هفته نامه کیاست شماره 264 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه کیاست شماره 264

صفحه بعد

هفته نامه کیاست شماره 264

هفته نامه کیاست شماره 264

‫ غم_سفره_های_خالی‬# ‫ ملیون‬2.5 ‫ای ران تنتج ما یزید عن‬ ‫ طن من الحدید االسفنجی‬6 ‫ حقیقت است و تاریکی بر ساخته؛‬،‫"نور‬ "...‫رد روشن گام های ما تا همیشه ها‬ 1441‫ رمضان‬25 19 May 2020 ‫هفتهنامهسراسری‬ kiyasat ‫ فرهنگی‬- ‫ سیاسی‬- ‫ اقتصادی‬- ‫اجتماعی‬ 1399‫ اردیبهشت ماه‬30 ‫ تومان‬2000‫ قیمت‬264‫سال چهاردهم شماره‬ 2 ‫اقتصاد دانش بنیان محور تحول اقتصادی‬ 2 6 ‫نـوس ــان‬،‫ب ــورس؛ریس ــک‬ ‫ موتور محرک توسعه بنگاه‬،‫روابط عمومی کارامد‬ Extract leading article; Bourse; Risk, Fluctuation A stock bourse is an organized and formal capital market in which the stocks of companies and partnerships are traded under certain rules and regulations. The essence of the bourse market is associated with volatility and risk. The stock bourse is an official and reliable reference for attracting capital from individuals and the private sector to finance long-term investment projects. With large stock bourses struggling with sanctions and experiencing tangible non-economic risks, the market’s need to reconsider expectations of stock futures has peaked. Undoubtedly, knowing the estimates of various analytical groups from the future of the bourse market can provide a good benchmark for stock market participants. Iran-Pakistan border markets reopening gradually Deputy Head of Iran-Pakistan Joint Chamber of Commerce Amanollah Shahnavazi says the two countries’ border bazaars are gradually resuming activities following the reopening of the border crossings, ILNA reported on Saturday. The Mirjaveh border (Pakistan’s official border with Iran) has been open for two days and border markets are gradually reopening, Shahnavazi said. “Currently, only basic goods and foodstuff are allowed to cross the Mirjaveh border, but it has been decided for other goods to be exported during the current week,” he added. Referring to the suspension of about 800 trucks in the last three months at the Mirjaveh border, Shahnavazi said: “Currently, only 10 trucks with food and basic goods are allowed to cross the border every day, which has caused severe traffic on this border.” The trucks often carry ceramics, tiles, gas, food, and groceries, and it will take at least two months for the traffic in this border to ease, according to the official. Shahnavazi also noted that since the reopening of the Mirjaveh border, about 23 trucks that were registered at the customs system last year, have been able to enter Pakistan. Pakistan first closed its eastern and western borders with Iran, Afghanistan, and India on March 15 to contain the spread of the new coronavirus. The border markets of Iran and Pakistan are mostly based in Sistan-Baluchestan Province in southeastern Iran. The bazaars of the province are located in Mirjaveh, Kuhak, Pishin, Jaleq, and Riman. Monthly steel ingot production surpasses 2.3m tons Production of steel ingot in Iran reached 2.321 million tons during the first Iranian calendar month Farvardin (March 20-April 19), IRNA reported citing the data released by the country’s steel producers. As reported, the figure shows a two-percent growth compared to the output in the first month of the past year, which was 2.274 million tons. The released data also put the steel billet and bloom output at 1.284 million tons in the first month of this year, which was four percent lower than that of the same month in the previous year. Although, the monthly steel slab production rose 12 percent to 1.037 million tons. According to Iran’s outlook plan for the mining sector, the production of steel ingot in the country is planned to hit 33 million tons in the current Iranian calendar year (ends on March 20, 2021). The country has produced 20.226 million tons of steel ingots during the past year. The report also said that major steel producers have produced 1.797 million tons of steel ingots during the first Iranian calendar month of Farvardin (March 20-April 19), which accounts for 5.4 percent of the planned 33-million-ton output. The figure shows the monthly growth of one percent. Iran’s annual steel ingot production is planned to increase 3.2 million tons in the current year, as announced by the Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization (IMIDRO). IMIDRO has put the value of the projects to boost the steel ingot output in the present year at $793 million. Citing the data indicated in the World Steel Association (WSA)’s latest report, IMIDRO has also announced that the production of crude steel in Iran has risen 14.1 percent in March 2020 from March 2019. The WSA’s report, which is on steel production by 64 countries, put Iran’s steel output at over 2.8 million tons in March. WSA has previously announced that Iran’s crude steel production climbed 30 percent in 2019 while the average global growth in this sector stood at 3.5 percent. According to the global organization, Iran produced 31.9 million tons of crude steel in 2019, while the figure was 24 million tons in 2018. The data and reports released by Iranian organizations also show that the country’s steel sector is still experiencing growth in output and export despite the U.S. sanctions. In its outlook plan for the Iranian calendar year 1404 (2025-2026) Iran has envisaged production of 55 million tons of steel per annum, and to achieve this target the country requires to produce 160 million tons of iron ore concentrates. Industry, Mining, and Trade Ministry has announced that production of iron ore concentrate in Iran reached 47.306 million tons in the previous Iranian calendar year, registering a four-percent rise compared to the preceding year. The country has extracted 64.274 million tons of iron ore during the past year, according to the data released by Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization. In a bid to prevent the exports of unprocessed minerals, creating more value-added and meeting the requirements of domestic producers for the raw materials, Iran has levied a 25-percent duty on the exports of raw minerals (especially iron ore) since September 23, 2019. Industry Ministry believes that the duty is going to encourage the production of more processed minerals such as pellets and concentrate instead of selling the raw minerals. Iran’s export of steel products in the past Iranian calendar year rose 27 percent compared to its preceding year. As reported, the country’s major steel producers managed to export about 7.33 million tons of the products in the previous year. ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫سالچهاردهم | شماره ‪ | 264‬سهشنبه ‪ 30‬اردیبهشتماه‪1399‬‬ ‫‪02‬‬ ‫تحلی ــل‬ ‫‪Isfahan reopens tourist sites as coronavirus restrictions ease‬‬ ‫‪Tourist attractions and historical sites in the central Isfahan province have been allowed to reopen their doors to the public as corona‬‬‫‪virus lockdown measures are relaxed in the country. Strict sanitary and social distancing requirements will be observed carefully in‬‬ ‫‪these sites, said Hojjatollah Gholami, a spokesman at provincial headquarters for fighting coronavirus, CHTN reported on Thursday.‬‬ ‫‪The country closed cultural heritage museums and historical sites in a preventive measure amid fears of coronavirus outbreak back‬‬ ‫‪in February. Soaked in a rich history and culture, Isfahan was once a crossroads of international trade and diplomacy in Iran.‬‬ ‫التحلیل | ‪Analysis‬‬ ‫روی گلیم فراصنعتی ها؛‬ ‫اقتصاد دانش بنیان محور تحول اقتصادی‬ ‫خیلی سخت است که ببینی‬ ‫کیاست‪/‬مهدیمحمدی‬ ‫ارثیهپدری کهتاحاال تکهتکه‬ ‫می فروختی و خرج می کردی‪ ،‬خریدار ندارد‪ ،‬تازه اگر هم خریداری پیدا‬ ‫شود‪ ،‬بلقدر محله را بهانه می کند و می خواهد مفت بخرد‪ .‬حاال بعد از یک‬ ‫عمر میراث خوری‪ ،‬باید دست به زانوی خودت بگیری و بلند شوی‪ ،‬اما‬ ‫سخت است‪ ،‬عین ان اشنای معتادت که به وقت ترک کردن‪ ،‬دمارش‬ ‫درامد‪ ،‬بد برداشت نکنید! اقتصاد ایران به نفت معتاد است که البته کسی‬ ‫هممنکراننیست‪،‬حاال اماقرارشدهبندنافاقتصادازنفتبریدهشود‪،‬چه‬ ‫چیزی یا کسی جایش را می گیرد؟ خب‪ ،‬همان چیزی که این روزها خیلی‬ ‫در موردشصحبتمیشود‪،‬جایگزیننفتاست‪.‬‬ ‫ایران به نسبت دیگر کشورها حالتی میانه دارد‪ ،‬یعنی مزیت هایش‬ ‫نه انقدر متعدد است مثل چین‪ ،‬ایاالت متحده یا حتی المان و نه‬ ‫مانندتعدادبیشتریاز کشورهایجهان‪،‬در فقرمزیتبهسرمی برد‪،‬‬ ‫مثال ایران بسیاری از مواد معدنی جهان‪ ،‬نفت و گاز را در اختیار دارد‬ ‫یا مرزهای گسترده دریایی و همسایگان متعدد در کنار موقعیت‬ ‫ژئواستراتژیک‪ ،‬از جمله مزیت های دیگرش به شمار می رود اما ایران‬ ‫با برخی محدودیت های ناخواسته همچون کمبود اب مواجه است‬ ‫یااینکههنوز نتوانستهدر قامت کشوریصنعتیظاهر گردد‪،‬ایراندر‬ ‫میانهجهانایستادههمانطور کهجزویازخاورمیانهخواندهمیشود‪.‬‬ ‫پس حاال تکلیف این کشور چیست؟ بدون نفت چه کند؟ بهتر بگوییم‪،‬‬ ‫بدون درامدهای نفتی سرشار چه کاری از او برمی اید؟ ایران با شیوه رایج‬ ‫صنعتی شدن که چین در نیمه دوم قرن بیستم در پیش گرفت‪ ،‬چندان‬ ‫میانه ای ندارد‪ ،‬نه جمعیت فراوان کنفسیوس مسلک در اختیار دارد که‬ ‫صبح تا شب کار کنند و نه اقلیمش توان تحمل الودگی های صنعتی به‬ ‫سبک چین را‪ ،‬جالب است که بدانید همین تعطیلی گسترده صنایع به‬ ‫دلیل کرونا کهتنهامصرفنفترا‪ 30‬درصد کاهشداد‪،‬الودگیهایزیست‬ ‫محیطی را تا حد زیادی کاهش داد و حاال که چین دوباره در حال بازگشت‬ ‫به صحنه است‪ ،‬روز از روز و روزی از نو!‬ ‫ایران البته یک مزیت بسیار مهم دیگر دارد‪ ،‬نیروی انسانی تحصیل‬ ‫کرده‪ ،‬دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی متعدد که در صورت هم پوشانی‬ ‫مناسب میان اقتصاد و دانش‪ ،‬این ظرفیت را دارد که پایش را در‬ ‫گلیم فراصنعتی ها دراز کند‪ ،‬این مزیت مهم چند سالی است که‬ ‫جای خود را در میان تصمیم گیران و تصمیم سازان باز کرده‪ ،‬برای‬ ‫مثال شما بارها کلماتی چون شرکت های دانش بنیان‪ ،‬اقتصاد‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬استارت اپ‪ ،‬توسعه بر مبانی دانش و مانند را شنیده‬ ‫اید‪ ،‬می دانید مثال محصوالت بر پایه نانو‪ ،‬دانش بنیان محسوب‬ ‫می شوند اما دانش بنیان تنها فناوری یا ساخت محصوالت بر پایه‬ ‫فناوریهاینویننیست‪.‬‬ ‫دانش بنیان می تواند مدیریت دانش محور و استفاده از دانش روز‬ ‫مدیریتی هم معنی پیدا کند‪ ،‬اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬اقتصادی نیست‬ ‫که تنها بر پایه تولید فناوری و مبادله کاالهایی با تکنولوژی باال شکل‬ ‫گرفته باشد‪ ،‬بلکه روابط حلقه های تو در توی اقتصادی در بخش کاال‬ ‫و خدمات از مرحله ایده تا تولید‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬مطلوبیت کاال‪ ،‬فروش و‬ ‫بازارسازی بر مبنای دانش شکل می گیرد‪ ،‬فار غ از نگاه تئوریک به‬ ‫اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬هم نشانی دانش بر مزیت های نسبی کشور است‬ ‫که می تواند به شکل گیری اقتصاد دانش بنیان بیانجامد‪.‬‬ ‫زعفرانوبرخی گیاهانداروییوجوددارند‪ ،‬کهسازگار بااقلیمخشک‬ ‫ایران هستند و در ضمن جزو مزیت های سنتی این کشور به شمار‬ ‫می روند‪ ،‬در این جا باید به این نکته هم اشاره کرد که دنیای امروز به‬ ‫سمت هر چه تخصصی تر شدن و جداسازی بخش های مختلف‬ ‫تولید پیش می رود‪ ،‬همانطور که برای مثال امریکا و برزیل بزرگترین‬ ‫تولیدکنندگان سویا در جهان هستند‪ ،‬نتیجه اینکه برای تحقق تولید‬ ‫اقتصادی و دانش بنیان محصوالت کشاورزی‪ ،‬باید ضمن بها دادن‬ ‫به تحقیق و توسعه در کنار اقتصاد ایده در مقام بخش رقابت ناپذیر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬از اخرین دستاوردهای روز در بخش کشاورزی برای باال‬ ‫بردن بهره وری زمین و همچنین نیروی انسانی شاغل در این حوزه‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫امروزه استفاده از فناوری های پیشرفته برای کنترل افات‪ ،‬مصرف اب و‬ ‫نظارت بر کاشت و داشت استفاده می شود و در کنار ان ابزارهایی با فناوری‬ ‫سطح باال همگام با انقالب دیجیتال ساخته شده که می توانند کاشت‬ ‫محصول تا برداشت و بسته بندی ان را مدیریت کنند و حجم محصول‬ ‫در واحد زمین را به طور خیره کننده ای افزایش دهند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫است که انچه شرکت های دانش بنیان یا صنایع دانش پایه خوانده‬ ‫می شوند‪ ،‬نقش مهمی در شکل دادن به اقتصاد کشاورزی بر پایه دانش‬ ‫دارند‪ .‬اما ایا دانش بنیان بودگی همین جا به پایان می رسد؟ نگه داری‪،‬‬ ‫بسته بندی و فراوری در کنار ساخت محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر‪،‬‬ ‫در دنیایی که رقابت در قیمت و کیفیت‪ ،‬شاه بیت مطلوبیت کاال و‬ ‫خدمات محسوب می شود‪ ،‬بازخوانی دوباره رابطه فعلی مراکز تحقیقاتی‬ ‫و بازارسنجی با تولیدکنندگان جزو محورهای اصلی پارادایم شیفت جدی‬ ‫به سوی اقتصاد دانش بنیان و برهم نهی ان با صنعت کشاورزی است‪.‬‬ ‫حاال وضعیتیرادرنظربگیرید که کشوریبامزیتهایایرانتصمیمبگیرد‬ ‫تااقتصاددانشبنیانرادر عملمحقق کرده‪،‬در کنار تامینامنیتغذایی‬ ‫شهروندان خود‪ ،‬در مقام بازیگری قابل اعتنا وارد بازارهای جهانی بشود‬ ‫و در عین حال استفاده خود از اب های زیرزمینی را به برداشت صیانتی از‬ ‫سفره های زیرزمینی باز گرداند‪ .‬برای رسیدن به این وضعیت و تبدیل‬ ‫شدنبهبازیگرمهمدر صنعت کشاورزیجهان‪،‬ایراننیاز داردتابهاخرین‬ ‫یافته های تحقیقاتی و عملیاتی در مورد کاهش مصرف اب در کشاورزی و‬ ‫باال بردنبهرهوریدر کشتدر کنار کاهشهرچهبیشترضایعات کشورزی‬ ‫که در حال حاضر نزدیک به‪ 35‬درصد محصوالت را تشکیل داده‪ ،‬برسد‪.‬‬ ‫از سویدیگربرخیمحصوالت کماببرباارزشافزودهباال همچون‬ ‫در اینزمینهنبایداز نظردورداشت کهتصمیم گیران‬ ‫وتصمیمسازاناقتصادی کشور‪،‬در شرایطفعلی که‬ ‫عدو سبب خیر شده و حداقل ما را وادار به دل بریدن‬ ‫از طالی سیاه کرده‪ ،‬وظیفه دارند تا با تسهیل روندها‬ ‫و کاهش برورکراسی اداری در کنار بها دادن به ایده ها‬ ‫و تضمین حقوق ایده پردازان در هر حوزه ای‪ ،‬راه را‬ ‫برایمحور قرار گرفتناقتصادایدهدر جهتباال بردن‬ ‫سرعتومیزانرشداقتصادیدر حوزههایمختلف‬ ‫از جملهاقتصاد کشاورزیباز کنند‪.‬‬ ‫بــورس اوراق بهــادار بــه‬ ‫کیاست‪/‬وحیدریحانی‬ ‫معنــای یــک بــازار متشــکل و‬ ‫رســمی ســرمایه اســت‪ ،‬که در ان ســهام شــرکت ها و اوراق مشــارکت‪،‬‬ ‫تحــت ظوابــط و مقــررات خــاص‪ ،‬مــورد معاملــه قــرار می گیــرد‪ .‬ذات‬ ‫بــورس بــا نوســان و ریســک همــراه اســت‪ .‬بــورس مرجــع رســمی و‬ ‫مطمئنی اســت بــرای جــذب ســرمایه افــراد و بخش هــای خصوصی‬ ‫به منظــور تامیــن مالی پــروژه هــای ســرمایه گــذاری بلند مــدت‪ .‬فکر‬ ‫اصلــی ایجــاد بــورس اوراق بهــادار در ایــران‪ ،‬بــه ســال ‪ 1315‬بــر مــی‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫در ایــن ســال‪ ،‬یــک کارشــناس هلنــدی و یــک کارشــناس بلژیکــی‬ ‫بــه منظــور بررســی و اقــدام در مــورد تهیــه و تنظیــم مقــررات قانونــی‬ ‫بــه ایــران امدنــد؛ امــا مطالعــات ان دو‪ ،‬بــا اغــاز جنــگ جهانــی دوم‬ ‫متوقــف شــد‪ .‬در ســال ‪ ،1333‬ماموریــت تشــکیل بــورس اوراق‬ ‫بهــادار بــه اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن‪ ،‬بانــک مرکــزی و وزارت‬ ‫بازرگانــی محــول شــد‪.‬‬ ‫این گــروه‪ ،‬پس از ‪ 12‬ســال تحقیــق و بررســی‪ ،‬در ســال ‪ 1345‬قانون‬ ‫و مقــررات تشــکیل بــورس اوراق بهــادار تهــران را تهیــه کردنــد‪.‬‬ ‫الیحــه تشــکیل بــورس اوراق بهــادار تهــران در اردیبهشــت ‪1345‬‬ ‫در مجلــس شــورای ملــی تصویــب شــد‪ .‬در پانزدهــم بهمــن ‪،1346‬‬ ‫بــورس تهــران بــا ورود ســهام بانــک صنعــت و معــدن و نفــت پــارس‬ ‫اغــاز بــه کار نمــود‪ .‬از ســال ‪ 1346‬تــا ‪ ،1357‬تعــداد شــرکت هــا و‬ ‫موسســه هــای پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران از ‪10‬‬ ‫بنگاه اقتصــادی بــا ســرمایه ‪ 6‬میلیــارد ریــال به ‪ 142‬شــرکت بــا بیش‬ ‫از ‪ 308‬میلیــارد ریــال افزایــش یافــت‪ .‬بــا پیــروزی انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫تعــداد شــرکت های پذیرفتــه شــده از ‪ 105‬شــرکت‪ ،‬بــه ‪ 56‬شــرکت در‬ ‫پایــان ســال ‪ 1367‬تقلیــل یافــت‪.‬‬ ‫علــت ایــن امــر‪ ،‬تملــک بســیاری از بنگاه هــای اقتصــادی توســط‬ ‫دولــت بــوده اســت‪ .‬از ســال ‪ 1368‬و در چارچــوب برنامــه پنــج ســاله‬ ‫اول توســعه اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی‪ ،‬تجدیــد فعالیــت‬ ‫بورس به عنــوان پیش زمینــه اجرای خصوصی ســازی اغــاز گردید‪.‬‬ ‫دور جدید پیش بینی ســود مــورد اجمــاع تحلیلگران نشــان می دهد‬ ‫انتظــارات از رونــد اتــی ســهام همچنــان صعــودی اســت و محافظــه‬ ‫کارانــه تریــن ســناریو هــای پیــش رو همچنــان ادامــه رشــد شــاخص‬ ‫کل بــورس را بــه تصویــر مــی کشــند‪ .‬بــراورد کارشناســان حا کــی از‬ ‫ان اســت کــه در میــان رشــد بازارهــا در فضــای تورمــی ســال ‪،1398‬‬ ‫بــورس یکــه تــاز کســب بازدهــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رشــد قابــل توجــه ســوداوری شــرکت های بــزرگ در ســال جــاری‬ ‫در کنــار تقســیم ســود ایــن بنــگاه هــا‪ ،‬بــار دیگــر بــورس تهــران را از‬ ‫برای مثال توجه کنید‪ ،‬ایران ساالنه نزدیک به ‪90‬‬ ‫درصد مصرف اب خود را به کشاورزی اختصاص‬ ‫می دهد‪ ،‬حدا کثر بهره وری در مصرف این میزان‬ ‫اب‪ 37 ،‬درصد و در برخی امارهای جدید ‪ 44‬درصد‬ ‫هم ذ کر شده است‪ ،‬حتی ا گر نظر برخی کارشناسان‬ ‫مبنی بر اینکه کشاورزی تنها ‪ 45‬درصد مصرف اب‬ ‫کشور را تشکیل داده و مابقی مربوط به فضای سبز‪،‬‬ ‫عمومی‪ ،‬شرب و صنعت می باشد‪ ،‬نباید از نظر دور‬ ‫داشت میانگین تولید ماده خشک از متر مکعب اب‬ ‫مصرفی در ایران به کمتر از یک کیلوگرم می رسد‪،‬‬ ‫این میزان بسیار کمتر از چیزی است که برای تولید‬ ‫صنعتی محصوالت کشاورزی و همچنین ایجاد‬ ‫مطلوبیت در داده و ستانده ان باید به دست بیاید‪.‬‬ ‫بااینهمهچرخه کاشتتابشقابیااز زمینتاچنگال کهناظربرتولید‬ ‫محصولتامصرفاناست‪،‬بههمینجاختمنمیشود‪،‬بازارسنجی‬ ‫وبازاریابیبرایفروشمحصوالتوایجادحسوفاداریدر مشتری‬ ‫نسبتبهمحصول‪،‬امروزهدیگراز شیوههایسنتیفروشوبازاریابی‬ ‫یا رسومات حاکم بر حجره ها و بنکداری ها پیروی نمی کند‪ ،‬این که‬ ‫کشوری منتظر بماند تا چون بزرگترین تولید کننده پسته‪ ،‬زعفران‬ ‫یا انار دنیاست‪ ،‬همه برای خرید سراغ او بروند و محصولش را در هر‬ ‫شکل‪،‬بستهبندییااستانداردیخریداری کنند‪،‬خیالیبیشنیست‪.‬‬ ‫ضعف های بخش کشاورزی ایران در این چرخه همین امروز هم‬ ‫باعثشدهتابهترینزعفراندنیااز ایرانبهصورتفلهایخارجشده‬ ‫وبابرچسباماراتدر دنیابهفروشبرسد‪،‬پسته کاران کالیفرنیا‪،‬این‬ ‫محصولرادر بستهبندیبهتر‪ ،‬کیفیتباالتروافالتوکسینبهمراتب‬ ‫پایینتراز ایرانعرضهمی کنندوطنزتلخقصهاینجاست کهبسیاری‬ ‫ازپسته کارانعمده کالیفرنیا‪،‬ایرانیهستند‪،‬ایرانیانی کههماکنونبه‬ ‫ساخت انارستان های بزرگ هم روی اورده اند و تقریبا انحصار ایرانی‬ ‫در اینمحصولرانیزبهچالش کشیدهاند‪.‬‬ ‫اینجاست که اهمیت دانش مدیریتی چه در حوزه تولید و چه حوزه‬ ‫تصمیم گیری و تصمیم سازی مشخص می شود‪ ،‬چه بسا تولیدات با‬ ‫کیفیتی که فقط به خاطر نبود ثبات تصمیم گیری و به روز نبودن مدیران‬ ‫باالدستییاناقصبودنچرخه کاشتتابشقاب‪،‬ازچرخهمطلوبیتخارج‬ ‫شده و جای خود را در بازار به رقبای منطقه ای ایران واگذار کرده اند‪.‬‬ ‫در پایان باید گفت اگرچه در ابتدا بریدن ناف بودجه و اقتصاد کشور از‬ ‫نفت و چشم پوشیدن از این منبع بزرگ ثروت ناشدنی یا حداقل بسیار‬ ‫دشوار به نظر می رسد اما توجه به یافته های اینده پژوهانه و بررسی‬ ‫کالن روندهای حا کم بر اقتصاد جهان نشان می دهد‪ ،‬هر ساعت‬ ‫بیشتراز پیش‪،‬براهمیتنقشدانش‪،‬ایدهوخالقیتدر شکل گیریو‬ ‫تکاملحلقههایهربخشازاقتصادافزودهمیشود‪،‬دردنیایی کههم‬ ‫اکنون طلیعه های ان قبل مشاهده است و به راستی عصر فراصنعتی‬ ‫با محتوای دیجیتال شناخته می شود‪ ،‬نمی توان تنها با تکیه صرف‬ ‫بر داشتن چند مزیت نسبی‪ ،‬نسبت به ادامه روندهای فعلی حاکم‬ ‫بر روابط اقتصادی کشور در درون و برون مرزها خوشبین بود و برای‬ ‫نیل به انچه اقتصاد دانش بنیان نامیده شده‪ ،‬نیاز به بازبینی کامل‬ ‫روندهای تصمیم گیری و تغییر محور تصمیم سازی بر مبنای دانش‪،‬‬ ‫اهمیتیحیاتیدارد‪،‬اقتصاددانشبنیانوپا گذاردنبر گلیمفراصنعتی‬ ‫به چیزی بیشتر از بخش نامه و ایین نامه یا تئوری پردازی نیاز دارد‪،‬‬ ‫بهچیزیماننددانشعمل کردنوعملکرددانشبنیاننیاز دارد‪.‬‬ ‫ب ـ ـ ــورس؛ ریس ــک‪ ،‬نوسـ ــان‬ ‫منظــر نســبت قیمــت بــه درامــد بــه عنــوان مقصــدی جــذاب بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری معرفــی می کنــد‪ .‬اخریــن پیــش بینــی مــورد اجمــاع‬ ‫‪ 50‬گــروه تحلیلــی فعــال در بــازار ســرمایه از ســود ‪ 81‬شــرکت بورســی‪،‬‬ ‫حــاوی تغییــرات عمــده ای نســبت بــه دوره قبــل اســت‪.‬‬ ‫داده هــای ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه متوســط پیــش بینــی‬ ‫تحلیلگــران از بازدهــی شــاخص کل بــورس تهــران در ســال ‪،1398‬‬ ‫ضمــن ارتقــای ‪ 12‬واحــد درصــدی نســبت بــه پیــش بینــی قبلــی‪ ،‬بــه‬ ‫عــدد ‪ 49‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪ .‬مقایســه ایــن رقــم بــا بازدهــی‬ ‫‪ 19‬درصدی شــاخص کل از ابتدای ســال ‪ 1399‬تا نیمه اردیبهشت‬ ‫‪ ،1399‬نشــان دهنــده انتظــار تحلیلگــران از ادامــه رشــد بــورس در‬ ‫ســال جــاری اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬مجمــوع داده هــای ایــن گــزارش از رشــد محســوس‬ ‫اخر یــن پیــش بینــی تحلیلگــران از ســوداوری شــرکت هــا‬ ‫حکایت دارد‪.‬‬ ‫در شرایطی که شرکت های بزرگ بورسی با شرایط‬ ‫تحریمی در جدالند و ریسک های غیر اقتصادی فراز‬ ‫و نشیب محسوسی را تجربه می کنند نیاز بازار به‬ ‫بازبینی انتظارات از اینده سهام به اوج خود رسیده‬ ‫است‪ .‬بی تردید اطالع از براورد گروه های تحلیلی‬ ‫مختلف و متعدد از اینده بازار سهام می تواند محک‬ ‫مناسبی را در اختیار فعاالن بورسی قرار دهد‪.‬‬ ‫پــس از حذف الــزام پیــش بینی ســود از صورت هــای مالی شــرکت ها‬ ‫در زمســتان ‪ ،1396‬ضعف تحلیل در بازار بیش از پیش خودنمایی‬ ‫کــرد‪ .‬از همیــن رو‪ ،‬بــه پیــش بینــی هــای کارشناســانه در بیــن فعاالن‬ ‫ســهام احســاس نیاز بیشــتری شــد و گروه های تحلیلی به مشــارکت‬ ‫بیشــتری در این زمینــه پرداختند‪.‬‬ ‫عمومــا در روزهــای پــر رونــق‪ ،‬بــورس شــاهد حضــور بازیگــران‬ ‫تازه واردی اســت کــه انتظار کســب بازدهی های قابــل توجه در‬ ‫کوتــاه تریــن زمــان ممکــن را دارنــد‪ .‬نقــش افرینــی ایــن دســته از‬ ‫معامله گران معمــوال به عنــوان یکــی از عوامل ایجــاد روندهای‬ ‫هیجا نــی در دادو ســتدها شــناخته می شــود‪ .‬جا یــی کــه‬ ‫روندهای قیمتــی فــارغ از میزان ارزندگی ســهام فرا گیر می شــود‬ ‫و تفاوت محسوســی در معامالت ســهام شــرکت های مختلف‬ ‫دیــده نمــی شــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن‪ ،‬بایــد در نظــر داشــت کــه بازیگــران خــرد تنهــا‬ ‫در باز ه هــای کو تــاه مــدت رو نــد ســاز خواهنــد بــود و بــازی‬ ‫ســاز روندهــای کلــی و میــان مــدت عمومــا شــرکت هــای بــزرگ‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬صندوق ها و مشاوران ســرمایه گذاری هستند‪.‬‬ ‫بــازار ســهام از چندیــن منظــر برهــه حساســی را پیــش رو دارد‪ .‬از‬ ‫یــک ســو انتظــارات تورمــی‪ ،‬رشــد قابــل توجــه ســوداوری شــرکت ها‪،‬‬ ‫فــرا رســیدن فصــل مجامــع و موعــد تقســیم ســود بنــگاه هــا کفــه‬ ‫جذابیت هــای ایــن بــازار را ســنگین مــی کنــد‪ .‬از دیگر ســو تنش های‬ ‫سیا ســی‪ ،‬فشــارهای تحریمــی و همچنیــن جنــگ تجــاری‬ ‫قدرت هــای بــزرگ اقتصــادی قســمت عمــده ریســک هــای حاکــم‬ ‫بــر بــازار را شــکل مــی دهند‪ .‬بــا وجــود ایــن تحلیــل هــای کارشناســان‬ ‫شــرکت کننــده در پیــش بینــی مــورد اجمــاع حا کــی از انتظــار بــرای‬ ‫رشــد ســوداوری شــرکت هــا در شــرایط فعلــی اســت‪ .‬بــورس تهــران در‬ ‫بازه زمانی دو ســال گذشــته یکــی از ســریع ترین رشــدهای خــود را به‬ ‫لحــاظ تاریخــی پشــت ســر گذاشــته اســت‪ .‬بــر ایــن اســاس‪ ،‬شــاخص‬ ‫کل بــورس از نیمــه شــهریور ‪ 1396‬تــا کنــون بیــش از ‪ 4‬برابــر شــده‬ ‫اســت تــا بــه رغــم تحریــم هــا و نااطمینانــی بــه لحــاظ ریس ـک های‬ ‫محیطــی‪ ،‬یــک دوره طالیــی را بــرای ســرمایه گــذاران خــود رقــم‬ ‫بزند‪ .‬در ســال جــاری نیــز عملکرد ایــن بــازار فوق العــاده بود تــا جایی‬ ‫کــه رشــد بیــش از ‪ 50‬درصــدی شــاخص کل را در یــک فضــای سراســر‬ ‫رکــودی حا کــم بــر بازارهــای رقیــب بــه ثبــت رســانده اســت‪.‬‬ ‫رونــد مــاه هــای اخیــر معامــات ســهام چــه به لحــاظ ارزش‬ ‫و تعــداد و چــه از نظــر میــزان مشــارکت ســرمایه گذاری بــه‬ ‫خوبــی گویــای ان اســت کــه ایــن رشــد اعجــاب انگیــز‪ ،‬توجــه‬ ‫زیــادی را از ســوی جامعــه بــه خــود جلــب کــرده و همــگام بــا‬ ‫برخــی محدودیــت هــا بــرای ســرمایه گــذاری در بــازار ارز و طــا‬ ‫و نیــز رکــود مســکن‪ ،‬تعــداد زیــادی از ســرمایه گــذاران حقیقــی‬ ‫و عمدتــا تــازه کار را در ســال جــاری بــرای بهره بــرداری از ایــن‬ ‫فرصــت‪ ،‬روانــه بــازار ســرمایه کــرده اســت‪ .‬ایــن اتفــاق هــر‬ ‫چنــد در نــوع خــود مبــارک اســت امــا رشــد ســریع قیمت هــا‬ ‫بــه و یــژه در ســهام کو چــک تــر مو جــب شــده تــا بر خــی‬ ‫کارشناســان زنــگ هشــدار از امــکان شــکل گیــری حبــاب در‬ ‫بخشــی از شــرکت هــای پذیرفتــه شــده در بــورس و فرابــورس را‬ ‫به صدا دراورند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بــورس تهــران در حالــی اخریــن روزهــای فعالیــت خــود‬ ‫را در ســال ‪ 1398‬ســپری کــرد کــه شــاخص کل بــازار ســهام تــا نیمــه‬ ‫اردیبهشــت ‪ ،1399‬بــا ثبــت بازدهــی اعجــاب انگیــز ‪ 191‬درصــدی‪،‬‬ ‫از ســپری شــدن بهتریــن ســال تاریــخ بــازار ســرمایه در طــول بیــش از‬ ‫نیــم قــرن فعالیــت حکایــت می کنــد‪.‬‬ ‫اهمیـت کسـب ایـن بـازده‪ ،‬زمانـی روشـن تـر مـی‬ ‫شـود کـه بـه رشـد ‪ 85‬درصـدی ایـن متغیـر در سـال‬ ‫‪ 1397‬نیـز توجـه شـود؛ مسـاله ای کـه منجر به رشـد‬ ‫بیـش از ‪ 5‬برابـری شـاخص کل در دوسـال گذشـته‬ ‫تا کنـون شـده و بسـیاری را بـا ا یـن سـوال موا جـه‬ ‫کرده کـه با وجـود رکـود اقتصـادی و فشـار تحریم ها‪،‬‬ ‫چگونـه بـورس توانسـته ایـن سـود خارق العـاده را‬ ‫بـرای سـهام داران بـه ارمغـان بیـاورد‪.‬‬ ‫بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد رونــق اخیــر بــورس را بــه دو دوره‬ ‫کامال مجزا تقســیم کرد؛ دوره نخســت مقارن با ابتدای ســال ‪1397‬‬ ‫تــا پایــان تابســتان اســت کــه همــگام بــا تضعیــف شــدید ارزش ریــال‬ ‫و رشــد ســه برابــری نــرخ ارز‪ ،‬جهــش تقریبــا ‪ 200‬درصــدی شــاخص‬ ‫کل رقــم خــورد‪.‬‬ ‫دوره دوم بــازه ‪ 6‬ماهــه اخیــر را در بــر می گیــرد کــه همــگام بــا‬ ‫رکــود ســایر بازارهــای مــوازی‪ ،‬ورود ســیل نقدینگــی از ســوی‬ ‫ســرمایه گذاران تــازه وارد باعــث شــده تــا تــب بــورس بــاال بگیــرد‬ ‫و جهــش ‪ 75‬در صــدی شــاخص تــا پایــان روز ‪ 20‬اســفند مــاه را‬ ‫رقــم بزنــد‪ .‬در مجمــو ع بایــد گفــت کــه بــورس تهــران در ا فــق‬ ‫نیمــه نخســت ســال ‪ 1399‬بــا تاثیــر عوامــل اقتصــادی شــامل‬ ‫تثبیــت نــر خ ارز‪ ،‬احتمــال کاهــش تــورم ســاالنه بــه محــدوده ‪20‬‬ ‫درصــد‪ ،‬شــتاب بیشــتر افزایــش هزینه هــای عملیاتــی شــرکت هــا‬ ‫در مقایســه بــا نــر خ هــای فــروش و فشــار ناشــی از نســبت هــای‬ ‫ارزش گــذاری بــاال بــه عنــوان عوامــل محــدود کننــده بازدهــی‬ ‫مواجه است‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬هــر گونــه جهــت گیــری انبســاطی در سیاســت‬ ‫هــای پولــی ناشــی از کســری بودجــه در کنــار احتمــال ناپایــداری‬ ‫نــر خ ارز ناشــی از بــروز ریســک هــای سیســتماتیک سیاســی‪،‬‬ ‫مهم تریــن عوامــل بنیــادی بــه منظــور حفــظ جذابیــت و تــداوم‬ ‫حمایــت از ســرمایه گذاری در ســهام خواهنــد بــود‪ .‬تقابــل اثــار‬ ‫ایــن عوامــل در کنــار رشــد پــر شــتاب قیمــت ســهام در دو مــاه‬ ‫اخیــر‪ ،‬ســال ‪ 1399‬را بــه دوره ای متفــاوت بــا دو ســال گذشــته به‬ ‫لحــاظ ســرمایه گذاری بــرای فعــاالن بــورس تبدیــل مــی کنــد کــه‬ ‫موفقیــت ســهام داران در ان نیازمنــد تحلیــل و بررســی بیشــتر در‬ ‫زمینــه انتخــاب گزینــه هــای ســرمایه گــذاری و تعقیــب دقیــق تــر‬ ‫تحــوالت محیطــی خواهــد بــود‪ ،‬ان هــم در بورســی کــه شــاخص‬ ‫کل ان از ‪ 1‬میلیون گذشــت و رشــد ‪ 42‬هزار واحــدی را ثبت نمود‪.‬‬ ‫ای ران تجیز تصدیر الکمامات والمنتجات الصحیه‬ ‫اعل ــن رئی ــس منظم ــه االغذی ــه واالدوی ــه االیرانی ــه‪ ،‬رف ــع الحظ ــر ع ــن تصدی ــر کاف ــه المنتج ــات الصحی ــه المس ــتخدمه للوقای ــه م ــن فی ــروس کورون ــا‪ ،‬ع ــى وق ــع طل ــب متزای ــد م ــن الخ ــارج‪ .‬واوض ــح " محم ــد رض ــا ش ــانه س ــاز" ف ــی تصری ــح‬ ‫‪ ،‬ان العدی ــد م ــن ال ــدول طلب ــت توری ــد المنتج ــات الصحی ــه المصنع ــه ف ــی ای ــران‪ .‬واش ــار اىل ان تصدی ــر کم ــام ‪ N95‬و المالب ــس الواقی ــه والمعقم ــات وکاف ــه المنتج ــات الصحی ــه ب ــات غی ــر محظ ــور وان العملی ــه التصدیری ــه تت ــم‬ ‫عب ــر التع ــاون م ــع وزاره الصناع ــه والتج ــاره‪ .‬واس ــتطرد ان ــه القی ــود تعت ــرض المنتج ــون لتصدی ــر االدوی ــه والمع ــدات الطبی ــه ایض ــا‪ ،‬حی ــث ان اوض ــاع الب ــاد تتطل ــب تعزی ــز الص ــادرات غی ــر النفطی ــه واس ــتقطاب العمل ــه االجنبی ــه‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫ش‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫‪Managing Director of Pars Oil and Gas Company (POGC), which is in charge of developing Iran’s giant South Pars gas field in the Persian Gulf, says the‬‬ ‫‪reserve can supply 75 percent of the country’s natural gas needs for the next 25 years if other fields in the Persian Gulf are developed as well. According to‬‬ ‫‪Mohammad Meshkinfam, although the reduction of recovery factor in the South Pars reservoir is not noticeable at the moment, in the next five years, it will‬‬ ‫‪reach a point where this reduction will be significant, Shana reported on Saturday. Mentioning the latest progress in the field’s Phase 11 development project‬‬ ‫”‪Meshkinfam said: “The development plan of Phase 11 is being implemented with a focus on the southern platform located near Iran and Qatar border.‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪03‬‬ ‫بــررسی‬ ‫‪Developing new fields necessary to meet Iran’s gas needs: POGC head‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫سالچهاردهم | شماره ‪ | 264‬سهشنبه ‪ 30‬اردیبهشتماه‪1399‬‬ ‫بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهور از واحدهای صنعتی دانش بنیان شهرک صنعتی بزرگ شیراز‬ ‫کیاسـت ‪ -‬معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور از ‪ ۵‬واحـد صنعتـی‬ ‫دانـش بنیـان در شـهرک صنعتـی بـزرگ شـیراز بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫به گزارش احتسـاب به نقل ازروابـط عمومی سـازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬سورنا ستاری در سفر به استان فارس که با‬ ‫همراهی اسـتاندار و جمعی از مدیران دسـتگاه های اجرایی این استان‬ ‫انجـام شـد‪ ،‬از واحدهـای صنعتـی دانـش بنیـان «سـینا کنترل شـیراز»‪،‬‬ ‫«شـگفت افـزار»‪« ،‬مکانیـک گسـتر شـیراز»‪« ،‬داده گسـتران دنـا» و «فـن‬ ‫اوران شـایان طـرح» تولیـد کننـده ماشـین االت و تجهیزات پیشـرفته‪،‬‬ ‫تجهیـزات پزشـکی و تجهیـزات سـخت افـزار بـرق و الکترونیـک و لیـزر‬ ‫مستقر در شـهرک صنعتی بزرگ شـیراز بازدید کرد و از نزدیک در جریان‬ ‫توانمندی هـا‪ ،‬ظرفیت هـا و مسـایل و مشـکالت ان هـا در زیسـت بـوم‬ ‫فنـاوری و نـواوری ایـن اسـتان قـرار گرفـت‪ .‬همچنیـن در سـفر معـاون‬ ‫علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور بـه اسـتان فـارس‪ ،‬دسـتاوردهای‬ ‫فناوران و محققان پارک علم و فناوری شیراز ارایه و پس از ان‪ ،‬پردیس‬ ‫نواوری و فناوری (دره فنلوری) فارس افتتاح شـد تا محلی برای رونق‬ ‫تهـای اسـتارتاپی و توسـعه محصـوالت دانـش بنیان باشـد‪.‬‬ ‫فعالی ‬ ‫معاون علمی و فنلوری رییس جمهور در حاشـیه این سـفر‪ ،‬ایجاد نگاه‬ ‫جدیـد در اسـتان فـارس بـرای سـرمایه گذاری روی ایده هـای جوانـان‬ ‫و کسـب و کارهـای نوپـا را قابـل تقدیـر دانسـت و گفـت‪ :‬شـکل گیری‬ ‫زیسـت بوم فناوری و نواوری‪ ،‬دسـتاوردهای زیادی داشته است که در‬ ‫بحران کرونا شـاهد ان بودیم و فعاالن حـوزه دانش بنیان برای مقابله‬ ‫با ایـن بیمـاری اقدامـات خوبـی از سـاخت کیت تشـخیص تا مـواد ضد‬ ‫عفونـی کننـده انجـام دادند‪.‬‬ ‫سـورنا سـتاری افـزود‪ :‬راه انـدازی ایـن پردیـس نـواوری فعالیتـی اسـت‬ ‫که با همـکاری و حمایت خیرین‪ ،‬دانشـگاه شـیراز و دولت انجام شـد تا‬ ‫شکل گیری زیست بوم فناوری و نواوری با سرعت بیشتری پیش رود‪.‬‬ ‫همچنین حمایت سرمایه گذاران از این زیست بوم و ایده های جوانان‬ ‫خالق اتفاق مهمی اسـت که شـاهد ان هسـتیم‪.‬‬ ‫وی اضافـه کرد‪ :‬در حـال حاضر نـگاه جدیدی در دانشـگاه شـیراز ایجاد‬ ‫یهـا جای خود‬ ‫شـده که در ان‪ ،‬حمایت از کسـب و کارهای نوپا و نواور ‬ ‫را به خوبـی بـاز کـرده اسـت‪ .‬البتـه اسـتانداری نیـز در کنـار ایـن مـوارد‬ ‫اقدامـات مناسـبی را بـرای توسـعه اقتصـاد دانـش بنیـان بـه کمـک‬ ‫زیسـت بوم فنـاوری و نـواوری انجـام داده اسـت‪.‬‬ ‫رییـس سـتاد فرهنـگ سـازی اقتصـاد دانـش بنیـان در بخـش دیگـر‬ ‫سـخنان خود بـه بازدیدهـای انجـام شـده از شـرکت های دانـش بنیان‬ ‫و پـارک علـم و فنـاوری در ایـن سـفر یـک روزه اشـاره کـرد و ادامـه داد‪ :‬بـا‬ ‫نکـه چند بار در سـفرهای خـود از دسـتاورد شـرکت های دانش‬ ‫وجود ای ‬ ‫بنیـان اسـتان بازدیـد کـردم‪ ،‬امـا هـر بـار ایـن بازدیدهـا تازگـی دارد و بـا‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن مسـاله‬ ‫کسـب و کارهـا و دسـتاوردهای جدیـدی مواجـه م ‬ ‫نشـان از حرکت و شـکل گیری درسـت زیسـت بوم فنـاوری و نـواوری در‬ ‫ایـن اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫سـتاری بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای اسـتان فـارس در حـوزه بیمـاری‬ ‫جدید کرونا اظهار داشـت‪ :‬فعاالن زیسـت بوم فناوری و نواوری اسـتان‬ ‫فـارس بـرای مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا نیـز به خوبـی وارد میـدان شـدند؛‬ ‫تهـای تشـخیص کرونـا در اسـتان‬ ‫بـه گونـه ای کـه شـاهد سـاخت کی ‬ ‫هسـتیم و در زمین ههـای دیگـر مانند ماسـک و مـواد ضد عفونـی کننده‬ ‫نیـز اقدامـات خوبـی انجـام شـده اسـت‪ .‬وی دربـاره تجـاری سـازی‬ ‫محصوالت کسـب و کارهای نوپا بیـان کرد‪ :‬برای رونق فعالیت کسـب‬ ‫یسـازی ایده های ان ها‪ ،‬شرکت های خصوصی‬ ‫و کارهای نوپا و تجار ‬ ‫بایـد وارد عمـل شـوند و دولـت تنهـا زیرسـاخت ها را بایـد فراهـم کنـد؛‬ ‫زیـرا بـا وام‪ ،‬شـرکت های نوپـا شـکل نمی گیرنـد‪ .‬محقـق و مخترعی که‬ ‫فکـر می کنـد بـا پـول دولـت می تواند بـه نتیجـه برسـد‪ ،‬در اشـتباه اسـت‬ ‫و مکانـی ماننـد پـارک علـم و فنـاوری بایـد بـا مشـاوره و منتورینـگ بـه‬ ‫توسـعه محصول ان ها کمـک کنـد‪ .‬البتـه در معاونـت علمی و فنـاوری‬ ‫تهـای مالـی و گمرکی‬ ‫نیـز در حوزه هایـی ماننـد تخصیـص وام‪ ،‬معافی ‬ ‫اتفاقـات خوبـی رخ داده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس نیـز در حاشـیه بازدیـد‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور از واحدهـای صنعتـی دانـش‬ ‫بنیان مستقر در شـهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت‪ :‬شـرکت های دانش‬ ‫بنیـان از تخفیـف در وا گـذاری زمیـن و نیـز برخـی مشـوق های حمایتی‬ ‫برخـوردار می شـوند‪ .‬احـد فتوحـی افـزود‪ :‬شـرکت های دانـش بنیـان‬ ‫می توانند از تخفیف در قیمت واگذاری زمین بهره مند شوند و یا درصد‬ ‫پرداخـت مبلـغ نقـدی ان هـا کاهـش و مـدت زمـان اقسـاط پرداختـی‬ ‫نیـز افزایـش خواهـد یافـت‪ .‬وی در ادامـه از حمایـت صنـدوق نـواوری و‬ ‫شکوفایی از واحدهای دانش بنیان مستقر در شهرک های صنعتی خبر‬ ‫داد و اضافه کرد‪ :‬تسهیالت با نرخ سود پایین توسط صندوق نواوری و‬ ‫شـکوفایی به واحدهای دانش بنیـان اختصاص می یابـد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتی فارس بـا بیـان این که واحدهـای صنعتی‬ ‫که محصوالت دانش بنیان تولید می کنند‪ ،‬می توانند از این تسهیالت‬ ‫تهـا و جهش تولیـد اسـتفاده کننـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬با‬ ‫برای گسـترش فعالی ‬ ‫هـدف تسـهیل دریافـت ایـن نـوع تسـهیالت بـرای واحدهـای تولیـدی‬ ‫شـهرک های صنعتـی اسـتان‪ ،‬فـن بـازار منطقـه ای فـارس مسـتقر در‬ ‫مرکز خدمات فناوری و کسـب و کار و شـهرک فناوری صنایع شیمیایی‬ ‫شـهرک صنعتـی بـزرگ شـیراز بـه واحدهـای صنعتـی مشـاوره می دهـد‬ ‫و واحدهـای متقاضـی می تواننـد بـه ایـن مرکـز مراجعـه کننـد‪ .‬فتوحـی‬ ‫همچنین بر حمایت از توسـعه و تقویت فعالیـت مجموعه های دانش‬ ‫بنیان در شهرک های صنعتی تاکید کرد و گفت‪ :‬مجموعه های دانش‬ ‫بنیـان نقـش مهمـی در تحقـق اقتصـاد دانـش بنیـان و جهـش تولیـد‬ ‫نهـا ضروری اسـت‪.‬‬ ‫برعهـده دارنـد و از ایـن جهـت حمایـت از ا ‬ ‫| مناطق ویژه |‬ ‫بهره برداری از ‪ 34‬واحد اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی تا پایان امسال‬ ‫کیاســت ‪ -‬مدیــر عامــل ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی خراســان جنوبی بــا بیان‬ ‫اینکه مهــم ترین محــرک توســعه اقتصادی اســتان وجــود منطقه ویــژه اقتصادی‬ ‫اســت گفــت‪ :‬تــا پایــان ســال ‪ 34‬واحــد اقتصــادی بــه بهره بــرداری می رســد‪ .‬بــه‬ ‫گــزارش احتســاب بــه نقــل از خبرگــزاری تســنیم‪ ،‬مرتضــی صفــدری زاده در بازدیــد‬ ‫اســتاندار خراســان جنوبــی از منطقــه ویــژه اقتصــادی اســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مهم تریــن محــرک توســعه اقتصــادی خراســان جنوبــی‪ ،‬منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫اســت و پتانســیل های زیادی دارد‪ .‬صفــدری زاده بــا بیــان این که ســازمان منطقه‬ ‫ویــژه اقتصــادی اســتان در راســتای تحقــق شــعار ســال و جهــش تولیــد گام هــای‬ ‫خوبــی برداشــته و تالشــها را بــرای افزایــش تولیــد بــه کار بســته اســت افــزود‪:‬‬ ‫مــرز یکــی از پتانســیل های قــوی بــرای خراســان جنوبــی اســت و منطقــه ویــژه‬ ‫خراســان جنوبی بــا ورود بخــش خصوصــی ایجــاد شــده و همــواره اداره می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از خصوصیــات ایــن منطقــه وجــود نقطــه مفصلــه اســت و تمــام‬ ‫ظرفیت هــای قانونــی را بــه کار گرفتیــم تــا بــرای اســتان رشــد وتوســعه را محقــق‬ ‫ســازیم چــرا کــه ایــن اســتان دارای مزیت هــای زیــادی اســت و در ایــن ســال ها بــا‬ ‫نگاه های ویژه اســتاندار در بخش های اقتصادی‪،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزشــی‪،‬‬ ‫پویایــی دارد ‪ .‬مدیرعامل ســازمان منطقــه ویژه اقتصادی خراســان جنوبی‪ ،‬رشــد‬ ‫و توســعه امــروز خراســان جنوبــی را مدیــون تــاش هــای اســتاندار دانســت و افزود‪:‬‬ ‫ســایت مرکــزی مــا براســاس مزیت هــای نســبی راه انــدازی شــده و واحدهایــی کــه‬ ‫در ایــن منطقــه ایجــاد می شــود‪ ،‬بــا دقــت نظــر تــاش می شــود از نظــر حرفــه ای‬ ‫بررســی شــود تــا تبدیــل بــه منطقــه ویــژه فعــال باشــد و تــا جایــی کــه اطالعاتمــان‬ ‫اجازه دهد واحدهایــی با مزیت های اســتان قرار گیــرد‪ .‬صفــدری زاده‪ ،‬همجواری‬ ‫با کشــور افغانســتان و قرار گرفتن در مرکز ســقل جنوب کشــور را از دیگــر مزیت های‬ ‫خراســان جنوبــی دانســت و بیــان داشــت‪ :‬نــگاه بخــش خصوصــی نگاهــی‬ ‫توســعه ای اســت‪ .‬وی با بیــان اینکــه در مجمــوع در ایــن مجموعــه ‪ 49‬واحد‬ ‫وجــود دارد افــزود‪ :‬ادعــا داریــم کــه ا گــر طرحــی توجیهــی مــدون باشــد کمتــر از‬ ‫‪ 72‬ســاعت مجوزهــای الزم را از منطقــه دریافــت می کنــد و تــا کنــون یکــی از‬ ‫اتفاقــات مهــم کــه در ســال گذشــته رقــم خــورده اســت‪،‬تردد میانگیــن ‪750‬‬ ‫کامیــون در مــرز ماهیــرود بــود و امســال ایــن میــزان تــردد افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی سرخس برای تبدیل به قطب تولید و صنعت شمال شرق کشور‬ ‫کیاســت ‪ -‬مدیــر عامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی ســرخس گفــت‪ :‬منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی ســرخس می توا نــد بــه قطــب تولیــد و صنعــت شــمال شــرق کشــور‬ ‫تبدیل شــود‪ .‬بــه گــزارش احتســاب بــه نقــل از خبرگــزاری صــدا و ســیما‪ ،‬احمــد‬ ‫صادقی گلمکانــی افزود‪ :‬بــا توجه به تصویــب طرح تبدیــل منطقه ویــژه اقتصادی‬ ‫ســرخس بــه منطقــه ازاد در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬ایــن منطقــه بــا توجــه بــه‬ ‫اســتعداد های اســتراتژیک بــه ویــژه در ارتبــاط بــا حــوزه کشــور های ســی ای ِاس و‬ ‫اوراســیا توانایــی تبدیــل شــدن بــه قطــب تجــاری و صنعتــی شــرق و شــمال کشــور را‬ ‫دارد و می توانــد تولیــد صادراتــی را در ســال جهــش تولیــد رونــق دهــد‪.‬‬ ‫صادقــی گلمکانــی ســرمایه گذاری بیــش از هــزار میلیــارد تومانــی اســتان قــدس‬ ‫رضــوی را در ایــن منطقــه زمینه ســاز رونق و توســعه اقتصادی شــرق کشــور دانســت‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬تولیــت اســتان قــدس رضــوی تا کیــد فراوانــی بــر محرومیت زدایی و‬ ‫رونــق ســرخس داشــته اســت کــه بــا تبدیــل شــدن ایــن منطقــه بــه ازاد تجــاری ایــن‬ ‫دغدغــه اساســی نیــز محقــق خواهــد شــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬اســتقرار واحد هــای تولیــدی‬ ‫و صنعتــی و تبدیــل شــدن ایــن منطقــه بــه قطــب لجســتیکی شــمال و شــرق کشــور‬ ‫بازرگانی| |‬ ‫مناطق ازاد‬ ‫| |اتاق‬ ‫می توانــد زمینه ســاز جهــش اقتصــادی خراســان رضــوی و ایجــاد اشــتغال مولــد‬ ‫بــرای حــدود ‪ 10‬هــزار نفــر در ‪ 5‬ســال ابتدایــی باشــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی ســرخس گفــت‪ :‬منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫ســرخس بــا مســاحت ‪ 5‬هــزارو ‪ 290‬هکتــار از نظــر وســعت دومیــن منطقــه بــزرگ‬ ‫کشــور و تنهــا منطقــه ویــژ ه ای اســت کــه توانســته ‪ 50‬کیلومتــر خطو ط ریلــی‬ ‫عریــض و نرمــال را در کنــار هــم بــا رویکــرد تســهیل در رونــد جابجایــی کاال‬ ‫در منطقــه ویــژه فراهــم کنــد‪ .‬صادقــی گلمکانــی بــا اشــاره بــه طــر ح کریــدور‬ ‫ترانزیتــی ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی کــه ایــن منطقــه را بــه نقطــه صفــر مــرزی‬ ‫متصــل می کنــد گفــت‪ :‬ایــن کریــدور بــا ‪ 90‬درصــد پیشــرفت تــا پایــان امســال‬ ‫بــه بهره بــرداری می رســد‪ .‬وی افــزود‪ :‬امیــد مــی رود بــا همــکاری و همیــاری‬ ‫دســتگاه های اجرایــی شهرســتان ســرخس و خراســان رضــوی در مــدت ‪ 2‬ســال‬ ‫شــاهد شــکوفایی و رونــق تولیــد در ایــن منطقــه باشــیم‪ .‬روند تبدیــل شــدن منطقه‬ ‫ازاد ســرخس بــه عنــوان ارزوی دیرینــه مــردم ســرخس پــس از گذشــت ‪ 25‬ســال‬ ‫محقــق و بــا پیگیــری در مجلــس شــورای اســامی مصــوب شــد‪.‬‬ ‫مناطق ازاد |‬ ‫| منطقه‬ ‫کیاســت ‪ -‬رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان البــرزاز احیــای یــک کارخانــه بــزرگ‬ ‫تولیــد کاشــی و ســرامیک در ایــن اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن کارخانــه بعــد‬ ‫از وقفــه و تعطیلــی چندیــن ســاله بــه تولیــد ســرامیک بــا کیفیــت صادراتــی‬ ‫بازگشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش احتســاب بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اســتان البــرز‪،‬‬ ‫رحیــم بناموالیــی در دیدار بــا جمعــی از فعاالن اقتصــادی اســتان البرز با اشــاره‬ ‫بــه ســال جهــش تولیــد اظهــار داشــت‪ :‬تــاش همــه مســووالن بایــد حمایــت از‬ ‫تولیــد و احیــای واحدهــای غیــر فعــال باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اتــاق بازرگانــی البــرز نیــز در ایــن راه بــا توجــه بــه نقــش خــود‬ ‫کمک میکند‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان البــرز بــا بیــان اینکــه یــک واحــد تولیــدی در‬ ‫شــهرک صنعتــی اشــتهارد بعــد از وقفــه چنــد ســاله بــه تولیــد بازگشــت‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن واحــد در حــال حاضــر ‪ ۱۳۰‬نیــرو کار دارد کــه طــی ‪ ۵۰‬روز اینــده بــا‬ ‫افزایش دو خــط دیگــر تعداد اشــتغال ان بــه ‪ ۲۵۰‬نفــر می رســد و در صــورت راه‬ ‫انــدازی فــاز توســعه حــدود ‪ ۵۰۰‬نفــر اشــتغال زایــی دارد‪.‬‬ ‫بناموال یــی بــا بیــان اینکــه محصــوالت ا یــن شــرکت قابلیــت صــادرات‬ ‫دارد‪،‬عنــوان کــرد‪ :‬در حال حاضــر این واحد قــادر اســت روزانه ‪ ۹‬هــزار مترمربع‬ ‫ســرامیک پرســان کــف تولیــد کــرده و در صــورت راه انــدازی دو خــط دیگــر‬ ‫طــی ‪ ۵۰‬روز اینــده تولیــد ایــن شــرکت بــه روزانــه ‪ ۲۰‬هــزار متــر مربــع می رســد‪.‬‬ ‫کیاسـت ‪ -‬رییـس اتـاق بازرگانی بنـدر بوشـهر گفـت‪ :‬در راسـتای رونـق مجدد‬ ‫بنـدر بوشـهر نیـاز اسـت رونـد تجهیـز ایـن بنـدر بـه امکانـات موردنیـاز تخلیـه‬ ‫کاالهـای متنـوع سـرعت بخشـی شـود‪.‬‬ ‫خورشید گزدرازی در نشسـت شـورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی‬ ‫استان بوشهر با تسلیت لیالی قدر و همچنین حادثه دلخراش ناوچه کنارک‬ ‫و شهادت جمعی از دریادالن سرافراز ارتش جمهوری اسلامی افزود‪ :‬با توجه‬ ‫بـه ورود محموله‪‎‬هـای فـاز دوم نیـروگاه اتمـی بوشـهر‪ ،‬فلـه و همچنیـن مـواد‬ ‫غذایی بویـژه برنج به عنـوان کاالی اساسـی به بندر بوشـهر در این راسـتا نیاز‬ ‫اسـت تجهیزات کامل مـورد نیـاز تخلیه چنیـن محموله‪ ‎‬هایـی فراهم شـود تا‬ ‫فرصت ارزشمند ایجاد شده برای رونق بندر بوشـهر از این بندر گرفته نشود‪.‬‬ ‫وی بیـان کرد‪ :‬در این زمینه انتظار اسـت اسـتاندار بوشـهر رایزنی‪ ‎‬هـای الزم را‬ ‫با سـازمان بنـادر و دریانوردی داشـته باشـد تا شـرایط بـرای رونق بندر بوشـهر‬ ‫فراهم شـود‪ .‬گزدرازی ادامه داد‪ :‬بررسـی دسـتورالعمل اجرایی قانون تسویه‬ ‫بدهـی بدهـکاران بانکـی در جهـت عـدم اخـذ ربـع مرکـب توسـط بانک هـا نیـز‬ ‫از جملـه درخواسـت‪‎‬های فعـاالن اقتصـادی اسـتان بوشـهر اسـت کـه انتظـار‬ ‫مـی‪‎‬رود در ایـن زمینه تصمیـم گیری مناسـبی لحاظ شـود‪.‬‬ ‫وی یاداور شـد‪ :‬در شـرایط بحـران کنونی و ضـرورت اهتمـام بر انجـام توصیه‬ ‫رهبر انقالب در سـال جهش تولیـد ضرورت دارد موضوع عدم محاسـبه سـود‬ ‫مرکب توسـط بانک هـای اسـتان بوشـهر به طور جـد دنبال شـود‪.‬‬ ‫کیاسـت ‪ -‬مدیرعامـل سـازمان منطقـه ازاد چابهـار از ایجـاد واحدهـای تولیـدی‬ ‫صـادراتمحـوربـرایبازارهـایپاکسـتانوافغانسـتاندرسـالجهـشتولیـدخبـرداد‪.‬‬ ‫به گزارش احتسـاب بـه نقـل از فرینـا‪ ،‬عبدالرحیـم ُکـردی در گفت وگو بـا خبرگزاری‬ ‫تسـنیم‪ ،‬با اشـاره به اقدامات انجام شـده برای حمایت از کسـب و کارهای منطقه‬ ‫تهـای اقتصـادی و‬ ‫ازاد در دوره شـیوع کرونـا ویـروس اظهـار کـرد‪ :‬در حـوزه فعالی ‬ ‫جهـش تولیـد تلاش کرده ایـم ‪ 2‬موضـوع را پیگیـری کنیـم‪ .‬بخـش اول مربـوط به‬ ‫مراکز تجاری بود که از طریق اعتبارات مناطق با کمک بانک ها‪ ،‬تسهیالت با سود‬ ‫صفـر درصـدی را بـرای پرداخت حقـوق نیروهـای کار انها پرداخت شـد‪.‬‬ ‫کردی ادامه داد‪ :‬در بحث معافیت های حقوق‪ ،‬عـوارض و اجاره تمام اجاره بهای‬ ‫مربـوط بـه منطقـه ازاد چابهـار طـی دوره شـیوع کرونا بخشـیده شـد‪ ،‬ضمـن این که‬ ‫کهـا و ضمانت نامه هایی که سـر رسـید انهـا اسـفند ‪ 98‬و فروردیـن ‪ 99‬بـود را به‬ ‫چ ‬ ‫مدت سـه ماه تعلیق کردیم‪ .‬وی تصریح کـرد‪ :‬اخیرا بحثی را در دولت مطرح شـده‬ ‫و پیشـنهادی را از طریـق دبیرخانـه شـورای عالـی مناطـق ازاد ارایـ ه کرده ایـم کـه بر‬ ‫اسـاس ان تعلیق و امهال ها تـا پایان شـهریور ‪ 99‬ادامه داشـته باشـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سـازمان منطقه ازاد چابهـار تاکید کـرد‪ :‬در بخش تولید نیز گارگـروه رفع‬ ‫موانـع تولیـد در منطقـه فعـال شـده اسـت‪ .‬بسـیاری از واحدهـای تولیـدی منطقـه‬ ‫ازاد چابهـار در ایـام شـیوع کرونـا تعطیـل شـدند‪ .‬در منطقـه ‪ 270‬واحـد تولیـدی بـا‬ ‫پروانـه بهر هبـرداری داریـم کـه از ایـن تعـداد بـه جـز واحدهایـی کـه در بخـش تولید‬ ‫اقلامبهداشـتیمقابلـهبـاشـیوع کرونـافعالیـتداشـتندسـایرواحدهـاتعطیـلبودند‪.‬‬ ‫کیاسـت ‪ -‬درمانـگاه تخصصـی خیریـه توسـط پویـش معیشـت و سلامت ارس‬ ‫تاسـیس می شـود‪ .‬به گزارش احتسـاب بـه نقـل از فرینا‪ ،‬در نشسـتی که بـا حضور‬ ‫هیـات امنـای پویـش معیشـت و سلامت ارس برگزار شـد‪ ،‬ضمـن ارایـه گزارشـی از‬ ‫نحـوه تهیـه و توزیـع ‪ 521‬بسـته معیشـتی توسـط اعضـای ایـن پویـش‪ ،‬مقـرر شـد‬ ‫درمانگاه تخصصی خیریه توسط این موسسه تاسیس گردد و ابولفضل ملکی از‬ ‫سـرمایه گذاران منطقه ازاد ارس و از اعضای این پویش‪ ،‬احداث سـاختمان این‬ ‫درمانگاه را بر عهده گرفت‪ .‬خرید دستگاه اتوکالو برای بیمارستان دکتر ساجدی‬ ‫هادیشهر از دیگر موضوعات مطروحه در این نشست بود که مقرر شد با مشارکت‬ ‫بیمارستاندکترساجدیهادیشهرتهیهوخریدایندستگاهدر اولویتقرار گیرد‪.‬‬ ‫در ادامـه این نشسـت‪ ،‬هیات امنـای پویش معیشـت و سلامت ارس در راسـتای‬ ‫لبیـک بـه فرمـان مقـام معظـم رهبـری بـرای رسـیدگی بـه مسـتمندان و اسـیب‬ ‫دیـدگان از کرونـا و کمـک بـه سـومین مرحلـه رزمایش کمـک مومنانه شهرسـتان‬ ‫جلفـا‪ ،‬اهـدای ‪ 500‬کیسـه برنـج بـه ایـن رزمایـش را تصویـب کردنـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫تخصیص ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال توسـط سـازمان منطقـه ازاد ارس جهـت خرید لباس‬ ‫بیمارسـتانی مورد بررسـی قرار گرفـت و مقرر شـد خریـد این البسـه از طریـق پویش‬ ‫معیشت و سالمت ارس انجام پذیرد‪ .‬گفتنی است؛ این پویش با هدف کمک به‬ ‫رفع نیازمندی های اقشار اسیب دیده از ویروس کرونا و تامین نیازهای بهداشتی‬ ‫و درمانـی و نیـز شناسـایی و حمایـت از افـرادی کـه تحـت پوشـش هیـچ حمایتـی‬ ‫نیسـتند توسـط جمعی از خیرین و سـرمایه گـذاران ارس راه اندازی شـده اسـت‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫احیای یک واحد تولیدی‬ ‫کاشی و سرامیک در البرز‬ ‫تخلیه کاالهای متنوع‬ ‫در بندر بوشهر سرعت بخشی شود‬ ‫برنامه ویژه منطقه ازاد چابهار‬ ‫در سال "جهش تولید"‬ ‫درمانگاه تخصصی خیریه‬ ‫در ارس تاسیس می شود‬ ‫‪ 300‬شاحنه ثقیله تنقل القمح الهندی اىل افغانستان عبر میناء جابهار (جنوب شرق )‬ ‫اعل ــن مس ــاعد ش ــوون النق ــل ف ــی اداره النق ــل الب ــری بمحافظ ــه سیس ــتان وبلوجس ــتان (جن ــوب ش ــرق الب ــاد)‪ ،‬ج ــال الدی ــن ق ــادری‪ ،‬ان ‪ 300‬ش ــاحنه ثقیل ــه تق ــوم حالی ــا بنق ــل مس ــاعدات الهن ــد‬ ‫م ــن القم ــح اىل افغانس ــتان عب ــر مین ــاء جابه ــار (جن ــوب ش ــرقی الب ــاد) وص ــوال اىل منطق ــه "میل ــک" الحدودی ــه االفغانیه‪.‬واوض ــح ق ــادری‪ ،‬ان حمول ــه القم ــح المه ــداه م ــن الهن ــد اىل افغانس ــتان‬ ‫رس ــت حالی ــا ف ــی مین ــاء جابهار‪.‬واض ــاف‪ ،‬ه ــذه الحمول ــه تض ــم ‪ 435‬ش ــاحنه نق ــل ثقیل ــه محمل ــه ب ـ ‪ 75‬ال ــف ط ــن م ــن القم ــح الهن ــدی؛ موک ــدا ان عملی ــه نق ــل الش ــحنه الهندی ــه ب ــدات ف ــور‬ ‫وصوله ــا مین ــاء جابه ــار وه ــی قائم ــه لح ــد االن‪.‬وتاب ــع‪ ،‬ان ــه یت ــم له ــذا الغ ــرض تس ــییر ‪ 90‬ش ــاحنه ثقیل ــه یومی ــا م ــن ه ــذه الحمول ــه عب ــر مین ــاء جابه ــار باتج ــاه افغانس ــتان‪.‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫سالچهاردهم | شماره ‪ | 264‬سهشنبه ‪ 30‬اردیبهشتماه‪1399‬‬ ‫‪Zanganeh offers condolences on passing of Iran’s OPEC governor‬‬ ‫‪Iranian Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh has offered condolences on the passing of the country’s Governor to the Organization‬‬ ‫‪of Petroleum Exporting Countries (OPEC) Hossein Kazempour Ardebili, Shana reported. Kazempour Ardebili, 68, passed away in‬‬ ‫‪a hospital in Tehran on Saturday, two weeks after he slipped into a coma due to a brain hemorrhage. “I can’t believe that my com‬‬‫‪passionate friend, Hossein Kazempour Ardebili, has suddenly left this mortal world for eternal destiny, but death is both a reality‬‬ ‫‪and a truth from which there is no escape and we can do nothing but to surrender.” Zanganeh wrote in his message of condolence.‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫| اب منطق ه ای |‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیر امور منابع اب گرگان و اق قال از شروع‬ ‫عملیات الیروبی و ساماندهی رودخانه گرگانرود در‬ ‫باالدست پل باهنر به طول حدود ‪ 4‬کیلومتر در شهر اق‬ ‫قال خبر داد‪ .‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت اب منطقه ای گلستان‪ ،‬مهندس امین عموزاد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مبلغ قرار داد این پروژه حدود ‪ 1.2‬میلیارد تومان‬ ‫است که عملیات اجرایی ان از این هفته اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که این عملیات با هدف بهبود شرایط‬ ‫ابگذری رودخانه در حال انجام است‪ ،‬گفت‪ :‬این عملیات‬ ‫با حجم الیروبی ‪١٥٠‬هزار متر مکعب و با اعتبار مصوب یک‬ ‫میلیارد و ‪ ٢٠٠‬میلیون تومان اغاز و پیش بینی می شود در‬ ‫صورت مساعد بودن هوا ظرف مدت دوماه به پایان برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای همدان‬ ‫از سوی استاندار مورد تقدیر قرار گرفت‬ ‫کیاست ‪ -‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت اب منطقه ای همدان‪ ،‬در جلسه شورای برنامه ریزی‬ ‫استان همدان سید سعید شاهرخی استاندار همدان از‬ ‫مهندس منصور ستوده مدیرعامل شرکت اب منطقه ای‬ ‫همدان تقدیر نمود‪ .‬در متن این تقدیرنامه امده است"سالم‬ ‫علیکم با صلوات بر محمد و ال محمد(ص)‪ ،‬خداوند قادر‬ ‫منان را شاکریم که در سال مزین به نام جهش تولید به ما‬ ‫نعمت قدردانی و تقدیر از عزیزانی که همواره با عزمی راسخ‬ ‫در پرتوی از صداقت و تبلوری از مشارکت و بارقه هایی‬ ‫از مسوولیت پذیری‪ ،‬با رویکرد افریدن بهتر و برتر جهت‬ ‫تحقق اهداف توسعه ای سند راهبردی و عملیاتی استان‬ ‫در عرصه های مختلف عمرانی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی تالش می کنند را ارزانی فرمود‪ .‬بی گمان سند‬ ‫راهبردی توسعه استان همدان چراغی روشن در راه‬ ‫پیشرفت و تعالی این استان است که به دستان توانمند‬ ‫شما عزیزان به عرصه ظهور رسیده است‪ .‬در همین راستا بر‬ ‫خود الزم می دانم از تالش و کوشش جنابعالی در تحقق‬ ‫اهداف سند یادشده صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم‪ .‬امید‬ ‫است در سایه عنایات ایزد منان موفق و موید باشید‪".‬‬ ‫دیدار مدیرعامل شرکت اب منطقه ای‬ ‫اصفهان با مدیرکل صدا و سیمای استان‬ ‫کیا سـت ‪ -‬بـا هـدف افزایـش تعامـل و همـکاری هـای‬ ‫دو جانبـه مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای اصفهـان‬ ‫بـا مد یـرکل صـدا و سـیمای مر کـز ا سـتان د یـدار کـرد‪ .‬بـه‬ ‫گـزارش احتسـاب بـه نقـل از روابـط عمو مـی شـرکت اب‬ ‫منطقـه ای اصفهـان‪ ،‬مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه‬ ‫ای اصفهـان در ایـن دیـدار بـا تشـکر از تعامـل و همـکاری‬ ‫مناسب صدا و سـیمای مرکز اصفهان با شرکت اب منطقه‬ ‫ای اسـتان خواسـتار تـداوم و گسـترش ایـن همـکاری هـا‬ ‫شد‪ .‬دکتر مسـعود میر محمد صادقی با تاکید بر گستردگی‬ ‫فعالیت هـای شـرکت اب منطقـه ای اصفهـان در سـطح‬ ‫اسـتان تصریـح کـرد‪ :‬رسـانه هـا مـی تواننـد نقـش اساسـی‬ ‫بـر فکـر‪ ،‬اندیشـه و در نهایـت زندگی مـردم بگذارنـد و مردم‬ ‫را بـرای مشـارکت در امـر صرفـه جویـی و اسـتفاده درسـت‬ ‫توانمند سازند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای اصفهـان بـا اشـاره بـه‬ ‫پـروژه اطلاع رسـانی از طـر ح تعـادل بخشـی منا بـع اب‬ ‫ز یـر زمینـی بـه چالـش هـای ا بـی ا سـتان تصر یـح کـرد‪:‬‬ ‫اطالع رسـانی صحیـح مـی توانـد مشـکالت موجـود ازجمله‬ ‫کاهش میزان بـارش‪ ،‬تغییرات اقلیمی‪ ،‬برداشـت بی رویه‬ ‫از سفره های اب زیرزمینی‪ ،‬دخل و تصرف در حوضه های‬ ‫ابریز کشور و برداشـت های بی رویه را در بحث بحران اب‬ ‫را بـه مـردم منتقـل کنـد‪.‬‬ ‫وی لـزوم فرهنگ سـازی در حوزه اسـتفاده بهینـه از منابع‬ ‫محـدود اب را یاداورشـد و افـزود‪ :‬امـروز موضـو ع اب در‬ ‫دنیـا و در کشـور بـه اصطلاح یـک مسـاله چنـد انضباطـه‬ ‫اسـت وبـه ایـن معنـی اسـت کـه بـدون مشـارکت و اقـدام‬ ‫تمـام دسـتگاه ها و مـردم هیـچ اقدامـی موثـر نخواهـد بـود‬ ‫و مشـارکت یکـی از محور هایـی اسـت کـه بـه طـور جـدی‬ ‫مـی توانـد در فرهنـگ سـازی و اسـتفاده صحیـح از منابـع‬ ‫ابـی تاثیرگـذار باشـد‪ .‬میـر محمـد صادقی با اشـاره بـه تنوع‬ ‫برنامه های صدا و سـیمای اسـتان از قبیل فیلم‪ ،‬مستند‪،‬‬ ‫گـزارش و‪ ...‬اظهـار داشـت‪ :‬بـا ایـن برنامـه هـا مـی تـوان‬ ‫بخـش مهمـی از چالـش هـای مو جـود در اطلاع رسـانی‬ ‫وضعیـت منابـع اب در ایـن بخـش را مرتفـع نمـود‪.‬‬ ‫‪According to Kiast, in a ceremony attended by the managers and heads of the com‬‬‫‪plex, the construction of 6 new storage tanks for gasoline and gas oil products began,‬‬ ‫‪in order to increase the storage capacity of petroleum products. The CEO of Bandar‬‬ ‫‪Abbas Oil Refining Company said at the ceremony: “These tanks include two tanks for‬‬ ‫‪gasoline products of floating roof type and four tanks of fixed roof type for oil and gas‬‬ ‫‪products, each of which has a storage capacity of 250,000 barrels.” Hashem Namvar‬‬ ‫‪added: “With the construction of new reservoirs, the total storage capacity of products‬‬ ‫‪in Bandar Abbas oil refinery will increase by 1.5 million barrels and in addition to in‬‬‫‪creasing storage volume for 10 days, it also reduces risk and Production continues.‬‬ ‫گزارش‬ ‫پتروشیمی و مقابله با کرونا؛ از کمک میلیاردی تا تولید و توزیع مواد ضدعفونی کننده‬ ‫کیاست ‪ -‬صنعت پتروشیمی با شیوع ویروس کرونا با تولید و توزیع‬ ‫مواد ضدعفونی کننده و کمک میلیاردی همسو با مسوولیت های‬ ‫اجتماعی دوشادوش کشور برای مهار این ویروس قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور‪ ،‬صنعت پتروشیمی‬ ‫همچون گذشته از ایفای نقش خود در عمل به مسوولیت های‬ ‫اجتماعی غافل نشد و افزون بر توسعه و تولید پایدار‪ ،‬با به کارگیری‬ ‫تمام ظرفیت ها به منظور مبارزه با این ویروس پیش قدم شد و تا‬ ‫پایان این راه در کنار مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به نقش حا کمیتی خود‬ ‫در صنعت پتروشیمی‪ ،‬هم زمان با شیو ع ویروس کرونا در کشور‬ ‫به منظور حفظ و صیانت از کارکنان و فعاالن صنعت پتروشیمی‬ ‫ایران با تشکیل نشست های کارشناسی‪ ۲۷ ،‬اقدام راهبردی را‬ ‫با هدف پیشگیری و مقابله با این ویروس اغاز و به شرکت های‬ ‫پتروشیمی ابالغ کرد‪ .‬تشکیل کمیته های شرایط اضطراری و‬ ‫کمیته های سالمت توسط مناطق برای مقابله با ویروس کرونا‪،‬‬ ‫شناسایی افراد دارای بیماری های زمینه ای و اتخاذ تمهیدهای‬ ‫الزم‪ ،‬برگزاری نشست های اموزشی در مناطق با هماهنگی وزارت‬ ‫بهداشت و سازمان بهداشت و درمان‪ ،‬کاهش حضور و میزان‬ ‫مواجهه کارکنان و خودداری از هرگونه تجمع‪ ،‬پیگیری تامین‬ ‫تب سنج دیجیتال برای شرکت و کارکنان‪ ،‬تعطیلی رستورا ن ها‬ ‫و تعلیق همه خدمات رفاهی‪ ،‬تهیه و استفاده از دستورعمل ها‪،‬‬ ‫ایین نامه ها و راهنماهای مقابله با شرایط اضطراری مرتبط برای‬ ‫اما کن عمومی و سرویس های بهداشتی و فضای اداری‪ ،‬کاهش‬ ‫ساعات کاری کارکنان روزکار‪ ،‬بررسی و پایش سالمت کارکنان‬ ‫روزکار و اقماری در بازگشت از مرخصی یا دوره استراحت قبل از شروع‬ ‫به کار‪ ،‬لغو همه ماموریت های اداری و همچنین سفر به شهرهای‬ ‫الوده و شهرهای مستعد الودگی ویروس کرونا تا اطالع ثانوی‪ ،‬لغو‬ ‫همایش ها‪ ،‬برنامه های ورزشی و برنامه های تجمع گسترده‪،‬‬ ‫شناسایی افراد مبتال به بیماری های دارای عالیم مشابه از جمله‬ ‫سرماخوردگی و انفلوانزا و ارجاع انان به مرا کز ذی ربط برای بررسی‬ ‫دقیق تر‪ ،‬تشدید نظارت بر کنترل موازین بهداشتی در فضاهای‬ ‫عمومی‪ ،‬الزام استفاده از لوازم حفاظت فردی برای کارکنان‬ ‫ارایه دهنده خدمات‪ ،‬هماهنگی و پیگیری تامین اب ژاول تولیدی‬ ‫شرکت پتروشیمی کارون برای همه شرکت های پتروشیمی‪ ،‬تامین‬ ‫و توزیع مواد ضدعفونی کننده دست به دستور معاون وزیر و ارسال‬ ‫برای شرکت های پتروشیمی و ستاد وزارت نفت و الزام دسته بندی‬ ‫افراد کلیدی و نفرات جایگزین در حداقل سه سطح از جمله‬ ‫اقدام های راهبردی ابالغی است‪.‬‬ ‫تولید ماده ضدعفونی کننده‬ ‫در همان هفته ابتدایی شیو ع ویروس کرونا در کشور و به دنبال‬ ‫کمبود شدید مواد ضدعفونی کننده‪ ،‬تولید مستمر محلول‬ ‫انتی سپتیک به منظور کاهش شیو ع این ویروس در جغرافیای‬ ‫شهری و صنعتی‪ ،‬شامل اهالی و کارکنان صنعت به ویژه در مناطق‬ ‫عسلویه و ماهشهر از سوی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی‬ ‫در دستور کار شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی قرار گرفت که‬ ‫در این راستا کارکنان و محققان این شرکت با به کارگیری تمامی‬ ‫ظرفیت ها و امکانات و با تالش دلسوزانه و شبانه روزی توانستند‬ ‫تولید و مظروف سازی این مواد را به انجام برسانند‪.‬‬ ‫نخستین محموله تولیدی پنجشنبه (هشتم اسفندماه) به مقصد‬ ‫عسلویه و ماهشهر ارسال و توسط کمیته های اضطرار این مناطق‬ ‫تحویل و توزیع شد‪ .‬تولید و توزیع مواد ضدعفونی کننده حتی در‬ ‫ایام نوروز نیز ادامه داشت‪ ،‬به طور ی که تا بیستم فروردین ماه‬ ‫امسال بیش از ‪ 170‬هزار بطری محلول انتی سپتیک در شرکت های‬ ‫پتروشیمی واقع در ماهشهر و عسلویه و مرا کز درمانی دولتی‬ ‫استان های مختلف توزیع شد‪ .‬هزینه مواد اولیه ان از سوی شورای‬ ‫راهبردی مناطق ماهشهر‪ ،‬عسلویه و هلدینگ های پتروفرهنگ‬ ‫و خلیج فارس تامین و به صورت رایگان توزیع می شود‪ .‬عرضه‬ ‫این محصول در شرکت های تابع وزارت نفت و بیمارستان نفت‬ ‫نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫اب ژاول در اولویت تولید‬ ‫با شیوع ویروس کرونا در کشور‪ ،‬پتروشیمی کارون در راستای عمل‬ ‫به مسوولیت اجماعی و مقابله با این ویروس‪ ،‬تولید اب ژاول را‬ ‫که یکی از محصوالت فرعی این شرکت است به عنوان گندزدا در‬ ‫اولویت قرار داد و در نامه ای به شرکت ها‪ ،‬اداره ها‪ ،‬سازمان ها و‬ ‫شهرداری ها‪ ،‬امادگی خود را برای تامین اب ژاول مورد نیاز برای‬ ‫گندزدایی اعالم کرد‪ .‬در همین راستا‪ ،‬تولید اب ژاول در این شرکت‬ ‫پنج برابر شد و از روزانه ‪ ۲۰‬تن به ‪ ۱۰۰‬تن به صورت غلیظ افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬به طوری که تا هفته نخست فروردین ماه امسال‪ ۳ ،‬هزار تن‬ ‫اب ژاول غلیظ معادل ‪ ۳۰‬میلیون لیتر رقیق شده از سوی پتروشیمی‬ ‫کارون به شرکت ها و شهردار ی ها در سطح منطقه و ‪ ۲۸‬استان‬ ‫دیگر حسب تقاضا تحویل شد‪ .‬اب ژاول مورد نیاز مردم ماهشهر‬ ‫نیز از سوی این پتروشیمی توزیع می شود که این روند ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬پتروشیمی کارون هیچ گونه محدودیتی برای تحویل اب‬ ‫ژاول به متقاضیان ندارد و درخواست ها در کوتاه ترین زمان حتی با‬ ‫یک تماس تلفنی انجام می شود‪ .‬این شرکت تا زمانی که ویروس‬ ‫کرونا به طور کامل در کشور از بین برود‪ ،‬به فعالیت خود در زمینه‬ ‫توزیع اب ژاول و در صورت نیاز افزایش تولید ان ادامه می دهد‪.‬‬ ‫افزایش عرضه مواد اولیه تولید شوینده ها‬ ‫مجتمع پتروشیمی اروند با توجه به شیوع بیماری کرونا به منظور‬ ‫تامین نیاز صنایع پایین دستی و تولیدکنندگان مواد شوینده و‬ ‫بهداشتی‪ ،‬عرضه محصول کاستیک را از هفته دوم اسفندماه در‬ ‫بورس افزایش داد‪ ،‬به طوری که با توجه به افزایش تقاضا برای این‬ ‫محصول‪ ،‬عرضه خود را از ‪ ۱۱‬هزار تن به ‪ ۲۰‬هزار تن رساند‪ .‬محصول‬ ‫کاستیک در تولید مواد شوینده و بهداشتی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫تجهیز بیمارستان های ماهشهر‬ ‫عملیات مقابله با کرونا در شهرستان ماهشهر از سوی فرمانداری‬ ‫و در استان خوزستان‪ ،‬از سوی ستاد بحران فرماندهی می شود و‬ ‫صنعت پتروشیمی در قالب شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬به صورت معین در این عملیات مشارکت می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این زمینه‬ ‫پس از تشکیل نشست های کارشناسی برای مقابله با این ویروس‬ ‫فعالیت های خود را اغاز کرد و مجموعه اقدام های الزم به منظور‬ ‫پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با تشکیل جلسات متعدد با حضور‬ ‫| اخبار الصور |‬ ‫ب ــدء التش ــغیل الکام ــل للوح ــدات البخاری ــه لمحط ــه برن ــد‬ ‫ذات ال ــدوره المرکب ــه‬ ‫فی صباح یوم الخمیس الموافق ‪ 16‬ابریل ‪ 2020‬تم تدشین الوحده البخاریه الثالثه‬ ‫واالخیره لمحطه برند ذات الدوره المرکبه بتوجیه من رئیس الجمهوریه عبر موتمر‬ ‫الفیدیو وبحضور کل من وزیر الطاقه ومساعده فی شوون الکهرباء والطاقه والمدیر‬ ‫التنفیذی للشرکه التخصصیه االم لتولید الطاقه الکهربائیه من الحراره والمدیر‬ ‫التنفیذی لمجموعه مبنا وعدد من کبار المدراء فی مجال صناعه الکهرباء وذلک فی‬ ‫موقع محطه برند ‪ .‬شهدت هذه المراسم کلمتین القاهما کل من مساعد وزیر الطاقه‬ ‫فی شوون الکهرباء والطاقه همایون حائری والمدیر التنفیذی لمجموعه مبنا عباس علی‬ ‫ممی زات المحطه عبر موتمر الفیدیو ‪.‬‬ ‫ابادی حیث قدّ ما شرحا لرئیس الجمهوریه عن‬ ‫ّ‬ ‫طاقه | ‪Energy‬‬ ‫| اب و فاضالب |‬ ‫‪Construction of 6 new gas and oil storage tanks in Bandar‬‬ ‫‪Abbas refinery has started‬‬ ‫شروع عملیات الیروبی وساماندهی‬ ‫رودخانه گرگانرود‬ ‫‪04‬‬ ‫انرژی‬ ‫اچ اس یی شرکت های منطقه به همراه سایر دست اندرکاران بخش‬ ‫بهداشت و درمان منطقه و شهرستان و کمیته شرایط اضطراری به‬ ‫تصویب رسید و به فوریت وارد فاز اجرا شد‪ .‬تا کنون نیازمندی ها‬ ‫و درخواست های شهرستان و ستاد بحران در استان از سوی‬ ‫پتروشیمی ها در حد امکان تامین شده و از انجا که سالمت مردم‬ ‫از باالترین اهمیت برخوردار است تا پایان این بحران‪ ،‬حساسیتی‬ ‫به مسایل مالی از سوی پتروشیمی ها نخواهد بود‪ .‬کاهش ساعات‬ ‫کاری کارکنان روزکار‪ ،‬لغو محدودیت طر ح ترافیک منطقه برای‬ ‫استفاده کمتر از وسایل نقلیه عمومی‪ ،‬تعطیلی همه اماکن عمومی‬ ‫اعم از اموزشی‪ ،‬ورزشی و فرهنگی در اختیار شرکت های پتروشیمی‪،‬‬ ‫بخشی از اقدام های این منطقه برای پیشگیری از بیماری و شیوع‬ ‫ان در میان کارکنان منطقه و مراجعه کنندگان به این منطقه‬ ‫است‪ .‬خودروهای سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی هم‬ ‫براساس جدول زمانی در شهرهای بندر امام خمینی و ماهشهر‬ ‫افزون بر شهردار ی ها‪ ،‬عملیات ضدعفونی را انجام می دهند‪.‬‬ ‫خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز منطقه و شبکه بهداشت و‬ ‫درمان شهرستان و توزیع این تجهیزات براساس نیازهای موجود‬ ‫بخش های مختلف‪ ،‬لباس های حفاظتی‪ ،‬ماسک‪ ،‬گان‪ ،‬تب سنج‬ ‫و دستکش از دیگر اقدام های این سازمان است‪.‬‬ ‫بسیج امکانات‬ ‫اقدا م های شرکت پتروشیمی لردگان نیز در این زمینه تنها به‬ ‫مجتمع‏محدود نشد و همه امکانات‏این شرکت در راستای عمل‬ ‫به مسوولیت اجتماعی برای حفظ سالمت مردم مناطق همجوار‬ ‫به کار گرفته می شود‪ .‬این شرکت به عنوان یکی از بزر گ ترین‬ ‫‏شرکت های صنعتی حدود ‪ ۱۶۰۰‬نفر نیروی کار دارد که در بخش ها‬ ‫و زمینه های مختلف مشغول کارند و ابتالی هرکدام از این‏افراد‬ ‫به ویروس کرونا زمینه انتشار و شیوع این ویروس در میان دیگر‬ ‫کارکنان این شرکت بزرگ را ایجاد خواهد کرد‪ ،‬بنابراین به منظور‬ ‫پیشگیری از شیوع این ویروس‪ ،‬پروتکل دورکاری‏ابالغ شد که در‬ ‫همه بخش ها در حال اجراست و تمرکز مجتمع بر دورکاری نیروها‬ ‫با توجه به شرایط‏کار است‪.‬‏‬ ‫توزیع اب ژاول بین ‪ ۷‬هزار خانواده در منطقه از دیگر اقدام های مهم‬ ‫این شرکت در راستای عمل به مسوولیت های اجتماعی در قبال‬ ‫مناطق همجوار بوده است‪ .‬افزون بر این‪ ،‬ضدعفونی کردن معابر‬ ‫عمومی روستاها و مناطق اطراف با استفاده از اب ژاول به وسیله‬ ‫خودروهای اتش نشانی واحد‏بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست‬ ‫(اچ اس یی)‏ به صورت ‪ ۲۴‬ساعته در حال انجام است و تا کنون‬ ‫صدها لیتر مواد ضدعفونی به مردم منطقه اهدا شده است‪.‬‏‬ ‫توزیع مواد ضدعفونی در تمامی محیط های کاری‪ ،‬انجام‬ ‫عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در ‏طول شبانه روز‬ ‫با تشکیل گرو ه های عملیاتی در تمامی واحدهای مجتمع‬ ‫به منظور ‏ضدعفونی محیط های کاری و وسایل اتاق کار‪،‬‬ ‫لغو همه سمینارهای اموزشی‪ ،‬نشست ها و ایین ها و انجام‬ ‫‏عملیات تب سنجی در زمان ورود کارکنان در همه شیفت های‬ ‫کاری انجام شده است ‏‪ .‬تهیه ماسک های فیلتردار و توزیع میان‬ ‫کارکنان و‏ممانعت از حضور کارکنان دارای بیماری خاص از دیگر‬ ‫اقدام های پیشگیرانه از سوی شرکت پتروشیمی لردگان است‪.‬‏‬ ‫منبع‪ :‬شانا‬ ‫فاز دوم تصفیه خانه فاضالب‬ ‫شهر پردیس افتتاح می شود‬ ‫کیاست ‪ -‬فاز دوم تصفیه خانه فاضالب شهر پردیس با‬ ‫گنجایش ‪ ۲۴‬هزار مترمکعب در شبانه روز و برای جمعیتی‬ ‫معادل ‪ ۱۲۵‬هزار نفر در شهریور ماه امسال به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪ .‬رحمت اله محمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫و فاضالب شرق استان تهران گفت‪ :‬تصفیه خانه فاضالب‬ ‫پردیس به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می شود و بر اساس‬ ‫توافقات صورت گرفته‪ ،‬ساخت تاسیسات بخش شرقی در‬ ‫تعهدات وزارت نیرو و بخش غربی در تعهدات وزارت راه و‬ ‫شهرسازی قرار گرفته است‪ .‬محمدی افزود‪ :‬بخش شرقی‬ ‫تصفیه خانهفاضالبپردیس کهدرتعهدشرکتابوفاضالب‬ ‫استان تهران است‪ ،‬شامل دو فاز تصفیه خانه فاضالب جمعا‬ ‫به گنجایش‪ ۴۸‬هزار مترمکعب در شبانه روز برای زیر پوشش‬ ‫قرار دادن ‪ ۲۵۰‬هزار نفر از جمعیت فازهای ‪۱،۲،۳،۴‬و‪۶‬‬ ‫شهر پردیس است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فاز اول بخش شرقی‬ ‫تصفیه خانه فاضالب پردیس با ظرفیت ‪ ۲۴‬هزار مترمکعب‬ ‫در شبانه روز برای جمعیتی معادل ‪ ۱۲۵‬هزار نفر از سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫تاکنون در مدار بهره برداری است‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب شرق استان تهران افزود‪ :‬ایجاد تاسیسات فاضالب‬ ‫بخش غربی شهر پردیس در تعهد وزارت راه و شهرسازی و‬ ‫شرکت عمران شهر جدید پردیس است و مربوط به اراضی‬ ‫‪ ۸۰‬هزار واحدی مسکن مهر واقع در فازهای ‪ ۹ ,۸، ۵‬و ‪۱۱‬‬ ‫است و تا کنون ‪ ۱۱۱‬کیلومتر از شبکه جمع اوری فاضالب‬ ‫و ‪ ۱۲‬کیلومتر از خطوط انتقال این پروژه ایجاد شده است‪.‬‬ ‫انتصاب مهندس به نژاد به عنوان مدیر‬ ‫عامل شرکت اب و فاضالب استان اردبیل‬ ‫کیاست ‪ -‬به گزارش احتساب به نقل از دفتر روابط عمومی‬ ‫و اموزش همگانی شرکت اب و فاضالب استان اردبیل‪ ،‬طی‬ ‫مراسمی بصورت ویدیو کنفرانس با شرکت مهندسی ابفای‬ ‫کشور برگزار شد‪ ،‬مهندس به نژاد به عنوان مدیر عامل شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان معرفی شد‪ ،‬تا دو شرکت اب و فاضالب‬ ‫شهریوروستاییاستانبصورتپکپارچهفعالیتنمایند‪.‬‬ ‫در این مراسم‪ ،‬مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی‬ ‫اب و فاضالب کشور‪ ،‬پکپارچه سازی شرکتهای استانی را‬ ‫کاری شایسته و به موقع اعالم و اظهار کرد به رغم اتفاقات‬ ‫بدی کهبهلحاظاقلیمیدرسالهای‪ 92‬و‪ 93‬در کشورداشتیم‬ ‫استان اردبیل با مدیریت مناسب این برهه را به خوبی پشت‬ ‫سر گذاشت‪.‬حمیدرضاجانبازخاطرنشان کرد‪:‬یکپارچهسازی‬ ‫شرکت های ابفای شهری و روستایی استانها اقدامی مناسب‬ ‫در راستای خدمت رسانی بهینه به جامعه هدف است که در‬ ‫هر دو شرکت طی شده است‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬ما این ادغام را در بسیاری از استانها با اجرای‬ ‫دستورالعمل های مناسب یکپارچه سازی اجرایی کردیم‬ ‫و اردبیل جزو اخرین استان هایی است که به این یکپارچه‬ ‫سازی ملحق می شود‪ .‬مدیر عامل شرکت مهندسی ابفای‬ ‫کشور استفاده بهینه از منابع انسانی و نیروهای هر دو شرکت‬ ‫را بعد از ادغام یاداور شد و تصریح کرد‪ :‬در جریان این ادغام‬ ‫بایدتمامیدستورالعملهاواستفادهبهینهاز نیرویانسانی‬ ‫و منابع به دقت اجرایی شود و با رعایت اعتدال در شهرها و‬ ‫روستاها عمل شود‪ .‬مهندس جانباز بر ضرورت استفاده از‬ ‫نیروهای جوان و کارامد در ساختار مدیریتی شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اردبیل تاکیدکرد‪ .‬مهندس به نژاد در پایان‬ ‫این مراسم لزوم اجرای مدول دوم تصفیه خانه اب اردبیل‬ ‫و تصفیه خانه اج اشمه و تکمیل و طر ح بهره برداری‬ ‫ابرسانی نمین و عنبران و نیر تامین اب شرب اردبیل از‬ ‫منابع مطمئن و پایدار برای افق درازمدت با توجه به‬ ‫مشکالت فعلی تامین اب این شهر را ضروری عنوان کرد‪.‬‬ ‫باهدفمدیریتمصرفاب‬ ‫در فصلتابستان‪:‬‬ ‫لزوم کاهش ‪ 10‬درصدی اب شرب‬ ‫و بهداشت در اصفهان‬ ‫کیاست ‪ -‬معاون بهره برداری و توسعه اب‪ ،‬شرکت ابفا‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬عبور از فصل گرم امسال بدون افت فشار یا‬ ‫قطعی اب نیازمند این است که مشترکان دست کم ‪ ۱۰‬لیتر از‬ ‫مصرف سرانه اب در شبانه روز را کم کنند‪ .‬ناصر اکبری افزود‪:‬‬ ‫ابفا استان اصفهان یک میلیون و ‪ ۱۸۰‬هزار مشترک دارد که‬ ‫حدود ‪ ۸۰۰‬هزار از ان‪ ،‬مشترکان خانگی هستند و در صورتی‬ ‫که روزانه هر کدام ‪ ۱۰‬لیتر از مصرف خود بکاهند روزانه هشت‬ ‫میلیونلیترصرفهجوییمیشود‪ ،‬کهرقمچشمگیریاست‪.‬‬ ‫ویاضافه کرد‪:‬مصرفابازاغازسالتا کنوننسبتبهمدت‬ ‫مشابهسالقبلبطورمتوسط‪ ۱۸‬درصدبیشترشدهودلیلاین‬ ‫امر شیوع ویروس کرونا و تاکید مسووالن بهداشت و درمان بر‬ ‫شستشوی مکرر دست ها و رعایت بیشتر مسایل بهداشتی‬ ‫برای جلوگیری از ابتال به این بیماری است‪ .‬ا کبری افزود‪:‬‬ ‫سرانه مصرف خانگی اب در استان اصفهان در سال ‪،1397‬‬ ‫‪ ۱۴۹‬لیتر در شبانه روز بود که با افزایش مصرف در اواخر سال‬ ‫‪ 1398‬این میزان نیز افزایش یافت و کاهش دست کم‪ ۱۰‬لیتر‬ ‫در شبانه روز از این رقم‪ ،‬برای سال جاری ضروری و الزم است‪.‬‬ ‫ارتفاع حجم االستثمارات االجنبیه فی قطاع الطاقه بشمال ای ران‬ ‫قال الرئیس التنفیذی لشرکه الکهرباء فی محافظتی مازندران وکلستان ‪/‬شمال ای ران‪ ،/‬ان حجم االستثمارات االجنبیه فی تولید الکهرباء بشمال ای ران قد ارتفع موخ را حیث قامت شرکات صینیه واوروبیه باستثمارات النشاء محطات صغیره‬ ‫فی مازندران‪ .‬واضاف حسین افضلی ان الطلب عىل استهالک الکهرباء فی مازندران مرتفع للغایه ‪ ،‬موکدا عىل ضروره التخطیط فی مجال تحسین البنیه التحتیه لتولید الکهرباء فی العام المقبل‪ ،‬مع الترکیز عىل استدامه االنتاج خالل العام‬ ‫الجاری‪ .‬ونوه افضلی اىل تنفیذ اکثر من ‪ 31‬مشرو ًع ا منها ‪ 25‬بقطاع التولید و ‪ 6‬مشاریع لنقل الطاقه فی محافظتی مازندران وکلستان خالل العام الماضی‪ ،‬الفتا اىل اجتذاب ‪ 9‬تریلیونات ریال لتنفیذ مشاریع الطاقه خالل العام الجاری‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫ش‬ ‫اخب ــار ‪ -‬اع ــالن | ‪Advertising - News‬‬ ‫‪Managing Director of Iran’s MAPNA Group, a group of Iranian companies involved in the development and execution of industrial‬‬ ‫‪projects, says the group has prepared a package to be used in the production line of electric cars or to turn regular cars into‬‬ ‫‪electric ones. “This equipment can be utilized to electrify the cars being produced as well as the cars that have been produced‬‬ ‫‪and the owners request to electrify them,” Abbas Aliabadi told IRIB.According to the official, manufacturing electric cars from‬‬ ‫‪scratch is a simpler process, however, turning regular cars into electric cars based on international standards is also possible.‬‬ ‫برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫شرکت صبا فوالد خلیج فارس‬ ‫احترام زیادی به سهم منتقدین‬ ‫در سبد اطالع رسانی استان قایل هستم‬ ‫اقتصاد دانش بنیان؛ یکی از الزامات اساسی‬ ‫جهت تحقق جهش تولید است‬ ‫کیاست‪ -‬مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبا فوالد خلیج فارس‬ ‫برگزار شد‪ .‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت صبا فوالد‬ ‫خلیج فارس مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صبا فوالد خلیج فارس‬ ‫در روز یکشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 99‬با حضور نمایندگان سهامداران برگزار‬ ‫شد‪ .‬در این مجمع صورت های مالی سال مالی منتهی به ‪ 30‬اذرماه ‪ 98‬از‬ ‫سوی سهامداران بررسی و تایید شد‪ .‬مرتضی یزدخواستی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت صبا فوالد خلیج فارس در این مجمع گزارشی از عملکرد تولید و‬ ‫درامد شرکت در سال قبل ارایه داد‪ .‬وی گفت‪ :‬از جمله موفقیت هایی که‬ ‫در دوره اخیر تولید در این کارخانه صورت گرفته افزایش نر خ تولید در‬ ‫ساعت به میزان ‪ 30‬درصد بوده است‪ .‬وی در رابطه با برنامه ها و اهداف‬ ‫شرکت در سال ‪ 99‬گفت‪ :‬پایداری و به تبع ان افزایش ظرفیت تولید از‬ ‫جمله مهمترین برنامه های این شرکت برای امسال است که با توجه به‬ ‫چالش های پیش رو از جمله تامین مواد اولیه که از مهمترین‬ ‫فا کتورهاست امیدداریم بتوانیم به این هدف خود دست یابیم‪.‬‬ ‫یزدخواستی افزود‪ :‬دیگر برنامه استراتژیک این شرکت ساختار سازمانی‬ ‫منسجم و برپایه چارت سازمانی کارخانجات تولیدی است که با توجه به‬ ‫مشکالت پیش رو از جمله شیوع ویروس کرونا درصدد هستیم ضمن اخذ‬ ‫مجوزهای الزم‪ ،‬نیروی انسانی مورد نیاز بخش های مختلف سازمانی را‬ ‫تامین و تقویت نماییم تا به هدف اصلی که پایداری و افزایش ظرفیت‬ ‫تولید می باشد نزدیک تر شویم‪ .‬مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس‬ ‫در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت های همه جانبه سهامداران بتوانیم‬ ‫سال ‪ 99‬را با موفقیت طی کنیم‪ .‬در حاشیه این مجمع نمایندگان‬ ‫سهامداران از جمله هییت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‬ ‫سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از تالش های مجموعه صبا‬ ‫فوالد خلیج فارس در جهت جلب رضایت و تحقق اهداف سهامداران و‬ ‫پایداری و افزایش ظرفیت تولید این کارخانه تشکر و قدردانی نمودند‪.‬‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرکل روابط عمومی استانداری شفافیت و صداقت را مهم ترین‬ ‫رسالت روابط عمومی دانست و گفت‪ :‬احترام زیادی به سهم منتقدین در سبد‬ ‫اطالعرسانیاستانقائلوهموارهپذیرایهرگونهنقدیدر موضوعاتمختلف‬ ‫هستم‪ .‬به گزارش احتساب به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری یزد‪،‬‬ ‫علی صالحی‪ ،‬مدیرکل روابط عمومی استانداری و رییس کمیته اطالع رسانی‬ ‫ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا در نشست با خبرنگاران و مدیران‬ ‫خبرگزاری ها و پایگاه های خبری که در استانداری یزد حضور یافتند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬روابط عمومی و خبرنگاری تفاوت چندانی با هم ندارند و هر دو‬ ‫رسالت های خطیری در مسیر ا گاهی بخشی جامعه و پاسخگویی مسووالن‬ ‫برعهده دارند‪ .‬صالحی ادامه داد‪ :‬شفافیت و صداقت مهم ترین رسالت روابط‬ ‫عمومیاستواحترامزیادیبهسهممنتقداندر سبداطالع رسانیاستانقائل‬ ‫و همواره پذیرای هر گونه نقدی در موضوعات مختلف هستم‪ .‬رییس کمیته‬ ‫اطالعرسانیستادپیشگیریومقابلهبا کرونااستانباقدردانیاز همراهیاهالی‬ ‫رسانه در ایام بروز و شیوع بیماری کرونا به اقدامات این کمیته در رابطه با اطالع‬ ‫رسانی دقیق و به موقع به مردم و جلوگیری از هرگونه شایعه اشاره و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تصمیمات استاندار یزد در این ایام مردم محور بود و همچنان نیز مدیریت‬ ‫ارشد استان سالمت مردم را در اولویت کاری خود قرار داده است‪ .‬وی از زحمات‬ ‫نجیبانه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایت اهلل شهید صدوقی( ره) یزد‬ ‫ تقدیر کرد و افزود‪ :‬دکتر سلمانی و همکارانشان در روابط عمومی علوم پزشکی‬ ‫روزهای سختی را گذراند و خدمات انها در حوزه اطالع رسانی کمتر از کادر‬ ‫پزشکی و بهداشت و درمان نبود‪.‬‬ ‫مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد در بخش دیگری از سخنان خود با‬ ‫بیان اینکه هر خبرنگاری به خوبی از شان و جایگاه روابط عمومی مطلع‬ ‫استباانتقاداز برخیناهماهنگیهایانجامشدهاز سویخانهمطبوعات‬ ‫استان در برگزاری نشست خبری مجازی با تعدادی از مدیران استانداری‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ا گر خانه مطبوعات استان نخواهد شان و جایگاه اداره‬ ‫کل روابط عمومی استانداری و روابط عمومی ها را حفظ کند انتظاری برای‬ ‫رعایت حفظ شان خانه مطبوعات نداشته باشد‪ .‬صالحی گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫شاهد هستیم بعضا نشست های خبری با انبوه خبرنگاران برگزار شود اما‬ ‫خروجی و انعکاس خبر ان به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد‪ .‬دبیر‬ ‫شورای هماهنگی روابط عمومی های استان در پایان با اشاره به برگزاری‬ ‫انتخابات هیات رییسه این شورا در شهریور ماه سال جاری بر پویایی شورا‬ ‫در زمان مسوولیت خود تاکید و خاطرنشان کرد‪ :‬در دو سال اخیر ‪۴۰‬درصد‬ ‫از مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان تغییر کرده و تاکنون‬ ‫‪ ۲۴‬مدیر روابط عمومی با گزینش و انتخاب کارشناسا نه هیات رییسه‬ ‫شورای هماهنگی روابط عمومی های استان انتخاب شدند که تداوم این‬ ‫رویه دستاورد خوبی در حوزه روابط عمومی ها خواهد داشت‪.‬‬ ‫کیاست‪-‬به گزارشاحتسابروابطعمومیاستانداریسیستانوبلوچستان‪،‬‬ ‫سرپرستمعاونتهماهنگیاموراقتصادیاستانداریدرحاشیهجلسه"بررسی‬ ‫اخرین وضعیت تامین زیرساختهای موردنیاز سایت تخصصی پارک علم و‬ ‫فناوری زاهدان" گفت‪ :‬شرکت های دانش بنیان نقش بالقوه ای در تحقق‬ ‫جهش تولید دارند و در واقع این مرا کز یکی از الزامات تحقق جهش تولید‬ ‫می باشد‪.‬ماندانازنگنهنام گذاریهوشمندانهسالجاریباعنوان«سالجهش‬ ‫تولید»توسطمقاممعظمرهبریرانویددهندهسالیپرامیدبرای کشوروحرکت‬ ‫رو به جلوی اقتصادی دانست‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در دوره ای که اقتصاد کشور‬ ‫گریبان گیر فشارها و تحریم های ظالمانه است مسلما رسیدن به جایگاهی که‬ ‫سند چشم انداز‪ ۱۴۰۴‬برای کشور متصور است و تحقق اهداف برنامه پنج ساله‬ ‫ششم کار دشواری خواهد بود و اراده و عزم همگانی را می طلبد‪ .‬سرپرست‬ ‫معاونتهماهنگیاموراقتصادیاستانداریتصریح کرد‪:‬باشیوعویروس کرونا‬ ‫بسیاری از بنگاه های کوچک‪ ،‬کارگاه ها و کارخانه ها نتوانستند به طور کامل از‬ ‫ظرفیتتقاضایاخرسالبهره مندشوند‪،‬بههمیندلیلدوره ایبازیانراسپری‬ ‫کردند‪ .‬زنگنه گفت‪ :‬از طرفی افزایش نرخ دالر از یک سو و کاهش شدید قیمت‬ ‫نفت در پی اتفاقات اخیر از سوی دیگر شرایط سختی را در اقتصاد کشور ایجاد‬ ‫نموده است‪ .‬اما به نظر می رسد که جهش در تولید می تواند راهکاری باشد تا‬ ‫بتوانیمدرجهتجبرانعقب ماندگی هایرخدادهدرسال های گذشتهوتالش‬ ‫برای نیل به اهداف اسناد باالدستی کشور گام برداریم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در سال‬ ‫جهش تولید تمرکز تولید باید بر اساس ظرفیت ها و توان داخلی باشد لذا در این‬ ‫خصوص جهش در کیفیت و کمیت تولید صادرات محور به صورت همزمان‬ ‫می تواند فضای مناسبی را برای ارایه محصول تولیدی به بازار بخصوص بازار‬ ‫کشورهای همسایه فراهم سازد‪ .‬سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫استانداری یاداور شد‪ :‬در شرایط کنونی کشور می توان با بهره گیری از ظرفیت‬ ‫نخبگانوشرکت هایدانش بنیان کهباعثافزایشبهره وریوایجادنواوری‬ ‫در تولیدمحصوالتخواهندشدبهتحققشعار جهشتولید کمک کرد‪.‬‬ ‫سالچهاردهم | شماره ‪ | 264‬سهشنبه ‪ 30‬اردیبهشتماه‪1399‬‬ ‫ُپر کردن خال یک جایزه ادبی معتبر‬ ‫در اصفهان با جایزه جمالزاده‬ ‫کیاســت ‪ -‬نویســنده کتــاب "دختــری کــه خــودش را خــورد" جــای یــک‬ ‫جایــزه ادبــی معتبــر در اصفهــان را بســیار خالــی و برگــزاری جایــزه جمالــزاده‬ ‫را اقــدام موثــری در ُپــر کــردن ایــن خــا دانســت‪ .‬بــه گــزارش ســتاد خبــری‬ ‫جایــزه جمالــزاده‪ ،‬ســعید محســنی بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان همــواره یکــی‬ ‫از قطــب هــای داســتان نویســی کشــور بــوده و نیــاز بــود تــا یــک جایــزه ادبــی‬ ‫معتبــر همچــون جایــزه جمالــزاده در ایــن شــهر فعالیتــش را اغــاز کنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫نامگــذاری ایــن جایــزه بــه نــام محمدعلــی جمالــزاده کــه از شــخصیت هــای‬ ‫برجســته داســتان نویســی ایــران و اصالتــا هــم اهــل اصفهــان اســت‪ ،‬حــاوت‬ ‫ایــن جایــزه را دوچنــدان کــرده اســت‪ .‬وی بــا اشــاره بــه اهمیــت تــداوم ایــن‬ ‫جایــزه ادبــی افــزود‪ :‬تــداوم جایــزه جمالــزاده مــی توانــد ان را بــه جریــان و‬ ‫ســنتی تبدیــل کنــد کــه در درازمــدت بــا سیاســت گــذاری هــای مناســب‪،‬‬ ‫نتایج ان محاسبه شود‪.‬‬ ‫وی بــراورد نقــاط قــوت و ضعــف ایــن رویــداد را در حالــی کــه دوره دوم ان در‬ ‫حال برگــزاری اســت‪ ،‬کمــی زودهنــگام دانســت و ادامــه داد‪ :‬مســیری کــه این‬ ‫جایــزه طــی مــی کنــد‪ ،‬دســتاورهای ان را روشــن خواهــد کــرد‪ .‬نویســنده کتاب‬ ‫"نهنگــی کــه یونــس را خــورد هنــوز زنــده اســت" چشــم انــداز خــود بــرای جایــزه‬ ‫جمالزاده را استعدادیابی و معرفی نویسندگان جوان به حوزه ادبیات عنوان‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬ایــن دســتاورد مهــم بایــد در طــول زمــان برگــزاری دور ههــای‬ ‫بعــدی در بوتــه ازمایــش و انــدازه گیــری قــرار گرفتــه و نتایجــش بررســی شــود‬ ‫و در ایــن مســیر بایــد تــاش کــرد رقــم چشــمگیر جوایــز نقــدی ایــن رویــداد بــه‬ ‫تنهــا عامــل جذابیــت ان بــرای شــرکت کننــدگان تبدیــل نشــود‪ .‬محســنی در‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســوال کــه جایــزه جمالــزاده از کــی و چطــور مــی توانــد از ســطح‬ ‫ملــی بــه بیــن المللــی ارتقــا یابــد گفــت‪ :‬شــاید کمــی بــرای چنیــن اقدامــی زود‬ ‫باشــد‪ .‬باید اجــازه بدهیــم ایــن رویداد بــه خصــوص در حوزه سیاســت گــذاری‬ ‫و چشـم اندازی که مد نظــر دارد‪ ،‬به بلــوغ خودش برســد‪ .‬چراکه اعتبــار جوایز‬ ‫ادبــی در کنــار همــه مولفــه هــای دیگــر‪ ،‬بــه اینکــه چــه اعتبــاری را بــه دنیــای‬ ‫داســتان و ادبیــات اضافــه کنــد‪ ،‬بســتگی دارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل بــردن ان بــه‬ ‫فضایی فراتر از سطح ملی به زمان و بررسی بیشــتری نیاز دارد‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد همیــن امــروز را فــردای مراســم افتتاحیــه دوره دوم ایــن رویــداد فرض‬ ‫کنیــم و بدانیم چــه اهدافــی داریــم‪ ،‬عملکردمان چــه بــوده و چه دســتاوردهایی‬ ‫داشــته ایم‪ .‬در ایــن صــورت مــی توانیــم بــرای دوره هــای بعــدی به بســط جایزه‬ ‫فکر کنیم‪ .‬بنابرایــن به عقیده بنــده صرف بردن جایــزه جمالزاده بــه مرحله ای‬ ‫فراتر از ســطح ملی بــه معنــای معتبرتر کــردن ان نیســت‪ .‬گفتنــی اســت؛ دومین‬ ‫دوره جایــزه جمالــزاده از ســوی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری‬ ‫اصفهــان و مرکــز افرینــش هــای ادبــی قلمســتان برنامــه ریــزی شــد کــه در‬ ‫ســال دوم بیشــترین اثــر بــه بخــش داســتان ازاد بــا ‪ 869‬اثــر و دومیــن بخــش‬ ‫پرطرفــدار جایــزه بخــش ویــژه کرونــا بــا ‪ 294‬اثــر اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫ا گهی ثبتی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت افق تخت جمشید با مسوولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 12256‬و شناسه ملی ‪ 10260332860‬به استناد‬ ‫صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مور خ ‪1398/11/23‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬محل شرکت به نشانی استان اصفهان‪،‬‬ ‫شهرستان اصفهان‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله کوی ولی‬ ‫عصر ‪ ،‬خیابان معر فت ‪ ،‬کوچه فرعی هفتم [‪ ، ]7‬پالک ‪ ،729‬فاز‬ ‫بی ‪ ،‬طبقه اول کدپستی ‪ 8179683443‬انتقال یافت و ماده ‪2‬‬ ‫اساسنامهاصالحشد‪.‬‬ ‫اداره کلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانادارهثبتشرکتها‬ ‫وموسساتغیرتجاریاصفهان(‪)851254‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت ساختمانی استحکام بتن سپاهان سهامی‬ ‫خاص به شماره ثبت ‪ 23225‬و شناسه ملی ‪ 10260440422‬به‬ ‫استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1394/01/21‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شد ‪ * :‬اقای محسن پارساخو بعنوان رئیس هیات مدیره‬ ‫ومدیرعامل‪-‬خانمزهرامعتمدیمحمدابادیبعنواننائبرئیس‬ ‫هیات مدیره ‪ -‬اقای مهدی بخشایش بسمت عضو هیئت مدیره‬ ‫برایمدتدوسالانتخابشدند‪ *.‬کلیهاوراقواسنادمالیوتعهدات‬ ‫شرکتباامضاءمحسنپارساخومدیرعاملوبامهرشرکتمعتبراست‪،‬‬ ‫ضمنامدیرعاملشرکتمجریمصوباتهیاتمدیرهخواهدبود‪.‬‬ ‫اداره کلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانادارهثبتشرکتها‬ ‫وموسساتغیرتجاریاصفهان(‪)851256‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت سامانه های نوین ارتباطی نجف اباد با‬ ‫مسوولیت محدود به شماره ثبت‪ 2465‬و شناسه ملی‪10860019700‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ‪1399/02/02‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬صابر فاضل نجف ابادی به کد ملی‬ ‫‪ 1092275045‬با پرداخت ‪ 2250000‬ریال به صندوق شرکت در‬ ‫زمره شرکاء درامد‪ .‬سرمایه شرکت از مبلغ ‪ 3000000‬ریال به‬ ‫‪ 5250000‬ریال افزایش یافت‪ .‬در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه‬ ‫بدین شرح اصالح گردید‪ :‬سرمایه شرکت مبلغ ‪ 5250000‬ریال می‬ ‫باشد که تماما پرداخت و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک‪ :‬صابر فاضل‬ ‫نجف ابادی به کد ملی ‪ 1092275045‬دارنده ‪ 2250000‬ریال‬ ‫سهم الشرکه اقای محمد قاهری نجف ابادی به کد ملی‬ ‫‪ 1092127763‬دارنده ‪ 1000000‬ریال سهم الشرکه اقای میثم ملکی‬ ‫هفتهنامه اقتصادی‪-‬اجتماعی‬ ‫فرهنگی‪-‬سیاسی‬ ‫به کد ملی ‪ 1092151710‬دارنده ‪ 1000000‬ریال سهم الشرکه اقای‬ ‫مهدی قاهری به کد ملی ‪ 1092233458‬دارنده ‪ 1000000‬ریال‬ ‫سهمالشرکه‪.‬‬ ‫اداره کلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانمرجعثبتشرکت ها‬ ‫وموسساتغیرتجارینجفاباد(‪)851257‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت سامانه های نوین ارتباطی نجف اباد با‬ ‫مسوولیتمحدودبهشمارهثبت‪ 2465‬وشناسهملی‪10860019700‬‬ ‫بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ‪1399/02/02‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬میثم ملکی به کد ملی ‪ 1092151710‬با‬ ‫دریافت ‪ 1000000‬ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت‬ ‫خارجودیگرهیچ گونهحقوسمتیندارد‪.‬مهدیقاهریبه کدملی‬ ‫‪ 1092233458‬بادریافت‪ 1000000‬ریالسهمالشرکهخوداز صندوق‬ ‫شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد‪ .‬محمد‬ ‫قاهری نجف ابادی به کد ملی ‪ 1092127763‬با دریافت ‪250000‬‬ ‫ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ‪ 750000‬ریال‬ ‫کاهش داد‪ .‬در نتیجه سرمایه از ‪ 5250000‬ریال به ‪ 3000000‬ریال‬ ‫کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصالح گردید‪.‬‬ ‫سرمایهشرکتمبلغ‪ 3000000‬ریالمیباشد کهتماماپرداخت گردیدهو‬ ‫دراختیارمدیرعاملشرکتقرار گرفتهاست‪.‬اسامیشرکاومیزانسهم‬ ‫الشرکه هر یک‪ :‬صابر فاضل نجف ابادی به کد ملی ‪1092275045‬‬ ‫دارنده‪2250000‬ریالسهمالشرکهاقایمحمدقاهرینجفابادیبه‬ ‫کدملی‪ 1092127763‬دارنده‪ 750000‬ریالسهمالشرکه‪.‬‬ ‫اداره کلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانمرجعثبتشرکت ها‬ ‫وموسساتغیرتجارینجفاباد(‪)851258‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت سامانه های نوین ارتباطی نجف اباد‬ ‫با مسوولیت محدود به شماره ثبت ‪ 2465‬و شناسه ملی‬ ‫‪ 10860019700‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‬ ‫العاده مورخ ‪ 1399/02/02‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬هیئت‬ ‫مدیره شرکت مرکب از ‪ 2‬الی ‪ 5‬نفر خواهد بود که در مجمع‬ ‫عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از‬ ‫خارج انتخاب می شوند‪ .‬در نتیجه ماده ‪ 14‬اساسنامه بشرح‬ ‫فوق اصالح گردید‪.‬‬ ‫اداره کلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانمرجعثبتشرکت ها‬ ‫وموسساتغیرتجارینجفاباد(‪)851259‬‬ ‫هفتهنامهسراسری کیاستازتمامی‬ ‫استانهای کشور نمایندگیفعالمیپذیرد‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫فارسی ‪ .‬انگلیسی ‪ .‬عربی‬ ‫امور نمایندگیها‪021-26767493:‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت مهندسی کیان کنترل اپادانا با مسوولیت‬ ‫محدود به شماره ثبت ‪ 22786‬و شناسه ملی ‪10260436062‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مور خ‬ ‫‪ 1398/03/13‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬علی سبوحی به‬ ‫شماره ملی‪ 1282424300‬با پرداخت مبلغ‪ 2375000000‬ریال‬ ‫و حسین سبوحی به شماره ملی ‪ 1288271298‬با پرداخت‬ ‫مبلغ‪ 2375000000‬ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود‬ ‫را افزایش دادند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ‪500000000‬‬ ‫ریال به‪ 5250000000‬ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در‬ ‫اساسنامه به شر ح فوق اصالح گردید‪ .‬لیست شرکا و میزان‬ ‫سهم الشرکه هریک به شر ح ذیل می باشد‪:‬علی سبوحی به‬ ‫شماره ملی‪ 1282424300‬دارنده ‪2500000000‬ریال سهم‬ ‫الشرکه‪-‬حسین سبوحی به شماره ملی ‪ 1288271298‬دارنده‬ ‫‪2500000000‬ریال سهم الشرکه‪-‬محمدرضا سبوحی به شماره‬ ‫ملی ‪ 1286515106‬دارنده ‪ 125000000‬ریال سهم الشرکه ‪-‬‬ ‫کریم سبوحی به شماره ملی ‪ 1292652179‬دارنده ‪125000000‬‬ ‫ریال سهم الشرکه‪.‬‬ ‫اداره کلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانادارهثبتشرکتها‬ ‫وموسساتغیرتجاریاصفهان(‪)851260‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت مهندسی کیان کنترل اپادانا با مسوولیت‬ ‫محدود به شماره ثبت‪ 22786‬و شناسه ملی‪ 10260436062‬به‬ ‫استنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ‪1398/03/13‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬محمدرضا سبوحی با کد ملی‬ ‫‪ 1286515106‬با دریافت ‪ 125000000‬ریال سهم الشرکه و کریم‬ ‫سبوحی با کد ملی ‪ 1292652179‬با دریافت ‪ 125000000‬ریال‬ ‫سهم الشرکه خود از صندوق شرکت و تسویه حساب کامل با‬ ‫شرکت‪ ،‬از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارند و در‬ ‫نتیجه سرمایه از ‪ 5250000000‬ریال به ‪ 5000000000‬ریال کاهش‬ ‫یافتومادهمربوطهدراساسنامهاصالح گردید‪.‬لیستشرکاومیزان‬ ‫سهمالشرکههریکبهشرحذیلمیباشد‪:‬علیسبوحیبهشماره‬ ‫ملی‪ 1282424300‬دارنده‪2500000000‬ریالسهمالشرکه‪-‬حسین‬ ‫سبوحی به شماره ملی ‪ 1288271298‬دارنده ‪2500000000‬ریال‬ ‫سهمالشرکه‪.‬‬ ‫اداره کلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانادارهثبتشرکتها‬ ‫وموسساتغیرتجاریاصفهان(‪)851261‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪05‬‬ ‫خبر‪-‬ا گهی‬ ‫‪Package for manufacturing electric cars prepared: MAPNA‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف عرضه محصوالت‬ ‫فرهنگی شهرستان کاشان درتاریخ ‪ 1398/01/20‬به شماره ثبت‬ ‫‪ 728‬بهشناسهملی‪ 14008259564‬ثبتوامضاذیلدفاترتکمیل‬ ‫گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم ا گهی میگردد‪.‬‬ ‫موضوع ‪ :‬اهداف اتحادیه به شرح زیر است‪ :‬انجام وظایف در حدود‬ ‫قانون و مقررات نظام صنفی‪ ،‬حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا‪،‬‬ ‫ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی‪ ،‬تالش برای‬ ‫بهبود محیط کسب و کار‪ ،‬تعامل با دستگاه های دولتی‪ ،‬نهادهای‬ ‫عمومیغیردولتیوبخشخصوصیدر راستایوظایفواختیارات‬ ‫خود همچنین تالش در راستای ارتقا کیفی خدمات رسانی اعضا‬ ‫به مردم و اطالع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی‪.‬‬ ‫مدت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان‪،‬‬ ‫شهرستان کاشان‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر کاشان‪15 ،‬خرداد ‪ ،‬کوچه‬ ‫شهیدعباسیان[‪_36‬فرعییکم]‪،‬خیابانشهیدرجایی‪،‬ساختمان‬ ‫نجفی زاده ‪ ،‬طبقه اول‪ ،‬واحد ‪ 11‬کدپستی ‪ 8713755159‬اولین‬ ‫مدیران ‪ :‬امیر حسین حالج باشی به شماره ملی‪ 1261881974‬و به‬ ‫سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 4‬سال محمد یگانه به شماره‬ ‫ملی ‪ 1263137598‬و به سمت نایب رئیس اول هیئت مدیره به‬ ‫مدت‪ 4‬سال محمدجواد عابدی به شماره ملی‪ 1263347551‬و به‬ ‫سمتنایبرئیسدومهیئتمدیرهبهمدت‪ 4‬سالحسینغالمزاده‬ ‫کدملی‪ 1261871839‬بهسمتدبیربهمدت‪ 4‬سالسیدحسینبنی‬ ‫هاشمی کدملی‪ 1263295568‬به سمت خزانه دار به مدت‪ 4‬سال‬ ‫مجتبیعبدالرحیمزاده کدملی‪ 1262096431‬بهسمتبازرساصلی‬ ‫به مدت ‪ 4‬سال دارندگان حق امضا ‪ - :‬اسناد و اوراق مالی اتحادیه‬ ‫مانند چک‏ها‪ ،‬بروات‪ ،‬سفت ‏ه ها‪ ،‬اسناد تعهداور مالی با امضا رییس و‬ ‫خزانه‏دار ودر غیابهریکنایبرییساولوممهور بهمهراتحادیه‬ ‫معتبرمی‏باشد‪ .‬کلیهاسنادومدارکاداریومالیمی‏بایستدرمحل‬ ‫اتحادیه نگهداری گردد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه به‬ ‫استنادنامهشماره‪ 17314‬مورخ‪ 1397/12/19‬اتاقاصناف کاشان‪.‬‬ ‫اداره کلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانمرجعثبتشرکت ها‬ ‫وموسساتغیرتجاری کاشان(‪)853529‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت ارین راه سلیم با مسوولیت محدود به شماره‬ ‫ثبت ‪ 37220‬و شناسه ملی ‪ 10260547770‬به استناد صورتجلسه‬ ‫مجمععمومیفوقالعادهمورخ‪ 1399/02/20‬تصمیماتذیلاتخاذ‬ ‫شد‪:‬مرکزاصلیشرکتبهاستاناصفهان‪،‬شهرستاناصفهان‪،‬بخش‬ ‫مرکزی‪،‬شهربهارستان‪،‬محلهپرند‪، 126‬بلوار فروردینغربی‪،‬بلوار‬ ‫ایثارشمالی‪،‬پالک‪، 1002.22‬مجتمعمحتشم کاشانی‪،‬ببلوکسی‪،‬‬ ‫طبقههمکف کدپستی‪ 8144165571‬تغییریافتومادهمربوطهدر‬ ‫اساسنامهبشرحفوقاصالح گردید‪.‬‬ ‫اداره کلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانادارهثبتشرکتها‬ ‫وموسساتغیرتجاریاصفهان(‪)853532‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت خیریه امام حسین ع علویجه موسسه‬ ‫غیر تجاری به شماره ثبت ‪ 176‬و شناسه ملی ‪10861206656‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مور خ‬ ‫‪ 1399/02/04‬و نامه شماره‪ 2765/1/2059‬مورخ‪1399/02/21‬‬ ‫فرمانداری نجف اباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬امراهلل زمانی‬ ‫علویجه به کدملی ‪ 1090510934‬و محمدعلی ابراهیمی به‬ ‫کدملی ‪ 1090508026‬و سیدابراهیم رفیعی علوی به کدملی‬ ‫‪ 1092023313‬وحسینزمانیبه کدملی‪ 1091870349‬ومنوچهر‬ ‫صادقیبه کدملی‪ 1091858871‬بعنواناعضااصلیهیاتمدیره‬ ‫و حسن زمانی علویجه به کدملی ‪ 1091977879‬و رضا زمانی‬ ‫علویجهبه کدملی‪ 1091909938‬بعنواناعضاعلیالبدلهیات‬ ‫مدیرهبرایمدتدوسالانتخابشدمحمودعسگریبه کدملی‬ ‫‪ 1091926565‬بعنوانبازرساصلیوعباساسداللهیبه کدملی‬ ‫‪ 1091977879‬بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال‬ ‫انتخابشدند‪.‬‬ ‫اداره کلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانمرجعثبتشرکتها‬ ‫وموسساتغیرتجارینجفاباد(‪)853533‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت شهر نما ساز صفاهان با مسوولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 608‬و شناسه ملی ‪ 10260381649‬به استناد‬ ‫صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مور خ ‪1398/11/20‬‬ ‫تصمیماتذیلاتخاذشد‪:‬شعبهشرکتبهنشانیاستاناصفهان‪،‬‬ ‫شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله چهارباغ‬ ‫عباسی‪،‬خیابانامادگاه‪،‬خیابانباغ گلدسته‪،‬پالک‪، 5-‬ساختمان‬ ‫گلدیس ‪ ،‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 213‬و کدپستی ‪ 8145613318‬به‬ ‫مدیریتنویدحمزهدستنائیبه کدملی‪ 1753544637‬افتتاحشد‬ ‫ویکتبصرهبهماده‪ 2‬اساسنامهاضافهشد‪.‬‬ ‫اداره کلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانمرجعثبتشرکتها‬ ‫وموسساتغیرتجاریخمینیشهر(‪)853559‬‬ ‫االعالن ــات و االعالن ــات لجمیع شـ ـ ـ ـ ــرکـ ـ ـ ـ ــات التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصنیع واالقتصادیه‬ ‫‪Advertisements and advertisements for all manufacturing, economic,‬‬ ‫والصناعـ ــیه والخـ ـ ــدمیه فی جمیع انحاء ایران و العالم‪.‬‬ ‫‪industrial, service companies throughout Iran and the world.‬‬ ‫اتصال اوثق مع العمالء‬ ‫‪Closer contact with customers‬‬ ‫سوق مستهدفه معروفه و فعاله‬ ‫‪A well-known and effective target market‬‬ ‫‪Telegram.me/kiyasatpublication‬‬ ‫ردود الفعل دقیقه و موجهه‬ ‫‪Precise and targeted feedback‬‬ ‫‪Instagram.com/kiyasatpublication‬‬ ‫جریده الکیاست‪ ،‬مستشار االعالن الخاص بک‪...‬‬ ‫‪Kiyasat; your advertising advisor...‬‬ ‫تخصیص ‪ 5‬تریلیونات تومان لصندوق ضمان دعم العاطلین عن العمل فی ای ران‬ ‫اعلن وزیر التعاون والعمل والرخاء االجتماعی االیرانی محمد شریعتمداری عن تخصیص ‪ 5‬تریلیونات تومان لصندوق ضمان دعم العاطلین عن العمل فی البالد‪ .‬وفی تصریح ادىل به السبت خالل مراسم جرت عبر الفیدیو‬ ‫کونفرانس لتدشین مشروع لتربیه االبقار بمقدار ‪ 10‬االف راس فی مدینه شیروان التابعه لمحافظه خراسان الشمالیه شمال شرق ایران‪ ،‬قال شریعتمداری‪ ،‬انه ومن اجل دعم الشرائح المتضرره من تفشی فیروس کورونا فقد‬ ‫تم تخصیص ‪ 5‬تریلیونات تومان (الدوالر یعادل ‪ 4200‬تومان رسمیا) لصندوق ضمان دعم العاطلین عن العمل‪ .‬واشار اىل الظروف االقتصادیه الصعبه السائده فی المجتمع بسبب تفشی فیروس کورونا واضاف‪ ،‬ان الحکومه‬ ‫قدمت تسهیالت دعم ‪ 22‬ملیون شخص کما تم دعم االسر المعوزه بمقدار ‪ 25‬تریلیون تومان اجماال‪ .‬کما لفت اىل تقدیم سالت غذائیه لفتره ‪ 4‬اشهر بقیمه تتراوح ما بین ‪ 200‬الف و ‪ 600‬الف تومان لـ ‪ 3‬مالیین اسره معسره‪.‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫سالچهاردهم | شماره ‪ | 264‬سهشنبه ‪ 30‬اردیبهشتماه‪1399‬‬ ‫‪Industry Ministry to hold meeting for managing steel market‬‬ ‫‪Iran’s acting minister of industry, mining and trade says a committee meeting will be held this week for discussing issues related to‬‬ ‫‪the country’s steel market, Tasnim news agency reported on Saturday. According to Hossein Modares Khiabani, reviewing the ways‬‬ ‫‪of distributing steel products in the market and pricing the mentioned products according to economic formulas are among the main‬‬ ‫‪goals of the mentioned meeting. “The meeting will be participated by steel products manufacturers so that the necessary amendments‬‬ ‫‪can be applied on the ways of supplying steel products and setting prices based on economic formulas,” Modares Khiabani said.‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫| اخبار |‬ ‫کیاست ‪-‬افزایش نرخ فعلی گالوانیزه نیز گزارش های‪ ۳_ ۲‬ماه‬ ‫اینده شرکت نمایان خواهد شد‪ .‬به گزارش احتساب به نقل از‬ ‫میمتالز‪،‬از ابتدایسالجاریصندوقسرمایه گذاریمشترک‬ ‫پیشرو خرید قابل توجهی در نماد "فجر" داشته و تعداد سهام‬ ‫خود را از حدود ‪ 9.9‬میلیون سهم به ‪ ۱۷‬میلیون سهم رسانده‬ ‫است‪ .‬شایعه شده شرکت فوالد امیرکبیر کاشان درصدد افزایش‬ ‫سرمایه از محل سود انباشته است‪ .‬این شرکت تا پایان سال‬ ‫‪ ،۹۷‬سود انباشته ای معادل‪ ۲.۳۶‬برابر سرمایه ثبت شده خود‬ ‫داشتهاست‪.‬ضمناینکهبررسیامارتولیدوفروش"فجر"نشان‬ ‫می دهدفوالدامیرکبیر کاشاندر فروردینماه‪ ،‬گالوانیزهراتقریبا‬ ‫کیلویی ‪ ۸۹۰۰‬تومان به فروش رسانده است‪ .‬در حالی که نرخ‬ ‫هر کیلوگرم گالوانیزهدر بازار ازادحدود‪ ۱۴‬هزار توماناست!عزیز‬ ‫قنواتیعضوهیاتمدیرهشرکتفوالدامیرکبیر کاشاندررابطهبا‬ ‫شایعاتمطرحشدهدر موردافزایشسرمایه"فجر"از محلسود‬ ‫انباشتهبیان کرد‪:‬شرکتدرحالحاضرهیچبرنامهمدونیجهت‬ ‫افزایشسرمایهنداردوحتیاینموضوعجزودستورمجمععادی‬ ‫سالیانه هم نیست‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگرچه شرکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان‪ ،‬سود انباشته قابل توجهی در اختیار دارد؛ ولی این سود‬ ‫انباشته در چرخه سرمایه در گردش شرکت قرار دارد و افزایش‬ ‫سرمایهازمحلسودانباشته‪،‬تاثیریدرروندفعالیتوسوداوری‬ ‫شرکت نخواهد داشت‪ .‬این فعال صنعت فوالد در خصوص‬ ‫علت اختالف نرخ فروش محصوالت شرکت با نرخ های بازار‬ ‫نیز گفت‪ :‬شرکت های فوالدی معموال محصوالت خود را چند‬ ‫ماه بعد از فروش‪ ،‬به خریدار تحویل می دهند و درامد فروش‬ ‫نیز در زمان خروج کاال از انبارها در صورت های مالی شناسایی‬ ‫می شود‪ .‬افزایش نرخ فعلی گالوانیزه نیز گزارش های‪ ۳_ ۲‬ماه‬ ‫ایندهشرکتنمایانخواهدشد‪.‬قنواتیدرپایانخاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫برای تحلیل وضعیت تولید و فروش یک شرکت‪ ،‬باید عملکرد‬ ‫یکسالهموردبررسیقراربگیردوبررسیامارتولیدوفروشیک‬ ‫ماهازسال‪،‬نشاندهندهتمامزوایایفروشیکشرکتنیست‪.‬‬ ‫معاونخریدذوباهناصفهانعنوان کرد‪:‬‬ ‫صادرات محصول نهایی‪ ،‬چشم انداز‬ ‫اینده اقتصاد کشور را ترسیم می کند‬ ‫کیاست ‪ -‬به گزارش احتساب به نقل از معدن نیوز‪ ،‬به بهانه‬ ‫برگزاری نشست قیمت گذاری در زنجیره فوالد با محمدجعفر‬ ‫صالحیمعاونخریدشرکتذوباهن گفتگوییانجامشده که‬ ‫درادامهمیخوانید‪ :‬صالحی گفــت‪:‬درزنجیــرهفوالدازســنگتا‬ ‫محصولنهایی‪،‬بــاتوجهبهماهیــتاقتصادیفعالیت‪،‬درصد‬ ‫ســودی وجود دارد کــه باید به صورت منطقی در چرخه تولید‪،‬‬ ‫توزیعشودتانفعهمگانیحاصل گردد‪.‬اینمقاممسوولخاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬از ان جایی که ســهم هزینه ها در حلقه های پایانی‬ ‫باالتر است‪ ،‬هرگونه افزایش قیمت در حلقه هــای ابتدایی با اثر‬ ‫اهرمیبرهزینههایحلقههایبعدینمایانمیشود‪ .‬صالحی‬ ‫گفت‪ :‬به هر حال متولی بخش صنعت و معدن کشور وزارت‬ ‫صمت است و چاره ای جز اعمال نفوذ در قیمت گذاری نیســت‬ ‫زیراشرایطنهبرایرهاســازیقیمتوواگذاریانبهمولفههای‬ ‫بازار ازاد موجود اســت و نه اعمال حاکمیت دولتی به صــورت‬ ‫صرف‪ .‬لذا به ناچــار باید جمع بندی نهایی توسط حاکمیت‬ ‫انجام گرفتهوجهتاجراابالغ گردد‪.‬معاونخریددرپاســخبهاین‬ ‫ســوال کهدیدگاهفوالدیدر خصــوصقیمتپایهمــوادمعدنی‬ ‫و همچنین مبنا قرار دادن درصدی از شمش فوالد خوزستان‬ ‫چیســت‪ ،‬چنین گفت‪ :‬قیمت گذاری سنگ اهن در دستور کار‬ ‫قرار گرفتوبرایسایرمحصوالتمعدنی کهدر گذشتهمشمول‬ ‫قیمت بودند‪ ،‬اعداد جدید توسط گروه معدنی پیشنهاد شــد‪.‬‬ ‫همچنینمعاونامورمعدنــی‪،‬عرضههمهمحصوالتدربورس‬ ‫کاالی ایــران و اجازه خرید جهت مصرف کننــدگان حلقه های‬ ‫بعدیصرفاویاتداومروشفعلیباتعییننســبتیازشمشفوالد‬ ‫خوزســتانوتعیینقیمتبرایســنگرا پیشنهادداردکهبهنظر‬ ‫میرســدراهکار دومبا اقبالبیشتریاز سویفوالدیهامواجه‬ ‫گردد‪ .‬اینمقاممسوولبیان کرد‪:‬هر گونهافزایشقیمتدرمواد‬ ‫معدنیانهمدرســالجهشتولید‪،‬رشدقیمتتمامشدهرارقم‬ ‫می زند لذا با توجه به سیاست های حاکمیت برای جلوگیری از‬ ‫افزایشقیمتوورودفشارهایاقتصادیبیشتربهجامعه‪،‬چنین‬ ‫اقدامــی زیان فوالدســازان‪ ،‬در ادامه عدم دســتیابی به تعهدات‬ ‫و در نهایت عملیاتی نشدن شعار سال را سبب می شود‪ .‬معاون‬ ‫خریدشــرکتتصریح کرد‪:‬اعتقادداریمدرشــرایطمعمول‪،‬دخالت‬ ‫در قیمــت گذاری و ســهمیه بندی برای تولید‪ ،‬اختیار و قدرت‬ ‫رقابت را از خریدار و فروشنده می گیرد امــا از انجایی که استعمار‬ ‫و اســتکبار‪ ،‬هدفی جز وارد ساختن صدمه به اقتصاد و معیشت‬ ‫مردمنداردمتاسفانهبرایمواداولیهاغوشخریدارانخارجیبر‬ ‫رویمعادنباز استاماتحریمو کارشکنیمسیربستهایاست‬ ‫که سهم فوالدسازان شده است‪ .‬بنابراین منطقی است در این‬ ‫جنگتمامعیار اقتصادیبا دســتخودمانزمینهرابرایورود‬ ‫فشاربیشتر فراهمنکنیم‪ .‬اینمقاممسوول گفت‪:‬ذوب اهــن‬ ‫اصفهان به عنوان تنها تولیــد کننده فوالد کشــور به روش‬ ‫کوره بلند از نعمت یارانه های انرژی محروم است از معادن‬ ‫خدادادی که انفال بوده و اکنون مالکان شان ان ها را سهم‬ ‫مطلقخودمیدانند‪،‬بهرهای ندارد‪.‬معادنی کهروزیسنگ‬ ‫بنایشانبهیمنوجودذوباهناصفهانبنانهادهشد‪.‬‬ ‫‪According to the public relations report of Bonab Steel industry Complex، Accord‬‬‫‪ing to the program, which was held on the occasion of the holy month of Ramadan‬‬ ‫‪with the presence of Bagheri Bonabi, the elected representative of the people of‬‬ ‫‪Bonab & Rafiei, the governor of the city & Khatibi, the head and board member‬‬ ‫‪of the complex, 500 food packages containing various items were distributed. Re‬‬‫‪ferring to the situation and the orders of the Supreme Leader of Iran, Khatibi said:‬‬ ‫‪Following the order of the Supreme Leader, and in order to fulfill social responsibili‬‬‫‪ties، By the order of Jahangiri, the head of the tourism finance group, the campaign‬‬ ‫‪of faithful help throughout Iran is being carried out by this group and its affiliated‬‬ ‫‪companies, and today in Bonab, this movement and benevolent action will begin.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روابط عمومی کارامد‪ ،‬موتور محرک توسعه بنگاه‬ ‫با بـک رحیمیـان‪ -‬مد یـر روا بـط‬ ‫عمــومی ش ـ ــرکت سنـ ــگ اه ـ ــن‬ ‫گهرزمیـن در پیامـی بـه مناسـبت‬ ‫گرامیداشت هفته روابط عمومی‬ ‫و ارتب ــاطـ ــات‪ ،‬رواب ــط عم ـ ــومی‬ ‫کارامـ ــد را م ـ ــوتور محرک توسـعه‬ ‫بنـگاه دانسـت‪ .‬یادداشـ ــت وی‬ ‫در ادامه از نظر می گذرد‪:‬‬ ‫سابقه ظهور روابط عمومی به مفهوم جدید و امروزی ان‪ ،‬تقریبا به سال‬ ‫‪ 1900‬میالدی باز می گردد‪ .‬از میان تعاریف متعددی که در یکصد ساله‬ ‫اخیر در باب روابط عمومی مطرح گردیده‪ ،‬دو تعریف که ارتباط معنایی‬ ‫بیشتریباموضوعایننوشتار داردنظرمراجلبنمود‪:‬در سال‪1978‬ودر‬ ‫گردهمایی جهانی انجمن های روابط عمومی در مکزیکو سیتی تعریف‬ ‫موردتوافقحاضریناینبود‪:‬روابطعمومیعلماجتماعیوهنرتحلیل‬ ‫گرایش ها‪،‬پیشبینیاثار انها‪،‬مشورتباروسایسازمانوتهیهواجرای‬ ‫برنامههایعملیاست کههمدر جهتمنافعسازمانوذینفعانباشد‪.‬‬ ‫همچنینانستیتوروابطعمومیانگلستان(‪ )IPR‬در سال‪ 1987‬تعریف‬ ‫خود از روابط عمومی را اینگونه ارایه می نماید‪ :‬در روابط عمومی‪ ،‬تالش‬ ‫برنامهریزیشدهوسنجیدهایجهتاستقرارو کسبتفاهممتقابلبین‬ ‫یک سازمان و گروه های مورد نظر وجود دارد‪.‬‬ ‫از دو تعریف فوق می توان نتیجه گرفت که روابط عمومی با تحلیل و‬ ‫پیش بینی سرو کار دارد و یک واحد عملیاتی است که تفاهم و منافع‬ ‫سازمانوذینفعانرادرحوزهعملکردیخوددنبالمی کندومی بایست‬ ‫مستقیمابامدیرانارشدسازماندر ارتباطباشد‪.‬‬ ‫اگرسازمانموردنظریکبنگاهتولیدیوتجاریباشدو کسبو کاراننیز‬ ‫در حیطه‪ B2C‬قرار گیرد‪ ،‬حتما ساز و کارهایی همچون مدیریت ارتباط‬ ‫با مشتری‪ ،‬تبلیغات گسترده(چه در بخش طراحی چه در بخش اجرا)‪،‬‬ ‫نظام پاسخگویی متمرکز به مراجعان و تماس گیرندگان و‪ ...‬باید مورد‬ ‫توجهویژهوترجیحاذیلدپارتمانروابطعمومیتعریفشوند‪.‬‬ ‫لیکن زمانی که بنگاه مورد نظر در حیطه شرکتهای ‪ B2B‬است شرایط‬ ‫متفاوتخواهدبودوعالوهبرمواردفوقالذکرموضوعاتدیگرینیزباید‬ ‫موردتوجهقرار گیرد‪.‬‬ ‫موضوع مهم در این رابطه این است که تقویت برند یک شرکت اعتبار و‬ ‫ذهنیت مثبتی برای ذی نفعان ایجاد می کند و این اعتبار و خوشنامی‬ ‫فرصتهایفروشمحصولیاخدماتبیشتریبرایشرکتبهارمغان‬ ‫میاورد‪.‬اهمیتارتقایتصویربرندبنگاه‪،‬مستقیماتابعیاز مدل کسب‬ ‫وکار‪ ،‬استراتژی تولید و رویکرد شرکت در حوزه بازاریابی و فروش است‪.‬‬ ‫در کسب و کار ‪ B2B‬لزوما یک یا چند مرکز برای خرید محصول شرکت‬ ‫روبروی فروشنده حضور ندارند‪ .‬صرفا واحدی تحت عنوان بازاریابی و‬ ‫فروش‪،‬تعیین کنندهانجاممعاملهنیست‪.‬ممکناستافرادمختلفی‪،‬‬ ‫در بخشهای مختلف و طی فرایندهای متنوعی با موضوع خرید‬ ‫محصول شرکت درگیر باشند که همگی باید از مناسب بودن محصول‬ ‫و درست بودن انتخاب خود مطمئن شوند‪ .‬لذا واحد روابط عمومی در‬ ‫چنین بنگاهی و با بهره گیری از روشها و اقدامات اصولی و قاعده مند‪،‬‬ ‫تصویری از محصول‪ ،‬خدمات و سرویس های مختلف در پروسه های‬ ‫متنوع شرکت ارایه نموده و روند عملیات فروش را برای واحدهای‬ ‫ذیربط تسهیل می نماید‪ .‬روابط عمومی به عنوان یک بازوی فرصت و‬ ‫ترقی(‪ )promotion‬بنگاهبادنبال کردنغیرمستقیمبرنامههایتوسعه‬ ‫میتوانددر برندینگنقشموثریایفا کند‪.‬‬ ‫امـروزه در دنیایـی زندگـی مـی کنیـم کـه سـرمایه هـای اجتماعـی‬ ‫(‪ )social capital‬ارزشمندتر از سرمایه فیزیکی تلقی می شود‪ ،‬به ویژه در‬ ‫بنگاه هایی که دارای سـهامداران خرد بوده و در بازار سـرمایه فعالند‪ .‬لذا‬ ‫چنین بنگاه هایی نیـاز به سـرمایه اجتماعی قـوی بین ذی نفعـان خود‬ ‫دارند‪ .‬از این رو یکی از کارکردهای جدی روابط عمومی طراحی‪ ،‬ایجاد‪،‬‬ ‫ساختوتقویتاینسرمایهاجتماعیباذینفعانسازمانمیباشد که‬ ‫ماحصلانمیتواندبرایسازمانارزشافرینبودهوخلقثروتنماید‪.‬‬ ‫راهکارهایـی کـه روابـط عمومـی عمومـا بـدان دسـت میابـد‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫فضاهاینمایشگاهی‪،‬رسانهها‪،‬ژورنالهایتخصصیوتهیهوتدوین‬ ‫کاتولوگهایمرتبطمیباشد‪.‬امادر شرایطپررقابت کنونیراهکارهای‬ ‫موثری می توان به کار گرفت تا موفقیت بیشـتری حاصل گردد‪:‬‬ ‫القوه االقتصادیه | ‪Economic Strength‬‬ ‫| اخبار |‬ ‫”‪500 food packages titled “Empathy Campaign and Charity Help‬‬ ‫‪were donated to the needy by Bonab Steel industry Complex‬‬ ‫واقعیتشایعه‬ ‫افزایش سرمایه "فجر" چیست‬ ‫‪06‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫‪-1‬تحقیقاتبازاریکیازمواردیاست کهشایدخیلیازروابطعمومیهااز‬ ‫اهمیتانغافلشدهاند‪،‬اماچنیناقدامیدرراستایتسهیلروندفروش‬ ‫محصول شرکت‪ ،‬بروزرسانی و مطلع کردن مدیران از روند موضوعات و‬ ‫قیمتها‪،‬شرایطبازار ورقیبانوپیشبینیروندبازار بسیار موثرخواهدبود‬ ‫‪-2‬بکارگیری روشهای مکمل در حوزه نمایشگاهی (چه داخلی و چه‬ ‫خارجی)‪،‬خصوصادر حوزهطراحیفرمهایمرتبطباهدفایجادبانک‬ ‫اطالعاتی مشتریان بالقوه و سایر ذی نفعان و نیز مستند سازی مذاکرات‬ ‫تجاریباهدفثبتتجربیاتعملیاتفروش‬ ‫‪ -3‬بررسی ابهامات و سواالت جامعه مشتریان شرکت و تولید محتوای‬ ‫مرتبطبانتایجبررسیبهمنظور درجدر رسانههایتخصصیمرتبط‬ ‫‪ -4‬مطالعه و بررسی دقیق فرایندهای قانونی و تغییرات بخشنامه ای‬ ‫و تعرفه ای دولت و پیش بینی تغییرات احتمالی اینده به منظور ایجاد‬ ‫امادگی در شرکت با هدف اعمال تغییرات الزم در رویکرد تولید و فروش‬ ‫بنگاه‬ ‫‪ -5‬کمک به ایجاد نظام یکپارچه اداری و پیشنهادات و بهره گیری از‬ ‫نظرات افراد در درون و خارج از شرکت و مستند سازی انها در راستای‬ ‫تصمیمسازیامور مختلفدر شرکت‬ ‫برایناساس‪،‬نگاهجدیوحمایتیمدیرانارشدبهحوزهروابطعمومی‬ ‫میتواندانرابهخاستگاهرویشورشدایدههاواقداماتخالقانهایبدل‬ ‫کند کهسهمقابلتوجهیدر رشدوارتقایعملکردشرکتایجادنماید‪.‬‬ ‫هر اینه صنایع فلزی کشور خصوصا شرکت های فعال در حوزه زنجیره‬ ‫َ‬ ‫فوالدبهعنوانابربنگاههایی کهدرحیطهشرکتهای‪ B2B‬قرارمی گیرند‪،‬‬ ‫بارویکردیمناسبونگاهیاستراژیکوباتقویتتوانتخصصینیروی‬ ‫انسانیوساختارواحدهایروابطعمومیخودمیتوانندبانقشیموثردر‬ ‫اتخاذاستراتژیمناسب‪،‬تقویتتوانتخصصینیرویانسانیوساختار‬ ‫واحدهای روابط عمومی خود داشته باشند و از این طریق محصوالت‬ ‫خود را در داخل و خارج از کشور به برندی تاثیر گذار و بال منازع در بازار‬ ‫تبدیلنمایند‪.‬‬ ‫اینجانـب روز جهانـی ارتباطـات و روابـط عمومـی را به همـه زحمت‬ ‫کشـان پر مهـر ایـن عرصـه تبریـک و تهنیت عـرض مـی نمایم‪.‬‬ ‫رکورد تولید روزانه فوالد خوزستان‬ ‫با ‪ ۸۱‬ذوب و تولید ‪ ۱۳۵۲۱‬تن‬ ‫شمش فوالد شکسته شد‬ ‫کیاست‪ -‬علیمحمدیمدیرعاملشرکتفوالدخوزستاندر‬ ‫گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی ضمن اعالم این خبر افزود‪:‬‬ ‫فوالد مردان خوزستان با استعانت از خداوند متعال و در ماه‬ ‫مبارکرمضانتوانستنددرلیالیقدربرایدومینباردرسالی که‬ ‫بنام جهش تولید مزین است‪ ،‬به رکورد جدیدی در تولید‬ ‫روزانه ی خود به میزان ‪ُ ۱۳۵۲۱‬تن دست یابند‪ .‬محمدی در‬ ‫ادامه اظهار داشت‪ :‬بدون شک تولید پایدار و با کیفیت‬ ‫محصوالت در گروه فوالد خوزستان در این اوقات که سالمت‬ ‫جسمی و روانی جامعه به دلیل شیوع ویروس کرونا تهدید‬ ‫می شود‪،‬میتواندروحیهبخشبرایجامعهباالخصخانواده‬ ‫فوالد خوزستان باشد‪ .‬این موفقیت حاصل تالش بی وقفه و‬ ‫ایثارگونه یمردانیاست کهدر هرشرایطیحفظسنگرتولیدو‬ ‫دستیابیبهقله هایموفقیتبرایشاناولویتاولواخراست‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدخوزستانبابیاناینکه‪،‬اینمجموعه‬ ‫ایمانخودبهتحققشعارسالجهشتولیدراازهمینابتدای‬ ‫سالدر عملثابت کرد‪،‬افزود‪:‬در چهاردهمینروز از فروردین‬ ‫ماه‪ ۱۳۹۹‬موفقشدیم‪،‬برایاولینباردرتاریخشرکتباعبور‬ ‫از مرز تولید سیزده هزار ُتن شمش فوالد‪ ،‬رکورد تولید روزانه را‬ ‫ل زدنی‪ ،‬رکورد ماهیانه را‬ ‫ارتقا دهیم‪ ،‬در ادامه و با پشتکار مثا ‬ ‫پس از دوسال در فروردین ماه به میزان بیش از‪ ۳۴۵‬هزار ُتن‬ ‫رساندیم‪.‬بهعبارتیمیتوان گفتشرکتفوالدخوزستاندر‬ ‫سال‪ ۱۳۹۹‬درمدارموفقیتحرکتمی کند‪.‬محمدیدرپایان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬امیدواریم با برنامه ریزی مدون و اجرای‬ ‫سیاست های تدوین شده‪ ،‬تولید پایدار و با کیفیت شرکت‬ ‫فوالدخوزستانتاپایانسال‪ ۱۳۹۹‬بههمینمنوالادام هدار‬ ‫باشد‪.‬برنامهتولیدبرایسال جاریسهمیلیونوهشتصد‬ ‫هزار ُتندرنظر گرفتهشدهاستوهمهارکانفوالدخوزستانبا‬ ‫تالشو کوششمثالزدنیوالبتهبارعایتدستورالعملهای‬ ‫بهداشتیوایمنیبراینیلبهاینهدفبسیجشدهاند‪.‬‬ ‫مهندسناصرتقیزاده‪:‬‬ ‫اولویتچادرملوتوسعهاکتشافات‬ ‫و دستیابی به ذخایر جدید است‬ ‫| خبر |‬ ‫عزم فوالد ا کسین خوزستان برای جایزه ملی تعالی سازمانی‬ ‫کیاســت ‪ -‬مدیریــت واحــد سیســتم هــا و اســتراتژی ســازمانی‬ ‫بــا صــدور اطالعیــه ای از تمامــی واحــد هــا در خواســت کــرد‪،‬در‬ ‫راســتای اجــرای اهــداف ترســیم شــده ســال‪۱۳۹۹‬این شــرکت‬ ‫جهــت حضــور در جایــزه ملــی تعالــی ســازمانی و لــزوم پیگیــری‬ ‫مس ــتمر جه ــت تحق ــق ای ــن اه ــداف‪ ،‬طب ــق برنام ــه ری ــزی‬ ‫و هماهنگـــی صـــورت گرفتـــه از روز دوشنبه‪۲۹‬اردیبهشـــت‬ ‫لغایـــت چهارشـــنبه‪ ۳۱‬اردیبهشـــت تیـــم مشـــاور بـــه منظـــور‬ ‫ارزیاب ــی اولی ــه در ف ــوالد ا کس ــین خوزس ــتان مس ــتقر خواهن ــد‬ ‫داشــت‪ .‬بنابرایــن الزمــه تحقــق ایــن مهــم اهتمــام ویــژه همــه‬ ‫مدی ــران و کارکن ــان س ــایر واحده ــای ش ــرکت جه ــت حض ــور‬ ‫موثـــر و منظـــم در جلســـات ارزیابـــی بـــوده تـــا زمینـــه انجـــام‬ ‫مراح ــل بع ــدی یعن ــی تهی ــه و تدوی ــن اظهارنام ــه جای ــزه مل ــی‬ ‫تعالــی ســازمانی محقــق گــردد‪ .‬واحد سیســتم هــا و اســتراتژی‬ ‫س ــازمانی ب ــا بی ــان اینک ــه ش ــرکت ف ــوالد ا کس ــین ب ــا هم ــت‬ ‫س ــایر مدی ــران و کارکن ــان در دو دوره قبل ــی تقدیرنام ــه ه ــای‬ ‫دوســتاره و ســه ســتاره را ازان خــود نمــوده‪ ،‬بــرای ســال جــاری‬ ‫نیـــز تقدیرنامـــه چهـــار ســـتاره جایـــزه ملـــی تعالـــی ســـازمانی‬ ‫را هـــدف گـــذاری کـــرده اســـت‪ ،‬کـــه انشـــاهلل بـــا مشـــارکت‪،‬‬ ‫هم ــکاری مضاع ــف و اراده فوالدی ــن هم ــه کارکن ــان س ــخت‬ ‫ک ــوش ا کس ــین ای ــن مه ــم نی ــز محق ــق خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫| اخبار الصور |‬ ‫بورصه السلع تعقد صفقات بیع ‪ 523‬الف طن من السلع‬ ‫طه ران(اسنا) ‪ -‬سجلت بورصه السلع االی رانیه‪ ،‬خالل االسبوع المنتهی بـ‪ 7‬ایار‪/‬مایو الجاری‪ ،‬صفقات بیع‪523‬‬ ‫الف طن من السلع بقیمه اکثر من ‪ 619‬ملیون دوالر‪ .‬وافادت العالقات العامه والشوون الدولیه فی بورصه‬ ‫الفا و‪ً 186‬‬ ‫السلع االی رانیه‪ ،‬فی تقریر لها‪ ،‬ان القاعه الصناعیه والتعدینیه بالبورصه سجلت مبیعات ‪ً 199‬‬ ‫طنا من‬ ‫طنا من الصلب‪ ،‬و‪ 3‬االف و‪ً 790‬‬ ‫الفا و‪ً 888‬‬ ‫السلع بقیمه ‪ 324‬ملیون دوالر‪ ،‬شملت ‪ً 147‬‬ ‫طنا من النحاس‪ ،‬و‪7‬‬ ‫ً‬ ‫االف و‪ً 340‬‬ ‫و‪150‬طنا من المولیبیدن المکثف‪ ،‬و‪ 40‬الف طن من الخارصین‪ ،‬و‪ 20‬کیلوغ رام من‬ ‫طنا من االلمنیوم‪،‬‬ ‫الذهب‪ ،‬و‪ 18‬طنا من المعادن المکثفه الثمینه‪ .‬کما عقدت السوق الداخلیه والتصدیریه بقاعه المشتقات‬ ‫الفا و‪ً 453‬‬ ‫النفطیه والبتروکیماویه‪ ،‬صفقات بیع اکثر من ‪ً 323‬‬ ‫طنا من انواع السلع بقیمه ‪ 302‬ملیون دوالر‬ ‫الفا و‪ 633‬طنا من القیر‪ ،‬و‪77‬الفا وً‬ ‫شملت‪ 102‬الف طن من ماده فاکیوم باتوم (ماده اولیه فی انتاج القیر)‪ ،‬و ‪ً 43‬‬ ‫‪ 414‬طنا من المواد البولیمریه‪ ،‬و‪ً 26‬‬ ‫الفا و‪ 500‬طن من ماده اللوب کات (ماده اولیه فی انتاج زیوت المحرکات)‪،‬‬ ‫و‪ 3‬االف و‪ 208‬اطنان من زیوت االساس‪ ،‬و ‪ 980‬طنا من عوازل الرطوبه‪ ،‬و‪ 36‬الف و ‪ 800‬طن من الکبریت‪.‬‬ ‫کیاست‪-‬تحققبنیادینجهشتولیددرتوسعهشرکت هاست‪.‬‬ ‫بنابر این انجام اکتشافات گسترده یکی از سیاست های اصلی‬ ‫چادرملو در دوره جدید است که در این زمینه مذا کرات‬ ‫گسترده ایصورت گرفتهوامیدواریمبهنتایجخوبیهمدست‬ ‫یابیم‪ .‬ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫چادرملو در جمع گروهی از خبرنگاران رسانه های گروهی‬ ‫دیدگاه های خود در خصوص برنامه های این شرکت را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬تقی زاده با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهش تولید‬ ‫اظهارکرد‪:‬تحققبنیادینجهشتولیددرتوسعهشرکت هاست‪.‬‬ ‫بنابر این انجام اکتشافات گسترده یکی از سیاست های اصلی‬ ‫چادرملو در دوره جدید است که در این زمینه مذا کرات‬ ‫گسترده ایصورت گرفتهوامیدواریمبهنتایجخوبیهمدست‬ ‫یابیم‪ .‬او افزود‪ :‬اولویت بنده در شرایط فعلی‪ ،‬توسعه اکتشافات‬ ‫و دستیابی به ذخایر جدید است که در این زمینه الزم می دانم‬ ‫به سهامداران بگویم نگران نباشسد چرا که خبرهای خوبی در‬ ‫این زمینه به زودی اعالم خواهیم کرد‪ .‬مدیرعامل چادرملو‬ ‫گفت‪ :‬با انجام ا کتشافات در انومالی ‪ D19‬و رفتن به سمت‬ ‫اکتشافات عمقی‪ ،‬به ذخایر جدیدی دست خواهیم یافت تا‬ ‫کارخانه های اطراف با حداکثر ظرفیت خود بتوانند کار کنند‪.‬‬ ‫تقی زاده در ادامه افزود ‪ :‬ما امادگی داریم که در هر کجای ایران‬ ‫به ما پهنه وا گذار شود عملیات ا کتشافی ان را انجام دهیم‪،‬‬ ‫چرا که اعتقاد داریم اصلی ترین و مهم ترین اقدامی که در‬ ‫بخش معادن کشور باید انجام داد مساله ا کتشاف است‪.‬‬ ‫تقی زادهبااشارهبهموانعزیستمحیطیدرتوسعهاکتشافات‬ ‫معدنیافزود‪:‬سالهاستمدیراناینشرکت برایبهره برداری‬ ‫از منابع جدید سنگ اهن در کشور تالش هایی انجام داده اند‬ ‫ولی با محیط زیست به بن بست رسیده اند‪ .‬همه ما طرفدار‬ ‫محیط زیست هستیم‪ .‬در جهان همه کشورها معدن دارند و‬ ‫کار معدنی را به خوبی انجام می دهند و در کنار ان محیط‬ ‫زیست را هم دارند و به مشکلی برخورد نمی کنند‪.‬‬ ‫افاد تقریر لمنظمه تحدیث وتطویر الصناعات المعدنیه والمنجمیه االی رانیه (ایمیدرو) انه خالل الشهر االول من العام الحالی ( بدا فی ‪ 21‬مارس ‪ )2020‬بلغ انتاج الحدید االسفنجی للشرکات التابعه للمنظمه ملیونین و ‪ 540‬الف و ‪677‬‬ ‫طن بزیاده مقدارها ‪ %3‬عن الفتره المماثله من العام الذی سبقه‪ .‬وبحسب التقریر بلغت صادرات ای ران من الحدید االسفنجی خالل العام الماضی ( انتهى فی ‪ 20‬مارس ‪ 924 )2020‬الف طن مسجال زیاده مقدارها ‪ 77‬بالمائه مقارنه بالفتره‬ ‫المماثله من العام الماضی‪ .‬وتشیر تقاریر نقابه منتجی الفوالذ فی ای ران ان العام الماضی شهد انتاج ‪ 27‬ملیون و ‪ 907‬الف طن من الحدید االسفنجی بزیاده قدرها ‪ 6‬بالمائه عن العام الذی سبقه وکان بمقدار ‪ 26‬ملیون و ‪ 359‬الف طن‪.‬‬ ‫وتعتبر ای ران بعد الهند ثانی اکبر منتج للحدید االسفنجی فی العالم وان استهالکها المحلی بلغ خالل العام الماضی ‪ 26‬ملیون و ‪ 965‬الف طن بزیاده قدرها ‪ 4‬بالمائه عن العام الذی سبقه وکان بمقدار ‪ 25‬ملیون و ‪ 826‬الف طن‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫ای ران تنتج ما یزید عن ‪ 2.5‬ملیون طن من الحدید االسفنجی‬ ‫اخبار ایران | ‪iran news‬‬ ‫‪Five tourism-related projects are scheduled to be completed across the northwestern Zanjan province in the current Iranian calendar year‬‬ ‫‪(started March 20), provincial tourism chief has said.The projects will be inaugurated by late August to boost the tourism industry in the region‬‬ ‫‪and generate jobs, CHTN quoted Amir Arjmand as saying on Thursday. The projects, which include two roadside welfare services in Zanjan‬‬ ‫‪city, a roadside welfare service, and an eco-lodge unit in Tarom city and an eco-lodge unit in Mahneshan city, will be implemented by the private‬‬ ‫‪sector, he added. He also noted that with the completion of these projects, some 70 job opportunities in the field of tourism will be created.‬‬ ‫سالچهاردهم | شماره ‪ | 264‬سهشنبه ‪ 30‬اردیبهشتماه‪1399‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫| اخبار بیمه |‬ ‫| اخبار بانک |‬ ‫‪The historic school belonging to the municipality will be‬‬ ‫‪turned into the Ferdowsi Cultural Center‬‬ ‫بانک ملی ایران به وقت همدلی‬ ‫در ماه مبارک رمضان‬ ‫کیاست‪ -‬پیوستن خودجوش‬ ‫کارکنان بانک ملی ایران به کمپین‬ ‫"همدلی" و توزیع بسته های حمایتی‬ ‫برای کمک به نیازمندان در ماه‬ ‫مبارک رمضان همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫کارکنان اداره امور شعب استان بوشهر نیز با توزیع بسته های‬ ‫معیشتی به رزمایش همدلی و کمک مومنانه پیوسته اند‪.‬‬ ‫داریوش زراعت گر رییس اداره امور شعب بانک در استان‬ ‫بوشهر با تاکید بر اینکه اداره امور شعب بانک در راستای‬ ‫ایفای مسوولیت های اجتماعی همواره خود را موظف‬ ‫به انجام امور خیریه و کمک رسانی به محرومان و اقشار‬ ‫اسیب پذیر می داند‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای فرمایشات مقام‬ ‫معظم رهبری مبنی بر کمک به خانواده های نیازمند و‬ ‫اسیب دیده در شرایط اقتصادی ناشی از کرونا در قالب‬ ‫اجرای رزمایش کمک مومنانه‪ ،‬تعداد ‪ ۱۰۰‬بسته حمایتی‬ ‫به ارزش ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال شامل خوابار و اقالم غذایی‬ ‫جهت توزیع بین نیازمندان تحویل کمیته امداد حضرت‬ ‫امام خمینی(ره) استان شد‪ .‬وی اظهار امیدوری کرد‬ ‫با تداوم اجرای این گونه طر ح های انسان دوستانه‪،‬‬ ‫کمک موثری به اقشار اسیب پذیر جامعه انجام شود‪.‬‬ ‫نظام بانکی‪،‬موتور محرک اقتصاد‬ ‫کشور و بانک کشاورزی بزرگترین‬ ‫پشتیبان مالی بخش کشاورزی است‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫کیاست‪ -‬روح اله خدارحمی‬ ‫مدیرعامل بانک کشاورزی‪ ،‬نظام‬ ‫بانکی را موتور محرک اقتصاد‬ ‫کشاورزی توصیف کرد و افزود‪ :‬نظام‬ ‫بانکی با تامین مالی تولید‪،‬ایجاد‬ ‫اشتغال وایجاد ابزارهای مناسب برای جذب نقدینگی نقش‬ ‫تاثیرگذاری در پویایی و اقتصاد کشور وامنیت غذایی جامعه‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش احتساب به نقل ازروابط عمومی و همکاری های‬ ‫بین الملل بانک کشاورزی‪،‬خدارحمی که در ایین تودیع‬ ‫و معارفه مدیران شعب این بانک در استان البرز سخن‬ ‫می گفت‪،‬افزود‪ :‬کشاورزان با تالش خود امنیت غذایی‬ ‫براى جامعه ایجاد کرده اند وبانک کشاورزى مفتخر است‬ ‫که بزرگترین پشتیبان مالی برای تالش کشاورزان است و‬ ‫خوشبختانه عملکرد بانک کشاورزی و تاثیر ان در امنیت‬ ‫غذایی جامعه به جلب اعتماد عمومی به نظام بانکی‬ ‫منجر شده است‪،‬به گونه ای که در شرایط ناپایدار کرونا‬ ‫زده و تورمی امروز که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان‬ ‫دنیای غرب‪،‬ان را با دوران رکود اقتصادی بزرگ در سال‬ ‫‪ 1929‬میالدی مقایسه می کنند و حتی فراتر از ان دوران‬ ‫می دانند‪ ،‬بانک کشاورزی موفق شده است در سال های‬ ‫‪1396‬و ‪ 1397‬ساالنه ‪200‬هزار میلیارد ریال و در سال ‪1398‬‬ ‫بیش از‪ 250‬هزار میلیارد ریال رشد منابع داشته باشد‪.‬مهم تر‬ ‫این که این اتفاق مهم و امیدوار کننده با تکیه بر جذب منابع‬ ‫ارزان قیمت به حقیقت پیوست‪ ،‬زیرا با جذب چنین منابعی‬ ‫و کاهش منابع گران قیمت‪ ،‬هزینه تمام شده منابعمان‬ ‫برای تولید کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانـک کشـاورزی در بخش دیگری از سـخنان‬ ‫خـود بـه عملکـرد درخشـان ا یـن با نـک در پردا خـت‬ ‫تسـهیالت بـه طـر ح توسـعه اشـتغال در مناطـق روسـتایی‬ ‫و عشـایری اشـاره کرد و افزود‪:‬این عملکـرد در تاریخ نظام‬ ‫بانکی بی نظیر وبی سـابقه بوده اسـت و بانک کشـاورزی‬ ‫بـه تنهایـی حـدود ‪55‬هـزار میلیـارد ریـال در ایـن بخـش‬ ‫تسهیالت پرداخت کرده اسـت و وفور اقالم دامی‪ ،‬غذایی‬ ‫و خورا کـی در بـازار ‪،‬ناشـی از پرداخـت همیـن تسـهیالت‬ ‫بـرای حمایـت از فعالیـت و تلاش کشـاورزان اسـت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬بانک کشاورزی امروز بانکی تاثیرگذار‪،‬مورداعتماد‬ ‫و بـا جایگاهـی قابـل احتـرام و یکـی از ‪ 4‬بانـک برتـر کشـور‬ ‫در ارایـه خدمـات الکترونیکـی نویـن اسـت و بـرای اثبـات‬ ‫ایـن مدعـا مـی تـوان بـه پرداخـت تسـهیالت یـک میلیـون‬ ‫تومانی به یک میلیون و‪ 900‬هـزار خانوار در کمترین زمان‬ ‫ممکن و بدون کمترین مشـکلی اشـاره کرد‪ .‬بر اساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬خدارحمی ضمـن قدردانی از تک تـک همکارانی‬ ‫کـه در شـرایط سـخت کرونایی‪،‬خدمـت بـه مشـتریان را در‬ ‫اولویت برنامه های خـود قراردادند‪،‬توجه انان را به شـعار‬ ‫جهـش تولیـد در سـال ‪1399‬معطـوف کـرد وافـزود‪ :‬بایـد‬ ‫روش معمولی "رشـد تولیـد "را با نگاهـی ویـژه و عملکردی‬ ‫حسـاب شـده و هدفمنـد بـه "جهـش تولیـد" مبـدل کنیم و‬ ‫برای رسیدن به این هدف طر ح های نیمه کاره‪ ،‬ناموفق‬ ‫و غیـر فعـال را هرچـه زودتـر بـه طر ح هـای کارامد‪،‬موفـق و‬ ‫فعـال بـدل سـازیم‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪:‬در پایان این مراسم مدیرعامل بانک‬ ‫کشاورزیحکممنوچهررافعیدهکردیبهعنوانمدیرشعب‬ ‫این بانک در استان البرز را اهدا و از زحمات ایرج یوسفی مدیر‬ ‫پیشین شعب بانک در این استان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪07‬‬ ‫اخبار ایران‬ ‫‪Zanjan province to boost tourism infrastructure‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫‪The mayor of Kerman announced the transformation of the municipality’s historical school into the‬‬ ‫‪Ferdowsi Cultural Center. Seyed Mehran Alamzadeh in a meeting, referring to the day of com‬‬‫‪memoration of the sage Abolghasem Ferdowsi and the protection of the Persian language (May‬‬ ‫‪15), announced the conversion of the old school of the municipality into the culture of Ferdowsi‬‬ ‫‪Hall. He pointed out that in March of last year, the project consultant’s contract was announced and‬‬ ‫‪the consultant was designing and determining the use of the existing spaces. At the same time,‬‬ ‫‪we are trying to select a compassionate, consistent and active contractor in accordance with the‬‬ ‫‪conditions of the municipality and with a high ranking for the restoration of historical monuments.‬‬ ‫گزارش‬ ‫افزایش سرمایه ‪ 2500‬میلیارد ریالی‬ ‫بیمه "ما"‬ ‫کیاست‪-‬باتوجهبهنهاییشدننتایجارزیابیداراییهای‬ ‫ملکیوهمچنینتصویبهیاتمدیره‪،‬شرکتبیمه"ما"در‬ ‫نظرداردسرمایهشرکترااز‪ 150‬میلیاردبه‪ 400‬میلیاردتومان‬ ‫افزایش دهد‪ .‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی‪،‬‬ ‫معاون مالی و سرمایه گذاری بیمه "ما" منبع این افزایش‬ ‫سرمایه را مازاد تجدید ارزیابی اعالم کرد و گفت‪ :‬شرکت بر‬ ‫اساسمصوبهسازمانمالیاتی کلیهطبقهداراییهایثابت‬ ‫را تجدید ارزیابی کرده است‪ .‬بر اساس این گزارش هدف‬ ‫بیمه "ما" از تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه‪ ،‬افزایش فروش‬ ‫شرکت‪،‬فراهم کردنزمینهاخذمجوزاتکاییقبولی‪،‬افزایش‬ ‫ظرفیتنگهداریوبهبودرتبهتوانگریمالیمیباشد‪.‬‬ ‫بیمه دانا از مزایای صندوق سرمایه گذاری‬ ‫قابل معامله گزارش می دهد‬ ‫بیمه اسیا « در مقابله با کرونا سنگ تمام گذاشت»‬ ‫زمانی که ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرد نقش صنعت بیمه در‬ ‫زندگی روزمره مردم پررنگ تر شد‪ .‬شرکت های بیمه با خدمات ویژه ای‬ ‫کهبرایروزهایهمه گیریویروس کرونادرنظر گرفتندتوانستندشرایط‬ ‫سخترابرایبیمهشدگانخودتااندازه ایاسان کنند‪.‬بیمهاسیاازمیان‬ ‫شرکتهایبیمهبهعنوانبزرگترینشرکتبیمهدرسطح کشورتوانست‬ ‫با خدمات ویژه خود شرایط ایده الی برای افراد تحت پوشش درنظر‬ ‫بگیرد؛همچنینمدیریت هایبهموقعومثبتمدیرعاملبیمهاسیاهم‬ ‫سبب شد تا افراد تحت پوشش این بیمه در زمان شیوع ویروس کرونا از‬ ‫خدماتویژهاننهایتاستفادهراببرند‪.‬‬ ‫توزیع لباس های ایزوله کادر درمانی به ‪ ۲۷‬استان‬ ‫در زمانشیوعویروس کرونا کادر درمانیسراسر کشور بانبودلباسایزوله‬ ‫دستوپنجهنرممی کردندودراینراستابسیاریاز کادردرمانیجانخود‬ ‫را از دست دادند‪ .‬بیمه اسیا تنها شرکت بیمه ای بود که در سطح کشور با‬ ‫توزیعبهموقعلباس کادر درمانیبهسطح کشور توانستجانبسیاریاز‬ ‫پرستاران و پزشکان را نجات دهد‪ .‬حدود ‪ ۱۰‬هزار دست لباس ایزوله به‬ ‫کادردرمانیسراسر کشوراهداشد‪.‬اقدامشایسته ای کهبادستورمدیرعامل‬ ‫بیمهاسیابااختصاصبودجهمعادلچهارمیلیاردریال‪،‬لباس هایایزوله‬ ‫کادردرمانیتهیهودردومرحلهبهبیمارستانهایسراسر کشوراهداشد‪.‬‬ ‫پرداخت هزینه های درمان ویروس کرونا بدون پرداخت حق‬ ‫بیمهاضافه‬ ‫با همه گیر شدن ویروس کرونا و گذراندن مراحل درمانی برای افرادی که‬ ‫ویروس کرونا گرفتند‪،‬علیرغمشرایطاقتصادیوقرنطینهعمومی؛حمایت‬ ‫مالییکیازبزرگ ترینخدماتیاست کهیکشرکتبیمهمی تواندبرایافراد‬ ‫تحت پوشش خود انجام دهد‪ .‬بیمه اسیا در این شرایط سخت هم در کنار‬ ‫مردمایرانبودوباپرداختی هایبهموقعتوانست گره ایازمشکالتجامعه‬ ‫راباز کندوخدماترسانیویژه ایبرایافرادتحتپوششخودانجامدهد‪.‬‬ ‫حمایت بیمه اسیا از شبکه های فروش در مقابل ویروس‬ ‫کرونا‬ ‫با همه گیر شدن ویروس کرونا بسیاری از افراد جامعه به دلیل تعطیلی‬ ‫عمومی و قرنطینه شدن با مشکالت مالی مواجه شدند که در این راستا‬ ‫حمایت های شرکت های صاحب سرمایه برای کارکنان یا نمایندگان‬ ‫فروشخودبسیارموثراست‪.‬برخیازشرکت هابهدلیلقرنطینهنتوانستند‬ ‫پرداختیبه کارکنانیانمایندگانفروشخودداشتهباشندامابیمهاسیا‬ ‫برای رفع مشکالت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و حمایت از‬ ‫شبکه بزرگ نمایندگان خود با دستور به موقع نایب رییس هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامل بیمه اسیا یک ماه کارمزد نمایندگان این شرکت به صورت‬ ‫علی الحساب در حساب سه هزار و ‪ ۵۰۰‬نماینده فروش این شرکت بیمه‬ ‫واریزشد‪.‬همچنینپرداختویژهیکماه کارمزدبراساسمیانگین کارمزد‬ ‫ششماههاولسالجاریبهحاسبنمایندگانخودپرداختمی کند‪.‬‬ ‫ارزیابی مدیرعامل بیمه اسیا از تاثیر شیوع ویروس کرونا در‬ ‫صنعتبیمه‬ ‫شرایط بحرانی با سیاست گذاری و مدیریت خوب یک مدیر می تواند به‬ ‫شرایط ایده ال تبدیل شود‪ .‬ارایه خدمات ویژه و پروتکل های مناسب در‬ ‫اینراستامی تواندشرایطبحرانیراتبدیلبهیکفرصت کند‪.‬مدیریت‬ ‫ت گذاری های‬ ‫بحرانیکمدیردرشرایطسختپررنگ ترمی شود‪.‬سیاس ‬ ‫بلقوهمی تواندافرادجامعهرابهصورتدستهجمعییاسیل وار بهحرکت‬ ‫دراورد و اجازه ندهد انها صدمه یا خدشه ای در این مسیر احساس کنند‪.‬‬ ‫مدیرعاملجوانبیمهاسیاباتفکرنووپویایخودتوانستشرایطویژه ای‬ ‫در روزهای سخت کرونا ایجاد کند و با طر ح های پوشش به موقع خود‬ ‫توانست وضعیت قرمز کرونا را برای افراد تحت پوشش این شرکت بیمه‬ ‫به وضعیت سفید تبدیل کند‪ .‬با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان‬ ‫و برای حمایت از پوشش همگام با پویش بین المللی رعایت فاصله‬ ‫اجتماعی با دستور مدیرعامل بیمه اسیا به منظور تشویق مردم به‬ ‫رعایت فاصله اجتماعی و ماندن در خانه به صورت موقت لوگوی‬ ‫تجاری بیمه اسیا تغییر پیدا کرد که در نوع خود این اقدام تحسین‬ ‫برانگیزاستزیراباتغییرلوگوتجاریمردمرابهماندندر خانهتشویق‬ ‫کرد‪ .‬باتوجه به اینکه برخی از مردم جامعه نسبت به شرکت های‬ ‫بیمه نگاه مثبتی ندارند‪ ،‬همین اقدامات موثر مدیرعامل بیمه اسیا‬ ‫باعث تغییر نگرش و تفکرات منفی برخی از مردم به شرکت های بیمه‬ ‫می شود‪.‬این اقدامات موثر و ارزشمند بیمه اسیا به عنوان بزرگترین‬ ‫شرکت بیمه ای کشور توانست به مردم ایران در سخت ترین شرایط‬ ‫شیوعویروس کرونا کمک هایویژه ای کند‪.‬شرکتبیمهاسیادر حال‬ ‫حاضر با بیش از ‪ ۱۰۰‬شعبه و اداره پرداخت خسارت و حدود سه هزار‬ ‫نمایندگی حقیقی و حقوقی در سراسر کشور و با بیش از‪ ۷‬میلیون بیمه‬ ‫گذار به عنوان بزرگ ترین بیمه خصوصی در ایران فعالیت می کند‪.‬‬ ‫| خبر شهرداری |‬ ‫مدیریت بحران با مشارکت شهروندان امکان پذیر است‬ ‫کیاست ‪ -‬قائم مقام شهردار ارومیه گفت‪ :‬با‬ ‫اغاز اپیدمی برخی بیماری ها‪ ،‬وضعیت طراحی‪،‬‬ ‫معماری و شهرسازی شهرها تغییر یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش احتساب به نقل از مدیریت ارتباطات‬ ‫و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ غالم رضا‬ ‫عدل دوست صبح امروز با حضور در برنامه زنده‬ ‫رادیویی شهریمیز با تبریک روز ‪ 27‬اردیبهشت‬ ‫ماه‪ ،‬روز ارتباطات و روابط عمومی به تمام‬ ‫تالشگران این عرصه بیان کرد‪ :‬جایگاه روابط‬ ‫عمومی ها به عنوان تنویر افکار عمومی و پل‬ ‫ارتباطیمیانمردموسازمانبایدبیشاز گذشته‬ ‫پررنگ در سازمان باشد‪ .‬وی با اشاره به ویروس‬ ‫کرونا و تاثیر ان در معماری و وضعیت شهرسازی‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬گذشته تاریخ شهرها نشان می دهد‬ ‫که با اغاز اپیدمی برخی بیماری ها‪ ،‬شاهد تغییر‬ ‫در وضعیتطراحی‪،‬معماریوشهرسازیشهرها‬ ‫بوده ایم‪ .‬عدل دوست افزود‪ :‬احتماال وضعیت‬ ‫شهرسازی و معماری ساختمان ها نیز با اپیدمی‬ ‫شدن ویروس کرونا تغییر یابد چرا که با اجرای‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬خیابان ها تعریض یابد‬ ‫و از انجایی که خانه ماندن این روزها اولویت‬ ‫اصلی پیشگیری ازشیو ع کرونا است احتمال‬ ‫در اینده معماری خانه ها به عنوان مکانی‬ ‫جهت ارامش روح و روان تغییر یابد چرا که همه‬ ‫دریافتند خانه تنها محل خواب نیست‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به تاب اوری شهر‪ ،‬بیان کرد‪ :‬رویکرد اصلی‬ ‫در تاب اوری شهر ها‪ ،‬طراحی با اسیب پذیری‬ ‫کمتر و انعطاف پذیری بیشتر برای شهرها بعد از‬ ‫حوادثاست کهبدلیلویروس کرونا‪ ،‬تاباوری‬ ‫شهرها در مدیریت بحران باید بیش از گذشته‬ ‫ارتقا یابد‪.‬قائممقامشهردار ارومیه گفت‪ :‬در همه‬ ‫بحران هایی چون شیوع ویروس کرونا‪ ،‬نقش‬ ‫مدیریت یکپارچه بسیار مهم است و در این راستا‬ ‫تمام ارگان های مدیریت شهری باید با مدیریت‬ ‫یکپارچه در جهت مهار بحران حرکت کنند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه مشارکت شهروندان در بحران ها‬ ‫نقش اساسی را ایفا می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫همچنان کهدر پیشگیریاز شیوعویروس کرونا‬ ‫رعایت فاصله گذاری اجتماعی و توصیه های‬ ‫بهداشتی توسط مردم از اهمیت برخوردار است‬ ‫و در صورت عدم مشارکت شهروندان نمی توان‬ ‫بحران را کنترل کرد‪ .‬عدل دوست با اشاره به‬ ‫نقش پررنگ خدمات از راه دور و شهرداری‬ ‫الکترونیک با شیو ع ویروس کرونا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این خدمات ا گرچه قبل از شیوع کرونا‬ ‫در شهرداری ارومیه فعال بود ولی با شیوع‬ ‫ویروس کرونا ارایه انواع خدمات از این‬ ‫طریق بیشتر شد و همچنان نیز تداوم دارد‪.‬‬ ‫| اخبار الصور |‬ ‫ای ران تستلم الشحنه الثانیه من المعونات الطبیه العمانیه‬ ‫طهران(اس ــنا) ‪ -‬اعل ــن المدی ــر الع ــام لدائ ــره التع ــاون الدول ــی ب ــوزاره الصح ــه ع ــن تس ــلم الش ــحنه‬ ‫الثانی ــه م ــن المس ــاعدات العمانی ــه لمکافح ــه وب ــاء کورون ــا والت ــی تش ــمل الم ــواد والمس ــتلزمات‬ ‫ً‬ ‫مضیف ــا‪ :‬ت ــم تس ــلیم الش ــحنه الثانی ــه م ــن المعون ــات الطبی ــه‬ ‫الطبی ــه‪ .‬وق ــال محس ــن اس ــدی الری‬ ‫المقدم ــه م ــن س ــلطنه عم ــان للح ــد م ــن تفش ــی کوفی ــد ‪ 19‬ال ــی وزاره الصح ــه‪ .‬واوض ــح ان حج ــم‬ ‫المس ــاعدات یص ــل ال ــی ‪ 40‬طن ـ ًـا ویتضم ــن االم ــدادات الطبی ــه ومع ــدات الحمای ــه الش ــخصیه مث ــل‬ ‫القف ــازات الطبی ــه والمطه ــرات والکمام ــات والمالب ــس الواقی ــه‪ .‬واش ــار اس ــدی الری ال ــی ان ه ــذه‬ ‫الس ــلع ه ــی واح ــده م ــن اکب ــر ش ــحنات التبرع ــات المقدم ــه ال ــی ای ــران لمواجه ــه کورن ــا‪.‬‬ ‫تدشین خامس وحده النتاج الکمامات الطبیه فی مدینه "کاسبین" الصناعیه بقزوین‬ ‫برعای ــه محاف ــظ قزوی ــن هدای ــت هللا جمال ــی ب ــور ت ــم تدش ــین خام ــس وح ــده النت ــاج الکمام ــات الطبی ــه به ــدف مواجه ــه فی ــروس کورون ــا ف ــی مدین ــه "کاس ــبین ‪ "2‬الصناعی ــه‪ .‬وبام ــکان ه ــذه الوح ــده‬ ‫الصناعی ــه الت ــی تع ــد اح ــد الخط ــوط االنتاجی ــه لش ــرکه "ن ــواور ارتب ــاط صنع ــت" انت ــاج ‪ 20‬ال ــف ع ــدد م ــن الکمام ــات الطبی ــه ثالثی ــه الطبق ــات یومی ــا‪ .‬واوض ــح المدی ــر التنفی ــذی له ــذه الش ــرکه محم ــد‬ ‫فره ــاد کیائ ــی ب ــان انت ــاج الکمام ــات ف ــی ه ــذه الوح ــده یج ــری بص ــوره الی ــه تمام ــا وس ــیرتفع انتاجه ــا اىل ‪ 60‬ال ــف ع ــدد یومی ــا خ ــال االس ــبوع الق ــادم‪ .‬یذک ــر ان هنال ــک ف ــی الوق ــت الحاض ــر ‪ 30‬مصنع ــا‬ ‫و ‪ 13‬وح ــده انتاجی ــه تعم ــل ع ــى انت ــاج الکمام ــات والقف ــازات الطبی ــه تح ــت اش ــراف فیل ــق "صاح ــب االم ــر (ع ــج)" التاب ــع للح ــرس الث ــوری ف ــی محافظ ــه قزوی ــن ش ــمال غ ــرب ای ــران‪.‬‬ ‫کیاست ‪ -‬رشد اقتصاد‪ ،‬رونق بورس‪ ،‬بهبود معیشت مردم و‬ ‫تحققعدالتاجتماعیاز مزایای‪ ETF‬است‪.‬دولتدر رویکرد‬ ‫جدید خود در سال جدید و به منظور تحقق اصل عدالت‬ ‫اجتماعیتصمیم گرفتباافزایش کسبدرامددربودجهسال‬ ‫جاری و با استفاده از سیاست های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‪،‬‬ ‫بخش بزرگی از سهام خود را در شرکت های دولتی به مردم‬ ‫عرضه کند‪ .‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی بیمه‬ ‫دانا‪ETF،‬یا همان صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله‪،‬‬ ‫تازه ترین برنامه و سیاست اقتصادی دولت است که از نظر‬ ‫ساختاری مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک است‬ ‫که در واقع راه ورود افراد غیر حرفه ای به بورس تلقی می شود‪.‬‬ ‫تحقق بخش قابل مالحظه ای از بودجه دولت‪ ،‬رونق بازار‬ ‫بورس‪،‬رشداقتصادی کشور‪ ،‬کسبمنافعمالیومعیشتیبرای‬ ‫مردم و ‪ ...‬از جمله منافع و مزایای حاصل از این صندوق به‬ ‫شمارمی رود‪.‬صندوق هایسرمایه گذاریقابلمعاملهیاهمان‬ ‫‪ETF‬مزایای متنوعی برای مردم دارد که از جمله مهمترین‬ ‫ان ها می توان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫نقد شوندگی باالیی دارند و درصد ان از صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری مشترک بیشتر است‪.‬‬ ‫این سهام زودتر تبدیل به پول می شود‪.‬‬ ‫محدودیت ندارد و مانند سایر سهام ها در طول روز‬ ‫قابل معامله است‪.‬‬ ‫دولت این سهام را با ‪ ۲۰‬درصد تخفیف به مردم‬ ‫وا گذار می کند‪.‬‬ ‫مردم بدون کد بورسی و صرفا با شماره ملی‬ ‫می توانند ثبت سفارش کنند‪.‬‬ ‫هر فرد قادر به خرید حدا کثر ‪ ۲‬میلیون تومان سهام‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫ارزش سهام دولت در این صندوق ‪ ۱۶‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫این سهام فقط به اشخاص حقیقی واگذار می شود و افراد‬ ‫حقوقی نمی توانند سهام دریافت کنند‪ .‬گفتنی است‪ :‬در‬ ‫حال حاضر با توجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫در کشور برای مقابله با شیوع ویروس کرونا‪ ،‬پذیره نویسی‬ ‫غیرحضوری متقاضیان خریداری واحدهای صندوق‬ ‫سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم ‪ETF‬در بانک ها و‬ ‫بیمه ها انجام می شود‪ .‬با توجه به منافع و سود حاصل از‬ ‫این صندوق برای مردم و متقاضیان پیش بینی می شود‬ ‫میزاناستقبالاز اینسهامدر بینجامعهقابلتوجهباشد‪.‬‬ ‫| اخبار مخابرات |‬ ‫جلسه ویدیو کنفرانسی مدیران مخابرات‬ ‫منطقه سمنان با مدیرعامل‪ ،‬معاونان‬ ‫و مدیران شرکت مخابرات ایران‬ ‫کیا سـت ‪ -‬بـه منظـور پا یـش عملکـرد مخا بـرات منطقـه‬ ‫سـمنان‪ ،‬جلسـه وید یـو کنفرانسـی مد یـران مخا بـرات‬ ‫منطقـه سـمنان بـا مدیرعامـل‪ ،‬معاونـان و مدیران شـرکت‬ ‫مخابـرات ایـران برگـزار شـد‪ .‬بـه گـزارش کیاسـت به نقـل از‬ ‫روابط عمومـی مخابـرات منطقـه سـمنان‪ ،‬نشسـت ویدیـو‬ ‫کنفرانس مدیرعامل‪ ،‬معاونان و مدیران شرکت مخابرات‬ ‫ایـران بـا مدیـران مخابـرات منطقـه سـمنان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت ویدیـو کنفرانسـی کـه معاونیـن و مدیـران‬ ‫سـتادی شـرکت مخابـرات ایـران نیـز در ان حضـور داشـتند‪،‬‬ ‫مهنـدس صـدری‪ ،‬مدیرعا مـل شـرکت مخا بـرات ا یـران‪،‬‬ ‫پـس از بررسـی عملکـرد کلیـه حوزه هـای مخابـرات منطقـه‬ ‫سـمنان‪ ،‬در جریـان اقدامـات مخابـرات منطقـه بـه منظـور‬ ‫بهبود شـاخص ها قرار گرفـت‪ .‬مهندس مجیـد دارائی‪ ،‬مدیر‬ ‫مخابـرات منطقـه سـمنان ضمـن ارایـه گزارشـی از عملکـرد‬ ‫مخابـرات منطقه در حوزه هـای فنـی‪ ،‬مالی و سـایر حوزه ها‪،‬‬ ‫بر جدیت مجموعه مخابرات منطقه سمنان جهت رسیدن‬ ‫بـه اهـداف تعیینـی شـرکت مخابـرات ایـران تاکیـد کـرد‪.‬‬ Iran March-May Petchem Output up %6 Y/Y TEHRAN (Shana) - The director of production control at the National Petrochemical Company said: “From the beginning of this [calendar] year (March 20) to May 10, the country’s petrochemical complexes achieved a 6% increase in production compared to the same period last year.” ‫محافظه ایرانیه تفتتح خامس وحده النتاج‬ ‫الکمامات الطبیه‬ Pardis Petchem Complex Breaks Production Record in Farvardin ‫ خامس وحده‬،‫افتتح محافظ قزوین (غرب طه ران) هدایه هللا جمالی بور‬ ‫وتبلغ الطاقه االنتاجیه‬.‫النتاج الکمامات الطبیه فی مدینه کاسبین الصناعیه‬ ‫لهذه الوحده الصناعیه التی تعد احد الخطوط االنتاجیه لشرکه “نواور ارتباط‬ .‫ الف عدد من الکمامات الطبیه ثالثیه الطبقات یومیا‬20 ،”‫صنعت‬ TEHRAN (NIPNA) - The urea and ammonia output of Pardis Petrochemical Complex broke a new record in the month of Farvardin, the first month in the Iranian calendar year which starts late March. 264‫ شماره‬، ‫سال چهاردهم‬ 1399 ‫ اردیبهشت‬30‫سه شنبه‬ 1441‫ رمضان‬25 ‫ تومان‬2000| ‫ صفحه‬8 ‫هفتهنامهسراسری‬ Vol.14 | No.264 Tuesday 19 May 2020 Managing Director: Zeinab Hashemi Chief editor: Habib Sadeghi Art Manager: Reza Movahedi Fard Address: esfahan-laleh squre-next to the post office- Cultural Press Center Tehran office phone: +98-21- 26767493 Phone: +98-31- 35544099 & 35544044-45 Fax: +98-21- 89772106 Responsive Mobile: +98-9051707539 E-mail: PERSIAN.JOURNALISM@YAHOO.COM Website: WWW.KIYASAT.COM Telegram.me/kiyasatpublication Instagram.com/kiyasatpublication ‫ زینب هاشمی‬:‫صاحب االمتیاز و المدیر المسووله عن‬ ‫ حبیب اله صادقی‬:‫الرئیس المحرر‬ ‫ رضا موحدی فرد‬:‫المدیر الفنی‬ ‫ بدایه طریق المطار‬-‫ میدان الله‬-‫ اصفهان‬-‫ ایران‬:‫عنوان المکتب المرکزی‬ 19 ‫بجانب مکتب البرید المرکز الصحفی الثقافی الطابق الثانی الوحده‬ ‫ زینب هاشمی‬:‫صاحب امتیاز و مدیرمسوول‬ ‫ حبیب اله صادقی‬:‫سردبیر‬ ‫ پیام رسانه‬: ‫رضا موحدی فرد چاپ‬:‫مدیر هنری‬ ‫ میدان الله ابتدای‬-‫ اصفهان‬:‫نشانی دفترمرکزی‬ ‫اتوبان فرودگاه جنب اداره پست مجتمع فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫مع ــرض ش ــنغهای یش ــکل فرص ــه مواتی ــه‬ ‫لالقتص ــاد االیران ــی‬ ‫الع راق یتصدر قائمه الدول المستورده‬ ‫للکهرباء من ای ران‬ ‫منتج ای رانی جدید یصون مصافی النفط‬ ‫من مخاطر الح رائق‬ ‫هل ستصل ناقالت النفط االی رانیه فنزویال‬ ‫دون مضایقه امریکا؟‬ ‫اکد سفیر الجمهوریه االسالمیه االیرانیه لدى الصین "محمد کشاورز‬ ‫ ان معرض شنغهای لالستیراد یشکل فرصه اقتصادیه منقطه‬: "‫زاده‬ ‫ لدخول االسواق‬،‫النظیر للکثیر من بلدان العالم بما فیها ایران‬ ‫ واضاف "کشاورز زاده" فی‬.‫الصینیه خالل ظروف کورونا الراهنه‬ ‫ ان الصین بوصفها‬،‫تغریده نشرها الیوم االحد عبر حسابه بموقع تویتر‬ ‫سکانیه حول العالم وتضم شریحه واسعه من‬ ‫کثافه‬ ‫الدوله ذات اعىل‬ ٍ ٍ ّ ‫تحول ت الیوم اىل اکبر سوق استهالک فی‬ ،‫اصحاب الدخل المتوسط‬ ‫ ان‬،‫ وتابع‬.‫العالم وبالتالی اکثر الدول المستهدفه للصادرات االیرانیه‬ ‫ الف شرکه من انحاء العالم تشارک سنویا فی هذا المعرض الذی‬30 ‫ و‬.‫ ملیار دوالر‬120 ‫سجل خالل الدورتین السابقتین عقودا تجاریه بواقع‬ ّ ‫ معرض شنغهای لالستیراد بانه "البوابه‬،‫وصف السفیر کشاورز زاده‬ ‫ وبما یستدعی المشارکه الجاده‬،‫المطله عىل سوق الصین الکبرى‬ ‫ یذکر ان الجمهوریه االسالمیه االیرانیه حققت‬."‫فی هذا الحدث‬ .‫خالل العام المنصرم مشارکه ناجحه فی هذا المعرض‬ ‫سجلت صادرات ایران من الطاقه الکهربائیه لدول الجوار نموا بنسبه‬ ‫ عىل اساس‬2020‫اذار‬/‫ مارس‬19 ‫ بالمئه فی السنه المالیه المنتهیه‬27.6 ‫ واوضحت شرکه‬.‫ فیما تصدر العراق قائمه الدول المستورده‬،‫سنوی‬ ،‫"ساتکاب" الداره صناعه وتوفیر السلع المائیه والکهربائیه الیوم االثنین‬ ،‫ ملیارات کیلوواط ساعه فی السنه المذکوره‬8 ‫ان الصادرات تخطت‬ ‫وتم توریدها لکل من ارمینیا واذربیجان وباکستان وافغانستان والعراق‬ ‫ واشارت اىل ان العراق استحوذ‬.‫وجمهوریه نخجوان ذات الحکم الذاتی‬ ‫ ملیون کیلوواط ساعه من کهرباء ایران بنمو‬652‫ ملیارات و‬6 ‫عىل تورید‬ ‫ ملیون وباکستان‬775 ‫ بالمئه عىل اساس سنوی تلته افغانستان بـ‬36 ‫ ملیون کیلوواط‬33 ‫ ملیون ونخجوان بـ‬53 ‫ ملیون وارمینیا بـ‬516 ‫بـ‬ ‫ وبلغ اجمالی الطاقه الکهربائیه المصدره من ایران لهذه‬.‫ساعه‬ ‫ ملیار کیلوواط ساعه عن‬1.736 ‫ ملیار کیلوواط بنمو‬8.031 ‫الدول‬ ‫ وبذلک سجلت نسبه العراق من صادرات‬.‫السنه المالیه السابقه‬ .%0.7 ‫ وارمینیا‬%6.4 ‫ وباکستان‬%9.7 ‫ وافغاستان‬%82.7 ‫کهرباء ایران‬ ‫نجحت شرکه معرفیه ایرانیه فی توطین وتصنیع صمامات‬ ‫االمان ذات االستخدامات العدیده فی مصافی النفط والغاز‬ ‫ وتعد صمامات االمان منتجا اساسیا للحد‬.‫والبتروکیمیاویات‬ ‫من المخاطر فی محطات التکریر وقطاعات صناعه النفط‬ ‫والغاز والبتروکیمیاویات حیث یصون هذا المنتج انابیب النقل‬ ‫ وکانت ایران تستورد هذا المنتج‬.‫والمخازن ذات الضغط المرتفع‬ ‫اال ان الشرکات المعرفیه نجحت فی توطین صناعته کالمنتجات‬ ‫ وقال المدیر التنفیذی لشرکه "صنایع فراتوسعه‬.‫المحظوره االخرى‬ ‫ ان المنتج الجدید یستخدم‬،‫ محمد حسن زرنوش‬،"‫کیاسا‬ ‫فی قطاعات صناعیه اخرى فضال عن قطاعات النفط والغاز‬ ‫ ان الشرکه نجحت فی تصنیعه بعد‬:‫ واضاف‬.‫والبتروکیمیاویات‬ .‫عامین من البحث وعام واحد عىل نجاح االختبارات المیدانیه‬ ‫ووصف صمامات االمان بالمنتج المعرفی واالستراتیجی وذات‬ .‫تقنیه رفیعه ومن بین السلع المحظوره اال انها تنتج االن محلیا‬ ‫ عقب رساله وزیر الخارجیه االیرانی اىل االمین العام لالمم‬: ‫الخبر‬ ،‫ استدعى عباس عراقجی نائب وزیر الخارجیه االیرانی‬، ‫المتحده‬ ‫السفیر السویسری لدی طهران کراعی المصالح االمریکیه‬ :‫ االعراب‬.‫وحذره من ای مضایقه للسفن االیرانیه من قبل امریکا‬ ‫ زادت حساسیه‬،‫کلما اقتربت ناقالت النفط االیرانیه من فنزویال‬ .‫ وبالطبع زادت احتمالیه مضایقه امریکا لهذه السفن‬،‫القضیه‬ ‫تقترب السفن المذکوره من فنزویال القریبه من امریکا وبالعلم‬ .‫االیرانی المرفرف فوقها ودون اغالق کاشفات الرادار الخاصه بها‬ ‫ اثبتت السفن االیرانیه من الناحیه‬، ‫ومقابل التهدیدات االمریکیه‬ ‫ والتی‬، ‫العملیه انها ال تقیم وزنا للعقوبات االمریکیه ضد ایران‬ ‫ ان توجیه ناقالت النفط اىل فنزویال‬.‫تتجاوز هذه االیام السن الثانیه‬ ‫هی فی الواقع رساله مفادها ان العقوبات االمریکیه لم تکن موثره‬ ‫ فقد تم بالفعل سلفا تلقی سعر الوقود‬، ‫فعاله کما یزعمون‬ .‫الموجود عىل هذه السفن من فنزویال وعىل شکل ذهب‬ ‘Iran’s annual non-oil exports could reach 100$b’ Iran’s monthly aluminum ingot output rises %47 Iranian petrochemical production rises %6 Noori Petchem Plant Signs EPC Contract with Local Consortium Head of the Export Promotion Committee of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture (ICCIMA) says Iran has the capacity to increase its annual nonoil exports to $100 billion, ILNA reported. “If the government consults with the private sector in the export sector, we can achieve the last year’s export figures and even more, otherwise reaching this goal will be very difficult,” Jamshid Nafar said on Monday. Referring to the downward trend in the exports in the first month of the current Iranian calendar year (started on March 20), Nafar said: “In Farvardin [the first Iranian calendar month], the figure has only reached $1.6 billion, which is perfectly normal considering the problems caused by the coronavirus outbreak, the problem will be solved by the opening of the borders.” “Our main problems in exports are the lack of infrastructure, problems related to various directives and management issues, and if we want to increase the value of exports, we must find solutions to these problems,” he said. Increasing non-oil exports to the neighboring countries is one of the major plans that the Iranian government is pursuing in the current Iranian calendar year. Earlier this month, First Vice-President Es’haq Jahangiri called for developing nonoil exports as the only way for realizing the motto of the surge in production. “The Foreign Affairs Ministry should provide the necessary bases for the development of [non-oil] exports by expanding and strengthening economic diplomacy,” he said in a meeting on reviewing ways of boosting economic relations with the neighboring countries and supporting non-oil exporters. Production of aluminum ingot in Iran was increased 47 percent during the first Iranian calendar month of Farvardin (March 20-April 19), IRNA reported, citing the data released by Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization (IMIDRO). The IMIDRO data put the country’s aluminum ingot output at 30,030 tons in the first month of this year, while the figure was 20,415 tons in the same month of the previous year. Production of the aluminum ingot in the country is planned to increase 63 percent by the end of the current Iranian calendar year (March 20, 2021). Iran’s major aluminum producers produced 275,716 tons of aluminum ingots in the past Iranian calendar year (ended on March 19), according to the data released by the Industry, Mining and Trade Ministry. The country’s aluminum ingot production in the past year fell eight percent in comparison to the figure for its preceding year. The data show that among the country’s top producers, Iranian Aluminum Company (IRALCO) had the best performance registering a four-percent rise during the mentioned period. On April 23, during the inauguration ceremony of Iran’s biggest aluminum production complex (in the central Fars province), the industry minister said the country’s aluminum production is expected to be doubled with this unit going operational.The minister put the value of the Iranian mining industry’s production at about $22 billion, saying that the country is relatively self-sufficient in minerals and a great deal is also exported every year. He went on underlying the country’s capacities in the sector, saying that Iran is ranked 18th among the world’s top aluminum producers, and with this new plant going operational the country will climb four places to stand at 14th place. Iran plans to reach the annual production of 1.5 million tons of aluminum ingot by the Iranian calendar year 1404 (March 2025-March 2026). The output of Iranian petrochemical production units in the first 50 days of the current Iranian calendar year (started on March 19) increased by six percent compared to the previous year’s same period, Shana reported. According to Jalal Mirhashemi, National Petrochemical Company (NPC)’s production control manager, the country’s petrochemical complexes are producing with a desired capacity, and many complexes have shown production growth since the beginning of the current year. He said that Iran’s petrochemical industry is ready to realize the surge in production intended for the current year, adding that in addition to launching and operating new projects, the existing idle capacity of some complexes will also be used with the measures taken. The petrochemical industry is one of the most important pillars and the driving force of development for various sectors of the country’s economy, he stressed. In late December 2019, President Hassan Rouhani had stressed the significant role of the petrochemical industry in the country’s economy in the face of U.S. sanctions, saying that it is at the forefront of the country’s non-oil exports. Later in April 2020, Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh said 17 new petrochemical plants are planned to be inaugurated across the country during the current Iranian calendar year. The current Iranian calendar year (began on March 20) is named as the year of “Surge in Production” by the Leader of Islamic Revolution Seyed Ali Khamenei. Petrochemical industry is playing a crucial role in Iran’s non-oil economy, so that based on official data, petrochemical exports constitute the second largest hard currency earner in Iran after crude oil. Petrochemical exports already make up nearly 33 percent of the country’s non-oil exports. TEHRAN (Shana) – Noori Petrochemical Plant has signed an EPC contract with a local consortium for the construction of a heavy-cut sweetening plant. According to the Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC), the contracts is worth 43 million euros and IRR 2,500 billion. A ceremony was held on Saturday to sign the contract in the presence of the CEOs of the Petrochemical Industries Development Management Company, Noori Petrochemical Plant and two Iranian companies called Namvaran and Dorriz. Safar Ali Babaei, CEO of the Petrochemical Industries Development Management Company, expressed his happiness over conclusion of a fully Iranian contract in the year of “production leap”: “More than 80% of the executive operations and 70% of the equipment supply of this contract are carried out domestically.” He added: “However, it is hoped that during the project, a major part of the 30% purchase of non-Iranian goods could be supplied domestically. This can be done, and in the past, in projects such as Bu Ali Sina.” Later in the ceremony, Taghi Sanei, CEO of Noori Petrochemical Plant, referring to the start of the project in 2017, said: “Since then, necessary preparations have been made for such a day, and negotiations began with a European company in the post-JCPOA era and the licenses required for principal engineering were acquired.” He pointed out that the output of this project was to reduce heavy end sulfur, which is a compound similar to diesel, from 2500 ppm to 50 ppm and 10 ppm according to the customer’s request, adding: “Another achievement of the successful implementation of the project in further phases is the use of heavy end with 10 ppm for the production of LAB, which is used in detergents and is more profitable.” Nori Petrochemical Plant supplies 4.5 million tons of petrochemicals annually.

آخرین شماره های هفته نامه کیاست

هفته نامه کیاست 263

هفته نامه کیاست 263

شماره : 263
تاریخ : 1399/02/23
هفته نامه کیاست 262

هفته نامه کیاست 262

شماره : 262
تاریخ : 1399/02/16
هفته نامه کیاست 261

هفته نامه کیاست 261

شماره : 261
تاریخ : 1399/02/09
هفته نامه کیاست 260

هفته نامه کیاست 260

شماره : 260
تاریخ : 1398/12/21
هفته نامه کیاست 259

هفته نامه کیاست 259

شماره : 259
تاریخ : 1398/12/13
هفته نامه کیاست 257

هفته نامه کیاست 257

شماره : 257
تاریخ : 1398/11/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!