هفته نامه خبر فردیس شماره 187 - مگ لند

هفته نامه خبر فردیس شماره 187

هفته نامه خبر فردیس شماره 187

هفته نامه خبر فردیس شماره 187

‫هفته انهم‬ ‫سال هفتم | شماره ‪ | 187‬هفته پنجم‪ 31 ،‬اردیبهشت ماه ‪1402‬‬ ‫فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫تکریم معلم تکریم‬ ‫جامعه است‬ ‫‪ 4‬صفحه | ‪ 2000‬تومان‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫شرح درصفحه ‪2‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫نقد اری‪ ،‬اختالف نه!‬ ‫من بســیار صریح لهجه هستم‪،‬‬ ‫در خصوص ثبات مدیریت شــهری‬ ‫کمافی سابق اصرار دارم‪ ،‬بله نقد باید‬ ‫داشته باشید ولی از اختالف دوری‬ ‫کنید‪ ،‬هر نقدی ممکن است به جا‬ ‫نباشد‪ ،‬پس اگر به جا نبود از استبداد‬ ‫رای دوری کنید‪ ،‬الزمه مدیریت این‬ ‫است که برای مردم خدمت کنید و‬ ‫از هرگونه اختالفی دوری کنید‪.‬‬ ‫ایــن جمــات توصیــه هــای‬ ‫حجت االســام و المسلمین دکتر‬ ‫سیدابراهیم حســینی امام جمعه‬ ‫فردیس در جریــان بازدید از چند‬ ‫پروژه شهری است که در ادامه ان از‬ ‫مدیریت شهری فردیس خواست که‬ ‫بیشتر به وحدت و همدلی گرایش‬ ‫داشــته باشند و از رقابت با یکدیگر‬ ‫بپرهیزند‪ ،‬چراکه میدان رقابت باید‬ ‫بیرون از مدیریت شهری باشد‪.‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫استاندار البرز ‪ :‬فردیس متراکم ترین‬ ‫شهر کشور است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫بهبود وضعیت مدارس فردیس از جمله‬ ‫دغدغه های شوراست‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫چهار بخش درمانی بیمارستان‬ ‫فردیس فعال شد‬ ‫صفحه‬ ‫ترمیم زخم های ناشی از عدم‬ ‫اجرای کامل طرح انتزاع‬ ‫فردیس برعهده کیست؟!‬ ‫‪3‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫امام جمعه و رییس شورای فرهنگ عمومی‬ ‫شهرستانفردیس‪:‬‬ ‫جامعه با ارامش خانواده به‬ ‫ارامش می رسد صفحه ‪2‬‬ ‫شهردار فردیس‪:‬‬ ‫پروژه ابنمای موزیکال دریاچه‬ ‫بوستان تندرستی فردیس‬ ‫به بهره برداری رسید‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫کارگران شرکت شیمی ساختمان مورد‬ ‫تجلیل و تقدیر قرار گرفتند‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫ساختمانهای مـدرن شفـق بازهم میزبان شماری از مدیران فردیس شد‬ ‫گفت‪ :‬همچنین اســتفاده از مصالح با کیفیت و‬ ‫به ویژه هوشمندســازی ساختمان با استفاده از‬ ‫تکنولوژی های روز دنیا‪ ،‬اقدامی الزم و ضروری‬ ‫در هرگونه سازه و ساخت و ساز شهری است‪.‬‬ ‫روســتایی ادامه داد‪ :‬باید بســتر مناســبی‬ ‫برای تشــویق و ترغیــب عموم ســازندگان و‬ ‫مالکان ســاختمان ها در شــهرها با الگوپذیری‬ ‫از ســاختمانهای مدرن و به روز ایجاد شــود تا‬ ‫مقیــد و موظــف به رعایت مالحظات زیســت‬ ‫محیطی باشند‪ ،‬لذا افزایش اگاهی های عمومی‬ ‫و مشارکت شهروندان در توسعه ساختمان های‬ ‫سبز و دوستدار محیط زیســت می تواند روند‬ ‫مطلوبتر‪ ،‬سریعتر و صرفه جویانه تری پیدا کند‪.‬‬ ‫پروژه های شــفق که بــه الگویی نوین و مدرن در ســازه و‬ ‫ســاختمان سازی با ویژگی های سبز و دوستدار محیط زیست‬ ‫تبدیل شــده است‪ ،‬بازهم میزبان شماری از مدیران و مسووالن‬ ‫فردیس شد‪.‬‬ ‫این بار در بازدید از برج باغ شــفق‪ ،‬مهندس هادی روستایی‬ ‫ســخنگو و رییس کمیســیون فرهنگی شورای شــهر به اتقاق‬ ‫مهنــدس شــریف کاظمــی مدیــر منطقه یک و سرپرســت‬ ‫معاونت توســعه مدیریت شــهرداری فردیــس‪ ،‬حاج محمدی‬ ‫معاون خدمات شهری شــهرداری فردیس و مهندس بابا خانی‬ ‫سرپرست مدیریت سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری‬ ‫فردیس حضور داشتند‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای شــهر فردیس‪ :‬تفکیک پسماند از‬ ‫مزیتهای مهم پروژه های شفق محسوب می شود‬ ‫ســخنگو و رییس کمیسیون فرهنگی شــورای شهر فردیس‬ ‫در این بازدید‪ ،‬ویژگی های ساختمانهای شفق را قابل تحسین‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬پســماند و زباله امروزه بــه یکی از معضالت‬ ‫شــهرهای بزرگ و پرجمعیت تبدیل شــده که کاهش تولید و‬ ‫تفکیک پســماند در پروژه های شــفق را باید یکی از مزیتهای‬ ‫مهم این پروژه های ســازگار با محیط زیست دانست که البته‬ ‫نیازمند فرهنگ سازی هرچه بیشتر در میان شهروندان است‪.‬‬ ‫هادی روســتایی افزود‪ :‬ساخت ساختمانهای سبز و سازگار با‬ ‫محیط زیســت و هوای پاک همچون شفق باید با هدف ترویج‬ ‫و توسعه در روند گسترش شهر و شهرسازی مورد توجه جدی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬رعایت معیارهای محیط زیســتی که شــامل‬ ‫معماری پایدار‪ ،‬مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی‪ ،‬مدیریت‬ ‫اب و برق‪ ،‬حفظ و توســعه فضای ســبز و نگهداری از درختان‬ ‫و بخصوص اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر و رعایت اصول‬ ‫هوای پاک‪ ،‬از دیگر نکات مهم در پروژه های شــفق اســت که‬ ‫الزم است به انها اولویت داده شود‪.‬‬ ‫هوشمندسازی ساختمان با استفاده از تکنولوژی های‬ ‫روز دنیا‪ ،‬اقدامی الزم در سازه های شهری است‬ ‫ســخنگو و رییس کمیسیون فرهنگی شــورای شهر فردیس‬ ‫برج و باغ شفق فردیس به عنوان الگو و‬ ‫نمونه در کشور همواره مورد توجه و بازدید‬ ‫مسووالن بوده است‬ ‫تا کنون بسیاری از مسووالن از پروژه های شفق دیدن کرده‬ ‫اند‪ ،‬تا جایی که هر مسوول کشــوری‪ ،‬استانی و شهرستان که‬ ‫از برج باغ شــفق فردیس دیدن کرده‪ ،‬این برج های سازگار با‬ ‫محیط زیست را مورد تحسین قرار داده و ان را الگو و نمونه ای‬ ‫بــا قابلیت گرید باال در راندمان و صرفه جویی در مصرف انرژی‬ ‫در ســطح کشــور توصیف کرده که تمام ویژگی های "مبحث‬ ‫‪ "19‬یعنی مقررات ملی ساختمان در ساخت انها مورد توجه و‬ ‫رعایت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در این بازدیدها مدیر گروه مهندسی ساختمانی شفق‪ ،‬سازنده‬ ‫این برج باغهــا در فردیس با ارایه توضیحات مفصلی از کیفیت‬ ‫و کمیت برتــر این برجها‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما در گروه ســاختمانی‬ ‫شفق با درک ضرورت اهمیت حیاتی زیست محیطی‪ ،‬در عمل‬ ‫به وظیفه مان نسبت به حفظ محیط زیست و هوای پاک را در‬ ‫راس برنامه های خود قرار داده ایم‪.‬‬ ‫حفظ منابع و ذخایر ملى یکــی دیگر از اهداف ما در‬ ‫ساخت ساختمانهای سبز است‬ ‫مهندس مختاری گفت‪ :‬طبیعی اســت که تجمیع امکاناتى از‬ ‫قبیل چیلر مرکزى با بویلر چگالشى‪ ،‬موتورخانه‬ ‫مرکزى‪ ،‬اســتفاده از نماى عایق پالستوفومى‪،‬‬ ‫شیشــه هاى ‪ ٣‬جداره‪ ،‬اجراى ســقف ‪ ٢‬پوسته‬ ‫و دیوارهای فوق ســبک ‪ D 3‬پانل های تولید‬ ‫ابگرم خورشیدی‪ ،‬سیســتم نوین اندازه گیری‬ ‫مصرف انرژی (انرژی متر)‪ ،‬فضای سبز گسترده‪،‬‬ ‫سیستم های جمع اوری اب باران و بازچرخانی‬ ‫فاضالب خاکســتری‪ ،‬باعث حفــظ بهتر انرژى‬ ‫و کاهش مصرف براى ســاکنان شــده که گروه‬ ‫مهندسی ما با اجرای این روش و ویژگی ها در‬ ‫ساخت ساختمانهای سبز‪ ،‬تالش کرده است در‬ ‫حد توان میــزان قابل توجهى از منابع و ذخایر‬ ‫ملى حفظ شود‪.‬‬ ‫خدمات پــس از فروش اغلب یاداور خودرو و‬ ‫احتماال برخی دیگر از وســایل برقی است‪ ،‬اما‬ ‫وجــود چنین خدماتی در واحدهای مســکونی‬ ‫شــفق که چند ســال پیش به فروش رسیده‪،‬‬ ‫خود نمونه و مزیت و نواوری دیگری اســت که گروه مهندسی‬ ‫ساختمانی شفق فردیس تا کنون چندین بار ارایه خدمات پس‬ ‫از فروش خود را به اجرا گذاشته که طرحی نوین و بی نظیر در‬ ‫کارنامه درخشان این گروه محسوب می شود‪.‬‬ ‫گروه شفق با طراحی و ساخت ساختمانهای سبز موفق‬ ‫به صرفه جویی انرژی تا ‪ 50‬درصد شده است‬ ‫مهندس مختاری گفت‪ :‬برای دست یابی به اصلی ترین هدف‬ ‫یعنی حفظ محیط زیســت و کاستن از الودگی ها و نیز صرفه‬ ‫جویی در منابــع و مصرف انرژی‪ ،‬ما بــا مجموعه اقداماتی در‬ ‫طراحی و ســاخت تا اســتفاده از بهترین و به روزترین مصالح‬ ‫و فناوری‪ ،‬موفق به صرفه جویی انرژی تا ‪ 50‬درصد شده ایم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ما همچنیــن در بخش تهویه و سیســتم های‬ ‫سرمایشــی مجموعه از چیلر بهره مند هستیم و دمای مطلوبی‬ ‫را از طریق فن کویل ایجاد خواهد کرد که نســبت به سیستم‬ ‫هــای دیگر مانند داکت اســپیلت کولــرگازی و کولر ابی و‪...‬‬ ‫کارامدتــر بوده و صرفه جویی بســزایی در زمینه مصرف برق‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬با توجه به ویژگی های ســاختمانها شفق و‬ ‫اســتفاده از امکانات و تجهیزات پیشــرفته از جمله سازه فلزی‬ ‫ترکیبی‪ ،‬ســقف های عرشــه فوالدی و اجرای سیســتم های‬ ‫کاهش مصــرف انرژی‪ ،‬طبق براورد و محاســبه هــای انجام‬ ‫شــده‪ ،‬میزان مصرف گاز در برج باغ شــفق فردیس‪ ،‬یک سوم‬ ‫ساختمانهای مشابه است‪.‬‬ ‫مهندس مختاری با اشــاره به اینکه اوج هدف گروه مهندسی‬ ‫ساختمان شــفق فردیس‪ ،‬کســب رضایت حداکثری ساکنان‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬نهایت تالش خود را انجام داده ایم تا با بیشترین‬ ‫و بهتریــن کیفیت‪ ،‬کمیت‪ ،‬مزیت و ویژگــی های خاص نظیر‬ ‫خدمــات تفریحی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬رفاهی‪ ،‬ورزشــی و ‪...‬شــرایط‬ ‫منحصربفردی در مجتمع های ســاختمانی شــفق ایجاد کنیم‬ ‫و بــر این باوریم کــه با امکانات و فضاهــای کنونی تقریبا کل‬ ‫نیاز همه قشرها و ســایق را براورده کرده و رویای زندگی در‬ ‫مجتمع های سبز را در این شهر تحقق بخشیده ایم‪.‬‬ ‫برج باغ شفق فردیس دارای امکانات و تجهیزاتی است‬ ‫که ساکنان نیازی به خروج از ان ندارند‬ ‫در بخش فرهنگی و هنری با اجرای فضایی به عنوان کتابخانه‬ ‫و سالن ســینما و کنفرانس جهت تشویق و ترغیب ساکنین به‬ ‫فرهنــگ کتاب و کتابخوانی و هنر و همچنین در بخش رفاهی‬ ‫و اجتماعی فضاهای سالن اجتماعات‪ ،‬پزشک خانواده‪ ،‬ارایشگاه‬ ‫بانوان‪ ،‬کافی شــاپ‪ ،‬سفره خانه ســنتی‪ ،‬مهدکودک‪ ،‬کارواش‬ ‫و البی مبله تعبیه شــده اســت و در بخش ورزشــی مجموعه‬ ‫ابی شامل اســتخر‪ ،‬سونا و جکوزی و اســتخر کودکان‪ ،‬سالن‬ ‫بدنســازی‪ ،‬فضای ورزشــی روباز‪ ،‬زمین چمن مصنوعی‪ ،‬جاده‬ ‫تندرستی و پیست اسکیت و دوچرخه سواری ‪ ،‬سالن بیلیارد و‬ ‫فوتبال دستی و پینگ پنگ با هدف سالمت ساکنان مجموعه‬ ‫و تشــویق انها بــه فعالیت های ورزشــی از دیگر ظرفیت ها و‬ ‫امتیازهای برج باغ شفق فردیس به شمار می رود‪.‬‬ ‫گروه مهندســی ساختمانی شــفق که پیشتر در شرق تهران‬ ‫فعالیت می کرد‪ ،‬از ســال ‪ ۱۳۸۱‬ساخت برج باغ در فردیس را‬ ‫اغاز کرد‪ ،‬این گروه که تا کنون ‪ ۲۵‬پروژه شــامل بیش از ‪700‬‬ ‫واحد مســکونی و تجاری را تکمیل و تحویل داده است‪ ،‬شفق‬ ‫‪ ۲۶‬و ‪ ۲۸‬را هم در فردیس در دست اجرا دارد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سال هفتم ‪ /‬شماره ‪ / 187‬هفته پنجم ‪ /‬اردیبهشت ماه ‪1402‬‬ ‫استاندار البرز ‪ :‬فردیس‬ ‫متراکم ترین شهر کشور‬ ‫است‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫نقد اری‪ ،‬اختالف نه!‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫در این بازدید که به دعوت و میزبانی شــورای اسالمی شهرستان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬در حالی که شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر فردیس‬ ‫دکتر حســینی را همراهی می کردند‪ ،‬ســاختمان در حال ساخت‬ ‫شــهرداری‪ ،‬ســرای محله راه اهن‪ ،‬گذر بلوار فــردوس‪ ،‬پارک هفده‬ ‫شهریور‪ ،‬پارک بانوان و سرای محله پیک مورد بازدید قرار گرفت‪.‬‬ ‫حال قبل از پرداختن به دیگر نکات و تشکر و قدردانی امام جمعه‬ ‫فردیس از خدمات شــورا و مدیریت شهری‪ ،‬مایلم کمی بیشتر روی‬ ‫مساله مهم مطرح شــده توسط دکتر حسینی مکث کنیم‪ ،‬البته که‬ ‫صراحت لهجه امام جمعه فردیس از همان ابتدا بر همگان روشن بوده‬ ‫است‪ ،‬اما تاکید ایشان بر اینکه نقد باید باشد اما اختالف نه‪ ،‬از ویژگی‬ ‫های اموختنی بسیاری برخوردار است‪.‬‬ ‫اول اینکه ایشــان وجود نقد البته که از نوع ســازنده و بی طرفانه‬ ‫و منصفانه ان را الزم دانســتند‪ ،‬بعد هم به اقتضای فضای حاکم در‬ ‫این بازدید همچون دفعات پیشین بطور خاص بر ثبات مدیریتی در‬ ‫مدیریت شهری تاکید کردند‪ ،‬لذا به نظر می رسد‪ ،‬این تذکر و گوشزد‬ ‫دکتر حســینی به تغییرات پی در پــی و نه چندان معمول مدیریت‬ ‫شهری فردیس اشاره دارد!‬ ‫واقعیت این است که با توجه به بیش از پنج سال فعالیت در دوره‬ ‫اول و دوم شورا و شــهرداری فردیس‪ ،‬دفعات تغییر در مدیریت این‬ ‫شهر اعم از سرپرست و شهردار منتخب‪ ،‬تا کنون دو رقمی شده‪ ،‬یعنی‬ ‫بطور میانگین ســالی دو تغییر و این تعداد نه به نفع شورا و مدیریت‬ ‫شهری و نه به نفع شهروندان فردیسی است‪  .‬‬ ‫باوجود این اما حال که امام جمعه می گوید خداوند متعال را شاکر‬ ‫هســتیم که امروز شاهد تالش های شــما بودم که این تالش ها در‬ ‫نهایت باعث خرسندی مردم است و از جناب شهردار و یکایک اعضای‬ ‫شــورای شــهر بابت تالش های بی وقفه ایشان تشکر می نمایم‪ ،‬لذا‬ ‫انتظار افکار عمومی و شــهروندان فردیسی هم این است که ترکیب‬ ‫فعلی و موفق مدیریت شــهری فردیس حفظ شــود‪ ،‬بخصوص که‬ ‫اکنون مدیری مجرب و متخصص و دلسوز در راس مدیریت این شهر‬ ‫پرجمعیت و پرمشکل قرار دارد‪.‬‬ ‫البتــه جدا از تقدیــر امام جمعه فردیس که به صــدای مردم این‬ ‫شهرســتان شــهرت یافته و صراحت لهجه هم که به یکی از ویژگی‬ ‫های خاص ایشان تبدیل شده است و برای ما نیز نوعی حجت تلقی‬ ‫می شــود‪ ،‬اما خود ما نیز به عنوان اهل رسانه وقتی گردش و دوری‬ ‫در سطح شهر می زنیم‪ ،‬باید اذعان کنیم که در هر گوشه ای از شهر‬ ‫فردیــس فعالیت های عمرانی و اتفــاق های خوب و مثبتی در حال‬ ‫انجام است‪ ،‬ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که از سکانداری جناب‬ ‫احمدی نژاد به عنوان شــهردار منتخب فردیس حتی یک سال هم‬ ‫نگذشته است‪ ،‬هرچند ایشان هم دست پرورده و از مدیران با سابقه و‬ ‫کاربلد کالنشهر کرج بوده که خوشبختانه تجارب ارزشمندش اکنون‬ ‫در فردیس کارساز و کارگشا شده است‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬امام جمعه فردیس که از روحیــه بازدید میدانی و رفع‬ ‫دغدغه مردم در همان محل برخوردار است‪ ،‬در ادامه قدردانی و تشکر‬ ‫از مدیریت شهری می گوید‪ :‬پس باید قدر این جایگاه را بدانید‪ ،‬دعای‬ ‫مردم برای شــما باالتر از نماز شب برای شما اثر می کند‪ ،‬خدمت به‬ ‫مردم برکت و شیرینی دارد‪.‬‬ ‫شاید اکنون بیشتر بتوان این گفته دکتر حسینی را درک کرد که‬ ‫گفت‪ ،‬قبل از اینکه به فردیس بیایم مشکالت این شهرستان را بررسی‬ ‫کردم‪ ،‬ارامســتان‪ ،‬بیمارســتان و پارک بانوان دغدغه مردم این شهر‬ ‫اســت‪ ،‬این پارک بانوان که در حال احداث ان هستید‪ ،‬بسیار پروژه‬ ‫خوبی است که دعای خیر مردم را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫راســتش قصد داشــتم در ادامه این بازدید امیدبخش امام جمعه‬ ‫فردیس‪ ،‬اشاره ای هم به پروژه و طرحهای زیرساختی که از نیازهای‬ ‫فوری و ضروری این شهر پرجمعیت محسوب می شود و به نظر می‬ ‫رسد جمعیت ان همچنان رو به افزایش است‪ ،‬داشته باشم که متوجه‬ ‫شدم رییس کمیسیون عمران‪ ،‬شهرســازی‪ ،‬حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شورای اســامی شهر فردیس در همین بازدید یاداور شده است که‬ ‫اجرای پروژه های بزرگ عمرانی در دستور کار مدیریت شهری است‪.‬‬ ‫بهنام فخری در حاشــیه این بازدید با اشــاره به اینکه پروژه های‬ ‫ساختمان ستاد مرکز شهرداری و ساختمان شهرک راه اهن چند سال‬ ‫بالتکلیف مانده بودند‪ ،‬گفته اســت‪ :‬این پروژه ها در کمتر از پنج ماه‬ ‫اخیر‪ ،‬پیشرفت فیزیکی قابل توجهی داشتند که شایسته تقدیر است‪.‬‬ ‫به اعتقاد وی‪ ،‬برخی پروژه های عمرانی انقدر بزرگ هســتند که‬ ‫مدیران سابق عالوه بر دانستن این موضوع جرات و همت ورود به انها‬ ‫را نداشــتند‪ ،‬نظیر مساله کنارگذر شرقی‪ ،‬کنار گذر جنوبی و توسعه‬ ‫ناوگان حمل و نقل عمومی همگی از مســایلی بود که در گذشته نیز‬ ‫احســاس می شد‪ ،‬اما مدیران شهری اعتمادی و اعتقادی برای انجام‬ ‫کارهای زمان بر نداشتند‪.‬‬ ‫وی بــا یاداوری اینکه جمعیت فردیــس دیر یا زود نزدیک به یک‬ ‫میلیون نفر می رسد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کنارگذر فردیس را با حمایت‬ ‫فرماندار‪ ،‬پیگیری های امام جمعه و همچنین نماینده مردم فردیس‬ ‫در مجلس شورای اسالمی توانستیم مصوبه ای را برای دریافت بودجه‬ ‫دریافــت کنیم که اکنون برای تخصیص بودجه در قدم های اخر ان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫فخری این را هم گفت که توافق بزرگی برای کاهش ترافیک در بلوار‬ ‫کچویی با سازمان زندان ها در دستور کار قرار دارد که طبق ان قرار‬ ‫اســت در این توافق زندان کچویی عقب نشینی کند و طرح ترافیکی‬ ‫شهرداری فردیس در انجا اجرا شود‪.‬‬ ‫به نظرم با این فضای پرامید و اعتمادافرین جا دارد که ســخن یا‬ ‫یادداشت این شــماره را با نماینده مردم کرج‪ ،‬اشتهارد و فردیس در‬ ‫مجلس شورای اسالمی به پایان ببرم که از کلیدی ترین مساله یعنی‬ ‫افزایش اعتبار و قرار گرفتن چند پروژه مهم ترافیکی از جمله فردیس‬ ‫در ردیف اعتباری قانون بودجه خبر داد‪.‬‬ ‫ی های انجام شده برای پروژ ه های ترافیکی‬ ‫مهدی عسگری از پیگیر ‬ ‫استان البرز‪ ،‬گفت‪ :‬پیگیری افزایش سهم دولت در پروژه ادامه اتوبان‬ ‫شهید همت (بزرگراه شمالی کرج) از ‪ 5‬درصد به ‪ 50‬درصد و دستور‬ ‫وزیر راه و شهرســازی جهت ارایه پیشــنهاد فوری به دولت یکی از‬ ‫اقدامات انجام شده است که ارزش این مشارکت بالغ بر ‪ ۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای ‪ 3‬پروژه جدید ترافیکی دیگر شــامل کنارگذر‬ ‫جنوبی کرج شاخه جنوبی همت (‪ 28‬کیلومتر)‪ ،‬کنارگذر محمدشهر‪-‬‬ ‫ماهدشت (‪ 21‬کیلومتر) و کنارگذر شرقی فردیس (‪ 4.2‬کیلومتر) نیز‬ ‫ردیف اعتباری در قانون بودجه اختصاص یافت که ‪ 100‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار در قانون بودجه ‪ ۱۴۰۲‬برای اغاز این پروژه ها به ردیف اعتباری‬ ‫مربوطه افزوده شد‪.‬‬ ‫عســگری این پروژه ها را مهمترین تغییر در بودجه عمرانی استان‬ ‫البــرز در قانون بودجه ‪ 1402‬معرفی کرد و گفت‪ :‬امیدواریم با تالش‬ ‫و اهتمام دســتگاه های مربوطه از جمله اســتانداری‪ ،‬اداره کل راه و‬ ‫ی های کرج‪ ،‬فردیس و محمدشهر‪ ،‬مقدمات‬ ‫شهرســازی و شــهردار ‬ ‫اجــرای این پروژ ه های مهم ترافیکی را در ســریعترین زمان ممکن‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫در پایان به عنوان یک اهل قدیمی رســانه به ســهم خود از دکتر‬ ‫حسینی امام جمعه محبوب فردیس‪ ،‬شهردار و اعضای شورای شهر و‬ ‫تک تک مدیران و مسووالنی که دل در گرو توسعه و ابادانی و خدمت‬ ‫به مردم فردیس را دارند‪ ،‬صمیمانه قدردانی کرده و امیدوارم این روند‬ ‫با حفظ ثبات مدیریتی و سرعت بیشتری ادامه یابد‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ :‬شهرستان فردیس با بیش‬ ‫از ‪ ۷۰۰‬هزار نفر جمعیت‪ ،‬متراکم ترین شهر کشور‬ ‫است و بســیاری از زیرساخت های ان متناسب با‬ ‫رشد جمعیت نیست‪.‬‬ ‫"مجتبــی عبداللهی" در اغــاز عملیات اجرایی‬ ‫مدرســه ‪ ۱۲‬کالســه در محله کم برخــوردار در‬ ‫شــهرک ارم فردیس افزود‪ :‬بر این اساس با احصا‬ ‫موانع و نیازهای این شهرستان‪ ،‬برنامه ریزی دقیقی‬ ‫برای تقویت زیرساخت ها داریم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ساخت بیمارستان و تکمیل پروژه‬ ‫هــای نیمه کاره در این خصوص از جمله اقداماتی‬ ‫اســت که با بهره بــرداری از بیمارســتان دولتی‬ ‫فردیس و تکمیل بیمارســتان بــه افرین به نتایج‬ ‫مطلوبی رسیده ایم‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ :‬درصدد هســتیم که طی‬ ‫مراحــل متعدد‪ ۳۰۰ ،‬مدرســه در محله های کم‬ ‫برخودار استان بســازیم که محله ارم نیز از جمله‬ ‫انهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امید اســت با این روند تا پایان دولت‬ ‫ســیزدهم شــاهد تحوالت محسوســی در ارتقا‬ ‫زیرساخت های استان باشیم‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسازی ‪،‬توسعه و تجهیز مدارس استان‬ ‫البرز نیز در ایین کلنگ زنی این مدرسه ‪ ۱۲‬کالسه‬ ‫گفت‪ :‬شهرستان فردیس یکی از نقاط پر تراکم به‬ ‫لحاظ فضای اموزشی است و مدرسه ارم در شهرک‬ ‫ارم جزء پر تراکم ها در فردیس است‪.‬‬ ‫"محسن پورگلیان" افزود‪ :‬یکی از سیاست های‬ ‫اموزش و پرورش برای توســعه فضای اموزشی و‬ ‫کاهش تراکــم دانش امــوزان در کالس در کنار‬ ‫مدارس احداث مدرســه جدید ســاخت فضاها و‬ ‫ساختمان های جدید است‪.‬‬ ‫استاندار البرز ‪ :‬فردیس متراکم ترین شهر‬ ‫کشور است‬ ‫مدیرکل نوســازی ‪،‬توســعه و تجهیــز مدارس‬ ‫اســتان البــرز گفت‪ :‬مدرســه ارم یکیــی از پنج‬ ‫مدرســه ای است که ساختمان شــماره ‪ ۲‬ان به‬ ‫همت و مشارکت دولت و خیر نیک اندیش سعید‬ ‫پورکاشانی ساخته می شود‪.‬‬ ‫پورگلیان افزود‪ :‬ســاختمان این مدرسه در بنای‬ ‫یــک هزار متر در ســه طبقه شــامل ‪ ۱۲‬کالس‪،‬‬ ‫کارگاه‪،‬ازمایشگاه و ‪...‬ساخته می شود و این مدرسه‬ ‫کمک می کند تا این منطقه متراکم به اســتاندارد‬ ‫نزدیک شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ســال گذشــته در شهرســتان‬ ‫فردیس پنج مدرسه با مشارکت دولت و خیران با‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬کالس درس ساخته شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر پنج مدرســه دیگر در‬ ‫دست اقدام است تا با مشارکت دولت و خیران در‬ ‫شهرستان فردیس فردیس ساخته شود‪.‬‬ ‫ساخت مدرسه ‪ ۱۲‬کالسه با مشارکت خیرنیک‬ ‫اندیش سعید پورکاشــانی و اعتبارات دولتی اداره‬ ‫کل نوســازی مدارس روز شنب ه با حضور استاندار‬ ‫البــرز و جمعی از مســوالن اســتانی و محلی در‬ ‫شهرک ارم فردیس اغاز شد‪.‬‬ ‫نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان فردیس برگزارشد‬ ‫نخســتین نشســت شــورای فرهنــگ‬ ‫عمومی شهرســتان فردیس در سال جاری‬ ‫با حضور مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی‬ ‫استانداری البرز‪ ،‬امام جمعه و سایر اعضا در‬ ‫محل دفتر امام جمعه شهرســتان فردیس‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫جامعه بــا ارامش خانواده به ارامش‬ ‫می رسد‬ ‫امــام جمعــه و رییس شــورای فرهنگ‬ ‫عمومی شهرســتان فردیس هم با اشاره به‬ ‫اهمیت خانواده گفت‪ :‬هدف اصلی از ازدواج‬ ‫ارامش برای خانواده اســت اگر خانواده به‬ ‫ارامش برســد جامعه نیز به ارامش خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫"حجــت االســام ســیدابراهیم‬ ‫حســینی" افزود‪ :‬اگر خانواده مورد تهدید‬ ‫قــرار گیرد و فقط در حــد خانواده محدود‬ ‫نمی شــود بلکه سالمت ‪ ،‬امنیت و ارامش جامعه‬ ‫از خانواده نشات می گیرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬یکی از مسائلی که باعث تحکیم‬ ‫خانواده می شــود عفاف و حجاب است برعکس‬ ‫یکی از چیزهایی که به شــدت اسیب می زند بی‬ ‫عفتی و بی حجابی اســت اماری که دستگاه قضا‬ ‫ارایه می دهد این اس که دســتگاه های فرهنگی‬ ‫در این بخش کار نکردند‪.‬‬ ‫حسینی گفت‪ :‬کســانی که در دستگاه ها پست‬ ‫و جایگاه می گیرند چون شایســته ساالر نیست‬ ‫کارامدی ایجاد نشــده و نتیجــه ان بعد از چهل‬ ‫سال به اینجا می رسیم که االن رسیده ایم‪.‬‬ ‫رییــس شــورای فرهنگ عمومی شهرســتان‬ ‫فردیس گفت‪ :‬در این خصوص اســتاندار البرز با‬ ‫کمک دیگر دستگاه ها برنامه ای را تهیه کردند و‬ ‫به وزارت کشور ارسال کردند و برای دستگاه های‬ ‫مختلف وظایف مختلفی هم دیده شده است تا با‬ ‫هم افزایی و همکاری همدیگر به نتیجه برسیم‬ ‫طرح تحکیم بنیان خانواده و کنترل طالق‬ ‫در البرز اغاز شد‬ ‫مدیرکل امور اجتماعی استانداری البرز از اغاز‬ ‫طرح تحکیم بنیان خانواده و کنترل طالق در این‬ ‫استان خبرداد ‪.‬‬ ‫محمد جواد کاظمینی‪  ‬در نشســت شــورای‬ ‫فرهنگ عمومی شهرســتان فردیس افزود‪ :‬سال‬ ‫گذشته با تالش های صورت پذیرفته و راه اندازی‬ ‫مراکــز جدید ‪ ۲۱‬درصد کاهــش ثبت طالق در‬ ‫استان داشتیم ‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬باتوجه بــه محورهای هفتگانه‬ ‫برنامه ملــی کنترل و کاهش طــاق‪ ،‬اهمیت و‬ ‫ضــرورت اجرای طرح بهبــود و مراقبت از روابط‬ ‫خانواده در پنج ســال اول زندگی مشترک‪ ،‬طرح‬ ‫تحکیم بنیان خانواده و کاهش طالق در اســتان‬ ‫البرز با محوریت بهزیســتی معرفی و مقرر شــد‬ ‫تا تمام دســتگاه ها و ارگان ها در جهت پیشبرد‬ ‫بهینه طرح با بهزیســتی به عنوان دستگاه اصلی‬ ‫مجری طرح همکاری ومشــارکت فعال داشــته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری البرز گفت‪:‬‬ ‫همچنیــن موضوع اختصاص یک درصد از بودجه‬ ‫دســتگاه ها مطابق قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۲‬به‬ ‫برنامه های پیشــگیری و کنترل طالق در زمینه‬ ‫های مشــاوره ‪ ،‬اموزش و عملیاتی شدن ان مورد‬ ‫تاکید قرار گرفته و ســازمان مدیریــت و برنامه‬ ‫ریزی اســتان جهت پیگیــری و نظارت بر تحقق‬ ‫این موضوع تعیین شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اجرای طــرح ‪ ۴۰۰‬با موضوع‬ ‫امنیت و ارامــش خانواده دراســتان البرز ادامه‬ ‫داد‪ :‬بایــد تغییر گفتمان در حوزه عفاف و حجاب‬ ‫اتفاق بیفتد و حساسیت را نسبت به طرح عفاف و‬ ‫حجاب کاهش یابد خانواده یکی از مصادیقی که‬ ‫موضوع عفاف و حجاب دشمن ان را نشانه گرفته‬ ‫است تا بتواند بنیان خانواده را از بین ببرد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری البرز افزود‪:‬‬ ‫دولت در این راســتا به وزارت صمت دستور داده‬ ‫تا محصوالت عفــاف و حجاب مورد حمایت ویژه‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬یکــی از ویژگی های این طرح‬ ‫مردم محور اســت و با کمک و حضور مردم‬ ‫مســائل حل شــود ویژگی دیگر این طرح‬ ‫محله محور و برنامه محور بودن است ‪.‬‬ ‫کاظمینی گفت‪ :‬این طرح ســه رکن مهم‬ ‫دارد و کمیته های ‪ ۷‬گانه در استان البرز از‬ ‫سال گذشته فعال شده و وظایف هر کمیته‬ ‫مشخص شــده اســت‪ .‬رکن بعدی برنامه‬ ‫اقدامات فرهنگی عملیاتی است که در ‪ ۹‬فاز‬ ‫تهیه شده و رکن اخر یکسری عرصه مانند‬ ‫مدارس و اصناف در ان ویژه دیده شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در قسمت محالت یک مرجع‬ ‫محله و چندیــن یاور محله تعریف شــده‬ ‫است‪ .‬مرجع محله محله ای است که بافت‬ ‫و فرهنگ غالبش مذهبی بودن ان اســت و‬ ‫جزو محالت مذهبی منطقه و یا شهرستان‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫کاظمینی گفت‪ :‬در مرجــع محله مراکز‬ ‫تجــاری خاص عفاف و حجــاب راه اندازی‬ ‫خواهد شد که در این طرح وزارت کشور حمایت‬ ‫خود را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگی‬ ‫اســتانداری البرز گفــت‪ :‬این طــرح ذیل برش‬ ‫فرهنگی استان از نقشه مهندسی فرهنگی کشور‬ ‫تعریف و بــا نظارت و راهبری شــورای فرهنگ‬ ‫عمومی اســتان اقدام خواهد شد که در این طرح‬ ‫راهکارهای برون رفت از شــرایط فعلی و نتایجی‬ ‫که اخر طرح باید به ان برســیم مشــخص شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاظمینی افزود‪ :‬در این طرح باید ظرفیت محله‬ ‫از قبیل تعداد اصناف‪،‬مراکز بزرگ خرید ‪،‬جمعیت‬ ‫منطقــه زیرســاخت های فرهنگــی ‪،‬اجتماعــی‬ ‫اقتصــادی تفریحی و موقعیــت ادارات دولتی و‬ ‫غیردولتی شناســایی می شود و اینکه وظایف هر‬ ‫دستگاه و کمیته ها معین می باشد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬هزینه بخشی از این طرح را‬ ‫وزارت کشــور تقبل کرده و این طرح از ســوی‬ ‫وزارت کشور نیز ابالغ شده است‬ ‫فرماندار فردیس‪ :‬تکریم معلم تکریم جامعه است‬ ‫فرماندار بدون هماهنگی و ســرزده از مدرســه‬ ‫ابتدایی صیاد شیرازی بازدید و از معلمان ان تقدیر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بــه اذعان برخی معلمان مدرســه ابتدایی صیاد‬ ‫شــیرازی تا کنون هیــچ فرمانداری و یــا معاون‬ ‫فرمانداری از این مدرســه قدیمی بازدیدی نداشته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫حضور خداداد کاشفی فرماندار فردیس و محمد‬ ‫فیضی معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و انتظامی فرمانداری‬ ‫ســرزده از این مدرســه بازدید و از معلمان تقدیر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫کاشــفی معتقد اســت‪ :‬معلمان جایگاه خطیر‪،‬‬ ‫حساس و بسیار مهمی دارند که رشد و پیشرفت هر‬ ‫جامعه یی وابسته به کارکرد انان است‪.‬‬ ‫وی در ادامه ضمن تبریک و اهدای شاخه گل به‬ ‫معلمان تاکید کرد‪ :‬تربیت نسل وفادار و دلسوز کار‬ ‫یک معلم است که باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در پایان فرماندار از مرادیان مدیر مدرسه با دسته‬ ‫گلی تقدیر کرد و برای انها ارزوی موفقیت کرد‪.‬‬ ‫همدلی کارها را پیش می برد‬ ‫فرماندار فردیس در صحن علنی شورای اسالمی‬ ‫شهر مشکین دشت گفت‪ :‬با همدلی و همراهی کارها‬ ‫پیش می رود‪.‬‬ ‫کاشــفی اذعان داشت‪ :‬مشــکالت شهر مشکین‬ ‫دشت نسبت به فردیس کمتر است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با همدلی و همراهی مشکالت شهر‪.‬‬ ‫ا بررسی و حل کنید‪.‬‬ ‫فرمانــدار با تاکید بر اینکه مردم مســئوالن‬ ‫را جدا هــم نمی بینند‪ ،‬افزود‪ :‬کم کاری برخی‬ ‫مسئوالن به پای همه نوشته می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مردم همه ی مســئوالن را‬ ‫مجموعه حاکمیت می بینند پس باید درست‬ ‫کار کرد‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در شهرســتان فردیس‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با بخشداری تعامل بیشتری داشته‬ ‫باشید و مشکالت را بر اساس الویت موشکافی کنید‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬نیازهای مردم را الویت بندی‪ ،‬با‬ ‫دقت بررسی و پیگیری کنید در نهایت به سرانجام‬ ‫برسانید‪.‬‬ ‫پیش از صحبــت های فرماندار مهدی نیک مرام‬ ‫رییس شورای شهر گفت‪ :‬مهم ترین دغدغه ما انتزاع‬ ‫است که درخواست تسریع ان را داریم‪.‬‬ ‫نیک مرام با انتقاد از طرح تفصیلی اذعان داشت‪:‬‬ ‫مهمتریــن موضوع ما اجــرای تصویب نامه هیئت‬ ‫وزیران در مورد الحاق شهرک شهید رستمی است‪.‬‬ ‫وی در پایان افزود‪ :‬طرح جامع و تفصیلی ما نیز به‬ ‫واسطه عدم الحاق مناطق مذکور‪ ،‬مسکوت مانده که‬ ‫باعث نارضایتی مردم شده است‪.‬‬ ‫چهار بخش درمانی بیمارستان فردیس‬ ‫فعال شد‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اعالم‬ ‫کرد‪ :‬فعالیت چهاربخش درمانی اولین بیمارستان‬ ‫شهرستان ‪ ۷۰۰‬هزار نفری فردیس در این استان‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫دکتر شــهرام صیــادی در حاشــیه بازدید از‬ ‫بیمارستان ســردار شهید حاج قاســم سلیمانی‬ ‫فردیس گفت‪ :‬اکنون بخش های اورژانس‪ ،‬داخلی‬ ‫‪ ،‬عفونی و قلب و عروق این بیمارستان به بیماران‬ ‫خدمات ارائه می دهند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بخش های تخصصــی زنان و‬ ‫زایمان‪ ،‬اطفال و اورولوژی بیمارســتان ســردار‬ ‫شهید حاج قاســم سیلمانی فردیس طی ‪ ۲‬هفته‬ ‫اینده فعالیت درمانی خود را اغاز خواهند کرد‪.‬‬ ‫صیادی گفت ‪ :‬سایر بخش های این بیمارستان‬ ‫نیز به تدریــج فعال و به بیمــاران خدمات ارائه‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫عملیات ســاخت اولین بیمارســتان شهرستان‬ ‫فردیس از سال ‪ ۹۲‬اغاز شد اما بنا به عللی احداث‬ ‫و تکمیل ان با مشــکالتی مواجه شــد و تا زمان‬ ‫شروع فعالیت دولت سیزدهم کمتر از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی داشت‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد اعتبارات ســاخت‪ ،‬تجهیز و‬ ‫تکمیل این بیمارســتان در دولت سیزدهم تامین‬ ‫شده اســت و قرار اســت این بیمارستان پس از‬ ‫افتتاح رســمی توسط مسووالن کشوری‬ ‫بــه ‪ ۳۰۰‬تختخوابی و اموزشــی درمانی‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیــس تاکنــون فاقد‬ ‫بیمارستان فعال دولتی و خصوصی بوده‬ ‫است و امســال نیز یک بیمارستان ‪۲۵۰‬‬ ‫تختخوابی با حمایت دولت توسط بخش‬ ‫خصوصی در این شهرســتان راه اندازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مردم شهرســتان فردیس بارها از مســووالن‬ ‫کشــوری و اســتانی برای ســاخت و راه اندازی‬ ‫بیمارستان تقاضای کمک داشــته اند که اکنون‬ ‫با اهتمام دولت سیزدهم این مطالبه محقق شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نبــود بیمارســتان در شهرســتان پرجمعیت‬ ‫فردیس مشــکالت فراوانی به ویژه در اوج شیوع‬ ‫کرونا در این شهرستان به وجود اورد‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال هفتم ‪ /‬شماره ‪ / 187‬هفته پنجم ‪ /‬اردیبهشت ماه ‪1402‬‬ ‫ترمیم زخــم های ناشی از عدم اجرای کامل‬ ‫طرح انتـزاع فردیس برعهده کیست؟!‬ ‫منصور جمشــیدی ‪ -‬نزدیک به ‪ 10‬سال از‬ ‫ارتقا فردیس به شهرســتان و نیز بیش از ‪ 5‬سال‬ ‫از اســتقالل شــورا و مدیریت شهری فردیس هم‬ ‫گذشت‪ ،‬اجرای طرح انتزاع شهرداری این شهر نیم‬ ‫میلیون نفری از شــهرداری کــرج اما همچنان در‬ ‫هاله ای از نامشخص بودن و بالتکلیفی و البته که‬ ‫در حال پیگیری است!‬ ‫طرح انتزاعی که نمایندگان مردم کرج‪ ،‬فردیس‬ ‫و اشــتهارد در مجلس شورای اســامی ان را به‬ ‫عنــوان زخم بــر تن فردیس توصیــف می کنند‪،‬‬ ‫همان طرح انتزاعی که تــا کنون برای هماهنگی‬ ‫و اجرای ان جلســات متعددی با حضور مسووالن‬ ‫مختلف استان و شهرستان برگزار شده و هر بار با‬ ‫قول و وعده ای‪ ،‬اجــرای ان به تعویق افتاده و در‬ ‫عمل اتفاق قابل ذکری رخ نداده است!‬ ‫حــال‪ ،‬از انجا که طرح انتــزاع دارای دو طرف‬ ‫است‪ ،‬یکی شهرداری و مدیریت شهری فردیس که‬ ‫همواره خواهان اجرای ان بوده و طرف دیگر شورا‬ ‫و شهرداری کرج اســت که تا کنون با بکارگیری‬ ‫شیوه و روش های مختلف از اجرای این طرح شانه‬ ‫خالی کرده است‪ ،‬بنابراین ورود و دخالت استاندار‬ ‫البرز به عنوان مدیر ارشــد اجرایی استان در این‬ ‫ماجرا به نظر ضرروی می رسد‪.‬‬ ‫بــه عبارت دیگر‪ ،‬انتظار مــی رود که مقام عالی‬ ‫اجرایــی اســتان‪ ،‬با توجه به ســابقه نــه چندان‬ ‫مناســب و خلف وعده های شورا و شهرداری کرج‬ ‫و همچنین برای پاســخگویی بــه مطالبه برحق‬ ‫شهروندان فردیسی‪ ،‬در اقدامی منطقی‪ ،‬قاعده مند‬ ‫و قانونی‪ ،‬می تواند شورا و شهرداری کرج را موظف‬ ‫و مقید به اجرای کامل طرح انتزاع کند‪.‬‬ ‫امام جمعــه فردیس‪ :‬اگر اســتانداری و‬ ‫ی تواننــد‪ ،‬بگویند تا از‬ ‫مقامات اســتان نم ‬ ‫تهران پیگیری کنیم‬ ‫ایــن در حالی اســت که شــاید همین به طول‬ ‫انجامیــدن اجــرای طرح انتزاع موجب شــده که‬ ‫امــام جمعه فردیس در برگــزاری ایین نماز عید‬ ‫ســعید فطر در اردیبهشت امســال اعالم کند که‬ ‫ی توانند در‬ ‫ اگر اســتانداری و مقامات اســتان نم ‬ ‫خصــوص انتزاع کمک کنند‪ ،‬بگوینــد تا از تهران‬ ‫پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المســلمین دکتر سیدابراهیم‬ ‫حســینی از انتزاع بــه عنوان یکــی از مهمترین‬ ‫مشــکالت فردیس یاد کرد و گفــت‪ :‬چرا پس از‬ ‫گذشت ‪ ۹‬سال‪ ،‬هنوز مردم فردیس تحت پوشش‬ ‫کرج هستند؟‬ ‫وی تاکید کــرد‪ :‬انتزاع سیاســی و جغرافیایی‬ ‫فردیس حق مســلم مردم این شهرســتان است و‬ ‫باعث و منشا بسیاری از هدر رفت ها‪ ،‬عقب ماندگی ‬ ‫ها و توسعه نیافته گی های شهرستان شده است‪ .‬‬ ‫نماینده مــردم در مجلس‪ :‬برخی کارها از‬ ‫جمله "انتزاع فردیس" استخوان الی زخم‬ ‫ی ماند‬ ‫باقی م ‬ ‫از ســوی دیگر نماینده مردم کــرج‪ ،‬فردیس و‬ ‫اشــتهارد در مجلس شورای اســامی نیز گفت‪:‬‬ ‫برخــی کارها مثل اســتخوان الی زخم باقی می‬ ‫ ماند‪ ،‬به عنوان مثال فردیس یک شهرســتان است‬ ‫اما هنوز انتزاع و حریم ان از کرج به صورت کامل‬ ‫مشخص نشده است‪.‬‬ ‫علیرضا عباســی اوایل اردیبهشت ماه امسال در‬ ‫جلسه شــورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز‬ ‫که با حضور اســتاندار در ســالن شــهدای دولت‬ ‫استانداری برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین در خصوص‬ ‫مشکین دشــت نیز همین مطلب صدق می کند‪،‬‬ ‫زیرا انتزاع این شهر از فردیس نیز مشخص نیست‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه حتی انتزاع کرج از تهران هم‬ ‫در برخی موارد کامل نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬چرا هنوز‬ ‫مدیریت برخی از مجموع ه های داخل استان البرز‬ ‫ی گیرد؟ لذا برای رفع این مهم‬ ‫در تهران صورت م ‬ ‫در استان باید برنامه ریزی داشته باشیم‪.‬‬ ‫نماینده مــردم در مجلس‪ :‬فردیس از بدو‬ ‫شکل گیری شورا و شهرداری این شهر زخم‬ ‫زیاد خورده است‬ ‫پیشــتر یعنی در مهر ماه سال ‪ 1399‬هم دیگر‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد در مجلس‬ ‫شــورای اســامی گفته بود‪ :‬فردیس از بدو شکل‬ ‫گیری شورا و شهرداری این شهر زخم زیاد خورده‬ ‫است و اگر شهرداران و سرپرستان را جمع بزنیم‪،‬‬ ‫شهر فردیس شــش نفر تنها در دوره اول شورای‬ ‫شهر سکان این شهر را به دست گرفتند‪.‬‬ ‫مهدی عســگری تاکید کرد‪ :‬امروز شــهرداری‬ ‫فردیس نیاز به باز مهندســی دارد‪ ،‬چرا که باوجود‬ ‫بوستان تندرســتی با اعتباری بالغ بر ‪ ۶۹‬میلیارد‬ ‫ریال به بهره برداری رسیده است و مساحت ان ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬متر مربع می باشد‪.‬‬ ‫شــهردار فردیــس ضمن تقدیــر از تالش های‬ ‫مدیریــت ســیما‪ ،‬منظر و فضای ســبز شــهری‬ ‫شهرداری در اجرای پروژه ابنمای موزیکال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هدف از اجرای این پروژه افزایش امکانات رفاهی در‬ ‫شهر فردیس است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تجهیزات ابنمای موزیکال‬ ‫پارک تندرستی توسط یک شــرکت دانش بنیان‬ ‫داخلی تولید شده و پس از این هم مورد پشتیبانی‬ ‫قرار میگیرد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با همراهی همکارانم‬ ‫در شــهرداری فردیس ســعی داریم با ایجاد گذر‬ ‫دعوت شهردار فردیس‬ ‫از شهروندان برای‬ ‫تفکیک زباله از مبدا‬ ‫اخبار‬ ‫بهبود وضعیت مدارس فردیس از‬ ‫جمله دغدغه های شوراست‬ ‫مدیر کل راه و شهرسازی استان‪ ،‬فرماندار فردیس‪،‬‬ ‫روســای وقت شورا و شــهرداران فردیس و کرج‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬اشاره کنم که در ان مقرر شده است‪،‬‬ ‫واگذاری اســناد مالکیت و ســاختمانها و امالک‬ ‫متعلق به هر یک از شــهرداریهای کرج و فردیس‬ ‫ظرف یک ماه انجام شود!‬ ‫تغییر و تحوالت زیاد در این دوران شــکل گیری‪،‬‬ ‫امــا هنوز نتوانســته انتزاع شــهرداری فردیس از‬ ‫شهرداری کرج را محقق کند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه بعضی از مدیران اســتان‬ ‫هزینه ای که بر دوش بیت المال گذاشتند‪ ،‬خیلی‬ ‫بیشــتر از ارزش افزوده ای است که ایجاد کردند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬معماری ســازمانی که بتوانــد فرایندها را‬ ‫تســهیل‪ ،‬تسریع‪ ،‬شفاف و ساده کند‪ ،‬خواسته ای‬ ‫است که به نظر من شدنی است‪.‬‬ ‫شــهرداری کرج حتی از واگذاری و بهره‬ ‫برداری مشــترک از تعمیــرگاه اتوبوس ها‬ ‫خودداری می کند!‬ ‫در این صورت جلســه همچنین مقرر شده که‬ ‫اسناد مالکیت مجتمع تعمیرگاهی واقع در شهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشــت فردیس توسط شهرداری‬ ‫کرج به شــهرداری فردیس واگذار شــود و طبق‬ ‫دستور اســتاندار البرز اســتفاده از ان به صورت‬ ‫مشترک انجام شود‪.‬‬ ‫در ادامه قید شده که شهرداری فردیس باوجود‬ ‫مالکیت‪ ،‬هیچگاه حق عدم دسترســی شهرداری‬ ‫کــرج به این تعمیرگاه اتوبوس ها را ندارد‪ ،‬باوجود‬ ‫این‪ ،‬اما بازهم شــهرداری کرج از انجام این اقدام‬ ‫طفــره مــی رود‪ ،‬به عبــارت دیگر بــا اینکه این‬ ‫تعمیرگاه در محدوده جغرافیایی فردیس قرار دارد‬ ‫و طبق تصمیم مسووالن استان و شهرستان‪ ،‬قرار‬ ‫بر بهره برداری مشترک است‪ ،‬لیکن شهرداری کرج‬ ‫زیر بار واگذاری مالکیت این تعمیرگاه به شهرداری‬ ‫فردیس حتی به صورت مشــروط و مشــترک هم‬ ‫نمی رود! تا چه رسد به مالکیت امالک!‬ ‫فرایند اجرای طرح انتزاع فردیس الکپشتی‬ ‫و گاه بیشتر به توقف شباهت دارد!‬ ‫اکنــون بــا وام گرفتن از گفته های ســال ‪99‬‬ ‫نماینده مردم که فرایندها باید تســهیل‪ ،‬تسریع‪،‬‬ ‫شفاف و ساده شود و این خواسته شدنی است‪ ،‬ما‬ ‫نیز معتقدیم با توجه به قانون تقســیمات کشوری‬ ‫وزارت کشــور‪ ،‬موضوع طرح انتزاع فردیس خیلی‬ ‫زودتر از اینها باید اجرا می شد‪ ،‬متاسفانه اما فرایند‬ ‫اجرای طرح انتزاع فردیس الکپشــتی و گاه بیشتر‬ ‫به توقف شباهت دارد!‬ ‫برای مثال حتی اگر بنا را بر اســتقالل شــورا و‬ ‫شــهرداری فردیس بگذاریم‪ ،‬در طول اولین دوره‬ ‫شورای شهر و تشکیل دومین دوره و در این بیش‬ ‫از پنج سال‪ ،‬گاهی نوعی واگذاریها نظیر تاکسیرانی‬ ‫و پارکینــگ طبقاتی یا مرکز معاینه فنی شــماره‬ ‫یک خودرو به مدیریت شهری فردیس اتفاق افتاده‬ ‫است‪ ،‬ولی در قیاس با انچه از نظر واگذاری اختیار‬ ‫اموال منقول و غیرمنقول بخصوص امالک متعلق‬ ‫به مدیریت شهری فردیس محسوب می شود‪ ،‬در‬ ‫واقع بیشتر به سمت صفر میل می کند!‬ ‫برای اثبات فرایند الکپشــتی طرح انتزاع‪ ،‬شاید‬ ‫مناسب باشد به یکی دو بند از صورت جلسه نیمه‬ ‫سال گذشته که با حضور دو معاون استاندار البرز‪،‬‬ ‫بعید است‪ ،‬حتی مقامات کشوری از موضوع‬ ‫طرح انتزاع فردیس بی اطالع باشند!‬ ‫خالصــه اینکه انقدر درباره طــرح انتزاع هم ما‬ ‫بارها گفته و نوشــته و منتشر کرده ایم و هم دیگر‬ ‫رسانه ها‪ ،‬تا جایی که اکنون کافیست عبارت انتزاع‬ ‫فردیس را در فضای مجازی جستجو کنیم‪ ،‬معلوم‬ ‫است که دهها یا صدها خبر و گزارش و تحلیل در‬ ‫خصوص این مساله قابل مشاهده است‪ ،‬یعنی بعید‬ ‫می دانم که جدا از مســووالن استان و شهرستان‪،‬‬ ‫حتی مقامات کشوری هم از موضوع انتزاع فردیس‬ ‫بی اطالع باشــند‪ ،‬اما چرا این مشکل برطرف نمی‬ ‫شود‪ ،‬اهلل اعلم؟!‬ ‫باوجــود این‪ ،‬یک واقعیت را نمــی توان نادیده‬ ‫گرفت‪ ،‬اینکه از امام جمعه سابق گرفته تا به ویژه‬ ‫دکتر حســینی امام جمعه فردیس‪ ،‬از اســتاندار‬ ‫سابق تا دکتر عبداللهی و نیز عموم فرمانداران این‬ ‫شهرستان‪ ،‬اراده و اتفاق نظر دارند که در خصوص‬ ‫بحث انتزاع‪ ،‬حق و حقوق شــهرداری و به تبع ان‬ ‫شــهروندان فردیس نادیده گرفته شده‪ ،‬اما چگونه‬ ‫مــی توان این حق و حقوق را در عمل اعاده کرد؟‬ ‫همان جوابی است که یک همت ارزش دارد! "یک‬ ‫همت" در زبان ســازمان برنامه و بودجه کشــور‬ ‫مخفف و معادل هزار میلیارد تومان است!‬ ‫شهردار فردیس‪ :‬پروژه ابنمای موزیکال دریاچه بوستان‬ ‫تندرستی فردیس به بهره برداری رسید‬ ‫شهردار فردیس گفت‪ :‬ابنمای موزیکال دریاچه‬ ‫بوستان تندرســتی فردیس با اعتباری حدودا ‪69‬‬ ‫میلیارد ریال به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫محمدرضــا احمدی نژاد در اییــن افتتاح زمین‬ ‫چمــن مصنوعی پارک خبرنگار و ابنمای موزیکال‬ ‫بوســتان تندرســتی که عصر شــنبه برگزار شد‪،‬‬ ‫ضمن تبریک روز ملی شوراها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شورای‬ ‫اسالمی شهر فردیس از ابتدای دوران تصدی بنده‬ ‫در شهرداری همواره همراه و پشتیبان همکارانم در‬ ‫شهرداری بوده اند تا بتوانیم پروژه های مختلفی را‬ ‫در حوزه های عمرانی‪ ،‬فضای ســبز و ‪ ...‬اغاز کنیم‬ ‫و به انجام برسانیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬پروژه ابنمای موزیکال دریاچه‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫فردوس و شــهر بازی در بوستان بزرگ تندرستی‪،‬‬ ‫این مجموعه رفاهی را برای اســتفاده شــهروندان‬ ‫اماده کنیم‪.‬‬ ‫شهردار فردیس در بخش دیگری به بهره برداری‬ ‫از زمین چمن مصنوعی بوســتان خبرنگار فردیس‬ ‫خبر داد و تصریح کرد‪ :‬مســاحت این زمین هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬متر مربع است و برای بهره برداری از ان بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬میلیارد ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬عالوه بر اینکه زیرســاخت ســازی‬ ‫یکی از مهمترین اهداف مدیریت شــهری فردیس‬ ‫اســت‪ ،‬توســعه امکانات رفاهی بــرای نوجوانان و‬ ‫جوانان این شــهر نیز به طور ویژه در دســتور کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر فردیس گفت‪ :‬توسعه‬ ‫فضاهای سبز شــهری به طور ویژه در دستور کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫ســید حمید یعقوبی در این ایین‪ ،‬ضمن تبریک‬ ‫روز ملی شــوراها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با همراهی همکارانم‬ ‫در شورای اسالمی شــهر فردیس هدف را توسعه‬ ‫شــهر نهاده ایم تا شــاهد رضایتمندی شهروندان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه به گزارشــی از اقدامات مدیریت‬ ‫شــهری فردیس در چند ماهه اخیــر پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬تهیه ‪ ۵۰‬دســتگاه اتوبوس شهری از جمله‬ ‫اقدامات مدیریت شهری است که ‪ ۲۴‬دستگاه از ان‬ ‫در سال جاری به شهرداری تحویل داده می شود؛‬ ‫با ورود این اتوبوس های شهری به سیستم حمل و‬ ‫نقل عمومی‪ ،‬شاهد رضایتمندی شهروندان بودیم‪.‬‬ ‫عضو شــورای اسالمی شــهر فردیس در بخش‬ ‫دیگری با اشــاره به اجرای پــروژه های مختلفی‬ ‫برای توسعه فضاهای سبز شهری در شهر فردیس‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این شهر‪ ،‬شهری متراکم است که این‬ ‫موضوع بر لزوم توسعه فضاهای سبز شهری تاکید‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه عملیات احداث پارک بانوان‬ ‫شــهر فردیس در حال انجام است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫پارک یک هکتار است و اعتبار در نظر گرفته شده‬ ‫برای احداث ان حدودا ‪ ۷۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫یعقوبی با بیان اینکه توســعه امکانات رفاهی و‬ ‫فرهنگی در شــهر فردیس از جملــه اولویت های‬ ‫مدیریت شهری فردیس است‪ ،‬خاطرتشان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به این مهم‪ ،‬احداث سراهای محله در دستور‬ ‫کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫محمدرضا احمدی نژاد شهردار فردیس در صفحه‬ ‫خود در فضای مجازی با انتشار پستی از شهروندان‬ ‫فردیسی به تفکیک زباله از مبدا دعوت کرد ‪.‬‬ ‫او در این پیام نوشته است‪:‬‬ ‫هریــک از مــا می توانیم در منزل خــود کاری‬ ‫بــرای حمایت و حفاظت از محیط زیســت کنیم؛‬ ‫کافیســت پسماند خشــک همچون کاغذ‪ ،‬کارتن‪،‬‬ ‫پالستیک‪ ،‬ظروف اب معدنی‪ ،‬انواع فلزات و… که‬ ‫عموما قابلیت بازیافت دارند را از پســماند غذایی‪،‬‬ ‫پوست میوه‪ ،‬تفاله چای و… که پسماند تر نامیده‬ ‫می شوند جدا کنیم‪.‬‬ ‫با این اقدام عالوه بر کاهش تولید زباله به سمت‬ ‫اصالح الگوی مصرف گام برمیداریم و در راســتای‬ ‫حفاظت از محیط زیســت خود تــاش می کنیم ؛‬ ‫اینجانب شــما همشــهریان خوبم در فردیس را به‬ ‫این نقش افرینی فرهنگی دعوت می کنم‪.‬‬ ‫محمدرضا احمدی نژاد‬ ‫شهردار فردیس‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر فردیس‪ :‬توسعه‬ ‫فضاهای سبز شهری به طور ویژه در دستور‬ ‫کار است‬ ‫نایب ردیس شورای اسالمی شهر فردیس گفت‪ :‬بهبود وضعیت‬ ‫مدارس فردیس از جمله دغدغه های شورای اسالمی شهر است‪.‬‬ ‫سید معظم معصوم زاده در ایین تجلیل از معلمان شهر فردیس‬ ‫که در سالن ایثارگران شهرداری فردیس برگزار شد‪ ،‬ضمن ارزوی‬ ‫توفیق برای همه معلمان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬معلمان رسالت گسترده ای‬ ‫دارند‪ .‬بنده هم افتخار دارم در هر جایگاهی که باشم به عنوان یک‬ ‫معلم معرفی شوم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬مشکالت بسیاری در مدارس وجود دارد؛ تک‬ ‫تک اعضای شــورای اسالمی شهر فردیس نسبت به مدارس توجه‬ ‫خاصی دارند و از هیچ تالشــی در راستای بهبود وضعیت مدارس‬ ‫فروگذار نیستند ‪.‬‬ ‫نایب رئیس شــورای اسالمی شــهر فردیس با اشاره به اینکه از‬ ‫ابتدای این دوره شــورای شــهر طرح واگذاری ‪ ۱۰‬قطعه زمین به‬ ‫صورت رایگان به اموزش و پرورش برای احداث مدرسه در دستور‬ ‫کار مدیریت شهری قرار گرفت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬سرانجام ‪ ۲‬قطعه زمین‬ ‫به شهرک نگارستان که از زیرساخت شدیدی رنج می برد و دارای‬ ‫جمعیت ‪ ۴۰‬هزار نفری است واگذار شد‪.‬‬ ‫س های درس دانش اموزان به ویژه در‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تراکم کال ‬ ‫مدارس ابتدایی بیش از ‪ ۴۰‬نفر است؛ اگر مدارس جدیدی ساخته‬ ‫شود معلمان با ارامش بیشتری می تواند کار کنند و دانش اموزان‬ ‫نیز راحت تر تحصیل می کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت معصوم زاده در راستای بهسازی اسفالت مدارس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با عنایت به تامین اسفالت توسط اداره کل نوسازی و‬ ‫به کار گیری ماشین االت شهرداری فردیس عملیات اسفالت ‪۲۰‬‬ ‫مدرسه صورت پذیرفته است و فاز دوم این عملیات در دستور کار‬ ‫مدیریت شهری فردیس قرار دارد‪.‬‬ ‫تشریح برنامه های سازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫ورزشی و اجتماعی شهرداری‬ ‫فردیس در دهه کرامت‬ ‫رئیس ســازمان فرهنگی‪ ،‬ورزشی و اجتماعی شهرداری فردیس‬ ‫برنامه های این سازمان را در دهه کرامت تشریح کرد‪.‬‬ ‫علی اصغر سلیمانی به تشریح برنامه های این سازمان با مشارکت‬ ‫ادارات شهرستان فردیس به مناسبت دهه کرامت پرداخت و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سی و یکم اردیبهشت ماه همزمان با اولین روز از دهه کرامت‬ ‫ساعت ‪ ،۱۵:۳۰‬پرچم امام رضا (ع) با حضور شهروندان در فلکه اول‬ ‫فردیس اهتزاز یافت‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه جشــن دهه کرامت و بزرگداشت سوم‬ ‫خرداد ماه با همکاری سپاه ناحیه امام رضا (ع) فردیس در بوستان‬ ‫بهشت برگزار می شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این مراسم دوم خرداد ماه ساعت‬ ‫‪ ۱۷‬الی ‪ ۱۹‬با حضور شهروندان و مسئوالن برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان فرهنگی‪ ،‬ورزشی و اجتماعی شهرداری فردیس‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬همچنین بــا همکاری ناحیه امام رضــا (ع) فردیس‬ ‫مجموعه جشن های دهه کرامت در بوستان شهدا روز سی و یکم‬ ‫اردیبهشــت ماه ســاعت ‪ ۱۸:۳۰‬تا ‪ ،۲۱:۳۰‬در پارک استقالل روز‬ ‫هفتم خرداد ماه ســاعت ‪ ۱۷‬الی ‪ ۲۱‬و در بوستان تندرستی نهم و‬ ‫دهم خرداد ماه ساعت ‪ ۱۷‬الی ‪ ۲۱‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬ســازمان فرهنگی‪ ،‬ورزشــی و اجتماعی‬ ‫شهرداری فردیس با همکاری ســپاه ناحیه امام رضا (ع) و ادارات‬ ‫شهرستان فردیس نسبت به ایجاد ‪ ۱۵‬غرفه فرهنگی‪ ،‬هنری و‪ ...‬در‬ ‫نقاط مختلف شهر اقدام کرده است‪.‬‬ ‫اطفای حریق یک منزل مسکونی‬ ‫و نجات یک پیرمرد توسط اتش‬ ‫نشانان فردیس‬ ‫رئیس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس از‬ ‫اطفای حریق یک منزل مسکونی و نجات یک پیرمرد در دو عملیات‬ ‫متفاوت توسط اتش نشانان این شهرداری خبر داد‪.‬‬ ‫حسین عاشوری‪ ،‬از اطفای حریق یک منزل مسکونی در فردیس‬ ‫خبر داد و اظهار کرد‪ :‬در پی تماس شهروندان با سامانه ‪ ۱۲۵‬مبنی‬ ‫بر حریق یک منزل مســکونی در بلوار قریشی ‪ ۴‬دستگاه خودروی‬ ‫امداد و نجات به همراه ‪ ۱۰‬نفر اتش نشــان از ایستگاه های ‪ ۱۰۱‬و‬ ‫‪ ۱۰۳‬عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬مشاهده شد در یک ساختمان ‪ ۲‬طبقه ویالیی‪،‬‬ ‫به متراژ ‪ ۱۵۰‬متر مربع در طبقه دوم‪ ،‬در قسمت اتاق خواب حریقی‬ ‫به وســعت تقریبی ‪ ۳۰‬متر مربع ایجاد شده بود که توسط پرسنل‬ ‫اطفا و ایمن سازی محل صورت گرفت و ملک به دلیل نبودن مالک‬ ‫در محل‪ ،‬تحویل عوامل محترم انتظامی گردید‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس با‬ ‫بیان اینکه نیروهای اتش نشان پس از ایمن سازی محیط نسبت به‬ ‫اطفای خریق اقدام کردند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬خوشبختانه حریق فوق مصدومی نداشت و عملیات‬ ‫اطفاء به مدت یک ساعت و بیست و سه دقیقه به طول انجامید‪.‬‬ ‫عاشــوری در بخش دیگری از نجات یک پیرمرد محبوس شده‬ ‫در ساختمان توسط عوامل اتش نشــانی شهرداری فردیس خبر‬ ‫داد و اظهار کرد‪ :‬در پی تماس شــهروندان با ســامانه ‪ ۱۲۵‬مبنی‬ ‫بر محبوسی فردی در یک واحد مسکونی در شهرک ‪ ۱۷‬شهریور‪،‬‬ ‫سریعاً از ایستگاه عملیاتی ‪ ،۱۰۶‬یک دستگاه خودروی عملیاتی به‬ ‫همراه ‪ ۴‬نفر اتش نشــان امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند‬ ‫که مشــاهده گردید‪ :‬در واحد ‪ ،۱‬طبقه ‪ ۱‬یک ساختمان مسکونی‬ ‫‪ ۳‬طبقه ‪ ،‬فردی مذکر ‪ ۸۰‬ســاله به دلیل نامساعد بودن وضعیت‬ ‫جسمانی و بیماری و ضعف ناشی از ان قادر به حرکت و باز کردن‬ ‫درب نبوده و بر روی زمین افتاده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ســریعاً درب منــزل در حضور عوامل انتظامی‬ ‫توسط عوامل اتش نشانی باز شده و مشاهده گردید که فرد مذکور‬ ‫از ناحیه کمر و دست دچار اسیب شده بود‪ ،‬که فرد تحویل عوامل‬ ‫اورژانس و ملک تحویل خانواده وی گردید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال هفتم ‪ /‬شماره ‪ / 187‬هفته پنجم ‪ /‬اردیبهشت ماه ‪1402‬‬ ‫همزمان با گرامیداشت هفته کاروکارگر در شهرک صنعتی سیمین دشت فردیس‪:‬‬ ‫کارگران شرکت شیمی ساختمان مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند‬ ‫سیمان و غیره است‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ :‬شــرکت شــیمی‬ ‫ســاختمان سال گذشــته از سوی‬ ‫ســازمان ملی اســتاندارد موفق به‬ ‫اخذ واحد نمونه کشــوری و دریافت‬ ‫تندیس شــد و همچنین به عنوان‬ ‫واحد نمونه صنعت در اســتان البرز‬ ‫معرفی گردید‪.‬‬ ‫به مناسبت گرامیداشت هفته کار‬ ‫و کارگــر و در جهــت ارج نهادن به‬ ‫زحمات قشــر کارگــر‪ ،‬ایین تجلیل‬ ‫و تقدیر از کارگران شــرکت شیمی‬ ‫ساختمان در شهرک صنعتی سیمین‬ ‫دشــت فردیــس با حضــور عبداهلل‬ ‫پــور معاون برنامه ریــزی فرماندار و‬ ‫میرزایی رییــس اداره کار فردیس و‬ ‫دیگر مسووالن محلی این شهرستان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫مسعود هنرمند رییس هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامل شرکت شیمی ساختمان‬ ‫ضمن تبریک هفته کار و کارگر گفت‪:‬‬ ‫من معتقد به نفس کار هستم‪ ،‬مساله‬ ‫کارگر و کارفرما فقط برای کار است‬ ‫و اداره کار هم به اســم اداره کارگر و‬ ‫کارفرما نبوده‪ ،‬بلکه به عنوان اداره کار‬ ‫نامگذاری شده‪ ،‬بنابراین تمرکز روی‬ ‫دعوا و اختالف بین کارگر و کارفرما‪،‬‬ ‫باعث می شود که خود نفس کار در‬ ‫این مسایل گم شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬من معتقد به خود کار هستم اگر قرار است‬ ‫کارگر به خاطر کار و کارفرما به خاطر کار محکوم می‬ ‫شود ان کار است که عظمت پیدا می کند‪ ،‬یعنی کارگر‬ ‫می بیند خودش کارگر است اصل کاری است که انجام‬ ‫می دهــد‪ ،‬ایــن موضوع یک‬ ‫مقدار نادیده گرفته می شود ‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬اداره کار‬ ‫روی انضبــاط هــم باید تکیه‬ ‫کند هم انضبــاط کارگر و هم‬ ‫انضباط کارفرمــا‪ ،‬کارفرما به‬ ‫نفع کار یعنــی وقتی کارخانه‬ ‫ای تعطیل می شــود به خاطر‬ ‫کــم کاری کارگــر و به خاطر‬ ‫اشفتگی و اختالف بین کارگر‬ ‫باید بــرود و ان را به نفع کار‬ ‫حل کند‪ ،‬حاال شاید در انجا به‬ ‫نفع کارفرما شــود‪ ،‬اما در واقع‬ ‫به نفع کار عمل شده و ما این‬ ‫کارها را انجام می دهیم تا کار‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شیمی‬ ‫ساختمان در بخش دیگری از‬ ‫سخنانش وجود نوسان در بازار‬ ‫ارز و کاال گفت‪ :‬مشکل ما اکنون تامین مواد اولیه است‬ ‫و نوسان قیمت در بورس و نیز باال و پایین شدن قیمت‬ ‫ها که موجب تغییر قیمت ارز هم می شــود‪ ،‬شرایط را‬ ‫دشوارتر می کند‪.‬‬ ‫نوسان قیمت ها در یک مقطع به نفع مردم و‬ ‫مصرف کنندگان نیست‬ ‫هنرمند‪ ،‬دوگانگی قیمت در یــک مقطع را به ضرر‬ ‫مردم و مصرف کنندگان دانســت و افزود‪ :‬برای اینکه‬ ‫قیمتی که قبال پایین بود‪ ،‬االن قیمت باال رفته و جنس‬ ‫ها هم تابع افزایش قیمت است‪ ،‬لذا دولت نیز به دلیل‬ ‫مســایلی که دارد نمی تواند مواد اولیه کارخانجات را‬ ‫تامین کند‪ ،‬در بازار هم طوری می شــود که نمی توان‬ ‫جنس را به دیگر کشورها صادر کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬با این حــال‪ ،‬به عنوان مثال به محله‬ ‫هایی که پیمانکار ان ایرانی است و پروژه در عراق برای‬ ‫او تعریــف کرده اند‪ ،‬جنس و محصول خود را از ما می‬ ‫خرد‪ ،‬زیرا شناخت قبلی دارد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص صادرات به عــراق گفت‪ :‬تولیدات‬ ‫و محصوالت شرکت شــیمی ساختمان در سطح بازار‬ ‫داخلی مصرف می شود و خیلی روی صادرات فعالیت‬ ‫نمــی کنیم‪ ،‬به دلیل اینکه مواد اولیه که پتروشــیمی‬ ‫اگهی دعوت انتخابات‬ ‫می دهد نوســان قیمت دارد‪ ،‬بعد هم کشور ترکیه در‬ ‫مقابل ما یک مقدار به ســمت سیاسی و بیشتر عراقی‬ ‫ها اگر قیمت ها پایین باشــد تمایل دارند که با ترکها‬ ‫معامله کنند‪ ،‬مگر اینکه پــروژه ای متعلق به ایران در‬ ‫عراق از جمله ساخت سد و سازه های مربوط به عتبات‬ ‫عالیات که مصالح مورد نیاز را از‬ ‫کارخانه ما می برند‪.‬‬ ‫شرکت شیمی ساختمان‬ ‫بیــش از ‪ 100‬نوع محصول‬ ‫تولید و عرضه می کند‬ ‫مدیرعامل شــرکت شیمی‬ ‫ساختمان یاداور شد‪ :‬تولیدات‬ ‫این شرکت شامل بیش از ‪100‬‬ ‫نوع محصوالت در زمینه های‬ ‫مختلف اعــم از افزودنی های‬ ‫بتــن‪ ،‬اندودهــای اب بندی‪،‬‬ ‫چسب های بتن‪ ،‬چسب های‬ ‫کاشــی‪ ،‬ماســتیک های درز‬ ‫بندی‪ ،‬پوشش های محافظ و‬ ‫رنگ های نما‪ ،‬نوار واتر استاپ‪،‬‬ ‫افزودنــی های ضد ســایش‬ ‫خانواده محترم مرحوم سعید خانپور‬ ‫درگذشت مهندس ســعید خانپور را به‬ ‫عموم بازماندگان به ویژه خانواده محترم تسلیت‬ ‫گفته و برای ان مرحوم مغفرت الهی و برای تک تک‬ ‫اعضای خانواده صبر و تحمل ارزومندیم‪.‬‬ ‫ان مرحوم به عنوان شــهردار پیشــین منطقه سه‬ ‫کالنشهر کرج که قبل از ارتقا به استان البرز یکی از دو‬ ‫منطقه شهرداری فردیس محسوب می شد‪ ،‬منشا خیر‬ ‫و خدمات ارزشمندی در این شهر بود‪ ،‬یادش گرامی‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان خبر فردیس‬ ‫نمایندگان کارفرمایان در‬ ‫هیات های حل اختالف‬ ‫درراســتای اجرای ماده ‪164‬قانون کار و بنا به ضرورت واهمیت تشــکیل هیات های حل اختالف‬ ‫در اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان فردیس لذا بدینوسیله به اطالع کلیه کارفـــــرمایان‬ ‫محترم شهرستان فردیس می رساند‪ .‬انتخابات نمایندگان کارفــــرمایان در هیات های حل اختالف‬ ‫در روز چهارشنبه مورخ ‪ 1402/03/10‬راس ساعت ‪10‬در محل اداره تعاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی‬ ‫شهرستان فردیس واقــــع در (فردیس سه راه حافظیهه به سمت فلکه اول کوچه شهید عطایی یا‬ ‫( چهارم ) جنب اموزشگاه رانندگی بهاران ) برگــــزار می گردد‪.‬علیهذا از کلیه کارفرمایان محترم‬ ‫مستقر در محدوده عملکرد اداره موصوف دعوت بعمل می اید با در دست داشتن معرفی نامه کتبی‬ ‫در انتخابات فوق حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫ضمناً اسامی کاندیداها بشرح ذیل می باشد ‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫نام کارگاه‬ ‫‪1‬‬ ‫عارف کارگر درونکال‬ ‫پیشتازان صنعت شمس امید‬ ‫‪2‬‬ ‫محمد پراتش‬ ‫مپنا توگا‬ ‫‪3‬‬ ‫سید حسن جعفری کلوری‬ ‫نیروگاه منتظر قائم‬ ‫‪4‬‬ ‫فرهاد رحمتی‬ ‫شهرداری فردیس‬ ‫‪5‬‬ ‫محمدحسین میرزایی‬ ‫شونیز‬ ‫‪6‬‬ ‫اکبر خانی‬ ‫گلنوش‬ ‫‪7‬‬ ‫مصطفی ملکان‬ ‫ژاله نور‬ ‫‪8‬‬ ‫علی اینانلو‬ ‫الیت( اماده لذیذ)‬ ‫‪9‬‬ ‫حمیدرضا صالحی‬ ‫گرمای جنوب‬ ‫‪10‬‬ ‫علی دهقانی سانیچ‬ ‫مبل امام علی‬ ‫اداره تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان فردیس‬ ‫معاون فرماندار فردیس‪ :‬همه‬ ‫پیشرفت های بشــری در طول‬ ‫تاریخ ناشی از روحیه کار و تالش‬ ‫است‬ ‫معــاون برنامه ریــزی فرمانداری‬ ‫فردیس نیز گفت‪ :‬بدون شــک همه‬ ‫ت های بشری در طول تاریخ‬ ‫پیشرف ‬ ‫ناشی از روحیه کار و تالش و اندیشه‬ ‫ســاختن اینده ای بهتر نشات گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمیدرضــا عبــداهلل پورافــزود‪:‬‬ ‫کارگران در دین اسمانی اسالم از شان و منزلت ویژه ای‬ ‫برخوردار هســتند و بوسه رســول مهربانی ها حضرت‬ ‫محمد مصطفی (ص) بر دستان زحمتکش انان بیانگر‬ ‫ی ترین نگاه به این قشر است‪.‬‬ ‫ی ترین و ارزش ‬ ‫متعال ‬ ‫برادر گرامی جناب اقای عباس جمشیدی‬ ‫درگذشــت باجناق گرامیتــان (مرحوم حاج مهدی یاری بیگی درویشوند) را‬ ‫به جنابعالی و خانواده محترم تســلیت عرض نموده‪ ،‬بــرای ان مرحوم غفران الهی و علو‬ ‫درجات‪ ،‬برای حضرتعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر جزیل از خداوند متعال تقاضا می نماییم‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان خبر فردیس‬ ‫برادر گرامی جناب اقای اسماعیل درویشوند‬ ‫وکیل محترم دادگستری‬ ‫با نهایت تاسف مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده‪،‬‬ ‫از خداونــد متعال برای روح پاک ان مرحومه علو درجات و مغفرت الهی و برای خانواده‬ ‫محترم صبر عظیم ارزومندیم‪.‬‬ ‫جناب اقای احمد حق بین‬ ‫مدیریت و کارکنان خبر فردیس‬ ‫بی گمان درگذشــت دختر جوانتان گرد غم برچهره تان پاشیده است‪ .‬رسم‬ ‫روزگار است که بارها و بارها همه ی رابه چنین ازمون های سختی می ازماید‪ ،‬این‬ ‫فقدان بزرگ را صمیمانه تسلیت گفته و سربلندی و شکیبایی تان را دراین کارزار از ایزد‬ ‫منان خواستاریم‪ .‬باشد که روح بلند این عزیز از دست رفته در بارگاه امن الهی و در جوار‬ ‫رحمتش جاودان بیاساید‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان خبر فردیس‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 200

هفته نامه خبر فردیس 200

شماره : 200
تاریخ : 1402/10/20
هفته نامه خبر فردیس 199

هفته نامه خبر فردیس 199

شماره : 199
تاریخ : 1402/10/15
هفته نامه خبر فردیس 198

هفته نامه خبر فردیس 198

شماره : 198
تاریخ : 1402/10/07
هفته نامه خبر فردیس 196

هفته نامه خبر فردیس 196

شماره : 196
تاریخ : 1402/09/23
هفته نامه خبر فردیس 195

هفته نامه خبر فردیس 195

شماره : 195
تاریخ : 1402/09/05
هفته نامه خبر فردیس 194

هفته نامه خبر فردیس 194

شماره : 194
تاریخ : 1402/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!