۷‬واردات خودرو ممنوع شــده‪ ،‬بنابراین حوزه ورودی برای خودروهای‬ ‫تحت پوشش گارانتی کاهش پیدا می کند و درنتیجه یک سری خودرو محدود باقی می ماند که بخشی از‬ ‫ان هم به صورت متفرقه وارد شــده اند‪ .‬یکی از سرویس هایی که اکثر برندهای معتبر به مشتریان عرضه‬ ‫می کنند‪ ،‬پکیج های استمرار گارانتی و سرویس است‪ .‬ما نیز به پیروی از شرکت مادر‪ ،‬پکیج های مختلفی‬ ‫را براســاس سطوح مختلف خودرو درحوزه گارانتی و ســرویس تعریف کرده ایم‪ .‬این بسته ها درشرایط‬ ‫مختلــف با توجه به کیلومتر و نوع‪ ،‬مدل و تجهیزات خودرو کامال فرموله شــده و به صورت انالین قابل‬ ‫اســتعالم است‪ .‬مشتری از بین بسته ها و نیز توصیه مشــاورین فنی شرکت پرشیاخودرو بسته خود را‬ ‫انتخاب می کند و درواقع با خرید این بســته ها می تواند گارانتی خودرو خود را تا هر زمانی که بخواهد‬ ‫گسترش دهد و با خاطر اسوده از خدمات پس از فروش شرکت پرشیاخودرو بهره مند شود‪.‬‬ ‫برای نصف شدن قیمت تایر‪ ،‬ارزدولتی را به این صنعت برگردانید‬ ‫«مــردم قدرت خریــد تایر بــا قیمت های فعلــی را ندارند و‬ ‫تنها راه بازگردانــدن قدرت خرید‪ ،‬کاهش قیمت تما م شــده‬ ‫تولید با تخصیص ارز ارزان اســت‪ ».‬ایــن را دکتر محمدرضا‬ ‫تقی گنجــی‪ ،‬رئیــس هیا ت مدیــره انجمــن زنجیــره ارزش‬ ‫صنعت الســتیک کشور در نشســت خبری خود با خبرنگاران‬ ‫بیان کرد و از دولت جدید خواست با از ســرگیری تخصیص‬ ‫ارز ‪4200‬تومانی بــه صنعت تایر قیمــت این کاال را کاهش‬ ‫دهنــد تا امــکان خرید بــرای مصر ف کنندگان فراهم شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تاکید کــرد ‪30‬درصد مواد اولیــه به کاررفته‬ ‫در تولید تایر وارداتی اســت که برای تهیه انها ارز پرداخت‬ ‫می شــود‪ ،‬همچنین قیمت فروش ‪70‬درصــد مواد اولیه تولید‬ ‫داخــل نیز بر مبنــای قیمت دالر تعییــن و در واقع تایر در‬ ‫داخل با دالر ‪25‬هزار تومانی ســاخته می شــود؛ بــه همین‬ ‫دلیل قیمت طی یک ســال گذشــته دوبرابر شــده است‪ .‬وی‬ ‫تصریح کــرد‪« :‬تولیدکننده‪ ،‬ارز را به ‪6‬برابــر قیمت می خرد‬ ‫و کاال را بــه دو برابر قیمت می فروشــد‪ .‬امــا به دلیل گرانی‬ ‫کاال و کاهــش قدرت خرید مردم تایرهــا در انبار کارخانه ها‬ ‫دپو می شــوند و بــه فروش نمی رونــد‪ .‬درحا ل حاضر نزدیک‬ ‫بــه دو میلیون حلقه تایــر در انبار کارخانه ها دپو شــد ه اند‬ ‫و روزانه نیــز ‪50‬هزار حلقه به این تعداد اضافه می شــود‪».‬‬ ‫رئیس انجمن زنجیره ارزش الســتیک با اشــاره به مشکالت‬ ‫تایرســازان کــه به دلیــل افزایش قیمت ها رخ داده اســت‪،‬‬ ‫بــه فــروش نرفتــن کاال در بازار نیز اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫«متاســفانه بــا بــاال رفتن نــرخ ارز؛ نقدینگی شــرکت ها به‬ ‫شــدت کاهش یافــت و درحا ل حاضــر هــر تولیدکننده بین‬ ‫‪200‬تــا ‪300‬میلیارد تومان به بانک هــا بدهی دارد‪ ».‬گنجی‬ ‫از دولــت منتخب خواســت تــا نگاهش به تایــر را به عنوان‬ ‫کاالیی اســتراتژیک اصالح کرده و با توجه به حســاس بودن‬ ‫ایــن کاال ‪ ،‬ارز ‪4200‬تومانــی را جایگزین ارز ازاد کند‪ .‬در‬ ‫صــورت عملی شــدن این موضــوع‪ ،‬قیمت تایــر در بازار به‬ ‫نصف کاهــش خواهد یافت و چرخ تولیــد خواهد چرخید‪».‬‬ ‫عبدالــه شــهریوری‪ ،‬دبیــر انجمــن زنجیــره ارزش صنعت‬ ‫الستیک در پاسخ به ســوال روزنامه «دنیا ی خودرو» درباره‬ ‫برنامــه ایــن انجمن بــرای کمک به تایرســازان بــه منظور‬ ‫انتقــال تکنولــوژی از شــرکت های بزرگ دنیــا گفت‪« :‬یکی‬ ‫از بزر گ تریــن معضالت مــا عدم ورود تکنولــوژی روز دنیا‬ ‫به کشور اســت‪ .‬شــاید یکی از بزر گ ترین انتقادها به دولت‬ ‫فعلــی کم کاری رایز ن هــای اقتصادی ســفارتخانه های ایران‬ ‫در دیگــر کشورهاســت که دولت جدید باید نســبت به فعال‬ ‫شــدن انها اقدام کند‪».‬‬ ‫شــهریوری از تشــکیل کارگروهی در انجمــن زنجیره ارزش‬ ‫الســتیک کشــور برای همــکاری با وزارت امــور خارجه و‬ ‫وزارت صمت خبر داد تا از این طریــق جدیدترین تکنولوژی‬ ‫و تجهیزات تایرســازی وارد خطوط تولید شــوند‪ .‬گنجی نیز‬ ‫در پاســخ به سوال روزنامه «دنیا ی خودرو» درخصوص ورود‬ ‫تجهیــزات جدید و نوســازی واحدهای تولیــدی فعلی بیان‬ ‫کــرد‪« :‬به صراحت می گویــم با دالر ‪24‬هــزار تومانی امکان‬ ‫بهبود‪ ،‬نوســازی و ســاخت کارخانه های جدید وجود ندارد‪.‬‬ ‫به هیچ عنــوان ســرمایه گذاری امکا ن پذیر نیســت و نمی توان‬ ‫یــک کارخانــه ‪150‬میلیون دالری را با ایــن نرخ ارز ایجاد‬ ‫کــرد‪ .‬حتی بانک ها هم توان پرداخت ایــن مبلغ را ندارند و‬ ‫بســیاری از پروژ ه های صنعت تایر روی زمین مانده اســت‪».‬‬ ‫وی از دولت درخواســت کــرد یکبار گذشــت کند و امکان‬ ‫ســرمایه گذاری در این صنعت را فراهم اورد زیرا با ســاخت‬ ‫کارخانه هــای جدید و نوســازی واحدهــای موجود می توان‬ ‫برای همیشــه از واردات تایر به کشــور بی نیاز شد‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن صنعــت تایر در پاســخ به ســوالی مبنی بر‬ ‫اینکــه اگــر ارز ‪4200‬تومانــی به صنعــت تایــر بازگردد‪،‬‬ ‫دولــت اجــازه صــادرات را نخواهــد داد‪ ،‬در ایــن صورت‬ ‫بــرای این مشــکل چــه برنامــه ای دارید‪ ،‬گفــت‪« :‬اگر ارز‬ ‫دولتــی برگــردد‪ ،‬صــادرات ممنوع می شــود‪ .‬مــا به عنوان‬ ‫تولیدکننــدگان تایــر حاضریــم بــه دولــت یارانــه بدهیم‪،‬‬ ‫یعنــی ارز حاصــل از صــادرات را می فروشــیم و به دولت‬ ‫یارانــه می دهیــم‪ .‬انچــه بــرای ایــن صنعــت و ادامــه‬ ‫تولیــد مهــم اســت‪ ،‬باز شــدن درواز ه های صادراتی اســت‬ ‫تــا بتوانیــم مانند گذشــته در بازارهای منطقــه ای و جهانی‬ ‫حضور داشــته باشیم‪».‬‬ ‫گنجــی یکی دیگر از مشــکالت پیش روی صنعــت تایر برای‬ ‫صــادرات را باال بــودن نرخ پایــه صادراتی عنــوان کرد و‬ ‫گفــت‪« :‬دولت نرخ پایه صادراتی را برای ما ‪4‬دالر محاســبه‬ ‫می کنــد درحالــی کــه کاال را بانــرخ پایــه ‪2.5‬دالر صادر‬ ‫می کنیــم‪ ،‬همین موضوع یکی از ســدهای بزرگ برای ورود‬ ‫تایــر ایرانی بــه بازارهای جهانی اســت‪ .‬یکی از شــروط ما‬ ‫بــرای صادرات تایر اصالح نرخ پایه صادراتی اســت که باید‬ ‫از ‪4‬دالر بــه ‪2‬دالر اصالح شــده تا صادرات ایــن محصول‬ ‫مقرون به صرفه شــود‪».‬‬ صفحه 6 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرداررشت‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اعتباراتالزمجهتپیشبردپروژه هایپسماندشهرداریرشتبهموقعاختصاصیابد‬ ‫به گزارش واحد خبر مدیریــت ارتباطات و امور‬ ‫بین الملل شــهرداری رشــت مهدی جمالی نژاد‬ ‫معاون عمران و توســعه امور شــهری و روستایی‬ ‫وزیر کشور به همراه سه نماینده مردم شهرستان‬ ‫رشــت در مجلس‪ ،‬فرماندار‪ ،‬ســه تن از اعضای‬ ‫شــورای اسالمی شــهر رشــت ودیگر مسئوالن‬ ‫ذیربــط از کارخانه کود الــی الکان بازدید کرده‬ ‫و در مــورد موانع اجــرای پروژه هــای مدیریت‬ ‫پســماند شــهرداری رشــت گفت وگــو کردند‪.‬‬ ‫احمدی به پروژه های تعریف شــده شــهرداری‬ ‫در مدیریت و ســاماندهی پســماند اشاره کرد و‬ ‫بیان داشــت‪ :‬با اجرای این پروژه هــا که نیازمند‬ ‫کمک نمایندگان مجلس‪ ،‬مســئوالن و دولت در‬ ‫تامین منابع مالی اســت‪ ،‬می توان ‪ ۵۵۰‬تن زباله‬ ‫روزانه را مدیریت و ساماندهی کرد‪.‬شهردار رشت‬ ‫با اشــاره به مشــکالت عدیده ای که سایت زباله‬ ‫ســراوان در منطقه ایجاد کرده افزود‪ :‬به ســبب‬ ‫وجود این مشــکالت به شدت تحت فشار هستیم‬ ‫و باید منابع مالی و اعتبارات الزم جهت پیشــبرد‬ ‫پروژه های پســماند به موقع و ســریع در ســال‬ ‫جــاری تخصیص پیدا کنــد‪.‬وی از عقب ماندگی‬ ‫شــهرداری رشــت در جذب اعتباراتی که برای‬ ‫پروژه های پســماند در نظر گرفته شــده‪ ،‬سخن‬ ‫گفت و تاکیــد کرد‪ :‬اگر حجــم اعتبارات جذب‬ ‫شده قابل قبول باشد‪ ،‬دســتگاه زباله سوز سایت‬ ‫ســراوان رشت تا سه ســال دیگر به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬شــهردار رشت مطالبه دســتگاه قضایی‬ ‫اســتان گیالن از شــهرداری برای حــل معضل‬ ‫ســراوان و اجــرای ســریع تر پروژه هــای ان را‬ ‫مورد اشــاره قرار داد و تاکید کــرد‪ :‬پروژه دفن‬ ‫بهداشتی زباله با براورد اولیه بالغ بر ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫تومــان که در حال حاضر در دســت بررســی و‬ ‫کارشناســی اســت‪ ،‬توسط شــهرداری رشت به‬ ‫مناقصه گذاشــته شده اســت که باید ظرف سه‬ ‫ســال بــه بهره بــرداری برســد‪.‬احمدی از تمام‬ ‫نمایندگان اســتان گیالن در مجلس به ویژه سه‬ ‫نماینده رشت‪ ،‬دولت‪ ،‬ســازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫اســتانداری گیالن و ســایر دســتگاه ها و نهادها‬ ‫خواست برای حل معضل سراوان به شهرداری به‬ ‫شکل ویژه کمک کنند‪.‬‬ ‫توسعهاستان امام زادگاندوخاتونشهرکرددرانتظارنهاییشدنطرحبازافرینیشهری‬ ‫مدیرکل اوقاف و امورخیریه چهارمحال و بختیاری‬ ‫گفــت‪ :‬پیگیری هــای الزم برای توســعه محوطه‬ ‫امامزاده دو خاتون شــهرکرد انجام شده است اما تا‬ ‫زمانی که طرح بازافرینی شــهری نهایی نشود‪ ،‬کار‬ ‫عمرانی اغاز نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬مدیــرکل اوقــاف و امورخیریــه چهارمحــال و‬ ‫بختیاری بارها در جلســات از اجــرای طرح جامع‬ ‫توسعه محوطه امامزاده دو خاتون شهرکرد خبر داد‬ ‫اما به نظر می رسد هنوز در راستای عملیاتی شدن‬ ‫ایــن طرح اقدامی صورت نگرفته اســت‪ ،‬از این رو‬ ‫برای اطالع از اخرین وضعیت این طرح با مســوول‬ ‫مربوطه گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم حسن امیری در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫فارس در شــهرکرد گفــت‪ :‬پیگیری ها در خصوص‬ ‫طرح توســعه امامزاده دو خاتون صــورت گرفته‪،‬‬ ‫ایده ها و برنامه های الزم نیز تقدیم شده و در لیست‬ ‫طرح های بازافرینی شهری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امورخیریه چهارمحال و بختیاری‬ ‫ادامه داد‪ :‬اکنون در حال برگزاری جلساتی هستیم‬ ‫تا طرح بازافرینی شهری نهایی شود و تا این طرح‬ ‫قطعی نشود کار عمرانی امامزاده اغاز نخواهد شد‪.‬‬ ‫امیری بیان کرد‪ :‬در این طرح محیط اطراف امامزاده‬ ‫مذهبی خواهد شــد که برنامه های خوبی برای این‬ ‫طرح در نظر داریم‪.‬‬ ‫حرم امامزاده دوخاتون باید از مظلومیت خارج شود‬ ‫وی با بیان اینکــه وضعیت داخل حرم امامزاده نیز‬ ‫وضعیت خوبی ندارد و در مظلومیت به ســر می برد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬عالوه بر این طرح که محوطه بیرونی استان‬ ‫را در برمی گیرد طرح بازســازی داخلی حرم را نیز‬ ‫را در دســتور کار قرار داده ایــم و اکنون در انتظار‬ ‫انتخاب مشــاور از ســمت اداره را ه و شهرسازی و‬ ‫تخصیص اعتبار هستیم‪.‬‬ ‫امیری با بیان اینکه حســینه بانوان حرم در ســال‬ ‫گذشته بهره برداری شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬افزوده شدن‬ ‫حمام و سرویس بهداشتی اطراف حرم به مجموعه‬ ‫امامزاده نیز در حال پیگیری اســت که به زودی به‬ ‫نتیجه می رسد‪.‬‬ ‫ایجاد نیروگاه خورشیدی در امام زاده حمزه علی(ع)‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه در ادامــه‬ ‫گفــت‪ :‬بیشــتر پروژه هــای عمرانــی بــه‬ ‫علــت شــیوع کرونا و تــورم بــازار کنــد شــد‬ ‫لــذا عالوه بــر مطالبه اعتبار بــه دنبال طرح های‬ ‫توسعه ای در بقاع نیز هستیم که راه اندازی نیروگاه‬ ‫خورشــیدی در امام زاده حمزه علی(ع) نمونه ای از‬ ‫این موارد است‪.‬‬ ‫امیری گفت‪ :‬این نیــروگاه ‪ 100‬کیلوواتی در حال‬ ‫نهایی شدن است که به محض تخصیص اعتبار یک‬ ‫میلیارد و نیمی ان به بهره برداری می رسد و با این‬ ‫طرح برق بقاع متبرکه در مدار شهری قرار می گیرد‬ ‫و از همین نیروگاه تامین می شود‪.‬‬ ‫رسیدن به درامد پایدار با طرح های سرمایه گذاری‬ ‫در بقاع متبرکه‬ ‫وی بــا بیان اینکــه ‪ 10‬بقعه دیگر نیــز در مرحله‬ ‫مشاوره اســت‪ ،‬افزود‪ :‬این طرح از جمله طرح های‬ ‫ایجاد درامد پایدار برای بقاع اســت که می توان به‬ ‫طرح هــای تولید گل محمدی بــا ‪ 5‬هزار درخت‪،‬‬ ‫ایجاد باغ های جدید و احیای باغات خشــک‪ ،‬رونق‬ ‫دامپــروری در بقاع با ایجاد مجموعه ‪ 500‬راســی‬ ‫در امامزاده شــیخ رجب‪ ،‬پرورش اسب و ‪ ...‬نیز در‬ ‫راستای سرمایه گذاری در باغ متبرکه اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیرعاملتوزیعبرقگیالن‪:‬‬ ‫کشف و شناسایی‪ 8‬مرکز غیر قانونی استخراج رمزارز در استان گیالن‬ ‫هنرمنــد مدیر عامل شــرکت توزیــع برق گیالن‬ ‫گفــت طی عملیاتی با حضــور نیروهای انتظامی و‬ ‫نمایندگان شرکت توزیع برق گیالن ‪ 8‬مرکز و ‪26‬‬ ‫دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرستانهای‬ ‫رشــت‪ ،‬تالــش‪ ،‬الهیجــان‪ ،‬صومعه ســرا‪ ،‬املش‪،‬‬ ‫ســیاهکل‪ ،‬رودسر کشف و ضمن قطع انشعاب برق‬ ‫جهــت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل‬ ‫داده شــدند‪.‬هنرمند تاکید کــرد‪ :‬از این تعداد‪7 ،‬‬ ‫مــورد در مراکز خانگی و یــک مورد مرکز تولیدی‬ ‫بوده که براســاس پایش مصرف انها مورد کشف و‬ ‫شناســایی قرار گرفته اند‪.‬وی اظهارداشت‪ :‬با توجه‬ ‫به شرایط ویژه امسال در صنعت برق از جمله بروز‬ ‫خشکسالی و کمبود بارشها ‪ ،‬افزایش دمای زودرس‬ ‫‪ ،‬اســخراج غیرمجاز رمز ارزهــا و عدم توازن تولید‬ ‫و مصرف‪،‬لذا مدیریت مصرف از ســوی مشترکین‬ ‫امری ضروری اســت و پایش مصرف استان نیز جز‬ ‫وظایف ذاتی توزیع برق گیالن می باشد ‪.‬مدیرعامل‬ ‫توزیــع برق گیالن تصریح کرد‪ :‬با تشــکیل کمیته‬ ‫جمــع اوری مراکز غیر مجاز رمز ارز در اســتان با‬ ‫حضور دســتگاههای اجرایی‪ ،‬قضایــی و امنیتی تا‬ ‫کنون‪ ،‬قریب به ‪ 5‬هزار دســتگاه استخراج غیرمجاز‬ ‫رمز ارز در گیالن شناســایی شده است که بالغ بر‬ ‫‪ 41‬میلیــارد تومان به صنعت برق خســارت وارد‬ ‫کرده اند‪.‬وی تاکید کــرد‪ :‬با توجه به این که مراکز‬ ‫غیرقانونی اســتخراج رمزارز به دلیل مصرف بیش‬ ‫از اندازه برق ‪ ،‬ســبب تخریب شــبکه می شوند‪،‬‬ ‫نســبت به کشــف و جمع اوری ایــن مراکز اقدام‬ ‫خواهد شــد و افرادی که مراکز غیرمجاز رمز ارز را‬ ‫معرفــی کنند‪ ،‬تا حداکثر ‪ 20‬میلیون تومان جایزه‬ ‫دریافت خواهند کرد ضمــن اینکه اینکار از طریق‬ ‫سامانه ‪ ۱۲۱‬امکان پذیر است و البته نام این افراد‬ ‫محرمانه خواهد ماند‪.‬‬ ‫‍‪ ‬کاهش‪ 50‬درصدی وقوع حریقدر منابع طبیعیکرمانشاه‬ ‫جانشــین فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری اســتان کرمانشاه از کاهش‬ ‫‪ 50‬درصدی وقوع حریق در منابع طبیعی استان‬ ‫از ابتدای امســال در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫فرشــید ســنجری در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدای امســال تاکنون شش فقره حریق‬ ‫در عرصه هــای منابــع طبیعی اســتان به وقوع‬ ‫پیوســته‪ ،‬درحالیکه این تعداد در مدت مشــابه‬ ‫سال گذشته ‪ 12‬فقره بود‪.‬‬ ‫ســنجری افزود‪ :‬از ابتدای امســال تاکنون در دو‬ ‫شهرســتان پاوه و ثــاث باباجانی هــر کدام دو‬ ‫فقره حریق داشــته ایم‪ ،‬ضمن اینکــه در منابع‬ ‫طبیعی شهرســتان های ســرپلذهاب و کرمانشاه‬ ‫نیز هرکدام یک فقره حریق رخ داده است‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل‬ ‫منابــع طبیعی و ابخیزداری اســتان کرمانشــاه‬ ‫با اشــاره به اینکه امســال در مقایســه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشــته کاهش ‪ 60‬درصدی سطوح‬ ‫دچار حریق در منابع طبیعی اســتان را شــاهد‬ ‫بوده ایــم‪ ،‬گفت‪ :‬در جریان اتش ســوزی های رخ‬ ‫داده در منابع طبیعی اســتان از ابتدای امســال‬ ‫تاکنــون ‪ 38.5‬هکتــار از منابع طبیعی اســتان‬ ‫در اتش ســوخته‪ ،‬در حالیکه ســال گذشــته تا‬ ‫همیــن موقع ‪ 69‬هکتار از منابع طبیعی اســتان‬ ‫طعمه حریق شده بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه شناسایی نقاط بحرانی را در کاهشی‬ ‫بودن روند اتش ســوزی در منابع طبیعی استان‬ ‫اثرگذار ارزیابی کرد و افزود‪ :‬در استان ‪ 255‬نقطه‬ ‫بحرانی و نیمه بحرانی از حیث حریق شناســایی‬ ‫شده که تالش شــده با استفاده از ظرفیت مردم‬ ‫محلی منطقه در مهاراتش ســوزی های احتمالی‬ ‫در کنار ســایر اقدامات کنترلی اقدام شــود که‬ ‫خوشــبختانه این تالش ها موفقیــت امیز بوده و‬ ‫شاهد روند کاهشی وقوع حریق در منابع طبیعی‬ ‫استان چه از نظر تعداد و چه از نظر سطوح دچار‬ ‫حریق هستیم‪.‬‬ ‫ســنجری فصل تابســتان را اوج وقوع حریق در‬ ‫منابع طبیعــی عنوان کرد و افزود‪ :‬هم ســاله با‬ ‫گرم شــدن هوا از اواســط خرداد شــاهد وقوع‬ ‫اتش ســوزی در عرصه های منابع طبیعی استان‬ ‫هستیم که این اتش ســوزی ها معموال تا اوایل‬ ‫ابــان و همزمان با وقوع اولیــن بارش موثر ادامه‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫دستگیریسارقانمنزلباکشف‪ 12‬فقرهسرقت‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی استان از انهدام باند‬ ‫‪3‬نفره ســارقان منزل و کشــف ‪ 12‬فقره سرقت‬ ‫منزل در ســطح شهرستان بندرعباس خبرداد‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیس‪،‬‬ ‫سرهنگ «مهرداد مشــوق» در تشریح این خبر‬ ‫بیان داشــت‪ :‬در پی وقوع سرقت منزل و اماکن‬ ‫در مناطق حاشیه بندرعباس ‪ ،‬دستگیری سارق‬ ‫یا ســارقان بصورت ویژه در دستور کار ماموران‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســارقان در ساعات شبانه در مناطق‬ ‫خلــوت اقدام بــه ورود به منازل شــهروندان و‬ ‫ســرقت اموالی از قبیل کولــر پنجره ای ‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگی برقی و قابل انتقال نموده و بدون برجای‬ ‫گذاشتن هر گونه اثاری از خود از محل متواری‬ ‫و اموال شــهروندان را به سرقت برده بودند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامی هرمــزگان اذعان‬ ‫داشــت‪ :‬پس از جمع بندی اثار و دالیل بر جای‬ ‫مانــده و تحقیــق از کلیه مالباختــگان و اینکه‬ ‫شــیوه و شــگرد ســارقین در تمامی سرقت ها‬ ‫بطور یکســان بوده اســت با بررســی های همه‬ ‫جانبه هویت دو نفر ســارق برای ماموران محرز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مشــوق اظهــار داشــت‪ :‬بــا تالش‬ ‫کاراگاهــان و انجام تعقیــب و مراقبتهای ویژه‬ ‫مخفیــگاه ســارقان شناســایی و بــا هماهنگی‬ ‫قضائی و طــی دو عملیات هماهنــگ‪ ،‬متهمان‬ ‫دســتگیر و جهــت بازجویی بــه پلییس اگاهی‬ ‫منتقل شدند‪.‬‬ ‫این مقــام ارشــد انتظامــی تصریح کــرد‪ :‬در‬ ‫تحقیقــات بعمل امده متهمان به تعداد ‪ 12‬فقره‬ ‫سرقت منزل و اماکن خصوصی با همدستی یک‬ ‫نفر مالخر اعتراف و صحنه های سرقت با حضور‬ ‫نماینده قضائی و متهمین دســتگیر شــده مورد‬ ‫بازسازی قرار گرفت‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی هرمزگان با تاکید بر‬ ‫اینکه مالخر اموال مســروقه نیز طــی عملیاتی‬ ‫دیگر دستگیر شد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬پرونده مطروحه‬ ‫بهمــراه مالباختگان و متهمــان به مرجع قضائی‬ ‫ارســال و از ان طریــق متهمان بــا صدور قرار‬ ‫متناسب قضائی روانه زندان شدند‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی‪:‬‬ ‫کمبود ظرفیت مخازن ذخیره اب عامل اصلی افت فشار و قطعی اب در مواقع قطع برق است‬ ‫مدیــر عامل شــرکت اب و فاضــاب اذربایجان‬ ‫غربی‪ ،‬کمبود ظرفیت مخازن ذخیره اب را عامل‬ ‫اصلی افت فشــار و قطعی اب در مواقع قطع برق‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫لطیــف خوش ســیرت در صحن علنی شــورای‬ ‫اســامی شهر ارومیه که برای بررسی علل قطعی‬ ‫اب و بــرق در روزهای اخیر ترتیــب یافته بود‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬مطابق با اســتانداردهای صنعت‬ ‫اب به ازای هر مشــترک یک مترمکعب ظرفیت‬ ‫مخــزن مورد نیاز اســت تا نیاز یک شــبانه روز‬ ‫مشترک در مواقع قطعی برق تامین شود‪.‬‬ ‫وی نیــاز شــهر ارومیه به مخــازن ذخیره اب را‬ ‫‪ 220‬هزار مترمکعب عنوان کرد و افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ظرفیت مخازن ذخیــره اب ‪ 75‬هزار متر‬ ‫مکعب اســت که با احتساب ‪ 10‬هزار متر مکعب‬ ‫مخازن فدک و توحید یک این میزان به ‪ 85‬هزار‬ ‫متر مکعب می رسد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬با اتمام عملیات اجرایی مخزن ذخیره‬ ‫اب توحید دو‪ ،‬پنج هزار متــر مکعب به ظرفیت‬ ‫مخازن شهر ارومیه افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیــر عامل شــرکت اب و فاضــاب اذربایجان‬ ‫غربــی با اعــام اینکــه هماهنگی هــای الزم با‬ ‫مســئولین شــرکت توزیع نیروی برق برای عدم‬ ‫قطع بــرق برخی نقاط اظهار کــرد‪ :‬با هماهنگی‬ ‫های بعمــل امده مقرر گردیده کــه چهار مرکز‬ ‫حساس تامین اب شــرب از دامنه شمول قطعی‬ ‫برق خارج شود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در زمان قطع بــرق‪ ،‬حدود ‪ 45‬لیتر‬ ‫کاهش تولید اب ایجاد می شــود که با توجه به‬ ‫در مــدار بودن ‪ 42‬چاه‪ ،‬رقم کاهش تولید اب به‬ ‫صورت سرسام اوری افزایش می یابد‪.‬‬ ‫اغاز مراحل احداث‪ 165‬واحد مسکن روستایی برای مددجویان چهارمحال و بختیاری‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و‬ ‫بختیاری از اغاز مراحل احداث ‪ 165‬واحد مســکن‬ ‫روستایی ویژه مددجویان دارای شرایط این نهاد در‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫‪  ‬جاسم محمدی‪  ‬از اغاز مراحل احداث ‪ 165‬واحد‬ ‫مســکن روســتایی ویژه مددجویان واجد شرایط‬ ‫کمیته امداد امام خمینی در چهارمحال و بختیاری‬ ‫خبــر داد و گفت‪ :‬بســته حمایتی برای ســاخت‬ ‫مســکن مددجویان شــامل پرداخت تسهیالت از‬ ‫محل صندوق قرض الحســنه امداد والیت‪ ،‬پرداخت‬ ‫تســهیالت از طرف بنیاد مسکن و کمک بالعوض‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی(ره) چهارمحال‬ ‫و بختیاری ادامه داد‪ :‬همچنین مددجویان عالوه بر‬ ‫بسته حمایتی در نظر گرفته شده از کمک بالعوض‬ ‫خیران و موسسات خیریه بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به احداث ‪ 417‬واحد مســکن برای‬ ‫مددجویان ســاکن روســتاهای اســتان در سال‬ ‫گذشته‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬واحدهای مسکونی مددجویان‬ ‫بر اساس اصول فنی و مهندسی با مصالح باکیفیت‬ ‫احداث می شوند‪.‬‬ ‫محمــدی با بیــان اینکــه بخشــی از هزینه های‬ ‫احــداث مســکن مددجویــان از محــل صدقات‬ ‫مردمــی تامین می شــود‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬خیران و‬ ‫نیکوکارانــی کــه قصــد حمایــت از خانواده های‬ ‫فاقد مســکن را دارند می تواننــد به ادارات کمیته‬ ‫امداد در سراسر استان و یا مراکز نیکوکاری مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4231‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هفدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫‪1516‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‪22‬‬ ‫شنبه‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫سهدوسه‬ ‫پنج‬ ‫خبر‬ ‫تشکیل‪  ‬اولیندفترتوسعهپایدار‪،‬مدیریتمصرفومطالعاتاجتماعیکشور‬ ‫در ابفای اصفهان‬ ‫اولین دفتر توســعه پایدار‪ ،‬مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی صنعت اب و فاضالب کشور در ابفای استان‬ ‫اصفهان تشکیل شد ‪  .‬‬ ‫مدیرعامل اب و فاضالب اســتان اصفهان در مراسم معرفی مدیر این دفتر گفت‪ :‬اهمیت مسئولیت اجتماعی‬ ‫و رویکرد تخصصی در حوزه مطالعات اجتماعی از اهداف مهم تشــکیل دفتر توسعه پایدار‪ ،‬مدیریت مصرف و‬ ‫مطالعات اجتماعی است‪  .‬‬ ‫هاشم امینی‪ ،‬پیش بینی و ارزیابی تاثیرات اجتماعی طرح ها و برنامه ها را‪  ‬یکی از اهداف راه اندازی این دفتر‬ ‫برشــمرد و اظهار داشت‪ :‬مطالعه مســائل اجتماعی مرتبط با‪  ‬اجرای پروژه های ابفا در سطح استان یکی از‬ ‫رویکرد های مهم این بخش است‪.‬‬ ‫وی‪  ‬با بیان این که چشــم انداز اجتماعی طرح ها و برنامه ی ابفا باید در این دفتر ترســیم شــود‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫مطالعات اجتماعی که در این دفتر انجام خواهد شــد‪ ،‬باید راهبردهایی برای به حداقل رســاندن پیامدهای‬ ‫اجتماعی فعالیت های عمرانی و توسعه ای درون و برون شهری ابفا تدوین شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای اســتان اصفهان خاطر نشان ساخت‪ :‬پژوهشــگران و کارشناسان مسائل اجتماعی در حوزه‬ ‫های مختلف در شهرها و روستاها‪ ،‬طرح ها و برنامه های صنعت ابفا را‪  ‬مورد تحقیق و بررسی قرار دهند ‪.‬‬ ‫امینی به‪  ‬ارتقای فرهنگ مدیریت مصرف اب و افزایش ســطح اگاهی مردم پیرامون منابع ابی اشاره کرد و‬ ‫بیان داشت‪ :‬از طریق گفتگوهای اجتماعی و فرهنگی با نهادهای مدنی‪ ،‬انجمن های علمی و رسانه ها می توان‬ ‫مصرف اب را توسط بهره برداران مدیریت کرد‪.‬‬ ‫وی شناســایی چالش های زیســت محیطی قبل از اجرای طرح های ابفا را ضروری برشمرد و اعالم کرد‪ :‬تا‬ ‫قبل از تشکیل این دفتر هم مسائل زیست محیطی طرح ها مورد مطالعه و بررسی قرار می گرفت اما از این‬ ‫به بعد این کار با انسجام بیشتری دنبال شود‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم سعیده سعیدی به عنوان مدیر دفتر توسعه پایدار‪ ،‬مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان معرفی شد‪.‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫محمداسماعیلهنرمند‪:‬‬ ‫سومین مرحله از قطع برق ادارات و دستگاههای اجرایی پرمصرف استان‬ ‫مدیرعامل توزیع برق گیالن ضمن اشــاره به دستورالعمل های ارسالی از سوی شرکت توانیر مبنی بر پایش‬ ‫مصرف برق ادارات و دســتگاهها افزود‪ :‬این مشــترکین ملزم به کاهش ‪ ۵۰‬درصدی مصرف برق در ســاعات‬ ‫اداری و همچنین کاهش مصرف به میزان ‪ 10‬درصد در ســاعت غیر اداری هســتند‪.‬وی ضمن تشــکر از‬ ‫مدیران ادارات‪ ،‬ســازمانها و دستگاه های اجرایی که همکاری بسیار خوبی در مصرف بهینه انرژی برق دارند‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬هماهنگی الزم با اســتانداری جهت تشکیل اکیپ های مدیریت مصرف به منظور بررسی‬ ‫میزان مصرف برق ادارات و دستگاههای اجرایی استان در فصل گرما جهت پیشگیری از خاموشی ها‪ ،‬تشکیل‬ ‫شده و اقدامات قانونی الزم جهت برخورد باسازمانهایی که الگوی مصرف را رعایت نکرده اند اعمال شد‪.‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بمنظور جلوگیری از خاموشی ها؛ برق فرمانداری رشت ‪ ،‬استانداری گیالن ‪ ،‬ساختمان های اداری‬ ‫توزیع برق گیالن‪ ،‬بیمارســتان ها روی حالت دیزل ژنراتور(برق اضطراری) قرارگرفته تا فشار بار مصرف روی‬ ‫شــبکه های توزیع برق کاسته شــود ‪.‬مدیرعامل توزیع برق گیالن گفت‪ :‬با توجه به محدویتهای تولید برق‬ ‫در کل کشور ‪ ،‬رعایت الگوی مصرف برق از سوی ادارات و سازمان ها از جمله حذف وسایل غیرضرور برقی‪،‬‬ ‫بهره گیری از دیزل ژنراتورها‪ ،‬استفاده بهینه و کاهش مصرف سیستمهای سرمایشی در ساعات اوج بار‪ ،‬باید‬ ‫با جدیت صورت پذیرد‪.‬‬ ‫چراغ تئاتر اصفهان پر فروغ شد‬ ‫بعد از یک دوره رکود به واســطه شــیوع کرونا‪ ،‬بار دیگر چراغ هنر تئاتر در نصف جهان پرفروغ شده و دفتر‬ ‫تخصصی تئاتر وابســته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان چتر حمایت مادی و معنوی‬ ‫اش را بر روی این هنر گســترانده اســت‪.‬مدیر تاالر هنر با اشاره به اغاز برنامه های نمایشی تاالر هنر پس از‬ ‫کم شــدن محدودیت های کرونایی گفت‪ :‬تئاتر «بیداری به وقت خون» به کارگردانی احســان جانمی اولین‬ ‫نمایشی بود که در اردیبهشت ماه به مدت ‪ 15‬شب روی صحنه رفت و در ادامه نیز تئاتر «مکث روی ریشتر‬ ‫هفتم» به کارگردانی جواد ایزددوســت خردادماه اجرا شد‪.‬سعید امامی اظهار داشت‪ :‬تئاتر «با گارد باز گوشه ‬ ‫ی رینگ» نیز به کارگردانی نورا لک از ‪ 31‬خرداد اجرا شده و تا ‪ 11‬تیر در سالن تماشای تاالر هنر از ساعت‬ ‫‪ 19‬به روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫وی بــه اجرای تئاتر «حادثه در عمارت اقای میم ف» نیز اشــاره کرد و افزود‪ :‬این نمایش به نویســندگی و‬ ‫کارگردانی هادی عسگری تولید شده که در پی تعامل تاالر هنر با حوزه هنری استان اصفهان اتا ‪ 18‬تیر در‬ ‫ســالن تماشاخانه حوزه هنری اجرا می شــود‪.‬مدیر تاالر هنر با بیان اینکه طی برنامه ریزی های انجام شده‪،‬‬ ‫پس از پایان هر تئاتر‪ ،‬تئاتر دیگری به روی صحنه می رود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همزمانی اجرای چندین نمایش در‬ ‫ســطح شهر‪ ،‬چراغ تئاتر شــهر اصفهان را روشن کرده و پس از یک سال و چند ماهی که چراغ تئاتر کم سو‬ ‫شــده بود‪ ،‬امید به اهالی تئاتر بازگشته است‪.‬امامی گفت‪ :‬اثر نمایشی متفاوت «ننه دالور به روایت دالور ‪30‬‬ ‫ســاله» برگرفته از نمایشنامه ننه دالور نوشته برتولت برشت نیز عنوان دیگری است که تا ‪ 23‬تیر در محیط‬ ‫پشت بام تاالر هنر اجرا می شود که دالور خسرونیا‪ ،‬نویسندگی و کارگردانی انرا برعهده دارد‪.‬وی بیان داشت‪:‬‬ ‫این اثر تجربی و دانشــجویی در فضای غیر متداولی اجرا و بلیط فروشــی ان از طریق سایت تیوال انجام می‬ ‫شود که از همه هنرمندان و اهالی تئاتر دعوت می شود به نمایش این اثر متفاوت بنشینند‪.‬‬ ‫محمداسماعیلهنرمند‪:‬‬ ‫سومین مرحله از قطع برق ادارات و دستگاههای اجرایی پرمصرف استان‬ ‫مدیرعامل توزیع برق گیالن ضمن اشــاره به دستورالعمل های ارسالی از سوی شرکت توانیر مبنی بر پایش‬ ‫مصرف برق ادارات و دســتگاهها افزود‪ :‬این مشــترکین ملزم به کاهش ‪ ۵۰‬درصدی مصرف برق در ســاعات‬ ‫اداری و همچنین کاهش مصرف به میزان ‪ 10‬درصد در ســاعت غیر اداری هســتند‪.‬وی ضمن تشــکر از‬ ‫مدیران ادارات‪ ،‬ســازمانها و دستگاه های اجرایی که همکاری بسیار خوبی در مصرف بهینه انرژی برق دارند‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬هماهنگی الزم با اســتانداری جهت تشکیل اکیپ های مدیریت مصرف به منظور بررسی‬ ‫میزان مصرف برق ادارات و دستگاههای اجرایی استان در فصل گرما جهت پیشگیری از خاموشی ها‪ ،‬تشکیل‬ ‫شده و اقدامات قانونی الزم جهت برخورد باسازمانهایی که الگوی مصرف را رعایت نکرده اند اعمال شد‪.‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بمنظور جلوگیری از خاموشی ها؛ برق فرمانداری رشت ‪ ،‬استانداری گیالن ‪ ،‬ساختمان های اداری‬ ‫توزیع برق گیالن‪ ،‬بیمارســتان ها روی حالت دیزل ژنراتور(برق اضطراری) قرارگرفته تا فشار بار مصرف روی‬ ‫شــبکه های توزیع برق کاسته شــود ‪.‬مدیرعامل توزیع برق گیالن گفت‪ :‬با توجه به محدویتهای تولید برق‬ ‫در کل کشور ‪ ،‬رعایت الگوی مصرف برق از سوی ادارات و سازمان ها از جمله حذف وسایل غیرضرور برقی‪،‬‬ ‫بهره گیری از دیزل ژنراتورها‪ ،‬استفاده بهینه و کاهش مصرف سیستمهای سرمایشی در ساعات اوج بار‪ ،‬باید‬ ‫با جدیت صورت پذیرد‪.‬‬ ‫اجرای طرح جمع اوری معتادان متجاهر در قشم‬ ‫سرپرست فرماندهی انتظامی قشم از اجرای طرح جمع اوری معتادان متجاهر در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی پلیس ‪ ،‬سرهنگ «مجتبی راستخدیو» در این رابطه بیان داشت ‪ :‬در‬ ‫اجرای مطالبه عمومی شهروندان مبنی بر جمع اوری معتادان متجاهر از سطح شهر ‪ ،‬موضوع در دستور کار‬ ‫پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان قشم قرار گرفت‪.‬وی با اشاره به اینکه این طرح به مدت ‪24‬ساعت در‬ ‫سطح شهر قشم به مرحله اجرا در امد ‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬تعداد ‪15‬نفر از معتادان متجاهر توسط کارکنان پلیس‬ ‫مبارزه با مواد مخدر از اماکن عمومی قشم جمع اوری شدند‪.‬سرپرست فرماندهی انتظامی قشم اذعان کرد‪ :‬با‬ ‫هماهنگی های قانونی صورت پذیرفته و اخذ ازمون اعتیاد و کرونا معتادان مذکور برای درمان به کمپ های‬ ‫مجاز ترک اعتیاد اعزام شدند‪.‬سرهنگ راستخدیو خاظر نشان کرد‪ :‬به منظور سالم سازی و پاکسازی مناطق‬ ‫الوده و جلب رضایت عمومی مردم این طرح و طرح های مشابه همچنان تداوم دارد‪.‬‬ ‫مدیرعاملتوزیعبرقگیالن‪:‬‬ ‫کشف و شناسایی ‪ 8‬مرکز غیر قانونی استخراج رمزارز در استان گیالن‬ ‫هنرمند مدیر عامل شــرکت توزیع برق گیالن گفت طی عملیاتی با حضــور نیروهای انتظامی و نمایندگان‬ ‫شــرکت توزیع برق گیالن ‪ 8‬مرکز و ‪ 26‬دســتگاه اســتخراج غیرمجاز رمزارز در شهرستانهای رشت‪ ،‬تالش‪،‬‬ ‫الهیجان‪ ،‬صومعه سرا‪ ،‬املش‪ ،‬سیاهکل‪ ،‬رودسر کشف و ضمن قطع انشعاب برق جهت طی مراحل قانونی به‬ ‫مراجع قضایی تحویل داده شدند‪.‬هنرمند تاکید کرد‪ :‬از این تعداد‪ 7 ،‬مورد در مراکز خانگی و یک مورد مرکز‬ ‫تولیدی بوده که براساس پایش مصرف انها مورد کشف و شناسایی قرار گرفته اند‪.‬وی اظهارداشت‪ :‬با توجه به‬ ‫شرایط ویژه امسال در صنعت برق از جمله بروز خشکسالی و کمبود بارشها ‪ ،‬افزایش دمای زودرس ‪ ،‬اسخراج‬ ‫غیرمجاز رمز ارزها و عدم توازن تولید و مصرف‪،‬لذا مدیریت مصرف از ســوی مشــترکین امری ضروری است‬ ‫و پایش مصرف اســتان نیز جز وظایف ذاتی توزیع برق گیالن می باشد ‪.‬مدیرعامل توزیع برق گیالن تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با تشکیل کمیته جمع اوری مراکز غیر مجاز رمز ارز در استان با حضور دستگاههای اجرایی‪ ،‬قضایی و‬ ‫امنیتی تا کنون‪ ،‬قریب به ‪ 5‬هزار دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در گیالن شناسایی شده است که بالغ بر‬ ‫‪ 41‬میلیارد تومان به صنعت برق خســارت وارد کرده اند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به این که مراکز غیرقانونی‬ ‫استخراج رمزارز به دلیل مصرف بیش از اندازه برق ‪ ،‬سبب تخریب شبکه می شوند‪ ،‬نسبت به کشف و جمع‬ ‫اوری این مراکز اقدام خواهد شد و افرادی که مراکز غیرمجاز رمز ارز را معرفی کنند‪ ،‬تا حداکثر ‪ 20‬میلیون‬ ‫تومان جایزه دریافت خواهند کرد ضمن اینکه اینکار از طریق ســامانه ‪ ۱۲۱‬امکان پذیر است و البته نام این‬ ‫افراد محرمانه خواهد ماند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫‪ 25‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫سه شنبه ‪ 15‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 6‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال هجدهم‬ ‫شماره ‪4231‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬در حال تغییر‬ ‫رئیس شورای سیاستگذاری‪ :‬دکتر رضا نصیر ‬ ‫پور‬ ‫سردبیر‪:‬رضاخانعلیزاده ‬ ‫مدیرهنری‪:‬حامد بنائی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫احمد متوسلیان؛ جامع اضداد!‬ ‫کار به جایی رسیده بود که حتی یکی از رزمنده ها یک قطار اسباب بازی‬ ‫خریده بود و صرف ًا جهت اذیت کردن احمد متوســلیان‪ ،‬جلوی او بازی‬ ‫می کرد که موقع حرکت از روی کتابش عبور کند‪.‬‬ ‫در خاطرات ســردار مجتبی عســگری هم رزم حاج احمد متوســلیان‬ ‫می خوانیم‪:‬‬ ‫اگر بخواهی از حاج احمد متوســلیان بنویســی‪ ،‬گاهی مجبور می شوی‬ ‫دســت هایت را از روی کاغذ برداری و ساعت ها به یک فضای خال خیره‬ ‫شوی و ندانی از کجا شروع کنی و از چه بگویی!‬ ‫بیش از هر چیز مدام این جمله شــهید اوینی در خاطرت مرور می شود‪،‬‬ ‫که می گوید؛ «دل مومن را که می شناســی‪ ،‬مجمع اضداد است! رحم و‬ ‫شدت را باهم دارد و رقت و صالبت را نیز باهم‪ .‬زلزله ای که در شانه های‬ ‫ستبرشــان افتاده از غلیان اتش درون اســت؛ چشمه اشک نیز از کنار‬ ‫این اتش می جوشد که این همه داغ است»‬ ‫شخصیت جالب فرمانده قصه ما همیشــه کنار نیروهایش بود و دغدغه‬ ‫بعد فکــری و عقیدتی ان ها را داشــت‪ .‬چه در صحنــه نبرد و چه در‬ ‫شســتن ظرف ها‪ ،‬نظافت و خواب و استراحت‪ .‬به طوری که نظم و دقت در‬ ‫نظافت در برخی از روزهای ماه‪ ،‬مشــخص می کرد که ان روز تمیز کردن‬ ‫اسایشگاه نوبت چه کسی بوده است!‬ ‫البته نیروهایش در اسایشــگاه کم اذیتش نکردند! شــلوغ کردن ها و‬ ‫سروصداهایی که مانع مطالعات او در وقت استراحتش نمی شد‪ .‬خنده ها‬ ‫و شــوخی های پرهیاهــوی رزمندگان یک پادگان نظامــی که با اصول‬ ‫فلســفه و رئالیسم عالمه طباطبایی و جهان بینی توحیدی شهید مطهری‬ ‫ادغام می شد‪ ،‬اما نه توبیخی در کار بود و نه تشری!‬ ‫کار به جایی رسیده بود که حتی یکی از رزمنده ها یک قطار اسباب بازی‬ ‫خریده بود و صرف ًا جهت اذیت کــردن فرمانده‪ ،‬جلواش بازی می کرد و‬ ‫قطار را طوری کوک می کرد کــه موقع حرکت از روی کتابش عبور کند!‬ ‫احمد هم با ارامش می گفت‪ :‬برادر محمد خجالت بکش‪ .‬اما هرگز داد نزد‬ ‫که ادم حســابی‪ ،‬من فرمانده تو هستم‪ ،‬چرا از این کارها انجام می دهی!‬ ‫نیروهای حاج احمد فقط بــه چنین حرکت هایی اکتفا نمی کردند و گاهی‬ ‫کار به یکسری عملیات سری هم می کشــید‪ 7-6 .‬نفر از نیروها با قول‬ ‫اینکــه همدیگر را لو ندهند‪ ،‬موقع اســتراحت حاج احمد پتویی رویش‬ ‫می اندازنــد و او را بلند می کنند و می برنــد پرت می کنند روی برف ‪80‬‬ ‫سانتی حیاط محوطه اسایشگاه! البته همگی اعضا فعال در این عملیات‬ ‫سری تا رســیدن حاج احمد به راهرو‪ ،‬لو می روند و یکی از بچه ها همه‬ ‫را معرفــی می کند‪ ،‬اما او روز بعد هیچ برخوردی نمی کند و خم به ابروی‬ ‫خود نمی اورد‪.‬اگرچه شــاید برای ما عجیب باشد اما اتفاق های صمیمانه‬ ‫در اسایشگاه با شــخصیت پر ابهت نظامی او در میدان برای نیروهایش‬ ‫یک موضوع قابل درکی بود‪ .‬پیاده روی های بعد از هر نماز صبح از قله ای‬ ‫در شرق پاوه با برودت هوای زیاد و مســیری پر از برف و یخ که پایین‬ ‫امدنش را باید حتم ًا غلت می خوردی نه اینکه در طی چند دقیقه ُســر‬ ‫بخوری و بیایی پایین! چون ســریع ًا دادوفریادش بلند می شــد که غلت‬ ‫بخور! ُسر نخور!‬ ‫در انتهای مســیر احمد با جعبه خرمایی در دســت به نیروها خســته‬ ‫نباشید می گفت و به پشت بچه ها می زد و می گفت‪ :‬خسته نباشی مومن‪،‬‬ ‫انتخاباتی در تهران قرمز!‬ ‫دالور‪ ،‬پهلوان و ‪...‬‬ ‫اما چشــمانت روز بد را نبیند که اگر موقع برداشــتن خرما می گفتی‪:‬‬ ‫«مرسی!»‬ ‫فقط یک بار گفتنش کافی اســت تا بفهمی نا غافل چه گفته ای! باید بیش‬ ‫از بیســت متر داخل گِل به صورتی که بدنت به زمین چســبیده شده‪،‬‬ ‫ســینه خیز بروی و بعدا ً هم اگر از او بپرســی این چه کاری بود که با من‬ ‫به خاطر یک مرســی گفتن کردی‪ ،‬بگوید‪« :‬فالنی اگــر من با تیر تو را‬ ‫می کشــتم هم حقت بود‪ ».‬او فقط یک شخصیت موفق نظامی نبود و در‬ ‫این زمینه نظرش این بود که‪« :‬ما شــاه که ایرانی بود را بیرون نکردیم‬ ‫که فرهنگش باقی بماند‪ ،‬ما فرهنگ خارجی را بیرون انداختیم‪ .‬اگر توی‬ ‫پاســدار از کلمه مرسی اســتفاده کنی‪ ،‬بُعد فرهنگی ات کجا رفته؟ مگر‬ ‫ســپاه یک نهاد عقیدتی‪ -‬سیاسی‪ -‬نظامی نیست؟ پس عقیده ات ضعیف‬ ‫است که این طور حرف می زنی‪».‬‬ ‫البته چنین شــخصیتی به نظر می رســد ابش با هرکسی در یک جوی‬ ‫نــرود‪ .‬به طوری که مواضع شــدیدی علیــه رئیس جمهــور زمان خود‬ ‫بنی صدر‪ ،‬داشــت! تا جایی که کار به حدی بــاال گرفت که یک روز خبر‬ ‫رســید از دفتر حضرت امام (ره) او را خواســته اند‪ .‬البته در دیدارش‬ ‫با امام‪ ،‬داســتان‪ ،‬ماجرایی دیگر داشــت! امام فرمود‪« :‬احمد! شما را‬ ‫می گویند منافق هســتی؟!» گفت‪« :‬بله‪ ،‬همیــن حرف ها رامی زنند!‪»...‬‬ ‫بعد‪ ،‬امام فرمود‪« :‬برگرد‪ ،‬همان جا که بودی‪ ،‬محکم بایســت!‪ »...‬او دیگر‬ ‫غمی نداشــت و اکنون هم ندارد چون تایید از حضرت امام گرفته بود و‬ ‫او همچنان محکم ایستاده است‪.‬‬ ‫موزه ها باز نبودند که تعطیل شوند‬ ‫انتخابات کانون های ده گانه خانه موسیقی از پنجم تیرماه در حال برگزاری است‬ ‫و تا شــانزدهم همین ماه هم ادامه خواهد داشــت و البته با نتایج به دست امده‬ ‫از میزان شرکت اعضا‪ ،‬برگزاری دور دوم در اغلب کانون ها دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬و بــا گذشــت چهــار ســال از اخریــن انتخابــات هیــات‬ ‫مدیــره خانــه موســیقی‪ ،‬قــرار بــر برگــزاری انتخابــات کانون هــای‬ ‫این نهاد صنفی در خرداد ماه همان ســال بود‪ .‬ولی این رویداد هر بار به دالیلی‬ ‫چون پروتکل های ستاد مقابله با کرونا برای ممنوعیت تجمعات یا فراهم نبودن‬ ‫بســترهای مناســب برای برگزاری انتخابات انالین‪ ،‬به تعویق و در نهایت هم به‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬کشانده شد‪.‬‬ ‫حاال با گذشــت بیش از یک سال از تاریخ مشــخص شده ی ابتدایی و در اواخر‬ ‫کار دولت دوازدهم‪ ،‬انتخابات خانه موسیقی هم از پنجم تیر ماه در حال برگزاری‬ ‫اســت و اتفاقا برگزاری این رویداد‪ ،‬درســت با موج جدید کرونا و وضعیت قرمز‬ ‫تهران‪ ،‬مقارن شده است‪.‬‬ ‫گفته می شــود اگــر در انتخابات کانون های ده گانه‪ ،‬تعداد شــرکت کنندگان به‬ ‫حد نصاب نرســد‪ ،‬انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد‪ .‬درواقع تعداد شرکت‬ ‫کنندگان در انتخابات هر کانون خانه موسیقی باید برابر با نصف تعداد اعضای هر‬ ‫کانون به عالوه یک نفر باشد که این تعداد در انتخابات کانون هایی چون ناشران‪،‬‬ ‫ســازندگان ساز‪ ،‬مدرسان و اهنگسازان خانه موسیقی به حد نصاب نرسیده و بر‬ ‫این اســاس انتخابات این کانون ها قطعا دور دومی خواهد داشــت؛ ضمن اینکه‬ ‫انتخابات کانون های نوازندگان کالســیک‪ ،‬خوانندگان سنتی و نوازندگان سنتی‬ ‫هم طی امروز (‪ ۱۴‬تیر ماه) و دو روز اینده (پانزده و شانزدهم تیر) برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫البته باید توجه داشــت که تاکنون هنوز امار دقیقی از تعداد افراد شرکت کننده‬ ‫در دور نخســت انتخابات کانون ها و اســامی کاندیداهای مدیریت هر کانون‪ ،‬از‬ ‫سوی خانه موسیقی رسانه ای نشده است و اهمیت این امر نیز به این جهت است‬ ‫که اعضای هیات مدیره اصلی‪ ،‬از میان همین مدیران کانون ها انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫به هر حال به حد نصاب نرسیدن شــرکت کنندگان در انتخابات خانه موسیقی‬ ‫و عملکــرد این نهاد صنفی‪ ،‬در این ســال ها به عنوان یکی از رویدادهای پربحث‬ ‫اهالی این حوزه مطرح بوده اســت‪ .‬عده ای بــر این باورند که در هر دوره افرادی‬ ‫مشــخص به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت می کنند و از بین همان افراد هم‬ ‫اعضای هیات مدیره برگزیده می شــوند‪ .‬از طرفی گروه مقابل هم با ازاد خواندن‬ ‫انتخابات‪ ،‬دیگری را به کناره گیری متهم می کند‪.‬‬ ‫ضرورت تشخیص جشنواره های جعلی و نامعتبر بیش از گذشته‬ ‫یک پخش کننــده بین المللی فیلم معتقد اســت‪:‬‬ ‫رســیدن جشــنواره بین المللی فیلم کوتــاه تهران‬ ‫به جمع جشــنواره های مورد تایید اســکار‪ ،‬اهمیت‬ ‫اموزش شیوه درســت پخش به ویژه در حوزه فیلم‬ ‫کوتــاه و تشــخیص و تمیز جشــنواره های واقعی و‬ ‫معتبر از جعلی و نامعتبر را برای فیلمسازان و فعاالن‬ ‫سینمای کوتاه ضروری تر از قبل کرده است‪.‬‬ ‫محمد اطبایی با تبریک راهیابی جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم کوتاه تهران به فهرست جشنواره های مورد تایید‬ ‫اســکار به ایسنا گفت‪ :‬این یک اتفاق خوشایند برای‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و سینماگرانی‬ ‫اســت که در این عرصه فعال هســتند تا بتوانند در‬ ‫کشــور خود از درگاه جشــنواره ای معتبر مثل فیلم‬ ‫کوتاه تهران امکان راهیابی به اسکار را کسب کنند‪.‬‬ ‫به نظرم درباره این دســتاورد اولین نکته این است‬ ‫که کیفیت جشنواره‪ ،‬اعضای اکادمی را مجاب کرده‬ ‫است که این رویداد را به عنوان دروازه ای برای ورود‬ ‫به اسکار بیابند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبیعی اســت کــه میزان اســتقبال‬ ‫ســینماگران از این جشــنواره هم اهمیت ویژه ای‬ ‫داشته اســت‪ .‬در شرایطی که هزاران جشنواره فیلم‬ ‫کوتاه در دنیا وجود دارد اما این مهم برای سینمای‬ ‫کوتاه رخ داده و تاثیرگذار اســت‪ .‬در عین حال باید‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫تاکیــد کرد که این اتفاق هــدف و امید غایی ما نیز‬ ‫نباید باشد‪.‬‬ ‫این کارشــناس حوزه بین الملل سینما خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬به جهت حــوزه کاری خود در عرضه و پخش‬ ‫بین الملل‪ ،‬همواره به فیلمســازان توصیه کرده ام که‬ ‫باید فیلم خود را بســازند و هیچ وقت در مسیر این‬ ‫که یک جشنواره بین المللی چه نوع اثری را دوست‬ ‫دارد‪ ،‬فیلم شان را پیش نبرند‪ .‬تجربه نیز ثابت کرده‬ ‫اســت هر زمان فیلمســازان ما‪ ،‬فیلم های اصیل تر‬ ‫و دارای نگاه شــخصی و بدیع تری ســاخته اند‪ ،‬ان‬ ‫فیلــم در رویدادهای دیگر نیز موفق تر ظاهر شــده‬ ‫و معموال ان گروه از فیلم هایی که تصور می شــده‪،‬‬ ‫می توانند کپــی از الگوهای از پیش موفق فیلم های‬ ‫دیگر باشــد‪ ،‬یا راه به جایی نبرده اند یا عمر کوتاهی‬ ‫در حوزه نمایش داشــته اند‪ .‬وی بــا بیان این که در‬ ‫عین خوشحالی از دستاورد اخیر سینمای ایران باید‬ ‫بسیار هوشیار هم باشیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬قرار نیست از‬ ‫این به بعد هر فیلم کوتاهی با شــوق و ذوق اسکاری‬ ‫شدن ســاخته شــود‪ .‬بلکه یک ظرفیت بین المللی‬ ‫ایجاد شــده اســت که باید بابت ان خوشحال بود و‬ ‫به شکل حرفه ای از ان محافظت کرد‪ .‬این نتیجه به‬ ‫همت دوستان انجمن سینمای جوانان ایران حاصل‬ ‫شده است و باید سینماگران ما قدرش را بدانند‪.‬‬ ‫عباس کیارستمی‪ :‬هیچ وقت فکر نمی کردم‪ ،‬بخواهم فیلمساز شوم‬ ‫پنج سال از ‪ 14‬تیر ماهی که عباس کیارستمی‬ ‫از دنیا رفت‪ ،‬گذشــت؛ این کارگردان سرشناس‬ ‫ســینمای ایران می گفت‪:‬مــن هیچ وقت‪ ،‬فکر‬ ‫نمی کردم بخواهم فیلمساز بشوم ‪ .‬همیشه در‬ ‫ذهنم بود که نقاش بشــوم ولــی نقاش موفقی‬ ‫نبودم و کم کم هل داده شدم به سینما‪.‬‬ ‫این فیلم ساز سرشناس که متولد ‪ ۱۳۱۹‬تهران‬ ‫اســت‪ ،‬در بخشــی از ویدیویی که موزه سینما‬ ‫برای ســالروز درگذشت اش منتشر کرده گفته‬ ‫اســت‪ :‬اگر یک دقیقه فرصت داشــته باشــم‪،‬‬ ‫خواهم گفت بــه عنوان یک دانشــجوی فیلم‬ ‫سازی اطراف تان را نگاه کنید و فیلم های تان‬ ‫را ببینیــد ولی وقتی دارید فیلم می ســازید‪،‬‬ ‫دیگر به فیلم تان نگاه نکنید و بیشــتر شــاهد‬ ‫انچه باشید که در اطرافتان می گذارد و به جای‬ ‫اینکه از ادبیات به سینما بیاورید یا برعکس؛ از‬ ‫محیط تان و تجربه های تان استفاده کند و انها‬ ‫را به فیلم برگردانید‪.‬‬ ‫عباس کیارســتمی در بخشــی از این فیلم در‬ ‫پاســخ به اینکه دلش می خواهــد از خودش‬ ‫در نشست مدیرعامل خانه هنرمندان ایران چه گذشت؟‬ ‫مجید رجبی معمار در نشســت رسانه ای مرور فعالیت های خانه هنرمندان ایران‬ ‫در دوران کرونا با اشــاره به انتظارات اهالی هنــر از رییس جمهور جدید و وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬این توقع از رئیس جمهور منتخب وجود دارد که‬ ‫شرایط ســخت هنرمندان را درک کند و وزیر فرهنگ و ارشادی اگاه به مسائل‬ ‫هنر و هنرمندان و دغدغمند را معرفی کند‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران‪ ،‬نشست رسانه ای مجید رجبی معمار‬ ‫مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با عنوان «مروری بر فعالیت های خانه هنرمندان‬ ‫ایران در دوران کرونا» صبح امروز (دوشــنبه ‪ 14‬تیر) در ســالن استاد امیرخانی‬ ‫خانه هنرمندان ایران برگزار شــد و همزمان بصورت مجازی هم پخش شــد به‬ ‫دلیل شیوع کرونا‪.‬‬ ‫در ادامه مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان با ابراز تسلیت به مناسبت‬ ‫درگذشــت دو تن از همکاران رســانه در حادثه اخیر واژگونی اتوبوس بیان کرد‪:‬‬ ‫شــیوع کرونا مشــکالت و تنگناهای زیادی را برای عموم مردم و اهالی فرهنگ‬ ‫و هنر ایجاد کرد‪ .‬البته این مشــکالت در زمینه های مختلف شدت های متفاوتی‬ ‫داشته اســت و هنرمندان تئاتر‪ ،‬سینما‪ ،‬تجسمی و‪ ...‬هریک به نوعی تحت تاثیر‬ ‫این وضعیت دشــوار قرار گرفتند‪ .‬با توجه بــه این که این ویروس و تغییرات ان‬ ‫قابل پیش بینی هم نیســت‪ ،‬شــرایط عجیبی را از ابتدا تاکنون رقم زده است اما‬ ‫الزم است خود را با شرایط وفق و به فعالیت های فرهنگی و هنری ادامه دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق گزارش های رســیده از سوی سازمان جهانی بهداشت و علیرغم‬ ‫کشف و ساخت واکسن کرونا همچنان هشــدارهایی مبنی بر جهش و تغییرات‬ ‫جدید ویروس و رعایت مســتمر پروتکل های بهداشتی داده می شود اما نمی توان‬ ‫فرهنــگ و هنر را تعطیل کرد‪ .‬ضمن این کــه اهالی فرهنگ و هنر عالوه بر این‬ ‫که معیشــت خود را از طریق فعالیت های خود دنبال می کنند‪ ،‬باید به مردم نیز‬ ‫به واســطه هنر خود امید و روحیه بدهند‪.‬رجبی معمار با مرور فعالیت های خانه‬ ‫همزمان با قرمز شــدن ‪ ۹۲‬شهر کشور و گسترش گونه دلتای کرونا در بیشتر‬ ‫مناطق‪ ،‬مدیرکل موزه هــا اعالم کرد که تعطیلی موزه ها ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫موزه ها از ‪ ۱۸‬فروردین ماه با دســتور ســتاد ملی کرونا در کشور تعطیل شده‬ ‫بودنــد که درهای ان ها تا کنون بســته مانده و محمدرضــا کارگر ـ مدیرکل‬ ‫موزه ها ـ که چندی پیش از احتمال بازگشــایی ان ها خبر داده بود‪ ،‬اینک با‬ ‫گســترش گونه دلتای کرونا در بیشتر مناطق و افزایش شمار شهرهای قرمز‪،‬‬ ‫به ایســنا خبر داد که تعطیالت موزه ها طوالتی تر خواهد شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬موزه ها از فروردین ماه که با دســتور ستاد کرونا تعطیل شده بودند‪،‬‬ ‫تا امروز فرصت بازگشــایی پیدا نکرده بودند و با وضعیت پیش امده در تهران‬ ‫و دیگر شــهرهای قرمز همچنان بســته خواهند ماند‪ ،‬اما بخش های اداری به‬ ‫فعالیت خود مطابق با دســتورالعمل ستاد کرونا ادامه می دهد‪.‬‬ ‫کارگر گفت‪ :‬طبق دســتوری که از ســتاد ملی کرونا گرفته شــد‪ ،‬موزه ها از‬ ‫گروه ســوم مشــاغل به گروه دوم انتقال یافتند کــه درصورت اعالم وضعیت‬ ‫نارنجی‪ ،‬اجازه بازگشــایی با رعایت پروتکل های بهداشتی را دارند‪ .‬در تهران‬ ‫نیــز تصمیم بر این بود که در هفته پیش رو موزه ها پس از ســه ماه تعطیلی‬ ‫باز شــوند‪ ،‬اما با قرمز شدن تهران و ‪ ۹۱‬شــهر دیگر‪ ،‬دستور به ادامه تعطیلی‬ ‫ان ها داده شد‪.‬‬ ‫مدیرکل موزه ها با اشاره‬ ‫به تعطیــات پی در پی‬ ‫موزه هــا در یــک و نیم‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬اظهــار‬ ‫کرد‪ :‬زیــان مالی ویروس‬ ‫و تعطیلی هــای مکــرر در‬ ‫تا‬ ‫موزه هــا رقمــی بیــن ‪۳۰۰‬‬ ‫شــد ه‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان در سال براورد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫که این خسارت فقط از محل فروش بلیت‬ ‫کارگــر همچنین دربــاره تعطیلــی موزه های خصوصی کــه در دوران کرونا‬ ‫متحمل خســارت شــده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در این دوران ســعی شــد از این موزه ها‬ ‫حمایــت مالی شــود‪ ،‬البته رقم ان ناچیز و کم بود‪ ،‬امــا هیچ موزه خصوصی‬ ‫کامل تعطیل نشــده است‪ .‬اگر هم د ِر موزه ای بسته شده به خاطر کرونا بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هنرمنــدان ایران در روزهای ابتدایی درگیری با ویروس کرونا عنوان کرد‪ :‬بعد از‬ ‫مدتی از اغاز شــیوع کرونا تصمیم گرفتیم خانه هنرمندان ایران به فعالیت های‬ ‫خود ادامه بدهد‪ .‬چاره اندیشــی کردیم تا در فواصل بهبود شرایط بین پیک های‬ ‫کرونا گالری ها و نمایشــگاه ها برقرار باشــند اما به تدریج دریافتیم که کار بسیار‬ ‫ســخت است و گریزی از وضعیت جهانی نیســت‪ .‬سال گذشته تنها یک نمایش‬ ‫«برگشــتن افتخارامیز مردان جنگی» در دو بازه زمانی ابان و اسفند ماه به روی‬ ‫صحنه رفت که به دلیل مواجهه دوباره با شیوع کرونا اجرای ان متوقف ماند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استفاده از ظرفیت اینترنت و فضای مجازی در ایام کرونا در خانه‬ ‫هنرمندان ایران توضیح داد‪ :‬الیوها و نشست های برخط خانه هنرمندان ایران از‬ ‫نظر کمی و کیفی در مخاطبان ارتقا ایجاد کرد‪ .‬تعداد بازدیدکنندگان این الیوها‬ ‫مورد توجه و درخور تحسین از منظر همراهی کارشناسان و متخصصانی بود که‬ ‫در این گفت وگوهای برخط در حوزه های مختلف ما را یاری کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با اشــاره به برخــی از الیوهای خانه هنرمندان‬ ‫ایران از ابتدای ســال جاری گفت‪ :‬حداقل پنج برنامه برای نکوداشــت و یادبود‬ ‫زنده یــادان نجف دریابندری‪ ،‬خســرو ســینایی‪ ،‬منوچهر طیــاب‪ ،‬اکبر عالمی‪،‬‬ ‫عبدالوهاب شهیدی و‪ ...‬برگزار شد‪« .‬شــطرنج باد؛ تولد دوباره» در حوزه مرمت‬ ‫فیلم کار شاخص دیگری بود که در حوزه سینما برگزار شد‪ .‬بیش از ‪ 50‬پادکست‬ ‫با عنوان اســاطیر یونان با کارشناسی سیاوش پاکراه در سال گذشته مورد توجه‬ ‫قــرار گرفت‪ 12 .‬برنامه تخصصی اگراندیســمان نیز با دعوت از برجســته ترین‬ ‫چهره ها در حوزه طراحی صحنه و لباس تئاتر و ســینما‪ ،‬عکاسی‪ ،‬خوشنویسی‪،‬‬ ‫تصویرگری‪ ،‬نقاشــی‪ ،‬طراحی و‪ ...‬برگزار شد‪.‬رجبی معمار درباره سایر فعالیت های‬ ‫برخــط خانه هنرمندان ایران توضیح داد‪ :‬در برنامه «دوشــنبه های ســینما» با‬ ‫اجرای کیوان کثیریان تالش شــده اســت به موضوعات جدید با نگاهی اسیب‬ ‫شناسانه پرداخته شود‪.‬‬ ‫چه چیز باقی بگذارد‪ ،‬گفت‪ :‬قطعا انچه منهدم‬ ‫نکردم و امضا من پایش هســت‪ ،‬کارهای است‬ ‫که تایید کردم و احتماال خواســتم باقی بماند‪.‬‬ ‫اما کمتر به این فکر کردم که یک روز نیستم و‬ ‫قرار است‪ ،‬چه کارهای از من باقی بماند! بیشتر‬ ‫بقای خودم برایم لذت بخش بوده است تا اینکه‬ ‫کاری از من باقی بماند‪ .‬اگر این متضاد باشــد‬ ‫بــه اینکه کاری از من بماند و خودم نمانم‪ ،‬من‬ ‫ترجیــح می دهم خودم بمونــم و کاری از من‬ ‫نماند‪.‬‬ ‫ســیف اهلل صمدیان دوســت و رفیــق عباس‬ ‫کیارســتمی هــم در این فیلــم ‪ 15‬دقیقه ای‬ ‫که موزه ســینما منتشــر کرده و ایسنا بخشی‬ ‫از ان را منتشــر می کند‪ ،‬بــه روز تولد عباس‬ ‫کیارســتمی یعنی اول تیر مــاه و ‪ 14‬تیر ماه‬ ‫ســالروز درگذشتش اشاره می کند و می گوید‪:‬‬ ‫طبیعتا دو سوی واقعیت این جهان یعنی امدن‬ ‫و رفتن اســت‪ ،‬این دو تاریخ! ولی چه امدنی و‬ ‫چه رفتنی ‪ .‬کیارســتمی متولــد یک تیر ماه و‬ ‫کیارستمی رفته ‪ 14‬تیر ماه و این وسط اتفاقی‬ ‫افتاده به نام زندگی عباس کیارســتمی که به‬ ‫نظرم هنوز نیامده و هنوز نرفته است‪.‬‬ ‫کیارســتمی عــاوه بــر کارگردانی در ســایر‬ ‫رشــته های هنری همچون عکاســی‪ ،‬نقاشی‪،‬‬ ‫فیلمنامه نویســی‪ ،‬تدوین‪ ،‬طراحــی گرافیک‪،‬‬ ‫شــعر‪ ،‬موســیقی و‪ ...‬فعالیت می کند و یکی از‬ ‫عکس های کلکسیونش در حراج کریستی سال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬میــادی حدود ‪ ۱۳۰‬هزار دالر فروخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فیلــم «طعم گیالس» که برنــده نخل طالیی‬ ‫جشــنواره کن ســال ‪ ۱۹۹۷‬میالدی شــد و‬ ‫همچنین «خانه دوســت کجاســت» که موفق‬ ‫به دریافت پلنگ برنزجشــنواره لوکارنو شــده‬ ‫است‪ « ،‬باد ما را خواهد برد» برنده جایزه هیات‬ ‫ویژه داوران جشــنواره ونیز در ســال ‪ ۱۹۹۹‬و‬ ‫‪ ...‬از جملــه فیلم های موفــق این کارگردان در‬ ‫جشنواره های بین المللی است‪.‬‬ ‫کیارستمی داور جشنواره های بسیاری از جمله‬ ‫کن‪ ،‬جشنواره فیلم ونیز‪ ،‬لوکارنو‪ ،‬سن سباستین‪،‬‬ ‫فیلــم ســائو پائولــو‪ ،‬کاپالبیو‪ ،‬کوســتندورف‬ ‫صربستان و‪ .....‬بوده است‪.‬‬ ‫عباس کیارســتمی که از اســفند سال ‪ ۹۴‬تا‬ ‫اوایل اردیبهشــت ‪ ۹۵‬به دلیل انجام چند عمل‬ ‫جراحی در ناحیه روده در بیمارســتان بستری‬ ‫شده بود و در ماه های اخر عمرش هم چندین‬ ‫بار به بیمارستان مراجعه کرده بود‪ ،‬سرانجام ‪۸‬‬ ‫تیر ماه برای تکمیــل مراحل درمان به پاریس‬ ‫رفت و همان جا درگذشــت و پیکرش به ایران‬ ‫منتقل شد‪.‬‬ ‫موضوع خطای پزشکی در پرونده درمانی عباس‬ ‫کیارســتمی‪ ،‬تا مدت ها مورد بحث و بررســی‬ ‫رســانه ها بود و بهمن کیارستمی (پسر عباس‬ ‫کیارستمی) پیگیر این ماجرا ست‪.‬‬ ‫کیارستمی در کارنامه ی فیلم سازی اش ساخت‬ ‫فیلم های کوتاه «نان و کوچه»‪« ،‬زنگ تفریح»‪،‬‬ ‫«تجربــه»‪« ،‬دو راه حل برای یک مســاله» و ‪..‬‬ ‫و فیلم های بلند «گــزارش» ‪« ،۱۳۵۶‬اولی ها»‬ ‫‪« ،۱۳۶۲‬خانه ی دوســت کجاســت؟» ‪،۱۳۶۵‬‬ ‫«مشق شب» ‪« ،۱۳۶۶‬کلوزاپ‪ ،‬نمای نزدیک»‬ ‫‪« ،۱۳۶۸‬زندگــی و دیگر هیــچ» ‪« ،۱۳۷۰‬زیر‬ ‫درختــان زیتــون» ‪« ،۱۳۷۳‬طعــم گیالس»‬ ‫‪« ،۱۳۷۶‬باد ما را خواهد برد» ‪ABC« ،۱۳۷۷‬‬ ‫افریقا» ‪ ۱۳۷۹‬را دارد‪.‬‬ ‫برنامه هایی که کرونا هم حریفشان نمی شود‬ ‫برخــی برنامه های فرهنگی و هنری در حالی بــه صورت حضوری برگزار خواهد‬ ‫شد که کرونا دلتا با سرعت باالی انتقال خود وضعیت پایتخت را به قرمز رسانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در روزهای گذشته با افزایش امار مبتالیان به کرونا‪ ،‬بیش از ‪ 90‬شهر کشور در‬ ‫وضعیت قرمز قرار گرفتند و با اعالم رسمی ورود به موج پنجم کرونا تمام مشاغل‬ ‫بجز انچه در گروه خدمات ضروری دسته اول قرار می گیرند باید تعطیل شوند‪.‬‬ ‫البته این بار مثل دفعه های قبل دســتورالعمل های جداگانه و مشــخصی برای‬ ‫حرفه های گوناگون از ســوی دســتگاه های مربوط صادر نشده و تاکید بر توقف‬ ‫فعالیت ها نیز مثل گذشــته نیســت‪ .‬احتماال به همین دلیل اســت که سینماها‬ ‫همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و ســازمان ســینمایی بخاطر فشارهایی‬ ‫که برای اکران یک فیلم جدید وجود داشــت‪ ،‬به طور مستقیم دستور به تعطیلی‬ ‫ســینماها نداده و مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایــش ان صرفا تاکید کرده که‬ ‫«ســتاد کرونای هر اســتان‪ ،‬درباره رنگ بندی یا نوع فعالیت هر یک از مشاغل‬ ‫از جمله ســینما هر تصمیمی بگیرند‪ ،‬همه بــه ان پایبند خواهیم بود و انجمن‬ ‫سینماداران و سازمان سینمایی بر این امر نظارت دارند‪».‬‬ ‫با این حال سالن های تئاتر ‪ -‬بویژه دولتی ها ‪ -‬و نمایشگاه های تجسمی خیلی زود‬ ‫با قرمز شــدن پایتخت تعطیل شدند ولی در همین شرایط با وجود توصیه هایی‬ ‫که درباره رعایت پروتکل ها و سرعت باالی انتقال بیماری مطرح می شود‪ ،‬برخی‬ ‫برنامه هــا کماکان مفصل و با دعوت از مهمان و ســخنرانی و حتی حضور گروه‬ ‫سرود برگزار می شوند‪.‬‬ ‫نمونــه قابل ذکر در این باره ایین اختتامیه هنرواره ملی «روایت جهاد» اســت‬ ‫کــه عصر امروز ‪ 14‬تیرماه با معرفی برگزیــدگان در بخش های مختلف در تاالر‬ ‫ســوره حوزه هنری برپا می شــود‪.‬در این برنامه که اهالی رسانه هم برای پوشش‬ ‫خبری ان دعوت شده اند‪ ،‬قرار است عالوه بر اهدای جوایز و معرفی برگزیدگان‪،‬‬ ‫سردار فتحیان مشاور وزیر‬ ‫رئیــس‬ ‫بهداشــت‪،‬‬ ‫بقیــه‬ ‫بیمارســتان‬ ‫اهلل‪ ،‬حجــت االســام‬ ‫قمــی رئیس ســازمان‬ ‫تبلیغــات اســامی و دو‬ ‫و‬ ‫نفر دیگر ســخنرانی کنند‬ ‫هم‬ ‫یک گروه ســرود از مازندران‬ ‫اجرا داشته باشد‪.‬‬ ‫در شــرایط‬ ‫فراخوان این جشــنواره که اختتامیه ان‬ ‫قرمز کرونایی برگزار خواهد شــد‪ ،‬همزمان با اولین ســالگرد شهادت حاج قاسم‬ ‫ســلیمانی‪« ،‬با هدف ثبــت و ضبط نقش افرینی مــردم و کادر درمان در عرصه‬ ‫مواســات‪ ،‬کمک هــای مومنانه و مبــارزه علیه ویروس کرونا‪ ،‬بــه همت قرارگاه‬ ‫مشترک جبهه مردمی انقالب اسالمی منتشر شد» و در بخشی از یادداشت دبیر‬ ‫جشــنواره ‪ -‬سید مرتضی دارابی ‪ -‬امده است‪« :‬اتفاقات کم نظیر انسانی در دوران‬ ‫کرونا و خلق زیبایی ها در عرصه همدلی و یاری رساندن به اقشار مختلف ان هم‬ ‫در سخت ترین شــرایط تحریمی که کشورمان با ان مواجه است‪ ،‬تعجب جامعه‬ ‫جهانی را به همراه داشته است‪ .‬بسیاری از دشمنان این اب و خاک امید داشتند‬ ‫که به واسطه حضور ویروس کرونا و تحریم‪ ،‬شرایط کشور دچار بحران های شدید‬ ‫شــود؛ اما به لطف پیام رهبر معظم انقالب بــرای حضور نیروهای جبهه مردمی‬ ‫انقالب‪ ،‬جهادگران و خیرین در عرصه مواســات و کمک های مومنانه در سراسر‬ ‫کشور‪ ،‬این اتفاق به طور ویژه و چشمگیر رقم خورد و باعث شد این بحران تا حد‬ ‫ممکن کنترل شود؛ هرچند که دولت مستقر با برنامه ریزی مناسب تر می توانست‬ ‫کمک بیشتری دراین خصوص انجام دهد!»‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!