هفته نامه خبر فردیس شماره 128 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 128

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 128

هفته نامه خبر فردیس شماره 128

‫هفته انهم‬ ‫معاون فرماندار خبرداد‪:‬‬ ‫‪ ۱۲۵‬پرونده تخلف صنفی‬ ‫به تعزیرات حکومتی‬ ‫فردیس ارجاع شد‬ ‫تنها نشریه مکتوب شهرستان فردیس‬ ‫دادستان‪ :‬شناسایی و‬ ‫بازداشت باند کشوری‬ ‫جعل کارت های بانکی‬ ‫در فردیس‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫خدمات رسانی ‪ ۲۶۰‬تیم‬ ‫جهادی در فردیس‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 128‬هفته اول‪ 4 ،‬دی ماه ‪ 4 | 1399‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫استقالل اموزش و‬ ‫پرورش مطالبه مردم‬ ‫و فرهنگیان فردیس‬ ‫فرمانده سپاه‪:‬‬ ‫اخرین بودجه مصوب اولین‬ ‫شورای فردیس‬ ‫ادامه بی تفاوتی و کم کاری‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫سردبیر‬ ‫شهرداری کرج نسبت به معضل‬ ‫گذرگاه شیخ اباد فردیس‬ ‫‪4‬‬ ‫چقدر زود این چهار سال به سال پایانی رسید‪،‬‬ ‫انگار همین چند روز پیش بود که فردیسوندان‬ ‫صبور و نجیب پای صندوق های رای رفتند و‬ ‫وکالی خود را برای اولین دوره شورای اسالمی‬ ‫این شهر انتخاب کردند‪ ،‬حاال باید منتظر تصویب‬ ‫اخرین بودجه شهرداری این شهر توسط این شورا‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر ابفا‪ ۲۰ :‬درصد اب‬ ‫اشامیدنی فردیس هدر‬ ‫می رود‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫انبار لوازم ارایشی و‬ ‫بهداشتی قاچاق در‬ ‫فردیس کشف شد‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیریت شهری فردیس‬ ‫‪ ۶۰‬میلیارد ریال به بخش‬ ‫سالمت کمک کرد‬ ‫کامران میرشکار ‪3‬‬ ‫مداحان‪ ،‬منادی‬ ‫نهادینه سازی سبک‬ ‫‪3‬‬ ‫برافراشتن پرچم مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫اسمان فردیس‬ ‫زندگی اسالمی در‬ ‫جامعه هستند‬ ‫حسین رضایی‬ ‫‪3‬‬ ‫تقدیر و تشکر‬ ‫* جناب اقایان دکتر مهدی عســگری و علیرضا عباسی نمایندگان محترم مردم‬ ‫شریف شهرستان های کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد در مجلس اسالمی شورای اسالمی‬ ‫* جناب اقای دکتر شهبازی استاندار محترم البرز‬ ‫* جناب اقای مهندس اینانلو فرماندار محترم شهرستان فردیس‬ ‫* جناب اقای بدری ریاست محترم اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس‬ ‫* جناب اقای حکیمی خرم بخشدار محترم مشکین دشت‬ ‫* جناب اقای دکتر بغدادی شهردار محترم مشکین دشت‬ ‫* جناب اقای محسن موالیی اصل معاونت محترم شهرداری مشکین دشت‬ ‫* جناب اقای مهندس حاتمی‪ .‬معاونت فنی و شهرسازی‬ ‫* جناب اقایان حســین میرزایی و ابوالفضل حیدری معاونت و جانشــین محترم‬ ‫خدمات شهری مشکین دشت‬ ‫* مهندسین و پرسنل محترم شهرداری مشکین دشت‬ ‫* اعضای محترم دوره های اول الی پنجم شورای اسالمی مشکین دشت‬ ‫* جناب سرهنگ تقی زاده ریاست محترم کالنتری ‪ 15‬مشکین دشت‬ ‫* جناب اقای توزندجانی فرمانده محترم حوزه بســیج ‪ 321‬شهید باهنر مشکین‬ ‫دشت‬ ‫‪2‬‬ ‫بدینوســیله مراتب سپاس و تشکر خود را از‬ ‫تالش و زحمات ارزشمند‪ ،‬صادقانه‪ ،‬مجاهدانه‬ ‫و انقالبی جنابانعالی در زمینه پیشبرد اهداف‬ ‫انقــاب و وطن را تقدیم می داریم و از درگاه‬ ‫ایزد منان دوام‪ ،‬عزت‪ ،‬سالمت‪ ،‬صالبت‪ ،‬تداوم‬ ‫حضور تحت پرچم امــام عصر(عج) و رهبری‬ ‫را مســالت داریم خصوصا شهرداری مشکین‬ ‫دشــت که به معنای حقیقی‪ ،‬درک خدمت به‬ ‫خلق در اشرافیت پاکدستی را صرف می نماید‬ ‫و روســتای مشکین اباد را در راه توسعه شهر‬ ‫مشــکین دشت در طی سالیان متمادی سوق‬ ‫داده و در این مســیر اشخاصی چون مرحوم‬ ‫حجت االسالم والمســلمین قدوسی؛ مرحوم‬ ‫فرمان شــیرازیان‪ ،‬مرحوم حاج غالمحســین‬ ‫کاشانی‪ ،‬مرحوم ســید قشم موسوی‪ ،‬مرحوم‬ ‫امیرعلی محمــدی‪ ،‬مرحوم مهندس انصاری‪،‬‬ ‫مرحوم محمد امین ترابی‪ ،‬مرحوم حبیب اهلل‬ ‫حســینی و دیگر خیرین و شهروندان دلسوز‬ ‫که جهت پیشرفت این ابادی و تاسیس شهر‪،‬‬ ‫باتــاش بی وقفــه و پیگیری مســتمر باعث‬ ‫اســتقالل این شــهر شــده اند و پروژه هایی‬ ‫همچون پارک فدک‪ ،‬شهرداری قدیم‪ ،‬مدرسه‬ ‫ابرار‪ ،‬مدرســه شهدا‪ ،‬باشگاه شــهدا‪ ،‬مدرسه‬ ‫اشــرفی اصفهانی‪ ،‬کالنتــری‪ ،‬تعریض تقاطع‬ ‫خیابان شهیدان هدایتکار و امام خمینی (ره)‪،‬‬ ‫احداث ارامستان بهشــت فاطمه و ‪ ...‬به بهره‬ ‫برداری رسانده اند‪.‬‬ ‫باسپاس و تشکر‬ ‫حاج حسین لطفی نژاد ‪ -‬مشکین دشت‬ ‫‪4‬‬ ‫کارگزاری بیمه درفردیس بامدیریت‬ ‫رضا اکرادی بازهم در البرز برتر شناخته شد‬ ‫کارگزاری رســمی شــماره‬ ‫‪ ۵۷۱۲۳‬بیمــه شهرســتان‬ ‫فردیــس بــا مدیریــت رضا‬ ‫اکــرادی امســال هــم برای‬ ‫سومین ســال متوالی بازهم‬ ‫به عنوان کارگزار برتر استان‬ ‫البرز معرفی شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار‬ ‫خبرفردیــس در ایینــی که‬ ‫برای تقدیــر از موفقیت این‬ ‫کارگــزاری رســمی بیمه در‬ ‫اســتان البرز ترتیــب داده‬ ‫شــده بود‪ ،‬مدیرکل صندوق‬ ‫استان البرز مهندس بشیری‬ ‫از کارکنان بــه ویژه مدیریت‬ ‫اقای رضــا اکــرادی در این‬ ‫کارگزاری که برای ســومین‬ ‫ســال پیاپــی عنوان برتــر را در این اســتان به خود‬ ‫اختصاص می دهد‪ ،‬قدردانی و سپاسگزاری کرد‪.‬‬ ‫اکرادی توضیح داد‪ :‬در راستای اصل ‪ ۲۹‬قانون اساسی‬ ‫و نظر به اهمیت موضوع تامین اجتماعی برای اقشــار‬ ‫فاقد بیمه اجباری‪ ،‬مشمولین این صندوق می توانند با‬ ‫مراجعه به کارگزاری رسمی بیمه در شهرستان فردیس‬ ‫از مزایای بازنشستگی‪ ،‬از کارافتادگی و مستمری فوت‬ ‫بازماندگان برخوردار شوند ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مشــمولین ایــن صندوق شــامل‬ ‫کشــاورزان غیرساکن در روستا‪ ،‬روستائیان‪ ،‬قالیبافان‪،‬‬ ‫رانندگان برون شــهری‪ ،‬فعاالن صنایع دســتی‪ ،‬زنان‬ ‫خانه دار‪ ،‬بســیجیان‪ ،‬مشاغل خانگی‪ ،‬دختران مجرد و‬ ‫افراد تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی با کمک‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی دولت از مزایای بیمه اجتماعی بهره مند‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫یاداوری می شود‪ :‬کارگزاری رسمی شماره ‪۵۷۱۲۳‬‬ ‫بیمه در شهرســتان فردیس اکنون حدود یک هزار و‬ ‫‪ 100‬خانوار را تحت پوشش دارد که پنج درصد از حق‬ ‫بیمه ‪ 15‬درصدی در این صندوق توســط بیمه شده‬ ‫و‪ ۱۰‬درصد بقیه ان را دولت تامین و پرداخت می کند‪.‬‬ ‫همچنین حق بیمه یکساله برای هر نفر حداقل ‪۳۳۰‬‬ ‫هزار تومان و حداکثر ‪ ۸۴۰‬هزار تومان اســت‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه این کارگزاری در روســتای فرخ اباد مشــکین‬ ‫دشــت فردیس که در مجموع چهار روســتا را شامل‬ ‫می شود خدمات بیمه ای ارایه می دهد‪.‬‬ ‫* خبر خوش برای بازنشستگان این صندوق‬ ‫عالوه بــر اینها‪ ،‬خبر خوش برای بازنشســتگان این‬ ‫صندوق که امســال حقوق انها همسان سازی شده و‬ ‫ابان ماه از اول ســال معوقــات انها پرداخت گردیده‬ ‫است به معنی ان است که حدود ‪ ۵۲‬درصد به حقوق‬ ‫ماهانه انها اضافه شده است‪.‬‬ ‫از دیگــر مزایای ایــن صندوق اینکه انتقال ســابقه‬ ‫از ایــن صندوق به تامین اجتماعــی و بالعکس امکان‬ ‫پذیــر اســت‪ ،‬ضمن اینکه افــراد فاقد بیمــه نیز می‬ ‫توانند با مراجعه به کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫شهرســتان فردیس به نشانی فردیس‪ ،‬سه راه حافظیه‬ ‫خیابان داوری‪ ،‬خیابان وحید حســینی روبروی کانون‬ ‫بازنشستگان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫تلفــن دفتر صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان و‬ ‫روســتائیان ‪ 026 -36659479‬و روابــط عمومــی‬ ‫‪09109402910‬‬ ‫(( مدیریت و کارکنان خبرفردیس نیز سومین سال‬ ‫برتری در استان البرز و این موفقیت را به جناب اقای‬ ‫رضا اکرادی به عنوان مدیر و عموم کارکنان کارگزاری‬ ‫رسمی شماره ‪ ۵۷۱۲۳‬بیمه شهرستان فردیس تبریک‬ ‫و تهنیت می گوید))‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫اخرین بودجه مصوب اولین‬ ‫شورای فردیس‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫قضاوت درباره عملکرد این اولین دوره شــورای ‪ 9‬نفره فردیس را به خود‬ ‫همشــهری های عزیز واگذار می کنم‪ ،‬چون هرچه بود را پیشــتر گفته و‬ ‫نوشــته ام‪ ،‬در این سخن اما بیشتر مایلم به جهت گیری و رویکرد اخرین‬ ‫بودجه مصوب اولین شورای شــهر فردیس بپردازم‪ ،‬بخصوص که برگزاری‬ ‫انتخابات شــوراهای شهر و روســتا در ‪ 28‬خرداد ماه سال اینده (‪،)1400‬‬ ‫اهمیت و حساسیت این بودجه بندی را دو چندان کرده است‪.‬‬ ‫بنابراین از تعریف و تاکید بر اهمیت مشارکت و رضایتمندی شهروندان و‬ ‫اینکه شهرداری فردیس نیز همچون دیگر شهرداریها باید در خدمت مردم‬ ‫باشــد و بدون همکاری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر‪ ،‬شهرداری‬ ‫نمی تواند به موفقیت چندانی دست یابد‪ ،‬صرفنظر می کنم‪.‬‬ ‫با این حال یادمان باشد که بار اصلی تامین هزینه های شهرداری بر دوش‬ ‫شهروندان اســت و این حق انان است که بر چگونگی هزینه و درامدهای‬ ‫شهرداری نظارت کرده یا دستکم اگاهی داشته باشند‪ ،‬یاداور می شوم که‬ ‫با استناد به ماده ‪ 67‬قانون‪ ،‬شهرداری مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه‬ ‫الیحه بودجه سالیانه خود را به شورای اسالمی شهر ارایه کند و شورای شهر‬ ‫نیز باید ان را تا قبل از اسفندماه هر سال مورد رسیدگی و تصویب قرار دهد‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که چند روز پیش شورای شهر فردیس متمم بودجه‬ ‫شهرداری به مبلغ ‪ 55‬میلیارد و ‪ 400‬میلیون تومان را مصوب کرد که می‬ ‫تواند بیانگر عدم تحقق بخشــی از بودجه ‪ 433‬میلیارد تومانی سال جاری‬ ‫شــهرداری فردیس باشــد‪ ،‬ضمن اینکه به گفته رییس کمیسیون برنامه و‬ ‫بودجه شورای شهر فردیس مبلغ این متمم از محل بودجه مازاد ‪ 80‬میلیارد‬ ‫تومانی سالهای قبل تامین شده است!‬ ‫بگذریم‪ ،‬به نظر نمی رســد با تحلیل و موشکافی بودجه امسال و سالهای‬ ‫قبل مدیریت شــهری فردیس به جایی برسیم و بهتر این است که دقت و‬ ‫توجه را بیشــتر به بودجه بندی سال ‪ 1400‬این شهرداری معطوف کنیم‪،‬‬ ‫چون اگر ویروس کرونا ســبب تغییر و تحول خاصی نشود‪ ،‬عمر اولین دوره‬ ‫شورا و شــهرداری مستقل فردیس حداکثر در نیمه ســال اینده به پایان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫با این حســاب بایــد امیدوار باشــیم که بودجه شــهرداری فردیس در‬ ‫موعد مقرر به تصویب و ابالغ شــورا برســد و مهمتر اینکه بیشترین دقت‬ ‫و حساســیت روی بودجه یا درامد قابل تحقق شهرداری متمرکز شود که‬ ‫نیازی به متمم همچون امسال نداشته باشد‪.‬‬ ‫واقعیت این است که ماههای اخر است و دیگر مجالی برای نقد و تحلیل‬ ‫و انتقاد وجود ندارد و ما هم چنین قصدی نداریم‪ ،‬اما انچه بیش از چیز در‬ ‫اولین تجربه شــورا در فردیس قابل نادیده گرفتن نیست‪ ،‬اهمیت ندادن و‬ ‫به تعبیری غفلت وکالی منتخب این شهر نسبت به طراحی و اجرای پروژه‬ ‫های کالن زیرساختی در این شهر نیم میلیون نفری است‪.‬‬ ‫نمی دانم‪ ،‬شــاید در نزدیک به ‪ 330‬جلسه علنی شورای شهر یا جلسات‬ ‫متعدد مدیریت شــهری فردیس طرح و ایده پروژه هــای زیربنایی چون‬ ‫ساخت تقاطع های غیرهمسطح‪ ،‬بلوار‪ ،‬توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی‪،‬‬ ‫پل مکانیزه عابران‪ ،‬ورزشگاه‪ ،‬بوستان و فضای سبز وسیع تفریحی‪ ،‬فرهنگسرا‬ ‫و کارها و اقدامات کالنی از این دســت مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفته‬ ‫باشد‪ ،‬لیکن خروجی قابل توجهی در این زمینه به چشم نمی خورد!‬ ‫بدیهی است که تغییر همراه با جر و بحث و مجادله در انتخاب شهرداران‬ ‫فردیس و از دســت رفتن فرصت ها و نبود همدلی و همفکری و همکاری‬ ‫الزم و کافی بین اعضای شــورا و مدیریت شــهری می تواند به عنوان یکی‬ ‫از عوامل بازدارنده معرفی شــود و وقتی نوبت به اخرین شــهردار منتخب‬ ‫فردیس هم می رسد‪ ،‬نامناسب بودن فصل کار و فعالیت و نبود فرصت کافی‬ ‫و بخصوص شیوع کرونا به موانعی تبدیل می شوند که امکان هرگونه تحول‬ ‫و توسعه زیرساختی در این شهر پرجمعیت و پرمشکل را ناممکن می کند‪.‬‬ ‫بر همین اساس اســت که معتقدم برای اینکه طرح و اجرای پروژه های‬ ‫کالن و زیربنایی در فردیس از حد و مرز حرف و کالم و ایده فراتر رود‪ ،‬در‬ ‫جایگاه یک فعال قدیمی رسانه در البرز به ویژه شهرم فردیس بطور خاص‬ ‫روی بودجه بندی ‪ 1400‬این شــهر که به درســتی می توان از فردیس به‬ ‫عنوان یک شــبه کالنشــهر یاد کرد‪ ،‬تکیه می کنم و بر این باورم که شورا‬ ‫و شــهرداری در این سال اخر دســتکم می توانند با گنجاندن چند پروژه‬ ‫زیرساختی در بودجه سال اینده‪ ،‬بیالن و کارنامه به نسبت قابل قبولی را به‬ ‫دومین شورای شهر فردیس تحویل دهند‪.‬‬ ‫تردید ندارم که اعضای شــورا و مدیریت شهری فردیس بیش از هر کس‬ ‫دیگری بر کمبود و کاســتی و نیز نیازهای زیربنایی این شهر پرجمعیت و‬ ‫پرترافیک اشراف دارند‪ ،‬اما به عنوان نمونه یاداوری می کنم که بیش از یک‬ ‫دهه از ساخته نشدن زیرگذر شیخ اباد و ترافیک کسل کننده این محدوده‬ ‫گذشته است و خبری از انجام ان نیست یا کانال که از درون شهر فردیس‬ ‫می گذرد و در واقع این شهر را به دو قسمت تقسیم کرده و اتصال دو سمت‬ ‫شرق و غرب این کانال را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫به راســتی یک تقاطع غیرهمسطح شرقی‪ ،‬غربی یا غربی‪ ،‬شرقی برروی‬ ‫این کانال اگر ســاخته می شد یا اگر ساخته شود‪ ،‬چقدر می تواند به روان‬ ‫ســازی ترافیک‪ ،‬کاهش اتالف وقت و سوخت و ایجاد رضایت در شهروندان‬ ‫کمک کند‪ ،‬یا جاده مالرد که به نام ســپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫نامگذاری شده است یکی دیگر از کارهای اساسی فردیس به شمار می رود‬ ‫و اکنون چندین ســال است که فقط حرف از ساماندهی این جاده پر رفت‬ ‫و امد و پرترافیک زده می شود و از بهبود اوضاع این جاده که سالهاست به‬ ‫تسخیر نمایشگاه داران اتومبیل درامده‪ ،‬خبری نیست!‬ ‫خالصه انتظــار مردم و افکار عمومی در فردیــس‪ ،‬بودجه بندی ‪1400‬‬ ‫شهرداری این شهر پرجمعیت با رویکرد و جهت گیری عمرانی است که در‬ ‫ان دســتکم پی ریزی پروژه های زیرساختی مورد توجه جدی و ویژه قرار‬ ‫گیرد که بطور طبیعی باید متکی به درامدهای پایدار و قابل تحقق باشد و‬ ‫بطور خاص نیازمند جذب سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت های بانکی‬ ‫از جمله بانک شهر که منتسب به شهرداریهاست‪.‬‬ ‫بــه هرحال چون در موســم و موعــد تهیه و تنظیــم و تصویب بودجه‬ ‫شــهرداری ها از جمله شهرداری فردیس قرار داریم‪ ،‬تالش کردم به عنوان‬ ‫یک شــهروند و ناظر یا فعال رســانه ای نکاتی را بیان کنم‪ ،‬اما حیف است‬ ‫که به ‪ 80‬میلیارد تومان مازاد بودجه سالهای قبل اولین دوره شورای شهر‬ ‫اشــاره نکرده و تاسف و افســوس خود را ابراز نکنم که اگر این بودجه قابل‬ ‫توجه به موقع در یکی دو پروژه زیربنایی یا تقویت سازمان موتوری این شهر‬ ‫سرمایه گذاری شده بود‪ ،‬اکنون واقعا با چه میزان ارزش افزوده مواجه بودیم!‬ ‫ســال اخر است و انتظاری برای پاســخگویی نیست! ولی این امیدواری‬ ‫وجود دارد که با کســب تجربه های تلخ و شــیرین از اولین دوره شورای‬ ‫مســتقل فردیس و بکارگیری انها در دوره بعد و ســالهای اینده‪ ،‬فردیس‬ ‫نشــینان شاهد بهبود اوضاع و شــرایط بهتر زندگی در این شهر باشند که‬ ‫باوجود همه کم و کاستی ها‪ ،‬از ظرفیت های بالقوه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫در نهایت این ســخن را با اقدام شایسته مدیریت شهری مشکین دشت‬ ‫در شهرستان فردیس به پایان می برم که در فراخوانی عمومی برای تنظیم‬ ‫بودجه سال ‪ 1400‬از شهروندان دعوت به مشارکت کرده و از انها خواسته‬ ‫اســت در اولویت بندی پروژه های مختلف عمرانی‪ ،‬خدماتی و فرهنگی این‬ ‫شهر اظهار نظر کنند‪.‬‬ ‫حال فارغ از نتایج چنین فراخوانی‪ ،‬نفس این اقدام بســیار مقبول و تامل‬ ‫برانگیز اســت و می تواند الگویی برای دیگر شهرداریها در جلب مشارکت‬ ‫مردم باشد‪ ،‬چرا که اگر شــهروندان از مدیریت و هزینه کرد شهرداری در‬ ‫پروژه های گوناگون رضایت داشــته باشند‪ ،‬با احساس تعلق خاطر نسبت‬ ‫به انچه در شــهر وجود دارد‪ ،‬از تامین ایمنی و پاگیزگی گرفته تا حفظ و‬ ‫نگهداری فضای ســبز و حتی پرداخت عوارض و مالیات نهایت همکاری و‬ ‫همدلی را خواهند داشت‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 128‬هفته اول ‪ /‬دی ماه ‪1399‬‬ ‫دادستان‪ :‬شناسایی و بازداشت باند کشوری جعل کارت های‬ ‫بانکی در فردیس‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب شهرستان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬اعضای باند ‪ 7‬نفره کالهبرداری که با اجاره‬ ‫یک مغازه میوه فروشی در فلکه پنجم فردیس‪ ،‬با‬ ‫استفاده از دستگاه اسکیمر اقدام به کپی اطالعات‬ ‫کارت بانکی تعداد حدود ‪ 800‬نفر از شــهروندان‬ ‫کــرده و حــدود ‪ 10‬میلیارد ریــال از این طریق‬ ‫کالهبرداری کرده بودند دستگیر شدند ‪.‬‬ ‫دکتر حســین ناصر خاکی با اعــام این خبر‬ ‫افزود‪ :‬این پرونده زمانی مورد پیگیری قرار گرفت‬ ‫که ‪ 50‬نفر از شــهروندان به پلیس فتا شهرستان‬ ‫فردیس مراجعه و اعالم داشــتند که در حالی که‬ ‫کارت بانکــی ان هــا در اختیار خودشــان بوده‪،‬‬ ‫برداشــت غیرمجاز از حساب بانکی ان ها صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این که بالفاصله بررســی موضوع‬ ‫در دستورکار کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در بررســی های اولیه مشــخص شــد که‬ ‫برداش های صورت گرفته از حســاب مالباختگان‬ ‫به صورت اینترنتی نبــوده و متهم یا متهمان به‬ ‫صــورت فیزیکی اقدام به خالی کردن حســاب ها‬ ‫از طریق انتقــال کارت به کارت‪ ،‬خرید طال و ارز‬ ‫کرده اند‪ ،‬که شــک ماموران بــرای کپی اطالعات‬ ‫کارت بانکی مالباختگان از طریق دستگاه اسکیمر‬ ‫به یقین تبدیل شد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام قضایی با بیــان این کــه در ادامه‬ ‫تحقیقات مشخص شد که همه مالباختگان حدود‬ ‫دو مــاه پیش اقدام به خرید از یــک مغازه میوه‬ ‫فروشــی کرده بودنــد و از ان طریق کارت بانکی‬ ‫ان ها کپی شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بالفاصله صاحب‬ ‫مغازه به پلیس فتا احضــار و در تحقیقات از وی‬ ‫مشخص شــد که او در یک بازه زمانی چند ماهه‬ ‫مغازه را به ‪ 2‬نفر زن و شــوهر اهل جنوب غربی‬ ‫کشور که با هویت جعلی قرارداد ثبت کرده بودند‪،‬‬ ‫اجاره داده است‪.‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب فردیس یاداور شد‪:‬‬ ‫در ادامه مامــوران با هماهنگــی قضایی و انجام‬ ‫اقدامات پلیســی ابتدا هویــت و مخفیگاه یکی از‬ ‫متهمان را در منطقه "تهرانسر" شناسایی کرده ‪،‬‬ ‫با دریافت نیابت قضائی به محل مورد نظر اعزام و‬ ‫در یک عملیات غافلگیرانه متهم اصلی را دستگیر‬ ‫و در بازرســی از مخفیگاه وی تعدادی تجهیزات‬ ‫رایانه ای مربوط به کپــی کارت های بانکی ‪ ،‬دو‬ ‫دســتگاه دســتگاه پوز ‪ ،‬حدود ‪ 200‬عدد کارت‬ ‫بانکی را کشف کردند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم در مواجهه با‬ ‫مدارک و مســتندات دقیق ماموران چاره ای جز‬ ‫بیان حقیقــت نیافته و تاکنون بــه کپی برداری‬ ‫و برداشــت از حســاب ‪ 200‬نفر از شهروندان با‬ ‫همدستی تنی چند از دوستانش اعتراف کرد‪.‬‬ ‫دکتر ناصرخاکــی با بیان این که همدســتان‬ ‫متهم بســیار حرفه ای بوده و هیچ گونه ردی از‬ ‫خودشــان برجای نگذاشته بودند ‪ ،‬گفت‪ :‬ماموران‬ ‫با انجام اقدامات پلیســی گسترده مخفیگاه متهم‬ ‫ردیف دوم تا هفتم پرونده را در منطقه پرند شهر‬ ‫تهران شناسایی کرده و با هماهنگی مقام قضائی‬ ‫نامبردگان را نیــز در چند عملیــات غافلگیرانه‬ ‫دســتگیر و در بازرســی از مخفیــگاه انهــا یک‬ ‫دستگاه اســکیمر‪ 115 ،‬کارت بانکی کپی شده و‬ ‫تعدا زیادی کارت بانکی خام کشف کردند‪.‬‬ ‫این مقام قضایی با اشــاره بــه این که متهمان‬ ‫دســتگیر شــده به جرم کالهبــرداری اینترنتی‬ ‫در چند اســتان از کشــور ( خوزســتان ‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫خراسان رضوی و تهران ) تحت تعقیب بوده اند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون ‪ 80‬نفر از مالباختگان این‬ ‫پرونده شناســایی شده اند که ارزش کالهبرداری‬ ‫از ان ها ‪ 10‬میلیارد ریال تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب شهرستان فردیس‬ ‫با اشــاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی سایر‬ ‫مالباختگان این پرونده تصریح کرد‪ :‬شــهروندان‬ ‫عزیــز از قرار دادن کارت بانکی شــان در اختیار‬ ‫فروشــنده های دوره گرد جدا ً خودداری کنند و‬ ‫حتماً هنگام خرید شخصا اقدام به کشیدن کارت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در پایان وی تصریح کــرد‪ :‬افرادی که احتماالً‬ ‫از مغازه فوق خرید داشــته انــد و احتماال کارت‬ ‫ان ها نیز برداشت شده‪ ،‬جهت شناسایی متهمان‬ ‫و تشکیل پرونده به پلیس فتا شهرستان فردیس‬ ‫واقع در شهرک وحدت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۵‬پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی فردیس ارجاع شد‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور‬ ‫عمرانــی فرماندار فردیس گفت‪ :‬در اجرای‬ ‫نظارت بر تنظیم بازار‪ ۱۲۵ ،‬پرونده تخلف‬ ‫صنفی فردیس به تعزیرات حکومتی ارجاع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بهزاد پرویزی در نشست ستاد کار گروه‬ ‫تنظیم بازار شهرستان فردیس افزود‪۶۰۵ :‬‬ ‫مورد بازرســی از واحدهای صنفی طی ‪۲‬‬ ‫هفته گذشته در این شهرستان انجام شد‬ ‫که از این تعداد ‪ ۱۲۵‬واحد صنفی متخلف‬ ‫شناخته شدند‪.‬‬ ‫وی بیشترین تخلفات شامل گرانفروشی‬ ‫عــدم درج قیمت و عدم صــدور فاکتور و‬ ‫رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫ذکر کرد و اظهار داشت‪ :‬اصناف متخلف به‬ ‫مدیر ابفا‪ ۲۰ :‬درصد اب‬ ‫اشامیدنی فردیس هدر‬ ‫می رود‬ ‫پرداخت ‪ ۹‬میلیــارد و ‪ ۳۴۶‬میلیون ریال‬ ‫جریمه نقدی محکوم شدند‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور‬ ‫عمرانی فرماندار فردیس گفت‪ :‬نحوه فروش‬ ‫کاال‪ ،‬تنظیــم و رصد بازار‪ ،‬برخورد قاطع با‬ ‫متخلفان‪ ،‬رعایت حقوق مصرف کنندگان و‬ ‫نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای صنفی از‬ ‫اهداف مهم این نظارت ها است‪.‬‬ ‫پرویزی افزود‪ :‬برای متعادل سازی بازار‬ ‫‪ ۱۴۶‬تن روغن صنف و صنعت در بســته‬ ‫بندی های ‪ ۱۵‬کیلو گرمی با قیمت تعادلی‬ ‫در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬طــی ‪ ۲‬ماه گذشــته‬ ‫تاکنون ‪ ۲۷۰‬تن مرغ منجمد هر کیلویی با‬ ‫نــرخ ‪ ۱۵‬هزار تومان و همچنین ‪ ۱۰۴‬تن‬ ‫مدیر امور ابفای شهرســتان فردیس اعــام کرد که با توجه به‬ ‫فرسودگی و شکستگی بخشــی از شبکه توزیع اب فردیس ‪۲۰ ،‬‬ ‫درصد اب اشامیدنی این شهرستان هدر می رود‪.‬‬ ‫محمد نیــک فکر در گفت و گوی اختصاصی بــا خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬طول شــبکه اب شهرستان فردیس ‪ ۵۵۰‬کیلومتر است که‬ ‫برای کاهش هدر روی اب ‪،‬ســاالنه بیش از پنج کیلومتر از شبکه‬ ‫های فرسوده اصالح و نوسازی می شود‪.‬‬ ‫وی بیان اینکه اب شهرستان فردیس از چاه ها تامین می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قرار اســت ســهمیه ای از اب ســد کرج به این شهرستان‬ ‫اختصاص یابد که طول شبکه انتقال ان حدود ‪ ۸.۵‬کیلومتر براورد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیر امور ابفای شهرســتان فردیس بیان داشت‪ :‬تاکنون چهار‬ ‫کیلومتر از شبکه انتقال اب سد کرج با استفاده از لوله ‪ ۹۰۰‬میلی‬ ‫متری بین فردیس تا شــهرک طالقانی کرج احداث شده که ‪۴.۵‬‬ ‫کیلومتر دیگر ان باقی مانده است‪.‬‬ ‫نیک فکر افزود‪ :‬عبور شــبکه اب انتقــال اب فردیس از داخل‬ ‫پادگان نظامی سبب شده تا طبق نظر کارشناسان رسمی باید سه‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان هزینه پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تامین این اعتبار به تکمیل حدود چهار کیلومتر‬ ‫شبکه باقی مانده تا پارک جهان نمای کرج کمک خواهد کرد که‬ ‫البته انتظار می رود تا انجام این طرح ‪ ،‬تامین زمین احداث برای‬ ‫مخزن ‪ ۱۰‬هزار متر مکعبی اب پارک جهان نما توســط دستگاه‬ ‫های استانی مساعدت شود‪.‬‬ ‫مدیر امور ابفای شهرســتان فردیس گفت‪ :‬اجرای این پروژه به‬ ‫تامین اب شرب شهرستان فردیس کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫مرغ گرم با قیمت هر کیلوگرم ‪ ۲۰‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬تومان توزیع شده است ‪.‬‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و هماهنگــی‬ ‫فرمانــداری فردیس افــزود‪ :‬چهار هزار‬ ‫و‪ ۲۰۰‬کیلوگرم تخم مرغ با قیمت کیلویی‬ ‫‪ ۱۴‬هزارو ‪ ۵۰۰‬تومان طی چند روز اخیر‬ ‫در این شهرستان عرضه شده است‪.‬‬ ‫معــاون فرماندار فردیــس گفت‪ ۲ :‬باب‬ ‫نانوایی در فردیــس به دلیل تخلف پلمب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ســاکنان فردیس درصورت مشــاهده‬ ‫هرگونه تخلف صنفی مــی توانند گزارش‬ ‫هــای خــود را از طریــق شــماره تلفن‬ ‫‪ ۳۶۶۳۸۹۵۷‬و ‪ ۳۶۶۷۷۸۵۸‬و یا ســامانه‬ ‫‪ ۱۲۴‬برای رسیدگی ارائه دهند‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد که اب اشامیدنی شــهر فردیس با استفاده از‬ ‫‪ ۶۴‬حلقه چاه ‪ ،‬مشــکین دشت ‪ ۱۲‬حلقه چاه و روستای فرخ اباد‬ ‫زیبادشــت با چهار حلقه چاه و ‪۱۱‬مخزن در مجموع به ظرفیت‬ ‫‪ ۵۳‬هزار مترمکعب تامین می شود‪.‬‬ ‫نیک فکــر افزود‪ :‬میزان ابدهی چاه هــای فردیس ‪ 1200‬لیتر‬ ‫در ثانیه‪ ،‬مشــکین دشــت ‪ ۳۵۰‬لیتــر در ثانیه و روســتای فرخ‬ ‫ابادزیبادشت ‪ ۸۰‬لیتر در ثانیه است‪.‬‬ ‫* واگذاری ابرســانی های بخش خصوصــی به ابفای‬ ‫فردیس‬ ‫مدیر امور ابفای شهرســتان فردیس از تحویل ابرسانی شهرک‬ ‫مهندسی زراعی مشکین دشت به ابفای فردیس خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این ابرســانی یک حلقه چاه دارد و یک حلقه چاه جدید در حال‬ ‫حفاری اســت که کل شبکه توزیع اب این سه و نیم کیلومتر می‬ ‫باشــد و طبق برنامه ریزی تا پایان ســال جاری ‪۲‬کیلومتر از این‬ ‫شبکه به علت فرسودکی اصالح می شود‪.‬‬ ‫نیک فکر افزود‪ :‬همچنین یک شرکت ابرسانی خصوصی دیگر‬ ‫در شــهرک منظریه فردیس در حال تحویل گیری اســت ضمن‬ ‫انکه تحویل ابرســانی سرحداباد فردیس با مشکالتی مواجه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهر فردیس دارای ‪ ۴۸‬هزار مشترک‪ ،‬مشکین دشت و روستای‬ ‫فرخ اباد زیبادشت ‪ ۱۶‬هزار مشترک دارند‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۶۰۰‬هزار نفری فردیس در جنوب شرقی کرج مرکز‬ ‫اســتان البرز قرار دارد که این منطقه پرجمعیت با مشکل کم ابی‬ ‫مواجه است‬ ‫فرمانده سپاه‪ :‬خدمات رسانی ‪ ۲۶۰‬تیم جهادی در فردیس‬ ‫فرمانده ســپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرستان‬ ‫فردیس گفــت‪ ۲۶۰ :‬تیم جهــادی در اجرای‬ ‫طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با سپاه‬ ‫و شبکه بهداشت و درمان فردیس برای مقابله‬ ‫با ویروس کرونا همکاری می کنند‪.‬‬ ‫ســرهنگ احسان علیزاده در نشست قرارگاه‬ ‫عملیاتی مقابله با کرونا که در ســالن جلسات‬ ‫فرمانــداری فردیس برگزار شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬این‬ ‫قــرارگاه در قالــب ‪ ۴۱‬تیم مراقبــت‪ ۹۶،‬تیم‬ ‫نظــارت و ‪ ۱۲۳‬تیم حمایت در طرح شــهید‬ ‫ســلیمانی به مــردم خدمات دهــی می کند‬ ‫ضمن انکه تیم های مراقبتی ســپاه و بســیج‬ ‫همراه با شــبکه بهداشــت و درمان نسبت به‬ ‫شناســایی بیماران و افراد کم بضاعت اقدام و‬ ‫کمک می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۴۰۰‬خواهر و برادر بسیجی‬ ‫در این طرح اعالم امادگی کردند و به نســبت‬ ‫تیم ها کارت صادر شــده است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫برای هر کدام از این افراد اگر مشکلی به وجود‬ ‫بیاید نیروهای بسیجی جایگزین خواهند شد‪.‬‬ ‫علیزاده با اشــاره به اینکــه در طرح کمک‬ ‫مواسات بســته های معیشــتی بین افراد کم‬ ‫بضاعــت توزیع مــی شــود‪،‬گفت‪ :‬تاکنون در‬ ‫اجــرای این طرح حــدود ‪ ۲۰‬هــزار نیازمند‬ ‫ما فردیسی ها‬ ‫شناسایی و بسته های معیشتی دریافت کرده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه فردیس گفت‪ :‬در اجرای طرح‬ ‫سردار شهید ســلیمانی شهرستان فردیس به‬ ‫سه منطقه تقسیم شده است که خدمات ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬رعایت موازین بهداشــتی‪ ،‬فاصله‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اســتفاده از ماسک و مهم تر از همه‬ ‫پرهیز از دورهمی و شــب نشــینی می تواند‬ ‫زنجیــره انتقال ویروس کرونــا را قطع کند و‬ ‫این امر نیز مرهون مشارکت فعاالنه و همراهی‬ ‫اگاهانه مردم است‪.‬‬ ‫قبل از خروج از منزل مــاسک میزنیم‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 128‬هفته اول ‪ /‬دی ماه ‪1399‬‬ ‫ادامه بی تفاوتی و کم کاری شهرداری کرج نسبت به‬ ‫«معضـل گـذرگاه شیــخ اباد فـردیس»‬ ‫منصور جمشیدی ‪ -‬بی تفاوتی توام با اهمال و‬ ‫کم کاری شهرداری کرج نسبت به معضل ترافیک‬ ‫در محدوده راه اهن شــیخ ابــاد فردیس در حالی‬ ‫ادامه دارد که رونــد ترافیک پر حجم خودروها در‬ ‫دو طرف این گذرگاه روز به روز بیشــتر می شود و‬ ‫از ایجاد زیرگذر و روگذر برای رفع این معضل هم‬ ‫خبری نیست‪.‬‬ ‫ایــن زیرگــذر یا روگــذر باید با همکاری ســه‬ ‫مجموعه شامل شرکت ملی راه اهن و شهرداریهای‬ ‫کرج و فردیس ساخته شــود‪ ،‬اقدامی که دو ضلع‬ ‫این مثلث یعنی شهرداری فردیس و شرکت ملی یا‬ ‫راه اهن تهران اماده اجرای ان هستند‪ ،‬اما اشکال‬ ‫و کــم کاری و تاخیر به مجموعه شــهرداری کرج‬ ‫مربوط می شود که بخاطر عدم انجام تعهدات خود‬ ‫در مورد تملک زمین و رفع مشکل ساخت و سازها‬ ‫در قســمت شمالی این ریل راه اهن‪ ،‬موجب ادامه‬ ‫و تشدید معضل ترافیک در گذرگاه شیخ اباد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته همانگونه که عبور اتوبان از وسط کرج‪ ،‬این‬ ‫کالنشهر را به دو بخش شــمالی و جنوبی تقسیم‬ ‫کرده اســت‪ ،‬خط راه اهن تهــران ‪ -‬تبریز که مرز‬ ‫میان دو شهرســتان فردیس و کرج محسوب می‬ ‫شــود نیز نقش مشابهی دارد و شــیخ اباد یکی از‬ ‫گذرگاههای اصلی اســت که امکان دسترســی به‬ ‫فردیس‪ ،‬محمدشهر‪ ،‬مشکین دشت و دیگر مناطق‬ ‫واقع در بخش جنوبی خط راه اهن را میســر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫واضح اســت که ریل و راه اهن یکی از شاخص‬ ‫های مهم توسعه اســت و هرگونه مشکل و مانعی‬ ‫باید در مســیر خط اهن برطرف شود‪ ،‬ولی اینکه‬ ‫با گذشت بیش از یک دهه هنوز گذرگاه شیخ اباد‬ ‫از روی ریل راه اهن توســط ســوزن بان یا راهدار‬ ‫اداره می شود و هنگام عبور قطار‪ ،‬دیرک راه بند را‬ ‫پاییــن می اورد و پس از دقایقی در پی عبور قطار‬ ‫ان را باال می برد‪ ،‬بدون شک نشانه بارزی از غفلت‬ ‫و عقب افتادگی است!‬ ‫* مساله زیرگذر یا روگذر شیخ اباد فردیس‬ ‫بعد از یک دهه همچنان در نقطه صفر است‬ ‫اکنــون از عمر عبور خط راه اهن از منطقه کرج‬ ‫به طرف تبریز حدود ‪ 70‬ســال گذشــته اســت و‬ ‫هرچند اطالع دقیقی از زمان شکل گیری و ایجاد‬ ‫دیرک راه بند و سوزن بان در گذرگاه شیخ اباد در‬ ‫دست نیست‪ ،‬لیکن به جرات می توان ادعا کرد که‬ ‫با توجه به گسترش شــهر و شهرنشینی و عبور و‬ ‫مرور خودروها و افزایــش ترافیک در این گذرگاه‪،‬‬ ‫بحث ســاخت زیرگذر یا روگذر در این گذرگاه راه‬ ‫اهن عمری بیش از یک دهه دارد که عدم همکاری‬ ‫شهرداری کرج رفع این مشکل را همچنان در نقطه‬ ‫صفر قرار داده است‪.‬‬ ‫واقعیت این است که معضل ترافیکی در گذرگاه‬ ‫راه اهن شــیخ اباد باوجود اینکه سالها پیش بارها‬ ‫در جلســات و از زبان مســووالن وقت کرج مطرح‬ ‫شده اســت‪ ،‬اما هیچگاه بطور جدی مورد پیگیری‬ ‫قرار نگرفته و این مشــکل کماکان بالتکلیف مانده‬ ‫اســت‪ ،‬تا اینکه بعد از ارتقا و اســتقالل شهرستان‬ ‫فردیس در ســال ‪ ،92‬بحث ها در مورد مســایل و‬ ‫مشــکالت ناشی از ترافیک این گذرگاه بیشتر شد‪،‬‬ ‫ولی بازهم به جایی نرسید‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اســت که نماینده ســابق مردم‬ ‫کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در اذرماه ســال ‪ 96‬یعنی بعد از اســتقالل شورا و‬ ‫شــهرداری فردیس از کرج در جلسه علنی شورای‬ ‫شهر مشکین دشــت گفته بود شهرداری کرج در‬ ‫پروژه زیرگذر شیخ اباد باید به تملک اراضی شمال‬ ‫این منطقــه که از جمله تعهدات این شــهرداری‬ ‫است‪ ،‬عمل کند‪.‬‬ ‫او در ادامــه تاکید کرده بــود‪ ،‬اداره کل راه اهن‬ ‫اســتان تهران شــهرداری کرج را ملــزم به تملک‬ ‫شــمال اراضی راه اهن شــیخ اباد کرده است‪ ،‬که‬ ‫این گفته خود می تواند روشنگر اهمال و کم کاری‬ ‫شــهرداری کرج در این زمینه باشد‪ ،‬هرچند اتفاق‬ ‫خاصی در طول این ســالها در مورد رفع مشــکل‬ ‫گذرگاه شــیخ اباد رخ نداد و همچنان به معضالت‬ ‫ترافیکی در این محدوده افزوده شد‪.‬‬ ‫* نخســتین اقدام و حرکت درباره گذرگاه‬ ‫شیخ اباد توسط اولین شهردار فردیس رقم‬ ‫خورد‬ ‫تا اینکه اولین شهردار منتخب فردیس در اوایل‬ ‫سال ‪ 97‬با تاکید براینکه اولویت برنامه ها در سال‬ ‫جاری با اختصاص ‪ 10‬میلیارد تومان اعتبار‪ ،‬اجرای‬ ‫طرحها و پروژه های بهسازی و توسعه معابر شهری‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مهمترین پــروژه ها معضل‬ ‫مســیر و تقاطع پرترافیک شــیخ اباد است که با‬ ‫مطالعات و بررسی های دقیق‪ ،‬یک مسیر جایگزین‬ ‫ســهل و اسان برای ان پیش بینی و طراحی کرده‬ ‫ایــم که این نخســتین اقدام دربــاره این گذرگاه‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫گرچه اولین شــهردار فردیس پس از دو ســال‬ ‫ناگزیر از این سمت کناره گیری کرد اما او از جمله‬ ‫مسووالنی محسوب می شود که با توجه به معضل‬ ‫ترافیکی گذرگاه شــیخ اباد با جدیت به دنبال راه‬ ‫چاره بود و به نظر می رســید طرحهایی برای رفع‬ ‫این مشکل دارد‪ ،‬همانگونه که گفته بود‪ ،‬ریل خط‬ ‫اهن و تقاطع شــیخ اباد که شــاهراه مســیرهای‬ ‫فردیس‪ ،‬محمدشــهر‪ ،‬مشکین شــهر و نقاط این‬ ‫منطقه اســت اکنون به معضلی بزرگی تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه اگر راه اهن تهران هم بخواهد‬ ‫کاری انجام دهد‪ ،‬بخاطر قرار گرفتن این مسیر در‬ ‫محدوده شــهری‪ ،‬دچار معارض بسیاری است و به‬ ‫تملک های خیلی ســنگینی نیــاز دارد که بالطبع‬ ‫همچون گذشــته‪ ،‬سالها طول خواهد کشید‪ ،‬براین‬ ‫اساس ما یک مسیر جایگزین خیلی سهل و اسان‬ ‫در نظر گرفته ایم که اگر این تقاطع را انجام دهیم‪،‬‬ ‫ان طرف به بلوار کامیونداران و همینطور به میدان‬ ‫استاندارد وصل می شود‪.‬‬ ‫شهردار پیشــین فردیس توضیح داده بود که از‬ ‫ویژگی های مهم این مســیر‪ ،‬نبود معارض و عدم‬ ‫نیاز به تملک است‪ ،‬بنابراین فقط تقاطع روی ریل‬ ‫راه اهن تنها مســاله اصلی این مسیر به شمار می‬ ‫رود کــه در حال مطالعه ان هســتیم و می توانیم‬ ‫به ســمت اجرا و ســاخت ان پیش برویم‪ ،‬البته با‬ ‫توجه به اســتعفا یا برکناری اولین شهردار منتخب‬ ‫فردیس اکنون اطالعی از سرنوشــت طرح او برای‬ ‫رفع معضل گذرگاه شیخ اباد در دست نیست‪.‬‬ ‫با این حال باید یاداوری کنیم که شیخ اباد محله‬ ‫ای حاشیه نشین واقع در مرز بین شهرستان های‬ ‫کرج و فردیس است که ســاکنان ان سالهاست با‬ ‫انواع مشــکالت که از جمله عبور پر ســر و صدا و‬ ‫مســتمر قطار و نامشخص بودن مالکیت شماری از‬ ‫خانه ها مواجه اســت که گفته می شود حدود دو‬ ‫ســه دهه پیش چند خانوار بیشــتر در این منطقه‬ ‫مستقر نبوده اند‪ ،‬اما اکنون به بیش از ‪ 400‬تا ‪450‬‬ ‫خانوار رسیده است‪.‬‬ ‫از طرفی با اســتقالل شهرستان فردیس از کرج‬ ‫در سال ‪ ،92‬تقســیمات کشوری به نحوی صورت‬ ‫گرفت که خط اهن تهــران ‪ -‬تبریز به عنوان مرز‬ ‫جغرافیایی بین شهرستانهای کرج و فردیس تعیین‬ ‫شد و اکنون مشکل ســاخته نشدن زیرگذر شیخ‬ ‫اباد برای عبور از ریــل راه اهن‪ ،‬در حالی دهمین‬ ‫ســال خود را ســپری می کند که زمینه رفع این‬ ‫مشکل در شهرســتان فردیس اماده شده‪ ،‬اما گویا‬ ‫شــهرداری کرج اراده ای برای انجام تعهدات خود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫* ترافیک صبح و عصر در گذرگاه شیخ اباد‬ ‫فردیس گاه به یک کیلومتر هم می رسد‬ ‫این درحالی اســت که صبح ها و عصرها در اوج‬ ‫عبور و مرور خودروها و همزمانی ان با عبور قطار‪،‬‬ ‫ترافیــک در این گذرگاه از یک شــاهراه هم فراتر‬ ‫می رود و طول ترافیــک خودروها به بیش از یک‬ ‫کیلومتر هم می رســد‪ ،‬چراکه این گذرگاه یکی از‬ ‫مسیرهای اصلی دسترسی از سمت شهرستان کرج‬ ‫به شهرستان فردیس و مناطق جنوبی به شمار می‬ ‫رود‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬وجود میدان میوه و تره بار مرکزی‬ ‫کــرج در محــدوده محمدشــهر و تردد مســتمر‬ ‫کامیونها‪ ،‬وانت بارها و خودروهای شخصی‪ ،‬کارخانه‬ ‫لکوموتیو ســازی مپنا و دیگر واحدهای صنعتی و‬ ‫تحقیقاتــی در فردیــس‪ ،‬افتتاح فروشــگاه بزرگ‬ ‫هایپراستار و بخصوص رفت و امد به شهر مشکین‬ ‫دشت فردیس و شهرک صنفی شیخ اباد‪ ،‬ترافیک‬ ‫در این مسیر را تشــدید کرده و ساخت زیرگذر یا‬ ‫تقاطع غیرهمســطح در این گذرگاه را به ضرورتی‬ ‫اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫شاید بیش از ‪ 10‬سال پیش وقتی ایجاد زیرگذر‬ ‫برای رفع ترافیک رو به افزایش در شیخ اباد مطرح‬ ‫و اجرای ان توسط شرکت ملی راه اهن یا راه اهن‬ ‫تهــران مورد تاکید قرار گرفــت‪ ،‬تا جایی که گفته‬ ‫می شود ســاخت تقاطع غیرهمســطح یا زیرگذر‬ ‫در شــیخ اباد از ســال ‪ 93‬کلید خورد و در همان‬ ‫سال نیز مکاتبه با شــهرداری کرج انجام شد‪ ،‬اگر‬ ‫اندکــی اراده و جدیت در انجام این کار بود‪ ،‬اکنون‬ ‫با چنین معضل پیچیــده ترافیکی در این گذرگاه‬ ‫مواجه نبودیم‪.‬‬ ‫* با استقالل شــورا و شهرداری فردیس‪،‬‬ ‫تملک و عقب نشینی در جنوب این گذرگاه‬ ‫بطور کامل انجام شد‬ ‫البته باید توجه داشــته باشــیم که با استقالل‬ ‫شورا و شهرداری فردیس‪ ،‬ان بخش از این گذرگاه‬ ‫که در این شهرســتان و در منطقه دو شــهرداری‬ ‫فردیس واقع اســت‪ ،‬برای اجــرای طرح زیرگذر یا‬ ‫روگذر تقریبا بطور کامل اماده است‪ ،‬چون شرکت‬ ‫تــراورس بتون عقب نشــینی الزم را انجام داده و‬ ‫فقط یک دیوار از شــرکت اب و خاک پارس باقی‬ ‫مانده که به محض شروع ساخت زیرگذر‪ ،‬به راحتی‬ ‫قابل تخریب و عقب نشینی است‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که رفع مشکل گذرگاه شیخ‬ ‫اباد‪ ،‬به عدم همکاری یا دســتکم همکاری ناکافی‬ ‫و تعلل شــهرداری منطقه دو کرج مربوط می شود‬ ‫که نتوانسته اســت واحدهای مسکونی معارض را‬ ‫مورد تملک و تخریب قــرار دهد‪ ،‬از این رو هزینه‬ ‫و مشــکالت ناشی از این معضل را باید رانندگان و‬ ‫سرنشــینان خودروها با مدتی معطلی در ترافیک‬ ‫سنگین و طوالنی هر روزه این گذرگاه تحمل کنند‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم که تاکنون نشســت ها و جلسات‬ ‫متعددی برای رفع مشــکل ایــن گذرگاه با حضور‬ ‫نمایندگان پیشین مردم کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشتهارد و‬ ‫اسارا در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬فرماندار‪ ،‬اعضای‬ ‫شورای شهر کرج‪ ،‬فردیس و مشکین دشت برگزار‬ ‫شــده اما هیچ نتیجه عملی حاصل نشــده است‪،‬‬ ‫معضلی ‪ 10‬ســاله که عالوه بــر نارضایتی مردم‪،‬‬ ‫هزینه های دیگری از جمله افزایش مصرف سوخت‬ ‫و الودگی هرچه بیشتر هوا و دیگر تبعات منفی را‬ ‫در پی داشته است‪.‬‬ ‫شیخ اباد گذرگاهی است که اگر یک دهه پیش‬ ‫اجرای طرح زیرگذر در ان برای عدم تداخل زمان‬ ‫انبار لوازم ارایشی و بهداشتی قاچاق در فردیس کشف شد‬ ‫رییس بازرســی اتاق اصناف شهرستان فردیس گفت‪ :‬انبار نگهداری لوازم‬ ‫ارایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی در شهرک ناز فردیس کشف و پلمب شد‪.‬‬ ‫کامران میرشــکار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افــزود‪ :‬این انبار لوازم‬ ‫بهداشتی و ارایشــی توسط اطالعات سپاه شناســایی و با حکم دادستان‬ ‫فردیس و اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان پلمب شد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬بخشــی از از اقالم ارایشــی و بهداشــتی قاچاق دارای‬ ‫برچسب تقلبی بود‪.‬‬ ‫میرشکار با اشاره به اینکه برابر اعالم کارشناسان ارزش ریالی این کشفیات‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد ریال براورد شده است ‪،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این زمینه یک نفر‬ ‫بازداشت شد و پرونده به اداره تعزیرات حکومتی فردیس ارجاع شد‪.‬‬ ‫رییس بازرسی اتاق اصناف شهرستان فردیس گفت‪ :‬خرید و مصرف کاالی‬ ‫قاچاق عالوه بر تهدیدی برای ســامت افراد جامعه باعث اختالل در عرضه‬ ‫تولیدات داخلی و ایجاد بازار فروش برای کاالهای کشورهای خارجی موجب‬ ‫رشد تجمل گرایی‪ ،‬مصرف زدگی و نابود کردن اقتصاد ملی خواهد شد‪.‬‬ ‫عبور قطار و روان ســازی عبور و مــرور خودروها‬ ‫ضروری بوده اســت‪ ،‬اکنون با افزایش فزاینده تردد‬ ‫خودروهای سبک و سنگین در این مسیر‪ ،‬ساخت‬ ‫زیرگذر یا روگذر در این گذرگاه را دوچندان کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫* تنها اقدام شــهرداری کرج قرار دادن‬ ‫بلوک های ســیمانی نیوجرســی در مسیر‬ ‫گذرگاه شیخ اباد است‬ ‫بــا وجود همــه مشــکالت ناشــی از ترافیک‬ ‫همیشــگی و بخصــوص پیک ترافیــک در صبح‬ ‫و عصر در گذرگاه شــیخ ابــاد فردیس تنها اقدام‬ ‫شــهرداری کرج قرار دادن بلوک های ســیمانی‬ ‫نیوجرسی در این مســیر بوده است و این معضل‬ ‫همچنان پابرجاســت و رانندگان و سرنشــینان‬ ‫خودروها کمــاکان باید ترافیک ایــن گذرگاه را‬ ‫تحمل کنند‪.‬‬ ‫به هرحال همانگونه که این اولین گزارش ما به‬ ‫عنــوان فعال رســانه ای در زمینه معضل گذرگاه‬ ‫شــیخ ابــاد نبوده و پیشــتر هم به این مشــکل‬ ‫پرداختــه ایم‪ ،‬اطمینــان دارم که اخرین گزارش‬ ‫هم نخواهد بود و در صــورت ادامه روند اهمال و‬ ‫بی تفاوتی از طرف شــهرداری کرج بازهم به این‬ ‫معضل خواهیم پرداخت و این وظیفه ای است که‬ ‫تــا حصول نتیجه برای خود تعریف کرده ایم و به‬ ‫ان ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫اکنون با یاداوری و استمداد از نمایندگان مردم‬ ‫کرج‪ ،‬فردیس و اشــتهارد در مجلس یازدهم و نیز‬ ‫درخواست از سایر مسووالن و مدیران ذیربط اعم‬ ‫از اســتانداری و فرمانداریهای هر دو شهرســتان‬ ‫کــرج و فردیــس‪ ،‬انتظار می رود کــه به هر نحو‬ ‫مقتضــی شــهرداری کرج را موظــف و مکلف به‬ ‫انجام وظایف خود در رفع مشــکل گذرگاه شیخ‬ ‫اباد کنند‪ ،‬چراکــه این گذرگاه به معضلی دیرینه‬ ‫تبدیل شده که با گذر زمان بر مشکالت و تبعات‬ ‫منفی ان افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫* چشم بســتن و ندیدن مشکل واضح و‬ ‫اشــکاری چون ترافیک گذرگاه شیخ اباد‬ ‫شایسته مسووالن نیست‬ ‫اطمینان داشته باشیم که چشم بستن و ندیدن‬ ‫مشکالتی واضح و زیرساختی نه تنها موجب رفع‬ ‫انها نمی شود‪ ،‬بلکه تبعات ناشی از مشکالت را دو‬ ‫چندان می کند‪ ،‬معضل ترافیکی گذرگاه شیخ اباد‬ ‫فردیس هم نمونه خوبی از این دســت مشکالت‬ ‫اســت که در نهایت زیرگذر یا روگذر بر روی ریل‬ ‫راه اهن این گذرگاه ســاخته خواهد شد‪ ،‬اما این‬ ‫کاهلی و غفلت شایســته مسووالن نیست و مهم‬ ‫این اســت که این تاخیر به چند برابر قیمت و بها‬ ‫از جیب و دســترنج مردم که همان بیت المال یا‬ ‫بودجه عمومی نامیده می شود‪ ،‬تمام خواهد شد؟‬ ‫در پایان شــاید پرسش اساســی از مسووالن از‬ ‫جمله شهرداری کرج که در زمینه ساخت زیرگذر‬ ‫یــا روگذر در گذرگاه راه اهن شــیخ اباد فردیس‬ ‫اهمــال و کم کاری کرده و می کنند‪ ،‬این باشــد‬ ‫که به راستی ایا پاسخی قانع کننده نه برای مردم‬ ‫و افکار عمومــی‪ ،‬بلکه حتی بــرای راضی کردن‬ ‫خودشان دارند؟ اهلل اعلم!‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫برافراشتن پرچم مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫اسمان فردیس‬ ‫ســید حمید یعقوبی رییس کمیســیون فرهنگی اجتماعی و‬ ‫ورزشی شورای شــهر فردیس از افراشته شــدن پرچم مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی به طول ‪ 42‬متر در اسمان این شهر خبر داد‪.‬‬ ‫یعقوبــی به خبرنگار خبرفردیس گفت‪ :‬این اقدام افتخارافرین‬ ‫در هفتــه های اخیر به همت معاونت امــور زیربنایی و ترافیک‬ ‫انجام شــد که مراحل فنی و اجرای پی ریزی و فنداسیون محل‬ ‫نصب پایه پرچم در فلکه اول فردیس را برعهده داشتند‪.‬‬ ‫وی همچنین از تالش های بی وقفه معاونت خدمات شهری‪،‬‬ ‫زیبا سازی‪ ،‬روابط عمومی و سازمان فرهنگی شهرداری فردیس‬ ‫در نصــب میله پرچم ‪ 42‬متری و حرکــت مواج و زیبای پرچم‬ ‫غرورافرین ایران اسالمی در اسمان این شهر قدردانی کرد‪.‬‬ ‫رییس کمیســیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای شهر‬ ‫فردیس‪ ،‬برافراشتن این پرچم را نماد عظمت‪ ،‬شکوه و فداکاری‬ ‫فرزندان این مرز و بوم پهناور توصیف کرد و افزود‪ :‬اهتزاز و تکانه‬ ‫های چشــم نواز و درخشش این پرچم سه رنگ با نشان اهلل در‬ ‫اسمان فردیس‪ ،‬اوج احساس زیبایی شناسی و نهایت فرخندگی‬ ‫و فخر و سرافزازی ملت ایران است‪.‬‬ ‫مدیریت شهری فردیس ‪۶۰‬‬ ‫میلیارد ریال به بخش سالمت‬ ‫کمک کرد‬ ‫رییس شورای اســامی شــهر فردیس اعالم کرد که امسال‬ ‫مدیریت شــهری فردیس بــرای مقابله با ویــروس کرونا ‪۶۰ ،‬‬ ‫میلیارد ریال به بخش سالمت کمک کرد‪.‬‬ ‫مجتبی قاسمی در ایین تجلیل از پرستاران که توسط مجتمع‬ ‫تجاری اکومال برگزارشــد‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون نیز مدیریت شــهری‬ ‫فردیس با واگذاری زمین برای ســاخت بیمارستان نقش خود را‬ ‫به خوبی ایفا کرده و امادگی دارد تا با همکاری شــبکه بهداشت‬ ‫و درمان فردیس در اینده نزدیک برای ســاخت مرکز فوریتهای‬ ‫پزشکی ‪ ۲‬قطعه زمین واگذار کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برای درمــان بیماران کووید ‪ ۱۹‬و پیشــگیری از‬ ‫انتشــار ویروس کرونا شورای اسالمی شهر فردیس نیز با کمک‬ ‫دیگر نهادها اقدام به تجهیز نقاهتگاه شهید تهرانی مقدم در این‬ ‫شهر کرده است‪.‬‬ ‫قاســمی گفت‪ :‬در اینده نزدیک با راه اندازی‪ ۲‬بیمارســتان‬ ‫دولتی و خصوصی شهرســتان فردیس در مجموع با ‪ ۵۰۰‬تخت‬ ‫برای یک هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر در این شهرســتان اشتغال ایجاد می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شهرســتان فردیس از نظر ســامت اسیب‬ ‫پذیراست ‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از ابتدای شیوع کرونا تاکنون پنج هزار‬ ‫و‪ ۱۷۴‬نفر در این شهرستان به کووید‪ ۱۹‬مبتال شده اند که ‪۳۰۰‬‬ ‫تن انان جان باختند‪.‬‬ ‫رییس شــورای اسالمی شهر فردیس گفت‪ :‬امار باال نشان می‬ ‫دهد که مســووالن استانی باید هر چه ســریع تر نسبت به راه‬ ‫اندازی بیمارستان دولتی فردیس اهتمام ویژه ای داشته باشند‬ ‫زیرا ارزوی دیرینه مردم این شهرستان که بیش از یک دهه در‬ ‫انتظار بیمارستان هستند‪.‬‬ ‫به گفته بوعلی مدیرعامل مجتمع تجاری اکومال ‪ 100‬پرستار‬ ‫در سطح استان البرز از سوی این مجتمع تجلیل شدند‪.‬‬ ‫مدیرکل غله ‪ ۶ :‬هزار کیسه ارد خارج از شبکه توزیع در‬ ‫البرزتوقیفشد‬ ‫مدیر کل غله و خدمات بازرگانی اســتان البــرز اعالم کرد که در‬ ‫اجرای طرح تشدید بازرسی ها ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۶‬کیسه ارد عرضه خارج از‬ ‫شبکه توزیع طی اذرماه سال جاری در این استان کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫ســیاوش حســین پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ارزش ریالی‬ ‫ایــن مقدار ارد را بیش از چهار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت‪ :‬طرح‬ ‫بازرســی از شبکه توزیع ارد و نان اســتان البرز با تقویت تیم های‬ ‫مشترک و بازرسان معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت ‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ‪ ،‬اداره کل غله و خدمات بازرگانی و اتحادیه های شهرستان‬ ‫های استان البرز از اذرماه سال جاری تشدید شده است ‪.‬‬ ‫مدیر کل غله و خدمات بازرگانی اســتان البرز خاطرنشــان کرد ‪:‬‬ ‫این اداره کل از ابتدای امســال بازرسی های خود را در حوزه گندم ‪،‬‬ ‫ارد و نان با جدیت دنبال کــرده و از تخلفات احتمالی جلوگیری به‬ ‫عمل اورده است‪.‬‬ ‫حســین پور افزود‪ :‬طبق نشست مشترک دستگاه های اجرایی که‬ ‫در اوایل اذرماه سال جاری با حضور استاندار البرز برگزار شد‪ ،‬نظارت‬ ‫بر توزیع شــبکه ارد و نان به تمام دستگاه های مسوول محول شد تا‬ ‫از تخلفات احتمالی پیشگیری شود‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه ارد یارانه ای به ‪ ۲‬صورت یارانه ای یک و یارانه‬ ‫ای ‪( ۲‬نیمه ازاد) به نانوایان اســتان تخصیص داده می شــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ماهانه ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۸۱۰‬تن سهمیه یارانه ای یک و هفت هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫تن یارانه ‪ ۲‬بین نانوایان استان البرز توزیع می شود‪.‬‬ ‫اســتان البرز دارای ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۹۴‬واحد نانوایی اســت که از این‬ ‫تعداد یک هزار و ‪ ۷۵۳‬واحد مشــمول یارانــه ای یک و ‪ ۶۴۱‬واحد‬ ‫یارانه ای ‪ ۲‬هستند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫امتیاز در طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 128‬هفته اول ‪ /‬دی ماه ‪1399‬‬ ‫حسین رضایی‪ ،‬مدیر کانون مداحان شهرستان فردیس‪:‬‬ ‫مداحان‪ ،‬منادی نهادینه سازی سبک زندگی‬ ‫اسالمی در جامعه هستند‬ ‫مدیر کانون مداحان شهرســتان فردیس بــا تاکید بر نقش افرینی‬ ‫مداحــان اهل بیــت (ع) در جامعه‪ ،‬انان را بهتریــن تریبون داران و‬ ‫منادیان تاثیرگذار در نهادینه ســازی سبک زندگی اسالمی در جامعه‬ ‫توصیف کرد‪.‬‬ ‫حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار خبرفردیس به اهمیت و جایگاه‬ ‫مهم مداحان و شــاعران و هیئت های مذهبی اشــاره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫دیدار شــعرا و مداحان با مقام معظم رهبری‪ ،‬یکی از نصایح و توصیه‬ ‫های رهبر فرزانه انقالب اســامی دقت و توجه هرچه بیشــتر شعرا و‬ ‫مداحان به اشــعار توحیدی‪ ،‬قرانی و احکام دینی و بصیرت افزا است‬ ‫که همواره مورد مطالبه و تاکید ایشان بوده است‪.‬‬ ‫وی در ارزیابی اهمیت و نقش اشعار و شعرای معاصر نیز گفت‪ :‬گاهی‬ ‫اوقات یک بیت شعر کار چندین جلسه سخنرانی را انجام می دهد که‬ ‫خوشبختانه می توان بیش از ‪ 80‬درصد اشعار در ادبیات فارسی را در‬ ‫قلمرو شعر ایینی گنجاند و ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫* رهنمودهای رهبر فرزانه انقالب معیار و مالک عمل مداحان‬ ‫و شعرای مذهبی و ایینی است‬ ‫مدیر کانون مداحان فردیــس تاکید کرد‪ :‬رهنمودهای رهبر فرزانه‬ ‫انقالب اســامی در دیدار با مداحان و شــعرای حوز ه شعر مذهبی و‬ ‫ایینی نه تنها راه گشــای افق اینده اســت‪ ،‬بلکه معیار و مالک عمل‬ ‫مناســبی برای فعاالن این عرصه است و کانون مداحان این شهرستان‬ ‫نیــز در اجــرای برنامه ها و گزینش و اصالح متون و محتوای اشــعار‬ ‫مذهبی و دینی را بر مبنای شــاخص های مدنظر معظم له انجام می‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫رضایی در تشریح فعالیت کانون مداحان شهرستان فردیس توضیح‬ ‫داد‪ :‬حدود ســه ماهی است که این کانون فعال شده است و در حدود‬ ‫شــش جلســه هم برگزار کرده ایم و در این جلسات بحث ساماندهی‬ ‫مداحان در حوزه شناسایی‪ ،‬تفکیک و جذب مورد پیگیری قرار گرفته‬ ‫اســت و برخی مداحان که از این شهرســتان رفته اند باید از سامانه‬ ‫فردیس حذف و افراد جدید ثبت نام شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬روند کار کانون در ابتدا شناســایی مداحان و ســپس‬ ‫رتبه بندی متناسب با سطح رتبه مداح و برگزاری کالس های اموزشی‬ ‫اســت که هنوز در ابتدای فعالیت کانون هستیم و در اینده گام های‬ ‫بلند و موثرتری خواهیم برداشت‪.‬‬ ‫* شهرستان فردیس حدود ‪ 351‬مداح شناسنامه دار دارد‬ ‫وی یاداور شــد طبق بررسی ها اکنون شهرســتان فردیس حدود‬ ‫‪ 351‬نفر مداح شناســنامه دار دارد که در سایت طوبی ثبت نام شده‬ ‫اند‪ ،‬البته نزدیک به ‪ 200‬نفر مداح نیز داریم که هنوز در ســامانه ثبت‬ ‫نام نشده اند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬در جمع مداحان شهرســتان فردیس خواهران از‬ ‫ظرفیت باالیی برخوردارند و شــاید حــدود نیمی از جمعیت مداحان‬ ‫را خواهران مداح تشــکیل می دهند و یک تعداد انگشت شمار شاعر‬ ‫ائینی هســتند و بقیه یعنی بیش از ‪ 200‬نفر از انان شــامل برادران‬ ‫مداح می شوند‪.‬‬ ‫* باوجود شــیوع کرونا مداحان بیکار ننشــته و در فضای‬ ‫مجازی با قوت فعالیت می کنند‬ ‫رضایی به اوضاع مداحان در پی شــیوع کرونا و اسیب ناشی از این‬ ‫ویروس به بســیاری از اقشــار جامعه اشــاره کرد و گفت‪ :‬مداحان در‬ ‫این مدت باوجود شــیوع ویروس کرونا بیکار ننشسته و از همان ابتدا‬ ‫تا کنون پرتــوان و پرقوت در فضای مجازی بــه فعالیت ادامه داده و‬ ‫هیئــت های خود را برگزار کرده و به ذکر مدح و مرثیه اهل بیت (ع)‬ ‫پرداخته اند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬نکته حایز اهمیتی وجود دارد و ان این است‬ ‫که بعضی مداحان که البته تعدادشان چندان زیاد هم نیست‪ ،‬شغلشان‬ ‫فقط مداحی است و واقعیت این است که این افراد در پی شیوع کرونا‬ ‫دچار اسیب شــده اند‪ ،‬لذا توقع داریم دستگاه های مسوول نگاه ویژه‬ ‫ای به این افراد داشــته باشــند‪ ،‬چرا که این عده از جمله افراد بسیار‬ ‫ابرومند جامعه هســتند و یک زمانی خودشــان اقدام به کمک های‬ ‫مومنانه می کردند و چندین نفر را تحت پوشش داشتند‪.‬‬ ‫مدیــر کانون مداحان فردیــس ادامه داد‪ :‬این در حالی اســت که‬ ‫متاســفانه اکنون این افراد که شغلشــان صرفا مداحی است در تامین‬ ‫مایحتاج عمومی زندگی دچار مشکل هستند و همچنین عده ای دیگر‬ ‫از مداحان که عمری از انها گذشــته اســت و به سن پیری رسیده اند‬ ‫همچنان با مشــکل نداشتن بیمه و درمان مواجه هستند که نیاز دارد‬ ‫مسووالن برای این عزیزان زحمتکش چاره اندیشی کنند‪.‬‬ ‫* مداحان فردیس هنوز محل اســتقرار مشــخصی در این‬ ‫شهرستان ندارند‬ ‫رضایی همچنین به نداشــتن مکان مشــخصی برای کانون مداحان‬ ‫فردیس اشــاره کرد و گفت‪ :‬امروزه همه صنف ها و تشــکل ها دارای‬ ‫مکانی خاص و مشــخص هستند‪ ،‬ولی کانون مداحان و شاعران ائینی‬ ‫این شهرستان هنوز محل استقرار مشخصی ندارند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬کانون مداحان موازی با چندین مجموعه همچون‬ ‫کانون بســیج مداحان که زیر نظر سپاه اســت و توسط فرمانده سپاه‬ ‫تعیین می شــوند‪ ،‬فعالیت می کنند اما کانــون مداحان فردیس زیر‬ ‫نظر اداره تبلیغات اســامی این شهرستان است و یک مجموعه تقریبا‬ ‫مســتقل محسوب می شــود که با انتخابات افراد برگزیده می شوند و‬ ‫بین خودشان رییس‪ ،‬نایب رییس و دبیر مشخص می کنند‪.‬‬ ‫* مدیر کانون مداحان فردیس ادامه داد‪ :‬کانون مداحان‬ ‫همچنین بعد از برگزاری انتخابات و مشــخص شدن مسوولیت هر‬ ‫یــک از انها‪ ،‬کارگروه های تخصصی برای برنامه ریزی و کار و فعالیت‬ ‫مشخص تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫رضایی درباره همکاری با اداره تبلیغات اســامی فردیس به عنوان‬ ‫اداره باالدستی کانون مداحان این شهرستان نیز گفت‪ :‬تا کنون کانون‬ ‫مداحان فردیس فضایی و مکان مستقلی نداشته اند و با بازرسی هیات‬ ‫های مذهبی در یک مکان مستقر بوده اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در عین حال با حمایت های حجت االســام حســینی‬ ‫رییس اداره تبلیغات اســامی فردیس تعامل خوبی برقرار شده و یک‬ ‫اتاق اختصاصی در این اداره پیش بینی و به مداحان این شهرســتان‬ ‫اختصاص داده شــده است که سه روز یعنی در روزهای زوج هر هفته‬ ‫از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬صبح همکاران در اتاق کانون مداحان فردیس واقع‬ ‫در اداره تبلیغات اسالمی این شهرستان حضور دارند‪.‬‬ ‫* با حمایتهای اقای حسینی و سایر مسووالن اتفاقات خوبی‬ ‫برای مداحان فردیس رقم خواهد خورد‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اقای حسینی ریاست محترم اداره تبلیغات اسالمی‬ ‫فردیس پای کار و حامی کانون مداحان این شهرســتان هستند و در‬ ‫تمام جلسات ما حضور دارند و بنده احساس می کنم با حضور ایشان و‬ ‫حمایت دیگر مسووالن فردیس بطور قطع اتفاقات خوبی برای مداحان‬ ‫فردیس رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫رضایــی گفت‪ :‬به هر حال کانون مداحان فردیس به تازگی شــروع‬ ‫بــه فعالیت کرده که در همین مدت کوتاه اقداماتی نظیر شناســایی‪،‬‬ ‫ســاماندهی‪ ،‬صدور یا تمدید کارت شناســایی مداحان این شهرستان‬ ‫انجــام داده و همچنان بــه این روند ادامه خواهــد داد‪ ،‬هرچند بیمه‬ ‫و معیشــت از جمله مشــکالت اصلی مداحان فردیس است که نباید‬ ‫نادیده گرفته شود‪.‬‬ ‫مدیر کانون مداحان و شــاعران ائینــی فردیس در پایان از حمایت‬ ‫های دلســوزانه حجت االسالم و المســلمین دکتر ایمانی امام جمعه‬ ‫فردیس از این کانون بخصوص مداحان قدردانی و سپاسگزاری کرد‪.‬‬ ‫استقالل اموزش و پرورش مطالبه مردم و فرهنگیان فردیس‬ ‫معصومه مهتاب‪ ،‬خبرنگار ایرنا‬ ‫در شهرستان فردیس ‪ -‬فردیس با‬ ‫‪ ۶۰۰‬هــزار نفر جمعیــت پس از کرج‬ ‫پرجمعیت ترین شهرستان استان البرز‬ ‫به شمار می رود که با گذشت بیش از‬ ‫هفت ســال از تشکیل این شهرستان ‪،‬‬ ‫استقالل اداره اموزش و پرورش ان به‬ ‫عنوان یــک مطالبه مردمی و فرهنگی‬ ‫هنوز محقق نشده است‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس واقع در جنوب‬ ‫شرقی کالنشهر کرج تا قبل از سال ‪ ۹۲‬یکی از مناطق شهری کالنشهر‬ ‫کرج بود که در مجموع با بخش مشکین دشت از توابع شهرستان کرج‬ ‫به شــمار می رفت اما بنا به درخواست مردم و مسووالن این منطقه ‪،‬‬ ‫فردیس به شهرستان ارتقا یافت ‪.‬‬ ‫ارتقای فردیس در گام نخســت موجب خوشحالی مردم این منطقه‬ ‫شد و انتظار می رفت تمام ادارات به صورت مستقل در این شهرستان‬ ‫اســتقرار یابد اما شواهد نشــان می دهد که هنوز بخشی از ادارات در‬ ‫فردیس استقرار نیافته و ساختار اداری ان به طور کامل شکل نگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫انچــه در این میان هنوز راهکاری عملی برای ان اتخاذ نشــده و به‬ ‫عنوان یک گره ناگشوده باقی مانده است‪ ،‬عدم تعریف ساختار جداگانه‬ ‫برای اموزش و پرورش شهرســتان فردیس اســت و با وجود کثرت‬ ‫جمعیت دانش اموزی نســبت به پنج شهرســتان دیگر استان البرز‪،‬‬ ‫اما بخش اموزشــی فردیس بنا به گفته مســووالن محلی و فرهنگی‬ ‫مورد توجــه ویژه قرار نگرفته اســت به طوریکه با گذشــت بیش از‬ ‫هفت ســال از تشکیل شهرستان فردیس ‪،‬هنوز اموزش و پرورش این‬ ‫شهرستان بخشــی از پیکره اموزشی کرج بوده و زیر پوشش ناحیه ‪۲‬‬ ‫این شهرستان اداره می شود‪.‬‬ ‫ادغام ســاختار اموزشی فردیس در قالب ناحیه ‪ ۲‬اموزش و پرورش‬ ‫کرج با گالیــه های مردم ‪ ،‬فرهنگیان و دانش اموزان همراه شــده و‬ ‫مجموعه ساکنان این شهرســتان از مسووالن استانی و کشوری بارها‬ ‫برای تعییــن تکلیف این وضعیت در قالب گزارش های رســانه ای و‬ ‫اداری موضوع را پیگیری کرده اند‪.‬‬ ‫مســووالن شهرســتان فردیس از جمله امام جمعه و فرماندار این‬ ‫شهرستان در نشست های مختلف با مسووالن استانی و کشوری علت‬ ‫عدم تحقق استقالل اموزش و پرورش فردیس را جویا شده و مشکالت‬ ‫این بخش را به تفصیل گزارش کرده اند اما تاکنون پاســخ قانع کننده‬ ‫ای دراین زمینه دریافت نشده است‪.‬‬ ‫مردم و مســووالن فردیس می گویند که از اینکه این شهرســتان‬ ‫پرجمعیــت در بخش اموزشــی مورد کم مهری قــرار گرفته و عدم‬ ‫استقالل اداری سبب شده تا دانش اموزان و فرهنگیان فردیسی برای‬ ‫پیگیری مشکالت اموزشی و هرانچه که به این مقوله ارتباط دارد باید‬ ‫راهی کرج شوند‪.‬‬ ‫* نگاهی به نیروی انسانی و امکانات ناحیه ‪ ۲‬اموزشی کرج‬ ‫و شهرستان فردیس‬ ‫طبــق گزارش رســمی ‪ ،‬ناحیه ‪ ۲‬اموزش و پــرورش کرج واقع در‬ ‫میدان استاندارد کرج دارای چهار هزار و ‪ ۸۰۰‬معلم و کارمند است که‬ ‫‪ ۱۸۸‬مدرســه دولتی و ‪ ۱۸۰‬مدرسه غیردولتی در مجموع با سه هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۱‬کالس درس تحت پوشــش دارد که بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار دانش‬ ‫اموز مقاطع مختلف در مدارس این ناحیه مشغول به تحصیل هستند‬ ‫کــه از کل این دانش اموزان‪ ۸۶ ،‬هزار نفر انان ســاکنان شهرســتان‬ ‫فردیس هستند‪.‬‬ ‫نکته مهم و کلیدی اینکه بررســی اماری نشان می دهد که بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصد دانش اموزان این ناحیه مربوط به شهرســتان فردیس بوده‬ ‫که می بایســت فردیس بیش از ســایر مناطق استان مورد توجه قرار‬ ‫می گرفت‪.‬‬ ‫* مسووالن مشکالت اموزشی فردیس را مرتفع کنند‬ ‫امــام جمعــه شهرســتان‬ ‫فردیس به تازگی در نشست‬ ‫شــورای امــوزش و پرورش‬ ‫این شهرســتان گفت‪ :‬باوجود‬ ‫تــاش هــای بســیار برای‬ ‫ارتقای فردیس به شهرســتان‬ ‫و استقالل بخشــی از ادارات‬ ‫اما اموزش و پرورش هنوز در‬ ‫فردیس مستقر نشده است‪.‬‬ ‫حجت االســام علــی اکبر‬ ‫ایمانــی بــا انتقــاد از نبــود‬ ‫ساختمان اداری برای استقرار‬ ‫اموزش و پرورش این شهرســتان افزود‪ :‬انتظار می رود جامعه خیرین‬ ‫اســتان البرز برای تامین منابع مالی و ساختمان اموزش و پرورش به‬ ‫کمک مسووالن بیایند و مشکل اموزشی این شهرستان را مرتفع کنند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬استقالل اموزش و پرورش و امکانات اموزشی برای‬ ‫رفع محرومیت از مطالبه های به حق مردم شهرستان فردیس است‪.‬‬ ‫* فرماندار فردیس چه می گوید؟‬ ‫فرمانــدار فردیــس‬ ‫در خصــوص وضعیــت‬ ‫اموزشــی این شهرستان‬ ‫به ایرنــا گفت‪ :‬پیگیری‬ ‫اســتقالل اموزشــی‬ ‫فردیــس به ایــن دلیل‬ ‫است که بتوانیم در قالب‬ ‫یــک مجموعه اداری زیر‬ ‫نظر شهرســتان کاستی‬ ‫های اموزشی فردیس را‬ ‫شناسایی و نسبت به رفع انها اقدام کنیم ‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو افزود‪ :‬مشــکالت بخش اموزشی فردیس از کمبود‬ ‫فضای اموزشــی گرفته تا نبود ساختمان اداری برای استقرار اموزش‬ ‫و پرورش فراوان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درخواست مردم فردیس داشتن اموزش و پرورش‬ ‫مستقل در این شهرســتان است‪،‬اظهار داشت‪ :‬با این وجود انتظار می‬ ‫رود تا زمان تامین امکانات و ساختمان ‪ ،‬اداره اموزش وپرورش فردیس‬ ‫به صورت مســتقل در ساختمان کنونی اداره اموزش و پرورش ناحیه‬ ‫‪ ۲‬کرج شــکل بگیرد و ساختار اداری و نیروی انسانی برای ان تعریف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رییس شورای اموزش و پرورش شهرستان فردیس گفت‪ :‬با امضای‬ ‫اســتاندار البرز نامه ای به وزیر اموزش و پرورش مبنی بر اســتقالل‬ ‫اموزش و پرورش شهرســتان فردیس ارســال شد که پاسخی در این‬ ‫زمینه دریافت نشده است‪.‬‬ ‫اینانلو افزود‪ :‬اکنون موضوع اســتقالل اموزش و پرورش شهرستان‬ ‫فردیس از ســوی استانداری البرز در حال پیگیری است که امیدواریم‬ ‫به نتیجه مطلوب برسد‪.‬‬ ‫* تامین ساختمان شرط استقالل اموزش و پرورش فردیس‬ ‫مدیر اداره اموزش و پرورش‬ ‫ناحیــه ‪ ۲‬کرج و شهرســتان‬ ‫فردیــس در این خصوص می‬ ‫گویــد‪ :‬برای ارتقــای فعالیت‬ ‫اموزشــی‪ ،‬اســتقالل اموزش‬ ‫و پــرورش فردیــس‪ ،‬تامین‬ ‫ساختمان مناســب مهمترین‬ ‫گام و شــرط به شمار می رود‬ ‫کــه البته تحقــق ان نیازمند‬ ‫پیگیــری مســووالن محلی و‬ ‫استان البرز است‪.‬‬ ‫ولــی الــه احمــدی افزود‪:‬‬ ‫فعالیت مســتقل اموزش و پــرورش یکی از دغدغه هــای مهم برای‬ ‫پیشبرد بهتر امر تعلیم و تربیت در شهرستانفردیس است اما سازمان‬ ‫امور استخدامی کشــور با ایجاد کد جدید در این بخش موافقت نمی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬موضوع اســتقالل اداره اموزش و پرورش فردیس‬ ‫بارها در نشست شــورای اموزش و پرورش و پارلمان شهری فردیس‬ ‫اعالم شــد که ابتدا باید مقدمات ســاختمان اموزش و پرورش فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬مدیریت شــهری فردیس می تواند در اســتقرار‬ ‫ســاختمان اموزش و پرورش به این اداره کمک کند که این اقدام عزم‬ ‫جدی مسووالن ارشد استان البرز و شهرستان فردیس را می طلبد‪.‬‬ ‫مدیــر اداره اموزش و پرورش ناحیه ‪ ۲‬کرج و شهرســتان فردیس‪،‬‬ ‫یکــی دیگر از دغدغه های مهم این اداره را کمبود فضای اموزشــی‬ ‫بــا تراکم باالی دانش اموزی ذکر کرد و افزود‪ ۱۰ :‬پروژه اموزشــی با‬ ‫‪ ۱۱۰‬کالس درس جدید در حال ســاخت است که امیدوارم با کمک‬ ‫مسووالن بخشی از این پروژه های اموزشی برای ایام دهه فجر امسال‬ ‫و بخش دیگر برای ســال تحصیلی اینــده در فردیس به بهره برداری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مهاجرت پذیری باالی فردیس ســبب شده تا ساالنه سه‬ ‫درصد شاهد رشد دانش اموزی در این شهرستان باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تراکم جمعیت دانش اموزی در شهرستان فردیس‬ ‫افزود‪ :‬فردیس فقیرترین نقطه ایران به لحاظ ســرانه فضای اموزشــی‬ ‫است ‪ ،‬سرانه استاندارد فضای اموزشی به ازای هر دانش اموز بیش از‬ ‫هشــت سانتی متر مربع است ‪،‬این رقم در کشور‪ ۵.۴‬سانتی مترمربع‪،‬‬ ‫در اســتان البرز‪ ۳.۳‬ســانتی مترمربع و در شهرســتان فردیس ‪۱.۸۰‬‬ ‫سانتی مترمربع است‪.‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرانه فضای اموزشی فردیس را کمتر از یک دوم میانگین‬ ‫اســتان البرز عنوان کرد و گفت‪ :‬فضای اموزشــی در فردیس یکی از‬ ‫نیازهای مبرم بوده که بارها به ان اشاره شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬در ســال تحصیلی جاری ‪ ۱۸۸‬مدرسه دولتی و‬ ‫‪ ۱۸۰‬مدرسه غیردولتی با سه هزار و ‪ ۶۰۱‬کالس درس تحت پوشش‬ ‫اموزش و پرورش ناحیه ‪ ۲‬کرج و شهرستان فردیس است که جمعیت‬ ‫دانش اموزی این مدارس بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار دانش اموز می باشد‪.‬‬ ‫* ممنوعیت توسعه تشکیالت اداری مانع است‬ ‫مدیــرکل اموزش و پرورش‬ ‫البــرز با بیــان اینکــه تامین‬ ‫نیازهای اموزشــی و اداری از‬ ‫دغدغــه های مهم ایــن اداره‬ ‫کل در فردیس به شــمار می‬ ‫رود ‪ ،‬گفت ‪ :‬اکنون ممنوعیت‬ ‫توســعه تشــکیالت اداری در‬ ‫کشــور مانع تحقق این امر در‬ ‫شهرستان فردیس شده است‪.‬‬ ‫ساالر قاســمی با اشاره به‬ ‫اخریــن اقدامــات و مکاتبات‬ ‫انجام شــده در این خصوص‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با توجه به ممنوعیت توسعه تشکیالت در کشور‪ ،‬سازمان‬ ‫امور اداری‪ ،‬استخدامی با استقالل اموزش و پرورش شهرستان فردیس‬ ‫مخالفت می کند که طرح توجیهی این موضوع را باهمراهی استاندار‬ ‫‪ ،‬نماینــدگان مردم البرز در مجلــس و معاونت مالی وزارت اموزش‬ ‫و پرورش به زودی به ســازمان امور اداری و اســتخدامی کشور ارائه‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت ‪ :‬تا تحقق این امر انتظار می رود مدیریت شــهری‬ ‫فردیس با تامین بخشــی از امکانات مقدمات اســتقرار اداره اموزش و‬ ‫پرورش را دراین شهرستان نوپا فراهم کند‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 137

هفته نامه خبر فردیس 137

شماره : 137
تاریخ : 1399/12/14
هفته نامه خبر فردیس 136

هفته نامه خبر فردیس 136

شماره : 136
تاریخ : 1399/12/07
هفته نامه خبر فردیس 135

هفته نامه خبر فردیس 135

شماره : 135
تاریخ : 1399/11/30
هفته نامه خبر فردیس 134

هفته نامه خبر فردیس 134

شماره : 134
تاریخ : 1399/11/23
هفته نامه خبر فردیس 133

هفته نامه خبر فردیس 133

شماره : 133
تاریخ : 1399/11/14
هفته نامه خبر فردیس 132

هفته نامه خبر فردیس 132

شماره : 132
تاریخ : 1399/11/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!