هفته نامه خبر فردیس شماره 186 - مگ لند
0

هفته نامه خبر فردیس شماره 186

هفته نامه خبر فردیس شماره 186

هفته نامه خبر فردیس شماره 186

‫هفته انهم‬ ‫سال هفتم | شماره ‪ | 186‬هفته اول‪ 7 ،‬اردیبهشت ماه ‪1402‬‬ ‫در انتظار پاسخ‬ ‫استاندار البرز!‬ ‫‪ 4‬صفحه | ‪ 2000‬تومان‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫شرح درصفحه ‪2‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫جزئیات مرگ هولناک پیرزن فردیسی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اقای فرماندار‬ ‫دستاوردهای‬ ‫یکساله ات را‬ ‫ارایه کن‪...‬‬ ‫یک ســال و اندی گذشت‪،‬‬ ‫شایسته دیدم این سخن را به‬ ‫مدیر ارشد شهرستان فردیس‬ ‫و نسبت وی به خودمان یعنی‬ ‫حــوزه رســانه در این مدت‬ ‫اختصاص دهم‪ ،‬در این مدت‬ ‫تا جایی که بــه یاد می اورم‬ ‫فرماندار فردیــس یک یا دو‬ ‫نشست با اهالی رسانه داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫فردیس در انتظار تقویت زیر‬ ‫ساخت های ورزشی‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫تیم کاراته برجسازان ایلیا فردیس در مسابقات‬ ‫ازاد ژاپن به مقام دوم دست یافت‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫امام جمعه فردیس‪:‬‬ ‫مسئله انتزاع دلیل عقب‬ ‫ماندگی های فردیس است‬ ‫شهردار فردیس‪:‬‬ ‫تجمیع دستفروشان‬ ‫در صورت انجام‬ ‫هم جواب نخواهد‬ ‫داد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫انتزاع‪ ،‬سرعت بیشتری به‬ ‫پیشرفت شهرستان فردیس‬ ‫خواهد داد‬ ‫صفحه‬ ‫‪2‬‬ ‫رییس اتحادیه پوشاک فردیس‪ :‬بزرگترین دغدغه ما‬ ‫جمع اوری دست فروشان است‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫اقای فرماندار دستاوردهای‬ ‫یکساله ات را ارایه کن‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫باوجود این اما اگر مرور مختصری به سخنان و گفته های جناب خداداد کاشفی‬ ‫در مناسبت های مختلف داشته باشیم‪ ،‬اغلب بر حوزه فرهنگ و هنر تاکید ورزیده‬ ‫و دست اخر در انتهای بیانات خود اشاره ای هم به رسانه داشته است‪.‬‬ ‫حال با این توضیح که فرهنگ اســم عام اداب و ایین‪ ،‬باورها‪ ،‬معارف‪ ،‬تعلیم‬ ‫ وتربیت‪ ،‬فضل و فرهیختگی و هنر و ‪ ...‬در هر جامعه ای است که اگر بطور خاص‬ ‫هنر را مد نظر قرار دهیم‪ ،‬حرفه خبر و خبررســانی در حوزه ادبیات می گنجد‬ ‫که خود یکی از هفت هنر اصلی یا هنر هفت گانه است‪ ،‬گو اینکه به زعم خود‪،‬‬ ‫اطالع رسانی موثق و دقیق‪ ،‬جامع‪ ،‬منتقد و بی طرف هم فرهنگ است و هم هنر‪.‬‬ ‫بگذریم‪ ،‬بعد از انتصاب جدا از یک نشســت خبری فرماندار فردیس با اهالی‬ ‫رســانه و چند روز بعد هم نشست جداگانه با اهالی فرهنگ و هنر که در هر دو‬ ‫نشست بر مطالبه گری از مســووالن و نهادهای دارای وظیفه تاکید کرد‪ ،‬برای‬ ‫نمونه جناب کاشــفی بعد از انتقاد امام جمعه فردیس و رییس شورای فرهنگ‬ ‫عمومی این شهرستان از اینکه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی با سرپرستی اداره‬ ‫می شــود‪ ،‬در اواخر فروردین ماه امسال در بازدید سرزده خود رییس جدید این‬ ‫اداره را معرفی کرد‪.‬‬ ‫باوجود این اما فرماندار فردیس در انتهای سخنان خود خطاب به رییس جدید‬ ‫این اداره گفت‪ :‬یکی از مهمترین اقدامات شــما باید انسجام بخشی و حرفه ای‬ ‫کردن فعاالن رسانه ای باشد‪ ،‬نباید در این حوزه ما ولنگاری! داشته باشیم!‬ ‫اکنون به عنوان یک فعال رســانه ای با بیــش از دو دهه فعالیت در فردیس‪،‬‬ ‫معتقدم شایسته است که مسوول ارشد شهرستان در انتخاب کلمات اندکی تامل‬ ‫کند‪ ،‬لذا پرسشم از جناب کاشفی این است که اگردر حوزه رسانه این شهرستان‬ ‫نباید ولنگاری داشته باشیم‪ ،‬ایا به معنی این نیست که ولنگاری داریم! بنابراین‬ ‫پرسش مهمتر با توجه به گستردگی کار رسانه ای می تواند این باشد که چرا با‬ ‫ولنگار و ولنگارها برخورد نمی کنید؟!‬ ‫ما به ســهم خود و به عنوان تنها رسانه مکتوب شهرستان بارها اذعان کرده‬ ‫ایم که مصون از خطا نیستیم‪ ،‬اما به عنوان یک رسانه متعلق به بخش خصوصی‬ ‫عالوه بر طرح مسایل و مشکالت‪ ،‬نقد کاستی ها و حمایت از عملکردهای مثبت‬ ‫مسووالن شهرستان‪ ،‬همواره اخبار فرمانداری و به ویژه شخص فرماندار را پوشش‬ ‫داده و منتشــر کرده ایم‪ ،‬پس کاش جناب ایشان دستکم پیشوند "برخی" را به‬ ‫این نظر و گفته خود اضافه می کردند!‬ ‫ناگفته نماند که اگر مســووالن شهرســتان در روز خبرنگار تنها به ارسال و‬ ‫انتشار یک پیام بسنده می کنند‪ ،‬ما این افتخار را داریم که برای حفظ حرمت و‬ ‫جایگاه خبرنگار و رسانه‪ ،‬هر ساله در مناسبت هایی نظیر روز خبرنگار‪ ،‬دورهمی‬ ‫صمیمانه اهالی رسانه و مســووالن شهرستان را برگزار می کنیم‪ ،‬گرچه برخی‬ ‫مسووالن حتی از حضور کوتاه مدت خود در این دورهمی دریغ می کنند‪ ،‬اما جا‬ ‫دارد از حضور شمار زیاد مسووالن شهرستان به ویژه امام جمعه محترم فردیس‬ ‫که همواره حامی و پشــتیبان اهالی رسانه و صدای مردم این شهرستان بوده و‬ ‫هستند‪ ،‬قدردانی کنیم‪.‬‬ ‫طبیعی اســت که ما جز انجام وظیفه و رســالت حرفه ای رسانه ای و اگاهی‬ ‫بخشــی به افکار عمومی‪ ،‬هیچ ادعایی نداریم‪ ،‬ولی به عنوان یک نشــریه دارای‬ ‫شناسنامه و قانونمند در گستره شهرستان با فروتنی کامل البته به تقریب اعالم‬ ‫می کنیم که در عمر بیش از هفت ســاله نشــریه خبرفردیس‪ ،‬هیچ مشکل و‬ ‫کاســتی و کمبود در شهرستان وجود ندارد که بیش از یک نوبت در این نشریه‬ ‫به ان نپرداخته باشیم‪.‬‬ ‫از مشــکالت اساســی و تراکم باالی دانش اموزی و نداشــتن اداره مستقل‬ ‫اموزش و پرورش گرفته تا عدم اســتقرار چند دســتگاه و نهــاد اجرایی دیگر‬ ‫چون راه شهرســازی‪ ،‬امور اب‪ ،‬اوقاف و امور خیریــه‪ ،‬پایگاه انتقال خون‪ ،‬بنیاد‬ ‫مسکن و به ویژه استیجاری بودن محل استقرار شماری از ادارات شهرستان‪ ،‬از‬ ‫جغرافیای کوچک و کمبود زمین در فردیس و مشخص نبودن حریم و مرزهای‬ ‫این شهرســتان با شهرستانهای همسایه تا کمبود راه دسترسی به مرکز استان‬ ‫همچون گذرگاه شــیخ اباد‪ ،‬از ترافیک و کمبود حمل و نقل عمومی و به نوعی‬ ‫حذف از طرح قطار شــهری تا کمبود اب شــرب و نبود تصفیه خانه فاضالب و‬ ‫شــبکه فاضالب‪ ،‬از اجرا نشــدن طرح کامل انتزاع به عنوان عمده مشکل شهر‬ ‫فردیس و ‪ ...‬دیگر کاستی های این شهرستان پرجمعیت و مهاجرپذیر که البته‬ ‫تغییر ملموسی در انها دستکم در یک سال اخیر به چشم نمی خورد‪.‬‬ ‫علی ایحال‪ ،‬منصفانه نیست که یاداوری و تاکید نکنیم که انبوه این مشکالت و‬ ‫کاستی ها مربوط به یک سال و چند سال نیست و حتی برخی از انها به کمبود‬ ‫و نبود زیرساخت های الزم و کافی حتی هنگام پایه گذاری شهر فردیس بازمی‬ ‫گردد و جناب کاشفی فرماندار فردیس هم درباره انها همواره تاکید و انتقاد کرده‬ ‫اســت‪ ،‬اما با ارتقا به شهرستان و بخصوص بعد از استقالل شورای شهر فردیس‬ ‫از کرج‪ ،‬انتظار می رفت و می رود که روند تحول و ســاماندهی مســایل متعدد‬ ‫شهرستان سرعت گیرد و چه به جا و شایسته و بایسته است که هر مسوول ارشد‬ ‫بتواند کارنامه یا دستاوردهای خود را ارایه دهد‪.‬‬ ‫واقعیت این است که شاید توقع از جناب کاشفی با ان پیشینه و سابقه پربار‬ ‫و فرماندهی و اعتبار و ارتباطات ایشــان با مســووالن بلند پایه بیش از حد باال‬ ‫رفته اســت‪ ،‬چرا که همانگونه که خود ایشان در اولین شورای اداری شهرستان‬ ‫در نیمه فروردین امســال گفته است‪ :‬همه مدیران در حدود وظایف و اختیارات‬ ‫خود باید در راستای تحقق شعار سال تالش کنند‪ ،‬زیرا رفع مشکالت و جبران‬ ‫ی های این شهرستان جز با تالش و همت جهادی‪ ،‬پیگیری مجدانه‬ ‫ب ماندگ ‬ ‫عق ‬ ‫و همدلی و همکاری همه دستگاهها میسر نیست‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنانش در همان شورای اداری ادامه داد‪ :‬اعتبارات‬ ‫ی توان بسیاری از مشکالت را‬ ‫شهرستان بسیار ناچیز است و با تالش و پیگیری م ‬ ‫حل کرد‪ ،‬فرماندار فردیس حتی پیشتر یعنی در بهمن ماه سال گذشته در جلسه‬ ‫کمیته برنامه ریزی شهرســتان گفته بود‪ :‬هر مدیر و مسوولی در دستگاههای‬ ‫اجرایی شهرستان که توان پیگیری اعتبارات و تخصیص بودجه را ندارد‪ ،‬باید برود‪.‬‬ ‫وی همچنین در انتقاد از برخی دســتگاه های اجرایی شهرســتان تصریح‬ ‫کرد که برخی دستگاهها هفتاد درصد تخصیص گرفتند‪ ،‬ولی سهم شهرستان‬ ‫فردیس را ندادند‪ ،‬چرا که مدیر ما در شهرستان تالشی نکرده است که به نظر‬ ‫می رسد اشــاره جناب کاشفی به گفته های رییس سازمان مدیریت و برنامه ‬ ‫ریزی اســتان البرز مبنی بر جهش ‪ ۷۰‬درصدی بودجه البرز در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬کشور است‪.‬‬ ‫به هر حال این اصل پذیرفته ای است که بودجه و اعتبار کلید حل بسیاری‬ ‫از مشکالت است که همه مسووالن شهرستان و نیز فرماندار فردیس به عنوان‬ ‫مسوول ارشد این شهرستان باید برای دریافت ان از بودجه استان که ‪ 80‬درصد‬ ‫ان کشوری و ‪ 20‬درصد ان استانی است‪ ،‬تالش کنند‪ ،‬چه بسا این مساله و در‬ ‫مواردی عدم جذب بودجه توسط برخی دستگاههای اجرایی فردیس از جمله‬ ‫عوامل مهم انباشت مشکالت این شهرستان از گذشته تا کنون بوده است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد این یادداشت در حال مطول شدن است‪ ،‬درحالی که گفتنی‬ ‫های زیادی باقی مانده‪ ،‬بنابراین با یکی دو نکته ان را به پایان می برم از جمله‬ ‫حضور معاون وزیر راه و شهرســازی در فرمانــداری فردیس و یاداوری دقیق‬ ‫مشــکالت متعدد ترافیکی و کمبود راههای دسترســی این شهر و شهرستان‬ ‫پرجمعیت به وی‪ ،‬اما دســتکم در خبر منتشر شده خبرگزاری فارس اصال در‬ ‫این حضور اشاره به نبود اداره راه و شهرسازی در این شهرستان نشده است!‬ ‫خالصه کالم اینکه مجموعه خبری و نشریه خبرفردیس حاصل تالش چند‬ ‫تن از همکارانم اســت که ابتدا یعنی از همان هفت سال پیش تاکنون‪ ،‬روش‬ ‫و منــش قانونمداری‪ ،‬ایجاد اعتماد و جلب رضایــت مخاطبان و به ویژه افکار‬ ‫عمومی و نیز پذیرش انتقاد و احتمال اشتباه و همچنین نقد منصفانه و موثق‬ ‫و مدلل در شهرســتان را ســرلوحه کار خود قرار داده و به همین روند ادامه‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫البته نقش سازنده و امیدبخش هر رسانه ای به افکار عمومی درهمین رویه‬ ‫می گنجد که هیچ کس غیرقابل نقد نیست و مردم اطمینان داشته باشند که‬ ‫صدای خواسته های برحقشان منتشر خواهد شد و به گوش مسووالن خواهد‬ ‫رســید‪ ،‬چرا که مردم ســاالری واقعی در فضای گفتگو‪ ،‬تضارب ارا‪ ،‬نقادی و‬ ‫پاسخگویی شکل می گیرد‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال هفتم ‪ /‬شماره ‪ / 186‬هفته اول ‪ /‬اردیبهشت ماه ‪1402‬‬ ‫امام جمعه فردیس‪:‬‬ ‫مسئله انتزاع دلیل عقب‬ ‫ماندگی های فردیس است‬ ‫امــام جمعه فردیس گفت‪ :‬انتزاع سیاســی و‬ ‫جغرافیایی شهرستان فردیس حق مسلم مردم‬ ‫اســت و باعث و منشا بســیاری از هدر رفت ها‪،‬‬ ‫عقب ماندگی ها و توســعه نیافتگی شهرستان‬ ‫است‪ .‬اگر استانداری و مقامات استان نمی توانند‬ ‫در خصوص انتزاع فردیس از کرج کمک کنند‪،‬‬ ‫بگویند تا از تهران پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫حجت االســام ســید ابراهیم حسینی امام‬ ‫جمعه فردیس در مراســم نماز عید سعید فطر‬ ‫و در جمع نمازگزاران این شــهر‪ ،‬ضمن تبریک‬ ‫عید سعید فطر و تقدیر از حضور پرشور مردم‬ ‫در نمــاز عید فطر‪ ،‬گفت‪ :‬حضور پرشــور مردم‬ ‫شکوه امت اســامی در نماز عید به چشم می‬ ‫خــورد و به عرمایش امام صادق(ع) جایزه یک‬ ‫ماه روزه داری در عید فطر تقوای الهی است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از اغتشاشــات به عنوان یکی‬ ‫از وقایع تلخ ســال گذشــته یاد کرد و افزود‪:‬‬ ‫اغتشاشات کشــور ما را تحت التهابات‪ ،‬ناارامی‬ ‫و رکود قرار داد؛ دشــمنان هم از این وضعیت‬ ‫خوشــحال بودند و کف و سوت می زدند‪ .‬اما‬ ‫تقوا‪ ،‬وحــدت و بصیرت مــردم تحت رهبری‬ ‫ی موجب‬ ‫داهیانــه رهبر معظم انقالب اســام ‬ ‫پیروزی ما شــد‪ .‬دشــمنانی که قصــد به انزوا‬ ‫کشــیدن ملت ما را داستند‪ ،‬خودشان منزوی‬ ‫شدند‪ .‬حاال کشــورهای عربی به ویژه عربستان‬ ‫که به گاو شــیرده امریکا ملقب بود‪ ،‬به امریکا‬ ‫پشت کرده و به ایران روی اوردند‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس با اشــاره به جایگاه ایران‬ ‫اسالمی در دنیا‪ ،‬گفت‪ :‬امروز دشمنان ما اعتراف‬ ‫می کنند که خاورمیانه جدیدی با رهبری ایران‬ ‫در حال شــکل گیری اســت‪ .‬مردم ما باید قدر‬ ‫این همبســتگی را بداننــد و دچار چندصدایی‬ ‫نشــوند‪ .‬البته دولتمردان هم باید قدر مردم را‬ ‫که همیشه پای انقالب ایستاده اند را بدانند‪ .‬‬ ‫تعطیالت کمرشکن مانع پیشرفت است‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره‬ ‫به اینکه با توجه به اهمیت مســائل اقتصادی‪،‬‬ ‫از ســوی رهبری امســال به نام رشد تولید و‬ ‫مهار تورم نام گرفت؛ اظهار کرد‪ :‬رشــد تولید‬ ‫با کار جهــادی امکانپذیر اســت؛ درحالیکه ما‬ ‫فرهنگ هــای غلطــی داریم و برخــی کارها‬ ‫برخالف اصول این شــعار است‪ .‬در پایان سال‬ ‫عمال دانشــجویان ادارات و غیره تعطیل است‬ ‫پس از ان حدود ‪ ۳‬هفته تعطیالت رسمی عید‬ ‫داریم و عمال یک ماه کشور را تعطیل می کنیم‪.‬‬ ‫هیچ کشوری در دنیا این اندازه تعطیلی ندارد‪ .‬‬ ‫این فرهنگ را عوض کنید!‪ ،‬رشــد تولید با این‬ ‫تعطیالت ســازگار نیســت‪ .‬ملتی که کار کند‬ ‫پیشرفت می کند و رو به جلو می رود‪.‬‬ ‫کسی نیست ترمز ایران خودرو و سایپا‬ ‫را بکشد؟‬ ‫امــام جمعه فردیس با طرح این ســوال که‬ ‫اگــر خدمات دولتی و کاالها را گران کردید‪ ،‬ایا‬ ‫مهار تورم رخ می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬دولتی ها در راس‬ ‫هستند و باید بر قیمت ها نظارت داشته باشند‪.‬‬ ‫قیمت خودروها پرکشیده‪ ،‬اقای رئیس جمهور‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس ایا در کشور ما کسی نیست‬ ‫ترمز ایران خودرو سایپا را بکشد؟ بر مردم جفا‬ ‫نکنیــد! جلوی انحصارات و رانــت خواری ها را‬ ‫بگیرید!‬ ‫در انتظار‬ ‫پاسخ‬ ‫استاندار‬ ‫البرز!‬ ‫مافیای خودرو چیست؟ چه کسی پاسخ‬ ‫می دهد؟ چرا انقدر رودربایستی می کنید؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬خودروســازان از کیفیت خودرو‬ ‫می کاهند و قیمتــش را افزایش می دهند؛ این‬ ‫درست نیســت و ظلم به مردم است‪ .‬مردم که‬ ‫پای انقالب هســتند‪ ،‬حداقل نشــان بدهید به‬ ‫رهبر وفادارید و این باید در عمل ثابت شــود‪.‬‬ ‫گرانی سرسام اور مردم را اذیت می کند‪ ،‬مردم‬ ‫خواستار مراعات هستند‪.‬‬ ‫یک اتفاق شیطانی‬ ‫وی بــا بیان اینکه یک اتفاقات شــیطانی در‬ ‫حال وقوع اســت‪ ،‬گفت‪ :‬برخی ها درد شــهرت‬ ‫دارنــد و بــه دروغ دم از مــردم می زنند‪ .‬طبق‬ ‫فرمایــش رهبری تریبــون نمــاز جمعه فقط‬ ‫سخنگوی نظام نیست رســانه و تریبون مردم‬ ‫اســت تریبون نمار جمعه مطالبــات مردم را‬ ‫مطــرح می کند‪ .‬اما برخی ها که دم از مردم می‬ ‫زننــد دروغ می گویند اینها هرگز نماینده مردم‬ ‫نبوده اند‪ .‬انهایی که در اســفند ‪ ۹۴‬و بعد از ان‬ ‫تمام قد علیه امریــکا بودند و از افول امریکا را‬ ‫می گفتنــد و حاال ‪ ۱۰۰‬درصــد تغییر موضع‬ ‫داده انــد‪ ،‬اینها نان را به نرخ روزمی خورندو به‬ ‫فکر مردم نیستند فقط می خواهند دیده شوندو‬ ‫برخالف مصالح مردم و برای منافع خودشــان‬ ‫یکی از اعضای شورای شهر فردیس که پیشتر تعلیق شده‬ ‫بود‪ ،‬اکنون پس از بررسی کامل و طی مراحل قانونی و طبق‬ ‫اخرین نامه ارسالی دیوان عدالت اداری‪ ،‬باید در اسرع وقت‬ ‫به عضویت این شورا بازگردد‪.‬‬ ‫حال پرســش این اســت که چرا فرمانداری شهرســتان‬ ‫فردیس نســبت به اجرای حکم شعبه ‪ ۲۶‬تجدید نظر دیوان‬ ‫عدالت اداری در مورد این عضو شورای شهر فردیس تمکین‬ ‫نمی کند؟‬ ‫یاداوری می شود‪ :‬شــعبه ‪ ۲۶‬دیوان عدالت اداری همان‬ ‫منافع ملی را به خطر می اندارند ‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از تصویب مجوز ارامســتان به‬ ‫عنــوان اولیــن گام برای خدمت بــه مردم یاد‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬دریافت مجوز ارامســتان فقط‬ ‫با پیگیری مســتمر و همه جانبه و اتحاد بین‬ ‫مســووالن شــکل گرفت‪ .‬در این راستا از همه‬ ‫نهادهــا و مقاماتی که که کمک کردند از جمله‬ ‫استاندار البرز تشکر می کنم‪ .‬این اولین قدم در‬ ‫جهت خدمت به مردم و پیشرفت فردیس بود‪.‬‬ ‫حجت االســام حســینی با بیــان اینکه در‬ ‫ابتدای سال گزارشی که از افتتاح بیمارستان در‬ ‫حضور رئیس جمهور نمایش داده شــد‪ ،‬خالف‬ ‫واقع بود‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع را به وزیر بهداشت‬ ‫یاداور شــدم‪ .‬مســووالن بعد از ‪ ۱۲‬ســال به‬ ‫افتتاح بیمارســتان فردیس سرعت ببخشند و‬ ‫اگر امکاناتی الزم است بیاورند‪.‬‬ ‫وی بــه موضوع انتــزاع به عنــوان یکی از‬ ‫مهمترین مشــکالت فردیس اشاره و بیان کرد‪:‬‬ ‫چرا پس از گذشت ‪ ۹‬سال‪ ،‬هنوز مردم فردیس‬ ‫تحت پوشــش کرج هســتند؟ انتزاع سیاسی و‬ ‫جغرافیایی شهرستان فردیس حق مسلم مردم‬ ‫اســت و باعث و منشا بســیاری از هدر رفت ها‪،‬‬ ‫عقب ماندگی ها و توســعه نیافتگی شهرستان‬ ‫است‪ .‬اگر استانداری و مقامات استان نمی توانند‬ ‫در خصــوص انتزاع کمک کننــد‪ ،‬بگویند تا از‬ ‫تهران پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫شعبه ای اســت که پیشــتر حکم تعلیق این عضو شورای‬ ‫فردیس را صادر کــرده بود‪ ،‬لذا علت ایــن برخورد دوگانه‬ ‫چیست؟‬ ‫اگر در بهار ســال گذشته هنگام تعلیق عضویت این عضو‬ ‫شورا نیاز به ابالغ مکتوب از سوی شعبه اجرای احکام دیوان‬ ‫به وزارت کشــور و فرمانداری را نداشــته است‪ ،‬اکنون که‬ ‫عالوه بر حکم شعبه ‪ 26‬دیوان‪ ،‬نامه مکتوب نیز ارسال شده‬ ‫اســت‪ ،‬پس علت تاخیر در معرفی و حضور این عضو شورای‬ ‫شهر فردیس را چگونه می توان توضیح داد یا توجیه کرد؟‬ ‫‍ فرماندار فردیس‪ :‬انتزاع‪ ،‬سرعت بیشتری‬ ‫به پیشرفت شهرستان فردیس خواهد داد‬ ‫انتزاع شهرســتان فردیس از شهرســتان کرج‪،‬‬ ‫بســیاری از مشــکالت این شهرســتان را کاهش‬ ‫داده و به توســعه این شهرستان سرعت بیشتری‬ ‫می دهد‬ ‫خداداد کاشــفی فرماندار فردیس‪ ،‬در مراســم‬ ‫افتتاح کمــپ ماده ‪ ۱۶‬شهرســتان فردیس که با‬ ‫حضور رئیس سازمان زندان های کشور برگزار شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شهرستان فردیس متراکم ترین شهرستان از‬ ‫لحاظ جمعیت در استان البرز و بلکه کشور است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬میزان و تراکــم جمعیت از یک‬ ‫سو و از ســوی دیگر کمبود سرانه ها در شهرستان‬ ‫مظلوم فردیس سبب شده تا این شهرستان نتواند‬ ‫از سرعت رشد مناســب و خدمات دهی بهینه به‬ ‫مردم برخوردار باشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به عنوان مثــال در حوزه قضایی در‬ ‫فردیس با کمبود امکانات و نیروی انســانی مواجه‬ ‫هستیم‪ .‬طبق اســتاندارهای حوزه قضایی باید ‪۵۰‬‬ ‫قاضی در این شهرســتان داشــته باشــیم در این‬ ‫شهرســتان به شــدت با این معضل مواجه بوده و‬ ‫همین امر باعث طوالنی شــدن روند دادرسی در‬ ‫شهرستان فردیس شده است‪.‬‬ ‫فرماندار شهرســتان فردیس ادامه داد‪:‬در حوزه‬ ‫زیر ســاخت هم به نسبت انچه که نیاز شهرستان‬ ‫اســت ‪ ،‬امکانــات و تجهیــزات و نیروی انســانی‬ ‫به شــدت مشــهود بوده و فضای موجود مناسب‬ ‫شهرستان نیست‪.‬‬ ‫کاشفی به کمبود زمین برای تامین سرانه های‬ ‫مختلــف اموزشی‪،‬ورزشــی و غیره اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تقاضای ما انتقال زندان فردیس به خارج از‬ ‫شهرستان است تا بتوانیم ضمن کاهش اسیب های‬ ‫ناشــی از وجود زندان در فردیس‪ ،‬از این فضا برای‬ ‫تامین سایر سرانه ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین از مســئوالن قضایــی برای انتزاع‬ ‫فردیــس از کــرج و تعییــن حریم شهرســتان‬ ‫درخواست حمایت و همراهی کرده و اظهار داشت‪:‬‬ ‫متاسفانه حریم شهرستان هنوز مشخص نیست و‬ ‫ما حریف شهرداری کرج نمی شویم تا در‬ ‫حوزه انتزاع همکاری الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫کاشــفی افزود‪ :‬هنوز اسناد زمین ها به‬ ‫نام شهرداری فردیس منتقل نشده است‪.‬‬ ‫ایــن فرماندار در ادامــه گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر اراضی مورد نیاز بــرای احداث ‪۸‬‬ ‫اداره توســط شــهرداری تامین شده اما‬ ‫بیشــتر ادارات همچنان با مشــکل جا و‬ ‫استقرار در شهرستان مواجهند‪.‬‬ ‫ فرمانــدار فردیس همچنین با اشــاره‬ ‫بــه افتتاح کمپ مــاده ‪ ۱۶‬و جمع اوری‬ ‫معتــادان متجاهر‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شهرســتان‬ ‫فردیس جرم خیز است و وجود کمپ ماده‬ ‫‪ ۱۶‬می تواند در کاهش جرایم به ویژه سرقت های‬ ‫خرد موثر باشد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت کمپ ماده ‪ ۱۶‬فردیس با ظرفیت‬ ‫‪ ۲۵۰‬نفر در مکانی به مســاحت ‪ ۱۳۰۰‬متر مربع‬ ‫بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪۳‬میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان تجهیز شــده که یک میلیارد تومان توسط‬ ‫شــهرداری و مابقی توسط بخش خصوصی تامین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫الزم به توضیح رییس ســازمان زندانهای کشور‬ ‫به همراه رییس قوه قضاییه به اســتان البرز ســفر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ساماندهی وضعیت مدیریت شهری فردیس با جدیت پیگیری شود‬ ‫مدیرکل دفتر امور شــهری و شوراهای استانداری‬ ‫البرز بر ساماندهی وضعیت مدیریت شهری شهرداری‬ ‫فردیس تاکید کرد‪.‬‬ ‫حمید میرزایی با بیان این مطلب اظهار داشــت‪ :‬با‬ ‫توجه به گزارش هــای مردمی‪ ،‬بازدیدهای میدانی و‬ ‫تاکید اســتاندار البرز و همچنین در راستای وظایف‬ ‫ذاتی شــهرداری فردیس در حوزه مدیریت شهری و‬ ‫وجود معضالتی نظیر سد معبر‪ ،‬حجم باالی ترافیک‪،‬‬ ‫انســداد پیاده روها‪ ،‬نابســامانی جداول و اســفالت‬ ‫خیابان ها‪ ،‬وجود پســماند و نخاله های ساختمانی و‬ ‫‪ ...‬که منجر به ایجاد مشکالت عدیده برای شهروندان‬ ‫شــده‪ ،‬ضروری اســت در اســرع و قت نســبت به‬ ‫ساماندهی ان ها اقدام الزم صورت پذیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راســتا ساماندهی دستفروشان‪،‬‬ ‫روز بازارهــا‪ ،‬هفتــه بازارها و وانت هــای بارفروش‪،‬‬ ‫ازادســازی و ساماندهی فضای اشــغاالی پیاده روها‬ ‫توســط صنوف و مشــاغل موجود بویژه نمایشــگاه‬ ‫داران اتومبیــل و تعمیرگاه ها در محدوده انبار نفت‬ ‫جزئیات مرگ‬ ‫هولناک پیرزن‬ ‫فردیسی‬ ‫‪ 8‬میلیونمگاوات‬ ‫برق در نیروگاه‬ ‫منتظرقائمتولید‬ ‫شد‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق‬ ‫شهید منتظرقائم استان البرز گفت‪ :‬این‬ ‫نیروگاه سال گذشــته هشت میلیون و‬ ‫‪ ۸۳۸‬هزار و ‪ ۲۲۲‬مــگاوات برق تولید و‬ ‫در اختیار شبکه سراسری برق کشور قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫گرشاسب جمشید نژاد ر گفت و گو با‬ ‫تا پل ارتش‪ ،‬بهســازی جداول و اسفالت مسیرهای‬ ‫مواصالتــی به ویژه حد فاصل انبــار نفت تا ارتش و‬ ‫همچنین جمع اوری پســماند و نخاله های ســطح‬ ‫شــهر(خیابان های میعاد‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬پست نیروگاه‬ ‫و کوچه چراغ ســازی و ‪ ...‬از جمله موضوعاتی است‬ ‫که از ســوی شــهروندان و طی بازدیدهای میدانی‬ ‫مورد توجه قرار گرفته که باید در اســرع وقت نسبت‬ ‫به رســیدگی به انهــا اقدامات الزم در دســتور کار‬ ‫شهرداری فردیس قرار گیرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان فردیس‪ ،‬از فوت‬ ‫فردی ‪ ۸۰‬ساله به علت سقوط از بالکن طبقه دوم‬ ‫منزلش در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ کامران ملکی در تشریح جزئیات این‬ ‫خبر گفت‪ :‬در پی دریافت خبری مبنی بر ســقوط‬ ‫و فوت یک شهروند از ارتفاع‪ ،‬بالفاصله واحد گشت‬ ‫کالنتری ‪ ۱۴‬شــهرک ناز برای بررسی موضوع به‬ ‫محل حادثه اعزام شدند‪.‬‬ ‫خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬این مقدار برق تولیدی‬ ‫نیروگاه منتظرقائم نسبت به سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫حدود ‪ ۹‬درصد افزایش نشان می دهد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از این مقدار انرژی ســه‬ ‫میلیون و ‪ ۶۲۶‬هزار و ‪ ۹۶۰‬مگاوات ساعت‬ ‫انرژی در واحدهای بخار ‪ ،‬ســه میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۱‬هزار و ‪ ۷۹۴‬مگاوات ســاعت انرژی‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از حضور ماموران در صحنه و‬ ‫بررسی موضوع مشخص شد‪ ،‬این حادثه برای یک‬ ‫خانم ‪ ۸۰‬ســاله به دلیل عــدم توانایی نامبرده در‬ ‫حفظ تعادلش اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی فردیس تصریــح کرد‪:‬پس از‬ ‫حضور عوامل امدادی‪ ،‬متاسفانه علیرغم تالش های‬ ‫مامــوران اورژانــس این فرد در مســیر انتقال به‬ ‫بیمارستان جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫در واحدهــای گازی و یــک میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۹‬هزار و ‪ ۴۶۸‬مگاوات ســاعت انرژی‬ ‫در واحد های بخار ســیکل ترکیبی این‬ ‫نیروگاه تولید شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق‬ ‫شهید منتظرقائم استان البرز بیان کرد‪:‬‬ ‫امســال نیز طبق برنامه ریزی تالش ها‬ ‫افزایش تولید برق در این نیروگاه معطوف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در زمــان حاضر ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫برق مصرفی اســتان های البرز و تهران‬ ‫و بیش از ســه درصد بــرق مصرفی کل‬ ‫کشور از طریق نیروگاه منتظرقائم تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال هفتم ‪ /‬شماره ‪ / 186‬هفته اول ‪ /‬اردیبهشت ماه ‪1402‬‬ ‫شهردار فــردیس‪ :‬تجمیع‬ ‫دستفـــروشـان در صورت‬ ‫انجام هم جواب نخواهد داد‬ ‫منصور جمشیدی ‪ -‬شــهردار فردیس گفت‪:‬‬ ‫یکی از مشــکالت این شــهر بحث دستفروشان و‬ ‫ســد معبر است که بیشــتر ان به دلیل مشکالت‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫محمدرضا احمدی نژاد اواخر اســفند ماه سال‬ ‫گذشــته در جمع اهالی رسانه تاکید کرد‪ :‬تجمیع‬ ‫این دستفروشان و مســتقر کردن انها در منطقه ‬ ‫ای خــاص در صورت انجام هم جواب نخواهد داد‪،‬‬ ‫ش سوزی و دیگر‬ ‫به ویژه اینکه مشکالتی مانند ات ‬ ‫حوادث نیز ممکن است رخ دهد‪.‬‬ ‫وی هرچند توضیح بیشــتری درباره اینکه بحث‬ ‫دستفروشان و سد معبر‪ ،‬بیشتر به دلیل مشکالت‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬نداد اما گفت‪ :‬باید به این نکته هم‬ ‫اذعان کرد که بیشــتر بحث ســد معبر مربوط به‬ ‫کسبه فردیس است تا اینکه به دستفروشان مرتبط‬ ‫باشــد‪ ،‬با توجه به این مهــم همکاری اتاق اصناف‬ ‫نیز الزم است‪.‬‬ ‫رییس شــورای شــهر فردیس‪ :‬ارتزاق‬ ‫دستفروشــان برای مدیریت شهری اهمیت‬ ‫دارد‬ ‫همچنیــن رییــس شــورای شــهر فردیس در‬ ‫اسفندماه سال گذشته گفت‪ :‬بلوار شهدای فردیس‬ ‫از گذشته یکی از پرتردد ترین معابر استان البرز به‬ ‫شمار می رود و بسیاری از مردم برای خرید به این‬ ‫بلوار مراجعه می کنند‪ ،‬دستفروشــانی هم در این‬ ‫بلوار مشــغول فعالیت هستند که بیش از ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اســت که در همین بلوار بساط پهن می کنند‪ ،‬لذا‬ ‫ارتزاق انها نیز برای مدیریت شهری اهمیت دارد‪.‬‬ ‫محســن امانی در جلسه کمیته استقبال از بهار‬ ‫ســازمان حمل و نقل و بار و مســافر شــهرداری‬ ‫فردیس که بــا حضور فرمانده راهور شهرســتان‬ ‫فردیس‪ ،‬رییس سازمان حمل و نقل و بار و مسافر‬ ‫و مدیران مربوطه در شهرداری فردیس برگزار شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در این نشست مقرر شد حوزه های مربوطه‬ ‫در شــهرداری نسبت به ســاماندهی دستفروشان‬ ‫بلوار شهدا اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بر لزوم همکاری اتاق اصناف در جلوگیری‬ ‫از ســد معبر اصناف حاشــیه بلوار شــهدای شهر‬ ‫فردیس تاکید و گفت‪ :‬حوزه مربوطه در شهرداری‪،‬‬ ‫دستفروشــان بلوار شــهدا را به گونه ای که تردد‬ ‫خودروهــا و عابرین پیاده در این بلوار دچار اخالل‬ ‫نشوند‪ ،‬ساماندهی خواهند کرد‪.‬‬ ‫امانی با بیان اینکه در صدد هستیم با اتاق اصناف‬ ‫شهرستان فردیس نیز مذاکراتی داشته باشیم تا از‬ ‫پهن کردن بســاط توسط مغازه داران در پیاده راه‬ ‫ها جلوگیری شــود‪ ،‬افزود‪ :‬چند گلوگاه در مسیر‬ ‫بلوار شهدا وجود دارد که جمعیت دستفروشان در‬ ‫انجا مشکل افرین شده اســت‪ ،‬لذا ساماندهی در‬ ‫این نقاط انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتمان و بحث پرســش و پاســخ درباره‬ ‫اصناف و دستفروشان فردیس‬ ‫یاداوری کنــم که با توجه به گرم شــدن بازار‬ ‫شب عید و افزایش گســترده حضور دستفروشان‬ ‫بخصوص در پیاده روهای بلوار اصلی شــهدا یعنی‬ ‫همان پنج فلکه معروف فردیس به روال هر ســاله‬ ‫که در واقع پاتوق اصلی و محل پهن کردن بســاط‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬موضوع گالیه اصناف و مشکل‬ ‫دستفروشــان را اوایل تعطیــات نوروز ‪ 1402‬در‬ ‫فضای مجازی به بحث و پرســش گذاشــتم که با‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫استقبال برخی مسووالن‪ ،‬اصناف‪ ،‬دو عضو شورای‬ ‫شهر فردیس و چند فعال اجتماعی و فرهنگی این‬ ‫شهرستان مواجه شد‪.‬‬ ‫معــاون فرمانــدار فردیــس‪ :‬در مقوله‬ ‫دستفروشــی امکان جمع اوری کامل این‬ ‫عزیزان نیست‬ ‫از جملــه شــرکت کنندگان در این پرســش و‬ ‫پاسخ معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی‬ ‫فرمانداری فردیس اســت که مشارکت این مقام‬ ‫مسوول در پاسخگویی جای تشکر دارد که گفت‪:‬‬ ‫با عنایت به شــرایط معیشــتی حاکم بر جامعه و‬ ‫ارتزاق عده کثیری از همشــهریان عزیز از طریق‬ ‫مقوله دستفروشــی‪ ،‬عمال امکان جمع اوری این‬ ‫عزیزان نیست‪.‬‬ ‫حمیدرضــا عبــداهلل پور تاکیــد کــرد‪ :‬اما به‬ ‫دلیل ایجاد ســد معبر و اختــال در عبور و مرور‬ ‫شــهروندان و ایجاد فشــار مضاعــف اقتصادی بر‬ ‫اصناف‪ ،‬ساماندهی دستفروشان و انتقال به محلی‬ ‫که نــه مزاحمتی برای عبور و مــرور و نه اصناف‬ ‫ایجاد کنند بــه عنوان وظیفه ذاتی شــهرداری (‬ ‫بند ‪ ۲۰‬ماده ‪ ۵۵‬قانون شــهرداری ها) در دستور‬ ‫کار قرار دارد که چند نقطه هم برای ســاماندهی‬ ‫دستفروشان در شهر فردیس جانمایی شده است‪.‬‬ ‫ســاماندهی تابلوهای اصناف فردیس هم‬ ‫ضروری است‬ ‫بــا توجه به مطرح شــدن دریافت عــوارض از‬ ‫تابلوهای خارج از چهارچوب قانون توســط برخی‬ ‫اصنــاف فردیس نیز معاون فرماندار فردیس گفت‪:‬‬ ‫اعضای شــورای شهر فردیس بایســتی ایین نامه‬ ‫ســاماندهی تابلوهای معرفی مشــاغل رو تدوین‬ ‫کننــد که بــه مباحثی مثل تعریــف تابلو معرفی‬ ‫شــغل‪ ،‬تابلو تبلیغاتی‪ ،‬ابعــاد تابلوها‪ ،‬محل نصب‬ ‫تابلوها‪ ،‬تابلوهای معرفی برندها و‪ ...‬بپردازد‪.‬‬ ‫عبداهلل پور ادامه داد‪ :‬براین اساس باید در قالب‬ ‫یک ایین نامه مشــخص و وحدت رویه نسبت به‬ ‫اعمال قانون و اخذ عــوارض از تابلوهای تبلیغاتی‬ ‫و نامتعــارف و حذف تابلوهای غیر ضروری و خطر‬ ‫ساز اقدام کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای شــهر فردیس‪ :‬تصمیم‬ ‫گیری با رعایت تکریم و معیشت دستفروشان‬ ‫انجام خواهد شد‬ ‫سخنگوی شورای شهر فردیس نیز در خصوص‬ ‫جمع اوری و ساماندهی دستفروشان که به نوعی‬ ‫یک معضل و چالش بزرگ در این شــهر فردیس‬ ‫تبدیل شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ســال گذشته طرحی با‬ ‫عنوان برون ســپاری و واگذاری بخشــی از امور‬ ‫نظارتی و انضباط شــهری از جمله رفع سد معبر‬ ‫دستفروشــان ثابت و سیار‪ ،‬جلوگیری و پیشگیری‬ ‫از ساخت و ســاز غیرمجاز‪ ،‬دیوارکشی و همچنین‬ ‫نظــارت بر عملکــرد پیمانکاران تنظیــف معابر و‬ ‫فضای ســبز شــهری و غیره‪ ...‬به شــرکت های‬ ‫شهربان اقدام شد‪.‬‬ ‫هادی روســتایی افزود‪ :‬براین اساس طی مصوبه‬ ‫شورای اسالمی شــهر فردیس‪ ،‬شهرداری فردیس‬ ‫در شرف جذب شرکت واجد شرایط با تامین اعتبار‬ ‫پانــزده میلیارد تومان با رعایت تشــریفات قانونی‬ ‫الزم بــوده و طی چند هفته اینــده ابالغ قرارداد‬ ‫ان مشــخص خواهد شــد و ســپس در خصوص‬ ‫فردیس در انتظار‬ ‫تقویت زیرساخت‬ ‫های ورزشی‬ ‫شهرســتان ‪ ۷۰۰‬هزار نفری فردیس بــا وجود تعداد‬ ‫زیادی ورزشــکار در رشته های مختلف ورزشی از جمله‬ ‫ورزش پرطرفدار فوتبال باوجود پیگیری های چندین ساله‬ ‫همچنان برای تقویت زیرساخت های ورزشی انتظار می‬ ‫کشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنــگار ایرنا‪ ،‬شهرســتان فردیس دارای‬ ‫ظرفیت های فراوانی در ورزش اســت و نام اوران بسیاری‬ ‫را در حوزه ورزش قهرمانی همچون مرحوم «سید مهدی‬ ‫نژند» پدر سبک هاپکیدوی کشــور و خاورمیانه پرورش‬ ‫داده که در استان البرز و کشور خوش درخشیده اند‪.‬‬ ‫دستفروشــان با رعایت تکریم‪ ،‬کرامت و معیشت‬ ‫انها تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در خصوص عــوارض تابلوهای‬ ‫اصناف و کسبه شــهر فردیس نیز که طی ابالغیه‬ ‫هایی باعث گله مندی این عزیزان شــده‪ ،‬به طور‬ ‫مختصر عرض کنم که مطابق ضابطه مصوب متراژ‬ ‫تابلــوی هر واحد صنفی یک متر و ســی ســانت‬ ‫در عــرض واحد صنفی مجاز بــوده و در خصوص‬ ‫واحدهای صنفی که ضابطه مربوطه را رعایت کرده‬ ‫اند‪ ،‬عوارضی به هیچ عنوان دریافت نخواهد شد‪.‬‬ ‫نظر یک کسبه شهر فردیس‪ :‬برغم هزینه‬ ‫های میلیاردی شــمار دستفروشان بیشتر‬ ‫شده است‬ ‫در این گفتمان نوشتاری در فضای مجازی چند‬ ‫تن از اصناف شــرکت کردند که بیشتر نسبت به‬ ‫عــوارض تابلوها و حضور دستفروشــان اعتراض و‬ ‫انتقاد داشــتند‪ ،‬از جمله یکی از کســبه فردیس‬ ‫گفت‪ :‬باوجود پرداخت مالیات و عوارض و‪ ...‬کسبه‬ ‫این شهر در چند ماه اخیر مزاحمتها و اسیب های‬ ‫فراوانی را تحمل کرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬لذا اگر بنا بر ساماندهی دستفروشان‬ ‫هست سابقه گذشــته نیز باید مد نظر قرار گیرد‪،‬‬ ‫چراکه برغــم هزینه های میلیاردی صرف شــده‬ ‫برای جمع اوری و ساماندهی انان در کانال شرقی‬ ‫متاسفانه دستفروشان نه تنها از بلوار اصلی فردیس‬ ‫جمع اوری نشده اند که بیشتر هم شده اند و این‬ ‫روند همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امیدواریم این بــار کار اصولی و‬ ‫منطقی و واقع بینانه انجام شود تا شاهد بازگشت‬ ‫دوباره‪   ‬دستفروشــان باوجود صــرف هزینه های‬ ‫میلیاردی از جیب کســبه و همچنین هزینه اماده‬ ‫سازی بازارچه های موقت‪ ،‬طوری نشود که بعد از‬ ‫مدت کوتاهی دستفروشــان به بلوار اصلی فردیس‬ ‫بازگردند‪.‬‬ ‫و اما جمــع بندی مختصر بــا نگاهی به‬ ‫دستفروشی به عنوان یک پدیده شهرنشینی‬ ‫اول اینکه پدیده دستفروشی در فردیس همچون‬ ‫دیگر کالنشهرها و شهرهای بزرگ‪ ،‬قصه پرغصه و‬ ‫طوالنی است‪ ،‬اما در این قصه هرچند حق به جانب‬ ‫مغازه داران فردیس است‪ ،‬اما پذیرش این واقعیت‬ ‫که جمع اوری کامل دستفروشان هم امکان پذیر‬ ‫نیست! شاید بتواند از پیامدها و عوارض این مشکل‬ ‫دیرینه کم کند‪.‬‬ ‫این قصه دیرینه و پذیرش موجودیت دستفروشان‬ ‫به عنوان یک واقعیت‪ ،‬همان حلقه مفقوده ای است‬ ‫که برخی مســووالن این شهر و شهرستان در یک‬ ‫گفتمان نوشــتاری در فضای مجازی بر ان اذعان‬ ‫کرده و صحه گذاشــتند‪ ،‬بنابراین به نظر می رسد‬ ‫که با این روند باید به رفع یا کاستن از تبعات این‬ ‫مشکل بیش از گذشته امیدوار بود‪.‬‬ ‫عالوه براین خبرهایی گفته و شنیده می شود که‬ ‫برخی اصناف و صاحبان مغازه ها در شهر فردیس‬ ‫برای مقابله با پدیده دستفروشــی‪ ،‬خودشان وارد‬ ‫میدان شــده و اقدام به پهن کردن بساط در جلو‬ ‫مغازه های خود کرده اند که به نظر نمی رسد کار‬ ‫درست و منطقی باشد‪ ،‬چراکه از یک طرف موجب‬ ‫نادیده گرفتن قانون می شــود و از سوی دیگر به‬ ‫صدور اخطار و برخورد واحــد و ماموران مقابله با‬ ‫سد معبر شهرداری منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫این در حالی است که وقتی برخی مسووالن این‬ ‫شهر و شهرستان شفاف و صادقانه اذعان می کنند‬ ‫که حق با مغازه داران فردیس است‪ ،‬اما برخورد با‬ ‫پدیده دستفروشی در دراز مدت جواب نمی دهد‪،‬‬ ‫بنابراین ضمن رعایت قانــون‪ ،‬باید به راهکارهای‬ ‫به اذعان کارشناســان اگر بتوانیم گام های موثر و قابل‬ ‫قبولی را در کاهش مشکالت و کمبود امکانات و زیرساخت‬ ‫های ورزشی در این شهرستان پر جمعیت برداریم‪ ،‬بطور‬ ‫قطع فردیس با وجود جوانان مستعد‪ ،‬به جایگاه شاخص و‬ ‫برجسته ای در سطح کشور دست خواهد یافت‪.‬‬ ‫فوتبــال در ایران حرف هر اول را از حیث اثرگذاری می‬ ‫زند و مخاطبان بســیاری دارد لذا فوتبالیســت ها و تیم‬ ‫های فوتبال شهرستان فردیس با وجود کمبود زیرساخت‬ ‫تاکنون توانســته اند مسابقات ورزشی خود را یا در زمین‬ ‫های چمن نامناسب و یا در شهرهای دیگر این شهرستان‬ ‫برگزار کند‪.‬‬ ‫ورزش به عنوان پشتوانه اصلی ورزش قهرمانی و همگانی‬ ‫باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و تامین زیرساخت ها که‬ ‫نیاز اصلی این حوزه است‪ ،‬حمایت و کمک همه دستگاه ها‬ ‫از جمله شورا و شهرداری را می طلبد‪.‬‬ ‫این در حالی است که عالوه بر اینکه یکی از دغدغه مقام‬ ‫معظم رهبری به جوانان و ورزش است‪ ،‬برای پیشگیری از‬ ‫اسیب های اجتماعی و نشــاط جوانان ورزش جوانان در‬ ‫اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس دارای ورزشــکاران و استعدادهای‬ ‫توسعه شهر و شهرنشینی یک عامل عمده‬ ‫گسترش دستفروشی و دستفروشان است‬ ‫البتــه که یــک دلیل عمــده دستفروشــی و‬ ‫دستفروشــان گســترش شهرنشــینی است و راه‬ ‫حل قطعی و پایدار ندارد‪ ،‬امــا اقتباس از مدیران‬ ‫شــهری موفق در برخورد با این پدیده‪ ،‬شناسایی‬ ‫دستفروشــان واقعی‪ ،‬تعیین ساعاتی خاص از شب‬ ‫برای فعالیت‪ ،‬جانمایی و در نظر گرفتن نقاط ویژه‪،‬‬ ‫جلوگیری از فروش کاالی مشــابه در مقابل مغازه‬ ‫ها توسط دستفروشــان و اختصاص مکانهایی که‬ ‫مانع و مزاحم تردد عابران نشــود‪ ،‬از جمله نکاتی‬ ‫است که به نظر می رســد باید مورد توجه جدی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫به عبــارت دیگر اگر معضل دستفروشــی را نه‬ ‫بــه عنوان علت و عامل که معلــول و زاییده دیگر‬ ‫عوامل اجتماعی و اقتصادی ندانیم و در یک کالم‬ ‫ایــن پدیده فراگیر را به عنوان قشــر پرجمعیت و‬ ‫فرودســت دستفروشان در شــهرها بخصوص در‬ ‫شــهرهای پرجمعیت به رســمیت نشناسیم‪ ،‬بی‬ ‫تردیــد پنج فلکــه پرازدحام واقع در مرکز شــهر‬ ‫فردیــس از مزاحمــت های ســد معبر و بســاط‬ ‫دستفروشــان خالی نخواهد شد‪ ،‬شاهد و سند ان‬ ‫بازارچه واقع در کانال شــرقی که در سال ‪ 97‬راه‬ ‫اندازی شد‪.‬‬ ‫خالصه اینکه یادم می اید که سالها پیش مدیر‬ ‫یکی از ســازمانهای مردم نهاد (سمن) با توجه به‬ ‫شتاب روند شهرنشــینی در کشور و کافی نبودن‬ ‫روند ایجاد شــغل با ان‪ ،‬دســته بندی س ه گانه و‬ ‫جالبی از وضعیت مشــاغل ارایه کرده و مشــاغل‬ ‫قانونی را ســفید‪ ،‬مشــاغل غیرقانونی را ســیاه و‬ ‫ی قانــون و بالتکلیف از نظــر قانونی‬ ‫مشــاغل بــ ‬ ‫خاکستری توصیف کرده بود‪.‬‬ ‫او گفتــه بود‪ ،‬اگر شــهر بخواهد بــه مثابه یک‬ ‫"جامعه شهری" به حیاتش ادامه دهد‪ ،‬باید بتواند‬ ‫برای گروه های فرودســتش‪ ،‬یــا تامین اجتماعی‬ ‫فراهم کند‪ ،‬یا از مالکیــت عمومی اش هزینه کند‬ ‫ی در کار نخواهد بود و افراد‬ ‫و گر نه جامعه شــهر ‬ ‫جدا از هم باالخره جایی به هم خواهند رســید و‬ ‫دور باطل جمع اوری کوتاه مدت و بازگشت دوباره‬ ‫دستفروشــان و بساطی ها به ســطح شهر ادامه‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫شــاید خالی فایده نباشــد که این گزارش را با‬ ‫پیشــنهاد یک کســبه فردیس به پایان ببریم که‬ ‫گفت‪ :‬بهتر است مســووالن با تشکیل کارگروهی‬ ‫متشــکل از نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه های‬ ‫صنفی‪ ،‬اداره صمت‪ ،‬بسیج اصناف‪ ،‬نمایندگان شورا‬ ‫و شــهرداری‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬شــبکه بهداشت و‬ ‫درمان و چه بســا یک نماینده واقعی و پرسابقه از‬ ‫قشر دستفروشان با محوریت فرمانداری شهرستان‪،‬‬ ‫ضمن اسیب شناسی این موضوع و تجزیه و تحلیل‬ ‫کامل‪ ،‬بهترین تصمیم را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫خالصــه گفتنی های زیادی دربــاره این پدیده‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اما بعد از اســتقالل شورا و شهرداری‬ ‫فردیس در ســال ‪ 96‬درست یادم نیست که چند‬ ‫بار از زوایای مختلف به موضوع دستفروشــان این‬ ‫شهر پرجمعیت پرداخته ام و معتقدم تنها با بگیر و‬ ‫ببند و صرفا برخورد قهری نمی توان با این پدیده‬ ‫که خود معلول اجتماعی و اقتصادی عامل دیگری‬ ‫به نام فقر است‪ ،‬برخورد کرد‪ ،‬همانگونه که قرارداد‬ ‫شهرداری با بنیاد تعاون ناجا چندان کارگشا نبود‪،‬‬ ‫بنابراین هرچند امیدوارم ولی نمی دانم طرح برون‬ ‫سپاری و شهربان چقدر کارگشا خواهد بود؟‬ ‫فوتبالیست های فردیس خواهان یک زمین چمن‬ ‫مناسب‬ ‫سرپرست باشگاه ورزشی میثاق مهر شهرستان فردیس‬ ‫گفت ‪ :‬متاسفانه شهرســتان فردیس از لحاظ زیر ساخت‬ ‫های مناســب برای انجام تمرین ها و مسابقات فوتبال به‬ ‫خصوص زمین چمن مناسب محروم است‪.‬‬ ‫مرتضی فتوحی افزود‪ :‬تیم های فوتبال در شهرســتان‬ ‫فردیــس به دلیل نبود زمین چمن مناســب برای انجام‬ ‫تمرین و مسابقه بایستی به دیگر شهرها یا شهرستان های‬ ‫استان بروند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در شهرستان فردیس چهار زمین فوتبال‬ ‫وجود دارد که تمام ان ها دارای شرایط نامناسبی و کمبود‬ ‫امکانات هستند که نبود رختکن و مکان استراحت مناسب‬ ‫در محل تمرین‪ ،‬نبود ابخوری و زمین چمنی که شــاید‬ ‫چمنی در ان وجود نداشته باشد از جمله این موارد است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این مشــکالت را بــه اداره ورزش و جوانان‬ ‫مسئول محترم دفتر رئیس دادگستری شهرستان فردیس‬ ‫با نهایت تاثر و تاســف درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده و‬ ‫از خداوند تبارک و تعالی برای ان مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای شما‬ ‫و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان خبر فردیس‬ ‫سرپرست اداره فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی شهرستان‬ ‫فردیس منصوب شد‬ ‫میانه‪ ،‬زیست مسالمت امیز و جلب رضایت طرفین‬ ‫یعنی اصناف و دستفروشان اندیشید‪.‬‬ ‫فراوان ورزشــی در رشــته های مختلف و مدال اوران در‬ ‫عرصه های ملی و بین المللی است و الزم است همه مردم‬ ‫و مسئوالن از این ورزشکاران و جوانان حمایت کنند‪.‬‬ ‫برادر گرامی جناب اقای محمدی‬ ‫اخبار‬ ‫طی ابالغی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز‪،‬‬ ‫سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فردیس منصوب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‬ ‫البرز‪ ،‬سعید جابری انصاری‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‬ ‫البرز‪ ،‬در ابالغی‪ ،‬مهدی شاهوردی را به عنوان سرپرست جدید اداره‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فردیس منصوب نمود‪.‬‬ ‫در این ابالغ‪ ،‬امده است‪:‬‬ ‫جناب اقای مهدی شاهوردی‬ ‫با عنایت به نامه شماره ‪ 101570/1402‬تاریخ ‪1402/1/14‬مدیر‬ ‫محترم امور اداری و منابع انســانی وزارت متبــوع‪ ،‬نظر به تعهد‪،‬‬ ‫تخصص و شایســتگی جنابعالی‪ ،‬بــه موجب این ابالغ شــما به‬ ‫عنوان"سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فردیسگ‬ ‫منصوب می شوید‪.‬‬ ‫امید است ضمن هماهنگی کامل با امام جمعه فرهیخته و با اتکال‬ ‫بــه خداوند متعال و همچنین توجهــات حضرت ولی عصر(عج) و‬ ‫رعایت ضوابط شرعی و قانونی در تحقق وظایف سازمانی و ماموریت‬ ‫های حوزه فرهنگ و هنر با هماهنگی های الزم با معاونین و حراست‬ ‫اداره کل‪ ،‬نسبت به اجرای موارد ذیل الذکر موفق و موید باشید‪.‬‬ ‫هماهنگی کامل بــا امام جمعه محترم به عنوان فرمانده قرارگاه‬ ‫فرهنگی شهرستان‬ ‫هماهنگی الزم برای اجرای تدابیر فرماندار محترم با نظر به تقویت‬ ‫زیرساخت های فرهنگی و هنری شهرستان‬ ‫همکاری با نیروی نظامی‪ ،‬انتظامی و امنیتی شهرستان‬ ‫استفاده از ظرفیت نیروی مقاومت بسیج و جبهه ی فرهنگی‬ ‫حمایت از اثار فرهنگی و هنری با موضوع انتظار و جامعه مهدوی‬ ‫تقویت موسسات فعال فرهنگی‪ ،‬هنری و قرانی‬ ‫تعامل ســازنده با انجمن ها و سمن های فرهنگی و هنری فعال‬ ‫شهرستان‬ ‫تکریم پیشکســوتان‪ ،‬ادیبان‪ ،‬شعرا‪ ،‬نویسندگان‪ ،‬اصحاب رسانه‪،‬‬ ‫هنرمندان و فعاالن حوزه سینما‬ ‫تالش برای ســاماندهی فضای مجــازی و حمایت از فعاالن این‬ ‫بخش با بهره گیری از ظرفیت دستگاه های اجرایی و نظارتی‬ ‫شناســایی اســیب های فرهنگی و اجتماعی و ارائه راهکار در‬ ‫شورای فرهنگ عمومی شهرستان‬ ‫شناسایی استعدادهای جوان و نخبه فرهنگی در سطح شهرستان‬ ‫و حمایت از ایشان‬ ‫تالش مستمر برای مردمی سازی حوزه فرهنگ‪.‬‬ ‫گفتنی است این ابالغ طی مراسمی در محل فرمانداری شهرستان‬ ‫فردیس به شاهوردی‪ ،‬اعطا شد و از سلیمانی سرپرست سابق اداره‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی فردیس تقدیر شد‪.‬‬ ‫خیر فردیسی ‪ ۷‬زندانی جرائم‬ ‫غیرعمد را ازاد کرد‬ ‫رییس ستاد بازســازی عتبات عالیات شهرستان فردیس گفت‬ ‫‪ :‬ســهراب جعفری یکی از خادمین بزرگوار ســتاد عتبات عالیات‬ ‫فردیس با فــروش فیش حج خود ‪ ۷‬زندانــی جرائم غیر عمد را‬ ‫ازاد کرد‪.‬‬ ‫علی شهبازی در گفت و گو با خبر فردیس افزود‪ :‬با پیگیری ستاد‬ ‫توسعه و باز سازی عتبات فردیس و مسئول کار گروه خیرین ستاد‬ ‫عتبات عالیات نادری نژاد به مناسبت ماه مبارک رمضان و شب های‬ ‫قدر‪ ،‬خوشحالی و امید به زندگی بهتر را به خانواده های زندانیان‬ ‫ازاد شده هدیه و تقدیم کرد‪.‬‬ ‫شهرســتان و هیات فوتبال شهرستان منعکس کرده ایم‬ ‫ولی ان ها نیز ما را به استان ارجاع داده و استان نیز مشکل‬ ‫نبود بودجه را مطرح می کنند‪.‬‬ ‫فتوحی در ادامه به سابقه فعالیت باشگاه ورزشی میثاق‬ ‫مهر و تیم فوتبال این باشــگاه اشــاره کــرد و افزود‪ :‬این‬ ‫باشگاه از ســال ‪ ۱۳۸۷‬فعالیت خود را اغاز کرد و اکنون‬ ‫در رده های سنی لیگ ‪ ۱۲‬سال‪ ۱۴ ،‬سال‪ ۱۶ ،‬سال و تیم‬ ‫بزرگساالن دارای تیم فوتبال می باشد‪.‬‬ ‫در شهرستان فردیس ‪ ۲۳‬باشگاه فوتبال دارای‬ ‫مجوز‪ ،‬فعال هستند‬ ‫رییــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فردیس نیز‬ ‫با بیان اینکه ســرانه ورزشی در این شهرستان نسبت به‬ ‫جمعیت شهرستان و ورزشکاران بسیار پایین است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این شهرســتان ‪ ۳۴‬هزار نفر ورزشــکار سازمان یافته‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫سعید کولیوند سرانه ورزشی برای مردم این شهرستان‬ ‫را ‪ ۳۲‬صدم مترمربع دانســت و افــزود‪ :‬این میزان فضای‬ ‫ورزشی جوابگوی شرایط و عالقه ورزشکاران نیست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در فردیس ‪ ۲‬زمین چمن طبیعی‬ ‫داشــتیم ولی اکنون بدون چمن هست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از دالیــل از بین رفتن چمن طبیعی این زمین ها کمبود‬ ‫اب بوده که در حــال تغییر این زمین ها به زمین چمن‬ ‫مصنوعی هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین در شــهر مشــکین دشت نیز یک‬ ‫زمین چمن طبیعی داریم که دارای رختکن مناسب هست‬ ‫که بیشتر مســابقات در این زمین برگزار می شود ضمن‬ ‫اینکه چمن مصنوعی یکی از زمین های چمن مصنوعی‬ ‫فردریس در حال تعویض است‪.‬‬ ‫کولیوند افزود‪ :‬یک زمین چمن مصنوعی نیز در پایین‬ ‫پارک تندرســتی داریم که شرایط مناســبی ندارد ولی‬ ‫علیرغم این وضعیت پذیرای ورزشکاران است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ولی بخش هایی همچون شهرداری و‬ ‫اموزش و پرورش دارای زمین چمن مصنوعی هستند که‬ ‫در اختیار ورزشکاران قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان فردیس یکی از‬ ‫برنامه های در دست اقدام را ساخت خانه جوان دانست و‬ ‫گفت‪ :‬ساخت این خانه تاکنون ‪ ۵۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫داشته که با اعتبارات موجود تا پایان سال جاری یا ابتدای‬ ‫سال اینده به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫برادر گرامی جناب اقای مهندس مهدی معظمی‬ ‫فعال محترم در صنعت ساختمان فردیس‬ ‫خبر درگذشت برادر گرامی تان اندوهی سخت را برایمان پدید اورد‪ .‬این مصیبت وارده‬ ‫را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای ان مرحوم‬ ‫مغفور‪ ،‬رحمت و غفر ان الهی و برای شما و خانواده محترم ‪ ،‬صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت‬ ‫می نمایم‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان خبر فردیس‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال هفتم ‪ /‬شماره ‪ / 186‬هفته اول ‪ /‬اردیبهشت ماه ‪1402‬‬ ‫تیم کاراته برجسازان ایلیا فردیس در مسابقات ازاد ژاپن به مقام دوم دست یافت‬ ‫حامی و مالک باشــگاه ایلیا و تیم کاراته برجسازان ایلیا در فردیس‪ ،‬از‬ ‫کسب مقام دوم این تیم در مسابقات اوپن ازاد ژاپن خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبر فردیس‪ ،‬مهنــدس فرامرز بویری افزود‪ :‬این رقابتها که‬ ‫در تاریخ ‪۲۶‬و‪ ۲۷‬فروردین ماه ‪ ۱۴۰۲‬با شــرکت ‪ 25‬تیم در رشته کاراته‬ ‫سبک سوکیوکوشین در ژاپن برگزار شد مقام دوم را کسب کرد‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬بعد از کسب مقام اول مســابقات انتخابی اسیایی که‬ ‫اسفند ماه ســال گذشته در تهران برگزار شد‪ ،‬تیم برجسازان ایلیا بعد از‬ ‫دعوت رسمی از این تیم در رقابتهای ازاد ژاپن شرکت کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬یک دوره مســابقه انتخابی در رشــته کاراته ســبک‬ ‫سوکیوکوشین نیز در شهریور ماه امسال برگزار می شود که تیم منتخب‬ ‫در مسابقات جهانی این رشته که بازهم در ژاپن برگزار می شود‪ ،‬شرکت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫بویری که یکی از ســازندگان موفق ساختمان در فردیس است و بیش‬ ‫از یک سال پیش اقدام به تاسیس این باشگاه با هزینه های شخصی خود‬ ‫کرده اســت‪ ،‬ضمن اینکه کل هزینه های شرکت تیم برجسازان ایلیا در‬ ‫مسابقات ژاپن را نیز متقبل شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این باشــگاه ورزشی در رشته کاراته سبک سوکیوکوشین‬ ‫بی هیچ چشم داشتی و فقط با هدف استعدادیابی و دور کردن جوانان و‬ ‫نوجوانان این شهرستان از هرگونه ناهنجاری های اجتماعی تاسیس شده‬ ‫است و هیچ شهریه ای از ورزشکاران نیز دریافت نمی شود‪.‬‬ ‫برجســازان ایلیا در طول بیش از ‪ 18‬ســال گذشته حدود ‪ 400‬واحد‬ ‫ســاختمانی با کیفیت باال و بطور عمده در شهرســتان فردیس ساخته‬ ‫است و شــعار بویری به عنوان یک سازنده ســاختمان و حامی و مالک‬ ‫تیم برجسازان ایلیا این است که ما برای بهترین بودن تالش می کنیم‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه پوشاک فردیس‪ :‬بزرگترین دغدغه ما جمع اوری دست فروشان است‬ ‫معصومه مهتاب ‪ -‬رییس اتحادیه پوشاک و قماش‬ ‫فروشان فردیس با اشــاره به اهمیت ساماندهی دست‬ ‫فروشــان گفت‪ :‬در حال حاضر بزرگترین دغدغه هیات‬ ‫مدیره جمع اوری دست فروشان است که این خواست‬ ‫تمامی کسبه صنف پوشاک محسوب می شود‪.‬‬ ‫یوســف احمدی مقدم افزود‪ :‬امــام جمعه محبوب و‬ ‫دادستان عمومی و انقالب شهرستان فردیس قول داده‬ ‫اند از ‪ ۱۵‬اردیبهشــت ماه ســال جاری دست فروشان‬ ‫جمع اوری شــوند‪ ،‬چرا که دست فروشان هر کاالیی را‬ ‫بدون هرگونه نظارت می فروشــند و عالوه بر پیاده راه‪،‬‬ ‫حتی خیابان را هم تحت تصرف قرار داده اند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬این در حالی اســت که مغازه داران‬ ‫ماهانه تــا‪ ۱۵۰‬میلیون اجاره پرداخــت می کند‪ ،‬ولی‬ ‫دستفروشــان بدون هیچ اجــاره و هزینه و مجوزی به‬ ‫کسب و کار می پردازند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه پوشــاک از پیگیری مسووالن‬ ‫به ویژه امام جمعه محبوب فردیس قدردانی کرد‬ ‫رییس اتحادیه پوشــاک و قماش فروشان فردیس از‬ ‫مسووالن به ویژه حجت االسالم و المسلمین دکتر سید‬ ‫ابراهیم حسینی امام جمعه محبوب و نیز دکتر حسین‬ ‫ناصرخاکی دادستان عمومی و انقالب این شهرستان به‬ ‫خاطر تالش‪ ،‬همکاری و پیگیری در جهت رفع مشکل‬ ‫جمع اوری دستفروشان صمیمانه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش با اشــاره به‬ ‫قانونمندی اتحادیه پوشــاک و قماش فروشان فردیس‬ ‫مبنــی بر اختصــاص بودجه ای برای امــوزش‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براین اســاس و در جهت باال بردن سطح اگاهی اعضا‬ ‫در خصوص مســایل مالیاتی و تعزیــرات‪ ،‬این اتحادیه‬ ‫همایش برگزار کرد ‪.‬‬ ‫مقدم یاداور شد‪ :‬منتخبان دور سوم اتحادیه پوشاک‬ ‫فردیس از ‪ ۱۶‬مهرماه ‪ ۱۴۰۱‬فعالیت خود را اغاز کرده‬ ‫است و با وجود ‪ ۸۰‬میلیون بدهکاری اتحادیه را تحویل‬ ‫گرفت و در این مدت ‪ ۶‬ماه‪ ،‬تحوالت بســیار مثبتی در‬ ‫این اتحادیه انجام شده است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬خدمــات غیرموظف برای اعضا به صورت رایگان‬ ‫را از جملــه ویژگی های این اتحادیه دانســت و افزود‪:‬‬ ‫پوشاک و قماش به عنوان اولین اتحادیه در شهرستان‬ ‫فردیس تمام خدمات الزامی نظیر صدور جواز کسب را‬ ‫در محل اتحادیه انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬اعضا می توانند برای جلوگیری از‬ ‫وقت و متحمل شدن هزینه به کافی نت مراجعه نکنند‬ ‫و این خدمات را رایگان از اتحادیه دریافت کنند‪.‬‬ ‫باالترین افتخــار ما رضایتمندی اعضا و تکریم‬ ‫ارباب رجوع است‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬اگر شــخص متقاضــی بدهکاری‬ ‫مالیاتی نداشــته باشد در کوتاهترین زمان ممکن جواز‬ ‫کســب برایش صادر می شــود‪ ،‬لذا باالترین افتخار ما‬ ‫رضایتمنــدی اعضا و تکریم ارباب رجوع اســت که به‬ ‫بهترین نحو انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه پوشــاک و قماش فروشــان فردیس‬ ‫گفــت‪ :‬این اتحادیه بــه عنوان اولیــن اتحادیه در این‬ ‫شهرستان یک وکیل زبده را به صورت رایگان در اختیار‬ ‫اعضا خود جهت انجام کارهای مالیاتی‪ ،‬تعزیری‪ ،‬بیمه‬ ‫و سایر مشکالت اعضای صنف پوشاک قرار داده است‪،‬‬ ‫ضمن اینکه فروشــندگان خانم فروشــگاهها به زودی‬ ‫با همکاری اتحادیه لباس متحدالشکل خواهند پوشید‪.‬‬ ‫در کل ضریب سود ‪ 20‬درصد به عنوان مرجع رسیدگی‬ ‫در حوزه نظارتی و بازرســی و حوزه رسیدگی تعزیرات‬ ‫مورد نظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫داود مافــی افــزود‪ :‬خیلی از عزیزان نســبت به این‬ ‫ضریب سود معترض هستند‪ ،‬ولی چاره نیست تا زمانی‬ ‫که تغییر نکند و مصوبه هیــات نظارت به اداره صمت‬ ‫ابالغ نشــود‪ ،‬این ضریب ســود اکنون مــاک عمل ما‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫پایان اردیبهشت ماه جاری خبر داد و افزود‪ :‬واحدهایی‬ ‫کــه مالیات معوقه ســنوات قبل را دارنــد اگر تا پایان‬ ‫اردیبهشــت ماه تسویه کنند‪ ،‬جرایم انها به صورت صد‬ ‫در صد شامل بخشودگی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به توافق امســال واحدهــای صنفی با‬ ‫ســازمان مالیاتی گفت‪ :‬ســازمان مالیاتی هر توافقی را‬ ‫با کســبه انجام داد‪ ،‬متناسب با ان مالیات های خود را‬ ‫پرداخت کنند یا اظهارنامه خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬در قانــون جدید برگــه جدید در‬ ‫کارتابــل واحدهای صنفی قرار می گیــرد که نباید به‬ ‫ان بی اعتنا باشــند‪ ،‬چون قوانین عوض شــده سنتی‬ ‫نیســت‪ ،‬یعنی وقتی پیامک برای هر کسبه ای ارسال‬ ‫می شود کارتابل خود را باز کند و مشاهده کند‪ ،‬اگر باز‬ ‫نشــد در قانون جدید بعد از ‪ ۱۰‬روز نگاه نشود و برگ‬ ‫تشــخیص را نبیند در حکم ابالغ قانونی است‪ ،‬لذا اگر‬ ‫کســبه ان را نبینند وقتی زمانش طی شــود به هیات‬ ‫حل اختالف مالیاتی ارسال می شود و جرایم ان روز را‬ ‫از شما مطالبه خواهند کرد‪ ،‬اصل مالیات هم به همین‬ ‫صورت است‪.‬‬ ‫نوفر افزود‪ :‬به محض اینکه دیدند ‪ ۳۰‬روز مهلت دارند‬ ‫بــه این مالیات تمکین کنند یا اعتــراض‪ ،‬اگر پیگیری‬ ‫نکردند در حکم تمکین است‪ ،‬یعنی قطعی و تمام است‬ ‫و اگــر اعتراض دارند باید مراجعه کنند و در قالب ‪۲۳۸‬‬ ‫ممیز و کد مالیاتی به توافق برسند‪.‬‬ ‫رییس اداره امور مالیاتی کرج‪ :‬دســتگاه پوز‬ ‫جنبه درامدی داشــته و مبنای مالیات قرار می‬ ‫گیرد‬ ‫رییس اداره تعزیــرات حکومتی فردیس‪ :‬کد‬ ‫رهگیری متصل به سامانه ضروری است‬ ‫کاالهای وارداتی و هــر نوع کاالیی نباید فاقد‬ ‫مدارک شناسایی باشد‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کاالهای وارداتی یا کاالهایی که فاقد‬ ‫شناســایی باشند‪ ،‬توســط همکاران ما به عنوان کاالی‬ ‫قاچاق ضبط خواهد شد‪ ،‬همچنین انواع پوشاک که به‬ ‫صورت نامتعارف در سطح بازار وجود دارد و مورد تایید‬ ‫ما نیســت هم در حکم کاالی قاچاق ضبط می شود و‬ ‫تحویل انبار تملیکــی و جرائمی برای صنف لحاظ می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬واحدهای صنفــی ملزم به نصب قیمت بر‬ ‫روی کاالهای خود هستند‪ ،‬ضمن اینکه باید به بازرسان‬ ‫اداره صمت فاکتور خرید ارایه کنند‪ ،‬چون ضریب سود‬ ‫براساس ارایه فاکتور محاسبه می شود و هر یک از انها‬ ‫نباشــد منجر به تنظیم گزارش برای رسیدگی به اداره‬ ‫تعزیرات حکومتی شهرستان فردیس خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس اداره صمت فردیس‪ :‬ضریب ســود ‪20‬‬ ‫درصد برای خرده فروشــی در نظر گرفته شده‬ ‫است‬ ‫رییــس اداره صمــت فردیس نیــز در همایش ارتقا‬ ‫فرهنگ مالیاتی و اشنایی با ضوابط و مقررات تعزیرات‬ ‫حکومتی گفت‪ :‬ضریب ســود خرده فروشــی در حوزه‬ ‫پوشــاک که ممکن است در برخی مناطق کم باشد‪ ،‬اما‬ ‫رییــس اداره امــور مالیاتی‬ ‫شهرســتان کرج هم بیشترین‬ ‫مشکل کســبه صنف پوشاک‬ ‫را اســتفاده از دســتگاه های‬ ‫پوز دانســت و گفت‪ :‬دســتگاه‬ ‫پوز صرفــا جنبه درامدی دارد‬ ‫و مخصوص همان واحد صنفی‬ ‫اســت و باید مراقبت کنند که‬ ‫مبالغ دیگری در داخل دستگاه‬ ‫پوز هیچ تراکنشــی نداشــته‬ ‫باشند‪ ،‬چون پوز مبنای مالیات‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫عــادل نوفــر در خصــوص‬ ‫تمدیــد بخشــودگی جرایم تا‬ ‫رییــس اداره تعزیرات حکومتــی فردیس نیز گفت‪:‬‬ ‫براســاس تبصره ‪ ۴‬ماده ‪ ۱۸‬کد رهگیری کاال ضروری‬ ‫اســت و حتما باید لباس خارجی کد رهگیری داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬کد رهگیری متصل به ســامانه اســت و نشان‬ ‫می دهد که عوارض گمرکی پرداخت شــده است‪ ،‬کد‬ ‫رهگیری را وارد کننده کاال موظف اســت به نوع کاال و‬ ‫برند کشور وارد کند‪.‬‬ ‫محسن راستین افزود‪ :‬به وارد کننده کاال گفته شده‬ ‫کپی از برگه پرداخت عوارض گمرکی پیوســت فاکتور‬ ‫به خریدار داده شــود‪ ،‬خیلــی از فاکتورها مهر و امضا‬ ‫ندارند‪ ،‬اینکه مهر و امضا نمی زنند عرفی است که بین‬ ‫فروشندگان پوشاک به اشتباه جا افتاده است‪ ،‬اگر نمی‬ ‫دهند پس کاال قاچاق محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬از واحدهای صنفی پوشــاک خواســت اگر می‬ ‫خواهند مشمول جریمه نشوند کاالیی را که به ان شک‬ ‫دارنــد قاچاق یا خارجی اســت را نخرند‪ ،‬چرا که طبق‬ ‫قانون نظام صنفی‪ ،‬هر جنســی که در مغازه وجود دارد‬ ‫باید دارای فاکتور باشد‪ ،‬زمانی که بازرس اداره تعزیرات‬ ‫حکومتی مراجعه کرد باید فاکتور ارایه شود و عدم ارایه‬ ‫فاکتور خرید جریمه دارد‪.‬‬ ‫راســتین با اشــاره به اینکــه افرادی که خودشــان‬ ‫تولیدکننده هســتند و فاکتور خرید ندارند‪ ،‬می توانند‬ ‫انالیز تولید ارائــه دهند‪ ،‬گفــت‪ :‬امیدواریم واحدهای‬ ‫صنفی پوشــاک حاشیه درصد ســود را رعایت کنند‪،‬‬ ‫مــوارد قانونی نظــام صنفی را رعایت کننــد تا پلمپ‬ ‫نشــوند‪ ،‬مســوولیت واحدهای صنفی با دارنده پروانه‬ ‫کسب است‪ ،‬اگر نمی توانند به دالیلی در مغازه باشند‪،‬‬ ‫باید مباشــر تعیین و به اتحادیه پوشــاک معرفی کنند‬ ‫تا در زمان مراجعه بــازرس‪ ،‬فاکتور یا کپی ان را ارایه‬ ‫دهند‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 200

هفته نامه خبر فردیس 200

شماره : 200
تاریخ : 1402/10/20
هفته نامه خبر فردیس 199

هفته نامه خبر فردیس 199

شماره : 199
تاریخ : 1402/10/15
هفته نامه خبر فردیس 198

هفته نامه خبر فردیس 198

شماره : 198
تاریخ : 1402/10/07
هفته نامه خبر فردیس 196

هفته نامه خبر فردیس 196

شماره : 196
تاریخ : 1402/09/23
هفته نامه خبر فردیس 195

هفته نامه خبر فردیس 195

شماره : 195
تاریخ : 1402/09/05
هفته نامه خبر فردیس 194

هفته نامه خبر فردیس 194

شماره : 194
تاریخ : 1402/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!