هفته نامه کیاست شماره 321 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه کیاست شماره 321

صفحه بعد

هفته نامه کیاست شماره 321

هفته نامه کیاست شماره 321

‫‪#‬غم‪-‬سفره‪-‬های‪-‬خالی‬ ‫‪8‬‬ ‫اکمال خط سکه حدید رشت ‪ -‬استارا ینبغی ان یکون‬ ‫من اولویات الحکومه الجدیده‬ ‫‪kiyasat‬‬ ‫"نور‪ ،‬حقیقت است و تاریکی بر ساخته؛‬ ‫"نور‪،‬‬ ‫رد روشن گام های ما تا همیشه ها‪"...‬‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫اجتماعی ‪ -‬اقتصادی ‪ -‬سیاسی ‪ -‬فرهنگی‬ ‫سال پانزدهم شماره ‪ 321‬قیمت ‪ 2000‬تومان ‪ 10‬تیر ماه ‪ 20 1 Julay 2021 1400‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعه گرا‬ ‫‪2‬‬ ‫بازسازی اقتصادی بدون سیاست خارجی؟‬ ‫‪2‬‬ ‫بانک صادرات برای همکاری با ذوب اهن در باالترین ‪5‬‬ ‫سطح اعالم امادگی کرد‬ ‫;‪Editorial Abststract‬‬ ‫‪Development-oriented economic diplomacy and foreign policy‬‬ ‫‪The globalization of productive, financial, and commercial structures has transformed the nature and function of gov‬‬‫‪ernments from territorial units to virtual and market actors in the global political economy. In the transition to globaliza‬‬‫‪tion, governments’ concerns about security and politics have shifted to gaining a share of the global markets for production,‬‬ ‫‪trade, and capital. The manifestation of this change in the performance of governments in the global political economy sys‬‬‫‪tem, the transition from traditional diplomacy to economic diplomacy as a new and efficient tool for interaction in the glob‬‬‫‪al economy and achieving development can be seen. The issue of how to achieve the economic development and prosperity‬‬ ‫‪of developing countries in the global political economy has been at least one of the most central issues and theoretical and‬‬ ‫‪practical debates in academic and executive circles in the last half century. Regarding the possibility or refusal to achieve‬‬ ‫‪the development of developing countries, some experts, especially in the context of the school of criticism and dependence,‬‬ ‫‪consider new global developments as a threat to the political-economic situation of the developing world. Consequently, the‬‬ ‫‪solution to the problem is considered to be in adopting defensive, state-oriented, isolationist and confrontational approaches.‬‬ ‫برگزاری جلسات هماهنگی شرکت توزیع برق استان اصفهان با فرمانداران شهرستان ها‬ ‫‪Holding coordination meetings of Isfahan Electricity‬‬ ‫‪Distribution Company with city governors‬‬ ‫کیاست ‪ -‬به منظور تعامل هر چــه بیشتر با فرمانداران شهرستان ها‪،‬‬ ‫جلسات هماهنگی با حضور قائم مقام شرکت توزیع برق استان‪ ،‬مدیر‬ ‫امور برق شهرســتان‪ ،‬کارشــناس دفترمدیریت مصرف و واحدروابط‬ ‫عمومی در محل فرمانداری هر شهرستان برگزار می گردد‪.‬دراین جلسه‬ ‫قائم مقام شــرکت‪ ،‬مهندس حمامیان اماری از وضعیت پیک مصرف‬ ‫برق در کشور و اســتان را ارائه نمود‪ .‬وی دالیل رشــد مصرف برق در‬ ‫سال ‪ 1400‬را تشریح و بر همکاری هر چه بیشتر بخش های صنعتی‪،‬‬ ‫کشــاورزی و اداری در اســتفاده از مولدهای خودتامین با محوریت‬ ‫فرمانداری تاکید کرد‪ .‬حمامیان همچنین اماری از کشف دستگاه های‬ ‫رمزارز غیرمجاز به منظور جلوگیری از فعالیت این مراکز در شهرستانها‬ ‫و تاثیر بر افزایش مصرف برق ارائه و در ادامه افزود‪ :‬مزارع استخراج رمز‬ ‫ارز در ایام پیک مصرف مجاز به فعالیت نمی باشند‪.‬قائم مقام شرکت‪،‬‬ ‫در رابطه با نصب و استفاده از پنل های خورشیدی در قالب طرح های‬ ‫متنوع بیان کرد‪ :‬اســتان اصفهان جزء چهار استان پیشرو کشور است‬ ‫که بیشترین نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس را دارد‪ .‬نیروگاه های‬ ‫خورشــیدی به دو بخش کلی نیروگاه های کوچــک و بزرگ مقیاس‬ ‫تقسیم می شوند‪ .‬نیروگاه های کوچک مقیاس شامل نیروگاه هایی است‬ ‫که مردم در سقف خانه ها راه اندازی کرده و همچنین نیروگاه هایی که‬ ‫صنایع‪ ،‬مرغداری ها و دامداری ها روی ســقف سوله ها نصب می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخــش نیروگاه های کوچک مقیــاس اصفهان رتبه اول‬ ‫را در کشور دارد‪ ،‬حدود ‪ ۷۰۰‬نیروگاه بر پشت بام های شهرستان های‬ ‫استان اصفهان به جز شــهر اصفهان تا کنون نصب شــده است که از‬ ‫این تعداد حدود ‪ ۵۵۰‬نیروگاه قرارداد ‪ ۲۰‬ســاله فروش برق با شرکت‬ ‫توزیع برق اســتان داشــته و ‪ ۱۷۰‬نیروگاه نیز خود تامین بوده و برق‬ ‫مورد نیاز خــود را تامین می کنند‪ .‬نرخ خرید بــرق برای نیروگاه های‬ ‫کوچک مقیاس‪ ،‬هر کیلووات ســاعت‪ 1456 ،‬تومان اســت که هزینه‬ ‫تاســیس هر نیروگاه پنج کیلوواتی امروز‪ ،‬حــدودا ‪ 70‬میلیون تومان‬ ‫بوده که در امد ان در اولین سال هر ماه یک میلیون و صد هزار تومان‬ ‫است‪ .‬در ســال های بعد نیز با ضریب تعدیل که شامل ان می شود این‬ ‫درامد بیشــتر خواهد شــد که معموالً در کمتر از چهار سال سرمایه‬ ‫اولیه این نیروگاه ها به افراد بازگشــته و پس از ان ســوددهی خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬همچنین مهندس حمامیان بر لزوم اجرای قانون تامین ‪20‬‬ ‫درصد برق ادارات از انرژی تجدید پذیر با توجه به مصوبه هیات دولت‬ ‫با مطرح شدن در شورای اداری شهرســتان ها با محوریت فرمانداری‬ ‫تاکید نمودند‪ .‬بر اساس این مصوبه ‪ ،‬وزارتخانــه هــــا‪ ،‬موسسـات و‬ ‫شـرکت هـای دولتـی و نهادهـــای عمومـی غیـر دولتـی‪ ،‬بانـک هـا‪،‬‬ ‫شـهرداری هـا و … بر اسـاس فهرســـتی کـه وزارت نیـرو تعییـن و‬ ‫اعـالم نموده اســت موظف هستند طــــی دو ســال حداقــل ‪۲۰‬‬ ‫درصــد از بــرق مصرفــی سـاختمان هـای خـود را از انـرژی هـای‬ ‫تجدیـد پذیـر تامیـن نماینـــد‪.‬در ادامه حمامیان به احداث نیروگاه‬ ‫خورشیدی توسط سازمان بسیج مســتضعفان برای محرومان اشاره‬ ‫نمود‪ .‬وی در این رابطه گفت‪ :‬امسال در قالب طرحی در کل کشور‪۱۰ ،‬‬ ‫عقد اجتماعات تنسیقیه بین شرکه توزیع الکهرباء فی اصفهان محافظی المدینه‬ ‫وقال نائب مدیر شرکه اصفهان لتوزیع الکهرباء ‪ ،‬بخصوص ترکیب واستخدام االلواح الشمسیه على شکل‬ ‫مشاریع مختلفه‪ :‬ان محافظه اصفهان هی احدى المحافظات االربع الرائده فی الدوله‪ .‬وهذه المقاطعه لدیها‬ ‫اکبر محطه طاقه شمسیه صغیره الحجم‪.‬واضاف‪ :‬فی مجال محطات الطاقه الصغیره ‪ ،‬تحتل اصفهان المرتبه‬ ‫االولى فی البالد ‪ ،‬حیث تم ترکیب حوالی ‪ 700‬محطه کهرباء على اسطح المدن فی محافظه اصفهان حتى‬ ‫االن‪ .‬ومن بین هذه المحطات ‪ ،‬هناک حوالی ‪ 550‬محطه لتولید الکهرباء لدیها عقود بیع کهرباء مع شرکه توزیع‬ ‫کهرباء المحافظه لمده ‪ 20‬عا ًما‪ 170 .‬محطه تولید کهرباء مکتفیه ذاتیا وتوفر الکهرباء التی یحتاجون الیها‪.‬‬ ‫‪The deputy director of Isfahan Electricity Distribution Com‬‬‫‪pany, regarding the installation and use of solar panels in the‬‬ ‫‪form of various projects, said: Isfahan province is one of the‬‬ ‫‪four leading provinces in the country. And this province has‬‬ ‫‪the largest small-scale solar power plant.He added: in the‬‬ ‫‪field of small scale power plants, Isfahan ranks first in the‬‬ ‫‪country, about 700 power plants have been installed on the‬‬ ‫‪roofs of cities in Isfahan province so far. Of these, about 550‬‬ ‫‪power plants have electricity sales contracts with the prov‬‬‫‪ince’s electricity distribution company for 20 years. 170 power‬‬ ‫‪plants are self-sufficient and supply their required electricity.‬‬ ‫هزار نیروگاه با وام قرض الحسنه برای محرومان توسط سازمان بسیج‬ ‫مستضعفان تاسیس می شود که اعتبار این طرح به پنج بانک عامل ابالغ‬ ‫شده و با همکاری سازمان بسیج ســازندگی استان از بهمن ماه شروع‬ ‫به کار کرده اســت که متقاضیان هنوز هم می توانند در این طرح ثبت‬ ‫نام کنند‪ .‬شرکت توزیع برق اســتان اصفهان نیز مسوولیت اجرای این‬ ‫نیروگاه ها را تا پایان تیرماه بر عهده دارد‪.‬یکی دیگر از موارد مطروحه‬ ‫در این جلسه اشاره به اجرای طرح هادی در روستاها به منظور ابادانی‬ ‫روستاها و کمک به ترویج پروژه های عمرانی می باشد که حمامیان در‬ ‫این رابطه گفت‪ :‬در ارتباط با طرح های هادی ‪ 57‬هزار و ‪ 75۰‬روستای‬ ‫کشور دارای طرح هادی هستند که سهم اســتان اصفهان از این امار‬ ‫تعداد ‪ 245‬بوده که تعداد ‪ 23‬اجرایی شــده است‪ .‬همچنین مهندس‬ ‫حمامیان در خصوص طرح تحویل محموله ســامانه های قابل حمل‬ ‫خورشیدی به عشایر برای شهرستانها نیز توضیحاتی را بیان کرد‪.‬سپس‬ ‫در ادامه کارشــناس دفتر مدیریت مصرف‪ ،‬پیرو صحبتهای مهندس‬ ‫حمامیان توضیحات اجمالی از اجرای طرح های تابســتانی به صورت‬ ‫پاور پوینت ارائه نموده و فرمانداران شهرستان ها ضمن ارائه مطالبات‬ ‫و خواسته های خود از شرکت توزیع برق استان‪ ،‬همکاری همه جانبه‬ ‫فرمانداری جهت رشد و توسعه هر دو دستگاه اجرایی را خواستار شدند‪.‬‬ صفحه 1 ‫جــــریــــــده الکیــــــاســـــت‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫التحلیل ‪Analysis -‬‬ ‫تحلیـــل‬ ‫سال پانزدهم | شماره‪|321‬پنجشنبه ‪ 10‬تیر ماه‪1400‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪historical, and political relations and stated: “The Trade‬‬ ‫‪Development Organization of Iran is ready to hold a‬‬ ‫‪meeting of the [two countries] joint industrial, mining‬‬ ‫‪and commercial working group in order to identify ob‬‬‫‪stacles and problems facing bilateral trade and to take‬‬ ‫‪appropriate and effective decisions to address them.”He‬‬ ‫‪further expressed satisfaction with the holding of Iran’s‬‬ ‫‪exclusive exhibition in Armenia earlier this month and‬‬ ‫‪noted that holding such events in the two countries‬‬ ‫‪and the exchange of trade delegations is necessary to‬‬ ‫‪better introduce export capabilities and to exchange‬‬ ‫‪information related to the needs of the two markets.‬‬ ‫کیاست ‪ -‬فرهاد دانش نیا‬ ‫دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعه گرا‬ ‫جهانی شدن روندهای تولید‪ ،‬تجارت و سرمایه گذاری اقتصادی‬ ‫تحوالت چشم گیری را در مناسبات قدرت و سیاست بین الملل‬ ‫رقم زده است‪ .‬به واسطه این تحول فرایندهای اقتصادی و‬ ‫مقوله توسعه بر روندهای سیاسی‪ -‬امنیتی و نظامی ارجحیت‬ ‫یافته است‪ .‬تجلی این مهم در عرصه ی سیاست و روابط خارجی‬ ‫کشورها تحول دیپلماسی از یک پارادایم سنتی به شکل نوینی از‬ ‫رفتار و تعامل در عرصه ی اقتصاد جهانی تحت عنوان دیپلماسی‬ ‫اقتصادی است‪ .‬دغدغه ی دیپلماسی اقتصادی رفع موانع و جذب‬ ‫منابع کافی برای دست یابی کشورها به اهداف توسعه ای و ترقی‬ ‫جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی است‪.‬‬ ‫تجــارت جهانی تعبیر نمودند که منجر به شــکل گیری وابســتگی‬ ‫متقابل بین کشــورها گردیده و هــر بازیگری می تواند به تناســب‬ ‫مزیت نســبی‪ ،‬توان بهره گیــری از فرصت های نوظهــور وکاهش‬ ‫دخالت دولت در اقتصاد‪ ،‬وضعیت توســعه خود را بهبود ببخشــد‪.‬‬ ‫از منظر لیبرالیست ها جهانی شدن نهایتا به نفع همگان تمام می‬ ‫شود( ‪ .)2004,Nye‬شکل گیری و استقبال از استراتژی توسعه‬ ‫صادرات در چارچوب تعامل با ساختارهای پولی‪ ،‬مالی‪ ،‬تجاری و‬ ‫تکنولوژیک جهانی را می توان واکنشی مثبت به مفروضات پارادایم‬ ‫لیبرالیسم تلقی نمود‪ .‬رویکرد اخیر به مقوله توسعه نیز تاکنون‬ ‫با انتقاداتی مواجه شده و البته طرفداران خاص خود را نیز دارد‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران از جمله کشــورهایی است که در‬ ‫طول حیات خود کم و بیش به طور مستقیم یا غیرمستقیم‬ ‫از هر دو جریــان فکری خوش بینانه و بدبینانه یاد شــده‬ ‫نســبت به تحوالت جهانی و امکان بهره گیری از ان برای‬ ‫دست یابی به توســعه تاثیر پذیرفته است‪ .‬از این حیث در‬ ‫مقاطع مختلف‪ ،‬مراحلی از واگرایــی یا هم گرایی با اقتصاد‬ ‫جهانی و تمرکــز اقتصادی یا ازاد ســازی فرایند تولید و‬ ‫تجارت را تجربه نموده اســت‪ .‬با این حال مقوله توســعه‬ ‫اقتصادی و دســت یابی به الگویی از توسعه که ضمن دارا‬ ‫بودن ظرفیت بهره گیری از امکانات اقتصاد جهانی‪ ،‬متناسب‬ ‫با ارزش ها و ســاختار فرهنگی‪ -‬اجتماعی کشور نیز باشد‪،‬‬ ‫هم چنان مســاله اساســی و دغدغه کالن کشور است‪.‬‬ ‫اسناد باالدســتی از جمله ســند چشم انداز بیست ســاله کشور و‬ ‫موضع گیری های مقــام معظم رهبری در نام گذاری ســال های‬ ‫اخیر بــا عناوین مختلــف اقتصــادی و البته فرهنگــی حکایت از‬ ‫دغدغه توامــان بهبود رفاه جامعــه و بازیگری فعــال و تاثیرگذار‬ ‫در فضــای اقتصاد جهانی در عیــن حفظ ارزش هــا و ارمان های‬ ‫نظام دارد‪ .‬تاکید مکرر ایشــان بــر رهایی از فروش مــواد خام و‬ ‫روی اوردن به تولیدات تجارت محور در همــه حوزه ها حتی علم‬ ‫و فناوری نشــان می دهد که اگــر بخواهیم کشــورها را به لحاظ‬ ‫انتخاب اســتراتژی توســعه ای به دو دســته طرفدار درون گرایی‬ ‫و سیاســت جای گزینی واردات و کشــورهای تعامل گرا و طرفدار‬ ‫راهبرد توسعه صادرات تقسیم بندی کنیم‪ ،‬راهبرد توسعه­ای ج‪.‬ا‪.‬ا‬ ‫در قالب دســته اخیر قرار می گیــرد‪ .‬یعنی گفتمــان کالن حاکم‬ ‫بر ســاختار اقتصاد سیاســی ج‪.‬ا‪.‬ا تولید برای بازارهــای جهانی و‬ ‫تبدیل شــدن به بازیگری فعال در عرصه اقتصاد سیاســی جهانی‬ ‫می باشــد‪ .‬طبیعتا دســت یابی به این راهبرد یک سلسله ضرورت‬ ‫ها و الزامات را برای تک تــک نهادها و حلقه هــای تصمیم گیری‬ ‫کشــور ایجاب می کند‪ .‬یکی از مهم ترین این نهادهــا که به طور‬ ‫مســتمر با کانون های سیاســی‪ -‬اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه‬ ‫ای در ارتباط می باشد‪ ،‬دســتگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه‬ ‫است‪ .‬پرسشی که در این راســتا قابل طرح می باشد این است که‬ ‫چه رابطه ای بین دیپلماسی و توسعه در چارچوب اقتصاد سیاسی‬ ‫جهانی وجود دارد و راهبرد توســعه صادرات غیرنفتی چه الزاماتی‬ ‫را فراروی دستگاه دیپلماســی و وزارت خارجه ج‪.‬ا‪.‬ا قرار می­دهد؟‬ ‫بــا تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری و مبتنــی بــر الزامــات‬ ‫اقتصادی‪ -‬اجتماعــی و امنیتی کشــور‪ ،‬مقوله توســعه اقتصادی‬ ‫به ضرورتی ســاختاری و اجتنــاب ناپذیری در اســناد خرد و کالن‬ ‫و دورنمای کشور تبدیل شــده اســت‪ .‬این مهم برای ج‪.‬ا‪.‬ا‪ .‬با توجه‬ ‫به ماهیت و ســاختار اقتصاد کشــور در چارچوب تعامــل و اتصال‬ ‫با اقتصاد جهانی قابل فهم اســت‪ .‬دســت یابی به این چشــم انداز‪،‬‬ ‫اتخــاذ رویکرد نوینی در عرصه ی دیپلماســی و سیاســت خارجی‬ ‫را می طلبد که بتواند اهــداف ذیل را در تعامل بــا بازیگران منطقه‬ ‫ای و فرامنطقــه ای بــرای منافع و امنیت کشــور تحقق ببخشــد‪.‬‬ ‫ دست یابی به توسعه و پیش برد ان به عنوان دغدغه ی اول سیاست‬‫خارجی‪ -‬گســترش و تعمیق روابط با بازیگــران و نهادهای فراملّی‬ ‫در جهت افزایش بنیه ی قدرت نرم کشــور‪ -‬اتخاذ رویکرد مسالمت‬ ‫امیز در محیط فوری‪ -‬امنیتی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ .‬برای پیش برد اهداف توسعه ای‬ ‫کشور‪ -‬رویکرد سازنده و مبتنی بر به کارگیری قدرت نرم برای حل و‬ ‫مدیریت بحران های منطقه ای و اجتناب از هزینه بردار نمودن ورود‬ ‫به بحران ها برای دستگاه دیپلماسی و ساختار اقتصاد سیاسی کشور‪.‬‬ ‫به نظر نگارنده برای ســاختار اقتصاد سیاســی و دیپلماســی ج‪.‬ا‪.‬ا‪.‬‬ ‫راهبردی کارگشاســت که نه ان گونه که پارادایم های امنیت محور‬ ‫تاکید می کنند‪ ،‬با نگاهی تدافعــی‪ -‬امنیتی و انزواگرایانه به ظرفیت‬ ‫های محدود ملّی اکتفا کند و نــه ان گونه که نگاه لیبرالی تجویز می‬ ‫کند‪ ،‬با به انفعال کشــاندن دولت و حاشــیه ای نمودن ان از عرصه‬ ‫توســعه اقتصادی‪ ،‬امکان هدایت و جهت دهی توســعه را از دولت‬ ‫سلب کند‪ .‬بلکه راهبرد سومی می بایست اتخاذ نمود که متناسب با‬ ‫دغدغه ها و ارزش های فرهنگی و نیــز الزامات عرصه اقتصاد جهانی‬ ‫ظرفیت دولــت را در چانه زنی با نهادهای فراملّی ارتقا بخشــد و در‬ ‫عین حال بــا تاکید مضاعف بر اهمیت توســعه اقتصــادی زمینه و‬ ‫بســترهای الزم را برای گســترش فعالیت های اقتصادی در داخل‬ ‫فراهم نماید‪ .‬مهم ترین ابزار و مولفه در عرصه خارجی اتخاذ رویکرد‬ ‫اقتصادی به دیپلماسی و سیاســت خارجی می باشد که امید است‬ ‫سرلوحه ی کار وزارت امور خارجه و دیپلمات های کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫بازسازی اقتصادی بدون سیاست خارجی؟کیاست ‪-‬‬ ‫کیاست‪-‬هادیخسروشاهین‬ ‫ابراهیم رییســی وعــده داده که نــرخ تورم را در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬به حــدود ‪ ۱۸.۲‬درصد کاهــش دهد‪ .‬امــا ایا این‬ ‫هدف گــذاری بــدون اتخاذ یــک سیاســت خارجی عمل‬ ‫گرایانه؛ بده‪ -‬بســتان محور و منعطف امکان پذیر اســت؟‬ ‫در پژوهشی که به تازگی توسط دکتر جواد صالحی اصفهانی‬ ‫استاد سابق دانشــگاه پنسیلوانیا منتشر شــده است‪ ،‬تاثیر‬ ‫سیاســت خارجی بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته‬ ‫اســت‪ .‬او در این مقاله دو منبــع مهم را بــرای تورم مورد‬ ‫شناســایی قرار می دهد‪ ،‬اول تحریم ها یا بــه عبارت بهتر‬ ‫شــوک های خارجی و دوم کســری مزمن بودجه و رشــد‬ ‫نقدینگی در ایران و به این نتیجه رســیده است که در طول‬ ‫‪ ۱۰‬سال گذشــته علت اصلی تورم را باید اعمال تحریم های‬ ‫بین المللی دانســت‪ .‬در واقــع اقتصاد ایــران در دو مقطع‬ ‫زمانی با جهش شــدید تورم مواجه شده است؛ اول در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬که همزمان با تحریم های دولت اوباما است و دوم در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۸‬که ترامپ تصمیم گرفت از برجام خارج شود‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫در پژوهش این نکتــه عیان می شــود که حداقل‬ ‫نیمی از تورم میانگین ‪۲۰‬درصدی در دهه گذشــته‬ ‫نه بدلیل سیاســت های پولی و مالــی بلکه بدلیل‬ ‫شوک های منفی خارجی بوده اســت‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫ایران در ســال ‪ ۲۰۱۸‬با اعمال مجــدد تحریم ها از‬ ‫سوی دولت ترامپ مواجه نمی شــد‪ ،‬ما امروز بطور‬ ‫متوسط شــاهد یک نرخ تورمی ‪ ۱۰‬درصدی بودیم‪.‬‬ ‫طی این ســال ها اقتصاد ایران تنها با افزایش قیمت‬ ‫ها و کاهش اشتغال به قابلیت سازگاری با اثر تحریم‬ ‫ها دست یافته اســت اما در عمل این مدل از تطبیق‬ ‫و ســازگاری بدلیل اقتصاد انعطاف ناپذیر و سیاست‬ ‫ورزی نامناســب باعث اعمال فشــارهای سنگین‬ ‫اقتصادی بر طبقات فرو دســت جامعه شــده است‪.‬‬ ‫لذا ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬احیــای برجــام نیــاز فــوری و حیاتی کشــور اســت‬ ‫و امــکان بازســازی اقتصــادی بــدون ایــن توافقنامــه‬ ‫امــری نامحتمــل اســت و نمــی تــوان صرفــا برپایــه‬ ‫برخــی اصالحات در سیاســت هــای اقتصادی کشــور به‬ ‫تــورم ‪ ۱۸.۲‬درصدی طــی ‪۲‬ســال اینده دســت یافت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬امکان اخذ تضمین از امریکا برای اینکه دیگر از‬ ‫برجام خارج نشود‪ ،‬نشــدنی است‪ .‬چرا که الزمه این‬ ‫کار تبدیل برجام به یک معاهده با تصویب دو ســوم‬ ‫نمایندگان مجلس سنا اســت که این اتفاق حداقل‬ ‫تا ژانویــه ‪ ۲۰۲۳‬رخ نخواهــد داد‪ .‬بهترین تضمین‬ ‫برای اینکه امریکا دراینــده به راحتی زیر میز نزند‪،‬‬ ‫درگیر کردن کمپانی ها و شرکت های مهم امریکایی‬ ‫در پــروژه های ســرمایه گذاری در ایران اســت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اقتصاد ایران بدون یک توافق پایدار با امریکا ارام و قرار‬ ‫نخواهد گرفت‪ .‬با توجه به تحوالتی که در سیاســت داخلی‬ ‫ایاالت متحده در جریان اســت‪ ،‬امکان بازپس گیری کنگره‬ ‫توســط جمهوریخواهان در ژانویه ‪۲۰۲۳‬بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫اگر کنگره بــه کنترل انهــا دراید‪،‬کار برای تــداوم برجام‬ ‫بسیار دشوار خواهد شد و بطور قطع یکی از دستورکارهای‬ ‫انها تحت فشــار قرار دادن دولــت بایدن بــرای خروج از‬ ‫برنامه جامع اقدام مشــترک خواهد بود‪ .‬اگر تــا این تاریخ‬ ‫نیز دولت مســتقر در واشــنگتن نتواند به توافقاتی با ایران‬ ‫درباره تمدید برجام و همینطور تحوالت منطقه ای دســت‬ ‫بیابــد‪ ،‬این فشــارها افزایش چشــم گیری خواهــد یافت‪.‬‬ ‫‪ -۴‬امریکایی هــا از اولیــن کنفرانس مطبوعاتــی ابراهیم‬ ‫رییســی پالس های مثبتی دریافت نکــرده اند‪ ،‬چرا که این‬ ‫برداشت در رســانه های امریکایی مطرح شده است که وی‬ ‫به نوعی راه مذاکره را در زمینه نقش منطقه ای ایران بست‪.‬‬ ‫این موضــوع احتماال تاثیــرات منفی بر فرجــام برجام می‬ ‫گذارد چرا که اســتراتژی دولت بایدن حــل معمای ایران‬ ‫بصورت همزمان اما مرحله ای اســت و ناکامی این سیاست‪،‬‬ ‫انگیزه ها را برای استفاده از اهرم تحریمی شدت می بخشد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬با خــروج امریکا از افغانســتان‪ ،‬ایران و امریــکا منافع‬ ‫مشــترکی پیدا کــرده اند‪ .‬با ایــن خروج طالبــان در حال‬ ‫قدرت نمایی اســت و اتفاقا تا شــمال افغانســتان پیشروی‬ ‫کرده اســت‪ .‬اکنون هم درامریکا و هم در ایران این نگرانی‬ ‫فزاینــده بوجود امده اســت که دولت اشــرف غنی ممکن‬ ‫اســت طی ماههای اینده ســقوط کند؛ اگر چنین شود در‬ ‫همســایگی ایران دوباره خالفت اســامی ظهــور خواهد‬ ‫کرد و افغانســتان تبدیل بــه پناهگاهی بــرای گروههای‬ ‫تکفیری و تروریســتی خواهد شــد‪ .‬این ها مسایلی هستند‬ ‫که می تواند ایــران و امریــکا را به یکدیگــر نزدیک کند؛‬ ‫‪ -۶‬ایران بــدون توافــق پایدار بــا امریکا نــه لزوما عادی‬ ‫شــدن کامل روابــط احتمــاال در ســال هــای ‪ ۲۰۲۳‬و‬ ‫‪ ۲۰۲۴‬دوباره با شــوک های منفی خارجی بــر اقتصادش‬ ‫مواجــه خواهد شــد‪ .‬در این میــان تکیه صــرف بر قدرت‬ ‫اقتصــادی چین نیز نمــی تواند گره گشــا باشــد‪ ،‬چرا که‬ ‫ایــاالت متحده احتمــاال هژمونی خود را بــر نهادهای بین‬ ‫المللی اقتصادی حداقل تا ســال ‪ ۲۰۲۸‬حفظ خواهد کرد‪.‬‬ ‫صالحی ‪ :‬محطه بوشهر النوویه ستعاود نشاطها خالل الیومین القادمین‬ ‫اکد رئیس منظمه الطاقه النوویه االیرانیه "علی اکبر صالحی"‪ ،‬ان توقف العمل فی محطه‬ ‫بوشهر النوویه (جنوب)‪ ،‬کان السباب فنیه؛ مبینا ان هذا االمر تمت معالجته تقریبا وستعود‬ ‫المحطه الى الخدمه خالل الیومین القادمین‪ .‬واضاف "صالحی" خالل اجتماع بمجلس الشورى‬ ‫االسالمی الیوم السبت‪ ،‬ان الجهود متواصله حالیا من اجل توفیر وقود جدید لمحطه بوشهر؛‬ ‫مبینا ان التنسیقات الالزمه اتخذت مع وزاره الطاقه والبنک المرکزی فی هذا الخصوص‪.‬‬ ‫واوضح رئیس منظمه الطاقه النوویه ‪ :‬ان کمیه الوقود الحالیه لدى محطه بوشهر‪ ،‬ستنتهی فی‬ ‫غضون الشهرین او االشهر الثالثه القادمه‪ ،‬ونحن سنقوم بضخ الکمیه الجدیده لکی تستانف‬ ‫المحطه نشاطها ویتم اضافه الف میغاواط الى حجم انتاج الطاقه الکهربائیه فی البالد‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫شدن ساختارهای تولیدی‪ ،‬مالی و تجاری‪ ،‬ماهیت و کارویژه‬ ‫جهانی‬ ‫ِ‬ ‫دولت ها را از واحدهای ســرزمینی به بازیگرانی مجازی و بازاری در‬ ‫اقتصاد سیاسی جهانی متحول ساخته است‪ .‬در گذار به جهانی شدن‬ ‫دغدغه دولت ها از مسایل امنیتی و سیاسی به دست یابی به سهمی‬ ‫از بازارهای تولید‪ ،‬تجارت و ســرمایه جهانی تغییر یافته است‪ .‬تجلی‬ ‫این تحول در عملکرد دولت ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی‪ ،‬گذار‬ ‫از دیپلماسی ســنتی به دیپلماســی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و‬ ‫کارامد تعامل در اقتصاد جهانی و دست یابی به توسعه قابل مشاهده‬ ‫می باشد‪ .‬در چارچوب ساختار نوین‪ ،‬نخســت این که مقوله توسعه‬ ‫اقتصادی به مولفه تعیین کننــده کارامدی و قدرت مندی دولت ها‬ ‫تبدیل گردیده و دوم‪ ،‬دست یابی به توسعه اقتصادی نیازمند تعامل‬ ‫با ســاختارهای اقتصاد سیاسی جهانی می باشــد‪ .‬دغدغه کانونی و‬ ‫گفتمان حاکم بر ســاختار اقتصاد سیاســی ج‪.‬ا‪.‬ا نیز در برهه کنونی‬ ‫مساله توسعه اقتصادی اســت‪ .‬برای ایران به عنوان کشوری در حال‬ ‫توسعه استراتژی رهایی از فروش مواد خام و دست یابی به مدارهایی‬ ‫از تولید کاالهای صنعتی یا مشتقات حاصل از فراوری مواد خام‪ ،‬ان‬ ‫گونه که مقام معظم رهبری تاکید می کنند‪ ،‬نه تنها یک ضرورت بلکه‬ ‫یک الزام است‪ .‬در این مطلب تالش شده به این پرسش پرداخته شود‬ ‫که چه رابطه ای بین دیپلماسی و توسعه در چارچوب اقتصاد سیاسی‬ ‫جهانی وجود دارد و راهبرد توســعه صادرات غیر نفتی چه الزاماتی‬ ‫را فراروی دســتگاه دیپلماســی و وزارت خارجه ج‪.‬ا‪.‬ا قرار می­دهد؟‬ ‫مساله چگونگی دست یابی به توسعه و شکوفایی اقتصادی‬ ‫کشورهای در حال توسعه در اقتصاد سیاسی جهانی دست‬ ‫کم یکی از کانونی ترین مباحــث و مناظرات نظری و عملی‬ ‫محافل اکادمیک و اجرایی در نیم قرن گذشــته بوده است‪.‬‬ ‫در خصوص امکان یا امتناع دست یابی به توسعه کشورهای‬ ‫درحال توســعه‪ ،‬برخی از صاحب نظران بویژه در چارچوب‬ ‫مکتب انتقادی و وابســتگی‪ ،‬تحوالت نویــن جهانی را به‬ ‫مثابه تهدیدی برای وضعیت سیاســی‪ -‬اقتصادی جهان در‬ ‫حال توســعه قلمداد می کنند و به تبــع ان‪ ،‬راهکار مقابله‬ ‫با مســاله را در اتخــاذ رویکردهای تدافعــی‪ ،‬دولت­محور‪،‬‬ ‫انزواگرایانه و مقابلــه جویانه می داننــد(‪.)1995,kiely‬‬ ‫طیفی از این کشــورها بویژه در امریکای التین متاثر از این‬ ‫جریان فکری از همان ســال های بعد از جنگ دوم جهانی با‬ ‫اتخاذ راهبردهای درون گرایانه و اســتراتژی جای گزینی‬ ‫واردات تالش نمودند موقعیت خــود را در نظام اقتصاد بین‬ ‫الملل از وابســتگی به اســتقالل و خودکفایی تغییر دهند‪.‬‬ ‫مواجه شدن استراتژی جای گزینی واردات و خط مشی های حاصل‬ ‫از ان با مشــکالت و بحران هایی نظیر بحران بدهی ها در کشورهای‬ ‫در حال توســعه از دهه ‪ 1970‬و تعمیق وابســتگی ان ها باعث شد‬ ‫که زمینه بــرای انتقاد از بدبینی مفرط به تحوالت اقتصاد سیاســی‬ ‫جهانی و جهانی شدن فراهم شود‪ .‬در این راســتا لیبرال ها‪ ،‬جهانی‬ ‫شــدن را به شــکل گیری فرایندهای ارتباطات‪ ،‬اطالعات‪ ،‬تولید و‬ ‫)‪Head of Iran’s Trade Promotion Organization (TPO‬‬ ‫‪Hamid Zadboum and Armenian Deputy Economy‬‬ ‫‪Minister Varos Simonyan met on Tuesday in Tehran‬‬ ‫‪to discuss ways of removing the barriers in the way of‬‬ ‫‪trade between the two countries.As reported, the offi‬‬‫‪cials underlined the significant growth in the level of‬‬ ‫‪trade between the two countries and stressed the need‬‬ ‫‪for planning to further develop cooperation within the‬‬ ‫‪framework of the preferential trade agreement with the‬‬ ‫‪Eurasian Economic Union (EAEU) and achieve the de‬‬‫‪sired level of bilateral trade.Speaking in the meeting,‬‬ ‫‪Zadboum referred to the two countries’ deep cultural,‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪Tehran, Yerevan call for removal of trade barriers‬‬ صفحه 2 ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫‪the added value that industrialists pay to the government is spent on‬‬ ‫‪industrial parks and zones.”Iran’s industrial parks play a significant‬‬ ‫‪role in making the country independent through boosting produc‬‬‫‪tion, which is a major strategy of Iran to combat the U.S. sanctions.‬‬ ‫‪In fact, strengthening domestic production to achieve self-reliance is‬‬ ‫‪the most important program that Iran is following up in its industry‬‬ ‫‪sector in a bid to nullify the effects of the U.S. sanctions on its eco‬‬‫‪nomy.In this due, the current Iranian calendar year (began on March‬‬ ‫‪21) has been named the year of “Production: Support and Elimina‬‬‫‪tion of Obstacles”, and all governmental bodies, as well as the pri‬‬‫‪vate sector, are moving in line with the materialization of this motto.‬‬ ‫‪Regarding its significant role in the realization of the mentioned goal,‬‬ ‫‪the Industry, Mining, and Trade Ministry has already defined its main‬‬ ‫‪programs for supporting domestic production in the current year.‬‬ ‫‪The deputy head of Iran Small Industries and Industrial Parks Orga‬‬‫‪nization (ISIPO) announced that 60 percent of the country’s industrial‬‬ ‫‪parks are more than 15 years old and need to be renovated, IRNA re‬‬‫‪ported.Making the remarks in a meeting between MPs and owners‬‬ ‫‪of industrial units on Monday, Fathali Mohammadzadeh, noted that‬‬ ‫‪more than 1,011 industrial parks and zones are established across‬‬ ‫‪the country, 830 of which have been handed over to industrial units.‬‬ ‫‪According to Mohammadzadeh, so far 93,000 operation deals have‬‬ ‫‪been signed with industrial units and currently, over 48,400 units‬‬ ‫‪have started operating in these parks and zones.He further noted that‬‬ ‫‪950,000 people are currently working in the country’s industrial parks‬‬ ‫‪and zones.He emphasized that ISIPO needs more authority to effec‬‬‫‪tively maintain the country’s industrial areas as the heart of the country’s‬‬ ‫‪economy, saying: “Many problems will be solved if one percent of‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪60% of Iran’s industrial parks in need of renovation‬‬ ‫‪03‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫مسح ‪Survey -‬‬ ‫بــررسی‬ ‫سالپانزدهم | شماره‪ | 321‬پنجشنبه‪10‬تیرماه‪1400‬‬ ‫مدیر عامل ابفا مازندران‪:‬‬ ‫صرفه جویی ‪ ،‬مهمترین روش مدیریت مصرف و گذر از تنش ابی است‬ ‫روزانه بیشتر توجه شود تا سالهای نه چندان دور با وضعیت اسفناک کمبود ‪ ،‬قطع‬ ‫و یا جیره بندی اب مواجه نشویم‪.‬مهندس بهزاد برارزاده با اشاره به فرا رسیدن‬ ‫هفته صرفه جویی در مصرف اب گفت‪ :‬از انجایی که اب در زندگی و دین مبین‬ ‫اسالم از جایگاه ویژه ای برخوردار است هر ساله اول تا هفتم تیرماه به عنوان هفته‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب نامگذاری شده است‪.‬وی‪ ،‬افزود‪ :‬طی چند سال اخیر‬ ‫کاهش میزان بارندگی ها‪ ،‬روند رو به رشد جمعیت‪ ،‬تقاضای مصرف اب افزایش‬ ‫یافته که توجه به بحث کمبود و تنش ابی را جدی تر می کند‪.‬سرپرست اب‬ ‫وفاضالب مازندران با بیان اینکه این شرکت در راستای صیانت از منابع اب‪ ،‬تهیه‬ ‫و توزیع اب شرب کافی و با کیفیت و نیز برای گذر از تنش ابی امسال اقداماتی‬ ‫‪Saving is the most important way to manage con‬‬‫‪sumption and overcome water stress‬‬ ‫‪CEO of ABFA in Mazandaran Province, Engineer Bararzadeh, said:‬‬ ‫‪"Observing the principles of saving is an undeniable part of our lives, sav‬‬‫‪ing water to save and sustain life on earth as a basic principle, has become‬‬ ‫‪the need of all of us. Observing the current state of water and reducing‬‬ ‫‪rainfall and water reserves, It is necessary to store every drop of water".‬‬ ‫انجام داده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این اقدمات شامل حفر و تجهیز ‪ ۷‬حلقه چاه با‬ ‫ابدهی‪ ۲۴۰‬لیتر در ثانیه در شهرهای امل‪ ،‬کالراباد‪ ،‬چالوس‪ ،‬ساری‪ ،‬نور‪ ،‬خشرودپی‪،‬‬ ‫قائمشهر‪ -‬بهسازی و مهندسی مجدد‪ ۷۰‬حلقه چاه با افزایش ابدهی‪ ۷۰۰‬لیتر در‬ ‫ثانیه‪ -‬احداث بیش از ‪ ۲۸‬هزار متر خطوط انتقال در شهرهای مرزن‬ ‫اباد‪ ،‬بهنمیر‪ -‬بابلسر‪ ،‬هچیرود‪ ،‬امل‪ ،‬گلوگاه بابل و انارمرز‪-‬احداث و‬ ‫بهسازی ‪ ۶‬واحد ایستگاه پمپاژ در شهرهای سیمرغ‪ ،‬خشرودپی و‬ ‫بهنمیر‪-‬اصالح و بازسازی خط انتقال سد میجران و دراسله به طول ‪ ۷۰۰‬متر‪-‬‬ ‫احداث پکیج حذف اهن و منگنز در شهرهای هچیرود و ایزدشهر‪-‬تکمیل‬ ‫و بهره برداری از تصفیه خانه اب دراسله‪ -‬اصالح و بازسازی تصفیه خانه اب‬ ‫بهشهر و نیز تکمیل و بهره برداری از ‪ ۶۹۰۰‬متر مکعب مخزن در شهرهای‬ ‫خشرودپی‪،‬خلیل شهر‪،‬کالردشت‪ ،‬پل سفید و شیرود بوده است‪.‬مهندس‬ ‫برارزاده خاطرنشان کرد‪:‬این اقدمات با صرف ‪ ۵۵۶‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبار انجام شد‪.‬سرپرست ابفامازندران در بخش دیگری از سخنانش‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه بیشترین میزان مصرف اب در بخش خانگی می باشد گفت‪ :‬با صرفه‬ ‫جویی ‪ ۲۰‬درصدی و شیوه های بسیار ساده مانند بکارگیری شیراالت‬ ‫کاهنده مصرف اب در نقاط مختلف منزل‪ ،‬خودداری از ابیاری باغات‬ ‫و باغچه ها و نیز شست وشوی خودرو و جلوی درب منازل و مغازه ها با اب‬ ‫یاریگر و بازوی توانمند ما در امر ابرسانی و تامین اب شرب بوده اند این بار نیز یقین‬ ‫داریم با همراهی و تعامل و همکاری مردم استان از این تنش گذر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫فرهنگسازیونهادینهکردنمدیریتمصرفباهمکاریرسانههامیسر‬ ‫میشود‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت اب و فاضالب مازندران با اشاره به نقش‬ ‫تاثیرگذار رسانه ها در فرهنگ سازی گفت‪ :‬یقینا نهادینه کردن فرهنگ‬ ‫مدیریت مصرف اب اشامیدنی با همکاری رسانه ها امکانپذیر است‪.‬بهمن‬ ‫اذرمنش مدیر روابط عمومی شرکت با گرامیداشت هفته صرفه جویی‬ ‫در مصرف اب اظهار داشت‪ :‬رسالت رسانه ها و نقش انکار ناپذیر انها در‬ ‫روشنگریوارتقاءدانشوبینشمردمبسیارحساسوتاثیرگذاراست‪،‬درعصرکنونی‬ ‫ارتباطات‪ ،‬بدون شک رسانه ها در تنویر افکار عمومی نقش بی بدیلی دارند و قادرند‬ ‫ذائقههاراتغییردهندلذاضروریسترسانههادرخصوصاهمیتابومصرفبهینه‬ ‫این مایه حیات که هیچ جایگزینی ندارد‪،‬تالش بیشتری داشته باشند‪.‬وی با اشاره به‬ ‫اینکهابارزان ترینکاالدرکشوراست‪،‬گفت‪:‬مردمدرمصرفاببایدالگویمصرف‬ ‫را رعایت کنند در همین راستا الزم است رسانه ها به عنوان بازوی روابط عمومی در‬ ‫اطالع رسانی و اگاهی بخشی با ارائه اطالعات درست و به موقع‪ ،‬زمینه همکاری‬ ‫مردم برای صرفه جویی در مصرف اب و گذر از تنش ابی در تابستان سختی پیش‬ ‫رو ‪ ،‬را فراهم کنند‪.‬اذرمنش افزود‪ :‬در تابستان سال جاری تمام ظرفیت ها و منابع‬ ‫اب در سطح استان در مدار بهره برداری قرار دارد تا اب شرب سالم و بهداشتی‬ ‫مشترکان تامین شود اما با توجه به کم ابی بی سابقه کشور طی نیم قرن اخیر در‬ ‫پی کاهش بارندگی ها و خشک شدن بسیاری از منابع ابی ‪ ،‬اهمیت فعالیت های‬ ‫رسانه ای برای اموزش و ترغیب مردم به صرفه جویی در مصرف اب دوچندان‬ ‫شده است‪.‬وی در پایان گفت‪ :‬امیدواریم روز به روز شاهد ارتقای فعالیت های‬ ‫رسانه ای در حوزه اب استان و همکاری اگاهانه مردم در مدیریت مصرف باشیم‪.‬‬ ‫کلنگزنیحفریکحلقهچاهباپیشبینیابدهی‪۲۰‬لیتردرثانیه بهمنظور‬ ‫مقابلهباکمبودابدرپیکمصرف‬ ‫درراستایابرسانیبهمشترکینمحترمدرروستاهایمازندرانونیزمقابلهباکمبود‬ ‫اب در پیک مصرف‪ ،‬کلنگ حفر یک حلقه چاه در بیشه کالی محموداباد باپیش‬ ‫بینی ابدهی‪۲۰‬لیتردر ثانیه با حضور مهندس فرزانه نماینده مردم نور و محموداباد‬ ‫در مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬مدیرعامل و معاونان ابفامازندران‪ ،‬فرماندارشهرستان‬ ‫محموداباد‪ ،‬امام جمعه سرخرود و مسئوالن محلی اغاز شد‪.‬مدیرعامل شرکت در‬ ‫اینمراسمبابیاناینکهچاهمذکورجزومجمتعابرسانیمعلمکالمحسوبمیشود‪،‬‬ ‫افزود؛ این چاه به یکهزار و‪۲۰۰‬خانوار بیشه کال و‪ ۸‬روستای دیگر ابرسانی می کند‪.‬‬ ‫مهندس بهزاد برارزاده ادامه داد‪ :‬برای تکمیل این پروژه نیاز به خرید و نصب پمپ‬ ‫منصوبات‪ ،‬تابلو برق و کابل‪ ،‬احداث اتاقک چاه و دیزل می باشد‪.‬وی با اشاره به ایجاد‬ ‫‪ ۱۰۰‬متر خط انتقال با لوله‪ ۱۶۰‬میلی متری در این طرح افزود‪:‬برای تکمیل و بهره‬ ‫برداریازاینچاه‪ ۱۵‬میلیاردریالاعتبارپیشبینیمیشود‪.‬مدیرعاملابفامازندران‬ ‫افزایشتوانتامینبهمیزان‪ ۱۵‬تا‪ ۲۰‬لیتردرثانیهجهتمقابلهباکمبودابدرپیک‬ ‫مصرفراازمهمترینهدفاجرایاینطرحعنوانکرد ‪.‬مهندسفرزانهنمایندهمردم‬ ‫نورومحمودابادوامامجمعهسرخرودنیزدراینمراسمضمنقدردانیازپیگیریهای‬ ‫صورت گرفته در حفر و تجهیز این چاه اظهار امیدواری کردند برای رفاه و کاستن‬ ‫مشکالت مردمی‪ ،‬این پروژه در سریع ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫افزایش مصرف اب‪ ،‬تاب اوری تاسیسات اب را کاهش می دهد‬ ‫‪ 70‬درصد جمعیت شهر های استان مرکزی از سیستم جمع اوری فاضالب بهره مند هستند‬ ‫مهندس یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان مرکزی در‬ ‫استانه هفته صرفه جویی در مصرف اب (‪1‬تا‪ 7‬تیرماه ) در نشست خبری با اصحاب‬ ‫رسانه‪،‬بهتشریحعملکرداینشرکتدربخشفاضالبپرداخت‪.‬بهگزارشکیاستبه‬ ‫نقل از روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان مرکزی وی در این نشست خبری‬ ‫انالین بیان داشت‪ :‬هم اکنون‪ 70‬درصد از جمعیت شهرهای استان به لحاظ تعداد‬ ‫مشترکین از سیستم جمع اوری فاضالب برخوردار هستند این در حالی است که‬ ‫ظرفیت تاسیسات فاضالب‪ 76 ،‬درصد جمعیت را جواب می دهد که امیدواریم با‬ ‫واگذاری انشعاب و همکاری مردم در این رابطه از ظرفیت های ایجاد شده‪ ،‬نهایت‬ ‫استفاده را ببریم‪.‬وی ادامه داد ‪ :‬در سطح روستاها دو روستای ابراهیم اباد اراک و‬ ‫راونج دلیجان دارای سیستم دفع بهداشتی فاضالب هستند که امیدواریم شرایط‬ ‫اقتصادی دولت در اینده به سمتی برود که بتوانیم به روستاهای بیشتری به ویژه‬ ‫روستاهایی که دارای بافت سنگی هستند و مشکل دفع فاضالب دارند‪،‬خدمات‬ ‫در بخش فاضالب را ارایه نماییم‪.‬مهندس عرفانی نسب ادامه داد‪ :‬تا کنون مجموعا‬ ‫‪ 3‬تصفیه خانه فاضالب در حوزه روستایی و ‪ 11‬تصفیه خانه فاضالب نیز در حوزه‬ ‫شهری ساخته شده و در مدار بهره برداری قرار دارد‪.‬وی به اجرای خطوط انتقال‬ ‫فاضالب در شهرهای اراک‪ ،‬ساوه‪ ،‬خمین‪ ،‬شازند و اشتیان در سال ‪ 99‬اشاره نمود‬ ‫و بیان داشت‪ :‬در این شهرها ‪ 3‬کیلومتر خطوط اصلی و ‪ 13‬کیلومتر خطوط فرعی‬ ‫جمع اوری فاضالب اجرا شده و همچنین ‪3‬هزار و ‪ 400‬فقره انشعاب فاضالب‬ ‫واگذار شده است ‪.‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان مرکزی در ادامه به‬ ‫طرح های مطالعاتی در بخش فاضالب اشاره نمود و بیان داشت‪ :‬مطالعات شبکه‬ ‫جمع اوری و تصفیه خانه های فاضالب شهر پرندک‪ ،‬فاز یک شهر میالجرد در‬ ‫حال انجام می باشد و بازنگری در مطالعات فاضالب شهر ساوه و تصفیه خانه های‬ ‫فاضالب مامونیه و زاویه هم در دست اقدام می باشد‪.‬وی اظهار امیدواری کرد‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای این طرح های مطالعاتی به کمک ما بیاید‪.‬‬ ‫‪99.9‬درصدجمعیتشهریو‪ 90‬درصدجمعیتروستاییدراستانمرکزی‬ ‫ازابشرببهرهمندهستند‬ ‫وی در این نشست خبری انالین‪ ،‬به جمعیت یک میلیون و چهارصد هزار‬ ‫نفری استان که حدود ‪ 23‬درصد در روستاها و حدود ‪ 77‬درصد در شهرها‬ ‫ساکن هستند اشاره نمود و اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر ‪ 99.9‬درصد‬ ‫جمعیت شهری در ‪ 34‬شهر استان و ‪ 90‬درصد جمعیت روستایی در ‪856‬‬ ‫روستا از ‪ 1100‬روستای استان‪ ،‬به تعداد ‪ 647654‬مشترک تحت پوشش‬ ‫خدمات اب توسط شرکت اب و فاضالب قرار دارند‪.‬وی شاخص بهره مندی‬ ‫از اب شرب در روستاهای استان را ‪ 85.4‬درصد اعالم نمود و تصریح کرد‪:‬‬ ‫میانگین این شاخص در کشور ‪ 80‬درصد می باشد که این امر نشان دهنده‬ ‫این است که استان مرکزی در وضعیت مناسبی نسبت به کشور در موضوع‬ ‫ابرسانی به روستاها قرار دارد‪.‬مدیرعامل شرکت ابفای استان مرکزی‬ ‫با اعالم اینکه ‪ 43.5‬درصد از اب مصرفی مشترکین شهری و‪2.4‬درصد اب‬ ‫مصرفی مشترکین روستایی از منابع سطحی تامین می شود تصریح کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫‪ 3‬سد کمال صالح‪ ،‬الغدیر و کوچری‪ ،‬این منابع شامل ‪ 547‬حلقه چاه‪ 145 ،‬دهنه‬ ‫چشمه و‪ 25‬رشته قنات ویژه روستاها و‪ 174‬حلقه چاه‪ ،‬یک دهنه چشمه و‪2‬رشته‬ ‫قنات ویژه شهرها می باشد‪.‬مهندس عرفانی نسب در خصوص وضعیت شبکه های‬ ‫توزیعوخطوطانتقالابدراستاناظهارکرد‪:‬درسطحروستاها‪ 3‬هزار‪ 728‬کیلومتر‬ ‫شبکه توزیع و در شهر ها‪ 3‬هزارو‪454‬کیلومتر شبکه توزیع موجود است همچنین‬ ‫خطوط انتقال در روستاها ‪ 2‬هزارو ‪ 300‬کیلومتر و در شهرها به ‪ 677‬کیلومتر می‬ ‫باشد‪.‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان مرکزی تاکید کرد که مجموعا بیش‬ ‫از ‪ 10‬هزار و یکصد و پنجاه کیلومتر خطوط انتقال اب و شبکه توزیع اب در سطح‬ ‫استان مرکزی وجود دارد که کار نگهداری ازاین حجم لوله گذاری‪ ،‬بسیار سخت‬ ‫و سنگین می باشد‪.‬وی تعداد مخازن ذخیره اب در مدار بهره برداری در روستاها‬ ‫را ‪ 739‬باب مجموعا به حجم ‪ 97568‬متر مکعب و در شهرها ‪ 98‬باب مجموعا‬ ‫به حجم ‪280170‬متر مکعب عنوان کرد و از کسری حجم مخزن در روستاها به‬ ‫نسبت جمعیت خبر داد و گفت‪ :‬مجموع ‪ 100‬هزار متر مکعب در روستاها و ‪120‬‬ ‫هزار متر مکعب در شهرها کمبود حجم مخزن داریم که تالش ما این است با برنامه‬ ‫ریزیوالبتهباجذباعتباراتالزم‪،‬بهحجممخازنذخیرهابموجود‪،‬اضافهنماییم‪.‬‬ ‫مهندسعرفانینسبعنواننمود‪:‬قطعبرقوتوقفدرتولیدابوخالیشدنیکباره‬ ‫مخازن ذخیره به دلیل افزایش مصرف در فصل گرما‪ ،‬باعث می شود مردم با کاهش‬ ‫فشار اب و یا قطع اب مواجه شوند‪.‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان مرکزی از‬ ‫نصب ‪ 33‬دستگاه اب شیرین کن در سطح استان برای تامین اب با کیفیت در‬ ‫شهرها و روستاها یاد نمود و افزود‪ :‬در اینده ای نزدیک‪ ،‬سیستم اب شیرین‬ ‫کن شهر فرمهین نیز به بهره برداری می رسد‪.‬وی در ادامه به تشریح عملکرد‬ ‫این شرکت در بخش اب در سال ‪ 99‬اشاره نمود و بیان داشت‪ :‬در سال‬ ‫گذشته حدود ‪ 11‬هزار کیلومتر اصالح خطوط انتقال‪ 46 ،‬کیلومتر توسعه‬ ‫خطوط انتقال و ‪ 93‬کیلومتر اصالح شبکه و ‪ 73‬کیلومتر هم توسعه شبکه‬ ‫توزیع اب در شهرها و روستاها انجام شده است‪.‬وی افزود‪ :‬همچنین ‪4700‬‬ ‫انشعاب فرسوده تعویض شده است و ‪ 9‬حلقه چاه حفر که ‪ 4‬مورد ان تجهیز‬ ‫و مابقی در برنامه سال ‪ 1400‬تجهیز خواهند شد‪.‬وی از ساخت ‪ 21‬باب‬ ‫مخزن ذخیره اب با حجم ‪14‬هزار و ‪ 500‬متر مکعب در سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫کاهشبارندگی‪،‬گرمایهواوافزایشمصرفاب‪،‬تاباوریتاسیساتاب‬ ‫راکاهشمیدهد‬ ‫مهندس یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان مرکزی در این‬ ‫نشست خبری اعالم نمود کاهش‪ 48‬درصدی بارندگی نسبت به سال قبل‪ ،‬افزایش‬ ‫گرماوهمچنینافزایش‪ 4.6‬درصدیمصرفاببهصورتمیانگیندرسطحاستان‪،‬‬ ‫تاب اوری تاسیسات اب را کاهش می دهد‪.‬وی افزود‪ :‬همکاران بنده در شرکت اب‬ ‫و فاضالب استان مرکزی با همه ظرفیت در حال تامین اب هستند اما اگر همکاری‬ ‫مردم در صرفه جویی مصرف اب نباشد‪ ،‬با مشکل مواجه می شویم‪.‬مهندس عرفانی‬ ‫نسب به افزایش‪ 4.6‬درصدی مصرف اب به صورت میانگین در سطح استان مرکزی‬ ‫نسبت به سال گذشته اشاره نمود و گفت‪ :‬در شهر مامونیه این افزایش مصرف به‬ ‫‪ 13‬درصد و در شهر اشتیان به ‪ 12‬درصد میرسد و به نسبت در شهرهای خنداب‪،‬‬ ‫قا ل ر ئیس غر فه ا لتجا ر ه ا ال یر ا نیه ا ال ما ر ا تیه " فر شید فر ز ا نکا ن " ‪ :‬ا نه و فقا للخطط‬ ‫ا لمحد د ه حتى ا لعا م ‪ 2 0 2 5‬سیر تفع حجم ا لتبا د ل ا لتجا ر ی و ا ال قتصا د ی بین ا لبلد ین‬ ‫الى ‪ 20‬ملیار دوالر ‪ ،‬وبعد مضی ‪ 5‬اعوام الى ‪30‬ملیار دوالر‪.‬واضاف " فرزانکان" خالل‬ ‫مو تمر صحفی حو ل معر ض ا کسبو ا لد و لی فی د بی ‪ ،‬ا ن ا یر ا ن تشا ر ک فی هذ ا ا لمعر ض‬ ‫فی ا طا ر بر ا مجها ا لتر و یجیه حو ل ا لتقد م ا لعلمی و ا لطا قا ت ا ال قتصا د یه و ا ال نتا جیه د ا خل‬ ‫ا لبال د ‪ ،‬و ا یضا ا بتعا ث و فو د تجا ر یه و عقد ا جتما عا ت للعثو ر على ا سو ا ق صا د ر ا ت‬ ‫جد ید ه للسلع ا ال یر ا نیه ‪ .‬و تا بع هذ ا ا لمسو و ل ‪ ،‬ا ن ا لفر صه متا حه فی هذ ا ا لحد ث ا لتجا ر ی‬ ‫ا لد و ل من ا جل تسو یق لقا ح " کو ف ا یر ا ن بر کت " ا ال یر ا نی ا لمضا د لفیر و س کو ر و نا ‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫مسوول ‪ :‬نمو التبادل التجاری بین ایران واالمارات وصوال الى‪ 20‬ملیار دوالر فی‪2025‬‬ ‫تفرش و ساوه این افزایش مصرف نسبت به میانگین استان باالتر می باشد‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫طبق امار های موجود در سال گذشته فقط‪50‬درصد مشترکین الگوی مصرف اب‬ ‫را رعایت میکنند و این مساله در باغ ویالها در سطح روستاها به علت مصرف بی رویه‬ ‫اب در ابیاری فضای سبز به وفور مشاهده میگردد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در برخی از روستاها‬ ‫خصوصا در اواخر هفته با افزایش جمعیت مواجه هستیم که این افزایش گاها به‪3‬‬ ‫یا‪ 4‬برابر جمعیت ساکن روستا می رسد و این مساله فشار زیادی بر روی تاسیسات‬ ‫اب روستا مواجه می نمایند چرا که تاسیسات اب روستا متناسب با جمعیت اصلی‬ ‫ساکن در روستا طراحی شده است و این مساله مردم را با کم ابی مواجه می نماید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان مرکزی بیان داشت ‪ :‬طبق پیش بینی های‬ ‫صورت گرفته در سال جاری احتماال در ‪ 125‬روستا با تنش ابی مواجه شویم‪.‬‬ ‫مهندس عرفانی نسب گفت‪ :‬در حال حاضر به ‪ 25‬روستا که ‪ 13‬روستا به علت‬ ‫کمبود اب و‪ 12‬روستا به علت کیفیت اب با تانکر سیار ابرسانی میشوند و تا کنون‬ ‫‪ 600‬سرویس تانکر اب به این روستاها اعزام شده است‪.‬وی افزود‪ :‬بیشتر نگرانی‬ ‫های ما در سطح روستاها به ویژه روستاهایی که در مناطق کوهستانی قرار دارند‬ ‫وجود دارد چرا که منابع ابی این روستاها ارتباط مستقیمی با کاهش بارندگی ها‬ ‫دارند‪.‬وی تصریح نمود‪ :‬البته در شهر ها هم ممکن است با مشکل مواجه شویم‬ ‫همانطور که طی دو هفته گذشته در شهر مامونیه با قطع برق و کاهش حجم‬ ‫مخزن ذخیره به علت مصرف باالی اب‪ ،‬مردم با مشکل کمبود اب مواجه شدند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگر این نشست خبری در پاسخ به سواالت خبرنگاران در خصوص‬ ‫وضعیت اب شهرک های شمالی اراک اظهار کرد‪ :‬اب سد کمال صالح به شهرک‬ ‫های شمالی شهر اراک وصل شده است اما با توجه به افزایش مصرف اب در فصل‬ ‫گرما‪،‬ناچاریم چاه های اب شرب موجود را هم وارد مدار بهره برداری نماییم و به‬ ‫همین دلیل ساکنین این شهرک ها‪ ،‬گاهی اوقات از طعم اب اظهار گالیه می‬ ‫نمایند‪.‬وی تاکید داشت‪ :‬طعم اب با کیفیت اب متفاوت است و مردم مطمئن‬ ‫باشند ابی که به دست ان ها میرسد از استاندارد های الزم کیفی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی حجم اب مصرفی مردم شهر اراک را‪2‬هزار و‪ 300‬لیتر برثانیه عنوان کرد و گفت‬ ‫این در حالی است که حجم اب دریافتی از سد کمال صالح به‪ 1200‬لیتر در ثانیه می‬ ‫رسد‪.‬وی همچنین به اجرای پروژه رینگ جنوبی انتقال اب سد کمال صالح به شهر‬ ‫اراک اشاره نمود و گفت‪ :‬مجری این طرح شرکت اب منطقه ای استان مرکزی می‬ ‫باشد و هم اکنون در حال انجام هماهنگی ها برای بهره برداری از فاز اول این رینگ‬ ‫هستیمکهابکویرضوی ( شهرکگردو)را تامین مینمایدوامیدواریم‪ 2‬فازدیگر‬ ‫این رینگ هم تا پایان سال به بهره برداری برسد‪.‬وی در پاسخ به سوال دیگر از سوی‬ ‫خبرنگاراندرخصوصنرخاببهاگفت‪:‬نرختمامشدهتولیداببرایهرمترمکعب‬ ‫در شهر حدود‪ 1150‬تومان و در روستا حدود‪ 2500‬تومان است این در حالی است‬ ‫کهمتوسطنرخفروشابخانگیدرشهر‪ 450‬تومانودرروستاها‪ 400‬توماناست‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫سطح اب زمین رو به کاهش و طبیعت به شدت در رنج و عذاب است اما با اندکی‬ ‫صرفهجوییدرمصرفابایندههمهماتضمینخواهدشد‪.‬بهگزارشروابطعمومی‬ ‫شرکتابوفاضالبمازندران؛مهندسبهزادبرارزادهسرپرستشرکتدرگفتگویی‬ ‫ضمن گرامیداشت هفته صرفه جویی در مصرف اب اظهار داشت‪ %۷۰:‬زمین از اب‬ ‫پوشیده شده‪ ،‬اما تنها ‪ %۱‬ان در دسترس است‪ .‬کشور ما در منطقه خشک و نیمه‬ ‫حشک قرار دارد و با اینکه مازندران از دیرباز استانی پراب قلمداد میشد اما به دلیل‬ ‫افزایشجمعیتطیسالهایگذشتهواستفادهبیرویهازمنابعابیونیزتغییراقلیم‬ ‫و خشک شدن بسیاری از چاهها و چشمه ها‪ ،‬قطعا پرابی در مازندران توهمی بیش‬ ‫نیست‪.‬وی صرفه جویی در مصرف اب را بهترین راهکار برای گذر از تنش ابی خواند‬ ‫و گفت‪ :‬همه ساله در راستای تاکید بر ضرورت صرفه جویی در مصرف اب‪ ،‬هفته‬ ‫اول تیر ماه به هفته صرفه جویی در مصرف اب نامگذاری شده است و می طلبد همه‬ ‫مردم به منظور استفاده بهتر و درست از اب و جلوگیری از ایجاد خشکسالی‪ ،‬صرفه‬ ‫جویی و مدیریت مصرف را جدی بگیرند‪.‬مهندس برارزاده افزود‪ :‬رعایت اصول صرفه‬ ‫جویی جزء انکارناپذیری از زندگی ماست‪ ،‬صرفه جویی در مصرف اب برای نجات و‬ ‫دوام زندگی در زمین به عنوان یک اصل اساسی ‪ ،‬به نیاز همه ما تبدیل شده است و‬ ‫با مشاهده وضعیت فعلی اب و کاهش بارندگیها و ذخایر ابی الزم است که هر قطره‬ ‫اب را ذخیره کنیم‪.‬سرپرست شرکت اب و فاضالب مازندران ادامه داد ‪ :‬حفاظت از‬ ‫اب بسیار ساده است و می توانیم اینکار را در خانه از خودمان شروع کنیم ‪ ،‬یک قدم‬ ‫کوچکمیتواندصدهاگالنبهذخیرهاباضافهکندلذاضروریستبرایگذرازتنش‬ ‫ابی و ذخیره اب برای فردای نزدیک فرزندانمان از امروز صرفه جویی در مصرف اب‬ ‫را انجام دهیم و بدانیم این کار بیش از هر پس اندازی برای ایندگان ضرورت دارد‪.‬‬ ‫بامدیریتمصرفازقطع ویاجیرهبندیابجلوگیریکنیم‬ ‫سرپرست اب وفاضالب مازندران گفت‪ :‬با توجه به اینکه در سالهای اینده کمبود‬ ‫اب محسوس تر می شود به طوری که به گفته کارشناسان جنگهای اینده بر سر‬ ‫اب خواهد بود الزم است از هم اکنون به بحث مدیریت مصرف اب در کارهای‬ ‫شرب‪ ،‬شناسایی و رفع نشتی های تاسیسات و لوله های ابرسانی داخل‬ ‫منازل‪ ،‬عدم استفاده از اب شرب اشامیدنی درهنگام احداث ساختمان از‬ ‫تنش کمبود اب گذر خواهیم کرد‪.‬وی از مشترکین خواست در صورت بروز‬ ‫هرگونه کمبود و یا قطع اب و همچنین مشاهده شکستگی ها با‬ ‫سامانه‪ ۱۲۲‬تماس گرفته تا کارکنان ابفا برای رفع ان اقدام نمایند‪.‬مهندس برارزاده‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شایسته است تمام مشترکین در راستای رهنمودهای مقام معظم‬ ‫رهبریدرخصوصاصالحالگویمصرف‪،‬درمصرفابکهبههمتوتالشکارکنان‬ ‫شرکت اب و فاضالب تامین و توزیع می شود نهایت دقت و صرفه جویی را اعمال‬ ‫نمایند‪.‬سرپرست ابفامازندران در پایان اذعان داشت‪ :‬از انجایی که همواره مردم عزیز‬ صفحه 3 ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫القوه االقتصادیه | ‪Economic Strength‬‬ ‫اقتصادمقاومتی‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫سال پانزدهم | شماره‪ | 321‬پنج شنبه ‪ 10‬تیر ماه‪1400‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪lent to 992,000 barrels of crude oil per day) of feed from‬‬ ‫‪the upstream sector from which about 35 million tons of‬‬ ‫‪final product was produced,” he said.He further noted that‬‬ ‫‪25 million tons of the mentioned products were exported‬‬ ‫‪and about 10 million tons were supplied domestically.The‬‬ ‫‪official pointed out that 48 development projects are being‬‬ ‫‪implemented under the framework of the second and third‬‬ ‫‪leaps of the petrochemical industry, noting that these proj‬‬‫‪ects will increase the industry’s capacity by 45 million tons‬‬ ‫‪and require $30 billion of investment to be completed.“So‬‬ ‫‪far $8 billion has been spent on the mentioned projects, and‬‬ ‫‪the rest will be supplied in the coming years,” he added.‬‬ ‫درنشست هم اندیشی کنترل و نظارت بر سالمت اب شرب استان اصفهان اعالم شد؛‬ ‫طرح های توسعه ای پتروشیمی فرصتی مناسب برای حضور سازندگان ایرانی‬ ‫کیاست ‪ -‬با توجه به اهمیت کیفیت اب شرب استان اصفهان‪ ،‬نشست هم اندیشی‬ ‫کنترل و نظارت بر سالمت اب شرب برگزار شد‪ .‬مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت‬ ‫اب و فاضالب ابفای استان اصفهان در این نشست ضمن تاکید بر لزوم کار شبانه روزی‬ ‫همکاران در شرایط بحران گفت‪ :‬هرگونه شکایت مشترکین از کیفیت اب به صورت تک‬ ‫به تک و حضوری بررسی می شود‪ .‬فهیمه امیری با اشاره به این که عمده اب شرب مورد‬ ‫نیاز شهرها و روستاهای تحت پوشش طرح ابرسانی اصفهان بزرگ از اب تصفیه خانه بابا‬ ‫شیخعلی تامین می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایط کم ابی و ساعات اوج مصرف تعدادی از چاه ها‬ ‫با هماهنگی واحد کنترل کیفی وارد مدار می شوند‪ .‬وی گفت‪ :‬به همین دلیل ممکن است‬ ‫مردم تغییری در مزه اب احساس کنند اما به لحاظ کیفیت و سالمت اب شرب از هر لحاظ‬ ‫مطمئن باشند زیرا سالمت شهروندان خط قرمز شرکت اب و فاضالب استان اصفهان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صورتی که اب چاه در روستایی کیفیت مناسب نداشته باشد به طور قطع برای‬ ‫شرب استفاده نمی شود و اب مورد نیاز این گونه روستاها به وسیله تانکرهای سیار تامین‬ ‫می شود‪ .‬امیری کلر سنجی روزانه را از وظایف اصلی ازمایشگاه ها دانست و بر شست و شوی‬ ‫مداوم مخزن های اب و سرویس و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات ازمایشگاه ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است ‪ 22‬ازمایشگاه میکروبی و پنج ازمایشگاه شیمیایی در سطح استان‪ ،‬کار‬ ‫سنجش سالمت و کیفیت اب را در تمام شهرها و روستاهای تحت پوشش برعهده دارند‪.‬‬ ‫اهمیتاببرایکشورازنفتبیشتراست‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیر امور ابفای شهر کاشان اب را مایعی استراتژیک دانست که از اهمیت‬ ‫مضاعفی نسبت به نفت برخوردار است‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی ابفای‬ ‫کاشان‪ ،‬مهندس حبیب ا‪...‬کریمی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز کاشان با اشاره به‬ ‫ایه ای از قران کریم به ارزش و قداست اب از دیدگاه قران پرداخت و اظهار داشت ‪ :‬اب از‬ ‫اهمیت بیشتری نسبت به نفت برخوردار است زیرا نیاز کشور به اب انکار ناپذیر است ‪.‬مدیر‬ ‫امور ابفای کاشان‪ ،‬افزود‪ :‬امروزه نزاعها بر سر اب در کشورهای همجوار شروع شده و طبق‬ ‫پیش بینی کارشناسان قطعا درگیری و جنگ بر سر اب افزایش خواهد یافت پس مدیریت‬ ‫مصرف و صرفه جویی در اب برای همه ضروری است‪.‬مهندس کریمی تصریح کرد‪ ۷۰ :‬درصد‬ ‫کره زمین را اب فرا گرفته که تنها ‪ ۵/۲‬درصد ان اب قابل شرب است و از این مقدار ‪ ۵/۱‬درصد‬ ‫به صورت برف و یخ در قطبها وجود دارد‪ ./۵ ،‬درصد به صورت ابهای موجود در اعماق زمین‬ ‫و تنها ‪ ./۵‬درصد ار کل اب قابل دسترس است‪.‬وی افزود‪ :‬میانگین بارش در دنیا ساالنه ‪۷۵۰‬‬ ‫میلی متر است ولیکن این مقدار در ایران ‪ ۲۵۰‬میلی متر است لذا باید سه برابر کشورهای پر‬ ‫اب صرفه جویی کنیم‪ ،‬که متاسفانه اینگونه نیست ‪.‬کریمی با بیان این مطلب که منابع ابی‬ ‫ما امانت هایی هستند که باید برای نسلهای اینده نیز نگهداری شوند گفت‪ :‬دشت کاشان به‬ ‫دلیل نزدیکی به دریاچه نمک و احاطه شدن توسط کوهها با کمبود اب در سفره زیرزمینی‬ ‫و چاهها مواجه است و این موضوع نیاز به صرفه جویی ابی را دو چندان میکند‪.‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه متاسفانه با مصرف بی رویه اب در بخش های کشاورزی و شرب و صنعت سفره های‬ ‫زیر زمینی را تا حدود زیادی خالی کرده ایم افزود‪ :‬در حال حاضر منابع ما تامین کننده اب‬ ‫مورد نیاز نیستند و در وضعیت ابی بدی به سر می بریم که چنانچه نگرش و تغییری در رویه‬ ‫مصرف خود ندهیم با فاجعه جبران ناپذیر و نهایتا با قطعی اب رو به رو خواهیم شد‪.‬مهندس‬ ‫کریمی در پایان از مردم خواست تا با اصالح الگوی مصرف اب از سختی و مشقت اینده منطقه‬ ‫بکاهیم و برای خود و فرزندانمان زندگی بدون اب را که میسر نخواهد بود فراهم نکنیم‪.‬‬ ‫برنامه های مقابله با چالش کم ابی تابستانی در تاکستان عملیاتی شد‬ ‫کیاست ‪ -‬با بروز بحران کم ابی تابستانی که در پی کاهش محسوس بارش های سال‬ ‫جاری به وقوع پیوسته و لزوم مقابله با اثار سوء این پدیده‪ ،‬برنامه هایی برای کنترل‬ ‫خشکسالی و کم ابی جاری و تامین اب اشامیدنی مورد نیاز مردم در شهرستان تاکستان‬ ‫عملیاتی شده است‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی‪ ،‬مدیر امور اب و فاضالب‬ ‫شهرستان تاکستان با اعالم این مطلب افزود‪ :‬جمع کردن و جریمه قانونی انشعاب های‬ ‫غیر مجاز و نیز توصیه های عمومی به مدیریت مصرف از جمله این برنامه ها است‪.‬بهروز‬ ‫طاهرخانی با اشاره به اینکه شهر تاکستان از جمله مناطق دارای تنش ابی استان قزوین‬ ‫در تابستان جاری است ادامه داد‪ :‬برگزاری جلسه و مکاتبه با سایر دستگاه ها و مجموعه‬ ‫های دولتی و خصوصی برای رعایت الگوهای مصرف و ارائه اموزش های الزم از دیگر برنامه‬ ‫های اجرا شده است‪.‬وی همچنین به احداث سد برای امور کشاورزی در باال دست شهر‬ ‫تاکستان اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬با این اقدام چاه های موجود برای تامین اب اشامیدنی‬ ‫در حال خشک شدن است که در یک برنامه بلند مدت به دنبال جایگزینی چاه ها با انتقال‬ ‫اب اشامیدنی از سد طالقان هستیم‪.‬وی به بروز بیماری کرونا در کنار گرمای شدید هوا‬ ‫اشاره کرد و ان را در افزایش مصرف اب بهداشتی مردم موثر خواند و خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫الزم است مردم مصرف های بهداشتی اب و کولر خود را با توصیه های کارشناسی مدیریت‬ ‫کنند تا کم ابی کاهش یافته و همگان از نعمت اب برخوردار شوند‪.‬طاهرخانی همچنین‬ ‫از واگذاری یک چاه به شهرداری برای ابیاری فضای سبز شهری خبر داد و اظهار داشت‬ ‫که اب این چاه به دلیل خشکسالی‪ ،‬دچار کاهش ابدهی و نیترات باال شده بود که از مدار‬ ‫تامین اب اشامیدنی خارج و به شهرداری واگذار شد‪.‬وی در پایان از مردم نیز درخواست‬ ‫کرد در صورت استفاده از پمپ در ساختمان های بلند‪ ،‬ابتدا یک مخزن ذخیره بعد از کنتور‬ ‫قرار داده تا اب در ان جمع شود و سپس پمپ را متصل نمایند تا در زمان پیک مصرف‪ ،‬اب‬ ‫از لوله های شبکه توزیع برداشت نشده و موجب فشار به شبکه و بی ابی سایرین نشوند‪.‬‬ ‫بررسی مسائل ابرسانی به شهرستان سروستان‬ ‫درجلسه ی مدیرعامل شرکت ابفا فارس با فرماندار این شهرستان‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت ابفا استان فارس در دیدار با فرماندار شهرستان سروستان‪،‬‬ ‫مسائل مربوط به ابرسانی به شهرها و روستاهای این شهرستان را مورد بررسی و تبادل‬ ‫نظر قرار داد ‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت ابفا استان فارس ‪ ،‬علی‬ ‫بوستانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت در دیدار با پور زارعی فرماندار و‬ ‫مسلم راستی مدیر امور ابفا شهرستان سروستان ضمن بررسی اخرین وضعیت ابرسانی‬ ‫به مشترکین شهری و روستایی این شهرستان ‪ ،‬به بحث در خصوص مسائل موجود در‬ ‫ابرسانی به مردم شهرستان و روشهای کاربردی در رفع مشکالت این حوزه پرداخت‬ ‫‪ .‬بنابراین گزارش بوستانی در این دیدار عالوه بر بحث در خصوص منابع اب موجود ‪،‬‬ ‫اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بحران کم ابی در سال جاری به ویژه تابستان اتی پرداخت‬ ‫و مدیریت مصرف و تقاضا را از عمده راهکارهای دفع بحران کم ابی توصیف نمود‪ .‬مدیر‬ ‫عامل ابفا فارس در همین خصوص گفت‪ :‬باید با مهندسی مجدد تاسیسات ابرسانی اهم‬ ‫از چاه ها ‪ ،‬خطوط انتقال و شبکه های توزیع شهری و روستایی‪ ،‬تا حد امکان از هدر رفت‬ ‫اب جلوگیری به عمل اوریم و بهره وری منابع موجود را افزایش دهیم‪ .‬وی در خصوص‬ ‫تسریع در عملیات اجرای پروژه های ابرسانی در حال انجام و اجرای پروژه ی مورد نیاز‬ ‫ابرسانی نیز قول مساعد داد‪.‬گزارش روابط عمومی شرکت ابفا فارس حاکی است ‪ ،‬در‬ ‫گفتگوی مذکور پور زارعی فرماندار شهرستان سروستان نیز عالوه بر بیان مسائل و موانع‬ ‫موجود در ابرسانی به شهروندان شهرستان ‪ ،‬به پاس فعالیت ها و اقدامات مطلوب در‬ ‫راستای ابرسانی به مردم این منطقه از مدیر عامل شرکت ابفا فارس قدردانی نمود ‪ .‬وی در‬ ‫خصوص پیگیری جهت جذب اعتبارات مالی به منظور اجرای پروژه ها نیز قول مساعد داد‪.‬‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به‬ ‫ساخت ‪ ۵۰‬طرح توسعه ای صنعت پتروشیمی گفت‪ :‬این فرصتی‬ ‫مناسبی برای حضور سازندگان داخلی به شمار می رود تا با نگاهی‬ ‫راهبردی و بلندمدت در روند توسعه این صنعت مشارکت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش احتساب به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪،‬‬ ‫بهزاد محمدی روز دوشنبه (هفتم تیرماه) در بازدید از بخش های‬ ‫مختلف شرکت توربوکمپرسور نفت ( ‪ )OTC‬با قدردانی از‬ ‫تالش ها و دستاوردهای ارزشمند کسب شده در مسیر بومی سازی‬ ‫و ساخت کمپرسورها و توربین های مورد نیاز صنعت نفت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این مجموعه تولیدی در استاندارد جهانی فعالیت‬ ‫می کند و هیچ چیز از رقبای اروپایی و اسیایی خود کمتر ندارد‬ ‫و یکپارچگی و مدیریت این شرکت ایرانی ستودنی است‪.‬وی با‬ ‫بیان اینکه توجه به تخصص‪ ،‬دانش و نواوری سبب پیشرفت‬ ‫در شرکت توربوکمپرسور نفت شده است‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫مجموعه صنعت نفت از این شرکت رضایت دارند و این مجموعه‬ ‫بزرگ می تواند در طر ح های توسعه ای صنعت پتروشیمی نیز‬ ‫حضور موثرتری داشته باشد‪.‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی به بهره برداری از ‪ ۱۷‬طرح پتروشیمی با ظرفیت ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تن و تحقق رکورد دست نیافتنی اشاره و تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫اجرای برنامه های توسعه ای و تولیدی شدن ‪ ۵۰‬طرح در دست‬ ‫اجرای دیگر‪ ،‬ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به ‪ ۱۳۷‬میلیون‬ ‫تن می رسد‪.‬محمدی با اشاره به اینکه اکنون ‪ ۵۰‬طرح پتروشیمی‬ ‫در حال ساخت است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این فرصتی مناسب برای‬ ‫حضور سازندگان داخلی به شمار می رود تا با نگاهی راهبردی و‬ ‫بلندمدت در روند توسعه این صنعت مشارکت کنند‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۴‬درامد صنعت پتروشیمی به ‪ ۳۷‬میلیارد دالر‬ ‫خواهد رسید و سروسامان گرفتن طرح های راهبردی و هوشمند‬ ‫صنعت که شامل طرح های خوراک ترکیبی‪ ،‬تولید پروپیلن و نیز‬ ‫طر ح های پیشران است به تحولی بزرگ در صنعت پتروشیمی‬ ‫منجر می شود‪.‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با اتخاذ راهبردهای بلندمدت‪ ،‬می توان با مهم شمردن‬ ‫مشتر ی مداری و خدمات پس از فروش‪ ،‬در بازارهای متنوعی‬ ‫وارد شد‪.‬محمدی با بیان اینکه استفاده از تجارب شرکت های‬ ‫صاحب نام بین المللی با نگاه به اینده‪ ،‬سبب شده است که بخش‬ ‫قابل توجه ای از نیازهای صنعت نفت از طریق شرکای داخلی‬ ‫نظیر شرکت ‪ OTC‬تامین شود‪ ،‬گفت‪ :‬حرکت های توسعه ای‬ ‫در گروه ‪ OTC‬بسیار هوشمندانه است و این شرکت می تواند‬ ‫با همین راهبرد و با حرکت به سمت تولید کمپرسورهای‬ ‫فرایندی‪ ،‬حضور خود را در صنعت پتروشیمی افزایش دهد‪.‬‬ ‫ی بندرامام تالشگر محیط زیست معرفی شد‬ ‫پتروشیم ‬ ‫کیاست ‪ -‬پتروشیمی بندرامام در همایش صنعت سبز به عنوان‬ ‫واحد تالشگر استانی معرفی شد و از اقدامهای محیط زیستی این‬ ‫مجموعه قدردانی شد‪.‬ایین تجلیل از واحدهای صنعتی خدماتی سبز‬ ‫و تالشگر عرصه محیط زیست استان خوزستان هشتم تیرماه در‬ ‫اهواز از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد‪.‬اداره‬ ‫کل محیط زیست استان خوزستان در این ایین بر اساس اقدامها و‬ ‫فعالیتهای انجام شده به منظور حفظ و حراست محیط زیست از‬ ‫مجموعه ها قدردانی کرد و پتروشیمی بندر امام موفق شد ضمن‬ ‫دریافت لوح سپاس‪ ،‬تندیس سیمین صنعت تالشگر در عرصه‬ ‫محیط زیست را کسب کند‪ .‬این شرکت همواره با هدف حفاظت و‬ ‫صیانت از محیط زیست برنامه ها و پروژههای خود را اجرایی کرده‬ ‫است‪ .‬پتروشیمی بندر امام دارای بزرگترین پروژه زیست محیطی‬ ‫(تصفیه خانه پساب متمرکز) در سطح وزارت نفت و دارای مرکز دفن‬ ‫بهداشتی پسماندهای صنعتی (لندفیل) در کشور است‪ .‬در اقدامی‬ ‫دیگر‪ ،‬این شرکت واحد کلرالکالی خود را از مدار تولید خارج کرد‬ ‫تا فرایند جیوه را از این واحد حذف کند و به فرایند ممبراین تغییر‬ ‫دهد که مجموع این اقدامهای زیست محیطی موجب قدردانیهای‬ ‫متعددی در حوزه محیط زیست از این شرکت شده است‪.‬‬ ‫پتروشیمی اروند ‪ ۲‬طرح توسعه ای اجرا می کند‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل پتروشیمی اروند از ساخت واحدهای جدید‬ ‫وینیل کلراید (‪ )VCM‬و پلی وینیل کلراید (‪ )PVC‬در بزرگترین‬ ‫تولیدکننده پی وی سی خاورمیانه خبر داد‪ .‬حسن نشان زاده مقدم‬ ‫در تشریح طرح های توسعه این شرکت گفت‪ :‬افزون بر سهامداری‬ ‫پروژه الماس ماهشهر که خوراک اتیلن پتروشیمی اروند را تامین‬ ‫می کند‪ ،‬در مرحله دریافت مجوز احداث یک واحد دیگر وینیل‬ ‫کلراید ( ‪ )VCM‬و یک واحد دیگر پلی وینیل کلراید هستیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ظرفیت باالی بازار محصوالت پی و ی سی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نیاز بازار داخل سال گذشته ‪ ۵۵۰‬هزار تن محصول بود و‬ ‫با توجه به ظرفیت بازار کشورهای همسایه‪ ،‬برای افزایش تولید‬ ‫محصول پی و ی سی کشش ‪ ۱.۵‬برابری وجود دارد و در طرح‬ ‫توسعه که یک واحد ‪ ۳۰۰‬هزار تنی را شامل می شود‪ ،‬تولیدات به‬ ‫سمت گریدهای خاص از جمله گریدهای پزشکی خواهد رفت‪.‬‬ ‫نائب رئیس پتروشیمی اروند شکسته شدن تحریم ها به دست‬ ‫نیروهای توانمند داخلی را از دیگر دستاوردهای اعتماد به‬ ‫متخصصان داخلی عنوان کرد و گفت‪ :‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد نیازهای‬ ‫خود را از داخل کشور تامین کردیم و توانستیم برای نخستین بار‬ ‫از کاتالیست تولیدشده از سوی متخصصان ایرانی بهره ببریم‪.‬‬ ‫راه اندازی پتروشیمی زنجان سه سال زمان الزم دارد‬ ‫کیاست ‪ -‬معاون امورصنایع سازمان صمت استان زنجان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درصورت طی مسیر و روند قانونی و طبیعی برای راه اندازی‬ ‫پتروشیمی زنجان سه سال زمان الزم است‪ .‬علی کالنتری‪ ،‬در جمع‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬با اشاره به ‪۱۵۴‬پروانه بهره برداری در حوزه صنایع‬ ‫استان زنجان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با این بهره برداری ها برای بیش از ‪۳۳‬‬ ‫هزار نفر اشتغال ایجاد شده است‪.‬معاون امور صنایع سامان صمت‬ ‫استان زنجان‪ ،‬با اشاره به ‪ ۱۴۹۹‬فقره صدور مجوز صنایع در سال‬ ‫گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬که برای این موارد ‪ ۵۲‬هزار اشتغال پیش بینی شده‬ ‫است‪.‬وی‪ ،‬با بیان اهمیت بهره برداری از طرح های بزرگ و ملی در‬ ‫استان زنجان‪ ،‬گفت‪ :‬استان زنجان در حوزه شمس فوالد صنعت‬ ‫برق و الکترونیک ونساجی دارای رتبه کشوری است‪.‬کالنتری‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اینکه استان زنجان در حوزه تولیدات مواد خام معدنی و‬ ‫فراوری این مواد‪ ،‬نخ و پارچه دارای ظرفیت مطلوب است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخشی از نیازهای کشور در کنار واردات با تولیدات استان زنجان‬ ‫تامین می شود‪.‬این مسئول حوزه صنعت استان زنجان‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫در حوزه تولید مواد شوینده استان زنجان‪ ،‬دارای توانمندی های‬ ‫است که باعث تبدیل استان به قطب تولید دراین خصوص شده است‬ ‫‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سالجاری شاهد بهره برداری از واحد تولیدی مواد‬ ‫اولیه برای مواد شوینده در استان خواهیم بود که با این بهره بردرای‬ ‫از این واحد چرخه تولید دراین زمینه در استان و کشور تکمیل و از‬ ‫واردات مواد اولیه در این راستا بی نیاز خواهیم شد‪.‬وی‪ ،‬با اشاره به‬ ‫راه اندازی واحد تولید سرجین بافت در حوزه نساجی استان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫استان زنجان دارای ظرفیت های مناسب در این زمینه است‪.‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬در استان حدود ‪ ۸۰‬واحد تولیدی پوشاک و نساجی وجود‬ ‫دارد و ‪ ۱۲۸۳‬پروانه بهره برداری در این باره وجود دارد که برای‬ ‫بیش از ‪ ۵‬هزار نفر نیز در این باره اخذ پروانه بهره برداری و ایجاد‬ ‫اشتغال شده است‪.‬معاون امورصنایع سازمان صمت استان زنجان‪،‬‬ ‫با بیان اهمیت مدیریت مصرف بهینه اب در حوزه راه اندازی صنایع‬ ‫استان ‪ ،‬یاداور شد‪ :‬درصدد راه اندازی صنایع با مصرف اب کم در‬ ‫استان هستیم‪.‬وی‪ ،‬درباره بررسی واحد های تعطیل شده استان‬ ‫زنجان نیز ‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کمبود نقدنگی ‪ ،‬کمبود مواد اولیه و مشکالت‬ ‫بانکی از جمله عوامل تعطیلی واحدهای تعطیل استان بوده است‪.‬‬ ‫‪ 85‬درصد جایگاه های ‪ CNG‬در منطقه شاهرود استاندارد سازی شد‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیر شرکت ملی پخش فراورد ه های نفتی منطقه‬ ‫شاهرود از استاندارد سازی ‪ 85‬درصد جایگاه های ‪ CNG‬در استان‬ ‫سمنان خبر داد ‪ .‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود علی اکبر عربعامری‬ ‫گفت‪ :‬در راستای تحقق حقوق شهروندی ‪ ،‬ارائه خدمات مطلوب به‬ ‫شهروندان‪ ،‬توجه به مقررات ایمنی و رعایت معیار های اداره استاندارد‬ ‫‪ ۸۵ ،‬درصد جایگاه های ‪ CNG‬در استان در سه ماهه اول امسال‬ ‫استاندارد سازی شده و ‪ ۱۵‬درصد نیز در حال اجرای ان هستند‪.‬‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود به فعال‬ ‫بودن ‪ ۲۵۶‬نازل در جایگاه های سی ان جی استان اشاره کرد و یاداور‬ ‫شد ‪ :‬کالیبراسیون دیسپنسر های همه ‪ ۴۲‬باب جایگاه استان انجام‬ ‫و گواهینامه سالمت از اداره استاندارد دریافت شده است ‪.‬عربعامری‬ ‫با بیان اینکه وضعیت جایگاه های استان از لحاظ استاندارد سازی‬ ‫مطلوب است افزود‪ :‬برای تامین ایمنی و حفظ سالمت شهروندان‬ ‫و پیشگیری از بروز حوادث غیرقابل پیش بینی‪ ،‬یک باب جایگاه به‬ ‫علت عدم رعایت الزامات استاندارد های ایمنی و فنی‪ ،‬از مدار خارج‬ ‫و نسبت به قطع گاز این جایگاه ها اقدام شد‪.‬عربعامری با اشاره به‬ ‫فعالیت ‪ ۸‬باب تاسیسات گاز مایع در استان گفت‪ :‬استاندارد سازی‬ ‫این تاسیسات در دستور کار قرار دارد و با جایگاه هایی که اقدام به‬ ‫رعایت استاندارد نکنند‪ ،‬برخورد خواهد شد ‪.‬در حال حاضر ‪۴۳‬‬ ‫باب جایگاه سی ان جی و ‪ ۷۸‬جایگاه عرضه فراورد ه های نفتی‬ ‫در منطقه شاهرود به هموطنان عزیز خدمات ارائه می دهند‪.‬‬ ‫مصرف برق در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز ‪ 40‬درصد کاهش یافت‬ ‫کیاست ‪ -‬در راستای مصرف بهینه انرژی در سازمانها و ادارت‬ ‫دولتی‪ ،‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز بعنوان‬ ‫شرکت پیشرو در این زمینه از ابتداری اردیبهشت سالجاری‬ ‫تاپایان خرداد ‪ 40‬درصد مصرف برق خود را کاهش داد‪.‬به گزارش‬ ‫احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده‬ ‫های نفتی منطقه البرز‪ ،‬سرپرست روابط عمومی این شرکت‬ ‫گفت‪ :‬با اقدامات دقیق و پیگیری کارشناس بهینه سازی منطقه‬ ‫و با همکاری کارشناسان شرکت برق استان ‪ ،‬مصرف برق شرکت‬ ‫‪TK-2001C‬‬ ‫اجرای‪ 800‬کیلومترشبکهگازدرشهرستاننطنز‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرد؛‬ ‫‪ 22‬ازمایشگاه میکروبی و ‪ 5‬ازمایشگاه شیمیایی‬ ‫بر سالمت و کیفیت اب شرب نظارت دارند‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫‪National Petrochemical Company (NPC)’s Director of‬‬ ‫‪Planning and Development Hassan Abbaszedeh has said‬‬ ‫‪the implementation of 33 new pioneering projects is go‬‬‫‪ing to add 22 new products to the country’s petrochemical‬‬ ‫‪products basket.Speaking in a press conference on Mon‬‬‫‪day, Abbaszadeh said: “The petrochemical industry is the‬‬ ‫‪most important link in the oil industry’s value chain that‬‬ ‫‪prevents crude sales, completes the chain, and creates val‬‬‫‪ue from hydrocarbon resources.”According to the official,‬‬ ‫‪there are currently 67 active petrochemical complexes in‬‬ ‫‪the country, of which three are utility plants.“Last year,‬‬ ‫‪these complexes received about 40 million tons (equiva-‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫‪Petchem industry to add 22 new products to output basket‬‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز از اردیبهشت ماه‬ ‫سالجاری تا پایان خردادماه از ‪ 100‬امپر به ‪ 60‬امپر کاهش پیدا‬ ‫کرده و این روند همچنان ادامه دارد‪.‬قلندرزاده افزود‪:‬از عوامل‬ ‫تعیین کننده کاهش مصرف برق این شرکت میتوان به خاموش‬ ‫کردن دو سوم روشنایی اتاق ها و راهروها‪ ،‬خاموش کردن یکی‬ ‫از دو اسانسور ساختمان ستاد‪ ،‬همکاری کارکنان هنگام ترک‬ ‫اتاق در قراردادن سیستم های کامپیوتری به حالت خواب و‬ ‫خارج کردن یکی از سیستم های سرمایشی از مدار عنوان کرد‪.‬‬ ‫کیاست ‪-‬مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت‪ :‬نطنز از جمله شهرستان‬ ‫های سبز استان از منظر گازرسانی است که تا کنون بیش از ‪ 800‬کیلومتر شبکه گاز‬ ‫در جهت توسعه ی رفاه‪ ،‬اشتغال وابادانی ان اجرا شده است‪.‬به گزارش احتساب به نقل‬ ‫از روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬سید مصطفی علوی مدیرعامل این شرکت‬ ‫در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره گاز شهرستان نطنز که با حضور رییس فوریتهای‬ ‫پزشکی‪ ،‬رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیبر اقامه نماز این شهرستان برگزار‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬گاز طبیعی‪ ،‬از منابع ملی و استراتژیک کشور است و مسئوالن شهری نقش‬ ‫موثری در فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی دارند‪.‬مهندس علوی‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫در حال حاضر ‪ 99.5‬درصد از جمعیت استان بهره مند از گاز طبیعی هستند و تمامی‬ ‫‪ 112‬شهر استان از این نعمت پاک و خدادادی برخوردار هستند لذا برای بهره مندی‬ ‫مستمر از این منبع ارزشمند انرژی‪ ،‬همه مصرف کنندگان باید طبق الگوی مصرف‬ ‫رفتار نمایند و قدردان این نعمت باشند‪.‬وی‪ ،‬با اشاره به پراکندگی و کوهستانی بودن‬ ‫شهرستان نطنز گفت‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪ 24‬هزار و ‪ 570‬مشترک خانگی‪10 ،‬هزار‬ ‫و ‪96‬مشترک عمومی و ‪ 297‬مشترک صنعتی در شهرستان نطنز مصرف کننده گاز‬ ‫طبیعی هستند و نعمت گاز در‪ 37‬روستا و ‪4‬شهر منطقه جریان یافته است‪.‬مدیرعامل‬ ‫شرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬در ادامه از اجرای ‪ 70‬کیلومتر شبکه جدید در سطح‬ ‫استان برای مشترکین صنعتی که عمدتاً واحدهای مرغداری و دامداری می باشند‬ ‫طی سالجاری خبر داد و گفت‪ :‬گازرسانی به واحدهای صنعتی و مرغداری ها تا پایان‬ ‫سال ادامه خواهد یافت‪.‬وی‪ ،‬با تاکید بر اینکه همگان باید از گاز طبیعی به عنوان یک‬ ‫ثروت ملی و یک انرژی خوب و بهینه استفاده نمایند تصریح کرد‪ :‬تقاضا داریم سازمان‬ ‫ها و ادارات در مصرف این ماده ارزشمند نهایت صرفه جویی را داشته و این مهم را‬ ‫به دیگران نیز توصیه نمایند‪.‬مهندس علوی‪ ،‬درپایان ضمن تشکر از خدمات ‪10‬ساله‬ ‫مهدی خاتمی رئیس سابق اداره گاز نطنز‪ ،‬اقای خوشاوی را به عنوان سرپرست جدید‬ ‫این اداره معرفی کرد وگفت‪ :‬ایجاد وفاق و همدلی بین پرسنل از ارکان اصلی پیشبرد‬ ‫اهداف سازمان است‪ ،‬چراکه با افزایش نشاط و انگیزه از طریق اجرای برنامه های‬ ‫فرهنگی و انجام صحیح مسئولیت های محوله‪ ،‬می توان به این مهم دست یافت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۶‬درصدی مصرف گاز طبیعی در نیروگاه سنندج‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان اعالم کرد که مقدار مصرف گاز‬ ‫طبیعی نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت‬ ‫مشابه پارسال ‪ ۱۶‬درصد افزایش یافت‪.‬به گزارش احتساب به نقل از شرکت ملی‬ ‫گاز ایران‪ ،‬احمد فعله گری در این باره گفت‪ :‬مقدار مصرف گاز طبیعی در سه ماه‬ ‫نخست امسال‪ ۳۵۰ ،‬میلیون و ‪ ۹۴۲‬هزار مترمکعب بوده‪ ،‬در حالی که این مقدار‬ ‫درمدت مشابه سال ‪ ۱۳۹۹‬برابر با ‪ ۳۰۳‬میلیون و ‪ ۲۳۴‬هزار متر مکعب بوده است‪.‬‬ ‫وی درباره اهمیت مصرف گاز طبیعی در بخش نیروگاهی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انرژی یکی‬ ‫از مهم ترین ارکان اساسی چرخه اقتصادی و در این میان گاز از جمله مهم ترین‬ ‫حامل های انرژی است که نه تنها در تحول جامعه صنعتی نقش اساسی دارد‪،‬‬ ‫بلکه به لحاظ محیط زیستی نیز حائز اهمیت است‪.‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫کردستان یاداور شد‪ :‬مصرف گاز طبیعی افزون بر مزیت های زیست محیطی‪،‬‬ ‫سبب کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و افزایش قابلیت اطمینان بهره برداری‬ ‫از واحدهای نیروگاهی نسبت به سوخت مایع است‪ ،‬بنابراین هم اکنون بیشترین‬ ‫مصرف بخش نیروگاهی کشور از گاز طبیعی تامین می شود‪.‬فعله گری تقاضا برای‬ ‫مصرف گاز طبیعی از سوی نیروگاه ها را اجتناب ناپذیر دانست و افزود‪ :‬به دلیل شروع‬ ‫گرمای زودرس‪ ،‬رشد روزافزون تقاضای مصرف انرژی الکتریکی و با توجه به سهم‬ ‫عمده نیروگا ه های حرارتی از جمله نیروگا ه های گازی در تولید برق کشور‪ ،‬نیاز‬ ‫این صنعت به گاز طبیعی با رشد چشمگیری روبه رو شده است‪.‬وی گفت‪ :‬در فصل‬ ‫گرما به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی‪ ،‬مصرف برق با شیب بسیار تندی افزایش‬ ‫می یابد و این موضوع سبب استفاده بیشتر نیروگاه ها از گاز طبیعی است و با این‬ ‫شدت مصرف‪ ،‬دیگر نسل های اینده منابعی برای مصرف در اختیار نخواهند داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۶‬میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت مایع‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت‪ :‬با افزایش تعداد مشترکین‬ ‫شرکت گاز استان کرمان در سال گذشته‪ ،‬بیش از ‪ 16‬میلیون لیتر در مصرف‬ ‫سوخت مایع صرفه جویی شده است‪.‬به گزارش احتساب به نقل ازروابط عمومی‬ ‫شرکت گاز استان کرمان‪ ،‬منوچهر فالح ادامه داد‪ :‬میزان سوخت مایع صرفه جویی‬ ‫شده در هر فصل از سال ‪ 1399‬برابر با ‪ 4‬میلیون لیتر بوده است‪.‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز استان کرمان با بیان اینکه اکنون در استان کرمان بیش از ‪ 704‬هزار مشترک‬ ‫در بخش های مختلف خانگی‪ ،‬عمومی‪ ،‬تجاری و صنعتی از گاز طبیعی بهره مند‬ ‫هستند‪ ،‬افزود‪ :‬بدون شک هدف ما در سال ‪ 1400‬همچون سنوات گذشته تداوم‬ ‫گازرسانی به بخش های پیش گفته مخصوصا بخش صنعتی و به دنبال ان صرفه‬ ‫جویی بیشتر در مصرف سوخت مایع است‪.‬فالح ارزان بودن مصرف گاز طبیعی را‬ ‫نسبت به سوخت مایع‪ ،‬کاهش هزینه های حمل و نقل‪ ،‬کاهش اثرات تخریب زیست‬ ‫محیطی و امنیت جاده ها را از مزایای توسعه شبکه گاز طبیعی برشمرد و گفت‪ :‬جای‬ ‫خوشحالی است که توانسته ایم با جایگزین کردن این نعمت الهی به جای سوخت‬ ‫مایع‪ ،‬شاهد کاهش مصرف فراورده های نفتی در استان کرمان و کشور باشیم‪.‬‬ ‫ضریب نفوذ گازرسانی شهری و روستایی لرستان به ‪ ۹۷‬درصد رسید‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت گاز لرستان ضمن اشاره به بهره برداری از گازرسانی به‬ ‫‪ ۲۳۴‬روستا و ‪ ۲۷۵‬واحد صنعتی در این استان با صرف ‪ ۱۸۵‬میلیارد تومان هزینه گفت‪:‬‬ ‫ضریب نفود گازرسانی در مجموع شهری و روستایی در لرستان به ‪ ۹۷‬درصد رسید‪.‬‬ ‫کرم گودرزی پنجشنبه‪ ،‬سوم تیرماه در ایین بهره برداری از پروژه های گازرسانی به ‪۶‬‬ ‫استان کشور اظهار کرد‪ :‬شرکت گاز لرستان با ادامه روند رو به رشد خود برای توسعه‬ ‫گازرسانی به نقاط مختلف این استان‪ ،‬سبب ایجاد زیرساخت های اقتصادی‪ ،‬حفظ‬ ‫محیط زیست و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و توسعه و رفاه مردم شده‬ ‫است‪.‬وی افزود‪ :‬این حرکت و پویایی حاصل عزم جدی و تالش همکارانم در شرکت گاز‬ ‫استان لرستان‪ ،‬پیمانکاران و مشاوران اجرایی در کنار حمایت های وزارت نفت و شرکت‬ ‫ملی گاز ایران با تامین به موقع نقدینگی و اعتبارات الزم محقق شده است‪.‬مدیرعامل‬ ‫شرکت گاز لرستان با اشاره به اینکه از مجموع ‪ ۲۵‬شهر این استان ‪ ۲۴‬شهر از نعمت‬ ‫گازطبیعی برخوردار هستد و گازرسانی به اخرین شهر نیز در حال انجام است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ضریب نفود گازرسانی در بخش شهری اکنون ‪ ۹۹.۹‬درصد است و حدود ‪۳۳۳۵۰۵‬‬ ‫خانوار در بخش شهری از نعمت گاز بهره مند هستند‪.‬گودرزی با بیان اینکه در بخش‬ ‫روستایی از مجموع ‪ ۲۳۶۴‬روستای واجد شرایط گازرسانی‪ ،‬تاکنون ‪ ۱۹۰۶‬روستا از‬ ‫نعمت گاز برخوردار هستند و عملیات اجرایی برای ‪ ۲۵۰‬روستا در حال انجام است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از ‪ ۱۹۰۶‬روستای گازرسانی شده تا امروز ‪ ۱۵۳۲‬روستا در دولت های یازدهم و‬ ‫دوازدهم گازرسانی شده که به معنای ‪ ۵‬برابر شدن در طول هشت سال و به طور میانگین‬ ‫هر ‪ ۴۶‬ساعت گازرسانی به یک روستاست‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬امروز که گازرسانی به ‪۲۳۴‬‬ ‫روستا و ‪ ۲۷۵‬واحد صنعتی در لرستان با هزینه ‪ ۱۸۵‬میلیارد تومان به بهره برداری‬ ‫می رسد‪ ،‬ضریب نفود گازرسانی در مجموع شهری و روستایی در این استان ‪ ۹۷‬درصد‬ ‫است که در این زمینه لرستان جزو استان های سبز از حیث برخورداری از نعمت گاز‬ ‫طبیعی است‪.‬مدیرعامل شرکت گاز لرستان با اشاره به اینکه در بخش صنعت به عنوان‬ ‫پیشران تولید اقتصاد و ایجاد اشتغال‪ ،‬هم اکنون بیش از ‪ ۲‬هزار واحد تولیدی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و کشاورزی در این استان از نعمت گاز برخوردارند‪ ،‬افزود‪ ۱۷۴۶ :‬واحد در دولت های‬ ‫یازدهم و دوازدهم و ‪ ۲۷۵‬واحد از هفته دولت سال ‪ ۹۹‬تا امروز گاز دریافت کرده اند‬ ‫و مصرف صنعتی گاز در این استان اکنون ‪ ۵۲۰‬هزار مترمکعب است‪.‬گودرزی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬طرح های صنعتی که امروز در لرستان بهره برداری می شوند رشد ‪۱۱۳‬‬ ‫درصدی مصرف گاز در بخش صنعتی این استان نسبت به سال ‪ ۹۸‬را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وزیر الطاقه االیرانی‪ :‬نعمل على اعداد الئحه حول العمالت الرقمیه‬ ‫اعلن وزیر الطاقه االیرانی رضا اردکانیان بان الوزاره تعمل حالیا على اعداد الئحه حول العمالت الرقمیه (بیتکوین)‬ ‫لمناقشتها فی اطار الحکومه التی ستقوم بتقدیمها الى مجلس الشورى االسالمی‪ .‬وقال اردکانیان فی تصریح ادلى به الیوم‬ ‫السبت ردا على سوال وهو انه لماذا ال تقوم الحکومه بتقدیم الئحه الى مجلس الشورى االسالمی حول العمالت الرقمیه‪:‬‬ ‫ان وزاره الطاقه تعمل االن العداد هذه الالئحه وسنقوم قریبا بطرحها للحکومه التی ستقوم بدورها بتقدیمها للمجلس فی‬ ‫اسرع وقت ممکن‪ .‬واضاف‪ :‬لقد شهدنا خالل الشهر الماضی ذروه استهالک الکهرباء فی البالد بسبب اشتداد موجه الحر‬ ‫کما ان االستخدام غیر المرخص به الجهزه تعدین العمله الرقمیه قد زاد مشکله النقص فی الکهرباء ولهذا السبب یسعى‬ ‫المسوولون المعنیون لمتابعه وتحدید االفراد الذین ینشطون فی مجال التعدین غیر المرخص به للعمالت الرقمیه وبطبیعه‬ ‫الحال فان الذین کانوا یزاولون التعدین بصوره مشروعه قد اطفاوا اجهزتهم‪ .‬وتابع اردکانیان‪ :‬ان قضیه العمالت الرقمیه‬ ‫یجب تنظیمها وان تقدیم الئحه فی هذا الصدد یعد احد السبل القانونیه لمزاوله االنشطه فی هذا المجال‪.‬وقال‪ :‬لقد اصدرنا فی‬ ‫وزاره الطاقه قرارا مفاده ان االفراد الراغبین باالستخدام المرخص به للطاقه یمکنهم االستفاده من محطات الطاقه المتجدده‬ ‫لتعدین العمله الرقمیه‪ ،‬ای اننا نقوم فی الواقع بتغطیه حاجتهم من الطاقه من شبکه الکهرباء العامه فی الحاالت التی تتوفر فیها‬ ‫امکانیه ذلک وبالتناسب مع ذلک نسترجع کمیه الطاقه منهم فی سائر الحاالت‪ ،‬ای ان نوعا من مقایضه الطاقه یجری فی الواقع‪.‬‬ صفحه 4 ‫تولیت استان قدس رضوی در دیدار کمیسیون اجتماعی مجلس‪:‬‬ ‫حل معضالت حاشیه شهر مشهد اراده ای ملی می طلبد‬ ‫کیاست ‪ -‬تولیت استان قدس رضوی گفت‪ :‬رفع مشکالت حاشیه شهر مشهد با توجه به جمعیت باال و‬ ‫گستردگی ان از توان استان خراسان رضوی به تنهایی خارج است و اراده ای ملی می طلبد‪.‬به گزارش استان‬ ‫نیوز‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی‬ ‫که در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام شد‪ ،‬ضمن تبریک برگزاری باشکوه و گسترده انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬علی رغم همه تبلیغات سوء دشمنان که همواره در هر انتخاباتی برای دلسردی‬ ‫و حضور کمرنگ مردم پای صندوق های رای فعالیت می کنند‪ ،‬انتخابات ریاست جمهوری باشکوه و در‬ ‫فضایی بسیار خوب برگزار شد که باید خلق این حماسه ماندگار را به مردم شریف ایران اسالمی تبریک‬ ‫گفت‪.‬وی در ادامه به تولید واکسن ایرانی کرونا اشاره و قرار گرفتن کشورمان در جمع معدود کشورهای‬ ‫تولیدکننده این واکسن را به ملت ایران تبریک گفت و اظهار کرد‪ :‬این موفقیت بزرگ را که مرهون عنایت‬ ‫خداوند متعال و ائمه اطهار (ع) و تالش و همت شبانه روزی جمعی از پژوهشگران و جوانان نخبه و پرتوان‬ ‫کشور است را به ملت ایران و کلیه محققان و دست اندرکاران ان تبریک عرض می کنم‪.‬تولیت استان قدس‬ ‫رضوی با بیان اینکه این قبیل موفقیت ها باید به خوبی در جامعه بازتاب یابد تا موجب ایجاد غرور ملی‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬یکی دیگر از اتفاقات روزهای اخیر که موجب ایجاد غرور ملی در کشور شد‪ ،‬اقدام تحسین‬ ‫برانگیز رهبر معظم انقالب در تزریق واکسن ایرانی کرونا بود‪.‬وی افزود‪ :‬بر اساس نوبت دهی مدت های‬ ‫پیش نوبت تزریق واکسن رهبر معظم انقالب فرارسیده بود‪ ،‬اما معظم له به واسطه اعتمادی که به جوانان‬ ‫دانشمند کشورمان داشتند فرمودند «به پاسداشت تالش علمی نخبگان کشور صبر می کنم و از واکسن‬ ‫ایرانی استفاده می کنم» که باید به این اقدام بسیار ارزشمند بیشتر پرداخته شود‪.‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫مروی گفت‪ :‬عده ای شعار ملی گرایی سر می دهند اما سر در اخور دشمنان این اب وخاک دارند‪ ،‬ملی گرایی‬ ‫حقیقی اقدامی است که رهبر معظم انقالب انجام دادند که با عملشان‪ ،‬جوانان دانشمند و نخبه را به تالش‬ ‫علمی‪ ،‬نواوری و خالقیت تشویق کردند‪ ،‬این ها واقعاً از نعمت های الهی است‪.‬وی در ادامه سفرهای استانی‬ ‫مسئوالن و نمایندگان مجلس را اقدامی بسیار ارزشمند ارزیابی و عنوان کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب از زمستان‬ ‫سال ‪ 68‬سفرهای استانی خود را با همراهی مسئوالن دولتی اغاز کردند‪ ،‬هدف ایشان از این سفرها اشنایی‬ ‫مسئوالن با مسائل و مشکالت مناطق مختلف کشور بود‪ ،‬معظم له تالش کردند این فرهنگ را در میان‬ ‫مدیران و تصمیم گیران کشور تزریق کنند که بروید از نزدیک مشکالت مردم را ببینید تا بتوانید درست‬ ‫تصمیم گیری کنید‪.‬تولیت استان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حاشیه شهر‬ ‫مشهد اشاره و ان را یکی از مسائل بسیار مهم این شهر دانست و گفت‪ :‬در دیدار با مسئوالن مختلف کشور‬ ‫بارها گفته ام که رفع مشکالت حاشیه شهر مشهد با توجه به جمعیت باال و گستردگی ان از توان استان‬ ‫خراسان رضوی به تنهایی خارج است و اراده ای ملی می طلبد‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬استان قدس به میزان توان و‬ ‫امکانات و با توجه به مالحظات وقف برای رفع مشکالت حاشیه شهر مشهد تالش می کند‪ ،‬لذا در این راستا‬ ‫سال گذشته ‪ 27‬هکتار از اراضی متعلق به خود در حاشیه شهر مشهد را به شهرداری و حدود ‪ 3‬هکتار‬ ‫را به کمیته امداد امام خمینی (ره) برای ساخت مسکن اعطا کرد‪ ،‬درمجموع استان قدس سال گذشته‬ ‫‪ 30‬هکتار زمین برای رفع مشکالت حاشیه شهر به مسئوالن واگذار کرده است‪.‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫مروی گفت‪ :‬امیدواریم مدیران کشوری مسئوالن استانی را برای اجرای طرح های پیش بینی شده در حاشیه‬ ‫شهر مشهد یاری کنند تا هرچه سریع تر این طرح ها اجرایی و مشکالت مردم این مناطق مرتفع شود‪.‬وی‬ ‫همچنین با بیان اینکه استان قدس نسبت به مسائل اجتماعی مشهد بی تفاوت نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عنوان‬ ‫زیارتی‪ ،‬فرهنگی و امام رضایی مشهد نباید کم رنگ شود‪ ،‬دحواالرض مشهد حرم مطهر امام رضا (ع) است‬ ‫زیرا اگر این مضجع شریف نبود شهری به نام مشهد نیز وجود نداشت و نام این شهر نیز به اعتبار شهادتگاه‬ ‫امام رضا (ع) گذاشته شده است‪.‬تولیت استان قدس رضوی گفت‪ :‬مرکزیت حرم مطهر در شهر مشهد باید‬ ‫حفظ شود و نباید گسترش شهر به گونه ای صورت گیرد که در بلندمدت حرم مطهر به حاشیه رانده شود‪.‬‬ ‫بهره برداری از فاز اول رودپارک مشهد تا پایان تیر ماه‬ ‫کیاست ‪ -‬بهره برداری از فاز اول رودپارک مشهد تا پایان تیر ماه معاون عمران‪ ،‬حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شهرداری مشهد گفت‪ :‬پروژه رودپارک به دو زون (منطقه) ‪ A‬و ‪ B‬تقسیم شده است که زون ‪ ۲۴ A‬هکتار است‬ ‫که با برنامه ریزی های انجام شده حداکثر تا اواخر تیرماه امسال به بهره برداری می رسد‪ .‬خلیل اهلل کاظمی در‬ ‫حاشیه بازدید شهردار مشهد از پروژه رودپارک اظهار کرد‪ :‬پروژه رودپارک با مساحت حدودا ‪ ۴۰‬هکتار در‬ ‫دو فاز ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۰‬هکتاری تعریف شده است‪.‬وی افزود‪ :‬این پارک تقریبا در حدفاصل پل نمایشگاه تا پل شهید‬ ‫ستاری واقع شده است‪.‬معاون عمران‪ ،‬حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد بیان کرد‪ :‬در سال های گذشته‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬هکتار از این پروژه به بهره برداری رسیده است و با این عملیات اجرایی که در حال حاضر در حال‬ ‫انجام است‪ ۳۸ ،‬هکتار به مساحت پروژه افزوده خواهد شد‪.‬کاظمی خاطرنشان کرد‪ :‬پروژه به دو زون ‪ A‬و ‪B‬‬ ‫تقسیم شده است که زون ‪ ۲۴ A‬هکتار است که با برنامه ریزی های انجام شده حداکثر تا اواخر تیرماه امسال‬ ‫به بهره برداری می رسد‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬زون ‪ B‬با مساحت ‪ ۲۰‬هکتار در فاصله زمانی سه تا چهار ماه در‬ ‫اواخر ابان ماه و اوایل اذر در اختیار شهروندان قرار می گیرد‪.‬معاون عمران‪ ،‬حمل و نقل و ترافیک شهرداری‬ ‫مشهد گفت‪ :‬فضای این پارک به گونه ای طراحی شده است که به دلیل قرار گرفتن در مسیر سیالب های‬ ‫سد گلستان‪ ،‬دریاچه هایی تعبیه شده که در طول سال دارای اب باشد‪ .‬همچنین در داخل پارک مسیر‬ ‫دوچرخه سواری‪ ،‬نشیمن گاه و روشنایی درنظر گرفته شده تا فضایی مفرح در اختیار شهروندان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫خواهرخواندگی اصفهان و پورتو فرصتی مغتنم‬ ‫برای توسعه تعامالت دو کشور است‬ ‫کیاست ‪ -‬مرتضی دامن پاک جامی‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی ایران در پرتغال که به دعوت انجمن دوستی‬ ‫پرتغال و ایران(الپاد) به عنوان مهمان ویژه پنجمین شب شعر و موسیقی ایران که امسال با محوریت شهر‬ ‫اصفهان برگزار می شد‪ ،‬به پورتو سفر کرده بود‪ ،‬با شهردار پورتو و رئیس دانشگاه پورتو دیدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫سفیر کشورمان در سخنرانی خود در جمع عالقه مندان شعر و موسیقی ایران در شهر پورتو با اشاره به روابط‬ ‫تاریخی پانصد ساله دو کشور‪ ،‬شناخت خوب مردم پرتغال از ایران و حضور رو به افزایش ایرانیان در این کشور‪،‬‬ ‫اهمیت نقش انجمن های دوستی در تقویت مناسبات فرهنگی دو کشور را مورد تاکید قرار داد‪.‬وی همچنین‬ ‫با توجه به توسعه همکاری های شهری میان تعدادی از شهرهای ایران و پرتغال در سالهای اخیر‪ ،‬ایجاد روابط‬ ‫خواهر خواندگی بین اصفهان و پورتو را با توجه به مشابهت های دو شهر در زمینه تاریخی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬گردشگری‪،‬‬ ‫روابط دانشگاهی و ارتباط بین اتاقهای بازرگانی فرصتی مغتنم برای گسترش مبادالت و ارتباط دو کشور‬ ‫بر شمرد‪.‬الزم به ذکر است عقد خواهرخواندگی اصفهان و پورتو پرتغال مراحل نهایی خود را طی می کند‪.‬‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل بانک صادرات از همکاری‬ ‫با ذوب اهن در باالترین سطح خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این شرکت وارد گام های بلند صادراتی شده و با‬ ‫تولید انواع ریل‪ ،‬داخل را از واردات این محصول‬ ‫بی نیاز کرده است‪ .‬حجت اله صیدی در بازدید از‬ ‫خط تولید ذوب اهن با اشاره به ارتباطات متقابل‬ ‫گفت‪:‬این شرکت وارد گام های بلند صادراتی شده و‬ ‫با تولید انواع ریل‪ ،‬داخل را از واردات این محصول‬ ‫بی نیاز کرده است‪.‬وی افزود‪ :‬شکل گیری ذوب اهن‬ ‫و تولید اهن ارزوی قدیمی مردم ایران بود که با‬ ‫ایجاد این شرکت به سرعت محقق شد و اکنون باید‬ ‫تولید ریل را به عنوان یک پروژه ملی و استراتژیک‬ ‫در دانشگاه ها و مراکز صنعتی مطرح کرد‪ .‬بانک‬ ‫صادرات با توجه به شرایط موفق تولیدی در ذوب‬ ‫اهن و رغبت و عالقه مندی مدیریت و کارکنان‬ ‫این شرکت در باالترین سطح اماده همکاری و‬ ‫اختصاص اعتبارات الزم به ان است‪.‬منصور یزدی‬ ‫زاده مدیرعامل ذوب اهن نیز گفت‪ :‬در سال گذشته‬ ‫تعامالت اقتصادی وسیعی با تمامی بانک ها از جمله‬ ‫بانک صادرات وجود داشت که سال جاری تداوم دارد‬ ‫و توسعه می یابد‪ .‬اکنون با توجه به سرمایه عظیم‬ ‫در گردش ذوب اهن و برنامه های مربوط به توسعه‬ ‫کمی و کیفی نیازمند تامین مالی قابل توجهی‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫اخبار ایران ‪iran news -‬‬ ‫اخبار ایران‬ ‫سال پانزدهم | شماره ‪ |321‬پنج شنبه ‪ 10‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫برای خرید مواد اولیه و فراهم اوردن سایر امکانات‬ ‫است‪.‬وی تسهیالت مالی با نرخ مناسب را یکی از‬ ‫خدمات مهم بانک ها دانست و افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اطمینان متقابل بین این دو سازمان‪ ،‬بانک صادرات‬ ‫می تواند ذوب اهن را با ارائه تسهیالت یاری کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش سقف تسهیالت نوسازی در بافت فرسوده‬ ‫کیاست ‪ -‬سقف تسهیالت نوسازی در مناطق بافت‬ ‫فرسوده به ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان افزایش یافت‪.‬محمود‬ ‫شایان در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬‬ ‫هیبنا‪،‬گفت‪:‬به دنبال انعقاد قرارداد عاملیت فی مابین‬ ‫شرکت بازافرینی شهری ایران و بانک مسکن و با‬ ‫عنایت به رویکرد نوسازی و بهسازی محالت هدف‬ ‫در بافت فرسوده شهری و ایجاد مشوق ها و امتیازات‬ ‫ویژه در پالک های فرسوده شهری‪،‬سقف تسهیالت‬ ‫نوسازی در این مناطق به ‪ 300‬میلیون تومان افزایش‬ ‫یافت‪.‬شایان در این خصوص گفت‪:‬سازندگان حرفه‬ ‫ای که بخواهند با استفاده از فناوری های نوین برای‬ ‫ساخت واحد مسکونی در مناطق بافت فرسوده تهران‬ ‫و کالنشهرها اقدام کنند می توانند عالوه برتسهیالت‬ ‫‪ 120‬میلیون تومان تسهیالت بافت فرسوده با نرخ ‪9‬‬ ‫درصد‪ ،‬در صورت وجود اعتبار از محل منابع بدون‬ ‫سپرده بانک تا سقف ‪ 100‬میلیون تومان با نرخ سود‬ ‫‪ 18‬درصد و‪ 80‬میلیون تومان از محل اوراق گواهی حق‬ ‫تقدم استفاده از تسهیالت مسکن(اوراق ممتاز) با نرخ‬ ‫سود ‪ 16‬درصد استفاده کنند‪.‬وی افزود‪:‬سقف تسهیالت‬ ‫نوسازی برای سازندگان غیرحرفه ای که بخواهند در‬ ‫شهر تهران و کالن شهرها و با استفاده از فناوری های‬ ‫نوین اقدام به ساخت واحد مسکونی کنند؛‪ 270‬میلیون‬ ‫تومان تعیین شده است‪ 120.‬میلیون تومان تسهیالت‬ ‫بافت فرسوده با نرخ ‪ 9‬درصد‪ 80،‬میلیون تومان از‬ ‫محل تسهیالت بدون سپرده بانک با نرخ ‪ 18‬درصد‬ ‫و در نهایت ‪ 70‬میلیون تومان از محل اوراق ممتاز با‬ ‫نرخ ‪ 16‬درصد که مجموع این سه تسهیالت مشارکت‬ ‫مدنی رقم کل تسهیالت را به ‪ 270‬میلیون تومان می‬ ‫رساند‪.‬مدیرعامل بانک در پایان گفت ‪:‬افزایش سقف‬ ‫این تسهیالت‪ ،‬صرفاً مشمول قراردادهای تسهیالت‬ ‫جدید می شود و بدیهی است در صورتی که پیش‬ ‫نویس قرارداد تسهیالتی توسط شعبه صادر ولی‬ ‫قرارداد رسمی مشارکت مدنی در دفترخانه منعقد‬ ‫نشده است‪ ،‬امکان بهره مندی از تسهیالت مذکور‬ ‫مشروط به وجود هزینه ی باقی مانده‪ ،‬فراهم می باشد‪.‬‬ ‫مشهد مقدس‪ ،‬میزبان نشست هم اندیشی طرح مهردانا‬ ‫کیاست ‪ -‬نشست هم اندیشی طرح مهردانا با هدف بررسی و‬ ‫رفع مشکالت احتمالی این طرح در شهر مشهد مقدس برگزار‬ ‫شد‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی بیمه دانا‪ ،‬در‬ ‫این نشست که با برگزاری انتخابات مجمع صنفی نمایندگان‬ ‫استان خراسان همراه بود‪ ،‬سلطانی مقیم‪ ،‬مدیر پروژه‬ ‫قراردادهای ویژه‪ ،‬خلدی‪ ،‬معاون امور نمایندگان‪ ،‬رجبی‪،‬‬ ‫رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی نمایندگان‪،‬‬ ‫مدیران شعب مشهد و حقانی زاده سرپرست منطقه دو بیمه‬ ‫دانا حضور داشتند‪.‬در این جلسه که در محل سالن امفی تئاتر‬ ‫سازمان فنی و حرفه ای مشهد برگزار شد‪ ،‬حسین حسینی‪،‬‬ ‫قائم مقام بیمه دانا بصورت تلفنی با نمایندگان سخن گفت‬ ‫و با تاکید بر ضرورت حضور جدی در بحث انتخابات مجمع‬ ‫صنفی نمایندگان‪ ،‬تعامل و همدلی را راهکار مناسبی برای‬ ‫تقویت و رشد فعالیت های بیمه ای برشمرد‪.‬وی‪ ،‬پیگیری‬ ‫مطالبات و در عین حال حقوق نمایندگان را یاداور شد و‬ ‫با قدردانی از تالش ها و خدمات ارائه شده در طرح مهردانا‪،‬‬ ‫خواستار افزایش تالش ها برای رسیدن به اهداف تعیین شده‬ ‫تا پایان سال جاری شد ‪.‬ابوالفضل حقانی زاده سرپرست‬ ‫منطقه دو‪ ،‬در این نشست‪ ،‬ضمن خوش امدگویی به حضار‪،‬‬ ‫به اهمیت برگزاری انتخابات مجمع صنفی نمایندگان‬ ‫استان خراسان اشاره کرد و سپس به بررسی و ارزیابی‬ ‫طرح مهردانا‪ ،‬مزایا‪ ،‬استفاده بهینه از ان برای جذب سایر‬ ‫رشته ها و فرصت ها و چالش های احتمالی پیش روی این‬ ‫طرح پرداخت ‪.‬سلطانی مقیم‪ ،‬مدیر پروژه قراردادهای ویژه‬ ‫نیز در این نشست‪ ،‬طی سخنانی با قدردانی از تالش های‬ ‫انجام شده در شبکه فروش برای ارائه طرح مهردانا و جذب‬ ‫پرتفوی های قابل مالحظه‪ ،‬به روش های نوین و مدرن‬ ‫بازاریابی در عصر حاضر اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت‬ ‫بهره گیری از دانش روز بیمه ای‪ ،‬عرضه و فروش بیمه های‬ ‫خرد را در بازار رقابتی امروز یاداور شد‪.‬وی همچنین از‬ ‫نمایندگان و شبکه فروش خواست تالش خود را برای جذب‬ ‫پرتفوی سایر رشته های بیمه ای افزایش دهند‪ .‬در پایان‬ ‫این نشست‪ ،‬جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و مسووالن‬ ‫حاضر در جلسه‪ ،‬به سواالت مختلف نمایندگان پاسخ دادند‪.‬‬ ‫برندگان طالیی پنجمین جشنواره فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز بیمه اسیا مشخص شدند‬ ‫بزرگترین میدان میوه و تره بار جدید در استانه کلنگ زنی است‬ ‫کیاست ‪ -‬مراسم قرعه کشی برندگان پنجمین‬ ‫جشنواره فروش بیمه های جامع عمر و پس‬ ‫انداز بیمه اسیا‪ ،‬با با انتخاب ‪ 265‬برنده از‬ ‫میان خریداران بیمه های عمر و پس انداز در‬ ‫این جشنواره انجام شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بیمه اسیا‪ ،‬مراسم قرعه کشی برندگان پنجمین‬ ‫جشنواره فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز‬ ‫با حضور نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره‪ ،‬معاونین مدیرعامل و مدیران‬ ‫در سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بیمه‬ ‫اسیا برگزار شد‪.‬بنا بر این گزارش‪ ،‬در این مراسم‬ ‫ابتدا مهدی شریفی‪ ،‬معاون بیمه های اشخاص و‬ ‫مسئولیت از بیمه های زندگی به عنوان یکی از‬ ‫مهمترین رشته های بیمه ای صنعت بیمه یاد‬ ‫کرد و افزود‪ :‬رشته بیمه های زندگی همواره از‬ ‫موضوعات مورد توجه بیمه اسیا بوده و قدمت‬ ‫حضور بیمه اسیا در این رشته از سال ‪1373‬‬ ‫است‪.‬وی با اشاره به برگزاری جشنواره بیمه‬ ‫میناء جابهار مع ایران‪.‬واضاف‪ ،‬ان الشرکه الهندیه المعنیه بهذه االتفاقیه‪ ،‬قامت فی وقت سابق ایضا‬ ‫بارسال ‪ 4‬رافعات شاطئیه تزن ‪ 100‬و ‪ 140‬طنا الى میناء جابهار؛ موکدا انه مع وصول الرافعتین‬ ‫االخیرتین فقد بلغت عملیات التحمیل والتفریغ فی میناء الشهید بهشتى المستوى المطلوب‪.‬‬ ‫وتابع هذا المسوول‪ ،‬انه فی ضوء االجهزه المتطوره والمرافئ الواسعه فی میناء جابهار‪ ،‬فقد‬ ‫اصبح بامکان هذا المیناء ان یستقبل السفن العابره للقارات من شتى الخطوط المالحیه فی العالم‪.‬‬ ‫های عمر و پس انداز توسط بیمه اسیا اظهار‬ ‫داشت‪ :‬با برگزاری این جشنواره طی پنج سال‬ ‫گذشته‪ ،‬فرصت ورود و مشارکت بیمه گذاران بیمه‬ ‫های عمر و پس انداز بیمه اسیا فراهم شد‪ ،‬که‬ ‫خوشبختانه با اثرات خوبی همراه بود‪.‬در ادامه این‬ ‫مراسم‪ ،‬مدیر بیمه های عمر و پس انداز گزارشی‬ ‫از نحوه برگزاری این جشنواره و امار و عملکرد‬ ‫ان‪ ،‬از جمله ارائه تسهیالت و تخفیقات اعطایی‬ ‫در بیمه های عمر و پس انداز و سایر رشته های‬ ‫بیمه ای در مدت اجرای جشنواره‪ ،‬نحوه تخصیص‬ ‫جوایز ارائه داد‪.‬الزم به ذکر است‪ ،‬در مراسم قرعه‬ ‫کشی برندگان پنجمین جشنواره فروش بیمه های‬ ‫عمر و پس انداز بیمه اسیا ‪ 265‬بیمه گذار از میان‬ ‫هزاران خریدار این بیمه نامه براساس شاخص‬ ‫های بیمه نامه های کیفی‪ ،‬بیمه گذاران وفادار‬ ‫و استان ها‪ ،‬به قید قرعه انتخاب شدند و جوایز‬ ‫طالیی و ارزنده ای به انان تعلق گرفت‪.‬گفتنی‬ ‫است پنجمین جشنواره فروش بیمه های عمر و‬ ‫پس انداز بیمه اسیا از ‪ 12‬بهمن ‪ 1399‬تا پایان‬ ‫فروردین ماه ‪ 1400‬در سراسر کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫مسوول ‪ :‬الهند ارسلت اجهزه بقیمه ‪ 24‬ملیون دوالر الى میناء جابهار‬ ‫قال "حسین شهدادی" وهو مساعد الشوون االقتصادیه بدائره الموانئ والمالحه البحریه فی‬ ‫محافظه سیستان وبلوجستان (جنوب شرق) ‪ :‬ان الهند قامت فی اطار المرحله الثالثه من عملیه‬ ‫تطویر جابهار‪ ،‬بارسال رافعتین الى میناء الشهید بهشتی؛ وبذلک فقد بلغت قیمه االجهزه الهندیه‬ ‫التی وصلت المیناء ‪ 24‬ملیون دوالر لحد االن‪ .‬واوضح شهدادی فی تصریح لمراسل "ارنا" الیوم‬ ‫االثنین‪ ،‬انه مع وصول الرافعتین‪ ،‬فقد انجزت الهند ‪ 28‬بالمئه من تعهداتها فی اطار اتفاقیه تجهیز‬ ‫‪05‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫بانک صادرات برای همکاری با ذوب اهن در باالترین سطح اعالم امادگی کرد‬ ‫رییس سازمان ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و فراوردهای کشاورزی شهرداری ارومیه ‪:‬‬ ‫کیاست ‪ -‬رییس سازمان ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و فراوردهای کشاورزی شهرداری ارومیه گفت‪:‬‬ ‫احداث بزرگترین میدان میوه و تره بار جدید در زمینی به مساحت ‪ 100‬هکتار در مراحل پایانی واگذاری‬ ‫زمین و در شرف کلنگ زنی است‪.‬به گزارش احتساب به نقل از ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛‬ ‫رسول حاج بیگی با بیان اینکه میدان فعلی به خارج از محدوده شهری انتقال می یابد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بدین‬ ‫منظور زمینی به مساحت‪ 100‬هکتار در جاده شهید کالنتری برای ساخت میدان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی میدان میوه و تره بار جدید یک میدان بین المللی و بزرگترین میدان در سطح کشور خواهد‬ ‫بود و این میدان جدید از درمانگاه‪ ،‬سردخانه‪ ،‬باسکول و بازارچه ابزیان و گل برخوردار است و همچنین‬ ‫خدمات رفاهی و ورزشی در ان ارائه و مجهز به خودروهای یخچال دار می شود‪.‬به گفته رییس سازمان‬ ‫ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و فراوردهای کشاورزی شهرداری ارومیه در حال حاضر میدان میوه و تره بار‬ ‫شهرداری ارومیه در زمینی به مساحت ‪ 15‬هکتار و با ‪ 290‬غرفه در حال خدمت رسانی به شهروندان است‪.‬‬ ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫‪the first quarter of this year, showing 123 percent rise‬‬ ‫‪in terms of value, and 32 percent growth in terms of‬‬ ‫‪weight, as compared to the figures for the same period of‬‬ ‫‪time in the past year.The value of Iran’s non-oil exports‬‬ ‫‪reached $10.7 billion in the first three months of the‬‬ ‫‪current Iranian calendar year, up 69 percent compared‬‬ ‫‪to the last year’s same period, IRNA reported quoting‬‬ ‫‪the head of the Islamic Republic of Iran Customs Ad‬‬‫‪ministration (IRICA).According to Mehdi Mir-Ashrafi,‬‬ ‫‪Iran exported 30 million tons of non-oil commodities‬‬ ‫‪in the mentioned three months, registering a 38-per‬‬‫‪cent rise compared to the figure for the last year’s Q1.‬‬ ‫‪The value of exports from Golestan province, in the‬‬ ‫‪northeast of Iran, increased 68 percent during the first‬‬ ‫‪quarter of the current Iranian calendar year (March 21‬‬‫‪June 21), as compared to the first quarter of the previ‬‬‫‪ous year, according to a provincial official.Ebrahim‬‬ ‫‪Hosseini, the director-general of the province’s customs‬‬ ‫‪department, announced that 130,710 tons of commodi‬‬‫‪ties valued at $35.254 million have been exported from‬‬ ‫‪the province in the three-month period of this year, in‬‬‫‪dicating also 450 percent growth in terms of weight.The‬‬ ‫‪official further said that 1,281 tons of products worth‬‬ ‫‪$5.217 million have been imported to the province in‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪Quarterly exports from Golestan province increases 68%‬‬ صفحه 5 ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫القوه االقتصادیه | ‪Economic Strength‬‬ ‫اقتصادمقاومتی‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫سال پانزدهم | شماره‪ | 321‬پنج شنبه‪ 10‬تیر ماه‪1400‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪period, 2.7 percent more than the output in the first‬‬ ‫‪quarter of the previous year.Pars Khodro also manu‬‬‫‪factured 24,630 vehicles in the period under review,‬‬ ‫‪9.23 percent lower than the figure for the same time‬‬ ‫‪span of the past year.Three mentioned major Iranian‬‬ ‫‪carmakers, IKCO, SAIPA, and Pars Khodro, had man‬‬‫‪ufactured 900,714 vehicles in the previous year (ended‬‬ ‫‪on March 20), which was 4.3 percent more than the‬‬ ‫‪figure of its preceding year.According to Codal data,‬‬ ‫‪during the past year, IKCO manufactured 480,338 ve‬‬‫‪hicles, which was 21.9 percent more than the output‬‬ ‫‪in its preceding year, which was 393,812 vehicles.‬‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫‪Major automakers manufacture 203,500 vehicles in a quarter‬‬ ‫‪Three major Iranian carmakers, namely Iran Khodro‬‬ ‫‪Company (IKCO), SAIPA Group, and Pars Khodro,‬‬ ‫‪manufactured 203,529 vehicles during the first quarter‬‬ ‫‪of the current Iranian calendar year (March 21- June‬‬ ‫‪21), the data released by Codal website showed.Ac‬‬‫‪cording to the data, the production by the mentioned‬‬ ‫‪companies was just one percent more than that of the‬‬ ‫‪last year’s first quarter in which the output stood at‬‬ ‫‪203,334.During the said three months, IKCO manufac‬‬‫‪tured 97,230 vehicles, registering a slight rise of just‬‬ ‫‪0.57 percent compared to the same period last year.‬‬ ‫‪SAIPA manufactured 81,669 vehicles in the mentioned‬‬ ‫غلبه بر کمبود اب با تصفیه پساب فاضالب‬ ‫التغلب على نقص المایاه بمعالجه میاه الصرف الصحی‬ ‫‪Overcoming water shortages by treating wastewater‬‬ ‫یعد مشروع اعاده تدویر میاه الصرف الصحی لمحطات المعالجه احد المشاریع المهمه التی راى الکثیرون فی‬ ‫العقود الماضیه انها غیر ضرور یه ‪ ،‬لکن استخدام میاه الصرف الصحی المعالجه فی شرکه المیاه والصرف الصحی‬ ‫فی اصفهان مع بناء محطات معالجه کبیره کان شائ ًعا منذ فتره طویله‪ .‬من خالل مراعاه المعاییر البیئیه وبعد‬ ‫المعالجه‪ ،‬یتم استخدام جزء منها الستهالک المساحات الخضراء والى حد ما لری المحاصیل العلفیه‪ .‬ترکز هذه القوانین‬ ‫على الحفاظ على صحه االنسان وحمایه البیئه ومنع تلوث التربه والمیاه ‪ ،‬والتی تتم مراجعتها على فترات منتظمه‪.‬‬ ‫کیاست – گروه صنعت‬ ‫امروزه با بحران کمبود منابع ابی و تامل انسا ن ها‬ ‫به صنعتی شدن شهرها با حفظ محیط زیست و فضای سبز‪ ،‬بازچرخانی اب به عنوان‬ ‫راهی برای گریز از شرایط کم ابی و خشکسالی با کارایی بیشتر و استفاده از هرقطره‬ ‫ان برای نسل های اینده‪ ،‬لزوم برنامه ریزی جهت بهر ه وری بهینه از منابع اب متعارف‬ ‫و نامتعارف را از اهمیت فراوانی برخوردار کرده است‪.‬در بین شهرهای ایران‪ ،‬اصفهان‬ ‫یکی از قدیمی ترین شهرها در احداث تصفیه خانه های فاضالب بوده که بهر ه برداری فاز‬ ‫نخست بزرگترین تصفیه خانه شمال شهر اصفهان در سال ‪ 1366‬با ظرفیت اسمی ‪400‬‬ ‫هزار نفر و دبی اسمی روزانه ‪ 65000‬مترمکعب؛ مصداق چنین ادعاست که این سیستم‬ ‫با لجن فعال متعارف دارای واحدهای ایستگاه پمپاژ‪ ،‬اشغالگیری‪ ،‬دانه گیری‪ ،‬ته نشینی‬ ‫اولیه و تصفیه بیولوژیکی پساب است‪ .‬در این مسیر بهر ه برداری فاز دوم تصفیه خانه در‬ ‫سال ‪ 1384‬با ظرفیت اسمی ‪ 800 /000‬نفر‪ ،‬از نوع لجن فعال دو مرحله ای ( ‪)A-B‬؛‬ ‫دارای واحدهای ایستگاه پمپاژ‪ ،‬اشغالگیری‪ ،‬دانه گیری‪ ،‬هوادهی و حوضچه کلرزنی است‬ ‫که با را ه اندازی این فاز‪ ،‬تصفیه خانه فاضالب شمال در بیان کلی بزرگترین تصفیه خانه‬ ‫استان با ظرفیت اسمی ‪ 1/250/000‬نفر و دبی ‪ 250/000‬مترمکعب در روز‪ ،‬با کنترل‬ ‫استانداردهای زیست محیطی برای کویرزدایی شرق اصفهان مورد بهره وری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫از انجا که کمبود اب در ایران یکی از عوامل محدودکننده اصلی پیشرفت‬ ‫فعالیت های اقتصادی در دهه های اینده به شمار می رود و امنیت و توسعه پایدار‬ ‫با استفاده از روش بازچرخانی اب برای کاهش اسیب های کم ابی در مناطق کم اب‬ ‫کشور می تواند در توسعه صنعت و کشاورزی نقش بسیار موثری را ایفا نماید؛ شرکت‬ ‫ابفای استان اصفهان جزء اولین مجموعه های بزرگ صنعتی بوده که طی سال های‬ ‫گذشته همزمان با راه اندازی تصفیه خانه های عظیم‪ ،‬تصفیه پساب فاضالب خانگی‬ ‫را با اجرای پروژ ه های زیرساختی نظیر تصفیه خانه های تکمیلی‪ ،‬ذخیر ه سازی‪،‬‬ ‫پمپاژ و ایجاد شبکه های انتقال را در اولویت اقدامات خود قرار داده است‪.‬‬ ‫طرح بازچرخانی فاضالب تصفیه خانه ها یکی از طر ح های مهمی محسوب می شود‬ ‫که در دهه های گذشته بسیاری ان را غیرضروری می دیدند اما کاربرد فاضال ب های‬ ‫تصفیه شده در شرکت ابفای استان اصفهان با احداث تصفیه خانه ها بزرگ از دیرباز‬ ‫رواج داشته و با رعایت ضوابط زیست محیطی بخشی از ان برای مصرف در فضای‬ ‫سبز پس از تصفیه و میزانی هم با انجام مراحلی با کنترل و کیفیت استانداردهای‬ ‫الزم برای ابیاری محصوالت علوفه ای مورد بهر ه برداری است که محور این قوانین‬ ‫بر حفظ سالمتی انسان‪ ،‬حفاظت از محـیط زیست و جلوگیری از الودگی خاک و‬ ‫اب استوار است که در دور ه های زمانی مشخصی مورد بازنگری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪The wastewater recycling project of treatment plants is one of the important projects that many in the‬‬ ‫‪past decades saw as unnecessary, but the use of treated wastewater in the Isfahan Water and Sewer‬‬‫‪age Company with the construction of large treatment plants has long been common. By observing the‬‬ ‫‪environmental criteria and after treatment, part of it is used for green space consumption and to some ex‬‬‫‪tent for irrigation of forage crops. The focus of these laws is on maintaining human health, protect‬‬‫‪ing the environment and preventing soil and water pollution, which are reviewed at regular intervals‬‬ ‫شرکت ابفای استان اصفهان هم اکنون با ‪ 28‬تصفیه خانه فاضالب در حال بهر ه برداری‬ ‫(‪ 4‬تصفیه در شهر اصفهان و ‪ 24‬واحد در شهرستا ن ها) ‪ 36‬شهر را تحت پوشش شبکه‬ ‫فاضالب قرار داده که پساب فاضالبی انها با بهر ه برداری اصولی بسته به درجه تصفیه و‬ ‫استاندارد ملی و بین المللی با توجه به بحران کمی و کیفی اب برای مصارف کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬استفاد ه های تفریحی در دریاچه های مصنوعی و ابیاری فضای سبز استفاده‬ ‫می شود‪.‬بر این اساس در کنار اقداماتی نظیر تغییر الگوی کاشت‪ ،‬مدیریت توزیع و مصرف‬ ‫اب‪ ،‬بازچرخانی اب و تصفیه فاضالب های شهری به منظور استفاده متعارف و غیرمتعارف‬ ‫با مناسب سازی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی کیفیت پساب مطابق با استانداردهای‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست از دغدغه ها و سیاست های اصلی شرکت ابفای استان‬ ‫اصفهان در تامین منابع ابی پایدار است‪ .‬در همین راستا سیدمحمد موسوی کارشناس‬ ‫بهر ه برداری تصفیه خانه های فاضالب استان اصفهان پیرامون اینکه باتوجه به محدودیت‬ ‫منابع اب شرب‪ ،‬استفاده مجدد از پساب خروجی تصفیه خانه های فاضالب از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار است‪ ،‬گفت‪ :‬مهمترین هدف جمع اورری و تصفیه فاضالب‪ ،‬اصالح کیفیت ان‬ ‫به نحوی است که مصرف مجدد پساب فاضالب تصفیه شده و یا دفع ان به محیط زیست‬ ‫بدون تغییر اکوسیستم محیط دریافت کننده امکا ن پذیر باشد‪.‬وی با بیان اینکه فاضالب‬ ‫شهری مجموعه ای از فاضال ب های بهداشتی خانگی‪ ،‬موسسات‪ ،‬ادارات مختلف شهری و‬ ‫همچنین ابهای سطحی مانند اب باران را شامل می شود که پس از جمع اوری و انتقال به‬ ‫تصفیه خانه‪ ،‬طی پروسه ای شامل فیزیکی‪ ،‬شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه می گردد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬هم اکنون پساب فاضالب ‪ 7‬تصفیه خانه استان اصفهان باروش لجن فعال پیشرفته‪،‬‬ ‫‪ 14‬تصفیه خانه با شیوه الگون بی هوازی و ‪ 7‬مورد هم طی فرایند برکه های تثبیت تصفیه خانه‬ ‫اجرایی می شود‪ .‬همچنین تصفیه خانه های پکیج کوچک در مسکن مهر کاربرد دارد‪.‬‬ ‫کارشناس بهر ه برداری تصفیه خانه های فاضالب استان اصفهان با بیان‬ ‫اینکه افزایش روزافزون تصفیه خانه های فاضالب در استان بحث ارتقاء‪،‬‬ ‫توسعه و احداث تصفیه خانه های فاضالب را به سمت بهر ه برداری صحیح‬ ‫از انها برای رعایت پارامترهای استاندارد خروجی پساب سوق داده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هدف اصلی از تصفیه فاضالب ارتقای پساب به استانداردهای‬ ‫محیط زیستی است که براساس نوع پذیرش مورد استفاده در پساب‪،‬‬ ‫استاندارد ابیاری کشاورزی‪ ،‬استاندارد تخلیه ا ب های سطحی یا رودخانه‪،‬‬ ‫تغذیه ا ب های زیرزمینی یا مصنوعی مدنظر شرکت ابفا می باشد‪.‬‬ ‫وی عمد ه ترین رو ش های تصفیه فاضالب را رسیدن کیفیت به استانداردهای کشاورزی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضالب استان نه تنها ماهیانه و بدون اطالع‬ ‫قبلی در ایام مختلف از سوی سازمان محیط زیست استان مورد کنترل و بازنگری قرار‬ ‫می گیرد بلکه ازمایشگا ه های مرکزی و بزرگ مستقر در تصفیه خانه های شمال‪ ،‬جنوب‪،‬‬ ‫مدیر بهره برداری شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری مطرح کرد‪:‬‬ ‫تدوین نقشه استراتژی جهت تولید محصوالت کیفی‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیر بهر ه برداری شرکت ورق خودرو چهارمحال و‬ ‫بختیاری گفت‪ :‬شرکت ورق خودرو به عنوان یکی از شرکت های‬ ‫پیشرو در تولید محصوالت خاص و کیفی‪ ،‬نقشه استراتژی را‬ ‫برای بهر ه وری در سطوح مختلف در جهت تولید محصوالت‬ ‫کیفی تدوین و ان را اجرا کرده است‪.‬به گزارش احتساب به نقل‬ ‫از روابط عمومی شرکت ورق خودرو‪ ،‬فردین علی میرزایی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬طبق برنامه ریزی های صورت گرفته‪ ،‬یک‬ ‫طرح توسعه در دستور کار قرار داده ایم و برای این منظور حدودا‬ ‫باید یک ماه خط تولید متوقف شود‪ .‬در این رابطه برنامه ریزی‬ ‫کرد ه ایم که در راستای دستیابی به ظرفیت اسمی خط تولید‬ ‫گام برداریم‪.‬وی افزود‪ :‬طی دو ماه نخست سال ‪ ،۱۴۰۰‬تولید‬ ‫شرکت ورق خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از‬ ‫‪ ۲.۲‬برابر افزایش یافته است‪ .‬در صورتی که میزان تولید تا‬ ‫پایان خرداد ماه به همین منوال پیش رود‪ ،‬تولید در سه ماه‬ ‫نخست سال جاری حدود‪ ۲.۳‬برابر بیش از مدت مشابه سال‬ ‫گذشته خواهد بود‪ .‬عمده افزایش تولید در این مدت به انواع‬ ‫ور ق های خودرویی اختصاصی داشت و مابقی تولید نیز بیشتر‬ ‫به گریدهای تجاری برای مصارف داخلی همچون لوازم خانگی‪،‬‬ ‫ساختمانی‪ ،‬صنعتی و صادرات تعلق یافت‪.‬مدیر بهر ه برداری‬ ‫شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تاکید کرد‪ :‬عملکرد‬ ‫شرکت ورق خودرو در سه ماه نخست سال بسیار مطلوب بوده‬ ‫و تقریبا ‪۷۲‬هزار تن تولید به ثبت رسیده است که این میزان‬ ‫تولید در سه ماه نخست سال‪ ،‬باالترین رکورد ثبت شده در تاریخ‬ ‫فعالیت شرکت محسوب می شود‪.‬علی میرزایی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اصلی ترین برنامه ای که شرکت ورق خودرو برای سال جاری در‬ ‫نظر گرفته است‪ ،‬طرح توسعه بوده تا بتواند ورق های رویه خودرو‬ ‫را نیز برای نخستین بار در کشور تولید کند زیرا این ورق نیاز‬ ‫اصلی خودروسازان در کشور بوده و در حاضر این ورق ها از خارج‬ ‫تامین می شوند‪ .‬ضمن اینکه تولید ورق رویه خودرو به افزایش‬ ‫کیفیت خودروها نیز خواهد انجامید‪ .‬این ور ق ها برای مصارف‬ ‫نمایان و رویه خودرو تولید می شوند‪.‬وی ابراز امیدواری کرد‬ ‫این طرح طی سه ماه اینده اجرا شده و پس از اجرای این طرح‪،‬‬ ‫محصوالت شرکت ورق خودرو برای تولیدات جدید کیفی تر‬ ‫می ‪‎‬شود و هم اینکه میزان بیشتری از تولیدات به ور ق های‬ ‫خودرویی دارای ارزش افزوده بیشتر اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫تنوع در گرید و ضخامت ورق برای مصرف کننده‬ ‫مدیر بهره برداری شرکت ورق خودرو در خصوص انواع گریدهای‬ ‫ورق گالوانیزه عنوان کرد‪ :‬برای گریدهای تجاری ورق گالوانیزه‬ ‫به ویژه برای نوع صادراتی شامل ‪ DX51‬و ‪ DX52‬است‪ .‬البته‬ ‫گرید مورد مصرف صنایع لوازم خانگی عموما ورق های کششی‬ ‫نیز هستند که این گریدها شامل ‪ DX53‬و ‪ DX54‬می شود‪.‬‬ ‫برای ور ق های خودرویی نیز عمدتا گریدهای ‪ DX54‬به کار‬ ‫می رود که نوع کششی هستند و عالوه بر این‪ ،‬ورق الیاژی با‬ ‫گرید ‪ HSLA‬نیز به صنایع خودرویی داده می شود‪ .‬همچنین‬ ‫گریدهای ‪ DP‬و ‪ BH‬در حال تست برای استفاده در صنایع‬ ‫خودروسازی میباشد‪.‬علی میرزایی ادامه داد‪ :‬شرکت ورق‬ ‫خودرو قابلیت تولید ور ق هایی با ضخامت ‪ ۰.۴‬میلی متر تا دو‬ ‫میلی متر و عرض ‪ ۸۰۰‬تا یک هزار و ‪ ۸۸۰‬میلی متر را دارد که با‬ ‫توجه به بازه ی قابل توجه ضخامت و عرض ور ق های تولیدی‪،‬‬ ‫این موضوع یکی از قابلیت های مهم شرکت ورق خودرو به‬ ‫شمار می رود و ورق خودرو با توجه به سفارش مشتریان‬ ‫می تواند ابعاد و ضخامت های متنوعی را برای ان ها تولید کند‪.‬‬ ‫تغییر در پوشش گالوانیزه با سفارش مشتری و گرید‬ ‫وی با اشاره به پوشش فلز روی ورق گالوانیزه و قابلیت های‬ ‫شرکت ورق خودرو‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از استانداردهای اصلی‬ ‫در تولید ورق گالوانیزه استاندارد ‪ EN‬و ‪ JIS‬بوده که‬ ‫درشرکت ورق خودرو بر اساس استاندارد ‪ EN‬کنترل و‬ ‫طبقه بندی محصول انجام میگردد‪ .‬در این رابطه شرکت‬ ‫ما می تواند پوشش گالوانیزه را از ‪ ۶۰‬گرم بر متر مربع تا‬ ‫‪ ۳۶۰‬گرم بر متر مربع برای هر طرف ورق انجام دهد‪ .‬این‬ ‫قابلیت نیز در مجموعه ورق خودرو در کشور بی نظیر میباشد‪.‬‬ ‫مدیر بهر ه برداری شرکت ورق خودرو ادامه داد‪ :‬پوشش سبک‬ ‫گالوانیزه و کمتر از ‪ ۱۰۰‬گرم بر متر مربع معموالً برای ورق های‬ ‫رنگی دارای کاربرد در صنایع مختلف استفاده میشوند‪ .‬در‬ ‫همین حال برای صنایع خودروسازی‪ ،‬ورق معموال ‪۱۴۰‬‬ ‫گرم بر متر مربع پوشش گالوانیزه داده می شود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫گریدهای خاص ور ق های گالوانیزه به طور مثال برای ساخت‬ ‫سوله های بدون ستون و قو س های بزرگ جهت استفاده در‬ ‫شرایط نامناسب جوی دارای رطوبت‪ ،‬دمای باال و بارندگی‬ ‫زیاد‪ ،‬معموال بیش از ‪ ۲۷۰‬گرم بر متر مربع گالوانیزه می شوند‪.‬‬ ‫نقشه استراتژی ورق خودرو برای بهره وری‬ ‫علی میرزایی در خصوص اقدامات شرکت ورق خودرو برای‬ ‫افزایش بهر ه وری بیان کرد‪ :‬شرکت ما در رابطه با بهر ه وری‪،‬‬ ‫نقشه استراتژی دارد که ان را پیاد ه سازی کرده است‪ .‬کلیاتی‬ ‫که در این راستا وجود دارد‪ ،‬نیازها و انتظارات ذی نفعان‪ ،‬نقاط‬ ‫قوت و ضعف کلیدی‪ ،‬فرصت ها و تهدیدات کلیدی شناسایی‬ ‫شده اند‪ .‬در حوزه بهره برداری نیز این مسائل با جزئیات شناسایی‬ ‫و تبیین شد ه اند‪.‬وی توضیح داد‪ :‬برای افزایش بهر ه وری و‬ ‫برنامه استراتژیک شرکت اهداف تعیین و پیاد ه سازی شد ه اند‪.‬‬ ‫برای این منظور‪ ،‬افزایش کمی و کیفی محصوالت‪ ،‬بهبود‬ ‫عملکرد پشتیبانی فنی‪ ،‬بهینه سازی مصارف مواد‪ ،‬انرژی و اب‬ ‫با جزئیات در برنامه های حوزه بهر ه برداری شرکت گنجانده و‬ ‫به ان عمل می شود‪ .‬نهایتا در بخش بهر ه برداری شاخص هایی‬ ‫برای بهره وری تعریف کردیم که قابل اندازه گیری باشند‪ .‬برای‬ ‫رسیدن به این اهداف نیز پروژ ه ها و اقداماتی تعریف شده که‬ ‫ازجمله ان ها می توان به طرح توسعه تولید ورق رویه خودرو و‬ ‫طرح توسعه فاز ‪ ،۲‬استقرار نظام برنامه ریزی تولید میا ن مدت‬ ‫و بلندمدت‪ ،‬پروژه راه اندازی حوضچه مذاب شماره ‪ ،۲‬استقرار‬ ‫نظام ‪ TPM‬برای بهبود عملکرد پشتیبانی فنی و تولید‪ ،‬استقرار‬ ‫نظام مدیریت انرژی برای پساب با استاندارد ایزو ‪ ۵۰۰۰۱‬اشاره‬ ‫کرد تا بتوانیم به تعالی عملیات در سطوح باالتر دست یابیم‪.‬‬ ‫اهداف سال جاری‬ ‫مدیر بهره برداری شرکت ورق خودرو در خصوص اهداف کمی‬ ‫و کیفی سال جاری این شرکت ابراز کرد‪ :‬بهبود عملکرد فنی‬ ‫و پشتیبانی تولید برای سال جاری با شاخص های کلیدی‬ ‫موجود تعریف شده است‪ .‬در همین حال بهینه سازی مصارف‬ ‫انرژی و اب در اهداف امسال قرار دارند که در این رابطه‬ ‫به کارگیری نظام مدیریت انرژی در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫شاهین شهر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬لنجان روزانه شاخص های کیفی پساب را انداز ه گیری کرده و با‬ ‫وجود تناقض کیفیت ها با استاندارهای مطلوب زیست محیطی با اخطارهای الزم مجدد با‬ ‫طی فرایند ها و اصالح در جهت حفظ شرایط ایده ال گام های موثر برداشته می شود‪.‬موسوی‬ ‫با اشاره به اینکه کیفیت پساب تصفیه خانه های استان اصفهان در حد مقبول است و سعی‬ ‫داریم با همت مضاعف و حفظ محیط زیست بیش از گذشته کیفیت ها را به جایگاه مطلوب تر‬ ‫برسانیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در شرایط خاص با ورود فاضال ب های صنعتی و قطعی برق ممکن‬ ‫است شوک هایی به تصفیه خانه های فاضالب استان وارد شود که احتماال کیفیت پساب ها‬ ‫را تا حد محدودی از استانداردها خارج کند اما با بازگشت سریع فرایند و کنترل های الزم‬ ‫کیفیت پساب در حد استانداردهای زیست محیطی قرار می گیرد‪ .‬وی ارتقای کیفیت پساب‬ ‫در حد استانداردهای زیست محیطی را از اهداف اصلی شرکت ابفای استان اصفهان برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬سازمان محیط زیست ممنوعیت مصرف پساب در ابیاری کشاورزی مثمر را اعالم‬ ‫کرده است‪.‬کارشناس بهره برداری تصفیه خانه های فاضالب استان اصفهان پیرامون اینکه‬ ‫مصارف تصفیه خانه های پساب فاضالب بزرگ شمال‪ ،‬جنوب‪ ،‬مبارکه‪ ،‬شاهین شهر و سده‬ ‫لنجان در صنعت هم کاربرد دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تصفیه خانه های منطقه لنجان‪ ،‬زرین شهر‪،‬‬ ‫نجف اباد و فوالدشهر از تصفیه خانه تکمیلی برخوردار هستند که مصارف پساب انها در‬ ‫صنعت‪ ،‬ابیاری کشاورزی و فضای سبز استفاده می شود‪ .‬همچنین تصفیه خانه شاهین شهر‬ ‫به غیر از ابیاری فضای سبز منطقه ‪ 12‬در مصارف صنعتی کاربرد دارد‪.‬وی با پرسش به‬ ‫سوالی مبنی بر اینکه ایا پساب فاضالب ها برای ابیاری مزارع صیفی جات در استان اصفهان‬ ‫مورد بهره برداری قرار می گیرد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با تشکیل کمیته فنی برنامه ایمنی فاضالب در‬ ‫وزارت بهداشت و کارگروه ان در مرکز بهداشت استان اصفهان متشکل از کل ادارات صنایع‪،‬‬ ‫استانداری‪ ،‬اب منطقه ای‪ ،‬ابفا و محیط زیست‪ ،‬بازدید های دوره ای از زمین های کشاورزی‬ ‫واقع در مسیر پسا ب ها انجام می شود‪.‬موسوی درباره اینکه استفاده از پساب برای ابیاری‬ ‫محصوالت کشاورزی مثمر سالمت و امنیت غذایی جامعه را تهدید می کند و کشاورزان با‬ ‫اگاهی به این مساله هیچ گاه حاضر به بهر ه برداری از پسا ب های تصفیه خانه های فاضالب‬ ‫نخواهند شد‪ ،‬افزود‪ :‬پرسنل تصفیه خانه های ابفای اصفهان شبانه روزی در جهت ارتقای‬ ‫کیفیت پسا ب ها مطابق با استانداردهای زیست محیطی در حال فعالیت هستند اما این‬ ‫ب فاضالب ها در حد مطلوب استاندارد و بازسازی تصفیه خانه های‬ ‫شرکت برای بازچرخانی پسا ‬ ‫قدیمی نیازمند حمایت نهاد های نظارتی و تخصیص بودجه های عمرانی است‪ .‬در نهایت طی‬ ‫دهه های اخیر در کشور ما با افزایش مصارف بی رویه اب و به تبع ان روند رو به رشد تولید‬ ‫فاضالب و توجه به استفاده غیراصولی در وضـع موجـود‪ ،‬ایجاب می کند‪ ،‬برای جلوگیری از‬ ‫گسترش مشکالت محیط زیستی و تامین بخشی از اب مورد نیاز مصارف مختلف از طریـق‬ ‫بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب ها و اب های برگشتی اقدامات اساسی اجرایی گردد‪.‬‬ ‫معاون پشتیبانی مجتمع گل گهر خبر داد‪:‬‬ ‫ثبت رکوردهای جدید در حوزه حمل و نقل گل گهر‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیریت حمل و نقل شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی گل گهر با برنامه ریزی دقیق‪ ،‬مدیریت‬ ‫میدانی و تالش و پشتکار همکاران این حوزه‪،‬‬ ‫توانست به ثبت رکوردهای روزانه و ماهانه در حوزه‬ ‫حمل و نقل (بخش تغذیه خطوط) در بهار ‪۱۴۰۰‬‬ ‫دست یابد‪ .‬معاون پشتیبانی مجتمع گل گهر گفت‪:‬‬ ‫پیرو رویکرد جهش و پشتیبانی تولید و تاکید‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت بر حفظ این رویکرد‪،‬‬ ‫علی رغم مشکالت و محدودیت ها‪ ،‬حمل سنگ مورد‬ ‫نیاز از معادن مجاور به مجتمع گل گهر به منظور‬ ‫خوراک دهی به کارخانجات که ارتباط مستقیم با‬ ‫تولید دارد‪ ،‬به نحو مطلوب و همگام با همکاران حوزه‬ ‫تولید به انجام رسید‪.‬دکتر محمدجواد فریدونی‬ ‫افزود‪ :‬مدیریت حمل و نقل شرکت گل گهر متولی‬ ‫حمل محصوالت تولیدی از طریق ناوگان جاده ای‬ ‫و ریلی و همچنین خوراک دهی به کارخانجات‬ ‫داخل مجتمع‪ ،‬شامل دو خط گندله و هفت خط‬ ‫فراوری (بیش از از ‪ ۴۰‬مسیر تردد در منطقه گل‬ ‫گهر) می باشد‪.‬وی در خصوص رکوردهای ثبت‬ ‫شده در مدیریت حمل و نقل ادامه داد‪ :‬در سال‬ ‫تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و با همیت و‬ ‫تالش شبانه روزی واحد حمل و نقل و پیمانکاران‬ ‫مربوطه‪ ،‬شرکت گل گهر در حوزه حمل و نقل موفق‬ ‫به ثبت ‪ ۳‬رکورد شد؛ یکی حمل کلوخه معدن ‪۲‬‬ ‫به صورت روزانه به مقدار ‪ ۱۱۵۵۹‬تن در تاریخ‬ ‫‪ ۱۴‬اردیبهشت؛ دیگری حمل کلوخه معدن ‪ ۲‬به‬ ‫صورت ماهانه به مقدار ‪ ۲۶۹۷۸۱‬تن در اردیبهشت‬ ‫ماه ‪ ۱۴۰۰‬و همچنین مجموع حمل کلوخه معدن‬ ‫‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۵‬به صورت روزانه در ‪ ۳۱‬فروردین ماه به‬ ‫میزان ‪ ۴۶۱۸۷‬تن؛ که این رکوردها دستاورد‬ ‫مهمی به شمار می روند‪.‬دکتر فریدونی اظهار کرد‪:‬‬ ‫جا دارد ثبت این رکورد غرورافرین که حاصل کار‬ ‫منسجم تیمی می باشد را به مدیر عامل محترم‪،‬‬ ‫مدیران ارشد شرکت و کلیه زحمتکشان شرکت‬ ‫گل گهر خصوصا جهادگران واحد حمل و نقل و‬ ‫پیمانکاران محترم این حوزه تبریک عرض نمایم‪.‬‬ ‫ثبت سومین رکورد متوالی تولید ماهیانه در فوالد سفیددشت‬ ‫کیاست ‪ -‬واحد احیا مستقیم فوالد سفیددشت با ثبت سومین رکورد متوالی تولید ماهیانه‪ ،‬بهار‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را پشت سر گذاشت‪.‬به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی فوالد سفیددشت‪ ،‬مدیر‬ ‫عملیات این شرکت با اعالم این خبر افزود‪ :‬با تولید ‪ ۸۲۱۴۵‬تن اهن اسفنجی در سومین ماه سال‪،‬‬ ‫رکورد تولید این محصول در واحد احیا مستقیم فوالد سفیددشت ارتقا یافت که این میزان نسبت به‬ ‫رکورد اردیبهشت ماه‪ ۱۰۴۵ ،‬تن افزایش تولید را نشان می دهد‪.‬ایمان سلیمانی تصریح کرد‪ :‬با تولید‬ ‫این میزان محصول در خردادماه‪ ،‬عالوه بر ثبت سومین رکورد متوالی در تولید ماهیانه‪ ،‬تولید تجمعی‬ ‫سه ماهه نخست سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز به میزان ‪ ۱۲‬درصد مازاد بر برنامه محقق شد‪.‬وی همچنین با اشاره‬ ‫به عملکرد موفقیت امیز بزر گ ترین واحد صنعتی استان در ارزیابی سالیانه مجمع امور شرکت های‬ ‫گروه فوالد مبارکه‪ ،‬کسب این گونه موفقیت ها را مرهون تالش شبانه روزی کارکنان‪ ،‬پیمانکاران‪،‬‬ ‫تامین کنندگان و سایر شرکای کسب وکار شرکت دانست‪.‬سلیمانی در پایان با تقدیر از حمایت های‬ ‫سها م داران شرکت (فوالد مبارکه و ایمیدرو) در جهت دست یابی به توفیقات پی درپی این شرکت‪،‬‬ ‫ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری تولید تختال در واحد فوالدسازی و ریخته گری میسر گردد‪.‬‬ ‫مصدر مسوول ‪ :‬ایران واحده من افضل الدول المنتجه للصلب عالمیا‬ ‫اعلنت "رابطه الصلب العالمیه"‪ ،‬ان ایران التزال واحده من افضل ‪ 10‬دول مصنعه لهذا المنتج‬ ‫على صعید العالم‪.‬جاء ذلک فی تقریر صدر موخرا عن الرابطه العالمیه للصلب‪ ،‬والذی تضمن‬ ‫ا حصا ئیا ت حو ل ا لد و ل ا لمتفو قه فی هذ ا ا لمجا ل على مد ى ا ال شهر ا لخمسه ا لما ضیه ‪ .‬و ا و ضح‬ ‫التقریر الدولی هذا‪ ،‬ان حجم انتاج الصلب فی ایران خالل الفتره المشار الیها‪ ،‬بلغ ‪ 12‬ملیونا و ‪500‬‬ ‫الف طن لتحتفظ بمرکزها العاشر بین افضل الدول المنتجه للصب عالمیا‪.‬واضاف المصدر نفسه‪:‬‬ ‫ان ایران حققت ‪ 9.2‬بالمئه زیاده فی مجال انتاج الصلب‪ ،‬مقارنه بالفتره ذاتها من العام الماضی‪.‬‬ صفحه 6 ‫دکتر ریاضی از شرکت دانش بنیان بهیار صنعت‬ ‫در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بازدید کرد‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای حسنعلی رحیمی دارای شناسنامه شماره ‪ 1285526139‬به شرح دادخواست به‬ ‫کالسه ‪ 171 /400‬ش ح ‪( 6‬وراثت) از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده‬ ‫و چنین توضیح داده که شادروان محمد رحیمی به شماره شناسنامه ‪ 5110145911‬در‬ ‫تاریخ ‪ 1391/11/09‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم‬ ‫منحصر است به (‪ )1‬غدیر ش‪.‬ش ‪ )2( 1816673366‬اشرف ش‪.‬ش ‪)3( 5110437149‬‬ ‫حسینعلی ش‪.‬ش ‪ )4 ( 1285526139‬اقدس ش‪.‬ش ‪ 5110393397‬همگی رحیمی‬ ‫خرزوقی فرزند محمد (فرزندان متوفی) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست‬ ‫مزبور را اگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از‬ ‫تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف برخوار‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫سید محسن جزائری دارای شناسنامه شماره ‪ 6609524144‬به شرح دادخواست به کالسه‬ ‫‪ 184/400‬ش ح‪( 6‬وراثت) از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫داده که شادروان صغرا بیگم جزائری سینی به شماره شناسنامه ‪ 1239328095‬در تاریخ‬ ‫‪ 1384/08/18‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است‬ ‫به (‪ )1‬سید صادق جزائری ش‪.‬ش ‪ )2( 6609509743‬سیدمحمد جزائری ش‪.‬ش ‪1239607113‬‬ ‫(‪ )3‬سیدعلی جزائری طرقی ش‪.‬ش ‪ )4( 1239654014‬سیدمحسن جزائری طرقی ش‪.‬ش‬ ‫‪ 6609536144‬فرزند سیدمحمدعلی (فرزندان متوفی) اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را اگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد‬ ‫از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف برخوار‬ ‫مسح | ‪Survey‬‬ ‫اخبـــار ‪ -‬اعـــالن‪Advertising - News/‬‬ ‫خبر‪ -‬اگهی‬ ‫سال پانزدهم | شماره ‪|321‬پنج شنبه ‪ 10‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫برگزیدگان سومین دوره جایزه ملی جمالزاده ‪ 14‬تیرماه و همزمان با روز قلم معرفی می شوند‬ ‫کیاست ‪ -‬نشست خبری سومین دوره جایزه ادبی جمالزاده‬ ‫با حضور اعضای شورای سیاست گذاری و دبیرخانه این جایزه‬ ‫برگزار شد‪.‬در ابتدای این نشست مهدی تمیزی‪ ،‬رئیس شورای‬ ‫سیاست گذاری سومین دوره جایزه ادبی جمالزاده ضمن‬ ‫تسلیت درگذشت دو خبرنگار حوزه محیط زیست و ارزوی‬ ‫بهبودی برای مصدومان این حادثه تلخ اظهار داشت‪ :‬از ان جایی‬ ‫که «فارسی شکر است» این افتخار را داریم که جایزه ملی‬ ‫جمالزاده را در شهر اصفهان به همت سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشی شهرداری و به کمک شورای علمی‪ ،‬هیئت داوران‬ ‫و نویسندگان برنامه ریزی و اجرا کردیم‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫شرکت کنندگان با ارسال اثار خود این رویداد ملی را پر رونق‬ ‫کردند‪ ،‬افزود‪ :‬رویدادهای ملی معمو الً در پایتخت برگزار‬ ‫می شود و سایر استان ها یا از برگزاری رویدادهای ملی هراس‬ ‫دارند یا برگزاری ان را در قامت خود نمی بینند‪ ،‬اما این ظرفیت‬ ‫در اصفهان به واسطه شهروندان‪ ،‬پژوهشگران‪ ،‬نویسندگان و‬ ‫اهالی علم ارجمند و خودباور این شهر فراهم است و اصفهانی ها‬ ‫می توانند رویدادی برگزار کنند که در سطح علمی واجد ارزش‬ ‫باشد‪.‬معاون فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی‬ ‫شهرداری اصفهان ادامه داد‪ :‬همه ما به عنوان اعضای شورای‬ ‫سیاست گذاری و شهروندان اصفهان امیدوار هستیم دوره اخر‬ ‫برگزاری این جایزه نباشد و در سال های اینده نیز برگزار شود‪.‬‬ ‫جایزه جمالزاده مخصوص تمام فارسی زبانان است‬ ‫علی عطریان‪ ،‬عضو شورای سیاست گذاری سومین دوره‬ ‫جایزه ادبی جمالزاده نیز گفت‪ :‬پس از طی فراز و نشیب ها‬ ‫سومین دوره برگزاری جایزه ملی جمالزاده را نیز پشت سر‬ ‫گذاشتیم و این جایزه امروز در ایستگاه سوم قصد دارد نتایج‬ ‫خود را حاصل کند‪.‬وی تاکید کرد شهر اصفهان مبدا جایزه‬ ‫جمالزاده در حوزه ادبیات داستانی به خصوص داستان کوتاه‬ ‫قرار گرفت چون محمدعلی جمالزاده شخصی اصفهانی و از‬ ‫سابقون داستا ن نویسی کوتاه ایران است که اثار ارزشمند‬ ‫او را همه می شناسیم ‪ .‬رئیس اداره هنری سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان جایزه جمالزاده را‬ ‫جایز ه ای مخصوص فارسی زبانان دنیا دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫برگزاری جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد مخابرات اصفهان‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اعظم جمالی علی ابادی دارای شناسنامه شماره ‪ 47‬به شرح دادخواست به کالسه ‪174/400‬‬ ‫ش ح‪( 6‬وراثت) از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده‬ ‫که شادروان رمضان جمالی علی ابادی به شماره شناسنامه ‪ 6609806632‬در تاریخ‬ ‫‪ 1378/12/05‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر‬ ‫است به (‪ )1‬زهره صادقی علی ابادی فرزند غالمعلی ش‪.‬ش ‪( 6609820058‬همسرمتوفی)‬ ‫(‪ )2‬محمدرضا ش‪.‬ش ‪ )3( 6600057580‬فاطمه ش‪.‬ش ‪ )4( 5100041935‬اعظم ش‪.‬ش‬ ‫‪ 47‬همگی جمالی علی ابادی فرزند رمضان (فرزندان متوفی) اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را اگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد‬ ‫از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف برخوار‬ ‫‪07‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫معرفی برگزیدگان جایزه جمالزاده در روز قلم؛‬ ‫کیاست ‪-‬به گزارش احتساب به نقل ازاداره روابط عمومی تامین اجتماعی استان اصفهان‪ ،‬دکتر‬ ‫ریاضی مدیر کل تامین اجتماعی استان از بخشهای مختلف شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان‬ ‫بازدید و از نزدیک در جریان طرح ها و مشکالت بیمه ای در این شرکت قرار گرفتند‪.‬در این بازدید‬ ‫مهندس نجات بخش مدیر عامل شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان گفت‪:‬شرکت بهیار‬ ‫صنعت سپاهان محصوالتی از قبیل اولین چراغ ‪ LED‬اتاق عمل که تاکنون صدها دستگاه از ان‬ ‫ساخت شده و در سطح کشور نصب گردیده است‪ ،‬اولین تخت ‪ C-ARM‬کشور (به کمک تولید‬ ‫کامپوزیت های الیاف کربن)‪ ،‬تخت عمل الکتریکی و ‪ ...‬که به تولید انبوه رسیده است‪ ،‬حاصل تالش‬ ‫بخش تحقیق و توسعه می باشد‪.‬در حال حاضر نیز در حال تولید محصوالت در سطح باالی تکنولوژی‬ ‫روز دنیا همچون شتابدهنده خطی (درمان سرطان)‪ ،‬دستگاه رادیولوژی دیجیتال‪ ،‬دستگاه سی تی‬ ‫اسکن‪ ،‬تجهیزات دزیمتری در رادیوتراپی‪ ،‬دستگاه بازرسی کانتینری کاال(ایکس‪-‬ری کامیونی) و‪...‬‬ ‫می باشد‪.‬با این حال این شرکت همچنان مطالعات و تحقیقات خود را برای خلق و تولید ایده های نو‬ ‫ادامه می دهد و درصدد تولید قطعات و تجهیزات گلوگاهی در محصوالت استراتژیک خود همچون‬ ‫دستگاه های شتابدهنده خطی و دستگاه بازرسی کانتینری کاال که تولید ان در اختیار تنها چند کشور‬ ‫در دنیا می باشد‪ ،‬برامده است‪.‬همچنین رفع نیازهای اساسی کشور در حوزه های فناوری‪ ،‬یکی از‬ ‫ماموریت های اصلی این شرکت بوده و بر این اساس‪ ،‬از سال ‪ 1397‬پروژه طراحی و ساخت هواپیما‬ ‫در دستور کار این شرکت قرار گرفت و در حال حاضر طراحی و ساخت جت مسافربر شخصی هفت‬ ‫نفره در این شرکت در حال اجراست که بخشهایی از ان بدست نخبگان کشور بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫مهندس نجات بخش گفت تعداد کارکنان این شرکت از ابتدا روند صعودی داشته و در طول دو سال‬ ‫اخیر و در شرایط نابسامان اقتصادی در کشور‪ ،‬بیش از دو برابر شده و به نزدیک ‪ 600‬نفر رسیده که‬ ‫با توجه به شرایط اقتصادی و مشکالت بیمه ای‪ ،‬جهت حفظ و امنیت شغلی کارکنان نیاز به حمایت‬ ‫دولت و سازمان تامین اجتماعی بوده تا بتوانیم جهت ساخت تجهیزات پزشکی خودکفا باشیم‪.‬دکتر‬ ‫ریاضی پس از بازدید از وجود شرکت های تخصصی که با حضور نخبگان داخلی و ایجاد اشتغال‬ ‫باعث رشد‪ ،‬شکوفایی اقتصادی و ارز اوری به داخل کشور میشوند ابراز خورسندی کرد‪.‬وی گفت‬ ‫حمایت از شرکت های تخصصی و بزرگ و تولید کنندگان را وظیفه خود می دانیم‪ ،‬سازمان تامین‬ ‫اجتماعی جهت رفع موانع بیمه ای و حمایت از اشتغال زایی و رشد اقتصادی در شرایط سخت و تحریم‬ ‫های ظالمانه با قانون بخشودگی جرائم در چارچوب قوانین و مقررات تعامل خود را اعالم میدارد‪.‬‬ ‫کیاست ‪ -‬جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد حوزه های مخابرات منطقه اصفهان با حضور مدیر‬ ‫منطقه و مدیران و روسای این مجموعه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد‪.‬به گزارش احتساب‬ ‫به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان‪ ،‬مدیر مخابرات منطقه اصفهان روزسه شنبه‬ ‫‪ ۸‬تیر ‪۱۴۰۰‬در این جلسه ضمن تشکر از زحمات مدیران و پرسنل مخابرات در راستای حضور‬ ‫موثر و عملیاتی در برقراری ارتباطات پایدار در طول زمان انتخابات‪ ،‬گفت‪ :‬در انتخابات اخیر‬ ‫بحمداهلل شاهد درخشش دوباره مخابرات در تامین زیرساختهای ارتباطی جهت برگزاری‬ ‫فرایند انتخابات بودیم و حقیقتا حضور پر شور هم استانی های عزیز خستگی چند ماهه ما‬ ‫و همه پرسنل را رفع کرد‪.‬اسماعیل قربانی با تاکید بر بسیج همه نیروها برای تحقق سیاست‬ ‫های باالدستی شرکت افزود‪ :‬همه کارکنان مخابرات استان از صدر تا ذیل‪ ،‬اعم از بخش های‬ ‫فنی و اداری باید با حرکت جهادی خود‪ ،‬تمام همت خود را در راستای تحقق اهداف سازمانی‬ ‫به کار ببندند تا مجموعه مخابرات منطقه در سال جاری به انچه شان و منزلت حقیقی ان‬ ‫است؛ برسد‪.‬وی با اشاره به برنامه مخابرات منطقه اصفهان برای توسعه فنی در سال جاری‬ ‫بیان کرد‪ :‬با توجه به افزایش درخواست اینترنت در سا ل های اخیر و باالخص بعد از شیوع‬ ‫کرونا‪ ،‬مخابرات منطقه اصفهان برنامه های بلند مدت زیادی در راستای تقویت شبکه های تلفن‬ ‫ثابت و سیار دارد که ان شاء اهلل در سال جاری در جهت افزایش رضایتمندی مشترکین عزیز‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬قربانی خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم امسال با تالش همه همکاران و همدلی‬ ‫و همکاری نهادهای حاکمیتی استان‪ ،‬شاهد جهش قابل توجه توسعه ای در زمینه مخابرات در‬ ‫استان اصفهان ‪-‬به عنوان یکی از استا ن های تاثیرگذار در کشور باشیم‪.‬گفتنی است در ادامه‬ ‫این جلسه‪ ،‬حضار به بحث و تبادل نظر درباره اخرین وضعیت مخابراتی استان پرداختند‪.‬‬ ‫جــــریــــــدهالکیــــــاســـــت‬ ‫| ‪| PhotoNews‬‬ ‫‪Under the framework of the A-B-Iran program, the Energy‬‬ ‫‪Ministry has inaugurated many projects to supply drink‬‬‫‪ing water to the country’s rural areas.The first phase of the‬‬ ‫‪A-B-Iran program (the acronyms A and B stand for water‬‬ ‫‪and electricity in Persian) was initiated in the Iranian cal‬‬‫‪endar year 1398 (ended on March 19, 2020), during which‬‬ ‫‪220 major projects with a total investment of 335.6 trillion‬‬ ‫‪rials (about $7.99 billion) were put into operation across the‬‬ ‫‪country.In the second phase of the program that was carried‬‬ ‫‪out in the previous Iranian calendar year (ended on March‬‬ ‫‪20) 250 water and energy projects worth 500 trillion rials‬‬ ‫‪(about $11.9 billion) were inaugurated in several provinces.‬‬ ‫‪Energy Minister Reza Ardakanian on Tuesday inaugurated‬‬ ‫‪five major water and electricity industry projects valued at‬‬ ‫‪4.32 trillion rials (about $102.8 million) through a video con‬‬‫‪ference in the 13th week of the ministry’s A-B-Iran program‬‬ ‫‪in the current Iranian calendar year (started on March 21).‬‬ ‫‪The said projects were inaugurated in Hamedan, Zanjan, and‬‬ ‫‪Golestan provinces, the Energy Ministry portal (known as‬‬ ‫‪Paven) reported.Three of the mentioned projects including‬‬ ‫‪a wastewater treatment plant and some projects for the de‬‬‫‪velopment of electricity transmission network were put into‬‬ ‫‪operation In Hamedan province, while two water projects‬‬ ‫‪were also inaugurated in Golestan and Zanjan provinces.‬‬ ‫‪kiyasat publication‬‬ ‫‪Water, electricity projects worth over $102m put into operation‬‬ ‫فارسی زبانان زیادی از ایران و سایر کشورهای جهان اثاری را‬ ‫در هر سه دوره برای ما ارسال کرده اند‪ .‬امیدوارم اثار خلق شده‬ ‫در تاریخ به اثاری ماندگار تبدیل شوند چون معتقدیم داستان‬ ‫یکی از اثار ماندگار هنری است و می تواند فارغ از زمان و‬ ‫مکان‪ ،‬حاصل دوران زندگی ما را به ایندگان منتقل کند؛‬ ‫هما ن طور که وقتی داستا ن های گذشتگان را می خوانیم‬ ‫عالوه بر اینکه با سبک زندگی انها در دوران خودشان اشنا‬ ‫می شویم به زیر و بم ادبی و سبک نوشتن انها نیز پی می بریم‪.‬‬ ‫عطریان اضافه کرد‪ :‬شهر اصفهان در الیه های مختلف خود‬ ‫بسیار غنی است‪ ،‬بنابراین به برگزاری چنین جشنوار ه هایی‬ ‫برای خلق داستان نیاز دارد‪.‬وی تولید اثار جانبی را یکی از‬ ‫ویژگی های مثبت برگزاری جایزه ادبی جمالزاده دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکی از این اثار‪ ،‬کتاب طرح مطالعاتی ادبیات‬ ‫داستانی اصفهان است که به جریا ن های ادبی داستان‬ ‫اصفهان از سال ‪ 1300‬تا ‪ 1400‬می پردازد و عم ً‬ ‫ال به شناخت‬ ‫جریا ن های مهم و تاثیرگذار و افراد شاخص ان می انجامد‪.‬‬ ‫ثمربخشی جایزه ادبی جمالزاده در گرو امتداد ان است‬ ‫همچنین سعید محسنی‪ ،‬داستا ن نویس اصفهانی و دبیر ادبی‬ ‫سومین دوره جایزه ادبی جمالزاده در این نشست همراهی‬ ‫قابل توجه رسانه ها در معرفی و اعتباربخشی بیشتر جایزه‬ ‫ادبی جمالزاده را یار ی گر برگزارکنندگان ان دانست و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬امیدوارم همت کنیم تا برگزاری این جشنواره ادامه‬ ‫داشته باشد‪ ،‬چون ثمربخشی جایزه ملی جمالزاده در گروی‬ ‫امتداد ان است‪ .‬وی افزود‪ :‬اولین نشست شورای سیاست گذاری‬ ‫سومین دوره جایزه ادبی جمالزاده اسفندماه سال گذشته‬ ‫برگزار و فراخوان این دوره در همان اسفندماه ‪ ۹۹‬منتشر‬ ‫شد‪ ۲۵ .‬اردیبهشت ماه ‪ ۱۴00‬اخرین مهلت دریافت اثار‬ ‫بود که چند روز هم تمدید شد‪.‬به گفته محسنی‪ ،‬در مجموع‬ ‫‪ ۱۴۶۸‬اثر به دبیرخانه جایزه جایزه ادبی جمالزاده رسید که‬ ‫‪ ۱۲۸۸‬اثر با اصول فراخوان هم خوانی داشت‪ .‬از این میان‪،‬‬ ‫‪ ۸۵۲‬اثر در بخش داستان ازاد‪ ۱۶۸ ،‬اثر در بخش داستان‬ ‫اصفهان‪ ۱۹۵ ،‬اثر در بخش زندگی نگاره کرونا و ‪ ۷۳‬اثر در‬ ‫بخش زندگی نگاره مدارس بود‪.‬دبیر ادبی سومین دوره جایزه‬ ‫ادبی جمالزاده اضافه کرد‪ :‬مهدی باتقوا‪ ،‬سیاوش قربانی پور‬ ‫و مرضیه گال ب گیر در بخش داستان ازاد‪ ،‬سارا خسروی‪،‬‬ ‫هادی منوچهری و نسترن مکارمی در بخش داستان اصفهان‪،‬‬ ‫مهسا صامتی‪ ،‬حامد علی بیگی و سمیه یوسفی در بخش‬ ‫زندگی نگاره کرونا و مهرانگیز بیدمشکی‪ ،‬ندا تسلیمیان…‬ ‫مدیر روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خبرداد‪:‬‬ ‫پخش ویژه برنامه ‪ 90‬قسمتی «و خدایی که در این نزدیکی است» در برنامه های صدا و سیما‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیر روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت‪ 90 :‬برنامه اذانگاهی با‬ ‫عنوان «و خدایی که در این نزدیکی است» تولید شده در بقاع متبرکه استان اصفهان به صورت‬ ‫زنده و تولیدی از شبکه استانی و ملی در ایام تابستان ‪ 1400‬پخش می شود‪.‬به گزارش احتساب‬ ‫به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان‪ ،‬ایمان خواجه با اشاره به ویژه‬ ‫برنامه تابستانه ‪ 1400‬اوقاف اصفهان اظهار داشت‪ :‬ویژه برنامه اذانگاهی با عنوان «و خدایی که در‬ ‫این نزدیکی است» به صورت زنده و تولیدی در این ایام و در ‪ 90‬قسمت در دستور کار است‪.‬وی با‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫فاطمه کریمی دلیگانی دارای شناسنامه شماره ‪ 5110179591‬به شرح دادخواست به‬ ‫کالسه ‪ 177/400‬ش ح‪( 6‬وراثت) از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و‬ ‫چنین توضیح داده که شادروان کریم کریمی دلیکانی به شماره شناسنامه ‪5110168431‬‬ ‫در تاریخ ‪ 1387 /03 /27‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان‬ ‫مرحوم منحصر است به (‪ )1‬احمد ش‪.‬ش ‪ )2( 5110179581‬طاهره ش‪.‬ش ‪5110179591‬‬ ‫( ‪ )3‬حسین ش‪.‬ش ‪ )4 ( 5110180555‬شهناز ش‪.‬ش ‪ )5 ( 5110181349‬زهره ش‪.‬ش‬ ‫‪ )6( 5110182590‬زهرا ش‪.‬ش ‪ )7( 5110527156‬عباس ش‪.‬ش ‪ 5110184313‬همگی‬ ‫کریمی دلیگانی فرزند کریم (فرزندان متوفی) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست‬ ‫مزبور را اگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از‬ ‫تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف برخوار‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫سید محسن جزائری دارای شناسنامه شماره ‪ 6609524144‬به شرح دادخواست به کالسه‬ ‫‪ 185/400‬ش ح‪( 6‬وراثت) از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫داده که شادروان میرزا محمدعلی جزائری طرقی به شماره شناسنامه ‪ 1239351641‬در تاریخ‬ ‫‪ 1371/01/17‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر‬ ‫است به (‪ )1‬صغرا بیگم جزائری سینی فرزند سید هاشم ش‪.‬ش ‪( 1239328095‬همسرمتوفی)‬ ‫(‪ )2‬سید صادق جزائری ش‪.‬ش ‪ )3( 6609509743‬سیدمحمد جزائری ش‪.‬ش ‪1239607113‬‬ ‫(‪ )4‬سیدعلی جزائری طرقی ش‪.‬ش ‪ )5( 1239654014‬سیدمحسن جزائری طرقی ش‪.‬ش‬ ‫‪ 6609536144‬فرزند سیدمحمدعلی (فرزندان متوفی) اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را اگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد‬ ‫از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف برخوار‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانم زهرا کیانی دارای شناسنامه شماره ‪ 1199870196‬به شرح دادخواست به کالسه‬ ‫‪ 173 /400‬ش ح ‪( 6‬وراثت) از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان قربان کریمی مفردجغدان به شماره شناسنامه ‪ 1754424155‬در‬ ‫تاریخ ‪ -‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‬ ‫(‪ )1‬شهربانو موسوی فرزند سیدرضا ش‪.‬ش ‪( 1129389200‬مادرمتوفی) (‪ )2‬فاطمه مختاری‬ ‫فرزند رمضان ش‪.‬ش ‪( 1281920584‬همسرمتوفی) (‪ )3‬دنیا کریمی مفردجغدان فرزند‬ ‫قربان ش‪.‬ش ‪( 1277220905‬فرزند متوفی) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست‬ ‫مزبور را اگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از‬ ‫تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف برخوار‬ ‫بیان اینکه این برنامه ها قرار است قبل از اذان ظهر از شبکه های مختلف سیما از جمله شبکه‬ ‫اصفهان و شما پخش شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هدف از تولید و پخش این برنامه ها تولید بر محتوای جدید‬ ‫با رویکرد خالقانه است چرا که طی چند سال اخیر اغلب برنامه های سیما در زمینه نیایش‪ ،‬قران و‬ ‫اذان به صورت تکرار پخش می شود‪.‬مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان‬ ‫با بیان اینکه برای تولید و پخش برنامه های اذانگاهی از ظرفیت بقاع متبرکه در شهرستانهای مختلف‬ ‫استان اصفهان استفاده خواهیم کرد‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬این برنامه به صورت گفتگو محور و با موضوع قران‪،‬‬ ‫اداب نماز و زیارت‪ ،‬نیایش و معرفی بقعه دسته بندی و تولید خواهد شد‪.‬وی با بیان اینکه اجرای‬ ‫برنامه های زنده به مدت ‪ 45‬دقیقه و برنامه های تولیدی بین ‪ 30‬تا ‪ 35‬دقیقه است‪ ،‬افزود‪ :‬تالش بر‬ ‫این است تا در هر یک از شهرستان ها از ظرفیت علما و کارشناسان و اشخاص برجسته قرانی برای‬ ‫تولید محتوا استفاده شود‪.‬خواجه با بیان اینکه تولید موفق برنامه های مذهبی در ایام ماه مبارک‬ ‫رمضان با همکاری اوقاف استان اصفهان و مرکز سیمای استان منجر به ارائه پیشنهاد از سوی مرکز‬ ‫سیمای اصفهان برای تولید برنامه اذانگاهی بوده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اغاز این برنامه به میزبانی استان‬ ‫مقدس امامزاده سید محمد خمینی شهر بود که به صورت زنده از شبکه مرکز اصفهان پخش شد‪.‬وی‬ ‫ضمن قدردانی از صدا و سیمای مرکز اصفهان و شبکه شما و به ویژه اقای حقوقی مدیر تولید شبکه‬ ‫اصفهان برای همکاری در پخش این برنامه تصریح کرد‪ :‬تهیه کننده این برنامه اقای ابوترابیان و مدیر‬ ‫تولید ان نیز محمد امین صادقی است که از زحمات این دو بزرگوار نیز کمال قدردانی را داریم‪.‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫عفت مختاری کرچگانی دارای شناسنامه شماره ‪ 1818069717‬به شرح دادخواست به کالسه‬ ‫‪ 180/400‬ش ح‪( 6‬وراثت) از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫داده که شادروان محمدعلی کثیری دولت ابادی به شماره شناسنامه ‪ 6609504644‬در تاریخ‬ ‫‪ 1399/07/24‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر‬ ‫است به (‪ )1‬عفت مختاری کرچگانی فرزند علی یار ش‪.‬ش ‪( 1818069717‬همسرمتوفی)‬ ‫( ‪ )2‬حبیبه ارفع الرفیعی فرزند قاسم ش‪.‬ش ‪( 4837‬مادرمتوفی) ( ‪ )3‬مسعود ش‪.‬ش‬ ‫‪ )4( 1270459708‬هدی ش‪.‬ش ‪ )5( 0937892076‬حمید ش‪.‬ش ‪ 0938890441‬همگی‬ ‫کثیری دولت ابادی فرزند محمدعلی (فرزندان متوفی) اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را اگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد‬ ‫از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف برخوار‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بتول مال حبیب ابادی دارای شناسنامه شماره ‪ 128359859‬به شرح دادخواست‬ ‫به کالسه ‪ 172 /400‬ش ح ‪( 6‬وراثت) از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت‬ ‫نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین شریفی حبیب ابادی به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 6609381704‬در تاریخ ‪ 1396/03/31‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه‬ ‫حین الفوت ان مرحوم منحصر است به ( ‪ )1‬بتول مالحبیب ابادی فرزند صادق ش‪.‬ش‬ ‫‪( 1283598590‬همسرمتوفی)(‪ )2‬صغرا مرتضوی حبیب ابادی فرزند سیدمحمد ش‪.‬ش‬ ‫‪( 6609693463‬مادرمتوفی) ( ‪ )3‬سمیه شریفی حبیب ابادی فرزند حسین ش‪.‬ش‬ ‫‪( 6609894604‬فرزند متوفی) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را‬ ‫اگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ‬ ‫نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف برخوار‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای رسول میرزائی دارای شناسنامه شماره ‪ 6609306710‬به شرح دادخواست به کالسه‬ ‫‪ 186/400‬ش ح‪( 6‬وراثت) از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫داده که شادروان قاسم میرزائی به شماره شناسنامه ‪ 6609707022‬تاریخ ‪400/03/10‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به (‪ )1‬فاطمه‬ ‫فروتن دستجردی فرزند رمضان ش‪.‬ش ‪( 155‬همسرمتوفی) (‪ )2‬رسول ش‪.‬ش ‪6609306710‬‬ ‫هر دو میرزائی فرزند قاسم (فرزندان متوفی) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست‬ ‫مزبور را اگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از‬ ‫تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف برخوار‬ ‫التقى سفیر سلطنه فی طهران ابراهیم بن احمد المعینی محافظ هرمزکان (جنوب ایران) فریدون همتی‪ ،‬للبحث فی مجال االستثمارات‬ ‫وتطویر التعاون التجاری بین البلدین‪.‬ودعا همتی خالل اللقاء الى تدشین اسواق حدودیه مشترکه بین الجمهوریه االسالمیه االیرانیه‬ ‫وسلطنه عمان فی محافظه هرمزکان‪ ،‬وقال‪ :‬ان تجار البلدین یمکنهما التعاطی معا عبر هذه االسواق المشترکه‪ .‬واشار الى الحدود المائیه‬ ‫المشترکه بین ایران وعمان عن طریق محافظه هرمزکان والعالقات الوثیقه بین البلدین وقال‪ :‬اننا نرغب فی محافظه هرمزکان برفع‬ ‫مستوى التعاون خاصه فی مجال تبادل السلع والتجاره مع عمان‪.‬واکد ضروره رسم خارطه طریق عمالنیه لتنمیه التجاره بین ایران‬ ‫وعمان عن طریق محافظه هرمزکان واضاف‪ :‬هنالک حاجه فی هذا السیاق لرسم خارطه طریق جیده وعقد اجتماعات غرف التجاره‬ ‫بصوره منتظمه وتبادل االمکانیات‪.‬واقترح محافظ هرمزکان تفعیل خط المالحه البحریه بین موانئ المحافظه وعمان واکد ضروره‬ ‫تسهیل حرکه اللنشات لتجاره السلع خاصه من موانئ مینائی سیریک وجاسک الى عمان وقال‪ :‬انه بامکان المستثمرین العمانیین‬ ‫الحضور ومزاوله االنشطه فی المدینه الصناعیه البالغه مساحتها ‪ 2‬الف هکتار فی جاسک‪ .‬کما اعرب همتی عن استعداد المحافظه‬ ‫للتعاون مع المستثمرین العمانیین الیجاد البنیه التحتیه للسیاحه واضاف‪ :‬ان تنمیه صادرات المنتوجات الزراعیه من هرمزکان الى عمان‬ ‫تعد من سائر الطاقات للتعاون بین الجانبین‪.‬واشار الى وجود طاقات مناسبه فی محافظه هرمزکان یمکنها التمهید جیدا لتنمیه العالقات‬ ‫التجاریه واالقتصادیه بین ایران وعمان‪ ،‬داعیا الى عقد اجتماع للناشطین فی مجال االستثمارات فی البلدین للتعریف بالطاقات المتاحه‪.‬‬ ‫اخبار قصیره‬ ‫ایران وعمان تبحثان بشان االستثمارات وتطویر التعاون التجاری‬ صفحه 7 ‫اکمال خط سکه حدید رشت ‪ -‬استارا ینبغی ان یکون من اولویات الحکومه الجدیده‬ ‫اکد السفیر االیرانی لدى جمهوریه اذربیجان عباس موسوی‪ ،‬ان اکمال خط سکه حدید رشت ‪ -‬استارا والذی‬ ‫یعتبر الحلقه المفقوده فی الطریق االستراتیجی‪ ،‬ینبغی اعتباره من االولویات الحیویه للحکومه الجدیده فی‬ ‫مجال الترانزیت‪.‬وکتب موسوی فی حسابه على تویتر الیوم االربعاء‪ :‬الممر الترانزیتی بین الشمال والجنوب‬ ‫هو اقصر طریق لنقل البضائع من جنوب وشرق اسیا الى شمال اوروبا والعکس صحیح‪.‬واضاف ‪ :‬اکمال خط‬ ‫سکه حدید رشت ‪ -‬استارا هو الحلقه المفقوده لهذا المسار االستراتیجی الذی یجب اعتباره من االولویات‬ ‫الحیویه للحکومه االیرانیه الجدیده فی مجال الترانزیت‪.‬ممر غرب بحر قزوین او ممر الشمال ‪ -‬الجنوب‬ ‫البالغ طوله ‪ 7‬االف و‪ 200‬کیلومتر‪ ،‬یربط ایران بروسیا عبر جمهوریه اذربیجان‪ ،‬ویصل عبر طریق غنجه‬ ‫الى الموانئ الجورجیه ثم الى دول اوروبا الشرقیه‪ ،‬وبالتالی فان الهند ودول الخلیج الفارسی سترتبط عبر‬ ‫هذا الممر بجمهوریه اذربیجان عبر بندر عباس وایران‪ ،‬ومن هناک الى روسیا وشرق وشمال اوروبا‪.‬‬ ‫‪Monthly non-oil trade rises 14%‬‬ ‫‪The value of Iran’s non-oil trade rose 14 percent in the third Iranian calendar month (May 22-June 21), from‬‬ ‫‪its previous month, the spokesman of the Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA) an‬‬‫‪nounced.Rouhollah Latifi said that 16.136 million tons of commodities worth $8.057 billion were traded‬‬ ‫‪in the third month, indicating also a 35-percent growth in terms of weight.The official put the monthly non-oil‬‬ ‫‪export at 13.087 million tons valued at $4.369 billion, and that of the imports at 3.049 million tons worth‬‬ ‫‪$3.688 billion.As announced by the IRICA head, the value of Iran’s non-oil exports reached $10.7 billion‬‬ ‫‪in the first three months of the current Iranian calendar year (March 21-June 21), up 69 percent compared to‬‬ ‫‪the last year’s same period.According to Mehdi Mir-Ashrafi, Iran exported 30 million tons of non-oil com‬‬‫‪modities in the mentioned three months, registering a 38-percent rise compared to the figure for the last year’s‬‬ ‫‪Q1.Meanwhile, some 8.4 million tons of goods valued at $10.2 billion were also imported into the coun‬‬‫‪try in the said period to register a 34-percent rise in terms of value compared to the last year’s same quarter.‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫ســال پانزدهم ‪ ،‬شماره ‪321‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 10‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 20‬ذی القعــده ‪1442‬‬ ‫‪ 8‬صفحــه‪ 2000 -‬تومــان‬ ‫‪Vol.15 | No.321‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫‪1Julay 2021‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسوول‪ :‬زینب هاشمی‬ ‫سردبیر‪ :‬حبیب اله صادقی‬ ‫مدیریت هنری‪:‬کیاست چاپ ‪:‬پیام رسانه‬ ‫نشانی دفترمرکزی‪ :‬اصفهان‪ -‬میدان الله ابتدای‬ ‫اتوبان فرودگاه جنب اداره پست مجتمع فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫صاحب االمتیاز و المدیر المسووله عن‪ :‬زینب هاشمی‬ ‫ال رئیس المحرر‪ :‬حبیب اله صادقی‬ ‫المدیر الفن ی‪ :‬کیاست‬ ‫عنوان المکتب المرکزی‪ :‬ای ران‪ -‬اصفهان‪ -‬میدان الله‪ -‬بدایه ط ریق المطار‬ ‫بجانب مکتب الب رید المرکز الصحفی الثقافی الطابق الثانی الوحده ‪19‬‬ ‫‪TelFax: +98-21- 26767493‬‬ ‫‪Responsive Mobile: +98-9051707539‬‬ ‫‪E-mail: PERSIAN.JOURNALISM@YAHOO.COM‬‬ ‫‪Website: WWW.KIYASATNEWS.IR‬‬ ‫‪Telegram.me/kiyasatpublication‬‬ ‫‪Instagram.com/kiyasatpublication‬‬ ‫‪Managing Director: Zeinab Hashemi‬‬ ‫‪Chief editor: Habib Sadeghi‬‬ ‫‪Art Manager: KIYASAT‬‬ ‫‪Address: esfahan-laleh squre-next to the post office- Cultural Press Center‬‬ ‫‪Phone: +98-31- 35544099 & 35544044-45‬‬ ‫‪Tehran hosting 2 international exhibitions‬‬ ‫هرمزکان قطب الثروه السمکیه فی ایران‬ ‫تعد محافظه هرمزکان قطب الثروه السمکیه فی ایران المتالکها‪ 4500‬سفینه الصید‬ ‫واکثر من‪ 32‬الف صیاد الی جانب الصید السنوی الذی یبلغ حجمه اکثر من‪ 313‬الف‬ ‫طن‪.‬وتقعمحافظههرمزکانجنوبایرانوهیمطلهعلىالخلیجالفارسیوبحرعمان‬ ‫ویقعفیهامضیق«هرمز»الذیمناهمالممراتالمائیهالحساسهواالستراتیجیهفیالعالم‬ ‫‪.‬ویقوماقتصادهذهالمحافظهعلىالزراعهوصیداالسماکوالتجاره والصناعه‪،‬و«کیش»‬ ‫و«قشم» من الموانئ المهمه فی المحافظه و یلعبان دورا ًکبیرا ًفی التجاره فیها‪.‬وتمتلک‬ ‫هرمزکان الیوم‪ 11‬میناء وخمسه مطارات داخلیه‪ ،‬وثالثه مطارات دولیه‪.‬ویعتبر القطاع‬ ‫الزراعی فی المحافظه من القطاعات النشطه‪ ،‬ویحتل الترتیب االول فی ایران فی انتاج‬ ‫اللیمونثمالتمرکماتستحوذالمحافظهعلى‪%30‬مناجمالیانتاجاالسماکفیالبالد‪.‬‬ ‫وتعد مدینه جاسک فی هرمزکان من اهم مراکز انتاج واستخراج "التونه" فی جنوب‬ ‫البالد لقربها من بحر عمان والمحیط الهندی الی جانب صید اکثر من‪ 55‬الف طن من‬ ‫انواعالمنتجاتالمائیهفیالمدینه‪.‬وتلعبالمواردالمائیهالموجودهفیاالراضیالزراعیه‬ ‫فی هرمزکان دورا هاما فی توفیر فرص عمل للمزارعین‪ .‬وتم انتاج الف و‪ 150‬طنًا من‬ ‫االسماکالمستزرعهباستخداممیاهاالبارفیالقطاعالزراعیالیجانبمیاهالسدودفی‬ ‫المحافظهمنعام‪ 2019‬الى‪. 2020‬وتقعجزیرهقشماالیرانیه قربمضیقهرمزوتعد‬ ‫االکبرفیالخلیجالفارسیوتبلغمساحتها‪ 1491‬کیلومترامربعا‪.‬وتتمتعبقدراتفریده‬ ‫فی مجال تربیه االحیاء المائیه السیما الثروه السمکیه‪ ،‬وتم اتخاذ اجراءات مهمه للغایه‬ ‫الستکمالحلقاتسلسلهاالستزراعالمائی‪،‬وخاصهتربیهاالسماکوالروبیانوالطحالب‬ ‫فی هذه الجزیره مما تجعل هذه القدرات مرشحه للعب دورا فاعال فی تحقیق التنمیه‪.‬‬ ‫وتبلغالطاقهاالنتاجیهلالستزراعالسمکیفیاالقفاصبجزیرهقشم‪ 86‬الفطنسنویًا‪.‬‬ ‫‪standards to prevent the further spread of the‬‬ ‫‪coronavirus. Both exhibitions will wrap up‬‬ ‫‪on July 1.According to the organizers, many‬‬ ‫‪knowledge-based companies and start-ups are‬‬ ‫‪attending this year’s exhibitions and various‬‬ ‫‪specialized workshops are also scheduled to‬‬ ‫‪be held on the sidelines of the events.The Do‬‬ ‫‪Win Tech 2020 exhibition is hosting numerous‬‬ ‫‪companies active in a variety of fields including‬‬ ‫‪construction, industrial and hospital doors, and‬‬ ‫‪windows, anti-theft and fire equipment, smart‬‬ ‫‪door and window systems as well as smart‬‬ ‫‪lighting systems and retrofitting equipment.‬‬ ‫‪Also in the Kitchen, Bath, Sauna, Pool Indus‬‬‫‪tries exhibition companies and manufacturers‬‬ ‫‪active in the field of kitchen equipment, baths,‬‬ ‫‪saunas, and swimming pools are participating‬‬ ‫‪to exchange information and present their lat‬‬‫‪est products, while getting informed about the‬‬ ‫‪latest developments in this sector.Almost all‬‬ ‫‪international exhibitions and events had been‬‬ ‫‪canceled until recently due to the conditions‬‬ ‫‪created by the coronavirus pandemic.Back in‬‬ ‫‪2020, the National Headquarters for Corona‬‬‫‪virus Control allowed the country’s exhibition‬‬ ‫‪events to be held in compliance with health‬‬ ‫‪and safety measures.The National Corona‬‬‫‪virus Control Headquarters announced strict‬‬ ‫‪health conditions and protocols for holding‬‬ ‫‪new exhibitions, and events would be able to‬‬ ‫‪operate only if these protocols are observed.‬‬ ‫‪The 18th International Exhibition of Kitchen,‬‬ ‫‪Bath, Sauna, Pool Industries, and Equipment,‬‬ ‫‪as well as the 13th edition of Doors and Win‬‬‫‪dows Technology International Exhibition of‬‬ ‫‪Iran (Do-Win Tech 2021), opened at the Teh‬‬‫‪ran Permanent International Fairgrounds on‬‬ ‫‪Tuesday, IRNA reported.As reported, some‬‬ ‫‪230 Iranian and foreign companies are taking‬‬ ‫‪part in the mentioned exhibitions to showcase‬‬ ‫‪their latest achievements and products in the‬‬ ‫‪related industries.The opening ceremonies of‬‬ ‫‪the exhibitions were attended by senior offi‬‬‫‪cials including the Secretary of Iranian Free‬‬ ‫‪Zones High Council Hamidreza Mo’meni and‬‬ ‫‪Managing Director of Iran International Exhi‬‬‫‪bitions Company (IIEC) Hassan Zamani.The‬‬ ‫‪exhibitions are being held with complete ob‬‬‫‪servations of safety and health protocols and‬‬ ‫ایران تخطط لدخول مجال التنقیب عن‬ ‫المعادن بمسافات عمیقه‬ ‫فی اشاره الى البرامج الجاریه للتنقیب عن المناجم العمیقه‪ ،‬قال رئیس اتحاد‬ ‫قطاع خامات الحدید‪ ،‬ان متوسط عمق التنقیب عن المعادن فی البالد یبلغ حالیا‬ ‫‪ 20‬مترا‪ ،‬فی حین ان المتوســط العالمی لهذا الرقم هو ‪ 150‬مترا‪ ،‬وفی الدول‬ ‫المتقدمه یصل الى اکثر من ‪ 1500‬متر‪.‬واضاف "سعید عسکر زاده" فی مقابله‬ ‫مع مراســل ارنا الیوم االربعاء‪ ،‬ان التنقیب العمیق ضعیف فی البالد ومتوسط‬ ‫عمق التنقیب اقل من ‪ 20‬مترا‪ ،‬کما اننا لم نعمل فی مجال تنقیب المناجم تحت‬ ‫االرض باستثناء الفحم‪ ،‬وال یزال هناک الکثیر من العمل الذی یتعین القیام به فی‬ ‫موضوع االستکشاف‪.‬وقال عسکر زاده‪ :‬بما ان ایران دوله غنیه بالمعادن‪ ،‬فیجب‬ ‫ان نقارن انفسنا بالدول المتقدمه والرائده فی هذا المجال‪ ،‬وان نخطط للتنقیب‬ ‫فی اعماق الف الى ‪ 1500‬متر‪.‬واشــار الى ان ایران بلد مهم من حیث المعادن‪،‬‬ ‫حیث یوجد ‪ 68‬معدنا معروفا ویسهل الوصول الیها‪ ،‬موضحا ان مثل هذه القدره‬ ‫یمکن ان تنقذ اقتصاد البالد وتودی الى تحقیــق تنمیه متوازنه بایجاد المزید‬ ‫من فرص العمل‪.‬واکد رئیس اتحاد قطاع خامات الحدید ان من اهم المهام فی‬ ‫الحکومه والتی یمکن اعتبارها محور تطویر کل سلسله صناعه التعدین هی تطویر‬ ‫االستکشاف‪.‬یذکر ان اکثر من ‪ 60‬ملیار طن من االحتیاطیات المعدنیه فی البالد‬ ‫تم اکتشافها حالیا‪ ،‬منها حوالی ‪ 37‬ملیار طن احتیاطیات موکده والباقی متوقعه‪،‬‬ ‫کما یبلغ عدد المعادن المکتشفه فی البالد ‪ 68‬نوعا من المعادن‪.‬وتمتلک ایران‬ ‫‪ 10‬االف و‪ 400‬منجم حاصل على اجازه تنقیب‪ ،‬منها ‪ 5‬االف و‪ 600‬منجم شغال‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب هرمزگان در نشست خبری هفته صرفه جویی‪:‬‬ ‫برنامه بلند مدت ابفا‪،‬‬ ‫شیرین سازی اب دریاست نه تکیه بر منابع سطحی و زیر سطحی‬ ‫المدیر التنفیذی لشرکه هرمزجان للمیاه والصرف الصحی فی الموتمر الصحفی السبوع التوفیر‪:‬‬ ‫خطه ابفا( ‪) ABFA‬طویله االجل هی تحلیه میاه البحر ‪ ،‬ولیس االعتماد على الموارد السطحیه والجوفیه‬ ‫اشــار المدیــر التنفیــذی لشــرکه هرمزجــان للمیــاه والصــرف الصحــی الــى افتتــاح شــبکه بنــدر عبــاس للتزویــد بالمیــاه ‪ ،‬والتــی دشــن‬ ‫بامــر مــن رئیــس الجمهوریــه فــی ربیــع العــام الجــاری ‪ ،‬کمشــروع النقــاذ بنــدر عبــاس مــن توتــر وازمــه مائیــه خطیــره‪ .‬واضــاف‪:‬‬ ‫“تضمــن هــذا المشــروع افتتــاح المرحلــه الثالثــه لمحطــه تحلیــه ‪ 100‬الــف متــر مکعــب وخــط نقــل بطــول ‪ 33‬کیلومتــرا واعــاده‪.‬‬ ‫اعمــار خــزان بســعه ‪ 30‬الــف متــر مکعــب فــی بنــدر عبــاس”‪ .‬لــو لــم تنتــه لشــهدنا تحدیًــا وازمــه خطیــره لمرکــز المحافظــه‬ ‫کیاست ‪ -‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب هرمزگان در تشریح وضعیت اب استان به مجموعه‬ ‫اقداماتی اشاره کرد که علیرغم حاکم شدن خشکسالی و تحت تاثیر قرار دادن منابع سطحی و‬ ‫زیر سطحی‪ ،‬بیش از ‪ 50‬درصد جمعیت هرمزگان تابستان بدون تنشی را سپری خواهند کرد‪.‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت اب و فاضالب هرمزگان‪ ،‬امین قصمی در نشست‬ ‫خبری به مناسبت هفته صرفه جویی‪ ،‬دلیل عدم مواجهه این میزان از جمعیت هرمزگان از تنش‬ ‫ابی را ظرفیت سازی تولید اب پایدار از طریق احداث اب شیرین کن ها عنوان کرد و افزود‪ :‬به‬ ‫دلیل خشکسالی‪ ،‬بندرعباس به عنوان تنها مرکز استانی شناخته می شود که از سوی وزارت‬ ‫نیرو به دلیل استفاده از منابع سطحی در سال های گذشته‪ ،‬با حساسیت باال به ان نگاه می شود‬ ‫که خوشبختانه با مجموع اقدامات انجام شده‪ ،‬عمده نیاز ان بجای اب های سطحی از طریق‬ ‫شیرین سازی اب دریا تامین می شود‪.‬به گفته وی‪ ،‬شهر بندرعباس‪ ،‬بندر خمیر و روستاهای‬ ‫تحت پوشش با جمعیتی حدود یک میلیون نفر از منابع تولیدی اب شیرین کن یک میلیون‬ ‫متر مکعبی و یکصد هزار متر مکعبی تامین می شوند که باعث شده در بحبوحه خشکسالی‪،‬‬ ‫منابع پایدار تولید اب برای بیش از نیمی از جمعیت هرمزگان داشته باشیم‪.‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب و فاضالب هرمزگان از افتتاح سامانه تامین اب بندرعباس که با دستور رئیس جمهور در‬ ‫بهار امسال افتتاح شد‪ ،‬به عنوان پروژه نجات بندرعباس از تنش و بحران جدی اب یاد کرد و‬ ‫افزود‪ :‬این پروژه شامل افتتاح فاز سوم اب شیرین کن یکصد هزار متر مکعبی‪ 33 ،‬کیلومتر خط‬ ‫انتقال و بازسازی مخزن ‪ 30‬هزار متر مکعبی بندرعباس بود که اگر به سرانجام نمی رسید‪ ،‬شاهد‬ ‫چالش و بحران جدی برای مرکز استان بودیم‪.‬وی افزود‪ :‬استفاده از ظرفیت اب شیرین کن ها‬ ‫به عنوان یک راهبرد در دستور کار شرکت اب و فاضالب هرمزگان است که توانسته در میانه‬ ‫بحران خشکسالی تامین کننده نیاز ابی مردم باشد‪.‬قصمی جمع اوری روان اب ها را استراتژی‬ ‫خوبی دانست و در عین حال تصریح کرد‪ ،‬به اعتقاد من این اب باید در بخش کشاورزی و صنعت‬ ‫مورد استفاده قرار گیرد به همین خاطر تمرکز ما بر ظرفیت سازی از طریق شیرین سازی اب‬ ‫دریاست که توانسته در سالی که اب های سطحی و زیر سطحی به دلیل خشکسالی به پائین‬ ‫ترین حد ممکن برسد‪ ،‬ظرفیت تامین اب پایدار از طریق شیرین سازی اب دریا داشته باشیم‪.‬‬ ‫تامین نیاز ‪ 200‬روستا از طریق ابرسانی سیار‬ ‫وی در ادامه به وضعیت اب استان اشاره کرد و افزود‪ 200 :‬روستا با جمعیتی بالغ بر ‪ 57‬هزار‬ ‫نفر به دلیل از دست رفتن منابع محلی تامین اب مورد نیازشان با تنش مواجه هستند که از‬ ‫طریق ابرسانی سیار تامین و جبران می شود‪.‬به گفته مدیرعامل شرکت اب و فاضالب هرمزگان‪،‬‬ ‫به دلیل از دست رفتن منابع ابی ناشی از کم بارشی چاره ای جز ابرسانی سیار نداریم که در‬ ‫تالش هستیم با افزایش ناوگان‪ ،‬ابرسانی سیار را را برای گذر از بحران تقویت کنیم‪.‬قصمی‬ ‫از کمبود دو هزار و ‪ 400‬لیتر بر ثانیه اب شرب در هرمزگان خبر داد و گفت‪ :‬هشت هزار و‬ ‫‪ 200‬لیتر بر ثانیه نیاز ابی هرمزگان است که در حال حاضر ظرفیت موجود ما پنج هزار و‬ ‫‪ 800‬لیتر بر ثانیه است‪.‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب هرمزگان همچنین ادامه داد‪ ،‬از ‪100‬‬ ‫درصد نیاز ابی استان هرمزگان‪ 43 ،‬درصد از طریق چاه ها‪ 45 ،‬درصد اب شیرین کن ها و‬ ‫‪ 12‬درصد از طریق سدها تامین می شود‪.‬وی به اقدامات پیش روی اب و فاضالب اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬ابفا برای ظرفیت سازی‪ ،‬لحظه ای تعلل نکرده و هر انچه برای تامین اب مشترکین‬ ‫نیاز بوده‪ ،‬برنامه ریزی کرده که در ماه های اتی شاهد به بار نشستن این اقدامات خواهیم بود‪.‬‬ ‫چند پروژه بزرگ در شهرستان های هرمزگان به بار می نشیند‬ ‫به گفته قصمی‪ ،‬یکی از گام های مهم و اساسی اب و فاضالب طی ماه های اینده در شهرستان‬ ‫میناب به بار خواهد نشست و مردم شهر میناب و روستاهای متصل به ان از طریق سد سرنی‬ ‫نیاز ابی شان تامین خواهد شد‪ .‬وی گفت‪ :‬در حال حاضر نیاز ابی این مناطق از منابع زیر‬ ‫زمینی تامین می شود که با این اقدام برداشت اب از چاه ها کاهش و باعث تقویت منابع زیر‬ ‫زمینی برای مصارف کشاورزی خواهد شد‪.‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب هرمزگان افزود‪:‬‬ ‫در این راستا چهار کیلومتر خط انتقال احداث‪ ،‬یک باب ایستگاه پمپاژ و یک باب مخزن ‪10‬‬ ‫هزار متر مکعبی نیز در دست اجراست؛ با تکمیل این سامانه جمعیتی بالغ بر ‪ 131‬هزار نفر‬ ‫از اب شرب پایدار بهره مند می شوند‪.‬وی همچنین از اجرای خط انتقال اب به شهر رویدر‬ ‫در شهرستان خمیر اشاره کرد و افزود‪ :‬این پروژه امسال به بهره برداری خواهد رسید و در‬ ‫گام بعدی اب مورد نیاز رویدر و کهورستان از طریق اب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬قصمی به اقدامات در دستور کار ابفا در شهرستان قشم اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫از زمان یکپارچه سازی شرکت های اب و فاضالب شهری و روستایی بازسازی و بهسازی‬ ‫سامانه توزیع اب قشم با اعتباری بالغ بر ‪ 1200‬میلیارد ریال نیز در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب هرمزگان ادامه داد‪ ،‬درصدد هستیم اب قشم از طریق شش‬ ‫زون مستقل تامین کنیم که با این اقدام کمبودهای فعلی اب روستاهای قشم مرتفع خواهد‬ ‫شد‪.‬بهره برداری از ‪ 7‬مجتمع روستایی با تحت پوشش قرار دادن بیش از ‪ 100‬روستا از جمله‬ ‫پروژه هایی است که مدیرعامل اب و فاضالب هرمزگان پیش بینی کرد امسال به اتمام برسد‪.‬‬ ‫پیش بینی ‪ 36‬ماهه برای انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب بندرعباس به صنایع غرب‬ ‫وی همچنین به اقدامات بخش فاضالب اشاره کرد و افزود‪ :‬یکی از خواسته های عمومی پایان‬ ‫دادن به انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب بندرعباس به محیط دریاست که با تالش استاندار‬ ‫هرمزگان زمینه انتقال این پساب به صنایع غرب فراهم شده و بزودی عملیات اجرایی ان‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬به گفته قصمی‪ ،‬شرکت زیرساخت متشکل از صنایع بزرگ واقع در غرب‬ ‫بندرعباس متقاضی پساب تصفیه خانه فاضالب شهر بندرعباس هستند که با انجام تعهد ‪7‬‬ ‫شرکت عضو قرار است طی ‪ 36‬ماه به پایان برسد‪.‬وی همچنین به اجرای شبکه فاضالب در‬ ‫بافت فرسوده اشاره کرد و افزود‪ 200 :‬کیلومتر از شبکه فاضالب شهر بندرعباس باقی مانده‬ ‫است که همگی ان واقع در بافت فرسوده است‪.‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب هرمزگان‬ ‫ادامه داد‪ ،‬همزمان با بازگشایی معابر شرکت اب و فاضالب هرمزگان نیز عملیات اجرای شبکه‬ ‫فاضالب را در دستور کار خود قرار خواهد داد‪.‬وی در پایان به هفته صرفه جویی اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬رعایت صرفه جویی و مصرف بهینه‪ ،‬نقش زیادی در پایداری اب دارد که از مشترکین‬ ‫می خواهیم در این زمینه همکاری های الزم را با شرکت اب و فاضالب داشته باشند‪.‬به گفته‬ ‫قصمی‪ ،‬رعایت صرفه جویی در زمان اوج مصرف بویژه ساعات ظهر کمک زیادی به پایداری اب‬ ‫مشترکین خواهد کرد که خوشبختانه مردم ما هر زمان از انها درخواست شده با ابفا همکاری‬ ‫تنگاتنگی داشته اند‪.‬وی در پایان به هفته صرفه جویی اشاره کرد و افزود‪ :‬رعایت صرفه جویی‬ ‫و مصرف بهینه‪ ،‬نقش زیادی در پایداری اب دارد که از مشترکین می خواهیم در این زمینه‬ ‫همکاری های الزم را با شرکت اب و فاضالب داشته باشند‪.‬به گفته قصمی‪ ،‬رعایت صرفه جویی‬ ‫در زمان اوج مصرف بویژه ساعات ظهر کمک زیادی به پایداری اب مشترکین خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه کیاست

هفته نامه کیاست 326

هفته نامه کیاست 326

شماره : 326
تاریخ : 1400/05/13
هفته نامه کیاست 325

هفته نامه کیاست 325

شماره : 325
تاریخ : 1400/05/02
هفته نامه کیاست 324

هفته نامه کیاست 324

شماره : 324
تاریخ : 1400/04/28
هفته نامه کیاست 322

هفته نامه کیاست 322

شماره : 322
تاریخ : 1400/04/19
هفته نامه کیاست 320

هفته نامه کیاست 320

شماره : 320
تاریخ : 1400/04/02
هفته نامه کیاست 319

هفته نامه کیاست 319

شماره : 319
تاریخ : 1400/03/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!