هفته نامه عصر البرز شماره 36 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه عصر البرز شماره 36

صفحه بعد

هفته نامه عصر البرز شماره 36

هفته نامه عصر البرز شماره 36

‫سال سوم‬ ‫شماره ‪36‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪99‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1442‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانستن حق مردم است‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪ :‬روزانه‬ ‫بین ‪ ۵۵۰‬تا ‪ ۷۰۰‬هزار ارتباط زنده‬ ‫در شبکه شاد برقرار می شود‬ ‫‪18 Feb 2021‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نسخه وزارت راه برای کاهش ترافیک‬ ‫خسته کنندهکـــرج‪-‬تهـــران‬ ‫‪2‬‬ ‫اتوبان غــدیر بار‬ ‫ترافیکیالبــرز‬ ‫را ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫کــاهش می دهد‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫عروسی‪ ،‬عزا و‬ ‫تجمع در کرج‬ ‫ممنوع شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫کمبود کاال‬ ‫نداریم‪ ،‬گاهی‬ ‫توزیع مشکل‬ ‫دارد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قولنامه و چالش صدور‬ ‫پروانه ساخت‬ ‫‪6‬‬ ‫راهکارهایی‬ ‫برای دسترسی‬ ‫به کد پستی‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫قتل برای‬ ‫یک پراید‬ ‫اوراقی!‬ ‫صفحه ‪4‬‬ صفحه 1 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫پیشنهاد اعمال محدودیت‬ ‫بیشتر در شهرهایی که‬ ‫مورد کرونای انگلیسی‬ ‫داشته اند‬ ‫ســخنگوی ستاد مقابله با کرونا در اســتان البرز گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه ســرعت شــیوع نوع جهش یافته کرونا که با‬ ‫عنوان کرونای انگلیسی شناخته شده زیاد است‪ ،‬مرگ و میر‬ ‫بیشتری به دنبال دارد‪.‬‬ ‫علیرضا سلیمانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ممنوعیت‬ ‫برگزاری عروســی‪ ،‬عزا و تجمعات در کرج اظهار کرد‪ :‬اعمال‬ ‫این محدودیت ها اقدامی احتیاطی برای جلوگیری از ورود به‬ ‫پیک چهارم کرونا بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به شناسایی یک مورد ابتال به کرونای‬ ‫جهش یافته انگلیســی در ابیک و فوت وی در بیمارســتان‬ ‫هشــتگرد‪ ،‬پیشنهادی در خصوص اعمال محدودیت نارنجی‬ ‫در محدوده این شهرها به ســتاد ملی کرونا ارائه شده و در‬ ‫صورت تصویب‪ ،‬اعمال می شود‪.‬‬ ‫این مســئول اضافــه کرد‪ :‬در حال حاضــر وضعیت چهار‬ ‫شهرســتان البرز ابی و دو شهرســتان هم زرد است و برای‬ ‫اینکــه تغییــری در وضعیت رنگ ها پیش نیابــد‪ ،‬همه باید‬ ‫همکاری داشــته باشند و اســتفاده از ماسک‪ ،‬رعایت فاصله‬ ‫اجتماعی‪ ،‬شستشــوی دست ها و عدم حضور در تجمعات را‬ ‫فراموش نکنند‪.‬‬ ‫ســلیمانی تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه سرعت شیوع نوع‬ ‫جهش یافته کرونا که با عنوان کرونای انگلیســی شــناخته‬ ‫شده زیاد است‪ ،‬مرگ و میر بیشتری به دنبال دارد‪.‬‬ ‫ســخنگوی ستاد مقابله با کرونا اســتان البرز در پاسخ به‬ ‫اینکه نحوه اســتفاده همزمان از دو ماسک برای پیشگیری‬ ‫بهتر از ابتال به کرونا چگونه اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بهتر اســت یکی‬ ‫از این ماســک ها سه الیه پزشکی و دیگری ماسک پارچه ای‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این مســئول گفت‪ :‬اگر امــکان اســتفاده همزمان از دو‬ ‫ماسک برای شهروندان فراهم نیست‪ ،‬استفاده از یک ماسک‬ ‫را فراموش نکنند‪.‬‬ ‫کمبود کاال‬ ‫نداریم‪،‬‬ ‫گاهی‬ ‫توزیع‬ ‫مشکل دارد‬ ‫شماره ‪36‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سیــاسی‬ ‫نسخه وزارت راه برای کاهش ترافیک خسته کننده‬ ‫کـــرج ‪ -‬تهـــران‬ ‫وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه‬ ‫ازادراه چرمشــهر‪-‬ابیک بــه زودی با‬ ‫حضور رئیس جمهور افتتاح می شــود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این ازادراه در راه ابریشــم و راه‬ ‫ازادراهی که از بازرگان شروع می شود‬ ‫و به مرزهای افغانستان و ترکمنستان‬ ‫می رسد‪ ،‬قرار دارد‪ ،‬همچنین ارتباط با‬ ‫پنج ازادراه و بزرگراه شمالی و جنوبی‬ ‫کشور باعث می شود این ازادراه به یک‬ ‫قطعه اســتراتژیک و موثر در حمل و‬ ‫نقل و ترانزیت تبدیل شود‪.‬‬ ‫محمد اسالمی‪ ،‬در حاشیه بازدید از‬ ‫ازادراه غدیر(چرمشــهر‪-‬ابیک) که به‬ ‫همراه اســتاندار البرز صورت گرفت‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اینکه یکی از پروژه های بزرگ‬ ‫گره گشای ترافیک مردم تهران و البرز‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه در مدت زمان‬ ‫محدود و مقرر پنج ســاله و با صرف اعتباری بیش از‬ ‫‪ ۷۰۰۰‬میلیارد اجرایی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی با اشاره به‬ ‫اینکه این پروژه که در اســتانه بهره برداری قرار دارد‬ ‫می تواند بخش عمده ای از مشــکالت را برطرف کند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این پروژه ‪ ۹۵‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته‬ ‫و طی بازدیدهای مســتمر و مداوم با حضور مسئوالن‬ ‫استانی و کشوری سعی در برطرف کردن مشکالتی و‬ ‫کاستی های پروژه داریم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه این ازادراه یکی‬ ‫از پروژه های متفاوت توســعه ازادراهی کشور به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬افزود‪ :‬پروژه یاد شــده که نخستین پروژه ملی‬ ‫اســت که از ایده تا بهره بــرداری در یک دولت بوده‬ ‫اســت‪ ،‬با حضور رئیس جمهور به بهره برداری خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫اســامی با تاکید بر اینکه خود اتوبان اماده است و‬ ‫دسترسی ها نیز تکمیل شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نصب‬ ‫تجهیزات از جمله نیوجرسی‪ ،‬نصب عالئم‪ ،‬پاکسازی ها‬ ‫باقیمانده است که تا روز افتتاح اماده خواهد شد‪.‬‬ ‫اســامی گفت‪ :‬اجــرای این پروژه میزان ســوخت‬ ‫و اتــاف وقت را کاهش می دهــد‪ ،‬همچنین به دلیل‬ ‫ارتباطات راهی این پروژه ‪ ۱۴‬اســتان کشــور از این‬ ‫پروژه بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫اســامی افزود‪ :‬راندمان این پروژه سالی ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫بود در حالی که در پروژه های مشــابه‬ ‫راندمان ‪ ۳‬تــا ‪ ۵‬درصد و در نهایت ‪۹‬‬ ‫درصد بود‪ ،‬راندمان باالی پروژه نشان‬ ‫می دهد که توان مهندســی کشــور‪،‬‬ ‫ضریــب هماهنگی بین دســتگاه ها‪،‬‬ ‫توان مدیریتی کشــور و اتحاد بخش‬ ‫خصوصی بسیار باال است‪ .‬‬ ‫وی زیر بار ترافیک رفتن این پروژه‬ ‫را مساوی با کاهش بار ترافیک خسته‬ ‫کننــده اتوبــان تهران‪-‬کرج‪-‬قزویــن‬ ‫برشــمرد و گفت‪ :‬ایــن ازادراه در راه‬ ‫ابریشــم و راه ازادراهی که از بازرگان‬ ‫شروع می شود و به مرزهای افغانستان‬ ‫و ترکمنســتان می رســد‪ ،‬قرار دارد‪،‬‬ ‫همچنیــن ارتبــاط با پنــج ازادراه و‬ ‫بزرگراه شــمالی و جنوبی کشور باعث‬ ‫می شــود ایــن ازادراه به یــک قطعه‬ ‫اســتراتژیک و موثر در حمل و نقل و ترانزیت تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی عنوان کرد‪ :‬این ازادراه با پنج‬ ‫ازادراه و بزرگراه شــمالی و جنوبی کشور ارتباط دارد‬ ‫کــه تمامی این ویژگی ها ازادراه ابیک‪ -‬چرمشــهر را‬ ‫به یک قطعه اســتراتژیک در حمــل و نقل و ترانزیت‬ ‫بدل می کند‪.‬‬ ‫اسالمی در پایان اضافه کرد‪ :‬در ابتدای فعالیت دولت‬ ‫‪ ۲۱۰۰‬ازادراه در کشــور وجود داشت که با ادامه این‬ ‫روند و تحقق برنامه ریزی های انجام شــده این امار به‬ ‫‪ ۳۱۰۰‬کیلومتر خواهد رســید؛ با این تفاسیر افزایش‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی را به همراه داشته ایم‪.‬‬ ‫عروسی‪ ،‬عزا و تجمع در کرج ممنوع شد‬ ‫رئیس شورای تامین شهرستان کرج گفت‪ :‬طبق قانون‬ ‫مجازات اســامی هر اقدامی که مصــداق تهدید علیه‬ ‫بهداشت و سالمت عمومی جامعه باشد جرم محسوب‬ ‫شــده و برای ان مجازات تعیین شــده است؛ از این رو‬ ‫برگزاری هرگونه همایش‪ ،‬تجمع و مراسم عزا و عروسی‬ ‫که تهدید ســامت جامعه است تا اطالع ثانوی ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫غفور قاســم پور ضمن هشدار نســبت به خیز موج‬ ‫چهارم کرونا با اعالم وضعیت خطر گفت‪ :‬براساس ماده‬ ‫‪ ۶۸۸‬قانون مجازات اســامی هر اقدامی که از مصادیق‬ ‫تهدید علیه بهداشــت عمومی باشــد‪ ،‬جرم شناخته و‬ ‫ک سال حبس‬ ‫مجازات برای ان تعیین شده است که ی ‬ ‫از جمله این موارد خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی با اشــاره به شناسایی ویروس‬ ‫رئیس اتاق اصناف‬ ‫البرز گفت‪ :‬ســهمی ه‬ ‫شــکری که اســتان‬ ‫تعلق گرفته بیشــتر‬ ‫میزان تقاضاست‪ ،‬ولی‬ ‫گاه نحــوه نادرســت‬ ‫توزیع این شــبهه را‬ ‫ایجاد می کنــد که با‬ ‫کمبود این کاال مواجه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫بهــروز حصاری در‬ ‫گفت وگو با ایسنا با اشاره به نزدیکی به روزهای اخر سال و افزایش‬ ‫تقاضای مردم برای خرید کاالهای اساســی اظهار کرد‪ :‬مردم نگران‬ ‫تامین کاالهای اساسی خود در استانه سال جدید نباشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مردم مشکل توزیع کاالهای اساسی را نباید به پای‬ ‫کمبود بگذارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گاها در نحوه توزیع این کاالها مشکالتی‬ ‫به وجود می اید که با برنامه ریزی و مدیریت درســت در صدد رفع‬ ‫جهش یافته در اســتان البــرز و قزوین گفت‪ :‬در‬ ‫اســتان های مشابه دســتگاه قضا‪ ،‬حکم مجازات و‬ ‫محکومیت حبس را برای برگزار کنندگان و بانیان‬ ‫مراسم و جشن عروسی در ایام شیوع بیماری کرونا‬ ‫و محدودیت ها صادر می کند‪.‬‬ ‫فرماندار کرج با بیان اینکه دورهمی های خانوادگی‬ ‫سرمنشاء اشاعه و شیوع کرونای جهش یافته خواهد‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪ :‬جلسات عقد‪ ،‬عروسی‪ ،‬ترحیم و مراسم‬ ‫دورهمی خانوادگی تا اطالع ثانوی تعطیل شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برگزاری هرگونه مراســم‪ ،‬همایش و‬ ‫تجمع بدون کســب مجوز تا زمان عادی شــدن‬ ‫شرایط و اعالم رسمی ستاد مدیریت بیماری کرونا‬ ‫در این شهرســتان ممنوع است و برگزار کنندگان‬ ‫این قبیل مراسم به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و‬ ‫ان هستیم‪.‬‬ ‫حصاری ادامه داد‪ :‬به عنوان مثال سهمی ه شکری که استان تعلق‬ ‫گرفته بیشتر میزان تقاضاست‪ ،‬ولی گاه نحوه نادرست توزیع این شبهه‬ ‫را ایجاد می کند که با کمبود این کاال مواجه هستیم‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف البرز با اشــاره به رفع مشــکل کمبود روغن‬ ‫واحدهای صنفی خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه سهمیه خوبی برای‬ ‫روغن مورد نیاز واحدهای صنفی مثل اغذیه فروشی ها‪ ،‬رستوران ها‪،‬‬ ‫شیرینی فروشــی ها و ‪ ...‬تخصیص یافته و به زودی توزیع ان اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برگزاری حراجی و نمایشگاه های بهاره ممنوع شده است‬ ‫رئیس اتاق اصناف البرز گفت‪ :‬برگزاری هرگونه نمایشگاه و حراجی‬ ‫که باعث تجمع مردم شــود ممنوع اســت و در صورت مشاهده با‬ ‫متخلفان برخورد می شود‪.‬‬ ‫حصاری با اشاره به ساعت کاری مجاز صنوف در شش ماهه دوم‬ ‫سال اظهار کرد‪ :‬طبق طرح کمیسیون نظارت‪ ،‬در شش ماه اول سال‬ ‫ساعت فعالیت صنوف تا ساعت یک بامداد و در شش ماه دوم سال‬ ‫به استناد ماده ‪ ۶۸۸‬قانون مجازات اسالمی تحت تعقیب‬ ‫قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫نیز تا ‪ ۱۲‬شب اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته با شــیوع کرونا‪ ،‬به دستور دادستانی بنا شده‬ ‫واحدهای صنفی ساعت ‪ ۱۱‬شب فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه با اشــاره بــه اینکه در روزهای پایان ســال جهت‬ ‫پیشگیری از شیوع کرونا برگزاری نمایشگاه های بهاره ممنوع شده‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬برگزاری هرگونه نمایشگاه و حراجی که باعث تجمع مردم‬ ‫شود ممنوع است و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد می شود‪.‬‬ ‫حصاری با اشاره به اجرای طرح نمایشگاهی به وسعت ایران اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اتاق اصناف ایران طرحی با عنوان نمایشگاهی به وسعت ایران‬ ‫ارائــه داده کــه بر مبنای ان واحدهای صنفی مــی توانند در قالب‬ ‫فروش های فوق العاده فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف البرز افزود‪ :‬واحدهای صنفی ای که می خواهند‬ ‫حراج یا فروش فوق العاده داشته باشند باید از اتحادیه مربوطه مجوز‬ ‫دریافت کنند و بعد با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی اجناس خود‬ ‫را به فروش برسانند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بدون شک واحدی که بدون دریافت مجوز اقدام به‬ ‫برگزاری حراجی کند‪ ،‬جریمه خواهد شد‬ صفحه 2 ‫مدیریت شهری‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪36‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1399‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در جلسه شورای اموزش و پرورش البرز چه گذشت؛‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪ :‬روزانه بین‪ ۵۵۰‬تا‪ ۷۰۰‬هزار ارتباط زنده در شبکه شاد برقرار می شود‬ ‫وزیر اموزش و پرورش گفت‪ :‬بزرگترین رانت را نظام‬ ‫به دانشــگاه فرهنگیان داده اســت چون وقتی فردی‬ ‫وارد دانشگاه فرهنگیان می شــود سربازی نمی رود‪ ،‬از‬ ‫همان روز استخدام می شــود‪ ،‬حقوق می گیرد و دوره‬ ‫تحصیل هم جزو خدمت او حساب می شود به همین‬ ‫دلیل رتبه های زیر هزار در دانشــگاه فرهنگیان خیلی‬ ‫زیاد شده است این یک امکان خوب است که جمهوری‬ ‫اسالمی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫محســن حاجی میرزایی در جلسه شورای اموزش‬ ‫و پرورش البرز که در اســتانداری البرز برگزار شــد‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه شورای اموزش و پرورش استان قابلیت های‬ ‫زیــادی دارد گفت‪ :‬هدف این شــورا فراتر از همکاری‬ ‫اســت‪ .‬ما به دنبال هم راستایی در ماموریت ها هستیم‬ ‫همه ما در نظام هدف واالیی داریم که در حد شــکل‬ ‫دادن تمدن نوین اسالمی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬به جهت تقسیم کار‪،‬‬ ‫کارها بین ما توزیع شده ولی همه یک هدف مشخص‬ ‫دارد و هر کسی وظیفه خود را انجام دهد باید فکر کند‬ ‫ادمی که قرار است تربیت شود متفکر‪ ،‬خالق‪ ،‬شریف‬ ‫و مستقل باشد و خوب ارتباط برقرار کند و در جامعه‬ ‫مشارکت داشته باشد که این مستلزم یک فهم مشترک‬ ‫در حوزه دستگاه های اجرایی است که همه باید با هم‬ ‫کار کنیم‪ .‬وقتی ظرفیت هــا را کنار هم بگذاریم قطعا‬ ‫اثربخشی و کارایی خیلی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش تصریح کرد‪ :‬یکی از مفاهیمی‬ ‫که خیلی در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید است این است که‬ ‫جامعه خود را در برابر تکانه ها گم نکند و دچار درماندگی‬ ‫نشود‪ .‬ما در اموزش و پرورش در برابر کرونا که همه جهان را‬ ‫با مشکل مواجه کرد راه حل های بدیع و خالقانه ای داشتیم‬ ‫و خوب کار کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی تصور می کنند که ما دانش اموزان‬ ‫را از مدرسه به اینترنت بردیم در حالی که این دانش اموزان‬ ‫را کرونا از مدرســه بیرون کرد هر چند هنوز اعتقاد داریم‬ ‫هیچ اموزشی با اموزش حضوری قابل قیاس نیست حتی‬ ‫یک ساعت در هفته هم که شده دانش اموزان باید بیایند تا‬ ‫ارتباط چهره به چهره داشته باشند‪.‬‬ ‫حاجی میرزایی تصریح کرد‪ :‬وقتی مدرســه تعطیل شد‬ ‫هر کســی به محیطی رفت‪ .‬واتســاپ تلگرام گوگل و ‪ ..‬ما‬ ‫انها را از ان محیط های ناامن به شــاد بردیم که منحصرا‬ ‫اموزشی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این مدت ‪ ۲۴‬میلیارد پیام و ‪ ۹‬میلیارد فایل‬ ‫بین معلمان و دانش اموزان رد و بدل شد و روزی ‪ ۵۵۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار ارتباط زنده برقرار می شود‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش تصریح کرد‪ :‬شبکه شاد ‪ ۱۶‬میلیون‬ ‫دانش اموز را مانند یک نخ تسبیح دور هم جمع کرد و در‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬ماه به بزرگترین اپلیکشــن داخلی با بیشترین‬ ‫کاربرد و زمان فعالیت تبدیل شــد‪ .‬ما باید این قابلیت ها را‬ ‫در فضای مجازی توسعه دهیم معلمین ما زمانی که کرونا‬ ‫امد کار در فضای مجــازی را بلد نبودند اما االن دارند یاد‬ ‫می گیرند ‪.‬‬ ‫وی در خصوص مشــکالتی در زمینه فضاهای اموزشی‬ ‫وجود دارد هم گفت‪ :‬سرانه اموزشی در البرز هم نسبت به‬ ‫سرانه کشوری پایین است و هم در استان توزیع نامناسبی‬ ‫دارد بر همین اساس از سال ‪ ۹۶‬تاکنون اعتبارات کشوری‬ ‫در این بخش حدودا هفت برابر شده و ظرفیت خیرین هم‬ ‫‪ ۱۰‬برابر بیشتر شده است‪.‬‬ ‫وی در خصوص دانشگاه فرهنگیان هم گفت‪ :‬مسیر جذب‬ ‫نیرو برای اموزش و پرورش منحصرا به دانشگاه فرهنگیان و‬ ‫دانشگاه شهید رجایی محدود شده است‪ .‬دانشگاه فرهنگیان‬ ‫به خاطر اســمش مهم نیســت به خاطر ماموریت است‪.‬‬ ‫بزرگترین رانت را نظام به دانشــگاه فرهنگیان داده اســت‬ ‫چون وقتی فردی وارد دانشگاه فرهنگیان می شود سربازی‬ ‫نمی رود‪ ،‬از همان روز استخدام می شود‪ ،‬حقوق می گیرد و‬ ‫دوره تحصیل هم جزو خدمت او حساب می شود به همین‬ ‫دلیل رتبه های زیر هزار در دانشــگاه فرهنگیان خیلی زیاد‬ ‫شده است این یک امکان خوب است که جمهوری اسالمی‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی در پایان با بیان اینکه یک خطای استراتژیک رخ داده‬ ‫و ان این بوده که فرض شــده که اموزش و پرورش مقدمه‬ ‫دانشگاه است‪ ،‬گفت‪ :‬این طور نیست‪ .‬هدف ما تربیت انسانی‬ ‫است که می تواند روی پای خود بایستد و می تواند طفیلی‬ ‫و انگل نباشد دیپلم نباید جواز ورود به دانشگاه باشد دیپلم‬ ‫غیرمتخصص هم چالش هایی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شاخص برنامه ششم توسعه مبنی بر‬ ‫سهم ‪ ۵۰‬درصدی هنرجویان فنی حرفه ای و کاردانش‬ ‫از کل دانش اموزان متوســطه محقق نشده و این یک‬ ‫مشکل است گفت‪ :‬طرح اجرای یک مهارت که از جمله‬ ‫وظایف اموزش پرورش بوده و طبق ان هر ســال باید‬ ‫برای ‪ ۵۰۰‬هزار دانش اموز نظری اجرا می شد هم اجرا‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫باید خودش هویت باشد که داریم به این سمت می رویم‪.‬‬ ‫که الزم است برای جایگزینی ان چاره اندیشی کرد‪.‬‬ ‫عباسی در خصوص دانشگاه فرهنگیان هم گفت‪ :‬باید به‬ ‫دانشگاه فرهنگیان بها داده شود و نیروی مورد نیاز اموزش‬ ‫و پرورش از این دانشــگاه تامین شود‪ .‬دانشگاه فرهنگیان‬ ‫البرز با کمبودهایی مواجه اســت و باید مورد توجه جدی‬ ‫قرار گیرد تا دانشــجویان این دانشگاه به جای خوابگاه در‬ ‫کانکس مستقر نشوند‪.‬‬ ‫وی از وزیــر اموزش و پرورش خواســت البرز را در این‬ ‫زمینه به صورت ویژه در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫امام جمعه کرج‪ :‬دانشــگاه فرهنگیان باید تقویت‬ ‫شود‬ ‫ایت اهلل ســیدمحمدمهدی حسینی همدانی امام جمعه‬ ‫کــرج هم در این جلســه با اشــاره به حضــور ‪ ۴۶۰‬هزار‬ ‫دانش اموز و بیش از ‪ ۸۰۰۰‬هزار کادر اموزش و پرورش در‬ ‫استان البرز‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون در اغاز چله دوم انقالب هستیم و‬ ‫در این زمان دستورالعمل هایی قوی و پر محتوا مثل بیانیه‬ ‫گام دوم انقالب و ســند تحول بنیادین داریم و نباید اجازه‬ ‫دهیم عده ای دیگر برای اموزش و پرورش سند تهیه کنند‬ ‫چون ما از نظر محتوا کمبــود نداریم ولی در مقام اجرایی‬ ‫کمبود وجود دارد حتی در اجرای سند تحول بنیادین دچار‬ ‫کمبودهایی هستیم که باید به طور جدی به ان بپردازیم ‪.‬‬ ‫نماینده ولــی فقیه در البرز با تاکید بــر اینکه نباید در‬ ‫بخش اموزش و پرورش به صورت ُمسکن عمل کرد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬یکی از مهمترین کارها رســیدگی به وضعیت دانشگاه‬ ‫فرهنگیان اســت که نیروی انســانی تربیت می کند این‬ ‫دانشگاه باید تقویت شود البته استفاده از طالب مدتی است‬ ‫شروع شده و عده ای هم امده و کار را شروع کرده اند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر فرزندان را امانت و معلمان را‬ ‫امانتدار بدانیم باید طوری برنامه ریزی شود که خروجی ان‬ ‫عالم متدین تربیت شود‪.‬‬ ‫حســینی همدانی در ادامه با بیــان اینکه ما به اموزش‬ ‫بها می دهیم ان هم شــکلی و به محتوا کمتر پرداخته ایم‬ ‫و پرورش هم خیلی کم اهمیت اســت گفت‪ :‬در این دوره‬ ‫که وارد اموزش مجازی شده ایم اگر تولید محتوای اسالمی‬ ‫متناسب با معیارهای اســامی فراهم نشود قطعا سرمایه‬ ‫انســانی اســامی و ایرانی و حتی اموزه های ایرانی هم از‬ ‫بین می رود‪.‬‬ ‫امام جمعه کــرج بر لزوم ســپردن اداره مهدها و پیش‬ ‫دبستانی ها توسط اموزش و پرورش تاکید کرد و گفت‪ :‬اداره‬ ‫این دو باید از دست بهزیستی خارج شود‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در البرز در پایان خاطرنشــان کرد‪ :‬ما‬ ‫در البــرز گرفتار فرقه ها هســتیم و فرقه ها با قوه دارند کار‬ ‫می کنند و هر گوشه یک گروه کار می کنند بنابراین معلمان‬ ‫را باید برای مواجه شــدن با این موضوع و پاســخگویی به‬ ‫پرسش های دانش اموزان‪ ،‬اموزش داد‪.‬‬ ‫بیش از هزار کالس باالی ‪ ۴۰‬نفره در البرز داریم‬ ‫مهدی عســگری دیگر نماینده کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشتهارد و‬ ‫اسارا هم در این جلسه با بیان اینکه ما در اموزش و پرورش‬ ‫با شاخص های سند تحول بنیادین فاصله داریم گفت‪ :‬ما در‬ ‫حد اقل های الزم هم با انچه باید باشد فاصله زیادی داریم‬ ‫و همیشه این کمبودها باعث شده مسایل اصلی گم شود‪.‬‬ ‫عسگری افزود‪ :‬در حوزه زیرساخت ها سرانه اموزشی در‬ ‫کرج ‪ ۳.۸‬مترمربع اســت که در مقایســه با ‪ ۵.۲‬مترمربع‬ ‫متوسط کشــور بســیار پایین اســت‪ .‬البرز محروم است‬ ‫سیستان و بلوچستان هم محروم است اما همه کشور تالش‬ ‫می کنند تا محرومیت سیستان و بلوچستان رفع شود چون‬ ‫پذیرفته اند که انجا منطقه ای محروم اســت اما به البرز به‬ ‫عنوان یک استان برخوردار نگاه می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در البرز بیش از هزار کالس باالی ‪ ۴۰‬نفر‬ ‫در داریم و در فردیس که یکی از پرتراکم ترین شهرستان های‬ ‫جهان است هنوز اداره اموزش و پرورش نداریم‪.‬‬ ‫نماینده کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشــتهارد و اسارا با بیان اینکه در‬ ‫حوزه زیرســاخت ها کارهای خوبی توسط مجمع خیرین‬ ‫انجام شــده اما به اعتبارات جدی نیــاز داریم‪ ،‬گفت‪ :‬البرز‬ ‫با نرخ مهاجرت حدود چهار یکــی از باالترین نرخ ها را در‬ ‫کشــور دارد و همواره به جمعیــت دانش اموزی ان اضافه‬ ‫می شــود اما در عوض انتقال فرهنگیان به کالنشهری مثل‬ ‫کرج ممنوع است‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به شیوع کرونا و حضور دانش اموزان‬ ‫در فضای مجازی گفت‪ :‬ما در بخش سواد استفاده از فضای‬ ‫مجازی هیچ پیوســت فرهنگی نداریم و این در نسل اینده‬ ‫خود را نشــان می دهد‪ .‬دانش اموزان ما دارای ســوءتغذیه‬ ‫فکری هستند که باید برای ان چاره اندیشی شود ‪.‬‬ ‫برخی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان البرز به جای‬ ‫خوابگاه در کانکس هستند‬ ‫علیرضا عباســی‪ ،‬نماینده کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشتهارد و اسارا‬ ‫هم در این جلســه با بیان اینکه متاسفانه این حوزه مورد‬ ‫غفلت واقع شده و به ان کم توجهی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬سرانه‬ ‫اموزشــی در البرز بسیار پایین است و در برخی از نقاط به‬ ‫زیر نیم متر می رسد‪ .‬در بخش نیروی انسانی هم ‪ ۳۶۰۰‬نیرو‬ ‫کمبود داریم و ‪ ۳۵۰۰‬نفر هم به زودی بازنشسته می شوند‬ ‫مطالب درسی باعث دلزدگی دانش اموزان می شود‬ ‫علــی حدادی نماینده ســاوجبالغ‪ ،‬نظرابــاد‪ ،‬طالقان و‬ ‫چهارباغ هم در این جلسه گفت‪ :‬یکی از نکاتی که امروز در‬ ‫اموزش و پرورش مساله شده‪ ،‬حجم باالی کتاب های درسی‬ ‫و مطالب سنگین است که موجب خستگی و دلزدگی دانش‬ ‫اموزان می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از اموزش برای مهارت های زندگی و ســبک‬ ‫زندگی هم غفلت شــده و اســتفاده از دبیران غیرمرتبط و‬ ‫ریل گذاری بســیار خوبی در مسیر اموزش و‬ ‫پرورش البرز صورت گرفته است‬ ‫عزیزاله شــهبازی اســتاندار البرز هم در این جلسه‬ ‫با قدردانــی از حضور نماینده ولی فقیه در اســتان و‬ ‫نمایندگان مردم البرز در مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫وزیــر محترم اموزش و پرورش امروز را در البرز بســر‬ ‫بردند و از ابعاد مختلف مسائل و دغدغه های اموزشی و‬ ‫پرورشی استان را مورد بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬مردم این اســتان به دالیل متعدد‬ ‫نیازمند توجه ویژه ملی هستند چراکه از تراکم و رشد‬ ‫روز افزون جمعیت‪ ،‬مهاجــرت و تردد باال و در مقابل‬ ‫ضعف در زیرساخت های مختلف رنج می برند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وضعیت امروز ما حاصل برنامه های‬ ‫گذشته است و به طور قطع فردای مارا نیز برنامه ریزی‬ ‫حال تعییــن می کند‪ ،‬افزود‪ :‬برخالف محدودیت های‬ ‫مالی که در این استان وجود دارد ولی تحوالت موثری‬ ‫با برنامه ریزی منســجم در جهت اموزش و پرورش استان‬ ‫حاصل شده و ریل گذاری خوبی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز با اشاره به تبعات شیوع بیماری عالمگیر‬ ‫کرونا در جهان که همگان را دچار وحشت و غافلگیری کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از اســیب های اساسی این بیماری در موضوع‬ ‫اموزش بوده است و راه اندازی سامانه شاد در کشور‪ ،‬جدا از‬ ‫اشکاالتی که دارد‪ ،‬اقدامی بسیار موثر و کارامد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میانگین سرانه اموزشی در کشور ‪ ۵.۱۸‬است و‬ ‫در البرز ‪ ۳.۸۰‬است که در سال ‪ ۹۶‬این رقم ‪ ۳.۲۶‬بوده و با‬ ‫تالش هایی که در این مدت صورت گرفت موفق شدیم این‬ ‫عدد را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫شهبازی با بیان اینکه ســاالنه ‪ ۱۷‬هزار نفر به جمعیت‬ ‫دانش اموزی البرز افزوده می شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به این معنا‬ ‫که ســالی ‪ ۵۰۰‬کالس درس باید به مجموعه استان اضافه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه پایه بودجه ریزی اســتان از ابتدای‬ ‫تاســیس ضعیف بسته شــده‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬اعتبارات‬ ‫استانی و ملی البرز در حوزه اموزش و پرورش ‪ ۲۷‬میلیارد‬ ‫تومان بوده که در سال ‪ ۹۹‬به ‪ ۱۷۰‬میلیارد تومان رسید که‬ ‫تاکنون ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومان نیز تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫استاندار البرز افزود‪ :‬با این افزایش اعتبارات موفق شدیم‬ ‫پروژه های نیمه تمام اموزش و پرورش که سال ها رها شده‬ ‫و بالتکلیف مانده بودند را به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اکنون ‪ ۸۰‬پروژه فعال در این حوزه وجود دارد و‬ ‫تا مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۶۳۰‬کالس درس اماده بهره برداری‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫شهبازی افزود‪ :‬در کمیسیون ماده ‪ ۵‬استان برنامه ریزی‬ ‫کردیم که هیچ فضای اموزشی در استان تغییر کاربری داده‬ ‫نشود و تنها موضوع مورد درخواست اموزش و پرورش مبنی‬ ‫بر تعیین تکلیف مدارس غیردولتی مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنین دســتور رفــع تصرف امالک‬ ‫اموزش و پرورش اســتان صادر شــد و این امالک پس از‬ ‫سال ها ازادسازی شده و در اختیار این اداره کل قرار گرفت‪.‬‬ ‫استاندار البرز گفت‪ ۲ :‬هزار تبلت برای دانش اموزان بی‬ ‫بضاعت نیاز بود کــه همراهی الزم جهت تهیه انها صورت‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جلســه شــورای بانک ها برای رفع مشکالت‬ ‫معیشــتی فرهنگیان و اعطای تسهیالت به انها در استان‬ ‫تشکیل شد‪.‬‬ ‫شهبازی گفت‪ :‬در خصوص دانشگاه فرهنگیان و توسعه‬ ‫ان مقرر شد که مدرسه همجوار ان به مکان دیگری منتقل‬ ‫شود و ‪ ۳‬هکتار زمین به دانشگاه اعطا شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از وزیر محترم درخواست می شود در خصوص‬ ‫تخصیص اعتبار برای استقالل اموزش و پرورش شهرستان‬ ‫های فردیس و چهارباغ را مورد عنایت ویژه قرار دهند‪.‬‬ ‫استاندار البرز گفت‪ :‬اتحاد و انسجام بسیار خوبی در البرز‬ ‫وجود دارد تا مسیر توسعه این استان هموار شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫فعالیت‪ ۳۸‬واحد تولید مرغ‬ ‫گوشتی در البرز‬ ‫مدیر امور طیور و زنبور عســل جهاد کشاورزی البرز در پاسخ‬ ‫به اینکه چرا مرغ در مراکز عرضه با قیمت های متفاوتی به فروش‬ ‫می رسد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بخشی از مرغی که به دست مصرف کننده‬ ‫می رسد با نرخ تنظیم بازاری است به همین دلیل ارزان تر از مرغی‬ ‫است که مردم در مرغ فروشی های سطح شهر خریداری می کنند‪.‬‬ ‫مجید مرادخانی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫‪ ۳۸‬واحد مرغ گوشتی در البرز فعال است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫بــرای بیش از ‪ ۵۹۰‬هزار قطعه جوجه ریزی در این واحدها انجام‬ ‫شده تا در فواصل زمانی مختلف به بازار عرضه شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه روزانه حدود ‪ ۱۵۰‬تن گوشت مرغ‬ ‫در استان مصرف می شود‪ ،‬تولیدات استان پاسخگوی نیاز مصرف‬ ‫کنندگان نیست به همین دلیل بخش البرز اقدام به واردات مرغ از‬ ‫استان های مجاور می کند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به اینکه چرا مرغ در مراکز عرضه با قیمت های‬ ‫متفاوتی به فروش می رســد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بخشی از مرغی که به‬ ‫دست مصرف کننده می رسد با نرخ تنظیم بازاری است به همین‬ ‫دلیل ارزان تر از مرغی اســت که مردم در مرغ فروشی های سطح‬ ‫شهر خریداری می کنند‪.‬‬ ‫این مسئول با بیان اینکه مرغ و تخم مرغ تنظیم بازاری اغلب‬ ‫در بازار روزهای استان توزیع می شود‪ ،‬افزود‪ :‬با برنامه ریزی صورت‬ ‫گرفته با اداره کل دامپزشکی استان‪ ،‬بنا شده کلیه واحدهایی که‬ ‫مجوز کشــتار می گیرند‪ ،‬با یکی از تعاونی های جهاد کشــاورزی‬ ‫قرارداد منعقد کنند تا بر اســاس نهاده یارانــه داری که دریافت‬ ‫می کنند‪ ،‬مرغ با نرخ تنظیم بازاری برای توزیع عرضه کنند‪.‬‬ ‫مرادخانی در ادامه با اشاره به وضعیت تولید تخم مرغ در البرز‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از اذر ماه تا کنون ‪ ۱۷۷۳‬تن تخم مرغ در استان تولید‬ ‫شده که جهاد کشاورزی هر کیلو از ان را به قیمت ‪ ۱۴‬هزار تومان‬ ‫خریــداری و با نرخ تنظیم بازاری در اختیاز عرضه کنندگان قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مدیر امور طیور و زنبور عســل جهاد کشاورزی البرز گفت‪ :‬از‬ ‫انجایی که البرز معین تهران در تامین تخم مرغ اســت‪ ،‬طی این‬ ‫مدت ‪ ۷۸۰‬تن از این تولیدات به تهران ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬با هماهنگی های صورت گرفته تخم مرغ با نرخ‬ ‫تنظیم بازاری در ‪ ۱۶‬بازار روز استان توزیع می شود‪.‬‬ ‫راهکارهایی برای دسترسی به کد پستی‬ ‫مدیرکل پســت البرز گفت‪ :‬واگذاری پالک به عهده شهرداری‬ ‫است و کسانی که از پالک خانه خود مطلع نیستند باید به واحد‬ ‫مربوطه در شهرداری مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رضا حمیدپور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درصد شهروندان از کد پستی ‪ ۱۰‬رقمی خود اطالع دارند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای کســانی که اطالعی از شــماره کد پستی خود ندارند‬ ‫نیز راهکارهایی وجود دارد تا بتوانند به راحتی به ان دسترســی‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه راه اول مراجعه به پرتال شــرکت ملی پست‬ ‫ایران و انتخاب گزینه گواهی کد پســتی است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در‬ ‫این صفحه اگر نام شــهر و تمام اطالعات مربوط به مکانی را که‬ ‫به دنبال پیدا کردن کد پســتی ان جا هســتید‪ ،‬می دانید‪ ،‬تنها‬ ‫کافی ست ان ها را به ترتیب وارد کنید؛ در غیر این صورت بر روی‬ ‫گزینه جستجوی پیشرفته کلیک کنید ‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬با انتخاب جستجوی پیشرفته‪ ،‬ابتدا نام استان از‬ ‫شما پرسیده می شود‪ .‬به محض پر کردن این فیلد منطقه شهری‬ ‫و روســتایی نمایان شــده و در واقع بعد از پر کردن هر قسمت‪،‬‬ ‫بخش بعدی به صورت اتوماتیک به نمایش در می اید که همین‬ ‫مورد ســاده‪ ،‬کار را برای ادامه پیدا کردن کد پستی اسان کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬راه دوم مراجعه به اداره پست و دریافت کد پستی‬ ‫است و راه سوم هم تماس با واحد کدگذاری اداره کل پست پست‬ ‫به شماره ‪ ۰۲۶ ۳۲۲۵۱۴۴۱‬است‪.‬‬ ‫این مسئول اضافه کرد‪ :‬البته کد پستی واحدهای مسکونی و ‪...‬‬ ‫بر روی فیش گاز و برق هم درج شده است‪.‬‬ ‫حمیدپور در ادامه در پاســخ به اینکه اگر فردی از پالک منزل‬ ‫مسکونی خود اطالع نداشته باشند چه باید بکند‪ ،‬افزود‪ :‬واگذاری‬ ‫پالک به عهده شــهرداری است و کسانی که از پالک خانه خود‬ ‫مطلع نیستند باید به واحد مربوطه در شهرداری مراجعه کنند‪.‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫شماره ‪36‬‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1399‬‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫رسپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان الربز‪:‬‬ ‫بهره مندی ‪ ۴۱۰‬نابینا از خدمات کتابخانه امیرکبیر کرج‬ ‫سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر بخش عمده ای از دسترسی اعضا به‬ ‫کتاب های صوتی از طریق ایمیل انجام می شود این در‬ ‫کشف ‪۱۹‬‬ ‫تن مواد‬ ‫مخدر در‬ ‫البرز‬ ‫حالی اســت این کار در گذشته از طریق فلش و یا‬ ‫سی دی صورت می گرفت‪.‬‬ ‫هادی اشــتیانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به‬ ‫این که کتابخانه امیرکبیر تنها کتابخانه کرج است‬ ‫که به بخش نابینایان مجهز شــده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫بخش از سال ‪ ۸۶‬به کتابخانه امیرکبیر اضافه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تعداد اعضای بخش نابینایان این‬ ‫کتابخانه ادامه داد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۴۱۰‬نفر روشندل‬ ‫از خدمات این بخش بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫این مسئول با اشاره به وضعیت منابع مطالعه برای‬ ‫بخش نابینایان کتابخانه امیرکبیر توضیح داد‪ :‬این‬ ‫بخش دارای ‪ ۳۹۳‬نسخه کتاب بریل است و حدود‬ ‫‪ ۱۱‬هزار عنوان کتاب گویا دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برخی گوینده های داوطلب نســبت‬ ‫به گویاسازی کتاب های مورد نظر اعضا اقدام می کنند‪،‬‬ ‫رئیــس پلیس مبارزه با مــواد مخدر البرز‬ ‫گفت‪ :‬پلیس مبارزه با مــواد مخدر البرز در‬ ‫ســال جاری بیش از ‪ ۸۸۰‬طرح پاکســازی‬ ‫مناطق الوده را در شهرستان های استان البرز‬ ‫اجرا و ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۲۸۰‬معتاد جمع اوری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرهنگ علی سلیم پور با اشاره به اجرای‬ ‫طرح ضربتی جمع اوری معتــادان در البرز‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬در مرحلــه اول این طرح ‪۳۰۰‬‬ ‫معتاد متجاهر استان جمع اوری شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬با اجرای‬ ‫مرحله دوم هم که تا چند روز اینده اجرایی‬ ‫می شــود‪ ۴۰۰ ،‬نفر دیگر نیــز جمع اوری‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ســلیم پور گفت‪ :‬یکی از اولویت های مهم‬ ‫فردی که با هدف ســرقت یک دســتگاه خودرو پراید‪،‬‬ ‫راننده ان را به بیابان های اطراف شهرســتان اشــتهارد‬ ‫کشــانده و پس از قتل وی‪ ،‬قطعات خودرو را اوراق کرده‬ ‫بود با هوشــیاری کاراگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی‬ ‫پلیس اگاهی استان شناسایی و دستگیر شد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمد نادربیگی رئیس پلیس اگاهی استان‬ ‫البرز در تشریح این خبر بیان کرد‪ :‬در پی اعالم مفقودی‬ ‫مردی ‪ ۵۲‬ساله به کالنتری ‪ ۲۵‬محمدشهر‪ ،‬موضوع تحت‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی اظهار کرد‪ :‬با توجه به این که فرد‬ ‫گمشده با خودروی سواری پراید از منزل خارج و ناپدید‬ ‫شــده بود‪ ،‬احتمال وقوع جنایت علیه وی متصور بود که‬ ‫بالفاصله پرونده برای بررسی های بیشتر به پلیس اگاهی‬ ‫اســتان البرز منتقل و کاراگاهان با انجام اقدامات پلیسی‬ ‫متوجه شــدند که شــماره تلفن نامبرده برای اخرین بار‬ ‫در جاده "اشتهارد‪-‬ماهدشــت" ردیابی شده و پس از ان‬ ‫اطالعی از فقدانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس اگاهی اســتان البرز خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫گفت‪ :‬مسئول این بخش کتاب به همراه ویس رکوردر‬ ‫در اختیار داوطلبان قرار می دهند و پس از گویا ســازی‬ ‫منابع جدید به کتابخانه تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫اشتیانی تاکید کرد‪ :‬بخش نابینایان تمام کتابخانه های‬ ‫عمومی کشور با یکدیگر ارتباط دارند و هر کدام از اعضا‬ ‫اگر به کتابی نیاز داشته باشند و این کتاب در کتابخانه‬ ‫شهر دیگری باشد امکان ارسال ان از طریق ایمیل و یا‬ ‫پست میسر است‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر بخش عمده ای از دسترسی اعضا به‬ ‫کتاب های صوتی از طریق ایمیل انجام می شود این در‬ ‫حالی اســت این کار در گذشته از طریق فلش و یا سی‬ ‫دی صورت می گرفت‪.‬‬ ‫این مسئول افزود‪ :‬بخش نابینایان کتابخانه امیرکبیر‬ ‫به پرینتر بریل هم مجهز است و اعضا در صورت نیاز به‬ ‫پرینت جزوه از ان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫پلیس البرز مبارزه قاطع و جدی با قاچاقچیان‬ ‫مواد مخــدر بوده و خانواده ها به عنوان عامل‬ ‫مهم در پیشگیری و کنترل معضل بزرگ مواد‬ ‫مخدر باید بیشتر مراقبت فرزندان خود باشند‪.‬‬ ‫وی بــه اجــرای طرح های پاکســازی در‬ ‫مناطق الوده اســتان البرز اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫طرح پاکسازی نقاط الوده در مناطق مختلف‬ ‫در حال اجرا اســت که به صورت مستمر در‬ ‫مناطقی مثل حصار‪ ،‬مهدی اباد و ملک اباد‬ ‫با برنامه ریزی های اطالعاتی و عملیاتی اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر البرز در‬ ‫ادامــه اضافه کرد‪ :‬بیش از ‪ ۱۹‬تن انواع مخدر‬ ‫در سال جاری توسط ماموران پلیس مبارزه‬ ‫با مواد مخدر این اســتان کشف شده که از‬ ‫مجموع مواد کشــف شده بیش از ‪ ۱۲‬تن در‬ ‫اســتان البرز و بقیه در عملیات مشترک در‬ ‫استان های مختلف کشور بوده است‪.‬‬ ‫این مسئول توضیح داد‪ :‬در این مدت ‪۵۹۶‬‬ ‫قاچاقچــی و ‪ ۳۳۵۸‬توزیع کننــده و خرده‬ ‫فروش دستگیر شده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین طی ســال جاری ‪۳۱‬‬ ‫باند بــزرگ قاچاق مواد مخدر متالشــی و‬ ‫‪ ۴۱۵‬دســتگاه خودروی سبک و سنگین از‬ ‫قاچاقچیان کشف شده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬پلیس مبارزه با مواد مخدر‬ ‫البرز در ســال جــاری بیــش از ‪ ۸۸۰‬طرح‬ ‫پاکســازی مناطق الوده را در شهرستان های‬ ‫استان البرز اجرا و ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۲۸۰‬معتاد جمع‬ ‫اوری کرده است‪.‬‬ ‫قتل برای یک پراید اوراقی!‬ ‫ادامه تحقیقــات‪ ،‬کاراگاهان با به‬ ‫کارگیری اقدامات پلیســی متوجه‬ ‫شــدند که گوشــی تلفــن همراه‬ ‫فقدانی در دســت یــک ضایعاتی‬ ‫دوره گرد در محدوده استان قزوین‬ ‫است که با دریافت نیابت قضائی به محل زندگی او اعزام‬ ‫شــده و در یک عملیات ضربتی نامبرده را دستگیر و به‬ ‫همراه تلفن همراه به پلیس اگاهی البرز منتقل کردند‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی تصریح کرد‪ :‬در ادامه مشخص شد که‬ ‫این ضایعاتی دوره گرد‪ ،‬گوشی تلفن همراه فرد گمشده را‬ ‫در یکی از جاده های فرعی شهرستان اشتهارد پیدا کرده‬ ‫که کاراگاهان با انجام تحقیقات گســترده در ان منطقه‪،‬‬ ‫در نهایت رد یکی از ســارقان ســابقه دار اشتهارد را در‬ ‫این پرونده مشاهده کرده و بالفاصله با همکاری ماموران‬ ‫کالنتری ‪ ۱۱‬این شهرستان به مخفیگاه او اعزام و خودرو‬ ‫اوراق شده فرد گمشده را در ان جا مشاهده کردند‪.‬‬ ‫ســرهنگ نادربیگی با اشــاره به دســتگیری و انتقال‬ ‫متهم به پلیس اگاهی اســتان‪ ،‬عنــوان کرد‪ :‬متهم پس‬ ‫از دســتگیری با مشاهده مستندات پلیس لب به اعتراف‬ ‫گشوده و اذعان داشت که در روز حادثه خودرو پراید فرد‬ ‫گمشــده را به صورت دربست کرایه کرده و او را به نقاط‬ ‫دور دست شــهرک صنعتی اشتهارد هدایت کرده که در‬ ‫حال پیاده شدن قصد سرقت خودرو را داشته اما نامبرده‬ ‫در برابر این موضوع مقاومت کرده و در حین درگیری وی‬ ‫را با ضربات چاقو به قتل رســانده و جسدش را به داخل‬ ‫چاهــی انداخته و خودروی وی را اوراق و لوازم و قطعات‬ ‫ان را بر روی خودروی فرسوده دیگری که خریداری کرده‬ ‫بود‪ ،‬نصب کرده است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس اگاهی اســتان البرز با بیان این که محل‬ ‫رهایی جسد نیز با راهنمایی متهم دستگیر شده شناسایی‬ ‫و کشف شد‪ ،‬گفت‪ :‬تحقیقات همچنان بر روی این پرونده‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫موافقت ستاد ملی کرونا با سفرهای نوروزی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫البرز از اعالم موافقت ســتاد ملی کرونــا با برقراری‬ ‫سفرهای نوروزی خبر داد‪.‬‬ ‫فریــدون محمدی در گفت و گو با ایســنا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در جلســه ای که با حضور معاون‬ ‫گردشــگری کشــور و مدیــران ادارات کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫اســتان ها برگزار شــد‪ ،‬ســفرهای نوروزی‬ ‫در سراســر کشــور در صــورت رعایــت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬امکان تردد خودروهای‬ ‫شــخصی در ایام نوروز پیش رو نیز در صورت‬ ‫داشتن محل اسکان شخصی در مقصد مورد‬ ‫نظر با هماهنگی مراجع ذی صالح و ارائه مدارک معتبر‬ ‫امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫محمدی بیان کرد‪ :‬اســتان البرز همواره به عنوان‬ ‫مسیر و مقصد گردشــگری میزبان مسافران عبوری‬ ‫بســیاری از سراســر کشــور بوده و نیازمند تقویت‬ ‫زیرساخت های الزم و برقراری شرایط بهداشتی مورد‬ ‫تایید ستاد استانی مبارزه با کرونا است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫البــرز گفــت‪ :‬با توجــه به شــیوع کرونــا و اعمال‬ ‫محدودیت هــای تردد و عدم فعالیــت مراکز اقامتی‪،‬‬ ‫پذیرایی و اماکن تفریحی و گردشگری به منظور حفظ‬ ‫سالمت شهروندان مشکالت عدیده ای برای مدیران و‬ ‫اصناف مرتبط به وجود امد که امید است با شروع سال‬ ‫جدید و اغاز تعطیالت نوروزی شاهد رونق اقتصادی‬ ‫در حوزه گردشگری نیز باشیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫مدیریت شهری‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪36‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1399‬‬ ‫نشست پیشرانان فعال کشاورزی‪ ،‬فرش‪ ،‬هنر و صنایع‬ ‫دستی مشاغل خانگی استان البرز برگزار شد‬ ‫در راســتای اجرای طرح ملی‬ ‫توسعه مشاغل خانگی و اتصال به‬ ‫بازار مکان محور مشاغل متقاضیان‬ ‫ایــن مشــاغل در اســتان البرز‪،‬‬ ‫نشست های مجزایی از سوی جهاد‬ ‫دانشگاهی البرز با پیشرانان فعال‬ ‫در حوزه های کشــاورزی‪ ،‬فرش‪،‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪ ،‬و صنایع دســتی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشســت ها که با حضور‬ ‫ابوالحسن قاســم پور مدیر دفتر‬ ‫تجاری ســازی فنــاوری جهــاد‬ ‫دانشــگاهی البرز و از مســئوالن‬ ‫اســتانی طرح و اقای نجفی دبیر‬ ‫ستاد کارافرینی شهرداری کرج در‬ ‫بازارچه اختصاص داده شده توسط‬ ‫سازمان ساماندهی مشاغل شهری‬ ‫برگزار شد‪ ،‬در خصوص اتصال به‬ ‫بازار حقیقی و لزوم ایجاد همفکری‬ ‫با فعاالن پیشران گفت و گو شد‪.‬‬ ‫نشست پیشرانان فعال گروه کشاورزی‬ ‫در نخستین نشست با پیشــرانان حوزه ی کشاورزی‬ ‫ابوالحسن قاســم پور با تاکید بر هویت بخشی به مشاغل‬ ‫خانگی و پایدارســازی انهــا از طریق فــروش در بازار‬ ‫مکان محور و هم چنین توســعه این مشاغل از خرد به‬ ‫متوســط افزود‪ :‬ظرفیت ایجاد شــده در حوزه مشاوره‬ ‫تخصصی عمومی و کسب و کار خانگی تاثیر به سزایی در‬ ‫هویت بخشی این مشاغل دارد‪.‬‬ ‫در ادامــه نجفی گفت‪ :‬ســتاد کارافرینی و هم چنین‬ ‫معاونت اجتماعی ســازمان فرهنگی شهرداری با نگرش‬ ‫شتابدهی و تســهیلگری در این طرح مشارکت کرده و‬ ‫در خصوص تبلیغات محیطی اقداماتی موثر انجام خواهد‬ ‫داد‪ .‬به امیــد اینکه موثر واقع شــده و قدمی در جهت‬ ‫پایدارسازی و توسعخ ی مشاغل خانگی برداریم‪.‬‬ ‫نشست پیشرانان فعال فرش‬ ‫در ادامه این نشست ها‪ ،‬نشست پیشرانان فعال صنعت‬ ‫فرش برگزار شــد‪ .‬در این نشست قاســم پور مدیر دفتر‬ ‫تجاری سازی فناوری جهاد دانشگاهی البرز گفت‪ :‬سازمان‬ ‫ســاماندهی مشاغل شــهری بازارچه ای به عنوان مرکز‬ ‫دائمی و تخصصی مشــاغل خانگی در اختیار طرح قرار‬ ‫داده است‪ .‬و حضور صاحبان مشاغل حداقل تا یک سال‬ ‫رایگان خواهد بود‪.‬‬ ‫در ادامه از لزوم ایجاد اکوسیســتم مشــاغل خانگی‪،‬‬ ‫و همبســتگی با ارگانها صحبت‬ ‫کردند و ضمن تشــکر از نهادها و‬ ‫مبدعان این‬ ‫سازمان های ذیربط و‬ ‫ِ‬ ‫طرح برای هرگونه همکاری اعالم‬ ‫امادگی کردند‪.‬‬ ‫قاســم پور مدیر اجرایی طرح‬ ‫گفت‪ :‬تا به حــال در هیچ یک از‬ ‫حوزه هــای مشــاوره‪ ،‬اموزش و‬ ‫اتصال به بازار در حوزه ی مشاغل‬ ‫شــهری اقدامی صــورت نگرفته‬ ‫و طرح ملی توســعه ی مشــاغل‬ ‫خانگی در این زمینه ‪ ،‬پیشرو بوده‬ ‫و سعی می کند مدل خوبی برای‬ ‫بهره برداری بیشتر باشد‪.‬‬ ‫هویت بخشــی به این نوع کسب و کار و داشتن نگرش‬ ‫تسهیلگری و همیاری گفت و افزود‪ :‬جهاد دانشگاهی به‬ ‫عنوان نهاد واسط و مجری‪ ،‬تنها تسهیلگر بوده و قصد دارد‬ ‫با همکاری سایر ارگان های ذیربط بستری را فراهم اورد‬ ‫تا بین متقاضیان مشاغل خانگی و پیشرانان شبکه سازی‬ ‫و ارتباط موثر شــکل گرفته و در راستای پایدارسازی و‬ ‫توسعه ی کســب و کارهای خانگی قدم های محکمی‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫حسین ابین مدیر اجرایی و هماهنگی اموزشی جهاد‬ ‫دانشگاهی البرز هم گفت‪ :‬انچه اهمیت دارد مشارکت و‬ ‫کار تیمی بین فعاالن پیشــران در حوزه های مختلف و‬ ‫ایجاد هماهنگی و ســینرژی در بازارچه است‪ .‬پیشرانان‬ ‫به عنوان نمایندگان ‪ ۲۵۰۰‬متقاضی و همه کســانی که‬ ‫در استان کســب و کار خانگی دارند باید با همفکری و‬ ‫اتخاذ تصمیمات راهبردی‪ ،‬قدم به قدم در راستای افزایش‬ ‫کیفیت محصوالت‪ ،‬فروش‪ ،‬ایجاد و توسعه ی اکوسیستم‬ ‫مشاغل خانگی گام بردارند‪.‬‬ ‫دکتر میرزایی‪ ،‬مشــاور طرح نیز گفت‪ :‬اولویت با ایجاد‬ ‫گروه‪ ،‬تعامل و تشکیل جلسات منسجم و هدفمند است‪.‬‬ ‫کلیات مقررات و قوانین اجرایی در اختیار پیشرانان قرار‬ ‫گرفته و عملکردشان پایش و نظارت خواهد شد‪.‬‬ ‫نشست پیشرانان فعال حوزه فرهنگ و هنر‬ ‫سومین نشست پیشرانان فعال حوزه ی فرهنگ و هنر‬ ‫مکان بازاچه ی سیب واقع در حصارک کرج برگزار‬ ‫که در‬ ‫ِ‬ ‫شد‪ ،‬تعدادی از فعاالن این حوزه گرد هم امدند و ضمن‬ ‫مکان بازارچه و غرفه ها در خصوص لزوم اتحاد‬ ‫بازدید از‬ ‫ِ‬ ‫مقرر شــد فعــاالن پیشــران‬ ‫جلساتی مدون و منسجم بر اساس‬ ‫نظام نامــه و با حضور نمایندگان‬ ‫جهاد داشته و در جهت تجهیز و‬ ‫استفاده بهینه از بازارچه سیب مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫نشست پیشرانان فعال صنایع دستی‬ ‫چهارمین نشست نیز با حضور پیشرانان فعال صنایع‬ ‫دستی برگزار شد‪.‬‬ ‫میرزایی مشــاور کســب و کار در این نشست گفت‪:‬‬ ‫موضوعی که اهمیــت دارد و جز ِو اولویت های طرح می‬ ‫باشــد موضوع هویت بخشی و در پی ان توسعه مشاغل‬ ‫خانگی ست ‪.‬‬ ‫همچنین پیشــرانان حوزه صنایع دستی ظرفیت ها و‬ ‫توانایی های خودشان را مطرح کرده و اظهار داشتند در‬ ‫راستای توســعه و ارتقای بازار از تمام توانشان استفاده‬ ‫کرده و سعی می کنند به ‪۲۵۰۰‬نفر متقاضی‪ ،‬مشاوره و‬ ‫اموزشهای کاربردی بدهند‪.‬‬ ‫نجفــی از ظرفیت ایجاد شــده در فرهنگســراهای‬ ‫شــهرداری و امکان ایجــاد کارگاه تولیــدی و برگزاری‬ ‫کالســهای اموزشی خبر داد و افزود‪ :‬در ادام ه فعالیت ها‪،‬‬ ‫پیشــرانان صنایع دستی‬ ‫بازا ِر متروی فردیس در اختیار‬ ‫ِ‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به عنوان‬ ‫یک طرح ملی با مدیریت و کارفرمایی وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی با همکاری جهاد دانشــگاهی به عنوان‬ ‫مجری طرح در سراسر کشور در حال انجام می باشد‪ .‬طی‬ ‫این طرح جهاد دانشــگاهی به عنوان مجری‪ ،‬مسئولیت‬ ‫مشــاوره‪ ،‬اموزش و اتصال به بازار مشــاغل خانگی را بر‬ ‫عهده دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی نظراباد‬ ‫تحت پیگرد قضایی قرار گرفت‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز از برخورد‬ ‫قضایی با مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی‬ ‫نظرابــاد به علت عدم استانداردســازی فاضالب و‬ ‫هدایت فاضالب خام به محیط زیست خبر داد‪.‬‬ ‫فردین حکیمی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬در خصوص‬ ‫عملکرد شــهرک های صنعتی نظراباد‪ ،‬هشــتگرد‬ ‫ب تولیدی گفت‪ :‬مشکل‬ ‫و ســپهر در تصفیه فاضال ‬ ‫فاضالب این شهرک های صنعتی به طور کامل حل‬ ‫نشده و به همین دلیل محیط زیست گزارش ان را‬ ‫به دادستانی اعالم کرده است‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بر اســاس همین گزارش‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫خدماتی شــهرک صنعتی نظراباد بــه دلیل عدم‬ ‫استانداردسازی فاضالب و هدایت فاضالب خام به‬ ‫منابع زیستی تحت پیگرد قضایی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر فاضالب دو شهرک نظراباد‬ ‫و ســپهر به تاالب وارد نمی شــود اما به سمت دشت‬ ‫‪5‬‬ ‫جنوب نظراباد هدایت می شود که براساس قانون‬ ‫حفاظت خاک این شــهرک ها جریمه می شــوند‬ ‫و جریمه این اســت که محیط الوده شــده باید‬ ‫پاکسازی شود‪.‬‬ ‫حکیمی خاطرنشــان کرد‪ :‬تصفیه خانه شهرک‬ ‫صنعتی هشــتگرد راه اندازی شــده امــا دو واحد‬ ‫صنعتی مستقر در ان مشکل دارند که تصفیه خانه‬ ‫یکی از این واحدها راه اندازی شده و واحد دیگر نیز‬ ‫تعهد داده تا ‪ ۲۰‬اسفند ماه تصفیه خانه خود را به‬ ‫طور کامل راه اندازی کند‪ .‬بنابراین مشکل تصفیه‬ ‫خانه شهرک صنعتی هشتگرد تا عید حل می شود‬ ‫و تصفیه خانه سپهر هم در مرحله افتتاح است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شهرک صنعتی نظراباد تصفیه خانه‬ ‫دارد اما استانداردها را رعایت نمی کند و در صورت‬ ‫توجه ویژه قطعاً مشکلی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نخستینگواهیتولیدصادراتی‬ ‫در حوزه ارایشی و بهداشتی در‬ ‫منطقه اقتصادی پیام صادر شد‬ ‫مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام گفت‪ :‬نخســتین گواهی‬ ‫صادراتی در حوزه ارایشی و بهداشتی بین مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫کشور در پیام صادر شد‪.‬‬ ‫سید مجتبی حسین پور در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫گواهی توسط یکی از شرکت های تولید و بسته بندی ارایشی‬ ‫و بهداشتی در منطقه دریافت شده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬وی اضافه کــرد‪ :‬این واحــد تولیدی با‬ ‫اســتفاده از مزیت های منطقه ویژه اقتصادی از جمله حداقل‬ ‫بودن تشــریفات گمرکی موفق به اخذ گواهی تولید صادرات‬ ‫محصوالت خود شده است‪.‬‬ ‫حسین پور خاطر نشان کرد‪ :‬با توجه به صادرات محور بودن‬ ‫فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی‪ ،‬این امکان وجود دارد تا این‬ ‫واحد سرمایه گذاری و دیگر واحدهای تولیدی مستقر در منطقه‪،‬‬ ‫با بهره مندی از مزایای مناطق ویژه اقتصادی بتواند تولید منجر‬ ‫به صادرات داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به توسعه زیر ساخت ها در پیام و رایزنی‬ ‫با بانک توسعه صادرات که به صورت جدی در حال انجام است‪،‬‬ ‫این امادگی وجــود دارد تا واحدهای تولیدی و صنعتی که به‬ ‫دنبال صادرات محصوالت خود با استفاده از مزایای منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی هستند در پیام مستقر شوند‪.‬‬ ‫پارک «ایران کوچک» کرج ‪۱۵‬‬ ‫اسفند افتتاح می شود‬ ‫رئیس سازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری‬ ‫کرج گفت‪ ۱۵ :‬اســفندماه پارک ایران کوچک به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫پیمان بضاعتی پور در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به اجرای‬ ‫پویش کاشت نهال به درخواست شهروندان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با اجرای‬ ‫صحیح این پویش گامی مهمی در جلب مشــارکت شهروندان‬ ‫برای حفظ فضای ســبز و تحقق شعار «کرج‪ ،‬شهری دوستدار‬ ‫محیط زیست» برداشته می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در این پویش شــهروندان می توانند با ارسال‬ ‫پیامک به شماره ‪ ۱۰۰۰۱۱۴۷‬به صورت رایگان و به یاد کسانی‬ ‫که دوست دارند‪ ،‬درخت بکارند‪.‬‬ ‫این مسئول در پاسخ به اینکه چند اصله درخت برای این طرح‬ ‫در نظر گرفته شده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این ظرفیت وجود دارد تا ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار اصله درخت برای اجرای این پویش به شهروندان اهدا شود‪.‬‬ ‫بضاعتی پور تاکید کرد‪ :‬اغلب درختانی که برای این پویش در‬ ‫نظرگرفته شــده اند غیر مثمر هستند و از میان انها می توان به‬ ‫توت نرک‪ ،‬نارون‪ ،‬چنار و صنوبر اشاره کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری‬ ‫کرج در ادامه با بیان اینکه ‪ ۱۵‬اســفندماه پارک ایران کوچک‬ ‫به بهره برداری می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬این پارک شامل بازارچه ای هزار‬ ‫متری با ‪ ۲۵‬حجره اســت که در این حجره ها صنایع دستی از‬ ‫جمله کیف‪ ،‬چرم‪ ،‬کفش و ‪ ...‬به فروش می رسد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه این بازارچه در حقیقت نمونه کوچک بازار‬ ‫سعدالسلطنه قزوین است‪ ،‬افزود‪ :‬غرفه های این بازارچه از طریق‬ ‫مزایده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خاســتگاه های اقوام ایرانی هم در این پارک هفت‬ ‫هکتاری در مقیاس یک به یک و یا یک به دو بازســازی شــده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال سوم‬ ‫ابالغ رای دیوان عدالت اداری مبنی‬ ‫بــر ممنوعیت صدور پروانه ســاخت‬ ‫توســط شــهرداری ها بــرای امالک‬ ‫قولنامه ای (جز مواردخاص) طی ماه‬ ‫های اخیر بــه موضوعی بحث برانگیز‬ ‫در عرصه ســاخت و ســازهای کشور‬ ‫از جمله اســتان البرز تبدیل شده که‬ ‫نیازمند اقدام کارشناســانه و ســریع‬ ‫مســووالن کشوری برای برون رفت از‬ ‫یک چالش است‪.‬‬ ‫قولنامه روشی سنتی و ریشه دار در‬ ‫تاریخ خرید و فــروش امالک و اموال‬ ‫منقــول و نامنقول به شــمار می رود‬ ‫که بنا به عللــی مانند تکرار تخلفات‬ ‫و مشکالت دیگر این ماه ها مقبولیت‬ ‫و اصالــت ان در بــاب صــدور پروانه‬ ‫ســاختمانی (جز موارد خــاص ) در‬ ‫کشور از جمله استان البرز زیر سووال‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫قبل از پرداختن بــه علل و چرایی‬ ‫تصمیم دیوان عدالت اداری کشــور و‬ ‫واکنــش ها و نگاه هــای مختلف به‬ ‫این موضوع ذکر چنــد نکته در باب‬ ‫تاریخچــه و روند ســندیت امالک یا‬ ‫معامالت در کشــور ضروری به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫بررسی های تاریخی بیانگر ان است‬ ‫که هر کاال یا ملک باید بنا بر اســناد‬ ‫معتبر مالکیت ان برای فرد و دیگران‬ ‫محرز و مشــخص شــود تا در صورت‬ ‫دخــل و تصرف یا تعرض‪ ،‬ســرقت و‬ ‫فروش توســط غیر بتوان نزد محکمه‬ ‫عادل یا افــکار عمومی اثبات مالکیت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫داشــتن حق مالکیت یک ملک یا کاال از گذشــته ها‬ ‫تاکنــون بنا بر ارائه اســناد معتبر یا شــواهد متقن نزد‬ ‫دیگران و مراجع ذیصالح محترم شــمرده شــده زیرا‬ ‫در ادوار مختلف همواره مراجع و شــواهدی بر معامالت‬ ‫مترتب بوده که این رویه متــداول در معامالت ملکی و‬ ‫کاالهای ارزشمند همچنان به قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۰۱‬شمسی ســراغازی برای تحول در تبادل‬ ‫اســناد و امالک و ســایر معامالت در ایران به شمار می‬ ‫رود‪ ،‬تحولی که در بســتر ان دفاتر رســمی ثبت اسناد‬ ‫و امالک شــکل گرفت هرچند که روش ســنتی قولنامه‬ ‫ای براســاس مبانی شــرعی و عرفی همچنان به قوت‬ ‫خود باقی ماند‪.‬‬ ‫انجام معامالت در بســتر اسناد رسمی از این حیث در‬ ‫افکار عمومی دارای اعتبار و جایگاه خاص است که کمتر‬ ‫شک و تردید در خصوص اعتبار و سندیت ان وجود دارد‬ ‫هر چند کــه جای پای جاعالن عصر نویــن نیز در این‬ ‫عرصه هم دیده می شود‪.‬‬ ‫در این میــان قولنامه ها هم تاکنون با وجود پشــت‬ ‫سرگذاشتن عصر مدرنیته و ورود به دنیای جدید فناوری‬ ‫همچنان درافکار و اذهان معتبر شــناخته شده و پایه و‬ ‫اساس یک معامله تلقی می شوند اما انچه سبب شده تا‬ ‫صاحبان بخشی از امالک قولنامه ای به موضوع دریافت‬ ‫سند ثبتی برای این امالک ورود نکنند بنا به گفته برخی‬ ‫کارشناســان ‪ ،‬بروکراســی پیچیده و باال بودن هزینه ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر شــهرداری ها تا پیش خردادماه سال‬ ‫جاری با درنظــر گرفتن برخی جوانب قانونی مانند نوع‬ ‫کاربــری اراضی برای دارندگان امالک قولنامه ای داخل‬ ‫محدوده های شــهری پروانه ساخت صادر می کردند و‬ ‫مهندسان ناظر نیز طبق نقشه ترسیمی و مجوز مدیریت‬ ‫شهری بر ساخت وسازها نظارت داشتند‪.‬‬ ‫شماره ‪36‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1399‬‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫وگویی با خبرنگاران به برخی مشکالت‬ ‫امالک قولنامه ای در استان البرز اشاره‬ ‫کــرده بود و از مردم خواســته بود که‬ ‫در خریــد و فروش ایــن امالک دقت‬ ‫بیشتری کنند‪.‬‬ ‫محمد قمی به مردم توصیه کرد که‬ ‫برای انجام معامــات مربوط به امالک‬ ‫قولنامه ای باید به چند نکته مهم توجه‬ ‫کنند؛ ملک قولنامه ای که قرار اســت‬ ‫خریداری شــود دارای حکــم تخریب‬ ‫نباشــد و یا اگر برای ان در کمیسیون‬ ‫ماده ‪ ۱۰۰‬جریمه لحاظ شده مبلغ ان‬ ‫باید مشخص باشد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرده که مــردم ملک‬ ‫مســکونی قولنامــه ای را در صورتــی‬ ‫خریدار کنند که مالک ان به درســتی‬ ‫مشــخص بوده و در کنار ان اطالعات‬ ‫سلسله قراردادهای انجام شده در مورد‬ ‫لــک نیز باید به درســتی و بدون هیچ‬ ‫مشکلی قید شده باشد‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیه مشــاوران امالک‬ ‫شهرستان کرج با اشاره به اینکه بیشتر‬ ‫مناطق کالنشــهر کرج متاثر از رشــد‬ ‫امالک مسکونی قولنامه ای بوده است‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬میزان درصد امالک مســکونی‬ ‫قولنامه ای به ســند دار در شهرستان‬ ‫کرج در گذشته ‪ ۳۰‬به ‪ ۷۰‬درصد( ‪۳۰‬‬ ‫درصد قولنامــه ای و ‪ ۷۰‬درصد ثبتی)‬ ‫بوده امــا در زمان حاضــر این امالک‬ ‫ســهمی ‪ ۵۰‬درصــدی در میان امالک‬ ‫مســکونی موجود در این شهرستان را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫به گفته قمی بســیاری از امالکی که‬ ‫در گذشته سنددار بوده بعد از تخریب و‬ ‫ساخت دوباره قولنامه ای شده است زیرا سازنده به دلیل‬ ‫مواردی از جمله خالف در ساخت و یا جرایم کمیسیون‬ ‫ماده ‪ ۱۰۰‬نتوانسته پایان کار ان را دریافت کند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به رشــد امالک قولنامه ای در شهرهای‬ ‫اقمــاری و نقــاط پیرامونی کــرج از جمله کمالشــهر‪،‬‬ ‫خرمدشــت‪ ،‬محمدشهر و ماهدشت‪ ،‬گفت‪ :‬در محله های‬ ‫درونی بافت کرج مانند اسالم اباد نیز امالک قولنامه ای‬ ‫زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه مشاوران امالک شهر کرج در خصوص‬ ‫دالیل روی اوردن مردم به معاملــه امالک قولنامه ای‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این امالک بهتر خرید و فروش می شــوند‪ ،‬قیمت‬ ‫انها از امالک سند دار به مراتب پایین تر است و حساب‬ ‫مالیاتی و دارایی بر این دسته از امالک مترتب نیست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬معامله زمین های قولنامه ای نیز بیشــتر‬ ‫در نقاط اطراف کرج از جمله محمد شــهر‪ ،‬کمالشــهر‪،‬‬ ‫سهیلیه‪ ،‬رضوانیه‪ ،‬گلدشت و کالک انجام می شود‪.‬‬ ‫همچنین معاون اســتاندار البــرز و فرماندار ویژه کرج‬ ‫چندی پیش در نشســت کارگروه ساخت و سازهای غیر‬ ‫مجاز این شهرســتان با انتقاد از افزایش امالک قولنامه‬ ‫ای ‪ ،‬بخشــی از ساخت و ســازهای غیر مجاز را مربوط‬ ‫بــه این امالک دانســت و گفت ‪ :‬باید شــهرداری ها و‬ ‫بخشــداران از افزایش امالک قولنامه ای در شهرســتان‬ ‫کرج جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫غفور قاسم پور افزود‪ :‬در روستاهایی مانند محمود اباد‬ ‫و در سطح شهر نیز شاهد رشد قارچ گونه امالک قولنامه‬ ‫ای هســتیم که از پایه خالف می سازند و شهرداری ها‬ ‫و بخشــداری ها باید در این زمینــه کنترل های الزم را‬ ‫اعمال کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ابتدا به سراغ دانه درشت ها و عامالن‬ ‫سازمان یافته در ساخت و ســازهای غیرمجاز کالنشهر‬ ‫کرج می رویم و با سرشــاخه های اصلی در ســاخت و‬ ‫ســازهای غیرمجاز مقابله می کنیم تــا مابقی متخلفان‬ ‫خرده پا نیز حساب کار دستشان بیاید‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم پیگیــری پرونده های قضایی در‬ ‫این زمینه ادامه داد‪ :‬هم اکنون نیز پرونده های متعددی‬ ‫در کمیسیون های ماده ‪ ۹۹‬و ‪ ۱۰۰‬وجود دارد و احکامی‬ ‫نیز صادر شده و ســازه های غیرمجاز در انتظار تخریب‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫قولنامه و چالش صدور پروانه ساخت‬ ‫نقص قانونی و ورود دیوان عدالت اداری به پروانه‬ ‫امالک قولنامه ای‬ ‫چند ماهی اســت که دیوان عدالت اداری با صدور یک‬ ‫رای و ابالغیه ای به شــهرداری های سراســر کشور از‬ ‫جمله استان البرز ‪ ،‬صدور پروانه ساختمانی برای امالک‬ ‫قولنامه ای جز در موارد خاص را ممنوع کرده است‪.‬‬ ‫از جمله دالیل مســووالن دیوان عدالــت اداری برای‬ ‫صــدور این رای نقــص قانونــی در مفــاد پروانه های‬ ‫ســاختمانی اســت که به صراحت بیان شده که صدور‬ ‫پروانه ســاختمانی به منزله به رسمیت شناختن مالکیت‬ ‫فرد بر ملک دارای پروانه ساختمانی نیست که این ماده‬ ‫قانونی نقص قانون تلقی شده و فرد یا افرادی می توانند‬ ‫از ان سوء استفاده کرده و در امالک غیر دخل و تصرف‬ ‫کنند ضمن انکه بار مســوولیتی از باب پیشــگیری از‬ ‫تخلفات متوجه شهرداری ها نمی شود‪.‬‬ ‫ایــن رای دیوان عدالت اداری هر چند موافقانی دارد‬ ‫اما شهرداری ها و صاحبان امالک قولنامه ای ان را مانعی‬ ‫بزرگ در مســیر صدور پروانه ساختمان‪ ،‬کاهش درامد‬ ‫مدیریت های شــهری ‪ ،‬روی اوردن مردم به ســاخت و‬ ‫سازهای غیر مجاز و مشکالتی از این دست می دانند‪.‬‬ ‫مخالفــان رای دیــوان عدالــت اداری ماننــد اعضای‬ ‫شوراهای اســامی اســتان البرز معتقدند که ابزارهای‬ ‫نظارتــی به قدر کافی برای پیشــگیری از تخلف در این‬ ‫بخــش وجود دارد هرچند می توان مــاده قانونی را هم‬ ‫اصالح کرد‪.‬‬ ‫در مقابل برخی هم معتقدند که نظامند شدن سیستم‬ ‫صدور پروانه های ســاختمانی از تخلفاتی مانند دخل و‬ ‫تصرف غیرقانونــی یا فروش و دخل و تصرف در امالک‬ ‫غیر پیشــگیری کرده و از ورودی پرونده های قضایی در‬ ‫این بخش بکاهد‪.‬‬ ‫با این وجــود تا قبل از خردادماه ســال ‪ ۹۹‬صاحبان‬ ‫امــاک قولنامه ای بــا برخورداری از شــرایطی خاص‬ ‫مانند قرار داشــتن در محدوده شــهری و تعریف قانونی‬ ‫کاربری اراضی می توانستند برای دریافت پروانه ساخت‬ ‫اقــدام کنند و در واقع قولنامه به عنوان ســندی معتبر‬ ‫نزد شــهرداری ها برای دریافت پروانه ســاختمان کافی‬ ‫و قابل اتکا بود‪.‬‬ ‫روی دیگر ســخن اینکه بروکراســی پیچیده دریافت‬ ‫اسناد رسمی و هزینه های ان برای ثبت امالک قولنامه‬ ‫ای در کشور از جمله استان البرز سبب شده تا بسیاری با‬ ‫تکیه بر سندیت قولنامه های ملکی برای دریافت پروانه‬ ‫ساختمانی وارد عمل شــوند که در این میان هم مالک‬ ‫و هــم شــهرداری ها از ‪ ۲‬جنبه هزینــه کمتر و درامد‬ ‫مدیریت شهری از این وضعیت منتفع می شدند هرچند‬ ‫که به گفته برخی مســووالن امور شهری و مردم روند‬ ‫صدور پروانه ها از ســه ماه تا بیش از یک ســال زمانبر‬ ‫است‪.‬‬ ‫شمار باالی شکایت ها از دخل و تصرف های غیرقانونی‬ ‫در امالک قولنامه ای و ســاخت و سازهای غیر مجاز در‬ ‫بخشــی از این نوع امالک از یک ســو و ایراد قانونی در‬ ‫پروانه ســاختمانی ( عدم به رســمیت شناختن مالکیت‬ ‫دریافت کننده پروانه) ســبب شد تا دیوان عدالت اداری‬ ‫باب جدیدی در سرنوشت امالک قولنامه ای باز کند‪.‬‬ ‫دیــوان عدالت اداری در برخی موارد مانند بافت های‬ ‫فرســوده و امالک خاص استنثنا قائل شــده اما صدور‬ ‫پروانه ساختمانی برای بیشتر این امالک تا زمان اصالح‬ ‫قانون امالک قولنامه ای توســط مجلس شورای اسالمی‬ ‫ممنوع اعالم کرده است‪.‬‬ ‫همانطور که در باال اشــاره شد اجرای این رای ابالغی‬ ‫دیــوان عدالــت اداری با واکنش هایی از ســوی برخی‬ ‫صاحبان امالک قولنامه ای و حتی شــهرداری ها همراه‬ ‫شــده و هم صاحبان امالک قولنامه ای و هم شهرداری‬ ‫ها خواستار بازنگری در این رای هستند‪ ،‬تصمیمی که به‬ ‫واسطه ان حدود ‪ ۱۲۰‬پروانه ساختمانی را در شهرداری‬ ‫کرج معطل گذاشــته و اعتراض هایی نیز در پی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫شک و تردید دیوان عدالت اداری از ان جهت در این‬ ‫خصوص بیشــتر شده که در پروانه ساختمانی شهرداری‬ ‫ها‪ ،‬صــدور این پروانه به منزله به رســمیت شــناختن‬ ‫مالکیــت فرد حقیقی یا حقوقی نیســت؛ از منظر دیوان‬ ‫عدالت اداری این ماده قانونی مدیریت شــهری در واقع‬ ‫به نوعی عــدم توجه به موضوع مالکیت ها تلقی شــده‬ ‫و احتمــال تخلــف و دخل و تصرف در مــال غیر را باال‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫قبــل از پرداختن به نظرات مدیران شــهری و دیوان‬ ‫عدالت اداری ‪ ۲‬نمونه مصاحبه خبری مسووالن اتحادیه‬ ‫مشــاوران امالک و فرمانداری کرج در باب اسیب های‬ ‫امالک قولنامه ای ضروری به نظرامد که در این گزارش‬ ‫گنجانده شــده که البته این موارد بــه منزله حمایت از‬ ‫تصمیــم دیوان عدالــت اداری بــرای ممنوعیت صدور‬ ‫پروانه امالک قولنامه ای نیســت بلکه موضوعی در بحث‬ ‫مشــکالت این نوع امالک در اســتان البرز بوده که باید‬ ‫طبق موازین قانونی نظارت و پیشگیری شود‪.‬‬ ‫اســیب های امالک قولنامه ای از منظر رییس‬ ‫اتحادیه امالک کرج و معاون استاندار البرز‬ ‫پیش ازصــدور ابالغیه دیوان عدالت اداری کشــور‪،‬‬ ‫رییــس اتحادیه مشــاوران امالک شــهر کرج در گفت‬ ‫ادامه در صفحه بعد‬ صفحه 6 ‫اجتمـاعی‬ ‫ادامه از صفحه قبل‬ ‫معاون اســتاندار البرز در بخش دیگری اثار ساخت و‬ ‫ســازهای غیرمجاز را از منظر اجتماعی نیز تبیین کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این روند توسعه حاشیه نشینی و افزایش بزه های‬ ‫اجتماعی را اعم از ســرقت نیز در سطح شهرها افزایش‬ ‫می دهد و اقدامات را برای کنترل سخت تر می سازد‪.‬‬ ‫قاســم پور تاکید کرد‪ :‬نباید اجازه بدهیم شــهرهای‬ ‫اقماری روز به روز رشد کنند و خط قرمزی دور شهرهای‬ ‫حاشیه ای کشیده شود تا الونک های سربه فلک کشیده‬ ‫روز به روز رشد نکنند‪.‬‬ ‫اظهارات رییس اتحادیه مشاوران امالک کرج و معاون‬ ‫اســتاندار البرز و فرماندار ویژه کرج بیانگر ان اســت که‬ ‫در اراضی قولنامه ای ســطح تخلفات در بخش ســاخت‬ ‫وســازها باال بوده ضمن انکه این نوع ساخت وسازها با‬ ‫تبعات اجتماعی فراگیری همراه است‪.‬‬ ‫با این وجود موضوع مشکالت امالک قولنامه ای دارای‬ ‫ابعاد مختلفی مانند ساخت وســازهای غیر مجاز و غیر‬ ‫مقاوم و اسیب های اجتماعی است اما ذکر این نکاتبدان‬ ‫معنا نیست که مشــکالت را به تمام امالک قولنامه ای‬ ‫تسری داده و همه را به عنوان متخلف فرض داشت‪.‬‬ ‫براین اســاس تقسیم بندی امالک قولنامه ای در کنار‬ ‫رفــع و رجوع نیازهای مردم به مســکن بایــد با اعمال‬ ‫نظارت ها همــراه بوده تا ضمن پیشــگیری از تخلفات‬ ‫بتوان بستری مناســب برای خانه دار شدن مردم فراهم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نشستی برای رفع و رجوع مشکل قولنامه ها‬ ‫ممنوعیت صدور پروانه های ســاختمانی برای امالک‬ ‫قولنامه ای و کاهش درامد شــهرداری هــا به ویژه در‬ ‫استان البرز‪ ،‬مدیران شهری این استان را بران داشت تا‬ ‫نشستی مشترک با حضور معاون نظارت و بازرسی دیوان‬ ‫عدالت اداری کشــور در کرج برگزار کنند و چالش ها و‬ ‫پیامدهای این ممنوعیت را به سمع و نظر مسووالن این‬ ‫نهاد قضایی برسانند‪.‬‬ ‫در این نشست اگرچه مشکل صدور پروانه برای بخشی‬ ‫از امالک قولنامه ای مانند بافت های فرســوده شهری و‬ ‫برخی امالک خاص برطرف شد اما شوراها و شهرداری‬ ‫هــا به این موارد اســتثنایی قانع نشــدند و بر رفع کل‬ ‫ممنوعیت ها تاکید داشتند‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصد امالک البرز قولنامه ای است‬ ‫رییس شورای اسالمی استان البرز در این نشست با‬ ‫بیــان اینکه رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت‬ ‫صدور پروانه برای امالک قولنامه ای به چالشــی بزرگ‬ ‫برای شهرداری ها و مردم تبدیل شده است‪،‬گفت ‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصد امالک این استان قولنامه ای است و این رای‬ ‫دیوان عدالت اداری سبب توقف صدور پروانه برای بخش‬ ‫زیادی از بناها در شهرهای استان البرز شده است‪.‬‬ ‫نادر ایزدبین ادامه داد‪ :‬بخش عمده درامد شــهرداری‬ ‫های اســتان از محل صدور پروانه ساختمانی بوده و این‬ ‫امر ســبب شده در شرایط تحریمی‪ ،‬درامد شهرداری ها‬ ‫با چالش مواجه شود‪.‬‬ ‫رییس شورای اسالمی استان البرز بیان داشت ‪ :‬بحث‬ ‫صدور پروانه در امالک قولنامه ای مشــکالت زیادی در‬ ‫کشور و اســتان البرز ایجاد کرده و دیوان عدالت اداری‬ ‫باید در رای خود بازنگری کند‪.‬‬ ‫ایزدبین افزود‪ :‬اکنون شهرهای محمد شهر‪ ،‬ماهدشت‪،‬‬ ‫کمالشــهر ‪ ،‬هشــتگرد‪ ،‬نظراباد و طالقان اســتان البرز‬ ‫بیشــترین اسیب را از این رای دیوان عدالت اداری دیده‬ ‫اند ضمن انکه شــاهد تناقض در ارا هســتیم ‪ ،‬از یک‬ ‫سو بافت های فرسوده شــهری می توانند از رای دیوان‬ ‫عدالت اداری مستثنی شوند و از سوی دیگر سایر امالک‬ ‫محدوده شهرها مشمول ممنوعیت صدور پروانه هستند‪.‬‬ ‫رییس شورای اسالمی استان البرز افزود‪ :‬تناقض دیگر‬ ‫این اســت که امالکی که قبل از رای پروانه برای انها در‬ ‫مرحله صدور قرار گرفته مشمول این رای نمی شوند اما‬ ‫پس از تاریخ رای صدور پروانه غیر قانونی است‪.‬‬ ‫ایزدبین بیان داشــت‪ :‬یکصد خانوار کرجی پس از رای‬ ‫دیوان به حساب شــهرداری پول واریز کرده اند که باید‬ ‫با طرح شــکایت در دیوان عدالت اداری برای انان مجوز‬ ‫ساختمان صادر شود‪.‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫رای دیوان عدالت اداری از نگاه معاون معماری‬ ‫شهرداری کرج‬ ‫احداهلل پرگو معاون معماری و شهرســازی شهرداری‬ ‫کرج در این نشست گفت‪ :‬اکنون شهرداری ها با تناقض‬ ‫قانونی در امور ســاخت و ساز مواجه هستند؛ از یک سو‬ ‫رای دیــوان عدالت اداری مانع صدور پروانه برای امالک‬ ‫قولنامه ای شــده و از ســوی دیگر ما با حجم وسیعی از‬ ‫مشکالت ساخت و ساز مواجه هستیم‪.‬‬ ‫بــه گفته وی کالنشــهر کرج یک هــزار هکتار بافت‬ ‫فرسوده شهری و یک هزار هکتار دیگر نیازمند بهسازی‬ ‫دارد یعنی در مجمــوع ‪ ۲‬هزار هکتار گرفتار رای دیوان‬ ‫عدالت اداری شده اند‪.‬‬ ‫پرگو یاداور شد‪ :‬مصوبه شــورای عالی اداری در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۰‬دارای ‪ ۲‬بخش اســت که یک بخش در خصوص‬ ‫صدور پروانــه برای امالک و بخش صــدور پروانه برای‬ ‫اراضی اســت که اراضی دیوان عدالت اداری ابطال کرد‬ ‫اما امالک هنوز بر جا است‪.‬‬ ‫معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج ادامه داد‪:‬‬ ‫ملکی که برابر مصوبه شورای عالی اداری کشور حدود‬ ‫‪ ۲۰‬ســال پیش از شــهرداری جواز گرفته هنوز ســند‬ ‫دریافت نکرده است ‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت ‪ :‬اکنون ‪ ۱۲۰‬پرونده در کرج دارای‬ ‫مشکل هستند که باید برانها چاره جویی کرد‪.‬‬ ‫ممنوعیت صدور پروانه برای امالک قولنامه ای‬ ‫نیازمند بازنگری است‬ ‫رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‬ ‫ها با اشــاره به صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر‬ ‫ممنوعیت ســاخت وساز ها در اراضی قولنامه ای شهرها‬ ‫بیان داشت‪ :‬برای تسهیل در ساخت وسازهای مجاز این‬ ‫رای نیازمند بازنگری است‪.‬‬ ‫رضا فیروز رنجبر گفت‪ :‬دیوان عدالت اداری در حکمی‪،‬‬ ‫صدور پروانه ســاختمانی توسط شــهرداری ها را برای‬ ‫اراضی قولنامه ای ممنوع کرده اســت که این موضوع در‬ ‫چند بخش دارای تبعات و اسیب هایی است که باید به‬ ‫صورت کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در گام نخســت امــروزه بســیاری از‬ ‫شهرهای کشور از جمله کالنشهرها با مهاجرت پذیری یا‬ ‫افزایش جمعیت مواجه بوده که باید برای جمعیت جدید‬ ‫اسکان مناسب در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت ‪ :‬از ســوی دیگر صــدور پروانه در‬ ‫شــهرداری ها برای امالک بیــش از ‪ ۶‬ماه زمان می برد‬ ‫که این امر نیز از موانع و مشکالت به شمار می رود‪.‬‬ ‫نماینده اســتان البرز در شورای عالی استان ها ادامه‬ ‫داد‪ :‬ممنوعیت صدور پروانه بــرای اراضی قولنامه ای از‬ ‫سوی دیوان عدالت اداری کشور مشکل دیگری است که‬ ‫باب ساخت وساز قانونی را در شهرها می بندد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برهمین اساس کالنشهرهایی مانند کرج‬ ‫با مشــکل حاشیه نشینی و اسیب های اجتماعی مواجه‬ ‫شده و نمی توان به ســادگی تبعات موانع اداری در امر‬ ‫ساخت وساز قانونی را برطرف کرد‪.‬‬ ‫فیروز رنجبر گفت ‪ :‬امروز ساخت وسازها در شهرهای‬ ‫کشور نیازمند تســهیل در امر صدور پروانه ساختمان و‬ ‫مبانی قانونی است تا بتوانیم از مشکالت حاشیه نشینی‬ ‫و ساخت وسازهای غیر مجاز جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون حقوقی ونظارت شورای عالی استان‬ ‫ها ادامه داد‪ :‬اکنون با دیوان عدالت اداری کشور در حال‬ ‫رایزنی برای اتخاذ راهکار مناسب در زمینه صدور پروانه‬ ‫برای امالک قولنامه ای هســتیم تا بتوان نخست صدور‬ ‫پروانه را برای این امالک به شــیوه ای مناسب تسهیل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که البته نشســت هــا در این زمینه با‬ ‫نگاه مثبت و کارشناسانه بوده و تصمیم ها بر اتخاذ روش‬ ‫های مناسب و قانونمند متمرکز شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از انجا که ‪ ۸۰‬درصد درامد شــهرداری ها‬ ‫از محل صدور پروانه ساختمانی است ‪ ،‬ممنوعیت صدور‬ ‫پروانه برای امالک قولنامه ای نیز زمینه ســاز اســیب‬ ‫فراوان به بخش درامدی این نهادهای عمومی به شــمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫فیروز رنجبر بیان داشت‪ :‬اکنون ماده قانونی در پروانه‬ ‫ســاختمانی شــهرداری ها مبنی بر اینکه صدور پروانه‬ ‫دلیلی بر به رســمیت شــناختن مالکیت نیست ‪ ،‬لحاظ‬ ‫شــده که دیوان عدالت اداری نیز به همین ماده قانونی‬ ‫ایراد گرفته است ‪.‬‬ ‫شماره ‪36‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1399‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برهمین اساس باید موضوع ساخت وساز و‬ ‫حقوق مالکان به خوبی رعایت و تسهیل شود‪.‬‬ ‫فیرروز رنجبر به موضوع دیگری در باب تصرف امالک‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬از انجا که ما در یک کشور اسالمی‬ ‫زندگی می کنیم و طبق شــرع اســام حقــوق مالکان‬ ‫محترم شــمرده شده اما گاهی باید در اجرای طرح های‬ ‫عمومی شــهرها مانند توســعه فضاهای سبز به حقوق‬ ‫مالکان احترام گذاشته شده و بدون رضایت انها اراضی‬ ‫تسخیر و تغییر کاربری داده نشود‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‬ ‫ها تاکید کرد که موضوع ساخت سازها در اراضی قولنامه‬ ‫ای و ثبتی باید مدیریت و انضباط الزم بران حاکم شود‬ ‫ضمن انکه موانع دســت و پاگیر در امر تســهیل صدور‬ ‫پروانه ساختمانی رفع گردد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که نوســان قیمت ها و مشکالت دیگر‬ ‫سبب می شود تا برخی افراد به سمت ساخت وسازهای‬ ‫غیر مجاز و غیر مقاوم کشــانده شــوند که مسووالن و‬ ‫دســت اندرکاران امــور باید برای پیشــگیری از تبعات‬ ‫اجتماعی و اسیب ها این موضوع را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫فیــروز رنجبر گفت ‪ :‬اکنون در حال بررســی موضوع‬ ‫ممنوعیت ساخت و سازها در اراضی قولنامه ای هستیم‬ ‫تــا بتوانیم ان را به شــیوه ای مناســب با لحاظ کردن‬ ‫نظــر دیوان عدالت اداری ان را مدیریت و به ســرانجام‬ ‫برسانیم ‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬به دنبال صــدور حکم دیوان عدالت‬ ‫اداری مبنــی بــر ممنوعیت صدور پروانــه برای امالک‬ ‫قولنامه ای ‪ ،‬تعداد زیادی از پروانه های ساختمانی اماده‬ ‫صدور در شهرداری های کشور بالتکلیف مانده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت ‪ :‬اکنون اســتان البرز دارای امالک‬ ‫قولنامه ای فراوانی اســت و با توجه به مشکل مهاجرت‬ ‫ها و اسیب های حاشیه نشینی باید در این زمینه راهکار‬ ‫قانونمند اتخاذ کرد‪.‬‬ ‫رای دیوان شامل موارد خاص امالک قولنامه ای‬ ‫نمی شود‬ ‫معاون نظارت و بازرســی دیوان عدالت اداری کشــور‬ ‫با اشــاره به رای صادره از ســوی این دیــوان مبنی بر‬ ‫ممنوعیت صدور پروانه برای امالک قولنامه ای توســط‬ ‫شــهرداری ها ‪ ،‬گفت ‪ :‬طبق بررسی ها رای دیوان شامل‬ ‫موارد خاص امالک قولنامه ای مانند بافت های فرسوده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫غالمرضا موالبیگی افزود‪ :‬ممنوعیت رای صدور پروانه‬ ‫ساختمانی شامل پروانه های صادر شده قبل از این رای‬ ‫نیســت و شهرداری ها می توانند پروانه های اماده شده‬ ‫قبل از رای را به مالکان انها تحویل دهند‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬امالک واقع شــده در بافت های‬ ‫فرســوده شهری و سایر امالک خاص تابع قوانین خاص‬ ‫خود بوده و مشــمول این رای دیوان عدالت اداری نمی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫موالبیگــی با بیان اینکه در بحــث صدور پروانه برای‬ ‫امــاک قولنامه ای خال قانونی در کشــور داریم ‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شــهرداری ها و شوراهای اسالمی شهر و روستا باید این‬ ‫مشکل را به شورای عالی استان ها ارجاع داده و در قالب‬ ‫الیحه به مجلس شورای اسالمی ارسال شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تنظیم و صدور قوانین خاص برای رفع‬ ‫مشکالت و موانع امالک قولنامه ای می تواند گره گشای‬ ‫این بخش باشد‪.‬‬ ‫معاون نظارت و بازرســی دیوان عدالت اداری با بیان‬ ‫اینکه این دیوان با هــدف صیانت از امالک خصوصی و‬ ‫پیشــگیری از تخلف رای ممنوعیت صدور پروانه را برای‬ ‫امالک قولنامه ای صادر کرده است‪،‬گفت ‪ :‬در عین حال‬ ‫رای نافــی صدور پروانه برای مــوارد خاص مانند بافت‬ ‫های فرسوده نمی شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬البته امالکی که هیــچ گونه معارض‬ ‫نداشــته و مالکیت انها محرز شده‪ ،‬نباید مانعی بر سراه‬ ‫انها قــرار گیرد کما اینکه این موضــوع نیز مورد تائید‬ ‫شورای نگهبان است ‪.‬‬ ‫موال بیگی در عین حال اذعان داشــت که صدور رای‬ ‫دیوان عدالت اداری پیامدهایی مانند افزایش ســاخت و‬ ‫ســازهای غیر مجاز و کاهش درامد شــهرداری ها را به‬ ‫دنبال دارد ضمن انکه دیوان عدالت اداری فقط با هدف‬ ‫جلوگیــری از تخلفات و صیانت از حقوق خصوصی این‬ ‫رای را صادر کرده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت ‪ :‬ممکن است برخی مالکان اقدام به‬ ‫‪7‬‬ ‫ســاخت وساز غیر مجاز کنند و شــهرداری ها نیز طبق‬ ‫ماده صد با اعمال جریمه این گونه ساخت و سازها را ابقا‬ ‫کنند که خود یک مخاطره به شمار می رود‪.‬‬ ‫معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری تاکید کرد‬ ‫که باید هر چه ســریع تر نســبت به رفع خال قانونی در‬ ‫مجلس شــورای اسالمی اقدام الزم به عمل اید تا ضمن‬ ‫تسریع در صدور پروانه ها‪ ،‬مشکل درامدی شهرداری ها‬ ‫برطرف شــده و از اسیب های ناشی از ساخت وسازهای‬ ‫غیرمجاز جلوگیری به عمل اید‪.‬‬ ‫در نشســت اعضای شــوراهای اسالمی اســتان البرز‬ ‫مشکالت و پیامدهای مربوط به رای دیوان عدالت اداری‬ ‫در خصوص ممنوعیت صدور پروانه برای امالک قولنامه‬ ‫ای مورد بررسی قرار گرفت که موارد مانند صدور پروانه‬ ‫برای امالک خاص و تعییــن تکلیف پروانه های قبل از‬ ‫صدور رای دیوان عدالــت اداری از مهمترین نتایج این‬ ‫نشست بود‪.‬‬ ‫پــس از ابــاغ رای دیوان عدالــت اداری تعدادی از‬ ‫ســاکنان استان البرز از جمله کالنشهر کرج که در نوبت‬ ‫دریافت پروانه ســاختمانی هســتند ‪ ،‬خواستار توقف یا‬ ‫بازنگری در این رای شدند‪.‬‬ ‫نکته پایانی‬ ‫همانطور که اشاره شــد موضوع امالک قولنامه‬ ‫ای از نگاه کارشناســان دارای اسیب ها و مسائل‬ ‫مختلفی اســت که باید نقاط قوت ‪ ،‬اســیب ها و‬ ‫مشکالت را از طریق مجموعه های فرادستی مانند‬ ‫مجلس شورای اسالمی شناسایی و برطرف کرد‪.‬‬ ‫در باب اسیب های امالک قولنامه ای به خرید و‬ ‫فروش امالک غیر و ساخت و سازهای غیر مجاز و‬ ‫فاقد استحکام به عنوان موضوعات مهم و کلیدی‬ ‫اشاره شده است‪.‬‬ ‫روی دیگر سخن اینکه ضعف نظارتی و اجرایی‬ ‫برای پیشگیری از ســاخت و سازهای غیر مجاز‬ ‫نکته دیگری اســت که شــهرداری ها و مدیران‬ ‫اجرایی باید در این زمینــه قاطعانه تر وارد عمل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اما انچه در این میان مــورد اعتراض و نیازمند‬ ‫نگاه کارشناسی اســت‪ ،‬مقوله صدور پروانه برای‬ ‫امالک قولنامه ای است که طبق رای دیوان عدالت‬ ‫اداری جز موارد خاص مانند بافت های فرســوده ‪،‬‬ ‫این ممنوعیت باید توســط شهرداری ها محترم‬ ‫شمرده شود‪.‬‬ ‫در عین حال هر چند دیــوان عدالت اداری بر‬ ‫کاهش درامد شــهرداری هــا و پیامدهای دیگر‬ ‫ممنوعیت رای خود اذعان دارد اما برای پیشگیری‬ ‫از تخلفات احتمالی ‪ ،‬مجلس شــورای اسالمی را‬ ‫درباب اصالحات قانونی تنها مرجع حل و فصل این‬ ‫ممنوعیت می داند‪.‬‬ ‫همچنین از منظر مدیران شــهری عدم تسریع‬ ‫در روان ســازی صدور پروانه ساختمانی افزون بر‬ ‫مشــکالت مالی فراوان برای شهرداری ها‪ ،‬دامنه‬ ‫ساخت و سازهای غیر مجاز را گسترش خواهد داد‬ ‫و باید در این زمینه مســووالن کشوری از جمله‬ ‫دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسالمی هر‬ ‫سریع تر چاره جویی کنند‪.‬‬ ‫بر این اساس اصالح قانون مربوط به صدور پروانه‬ ‫ساختمانی شهرداری ها به طور خاص اصالح ماده‬ ‫قانونی قید شده در این پروانه ها در خصوص «به‬ ‫رسمیت شناختن مالکیت دریافت کننده پروانه»‪،‬‬ ‫تسهیل در صدور اســناد ثبتی یا انجام اقدامات‬ ‫قانونی و نظارتی دیگر برای پیشگیری از تخلفات‬ ‫در کنار ان روان سازی امر صدور پروانه ساختمانی‬ ‫از مواردی است که کارشناسان بر انجام انها تاکید‬ ‫داشــته تا هم مردم و هم دستگاه های اجرایی از‬ ‫ان منتفع شــوند ضمن انکه ســاخت و سازها‬ ‫نظامند و رویه قانونی و ایمنی را در پیش گیرند‪.‬‬ ‫اکنون حل و فصل موضــوع اصالح پروانه ها یا‬ ‫لغو رای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت‬ ‫صدور پروانه برای امــاک قولنامه ای در انتظار‬ ‫تصمیم گیری مســووالن کشــوری است زیرا به‬ ‫عقیده کارشناســان نیاز مردم به تامین مسکن‬ ‫ایمن و پیشــگیری از تخلفات باید با ســازوکار‬ ‫قانونی پاسخ داده شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪36‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫هفته چهارم‬ ‫دبیر تحریریه و صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪99‬‬ ‫چاپ‪ :‬کهن پذیرش اگهی‪09365129303 :‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1442‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرج‪ .‬چهارراه هفت تیر‪ .‬کوچه فدایی تلفن‪0935 422 50 24 :‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانـســتـن حـــق مــــردم اســت‬ ‫‪18 Feb 2021‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫استاندار الربز‪:‬‬ ‫اتوبان غــدیر بار ترافیکی البــرز را ‪ ۴۰‬درصد کــاهش می دهد‬ ‫نماینده عالی دولت در استان البرز گفت‪:‬‬ ‫بیشــترین منفعت پروژه چرمشــهر‪-‬ابیک‬ ‫متوجه مردم البرز اســت چــرا که با کاهش‬ ‫چشمگیر ترافیک‪ ،‬تسهیل و تسریع در تردد‬ ‫و کاهش الودگــی هوا به واســطه احتراق‬ ‫ســوخت خودروها در ترافیک همراه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫عزیزاله شــهبازی در بازدید از روند اماده‬ ‫ســازی ازادراه غدیر برای بهره برداری که با‬ ‫حضور وزیر راه و شهرســازی صورت گرفت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مهیا می شــویم که نوید بهره برداری‬ ‫از یک ابر پروژه راهســازی کشور را به مردم‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی با بیان اینکه پروژه‬ ‫های بزرگی در البرز پس از سال ها انتظار در‬ ‫ماه های اخیر افتتاح شــد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬منطقه‬ ‫یک ازادراه تهران‪ -‬شمال نیز بعد از ‪ ۲۵‬سال‬ ‫انتظــار و مطالبه مردم و ‪ ۱۴‬کیلومتر اتوبان‬ ‫شهید همت در البرز پس از ‪ ۱۲‬سال زیر بار‬ ‫ترافیک رفت‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬پروژه ازادراه غدیر که در‬ ‫دولت تدبیر و امید بــه طول ‪ ۱۵۸‬کیلومتر‬ ‫اغاز شــد در زمانبندی مقرر دنبال شــد و‬ ‫اکنون به ایستگاه پایانی رسیده که می توان‬ ‫گفت اقدامی بزرگ و قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پروژه در هفتم اســفند ماه‬ ‫امســال به صورت رســمی به بهره برداری‬ ‫می رســد و مردم ‪ ۱۴‬استان کشور از مزایای‬ ‫تردد در ان بهره مند می شــوند‪ ،‬همچنین‬ ‫مردم البرز از بار ترافیک ملی رها می شوند‪.‬‬ ‫استاندار البرز گفت‪ :‬بیشترین منفعت این‬ ‫پــروژه متوجه مردم البرز اســت چرا که با‬ ‫کاهش چشــمگیر ترافیک‪ ،‬تسهیل و تسریع‬ ‫در تــردد و کاهش الودگی هوا به واســطه‬ ‫احتراق ســوخت خودروها در ترافیک همراه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیــش از ‪ ۴۰‬درصد بار ترافیک‬ ‫محورهای مواصالتی البــرز کاهش می یابد‬ ‫و انتقــال بار و تردد خودروهای ســنگین با‬ ‫سهولت و امنیت بیشتری صورت می گیرد‪.‬‬ ‫شهبازی گفت‪ :‬گاهی مسیر ‪ ۱۵‬کیلومتری‬ ‫گرمدره تا حصارک به دلیل ترافیک ساعت ها‬ ‫برای مسافران به طول می انجامد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سرعت انجام کار با همت وزارت‬ ‫راه و شهرســازی و قرارگاه خاتم االنبیا این‬ ‫پروژه با سرعت تکمیل شد‪.‬‬ ‫پروژه تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد‬ ‫افتتاح شد‬ ‫اتوبان کرج ‪ -‬قزوین قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفــت‪ :‬ابخوان های البرز‬ ‫‪ ۱۴۲۱‬میلیون مترمکعب کســری دارند که‬ ‫امیدواریــم با اجرای طــرح تغذیه مصنوعی‬ ‫دشت های استان‪ ،‬این کمبود جبران شود‪.‬‬ ‫مراســم افتتاح فــاز ‪ ۱‬و ‪ ۲‬پــروژه تغذیه‬ ‫مصنوعی دشــت هشتگرد با حضور استاندار‬ ‫ب منطقه ای البرز‬ ‫البرز‪ ،‬مدیرعامل شرکت ا ‬ ‫و ارتباط ویدئوکنفرانس با وزیر نیرو‪ ،‬برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شــهبازی در این مراســم ضمن تشــکر‬ ‫از هیئت دولــت بابت همراهی و پیشــبرد‬ ‫طرح های اســتان البرز‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬پویش‬ ‫هرهفته الف ب ایــران از طرح های خوب و‬ ‫ماندگاری است که نمود ملی دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز با بیان اینکه پســت ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوولت بــرق در البرز بــه مرحله اجرایی‬ ‫رســیده است‪ ،‬گفت‪ :‬پســت دوم استان نیز‬ ‫مراحل پایانی اغاز به کار را طی می کند و به‬ ‫زودی افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬طبــق مطالعاتی که‬ ‫طــی ‪ ۲۵‬ســال گذشــته روی ابخوان های‬ ‫استان صورت گرفته است‪ ،‬مشخص شده که‬ ‫ما در بحث ابخوان های البرز ‪ ۱۴۲۱‬میلیون‬ ‫مترمکعب کسری داریم که امیدواریم طرح‬ ‫فاز ‪ ۱‬و ‪ ۲‬پروژه تغذیه مصنوعی دشــت های‬ ‫استان بتواند بخشی از مشکالت این حوزه را‬ ‫برطرف کند و در رفع کم ابی موثر واقع شود‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن مراســم‪ ،‬داوود نجفیان‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای البرز هم‬ ‫گفت‪ :‬ابخوان های البرز نقش اصلی و کلیدی‬ ‫در تامین اب شــرب‪ ،‬کشــاورزی و صنعتی‬ ‫دارند‪ .‬متاســفانه به دلیل بارگذاری بیش از‬ ‫حد و غیراصولی که در ســال های گذشــته‬ ‫صــورت گرفته‪ ،‬وضعیت این ابخوان ها امروز‬ ‫به حالت بحرانی درامده است‪.‬‬ ‫نجفیان خاطرنشان کرد‪ :‬در استان البرز به‬ ‫طور متوسط ســاالنه ‪ ۵۶‬میلیون مترمکعب‬ ‫کســری داریــم و به طــور کلــی در طول‬ ‫ســال های گذشــته بیش از یک میلیارد و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون مترمکعب از ذخایر ابی منطقه‬ ‫را از دست داده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در راســتای بهبود و احیا‬ ‫ابخوان های استان‪ ،‬طرح های زیادی در نظر‬ ‫گرفته شده اســت و پروژه تغذیه مصنوعی‬ ‫دشت هشتگرد و نظراباد یکی از اصلی ترین‬ ‫برنامه هــای البرز اســت‪ .‬طرح ســازگاری‬ ‫بــا کم ابــی در البــرز نیز با همــت تمامی‬ ‫دستگاه های اجرایی استان تهیه و به تصویب‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫نجفیان با اشــاره به اهمیت اجرای طرح‬ ‫ســازگاری با کم ابی‪ ،‬گفت‪ :‬طی ســال های‬ ‫گذشــته تمام ظرفیت های تغذیه مصنوعی‬ ‫در استان مورد مطالعه قرار گرفته است و با‬ ‫توجه به شرایط مناسبی که برای این امر در‬ ‫البرز موجود اســت‪ ،‬دو پروژه به مرحله اجرا‬ ‫رســیدند‪ .‬طرح تغذیــه مصنوعی فردیس با‬ ‫ساالنه ‪ ۶۰‬میلیون مترمکعب و از امروز طرح‬ ‫تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد با ساله ‪۱۲.۵‬‬ ‫میلیون مترمکعب‪ ،‬در حال اجرا هستند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افزود‪ :‬طی فــاز ‪۱‬و‪ ۲‬این‬ ‫پــروژه با اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬ســاخت بند انحرافی‪ ،‬حوضچه های‬ ‫رســوب گیر‪ ،‬حوضچه ارامش‪ ،‬خط انتقال و‬ ‫حوضچه های تغذیه تکمیل و عملیاتی شدند‬ ‫و برای اتمــام بقیه فازهای این پروژه به ‪۱۹‬‬ ‫میلیاردتومان اعتبار دیگر نیاز است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای البرز با‬ ‫اشــاره به شــرایط ویژه رودخانه کردان در‬ ‫منطقه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هرســال ســیالب های‬ ‫زیادی در ایــن منطقه اتفــاق می افتد و با‬ ‫توجه به اینکه تاسیســات ذخیره ســازی در‬ ‫مســیر این رودخانه اجرا نشــده است‪ ،‬این‬ ‫طرح تغذیــه مصنوعی کمک زیادی به احیا‬ ‫و تعادل بخشی دشت هشتگرد خواهد کرد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت که منطقه اجرای این‬ ‫پروژه در شــمال غرب دشت هشتگرد و در‬ ‫فاصله ‪ ۳۱‬کیلومتری مرکز اســتان البرز‪ ،‬در‬ ‫محدوده شهرســتان ســاوجبالغ واقع شده‬ ‫است‪ .‬همچنین محور ســد انحرافی کردان‬ ‫در فاصله حدود یک کیلومتری باالدست پل‬ ‫مردم چهارباغ الیق بهترین امکانات و‬ ‫زیرساخت ها هستند‬ ‫نماینده عالی دولت در استان البرز با بیان‬ ‫اینکه در شهرســتان کرج بخش هایی وجود‬ ‫دارد کــه نیاز به ارتقاء دارند‪ ،‬افزود‪ :‬ســعی‬ ‫داریــم با پیگیری های متعــدد این هدف را‬ ‫اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫شــهبازی در مراســم افتتاح فرمانداری‬ ‫چهاربــاغ و معارفه نخســتین فرماندار این‬ ‫شهرســتان ضمن گرامیداشــت ســالگرد‬ ‫پیــروزی انقــاب‪ ،‬گفــت‪ :‬تدبیــر دولت و‬ ‫حمایت هــای وزیر کشــور این شهرســتان‬ ‫مستقل شد و گام دیگر در راستای انسجام و‬ ‫پیشرفت برداشته شد‪.‬‬ ‫استاندار البرز با اشــاره به اینکه از تالش‬ ‫برای حرکت و توسعه در استان البرز لحظه‬ ‫ای غافل نشده ایم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از تمامی افرادی‬ ‫که برای استقالل شهرستان چهارباغ تالش‬ ‫کرده اند ممنون هستیم و امیدواریم با اغاز‬ ‫فعالیت های ادارات این شهرستان به صورت‬ ‫مستقل مردم بتوانند راحت تر مطالبات خود‬ ‫را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫این مســئول با بیان اینکه عمران و ابادی‬ ‫در تمامی اســتان هدف ما اســت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم بتوانیم شــاهد ارتقاء ســایر‬ ‫بخش های استان باشــیم که واقعا مستحق‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫شــهبازی با بیان اینکه در شهرستان کرج‬ ‫بخش هایی وجــود دارد که نیاز بــه ارتقاء‬ ‫دارند‪ ،‬افزود‪ :‬ســعی داریم بــا پیگیری های‬ ‫متعدد این هدف را اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ارتقــا بخــش چهاربــاغ به‬ ‫شهرستان‪ ،‬گام بلندی در راستای ساماندهی‬ ‫و ابادانی این شهرستان محسوب می شود‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز افزود‪ :‬چهارباغ حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفــر جمعیت دارد و ایــن جمع قابل‬ ‫توجه نیازمند برنامه ریزی منســجم و تمرکز‬ ‫اعتبارات در جهت بهبود وضعیت این منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬به طور قطع بایــد به گونه ای‬ ‫اقدام و عمل شــود که ارتقا چهارباغ تنها در‬ ‫سطح تعویض تابلو نباشد بنابراین با اهتمام‬ ‫ویژه ای وارد میدان می شویم تا مردم شاهد‬ ‫تحوالت الزم و ارتقا زیرساخت ها باشند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در این مراســم قدرت اهلل‬ ‫شــمیرانی بعنوان اولین فرماندار شهرستان‬ ‫تازه تاسیس چهارباغ رسماً معارفه شد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه عصر البرز

هفته نامه عصر البرز 42

هفته نامه عصر البرز 42

شماره : 42
تاریخ : 1400/01/26
هفته نامه عصر البرز 41

هفته نامه عصر البرز 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/01/19
هفته نامه عصر البرز 40

هفته نامه عصر البرز 40

شماره : 40
تاریخ : 1399/12/28
هفته نامه عصر البرز 39

هفته نامه عصر البرز 39

شماره : 39
تاریخ : 1399/12/21
هفته نامه عصر البرز 38

هفته نامه عصر البرز 38

شماره : 38
تاریخ : 1399/12/14
هفته نامه عصر البرز 37

هفته نامه عصر البرز 37

شماره : 37
تاریخ : 1399/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!