هفته نامه خبر فردیس شماره 94 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 94

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 94

هفته نامه خبر فردیس شماره 94

‫هفته انهم‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫سرکار خانم ملیحه اکبری‬ ‫انتخاب شما به عنوان ریاست کمیســیون حقوقی‪ ،‬برنامه و بودجه و تحول اداری شورای شهر‬ ‫فردیس‪ ،‬گواه لیاقت و شایستگی بانویی جوان‪ ،‬خوش فکر‪ ،‬مدیر و مدبر است که شما همواره در طول‬ ‫عمر این شورا و در موقعیت و جایگاه های مختلف و متعدد ان را به اثبات رسانده اید‪ ،‬بنابراین ما به‬ ‫عنوان شهروندان فردیس حسن این انتخاب را صمیمانه تبریک گفته‪ ،‬اطمینان داریم که شما بانوی‬ ‫گرامی در ریاست و مدیریت این مهمترین و حساس ترین کمیسیون شورای فردیس نیز همچون‬ ‫همیشه موفق و سربلند خواهید بود‪.‬‬ ‫سال چهارم | شماره ‪ | 94‬هفته اول‪ 1 ،‬بهمن ماه ‪ 4 | 1398‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫جمعی از اهالی شهرک ارم ‪ ،‬پیک و اهری فردیس‬ ‫فردیسدربزنگاهیازدهم‬ ‫اینانلو‪ :‬مهار‬ ‫فاضالب های‬ ‫صنعتی در‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫ضروری است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قاسمی‪ :‬فردیس دارای‬ ‫پتانسیل های فراوان عمرانی و‬ ‫خدماتی است‬ ‫‪4‬‬ ‫ارائه خدمات رایگان‬ ‫دندانپزشکی به دانش اموزان‬ ‫فردیس‬ ‫‪3‬‬ ‫دکتر خسروزاده‪ ،‬شهردار فردیس مطرح کرد‪:‬‬ ‫تــرافیک یکی از معضـالت اصلی‬ ‫فردیس‬ ‫حدود سه سال از انتزاع و استقالل شهرداری فردیس گذشت‪:‬‬ ‫مطالبات بر زمین مانده‬ ‫فردیس از شهرداری کرج‬ ‫‪3‬‬ ‫برگزاری سومین جلسه شورای‬ ‫فرهنگ عمومی در فردیس‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشگیری وضعی الزمه امنیت‬ ‫پایدار است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایجاد مکان مناسب برای بی خانمان‬ ‫های فردیس ضروری است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 94‬هفته اول ‪ /‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫دکتر ایمانی‪ ،‬امام جمعه شهرستان فردیس‪:‬‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫سپاه سیلی محکم بر گوش استکبار نواخت‬ ‫فردیس در بزنگاه یازدهم‬ ‫بعد از انکه فردیــس در خرداد ماه‬ ‫سال ‪ 92‬به ششمین شهرستان استان‬ ‫البرز تبدیل شد‪ ،‬این دومین باری است‬ ‫که این شهرستان نوپا شاهد برگزاری‬ ‫انتخابــات مجلس شــورای اســامی‬ ‫اســت‪ ،‬اولین ان در سال ‪ 94‬مصادف‬ ‫با دهمیــن دوره انتخابات مجلس بود‬ ‫و اکنون نیز فرمانداری این شهرستان‬ ‫با پیش بینی مقدمات و تمهیدات الزم‬ ‫خود را برای برگزاری یازدهمین دوره‬ ‫انتخابات مجلس شورای اسالمی اماده‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ایــن مقدمــه را از ان جهت مورد‬ ‫توجه قــرار دادم که یاداوری کنم این‬ ‫شهرســتان با ‪ 600‬هزار نفر جمعیت از باب رعایت عدالت و انصاف دســتکم باید‬ ‫صاحب یک کرســی اختصاصی در مجلس شورای اســامی باشد‪ ،‬چرا که اکنون‬ ‫برخی اســتانها با همین تعداد جمعیت در مواردی دارای سه و حتی چهار کرسی‬ ‫نمایندگی در مجلس هستند‪.‬‬ ‫البتــه این تفاوت و در واقع تبعیض موضوع تازه ای نیســت و از یک دهه پیش‬ ‫و بخصــوص در چند دوره اخیر انتخابات مجلس شــورای اســامی بارها مطرح و‬ ‫مورد انتقاد و اعتراض البرزنشــینان قرار گرفته اســت‪ ،‬به عبارت دیگر استان البرز‬ ‫از نظر تعداد نمایندگان در مجلس با بیشــترین کمبود مواجه اســت به نحوی که‬ ‫سه میلیون نفر جمعیت این استان‪ ،‬تنها سه کرسی نمایندگی در مجلس دارند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه اســتان ســمنان که تقریبا جمعیتی معادل جمعیت شهرستان‬ ‫فردیس دارد اکنون دارای چهار کرســی در مجلس است و این به معنای ان است‬ ‫که حدود هر ‪ 125‬هزار نفر واجد شرایط رای دادن در استان سمنان‪ ،‬یک نماینده‬ ‫در مجلس دارند‪ ،‬در حالی که حدود هر ‪ 500‬هزار نفر واجد شرایط در استان البرز‬ ‫دارای یک نماینده در مجلس هســتند‪ ،‬به این ترتیب به نظر نمی رســد که گوش‬ ‫شــنوایی در قبال این تبعیض وجود داشته باشــد‪ ،‬هرچند منتخبان دوره یازدهم‬ ‫مجلس در البرز باید ان را به عنوان یک مطالبه دیرینه عموم مردم این اســتان در‬ ‫دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫حــال قبل از تمرکــز و پرداختن به فضای انتخاباتی فردیــس به عنوان یکی از‬ ‫شهرســتانهای پرجمعیت اســتان در این بزنگاه یازدهم‪ ،‬اطالع رسانی درباره یک‬ ‫خبــر را چندان خالی از لطف نمی دانم که طبق بررســی و اعــام نتایج تایید و‬ ‫رد صالحیــت نامزدهای مجلس به تفکیک اســتانها در این دوره‪ ،‬صدر جدول رد‬ ‫صالحیت شده ها به استان البرز اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫براین اساس اســتان همدان با ‪ ۶۹‬درصد و استان البرز با ‪ ۲۹‬درصد بیشترین و‬ ‫کمترین میزان تایید صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس را در میان اســتان های‬ ‫کشــور داشت ه اند‪ ،‬بنابراین در اســتان البرز‪ ۸۱ ،‬نفر تایید‪ ۱۹۳ ،‬نفر رد صالحیت‬ ‫شدند که این امار نشان می دهد در مجموع صالحیت بیش از دو سوم از داوطلبان‬ ‫نمایندگی مجلس در البرز تایید نشده است‪.‬‬ ‫باری‪ ،‬انچه گفته شــد دارای یک معنی واضح و ملموس است و ان اینکه گرچه‬ ‫فردیس نشــینان هنوز پس از گذشت سالها از مزیت های ارتقا به سطح شهرستان‬ ‫و نیز مستقل شدن شورای این شهر بهره چندانی نبرده اند‪ ،‬اما نمی توان نگاه ویژه‬ ‫همه نامزدهای انتخاباتی به این شهرســتان پرجمعیت را انکار کرد‪ ،‬چراکه فردیس‬ ‫با نزدیک به ‪ 400‬هزار واجد شــرایط رای دادن‪ ،‬گنجی است که پس از کرج مرکز‬ ‫استان‪ ،‬برای هر نامزدی که هوس نشستن بر کرسی های سبز مجلس را در سر می‬ ‫پروراند‪ ،‬وسوسه کننده است و نمی تواند این شهرستان را نادیده بگیرد‪.‬‬ ‫از همین روســت که فردیس در هفته های اخیر و چه بسا از ماهها قبل به محل‬ ‫تردد‪ ،‬دورهمی و میعادگاه انانی که در رویای راهیابی به مجلس هســتند‪ ،‬تبدیل‬ ‫شده است‪ ،‬لذا برگزاری زیرپوستی و چراغ خاموش میتینگ های تبلیغاتی‪ ،‬نشست‬ ‫هــای خانگی و هیئتی و در نهایت یارگیری و نرمش و امادگی برای روز موعود را‬ ‫هم باید در همین زمینه ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫این تب و تاب و تکاپوها تا جایی اســت که متاســفانه برخی از این شــیفتگان‬ ‫خدمت مایل به نشســتن بر روی کرســی ســبز مجلس‪ ،‬باوجود غیرقانونی بودن‬ ‫هرگونه تحرکات تبلیغاتی پیش از موعد مقرر‪ ،‬دســت به اقدام های نادرستی چون‬ ‫به خدمت گرفتن لوگوهای اجاره ای نشریه ها می زنند و با انتشار ویژه نامه هایی‬ ‫خلق الســاعه که بطور معمول تنها در چنین موقعیت هایی یک شبه سر براورده و‬ ‫چند صباحی بعد و در مدت کوتاهی ناپدید می شوند‪ ،‬در واقع نشان می دهند که‬ ‫برای رسیدن به کرســی مجلس‪ ،‬حاضرند دانسته و ندانسته اگر الزم شد قانون را‬ ‫هم مورد بی اعتنایی سودجویانه خود قرار دهند‪.‬‬ ‫البته چنین شــگردهای تبلیغاتی زودهنگام در فضای مجازی از گذشــته بسیار‬ ‫رواج داشته و دارد و شاید برخورد و جلوگیری از انچه در فضای مجازی می گذرد‪،‬‬ ‫چندان هم راحت و توقع بجایی هم نباشــد‪ ،‬اما مطبوعات و نشــریه های مکتوب‬ ‫حکایت دیگری اســت و انتظار می رود مسووالن ذیربط از خود همت بیشتری در‬ ‫برخورد با متخلفان این حرفه به خرج دهند و اجازه ندهند ان بی قانونی حاکم بر‬ ‫فضای مجازی به روزنامه و نشــریه های کاغذی نیز سرایت کند‪ ،‬چراکه این دو از‬ ‫نظر ماهیت تفاوت اساسی باهم دارند و اگر هرج و مرج مجازی چندان قابل کنترل‬ ‫نیســت‪ ،‬ولی نشریه های مکتوب را نه تنها می شود کنترل کرد‪ ،‬بلکه نشریه های‬ ‫کاغذی دارای شان و حساب و کتابی است‪.‬‬ ‫به راستی چرا مسووالن ذیربط نباید بین کوشش های اهالی رسانه به ویژه نشریه‬ ‫های مکتوب محلی که ســالهای متمادی با تحمل انواع مشکالت مالی و مطابق با‬ ‫ضوابط و رعایت اصول انهم با هزینه شخصی فعالیت کرده اند‪ ،‬با لوگوهایی که یک‬ ‫شــبه انهم به منظور خاص در موســوم انتخابات و برای مدت محدودی به صورت‬ ‫اجاره ای پدیدار می شــوند‪ ،‬تفاوت قابل شوند؟! واقعا کسانی که به صورت عیان و‬ ‫اشکار اقدام به تبلیغ زودهنگام می کنند‪ ،‬نباید برخورد قانونی انجام شود؟‬ ‫بــه هرحال‪ ،‬تالش ما در کمتر از یک ماه باقــی مانده به ‪ 24‬بهمن و اغاز موعد‬ ‫قانونی تبلیغات انتخاباتی معطوف خواهد بود‪ ،‬ضمن اینکه در چند شماره پیش رو‬ ‫تا ان زمان‪ ،‬نهایت کوشــش خود را همانگونه که عموم مسووالن استان‪ ،‬شهرستان‬ ‫و کشــور به ویژه مقام معظم رهبری تاکید و توصیــه فرمودند با توجه به فضایی‬ ‫که دشــمنان و معاندان در استانه انتخابات ایجاد کرده اند‪ ،‬صرف پررنگ کردن و‬ ‫برجسته سازی اهمیت و نقش مردم در پای صندوق های رای خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بدیهی اســت با توجه به ظرفیت بالقوه نزدیک به ‪ 400‬هزار نفر واجد شــرایط‬ ‫رای دادن در شهرستان فردیس که بطور قطع در انتخاب هر دو نماینده این حوزه‬ ‫انتخابیه بســیار حایز اهمیت خواهد بود‪ ،‬مجموعه خــود را برای انتخابی اصلح و‬ ‫نمایندگانی از جنس مردم و در خدمت مردم اماده کرده و پیشــینه و برنامه های‬ ‫تک تک نمایندگان تایید صالحیت شده را نیز مورد بررسی قرار داده و خواهیم داد‬ ‫که به موقع و در چهارچوب قانون به معرفی و تبلیغ انها بپردازیم‪.‬‬ ‫در این میان اولویت و برنامه اصلی ما در درجه اول اگاهی رسانی به افکار عمومی‬ ‫و مردم‪ ،‬در خصوص پرهیز از شــیوه های منسوخ شــده قوم و قبیله گرایی و نیز‬ ‫مخالفت با انانی اســت که با هزینه های گزاف و حمایت های پیدا و پنهان باندی‬ ‫قصد تکیه زدن بر کرســی های مجلس با هدف تامین منافع شــخصی و گروهی‬ ‫خود را دارند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬در چند شماره اینده ضمن تشریح ویژگی های نمایندگان الیق و‬ ‫کارامد‪ ،‬بخصوص انانی که با درد و محرومیت های فردیس اشــناتر و دارای برنامه‬ ‫و راهکار برای کاستن از مشکالت و معضالت این شهرستان پرمشکل و پر جمعیت‬ ‫هســتند‪ ،‬امیدواریم بــا نظر و جلب اعتماد مردم بتوانیــم از میان نامزدهای تایید‬ ‫صالحیت شده‪ ،‬بهترین و کارامدترین انها را برای جبران و رفع انبوه مشکالت این‬ ‫شهرستان انتخاب کنیم و‬ ‫علی ایحال‪ ،‬بزنگاه مهم و حساس دیگری برای فردیس نشینان این دیار فاطمی‪،‬‬ ‫شــهدای اقتدار ایجاد شده است‪ ،‬لذا درباره موانع و کاســتی ها و نیز شناسایی و‬ ‫معرفی نامزدهای این دوره از انتخابات که توان‪ ،‬ظرفیت و جوهره رفع این مشکالت‬ ‫در این شهرســتان ‪ 600‬هزار نفری را دارند در شــماره های بعدی بیشتر خواهیم‬ ‫گفت و از هر فرد‪ ،‬شــخصیت و نیز نامزدهایی که بدون ســهم خواهی برای خود و‬ ‫گروه حامیانشــان و فقط از ســر دلسوزی در تالش برای زندگی بهتر و رفاه بیشتر‬ ‫برای مردم این شهرستان تالش می کنند‪ ،‬با تمام وجود حمایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫امام جمعه شهرســتان فردیس گفت‪:‬‬ ‫حمله موشــکی سپاه پاســداران انقالب‬ ‫اســامی به پایگاه های نظامــی امریکا ‪،‬‬ ‫نواختن سیلی محکم بر گوش استکبار بود‪.‬‬ ‫حجت االســام علی اکبــر ایمانی در‬ ‫خطبه های این هفته نماز جمعه فردیس‬ ‫افزود‪ :‬حمله موشکی سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اســامی به پایگاه عین االسد عراق که در‬ ‫مدت ‪ ۷۰‬سال گذشته هیچ کشوری جرات‬ ‫حمله به ان را نداشــت؛ ضربات بزرگی به‬ ‫نیروهای نظامی امریکایــی وارد و قدرت‬ ‫نظامی و موشکی کشور را به رخ جهانیان‬ ‫مهندس اینانلو‪ ،‬فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫مهار فاضالب های‬ ‫صنعتی در‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫ضروری است‬ ‫فرماندار فردیس با اشاره به فعالیت ‪ ۱۹۸‬واحد‬ ‫تولیدی و صنعتی در شــهرک صنعتی سیمین‬ ‫دشــت فردیس‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مهار فاضالب های‬ ‫صنعتی در این شهرســتان با استفاده از تصفیه‬ ‫خانه ضروری است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرفردیــس‪ ،‬مهندس اینانلو در‬ ‫نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان فردیس که‬ ‫در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تصفیه خانه فاضالب شــهرک صنعتی سیمین‬ ‫دشت فردیس یکی از موضوعات مهم است که‬ ‫استاندار‬ ‫البرز با جدیت ان را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬قرار است تصفیه خانه فاضالب‬ ‫شــهرک صنعتی سیمین دشــت با همکاری‬ ‫شهرداری فردیس ســاخته شود که دولت یک‬ ‫میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح پیش‬ ‫بینی کرده است‪.‬‬ ‫ادارات فردیس بعد از شــش سال هنوز‬ ‫اجاره نشین هستند‬ ‫فرماندار فردیس در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫کشید‪.‬‬ ‫وی با یاداوری حادثه سقوط هواپیمای‬ ‫اوکراینی گفت‪ :‬رزمندگان سپاه پاسداران‬ ‫انقالب اســامی پس از حمله موشکی به‬ ‫پایگاه عین االسد برای حفاظت از کشور در‬ ‫امادگی کامل قرارداشتند که این حادثه غم‬ ‫انگیز به دلیل شلیک اشتباه رخ داد‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس بیان داشــت ‪۱۴۷ :‬‬ ‫مســافر این هواپیما ‪ ،‬ایرانــی و مابقی از‬ ‫کشورهای دیگر بودند که سپاه مسوولیت‬ ‫ان برعهده گرفت کــه البته تحقیقات در‬ ‫زمینه چگونگی حادثه در دست انجام است‪.‬‬ ‫با اشــاره بــه اینکه‬ ‫ادارات این با گذشت‬ ‫حــدود ‪ ۶‬ســال از‬ ‫ارتقای ساختار اداری‬ ‫این شهرســتان هنوز‬ ‫اجاره نشین هستند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اســتاندار البرز‬ ‫با دستگاه های اجرایی‬ ‫مکاتباتــی انجام داده‬ ‫اســت تا ادارات این‬ ‫شهرســتان در جای‬ ‫مناسبی استقرار یابند‪.‬‬ ‫اینانلو بــا توجه به‬ ‫ممنوعیــت تجمیع‬ ‫ادارات در یــک نقطه‬ ‫در کشــور‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫ایجاد شهرک اداری را‬ ‫منتفی دانست‪ ،‬اما گفت‪ :‬استقرار ادارات مختلف‬ ‫این شهرستان در مکان های مناسب بطور ویژه‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین از روســای ادارات شهرســتان‬ ‫فردیس خواست پیگیر اعتبارات استانی باشند و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬هر اداره ای در این شهرستان امکان‬ ‫دریافــت اعتبارهای خود را ندارد الزم اســت با‬ ‫فرمانداری هماهنگــی کند تا امکان تخصیص‬ ‫اعتبار وجود داشته باشد‪ ،‬بنابراین اگر اعتبار اداره‬ ‫ ای در شهرستان فردیس تخصیص نیابد‪ ،‬تخلف‬ ‫وی گفت‪ :‬خدماتی که ســپاه پاسداران‬ ‫طی این ‪ ۴۰‬سال انجام داده و امنیت برای‬ ‫کشورایجاد کرده نباید نادیده گرفته شود‪.‬‬ ‫وی همچنین به سیل اخیر در سیستان‬ ‫و بلوچستان اشاره کرد و گفت‪ :‬این سیل‬ ‫تلفات جانی نداشــت اما براورد ها نشان‬ ‫می دهد صدها میلیارد تومان خسارت وارد‬ ‫شده که باید به کمک هموطنان سیستانی‬ ‫بشتابیم ‪.‬‬ ‫نمازگزاران فردیس جمعه گذشــته در‬ ‫حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و‬ ‫والیت فقیه راهپیمایی برگزار کردند‪.‬‬ ‫محسوب خواهد شد‪.‬‬ ‫روسای ادارات نباید در انتخابات از نامزد‬ ‫خاصی جانبداری کنند‬ ‫فرمانــدار فردیس انتخابات مجلس شــورای‬ ‫اســامی در اسفند ماه امســال را یاداور شد و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬روســای ادارات نباید از نامزد‬ ‫خاصی جانبداری کنند‪ ،‬بلکه باید نهایت تالش‬ ‫خود را صرف افزایش مشارکت مردم در انتخابات‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اینانلو تکریم ارباب رجوع را از روسای ادارات‬ ‫این شهرســتان خواستار شد و افزود‪ :‬الزم است‬ ‫تکریم ارباب رجوع در میان کارمندان رواج داده‬ ‫شــود‪ ،‬چراکه برخورد مناســب موجب افزایش‬ ‫دلگرمی در مردم می شود‪ ،‬ضمن اینکه دیدار با‬ ‫خانواده های معظم شهدا نیز باید بطور ویژه در‬ ‫اولویت برنامه های روساب ادارات باشد‪.‬‬ ‫وی عملکــرد اموزش و پرورش شهرســتان‬ ‫فردیس در جذب خیرین مدرسه ساز را مطلوب‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬شایســته اســت روسای‬ ‫ادارات به بخشــنامه هیات وزیران در خصوص‬ ‫مصــرف بهینه گاز توجه و دقت کافی داشــته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی در پایان به تشــکیل ســتاد دهه فجر در‬ ‫شهرستان فردیس اشاره کرد و افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫ایام فاطمیه‪ ،‬شایسته است که شوون اسالمی و‬ ‫جایگاه مقدسات حفظ و رعایت شود‪.‬‬ ‫دکتر خسروزاده‪ ،‬شهردار فردیس مطرح کرد‪ :‬ترافیک یکی از معضالت اصلی فردیس‬ ‫شــهردار فردیس گفت‪ :‬انجام مطالعه‬ ‫بــرای احــداث کمربنــدی جهــاد در‬ ‫محدوده خیابــان شــهید زارع به بلوار‬ ‫امام خمینی(ره) برای اتصال فردیس به‬ ‫مشکین دشت و غرب کرج در دستور کار‬ ‫مدیریت شهری قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمد خسرو زاده در حاشیه بازدید از‬ ‫محدوده خیابان شهید زارع مشکین دشت‬ ‫و بلوار امام خمینــی (ره) فردیس که با‬ ‫حضور دکتر درویش پور معاون هماهنگی‬ ‫امور عمرانی اســتانداری البرز انجام شد‪،‬‬ ‫از اغاز مطالعه بــرای احداث کمربندی‬ ‫در ایــن محدوده خبــر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ترافیک یکــی از مهمترین دغدغه های‬ ‫ت که احداث کمربندی‬ ‫اهالی فردیس اس ‬ ‫در محدوده خیابان شهید زارع و بلوار امام‬ ‫خمینی (ره) می توانــد موجب کاهش‬ ‫چشمگیر ترافیک بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬اقدام در راســتای‬ ‫تسهیل در کاهش ترافیک معابر فردیس‬ ‫بــه طور ویــژه در دســتور کار مدیریت‬ ‫شهری قرار دارد‪.‬‬ ‫شهردار فردیس با بیان اینکه با احداث‬ ‫کمربنــدی اتصال فردیس به مشــکین‬ ‫دشــت در محدوده خیابان شــهید زارع‬ ‫فردیس و بلوار امام خمینی(ره) مشکین‬ ‫دشت راهی برای دسترسی اهالی فردیس‬ ‫به میدان اســتاندارد و غرب کرج خواهد‬ ‫بــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نقطه نظــرات معاون‬ ‫هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز نیز‬ ‫در این رابطه اخذ شــد و پس از مطالعه‪،‬‬ ‫عملیات اجرایی احداث پروژه مذکور اغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫برگزاری سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی در فردیس‬ ‫سومین نشست شــورای فرهنگ عمومی در‬ ‫فردیس با حضور امام جمعه و فرماندار فردیس‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫حاشیه نشــینی از اسیب های فردیس‬ ‫است‬ ‫فرماندار فردیس از مهاجرت های بی رویه و‬ ‫حاشیه نشینی به عنوان مهمترین عامل افزایش‬ ‫اسیب های اجتماعی در این شهرستان یاد کرد‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو در نشســت شورای فرهنگ‬ ‫عمومی شهرستان فردیس ‪ ،‬افزود‪ :‬فقر فرهنگی‬ ‫یکــی دیگر از موضوعاتی اســت کــه باید در‬ ‫شهرستان فردیس به ان پرداخته شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اینکه در اجتمــاع امروزی‬ ‫برخورد سلبی با مســایل و مشکالت منکراتی‬ ‫موثر نیست ‪ ،‬گفت‪ :‬اموزش و پیشگیری توسط‬ ‫کارشناسان روانشناســی برای اسیب دیدگان‬ ‫اجتماعی تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس گفت‪ :‬برخی اســیب های‬ ‫اجتماعی مانند دامن زدن به اشوب و اغتشاش‬ ‫و سرقت اموال ریشه در فقر فرهنگی واجتماعی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫قرار است که برای بانوان بی سرپرست در فردیس مرکز اموزش‬ ‫مهارت اموزی راه اندازی شود‪.‬‬ ‫امام جمعه شهرستان فردیس نیز گفت‪ :‬مساجد محور اقدامات‬ ‫فرهنگی است چرا که مساجد در دهه ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰‬کارکرد مطلوبی‬ ‫داشــتند‪ ،‬در دهه ‪ ۵۰‬شروع انقالب از مساجد اغاز شد و در دهه‬ ‫‪ ۶۰‬اغاز جنگ و دفاع مقدس مساجد بودند که کارکردشایسته ای‬ ‫امر به معروف و نهی از منکر و شورای شئونات‬ ‫فرهنگی شهرســتان بهتر بتواند موثر باشد در‬ ‫کنار ان باید کمیسیون های تخصصی کارکنند‬ ‫تا در شورای تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫داشتند و توانستند موضوع جبهه و جنگ را ساماندهی کنند ولی‬ ‫از دهه ‪ ۷۰‬به بعد متاسفانه به علل مختلف مساجد کارکردخود را‬ ‫از دســت دادند و امروز شاهد این هستیم که جوانان کمتر جذب‬ ‫مساجد می شوند‪.‬‬ ‫حجت االسالم علی اکبر ایمانی افزود‪ :‬اگر بخواهیم جامعه سالم‬ ‫و همتراز داشته باشیم باید مسجد در تراز جمهوری اسالمی باشد‬ ‫و کارکرد واقعی خود را به دست اورد‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس گفت‪ :‬اگر شــورای فرهنگ عمومی‪،‬شورای‬ ‫پایگاه های بســیج و مسجد محوری‬ ‫در راستای تشــویق جوانان به حضور در‬ ‫مساجد ضروری است‬ ‫رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فردیس‪،‬‬ ‫دبیر شورا در این نشســت اظهار داشت ‪ :‬لزوم‬ ‫تشــکیل کمیته اجرایی و تقویــت پایگاه های‬ ‫بســیج و مســجد محوری در راستای تشویق‬ ‫جوانان به حضور در مساجد ضروری است ‪.‬‬ ‫دبیر شــورای فرهنگ عمومی شهرســتان‬ ‫فردیس ‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬اسان سازی مطالعه نهج‬ ‫البالغه در جامعه بصورت رایگان به زبان فارسی‬ ‫به منظــور ارتقای فرهنــگ بهره گیری از نهج‬ ‫البالغه در سطح جامعه از اهمیت ویژه برخوردار‬ ‫اســت که این مهم با همــکاری و خردجمعی‬ ‫اعضای شورای فرهنگ عمومی تحقق می یابد ‪.‬‬ ‫حجت االســام ولیزاده در ادامــه در ارتباط‬ ‫با تصویب شــورای عمومی در شهر مشــکین دشت ‪ ،‬افزود‪ :‬لزوم‬ ‫تشــکیل شــورای فرهنگ عمومی در این شهر بصورت مستقل‬ ‫جدای از شــورای فرهنگ عمومی فردیس تحت مدیریت واحد و‬ ‫برنامه های مکتوب در جهت بررسی مشکالت فرهنگی مشکین‬ ‫دشت و فرخ اباد و زیبادشت بصورت ریزتر و کاملتر ضروری است‬ ‫که با موافقت اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬واحدصنعتیبزرگدرفردیسپایشزیستمحیطیشد‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت‬ ‫شهرستان فردیس گفت‪ :‬به منظور پیشگیری‬ ‫از الودگی هوا ‪ ۱۲ ،‬واحد صنعتی بزرگ در‬ ‫این شهرستان مورد پایش قرار گرفت‪.‬‬ ‫مرتضی شــکوری پور در گفــت و گو با‬ ‫خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬واحدهای صنعتی بزرگ‬ ‫مقیاس شــامل نیروگاه منتظر قائم ‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی مپنا و تعدادی از واحدهای شهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشت از مراکزی بود که طی‬ ‫چند روز اخیر بررسی زیست محیطی شدند‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت ‪ :‬پاالیــش لحظه ای و‬ ‫برخط صنایع بــزرگ و نیروگاه منتظر قائم‬ ‫فردیــس برای پیشــگیری از االینده ها در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت‬ ‫شهرســتان فردیس بــه برگــزار ی دوره‬ ‫اموزشــی ویــژه کارکنان و کارشناســان‬ ‫واحدهای صنعتی با بیش از ‪۱۰۰‬نفرساعت‬ ‫و برگــزاری کارگاه اموزشــی و نشســت‬ ‫تخصصی با موضوع محیط زیست با حضور‬ ‫مدیــران و معاونت های صنعتی در نیروگاه‬ ‫منتظر قائم اشاره کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬احداث تصفیــه خانه فاضالب‬ ‫صعنتی و بهداشــتی‪ ،‬کنترل برخط االینده‬ ‫های زیست محیطی و رعایت الزامات محیط‬ ‫زیست از محورهای اموزشی در این کارگاه‬ ‫ها بود‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 94‬هفته اول ‪ /‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫حدود سه سال از انتزاع و استقالل شهرداری فردیس گذشت‪:‬‬ ‫مطالبات بر زمین مانده فردیس از شهرداری کرج‬ ‫منصور جمشیدی ‪ -‬خــوب به خاطر دارم وقتی‬ ‫در استانه پنجمین دوره انتخابات شهرها و روستاها‬ ‫بودیم و از طرفی با تالش ها و پیگیریهای انجام شده‬ ‫توســط مسووالن و شــخصیت های دلسوز از جمله‬ ‫دکتــر ایمانی امام جمعه محبــوب فردیس‪ ،‬موضوع‬ ‫انتزاع شــورا و شهرداری فردیس از کرج قطعی شده‬ ‫بود‪ ،‬کم نبودند مســووالن و مدیران کرجی که این‬ ‫جدایی را به نفع فردیس نمی دانستند‪.‬‬ ‫چنین رویکردی حتی تا جایی بود که برخی جدایی‬ ‫فردیس از کرج را نوعی خیانت و حق کشی توصیف‬ ‫می کردند و برخی نیز این جداســازی را در مغایرت‬ ‫صد درصدی با قانون می دانستند و بر این امر تاکید‬ ‫داشتند که درامدهای فردیس کفاف هزینه های این‬ ‫شــهر را نمی دهد و در صورت انتزاع‪ ،‬فردیســی ها‬ ‫متضرر خواهند شد‪.‬‬ ‫بــا این حال اما شــهروندان فردیــس همزمان با‬ ‫پنجمیــن دوره انتخابات شــهرها و روســتا در ‪29‬‬ ‫اردیبهشــت ماه ســال ‪ 96‬با حضور در پای صندوق‬ ‫های رای و انتخاب ‪ 9‬عضو‪ ،‬اولین شــورای اســامی‬ ‫مستقل فردیس را تشکیل دادند و متعاقب ان با رای‬ ‫کل اعضای شورا‪ ،‬اولین شهردار فردیس نیز انتخاب و‬ ‫فعالیت خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫با بروز اختالف نظــر‪ ،‬خیلی زود ان روحیه‬ ‫مطالبه گری اعضای شورای فردیس به محاق‬ ‫رفت‬ ‫بنابراین‪ ،‬در بدو شــروع بکار اولین شورا و مدیریت‬ ‫شهری مســتقل فردیس‪ ،‬برخالف نظر مخالفان این‬ ‫انتــزاع‪ ،‬همه چیز بروفق مراد بود و هر یک از اعضای‬ ‫شورا به نوعی با طرح مشکالت و نیازهای گذشته این‬ ‫شهر پرجمعیت‪ ،‬سعی داشتند ضمن تاکید بر رفع انها‬ ‫امید به اینده ای روشن را به شهروندان نوید دهند که‬ ‫از جمله اعاده مطالبات فردیس یکی از موضوع های‬ ‫مهم و مورد توجه انها به شمار می رفت‪ ،‬ولی افسوس‬ ‫کــه این فضای مطالبه گری با بروز اختالف نظر بین‬ ‫اعضای شورا خیلی زود به محاق رفت!‬ ‫چنین شد که پس از سالها پیگیری و انتظار برای‬ ‫دســت یابی به استقالل شــورای و مدیریت شهری‬ ‫فردیس‪ ،‬انرژی و تالشــی کــه باید صرف ترمیم کم‬ ‫و کاســتی های گذشته و تحقق مطالبات فردیس از‬ ‫کرج می شــد‪ ،‬در مدت کوتاهی بــه مجادله و جر و‬ ‫بحث میان اعضای مخالف و موافق شورا درباره اولین‬ ‫شهردار منتخب این شهر تبدیل شد و مانع تراشی و‬ ‫ایجاد اشکال‪ ،‬جایگزین کمک و همیاری با مدیریت‬ ‫شهری فردیس گردید‪.‬‬ ‫این درحالی بود که اولین شهردار فردیس از همان‬ ‫ابتدا برنامه ریزی مدونی را برای توســعه شهر تهیه‬ ‫کرده بود که مســایل مربوط به انتــزاع و مطالبات‬ ‫این شــهر از کرج‪ ،‬یکی از مهمترین محورهای ان به‬ ‫شمار می رفت‪ ،‬تا جایی که مهندس غفاری با تاکید‬ ‫بر پیچیدگی مســایل حقوقی انتزاع‪ ،‬عدم راه اندازی‬ ‫ساختار سازمانی شــهرداری فردیس را ناشی از عدم‬ ‫انتزاع فردیس از کرج عنوان کرده بود‪.‬‬ ‫کندی روند انتزاع موجب شد فردیس نتواند‬ ‫رتبه شهرداری دریافت کند‬ ‫او مسایل حقوقی انتزاع را تا انجایی واجد اهمیت‬ ‫می دانست که حتی ممکن اســت مانعی بر سر راه‬ ‫ارایه خدمات مطلوب به شــهروندان شود‪ ،‬همانگونه‬ ‫که به گفته غفاری شــهردار سابق فردیس‪ ،‬به دلیل‬ ‫کندی روند انتزاع هنوز بعد از یک سال ( در ان زمان)‬ ‫موفق به دریافت رتبه شهرداری برای فردیس نشده‬ ‫ایم‪ ،‬چون این امر در گرو انتزاع فردیس از کرج است‪،‬‬ ‫زیرا ساختار سازمانی به نحوی است که باید ان بخش‬ ‫هایی که در شهرداری‬ ‫فردیــس شــکل می‬ ‫گیرد‪ ،‬باید از شهرداری‬ ‫کرج کسر شود‪ ،‬البته‬ ‫گویا فردیس هنوز هم‬ ‫نتوانســته است رتبه‬ ‫شــهرداری دریافــت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ناگفتــه پیداســت‬ ‫که مســایل پیچیده‬ ‫حقوقی تنهــا تبعات‬ ‫منفــی عــدم انتزاع‬ ‫فردیــس از کــرج‬ ‫نیست و از عدم ثبات‬ ‫مدیریت شهری گرفته‬ ‫تا مناقشــه بر ســر‬ ‫ی های اختصاصی‬ ‫دارای ‬ ‫شهرداری میان کرج و‬ ‫فردیس و نیز مشخص‬ ‫نبــودن دارایی های‬ ‫خصوصــی و عمومی‪،‬‬ ‫امکانــات و تجهیزات‬ ‫منقول و غیرمنقول را‬ ‫هم شامل می شود‪ ،‬لذا‬ ‫باوجود تشکیل کمیته‬ ‫انتزاع در اســتانداری‬ ‫البرز و کمیته تفکیک‬ ‫و برگــزاری چندین‬ ‫جلسه و نشســت هنوز هم راهکار و ساز و کار مالی‬ ‫و اجرایی مشــخصی انهم با گذشت حدود سه سال‬ ‫از عمر اولین شــورای فردیس برای این انتزاع تهیه و‬ ‫ارایه نشده است‪.‬‬ ‫از این رو باید بپذیریم که مسایل حقوقی پیچیده‬ ‫و بغرنج انتــزاع فردیس از کرج و حاشــیه و تبعات‬ ‫ان موضوعی نیســت که در یک مقــال و مجال به‬ ‫ان پرداخت‪ ،‬چراکه صرفنظــر از انواع مخالفت ها از‬ ‫قبل و حتی بعد از تشــکیل اولین شــورا و مدیریت‬ ‫شهری فردیس‪ ،‬بخصوص همان ابتدا گاه مطالبی از‬ ‫زبان برخی اعضای شــورای کرج بیان شده است که‬ ‫محتوای ان به نوعی بدهکاری فردیس و بستانکاری‬ ‫شــهرداری کرج است که به عنوان نمونه می توان به‬ ‫هزینه کرد ‪ 100‬میلیاردی و فروش مرغوبترین زمین‬ ‫های کرج و صرف ان در فردیس اشاره کرد‪.‬‬ ‫اکنون حدود سه سال از استقالل شورا و شهرداری‬ ‫فردیــس می گذرد و بــه نظر نمی رســد که اقدام‬ ‫خــاص و قابل اجرایی در خصوص مطالبات بر زمین‬ ‫مانده فردیس از شــهرداری کرج رخ داده باشد‪ ،‬البته‬ ‫سرپرســت وقت شــهرداری فردیس اوایل ابان ماه‬ ‫امســال از پیگیری مسایل مربوط به انتزاع و تشکیل‬ ‫کارگروه به منظور انتقال اسناد اراضی و امالک واقع‬ ‫در محدوده شهرداری فردیس به مالکیت شهرداری‬ ‫فردیس خبر داده بود که گام مثبتی به شمار می رود‪.‬‬ ‫ابعاد دیگری از مطالبات شهرداری فردیس از‬ ‫کرج مشخص است‬ ‫گرچه از نتایج این پیگیریها اطالع دقیقی در دست‬ ‫نیست‪ ،‬لیکن گفت وگوی سرپرست وقت شهرداری‬ ‫فردیس‪ ،‬ابعــاد دیگری از مطالبات فردیس از کرج را‬ ‫مشخص کرد‪ ،‬چرا که او با اشاره به اینکه برای انجام‬ ‫بسیاری از فعالیت های عمرانی و ازادسازی محورهای‬ ‫دارای اولویت از جمله کانال‪ ،‬جاده کشتارگاه‪ ،‬بلوارهای‬ ‫مپنا‪ ،‬شهدای اقتدار و غیره‪ ،‬الزم است اسناد واقع در‬ ‫محدوده شــهرداری فردیس به نام این شــهرداری‬ ‫منتقل شده و به ثبت برسد‪.‬‬ ‫در بازدید فرمانده انتظامی البرز از‬ ‫شهرستان فردیس مطرح شد‪:‬‬ ‫پیشگیری وضعی‬ ‫الزمه امنیت پایدار‬ ‫است‬ ‫فرمانده سپاه فردیس‪ :‬شهید سلیمانی‬ ‫بسیجی واقعی بود‬ ‫فرمانده سپاه شهرستان فردیس گفت‪ :‬شهید سردار‬ ‫حاج قاسم سلیمانی با برخورداری از ویژگی های خاص‬ ‫یک بسیجی به معنای واقعی بود‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاسدار احســان علیزاده در مجمع عالی‬ ‫بســیج شهرســتان فردیس افزود‪ :‬بســیجی زاهد و‬ ‫پرهیزکار کسی است که با محبوب خود انس می گیرد‬ ‫همانطورکه مقام معظم رهبری می فرمایندکه این حاج‬ ‫قاسم سلیمانی شفاعت می کنند‪ ،‬وقتی قبل از شهادت‬ ‫لقب شهید زنده به او داده شد نشانه زهد و پرهیزگاری‬ ‫شهید سلیمانی است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬این شــهید واالمقام وقتی می‬ ‫خواهد در برابر جبهه استکبار بایستد‪ ،‬می داند که باید‬ ‫تشکیالتی کار کند‪ ،‬دفاع قوای وطنی از جمله زینبیون‪،‬‬ ‫فاطمیون و حشدالشعبی را کنار هم می اورد و نشان‬ ‫می دهد اگر بخواهیم بســیجی وار کار کنیم باید این‬ ‫تشکیالت را راه اندازی کنیم تا به اهداف نظام برسیم‪.‬‬ ‫او همچنین ابراز امیــدواری کرده بود که کارگروه‬ ‫انتزاع بتواند به مواردی از جمله انتقال اسناد مالکیت‬ ‫در محدوده شــهر فردیس به نام شهرداری فردیس‪،‬‬ ‫تعیین میزان قدرالسهم شهرداری فردیس از ماشین‬ ‫االت ســازمان پسماند شهرداری کرج‪ ،‬انتقال پرونده‬ ‫های رانندگان تاکسی های گردشی و خطوط شهری‬ ‫فعال در فردیس به ســازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شهرداری فردیس‪ ،‬تعیین تکلیف برخی اموال از جمله‬ ‫پارکینگ مکانیزه فلکه سوم و غیره رسیدگی کند‪.‬‬ ‫فضا و شرایط مناسبی برای پیگیری و اجرای‬ ‫همه جانبه طرح انتزاع بوجود امده است‬ ‫به هر حال ما ســعی کردیم بخشــی از مسایل و‬ ‫جزییــات مربوط به انتزاع فردیــس از کرج و تبعات‬ ‫منفی ناشــی از ان و در واقع صورت مساله را مطرح‬ ‫کنیم‪ ،‬هرچند معتقدیم همانگونه که شــهردار سابق‬ ‫فردیــس تاکید کرده بود‪ ،‬انتــزاع موضوع پیچیده و‬ ‫بغرنجی اســت که در کوتاه مدت قابل فیصله دادن‬ ‫نیســت‪ ،‬اما این مطالبــات و حق و حقــوق قانونی‬ ‫شهروندان فردیسی است که باید خیلی زودتر از اینها‬ ‫و از همان ابتدا مورد پیگیری قرار می گرفت و اکنون‬ ‫صرفنظر از انچه گذشــت‪ ،‬به نظر می رســد در یک‬ ‫سوم عمر پایانی این اولین دوره شورا در فردیس‪ ،‬فضا‬ ‫و شرایط مناسبی برای پیگیری و اجرای همه جانبه‬ ‫طرح انتزاع بوجود امده است‪.‬‬ ‫وقتی حتی رتبه بندی شــهرداری فردیس در گرو‬ ‫اجرای نهایی طرح انتزاع از کرج است و وضعیت سهم‬ ‫و مالکیت این شــهرداری نسبت به زمین ها و دیگر‬ ‫دارایی های این شهر مشخص نیست‪ ،‬ناگفته پیداست‬ ‫که تعیین تکلیف نهایی طرح انتزاع چقدر می تواند در‬ ‫توسعه و پیشرفت فردیس نقش ایفا کند و قدر مسلم‬ ‫این است که دکتر خسروزاده دومین شهردار منتخب‬ ‫فردیس با ان پیشینه پربار حقوقی و اجرایی‪ ،‬موضوع‬ ‫انتزاع را در دستور کار خود قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫انتزاع و تامین حق و حقوق فردیسوندان به‬ ‫همت و پشتیبانی استانداری‪ ،‬فرمانداری و‬ ‫نمایندگان مردم نیاز دارد‬ ‫در این میان عالوه بر فضای ارامش و همدلی‬ ‫حاکم بر شــورای فردیس در روزها و هفته های‬ ‫اخیر و وجود شهردار مسلط بر امور حقوقی‪ ،‬می‬ ‫توان انتظار داشت با همت و پشتیبانی استانداری‬ ‫بخصوص شخص دکتر شهبازی استاندار سخت‬ ‫کــوش و عدالت جــوی البرز و نیــز فرمانداری‬ ‫فردیــس و نمایندگان مردم این شهرســتان در‬ ‫خانه ملت‪ ،‬موضوع مهم انتزاع شهرداری فردیس‬ ‫از کرج را در همین یک سال چند ماه باقی مانده‬ ‫از عمر این دوره به سرانجام قابل قبولی رساند‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم که باوجود همه انچه در اولین‬ ‫تجربه شــورا در فردیس گذشته است و فارغ از‬ ‫انچه به عنوان نقاط قوت و ضعف این شورا مطرح‬ ‫می شــود‪ ،‬اگر اعضای شورا در فضایی همدالنه‬ ‫و همگرایانه با مدیریت شــهری فردیس‪ ،‬بتوانند‬ ‫موضــوع پیچیده و مهم انتزاع را در فرصت باقی‬ ‫مانده از این دوره به نتایج مقبولی برسانند‪ ،‬این‬ ‫اقدام بطور قطع برگ موفقی را نه فقط به کارنامه‬ ‫شورا اضافه خواهد کرد‪ ،‬بلکه به عنوان یک نقطه‬ ‫و عملکرد درخشــان در رزومه دکتر خسروزاده‬ ‫شهردار فردیس نیز ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫علی ایحال‪ ،‬کرج و فردیس در سالهای متمادی‬ ‫به صورت مشترک‪ ،‬برادرانه و باهم زندگی کرده‬ ‫اند و اکنون جداسازی این اشتراک های طوالنی‬ ‫کار ســاده ای نیست‪ ،‬لیکن با توجه به استقالل‬ ‫برادر کوچک از حدود سه سال پیش‪ ،‬ایجاب می‬ ‫کند که برادر بزرگتر ســهم اقتصادی و دارایی های‬ ‫منقول و غیرمنقول فردیــس را به صورت منصفانه‪،‬‬ ‫عادالنــه و قانونی بپردازد و این انتزاع و جدایی‪ ،‬البته‬ ‫با قید انجام کارهای کارشناســی شده‪ ،‬یک بار برای‬ ‫همیشه فیصله پیدا کند‪.‬‬ ‫بنابراین امیدواریم اکنون که فضای مناسبی در شورا‬ ‫و مدیریت شهری فردیس بوجود امده است‪ ،‬شورا و‬ ‫مدیریت شهری کرج هم از هیچ کوششی برای دست‬ ‫یابــی به این هدف دریغ نکند‪ ،‬گو اینکه این فردیس‬ ‫برادر کوچکتر است که باید همت و تالش بیشتری در‬ ‫این زمینه از خود نشان دهد‪.‬‬ ‫اختالف بر سر تعیین مرز بین دو شهرستان‬ ‫کرج و فردیس‬ ‫راســتش قصد داشتم این مقال را در همین جا به‬ ‫پایان ببرم‪ ،‬اما مشــاهده واکنش های برخی اعضای‬ ‫شورای شــهر کرج در ماههای اخیر در مورد تعیین‬ ‫مرز بین کرج و فردیس‪ ،‬مرا بران داشت که به عنوان‬ ‫یاداوری به اختالف موجــود در تعیین مرز بین این‬ ‫دو شــهر نیز که چندان بی ارتبــاط با موضوع انتزاع‬ ‫نیست‪ ،‬اشــاره کنم و از انجا که گزارش تحلیلی ان‬ ‫در این مجال نمی گنجد‪ ،‬ان را به شماره های بعدی‬ ‫موکول می کنم‪.‬‬ ‫مختصر اینکه طبق جلسه ای در فرمانداری کرج‪،‬‬ ‫خط مترو به عنوان خط مرزی این دو شــهر تعیین‬ ‫شــده است که با اعتراض برخی اعضای شورای شهر‬ ‫کرج مواجه است و انها ادعا می کنند قسمت جنوبی‬ ‫رودخانه کرج باید به عنوان مرز بین دو شهر در نظر‬ ‫گرفته شود که در این صورت بخشی از سرحداباد و‬ ‫بخشــی از شهرک بنفشه به کرج اختصاص پیدا می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر گویا قرار است بازهم تکه ای دیگر‬ ‫از کوچکترین شهرستان از نظر وسعت اما پرجمعیت‬ ‫ترین بعد از کرج مرکز اســتان‪ ،‬کنده شده و به سهم‬ ‫برادر بزرگتر اضافه شود که تحلیل و بررسی این ادعا و‬ ‫بی انصافی بماند برای شماره های بعدی‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان البرز اعالم کرد که‬ ‫رعایت الزامات پیشگیری وضعی الزمه امنیت‬ ‫پایدار در مناطق حاشیه ای به ویژه در استان‬ ‫البرز است‪.‬‬ ‫سردار عباسعلی محمدیان در حاشیه بازدید‬ ‫از برخی شــهرک های حاشــیه شهرستان‬ ‫فردیس افزود‪ :‬پیشــگیری وضعی مهمترین‬ ‫مقوله ای است که تمام نیازهای امنیتی برای‬ ‫ارامش مردم در ان دیده شده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬برهمین اساس رعایت‬ ‫نکاتی مانند دیوار کشی شهرک های اقماری ‪،‬‬ ‫تامین نور و روشنایی ‪،‬گماردن نگهبان محله ‪،‬‬ ‫سیستم پایش تصویری و اتخاذ سازوکارهای‬ ‫پیشگیری از جرائم نقش موثری در ارتقای‬ ‫امنیت حاشیه ها و مردم دارد‪.‬‬ ‫محمدیــان گفت‪ :‬این نوع از پیشــگیری‬ ‫موجب کاهش و حذف موقعیت ها و فرصت‬ ‫های ارتکاب جرم می شود‪.‬‬ ‫این مقام ارشــد انتظامی افزود‪ :‬پیشگیری‬ ‫وضعــی‪ ،‬با تغییــر وضعیت فرد یا شــرایط‬ ‫محیطی مانند مکان و زمان درصدد اســت‬ ‫از ارتــکاب جرم جلوگیری کنــد زیرا طبق‬ ‫بررســی های صورت گرفته "محیط و سازو‬ ‫کار طراحی ان‪ ،‬نقش مهمی در پیشــگیری‬ ‫از جرم دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشت‪:‬ســاختار فیزیکــی در‬ ‫چگونگی ایجاد یک فضای قابل دفاع‪ ،‬وجود‬ ‫نظــارت طبیعی و تعلق خاطــر به فضاهای‬ ‫محیطی‪ ،‬از مهم ترین ویژگی های محیطی‬ ‫برای پیشگیری از جرم است ‪.‬‬ ‫احمدی‪،‬مدیراموزشوپرورشفردیس‪:‬‬ ‫مدیر اداره امــوزش و پرورش ناحیه ‪ ۲‬کرج و‬ ‫شهرســتان فردیس گفت‪ :‬طرح خدمات رایگان‬ ‫دندانپزشکی به دانش اموزان این شهرستان اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ولــی اله احمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬به همین دلیل تیم دندانپزشکی در مدرسه‬ ‫معلم واقع در منطقه اهری فردیس مستقرشده تا‬ ‫دانش اموزان از خدمات الزم در این زمینه بهره‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫خدمات دندانپزشــکی شامل ترمیم و پرکردن‬ ‫دندان‪ ،‬جرم گیری ‪،‬کشیدن دندان ‪ ،‬درمان پالپ‬ ‫زنده و سایر خدمات است ‪.‬‬ ‫دانش اموزان سایر مدارس شهرستان فردیس‬ ‫مــی توانند برای برخــورداری از این خدمات به‬ ‫مدرســه معلم واقع در منطقه اهــری فردیس‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬توجه به افزایش سطح سالمت‬ ‫دانش اموزان به ویژه سطح سالمت دهان و دندان‬ ‫دانش اموزان از اهمیت باالیی برخوردار است ‪.‬‬ ‫مدیر اداره امــوزش و پرورش ناحیه ‪ ۲‬کرج و‬ ‫شهرســتان فردیس گفت‪ :‬این تیم دندانپزشکی‬ ‫ســیار تا پایان دی ماه جاری در مدرسه معلم به شهرســتان فردیس ‪ ۱۰۰‬هزار دانــش اموز در‬ ‫مقاطع مختلف تحصیلی دارد‪.‬‬ ‫دانش اموزان خدمات می دهد‪.‬‬ ‫ارائه خدمات رایگان‬ ‫دندانپزشکی به دانش‬ ‫اموزان فردیس‬ ‫وقتی حادثه غیرمترقبه مانند سیل در کشور اتفاق می‬ ‫افتد چکمه می پوشــد مانند یک سرباز نه مانند یک‬ ‫فرمانده به مردم کمک می کرد‪.‬‬ ‫علیزاده افزود‪ :‬شهید سلیمانی خستگی ناپذیر بود‪،‬‬ ‫وی پشت میز نشین نبود‪،‬اگر بخواهیم بسیجی واقعی‬ ‫شــویم این ویژگی های یک بسیجی است ‪،‬چشم در‬ ‫چشــم موال دست بر قبضه شمشیر و ریسک پذیربود‬ ‫و تصمیم قاطع می گرفت‪.‬وی با دید خدایی به مسایل‬ ‫نگاه می کرد‪ ،‬خدا محــور بود به همین دلیل خدا در‬ ‫کارها به او کمک می کرد‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫تعمیر نیروگاه های خاورمیانه‬ ‫ماموریت کارشناسان ایرانی‬ ‫مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی اب و‬ ‫برق(ساتکاب) وابسته به وزارت نیرو با اشاره به تجارب و توانمندی های‬ ‫علمی و اجرایی متخصصان صنعت برق کشور‪ ،‬گفت‪ :‬مشارکت در تعمیر‬ ‫و ساخت نیروگاه های خاورمیانه ماموریت جدید این مجموعه است‪.‬‬ ‫محمدولی عالء الدینی در بازدید از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران‬ ‫مســتقر در فردیس استان البرز افزود‪ :‬بر همین اساس طبق دستور و‬ ‫ابالغ وزیر نیرو‪ ،‬ماموریت های متعددی همچون توسعه صادرات کاال‬ ‫و خدمات فنی و مهندسی اب و برق و مشارکت در ساخت و تعمیر‬ ‫نیروگاه های منطقه تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬شرکت مادر تخصصی مدیریت کاالی اب و برق وزارت‬ ‫نیرو رصدد اســت با فعال کردن شــرکت هایی همچون تعمیرات‬ ‫نیروگاهی ایران در خارج از کشــور سهم بیشتری از بازار منطقه را در‬ ‫اختیار صنعت اب و برق ایران قرار دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی اب‬ ‫و برق(ساتکاب) ادامه داد‪ :‬این شرکت ماموریت یافته است تا در حوزه‬ ‫توســعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی به فعالیت بپردازد‬ ‫بدین منظور درصددیم برای شروع این امر از ظرفیت با ارزش شرکت‬ ‫تعمیرات نیروگاهی ایران در حوزه توسعه صادرات خدمات و مهندسی‬ ‫استفادهکنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فعالیت مناسب صنعت برق ایران در بازار کشورهای‬ ‫سوریه و عراق‪ ،‬گفت‪ :‬عضویت کشورمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا‬ ‫فرصت بسیار مناســبی را فراهم کرده تا شاهد توسعه هر چه بیشتر‬ ‫صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به این مناطق باشیم‪.‬‬ ‫عالءالدینــی به توان کامــل ایران برای ســاخت تمام بخش های‬ ‫نیروگاه های گازی منطقه اشاره کرد و گفت‪ :‬با تالش متخصصان داخلی‬ ‫ن ژنراتورهای گازی قرار‬ ‫توانسته ایم در میان کشورهای برتر سازنده توربی ‬ ‫بگیریم و در این زمینه از کشورهایی همانند روسیه که یکی از اعضای‬ ‫اصلی اتحادیه اوراسیا است پیشی بگیریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مادرتخصصی ساتکاب با تاکید بر اینکه درصدد‬ ‫تقویت حضور شرکت تعمیرات نیروگاهی در سطح بین المللی هستیم‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت مناسبی‬ ‫است تا این شرکت در زمینه ســرویس و نگهداری نیروگاه های برق‬ ‫کشورهای عضو اوراسیا و سایر کشورهای منطقه نیز حضور فعالی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬توان تعمیرات نیروگاهی ایران را قابل رقابت با شرکت های برتر‬ ‫دنیا در این عرصه دانست و افزود‪ :‬ظرفیت نصب شده نیروگاه های برق‬ ‫منطقه به عدد قابل مالحظه ای رســیده که تمام این واحدها نیاز به‬ ‫خدمات مختلفی از جمله تعمیرات دوره ای و اساسی دارند‪.‬‬ ‫عالءالدینی ادامه داد‪ :‬بر همین اســاس با توجه به توان بسیار باالی‬ ‫شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران درصدد توسعه و شروع فصل جدیدی‬ ‫از فعالیت های این مجموعه در خارج از کشور هستیم تا سهم بیشتری از‬ ‫بازار منطقه را در اختیار صنعت اب و برق قرار دهیم و این واحدها توسط‬ ‫متخصصان ایرانی تعمیر و بازسازی شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب بر لزوم گسترش مراکز‬ ‫استانی شرکت تعمیرات نیروگاهی تاکید کرد و افزود‪ :‬در زمان حاضر‬ ‫ظرفیت نصب شــده نیروگاه های کشور به بیش از ‪ 82‬هزار مگاوات و‬ ‫ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع از مرز ‪ 127‬هزار مگاولت امپر گذشته‬ ‫است؛ بر همین اســاس ظرفیت ایجاد شده در این بخش‪ ،‬گسترش‬ ‫فعالیت حوزه استانی این شرکت را دو چندان کرده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه استقالل و خودکفایی صنعت برق در سایه اعمال‬ ‫تحریم های غرب محقق شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود تمام تحریم های‬ ‫ظالمانه بر علیه کشورمان‪ ،‬توانسته ایم به لحاظ خدمات فنی و مهندسی‬ ‫در فصل بالندگی‪ ،‬رشد و جهش های بسیار مناسبی داشته باشیم که‬ ‫این خود زمینه و بســتر فعالیت نخبگان‪ ،‬متخصصان و شرکت های‬ ‫دانش بنیان را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫عالءالدینی با اشاره به اینکه بخش زیادی از فعالیت صنعت برق در‬ ‫خارج از کشور به حوزه ساخت نیروگاه و صادرات برق اختصاص پیدا‬ ‫کرده اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در زمان حاضر ظرفیت های فراوانی در بخش‬ ‫توزیع برق‪ ،‬خطوط انتقال و حوزه های کوچک تر این صنعت در خارج‬ ‫از کشــور وجود دارد که به شدت مغفول مانده است و بایستی توجه‬ ‫بیشتری به این حوزه شود‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به عنوان اولین مجموعه‬ ‫تخصصی تعمیرات و نگهداری نیروگاه در منطقه خاورمیانه‪ ،‬امروز توان‬ ‫ن ژنراتورهای‬ ‫تعمیرانواع نیروگاه های بخار‪ ،‬گاز‪ ،‬ترکیبی‪ ،‬زباله سوز‪ ،‬توربی ‬ ‫نیروگاهی و ســاخت قطعات و تجهیزات جانبی مهم و اســتراتژیک‬ ‫نیروگاهی را دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب امروز با حضور در شرکت‬ ‫تعمیرات نیروگاهی ایران از بخش های مختلف این مجموعه همانند‬ ‫ازمایشگاه فشار قوی‪ ،‬کارگاه مکانیک و ساخت پره‪ ،‬تعمیرات ژنراتور و‬ ‫تعمیرات ترانس بازدید کرد‪.‬‬ ‫مهمترین فعالیت های شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در عرصه‬ ‫تعمیرات اساسی و تخصصی واحدهای نیروگاهی‪ ،‬بازسازی و ارتقاء ‪،‬‬ ‫ساخت تجهیزات ‪ ،‬راه اندازی و نگهداری واحدهای نیروگاهی ‪ ،‬صنایع‬ ‫نفت‪،‬گاز‪،‬پتروشیمی‪،‬پاالیشگاهی‪،‬سیمان‪،‬قندوریلیمیباشد‪.‬‬ ‫شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران زیر مجموعه برق حرارتی وزارت نیرو‬ ‫در شهرستان فردیس استان البرز مستقر است‪.‬‬ ‫دشمن شناسی نیاز امروز جامعه‬ ‫اسالمی است‬ ‫عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت‪ :‬یکی از مهمترین نیاز‬ ‫های جامعه اسالمی امروز شناخت دقیق و درست از دشمن است‪.‬‬ ‫حجت االســام محمد کاظمی درمراسم ســردار سپهبد حاج قاسم‬ ‫سلیمانی و شهدای سانحه هواپیمای اوکراین در مسجد جامع المهدی(عج)‬ ‫فردیس افزود‪ :‬رهبری معظم انقالب اسالمی بارها در بیانات راهگشای خود‬ ‫بر مسائله دشمن شناسی تاکید جدی داشتند که دشمن‪ ،‬روش های خود را‬ ‫در توطئه علیه ایران اسالمی پیچیده تر می کند‪ ،‬باید بر هوشیاری و اگاهی‬ ‫مردم افزود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دشمن همواره با توطئه های متفاوت وارد می شود چراکه‬ ‫امروز مستکبران می دانند توان مقابله با مردم غیور ایران را ندارند‪ ،‬از این رو‬ ‫سعی می کنند از طریق نفوذ به اهداف خود دست پیدا کنند و بر همین‬ ‫اساس مقام معظم رهبری بر مسائله بصیرت و بصیرت افزایی تاکید داشته اند‪.‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬مهم ترین عامل دشمنی نظام سلطه با نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمی ایران را نقش افرینی والیت فقیه عنوان کرد و اظهار داشت‪ :‬دشمن‬ ‫به خوبی می داند وجود والیت فقیه در جامعه اسالمی همچون سد محکمی‬ ‫در برابر توطئه ها و دشمنی های انها است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حضرت امام اگر انقالب کرد به واسطه حضور مردم در‬ ‫صحنه بود لذا مردم ولی نعمت این انقالب هستند‪ ،‬گفت‪ :‬انقالب اسالمی زیر‬ ‫بنایی دارد که برای هرزمان خود حرف تازه دارد ‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت‪ :‬در جریان اشوب پس‬ ‫از سانحه هواپیما‪ ،‬دولت انگلیس در وسط اشوبگران حضور پیدا می کند‬ ‫و خط و کد می دهد‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا چاپخانه‪ :‬هدف نوین‬ ‫رتبه‪2 :‬‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫امتیاز در طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫با حضور معاون رییس جمهوری‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ازمایشگاه نواوری باز در فردیس گشایش یافت‬ ‫نخستین پروژه کالن شهر دانایی کشور موسوم‬ ‫به ازمایشگاه نواوری باز در ایینی با حضور معاون‬ ‫علمی و فناوری رییس جمهوری در شهرســتان‬ ‫فردیس استان البرز گشایش یافت‪.‬‬ ‫ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رییس‬ ‫جمهوری در این ایین گفت‪ :‬این مجموعه ‪۳۷۰‬‬ ‫متر مربع زیربنا دارد و با همکاری گروه صنعتیمپنا‬ ‫وابســته به وزارت نیرو احداث و راه اندازی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رویکرد این مجموعه حمایت از استارتاپ هایی‬ ‫است که در حوزه هوشمند سازی فعال می کنند‪.‬‬ ‫همچنین زمینه حضور استارتاپ ها در بازار فراهم‬ ‫ی شود‪.‬‬ ‫م ‬ ‫ازمایشگاه نواوری باز با سرمایه گذاری گروه‬ ‫صنعتی مپنا و همــکاری معاونت علمی فناوری‬ ‫رییس جمهور راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫این مجموعه به عنوان یک شــرکت شــتاب‬ ‫دهنده با رویکرد نواوری باز در گروه صنعتی مپنا‬ ‫در شهرستان فردیس ایجاد شده و در زمان حاضر‬ ‫چهار تیم فناوری در ان کار می کنند‪.‬‬ ‫ســتاری با بیان اینکه توسعه شتاب دهنده ها‬ ‫به طور ویژه در دستور کار معاونت علمی فناوری‬ ‫رییس جمهوری است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫شاهد اتفاقات خوبی در البرز هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز توافق نامه ای با شهرداری کرج‬ ‫در زمینه فعالیتاستارتاپ ها منعقد می شود چرا‬ ‫که هر کجا تیم های اســتارتاپی فعالیت کنند‬ ‫اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫ســتاری با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری‬ ‫رییس جمهــوری برنامه های خاصی برای مقابله‬ ‫با تحریم ها دارد‪ ،‬بیان داشت‪ :‬این اقدام با تکیه بر‬ ‫توان داخلی میسر می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬اولین شتاب دهنده علمی و‬ ‫فناوری مواد و دارو کشور فعال شده است گفت‪:‬‬ ‫اکنون ‪ ۹۸‬درصد داروها را در داخل کشــور تولید‬ ‫می کنیم و در این حوزه قصد توسعه بیش از این‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫کارشناس اینترنت اشیاء و علوم داده ازمایشگاه‬ ‫نواوری باز مکو (مپنا) گفت‪ :‬ازمایشگاه نواوری باز‬ ‫برخالف ازمایشگاه بسته در تمام حوزه های علمی‬ ‫فعالیت می کند و اطالعات الزم را به اســتارتاپ‬ ‫ها می دهد ‪.‬‬ ‫محمد صانعی افــزود‪ :‬این ازمایشــگاه نیز به‬ ‫دانشــجویان و محققان این فرصت را می دهد تا‬ ‫در زمینه ایده های جدید تحقیق و پژوهش انجام‬ ‫داده و از انان حمایت مالی می کند‪.‬‬ ‫همچنین ازمایشگاه باز یا کالنشهر دانایی این‬ ‫امکان را به وجــود می اورد تا محققان در بخش‬ ‫های مختلف علمی بتواننــد ایده های خود را به‬ ‫محصــول نهایی تبدیل کنند و مورد حمایت قرار‬ ‫گیرند در حالیکه ازمایشــگاه بسته مختص یک‬ ‫رشته خاص است و فراگیری ندارد‪.‬‬ ‫صانعی گفــت‪ :‬امروز بســیاری از جوانان و‬ ‫دانشــجویان کشــور افراد خالق هســتند اما به‬ ‫خاطر مشــکالت مالی و مسائل دیگر نمی توانند‬ ‫با شرکت های مختلف در ارتباط باشند به همین‬ ‫دلیل ازمایشگاه باز امکان تسهیل در ارتباط بین‬ ‫محققان و مخترعان با شــرکت هــای تولیدی را‬ ‫فراهم می کند و ایده به محصول تبدیل می شود‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬اکنون شرکت های مختلف با‬ ‫ازمایشگاه نواوری باز استان البرز همکاری دارند‬ ‫که پارک های علم و فناوری و دانشگاه شریف از‬ ‫جمله مراکزی هستند که در این بخش همکاری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫صانعی تاکید کرد که ازمایشگاه نواوری باز هیچ‬ ‫گونه محدودیتی برای پذیرش تیم های استارتاپی‬ ‫در حوزه های مختلف علمی و اقتصادی ندارد ‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ازمایشگاه نواوری باز در شتاب‬ ‫دهی به تولید و بــازار کار صنعت برق و خودرو‬ ‫کمک رســان خواهد بــود و در مجموع تمرکز‬ ‫روی اینترنت اشــیا اســت و صنایــع نیروگاهی‬ ‫‪،‬خودروسازی ‪ ،‬هوشمند سازی اماکن و تمام حوزه‬ ‫هــای علمی صنعتی می تواننــد از ظرفیت های‬ ‫ازمایشگاه نواوری باز استفاده کنند‪.‬‬ ‫مپنا به فعالیت های استارتاپی ورود کرده است‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی مپنا وابسته به وزارت‬ ‫نیرو گفت‪ :‬این مجموعه برای ارتقای کمی و کیفی‬ ‫‪ ۲‬کتابخانه جدید عمومی در‬ ‫فردیس فعال می شود‬ ‫تولید به فعالیت های استارت تاپی ورود کرده است‪.‬‬ ‫عباس علی ابادی در ایین گشــایش نخستین پروژه کالن شهر‬ ‫دانایی کشــور در شهرســتان فردیس افزود‪ :‬امروز دنیا به سمت‬ ‫رویدادهای فناورانه حرکت می کنــد و با توجه به این مهم ایران‬ ‫اسالمی همین مسیر را در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬درصدد هستیم از ظرفیت های بومی و محله‬ ‫ای در عرصه نواوری و استارتاپ ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫علی ابادی گفت‪ :‬تالش ها براین است تا با فعالیت های استارت‬ ‫تاپی به سمت فناوری نوین حرکت کنیم‪.‬‬ ‫مجموعه کارخانه های گروه صنعتی مپنا در شهرستان فردیس‬ ‫استان البرز مستقر است ‪ .‬این مجموعه در زمینه ساخت توربین‬ ‫ها و انواع قطعات و تجهیزات نیروگاهی‪ ،‬ساخت لوکوموتیو ‪ ،‬قطعات‬ ‫مورد نیاز صنایع نفت و گاز فعالیت می کند‪.‬‬ ‫معاون فرماندار فردیس‪ :‬ایجاد مکان مناسب برای بی خانمان های فردیس ضروری است‬ ‫بعد از انکه خبــری مبنی بر اقامت‬ ‫فردی بی خانمان در یکی از بوستانهای‬ ‫فردیس منتشر شــد‪ ،‬معاون سیاسی‪،‬‬ ‫امنیتی و اجتماعی فرمانداری فردیس‬ ‫بی درنگ در محل حاضر شد و موضوع‬ ‫را مورد پیگیری و رفع قرار داد‪.‬‬ ‫علیرضا صیاد در ادامه ضمن فراخوان‬ ‫عوامل شهرداری و نیروی انتظامی‪ ،‬از‬ ‫گرمخانه فردیس نیز بازدید کرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬با توجــه به فصل‬ ‫ســرما و نیاز به مکانی مناســب برای‬ ‫ســاماندهی افراد بی خانمان‪ ،‬ضروری‬ ‫اســت شــهرداری فردیس به صورت‬ ‫بازدید معاون فرماندار از کمپ‬ ‫های ترک اعتیاد فردیس‬ ‫معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی‬ ‫فرمانــداری فردیس در پی بازدیدهای‬ ‫سرزده از مجموعه های خدمات رسان‬ ‫سطح شهرستان در معیت ریاست اداره‬ ‫بهزیستی و کارشناسان متبوع اقدام به‬ ‫سرکشــی و بازدید از کمپ های ترک‬ ‫اعتیاد شهرســتان را داشت و وی پس‬ ‫از این بازدیــد اعالم نمود قاعدتاً بیمار‬ ‫مبتال و گرفتار به مواد افیونی از زوایای‬ ‫مختلف نیازمند درمان و توجه هستند‪.‬‬ ‫صیاد افزود‪ :‬یک بیمار اعتیاد صرفاً از‬ ‫جامع و کامل نســبت به مهیا سازی‬ ‫فضای مناســب برای بهره گیری این‬ ‫عزیزان اقدام کند‪.‬‬ ‫در بازدید صیاد از گرمخانه فردیس‪،‬‬ ‫خوشــگرد معــاون خدمــات شــهر‬ ‫شــهرداری و اژیر مدیرعامل سازمان‬ ‫فرهنگی شــهرداری فردیــس وی را‬ ‫همراهی کردند‪.‬‬ ‫فردیس اکنــون دارای یک گرمخانه‬ ‫ویژه بانوان بی خانمان است و قرار است‬ ‫گرمخانه جهت اقایان نیز در این شهر‬ ‫دایر شود‪.‬‬ ‫سال چهارم ‪ /‬شماره ‪ / 94‬هفته اول ‪ /‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫بعد فیزیکی دچار عارضه نشده بلکه او‬ ‫هم از بعــد فیزیکی اجتماعی روحی و‬ ‫روانی دچار اسیب شده لذا کمپ های‬ ‫اعتیاد ما صرفــاً در حوزه فیزیکی می‬ ‫تواند تاثیر گذار باشد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اما عالج واقعه زمانی‬ ‫اســت که همه جامعــه پیرامونی هم‬ ‫خانواده ها و اهم ســایر مجموعه هایی‬ ‫کــه می توانند در ایــن عرصه کمک‬ ‫بکنند باید دست یاری به این عزیزان را‬ ‫در دستور کار خود داشته باشند چرا که‬ ‫روند کامل درمانی در بهبود روح وروان‬ ‫ترمیم فضای اجتماعی فرد نهفته است‪.‬‬ ‫مدیر کل کتابخانه های عمومی اســتان البــرز اعالم کرد که ‪۲‬‬ ‫کتابخانه جدید عمومی تا پایان سال جاری در شهرستان فردیس‬ ‫فعال می شود‪.‬‬ ‫احمدعلی هراتی در صحن علنی شــورای اســامی شهرستان‬ ‫فردیــس افزود‪ :‬ایــن کتابخانه ها شــامل ب کتابخانه ویژه بخش‬ ‫کودک به نام قاصدک در پارک تندرستی با زیربنای ‪ ۱۱۶‬مترمربع‬ ‫و کتابخانه مسجدالمهدی(عج) فلکه چهارم فردیس است که مراحل‬ ‫تکمیلی را می گذرانند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬این ‪ ۲‬باب کتابخانه بــه امکانات روز مجهز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫هراتی با اشاره به اغاز ساخت ‪ ۲‬باب کتابخانه در مشکین دشت‬ ‫فردیس گفت‪ :‬یکی از این کتابخانه ها توسط فرد خیری با زیربنای‬ ‫‪ ۲۶۰‬مترمربع در خیابان شــهید شیرودی مشکین دشت ساخته‬ ‫می شود و دیگری در شهرک بعثت از محل تملک دارایی با زیربنای‬ ‫‪ ۷۵۰‬مترمربع احداث خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در شــورای اسالمی شهرستان فردیس ساخت‬ ‫کتابخانه مرکزی در فردیس مصوب شد ‪ ،‬گفت‪ :‬این کتابخانه با زیر‬ ‫بنای حدود پنج هزار متر مربع ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه شهرستان فردیس با جمعیت حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار نفر دارای چهار باب کتابخانه عمومی نهادی است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫با افتتاح کتابخانه های جدید‬ ‫تعداد کتابخانه های این شهرستان به هشت کتابخانه می رسد‪.‬‬ ‫هراتی افزود‪ :‬در برنامه ششــم توسعه برای استان البرز ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫مترمربع فضا پیش بینی شده که ساخته شود‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬در زمان حاضر در استان البرز ‪ ۲۸‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫مترمربع فضای کتابخانه ای در دســت ســاخت است که توسعه‬ ‫فضاهای فرهنگی گام دوم انقالب محسوب می شود‪.‬‬ ‫ســیدعباس طباطبایی مســوول امور کتابخانــه های عمومی‬ ‫شهرستان فردیس گفت‪ :‬اخرین کتابخانه عمومی فردیس ‪ ۲۱‬سال‬ ‫پیش ساخته شده است‪.‬‬ ‫کتابخانه های عمومی شهرستان فردیس دارای ‪ ۱۵‬هزار عضو با‬ ‫‪ ۱۱۶‬هزار و ‪ ۷۸‬جلد کتاب هستند‪.‬‬ ‫اکنون شهرســتان فردیس دارای ‪ ۹‬باب کتابخانه شــامل چهار‬ ‫کتابخانه عمومی و پنج کتابخانه مشارکتی است‪.‬‬ ‫احمدوند‪ :‬کتابخانه مرکزی‬ ‫قاسمی‪ :‬فردیس دارای‬ ‫ذبیحی‪ :‬دفترچه عوارض‬ ‫اکبری خبرداد‪ :‬اغاز‬ ‫اندازی می شود‬ ‫عمرانی و خدماتی است‬ ‫‪ ۹۹‬شهرداری فردیس‬ ‫بانوان فردیس به بانوان‬ ‫عضو شورای اســامی شــهر فردیس گفت‪ :‬الزم در راستای جذب‬ ‫ســرمایه گذاران داخلی و خارجی در امور مختلف عمرانی و خدماتی‬ ‫فردیس اقدام شود ‪.‬‬ ‫مجتبی قاســمی‪ ،‬با اشاره به پتانسیل های فراوان سرمایه گذاری در‬ ‫امور مختلف خدماتی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬رفاهی‪ ،‬تجاری و غیره در فردیس‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬الزم اســت مدیریت شــهری به این موضوع توجه ویژه ای داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر لزوم جبران هرچه سریعتر کمبود سرانه های‬ ‫رفاهی‪ ،‬ورزشــی و غیره فردیس‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این مهم با جذب سرمایه‬ ‫گذاران داخلی و خارجی محقق می شود‪.‬‬ ‫قاســمی با بیان اینکه تنها با سرمایه گذاری در بخش های مختلف‬ ‫شاهد رشد و ابادانی شهر خواهیم بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬الزم است نسبت به‬ ‫تشــکیل اتاق مخصوص جذب سرمایه گذاران و ارائه طرح های بزرگ‬ ‫عمرانی در فردیس اقدام شود‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شــهر فردیس در بخش دیگری با اعالم اینکه‬ ‫پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی برای سال اینده در فردیس تعریف‬ ‫شده است‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬امید داریم بتوانیم با انجام اقدامات ویژه‬ ‫عمرانی در شهر رضایتمندی مردم را جلب کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای اسالمی شهر فردیس گفت‪ :‬دفترچه عوارض و بهای‬ ‫خدمات ســال اینده شهرداری فردیس بدون هیچ افزایشی تصویب می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رضا اســماعیلی ذبیحی‪ ،‬با اشــاره به اینکه دفترچه عوارض سال ‪۹۹‬‬ ‫شهرداری فردیس درحال تدوین است ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عناوین این دفترچه در‬ ‫جلسه علنی شورای اسالمی شهر که روز گذشته برگزار شد‪ ،‬بررسی شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬دفترچه عوارض ســال اینده باید تا ‪ ۱۵‬بهمن ماه‬ ‫جاری به تصویب برسد تا برای سال اینده مورد بهره برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای اسالمی شــهر فردیس با بیان اینکه موارد دفترچه‬ ‫عوارض ســال اینده بدون هیچ افزایشی نســبت به سال جاری تدوین‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به این مهم ‪ ،‬تخفیف ‪ ۳۰‬درصدی در نظر گرفته‬ ‫شده برای مودیان‪ ،‬به ‪ ۱۵‬درصد کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گفته اســماعیلی ذبیحی‪ ،‬دفترچه عوارض سال گذشته شهرداری‬ ‫فردیس دارای نواقصی بود که در جلســه روز گذشــته برای سال اینده‬ ‫اصالح شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم تدوین و تصویب هرچه سریعتر متمم بودجه سال‬ ‫جاری‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با تصویب متمم بودجه سال جاری‪ ،‬شاهد رونق‬ ‫پروژه های عمرانی در سال اینده خواهیم بود‪.‬‬ ‫شهرستان فردیس راه‬ ‫کتابخانه مرکزی شهرستان فردیس راه اندازی می شودرئیس شورای‬ ‫اسالمی شهرستان فردیس گفت‪ :‬کتابخانه مرکزی شهرستان فردیس‬ ‫راه اندازی می شود ‪.‬‬ ‫حســین احمدوند‪ ،‬با اشــاره به جلسه شــورای شهرستان فردیس‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شورای شهرستان فردیس در نظر دارد نسبت به راه اندازی‬ ‫کتابخانه مرکزی این شهرستان اقدام کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به کمبود سرانه کتابخانه ها در فردیس‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬شــهرداری فردیس برای احداث کتابخانه مرکزی این شهرستان‬ ‫الیحه ای به صحن علنی شــورای اســامی شهر ارائه می کند؛ پس از‬ ‫تصویب در صحن علنی و انجام اقدامات قانونی‪ ،‬عملیات احداث کتابخانه‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫احمدوند تصریح کرد‪ :‬درصدد هســتیم تاپایان سال اینده کتابخانه‬ ‫مرکزی شهرستان فردیس را احداث و به بهره برداری برسانیم‪.‬‬ ‫پتانسیل های فراوان‬ ‫و بهای خدمات سال‬ ‫افزایش نخواهد داشت‬ ‫‪ ۱۹۶‬نفر زندانی غیر عمد در فردیس ازاد شدند‬ ‫سرپرســت ندامتــگاه شــهید کچویی‬ ‫فردیس اعالم کرد که با پیگیریهای مستمر‬ ‫مددکاران و انجمن حمایت از زندانیان از‬ ‫ابتدای ســال جاری تاکنــون ‪ ۱۹۶‬نفر از‬ ‫زندانیان جرائم غیرعمــد این ندامتگاه با‬ ‫کمک خیرین از زندان ازاد شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان‬ ‫های استان البرز‪ ،‬احمد معتقد با بیان اینکه‬ ‫خیرین نقش مهمــی در ازادی زندانیان‬ ‫جرائم غیرعمد در کشــور دارنــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بخش اعظمــی از زندانیان به دلیل جرائم‬ ‫غیر عمــد از جمله عدم پرداخت مهریه و‬ ‫ســایر موارد در زندان هستند که خیرین‬ ‫با کمک های خود می توانند درازادی این‬ ‫زندانیان کمک بسیار زیادی کنند‪.‬‬ ‫وی با اظهار اینکه مســیر انفاق را ترک‬ ‫نکنیم و گره گشــایی از کار مردم را ســر‬ ‫لوحه کار خویش قرار دهیم‪ ،‬بیان داشت‪:‬‬ ‫خیرین و نیکــوکاران دارای توانایی مالی‬ ‫می توانند برای ازاد سازی زندانیان جرائم‬ ‫غیرعمد کمک کنند‪.‬‬ ‫سرپرســت ندامتگاه شــهید کچویی‬ ‫فردیــس گفــت‪ :‬دوره هــای اموزشــی‬ ‫مددجویــان زن بازمانــده از تحصیــل با‬ ‫همکاری مدرسه منتظران راه دور وابسته‬ ‫به مرکز اموزش شهید مراد خانی طی سه‬ ‫ماه برگزار شد و در این دوره های اموزشی‬ ‫تعداد‪ ۳۱‬نفر از مددجویان شرکت کردند‪.‬‬ ‫خدمات دهی گرمخانه‬ ‫بی سرپناه‬ ‫دبیر اول شورای اسالمی شهر فردیس از اغاز خدمات دهی گرمخانه‬ ‫بانوان فردیس خبر داد و گفت‪ :‬بانوان بی ســرپناه و اســیب دیدگان‬ ‫اجتماعی می توانند برای گذران شب به این مکان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ملیحه اکبری‪ ،‬از اغاز خدمات دهی گرمخانه بانوان این شهر خبر داد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این اقدام نشان از اهمیت و توجه مسئوالن شهری به اسیب‬ ‫دیدگان اجتماعی است که امید است این اتفاق با کیفیت باالتری رشد‬ ‫و توسعه پیدا کند و نتیجه بخش باشد‪.‬‬ ‫عضو بانوی شورای اسالمی شهر فردیس با بیان اینکه گرمخانه بانوان‬ ‫فردیس با ظرفیــت ‪ ۴۵‬نفر و امکاناتی از قبیل تخت‪ ،‬پتو و لوازم مورد‬ ‫نیاز اسیب دیدگان اجتماعی به انها خدمات دهی می کند ‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫گرمخانه در بلوار بیات فلکه پنجم فردیس واقع است‪.‬‬ ‫اکبری در خصوص زمان پذیرش بانوان در گرمخانه فردیس‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫بانوان اسیب دیده اجتماعی از ساعت ‪ ۵‬عصر لغایت ‪ ۸‬صبح روز بعد می‬ ‫توانند از این مکان استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گفته اکبری‪ ،‬بانوان بی ســرپناه هنگام برودت هوا و بارش برف و‬ ‫بــاران‪ ،‬می توانند در طول روز نیز از گرمخانه بانوان فردیس اســتفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم راه اندازی گرمخانه اقایان در فردیس‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مدیریت شهری فردیس در نظر دارد نسبت به احداث گرمخانه اقایان‬ ‫اقدام کند؛ به گفته معاون عمرانی شهرداری طراحی پروژه انجام شده و‬ ‫امید داریم عملیات اجرایی ان نیز به زودی اغاز شود ‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر فردیس خاطرنشان کرد‪ :‬از انجا که حضور‬ ‫کارتن خواب ها و افرادی که به هر دلیل فاقد ســرپناهی برای گذراندن‬ ‫شب هستند‪ ،‬در اماکن عمومی‪ ،‬پارک ها و گوشه خیابان ها موجب تهدید‬ ‫امنیت عمومی جامعه شــده و مشــکالت حاد دیگری را نیز به همراه‬ ‫دارد‪ ،‬راه اندازی گرمخانه بهترین گزینه برای ساماندهی و رفع نگرانی ها‬ ‫می باشد و همچنین از مرگ این افراد اسیب دیده به دلیل سرمازدگی‪،‬‬ ‫گرسنگی‪ ،‬بیماری و ‪ ...‬نیز جلوگیری می کند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 101

هفته نامه خبر فردیس 101

شماره : 101
تاریخ : 1398/12/25
هفته نامه خبر فردیس 100

هفته نامه خبر فردیس 100

شماره : 100
تاریخ : 1398/12/14
هفته نامه خبر فردیس 99

هفته نامه خبر فردیس 99

شماره : 99
تاریخ : 1398/12/07
هفته نامه خبر فردیس 98

هفته نامه خبر فردیس 98

شماره : 98
تاریخ : 1398/11/29
هفته نامه خبر فردیس 97

هفته نامه خبر فردیس 97

شماره : 97
تاریخ : 1398/11/24
هفته نامه خبر فردیس 96

هفته نامه خبر فردیس 96

شماره : 96
تاریخ : 1398/11/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!