هفته نامه عصر البرز شماره 34 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه عصر البرز شماره 34

صفحه بعد

هفته نامه عصر البرز شماره 34

هفته نامه عصر البرز شماره 34

‫سال سوم‬ ‫شماره ‪34‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪99‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1442‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانستن حق مردم است‬ ‫اطالعیه شهرداری کرج‬ ‫درباره نحوه محاسبه عوارض‬ ‫پروانه های ساختمانی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4 Feb 2021‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫‪ ۲۷۰‬پروژه با ‪ ۲۳۰۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫در البرز به بهره برداری می رسد‬ ‫‪2‬‬ ‫خیرین به کمک‬ ‫بنیاد نخبگان‬ ‫البرز بیایند‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫در کشاورزی و‬ ‫مرغداری ظاهراً‬ ‫خودکفا اما‬ ‫وابسته ایم‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫هیچ موردی‬ ‫از قطع گاز در‬ ‫البرز نداشته ایم‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫اعالم جرم علیه‬ ‫دو مدیر در‬ ‫البرز‬ ‫انقــالب و نســل ها‬ ‫‪8‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫تحریم قیمت‬ ‫تجهیزات‬ ‫راهداری را سه‬ ‫برابر کرده است‬ ‫صفحه ‪7‬‬ صفحه 1 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫در کشاورزی و مرغداری‬ ‫ظاهراً خودکفا اما وابسته ایم‬ ‫عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬ما در‬ ‫یک ســری موضوعات به خودکفایی ظاهری رسیده ایم ولی وقتی‬ ‫دقیق می شــویم می بینیم که در ان زمینه وابسته بالفعل هستیم‬ ‫مثــ ً‬ ‫ا در بخش طیور اگر به ما نهاده ندهند صنعت مرغ ما به طور‬ ‫کامل نابود می شــود یا بخش سبزی و صیفی ما بدون بذر وارداتی‬ ‫تعطیل می شود‪.‬‬ ‫علیرضا عباســی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی یک نهاد مولود‬ ‫انقالب اســت که با افکار جهادی در حوزه دانشگاهی فعالیت دارد‬ ‫گفت‪ :‬ما در کشــور موسســات و دانشــگاه های دیگر را داریم اما‬ ‫مجموعه جهاد دانشگاهی به صورت جهادی و انقالبی با ترکیبی از‬ ‫اموخته های دینی کار خود را پیش برده است‪.‬‬ ‫عباسی افزود‪ :‬وقتی مســائل و مشکالت کشور را با یک حرکت‬ ‫جهــادی حل کنیم بــه دنیا اثبات می کنیم کــه حاکمیت دینی‬ ‫می تواند نقش افرینی کند‪ .‬زمانی برخی می خواســتند اینطور جا‬ ‫بیندازند که دین در یک گوشــه باشد و کاری به حکومت نداشته‬ ‫باشد اما تفکری که امام داشتند و مطرح کردند که دین باید جاری و‬ ‫ساری باشد و همینطور هم شد و االن در عرصه های مختلف تنه به‬ ‫تنه دنیا در حال حرکت هستیم که یک نمونه ان پژوهشکده رویان‬ ‫و ســلول های بنیادی است که دنیا هر چقدر تالش کند نمی تواند‬ ‫ان را انکار کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر در بخش هسته ای‪ ،‬نظامی‪ ،‬موشکی‪ ،‬هوافضا و‪...‬‬ ‫هم پیشرفت کرده ایم همه با کار جهادی بوده است چون با عافیت‬ ‫طلبی به جایی نمی رسیم‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در نظام دینی‬ ‫باید اعتقادی کار کرد‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه برخی جاها به جای رسیدن‬ ‫به متن به حاشــیه می پردازند در حالی که باید روحیه جهادی را‬ ‫تقویت و در جوانان ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از صحبت های‬ ‫خود خاطرنشان کرد‪ :‬در بحث کشــاورزی ما یک عمری است در‬ ‫حال کار کردن هستیم و کشاورزی داریم و در یک سری موضوعات‬ ‫به خودکفایی ظاهری رسیده ایم ولی وقتی دقیق می شویم می بینیم‬ ‫که در ان زمینه وابسته بالفعل هستیم مث ً‬ ‫ال در بخش طیور اگر به‬ ‫ما نهاده ندهند صنعت مرغ ما به طور کامل نابود می شود یا بخش‬ ‫سبزی و صیفی ما بدون بذر وارداتی تعطیل می شود‪.‬‬ ‫عباســی افزود‪ :‬اوایل انقالب بخش زیادی از مرغ تولید شده در‬ ‫کشور از الین داخلی بود اما از همان زمان یک جریان برای از بین‬ ‫بردن الین داخلی و جایگزین کردن ان با مرغ «راس» انگلیســی‬ ‫شروع شــد تا دو سال پیش ‪ ۹۵‬درصد از مرغ تولیدی ما از همین‬ ‫نوع بود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در یک دوره زمانی در بخش مرغ با تحریم مواجه‬ ‫شدیم و در داخل به سمت مرغ الین ارین رفتیم اما از ترس اینکه‬ ‫صنعت مرغ ایران با این کار از دســت انها خارج شــود تحریم ها را‬ ‫برداشتند‪ .‬گاهی حتی شده مجانی هم به ما چیزی را می دهند تا در‬ ‫بزنگاه از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد‪ :‬در هر حال‬ ‫االن مجموعه هایی تولید مرغ ارین را شــروع کرده اند و ان ترکیب‬ ‫‪ ۹۵‬درصد به پنج درصد اکنون به حدود ‪ ۵۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما تاکنون در صنعت بذر هیبرید وارد نشده بودیم اما در‬ ‫پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی به این موضوع پرداخته‬ ‫شــده که من از ان لذت بردم جهاد وارد شده است‪ .‬ذخایر ژنتیکی‬ ‫یکی از مزیت های کشور ما است؛ برخی از گونه های گیاهی خاص‬ ‫منطقه ما است که دنیا برای یک ژنوتیپ ان سر و دست می شکند‪.‬‬ ‫ما در گندم ‪ ۳۰‬هزار ژنوتیپ داشتیم اما کوتاهی کرده ایم و این ‪۳۰‬‬ ‫هزار به ‪ ۱۰‬هزار رسیده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فقط نفت ســرمایه نیست و اینها هم سرمایه‬ ‫است و باید این را حفظ کنیم تصریح کرد‪ :‬بیوبانک جهاد دانشگاهی‬ ‫باید تقویت شود‪.‬‬ ‫نماینده کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشــتهارد و اسارا‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با کار‬ ‫جهادی می توانیم کشــور را به جایی برسانیم که نه تنها خودمان‬ ‫بلکــه ‪ ۶۰۰‬میلیون نفر از جمعیت کشــورهای اطراف ما که عمق‬ ‫اســتراتژیک ما هســتند را هم تامین کنیم‪ .‬این کشورها در بحث‬ ‫محور مقاومت در اینده نیاز به تکنولوژی‪ ،‬غذا و ‪ ...‬دارند که ما باید‬ ‫فراهم کنیم‪.‬‬ ‫عباسی در پایان بیان کرد‪ :‬زمانی دعوا بر سر این بود که به ایران‬ ‫تجهزاتی داده نشود حتی سیم خاردار که در جنگ مانع فروش ان‬ ‫به ایران می شد و سایر تسلیحات که جای خود داشت اما االن مساله‬ ‫انها این است که ایران به کسی تجهیزات ندهد بحث تحریم فروش‬ ‫تسلیحات توسط ایران مطرح است‪.‬‬ ‫شماره ‪34‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سیــاسی‬ ‫استاندار البرز در مراسم نواختن زنگ انقالب‪:‬‬ ‫‪ ۲۷۰‬پروژه با ‪ ۲۳۰۰‬میلیارد تومان اعتبار در‬ ‫البرز به بهره برداری می رسد‬ ‫نماینده عالی دولت در اســتان‬ ‫البرز گفت‪ :‬همزمان با دهه مبارک‬ ‫فجر ‪ ۲۷۰‬پروژه با اعتباری بیش از‬ ‫‪ ۲۳۰۰‬میلیــارد تومان در البرز به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫عزیزاله شــهبازی در مراســم‬ ‫نواختن زنــگ انقالب که همزمان‬ ‫بــا سراســر کشــور در مدرســه‬ ‫شــاهد ایثارگران کرج برگزار شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رعایت دســتور العمل های‬ ‫بهداشــتی در تمامــی برنامه های‬ ‫گرامیداشت دهه مبارک فجر یک‬ ‫الزام است و به طور قطع در دستور‬ ‫کار قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫زنگ انقالب اســامی همزمان با‬ ‫ســالروز ورود تاریخی امام (ره) به‬ ‫میهن در البرز نیز نواخته شــد تا‬ ‫یاداور ســراغاز خجسته عظمت‪،‬‬ ‫ایثار‪ ،‬اقتدار و مردم ساالری دینی‬ ‫در ایران باشد‪.‬‬ ‫شــهبازی با بیان اینکه مردم پشتیبان این انقالب‬ ‫هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬انقالبی که پس از چهل و دو سال با‬ ‫گذر از گردنه های خطرناک‪ ،‬همچنان مقتدر و سرفراز‬ ‫است و الگویی برای تمامی ازادی خواهان جهان شد‪.‬‬ ‫استاندار البرز افزود‪ :‬برخالف شرایطی که به واسطه‬ ‫شــیوع کرونا در دنیا و به تبع ان در ایران نیز حاکم‬ ‫اســت‪ ،‬اقدامات بزرگی در راســتای عمران‪ ،‬ابادانی‪،‬‬ ‫توسعه و پیشرفت کشور به ثمر رسید‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬از فردا پروژه ها و طرح های بسیاری‬ ‫همزمــان با دهه مبارک فجر در البرز به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬بر این اســاس بیش از ‪ ۲۷۰‬طرح‬ ‫و پــروژه در البرز به بهره برداری می رســد که بخش‬ ‫عمده ان مربوط به بخش خصوص است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیش از ‪ ۲۳۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای‬ ‫این پروژه ها صرف شده که ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان ان‬ ‫مربوط به بخش خصوصی است و امسال مراسم بهره‬ ‫برداری از پروژه بزرگ ازادراه چرمشــهر‪-‬ابیک را با‬ ‫اعتباری بیش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان را نیز داریم‪.‬‬ ‫استاندار البرز گفت‪ :‬مراســم ‪ ۲۲‬بهمن امسال نیز‬ ‫به دلیل خطرات شــیوع کرونا به صورت کاروان های‬ ‫خودرویی و با حداقل نفرات برگزار می شود‪.‬‬ ‫پیشــرفت کشــور در گرو اعتالی جایگاه‬ ‫دانشگاه فرهنگیان است‬ ‫نماینده عالی دولت در اســتان البــرز گفت‪ :‬ایران‬ ‫اسالمی افتخارات بزرگی در تولید علم دارد و اساتید‬ ‫ارزشمندی در این عرصه فعالیت دارند‪.‬‬ ‫شــهبازی در مراسم استقبال از نو دانشجو معلمان‬ ‫دانشــگاه فرهنگیان همزمان بــا ایام اهلل دهه مبارک‬ ‫فجــر و میالد حضرت زهــرا (س) کــه در فردیس‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬در ایام خاطره افرینی هســتیم و‬ ‫یاد و خاطره تمامی شهدای انقالب اسالمی که برای‬ ‫پیــروزی یک نهضت ماندگار مبارزه کردند‪ ،‬را گرامی‬ ‫می داریم‪.‬‬ ‫وی ضمن خیرمقدم به مهمانان ویژه و دانشجویان‬ ‫جدید الورود دانشــگاه فرهنگیان‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ایران‬ ‫اسالمی افتخارات بزرگی در تولید علم دارد و اساتید‬ ‫ارزشمندی در این عرصه فعالیت دارند‪.‬‬ ‫شهبازی گفت‪ :‬رعایت دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫منجر شده که این جلسات را به صورت محدود و در‬ ‫زمان کمی برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پیشرفت کشــور در گرو اعتالی جایگاه‬ ‫دانشگاه فرهنگیان است‪.‬‬ ‫البرز امســال یک میلیون دالر کاال به خارج‬ ‫صادر کرد‬ ‫نماینده عالی دولت در اســتان البرز گفت‪ :‬کارخانه‬ ‫سیمان ابیک نیز به دلیل کمبود برق با مشکل مواجه‬ ‫شــد اما اکنون ‪ ۳۰‬مگاوات برق برای این واحد بزرگ‬ ‫پیش بینی گردید تا در عوض تامین ســیمان استان‬ ‫در اولویت کار این واحد باشد‪.‬‬ ‫شهبازی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‬ ‫خصوصی که در محل اتاق بازرگانی البرز برگزار شد‪،‬‬ ‫ضمن تبریــک ایام اهلل دهه فجــر و والدت حضرت‬ ‫فاطمه (س)‪ ،‬گفت‪ :‬در شــرایط فعلی به دلیل شیوع‬ ‫کرونــا تعداد جلســات کاهش یافته ولــی مدیران و‬ ‫مســئوالن مربوطه به صورت جهادی‬ ‫در حال گره گشایی از مسیر تولید و‬ ‫صادرات البرز هستند و هیچ موضوعی‬ ‫معطل برگزاری جلسه نمانده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امســال شاهد رشد‬ ‫‪ ۱۱۲‬درصدی صادرات البرز نســبت‬ ‫به سال ‪ ۹۸‬بودیم این در حالی است‬ ‫که البرز در زمره اســتان های مطرح‬ ‫کشور در صادرات غیرنفتی محسوب‬ ‫نمی شد‪.‬‬ ‫شــهبازی گفت‪ :‬هدفی کــه برای‬ ‫البرز ترسیم کرده بودیم و در راستای‬ ‫ان اقدامــات و برنامه ریــزی الزم را‬ ‫داشــتیم‪ ،‬رســاندن صادرات امسال‬ ‫اســتان به ارزش یک میلیون دالر بود که تاکنون به‬ ‫این امر با احتساب صادرات محصوالت باغی و زراعی‬ ‫که به دلیل الزام قرنطینه‪ ،‬ثبت ان به اســتان دیگری‬ ‫محول شد‪ ،‬دست یافتیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به رونق کسب و کار در استان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬بیمه شدگان اجباری‬ ‫البرز ‪ ۳۰۵‬هزار بودند که در سال‬ ‫‪ ۹۹‬ایــن تعداد بــه ‪ ۳۱۴‬هزار نفر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫استاندار البرز با بیان اینکه البرز‬ ‫همچنــان با اقتــدار در خصوص‬ ‫اعطای تسهیالت رونق تولید رتبه‬ ‫اول کشور را دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫اســتان در احیای واحدهای تحت‬ ‫تملک بانک ها با راه اندازی دوباره‬ ‫‪ ۱۰۹‬واحد‪ ،‬دارای رتبه اول کشور‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این جلسه‬ ‫و مصوبات ان یکــی از مهمترین‬ ‫امور اســتان محســوب می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بر این اســاس باید مدیران‬ ‫شخصا در نشست ها حضور یابند و‬ ‫از جلسه بعد غایبین اعالم خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شــهبازی افــزود‪ :‬دولت هــای‬ ‫مختلفی که در این نظام خدمتگزاری کردند‪ ،‬اهداف‬ ‫نظــام را دنبال می کنند از ایــن رو کار انها تعطیلی‬ ‫پذیر نیســت و نمی توان گفت با پایان کار یک دولت‪،‬‬ ‫کار معطل می ماند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اکنــون با همراهــی و تعامل حاکم در‬ ‫اســتان‪ ،‬علی رغم شرایطی که به واسطه شیوع کرونا‬ ‫و تحریم ها وجود داشــته‪ ،‬توفیقات ارزشمندی را به‬ ‫ویژه در حوزه اقتصادی البرز شــاهد بودیم ولی این‬ ‫ظرفیت را داریم که بهتر از این نیز باشد‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز افــزود‪ :‬افزایــش ‪ ۵۵‬میلیون متر‬ ‫مکعبی حق ابه اســتان از محل سدهای امیرکبیر و‬ ‫طالقان‪ ،‬رینگ شــبکه گازرسانی البرز و تضمین ‪۵۰‬‬ ‫ساله تامین گاز اســتان‪ ،‬اغاز عملیات اجرایی اولین‬ ‫پســت برق ‪ ۴۰۰‬کیلوولت البرز در باغستان کرج با‬ ‫پیشــرفت ‪ ۵۰‬درصدی‪ ،‬از جمله اقدامات مهمی بود‬ ‫که در ماه های اخیر محقق شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬البرز در شــرایط فعلی کشــور کمترین‬ ‫خاموشــی ها را تجربــه کرد و واحدهــای تولیدی با‬ ‫حداقل خاموشی به فعالیت خود ادامه دادند‪.‬‬ ‫شــهبازی افزود‪ :‬مصرف بــرق ادارات و خانه ها را‬ ‫به گونه ای مدیریت کردیــم که واحدهای تولیدی با‬ ‫کمبود برق مواجه نشــوند‪ ،‬کارخانه سیمان ابیک نیز‬ ‫به دلیل کمبود برق با مشــکل مواجه شد اما اکنون‬ ‫‪ ۳۰‬مــگاوات برق برای این واحــد بزرگ پیش بینی‬ ‫گردید تا در عوض تامین ســیمان استان در اولویت‬ ‫کار این واحد باشد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬مصوب می شود که مدیرکل صمت‬ ‫برای جلســه اینده با هماهنگی تمامی دستگاه های‬ ‫مرتبــط‪ ،‬پنجره واحد را در دســتور کار قرار دهند تا‬ ‫امور یکپارچه سازی شود و واحدها برای امور مختلف‬ ‫از این سیستم تبعیت کنند‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز با قدردانی از مسئوالن مربوطه در‬ ‫راستای حل موانع شهرک صنفی صنعتی شیخ اباد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اکنون ‪ ۱۷۰۰‬واحد صنفی پس از سال ها انتظار‬ ‫فعالیت خود را در این شهرک اغاز کرده اند و حداقل‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬نفر به اشتغال استان اضافه می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حدود ‪ ۲۳۰۰‬میلیارد تومان طرح و پروژه‬ ‫در البرز به مناسبت دهه مبارک فجر به بهره برداری‬ ‫می رسد که از این میزان حدود ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫مربوط به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫شهبازی گفت‪ :‬در خصوص نمایشگاه دائمی و بین‬ ‫المللی البرز نیز تمامی تعهدات خود را انجام داده ایم‬ ‫و موانع را برداشــته ایــم بنابراین از بخش خصوصی‬ ‫انتظار می رود در این زمینه جدیت بیشــتری داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتمـاعی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪34‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1399‬‬ ‫رئیس بنیاد نخبگان البرز‪:‬‬ ‫خیرین به کمک بنیاد نخبگان البرز بیایند‬ ‫رئیس بنیاد نخبگان اســتان البرز گفت‪ :‬بنیاد‬ ‫نخبگان براســاس پروتکل های خود امکان کمک‬ ‫به افرادی که در اینــده احتمال نخبگی دارند را‬ ‫نــدارد‪ .‬در این زمینه می توانیم مشــابه کاری که‬ ‫بنیــاد نخبگان اســتان فارس انجام داد یعنی تاســیس‬ ‫مجمع خیرین نخبه پرور را در البرز نیز انجام داد‪.‬‬ ‫دکتر محمد نبیونی در مراســم تجلیل از ســرامدان‬ ‫اســتان البرز در سال ‪ ۹۹‬و روســای هفتمین جشنواره‬ ‫ایده های برتر اســتان البرز که در بنیاد نخبگان اســتان‬ ‫البرز‪ ،‬برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬بنیاد نخبگان در البرز در بیش‬ ‫از هشــت ســال فعالیت خود در خیلی از موضوعات یا‬ ‫امکان ورود نداشــته یا به دلیل مشکالت زیرساختی در‬ ‫شــرایطی نبوده که بتواند در ســطوح مختلف فرهنگی‪،‬‬ ‫دانش اموزی‪ ،‬دانشجویی و حوزه های علمیه به مقایسه با‬ ‫استان های دیگر در جایگاه مورد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫نبیونی با بیان اینکه عموماً نتوانســته ایم افراد سرامد‬ ‫و باانگیزه را نفر به نفر شناســایی کنیــم افزود‪ :‬در این‬ ‫زمینه درخواست کمک می کنیم تا بتوانیم شرایط بنیاد‬ ‫نخبگان را در البرز در ســطح ملی در جایگاه بهتری که‬ ‫در شــان البرز است قرار دهیم به همین دلیل تمرکز ما‬ ‫روی اقشار جوان و حوزه هایی است که کمتر توانسته ایم‬ ‫نقش افرینی کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به جز دانشــگاه های استان‪ ،‬وجود بیش‬ ‫از ‪ ۱۳‬مرکز علم و فناوری البرز را در شرایط ویژه ای قرار‬ ‫داده که بر همین اساس انتخاب نام قطب علم و فناوری‬ ‫برای این استان بی دلیل نبوده است‪.‬‬ ‫نبیونــی با بیان اینکه بنیاد نخبگان در مســیر خود از‬ ‫حمایت های اموزش و پرورش‪ ،‬جهاد دانشگاهی‪ ،‬مدیریت‬ ‫شــهری‪ ،‬اســتانداری و ‪ ...‬بهره گرفته که جا دارد از این‬ ‫حمایت ها قدردانی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬بنیاد نخبگان براســاس‬ ‫پروتکل های خود امکان کمک بــه افرادی که در اینده‬ ‫احتمال نخبگی دارند را نــدارد‪ .‬در این زمینه می توانیم‬ ‫مشــابه کاری که بنیاد نخبگان اســتان فارس انجام داد‬ ‫یعنی تاســیس مجمع خیرین نخبه پــرور را در البرز نیز‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این مجمــع می تواند خیرین البرز را به‬ ‫ســمت حمایت از استعدادهای اســتان سوق دهد‪ .‬مثل‬ ‫مجمع خیرین مدرســه ســاز که خوب درخشیده است‪.‬‬ ‫این مجمع در البرز در محضر نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫تشکیل شده و اعالم رسمی خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد نخبگان البرز در ادامه به موضوع راه اندازی‬ ‫خانه های علوم در کرج اشاره و اعالم کرد‪ :‬برخی استان ها‬ ‫مثل اصفهان با راه اندازی خانه ریاضیات و زیست شناسی‪،‬‬ ‫مشــهد با خانه فیزیک‪ ،‬یزد با خانه زیست شناسی و ‪...‬‬ ‫موفقیت هایی داشــته اند‪ .‬در حال حاضر مدیریت شهری‬ ‫کرج هم در بودجه ســال ‪ ۹۹‬اعتباراتی برای راه اندازی‬ ‫خانــه علم در ‪ ۱۰‬منطقه کرج در نظر گرفته اســت که‬ ‫امکان ایجاد خانه فیزیک‪ ،‬ریاضیات‪ ،‬زیست شناسی‪ ،‬هنر‬ ‫و ‪ ...‬وجود دارد‪.‬‬ ‫در این جلســه از دکتر مجید مخدوم اســتاد محیط‬ ‫زیست دانشــگاه تهران‪ ،‬دکتر اســماعیل بابلیان استاد‬ ‫ریاضیات دانشگاه خوارزمی‪ ،‬دکتر محمد حسین مجلس‬ ‫ارا‪ ،‬اســتاد فیزیک دانشــگاه خوارزمــی‪ ،‬دکتر علیرضا‬ ‫مرادی استاد روانشناسی دانشگاه خوارزمی‪ ،‬دکتر شهین‬ ‫مسعودی عضو هیئت علمی موسسه سرم سازی رازی و‬ ‫دکتر محمدرضا رحیمی پور عضو هیئت علمی پژوشگاه‬ ‫مواد و انرژی به عنوان سرامدان منتخب استان البرز در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬قدردانی شد‪.‬‬ ‫دکتر مجید مخدوم‪ ،‬اســتاد محیط زیســت دانشگاه‬ ‫تهران در این جلســه با اشــاره به اهمیت شیوه تدریس‬ ‫در دانشــگاه گفت‪ :‬همیشــه در طول دوره تدریس خود‬ ‫سعی کرده ام به دانشجویان شیوه تفکر کردن را یاد دهم‪.‬‬ ‫در ادامه دکتر اســماعیل بابلیان‪ ،‬از اســاتید دانشگاه‬ ‫خوارزمــی در خصوص موضوع خانه های علم گفت‪ :‬چند‬ ‫ســالی اســت که زمزمه خانه های علم در کرج شنیده‬ ‫می شــود اما هنوز پا نگرفته که امیداوریم این شرایط به‬ ‫زودی مهیا شود‪.‬‬ ‫دکتر محمد حسین مجلس ارا رئیس انجمن نانو ایران‬ ‫و از اســاتید دانشــگاه خوارزمی هم با بیــان اینکه الزم‬ ‫اســت بر روی خانه های علم سرمایه گذاری شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مجمع خیرین هم یکی از نکات اساسی است که در البرز‬ ‫پتانسیل فعالیت ان وجود دارد‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا مرادی اســتاد روانشناســی دانشــگاه‬ ‫خوارزمی هم در این جلسه با اشاره به اهمیت رشته های‬ ‫بین رشته ای خاطرنشــان کرد‪ :‬دنیا امروز روی‬ ‫رشته های بین رشته ای برای پیشبرد علم و حل‬ ‫مشکالت مترمز شده است‪.‬‬ ‫مرادی سالمندی را یکی از مسایلی که گریبان‬ ‫کل دنیــا را گرفته و در اینده گریبان ایران را نیز خواهد‬ ‫گرفت دانســت و گفــت‪ :‬با روند کنونی ایران در ســال‬ ‫‪ ۲۰۵۰‬جزو کشــورهای پیر و مسن محسوب خواهد شد‬ ‫که این یک معضل بسیار پیچیده است و امیدواریم روی‬ ‫این موضوع در بخش ها مختلف کار انجام شود‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضا رحیمی پــور عضو هیئــت علمی‬ ‫پژوهشــگاه مواد انرژی هم در این جلســه گفت‪ :‬بحث‬ ‫نخبگان نمی تواند به چارچوب های خشک اداری محدود‬ ‫شــود و گاهی این چارچوب ها مانع استفاده از ظرفیت ها‬ ‫می شــود به عنوان نمونه ما فردی را داشــتیم که توان‬ ‫فعالیــت به عنــوان هیئت علمی را داشــت اما به دلیل‬ ‫نداشتن دکتری قوانین اجازه به کارگیری وی را نمی داد‬ ‫و هــر چه تالش کردیم موفق به این کار نشــدیم تا در‬ ‫نهایت دانشگاه برکلی به ایشان کرسی استادی اعطا کرد‬ ‫و به عنوان هیئت علمی در این دانشگاه مشغول فعالیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحیمی پور در خصوص ضعف های نظام اموزشــی در‬ ‫ایران هم خاطرنشــان کرد‪ :‬نظام اموزشــی ما از حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬ســالی پیش تا کنون که دانشــگاه در ایران شکل‬ ‫گرفته تغییر چندانی نکرده است‪ .‬کلیت این نظام بعد از‬ ‫‪ ۱۰۰‬ســال از جایی تغییر نداشته خیلی به درد نخبگی‬ ‫نمی خورد بنابراین باید پیشنهاد دهیم تغییراتی در بحث‬ ‫نظام اموزش عالی کشور داده شود به گونه ای که مثال در‬ ‫بحث نخبگان و حمایت از افراد نخبه و انسان های خالق‬ ‫شرایط بهتری فراهم شود‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در پایان برنامه از دکتر پورطهماسبی‪،‬‬ ‫معاون پژوهــش و فناوری پردیس کشــاورزی و منابع‬ ‫طبیعی دانشــگاه تهران‪ ،‬دکتر ثابــت‪ ،‬معاون پژوهش و‬ ‫فناوری دانشگاه ازاد اســالمی واحد کرج‪ ،‬دکتر رهگذر‪،‬‬ ‫رییس مرکز رشد پژوهشگاه مواد و انرژی‪ ،‬دکتر صفری‪،‬‬ ‫مدیر توســعه فناوری ســامت دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫البرز‪ ،‬مهندس رضایی نســب‪ ،‬مدیر پشــتیبانی و منابع‬ ‫انســانی اداره کل کار‪ ،‬تعــاون و رفاه اجتماعی اســتان‬ ‫البرز‪ ،‬شــیدایی‪ ،‬مدیر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‬ ‫خوارزمی و دکتر یوســفی‪ ،‬معاون پژوهشــی دانشــگاه‬ ‫جامع علمی و کاربردی اســتان البرز به عنوان روســای‬ ‫کارگروه های هفتمین جشنواره ایده های برتر استان البرز‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬قدردانی شد‪.‬‬ ‫ورود ‪ ۹۴‬هزار پرونده در ‪ ۹‬ماه به شوراهای حل اختالف البرز‬ ‫رئیس کل دادگســتری البرز با اشــاره به‬ ‫ورود نزدیــک به ‪ ۹۴‬هزار پرونده در ‪ ۹‬ماهه‬ ‫سال ‪ ۹۹‬به شــوراهای حل اختالف استان‬ ‫بیان کــرد‪ :‬در این مدت نزدیک به ‪ ۹۶‬هزار‬ ‫پرونده مختومه شده است‪.‬‬ ‫حسین فاضلی هریکندی در ایین تودیع و‬ ‫معارفه رئیس شوراهای حل اختالف استان‬ ‫البرز با تبریک فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر‬ ‫گفــت‪ :‬در چهار دهه پس از پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬دشمنان با انواع و انحای مختلف در‬ ‫صدد براندازی نظام اســامی بودند که همه‬ ‫ان ها شکست خورد؛ حتی کسانی که مدعی‬ ‫بودند انقالب به چهل سالگی نخواهد رسید‬ ‫امروز نیستند و با خفت از قدرت کنار رفتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی در ادامه به تشریح‬ ‫سیاست های قوه قضائیه در حوزه شوراهای‬ ‫حل اختالف پرداخت و بیــان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫سیاســت های مورد تاکیــد در دوره تحول‬ ‫که در ســند تحول قضایی نیز بدان اشــاره‬ ‫شــده بحث افزایش جلــب اعتماد عمومی‬ ‫و رضایتمنــدی مردم اســت کــه یکی از‬ ‫روش هــای تحقق ان‪ ،‬حل و فصل خصومت‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالی ترین مقام قضایی استان اضافه کرد‪:‬‬ ‫با توجه به وجود دو طرف در دعاوی‪ ،‬ناراضی‬ ‫بودن یکی از طرفین که محکوم است در هر‬ ‫رایی محتمل است اما‬ ‫یکی از ســازوکارهایی‬ ‫که رضایت هردو طرف‬ ‫دعــوی را در پی دارد‬ ‫صلح و سازش است‪.‬‬ ‫وی با تبیین کارکرد‬ ‫شوراهای حل اختالف‬ ‫در ایجاد صلح و سازش‬ ‫بیــن طرفیــن دعوی‬ ‫افــزود‪ :‬در دوره جدید‬ ‫تحولــی‪ ،‬نظــر رئیس‬ ‫قوه قضائیه بر استفاده‬ ‫حداکثــری از ظرفیت‬ ‫شــورای حل اختالف‬ ‫در صلح و سازش است‬ ‫که اقدامات انجام شده‬ ‫در این مدت از جمله‬ ‫قانون جدید شوراهای‬ ‫حل اختــاف در این‬ ‫راستا است‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان البرز متذکر‬ ‫شد‪ :‬در رویکرد جدید بر استفاده از ظرفیت‬ ‫شورای حل اختالف در ایجاد صلح وسازش‬ ‫به جای اتخــاذ تصمیم قضایی و صدور رای‬ ‫تاکید شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قانون جدید شوراهای حل‬ ‫اختــاف با تمرکز بر اهداف گفته شــده بر‬ ‫اســتفاده از ظرفیت کارکنــان و دبیران در‬ ‫حل اختالف و ایجاد سازش تاکید کرده که‬ ‫از جمله مصادیق ان نقش شــورا در ایجاد‬ ‫صلح و سازش در پرونده های متعدد قصاص‬ ‫و موضوعات مالی است‪.‬‬ ‫عالی ترین نماینده قوه قضائیه در استان‬ ‫البرز بــه برخــی محدودیت هــا در ایجاد‬ ‫صلــح و ســازش در‬ ‫بین طرفیــن به دلیل‬ ‫وجــود تنوع قومیتی و‬ ‫ترکیــب جمعیتی در‬ ‫اســتان اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تحقق انتظارات‬ ‫و نتایــج مدنظر قانون‬ ‫جدید شــوراهای حل‬ ‫اختــاف در اســتان‬ ‫نیازمنــد تالش هــا و‬ ‫همت بیشتری نسبت‬ ‫به سایر اســتان های‬ ‫کشــور اســت و باید‬ ‫تــاش شــود درصد‬ ‫پرونده هــای منتهــی‬ ‫به صلح و ســازش در‬ ‫استان بیشتر شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه‬ ‫قانون جدید شوراهای‬ ‫حــل اختالف اکنــون در شــورای نگهبان‬ ‫مراحل نهایی بررســی را طی می کند گفت‪:‬‬ ‫در این قانون دعــاوی تا ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫الزاما باید ابتدا در شورای حل اختالف طرح‬ ‫شــود و در خصوص جرایم قابل گذشــت‪،‬‬ ‫جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشــت و‬ ‫کلیه موضوعــات مالی و حقوقی در صورت‬ ‫توافق طرفین یا یکی از انها امکان رسیدگی‬ ‫در شورا وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ورود نزدیک به ‪ ۹۴‬هزار‬ ‫پرونده در ‪ ۹‬ماهه ســال ‪ ۹۹‬به شــوراهای‬ ‫حل اختالف استان بیان کرد‪ :‬در این مدت‬ ‫نزدیــک به ‪ ۹۶‬هزار پرونده مختومه شــده‬ ‫اســت که تقریبا ‪۲۰‬درصد کل پرونده های‬ ‫واراده و مختومــه دادگســتری اســتان را‬ ‫شامل می شــود که انتظار اســت با اجرای‬ ‫قانون جدید بیش از ‪ ۶۰۰۰‬پرونده به میزان‬ ‫ورودی هــای محاکم حقوقی دادگســتری‬ ‫استان افزوده شود‪.‬‬ ‫فاضلی هریکندی با تقدیر از زحمات ‪۱۷‬‬ ‫ساله لقمان کیاپاشا در شورای حل اختالف‬ ‫اســتان البرز که اخیــرا به عنــوان دادیار‬ ‫دادسرای دیوانعالی کشور و مدیرکل تصفیه‬ ‫امور ورشکستگی قوه قضائیه منصوب شده‬ ‫ابراز امیــدواری کرد در مســئولیت جدید‬ ‫توفیقات روز افزونی کسب کند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان البرز با‬ ‫تببین انتظارات خود از سید جالل عظیمی‬ ‫سرپرست شورای حل اختالف استان از وی‬ ‫خواست ضمن تدوین برنامه های پیش روی‬ ‫شــورا در هماهنگی با دبیر شــورای تحول‬ ‫دادگستری در زمینه افزایش صلح وسازش‬ ‫اهتمام ویژه داشته باشد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫اجرای پروژه زیرگذر میدان‬ ‫جمهوری کرج لغو شد‬ ‫شماره ‪34‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1399‬‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫اطالعیه شهرداری کرج درباره نحوه محاسبه عوارض پروانه های ساختامنی‬ ‫معــاون مالــی و اقتصادی شــهرداری کرج گفت‪:‬‬ ‫شهرداری کرج در خصوص تغییرات صورت پذیرفته‬ ‫در نحوه محاســبه عــوارض پروانه های ســاختمانی‬ ‫اطالعیه ای صادر کرده است‪.‬‬ ‫علی ســلطانی مقدم با اشاره به اطالعیه شهرداری‬ ‫کــرج درباره نحــوه محاســبه عــوارض پروانه های‬ ‫ساختمانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در اجرای تبصره یک ماده ‪۵۰‬‬ ‫قانون مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬شــهروندان کرجی می‬ ‫توانند به منظور مشاهده تغییرات صورت پذیرفته در‬ ‫نحوه محاسبه عوارض پروانه های ساختمانی مصوب و‬ ‫ســایر عوارض مربوطه که از ‪ ۱۴۰۰/۱/۱‬مالک عمل‬ ‫خواهد بود به سایت شهرداری کرج به نشانی ‪karaj.‬‬ ‫‪ ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج اضافه کرد‪:‬‬ ‫این مهم طــی مصوبه شــماره ‪۵/۰۰۵/۵/۹۹/۲۷۶۰‬‬ ‫مورخ ‪ ۹۹/۱۱/۱۱‬شــورای محترم اســامی شهر به‬ ‫شهرداری کرج ابالغ گردیده است‪.‬‬ ‫گفتنی اســت؛ شــهروندان کرجی بــرای دریافت‬ ‫تغییرات صورت پذیرفته در نحوه محاســبه عوارض‬ ‫پروانه های ســاختمانی به سایت شــهرداری کرج به‬ ‫نشــانی ‪ karaj.ir‬بانک اطالعات شــهروندی بخش‬ ‫تعرفه عوارض و بهای خدمات مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سیام‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج‪:‬‬ ‫رئیس شــورای شــهر کرج گفت‪ :‬با رای اعضای شورا طرح‬ ‫زیرگذر شدن میدان جمهوری به صورت قطعی ملغی شد‪.‬‬ ‫اکبر ســلیم نژاد در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد‪ :‬در صحن‬ ‫علنی جلسه شورای شهر کرج که دیروز (‪ ۱۲‬بهمن ماه) برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬با رای اعضای شورای شــهر طرح اجرای پروژه زیرگذر‬ ‫میدان جمهوری به طور قطعی ملغی شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شــهردار کرج در قالب یک الیحه جدید‪ ،‬طرح‬ ‫جایگزینی به جای زیرگذر میدان جمهوری به شورا ارائه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مسئول تاکید کرد‪ :‬بر اســاس الیحه جدید شهردار که‬ ‫مورد موافقت شــورا هم قرار گرفت تبدیل میدان جمهوری به‬ ‫چهارراه در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ســلیم نژاد توضیح داد‪ :‬الیحه جدید شهردار کرج با اکثریت‬ ‫ارای شورای شهر تصویب شد و در صورت داشتن مجوز شورای‬ ‫تامین اجرایی می شود‪.‬‬ ‫لزوم صیانت از حریم شهر‬ ‫مدیر نظارت بر توسعه حریم شــهری شهرداری کرج گفت‪:‬‬ ‫بازدید از مناطق به منظور مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و‬ ‫زمین خواری انجام می شود‪.‬‬ ‫رضا ناصربخت با اشاره به گسترش سریع محدوده های شهری‬ ‫و کاهش ســطح حریم شــهر و عواقب زیست محیطی جدی و‬ ‫گاهــا جبران ناپذیر نظیر نفوذ بــه اراضی ملی‪ ،‬تخریب باغات و‬ ‫اراضی کشــاورزی‪ ،‬الودگی منابع محیطی‪ ،‬هــوا و اب وخاک‪،‬‬ ‫کمبود فضای سبز و تغییرات اقلیمی ناشی از ان‪ ،‬گفت‪ :‬ازانجاکه‬ ‫مدیریت و اداره فضای شهر و حریم ان بدون وجود پشتوانه های‬ ‫قانونی میسر نیست‪ ،‬لذا نظارت مستمر بر اقدامات و فعالیت های‬ ‫موجــود و پایش تغییرات و دگرگونی ها‪ ،‬الزمه کنترل و هدایت‬ ‫رشد شهری و صیانت از حریم شهر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باهدف اســتفاده معقول از توانمندی های قوانین‬ ‫مرتبط باهدف جلوگیری از گســترش افقی شهر و شناخت به‬ ‫هنگام مســائل و مشــکالت موجود در حریم مناطق ‪ ۱۰‬گانه‬ ‫شهرداری کرج‪ ،‬بازدیدهای ادواری در دستور کار مدیریت نظارت‬ ‫بر توســعه حریم شهری قرارگرفته و در این زمینه طی یک ماه‬ ‫گذشــته بازدید از حریم مناطق ‪ ۲‬و ‪ ۳‬توســط این مدیریت و‬ ‫با همراهی مســئوالن حریم مناطق و مشاورین طرح های ویژه‬ ‫معاونت شهرسازی و معماری صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫مدیر نظارت بر توسعه حریم شهری ادامه داد‪ :‬در این بازدیدها‬ ‫که طی روزهای گذشــته از حریــم مناطق ‪ ۲‬و ‪ ۳‬به عمل امده‪،‬‬ ‫مجموعه فرصت ها و چالش های موجود با توجه به ویژگی های‬ ‫خاص هریک از مناطق همچنین با عنایت به طرح های شهری‬ ‫در دســت اقدام اعم از «طرح ساماندهی حاشیه فرودگاه پیام»‪،‬‬ ‫«طرح مطالعه و امکان سنجی نظارت هوشمند»‪« ،‬طرح توسعه‬ ‫میدان میوه و تره بار مرکزی اســتان البرز» و «طرح نمایشگاه‬ ‫بین المللــی موقت و دائمی» بررســی و به منظور اتخاذ راهبرد‬ ‫مدیریتی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت‪.‬‬ ‫ناصربخــت اضافه کرد‪ :‬در این میــان تخریب باغات و اراضی‬ ‫کشــاورزی و تعدد محدوده های غیرقابل نفوذ و نظارت (نظیر‬ ‫شهرک ســازی های غیرمجــاز) در حریم منطقــه ‪ ۲‬و وجود‬ ‫مراکز االینده زیســت محیطی نظیر مرکز دفن زباله حلقه دره‬ ‫و ساخت وســازهای ریزدانه ناپایــدار و غیراصولی در مجاورت‬ ‫نهر ســیاه جوی در محدوده حریم منطقه ‪ ۳‬ازجمله مهم ترین‬ ‫معضالت شناسایی شده طی بازدیدهای اخیر است‪.‬‬ ‫حیوانات علفخوار پارک محیط بان کرج خریداری شده اند‬ ‫رئیــس ســازمان ســیما‪ ،‬منظر‬ ‫و فضای ســبز شــهری شــهرداری‬ ‫کرج گفت‪ :‬پــارک محیط بان پایان‬ ‫اسفندماه افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫پیمــان بضاعتی پور در گفت و گو‬ ‫با ایســنا با اشــاره به اینکه عملیات‬ ‫عمرانــی و فنــی پــارک محیط بان‬ ‫در مراحل پایانی قــرار دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ایــن مجموعه ‪۱۷.۵‬هکتاری تا‬ ‫پایان اسفندماه سال به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حیوانــات علــف‬ ‫خوار برای رهاســازی در این پارک‬ ‫خریداری شــده اســت‪ ،‬همچنیــن‬ ‫عملیــات اجــرای فنس کشــی و‬ ‫محدودسازی‪ ،‬ساخت سردر ورودی‬ ‫و جانمایــی مبلمــان و سیســتم‬ ‫روشــنایی این مجموعه نیز به پایان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و‬ ‫فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت‪ :‬پارک محیط‬ ‫بان مجهز به دو ســکوی بازدید‪ ،‬ساختمان کلینیک‬ ‫دامپزشکی‪ ،‬سیلوی ذخیره علوفه بوده و همه الزامات‬ ‫یک پارک اســتاندارد حیات وحــش در این مجموعه‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫بضاعتــی پور گفــت‪ :‬از زمان احــداث این پارک‬ ‫کارشناسان محیط زیســت از ادارات مربوطه و سایر‬ ‫افــراد دارای تجربه مرتبــط از جمله مجموعه پارک‬ ‫حیات وحش «باراجین» قزویــن از این پارک بازدید‬ ‫داشته اند و در مشاوره پیاده سازی استانداردهای الزم‬ ‫مسافرگیری‬ ‫متروی داخل‬ ‫کرج اخر‬ ‫فروردین‬ ‫شروع می شود‬ ‫عملیاتعقبنشینی‬ ‫دیوار میدان سپاه‬ ‫انجام شد‬ ‫یاریگر این ســازمان بوده اند تا بتوانیم فضای مطلوبی‬ ‫در دسترس شهروندان قرار دهیم‪.‬‬ ‫ا ِلمان مادر در کرج رونمایی می شود‬ ‫رئیس ســازمان ســیما منظر و فضای سبز شهری‬ ‫شــهرداری کرج از رونمایی اِلمان مــادر هم زمان با‬ ‫میالد حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد‪.‬‬ ‫بضاعتــی پور اظهار کرد‪ :‬در راســتای پاسداشــت‬ ‫زحمات و جایگاه مادران و در روز میالد حضرت زهرا‬ ‫(ع)‪ ،‬مراسم رونمایی از این اِلمان در سه راه مادر واقع‬ ‫در انتهای بلوار دانش اموز با حضور مسئوالن شهری‬ ‫عضو شــورای شهر کرج با بیان اینکه‬ ‫برنامــه ما برای راه اندازی متروی کرج تا‬ ‫اخر فروردین اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مشکل‬ ‫پیش بینی نشده ای به وجود نیاید‪ ،‬طبق‬ ‫برنامــه متروی کــرج در حد فاصل ‪۴۵‬‬ ‫متری گلشهر تا جهانشهر کار خود را اغاز‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫محمدحســین خلیلــی اردکانی در‬ ‫گفت و گو با ایسنا‪ ،‬در خصوص اخرین‬ ‫وضعیت قطار شهری کرج‪ ،‬گفت‪ :‬طبق‬ ‫برنامه زمانبندی‪ ،‬قرار ما برای اغاز فعالیت‬ ‫متــروی کرج در حــد فاصل ‪ ۴۵‬متری‬ ‫گلشــهر تا جهانشــهر‪ ،‬تا اخر فروردین‬ ‫است و این برنامه به وسیله گزارش های‬ ‫معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج از‬ ‫اجرای عملیات عقب نشینی دیوار میدان‬ ‫سپاه خبر داد‪.‬‬ ‫عســگر نصیری از بازگشایی راستگر‬ ‫غرب به جنوب و یوتــرن (دوربرگردان‬ ‫)غرب بــه غرب تقاطع غیر هم ســطح‬ ‫شــهید اجرلو خبر داد و گفت‪ :‬عملیات‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬طراحی و ســاخت ‪۱۰‬‬ ‫اِلمان و نماد شهری به پایان رسیده‬ ‫و تا پایان ســال این اثــار در اماکن‬ ‫پرتردد شهر جانمایی می شوند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سیما منظر و فضای‬ ‫سبز شهری شهرداری کرج با اشاره به‬ ‫اینکه اثار حجمی نقش بسزایی در‬ ‫غنی ســازی زندگی شهری از طریق‬ ‫بیان هنری دارند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اِلمان‬ ‫«اتش نشان فداکار» به پاس رشادت‬ ‫و جان فشانی اتش نشــانان قهرمان‬ ‫برای نجات جان و مال مردم‪« ،‬اِلمان‬ ‫ســردار سرافراز ســپهبد حاج قاسم‬ ‫سلیمانی» با هدف تجلیل از خدمات‬ ‫فراموش ناشدنی این شهید در ایجاد‬ ‫امنیت منطقه و مقابله با دشــمنان‬ ‫اســام و انقــاب و «اِلمان دهقان‬ ‫فداکار» با هدف ترویج فرهنگ ایثار‬ ‫و فــداکاری‪ ،‬بخشــی از اِلمان هایی‬ ‫است که تا پایان سال به بهره برداری می رسند‪.‬‬ ‫بضاعتی پور با بیان اینکه تعدادی مجســمه شهری‬ ‫دیگر نیز با موضوعات واقعی در دست ساخت است که‬ ‫به مرورزمان اماده شده و در سطح شهر به کار گرفته‬ ‫می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬اِلمان‪ ،‬تندیس و یادمان های شهری‬ ‫نقش مهمی در فرایند شــکل گیری‪ ،‬تغییر و بازتولید‬ ‫هویت شــهری دارند و در شرایطی که هویت شهرها‬ ‫با شــتاب زیادی دســتخوش تغییرات است‪ ،‬جایگاه‬ ‫اِلمان های شــهری به عنوان عناصر هویت بخش شهر‬ ‫دوچندان می شود‪.‬‬ ‫هفتگی به طور مرتب رصد می شود‪.‬‬ ‫خلیلــی اردکانی افــزود‪ :‬طی ‪ ۱۵‬روز‬ ‫گذشــته پروژه متروی کرج با مشــکل‬ ‫کمبود سیمان مواجه شــده است‪ .‬این‬ ‫مساله به دلیل کمبود گاز و کاهش تولید‬ ‫کارخانه های ســیمان بوده که طی چند‬ ‫روز اخیر کمبود ســیمان تا حدی رفع‬ ‫شده اما به طور کامل حل نشده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬معضل دیگری که در این‬ ‫پروژه وجــود دارد بحث تحویل گرفتن‬ ‫قطار از شــرکت مپنا است که باید این‬ ‫کار صورت بگیرد‪.‬‬ ‫این عضو شــورای شــهر کرج با بیان‬ ‫اینکه شروع به کار مترو از اهمیت زیادی‬ ‫عقب نشینی دیوار میدان سپاه که مسیر‬ ‫دسترســی خیابان شــهید بهشتی به‬ ‫میدان والفجر را مســدود کرده بود نیز‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬این عملیات با توافق‬ ‫انجام شده مابین سپاه ناحیه امام حسن‬ ‫مجتبی (ع) و شــهرداری و تالش های‬ ‫برخوردار است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در هر حال‬ ‫اگر مشکل پیش بینی نشده ای به وجود‬ ‫نیاید‪ ،‬متروی کرج طبق برنامه و از اواخر‬ ‫فروردین کار خود را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫خلیلی اردکانی در خصوص لغو پروژه‬ ‫میدان جمهوری هم گفت‪ :‬شورای به لغو‬ ‫این پروژه رای داد در حالی که این پروژه‬ ‫یکی از اولویت های کرج است و اگر االن‬ ‫انجام نشود در اینده باید اجرا شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه من براســاس نظر‬ ‫کارشناســی با اجرای این پروژه موافق‬ ‫بودم گفت‪ :‬اینکه قرار اســت با لغو این‬ ‫پروژه‪ ،‬محدوده میدان جمهوری به چه‬ ‫شکل باشد را نمی دانم‪.‬‬ ‫مجدانــه شــهردار کــرج‪ ،‬همچنیــن‬ ‫حمایت های اعضای شــورای اســامی‬ ‫شهر‪ ،‬به مرحله اجرا درامد‪.‬‬ ‫به گفته معاون فنی عمرانی شهرداری‬ ‫کرج با بازگشایی این راست گرد کاهش‬ ‫ترافیک‪ ،‬زمان ســفر همچنین کاهش‬ ‫مصرف سوخت را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصـادی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪34‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1399‬‬ ‫هیچ موردی از قطع گاز در البرز نداشته ایم‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز البــرز گفــت‪:‬‬ ‫برای عبــور از فصل ســرما و جلوگیری از‬ ‫بروز مشــکالت احتمالی همــه بخش های‬ ‫مصرف کننده گاز اعــم از خانگی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و کشــاورزی باید الگوی مصرف مناسب را‬ ‫رعایت کنند‪.‬‬ ‫حســین تقی نژاد در گفت وگو با ایســنا‬ ‫بــا اشــاره به اینکــه علی رغم مشــکالت‬ ‫پیش امــده در تامین گاز نیروگاه های برق‬ ‫کشور‪ ،‬از ابتدای زمستان تا کنون هیچگونه‬ ‫مشــکلی در انتقــال گاز بــه بخش های‬ ‫مســکونی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬صنعتی و کشــاورزی‬ ‫نداشته ایم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه تا کنون‬ ‫هیچ مشکلی برای تامین گاز مورد نیاز ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار مشترک استان به وجود نیامده است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬اگر مشترکان به همکاری‬ ‫خــود در صرفه جویی و مدیریت مصــرف گاز ادامه‬ ‫دهند‪ ،‬زمستان امســال را هم بدون هیچ مشکلی به‬ ‫پایان می رسانیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬از مشترکان درخواست می شود در‬ ‫شرایط فعلی به جای زیاد کردن شعله بخاری و درجه‬ ‫وســایل گرمایشی خود‪ ،‬لباس گرم بپوشند تا بتوانیم‬ ‫دوره پیک مصرف را بدون مشکل به پایان برسانیم‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای عبور از فصل سرما و جلوگیری از‬ ‫بروز مشکالت احتمالی همه بخش های مصرف کننده‬ ‫گاز اعم از خانگی‪ ،‬صنعتی و کشــاورزی باید الگوی‬ ‫مصرف مناسب را رعایت کنند‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز البرز با اشاره به اینکه اکنون‬ ‫میزان مصرف گاز در در کشور ما چند برابر کشورهای‬ ‫در حال توسعه و پیشرفته جهانی است گفت‪ :‬ما باید‬ ‫با اموزش‪ ،‬فرهنگ ســازی و تامین زیرســاخت های‬ ‫مناسب در کاهش این میزان مصرف گاز تالش کنیم‪.‬‬ ‫تقی نژاد یاداور شد‪ :‬اکنون به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونا الزم اســت مردم بیشتر وقتشــان را در منزل‬ ‫خود سپری کنند و همین امر می تواند موجب تشدید‬ ‫مصرف گاز شود پس ضروری است در این ایام به هم‬ ‫کمــک کنیم تا ضمن مقابله با ایــن بیماری‪ ،‬زمینه‬ ‫بهره مندی هرچه بیشــتر از نعمت گاز را برای همه‬ ‫استانی های خود فراهم کنیم‪.‬‬ ‫هزینه گاز کدام مشــترکان رایگان‬ ‫است؟‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز البرز گفت‪ :‬هزینه‬ ‫گاز مشترکینی که کمتر از ‪ ۲۰۰‬متر مکعب‬ ‫در ماه گاز مصرف کنند رایگان است‪.‬‬ ‫حســین تقی نژاد در گفت وگو با ایســنا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬انتظار می رود تمام مشــترکان‬ ‫البــرزی برای پیشــگیری از قطعی گاز در‬ ‫فصــل زمســتان و اوایل بهار ســال اینده‬ ‫ضمن مصرف بهینه با شرکت گاز همکاری‬ ‫بیشتری کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر هر مشــترک دو درجه‬ ‫دمای منزل یا مکان تجاری را کاهش دهد‪،‬‬ ‫زمســتان را با کمترین مشــکل قطعی گاز‬ ‫پشت سر خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫مدیــر عامل شــرکت گاز البرز گفت‪ :‬بــا توجه به‬ ‫مصوبه هیــات وزیران‪ ،‬اگر هر مشــترک در ماه های‬ ‫دی‪ ،‬بهمن و اسفند و ‪ ۱۵‬روز اول فروردین ماه ‪۲۰۰‬‬ ‫متر مکعب و کمتر از ان مصرف گاز داشــته باشــد‪،‬‬ ‫گاز بهای او رایــگان خواهد بود ضمن انکه مالیات و‬ ‫عوارض گازرسانی این مشترکان نیز بخشوده خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تقی نژاد با بیان اینکه حدود ‪ ۳۰‬درصد مشــترکان‬ ‫البرز در دهک های یک‪ ،‬دو و سه هستند یعنی میزان‬ ‫مصرف گاز انها کمتر از ‪ ۲۰۰‬متر مکعب است گفت‪:‬‬ ‫این تعداد شامل بخشودگی هزینه گازبها خواهند شد‪.‬‬ ‫بخشخصوصینبایدپاسخگویتبعاتناشیازافزایشنرخارزباشد‬ ‫رئیس کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬صنایع‬ ‫تبدیلی و محیط زیســت اتــاق بازرگانی‬ ‫البــرز با بیــان اینکه دریافــت کنندگان‬ ‫وام از صندوق توســعه ملــی باید تعیین‬ ‫تکلیف شوند‪ ،‬گفت‪ :‬بخش خصوصی نباید‬ ‫پاسخگوی تبعات ناشی از افزایش نرخ ارز‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫محسن امینی با اشــاره به اینکه رونق‬ ‫کسب و کار‪ ،‬توسعه فعالیت های صنعتی‪،‬‬ ‫رفع موانع اداری و تســهیل در امر اجرایی‬ ‫کارها از مهمترین دغدغه های صنعتگران‬ ‫اســت که مجلس می توانــد در حل ان‬ ‫تاثیرگذار باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مجلس شورای‬ ‫اســامی در بخش قانونگذاری با تفویض‬ ‫اختیار به استان ها در این موارد می تواند‬ ‫سبب تسریع در کارها شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی در ادامه بحث تعیین تکلیف‬ ‫دریافت کنندگان تســهیالت از صندوق توسعه ملی را‬ ‫از مهمترین مشــکالت پیش روی صنعتگران برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬حل این مســئله به ویژه برای صنعتگرانی که‬ ‫کاالهــای دارای محدودیت قیمت گذاری و محدودیت‬ ‫صادراتی تولید می کنند اهمیــت باالیی دارد؛ چرا که‬ ‫نباید درگیر مسائلی در بحث حساب ذخیره ارزی و به‬ ‫تبع مشکالتی باشند که در سال های اتی گریبانگیر انها‬ ‫فیلم هایجشنواره‬ ‫فجــر در کرج‬ ‫اکران می شود‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با اشاره به‬ ‫موضوع نوسانات ارزی سال گذشته و تاثیرگذاری ان بر‬ ‫حــوزه تولید و صنعت بیان کرد‪ :‬بخش خصوصی نباید‬ ‫پاسخگوی بروز مسائلی باشد که تحت تاثیر تغییرات نرخ‬ ‫ارز حادث شــده است‪ ،‬چرا که بخش خصوصی سرمایه‬ ‫گذاری خود را انجام داده است و نباید انتظار داشت که‬ ‫طرح ها و برنامه هــای خود را به دلیل تغییر رویکرد در‬ ‫برخی برنامه های دولت تغییر دهد‪.‬‬ ‫معاون هنری سینمایی‪ ،‬سمعی و بصری ارشاد البرز‬ ‫گفت‪ :‬امسال بخش استانی فیلم های جشنواره فجر از‬ ‫‪ ۱۵‬الی ‪ ۲۱‬بهمن ماه در دو نوبت در پردیس سینمایی‬ ‫اکومال و سینما ساویز اکران می شود‪.‬‬ ‫محمود دهقان هراتی گفت وگو با ایســنا با اشاره به‬ ‫اینکه فیلم های جشــنواره فجر همزمان با پایتخت در‬ ‫استان ها نیز اکران می شود‪ ،‬افزود‪ :‬اکران فیلم های این‬ ‫جشنواره در البرز هرسال با استقبال خوب هنرمندان و‬ ‫هنردوستان همراه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال بخش استانی فیلم های جشنواره‬ ‫فجــر از ‪ ۱۵‬الی ‪ ۲۱‬بهمن ماه در دو نوبت در پردیس‬ ‫سینمایی اکومال و سینما ساویز اکران می شود‪.‬‬ ‫هراتی با اشــاره به اینکه برای پیشگیری از شیوع‬ ‫‪5‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بانک ها به عنوان شریک‬ ‫اگر به این نتیجه رســیدند که باید تغییر‬ ‫رویکــردی در طرح های بخش خصوصی‬ ‫داده شود باید از قبل چاره اندیشی می شد‬ ‫و از همان ابتدا جلوی اجرایی شــدن این‬ ‫طرح ها را می گرفتند‪.‬‬ ‫امینی تاکید کرد‪ :‬در شــرایط کنونی از‬ ‫ســوی بانک ها به شــرکت های فعال در‬ ‫بخش خصوصی اعالم می شود که فارغ از‬ ‫هرگونه اتفاقی که در وضعیت ارزی کشور‬ ‫بروز پیدا کرده است‪ ،‬باید به تعهدات ارزی‬ ‫خود عمل کنند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه طبق بند ت ماده ‪۴۶‬‬ ‫قانون برنامه ششــم توسعه کشور ساالنه‬ ‫تنها ‪ ۱۰‬درصد ریســک نوسانات ارزی بر‬ ‫عهده دریافت کننده تسهیالت ارزی است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫اگر دیگر بخش ها این موارد را رعایت نمی کنند که نباید‬ ‫تاوان ان را بخش خصوصی پرداخت کنند‪ ،‬باید این ارزها‬ ‫و تسهیالت تخصیصی بیمه می شدند‪.‬‬ ‫عضو هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی البرز در بخش‬ ‫پایانی با این توضیح که متاسفانه امروز بانک ها مصوبات‬ ‫ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور را که یک قانون‬ ‫اســت اجرایی نمی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬ایــن مهم هم به یک‬ ‫دغدغه برای فعاالن اقتصادی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫کرونا در محیط سربسته سینما پروتکل های بهداشتی‬ ‫رعایت خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬فیلم ها بــا رعایت کامل‬ ‫پروتکل های ابالغی از ســوی ستاد ملی کرونا و با ‪۳۰‬‬ ‫درصد ظرفیت سالن ها اکران می شود‪.‬‬ ‫این مسئول با بیان اینکه امسال امکان خرید حضوری‬ ‫بلیت جشــنواره وجود ندارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬عالقمندان‬ ‫برای تهیه بلیط باید به سامانه سمفا مراجعه کنند‪.‬‬ ‫معاون هنری ســینمایی اداره کل ارشاد البرز گفت‪:‬‬ ‫فیلم های ســینمایی ابلق‪ ،‬بی همه چیز‪ ،‬شیشــلیک‪،‬‬ ‫گیج گاه‪ ،‬مامان‪ ،‬تک تیرانداز‪ ،‬تی تی‪ ،‬خط فرضی‪ ،‬روزی‬ ‫روزگاری ابادان‪ ،‬روشن‪ ،‬رمانتیسم عماد و طوبا‪ ،‬زاالوا‪،‬‬ ‫ســتاره بازی‪ ،‬مصلحت و منصور و یدو اثار راه یافته به‬ ‫بخش سودای سیمرغ هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تقاضابرایفرزندخواندگیسه‬ ‫برابرکودکانبی سرپرستاست‬ ‫مدیرکل بهزیستی البرز گفت‪ :‬خانواده ای که قرار است کودکی‬ ‫را به فرزندخواندگی بپذیرند‪ ،‬باید شرایط و امکانات مناسبی برای‬ ‫وی فراهم کنند و این اطمینان را به وجود بیاورند که می توانند با‬ ‫کودک مثل فرزند خود رفتار کنند‪.‬‬ ‫اسداهلل حیدری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به راه اندازی سامانه‬ ‫فرزندخواندگی در کشــور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این سامانه به تازگی برای‬ ‫تسهیل در فرایند فرزندخواندگی راه اندازی شده است و متقاضیان‬ ‫می توانند با ثبت نام و تکمیل مدارک و تامین شرایط مورد نیاز‪ ،‬در‬ ‫نوبت پذرش فرزند قرار بگیرند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به گالیــه برخی از ســخت بودن شــرایط‬ ‫فرزندخواندگی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه این مساله با سرنوشت‬ ‫یک انسان سر وکار دارد‪ ،‬بهزیستی در این مساله دقیقا مطابق با‬ ‫مر قانون عمل می کند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬خانــواده ای که قرار اســت کودکــی را به‬ ‫فرزندخواندگی بپذیرند‪ ،‬باید شرایط و امکانات مناسبی برای وی‬ ‫فراهم کنند و این اطمینــان را به وجود بیاورند که می توانند با‬ ‫کودک مثل فرزند خود رفتار کنند‪.‬‬ ‫این مسئول با اشاره به دلیل طوالنی بودن زمان واگذاری فرزند‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه تعداد تقاضا برای فرزندخواندگی با تعداد‬ ‫فرزندان بی سرپرستی که در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند‪،‬‬ ‫متناسب نیست‪ ،‬این زمان طوالنی شده است‪.‬‬ ‫حیدری توضیــح داد‪ :‬در حال حاضر ســه برابر کودکان بی‬ ‫سرپرست تحت حمایت بهزیســتی تقاضا برای فرزندخواندگی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیســتی البرز اضافه کرد‪ :‬همــه کودکانی که در‬ ‫بهزیستی نگهداری می شوند بی سرپرست نیستند و برخی از انها‬ ‫به دالیلی مثل اعتیاد والدین‪ ،‬زندانی بودن انها‪ ،‬سلب صالحیت‬ ‫از سوی مقام قضایی و ‪ ...‬فاقد سرپرست موثر هستند و با توجه‬ ‫به اینکه هر زمان امکان دارد والدین انها بازگردند‪ ،‬امکان واگذاری‬ ‫بسیاری از کودکان تحت پوشش بهزیستی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تمام تالش بهزیستی این است که کودکان بی‬ ‫سرپرستی که تحت پوشش این نهاد قرار دارند هرچه سریعتر به‬ ‫خانواده ای ورود کنند چون این امر به شــکل گیری شخصیت و‬ ‫تکامل روحی انها کمک می کند‪.‬‬ ‫این مســئول اضافه کــرد‪ :‬اذعان داریم حضــور کودکان بی‬ ‫سرپرســت در خانواده جایگزین بهتر از حضــور انها در مراکز‬ ‫بهزیستی است ولی باید شرایط و ضوابط مشخص شده رعایت‬ ‫شود چون این فرایند دقیقا با اینده و سرنوشت یک انسان سروکار‬ ‫دارد و نباید ریسک کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر شــرایط متقاضیان به درستی بررسی نشود و‬ ‫کودکان به خانواده فاقد صالحیتی ســپرده شوند‪ ،‬این کودکان‬ ‫بعدها مجددا به بهزیستی بازگشته و به نوعی مددجوی این نهاد‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫مجوز سایت موزه ازبکی صادر شد‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنای ع دستی البرز‬ ‫گفت‪ :‬گردشــگران می توانند در ایام نوروز از محوطه باستانی‬ ‫ازبکی بازدید داشته باشند‪.‬‬ ‫فریدون محمدی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه پس‬ ‫از انجام مطالعات الزم در راســتای ایجاد ســایت موزه و ارسال‬ ‫ان به وزراتخانه‪ ،‬مجوز مورد نظر برای ایجاد تاسیســات و زیر‬ ‫ساخت های ضروری صادر شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر این اساس پس از‬ ‫تایید و تصویب مجوز سایت موزه ازبکی در وزارتخانه‪ ،‬این پروژه‬ ‫به زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین مقرر شــد تا با تامین اعتبار الزم از‬ ‫طــرف وزارتخانه و همکاری فرمانداری شهرســتان نظراباد‪ ،‬با‬ ‫ایجاد زیر ساخت های الزم و رعایت دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫ســتاد ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬امکان بازدید گردشگران داخلی و‬ ‫خارجی از این مجموعه در ایام نوروز فراهم شود‪.‬‬ ‫محمدی بیان کرد‪ :‬به منظور تکمیل و تجهیز امکانات رفاهی‪،‬‬ ‫خدماتی و تاسیســات مورد نیاز از قبیل امکانات بهداشــتی با‬ ‫استفاده از سازه های سبک با قابلیت جابه جایی‪ ،‬اقدام به ایجاد‬ ‫زیر ساخت های الزم در مجموعه سایت موزه ازبکی کرده ایم که‬ ‫در این راستا حتی االمکان از توان و ظرفیت بخش خصوصی نیز‬ ‫استفاده خواهد شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫اینترنت بستر اصلی‬ ‫برای تبلیغات نامزدها در‬ ‫انتخابات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫فرماندار مرکز حوزه انتخابیه شهرستان کرج به تشریح فرایند‬ ‫برگزاری انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬در این شهرستان پرداخت‪.‬‬ ‫غفور قاســم پور در جمع خبرنگاران‪ ،‬ضمن گرامیداشت فرا‬ ‫رسیدن دهه فجر و سالروز میالد حضرت زهرا ( س) اظهار کرد‪:‬‬ ‫انتخابــات‪ ،‬انتقال قدرت از دولت بــه دولتی دیگر با رای مردم‬ ‫اســت و سال اینده با برگزاری انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬دولت جدیدی‬ ‫اغاز به کار خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی با اشاره به اینکه فرمانداری کرج روزهای‬ ‫پُرکاری را پیش رو خواهد داشــت به تــورق تقویم انتخابات‬ ‫پرداخت و بیان کرد‪ :‬بر اساس تقویم انتخابات افرادی که قصد‬ ‫حضور در رقابــت انتخاباتی را دارند باید طبق زمانبندی اعالم‬ ‫شده نسبت به ثبت مشخصات جهت دریافت استعالم خود اقدام‬ ‫نموده باشند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هیات های اجرایی انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬نیز از ‪۱۹‬‬ ‫اسفندماه تشکیل می شود در ‪ ۲۱‬اردیبهشت نیز فرایند اجرایی‬ ‫برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫فرماندار مرکز حوزه انتخابیه شهرســتان کــرج در ادامه به‬ ‫نحوه برگزاری انتخابات در شــرایط کرونا اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ستاد انتخابات کشور تا به اکنون نحوه ثبت نام عالقمندان را به‬ ‫صورت الکترونیکی و از طریق اپلیکیشن اعالم نموده است اما در‬ ‫نهایت افراد متقاضی باید جهت تطبیق اطالعات نهایی و امضاء‬ ‫حضوری در ستاد انتخابات حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫فرمانــدار کرج بیان کرد‪ :‬طبق قانون انتخابات‪ ۲۰ ،‬روز زمان‬ ‫تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده است‬ ‫و به همین منظور نیز ســتادهای انتخاباتــی دعوت و توجیه‬ ‫خواهند شد که شیوه نامه های بهداشتی‪ ،‬رعایت فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی بر اساس پراکندگی شعب اخذ رای و همین طور در‬ ‫روز رای گیری مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫قاســم پور در خصوص تبلیغات انتخاباتی و افزایش ســطح‬ ‫مشارکت نیز گفت‪ :‬به جهت اینکه هر تجمعی موجب گسترش‬ ‫دامنه ویروس می شود تالش خواهد شد که بر اساس پروتکل‬ ‫های ابالغ شــده و با کمترین تجمع فرایند تبلیغات نامزدها‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فضای مجازی و رســانه ها ظرفیت های بالقوه ای‬ ‫هستند که در شــرایط فعلی به نظر می رسد بیشترین تمرکز‬ ‫تبلیغاتی نیز در این فضاها باشد‪.‬‬ ‫قاسم پور با اشــاره به تازه ترین مصاحبه مطبوعاتی رییس‬ ‫ستاد انتخابات کشــور از عدم افزایش تعداد روزهای برگزاری‬ ‫انتخابات خبــر داد و گفت‪ :‬طبق اعالم وزارت کشــور‪ ،‬قانون‬ ‫انتخابات‪ ،‬اجازه افزایش روزهای رای گیری را نداده است اما به‬ ‫نظر می رسد شاهد افزایش ساعات رای گیری باشیم‪.‬‬ ‫فرماندار کرج درخصوص ثبت نام غیرحضوری کاندیداها نیز‬ ‫گفت‪ :‬ثبت نام برای همه افراد متقاضی برای حضور در انتخابات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به صورت غیر حضوری خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در خصوص تعداد شعب اخذ رای بمنظور کاهش میزان‬ ‫تراکم جمعیت نیز از افزایش حدود ‪ ۱۰‬درصدی شعب خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬طبق تصمیم ســتاد انتخابات کشور این کار در جریان‬ ‫انجام اســت تا در نقاط پرجمعیت با افزایش پراکندگی شعبه‬ ‫های اخذ رای شاهد تراکم جمعیتی و گسترش ویروس نباشیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬به عنوان مجریان برگزاری انتخابات شرایط را‬ ‫برای افزایش سطح مشارکت عمومی فراهم خواهیم کرد بر این‬ ‫اساس فضا برای حضور همه جبهه ها و معرفی کاندید هایشان‬ ‫مهیا خواهد بود‪.‬‬ ‫فرماندار کرج گفت‪ :‬باتوجه به برگزاری مرحله دوم انتخابات‬ ‫مجلس شورای اسالمی که شــهریورماه سالجاری برگزار شد‪،‬‬ ‫اسیب شناسی الزم صورت گرفته و تالش می شود فضا برای دو‬ ‫انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬با تامین امنیت و سالمت انتخابات مهیا شود‪.‬‬ ‫گفتنی است زمان های تعیین شده جهت ثبت نام در انتخابات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به شرح زیر است‪:‬‬ ‫ زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات شــوراهای اسالمی شهر‬‫‪ ۲۰‬اسفند‬ ‫ زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی روستا‬‫‪ ۱۶‬فروردین‬ ‫زمان اغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری‬‫‪ ۲۱‬اردیبهشت‬ ‫شماره ‪34‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1399‬‬ ‫استــان‬ ‫اعالم جرم علیه دو مدیر در البرز‬ ‫رئیس قــرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله‬ ‫با تغییر غیرمجازکاربری اســتان البرز با هشدار‬ ‫به مدیرانی که با ترک فعل در اجرای مصوبات‬ ‫قرارگاه کوتاهی می کنند از برخورد قضایی با دو‬ ‫مدیر استانی خبر داد‪.‬‬ ‫سومین نشست قرارگاه صیانت از بیت المال‬ ‫و مقابله با تغییر کاربری اســتان البرز با حضور‬ ‫مدیران کل دستگاهی عضو قرارگاه و جمعی از‬ ‫مدیران دادگستری استان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشســت حســین فاضلی هریکندی‬ ‫رئیس کل دادگســتری استان البرز با اشاره به‬ ‫پیشــینه تشکیل قرارگاه که در پی سفر رئیس‬ ‫قوه قضائیه به اســتان ایجاد شد گفت‪ :‬در این‬ ‫ســفر مصوباتی در محورهای بررسی چاه های‬ ‫غیرمجــاز و مقابله با تغییــر غیرمجاز کاربری‬ ‫اراضی زراعــی و باغ ها ابالغ شــد که باید در‬ ‫تعامل دادگســتری با ادارت استان اجرایی می‬ ‫شــدند و تحقق ان جــز با نــگاه قرارگاهی و‬ ‫اقدامات متمرکز و فوریتی ممکن نبود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه مقابله با تغییر کاربری‬ ‫های غیرمجاز در اســتان البرز یکی از مطالبات‬ ‫جــدی رئیس قوه قضائیه اســت تصریــح کرد‪ :‬در‬ ‫مصوبات قــرارگاه بر مقابله قاطع با تغییر کاربری ها‬ ‫تاکید شده و همین موضوع از مطالبات نماینده ولی‬ ‫فقیه در اســتان و استاندار از مدیران اجرایی بوده و‬ ‫هماهنگی کامل بین دســتگاه قضایی و اجرایی در‬ ‫این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫ازادسازی سه هزار هکتار‬ ‫رئیــس قرارگاه صیانــت از بیت المــال و مقابله‬ ‫با تغییر غیرمجاز کاربری اســتان البــرز‪ ،‬پیگیری‬ ‫مصوبات قرارگاه را یکی از تکالیف دستگاه های عضو‬ ‫برشــمرد و متذکر شــد‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماهه سال ‪ ۹۹‬در‬ ‫حوزه مقابله با تغییر کاربری ها بالغ بر ‪ ۳‬هزار هکتار‬ ‫از اراضی ازادســازی شده است که حجم ازادسازی‬ ‫ها با اقدامات ‪ ۵‬سال گذشته برابری می کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در حــوزه مقابله با تصرف حریم‬ ‫رودخانه ها نیز حدود هفت هکتار از بســتر و حریم‬ ‫بر اســاس مصوبات قرارگاه در اتشــگاه ازاد شده و‬ ‫در حریــم رودخانه چالوس نیز اقدامات اولیه جهت‬ ‫بررسی و شناسایی اغاز شده است‪.‬‬ ‫نماینده عالی قوه قضائیه در اســتان البرز افزود‪:‬‬ ‫قــرارگاه دو هدف پیشــگیری و مقابلــه را توامان‬ ‫پیگیری می کند ولی انتظار اســت دســتگاه ها با‬ ‫راهکارهایــی از قبیــل نظارت هوشــمند‪ ،‬اقدامات‬ ‫پیشگیرانه را تشدید کنند‪.‬‬ ‫برخورد قضایی با مدیران ترک فعل کننده‬ ‫وی با هشــدار بــه مدیرانی که با تــرک فعل در‬ ‫اجرای مصوبات قرارگاه کوتاهی می کنند از برخورد‬ ‫قضایی بــا این مدیران خبر داد و متذکر شــد ‪ :‬بر‬ ‫اساس «دســتورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف‬ ‫قانونی مدیــران و کارمندان و پیشــگیری از ان»‬ ‫مدیرانی که نســبت به انجام وظایــف قانونی اقدام‬ ‫نکنند‪ ،‬تعقیب خواهند شد‪.‬‬ ‫فاضلی هریکندی اقدامات انجام شــده در حوزه‬ ‫مقابله با چاه های غیرمجاز توســط شــرکت اب و‬ ‫فاضالب اســتان البرز را خوب ارزیابی و بیان کرد‪:‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که غالب جرم تغییر کاربری‬ ‫غیرمجاز و حفر چاه توامان با هم رخ داده اســت و‬ ‫مقابله بــا این دو بزه‪ ،‬مقابله با بســتر وقوع جرایم‬ ‫دیگر است‪.‬‬ ‫وی با تقدیر از اقدامــات اداره کل منابع طبیعی‬ ‫اســتان البرز نیز متذکر شد‪ :‬این مجموعه با همت‬ ‫اداره کل ثبت اسناد اســتان و معاونت اجتماعی و‬ ‫پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری اقدام به ثبت‬ ‫و صدور ســند تک برگ بــرای اراضی ملی کرده و‬ ‫امیدواریم با اخذ سند برای همه اراضی ملی استان‪،‬‬ ‫تا پایان سال جشن انفال را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫فاضلی هریکندی در این نشســت بر لزوم اتخاذ‬ ‫تدابیر برای کاهش هزینه های کارشناسی‪ ،‬طراحی‬ ‫ساز وکار رسیدگی به پرونده های موضوع ماموریت‬ ‫قرارگاه‪ ،‬مقابله با ســاخت و ساز غیرمجاز در حوزه‬ ‫شــهرها‪ ،‬یکسان سازی امار تغییر کاربری ها‪ ،‬تدوین‬ ‫ساز وکار برای اعطای مجوزهای واحدهای تولیدی‬ ‫و گردشــگری‪ ،‬کیفیــت ارســال پرونده های منابع‬ ‫طبیعی به کالنتری ها و شناسایی بنگاه های امالک‬ ‫غیرمجاز دستوراتی را صادر کرد‪.‬‬ ‫ازادســازی حریم رودخانه چالوس پس از‬ ‫چند دهه‬ ‫وی در پایــان ابــراز امیدواری کرد بــا اقدامات‬ ‫قرارگاه پس از چندین دهه شاهد ازادسازی اراضی‬ ‫حریم رودخانه چالوس باشــیم و گفت‪ :‬این اتفاق با‬ ‫همکاری ادارات مسئول و مالکان حقیقی و حقوقی‬ ‫در شرف تحقق است‪.‬‬ ‫لزوم اجرای مصوبات قرارگاه‬ ‫در این نشســت حسن مددی دادستان عمومی و‬ ‫انقالب مرکز اســتان بــر الزم االجرا بودن مصوبات‬ ‫«قرارگاه صیانــت از بیت المــال و مقابله با تغییر‬ ‫کاربری استان البرز» تاکید و متذکر شد‪ :‬بر اساس‬ ‫قانون و دستورالعمل ابالغی رئیس قوه قضائیه‪ ،‬این‬ ‫قرارگاه مبنا و مســتند قانونی دارد و دســتگاه ها‬ ‫مکلف به اجرای مصوبات ان هستند‪.‬‬ ‫وی بر ضرورت اقدامات جدی در اســتان البرز به‬ ‫منظور مقابله با تغییر کاربری ها تاکید کرد و اجرای‬ ‫مصوبات قــرارگاه را زمینه ســاز تحقق این هدف‬ ‫دانســت و تصریح کرد‪ :‬هیچ گونه اغماضی توسط‬ ‫دســتگاه در اجرای مصوبات این ســتاد پذیرفتنی‬ ‫نیست و طبق «دســتورالعمل نحوه مقابله با ترک‬ ‫وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشــگیری از‬ ‫ان» پیگیــری قضایی در انتظــار مدیران متخلف‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اعالم جرم علیه دو مدیر دســتگاه خدمات‬ ‫رسان‬ ‫حســین اعظمــی چهاربرج دبیر شــورای تحول‬ ‫دادگســتری اســتان البرز در ابتدای این نشست با‬ ‫اشاره به مصوبات قرارگاه در جلسات پیشین گفت‪:‬‬ ‫طبق مصوبات مقرر شده بود ادارات خدمات رسان‬ ‫نسبت به جمع اوری شعب غیرمجاز و موقت اقدام‬ ‫کنند و از این پس انشعاب غیرمجاز ارائه ندهند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن مقرر شــده بــود جهاد‬ ‫کشــاورزی نســبت به پلمب امالک غیرمجاز اقدام‬ ‫کند و شرکت اب و فاضالب منطقه ای نیز نسبت به‬ ‫انسداد چاه های غیرمجاز و ازادسازی بستر و حریم‬ ‫رودخانه ها و اتشگاه اقدام کند‪.‬‬ ‫معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز‬ ‫از اعــام جرم قــرارگاه بر علیه دو نفــر از مدیران‬ ‫ادارات خدمات رسان استان خبر داد‪.‬‬ ‫توقیف ‪ ۶۷۶‬دســتگاه حفاری غیرمجاز در‬ ‫استان‬ ‫در این نشســت همچنیــن داوود نجفیان مدیر‬ ‫عامل شــرکت اب منطقه ای البرز با ارائه گزارشی‪،‬‬ ‫اقدامات مجموعه خود در عرصه مصوبات قرارگاه را‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬در حوزه انسداد چاه های غیرمجاز‬ ‫حجم ازادســازی ها در ‪ ۹‬ماهه امســال ‪ ۲۶۶‬مورد‬ ‫بوده است که بیش از کل اقدامات سال ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫وی حجم چاه های مسدود شده در سال ‪ ۹۸‬را نیز‬ ‫‪ ۲۲۹‬حلقه عنوان کرد و افزود‪ :‬در مجموع از ســال‬ ‫‪ ۹۱‬تا پایان ســال ‪ ۹۷‬نیز ‪ ۲۰۳۸‬حلقه چاه مسدود‬ ‫شده و از ابتدای ســال ‪ ۹۱‬تاکنون ‪ ۶۷۶‬دستگاه و‬ ‫تجهیزات حفاری غیرمجاز توقیف شده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت اب منطقــه ای البرز با بیان‬ ‫اینکــه در ‪ ۹‬ماهــه ســال ‪ ۹۹‬تعــداد ‪ ۱۳۳‬مورد‬ ‫ازادسازی در اســتان انجام شده و این حجم با کل‬ ‫سال ‪ ۹۸‬برابری می کند از ساماندهی اراضی حریم‬ ‫رودخانه اتشگاه خبر داد و متذکر شد‪ :‬این طرح در‬ ‫‪ ۱.۵‬کیلومتر از حریم رودخانه اتشگاه انجام شد که‬ ‫از ‪ ۲۰‬پالک موجود تاکنون ‪ ۱۱‬رستوران ازادسازی‬ ‫و امکان دسترسی مردم به رودخانه مهیا شده است‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬در خصــوص رودخانه کرج نیز‬ ‫عالمت گذاری برای ازادســازی اغاز شــده و بعد از‬ ‫چندین دهه شاهد عملیات ازادسازی رودخانه کرج‬ ‫خواهیم بود که بدون حمایت دادگستری این اتفاق‬ ‫ممکن نبود‪.‬‬ ‫صدور سند تک برگ برای ‪ ۱۴۸‬هزار هکتار‬ ‫حامد فرضی مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫استان البرز نیز با تقدیر از جدیت دادگستری استان‬ ‫در حــوزه حفظ حقوق بیت المال‪ ،‬انتخاب اســتان‬ ‫البرز به عنوان استان پیشرو در این حوزه را گواهی‬ ‫بر این حمایت ها دانست‪.‬‬ ‫وی همچنین در این نشســت از تثبیت حاکمیت‬ ‫دولت و صدور سند برای اراضی ملی در استان خبر‬ ‫داد و بیان کرد‪ :‬در خصوص ‪ ۴۲۳‬هزار هکتار اراضی‬ ‫ملی اســتان‪ ،‬برای ‪ ۱۴۸‬هزار هکتار ســند رسمی‬ ‫تک برگ صادر شده است و ‪ ۲۳‬هکتار نیز در شرف‬ ‫صدور ســند قرار دارد همچنین جانمایی ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫هکتار انجام شده و ‪ ۶۴‬هزار هکتار نیز تا پایان سال‬ ‫صاحب ســند خواهند شد تا بتوانیم جشن انفال را‬ ‫در پایان سال ‪ ۹۹‬برگزار کنیم‪.‬‬ ‫هوشمندسازی رصد تغییر کاربری ها توسط‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫عبداهلل مخبر رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫اســتان البرز هم در این نشست با ارائه گزارشی از‬ ‫اقدامات مجموعه متبوع خــود گفت‪ :‬حجم اراضی‬ ‫شناســایی شــده دارای تغییر کاربری غیرمجاز در‬ ‫استان البرز در ‪ ۹‬ماهه سال ‪ ۹۹‬رشد ‪ ۳۰۰‬درصدی‬ ‫نسبت به ســال ‪ ۹۸‬دارد و این مجموعه به منظور‬ ‫دقیق کردن مقابله با تغییــر کاربری ها اقداماتی را‬ ‫به منظور هوشمندسازی رصدها در دستور کار قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫جـــامعه‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪34‬‬ ‫هفته دوم‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1399‬‬ ‫تحریم قیمت تجهیزات راهداری را سه برابر کرده است‬ ‫مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جــاده ای البرز با‬ ‫اشاره به گران شدن تجهیزات راهداری به دلیل تحریم‬ ‫و افزایش نــرخ ارز اضافه کرد‪ :‬خرید یک بیل مکانیکی‬ ‫تا ســه ســال پیش حدود پنج میلیــارد تومان هزینه‬ ‫داشت ولی حاال همین دستگاه را با سه برابر قیمت هم‬ ‫نمی توان خرید‪.‬‬ ‫گودرز محمودی در گفت و گو با ایسنا اشاره به اینکه‬ ‫اســتان البرز تنها نیم درصد راه های کشــور را در خود‬ ‫جــای داده ولی ‪ ۱۶‬درصد از بار ترافیکی کشــور را به‬ ‫دوش می کشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تردد در برخی از محورهای‬ ‫مواصالتی استان از جمله ازاد راه تهران ‪ -‬کرج به سمت‬ ‫قزوین ‪ ۴.۵‬برابر متوسط تردد ساعتی در کشور است که‬ ‫این حجم از تردد هزینه نگهــداری و‪ ...‬راه ها را افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬راه هم مثل موجود زنده اســت و نیاز‬ ‫بــه مراقبت و نگهداری دارد و این طور نیســت که اگر‬ ‫روکش اســفالت مسیری عوض شد و یا لکه گیری ان‬ ‫به پایان رســید دیگر نیروهای راهداری جاده را به حال‬ ‫خود رها کنند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬از انجایی که تــردد در محورهای‬ ‫مواصالتی البرز باال است‪ ،‬استهالک جاده ها هم افزایش‬ ‫می یابد که همین امر هزینه نگهداری جاده های البرز را‬ ‫باال برده است‪.‬‬ ‫این مسئول با اشاره به گران شدن تجهیزات راهداری‬ ‫به دلیل تحریم و افزایش نرخ ارز اضافه کرد‪ :‬خرید یک‬ ‫بیل مکانیکی تا سه سال پیش حدود پنج میلیارد تومان‬ ‫هزینه داشــت ولی حاال همین دســتگاه را با سه برابر‬ ‫قیمت هم نمی توان خرید‪.‬‬ ‫محمــودی در ادامــه با اشــاره به اخذ عــوارض در‬ ‫ورودی ازاد راه همــت به ســمت کرج توضیح داد‪ :‬این‬ ‫مسیر با ســرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصــی ایجاد شــده و برای‬ ‫تامین هزینه های ساخت دریافت‬ ‫عوارض صورت می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل راهــداری و حمل و‬ ‫نقل جاده ای البــرز ادامه داد‪ :‬با‬ ‫برنامــه ریزی های صورت گرفته‬ ‫بنا شده عوارضی های کل کشور‬ ‫بــه شــکل فیزیکــی و قدیمی‬ ‫حذف شــوند و عوارض از طریق‬ ‫دوربین ها و به صورت الکترونیکی‬ ‫ثبت شود‪.‬‬ ‫این مسئول همچنین با اشاره‬ ‫به وضعیت حمل بار و مســافر از‬ ‫استان گفت‪ :‬ساالنه یک میلیون‬ ‫نفــر از طریق سیســتم حمل و‬ ‫نقل برون شهری از البرز به سایر‬ ‫استان ها ســفر می کنند و ‪ ۱۰‬میلیون تن کاال نیز که‬ ‫عمدتا تولیدات صنعتی به ویژه ســیمان اســت‪ ،‬از این‬ ‫استان به سایر استان ها حمل می شود‪.‬‬ ‫جاده چالوس تا ‪ ۱۲‬اسفند مسدود می شود‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز گفت‪:‬‬ ‫تا ‪ ۱۲‬اســفند ماه تردد از کرج به ســمت مازندران در‬ ‫روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت هشت صبح تا ‪۱۷‬‬ ‫امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫محمودی اظهار کرد‪ :‬محور کرج‪-‬چالوس در محدوده‬ ‫اســتان مازندران برای انجام عملیات راهداری (اعم از‬ ‫ترانشــه برداری‪ ،‬روکش اسفالت و ‪ )...‬تا ‪ ۱۲‬اسفند‪ ،‬در‬ ‫روزهای یکشــنبه‪ ،‬دوشنبه و سه شنبه هر هفته (به جز‬ ‫خبر‬ ‫اغاز تولید جنین نژادهای‬ ‫برتر گاو در کرج‬ ‫ایام تعطیالت رسمی) از ساعت ‪ ۸‬تا ‪ ۱۷‬مسدود خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬با توجه به اینکه عملیات در محدوده‬ ‫اســتان مازندران در حال انجام است‪ ،‬تردد در محدوده‬ ‫اســتان البرز ( از ابتدای جاده تــا دهانه جنوبی تونل‬ ‫کندوان) برقرار است ولی امکان عبور به سمت مازندران‬ ‫در ایام مذکور و در ساعات مشخص شده مقدور نیست‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬طــول محور کــرج چالوس ‪۱۶۴‬‬ ‫کیلومتر بوده که ‪ ۷۶‬کیلومتر ان در حوزه استان البرز و‬ ‫مابقی در حوزه استان مازندران است‪.‬‬ ‫محمودی اضافه کرد‪ :‬شــهروندان در صورت نیاز به‬ ‫اطالعات مربوط به وضعیت تردد در محورهای ارتباطی‪،‬‬ ‫با سامانه شبانه روزی ‪ ۱۴۱‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫رهایی یک گروگان در الربز‬ ‫پلیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی اظهار کرد‪ :‬در تحقیقات اولیه‬ ‫کاراگاهان محرز شد که شــاکی در خرید و فروش ارز‬ ‫فعالیت داشته و از طریق سایت های خرید و فروش کاال‪،‬‬ ‫با این فرد اشنا شده و در روز حادثه به منظور فروش ارز‬ ‫به ادرس اعالمی از سوی خریدار رفته که در یک اقدام‬ ‫غافلگیرانه به همراه دو نفر دیگر وی را محاصره و پس از‬ ‫ربودن و انتقال شاکی به مکانی نامعلوم‪ ،‬تمامی موجودی‬ ‫کارت بانکی او را به مبلغ ‪ ۴۵‬میلیارد ریال برداشت کرده‬ ‫و پس از سرقت خودرو وی متواری شده اند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس اگاهی اســتان البرز با بیان این که در‬ ‫بررســی ســوابق متهم ردیف اول‪ ،‬محرز شــد که وی‬ ‫چندین فقره ســرقت مســلحانه در تهــران و کرج و‬ ‫همچنین دو فقره ادم ربایی را در استان های مازندران و‬ ‫تهران در پرونده خود داشته که از سوی پلیس دستگیر‬ ‫و دوران محکومیت تمامی جرایم ارتکابی را سپری کرده‬ ‫اســت گفت‪ :‬در حال حاضر نیز به جرم شرارت و قدرت‬ ‫نمایــی در فضای مجازی تحــت تعقیب پلیس امنیت‬ ‫عمومی استان البرز است‪.‬‬ ‫ســرهنگ نادربیگی گفت‪ :‬با اقدامــات اطالعاتی‪ ،‬در‬ ‫کمتر از‪ ۲۴‬ســاعت هر سه متهم این پرونده در منطقه‬ ‫"حصارکرج" دستگیر شده و از انها تعداد زیادی قمه‪ ،‬گاز‬ ‫اشک اور و سه دستگاه خودرو پژو و سمند که در هنگام‬ ‫ارتکاب جرم از ان ها استفاده می کردند کشف شد که‬ ‫پس از انتقال به پلیس اگاهی در مواجهه با مستندات و‬ ‫شواهد موجود به جرم خود مبنی بر ادم ربایی و سرقت‬ ‫اعتراف کردند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که متهم با قدرت نمایی پوشالی در‬ ‫فضای مجازی اقدام به جمع اوری فالوور کرده و تا کنون‬ ‫‪ ۲۰‬هزار نفر بازدید کننده دارد اظهار کرد‪ :‬متهمان برای‬ ‫انجام تحقیقات بیشــتر در اختیار پلیس اگاهی استان‬ ‫البرز قرار دارند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس اگاهی استان البرزدر پایان خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬با توجه به احتمال شــرارت و جرایم مشــابه از‬ ‫ســوی ســرکرده این باند‪ ،‬بازپرس دادسرای عمومی و‬ ‫انقالب کرج‪ ،‬دستور چاپ تصویر بدون پوشش نامبرده‬ ‫را در رســانه های جمعی صادر کرده اســت‪ ،‬بنابراین‬ ‫از شــهروندانی که به این شــیوه یا توســط این فرد و‬ ‫همدســتانش مورد ربایش‪ ،‬سرقت‪ ،‬شرارت و غیره قرار‬ ‫گرفته اند درخواست می شود برای پیگیری شکایت خود‬ ‫به پلیس اگاهی اســتان البرز‪ ،‬واقع در میدان طالقانی‬ ‫کرج‪ ،‬ابتدای بلوار تعاون مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مورد اخطار به واحدهای‬ ‫کشف حدود ‪ ۵‬تن مواد غذایی فاسد در فردیس صنفــی ابالغ شــد‪۴۴ ،‬‬ ‫مورد بــه مراجع قضایی‬ ‫رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردیس گفت‪ :‬معرفــی و ‪ ۷۳‬مورد از مراکــز و اماکن برای پلمب موقت‬ ‫طی ‪ ۷۰۶۲‬مورد بازدید از واحدهای صنفی سطح شهرستان‪ ،‬پیشنهاد شد‪.‬‬ ‫‪ ۴۷۶۷‬کیلوگرم موادغذایی فاسد کشف و معدوم سازی شد‪.‬‬ ‫ترابی با تاکید بر لزوم توجه به ســامت شــهروندان و‬ ‫تشــریح‬ ‫محمدرضــا ترابی در جمع خبرنگاران ضمن‬ ‫تشــدید نظارت بر مواد غذایی و اب اشامیدنی‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫اقدامات واحد بهداشــت محیط در اجرای طرح شــهید دی ماه گذشته ‪ ۵۳‬مورد نمونه برداری از مواد غذایی انجام‬ ‫سلیمانی‪ ،‬گفت‪ :‬توســط تیم های سالمت‪ ،‬نظارت بسیج‪ ،‬و ‪ ۴۷۶۷‬کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم سازی‬ ‫هــال احمر و اصناف در قالب طرح شــهید حاج قاســم شد‪ .‬همچنین ‪ ۲۳‬بازدید از تاسیسات اب و فاضالب و ‪۸۹‬‬ ‫ســلیمانی ‪ ۷۰۶۲‬مورد بازدید از واحدهای صنفی سطح مورد نمونه برداری و ‪ ۱۵۹۴‬مورد کلر سنجی اب اشامیدنی‬ ‫شهرستان انجام شد‪.‬‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫‪۱۰۴۱‬‬ ‫بازدیدها‬ ‫این‬ ‫طــی‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫وی‬ ‫ایســنا‪،‬‬ ‫به گزارش‬ ‫این مســئول همچنین از بازدید ‪ ۱۱۶‬مرکز بهداشتی‪-‬‬ ‫درمانی مطب و ازمایشــگاه توسط واحد بهداشت محیط‬ ‫شبکه بهداشــت فردیس خبر داد و افزود‪ :‬همچنین پنج‬ ‫مورد بازدید از زنــدان و مراکز نظامی‪ ۱۰ ،‬مورد بازدید از‬ ‫پارک و ورزشــگاه ها و ‪ ۴۸‬مورد بازدید مراکز اموزشی در‬ ‫راستای رعایت بهداشت و حفظ سالمت شهروندان انجام‬ ‫شــده و ‪ ۲۵‬مورد بازرسی مشــترک با سایر سازمان ها در‬ ‫مراکز مختلف صورت گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس شــبکه بهداشــت و درمان فردیس با اشــاره به‬ ‫اینکه بخشــی از اقدامات واحد بهداشت محیط رسیدگی‬ ‫به شکایات شــهروندان از مراکز مختلف است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در این راستا طی یک ماه گذشته ‪ ۳۶۳‬مورد رسیدگی به‬ ‫شکوائیه های بهداشتی توسط واحد بهداشت محیط شبکه‬ ‫بهداشت فردیس انجام شده است‪.‬‬ ‫پلیس اگاهی البرز از دســتگیری ســرکرده اراذل و‬ ‫اوباشی که با قدرت نمایی پوشــالی در فضای مجازی‬ ‫اقدام به بزرگنمایی کرده و در پی یک ادم ربایی تحت‬ ‫تعقیب پلیس بــود‪ ،‬در کمتر از ‪ ۲۴‬ســاعت به همراه‬ ‫همدستانش در کرج‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ محمد نادربیگی گفت‪ :‬در پی دریافت گزارش‬ ‫یک فقره پرونده ادم ربایی توسط پلیس اگاهی استان‪،‬‬ ‫رســیدگی به این پرونده در دستور کار کاراگاهان این‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج گفت‪ :‬ساالنه ‪ ۷۲۰۰‬تن‬ ‫ســبزی و صیفی‪۱۲۵۰ ،‬تن قارچ خوراکی‪ ۱۷۰۰ ،‬تن گوشت‬ ‫قرمز دام ســنگین‪ ۸۰ ،‬هزار تن شیر‪ ۱۸۹۶ ،‬تن گوشت سفید‬ ‫طیور‪ ۲۰ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن تخم مرغ‪ ۱۴۰ ،‬تن عسل و ‪ ۱۲۸‬کیلو‬ ‫ژل رویال این شهرستان تولید می شود‪.‬‬ ‫اســماعیل صارمی در نشست خبری با اشــاره به پروژه های‬ ‫جهاد کشــاورزی کرج کــه در ایام دهه فجر بــه بهره برداری‬ ‫می رسند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در دهه فجر در مجموع هشت پروژه در‬ ‫شهرستان کرج به بهره برداری می رسد که یکی از مهمترین انها‬ ‫تولید جنین منجمد و زنده گاو است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬این پــروژه برای اولین بار‬ ‫در کشــور با تالش یک شــرکت دانش بنیان و حمایت جهاد‬ ‫دانشــگاهی به بهره برداری می رســد و هــدف از اجرای ان‬ ‫خودکفایی در تولید نژادهای برتر گوشتی و شیری و همچنین‬ ‫کاهش خروج ارز است‪.‬‬ ‫صارمی بهره برداری از فازهای اول و دوم انتقال اب کشاورزی‬ ‫محمدشــهر‪ ،‬بهســازی نهر عمومی و کانال روستاهای ارنگه‪،‬‬ ‫جوراب و ابهــرک‪ ،‬بهره برداری از دو واحد گلخانه ســبزی و‬ ‫صیفی‪ ،‬بهره برداری از تصفیه خانه پســاب شیردوش گاوداری‬ ‫شرکت کشــت و صنعت ولداباد و شرکت شــیرین دانه سبز‬ ‫ایرانیــان از دیگر پروژه هایی نام برد کــه در این دهه به بهره‬ ‫برداری می رسند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬با بهره برداری از این پروژه ها که با اعتباری‬ ‫بالغ بر ‪ ۲۷۲‬میلیارد و ‪ ۷۵۳‬میلیون ریال ایجاد شده برای ‪۳۱۰‬‬ ‫نفر اشتغالزایی می شود‪.‬‬ ‫این مسئول در ادامه به ظرفیت بخش کشاورزی شهرستان‬ ‫کرج اشــاره کرد و گفت‪ :‬در حال حاضــر در کرج ‪ ۱۸۴‬واحد‬ ‫گلخانه با ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون گلدان و گل شاخه بریده در سال‬ ‫و همچنین نهالستانی با ظرفیت چهار میلیون اصله نهال فعال‬ ‫است‪.‬‬ ‫صارمی با اشــاره به دیگر ظرفیت های بخش کشاورزی این‬ ‫شهرســتان توضیح داد‪ :‬ســاالنه ‪ ۷۲۰۰‬تن سبزی و صیفی‪،‬‬ ‫‪۱۲۵۰‬تن قارچ خوراکی‪ ۱۷۰۰ ،‬تن گوشت قرمز دام سنگین‪،‬‬ ‫‪ ۸۰‬هزار تن شــیر‪ ۱۸۹۶ ،‬تن گوشت سفید طیور‪ ۲۰ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تن تخم مرغ‪ ۱۴۰ ،‬تن عســل و ‪ ۱۲۸‬کیلو ژل رویال این‬ ‫شهرستان تولید می شود‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی کرج اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر ‪۸۰۰۰‬‬ ‫هکتار اراضی کشاورزی در کرج وجود دارد که با توجه به کمبود‬ ‫منابــع ابی و ضرورت مدیریت مصــرف‪ ۴۰ ،‬درصد این اراضی‬ ‫تحت پوشش سیستم ابیاری نوین قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تلف شدن یک سمور ابی بر اثر‬ ‫تصادف در جاده چالوس‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت‪ :‬امسال دو مورد‬ ‫تلفات جاده ای گونه های حیات وحش در البرز به ثبت رسیده‬ ‫که در مورد اول یک شــغال در جاده طالقــان و مورد دیگر‬ ‫یک ســمور ابی در جاده چالوس بر اثر برخورد با خودرو تلف‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫فردین حکیمی در گفت وگو با ایســنا در پاســخ به اینکه‬ ‫با توجه به شــیوع انفلوانزای فوق حــاد پرندگان در برخی از‬ ‫واحدهای طیور بومی استان‪ ،‬ایا این بیماری گونه های حیات‬ ‫وحش و مهاجر مشاهده شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه تا کنون‬ ‫موردی از ابتال به این بیماری در پرندگان وحشــی و مهاجر‬ ‫استان مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زیســتگاه های ابی استان به صورت مستمر‬ ‫پایش می شود تا در صورت مشاهده موارد مشکوک اقدامات‬ ‫الزم صورت بگیرد‪.‬‬ ‫این مسئول در ادامه با اشاره به تعداد تلفات جاده ای حیات‬ ‫وحش در ســال جاری توضیح داد‪ :‬امســال دو مورد تلفات‬ ‫جاده ای گونه های حیات وحش در البرز به ثبت رسیده که در‬ ‫مورد اول یک شغال در جاده طالقان و مورد دیگر یک سمور‬ ‫ابی در جاده چالوس بر اثر برخورد با خودرو تلف شده اند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪34‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫هفته دوم‬ ‫دبیر تحریریه و صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪99‬‬ ‫چاپ‪ :‬کهن پذیرش اگهی‪09365129303 :‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1442‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرج‪ .‬چهارراه هفت تیر‪ .‬کوچه فدایی تلفن‪0935 422 50 24 :‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانـســتـن حـــق مــــردم اســت‬ ‫‪4 Feb 2021‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫پیروزی انقالب شکوهمند اســامی ایران در ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫ســال ‪ ، ۱۳۵۷‬خاطره ای ماندگار برای کســانی است که‬ ‫دوران اســتبداد و وابستگی کشور را به قدرت های جهانی‬ ‫تجربــه کرده اند اما علل و چرایــی وقوع این رخداد بزرگ‬ ‫باید به شکلی منطقی و مناسب در اذهان نسل ها جای داد‪.‬‬ ‫اکنون بیش از چهار دهه از پیروزی انقالب شــکوهمند‬ ‫اسالمی ایران می گذرد و مردم انقالبی ایران در این مدت‬ ‫حــوادث ‪ ،‬رویدادها‪ ،‬تلخی ها و شــیرینی های فراوانی را‬ ‫تجربــه کرده اند‪ ،‬از گردبادهــای جنگ و تحریم بیگانگان‬ ‫و ســتیز برخی گروه های سیاســی داخلی تا رسیدن به‬ ‫خودکفایی و اســتقالل اقتصادی و نظامی در پرونده قطور‬ ‫این انقالب مشاهده می شود‪.‬‬ ‫انقالب اســامی پس از پیروزی خود فراز و نشیب های‬ ‫فراوانی پشت ســر گذاشته و توانسته از میان هزاران خطر‬ ‫و مانع به نسل های جدید برسد ضمن انکه اوازه ان کرانه‬ ‫های دور دست را در نوردیده و به گوش ملت ها در گوشه و‬ ‫کنار جهان رسیده است‪.‬‬ ‫این انقالب حیات زورمــداران و زورگویان جهانی را به‬ ‫مخاطره انداخت ‪ ،‬مســیرهای تقابلی فراوانی برای کم اثر‬ ‫کردن یا نابودی ان در پیش گرفته شــد‪ ،‬از تقابل نظامی‬ ‫‪ ،‬اقتصــادی و فرهنگی گرفته تا ایجاد گروه های به اصالح‬ ‫اسالمی اما به شدت انحرافی و خشن مانند تکفیری ها به‬ ‫عنوان راهبردی خصمانه در مسیر راه انقالب اسالمی قرار‬ ‫داده شد ‪.‬‬ ‫بــا این وجود این انقالب توانســته از میان بالها و موانع‬ ‫اســامی واقعی را به جهانیان معرفی کند و و با شکســت‬ ‫توطئه ها ‪ ،‬بزرگترین قدرت ها را به چالش بکشاند هرچند‬ ‫که هزینه های فراوانی بابت این تقابل پرداخت شده است ‪.‬‬ ‫صرفنظــر از پیامدها و حوادث پــس از پیروزی انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬امروزه بســیاری از نوجوانان و جوانان در تفکر‬ ‫علل و چرایی وقوع این انقالب و تغییر نظام شاهنشــاهی‬ ‫به جمهوری اسالمی در ایران هستند‪ ،‬موضوعی که باید در‬ ‫قالب مباحث اجتماعی‪ ،‬سیاسی ‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی یا با‬ ‫استفاده از مستنداتی مانند فیلم ها و اثار تاریخی می توان‬ ‫به انها پاسخ داد و ذهن و افکار نوجوانان و جوانان را نسبت‬ ‫به این رخداد بزرگ اگاه و روشن شاخت‪.‬‬ ‫برهمین اســاس گرامیداشــت چهل و دومین سالگرد‬ ‫پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی را بار دیگربه یاد امام و‬ ‫شهدا با لبیک گویی به رهبرفرزانه انقالب جشن می گیریم‬ ‫و در بهار پیروزی انقالب به تبیین فلســفه انقالب‪ ،‬جبهه‬ ‫مقاومت و دســتاوردهای ان برای نوجوانان و جوانان می‬ ‫پردازیم‪.‬‬ ‫بهره گرفتن از ظرفیت های رسانه ای و فضای مجازی و به‬ ‫مشــارکت گذاشتن جشن های پیروزی انقالب اسالمی با‬ ‫مردم از مهمترین مواردی است که باید به ان توجه داشت‬ ‫و بایــد در این عرصه فعالیت ها بــه گونه ای پیش برود تا‬ ‫نوجوانــان و جوانان بتوانند به خوبی علل و چرایی پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی را درک کنند‪.‬‬ ‫پیروزی انقالب اســامی ایران بــه رهبری حضرت امام‬ ‫خمینی (ره)‪ ،‬نهضت دینی‪ ،‬فرهنگی و توسعه عدالت خواهی‬ ‫بود که باید در دهه مبارک فجر بتوانیم به بهترین شــکل‬ ‫ممکن اثار و برکات این انقالب الهی را به نســل ها انتقال‬ ‫دهیم ‪.‬‬ ‫اکنون که کشور و جهان درگیر ویروسی منحوس به نام‬ ‫کرونا اســت اما فضای مجازی بستری مناسب برای انتقال‬ ‫پیام ها و اثار و دستاوردهای انقالب اسالمی به نوجوانان و‬ ‫جوانان و سایر ملت ها به شمار می رود‪ ،‬فضایی که در بستر‬ ‫ان می توان به تنویر افکار جهانیان پیرامون انقالب اسالمی‬ ‫و دوران پیش و پس از پیروزی ان پرداخت‪.‬‬ ‫همچنین موضوع مهم دیگری باید در جشن های پیروزی‬ ‫انقالب اســامی به ان پرداخت ‪ ،‬بیانیــه گام دوم انقالب‬ ‫اسالمی به عنوان نقشه راه اینده این انقالب است که باید به‬ ‫شکلی مناسب این نقشه راه را برای ایندگان معرفی تابتوانند‬ ‫بالندگی ‪ ،‬شکوفایی و استقالل بیشتر کشور را رقم بزنند و‬ ‫جوانه های امید بر نشاط و سرافرازی ایران اسالمی بدمند‪.‬‬ ‫امروز تمام دستگاه ها و نهادها اعم از سپاه ‪ ،‬بسیج‪ ،‬ارتش‪،‬‬ ‫بنیاد حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس‪ ،‬بنیاد شهید‬ ‫و امور ایثارگران‪،‬وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی‪ ،‬سازمان‬ ‫تبلیغات اسالمی‪ ،‬دانشگاه ها‪ ،‬اموزش و پرورش‪ ،‬کانون های‬ ‫فرهنگی مساجد‪ ،‬کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‪،‬‬ ‫ورزش و جوانان‪ ،‬شهرداری ها‪ ،‬دهیاران‪ ،‬نهاد کتابخانه های‬ ‫عمومی ‪ ،‬بخشداران و تمام ارکان اداری و تشکل های مردم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫انقالب و نسل ها‬ ‫نهاد می توانند در حوزه نشر دستاوردهای پیروزی انقالب‬ ‫اســامی برای اینده ســازان در قالب نمایشگاه مجازی و‬ ‫فیزیکی سخن بگویند و افتخارات این انقالب را بازگو نمایند‪.‬‬ ‫اجرای هوشمندانه‬ ‫مدیرکل امــوزش و پرورش البرز می گویــد‪ :‬با اجرای‬ ‫صحیح و هوشمند برنامه های جشن پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫می توان فاصله بین نســل نوجوان و جــوان را با هدف و‬ ‫سیاست های کلی انقالب اسالمی از بین برد‪.‬‬ ‫ساالرقاسمی به اهمیت دهه مبارک فجر واستفاده از کامل‬ ‫ازظرفیت های موجود اشاره کرد و یاداورشد‪ :‬اهمیت اجرای‬ ‫این برنامه برای تمام مردم و صاحبنظران روشــن است به‬ ‫گونه ای که با اجرای صحیح و درســت برنامه های جشن‬ ‫پیروزی انقالب اســامی می توان فاصله بین نسل جوان و‬ ‫نوجوان را با هدف و سیاست های کلی انقالب اسالمی ازبین‬ ‫برد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز اهمیت فضای مجازی برهیچ‬ ‫کســی پوشیده نیست و نباید ازاین امر مهم وحیاتی برای‬ ‫تببین دستاوردهای انقالب اسالمی غفلت کرد‪.‬‬ ‫مقایسه قبل و پس از پیروزی انقالب‬ ‫مسوول بسیج فرهنگیان استان البرزمی گوید‪ :‬بزرگداشت‬ ‫ایام اهلل دهه فجربه مثابه عید اسالمی برای ملت شهید پرور‬ ‫وامت اسالمی ما پربرکت و ارزشمند است‪.‬‬ ‫مجتبی امرکاشــی به بیان دستاوردها و مقایسه دوران‬ ‫قبل و بعد از پیروزی انقالب اســامی پرداخت و گفت ‪ :‬در‬ ‫حالی که کشــور پیش از پیروزی انقالب اسالمی به قدرت‬ ‫های جهانی و بیگانگان وابسته بود و در تمام بخش ها می‬ ‫بایست واردات انجام می شد اما امروز ایران اسالمی به برکت‬ ‫توانمندی ها و تیزبینی و هوشمندی جوانان و دانشمندان‬ ‫ایرانی در بســیاری از بخش ها به خود کفایی دست یافته‬ ‫ایم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬انقالب اســامی در کنــار تحول و تاثیر‬ ‫فکری ‪ ،‬مذهبی و فرهنگی در داخل و خارج از کشــور در‬ ‫بخش اســتقالل و تکیه بر داشته ها و ظرفیت های درونی‬ ‫توانسته الگویی ارزشمند از یک کشور و حاکمیت مستقل به‬ ‫جهانیان معرفی کند‪.‬‬ ‫امرکاشی بیان داشت ‪ :‬نسل نوجوان و جوان ایران اسالمی‬ ‫باید بداند که ما پیش از پیروزی انقالب اســامی در تمام‬ ‫بخش ها متکی به بیگانگان بودیم و بستر بروز خالقیت ها و‬ ‫استعدادهای درونی از جوانان این سرزمین از بین رفته بود‪.‬‬ ‫امروز ایران اســامی در بخش های کشاورزی ‪ ،‬صنعت ‪،‬‬ ‫نظامی ‪ ،‬پزشکی و اقتصادی به مراتب بهتر از دوران پیش از‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی بوده و محصوالت متنوعی در بستر‬ ‫خالقیت ها و خودباوری ها بــه بازارهای داخلی و جهانی‬ ‫عرضه شده است ‪.‬‬ ‫مســوول بســیج فرهنگیان البرز ادامه داد که نوجوانان‬ ‫و جوانان این ســرزمین باید بدانند که اقتدار نظامی ایران‬ ‫حاصل خودباوری انقالبی بوده که جهانخواران را وحشــت‬ ‫انداخته ضمن انکه تفکر دینی و الهی انقالب هیبت پوشالی‬ ‫استکبار را درهم شکسته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نســل اینده انقالب اسالمی باید به خوبی‬ ‫بداند که کشورما پیش از پیروزی انقالب در محرومیت ها‬ ‫غوطه ور بود و حتی اب سالم و بهداشتی در کمترین شهر‬ ‫و روستا یافت می شد اما امروز عمران و ابادانی به روستاها‬ ‫و شــهرها رفته و مردم از بهداشت ‪ ،‬اب ‪ ،‬برق ‪ ،‬گاز ‪ ،‬تلفن‬ ‫و سایر امکانات رفاهی برخوردار هستند هر چند مشکالتی‬ ‫زیادی هم به فراخور زمان داریم ‪.‬‬ ‫مسوول بسیج فرهنگیان استان البرز تاکید کرد که امروزه‬ ‫افزایــش چندبرابری میزان تولید محصوالت کشــاورزی‪،‬‬ ‫توســعه کشــت نوین و مکانیز ‪ ،‬تحول و توسعه در بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬دســتیابی به فناوری‪ ،‬توســعه شرکت های دانش‬ ‫بنیان ‪ ،‬توسعه مراکز دانشگاهی‪ ،‬افزایش چند برابری دانش‬ ‫اموختگان ‪ ،‬ارتقای میزان باســوادی در شهرها و روستاها‬ ‫از جمله دســتاوردهای انقالب اسالمی است که باید برای‬ ‫نوجوانان و جوانان بازگو شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬نیل به توســعه کشــورمان درشرایط‬ ‫سختی رقم خورد‪ ،‬خودکفا شدیم اما درجنگ تحمیلی در‬ ‫تحریم‪ ،‬توطئه‪ ،‬فشارهای حداکثری‪ ،‬جنگ نابرابر اقتصادی‬ ‫که این ســالها علیه ایران اعمال می شد که همگی ازمون‬ ‫های انقالب اســامی ما بوده که به حــول و قوه الهی و با‬ ‫تدبیر‪ ،‬بصیرت و دوراندیشی امام راحل (ره ) و رهبر فرزانه‬ ‫انقالب اسالمی همه این سختی را پشت سرنهادیم و با گامی‬ ‫استوارمسیر ابادانی کشور را با اقتدار و صالبت طی خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مســوول بســیج فرهنگیان البرزاضافه کرد‪ :‬درحالی که‬ ‫دشمنان سعی می کنند انقالب را ازیاد مردم ببرند اما دهه‬ ‫فجر‪ ،‬انقالب را در یادها تداعی می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دربیانیه گام دوم انقالب تاکید براعتماد به نفس‬ ‫در داخل کشــور و بی اعتمادی به غرب و امریکا و توجه به‬ ‫ظرفیت های داخل کشــور توصیه شده و مبارزه با فساد از‬ ‫موضوعات محوری است که باید درادامه مسیر به تمامی این‬ ‫مولفه ها توجه شود‪.‬‬ ‫انتقال اگاهی و روحیه جهادی‬ ‫مدیرامــوزش و پرورش ناحیه چهارکــرج گفت‪ :‬انتقال‬ ‫اگاهی از دســتاوردهای انقالب به نسل های امروزی یک‬ ‫رسالت و ضرورت است از این رو باید تالش کنیم به بهترین‬ ‫شکل ان را به نسل بعدی منتقل کنیم‪.‬‬ ‫مراد مالمیرافزود‪ :‬این نوجوانان و جوانان هســتند که در‬ ‫ســال های اینده مدیران این جامعه و مملکت می شوند‬ ‫از ایــن روبایــد در زمینه بصیرت افزایــی‪ ،‬اگاهی ودانش‪،‬‬ ‫روشنگری شود و گام به گام با برنامه ریزی جلو رفت‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬برنامه های دهه مبارک فجر امســال‬ ‫به صــورت حضوری درمــدارس کم جمعیت بــا رعایت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی و به صورت مجازی درشبکه شاد‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬برای تبیین دستاوردهای انقالب‬ ‫دربین دانش اموزان از زبان هنر و فضای مجازی اســتفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مالمیریاداورشد‪ :‬با بهره مندی از زبان هنر وفناوری نوین‬ ‫می توان زمینه اشــنایی هرچه بیشتر نسل نوجوان وجوان‬ ‫با ارمان های نظام و بیانیه گام دوم انقالب را فراهم اورد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اجــرای کیفی برنامه های دهه مبارک‬ ‫فجر را باید با روحیه جهادی وبرنامه ریزی منظم دنبال کرد‪.‬‬ ‫مدیراموزش و پرورش ناحیــه چهارکرج ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫پرداختن به دســتاوردهای عظیم انقالب به زبان هنرباید‬ ‫نگاهی جامع به منظومه فکری امــام خمینی(ره) و رهبر‬ ‫معظم انقالب داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬درشرایط حاکم برجامعه از نظر محدودیت‬ ‫های ناشــی از شیوع ویروس کرونا الزم است با بسیج تمام‬ ‫امکانات جشــن های انقالب به صورت باشکوه به شیوه های‬ ‫جدیــد و نواورانه درفضــای مجازی بــرای دانش اموزان‬ ‫منعکس شود‪.‬‬ ‫بازشناخت انقالب اسالمی‬ ‫مســوول بسیج دانش اموزی اســتان البرز اظهارداشت‪:‬‬ ‫تالش دشمن برای وارونه جلوه دادن حقایق اسالم و انقالب‬ ‫نشانگر این اســت که باید بازشناسی انقالب اسالمی برای‬ ‫نسل های سوم و چهارم انقالب دردستورکاری قرارگیرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاسدارسید جلیل موســوی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دشــمن می خواهد ذهن نوجوانان و جوانان را از اســام و‬ ‫انقــاب منحرف کند‪ ،‬و موفقیت های انقالب را شکســت‬ ‫خورده جلوه دهد که ایام دهه مبارک فجر بهترین فرصت‬ ‫برای شناساندن حقایق است‪.‬‬ ‫وی به ضرورت فضاسازی محیطی به مناسبت دهه فجر‬ ‫نیزپرداخت و یاداورشد‪ :‬در طول این دهه بهتر است زمانی‬ ‫برای تبین دســتاوردهای انقــاب و تبیین بیانیه گام دوم‬ ‫انقالب درخانه ‪ ،‬مدرسه و مسجد اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫موسوی بیان داشــت‪ :‬افزایش قدرت و توان همه جانبه‬ ‫کشور و افزایش بصیرت همگانی مردم بزرگ ترین دستاورد‬ ‫انقالب است‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬دهــه مبارک فجر انقالب اســامی‬ ‫شناسنامه تمام عیار نظام اسالمی و مهمترین تجربه تاریخ‬ ‫مسلمانان است که با رهبری امام راحل به پیروزی رسید‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امــام خمینــی (ره) بنیانگذار جمهوری‬ ‫اسالمی ایران توانست با تیزبینی و به راحتی حکومت ‪۲۵۰۰‬‬ ‫ساله شاهنشاهی را ساقط کند‪.‬‬ ‫مســوول بسیج دانش اموزی استان البرزتاکید کرد‪ :‬امام‬ ‫خمینی (ره) توانســت مهمترین پیوند را بین خود و مردم‬ ‫برقرار کند‪ ،‬چرا که به قدرت مردم اعتقاد داشت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد که محرومیت ها ‪ ،‬مشــکالت داخلی و‬ ‫خارجی ‪ ،‬اســتبداد و مشکالت فرهنگی و اجتماعی سبب‬ ‫شــد تا مردم انقالبی ایران علیه حکومت شاهنشاهی قیام‬ ‫کنند و انقالب اســامی را به پیروزی برسانند؛ انقالبی که‬ ‫دستاوردهای ان فراوان است ‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت ‪ :‬امروز اگر چه دشمنان با تحریم های‬ ‫سرسختانه موانع و مشکالت فراوانی برای کشورما به وجود‬ ‫اورده انــد اما به یاری خداوند و با عزم راســخ از میان این‬ ‫گرداب ها باپیروزی و کسب تجارب ارزنده مانند تقویت توان‬ ‫دفاعی ‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫موســوی یاداور شد که نوجوانان و جوانان ما باید بدانند‬ ‫که هوشیاری ‪ ،‬هوشمندی و ظرفیت های دانشمندان ایرانی‬ ‫امروز خشــم استکبار را برانگیخته و کشوری که تا پیش از‬ ‫پیروزی انقالب برای کمترین نیازخود به بیگانگان وابسته‬ ‫بوده اما در ســخت ترین تحریم ها و فشارها توانسته روی‬ ‫پای خود بایستد و شعاع نور امید و خردمندی ایرانیان کرانه‬ ‫های دور دست را منور کرده است‪.‬‬ ‫اســتان البرز ‪ ۴۷۳‬هزار دانــش اموز و ‪ ۲۴‬هزار فرهنگی‬ ‫دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه عصر البرز

هفته نامه عصر البرز 42

هفته نامه عصر البرز 42

شماره : 42
تاریخ : 1400/01/26
هفته نامه عصر البرز 41

هفته نامه عصر البرز 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/01/19
هفته نامه عصر البرز 40

هفته نامه عصر البرز 40

شماره : 40
تاریخ : 1399/12/28
هفته نامه عصر البرز 39

هفته نامه عصر البرز 39

شماره : 39
تاریخ : 1399/12/21
هفته نامه عصر البرز 38

هفته نامه عصر البرز 38

شماره : 38
تاریخ : 1399/12/14
هفته نامه عصر البرز 37

هفته نامه عصر البرز 37

شماره : 37
تاریخ : 1399/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!