هفته نامه کیاست شماره 326 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه کیاست شماره 326

صفحه بعد

هفته نامه کیاست شماره 326

هفته نامه کیاست شماره 326

‫‪4‬‬ ‫وزیر الطرق االیرانی‪ :‬شبکه الطرق الحره فی البالد‬ ‫ستبلغ ‪ 3100‬کم قریبا‬ ‫‪kiyasat‬‬ ‫"نور‪ ،‬حقیقت است و تاریکی بر ساخته؛‬ ‫"نور‪،‬‬ ‫رد روشن گام های ما تا همیشه ها‪"...‬‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫اجتماعی ‪ -‬اقتصادی ‪ -‬سیاسی ‪ -‬فرهنگی‬ ‫سال شانزدهم شماره ‪ 326‬قیمت ‪ 2000‬تومان ‪ 13‬مرداد ماه ‪ 24 4 August 2021 1400‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫نگاهی به الزامات کابینه ی کارامد‬ ‫در استقبال از دولت سیزدهم‬ ‫‪2‬‬ ‫دولت سیزدهم و چالش های فرهنگی پیش رو‬ ‫‪2‬‬ ‫مروری بر بایسته های روز تنفیذ‬ ‫‪2‬‬ ‫فوالد مبارکه همواره حامی فرهنگ و رسانه کشور است ‪3‬‬ ‫‪#‬غم‪-‬سفره‪-‬های‪-‬خالی‬ ‫غم‪-‬سفره‪-‬های‪-‬خالی‬ ‫‪#‬‬ ‫منشور حقوق شهروندی ابفای اصفهان‪ ،‬اولین گام‬ ‫در توسعه حقوق مشترکین‬ ‫‪Isfahan Water and Wastewater Citizenship Charter The first step in the development of subscribers’ rights‬‬ ‫‪In this regard, Isfahan Water and Sewerage Company in order to promote human rights, establish growth, excellence, individual and social secu‬‬‫‪rity in society and train the active generation, responsible, work conscience, discipline with cooperative spirit and social compatibility, the Char‬‬‫‪ter of Citizenship Rights Including the axes of speed and ease in providing face-to-face services and increasing the possibility of providing‬‬ ‫‪electronic and face-to-face services, commitment to improve the quality of life of citizens by providing desirable services of supply, purification and dis‬‬‫‪tribution of safe drinking water and wastewater collection and treatment in accordance with sustainable development principles Has implemented.‬‬ ‫کیاست ‪ -‬گروه اجتماعی ‪ -‬حقوق شهروندی از مهمترین عناصر تکوین‬ ‫نظام حقوق عمومی در اسالم است که همواره محل توجه و تدقیق‬ ‫در این نظام حقوقی و سیاسی نیز بوده‪ ،‬زیرا حقوق شهروندی که منبعث از‬ ‫تعالیم اسالم است‪ ،‬هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسانهاست‬ ‫و همه مردم از هر گروه و قومی استحقاق برخورداری از ان را دارند‪.‬‬ ‫از نگاه اسالم‪ ،‬حقوق شهروندی به مجموعهای از حقوق و تکالیف در روابط فردی‬ ‫و اجتماعی شهروندان و بصورت متقابل میان ملتها و حکومتها در زمینههای‬ ‫مختلف در جامعه اسالمی‪ ،‬اطالق میگردد که در جهت سامان دهی برای‬ ‫بهتر زیستن و تعامالت شهروندان مسلمان و غیرمسلمان‪ ،‬بدون هیچگونه‬ ‫تبعیض بین انها در جامعهای دینی و در مسیر رسیدن به اسایش‪ ،‬ارامش‪،‬‬ ‫وحدت و تکامل دنیوی و اخروی‪ ،‬با حفظ شان واالی انسانی تدوین میشود‪.‬‬ ‫امروزه با منبعث از تعالیم اسالم‪ ،‬موضوع حقوق شهروندی از مباحث‬ ‫بسیار حائز اهمیت حقوق معاصر محسوب میشود زیرا این حقوق‬ ‫برای تداوم حیات انسان در زمین و حفظ روابط اجتماعی و سیاسی‬ ‫انسانها‪ ،‬شناخت حقوق و رعایت ان ضروری است‪ .‬حقوق شهروندی‬ ‫در دنیای امروز بسیار مورد توجه قرار گرفته است‪ .‬گسترش جامعه‬ ‫مدنی در فضای زندگی و تشکیل گروه ها و دسته جات مردم نهاد‬ ‫در جوامع امروزی احساس تعلق و همبستگی اجتماعی را افزایش‬ ‫داده است‪ .‬دراین چارچوب شهروند دارای مقام وارزشی است که‬ ‫دربسیاری مواقع قوانین و نهادهای حاکمیتی مجبورند درمسیر رعایت‬ ‫حقوق شهروندی که برخاسته از خواست عمومی است گام بردارند‪.‬‬ ‫تعامل نهادهای دولتی با نهادهای مدنی و اتفاق نظر بر موضوع کلیدی‬ ‫تعریف شهروند و به تبع حقوق ناشی از ان می تواند مسیری را باز نماید‬ ‫تا در یک بستر مناسب ارزشها و اصول دولت و ملت رعایت شود و‬ ‫شهروندی به یک موضوع که دارای جنبه ها و زمینههای مشترک است‬ ‫منتهی شود‪ .‬در فضای اجتماعی و فرهنگی کنونی توجه به کلیت حقوق‬ ‫شهروندی در چارچوب اقتضائات ملی و مذهبی و فرهنگی امری بسیار‬ ‫حیاتی است تا بتوان با شناخت کامل از وضعیت موجود ساختار بندی و‬ ‫تعریف جامعی از شهروند و حقوق ملتزم با ان شکل داد و انرا در سطح‬ ‫جامعه و حاکمیت نهادینه کرد‪ .‬بدیهی است هم قانون اساسی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و هم قوانین عادی مثل ماده واحده احترام به حقوق و‬ ‫ازادیهای شهروندی و هم بحث منشور حقوق شهروندی و هم اسناد‬ ‫بینالمللیکهموردپذیرشماهستندصحبتازحقوقشهروندانکردهاند‪.‬‬ ‫نظر به اینکه حقوق شهروندی‪ ،‬بر اصولی همچون‬ ‫کرامت انسانی‪ ،‬صیانت از حقوق و ازادیهای غیرقابل‬ ‫سلب‪،‬حاکمیت مردم‪ ،‬برخورداری همه شهروندان‬ ‫از حقوق انسانی مساوی‪ ،‬منع تبعیض و حمایت یکسان‬ ‫قانون از همه افراد ملت مبتنی است‪ ،‬لذا منشور‬ ‫حقوق شهروندی با اصول عدالت و رویکرد انسان محور‬ ‫در شرکت ابفای استان اصفهان با الزام تمام کارکنان به‬ ‫رعایت این حقوق طی سالهای متوالی در حال اجراست‪.‬‬ ‫بنابراین مطابق با سنوات گذشته شرکت ابفای اصفهان با توجه به رویکرد‬ ‫ارایه خدمات به مردم در شهرها و روستاها‪ ،‬حفظ ارزش اب‪ ،‬ارتقا دانش‬ ‫سازمانی‪ ،‬خدمات نوین و پایدار توانسته رعایت کرامت و منزلت انسانی‪ ،‬عدالت‬ ‫و مساوات و پرهیز از غرض ورزی و منفعت جویی؛ پایبندی به قوانین و مقررات‪،‬‬ ‫پاسخگویی و شفافیت‪ ،‬صداقت و گشادهرویی‪ ،‬امانتداری و خدمتگزاری در‬ ‫باالترین سطح ممکن را در راستای حقوق شهروندی اجرایی کند‪.‬‬ ‫بر این اساس در کنار اقداماتی نظیر هوشمند سازی شبکه های‬ ‫توزیع ‪ ،‬اقدامات فنی‪ ،‬تعرفه ای و قانونی و اموزش مدیریت مصرف‬ ‫اب‪ ،‬بازچرخانی اب و تصفیه فاضالبهای شهری به منظور استفاده‬ ‫متعارف و غیرمتعارف با مناسبسازی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی‬ ‫رویکرد تسهیل گری در ارایه خدمات اب و فاضالب را در اولویت قرار‬ ‫داده است و با دریافت انتقادات و انتظارات شهروندان‪ ،‬رسیدگی به‬ ‫درخواست ها و پاسخگویی در زمان معین‪ ،‬ارایه اموزشهای عمومی و در‬ ‫اختیار گذاشتن اطالعات به روز اقدامات اجرایی موثری در پیاده سازی‬ ‫منشور حقوق شهروندی در ابفای استان اصفهان انجام داده است‪.‬‬ ‫در همین راستا شرکت ابفای اصفهان به منظور ارتقای حقوق‬ ‫انسانی‪ ،‬استقرار زمینههای رشد‪ ،‬تعالی‪ ،‬احساس امنیت فردی‬ ‫و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال‪ ،‬مسوولیتپذیر‪،‬‬ ‫برخوردار از وجدان کاری‪ ،‬انضباط با روحیه تعاونی و سازگاری‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬منشور حقوق شهروندی را مشتمل بر محورهای‬ ‫سرعت و سهولت در ارایه خدمات حضوری و افزایش امکان‬ ‫ارایه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری‪ ،‬تعهد به ارتقا سطح‬ ‫کیفیت زندگی شهروندان با ارائه خدمات رسانی مطلوب تامین‪،‬‬ ‫تصفیه و توزیع اب اشامیدنی سالم و جمعاوری و تصفیه‬ ‫فاضالب با رعایت اصول توسعه پایدار اجرایی کرده است‪.‬‬ ‫تداوم خشکسالی و کاهش بارش های سالیانه در سطح استان‪ ،‬بحث صرفهجویی‬ ‫در مصرف اب را به موضوع مهمی تبدیل کرده و فعاالن صنعت شرکت ابفای‬ ‫اصفهان در سالیان اخیر برای سازگاری با کمابی و تامین پایدار اب شرب‬ ‫شهروندان در کنار راهکارهای صرفهجویی و بهره وری بهینه اب در بخش‬ ‫خانگی و غیرخانگی؛ فراهمسازی عادالنه و به دور از تبعیض خدمات اب و‬ ‫فاضالب به منظور ارتقای سالمت‪ ،‬بهداشت محیط و جامعه منطبق با معیارهای‬ ‫دانش روز‪ ،‬استانداردهای ملی‪ ،‬شرایط محیط زیست سالم و مطلوب را دستور‬ ‫کار و اولویت مهم و الزامی حقوق شهروندی مشترکین خود قرار داده است‪.‬‬ ‫از انجا که رعایت حقوق شهروندی‪ ،‬عامل مهمی در جهت فراهم سازی زمینه رشد‬ ‫شخصیت فردی و اجتماعی است؛ شرکت ابفای اصفهان ایفای نقش موثر برای‬ ‫دستیابیبهمزایاومنافعفناوریهاینوینبهمنظورتحققتوسعهپایدارهمهجانبهو‬ ‫متوازن؛ارایهاموزشبهکارکنانجهترعایتمنشورحقوقشهروندیوارایهخدمات‬ ‫به شهروندان مطابق قانون و به صورت بیطرفانه‪ ،‬به دور از هرگونه تعصب و منفعت‬ ‫جوییبهبهتریننحوودرزمانمعینومتناسبوهمچنینرعایتحقوقذینفعان‬ ‫در تمام توافقها‪ ،‬معامالت و قراردادها را در دستور فعالیتهای خود قرار داده است‪.‬‬ ‫در همین راستا مهران ابوطالبی کارشناس مسوول پژوهش و افکار سنجی‬ ‫روابط عمومی شرکت ابفای استان اصفهان پیرامون خدمات رسانی پایدار به‬ ‫مشترکین و تاکید بر ارتباط گسترده‪ ،‬مستقیم و مشارکت مردمی در پروژههای‬ ‫ابفا‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت در جهت حمایت از حقوق شهروندی و برقراری عدالت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬منشور حقوق شهروندی ابفا را با ‪ 4‬عنوان اصلی زیر تهیه نموده است ‪:‬‬ ‫‪ -1‬شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش بینی‬ ‫شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره مند هستند‪.‬‬ ‫‪-2‬حیثیتواعتبارشهروندانمصونازتعرضاست‪.‬هیچشخص‪،‬مقامیارسانهایبه‬ ‫ویژهانهاییکهازبودجهوامکاناتعمومیاستفادهمیکنندنبایدبارفتاریابیاناهانت‬ ‫امیزنظیرهجووافترا‪،‬حتیازطریقنقلقول‪،‬بهاعتباروحیثیتدیگرانلطمهواردکند‪.‬‬ ‫‪ -3‬حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که‬ ‫متعهد به رعایت اخالق حسنه‪ ،‬راستگویی‪ ،‬درستکاری‬ ‫امانتداری ‪،‬مشورت‪ ،‬حفظ بیت المال‪ ،‬رعایت حق الناس‪ ،‬توجه به وجدان و افکار‬ ‫عمومی‪ ،‬اعتدال و تدـیر و پرهیز از تند روی‪ ،‬شتابزدگی‪ ،‬خودسری‪ ،‬فریبکاری‪،‬‬ ‫مخفی کاری و دستکاری در اطالعات و پذیرفتن مسوولیت تصمیمات‬ ‫و اقدامات خود‪ ،‬عذرخواهی از مردم در قبال خطاها‪ ،‬استقبال از نظرات‬ ‫مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد‪.‬‬ ‫‪-4‬مقامات و ماموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل دسترس‬ ‫باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا‪ ،‬به صورت مکتوب‬ ‫پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صالحیت های خود ارایه نمایند‪.‬‬ ‫براساسنیازهایابفا‪،‬منشورحقوق شهروندیتهیهودرستاداستانوتمامورودیادارات‬ ‫تابعتحتپوششوبرایاگاهیواطالعرسانیشهرونداندردیدعمومنصبشدهاست‪.‬‬ ‫وی طرح تکریم ارباب رجوع را یکی از اصول و محورهای‬ ‫اساسی منشور حقوق شهروندی ابفای استان اصفهان مطرح کرد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬طرح تکریم با عنایات ویژه به ارباب رجوع تحت عنوان‬ ‫واژگان مختلف از پیش در سیستم اداری ابفا وجود داشته که در قالب‬ ‫طرح تکریم ارباب رجوع مطرح شده است؛ طرح تکریم بیانگر این مهم‬ ‫است که فعالیتهای ما به سهولت‪ ،‬دقیق و به موقع در اختیار متقاضیان‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬که چنین امری معیارها و شاخصههای مختلفی دارد‪.‬‬ ‫کارشناسمسوولپژوهشوافکارسنجیروابطعمومیشرکتابفایاستاناصفهان‬ ‫با اشاره به بازرسیهای دورهای از تمام ادارات مناطق در قالب طرح تکریم ارباب‬ ‫رجوع براساس دستورالعمل ابالغی شرکت مهندسی ابفا و ارایه پرسشنامه ‪55‬‬ ‫گویه ای سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات‪ ،‬افزود‪ :‬برای عدم سردرگمی و‬ ‫رفاه حال مشترکین میز خدمت در درب ورودی ‪ 37‬منطقه استان اصفهان و با‬ ‫تمام امکانات مبلمان اداری برای تکریم ارباب رجوع لحاظ شده است‪.‬‬ ‫به گفته مهندس ابوطالبی؛ رسیدگی به وضعیت ظاهری فضا و امکانات اداری برای‬ ‫حضور ارباب رجوع‪ ،‬نظم و اراستگی کارکنان و محیط اداری‪ ،‬نصب تابلوهای راهنما‪،‬‬ ‫تابلو مشخصات فردی کارکنان‪ ،‬تابلو شرح وظایف پرسنل‪ ،‬سازوکارهای مناسب‬ ‫اطالعرسانی‪،‬پاسخگوییمناسبواصولیبهشکایاتاربابرجوع‪،‬وجودبازرسانطرح‬ ‫تکریم ارباب رجوع‪ ،‬مستندسازی و اصالح فرایندها‪ ،‬نظرسنجی از ارباب رجوع و نصب‬ ‫منشور اخالقی از جمله معیارهای تکریم ارباب رجوع شرکت ابفای اصفهان است‪.‬‬ ‫کارشناسمسوولپژوهشوافکارسنجیروابطعمومیشرکتابفایاستان‬ ‫اصفهانمعتقداست؛اینشرکتامکاناتفراوانیرابرایتحققمشتریمداری‬ ‫فراهمکردهوبابهکارگیریفناوریهایجدیدبهبهبودفرایندهایارایهخدمات‬ ‫عمومی‪ ،‬تسریع در ارایه خدمات‪ ،‬پاسخگوتر شدن و شفافیت اطالعات‪،‬‬ ‫کاهش فاصله میان شرکت و مشترکین محترم‪ ،‬مشارکت شهروندان در‬ ‫تصمیمگیریهایعمومیوتسهیلفرایندهایکاریسازمانهاکمکمیکند‪.‬‬ ‫وی نقش مشارکت سمنها (سازمانهای مردم نهاد) را به عنوان حلقه واسطه شرکت‬ ‫ابفایاصفهانباحقوقشهروندیوجامعهمدنیمطرحکردوگفت‪:‬سمنهاگروههای‬ ‫اجتماعی داوطلبانه و مردمی هستند که اهداف فعالیت انها متوجه حل مشکالت‬ ‫جامعهاست‪.‬روابطعمومیشرکتابفایاستاندرراستایگفتمانمردمی‪،‬مشارکت‬ ‫گروههای اجتماعی را در زمینه اموزش همگانی و مدیریت ترویج بهینه مصرف اب‬ ‫با برنامهریزی و هدف گذاری در دستور کار قرار داده و طی چندین سال‪ ،‬فعالیتها و‬ ‫تعامالت زیادی را با سمنهای فعال و مجوزدار در سطح استان اغاز کرده و با نهادهای‬ ‫مردمیدرحوزهمسایلاجتماعیمصرفابمشارکتداشتهاستواکنونباهمکاری‬ ‫‪ 19‬سمنفعالوبرگزاریکالسهایاموزشیمجازیوموضوعاتراهکارهایمدیریت‬ ‫منابع ابی توانسته گامهای موثر و تاثیرگذاری را در ترویج مصرف بهینه اب بردارد‪.‬‬ ‫به گفته ابوطالبی شرکت ابفای در این مسیر توانسته برای مباحث صحیح مدیریت‬ ‫مصرف اب‪ ،‬جمعیت کثیری از نخبگان و فرهیختگان استان را جذب نهادهای‬ ‫مردمی کند‪ ،‬زیرا تاثیرگذاری اجتماعی این افراد بر عموم مردم محسوس است و در‬ ‫این راستا با تداوم بخشی و وسعت دایره چنین گروههای داوطلبانه و مردمی اقدامات‬ ‫اصولی را در بهرهمندی از خرد جمعی افکار عمومی پیادهسازی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه راهاندازی سامانههای‪1522‬و‪ 122‬دستاورد بزرگی برای صنعت اب‬ ‫و فاضالب محسوب میشود که با تکیه بر تخصص و ظرفیت نیروهای بومی به دست‬ ‫امده است‪ ،‬گفت‪ :‬سامانه خدمات غیرحضوری مشترکین (‪ )1522‬که از ابان سال‬ ‫‪ 95‬با هدف ارایه خدمات‪ 23‬گانه فروش و پس از فروش انشعاب راهاندازی شد‪ ،‬نقش‬ ‫مهمیدرجهتتکریماربابرجوع‪،‬کاهشزمانرسیدگیبهدرخواستهاوحذفرفتو‬ ‫امدهایغیرضروردرسطح‪ 98‬شهروحدود‪ 1000‬روستاتحتپوششایفاکردهاست‪.‬‬ ‫بهاعتقادابوطالبیباراهاندازیسامانههوشمندغیرحضوری‪ ۱۵۲۲‬ابفااستاناصفهان‬ ‫خدماترسانیبهموقعدقیقوکارامددر‪ ۲۴‬ساعتشبانهروز‪ ۷،‬روزهفتهو‪ ۳۶۵‬روزسال‬ ‫بهصورتغیرحضوریموجبارتقایسطح کیفیزندگیوحقوقشهروندانودرنهایت‬ ‫رضایت خاطر انان را به دنبال دارد‪ .‬سیاست شرکت گرایش مردم به سمت درخواست‬ ‫هایالکترونیکواستفادهازدرگاههایارتباطی‪ 122‬و‪ 1522‬استاماهمچنانجلسات‬ ‫حضوریوبرگزاریمالقاتهایعمومیمدیرعاملابفاومعاونینومدیرانشرکتبامردم‬ ‫بارعایتتمامیضوابطودستورالعملهایبهداشتینیزدرطولسالانجاممیپذیرد‪.‬‬ ‫ویشفافسازیویکپارچهسازیاطالعاتدرثبتقراردادهاومناقصههارا‬ ‫درراستایتوجهبهحقوقشهروندیوازاقداماتمهمشرکتابفایاستان‬ ‫اصفهانبرشمردوافزود‪:‬منشورحقوقشهروندیمجموعهقوانینولوایحی‬ ‫است که عمل به ان‪‎‬ها موجب توسعه حقوق مردم در تمام ابعاد خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنینبا اجرایقانوندسترسیازادبهاطالعاتارایهفرایندهایاجرایی‬ ‫و امارفعالیت های شرکت از طریق سامانه های ارتباطی و پرتال سازمانی‬ ‫شرکت در اختیار شهروندان قرار گرفته و بارگذاری اطالعات مورد نیاز‬ ‫مشترکین برای انجام فرایندهای خدماتی و عملکردی ابفا از طریق پرتال‬ ‫سازمانیوهمچنینازطریقتابلواعالناتدیجیتالشرکتانجاممیگردد‪.‬‬ ‫در نهایت؛ حقوق شهروندی در اسالم دو اصل مهم کرامت انسانی و نظارت همگانی‬ ‫وجود دارد که نباید از انها غافل شد‪ ،‬کرامت انسانی یکی از پایههای اعتقادی در نظام‬ ‫اسالمی‪ ،‬اصل کرامت و ارزش واالی ادمی بهعنوان خلیفه خداوند بر روی زمین است‬ ‫که این اصل انسان را موجودی با ظرفیتها و پتانسیلهای باالیی از تکامل متصور‬ ‫میسازد که با توانایی نامحدود خود و استعدادی که خدای متعال در وجود‬ ‫وی نهاده است‪ ،‬میتواند تا باالترین درجات کمال الهی رشد کرده و ارتقا یابد‪.‬‬ صفحه 1 ‫جــــریــــــده الکیــــــاســـــت‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫التحلیل ‪Analysis -‬‬ ‫تحلیـــل‬ ‫سال شانزدهم | شماره ‪ | 326‬چهارشنبه ‪ 13‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪T‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫‪of 5.2 percent compared to the growth in the same period last‬‬ ‫‪year.The main reason for this situation was the government's use of‬‬ ‫‪central bank resources which amounted to 560 trillion rials (about‬‬ ‫‪$13 billion), he stressed.The CBI governor further noted that under‬‬ ‫‪the framework of the open market operations and in order to manage‬‬ ‫‪liquidity and guide the interbank interest rate, the Central Bank has‬‬ ‫‪taken necessary measures for attracting liquidity in this market since the‬‬ ‫‪second half of the Iranian calendar month of Khordad (early June).The‬‬ ‫‪liquidity growth has been inevitable in Iran considering the outbreak‬‬ ‫‪of the coronavirus and the injection of liquidity by the government‬‬ ‫‪for supporting households and businesses.Back in February, CBI‬‬ ‫‪had announced that the country’s liquidity reached 31.3 quadrillion‬‬ ‫‪rials (about $745.2 billion) in the first nine months of the previous‬‬ ‫‪Iranian calendar year (March 20-December 20, 2020), to register a‬‬ ‫‪26.6-percent growth from the figure for the end of the preceding year.‬‬ ‫‪CBI to take all necessary measures for‬‬ ‫‪curbing liquidity, inflation: governor‬‬ ‫‪he Governor of the Central Bank of Iran (CBI) Akbar‬‬ ‫‪Komeijani has said the bank is going to take all the necessary‬‬ ‫‪measures for preventing the liquidity growth which will‬‬ ‫‪consequently lead to inflation, IRIB reported.Speaking in a meeting‬‬ ‫‪with the managers of the country’s banking system on Tuesday,‬‬ ‫‪Komeijani pointed to the sanctions and the budget deficit as the‬‬ ‫‪main reasons for the liquidity growth in the country, saying that‬‬ ‫‪liquidity growth would lead to inflation and the decline in the‬‬ ‫‪value of the national currency which will, in turn, affect major‬‬ ‫‪medium- and long-term economic decisions in the country.‬‬ ‫‪The official put the country’s liquidity growth in the 12-month‬‬ ‫‪period to June 21, at 39.4 percent, which shows an increase‬‬ ‫نگاهی به الزامات کابینه ی کارامد در استقبال از دولت سیزدهم‬ ‫کیاست ‪-‬داوود عامری ‪" -‬از الزامات تشــکیل دولت کارامد برای پاسخ گویی‬ ‫مناســب به مطالبات‪ ،‬شایسته ساالری است‪ .‬اراده ریاســت محترم جمهور هم‬ ‫برای موفقیت‪ ،‬حتم ًا چنین اســت‪ ،‬اما نکته مهم این است که تیم همراه و شخص‬ ‫رییس جمهور باید در این راه از کمک و مســاعدت افراد دلسوز بهره مند شوند‪".‬‬ ‫اصل بر این است‪ ،‬تمام کســانی که در ایران اســامی اقدام به پذیرش مسوولیت می کنند‪،‬‬ ‫هدفشــان خدمت و جلب رضایت مندی مردم و پاســخ بــه مطالبات به حق مردم اســت‪.‬‬ ‫برای این مهم ایده ها و برنامــه هایی نیز دارند؛ امــا نکته قابل تامل این اســت که وقتی با‬ ‫تالش و پشتکار مســوولین اقداماتی در این مســیر انجام می شــود‪ ،‬چرا به نتیجه مطلوب‬ ‫منجر نمی شــود و مردم نیز راضی به نظر نمی رســند‪ ،‬باید دنبال علل و عوامل ان گشــت‪.‬‬ ‫البتــه ناگفته اشــکار اســت کــه میــزان انگیــزه و تــاش دولت هــا و مدیــران برای‬ ‫به منصه عمل رســانیدن ایده هــا و برنامه ها‪ ،‬بســیار متفــاوت از همدیگر اســت که در‬ ‫اینجا قصد پرداختــن به این موضــوع را نداریم‪ .‬بلکه این یادداشــت تالش دارد با اشــاره‬ ‫به موضوعــات مختلف ســلبی و ایجابی‪ ،‬دولــت جدید را کــه یکی از شــعارهای مهم ان‬ ‫کارامــدی‪ ،‬عدالــت خواهی‪ ،‬مبــارزه با فســاد و ایجاد تحــول در جامعه بــه خصوص در‬ ‫جهت کمــک به حل مشــکالت مــردم و جلــب رضایتمندی انها اســت‪ ،‬متوجه ســازد‪.‬‬ ‫این مهم بــه دو عامــل بســتگی دارد‪ .‬اول کارامدی دولــت و کارگزاران نظــام در تحقق‬ ‫اهداف راهبــردی و عملیاتــی و ریل گذاری درســت برای مســایل و دوم ســاماندهی و‬ ‫مدیریت مطالبات جامعــه همراه بــا مطالبه گری حمایــت گرانه نخبگان کــه به صورت‬ ‫مختصر به ایــن عوامل خواهیــم پرداخت‪ .‬در ضمن همــگان دیدند که در مراســم تنفیذ‬ ‫حکم ریاســت جمهوری محتــرم نیز‪ ،‬رهبــر معظم انقالب با اســتناد به شــعارها و اظهار‬ ‫نظر های انجام شــده در طول تبلیغــات انتخاباتی‪ ،‬شــرط موفقیت دولــت را وفاداری به‬ ‫اصول انقالب اســامی نظیر عدالتخواهــی‪ ،‬مبارزه با فســاد و کارامدی بیــان فرمودند و‬ ‫خود رییس جمهور محتــرم نیز با تاکید بر شــعارهای قبلی خود‪ ،‬مبارزه با فســاد‪ ،‬عدالت‬ ‫گســتری و تشــکیل دولت کارامد را رســالت اصلی خود دانســت کــه امیدواریم دولت‬ ‫ســیزدهم با تشــکیل تیم کارامد بتواند به تدریج مشــکالت مــردم عزیز را حــل نماید‪.‬‬ ‫بخش اول‪-‬کارامدی دولت و کارگزاران نظام‬ ‫‪ -1‬شایسته گزینی و تیم کارامد‬ ‫این یک واقعیت است که انسان ها از توانمندی های یکسان برای اداره امور محوله و مدیریت‬ ‫برخوردار نیســتند‪ .‬شــرایط پیچیده عصر حاضر‪ ،‬هنر مدیریت توام بــا تعهد و تخصص می‬ ‫خواهد‪ .‬لذا همانطور که تعهد به تنهایی نمی تواند از یک فرد‪ ،‬مدیر شایسته ای بسازد‪ ،‬تخصص‬ ‫نیز نشانگر توانمندی یک مدیر نیست‪ ،‬بنابراین باید گفت که وجود هر دو مولفه بشرط داشتن‬ ‫هنر مدیریت و فکر خالقانه می تواند از یک فرد‪ ،‬مدیر موفق و شایســته ای بسازد‪ .‬مدیران‬ ‫دولت به عنوان اعضای یک تیم‪ ،‬زمانی می تواننــد موفق عمل نمایند که با کلیت‬ ‫بدنه دولت نیز هماهنگ باشند و حرکت دولت را در مسیر تعیین شده‪ ،‬شتاب دهند‪.‬‬ ‫همه شــنیدیم و دیدیــم که گاهــی یک تیم با ســتاره هــای فــراوان‪ ،‬توانایی کســب‬ ‫نتایــج دلخــواه را نــدارد‪ ،‬چــون تیم یــک دســت و هماهنگ نیســت‪ ،‬پس شایســته‬ ‫گزینــی از دو منظر فردی و تیمــی باید مورد نظر باشــد تــا کارامدی تحقــق پیدا کند‪.‬‬ ‫عمومی و مردمی امکان موفقیتش کاهش می یابد‪ ،‬پس الزم اســت این مســیر‬ ‫به درستی ایجاد و مدیریت شــود‪ .‬بی تردید این امر نیازمند همراهی همگانی و‬ ‫تدبیر شایسته رییس جمهور و دولت منتخب است‪.‬این مسیر با نگاه به منویات و‬ ‫هدف گذاری های رهبر معظم انقالب می تواند دقیق تر و هوشمندانه تر طی شود‪.‬‬ ‫بخش دوم‪ -‬ساماندهی و مدیریت مطالبات‪:‬‬ ‫‪ -1‬عدم سهم خواهی‬ ‫از الزامات تشــکیل دولت کارامد برای پاسخ گویی مناســب به مطالبات‪ ،‬شایسته ساالری‬ ‫اســت‪ .‬اراده ریاســت محترم جمهــور هم بــرای موفقیت‪ ،‬حتمــاً چنین اســت‪ ،‬اما نکته‬ ‫مهــم این اســت که تیــم همراه و شــخص رییــس جمهــور بایــد در ایــن راه از کمک‬ ‫و مســاعدت افــراد دلســوز بهره مند شــوند‪ .‬این اتفــاق بــه دو طریق می توانــد محقق‬ ‫شــود‪ .‬اول اینکه افراد‪ ،‬گروه هــا و جناح هــا از مطالبه و ســهم خواهی دســت بردارند و‬ ‫دســت رییس جمهور را بــرای انتخاب بهترین و شایســته تریــن مدیــران‪ ،‬ازاد بگذارند‪.‬‬ ‫دوم اینکه بــا ایجاد انتظارات‪ ،‬مطالبــات را افزایش ندهند‪ .‬امروز زمــان تبلیغات انتخاباتی‬ ‫نیست‪ .‬زمان کار‪ ،‬عمل و نتیجه گیری معقول اســت که نیازمند مولفه های متعددی است‪.‬‬ ‫‪ -2‬برنامه جامع و اثربخش‬ ‫نکته دیگــری کــه در کارامــدی دولت نقــش اساســی دارد‪ ،‬داشــتن برنامــه جامع و‬ ‫هوشــمند مبتنــی بــر مطالعــه و تصمیمــات کارشناســانه‪ ،‬خردمندانه و متناســب با‬ ‫محدودیــت ها و مقدورات کشــور اســت که بایــد در کل و جــزء با هم هماهنگ باشــد‪.‬‬ ‫هیچ دولتی هر چند با افراد کارامد اما بدون برنامه مناســب موفق نبوده است‪.‬‬ ‫اندیشــه و رویکرد دولت در ابعاد چندگانه باید روشــن و دقیق و براســاس‬ ‫واقعیت ها تنظیم شــود‪ ،‬نه خیــاالت‪ ،‬ارزوهــا و رویاهای دســت نیافتنی‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقسیم کار مهندسی شده‬ ‫پیشــتر نیز گفته شــد که نه تنها دولــت‪ ،‬بلکه تمــام ارکان نظام در حکم یــک تیم واحد‬ ‫هســتند که موفقیت این تیم‪ ،‬بســتگی به یک تقسیم کار مهندسی شــده و بازیگری تمام‬ ‫رده هــای مدیریتی به صــورت هماهنگ و هــم افــزا دارد‪ .‬یکی از ویژگی هــای مدیریت‬ ‫خــوب‪ ،‬هماهنگی و همبســتگی و هم افــزا کردن تیم دولت و ســایر سیســتم راهبردی‬ ‫در کشــور اســت که دولت باید ضمن احاطه بر حوزه عمل خود و تقســیم کار مهندســی‬ ‫شــده دقیق‪ ،‬مســیر هم افزایی با دیگر ســاختارهای قدرت در نظــام را نیــز ایجاد کند‪.‬‬ ‫دولت بدون همراهــی مجلس‪ ،‬قوه قضاییه‪ ،‬نیروهای مســلح و ســاختارهای‬ ‫دولت سیزدهم و چالش های فرهنگی پیش رو‬ ‫کیاست ‪ -‬امیر محمود حریرچی ‪-‬جامعه شناس و استاد دانشگاه ‪ -‬حوزه‬ ‫فرهنگ در هر کشور مورد احترام است چرا که بخش مهمی از زندگی افراد‬ ‫جامعه را در بر گرفته و با پیشرفت و توسعه نسبت مستقیمی برقرار می کند‪.‬‬ ‫نمی توان در یک جامعه انتظار توسعه داشت اما به فرهنگ ان بی توجه بود و‬ ‫به همین نسبت فرهنگ را می بایست از مسایل زیربنایی دانست که در بخش‬ ‫های مختلف تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬البته حوزه فرهنگ به همان نسبت که مهم‬ ‫و تاثیرگذار است‪،‬حساس هم هست؛ یعنی نمی توان در حوزه فرهنگ دستوری‬ ‫و با زور عمل کرد بلکه باید چالش های این حوزه را به صورت دقیق رصد کرد‬ ‫و با کمک گرفتن از افراد فعال در همین حوزه‪ ،‬چالش ها را برطرف ساخت‪ .‬در‬ ‫شرایط فعلی کشور که وضعیت اقتصادی مردم با مشکالت فراوانی همراه است‬ ‫نباید چالش های حوزه فرهنگ از نظر دور بماند زیرا نادیده گرفتن این حوزه‬ ‫به معنای به وجود امدن مشکالت در حوزه های دیگر است‪.‬‬ ‫ی با رشد فرهنگی‬ ‫رابطه اموزش و اگاه ‬ ‫در وهله نخست باید تعریفی از فرهنگ ارایه داد که با تعریف متداول قدیمی‬ ‫بسیار تفاوت کرده است‪ .‬در گذشــته وقتی صحبت از فرهنگ می شد‪ ،‬می‬ ‫گفتیم مجموعه ای از اداب و رســوم و مراســم که تحت عنوان فرهنگ می‬ ‫شناختیم‪ .‬این تعریف به تدریج تغییر کرد و مسایلی در ان پیش امد و همانگونه‬ ‫که اگاهی ها و اموزش بیشتر شد‪ ،‬اطالع رسانی ها هم بیشتر شد و باعث رشد‬ ‫فرهنگ گردید‪ .‬در دنیای مدرن امروز این مسایل وسعت پیدا کرده و در مناطق‬ ‫مختلف‪ ،‬فرهنگ های مختلفی مطرح شده است که ساده ترین انها فرهنگ‬ ‫اپارتمان نشینی‪ ،‬فرهنگ رانندگی‪ ،‬فرهنگ فرزندپروری و از این قبیل نمونه‬ ‫هاست‪ .‬پس مجموعه ای از دانسته هایی است که نمی توان گفت به طور صرف‬ ‫از قبل منتقل شده و می بایست طبق همان هم عمل کرد‪ .‬بر این مبنا باید هر‬ ‫فردی فکر کند‪ ،‬رشد کند و شرایط جامعه این موضوع را به او منتقل کند تا‬ ‫نیازهای امروز برطرف شود‪.‬‬ ‫عمومی بودن بخشی از چالش ها در حوزه فرهنگ‬ ‫حریرچی در خصوص چالش های پیش روی دولت ســیزدهم بیان داشت‪:‬‬ ‫با توجه به این نوع تغییری که در معنــای فرهنگ اتفاق افتاده‪ ،‬این فرهنگ‬ ‫با چالش هایی مواجه است؛ بخشی از این چالش ها عمومی است که شامل‬ ‫ادبیات و هنر و ‪ ...‬می شود که در این حوزه کمبودهای اساسی وجود دارد‪ .‬ایران‬ ‫قدمت و فرهنگ غنی دارد و در حوزه ادبیات و شعر حرف اول و اخر می زد اما‬ ‫امروز شرایطی پیش امده که به بهانه های مختلف پس زده شده است‪ .‬پس ان‬ ‫چیزی که می توانست عام جامعه را نمایندگی کند‪ ،‬کنار زده شد و یکسری‬ ‫مسایل در حوزه فرهنگ‪ ،‬تحمیل شد و گفتند همه چیز همین است‪.‬‬ ‫لزوم انجام کارهای کارشناسی توسط رسانه ها‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫متاسفانه در حوزه فرهنگ‪ ،‬کشــور با نوعی انفصال مواجه شده است که این‬ ‫اتفاق در بخش های مختلف فرهنگ هم افتاده است که بیشترین نقش هم‬ ‫رســانه های کمپانی محور دارند که باعث شــدند فرهنگ مردم رشد پیدا‬ ‫نکند‪ .‬پس می بایست یک سازمانی باشد که در بخش های مختلف فرهنگی‬ ‫پاسخگوی مردم باشد و باعث رشد اطالعات و اگاهی های مردم شود‪ .‬یکی از‬ ‫بزرگترین سازمان های کشور که در زمینه فرهنگی موثر بوده‪ ،‬صدا و سیما‬ ‫است‪ .‬این سازمان می بایست تولیداتی که دارد به گونه ای باشد که مردم از ان‬ ‫حمایت کنند‪ ،‬می بایست فرهنگ جامعه ما را نشان دهد اما عم ً‬ ‫ال این اتفاق‬ ‫نمی افتد و برنامه های صدا و سیما بیشتر مربوط به زندگی های الکچری است‬ ‫و لوکیشن های الکچری دارد‪ .‬در صورتی که صدا و سیما می بایست به میان‬ ‫مردم برود‪ ،‬البته نباید فقط محرومیت ها را نشان دهد بلکه در کشور فرهنگ‬ ‫های مختلفی وجود دارد که می تواند به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫حریرچی در ادامه افزود‪ :‬صدا و سیما به عنوان یک سازمان در حوزه فرهنگ‪،‬‬ ‫می بایست با برنامه های خود بسیاری از هنرمندان که در کشور پس زده شده‬ ‫اند را جذب کند‪ .‬در صورتی که می بایست در این حوزه کارهای کارشناسی‬ ‫انجام شود تا از یک طرف باعث رشــد مردم شود و از طرفی دیگر اگاهی انها‬ ‫را باال ببرد‪.‬‬ ‫اسیب هایی از فرهنگ فقر تا فرهنگ سیاسی‬ ‫چالش دیگری که در حوزه فرهنگ در کشور وجود دارد‪ ،‬یک اصطالحی به نام‬ ‫فرهنگ فقر است‪ .‬این فرهنگ بسیار نا امید کننده و صدمه زننده است؛ یعنی‬ ‫یک نفر که دردمند است و مشکالتی دارد‪ ،‬انچنان تصور می کند که امیدی‬ ‫به روشنایی ندارد‪ .‬پس مسووالن می بایست با رفتاری که از خودشان بروز می‬ ‫دهند و عملکردهایی که دارند‪ ،‬این احساس را از میان ببرند تا ان چیزی که‬ ‫اسمش فرهنگ فقر گذاشته می شود در جامعه وجود نداشته باشد‪ .‬وقتی این‬ ‫اتفاق عملی شود ان فردی که فقیر است احساس نا امیدی و تحقیر نمی کند و‬ ‫می داند که حمایت می شود‪ .‬همه فرهنگ در حوزه مادی نیست بلکه بخشی‬ ‫از ان به اندیشه انسان ها مربوط می شود و بر روی دید انها تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه گفت‪ :‬چالش دیگر حوزه فرهنگ‪ ،‬فرهنگ سیاسی است؛‬ ‫فرهنگ سیاسی کشور که می بایست اگاهی هایی به مردم بدهد تا بدانند که‬ ‫حق خودشان چیست؟ در شرایط فعلی چیزی که بر روی ان تاکید می شود‬ ‫این است که به مردم می گویند مقاومت کنید‪ ،‬چه کسی باید مقاومت کند؟‬ ‫عده ای در خانه های چند میلیاردی خود نشسته اند و فقط به مردم می گویند‬ ‫مقاومت کنید‪ .‬این مقاومت عالوه بر اینکه گسست طبقاتی ایجاد کرده‪ ،‬در کنار‬ ‫ان موجب نا امیدی گسترده در میان مردم شده است‪ .‬عده ای کمی در اوج رفاه‬ ‫زندگی می کنند و بیشتر مردم کارشان از فقر گذشته و تخریب می شوند و به‬ ‫انها می گویند شما مقاومت کنید تا عده ای که در باال نشسته اند‪ ،‬زندگی کنند‪.‬‬ ‫حریرچــی در پایــان یــاداور شــد‪ :‬ان چیزی کــه جامعــه در مجموع‬ ‫در حــوزه فرهنــگ مــی پســندد و قبــول دارد‪ ،‬بایــد مــورد احتــرام‬ ‫قرار بگیــرد‪ .‬برای نمونــه ان چیزی که باعث شــادی مردم می شــود و از‬ ‫ان لذت مــی برنــد و اینگونه مســایل می بایســت بــه ان توجــه کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫‪ -2‬مطالبات مردم‬ ‫مشــکالت روزافزون مردم و نیازهای انباشته شده از سال های گذشــته و تشدید ان ها در‬ ‫شــرایط کرونایی‪ ،‬عقب ماندگی ها در حوزه هــای مختلف و تحریک و تحریف دشــمنان‬ ‫و اقدامــات تبلیغی دوره انتخابــات‪ ،‬مطالبات مردم را باال برده اســت‪ .‬البته بخشــی از ان‬ ‫مطالبات به حق است که دولت ســیزدهم باید به سرعت به انها پاســخ دهد و ریل گذاری‬ ‫الزم برای خدمات رســانی به مردم را شــروع کند‪ .‬اما بخشــی از مطالبات و توقعات ایجاد‬ ‫شــده‪ ،‬تناســب الزم با ظرفیت های امروز کشــور نــدارد‪ .‬البته مردم هوشــیار و خردمند‬ ‫ایران این دو ســطح را از هــم تفکیک می کننــد‪ .‬اما باید ایــن نکته را یــاداوری کرد که‬ ‫پاســخگویی به بخشــی از مطالبات نیازمند ظرفیــت الزم‪ ،‬زمان مناســب و برنامه ریزی‬ ‫دقیق اســت و همکاری خود مــردم و برخورد صادقانه بــا مردم و افــکار عمومی و تنظیم‬ ‫مطالبات یکــی دیگر از اقداماتی اســت کــه باید به ان توجه شــود و مردم نیــز همکاری‬ ‫کنند‪ .‬رهبر معظم انقالب نیز فرمودند که نباید انتظار حل یک شــبه مشــکالت را داشــت‪.‬‬ ‫پایان سخن اینکه‪ ،‬کارامدی خواســتن معطوف به عمل است و دولتی می تواند‬ ‫این مهم را جامه عمل بپوشــاند که از مدیران توانمند و شایســته و برنامه ریزی‬ ‫دقیق و تقسیم کار مهندسی شده در تناسب درست با مقدورات و مطالبات بهره‬ ‫مند باشــد‪ .‬این مهم نیازمند تدبیر‪ ،‬همراهی و همکاری همگانی است تا ان شاء‬ ‫اهلل با اراده ملی و همراهی همگانی‪ ،‬اهداف واقعی و دســت یافتنی شــوند و راه‬ ‫پیشرفت و گشایش‪ ،‬چشــم انداز زیبای خود را به ملت بزرگ ایران نشان دهد‪.‬‬ ‫تسنیم‬ ‫مروری بر بایسته های روز تنفیذ‬ ‫کیاست ‪ -‬مراسم تنفیذ ریاســت جمهوری دوره ســیزدهم روز سه شنبه دوازدهم‬ ‫مردادماه در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد و رهبر معظم انقالب اسالمی با تنفیذ‬ ‫رای مردم‪ ،‬حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری منصوب کردند‪.‬‬ ‫رهبری در سخنانشان در مراسم تنفیذ به مســائل مختلفی ازجمله درباره انتخابات‪،‬‬ ‫مردمی بودن دولت‪ ،‬توجه به ظرفیت ها و قابلیت های کشور‪ ،‬حل مشکالت اقتصادی‬ ‫با برنامه و اهمیت دادن به جنگ رسانه ای اشاره داشتند که نیازمند توضیح و تفسیر‬ ‫بیشتری است‪.‬‬ ‫فلسفه تنفیذ حکم‬ ‫مطابق اصل ‪ 110‬قانون اساسی‪ ،‬امضای حکم رئیس جمهور در ردیف وظایف و اختیارات‬ ‫رهبری قرار داده شده اســت‪ .‬در عصر غیبت‪ ،‬ولی فقیه با امضای حکم رئیس جمهور‪،‬‬ ‫مشروعیت الزم را برای انجام امور به وی اعطا می نماید‪ .‬رهبری در مراسم روز سه شنبه‬ ‫مراسم تنفیذ را مبتنی بر قانون اساسی و رسم ایجادشــده توسط امام خمینی (ره)‬ ‫برشمردند و بر «جابجایی عقالنی‪ ،‬ارام و متین» در قوه مجریه و مدیریت کشور تاکید‬ ‫داشتند‪.‬رهبری پیروزی جناح های متفاوت سیاسی (که مبتنی بر تنوع سیاسی جامعه‬ ‫است) در دوره های مختلف را نشان دهنده ســامت و ازادی انتخابات در جمهوری‬ ‫اسالمی معرفی کردند‪.‬‬ ‫مشارکت مردم در انتخابات‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری بیست و هشتم خردادماه در حالی برگزار شد که تحریم های‬ ‫گسترده‪ ،‬جنگ اقتصادی و عدم مدیریت صحیح وضعیت معیشت مردم توسط دولت‬ ‫دوازدهم موجب ایجاد چالش های اساسی برای مردم شده بود‪ .‬رسانه های ضدانقالب‬ ‫نیز تالش فراوانی در راستای عدم حضور مردم در انتخابات کردند و متاسفانه برخی‬ ‫جریانات و گروه های سیاسی داخلی نیز ان چنان که بایدوشاید از مشارکت حداکثری‬ ‫مردم در انتخابات حمایت نکردند‪ .‬با تمام این مسائل‪ ،‬مردم با «توجه به اوضاع واحوال‪،‬‬ ‫مشــارکت خوبی در انتخابات» داشتند‪.‬البته در چنین شــرایطی مسئولیت دولت‬ ‫سیزدهم برای جلب رضایت مردم و ترغیب ان ها به حضور در انتخابات اینده بسیار‬ ‫مهم و حیاتی است‪.‬‬ ‫تاکید بر ارتباط هم زمان با مردم و نخبگان‬ ‫یکی از ضعف های جدی دولت دوازدهم‪ ،‬عدم تعامل و ارتباط مناســب با مردم بود‪.‬‬ ‫ابراهیم رئیســی در تبلیغات انتخاباتی تاکید فراوانی بر مردم داشت که این نکته در‬ ‫سخنرانی رهبری در مراسم تنفیذ نیز موردتوجه قرار گرفت‪ .‬ایشان با اشاره به شعار‬ ‫انتخاباتی اقای رئیسی مبنی بر «مردمی بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم بودن»‬ ‫خواهان این شدند که در عرصه عمل نیز چنین اتفاق رخ دهد‪ .‬البته ضرورت دارد در‬ ‫میان مردم بودن به معنای واقعی و «بدون در نظر گرفتن امتیازهای طبقاتی و گروهی»‬ ‫باشد‪ .‬همچنین برای این که تالش دولت برای ارتباط نزدیک با مردم موفقیت امیز باشد‬ ‫ضرورت دارد گفت وگویی صادقانه و بدون پیرایه با ان ها انجام شود‪ ،‬تمام تالش ها برای‬ ‫بهبود شرایط صورت گیرد و درعین حال مشکالت را با ان ها در میان گذاشته شود‪.‬نکته‬ ‫مهم ان است «حضور در میان مردم نباید موجب غافل شدن از ارتباط با نخبگان شود‬ ‫و ارتباط و تبادل نظر با نخبگان‪ ،‬الزم و مفید است»‪.‬اگر این دو اتفاق هم زمان رخ دهد‬ ‫تحولی در دو سطح حکمرانی ساختار سیاســی رخ می دهد که هم تعامل و ارتباط با‬ ‫مردم قوی شده است و هم از کمک های مشاوره ای نخبگان برای بهبود تصمیم گیری ها‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫توجه به ظرفیت های کشور‬ ‫کشور ایران سرشار از منابع‪ ،‬امکانات و موقعیت سوق الجیشی و حساسی است که بدون‬ ‫شک اگر به روش صحیحی از تمامی این قابلیت ها استفاده شود می توان بر بسیاری‬ ‫از مشکالت فائق امد‪ .‬البته عاملی که می تواند در این مسیر کمک کننده باشد تالش‬ ‫شبانه روزی و خستگی ناپذیر مسئوالن و مدیران برای تحرک و بهره گیری از منابع و‬ ‫امکانات است‪.‬‬ ‫مبارزه با فساد‬ ‫تجربه ابراهیم رئیســی در قوه قضائیه در برخورد با مفاسد‪ ،‬تجربه بسیار موفقی بوده‬ ‫است‪ .‬البته قوه قضائیه در مسیر مبارزه با فســاد به عنوان مرحله اخر مطرح است و‬ ‫مهم ان است که از شکل گیری بستر و زمینه های فسادزا که در قوه مجریه قرار دارند‬ ‫جلوگیری شود‪ .‬با توجه به سابقه ابراهیم رئیسی امید زیادی در این عرصه وجود دارد‬ ‫که در راه کاهش فساد موفق شود‪.‬رهبر انقالب همچنین به مواردی از تجلی فساد و‬ ‫فعالیت های ناسالم در اقتصاد کشور اشاره کردند که ضرورت دارد در اسرع وقت با چنین‬ ‫پدیده هایی برخورد شــود که از ان جمله می توان به «فرارهای مالیاتی‪ ،‬انحصارهای‬ ‫بی دلیل‪ ،‬فعالیت های ناسالم سوداگرانه و سوءاستفاده از ارز ترجیحی» اشاره کرد‪.‬‬ ‫برنامه مدون برای حل مشکالت‬ ‫اگرچه مشکالت اقتصادی دغدغه اصلی و مهم مردم هستند اما ضرورت دارد دولت‬ ‫سیزدهم بر پایه یک برنامه کلی طراحی شده مبادرت به اقدام در عرصه اقتصادی کند‪.‬‬ ‫نداشتن چنین برنامه ای می تواند دولت را دچار روزمرگی و سردرگمی نماید‪ .‬البته افت‬ ‫دروزمرگی می تواند مقامات و مسئوالن را در دام دیگری بیندازد که حل تمام مشکالت‬ ‫را نیز به اینده ای بلندمدت و نامعلوم حواله سازند که می باید از این امر هم اجتناب کرد‪.‬‬ ‫به همین دلیل است که رهبری دراین باره می فرمایند «با کارهای روزمره و اقدامات‬ ‫پیش بینی نشده نمی توان مشکالت را حل کرد ضمن انکه همه بدانند حل مشکالت‬ ‫اقتصادی زمان بر است و مسئوالن باید همه تالش خود را به کارگیرند تا این زمان هر‬ ‫چه ممکن است کوتاه تر شود»‪.‬‬ ‫معرفی سریع کابینه‬ ‫در چند هفته گذشته اعتراضات و ناارامی هایی در جنوب غربی کشور و برخی شهرهای‬ ‫دیگر در ارتباط با مشکل اب صورت گرفت‪ .‬در حال حاضر نیز وضعیت اقتصادی مناسب‬ ‫و مساعد نیست و مردم با مشکالت عدیده ای در حوزه های مختلف از جمله تورم‪ ،‬اجاره‬ ‫مسکن‪ ،‬بیکاری و ‪ ...‬روبه رو می باشــند‪ .‬لذا ضرورت دارد سریعاً دولت تشکیل شود تا‬ ‫روحیه و توان مضاعف و جدیدی در ساختار و سیســتم اجرایی کشور جاری گردد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در مراسم روز تنفیذ سرعت عمل در تشکیل دولت را ضروری خواندند‬ ‫و فرمودند‪« :‬شرایط کشور اقتضا نمی کند که تشکیل دولت به تاخیر بیفتد بنابراین‬ ‫رئیس جمهور محترم در معرفی وزرای پیشنهادی و مجلس نیز در بررسی صالحیت‬ ‫وزیران شتاب به خرج دهند»‪.‬‬ ‫جنگ رسانه ای و روایت ها‬ ‫دنیا و سیاست های امروز بیشتر مبتنی بر تصویرسازی های انجام گرفته از سوی رسانه ها‬ ‫شکل می گیرد‪ .‬کشورهای غربی در راستای اهداف استکباری خود تالش بسیاری دارند‬ ‫تا در فضای مجازی و رسانه ای کشور‪ ،‬جمهوری اسالمی را ناتوان از حل مشکالت مردم‬ ‫به تصویر بکشند تا زمینه برای اعتراضات و ناارامی های فراهم شود و این گونه سیستم‬ ‫را به چالش بکشند‪.‬به همین دلیل است که حضرت ایت اهلل خامنه ای با اشاره به تالش‬ ‫دشمنان برای تاثیرگذاری و مسلط شدن بر افکار عمومی از طریق جنگ نرم و جنگ‬ ‫تبلیغاتی و رسانه ای گفتند‪« :‬اگر افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گیرد ان‬ ‫ملت طبق میل بیگانه پیش خواهد رفت»‪.‬رهبر انقالب در ادامه به ضعف و کم کاری‬ ‫در کارهای رسانه ای و تبلیغاتی در داخل کشور اشاره داشتند که ضرورت دارد در این‬ ‫مسائل قوی تر و هوشمندانه تر عمل کرد‪.‬‬ ‫بدون شــک دولت ســیزدهم نیز می باید یک تیم قوی رســانه ای داشــته باشد تا‬ ‫بتوانند به صورت کامل بــه بازنمایی واقعیــت جامعه برای کابینه اقــدام نمایند تا‬ ‫تصمیمات درستی بر مبنای شرایط واقعی اجتماعی اتخاذ شــود‪ .‬اگر این اتفاق رخ‬ ‫دهد و تیم رســانه ای قوی وجود داشته باشــد تعامل و ارتباط مطلوبی بین دولت و‬ ‫مردم شکل می گیرد که در توفیق دولت و رضایت جامعه حتماً تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫الف‬ ‫قالیباف یوکد حرص ایران على تنمیه التبادل االقتصادی مع سوریا‬ ‫اکد رئیس مجلس الشورى االسالمی االیرانی محمد باقر قالیباف بان الحکومه االیرانیه الجدیده ومجلس الشورى یوکدان بصوره خاصه‬ ‫على تنمیه العالقات وباالخص االقتصادیه منها مع سوریا‪.‬وخالل استقباله رئیس مجلس الشعب السوری فی طهران االربعاء قال قالیباف‪:‬‬ ‫ان تبادل زیارات الوفود السیاسیه والبرلمانیه رفیعه المستوى بین البلدین موشر لعمق العالقات االستراتیجیه بینهما‪.‬واضاف‪ :‬انه اثر الزیاره‬ ‫التی قمنا بها الى سوریا االسبوع الماضی اوکد بان الحکومه الجدیده والبرلمان فی الجمهوریه االسالمیه االیرانیه ستکون لهما فی المرحله‬ ‫الجدیده عالقات فی مستوى اعلى مع الدول الجاره خاصه االسالمیه منها وسنشهد تحقیق هذا االمر فی المستقبل القریب‪.‬واعرب عن‬ ‫امله بالمتابعه الجدیه لنتائج المحادثات االخیره التی جرت فی دمشق من قبل حکومتی وبرلمانی البلدین لتصل الى المرحله العمالنیه‬ ‫واضاف‪ :‬ان الحکومه الجدیده فی الجمهوریه االسالمیه االیرانیه ومجلس الشورى االسالمی یوکدان بصوره خاصه على تنمیه العالقات‬ ‫وباالخص التبادل االقتصادی مع الحکومه السوریه‪.‬من جانبه اکد رئیس مجلس الشعب السوری ضروره العمل المشترک لالرتقاء بمستوى‬ ‫العالقات وتطویرها فی مختلف المجاالت وال سیما مجاالت التعاون االقتصادی والتجاری‪ ،‬مشددا ً على اهمیه انجاز ما تم االتفاق علیه‬ ‫خالل زیاره قالیباف لدمشق ومتابعه ذلک من قبل برلمانی البلدین واضفاء الطابع العملی للعالقات وصوالً لنتائج تخدم مصالح الشعبین‬ ‫والبلدین الصدیقین‪.‬واکد الجانبان العزم الراسخ على مواصله التنسیق والعمل لتحقیق افضل النتائج المرجوه وتحقیق قفزه نوعیه فی تطویر‬ ‫العالقات االقتصادیه فی ظل ما یتعرض له البلدان من ضغوطات وعقوبات قسریه احادیه ظالمه‪.‬کما بحث الجانبان سبل تطویر التعاون‬ ‫المشترک بین البلدین وخاصه فی مجال التعاون البرلمانی‪.‬ویزور رئیس مجلس الشعب السوری طهران للمشارکه فی مراسم اداء الیمین‬ ‫الدستوریه للرئیس االیرانی ایه اهلل ابراهیم رئیسی‪.‬وستجری المراسم عصر الخمیس فی مبنى مجلس الشورى االسالمی بمشارکه اکثر من‬ ‫‪ 115‬شخصیه رسمیه اجنبیه من بینهم روساء جمهوریه وروساء برلمانات وروساء حکومات ووزراء خارجیه ووزراء اخرین‪ ،‬اضافه الى‬ ‫العشرات من مدراء ومندوبی المنظمات والموسسات الدولیه واالقلیمیه والشخصیات الدینیه والثقافیه واالجتماعیه من مختلف انحاء العالم‪.‬‬ صفحه 2 ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪ehran Stock Exchange and Tajikistan’s Central Asian‬‬ ‫‪Stock Exchange (CASE) have signed a memorandum‬‬ ‫‪of understanding (MOU) to develop joint activities.‬‬ ‫‪The MOU was signed by the managing directors of the‬‬ ‫‪two countries’ stock exchanges in a conference on Iran-Ta‬‬‫‪jikistan trade relations which was held virtually on Tues‬‬‫‪day, IRNA reported.Based on the signed MOU, the stock‬‬ ‫‪exchanges of the two countries will exchange experiences‬‬ ‫‪and develop cooperation in line with the regulations of‬‬ ‫‪the two sides’ capital markets. This will facilitate invest‬‬‫‪ment opportunities and the participation of shareholders‬‬ ‫‪and traders of the two countries.Organized by the Tehran‬‬ ‫‪Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture‬‬ ‫‪(TCCIMA), the Iran-Tajikistan business conference was ai-‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪med at acquainting the businessmen and private sectors of‬‬ ‫‪the two countries with mutual capacities and opportunities‬‬ ‫‪for joint cooperation.The event was attended by the ambas‬‬‫‪sadors of Iran and Tajikistan, along with economic repre‬‬‫‪sentatives and private sector activists of the two countries.‬‬ ‫‪Hesameddin Hallaj, TCCIMA deputy head for international‬‬ ‫‪affairs, Seyedeh Fatemeh Moghimi, TCCIMA board mem‬‬‫‪ber, Tajikistan Ambassador to Tehran Zohidi Nizomiddin‬‬ ‫‪Shamsiddinzoda, Mohammad Taghi Saberi, ambassador‬‬ ‫‪of the Islamic Republic of Iran to Tajikistan, and Jamshid‬‬ ‫‪Juma Khanzadeh, chairman of the Tajik Chamber of Com‬‬‫‪merce and Industry, were also among the attendees of the‬‬ ‫‪conference.TSE had previously inked cooperation MOUs‬‬ ‫‪with the stock exchanges of other Asian countries including‬‬ ‫‪Seoul Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange (SSE).‬‬ ‫‪TSE, CASE ink cooperation MOU‬‬ ‫‪03‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫مسح ‪Survey -‬‬ ‫بــررسی‬ ‫سال پانزدهم | شماره ‪ | 326‬چهار شنبه‪ 13‬مرداد ماه‪1400‬‬ ‫روابط عمومی فوالد مبارکه؛‬ ‫فوالد مبارکه همواره حامی فرهنگ و رسانه کشور است‬ ‫زیاده خواهی دالالن رسانه ای را برنمی تابیم و به کسی باج نمی دهیم‬ ‫کیاست ‪ -‬شرکت فوالد مبارکه به جهت تاکید بر حمایت از‬ ‫رسانه ها در شرایط رکود ناشی از کرونا و بحرا ن های اقتصادی‬ ‫انان‪ ،‬همچنان در کنار این عزیزان به عنوان همکاران خود در‬ ‫جبهه کار و تولید مانده است و به این ماندن افتخار می کند‪.‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه به لطف خداوند متعال و همت واالی کارکنانش‪،‬‬ ‫سالهاست به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های ایرانی در تراز بین المللی‬ ‫شناخته شده و در رقابت با بسیاری از شرکت های به نام و مشهور در عرصه‬ ‫شاخص های تعالی سازمانی‪ ،‬توفیقات درخشانی را به دست اورده است‪.‬‬ ‫این گروه بزرگ صنعتی ایران‪ ،‬در حال حاضر سرامد‬ ‫شرکت های پیشرو در افزایش کمی و کیفی محصوالت‬ ‫خود بوده و نقش تاثیرگذار ان در میزان ارزاوری و‬ ‫کمک به شرایط اقتصادی کشور‪ ،‬از ان نمادی ساخته‬ ‫که تجسم خواستن و توانستن در ایران اسالمی است‪.‬‬ ‫ایا اطال ع رسانی در خصوص تامین رایگان بیش از‬ ‫‪ 17‬هزار تن اکسیژن برای بیمارستا ن های درمانگر‬ ‫بیماران کرونایی و نفس بخشیدن به هم وطنان‬ ‫عزیزمان‪ ،‬پیامی جز حمایت همه جانبه این شرکت‬ ‫خصوصی صنعتی از مردم شریف ایران دارد؟‬ ‫نگاه فوالد مبارکه در بازتاب موفقیت ها و دستاوردها به چشم یک‬ ‫«وظیفه ملی» است‬ ‫نگاه شرکت فوالد مبارکه در بازتاب موفقیت ها و دستاوردهای‬ ‫بی شمارش به چشم یک «وظیفه ملی» و امری واجب محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬چراکه شرکتی که گستره حضورش از مرزهای شرقی‬ ‫کشور در "سنگان" تا جنوبی ترین نقاط کشور در بندرعباس‪،‬‬ ‫گسترده و محصوالتش در اقصی نقاط ایران و صنایع مختلف‬ ‫ارتباط تنگاتنگ با رسانه ها‪ ،‬با اتخاذ سیاستی حمایتی و بُرد‪ -‬بُرد‪،‬‬ ‫به تقویت ا ن ها به عنوان قشر فرهیخته و ممتاز جامعه بپردازد‪.‬‬ ‫حتی در سال گذشته که این شرکت از رشد ‪ 98‬درصدی فروش‬ ‫نسبت به سال قبل از ان برخوردار بوده‪ ،‬به جهت تاکید بر حمایت‬ ‫از رسانه ها در شرایط رکود ناشی از کرونا و بحرا ن های اقتصادی‬ ‫انان‪ ،‬همچنان در کنار این عزیزان به عنوان همکاران خود در‬ ‫جبهه کار و تولید مانده است و به این ماندن افتخار می کند‪.‬‬ ‫«سرنا را از سر‬ ‫دالالن رسانه ای ضمن با ج خواهی‪ ،‬اصرار دارند ُ‬ ‫گشاد ان بنوازند»‬ ‫البته در این میان‪ ،‬هستند افرادی که متاسفانه مقام و منزلت رفیع‬ ‫خبرنگاری و رسانه را تنزل بخشیده و با رویکردهای کاسب کارانه‬ ‫خود به داللی رسانه ای می پردازند و ضمن با ج خواهی های‬ ‫عظمت این شرکت خصوصی در پرتو برخی امار و ارقام‪،‬‬ ‫وضوح بیشتری یافته که بر همگان اشکار است؛ شرکت فوالد‬ ‫مبارکه نامی است که در پس ان‪ ،‬تنها در سال گذشته فروش‬ ‫بیش از ‪ 7‬میلیون و ‪ 500‬هزار تن محصول فوالدی محقق شده و‬ ‫در پرتوی ان توسعه و گردش چرخ صنایع کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫دالالن رسانه ای عرصه حمایت فوالد مبارکه از رسانه ها را تنگ‬ ‫می کنند‬ ‫شایان ذکر است این شرکت از ابتدای سال جاری بررسی های زیادی را‬ ‫برای رسیدن به الگویی مناسب در راستای همکاری منصفانه با رسانه ها‬ ‫اغاز کرده و همواره تالش نموده با ارزیابی ها و استفاده از نقطه نظرات‬ ‫اصحاب محترم رسانه‪ ،‬ساختار همکاری با رسانه ها را عادالنه و براساس‬ ‫شاخص های منطقی بهبود بخشیده و ایرادات احتمالی را برطرف نماید‪.‬‬ ‫البته جای بسی تاسف است که رسانه های متعددی که در اختیار‬ ‫همین دالالن رسانه ای است‪ ،‬سا ل ها از سیاست های حمایتی‬ ‫فوالد مبارکه متنعم گردیده و حال فقط با کمی مقاومت در برابر‬ ‫زیاد ه خواهی ایشان به انتشار اکاذیب پرداخته و خواسته یا‬ ‫ناخواسته‪ ،‬عرصه حمایت فوالد مبارکه از رسانه ها را تنگ می کنند‪.‬‬ ‫روابط عمومی فوالد مبارکه همواره درصدد اطالع رسانی تخصصی‬ ‫از دستاوردهاست‬ ‫این شرکت نام اور ایرانی در سال گذشته با صادرات بیش از یک‬ ‫میلیون و ‪ 250‬هزار تن محصول‪ ،‬درامد قابل توجهی را از ان کشور‬ ‫نموده و در عین حال روند تغییرات سرمایه شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در سا ل های گذشته به طور معناداری سیر صعودی داشته و با‬ ‫تحقق افزایش سرمایه اخیر به عنوان دومین شرکت بورسی به‬ ‫لحاظ ثبتی در کشور می باشد که همه این ها تنها قطره ای از دریای‬ ‫افتخارات فوالد مبارکه است که می توان به ا ن ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫با توجه به انچه ذکر شد‪ ،‬روابط عمومی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه نیز همواره به عنوان پیشانی ارتباطی این‬ ‫گروه بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور‪ ،‬با عنایت به‬ ‫رسالت ذاتی خود همواره تالش کرده به اطالع رسانی‬ ‫تخصصی و پوشش همه جانبه دستاوردها بپردازد‬ ‫و درعین حال‪ ،‬پمپاژ روحیه‪ ،‬امید و خودباوری را‬ ‫به عنوان یک اصل‪ ،‬سرلوحه کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫چه کسی است که خبر بومی سازی ها و دستاوردهای متعدد در‬ ‫فوالد مبارکه را بخواند و بر ایرانی بودن خود نبالد؟‬ ‫چه کسی است که مخاطب خبر بومی سازی بیش از ‪ 4‬هزار تجهیز و قطعه‬ ‫استراتژیک در این شرکت بزرگ قرار بگیرد و بر ایرانی بودن خود نبالد؟ چه‬ ‫کسی است که خبر تولید نیمی از فوالد کشور و حدود ‪ 75‬درصد ورق گرم‬ ‫کشور در فوالد مبارکه به عنوان مولود افتخارافرین ایران اسالمی را بشنود‬ ‫و شعار "ما می توانیم" برای او در این خطه مجسم نشود؟! به راستی در‬ ‫زمانه رکود و انقباض فعالیت های اقتصادی کشور‪ ،‬چه کسی می تواند خبر‬ ‫مشارکت فوالد مبارکه در اجرای طرح های توسعه ای و استراتژیک کشور‬ ‫را بخواند و به کارکنان خدوم و همیشه در صحنه ان دست مریزاد نگوید؟!‬ ‫طبیعی و معمول انتشار اگهی های مناقصات و مزایدات متعدد این‬ ‫شرکت در جراید و رسانه های مختلف و همچنین اطال ع رسانی‬ ‫اخبار در کنار تولید و انتشار انواع کاریکاتور‪ ،‬اینفوگرافیک‪،‬‬ ‫کلیپ و پادکست در پس رکوردهای متعدد در گروه فوالد‬ ‫مبارکه با هدف ترویج حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی‬ ‫هزینه گردیده که امری حرفه ای و بدیهی بوده و طبق قواعد‬ ‫قانونی و مشخص رسانه ها به ایشان پرداخت گردیده است‪.‬‬ ‫این شرکت ضمن حفظ کرامت رسانه های همکار خود در استان‪،‬‬ ‫منطقه و کشور تالش نموده اطال ع رسانی تخصصی و حرفه ای خود را‬ ‫از دستاوردهای شگرف در عرصه صنعت به خوبی انجام دهد و ارتباط‬ ‫با ‪ 30‬رسانه تخصصی مرتبط‪ 106 ،‬رسانه تخصصی غیر مرتبط و‬ ‫‪ 189‬رسانه عمومی را در قالب ‪ 164‬رسانه استانی و نمایندگی های‬ ‫رسانه های کشوری‪ 161 ،‬رسانه کشوری‪ 111 ،‬رسانه برخط و‬ ‫خبرگزاری ها و ‪ 214‬رسانه مکتوب در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬باید ملی بیاندیشد و عمل کند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬رسانه های کشور اعم از جامعه محترم‬ ‫مطبوعات‪ ،‬خبرگزار ی ها و رسانه های برخط‪ ،‬همواره یار و‬ ‫یاور ما در این عرصه خطیر بود ه اند و ارتباط فوالد مبارکه‬ ‫با بیش از ‪ 325‬رسانه کشور گواه این ادعاست که اگر‬ ‫هم دلی و همکاری صمیمانه رسانه های محترم نبود‪ ،‬حق‬ ‫مطلب به درستی ادا نمی شد و امکان اطال ع رسانی الزم به‬ ‫فراخور نام و جایگاه این صنعت عظیم وجود نداشت‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه همچنان در کنار اصحاب رسانه مانده و به این ماندن‬ ‫افتخار می کند‬ ‫یاداوری این نکته خالی از لطف نیست که شرکت فوالد مبارکه از‬ ‫جمله صنایعی بوده که همواره صف مشتریان محصوالت خود را داشته‬ ‫و انگیزه چندانی برای حضور در رسانه ها صرفا برای جلب مشتریان‬ ‫بیشتر را نداشته و سا ل هاست که از این رهگذر تالش نموده‪ ،‬ضمن‬ ‫مکرر خود‪ ،‬اصرار دارند «سورنا را از سر گشاد ان بنوازند!»‬ ‫جای بسی خوشحالی است که کارنامه عملکرد این افراد در میان‬ ‫اصحاب محترم رسانه روشن و حضور پررنگ شان در عرصه‬ ‫داللی رسانه ای بیش از همه برای مدیران محترم رسانه ها و‬ ‫فعاالن این عرصه عیان بوده است؛ هر چند قائل بود ه ایم که‬ ‫مقاومت در برابر این افراد و گرو ه های سازما ن یافته می تواند‬ ‫هزینه هایی دربر داشته و ابشخور برخی ج ّوسازی ها و هجمه ها‬ ‫دندان طمع ایشان نداشته ایم‪.‬‬ ‫کندن‬ ‫باشد‪ ،‬اما چار ه ای جز‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫هیچ ابایی از هزینه کردن در ترویج حمایت از تولید ملی و اقتصاد‬ ‫مقاومتی نداریم‬ ‫اخیرا لیستی امیخته با کذب و بزرگنمایی از سوی برخی منتشر‬ ‫گردیده که تالش نمودند با انتشار اعداد و ارقامی که بعضا ساخته‬ ‫خیاالت و اوهام انهاست‪ ،‬به ادامه حاشیه سازی های گذشته خود‬ ‫بپردازند؛ هرچند فوالد مبارکه ابایی از ان ندارد که اذعان نماید‬ ‫حدود نیمی از عدد مذکور از فروردین ماه سال‪ 99‬به جهت سیر‬ ‫سخنگوی شرکت توزیع برق استان اصفهان‪:‬‬ ‫ادام ه روند کنونی مصرف برق خارج از توان نیروگاه هاست‬ ‫اخبار برق‬ ‫کیاست‪ -‬سخنگوی شرکت توزیع برق استان اصفهان با بیان این که ادامه ی روند‬ ‫کنونی مصرف برق خارج از توان تجهیزات شبکه و نیروگاه هاست‪ ،‬هشدار داد‪« :‬با‬ ‫توجه به گرمای پیش رو و احتمال رکوردشکنی مصرف برق و افزایش ان به بیش‬ ‫از ‪ ۶۶‬هزار مگاوات‪ ،‬صنعت برق در تنگنای بسیار سختی قرار خواهد گرفت»‪.‬امیر‬ ‫رمضانی با اشاره به اینکه در صورت افزایش نیاز مصرف احتمال به کار افتادن‬ ‫راه های فرکانسی وجود دارد‪ ،‬افزود‪« :‬به منظور حفظ پایداری شبکه‪ ،‬رله های‬ ‫فرکانسی به کار گرفته شده است و هنگامی که تراز تولید و مصرف از حد استاندارد‬ ‫فراتر رود و امکان کنترل مصرف وجود نداشته باشد‪ ،‬این رله ها به صورت خودکار‬ ‫به کار افتاده و برق تعدادی از مشترکان را قطع می کنند»‪.‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫«هم اکنون شاهد فاصله ی ‪ ۱۱‬هزار مگاواتی تولید و مصرف برق هستیم که این‬ ‫میزان فاصله را باید با فعالیت ها و برنامه های جابه جایی بار صنایع و مشترکان‬ ‫عمده پُر کرد»‪.‬رمضانی با تقدیر از مشترکان و صنایع بزرگ و کوچک استان که‬ ‫در این شرایط با برق همکاری می کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬صنعت برق بر اساس‬ ‫مجوزهای اخذ شده در ماه های غیرگرم‪ ،‬نهایت همکاری را با این صنایع خواهد‬ ‫داشت»‪.‬وی مهم ترین عامل افزایش نیاز مصرف برق را افزایش دمای هوا برشمرد‬ ‫و گفت‪« :‬امسال افزایش دمای هوا و خشک سالی بیشترین تاثیر در ناترازی تولید‬ ‫و مصرف داشته است»‪.‬رمضانی ادامه داد‪« :‬در این شرایط شاهد افزایش یک باره‬ ‫و شدید دما در همه ی نقاط کشور هستیم که موجب افزایش استفاده از وسایل‬ ‫سرمایشی در کنار استفاده از سایر وسایل برقی می شود»‪.‬سخنگوی شرکت توزیع‬ ‫برق استان اصفهان در عین حال تاثیر راهکارهای مدیریت مصرف را در جلوگیری‬ ‫از بروز خاموشی بسیار مهم و انی دانست و اظهار کرد‪« :‬در صورتی که مشترکان‬ ‫از سایه بان برای کولرهای ابی استفاده و از دور ُکند این نوع کولرها بهره بگیرند‪،‬‬ ‫شاهد کاهش دو هزار مگاواتی مصرف برق خواهیم بود»‪.‬وی ادامه داد‪ :‬اگر دمای‬ ‫کولرهای گازی در کشور به جای ‪ ۱۸‬روی ‪ ۲۵‬درجه تنظیم شود‪ ،‬شاهد کاهش‬ ‫پنج هزار مگاواتی مصرف برق خواهیم بود‪ ،‬زیرا با هر یک درجه افزایش درجه‬ ‫ترموستات کولرگازی‪ ،‬سه درصد از مصرف برق این نوع کولرها کم می شود‪.‬‬ ‫دریافت خسارت لوازم برقی از شرکت توزیع برق اصفهان‬ ‫کیاست ‪ -‬این روزها که با قطع برق مواجه هستیم تعدادی از شهروندان‬ ‫از اسیب وسایل برقی خود خبر می دهند وسایلی که با افزایش و جهش‬ ‫قیمت ها ارزش اسمی ان ها نیز چند برابرافزایش یافته است و تعمیر یا خرید‬ ‫مجدد انها فشار سنگینی به خانواده ها وارد می نماید این موضوع باعث شد‬ ‫که با مدیر دفتر نظارت بر ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست شرکت توزیع برق‬ ‫اصفهان باب گفتگو را باز می نماییم؛ مهندس عباسپور گفت‪ :‬با قطعی برق‬ ‫امکان اسیب به وسایل برقی وجود دارد که البته راههایی برای کاهش ان پیش‬ ‫بینی می شود‪.‬وی در ادامه گفت‪ :‬مشترکان خسارت دیده می توانند از طریق‬ ‫سامانه ‪ 121‬و اپلیکیشن برق من خسارات خود را ثبت و ارایه نمایند که این‬ ‫اطالعات بر روی نرم افزار ناب پیاده سازی می شود و سپس به نرم افزار خسارات‬ ‫لینک می شود که همکاران ایمنی مناطق ‪ 10‬گانه ان را بررسی می کنند‪.‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شرکت توزیع برق اصفهان تنها شرکتی است که عالوه بر اینکه‬ ‫خسارات احتمالی ناشی از نوسانات برق به وسایل الکتریکی را پرداخت می‬ ‫نماید حتی خسارات ناشی از عیب داخلی را نیز پرداخت می کند چرا که یکی از‬ ‫رسالت های شرکت توزیع برق اصفهان رضایتمندی مردم بوده است‪.‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬شهروندان خسارت دیده باید حداکثر ظرف ‪ 48‬ساعت خسارات لوازم‬ ‫برقی خود را برای شرکت توزیع برق اصفهان محرز نمایند که البته در زمانهایی‬ ‫که تعطیل می باشد ظرف ‪ 72‬ساعت باید برای اطالع رسانی به شرکت اقدام‬ ‫نمایند‪.‬عباسپور خاطر نشان کرد‪ :‬به مشترکین عنوان می شود که وسیله ای‬ ‫که خسارت یافته را تعمیر کنند و فاکتور ان را در اختیار شرکت توزیع برق‬ ‫اصفهان قرار دهند و همچنین اگر قابل تعمیر نبود می توانند تعویض نمایند و‬ ‫برای تعمیر و یا تعویض باید فاکتور کامل با سربرگ ‪،‬تاریخ و مهر و ‪...‬ارایه گردد‪.‬‬ ‫وی ابراز داشت‪ :‬مشترکین خسارت دیده باید فاکتورهای تعویض یا تعمیر را بر‬ ‫روی اپلیکیشن برق من بارگذاری کند که در این زمینه ایین نامه ها و مصوباتی‬ ‫وجود دارد‪.‬وی به کاهش خسارت به لوازم برقی خانگی اشاره کرد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫مشترکین از دستگاههای محافظ برق در ورودی لوازم برقی استفاده کنند به‬ ‫طور قطع در کاهش خسارات بسیار موثر است و به کارگیری ارت ساختمان و‬ ‫متصل شدن به نول یکی دیگر از این راهکارها می باشد و دیگر اینکه با توجه‬ ‫به اعالم خاموشی ها در شرکت توزیع برق اصفهان مشخص است مشترکین‬ ‫می توانند قبل از قطع برق وسایل الکتریکی خود را از مدار خارج کنند‪.‬‬ ‫"روابط عمومی فوالد مبارکه"‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد‪:‬‬ ‫ایمپاسکو قابلیت برند بین المللی شدن را دارد‬ ‫کیاست ‪ -‬رییس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد‪ :‬شرکت تهیه‬ ‫و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) به عنوان بازوی اجرایی‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬قابلیت برند بین المللی شدن را دارد‪.‬به گزارش احتساب‬ ‫به نقل از روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ‪،‬‬ ‫وجیه ا… جعفری؛ در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران با بیان این مطلب گفت‪ :‬طی‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬جهش مطلوبی در حوزه تولید‪ ،‬توسعه و درامدزایی‬ ‫در بخش معدن صورت گرفته و نقش شرکت های تابعه ایمپاسکو‬ ‫نیز در این زمینه‪ ،‬قابل توجه است‪ .‬وی افزود‪ :‬ایمپاسکو در مسیری‬ ‫قرار گرفته که می تواند به یک هلدینگ معدنی نیرومند و حتی‬ ‫یک برند بین المللی در سطح دنیا تبدیل شود‪ .‬از این رو‪ ،‬انتظار‬ ‫از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‪ ،‬متفاوت از سال های گذشته‬ ‫است و باید این شرکت به صورت سازمان یافته تر نسبت به گذشته‪،‬‬ ‫مسیر رشد را در پیش بگیرد‪.‬ضرورت توجه به بخش پژوهش‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو توجه ویژه به بخش پژوهش را در‬ ‫اولویت برنامه کاری سال ‪ ۱۴۰۰‬شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‪،‬‬ ‫عنوان و تصریح کرد‪ :‬همزمان با موضوع اکتشاف – به عنوان یکی‬ ‫از برنامه های اصلی ایمپاسکو – باید موضوع پژوهش مورد توجه‬ ‫بیشتر قرار گیرد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اهمیت باالی امر پژوهش‬ ‫برای توسعه‪ ،‬ایمیدرو حمایت های الزم را برای توسعه بخش‬ ‫پژوهش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به عمل خواهد اورد‪.‬‬ ‫ضرورت تثبیت سرمایه گذاری در مناطق محرومجعفری با اشاره‬ ‫به هدایت و تثبیت سرمایه گذاری در مناطق محروم به عنوان‬ ‫یکی دیگر از برنامه های ایمپاسکو در سال جاری‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار‬ ‫می رود امسال نیز همانند گذشته‪ ،‬شاهد عملکرد مثبت شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران در مناطق معدنی محروم باشیم‪.‬‬ ‫رونمایی پتروشیمی کارون از محصول جدید «پتروکربن»‬ ‫کیاست ‪ -‬پتروشیمی کارون در تداوم نواوریهای خود‪ ،‬این بار بخشی از‬ ‫ضایعات خود را به محصولی ارزشمند به نام پتروکربن تبدیل‏می کند‪.‬‏ایین‬ ‫رونمایی از پتروکربن در محل فرمانداری شهرستان‏طبس‏برگزار شد‪.‬‏این‬ ‫مراسم با حضور مدیران و مسوولین شرکت پتروشیمی کارون‪ ،‬فرماندار‬ ‫ویژه و معاون استاندار خراسان جنوبی‪ ،‬‏مقامات ‏شهرستان طبس و‬ ‫مدیران شرکت فروالیاژ تام برگزار شد‪.‬‏علیرضا صدیقی زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت پتروشیمی کارون‪ ،‬در این مراسم گفت‪ :‬صنعت فوالد و صنعت‬ ‫پتروشیمی در‏حوزه های‏مرتبط‪ ،‬تاکنون به صورت جزیره ای عمل کرده اند‪.‬‬ ‫امیدواریم اتفاق امروز‪ ،‬اغاز پر برکتی بر همکاری این دو صنعت‏مهم و‬ ‫نقطهٔ‏اتصال حلقه های گمشده تولید باشد‪.‬‏پتروکربن در نتیجهٔ همکاری‬ ‫شرکت پتروشیمی کارون و شرکت دانش بنیان فروالیاژ تام تولید می شود‪.‬‬ ‫مادهٔ اولیه این‏محصول‪،‬‏ضایعات تار شرکت پتروشیمی کارون است که‬ ‫پیش از این برای دفع‪ ،‬دفن‪ ،‬سوزاندن ان متحمل هزینه هایی می شد‬ ‫اما با‏این اقدام‪،‬‏از این پس به محصولی با ارزش تبدیل خواهد شد‪.‬‏این‬ ‫محصول در صنایع مختلفی چون صنایع فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬تصفیه اب‪،‬‬ ‫نهدف الی تعزیز العالقات التجاریه الثنائیه بین الصین والمحافظه فی اطار مذکره التفاهم هذه ‪.‬کما‬ ‫اعلن عن مواصله االجتماعات مع غرفه التجاره االیرانیه الصینیه المشترکه قائال ‪ ،‬سنهدف الى‬ ‫خلق مجاالت للتعاون المشترک وتنفیذ برامج فی مجال العالقات التجاریه مع الصین من خالل‬ ‫تبادل اللقاءات"‪.‬من جانبه اشار رئیس غرفه التجاره االیرانیه الصینیه ‪،‬مجیدرضا حریری الى توفیر‬ ‫االرضیه لتطویر الصادرات من زنجان الى الصین واعتبر منتجات الحرف الیدویه کاالحذیه الجلدیه‬ ‫المصنوعه یدویًا والسجاد الیدوی من اهم المنتجات التی سیتم تصدیرها من المحافظه الى الصین‪.‬‬ ‫هسته ای‪ ،‬نظامی‪ ،‬قند وشکر و فروالیاژ کاربرد‏دارد‏و عالوه بر کمک به‬ ‫محیط زیست‪ ،‬سوداوری خوبی را هم نصیب شرکت های ایرانی می کند‪.‬‏‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫زنجاناالیرانیهوالصینتوسعانالعالقاتالتجاریه‬ ‫اعلن رئیس غرفه التجاره والصناعه والمناجم والزراعه فی محافظه زنجان علی یکانه فرد عن تنفیذ‬ ‫خارطه طریق لتعزیز العالقات التجاریه الثنائیه بین الصین والمحافظه شمال غرب البالد‪.‬وقال یکانه‬ ‫فرد فی ندوه افتراضیه عقدت الیوم االربعاء بین غرفه التجاره فی محافظه زنجان (شمال غرب)‬ ‫والغرفه التجاریه الصینیه‪ -‬االیرانیه ان المحافظه تتمتع بقدرات جیده فی القطاعات المختلفه مضیفا‬ ‫ان کیفیه استخدام القدرات تم ادراجها فی خارطه طریق التجاره الخارجیه للمحافظه‪.‬واضاف نحن‬ ‫حددنا مجاالت التعاون مع الصین وهناک مذکره التفاهم فی هذا المجال نخطط لتنفیذها کما‬ ‫اصحاب رسانه بر رفتارهای غیر حرفه ای و غیر اخالقی دالالن‬ ‫رسانه ای نقطه پایانی بگذارند‬ ‫باری؛ فوالد مبارکه صرفا از سال گذشته تا کنون‪ ،‬با انتشار اخبار متنوع‬ ‫از طریق رسانه های محترم‪ ،‬تولیدات صوتی و تصویری متعدد‪ ،‬تقویت‬ ‫پایگاه خبری "ایراسین" به عنوان یک مرجع تخصصی حوزه صنعت‬ ‫کشور و همچنین خبرنامه هفتگی فوالد‪ ،‬کارنامه ای درخشان بر جای‬ ‫گذاشته که به اذعان اهل فن‪ ،‬الگویی مناسب برای نمونه های مشابه‬ ‫خود به شمار می رود که این مهم جز با تالش و همت واالی کارکنان‬ ‫زحمت کش و استفاده از ذوق و قریحه الزم‪ ،‬دست یافتنی نبوده است‪.‬‬ ‫این شرکت ضمن تاکید بر حق خود برای پیگرد قانونی علیه افرادی که‬ ‫تالش نموده اند با انتشار اطالعات مخدوش‪ ،‬به تشویش اذهان عمومی‬ ‫بپردازند‪ ،‬بار دیگر بر عزم و اراده خود بر همکاری های موثر با جامعه فعاالن‬ ‫رسانه ای کشور تاکید نموده و امیدوار است در سایه این همکار ی ها‪،‬‬ ‫موجی از امید به اینده و خودباوری در میان مردم به ویژه نسل جوان و‬ ‫پویای کشور شکل گرفته و روز به روز عرصه بر دالالن رسانه ای تنگ تر و‬ ‫مجال بروز و ظهور خبرنگاران و مدیران متعهد و دلسوز رسانه ها بیش از‬ ‫پیش گشوده تر شود و اصحاب محترم رسانه در تعاملی درون صنفی‪ ،‬نقطه‬ ‫پایانی بر رفتارهای غیر حرفه ای و غیر اخالقی این قبیل افراد بگذارند‪.‬‬ صفحه 3 18,000 MW power generation deficit possible in next 5 years The managing director of Iran’s Thermal Power Plants Holding Company (TPPH) has stated, “Based on the forecast, the country’s electricity consumption will reach about 78,000 megawatts (MW) by the next five years, which according to the current amount of electricity generation, we will face a deficit of 18,000 MW in this field.”Mohsen Tarztalab said, “In addition to the fact that about 4,000 megawatts should be added to the nominal capacity of the country’s power plants annually, we should pay special attention to the worn-out power plants and the replacement of new power plants with old ones.”Over the past decade, constant temperature rising and the significant decrease of rainfalls across Iran have put the country in a hard situation regarding electricity supply during peak consumption periods.This year, however, new deteriorating factors like severe drought and the decline in the country’s water resources as well as a new wave of illegal cryptocurrency mining across the country have also worsened the situation. ‫اقتصادات ایران والبرازیل تکمالن احدهما االخر‬:‫سفیر ایران فی البرازیل‬ ‫ موکدا‬،‫قال سفیر ایران فی برازیلیا ان اقتصادات ایران والبرازیل تکمالن احدهما االخر‬ ‫ وایران قادره على تامین‬،‫ان البرازیل بحاجه الى االسمده والمنتجات النفطیه والبتروکیماویه‬ ‫وکتب السفیر حسین‬.‫ وفی المقابل تستورد المواد الزراعیه‬،‫هذه المنتجات بکلفه وجوده عالیه‬ ‫ فی على حسابه على تویتر الیوم االحد ان "اقتصادات ایران والبرازیل تکمالن احدهما‬،‫قریبى‬ ‫وصرح قریبی ان البرازیل کمحور زراعی بحاجه ماسه لالسمده والمنتجات البترولیه‬."‫االخر‬ ‫ وبدورها تستورد‬،‫ وایران بامکانها ان توفر لها هذه المنتجات بتکلفه وجوده عالیه‬،‫والبتروکیماویه‬ ‫ کل دوله لها مکانها‬:‫واضاف‬. ‫ الف طن‬60 ‫المواد الزراعیه بکمیات کبیره وشحنها فی سفن تزن‬ ،‫ خالل العام الماضی من مهمته فی البرازیل‬: ‫وقال السفیر االیرانی‬.‫الخاص فی العالقات الثنائیه‬ .‫ بما فی ذلک العالقات االقتصادیه‬، ‫التقى بمختلف المسوولین لبحث تطویر العالقات الشامله‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ 326 ‫ شماره‬، ‫سال شانزدهم‬ 1400 ‫ مرداد ماه‬13 ‫چهار شنبه‬ 1442 ‫ ذی الحجــه‬24 ‫ تومــان‬2000 -‫ صفحــه‬4 Vol.16 | No.326 Wednesday 4 August 2021 Managing Director: Zeinab Hashemi Chief editor: Habib Sadeghi Art Manager: KIYASAT Address: esfahan-laleh squre-next to the post office- Cultural Press Center Phone: +98-31- 35544099 & 35544044-45 TelFax: +98-21- 26767493 Responsive Mobile: +98-9051707539 E-mail: PERSIAN.JOURNALISM@YAHOO.COM Website: WWW.KIYASATNEWS.IR Telegram.me/kiyasatpublication Instagram.com/kiyasatpublication ‫ زینب هاشمی‬:‫صاحب االمتیاز و المدیر المسووله عن‬ ‫ حبیب اله صادقی‬:‫ال رئیس المحرر‬ ‫ کیاست‬:‫المدیر الفن ی‬ ‫ بدایه ط ریق المطار‬-‫ میدان الله‬-‫ اصفهان‬-‫ ای ران‬:‫عنوان المکتب المرکزی‬ 19 ‫بجانب مکتب الب رید المرکز الصحفی الثقافی الطابق الثانی الوحده‬ ‫ زینب هاشمی‬:‫صاحب امتیاز و مدیرمسوول‬ ‫ حبیب اله صادقی‬:‫سردبیر‬ ‫پیام رسانه‬: ‫کیاست چاپ‬:‫مدیریت هنری‬ ‫ میدان الله ابتدای‬-‫ اصفهان‬:‫نشانی دفترمرکزی‬ ‫اتوبان فرودگاه جنب اداره پست مجتمع فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫ طاجیکستان بوابه وصول ایران الى االسواق االوروبیه‬: ‫مسووله بغرفه طهران‬ ‫ شبکه الطرق‬:‫وزیر الطرق االیرانی‬ ‫ کم قریبا‬3100 ‫الحره فی البالد ستبلغ‬ ‫اعلن وزیر الطرق فی الجمهوریه االســامیه االیرانیه محمد اسالمی‬ ‫وقال‬.‫ کــم قریبا‬3100 ‫بان شــبکه الطرق الحره فی البالد ســتبلغ‬ ‫ ان شــبکه الطــرق الحره‬:‫اســامی فی تصریــح للصحفیین االحد‬ ‫ کم فی بدایــه الحکومــه الحادیه‬2100 ‫فی البالد والتــی کانــت‬ ‫ کم فی‬3100 ‫ کــم وســتبلغ‬2800 ‫) بلغــت االن‬2013( ‫عشــره‬ 3100( ‫واشــار الى ان مثل هذه المسافه‬.‫غضون االســابیع القادمه‬ ‫ "ان الطرق الســریعه‬:‫کم) هی االن قید الدراســه والتنفیــذ وقال‬ ‫ کم ســنویا حیث کانت فی‬1000 ‫فی البــاد ازدادت ایضا بمقــدار‬ 20 ‫ کم فیمــا تبلغ االن‬12500 )‫بدایــه الحکومه (الحادیه عشــره‬ ‫الف کم" موکدا بان هذه النهضه مســتمره لتعزیز االمان والســرعه‬ ‫واوضح وزیــر الطرق بان هنالــک فی الوقت‬.‫والجــوده للمواطنین‬ ‫ االف کم من الطــرق المعبــده بالزفت فی‬210 ‫الحاضر اکثر مــن‬ ‫ بالمائه من عبــور الســیارات یجری‬85 ‫ ان نحــو‬:‫البــاد واضــاف‬ ‫ بالمائه من هــذه الطرق لذا فــان اولویتنا هــی االرتقاء بها‬15 ‫فی‬ ‫وتحســین جودتها خاصــه فی االمکان التی تشــهد زحامــا مروریا‬ .‫وذلک من خالل انشــاء الطرق الحره ومشــارکه القطــاع الخاص‬ News Iran, Denmark discuss ways of expanding trade ties Head of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture (ICCIMA) Gholam-Hossein Shafeie met with Danish Ambassador to Tehran Jesper Vahr to discuss ways of expanding trade ties between the two countries.As reported by the ICCIMA portal, in the meeting the officials made several proposals for the expansion of economic exchanges between the two countries, including the establishment of an Iran-Denmark Joint Chamber of Commerce, and also holding online meetings between the members of the ICCIMA and the Confederation of Danish Industry (DI).Speaking in the meeting, Shafeie pointed to the long history of Denmark’s relations with the Islamic Republic of Iran and said: “More than 90 years have passed since the first treaty between the two countries; therefore, historically, the relationship between the two sides is a long one.”He also mentioned Denmark’s contribution to Iran’s dairy industry and noted that Iran’s first dairy factory was established using the machinery imported from Denmark and the two sides have had successful cooperation in this sector.Shafeie further mentioned Denmark’s achievements in renewable energies especially in developing wind farms, saying that the country accounts for more than 40 percent of the world’s wind power.The ICCIMA head noted that the mentioned areas have significant potential for the two countries to cooperate.According to the official, Iran and Denmark also have a long history of cooperation in the pharmaceutical, medical, cement, and shipping industries.Vahr for his part expressed Danish companies’ eagerness to work in Iran and noted that several Danish companies including Novo Nordisk Company are already active in Iran.Novo Nordisk has invested over 70 million Euros in Iran, he added.The Danish ambassador further referred to his country’s developments in the field of renewable energies and said: “In Denmark, the use of renewable energy is at the top of the agenda. Many Danish companies specialize in renewable energy, and Denmark somehow had to move in that direction. Our economy suffered huge losses in the 1973 and 1979 oil crises, and one way to reduce that damage was to look for alternative energy sources.”“Prior to the sanctions, one of our major companies was cooperating with Iran in the field of wind energy,” he noted. ‫تستطیعان الى جانب تعزیز التعاون الثنائی‬ ‫فی مجاالت تنفیذ المشاریع النفطیه والطاقه‬ ‫ تفعیل الطاقات المشترکه‬،‫وانشاء السدود‬ ‫الزاخره لدیهما فی مجال الصناعات الغذائیه‬ ‫ وتعزیز االواصر بین‬،‫والمعادن والسیاحه‬ .‫اصحاب القطاع الخاص فی هذا الخصوص‬ ‫ اکد السفیر االیرانی فی دوشنبه‬،‫بدوره‬ ‫ ان السفاره مستعده‬،"‫"محمد تقی صابری‬ ‫لدعم رجال االعمال االیرانیین من اجل‬ ‫ولفت صابری‬.‫دخول االسواق الطاجیکیه‬ ‫ الى جهود البنک‬،‫فی تصریحه خالل الندوه‬ ‫المرکزی االیرانی ونظیره الطاجیکی بهدف ایجاد الیه لتسهیل التبادل‬ ‫ دعا سفیر جمهوریه طاجیکستان فی‬،‫من جانبه‬.‫المصرفی بین البلدین‬ ‫طهران "زاهدی نظام الدین شمس الدین زاده" (خالل الندوه االفتراضیه‬ ‫ الى اقامه مناسبات‬،)‫حول العالقات التجاریه بین ایران وطاجیکستان‬ ‫افتراضیه مماثله ومعارض اقتصادیه مشترکه بحضور رجال اعمال‬ ‫واکد‬.‫ من اجل التعرف اکثر على فرص التعاون المتوفره بینهما‬،‫البلدین‬ ‫السفیر الطاجیکی على استعداد بالده لتوقیع العدید من مذکرات التعاون‬ ‫مع ایران؛ مسلطا الضوء فی هذا الخصوص على االتفاق الموقع بین منظمه‬ .‫البورصه والضمانات فی طهران وبورصه اسیا الوسطى فی طاجیکستان‬ ‫قالت عضو غرفه التجاره والصناعه‬ ‫والمناجم والزراعه فی طهران "سیده‬ ‫ ان جمهوریه طاجیکستان‬: "‫فاطمه مقیمی‬ ‫تشکل بوابه وصول ایران الى اسواق اوروبا‬ ‫وعلیه ینبغی اغتنام الفرصه المثالیه المتوفره‬ ‫عبر هذا الممر التجاری للنهوض بالوضع‬ ‫جاء ذلک خالل‬.‫االقتصادی فی البالد‬ ‫الندوه االفتراضیه حول "العالقات التجاریه‬ ‫ التی عقدت‬،"‫بین ایران وطاجیکستان‬ ‫الیوم االحد برعایه غرفه طهران التجاریه؛‬ ‫شارک فیها عدد من اعضاء الهیئه الرئاسیه‬ ‫فی غرفه طهران الى جانب السفیر االیرانی فی دوشنبه والسفیر الطاجیکی‬ ‫ استعراض مجاالت التعاون‬،‫وجرى خالل هذا االجتماع‬.‫فی طهران‬ ‫بین رجال االعمال االیرانیین والطاجیکیین والسیما اصحاب القطاع‬ ‫ وبتالی الفرص المتاحه لتنمیه العالقات االقتصادیه والتجاریه‬،‫الخاص‬ ‫ فقد اکدت بان‬،‫وعوده الى تصریحات السیده مقیمی‬.‫بین البلدین‬ ‫جمهوریه طاجیکستان تستطیع الوصول الى المیاه الحره العالمیه عبر‬ .‫ بینما تشکل االخیره ممرا تجاریا یصل ایران باسواق اوروبا‬،‫ایران‬ ‫ بتجارب ایران التقنیه الکبیره‬،‫کما نوهت هذه المسووله االقتصادیه‬ ‫ ان طهران ودوشنبه‬: ‫فی مجال الصناعات النفطیه والطاقه؛ وصرحت‬ ‫سیستان وبلوشستان محافظه زاخره بالنحاس فی جنوب شرق ایران‬ ‫وقال ان صناعات مهمه کمجمع ایرانشهر للنسیج ومصنعی‬.‫فی المحافظه‬ ‫االسمنت ومصنع نصرت اباد للنحاس ومصانع انتاج الشباک السمکیه التی‬ ‫ من احتیاجات الصیادین بالبالد الی جانب مصنع مبیدات االفات من‬٪80 ‫تلبی‬ ‫ واضاف ان المحافظه تعتبر مرکز الصناعات‬.‫المصانع التی توجد فی المحافظه‬ ‫التحویلیه فی للثروه السمکیه وانتاج المارکات المختلفه لالغذیه المعلبه‬ ‫ بالمئه من المخزون العالمی‬3 ‫ویبلغ مخزون ایران من النحاس‬.‫فی البالد‬ ‫ویعد منجم سرجشمه فی مدینه کرمان المصدر الرئیسی للنحاس فی ایران‬ ‫ وتعد صناعه النحاس‬. ‫حیث یستحوذ علی نصف انتاج ایران من النحاس‬ .‫الی جانب صناعه الصلب وااللمینیوم من الصناعات االستراتیجیه فی ایران‬ ‫تستحوذ محافظه سیستان وبلوشستان فی جنوب شرق ایران على احتیاطیات‬ ‫کبیره من النحاس مما تعتبر الى جانب محافظه کرمان من المناطق التی تزخر‬ ‫واعلن رئیس دائره الصناعه والتعدین والتجاره‬.‫بمناجم النحاس فی البالد‬ ‫ ملیون طن‬500 ‫فی محافظه سیستان وبلوجستان داود شهرکی عن اکتشاف‬ ‫وقال شهرکی الیوم االثنین فی‬.‫احتیاطات جدیده من النحاس فی المحافظه‬ ‫ ان المحافظه تحظى باحتیاطیات جیده من التیتانیوم‬، ‫تصریح خاص لوکاله ارنا‬ ‫واضاف‬.‫ طن ًا من الذهب فی سیستان وبلوجستان حتى الیوم‬37 ‫وتم اکتشاف‬ ‫ان عده مشاریع کبرى تجری حالیا فی قطاعات التعدین کالصلب والذهب‬ ‫والنحاس والمغنسیت بسیستان وبلوجستان مما ستودی الى قفزه اقتصادیه‬ NISOC’s oil desalination plant in southern Iran to go operational by Mar. 2022 The director of engineering and construction at the National Iranian South Oil Company (NISOC) announced that the company’s crude oil desalination plant has reached progress of more than 90 percent and is expected to go operational in the current Iranian calendar year (ends on March 20, 2022).According to Ebrahim Piramoun, the project is comprised of a desalination unit with a capacity of 20,000 barrels per day (bpd) and sweetening of 42,000 bpd of crude oil which is going to desalinate the oil from Ghale Nar field near Andimeshk city, Khuzestan Province.The project also includes constructing 5.5 kilometers of high-pressure power line and drilling of wells for waste disposal which have already been completed and are ready to be commissioned, the official explained.“The civil and construction works of the project have been fully implemented and all pressure and atmospheric tanks, pipelines inside the factory, and connection lines have been completed,” he added.He went on to say that despite the sanctions, all the necessary equipment for the plant including process pumps, control valves, welding package, diesel generators, power transformers, heat exchanger, desalination package, skimmer tank, and tow tower have been provided and installed.“Other required equipment, including the remaining part of the pipes and instrumentation equipment, control system, and air conditioners, have been purchased and are ready to be transported to the project site. Equipment such as fire pumps and wastewater treatment packages are also under construction,” he added. ‫هوالباقی‬ ‫ صادقی‬...‫جناب اقای حبیب ا‬ ‫سر دبیر محترم هفته نامه سراسری کیاست‬ ‫تسلیت تسلی کوچکی است در برابر غم بزرگ شما‬ ‫مصیبت در گذشت پدر عزیزتان را به شما و خانواده معززتان‬ ‫تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای ان مرحوم علو‬ .‫درجات و برای بازماندگان صبری جزیل مسالت می نماییم‬ ‫مارا در غم خود شریک بدانید‬ ‫مجموعه رسانه ای کیاست‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫ز‬/1400/4 ‫شماره‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد ( اقالم ضایعاتی موجود در انبارهای) مجتمع خود را از‬ ‫ لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده به وبسایت این شرکت به نشانی‬.‫طریق مزایده عمومی واگذار نماید‬ ‫ مهلت تحویل پاکات‬.‫بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمایند‬ www.geg.ir ‫ در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه‬1400 /5 /23 ‫روز شنبه مــورخ‬14 ‫ الی‬9 ‫ساعت‬ .‫ مقرر شده است‬1400 /5 /17 ‫ ضمناً بازدید از اقالم مربوطه روز یکشنبه مورخ‬.‫دفتر مرکزی تهران می باشد‬ .‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد‬ ‫کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫سفینه ایرانیه تعلق فی الوحل قباله‬ ‫استراخان الروسیه‬ ‫علقت سفینه نقل ایرانیه فی الوحل قباله میناء استراخان الروسیه‬ ‫ نقال‬،‫ وافاد مراسل "ارنا" فی موسکو‬.‫فی شواطئ بحر قزوین‬ ‫ ان سفینه النقل‬،‫عن المنظمه الفدرالیه الروسیه للمالحه البحریه‬ ‫االیرانیه "بایا" التی کانت فی طریقها باتجاه میناء استراخان‬ ‫ وعلى‬،‫ جنحت فی الوحل قباله قناه فولغا – کاسبییک‬،‫الروسی‬ ،‫ و ورد فی هذا التقریر‬.‫ کلم من وجهتها الرئیسیه‬155 ‫بعد‬ ‫ وعلیه لم‬،‫ان الحادث لم یتسبب فی ای تشقق داخل السفینه‬ ‫ ان حادث جنوح‬،‫واضاف البیان‬.‫یکن هناک ای تسرب للوقود‬ .‫السفینه االیرانیه لم یعرقل حرکه السفن االخرى فی قناه فولغا‬ ‫ اشارت وسائل اعالم روسیه ان سفینه النقل‬،‫وفی سیاق متصل‬ ‫االیرانیه العالقه تعود الى شرکه مازندران وقد ابحرت من میناء‬ ‫واعلنت المنظمه‬.)‫امیراباد (شرق محافظه مازندران –شمال ایران‬ ‫ ان السفینه االیرانیه العالقه لم تکن‬،‫الروسیه للمالحه البحریه‬ ‫مح ّمله بالسلع عند وقوع الحادث کما لم یتعرض افراد طاقمها‬ ‫ ان الشرکه المالکه لسفینه‬،‫واضاف المصدر نفسه‬.‫ لالصابه‬12 ‫الـ‬ .‫ ماضیه فی اجراءاتها لتعویم السفینه وانتشالها من الوحل‬،‫بایا‬ News Over 3,000 hectares of new greenhouses to be established across Iran Iranian Agriculture Ministry plans to construct 3,052 hectares of new greenhouses in 10 different provinces across the country in the current Iranian calendar year (started on March 21), an official with the ministry announced on Monday. Darioush Salempur, the director of the Agriculture Ministry’s Greenhouse Development Program, said these greenhouses will be built in provinces that are suitable in terms of climate, infrastructure, proximity to target markets, and access to manpower such as Sistan-Baluchestan, Hormozgan, Kerman, Bushehr, Fars, Isfahan, Khorasan Razavi, Tehran, East Azerbaijan, and Ardebil.According to Salempour, over 30 trillion rials of facilities (about $714 million) was paid for the construction of greenhouses across the country in the previous Iranian calendar year.He stated that last year 45 percent of the greenhouses constructed in the country were funded by private sector investors, adding that this year the National Development Fund (NDF) and the country’s banking system will provide low-interest facilities to applicants in low-income regions for the construction of greenhouses.The official also mentioned the ministry’s plans for the modernization and renovation of the country’s traditional and old greenhouses, saying: “Our plan in the 10-year horizon is to improve and renovate more than 5,000 traditional, wooden and worn-out greenhouses across the country.”“We have planned to renovate about 650 to 700 hectares of traditional and worn-out greenhouses each year,” he added.The Agriculture Ministry’s Greenhouse Development Program is one of the priority projects of the mentioned ministry which aims at increasing productivity, efficiency, and water consumption management in the agriculture sector; the program was approved in the Iranian calendar year 1395 (ended on March 21, 2017) under the framework of the National Resilient Economy Plan.The development of the country’s agricultural parks and greenhouses not only is going to create new job opportunities but also increases the country’s non-oil exports and helps to preserve the environment and the national water and soil resources. صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه کیاست

هفته نامه کیاست 325

هفته نامه کیاست 325

شماره : 325
تاریخ : 1400/05/02
هفته نامه کیاست 324

هفته نامه کیاست 324

شماره : 324
تاریخ : 1400/04/28
هفته نامه کیاست 322

هفته نامه کیاست 322

شماره : 322
تاریخ : 1400/04/19
هفته نامه کیاست 321

هفته نامه کیاست 321

شماره : 321
تاریخ : 1400/04/10
هفته نامه کیاست 320

هفته نامه کیاست 320

شماره : 320
تاریخ : 1400/04/02
هفته نامه کیاست 319

هفته نامه کیاست 319

شماره : 319
تاریخ : 1400/03/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!