هفته نامه کیاست شماره 287 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه کیاست شماره 287

صفحه بعد

هفته نامه کیاست شماره 287

هفته نامه کیاست شماره 287

”‫ انشاء اکبر میناء تجاری ای رانی فی “جاسک‬8 ‫ حقیقت است و تاریکی بر ساخته؛‬،‫"نور‬ "...‫رد روشن گام های ما تا همیشه ها‬ 1442 ‫ ربیع االول‬15 1November 2020 1399 ‫ ابان ماه‬11 ‫ تومان‬2000 ‫قیمت‬ ‫هفته نامه سراسری‬ kiyasat ‫ فرهنگی‬- ‫ سیاسی‬- ‫ اقتصادی‬- ‫اجتماعی‬ 287 ‫سال پانزدهم شماره‬ 2 ‫زنجیر قیمت گذاری های دستوری بر پای زنجیره فوالد‬ 2 ‫کاهش نرخ فرزنداوری در ایران و مسوولیت گریزی‬ 2 ‫خالی‬-‫های‬-‫سفره‬-‫غم‬# ‫خالی‬-‫های‬-‫سفره‬-‫غم‬ # ‫چه عواملی بر نرخ ارز موثر است؟‬ Education ministry, UNICEF ink MOU to enhance co-op National observatory to come on stream by mid-June 2021 The national observatory of Iran, which is being built near the city of Kashan, central Isfahan province, will be put into operation by mid-June next year. “All the components of the telescope and the control systems, except the mirror, are produced domestically,” said Sourena Sattari, the vice president for science and technology, IRNA reported on Wednesday. The main activities of the national observatory include designing, construction, monitoring, and operating the 3.4-meter INO340 telescope, its instruments, and infrastructures. The range of instruments initially planned for the telescope includes a wave-front sensor, auto-guider, imaging CCDs, and a high-resolution spectrograph. INO is a national project and has been envisioned to become an international scientific platform for astronomy in the future. Therefore, educating the general public and especially the younger generation about the basics of astronomy is another important step ahead of the INO project. An important focus of these activities is the residents close to the area around the INO site whose lifestyles can directly affect the workflow of the INO observatory. So far, about 1,400 students from 22 schools in towns and villages close to Gargash site have been educated about the basics of astronomy and the effects of light pollution on the INO observatory. Furthermore, the project is using social media to engage the general public with the project. ) ‫ خ م‬99/2( ‫اگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ 1399.4257‫شماره مجوز‬ The Ministry of Education and the United Nations Children’s Fund (UNICEF) have signed a memorandum of understanding (MOU) to expand cooperation for 2020-2021. Iran’s deputy education minister for international affairs Gholamreza Karimi and UNICEF Representative in Tehran Mandeep O’Brien discussed further cooperation in a meeting held in Tehran on Thursday. During the meeting, Karimi expressed readiness to cooperate with UNICEF to improve the quality of education in compliance with Iran’s Islamic approaches. He discussed the activities of the Ministry of Education on combatting the pandemic and school reopening and asked UNICEF to provide the ministry with the best global experiences in the field of education. O’Brien, for her part, also praised Iran’s efforts in education coverage, especially 99 percent student enrollment and the elimination of inequality in the education of girls and boys; and announced readiness to cooperate with Iran in intercultural education for refugees and to provide successful global experiences on education. Supporting the expansion of education for children with special education needs, improving the quality of education, learning in crisis situations (focusing on the COVID-19 crisis), providing technical support for the development and updating of standards and tools for monitoring water and sanitation, preventing the coro- navirus outbreak in schools, developing an action plan to identify and attract drop-out children, and keeping out-of-school children in the national education system in cooperation with the Ministry of Labor are among the most important areas of cooperation between the Ministry of Education and UNICEF in 2020-2021. According to the censuses conducted between 1976 and 2016, the Iranian literacy rate of urban areas has increased from 65.5 percent to 99.8 percent. At the same time, the literacy rate in rural areas has increased from 30.5 percent to 78.5 percent. According to the statistics, about 800,000 who have completed primary education drop out of secondary education each year in the country. Some 140,000 children are missing out on education across the country, Abdolreza Fooladvand, head of Tehran’s Department of Education said in July. Deputy Education Minister Rezvan Hakimzadeh has said that in the school year 1396-1397 (beginning Sept. 23, 2017), some 142,502 children were missing out on education across the country, while 31,910 of them returned to schools. While provinces of Sistan-Baluchestan, Tehran, Khorasan Razavi, Khuzestan, and Kerman have the most out of school rates, provinces of Semnan, Zanjan, Ilam, Qazvin, and Yazd have the lowest number of children not receiving education at schools, she added. .‫ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‬:‫دستگاه مناقصه گزار‬ ) .‫ (خرید کاالی خارجی که مشابه تولید داخل دارد ممنوع می باشد‬.‫ با لحاظ کیفیت ارائه گردد‬، ‫* قیمت ها می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل‬ ‫ که اسناد بارگزاری شده در سایتهای‬.‫ نیز درج می گردد‬http://www.shana,ir, , http://iets.mporg.ir ‫ضمنا متن اگهی در سایت‬ http://www.setadiran. ‫مزبور صرفا جهت اطالع و رویت بوده و ضروری است کلیه مراحل مناقصه اعم از برداشت اسناد و سایر مراحل در بستر سامانه‬ ‫ صرفا پس‬، ‫ انجام گردد و بدیهی است بارگزاری (اپلود ) و ارسال مدارک مورد نیاز و ارائه پیشنهادی مناقصه گزاران و بازگشایی پاکتها‬,ir ‫ انجام خواهد شد و الزم است مناقصه‬www.setadiran.ir ‫از دریافت (دانلود )اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ .‫مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی دیجیتال الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‬،‫گران در صورت عدم عضویت قبلی‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫منطقه البرز‬ صفحه 1 ‫جــــریــــــده الکیــــــاســـــت‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫التحلیل ‪Analysis -‬‬ ‫تحلیـــل‬ ‫سال پانزدهم | شماره ‪ | 287‬یکشنبه‪11‬ابان ماه ‪1399‬‬ ‫بازنشر‪ /‬اتاق ایران‬ ‫‪02‬‬ ‫‪hairman of the Council of Ministers of Bos‬‬‫‪nia-Herzegovina Zoran Tegeltija described Iran‬‬ ‫‪as great and historic country, saying that his‬‬ ‫‪country welcomes expansion of relations with the Is‬‬‫‪lamic Republic at all levels. In a meeting with Iran’s‬‬ ‫‪Ambassador in Sarajevo Reza Qelichkhan late on‬‬ ‫‪Thursday, he highlighted significance of promoting‬‬ ‫‪bilateral relations, hoping that Iranian businessmen‬‬ ‫‪will attend Bosnia-Herzegovina as soon as the coro‬‬‫‪na pandemic restrictions are lifted. Referring to Bos-‬‬ ‫زنجیر قیمت گذاری های دستوری بر پای زنجیره فوالد‬ ‫فعاالن اقتصادی «قیمت گذاری دستوری» را به عنوان مهم ترین چالش زنجیره‬ ‫فوالد عنوان م ی کنند‪ .‬مداخله دولت برای تنظیم بازار فوالد به طور عمده‬ ‫از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخش نامه ها و دستورالعمل های مختلف بوده است‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۱۳۹۲‬تا ‪ ۱۳۹۸‬تولید فوالد خام در ایران به طور متوسط سالیانه با رشد ‪ ۹‬درصدی‬ ‫همراه بوده است و با فعال شدن ظرفی ت های حلقه های مختلف زنجیره فوالد ‪ ،‬عالوه بر تامین‬ ‫نیاز داخلی‪ ،‬امکان صادرات محصوالت زنجیره فوالد به سایر کشورها نیز فراهم شده است‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬کل صادرات زنجیره فوالد از نظر وزنی ‪ ۲۵‬میلیون تن و از نظر ارزشی ‪ 4.9‬میلیارد‬ ‫دالر بوده است‪ .‬زنجیره فوالد حدود ‪ ۱۲‬درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬عمده صادرات سنگ اهن‪ ،‬کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات‬ ‫فوالد و محصوالت فوالدی به کشورهای جنوب شرق اسیا‪ ،‬عراق و افغانستان انجام شده است‪.‬‬ ‫طبق هد ف گذاری برنامه جامع فوالد‪ ،‬صنعت فوالد م ی تواند به تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن در سال تا ‪ ۱۴۰۴‬برسد؛ با این حال‪ ،‬زنجیره فوالد ایران از ابتدای سال‬ ‫جاری با چالش های متعددی روبروست؛ افزایش سرسام اور قیمت ها در بازار‬ ‫فوالد‪ ،‬دیگر بازارهای موازی را هم از جمله بازار لواز خانگی متاثر کرده است‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصادی «قیم ت گذاری دستوری» را به عنوان مه م ترین چالش زنجیره‬ ‫فوالد عنوان م ی کنند‪ .‬مداخله دولت برای تنظیم بازار فوالد به طور عمده از طریق‬ ‫ستاد تنظیم بازار و صدور بخش نام ه ها و دستورالعم ل های مختلف بوده که‬ ‫مجموعه سیاست های تنظیم بازار دولت‪ ،‬منفعتی به مصرف کنندگان نهایی کاالها‬ ‫نرسانده است و موجب ایجاد رانت‪ ،‬فساد و رونق واسطه گری در بازار شده است‪.‬‬ ‫قیمت گذاری محصوالت مختلف زنجیره ارزش فوالد‪ ،‬الزام تولیدکنندگان عمدتا بزرگ به‬ ‫عرضه ماهیانه شمش و محصوالت فوالدی در بورس کاال به میزان مشخص‪ ،‬ایجاد‬ ‫محدودیت های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت را در‬ ‫بورس کاال عرضه نکرد ه اند‪ ،‬ابطال معامالت بورس کاال‪ ،‬ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان‬ ‫و محدود کردن صادرات صرفا به تولیدکنندگان و وضع عوارض صادراتی ‪ ۲۵‬درصدی برای‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬کنسانتره و گندله مصدا ق های بارز دخالت دولت در بازار فوالد است‪.‬‬ ‫با روی کار امدن مجلس یازدهم‪ ،‬کمیسیون صنایع و معادن این مجلس با ارایه طرح‬ ‫«تولید پایدار زنجیره فوالد» در صدد حل مشکالت این صنعت برامده است‪ .‬جزییات‬ ‫این طرح که هفته گذشته قرائت و در مجلس اعالم وصول شد‪ ،‬به شرح زیر است‪:‬‬ ‫ماده ‪ -۱‬کلیه محصوالت زنجیره فوالد با رعایت مفاد بند ج ماده ‪ ۳۶‬قانون احکام دائمی‬ ‫کشور مصوب سال ‪ ،۱۳۹۵ /۱۱ /۱۰‬برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس‬ ‫هستند‪ .‬معامله محصوالت فوق در خارج از بورس ممنوع بوده و در حکم خارج از شبکه است‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۱‬در معامالت محصوالت زنجیره فوالد شامل سنگ اهن‪ ،‬کنستانتره‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن‬ ‫اسنفجی و فوالد خام و ورقه ای فوالدی‪ ،‬سازمان بورس کاالی ایران موظف است به کارخانه‬ ‫های تولید دارای کد بهین یاب و بر اساس سهمیه مندرج در سامانه بهین اجازه ثبت سفارش‬ ‫و خرید بدهد‪ .‬فروش مواد اولیه و محصوالت خریداری از بورس کاال توسط خریداران ممنوع‬ ‫است و متخلفین به دلیل اخالل در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی م ی شوند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۲‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مکلف است ب رای کلیه محصوالت زنجیره ارزش فوالد که‬ ‫در بورس کاال عرضه م ی شوند‪ ،‬کف و سقف قیمتی تعیین کند‪ .‬کف و سقف قیمتی تعیین شده‬ ‫به صورت ض رایبی از قیمت های جهانی بوده و هر ‪ ۶‬ماه یکبار قابل تغییر و تجدید نظر خواهد بود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲‬صادرات کلیه محصوالت حلقه های مختلف زنجیره ارزش فوالد صرفا پس از عرضه هفتگی‬ ‫توسط تولیدکنندگان در بورس کاال و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کاال مجاز است‪.‬‬ ‫تبصره ‪ –۱‬در صورت تخصیص صادرات به تولید کننده به میزان مازاد عرضه‬ ‫در بورس کاال‪ ،‬حداکثر زمان مجاز صادرات کاال از سوی تولید کننده برای ان محموله ‪۴‬‬ ‫هفته خواهد بود و پس از این مدت مجوز صادراتی محموله مذکور از بین م ی رود‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۲‬صادرات کلیه محصوالت زنجیره ارزش فوالد صرفا‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجاز‬ ‫انها‬ ‫رسمی‬ ‫نماینده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫توسط‬ ‫تبصره ‪ -۳‬معافیت مالیاتی صادرات محصوالت خام زنجیره فوالد (سنگ اهن‪ ،‬کنسانتره‪،‬‬ ‫گندله‪ ،‬اهن اسفنجی و فوالد خام) از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون حذف م ی شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ –۳‬کلیه فعالین زنجیره تامین و توزیع فوالد‪ ،‬شامل مواد اولیه معدنی (سنگ اهن‪،‬‬ ‫کنسانتره‪ ،‬گندله و اهن اسفنجی)‪ ،‬محصوالت میانی فوالد (بیلت‪ ،‬بلوم و اسلب)‪ ،‬محصوالت‬ ‫نهایی اعم از مقاطع طویل (مانند میلگرد‪ ،‬تیراهن ونظایر ان) و مقاطع تخت (انواع ورق‬ ‫فوالدی اعم از ورق گرم‪ ،‬ورق سرد و پوشش دار) و محصوالت ثانویه حاصل از ورق شامل انواع‬ ‫لوله و پروفیل باید اطالعات تولید‪ ،‬فروش‪ ،‬واردات‪ ،‬صادرات و مصرف این کاالها را در سامانه‬ ‫جامع تجارت ثبت نمایند و اسناد خرید خود را نیز پس از بررسی مطابقت‪ ،‬تایید یا رد کنند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۱‬فروش کاالی موضوع این مصوبه تنها به اعضای زنجیره تامینی مجاز است که مشخصات‬ ‫ان ها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تایید قرار گرفته باشد‪ .‬خریداران نیز موظفند کاالی‬ ‫موضوع این مصوبه را تنها از اعضای زنجیره تامینی که مشخصات ان ها در سامانه جامع تجارت‬ ‫ثبت و مورد تایید قرار گرفته‪ ،‬خریداری کنند‪ .‬تا زمان تایید خرید‪ ،‬ثبت فروش بالاثر خواهد بود‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۲‬اعضای زنجیره تامین و متولیان انبارهای کاالهای موضوع این‬ ‫مصوبه‪ ،‬ملزم به ثبت اطالعات مکان های نگهداری کاال‪ ،‬اظهار موجودی اولیه‬ ‫کاهش نرخ فرزنداوری در ایران‬ ‫و مسوولیت گریزی مسووالن‬ ‫نرخ فرزنداوری که باروری خوانده می‬ ‫کیاست‪/‬محمدرضایوسفی‬ ‫شود بیان کننده روند رشد جمعیت‬ ‫یک کشور است‪ .‬نرخ جایگزینی باروری در جوامع پیشرفته ‪ 2.1‬است‬ ‫دو نفر جایگزین والدین و یک دهم هم متناسب با نرخ مرگ و میر‬ ‫در جامعه تا جمعیت اینده به اندازه جمعیت فعلی باشد‪ .‬متوسط‬ ‫نرخ جایگزینی جهانی ‪ 2.3‬است‪ .‬و برای کشورهای فقیر باالتر است‪.‬‬ ‫نرخ باروری در ایران طبق مطالعه مرکز امار ایران برای‬ ‫سال ‪ 2.1 ,95‬و برای سال ‪ ,2.09 ,96‬برای سال ‪1.95 ,97‬‬ ‫و در نهایت برای سال ‪ 98‬نیز ‪ 1.74‬بوده است‪ .‬بنابراین شاهد‬ ‫روندی کاهشی و نگران کننده در کشور هستیم‪ .‬اگر ترکیب‬ ‫سنی باروری نیز دیده شود وضعیت نگران کننده تر است‪.‬‬ ‫برخی مقامات کشوری سالهاست به طور دایم از این وضعیت‬ ‫اظهار نگرانی می کنند و اخیرا هم مدیر محترم مرکز مدیریت‬ ‫حوزه علمیه‪ ،‬روحانیون را تشویق به این امر کرده است‪.‬‬ ‫دالیل تغییر روند جمعیتی متعدد است‪ .‬از جمله اینکه در‬ ‫جهان قدیم‪ ،‬فرزند از کودکی در امر دامداری‪ ،‬کشاورزی‬ ‫یاری رسان بوده و خود عامل تولیدی محسوب می شد‪ .‬پس‬ ‫از بزرگسالی نیز پشتوانه خانواده در منازعات بود و در زمان‬ ‫کهنسالی والدین‪ ،‬وظیفه نگهداری از والدین را انجام می دادند‪.‬‬ ‫اما اکنون فرزند تا بزرگسالی صرفا هزینه محسوب شده‪،‬‬ ‫باید مورد حمایت والدین قرار گیرد به عبارتی فرزند از یک‬ ‫کاالی سرمایه ای و دارایی چنان که در قران کریم نیز امده‬ ‫است تغییر نقش داده و به کاالی مصرفی تبدیل شده است‪ .‬در‬ ‫کنار این عامل اقتصادی‪ ،‬به تغییر نگرش نسل جدید و رشد‬ ‫فردگرایی در میان این نسل باید اشاره کرد‪ .‬برای بسیاری از‬ ‫انان فرزند نه یک نعمت الهی که مزاحم ارامش زندگی و مانعی‬ ‫در برابر لذت از زندگی تلقی می شود‪ .‬این امر در دنیای غرب‬ ‫وجود دارد و در نسل جوان ایرانی نیز در حال رشد است‪ .‬لذا‬ ‫انگیره فرزنداوری نسبت به گذشته کمتر شده است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر مطلوبیت نسل جدید با نسل گذشته متفاوت است‪.‬‬ ‫عامل موثر دیگر محدودیت درامدی است‪ .‬عواملی مانند نرخ بیکاری‪،‬‬ ‫فقر‪ ،‬عدم امنیت شغلی‪ ،‬نااطمینانی نسبت به اینده‪ ،‬بی ثباتی اقتصادی‬ ‫و ‪ ...‬از جمله عوامل مهم در تصمیم گیری برای ازدواج و یا باروری است‪.‬‬ ‫افزایش هزینه زندگی مشترک و یا فرزنداوری نیز عامل دیگر‬ ‫است‪ .‬کافی است نرخهای تورم و اقالم هزینه ای بچه را در‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫‪C‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫‪nia-Herzegovina’s approach to international law, he‬‬ ‫‪added, “We support dialogue and peaceful solutions‬‬ ‫‪to all international conflicts.” Iran’s envoy, for his part,‬‬ ‫‪hailed the role of Bosnia-Herzegovina’s Council of‬‬ ‫‪Ministers in promoting bilateral ties, saying, “The two‬‬ ‫‪countries have friendly relations and I hope we will see‬‬ ‫‪the exchange of political and parliamentary delegations‬‬ ‫”‪between Tehran and Sarajevo as soon as possible.‬‬ ‫‪Referring to the stable approach of Iran in supporting‬‬ ‫‪stability in the Balkans, he added, “Iran has always‬‬ ‫‪supported the independence, territorial integrity and‬‬ ‫‪coexistence of all tribes in Bosnia-Herzegovina and has‬‬ ‫”‪extended its hand of friendship to all Bosnian tribes.‬‬ ‫‪Bosnia welcomes boosting ties‬‬ ‫‪with Iran in all fields‬‬ ‫نظر بگیریم متوجه کاهش تمایل به فرزنداوری خواهیم شد‪.‬‬ ‫با توجه به تغییر نگاه نسل جدید‪ ،‬تغییر نقش فرزند در زندگی‬ ‫والدین‪ ،‬بی ثباتی اقتصادی‪ ،‬رکود تورمی طبیعی است که‬ ‫تمایل به ازدواج و فرزنداوری کاهش یافته و جوانان با نگرش‬ ‫یادشده به دنبال یافتن راههای جانشین ازدواج بدون تعهدات‬ ‫الزم خواهند رفت امری که نرخ ان در حال فزونی است‪.‬‬ ‫بنابراین واقعیت موجود محصول ورود به دنیای جدید‪ ،‬نظام‬ ‫سیاسی با دسترسی محدود و در نتیجه ناکارامد‪ ،‬سیاست‬ ‫های خارجی بدون تناسب با توانمندی اقتصاد کشور و‬ ‫در نتیجه رکود تورمی شدید‪ ،‬فقدان سیاست فرهنگی مناسب‬ ‫و‪ ...‬است‪ .‬و راه حل نیز اصالح روند موجود است‪ .‬اینجاست‬ ‫که باید گفت چون نیک نظر کرد پر خویش در ان دید‪.‬‬ ‫حال با توجه به نکات یادشده‪ ،‬مقامات تشویق به فرزنداوری‬ ‫کرده که تمامی هزینه های ان توسط خانوار باید تامین شود و‬ ‫حاکمیت در این راستا هیچ تعهدی بر عهده نمی گیرد این یعنی‬ ‫مسوولیت گریزی‪ .‬متولیان و مقامات باید نقش و مسوولیت‬ ‫خود را در به وجود اوردن چنین وضعیتی بپذیرند و به جای‬ ‫پیشنهادهای مبتنی بر ساده انگاری به اصالح سیاست های خود‬ ‫بپردازند این امر قطعا بر روند رشد جمعیت موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫کاالها و ثبت ورود و خروج کاال در سامانه جامع انبارها هستند‪ .‬این اقدام‬ ‫برای اعضای زنجیره تامین از طریق سامانه جامع تجارت امکان پذیر است‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۳‬عدم رعایت مفاد این مصوبه به صورت کلی یا جزیی‪ ،‬مشمول ضمانت اجرای‬ ‫تبصره ‪ ۴‬ماده ‪ ۱۸‬قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ‪ ۱۳۹۲‬م ی شود‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۴‬فعاالن مستقر در مناطق ازاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول‬ ‫این ماده بوده و باید اطالعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۴‬ایی ن نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از الزم االجراشدن‬ ‫قانون‪ ،‬توسط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران‬ ‫م ی رسد‪ .‬متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۵‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مکلف است گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره‬ ‫ارزش فوالد را به صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال کند‪.‬‬ ‫در سال ‪ ،99‬شاهد سبک جدیدی از دخالت دولت هستیم‬ ‫بهادر احرامیان‪ ،‬نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد بر این باور است‬ ‫که در سال ‪ 1399‬سبک جدید دخالت دولت در بازارها اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫به گفته او دخالت دولت در رونق بورس سبب شد که در نتیجه ان قیمت فوالد‬ ‫افزایش یابد‪ .‬درنهایت قیمت زنجیره های تکمیلی و صنایع وابسته هم باالتر رفت‪.‬‬ ‫در افزایش قیمت فوالد‪ ،‬فروشند ه ها مقصر نبودند؛ این بار خریدارها برای حفظ‬ ‫ارزش پول خود در بازارهای متعدد از جمله بازار فوالد سرمایه گذاری کرد ه اند‪.‬‬ ‫احرامیان تاکید م ی کند با توجه به اهمیت و تاثیر که فوالد در سایر صنایع دارد‪،‬‬ ‫هر تصمیمی در این حوزه اتخاذ شود در سایر بخش ها نیز اثر خواهد داشت‪.‬‬ ‫محصوالت فوالدی به طور مستقیم بر بازارهای مسکن‪ ،‬لوازم خانگی و خودرو تاثیر دارد‬ ‫و هر تغییر قیمتی به افزایش قیمت تما م شده این بازارها منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫حذف قیم ت های دستوری‪ ،‬راهکار ساماندهی بازار فوالد‬ ‫بهرام شکوری‪ ،‬رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز بر این‬ ‫باور است که قیمت گذاری دستوری فوالد فقط جیب رانتخوران را پر خواهد کرد‬ ‫و این کاهش قیمت نه به نفع مصرف کننده نهایی است و نه به نفع سهامداران فوالدی‪.‬‬ ‫شکوری درباره طرح مجلس برای ساماندهی بازار فوالد گفت‪ :‬همواره اعالم کرده ایم که مخالف‬ ‫قیمت گذاری دستوری در زنجیره فوالد هستیم‪ .‬چ راکه عرضه و تقاضا در این بازار‪ ،‬قیمت ها را تعیین‬ ‫م ی کند‪ .‬ضمن اینکه هر کدام از بخش های زنجیره فوالد باید از قیمت های جهانی نیز تبعیت کنند‪.‬‬ ‫او حذف رانت را در حوزه فوالد از دیگر راهکارهای عملیاتی برای ساماندهی‬ ‫بازار فوالد عنوان کرد و افزود‪ :‬اگر مبنای قیمت گذاری برای فوالد در بورس‪ ،‬ارز‬ ‫ازاد باشد نه نیمایی‪ ،‬بدون شک‪ ،‬بخش قابل توجهی از رانت و فساد از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫چراکه قیمت عرضه شده در بورس تفاوت فاحشی با قیمت های بازار ازاد دارد‪.‬‬ ‫شکوری با تاکید بر اینکه با قیمت گذاری دستوری اینده صنعت فوالد با چالش های‬ ‫متعددی همراه خواهد شد‪ ،‬بر این باور است که یکی از ابزارهایی که دولت م ی تواند‬ ‫به کارگیرد و واردات را نیز تسهیل کند‪« ،‬کاهش تعرفه» است؛ اگر فوالدی ها بر‬ ‫این باور هستند که صادرات به نفعشان است‪ ،‬حتی نیاز داخل را هم صادر کنند‬ ‫اما از ان طرف ضروری است تا با کاهش تعرفه و تسهیل در واردات‪ ،‬بازار را متعادل کنیم‪.‬‬ ‫چه عواملی بر نرخ ارز موثر است؟‬ ‫کیاست‪/‬حمید اذرمند صرف نظر از جزییات و تفاو ت هایی‬ ‫که در شیو ه های اندازه گیری‬ ‫و براورد نرخ ارز تعادلی وجود دارد‪ ،‬به طور کلی م ی توان‬ ‫گفت نرخ تعادلی ارز در اقتصاد‪ ،‬تحت تاثیر متغیرهایی‬ ‫مانند نرخ تورم داخلی و خارجی‪ ،‬نرخ بهره‪ ،‬انتظارات‪،‬‬ ‫متغیرهای بخش واقعی و سایر عوامل تعیین م ی شود‪.‬‬ ‫البته در اغلب دوره های زمانی‪ ،‬به واسطه سیاست هایی‬ ‫مانند تثبیت نرخ‪ ،‬چندنرخی کردن بازار‪ ،‬مداخله در‬ ‫بازار‪ ،‬اصطکاک و ناکارایی در بازار‪ ،‬تحریم ها و نظایر ان‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز تحت تاثیر قرار گرفته و از نرخ تعادلی فاصله گرفته است‪.‬‬ ‫نرخ ارز در چند ماه اخیر با رشدی غیرمتعارف مواجه شده که نیاز‬ ‫به تحلیل و ریشه یابی دارد‪ .‬اگر مقطع زمانی شهریور سال جاری را‬ ‫نسبت به ماه مشابه سال قبل درنظر بگیریم‪ ،‬در این مدت نرخ رشد‬ ‫نقطه به نقطه پایه پولی و نقدینگی به ترتیب در حدود ‪ ۲۶‬و ‪۳۶‬‬ ‫درصد بوده است‪ .‬همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور سال‬ ‫جاری نسبت به شهریور سال گذشته در حدود ‪ ۴۰‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫از طرف مقابل‪ ،‬میانگین ماهانه نرخ ارز در شهریور سال جاری‬ ‫نسبت به شهریور سال گذشته در حدود ‪ ۱۰۶‬درصد رشد داشته‬ ‫است که بیانگر رشد بیش از دو برابر نرخ ارز طی یک سال است‪.‬‬ ‫مالحظه م ی شود که رشد نرخ ارز طی یک سال گذشته‪ ،‬تناسبی‬ ‫با نرخ تورم یا متغیرهای پولی ندارد؛ اگر چه رشد نقدینگی‬ ‫و به تبع ان روند فزاینده نرخ تورم در ما ه های اخیر‪ ،‬بخشی از‬ ‫افزایش نرخ ارز را توضیح م ی دهد ولی شواهد اماری حاکی از‬ ‫ان است که سایر متغیرهای موثر بر نرخ ارز‪ ،‬در ما ه های اخیر‪،‬‬ ‫نقش بیشتری در تعیین نرخ ارز در بازار ایفا کرده است‪ .‬به بیان‬ ‫دیگر‪ ،‬تغییرات متغیرهای پولی یا نرخ تورم ‪ ،‬نم ی تواند تمامی‬ ‫تحوالت نرخ ارز را توضیح دهد و لذا در این جا باید به نقش سایر‬ ‫عوامل موثر بر نرخ ارز‪ ،‬به ویژه عوامل کوتا ه مدت و برونزا پرداخت‪.‬‬ ‫جدای از عامل مهم رشد نقدینگی و نرخ تورم‪ ،‬یکی دیگر از‬ ‫مهمترین متغیرهای اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در بازار‪،‬‬ ‫میزان منابع ارزی در دسترس م ی باشد‪ .‬منابع ارزی کشور‪ ،‬به‬ ‫طور کلی از محل صادرات نفتی‪ ،‬صادرات غیرنفتی و حساب‬ ‫سرمایه یا ایجاد بدهی قابل حصول است‪ .‬امار منتشر شده‬ ‫گمرک نشان م ی دهد که ارزش صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫در شش ماهه نخست سال جاری‪ ،‬با کاهش معن ی دار نسبت‬ ‫به سال قبل مواجه شده است‪ .‬بخشی از این کاهش‪ ،‬در اثر‬ ‫ای ران تتوقع زیاده الصادرات غیر النفطیه ‪ 15‬بالمئه‬ ‫وقع رئیس منظمه التنمیه التجاریه االیرانیه‪،‬زیاده‬ ‫الصادرات غیر النفطیه بنسبه ‪ 15‬بالمئه فی‬ ‫النصف الثانی من السنه المالیه الجاریه فتره ‪20‬‬ ‫سبتمبر‪/‬ایلول ‪ 2020‬حتى ‪ 20‬مارس‪/‬اذار ‪.2021‬‬ ‫واشار " حمید زادبوم" فی تصریح للتلفزیون‬ ‫الجمعه‪ ،‬الى انه سیتم ترکیز الصادرات على السوق‬ ‫الصینیه والهندیه والـ ‪ 15‬بلدا المجاورا الیران فی‬ ‫تحریم های خارجی (تحریم های تجاری و بانکی) و بخشی نیز‬ ‫ناشی از کاهش تقاضای جهانی و کاهش نسبی قیمت های‬ ‫جهانی اقالم صادراتی کشور (در اثر شیوع از کرونا) بوده است‪.‬‬ ‫در شش ماه نخست سال جاری‪ ،‬عواید و درامدهای ارزی‬ ‫حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی نیز در اثر تشدید‬ ‫تحریم های خارجی و محدودیت دسترسی به حسا ب های ارزی‬ ‫و همچنین کاهش قیمت های جهانی‪ ،‬کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬در سال جاری سرجمع عواید حاصل از صادرات‬ ‫نفتی و غیرنفتی کشور در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫کاهش قابل توجهی داشته است‪ .‬در این جا باید به نقش عامل‬ ‫برونزای شیوع گسترده کرونا در جهان هم اشاره کرد‪ .‬شیوع‬ ‫کرونا در جهان‪ ،‬عوارض و پیامدهای مختلفی بر اقتصاد کشور‬ ‫از جمله بر بازار ارز داشت‪ .‬شیوع کرونا از یک طرف بر میزان‬ ‫تقاضای جهانی کاالها و بر قیمت کاالهای صادراتی کشور‬ ‫اثر گذاشت و موجب کاهش مقدار و ارزش صادرات کشور شد‪.‬‬ ‫مجموع تحوالت ناشی از تشدید تحریم های نفتی‬ ‫و تجاری و شیوع گسترده کرونا‪ ،‬منجر به کاهش‬ ‫شدید منابع ارزی کشور و فشار بر بازار ارز شده است‪.‬‬ ‫امارهای گمرک نشان م ی دهد که در نیمه نخست سال جاری‪،‬‬ ‫میزان واردات گمرکی کشور در حدود ‪ ۲۱‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬ولی در مقابل‪ ،‬میزان کاهش در ارزش صادرات کشور‬ ‫(اعم از نفتی و غیرنفتی)‪ ،‬بسیار بیش از ان بوده است‪ .‬به‬ ‫بیان دیگر‪ ،‬کاهش ارزش صادرات‪ ،‬بسیار بیش از کاهش‬ ‫ارزش واردات بوده است و در نتیجه ان‪ ،‬تراز تجاری کشور‬ ‫بعد از دو دهه‪ ،‬در نیمه نخست سال جاری منفی شده است‪.‬‬ ‫منفی شدن تراز تجاری کشور (اعم از نفتی و‬ ‫غیرنفتی) به طور طبیعی‪ ،‬موجب تشدید فشار‬ ‫بر بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز م ی شود‪.‬‬ ‫این نکته را نیز باید اضافه کرد که کاهش منابع ارزی کشور‪ ،‬عالوه‬ ‫بر تحوالت تراز تجاری‪ ،‬تحت تاثیر تحوالت حساب سرمایه نیز قرار‬ ‫دارد‪ .‬به علت شرایط تحریم‪ ،‬از یک طرف امکان تامین مالی خارجی‬ ‫(کوتاه مدت و بلندمدت) و جذب منابع ارزی از خارج وجود ندارد و از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬امکان دسترسی به بخشی از منابع ارزی متعلق به کشور‬ ‫میسر نیست‪ .‬هر دو عامل‪ ،‬فشار بر بازار ارز را تشدید کرده و موجب‬ ‫افزایش نرخ ارز م ی شوند‪ .‬در این زمینه همچنین‪ ،‬بحث بازگشت ارز‬ ‫صادراتی و خروج سرمایه نیز طبیعتا بر افزایش نرخ ارز موثر است‪.‬‬ ‫النصف الثانی‪ ،‬اذ ان الـ ‪ 17‬سوقا التصدیریه‬ ‫هذه استحوذت على ‪ 89‬بالمئه من الصادرات‬ ‫االیرانیه فی النصف االول من السنه المالیه فتره‬ ‫‪ 20‬مارس‪/‬اذار حتى ‪ 19‬سبتمبر‪/‬ایلول ‪.2020‬‬ ‫وبیّن ان ورغم انخفاض الصادرات غیر النفطیه فی‬ ‫النصف االول‪ ،‬غیر ان تصدیر المنتجات الزراعیه‬ ‫والصناعات الغذائیه سجل نموا بنسبه ‪ 16‬بالمئه‪.‬‬ صفحه 2 ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل سازمان منطقه ازاد قشم گفت‪ :‬در قشم برای اولین‬ ‫بار در کشور برای ساخت مسکن استانداردهای جدیدی تعریف و اجرایی‬ ‫میشود‪.‬به گزارش احتساب به نقل از فرینا‪ ،‬حمیدرضا مومنی در دیدار مدیرکل‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان هرمزگان با وی افزود‪ :‬براساس این استانداردها‬ ‫به جای صدور پروانه کلی ساخت مسکن‪ ،‬درفرایند ساخت ان‪ ،‬مرحله به مرحله‬ ‫پروانه صادر می شود‪.‬مومنی یکی از مزیت های این استانداردها را ساماندهی‬ ‫معماری مسکن در قشم دانست و گفت‪ :‬متاسفانه این معماری فاقد هویت است‬ ‫وما اگر بتوانیم این استانداردها را در ساخت مسکن روستایی اجرایی کنیم این‬ ‫هویت قابل احیا است‪.‬وی در بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬ساخت و سازهای‬ ‫غیرمجاز و تنزل کیفیت سازه ها را در قشم از مشکالت فراروی سازمان منطقه‬ ‫ازاد قشم خواند و گفت‪ :‬ما از هر نهادی که در قشم به ساخت مسکن مبادرت‬ ‫می کند انتظار داریم با رعایت قوانین‪ ،‬مقررات و استانداردهای منطقه ازاد قشم‬ ‫با این مشکالت مقابله کند‪.‬مدیرعامل سازمان منطقه ازاد قشم‪ ،‬مقوله توسعه‬ ‫روستایی را صرفا به ساخت مسکن در روستا محدود ندانست و تصریح کرد‪ :‬نگاه‬ ‫سازمان منطقه ازاد قشم به این مقوله بسیار فراتر از مسکن است ولی هماهنگی‬ ‫بنیاد مسکن را با سازمان در روستاهای قشم برای نیل به این هدف کامال ضروری‬ ‫می داند‪.‬مومنی همچنین با تاکید بر تاثیر مثبت توسعه گردشگری در توسعه‬ ‫روستاهای قشم به تحوالت بزرگ در اقتصاد این روستاها و بخصوص مهاجرت‬ ‫معکوس اشاره کرد و با اظهار نگرانی از عدم همخوانی توسعه شهری با توسعه‬ ‫روستایی در قشم یاداور شد‪ :‬اگر این همخوانی ایجاد نشود ما در بلند مدت در‬ ‫توسعه گردشگری قشم دچار چالش خواهیم شد‪.‬وی در پایان سخنان خود با‬ ‫اظهار رضایت از همکاری و همگامی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان هرمزگان‬ ‫و شهرستان قشم با سازمان منطقه ازاد قشم تصریح کرد‪ :‬ما اماده همکاری با‬ ‫بنیاد هستیم و اعتقاد داریم که هرچقدر این بنیاد فعالیت هایش در قشم گسترده‬ ‫تر‪ ،‬کیفی تر و سریع تر باشد‪ ،‬کمک بزرگی در جهت رسیدن به اهداف توسعهای‬ ‫سازمان منطقه ازاد قشم خواهد بود‪.‬براساس این گزارش شهریار نوری زاده‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان هرمزگان نیز پیش از سخنان‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه ازاد قشم‪ ،‬طی سخنانی با اشاره‬ ‫به تفاهم نامه های امضا شده بین این بنیاد و سازمان‪ ،‬وجود اعتماد متقابل بین‬ ‫دوطرف را بزرگ ترین سرمایه و ارزش خدمت به روستاها را باالترین ارزشها‬ ‫خواند‪.‬محرم بهاروند معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه ازاد قشم و‬ ‫محمدرضا ترکی رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان قشم نیز دراغاز‬ ‫این دیدارگزارشهای مبسوطی از همکاری های گسترده این بنیاد با سازمان‬ ‫منطقه ازاد قشم در چارچوب تفاهم نامه های فی مابین ارایه کردند‪.‬‬ ‫تکمیل زیرساخت های سواحل مکران نقش‬ ‫مهمی در جذب سرمایه گذاران دارد‬ ‫کیاست‪ -‬معاون اول رییس جمهور باتاکید بر اینکه باید زیرساخت ها‬ ‫و امکانات زیربنایی سواحل مکران به گونه ای فراهم شود که سرمایه‬ ‫گذاران خارجی و بخش خصوصی داخلی با انگیزه به این منطقه ورود کنند‪،‬‬ ‫از سازمان حفاظت محیط زیست خواست به صورت مستمر و دائمی در این‬ ‫منطقه حضور و نظارت داشته باشند و اقدامات و فعالیت ها را رصد کند‪.‬‬ ‫دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه باتاکید بر لزوم حفاظت و حراست از‬ ‫اراضی سواحل مکران و جلوگیری از تصرف این اراضی توسط افراد سودجو‬ ‫گفت‪ :‬معموالً با تصویب طرح های توسعه برای یکی از مناطق کشور‪ ،‬افراد‬ ‫سودجو با ارایه طرح ها و پروژه های صوری و حتی گاه تحت عنوان وقف‪ ،‬در‬ ‫صدد تصرف اراضی این مناطق برمی ایند که باید با جدیت در این خصوص‬ ‫مراقبت شود‪ .‬معاون اول رییس جمهور همچنین بر ضرورت حمایت از‬ ‫بخش خصوصی و سرمایه گذاران در سواحل مکران تاکید و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬هر چه ورود دولت چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ بودجه ای در‬ ‫طرح توسعه سواحل مکران کمتر باشد به مصلحت این منطقه است و باید‬ ‫از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاران در اجرای این طرح استفاده‬ ‫شود اما باید دقت کنیم که این مشارکت ها با هدف تصرف اراضی نباشد‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬الزم است قراردادهایی که با بخش خصوصی منعقد می شود زماندار‬ ‫و با مدت محدود باشد تا اگر پس از واگذاری اراضی‪ ،‬اقدام موثری در مدت‬ ‫زمان تعیین شده انجام نشد‪ ،‬این اراضی از انها خلع ید شده و به سرمایه‬ ‫گذاران دیگر واگذار شود‪.‬دکتر جهانگیری ادامه داد‪ :‬مطمئنا عده زیادی‬ ‫برای تملک و تصرف اراضی سواحل مکران هجوم خواهند اورد که الزم است‬ ‫وزارتخانههای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و استانداران هرمزگان و‬ ‫سیستان و بلوچستان نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند چرا که‬ ‫اگر مراقبت نشود ممکن است چند سال بعد عده ای مدعی شوند که مالک‬ ‫بخشی از این اراضی هستند‪ .‬همانطور که نمونه این اتفاق را در عسلویه شاهد‬ ‫بودیم که شخصی مدعی بود مالک چندین هکتار از این اراضی است که پس‬ ‫از رسیدگی و بررسی موضوع‪ ،‬مشخص شد ادعای این فرد بی ربط و بی اساس‬ ‫بوده است‪.‬معاون اول رییس جمهور با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به‬ ‫سواحل مکران و تاکید ایشان مبنی بر ضرورت توسعه این منطقه اظهار‬ ‫داشت‪ :‬توسعه سواحل مکران در برنامه ششم توسعه نیز دیده شده است و‬ ‫دولت با جدیت به دنبال اجرای طرح جامع توسعه سواحل مکران است‪ .‬دکتر‬ ‫جهانگیری اضافه کرد‪ :‬در مقطعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران را عهده دار بود که الزم است از تالش‬ ‫ها و زحمات این وزارتخانه قدردانی شود‪ .‬پس از انکه برنامه های توسعه ای‬ ‫وارد فاز اجرایی شد تصمیم بر این شد که دبیرخانه این شورا به یک وزارتخانه‬ ‫توسعه ای منتقل شود که هم اکنون در وزارت راه و شهرسازی مستقر است‪.‬‬ ‫اتصال شبکه ریلی کشور به بندر کاسپین‬ ‫در کمتر از یک سال اینده‬ ‫کیاست‪ -‬مشاور مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی و مدیرکل حوزه ریاست‬ ‫گفت‪ :‬منطقه ازاد انزلی محور توسعه همکاری ها با اعضای اوراسیا جهت خلق‬ ‫فرصتهای جدید صادراتی و تحقق شاخص های اقتصاد مقاومتی در سال جهش‬ ‫تولید است‪ .‬به گزارش احتساب به نقل ازفرینا‪ ،‬مجید فاتحی بابیان اینکه منطقه ازاد‬ ‫انزلی محور توسعه همکاری ها با اعضای اوراسیا جهت خلق فرصت های جدید صادراتی‬ ‫و تحقق شاخصهای اقتصاد مقاومتی در سال جهش تولید است و این مهم را از طریق‬ ‫برگزاری همایش بینالمللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق ازاد در‬ ‫توسعه روابط منطقه ای در دستور کار قرار داده ایم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬علی رغم تحریم های‬ ‫ظالمانه دولت امریکا‪ ،‬با اجرای راهکارهای منشور اقتصاد مقاومتی از سوی دکتر روزبهان‪،‬‬ ‫مدیرعامل سازمان در قالب برنامه های متنوع همچون اتصال این منطقه به شبکه ریل‬ ‫سراسری با شکست مواجه شده است‪ .‬فاتحی با اشاره به اینکه با اتصال منطقه ازاد انزلی‬ ‫به ریل کشور در واقع مجتمع بندری کاسپین به بنادر جنوبی وصل شده و زمینه تسریع و‬ ‫افزایش حجم حمل و نقل ریلی بین المللی با توجه به ظرفیت ها و مزیت های مختلف این‬ ‫منطقه فراهم می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اتصال ریل و گسترش فعالیت های توسعه ای منطقه‬ ‫ازاد انزلی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که توجه داشته باشیم‪ ،‬ایران از نیمه دوم‬ ‫سال گذشته به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا درامده‪ ،‬اتحادیه اقتصادی که افق های‬ ‫جدیدی از همکاری های منطقه را برای کشورمان پدید اورده است‪.‬دبیر کمیته اجرایی‬ ‫همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق ازاد در توسعه‬ ‫روابط منطقه ای در خصوص دالیل برگزاری این همایش در منطقه ازاد انزلی چنین‬ ‫گفت که بررسی و معرفی راهکارهای برون رفت از برخی مشکالت پیش روی توسعه‬ ‫همکاری ها و صادرات محصوالت تولیدی بخش خصوصی ایرانی به کشورهای اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا یکی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش علمی بین المللی است که‬ ‫با همکاری موسسات پژوهشی و دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی برپا می شود‪.‬فاتحی‬ ‫موافقتنامه تعرفه ترجیحی در حال اجرا با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فرصت خوبی برای‬ ‫افزایش همکاری های منطقه ای کشور به عنوان الگوی مناسبی از منطقه گرایی در قالب‬ ‫بند دوازدهم اقتصاد مقاومتی عنوان نمود و با اشاره به فرصت های همکاری در حوزههای‬ ‫ترانزیت منطقه ای و فرامنطقه با کشورهای حوزه اوراسیا‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دیگر محور مورد‬ ‫توجه در همایش مزبور بررسی مشکالت فعالین اقتصادی و صادرکنندگان ایرانی در‬ ‫ارتباط با ترانزیت کاال به کشورهای کریدور شمال‪-‬جنوب و کریدور چین‪-‬قزاقستان ـ‬ ‫ایران است که براین اساس در پنل های تخصصی این همایش با حضور فعاالن اقتصادی و‬ ‫مسووالن اجرایی مرتبط در ایران و کشورهای عضو اوراسیا‪ ،‬راهکارهای توسعه مناسبات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬در قالب یک نقشه راه‪ ،‬در اختیار مقامات مسوول قرار می گیرد‪ .‬مدیرکل حوزه‬ ‫ریاست سازمان منطقه ازاد انزلی با اشاره به ظرفیت های این منطقه در گسترش روابط‬ ‫اقتصادی و تجاری با جهان خاطرنشان کرد‪ :‬منطقه ازاد انزلی به عنوان تنها منطقه ازاد‬ ‫شمال کشور که قابلیت توسعه مراودات تجاری و ترانزیتی با کشورهای دریای خزر را دارا‬ ‫بوده‪،‬با تکیه برمزیت های قانونی و زیرساخت های مناسبی همچون دو بندر کاسپین و‬ ‫انزلی‪ ،‬از ظرفیت باالیی برای استفاده تجار و بازرگانان برخوردار می باشد‪.‬‬ ‫در نشست اتاق ایران و گرجستان با سفیر جدید ایران در تفلیس مطرح شد؛‬ ‫تقویت تجارت ایران و گرجستان با اتکا به ظرفیت استان های هم مرز‬ ‫اخبار اتاق بازرگانی‬ ‫کیاست‪-‬در نشست اتاق مشترک ایران و گرجستان که با حضور سفیر جدید‬ ‫ایران در تفلیس برگزار شد‪ ،‬ضمن اشاره به ظرفیت ها و موانعی که در تجارت و‬ ‫سرمایه گذاری میان دو کشور ایران و گرجستان وجود دارد‪ ،‬پیشنهادهایی از سوی‬ ‫تجار و مدیران شرکت ها برای احیای روابط اقتصادی دوجانبه مطرح شد‪.‬نشست هیات‬ ‫مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان با حضور اکبر قاسمی‪ ،‬سفیر جدید‬ ‫ایران در تفلیس برگزار شد‪ .‬در ابتدای این نشست‪ ،‬سیده فاطمه مقیمی‪ ،‬رییس اتاق‬ ‫مشترک ایران و گرجستان‪ ،‬گزارشی از مجموعه اقدامات و فعالیت های این اتاق از‬ ‫ابتدای شروع به کار ارایه داد‪.‬در این راستا برگزاری نشست ها و همایش های تجاری در‬ ‫هر دو کشور‪ ،‬انعقاد تفاهم نامه با شهرک صنعتی عباس اباد و اتاق بازرگانی ارمنستان‪،‬‬ ‫افتتاح کارگزاری مشترک ایران و گرجستان برای ارائه خدمات مشاوره ای و برگزاری‬ ‫دور ه های اموزشی ازجمله موضوعاتی بودند که به انها اشاره شد‪.‬در ادامه مریم‬ ‫سلطانی‪ ،‬نایب رییس اتاق مشترک بر لزوم برقراری روابط مستمر بین اتاق مشترک و‬ ‫سفارت ایران در تفلیس تاکید کرد و این روابط را برای بهبود و تقویت سطح مناسبات‬ ‫تجاری ایران و گرجستان ضروری خواند‪.‬به اعتقاد این فعال اقتصادی تبادل نظر میان‬ ‫این اتاق مشترک و سفارت ایران باهدف به روز کردن اخرین اطالعات درباره ظرفیت ها‬ ‫و مقررات و اولویت ها در هر کشوری‪ ،‬مهم ترین نیاز بخش خصوصی برای حضور و‬ ‫سرمایه گذاری در بازارهای هدف است‪.‬حسین وثوق‪ ،‬عضو هیات مدیره اتاق مشترک‬ ‫ایران و گرجستان نیز پیشنهاد امضای موافقت نامه تجارت ترجیحی با گرجستان را‬ ‫مطرح و اعالم کرد‪ :‬این موافقت نامه می تواند حضور صنایع لبنی و مواد غذایی را در‬ ‫بازار گرجستان رقابتی کند‪.‬او همچنین از اهمیت برگزاری نمایشگاه های تخصصی‬ ‫به ویژه در بخش های کشاورزی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬و ساختمان سازی سخن گفت‪.‬این عضو‬ ‫هیات مدیره اتاق مشترک ایران و گرجستان در ادامه به مشکالت مرزی پیش امده‬ ‫در گرجستان و بسته شدن مرزهای این کشور به دلیل شیوع کرونا اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫کامیون داران از تبعیضی که مقامات گرجی بین کامیون داران روسی‪ ،‬ترکی‪ ،‬اذری‬ ‫و ایتالیایی با کامیون داران ایرانی قائل هستند‪ ،‬انتقاد دارند‪ .‬این کامیون ها برخالف‬ ‫ایرانی ها امکان تردد در فضای کرونا را دارند اما به دالیل نامشخص این امکان را به‬ ‫کامیون داران ایرانی نمی دهند‪.‬سادینا ابائی‪ ،‬نایب رییس کمیسیون احداث و خدمات‬ ‫فنی مهندسی اتاق ایران نیز از امادگی اعضای این کمیسیون برای مشارکت در‬ ‫پروژه های عمرانی و راه اندازی پارک علم و فناوری در این کشور با حمایت های دولت‬ ‫خبر داد‪.‬در ادامه‪ ،‬اکبر قاسمی‪ ،‬سفیر جدید ایران در تفلیس با توجه به مشکالت و‬ ‫پیشنهادهایی که از سوی حضار مطرح شد و ضمن تشریح برنامه های خود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و گرجستان ازجمله مراکزی هستند که برای پیشبرد‬ ‫اهداف کشور باید با انها همراهی الزم صورت پذیرد‪ ،‬نیازهای انها را تامین و مشکالت‬ ‫انها را برای گسترش مراودات دو کشور برطرف کرد‪.‬او تاکید کرد‪ :‬باید کار با گرجستان‬ ‫را از مسیری احیا کنیم که کمترین هزینه را داشته باشد و بهره گیری از ظرفیت های‬ ‫استان های هم جوار و با دسترسی های بهتر که ازنظر مسافت نزدیک ترین مناطق‬ ‫ایران به گرجستان هستند مفید و مقرون به صرفه برای دو کشور هستند‪.‬قاسمی با‬ ‫توجه به سیاست های گرجستان در مقابله با کرونا و بستن فضای اقتصادی خود در‬ ‫این دوران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اتخاذ چنین رویکردی در خدمت منافع متقابل دو کشور نبوده و‬ ‫ازنظر اقتصادی به ضرر اقتصاد گرجستان بوده و موجب افزایش قیمت های تمام شده‬ ‫تولیدات این کشور شده است‪ ،‬ضمن اینکه ایران به راحتی می تواند‪ ،‬بازارهای جایگزین‬ ‫را در منطقه شکل دهد‪.‬او ابزار امیدواری کرد‪ :‬فصل جدیدی از مناسبات و مراودات‬ ‫در چارچوب احترام و منافع متقابل‪ ،‬شکل گیرد و با تدابیر و برنامه های جدید‪ ،‬سطح‬ ‫مناسبات به جایگاه واقعی ارتقا پیدا کند‪.‬‬ ‫کیاست‪ -‬رییس اتاق سنندج می گوید‪ :‬صدور بخشنامه ها و مقررات دست وپا گیر‬ ‫و ممنوع کردن یا عوارض گذاشتن برای برخی کاالها و عدم وجود ثبات نسبی در‬ ‫مقررات و بخشنامه ها باعث از دست دادن بازار صادراتی می شود‪ .‬همچنین قوانین و‬ ‫مقررات در مرزهای اقلیم کردستان عراق به شیوه واحدی اجرا نمی شود‪ ،‬سلیقه ای عمل‬ ‫کردن در باشماق بیشتر از مرزهای دیگر است‪.‬صادرکننده ها در شهرهای مرزی چه موانع‬ ‫و مشکالتی پیش روی دارند؟ رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی سنندج‬ ‫می گوید‪ :‬باید مشکالت صادرکننده این استان را در سه بخش داخلی‪ ،‬مرزی و برون مرزی‬ ‫بررسی کرد‪.‬سید کمال حسینی‪ ،‬رییس اتاق سنندج در گفت وگو با «پایگاه خبری اتاق‬ ‫ایران» می افزاید‪ :‬در بخش داخلی‪ ،‬مشکالت در مرحله اول به مساله بازگشت ارز حاصل‬ ‫از صادرات برمی گردد‪ .‬ازانجاکه درصد باالیی از صادرات استان کردستان به مقصد کشور‬ ‫عراق است و به دلیل عدم وجود سازوکارهای الزام جهت انتقال ارز و همچنین رویه چندین‬ ‫ساله تجارت در منطقه‪ ،‬معامالت تجار و بازرگانان با طرف های عراقی به صورت ریالی انجام‬ ‫می شود‪ .‬حمل ارز به صورت چمدانی از حیث قانونی فرایندی تعریف نشده و بعضاً به عنوان‬ ‫رویه ای قاچاق قلمداد می شود؛ لذا در شرایط کنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات به‬ ‫کشور عراق امکان پذیر نیست و ادامه روند کنونی منجر به تعلیق کارت های بازرگانی تجار و‬ ‫تولیدکنندگان و توقف صادرات و تعطیلی بنگاه های تولیدی صادرات محور استان خواهد‬ ‫شد‪.‬به گفته حسینی مشکل بعدی عبارت است از اختالل و ترافیک باال در سامانه های بانکی‬ ‫مرتبط با ثبت سفارش و رویه های صادرات؛ او می گوید‪ :‬تفاوت نرخ پایه صادراتی کاالها با‬ ‫قیمت واقعی و عدم ثبات نرخ ارز از مشکالت جدی صادرکننده هاست‪ .‬برگشت پول و ارز‬ ‫صادرکنندگان ماه ها طول می کشد و در این مدت قیمت ها پیش بینی نمی شود و همین‬ ‫امر باعث می شود که صادرکنندگان نتوانند در اهداف تجاری و کارهایشان برنامه ریزی‬ ‫بلندمدت داشته باشند‪.‬عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می دهد‪ :‬عدم وجود جوایز‬ ‫صادراتی جهت ایجاد انگیزه صادرکنندگان‪ ،‬درصورتی که رقیبان ترکیه ای و چینی و‪...‬‬ ‫جوایز و مشوق ها و تسهیالت کم بهره دریافت می کنند‪ .‬همچنین عدم همکاری مناسب‬ ‫بانک ها با صادرکنندگان در تامین سرمایه در گردش و صدور ضمانت نامه ها و باال بودن‬ ‫بهره وام بانکی که توجیه اقتصادی ندارد‪.‬او ادامه می دهد‪ :‬صدور بخشنامه ها و مقررات‬ ‫دست وپا گیر و ممنوع کردن یا عوارض گذاشتن برای برخی کاالها و عدم وجود ثبات نسبی‬ ‫در مقررات و بخشنامه های تجاری باعث از دست دادن بازار صادراتی می شود‪.‬به گفته‬ ‫حسینی در بخش مشکالت مرزی صادرکننده می توان به لیست بلندی از مشکالت اشاره‬ ‫کرد‪ :‬کافی نبودن زیرساخت ها مانند مناسب نبودن محوطه بارگیری به تناسب کاالهای‬ ‫صادراتی‪ ،‬انبارها‪ ،‬سردخانه‪ ،‬ازمایشگاه تعیین ماهیت استاندارد‪ ،‬خدمات رفاهی و بهداشتی‬ ‫و همچنین نامناسب بودن وضعیت جاده ها که باعث باال رفتن کرایه حمل می شود‪ .‬رییس‬ ‫اتاق سنندج تصریح می کند‪ :‬عدم مدیریت واحد در مرز برای هماهنگی و انسجام بیشتر‬ ‫بین ادارات مستقر در مرز از مشکالت دیگر صادرکننده هاست؛ کمبود پرسنل و کادر اداری‬ ‫برخی دستگاه ها و ارگان ها در مرز برای تسریع در ورود و خروج کاالها و زمان بر بودن‬ ‫ترخیص کاالهای صادراتی در مرز به مشکالت صادرات دامن می زند همچنین مراجعه و‬ ‫استقرار روزانه شرکت ها و اخذ مبالغ از صادرکنندگان و کامیون ها در کنار تعطیلی بازارچه‬ ‫سیف سقز از مشکالت اساسی این حوزه است‪.‬‬ ‫ب ی ثباتی مقررات و بخشنام ه ها‪ ،‬بازارهای صادراتی را تهدید م ی کند‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫ایران وافغانستان ستوقعان اتفاقا للتعاون االقتصادی والتجاری‬ ‫اعلنت رئاسه الجمهوریه االفغانیه بان وزاره العمل والشوون االجتماعیه االفغانیه‬ ‫ستوقع مع نظیرتها االیرانیه اتفاقا للتعاون التجاری واالقتصادی‪.‬وافادت الرئاسه‬ ‫االفغانیه فی بیان اصدرته بهذا الصدد بانه تم عقد اجتماع بهذا الصدد شارک‬ ‫فیه مسوولو مختلف القطاعات للبحث فی التعاون االقتصادی الثنائی ومشکالت‬ ‫المهاجرین ومشروع سکک الحدید بین البلدین "خواف‪-‬هرات" وقطاع الکهرباء‬ ‫والعالقات الثقافیه وکذلک نقاط التفاهم فی اللجنه االقتصادیه االیرانیه االفغانیه‬ ‫المشترکه‪.‬وجاء فی البیان ان الرئیس اشرف غنی اوعز الى مسوولی الجهات‬ ‫المعینه باجراء دراسات شامله بهدف تنفیذ مقترحات الجمهوریه االسالمیه‬ ‫االیرانیه‪.‬واضاف‪ :‬ان صادرات افغانستان یجب ان تصل الى االسواق االیرانیه‬ ‫والعمل على ایجاد التوازن فی الصادرات والواردات بین البلدین‪.‬وخالل االجتماع‬ ‫تدارس المسوولون االفغان االتفاق بین وزارتی العمل االفغانیه واالیرانیه للعمل‬ ‫على تقییمه ومن ثم المبادره لتوقیعه بعد التوصل الى توافق نهائی بشانه‪.‬‬ ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫استانداردهای جدید ساخت مسکن در قشم‬ ‫برای اولین بار در کشور اجرایی می شود‬ ‫معاون اول رییس جمهور تاکید کرد‪:‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪wedish Ambassador to Tehran Mattias Lentz has‬‬ ‫‪blamed the coronavirus pandemic as the main‬‬ ‫‪reason for the decline in the trade between Iran‬‬ ‫‪and Sweden expressing hope that with the outbreak‬‬ ‫‪easing the two countries would resume trade at nor‬‬‫‪mal levels.Lents made the remarks in a meeting of the‬‬ ‫‪Iran-Sweden Joint Chamber of Commerce in Tehran on‬‬ ‫‪Thursday, the portal of Iran Chamber of Commerce,‬‬ ‫‪Industries, Mines and Agriculture (ICCIMA) reported.‬‬ ‫‪The meeting was attended by officials and businessmen‬‬ ‫‪from the two sides including Lentz, and the Head of‬‬ ‫‪Iran-Sweden Joint Chamber of Commerce Abdolreza‬‬ ‫‪Rezaei.Speaking in this event, Rezaei stressed the need‬‬ ‫‪to develop trade cooperation between the two coun-‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪tries, saying: “facilitating the issuance of business visas‬‬ ‫‪by the two sides will be a good step for developing the‬‬ ‫‪trade relations between the two countries.”“The Swed‬‬‫‪ish embassy should be able to accelerate this process‬‬ ‫‪and support the businessmen by providing better facili‬‬‫‪ties for members of the Iran-Sweden Joint Chamber of‬‬ ‫‪Commerce,” he stressed.Lentz for his part noted that‬‬ ‫‪the Swedish embassy has always made every effort to‬‬ ‫‪facilitate the promotion of trade and the development‬‬ ‫‪of economic relations between Iran and Sweden.“But‬‬ ‫‪the current problem is the closure of the embassy’s visa‬‬ ‫‪section due to the outbreak of the coronavirus since‬‬ ‫‪March,” he regretted.”We hope that the coronavirus‬‬ ‫‪outbreak can be controlled as soon as possible so that‬‬ ‫‪trips to the European Union can be made; In that case,‬‬ ‫‪we will do our best to issue visas for businessmen; un‬‬‫‪fortunately, this is not possible until 2021,” he said.‬‬ ‫‪Pandemic negatively affects‬‬ ‫‪Sweden-Iran trade‬‬ ‫‪03‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫مسح ‪Survey -‬‬ ‫بــررسی‬ ‫سال پانزدهم | شماره ‪ | 287‬یک شنبه ‪ 11‬ابان ماه ‪1399‬‬ ‫اخبار مناطق ازاد تجاری‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران کیش‪:‬‬ ‫سه اسکله تفریحی جدید در جزیره کیش‬ ‫درحال ساخت است‬ ‫کیاست‪ -‬برخی ظرفیت های شهری در کیش موجود است اما باید نگاه‬ ‫گردشگری به این ظرفیت ها داشته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬از جمله این ظرفیت ها سه‬ ‫موج شکن واقع در منطقه مارینای کیش بود که این سه موج شکن در حال تبدیل‬ ‫به سه اسکله تفریحی هستند ‪ .‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی سازمان‬ ‫منطقه ازاد کیش ابوالفضل طیبی مدیرعامل شرکت عمران‪ ،‬اب و خدمات با بیان‬ ‫اینکه برخی ظرفیت های شهری در کیش موجود است اما باید نگاه گردشگری به‬ ‫این ظرفیت ها داشته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬از جمله این ظرفیت ها سه موج شکن واقع در‬ ‫منطقهمارینایکیشبودکهاینسهموجشکندرحالتبدیلبهسهاسکلهتفریحی‬ ‫هستند تا جاذبه های جدیدی برای گردشگران و شهروندان ایجاد شود وانگیزه های‬ ‫سفر به کیش افزایش یابد‪.‬ابوالفضل طیبی مدیرعامل شرکت عمران‪ ،‬اب و خدمات‬ ‫کیش در خصوص شتاب ماههای اخیر در توسعه شهری کیش گفت‪ :‬جزیره کیش‬ ‫دارای طرفیت های بالقوه بسیاری است که حتی در دوران دشوار اقتصادی نیز بالفعل‬ ‫کردن این ظرفیت ها می تواند بستر رونق اقتصادی و توسعه پایدار شهری باشد‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬کیش به واسطه این که شهری گردشگری است باید به لحاظ شهری دارای‬ ‫تنوع و شاخصه متمایز شهری باشد و از سویی اراضی ارزشمند این جزیره همچون‬ ‫سواحل محل بهره برداری عموم مردم است لذا در اغاز فعالیت در شرکت عمران‪،‬‬ ‫اب و خدمات کیش تالشمان را معطوف به ازادسازی سواحلی کردیم که بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬سال تحت اختیار وبهره برداری پروژه های بخش خصوصی بود‪.‬طیبی ادامه داد‪:‬‬ ‫اجرای این طرح در سه محور بسیار ارزنده جزیره کیش باعث ازادسازی ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬مترمربع از سواحل کیش شد که این اتفاق عالوه بر احقاق مطالبه عمومی‪،‬‬ ‫یعنی فراهم شدن زمینه استفاده از این اراضی برای احداث طرح های گردشگری‬ ‫که افزایش درامد و اشتغالزایی برای جزیره کیش به همراه دارد‪ .‬این طرح اگرچه‬ ‫با مقاومت های بسیار مواجه شد اما با حمایتهای دکتر مظفری مدیرعامل سازمان‬ ‫منطقه ازاد کیش امروز شاهد هستیم جاده ساحلی در مراحل پایانی احداث در این‬ ‫سه محور است و طرح توسعه این سواحل در دست بررسی و اجراست‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه همزمان با اجرای این طرح اقدامات شهری بسیاری نیز در دست انجام بوده و‬ ‫هست اظهار داشت‪ :‬برخی ظرفیت های شهری در کیش موجود است اما باید نگاه‬ ‫گردشگری به این ظرفیت ها داشته باشیم از جمله این ظرفیت ها سه موج شکن‬ ‫واقع در منطقه مارینای کیش بود که این سه موج شکن در حال تبدیل به سه اسکله‬ ‫تفریحی هستند تا جاذبه های جدیدی برای گردشگران و شهروندان ایجاد شود‬ ‫وانگیزه های سفر به کیش افزایش یابد‪.‬مدیرعامل شرکت عمران‪ ،‬اب و خدمات‬ ‫کیش تاکید کرد‪ :‬گردشگران توقع دارند در هربار سفر به کیش با جاذبه های جدید‬ ‫در فضای شهری مواجه شوند این موضوع مبنای برپایی سمپوزیوم های مجسمه‬ ‫سازی در جزیره کیش شد تا هنرمندان کشورمان به خلق اثاری بپردازند که به کمک‬ ‫جاذبه های محیطی وفضای شهری کیش بیاید‪ .‬تاکنون دو سمپوزیوم در سال جاری‬ ‫برگزار شده و سمپوزیوم سوم با عنوان مجسمه و طبیعت در حال برگزاریست تا‬ ‫جزیره کیش نمایشگاهی شهری از اثار هنرمندان کشورمان باشد‪.‬‬ ‫اخبار مناطق ویژه و بنادرودریا نوردی‬ ‫خلج طه رانی‪ ،‬مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلی ج فارس مطرح کرد‪:‬‬ ‫تخلیه ‪ 30‬هزار واگن مواد معدنی طی ‪ 6‬ماهه نخست سال‬ ‫کیاست ‪-‬مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج فارس از تخلیه ‪ 30‬هزار واگن مواد معدنی طی ‪ 6‬ماهه نخست سال‬ ‫در این منطقه ویژه اقتصادی خبر داد‪.‬به گزارش شمانیوز به نقل از معدن‬ ‫نامه؛ خلج طهرانی در این خصوص گفت‪ :‬در استان هرمزگان برای تسهیل‬ ‫در امر جابه جایی کاال‪ ،‬اسکله این منطقه به سیستم تخلیه و بارگیری‬ ‫مکانیزه مجهز است‪.‬وی عنوان کرد‪ :‬عملکرد تخلیه‪ ،‬بارگیری و صادرات‬ ‫منطقه ویژه خلیج فارس در ‪ 6‬ماهه نخست امسال برای مواد معدنی‬ ‫در تخلیه واگن ها‪ 30 ،‬هزار واگن به میزان ‪ 1.5‬میلیون تن بوده است‪،‬‬ ‫همچنین ‪ 185000‬تن مواد معدنی توسط کشتی انجام شده است‪ .‬تخلیه‪،‬‬ ‫بارگیری و صادرات برای مواد نفتی در همین مدت به میزان ‪ 3‬میلیون‬ ‫تن بوده است‪.‬وی بیان کرد‪ :‬با توجه به اینکه بر اساس افق چشم انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬قرار است ایران باید به ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد دست یابد‪،‬‬ ‫ما عملیات واردات مواد اولیه کارخانه های داخلی به ویژه در صنعت فوالد‬ ‫و صادرات مواد معدنی تولیدی معادن کشور را پشتیبانی می کنیم‪.‬خلج‬ ‫طهرانی در خصوص طرح ‪ 10‬میلیون تن فوالد اظهار داشت‪ :‬زمین طرح‬ ‫در مرحله تحویل به شرکت سیمین هرمز است و شرکت یاد شده در حال‬ ‫تسطیح اولیه زمین می باشد‪.‬مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع‬ ‫معدنی و فلزی خلیج فارس با اشاره به اینکه در این منطقه زیرساخت ها‬ ‫برای تولید فوالد تا ‪ 10‬میلیون تن فوالد تامین شده است افزود‪ :‬وظیفه‬ ‫منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس‪ ،‬بسترسازی و اماده سازی‬ ‫زیرساخت ها و امکانات اولیه تولید برای سرمایه گذاری بخش خصوصی‪،‬‬ ‫دولتی و غیره است تا بتوانند نسبت به توسعه و را ه اندازی واحدهای‬ ‫صنعتی و معدنی اقدام کنند و هدف تولید ‪ 10‬میلیون تن را محقق سازند‪.‬‬ ‫وی در خصوص تسطیح زمین سایت توسعه و پل دسترسی در این منطقه‬ ‫تشریح کرد‪ :‬گزارش مشاور طرح اماده شده است و در چندین مرحله برای‬ ‫ان جلسه دفاعیه در سازمان ایمیدرو برگزار گردید و در نهایت موضوع‬ ‫در کمیته سرمایه گذاری سازمان مطرح و مورد بحث و بررسی فراوان و‬ ‫طوالنی قرار گرفت‪ .‬در حال حاضر جهت انجام فراخوان سرمایه گذاری‬ ‫منتظر ابالغ مصوبه کمیته یاد شده هستیم‪.‬مدیرعامل منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی خلیج فارس تصریح کرد‪ :‬ایجاد شرایط جذب سرمایه گذاری‬ ‫داخلی و خارجی و هدایت ان ها برای احداث واحدهای صنعتی و معدنی‬ ‫صنایع انرژی بر و فراوری مواد معدنی‪ ،‬همچنین رشد توسعه اقتصادی‪،‬‬ ‫افزایش فرصت های شغلی‪ ،‬افزایش و توسعه فناور ی های مدرن حوزه‬ ‫تولید‪ ،‬مهار ت های مدیریتی‪ ،‬ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان‬ ‫صادرات به منظور رقابت در بازارهای جهانی از اهداف این منطقه است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن بیان کرد‪:‬‬ ‫اجرای طرح بزرگ ترمینال کانتینری در بندرانزلی‬ ‫کیاست‪ -‬مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن با اشاره به‬ ‫اجرای طرح بزرگ ترمینال کانتینری در بندرانزلی گفت‪ :‬پایش‬ ‫سراسری دریای خزر با هدف جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز‬ ‫انجام می شود‪ .‬به گزارش احتساب به نقل ازروابط عمومی اداره کل‬ ‫بنادر و دریانوردی استان گیالن‪ ،‬حمیدرضا ابایی در گفت وگویی‪،‬‬ ‫با اشاره به میزان تخلیه و بارگیری کاال در بنادر استان گیالن اظهار‬ ‫داشت‪ :‬خوشبختانه با هماهنگی و اقدامات خوب انجام شده در این‬ ‫زمینه از جمله توسعه زیرساخت ها و استفاده از تجهیزات کارامد‬ ‫شاهد رشد ‪ ۵۶‬درصدی واردات و صادرات کاال در ‪ ۶‬ماهه نخست امسال‬ ‫بودیم‪.‬مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن فعالیت های موثر بندر‬ ‫کاسپین‪ ،‬بندرانزلی و بندر استارا در حوزه حمل و نقل دریایی را مورد‬ ‫اشاره قرار داد و افزود‪ :‬این فعالیت ها سبب شد تا بنادر گیالن به جایگاه‬ ‫واقعی خود برسند و میزان تخلیه و بارگیری کاال در بندرانزلی امسال‬ ‫بیش از ‪ ۷۵۰‬هزار تُن بوده که رشد ‪ ۵۳‬درصدی را شامل می شود‪.‬ابایی‬ ‫میزان صادرات غیرنفتی استان را در ‪ ۶‬ماهه نخست امسال مطلوب‬ ‫ارزیابی کرد و گفت‪ :‬این میزان صادرات سبب شد که جایگاه بهتری در‬ ‫استفاده از کشتی های دو َسربار فراهم کنیم و هدف این است که هر‬ ‫کشتی که کاال به سمت بندرانزلی می اورد بتواند از این بندر کاال ببرد‬ ‫به طوری که منافع مملکت و صادرکنندگان تامین شود‪.‬وی با اشاره به‬ ‫اهمیت استفاده از ظرفیت کانتینرهای یخچالی در بنادر استان گیالن‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ما به دنبال چند منظوره کردن بنادر هستیم و برای‬ ‫چندمنظوره شدن می بایست شرایط بندری به سمت فعالیت های‬ ‫غیر از غالت و متفرقه سوق داده شود و انجام عملیات های کانتینری و‬ ‫فله ای مدنظر باشد‪ .‬مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن استفاده‬ ‫از ظرفیت های حمل و نقل کانتینری را یکی از اولویت های اصلی بندر‬ ‫انزلی اعالم کرد و بیان داشت‪ :‬بندرانزلی جایگاه ویژ ه ای در حمل و‬ ‫نقل کانتینری دارد به طوری که در ‪ ۶‬ماهه نخست امسال شاهد رشد‬ ‫‪ ۷۳‬درصدی عملیات های کانتینری در این بندر بودیم‪.‬ابایی افزود‪:‬‬ ‫محصوالتی همچون تر ه بار و برخی مواد فاسدشدنی نیاز به یخچال‬ ‫دارند لذا در حال فراهم کردن زمینه های الزم در این زمینه هستیم‬ ‫و با توجه به هماهنگی هایی که با کشورهای حاشیه دریای خزر‪،‬‬ ‫بندرانزلی و بندر استارا داشتیم حدود ‪ ۶۸‬پالگ اتصال کانتینرهای‬ ‫یخچالی در بندرانزلی ایجاد کردیم‪.‬مدیرکل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫گیالن با اشاره به ایجاد ‪ ۱۲‬پالگ اتصال کانتینرهای یخچالی در بندر‬ ‫استارا خاطرنشان کرد‪ :‬استفاده از کانتینرهای یخچالی همواره در‬ ‫اولویت است تا بتوانیم موفقیت های بیشتری در حوزه صادرات میوه‬ ‫و تره بار تولیدی استان گیالن و استان های همجوار کسب کنیم‪.‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه با اقداماتی که انجام شد ‪ ۲‬کانتینر یخچالی‬ ‫شامل میوه و تره بار تولیدی گیالن و استان اذربایجان غربی را به کشور‬ ‫قزاقستان صادر کردیم و امیدواریم که شاهد خطوط مستقیم و منظم‬ ‫عملیا ت های کانتینری بین بنادر گیالن و کشورهای حاشیه دریای‬ ‫خزر باشیم‪.‬ابایی از اجرای طرح بزرگ ترمینال کانتینری در بندرانزلی‬ ‫خبر داد و بیان کرد‪ :‬زیرساخت های الزم در این حوزه در حال فراهم‬ ‫شدن است از جمله جمع اوری ا ب های سطحی و کانا ل کشی ها که‬ ‫در حال انجام است البته ساماندهی اتصال تاسیسات و برق رسانی به‬ ‫اسکله ها را نیز در دستور کار داریم‪.‬وی با اشاره به برنامه پایش سواحل‬ ‫و بنادر گیالن جهت مقابله با تصرف سواحل و ساخت و سازهای‬ ‫غیرمجاز در گیالن خاطرنشان کرد‪ :‬این برنامه در حال اجرا است و‬ ‫گزارشات مربوطه را سریعاً به مقامات مسئول و قضایی استان ارائه‬ ‫خواهیم داد و هم اکنون پایش سراسری دریای خزر نیز اغاز شده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫نفط ‪oil -‬‬ ‫نفت‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫سال پانزدهم | شماره ‪ | 287‬یکشنبه ‪11‬ابان ماه ‪1399‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪ran and Hormozgan provinces.‬‬ ‫برخورداری ‪ 72‬روستای جنوب تهران از اب شرب باکیفیت پس از‬ ‫اجرایطرحیکپارچه سازی‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب منطقه ‪ 6‬تهران گفت‪ :‬در زمان کوتاه سپری شده از‬ ‫یکپارچه سازی خدمات ابفای روستایی و شهری‪ 72 ،‬روستای جنوب تهران و شهرستان ری با جمعیتی‬ ‫افزون بر ‪ 263‬هزار نفر از اب اشامیدنی با کمیت و کیفیت باال برخوردار شده اند‪.‬حسن حقیقی با اشاره به از‬ ‫مدار خارج شدن چاه های بی کیفیت و جایگزینی منابع ابی جدید با اتصال به شبکه توزیع اب شهری افزود‪:‬‬ ‫با انجام چندین عملیات اجرایی و اتصال خطوط شهری به روستایی در بخش های زیر پوشش‪ ،‬منابع تامین‬ ‫اب در بخش مرکزی و قلعه نو شهرستان ری به میزان ‪ 100‬لیتر در ثانیه‪ ،‬در بخش افتاب (روستای‬ ‫مرتضی گِرد) ‪ 20‬لیتر برثانیه و در بخش های فشافویه و خاوران نیز ‪ 20‬لیتر در ثانیه افزایش یافت‪.‬حقیقی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در روستای ‪ 40‬هزار نفری مرتضی گِرد در بخش افتاب شهر تهران‪ ،‬طرح بزرگ توسعه و نوسازی‬ ‫این روستا در دستور کار قرار گرفت و با توجه به نبود زیرساخت ها و تاسیسات اب و فاضالب مورد نیاز‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ 4000‬متر از نقاط فاقد شبکه این روستا نوسازی و به شبکه سراسری توزیع اب متصل شد‪.‬مدیرعامل‬ ‫ابفای منطقه‪ 6‬تهران افزود‪ :‬در چارچوب پیشبرد و دست یابی به اهداف شرکت در زمینه ارتقای کیفیت اب‬ ‫شرب و کاهش مخاطرات گاز کلر‪ ،‬ضمن تعویض و مانور شیرها و شست و شوی خطوط‪ ،‬با ساخت و تجهیز ‪22‬‬ ‫ایستگاه گندزدایی اب اشامیدنی‪ ،‬سامانه های جدید تزریق اب ژاول جایگرین سامانه های قدیمی کلرزنی شد‬ ‫و کیفیت اب روستاهای زیر پوشش افزایش چشمگیری یافت‪.‬حقیقی خاطرنشان کرد‪ :‬این شرکت از ابتدای‬ ‫اجرای طرح یکپارچه سازی با ارائه خدمات متوازن و هماهنگ شهری و روستایی‪ ،‬چهار دوره قرائت کنتور از‬ ‫‪ 33‬هزار و ‪ 140‬مشترک اب روستایی انجام داده و ضمن شناسایی انشعاب های غیرمجاز‪ 471 ،‬دستگاه کنتور‬ ‫فرسوده را تعویض کرده است‪.‬شرکت اب و فاضالب منطقه‪ 6‬تهران به ‪ 250‬هزار مشترک شهری در پنج‬ ‫منطقه (‪ )20-19-17-16-15‬شهرداری تهران و پنج شهر باقرشهر‪ ،‬کهریزک‪ ،‬حسن اباد‪ ،‬قیام دشت و‬ ‫خاورشهر در جنوب تهران و ‪ 72‬روستا با بیش از ‪ 33‬هزار مشترک اب خدمات رسانی می کند‪.‬‬ ‫اخبارپتروشیمی‬ ‫اخبار اب و فاضالب‬ ‫کیاست ‪ -‬با حضور مدیر عامل شرکت ابفا استان اصفهان‪ ،‬مدیرکل اموزش و پرورش و مدیر کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان‪ ،‬از برنامه اموزشی سه شنبه های شادابی رونمایی گردید‪ .‬بر‬ ‫اساس تفاهم نامه منعقد شده‪ ،‬محتوای تولیدی شرکت ابفا استان اصفهان‪ ،‬با موضوع مدیریت مصرف اب‪ ،‬در‬ ‫شبکه شاد و دیگر شبکه های اموزشی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفا استان به نقش اموزش و پرورش در مدیریت مصرف در جامعه پرداخت و اظهارداشت‪:‬‬ ‫اموزش و پرورش تاثیر بسزایی در فرهنگ سازی مصرف بهینه اب در جامعه دارد و در شرایط کنونی انتشار‬ ‫ویروس کرونا که به ناچار رویکرد اموزشی این نهاد تغییر کرده و از چهره به چهره به مجازی تبدیل شده‬ ‫است‪ ،‬نباید از بخش فرهنگ سازی غافل شد‪ .‬مهندس هاشم امینی با بیان اینکه رسالت اموزش و پرورش‬ ‫تنها تعلیم وتربیت نیست خاطرنشان ساخت‪ :‬نهاد اموزش و پرورش یکی از دستگاه هایی است که در ارتقا‬ ‫سطح فرهنگ در زمینه های مختلف نقش بارزی دارد‪ .‬و شرکت ابفا استان اصفهان به منظور نهادینه کردن‬ ‫مصرف بهینه اب در جامعه با همکاری اموزش و پرورش از طریق شبکه های مجازی محتوای اموزشی‬ ‫مدیریت مصرف اب را در اختیار دانش اموزان قرار می دهد‪ .‬مدیرعامل شرکت ابفا استان اصفهان استفاده از‬ ‫تجهیزات کاهنده را در مصرف صحیح اب موثر برشمرد و اظهار داشت‪ :‬شرکت ابفا استان اصفهان به منظور‬ ‫بهره مندی بیش از ‪ 960‬مدرسه در استان اصفهان از شیر پدالی که در مصرف صحیح اب و نیز رعایت‬ ‫پروتکلهای بهداشتی موثر است‪ ،‬با کمک خیرین بیش از ‪3‬هزار و ‪ 600‬شیر پدالی در نظرگرفته که طی مراحل‬ ‫مختلف در اختیار مدارس در سطح استان قرار می گیرد‪ .‬مهندس هاشم امینی با بیان اینکه شرکت ابفا طی‬ ‫سنوات قبل با برگزاری جشنواره ها و همایش های مختلف اقشار مختلف را دعوت به مصرف بهینه اب می‬ ‫نمود اعالم کرد‪ :‬در سال تحصیلی جدید با پرسش شادابی از دانش اموزان در رده سنی ‪ 6‬تا ‪ 18‬سال می‬ ‫خواهیم با پاسخ دادن به اینکه ( در شرایط امروز که استان اصفهان با کمبود اب سالم و بهداشتی روبروست‬ ‫و برای ادامه زندگی و حفظ محیط سالمتی و بهداشت به اب نیاز داریم‪ ،‬برای نگهداری از این نعمت‬ ‫خداددادی چگونه می توانید نقش خود را در خانه‪ ،‬مدرسه و سایر اجتماعات ایفا کنید؟در این مسابقه شرکت‬ ‫کنندگان اثار خود را از ‪ 20‬شهریور تا ‪ 30‬اذر ماه به روابط عمومی های شرکت ابفا‪ ،‬اموزش و پرورش و‬ ‫کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان ارسال نمایند و در نهایت به ‪ 30‬اثر برگزیده در یازدهم دیماه‬ ‫همزمان با سی امین سالگرد تاسیس شرکتهای اب و فاضالب تقدیر بعمل می اید‪ .‬در ادامه مدیرکل اموزش‬ ‫و پرورش استان اصفهان گفت‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪ 920‬هزار دانش اموز در استان اصفهان مشغول به‬ ‫تحصیل هستند‪ ،‬این در حالیست که با در نظر گرفتن خانواده های دانش اموزان‪ ،‬اموزش و پرورش در استان‬ ‫بیش از ‪ 4‬میلیون مخاطب دارد‪.‬اعتدادی ادامه داد‪ :‬با شیوع ویروس کرونا و شروع اموزش های مجازی‪،‬‬ ‫بسیاری از خانواده ها درگیر تعلیم و تربیت دانش اموزان شده اند‪ ،‬این در حالیست که در شرایط کنونی‬ ‫اموزش و پرورش به منظور تعلیم و تربیت بهتر دانش اموزان نیاز به مشارکت بسیاری از دستگاه ها دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهداف سند تحول بنیادین اموزش و پرورش گفت‪ :‬تقویت مهارت مشارکت اجتماعی دانش‬ ‫اموزان یکی از اهداف این سند به شمار می اید و شرکت ابفا استان اصفهان با تدوین برنامه های مختلف‬ ‫پیرامون مدیریت مصرف اب‪ ،‬اموزش و پرورش را درکسب مهارت مصرف صحیح اب یاری می کند‪ .‬وی به‬ ‫توضیح در خصوص اپلیکیشن شاد پرداخت و اعالم کرد‪ :‬این اپلیکیشن بزرگترین و گسترده ترین اپلیکیشن‬ ‫اموزشی در کشور است که در حال حاضر بیش از‪ 60‬درصد دانش اموزان استان عضو ان هستند و درصدد‬ ‫هستیم برنامه های اموزشی شرکت ابفا را از طریق این اپ اموزشی در اختیار دانش اموزان قرار دهیم‪ .‬در‬ ‫ادامه قلمکاریان‪ ،‬مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان اعالم کرد‪ :‬کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان از ظرفیت هنری‪ ،‬ادبی‪ ،‬علمی بسیار خوبی برخوردار هست و شرکت‬ ‫ابفا می تواند از این بستر در راستای ترویج مصرف بهینه اب در جامعه بهره مند شود‪ .‬قلمکاریان افزود‪:‬‬ ‫شرکت ابفا استان اصفهان در سال گذشته در حرکتی ارزشمند‪ 16 ،‬جلد کتاب در رابطه با مدیریت مصرف‬ ‫اب تهیه نمود‪ ،‬این در حالیست که امسال انتظار داریم این رقم به ‪ 160‬جلد برسد و در اختیار متقاضیان قرار‬ ‫گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان متشکل از دانش اموزان بسیار هنرمندی است که‬ ‫توانایی ارائه اثار بسیار مطلوبی با محتوای مدیریت مصرف درقالب شعر‪ ،‬داستان‪ ،‬فیلم‪ ،‬انیمیشن‪ ،‬کاریکاتور‪،‬‬ ‫نقاشی‪ ،‬هنرهای تجسمی دارد که شرکت ابفا استان اصفهان می تواند از این ظرفیت بهره مند شود‪.‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪hani inaugurated five water and‬‬ ‫‪electricity projects worth over‬‬ ‫‪33.4 trillion rials (about $795.2 mil‬‬‫‪lion) in two provinces during the‬‬ ‫مشارکت هلدینگ خلیج فارس در طرح کانون های تحکیم و تعالی خانواده‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت ره اوران فنون پتروشیمی گفت‪ :‬شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس‪ ،‬تصمیم دارد با تحکیم و تعالی‬ ‫خانواده‪ ،‬ضمن ایجاد یک فرهنگ دینی مطمئن و پایدار‪ ،‬زمینه توانمندسازی را از خانواده ها اغاز و با استفاده از نیروهای بومی منطقه‬ ‫نهادینه کند‪ .‬به گزارش احتساب ‪ ،‬ایین گشایش تاسیس و استقرار کانون های تخصصی تحکیم و تعالی خانواده در شهرستان ماهشهر‬ ‫به عنوان یکی از طرح های هلدینگ خلیج فارس و همسو با انجام مسوولیت اجتماعی و خدمت به مردم منطقه با حضور حبیب اقاجری‪،‬‬ ‫نماینده بندر ماهشهر‪ ،‬امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬امام جمعه بندر ماهشهر‪ ،‬امام جمعه بندر امام‪ ،‬مدیر روابط عمومی‬ ‫و امور بین الملل هلدینگ خلیج فارس‪ ،‬مشاور مسوولیت اجتماعی این هلدینگ‪ ،‬مدیران عامل شرکت های پتروشیمی و مسووالن‬ ‫فرهنگی‪ ،‬قضایی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی شهرستان بندر ماهشهر در شرکت ره اوران فنون پتروشیمی برگزار شد‪.‬نوید نادرپور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ره اوران فنون پتروشیمی در این ایین گفت‪ :‬شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در توانمندسازی مردم منطقه ذره ای دریغ‬ ‫نکرده است‪ ،‬امروز شرکت ره اوران فنون پتروشیمی با کمک شرکت های تابع صنایع پتروشیمی خلیج فارس متولی دو پروژه از پنج پروژه‬ ‫خرسندساز کمیته مسوولیت اجتماعی این هلدینگ است که اکنون به مرحله اجرایی رسیده اند‪.‬وی با بیان اینکه اموزش هایی که منجر‬ ‫به تغییر رفتار می شوند‪ ،‬بازدهی و اثربخشی بیشتری دارند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر این اموزش ها به صورت پرورشی‪ ،‬مهارتی و اخالق مدارانه با رعایت‬ ‫اصول دینی به خردساالن و نونهاالن ارائه شود‪ ،‬منجر به تغییر رفتار و ارتقای فرهنگ و اثربخشی ان در دوران جوانی و میانسالی می شود‬ ‫و نتیجه ان توانمندی ویژه ای در منطقه است‪ ،‬اما اموزش به رده سنی خردساالن و نوجوانان نیاز به زمینه پایدار ایمن و مطمئنی به نام‬ ‫خانواده دارد و در صورت موفقیت در طرح تحکیم و تعالی خانواده این زمینه اماده می شود‪.‬مدیرعامل شرکت ره اوران فنون پتروشیمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تصمیم دارد با تحکیم و تعالی خانواده‪ ،‬ضمن ایجاد یک فرهنگ دینی مطمئن و پایدار‪،‬‬ ‫زمینه توانمندسازی را از خانواده ها اغاز و با استفاده از نیروهای بومی منطقه نهادینه کند‪.‬نادرپور عنوان کرد‪ :‬نقطه قوت این طرح‪ ،‬پشتوانه‬ ‫مطالعات میدانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس و سابقه اجرایی مشاوران طرح و هم اندیشی و هم افزایی شرکت های تابعه به عنوان خیران‬ ‫و حامیان مالی این پروژه مهم است و استمرار ان در سال های اینده از طریق توانمندسازی کانون های فرهنگی بومی تکیه گاه اصلی‬ ‫طرح است‪.‬سیدرضا مرویان حسینی‪ ،‬مشاور مطالعات مسوولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس نیز در این مراسم به بیان جزییات طرح‬ ‫تعالی و تحکیم خانواده شهرستان ماهشهر پرداخت و گفت‪ :‬این پروژه تحکیم با اعتباری بالغ بر ‪ ۶۰‬میلیارد ریال و با همراهی مشاوران‬ ‫تربیتی‪ ،‬روان شناسان‪ ،‬مشاوران خانواده و کانون های فرهنگی و فرهنگسراها اجرا می شود و تفاهم نامه ان اکنون با اداره های فرهنگ و‬ ‫ارشاد منطقه‪ ،‬امضا می شود‪.‬وی با اشاره به امار طالق و ازدواج در شهرستان بندر ماهشهر افزود‪ :‬در شهرستان بندر ماهشهر با جمعیت‬ ‫‪ ۳۸۰‬هزار نفری در سال گذشته ‪ ۲۲۰۰‬واقعه ازدواج و ‪ ۶۶۰‬واقعه طالق ثبت شده و مطابق با امار کشوری ‪ ۱۰‬درصد طالق ها در سال اول‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد در سال دوم و ‪ ۴۰‬درصد در سال پنجم اتفاق می افتد‪.‬مرویان حسینی تاکید کرد‪ :‬تنها با مشاوره ای ‪ ۱۵‬دقیقه ای پیش از ازدواج‬ ‫می توان از ‪ ۱۰‬درصد طالق ها که در سال نخست ازدواج رخ می دهد جلوگیری کرد و با انجام مشاوره های دیگر به زوج ها می توان امار‬ ‫طالق را به مراتب بیشتر کاهش داد‪.‬مشاور مطالعات مسوولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس با اشاره به اینکه دلیل ‪ ۶۳‬درصد از تاخیر‬ ‫در ازدواج‪ ،‬ناشی از عوامل فرهنگی و اجتماعی است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬طرح تحکیم و تعالی خانواده در چهار سطح تشکیل‪ ،‬تحکیم‪ ،‬توسعه و‬ ‫تعالی خانواده بوده که با کمک کانون های فرهنگی و اجتماعی مساجد و با کالس های اموزشی که شرکت ره اوران برای این کانون برگزار‬ ‫می کند‪ ،‬انجام خواهد شد‪.‬وی با تاکید بر لزوم اموزش و اگاهی مردم منطقه گفت‪ :‬مزیت این طرح استمرار‪ ،‬مشارکت‪ ،‬مردمی و اجتماعی‬ ‫بودن و استناد علمی ان است و پیش بینی می شود بیش از ‪ ۳۵۰۰‬نفر از مردم منطقه شامل ساکنان ماهشهر‪ ،‬بندر امام‪ ،‬طالقانی و چمران‬ ‫در این طرح شرکت کنند و نکته مهم این است که این طرح در درازمدت‪ ،‬بازده خوبی خواهد داشت‪.‬جواد گلی‪ ،‬مدیر روابط عمومی و‬ ‫امور بین الملل هلدینگ خلیج فارس نیز در این مراسم عنوان کرد‪ :‬این وظیفه قانونی ماست که به مردم منطقه بدون منت خدمت کنیم‬ ‫و باید برای بهبود وضع تحصیلی و تعالی خانواده های منطقه قدم برداریم‪ ،‬امیدواریم با اخالص و رضایت خداوند این طرح ها استمرار‬ ‫یابد و تاثیرگذاری مطلوبی داشته باشد‪.‬وی افزود‪ :‬انجام این پروژه ها کاری خیر‪ ،‬خدمت مردم و برای رضای خداست و البته معتقدیم‬ ‫باید گزارش کار خوب را به مردم برسانیم و نادیده گرفتن این خدمت به مردم میزبان صنعت پتروشیمی از سوی برخی افراد‪ ،‬کم انصافی‬ ‫است‪.‬در پایان این مراسم نیز تفاهم نامه طرح تاسیس و استقرار کانون های تخصصی تحکیم و تعالی خانواده بین شرکت ره اوران فنون‬ ‫پتروشیمی و اداره فرهنگ و ارشاد امضا شد‪.‬این طرح بخشی از پنج طرح کمیته مسوولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس است که با‬ ‫حمایت مالی شرکت های پتروشیمی تندگویان‪ ،‬فجر‪ ،‬کارون و بوعلی از شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس در منطقه اجرا می شود‪.‬‬ ‫‪۳۶‬درصد شاغالن پتروشیمی جم بومی هستند‬ ‫کیاست ‪ -‬معاون مجتمع پتروشیمی جم گفت‪ :‬این شرکت در حال حاضر‪ ۸۳۰‬نفر نیروی رسمی شاغل دارد که از این شمار ‪۳۶‬درصد‬ ‫بومی استان بوشهر به عنوان میزبانان این صنعت هستند‪ .‬حسن معینی اعالم کرد‪ :‬این درحالی است که امار ارایه شده تنها متعلق‬ ‫به مجموعه اصلی پتروشیمی جم بوده و شرکت های تابعه زیر مجموعه این مجتمع عظیم صنعتی را شامل نمی شود‪.‬وی یاداورشد‪:‬‬ ‫پتروشیمی جم در یک سال گذشته عالوه بر نفرات یادشده ‪ ۸۸‬نفر نیروی جدید به خدمت گرفته که از این شمار ‪ ۶۳‬نفر معادل ‪۷۵‬درصد‬ ‫کل نیروهای استخدامی بومی استان بوشهر است‪ .‬معاون مجتمع پتروشیمی جم اظهارداشت‪ :‬از مجموع همکاران بومی شاغل در‬ ‫این مجتمع ‪ ۵۸‬نفر در واحدهای عملیاتی و ستادی دارای رتبه ‪ A‬به باال در چارت سازمانی هستند‪.‬معینی گفت‪ :‬بکارگیری نیروی‬ ‫متخصص و توانمند بومی به عنوان بخشی از حق مسلم ساکنان استان بوشهر است که همواره متحمل هزینه های ناشی از حضور‬ ‫صنعت در منطقه شده اند‪.‬وی افزود‪ :‬در طول ‪ ۲‬سال منتهی به ابانماه ‪ ،۹۹‬شاغالن بومی پتروشیمی جم از شانس مناسبی برخوردار‬ ‫بوده اند و و با استقرر تیم جدید مدیریتی نه تنها از امار بومیان شاغل و مسوول در این مجتمع کاسته نشده بلکه مسوولیت های حساس‬ ‫و جایگاه مدیریتی مناسبی نیز نسبه به گذشته به ایشان واگذار شده است‪.‬معینی اضافه کرد‪ :‬پتروشیمی جم هم اکنون در حوزه های‬ ‫مهمی همچون عملیات بهره برداری ‪ ،‬تعمیرات ‪،‬پژوهش و فناوری از مدیران بومی بهره می برد‪.‬وی بااشاره به دستاوردهای پژوهشی و‬ ‫گردیهای استراتژیک طراحی شده توسط این مجتمع در دوران تحریم گفت‪ :‬بخش قابل توجهی از این دستاوردها که ثمره ان تداوم‬ ‫با اقتدار تولید و عدم وابستگی خارجی است با حضور نیروهای بومی محقق شده است‪.‬پتروشیمی جم یکی از بزرگترین مجتمع های‬ ‫تولید اتیلن و پلیمر خاورمیانه است که در سال ‪ ،۷۹‬در راستای برنامه های کالن کشور و به منظور بهره برداری از میدان گازی پارس‬ ‫جنوبی با گستره ‪ ۷۷‬هکتار در جنوبی ترین نقطه استان بوشهر و در سواحل خلیج فارس در شهرستان عسلویه احداث شده است‪.‬‬ ‫شمارش معکوس برای اغاز عملیات حفاری فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل گروه پتروپارس از حرکت دستگاه حفاری به سمت موقعیت فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی در اب های نیلگون خلیج فارس خبر‬ ‫داد‪ .‬حمیدرضا مسعودی گفت‪ :‬عملیات حفاری اخرین فاز میدان مشترک پارس جنوبی با استقرار دستگاه حفاری‪ ،‬در روزهای اینده اغاز‬ ‫می شود‪.‬با وجود تحریم های ظالمانه‪ ،‬کمبودهای مالی و شیوع بیماری کرونا‪ ،‬امید است با همت و تالش مهندسان و متخصصان داخلی و‬ ‫با برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬به زودی تولید اولیه از فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی اغاز شود‪ .‬طرح توسعه فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی پس از خروج شرکت های‬ ‫توتال فرانسه و شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (سی ان پی سی ای) به دلیل تحریم به طور کامل به شرکت پتروپارس سپرده شده است‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫البدء ق ریب ًا بتشغیل محطه طاقه‬ ‫که ربائیه فی اردبیل شمال غرب ای ران‬ ‫اعلن حاکم اردبیل مسعود امامی یکانه عن تشغیل اول وحده من الوحدات‬ ‫البخاریه الثالث لمحطه تولید الکهرباء بالدوره المرکبه فی اردبیل هذا الشتاء‪.‬‬ ‫وصرح امامی یکانه‪ ،‬اثناء زیارته لمحطه تولید الطاقه الکهربائیه بالدوره المرکبه فی اردبیل‪ ،‬ان‬ ‫الطاقه االنتاجیه الول وحده بخاریه فی هذا المجمع تبلغ ‪ 160‬میغاواط من الکهرباء‪.‬‬ ‫واشار الى التقدم الناجز باکثر من ‪ ٪90‬فی بناء المحطه‪ ،‬موضح ًا ‪ :‬ان‬ ‫طاقه تولید الکهرباء فی هذا المجمع ستبلغ ‪ 1440‬میغاواط بعد اکتماله‪.‬‬ ‫واضاف‪ :‬ان ‪ 6‬وحدات غازیه بالمجمع ستولد ‪ 960‬میغاواط من الکهرباء وتدخل الى الدائره الوطنیه‪.‬‬ ‫ولفت حاکم اردبیل الى متابعه وحل بعض مشاکل هذا المجمع واوضح‪ :‬محطه اردبیل لتولید‬ ‫الکهرباء ذات الدوره المرکبه هی احد المجمعات الکبیره لتولید الکهرباء فی البالد‪.‬‬ ‫اخبار حوزه برق‬ ‫رونمایی از برنامه اموزشی سه شنبه های شادابی‬ ‫شرکت ابفا استان اصفهان‬ ‫نفت‬ ‫‪ranian President Hassan Rou-‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫‪30th week of the Energy Ministry’s‬‬ ‫‪A-B-Iran program, IRNA reported.‬‬ ‫‪Inaugurated through video confer‬‬‫‪ence in a ceremony held in Tehran‬‬ ‫‪on Thursday, the mentioned proj‬‬‫‪ects including a water treatment‬‬ ‫‪plant, a water transmission tunnel, a‬‬ ‫‪new unit in a combined-cycle pow‬‬‫هفتهنامهسراسری‬ ‫‪er plant, were inaugurated in Teh-‬‬ ‫‪28 new renewable power‬‬ ‫‪Rouhani inaugurates en‬‬‫‪ergy projects worth over‬‬ ‫‪$795m in 2 provinces‬‬ ‫افزایش‪ ۲۰‬درصدی تولید برق‬ ‫در نیروگاه اصفهان‬ ‫کیاست ‪ -‬نیروگاه اصفهان با تولید بیش از ‪ ۲/۲‬میلیارد‬ ‫کیلووات انرژی الکتریکی ‪ ۲۰‬درصد افزایش تولید‬ ‫داشته است‪ .‬نیروگاه اصفهان در هفت ماهه منتهی به ‪ ۳۱‬مهر‬ ‫‪ ،۹۹‬با انتقال دو میلیارد و ‪ ۲۱۶‬میلیون و ‪ ۵‬هزار کیلووات‬ ‫ساعت انرژی الکتریکی تولیدی به شبکه سراسری برق کشور‬ ‫‪ ۲۰‬درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫داشته است‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬نیروگاه اصفهان دارای پنج‬ ‫واحد بخاری مولد برق با ظرفیت های متنوع و مجموع توان‬ ‫نامی تولید ‪ ۸۳۵‬مگاوات برق‪ ،‬در جنوب غربی شهر اصفهان‬ ‫و در حاشیه رودخانه زایند ه رود واقع شده است‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه شرکت توزیع برق فارس و‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫کیاست ‪ -‬مشمول طرح برق امید‪ .‬تفاهم نامه همکاری بین‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران در قالب طرح ملی برق امید به امضا رسید‪ .‬احمدرضا‬ ‫خسروی در این مراسم با بیان اینکه طرح ملی برق امید ابزاری‬ ‫تشویقی از سوی وزارت نیرو برای ایجاد الگوی مصرف متوازن است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این طرح ملی از ابتدای ابان ماه سال جاری با هدف‬ ‫مدیریت مصرف برق‪ ،‬استفاده صحیح از منابع انرژی و حفظ محیط‬ ‫زیست‪ ،‬ویژه مشترکان خانگی در کل کشور به مرحله اجرا درامده‬ ‫که ‪ 21‬درصد از مشترکان برق خانگی استان فارس با قرارگرفتن در‬ ‫دسته کم مصرف این طرح از تخفیف ‪ 100‬درصدی بهای برق در‬ ‫قالب این طرح بهره مند می شوند‪ .‬وی با اشاره به اینکه افزایش‬ ‫بی رویه مصرف برق به عنوان موضوعی هشدار دهنده همیشه و به‬ ‫ویژه در طول تابستان مطرح بوده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اکنون با این راهکار‬ ‫ارایه شده از سوی دولت می توان امید داشت که طرح ملی برق امید‬ ‫بتواند طیف بیشتری از مشترکان برق خانگی را به گروه مشترکان‬ ‫کم مصرف هدایت کند و شهروندان از این ابزار تشویقی برای‬ ‫بهینه سازی مصرف استقبال کنند‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق استان فارس با اشاره به اینکه برای تولید هر کیلووات ساعت برق‬ ‫از مبدا تولید تا محل مصرف حدود ‪ 1500‬دالر هزینه صرف می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تالش برای بهینه سازی مصرف برق با طرح برق امید در واقع‬ ‫کمک به محیط زیست‪ ،‬جلوگیری از الودگی هوا‪ ،‬صرفه جویی در‬ ‫هزینه تولید و انتقال انرژی و ایجاد ظرفیت های بیشتر و بهتر برای‬ ‫ارز اوری و تامین منابع است‪ .‬خسروی همچنین گفت‪ :‬در این طرح‪،‬‬ ‫مشترکان برق به سه بخش کم مصرف‪ ،‬خوش مصرف و پر مصرف‬ ‫تقسیم بندی می شوند و تخفیف صد درصدی شامل ان دسته از‬ ‫مشترکان خانگی کم مصرف است که در ما ه های گرم سال در‬ ‫مناطق عادی و گرمسیری بین ‪ 100‬تا ‪ 400‬کیلووات و در ماه های‬ ‫غیرگرم کلیه مناطق ‪ 80‬کیلو وات ساعت مصرف کنند و در این‬ ‫صورت است که هزینه برق مصرفی برای مصرف کنندگان در گروه‬ ‫کم مصرفی‪ ،‬رایگان محاسبه می شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫مشترکان خوش مصرف نیز بتوانند با یک پله بهینه سازی مصرف‬ ‫خود را به جرگه ی مشترکان کم مصرف برسانند‪ ،‬می توانند مشمول‬ ‫طرح ملی برق امید شده و همچنین مشترکان پر مصرف بهتر است‬ ‫خود را به طیف مشترکان خوش مصرف یا کم مصرف برسانند تا از‬ ‫مزایای این طرح ملی و تخفیف های وزارت نیرو بهره مند شوند‪.‬این‬ ‫مقام مسوول در بخش دیگری از سخنان خود به انعقاد تفاهم نامه با‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران اشاره کرده و افزود‪ :‬در این تفاهم نامه‪،‬‬ ‫بانک متعهد می شود تا با پرداخت تسهیالت بهینه سازی وسایل پر‬ ‫مصرف برقی مانند یخچال‪ ،‬کولر و سایر لوازم برقی‪ ،‬شهروندان را به‬ ‫سمت بهینه سازی وسایل برقی و استفاده از تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫تشویق کند که سطح تسهیالت در این طرح به ازای هر متقاضی‬ ‫حدود ‪ 400‬میلیون ریال بوده و به صورت قرض الحسنه در اختیار‬ ‫متقاضیان قرار می گیرد‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫فارس با بیان اینکه در این طرح‪ ،‬کارشناسان با بررسی وسایل برقی‬ ‫و ارزیابی وضعیت فعلی این وسایل‪ ،‬تشخیص می دهند که متقاضی‬ ‫از طرح یاد شده استفاده نماید اظهار داشت‪ :‬بر اساس این تفاهم نامه‬ ‫پیشنهاد شده است که مشترکان پر مصرف همچنین می توانند‬ ‫ازسطح تسهیالت ‪ 400‬میلیون ریالی قرض الحسنه بانک استفاده‬ ‫نموده و با نصب سامانه های تولید انرژی خورشیدی بر پشت بام ها‬ ‫در تولید انرژی‪ ،‬بهینه سازی مصرف و کاهش الودگی محیط زیست‬ ‫سهیم شوند‪.‬‬ ‫اخبار گاز‬ ‫بهره گیری از توان داخلی در تعمیر دستگاه های ازمایشگاه پاالیشگاه ایالم‬ ‫کیاست ‪ -‬رییس ازمایشگاه شرکت پاالیش گاز ایالم از تعمیر و بازســازی دستگاه های معیوب این ازمایشگاه با بهره گیری از توان نیروهای متخصص داخلی خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش احتســاب به نقل از شــرکت پاالیش گاز ایالم‪ ،‬مجید گراوند در این باره گفت‪ :‬به تازگی با انجام تعمیرات خالقانه و راه اندازی موفقیت امیز دستگاه‬ ‫تولید هوای خشــک‪ ،‬افزون بر صرفه جویی ارزی که برای تامین دوباره نیاز بود‪ ،‬شرکت های داخلی تامین کننده قطعات نیز شناســایی شدند و کارشناسان این‬ ‫ازمایشگاه تجربه های مناسبی را در زمینه تعمیر و بازسازی قطعاتی که تامین انها با مشکالت زیادی روبه رو شــده بود‪ ،‬به دست اوردند‪.‬وی با بیان اینکه دستگاه‬ ‫هوای ورودی‪ ،‬دستگاه های گاز کروماتوگرافی را خالص سازی می کند و ناخالصی ها را به کمتر از یک دهم قسمت در میلیون می رساند‪ ،‬افزود‪ :‬با تعمیر این دستگاه‬ ‫از ورود هوای ناخالص و دارای رطوبت یا هیدروکربن و اسیب به دستگاه های گاز کروماتوگرافی که از تجهیزات حساس این ازمایشگاه هستند‪ ،‬جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫رییس ازمایشگاه شــرکت پاالیش گاز ایالم همچنین با بیان اینکه دســتگاه تولید هوای خالص این ازمایشگاه از ســال ‪ ۹۷‬به دلیل نقص فنی از سرویس خارج‬ ‫شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬پس از ارسال ان به نمایندگی های معتبر‪ ،‬به نظر می رسید به دلیل ســوختن و غیرقابل تعمیر بودن المنت اصلی که ساخت خارج از کشور است‪،‬‬ ‫تنها گزینه ممکن‪ ،‬جایگزینی و خرید دستگاه جدید باشــد‪ ،‬اما پس از بررسی دقیق کاتولوگ ها و دستورعمل های ســرویس و نگهداری‪ ،‬روش خالقانه ای برای‬ ‫تعمیر و ساخت قطعات مورد نیاز با استفاده از ظرفیت ساخت داخل در دســتور کار قرار گرفت‪.‬گراوند تصریح کرد‪ :‬این دستگاه ضمن نصب تجهیزات با کیفیت‬ ‫مناســب و حتی با دامنه دمایی باالتر و گذراندن ازمون اولیه‪ ،‬با موفقیت راه اندازی شد‪.‬وی به دیگر موفقیت های کارشناســان این ازمایشگاه در تعمیر و ساخت‬ ‫قطعات یدکی دستگاه های ازمایشگاهی اشاره و اظهار کرد‪ :‬بازسازی الکترودهای کانداکتومتر‪ ،‬احیای ستون انیونی دستگاه یون کروماتوگرافی‪ ،‬بازسازی راکتور‬ ‫دستگاه اندازه گیری شاخص سولفور‪ ،‬ســاخت فیلترهای داخلی برای استفاده در دســتگاه تولید اب مقطر در داخل کشــور از دیگر اقدام های مورد توجه است‪.‬‬ ‫حذف مصرف روزانه یک میلیون کپسول گاز با گازرسانی به ‪ ۱۸‬هزار روستای کشور‬ ‫کیاســت ‪ -‬حســن منتظرتربتی‪ ،‬معاون وزیر نفت و مدیر عامل شــرکت ملی گاز ایران بیان کــرد‪ :‬در واقع‪ ،‬بنــد «ق» باب جدیــدی را در حوزه صنعت‬ ‫گاز باز کرده اســت‪ ،‬به این ترتیب که طی این چند ســال اخیر‪ ،‬ما بدون اســتفاده از منابع دولتی توانســته ایم توســعه خوبی در حوزه گازرســانی داشته‬ ‫باشــیم‪ .‬به گفته تربتی‪ ،‬بند یادشــده‪ ،‬دارای دو بخش توســعه و جایگزینی ســوخت و نیز بهینه ســازی بوده که البته این بخش‪ ،‬کمتر مــورد توجه قرار‬ ‫گرفته بود‪ .‬وی با بیان اینکــه به رغم مشــکالت و نگرانی های مالی‪ ،‬پروژه های گاز تداوم داشــته و شــرایط خوبی داشــته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬دلیــل ان‪ ،‬این بوده‬ ‫که منابع مالــی از محل جایگزینی ســوخت و صرفه جویی تامین می شــده اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران خاطرنشــان کرد‪ :‬نگاهــی به امار‬ ‫و ارقام موجود‪ ،‬نشــان می دهد کــه از ابتدای دولت تدبیــر و امید تاکنون‪ ،‬با اســتفاده از ظرفیــت بند «ق» در دو وجه گازرســانی و بهینه ســازی‪ ،‬موفق‬ ‫شــدیم ‪ ۱۸‬هزار روســتا را گازرســانی کنیم که اگر این کار انجام نمی شــد‪ ،‬باید روزانه یک میلیون کپســول برای این تعداد روســتا تامیــن می کردیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪he head of Isfahan Province’s Industry, Mining,‬‬ ‫‪and Trade Department said that 70 mining licens‬‬‫‪es have been issued in the province for exploration‬‬ ‫‪and mining operation since the beginning of the current‬‬ ‫‪Iranian calendar year (March 20).Iraj Movafaq said that‬‬ ‫‪of the mentioned figure, 50 licenses were for the explora‬‬‫‪tion operation, and 20 licenses were for the mining oper‬‬‫‪ations.He said the mentioned operations provide jobs for‬‬ ‫‪131 persons.In early June, Deputy Industry, Mining, and‬‬ ‫‪Trade Minister Darioush Esmaili had said that the coun‬‬‫)‪try’s Mining Investment Insurance Corporation (MIIC‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫)‪was going to allocate 30 trillion rials (over $714.2 million‬‬ ‫‪for supporting mining exploration projects.He said that the‬‬ ‫‪ministry has it on the agenda to increase the country’s dis‬‬‫‪covered mineral reserves by 25 percent in the current Ira‬‬‫‪nian calendar year (ends on March 20, 2021).In late April,‬‬ ‫‪the official had said that the Industry, Mining, and Trade‬‬ ‫‪Ministry has provisioned operational targets in the mining‬‬ ‫‪sector’s three major areas of exploration, extraction, and‬‬ ‫‪processing, for the current year.“In the mining industry‬‬ ‫‪sector, we have targeted a 25-percent increase in the pro‬‬‫‪duction of mineral products, and in the exploration sector,‬‬ ‫‪we will add about 20 percent to the previous reserves.”The‬‬ ‫‪mining sector accounted for 25 percent of the country’s‬‬ ‫‪non-oil revenues in the past Iranian calendar year, he said.‬‬ ‫‪Isfahan Province issues 70 mining‬‬ ‫‪licenses since late March‬‬ ‫‪05‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫اخبـــار ‪ -‬اعـــالن‪Advertising - News/‬‬ ‫خبر ‪ -‬اگهی‬ ‫سال پانزدهم | شماره ‪ |287‬یکشنبه ‪11‬ابان ماه ‪1399‬‬ ‫در وبینار بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در اصفهان و مالزی تاکید شد‪:‬‬ ‫تمرکز اتاق بازرگانی اصفهان بر افزایش دانش فعاالن اقتصادی برای ورود به بازارهای بین المللی‬ ‫🔻‬ ‫کیاست‪-‬در وبینار بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری‬ ‫در اصفهان و مالزی که با حضور عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی ایران در مالزی‪ ،‬مدیرکل دفتر اسیا و‬ ‫اقیانوسیه و رئیس اداره کشورهای جنوب شرق اسیای سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران برگزار شد‪ ،‬بر تمرکز سه واحد اجرایی اتاق اصفهان برای‬ ‫کمک به افزایش دانش اعضا برای ورود به بازار بین الملل تاکید شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫کمیسیون تجارت‪ ،‬خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫در ابتدای این جلسه فعال سازی و تمرکز بر افزایش تجارت‬ ‫خارجی کشورمان را یکی از اهداف اتاق های بازرگانی بیان و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در همین راستا اتاق بازرگانی اصفهان در سه بخش‪،‬‬ ‫فعالیت های خود را بر روی افزایش دانش مخاطبان و اعضای‬ ‫اتاق‪ ،‬برای ورود به بازارهای بین المللی متمرکز نموده است‪.‬‬ ‫فرشته امینی با بیان اینکه واحد بازاریابی و روابط بین الملل‪ ،‬کمیسیون‬ ‫تجارت و انجمن صادرکنندگان در این زمینه فعال هستند‪ ،‬افزود‪ :‬فعاالن‬ ‫اقتصادی می توانند اطالعات مورد نیاز خود برای ورود به کشورهای‬ ‫هدف صادراتی را از هریک از این بخش های اتاق دریافت نمایند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری های اتی در مالزی باید بر شرکت های دانش بنیان‬ ‫مبتنی باشد‬ ‫در ادامه علی اصغر محمدی‪ ،‬سفیر ایران در مالزی گفت‪ :‬مالزی با‬ ‫حدود ‪ 35‬میلیون نفر جمعیت در جنوب شرق اسیا واقع شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش عمده ای از تجارت ایران در شرق و‬ ‫جنوب شرق اسیا از مسیر مالزی و سنگاپور به سمت چین و سایر‬ ‫کشورهای شرق اسیا عبور می کند‪ ،‬حفظ امنیت مسیر تجارت‬ ‫دریایی این منطقه را یکی از اولویت های حیاتی تجارت ایران دانست‪.‬‬ ‫محمدی با تاکید بر تاثیر شرایط سیاسی و بین المللی بر روابط‬ ‫تجاری کشورها گفت‪ :‬مالزی در طول سال های گذشته تاکنون‬ ‫به دلیل مسایل سیاسی دچار شرایط ناپایداری شده است‪.‬‬ ‫محمدی افزود‪ :‬در شرایط ناپایدار سیاسی کنونی این کشور‪ ،‬باید‬ ‫تعامالت خود با مالزی را به صورت متفاوتی مدیریت نمود‪.‬‬ ‫وی تحریم های ظالمانه علیه کشورمان و شیوع کرونا را در امار‬ ‫تعامالت تجاری دو کشور کامال مشهود دانست و گفت‪ :‬در‬ ‫شرایط عادی با توجه به زیرساخت های موجود و امادگی های‬ ‫سیاسی می توان ظرفیت بسیار خوبی را در حوزه تجارت و‬ ‫سرمایه گذاری خصوصا درحوزه علم و فناوری متصور شد‪.‬‬ ‫سفیر ایران در مالزی وجود زیرساخت های حمل و نقلی و تبدیل شدن‬ ‫به هاب تجارت منطقه را از جمله مزایای فعلی تعامالت تجاری با مالزی‬ ‫بیان نمود و از طراحی ساختارهایی برای افزایش تعامالت دو کشور‬ ‫به ویژه موافقتنامه تعرفه تجاری خبر داد و ابراز امیدواری نمود با همت‬ ‫سازمان توسعه تجارت این موافقتنامه هرچه زودتر عملیاتی شود‪.‬‬ ‫محمدی با تاکید بر اینکه روش های تجاری کشورمان نیاز به تنوع‬ ‫و ابتکار عمل دارد‪ ،‬از انجام مذاکراتی برای امکان تهاتر کاال میان‬ ‫نمایشگاهبزرگاصفهاننخستینشهرکنمایشگاهیکشوراست‬ ‫🔻‬ ‫کیاست‪ -‬شهردار اصفهان گفت‪ :‬نمایشگاه اصفهان‪،‬‬ ‫نخستین شهرک نمایشگاهی کشور به شمار می‬ ‫رود و در محور توسعه اصفهان در نزدیکی کمربند‬ ‫شرق و در کنار رینگ چهارم قرار دارد و به فرودگاه‬ ‫اصفهان‪ ،‬مرکز همایش های بین المللی‪ ،‬شهر رویاها‬ ‫و دیگر زیرساخت های مورد نیاز نزدیک است‪.‬‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫قدرت اله نوروزی در ارتباط زنده رادیویی با برنامه‬ ‫«سالم اصفهان» با تبریک میالد پیامبر اکرم (ص)‪،‬‬ ‫میالد امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به میمنت این ایام مبارک شهر ما در استانه یک‬ ‫اتفاق بزرگ است‪ .‬بعد از سال ها انتظار پروژه نمایشگاه‬ ‫اصفهان به نقطه بهره برداری برای برگزاری نمایشگاه‬ ‫ها در فضایی در شان شهر زیبای اصفهان رسیده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سال ها بود محل نمایشگاه اصفهان در‬ ‫پل شهرستان‪ ،‬دچار مشکالتی بود و استانداردهای الزم‬ ‫را برای برگزاری نمایشگاه در شان اصفهان نداشت؛‬ ‫اکنون این پروژه به عنوان محل دائمی نمایشگاه‬ ‫های استان یکی از بزرگترین سایت های نمایشگاهی‬ ‫کشور است که با هزینه ای بالغ بر دو هزار و ‪200‬‬ ‫میلیارد ریال ظرف سه سال احداث و تجهیز شده است‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬بهره برداری از پروژه‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬در اواخر هفته جاری در قالب برنامه های‬ ‫افتتاحیه های هفتگی پروژه های شهرداری اصفهان‬ ‫برگزار می شود که اگر شرایط کرونایی اجازه دهد‪،‬‬ ‫این مراسم همراه با حضور مسئوالن ملی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این محل در ‪ 47‬هکتار پیش‬ ‫بینی شده است و استانداردهای کامل‬ ‫یک محل نمایشگاهی را دارد و نخستین‬ ‫شهرک نمایشگاهی کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫نوروزی اظهار کرد‪ :‬نمایشگاه اصفهان‪ ،‬برای فعاالن‬ ‫اقتصادی داخلی و خارجی هم محل مناسبی است‬ ‫و با توجه به ظرفیت های این مجموعه‪ ،‬به یکی از‬ ‫پتانسیل های مهم اقتصادی کشور تبدیل می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این هفته فاز اول مجموعه نمایشگاه‬ ‫اصفهان افتتاح می شود که شامل سه سالن ‪5‬‬ ‫هزار مترمربعی و اتاق های مذاکره‪ ،‬بخش رسانه‪،‬‬ ‫ریجستری‪ ،‬سالن کنفرانس‪ ،‬رستوران‪ ،‬کافی شاپ‪،‬‬ ‫فضای سبز‪ ،‬محوطه باز نمایشگاهی‪ ،‬تاسیسات‬ ‫زیربنایی‪ ،‬سیستم اعالم اطفای حریق و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان گفت‪ :‬امروزه در جهان‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫به عنوان زیست بوم اقتصادی و مولد توسعه و‬ ‫اشتغال شناخته شده است‪ ،‬تکمیل این پروژه در‬ ‫این دوره مدیریت شهری یکی از اتفاقات مهم ملی‬ ‫است که تقدیم شهروندان می شود که امیدواریم‬ ‫رونق اشتغال در اصفهان را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫🔻‬ ‫کیاست‪ -‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬در ‪ 6‬ماهه نخست سال جاری عملیات ساخت و‬ ‫تکمیل ‪250‬کیلومتر راه روستایی در استان اصفهان به اتمام رسید‪.‬‬ ‫به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل‬ ‫ونقل جاده ای استان اصفهان‪ ،‬مهدی خضری اظهار کرد‪ :‬در نیمه اول سال‬ ‫جاری عملیات اسفالت حفاظتی( سیلکت) ‪ 200‬کیلومتر از راه های روستایی‬ ‫و ساخت ‪ 50‬کیلومتر راه روستایی جدید در استان اصفهان انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ادغام بخش ساخت راه های روستایی به اداره کل راهداری‬ ‫وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت‪ :‬با اضافه شدن بخش ساخت‬ ‫راه های روستایی وظیفه این اداره کل برای خدمت رسانی سنگین تر شد‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان ادامه داد‪ :‬عملیات‬ ‫نگهداری حدود ‪ 6‬هزار کیلومتر راه روستایی عملیاتی مهم و هزینه بر است‪.‬‬ ‫خضری ادامه داد‪ :‬در سال جاری عملیات ساخت و تکمیل ‪ 250‬کیلومتر‬ ‫راه روستایی در شهرستانهای بوئین و میاندشت‪ ،‬فریدن‪ ،‬فریدونشهر‪،‬‬ ‫سمیرم‪ ،‬خوروبیابانک‪ ،‬اصفهان‪ ،‬دهاقان‪ ،‬شهرضا‪ ،‬اران و بیدگل‪ ،‬نطنز‪،‬‬ ‫نجف اباد‪،‬گلپایگان‪ ،‬اردستان‪ ،‬فالورجان و نائین انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به سال جهش‬ ‫تولید گفت‪ :‬به عنوان دستگاه خدمت رسان وظیفه تامین‪ ،‬نگهداری و‬ ‫بهسازی زیرساخت ها برای توسعه اقتصادی روستاها را بر عهده داریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه راه ها اصلی ترین زیرساخت برای توسعه و ابادانی‬ ‫روستاها به شمار می ایند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تقویت اقتصاد روستاها‬ ‫است‪.‬‬ ‫به تالش سازمان یافته برای حفظ اشتغال پایدار وابسته‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بهبود اقتصاد روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان‬ ‫در گرو تالش متمرکز تمام دستگاه های ذی ربط با یکدیگر و شناسایی‬ ‫و معرفی فرصت های اقتصادی در روستاها به سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫در جلسه مشترک اوقاف و منابع طبیعی اصفهان؛‬ ‫بیش از ‪ 295‬هکتار از موقوفات اصفهان تعیین تکلیف شد‬ ‫🔻‬ ‫کیاست‪ -‬معاون حقوقی و امور ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬بیش از ‪ 295‬هکتار از اراضی مورد اختالف‬ ‫اوقاف و منابع طبیعی استان اصفهان به نام اوقاف سند می خورد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان‪،‬‬ ‫حجت االسالم محمود نصر اصفهانی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با‬ ‫مسئوالن اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان برای تعیین تکلیف ‪ 10‬مورد‬ ‫موقوفه مورد اختالف اوقاف و منابع طبیعی اظهار داشت‪ :‬این جلسه به دنبال‬ ‫مصوبه هیئت دولت و مجلس برگزار شده و مصوبات ان الزم االجرا هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه موقوفه فیض اباد در شهرستان گلپایگان به مساحت‬ ‫‪ 27‬هکتار و ‪ 6‬هزار و ‪ 51‬متر از جمله موارد مورد اختالف بود که‬ ‫در این جلسه بررسی شد‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬این موقوفه دارای ‪ 57‬پالک‬ ‫و به نام موقوفه میرزامختار است که سند ان به نام اوقاف صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون حقوقی و امور ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به‬ ‫حل اختالف ‪ 40‬هکتار و دو هزار و ‪ 338‬متر از موقوفه امامزاده اقاعلی عباس نیز‬ ‫گفت‪ :‬اطراف این امامزاده نیاز به پارکینگ و جاده جدید داشت که با ثبت این سند‬ ‫به زودی می توان برای این امامزاده پارکینگ و جاده مناسبی را بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫وی حل اختالف اوقاف و منابع طبیعی بر سر اراضی امامزاده صالح‬ ‫مریم جوزدان در شهرستان نجف اباد را از دیگر موراد بررسی شده‬ ‫در این جلسه اعالم کرد و ادامه داد‪ :‬این امامزاده با توجه به نوع فیزیکی که‬ ‫دارد نیاز به صحن دیگری داشت و با واگذاری هشت هزار و ‪ 546‬متر‬ ‫به این امامزاده امکان بهره برداری از صحن جدید به وجود می اید‪.‬‬ ‫حجت االسالم نصر اصفهانی با بیان اینکه حل اختالف اوقاف و سازمان منابع طبیعی بر‬ ‫سر موقوفه مزرعه خلیل اباد شاه بالغ فریدن که موقوفه مال محمد قاسم خوانساری بود‬ ‫از دیگر موارد بررسی شده در جلسه مشترک این دونهاد در اصفهان بود‪ ،‬ابراز داشت‪:‬‬ ‫کل مساحت این موقوفه ‪ 210‬هکتار و ‪ 510‬متر است که به نام اوقاف سند می خورد‪.‬‬ ‫وی به بررسی وضعیت موقوفه "لهرامش" نیز در این جلسه اشاره کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫ضلع شمالی جاده این موقوفه جاده ای عبور کرده که موقوفه بوده و به گذر زمان از‬ ‫وقفیت جدا شده و بحث حقوقی ویژ ه ای دارد که پیگیری می کنیم‪ ،‬درقسمت جنوبی‬ ‫این جاده نیز ‪ 523‬هکتار در یک مورد و ‪ 784‬هکتار است که در دست بررسی است‪.‬‬ ‫معاون حقوقی و امور ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان‬ ‫با بیان اینکه موقوفه مسجد اقا اسداهلل خوانسار نیز به نفع اوقاف‬ ‫رای گرفت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پیگیر دریافت سند این موقوفه نیز هستیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این جلسه در مجموع ‪ 295‬هکتار و یک‬ ‫هزار و ‪ 82‬متر ار موقوفات استان اصفهان به وقف بازگشت‪.‬‬ ‫مدیرکل هماهنگی خدمات ارتباطات سیار از سرپرست مخابرات منطقه اصفهان تقدیر کرد‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان مطرح کرد‪:‬‬ ‫ساخت و تکمیل ‪ 250‬کیلومتر راه روستایی‬ ‫در ‪ 6‬ماهه سال جاری‬ ‫دو کشور خبر داد و تاکید کرد‪ :‬الزم است زیرساخت های این امر‬ ‫توسط بانک مرکزی و ارگان های ذیربط هرچه زودتر مهیا شود‪.‬‬ ‫وی نقش ایرانیان مقیم مالزی در توسعه روابط طرفین را حایز‬ ‫اهمیت دانست و تصریح کرد‪ :‬متاسفانه به دلیل مشکالت نقل و‬ ‫انتقاالت مالی‪ ،‬شاهد خروج ایرانی ها از کشور مالزی هستیم‪.‬‬ ‫محمدی با بیان اینکه چهره های فرهیخته ایرانی ساکن در مالزی در‬ ‫حوزه تجارت و سرمایه گذاری و علم و فناوری می توانند نقش عمده‬ ‫ای ایفا نمایند‪ ،‬روابط مناسب ایران و مالزی در اینده را از طریق ایجاد‬ ‫شرکت های دانش بنیان و تحقیقاتی بین دو کشور ممکن دانست‪.‬‬ ‫سفیر ایران در مالزی در ادامه ضمن اشاره به تعامالت مطلوب اصفهان و‬ ‫مالزی گفت‪ :‬متاسفانه تاکنون در میان بخش خصوصی ساختار مناسبی‬ ‫بین دو کشور طراحی نشده و چنین نشست هایی‪ ،‬مقدمه ای برای توسعه‬ ‫روابط فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬دانشگاهی و فناوری بین دو کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اصفهان می تواند یکی از محورهای‬ ‫روابط ایران و مالزی باشد‪ ،‬گفت‪ :‬الزم است از تمامی پتانسیل‬ ‫های موجود در اصفهان به منظور توسعه روابط استفاده شود‪.‬‬ ‫جای خالی شرکت های ایرانی در پروژه های فنی و مهندسی‬ ‫در ادامه رئیس اداره کشورهای جنوب شرق اسیای سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران؛ تولید ناخالص داخلی ‪ 310‬میلیارد دالری و رشد نرخ‬ ‫‪ GDP‬باالی ‪ 5‬درصد در چند ساله گذشته همچنین وجود بیش از‬ ‫‪ 60‬درصد مسلمان در این کشور را از جمله مزایای مالزی عنوان کرد‪.‬‬ ‫انور کامرانی‪ ،‬واردات مالزی از جهان را ‪ 217‬میلیارد دالر و صادرات ان‬ ‫را ‪ 247‬میلیارد دالر و مهم ترین اقالم وارداتی ان را شامل تجهیزات‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬نفت و مشتقات ان‪ ،‬محصوالت پالستیکی‪ ،‬اپتیک‪،‬‬ ‫تجهیزات حمل و نقل و غذاهای فراوری شده بیان کرد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به در دستور کار قرار داشتن موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و‬ ‫مالزی خواستار ارائه پیشنهادهای اتاق های بازرگانی در این حوزه شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در سال گذشته تراز تجاری همواره برای مالزی مثبت‬ ‫و برای ایران منفی بوده و با وجود تاثیر تحریم ها در صادرات‬ ‫از ایران‪ ،‬در شرایط مشابه تاثیر پذیری از تحریم‪ ،‬میزان صادرات‬ ‫کشورمان به برخی کشورها از جمله اندونزی رشد داشته است‪.‬‬ ‫کامرانی حضور فیریکی تجار ایرانی در مالزی‪ ،‬برخورداری‬ ‫شرکت ها از سایت معرفی کاال‪ ،‬کاتالوگ و کارت ویزیت به زبان‬ ‫انگلیسی را از ضروریات موفقیت در بازار این کشور دانست و‬ ‫گفت‪ :‬در تجارت کنونی مخاطب یابی از راه دور کافی نیست ‪.‬‬ ‫وی سرب‪ ،‬روی‪ ،‬فوالد‪ ،‬اهن‪ ،‬مس و سنگ های ساختمانی را از‬ ‫پتانسیل های ورود به بازار این کشور عنوان کرد و گفت‪ :‬امکان سرمایه‬ ‫گذاری مشترک برای تولید پنل تلویزیونی‪ ،‬موبایل و ادوات کامپیوتر‪،‬‬ ‫خودرو و قطعات خودرو و صنایع حالل نیز در این کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫کامرانی با بیان اینکه در حوزه پروژه های فنی و مهندسی‬ ‫جای شرکت های ایرانی خالی است‪ ،‬حضور فیزیکی شرکتها‬ ‫برای ورود به پروژه های این حوزه را ضروری دانست‪.‬‬ ‫🔻‬ ‫کیاست‪-‬مدیرکل هماهنگی خدمات ارتباطات سیار طی نامه ای از‬ ‫تالشهای صورت گرفته در زمینه پیشبرد پروژه های توسعه فاز ‪ 8‬و ‪USO‬‬ ‫سایتهای ‪ BTS‬شرکت ارتباطات سیار در منطقه اصفهان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫مخابرات‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ‫احتساب‬ ‫گزارش‬ ‫به‬ ‫منطقه اصفهان‪ ،‬در متن نامه محمد رضا بیگی ده ابادی‬ ‫خطاب به ناصر مشایخی سرپرست مخابرات منطقه اصفهان امده است‪:‬‬ ‫با سالم و احترام ؛‬ ‫بدینوسیله مراتب سپاس خود را از تالش ها و زحمات ارزشمند و صادقانه جنابعالی و همکاران محترم‬ ‫ان منطقه‪ ،‬در زمینه پیشبرد پروژه های توسعه فاز ‪ 8‬و ‪ USO‬سایتهای ‪ BTS‬شرکت ارتباطات سیار‬ ‫تقدیم می دارم و از درگاه ایزد منان‪ ،‬دوام عزت و سالمت و تداوم حضور و تاثیر جنابعالی و همکاران‬ ‫محترمتان‪ ،‬در راستای دستیابی به اهداف شرکت را مسالت دارم ‪.‬‬ ‫خواهشمند است کمافی السابق در راستای دستیابی به هدف‬ ‫های تعیین شده در اجرای پروژه ها اقدامات الزم صورت پذیرد‪.‬‬ ‫محمد رضا بیگی ده ابادی‬ ‫مدیرکل هماهنگی خدمات ارتباطات سیار‬ ‫گفتنی است بر اساس ارزیابی عملکرد دوماهه مناطق کشور در توسعه فاز ‪ ۸‬تلفن‬ ‫همراه‪،‬مخابرات منطقه اصفهان موفق به کسب رتبه اول کشوری گردیده است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است برنامه توسعه و بروز رسانی سایت های همراه اول در استان در‬ ‫حال اجراست و اجرای این پروژه نقش بسزایی در افزایش خدمات شبکه همراه‬ ‫اول و کاهش نقاط کور و افزایش پهنای باند این اپراتور در سطح استان دارد‪.‬‬ ‫ارزیابی اقدامات انجام شده در مقابله با بیماری کرونا؛‬ ‫با تشکیل تیمی پژوهشی با محوریت دانشگاه اصفهان‬ ‫🔻‬ ‫کیا ست‪ -‬به گزارش روا بط عمومی فرما نداری اصفهان‪ ،‬حسین‬ ‫سیستا نی معا ون استا ندار و فرما ندار اصفهان د ر جلسه ستاد مدیریت و‬ ‫مقا بله با بیماری کرونا د ر شهرستان‪ ،‬با تاکید بر لزوم انجام ا قدا مات‬ ‫محله محور د ر پیشگیری از بیماری کرونا‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مصوبات جلسات‬ ‫ستاد مقا بله با کرونای شهرستان باید به صورت میدانی و د ر محالت‬ ‫پیگیری و اجرایی شود تا بتوا نیم شیوع بیماری کرونا را کنترل کنیم ‪.‬‬ ‫فرما ندار اصفهان افزود‪ :‬شهرداری های مناطق ‪15‬گا نه اصفهان با مشارکت‬ ‫د ستگا ه های اجرایی نسبت به جمع پا وری‪ ،‬پیگیری و مدیریت و همچنین‬ ‫پشتیبا نی د ستگا ه های ذی مدخل برای کنترل بیماری کرونا ا قدام نمایند ‪.‬‬ ‫سیستا نی بر تاثیر بسزای استفاده از ظرفیت های خوب مرد می د ر حوزه های‬ ‫|اخبار قصیره |‬ ‫قیود جدیده فی ‪ 25‬مرکز محافظه و ‪ 46‬مدینه ای رانیه لمکافحه کورونا‬ ‫اعلن المتحدث باسم اللجنه الوطنیه لمکافحه فیروس کورونا فی الجمهوریه االسالمیه‬ ‫االیرانیه علی رضا رئیسی عن فرض قیود جدیده فی ‪ 25‬مرکز محافظه و ‪ 46‬مدینه فی البالد‪.‬‬ ‫وقال رئیسی فی تصریح له الیوم السبت حول اجتماع اللجنه الوطنیه لمکافحه‬ ‫فیروس کورونا‪ :‬انه تم خالل االجتماع تقدیم تقاریر مختلفه حول احدث‬ ‫االوضاع المتعلقه بمرض کورونا فی البالد واالجراءات المتخذه وتقییم االلتزام‬ ‫بالتوصیات الصحیه کما جرى البحث حول تاسیس مقر عمالنی لمکافحه کورونا‪.‬‬ ‫واضاف‪ :‬انه تمخالل االسبوع الماضیفرضقیود عىل انشطه االعمال من الفئات الثانیه والثالثه والرابعه‬ ‫فی ‪ 43‬مدینه فی البالد یتفشى فیها فیروس کورونا بنسبه عالیه وتم تمدید القیود فیها اسبوعا اخر‪.‬‬ ‫وتابع رئیسی‪ :‬انه تمت المصادقه من قبل اللجنه الوطنیه لمکافحه کورونا فی اجتماع الیوم عىل فرض‬ ‫قیود جدیده لفتره ‪ 10‬ایام عىل ‪ 25‬مرکز محافظه و ‪ 46‬مدینه جدیده فی البالد وتشمل القیود االعمال‬ ‫من الفئات الثانیه والثالثه والرابعه وهی قابله للتمدید حسب ظروف المحافظات‪ ،‬وباالجمال فقد‬ ‫بلغ عدد المدن التی فرضت فیها القیود عىل االعمال من الفئات الثانیه والثالثه والرابعه ‪ 89‬مدینه‪.‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی ا قتصادی و ا منیتی د ر محله ها‪ ،‬تاکید کرد و گفت‪ :‬کمیته‬ ‫ای با مشارکت نمایندگان اقشار مختلف مردم‪ ،‬معتمدین‪ ،‬روحانیون و نخبگان در‬ ‫محله ها تشکیل و با تعا مل متقا بل با دستگاه های ذی مدخل د ر امر مدیریت و‬ ‫مقابله با بیماری کرونا‪ ،‬نسبت به کنترل این بیماری اقدام نمایند‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫بسیج و سپاه در قالب طرح حافظان سالمت با بسیج عمومی و با همکاری مراکز‬ ‫بهداشت نسبت به اجرای ما نوری جهت مقا بله با بیماری کرونا‪ ،‬ا قدام نمایند ‪.‬‬ ‫فرما ندار اصفهان افزود‪ :‬تیمی پژوهشی با محوریت دانشگا ه اصفهان تشکیل‬ ‫و با افکارسنجی و نظرسنجی از مردم‪ ،‬میزان کارایی و تاثیرگذاری ا قدا مات‬ ‫انجام شده پیرا مون کنترل و مقا بله با بیماری کرونا‪ ،‬بررسی و ارزیا بی شود ‪.‬‬ ‫االعالنات واالعالنات لجمیع شرکات التصنیع‬ ‫واالقتصادیه والصناعیه والخدمیه فی جمیع انحاء ایران‬ ‫والعالم‪.‬‬ ‫اتصال اوثق مع العمالء‬ ‫سوق مستهدفه معروفه وفعاله‬ ‫ردود الفعل دقیقه وموجهه‬ ‫جریده الکیاست؛ مستشار االعالن الخاص بک ‪...‬‬ ‫هفته نامه اقتصادی ‪ -‬اجتماعی ‪ -‬فرهنگی ‪ -‬سیاسی‬ ‫‪Advertisements and advertisements for‬‬ ‫‪all manufacturing, economic, industrial,‬‬ ‫‪service companies throughout Iran and‬‬ ‫‪the world.‬‬ ‫‪Closer contact with customers‬‬ ‫‪A well-known and effective target‬‬ ‫‪market‬‬ ‫‪Precise and targeted feedback‬‬ ‫‪Kiyasat; your advertising advisor...‬‬ ‫‪Telegram.me/kiyasatpublication‬‬ ‫‪Instagram.com/kiyasatpublication‬‬ ‫هفته نامه سراسری کیاست از تمامی استان های کشور‬ ‫نمایندگی فعال می پذیرد‪.‬‬ ‫فارسی ‪ .‬انگلیسی ‪ .‬عربی امور نمایندگی ها‪:‬‬ ‫‪021-26767493‬‬ صفحه 5 ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫القوه االقتصادیه | ‪Economic Strength‬‬ ‫اقتصادمقاومتی‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫سال پانزدهم | شماره ‪ | 287‬یکشنبه ‪11‬ابان ماه ‪1399‬‬ ‫‪06‬‬ ‫کسبوتمدیدگواهینامههایبینالمللینظام‪ HSE‬شرکتفوالدخوزستان‬ ‫نقش پررنگ گل گهر در خرید ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان سهام توسط‬ ‫شرکت هایبزرگمعدنوصنایعمعدنی‬ ‫کیاست‪-‬قائم مقام سازمان ایمیدرو با بیان اینکه این سازمان در مهرماه با حمایت خود‬ ‫بالغ بر ‪ ۷۰۰۰‬میلیارد تومان سهم از بازار سرمایه جمع اوری کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬چون یک سازمان دولتی است نمی تواند مستقیما خرید و فروشی در بازار سرمایه‬ ‫داشته باشد‪ .‬عباس نعیمی افزود‪ :‬همه شرکت های مرتبط با ایمیدرو از جمله گل گهر‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫فوالدمبارکه‪ ،‬چادرملو‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬گهرزمین‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬فوالد هرمزگان و ‪...‬‬ ‫ملزم به ایجاد صندوق بازارگردانی ش ده اند و این صندوق های بازارگردانی ایجاد هم ش ده اند‬ ‫و برایند فعالیت این صندوق های بازارگردانی به ثبت ‪ ۷۰۰۰‬میلیارد تومان خرید سهام در‬ ‫مهرماه منتج شده است‪ .‬وی تاکید کرد؛ در گزارش ‪ ۶‬ماهه شرکت ها دیدید که همه‬ ‫شرکت ها عملکرد مثبت و چشمگیری را از خود به نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫رعایتالزاماتزیستمحیطیازسویصنایعمتعهد‪،‬راهگشایتوسعهمتوازناست‬ ‫کیاست‪-‬خانم دکتر سمیه رفیعی رییس فراکسیون مجلس شورای اسالمی به همراه‬ ‫دکتر رشیدی رییس کمیسیون کشاورزی و جهش تولید و دکتر دشتی نماینده مردم‬ ‫اردکان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مدیر کل محیط زیست و جمعی از مسوالن استان یزد‬ ‫و شهرستان اردکان پس از بازدید از مجتمع صنعتی چادرملو در اردکان یزد و مشاهده‬ ‫اقدامات موثر در کاهش االینده های محیط زیست‪ ،‬از جمله تجهیزات مدرن غبارگیری‬ ‫در واحدهای فوالدی و گندله سازی‪ ،‬فضای سبز ‪ ۵۰۰‬هکتاری و نیروگاه خورشیدی این‬ ‫مجتمع‪ ،‬در جمع مدیران چادرملو با مفید توصیف کردن این بازدید گفت‪ :‬کمتر صنعتی‬ ‫در کشور موفق شده است‪ ،‬همچون چادرملو زنجیره تولید را تکمیل کند که این امر بسیار‬ ‫ارزشمند است‪ .‬رییس فراکسیون مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که رعایت الزامات‬ ‫زیست محیطی از سوی صنایع متعهد‪ ،‬راهگشای توسعه متوازن است‪ .‬تصریح کرد‪،‬‬ ‫همانطوریکه این شرکت با فعالیت هایش نقشی اثر بخش در اقتصاد کشور دارد باید در‬ ‫زمینه تعهدات اجتماعی نیز الگو دیگر صنایع باشد ‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬وظیفه ما بررسی‬ ‫مبتنی بر تحقیقات کارشناسی به دور از غوغا ساالری های رسانه ای در خصوص مسایل‬ ‫زیست محیطی است و از صنایع نیز انتظار همراهی در این زمینه را داریم‪ .‬دکتر دشتی‬ ‫نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی نیز با اثر بخش توصیف کردن خدمات‬ ‫ارزشمند شرکت چادرملو در توسعه منطقه و عملکرد مناسب در تعهدات اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫قرار است با پیشگامی این شرکت مطالعات کارشناسی عمیقی در خصوص االینده های‬ ‫منطقه صورت پذیرد تا بتوان محیطی امن که متضمن سالمتی شهروندان اردکان باشد‬ ‫ایجاد نمود ‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 40‬درصدی تولید و ‪ 30‬درصدی صادرات فوالد بناب در سال جهش تولید‬ ‫کیاست‪ -‬بابک علیزاد شهیر گفت‪ :‬در نیمه نخست سال جاری شاهد جهش تولید‬ ‫چند باره رکورد تولید محصوالت فوالدی در مقایسه با سال های قبل بودیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬تولید روزانه با تناژ ‪ 2500‬تن در خطوط نورد با سه ونیم خط فعال و همچنین‬ ‫رکورد ‪ 3971‬تن روزانه ذوب و نورد روزانه برای نخستین بار از زمان فعالیت این مجتمع‬ ‫انجام شده است‪ .‬علیزاد شهیر ادامه داد‪ :‬با اصالحات الزم در فرایندهای تولید‪ ،‬مباحث‬ ‫اقتصادی و بازرگانی‪ ،‬رکورد تولید این مجتمع در نیمه نخست امسال به ‪ 367‬هزار و‬ ‫‪ 784‬تن ثبت شد که این میزان تولید در تاریخ تاسیس این شرکت بی سابقه بوده‬ ‫ضمن اینکه افزایش ‪ 40‬درصدی را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته شاهد‬ ‫بودیم‪ .‬وی درباره صادرات مجتمع فوالد صنعت بناب نیز گفت‪ :‬در شش ماه نخست‬ ‫سال جاری ‪ 31‬هزار تن محصول به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل ‪ 30‬درصد افزایش داشت‪ .‬با برنامه ریزی صورت گرفته‪ ،‬میزان صادرات در‬ ‫نیمه دوم امسال بیش از این میزان خواهد بود و در این زمینه مذاکرات و اقداماتی‬ ‫انجام شده است‪ .‬علیزاد شهیر کشورهای همسایه و اسیای میانه را از عمده بازارهای‬ ‫هدف نام برد و افزود‪ :‬عمده محصوالت صادراتی مجتمع به کشورهای عراق‪ ،‬سوریه‪،‬‬ ‫ارمنستان و اذربایجان ارسال شده ضمن اینکه توسعه بازار صادراتی را نیز پیگیر‬ ‫هستیم که افغانستان‪ ،‬کشورهای حاشیه خزر و کشورهای عربی نیز از متقاضیان‬ ‫محصوالت ما به سبب کیفیت باال و تولید مطابق با استانداردهای جهانی هستند ‪.‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪ver $1.4 billion has been supplied for the‬‬ ‫‪imports of unrefined vegetable oil and oil‬‬‫‪seeds in the first seven months of the cur‬‬‫‪rent Iranian calendar year (March 20-October 21),‬‬ ‫‪an official with the Industry, Mining, and Trade‬‬ ‫‪Ministry said. According to Sadif Beikzadeh, this‬‬ ‫‪year, the government plans to allocate $1.5 billion‬‬ ‫‪for the imports of crude edible oil, in which 1.9‬‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار هزار هم وطن با اجرای ‪ ۱۰‬طرح توسعه ای در تاصیکو‬ ‫اخبار‬ ‫کیاست‪-‬گواهینامه های بین المللی نظام ‪ HSE‬شرکت فوالد خوزستان برای اولین‬ ‫بار به صورت مجازی کسب و تمدید شدند‪ .‬به گزارش احتساب به نقل از خبرنگار‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬در جلسه ای مجازی به ریاست دکترعلیرضا مخبر دزفولی قائم مدیرعامل‬ ‫در امور سالمت و بهداشت کارکنان مراسم اختتامیه ممیزی های نظام مدیریت ایمنی و‬ ‫بهداشت حرفه ای بر اساس استانداردهای بین المللی مرجع ‪( ISO14001‬تمدید گواهی‬ ‫ویرایش‪ )٢٠١٥‬و ‪( ISO45001‬کسب گواهی جدید ویرایش ‪ )٢٠١٨‬با حضور تیم‬ ‫ممیزی شرکت ‪ SGS‬به سرممیزی دکتر افشین جهان بین برگزار شد‪ .‬محمود اکابر‬ ‫نماینده مدیرعامل در نظام مدیریت یکپارچه در این مورد اظهار کرد‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫خوزستان اولین شرکت بزرگ صنعتی است که این ممیزی ها را به صورت مجازی به مدت‬ ‫سه روز و ‪ ۲۵‬نفر روز ممیزی با مشارکت و همکاری مستقیم مدیریت های ‪ HSE‬و تضمین‬ ‫کیفیت و پشتیبانی واحدهای معاونت خرید‪ ،‬مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات و‬ ‫مدیریت اموزش و توسعه منابع انسانی با موفقیت کامل پشت سر گذاشت‪ .‬وی افزود‪ :‬نتایج‬ ‫حاصل از تحلیل یافته های این ممیزی در جلسه اختتامیه ارائه و گواهینامه های بین المللی‬ ‫و بسیار با ارزش مذکور به مدت یک سال کسب و تمدید شد‪ .‬این دستاورد بیانگر تعهد‬ ‫مدیریت ارشد شرکت فوالد خوزستان و جلب مشارکت همگانی به صورت حداکثری در‬ ‫همه فرایندها و فعالیت های مرتبط با ‪ HSE‬است‪ .‬گزارش خبرنگار ما حاکی است‪ ،‬در‬ ‫پایان جلسه اختتامیه دکتر علیرضا مخبر دزفولی ضمن تبریک کسب این دستاورد‬ ‫ارزشمند و تشکر از تیم ممیزان و پاسخگویی شایسته تمام رده های شرکت در این ممیزی‬ ‫گفت‪ :‬کنجکاوی جزو نیازهای شناختی بشر است و همه ی ما‪ ،‬هم کنجکاویم و هم نیاز‬ ‫داریم که خود را از منظر چشم دیگران ببینیم و این ممیزی ها ارضا کننده این نیاز سازمانی‬ ‫هستند‪ .‬وی ارایه گزارش توسط ممیزان اگاه و بدون سوگیری و قضاوت را هدیه ای‬ ‫ارزشمند برای شرکت فوالد خوزستان دانست و از طرف مدیرعامل شرکت از تیم ممیزی‬ ‫و همه پاسخگویان تشکر و قدردانی کرد‪ .‬مخبر دزفولی در پایان سخنان خود اظهار داشت‪:‬‬ ‫در ادامه تیم های تخصصی برای پیگیری موارد مطرح شده در گزارش نهایی ممیزان‬ ‫تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫کیاست‪ -‬مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صدرتامین گفت‪ :‬براساس برنامه راهبردی‬ ‫که تیم مدیریتی جدید صدر تامین در دستور کار قرار داد‪ ،‬عالوه بر تحقق وعده های داده شده در‬ ‫سال مالی گذشته‪ ،‬طرح های توسعه ای در زیر مجموعه ای این شرکت اشتغال پایدار به همراه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی‪ ،‬محسن بیدی مشاور مدیرعامل‬ ‫و مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صدرتامین اظهار داشت‪:‬‬ ‫تا ‪ 2‬الی ‪ 3‬سال اینده شرکت های اصلی و توسعه ای تاصیکو با حجمی ‪ 2‬برابر فعالیت فعلی‪ ،‬فعالیت‬ ‫خود را دنبال خواهند کرد که از جمله می توان به شرکت معدنی امالح ایران‪ ،‬صنایع خاک چینی ایران‪،‬‬ ‫فراورده های نسوز ایران‪ ،‬زغال سنگ طبس‪ ،‬پشم شیشه ایران‪ ،‬شرکت های کاشی و سرامیک و پروژه‬ ‫های نیمه تمام توسعه معادن پارس تامین در سیستان و بلوچستان و طالی کردستان اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ 10 :‬طرح توسعه ای در صدر تامین و شرکت های تابعه و وابسته با هزینه ‪ 1700‬میلیارد‬ ‫تومان در دست اجرا است که انشاهلل تا پایان سال و نهایتا ‪ 6‬ماه اول سال اینده به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫بیدی افزود‪ :‬با اتمام این ‪ 10‬طرح توسعه ای‪ ،‬بالغ بر یک هزار شغل جدید به طور مستقیم‬ ‫ایجاد خواهد شد‪ .‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬در اینده نزدیک شاهد ورود زغال سنگ پروده طبس‬ ‫به فرابورس خواهیم بود که این مهم با توجه به جایگاه شرکت در این حوزه بسیار ارزشمند‬ ‫است چراکه با حضور در فرابورس می توان گام های بلندتری در مسیر رشد شرکت برداشت‪.‬‬ ‫مشاور مدیرعامل تاصیکو به اعالم گزارش ‪ 6‬ماه شرکت ها اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫عملکرد ‪ 6‬ماه شرکت های تابعه صدرتامین بسیار مطلوب بوده است و این گفته بنده به‬ ‫استناد امار مستند در پرونده کاری شرکت ها است که در قالب گزارش ‪ 6‬ماه بررسی می شود‪.‬‬ ‫سود ‪ 5‬ماه هلدینگ صدر تامین در سال ‪ 1399‬نیز به رقم ‪ 814‬میلیارد تومان رسیده است‬ ‫که این رقم نیز در ‪ 5‬ماه سال گذشته ‪ 520‬میلیارد بود‪ ،‬براین اساس شاهد رشد ‪ 55‬درصدی‬ ‫هستیم‪ .‬گزارش ‪ 6‬ماه تاصیکو نیز به زودی از سوی مدیرعامل شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی به بومی سازی در شرکت های تابعه صدر تامین اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫مدیرعامل صدر تامین از ابتدا به بومی سازی توجه ویژه ای داشته و دارد براین اساس مجموعه‬ ‫ها با مطالعه و ( ‪-4513 -8143 -927e3d74 _https://uupload.ir/files/zvh7‬‬ ‫‪ )beec-a35433677d6e.jpeg‬بررسی کارهای الزم توانسته اند در این بخش گام های‬ ‫قابل قبولی بردارند که از جمله می توان به شرکت های ذوب اهن اصفهان و زغال سنگ‬ ‫طبس اشاره کرد و انشاهلل تا چندی دیگر در این خصوص نیز اخبار خوبی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون وزیرصمت و رییس ایدرو خبر داد‪:‬‬ ‫اختصاص ‪۴۰‬هکتار از شهرک کاوش به شرکتهای دانش بنیان برگزیده‬ ‫کیاست‪ -‬معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بازدید از شهرک‬ ‫تحقیقاتی کاوش از اماده شدن زیرساخت های موردنیاز برای استقرار شرکت های دانش بنیان‬ ‫برگزیده در فاز پیشرو این شهرک تحقیقاتی در قالب ‪ ۱۴‬واحد مستقل تکمیل شده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی‪ ،‬محسن صالحی نیا که در پی نشست وزیر صمت با‬ ‫معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه تجار ی سازی ایده های فناورانه از شهرک‬ ‫تحقیقاتی ‪ ۱۰۰‬هکتاری ایدرو در استان البرز بازدید می کرد نقش ایدرو در بهمرسانی بخش‬ ‫تولید با شرکت های دانش بنیان را کلیدی برشمرد و گفت‪ ۴۰ :‬هکتار از این شهرک تحقیقاتی‬ ‫طبق برنامه کلی برای استفاده چرخشی و استقرار شرکت های دانش بنیان برگزیده که در سطوح‬ ‫بلوغ فناورانه رتبه های ‪ ۷‬تا ‪ ) TRL( ۹‬را دارا باشند از سوی این سازمان در نظر گرفته شد ه است‪.‬‬ ‫‏ وی اولویت سازمان های توسعه ای را پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان دارای سطح بلوغ فناوری‬ ‫باال بیان کرد و گفت‪ :‬ایدرو با این شرکت ها که مراحل تحقیقات فناورانه و ایده تا نمونه سازی‬ ‫محصول را با موفقیت گذرانده اند ‪ ،‬برای مراحل تجاری سازی محصوالت و تولید انبوه صنعتی‬ ‫از طریق مشارکت و الگوهای حمایتی در بستر شهرک تحقیقاتی کاووش همکاری می کند‪.‬‬ ‫صالحی نیا نقطه عطف رسوخ و توسعه محصوالت فناورانه در محیط تولید و صنعت را موفقیت در‬ ‫مرحله توسعه و تجاری سازی و تطابق مزیت های نمونه های فناورانه (‪ )Scale Up‬دانست و افزود‪:‬‬ ‫اگر فرایند صنعتی سازی و تولید انبوه این نمونه ها هم از بعد توجیه اقتصادی و هم تطابق با محیط‬ ‫تولید مهیا شود شاهد رسوخ دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان در پیکره صنعت خواهیم بود‪.‬‬ ‫در این دیدار علی حدادی نماینده مردم ساوجبالغ طالقان و نظر اباد در مجلس شورای‬ ‫اسالمی عزم و امادگی مقامات استانی برای همگامی و تعامل حداکثری در مراحل تکمیل‬ ‫زیرساخت ها و تامین اراضی مورد نیاز فاز توسعه شهرک کاوش را جدی عنوان کرد‪.‬‬ ‫همچنین محمد نوری امیری معاون نوسازی و بهر ه برداری ایدرو گزارشی‬ ‫از روند تکمیل تاسیسات زیربنایی و پروژ ه های فاز پیشرو را ارایه نمود‪.‬‬ ‫دهقانی‪ :‬پوشش بیمه ای برای فعالیت های حوزه استارت اپ و های تک‬ ‫مدیرعاملصندوقبیمهسرمایهگذاریفعالیتهایمعدنی‪،‬‬ ‫با اشاره به اقدامات اخیر صندوق گفت‪ :‬با شرکت های "های‬ ‫تک" و استارت اپ در بخش معدن در حال همکاری هستیم‬ ‫تا پوشش بیمه ای از فعالیت های این حوزه توسعه یابد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه سرمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی ‪،‬فرید دهقانی مدیر عامل صندوق‬ ‫بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی‪ ،‬در جلسه پایش‬ ‫عملکرد صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنی که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد با اشاره‬ ‫به اقدامات این صندوق گفت‪ : :‬با شرکت های "های تک"‬ ‫و استارت اپ در بخش معدن در حال همکاری هستیم‬ ‫تا پوشش بیمه ای از فعالیت های این حوزه توسعه یابد‪.‬‬ ‫دهقانی افزود‪ :‬اعطای یارانه سود تسهیالت‬ ‫مربوط به فعالیت های این بخش‪ ،‬از جمله‬ ‫اقداماتی است که در حال بررسی قرار داریم‪.‬‬ ‫وی به برنامه جدید این صندوق در راستای تامین مالی اشاره‬ ‫وتصریحکرد‪:‬صدوربیمهنامهاعتباریبهمنظورتامینمنابع‬ ‫مالی از بازار سرمایه (اوراق مرابحه) ‪ ،‬در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫دهقانی ادامه داد‪ :‬با سازمان بورس در حال مذاکره هستیم‬ ‫به صورتی که این صندوق به عنوان رکن ضامن معرفی شود‪.‬‬ ‫وی همچنین به برنامه پیاده سازی سیستم‬ ‫اعتبارسنجی مشتریان توسط این صندوق اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مشاور این طرح‪ ،‬انتخاب شده و در حال‬ ‫نهایی کردن برنامه برای پیاده سازی هستیم‪.‬‬ ‫مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫انتاج "ای ران خودرو" یتجاوز ‪ 285‬الف‬ ‫سیاره‬ ‫اعلن نائب المدیر التنفیذی لمجموعه ای ران خودرو للسیارات عن انتاج اکثر من ‪ 285‬الف‬ ‫سیاره منذ ‪ 20‬مارس‪/‬اذار الفائت حتى االن‪.‬‬ ‫واشار "حمید م رادی" فی تصریح الجمعه‪ ،‬ان حجم االنتاج سجل نموا باکثر من ‪ 100‬الف‬ ‫سیاره وبنسبه ‪ 28‬بالمئه عن السنه السابقه‪.‬‬ ‫واکد ان وعلى مدى عامین من الحظر المفروض على قطاع صناعه السیارات‪ ،‬لم تتوقف‬ ‫العملیه االنتاجیه بالرغم من صع وبات توفیر بعض قطاع الغیار‪.‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫‪million tons of oil must be imported in order to reg‬‬‫‪ulate the domestic market for this product, IRNA‬‬ ‫‪reported. Noting that part of the country’s oil de‬‬‫‪mand is supplied from imported and domestically‬‬ ‫‪produced oilseeds, the official specified: “out of‬‬ ‫‪about three million tons of imported oilseeds, 18‬‬ ‫‪percent will be converted into crude oil, which can‬‬ ‫‪meet part of the country’s needs.” Iran produced‬‬ ‫‪810,000 tons of vegetable oil during the first half of‬‬ ‫‪the current Iranian year (March 20-September 21),‬‬ ‫‪registering a 15-percent decline compared with the‬‬ ‫‪similar period of last year, according to the secre‬‬‫‪tary of Iran’s Vegetable Oil Industries Guild Union.‬‬ ‫‪Govt. supplies over $1.4b for‬‬ ‫‪imports of edible oil, oilseeds in‬‬ ‫‪7 months‬‬ ‫معدنی‪ ،‬گزارشی نیز درباره اجرای مدیریت ارتباط با‬ ‫مشتری‪ ،‬پیاده سازی نظام بودجه عملیاتی و ‪ ...‬ارایه داد‬ ‫عباس نعیمی قائم مقام و عضو هیات عامل ایمیدرو نیز‬ ‫که در جلسه ویدئوکنفرانس حضور داشت‪ ،‬با تقدیر از‬ ‫اقدامات صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از فروردین تا پایان شهریور ماه ‪ ،99‬انواع‬ ‫بیمه نامه به ارزش ‪ 390‬میلیارد تومان اماده صدور است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طی این مدت ‪ 292‬میلیارد تومان نیز‬ ‫بیمه نامه برای معادن بخش خصوصی صادر شده است‪.‬‬ ‫به گفته نعیمی‪ ،‬کل عملکرد صندوق بیمه معدن‬ ‫در سال ‪ 98‬نشان می دهد‪ ،‬ارزش بیمه نامه‬ ‫های صادره به ‪ 350‬میلیارد تومان می رسد‪.‬‬ ‫این عضو هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬میزان کل تعهدات‬ ‫صندوق را از ابتدای تاسیس ‪ 775‬میلیارد تومان ذکر‬ ‫کرد و گفت‪ :‬خوشبختانه روند فعالیت به گونه ای بوده‬ ‫که مشکل خاصی در وصول مطالبات وجود ندارد‪.‬‬ ‫نعیمی در عین حال به برنامه افزایش سرمایه‬ ‫این صندوق از سوی ایمیدرو ‪ ،‬اشاره کرد و‬ ‫خواستار تسریع در فراهم شدن زمینه الزم برای‬ ‫افزایش سرمایه این نهاد پشتیبان معادن شد‪.‬‬ ‫در این جلسه‪ ،‬محمد اقاجانلو معاون طرح های توسعه‬ ‫معادن و صنایع معدنی‪ ،‬ضمن اعالم اینکه فعالیت های‬ ‫ایمیدرو طی دو سال اخیر گسترش یافته‪ ،‬خواستار‬ ‫همراستایی ارایه خدمات بیمه ای برای بخش های‬ ‫مختلف از جمله اکتشافات‪ ،‬زیربناها‪ ،‬معادن کوچک شد‪.‬‬ ‫معاون هلدینگ ماهان اعالم کرد‪:‬‬ ‫رشد ‪ 216‬درصدی تولید سنگ اهن در شرکت ماهان سیرجان‬ ‫بصیری ادامه داد‪ :‬هلدینگ ماهان در تکمیل‬ ‫زنجیره تولید‪ ،‬دو طرح احداث کارخانه تولید‬ ‫اهن اسفنجی به ظرفیت یک میلیون تن و‬ ‫کارخانه گندله سازی به ظرفیت ‪ 2.5‬میلیون‬ ‫تن در شهرستان بافت در دست اجرا دارد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬همچنین در فوالد صنعت بناب طرح‬ ‫های توسعه متنوعی در برنامه داریم که عمد ه ترین‬ ‫ا ن ها شامل مجتمع بناب انواع شمش های فوالدی‬ ‫و الیاژی در قالب دو واحد ذوب شاهین‪ ،‬ذوب‬ ‫شهریار و میلگرد اجدار در انداز ه های مختلف با‬ ‫کیفیت های ‪ AII‬و ‪ AIII‬انواع محصوالت الیاژی‬ ‫در مقاطع مختلف‪ ،‬تیراهن‪ ،‬نبشی و ناودانی‬ ‫در قالب هفت خط تولید نورد گرم تولید می کند‪.‬‬ ‫معاون هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان توضیح‬ ‫داد‪ :‬طرح توسعه فوالد گسترش شهریار نیز شامل‬ ‫چندین طرح است که سرمایه گذاری در این طرح ها‬ ‫از طریق فاینانس تامین خواهد شد‪ .‬این طرح ها شامل‬ ‫احداث کوره قوس الکتریکی با ظرفیت یک میلیون‬ ‫و ‪ 450‬هزار تن در سال برای ذوب‪ ،‬احداث خط نورد‬ ‫سنگین تولید تیراهن با ظرفیت ‪ 700‬هزار تن در‬ ‫سال‪ ،‬احداث خط تولید اسلب و ورق در سایزهای‬ ‫مختلف به ظرفیت ‪ 700‬هزار تن در سال است که میزان‬ ‫سرمایه گذاری مورد نیاز ان ها ‪ 500‬میلیون یورو و میزان‬ ‫اشتغال زایی یک هزار و ‪ 200‬نفر به طور مستقیم است‪.‬‬ ‫بصیری درباره طرح توسعه فوالد شاهین ابراز کرد‪ :‬از‬ ‫انجا که پروژه احداث واحد فاز دوم ذوب ‪ 150‬شاهین‬ ‫در مجتمع فوالد صنعت بناب و در کنار فاز اول ذوب‬ ‫‪ 150‬شاهین اجرا خواهد شد‪ ،‬برخی از هزینه های‬ ‫سرمایه گذاری مانند زمین‪ ،‬انشعابات‪ ،‬سیستم‬ ‫انتقال مواد و قسمتی از ماشین ریخته گری پیوسته‬ ‫‪ CCM‬به صورت انجام شده در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫این طرح دارای یک کوره ی قوس ‪ 70‬تن با ظرفیت‬ ‫تولید ان ‪ 450‬هزار تن شمش فوالدی در سال است‪ .‬در‬ ‫مجموع پیش بینی می شود که ‪ 189‬نفر نیروی انسانی‬ ‫در فاز دوم ذوب ‪ 150‬شاهین مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی‬ ‫عام) به عنوان یکی از بزر گ ترین شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری گروه مالی گردشگری‪ ،‬باهدف‬ ‫سرمایه گذاری در طر ح ها و پروژ ه های تخصصی‬ ‫حوزه صنعت و معدن کشور فعالیت می کند‪.‬‬ ‫معاون هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان‬ ‫گفت‪ :‬میزان تولید سنگ اهن در نیمه نخست‬ ‫امسال در شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن‬ ‫ماهان سیرجان در مجموع به یک میلیون و ‪224‬‬ ‫هزار و ‪ 326‬تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ 216‬درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش کیاست به نقل از روابط عمومی گروه‬ ‫مالی گردشگری‪ ،‬محمدحسین بصیری اظهار داشت‪:‬‬ ‫همچنین عملکرد شرکت گهر پویش گام (معدن ‪2‬‬ ‫گل گهر) در ‪ 6‬ماهه نخست سال جاری نشان می دهد‬ ‫که میزان تولید در این شرکت در نیمه نخست امسال‬ ‫با ‪ 19‬درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫به یک میلیون و ‪ 680‬هزار و ‪ 68‬تن رسیده است‪.‬‬ ‫شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان‬ ‫یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ ماهان و‬ ‫بازوی اجرایی ان در بخش معدن است که در حال‬ ‫حاضر عملیات استخراج و فروش سنگ اهن از توده‬ ‫معدنی شماره ‪ ۵‬گل گهر سیرجان را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر بهر ه برداری از معدن‬ ‫شماره ‪ 5‬گل گهر با سهامداری ‪ 95‬درصدی در‬ ‫اختیار هلدینگ ماهان و مجری ان‪ ،‬شرکت توسعه‬ ‫فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان است‪.‬‬ ‫همچنین این هلدینگ دارای سهم ‪ 18‬درصدی‬ ‫در بهره برداری از معدن شماره ‪ 2‬گل گهر‬ ‫است که مجری ان شرکت گهر پویش گام است‪.‬‬ ‫معاون هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان‬ ‫درباره برنامه های هلدینگ «ماهان» که یکی از‬ ‫شرکت های گروه مالی گردشگری است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از‬ ‫اهداف اصلی این هلدینگ تولید با حداکثر ظرفیت و‬ ‫اشتغال زایی و تکمیل زنجیره تولید از معدن تا صنایع‬ ‫معدنی پایین دستی است‪ .‬با توجه به ذخیره محدود‬ ‫معادن فعلی‪ ،‬یکی از اولویت های ما خرید معادن‬ ‫و سرمایه گذاری در این بخش در داخل و خارج از‬ ‫کشور‪ ،‬برای افزایش ظرفیت تولید سنگ اهن است‪.‬‬ ‫بصیری با اشاره به اینکه تکمیل زنجیره ارزش سنگ اهن‬ ‫شامل کنسانتره‪ ،‬گندله و اهن اسفنجی از راهکارهای‬ ‫افزایش سوددهی و ایجاد اشتغال بیشتر است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر این اساس برای تامین ‪ 2.5‬میلیون‬ ‫تن خوراک کارخانه گندله نیاز به احداث کارخانه‬ ‫کنسانتره در مجاورت معدن شماره ‪ 5‬گل گهر است‪.‬‬ ‫معاون مالی اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران مطرح کرد‪:‬‬ ‫عملکرد موفقیت امیز شرکت مس در نیمه نخست امسال‬ ‫کیاست‪ -‬کیارش مهرانی معاون مالی اقتصادی شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران با بیان این که تحقق برنامه های‬ ‫اقتصادی در شرایط کنونی نیازمند تصمیم گیر ی های‬ ‫جسورانه‪ ،‬پذیرفتن ریسک ها و تالش های فراوان است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شرکت مس در نیمه نخست سال جاری با پشتیبانی‬ ‫و حمایت های دکتر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت‬ ‫مس نه تنها قادر شده است که اهداف مالی و بودجه ای‬ ‫خود را محقق کند‪ ،‬بلکه با برداشتن گا م هایی بلند‪،‬‬ ‫توانسته که فراتر از اهداف پیش بینی شده خود پیش برود‪.‬‬ ‫به گزارش احتساب به نقل از مس پرس‪ ،‬معاون مالی‬ ‫اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این‬ ‫مطلب اظهار داشت‪ :‬پیشی گرفتن شرکت مس از‬ ‫اهداف مالی و بودجه ای‪ ،‬در حالی روی داده است که‬ ‫در دو ماه ابتدایی سال با رکود اقتصادی به دلیل شیوع‬ ‫بیماری کرونا و سقوط بازارهای جهانی روبه رو بوده ایم‪.‬‬ ‫مهرانی بیان کرد‪ :‬در ‪ 6‬ماه نخست سال جاری حدود ‪160‬‬ ‫هزار تن کاتد به فروش رسیده و براساس این امار شرکت‬ ‫ملی مس فراتر از چشم انداز شرکت به پیش رفته است‪.‬‬ ‫همچنین بیش از ‪ 140‬هزار تن کاتد و مفتول تولید شد ه و‬ ‫در حال حاضر فروش شرکت از تولید ان پیشی گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر پایه امار برنامه های شرکت ملی مس‬ ‫در نیمه نخست سا ل جاری براساس بودجه ریزی‬ ‫برنامه ریز ی شده محقق شده است و براساس بودجه‬ ‫خوش بینانه به ‪ 280‬هزار تن کاتد نیز دست خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شرکت ملی صنایع مس ایران در زمینه‬ ‫فروش ‪ 15‬درصد از برنامه خود جلوتر است‪ .‬این موفقیت در‬ ‫حالی برای شرکت ملی صنایع مس ایران به دست امده که‬ ‫در دو ماه نخست سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫هم در خارج و هم در داخل کشور اقتصاد با شیب بسیاری‬ ‫کندی در حرکت بود‪ .‬وی در ادامه با اشاره به تامین مالی‬ ‫طرح های توسعه ای شرکت تصریح کرد‪ :‬در شرکت‪ ،‬برنامه‬ ‫افزایش ‪10‬هزار میلیارد تومانی برای سال ‪ 99‬پیش بینی‬ ‫شده است که تامین ان از طریق منابع داخلی شرکت‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬از این میزان ‪ 15‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بودجه سرمایه ای شرکت است که پیش بینی می شود‬ ‫در زمینه تامین منابع با هیچگونه مشکلی روبه رو نشود‪.‬‬ ‫ثبت رشد ‪ 13‬درصدی تولید اهن اسفنجی در واحد‬ ‫احیاء مستقیم درفوالد سفیددشت‬ ‫کیاست‪ -‬فوالد سفیددشت رشد ‪13‬‬ ‫درصدی تولید اهن اسفنجی در واحد‬ ‫احیاء مستقیم ارا نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته( طی هفت ماه امسال) به ثبت رساند‪.‬‬ ‫با تولید بیش از ‪ 70‬هزار تن اهن اسفنجی در‬ ‫این مجتمع طی مهرماه امسال‪ ،‬مجموع‬ ‫تولید در این واحد فوالدی طی هفت ماه‬ ‫سال ‪ ،99‬به ‪ 475‬هزار تن رسید‪ .‬فوالد‬ ‫سفیددشت در مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ 415‬هزار تن اهن اسفنجی تولید کرده بود‪.‬‬ ‫روند پیشرفت پروژه فوالدسازی این مجتمع‪ ،‬به‬ ‫رغم ارسال نشدن تجهیزات خارجی به دلیل تحریم‬ ‫ها و شیوع بیماری کرونا‪ ،‬به ‪ 85‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫کارخانه فوالد یک میلیون تنی چهارمحال و‬ ‫بختیاری در سفید دشت دارای سه فاز شامل‬ ‫احیای مستقیم‪ ،‬فوالد سازی و زیر ساخت‪ ،‬جنبی‬ ‫و پشتیبانی است و به عنوان یک طرح پیشتاز در‬ ‫بین طرح های هفتگانه فوالد کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد‪:‬‬ ‫مهندس حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه‪ ،‬در‬ ‫گفت وگو با یکی از روزنامه های اقتصادی با اشاره به ب رنامه ها‬ ‫و است راتژی های فوالد مبارکه‪ ،‬از پی ش بینی تقاضای بازار در‬ ‫افق پنج ساله و ترسیم نقشه راه تکنولوژی شرکت خبر داد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬شرح کامل این مصاحبه جهت اگاهی شما‬ ‫خوانندگان محترم امده است‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در سال جاری چه ب رنام ه هایی ب رای‬ ‫فروش محصوالت خود دارد؟‬ ‫فوالد مبارکه با توجه به ماموریت خود در جهت ایفای‬ ‫نقش محوری در مدیریت بازار محصوالت فوالدی تخت از‬ ‫طریق راهکارهایی همچون تدوین افق چشم انداز ده ساله‪،‬‬ ‫پی ش بینی تقاضای بازار در افق پنج ساله‪ ،‬ترسیم نقشه راه‬ ‫تکنولوژی و با در دستور کار ق رار دادن سند چشم انداز توسعه‬ ‫‪ 1404‬کشور در بازارهای مصرف مختلف خود‪ ،‬همچون‬ ‫صنایع خودروسازی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬ساختمان‪ ،‬لوازم خانگی‪،‬‬ ‫لوله و پروفیل و‪ ...‬توسعه ها و سرمایه گذاری های خود را‬ ‫برنامه ریزی م ی کند و از این منظر‪ ،‬ساالنه برنامه فروشی‬ ‫منطبق با این اهداف کالن تدوین م ی گردد‪ .‬بر این اساس‬ ‫فوالد مبارکه فروش ‪ 7‬میلیون و ‪ 600‬هزار تن انواع محصوالت‬ ‫را که شامل تختال‪ ،‬گرم‪ ،‬اسیدشویی‪ ،‬سرد و پوشش دار‬ ‫م ی شود‪ ،‬در بازار داخل و صادرات برنامه ریزی کرده است‪.‬‬ ‫شرکت تا پایان شهریورماه ‪ 3‬میلیون و ‪ 842‬هزار و ‪172‬‬ ‫تن انواع محصوالت خود را در بازار داخلی و جهانی به‬ ‫فروش رسانده که ‪ 4‬درصد بیش از برنامه است‪ .‬در این‬ ‫بین‪ ،‬در بخش بازار داخل فوالد مبارکه با تحویل ‪3‬میلیون‬ ‫پیش بینی تقاضای بازار در افق پنج ساله‬ ‫و ‪ 558‬هزار و ‪ 111‬تن تا پایان شهریور ماه‪ 22 ،‬درصد‬ ‫جلوتر از برنامه است و این امر به دلیل همراهی با‬ ‫سیاست های کالن کشور و به منظور تامین حداکثری‬ ‫مصرف کنندگان داخلی در سال جهش تولید و از‬ ‫طریق کاهش سهم صادرات به میزان ‪ 63‬درصد با اتخاذ‬ ‫راهکارهای ابتکاری و مشارکتی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫چه بخشی از تولیدات این مجموعه در بازار داخلی به‬ ‫فروش م ی رسد؟‬ ‫فوالد مبارکه ب راساس رسالت خود در تامین حداکثری نیاز‬ ‫داخل و با توجه به سیاست های کالن ابالغی در سال جهش‬ ‫تولید اقدام به فروش بخش عمده محصوالت شرکت در‬ ‫بازار داخل‪ ،‬از طریق مکانیسم عرضه در بورس کاال کرده‬ ‫و صرفا جهت تامین نیاز ارزی خود برای فراهم ساختن‬ ‫تجهیزات موردنیاز و توسعه‪ ،‬بخشی از محصوالت خود‬ ‫را‪ ،‬همچون تختال که در بازار داخل با مازاد عرضه مواجه‬ ‫است‪ ،‬در بازارهای صادراتی به فروش رسانده است‪ .‬فوالد‬ ‫مبارکه از طریق طرح های مشارکتی همچون همکاری‬ ‫با نوردکاران و استفاده از ظرفیت ب ی استفاده سایر‬ ‫شرکت ها‪ ،‬همچون انیل محصوالت در سایر شرکت ها و‬ ‫بازگشت مجدد به شرکت جهت بهره برداری حداکثری از‬ ‫ظرفیت شرکت‪ ،‬در جهت تامین هرچه بیشتر نیاز بازار‬ ‫داخل اقدام کرده و مجموعه این تالش ها نهایتا منجر به‬ ‫افزایش سهم فروش داخل و عدم تحقق برنامه فروش‬ ‫صادراتی شرکت در نیمه نخست سال شده است‪.‬‬ ‫چه سهمی از مجموع تولید این شرکت در سال جاری‬ ‫به صادرات اختصاص م ی یابد؟‬ ‫از مجموع ‪ 7‬میلیون و ‪ 600‬هزار تن فروش برنامه ریزی شده‬ ‫برای صادرات‪ ،‬یک میلیون و ‪ 500‬هزار تن معادل ‪19.7‬‬ ‫درصد برای فروش در بازار صادراتی در نظرگرفته شده‬ ‫بود‪ ،‬ولی به دلیل نیاز بازار داخل و در راستای تامین‬ ‫حداکثری و پاسخ مثبت به تصمیمات وزارت محترم صمت‪،‬‬ ‫فروش صادراتی در شش ماهه اول کاهش ‪ 63‬درصدی‬ ‫داشته و این روند در شش ماهه دوم نیز کنترل خواهد‬ ‫شد تا مشکلی در تامین نیاز بازار داخلی به وجود نیاید‪.‬‬ ‫نظر شما درباره اهمیت صادرات چیست؟ توجه‬ ‫به توسعه صادرات چه تاثیری بر تداوم تولید یک‬ ‫مجموعه دارد؟‬ ‫صادرات محصوالت عالوه بر امکان تامین نیاز ارزی جهت‬ ‫خرید بخشی از تجهیزات و مواد اولیه غیرقابل تامین در‬ ‫داخل و پرداخت اقساط تسهیالت ارزی‪ ،‬به شرکت ها این‬ ‫امکان را م ی دهد که در بازارهای جهانی‪ ،‬در مقام رقابت‬ ‫با شرکت های معظم جهانی قرار گیرند و نهایتا این امر‬ ‫منجر به افزایش توان رقابت پذیری‪ ،‬ارتقای بهره وری‪ ،‬بهبود‬ ‫کیفیت و کاهش هزینه تما م شده محصوالت م ی گردد‪،‬‬ ‫چ راکه الزمه حضور در بازارهای جهانی اخذ گواهینامه های‬ ‫معتبر بی ن المللی و گذر از انواع ممیزی ها و بازرس ی های‬ ‫مدیریتی و کیفیتی است و از این نظر بازار صادرات را م ی توان‬ ‫ازمونی برای حضور شرکت های ایرانی در فضای رقابتی‬ ‫دانست و این امر به نوعی شبی ه سازی اینده شرکت های‬ ‫ایرانی در هنگام پیوستن به سازمان تجارت جهانی است‪.‬‬ صفحه 6 ‫کرده جوامع مردم ساالر و دموکرات توانایی بیشتری در حل مشکالت نسبت‬ ‫بهسایرجوامعدارند‪،‬اظهارکرد‪:‬جامعهمدنیقویومشارکتگستردهمردمدو‬ ‫نکتهمهمدرمردمساالریاست‪،‬هرچهدرشهروکشورجامعهمدنیقوی تری‬ ‫داشته باشیم و بسترهای الزم برای مشارکت بیشتر مردم فراهم شود ارامش‬ ‫و اسایش بیشتری برای شهروندان فراهم می شود‪.‬سید رحیم مدنیان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از گذشته شهرداران مناطق با بخشی از مردم جامعه به عنوان معتمدین‬ ‫منطقه‪ ،‬ارتباط و مشورت هایی داشتند و از نظریات انها استفاده می کردند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با توجه به عدم ساماندهی این فرایند‪ ،‬ابان ماه سال گذشته شهردار‬ ‫اصفهان پس از بازدید از مناطق مختلف‪ ،‬وجود تشکیالتی برای استفاده از‬ ‫حضور معتمدین را مورد تاکید قرار داد تا از ظرفیت انها استفاده بیشتری شود‪.‬‬ ‫مدنیان با بیان اینکه بر این اساس طرحی اماده و در شورای معاونان شهرداری‬ ‫و سپس در جلسه مدیران مناطق مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این طرح با جریانات ابان ماه سال گذشته و پس از ان با شرایط سخت کرونایی‬ ‫مصادف و تحقق ان به تاخیر افتاد تا اینکه اواخر اردیبهشت ماه تصمیم بر اغاز‬ ‫فعالیتشورایمعتمدینگرفتهشد‪.‬ویاضافهکرد‪:‬درهرمنطقه‪ ۳۰‬تا‪ ۵۰‬نفر‬ ‫از معتمدین شناسایی و با مشورت مدیر منطقه این تشکیالت شکل گرفت تا‬ ‫شورایمعتمدینتشکیلومشکالتمنطقهبهشهردارمنتقلشودزیراتحقق‬ ‫این مهم باعث ایجاد محیط مناسب تری برای زندگی مردم خواهد شد‪ .‬مشاور‬ ‫امور فرهنگی شهردار اصفهان با بیان اینکه پس از تشکیل شورای معتمدین‬ ‫مقرر شد از بین انها سه تا پنج نفر به عنوان معتمدین شهر اصفهان انتخاب‬ ‫شده و جلساتی را با شهردار برگزار کنند‪ ،‬افزود‪ :‬خوشبختانه این روند انجام و‬ ‫زمینه برای برگزاری جلسه هم اندیشی فراهم شد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در نخستین‬ ‫جلسه معتمدان از مناطق یک‪ ،‬سه‪ ،‬چهار‪ ،‬هشت‪ ۱۵،۱۴،۱۳،۱۲،۱۱،‬حضور‬ ‫داشتندومعتمدانششمنطقهدیگردرجلسهدیگریحضورخواهندداشت‪.‬‬ ‫اخبار شــهرداری‬ ‫شهردار تهرانخبرداد؛‬ ‫قائم مقام شهردار ارومیه تاکید کرد‪:‬‬ ‫تحقق فرهنگ شهروندی در گرو مشارکت شهروندان‬ ‫کیاست ‪ -‬قائم مقام شهردار ارومیه گفت‪ :‬یکی از مهمترین ابعاد فرهنگ عمومی‪ ،‬بحث مربوط به‬ ‫فرهنگ شهروندی است و این فرهنگ یک محصول جمعی بوده و از سه رکن اساسی شهروندان‪،‬‬ ‫حاکمیت و مدیریت شهری و یا سازمانهای محلی تشکیل شده است که هرکدام وظایفی را دارند‪.‬‬ ‫به گزارش احتساب به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه‪ ،‬غالمرضا عدل‬ ‫دوست در برنامه زنده رادیویی شهریمیز صدای مرکز اذربایجان غربی با اشاره به میالد پیامبر‬ ‫اکرم(ص)‪ ،‬هفته وحدت و محکومیت اهانت به پیامبر مهربانی ها اظهار کرد‪ :‬وحدت در جهان‬ ‫اسالم ضرورتی راهبردی است و اهانت به پیامبر از سوی رییس جمهور فرانسه را محکوم می کنیم‬ ‫و در این راستا باید با اتحاد اعتراض خود را به این رفتار بی شرمانه نشان دهیم‪.‬وی ضمن تاکید بر‬ ‫فرهنگ شهروندی افزود‪ :‬یکی از مهمترین ابعاد فرهنگ عمومی‪ ،‬بحث مربوط به فرهنگ شهروندی‬ ‫است و این فرهنگ یک محصول جمعی بوده و از سه رکن اساسی شهروندان‪ ،‬حاکمیت و مدیریت‬ ‫شهری و یا سازمانهای محلی تشکیل شده است که هرکدام وظایفی را دارند‪.‬قائم مقام شهردار‬ ‫ارومیه گفت‪ :‬فرهنگ شهروندی تاریخ مند و پایدار است و از گذشتگان به ما رسیده و به ایندگان‬ ‫انتقال خواهد یافت ‪.‬عدل دوست با اشاره به وظیفه شهرداری ها در قبال فرهنگ شهروندی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مدیریت شهری باید شفاف‪ ،‬پاسخگو‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬عدالت محور بوده و در تمامی حوزه‬ ‫ها و مناطق‪ ،‬قانونمدار باشد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در این راستا شهروندان رعایت قوانین و ضوابط به ویژه‬ ‫در حوزه مسکن‪ ،‬حقوق همسایگان‪ ،‬مسئولیت پذیری‪ ،‬مشارکت در مسائل و مشکالت شهری‪،‬‬ ‫پرداخت عوارض‪ ،‬محافظت از فضای سبز و اماکن عمومی را باید مد نظر قرار داده و در حفظ‬ ‫پاکیزگی شهر نیز کوشا باشند‪.‬عدل دوست تاکید کرد‪ :‬فرهنگ شهروندی زمانی ایجاد می شود‬ ‫که همه دست در دست یکدیگر بدهند تا شهری با توسعه پایدار را شاهد شویم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬از‬ ‫وظایف دیگر دولت و مدیریت شهری در تحقق فرهنگ شهروندی در برابر شهروندان مسئولیت‬ ‫پذیری است و اینکه خدمات شهری به صورت عادالنه در بین مناطق شهری با هدف رفاه شهروندی‬ ‫توزیع شود‪.‬عدل دوست با بیان اینکه فرهنگ شهروندی با وفاق‪ ،‬همدلی و مشارکت تحقق می‬ ‫یابد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬یکی از عوامل تحقق فرهنگ شهروندی مقوله ای به نام مشارکت است و باید‬ ‫همگان در ارتقای این مهم تالش کنند‪.‬معاون شهرسازی و معماری شهرداری ارومیه در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوع کرونا و ضرورت پیشگیری از ان اظهار کرد‪ :‬شهروندان‬ ‫وقتی کارهای بسیار ضروری ندارند از تردد در سطح شهر و اماکن عمومی خودداری کنند و در‬ ‫خصوص ناوگان حمل و نقل عمومی از شهروندان تقاضا می کنیم دستورالعمل ها را رعایت کنند‪.‬‬ ‫اهتمام برای ایجاد مراکز فرهنگی در بلوار پیامبر اع اهتمام برای ایجاد مراکز فرهنگی‬ ‫در بلوار پیامبر اعظم(ص )‬ ‫کیاست ‪ -‬شهردار قم گفت‪ :‬بلوار پیامبر اعظم(ص) یک بلوار‬ ‫هویتی در شهر قم است و شهرداری برای شکل گیری مراکز‬ ‫فرهنگی در ان حمایت های الزم را از خیرین انجام می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش احتساب ‪ ،‬دکترسید مرتضی سقائیا ن نژاد با اشاره‬ ‫به حمایت شهرداری از شکل گیری موسسه فرهنگی حضرت‬ ‫خدیجه(س) در بلوار پیامبر اعظم(ص)‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حمایت از‬ ‫ایجاد مراکز فرهنگی در این بلوار از سیاست های مدیریت شهری‬ ‫است‪.‬شهردار قم با اشاره به اینکه شهرداری ها در حوزه فرهنگ‬ ‫وظایفی به عهده دارند‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از دغدغه های مهم مقام معظم‬ ‫رهبری در شرایط کنونی مقوله فرهنگ است ‪.‬سقائیان نژاد ادامه‬ ‫داد‪ :‬در راستای این دغدغه مقام معظم رهبری‪ ،‬یکی از اهداف ما در‬ ‫شهرداری قم اقداماتی است که می تواند برای مقوله فرهنگ نقش‬ ‫مولد ایفا کند‪.‬وی با اشاره به اینکه مراکزی مانند موسسه فرهنگی‬ ‫حضرت خدیجه(س) یک مولد فرهنگی محسوب می شوند‪،‬‬ ‫اخبار ایران ‪iran news -‬‬ ‫اخبار ایران‬ ‫سال پانزدهم | شماره ‪ |287‬یکشنبه ‪11‬ابان ماه ‪1399‬‬ ‫گفت‪ :‬شهرداری با تصویب شورای اسالمی شهر قم زمینی به این‬ ‫موسسه اختصاص داد و قرار است در مراحل خاکبرداری هم برای‬ ‫ساخت موسسه نقش ایفا کنیم‪.‬شهردار قم ایجاد فضای فرهنگی‬ ‫در بلوار پیامبر اعظم(ص) را دغدغه مدیریت شهری دانست و‬ ‫ادامه داد‪ :‬یکی از سیاست ها ایجاد زائر سراهایی در بلوار پیامبر‬ ‫اعظم(ص) است تا هم تسهیالتی برای زائران فراهم شده و هم‬ ‫زمینه ای برای ایجاد شناخت بهتر بزرگان دینی به وجود بیاید‪.‬‬ ‫|اخبار قصیره |‬ ‫تصدیر البضائع من محافظه سمنان اىل مختلف دول العالم‬ ‫قال مدیر عام جمارک محافظه سمنان "علی سعد الدین"‬ ‫ان محافظه سمنان (شرق العاصمه) تحظى بمقومات اقتصادیه‬ ‫کبیره مما تمکنت من تصدیر مختلف منتجاتها الصناعیه الى‬ ‫مختلف دول العالم من ضمنها الع راق وترکیا و ایطالیا والهند‪.‬‬ ‫واضاف سعد الدین ‪ ،‬ان قیمه السلع المصدره من محافظه‬ ‫سمنان الى الخارج بلغت فی النصف االول من العام الجاری‬ ‫‪ 120‬ملی ون ًا و ‪ 400‬الف دوالر‪.‬‬ ‫(بدا فی ‪ 21‬مارس ‪)2020‬‬ ‫واوضح ان السلع المصدره شملت الهیدرو ک رب ونات وک رب ونات‬ ‫الصودیوم واالدوات المنزلیه ومسحوق الغسیل وانواع الحل ویات‬ ‫تم تصدیرها الى الع راق وترکیا وایطالیا والهند واوک رانیا‪.‬‬ ‫کیاسـت ‪ -‬مسـعود بادین‪ ،‬مدیرعامل بیمه اسـیا در نامه ای رسـمی بـه ابهام در‬ ‫خصـوص وضعیـت ارزی ایـن شـرکت پاسـخ داد و اعالم کـرد‪ :‬در صـورت اعالم‬ ‫نرخ جدید تسـعیر ارز از سـوی بیمه مرکـزی‪ ،‬صورت هـای مالی این شـرکت تا پایان‬ ‫دوره بـا نرخ هـای ‪ ۳۰‬اسـفندماه ‪ ۹۹‬تسـعیر خواهـد شـد‪ .‬بـه گـزارش دنیـای بیمه‪،‬‬ ‫حسـاب ارزی بیمه اسـیا مثبـت اسـت و تسـعیر نـرخ ارز باعـث افزایش درامـد این‬ ‫شـرکت می شـود‪.‬به گزارش دنیای بیمه‪ ،‬مسـعود بادین در نامه ای بـه اداره نظارت بر‬ ‫ناشـران بورسـی سـازمان بورس و اوراق بهادار می نویسـد‪ :‬صورت های مالی عملکرد‬ ‫شش ماهه نخسـت سـال ‪ ۱۳۹۹‬در جلسـه هیات مدیره بیمه اسـیا در تاریخ ‪ ۲۲‬مهر‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بررسـی و بـه تصویب رسـیده اسـت‪.‬او در رابطـه با اثـر صورت هـای ارزی این‬ ‫شـرکت بـر درامدهـا توضیـح می دهـد‪ :‬در خصـوص تسـعیر نـرخ ارز و اثـر ان بـر‬ ‫صورت هـای مالی در جلسـه هیـات مدیره این شـرکت بحـث مفصلی صـورت گرفت‬ ‫و در نهایت قرار شـد در خصـوص تسـعیر ارز دارایی هـا و بدهی های بیمه اسـیا برای‬ ‫دوره مالـی منتهی بـه ‪ ۳۱‬شـهریور ‪ ۱۳۹۹‬بـا عنایت به اخریـن اعالم نرخ تسـعیر ارز‬ ‫توسـط نهاد ناظر یعنی بیمـه مرکزی جمهوری اسلامی ایـران‪ ،‬به تاریخ ‪ ۲۹‬اسـفند‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬و عدم احراز نرخ ارز در دسـترس به واسـطه اینکه حسـاب های ارزی شـرکت‬ ‫به صورت سـپرده بانکی اسـت‪ ،‬با توجه به نوسـان شـدید نرخ ارز‪ ،‬در راسـتای رعایت‬ ‫اسـتانداردهای حسـابداری و جهت جلوگیـری از ابراز سـود موهـوم و تضییع حقوق‬ ‫سـهامداران این شـرکت اقالم مذکور را با نرخ ‪ ۲۹‬اسـفند ‪ ۱۳۹۸‬تسـعیر کرده است‪.‬‬ ‫کیاسـت ‪ -‬سـود سـهام سـهام داران حقیقی شـرکت بیمه ملت مربوط به دوره عملکرد‬ ‫سـال ‪ ،1398‬همزمـان با فرارسـیدن سـالروز تاسـیس بیمـه ملـت؛ از طریق سیسـتم‬ ‫بانکـی پرداخت می شـود‪.‬به گـزارش احتسـاب بـه نقـل از روابط عمومـی بیمه ملت‪ ،‬قاسـم‬ ‫رمضان پور بـا اعلام این خبـر افـزود‪ :‬کلیه اشـخاص حقیقی کـه در زمـان برگـزاری مجمع‬ ‫عمومی عادی سـالیانه شـرکت بیمه ملت (سـهامی عام) در تاریـخ ‪ 16/06/1399‬سـهامدار‬ ‫این شـرکت بوده اند‪ ،‬می تواننـد از ‪ 12‬ابان ماه‪ ،‬سـالروز تاسـیس بیمه ملت تا ‪ 28‬اسـفند ‪99‬‬ ‫نسـبت به دریافت سـود سـهام خود اقدام کنند‪.‬سرپرسـت معاونت توسـعه و مدیریت منابع‬ ‫بیمه ملت در خصـوص چگونگی دریافت این سـود بیان کرد‪ :‬سـهام داران حقیقـی می توانند‬ ‫در این بـازه زمانی‪ ،‬با مراجعه به شـعب بانک ملت در سراسـر کشـور‪ ،‬با ارائه اصـل کارت ملی‬ ‫و نیز کد بورسـی خود نسـبت بـه دریافت سـود متعلقـه و سـایر مطالبـات خود اقـدام کنند‪.‬‬ ‫وی در خصـوص بازنشسـتگان صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری گفت‪ :‬ایـن افراد که در سـال‬ ‫‪ 1395‬و از طریـق فراخـوان ان صنـدوق در زمره سـهام داران این شـرکت درامده اند‪ ،‬سـود‬ ‫سـهام خود را بـا هماهنگی صندوق بازنشسـتگی کشـوری‪ ،‬به صـورت جداگانه طـی مهرماه‬ ‫سـال جاری در حسـاب های معرفـی شـده خـود‪ ،‬دریافـت خواهنـد کرد‪.‬رمضان پـور درباره‬ ‫زمـان پرداخت سـود سـهام مربوط بـه سـهام داران حقوقـی نیز بیـان کرد‪ :‬سـود سـهام این‬ ‫سـها م داران‪ ،‬مطابـق بـا قانـون تجـارت و قوانیـن مربوطـه پرداخـت خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اخبار بانک‬ ‫کیاست ‪ -‬شهردار شهرکرد گفت‪ :‬بنیاد مسکن و شهرداری اهداف مشترک بسیاری در راستای‬ ‫توسعه و پیشرفت استان دارند و به خوبی می توانند با گسترش تعامالت در جهت توسعه‬ ‫گا م های مطلوبی بردارند‪.‬مهندس بهادر عبدالغنی در جلس ه ای با بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫استان اظهارداشت‪ :‬بنیاد مسکن و شهرداری اهداف مشترک بسیاری در راستای توسعه و‬ ‫پیشرفت استان دارند و به خوبی می توانند با گسترش تعامالت در جهت توسعه گام های‬ ‫مطلوبی بردارند و شهرداری از ظرفیت و توانایی های این نهاد انقالبی در راستای پیشبرد‬ ‫اهداف و اجرای پروژ ه های عمرانی استفاده م ی کند‪ .‬شهردار شهرکرد بیان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫وجود نیروهای متخصص و امکانات و تجهیزات مناسب‪ ،‬بنیاد مسکن به خوبی توانسته‬ ‫در اجرای پروژه های عمرانی موفق عمل کند و شهرداری نیز از این ظرفیت به نحو مطلوبی‬ ‫برای تسریع در امور عمرانی استفاده خواهد کرد‪ .‬عبدالغنی با اشاره به پروژه های در دست‬ ‫اقدام شهرداری خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از پروژ ه های عمرانی این شهرداری زیرگذر و روگذر‬ ‫میدان معلم است که امیدواریم عملیات اجرایی ان امسال انجام شود ‪ .‬وی گفت‪ :‬احداث‬ ‫ساختمان شهرداری منطقه دو و فاز دوم میدان میوه و تره بار در دست اقدام است و ساماندهی‬ ‫پایانه های غرب و شرق و ساختمان منطقه یک برای سال اینده در دستور کار قرار دارد ‪.‬‬ ‫کیاست ‪ -‬شهردار تهران در دیدار مجازی با شهردار لندن یاداور شد که ایران با وجود تحریم های‬ ‫پیش رو توانسته در مقابله با شیوع کرونا گامهای مثبتی بردارد و تا حد زیادی این بیماری را کنترل‬ ‫کند‪ .‬شهردار تهران در دیدار مجازی با شهردار لندن یاداور شد که ایران با وجود تحریم های پیش‬ ‫رو توانسته در مقابله با شیوع کرونا گامهای مثبتی بردارد و تا حد زیادی این بیماری را کنترل کند‪ .‬به‬ ‫گزارشاحتسابپیروزحناچی‪،‬شهردارتهراندرادامهدیداروگفتگوهایمجازیباشهردارانجهان‪،‬‬ ‫با صادق خان‪ ،‬شهردار لندن تماس ویدیویی برقرار کرد و در این دیدار مجازی گفت‪ :‬محدودیت های‬ ‫زیادی در ناوگان حمل و نقل عمومی برای مدیریت شهری وجود دارد از جمله اینکه به دلیل تحریم‬ ‫ها امکان گسترش ان نیست اما شهرداری تهران در دوران شیوع کرونا با حفظ پروتکلهای بهداشتی‬ ‫در جابجایی مسافران با ناوگان حمل و نقل عمومی اقدامات موثری انجام داده است‪.‬حناچی با ذکر‬ ‫اینکه ایران همزمان با دو ویروس کرونا و تحریم می جنگد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با وجود شرایط کرونا‪ ،‬کسب و‬ ‫کارهای استارت اپی در ایران فعال شد و بسیاری از خدماتی که پیش از شیوع این ویروس به صورت‬ ‫حضوری انجام می شد‪ ،‬هم اکنون به صورت اینترنتی و در شبکه های مجازی انجام می شود‪.‬شهردار‬ ‫تهران به موضوع تدفین افراد فوت شده در شرایط شیوع کرونا اشاره کرد و گفت‪ :‬همانطور که می‬ ‫دانید مسلمانان مراسم ویژ ه ای برای تدفین دارند‪ ،‬شهرداری تهران نیز در همین راستا تالش کرد‬ ‫با رعایت تمام پروتکلها و استانداردهای بهداشتی‪ ،‬متوفیان شهروندان در کمال احترام دفن شوند ‪.‬‬ ‫حناچی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت دولت از کسب و کارها در شرایط بحران‬ ‫کرونا اشاره کرد و گفت‪ :‬دولت ایران در این زمینه برنامه منظمی طراحی کرده تا وضعیت کسب‬ ‫و کارهای اسیب دیده از بحران کرونا از این بدتر نشود‪ .‬انچه برای ما ازار دهنده است این است‬ ‫که معموالً در بحران های جهانی کشورها اختالفات و مشکالت خود را کنار می گذارند و تالش‬ ‫می کنند که به همدیگر کمک کنند تا شرایط سخت تر نشود‪ .‬در زلزله بم روابط دولت ایران و‬ ‫امریکا در شرایط مشابه بود اما دولت امریکا به خاطر کمک به حادثه دیدگان زلزله سه ماه تحریم‬ ‫علیه ایران را لغو کرد‪.‬او با اشاره به اینکه با وجود شرایط سختی که ایران با ان دست و پنجه نرم‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬مسووالن ایرانی تمام تالش خود را کرده اند که بحران کرونا را پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫اوایل شیوع این ویروس برخی تجهیزات مثل ماسک‪ ،‬دستکش و مواد ضد عفونی کمیاب بود‬ ‫اما امروز این تجهیزات در دسترس است تا جایی که برخی کارخانه ها با تغییر خط تولید خود‬ ‫مشغول تهیه این اقالم هستند‪.‬شهردار تهران به اغاز فعالیت ها در تهران اشاره کرد و گفت‪ :‬هم‬ ‫اکنون برخی مشاغل کم خطر در تهران با رعایت استانداردهای بهداشتی‪ ،‬فعالیت خود را اغاز‬ ‫کرده اند و حتی طرح ترافیک مناطق مرکزی شهر تهران هم به خاطر کمک به مردم و تسهیل‬ ‫استفاده انها از خودروی شخصی تعطیل شده تا فشار کمتری به ناوگان حمل و نقل عمومی‬ ‫بیاید‪ .‬البته برخی مشاغل مانند رستوران ها و هتل ها هنوز نمی توانند فعالیت کنند‪.‬او افزود‪ :‬هم‬ ‫اکنون در برخی استانهای ایران وضعیت سفید اعالم شده و انها از نقطه بحران عبور کرده اند ‪.‬‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫برنامه پرداخت سود سهام بیمه ملت اعالم شد‬ ‫افزایش تعامالت شهرداری شهرکرد و بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫تحریم ها اجازه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی را نمی دهد‬ ‫‪07‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫شفاف سازی ارزی بیمه اسیا‬ ‫اخبار بیمه‬ ‫غیرهمسطحسردارشهیدسلیمانینیزتاپایانسالجاریموردبهره برداریقرار‬ ‫خواهدگرفت‪.‬ویبابیاناینکهدرپروژهسردارشهیدسلیمانیمجموعپنجپل‬ ‫در زمینی به وسعت سه میلیون مترمربع از رمپ اول تا اخر و از غرب به سمت‬ ‫جنوبواقعشدهاست‪،‬گفت‪:‬اینپروژهدرمساحتیکونیمدردوکیلومتریبا‬ ‫عمقهفتمتروارتفاع‪ ۱۴‬متردرحالاحداثاست‪.‬شهرداراصفهانادامهداد‪:‬با‬ ‫نگاهیواقع بینانهوبررسیتحققبودجهوافزایشهزینهها‪،‬اجرایپروژهسردار‬ ‫شهیدسلیمانی‪ ۲۰۰‬میلیاردتومانهزینهخواهدداشت‪،‬البتهسخت ترینروزها‬ ‫درحال سپری شدناستبااینوجود قطار توسعه‪،‬پیشرفتوابادانیبه مسیر‬ ‫خودادامهمی دهد‪.‬ویتصریحکرد‪:‬ثمرهفعالیت هایسهسالگذشتهشهرداری‬ ‫درقالببرنامه«هریکشنبه‪،‬یکافتتاح»درحالانجاماستوشهروندانمناطق‬ ‫مختلف هر هفته شاهد افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه عمرانی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫خدماتی هستند‪ .‬نوروزی خطاب به معتمدین مناطق شهرداری‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫بی شک تمام نظرات و پیشنهادات مطرح شده در این جلسه مورد توجه قرار‬ ‫می گیرد‪.‬معتمدینمحالتنقطهبهنقطهشهرراشناساییومشکالترادقیق تر‬ ‫می بینند‪،‬ازاینرودرصددتقویتبرگزاریاینجلساتهستیم‪.‬پسازدریافت‬ ‫نظراتوپیشنهاداتمردم‪،‬نظرکارشناسیخودرابهاناضافهکردهوبهمنطقه‬ ‫مربوطهارائهخواهیمداد؛بهطورحتمدربرنامه ریزیوبودجه هاتمامیاینموارد‬ ‫موردتوجهقرارمی گیرد‪.‬شهرداراصفهانباتاکیدبرلزوماستمراراموزشضمن‬ ‫خدمتبرایکارکنانشهرداریدربخش هایمختلف‪،‬اظهارکرد‪:‬بهعنوانیکی‬ ‫ازمصوباتجلسهامروزاعالممی کنمکهمی توانازظرفیتمرکزاموزشیسازمان‬ ‫همیاری شهرداری های استان برای اموزش کارکنان استفاده کرد زیرا برای‬ ‫ارتقایکیفیتخدمات رسانیبهمردمبایدکارکناناموزش هایالزمرافراگیرند‪.‬‬ ‫ابادانیهرچهبیشترشهردرگروتعاملشهروندانبامدیریتشهری‬ ‫مشاور امور فرهنگی شهردار اصفهان نیز با بیان اینکه تجربه های بشری ثابت‬ ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫گزارش خبری‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫کیاست‪ -‬شصتمیننشستازسلسلهنشست هایهم اندیشیاصفهانفردابا‬ ‫حضور جمعی از منتخبین شورای معتمدین مناطق شهرداری برگزار شد‪ .‬به‬ ‫گزارش احتساببهنقل ازاداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان‪ ،‬قدرت اله‬ ‫نوروزیدرایننشستبابیاناینکهتشکیلشورایمعتمدینمناطقازسالپیش‬ ‫اغازوشروعانبهمنطقه‪ 14‬بازمیگردد‪،‬اظهارکرد‪:‬نهادشورایمعتمدینباید‬ ‫برای دوام و بقا دارای ساختار مشخص باشد‪ ،‬امروز اغاز این حرکت خواهد بود و‬ ‫تحققاینمهمبهمعناینهادینهشدنمشارکتمردماست‪.‬ویازلزومتشکیل‬ ‫شورایمعتمدینهرماهیکباردرمناطقشهرداریخبردادوتصریحکرد‪:‬الزم‬ ‫استدرهرجلسه یکیاز معاونانحضورداشتهباشد تااینجلساتازانسجامو‬ ‫قدرت بیشتری برخوردار باشد و تصمیمات نهایی قابلیت اجرایی داشته باشد‪.‬‬ ‫شهرداراصفهانبابیاناینکهایناقدام‪،‬شهرداریراازنعمتمشارکتمردمیو‬ ‫اظهارنظرهایدقیقمبتنیبرشناختدقیقبرخوردارکردهوراهرابرایخدمت‬ ‫بیشتر به مردم هموار می کند‪ ،‬افزود‪ :‬الزم است با انسجام و وحدت بیشتر بر‬ ‫مشکالتغلبهکنیم‪.‬ویبااشارهبهشرایطسختاقتصادیکنونی‪،‬تاکیدکرد‪:‬‬ ‫امروزاگرقصدداشتهباشیمپروژههارامبتنیبرشرایطکنونیپیشببریمباید‬ ‫تمام پروژه ها تعطیل شود اما خوشبختانه با مدیریت صحیح‪ ،‬قفل بسته ای در‬ ‫پروژه هاوجودنداردوفعالیت هایعمرانیمسیرعادیخودراپیشمی برد‪.‬شهردار‬ ‫اصفهان ضمن تبریک فرا رسیدن هفته وحدت از بهره برداری پروژه نمایشگاه‬ ‫بین المللی اصفهان در‪ 14‬ابان ماه خبر داد و افزود‪ :‬پروژه نمایشگاه بین المللی‬ ‫اصفهان با صرف بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اعتبار در شرایط بسیار سخت با‬ ‫حرکتی انقالبی و جهادی احداث شده و در اختیار مردم اصفهان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهپروژهسالناجتماعاتگلستانشهدادرروزهایپایانیابانماه‬ ‫امسالافتتاحخواهدشد‪،‬افزود‪:‬اعتباریافزونبر‪ ۱۸۰‬میلیاردتومانبرایاجرای‬ ‫اینپروژههزینهشدهاست‪.‬نوروزیخاطرنشانکرد‪:‬مجموعهپل هاوتقاطع های‬ ‫قفل بسته ای در پروژه ها وجود ندارد‬ ‫‪P‬‬ ‫‪oint-to-point inflation rate stood at 41.2 per‬‬‫‪cent in Tehran Province during the seventh‬‬ ‫‪Irian calendar month (September 22-Octo‬‬‫‪ber 21), according to the data released by the prov‬‬‫‪ince’s Management and Planning Organization.‬‬ ‫‪It means that the families in Tehran Province have paid an‬‬ ‫‪average of 41.2 percent more for purchasing the same pack‬‬‫‪age of commodities and services in the seventh month of‬‬ ‫‪this year, compared to the same month of the previous year.‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪The point-to-point inflation rate stood at 41.4 per‬‬‫‪cent in the country during the seventh month.‬‬ ‫‪As announced by the Statistical Center of Iran (SCI),‬‬ ‫‪the inflation rate in the twelve-month period ended on‬‬ ‫‪October 21, which marks the end of the seventh Irani‬‬‫‪an calendar month, stood at 27.2 percent in the country.‬‬ ‫‪The inflation rate has risen 1.2 percent in the men‬‬‫‪tioned time span from the twelve-month pe‬‬‫‪riod ended in the last day of the sixth month.‬‬ ‫‪The SCI put the inflation rate at 41.3 percent in the ur‬‬‫‪ban areas and at 42.2 percent in the rural regions‬‬ ‫‪during the mentioned time span, and announced that‬‬ ‫‪the figure shows a 6.8-percent rise in the urban ar‬‬‫‪eas and an 8.1-percent growth in the rural regions.‬‬ ‫‪Point-to-point inflation rate‬‬ ‫‪stands at 41.2% in Tehran‬‬ ‫‪Province‬‬ ‫یکپارچگی در برندسازی به هویت سازمان معنا می بخشد‬ ‫کیاسـت ‪ -‬برندینـگ یـا همـان برندسـازی یکـی از مهم تریـن ابعـاد هـر‬ ‫کسـب وکاری اسـت ‪ .‬در بـازار رقابتـی امـروز‪ ،‬داشـتن یـک برنـد قـوی و موثر‪،‬‬ ‫مزیت عمده ای به شـمار مـی رود‪ .‬در این روزها در بانک مسـکن فراخوانـی با موضوع‬ ‫پـروژه طراحـی و مدیریـت یکپارچـه برنـد بانـک مسـکن بـا هـدف بهره گیـری از‬ ‫متخصصان این حـوزه و به همـت اداره کل روابط عمومی در دسـتور کار قـرار گرفته‬ ‫اسـت‪ .‬در این خصـوص گفت وگویی با مسـعود ایـزدی مدیر امـور ارتباطـات و حوزه‬ ‫مدیریت انجام شـد کـه در ادامـه می خوانید‪ :‬مسـعود ایزدی مدیـر امـور ارتباطات و‬ ‫حوزه مدیریت در پاسـخ به این سـوال کـه این فراخوان بـا چه اهدافی در دسـتورکار‬ ‫قرار گرفتـه‪ ،‬به خبرنـگار هیبنـا گفت‪ :‬یکپارچگـی عناصر برنـد ضروری تریـن قانون‬ ‫نانوشـته برند اسـت چراکه ایـن مقوله جدی تریـن ارتبـاط بین بخش هـای مختلف‬ ‫و جریان رشـد و بالندگـی و چرخـه زندگی برنـد را می سـازد‪.‬وی افـزود‪ :‬یکپارچگی‬ ‫همه ان چیزی اسـت کـه برنـد را از لغزش بازمـی دارد؛ ایـن یکپارچگی شـامل همه‬ ‫قواعـد و بایدهـا و نبایدهایی اسـت که موجب می شـود بـا یکدسـتی و روانی خاصی‬ ‫حوز ه هـای مختلـف تصویـری‪ ،‬ارتباطـی‪ ،‬ذهنـی و اجرایـی برنـد را در برگیـرد‪.‬‬ ‫پرداختبیشازهفتهزارمیلیاردریالتسهیالتبانکصادراتایران‬ ‫به ‪ ٥٢‬هزار کسب و کار اسیب دیده از کرونا‬ ‫کیاسـت ‪ -‬تسـهیالت پرداختی بانک صـادرات ایران به بیـش از ‪ ٥٢‬هزار کسـب و کار‬ ‫اسـیب دیده از کرونا از هفت هزار میلیارد ریـال فراتر رفت‪.‬به گزارش احتسـاب به نقل‬ ‫از روابط عمومـی بانک صادرات ایـران‪ ،‬این بانک با پرداخـت هفت هـزار و ‪ ٤٨٧‬میلیارد ریال‬ ‫تسـهیالت از ابتدای خردادماه سـال ‪ ١٣٩٩‬تا ‪ ١٠‬ابان سـال جاری از ‪ ٥٢‬هزار و ‪ ٥٩١‬کسب‬ ‫ن خراسـان رضوی در این مدت‬ ‫و کار اسـیب دیده از شـیوع بیماری کرونا حمایت کرد‪.‬استا ‬ ‫با دریافت پنج هـزار و ‪ ٦٦٨‬فقره تسـهیالت بـه ارزش بالغ بـر ‪ ٨٦٧‬میلیارد ریال‪ ،‬بیشـترین‬ ‫سهم از تسـهیالت اسـیب دیدگان کرونا بانک صادرات ایران را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در بین ‪ ٣١‬اسـتان دریافت کننده این تسـهیالت‪ ،‬اسـتان های گیالن‪ ،‬فـارس‪ ،‬چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬تهران‪ ،‬کرمانشـاه‪ ،‬کرمـان‪ ،‬مازندران‪ ،‬لرسـتان و اصفهـان به ترتیـب در رتبه های‬ ‫دوم تا دهـم از ایـن نظـر بوده اند‪.‬بانک صـادرات ایران بـه منظور کمـک به حفـظ و افزایش‬ ‫اشـتغال و تداوم فعالیـت در واحدهـای تولیدی فعال اسـیب دیده از شـیوع بیمـاری کرونا‬ ‫پرداخت تسـهیالت را با جدیت در دسـتور کار قرار داده و اشـخاص حقیقـی و حقوقی فعال‬ ‫دارای مجوز کسـب یا تولید در بخش ها و رسـته های تعیین شـده از سـوی وزارت خانه های‬ ‫صنعت‪ ،‬معـدن و تجارت‪ ،‬میـراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی‪ ،‬ورزش و جوانان‪،‬‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬فرهنگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬تحقیقات و فناوری اطالعات‪ ،‬بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشـکی‪ ،‬راه و شهرسـازی‪ ،‬کشـور و جهاد کشـاورزی که فعالیت های انها در دوره‬ ‫شـیوع کرونا با اختالل مواجه شـد‪ ،‬مشـمول این تسهیالت می شـوند‪ .‬این تسـهیالت تنها‬ ‫به متقاضیانـی تخصیـص خواهـد یافـت کـه در سـامانه «کارا»ی وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی ثبت نام کرده و به بانک معرفی شده باشند‪.‬‬ ‫عضوکمیسیونبرنامه‪،‬بودجهومحاسباتمجلس‪:‬‬ ‫بازار ارز‪ ،‬سکه و خودرو از ارکان سرمایه ای اقتصاد نیست‬ ‫کیاسـت ‪ -‬کاهش جذابیـت بازارهـای مـوازی‪ ،‬رفع خالهـای قانونی‪،‬‬ ‫حمایـت از بنگاه هـای اقتصـادی پذیرفتـه شـده در بـورس از جملـه‬ ‫اقدامـات موردنیـاز بـرای رونق‪ ،‬توسـعه بـازار سـرمایه و جلـب اعتماد‬ ‫سـرمایه گذاران بـه ایـن بـازار اسـت‪.‬به گـزارش احتسـاب بـه نقـل از‬ ‫روابـط عمومی و امور بیـن الملل بورس تهـران‪ ،‬جعفر قـادری‪ ،‬نماینده‬ ‫مجلس شـورای اسلامی ضمن بیان مطلب فـوق گفت‪ :‬بازار ارز‪ ،‬سـکه‬ ‫و خـودرو از ارکان سـرمایه ای اقتصـاد نیسـت و بایـد شـرایطی فراهـم‬ ‫شـود که ایـن بازارهـا تنهـا جنبـه تامین نیـاز کاالهـای مصرفـی پیدا‬ ‫کنند‪ .‬زمانـی که شـرایط اقتصادی به درسـتی مدیریت شـود و جایگاه‬ ‫بازارهای مصرفی و سـرمایه ای مشخص باشـد‪ ،‬قطعا نقدینگی موجود‬ ‫جامعه به سـمت بازار سـرمایه که بـازاری واقعی جهت سـرمایه گذاری‬ ‫اسـت هدایت مـی شـود‪.‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬امـروز افـراد از طریق‬ ‫حضور در بـازار خـودرو‪ ،‬ارز و دالر و بـا واسـطه گری و داللی‪ ،‬بـه دنبال‬ ‫کسـب سـود هسـتند و این شـرایط بایـد تغییـر کنـد‪ .‬الزم اسـت این‬ ‫بازارهـا به گونـه ای جذابیـت خـود را بـرای سـرمایه گذاران از دسـت‬ ‫بدهنـد و بـرای حضور افـراد در ایـن بازارهـا صرفـه اقتصـادی و انگیزه‬ ‫وجود نداشـته باشـد‪.‬نماینده مـردم شـیراز در خانه ملـت در خصوص‬ ‫دیگـر راهکارهـای رونـق و توسـعه بازار سـرمایه گفـت‪ :‬از طـرف دیگر‬ ‫بایـد اطالعـات اقتصـادی و بورسـی به درسـتی در اختیـار مـردم قرار‬ ‫گیرد‪ .‬تا زمانـی کـه سـرمایه گذاران اطالعات کافی و اشـراف و تسـلط‬ ‫الزم را در ایـن بـازار ندارنـد‪ ،‬بایـد ان هـا را تشـویق کـرد تـا از طریـق‬ ‫صندوق هـای سـرمایه گذاری در بـازار سـرمایه سـرمایه گذاری کننـد‪.‬‬ صفحه 7 Iran’s MAPNA Industrial Group to cooperate with Iraq Managing Director of Iran’s MAPNA Industrial Group Abbas Aliabadi voiced Iran’s readiness to make investments in the Iraqi projects.Aliabadi told IRNA that during his current visit to Iraq, he has held talks with the Iraqi side in line with cooperation in various projects.He noted that MAPNA has previously cooperated with Iraq in a number of successful projects; namely, the Heidarieh Power Plant, Rumaila Combined Cycle Power Plant, and Al-Sadr Gas Power Plants.MAPNA Group was established under the title “Iran Power Plant Projects Management Company” in August 1993, the official website of the enterprise reported.Through the development of indigenous know-how and acquisition of leading-edge technology, MAPNA Group designs and manufactures a wide range of advanced industrial machinery. ‫وزیر النفط االیرانی یتحدث عن صادرات النفط ازاء واردات السلع‬ ‫تحدث وزیر النفط االی رانی بیجن نامدار زنکنه عن تشکیل نافذه واحده لصادرات النفط ازاء‬ ‫وقال زنکنه فی تص ریح له الخمیس حول تشکیل نافذه واحده لصادرات‬.‫واردات السلع‬ ‫ ان التسهیل واالس راع فی شوون واردات السلع ومقایضه السلع مع‬:‫النفط ازاء واردات السلع‬ ‫وفی جانب اخر من حدیثه قال وزیر النفط‬.‫النفط تعد من المزایا ال رئیسیه لهذا المشروع‬ ‫ انه حتى لو‬:‫حول اوضاع ایصال الغاز الى المدن والقرى فی البالد على اعتاب فصل الشتاء‬ ‫کانت هنالک مشاکل فی توفیر الغاز فاننا سوف لن نسمح ابدا بقطع غاز المنازل فی الشتاء‬ ‫القادم لکننا فی الوقت ذاته ندعو المواطنین لترشید االستهالک الن االستهالک غیر المنضبط‬ ‫وحول توفیر الغاز الالزم لمحطات الطاقه فی فصل الشتاء‬.‫یعد تجاوزا على حقوق االخ رین‬ .‫ ان محطات الطاقه تستخدم ترکیبا من الوقود الجامد ووقود الغاز لتدویر عجلتها‬:‫قال‬ 287 ‫ شماره‬، ‫ســال پانزدهم‬ 1399 ‫ابــان‬11 ‫یکشــنبه‬ 1442 ‫ ربیــع االول‬15 ‫ تومــان‬2000 -‫ صفحــه‬8 ‫هفتهنامهسراسری‬ Vol.15 | No.287 Sunday 1 November 2020 Managing Director: Zeinab Hashemi Chief editor: Habib Sadeghi Art Manager: KIYASAT Address: esfahan-laleh squre-next to the post office- Cultural Press Center Tehran office phone: +98-21- 26767493 Phone: +98-31- 35544099 & 35544044-45 Fax: +98-21- 89772106 Responsive Mobile: +98-9051707539 E-mail: PERSIAN.JOURNALISM@YAHOO.COM Website: WWW.KIYASAT.COM Telegram.me/kiyasatpublication Instagram.com/kiyasatpublication ”‫انشاء اکبر میناء تجاری ایرانی فی “جاسک‬ ‫اخبــــــار‬ ‫ انه سیتم انشاء اکبر میناء تجاری فی البالد فی مدینه‬،‫اعلن محافظ هرمزکان (جنوب ایران) فریدون همتی‬ ‫ اجتماع مجلس تطویر سواحل‬،‫عقد فی بندر عباس مرکز محافظه هرمزکان‬.‫جاسک شرق مضیق هرمز‬ ،‫ التربیه والتعلیم‬،‫مکران برئاسه النائب االول لرئیس الجمهوریه وبحضور وزراء الطرق والتنمیه الحضریه‬ ‫ رئیس منظمه التنمیه‬،‫ رئیس منظمه حمایه البیئه‬،‫ رئیس منظمه الشوون االداریه‬،‫االتصاالت وتقنیه المعلومات‬ ‫وقال محافظ‬.‫ وسیستان وبلوشستان‬،‫ ومحافظی هرمزکان‬،‫ رئیس منظمه الموانئ والمالحه البحریه‬،‫التجاریه‬ ‫ تم فی هذا االجتماع تقدیم تقریر عن البرامج الجاریه لتطویر‬:‫هرمزکان فریدون همتی حول هذا االجتماع‬ ‫سواحل مکران على شکل مشاریع تطویر وبنیه تحتیه وتنمویه وتوظیف وتحسین بیئه االعمال وتطویر‬ ‫ کما تم اقتراح الخطه المبدئیه‬:‫واضاف‬.‫ وتم الترکیز على تسریع تنفیذ هذه االعمال‬،‫العلوم والتکنولوجیا‬ ‫ وتقرر اتخاذ اجراءات فوریه فی هذا االتجاه بالتنسیق‬،‫النشاء اکبر میناء تجاری جدید فی البالد فی جاسک‬ :‫وتابع محافظ هرمزکان قائال‬.‫مع وزاره الطرق ومنظمه الموانئ والمالحه البحریه ومنظمه االداره والتخطیط‬ ‫یمکن لهذا المیناء ان یلبی احتیاجات ایران فی مجال النقل وتصدیر واستیراد البضائع والدفاع المدنی‬ ‫ میزه اخرى لهذا المیناء هی انه یجری انشاوه‬:‫واردف همتی قائال‬.‫واالستقرار السکانی فی منطقه مکران‬ ‫ سنوات القادمه سیصبح مرک ًزا اقتصادیًا‬10 ‫ الى‬6 ‫ وفی غضون‬،‫بجوار محطه تصدیر النفط والمصافی الجدیده‬ 1300 ‫واوضح محافظ هرمزکان ان هذا المیناء سیقام على مساحه قدرها‬.‫وتجاریًا على سواحل مکران‬ ‫ وستصل‬، 2032 ‫ وتدشینه حتى العام‬،‫ کحد اقصى‬2025 ‫ وسیتم عملیات المباشره ببنائه فی العام‬،‫هکتار‬ ‫ ستصل حاجه موانئ البالد الى‬، 2045 ‫ فی العام‬:‫واضاف‬.2045 ‫ ملیون طن حتى العام‬200 ‫طاقته التشغیلیه‬ .‫ وفی هذا الصدد من المتوقع ان یحظى هذا المیناء الکبیر بدور مهم فی المستقبل‬،‫ ملیون طن على االقل‬629 ‫السفیر االیرانی فی مسقط یزور میناء السویق‬ ‫العمانی‬ ‫قــام ســفیر الجمهوریــه االســامیه االیرانیــه فــی مســقط "علــی‬ ‫ بزیــاره مینــاء "الســویق" العمانــی واطلــع عــن کثــب علــى‬،"‫نجفــی‬ .‫عملیــات شــحن ونقــل الســلع بیــن الموانــئ االیرانیــه والســلطنه‬ ‫ ان مدیر شــرکه‬،‫وافــادت الســفاره االیرانیه لــدى عمان الیــوم االثنیــن‬ ‫ قــدم‬،"‫مرافــئ الداره وتشــغیل الموانــئ العمانیــه "احمــد العبــری‬ ‫خــال هــذه الزیــاره شــرحا حــول النشــاطات والطاقــات المتوفــره‬ ‫واکد "العبــری" ضــروره بــذل الجهــود لتعزیــز‬.‫فــی مینــاء الســویق‬ ‫التبــادل التجــاری بیــن ایــران وعمــان؛ مبینــا ان خطــوط المالحــه‬ ‫البحریــه الجدیــده بیــن موانــئ البلدیــن بدات نشــاطها وســط تفشــی‬ ‫وبــاء کورونــا وقــد ســاهمت بشــکل موثــر فــی توفیــر االحتیاجــات‬ ‫ نــوه الســفیر االیرانــی بالفــرص‬،‫الــى ذلــک‬.‫االساســیه للمواطنین‬ ‫المتاحــه لتنمیــه التعــاون االقتصــادی بیــن طهــران ومســقط؛ داعیــا‬ ‫الــى توفیــر مزیــد مــن الحمایــه الصحــاب القطــاع الخــاص وایضــا‬ ‫یذکــر ان عــددا مــن رجال‬.‫تعزیــز البنــى التحتیــه فــی موانــئ البلدین‬ ‫ رافقــوا‬،‫االعمــال واصحــاب الشــرکات التجاریــه والنقــل االیرانییــن‬ ‫ویقع مینــاء الســویق‬.‫الســفیر نجفــی خــال زیارتــه لمینــاء الســویق‬ ‫ وقــد بــدا نشــاطاته‬،‫ کــم مــن مســقط‬130 ‫العمانــی علــى بعــد‬ .‫ اعــوام بعــد ان کان مرفــا لصیــد الســمک‬5 ‫التجاریــه قبــل نحــو‬ ‫ زینب هاشمی‬:‫صاحب االمتیاز و المدیر المسووله عن‬ ‫ حبیب اله صادقی‬:‫ال رئیس المحرر‬ ‫ کیاست‬:‫المدیر الفن ی‬ ‫ بدایه ط ریق المطار‬-‫ میدان الله‬-‫ اصفهان‬-‫ ای ران‬:‫عنوان المکتب المرکزی‬ 19 ‫بجانب مکتب الب رید المرکز الصحفی الثقافی الطابق الثانی الوحده‬ ‫اعلن مساعد رئیس مرکز ابحاث الفضاء االیرانی لشوون التصمیم وضمان المهمات علی جعفر‬ ‫وفی تصریح ادلى اوضح‬.‫صالحی عن نجاح المرکز فی االرتقاء بالمدار العمالنی للقمر الصناعی‬ ‫صالحی بان محرک "ارش" الذی یعمل بالوقود الجامد هو العنصر االساس فی االرتقاء بالمدار‬ ‫ انه تم تصمیم وصنع المحرک الفضائی "ارش" بعده نماذج لالنتقال‬:‫العمالنی للقمر الصناعی وقال‬ ‫ انه فی المحرک الفضائی "ارش" تم استخدام التیتانیوم فی صنع‬:‫واضاف‬.‫المداری للقمر الصناعی‬ ‫المحرک من اجل زیاده نسبه الوقود بالمقارنه مع الوزن الجامد للمحرک وهی المره االولى التی‬ ‫ انه فی عملیه االنتقال المداری‬:‫وقال صالحی‬.‫یتحقق فیها مثل هذا االنجاز فی المجال الفضائی بالبالد‬ ،‫ یعد محرک الوقود الجامد "ارش" احد المحرکات الرئیسیه الذی یلعب دور المحفز‬،‫للقمر الصناعی‬ ‫حیث تم تحقیق امرین تکنولوجیین بصوره خاصه فی عملیه االنتقال المداری وهما استخدام‬ ‫ بما ان کتله االنتقال‬،‫ انه من جانب اخر‬:‫واضاف‬.‫التیتانیوم فی صنع المحرک وزیاده الوقود الجامد‬ ‫ فانه یمکن القول بانه تم وبنجاح اجراء‬،‫المداری للقمر الصناعی ینبغی ان تنجز عملیاتها فی الفراغ‬ ‫ وفی الواقع من المقرر استخدام‬،‫اختبارات مماثله للفراغ على محرک "ارش" للمره االولى فی البالد‬ ‫ واوضح بان‬.‫" وفی اطار نماذج مختلفه‬2 ‫" و"سامان‬1 ‫هذا المحرک فی کتله النقل المداری "سامان‬ ‫ کم‬500- 400 ‫کتله االنتقال المداری تعد تکنولوجیا خاصه لزیاده ارتفاع مدار القمر الصناعی من‬ ‫ ان هذا العمل بحاجه الى محرکات قویه جدا تشکل الطاقه غالبیه نسبتها ویکون‬:‫ کم وقال‬7000 ‫الى‬ .‫الهیکل خفیفا بحیث یتم استهالک الطاقه فی غالبیه فضاء المحرک‬ ‫اگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی‬ )‫( ارزیابی کیفی‬ 2099092421000035 : ‫فراخوان شماره‬ ‫اخبــــــار‬ ‫ایرانترکبمنصهسکنبحریهبحقلنفطمشترک‬ ‫معالسعودیه‬ ‫اعلن مسوول تطویر حقل " فروزان" النفطی بشرکه الجرف القاری االیرانیه‬ ‫عن ترکیب منصه سکن فی الحقل المشترک مع السعودیه والواقع بالخلیج‬ ‫ ان زنه المنصه الجدیده التی جرى‬،"‫واوضح " ابوالقاسم خدابخش‬.‫الفارسی‬ ‫واشار الى ان عملیه الترکیب تمت فی الساعات‬.‫ طنا‬680‫ترکیبها الیوم السبت‬ ‫االولىمنالیومعلىخلفیهتجهیزالظروفوالبنىالتحتیهالالزمهعبرمختصی‬ ‫ مبیّنا ان المنصه جرى تحمیلها منذ‬،‫شرکه الجرف القاری والجهه المقاوله‬ ‫ وبترکبیها تتوفر‬،‫ طوابق‬4 ‫ وتتکون من‬،‫ مترا‬14 ‫ فی‬20 ‫تبلغ ابعاد المنصه‬.‫فتره‬ ‫االمکانیات المناسبه لموظفی قسم االستخراج فی حقل فروزان النفطی‬ ‫ بئرا نفطیا سیتم حفرها فی اطار تطویر حقل‬13‫من جهه ثانیه اکد ان‬.‫المشترک‬ ‫ مشروعا مدرجه على جدول اعمال وزاره النفط‬33 ‫ وذلک ضمن‬،‫فروزان‬ ‫ونوه خدابخشی الى ان المرحله االولى من تطویر‬.‫لتثبیت وزیاده انتاج النفط‬ ‫ وتستهدف الحفاظ وتثبیت االنتاج الفعلی‬،‫ شهور‬3 ‫الحقل قد بدات منذ نحو‬ .‫ الف برمیل یومیا‬12‫وبالتالی زیاده طاقه انتاج الحقل بواقع‬ ‫مرکز ابحاث الفضاء االیرانی ینجح فی االرتقاء بمدار القمر الصناعی‬ News ‫ زینب هاشمی‬:‫صاحب امتیاز و مدیرمسوول‬ ‫ حبیب اله صادقی‬:‫سردبیر‬ ‫ پیام رسانه‬: ‫کیاست چاپ‬:‫مدیریت هنری‬ ‫ میدان الله ابتدای‬-‫ اصفهان‬:‫نشانی دفترمرکزی‬ ‫اتوبان فرودگاه جنب اداره پست مجتمع فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫نوبت دوم‬ News ‫شرکت گاز استان هرمزگان‬ )‫(سهامی خاص‬ Russia to begin working on Iranian power plant soon The Russian contractor approved for the implementation of Iran’s Sirik Power Plant project in southern Hormozgan Province is going to begin working on the project in near future, an official with the Thermal Power Plant Holding (TPPH) said.“The project will soon start using a government loan from the Russian Federation,” Iran’s Energy Ministry portal (Paven) quoted Director of TPPH Steam Power Plant Projects Behnam Khaefi-Nejad as saying.Following the introduction of a new contractor by the Russian Ministry of Energy for the construction of the 1400 MW Sirik power plant, contract negotiations with the company began at the beginning of the current Iranian year (March 19) and after holding 90 meetings between the two sides finally the deal was signed, Khaefi-Nejad explained.According to the official, after the finalization of the contract with the presence of representatives of the employer, consultant, and representatives of the Ministry of Energy of Russia and Iran, the project site with an area of approximately 200 hectares was handed over to the new contractor.Emphasizing that the first phase of the project’s studies is currently completed and the second phase of studies is on the agenda, he said: “According to the plan, after obtaining the final approval from the Russian Ministry of Finance and subsequently opening the project LC, executive operations of the project will begin.”The funding required for the implementation of this project amounts to 1.4 billion euros, which will be provided from a loan granted by the Government of the Russian Federation to the Government of the Islamic Republic of Iran, Khaefi-Nejad added.In the end, he noted that all the executive operations of this project will be done by Iranian contractors, and in the equipment supply section, the contractor will also benefit from domestic manufacturers.Back in September, Iranian Energy Minister Reza Ardakanian said Russia has changed the contractor that was supposed to work on the Sirik power plant and the new contractor is going to start working on the project in the coming weeks.Iran had signed a memorandum of understanding (MOU) with the Russian Company Technopromexport for implementing the 1,400-megawatt power plant project in August 2016, and the Russian side pledged to invest up to €1.2 billion in the project. The construction of the mentioned thermal power plant started in February 2017, however, it came to a halt due to some administrative and funding problems from the Russian side. ‫ توزیع گازرسانی به‬،‫شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای خطوط انتقال و تغذیه‬ : ‫ میناب را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید‬- ‫ چهچکور و صنایع محور بندرعباس‬،‫روستاهای ابشورک‬ ‫ چهچکور و صنایع‬،‫ کیلومتر خط توزیع گازرسانی به روستاهای ابشورک‬54 ،‫ کیلومتر خطوط انتقال و تغذیه‬13 ‫ تهیه مصالح و اجرای حدود‬: ‫موضوع مناقصه‬.1 ‫ میناب‬- ‫محور بندرعباس‬ ‫ روز تقویمی‬365 : ‫مدت قرارداد‬.2 – ‫ شهرک فجر‬-‫ بلوار گاز‬-‫ بندرعباس‬: ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‬.3 07632197236 ‫ تلفن‬- ‫ دفتر امور قراردادها‬- ‫شرکت گاز استان هرمزگان‬ ‫ پس از تاریخ انتشار نوبت دوم اگهی‬: ‫مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان‬.4 ‫ روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان‬14 ‫ حداقل‬: ‫مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان‬.5 .‫به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی گیرد‬.6 .‫به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت استفاده می گردد‬.7 ‫ رفاه و‬،‫ رتبه چهار نفت و گاز یا رتبه سه تاسیسات و تجهیزات و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار‬: ‫حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه‬.8 .‫امور اجتماعی‬ ‫ از طریق درگاه‬،‫ضمناً کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‬ ‫ مراحل ثبت‬،‫ انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‬www.setadiran.ir ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫ اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی‬.‫نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند‬ .‫کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان‬ Pakistan hoping to extend electricity imports from Iran Iran-Pakistan energy cooperation is one of the key factors in development of bilateral relations as the government of Pakistan in a new step has approved to continue imports of electricity it needs from the Islamic Republic of Iran. About 18 years ago in 2002, Iran and Pakistan signed the first agreement on the import of 34 MW of electricity, later which was increased to 74 MW, and now this figure has reached 104 MW.In 2018, it was announced that a 220 kV transmission line is under construction in the area of Chabahar, which, if completed, could increase electricity exports to Pakistan and the port of Gwadar in Balochistan to 300 MW.At present, 104 MW of electricity is exported from Iran to Pakistan through a 132 kV transmission line that runs from Jakigur, Sistan-Balouchestan, Iran, to the Mand region of Pakistan.According to the report, the eastern neighbor’s urgent need for electricity and easy access to Iran’s energy capacity led the Pakistani government to continue importing electricity from Iran at 104 MW and extend the contract with Tavanir Company (Iran Power Generation and Transmission).The Ministry of Finance of Pakistan in statement said that a high-level meeting of the Economic Coordination Committee chaired by Abdul Hafeez Sheikh, Advisor to the Prime Minister on Finance, was held during which the electricity imports from Iran was examined.The Economic Coordination Committee (ECC) of the Government of Pakistan has issued a permit to extend the contract for the import of 104 MW of electricity from Iran, while the Islamic Republic in recent years has announced its readiness to increase electricity exports to Pakistan to 3,000 MW.Pakistan’s Ministry of Law and Justice is scheduled to complete the legal process of renewal of the contract for the import of electricity from Iran, after which the agreement will be officially signed with Tavanir Iran and its deadline will be extended until December 31, 2021.During a visit to Pakistan in May 2016, Tavanir Iran Company’s the then Deputy Planning Director said in an interview with IRNA in Islamabad: “According to the plans and agreements made, Iran’s electricity exports to Pakistan will increase to 200 MW.”Pakistan is suffering from an escalating energy shortage crisis, with the Islamic Republic of Iran repeatedly announcing its readiness to supply Pakistan’s most important source of energy, including gas, electricity, oil and petroleum products, to resolve the country’s energy crisis. Although the current government of Pakistan has made every effort to reduce the energy shortage crisis in the country and has launched several power plant projects in recent years.The Islamic Republic of Iran, with its large oil and gas reserves, has always pursued effective policies for cooperation with neighboring countries, especially Pakistan. Iran planning to boost constructional exports to Africa Islamic Republic of Iran is eyeing to increase export of construction and building materials to African states.Africa with over 50 countries has been experiencing some partial stability over the past years, which has led to elevating the infrastructures and increasing economic activities in this large continent.As statistics show, Africa has imported commodities worth over one trillion dollars in 2018, and a major part of which has been imported from China.Although the African market is now offering a wide range of opportunities, Iran has not benefitted from this market so much over the past years.“The development of trade with the African countries has always been a priority for the Iranian government. However, despite the implementation of various programs and agreements in recent years, we have not yet achieved the desired goals and the development of economic and trade relations with Africa due to numerous problems at different levels,” Farzad Piltan, the director-general of Iran’s Trade Promotion Organization (TPO)’s Office of Arabian and African Countries, has stated. Therefore, in order to make Iran capable of benefitting from the capacities of the African market, TPO re-evaluated different aspects of Iran-Africa trade and defined a new strategy to expand Iran’s presence in the markets of African countries.Among the Iranian products proper for export to Africa, construction materials and equipment were found as some important ones, because recent development in the African countries has made them an appropriate destination for the exports of such commodities.China, Spain, Italy, India, France, Turkey, Belgium, and Germany are the major exporters of constructional materials and equipment to Africa.Of the $620 million worth of Iran’s constructional exports in the past Iranian calendar year (ended on March 19), just $1.5 million has been to Africa. The issue of boosting the exports of such products to Africa is currently pursuing seriously by the TPO’s Office of Arabian and African Countries.A recent measure taken by this office was holding a meeting of TPO’s commodity-region desk on boosting the exports of constructional materials and equipment to Africa on October 12.The mentioned meeting was participated by a number of Iranian government officials as well as Iranian ambassadors to some African countries including Kenya, Ghana, and the Democratic Republic of Congo. صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه کیاست

هفته نامه کیاست 289

هفته نامه کیاست 289

شماره : 289
تاریخ : 1399/09/01
هفته نامه کیاست 288

هفته نامه کیاست 288

شماره : 288
تاریخ : 1399/08/21
هفته نامه کیاست 286

هفته نامه کیاست 286

شماره : 286
تاریخ : 1399/08/07
هفته نامه کیاست 285

هفته نامه کیاست 285

شماره : 285
تاریخ : 1399/08/01
هفته نامه کیاست 284

هفته نامه کیاست 284

شماره : 284
تاریخ : 1399/07/23
هفته نامه کیاست 283

هفته نامه کیاست 283

شماره : 283
تاریخ : 1399/07/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!