هفته نامه خبر فردیس شماره 95 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 95

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 95

هفته نامه خبر فردیس شماره 95

‫هفته انهم‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫سال چهارم | شماره ‪ | 95‬هفته دوم‪ 8 ،‬بهمن ماه ‪ 4 | 1398‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫از برادری تا پدرخواندگی‬ ‫فردیس‬ ‫‪2‬‬ ‫دکترخسروزاده‬ ‫شهردار‪:‬بهره‬ ‫دانشاموزمشکیندشتیبه‪ ۶‬بیمار‬ ‫زندگیدوبارهبخشید‬ ‫‪3‬‬ ‫برداری از پروژه‬ ‫هایمدیریتشهری‬ ‫کمک های اصناف فردیس برای سیل‬ ‫زدگان جمع اوری شد‬ ‫‪3‬‬ ‫فردیس در دهه فجر‬ ‫مرد ‪ ۳۵‬ساله در فردیس به دست‬ ‫همسرش کشته شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مهندس اسماعیلی ذبیحی‪ ،‬سخنگوی شورای اسالمی شهر فردیس خواستار شد‪:‬‬ ‫استانداری هرچه سریعتر چارت سازمانی‬ ‫شهرداری فردیس را ابالغ کند‬ ‫پساب صنعتی سیمین دشت‬ ‫روانه سفره های زیرزمینی‬ ‫‪3‬‬ ‫تولید محصوالت کشاورزی خانگی‬ ‫در فردیس ترویج می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫شکایت های کارگری فردیس‬ ‫الکترونیکی بررسی می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ناوگان حمل و نقل مشکین‬ ‫دشت افزایش یافت ‪3‬‬ ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 95‬هفته دوم ‪ /‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫از برادری تا پدرخواندگی فردیس‬ ‫با گذشــت بیش از شــش ســال از تبدیل فردیس به ششمین‬ ‫شهرستان استان البرز و جدایی از برادر بزرگتر خود یعنی کرج‪ ،‬قرائن‬ ‫و شــواهد حاکی از ان است که این برادر بزرگتر‪ ،‬گویا تصمیم دارد‬ ‫نقش پدرخوانده را برای فردیس ایفا کند!‬ ‫شاید چنین تمثیلی کمی تا قسمتی اغراق امیز به نظر برسد‪ ،‬ولی‬ ‫واقعیت این اســت که برخورد برخی اعضای شورای اسالمی کرج با‬ ‫فردیــس را می توان به رفتار یک پدرخوانده تشــبیه کرد و نه برادر‬ ‫بزرگتــری که بطور معمول و معقول بــرادر کوچکتر را زیر حمایت‬ ‫خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫حال این یاداوری برای درک بهتر قضیه ضروری است که ساکنان‬ ‫کرج و فردیس دهها سال است که به عنوان عضو یک خانواده باهم و‬ ‫در کنار هم زندگی کرده اند تا سال ‪ 92‬و ماههای پایانی دولت دهم‬ ‫که فردیس نشینان در چهارچوب قانون‪ ،‬سفره خود را از کرج به عنوان برادر بزرگتر جدا کردند‪.‬‬ ‫البته بودند کسانی که از همان ابتدا و برخالف خواست عمومی فردیس نشینان با جدایی و استقالل این‬ ‫شهرستان سر ناسازگاری داشتند که این مخالفتها در سال ‪ 96‬همزمان با شکل گیری اولین شورای مستقل‬ ‫شهر فردیس به اوج خود رسید‪ ،‬اما دیگر کار از کار گذشته و شهرستان و شورای فردیس بطور کامل از کرج‬ ‫جدا و مستقل شده بودند‪ ،‬اتفاقی قانونمند و غیرقابل بازگشت!‬ ‫براین اســاس‪ ،‬راهی برای ان برخی ها که در جایگاه برادر بزرگتر بودند‪ ،‬باقی نماند و انها نهایت تالش‬ ‫خود را روی کاهش میزان مطالبات و در واقع کاستن از سهم و حق و حقوق قانونی فردیس به عنوان برادر‬ ‫کوچکتر متمرکز کردند‪ ،‬چه اینکه با وجود گذشــت دو سوم از عمر اولین شورای مستقل فردیس‪ ،‬هنوز‬ ‫حتی واقعیت وجود مطالبات برادر کوچکتر توسط برادر بزرگتر پذیرفته نشده‪ ،‬چه رسد به اینکه این حق‬ ‫و حقوق قانونی اعاده شود!‬ ‫بنابراین‪ ،‬گرچه نمی توانیم نبود اتحاد و همدلی کافی بین اعضای اولین شورای اسالمی فردیس در عدم‬ ‫تحقق مطالبات شهروندان این شهر از کرج را نادیده بگیریم‪ ،‬اما برخی از اعضای شورای اسالمی کرج نیز به‬ ‫عنوان برادر بزرگتر و البته قوی تر نشان داده اند که به هیچ وجه مایل به پذیرش واقعیت استقالل فردیس‬ ‫و پرداخت مطالبات قانونی برادر کوچکتر خود نیستند‪.‬‬ ‫اگر به اوایل ســال ‪ 92‬بازگردیم‪ ،‬بطور واضح و شفاف مالحظه خواهیم کرد که با توجه به قطعی شدن‬ ‫و تصویب اســتقالل فردیس در هیات دولت دهم‪ ،‬همان برخی ها جدیت و پشتکار عجیبی از خود نشان‬ ‫دادند که تا می توانند جغرافیای این شهرستان را کوچک و کوچکتر کنند که البته موفق هم شدند‪ ،‬چرا‬ ‫که اکنون کل مساحت شهرستان ‪ 600‬هزار نفری فردیس در استان البرز‪ ،‬تنها ‪ 77‬کیلومتر مربع است‪.‬‬ ‫حال‪ ،‬مقایسه وسعت یک هزار و ‪ 406‬کیلومتر مربع مساحت جغرافیایی شهرستان کرج با ‪ 77‬کیلومتر‬ ‫مربع شهرستان فردیس و نیز قیاس ان حتی با کوچکترین شهرستان استان البرز یعنی نظراباد با ‪587‬‬ ‫کیلومتر مربع مساحت‪ ،‬تصویر واضح تری از کوچکی فردیس به دست می دهد‪ ،‬این در حالی است که این‬ ‫شهرستان‪ ،‬بعد از کرج مرکز استان‪ ،‬بیشترین جمعیت را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫جالب است بدانیم که سالهاست فردیس در حالی با مشکل نبود زمین برای ساخت تصفیه خانه فاضالب‬ ‫که سالمتی شهروندان این شهر را تهدید می کند‪ ،‬مواجه است که جمعیتی معادل چهار شهرستان از کل‬ ‫شش شهرستان استان البرز را در خود جای داده است‪ ،‬یعنی از هر پنج نفر ساکن استان البرز یک نفر در‬ ‫شهرستان فردیس زندگی می کند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد اکنون شناخت بهتر و دقیق تری از معضل کوچکی مساحت جغرافیایی و تراکم جمعیت‬ ‫در کوچکترین اما پرجمعیت ترین شهرســتان استان البرز ارایه شده است‪ ،‬شاید برهمین اساس بود که‬ ‫ی های کرج و فردیس با برگزاری جلس ه ای در پانزدهم اسفند ماه سال گذشته‪ ،‬خط مترو کرج‬ ‫فرماندار ‬ ‫گلشهر را مرز میان این دو شهرستان تعیین کردند‪.‬‬‫دقت داشته باشیم که تعیین مرز و حریم هر بخش‪ ،‬شهر‪ ،‬شهرستان و استان در کشور در حوزه اختیارات‬ ‫وزارت کشور (واحد تقسیمات کشوری) است‪ ،‬لذا فرمانداری های کرج و فردیس در اقدامی قانونی‪ ،‬ضمن‬ ‫تعیین این مرز بین دو شهرستان‪ ،‬ان را در بند سه صورت جلسه شماره ‪ 78537‬به تاریخ پانزدهم اسفند‬ ‫ماه مطرح کردند‪.‬‬ ‫این درحالی است که برخی از اعضای شورای شهر کرج نه تنها تعیین این مرز را مورد اعتراض قرار داده‪،‬‬ ‫بلکه حد جنوبی رودخانه کرج و خط مترو تا جاده مالرد و از جاده مالرد به بعد جنوب خط را ه اهن را به‬ ‫عنوان مرز بین دو شهرستان کرج و فردیس اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫از عجایب روزگار اینکه‪ ،‬برخی اعضای شــورای کرج که نظر دیگر اعضای این شــورا را عین نظر خود‬ ‫معرفی می کنند‪ ،‬به منظور توجیه این اقدام و محق جلوه دادن اعتراض خود‪ ،‬از دستاویزی به نام کرجی‬ ‫های اصیل استفاده کرده و برای جلو بردن خط مرزی کرج و کوچکتر کردن هرچه بیشتر فردیس‪ ،‬ان را‬ ‫به عنوان خواســت و مطالبه شهروندان ساکن در این مناطق مطرح می کنند و بالطبع خود را موظف به‬ ‫اجرای ان می دانند‪.‬‬ ‫در واقع اعتراض و ادعای برخی از اعضای شــورا این اســت که کرجی های اصیل از انها توقع دارند که‬ ‫محدوده هایی چون محله های سرحداباد‪ ،‬کالک پایین‪ ،‬شهرک بنفشه‪ ،‬حسین اباد‪ ،‬استاندارد و رزکان که‬ ‫طبق تقسیمات سیاسی در داخل جغرافیای شهر فردیس قرار دارند را باید از این شهر جدا و به جغرافیای‬ ‫شــهر کرج اضافه کنند‪ ،‬هرچند وجود دکتر خســروزاده به عنوان شهردار فردیس که مجرب و مسلط بر‬ ‫امور حقوقی است‪ ،‬جای دلگرمی و امیدواری دارد که خط مرزی همان خواهد بود که فرمانداری های دو‬ ‫شهرستان فردیس و کرج تعیین کردند‪.‬‬ ‫همچنین تردیدی وجود ندارد که هنوز هم کرجی های اصیل و مهربان یا همان بومی های دارای حق اب‬ ‫و گل در کرج همچنان در این دیار زندگی می کنند‪ ،‬لیکن با توجه به تحوالت شگرف بعد از پیروزی انقالب‬ ‫و بخصوص هجوم بی امان مهاجران و تغییر در ساختار جمعیتی و توسعه شهری که جمعیت کرج را از رقم‬ ‫یکصد و چند هزار نفر در چهار یا پنج دهه پیش‪ ،‬اکنون به رقم سه میلیون نفر نزدیک کرده است‪ ،‬بنابراین‬ ‫شاید وام گرفتن برخی اعضای شورای کرج از واژه کرجی های اصیل‪ ،‬برای جداسازی قسمتهایی از فردیس‬ ‫و بازهم کوچکتر کردن مساحت این شهر پرجمعیت‪ ،‬نمی تواند توضیح و توجیه چندان قابل قبولی باشد!‬ ‫حایز اهمیت اینکه دســت بر قضا مهاجرپذیری یکی از مهمترین وجوه اشــتراک میان کرج و فردیس‬ ‫محســوب می شود‪ ،‬بخصوص که شــهروندان این دو شهر به عنوان اعضای یک خانواده در طول سالهای‬ ‫متمادی باهم و در کنار هم انهم زیر نام یک کالنشهر به نام کرج زندگی کرده اند‪ ،‬تا جایی که سکونت انبوه‬ ‫مهاجران از اقوام و فرهنگ های مختلف با اداب و رسوم متفاوت در کنار هم در فضایی ارام و مسالمت امیز‬ ‫موجب شد که عنوان ایران کوچک که یکی از برازنده ترین و گویاترین توصیف ها برای این کالنشهر است‬ ‫به کرج اطالق شود و به خوبی هم در افکار عمومی جا بیفتد‪.‬‬ ‫از طرفی همانگونه که تقریبا عموم صاحب نظران و کارشناسان بر ان اتفاق نظر دارند‪ ،‬اجرای سیاست‬ ‫عدم تمرکزگرایی در اداره کانونهای جمعیتی است‪ ،‬لذا برهمین اساس است که در هر کشوری تقسیماتی‬ ‫از ده و دهســتان تا بخش‪ ،‬شــهر‪ ،‬شهرستان و استان شکل گرفته است و همواره و هر ساله تغییراتی نیز‬ ‫در این تقسیم بندی ها صورت می گیرد‪ ،‬نمونه ان البرز خودمان است که باوجود همسایگی با پایتخت‪،‬‬ ‫سیاستگذاری کالن کشور ضرورت تشکیل ان را اجتناب ناپذیر کرده بود‪.‬‬ ‫بنابراین همان سیاســتگذاران کالن کشــور در هیات دولت دهم با توجه به پیگیری و درخواست های‬ ‫دیرینه و مدام مردم و مسووالن فردیس‪ ،‬به این نتیجه رسیدند که وجود ‪ 600‬هزار نفر جمعیت‪ ،‬مستحق‬ ‫داشــتن شهرستان و نیز شورای اسالمی مستقل هستند‪ ،‬پس ایا بهتر نیست که همگان از جمله برخی‬ ‫اعضای شورای شهر کرج یا همان برادر بزرگتر بجای اعتراض و مخالفت‪ ،‬ضمن تبعیت از قانون‪ ،‬تالش کنند‬ ‫از فردیس نشینان به عنوان برادر کوچکتر که دیر سالی است از کمبودها و محرومیت های مضاعف تحمیل‬ ‫شده رنج می برند‪ ،‬حمایت و کمک کنند تا شاید اندکی مشکالت گذشته جبران شود؟!‬ ‫با همه اینها تجربه گذشته از جمله مسایلی چون مخالفت با استقالل شهرستان و بخصوص معاضدت با‬ ‫تشــکیل شورای مستقل فردیس نشان داده که این قصه سر دراز دارد و راستش یقین دارم که برای حل‬ ‫و فصل مطالبات و تعیین مرز بین دو شهرســتان‪ ،‬دســت اخر به ورود مقام های باالدستی و بطور خاص‬ ‫شخص دکتر شهبازی استاندار پرتالش و عدالت طلب البرز منجر خواهد شد‪ ،‬چراکه انبوه جمعیت فردیس‬ ‫به عنوان ساکنان این شهر فاطمی‪ ،‬شهدای اقتدار‪ ،‬این حداقل انتظاری است که از دکتر شهبازی به عنوان‬ ‫عالی ترین مقام اجرایی این استان دارند‪.‬‬ ‫بگذریم‪ ،‬به عنوان یکی از صدها هزار مهاجر که بیشترین و بهترین سالهای عمرم را در حوزه اطالع رسانی‬ ‫و روزنامه نگاری در ایران کوچک ســپری کرده ام‪ ،‬براین باورم که چند کیلومتر یا حتی چند ده کیلومتر‬ ‫مربع کوچک یا بزرگی یکی از این دو شهرستان‪ ،‬هیچ تاثیری در زندگی فردی هیچیک از شهروندان کرج‬ ‫یا فردیس و از جمله من و خانواده ام ندارد و شاید خیلی از شهروندان اساسا به چنین موضوع هایی فکر‬ ‫هم نمی کنند‪ ،‬چون انچه انها در قبال عوارض و مالیات پرداختی خود توقع دارند‪ ،‬برخورداری از خدمات‬ ‫شهری با کیفیت و کمیت بهتر است‪.‬‬ ‫با این حال در پایان این مقال که اطمینان دارم در این زمینه بازهم بیشــتر خواهم گفت و نوشــت‪ ،‬اما‬ ‫مایلم نه به عنوان فعال رسانه ای بلکه به عنوان یک ناظر بی طرف‪ ،‬ان عزیزانی که این چنین در قبال خط‬ ‫مرزی بین کرج و فردیس واکنش نشان می دهند‪ ،‬تقاضا کنم که به عنوان برادر بزرگتر و البته قوی تر و‬ ‫قدرتمند تر تصویر بزرگتر و جامع تر را نگاه کنند‪ ،‬ایا درست است که برخی ها مدام درصدد کندن تکه ای‬ ‫و کوچکتر کردن فردیس به عنوان متراکم ترین شهرستان استان از نظر جمعیتی باشند؟ و ایا اگر به عنوان‬ ‫برادر کوچکتر در فردیس زندگی می کردند‪ ،‬بازهم همین داوری و قضاوت را داشتند؟!‬ ‫راستی چه شد ان همه سالهای طوالنی که برادرانه در یک خانواده و بر سر یک سفره زندگی می کردیم‬ ‫و فردیس بخاطر موقعیت اســتراتژیک خود! اغلب در حاشیه قرار می گرفت و ایا اکنون که الجرم طبق‬ ‫قانون باید این جدایی از کرج انجام می شد‪ ،‬انصاف است که برادر بزرگتر همچون پدرخوانده برخورد کند‬ ‫و تا می تواند از ادای دین و کمک به برادر کوچکتر دریغ ورزد؟ یادمان باشد که تامل‪ ،‬تفکر‪ ،‬عدل و عدالت‬ ‫از صفت های ستوده شده انسانی است!‬ ‫مهندس اینانلو‪ ،‬فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫ادارات کارگاه پیشگیری از اسیب ها در فردیس برگزار کنند‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬اعتیــاد و اثار مخرب‬ ‫فضای مجازی سبب اسیب به نوجوانان و‬ ‫جوانان شده که ادارات مختلف شهرستان‬ ‫فردیس موظف بــه برگزاری کارگاه ها و‬ ‫دوره های اموزشــی برای اگاهی بخشی‬ ‫به خانواده ها و نوجوانان و جوانان هستند‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیــس از ادارات فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی ‪ ،‬تبلیغات اسالمی ‪،‬‬ ‫اموزش و پرورش ‪ ،‬امور مســاجد‪ ،‬بسیج‪،‬‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬کمیته امداد ‪ ،‬حوزه علمیه و‬ ‫دانشــگاه های این شهرســتان خواست‬ ‫فرمانــدار فردیــس از دســتگاه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬اموزشی و فرهنگی این شهرستان‬ ‫خواست کارگاه های اموزشی و پیشگیری‬ ‫از اسیب ها برای خانواده ها ‪ ،‬نوجوانان و‬ ‫جوانان این شهرستان برگزار کنند‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اینانلو در نشســت ســتاد‬ ‫ساماندهی امور جوانان شهرستان فردیس‬ ‫بیان داشــت ‪ :‬امروز فضــای مجازی هر‬ ‫چند یک فرصت به شــمار مــی رود اما‬ ‫تهدیدها و اســیب هایی در جامعه ایجاد‬ ‫کرده است ‪.‬‬ ‫نســبت به برگزاری دوره های اموزشی و‬ ‫مشاوره خانواده اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه در حوزه اشــتغال‪،‬‬ ‫ازدواج و مســکن جوانــان بایــد تالش‬ ‫مضاعفی صورت گیرد‪ ،‬افــزود‪ :‬بها دادن‬ ‫به جوانان اســیب هــای اجتماعی را کم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس گفت‪ :‬یکی از چالش‬ ‫ها و اسیب ها در مدارس فضای مجازی‬ ‫است که اموزش و پرورش به عنوان نهاد‬ ‫تربیتــی می تواند در قالــب تفاهم نامه‬ ‫اموزشی و مشاوره‬ ‫با مراکز علمی ‪ -‬تخصصی و فرهنگی‬ ‫دانش اموزان و خانواده ها را از مخاطرات‬ ‫فضای مجازی اگاه کند‪.‬‬ ‫اینانلو با بیان اینکه اسیب های فضای‬ ‫مجازی در پوشــش برنامــه های فریب‬ ‫دهنده در این فضا منتشــر می شــود و‬ ‫نوجوانــان و جوانان را بــه انحراف می‬ ‫کشــاند‪ ،‬افزود ‪ :‬مجموعه دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و اداری بایــد در ایــن زمینه‬ ‫هوشــیارانه وارد عمل شوند و جامعه را‬ ‫از اسیب ها مصون دارند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مهاجرپذیری و‬ ‫حاشــیه نشــینی میزان اســیب های‬ ‫اجتماعــی شهرســتان فردیــس را باال‬ ‫برده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری کالس های‬ ‫اموزشــی با محتوای دینــی و مذهبی‬ ‫در ارتقای ســطح اگاهی مــردم به ویژه‬ ‫نوجوانان و جوانان موثر است‪.‬‬ ‫اینانلــو بــا مهــم برشــمردن اجرای‬ ‫برنامه ریــزی نشــاط اور اجتماعی برای‬ ‫جوانان بیان داشت‪ :‬مدیران دستگاه های‬ ‫اجرایی و فرهنگی می توانند با برنامه ریزی‬ ‫درســت و به کارگیــری ظرفیت عظیم‬ ‫ســازمان های مردم نهاد‪ ،‬در زمینه نشاط‬ ‫اجتماعی جوانان ورود کنند‪.‬‬ ‫طرح توسعه اســتارتاپ ها برای‬ ‫اشتغال افرینی و فضای خالقیت در‬ ‫این استان کلید خورده است‬ ‫مدیر کل ورزش و جوانان اســتان البرز‬ ‫نیز گفت‪ :‬اکنون طرح توسعه استارتاپ ها‬ ‫برای اشتغال افرینی و فضای خالقیت در‬ ‫این استان کلید خورده است‪.‬‬ ‫امیر غفرانــی اظهار داشــت‪ :‬جوانان‬ ‫در ســازمان های مردم نهاد می توانند‬ ‫کارهای بزرگی را بدون چشمداشت انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امروز اســتان البرز با‬ ‫اســیب های اجتماعی فراوانــی مواجه‬ ‫اســت که انتظار می رود دســتگاه های‬ ‫مســوول برای کاهش این اسیب ها وارد‬ ‫عمل شوند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس‪:‬‬ ‫مرد ‪ ۳۵‬ساله در فردیس به دست همسرش کشته شد‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان فردیس‬ ‫گفــت‪ :‬زنی کــه بــه دلیــل اختالفات‬ ‫خانوادگی همســر ‪ ۳۵‬ساله اش را به قتل‬ ‫رسانده بود ‪ ،‬توسط پلیس این شهرستان‬ ‫دستگیر شد‪.‬‬ ‫ســرهنگ بیژن جنتی در گفت و گو با‬ ‫خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬در پی اعالم مفقودی‬ ‫یک ماهه مردی ‪ ۳۵‬ساله توسط همسر و‬ ‫مادرش‪ ،‬رسیدگی به موضوع در دستورکار‬ ‫ماموران کالنتری ‪ ۱۱‬مرکزی شهرســتان‬ ‫فردیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در تحقیقات اولیه‬ ‫ماموران مشــخص شــد فرد مفقود شده‬ ‫اختالف خانوادگی با همســرش داشــته‬ ‫که این موضوع احتمال قتل وی توســط‬ ‫همسرش افزایش داد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬ماموران با انجام اقدامات پلیســی‬ ‫متوجه شــدند شــب قبــل از مفقودی ‪،‬‬ ‫مقتول با همســرش دچار اختالف شده و‬ ‫با هم درگیر شده اند‪.‬‬ ‫جنتــی افزود‪ :‬در ادامه همســر مقتول‬ ‫بــه کالنتری دعــوت و در تحقیقات ابتدا‬ ‫منکر وجود هرگونــه اختالف و درگیری‬ ‫با همسرش شد‪ ،‬اما با مشاهده مستندات‬ ‫به ناچار لب به اعتراف گشــود و بیان کرد‬ ‫که از ابتدای ازدواج با همســرش اختالف‬ ‫داشــتند و طبق معمول در شب حادثه با‬ ‫همســرش درگیری لفظی پیدا کرده اند‬ ‫که این درگیری منجر به قتل همســرش‬ ‫رییس اداره کار فردیس‪:‬‬ ‫شکایت های‬ ‫کارگری فردیس‬ ‫الکترونیکیبررسی‬ ‫می شود‬ ‫رییس اداره تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫شهرســتان فردیس اعالم کرد که با راه‬ ‫اندازی ســامانه جامع روابط کار از این‬ ‫شکایت های کارفرمایان و کارگران این‬ ‫شهرستان الکترونیکی بررسی می شود‪.‬‬ ‫بهنام بهداروند در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در پایان پس از تکمیــل پرونده‪ ،‬قاتل‬ ‫برای انجــام مراحل قانونی تحویل مراجع‬ ‫قضایی شد‪.‬‬ ‫سارقان منازل در فردیس دستگیر‬ ‫شدند‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬با تــاش کاراگاهان پلیس اگاهی‬ ‫ایرنــا افــزود‪:‬‬ ‫تمــام کارگــران‬ ‫وکارفرمایــان و‬ ‫افراد شــاغل در‬ ‫صنــوف و صنعت‬ ‫باید برای استفاده‬ ‫از خدمات سامانه‬ ‫جامــع روابط کار‬ ‫و احقــاق حقوق‬ ‫خود بــه یکی از‬ ‫دفاتر پیشــخوان‬ ‫دولــت مراجعــه‬ ‫و با ارائــه کارت‬ ‫ملــی نســبت به‬ ‫ثبت نام درسامانه‬ ‫ودریافــت نــام‬ ‫کاربری ورمز عبور‬ ‫اختصاصی اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬الکترونیکی شدن‬ ‫مکاتبه هــای کارگــری و کارفرمایی با‬ ‫فردیس‪ ،‬سه سارق که اقدام به هفت فقره‬ ‫ســرقت از منازل کرده بودند‪ ،‬دســتگیر‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ جنتی افــزود‪ :‬در پی وقوع‬ ‫چند فقره ســرقت از منازل مسکونی در‬ ‫شهرســتان فردیس پیگیری موضوع در‬ ‫دســتور کار پلیس اگاهی این شهرستان‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاراگاهان بــا تالش های‬ ‫شبانه روزی و به کارگیری انجام اقدامات‬ ‫پلیسی‪ ،‬متهم اصلی و دو همدست وی را‬ ‫شناســایی و با هماهنگی مقام قضایی در‬ ‫یک عملیات غافلگیرانه هر سه نفر ان ها‬ ‫را دستگیر کردند‪.‬‬ ‫جنتــی با بیان این کــه متهمان دارای‬ ‫ســوابق متعــدد کیفری هســتند اظهار‬ ‫داشت‪ :‬متهمان در بازجویی های صورت‬ ‫گرفته به جرائم خود اعتراف کردند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬متهمان دستگیر‬ ‫شــده پس از تشــکیل پرونده به مراجع‬ ‫قضایی تحویل داده شدند‪.‬‬ ‫هدف تسریع در خدمات دهی به جامعه‬ ‫هدف انجام شده است ‪.‬‬ ‫رییس اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫شهرستان فردیس گفت‪ :‬ایجاد شفافیت‬ ‫در اطالعات مربوط به جامعه کارگری و‬ ‫کارفرمایی‪ ،‬کاهش بروکراسی‪ ،‬پیشگیری‬ ‫از فساد اداری ‪،‬تسریع در روند رسیدگی‬ ‫و پیگیــری امور مربوط بــه روابط میان‬ ‫کارگر وکارفرما‪ ،‬تسهیل ارتباط و احقاق‬ ‫حقوق جوانــان و جلوگیری از تخلفات‬ ‫محتمل دربرابر حقوق کارگران از اهداف‬ ‫الکترونیکی شدن خدمات است ‪.‬‬ ‫کارگران ‪ ،‬کارفرمان و اصناف فردیس‬ ‫مــی توانند بــرای اســتفاده از خدمات‬ ‫الکترونیکــی اداره تعــاون ‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعــی بــه دفاتر پیشــخوان دولت‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫از جمعیت ‪ ۶۰۰‬هزار نفری شهرستان‬ ‫فردیس بیش از یکصد هزار نفر کارگران‬ ‫و اصناف تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫تولید محصوالت کشاورزی خانگی در فردیس ترویج می شود‬ ‫مدیراداره جهاد کشاورزی شهرستان‬ ‫فردیس با اشــاره به اهمیــت توجه به‬ ‫توسعه مشــاغل خانگی در حوزه های‬ ‫مختلف بخش کشــاورزی گفت‪ :‬براین‬ ‫اساس تولید محصوالت کشاورزی خانگی‬ ‫و صنایع تبدیلی در این شهرستان مورد‬ ‫حمایت و ترویج می شود‪.‬‬ ‫علیرضا بدری در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬در اجرای طرحی تاکنون ‪۷۱‬‬ ‫واحد صنایع تبدیلی و گلخانه ای خانگی‬ ‫مجوز دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۲۶۶‬نفر در زمینه مشــاغل‬ ‫خانگی کشــاورزی و صنایــع تبدیلی‬ ‫در شهرســتان فردیس مشغول به کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تولید جوانه گل و گل های تزئینی و‬ ‫ســایر محصوالت گلخانه ای در اولویت‬ ‫مشاغل کشــاورزی خانگی در فردیس‬ ‫قرار دارد ‪.‬‬ ‫طبیق پیش بینی ها ‪ ،‬ســاالنه بیش‬ ‫از ســه هزارو ‪ ۳۰۰‬تن انواع محصوالت‬ ‫در حوزه کشــاورزی و صنایع وابسته در‬ ‫فردیس تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫بدری با بیان اینکه برای ســاماندهی‬ ‫و حمایت از مشاغل خانگی طرحی اغاز‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به مصوبه‬ ‫شــورای عالی اداری مبنی بر توســعه‬ ‫خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی‪،‬‬ ‫برای تسریع در انجام کار‪ ،‬کاهش زمان‬ ‫و هزینــه‪ ،‬تامین رضایت و کرامت مردم‬ ‫مبادرت به صدور مجوز مشاغل خانگی‬ ‫به صورت الکترونیکی کرده اند‪.‬‬ ‫شهرستان فردیس حدود ‪ ۲‬هزار هکتار‬ ‫زمین کشاورزی و باغی دارد‪.‬‬ ‫‪ ۲.۵‬هکتار زمین کشــاورزی در‬ ‫فردیس ازاد سازی شد‬ ‫مدیراداره جهاد کشاورزی شهرستان‬ ‫فردیس اعالم کرد که با تخریب تعدادی‬ ‫بنای غیر مجاز‪ ۲۵ ،‬هزار متر مربع زمین‬ ‫کشاورزی در این شهرستان ازاد سازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بدری در گفــت و گو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬در راستای اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده‬ ‫‪ ۱۰‬قانون حفظ کاربــری اراضی زراعی‬ ‫و باغــی ‪ ،‬امــروز این اراضی با دســتور‬ ‫دادستان عمومی و انقالب شهرستان و‬ ‫همکاری کالنتری ‪ ۱۵‬مشــکین دشت‬ ‫فردیس ازاد سازی شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به لزوم حفظ و حراست از‬ ‫زمین های کشاورزی به عنوان سرمایه‬ ‫ملی و طبیعی و در راستای تولید بیشتر‬ ‫محصوالت کشــاورزی و تامین امنیت‬ ‫غذایی مردم اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫اجرای ازاد سازی این اراضی ‪ ۱۷‬مورد‬ ‫دیوارکشی ‪ ،‬یک استخر و یک االچیق‬ ‫غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان‬ ‫فردیس تخریب شد‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی فردیس افزود‪ :‬بر‬ ‫اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی‬ ‫و باغی هرگونه ساخت و ساز در خارج از‬ ‫محدوده قانونی شهرها و روستاها بدون‬ ‫اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده‬ ‫یک قانون مذکور ممنوع می باشــد و با‬ ‫متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت از خرید‬ ‫امــاک فاقد مجوز خودداری نمــوده و قبل از انجام‬ ‫معامله از مراجع ذیصالح از جمله جهاد کشــاورزی‬ ‫فردیس اســتعالم نمایند تا مورد سوء استفاده افراد‬ ‫سودجو واقع نشوند‪.‬‬ ‫بدری گفت‪ :‬مردم بــرای حفظ و صیانت از اراضی‬ ‫زراعی و باغ ها هرگونه تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز‬ ‫را به سامانه ‪ ۱۳۱‬گزارش کنند‪.‬‬ ‫از ابتدای امسال تاکنون بیش از ‪ ۴۰‬مورد ساخت و‬ ‫ساز غیر مجاز در حریم بخش مشکین دشت تخریب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 95‬هفته دوم ‪ /‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫پساب صنعتی سیمین دشت روانه سفره های زیرزمینی‬ ‫معصومــه مهتاب‪ ،‬خبرنــگار ایرنا در‬ ‫شهرســتان فردیس ‪ -‬شــهرک صنعتی‬ ‫سیمین دشت از جمله مجموعه های صنعتی‬ ‫در اســتان البرز به شمار می رود که با وجود‬ ‫تامین اعتبار از محل ســفر رییس جمهوری‬ ‫و تاکید دستگاه های مســوول‪ ،‬هنوز اقدامی‬ ‫عملــی برای احــداث تصفیه خانــه فاضالب‬ ‫مرکزی ان صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫شــهرک صنعتی سیمین دشــت واقع در‬ ‫شــرق شهرســتان فردیس‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۵۸‬با‬ ‫احداث چند کارخانه و انبار روند شکل گیری‬ ‫ان توســط بخش خصوصی اغاز شد که پس‬ ‫از چند ســال توانســت به یکی از قطب های‬ ‫صنعتی کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫پروانه اولیه بهره برداری از شهرک صنعتی‬ ‫ســیمین در ســال ‪ ۸۸‬طبق مصوبــه هیات‬ ‫وزیران صادر شــد‪ ،‬پــس از فراهم کردن زیر‬ ‫ســاختارهای بنیادی و اخذ اســتعالم مثبت‬ ‫از مراجــع ذیصالح پروانه بهره برداری کامل‬ ‫شــهرک صنعتی غیردولتی ســیمین دشت‬ ‫فردیــس مهرماه ســال ‪ ۹۲‬به دســتور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت وقــت بازنگری و‬ ‫صادر شد ‪،‬این شهرک به نام موسسه شهرک‬ ‫صنعتی کار افرینان و ابادگران سیمین دشت‬ ‫نامگذاری شد‪.‬‬ ‫شهرک صنعتی سیمین دشت به مساحت‬ ‫‪ ۹۸‬هکتــار دارای ‪ ۷۷‬هکتــار زمین صنعتی ‪۳.۵ ،‬‬ ‫هکتار زمین خدماتی و ‪ ۳۴۵‬قطعه صنعتی است ‪.‬‬ ‫طبق اخرین امــار ‪ ۲۵۰‬واحد تولیدی و صنعتی‬ ‫در این شــهرک فعال هســتند و ‪ ۵۰‬واحد در حال‬ ‫تکمیل و ســاخت قرار دارند ضمن انکه بیش از ‪۹‬‬ ‫هزار نیروی انسانی در ان مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫بیشــتر واحدهــای تولیدی و صنعتی شــهرک‬ ‫صنعتی ســیمین دشــت در زمینه تجهیزات برق‬ ‫و الکترونیک‪ ،‬لــوازم خانگی‪ ،‬قطعات خودرو ‪ ،‬مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬رنگ سازی‪ ،‬صنعت پالستیک‪ ،‬مواد دارویی‬ ‫و پزشکی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫وضعیت پساب های شهرک‬ ‫بررســی های میدانی و اظهارات برخی مســوول‬ ‫حکایت از ان دارد که تعدادی از واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی شــهرک صنعتی ســیمین دشت معطل‬ ‫ســاخت و راه اندازی تصفیه خانه مرکزی فاضالب‬ ‫شــهرک نمانده و خود اقدام به احداث تصفیه خانه‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫این اقدام اگر چه حرکتی مفید برای ســاماندهی‬ ‫بخشــی از فاضالب ها اســت اما بخش دیگری از‬ ‫فاضــاب های صنعتــی به چاه هــای جذبی یا به‬ ‫صورت روان اب در محدوده شــهرک رها شده که‬ ‫ســبب دغدغه و نگرانی مســووالن اداره حفاظت‬ ‫محیط زیست شهرستان فردیس شده است‪.‬‬ ‫از دیگر ســو برنامه ششم توسعه کشور بر ایجاد‬ ‫تصفیه خانه فاضالب با ‪ ۲‬هدف یعنی پیشگیری از‬ ‫الودگی محیط زیست و دیگری تامین اب فضاهای‬ ‫ان جذب نشــد و در زمــان حاضر ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ان جذب و در حساب شهرداری فردیس می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ســبز و صنعت تاکیــد دارد ‪ .‬از ایــن رو با توجه‬ ‫به محدودیت منابع ابی کشور احداث تصفیه خانه‬ ‫فاضالب شــهرک صنعتی ســیمین دشت فردیس‬ ‫یکــی از موضوعات مهمی بود که در دســتور کار‬ ‫قرار گرفت و قرار شــد تا پایان سال ‪ ۹۶‬این پروژه‬ ‫عملیاتی و بهره برداری شود‪.‬‬ ‫اختصاص اعتبار ‪ ۲‬میلیارد تومانی از محل‬ ‫سفر رییس جمهوری‬ ‫با اینکه شــهرک صنعتی سیمین دشت از مراکز‬ ‫صنعتی غیر دولتی محســوب می شود اما به سبب‬ ‫اهمیــت کنترل فاضالب ها و اهداف برنامه ششــم‬ ‫توسعه در سفر سال ‪ ۹۵‬رییس جمهوری به استان‬ ‫البرز ‪ ۲‬میلیارد تومان اعتبار به ساخت تصفیه خانه‬ ‫فاضالب سیمین دشــت اختصاص یافت که انتظار‬ ‫می رفت هیات امنای شــهرک و دیگر مسووالن با‬ ‫تامین زمین مناسب این تصفیه خانه را بسازند‪.‬‬ ‫انطور که مسووالن شهرستان فردیس می گویند‪:‬‬ ‫کم کاری ها در امر تامین زمین سبب شد تا بخشی‬ ‫از ایــن اعتبار در جای دیگر هزینه شــود و بخش‬ ‫دیگر به حساب شهرداری فردیس واریز شود‪.‬‬ ‫روزانه ‪ ۲‬هزار مترمکعب پساب در سیمین‬ ‫دشت تولید می شود‬ ‫بــه گفته رییــس اداره حفاظت محیط زیســت‬ ‫شهرســتان فردیــس ‪ ،‬روزانه ‪ ۲‬هــزار متر مکعب‬ ‫فاضالب در شهرک صنعتی ســیمین دشت تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مرتضی شــکوری پور افــزود‪ ۹۰ :‬درصد صنایع‬ ‫مهندس اسماعیلی ذبیحی‪ ،‬سخنگوی شورای اسالمی شهر‬ ‫فردیس خواستار شد‪:‬‬ ‫استانداری هرچه سریعتر چارت‬ ‫سازمانی شهرداری فردیس را‬ ‫ابالغ کند‬ ‫سخنگوی شورای اسالمی شهر‬ ‫فردیس از استاندار البرز و معاون‬ ‫هماهنگی امور عمرانی استانداری‬ ‫خواست هر چه ســریعتر چارت‬ ‫ســازمانی شــهرداری فردیس به‬ ‫منظور ارائه خدمــات مطلوبتر به‬ ‫شهروندان را ابالغ نمایند‪.‬‬ ‫رضا اسماعیلی ذبیحی در گفت‬ ‫و گو بــا خبر فردیس افــزود‪ :‬با‬ ‫توجه به تایید سازمان شهرداری‬ ‫های کل کشور‪ ،‬امیدوارم استاندار‬ ‫البرز و معاون عمرانی استاندار نیز‬ ‫با تسریع در ابالغ ان به شهرداری‬ ‫فردیس‪ ،‬شهرداری بتواند ساختار‬ ‫خود را براســاس چــارت جدید‬ ‫تنظیم کند کــه نتیجه ان بطور‬ ‫قطع سرعت بخشیدن به خواست‬ ‫و نیازهای شهروندان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته پیگیری ها‬ ‫و اقدامهای مستمری نیز باید در‬ ‫کمک های اصناف‬ ‫فردیس برای سیل‬ ‫زدگان جمع اوری‬ ‫شد‬ ‫شــهرک صنعتی سیمین دشــت فعال بوده و در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۲‬واحــد صنعتــی دارای تصفیه خانه‬ ‫هســتند‪ ،‬فاضالب سایر واحدها بدون تصفیه وارد‬ ‫چاه های جذبــی و در نهایت اب های زیر زمینی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬تعــداد ‪ ۱۲‬واحد تولیدی این‬ ‫شــهرک فاضــاب صنعتــی را بعــد از تصفیه و‬ ‫استاندارد سازی وارد چاه یا در فضای سبز استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫شــکوری پور معتقد است که عدم توجه مدیران‬ ‫و هیات امنا به ایجاد تصفیه خانه فاضالب شهرک و‬ ‫مشــکالت مالی که خودشان عنوان می کنند علت‬ ‫تاخیر در احداث این تصفیه خانه است ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬در ســال ‪ ۸۹‬یکی از شــرایط مجوز‬ ‫برای ساخت واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی‬ ‫ســیمین دشت ایجاد سیستم تصفیه خانه مرکزی‬ ‫بود که متاســفانه اداره کل صمت استان البرز در‬ ‫زمان بهره برداری از این موضوع غفلت کرده است‬ ‫‪.‬رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان‬ ‫فردیس افزود‪ :‬عدم همکاری هیات امنا و مدیریت‬ ‫شهرک صنعتی سیمین دشت سبب شد تا پرونده‬ ‫قضایی برای فاضالب این شــهرک تشکیل شود و‬ ‫اکنون نیز مفتوح است ‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد کــه هنوز زمیــن معینی برای‬ ‫ساخت تصفیه خانه به اداره حفاظت محیط زیست‬ ‫فردیس معرفی نشده تا در مورد ان نظر کارشناسی‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫در اواخــر ســال ‪ ۹۵‬بالغ بر ‪ ۲‬میلیــارد اعتبار‬ ‫اختصــاص یافت که به دالیــل نامعلوم ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫جهت کسب رتبه برای شــهرداری فردیس انجام‬ ‫شــود‪ ،‬چون اکنون با توجه به ابالغی که به ســه‬ ‫سازمان اتش نشــانی‪ ،‬سازمان فرهنگی و سازمان‬ ‫حمل و نقل شــهرداری فردیس انجام شده‪ ،‬انها‬ ‫مــی توانند نیاز خود به تعداد نیروها را براســاس‬ ‫این ابالغ تنظیم کنند‪.‬‬ ‫ضرورت اســتفاده از ظرفیت های سرمایه‬ ‫گذاران در فردیس‬ ‫اسماعیلی ذبیحی تاکید کرد‪ :‬باید از ظرفیت و‬ ‫توان ســرمایه گذاران بخش خصوصی در فردیس‬ ‫برای کمک به ســاختار مدیریت شــهری‪ ،‬ایجاد‬ ‫درامدهای پایدار برای شــهر و افزایش سرانه های‬ ‫ورزشــی و دیگر نیازهای این شهر مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در طبقــه بنــدی هــای جامعه‪،‬‬ ‫شــهروندان فردیس باید در اولویت قرار گیرند و‬ ‫انهایی که در این مســیر موفــق عمل کرده و از‬ ‫کارامدی قابل قبولی برخوردار هستند‪ ،‬شهرداری‬ ‫فردیس نیز باید بتواند از ســرمایه گذاران داخلی‬ ‫در جهت خدمت رسانی به مردم از توانمندی انها‬ ‫نهایت استفاده را انجام دهد‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای اسالمی شهر فردیس تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع هم الزم‬ ‫اســت برنامه ریزی هــای خاصی انجام شــود و‬ ‫بروکراسی های اداری نیز هر چه بیشتر و سریعتر‬ ‫حذف شــود‪ ،‬چراکه اینگونــه اقدامها نه تنها نگاه‬ ‫مــردم را تغییر خواهــد داد‪ ،‬بلکه موجب افزایش‬ ‫هرچه بیشتر اعتماد انها خواهد شد و چنانچه این‬ ‫روند برعکس شــود‪ ،‬عواقبی برای مدیریت شهری‬ ‫در پی خواهد داشت که امیدوارم همه تالش ها به‬ ‫سمت رفاه و جلب رضایت شهروندان پیش برود‪.‬‬ ‫الزم است ایرادهای متمم بودجه برطرف‬ ‫شود‬ ‫اسماعیلی ذبیحی در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫به بحث متمم بودجه شهرداری فردیس اشاره کرد‬ ‫قرار داد ســاخت تصفیه خانه با یک‬ ‫شرکت منعقد شد‬ ‫مدیرعامل شــهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫فردیس می گوید‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬قرار داد نصب‬ ‫و راه انــدازی و بهره بــرداری از تصفیه خانه‬ ‫فاضالب شــهرک با یک شرکت پیمانکاری‬ ‫منعقد و اعتبار ان از ســوی رییس جمهوری‬ ‫تامین شــد اما در ســال ‪ ۹۷‬بــه دلیل عدم‬ ‫جذب‪ ،‬ایــن اعتبار به ســازمان برنامه ریزی‬ ‫استان البرز بازگشت‪.‬‬ ‫فرشته محمودی افزود‪ :‬مهمترین دلیل اجرا‬ ‫نشدن تصفیه خانه شــهرک صنعتی فردیس‬ ‫‪ ،‬نبــود زمین مناســب برای اجــرای پروژه‬ ‫بــود‪ .‬تامین زمین برای این پروژه به مشــکل‬ ‫برخورد که در نهایت امســال قطعه زمینی‬ ‫برای ساخت ان مشخص شــد که قرار است‬ ‫در ضلع شرقی شــهرک صنعتی قطعه زمین‬ ‫دیگری به این پروژه اختصاص یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫گفت‪ :‬بیشتر شــرکت های بزرگ موجود در‬ ‫شــهرک دارای تصفیه خانه فاضالب صنعتی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اختالف شورا و شهرداری فردیس علت عدم‬ ‫جذب اعتبار ‪ ۲‬میلیاردی‬ ‫فرماندار فردیس میگوید‪ :‬با اینکه شهرک صنعتی‬ ‫سیمین دشــت‪ ،‬خصوصی اســت اما برای احداث‬ ‫تصفیه خانه فاضالب ان دولت اعتبار گذاشت ‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو گفت‪ :‬اختالف شــورا و شهرداری‬ ‫فردیس سبب شــد تا این اعتبار در جای دیگری‬ ‫از اســتان البرز هزینه شود‪ .‬امســال طی مذاکره‬ ‫ای که با ســازمان برنامه ریزی اســتان انجام شد‬ ‫و بازدیدی هم اســتاندار البرز از وضعیت فاضالب‬ ‫صنعتی سیمین دشت فردیس داشت تاکید کردند‬ ‫که یک میلیارد تومــان اعتبار برای احداث تصفیه‬ ‫خانه فاضالب شهرک اختصاص یابد‪.‬‬ ‫شهرداری فردیس نیز پیگیر احداث هر چه سریع‬ ‫این تصفیه خانه در شهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫اســت و اکنون در مرحله انعقاد قرار هستند و قرار‬ ‫اســت هماهنگی های الزم با هیات مدیره شهرک‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیس با بیان اینکــه در زمان حاضر‬ ‫مشــکلی برای اجرای پــروژه تصفیه خانه فاضالب‬ ‫صنعتی وجود ندارد‪،‬گفت‪ :‬مشکل زمین برای محل‬ ‫احداث تصفیه خانه فاضالب برطرف شده است‪.‬‬ ‫اینانلو افزود‪ :‬در سفر هیات دولت به استان البرز‬ ‫‪ ۲‬میلیارد تومان اعتبار برای ســاخت تصفیه خانه‬ ‫فاضالب شــهرک صنعتی ســیمین دشت فردیس‬ ‫اختصاص یافــت که در زمان حاضــر یک میلیارد‬ ‫تومان اعتبار ان موجود است‪.‬‬ ‫و افزود‪ :‬در متمم بودجه ایرادات زیادی دیده می‬ ‫شود که قرار است حسابرس نظر کارشناسی خود‬ ‫را ارائه دهد و هفته اتی در کمیسیون بودجه مورد‬ ‫بررســی قرا گیرد تا بعد از ان در صحن شــورای‬ ‫اسالمی شهر فردیس نهایی شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬رســیدگی به بودجه ســال ‪ 99‬شهرداری‬ ‫فردیس را بســیار واجد اهمیت دانســت و گفت‪:‬‬ ‫اگر بودجه به صورت جامع و کامل از ســوی شورا‬ ‫مورد رســیدگی قرار گیرد‪ ،‬شهرداری فردیس می‬ ‫تواند در اجرای تحقق بودجه ســال ‪ ،99‬عالوه بر‬ ‫افزایش کمیت و کیفیت خدمات شهری‪ ،‬عمرانی‬ ‫و شهرســازی‪ ،‬خدمات مطلوبتری را به شهروندان‬ ‫ارائه کند‪.‬‬ ‫ســخنگوی شــورای اســامی شــهر فردیس‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امیدوارم رسیدگی به بودجه ‪99‬‬ ‫شــهرداری تا پایان ســال و در دو ماه باقی انجام‬ ‫شــود که این امر به تالش و پشتکار هرچه بیشتر‬ ‫مجموعه شهرداری فردیس بستگی دارد تا بتواند‬ ‫این هدف را با سرعت و بدون وقفه محقق سازد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از فرماندار و رییــس اداره برق‬ ‫فردیس خواســت با توجه به وجود چند تیر برق‬ ‫در وسط بلوار مپنا‪ ،‬نسبت به جابجایی انها هرچه‬ ‫زودتر اقدام کنند‪ ،‬تا عملیات اســفالت ریزی این‬ ‫بلوار به عنوان یک اتفــاق میمون و مبارک برای‬ ‫شهروندان فردیسی انجام شود‪.‬‬ ‫اســماعیلی ذبیحی ضمن تبریــک ایام مبارک‬ ‫دهه فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم مدیریت شــهری فردیــس بتواند برای‬ ‫دهه مبارک فجر حداقل چند پروژه شــاخص که‬ ‫یکــی از انها تکمیل فاز اول بلوار مپناســت را به‬ ‫بهره برداری برساند‪.‬‬ ‫سخنگوی شــورای اسالمی شــهر فردیس در‬ ‫پایــان ابراز امیدواری کرد بــا توجه به ایام پایانی‬ ‫سال ‪ ،‬بین اعضای شورا و مدیریت شهری فردیس‬ ‫تعامل‪ ،‬همدلی و همکاری هرچه بیشــتری برای‬ ‫خدمتگزاری به شــهروندان شــریف این شهر به‬ ‫وجود اید‪.‬‬ ‫اصناف شهرســتان فردیس استان‬ ‫البرز با برپایی ائینی برای هموطنان‬ ‫سیل زده استان سیستان و بلوچستان‬ ‫کمک نقدی و غیر نقدی اهداء کردند‪.‬‬ ‫رییس مرکز نیکــوکاری اصناف و‬ ‫بازاریان شهرستان فردیس به خبرنگار‬ ‫ایرنــا گفت‪ :‬در این اییــن بازاریان و‬ ‫کسبه ها مبالغ چشمگیری وجه نقد‬ ‫و مقادیر زیادی کمک های غیر نقدی‬ ‫شامل پوشــاک‪ ،‬مواد غذایی‪،‬کیف و‬ ‫کفش‪ ،‬مواد شوینده و بهداشتی برای‬ ‫ارسال به استان سیستان و بلوچستان‬ ‫در اختیــار کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره) شهرستان فردیس قرار دادند‪.‬‬ ‫مهــدی فــوالدی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بازاریان و کســبه های این شهرستان‬ ‫همواره نقــش مهــم در عرصه های‬ ‫مختلف از جمله اجتماعی ‪،‬اقتصادی و‬ ‫فرهنگی ایفا کرده اند و در برنامه های‬ ‫کمــک به مردم حادثه دیــده نیز این‬ ‫نقش دوچندان است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از همراهــی دکتر‬ ‫ایمانی امام جمعه محترم شهرســتان‬ ‫فردیــس و روســای ادارات صمت و‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار مشکین دشت‬ ‫ناوگان حمل و نقل مشکین‬ ‫دشت افزایش یافت‬ ‫شــهردار مشــکین دشــت اعالم کرد که در جهت رفاه حال‬ ‫شهروندان و افزایش رضایتمندی پنج دستگاه اتوبوس به ناوگان‬ ‫حمل و نقل مشکین دشت افزوده شد‪.‬‬ ‫ســید جعفر موسوی افزود‪ :‬با ورود این تعداد اتوبوس ظرفیت‬ ‫ناوگان حمل و نقل عمومی به ‪ 24‬دستگاه افزایش یافت ‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به منظور خدمت رسانی بیشتر به شهروندان‬ ‫اقدامات گسترده ای در دستور کار قرار گرفته است‪،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫بهبود وضعیت ترافیک شهری و کاهش مشکالت تردد از جمله‬ ‫خروجی های تحقق توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگر ســخنان خود به افتتاح فــاز اول پروژه‬ ‫کمربندی اتصال روســتای فرخ ابازیبادشــت بــه اتوبان کرج‪-‬‬ ‫تهران‪-‬قزوین اشــاره کرد و گفت‪ :‬این کمربندی حدفاصل بلوار‬ ‫شــهید صیاد شیرازی تا بلوار شــهید کاظمی به طول حدود ‪۲‬‬ ‫کیلومتــر به زودی و تا قبل از پایان ســال جاری و افتتاح می‬ ‫شود و فاز دوم این پروژه حدفاصل بلوار شهید صیاد شیرازی تا‬ ‫روستای فرخ ابادزیبادشــت به طول حدود ‪ ۴‬کیلومتر در اوایل‬ ‫شهریور ماه سال ‪ ۱۳۹۹‬و همزمان با هفته دولت به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫شــهردار مشکین دشت گفت‪ :‬جلســه ای با حضور مسئوالن‬ ‫مرتبط با پروژه کمربندی اتصال روســتای فرخ ابادزیبادشــت‬ ‫به اتوبان کــرج تهران‪-‬قزوین در دفتر دکتــر علی درویش پور‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز برگزارشد مقرر شد‬ ‫براساس ابالغ دکتر عزیزاهلل شــهبازی استاندار البرز پیگیری و‬ ‫هماهنگی بین ادارات مرتبط جهت رفع موانع احتمالی و تسریع‬ ‫احداث این پروژه انجام شــود است و روند اجرای پروژه مکتوب‬ ‫به استاندار ارائه شود‪.‬‬ ‫موســوی افزود‪ :‬با حمایت مجموعه مدیریتی در اســتانداری‬ ‫البرز و تاکید ویژه اعضای شــورای شهر مشکین دشت عملیات‬ ‫اجرای دو فاز این پروژه به شهرداری مشکین دشت واگذار شده‬ ‫است‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬مجموع ســه فاز این کمربندی حدود‬ ‫‪ ۱۵‬کیلومتر اســت و در فاز سوم ان می بایست دو تا سه تقاطع‬ ‫غیرهمســطح احداث شود و این امر مســتلزم همکاری و عزم‬ ‫جدی همه دســتگاههای استان اســت و می توان این پروژه را‬ ‫بعنــوان یک پروژه ویژه اســتان البرز قلمداد کــرد‪ ،‬زیرا پس از‬ ‫افتتــاح کامل ان‪ ،‬جنوب اســتان البرز به مرکز اســتان متصل‬ ‫خواهد شــد و با صرف کمترین زمان امکان تردد در این میسر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در اجرای فاز اول و دوم این کمربندی‬ ‫از ادوات و ماشــین االت شهرداری مشکین دشت استفاده شده‬ ‫و مصالح زیرسازی نیز با همکاری و تعامل شهرداری با برخی از‬ ‫سازندگان شــهر مشکین دشت تامین شده است‪ ،‬اظهار داشت؛‬ ‫هزینه های این پروژه تاکنون از منابع داخلی با مهندسی ارزش‬ ‫و کمترین هزینه ممکن و کمک مجموعه فرمانداری شهرستان‬ ‫فردیس پرداخت شده و کمترین برداشت از بودجه شهر صورت‬ ‫گرفته و در تالش هســتیم با جذب منابع مالی از استان‪ ،‬صرفه‬ ‫جویی قابل توجهی در بودجه پیش بینی شده و مصوب شورای‬ ‫شهر داشته باشیم‪.‬‬ ‫دانش اموز مشکین دشتی به ‪۶‬‬ ‫بیمار زندگی دوباره بخشید‬ ‫مدیرامــوزش و پرورش ناحیه ‪ ۲‬کرج و شهرســتان فردیس‬ ‫اعالم کرد کــه اهدای اعضای بدن یک دانــش اموز این ناحیه‬ ‫که دچار مرگ مغزی شده بود‪ ،‬به ‪ ۶‬بیمار حیات دوباره بخشید‪.‬‬ ‫ولی اهلل احمــدی به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬ایــن دانش اموز به‬ ‫نام «عطیه گرمابی» کالس دوازدهم رشته علوم انسانی مدرسه‬ ‫رهنمایان مشــکین دشت شهرســتان فردیس بود که یکشنبه‬ ‫هفته گذشته دچار سکته مغزی شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬ایــن دانش اموز پس از عمــل جراحی در‬ ‫بیمارستان به کما رفت و دچار مرگ مغزی شد که خانواده اش‬ ‫اعضای بدن او را به ‪ ۶‬بیمار اهدا کردند‪.‬‬ ‫احمدی افزود‪ :‬این اقدام نوعدوســتانه خانواده این دانش اموز‬ ‫زندگی را به ‪ ۶‬بیمار بازگرداند‪.‬‬ ‫پیکر این دانش اموز در شهرســتان فردیس تشییع و به خاک‬ ‫سپرده شد‪.‬‬ ‫خبرفردیس نیز این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم گرمابی‬ ‫تشــلیت عرض نموده و از خداوند منان برای ان مرحومه طلب‬ ‫مغفرت و همچنین برای خانواده وی صبر شکیبا ارزومند است‪.‬‬ ‫کمیته امداد امام خمینی(ره) و هئیت رئیسه اتاق اصناف و روسا و هئیت‬ ‫مدیره اتحادیه های صنفی و عموم خیرین اصناف در برپایی این گلریزان‬ ‫تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫بارش باران سیل اســا در ماه امسال خســارات فراوانی به استان های‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬کرمان و هرمزگان وارد کرد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬هزار واحد صنفی در شهرستان فردیس وجود دارد‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا چاپخانه‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫امتیاز در طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 95‬هفته دوم ‪ /‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫نخستینهمایشاشناییاعضایاتحادیهخرازیرستهلوازمارایشیبهداشتیفردیسبرگزارشد‬ ‫نخســتین همایش اشــنایی اعضای‬ ‫اتحادیــه خــرازی و صنــوف وابســته‬ ‫در رســته لوازم ارایشــی و بهداشــتی‬ ‫شهرستان فردیس با حضور کارشناسان‬ ‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫و خدمات بهداشتی درمانی البرز برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نادیلویی رییس اتحادیه خرازان‬ ‫فردیس‪ :‬هدف ما اجرای دقیق قانون‬ ‫و رعایت بهداشت است‬ ‫غالمرضــا نادیلویی رییــس اتحادیه‬ ‫خرازان و صنوف وابسته فردیس نیز در‬ ‫گفت و گو بــا خبرفردیس گفت‪ :‬هدف‬ ‫اصلی ما از برگــزاری این همایش برای‬ ‫اولین بار در این شهرســتان این اســت‬ ‫که اعضای اتحادیه در رســته ارایشی و‬ ‫بهداشــتی به صورت چهــره به چهره با‬ ‫کارشناسان بهداشت و روش های مقابله‬ ‫با کاالهای قاچاق اشنا شوند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکه هدف ما اجرای‬ ‫دقیق قانون و رعایت بهداشــت در این‬ ‫اتحادیه است‪ ،‬افزود‪ :‬یکی دیگر از اهداف‬ ‫این همایش این است که هر کسی قادر‬ ‫نباشــد با مراجعه بــه واحدهای صنفی‬ ‫لوازم ارایشی و بهداشــتی این اتحادیه‬ ‫خود را بعنوان بازرس بهداشــت معرفــی کنند و ادعا‬ ‫کنند‪ ،‬اقالم ارایشــی همکاران ما تقلبی اســت و باید‬ ‫جمع شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬واقعیت این اســت که کسی از اعضای‬ ‫اتحادیــه ما اموزش ندیده و حق هــم دارند بگویند ما‬ ‫امــوزش ندیدیم‪ ،‬بنابراین تصمیــم گرفتیم با دعوت از‬ ‫افراد برجسته فردیس دعوت کنیم که بیایند در صنف‬ ‫لوازم ارایشی و بهداشــتی و تجهیزات پزشکی موضوع‬ ‫های مختلف را مطرح کنند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه خرازان و صنوف وابسته فردیس تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مشــکل ما این اســت که بعضی از مارکهای لوازم‬ ‫ارایشی و بهداشــتی مانند رکسانا‪ ،‬مارک یک شرکتی‬ ‫را توزیــع می کند که در بیرون وجود ندارد و گفته می‬ ‫شود که این مارک گنگ و پوشیده است‪.‬‬ ‫نادیلویی افزود‪ :‬این در حالی اســت که در مورد لوازم‬ ‫ارایشــی و بهداشــتی مارک هایی مثل نیوا و اسپری‬ ‫رکسانا یکسری محصوالت خارجی بخاطر تحریم کشور‪،‬‬ ‫باشــند می توان به موارد زیر اشاره کرد‬ ‫‪ -1‬عوارض پوســتی جبران ناپذیر مانند‬ ‫خشــکی و التهاب پوســت و مخاطها‪،‬‬ ‫التهــاب چشــم‪ ،‬نــازک شــدن پلکها‪،‬‬ ‫حساســیت های گوارشــی و تنفســی‪،‬‬ ‫اختــال در فعالیــت های غــددی در‬ ‫مصرف محصوالت ارایشــی و بهداشتی‬ ‫‪ -2‬مصرف مکمل های ورزشی و تغدیه‬ ‫ای قاچــاق و تقلبی مــی تواند منجر به‬ ‫انــواع بیماری هــای قلبــی و عروقی‪،‬‬ ‫کلیــوی‪ ،‬کبدی‪ ،‬عصبی‪ ،‬مســمومیت و‬ ‫حتی مرگ شود‪.‬‬ ‫از مبادی اصلی وارد نمی شــوند و چــون لیبل وزارت‬ ‫بهداشت و ســامت روی کاال نمی خورد قابل فروش‬ ‫حساب نمی شوند و قاچاق محسوب می شوند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬انها قصد جمع اوری اینها را دارند‬ ‫اما جایگزین ایرانی برای ایــن محصوالت وجود ندارد‪،‬‬ ‫مثــل مامو رو و مــدادی که به صورت عــادی و رایج‬ ‫خانواده های خودمان هم از انها اســتفاده می کنند که‬ ‫قابل این نیست که جایگزین داشته باشد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه خرازان و صنوف وابسته فردیس گفت‪:‬‬ ‫باوجود این کارشناسان بهداشت گفتند که اینها قاچاق‬ ‫اســت و باید جمع اوری شــود‪ ،‬ولی الزم اســت که به‬ ‫اعضای صنف مهلت بدهیــم تا انها بتوانند این اجناس‬ ‫را جایگزین کنند تا جنس اصل و مرغوب را بیاورند‪.‬‬ ‫اتحادیه خرازی فردیس حــدود ‪ 200‬عضو در‬ ‫رسته ارایشی و بهداشتی را زیرپوشش دارد‬ ‫نادیلویی با اشــاره به اینکه اتحادیه خزازی و صنوف‬ ‫وابســته فردیس در رســته لوازم ارایشــی و بهداشتی‬ ‫حدود ‪ 200‬عضو در این شهرستان را زیر پوشش دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نهایت تالش ما اجرای دقیق قانون است و چقدر‬ ‫بهتر و مناســبتر است که بازرسی و نظارت بجای اینکه‬ ‫روی اعضای جز این اتحادیه باشد‪ ،‬شایسته است که از‬ ‫سرچشمه شــروع کنند و مطمئن باشند خیلی موثرتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته همه جای ایران با این مشــکل‬ ‫مواجه هســتند و با وجود اینکه اقالم خــود را از بازار‬ ‫تهیه می کنند اما همچنان با بهداشــت دچار مشــکل‬ ‫می شوند‪ ،‬به هر حال امیدواریم اجرای این همایش که‬ ‫برای اولین بار در فردیس برگزار شــد‪ ،‬به رفع مشکالت‬ ‫کمک کنند و اعضای اتحادیه خرازی و صنوف وابســته‬ ‫بخصوص در رســته ارایشــی و بهداشــتی شهرستان‬ ‫فردیس بتوانند با ارامش به فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫در این همایش که با حضور ‪ 70‬نفر از اعضای اتحادیه‬ ‫خرازی در رســته لوازم ارایشــی و بهداشــتی حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬مهندس نوری کارشناس واحد مبارزه با قاچاق‬ ‫تجهیزات پزشکی و دکتر اقا میرزایی کارشناس مسوول‬ ‫امور نظارت بر مواد غذایی و ارایشــی بهداشتی معاونت‬ ‫غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان البرز به صورت‬ ‫مبســوط توضیحاتی در خصوص رعایت بهداشت لوازم‬ ‫ارایشــی و بهداشتی و راههای پیشــگیری و اشنایی‬ ‫اعضای این اتحادیه با هر نوع کاالی قاچاق ارایه دادند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه خرازان و صنوف وابسته فردیس‬ ‫همچنین از هئیت مدیره و کارکنان این اتحادیه‬ ‫در برپایی این کارگاه اموزشــی تقدیر و تشکر‬ ‫بعمل اورد‪.‬‬ ‫هشدار درباره خطرات کاالهای قاچاق و لوازم‬ ‫ارایشی غیربهداشتی‬ ‫از مهمترین عوارض اســتفاده از محصوالت سالمت‬ ‫محور قاچاق یــا تقلبی که فاقد هر گونه امکان ردیابی‬ ‫و شناســنامه جهت شناسایی محل و شرایط تولید می‬ ‫ضرورت همراهی مردم در برخورد‬ ‫با متخلفان و متقلبان لوازم ارایشی‬ ‫قاچاق و غیربهداشتی‬ ‫موضوع مبارزه با قاچاق کاالی سالمت‬ ‫محور به دلیل اسیب های وارده به تولید‬ ‫داخلی و ســامت جامعــه و تحمیل بار‬ ‫مالی ســنگین درمانی بــرای جامعه از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار اســت بطوری‬ ‫کــه مقام معظم رهبری نیــز همواره بر‬ ‫مبارزه بــا قاچاق تاکید فراوان داشــته‬ ‫اســت‪ .‬یکی از راههای مهم پیشــگیری‬ ‫و مبارزه با قاچــاق کاال در کنار برخورد‬ ‫قاطع بــا متخلفان و متقلبــان‪ ،‬افزایش‬ ‫ســطح اگاهی عمومی جامعه است تا مردم با اگاهی از‬ ‫عواقب احتمالی مصرف این گونه محصوالت و تشخیص‬ ‫کاالی قاچاق و تقلبی و امتناع از خرید این محصوالت‬ ‫و گــزارش به دســتگاههای مســئوول مربوطه کمک‬ ‫شــایانی به روند پیشــگیری و مبارزه با قاچاق داشته‬ ‫باشــد ضمن اینکه قدم بزرگی در جهت حفظ سالمت‬ ‫خود و سایر همنوعان برداشته اند‪.‬‬ ‫طرح اصالت کاال‪ :‬یکــی از فعالیت هایی که از طرف‬ ‫ســازمان غذا و دارو در ایــن زمینه برنامه ریزی و اجرا‬ ‫شــده اســت طرح نصب برچســب اصالت کاال روی‬ ‫کاالهای سالمت محور وارداتی و طرح لیبلینگ بر روی‬ ‫کاالهای تولید داخل است که به تشخیص سریع کاالی‬ ‫اصیل از قاچاق و تقلبی منجر می شود‪.‬‬ ‫برچســب اصالــت کاال در ابعاد‪ 2*4‬ســانتی متر با‬ ‫زمینه ســفید و حاشــیه زرد رنگ طراحی شده است‬ ‫که شایسته اســت خریداران و مصرف کنندگان به ان‬ ‫توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫دکتر خسروزاده‪ :‬بهره برداری از پروژه های مدیریت شهری فردیس در دهه فجر‬ ‫شــهردار فردیس گفت‪ :‬مدیریت شهری فردیس در‬ ‫دهه مبارکه فجر پروژه های متعددی را به بهره برداری‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫دکتر محمد خسرو زاده در حاشیه ایین تجدید میثاق‬ ‫با ارمان های امام خمینی (ره) که در استانه دهه مبارکه‬ ‫فجر انجام شد‪ ،‬ضمن ادای احترام به مقام بلند حضرت‬ ‫امام خمینی (ره) و ارمان های واالی ایشان و شهدا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امام (ره) در ساده زیستی الگو بوده اند و سیره عملی‬ ‫ایشان باید نصب العین همه مسئوالن باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه امروز کشــور در مسیر رشد‬ ‫و بالندگی است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تا پایان سال جاری تحوالت‬ ‫مثبتی در فردیس رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫شــهردار فردیس با بیان اینکه امام همواره نسبت به‬ ‫توجه به مردم تاکید داشتند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شهرداری فردیس‬ ‫با بیشترین سهم خدمت مستقیم به مردم باید با تاسی از‬ ‫راه و فرمایشات امام راحل این مسیر را با خدمات بهتر و‬ ‫بیشتر به مردم ادامه دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬انقالب اسالمی با حرکت متحد مردم‬ ‫و با رهبری امام راحل به پیروزی رســید تا کاستی های‬ ‫ناشــی از ظلم ژریم منحوس شاهنشاهی مرتفع شود؛‬ ‫در شــرایط حاکم نیز همه ما بــا تجدید میثاق با رهبر‬ ‫معظم انقالب اســامی در مسیر خدمت رسانی به شهر‬ ‫و شهروندان و ایجاد ارامش که از وظایف اصلی حکومت‬ ‫اسالمی است حرکت می کنیم‪.‬‬ ‫به گفته خسرو زاده‪ ،‬مدیریت شهری فردیس در دهه‬ ‫مبارکــه فجر پروژه های متعددی را به بهره برداری می‬ ‫رساند ‪.‬‬ ‫خیابان بوســتان دوم شهرک شقایق فردیس‬ ‫اسفالت می شود‬ ‫شهردار فردیس از انجام عملیات اسفالت ریزی خیابان‬ ‫بوستان دوم شهرک شقایق در اسرع وقت خبر داد‪.‬‬ ‫خسروزاده در دویست و چهل و یکمین جلسه علنی‬ ‫شورای اسالمی شهر فردیس‪ ،‬در پاسخ به مطالبه اهالی‬ ‫خیابان بوستان دوم شهرک شقایق فردیس مبنی بر لزوم‬ ‫انجام عملیات اسفالت ریزی و جدول گذاری این معابر‪،‬‬ ‫ایجاد روشنایی و غیره‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این خیابان ها بازدید‬ ‫شده و مشکالت اهالی شهرک شقایق را بررسی کرده ایم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬تامین بخشــی از زیرساخت های‬ ‫شهری به عهده شهرداری است اما ایجاد روشنایی معابر‬ ‫بر عهده اداره برق می باشد؛ مدیریت شهری برای ایجاد‬ ‫روشنایی این معابر توسط اداره برق شهرستان فردیس‬ ‫پیگیری های الزم را انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫شــهردار فردیس با اشــاره به اینکه ارائه خدمات به‬ ‫مناطق مختلف شهر به صورت اولویت بندی انجام می‬ ‫شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شهرداری فردیس براساس سیاست های‬ ‫شورای اسالمی شهر نسبت به اجرای پروژه های مختلف‬ ‫شهری‪ ،‬عمرانی‪ ،‬خدماتی و غیره اقدام می کند‪.‬‬ ‫خسرو زاده در بخش دیگری به بررسی معابر مناطق‬ ‫مختلف شهر فردیس اشــاره کرد و گفت‪ :‬در این راستا‬ ‫براساس ردیف های بودجه نســبت به اجرای عملیات‬ ‫اسفالت ریزی‪ ،‬ترمیم و لکه گیری معابر اقدام می شود‪.‬‬ ‫ضلع شمالی بلوار مپنا به زودی به بهره برداری می رسد‬ ‫کاشــت ‪ 3‬هزار اصله درخت و کار و تالش برای بهره‬ ‫برداری هرچه سریعتر ضلع شمالی بلوار مپنا موضوعی‬ ‫بود که در بازدید اعضای کمیسیون عمران و شهرسازی‬ ‫شورای اسالمی شهر فردیس مطرح شد‪.‬‬ ‫مجتبی قاســمی رئیس کمیســیون عمــران و‬ ‫شهرســازی شورای اسالمی شــهر فردیس در حاشیه‬ ‫بازدیــد از ضلع شــمالی بلــوار مپنا‪ ،‬با بیــان اینکه‬ ‫کمیسیون عمران و شهرســازی شورای اسالمی شهر‬ ‫فردیس کار خود را از پرونده محوری به ســمت پروژه‬ ‫محوری اغاز کرده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مدیریت شهری‬ ‫فردیس پروژه های عمرانــی مختلفی برای احداث در‬ ‫جهت توسعه و ابادانی این شهر در نظر دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه با بیان اینکه مهم ترین هدف مدیریت‬ ‫شهری فردیس‪ ،‬ارائه خدمات به شهروندان است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬شــاهد هســتیم که نیروهای عمــران و خدمات‬ ‫شــهری شــهرداری فردیس برای بهره برداری هرچه‬ ‫ســریعتر ضلع شمالی بلوار مپنا به طور سه شیفت کار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫حســین احمدوند دیگر عضو کمیسیون عمران و‬ ‫شهرسازی شورای اسالمی شهر فردیس در این بازدید‬ ‫با بیان اینکه مدیریت شــهری فردیس در صدد است‬ ‫نســبت به احداث پروژه های عمرانی مختلفی تا پایان‬ ‫ســال جاری اقدام کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬حرکت در راستای‬ ‫توسعه شــهر به صورت ویژه در دســتور کار مدیریت‬ ‫شهری فردیس قرار دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به ظرفیت هــای موجود در‬ ‫فردیس‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این بلوار عالوه بر استفاده محلی‪،‬‬ ‫از لحاظ صنعتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد و این‬ ‫موضوع بر لزوم تســریع در عملیات اجرایی ان تاکید‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫احمدوند با اشــاره به اینکه باند شــمالی بلوار مپنا‬ ‫بــه زودی به بهره برداری میرســد‪ ،‬افزود‪ :‬پس از بهره‬ ‫برداری از این باند‪ ،‬بار ترافیکی به تدریج به باند شمالی‬ ‫منتقل می شــود و مدیریت شــهری اقدامات الزم را‬ ‫برای اغاز عملیات عمرانی باند جنوبی بلوار مپنا انجام‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫حسن سعیدی باشســیز عضو دیگــر کمیسیون‬ ‫عمران و شهرســازی شورای اســام شهر فردیس نیز‬ ‫طــول و عرض پروژه بلوار مپنا را به ترتیب ‪ ۴‬هزار متر‬ ‫و ‪ ۳۰‬متر اعالم کرد و گفت‪ :‬باند فضای ســبز این بلوار‬ ‫اکنون درحال اجرای عملیات احداث فضای سبز است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه با اشــاره به کمبود فضاهای ســبز و‬ ‫ورزشــی در فردیس‪ ،‬تاکیــد کرد‪ :‬مدیریت شــهری‬ ‫فردیس در راســتای توســعه فضاهای سبز تالش می‬ ‫کند و اقدام در راســتای احداث پارک های محله ای و‬ ‫منطقه ای در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این عضو شورای اســامی شهر فردیس از کاشت ‪۳‬‬ ‫هزار اصله درخت در حاشــیه ضلع شــمالی بلوار مپنا‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬همچنین ‪ ۲۰‬هزار بوته گل نیز در این‬ ‫محدوده کاشته می شود‪.‬‬ ‫ســعیدی باشســیز با بیان اینکه باند فضای ســبز‬ ‫بلوار مپنا دارای فضای پیاده روی و پیســت دوچرخه‬ ‫سواری است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬لوازم تندرستی و ‪ ۲‬سرویس‬ ‫بهداشــتی نیز در طول مسیر فضای سبز تعبیه خواهد‬ ‫شــد؛ باند فضای ســبز بلوار مپنا‪ ،‬فضای مطلوبی برای‬ ‫استفاده شهروندان خواهد بود‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 132

هفته نامه خبر فردیس 132

شماره : 132
تاریخ : 1399/11/05
هفته نامه خبر فردیس 131

هفته نامه خبر فردیس 131

شماره : 131
تاریخ : 1399/10/25
هفته نامه خبر فردیس 130

هفته نامه خبر فردیس 130

شماره : 130
تاریخ : 1399/10/18
هفته نامه خبر فردیس 129

هفته نامه خبر فردیس 129

شماره : 129
تاریخ : 1399/10/11
هفته نامه خبر فردیس 128

هفته نامه خبر فردیس 128

شماره : 128
تاریخ : 1399/10/04
هفته نامه خبر فردیس 127

هفته نامه خبر فردیس 127

شماره : 127
تاریخ : 1399/09/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!