هفته نامه عصر البرز شماره 38 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه عصر البرز شماره 38

صفحه بعد

هفته نامه عصر البرز شماره 38

هفته نامه عصر البرز شماره 38

‫سال سوم‬ ‫شماره ‪38‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪99‬‬ ‫‪ 20‬رجب ‪1442‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانستن حق مردم است‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری‬ ‫کرج تصویب شد‬ ‫‪4 Mar 2021‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۴۰‬نفر در پرونده زمین خواری نظراباد‬ ‫بازداشت شده اند‬ ‫کاهش چشمگیر‬ ‫جرائم خرد با‬ ‫‪3‬‬ ‫جمع اوری ‪ ۷۲۱‬معتاد‬ ‫متجاهر در البرز‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اقالم اساسی‬ ‫نوروز و ماه‬ ‫رمضان تامین‬ ‫شده است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روز بازارهای‬ ‫کرج به صورت‬ ‫ویژه پاک سازی‬ ‫می شوند‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫ابیاری نوین و غلبه بر بحران‬ ‫خشکسالی‬ ‫‪6‬‬ ‫اماده سازی ‪ ۲‬قطار‬ ‫برای شروع به کار‬ ‫متروی داخل شهر‬ ‫کرج‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫‪ ۹۹.۹‬درصد از‬ ‫جمعیت شهری‬ ‫البرز از گاز‬ ‫برخوردار هستند‬ ‫صفحه ‪8‬‬ صفحه 1 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪38‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1399‬‬ ‫نماینده عالی دولت در استان البرز‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫اقالم اساسی نوروز و ماه رمضان‬ ‫تامین شده است‬ ‫فرماندار کرج گفت‪ :‬مردم نگران تامین کاالهای اساســی‬ ‫خود در روزهای پایانی سال نباشند‪.‬‬ ‫غفور قاســمپور در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکالتی‬ ‫که در حوزه کمبود روغن و مرغ در بازار استان مطرح است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اقدامات الزم بــرای تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم بازار اقالم‬ ‫اساسی و مورد نیاز مردم برای ایام نوروز و ماه مبارک رمضان‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬فرمانــدار کرج بــا تاکید بــر اینکه‬ ‫برنامه ریزی های الزم برای تامین انواع کاالی اساسی در بازار‬ ‫صورت گرفته اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ایــن میان توزیع میوه‬ ‫از ‪ ۲۰‬اسفندماه در سطح کالنشهر کرج انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ ۵۰۰ :‬تن ســیب و ‪ ۹۰۰‬تن پرتقال ‪۱۰‬‬ ‫روز باقی مانده به ســال جدید در میادین اســتان به قیمت‬ ‫مصوب توزیع و عرضه می شــود که از این میزان ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫سهمیه کرج است‪.‬‬ ‫قاســم پور گفت‪ :‬دغدغه ای برای تامین کاالهای اساســی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬سهمیه مرغ‪ ،‬گوشــت‪ ،‬برنج و سایر اقالم مورد‬ ‫نیاز به طور منظم در بازار تامین‪ ،‬توزیع و عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬بــرای کاالهای ویژه مــاه مبارک رمضان‬ ‫نیز پیــش بینی های الزم در بازار صورت گرفته اســت و با‬ ‫امادگی کامل به اســتقبال ضیافت رمضان می رویم؛ در این‬ ‫راستا گرانفروشی نیز زیر ذره بین نظارتی تیم های مشترک‬ ‫بازرسی فرمانداری‪ ،‬تعزیرات و سازمان صمت قرار دارد و هر‬ ‫گونه تخطی رصد و پیگیری می شود‪.‬‬ ‫فرماندار کرج افزود‪ :‬عالوه بر این در ایام پایانی ســال و با‬ ‫توجه به شرایط کرونایی با افزایش مراجعات به مراکز خرید‪،‬‬ ‫تیم هــای نظارتی فرمانــداری کرج رعایت شــیوه نامه های‬ ‫بهداشتی را در سطح شهر بطور مرتب رصد و پایش می کنند‪.‬‬ ‫تخفیف های‪ ۷۰‬درصدی اخر‬ ‫سال را باور کنیم؟‬ ‫معــاون نظــارت‪ ،‬بازرســی و حمایت از حقــوق مصرف‬ ‫کنندگان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز گفت‪:‬‬ ‫تخفیف هــای ‪ ۷۰ - ۶۰‬درصدی برخی مغازه ها اص ً‬ ‫ال منطقی‬ ‫نیست و تخلف بارز محسوب می شود‪.‬‬ ‫کوروش مرادی در رادیو البرز با اشــاره به تشــدید بازدید‬ ‫بازرســان ســازمان صمت از واحدهای صنفــی در روزهای‬ ‫پایانی سال اظهار کرد‪ :‬این بازدیدها از نیمه اسفندماه تشدید‬ ‫تا حقوق مصرف کنندگان ضایع نشود‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬این مسئول با اشــاره به سازوکارهای‬ ‫فروش های فوق العاده و حراج های باورنکردنی پایان ســال‬ ‫گفت‪ :‬تخفیف های ‪ ۷۰ - ۶۰‬درصــدی برخی مغازه ها اص ً‬ ‫ال‬ ‫منطقی نیست و تخلف بارز محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این قبیل حراجی ها شناســایی و با ان ها‬ ‫برخورد می شــود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در حال حاضر تعداد بســیار‬ ‫محدودی از این حراجی ها در ســطح شهر مشاهده می شود‬ ‫و به شــهروندان توصیه می شــود در صورت مشاهده چنین‬ ‫تخلف هایی موارد را به سامانه ‪ ۱۲۴‬گزارش کنند‪.‬‬ ‫مرادی با بیان اینکه دریافت سود برای مشتری در فروش‬ ‫فوق العــاده یا همان حراجی باید ‪ ۱۰‬الی ‪ ۱۵‬درصد باشــد‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬ســودقانونی حوزه پوشاک باید ‪ ۲۰‬درصد باشد‪،‬‬ ‫زمانــی که یک واحد صنفــی عرضه پوشــاک تخفیف ‪۶۰‬‬ ‫درصدی اعالم می کند تخلف اشکار انجام داده است‪.‬‬ ‫مرادی از همکاری اتحادیه پوشــاک در راستای کنترل و‬ ‫نظارت بر این قبیل از حراجی های صنف پوشــاک خبر داد‬ ‫و بیان کــرد‪ :‬امیدواریم مردم نیز نســبت به این حراجی ها‬ ‫هشیاری کافی داشته باشند‪.‬‬ ‫سیــاسی‬ ‫کاهش چشمگیر جرائم خرد با جمع اوری‪۷۲۱‬‬ ‫معتادمتجاهردرالبرز‬ ‫نماینده عالی دولت در استان البرز با‬ ‫اشاره به جمع اوری ‪ ۷۲۱‬معتاد متجاهر‬ ‫در البــرز‪ ،‬گفت‪ :‬به واســطه این اقدام‪،‬‬ ‫جرائــم خرد اعم از ســرقت در اســتان‬ ‫کاهش چشمگیری داشت‪.‬‬ ‫عزیزاله شــهبازی در جلســه شورای‬ ‫هماهنگی مقابله با مواد مخدر با قدردانی‬ ‫از اقدامات و برنامه های اعضای این شورا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با هماهنگی و انســجامی که بین‬ ‫مسئوالن مربوطه شــکل گرفت‪ ،‬پس از‬ ‫مصوبه جلســه قبل‪ ۷۲۱ ،‬معتاد متجاهر‬ ‫از سطح استان جمع اوری شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫افراد در کمپ های ماده ‪ ۱۵‬برای درمان‬ ‫و ترک اعتیاد بســتری شــدند تا چهره‬ ‫الوده شهر برای مردم زیبا و امن شود‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬به واسطه این اقدام‪،‬‬ ‫جرائــم خرد اعم از ســرقت در اســتان‬ ‫کاهش چشمگیری داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عزمی جدی شکل گرفت تا با اجرایی شدن‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬درصد مصوبات شــورای هماهنگی مقابله با‬ ‫مواد مخدر‪ ،‬اقدامی ماندگار شکل بگیرد‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفــت‪ :‬بر این اســاس از وجود بخش‬ ‫خصوصی و سازمان صمت جهت اموزش و ایجاد اشتغال‬ ‫بهبــود یافتگان و افراد در حال ترک اعتیاد بهره برداری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این اقدامات به ما اثبات شــد که کمبود‬ ‫مالیات ‪ ۳۰۰‬واحد‬ ‫تولیدی مستقر در البرز‬ ‫به استان باز می گردد‬ ‫امکانات و اعتبارات نمی تواند سد راه انجام ماموریت ها و‬ ‫مسئولیت ها شود بلکه باید با همدلی و اتحاد وارد میدان‬ ‫شد و از کمترین امکانات در این مسیر بیشترین بهره را‬ ‫برای کسب رضایتمندی مردم‪ ،‬داشت‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬سپاه امام حسن مجتبی (ع) نیز برای‬ ‫مشــارکت در راه اندازی اردوگاه نگهــداری از معتادان‬ ‫متجاهر اعالم امادگی کرده اســت که باید با استفاده از‬ ‫تمامی ظرفیت های اســتان هر چه سریعتر برای این امر‬ ‫بهره برداری کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کارگروهی با مســئولیت معاون سیاســی‪،‬‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬اشــتهارد و‬ ‫فردیس در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬بــه دنبال مصوبــه دیروز‬ ‫مجلس‪ ،‬مبالــغ پرداخت مالیاتی‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰۰‬واحــد تولیدی و‬ ‫صنعتی به استان البرز بازگردانده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مهــدی عســگری در جمــع‬ ‫خبرنــگاران‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬طبق‬ ‫مصوبه مجلس شــورای اسالمی‬ ‫اجتماعــی و امنیتی اســتانداری البرز‬ ‫شــکل بگیرد و برای راه اندازی اردوگاه‬ ‫ماده ‪ ۱۶‬برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفــت‪ :‬حتی یک روز‬ ‫هم مهم است و نمی توانیم درنگ کنیم‪،‬‬ ‫قراردادی منعقد و مسئولیت هر یک از‬ ‫اعضا مشخص شــود و اردوگاه ماده ‪۱۶‬‬ ‫تکمیل شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد فوری نســبت به‬ ‫پذیرش معتادان متجاهر اقدام شــود و‬ ‫همزمان نیز امکانات و تجهیزات تکمیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شهبازی گفت‪ :‬از دستگاه قضا انتظار‬ ‫مــی رود که در ایــن مســیر همراهی‬ ‫بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۳۰۰ :‬میلیون تومان اعتبار‬ ‫برای جمع اوری و ســاماندهی معتادان‬ ‫متجاهر اختصاص دادیم و برای اردوگاه‬ ‫نیز همراهی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ :‬شهرداری ها و شوراهای اسالمی‬ ‫شهر در اســتان نیز وارد عمل شــوند و بودجه ای برای‬ ‫اردوگاه به صورت ماهانه تخصیص دهند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اردوگاه ماده ‪ ۱۶‬البرز راه اندازی شــده و‬ ‫برای تداوم و اســتمرار خدمــات دهی در این کمپ باید‬ ‫تمامی مسئوالن استان همراهی ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫شــهبازی برای تکمیل این اردوگاه از محل اعتبارات‬ ‫استان ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان دیگر تخصیص داد‪.‬‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده واحدهای‬ ‫تولیدی صنعتی باید در استان های‬ ‫محل استقرار این واحدها پرداخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫با توجه به استقرار دفاتر تعدادی‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬واحد تولیدی صنعتی‬ ‫بزرگ البــرز در تهران‪ ،‬تا پیش از‬ ‫این مصوبه مالیات این واحدها در‬ ‫پایتخت پرداخت می شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬اشــتهارد‬ ‫و فردیــس در مجلس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬با ایــن مصوبه‬ ‫مجلــس‪ ،‬مبلغ زیــادی به درامد‬ ‫مالیاتی استان اضافه می شود‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬ایــن مصوبه‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬گامی در‬ ‫راســتای عدالت مالیاتی و توجه‬ ‫به تامین نیازهای مالی اســتان ها‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫معاون دادستان کشور‪ :‬به دنبال راهکار اساسی برای جایگزینی کولبری هستیم‬ ‫معاون قضایی دادســتان کل کشور گفت‪ :‬ما پایتخت‬ ‫نشــینان یک عذرخواهی دائمی به مــردم البرز بدهکار‬ ‫هستیم چراکه سرریز بسیاری از مشکالت تهران متوجه‬ ‫البرز است بر این اساس توجه ویژه ای برای حل مشکالت‬ ‫این استان خواهیم داشت‪.‬‬ ‫سعید عمرانی در جلسه شــورای هماهنگی مقابله با‬ ‫قاچاق کاال و ارز البرز که در اســتانداری البرز برگزار شد‪،‬‬ ‫با قدردانی از تالش های اســتاندار البرز در جهت مقابله با‬ ‫کاالی قاچاق و ارز و همچنین همراهی با دســتگاه قضا‬ ‫برای انجام ماموریت ها در این حوزه‪ ،‬گفت‪ :‬بحث و تبادل‬ ‫نظــر در خصوص موانع و مشــکالت و اتخاذ راهکارهای‬ ‫اصولی برای حل انها در قالب همین جلسات صورت می‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عمرانی گفت‪ :‬در ابتدا تمرکز خود را‬ ‫برای مقابله با قاچاق ســازمان یافته و کالن گذاشته ایم‬ ‫چراکه این امر بر روی تولید تاثیر به سزایی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در رابطه با قاچاق خرد همانند کولبری نیز‬ ‫عالوه بر مبارزه درصدد یافتن راهکارهای اساسی هستیم‬ ‫که جایگزین های مناســبی برای افرادی که در این حوزه‬ ‫فعالیت دارند‪ ،‬پیدا و معرفی کنیم‪.‬‬ ‫معاون قضایی دادستان کل کشور گفت‪ :‬استان البرز از‬ ‫استان های بسیار موفق کشور در راستای حمایت از تولید‬ ‫و مقابله با قاچاق کاال و ارز است و در این رابطه جزو سه‬ ‫استان اول کشور است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البرز بــا بیش از ‪ ۳۵۰۰‬واحــد تولیدی و‬ ‫صنعتی‪ ،‬بســیار فعال است و وفاق و همدلی و تعامل هر‬ ‫سه قوه در این استان مثال زدنی و بی نظیر است و به واقع‬ ‫تبلور اتحاد و انسجام را می تواند در البرز مشاهده کرد‪.‬‬ ‫عمرانی گفت‪ :‬امروز طی همین تعامل بین قوه مجریه و‬ ‫قضائیه در البرز توانستیم یک واحد تولیدی بزرگ که در‬ ‫باتالقی از مشکالت غرق بود را نجات دهیم تا ‪ ۲۰۰‬نیروی‬ ‫کار دوباره فعالیت خود را اغاز کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما پایتخت نشــینان یک عذرخواهی دائمی‬ ‫به مردم البرز بدهکار هســتیم چراکه سرریز بسیاری از‬ ‫مشکالت تهران متوجه البرز اســت بر این اساس توجه‬ ‫ویژه ای برای حل مشکالت این استان خواهیم داشت‪.‬‬ ‫البرز در مقابله با قاچاق کاال و ارز موفق عمل کرده‬ ‫است‬ ‫عزیزاله شهبازی استاندار البرز هم در این جلسه با اشاره‬ ‫به البرز میزبان کارگروه بند "چ" نظارت بر مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز بود‪ ،‬افزود‪ :‬طبق گزارش اعضای کارگروه استانی‬ ‫و ملی‪ ،‬پرونده ها به جد در جریان اســت و مورد بررسی‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬واحدهای تولیدی بزرگی در البرز مستقر‬ ‫هســتند و بزرگترین فرودگاه کارگو کشور در این استان‬ ‫فعالیت دارد و علیرغــم این امر تعداد پرونده های قاچاق‬ ‫کاال و ارز البرز زیاد نیســت و این نشان از نظارت جدی‬ ‫به روند امور دارد‪.‬‬ ‫شهبازی گفت‪ :‬نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه های‬ ‫امنیتی پای کار هستند و همت‪ ،‬تعامل و هم افزایی حاکم‬ ‫بین مســئوالن قوا در استان‪ ،‬سبب ساز مقابله مجدانه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز شده و امار این استان از متوسط کشوری‬ ‫باالتر نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قاچاق کاال و ارز ســمی مهلک برای اقتصاد‬ ‫کشور و تولید است که به تبع رشد این پدیده شوم اشتغال‬ ‫و تولید کاهش می یابد‪.‬‬ ‫استاندار البرز گفت‪ :‬فرامین و راهبردهای حکیمانه مقام‬ ‫معظم رهبری و همت و تبعیت مردم منجر شد که اقتصاد‬ ‫مقاومتی در کشور تا حدود زیادی اعمال شود‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬تعداد اندکی پرونده قاچاق کاال و ارز‬ ‫در البرز وجود دارد که مســئوالن مربوطه در این رابطه‬ ‫اقدامات الزم را در دستور کار دارند‪.‬‬ صفحه 2 ‫استـــان‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪38‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1399‬‬ ‫رئیس کل دادگستری البرز‪:‬‬ ‫‪ ۴۰‬نفر در پرونده زمین خواری نظراباد بازداشت شده اند‬ ‫رئیس کل دادگســتری البرز‬ ‫گفت‪ :‬با اقدامات انجام شــده در‬ ‫خصوص خلع ید و صدور احکام‬ ‫قضایــی برای بازگــردان اراضی‬ ‫و امــاک مربوط به شــهرداری و اموزش پرورش‬ ‫نظراباد نزدیک به ‪ ۴۰‬نفر بازداشت شده اند‪.‬‬ ‫حسین فاضلی هریکندی در همایش ائمه جمعه‬ ‫استان البرز که به میزبانی امام جمعه چهارباغ و با‬ ‫حضور نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه‬ ‫کرج‪ ،‬دادســتان عمومــی و انقالب کــرج و ائمه‬ ‫جمعه شــهرهای استان البرز برگزار شد با اشاره به‬ ‫حمایت های امام جمعه کرج و سایر ائمه جماعات‬ ‫استان از اقدامات دســتگاه قضایی‪ ،‬تداوم این نگاه‬ ‫حمایتی را پشــتوانه مهم مردمی در تحقق برنامه‬ ‫های دادگستری استان دانست‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی در ادامه به دستاوردهای‬ ‫سفر رئیس قوه به استان البرز در سال ‪ ۹۸‬که بخشی‬ ‫از ثمرات ان امســال خود را نشان داد اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬دادگستری اســتان البرز یکی از استان های‬ ‫محروم کشــور در حوزه زیرساختی و منابع انسانی‬ ‫بود که با مصوبات متعدد این سفر بخش مهمی از‬ ‫این کمبودها در مسیر برطرف شدن قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬یکی از مصوبات مهم این ســفر که امسال‬ ‫قدم های مهمی در زمینه تحقق ان برداشــته شــد بررسی‬ ‫وضعیت چاه های غیر مجاز و اقدام در خصوص تغییر کاربری‬ ‫اراضی زراعی و باغات اســتان بود که به منظور اجرای دقیق‬ ‫این مصوبه و با هدف پوشش سایر حوزه های مرتبط با حقوق‬ ‫عامــه از قبیل تجاوز و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و‬ ‫جرایم علیه محیط زیســت‪« ،‬قرارگاه صیانت از بیت المال و‬ ‫مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز» در دادگستری کل استان‬ ‫البرز تشکیل شد‪.‬‬ ‫رســیدن ارزش اراضی ازادسازی شده به ‪ ۹۷‬هزار‬ ‫میلیارد‬ ‫رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه دستگاه‬ ‫قضایی متولی مستقیم مقابله با جرایم موضوع حوز ه فعالیت‬ ‫قرارگاه نیست‪ ،‬متذکر شد‪ :‬با توجه به شرایط نامناسب استان‪،‬‬ ‫ورود دســتگاه قضایی بســیار موثر بود و با تشکیل قرارگاه‪،‬‬ ‫اقدامات مقابله ای متمرکز شــده و دســتاوردهای خوبی به‬ ‫دست امده اســت تا جایی که از ابتدای امسال تاکنون بالغ‬ ‫بر ســه هزار هکتار با ارزش تقریبــی ‪ ۹۷‬هزار میلیارد ریال‬ ‫ازادســازی شده که مجموع اقدامات انجام شده در ‪ ۱۱‬ماهه‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬با کلیه اقدامات انجام شده در پنج سال قبل از ان‬ ‫برابری می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دادگستری استان عزم جدی در مقابله با تغییر‬ ‫کاربری هــا و تعرض به منابع طبیعی و ملــی دارد و بدین‬ ‫منظور در کنار سایر اقدامات‪ ،‬ساماندهی جاده چالوس یکی‬ ‫از اولویت های مهم دستگاه قضایی استان بوده که با همکاری‬ ‫شرکت اب استان اقدامات مطالعاتی و عملیاتی در این زمینه‬ ‫اغاز شده تا ازادســازی حریم رودخانه پس از چندین دهه‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫عالی ترین نماینده قوه قضائیه در اســتان البرز تشــکیل‬ ‫قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص را قدم مهم دیگر‬ ‫دادگستری استان به منظور کاهش وقوع این نوع جرایم در‬ ‫استان ارزیابی کرد و گفت‪ :‬در این حوزه اقدامات مقابله ای به‬ ‫منظور به حداقل رساندن وقوع جرایم انواع سرقت ها‪ ،‬تجاوز‬ ‫به حقوق مردم‪ ،‬مزاحمت برای نوامیس و تهدید و مزاحمت‬ ‫و قدرت نمایی با چاقو و هرگونه ســاح مورد تاکید است که‬ ‫رصد و جداســازی این نوع جرایم از سایر جرایم در اولویت‬ ‫بوده است؛ شاخص ترین اقدامات انجام شده در مدت زمان‬ ‫کم پس از تشکیل این قرارگاه مربوط به اجرای چندین طرح‬ ‫مقابله با سارقان و مالخرها و توقف ارائه مرخصی به زندانیان‬ ‫جرایم خاص تا پایان فروردین ‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫بازداشت ‪ ۴۰‬نفر در پرونده اراضی در نظراباد‬ ‫وی بخش دیگری از اقدامات دادگســتری استان در حوزه‬ ‫حقوق عامه و احیای واحدهای تولیدی را برشمرد و بیان کرد‪:‬‬ ‫با اقدامات انجام شــده در خصــوص خلع ید و صدور احکام‬ ‫قضایی برای بازگردان اراضی و امالک مربوط به شهرداری و‬ ‫اموزش پرورش نظراباد نزدیک به ‪ ۴۰‬نفر بازداشت شده اند؛‬ ‫همچنین حل مشکالت مربوط به سند اراضی اشتهارد پس‬ ‫از چندین دهه‪ ،‬حل مشــکالت شــرکت پارس المع که در‬ ‫اســتانه تعطیلی قرار داشت و شهرک صنفی‪-‬صنعتی شیخ‬ ‫اباد کرج بخشی از اقدامات دادگستری استان در سال جاری‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫فاضلی هریکندی با اشــاره به اینکه اســتان البرز از نظر‬ ‫میانگین ورودی پرونده در کشــور رتبه دوم را دارد متذکر‬ ‫شــد‪ :‬این در حالی اســت که میزان مختومه ها با وجود این‬ ‫افزایش ورودی بیشــتر بوده و این موضوع بیانگر تالش بی‬ ‫وقفه کارکنان قضایی و اداری دستگاه قضایی استان به منظور‬ ‫رسیدگی به پرونده ها است‪.‬‬ ‫عالی ترین نماینده قوه قضائیه در اســتان مشکل کمبود‬ ‫نیرو و فضای اداری را مانعی مهم در مسیر تحقق حداکثری‬ ‫برنامه های دادگستری بیان کرد و گفت‪ :‬استان البرز از نظر‬ ‫نسبت تعداد نیروی انسانی به ‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت‪ ،‬رتبه‬ ‫‪ ۲۹‬کشــور را دارد که با دســتور ویژه رئیس قوه قضائیه و‬ ‫مســاعدت های معاون منابع انســانی و امور فرهنگی قوه‬ ‫امیدواریم ســال اتی این اختالف با سایر استان های کشور‬ ‫کمتر شود‪.‬‬ ‫‪ ۶۶۶‬هزار پرونده ورودی به دادگستری استان البرز‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ‪ ۱۱‬ماهه امسال بالغ بر ‪ ۶۶۶‬هزار پرونده‬ ‫در دادگستری اســتان مورد رسیدگی قرار گرفته که سهم‬ ‫دادسرها و محاکم استان بیش از ‪ ۵۴۷‬هزار فقره بوده و بیش‬ ‫از ‪ ۱۱۸‬هزار فقره نیز ورودی شــوراهای حل اختالف استان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان البرز با بیان اینکه تالش‬ ‫جهــادی همــکاران وی کمــک بزرگی در رســیدگی به‬ ‫پرونده ها بوده متذکر شــد‪ :‬در این مدت عالوه بر رسیدگی‬ ‫به پرونده های وارده‪ ،‬از مجمــوع ‪ ۱۲۲‬هزار پرونده مانده در‬ ‫شعب مختلف استان بالغ بر ‪ ۲۶‬هزار پرونده (‪ ۲۱‬درصد کل‬ ‫پرونده های مانده)رسیدگی شده و این بدان معناست که در‬ ‫‪ ۱۱‬ماهه امسال بیش از ‪ ۶۹۲‬هزار پرونده وارده و مانده مورد‬ ‫رسیدگی قرار گرفته که عمکلرد شایان توجهی است‪.‬‬ ‫وی امار پرونده «یکتا» اســتان البرز که بر مبنای ان هر‬ ‫پرونده از مرحله دادســرا تا تجدیدنظر و اجرای احکام یک‬ ‫پرونده منظور می شود را تا پایان امسال نزدیک به ‪ ۲۷۱‬هزار‬ ‫بیــان کرد و گفت‪ :‬اگر طرفین هر دعــوی را دو نفر در نظر‬ ‫بگیریم نزدیک به نیم میلیون نفر از هم اســتانی ها به دلیل‬ ‫پرونده های مطروحه به مراجع قضایی مراجعه کرده اند‪.‬‬ ‫رتبه بندی جرایم استان‪ :‬سرقت در جایگاه اول‬ ‫وی با اشاره به اینکه جرم سرقت به مانند اکثر استان های‬ ‫کشور رتبه نخست وقوع را در بین جرایم استان دارد تشریح‬ ‫کــرد‪ :‬توهین‪ ،‬ضرب و جرح عمدی‪ ،‬کالهبرداری‪ ،‬تصادفات‪،‬‬ ‫تحصیل مال نامشــروع‪ ،‬خیانت در امانــت به ترتیب بعد از‬ ‫ســرقت در رتبه های بعدی باالترین جرایم استان البرز قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۵‬درصدی ورودی محاکم خانواده‬ ‫فاضلی هریکندی امار مربوط به محاکم خانواده در استان‬ ‫را بــا وجود کاهش ‪ ۱۵‬درصدی در میــزان ورودی به دلیل‬ ‫اقدامات پیشگیرانه دادگستری استان نگران کننده ارزیابی‬ ‫کرد و متذکر شد‪ :‬در حوزه خانواده بیش از ‪ ۲۹‬هزار پرونده در‬ ‫‪ ۱۱‬ماهه امسال تشکیل شده که امار باالیی است؛ همچنین‬ ‫طالق توافقی در ‪ ۹‬ماهه امسال مجموعا با وجود کاهش ‪۱۹‬‬ ‫درصدی ورودی با اقدامات پیشــگیرانه ‪ ۱۷۵۹‬بوده است اما‬ ‫طالق به درخواست زوجین رشد ‪ ۶‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫جزئیات بیشتری از پرونده فساد سه هزار میلیارد‬ ‫تومانی در البرز‬ ‫رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به پرونده زمین خواری‬ ‫نظراباد‪ ،‬گفت‪ :‬تعدادی از کارکنان وقت شــهرداری‪ ،‬سه نفر‬ ‫از شــهرداران وقت شهرســتان نظراباد‪ ،‬تعدادی از کارکنان‬ ‫اموزش و پرورش و برخی از روسای وقت اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫کارکنان ادارات مالیات و برق در این پرونده تعقیب شــدند‪.‬‬ ‫تعدادی از کارکنان اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان‪،‬‬ ‫برخی از روسای وقت اداره ثبت امالک و اسناد‪ ،‬حتی برخی‬ ‫افراد در دادگستری شهرستان که در ان زمان تبانی داشته اند‬ ‫نیز تحت تعقیب قرار گرفتند‪.‬‬ ‫فاضلــی هریکندی در خصــوص پرونــده اختالف بین‬ ‫شهرداری نظراباد و یکی از شرکت های بزرگ این شهرستان‬ ‫که اخیرا ً حل و اراضی تصرف شــده به بیت المال بازگشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در جریان سفر ایت اهلل رئیسی در دی ماه سال گذشته‬ ‫به اســتان البرز‪ ،‬یکی از تکالیفی که به عنوان مصوبه ســفر‬ ‫بر عهده دادگســتری استان گذاشــته شد پیگیری ویژه ان‬ ‫دسته از اراضی شهرســتان نظراباد بود که از سوی یکی از‬ ‫شــرکت های معروف مستقر در این شهرســتان به ادارات و‬ ‫شهرداری واگذار شده بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــرکتی بزرگ و معروف که در نظراباد مستقر‬ ‫اســت در ســال ‪ ۴۴‬یکی از پالک های اصلی شهرستان را‬ ‫خریداری و به توسعه فعالیت های تجاری و صنعتی و شهرک‬ ‫سازی برای اســکان کارکنان خود اقدام کرده و این توسعه‬ ‫را بدون رعایت ضوابط شهرسازی و پرداخت سرانه خدمات‬ ‫شهری به شهرداری انجام داده بود‪.‬‬ ‫عالی ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز گفت‪ :‬پس از‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی با توجه به شکایت شهرداری نظراباد‪،‬‬ ‫دو دادنامه و حکم محکومیت در سال های ‪ ۶۱‬و ‪ ۶۲‬از دادگاه‬ ‫انقالب اسالمی کرج در خصوص پرداخت سرانه های شهری‬ ‫از جانب شرکت مزبور صادر و در راستای اجرای این دادنامه‪،‬‬ ‫توافقاتی صورت گرفت‪.‬‬ ‫فاضلی هریکندی گفت‪ :‬شهرداری نظراباد عالوه بر احکام‬ ‫محکومیت مذکور‪ ،‬چند توافق در ســال ‪ ۶۹‬و ســال ‪ ۷۲‬با‬ ‫مدیران این شــرکت ها برای پرداخت سرانه خدمات شهری‬ ‫منعقد می کند که در اجرای این توافقات حدود ‪ ۷۰۰‬پالک‬ ‫از اراضی متعلق به این شــرکت ها در اختیار شهرداری قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شــهرداری هم به جهت وظایفی که داشت‬ ‫از این زمین ها اســتفاده کرده و اماکن دولتی‪ ،‬ســاختمان‬ ‫بخشداری‪ ،‬فرهنگسراها‪ ،‬مســاجد‪ ،‬مدارس‪ ،‬منازل مردم و‬ ‫بازارچه ساخته شــد؛ اما به جهت قصور و تقصیر کارکنان‬ ‫و مدیران وقت شــهرداری‪ ،‬انتقال رسمی اسناد واگذار شده‬ ‫انجام نمی گیرد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری اســتان البرز تاکید کرد‪ :‬در اوایل‬ ‫دهــه ‪ ۹۰‬تعدادی از مدیران این شــرکت ها‪ ،‬ضمن تبانی‬ ‫بــا برخی از کارکنان و مدیران وقت شــهرداری‪ ،‬اموزش و‬ ‫پرورش و اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نظراباد ضمن‬ ‫ســرقت و خروج اصل اسناد واگذاری زمین به شهرداری از‬ ‫ادارات مذکور‪ ،‬ضمن سوءاستفاده از مفاد ماده‪ ۹۶‬قانون ایین‬ ‫دادرسی مدنی به جهت عدم امکان ارائه اصل اسناد واگذاری‬ ‫امالک از سوی شهرداری و ادارت مذکور‪ ،‬دعاوی متعددی با‬ ‫خواسته خلع ید از این اراضی که بیش از ‪ ۳۰‬سال پیش به‬ ‫شهرداری واگذار شده بود در محاکم حقوقی این شهرستان‬ ‫مطرح می کنند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه اصل اسناد خارج شده‬ ‫بود‪ ،‬ایــن دعــاوی مطرح و‬ ‫متاســفانه احکام متعددی مبنی بر خلع ید صادر‬ ‫شــده بود و برخی از احکام هم اجرا گردیده بود‪.‬‬ ‫در ابتدای حضور در دادگســتری کل استان البرز‪،‬‬ ‫این موضوع به صورت ویژه پیگیری شد و با توجه‬ ‫به پرونده های متعدد در مراجع قضایی و چالشی‬ ‫که در شهرستان به وجود امده بود در جریان سفر‬ ‫ریاست محترم قوه قضائیه به استان البرز‪ ،‬پیگیری‬ ‫ویژه پرونده های مذکور به عنوان یکی از مصوبات‬ ‫سفر به دادگستری استان ابالغ گردید‪.‬‬ ‫فاضلــی هریکندی گفــت‪ :‬با توجــه به طرح‬ ‫پرونده های متعــدد حقوقی و کیفری و به منظور‬ ‫رســیدگی ویژه و متمرکز به پرونده ها‪ ،‬دو نفر از‬ ‫قضات شهرســتان نظراباد به عنــوان بازپرس و‬ ‫دادرس دادگاه کیفری‪ ۲‬و دادگاه حقوقی به عنوان‬ ‫قضات ویژه جهت رســیدگی به کلیــه پرونده ها‬ ‫پیشنهاد شدند و با نظر مساعد ریاست قوه قضاییه‬ ‫در اسرع وقت احکام ویژه برای قضات پیشنهادی‬ ‫صادر و اختیارات الزم به قضات داده شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اقدامات متهمین به صورت باندی بوده و‬ ‫این پرونده به صورت ویژه و شبانه روزی از سوی قضات ویژه‬ ‫پیگیری و رسیدگی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به مالحظات‬ ‫امنیتی و اجتماعی که در نظراباد داشــتیم‪ ،‬اقدامات بسیار‬ ‫خوبی در این مدت انجام شد و پرونده های متعدد حقوقی و‬ ‫کیفری از سوی قضات ویژه بررسی شد‪ ،‬همچنین به موضوع‬ ‫اسناد متعددی که از شهرداری و اموزش پرورش خارج شده‪،‬‬ ‫رسیدگی گردید‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه در این پرونــده حدود ‪ ۴۰‬نفر تعقیب‬ ‫شدند‪ ،‬گفت‪ ۲۵ :‬نفر با قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای‬ ‫تامین‪ ،‬بازداشت شدند و تحت بازجویی و تحقیقات مفصل‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬پرونده های متعددی رســیدگی شــده و این‬ ‫پرونده با تالش شــبانه روزی قضــات ویژه و نظارت رییس‬ ‫دادگستری و دادستان شهرستان نظراباد همراه بوده است‪.‬‬ ‫فاضلی هریکندی درباره ســمت افرادی که تحت تعقیب‬ ‫واقع شدند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عالوه بر برخی از مدیران شرکت های‬ ‫مذکــور‪ ،‬تعدادی از کارکنان وقت شــهرداری‪ ،‬ســه نفر از‬ ‫شــهرداران وقت شهرســتان نظراباد‪ ،‬تعدادی از کارکنان‬ ‫اموزش و پرورش و برخی از روسای وقت اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫کارکنان ادارات مالیات و برق در این پرونده تعقیب شــدند‪.‬‬ ‫تعدادی از کارکنان اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان‪،‬‬ ‫برخی از روســای وقــت اداره ثبت امالک و اســناد‪ ،‬حتی‬ ‫برخی افراد در دادگستری شهرستان که در ان زمان تبانی‬ ‫داشته اند نیز تحت تعقیب قرار گرفتند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری استان البرز با بیان اینکه تعدادی‬ ‫از اســناد در منزل برخی از متهمین پیدا شد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تعدادی از امالک به نام بستگان کارکنان این ادارات شده بود‬ ‫که همه ان ها برگشت داده شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬اتهاماتی که در این خصوص تفهیم شده‬ ‫اســت نیز شامل رشاء‪ ،‬ارتشاء‪ ،‬کالهبرداری از طریق ثبت و‬ ‫تقاضای ثبت مال متعلق بــه غیر‪ ،‬تصرف غیرقانونی‪ ،‬ترک‬ ‫فعل و بی مباالتی منتهی به تضییع اموال عمومی و تصرف‬ ‫غیرقانونی است‪.‬‬ ‫فاضلی هریکندی با اشــاره به امالکی که بازپس گرفته‬ ‫شده و اسناد ان به نام بیت المال یا اشخاص حقیقی تنظیم‬ ‫گردیده است‪ ،‬گفت‪ ۲۲ :‬باب مدرسه که مورد اختالف بوده‬ ‫است تعیین تکلیف شده اســت؛ ‪ ۴۴‬باب مغازه در بازارچه‬ ‫شهرداری و ‪ ۲۲‬باب منازل شخصی افراد که شهرداری واگذار‬ ‫کرده بود‪ ،‬مسجد غدیریه و واحدهای تجاری ان‪ ،‬ساختمان‬ ‫بخشداری سابق‪ ،‬فرهنگســرای مهر و اراضی موسوم به باغ‬ ‫ویال تعدادی از قطعات شهرک صنعتی سپهر از جمله اموالی‬ ‫است که بازپس گرفته شــد و اسناد ان هم به نام مالکین‬ ‫واقعی منتقل گردید‪.‬‬ ‫وی با تشکر از همکاری خوبی که سربازان گمنام امام زمان‬ ‫(ع) در اداره کل اطالعات اســتان در کشف جرم و تکمیل‬ ‫پرونده با مجموعه قضایی استان داشتند‪ ،‬در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬مساحت اراضی ای که مسترد شده حدود ‪ ۱۲‬هزار متر‬ ‫یا ‪ ۱۲‬هکتار از اراضی محدوده شــهر بوده که بازپس گیری‬ ‫شده و اسناد ان نیز تنظیم گردیده است‪ .‬ارزش تقریبی این‬ ‫اراضی حدود ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان براورد شــده است و در‬ ‫حال حاضر مراحل نهایی پرونده در دادســرا طی شده و به‬ ‫محض صدور کیفرخواست مراحل رسیدگی در دادگاه توسط‬ ‫قاضی ویژه اغاز خواهد شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫روز بازارهای کرج به صورت‬ ‫ویژهپاک سازیمی شوند‬ ‫رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فراورده های کشاورزی‬ ‫شهرداری کرج با اشاره به تشکیل ستاد استقبال از بهار ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در این ســازمان‪ ،‬گفــت‪ :‬روز بازارهای کرج بــه صورت ویژه‬ ‫پاک سازی می شوند‪.‬‬ ‫احمــد خیری در گفت وگو با پایگاه خبری کرج امروز‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬با عنایت به ضرورت پیش بینــی تمهیدات الزم‪ ،‬ضمن‬ ‫تشکیل ستاد در ســازمان نســبت به پیگیری ارتقای سطح‬ ‫فعالیت های خدماتی و عمرانی در مجموعه های تحت پوشش‬ ‫به استقبال از بهار و نوروز ‪ ۱۴۰۰‬خواهیم رفت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر هم افزایی و ارتباط موثر بین بخش های مختلف‬ ‫این کمیته در اماده سازی هرچه بهتر برنامه های سازمان برای‬ ‫استقبال از بهار‪ ،‬گفت‪ :‬از جمله اهداف مهم تشکیل این کمیته؛‬ ‫زیباسازی‪ ،‬بهسازی و پاکســازی ویژه بازارهای روز‪ ،‬بازپیرایی‬ ‫فضای ســبز محوطه ها‪ ،‬و همچنین برپایی سفره های هفت‬ ‫ســین‪ ،‬اذین بندی و نصب بنرهای تبریک ســال نو و بازنشر‬ ‫شــعارهای ستاد ملی کرونا برای ایجاد نشاط و شادابی و حفظ‬ ‫سالمت شهروندان است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری با بیان اینکه هدف‬ ‫از این اقدامات جلب رضایت مردمی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬جلســات‬ ‫هماهنگی به صورت هفتگی تا پایان اســفند ماه برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خیری ادامه داد‪ :‬هنرمندان و صاحبان نظر و ایده نیز می توانند‬ ‫پیشنهادات و طرح های خود را در خصوص فعالیت ها و اقدامات‬ ‫مناســب برای استقبال از نوروز قرن جدید را به اداره ارتباطات‬ ‫سازمان ارائه دهند‪.‬‬ ‫اجرای راست گرد جنوب غربی‬ ‫تقاطع غیر هم سطح میدان سپاه‬ ‫رئیس سازمان عمران و بازافرینی فضاهای شهری شهرداری‬ ‫کرج از اجرای راســت گرد جنوب غربی تقاطع غیرهم ســطح‬ ‫میدان سپاه (شهیدان اجرلو) خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضا عاقلی با اعالم این خبــر اظهار کرد‪ :‬این عملیات با‬ ‫به کارگیری ماشین االت سازمان عمران باهدف ایجاد دسترسی‬ ‫مســتقیم به بلوار بهشتی و بلوار جمهوری جنوبی و همچنین‬ ‫تســهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه و کاهش ترافیک انجام‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کرد‪ :‬این عملیات شــامل تخریــب دیوار قدیم‬ ‫کانون فرهنگی ورزشی سپاه و عقب نشینی به طول ‪ ۶۰۰‬متر‪،‬‬ ‫خاک برداری و زیرســازی پیاده روها و اجــرای پیاده رو جدید‪،‬‬ ‫ایجاد راست گرد غرب به جنوب تقاطع شهیدان اجرلو‪ ،‬اجرای‬ ‫اصالح هندسی زیر پل به شکل یوترن و روکش اسفالت معبر با‬ ‫صرف بیش از هزار تن اسفالت است‪.‬‬ ‫ضدعفونی مکرر پایانه شهید‬ ‫کالنتری جهت مقابله با کرونا‬ ‫ضدعفونی و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی در پایانه‬ ‫مسافربری شــهید کالنتری در بازدید مسئوالن حوزه خدمات‬ ‫شهر مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫سید محمدجواد حسینی جانشــین حوزه خدمات شهر به‬ ‫همراه عیسی عبدالهی مسئول بازرسی و علیرضا تاری مسئول‬ ‫حراست این معاونت از پایانه مسافربری شهید کالنتری بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در این بازدید که ســید مهدی حسینی مسئول پایانه های‬ ‫برون شهری سازمان حمل و نقل بار و مسافر نیز حضور داشت‬ ‫بــر رعایت فاصله گذاری اجتماعــی و همچنین رعایت کامل‬ ‫پروتکل های بهداشتی تاکید شد‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ اجرای فرایند ضد عفونی کردن پایانه‪ ،‬رعایت‬ ‫کامل پروتکل های بهداشتی‪ ،‬استفاده از ماسک‪ ،‬مواد ضد عفونی‬ ‫سطوح و دست برای مسافران و پرسنل پایانه از جمله نکاتی بود‬ ‫که به مسئوالن پایانه مسافربری شهید کالنتری یاداور شد‪.‬‬ ‫شماره ‪38‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1399‬‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫شهردار کرج مطرح کرد؛‬ ‫تعریف شهر مجازی در حوزه مدیریت شهری کرج‬ ‫شهردار کرج با تاکید بر اینکه شهر مجازی را در حوزه‬ ‫مدیریت شهری تعریف کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬ارزیابی هوشمند‬ ‫نیــز یکی دیگــر از برنامه های مهمی اســت که در پی‬ ‫اجرایش هستیم‪.‬‬ ‫علی کمالی زاده در مراسم رونمایی از سامانه «سامان‬ ‫شهر» اتوماســیون جامع امالک و مستغالت شهرداری‬ ‫کرج‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدواریم بتوانیم با شفاف سازی و کوتاه‬ ‫کردن فرایندها اعتماد مردم را به عملکرد حوزه امالک‬ ‫شهرداری کرج بیش ازپیش جلب کنیم‪.‬‬ ‫به گفتــه وی راه اندازی اتوماســیون جامع امالک و‬ ‫مستغالت به شفاف سازی ثروت ها و دارایی شهر کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫شهردار کرج شناسایی‪ ،‬صیانت و بهره برداری موثر از‬ ‫امالک شــهرداری را ضروری دانست و گفت‪ :‬این مهم‬ ‫از دغدغه های شورای شهر اســت که در پی تحقق ان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫کمالی زاده در بخش دیگری با تاکید بر اینکه شــهر‬ ‫مجــازی را در حوزه مدیریت شــهری تعریف کرده ایم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ارزیابی هوشمند نیز یکی دیگر از برنامه های مهمی‬ ‫است که در پی اجرایش هستیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت شهر هوشمند‪ ،‬گفت‪ :‬اطالعات‬ ‫باید قائم به سیستم باشد‪.‬‬ ‫برای دومین سال پیاپی؛‬ ‫بهشت سکینه (س) کرج ارامستان سبز کشور شد‬ ‫بهشت سکینه (س) برای دومین‬ ‫ســال پیاپی در بیســت و دومین‬ ‫همایــش ملی واحدهــای تولیدی‪،‬‬ ‫صنعتی و خدماتی ســبز کشور‪ ،‬به‬ ‫عنوان ارامستان سبز کشور معرفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بیســت و دومیــن همایش ملی‬ ‫واحدهــای تولیــدی‪ ،‬صنعتــی و‬ ‫خدماتی ســبز کشور در سال ‪ ۹۹‬با‬ ‫حضور دکتر نمکی وزیر بهداشــت‪،‬‬ ‫عیســی کالنتری رئیس ســازمان‬ ‫حفاظت از محیط زیســت کشــور‬ ‫و دیگر مســئوالن به صورت ویدئو‬ ‫کنفرانــس در ادارات کل محیــط‬ ‫زیست استان ها برگزار شد‪.‬‬ ‫در این همایش واحدهایی صنعتی‬ ‫و خدماتی برگزیده و ســبز در کل‬ ‫کشــور به جهت اقداماتــی که در‬ ‫راستای حفظ محیط زیســت انجام داده اند‪ ،‬معرفی‬ ‫و از انها تقدیر شد‪.‬‬ ‫در این راســتا در اســتان البرز ارامســتان بهشت‬ ‫سکینه (س) واحد خدماتی ســبز و شایسته تقدیر‪،‬‬ ‫شــرکت ایران اوند فر (صنعت برگزیده)‪ ،‬پایانه مترو‬ ‫گلشــهر (واحد خدماتی برگزیده)‪ ،‬شــرکت اریوژن‬ ‫فارمد (صنعت سبز)‪ ،‬شرکت اراد داران (صنعت سبز)‪،‬‬ ‫بیمارستان البرز (واحد دماتی سبز)‪ ،‬بیمارستان تخت‬ ‫جمشید (واحد خدماتی سبز)‪ ،‬هفت مرکزی بودند که‬ ‫مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در انتخاب این واحدها‪ ،‬شــاخص هایی در دو گروه‬ ‫عمومی و اختصاصی بنا به شــرایط مختلف کشــور‬ ‫مشــخص شد که به صورت خوداظهاری پرسش نامه‬ ‫ها تکمیل‪ ،‬توســط اداره کل اســتان مربوطه تایید و‬ ‫انتخاب نهایی توسط سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫کشور انجام شد‪.‬‬ ‫در این همایــش در مجموع ‪ ۲۵۹‬واحد شــرکت‬ ‫کردند که پس از انجام بررســی های الزم ‪ ۶۵‬واحد‬ ‫تامین مالی پروژه های‬ ‫شهرداری کرج با‬ ‫مشکلی مواجه نیست‬ ‫مدیرکل امور مالی شــهرداری کرج‬ ‫گفت‪ :‬تامین مالــی پروژه های در حال‬ ‫اجرای شهرداری کرج متوقف نشده و با‬ ‫برنامه ریزی های منسجم هیچ پروژه ای از‬ ‫رونق نیفتاده است‪.‬‬ ‫علی عابــدی با اعالم این خبر اظهار‬ ‫صنعت سبز و ‪ ۴۲‬واحد خدمات سبز انتخاب شدند‪.‬‬ ‫کســب عنوان واحد برتر خدماتی ســبز کشور در‬ ‫ســال ‪ ،۹۸‬افزایش سه برابری فضاهای سبز که منجر‬ ‫به افزایش ســرانه فضای سبز منطقه نیز شده است‪،‬‬ ‫جمع اوری و هدایــت اب برف و باران جهت ابیاری‬ ‫فضاهای ســبز‪ ،‬تولید ساالنه ‪ ۱۰۵‬مگابایت ساعت در‬ ‫جهت مصارف داخلی سازمان‪ ،‬استقرار ناوگان حمل و‬ ‫نقل پاک درون سازمانی از جمله دستاوردهای زیست‬ ‫محیطی ســازمان مدیریت ارامستان های شهرداری‬ ‫کرج است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که ســازمان مدیریت ارامستان‬ ‫های شهرداری کرج و مجموعه بهشت سکینه (س)‪،‬‬ ‫در کل کشور تنها ارامســتانی است که امسال برای‬ ‫دومین ســال پیاپی موفق به کســب عنــوان واحد‬ ‫خدماتی سبز و شایسته تقدیر در این همایش شد‪.‬‬ ‫اقدامات زیست محیطی بهشت سکینه (س)‬ ‫باعث افتخار استان البرز است‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان البرز گفت‪:‬‬ ‫کرد‪ :‬امروز شــاهد ان هستیم‬ ‫کــه این دســتگاه بــا تامین‬ ‫منابع مالــی موردنیــاز برای‬ ‫پروژه هــای در دســت اقدام‪،‬‬ ‫مانع از رکود عملیات عمرانی‬ ‫و خدمات رسانی به شهروندان‬ ‫شــده و نبض اقتصاد شهر در‬ ‫حال تپیدن است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باوجود شرایط اقتصادی‬ ‫حاکم بر جامعه و مشــکالت پیش امده‬ ‫ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا‪،‬‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی در سیاست های‬ ‫شهرداری کرج باعث شده تا پروژه های‬ ‫ارامســتان بهشــت ســکینه (س)‬ ‫امســال نیز بــرای دومین ســال‬ ‫پیاپی به عنوان واحد خدماتی سبز‬ ‫برگزیده شــده و باعث افتخار است‬ ‫که تنها ارامستان سبز کشور معرفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فردین حکیمی در حاشیه بیست‬ ‫و دومیــن همایش ملــی واحدهای‬ ‫تولیــدی‪ ،‬صنعتی و خدماتی ســبز‬ ‫کشــور در ســال ‪ ۹۹‬که با حضور‬ ‫دکتر نمکی وزیر بهداشــت‪ ،‬عیسی‬ ‫کالنتری رئیس ســازمان حفاظت‬ ‫از محیط زیســت کشــور و دیگــر‬ ‫مسئوالن به صورت ویدئو کنفرانس‬ ‫در ادارات کل محیط زیست استان ها‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬ضمن تشکر از دغدغه‬ ‫مندان حوزه محیط زیســت استان‬ ‫البرز‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬با توجه به وجود‬ ‫صنایــع مختلف در اســتان‪ ،‬قطعاً بــدون مالحظات‬ ‫زیست محیطی فعالیت ان ها امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به برگزاری همایش مذکور افزود‪ :‬این‬ ‫اقدام بســیار خوبی است که هرساله انجام می شود و‬ ‫مایه مباهات است که البرز نیز امسال حائز رتبه های‬ ‫برتر واحدهای سبز و خدماتی شد‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز از هفت‬ ‫واحــد برتر این همایش که در اســتان البرز فعالیت‬ ‫می کننــد‪ ،‬تشــکر و قدردانی کرد و گفــت‪ :‬یکی از‬ ‫این واحدهای برتر‪ ،‬ارامســتان بهشــت سکینه (س)‬ ‫اســت که خوشــبختانه به عنوان واحد خدماتی سبز‬ ‫برگزیده شــده و باعث افتخار است که تنها ارامستان‬ ‫سبز کشور معرفی شد‪.‬‬ ‫حکیمــی یاداور شــد‪ :‬امید مــی رود فعالیت های‬ ‫زیست محیطی این هفت مجموعه برتر و دیگر مراکز‬ ‫در استان البرز و شهر کرج تداوم داشته باشد و سال‬ ‫بعــد نیز در این همایش کشــوری جــزء برگزیده ها‬ ‫معرفی شویم‪.‬‬ ‫تعریف شده از برنامه زمان بندی‪ ،‬جلوتر‬ ‫باشد و ما همچنان شــاهد شنبه های‬ ‫جهادی در شهر باشیم‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالی شــهرداری کرج‬ ‫گفت‪ :‬بــر انیم تا بــا مدیریت کاهش‬ ‫هزینه ها و شفاف سازی فعالیت های مالی‬ ‫در جهت تحقق هر چه بیشــتر اقتصاد‬ ‫مقاومتی گام برداریم و با توجه به اینکه‬ ‫دامنه فعالیت های شــهری بسیار زیاد‬ ‫بوده؛ ضمن جلوگیــری از اتالف منابع‬ ‫مالی به پیشبرد صحیح برنامه ریزی های‬ ‫شهری کمک شایانی کنیم‪.‬‬ ‫عابدی در بخشــی دیگر از سخنان‬ ‫خود افــزود‪ :‬از دیگــر اقدامات مثبت‬ ‫شهرداری کرج‪ ،‬پرداخت به موقع حقوق‬ ‫کارکنان اعم از کارکنان رسمی و تامین‬ ‫نیرو است که این مهم با نزدیک شدن‬ ‫به ایام پایانی ســال نیز در دستور کار‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬چارچوب فکری این‬ ‫مجموعه ان است که تسویه مطالبات‬ ‫کارکنانی را جــزو بدهی های ممتاز و‬ ‫اولویــت دار خود قرار دهــد و با تحقق‬ ‫این مهم عالوه بر فراهم ســاختن رفاه‬ ‫کارکنــان‪ ،‬کارامدی هر چه بیشــتر‬ ‫دستگاه را موجب شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫مدیریت شهری‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪38‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1399‬‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری کرج چهار هزار و ‪۴۴۱‬‬ ‫میلیارد تومان است‬ ‫رئیس شورای اســامی شهر کرج‬ ‫میزان بودجه ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری کرج را‬ ‫چهار هزار و ‪ ۴۴۱‬میلیارد تومان اعالم‬ ‫کرد که به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫اکبر ســلیم نژاد با بیان اینکه سال‬ ‫اینده ‪ ۶۹‬درصد از منابع شهر صرف‬ ‫پروژه های عمرانی خواهد شــد و ‪۳۱‬‬ ‫درصد بودجه نیــز صرف هزینه های‬ ‫جاری می شــود‪ ،‬به تشــریح هشت‬ ‫چشم انداز تدوین شــده در راستای‬ ‫تصویــب بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬در چشم انداز اول شهری زیبا‪،‬‬ ‫محصور در فضای سبز‪ ،‬قطب منطقه‬ ‫گردشــگری با فرصت های طبیعی‪،‬‬ ‫تفریحی و ورزشی با اعتباری بالغ بر‬ ‫‪ ۱۸۲‬میلیارد تومان هزینه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بــه چشــم انداز دوم شــهری‬ ‫اشــاره کــرد و افزود‪ :‬در این چشــم‬ ‫انداز‪ ،‬شهری سالم و پایدار و با نشاط‬ ‫با الگوی مشخص سیمای شــهری تعریف شده است‬ ‫کــه ‪ ۱۳۳‬میلیارد تومان در ایــن حوزه هزینه خواهد‬ ‫شــد‪ .‬چشم انداز سوم خدمات شــهری و نوین و برتر‬ ‫توزیع عادالنه انها در مناطق دهگانه اســت که ‪۱۹۴‬‬ ‫میلیارد تومان برای این چشم انداز هزینه خواهد شد‪.‬‬ ‫چشــم انداز چهارم نیز در حوزه سیستم حمل و نقل‬ ‫عمومی و معابر شهری است که ابر پروژه ها مانند مترو‪،‬‬ ‫بزرگراه شمالی و توسعه حمل و نقل عمومی را شامل‬ ‫می شــود و ‪ ۱۹۴‬میلیارد تومان از سرجمع بودجه را‬ ‫شامل می گردد‪.‬‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شــهر کرج تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫چشــم انداز پنجم شهری علمی دانشگاهی تحقیقاتی‬ ‫با بودجه ‪ ۳۹‬میلیارد تومانی پیش بینی شده است که‬ ‫در حوزه دانش هزینه خواهد شد‪ ،‬در چشم انداز ششم‬ ‫مسائل فرهنگی اجتماعی شهر با بودجه ای بالغ بر ‪۶۸‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫ســلیم نژاد ادامه داد‪ :‬به ترتیب بودجه ‪ ۴۸‬میلیارد‬ ‫تومانی و یک هزار و ‪ ۶۷۷‬میلیارد تومانی برای چشــم‬ ‫اندازهــای هفتم و هشــتم در زمینه «شــهری امن و‬ ‫عدالت محور» و «مدیریت شــهری و نهادهای برنامه‬ ‫محور» یعنی حوزه خدمات اداری تخصیص داده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬از مجموع چشم اندازهای پیش‬ ‫بینی شده ‪ ۱۱۳‬برنامه اجرایی وجود دارد که برای این‬ ‫تعداد ‪ ۵۵۶‬ردیف پروژه به مبلغ دو هزار میلیارد ‪۶۸۹‬‬ ‫تومان تخصیص داده شده است که پروژه جدیدی برای‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬تعریف نشده است‪.‬‬ ‫رئیس شــورای شــهر کرج گفت‪ :‬با پایان بررســی‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬در جلســات فشرده صبح و عصر‬ ‫کمیسیون تلفیق بودجه و تشکیل کمیته ها و کارگروه‬ ‫های تخصصــی و در نظر گرفتن نیازهای شــهری و‬ ‫مطالبات مردمی و اولویت های کارشناســی شده‪ ،‬در‬ ‫نهایت پرونــده این الیحه با رقم چهــار هزار و ‪۴۴۱‬‬ ‫میلیارد تومانی مختومه و مصوب شد‪.‬‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری کرج تصویب شد‬ ‫رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر کرج‬ ‫گفت‪ :‬بودجه ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری کرج به رقم چهار هزار‬ ‫و ‪ ۴۴۱‬میلیــارد تومــان با محوریت‬ ‫هشت چشــم انداز راهبردی مصوب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عباس زارع اظهار کرد‪ :‬امروز چشم‬ ‫اندازهایی که به واســطه ان قابلیت‬ ‫های شــهر کرج شناســایی شده به‬ ‫تصویب اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫رسید و مطابق ان بودجه شهرداری‬ ‫تنظیم شده است‪.‬‬ ‫وی در توضیح نحوه اجرا شدن این‬ ‫هشت چشــم انداز‪ ،‬افزود‪ :‬به واسطه‬ ‫قابلیت های موجود در شــهر در هر‬ ‫حوزه ای هــر یک از ســاختارهای‬ ‫عملکردی مانند فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬مالی‪ ،‬کالبدی‪ ،‬حمل و نقل‬ ‫و ترافیک و خدمات شــهری دارای‬ ‫مضامین تدوین شده ای خواهد بود‬ ‫که به واسطه ان راهبردها و سیاست‬ ‫هایی اجرایی تدوین می شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر کرج‬ ‫گفت‪ :‬در دویســت و ســی و هفتمین جلسه رسمی‬ ‫شورای شــهر کرج الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری به‬ ‫میزان هزار و ‪ ۷۵۲‬میلیــارد تومان برای هزینه های‬ ‫جاری شهر و دو هزار و ‪ ۶۸۹‬میلیارد و ‪ ۱۳۵‬میلیون‬ ‫تومان نیز جهــت هزینه های عمرانی با رای اکثریت‬ ‫اعضاء مصــوب و پس از تائید هیئت تطبیق مصوبات‬ ‫فرمانداری به شهرداری ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫زارع افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۳۹ ،۱۴۰۰‬درصد منابع و‬ ‫اعتبــارات صرف هزینه های جــاری و ‪ ۶۱‬درصد نیز‬ ‫صرف پروژه های توســعه و عمرانی شهرداری خواهد‬ ‫شد و از ســر جمع چهار هزار و ‪ ۴۴۱‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیارد ریال مربوط به اوراق مشارکت و قریب‬ ‫به سه هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد درامد مستقیم شهرداری‬ ‫کرج در سال اینده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در زمان بررســی هزینه های جاری‬ ‫شهرداری برای سال ‪ ۱۴۰۰‬تنها موضوعی که موجب‬ ‫افزایش هزینه های جاری شهرداری کرج شد موضوع‬ ‫ابالغیه دولت در خصوص افزایش حقوق و دســتمزد‬ ‫بود که تمام مــوارد به صورت انقباضی دیده شــده‬ ‫است‪ .‬در حوزه توسعه شــهری‪ ،‬نگاه بودجه دقیقاً بر‬ ‫مبنای برنامه راهبردی پنج ســاله پیش بینی شــده‬ ‫اســت که در این راستا هشت چشــم انداز در حوزه‬ ‫های مختلف مصوب شده است‪.‬‬ ‫پارک «ایران کوچک» ماکتی از زیست متحدانه اقوام ایرانی در کرج است‬ ‫رئیس کمیســیون عمران‪ ،‬ترافیک و‬ ‫حمل و نقل شهری شــورای شهر کرج‬ ‫پــارک ملی ایــران کوچــک را ماکتی‬ ‫از معمــاری و فرهنگ و اداب و رســوم‬ ‫قومیت های ایرانی دانست که در زمینی‬ ‫به مساحت هفت هکتار به تصویر کشیده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مهدی حاجی قاســمی اظهــار کرد‪:‬‬ ‫پارک ملی ایــران کوچک به عنوان اثری‬ ‫فاخر و جاذبه گردشــگری بــا بیش از‬ ‫‪ ۹۵‬درصد پیشــرفت فیزیکی در استانه‬ ‫بهره برداری قــرار دارد و ‪ ۱۲‬اثر تاریخی‬ ‫و نمونه کشــوری در این پارک مرمت و‬ ‫بازسازی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شبیه سازی سکونتگاه های‬ ‫اقــوام ایرانــی و ســاخت ابنیه هایــی‬ ‫چون ســیاه چادر ایل بختیاری و لــر‪ ،‬خانه اغاج اوی‬ ‫ترکمن هــا‪ ،‬مضیف خوزســتان و کپــر اذربایجان‪،‬‬ ‫بخشــی از بافت ابیانه و اب انبار یــزد‪ ،‬ارگ بم‪ ،‬بازار‬ ‫سعدالسلطنه قزوین‪ ،‬اسیاب بادی خراسان جنوبی و‬ ‫ســاباط مناطق مرکزی در پارک ملی ایران کوچک‬ ‫اجراشده است‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه شورای شــهر کرج بابیان اینکه‬ ‫پارک ملــی ایران کوچک در محدوده باغ فاتح (ضلع‬ ‫جنوب شرقی میدان جمهوری اسالمی) احداث شده و‬ ‫با حمایت شورای شهر و تخصیص اعتبار الزم اجرایی‬ ‫شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با برپایی ســیاه چادرهای عشایر‬ ‫بختیاری و لرستان و همچنین اغاج اوی خانه چوبی‬ ‫‪5‬‬ ‫و ســنتی اقوام ترکمن این پارک اماده‬ ‫بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫حاجی قاســمی با اشاره به قرار گرفتن‬ ‫پروژه هــای پارک ‪ ۱۰‬هکتاری شــهید‬ ‫ایرانــی در منطقه پنج و پــارک دانایی‬ ‫در اراضی تپه مراداب در مراحل پایانی‬ ‫ســاخت‪ ،‬اقدامات شورای پنجم کرج در‬ ‫حوزه توسعه سرانه فضای سبز و رفاهی‬ ‫را شاخص برشــمرد و گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫بارونق گردشــگری و ایجاد جاذبه های‬ ‫جدید بتوانیم کرج را به مقصد سفرهای‬ ‫کوتاه مــدت تبدیل کنیم و مســافرین‬ ‫گــذری انگیزه ای برای توقف در شــهر‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با قدردانی از زحمات و تالش های‬ ‫ســبزبانان و مدیریت ســازمان سیما و‬ ‫منظر‪ ،‬اظهار امیدواری کرد که در ســایر حوزه ها نیز‬ ‫شــاهد تکمیل پروژه های عمرانی به ویژه در خصوص‬ ‫مترو‪ ،‬بزرگراه ســردار ســلیمانی‪ ،‬کنارگذر مهرشهر‪،‬‬ ‫پیاده راه جایی شهر و‪ ...‬باشیم و عملکرد دوره کنونی‬ ‫مدیریت شــهری را در عرصه اقدام و عمل به تصویر‬ ‫بکشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مسیر شمال به جنوب زیرگذر‬ ‫ماهان ‪ -‬ازادی بازگشایی‬ ‫می شود‬ ‫معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج گفت‪ :‬مسیر تردد شمال‬ ‫به جنوب و بالعکس تقاطع غیر هم ســطح ماهان ‪ -‬ازادی در‬ ‫اینده نزدیک بازگشایی می شود‪.‬‬ ‫عســگر نصیری با اشاره به اینکه اقدامات عمرانی دیواره های‬ ‫ضلع جنوب شــرقی و جنوب غربی پروژه تقاطع غیر هم سطح‬ ‫ماهان ‪ -‬ازادی ‪ ۷۰‬درصد پیشرفت داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ارماتوربندی عرشه نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫وی هــدف از اجرای ایــن پروژه را عالوه بــر تامین ارتباط‬ ‫ترافیکی بلوار ازادی رجایی شهر تا بلوار باغستان کاهش ترافیک‬ ‫در رجایی شهر کرج به فلکه اول دانست‪.‬‬ ‫معاون فنی و عمرانی شــهرداری کرج با اشــاره به پیشرفت‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی کل عرشــه در این پروژه عنوان کرد‪ :‬با تالش این‬ ‫معاونت در اینده نزدیک مسیر تردد شمال به جنوب و بالعکس‬ ‫این زیرگذر بازگشایی خواهد شد‪.‬‬ ‫نصیری همچنین از شــروع عملیات جابجایی کلکتور روان‬ ‫اب های سطحی ضلع شرقی این پروژه و اغاز عملیات جابجایی‬ ‫تیرهای برق معارض در ضلع جنوب شرقی این پروژه و اتمام ان‬ ‫تا هفته اینده خبر داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ایجاد ارتباط اسان‪ ،‬جذب سفرهای درون شهری‪،‬‬ ‫تسهیل در عبور و مرور شهری و همچنین کاهش بار ترافیکی‬ ‫در این محدوده مرکزی شهر از دیگر اهداف اجرای این پروژه‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاثیرات فرهنگی پروژه گردشگری‬ ‫«تپه ُمراداب» بررسی شد‬ ‫معاون فرهنگی شــهردار کرج گفت‪ :‬تاثیرات فرهنگی پروژه‬ ‫گردشگری تپه ُمراداب در جلسه ای با حضور متولیان امر بررسی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمدجواد کاظمینی در حاشــیه جلســه بررسی تاثیرات‬ ‫فرهنگی و اجتماعی پروژه فرهنگی گردشــگری و تفریحی تپه‬ ‫ُمراداب ضمن اشاره به اهمیت این پروژه در افزایش شورونشاط‬ ‫اجتماعی و تاثیرات مثبت فرهنگی ان گفت‪ :‬گزارش نهایی پروژه‬ ‫ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگــی (اتاف) مجموعه فرهنگی‬ ‫گردشــگری تفریحی تپه ُمراداب‪ ،‬با حضور احد رسولی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیســیون معماری‪ ،‬شهرســازی و بافت های فرسوده شهری‬ ‫شورای اسالمی شهر کرج و نمایندگان معاونت ها‪ ،‬سازمان های‬ ‫ذی ربط و ناظر علمی و مجری پروژه موردبحث و بررســی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تپه ُمــراداب به عنوان مهم تریــن منبع طبیعی‬ ‫محله اسالم اباد به دلیل سکونت غیررسمی‪ ،‬چشم انداز طبیعی‬ ‫و اکولوژیک خود را ازدســت داده اســت و تبدیل به مامن امن‬ ‫برای اســیب های اجتماعی متفاوت و با شرایط زیست محیطی‬ ‫نامناسب شده و از طرفی بخش قابل توجهی از زیست حیاتی ان‬ ‫از بین رفته اســت و از شکل اولیه خود خارج شده است‪ .‬ارزیابی‬ ‫اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث مجموعه فرهنگی گردشگری‬ ‫و تفریحی در حوزه عمومی ُمراداب با توجه به ویژگی های فوق‬ ‫می تواند در بهبود تصمیم گیری مجریان در ادامه روند پروژه راه‬ ‫گشا باشد‪.‬‬ ‫سرپرست رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری‬ ‫کرج ادامه داد‪ :‬بدین منظور ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی‬ ‫مجموعه فرهنگی گردشــگری تفریحی تپه ُمراداب در محله‬ ‫اسالم اباد در دســتور کار ســازمان قرار گرفته و در این پروژه‬ ‫سعی شده نیازهای اصلی ساکنان و مراجعه کنندگان احتمالی‪،‬‬ ‫وضعیــت موجود محدوده و طراحــی در حال حاضر مجموعه‬ ‫تفریحی و فرهنگی تپه ُمراداب موردبررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫کاظمینی افزود‪ :‬پروژه از زمان شروع تا مراحل نهایی‪ ،‬با حضور‬ ‫نمایندگان همه معاونت ها‪ ،‬مناطق و سازمان های مرتبط (معاونت‬ ‫شهرسازی و معماری‪ ،‬معاونت فنی و عمرانی‪ ،‬معاونت حمل ونقل‬ ‫و ترافیک‪ ،‬معاونت خدمات شــهر‪ ،‬اداره کل امالک‪ ،‬ســازمان‬ ‫سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی) طی جلسات متعدد‬ ‫موردبررسی و پیگیری قرارگرفته است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫توســعه روش ها و ســامانه هــای نوین‬ ‫ابیــاری به خصوص در شــرایط کنونی که‬ ‫مناطــق مختلف کشــور از جملــه البرز با‬ ‫بحرانی به نام خشکسالی مواجه شده است‬ ‫فرصتی برای اســتفاده بهینه از منابع ابی و‬ ‫کاهش برداشــت از سفره های زیرزمینی به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫بحران خشکسالی پدیده ای است که در‬ ‫دهه اخیر جهان و به خصوص کشــورهایی‬ ‫همچون ایران که در منطقه خشک و نیمه‬ ‫خشک کره زمین واقع شده را با چالش های‬ ‫جدی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫بخش کشــاورزی که منبع اصلی غذایی‬ ‫برای جوامع بشری محســوب می شود در‬ ‫شــرایط خشکسالی به شــدت تحت تاثیر‬ ‫قرار گرفته و اسیب های جدی می بیند به‬ ‫طوریکه کاهش اب های سطحی سبب می‬ ‫شــود تا زارعان و باغداران و سایر بخش ها‬ ‫به برداشت بی رویه از سفره های زیر زمینی‬ ‫روی بیاورند‪.‬‬ ‫در این میان برداشــت بی رویه از ســفره‬ ‫هــای اب زیــر زمینی ان هم در شــرایط‬ ‫خشکســالی یا کم بارشی سبب می شود تا‬ ‫این ذخایر ارزشمند در کمترین زمان نیست‬ ‫و نابود شــوند چرا که شیوه برداشت از این‬ ‫منابع غیر علمی و سنتی بوده و خسارت ها را دوچندان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫برداشت اب به روش ســنتی و ابیاری مزارع با شیوه‬ ‫های قدیمی نه تنها ســبب تخلیه زودهنگام سفره های‬ ‫اب زیر زمینی و حتی اب های سطحی می شود بلکه در‬ ‫مقابل نیز میزان محصول تولیدی در مقایسه با هزینه ها‬ ‫و صرف منابع ناچیز خواهد بود‪.‬‬ ‫امروزه در کشــورهای پیشــرفته جهان نگاه ها به این‬ ‫سمت معطوف شــده که باید از منابع اب سطحی و زیر‬ ‫زمینــی برای بخش های مختلف به ویژه کشــاورزی به‬ ‫بهترین شکل ممکن و با استفاده از تجهیزات و امکانات‬ ‫پیشــرفته و هوشمند اتجام شــود تا ضمن جلوگیری از‬ ‫هدر رفت سرمایه های ابی‪ ،‬بتوان بیشترین محصول و با‬ ‫کیفیت مطلوب به دست اورد‪.‬‬ ‫بهــره گیری از روش های نوین ابیاری این امکان را به‬ ‫وجــود می اورد تا از قطره قطره اب به خوبی اســتفاده‬ ‫شود و میزان مصارف این منابع به کمترین سطح خود و‬ ‫در عین حال با بازدهی باال باشد‪.‬‬ ‫برهمین اساس وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‬ ‫های متولی امور اب درســال های اخیر رویکردی علمی‬ ‫را به بوته عمل اورده تا بتوانند ضمن نجات ســفره های‬ ‫اب ســطحی و زیر زمینی‪ ،‬عملکرد تولید را باال برده و‬ ‫ذخایر ابی را تقویت کنند‪.‬‬ ‫در ایــن میان زنجیره ای فعالیت هــا در عرصه اب و‬ ‫خاک کشــور شــکل گرفته که وزارتخانه هــای جهاد‬ ‫کشــاورزی و نیرو با اجرای طرح ها و پروژه های بزرگ ‪،‬‬ ‫متوسط و کوچک در ابعاد زمانی کوتاه ‪ ،‬متوسط و بلند‬ ‫مــدت طراحی و اجرایی کرده انــد که می توان به طرح‬ ‫های ابخیزداری و ابخوانداری برای تزریق ســیالب ها‬ ‫به ســفره های زیر زمینی و از ســوی دیگر اجرای‬ ‫طرح سامانه های نوینابیاری برای به حداقل رساندن‬ ‫مصــارف منابع ابی به برنامه های کاری خود اضافه‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫اهمیــت انجام این سلســله فعالیت ها تا بدان جا‬ ‫اســت که با موافقت رهبر معظم انقالب از صندوق‬ ‫ذخیره ملی برای انجام انها اعتبار ارزی دریافت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اجرای این طرح ها و پروژه ها توســط ســازمان‬ ‫جنــگل ها ‪ ،‬مراتع و ابخیزداری ‪ ،‬شــرکت های اب‬ ‫منطقه ای اســتان ها و معاونــت اب و خاک وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی بیانگر ان است که رویکرد جدیدی‬ ‫در قبال حفظ منابع اب و خاک و اســتفاده بهینه از‬ ‫این منابع در کشــور شکل گرفته است‪ ،‬حرکتی که‬ ‫اگر چه دیرهنگام بوده اما ســرعت بخشیدن به ان‬ ‫می تواند به نجات منابع ابی کشور بینجامد‪.‬‬ ‫روی دیگر ســخن اینکه طبق امارهای رســمی‬ ‫بیــن ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد منابع ابی کشــور در بخش‬ ‫کشــاورزی مصرف می شود که ابیاری سنتی سبب‬ ‫هدر رفت منابع ابی شــده و خســارات فراوانی به‬ ‫ذخایر ابی کشور وارد کرده است‪.‬‬ ‫موضوع مهم اینکه از پیامدهای اصلی تغییر اقلیم‬ ‫بروز خشکسالی اســت که یکی از عرصه های مهم‬ ‫که تحت تاثیــر این بحران قرار مــی گیرد‪ ،‬عرصه‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪38‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1399‬‬ ‫گــزارش‬ ‫کشــاورزان برای ادغام و یکپارچه ســازی‬ ‫اراضی کشاورزی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫ابیاری نوین و غلبه بر بحران خشکسالی‬ ‫کشــاورزی است و از سویی با توجه به مصرف باالی اب‬ ‫در بخش کشاورزی توســعه ابیاری نوین می تواند اثار‬ ‫ارزنده ای در کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫برنامه هایی برای مدیریت اب‬ ‫امرو ه برنامــه های مختلفی برای حفظ و گســترش‬ ‫کشــاورزی در کشور از جمله اســتان البرز اجرایی شده‬ ‫تا امنیت غذایی احاد جامعه تامین شود‪ ،‬توسعه گلخانه‬ ‫ای‪ ،‬اجرای شــیوه های نوین ابیاری در اراضی‪ ،‬استفاده‬ ‫از اب هــا و اراضی غیرمتعارفدر کشــاورزی مهمترین‬ ‫اقدامات برای زنده نگه داشــتن کشاورزی و حفظ ذخایر‬ ‫ابی است‪.‬‬ ‫بخش کشــاورزی ایران ســهم ‪ ۸.۸‬درصدی در تولید‬ ‫ناخالص داخلی‪ ،‬ســهم حدود ‪ ۱۹‬درصدی در اشتغال و‬ ‫سهم ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬درصدی در صادرات غیرنفتی کشور دارد‪.‬‬ ‫همین امر سبب شــد تا دولت تدبیر و امید از ابتدای‬ ‫فعالیت خود در ســال ‪ ۹۲‬مدیریت مشــکل کم ابی به‬ ‫عنوان یک چالش بزرگ در بخش کشــاورزی وســایر‬ ‫بخش ها را در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫ارائه اموزش های الزم به بهره برداران بخش کشاورزی‬ ‫و پرداخت تسهیالت ارزان قیمت برای اجرای طرح های‬ ‫نوین ابیاری و کشــت یا به عبارتی تغییر الگوی کشــت‬ ‫وکار از مهمترین اقدامات به شمار می رود‪.‬‬ ‫نتیجه این سیاســتگذاری ها جهش بخش کشاورزی‬ ‫در اســتفاده از روش های نوین ابیــاری بود به گونه ای‬ ‫که به گواه امــار امروز نیمی از طرح های تجهیز اراضی‬ ‫کشــاورزی به الگوهای جدید ابیــاری در دولت تدبیر و‬ ‫امید و در هفت سال اخیر انجام شده که پس از پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫در این سال ها روش های نوین ابیاری از جمله ابیاری‬ ‫کم فشــار‪ ،‬قطره ای‪ ،‬زیرســطحی‪ ،‬تیپ و تشــتکی در‬ ‫مناطق مختلف با توجه به اب موجود و شــرایط اقلیمی‬ ‫هر منطقه اجرایی شــده اســت به گونه ای که بر اساس‬ ‫امار وزارت جهادکشــاورزی بازدهی عملکرد منابع ابی‬ ‫را از ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۸۵‬درصــد افزایش یافته و بارقه امید را در‬ ‫دل کشــاورزان بخصوص در مناطق خشک و کویری به‬ ‫وجود اورده است‪.‬‬ ‫در مجموع می توان گفت کــه اجرای ابیاری نوین با‬ ‫کمک های بالعوض دولت و تســهیالت ارزان قیمت در‬ ‫استان ها روز به روز رونق گرفت به طوری که دولت ‪۸۵‬‬ ‫درصد هزینه اجرای شبکه های ابیاری نوین تحت فشار‬ ‫را به صورت تســهیالت بالعوض به کشاورزان پرداخت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫امــروز دولت در ازای اجرای هــر هکتار ابیاری تحت‬ ‫فشــار ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪ ،‬ابیاری کم فشار‬ ‫هفــت میلیون تومان‪ ،‬ابیاری بارانی ‪ ۱۲.۵‬میلیون تومان‬ ‫کمک بالعــوض به کشــاورزان پرداخت مــی کند که‬ ‫این رویه فرصتی را برای توســعه کشــاورزی و تشویق‬ ‫‪ ۲.۴‬میلیــون هکتــار از اراضــی‬ ‫کشاورزی ابی زیر پوشش سامانه های‬ ‫نوین ابیاری‬ ‫معاون اب و خاک وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫در خصوص اجرای روش های نوین ابیاری‬ ‫در اراضی کشاورزی کشــور گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۲.۴‬میلیون هکتار از اراضی ابی کشاورزی‬ ‫کشور زیر پوشش سامانه های نوین ابیاری‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫علیمراد اکبــری افزود‪ :‬با موافقت و اجازه‬ ‫مقام معظم رهبری ‪ ۴۰‬میلیون یورو از محل‬ ‫صندوق توســعه ذخیره ملی بــرای اجرای‬ ‫ســامانه های ابیاری نوین مزارع کشاورزی‬ ‫کشــور برداشــت و هزینه می شــود که از‬ ‫این میزان اعتبار امســال ‪ ۱۶‬میلیون یورو‬ ‫تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬یکی از پــروژه های‬ ‫شــاخص و کلیدی ابیاری کشــور ‪ ،‬پروژه‬ ‫توسعه ســامانه های نوین ابیاری است که‬ ‫منابع مالی ان نیز بیشتر از بخش های دیگر‬ ‫اب و خاک می باشد‪.‬‬ ‫اکبری اظهار داشــت‪ :‬تا پیش از پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی تمام سطح زیر پوشش سیستم های نوین‬ ‫ابیــاری حدود ‪ ۳۸‬هزار هکتار بود که اکنون این عدد به‬ ‫‪ ۲.۴‬میلیون هکتار رسیده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفــت‪ :‬با حمایت های‬ ‫مقــام معظم رهبــری و رییس جمهوری و اســتفاده از‬ ‫صندوق توسعه ذخیره ملی از سال ‪ ۱۳۹۲‬تاکنون بیش‬ ‫از یک میلیون و یکصد هزار هکتار از اراضی کشــاورزی‬ ‫کشور زیر پوشش ســامانه های ابیاری نوین قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬هرچند امســال اجرای سامانه های‬ ‫ابیاری نوین در سطح ‪ ۸۰‬هزار هکتار از اراضی کشاورزی‬ ‫کشور هدفگذاری شــده بود اما تاکنون ‪ ۹۰‬هزار هکتار‬ ‫زیر پوشش این نوع ابیاری قرار گرفته و ‪ ۱۲۰‬هزار هکتار‬ ‫دیگر نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫اکبری ادامه داد‪ :‬در نتیجه اجرای ســامانه های نوین‬ ‫ابیــاری به ازای هر هکتار حدود چهــار هزار مترمکعب‬ ‫ظرفیت صرفه جویی در مصرف اب وجود دارد که البته‬ ‫این عدد در مناطق مختلف کشور ممکن است متفاوت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بهره بــرداری از ‪ ۷۲‬هزار هکتار ســامانه نوین‬ ‫ابیاری در اسفند ماه‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت‪ :‬در اسفند ماه جاری‬ ‫قرار اســت رییس جمهوری اسالمی ایران طرح سامانه‬ ‫ابیــاری نوین را در ســطح ‪ ۷۲‬هزار هکتــار از اراضی‬ ‫کشاورزی کشور را افتتاح کند‪.‬‬ ‫وی به برنامه های ســال اینده در حوزه اب و خاک و‬ ‫همچنین سیســتم های نوین ابیاری اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫پیش بینی می شــود ســال ‪ ۱۴۰۰‬با اختصاص ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیــارد تومان اعتبار این طرح در ‪ ۱۰۰‬هزار هکتار‬ ‫از اراضی کشاورزی اجرا شود‪.‬‬ ‫اکبری بابیان اینکه بیشــتر اراضی کشــاورزی در‬ ‫کشــور به جز مناطقی که اب یا خاک خیلی شــور‬ ‫دارند قابلیت اجرای این طرح را دارند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬درصد اراضی کشور از ظرفیت الزم برای‬ ‫بهره مندی از این نوع ابیاری برخوردار هستند‪.‬‬ ‫‪ ۸.۷‬میلیون هکتار اراضی ابی کشــاورزی‬ ‫دارای قابلیــت تجهیز به ســامانه های نوین‬ ‫ابیاری‬ ‫مجری پیشــین طرح توسعه ســامانه های نوین‬ ‫ابیاری وزارت جهاد کشاورزی که هفته گذشته این‬ ‫مسوولیت را واگذار کرد‪،‬اعالم داشت که ‪ ۸.۷‬میلیون‬ ‫هکتار اراضی ابی کشاورزی کشور قابلیت تجهیز به‬ ‫سامانه های نوین ابیاری را دارند‪.‬‬ ‫عباس زارع افزود‪ :‬اجرای سامانه های نوین ابیاری‬ ‫به عنــوان یکی از اولویت هــای اقتصاد مقاومتی از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۴‬و با توجه بــه حمایتی که مقام معظم‬ ‫رهبری از این پروژه داشتند‪ ،‬اغاز شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬اجرای این سامانه ها به منظور‬ ‫امنیت غذایی و ابی کشــور بوده و از طرفی مجلس‬ ‫و دولت نهایت تالش را داشــتند که بتوانند به انجام‬ ‫این طرح کمــک کنند که به همیــن دلیل وزارت‬ صفحه 6 ‫گــزارش‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪38‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1399‬‬ ‫جهاد کشــاورزی تصمیم گرفت یــک مجری برای‬ ‫طرح توسعه سامانه های نوین ابیاری تعیین کند‪.‬‬ ‫زارع گفت‪ :‬به همین منظور یک برنامه ‪ ۱۰‬ســاله‬ ‫تهیه شد که در راستای ان مقام معظم رهبری اجازه‬ ‫برداشــت از صندوق توسعه را دادند که خوشبختانه‬ ‫در سال های مختلف عملکرد خوبی داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ابتدای اجــرای این طرح تاکنون ‪۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۲۰‬هزار هکتار اراضی ابی کشــور به‬ ‫ســامانه های نوین ابیاری تجهیز شــده و در سال‬ ‫جــاری هم با وجود اینکه هنــوز حدود ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫تخصیص اعتبار به این طرح دادند ولی ما ســه برابر‬ ‫موافقت نامــه های پیش بینی شــده اجرای طرح‬ ‫داشــتیم؛ یعنی در ســال جاری حــدود ‪ ۲۱۰‬هزار‬ ‫هکتار تحت پوشــش طرح با ‪ ۱۳۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فعالیــت ‪ ۲‬هزار مشــاور و پیمانکار اجرای‬ ‫سیستم های نوین ابیاری در کشور‬ ‫مشاور پیشین وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫اجرای این طرح ها ظرفیت فنی و اجرایی خوبی در‬ ‫کشور ایجاد شــده و اکنون با حضور ‪ ۲‬هزار مشاور‬ ‫و پیمانکار ســاالنه می توان حدود ‪ ۴۰۰‬هزار هکتار‬ ‫تحت پوشش ابیاری نوین قرار گیرد‪.‬‬ ‫زارع بیان داشــت ‪ :‬برای ترغیب کشاورزان و بهره‬ ‫برداران از سیســتم ابیاری نوین باید حمایت های‬ ‫بالعوض دولتی نیز در این بخش داشــته باشیم چرا که‬ ‫ظرفیت فنی و تجهیزات در این بخش فراهم است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬ظرفیت های فنی و تجهیزاتی بخش‬ ‫ابیــاری نوین به عنوان یک ســرمایه اصلــی باید حفظ‬ ‫شــود تا بتوان ضمن توسعه شبکه های ابیاری در بحث‬ ‫مشارکت های خارجی نیز فعال بود‪.‬‬ ‫زارع تاکید کرد که باید هدفگذاری ها در بخش ابیاری‬ ‫نوین به ســمت توســعه شــبکه های ابیاری هوشمند‬ ‫هدایت شــود که تاثیر مطلوبی در افزایش تولید ‪ ،‬امنیت‬ ‫غذایی و مصرف بهینه اب دارد‪.‬‬ ‫ســامانه های نوین ابیاری هوشمندسازی می‬ ‫شوند‬ ‫مشــاور جدید وزیر جهاد کشــاورزی و مجری طرح‬ ‫توســعه سامانه های نوین ابیاری کشــور نیز اعالم کرد‬ ‫که در اجرای طرح توسعه شبکه های ابیاری اقدامات‬ ‫موثری در گذشته انجام شده و اثرگذاری های خوبی در‬ ‫افزایش تولید و بهره وری اب داشته ایم‪.‬‬ ‫فریبرز عباسی افزود‪ :‬برنامه های اصلی ما توسعه کمی‬ ‫و کیفی شــبکه های ابیاری نوین و هوشــمند بوده که‬ ‫ارتقای نرم افزاری و مدیریتی این مجموعه در دســتور‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هوشــمند سازی ســامانه ها یعنی استفاده‬ ‫از فنــاوری ها و اطالعات برای برنامه ریزی و اســتفاده‬ ‫صحیح از اب اســت که ترکیبی از کارهای سازه ای تک‬ ‫و امکانات نرم افزاری اســت که برای مدیریت ابیاری و‬ ‫برنامه ریزی ابیاری استفاده می شود‪.‬‬ ‫عباســی افزود‪ :‬هر چند بخشی از فناوری این سامانه‬ ‫ها وارداتی اســت اما تقویت سامانه های بومی و داخلی‬ ‫در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫عبــاس زارع از ســال ‪ ۱۳۹۴‬تاکنــون مجری طرح‬ ‫توســعه سیســتم های نوین ابیاری کشور بود و اکنون‬ ‫کــه روزهای پایانی خدمت خــود را می گذراند تا زمان‬ ‫‪7‬‬ ‫در صورت تامین اعتبار ‪ ۱۰‬هزار هکتاران به سیستم‬ ‫نوین ابیاری مجهز شود‪.‬‬ ‫رضایی با اشــاره به مشــکل تامین اب به عنوان‬ ‫یکــی از موانع تولید در بخش کشــاورزی و اهمیت‬ ‫مدیریت منابع ابی‪ ،‬افزود‪ :‬سامانه های نوین ابیاری‬ ‫بین چهارهــزار تا چهارهزارو‪ ۵۰۰‬متر مکعب در هر‬ ‫هکتار در مصرف اب صرفه جویی می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سامانه های نوین ابیاری عملکرد‬ ‫باالتــری به لحاظ تولید محصول کشــاورزی دارند‪،‬‬ ‫گفت ‪ :‬به همین دلیل برنامه ریزی در جهت توســعه‬ ‫این روش ها یکــی از برنامه های مهم و اولویت دار‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان البرزاست‪.‬‬ ‫مدیــراب وخــاک و امور فنــی و زیربنایی جهاد‬ ‫کشــاورزی البرز اظهار داشت‪ :‬در سال ‪ ۹۹‬برای هر‬ ‫هکتار ابیــاری موضعی ‪ ۲۲۷.۵‬میلیون ریال‪ ،‬بارانی‬ ‫کالســیک وامثال ان ‪ ۱۱۵.۵‬میلیون ریال‪ ،‬ماشین‬ ‫های ابیاری ‪ ۱۸۷.۵‬میلیون ریال و ابیاری کم فشار‬ ‫‪ ۷۷‬میلیون ریال یارانه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫بازنشســتگی به عنوان مشــاور معاون اب و خاک وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی معرفی شد‪.‬‬ ‫بازچرخانی پســاب ها برای تامیــن منابع اب‬ ‫کشاورزی‬ ‫یکــی از اقداماتــی که در این ســال ها مــورد توجه‬ ‫مســووالن و مجریان طرح های اب و خاک در کشور به‬ ‫ویژه استان البرز قرار گرفته ‪ ،‬موضوع بازچرخانی پساب‬ ‫ها برای تامین اب کشــاورزی و صنعتی است ‪ ،‬اقدامی‬ ‫که در کنار توسعه سامانه های ابیاری نوین می تواند به‬ ‫استفاده بهینه از پساب ها بینجامد‪.‬‬ ‫در این میان استان البرز که این سال ها از ترکش های‬ ‫زیانبار خشکســالی و کم بارشی اسیب های جدی دیده‬ ‫اســت‪ ،‬اجرای طرح های بازچرخانی پساب های شهری‬ ‫بــه عنوان یــک روش هدفمند برای بــرون رفت از اثار‬ ‫زیانبارخشکســالی در ان مورد توجه قرار گرفته ودراین‬ ‫زمینه تصفیه خانه های فاضالب یکی پس از دیگری در‬ ‫سطح استان احداث و راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫این روش نیز می تواند برای تمام کشور به عنوان الگو‬ ‫قرار گیرد تا شاهد استفاده بهینه از منابع ابی باشیم‪.‬‬ ‫کشــاورزی البــرز در انتظــار تخصیص اب‬ ‫بازچرخانی شده از سوی اب منطقه ای‬ ‫مدیر اب و خاک و امور فنی و زیربنایی سازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی اســتان البرز گفت‪ :‬تصفیه خانه فاضالب در‬ ‫منطقه ماهدشــت از سوی شرکت اب منطقه ای استان‬ ‫احداث شده که از طریق سیستم شبکه فاضالب‪ ،‬فاضالب‬ ‫شهر کرج را به این منطقه منتقل و تصفیه می کند‪.‬‬ ‫حجت اله رضایی افزود‪ :‬قرار است با استفاده از این اب‬ ‫های نامتعارف یک هزارو‪ ۲۰۰‬هکتار از اراضی کشاورزی‬ ‫ماهدشت ابیاری شود‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه در صورت اســتفاده از این اب ها‬ ‫بایســتی کشتی انجام شود که تازه خوری و خام خوری‬ ‫نداشته باشــد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬جهاد کشــاورزی اقدام به‬ ‫ایجاد شبکه ابیاری‪ ،‬خط انتقال و ایستگاه پمپاژ کرده و‬ ‫منتظر هستیم تا اب منطقه ای استان تعهدی را که در‬ ‫خصوص تخصیص این اب پذیرفته اجرایی کند‪.‬‬ ‫رضایــی گفت‪ :‬قــرار اســت ‪ ۶۵۰‬لیتــر در ثانیه اب‬ ‫بازچرخانی شــده از این تصفیه خانه به بخش کشاورزی‬ ‫تحویل داده شــود و هم اکنون این اب به رودخانه شور‬ ‫ریخته می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه تاکنون فقط یکبــار این اب را به‬ ‫منظور ازمایش تحویل داده انــد‪ ،‬افزود‪ :‬اب منطقه ای‬ ‫متعهد شــده تا ایــن اب را در حد اســتاندارد تصفیه و‬ ‫تحویــل دهد ولی به ظاهر تاکنون تصفیه به میزان الزم‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫‪ ۵۴‬هزار هکتار اراضی کشــاورزی البرز قابلیت‬ ‫اجرای سیستم های نوین ابیاری‬ ‫مدیر اب و خاک و امور فنی و زیربنایی سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان البرز ادامه داد که از مجموع حدود ‪۶۵‬‬ ‫هزار هکتار اراضی کشاورزی استان البرز ‪ ۵۴‬هزار هکتار‬ ‫ان دارای شــرایط مناســب برای برخورداری از اجرای‬ ‫سیستم های نوین ابیاری است‪.‬‬ ‫رضایــی افزود‪ :‬از مجموع حدود ‪ ۶۵‬هزار هکتار اراضی‬ ‫کشاورزی استان تاکنون ‪ ۱۸‬هزار هکتار به انواع سیستم‬ ‫های نوین ابیاری مجهز شده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد که ‪ ۱۰‬هزارهکتار از اراضی کشاورزی‬ ‫این اســتان نیز بنا به دالیلی همچون نداشتن مستندات‬ ‫قانونی و صعب العبور بودن در مناطق کوهستانی امکان‬ ‫اجرای این روش ابیاری را ندارد‪.‬‬ ‫رضایی اظهار داشت‪ :‬امسال با اختصاص ‪ ۲۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون تومــان از محل اعتبارات ملی‪ ،‬تجهیز یک‬ ‫هزار هکتار از اراضی کشــاورزی البرز به سیستم ابیاری‬ ‫نوین در برنامه کاری قرار گرفته که تاکنون ‪ ۹۰۰‬هکتار‬ ‫ان محقق شده است‪.‬‬ ‫مدیــر اب و خــاک و امور فنــی و زیربنایــی جهاد‬ ‫کشاورزی استان البرز پیش بینی کرد که تا افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫نکته پایانی‬ ‫همانطور که اشــاره شد توسعه سامانه های‬ ‫ابیاری نوین و در کنار ان اســتفاده بهینه از‬ ‫اب های ســطحی‪ ،‬زیر زمینی و پساب های‬ ‫بازچرخانی شده ‪ ،‬مهمترین راهکار برای برون‬ ‫رفت از مشکالت کم ابی در کشور است‪.‬‬ ‫در این میان کشاورزان و بهره برداران می توانند‬ ‫با استفاده از تسهیالت اعطایی و فرصت به وجود‬ ‫امده برای تجهیز اراضی کشاورزی و باغی خود به‬ ‫سامانه های ابیاری نوین‪ ،‬الگوی کشت را از سنتی‬ ‫بــه صنعتی یا نیمه صنعتی تغییر داده تا شــاهد‬ ‫افزایــش بهره وری از اراضی کشــاورزی و باغی‬ ‫‪ ،‬تولید محصوالت بــا کیفیت‪ ،‬کاهش هزینه ها و‬ ‫حفظ ذخایر ابی و خاک کشور باشیم‪.‬‬ ‫استقبال وزارت جهاد کشــاورزی از کشاورزی‬ ‫پیشــرو و حمایت از این بخــش نوید بخش ان‬ ‫است که بخش کشاورزی در مسیر تحول شگرف‬ ‫و امیدوار کننده گام بــر می دارد اما تحقق کامل‬ ‫اهداف کشــت نویــن و ابیاری نویــن به میزان‬ ‫استقبال بهره برداران بستگی دارد‪.‬‬ ‫البته هدفگذاری برای تجهیز بیش از هشــت‬ ‫میلیون هکتار از اراضی ابی کشــور خود نشانه‬ ‫خوبی از توسعه کشت بر مدار تحول درکشاورزی‬ ‫است که تمام مسووالن و مجریان به این موضوع‬ ‫اهتمام دارند‪.‬‬ ‫همچنین توســعه طــرح های ابخیــزداری و‬ ‫ابخوانــداری برای تزریق ســیالب ها و اب های‬ ‫سطحی به ســفره های زیر زمینی اقدام دیگری‬ ‫است که اســتان البرز در این بخش به عنوان یک‬ ‫استان پیشرو وارد عمل شــده و تا سال اینده با‬ ‫تکمیل طرح های ابخوانداری بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫متر مکعب از اب های ســطحی به سفرهای زیر‬ ‫زمینی شود‪.‬‬ ‫انجام این سلســله اقدامات افزون بر توســعه‬ ‫کشــت و باال بردن میزان تولید به تقویت سفره‬ ‫های زیر زمینی و نجات انها خواهد انجامید‪.‬‬ ‫اکنون حدود ‪ ۱۸‬میلیون هکتار اراضی کشاورزی‬ ‫و باغی در کشور وجود دارد که سهم البرز حدود‬ ‫‪ ۶۸‬هزار هکتار است‪.‬‬ ‫اماده سازی ‪ ۲‬قطار برای شروع به کار متروی داخل شهر کرج‬ ‫عضو شورای شهر کرج با بیان اینکه چند سال پیش دو‬ ‫رام قطار برای قطار شــهری کرج خریــداری اما در اختیار‬ ‫متــروی تهران قرار گرفته بود‪ ،‬گفــت‪ :‬این دو قطار پس از‬ ‫رسیدگی و انجام یک سری تعمیرات در مپنا‪ ،‬یکشنبه هفته‬ ‫اینده به کرج تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫محمدحسین خلیلی اردکانی در خصوص اخرین وضعیت‬ ‫پروژه متروی داخل شــهر کرج‪ ،‬گفت‪ :‬جلسات مربوط به‬ ‫پیشــرفت کار و بررســی عقب ماندگی ها هر هفته برگزار‬ ‫می شــود و ما در شــورا به صورت مداوم پیگیر روند پروژه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫خلیلی اردکانی افزود‪ :‬روند پیشــرفت پروژه در مقطعی‬ ‫کوتــاه به دلیل کمبود ســیمان با تاخیر مواجه شــد که‬ ‫این رفع گردید اما بیشــتر گرفتاری قطار شهری کرج در‬ ‫خرید تجهیزات به خصوص تجهیزات برقی ارزبر است که‬ ‫تامین ان مقدار زمان می برد ولی در هر حال ما زمانبندی‬ ‫راه اندازی اولیه پروژه با دو ایستگاه را پایان فروردین یا نهایتاً‬ ‫اوایل اردیبهشت قرار داده ایم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به روند اتصال متروی کرج به شبکه برق هم‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این کار تقریباً رو به پایان است و از عظیمیه‬ ‫تا نزدیک چهاراه طالقانی انجام شــده و فقط ‪ ۱.۲‬کیلومتر‬ ‫دیگر تا اتصال نهایی فاصله دارد‪.‬‬ ‫این عضو شــورای شهر کرج در پاسخ به اینکه در مرحله‬ ‫اولیه با چه تعداد قطار به شــهروندان خدمترسانی خواهد‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬ســال های پیش دو رام قطار برای متروی کرج‬ ‫خریداری شــده بود اما این دو قطار توسط مدیریت قبلی‬ ‫در اختیار متروی تهران قرار گرفته بود‪ .‬در حال حاضر این‬ ‫دو قطار پس گرفته شده و برای انجام یک سری تعمیرات‬ ‫و رســیدگی در مپنا است و یکشنبه هفته اینده به متروی‬ ‫کرج تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫وی در خصوص معماری ایستگاه های قطار شهری کرج‬ ‫هم گفت‪ :‬پیشــنهاد ما این بود که در هر ایستگاه نمادی از‬ ‫یک قومیت وجود داشــته باشد که مورد استقبال هم قرار‬ ‫گرفتــه اما در حال حاضر اولویت ما شــروع به کار متروی‬ ‫کرج است‪.‬‬ ‫خلیلی اردکانی در پایان اضافه کرد‪ :‬راه اندازی دو ایستگاه‬ ‫‪ ۴۵‬متری گلشهر و چهارراه طالقانی شاید تاثیر چندانی در‬ ‫کاهش ترافیک کالنشهر کرج نداشته باشد اما می تواند به‬ ‫عنوان یک مقدمه راه اندازی سایر ایستگاه ها را تسریع کند‬ ‫که این موضوع در کاهش ترافیک کرج نقش قابل توجهی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ صفحه 7 ‫سال سوم‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫شماره ‪38‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫هفته دوم‬ ‫دبیر تحریریه و صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪99‬‬ ‫چاپ‪ :‬کهن پذیرش اگهی‪09365129303 :‬‬ ‫‪ 20‬رجب ‪1442‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرج‪ .‬چهارراه هفت تیر‪ .‬کوچه فدایی تلفن‪0935 422 50 24 :‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانـســتـن حـــق مــــردم اســت‬ ‫‪4 Mar 2021‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫خبر‬ ‫جزای نقدی‪ ۱.۴‬میلیارد ریالی‬ ‫برای عرضه خارج از شبکه‬ ‫سوختسهمیه ای‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از محکومیت یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۶۵‬میلیون ریالی عرضه کننده سوخت یارانه ای‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشــریفات ســازمان‬ ‫تعزیــرات حکومتی‪ ،‬حجــت اله هراتی مدیــرکل تعزیرات‬ ‫حکومتی اســتان البرز در این رابطه گفت‪ :‬با گزارش شرکت‬ ‫نفت منطقه البرز در مورد اینکه شخصی با در اختیار داشتن‬ ‫کارت ســوخت خودروهای غیر‪ ،‬مبادرت به عرضه و فروش‬ ‫سوخت ســهمیه ای به مقدار ‪ ۱۱۵۸۹‬لیتر گازوئیل و خروج‬ ‫انهــا از چرخه مصــرف تعیینی دولت کردنــد‪ ،‬پرونده این‬ ‫گزارش به شــعبه پنجم بدوی رســیدگی به تخلفات قاچاق‬ ‫کاال و ارز این اداره کل ارجاع شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پس از رســیدگی و احراز تخلــف‪ ،‬متهم به‬ ‫پرداخــت یک میلیــارد و ‪ ۴۶۵‬میلیون ریــال جزای نقدی‬ ‫محکوم شد‪.‬‬ ‫ثبت نام در سجام برای‬ ‫دریافت سود سهام عدالت غیر‬ ‫مستقیم الزامی شد‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایی اســتان البرز گفت‪:‬‬ ‫مشــمولینی که روش غیرمســتقیم ازادسازی سهام عدالت‬ ‫را انتخاب کرده اند باید برای دریافت ســود ســاالنه خود در‬ ‫سامانه سجام ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫ابوالفضــل فالح اظهــار کرد‪ :‬کلیه مشــمولینی که روش‬ ‫غیرمســتقیم را در ازادسازی سهام عدالت انتخاب کرده اند؛‬ ‫باید نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان‬ ‫البــرز افزود‪ :‬تمامی مشــموالنی که روش غیرمســتقیم را‬ ‫در ازادســازی ســهام عدالت انتخاب نموده اند‪ ،‬با ثبت نام‬ ‫در ســامانه سجام باید نســبت به احراز هویت خود و افراد‬ ‫تحت تکفل خویش در ســامانه سجام به ادرس ‪WWW.‬‬ ‫‪ SEJAM.IR‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫این مسئول توضیح داد‪ :‬پرداخت سود‪ ،‬نقل و انتقال سهام‬ ‫و عضویــت در هیات مدیره و شــرکت در مجامع شــرکت‬ ‫سرمایه گذاری منوط به ثبت نام در سامانه سجام است‪.‬‬ ‫فالح با اشــاره به اینکه بســیاری از شــهروندان در این‬ ‫خصوص ســواالت بســیاری مطرح کردند که ســعی داریم‬ ‫شفاف مطالب عنوان شود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬داشتن شماره شبای‬ ‫بانکی و شماره موبایل برای افراد باالی ‪ ۱۸‬سال به نام خود‬ ‫شخص الزامی است‪.‬‬ ‫نیممیلیون‬ ‫نهال در‬ ‫البرز توزیع‬ ‫می شود‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫‪ ۹۹.۹‬درصد از جمعیت شهری البرز از گاز برخوردار‬ ‫هستند‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز استان البرز گفت‪ :‬اسارا تنها‬ ‫شهر استان البرز است که عملیات گازرسانی ان انجام‬ ‫نشده و اغلب روســتاهایی که از این نعمت برخوردار‬ ‫نشــده اند در منطقه چالوس و ارتفاعات طالقان قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫حســین تقی نژاد در گفت وگو با ایســنا با اشاره به‬ ‫تعداد مشترکان گاز استان اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ ۸۹۴‬هزار و ‪ ۲۶۴‬مشترک از خدمات شرکت گاز البرز‬ ‫اســتفاده می کنند که ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۵۷۲‬مورد از انها از‬ ‫ابتدای سال تا کنون اضافه شده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به تعداد انشعابات استان هم اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۷۸‬هزار و ‪ ۳۳۹‬انشــعاب در‬ ‫استان وجود دارد که دو هزار و ‪ ۲۱۴‬مورد از انها امسال‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه علی رغم محدودیت های ناشــی‬ ‫از اعمال تحریم ها و گرانی تجهیزات عملیات شــبکه‬ ‫گذاری در مناطق مختلف اســتان ادامه دارد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬تا کنون در مجموع ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۵‬کیلومتر شبکه‬ ‫گذاری در استان اجرا شده که ‪ ۱۴۲‬کیلومتر ان مربوط‬ ‫به ‪ ۸‬ماه ابتدای امسال است‪.‬‬ ‫تقی نژاد با اشــاره به اینکه عملیات گازرســانی به‬ ‫مناطق فاقد گاز اســتان در حال انجام است‪ ،‬گفت‪ :‬تا‬ ‫کنون ‪ ۱۶‬شهر و ‪ ۱۵۹‬روستای استان زیر پوشش گاز‬ ‫طبیعی قرار گرفته اند و عملیات گاز رســانی به یک‬ ‫شهر و ‪ ۶۱‬روستا در حال اجرا است‪.‬‬ ‫این مسئول تاکید کرد‪ :‬اسارا تنها شهر استان البرز‬ ‫است که عملیات گازرســانی ان انجام نشده و اغلب‬ ‫روســتاهایی که از این نعمت برخوردار نشــده اند در‬ ‫منطقه چالوس و ارتفاعات طالقان قرار دارند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬گازرسانی به شهر و روستاهای باقی‬ ‫مانده به دلیل صعب العبور بودن مسیر حفاری‪ ،‬طوالنی‬ ‫شدن فراین اخذ مجوز از برخی دستگاه ها مثل محیط‬ ‫زیست‪ ،‬پلیس‪ ،‬مشکالت تامین اعتبار و ‪ ...‬کمی کند‬ ‫پیش می رود ولــی در صددیم موانع پیش رو هر چه‬ ‫زودتر از میان برداشــته تا ساکنان این مناطق نیز از‬ ‫نعمت گاز برخوردار شوند‪.‬‬ ‫کشف انبار‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز البرز اضافــه کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر بیش از ‪ ۸۶‬درصد جمعیت روســتایی البرز و‬ ‫‪ ۹۹.۹‬درصد جمعیت شهری تحت پوشش گاز طبیعی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی البرز از کشف بیش از پنج‬ ‫میلیون داروی قاچاق در فردیس خبر داد‪.‬‬ ‫سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫پی دریافت گزارش هایی مبنی بر نگهداری‬ ‫مقادیــر زیادی داروی قاچــاق در یک انبار‪،‬‬ ‫بررســی موضــوع در دســتور کار پلیس‬ ‫شهرستان فردیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی اضافه کرد‪ :‬ماموران‬ ‫پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی‬ ‫مقــام قضایی این مقدار داروها را که در یک‬ ‫انبار انباشت شده بود را کشف کردند‪.‬‬ ‫سردار محمدیان گفت‪ :‬دو نفر در این زمینه‬ ‫‪ ۱۰‬میلیاردی‬ ‫داروی قاچاق‬ ‫در فردیس‬ ‫دستگیر و براساس براورد کارشناسان‪ ،‬ارزش‬ ‫تقریبی داروهای کشف شده ‪ ۱۰‬میلیارد ریال‬ ‫تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متهمان دستگیر شده به همراه‬ ‫داروهــای قاچــاق تحویــل اداره تعزیرات‬ ‫حکومتی استان البرز شدند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان البرز با اشاره به‬ ‫همکاری مردم با پلیس برای تامین امنیت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬مردم اســتان در صورت‬ ‫اطالع از انباشــت هرگونــه کاالی قاچاق‪،‬‬ ‫بالفاصله موضــوع را از طریق مرکز فوریت‬ ‫های پلیسی ‪ ۱۱۰‬به ماموران اطالع دهند‪.‬‬ ‫نقش مشاوره و ازمایش ژنتیک در پیشگیری از تولد فرزند معلول‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی البرز با اشــاره به ضرورت‬ ‫انجــام اقداماتی که از تولد نوزادان معلول جلوگیری‬ ‫می کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬خانواده هایی که ســابقه عضو‬ ‫معلول دارند باید از مشــاوره و ازمایش های ژنتیک‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫اســداهلل حیدری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به‬ ‫حمایت بهزیستی از معلوالن استان به ویژه معلوالن‬ ‫روســتایی اظهار کــرد‪ :‬طرح توانبخشــی مبتنی بر‬ ‫جامعه در ‪ ۲۳۲‬روستای استان در حال اجرا است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــا کنــون ‪ ۱۳۳۳‬معلــول در‬ ‫روســتاهای استان شناسایی شــده و تحت پوشش‬ ‫خدمات بهزیستی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ضــرورت انجــام اقداماتی که از‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری البرز‬ ‫گفــت‪ :‬مردم برای دریافت نهال رایگان بایســتی به‬ ‫محل های اعالم شده همچون مصلی های نماز جمعه‬ ‫شهرســتان ها و یا ادارات منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫حامد فرضی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫برنامه ریزی های صورت گرفته در هفته درختکاری‬ ‫امسال (‪ ۱۵‬الی ‪ ۲۱‬اسفند)‪ ۵۰۰ ،‬هزار اصله نهال بین‬ ‫مــردم‪ ،‬نهادهای دولتی و واحدهای بخش خصوصی‬ ‫توزیع می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه این نهال ها به صورت های‬ ‫تولــد نوزادان معلول جلوگیری می کند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫خانواده هایی که ســابقه عضــو معلول دارند باید از‬ ‫مشاوره و ازمایش های ژنتیک استفاده کنند‪.‬‬ ‫این مســئول توضیــح داد‪ :‬با برنامــه ریزی های‬ ‫صورت گرفته بنا اســت برای خانواده های دارای دو‬ ‫عضو معلول یا بیشتر مشــاوره و ازمایش ژنتیک تا‬ ‫پایان سال به صورت رایگان انجام شود‪.‬‬ ‫وی اظهــار کرد‪ :‬در بحث غربالگــری ژنتیک یک‬ ‫مرکــز دولتی و پنــج مرکز غیر دولتــی به مراجعه‬ ‫کنندگان خدمات رسانی می کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیســتی البرز اضافه کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬نفــر و از ابتدای ســال جــاری ‪ ۲۱۵۰‬نفر‬ ‫مشاوره ژنتیک شده اند‪.‬‬ ‫مختلف بین متقاضیان توزیع می شود‪ ،‬گفت‪ :‬نهال ها‬ ‫به ســه صورت رایگان‪ ،‬انعقاد تفاهم نامه و محاسبه‬ ‫هزینه بین متقاضیان توزیع می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در این هفته بیش از ‪ ۳۰‬گونه نهال‬ ‫بومی جنگلی و فضای سبز شامل داغداعان‪ ،‬زرشک‬ ‫جنگلی‪ ،‬اقاقیا ‪ ،‬سرو نقره ای‪ ،‬سنجد‪ ،‬بادام جنگلی‪ ،‬کاج‬ ‫تهران‪ ،‬زبان گنجشک و شیر خشت توزیع می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری اســتان البرز‬ ‫افــزود‪ :‬نهادهای دولتی در صورت اماده بودن عرصه‬ ‫مورد نظر می توانند تا تاریخ ‪ ۲۱‬اسفند ماه با مراجعه‬ ‫به ادارات منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان های‬ ‫حیدری در ادامه با اشــاره به یکــی از مهمترین‬ ‫مشــکالت معلــوالن تاکید کــرد‪ :‬مســکن یکی از‬ ‫مهمترین نیازهای معلوالن اســت چون بسیاری از‬ ‫این افراد به واســطه درامد کمــی که دارند از پس‬ ‫خرید خانه و گاها پرداخت اجاره خانه برنمی ایند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اجرای طرح نهضت مسکن برای‬ ‫مددجویان تحت پوشــش افزود‪ :‬در مجموع ‪۵۱۸۰‬‬ ‫نفر از جامعه تحت پوشش این نهاد متقاضی دریافت‬ ‫مســکن بوده اند که تاکنون ‪ ۳۱۳۶‬واحد مسکونی‬ ‫احداث و به انها واگذار شده است ‪.‬‬ ‫و ی گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۰۴۴‬مســکن نیز در‬ ‫دســت احداث اســت که به زودی ‪ ۴۷‬واحد ان به‬ ‫پایان و واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫مربوطه و ارائه درخواست نسبت به دریافت نهال اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فرضی تاکید کرد‪ :‬متقاضیان بخش خصوصی هم‬ ‫می توانند با مراجعه به اداره کل منابع طبیعی استان و‬ ‫محاسبه هزینه تحویل نهال که توسط کانون رسمی‬ ‫کارشناســان دادگستری تعیین شده و واریز وجه‪ ،‬با‬ ‫ارایه حواله مورد نظر نهال های درخواستی را تحویل‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫مدیرکل منابــع طبیعی البرز با اشــاره به محل‬ ‫تحویل نهال ها بــه ادارت دولتی و بخش خصوصی‬ ‫گفت‪:‬متقاضیان برای دریافت نهال با در دست داشتن‬ ‫حواله باید به نهالستان بزرگ کرج مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬در صورتــی که که این نهادها‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬اصله نهال درخواست کنند‪ ،‬کارشناسان‬ ‫منابع طبیعی برای بازدید به عرصه مورد نظر مراجعه‬ ‫و در صورت مهیا بودن شــرایط کاشت نهال تفاهم‬ ‫نامه ای را منعقد می کنند‪.‬‬ ‫این مســئول با اشاره به شــرایط تحویل نهال به‬ ‫شــهروندان عادی افزود‪ :‬مردم بــرای دریافت نهال‬ ‫رایگان بایســتی به محل های اعالم شــده همچون‬ ‫مصلی های نماز جمعه شهرستان ها و یا ادارات منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری مراجعه کنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه عصر البرز

هفته نامه عصر البرز 42

هفته نامه عصر البرز 42

شماره : 42
تاریخ : 1400/01/26
هفته نامه عصر البرز 41

هفته نامه عصر البرز 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/01/19
هفته نامه عصر البرز 40

هفته نامه عصر البرز 40

شماره : 40
تاریخ : 1399/12/28
هفته نامه عصر البرز 39

هفته نامه عصر البرز 39

شماره : 39
تاریخ : 1399/12/21
هفته نامه عصر البرز 37

هفته نامه عصر البرز 37

شماره : 37
تاریخ : 1399/12/07
هفته نامه عصر البرز 36

هفته نامه عصر البرز 36

شماره : 36
تاریخ : 1399/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!