هفته نامه خبر فردیس شماره 126 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 126

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 126

هفته نامه خبر فردیس شماره 126

‫فرمانده انتظامی استان البرز‪:‬‬ ‫کالهبرداران ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫ریالی در فردیس دستگیر‬ ‫شدند‬ ‫هفته انهم‬ ‫تنها نشریه مکتوب شهرستان فردیس‬ ‫فرماندار فردیس‪ :‬یکی‬ ‫از معضالت مهم این‬ ‫شهرستان اسیب های‬ ‫اجتماعیاست‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫هدیه شاخه گل‬ ‫دادستان فردیس به‬ ‫کسبه این شهرستان‬ ‫معاون فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫کلنگ زنی دومین مرکز‬ ‫اورژانس ‪ ۱۱۵‬بخش‬ ‫مشکین دشت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 126‬هفته سوم‪ 19 ،‬اذر ماه ‪ 4 | 1399‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫جای مـردان کـارتن خـواب‬ ‫فـردیس هم در شب یلـدا‬ ‫گرم می شود؟!‬ ‫انتزاع فردیس ضرب‬ ‫المثل شد!‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫سردبیر‬ ‫وقتی در سال ‪ 92‬فردیس از کرج جدا و به صورت‬ ‫رسمی و قانونی به ششمین شهرستان استان البرز‬ ‫تبدیل شد‪ ،‬خیلی ها از عموم مردم گرفته تا مسووالن‬ ‫این شهرستان نوپا همگی کار را تمام شده تصور‬ ‫می کردند‪ ،‬در حالی که این چنین نبود‪ ،‬چراکه با‬ ‫گذشت بیش از هفت سال از استقالل و سه سال بعد‬ ‫از مستقل شدن شورا و شهرداری فردیس‪ ،‬در بر همان‬ ‫پاشنه می چرخد و از انتزاع خبری نیست‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دهکده مسکونی فردیس‬ ‫ثبت ملی می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫مسابقه کتابخوانی مجازی‬ ‫در فردیس اجرا شد‬ ‫‪4‬‬ ‫همکاری مردم الزمه موفقیت‬ ‫طرح محله محور شهید حاج‬ ‫قاسم سلیمانی است‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫پیشرفت کشور در‬ ‫پرتو توجه به جوانان‬ ‫محقق می شود‬ ‫دکتر ایمانی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۳۵‬واحد غیرمجاز‬ ‫مداخله گر درمانی‬ ‫در فردیس پلمب‬ ‫شد‬ ‫دکتر ترابی‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫انتزاع فردیس ضرب المثل شد!‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫روند کند و غیرمتعارف این انتزاع به قدری لوث و بی معنی شده که به نظر‬ ‫می رسد از ان به عنوان ضرب المثل برای تاکید بر استقالل دیگر شهرها و‬ ‫بخشهای استان استفاده می شود‪ ،‬همانگونه که علی حدادی نماینده مردم‬ ‫ســاوجبالغ‪ ،‬نظراباد و طالقان در مجلس شــورای اسالمی چندی پیش در‬ ‫مورد جدیت در ارتقا بخش چهارباغ به شهرســتان گفته بود‪ ،‬نمی گذاریم‬ ‫استقالل چهارباغ مانند جدایی فردیس از کرج روی زمین بماند!‬ ‫ای کاش چنین همت و اراده ای در انتزاع کامل شهرســتان فردیس هم‬ ‫وجود داشت که اگر چنین بود این انتزاع تا این حد پیچیده و زمانبر نمی شد‬ ‫و مســووالن شهرستان فردیس هم هر از گاهی تنها به بیان و طرح موضوع‬ ‫انتزاع بسنده نمی کردند و با وجود مطالبه و خواست به حق و قانونی مردم‬ ‫این شهرســتان‪ ،‬موضوع جدایی کامل فردیس از کرج تــا این حد به درازا‬ ‫نمی انجامید‪.‬‬ ‫حال در ارزیابی دالیل عدم تحقق این انتزاع انهم بعد از سالهای متمادی‪،‬‬ ‫تردیدی وجود ندارد که مســووالن شهرستان و اســتان در تاخیر و تعویق‬ ‫اجــرای دقیق و کامل این قانون دخیل بوده اند‪ ،‬چراکه اگر همت و جدیت‬ ‫و اراده الزم در این زمینه وجود داشــت‪ ،‬بخصوص بعد از اســتقالل شورا و‬ ‫شــهرداری فردیس در همان یکی دو سال اول‪ ،‬طرح انتزاع به معنی واقعی‬ ‫بین کرج و فردیس انجام می شد‪.‬‬ ‫حال به نظر می رسد تعیین تکلیف جدایی کامل بین شهرستانهای کرج‬ ‫و فردیس به دومین دوره شــورای شهر فردیس و چه بسا سالهای دورتر و‬ ‫دیرتر برسد‪ ،‬چرا که برادر خوانده بزرگتر فردیس یعنی اعضای شورا و دیگر‬ ‫مسووالن شهرستان کرج‪ ،‬حاضر به دست کشیدن از منافع نه چندان قانونی‬ ‫در شــهر و شهرســتان خود و اعاده حق و حقوق قانونی مردم شهرســتان‬ ‫فردیس نیستند‪.‬‬ ‫کرج این برادر خوانده بزرگتر که بخاطر موقعیت تثبت شده اش به عنوان‬ ‫مرکز اســتان گویا اعتقادی به ادای دین در قبال برادر کوچکتر یعنی مردم‬ ‫فردیس ندارد‪ ،‬مسووالن کرجی گویا به هیچ وجه خود را پاسخگو نمی داند‬ ‫و هرگاه که به بحث اجرای قانون و تســویه حساب و پرداخت حق و حقوق‬ ‫شهروندان فردیســی نزدیک می شــویم‪ ،‬به نوعی زیر میز بازی می زند و‬ ‫همچون سال های گذشته تعیین تکلیف کامل انتزاع را به تعویق می اندازد‪،‬‬ ‫کاری که بارها بعد از استقالل فردیس رخ داده است‪.‬‬ ‫شــاید به همین دلیل اســت که فرماندار فردیس دست به دامن شورای‬ ‫عالی اســتانهای کشور می شــود تا این شــورا به موضوع انتزاع شهرداری‬ ‫فردیس از کرج ورود کند‪ ،‬هرچند معلوم نیست که چنین اقدامی در موظف‬ ‫کردن مسووالن شهرستان کرج در تبعیت از قانون و پرداخت حق و حقوق‬ ‫فردیس نشینان از جمله واگذاری اختیار امالک و مستغالت متعلق به مردم‬ ‫و مسووالن شهرستان فردیس موثر باشد!‬ ‫بــا این حال حدود ســه هفته پیش بود که فرمانــدار فردیس با انتقاد از‬ ‫بالتکلیفی موضوع انتزاع شهرداری فردیس از شهرداری کرج که از سال ها‬ ‫پیش تا کنون ادامه داشــته‪ ،‬گفته است‪ :‬عدم تعامل شهرداری کرج موجب‬ ‫شــده تعیین تکلیف اموال و امالک فردیس بعد از گذشت سالها از استقالل‬ ‫این شهرستان‪ ،‬همچنان بالتکلیف باقی بماند‪.‬‬ ‫ک متعلق به شهرداری فردیس‬ ‫اینانلو همچنین بر لزوم صدور اســناد امال ‬ ‫تاکید کرده و تنها برای نمونه گفته اســت‪ ،‬برخی اسناد شهرداری از جمله‬ ‫یکی از پارک های شــهر فردیس هنوز به نام فرمانداری کرج اســت که باید‬ ‫اینگونه موارد غیرقانونی هرچه زودتر اصالح شده و امالک متعدد متعلق به‬ ‫فردیس‪ ،‬به نام شهرستان و شهرداری این شهر سند زده شود‪.‬‬ ‫البته ما به عنوان وظیفه ذاتی و حرفه ای اطالع رســانی خود بارها و در‬ ‫چندین شماره خبرفردیس این تنها نشریه مکتوب و اختصاصی شهرستان‬ ‫فردیــس به چرایی و موانع عدم اجرای کامل طــرح انتزاع فردیس از کرج‬ ‫پرداخته ایم‪ ،‬اما متاســفانه گشایشی در این زمینه ایجاد نشده است و باید‬ ‫تاکیــد کنیم که بحــث انتزاع کماکان در حد یک دغدغه بین مســووالن‪،‬‬ ‫مدیران و نمایندگان اســتان و شهرستان باقی مانده و چندان هم نمی توان‬ ‫به حل و فصل این موضوع در اینده نزدیک خوشبین بود‪.‬‬ ‫با وجود این اما‪ ،‬چنین وضعیتی‪ ،‬پرســش ها و عالمت سووالهای زیادی‬ ‫در افکار عمومی ایجاد می کند‪ ،‬واقعا چگونه است که از مسووالن و مدیران‬ ‫ارشــد استانداری البرز گرفته تا امام جمعه و فرمانداری فردیس و مسووالن‬ ‫شهرستان کرج و نیز نمایندگان پیشین و کنونی مردم شهرستانهای کرج و‬ ‫فردیس در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬به همراه سازمانها و دستگاههای ذیربط‬ ‫در اســتان‪ ،‬همگی بر مسایل و مشکالت طرح انتزاع فردیس از کرج اشراف‬ ‫دارند‪ ،‬ولی هیچکس قادر به حل ان یا دســتکم ارایه توضیح و توجیه قانع‬ ‫کننده ای نیست!‬ ‫از طرفی احاله این مشکل یعنی اجرای کامل و دقیق طرح انتزاع فردیس‬ ‫از کرج به خارج از استان و از جمله وزارت کشور یا واحد تقسیمات کشوری‬ ‫این وزاتخانه امکان پذیر نیست‪ ،‬چون قانون ارتقا فردیس به شهرستان هفت‬ ‫ســال پیش تصویب و بطور رسمی ابالغ شــده است‪ ،‬پس هرچه هست به‬ ‫داخل اســتان مربوط می شــود و باید در بین مسووالن استان حل و فصل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫طبیعی اســت که حل و فصل چنین بحث و موضــوع دامنه داری نمی‬ ‫تواند بر عهده یک شــخص یا یک مســوول و نماینده باشد‪ ،‬چرا که مشکل‬ ‫به ســاختارها بازمی گردد‪ ،‬به این معنی کــه فردیس به عنوان یک کانون‬ ‫جمعیتی و منطقه ای مهاجرپذیر از همان ابتدای پایه گذاری و از گذشــته‬ ‫های دور همواره بخشــی از کرج بوده است‪ ،‬تا اینکه از هفت سال پیش به‬ ‫شهرستانی مستقل تبدیل شده است‪ ،‬لذا اکنون کرج به عنوان برادرخوانده‬ ‫بزرگتر حاضر به دادن سهم فردیس به عنوان برادر کوچکتر از اموال و امالک‬ ‫مشترک که در طول سالهای متمادی شکل گرفته‪ ،‬نیست!‬ ‫واقعیت این است که طرح انتزاع باوجود همه پیچیدگی های ظاهری‪ ،‬راه‬ ‫حل های ســاده ای دارد که مهمترین انها بوجود امدن عزم و اراده جدی‬ ‫بین مسووالن هر دو شهرستان بخصوص مسووالن شهرستان و بطور خاص‬ ‫مســووالن و مدیران شهرداری کرج است که بپذیرند با گذشت هفت سال‬ ‫شایسته نیست که پارک یا سینما و پارکینگ طبقاتی و امالک متعددی واقع‬ ‫در وسط شهر فردیس کماکان به نام و تحت اختیار کرج باشد‪.‬‬ ‫عالوه بر امالک‪ ،‬اموال منقول از جمله ماشــین االت و وســایل موتوری‬ ‫دیگری وجود دارد که تا قبل از استقالل فردیس به صورت مشترک استفاده‬ ‫می شده است که بطور قطع سیاهه و ریز اینگونه اموال در دسترس مسووالن‬ ‫هر دو شهرســتان اســت‪ ،‬بنابراین با اندکی انصــاف و رعایت حق و حقوق‬ ‫شــهروندان کرج و فردیس‪ ،‬مسووالن می توانند با تقسیم عادالنه این اموال‬ ‫بدون اینکه حقی از طرفین ضایع شود به این مشکل و معضل خاتمه دهند‪.‬‬ ‫واضح است که در این میان مسووالن کرج به ویژه اعضای شورا و شهرداری‬ ‫این کالنشهر از ابتکار عمل بیشتری برخوردارند و اگر حق و حقوق و مالکیت‬ ‫شهرداری فردیس بر امالک و اموال متعلق به خود را بپذیرند‪ ،‬شاید به جرات‬ ‫می توان ادعا کرد که بخش عمده ای از مشکل دیرینه انتزاع رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫به هر حال همانگونه که پیشتر پیشنهاد کرده بودم‪ ،‬تشکیل یک کارگروه‬ ‫مورد تایید و نظارت اســتاندار و اســتانداری‪ ،‬نمایندگان مردم در مجلس‬ ‫شــورای اسالمی و مسووالن ارشد هر دو شهرستان می تواند در یک پروسه‬ ‫زمانی معقول و محدود‪ ،‬امالک و اموال مشــترک بین شهرداریهای کرج و‬ ‫فردیس را با رعایت عدل و انصاف تقسیم کرده و به این استخوان الی زخم‬ ‫پایان دهند‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل پایانی اینکه اگر مسوول یا مدیری در این شهر و شهرداری‬ ‫با اینکه می داند به عنوان مثال این اموال و امالک حق و متعلق به شــهر و‬ ‫شهرداری مقابل است‪ ،‬اما با اتکا به تشویق و توجه و توصیه دیگران پا روی‬ ‫حق می گذارد و برخالف عدالت ان را به نفع شهر و شهرداری خود مصادره‬ ‫می کند‪ ،‬شاید در کوتاه مدت احساس مثبت و برنده بودن داشته باشد‪ ،‬ولی‬ ‫اطمینان داشته باشد که در درازمدت بازنده است‪ ،‬چون بخاطر منافع دیگران‬ ‫باید اتش جهنم را تحمل کند‪ ،‬همین‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 126‬هفته سوم ‪ /‬اذر ماه ‪1399‬‬ ‫فرماندار فردیس‪ :‬یکی از معضالت مهم این شهرستان‬ ‫اسیب های اجتماعی است‬ ‫فرماندار فردیــس گفت‪ :‬یکی‬ ‫از معضالت مهم و حســاس در‬ ‫این شهرســتان اسیب پذیربودن‬ ‫خانواده ها در مقابل اسیب های‬ ‫اجتماعی اســت که امیدواریم با‬ ‫توجــه ویژه و ایجاد حساســیت‬ ‫نسبت به این اســیب ها‪ ،‬همراه‬ ‫بــا کمــک و همــکاری مجمع‬ ‫مشــورتی بانوان این شهرستان‬ ‫بتوانیم اسیب پذیری خانواده ها‬ ‫را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫مهندس اینانلو در نشســت با‬ ‫اعضای مجمع مشــورتی بانوان‬ ‫شهرســتان فردیس افزود‪ :‬باالی‬ ‫‪ 70‬درصد افرادی که به فرمانداری‬ ‫مراجعه می کنند از قشــر اسیب‬ ‫پذیر اجتماعی هســتند که این‬ ‫موضوع باید مورد توجه مسووالن‬ ‫قرار گیرد و دستگاههای خدمات‬ ‫رسان و کسانی که متولی کمک‬ ‫به جامعه هستند‪ ،‬باید توجه ویژه‬ ‫ای نســبت به این موضوع داشته‬ ‫باشــند‪ ،‬چراکه اگر مــا فرهنگ‬ ‫اسالمی و اموزه های دینی را در‬ ‫جامعه جاری و ساری کنیم خیلی‬ ‫از مشکالت حل می شود‪.‬‬ ‫* بخش عمده ای از اسیب های اجتماعی‬ ‫ناشی از عدم رعایت فرهنگ اسالمی است‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بخش عمده ای از اســیب های‬ ‫اجتماعی ناشــی از عدم رعایت فرهنگ اســامی‬ ‫اســت که متاســفانه در جامعه حکم فرماست و‬ ‫فرهنــگ های بیگانــه در بعضی از خانــواده ها‪،‬‬ ‫اختالفات خانوادگی‪ ،‬طالق‪ ،‬بزه های اجتماعی که‬ ‫منجر به تشــدید دعوا و نزاع می شــود و در این‬ ‫میان وضع اقتصادی و معیشــت خانواده ها یکی‬ ‫از مهمترین بحث هایی اســت که باید مورد توجه‬ ‫جدی قرار گیرد‪.‬‬ ‫اینانلو گفــت‪ :‬با توجه به نگاه خوب اســتاندار‬ ‫البرز نســبت به این موضوعــات و تاکید و توصیه‬ ‫به فرمانداران شهرستان های استان که بطور حتم‬ ‫توجه همه جانبه داشــته باشیم‪ ،‬شاید بتوانیم این‬ ‫موارد را درســت انجام دهیم تا براورده شــود و‬ ‫رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیس افــزود‪ :‬پایه و اســاس نظام‬ ‫اســامی انقالب فرهنگی اســت و حضرت امام با‬ ‫انگیزه و اندیشه بزرگ و نگاه ژرف فرهنگی توجه‬ ‫ویژه ای به فرهنگ داشتند‪ ،‬اما متاسفانه فرهنگ‬ ‫مبتذل غرب قالب شد و طبیعی است اگر همه ادم‬ ‫ها را در نظر بگیریم انســانها بطور طبیعی گرایش‬ ‫به بی قید و بند بودن عادت دارند تا رعایت قید و‬ ‫بند‪ ،‬لذا وقتی قید و شرط ها به گذشته ها مربوط‬ ‫می شود‪ ،‬محدودیت هایی را به وجود می اورد که‬ ‫به تعارض منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬شــما اعضــای مجمع‬ ‫مشــورتی بانوان بــا تمام وجود مشــکالت این‬ ‫امادگــی را اعالم کردید تا در فضای این شــهر‬ ‫و شهرســتان فعالیت کنیــد‪ ،‬معضالت اجتماعی‬ ‫را شناســایی کنید و در صدد درمان این اسیب‬ ‫ها برایید‪ ،‬بنابراین اقدام شما برای ما امید ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫* چهارهزار و ‪ 500‬معلول ذهنی‪ ،‬جسمی‪،‬‬ ‫ناشــنوا و نابینا در شهرســتان فردیس‬ ‫شناسایی شده است‬ ‫اینانلــو گفت‪ :‬اداره بهزیســتی مــی تواند در‬ ‫خیلی از مســایل و اســیبهای اجتماعی کمک‬ ‫کار مســووالن باشــد‪ ،‬چهارهزار و ‪ 500‬معلول‬ ‫در زمینه های مختلف ذهنی‪ ،‬جســمی‪ ،‬ناشنوا و‬ ‫نابینا در این شهرستان شناسایی شده که حدود‬ ‫دوهزار و ‪ 500‬نفر از معلوالن در اسایشــگاهها و‬ ‫مراکز ســالمندان نگهداری می شوند و بقیه نیز‬ ‫در منزل مورد رسیدگی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫فرماندار فردیــس ادامه داد‪ :‬مهم این اســت‬ ‫که باید به افراد معلول کمک شــود‪ ،‬با توجه به‬ ‫وضعیت معیشت مردم و اتفاقات خاص در کشور‬ ‫که عالوه بر تحریم ها ویروس کرونا نیز مشکالت‬ ‫را مضاعف کرده اســت‪ ،‬امیدواریم به برکت ائمه‬ ‫اطهار(ع) این ویروس از کشور ریشه کن شود که‬ ‫برای دســتیابی به این هدف باید همه دست به‬ ‫دست هم دهیم تا این مشکالت را بشناسیم و در‬ ‫صدد درمان ان باشیم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬شــورای شهر فردیس وظایف‬ ‫فرهنگی و اجتماعی و عمرانی شــهر را برعهده‬ ‫دارد بخصــوص کــه از نظر اعتبار دســت انها‬ ‫بیشــتر باز اســت‪ ،‬لذا می توانیم انتظار داشته‬ ‫باشیم که انها انجام دهند‪ ،‬ضمن اینکه در مورد‬ ‫معاون سیاســی فرمانداری و بخشداران مرکزی‬ ‫و مشکین دشــت نیز یکی از مهمترین اقدامات‬ ‫انها بحث اجتماعی اســت که مــی توان از انها‬ ‫کمک گرفت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬خیلــی از خانواده ها در معرض‬ ‫اســیب هســتند که می توان با مشاوره بخشی‬ ‫از انهــا حل کرد‪ ،‬دســتگاه قضا یک مرکز به نام‬ ‫مشاوره از طالق را راه اندازی کرده که با انها نیز‬ ‫می توانید همکاری خوبی داشته باشید و ورزش‬ ‫نیز یکی از موضوعات مهمی اســت که می تواند‬ ‫در ایجــاد روحیه برای بانوان و دوری از اســیب‬ ‫های اجتماعی موثر باشد‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس توضیح داد‪ :‬در این شهرستان‬ ‫هشــت کمپ ترک اعتیاد وجود دارد که از این‬ ‫تعداد دو کمپ ترک اعتیاد بهزیستی فردیس را‬ ‫به ماده ‪ 16‬تخصیص داد تا با هماهنگی شورای‬ ‫مبارزه با مواد مخدر اســتان که ریاســت ان به‬ ‫عهده اســتاندار البرز و در شهرستان ها ریاست‬ ‫به عهــده فرمانداران اســت که ایــن دو کمپ‬ ‫ظرفیت ‪ 100‬نفر را دارنــد که معتادان متجاهر‬ ‫با هماهنگی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در‬ ‫انها نگهداری می شوند‪.‬‬ ‫* فردیس زیرساخت الزم برای راه اندازی‬ ‫کمپ ماده ‪ 16‬ندارد‬ ‫اینانلو تاکید کرد‪ :‬با همه مشکالت موجود فعال‬ ‫امکان ایجاد اردوگاه ماده ‪ 16‬در فردیس نیســت‬ ‫و تا به االن با همکاری اداره بهزیستی شهرستان‬ ‫دو کمپ ماده ‪ 15‬را با ظرفیت ‪ 80‬نفر در اختیار‬ ‫مــاده ‪ 16‬فردیس قرار داده اســت و در نهایت‬ ‫این موضوع را با شــورای شهر فردیس در میان‬ ‫گذاشــته ایم که زمین اختصاصی برای ساخت‬ ‫کمپ مــاده ‪ 16‬در اختیار قــرار دهند که البته‬ ‫اعتبار برای ســاخت کمپ را می توان از طریق‬ ‫استان تامین کرد‪.‬‬ ‫* کمیسیون های هفت گانه توسط مجمع‬ ‫مشورتی بانوان فردیس تشکیل شده است‬ ‫معصومه طالبی مشــاور امور بانــوان فرماندار‬ ‫فردیس نیز در این نشســت با تشــریح عملکرد‬ ‫مجمع مشــورتی بانوان این شهرســتان گفت‪:‬‬ ‫طی یکســال اخیر روند امور مثبت بوده است و‬ ‫کمیسیون های هفت گانه توسط مجمع تشکیل‬ ‫شده و با قوت هرچه تمام تر مشغول فعالیت در‬ ‫زمینه مساله یابی‪ ،‬راه حل و اقدام در جهت حل‬ ‫مشکالت هستند‪.‬‬ ‫اعضای مجمع مشــورتی بانوان فردیس‬ ‫همچنین در این نشســت پیرامون برخی‬ ‫مسایل و مشــکالت به گفت و گو و تبادل‬ ‫نظــر پرداختند و نقطه نظــرات خود را با‬ ‫فرماندار این شهرستان در میان گذاشتند‪.‬‬ ‫در این نشســت برخــی اعضای مجمع‬ ‫مشــورتی بانوان حکم خود را از فرماندار‬ ‫فردیس دریافت کردند‪.‬‬ ‫هدیه شاخه گل دادستان فردیس به کسبه این شهرستان‬ ‫دکتر حســین ناصر خاکی دادســتان عمومی و‬ ‫انقــاب شهرســتان فردیس به پــاس قدردانی از‬ ‫صنوفی که در دوران اعمال محدودیت های کرونا‪،‬‬ ‫نهایــت همکاری را بــا مجموعه دســتگاه اجرایی‬ ‫شهرستان داشتند‪ ،‬شاخه گلی به صورت نمادین به‬ ‫ان گروه از کســبه که در این دوره با رعایت دقیق‬ ‫محدودیت ها اقدام بــه تعطیلی واحد صنفی خود‬ ‫کردند‪ ،‬تقدیم کرد‪.‬‬ ‫این اقدام دادستان فردیس با بازتاب های گسترده‬ ‫ای همراه بود و شــمار زیادی از مردم و کسبه این‬ ‫شهرســتان این حرکت را از جنبه های فرهنگی و‬ ‫معنوی دارای ارزش های بســیاری دانستند و ابراز‬ ‫امیــدواری کردند این نوع حرکــت های نمادین و‬ ‫تاثیرگذار تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫* همراهــی اصناف فردیــس در اجرای‬ ‫محدودیت های کرونایی ستودنی است‬ ‫دادســتان عمومی و انقــاب فردیس در بازدید‬ ‫ســرزده از شــماری واحدهای صنفی این شهر که‬ ‫توســط معاونان فرماندار‪ ،‬روســای ادارات صمت‪،‬‬ ‫تعزیــرات حکومتی‪ ،‬شــبکه بهداشــت و درمان‪،‬‬ ‫جانشین فرماندهی انتظامی و برخی اعضای هیات‬ ‫رییســه اتاق اصناف این شهرســتان همراهی می‬ ‫شــد‪ ،‬گفت‪ :‬همراهی اصناف‪ ،‬کسبه و بازاریان این‬ ‫شهرســتان در تعطیلی واحدهای خود‬ ‫و توجــه ویــژه به اعمــال محدودیت ها‬ ‫ستودنی است‪.‬‬ ‫دکتر ناصرخاکی افزود‪ :‬طرح محدودیت‬ ‫های هوشمند کرونایی به مدت دو هفته‬ ‫اجرا شــد و کســبه و مغازه داران برای‬ ‫حفظ ســامت خود و خانواده هایشــان‬ ‫با تیم های بازرســی اصنــاف همکاری‬ ‫مطلوبی داشتند که قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه حــدود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫کسبه فردیس در اجرای محدودیت های‬ ‫کرونایی همکاری خــوب و قابل قبولی‬ ‫کردند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬کسبه و بازاریان‬ ‫فردیــس با وجود مشــکالت‪ ،‬زیان های‬ ‫ناشــی از کرونا و دغدغه های صنفی در‬ ‫اجرای این طرح خوش درخشیدند‪.‬‬ ‫* مقابلــه با ویــروس کرونا در‬ ‫فردیس بدون همکاری کسبه و مردم‬ ‫امکان پذیر نبود‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب شهرستان‬ ‫فردیس تاکیــد کرد‪ :‬بــی تردید مقابله‬ ‫بــا ویــروس کرونــا و مدیریت‬ ‫این بیمــاری جز با مشــارکت‬ ‫و همراهــی مردم شهرســتان و‬ ‫همــکاری اصنــاف‪ ،‬بازاریان و‬ ‫دستگاه های اجرایی امکان پذیر‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کســبه و بازاریان‬ ‫همیشــه در صحنه های مختلف‬ ‫انقالب اســامی حضــور فعال‬ ‫داشــته اند و اکنون نیــز برای‬ ‫مقابله بــا ویــروس کرونا عالوه‬ ‫بر مقاومــت در برابر تحریم های‬ ‫دشــمنان که اقتصاد کشــور را‬ ‫هدف قرار داده اند‪ ،‬همچنان پویا‬ ‫و استوار ایستادگی کردند‪.‬‬ ‫دادســتان فردیــس گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه اعمال محدودیت‬ ‫ها طی دو هفته نقش موثری در‬ ‫کاهش روند بیماری کرونا داشته‬ ‫است‪ ،‬لذا این امر موجب شد که‬ ‫وضعیت این شهرســتان از رنگ‬ ‫قرمــز به نارنجی تغییر کرده و از‬ ‫محدودیت ها کاسته شود‪.‬‬ ‫* امیدوارم مردم فردیس تا ریشــه کنی‬ ‫ویروس کرونا به همکاری و همراهی خود ادامه‬ ‫دهند‬ ‫وی‪ ،‬از مردم خواست تنها برای کارهای ضروری‬ ‫از خانه خارج شوند و موارد بهداشتی را رعایت کنند‬ ‫تا با همراهی و مشــارکت مردم و واحدهای صنفی‬ ‫هرچه زودتر این بیماری ریش ه کن شود‪.‬‬ ‫ناصرخاکی بیان داشــت‪ :‬مردم باید به این مساله‬ ‫توجه داشته باشــند که بازگشــایی مجدد بازار و‬ ‫فعالیت کســب ه و اصناف مســتلزم رعایت موازین‬ ‫بهداشتی است‪.‬‬ ‫در بازدیــد ســرزده و تقدیر نمادین دادســتان‬ ‫فردیس با اهدا شاخه گل‪ ،‬برخی کسبه و شهروندان‬ ‫مســایل و مشــکالت خود به ویژه در مورد افزایش‬ ‫دست فروشــان در سطح شــهر را با وی‪ ،‬معاونان‬ ‫فرماندار و دیگر مســووالن همراه در این بازدید در‬ ‫میان گذاشتند و خواستار اجرای راهکارهایی برای‬ ‫رفع اینگونه مشکالت شدند‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس ‪ ۲۲‬هزار واحد صنفی فعال‬ ‫دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 126‬هفته سوم ‪ /‬اذر ماه ‪1399‬‬ ‫جای مردان کارتن خواب فردیس هم در شب یلدا گرم می شود؟!‬ ‫معصومه مهتاب ‪ -‬انگونه که رییس شــورای‬ ‫اســامی شهر فردیس گفته است‪ ،‬گرمخانه ای در‬ ‫دست اماده سازی است تا مردان کارتن خواب این‬ ‫شهر هم بتوانند در شــب یلدا یعنی در درازترین‬ ‫شــب سال از سرما در امان مانده و در جای گرمی‬ ‫شب را به صبح برسانند‪.‬‬ ‫مجتبی قاسمی توضیح داده که برای انجام این‬ ‫کار شورای شهر فردیس ملکی واقع در کانال غربی‬ ‫بعد از خیابــان ‪ 16‬متری امام خمینی (ره) کوچه‬ ‫شــیخ عطار به مســاحت ‪ 500‬مترمربع را تملک‬ ‫کرده است که در حال بازسازی و تجهیز است‪.‬‬ ‫او یاداوری کرده اســت که شورای شهر فردیس‬ ‫چند ماه پیش مبلغ دو میلیارد تومان بودجه برای‬ ‫ایجــاد گرمخانه در این شــهر اختصــاص داد که‬ ‫مبلغ یک میلیارد تومان ان برای تملک‪ ،‬بازسازی‬ ‫و تجهیــز گرمخانه مردان اختصــاص یافته و یک‬ ‫میلیــارد تومان دیگر هم صــرف تجهیز گرمخانه‬ ‫بانوان در فردیس شده است‪.‬‬ ‫قاسمی در تشریح نحوه استفاده از این گرمخانه‬ ‫گفته ظرفیت گرمخانه مردان ‪ 40‬نفر اســت که از‬ ‫ســاعت ‪ 17‬عصر تا ‪ 8‬صبح اماده پذیرش افراد بی‬ ‫ســرپناه و کارتن خواب اســت‪ ،‬ضمن اینکه این‬ ‫گرمخانــه امکاناتی از جمله خدمات پزشــکی در‬ ‫مورد کرونــا‪ ،‬هپاتیت و ایدز ارایــه می دهد و در‬ ‫صورتی که فرد معتاد تمایل به ترک داشــته باشد‬ ‫به کمپ ترک اعتیاد معرفی می شود‪.‬‬ ‫رییس شورای شهر فردیس تاکید کرد که هدف‬ ‫شــورا از این اقدام این است که افراد از این حالت‬ ‫بی ســرپناهی خارج شوند‪ ،‬به همین منظور سعی‬ ‫می کنیم که مشــکالت روحی و جسمانی انان را‬ ‫مورد معاینه و بررســی قرار دهیم تا در حد امکان‬ ‫بتوانند مستقل شــوند و با گذراندن اموزش های‬ ‫فنی و حرفه ای‪ ،‬مهارت الزم برای خوداشتغالی را‬ ‫پیدا کنند و به زندگی عادی بازگردند‪.‬‬ ‫قاســمی‪ ،‬بی ســرپناهی و کارتــن خوابی و در‬ ‫نهایت فقر را یکی از معضالت جامعه توصیف کرد‬ ‫و گفت‪ :‬با ارایه مشــاوره های مختلف خانوادگی‪،‬‬ ‫حقوقــی‪ ،‬اجتماعی و روانشناســی تالش خواهیم‬ ‫کرد که اینگونه افراد بتواننــد به جامعه بازگردند‬ ‫و تــا حدودی از تبعات منفی این معضل اجتماعی‬ ‫کاسته شود‪.‬‬ ‫* گرمخانه زنان بی سرپناه هم در فردیس‬ ‫راه اندازی شد‬ ‫از سوی دیگر عضو شورای اسالمی شهر فردیس‬ ‫از راه اندازی گرمخانه زنان بی ســرپناه این شهر‬ ‫در چند روز اخیر خبــر داد و گفت‪ :‬این گرمخانه‬ ‫بــا ظرفیت پذیریش ‪ ۳۵‬نفر واقــع در فلکه پنجم‬ ‫فردیس اماده ارایه خدمات به نیازمندان است‪.‬‬ ‫ملیحــه اکبری افــزود‪ :‬ایــن گرمخانه همچون‬ ‫سالهای گذشــته خدماتی چون اسکان‪ ،‬استحمام‪،‬‬ ‫لباس راحت‪ ،‬مشاوره درمانی‪ ،‬خدماتی و بهداشتی‪،‬‬ ‫غذای گرم و سرد به بانوان بی پناه ارایه می دهد‪.‬‬ ‫یاداوری می شــود‪ :‬طبق براورد مجتبی قاسمی‬ ‫رییس شــورای شهر فردیس‪ ،‬به مردان و زنانی که‬ ‫بطور موقت در گرمخانه های این شــهر ساکن می‬ ‫شــوند‪ ،‬سه وعده غذا شــامل صبحانه‪ ،‬نهار و شام‬ ‫داده می شــود که این خدمات ساالنه ‪ 95‬میلیون‬ ‫تومان هزینه دارد‪.‬‬ ‫* معضل کارتن خوابها در فردیس بخصوص‬ ‫در فصل سرما قصه ای قدیمی است‬ ‫دور از تصور نیســت که بهزیســتی‪ ،‬افراد خیر‬ ‫و نهادهــای مدنی در فردیس نیــز برای کمک به‬ ‫اســیب پذیرترین قشر جامعه یعنی زنان و مردان‬ ‫بی ســرپناه تالش هایی در حد تــوان خود انجام‬ ‫می دهنــد‪ ،‬اما معضل کارتــن خوابها در فردیس‬ ‫بخصوص در فصل سرما قصه ای قدیمی است‪.‬‬ ‫باوجــود قدمــت دیرینه معضــل کارتن خوابی‬ ‫در شــهرها و کالنشــهرها که عمر ان بــه اندازه‬ ‫عمر فقر اســت و در واقع فقــر و کارتن خوابی را‬ ‫باید همجنس و هم خانواده یکدیگر دانســت‪ ،‬اما‬ ‫اگــر بخواهیم این معضل را بطور خاص در شــهر‬ ‫پرجمعیت و مهاجرپذیر فردیس مورد بررســی و‬ ‫ارزیابی قرار دهیم باید اذعان کنیم که هنوز اقدام‬ ‫جدی و زیرســاختی در این زمینه صورت نگرفته‬ ‫اســت‪ ،‬گو اینکه اوضــاع کارتن خوابهــا در دیگر‬ ‫شهرها نیز چندان بهتر از فردیس نیست!‬ ‫برای نمونه به پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون‬ ‫فرهنگی شورای شهر کرج در اردیبهشت سال ‪95‬‬ ‫یعنی ان زمان که هنوز فردیس از کرج جدا نشده‬ ‫بود اشــاره می کنم که الیحه راه اندازی گرمخانه‬ ‫بانــوان در فردیس در این جلســه قرائت و پس از‬ ‫بحث و بررســی و اعالم نظرات اعضا با اکثریت ارا‬ ‫به تصویب رسید‪.‬‬ ‫ایجاد گرمخانه زنان به منظور کاهش مشــکالت‬ ‫اجتماعی انها در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت‬ ‫و مقرر شــد در اسرع وقت مکان و بودجه مناسبی‬ ‫برای ساخت گرمخانه بانوان در فردیس تخصیص‬ ‫یابد‪ ،‬این در حالی اســت کــه هیچ اقدامی در این‬ ‫زمینه صورت نگرفت تا اینکه در ســال ‪ 96‬شورا و‬ ‫مدیریت شهری فردیس از کرج جدا شد‪.‬‬ ‫* اولین گرمخانه موقت زنان بی سرپناه در‬ ‫فردیس در اوایل زمستان سال ‪ 97‬راه اندازی‬ ‫شد‬ ‫حدود یک ســال از استقالل شــورا و مدیریت‬ ‫شهری گذشته بود که اولین شهردار فردیس مکان‬ ‫موقتی را در ســال ‪ 97‬برای زنان بی سرپناه ایجاد‬ ‫کرد و در ایین افتتاح ان ضمن ابراز تاسف از اینکه‬ ‫برخی بانوان در بیابان ها و مکان های نامناســب‬ ‫اطراف شــهر شــب را به صبح می رسانند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به حساســیت این معضل‪ ،‬بهره برداری از‬ ‫گرمخانــه ویژه بانوان فردیس در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن انجام گرفت‪.‬‬ ‫شــهردار وقت فردیس ادامه داد‪ :‬این گرمخانه با‬ ‫توجه به نیاز شهر در ساختمانی با اعتبار حدود‪۷۰‬‬ ‫میلیون تومان تملک و به صورت موقت دایر شــد‪،‬‬ ‫اما در نظر داریم نســبت به ســاخت گرمخانه ای‬ ‫برای مردان و زنان با اســتاندارد های الزم در سال‬ ‫اینده اقدام کنیم که اعتبار مناسبی هم به همین‬ ‫منظور در بودجه ســال اینده پیش بینی خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حایــز اهمیت اینکه اولین شــهردار فردیس در‬ ‫ان زمــان به موضوع مهمی اشــاره کرد که در هر‬ ‫زمان و مکان در مورد زنان و مردان بی ســرپناه و‬ ‫اســیب پذیر کاربرد دارد و ان اینکه جلوگیری از‬ ‫اســیب های اجتماعی یکی از اقدامات در دستور‬ ‫کار مدیریت شــهری فردیس است‪ ،‬چراکه هزینه‬ ‫برای پیشگیری از اسیب اجتماعی به مراتب بسیار‬ ‫کمتــر از هزینه برای مقابلــه و درمان هر معضلی‬ ‫است و مدیریت شــهری فردیس در این زمینه از‬ ‫هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد‪.‬‬ ‫البته بعد از استعفا یا به تعبیری برکناری اولین‬ ‫شــهردار فردیس‪ ،‬در فصل ســرمای سال گذشته‬ ‫(‪ )98‬نیــز گرمخانه ای به صورت نصف و نیمه در‬ ‫این شــهر دایر بود‪ ،‬لیکن باید بپذیریم که با وجود‬ ‫همه کمبود و کاستی ها این امکان وجود دارد که‬ ‫شورا و شــهرداری فردیس در یک اقدام اساسی و‬ ‫زیرساختی‪ ،‬یک مکان دایمی برای بی سرپناهان و‬ ‫کارتن خوابهای این شهر که طبق برخی براوردها‬ ‫شمار انها به حدود ‪ 150‬نفر می رسد‪ ،‬فراهم کنند‪.‬‬ ‫* گرمخانــه چندمنظــوره در فردیس‪ ،‬از‬ ‫حرف تا عمل فاصله بسیار است‬ ‫تردیــدی وجود ندارد که از حرف تا عمل فاصله‬ ‫بسیار اســت‪ ،‬چون پارسال همین موقع یعنی اذر‬ ‫ماه ســال ‪ 98‬بود که یکی از مسووالن شهرداری‬ ‫فردیــس طرح و ایده درســت و مقبولی در مورد‬ ‫این حدود ‪ 150‬نفر کارتن خواب و بی خانمان در‬ ‫فردیس که دو ســوم انها مرد و بقیه زن هستند و‬ ‫چند کودک خردســال نیز در میان انها دیده می‬ ‫شــوند‪ ،‬ارایه داد و گفت‪ :‬گرمخانه چند منظوره در‬ ‫شهر فردیس ایجاد می شود‪.‬‬ ‫سرپرست وقت معاونت امور زیربنایی و حمل و‬ ‫نقل و ترافیک شهرداری فردیس با اشاره به اینکه‬ ‫برای پروژه گرمخانه در این شهر دو میلیارد تومان‬ ‫اعتبار در نظــر گرفته ایم‪ ،‬افــزود‪ :‬گرمخانه چند‬ ‫منظوره فردیس دارای فضاهــای جداگانه اقایان‪،‬‬ ‫بانوان و کــودکان کار خواهد بود که در زمینی به‬ ‫مساحت حدود یک هزار و ‪ ۸۰۰‬مترمربع ساخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او ساماندهی زنان و مردان بی سرپناه و کودکان‬ ‫کار را یکی از وظایف شــهرداری دانست و گفت‪:‬‬ ‫اکنــون پروژه گرمخانه اماده و مناقصات ان برای‬ ‫اغاز عملیات اجرایی در حال برگزاری است‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه عالوه بر این مدیریت شهری فردیس در نظر‬ ‫دارد با همــکاری ادارات ذیربط کودکان کار را از‬ ‫معضــات اجتماعی نجات دهد کــه امیدواریم با‬ ‫همکاری سایر سازمانها همچون بهزیستی‪ ،‬کمیته‬ ‫امداد‪ ،‬نیروی انتظامــی و نهادهای مردمی بتوانیم‬ ‫به این اهداف دســت پیدا کنیم که البته تاکنون‬ ‫خبری از اجرا نیست!‬ ‫* کرونا‪ ،‬دردی که بــر دردهای بی درمان‬ ‫کارتن خوابها افزوده شده است‬ ‫به هرحال مرور روند اجرایی برای ایجاد گرمخانه‬ ‫زنان و مردان کارتن خواب و بی سرپناه در فردیس‬ ‫نشان می دهد که هرچند اقدامات موقتی و مسکن‬ ‫گونه جهت این اسیب پذیرترین قشر جامعه انجام‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اما طرح و برنامه دقیق و زیربنایی‬ ‫دستکم تا کنون برای این معضل اجتماعی در این‬ ‫شهرستان اندیشه نشده است و از ‪ 10‬ماه پیش به‬ ‫این سو شیوع ویروس نامریی و مرگ اور کرونا نیز‬ ‫دردی است که بر دیگر دردهای بی درمان کارتن‬ ‫خوابها افزوده شده است‪.‬‬ ‫از طرفــی واقعیت این اســت که ســرایت این‬ ‫ویروس از انســان به انسان‪ ،‬روی دیگر و خطرناک‬ ‫معضل کارتن خوابها و بی ســرپناهان را در جامعه‬ ‫دو چندان کرده اســت و شــاید بر همین اساس‬ ‫است که رها بودن کارتن خوابها در نقاط مختلف و‬ ‫جابجایی ازادانه انها در ســطح شهر خطر انتقال و‬ ‫ابتال به این ویروس مرموز را به شدت افزایش داده‬ ‫است تا جایی که برخی اعضای شوراهای شهرها و‬ ‫کالنشهرها برای پیشگیری از این خطر در کمین‪،‬‬ ‫پیشــنهاد شــبانه روزی کردن گرمخانه ها برای‬ ‫کارتن خواب ها را مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫بدیهی است‪ ،‬این پیشــنهاد کامال بجا و درست‬ ‫در مورد شــبانه روزی کردن گرمخانه ها‪ ،‬درحالی‬ ‫که شــورا و شهرداری های بســیاری از شهرها از‬ ‫جمله فردیس که حتی قــادر به تامین جای گرم‬ ‫همراه با اندکی خدمات انهم تنها در فصل ســرما‬ ‫برای کارتن خوابها نیستند‪ ،‬نمی تواند توقع بجا و‬ ‫قابل براورده شدن باشد‪ ،‬ولی نباید خطر گسترش‬ ‫دامنه شیوع کرونا توســط بی سرپناهان و کارتن‬ ‫خوابها کــه بطور طبیعی بیش از ســایر مردم در‬ ‫معرض ابتال به کرونا قرار دارند را دست کم گرفت!‬ ‫* کرونا‪ ،‬ساماندهی و کنترل کارتن خوابها‬ ‫را به یک اولویت برای شــورا و شهرداریها‬ ‫تبدیل کرده است‬ ‫به زبان ساده تر‪ ،‬ساماندهی و تحت کنترل قرار‬ ‫دادن کارتن خوابها در گرمخانه ها ضرورتی اســت‬ ‫که باید جدی گرفته شــود‪ ،‬چراکه حضور ازادانه‬ ‫و جابجایی های بدون کنترل این قشــر اســیب‬ ‫پذیر می تواند تهدیدی جدی برای همه تالشهای‬ ‫ســتاد ملی مقابله با کرونا باشــد‪ ،‬لذا به نظر می‬ ‫رسد دایر و فعال کردن گرمخانه ها در این شرایط‬ ‫کرونایی یکی از اولویت هایی اســت که باید مورد‬ ‫توجه اعضای شورا ها و شهرداریها از جمله شورا و‬ ‫شهرداری فردیس قرار گیرد‪.‬‬ ‫علی ایحال‪ ،‬برخالف تابستان و روزهای گرم که‬ ‫کارتن خوابها به نحوی روزها را شــب و شب ها را‬ ‫روز می کنند‪ ،‬اما در فصل ســرما‪ ،‬در به دری‪ ،‬بی‬ ‫ســرپناهی‪ ،‬بی خانمانی و کارتــن خوابی از جمله‬ ‫کلید واژه های تعریف زندگی شماری از هموطنان‬ ‫اواره ماســت که برای در امان ماندن از ســرمای‬ ‫سخت و جانفرســای فصل های پاییز و زمستان‪،‬‬ ‫ناگزیر به هر خرابه‪ ،‬ســاختمان نیمه کاره و حتی‬ ‫گاه داخل گورها پناه می برند‪.‬‬ ‫شــاید گفته شود این روزها بیشــتر هموطنان‬ ‫انقدر شاهد و نظاره گر حوادث و اتفاق های ناگوار‬ ‫و تاســف برانگیز اطراف خود هســتند که حوصله‬ ‫فکر کردن و درگیر کردن خود با اینگونه مســایل‬ ‫را ندارند‪ ،‬انهم عده ای از ادم های طرد شــده از‬ ‫جامعه و مشکالت ریشه دار انها‪ ،‬نمی تواند چندان‬ ‫محلی از اعتنا و توجه داشته باشد!‬ ‫با این حال اما نباید فراموش کنیم که به هر حال‬ ‫اینها ادم هایی هســتند که بــه هر دلیل از جمله‬ ‫فقر‪ ،‬نااگاهی‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬نداشتن حامی و حتی تنبلی‪،‬‬ ‫قصور و اشــتباهاتی که خود مرتکب شده اند‪ ،‬به‬ ‫چنین وضع اســفناکی دچار امده اند و اکنون به‬ ‫کمــک نیاز دارند‪ ،‬لذا هر یک از ما بخصوص اهالی‬ ‫رسانه براساس وظیفه ذاتی و مسوولیت حرفه ای‪،‬‬ ‫باید صدای این ادم های پاک باخته باشیم‪.‬‬ ‫خالصه اینکه وقتی در این شــبهای ســرد در‬ ‫فضای گرم و امن خانه در کنار خانواده هستیم‪ ،‬بد‬ ‫نیست برای دقایقی هم که شده در تصور و خیال‬ ‫خــود به این فکر کنیم که زنــان و مردان و حتی‬ ‫کــودکان بی خانمان و کارتن خــواب در فردیس‬ ‫چگونه شب های ســرد و سوز سرمای زمستان را‬ ‫تحمل می کنند؟!‬ ‫اکنون که حدود یک هفته به شب یلدای امسال‬ ‫باقی مانده اســت‪ ،‬امیدواریــم گفته و قول رییس‬ ‫شورای شهر فردیس محقق شــود‪ ،‬چون او از راه‬ ‫اندازی گرمخانه مردان کارتن خواب این شــهر تا‬ ‫پایان اذرماه جاری خبر داده است و گرمخانه زنان‬ ‫فردیس هم که فعال است‪ ،‬بنابراین اطمینان دارم‬ ‫و دعا می کنیم شــب یلدا به عنوان طوالنی ترین‬ ‫شب و یکی از سردترین شــبهای سال وقتی می‬ ‫تواند شــیرین و خوش و خاطره انگیز باشــد که‬ ‫هیچکس حتی هیچ کارتن خوابی در سرما نماند و‬ ‫جایش امن و گرم باشد‪ .‬امین‬ ‫رییس شبکه بهداشت و درمان‪ ۳۵ :‬واحد غیرمجاز مداخله گر درمانی در فردیس پلمب شد‬ ‫رییس شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان فردیس‬ ‫اعالم کرد که ‪ ۳۵‬واحد غیرمجاز مداخله گر در امر درمان‬ ‫و امور پزشــکی در این شهرســتان شناســایی و با حکم‬ ‫قضایی پلمب شدند‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضا ترابی در گفــت و گو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن واحدها شــامل ‪ ۲۰‬واحد مداخلــه در امر‬ ‫دندانپزشــکی ‪ ،‬ســه واحد البراتوار دندانپزشــکی‪ ،‬یک‬ ‫واحــد ارائه کننده خدمات عینک‪ ،‬یک واحد ارائه دهنده‬ ‫خدمات پوســت و زیبایی و مابقی در زمینه لیزر درمانی‬ ‫فعالیت داشتند‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه این واحدها بــدون مجوز از وزارت‬ ‫بهداشــت و درمان در امور پزشــکی مداخله می کردند‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اموال این واحدها با حکم دادستانی فردیس‬ ‫توقیف شد ضمن انکه جریمه نقدی و حبس سه ماه تا ‪2‬‬ ‫سال در انتظار عوامل اصلی و دست اندرکاران انها است‪.‬‬ ‫ترابی گفت‪ :‬متاسفانه برخی از مردم به تصور پایین بودن‬ ‫نــرخ تعرفه خدمات واحدهای غیر مجاز و عدم اگاهی و‬ ‫سوء اســتفاده این افراد از عناوین حرفه دندانپزشکی و‬ ‫پوســت و زیبایی به چنین مکان هایی مراجعه می کنند‬ ‫که با مخاطراتی برای سالمت انان همراه شده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬اســتفاده از لیزر برای زیبایی پوست‬ ‫فقط تکنیک نیســت بلکه نیاز به اطالعــات در زمینه‬ ‫بیماری های پوستی دارد که متاسفانه در واحدهای غیر‬ ‫مجاز به علت نبود متخصص پوســت و زیبایی مشکالتی‬ ‫برای خدمات گیرندگان به وجود امده است‪.‬‬ ‫رییس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان فردیس با‬ ‫بیان اینکه امسال ‪ ۳۰۰‬مورد بازدید از مراکز درمانی این‬ ‫شهرستان انجام شــده‪ ،‬افزود‪ :‬برای پیشگیری از تخلفات‬ ‫بازدیدهای بهداشتی و تخصصی در فردیس استمرار می‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬در ماده یک قانون مقررات پزشکی و‬ ‫دارویی ایجاد هرنوع موسســه پزشکی و درمانی نیازمند‬ ‫اخذ مجوز از وزارت بهداشــت اســت که در صورت عدم‬ ‫اخــذ مجوز و انجام فعالیت در حیطه امور پزشــکی جرم‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه اســتفاده از دســتگاههای لیزر و‬ ‫سوالریوم ارایشــگاه ها غیرقانونی و ممنوع است ‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مردم برای دریافت خدمات لیزر باید به مطب پزشکان و‬ ‫مراکزمتخصصین پوست ‪ ،‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ساکنان شهرستان فردیس می توانند تخلفات پزشکی‬ ‫را با شــماره تلفــن ‪ ۳۶۵۷۲۳۵۹‬معاونت درمان شــبکه‬ ‫بهداشت و درمان این شهرستان گزارش کنند‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کلنگ زنی دومین مرکز‬ ‫اورژانس ‪ ۱۱۵‬بخش‬ ‫مشکین دشت‬ ‫معــاون فرماندار فردیس گفت‪ :‬دومیــن مرکز اورژانس ‪۱۱۵‬‬ ‫بخش مشکین دشت به زودی کلنگ زنی خواهد شد‪.‬‬ ‫بهزاد پرویزی در جلســه بررسی مشکالت شهرستان فردیس‬ ‫کــه در محل فرمانداری برگزار شــد‪ ،‬از کلنگ زنی دومین مرکز‬ ‫اورژانــس ‪ ۱۱۵‬بخش مشکین دشــت در روزهای پیش رو خبر‬ ‫داد و اظهــار کرد‪ :‬این اقدام کمک زیادی به تامین امنیت جانی‬ ‫مصدومان می کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به وسعت و پراکندگی‪ ،‬مهاجرپذیر بودن‪ ،‬وسعت‬ ‫راه های مواصالتی‪ ،‬وجود صنایع متعدد و تردد زیاد بین شهری و‬ ‫استانی در شهرستان فردیس بیان کرد‪ :‬ضرورت دارد پایگاه هایی‬ ‫در نقاط مختلف شهرســتان برای خدمت رســانی ســریع تر به‬ ‫شهروندان احداث شــود تا در روند فعالیت اورژانس که ثانیه ها‬ ‫هم در ان تاثیرگذار است تغییرات قابل مالحظه ای رخ دهد‪.‬‬ ‫معــاون فرماندار فردیــس تصریح کرد‪ :‬با تاکیــد فرماندار و‬ ‫پیگیری هــای مجموعه فرمانداری و تامیــن اعتبارات مورد نیاز‬ ‫از محل ارزش افزوده روســتاهای فاقد دهیاری و همراهی شبکه‬ ‫بهداشــت و درمان و به ویژه مســاعدت و همــکاری صمیمانه‬ ‫شهرداری و شورای شهر مشکین دشت در تخصیص زمین مورد‬ ‫نیاز و صدور مجوزهای الزم برای کلنگ زنی پایگاه اورژانس ‪۱۱۵‬‬ ‫در محدوده مهندســی زراعی برنامه ریزی های الزم برای تحقق‬ ‫این پروژه در حال انجام است و به زودی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬با نگاه برنامه محور در حوزه ســامت امید‬ ‫اســت بتوانیم ظرفیت پایگاه های ‪ ۱۱۵‬شهرستان را ارتقا دهیم‬ ‫و تا پایان ســال شــاهد کلنگ زنی پایگاه های دیگری در سطح‬ ‫شهرستان به ویژه شهر فردیس باشیم‪.‬‬ ‫پرویــزی در پایــان از خدمــات ارزنده کارکنــان اورژانس و‬ ‫فوریت های پزشکی شهرستان فردیس تجلیل کرد‪.‬‬ ‫گندزدایی محیط زندگی‬ ‫و کار در دوران کرونا‬ ‫ویروس‬ ‫گندزدایی یکی از راها جهت جلوگیری از انتشــار ویروس ها‬ ‫و عوامل بیماری زا می باشــد و باعث نابودی عوامل بیماری زا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بهترین و مناســب ترین و در دســترس ترین مواد جهت ضد‬ ‫عفونی چه موادی هست؟‬ ‫وایتکس و الکل بهترین مواد برای ضد عفونی می باشد‬ ‫وایتکس که داری کلر می باشــد و گند زدایی مناسب جهت‬ ‫ســطوح و پوشاک می باشد باید قبل از مصرف رقیق شود چون‬ ‫مصرف وایتکس رقیق نشــده احتمال بیماری های تنفســی را‬ ‫تشــدید میکند از ترکیب کردن جوهــر نمک و وایتکس به جد‬ ‫خوداری شــود چون تولید گاز خوردنده و شیمیایی می کند که‬ ‫بافت ریه را از بین میبرد و فرد دچار خفگی می شود‬ ‫طرز تهیه محلول رقیق کلر به دو روش هست‬ ‫‪ _1‬محلول رقیق با توجه به مصرف جهت ســطوح مورد نظر‬ ‫خود یک پیمانه (لیوان یا پارچ)وایتکس را با ‪ ۴۹‬پیمانه اب سرد‬ ‫مخلــوط کرده و از این محلول جهت ضد عفونی ســطوح منزل‬ ‫و محیط کار می توانید اســتفاده کنید قبل از اســتفاده از این‬ ‫محلول ابتدا سطح مورد نظر را با اب و مواد شوینده مناسب جرم‬ ‫زدایی و نظافت کرده و با دستمال یا تی نخی تمیز را به محلول‬ ‫رقیق شده اغشته کرده و به سطوح بمالید و اجازه بدهید محلول‬ ‫به طور نرمال خشــک شود این محلول برای راهرو و کف دیواره‬ ‫مناســب می باشــد این کار را به صورت روزانه انجام دهید ودر‬ ‫نهایت تی و دســت مال را با اب داغ و محلول وایتکس شستشو‬ ‫دهید و محلول روزانه رقیق سازی مصرف شود‬ ‫‪_2‬محلول قوی طرز تهیه این محلول به این صورت می باشد‬ ‫یک پیمانه وایتکس را با ‪ ۹‬پیمانه اب سرد ترکیب کرده و ان را‬ ‫داخل اب پاش ریخته و بر روی دســتیگره در شیراالت سرویس‬ ‫بهداشتی اسپری کنید و یا سرویس ها بهداشتی و حمام کاربرد‬ ‫دار ایــن محلول برا منازلی که بیماران کرونایی دارن مناســب‬ ‫اســت ظروف غذا خوری را می توانید بعد از شستشــو در این‬ ‫محلــول نگهداری کنید تا عوامل بیماری زا از بین ببرد ترجیحا‬ ‫اتــاق فرد قرنطینه شــده از بقیه افراد جدا باشــد و ظروف غذا‬ ‫شــخص بیمار از بقیه افراد جدا و یا از ظــروف یک بار مصرف‬ ‫استفاده شود‬ ‫خریدهــا خود را به صورت اینترنتی و یــا مصرف ماهیانه در‬ ‫یک روز خرید کنید و از تردد زیاد در ســطح شهر جدا خوداری‬ ‫شود البسه را با کمی محلول وایتکس رقیق میتوانید بشورید در‬ ‫صورت تخلف متصدیان مواد غذایی و عدم اســتفاده از ماســک‬ ‫و رعایت نکردن پرتکول های بهداشــتی با شــماره ‪ ۱۹۰‬تماس‬ ‫بگیریــد و گزارش دهید به امید ســامتی و شــاد کامی همه‬ ‫مردم ایران‬ ‫مهندس رسول شاطری کارشناس بهداشت محیط‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫امتیاز در طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 126‬هفته سوم ‪ /‬اذر ماه ‪1399‬‬ ‫امام جمعه فردیس در جمع دانشجویان این شهرستان‪:‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫پیشرفت کشور در پرتو توجه به جوانان محقق می شود‬ ‫امــام جمعه شهرســتان فردیس گفت‪:‬‬ ‫پیشــرفت و توســعه روزافــزون و همــه‬ ‫جانبه کشــور تنها در پرتــو توجه به علم‬ ‫و توانمندی های جوانان محقق می شود‪.‬‬ ‫حجت االســام علــی اکبــر ایمانی به‬ ‫مناســبت ‪ ۱۶‬اذر در جمع دانشــجویان‬ ‫شهرســتان فردیس افزود‪ :‬دانشــگاه مبدا‬ ‫بســیاری از تحوالت علمی است ؛همانطور‬ ‫که امام (ره) فرمودند اگر دانشــگاه اصالح‬ ‫شود‪ ،‬مملکت اصالح می شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬توانمندســازی دانشــجویان را با‬ ‫اموزش مهارت ها ضروری دانست و گفت‪:‬‬ ‫دانشــجو با تالش و فراگیری علم و دانش‬ ‫و انجــام فعالیت های گروهی و فردی باید‬ ‫خود را ارتقا داده و پیشرفت کند‪.‬‬ ‫ایمانی با بیــان اینکه دنیــای غرب به‬ ‫دانشــجویان کشــورهای جهان ســوم به‬ ‫عنــوان ابزاری بــرای راه انداختن امورات‬ ‫مادی نگاه می کند ‪ ،‬افزود‪ :‬ممکن اســت‬ ‫کرســی تدریس و مدیریت هــا در اختیار‬ ‫دانشــجویان قرار دهند اما در جهت منافع‬ ‫کشورخودشان از انان بهره می برند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایران اسالمی امیدش‬ ‫به دانشــجویان است و دانشــگاه را مبدا‬ ‫تحوالت علمی می داند‪ ،‬گفت‪ :‬دشــمنان‬ ‫در دهه ‪ ۶۰‬مســووالن کشــوری را ترور‬ ‫می کردند اما امــروز و در دهه ‪ ۸۰‬و ‪۹۰‬‬ ‫نخبه های علمی کشــور را ترور می کنند؛‬ ‫دشمنان بدانند هر روز با افزایش تحریم ها‬ ‫و فشارهای اقتصادی ملت ایران مقتدرانه‬ ‫ایستاده است‪.‬‬ ‫امام جمعه شهرستان فردیس گفت‪ :‬قبل‬ ‫از انقالب اسالمی نگاه کشورهای غربی به‬ ‫ایران پایین بود و نمی خواستند کشورمان‬ ‫از نظر علمی رشــد کند و اختراع و ابتکار‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ایمانــی افزود‪ :‬پس از پیــروزی انقالب‬ ‫اســامی شــاهد تحوالت عظیــم علمی‬ ‫در بخــش های مختلــف از جمله نظامی‬ ‫‪ ،‬موشــکی ‪ ،‬هســته ای ‪ ،‬نانو و پزشــکی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬امروز که اســتکبار‬ ‫جهانی ترور دانشمندان برجسته کشور را‬ ‫در دستور کار قرار داده و تالش می کند تا‬ ‫مانع پیشرفت های جمهوری اسالمی در‬ ‫عرصه های علمی و فناوری شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که باید دانشــجویان با‬ ‫قدرت و صالبت در عرصه جهاد علمی گام‬ ‫بردارند تا بدخواهان و کینه توزان جمهوری‬ ‫اســامی را از ســنگ اندازی در مســیر‬ ‫پیشرفت ملت ایران مایوس و ناامید شوند‪.‬‬ ‫کالهبرداران ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریالی در فردیس دستگیر شدند‬ ‫فرمانــده انتظامی البرز اعــام کرد ‪ :‬فردی که با‬ ‫دادن وعــده های واهی برای دریافت ســود کالن‬ ‫و تنظیــم قرادادهای جعلی فروش خــودرو اقدام‬ ‫بــه ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال کالهبــرداری کرده بود‪ ،‬در‬ ‫شهرستان فردیس این استان دستگیر شد‪.‬‬ ‫سردار عباســعلی محمدیان اظهار داشت که در‬ ‫پــی ارجاع پرونده ای به پلیس اگاهی شهرســتان‬ ‫فردیس مبنی بر این که شــخصی با ادعای این که‬ ‫در شرکت های خودروسازی اعمال نفوذ دارد و می‬ ‫توانــد حداقل ‪ ۱۰‬خودرو را در هر مرحله با قیمت‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد زیر قیمت بازار به مشتریان تحویل‬ ‫دهد و از این طریق اقدام به کالهبرداری گســترده‬ ‫از ‪ ۴۰‬نفر از شــهروندان کرده بود‪ ،‬بررسی موضوع‬ ‫در دستورکار کاراگاهان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاراگاهان در تحقیقات اولیه متوجه‬ ‫شــدند که متهم با همکاری برادرش با تحویل یک‬ ‫یا ‪ ۲‬دســتگاه خودرو با قیمت زیر بازار ابتدا اعتماد‬ ‫مالباختگان را جلب و ســپس بــا تنظیم قرارداد و‬ ‫دادن وعده های واهــی مبالغ هنگفتی را از ان ها‬ ‫دریافت و متواری شده اند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی اســتان البرز اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ماموران با تحقیقات بیشتر متوجه شدند که متهم‬ ‫اصلــی پرونده برای خروج غیرقانونی از کشــور به‬ ‫یکی از شهرهای مرزی کشور مراجعت کرده است‬ ‫که بالفاصله مخفیگاه برادر و همدســت نامبرده در‬ ‫شهر فردیس شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی‬ ‫در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد‪.‬‬ ‫سردار محمدیان خاطرنشان کرد‪ :‬متهم در ابتدا‬ ‫منکر انجام هرگونه کالهبــرداری بود و از موضوع‬ ‫اظهار بی اطالعی می کرد اما پس از روبرو شدن با‬ ‫شکات و مستندات پرونده لب به اعتراف‬ ‫گشــوده و به ‪ ۲۰‬فقره کالهبرداری به‬ ‫ارزش ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال اقرار کرد‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد که با همکاری متهم‬ ‫دســتگیر شــده مخفیگاه متهم اصلی‬ ‫پرونــده در اســتان اذربایجــان غربی‬ ‫شناسایی و کاراگاهان با دریافت نیابت‬ ‫قضایــی به ان جا مراجعه و در عملیاتی‬ ‫غافلگیرانه نامبرده را نیز دســتگیر و به‬ ‫پلیس اگاهی شهرستان فردیس منتقل‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫محمدیان گفــت ‪ :‬تاکنون ‪ ۲۰‬نفر از‬ ‫مالباختگان شناســایی شده اند و تالش‬ ‫برای شناسایی ســایر شاکیان احتمالی‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫مسابقه کتابخوانی مجازی در فردیس اجرا شد‬ ‫دهکده مسکونی فردیس ثبت‬ ‫ملی می شود‬ ‫رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫شهرســتان فردیس اعــام کرد که مســابقه‬ ‫کتابخوانی و نقاشــی مجازی برای غنی سازی‬ ‫اوقات فراغت کــودکان و نوجوانان در روزهای‬ ‫کرونایی در این شهرستان برگزار شد‪.‬‬ ‫حجت االسالم حمیدرضا ولیزاده به خبرنگار‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬شــرکت کنندگان در این مســابقه‬ ‫خالصــه کتاب هایی را مطالعــه کرده بودند در‬ ‫قالب یک کلیپ ویدئویی به مســابقه ارســال‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬پــس از اتمام مهلت‬ ‫قانونی بیش از ‪ ۲۰‬کلیپ ارسال شد که توسط‬ ‫داوران موارد توجه به اخالق انسانی ‪ ،‬شخصیت‬ ‫پردازی ‪ ،‬پایان شگفت انگیز‪ ،‬اجرای با احساس‪،‬‬ ‫زمانبندی درست‪ ،‬روانخوانی یا روانگویی جهت‬ ‫امتیاز دهی و بررسی تعیین شد‪.‬‬ ‫رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫شهرستان فردیس افزود‪" :‬بهاره بخش علی پور‬ ‫" با کتاب کلیله و دمنه نفر اول "ملینا نامور" با کتاب رازی به عنوان نفر دوم و "مهرســا دارابی" به عنوان نفر ســوم برتر معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ولیزاده در ادامه تصریح کرد‪ :‬مسابقه نقاشی ویژه اعضای کودک و نوجوان نیز در راستای تشویق و ترغیب انان به مطالعه با موضوع‬ ‫اصلی کتاب و کتابخوانی ویژه دوران کرونا در منزل با همکاری اموزشــگاه ازاد هنری دهکده هنر در فضای مجازی در شهرســتان‬ ‫فردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این مسابقه تعداد‪ ۳۳‬نفر شرکت کردند که نفرات برتر به ترتیب باران سهرابی هفت ساله نفر اول‪،‬بنیتا بهادری‬ ‫‪ ۶‬ســاله نفر دوم ‪ ،‬المیرا جهانی هشت ســاله تصویر سازی بر اساس کتاب مسافر کوچولو که برای مسابقه مطالعه کرده بود به همراه‬ ‫تینا مرادی ‪ ۱۰‬ساله نفر سوم به عنوان نفرات برتر معرفی شدند‪.‬‬ ‫شهرداری فردیس در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ‪ ، 1399‬پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه‬ ‫عمومی به متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید‪.‬‬ ‫لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می اید از تاریخ انتشار نوبت اول اگهی جهت خرید اسناد مناقصه با مراجعه‬ ‫به امور قراردادهای شهرداری واقع در جاده مالرد جنب پارک منظریه خ ‪ 16‬متری حافظ بلوار فرگاز انتهای بلوار‬ ‫شهید تهرانی مقدم روبه روی شهرک بهارستان شهرداری مرکزی فردیس ‪ ،‬ضمن واریز مبلغ ‪ 2/000/000‬ریال‬ ‫به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب ‪ 400819688645‬نزد بانک شهر شهرداری و ارائه رسید ان نسبت‬ ‫به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫جهت دریافت اسناد داشتن یکی از گواهی های مندرج در قسمت ستون گواهی صالحیت از اداره کار‪ ،‬معرفی‬ ‫نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل ‪ ،‬روزنامه اخرین اگهی تغییرات اعضای شرکت‪ ،‬کد اقتصادی و مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده معتبر(ارائه مدارک با توجه به موضوع مناقصه) الزامی است‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫هزینه اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫سپرده شرکت در مناقصه به یکی از دو روش ارائه گردد‪ :‬الف) ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ ذیل که به مدت‬ ‫ســه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد ب) واریز فیش نقدی مبلغ ذیل به حساب شماره ‪100823004139‬‬ ‫بانک شــهر ‪ -‬هرگاه برندگان نفر اول ‪ ،‬دوم و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ‪ ،‬سپرده انان به ترتیب‬ ‫ضبط خواهد شد ‪ .‬شهرداری فردیس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و به غیر از سپرده شرکت‬ ‫در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به متقاضیان نزد شهرداری باقی می ماند‪.‬‬ ‫پیشــنهادات می بایســت در پاکت های مجزا(الف ‪ -‬ب ‪ -‬ج) الک و ممهور به مهر شرکت شده و تا پایان وقت‬ ‫اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1399/10/08‬به دبیرخانه شهرداری یا به صورت حضوری یا با پست پیشتاز تحویل‬ ‫داده شود‪ .‬جلسه کمیسیون مناقصات شهرداری در روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/10/09‬ساعت ‪ 12:00‬در محل‬ ‫دفتر شهردار فردیس برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر اداره میراث فرهنگی‪،‬گردشگری و صنایع دستی شهرستان فردیس‬ ‫استان البرز اعالم کرد‪ :‬مقدمات ثبت ملی دهکده مسکونی تاریخی فردیس‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫حســین بحرینی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬دهکده مســکونی‬ ‫تاریخی فردیس ‪ ۱۰۰‬هکتار مســاحت دارد کــه از این میزان ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫فضای ســبز با ‪۱۶‬هزار اصله درخت چنارتنومند ‪ ۵۰‬ســاله ‪ ۲۰،‬هزار اصله‬ ‫درختان میوه های مختلف و ده ها اصله در ختچه های زینتی شمشــاد و‬ ‫سرو محیط پیرامونی ویال ها است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مسکونی دهکده فردیس در سال ‪ ۱۳۴۸‬مقدمات نقشه‬ ‫کشــی و طراحی اغاز و در سال ‪ ۱۳۵۱‬شروع به ساخت بنا برای سکونتگاه‬ ‫شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این دهکده بیش از ‪ ۶‬هزار نفر جمعیت دارد؛ وجود ویال‬ ‫هایی با معماری و طراحی هــای زیبا و مناظر طبیعی در زمین های متراژ‬ ‫باال از ویژگی های دهکده فردیس محسوب می شود‪.‬‬ ‫بحرینی افزود‪ :‬به طور متوســط بیش از ‪ ۷۵‬درصد از شهروندان سکونت‬ ‫دائم و کمتر از ‪ ۲۵‬درصد به صورت هفتگی‪ ،‬ماهانه و یا فصلی دراین مکان‬ ‫اقامت دارند و بیشتر ساکنان ان بازنشستگان هستند‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬خانه احمد شاملو ‪ ،‬شاعر‪،‬نویسنده و روزنامه نگار دوره معاصر‬ ‫در این دهکده وجود دارد که عنوان موزه شاملو به ثبت ملی رسیده است‪.‬‬ ‫مدیر اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شهرستان فردیس‬ ‫گفــت‪ :‬همچنین خانه معین کرمانشــاهی از شــاعران دوره معاصر در این‬ ‫دهکــده تحت مراقبت میراث فرهنگی قرار گرفته اما به ثبت ملی نرســیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پنج اثر تاریخی در شهرستان فردیس شامل موزه شاملو‪ ،‬تپه فرخ اباد‪ ،‬زال‬ ‫تپه‪ ،‬بنای برج ابی رزکان و گورستان تاریخی رزکان ثبت ملی شده است‪.‬‬ ‫همکاری مردم الزمه موفقیت‬ ‫طرح محله محور شهید حاج‬ ‫قاسم سلیمانی است‬ ‫نشســت قرارگاه عملیاتی ســتاد مقابله با کرونا در شهرستان‬ ‫به ریاســت صیاد معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی فرمانداری‬ ‫فردیس و حضور ســایر اعضای ستاد شهرستان فردیس با هدف‬ ‫توضیح و توجیهه روند اجرای طرح در سالن جلسات فرمانداری‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫صیاد در ابتدا با تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط بازرسان‬ ‫قرارگاه در راســتای تعطیلی بازار و تشــکر از همکاری کسبه و‬ ‫بازاریان گفت‪ :‬ضمن تقدیر و تشــکر از همه بازاریان و کاسبان‬ ‫شهرستان فردیس‪،‬بابت همکاری در زمینه اجرای محدودیت ها‬ ‫از کادر بهداشت و درمان شهرستان و مدافعان امنیت و سالمت‬ ‫نیز در این روزهای ســخت که کماکان با روحیه باال در صحنه‬ ‫حضور دارند قدردانی و تشــکر می شــود و امیدوارم بتوانیم با‬ ‫اجرای طرح محله محور با همکاری و همراهی ســایر نهادهای‬ ‫دولتی و مردمی در شکســتن زنجیره شیوع این بیماری موفق‬ ‫عمل نمائیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مبــارزه با کرونا در‬ ‫کشــور پیرو فرمان‪ ‬مقام معظم رهبری‪ ‬و تاکیدات رئیس جمهور‬ ‫به عنوان محور نظارت بر اجرای تمامی مصوبات ابالغی‪ ،‬شــکل‬ ‫گرفته اســت و این قرارگاه تا شکست زنجیره انتقال ویروس پا‬ ‫برجاست و رسالت اصلی طرح انجام تست و شناسایی مبتالیان‬ ‫در کمترین زمان ممکن می باشد‪.‬‬ ‫در این جلســه معاون فرماندار مقــرر نمود‪ :‬پیرو موارد مطرح‬ ‫شده توســط اداره بهداشــت و درمان شهرســتان فردیس در‬ ‫خصوص مقدمــات و نحوه اجرای طرح مذکور در شهرســتان‪،‬‬ ‫جلســاتی به منظور ارائه گزارش عملکرد دستگاه های ذی ربط‬ ‫به فرمانداری به صورت کتبی و شــفاهی باحضور نمایندگان ان‬ ‫دســتگاه ها در روز سه شنبه هر هفته‪ ،‬راس ساعت ‪ ۱۰‬صبح در‬ ‫محل فرمانداری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شــبکه بهداشت و درمان شهرســتان فردیس‪ ،‬با اشاره‬ ‫به تشــکیل ‪ ۳‬تیم مراقبتی‪،‬نظارتی و حمایتی در این طرح‪ ،‬که‬ ‫متشکل از نیروهای مرکز بهداشت‪ ،‬هالل احمر و بسیج می باشد‬ ‫بر لزوم حمایت از این تیم ها توسط دستگاه های ذی ربط نظیر‬ ‫کمیته امداد‪ ،‬بهزیستی‪ ،‬شهرداری ها‪ ،‬اموزش و پرورش ‪ ،‬صمت‬ ‫و اتاق اصناف و‪ ...‬تاکید کرد و از ادارات خواســتار معرفی کتبی‬ ‫اعضای خود به عنوان نماینده و رابطین در این طرح گردید‪.‬‬ ‫دکتر ترابی ضمن تشــریح و تفکیک وظایف ادارات و دستگاه‬ ‫های ذی ربط‪ ،‬بر اهمیت بحث اموزش و افزایش ســطح اگاهی‬ ‫جامعه در جهت کنترل شیوع کووید ‪ ۱۹‬تاکید کرد و از اداراتی‬ ‫نظیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و شهرداری و اموزش و پرورش‬ ‫و مخصوصا اصحاب رسانه خواستار اهتمام ویژه به این امر شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این طرح شهرها به چندین منطقه تقسیم بندی‬ ‫شده و با مشخص شدن محالت تیم های مشترک راهی محالت‬ ‫شــده و کار شناسایی و پیگیری درمان و‪ ...‬در خصوص کرونا را‬ ‫برای مردم محله انجام می دهند‪.‬‬ ‫رئیس شــبکه بهداشت و درمان فردیس اذعان داشت‪ :‬در این‬ ‫طرح طبق اعالم صورت گرفته ‪،‬از تست های سریع که قرار است‬ ‫توسط وزارت بهداشت توزیع شود استفاده می شود و در کمتر از‬ ‫نیم ساعت بیماران مبتال شناسایی خواهند شد‪.‬‬ ‫مســئول واحد اموزش و ارتقای ســامت ســتاد شهرستان‬ ‫فردیس خاطرنشــان کرد‪ :‬اموزش هــای مربوط به اجرای طرح‬ ‫در روزهای اعالم شــده از ســاعت ‪ ۸‬صبح تا ‪ ۷‬بعد از ظهر می‬ ‫باشــد که مطالب به صورت کتبی به مسئوالن ادارات ارسال می‬ ‫گردد تا در راستای اطالع رسانی‪ ،‬در ورودی ادارات نصب شود‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫ردیف‬ ‫شرح عملیات‬ ‫خرید و نصب تعمیر و باز سازی تابلو ها‬ ‫‪1‬‬ ‫و تجهیزات ترافیکی سطح منطقه یک‪-‬‬ ‫تجدید‬ ‫خرید و نصب تعمیر و باز سازی تابلو ها‬ ‫‪2‬‬ ‫و تجهیزات ترافیکی سطح منطقه دو‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خرید دوربین های مدار بسته‪-‬تجدید‬ ‫تجدید‬ ‫براورد مبلغ ریالی‬ ‫مبلغ سپرده‬ ‫محل اجرا‬ ‫حداقل رتبه الزم‬ ‫‪4/500/000/000‬‬ ‫‪225/000/000‬‬ ‫منطقه یک‬ ‫‪-5‬راه و ترابری و یا ‪ 5‬تاسیسات و تجهیزات‬ ‫‪4/500/000/000‬‬ ‫‪225/000/000‬‬ ‫منطقه دو‬ ‫‪9/500/000/000‬‬ ‫‪475/000/000‬‬ ‫‪4/750/000/000‬‬ ‫‪237/500/000‬‬ ‫‪11/000/000/000‬‬ ‫‪550/000/000‬‬ ‫‪5/000/000/000‬‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫‪9/500/000/000‬‬ ‫‪475/000/000‬‬ ‫پروژه‬ ‫شرکت در‬ ‫مناقصه به ریال‬ ‫ساختمان مرکزی‬ ‫متقاضیان(اعم از شرکت ها با اساس نامه مرتبط با موضوع یا‬ ‫مناطق و اماکن‬ ‫پروانه احراز صالحیت حداقال از یکی از مراکز ذیل باشند‪:‬‬ ‫شهرداری‪،‬‬ ‫متعلق به‬ ‫شهرداری‬ ‫جمع اوری و هدایت اب های سطحی‬ ‫‪4‬‬ ‫و حفر چاه های جذبی سطح شهر‪-‬‬ ‫تجدید‬ ‫پروژه تامین تجهیزات و قطعات سخت‬ ‫‪5‬‬ ‫افزاری(کامپیوتر‪ ،‬پرینتر و اسکنر)‪-‬‬ ‫تجدید‬ ‫‪6‬‬ ‫اجرای عملیات مرمت ولکه گیری و‬ ‫سیار اسفالت منطقه دو‪ -‬تجدید‬ ‫باز سازی‪ ،‬تعمیر و تجهیز کلیه بازار روز‬ ‫‪7‬‬ ‫ها و ستاد مرکزی ساماندهی مشاغل‬ ‫شهری و فراورده های کشاورزی(چند‬ ‫منظوره)‪-‬تجدید‬ ‫‪-5‬راه و ترابری و یا ‪ 5‬تاسیسات و تجهیزات‬ ‫سطح شهر‬ ‫فردیس‬ ‫شهرداری‬ ‫فردیس‬ ‫سطح منطقه دو‬ ‫سطح شهر‬ ‫فردیس‬ ‫شهرداری فردیس‬ ‫اشخاص حقیقی دارنده پروانه مرتبط با موضوع)باید دارای‬ ‫شورای عالی انفورماتیک یا سازمان نظام صنفی رایانه یا صنف‬ ‫درصد نقد‬ ‫و تهاتر‬ ‫‪% 100‬‬ ‫نقد‬ ‫‪% 100‬‬ ‫نقد‬ ‫‪% 100‬‬ ‫نقد‬ ‫مدت‬ ‫‪ 4‬ماه‬ ‫‪ 4‬ماه‬ ‫‪ 15‬روز‬ ‫الکترونیک یا انجمن حفاظت الکترونیک‪.‬‬ ‫‪ –5‬راه و باند‬ ‫‪ %100‬نقد‬ ‫‪5‬ماه‬ ‫دارای پروانه احراز صالحیت حداقل از یکی از مراکز‬ ‫ذیل ‪ :‬شورای عالی انفورماتیک یا سازمان نظام صنفی‬ ‫رایانه یا صنف الکترونیک و یا انجمن حفاظت‬ ‫‪ % 100‬نقد‬ ‫‪ 10‬روز‬ ‫الکترونیک‬ ‫‪ -5‬راه و باند‬ ‫‪ % 100‬نقد‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫‪ -5‬ابنیه‬ ‫‪ % 100‬نقد‬ ‫‪ 5‬ماه‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 137

هفته نامه خبر فردیس 137

شماره : 137
تاریخ : 1399/12/14
هفته نامه خبر فردیس 136

هفته نامه خبر فردیس 136

شماره : 136
تاریخ : 1399/12/07
هفته نامه خبر فردیس 135

هفته نامه خبر فردیس 135

شماره : 135
تاریخ : 1399/11/30
هفته نامه خبر فردیس 134

هفته نامه خبر فردیس 134

شماره : 134
تاریخ : 1399/11/23
هفته نامه خبر فردیس 133

هفته نامه خبر فردیس 133

شماره : 133
تاریخ : 1399/11/14
هفته نامه خبر فردیس 132

هفته نامه خبر فردیس 132

شماره : 132
تاریخ : 1399/11/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!