هفته نامه عصر البرز شماره 40 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه عصر البرز شماره 40

صفحه بعد

هفته نامه عصر البرز شماره 40

هفته نامه عصر البرز شماره 40

‫سال سوم‬ ‫شماره ‪40‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 28‬اسفند ‪99‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1442‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانستن حق مردم است‬ ‫اینترنت ماهواره ای تا‬ ‫چند ماه دیگر به ایران‬ ‫می رسد‬ ‫‪18 Mar 2021‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫‪7‬‬ ‫منطقه ویژه البرز؛ مجموعه ای که با تدبیر‬ ‫دولت حیات دوباره یافت‬ ‫‪4‬‬ ‫البرز در سال ‪۹۹‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۱‬میلیارد‬ ‫دالر صادرات‬ ‫غیرنفتی داشت‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫مسئوالن خیال‬ ‫می کنند وضعیت‬ ‫گل و بلبل است‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫مشاوران امالک‬ ‫اسکیمری در‬ ‫کرج دستگیر‬ ‫شدند‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫رشد سرانه فضای اموزشی‬ ‫البرز با ساخت یک هزار‬ ‫کالس درس‬ ‫مقصر بخش زیادی‬ ‫از گرانی ها‪ ،‬نبود‬ ‫نظارت بر بازار‬ ‫است‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ترقه های‬ ‫چهارشنبه سوری‬ ‫با پرندگان چه‬ ‫می کند؟!‬ ‫صفحه ‪7‬‬ صفحه 1 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪40‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 28‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شهبازی‪ ،‬استاندار البرز‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫البرزدرسال‪ ۹۹‬نزدیکبه‪ ۱‬میلیارد‬ ‫دالرصادراتغیرنفتیداشت‬ ‫ازادسازی حریم رودخانه‬ ‫کرج اغاز شده است‬ ‫رئیس کل دادگســتری استان البرز گفت‪ :‬اقدامات قرارگاه از‬ ‫ابتدای سال تا پایان بهمن ماه منجر به ازادسازی بیش از ‪۳۳۰۰‬‬ ‫هکتار از اراضی استان شده که شهرستان ساوجبالغ و چهارباغ‬ ‫مجموعا با بیش از ‪ ۱۹۱۱‬هکتار بیش حجم از اراضی ازادسازی‬ ‫شده را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز‬ ‫در اخرین نشســت شورای مدیران دادگستری در سال ‪ ۹۹‬که‬ ‫در محل ســالن جلسات حوزه ریاســت برگزار شد با اشاره به‬ ‫برگزاری ‪ ۶‬جلسه در امسال‪ ،‬به اقدامات انجام شده دادگستری‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬اشاره و متذکر شد‪ :‬بدون همکاری و فعالیت جهادی‬ ‫مجموعه کارکنان قضایی و اداری استان انجام اقدامات تحولی‬ ‫ممکن نبود‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و‬ ‫مقابله با تغییر کاربری اراضی را نخستین اقدام دادگستری در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬عنوان کرد و گفت‪ :‬در نخستین روزهای سال‪ ،‬تشکیل‬ ‫این قرارگاه در راستای دستورات رئیس قوه قضائیه در سفر به‬ ‫اســتان البرز برای نظارت بیشتر بر تغییر کاربری ها و چاه های‬ ‫غیرمجاز بررسی شــد اما با توجه به مشکالت استان در حوزه‬ ‫تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی‪ ،‬جرایم علیه محیط زیست و‬ ‫ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها‪ ،‬سه حوزه دیگر حقوق‬ ‫عامه نیز به ماموریت ها اضافه شد‪.‬‬ ‫عالی ترین مقام قضایی استان البرز افزود‪ :‬اقدامات قرارگاه از‬ ‫ابتدای سال تا پایان بهمن ماه منجر به ازادسازی بیش از ‪۳۳۰۰‬‬ ‫هکتار از اراضی استان شده که شهرستان ساوجبالغ و چهارباغ‬ ‫مجموعا با بیش از ‪ ۱۹۱۱‬هکتار بیش حجم از اراضی ازادسازی‬ ‫شده را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫وی تعداد چاه های غیرمجاز پلمب شده در سال ‪ ۹۹‬را ‪۳۵۱‬‬ ‫مورد عنوان کرد و گفت‪ :‬در این حوزه نیز ساوجبالغ و چهارباغ‬ ‫بیشترین تعداد پلمب را دارند‪.‬‬ ‫عالی ترین مقام قضایی استان بخش دیگری از اقدامات قرارگاه‬ ‫را در حوزه حریم رودخانه ها بیان کرد و توضیح داد‪ :‬برای اولین‬ ‫بار در تاریخ اســتان البرز اقدام به ازادسازی حریم رودخانه ها‬ ‫شد که در این راســتا ‪ ۱۰۰‬درصد حریم رودخانه اتشگاه ازاد‬ ‫شــد و اقدامات برای ازادسازی حریم سایر رودخانه ها نیز اغاز‬ ‫شده است که مجموع حریم ازادسازی شده در سال ‪ ۹۹‬برابر‬ ‫با ‪ ۱۳‬هکتار است‪.‬‬ ‫وی ایجاد قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص را اقدام‬ ‫مهم دیگر دادگســتری در سال ‪ ۹۹‬دانســت و بیان کرد‪ :‬این‬ ‫قرارگاه نیز از ابتکارات استانی با همکاری نیروی انتظامی استان‬ ‫بوده تــا در حوزه رصد پرونده های مهم و پرونده های مرتبط با‬ ‫اسایش و امنیت مردم به صورت متمرکز در استان عمل شود‪.‬‬ ‫عالی ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز بخشی دیگری‬ ‫از اقدامات قرارگاه را در حوزه رصد زندانیان بیان و متذکر شد‪:‬‬ ‫تالش شده با بررسی های دقیق جمعیت کیفری استان کاهش‬ ‫یابــد ولی انچه در ایــن حوزه اهمیت دارد عــدم برخورداری‬ ‫زندانیان جرایم خاص از قبیل سرقت از نهادهای ارفاقی از قبیل‬ ‫مرخصی است‪.‬‬ ‫وی ورود در حوزه حقوق عامه را دیگر اقدام مهم دادسراهای‬ ‫استان از جمله دادســرای مرکز استان در سال ‪ ۹۹‬برشمرد و‬ ‫پ مــاده ‪ ۱۶‬قانون مبارزه با مواد‬ ‫ادامــه داد‪ :‬پیگیری ایجادکم ‬ ‫مخدر برای درمان معتادین متجاهر‪ ،‬نظارت بر مراکز ماده ‪۱۵‬‬ ‫در استان جهت درمان معتادین‪ ،‬ساماندهی کودکان کار و جمع‬ ‫اوری زنان خیابانی بخشــی از این اقدامات در راستای تحقق‬ ‫حقوق عامه بوده است‪.‬‬ ‫وی کمک به احیای واحدهای تولیدی به منظور حفظ و ایجاد‬ ‫اشتغال را سیاست مهم دادگســتری در سال ‪ ۹۹‬و سالی اتی‬ ‫بیان کرد و گفت‪ :‬رفع مشکل چندساله شهرک صنفی صنعتی‬ ‫شــیخ اباد و کمک به اشــتغال حدود هفت هزار نفر و احیای‬ ‫شرکت پارس المع‪ ،‬پیگیری و حل مشکالت مربوط به شرکت‬ ‫هایی از قبیل زرماکارون‪ ،‬فرودگاه پیام‪ ،‬شرکت داروسازی شفا‪،‬‬ ‫شرکت صنعتی غیردولتی هشتگرد تنها بخشی از فعالیت ها در‬ ‫این حوزه بوده است‪.‬‬ ‫فاضلی هریکندی اضافه کرد‪ :‬پیگیری برای حل مشــکالت‬ ‫بیمارســتان امام خمینی (ره) کرج نیز انجام و مقرر شــده به‬ ‫منظور حل مشــکالت‪ ،‬مالک فعلی تا زمان اعالم قطعی حکم‬ ‫قضایی در هماهنگی با اســتانداری و دادگســتری کل استان‬ ‫فعالیت های خود را ادامه دهد‪.‬‬ ‫سیــاسی‬ ‫نماینده عالی دولت در اســتان البرز گفت‪ :‬ســالی‬ ‫سختی را پشت سر گذاشتیم چراکه عالوه بر تشدید‬ ‫اعمال تحریم های ناجوانمردانه علیه ایران اســامی‬ ‫و تنگناهــای اقتصادی دولت و مهمتر از انها شــیوع‬ ‫بیماری عالمگیر کرونا در کشور‪ ،‬قطار توسعه البرز در‬ ‫پس موانع نماند و علیرغم مشکالت و پیچیدگی ها با‬ ‫قدرت به راه خود ادامه داد‪.‬‬ ‫عزیزاله شــهبازی گفت‪ :‬ســال ‪ ۹۹‬طبــق راهبرد‬ ‫حکیمانه مقــام معظم رهبری تحــت عنوان جهش‬ ‫تولید اغاز شــد و دولت نیز برنامه های خود را برای‬ ‫تحقق این امر مهم همگام و هم جهت ساخت‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬ما نیز در البرز در‬ ‫این مســیر برنامه محور با جلب تعامل‪ ،‬انسجام و هم‬ ‫افزایی مجموعه مســئوالن اســتان در قوای سه گانه‬ ‫وارد میدان شــدیم و این انگیــزه و عزم در روزهای‬ ‫اغازین سال با موافقت رئیس جمهور محترم و هیات‬ ‫دولت با رفع ممنوعیت شــعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری برای‬ ‫تمامی شهرک های صنعتی اشتهارد‪ ،‬مضاعف شد‪.‬‬ ‫شهبازی گفت‪ :‬بر این اساس البرز به بهشت سرمایه‬ ‫گذاران داخلی و خارجی تبدیل شــد و حجم باالیی‬ ‫از تقاضای مجوز بــرای راه اندازی واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی به سوی اســتان و به ویژه اشتهارد سرازیر‬ ‫شــد و در تعاقب این امر موفق به اخذ موافقت هیات‬ ‫دولــت برای افزایش ‪ ۸۰۰‬هکتاری شــهرک صنعتی‬ ‫اشتهارد‪ ،‬شدیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امســال نیز البرز طالیه دار کشور‬ ‫در پرداخت تسهیالت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬با بسترهایی که فراهم شد از ابتدای سال‬ ‫برای اســتان برنامه ریزی کردیم تا صادرات غیرنفتی‬ ‫این استان را به یک میلیارد دالر برسانیم‪.‬‬ ‫استاندار البرز گفت‪ :‬با پیگیری های صورت گرفته‬ ‫و همراهی مجدانه و ایثارگرانه تولیدکنندگان و تجار‬ ‫استان‪ ،‬البرز به مرز یک میلیارد دالر صادرات رسید و‬ ‫رشد ‪ ۱۱۲‬درصدی صادرات سال ‪ ۹۹‬نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۸‬را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه بهار راهسازی البرز در سال‬ ‫‪ ۹۹‬نیز تداوم یافت‪ ،‬افــزود‪ :‬خط دوم راه اهن کرج‪-‬‬ ‫قزوین با حضور رییس جمهور محترم به صورت ویدئو‬ ‫کنفرانس افتتاح شد و با ابالغ رییس محترم سازمان‬ ‫برنامه و بودجه کشــور ‪ ۴۵۰‬میلیارد تومان اعتبار از‬ ‫بحران مرغ!‬ ‫نماینــده کــرج‪،‬‬ ‫فردیــس‪ ،‬اشــتهارد‬ ‫و اســارا صف هــای‬ ‫طوالنی خرید مرغ را حاصل ناهماهنگی در زنجیره تامین‬ ‫تا توزیع دانست‪.‬‬ ‫مهدی عســگری پس از بازدید و نظارت میدانی بر نحوه‬ ‫توزیع اقالم اساسی و تنظیم بازار در کرج در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬مشکلی که در خصوص فروش مرغ وجود دارد‪ ،‬نمادی‬ ‫از سوءتدبیر و ناهماهنگی در زنجیره تامین و توزیع است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه‬ ‫دولت باید با تمام توان دغدغه مردم در حوزه معیشــت‬ ‫و خرید مایحتاج ضروری زندگی را برطرف نماید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سوی دولت برای تسریع در تکمیل‬ ‫پروژه کمربندشــمالی کرج بعنوان‬ ‫مکمل ادامه ازادراه همت در البرز‪،‬‬ ‫تزریق شــد و البته بخش بزرگی از‬ ‫موانع این پــروژه با اهتمام و جلب‬ ‫همراهی دولت برطرف شد و اکنون‬ ‫طبق وعده شــهرداری و شــورای‬ ‫اسالمی شهر کرج در انتظار تکمیل‬ ‫کمربندشمالی کرج تا پایان دولت‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫شــهبازی عنوان کرد‪ :‬سال ‪۹۸‬‬ ‫پس از ســال ها انتظار منطقه یک‬ ‫ازادراه تهران‪-‬شــمال بــا حضور‬ ‫رییس جمهور محترم افتتاح شــد و امســال نیز این‬ ‫اراده بــرای تکمیل منطقه ‪ ۲‬که بخش اعظمی از ان‬ ‫در محدوده البرز اســت‪ ،‬شکل گرفت و هزار میلیارد‬ ‫تومــان اعتبار دولتی و هزار میلیــارد تومان اعتبار از‬ ‫سوی بنیاد مستضعفان کشور برای تکمیل قطعه دوم‬ ‫ازادراه تهران‪-‬شمال تخصیص یافت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کمربند جنوبی تهران و البرز (چرمشهر‪-‬‬ ‫ابیک) به طــول ‪ ۱۵۸‬کیلومتر در دولت یازدهم اغاز‬ ‫شده و موجب تســهیل و افزایش ایمنی ازادراه های‬ ‫غرب‪ ،‬شرق و جنوب استان های تهران و البرز‪ ،‬کاهش‬ ‫قابل توجه هزینه‪ ،‬زمان ســفر و مصرف سوخت می‬ ‫شــود که از این مسیر حدود ‪ ۴۳‬کیلومتر در فازهای‬ ‫اول و دوم در حوزه استحفاظی البرز قرار دارد‪.‬‬ ‫شــهبازی افزود‪ :‬طی بازدید از روند پیشــرفت این‬ ‫پروژه در خصوص رفع موانع و سرعت بخشی به امور‬ ‫در محدوده البرز‪ ،‬تدابیر و پیگیری های الزم را اتخاذ‬ ‫کردیم و برای اتمام این پروژه مهم طی مکاتبه ای از‬ ‫دکتر روحانی رییس جمهور محترم درخواست کردیم‬ ‫که در خصوص سرعت بخشی به روند این پروژه مهم‬ ‫و حیاتی اوامر بایســته را داشته باشند تا بجای سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬شــاهد افتتاح ان در ســال ‪ ۹۹‬باشیم و این‬ ‫عنایت صورت گرفت و کمربند جنوبی تهران و البرز‬ ‫در دهه فجر امسال با حضور رییس جمهور محترم به‬ ‫صورت ویدئو کنفرانس‪ ،‬زیر بار ترافیک رفت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از ســوی دیگر تسریع در تکمیل پروژه‬ ‫انتقال گاز بوییــن زهرا به کرج نیز برای تضمین ‪۵۰‬‬ ‫ســاله تامین گاز اســتان البرز و رینگ شهرک های‬ ‫صنعتی استان به این خط انتقال‪ ،‬مورد عنایت رییس‬ ‫جمهور محترم قرار گرفت و دستور الزم اخذ شد‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز افزود‪ :‬امضــای تفاهم نامه های راه‬ ‫اندازی کارخانــه نواوری البرز بیــن معاون علمی و‬ ‫فناوری رییس جمهور و استاندار البرز و اجرای طرح‬ ‫ملی اشــتغال مهارت محور در البرز بین اســتانداری‬ ‫البرز و سازمان فنی و حرفه ای کشور نیز منعقد شد‬ ‫تا گامی موثر در حمایت از فناوران و ایجاد اشــتغال‬ ‫مهارت محور در البرز برداشته شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به اهمیت موضوع‪ ،‬حل مشــکل‬ ‫‪ ۲۰‬ساله ســوله های هالل احمر در البرز طبق ابالغ‬ ‫رییس جمهــور محترم با حضور در ســازمان هالل‬ ‫کشور در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫ی صورت گرفته از بازار سطح شــهر و رایزنی با‬ ‫بررســ ‬ ‫مسئوالن وزارت صمت و جهادکشاورزی‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫عدم هماهنگی بین این دو وزارت‪ ،‬نبود تفاهم بر ســر‬ ‫نیازسنجی واقعی و عدم تامین مایحتاج متناسب با نیاز‬ ‫شــبکه توزیع اســت‪ .‬با پیگیری های انجام شده و قول‬ ‫مساعد مسئولین ذی ربط برای افزایش سهمیه مرغ گرم‬ ‫و منجمد استان البرز از امروز‪ ،‬امیدواریم با توزیع مناسب‬ ‫و نظارت دقیق برای رسیدن کامل این سهمیه به مصرف‬ ‫کننده نهایی‪ ،‬این وضعیت نامطلوب بهبود یابد‪.‬‬ ‫عسگری با اشاره به نظارت های میدانی انجام شده در‬ ‫سطح شهر تاکید کرد‪ :‬در بازدیدهای شبانه‪ ،‬مرغ منجمد‬ ‫با قیمت ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در برخی فروشگاه های‬ ‫شــهبازی اضافه کرد‪ :‬البرز مردمانــی فرهیخته و‬ ‫اندیشمند دارد ولی این استان فاقد کتابخانه مرکزی‬ ‫بود که طی تعامل صورت گرفته و ایجاد بســترهای‬ ‫الزم‪ ،‬عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی البرز اغاز شده‬ ‫و این پروژه به سرعت در حال تکمیل است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با عنایت وزیر محترم نیرو‪ ،‬سال گذشته‬ ‫عملیات اجرایی اولین پست برق ‪ ۴۰۰‬کیلوولت البرز‬ ‫اغاز شد و در تعاقب این توجه‪ ،‬پس از سال ها انتظار‬ ‫مردم اســتان‪ ،‬افزایش حق ابه اســتان از محل سد‬ ‫طالقان و کرج به میــزان ‪ ۵۵‬میلیون متر مکعب در‬ ‫سال مورد موافقت قرار گرفت‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز افزود‪ :‬ارتقا بخش چهارباغ با حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفــر جمعیت به شهرســتان یک مطالبه‬ ‫جدی بود که طی دو ســال پیگیــری مجدانه موفق‬ ‫به تحقق ان شــدیم و بار دیگــر هیات محترم دولت‬ ‫نگاهی ویژه به این امر داشــتند بر این اساس اکنون‬ ‫فرماندار این شهرســتان منصوب شــده و با سرعت‬ ‫باالیی درصدد استقرار دستگاه های اجرایی و اجرای‬ ‫طرح های ویژه توسعه ای هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امضای تفاهم نامه تامین زمین و ساخت‬ ‫‪ ۳‬هزار واحد مسکونی ایثارگران در البرز نیز از جمله‬ ‫اقدامات مهمی بود که امســال رقــم خورد و در این‬ ‫راستا البرز الگوی کشور شد‪.‬‬ ‫شهبازی با اشــاره به اینکه امسال البرز نیز درگیر‬ ‫بیماری عالمگیر کرونا بود‪ ،‬افزود‪ :‬این استان با توجه‬ ‫به ضعف در زیرســاخت های بهداشــتی و درمانی‪،‬‬ ‫مهاجرپذیری باال‪ ،‬رشــد فزاینده جمعیت‪ ،‬معبر ‪۱۴‬‬ ‫استان کشور و تبادل باالی جمعیت به صورت روزانه‬ ‫با پایتخت‪ ،‬مستعد طغیان بیماری بود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ابتدا با تجمیــع امکانات و تجهیزات‬ ‫بیمارســتانی اســتان هزار تخت بیمارســتانی برای‬ ‫بیماران کرونایی مهیا کردیم که خدا را شــاکریم در‬ ‫امواج شــیوع کرونا هیچ گاه تعداد بیماران از ظرفیت‬ ‫های موجود فراتر نرفت و حتی از تخت های قرنطینه‬ ‫نیز استفاده نشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البته بــا تعامل و انســجامی که بین‬ ‫مســئوالن اســتان شــکل گرفت و همراهی مردم و‬ ‫اصناف و مجاهدت های کادر بهداشــت و درمان علی‬ ‫رغم استعداد اســتان و مواردی که یاد شد با بحران‬ ‫مواجه نشدیم‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ :‬این اراده در اســتان با بسیج‬ ‫تمامی ظرفیت ها شکل گرفت و بخوبی مدیریت شد‬ ‫در غیر این صورت با بحران جدی مواجه می شــدیم‬ ‫بر این اساس طی هفته های متوالی این استان مورد‬ ‫تقدیر مســئوالن ملی به دلیــل مدیریت صحیح در‬ ‫مقابله با این بیماری قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بومی گرایی در انتصاب مدیران از دیگر‬ ‫اقداماتی بود که از ابتدا در دســتور کار قرار داشت و‬ ‫امسال با جدیت بیشتری دنبال شد از این رو کارکنان‬ ‫شایسته دستگاه های اجرایی اســتان ارتقا یافتند و‬ ‫تعداد بســیاری از مدیران‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬معاونان و‪ ...‬از‬ ‫نیروهای بومی و خوش فکر استان در مناصب مختلف‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫زنجیره ای همچنان درحال توزیع بود و با رایزنی صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬تامین مــرغ منجمد برای مراکز متقاضی بدون‬ ‫محدودیت ادامه خواهد داشــت‪ .‬در عین حال مرغ گرم‬ ‫همچنان نیاز به افزایش سهمیه به ویژه در طول پنج روز‬ ‫اینده متناسب با نیاز و جمعیت استان دارد‪.‬‬ ‫وی کنترل بازار را اولویت نخست این ایام عنوان کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬دولت باید کنترل بــازار را با اولویت و جدیت‬ ‫دنبال کند‪ ،‬هرگونه ناهماهنگی بین دو وزارتخانه جهاد و‬ ‫صمت قابل قبول نیست‪ ،‬در صورتی که نیاز به مصوبه و‬ ‫ی میان دستگاه ها باشد‪ ،‬مجلس اماده هرگونه‬ ‫یا هماهنگ ‬ ‫ی است ضمن اینکه نقش نظارتی خود را نیز ایفا‬ ‫همکار ‬ ‫می کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتمـاعی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪40‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 28‬اسفند ‪1399‬‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم کرج‪ ،‬اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫مسئوالن خیال می کنند وضعیت گل و بلبل است‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشتهارد و اسارا گفت‪ :‬ما با‬ ‫این دولت باید کجدار و مریز و دســت به عصا جلو برویم و‬ ‫باید نهایت تالشــمان را بکنیم تا با همین دولت و تا پایان‬ ‫دولت مستقر مسائل و مشکالت کشور را پیگیری و در رفع‬ ‫ان تالش کنیم تا ان شاءاهلل دولت جوان و انقالبی و کارامد‬ ‫سر کار بیاید‪.‬‬ ‫علیرضا عباسی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انقالبی‬ ‫بودن مجلس بایــد در رفتار ثابت شــود و فقط در گفتار‬ ‫نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس انقالبی بایــد جهت گیری اش هم‬ ‫انقالبی باشد‪" .‬حســنات االبرار سیئات المقربین" مجلس‬ ‫برچســب انقالبی خورده نباید کار اشتباه انجام دهد‪ ،‬این‬ ‫را ما قبول داریم ولی متاسفانه جریانی بر سر کار است که‬ ‫به دنبال این اســت تا فرمایش امام انقالب زمین بخورد و‬ ‫مجلس انقالبی را تخطئه کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی واردات سالیانه نهاده های کشاورزی‬ ‫را بین ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬میلیارد دالر دانســت و افزود‪ :‬ســالیانه ‪ ۲‬تا‬ ‫‪۲.۵‬میلیــون تن مــرغ و ‪ ۹۰۰‬هزار تن تخــم مرغ تولید‬ ‫می کنیــم ولی خودکفا نیســتیم و متاثر از بــازار جهانی‪،‬‬ ‫تکانه های دنیا هم بر اقتصاد تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی ضمــن اینکه تحریم ذرت و ســویا را باعث افزایش‬ ‫قیمت دانســت افزود‪ :‬مدلل نامی در عرصه واردات نهاده ها‬ ‫ارز دولتی دریافت می کند‪ ،‬واردات هم انجا م می شــود و در‬ ‫بندر دپو می کند تا باعث افزایش قیمت شود‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای اسالمی‬ ‫اقدامات اصالحی در این زمینه را این چنین برشمرد‪ :‬اولین‬ ‫اصالح این اســت که ما در نهاده ها به خودکفایی برسیم‪،‬‬ ‫این ریل گذاری می خواهد‪ ،‬در برنامه ششــم توســعه امده‬ ‫است که ما باید به ســمت خودکفایی در نهاده های دامی‬ ‫برویم‪ .‬دومین اصالح تنوع بخشــی بــه این محصوالت و‬ ‫مشارکت در انتخابات‬ ‫به بهبود معیشت مردم‬ ‫کمک خواهد کرد‬ ‫معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج با‬ ‫بیان اینکه نگاه سیاسی در انتخابات نداریم گفت‪ :‬به‬ ‫مر قانون عمل کنیم تا از کسی حقی ضایع نشود‪.‬‬ ‫غفور قاسم پور با اشاره به اینکه نمایندگان مردم‬ ‫در مجلس شورای اســامی بر انتخابات شوراهای‬ ‫اسالمی شهرها نظارت دارند اظهار کرد‪ :‬در انتخابات‬ ‫نگاه سیاســی نداریم و در اجرا و نظارت نیز برابر مر‬ ‫قانون عمل می نماییم تا از کسی حقی ضایع نشود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬هیات های نظارت بر‬ ‫انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬در شهرستان کرج تشکیل شده اند‬ ‫و هماهنگــی خوبی بین دو هیات نظارت و اجرایی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫قاســم پور با بیان اینکــه ‪ ۸۰‬درصد انتخابات در‬ ‫مرکز استان البرز و شهرستان کرج برگزار می شود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬بســترهای الزم بــرای انتخاباتی توام با‬ ‫سالمت‪ ،‬مشارکت‪ ،‬رقابت و حضور حداکثری و هر‬ ‫چه پر شورتر برگزار شدن انتخابات که همانا تحقق‬ ‫بیانات مقام معظم رهبری است‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حضور حداکثری مــردم در انتخابات‬ ‫موجب وفاق و اتحاد و انسجام ملی خواهد شد و در‬ ‫حوزه های اقتصادی نیز به تثبیت شرایط اقتصادی و‬ ‫بهبود معیشت مردم کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫بحث جایگزینی انهاســت‪ .‬سومین اصالح تنوع بخشی به‬ ‫کشــورهایی که از انها وارد می کنیــم و چهارمین اصالح‬ ‫تنوع بخشی به افرادی که نهاده ها را وارد می کنند‪.‬‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان اســتان البرز با تاکید بر نقش‬ ‫نظارتــی مجلــس‪ ،‬وزرای صمت و کشــاورزی به مجلس‬ ‫‪۲۰۰‬خودروی‬ ‫گرفتار شده در‬ ‫راه های البرز‬ ‫رهاسازی شد‬ ‫اسیب به‬ ‫باغ های‬ ‫میوه در‬ ‫البرز‬ ‫‪ ۶۶‬زندانی افغان‬ ‫ندامتگاهقزلحصار‬ ‫به کشورشان‬ ‫بازگرداندهشدند‬ ‫یک کشته و ‪۱۳۴‬‬ ‫مصدوم حاصل‬ ‫چهارشنبه سوری‬ ‫فراخوانده شــدند‪ ،‬افزود‪ :‬جلســات متعدد در کمیسیون‬ ‫کشاورزی با حضور وزیران برگزار شد و خواسته کمیسیون‬ ‫شفاف بود‪ ،‬قانون انتزاع مصوب سال ‪ ۹۱‬چرا اجرا نمی شود؟‬ ‫با این وجود وزیر کشــاورزی و وزیــر صمت هر دو توافق‬ ‫کردند‪ ،‬تفاهم نامه امضا شــد که تمــام اختیارات به جهاد‬ ‫کشاورزی سپرده شــود‪ .‬وقتی به هیئت دولت ارجاع داده‬ ‫شد؛ شخص رئیس جمهور با قانون انتزاع مخالفت کرد‪.‬‬ ‫عباســی افزود‪ :‬تذکری بــه رئیس جمهــور دادم و در‬ ‫صحن مجلس قرائت شد و توسط هیئت رئیسه کتبا برای‬ ‫رئیس جمهور ارسال شد‪ .‬مفاد تذکر این بود که شما با قانون‬ ‫انتزاع مخالف هستید‪ ،‬علت چیست؟‬ ‫عباســی نماینده مجلس در مورد کمبود روغن و صف‬ ‫مــرغ و ‪ ...‬با بیــان اینکه ما با دولتی ســر و کار داریم که‬ ‫معیشــت مردم و امنیت غذایی مردم را به دو سه موضوع‬ ‫گــره می زنند؛ تصریح کرد‪ :‬با انکه صدها هزار تن نهاده در‬ ‫گمرک دپو شده است‪ ،‬مسئولین مربوطه با امارهای کامال‬ ‫متفاوت و متناقض اعالم می کنند ذخیره استراتژیک مان در‬ ‫حال اتمام است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق اظهارات مقامات دولتی ‪ ۸‬میلیارد دالر‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به محصوالت اساسی تخصیص پیدا کرده‬ ‫است یعنی همه روغن و نهاده موجود در بازار با ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی تامین شده است با این وجود متاسفانه تولید کننده‬ ‫می گوید ‪ ۸۰‬درصد نهاده را به صورت ازاد خریداری می کنم‬ ‫پس چه کسی این وسط سود می برد؟ به خیال مسئوالن‬ ‫دولتی وضعیت گل و بلبل است‪ .‬عدم مدیریت صحیح ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی باعث شد‪ ،‬مجلس پیشنهاد حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی را مطرح کند و در نظر داشــت ما بــه التفاوت را‬ ‫مستقیماً به مردم تحویل دهد که به سرعت فرافکنی کردند‬ ‫و گفتند مردم‪ ،‬مجلس می خواهد اجناس را گران کند‪.‬‬ ‫عباسی خاطرنشان کرد‪ :‬ما با این دولت باید کجدار و مریز‬ ‫و دست به عصا جلو برویم و باید نهایت تالشمان را بکنیم‬ ‫تا با همین دولت و تا پایان دولت مستقر مسائل و مشکالت‬ ‫کشــور را پیگیری و در رفع ان تالش کنیم تا ان شــاءاهلل‬ ‫دولت جوان و انقالبی و کارامد سر کار بیاید‪.‬‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر البرز از رهاســازی‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬خودروی گرفتار شده در برف و کوالک‬ ‫جاده های این استان خبرداد‪.‬‬ ‫محمد باقر خلفــی در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪:‬‬ ‫از عصر روز گذشــته تاکنون بــه بیش از ‪ ۲۵۰‬نفر در‬ ‫جاده های استان البرز گرفتار برف و کوالک شده بودند‬ ‫که اسکان داده شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی اضافه کرد‪ :‬امدادگران هالل‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به کاهش‬ ‫شــدید دما در اســتان طی چند روز اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬احتماالً‬ ‫باغ های استان به دلیل این کاهش دما و بارش برف اسیب‬ ‫دیده است‪.‬‬ ‫محمدرضا فالح نژاد در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به بارش‬ ‫باران و بــرف در البرز‪ ،‬گفت‪ :‬این بارش ها در برخی مناطق‬ ‫تبدیل به برف و کوالک شد و حوادثی را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫فالح نژاد افزود‪ :‬بامداد شنبه ‪ ۲۳‬اسفند یک اتوبوس حامل‬ ‫احمر البرز با توجه به سرما‪ ،‬برف و کوالک شدید اقدام‬ ‫به امدادرسانی به مسافران در راه مانده کردند‪.‬‬ ‫خلفی از مردم خواســت با توجه به شرایط متغیر‬ ‫هوا در این ایام از سفرهای غیر ضروری در محورهای‬ ‫کوهستانی مانند مسیر کرج ‪ -‬چالوس خودداری کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پایگاه های امدادی اســتان البرز اماده‬ ‫هرگونه امدادرسانی در زمینه اسکان برای افراد گرفتار‬ ‫شده در برف و کوالک است‪.‬‬ ‫بازیکنان تیم فوتسال دسته سومی مورد حمایت شهرداری‬ ‫نوشهر در پیچ سرهنگ جاده چالوس گرفتار بهمن شد که‬ ‫متاســفانه یک نفر در این حادثه جان باخت و ‪ ۱۹‬نفر هم‬ ‫مصدوم شدند که حال مصدومین مساعد گزارش شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬طی این مدت مطابق پیش بینی هایی‬ ‫که شده بود‪ ،‬دمای هوای بین ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬درجه کاهش داشت‬ ‫به همین دلیل احتماالً باغ های استان خسارت دیده و دچار‬ ‫اسیب شده است‪.‬‬ ‫مدیر ندامتگاه قزلحصار گفت‪ :‬امسال ‪ ۶۶‬زندانی‬ ‫تبعه کشــور افغانستان در این ندامتگاه به کشور‬ ‫خود بازگشت داده شدند‪.‬‬ ‫اشــکان کمالی اظهار کرد‪ :‬این اقدام با حضور‬ ‫نمایندگان دادســتانی البرز و کنسولگری کشور‬ ‫افغانستان در ندامتگاه قزلحصار انجام شد و این‬ ‫زندانیان ادامه حبس را در کشــور خود خواهند‬ ‫گذراند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشــکی البرز گفت‪ :‬حوادث‬ ‫چهارشنبه اخر سال در البرز یک کشته و ‪ ۱۳۴‬مصدوم بر جا گذاشت‪.‬‬ ‫مهرداد بابایی گفت‪ :‬چهارشــنبه اخر سال‪ ۱۳۴ ،‬مصدوم بر جای‬ ‫گذاشت و یک نوجوان ‪ ۱۶‬ساله بر اثر شدت جراحات فوت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بابایی تصریح کرد‪ ۱۲۳ :‬مصدوم از شب گذشته‬ ‫به مراکز درمانی مراجعه کرده و ‪ ۱۲‬نفر نیز طی روزهای قبل بر اثر‬ ‫حوادث چهارشنبه سوری اسیب دیده اند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬مدیر ندمتــگاه قزلحصار‬ ‫افزود‪:‬مددجویان متقاضــی انتقال‪ ،‬پس از انجام‬ ‫شدن مراحل اداری پس از وقفه یک روز در زندان‬ ‫چناران خراسان شمالی از مرز خارج شده اند‪.‬‬ ‫کمالی گفت‪ :‬همه سال با توافق بین کشورهای‬ ‫ایران و افغانستان مددجویان محکوم دو کشور با‬ ‫نداشتن شاکی خصوصی می توانند با اختیار خود‬ ‫درخواست انتقال دهند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬میانگین ســن افراد اسیب دیده ‪ ۲۲‬سال است که ‪۱۹‬‬ ‫زن و مابقی مرد هستند‪.‬‬ ‫بابایی عنوان کرد‪ :‬از مجموع اسیب دیدگان چهارشنبه پایان سال‬ ‫چهار نفر دچار نقص عضو قطع انگشــت و مچ دست‪ ۶۴ ،‬نفر دچار‬ ‫سوختگی‪ ۳۴ ،‬نفر دچار اسیب چشمی ‪ ۲۹ ،‬نفر دچار اسیب بریدگی‬ ‫بافت و هشــت نفر با سایر اسیب ها به مراکز درمانی منتقل و تحت‬ ‫درمان قرار گرفته اند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫مشاوران امالک اسکیمری در‬ ‫کرجدستگیرشدند‬ ‫معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی اســتان گفت‪ :‬یک‬ ‫مشــاور امالک که با کپی اطالعات کارت بانکی شــهروندان با‬ ‫دستگاه اسکیمر‪ ،‬اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب ‪ ۲۲‬نفر‬ ‫از شهروندان کرده بود‪ ،‬توسط پلیس فتا البرز دستگیر شدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســید مجید فیض جعفــری گفت‪ :‬تعــدادی از‬ ‫شهروندان منطقه مهرشهر کرج به پلیس فتا مراجعه و مدعی‬ ‫شــدند در حالی که کارت عابر انها در اختیار خودشان است‬ ‫از حسابشان برداشــت صورت می گیرد‪ ،‬که بالفاصله بررسی‬ ‫موضوع در دستورکار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬در بررسی های اولیه مشخص شد‬ ‫که برداشــت به صورت اینترنتی نبوده و به صورت فیزیکی از‬ ‫طریق دستگاه پوز از حســاب مال باختگان در دو طالفروشی‬ ‫وجوه برداشــت شده‪ ،‬که شک ماموران به کپی اطالعات کارت‬ ‫بانکی مال باختگان از طریق اسکیمر به یقین تبدیل شد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی اســتان البرز ادامه‬ ‫داد‪ :‬ماموران با انجام اقدامات پلیسی متوجه شدند‪ ،‬متهمان با‬ ‫استقرار یک دستگاه اسکیمر در یک مشاور امالک در مهرشهر‬ ‫کرج‪ ،‬ابتدا اقدام به ســرقت اطالعات و کپی کارت بانکی بیش‬ ‫‪ ۲۲‬نفر از شــهروندان کرده و ســپس از طریــق خرید طال از‬ ‫دو طالفروشــی مبلغ ‪ ۱۰‬میلیارد ریال از حساب انها برداشت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ســرهنگ فیض جعفری ادامــه داد‪ :‬در تحقیقات تکمیلی‬ ‫با تالش شــبانه روزی و به کارگیری اقدامات پلیســی توسط‬ ‫ماموران‪ ،‬مشــاور امالکی که در ان دستگاه اسکیمر جاسازی‬ ‫شده مورد شناسایی قرار گرفته و با هماهنگی مقام قضائی در‬ ‫عملیاتی غافلگیرانه سه نفر در این رابطه دستگیر شدند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان البرز گفت‪ :‬در‬ ‫بازرسی از مخفیگاه این کالهبرداران تعدادی کارت بانکی کپی‬ ‫شده‪ ،‬دستگاه اسکیمر و ســایر لوازم ملزوم برای کالهبرداری‬ ‫اسکیمری کشف شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان در مواجهه بــا مدارک و‬ ‫مســتندات دقیق ماموران به کپی کــردن از کارت ‪ ۲۲‬نفر از‬ ‫شــهروندان اعتراف کرده که تاکنون برداشت غیر مجاز صورت‬ ‫گرفته حدود ‪ ۱۰‬میلیارد ریال براورد شده است‪.‬‬ ‫پرونده مسکن مهر شهر جدید‬ ‫هشتگرد تقریب ًا بسته شد‬ ‫مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید هشتگرد با اشاره به اینکه‬ ‫حدود ‪ ۵۲۰۰‬واحد مســکن مهر در شــهرجدید هشتگرد یکی از‬ ‫خدمــات اب‪ ،‬برق و گاز را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬هم زمان با تکمیل واحدها‬ ‫خدمات عمومی هم به انها داده می شود‪.‬‬ ‫مســعود حق لطفی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه شهر‬ ‫جدید هشتگرد از سال ‪ ۸۸‬با ظرفیت ‪ ۵۰‬هزار مسکن مهر شروع به‬ ‫کار کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تعهد شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫واحد بود که از این تعداد ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد به اتمام رســیده و‬ ‫‪ ۷۰۰‬واحد دیگر نیز در مرحله اتمام نازک کاری قرار دارد و تا خرداد‬ ‫ماه به اتمام می رسد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به فروش اقســاطی این واحدها ادامه داد‪ :‬از برنامه‬ ‫فروش اقســاطی حدود ‪ ۷۶۰۰‬واحد مانــده که تا اخر برنامه دولت‬ ‫تحویل مردم دهیم‪.‬‬ ‫حــق لطفی اظهار کرد‪ ۱۲ :‬هزار واحد در قالب موضوعات دیگر و‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰۰‬واحد هم واحدهایی هستند که مشکالت حقوقی دارند‬ ‫که هنوز حل نشده و افراد ان به مجموعه های دیگر منتقل شدند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه حدود ‪ ۵۲۰۰‬واحد مسکن مهر در شهرجدید‬ ‫هشتگرد یکی از خدمات اب‪ ،‬برق و گاز را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬هم زمان با‬ ‫تکمیل واحدها خدمات عمومی هم به انها داده می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال شرکت عمران ‪ ۳۰‬میلیاردتومان به شرکت برق‬ ‫و ‪ ۵۱‬میلیارد تومان هم به شــرکت ابفا برای تکمیل زیرساخت ها‬ ‫کمک کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید هشتگرد با اشاره به طرح‬ ‫اقدام ملی و تالش دولت برای خانه دار شــدن اقشــار متوســط و‬ ‫دهک های پنج تا هشت گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۵‬هزار نفر ساماندهی شدند‬ ‫کــه ‪ ۱۰‬هزار نفر به صورت تعاونــی بودند و ‪ ۵۰۰۰‬نفر هم در قالب‬ ‫سامانه ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫شماره ‪40‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 28‬اسفند ‪1399‬‬ ‫اقتصـــاد‬ ‫منطقه ویژه البرز؛ مجموعه ای که با تدبیر دولت‬ ‫حیات دوباره یافت‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی و فــرودگاه بین المللی پیام‬ ‫به عنوان مهم ترین پتانســیل در قلب ســرزمینی به‬ ‫نــام ایران کوچک ‪ ،‬در دولت تدبیر و امید توانســت‬ ‫تمام طرح هایی که شاید یک روزی تنها در حد یک‬ ‫خیال و رویا بــود را محقق و امروز تبدیل به یکی از‬ ‫مهم ترین قطب های صنعتــی نه تنها در البرز بلکه‬ ‫در کشور شود‪.‬‬ ‫در گذر از تمام مشکالت که بخش زیادی از انها به‬ ‫دلیل سنگ اندازی کوردالنی بود که هر گاه در گوشه‬ ‫ای از این کشور پهناور نشــانی از استقالل و توسعه‬ ‫یافتگی می دیدند تالش می کردند تا با وارد ساختن‬ ‫ضربه ای راه را بر ما بســته و به دنیا ثابت کنند که‬ ‫بدون یاری انها ایران و ایرانی نخواهند توانســت‪ ،‬اما‬ ‫این بار به همت و توان متخصصان کشورمان و با تکیه‬ ‫بــر توان داخلی به همت دولت تدبیر و امید به خوبی‬ ‫شــاهد بودیم که شعار ما می توانیم امروز بیش از هر‬ ‫زمان دیگری به منصه ظهور رسید‪.‬‬ ‫برای بیان بخشی از موفقیت هایی که در گوشه ای‬ ‫از این سرزمین به خصوص طی سال های اخیر شاهد‬ ‫ان بودیم به ســراغ یکی از مهــم ترین مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی کشورمان می رویم‪ ،‬منطقه ای ویژه ای که‬ ‫روزی نیســت که یک خبر خوشایند و امیدوار کننده‬ ‫ان هم در شــرایطی که کشورمان درگیر شدیدترین‬ ‫تحریم هــای ناجوانمردانه اقتصادی اســت از ان به‬ ‫گوش نرسد‪.‬‬ ‫از توسعه اشــتغال گرفته تا خودکفایی در تولید و‬ ‫رسیدن به شعار ما می توانیم باوری است که امروز به‬ ‫همت حمایت های دولت در منطقه ویژه اقتصادی و‬ ‫فرودگاه بین المللی شــاهد ان هستیم‪ ،‬فعالیت هایی‬ ‫که ثمره ان نه تنها کام البرزی ها بلکه مردمان دیگر‬ ‫استان های کشور را شیرین خواهد کرد‪.‬‬ ‫در ابتدای گزارش شــاید خالی از لطف نباشد تا به‬ ‫گوشــه ای از تاریخچه این منطقــه از اغاز تا کنون‬ ‫بپردازیم‪ ،‬منطقه ای که مسیر هموار اینده ای روشن‬ ‫را به خوبی در حال پیمودن است‪.‬‬ ‫پیام نگینی در استان البرز‬ ‫منطقــه ویژه اقتصــادی پیام در ســال ‪ ۶۹‬تحت‬ ‫عنوان مرکــز خدمات هوایــی برای ارائــه خدمات‬ ‫هوایی ‪ ،‬حمــل و نقل‪ ،‬توزیع بار کاالهای پســتی و‬ ‫ارائــه خدمات هلیکوپتری به نقــاط صعب العبور در‬ ‫شرایط جوی متفاوت و پشتیبانی از عملیات توسعه و‬ ‫تائید و تجهیز و نگهداری مراکز‪ ،‬دستگاه ها و امکانات‬ ‫مخابراتی و پستی کشور فعالیت خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی کشــور به تهران‪،‬‬ ‫قرار داشــتن فرودگاه در داخــل اراضی منطقه ویژه‬ ‫و امکان بهره گیری از کلیه تاسیســات‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫تســهیالت ان‪ ،‬در مجاورت بــودن مرکز اقتصادی‪،‬‬ ‫صنعتی و کشاورزی کشــور‪ ،‬قرار گرفتن در کنار راه‬ ‫اهن سراســری‪ ،‬متروی تهران ‪ -‬کرج و شاهراه های‬ ‫ارتباطی کشور و دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب از‬ ‫جمله مزیت های این منطقه است‪.‬‬ ‫همچنین برخورداری از امکانات زیربنایی‪ ،‬گمرک‪،‬‬ ‫گذرنامــه اختصاصی‪ ،‬بانک‪ ،‬وجــود نیروی کار ارزان‬ ‫در منطقه‪ ،‬قرار گرفتن در مســیر تالقی پنج اســتان‬ ‫اقتصادی کشــور‪ ،‬نزدیک بودن به مراکز تحقیقاتی و‬ ‫نیروهای تحصیل کــرده و متخصص منطقه‪ ،‬نزدیک‬ ‫بــودن به مراکز تولید میوه‪ ،‬ســبزیجات و گل و گیاه‬ ‫بدون محدودیت ســقف زمانــی و نزدیکی به مراکز‬ ‫عمده تولید و مصرف کاالهــا و خدمات‪ ،‬وجود هاب‬ ‫پستی و گمرک در فرودگاه بین المللی پیام‪ ،‬داشتن‬ ‫انبارهای متعدد روباز‪ ،‬وجود ترمینال های کانتینری‬ ‫و امکانات تخلیه و بارگیری با دستگاه های پیشرفته‬ ‫را از دیگر ظرفیت های منطقــه ویژه اقتصادی پیام‬ ‫می توان برشمرد‪.‬‬ ‫در کنــار این مزایا‪ ،‬یکی دیگــر از ویژگی هایی که‬ ‫پیام را از ســایر نقاط متمایز می کند‪ ،‬بخش کارگو(‬ ‫حمل و نقل بار) ان اســت که به عنــوان بزرگترین‬ ‫فرودگاه کارگو (پایانه بار هوایی) کشــور شناخته می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اســتقرار ‪ ۷۰‬شــرکت تولیدی فعال از مزیت های‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پیام در استان البرز است‪.‬‬ ‫مســتقر بودن کارخانه ها و خدمات خاص از جمله‬ ‫تولید کیســه های خون‪ ،‬مرکز پت اسکن‪ ،‬فارم های‬ ‫تولید رمز در منطقه از جمله مزایایی است که پیام را‬ ‫منحصر به فرد کرده است‪.‬‬ ‫وجــود چنین ظرفیــت هایی موجب شــده تا به‬ ‫خصوص طی سال های اخیر شاهد جهشی بی نظیر‬ ‫در این منطقــه در مواردی از جمله اشــتغال زایی‪،‬‬ ‫خودکفایی‪ ،‬رشد و توسعه تولید و صنعت باشیم‪.‬‬ ‫در واقع روند فعالیت های صورت گرفته در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی در طی این سال‬ ‫هــا به گونه ای بوده که امروز این منطقه را تبدیل به‬ ‫یکی از مهم ترین قطب های صنعتی و تولیدی کشور‬ ‫کرده‪ ،‬البته این نکته را نیز باید مد در نظر گرفت که‬ ‫تبدیل پیام به یکی از مهم ترین قطب های اقتصادی‬ ‫کشــور ان هم با حمایت های دولت تنها یک شــعار‬ ‫نیســت و با پرداختن به گوشه ای از اقدامات صورت‬ ‫گرفته در ســال های اخیر در نهایت به این واقعیت‬ ‫خواهیم رسید که چه تحوالت عظیمی در این منطقه‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫بزرگ ترین گام های توسعه ای به همت تدبیر‬ ‫در پیام‬ ‫شــاید یکی از بــزرگ ترین خدماتی کــه البته با‬ ‫حمایت دولت در پیام به بار نشســت و موجب شده‬ ‫تا این منطقه به عنوان دروازه توســعه و اقتصاد البرز‬ ‫و منطقــه این روزها بیش از هر زمان دیگری قابلیت‬ ‫های خود را از بالقوه به بالفعل تبدیل کند‪ ،‬برداشتن‬ ‫بزرگ ترین گام های توســعه ای بــا راه اندازی ‪۱۲‬‬ ‫واحــد تولیدی و صنعتی بــود‪ ،‬واحدهایی که پیام را‬ ‫تبدیل به نقطه عطفی در رشد اشتغال و توسعه البرز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پنجشنبه بیستم شهریور ماه سالی که از سوی مقام‬ ‫معظم رهبری به عنوان جهش تولید نامگذاری شده‬ ‫توسط رییس جمهوری ‪ ۱۲‬واحد تولیدی و صنعتی با‬ ‫اشتغال زایی ‪ ۷۲۲‬نفر و سرمایه گذاری بیش از هفت‬ ‫هزار میلیارد ریال در این منطقه افتتاح شد‪.‬‬ ‫از شــاخص تریــن واحدهایی که توســط رییس‬ ‫جمهــوری در منطقه ویژه اقتصــادی و فرودگاه بین‬ ‫المللی پیام به بهره برداری رســید‪ ،‬شــرکت صنایع‬ ‫ماشــین هــای اداری( مادیران) تولیــد کننده لوازم‬ ‫خانگی با ســرمایه گذاری پنج هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال و اشــتغال زایی ‪ ۳۷۰‬نفردر فاز نخست و توسعه‬ ‫ان تا ‪ ۸۰۰‬نفر تا پایان سال بود‪.‬‬ ‫ایجاد مرکز داده و ازمایشــگاه تحقیق و توســعه‬ ‫ارزهــای دیجیتال‪ ،‬تولیــد تجهیزات انــدازه گیری‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬مونتاژ دوربین های مداربسته و سیستم‬ ‫هــای هوشــمند اماکن و خــودرو و مو نتــاژ توربو‬ ‫شــارژهای موتورهای بنزینی و دیزلی از دیگر پروژه‬ ‫هایی که پنجشنبه بیستم شــهریور به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫همچنیــن تولید لوازم یک بار مصرف پالســتیکی‬ ‫و مــواد ضدعفونی و بهداشــتی و ارایشــی و مونتاژ‬ ‫دستگاه های تهویه و هواساز توسط رییس جمهوری‬ ‫در منطقــه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫از مهم ترین عواملی که موجب می شــود تا افتتاح‬ ‫این طرح ها را به عنوان بزرگ ترین گام های توسعه‬ ‫ای در این منطقه بنامیم این اســت که بخش زیادی‬ ‫از تولیدات این واحدهــا به جرات می توان گفت که‬ ‫منحصر به فرد و عالوه بر تامین نیاز کشــور‪ ،‬قابلیت‬ ‫صادرات نیــز دارند‪ ،‬ان هم در شــرایطی که روزی‬ ‫نیست که یک تحریم به خصوص در بخش اقتصادی‬ ‫از سوی دشــمنان برایمان وضع نشود‪ ،‬اما با حمایت‬ ‫های صورت گرفته از سوی دولت و عزم راسخ صورت‬ ‫گرفتــه در پیام امروز با بهره بــرداری از چنین طرح‬ ‫هایی شــاهد این واقعیت بودیم و هستیم که از سد‬ ‫تحریم ها تنها با تکیه بر توان داخلی به خوبی در حا‬ ‫ل عبور هستیم‪.‬‬ ‫مســافری شــدن فرودگاه بین المللی پیام‬ ‫رویایی که به واقعیت تبدیل شد‬ ‫شــاید به جرات بتوان گفت که یکی از مهم ترین‬ ‫اقداماتــی کــه در دولــت تدبیر و امیــد و به همت‬ ‫مســووالن اســتانی و منطقه در پیام صورت گرفت‪،‬‬ ‫فعال شــدن بخش مسافری فرودگاه بین المللی پیام‬ ‫بود‪.‬‬ ‫طرح هایی که ســال ها بــر روی کاغذ مانده بود و‬ ‫ان را تنها در حد حرف می دانستند‪ ،‬برخی نیز بیان‬ ‫می کردند که راه اندازی بخش مسافری این فرودگاه‬ ‫توجیه اقتصادی نداشته و به نظر می رسد باید ان را‬ ‫فراموش کرد اما مســووالن استانی عزم خود را جزم‬ ‫تــا این رویا را به واقعیت تبدیل کنند و با برداشــتن‬ ‫موانــع و استانداردســازی و البته بــا تصویب طرح‬ ‫مسافری شدن فرودگاه پیام که به همت دولت تدبیر‬ ‫و امید صورت گرفت و همزمان با تاسوعا و عاشورای‬ ‫حسینی در شهریور سال ‪ ۹۸‬بخش مسافری فرودگاه‬ ‫بین المللی پیام با پروازهایی به مقصد مشهد مقدس‬ ‫از ســر گرفته شده و بزرگ ترین مطالبه مردم استان‬ ‫البرز به واقعیت پیوست‪.‬‬ ‫اگر چه به دلیل شیوع ویروس کرونا پروازهای این‬ ‫فــرودگاه برای مدتی دچار وقفه شــد اما هم اکنون‬ صفحه 4 ‫اقتصـــاد‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪40‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 28‬اسفند ‪1399‬‬ ‫بخش مســافری فرودگاه بین المللی پیام به مقصد‬ ‫اهواز و بالعکس بــه صورت مرتب و هفتگی در حال‬ ‫انجام و افزودن مسیرهای پروازی جدید نیز با توجه‬ ‫بــه ظرفیت های این فرودگاه در دســتور کار جدی‬ ‫مسووالن فرودگاه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در کنار بخش مســافری‪ ،‬پروازهــای کارگو(باری‬ ‫خارجی) و اموزشی نیز امروز در فرودگاه بین المللی‬ ‫پیام در حال انجام است و بخش زیادی از نیاز کشور‬ ‫در صادرات و واردات کاالها و تربیت نیروی انســانی‬ ‫در بخش فرودگاهی توســط ظرفیت های موجود در‬ ‫منطقه ویــژه اقتصادی و فرودگاه بیــن المللی پیام‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫خودکفایــی گام دیگر منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پیام به همت تدبیری ها‬ ‫از بخش مســافری شدن که نه تنها کام البرزی ها‬ ‫بلکه بسیاری از استان های همجوار از جمله قزوین و‬ ‫زنجان که انها نیز می توانند از این ظرفیت بهره مند‬ ‫شوند را شــیرین کرد بگذریم‪ ،‬خودکفایی در تولید‬ ‫محصوالت به خصوص کاالهایی که دشــمنان هر بار‬ ‫تالش کرده و می کنند تا با تحریم انها ایران اسالمی‬ ‫را تحت فشــار بگذارند‪ ،‬یکی دیگر از موفقیت هایی‬ ‫اســت که امروز به همت حمایت دولت و در ســایه‬ ‫عزم مسووالن در منطقه ویژه اقتصادی پیام به دست‬ ‫امده و موجب شــده تا ایران در زمینه تولید برخی‬ ‫از محصوالت به درجه ای از خودکفایی برســد که نه‬ ‫تنها نیاز کشــور بلکه نیاز کشورهای منطقه و حتی‬ ‫دنیا را نیز تامین کند‪.‬‬ ‫یکــی از مهم ترین کاالهایی کــه با حمایت های‬ ‫صورت گرفته و به همت بخش خصوصی مســتقر در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پیام‪ ،‬ایران در ان به خودکفایی‬ ‫رسید تولید دستگاه ســونوگرافی و اکوکاردیوگرافی‬ ‫در سال جهش تولید بود‪.‬‬ ‫با سه ســال تالش شبانه روزی متخصصان داخلی‬ ‫یک شــرکت دانش بنیان موفق به ســاخت دستگاه‬ ‫های ســونوگرافی و اکوکاردیوگرافی شدند‪ ،‬دستگاه‬ ‫هایی که با هدف بی نیاز کردن کشور از واردات این‬ ‫محصول تولید و عالوه بر تامین نیاز کشــور از خروج‬ ‫ســالیانه میلیون یورو ارز نیز از کشور جلوگیری می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫همچنین تولید مدل جدیدی از دستگاه ام‪.‬ار‪.‬ای و‬ ‫سی تی اسکن از سوی این واحد تولیدی با هدف بی‬ ‫نیاز سازی کشور از واردات این محصول نیز در حال‬ ‫انجام است که طبق پیش بینی های صورت گرفته تا‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۲‬به مرحله تولید انبوه می رسد‪.‬‬ ‫البتــه این نکته مهم را نیز باید گفت که واحدهای‬ ‫تولیــدی و صنعتی دیگــری نیز در ایــن منطقه با‬ ‫حمایت های صورت گرفته موفق شــدند که کشور‬ ‫را در تولیــد برخی از کاالها از جمله باطری لپ تاپ‬ ‫و یا تولید کیســه های خونگیری بی نیاز کند که با‬ ‫هدف به دراز نکشیدن گزارش به بیان ان در همین‬ ‫‪ ۲‬خط اکتفا می کنیم‪.‬‬ ‫مصوبه ای که پس از ‪ ۱۹‬ســال مسیر توسعه‬ ‫البرز را گشود‬ ‫از دیگــر اقداماتــی که به همت دولــت تدبیر در‬ ‫ســال جهش تولید شاهد تصویب ان در پیام بودیم‪،‬‬ ‫تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پیام استان‬ ‫البرز در شــورای عالی مناطق ازاد تجاری صنعتی و‬ ‫ویــژه اقتصادی پس از ‪ ۱۹‬ســال بود‪ ،‬مصوبه ای که‬ ‫اغازگر راهی پر امید برای توسعه ایران اسالمی شد‪.‬‬ ‫دوشنبه بیســت و نهم دی ماه ‪ ۹۹‬طی جلسه ای‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫سامانهسیارثبتتخلفاترانندگی‬ ‫چهتخلفاتیراجریمهمی کند؟‬ ‫که با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد‪،‬‬ ‫طرح جامع و برنامه عملیاتی منطقه ویژه اقتصادی و‬ ‫فرود گاه بین المللی پیام به تصویب رسید‪.‬‬ ‫طرحی که با تصویب ان پس از ســال ها به همت‬ ‫دولت تدبیر و امید می توان چشم انداز روشنی را با‬ ‫گسترش زیر ساخت ها در این منطقه متصور شد‪.‬‬ ‫مدیر عامــل منطقه ویــژه اقتصــادی و فرودگاه‬ ‫بیــن المللی پیام در مصاحبــه ای که پیش از این با‬ ‫خبرگزاری ایرنا داشــت ضمن مثبت ارزیابی کردن‬ ‫این مصوبه به تشــریح مزایــای ان پرداخته و بیان‬ ‫کرده بود که منطقه در چهار فاز طراحی که مساحت‬ ‫فاز اول ‪ ۴۰‬هکتار‪ ،‬دوم ‪ ، ۵۶‬ســوم ‪۱۶‬و چهارم ‪۱۶۵‬‬ ‫هکتار است‪ ،‬که هم اکنون در حال توسعه زیر ساخت‬ ‫ها در فاز چهار و با اولویت صنایع ای‪.‬ســی‪.‬تی و ای‬ ‫‪.‬تی هستیم‪.‬‬ ‫نــادر ثناگو مطلــق افزود‪ :‬با توجه به توســعه روز‬ ‫افــزون زیر ســاخت هــا در این منطقــه و با هدف‬ ‫مدیریت کالبدی و منســجم در ان‪ ،‬شرکت خدمات‬ ‫هوایی پیام به عنوان متولی منطقه ‪ ،‬تصمیم به تهیه‬ ‫طرح جامع و برنامه عملیاتی در محدوده سه هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬هکتاری منطقه و فرودگاه پیام نمود‪..‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در همین راســتا پروژه مورد نظر‬ ‫تحــت عنوان طرح جامع و برنامــه عملیاتی منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی پیام از طریق برگزاری مناقصه در سال‬ ‫‪ ۹۶‬از طرف شرکت خدمات هوایی پیام به مهندسین‬ ‫مشاور ابالغ و به موجب ان مطالعات طراحی و برنامه‬ ‫ریزی ان اغاز گردید‪.‬‬ ‫ثناگو مطلق گفت‪ :‬هدف اصلی این طرح تامین نیاز‬ ‫حمل و نقل هوایی و ســفرهای داخلی و بین المللی‬ ‫اســتان های البرز‪ ،‬قزوین و غرب تهران و همچنین‬ ‫پشتیبانی از فعالیت های منطقه ویژه اقتصادی پیام‬ ‫در زمینه صادرات و واردات است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مدت اجرای طرح جامع ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫است خاطر نشــان کرد‪ :‬مطالعات طرح جامع و‬ ‫برنامــه عملیاتی منطقه ویــژه اقتصادی پیام و‬ ‫فرودگاه بیــن المللی پیام در چهار مرحله کالن‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر عامل منطقه ویــژه اقتصادی و فرودگاه‬ ‫بیــن المللی پیام در ادامه بــه عملکرد طرح در‬ ‫اسناد فرادست اشــاره و گفت‪ :‬همچنین انتقال‬ ‫فناوری های پیشرفته‪ ،‬گسترش و تسهیل تولید‪،‬‬ ‫صادرات کاال‪ ،‬توســعه و تجهیز منطقه در غالب‬ ‫کاربری هــای صنایع تبدیلی‪ ،‬فــرودگاه‪ ،‬انرژی‬ ‫خورشــیدی و تعییــن نقش منطقــه به عنوان‬ ‫شهرک ای‪.‬ســی‪.‬تی برای جذب سرمایه گذاران‬ ‫خارجــی و داخلی دانش بنیــان از دیگر اهداف‬ ‫طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پیام است‪.‬‬ ‫ثناگو مطلق ادامه داد‪ :‬ایجاد دهکده ها و پارک‬ ‫های لجستیکی متکی به فناوری های موج چهارم به‬ ‫عنوان زیر ساخت اصلی توسعه تجارت‪ ،‬ارتقاء سطح‬ ‫مهارت و فناوری در صنعت‪ ،‬پشــتیبانی از توســعه‬ ‫صادرات محصوالت صنایع پیشــرفته و دانش بنیان‪،‬‬ ‫شکل گیری بنگاه های فناوری صادرات گرا و ارتقای‬ ‫فناوری و توسعه زیر ساخت های شبکه های پستی‬ ‫و ترافیکی ارتباطات و اطالعات در قالب برنامه ششم‬ ‫توسعه کشــور را از دیگر اهداف طرح جامع منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی پیام می توان عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬به صورت خالصه دســت یابی به‬ ‫جایگاه بــزرگ ترین مرکز صــادرات و پردازش در‬ ‫کشور‪ ،‬ترانزیت کاالها با فناوری های پیشرفته‪ ،‬شکل‬ ‫گیری مرکز تجارت و بازرگانی مدرن و تبدیل پیام به‬ ‫یکی از قطب های اموزش عالی ای‪.‬تی بین المللی را‬ ‫می توان از مهم ترین مزیت های تصویب طرح جامع‬ ‫منطقه به شمار اورد‪.‬‬ ‫ایجاد بیش از یک هزار و ‪ ٥٠٠‬فرصت شغلی‬ ‫در منطقه پیام البرز‬ ‫بخش دیگری از فعالیت های صورت گرفته در این‬ ‫منطقه که با بهره مندی از حمایت های دولت امروز‬ ‫شاهد توسعه هر چه بیشتر ان در پیام هستیم‪ ،‬رونق‬ ‫اشتغال و به کار گرفته شدن بخش زیادی از نیروی‬ ‫توانمند جویای کار اســت‪ ،‬به گونــه ای که بیش از‬ ‫یک هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر به صورت مســتقیم از ســال‬ ‫گذشــته تا کنون با توجه به ســرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصــی و راه اندازی واحدهای تولیدی در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی پیام مشغول به فعالیت شدند‪.‬‬ ‫این میزان اشتغال ایجاد شده در حالی است که به‬ ‫گفته ثناگو مطلق طی مصاحبه ای که با خبرنگاران‬ ‫پیش از این داشــته هر اشتغال مســتقیم حداقل‬ ‫موجب ایجاد سه شغل غیرمستقیم می شود‪ ،‬بر این‬ ‫اســاس می توان گفت که با اقدامات صورت گرفته‬ ‫بیش از چهار هزار شــغل به صورت مســتقیم و غیر‬ ‫مستیم در منطقه ایجاد شده است‪.‬‬ ‫همچنین روند توســعه زیر ساخت ها موجب شد‬ ‫تــا بنا به گفته مدیر عامل منطقــه ویژه اقتصادی و‬ ‫فرودگاه بین المللی پیام‪ ،‬طی این مدت بیش از یک‬ ‫هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫در منطقه جذب شود‪.‬‬ ‫همچنیــن بیش از ‪ ۱۰۰‬قرارداد ســرمایه گذاری‬ ‫از سال گذشــته تا کنون در منطقه ویژه اقتصادی و‬ ‫فرودگاه بین المللی پیام منعقد که در یک بازه زمانی‬ ‫‪ ۱۸‬ماهه به بهره برداری و موجب افزایش اشتغال در‬ ‫منطقه می شوند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫مطالبی که در این گزارش عنوان شــد تنها بخش‬ ‫کوچکی از اقدامات صورت گرفته به همت دولت در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام بود‪،‬‬ ‫اما به ذکر خالصه ای از این اقدامات بسنده کردیم تا‬ ‫بتوانیم بخش هر چند کوچکی از شعار ما می توانیم‬ ‫را به تحریر در بیاوریم‪.‬‬ ‫اگر چه منکر مشــکالت کنونی که به خصوص در‬ ‫بخش اقتصادی کشــور با ان درگیر است نمی شویم‬ ‫اما در البه الی تمام این مشکالت و کاستی ها روزنه‬ ‫هایی از امید به بزرگی ایمان و به همت دلســوزانی‬ ‫که تمام هم و غم خود را در راه اعتالی ایران اسالمی‬ ‫گذاشته اند وجود دارد روزنه هایی که شاید با بزرگ‬ ‫نمایی مشــکالت از ســوی بدخواهان نظام و کشور‬ ‫خیلی به انها پرداخته نشــده اما با کمی واقع بینی و‬ ‫کنار زدن پرده های تاریک سیاه نمایی خواهیم دید‬ ‫که چه موفقیت های بزرگی برای پیشرفت کشورمان‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری کرج گفت‪ :‬طی دو‬ ‫ماه اخیر سامانه ســیار ثبت تخلف در کرج ‪ ۳۰‬هزار تخلف را‬ ‫ثبت کرده است‪.‬‬ ‫محمدرضا احمدی نژاد در گفت و گو با ایســنا با اشــاره به‬ ‫فعالیت یک دستگاه سامانه سیار ثبت تخلفات ساکن رانندگی از‬ ‫ابتدای بهمن ماه سال جاری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طی مدت زمان مذکور‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬هزار تخلف از طریق این سامانه به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫وی تسهیل در تردد خودروهای عبوری و کاهش بار ترافیک‬ ‫معابر درون شهری را ازجمله مهم ترین اهداف فعالیت این سامانه‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬بدون شک با رعایت قوانین و مقررات شاهد‬ ‫کاهش بار ترافیک در سطح معابر خواهیم بود‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرج همچنین افزود‪:‬‬ ‫ک حاشــیه ای‪ ،‬توقف مطلقاً ممنــوع و پارک دوبل‬ ‫تخلف پار ‬ ‫در معابر ازجمله مواردی اســت که توسط این سامانه به ثبت‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫اجرای طرح کاپ در مراکز و‬ ‫سازمان های دولتی کرج‬ ‫سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج گفت‪ :‬در‬ ‫سال های گذشته به جهت خالءهای موجود افراد غیرمجاز زیادی‬ ‫در حوزه جمع اوری پســماند خشک شکل گرفته اند که باعث‬ ‫ایجاد اشفتگی در مدیریت پسماند شهر شده اند‪.‬‬ ‫محمد مســیبی در گفت وگو با ایســنا گفت‪ :‬ما در شش ماه‬ ‫گذشته پویشی با نام کاپ (کاهش تولید پسماند) را با رویکرد‬ ‫فرهنگ ســازی در حوزه های مختلف مدیریت پسماند از جمله‬ ‫ابگیری و کم حجم ســازی پســماندهای تر‪ ،‬تفکیک زباله از‬ ‫مبدا‪ ،‬فعالیت های گسترده اموزشی و همچنین هوشمندسازی‬ ‫جمع اوری پسماندهای خشک را در مدارس‪ ،‬دانشگاه ها و منازل‬ ‫مسکونی شروع کرده ایم و نخستین مرحله از این طرح در ادارات‬ ‫و سازمان های دولتی در حال اجرایی شدن است‪.‬‬ ‫سرپرســت سازمان مدیریت پسماند شــهرداری کرج افزود‪:‬‬ ‫در این مرحله کارشناسان ســازمان با مراجعه به مراکز دولتی‬ ‫نســبت به اطالع رســانی و ارزیابی اجرای ایین نامه مدیریت‬ ‫پسماند مدیریت سبز و تفکیک زباله از مبدا اقدام می نمایند و تا‬ ‫پایان سال تمام این دستگاه های اجرایی به سیستم جمع اوری‬ ‫الکترونیک پسماند خشک سازمان وصل خواهند شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در گام های بعدی این طرح با توجه به اینکه در‬ ‫ادارات و سازمان ها شهروندان زیادی از نقاط مختلف شهر حضور‬ ‫دارند این فرصت خوبی برای انتقال مباحث اموزشــی در حوزه‬ ‫مدیریت پسماند هست و در سال جدید دوره های اموزشی برای‬ ‫کارکنان انها برگزار خواهیم نمود و دستگاه های اجرایی که در‬ ‫این طرح بیشترین همکاری را داشته باشند تشویق خواهند شد‪.‬‬ ‫سرپرســت سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج در پایان‬ ‫گفت‪ :‬در ســال های گذشــته به جهت خالءهای موجود افراد‬ ‫غیرمجاز زیادی در حوزه جمع اوری پســماند خشــک شکل‬ ‫گرفته اند که باعث ایجاد اشــفتگی در مدیریت پســماند شهر‬ ‫شده اند و ما در تالش برای ساماندهی انها هستیم و در این راستا‬ ‫تالش خواهیم کرد بستر مناسبی را برای فعالیت اپلیکیشن های‬ ‫جمع اوری پســماندهای خشک فراهم کنیم تا عالوه بر ایجاد‬ ‫درامد پایدار و شــفاف برای سازمان بتوانیم قدم مهمی را برای‬ ‫حفاظت از محیط زیست فراهم اوریم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪@asralborz‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال سوم‬ ‫خبر‬ ‫مقصر بخش زیادی از گرانی ها‪،‬‬ ‫نبود نظارت بر بازار است‬ ‫رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز گفت‪ :‬مسئوالن استان‬ ‫البرز در راستای کاهش مشکالت و دغدغه های مردم در روزهای‬ ‫پایانی سال نظارت خود را بر بازار افزایش دهند‪.‬‬ ‫سید محمدرضا موسوی زاده گفت‪ :‬متاسفانه وضعیت گرانی‬ ‫در استان البرز به گونه ای است که بسیاری از مردم‪ ،‬امکان رفع‬ ‫مایحتاج خود را ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬هر ساله و با نزدیک شدن به ایام‬ ‫پایانی ســال شــاهد افزایش بی رویه برخی از اقالم و مایحتاج‬ ‫مردم هستیم که امسال با توجه به وضعیت کرونایی در کشور‬ ‫این موضوع بیش از پیش جلوه گر شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بســیج رسانه استان البرز با اشاره به سخنان‬ ‫مقام معظم رهبری در روز درختکاری اظهار کرد‪ :‬وضعیت گرانی‬ ‫و تورم در کشور به گونه ای شده است که مقام معظم رهبری از‬ ‫ان به عنوان غصه بزرگ یاد کرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یقینا مســئوالن و مدیــران نظارتی به خصوص‬ ‫مدیرانی که وظیفه نظارت بر بازار را دارند باید توجه بیشــتری‬ ‫به گرانی های اخیر داشــته و تمام تــاش خود را برای کاهش‬ ‫مشکالت مردم در این بخش داشته باشند‪.‬‬ ‫موسوی زاده ادامه داد‪ :‬بخش عمده ای از گرانی ها به دلیل عدم‬ ‫مدیریت و نظارت دقیق بر بازار فروش اســت چرا که مایحتاج‬ ‫مردم در شب عید همچون میوه به اندازه کافی در کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما به دلیل عدم نظارت دقیق بر وضعیت توزیع در کشور‪،‬‬ ‫عده ای به دنبال سودجویی از این فضا هستند‪.‬‬ ‫موســوی زاده با اشاره به اینکه بسیج همواره تالش داشته تا‬ ‫در برهه های حساس به رفع مشکالت و نیازهای جامعه بپردازد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بســیج به عنوان یک نیروی مردمی همواره تالش‬ ‫داشته تا در راستای کاهش مشکالت و معضالت جامعه پیشقدم‬ ‫باشــد و لذا در این بخش نیز بسیج رسانه استان البرز امادگی‬ ‫الزم جهت همراهی و همیاری با نیروهای نظارتی اســتان در‬ ‫راستای مقابله با گرانفروشی را دارد‪.‬‬ ‫خطر سقوط بهمن و ریزش‬ ‫سنگ در جاده چالوس‬ ‫مدیرکل هواشناســی البرز از رانندگان خواســت از تردد در‬ ‫محورهای کوهستانی البرز خودداری کنند‪.‬‬ ‫ارش بهاروند احمدی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬شنبه‬ ‫‪ ۲۳‬اسفند اسمان استان نیمه ابری گزارش شده و در ارتفاعات‬ ‫احتمال بارش برف‪ ،‬ریزش بهمن و سنگ و همچنین یخبندان‬ ‫دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به برودت هوا در محورهای کوهستانی‬ ‫شاهد مه رقیق هستیم که این امر دید از رانندگان برای تردد در‬ ‫محورهای مواصالتی می کاهد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان‬ ‫می دهد این وضعیت تا سه روز اینده ادامه دارد‪.‬‬ ‫بهاروند احمدی تاکید کرد‪ :‬طی این مدت دمای اســتان در‬ ‫ســردترین نقطه به ‪ ۱۵‬درجه زیر صفر و در گرمترین نقطه به‬ ‫‪ ۱۸‬درجه باالی صفر می رسد‪.‬‬ ‫مدیرکل هواشناسی البرز اضافه کرد‪ :‬طی این مدت میانگین‬ ‫سرعت وزش باد در استان بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۲‬متر در ثانیه متغر است‪.‬‬ ‫این مســئول توضیح داد‪ :‬در این شــرایط از رانندگان تفاضا‬ ‫می شود جز در موارد ضروری از محورهای کوهستانی البرز تردد‬ ‫نداشته باشــند و در صورت لزوم زنحیر چرخ و وسایل گرم را‬ ‫فراموش نکنند‪.‬‬ ‫شماره ‪40‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 28‬اسفند ‪1399‬‬ ‫جـــامعه‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۶‬میلیون کارگر زیرزمینی با حقوق ‪ ۸۰۰‬هزار تومانی‬ ‫در کشور داریم!‬ ‫عضو هیئت مدیره کانون عالی شــورای‬ ‫اســامی کار کشور گفت‪ :‬بین پنج تا شش‬ ‫میلیون نفر کارگر غیررسمی و زیرزمینی در‬ ‫کشور داریم که بین ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۹۰۰‬هزار تومان‬ ‫حقوق می گیرنــد و قانون کار در قبال انان‬ ‫اجرا نمی شود و هیچ نهادی هم وجود ندارد‬ ‫که به داد انان برســد‪ .‬کارگران ساختمانی‪،‬‬ ‫منشی ها و افرادی که سر چهارراه ها به دنبال‬ ‫کار می گردند از جمله این کارگران هستند‪.‬‬ ‫علی اصالنی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با اشاره‬ ‫به افزایش ‪ ۳۹‬درصدی حقوق کارگران برای‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬با ایــن افزایش‪ ،‬حقوق‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به ســال ‪ ۱۳۹۹‬خیلی‬ ‫بهتر شده است که براساس ان پایه حقوق از‬ ‫یک میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان به دو میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان‪ ،‬حق مســکن از ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تومان به ‪ ۶۰۰‬هزار تومان‪ ،‬بن خواربار‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬هزار تومان به ‪ ۴۵۰‬هزار تومان و حق اوالد از‬ ‫‪ ۱۹۰‬تومان به ‪ ۲۶۰‬تومان افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬با این افزایش‪ ،‬حقوق یک کارگر با‬ ‫یک سال ســابقه کار و یک فرزند در ماه تقریبا به‬ ‫چهار میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان می رسد‪ .‬اما همچنان‬ ‫مسائلی در خصوص معیشت کارگران وجود دارد که‬ ‫یکی از مهمترین انها تورم است‪.‬‬ ‫اصالنی افزود‪ :‬اگر دولت در سال اینده بتواند تورم‬ ‫را کنترل کند کارگران مزه شیرین این افزایش حقوق‬ ‫را خواهند چشــید اما اگر تورم مثل سال ‪ ۹۹‬باشد‬ ‫که بعضا تــا ‪ ۶۰‬درصد به خصوص در مواد خوراکی‬ ‫افزایش داشت‪ ،‬کارگران دوباره با فاصله بین دستمزد‬ ‫و خط فقر و تورم مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫وی یکی دیگر از مسائل جامعه کارگری را کارگران‬ ‫زیرزمینی اعالم کرد و گفت‪ :‬بین پنج تا شش میلیون‬ ‫نفر کارگر غیررسمی و زیرزمینی در کشور داریم که‬ ‫بین ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۹۰۰‬هزار تومان حقوق می گیرند و قانون‬ ‫کار در قبال انان اجرا نمی شــود و هیچ نهادی هم‬ ‫وجود ندارد که به داد انان برسد‪ .‬کارگران ساختمانی‪،‬‬ ‫منشی ها و افرادی که ســر چهارراه ها به دنبال کار‬ ‫می گردند از جمله این کارگران هستند‪.‬‬ ‫اصالنی با بیــان اینکه همه ایــن عوامل در کنار‬ ‫دســتمزد پایین‪ ،‬جامعه کارگری را با اســیب های‬ ‫اجتماعی شــدیدی مثل اعتیاد‪ ،‬مواد مخدر‪ ،‬طالق‪،‬‬ ‫قاچاق و ‪ ...‬مواجه کرده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در هر حال‬ ‫امیدواریــم در کنار این افزایش حقــوق‪ ،‬تورم هم‬ ‫کنترل شود تا حداقل بخشی از فاصله میان خط فقر‬ ‫و دستمزد کارگران جبران شود‪.‬‬ ‫رئیس کانون شــوراهای اسالمی کار البرز با بیان‬ ‫اینکه ما به عنوان جامعه کارگری مسائل و مشکالت‬ ‫کارفرمایان را درک می کنیم افزود‪ :‬بر همین اساس‬ ‫می دانیم که ممکن اســت این افزایش حقوق برای‬ ‫بخــش خدمات و کارگاه های زیر ‪ ۱۰‬نفر ســنگین‬ ‫باشــد به همین دلیل جدا از بحث افزایش دستمزد‬ ‫به اصالح قانون نیاز داریم‪ .‬در این زمینه کارفرمایان‬ ‫ویژه برنامه های صدا و سیامی الربز در نوروز ‪۱۴۰۰‬‬ ‫صدا و ســیمای اســتان البرز ویژه برنامه های نوروز‬ ‫امسال را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش صدا و ســیمای البرز‪ ،‬این ویژه برنامه ها به‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫نوروز البرز‪ ،‬ویژه برنامه ای اســت که سیمای البرز به‬ ‫مدت ‪ ۲۴۰‬دقیقه برای اغاز سال نو تهیه و تدارک دیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضبط این برنامه در محل کاخ ســلیمانیه و از ساعت‬ ‫‪ ۱۰:۳۰‬الــی ‪ ۱۴‬به طور زنده و مســتقیم با مخاطبان‬ ‫البرزی همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫اســتند اپ کمــدی ‪ ،‬اجرای موســیقی ‪ ،‬گفتگو با‬ ‫هنرمندان اســتان ‪ ،‬نمایش خیمه شــب بازی ‪ ،‬حافظ‬ ‫خوانی و گزارش های مردمی از جمله بخش های نوروز‬ ‫البرز است ‪ .‬تهیه کنندگی این برنامه را حامد توکل به‬ ‫عهده دارد‪.‬‬ ‫از دیگر برنامه های سیمای البرز ‪ ،‬مسابقه ستاره چین‬ ‫اســت که به صورت تلفنی و مستقیم به روی انتن می‬ ‫رود‪ .‬معرفی جاذبه های گردشــگری و مفاخر استانی از‬ ‫جمله اهداف این مسابقه است ‪.‬‬ ‫کودکان و نوجوانان البرزی نیز با ویژه برنامه ی بومرنگ‬ ‫هر روز ساعت ‪ ۱۸‬به مدت ‪ ۵۰‬دقیقه می توانند بیننده‬ ‫احتمالتعطیلی‬ ‫ارامستان کرج‬ ‫درپنجشنبه‬ ‫اخر سال‬ ‫ی برنامه خود باشــند‪ .‬بخش های نمایشی و اموزشی ‪،‬‬ ‫استان شناسی ‪ ،‬معرفی کتاب های کاربردی و اموزنده به‬ ‫همراه حضور کودکان در برنامه از قسمت های بومرنگ‬ ‫در ایام نوروز ‪ ۱۴۰۰‬می باشد‪ .‬مسعود مهدی تهیه کننده‬ ‫و بهاره سلیمانی اجرای برنامه را به عهده دارد‪.‬‬ ‫همچنین طبق روال‪ ,‬ســیمای البرز‪ ،‬ماه نشــین را‬ ‫متناســب با ایام نوروز پخش خواهد کرد‪ .‬ماه نشین هر‬ ‫شب از ســاعت ‪ ۲۱:۴۵‬الی ‪ ۲۳‬با مخاطبان خود همراه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫گزارش های طنز ‪،‬مســتند های کوتاه از مفاخر البرز‬ ‫‪،‬اشنایی با بازی های طنز بومی و محلی ‪ ،‬حضور چهره‬ ‫های استانی و پخش مستند شهدای مدافع سالمت از‬ ‫قسمت های ماه نشین اســت که در ایام نوروز تهیه و‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫حر اصغری تهیه کنندگی و محمد نجفی اجرای برنامه‬ ‫را به عهده دارند‪.‬‬ ‫برنامه ســازان رادیویی نیز در روز ‪ ۳۰‬اسفند و هنگام‬ ‫تحویل ســال ‪ ۱۴۰۰‬با ویژه برنامــه ی تحویل بهار از‬ ‫ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۴‬به طور زنده و مستقیم همراه شنونده‬ ‫های البرزی خواهند بود‪.‬‬ ‫صدای پای بهار نیز دیگر برنامه رادیویی اســت که از‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریت ارامســتان های‬ ‫شــهرداری کرج از احتمال تعطیلی پنجشنبه‬ ‫اخر سال در بهشت سکینه(س) این کالنشهر‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫حمیدرضا عســگری اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫نزدیکی پنجشــنبه اخر سال و احتمال حضور‬ ‫شــهروندان در این روز در ارامستان ها از جمله‬ ‫بهشت سکینه(س)‪ ،‬خطر شیوع بیماری کرونا در‬ ‫در شــورای عالی کار بــه دنبال حقوق‬ ‫منطقه ای هســتند تا تعیین دستمزد در‬ ‫کل کشور یکسان نباشد اما این موضوع‬ ‫به زیرســاخت هایی نیــاز دارد که هنوز‬ ‫فراهم نیست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا به عنــوان جامعه‬ ‫کارگری با حقوق منطقــه ای مخالفتی‬ ‫نداریم ولی برای حقــوق منطقه ای باید‬ ‫زیربنای کار درســت شــود چون بدون‬ ‫زیربنا مشکالت ‪ ۱۰‬برابر می شود بنابراین‬ ‫می طلبد که دولت بعــدی در مورد این‬ ‫موضوع تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫این فعال کارگری در ادامه به مشکالتی‬ ‫که طی یک ســال اخیــر کارگران با ان‬ ‫مواجــه بوده اند هم اشــاره و اعالم کرد‪:‬‬ ‫اجاره خانه و تامیــن هزینه های درمان‬ ‫برای کارگران مصیبت شــده است‪ .‬طی‬ ‫این مدت ‪ ۷۰‬قلم دارو از پوشش بیمه کارگران خارج‬ ‫شده و االن یک قرص سردرد هم باید به صورت ازاد‬ ‫تهیه شــود‪ .‬این وضعیت برای ‪ ۱۳‬میلیون کارگر و‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬میلیون نفر جامعه کارگری وجود دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬طی این مــدت با افزایش‬ ‫قیمت گوشــت قرمز بســیاری از کارگران ناچار به‬ ‫جایگزین کردن ان با مرغ شده اند چون کارگر توان‬ ‫خرید گوشــت کیلویی ‪ ۱۶۰‬هزار تومان را ندارد اما‬ ‫االن حتی مرغ هم در بازار پیدا نمی شــود‪ .‬وضعیت‬ ‫در تمام خوراکی ها همین اســت االن روغن هم در‬ ‫فروشگاه ها نایاب شــده و به تعداد معدود ان هم با‬ ‫قیمت انچنانی در اختیار مردم قرار داده می شود‪.‬‬ ‫اصالنی گفت‪ :‬حقوق کارگران در این یک ســال‬ ‫فقط کفاف ‪ ۱۰‬روز از زندگی انان را می داد و خانواده‬ ‫کارگر در ‪ ۲۰‬روز از ماه با مشــکل مواجه بود‪ .‬در هر‬ ‫حال امیدواریم سال ‪ ۱۴۰۰‬با چنین مشکالتی مواجه‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬اسفند لغایت ‪ ۲۸‬اسفند از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۱‬صبح و‬ ‫برنامه موسم گل از ساعت ‪ ۱۶:۱۵‬الی ‪ ۱۹‬به طور زنده‬ ‫و مستقیم برای شنونده های همیشه همراه رادیو البرز‬ ‫تهیه و پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫ساز بهار در ایام نوروز هر روز از ساعت ‪ ۱۷‬الی ‪۱۹:۳۰‬‬ ‫با ایجاد فضایی مفرح و شــاد‪ ،‬سرگرم کننده و معرفی‬ ‫ایین و اداب نوروزی اقوام ایرانی با حضور کارشناســان‬ ‫در برنامه رادیویی‪ ،‬ویژه ی نوروز تهیه و تولید شده است‪.‬‬ ‫برنامه" در کوچه باغ البرز "در ایام نوروز ‪ ،‬نیز از ساعت‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲:۳۰‬به صورت زنده پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫در شب تحویل سال نیز ویژه برنامه یک قدم تا بهار‬ ‫تولید شــده اســت که به مدت ‪ ۱۵۰‬دقیقه از ساعت‬ ‫‪ ۲۱:۳۰‬الی ‪ ۲۴‬از رادیو البرز پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫تولید کلیپ های متنوع موسیقایی‪ ،‬تولید ‪ ۶‬مستند از‬ ‫هنرمندان فقید نامی کشور در البرز‪ ،‬انتشار ‪ ۱۰‬موشن‬ ‫گرافیک سفرنامه در استان البرز‪ ،‬تقطیع و انتشار ‪ ۷‬ایتم‬ ‫از هفت ســین ســفره نوروزی‪ ،‬کلیپ نوروز با شهدای‬ ‫گمنام همچنین تقطیع مستند سمنو در البرز‪ ،‬مستند‬ ‫نــوروز در زور خانه و نوروز خوانی از جمله برنامه هایی‬ ‫است که فضای مجازی صدا و سیمای البرز برای نوروز‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تهیه و تدارک دیده است ‪.‬‬ ‫پی افزایش جمعیت در این مجموعه وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راستا در انتظار دستورالعمل‬ ‫ســتاد ملی مبارزه با کرونا هستیم و به محض‬ ‫ابالغ به این مجموعه‪ ،‬از طریق فضای مجازی و‬ ‫نصب بنر و ‪ ...‬به شهروندان اطالع رسانی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این مسئول عنوان کرد‪ :‬احتمال اینکه از سوی‬ ‫ســتاد ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬پنجشنبه اخر سال‬ ‫ارامستان ها تعطیل شوند‪ ،‬وجود دارد که امید‬ ‫می رود هرچه سریعتر به ما ابالغ شود‪.‬‬ ‫عســگری یاداور شد‪ :‬در روزهای گذشته نیز‬ ‫اعالم شده که شهروندان زیارت اهل قبور را به‬ ‫روزهای پایانی سال موکول نکنند بلکه روزهای‬ ‫میانی هفتــه و ایام تعطیل نوروز بهترین زمان‬ ‫برای حضور در ارامســتان بهشت سکینه(س)‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 6 ‫علـــمی‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪40‬‬ ‫هفته چهارم‬ ‫‪ 28‬اسفند ‪1399‬‬ ‫همه انچه درباره پروژه استارلینک می دانیم؛‬ ‫اینترنت ماهواره ای تا چند ماه دیگر به ایران می رسد‬ ‫یک کارشــناس حــوزه فناوری با اشــاره به اینکه‬ ‫ایجــاد محدودیــت در اینترنت ماهواره ای شــرکت‬ ‫اســپیس ایکس امکان پذیر نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اینترنت‬ ‫اســتارلینک یا اینترنت ماهواره ای خیلی سریعتر از‬ ‫انچه فکر می کنیم در ایران در دســترس خواهد بود‬ ‫و تا چند ماه اینده در اسمان ایران ظاهر می شود‪.‬‬ ‫امید رهبــر در گفت و گو با ایســنا‪ ،‬درباره پروژه‬ ‫استارلینک که در ایران به عنوان اینترنت ماهواره ای‬ ‫شناخته می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اســتارلینک‪ ،‬پروژه اینترنت‬ ‫فضایی «ایالن ماسک» بنیان گذار شرکت «اسپیس‬ ‫ایکس» اســت‪ .‬خدمات اســتارلینک ابتدا در ســال‬ ‫گذشته در امریکای شــمالی ارائه شد و به افراد این‬ ‫امکان را داد تا از شبکه پرسرعتی که از صورت فلکی‬ ‫ماهواره ای اســپیس ایکس ارســال می شد استفاده‬ ‫کننــد‪ .‬بیش از ‪ ۱۰۰۰‬ماهواره اســتارلینک در حال‬ ‫حاضر در مدار هســتند و طرحی در دست است که‬ ‫طی چند ســال اینده ده ها هزار ماهواره دیگر نیز به‬ ‫انها اضافه شود‪.‬‬ ‫درامد اینترنت ماهواره ای صرف اســتقرار‬ ‫انسان در مریخ می شود‬ ‫رهبر با بیان اینکه استارلینک یک پروژه خصوصی‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اما اقای ماســک که اخیــرا ً به عنوان‬ ‫ثروتمندترین فرد جهان شناخته شد‪ ،‬اعالم کرده که‬ ‫با دستیابی به رشد پایدار سوددهی‪ ،‬می تواند عمومی‬ ‫شــود‪ .‬هر ثروتی که از این راه تولید شود می تواند به‬ ‫ســرمایه گذاری در رویای جاه طلبانه او یعنی استقرار‬ ‫انسان در مریخ به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬ایالن ماســک و اسپیس ایکس‬ ‫امیدوارند که فناوری استارلینک در پر کردن شکاف‬ ‫اتصال به اینترنت‪ ،‬بین مناطق روســتایی و شــهری‬ ‫کارامد باشــد‪ .‬ماهواره های اســتارلینک ســیگنال‬ ‫اینترنت را مستقیماً به یک گیت وی یا کامپیوتر کاربر‬ ‫ارسال می کنند‪ .‬این یعنی زیرساخت بسیاری کمتری‬ ‫برای دریافت سیگنال اینترنت در خانه های روستایی‬ ‫مورد نیاز است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اسپیس ایکس می گوید‬ ‫که اینترنت استارلینک‪ ،‬ســریعتر و با تاخیرکمتر از‬ ‫اینترنت های ماهواره ای کنونی ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارشــناس حوزه فنــاوری در خصوص اینکه‬ ‫تاخیــر در اینترنــت اســتارلینک کمتــر از ســایر‬ ‫اینترنت های ماهواره ای اســت‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬تاخیر‬ ‫مدت زمانی است که برای ارسال داده ها از یک نقطه‬ ‫به نقطه دیگه الزم اســت‪ .‬هنگامــی که ماهواره ها از‬ ‫زمین دور هستند‪ ،‬تاخیر زیاد است در نتیجه عملکرد‬ ‫ضعیفی بــرای فعالیت هایی مثل تماس های تصویری‬ ‫یــا بازی هــای انالین وجــود دارد امــا ماهواره های‬ ‫استارلینک ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬برابر از ماهواره های مخابراتی‬ ‫متداول به زمین نزدیک تر هســتند و به همین دلیل‬ ‫اینترنت اســتارلینک با تاخیر کمتری مواجه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫چــرا دنیا بــی صبرانــه منتظــر اینترنت‬ ‫استارلینک است؟‬ ‫رهبــر در ادامه با بیان اینکــه اینترنت ماهواره ای‬ ‫پدیده ی جدیدی نیســت و‬ ‫همین حاال نیز شرکت هایی‬ ‫وجــود دارند کــه خدمات‬ ‫اینترنــت ماهــواره ای ارائه‬ ‫می دهند گفــت‪ :‬بزرگ ترین‬ ‫ارائه دهنده هــای اینترنــت‬ ‫ماهــواره ای درحال حاضــر‬ ‫دو شــرکت ویاســت‬ ‫(‪ )ViaSat‬و هیوزنــت‬ ‫(‪ )HughesNet‬هستند‪.‬‬ ‫جالب اســت بدانیــد هر دو‬ ‫این شرکت ها برای اولین بار‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۲‬ســرویس‬ ‫اینترنت ماهــواره ای خود را‬ ‫ارائه دادنــد و هیوزنت یک‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار مشترک‬ ‫در امریکا دارد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اینکه چرا‬ ‫با وجــود اینکه اینترنت ماهواره ای از حدود یک دهه‬ ‫پیش ارائه شــده ولی اکنون بســیاری از مردم دنیا‬ ‫با اشــتیاق فراوان اخبار پروژه اســتارلینک را دنبال‬ ‫می کنند و بی صبرانه منتظر عرضه اینترنت ماهواره ای‬ ‫اسپیس ایکس هستند هم اظهار کرد‪ :‬یکی از دالیل‬ ‫این اســت که اســتارلینک سرعت بســیار بیشتر و‬ ‫تاخیر یا ‪ Latency‬بســیار کم تری نسبت به دیگر‬ ‫اینترنت های ماهواره ای دارد‪ .‬اســتارلینک قرار است‬ ‫جهانی باشــد و از لحاظ تئوری قابلیت سرویس دهی‬ ‫ان مختــص منطقه جغرافیایــی خاصی نخواهد بود‪.‬‬ ‫استارلینک باتوجه به تعداد بیشتر ماهواره‪ ،‬پهنای باند‬ ‫بسیار بیشــتری خواهد داشت و درنتیجه به کاربران‬ ‫بسیار بیشتری سرویس خواهد داد‪.‬‬ ‫وی در خصوص اخرین وضعیت پروژه استارلینک‬ ‫هم گفت‪ :‬اســتارلینک تاکنون بیش از ‪ ۱۰‬هزار کاربر‬ ‫در کشورهای استرالیا‪ ،‬نیوزلند‪ ،‬مکزیک و بخش هایی‬ ‫از امریکا و کانادا داشته است‪ .‬هدف این است که دیگر‬ ‫نقاط جهان نیز در ســال ‪ ۲۰۲۱‬مورد پشتیبانی قرار‬ ‫بگیرند‪ .‬این کمپانی نخســتین ماهواره های ازمایشی‬ ‫خود را در ســال ‪ ۲۰۱۸‬به فضا پرتــاب کرد‪ .‬بعد از‬ ‫این هم شــاهد ارسال ‪ ۶۰‬ماهواره رسمی استارلینک‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۹‬بودیم‪ .‬اسپیس ایکس حدودا ً ‪۱۰۰۰‬‬ ‫ماهواره به مدار زمین فرســتاده است‪ .‬به مرور زمان‪،‬‬ ‫اســپیس ایکس می خواهد هر سه ماه یک بار حداقل‬ ‫یک موشــک فالکون به مدار زمین بفرســتد که ‪۶۰‬‬ ‫ماهواره در هر کدام تعبیه شده است‪.‬‬ ‫رهبر در خصوص ســرعت اینترنت استارلینک هم‬ ‫گفت‪ :‬بنا به اعالم وبســایت رسمی پروژه استارلینک‪،‬‬ ‫ســرعت بین ‪ ۵۰‬مگابیت بر ثانیه تا ‪ ۱۵۰‬مگابیت بر‬ ‫ثانیه و تاخیر ان بین ‪ ۲۰‬الی ‪ ۴۰‬میلی ثانیه است‪.‬‬ ‫بود‪ .‬مواضعی که در همین ابتدای کار دیده می شــود‬ ‫بدون شک بر کیفیت و کمیت ارائه سرویس اینترنت‬ ‫موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬جدای از بحث مشــکالت گرفتن‬ ‫مجوزها واقعیت امر این اســت که هزینه اشــتراک‬ ‫ماهانه برای دریافت ســرویس اینترنــت ماهواره ای‬ ‫بســیار بیشتر از هزینه دیگر راه های دریافت اینترنت‬ ‫اســت‪ .‬طــوری کــه یک بــار بایــد ‪ ۴۹۹‬دالر برای‬ ‫ســخت افزارهای زمینــی الزم هزینه کرد و ســپس‬ ‫ماهانه ‪ ۹۹‬دالر برای خود سرویس اینترنت پرداخت‬ ‫به همین دلیل استفاده از اینترنت ماهواره ای نه تنها‬ ‫در ایران بلکــه در کل دنیا در حال حاضر یک روش‬ ‫رایج نیست‪.‬‬ ‫اینترنت ماهواره ای را نمی توان محدود کرد‬ ‫این کارشــناس حوزه فناری در پاسخ به اینکه ایا‬ ‫امکان اختالل در اینترنت ماهواره ای اســتارلینک به‬ ‫وســیله پارازیت وجود دارد یا خیر هم گفت‪ :‬شرکت‬ ‫اســپیس ایکس اعالم کرده قطر هر دیش که در پک‬ ‫خریداری شده موجود اســت‪ ۷۰ ،‬سانتی متر است‪.‬‬ ‫دیــش را در هر جا که قرار دهید از غرب به شــرق‬ ‫به ازای هــر ‪ ۱۰‬ســانتیمتر یک ســیگنال ماهواره‬ ‫اســپیس ایکــس دریافت می کند‪ .‬با این حســاب تا‬ ‫امروز هــر دیش در هر جایی که قرار بگیرد از ســه‬ ‫ماهواره ســیگنال دریافت خواهد کرد‪ .‬دیش ها دارای‬ ‫سیســتمی هســتند که به صورت کامال ً هوشــمند‬ ‫چرخیده و قویترین ســیگنال از بین سه سیگنال را‬ ‫تشخیص داده و روی بهترین و قویترین انها متمرکز‬ ‫می شوند‪ .‬اوج تکنولوژی اینجاست که با جابجا کردن‬ ‫محل دیش‪ ،‬مث ً‬ ‫ال ‪ ۷۰‬ســانتیمتر‪ ،‬کاربر سیگنال را از‬ ‫سه ماهواره دیگر دریافت خواهد کرد‪ .‬قرار است تا دو‬ ‫سال دیگر ســه سیگنال تبدیل به ‪ ۱۰‬سیگنال شود‪.‬‬ ‫بنابراین جلوگیری رســیدن سیگنال به دیش کاری‬ ‫بسیار دشوار است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنین کسانی که به دنبال مقابله‬ ‫با اینترنت ماهواره ای هستند به اندازه کافی با استار‬ ‫لینک اشنا نیستند چون شبکه جی پی اس موقعیت‬ ‫یابی در دنیا دارای ‪ ۶۰‬ماهواره اســت‪ .‬در اینده جی‬ ‫پــی اس روی ماهواره های اســتار لینک می رود‪ .‬این‬ ‫اتفاق ابعــاد عجیب و غریبــی دارد و مقابله با ان با‬ ‫طرح های خنده دار ممکن نیست‪.‬‬ ‫اینترنت اســتارلینک خواه ناخواه در ایران‬ ‫فراگیر خواهد شد‬ ‫وی افزود‪ :‬رهبر در پایان با اشــاره به توییت ایالن‬ ‫ماسک در خصوص توسعه اینترنت ماهواره ای و امکان‬ ‫استفاده مردم ایران از ان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تاکنون حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد از ماهواره های این شــرکت در مدار قرار‬ ‫گرفته و طی چند ســال اینده خواه ناخواه اینترنت‬ ‫استارلینک در دنیا و ایران فراگیر خواهد شد بنابراین‬ ‫در چنین شرایطی به جای سیاست مقابله‪ ،‬همکاری‬ ‫شــرکت اسپیس ایکس منطقی تر خواهد بود‪ .‬البته با‬ ‫توجه به تحریم ها این همکاری می تواند غیر رســمی‬ ‫باشــد‪ .‬ضمن اینکه تکنولوژی هیچ مــرزی ندارد و‬ ‫امکان دریافت مستقیم در اینده دور از ذهن نخواهد‬ ‫بود و در بحث هزینه اینترنت ماهواره ای ایالن ماسک‬ ‫نوید کاهش هزینه ها را در اینده داده است‪.‬‬ ‫سرنوشــت اینترنت ماهواره ای در ایران چه‬ ‫می شود؟‬ ‫وی در پاسخ به اینکه اینترنت استارلینک چه زمانی‬ ‫به ایران خواهد رسید و بهترین سیاست در قبال این‬ ‫موضوع چه باید باشد‪ ،‬هم گفت‪ :‬اینترنت استارلینک‬ ‫خیلی ســریعتر از انچه فکر می کنیم در ایران هم در‬ ‫دســترس خواهد بود و تا چند ماه اینده در اســمان‬ ‫ایران ظاهر می شــود اما باید صبر کرد تا دید شرایط‬ ‫ارائه سرویس اینترنت ماهواره ای‬ ‫اســپیس ایکس در ایران چگونه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رهبر افزود‪ :‬عالوه بر این سوال‬ ‫اینجاست که ایا وزارت ارتباطات‬ ‫ایران مجوز اســتفاده از این نوع‬ ‫اینترنــت را صــادر می کند‪ .‬از‬ ‫انجا کــه اســپیس ایکس یک‬ ‫شــرکت امریکایی است ملزم به‬ ‫رعایت قوانین دولت امریکاست‬ ‫بنابرایــن ارائــه این ســرویس‬ ‫مانند سایر ســرویس های دیگر‬ ‫شــرکت ها دســتخوش برخی‬ ‫همه تجهیزات مورد نیاز برای دریافت اینرتنت استارلینک‬ ‫جهت گیری های سیاسی خواهد‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫ترقه هایچهارشنبه سوری‬ ‫با پرندگان چه می کند؟!‬ ‫مدیــرکل حفاظت محیط زیســت البرز گفت‪ :‬بســیاری از‬ ‫پرندگان با صدای وحشتناک ترقه ها در شب چهارشنبه سوری‪،‬‬ ‫النه های خود را ترک می کنند و ممکن اســت به دلیل حس‬ ‫ناامنی دیگر به ان محل و منطقه باز نگردند‪.‬‬ ‫فردین حکیمی در گفت و گو با ایســنا‪ ،‬گفت‪ :‬طی سال های‬ ‫اخیر‪ ،‬مراسم چهارشنبه سوری تا حدی گرفتار رفتارهای اشتباه‬ ‫شده و استفاده از مواد منفجره و محترقه این مراسم باستانی را‬ ‫از شکل مرسوم خارج کرده است‪.‬‬ ‫حکیمی با بیان اینکه این انحراف در مراسم چهارشنبه اخر‬ ‫سال نه تنها بر جان و سالمت شهروندان اثر داشته بلکه عوارضی‬ ‫را در محیط زیست هم بر جای گذاشته است‪ ،‬افزود‪ :‬معموالً در‬ ‫اخرین روزهای سال طبیعت بسیار شکننده و اسیب پذیر است‬ ‫به همین دلیل اســتفاده از مواد منفجره برای گونه هایی چون‬ ‫پرندگان‪ ،‬سگ ها و گربه ها که در محیط شهری زندگی می کنند‬ ‫مشکالتی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پرندگان در این ایام سال مشغول النه گزینی و‬ ‫تخم گذاری هستند و به همین دلیل ایجاد فضای امن از اهمیت‬ ‫زیادی برخوردار است اما صدای انفجار ترقه در شب چهارشنبه‬ ‫سوری باعث می شود پرندگان النه خود را ترک کرده و ممکن‬ ‫است به دلیل حس ناامنی دیگر به ان النه باز نگردند‪.‬‬ ‫حکیمی افزود‪ :‬عالوه بر مشــکالتی که رفتار نادرســت در‬ ‫چهارشنبه سوری برای پرندگان شهری ایجاد می کند‪ ،‬به دلیل‬ ‫قرار گرفتن البرز در مسیر مهاجرت جنوب به شمال پرندگان‪،‬‬ ‫سر و صدای چهارشنبه سوری و همچنین نور حاصل از انفجار‬ ‫برای پرندگان مهاجر هم مشــکالتی ایجــاد می کند و باعث‬ ‫اختالل در روند مهاجرت انها می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬بســیاری از پرندگان هــم به دلیل‬ ‫حساسیت‪ ،‬با صدای انفجار دچار شوک شده و تلف می شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز در پایان از شهروندان‬ ‫خواســت از رفتارهای نادرســت در شــب چهارشنبه سوری‬ ‫خودداری کرده و به فکر سالمتی خود و عزیزانشان و همچنین‬ ‫اهمیت حیات وحش باشند‪.‬‬ ‫بسترهایثبت نامغیرحضوری‬ ‫داوطلبان انتخابات شوراها به‬ ‫خوبی فراهم شده است‬ ‫رئیس کمیته اطالع رســانی ســتاد انتخابات استان البرز با‬ ‫بیان اینکه بسترهای الزم برای ثبت نام غیر حضوری داوطلبان‬ ‫در استان البرز فراهم است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به شرایط کرونایی‪،‬‬ ‫داوطلبان انتخابات شــوراهای اسالمی شــهر استان ثبت نام‬ ‫اینترنتی را در اولویت قرار دهند‪.‬‬ ‫محمدرضا جهانشاهلو با اعالم ایجاد بسترهای الزم برای ثبت‬ ‫نام غیر حضوری داوطلبان در استان‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده از نرم افزار‬ ‫موجود در پرتال وزارت کشــور‪ ،‬مراجعه به دفاتر پیشــخوان و‬ ‫مراجعه حضوری به فرمانداری ها روش های ثبت نام داوطلبان‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی از تمامی افرادی که می توانند در عرصه‬ ‫اجتماعی حضور یابند و برای خدمت به مردم بر اســاس قانون‬ ‫از شــرایط الزم برخوردار هســتند برای ثبت نام در انتخابات‬ ‫شوراهای شهر و روستا دعوت کرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته اطالع رســانی ســتاد انتخابات استان ضمن‬ ‫دعوت از نخبگان‪ ،‬جوانان و افراد تحصیل کرده برای نام نویسی و‬ ‫حضور در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا اظهار کرد‪:‬‬ ‫شوراهای شهر و روستا در تسهیل و ابادانی استان تاثیر بسزایی‬ ‫دارد و افراد واجد شــرایط باید به خاطر توسعه شهر و مدیریت‬ ‫شهری و روستایی خود در انتخابات حضور یابند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس اطالعیه ستاد انتخابات کشور‪ ،‬داوطلبان‬ ‫می توانند به چهار روش برای ثبت نام اقدام کنند‪ ،‬در این زمینه‬ ‫می توان از طریق اپلیکیشن موبایلی (بارگذاری شده در پورتال‬ ‫وزارت کشور) و دریافت کد رهگیری‪ ،‬ثبت نام از طریق نسخه‬ ‫دسکتاپ (کامپیوتر) و دریافت کد رهگیری‪ ،‬ثبت نام از طریق‬ ‫دفاتر پیشخوان دولت و دریافت کد رهگیری و ثبت نام از طریق‬ ‫مراجعه حضوری به فرمانداری شهرستان اقدام کرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪40‬‬ ‫‪@asralborz‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫هفته چهارم‬ ‫دبیر تحریریه و صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی‬ ‫‪ 28‬اسفند ‪99‬‬ ‫چاپ‪ :‬کهن پذیرش اگهی‪09365129303 :‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1442‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرج‪ .‬چهارراه هفت تیر‪ .‬کوچه فدایی تلفن‪0935 422 50 24 :‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دانـســتـن حـــق مــــردم اســت‬ ‫‪18 Mar 2021‬‬ ‫‪Thursday‬‬ ‫رشد سرانه فضای اموزشی البرز با ساخت یک هزار کالس درس‬ ‫دولت تدبیر و امید در روند مدرســه سازی البرز کارنامه‬ ‫درخشانی دارد زیرا در این دولت سرانه فضای اموزشی این‬ ‫اســتان با احداث یک هزار کالس درس‪ ،‬رشد محسوسی‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫اموزش و پرورش شــاکله اصلی فکری جامعه است که‬ ‫هرگونه اسیبی به ان‪ ،‬موجب زیان سایر بخش ها می شود‬ ‫چرا که رسالت این دســتگاه تربیت نیروی اگاه‪ ،‬کارامد و‬ ‫متعهد برای کشور است که در این سالها دولت تدبیر و امید‬ ‫در ایجاد زیرســاخت های اموزشی ان نقش مهمی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫امــوزش و پرورش زیربنایی ترین نهاد جامعه‪ ،‬اســاس و‬ ‫شــرط اصلی و تردید ناپذیر توسعه همه جانبه کشور است‬ ‫چون اموزش‪ ،‬بستر توسعه و توسعه‪ ،‬زمینه تحول اساسی‬ ‫در نظام تعلیم و تربیت را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫اموزش و پرورش مهم ترین شاخص و مولفه تعیین کننده‬ ‫سبک زندگی است به طوری که پایه و اساس فرهنگ سازی‬ ‫بــر مبنای این نهاد به عنوان مجموعــه ای بی بدیل دراین‬ ‫حوزه بنا نهاده می شود‪.‬‬ ‫دولــت تدبیر و امید همچنین توجه ویژه ای به ســاخت‬ ‫فضاهای اموزشی با کیفیت و بهســازی مدارس دارد و در‬ ‫مدارسی که در ســال های اخیر ساخته شده تمام الزامات‬ ‫مهندسی رعایت شده است‪.‬‬ ‫یکی از مهمترین بخش های سند بنیادین تحول اموزش‬ ‫و پرورش هویت بخشی به فضاهای معماری است که دراین‬ ‫سالها دولت تدبیر و امید بر معماری ایرانی ‪ -‬اسالمی تاکید‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫خوشبختانه با وجود همراهی دولت و خیرین مدرسه ساز‬ ‫در این ســالها بخش زیادی از نیازهای تحصیلی در بخش‬ ‫فضاهای اموزشــی تامین شده است که اگر این همت واال‬ ‫نبود شاهد بحران اموزشی در استان ها به ویژه البرزبودیم‪.‬‬ ‫به دلیل مهاجرت جمعیتی در کشــور از جمله دراستان‬ ‫البرز در محدوده شــهرهای بزرگ بــا تراکم دانش اموزان‬ ‫مواجه هســتیم و نیاز داریم کــه در این مکان ها فضاهای‬ ‫اموزشــی ساخته شود که در این مدت دولت تدبیر و امید‬ ‫بــرای رفع این نقیصه در کنار خیریــن و وزارت اموزش و‬ ‫پرورش فعال بوده است‪.‬‬ ‫استان البرز با جمعیت دانش اموزی ‪ ۵۰۰‬هزار نفری به‬ ‫رغم تالش های صورت گرفته درامر مقدس مدرسه سازی‬ ‫امــا همچنان به دلیل مهاجرت پذیری باال با کمبود فضای‬ ‫اموزشی مواجه است‪.‬‬ ‫همراهی دولت و خیرین‬ ‫مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرزگفت‪:‬‬ ‫خیریــن و دولت تدبیر و امید در این ســالها با همراهی و‬ ‫همدلی تحســین برانگیزی گام برداشــتند تا مدارس در‬ ‫مناطق کم برخوردار استانها از جمله ایران کوچک احداث و‬ ‫مورد بهره برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫حسن مهرانی با اشاره به اینکه خیرین با کار نیک مدرسه‬ ‫سازی شرایط را برای کسب علم دانش اموزان به خصوص‬ ‫در مناطق محروم فراهم می کنند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬این‬ ‫کارانها درکنار همراهی دولت در واقع مشقی از با هم بودن‬ ‫برای اینده ای روشن است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬تعلیم و تربیت در دین اســام جایگاه‬ ‫واالیی دارد و خیرین در طول این ســالها درمدرسه سازی‬ ‫البته با همراهی دولت به ویژه دولت تدبیر و امید قدم هایی‬ ‫بسیار بزرگ برداشــته اند به گونه ای که مدارس و کالس‬ ‫های زیادی در مناطق روستایی‪ ،‬شهری و محروم با همت‬ ‫خیرین به صورت مشارکتی ساخته شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬خیرین سالهاست در امر مدرسه سازی‪،‬‬ ‫بازسازی‪ ،‬تعمیر‪ ،‬تجهیز کمک های شایانی انجام می دهند‬ ‫و در این امر مقدس برای اینده ای روشن‪ ،‬مشقی از همدلی‬ ‫و با هم بودن را برای اینده سازان نشان می دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجمع خیرین مدرســه ســاز البرز ادامه داد‪:‬‬ ‫همت واالی خیران مدرسه ساز با همراهی دولت در استان‬ ‫ها از جمله اســتان البرز در امر مقدس مدرســه سازی و‬ ‫گسترش عدالت اموزشی قابل تحسین است‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬امروز خیران مدرسه ســاز در مسیری‬ ‫مردم با هر توان مالی بتوانند در امر مقدس مدرســه سازی‬ ‫مشارکت کنند‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۱۵‬پروژه اموزشی‬ ‫دالوریان در ادامه به افتتاح ‪ ۱۵‬پروژه اموزشــی و سالن‬ ‫ورزشــی و نمازخانه در ایام اهلل دهه مبارک فجر امسال در‬ ‫البرز اشاره کرد و گفت‪ ۶۰ :‬میلیارد تومان از محل اعتبارات‬ ‫ملی و کمک خیران برای بهره برداری از این طرح ها هزینه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬با افتتاح این تعداد پروژه اموزشی‪۱۵۰ ،‬‬ ‫کالس درس به فضای اموزشی این استان افزوده می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس البرزتاکید کرد‪ :‬از سال‬ ‫‪ ۵۸‬تا کنون ‪ ۸۰۰‬پروژه اموزشــی در البرز احداث شده که‬ ‫موجب شد ‪ ۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬کالس درس برای تحصیل دانش‬ ‫اموزان اماده شــد که خیرین نیک اندیش دران سهم ‪۴۰‬‬ ‫درصدی داشتند‪.‬‬ ‫حرکت می کنند تا اینده سازان ایران اسالمی از زیر ساخت‬ ‫های اموزشی مناسب برخوردار باشند‪.‬‬ ‫مهرانی گفت‪ :‬مشارکت خیرین مدرسه ساز و توجه دولت‬ ‫به رغم همه مشــکالت اقتصادی درجامعه موجب شده تا‬ ‫اموزش و پرورش در کشوربا چالش جدی روبرو نشود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید به مدارس و فضاهای اموزشــی در کشور‬ ‫توجه الزم را داشــت زیرا بستر توسعه کشوراز مدارس رقم‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز البرز با بیان اینکه‬ ‫اکنون ‪ ۲۲‬پروژه اموزشی خیرساز با ‪ ۲۹۶‬کالس درس در‬ ‫این اســتان در حال ساخت است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬زیربنای این‬ ‫پروژه ها ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۶۳۱‬متر مربع است که خیرین درسال‬ ‫جاری این تعداد پروژه را با اعتباری بالغ بر ‪ ۸۶‬میلیارد تومان‬ ‫در قالب انعقاد تفاهم نامه و مشارکتی عملیاتی کردند‪.‬‬ ‫وی تعداد مدارس خیر ساز امسال را ‪ ۲‬برابر تعهدات سال‬ ‫گذشته ذکر کرد‪.‬‬ ‫مهرانی بیان داشــت‪ :‬خیرین نیک اندیش تا کنون تعداد‬ ‫‪ ۳۶۵‬مدرســه در اســتان البرز با هدف گســترش عدالت‬ ‫اموزشــی و ترویج کمک در امر مقدس مدرســه ســازی‪،‬‬ ‫احداث کرده اند‪.‬‬ ‫وی با بین اینکه این تعداد فضای اموزشی با نگاه مهربان‬ ‫و خداپسندانه خیرین با زیربنای ‪ ۲۵۱‬هزار و ‪ ۶۵۴‬مترمربع‬ ‫و با چهار هزار کالس درس ســاخته شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫خیرین نیک اندیش ‪ ۳۴۰‬میلیارد تومان برای ساخت ‪۳۶۵‬‬ ‫مدرسه در استان البرز‪ ،‬هزینه کردند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬خیرین مدرسه ســاز در ساخت فضاهای‬ ‫اموزشــی اســتان البرز کارنامه موفقــی دارند که حرکت‬ ‫ل تکریم است‪.‬‬ ‫خداپسندانه انان قاب ‬ ‫ساخت هزار کالس درس‬ ‫مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس البرزهم دراین زمینه‬ ‫گفت‪ :‬تا ابتدای سال ‪ ۹۹‬توسط دولت تدبیر و امید ساخت‬ ‫‪ ۱۰۰‬فضای اموزشی و ورزشی با ‪ ١٠١٥‬کالس درس در این‬ ‫استان ساخته و افتتاح شده است‪.‬‬ ‫محمد دالوریان اظهارداشــت‪ :‬برای ساخت این فضاهای‬ ‫اموزشی ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ملی‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬دراین مدت چهار مدرسه با ‪ ۶۸‬کالس‬ ‫درس نیز مقاوم سازی شده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اســتاندارد ســازی سیستم گرمایشی‬ ‫مــدارس از دیگر اقدامات ارزنده دولت تدبیر و امید درالبرز‬ ‫است‪،‬خاطرنشان کرد‪ ۱۸۱ :‬مدرسه در قالب این طرح مهم‬ ‫در استان تحت پوشش قرارگرفت‪.‬‬ ‫دالوریان تصریح کرد‪ :‬از ابتدای سال ‪ ۹۲‬تا کنون سیستم‬ ‫گرمایشی ‪ ۱۸۲۶‬کالس درس هم در البرز استاندارد سازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه اعتبارات نوسازی در دولت تدبیر‬ ‫و امید افزایش هفت برابری داشــته است‪،‬یاداورشد‪ :‬امسال‬ ‫‪ ۲۲‬مدرسه دارای ‪ ٢٢٧‬کالس درس با اعتباری بالغ بر‪۴۲‬‬ ‫میلیارد تومان مورد بهره برداری قرارمی گیرد‪.‬‬ ‫مدیر کل نوســازی و تجهیز مدارس البــرز ادامه داد‪ :‬در‬ ‫زمان حاضر این اســتان جایگاه اخر سرانه فضای اموزشی‬ ‫را به خود اختصاص داده زیرا روند مهاجرت دراین اســتان‬ ‫بسیارباال است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه البرز نیاز به افزایش سطح مشارکت‬ ‫های مردمی درساخت مدارس و تکمیل پروژه های اموزشی‬ ‫توسط خیرین دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬میانگین تراکم دانش اموزان‬ ‫درکالس های درس این اســتان با افزایش زیرساخت های‬ ‫امورزشی باید کاهش یابد‪.‬‬ ‫دالوریان به تحصیل ‪ ۵۰۰‬هزار دانش اموز دراستان البرز‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬مردم می توانند در قالب طرح اجر به‬ ‫اجر برای ایجاد بستر اموزشی مناسب به کمک حوزه تعلیم‬ ‫و تربیت بشتابند چرا که این استان هر سال به ‪ ۴۰۰‬کالس‬ ‫جدید نیاز دارد‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۸۷‬پروژه مشارکتی‬ ‫مدیرکل نوســازی و تجهیز مدارس البــرز ادامه داد‪۸۷ :‬‬ ‫پروژه اموزشــی در این استان از محل مشارکت خیرین و‬ ‫اعتبارات دولتی دردست ساخت است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬از ایــن تعداد‪ ۴۳ ،‬پروژه اموزشــی با‬ ‫مشارکت خیرین در دست ساخت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دالوریان هزینه ســاخت هرمترمربع فضای اموزشی را‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون ریال ذکر کرد و افزود‪ :‬بزرگترین پروژه مدرسه‬ ‫استثنایی خیرساز کشور در شهرستان نظراباد استان البرز‬ ‫با زیربنای هفت هزار متر مربــع و با اعتباری بالغ بر ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال درحال ساخت است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬امسال ‪ ۱۸۰‬کالس درس جدید به فضای‬ ‫اموزش البرز اضافه شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همت واال و حرکت خداپسندانه خیرین‬ ‫نیک اندیش درکنارتوجه ویژه دولت تدبیر و امید درساخت‬ ‫و گسترش فضاهای اموزشــی از جمله تکمیل طرح های‬ ‫نیمه تمام اموزشی که سالها رها شده بودند دراستان البرز‬ ‫قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫دالوریان اضافه کرد‪ :‬رشــد مهاجرت ها‪ ،‬کمبود شــدید‬ ‫فضای اموزشی و فرسودگی ‪ ۳۵‬درصد از مدارس البرز علت‬ ‫اصلــی تراکم باالی دانش اموزی در کالس های درس این‬ ‫استان را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جمعیت دانش اموزی استان البرز ساالنه با‬ ‫رشد ‪ ۱۲‬هزار نفری روبروست‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس البرز یاداورشد‪:‬‬ ‫ســرانه اموزشی استان ‪ ۳.۸‬مترمربع به ازای هر دانش اموز‬ ‫است درحالی که این سرانه در کشور ‪ ۵.۲۱‬متر مربع به ازای‬ ‫هردانش اموز است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح اجربه اجر در استان درحال اجرا است تا‬ ‫حمایت روزانه دولت‬ ‫رییس سازمان نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس کشور با‬ ‫اشاره به اینکه استان البرز به دلیل کمبود فضای اموزشی‬ ‫یکی از استان های مورد حمایت و توجه دولت بوده‪،‬گفت‪:‬‬ ‫به طور میانگیــن در دولت تدبیر و امید روزانه ‪ ۸۴‬میلیارد‬ ‫ریال برای مدرسه سازی دراستان ها اعتبار تخصیص یافته‬ ‫که این حمایت بی نظیراست‪.‬‬ ‫مهراله رخشانی مهردراین زمینه به خبرنگارایرنا درکرج‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬به طور میانگین در هر روز در دولت یازدهم‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد ریال برای نوســازی‪ ،‬توسعه و تجهیز فضاهای‬ ‫اموزشی‪ ،‬تربیتی و ورزشی کشور هزینه شده است که این‬ ‫میزان از ابتدای دولت دوازدهم با افزایش ‪ ۲۵۵‬درصدی به‬ ‫‪ ۷۱‬میلیارد ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬ســهم اعتبارات عمرانی و متفرقه‬ ‫سازمان نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس از مجموع اعتبارات‬ ‫عمرانی کشوردر دولت یازدهم ‪ ۲.۵‬درصد بوده است که در‬ ‫دولت دوازدهم به ‪ ۴.۹۷‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬از ابتدای شهریور ‪ ۹۶‬تاکنون نیز بیش از‬ ‫‪ ۱۵‬هزار کالس درس با اعتبار بیش از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫تخریب‪ ،‬بازسازی و مقاوم سازی شده است‪.‬‬ ‫وی حذف واژه خشت و گلی از ادبیات فضاهای اموزشی‬ ‫را از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫بر اساس امارها در ابتدای ســال ‪ ،۹۷‬بیش از هزار کالس‬ ‫درس با مصالح خشــت و گلی در کشــور وجود داشت که‬ ‫تا پایان بهمن ماه ‪ ،۱۳۹۸‬تمامی کالس های خشت و گلی‬ ‫کشوربجزاستان سیستان و بلوچســتان با اعتباری بالغ بر‬ ‫‪ ۲۸۷‬میلیارد ریال جمع اوری شد‪.‬‬ ‫رخشــایی مهریاداورشد‪ ۵۰۰ :‬مدرســه در سایت های‬ ‫مسکن مهرنیز توسط دولت تدبیر و امید ساخته شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به بازســازی و مقاوم سازی ‪ ۲۹‬هزار کالس‬ ‫درس در دولت تدبیر و امید پرداخت و عنوان کرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫دولت یازدهم تا کنون ‪۴۰‬هزار و ‪ ۲۸۶‬میلیارد ریال از محل‬ ‫اعتبارات ملی به تکمیل فضاهای اموزشــی که ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ان توسط خیرین تامین شده باشد‪ ،‬تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫رییس ســازمان نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مدارس‬ ‫کشــورافزود‪ :‬امســال به منظور حفظ و نگهداشت خیرین‬ ‫مدرسه ســاز و مشــارکت های حداکثری مردم در توسعه‬ ‫فضاهای اموزشی کشور‪ ،‬بسته اجرایی‪-‬تحولی اجر به اجر‬ ‫دراستان ها اجرایی شد که تا کنون بیش از‪ ۲۰۰‬هزار خیر‬ ‫مدرسه ساز خرد جذب این طرح شده اند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اعتبارات نوسازی مدارس در دولت تدبیر‬ ‫و امیــد بیش از هفت برابر افزایش یافت که این مهم منجر‬ ‫به ساخت ‪ ۱۶‬هزار فضای اموزشی با ‪ ۸۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬درس‬ ‫درزیربنای بیش از ‪ ۱۱‬میلیون مترمربع در کشورشد‪.‬‬ ‫رخشایی مهرتاکید کرد‪ :‬در این دولت بیش از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هــزار دانش امــوز از کالس هــای درس ایمن و‬ ‫اســتانداردهای منطبق با ســند تحول بنیادین اموزش و‬ ‫پرورش برخوردار شدند‪.‬‬ ‫استان البرز حدود ‪ ۵۰۰‬هزار نفر دانش اموز دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه عصر البرز

هفته نامه عصر البرز 42

هفته نامه عصر البرز 42

شماره : 42
تاریخ : 1400/01/26
هفته نامه عصر البرز 41

هفته نامه عصر البرز 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/01/19
هفته نامه عصر البرز 39

هفته نامه عصر البرز 39

شماره : 39
تاریخ : 1399/12/21
هفته نامه عصر البرز 38

هفته نامه عصر البرز 38

شماره : 38
تاریخ : 1399/12/14
هفته نامه عصر البرز 37

هفته نامه عصر البرز 37

شماره : 37
تاریخ : 1399/12/07
هفته نامه عصر البرز 36

هفته نامه عصر البرز 36

شماره : 36
تاریخ : 1399/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!