هفته نامه خبر فردیس شماره 185 - مگ لند

هفته نامه خبر فردیس شماره 185

هفته نامه خبر فردیس شماره 185

هفته نامه خبر فردیس شماره 185

‫هفته انهم‬ ‫سال هفتم | شماره ‪ | 185‬هفته چهارم‪ 28 ،‬اسفند ماه ‪1401‬‬ ‫تکریم از مسووالن پاسخگو در شهرستان فردیس‬ ‫‪ 4‬صفحه | ‪ 2000‬تومان‬ ‫به اطالع افکار عمومی به ویژه مخاطبان وفادار خبرفردیس می رسانیم که تصمیم داریم در‬ ‫اولین شماره سال ‪ 1402‬عکس و اسامی مسووالن پاسخگو به مطالبات قانونی فردیس‬ ‫نشینان را چاپ و منتشر کنیم و امیدواریم با این ایده و روش بتوانیم به سهم خود به اتحاد‪،‬‬ ‫اعتماد‪ ،‬همدلی و همگرایی بین مردم و مسووالن این شهرستان کمک کنیم‪.‬‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫سردبیر خبرفردیس‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫واگویه های‬ ‫اخرسالی‬ ‫هیچ دقــت کردیــد که‬ ‫عمده مســووالن و مدیران‬ ‫و نماینــدگان از جمله در‬ ‫شهرســتان فردیس چقدر‬ ‫درباره فرهنــگ و فرهنگ‬ ‫سازی و نقش ان در کاهش‬ ‫ناهنجاریهای اجتماعی داد‬ ‫سخن سر داده و می دهند‪،‬‬ ‫اما تجربه نشان داده تا این‬ ‫ســخنوری در عمل و اجرا‪،‬‬ ‫نتیجه و بازدهی نداشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬ره به جایی نخواهد‬ ‫برد!‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫بازدید وزیر بهداشت از‬ ‫بیمارستان فردیس‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫پلمب سه مطب دندانپزشکی در فردیس‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫حادثه کشته سازی جوان فردیسی‬ ‫صحت ندارد‬ ‫صفحه‬ ‫‪3‬‬ ‫دادستان فردیس خبرداد‪:‬‬ ‫بازداشت عوامل قطع سریالی‬ ‫درختان در فردیس‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫صفرخانلو‪ ،‬شهردار مشکین دشت‪:‬‬ ‫در شهر مشکین دشت بیش از‬ ‫‪ ۸۵‬درصد از امالک قولنامه ای‬ ‫می باشد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫فرماندار فردیس‪ :‬کمبودی برای اقالم‬ ‫شب عید نداریم‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫امام جمعه در بازدید از دفتر خبرفردیس‪:‬‬ ‫نقش اهالی رسانه در پیشرفت‬ ‫امور شهرستان نباید نادیده‬ ‫گرفته شود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫واگویه های اخرسالی‬ ‫سال هفتم ‪ /‬شماره ‪ / 185‬هفته چهارم ‪ /‬اسفند ماه ‪1401‬‬ ‫حضور امام جمعه فردیس در دفتر مرکزی خبرفردیس‬ ‫بدانیم کار خبری نیاز به یک‬ ‫کار روانشناســی دارد و بنده‬ ‫نیز سالیان گذشته در یکی از‬ ‫مقاله های کارشناســی ارشد‬ ‫خودم به موضوع اثر تقدم در‬ ‫خبر پرداختم‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫بی تردید اطالع رسانی و فعالیت رسانه ای یکی از همین حوزه های‬ ‫فرهنگی است که اغلب مسووالن و مدیران همواره برای رشد و توسعه‬ ‫هر شــهر و شهرستان و استانی مورد توجه و تاکید و توصیف قرار می‬ ‫دهند‪ ،‬بدون اینکه برخی از انها با مسایل و مشکالت اصحاب رسانه به‬ ‫ویژه در بخش تامین هزینه های تهیه‪ ،‬نگارش‪ ،‬تنظیم‪ ،‬عکس‪ ،‬کاغذ‪،‬‬ ‫چــاپ‪ ،‬توزیع و دیگر موارد و موانع ایــن حرفه و بخصوص با نقش و‬ ‫تاثیر ویژه ای که نشــریه های محلی در همسویی و همگرایی مردم و‬ ‫مسووالن ایفا می کنند‪ ،‬اشنایی چندانی داشته باشند!‬ ‫تحقیقــات مفصلی با عنوان روزنامه نگاری محلی نشــان می دهد‪،‬‬ ‫روزنامــه نگاری محلی ظرفیت بــی بدیل و اســتثنایی برای ارتباط‬ ‫نزدیک و صمیمی با مخاطبان و بیان خواسته ها‪ ،‬دیدگاهها‪ ،‬نظرات و‬ ‫انتقادهای انان اســت‪ ،‬در واقع نشریات محلی توان بیشتری در ایجاد‬ ‫ارتباط بین مردم و مسووالن را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫به بیان دیگر روزنامه محلی پوشــش دهنده حرفه ای اخبار محلی‬ ‫اســت و بجای تمرکز بر اخبار ملی و بین المللی‪ ،‬اخبار محدوده های‬ ‫کوچک مانند شهرکها‪ ،‬محله ها و حومه شهرها با توجه به محدودیت‬ ‫حــوزه فعالیت تاثیر بیشــتری بــر خوانندگان محلی مــی گذارند و‬ ‫موضوعات را عمیق تر و جزیی تر و متناسب با نیاز و خواست مخاطب‬ ‫محلی پوشش می دهد‪.‬‬ ‫این درحالی اســت که یکی از یافته های مهم این تحقیقات نشان‬ ‫می دهد بیشــتر مدیران و مسووالن و کارشناسان درباره زمینه های‬ ‫حرفه ای و بخصوص شــناخت کافی از نحوه تامین منابع مالی مورد‬ ‫نیاز روزنامه محلی ندارند‪ ،‬لذا براین اســاس پیشنهاد شده که دوره ها‬ ‫و کارگاههای مختلف درباره اهمیت نشــریات محلی‪ ،‬دستکم اموزش‬ ‫هــای مقدماتی جهت مهارتهای الزم برای درک بهتر کارشناســان و‬ ‫مسووالن و مدیران در بخش حمایت مالی و تاثیر ان بر بهبود کیفیت‬ ‫روزنامه های محلی برگزار شود‪.‬‬ ‫البته ایــن تحقیقات جنبه های متعــدد و مختلف دیگری را مورد‬ ‫توجه و تحلیل قرار داده‪ ،‬اما تطبیق همین بخشــها با فضای رسانه ای‬ ‫شهرستان فردیس‪ ،‬می تواند بسیاری از ضعفها و زوایای کم توجهی و‬ ‫بی توجهی مسووالن شهرستان به نقش تاثیرگذار تنها نشریه مکتوب‬ ‫این شهرستان را روشن کند‪.‬‬ ‫خبرفردیس نشــریه مســتقل و متعلق به بخش خصوصی است که‬ ‫به هیچ نهاد و ســازمانی وابسته نیســت و در یک کالم با هزینه های‬ ‫شــخصی و برای رساندن دو سویه صدای مردم به مسووالن ذیربط و‬ ‫نیز صدا و عملکرد مســووالن به افکار عمومــی فعالیت می کند‪ ،‬لذا‬ ‫این نشــریه تریبونی است برای شــهروندان عزیز فردیسی که بتوانند‬ ‫ناگفته ها و نارســایی های محله و محدوده سکونت خود را به گوش‬ ‫مسووالن برسانند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬به عنوان یک فعال رســانه ای قدیمی دارای مسوولیت در‬ ‫مجموعه خبری خبرفردیس‪ ،‬معتقدم که باید درصدد بازتاب و بازنشر‬ ‫ســخنان امام جمعه محترم به عنوان صدای مردم که در خطبه های‬ ‫تاثیرگذار نماز جمعه و به هر مناســبتی خواســت و نیازهای فردیس‬ ‫نشــینان و اعاده حق و حقوق انان را بیان می کند‪ ،‬باشیم‪ ،‬همانگونه‬ ‫که نقد و نظرات دیگر مسووالن و مدیران شهرستان در مسیر مطالبه‬ ‫گری مردم را نیز چاپ و منتشر کرده و می کنیم‪.‬‬ ‫البته نباید فراموش کنیم که در کنار خواســته های قانونی و برحق‬ ‫مردم‪ ،‬همواره حق نقد منصفانه و بی طرفانه را برای خود محفوظ می‬ ‫دانیم‪ ،‬براین اســاس است که ستون سخن و گزارش تولیدی در اغلب‬ ‫شــماره های خبرفردیس به همین نقد و بررسی ها اختصاص دارد و‬ ‫بازهم بدون ادعای اینکه هرگز دچار اشــتباه و خطا نمی شــویم و با‬ ‫صرفنظر کردن از اینکه حرفه ما ضمانت اجرایی ندارد‪ ،‬اما ناگزیر این‬ ‫ادعا را تکرار می کنم که هیچ رویداد و پروژه مهم و نیز هیچ کمبود و‬ ‫کاستی قابل توجه در شهرستان نبوده است که به دفعات و از زوایای‬ ‫مختلف به ان نپرداخته باشیم‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر جدا از دیگر نهادها و ادارات شهرستان‪ ،‬اخبار شورا‬ ‫و شــهرداری فردیس به خاطــر نقش پررنگــش در ارایه خدمات به‬ ‫شهروندان‪ ،‬همواره از شــهردارو معاونان وی تا تک تک اعضای شورا‬ ‫ســهم چشمگیری در صفحات خبرفردیس داشته اند‪ ،‬هرچند که گاه‬ ‫این ســهم به نقد و گالیه شــهروندان اختصاص یافته‪ ،‬لذا اکنون می‬ ‫توان این پرسش را مطرح کرد که همه این فعالیت ها در اطالع رسانی‬ ‫بــه افکار عمومی و روزنامه نگاری محلی انهم فقط با هدف پوشــش‬ ‫اختصاصی خبرهای شهرستان‪ ،‬ایا کار فرهنگی محسوب نمی شود؟‬ ‫با این حســاب ایا انتظار حمایت تشویقی و روحیه بخش همچون‬ ‫حضــور امام جمعه محترم فردیس در دفتــر مرکزی خبرفردیس در‬ ‫مناســبت های مختلف‪ ،‬ایا بکارگیری چنین روشهایی یا حتی کمک‬ ‫مالی به تنها نشــریه مکتوب شهرستان از ســوی مدیریت شهری و‬ ‫اعضای شورای شــهر فردیس‪ ،‬به ویژه کمیسیون فرهنگی شورا توقع‬ ‫زیادی است؟!‬ ‫البتــه که این نشــریه در ادارات و نهادهــا و در نماز جمعه رایگان‬ ‫توزیع می شــود‪ ،‬اما ایا یاری رسانی در ارسال این نشریه به کتابخانه‬ ‫ها و دیگر مکانهای فرهنگی شــهر توقع نابجایی است؟! و دست اخر‬ ‫ایا ســند و مدرکی حتی برای نمونــه از کمترین و کوچکترین کمک‬ ‫مدیریت شــهری و شورا‪ ،‬به تنها نشــریه مکتوب شهرستان در قالب‬ ‫کمک فرهنگی وجود دارد؟!‬ ‫عالوه براینها‪ ،‬ایا هنگامی که در جستجوی صحت و سقم یک واقعه‬ ‫یا خبر حتی وقتی با برخی مسووالن و مدیران شهر تماس گرفته می‬ ‫شود و بی نتیجه و بی پاسخ می ماند را می توان درک و توجیه کرد؟!‬ ‫دعوت نکردن از تنها نشریه مکتوب شهرستان به مراسم برخی ادارات‬ ‫و نهادها‪ ،‬درحالی که این نشــریه تمام هــم و غم خود را فقط صرف‬ ‫پوشش عکس و خبر اختصاصی در این شهرستان کرده است را چگونه‬ ‫می توان مقبول و منطقی تعبیر و فرض کرد؟!‬ ‫صادقانه اذعان می کنم که شــلوغی ها و شیطنت ها‪ ،‬اعتراضات و‬ ‫اغتشاشات سبب کاهش شــمارگان خبرفردیس در نیمه دوم امسال‬ ‫در مقایســه با سال گذشته شــد‪ ،‬هرچند از انتشار هیچیک از وقایع‬ ‫مهم شهرستان بازنماندیم‪ ،‬با وجود این اما همچنان پرچم فردیس به‬ ‫عنوان تنها شهرســتان دارای نشریه مکتوب اختصاصی در استان باال‬ ‫است و همواره هم در اهتزاز خواهد بود‪.‬‬ ‫خالصه بازهم مثل همیشــه خیلی از گفته ها و ناگفته های پنهان‬ ‫و پیــدای شهرســتان فردیس در واگویه های اخر ســالی باقی ماند‪،‬‬ ‫ولی در اســتانه هفتمین نوروز از عمــر خبرفردیس‪ ،‬ضمن تبریک و‬ ‫شــادباش های بهاری و نوروز باســتانی‪ ،‬باید از تک تک مسووالن و‬ ‫مدیرانی دولتی و فعاالن بخش خصوصی که ما را در راه اطالع رسانی‬ ‫و روشنگری افکار عمومی یاری کردند‪ ،‬صمیمانه قدردانی کنیم‪.‬‬ ‫با این حال اما باوجود همه مشقت ها و مضیقه های مالی و اجرایی‪،‬‬ ‫بــه هیچ وجه و به هیچ قیمتی اجازه نخواهیم داد نور اطالع رســانی‬ ‫این شــمع که ســالها پیش برافروخیتم‪ ،‬رو به خاموشی رود و صدای‬ ‫دوستداران و دلســوزان واقعی فردیس را بیشــتر و بلندتر از قبل تا‬ ‫گشــایش یا فرجی حاصل شــود‪ ،‬به گوش عموم مســووالن خواهیم‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫در پایان مدیریت و کارکنان خبرفردیس ضمن تبریک نوروز ‪،1402‬‬ ‫سالهای سرشــار از موفقیت و توام با رفاه و توسعه هرچه بیشتر برای‬ ‫مردم شــریف و نجیب این شهرســتان ارزومندیم و اطمینان داریم‬ ‫فردیس نشــینان صبور و مقاوم الیق بهترین ها هستند و با توکل به‬ ‫فضل و رحمت الهی روزهای پر از ارامش و اســایش و شــادکامی در‬ ‫راه است‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫حجت االســام و المسلمین دکتر سید ابراهیم‬ ‫حســینی امام جمعه فردیس شامگاه دوشنبه در‬ ‫استانه نوروز باســتانی با حضور در دفتر مرکزی‬ ‫خبرفردیس‪ ،‬با مدیریت این نشریه دیدار و گفتگو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دکتر حســینی که همــواره حامی و مشــوق‬ ‫اهالی رســانه بوده اســت‪ ،‬هدف از ایــن دیدار را‬ ‫عرض تبریک به مناســبت فرا رســیدن سال نو و‬ ‫ابــراز محبت و خدا قوت بــه کارکنان و قدردانی‬ ‫از زحمــات مدیریت ایــن تنها نشــریه مکتوب‬ ‫شهرستان بیان کرد‪.‬‬ ‫خانم مهتــاب و اقای جمشــیدی بــه عنوان‬ ‫مدیریــت مجموعه خبری فردیس نیــز متقابال‪ ‬‬ ‫ضمن گرامیداشت مقدم ایشان‪ ،‬این حضور معنوی‬ ‫و روحیــه بخش امام جمعــه فردیس را افتخاری‬ ‫برای همــه کارکنان این مجموعه توصیف کرده و‬ ‫از دکتر حسینی سپاسگزاری کردند‪   .‬‬ ‫حــرف اول را هر کس و‬ ‫هر رسانه ای بزند‪ ،‬برنده‬ ‫است‬ ‫دکتر حسینی گفت‪ :‬حرف‬ ‫اول را هرکس و هر رسانه ای‬ ‫بزند‪ ،‬برنده است و در موضوع‬ ‫خبر هم همین موضوع بسیار‬ ‫جــدی و مهم اســت‪ ،‬لذا ما‬ ‫نباید بگذاریم اخبار و اتفاقات‬ ‫کشــورمان را اول رسانه های‬ ‫بیگانه بیان کنند تا اعتماد و مرجعیت رســانه ای‬ ‫کشورمان در میان مردم از بین برود‪.‬‬ ‫وی در رابطه با موضوع اثر تقدم خبر به اتفاقات‬ ‫خوب و بزرگ اخیر کشورمان و از سرگیری روابط‬ ‫ایران و عربســتان اشــاره کرد و افزود‪ :‬در همین‬ ‫موضوع نیز تقدم انتشــار خبر که از سوی مراجع‪،‬‬ ‫دســتگاه ها و رسانه های خودمان صورت گرفت‪،‬‬ ‫بسیار خوب عمل شد و تاثیر خودش را گذاشت و‬ ‫ارامش خوبی شکل گرفت‪.‬‬ ‫امــام جمعه فردیس در ادامــه تحقق مطالبات‬ ‫مردم این شهرســتان توسط مســووالن را مورد‬ ‫تاکید قرار و گفت‪   :‬ما تالش و ارزو می کنیم که‬ ‫به کمک همه مسووالن سال خوبی را برای مردم‬ ‫محقق کنیم و مطالبات به حق چندین ساله مردم‬ ‫را پیگیری و به ســرانجام برسانیم که تمامی اینها‬ ‫بطور قطع با کمک رســانه ها انجام پذیر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نقش اهالی رســانه در پیشــرفت امور‬ ‫شهرستان نباید نادیده گرفته شود‬ ‫امــام جمعه فردیس در دیدار با اشــاره به خبر‬ ‫خوب و مثبت مصوب شــدن ایجاد ارامستان در‬ ‫این شــهر پرجمعیت گفت‪ :‬بخــش بزرگی از این‬ ‫اتفاق مدیون فعالیت های اصحاب رسانه است که‬ ‫این نقش مهم نباید نادیده گرفته شود‪.‬‬ ‫وی در شــرح موضوع مرجعیت رسانه ای تاکید‬ ‫بارها عرض کــرده ام مطالبه حق مردم و‬ ‫مسووالن ملزم به پاسخگویی هستند‬ ‫کرد‪ :‬اگر رســانه ها دیکته ای عمــل کنند دیگر‬ ‫مرجع و مورد اعتماد مردم نیســتند و باید این را‬ ‫دکتر حسینی تصریح کرد‪ :‬مطالبات مردم حق‬ ‫انهاست و باید شــنیده شود و مسووالن نیز ملزم‬ ‫به پاسخگویی به مردم هستند‪ ،‬بنده بارها عرض‬ ‫کرده ام که در حکومت اســامی مســوول یعنی‬ ‫پاســخگو و اگر نمی توانند به عهده نگیرند‪ ،‬حرف‬ ‫مردم را بشنویم و فورا برانگیخته نشویم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به مهندسی فرهنگی شهر فردیس‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬ما تا کنون با یک نقشــه راه‬ ‫حرکت نمی کردیــم و االن کم کم در حال تهیه‬ ‫نقشــه راه و مهندسی فرهنگی شــهر هستیم تا‬ ‫بتوانیم کارهای فرهنگی را ســاماندهی کنیم‪ ،‬لذا‬ ‫دســتگاهها باید ذیل شــعارهای شورای فرهنگ‬ ‫عمومی شهرســتان فردیس کار کننــد و اینطور‬ ‫نباشــد که امام جمعه همه کارهــای فرهنگی را‬ ‫برعهده گیرد‪ ،‬در صورتی که کار امام جمعه فقط‬ ‫انجام کارهای فرهنگی نیست‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین دکتر حسینی ادامه‬ ‫داد‪ :‬البتــه امام جمعه به عنوان رییس شــورای‬ ‫فرهنگ عمومــی در تنظیم مهندســی فرهنگی‬ ‫شهر و شهرستان نقش اساسی دارد‪ ،‬ولی این تنها‬ ‫مسوولیت امام جمعه نیست‪.‬‬ ‫ایجاد رضایت عمومــی مهمترین مولفه‬ ‫امنیت پایدار اســت و مردم فردیس زیاده‬ ‫خواه نیستند‬ ‫امــام جمعه فردیس خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایجاد‬ ‫رضایت عمومــی مهمترین مولفــه ایجاد امنیت‬ ‫پایدار است و مردم این شهرستان نیز زیاده خواه‬ ‫نیستند‪ ،‬بنابراین مطالباتی دارند که از قبل مانده‬ ‫است همچون ارامســتان که با کمک خود مردم‪،‬‬ ‫اصحاب رسانه و مسووالن بعد از سالهای متمادی‬ ‫تصویب شد و به سرانجام رسید‪.‬‬ ‫پیگیر تجهیز کامل تنها بیمارستان دولتی‬ ‫و بومی گزینی در این مرکز درمانی هستیم‬ ‫وی به افتتاح تنها بیمارســتان دولتی فردیس‬ ‫نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬ایــن مهم هم از مطالبات‬ ‫قدیمی مردم فردیس است که افتتاح بخش اولیه‬ ‫بیمارســتان اقــدام خوبی بود‪ ،‬ولــی هنوز هم ما‬ ‫پیگیریم‪ ،‬چرا که تجهیز کامل بیمارستان و بومی‬ ‫گزینی این بیمارستان از بین مردم همین شهر از‬ ‫دیگر خواسته های به حق شهروندان است‪.‬‬ ‫برخی مســووالن باید استانه صبر خود را‬ ‫باال ببرند و نباید در پاســخگویی براشفته‬ ‫شوند‬ ‫امام جمعه فردیــس در این گفتگوی صمیمانه‬ ‫مســوولیت در جمهــوری اســامی را به معنی‬ ‫پاســخگویی توصیف کرد و افزود‪ :‬تمام مسووالن‬ ‫باید خود را در برابر مردم و رســانه ها پاســخگو‬ ‫بدانند‪ ،‬متاسفانه عده ای از اینکه بخواهند پاسخگو‬ ‫باشند براشفته می شوند‪ ،‬باید استانه صبر خود را‬ ‫باال ببرند‪ ،‬ضمن اینکه قدردان همه زحمات سرکار‬ ‫خانم مهتاب و جناب اقای جمشیدی هستم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬الحمدهلل در ســال گذشــته به‬ ‫همت مدیران شهرســتان توانســتیم‪ ،‬بیمارستان‬ ‫و ارامســتان را به ســرانجام برســانیم‪ ،‬این ثمره‬ ‫وحدت و همدلی اســت‪ ،‬البته نبایــد به ظرفیت‬ ‫دولتی بسنده کرد‪ ،‬باید مردم و خیرین را پای کار‬ ‫بیاوریم‪ ،‬تا هم تجهیزات بیمارستان تکمیل شود و‬ ‫هم ارامستان زودتر احداث گردد‪.‬‬ ‫جامعیت جایــگاه امامت جمعه‪ ،‬جایگاهی‬ ‫نیست که متعلق به قشر خاصی باشد‬ ‫دکتر حســینی با اشــاره به جامعیــت جایگاه‬ ‫امامت جمعه یاداور شــد‪ :‬ایــن جایگاه متعلق به‬ ‫قشر خاصی نیست‪ ،‬راه و روش مقام معظم رهبری‬ ‫برخــورد پدرانه بــا تمام گروه هاســت‪ ،‬لذا نباید‬ ‫اینطور تصور شــود که حلقه نزدیکان و مشاوران‬ ‫امامت جمعــه در مدیریــت و در اختیار عده ای‬ ‫خاص اســت‪ ،‬باید بدانیم که امام جمعه مســوول‬ ‫مهندسی امور فرهنگی شهرســتان است و نباید‬ ‫اینطور تداعی شود که مسوول اجرای سیاست ها‬ ‫ما هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تمام نهادهای فرهنگی باید پای‬ ‫کار بیاینــد و برمبنای مصوبات شــورای فرهنگ‬ ‫عمومی اقدام کنند‪ ،‬الحمدهلل برای ســامان دادن‬ ‫بودجه فرهنگی شهرســتان مصوباتی داشتیم که‬ ‫در سال جدید برای مبنای ان اقدام خواهیم کرد‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس‪ :‬کمبودی برای اقالم شب عید نداریم‬ ‫فرماندار فردیس در بازدید از میادین میوه و تره‬ ‫بار گفت‪ :‬اقالم مورد نیاز شــب عید توزیع شــده و‬ ‫کمبودی نداریم‪.‬‬ ‫فرماندار و معــاون برنامه ریزی و هماهنگی امور‬ ‫عمرانی فرمانداری فردیس از بازارهای شــب عید‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬ ‫خداداد کاشــفی در بازدید از میادین میوه و تره‬ ‫بار از اختالف قیمت برخی میوه ها در برخی غرفه ها‬ ‫با عنوان میوه ی لوکس انتقاد کرد و گفت‪ :‬اختالف‬ ‫قیمــت برخی میوه ها به ویژه ســیب و پرتقال در‬ ‫غرفه های مختلف به هیچ وجه قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫فرماندار معتقد است‪ :‬وقتی دولت میوه و نیازهای‬ ‫شــب عید را تنظیم کرده و کمبودی در باز نیست‬ ‫نباید مردم را با برچســب برخــی قیمت ها نگران‬ ‫کــرد‪ .‬وی معاونت برنامه ریــزی و هماهنگی امور‬ ‫عمرانی را موظف کرد برای حفظ تعادل در قیمت‬ ‫ها در صورت نیاز تعداد بازارچه های شــب عید را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در شهرســتان فردیس بیان‬ ‫کرد‪ ،‬در بازار کمبودی وجود ندارد و میوه‪ ،‬گوشت‬ ‫و مرغ به اندازه کافی در میادین توزیع شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باتوجه بــه همزمانی عید نوروز‬ ‫بــا ماه مبارک رمضان باید برای تنظیم و نظارت بر‬ ‫بازار تالش مضاعفی داشــت گرچه هیچ کمبودی‬ ‫در بازار نداریم‪.‬‬ ‫کاشــفی افزود‪ :‬تامین میوه پایان سال و تامین‬ ‫اقالم مصرفی مورد نیاز مردم باید بر اســاس تعرفه‬ ‫های دولتی باشــد اگر مردم خالف این را مشاهده‬ ‫کردند فوری اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫در ماه مبارک رمضان باید در اولویت باشد‪.‬‬ ‫وی از معاونت برنامه ریزی فرمانداری خواســت‪:‬‬ ‫باید دســتگاه های نظارتی‪ ،‬نظارت جدی تر بر بازار‬ ‫شب عید داشته باشــند و اکیپ بازرسی و نظارتی‬ ‫برای کنترل بازار بسیج شوند‪.‬‬ ‫کاشفی خاطرنشــان کرد‪ :‬مرغ و گوشت منجمد‬ ‫هم به اندازه ی کافی توزیع شــده و با نرخ مصوب‬ ‫در میادین عرضه می شــود امــروز هم در مصالی‬ ‫نماز جمعه با قیمت دولتی عرضه شد‪.‬‬ ‫در ادامه حمیدرضا عبداله پور اذعان داشت‪ :‬برای‬ ‫تنظیم بازار شــب عید هفت بازار موقت و هشــت‬ ‫بازارچه دائمی دایر شده که مردم اقالم مورد نیاز را‬ ‫با نرخ مصوب خریداری کنند‪.‬‬ ‫بــه گفته معاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور‬ ‫عمرانی فرمانــداری فردیس هیچگونه نگرانی برای‬ ‫اقالم مورد نیاز وجود ندارد و در جلسه کمیته اقدام‬ ‫مشترک تنظیم بازار شهرستان وظایف هر دستگاه‬ ‫به طور مشخص معین شــده و اقالم مورد نیاز در‬ ‫بازار موجود است‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬بــا همکاری شــهرداری‬ ‫غرفه هایی در ســطح شهر جا نمایی شده که اقالم‬ ‫مورد نیاز با نــرخ دولتی در دســترس مردم قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫به گفته ی فرماندار فردیس اگر مردم از میادین‬ ‫شب عید و بازارچه های موقت شکایتی داشتند با‬ ‫شماره های ‪ ۱۳۵‬تعزیرات حکومتی تماس بگیرند‬ ‫تا در اولین فرصت پیگیری شود‪.‬‬ ‫معاون فرماندار فردیس‪ :‬دستگاه ها پدافند غیرعامل را جدی بگیرند‬ ‫معاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور عمرانی‬ ‫فرمانداری فردیــس از اعضای شــورای پدافند‬ ‫غیرعامل خواست تا این موضوع را به طور جدی‬ ‫پیگیری کنند‪.‬‬ ‫جلسه شــورای پدافند غیر با حضور مسئوالن‬ ‫شهرستان در سالن جلســات فرمانداری برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور عمرانی‬ ‫فرمانداری فردیس در این جلســه بــا تاکید بر‬ ‫ضرورت توجه به پدافند غیر عامل گفت‪ :‬دستگاه‬ ‫ها به نامه نگار بســنده نکنند و تا حصول نتیجه‬ ‫کار را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫حمیدرضا عبداله پور در ادامه با اشاره به لزوم‬ ‫امادگی دستگاه ها و ســازمان ها برای مقابله با‬ ‫هرگونه تهدید دشــمن تاکید کرد و گفت‪ :‬طرح‬ ‫جامــع پدافند غیر عامل شهرســتان فردیس به‬ ‫عنوان نقشــه راه پیشگیری‪ ،‬پیش بینی و کاهش‬ ‫اسیب پذیری و مصون سازی باید به طور جدی‬ ‫دنبال شود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگی امــور عمرانــی فرمانداری‬ ‫فردیس هشدار داد‪ :‬پدافند غیرعامل برای کشور‬ ‫ما با توجه به موقعیت خاص و ویژه ان از اهمیت‬ ‫اساســی برخوردار اســت و باید دقت الزم را در‬ ‫این زمینه داشــته باشــیم لذا هرگونه توسعه در‬ ‫زیرســاخت ها باید متناســب با قوانیــن پدافند‬ ‫غیرعامل باشد‪.‬‬ ‫وی معتقد اســت‪ :‬پدافند غیرعامل از مباحث‬ ‫کلیدی و حیاتی کشــور است لذا باید هر لحظه‬ ‫امادگی برای برخورد با تهدیدات را داشته باشیم‬ ‫و دســتگاه های اجرایی نیز به این موضوعات به‬ ‫صورت ویژه بپردازند‪.‬‬ ‫او در ادامــه خطــاب به علوم پزشــکی‪ ،‬هالل‬ ‫احمــر‪ ،‬فر هنگ و ارشــاد اســامی و اموزش و‬ ‫پرورش گفت‪ :‬بایــد به مردم اموزش داد چرا که‬ ‫اگر مردم را به خوبی اگاه نکنیم در مواقع بحرانی‬ ‫در شهرستان با مشکل جدی مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫عبداله پور در پایان با بیان اینکه با هوشــیاری‬ ‫دســتگاه های امنیتی و نیروهای انتظامی و سپاه‬ ‫مشکل امنیتی در شهرستان فردیس وجود ندارد‬ ‫گفت‪ :‬تنها دغدغه در خصوص وسایل و تجهیزات‬ ‫فنی وپشــتیبانی برخی از بنگاه هــای اقتصادی‬ ‫در ســطح شهرستان اســت که باید مورد توجه‬ ‫دســتگاه مربوطه قرار بگیرد تا هیچ مشکلی در‬ ‫فردیس نداشته باشیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال هفتم ‪ /‬شماره ‪ / 185‬هفته چهارم ‪ /‬اسفند ماه ‪1401‬‬ ‫بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان فردیس‬ ‫وزیر بهداشت از بیمارستان دولتی شهید سلیمانی‬ ‫در فردیس بازدید کرد‪.‬‬ ‫‍وزیر بهداشت ‪ :‬بیمارستان فردیس ظرفیت‬ ‫تبدیل به ‪ ۳۰۰‬تختخوابی را دارد‬ ‫وزیر بهداشــت و درمان و اموزش پزشکی با اشاره‬ ‫به جدیت دولت ســیزدهم برای تکمیل ســریع تنها‬ ‫بیمارســتان دولتی شهرســتان فردیس استان البرز‬ ‫اعالم کرد‪ :‬این بیمارستان ‪ ۲۶۰‬تختخوابی از ظرفیت‬ ‫الزم بــرای تبدیل به ‪ ۳۰۰‬تختخوابــی را برخوردار‬ ‫است ‪.‬‬ ‫دکتــر بهــرام عین اللهــی در حاشــیه بازدید از‬ ‫بیمارستان ‪ ۲۶۰‬تختخوابی شهرستان فردیس افزود‪:‬‬ ‫طبق وعده مجریان پروژه‪ ،‬این بیمارســتان در اوایل‬ ‫اردیبهشت ماه ســال اینده و همزمان با عید سعید‬ ‫فطر اماده بهره برداری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فردیس یکی ار شهرستانهای بزرگ‬ ‫استان البرز است و به رغم جمعیت بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫نفری فاقد بیمارستان فعال است که همزمان با سفر‬ ‫‪ ۱۸‬فروردین امسال رییس جمهور به استان البرز از‬ ‫بیمارستان در دست ساخت فردیس بازدید کردم ‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت و درمان و اموزش پزشکی یاداور‬ ‫شد‪ :‬عملیات ســاخت بیمارســتان فردیس از سال‬ ‫‪ ۹۵‬اغاز شــد و تا قبل از دولت سیزدهم ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی داشــت اما اکنون پروژه در مرحله‬ ‫نهایی قرار گرفته است ‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تمام بخش های این بیمارستان‬ ‫اخبار‬ ‫تختخواب و بخش های مختلف درمانی و پزشــکی‬ ‫از جمله اتــاق های عمل جراحی‪ ،‬زنــان و زایمان‪،‬‬ ‫اورژانس‪ ،‬کودکان‪ ،‬ای سی یو‪ ،‬سی سی یو‪ ،‬ارتوپدی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدید مجتبی عبدالهی اســتاندار البرز‪،‬‬ ‫خداداد کاشــفی فرماندار فردیس‪ ،‬شــهرام صیادی‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و جمعی از مدیران‬ ‫اســتانی و شهرســتانی وزیر بهداشــت را همراهی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بیمارســتان شــهید ســلیمانی اولین بیمارستان‬ ‫شهرســتان فردیس می باشد که پس از ‪ ۱۲‬سال از‬ ‫زمان کلنگ زنی قرار اســت با حضور رییس جمهور‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫این بیمارســتان در حال حاضر بــه بهره برداری‬ ‫رسیده و بیمار پذیرش می کند‪.‬‬ ‫اصولی و اســتاندارد است‪،‬گفت ‪ :‬بیمارستان فردیس‬ ‫دارای پنــج اتاق عمل جراحی ثابت و یک اتاق عمل‬ ‫اورژانس مجهز اســت و تجهیزات و زیرساخت های‬ ‫ان هم به روز است‪.‬‬ ‫عیــن اللهی ادامه داد‪ :‬تاکنون برای ســاخت این‬ ‫بیمارســتان حدود ‪ ۵۶۰‬میلیارد تومان هزینه شده‬ ‫که حدود ‪ ۷۰‬درصد این هزینه ها در دولت سیزدهم‬ ‫انجام شده است ‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت ‪،‬درمان واموزش پزشــکی افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم همزمان از این مجموعه به عنوان‬ ‫بیمارستان اموزشی و درمان استفاده کنیم‬ ‫بیمارســتان دولتی شهید ســلیمانی دارای ‪۲۶۰‬‬ ‫حضور وزیر بهداشت در پایگاه اورژانس ‪۱۱۵‬‬ ‫شهرک وحدت فردیس‬ ‫دکتر عین اللهی در سفر نیمروزی خود به البرز از‬ ‫پایگاه اورژانس ‪ ۱۱۵‬وحدت بازدید کرد‬ ‫رییس اورژانس البرز گزارشی از وضعیت و ناوگان‬ ‫امــدادی اورژانس البرز و میزان امادگی اورژانس در‬ ‫ایام نوروز ارایه کرد‬ ‫دکتــر عین اللهی با حضور در جمع کادر اورژانس‬ ‫پایگاه وحدت از تالش ها و زحمات نیروهای امدادی‬ ‫اورژانس در البرز تقدیر کرد و توصیه ها و موارد الزم‬ ‫را مطرح کرد‪.‬‬ ‫بازداشت عوامل قطع سریالی درختان در فردیس‬ ‫دادســتان فردیس از بازداشت عوامل قطع‬ ‫سریالی درختان در این شهرستان خبرداد‪.‬‬ ‫حسین ناصرخاکی گفت‪ :‬در پی انتشار فیلم‬ ‫هایی از قطع درختان در شهرستان فردیس‪،‬‬ ‫موضوع در دستور دادستانی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در این فیلم بــه قطع بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬اصله درخــت در «محله رزکان» معروف‬ ‫به «جنگل کاج» اشــاره شده بود و گزارشات‬ ‫مردمی نیز حاکی از قطع اشــجار و تخریب‬ ‫فضای سبز بود‪.‬‬ ‫دادستان عمومی و انقالب فردیس با اعالم‬ ‫بازداشــت ‪ ۲‬نفر در این خصــوص‪ ،‬افزود‪ :‬به‬ ‫احمدی نژاد در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد؛‬ ‫طراحی خاص در احداث بوستانها و فضاهای شهری‪ ،‬مبنای هویت‬ ‫بخشی و المان سازی برای شهر فردیس می شود‬ ‫شهردار فردیس گفت‪ :‬طراحی خاص در احداث‬ ‫بوستانها و فضاهای شهری‪ ،‬مبنای هویت بخشی و‬ ‫المان سازی برای شهر فردیس می شود‪.‬‬ ‫محمدرضا احمدی نژاد در نشســت خبری که‬ ‫در سالن ایثارگران شهرداری فردیس برگزار شد‪،‬‬ ‫در مورد بــرج دو قلوکه در بلــوار ‪ ۴۴‬متری امام‬ ‫خمینی (ره) واقع اســت و پیشروی این پروژه به‬ ‫عملیات عمرانی‬ ‫حدفاصل فلکه سوم تا‬ ‫چهارم بلوار شهدای‬ ‫فردیس پایان یافت‬ ‫سراسری در حال انجام است‪ .‬ضمن اینکه در بلوار‬ ‫‪ ۴۴‬متــری امام خمینی بــا توجه به عریض بودن‬ ‫معبر‪ ،‬تغییر عــرض معبر به صورت تندرو وکندرو‬ ‫را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫احمــدی نژاد با اشــاره به اینکه مــا در ضوابط‬ ‫صدور پروانه دچار اشکال هستیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫عوارض صدور پروانه‪ ،‬در چارچوب قانون انچه قرار‬ ‫است در کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬پیگیری شود‪ ،‬پیش‬ ‫از اینکه مالک شــروع به ســاخت و ساز کند‪ ،‬در‬ ‫قالب عوارض پروانه و بهای خدمات اجازه ساخت‬ ‫می دهنــد و خارج از این چارچــوب باید تخریب‬ ‫شــود‪ .‬اما اجرای این امر در طرح جامع و تفصیلی‬ ‫فردیس تا کنون امکانپذیر نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در فردیس مشــکل ســاخت و ساز‬ ‫دو گونه اســت‪ .‬در منطقه ‪۱‬ساخت و ساز تماما بر‬ ‫اساس اســناد قانونی انجام می شود و در منطقه‪۲‬‬ ‫تو ســازها کامال بی ضابطه و غیرقانونی است‪.‬‬ ‫ساخ ‬ ‫در این راستا طرح شهربان را به صورت پایلوت در‬ ‫منطقــه ‪ ۲‬کلید زدیم و نتیجه تا حدی قابل قبول‬ ‫اســت‪ .‬کنترل ‪ ۱۰۰‬درصد ساخت و ساز غیرمجاز‬ ‫تقریبــا محال اســت اما تــاش می کنیم کنترل‬ ‫شده تر عمل کنیم‪.‬‬ ‫برنامه ها برای کاهش ترافیک جاده مالرد‬ ‫احمــدی نژاد گفت‪ :‬یکــی از گره های ترافیکی‬ ‫شــهر فردیس بلوار شهید سلیمانی است که پیش‬ ‫معاون امور زیربنایی و حمل‬ ‫و نقــل شــهرداری فردیــس‪:‬‬ ‫عملیات ســاماندهی پیاده راه‬ ‫ضلع شــرقی بلوار شهدای این‬ ‫شهر به اتمام رسید‪.‬‬ ‫امیر حسین سلیمی از اتمام‬ ‫عملیات ســاماندهی پیاده راه‬ ‫ضلع شــرقی بلوار شهدای این‬ ‫شهر خبر داد و اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫عملیات حد فاصل فلکه سوم تا‬ ‫پلمب سه مطب دندانپزشکی در فردیس‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از پلمب‬ ‫سه مطب و کارگاه دندانپزشکی غیرمجاز‬ ‫در شهرستان فردیس این استان خبرداد‪.‬‬ ‫حجت الــه هراتی اظهار کــرد‪ :‬در پی‬ ‫وصول اخباری مبنی بر فعالیت و تاسیس‬ ‫مراکز غیرمجــاز دندانپزشــکی و کارگاه‬ ‫دندانســازی در شهرستان فردیس‪ ،‬گشت‬ ‫مشــترک اداره تعزیرات حکومتی فردیس‬ ‫در معیــت کارشناســان دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی و اماکن عمومی نیروی انتظامی‬ ‫تشکیل شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬پس از بازدید و بررســی‬ ‫اولیه به دلیل فقدان مجوز و وضع بهداشت‬ ‫محیط با تایید کارشناسان شبکه بهداشت‪،‬‬ ‫سه مرکز به صورت موقت از سوی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی پلمب شد‪.‬‬ ‫هراتی گفت‪ :‬پرونده های تشــکیل شده‬ ‫پــس از طرح در کمیســیون مــاده ‪۱۱‬‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی البرز و اظهارنظر‬ ‫کارشناســی به اداره تعزیــرات حکومتی‬ ‫فردیس ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد ‪ :‬مردم در صورت مشاهده‬ ‫هرگونه تخلف موضوع را با ســامانه ‪۱۳۵‬‬ ‫درمیان بگذارند‪.‬‬ ‫ضبط کولر گازی در فردیس‬ ‫مدیرکل تعزیــرات حکومتــی البرز از‬ ‫جریمه یــک میلیارد ریالی قاچاقچی کولر‬ ‫گازی خبر داد‪.‬‬ ‫هراتی گفت‪ :‬پرونده قاچاق ‪ 13‬دستگاه‬ ‫کولر گازی در شــعبه اول بــدوی و ویژه‬ ‫رســیدگی به تخلفات قاچــاق کاال و ارز‬ ‫شهرستان فردیس بررسی شد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود‪:‬‬ ‫شــعبه رســیدگی کننده با توجه به ارائه‬ ‫نکردن مدارک قانونــی و مدارک موجود‬ ‫در پرونــده‪ ،‬متهم را عالوه بر ضبط کاال به‬ ‫پرداخت یک میلیارد و ‪ 387‬میلیون ریال‬ ‫جریمه نقدی محکوم کرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پلیس اگاهی شهرســتان‬ ‫پردیس پرونده این تخلف را برای رسیدگی‬ ‫به تعزیرات حکومتی ارجاع داد‪.‬‬ ‫خبر سرقت درختان جنگل‬ ‫رزکان فردیس ‪ +‬چند پرسش‬ ‫مدیر سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهرداری فردیس از دستگیری‬ ‫ســارقان درختان جنگل رزکان (باصری) بر داد و گفت‪ :‬پرونده‬ ‫این ســارقان در دادسرای شــعبه هشت مشکین دشت در حال‬ ‫رسیدگی است‪.‬‬ ‫حســین باباخانی افزود‪ :‬به دنبال وقوع چندین فقره ســرقت‬ ‫درختــان در جنــگل رزکان(باصری) و مطالبات شــهروندان و‬ ‫شــکایت و پیگیری های همکارانم در سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز‬ ‫شهری شهرداری فردیس مبنی بر برخورد و دستگیری سارقان‬ ‫اشجار‪ ،‬رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫با توجه به تازه گی تشــکیل این پرونده به نظر می رسد باید‬ ‫برای اطالعات بیشتر منتظر ماند‪ ،‬از جمله اینکه جناب باباخانی‬ ‫خود به چندین فقره سرقت درختان از جنگل رزکان اشاره کرده‬ ‫است‪ ،‬حال اینکه چرا سارقان پس از چندین بار سرقت دستگیر‬ ‫شــده اند به جای خود‪ ،‬اما تشــدید حراســت و حفاظت از این‬ ‫جنگل به عنوان سرمایه ملی ضروری است!‬ ‫جــدا از اینکه حفاظت از این جنگل برعهده کدام ســازمان و‬ ‫نهاد اســت؟ از طرفی معلوم نیســت در این چندین فقره چند‬ ‫درخت یک‪ ،‬دو‪ 10 ،‬یا بیش از ‪ 100‬اصله درخت توسط سارقان‬ ‫به سرقت رفته است!‬ ‫و پرســش دیگر اینکه ســارقان به منظور فــروش چوب این‬ ‫درختان اقدام به سرقت کرده اند یا اینکه هدف قطع درختان و‬ ‫تبدیل جنگل به زمین و از این دســت شیطنت هاست! بنابراین‬ ‫برای این پرسشــها و پرسش های بیشــتر منتظر می مانیم تا‬ ‫دادســرای شعبه هشت مشکین دشت در شهرستان فردیس در‬ ‫این زمینه بیشتر شفاف سازی کند‪.‬‬ ‫فرماندهی انتظامی البرز‪:‬‬ ‫حادثه کشته سازی جوان‬ ‫فردیسی صحت ندارد‬ ‫محض اطالع از موضوع‪ ،‬دســتور شناسایی و‬ ‫بازداشت متهمان صادر شد و ‪ ۲‬نفر در حین‬ ‫ارتکاب جرم شناسایی و بازداشت شدند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬پرونده مزبوطــه برای‬ ‫رســیدگی به موضوع و تکمیل تحقیقات در‬ ‫یکی از شعب دادسرای فردیس باز است‪.‬‬ ‫سطح پیاده راه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تخلفات برج دو قلو در‬ ‫کمیســیون ماده ‪ ۱۰۰‬بررسی شده و رای تخریب‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مورد برج دوقلو ازادسازی قسمتی‬ ‫که رواق تعرض به معبر است را پیگیری می کنیم‬ ‫چرا که طراحی یک خــط ویژه دوچرخه در ضلع‬ ‫غرب بلــوار ‪ ۴۴‬متری امام خمینی و یک پیاده راه‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫از ایــن به عنوان یک مســیر بین شــهری بوده و‬ ‫اکنــون حجم قابل توجهی از تردد را در این معبر‬ ‫شــاهد هستیم‪ .‬در رویکرد دراز مدت برای کاهش‬ ‫حجــم ترافیک این معبر یک رینگ شــرقی برای‬ ‫شــهر در نظر گرفته شــده که در طرح جامع هم‬ ‫شــاخه جنوبی همت در کنار ریــل تقریبا نهایی‬ ‫شــده است و اصالح پل فرســوده شهید کالنتری‬ ‫هم پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مســوول‪ ،‬رینگ نعل اسبی در‬ ‫انتهای شرقی شهر با ایجاد یک دسترسی از شاخه‬ ‫جنوبی همت و گذر از رودخانه به بلوار کشتارگاه‬ ‫می رســد که این بلوار هم به بلوار بیات در جنوب‬ ‫فردیس متصل شده و در قسمت غربی هم به جاده‬ ‫مشکین دشت می رسد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ضمــن اینکــه مطالعات و‬ ‫اماربرداری در بلوار شــهید سلیمانی انجام و طرح‬ ‫اصالح هندســی ان اماده شده اســت و در سال‬ ‫جدید اجرا می شــود‪ .‬قرار اســت تقاطع مپنا به‬ ‫تقاطــع چراغدار تبدیل شــود و دور برگردانها در‬ ‫بلوار شهید سلیمانی اصالح شود‪.‬‬ ‫شــهردار فردیس در بخش دیگری از ســخنان‬ ‫خــود گفت‪ :‬بــا توجه بــه اینکه در تقســیمات‬ ‫کشوری شهرک شهید رســتمی در اختیار بخش‬ ‫مشکین دشــت قرارگرفته‪ ،‬این شــهرک به بخش‬ ‫مشــکین دشــت تعلق خواهد گرفت و مابقی در‬ ‫اختیار فردیس خواهد بود‪.‬‬ ‫چهارم فردیــس به متراژ ‪۶۰۰‬‬ ‫متر طول انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫وی در ادامه افــزود‪ :‬در این‬ ‫عملیات ‪ ۶۵۰‬متر طول جدول‬ ‫گذاری و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬متر‬ ‫مربــع کفپــوش پیــاده راه و‬ ‫همچنین مناســب سازی های‬ ‫مربوطه انجام شده است‪.‬‬ ‫معــاون امــور زیــر بنایی و‬ ‫حمل و نقل شهرداری فردیس‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنین‬ ‫تراش و روکش اسفالت مکانیزه‬ ‫معبر فوق در چند شب گذشته‬ ‫اغاز شد و به اتمام رسید‪.‬‬ ‫وی اعتبار هزینه شــده برای‬ ‫عملیــات عمرانی حــد فاصل‬ ‫ســوم تا چهارم بلوار شــهدای‬ ‫فردیس را حــدود ‪۷‬میلیارد و‬ ‫پانصــد میلیون تومــان اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی البرز‪ :‬حادثه کشته سازی‬ ‫جوان فردیســی که از سوی رســانه های معاند انتشار یافته است‪،‬‬ ‫صحت ندارد‪.‬‬ ‫یک جوان فردیسی سه ماه گذشته به دلیل نارسایی قلبی به کما‬ ‫رفته و زندگی نباتی داشت و در ‪ ۱۷‬اسفند ماه جاری فوت کرد‪.‬‬ ‫برخی رســانه های معاند به دنبال پروژه کشته سازی سعی در‬ ‫تشویش اذهان عمومی دارند که با اگاه سازی هرچه بیشتر جامعه‬ ‫توطئه انها باید خنثی شود‪.‬‬ ‫مدیریت بحران شهرداری فردیس‬ ‫برای اولین بار تجهیز شد‬ ‫مدیر بحران شــهرداری فردیس گفت‪ :‬تجهیزات و امکانات این‬ ‫مدیریت به روز رسانی شد‪.‬‬ ‫محمد ساســانی نــژاد از تجهیــز و بهره برداری از ســاختمان‬ ‫اختصاصی مدیریت بحران‪ ،‬خرید و تامین تجهیزات مدیریت بحران‬ ‫با اعتباری حدودا ‪ ۶۰‬میلیارد ریــال خبر داد و اظهار کرد‪ :‬پس از‬ ‫مطالعات صورت گرفته از تجهیزات و امکانات امدادی مدیریت های‬ ‫بحران سایر شهرداری ها‪ ،‬نسبت به تهیه امکاناتی اقدام کردیم که‬ ‫در سطح استان البرز کم نظیر است‪.‬‬ ‫وی در ادامه از برگزاری دوره های اموزشی امداد و نجات‪ ،‬امادگی‬ ‫در برابر مخاطرات و مهارت های داوطلبی برای ‪ ۳۸۰‬نفر از کارکنان‬ ‫شــهرداری فردیس خبر داد و عنوان کــرد‪ :‬حوزه مدیریت بحران‬ ‫شهرداری فردیس با هماهنگی معاون خدمات شهری شهرداری در‬ ‫راستای ارتقای سطح توانمندی این حوزه در مواقع بحران از هیچ‬ ‫تالشی فروگذار نیست‪.‬‬ ‫مدیر بحران شهرداری فردیس تصریح کرد‪ ۲ :‬دستگاه خودروی‬ ‫پیکاپ‪ ،‬یک دستگاه موتور سیکلت‪ ،‬یک دستگاه ژنراتور ‪۲۰۰ ،۳۰۰‬‬ ‫تخته پتو‪ ۲۰ ،‬چادر اســکان ‪ ۴،‬عدد منبــع اب ‪ ۲۰۰۰‬لیتری‪۷ ،‬‬ ‫دستگاه موتور برق‪ ۲ ،‬دستگاه هوابرش کامل ‪ ۲ ،‬دستگاه پمپ لجن‬ ‫کش اب ‪ ۱۶‬متر ‪ ۲ ،‬دســتگاه پمپ اب ‪ ۴ ،‬دســتگاه اره موتوری‪،‬‬ ‫‪ ۴‬دســتگاه فرز سنگ بر ‪ ۲ ،‬دستگاه پیکور تخریب هیلتی‪ ۴ ،‬عدد‬ ‫قیچی هیدرولیگی‪ ۴ ،‬عدد نردبان تاشو ‪ ۶‬متری ‪ ۲ ،‬دستگاه جک‬ ‫روغنی ‪ ۵‬تن‪ ۲۰ ،‬تخته بنایی ‪ ۱۰ ،‬عدد برانکارد بیمارستانی حمل‬ ‫مصــدوم ‪ ۱۵۰‬عــدد بیل و کلنگ ‪ ۱۰ ،‬عدد پتــک ‪ ۴ ،‬عدد دیلم‬ ‫فوالدی‪ ۱۰ ،‬دســت چکمه ی ماهیگیری ‪ ۶۰ ،‬متر طناب نخی و‬ ‫‪ ۱۰‬طناب کوه نوردی و تجهیزات فــردی امدادگران و ‪ ...‬از جمله‬ ‫تجهیزاتی است که برای حوزه بحران این شهرداری تهیه شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وجود کانون های خطر در شهر فردیس و شرایط‬ ‫ویژه این شهر به جهت تراکم باالی جمعیتی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫سال اینده نیز برابر اعتبار پیش بینی شده در بودجه‪ ،‬ضمن انجام‬ ‫مطالعات جامع مدیریت بحران و پدافند غیر عامل‪ ،‬سایر امکانات و‬ ‫تجهیزات مورد نیاز تامین می شود‪.‬‬ ‫ساســانی نژاد توضیح داد‪ :‬همچنین به جهــت افزایش امادگی‬ ‫شــهروندان در جهت پیشــگیری و مقابله با بحران ها‪ ،‬محتواهای‬ ‫اموزشی در قالب انیمیشن با موضوعات مختلف و اینفوگرافی نیز‬ ‫در حال تهیه اســت که از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی‬ ‫اکران شود‪.‬‬ ‫برگزاری جشنواره دستان خودکفا به همت کارشناسان حوزه‬ ‫اجتماعی بهزیستی فردیس‬ ‫سید جواد عبادی رئیس بهزیستی شهرستان‬ ‫فردیس از برگزاری جشنواره دستان خود کفا‬ ‫در راســتای خودباوری جامعه هدف ســازمان‬ ‫بهزیستی خبر داد‪.‬‬ ‫رئیس بهزیستی شهرستان فردیس هدف از‬ ‫برگزاری این جشــنواره را فقر زدایی و حمایت‬ ‫از کاالهــای ایرانی برشــمرد و گفت‪ :‬به همت‬ ‫کارشناسان حوزه اجتماعی بهزیستی فردیس‬ ‫و با همکاری اداره فرهنگی اجتماعی ورزشــی‬ ‫شــورای اسالمی و شــهرداری مشکین دشت‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت‬ ‫بهزیســتی فردیس‪،‬محصوالتی از قبیل صنایع‬ ‫دســتی‪ ،‬محصــوالت‬ ‫خواب‪ ،‬کیــف و لباس‪...‬‬ ‫را در معرض دید بازدید‬ ‫کنندگان قرار دادند‪.‬‬ ‫وی در پایــان‪ ،‬هدف‬ ‫و برنامه اصلی ســازمان‬ ‫بهزیســتی را فقر زدایی‬ ‫و بازتوانــی جامعه هدف‬ ‫خود عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫در این مدت عزیزانی که‬ ‫با همــت و خودکفایی‬ ‫خود‪ ،‬گذران زندگی می کنند‪ ،‬گامی در جهت‬ ‫فقر زدایی و خود باوری برمیدارند و ما موظف‬ ‫به حمایت از جامعه هدف خود هستیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال هفتم ‪ /‬شماره ‪ / 185‬هفته چهارم ‪ /‬اسفند ماه ‪1401‬‬ ‫احداث ‪ ۳‬پایگاه اورژانس در مشکین دشت‬ ‫در طی نشســت خبری اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫مشکین دشت‪ ،‬شهردار و معاونین شهردار که با اصحاب‬ ‫رســانه برگزار گردید‪ ،‬دکتر نیک مرام رئیس شــورای‬ ‫اســامی و مهندس صفرخانلو شــهردار شهر مشکین‬ ‫دشت به گزارشی از عملکرد شورا و شهرداری این شهر‬ ‫به خبرنگاران پرداخته و ضمن تقدیر و تشکر از زحمات‬ ‫اصحاب رسانه به سواالت انها پاسح دادند‪.‬‬ ‫دکتر نیک مرام رئیس شورای اسالمی شهر مشکین‬ ‫دشــت گفت‪ :‬اهم فعالیت های شورا شامل ‪ ۱۱۰‬جلسه‬ ‫رسمی‪ ۲۱۰ ،‬الیحه که از شهرداری به شورا ارسال شده‬ ‫که اغلب ایــن لوایح در حوزه عمرانی بوده که ســعی‬ ‫کردیم خروجی مثبتی برای شــهر داشته باشیم‪ .‬غالب‬ ‫اعتبــارات بودجه را به مناطق کــم برخوردار تخصیص‬ ‫داده ایــم و پــروژه های خوبی را در ایــن مناطق رقم‬ ‫زده ایم‪.‬‬ ‫نیــک مرام در ادامه افزود‪ :‬بــا توجه به فاصله ای که‬ ‫مشکین دشت با مرکز استان دارد یکی از اقدامات ما در‬ ‫حــوزه اورژانس بود که با تالش همکاران و مجموعه ی‬ ‫فرمانداری فردیس ‪ ۳‬میلیارد تومان اعتبار جهت احداث‬ ‫‪ ۳‬پایگاه اورژانس در نظر گرفته شده که تفاهم نامه ان‬ ‫بســته شده و حفظ جان شهروندان برای ما در اولویت‬ ‫قرار دارد‪ .‬همچنین کتابخانه بعثت را داریم که با اعتبار‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد تومان و در سال اینده عملیات اجرایی ان‬ ‫اجرا می شود و با فوریت به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی دیگر از موضوعاتی که برای ما بسیار‬ ‫حائز اهمیت است‪ ،‬موضوع پوشش کانال شهرک بعثت‬ ‫اداره تعاون ‪ ،‬کار و رافه اجتماعی شهرستان رفدیس‬ ‫«اگهی دعوت»‬ ‫است که مجوز ان از اب منطقه ای دریافت شده و پیش‬ ‫بینی ما برای پوشش این کانال‪ ۲۵ ،‬میلیارد تومان است‬ ‫که در بودجه ی سال ‪ ۱۴۰۲‬در نظر گرفته شده است و‬ ‫این امر عالوه بر انکه در حفظ جان شهروندان که بسیار‬ ‫مهم است در گردشگری و ایجاد درامد پایدار برای شهر‬ ‫نیز می توان به ان توجه ویژه ای داشت‪.‬‬ ‫نیــک مرام از دیگر پروژه های ســال اینده را چنین‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۲‬در منطقه ابراهیم‬ ‫اباد که از مناطق کم برخوردار اســت‪ ،‬فضای فرهنگی‬ ‫و ورزشــی با اعتبار ‪ ۵‬میلیارد تومان که شــامل بخش‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ورزشی و زمین چمن می باشد احداث خواهد‬ ‫شد‪ .‬قابل ذکر اســت که در این منطقه با اختصاص ‪۱‬‬ ‫هکتــار زمین تمامی ضایعاتی ها از ســطح این منطقه‬ ‫جمع اوری و ساماندهی خواهند شد‪.‬‬ ‫یکی از الزامــات منطقه کریم اباد پایانه حمل و نقل‬ ‫در حوزه تاکســیرانی است که طرح ان اماده و در سال‬ ‫اینده قابل اجرا می باشد و چون منطقه کریم اباد حوزه‬ ‫ابتدایی شهر مشکین دشت می باشد با این اتفاق حوزه‬ ‫حمل و نقل نیز ساماندهی خوبی پیدا می کند‪.‬‬ ‫در شهر مشکین دشــت بیش از ‪ ۸۵‬درصد از‬ ‫امالک قولنامه ای می باشد‬ ‫در ادامه مهندس صفرخانلو شــهردار مشکین دشت‬ ‫گفت‪ :‬اکثر شــهرهای استان البرز شــاید ‪ ۲۰‬الی ‪۳۰‬‬ ‫درصد امالک انها به صورت قولنامه ای می باشــد ولی‬ ‫در شــهر مشکین دشــت بیش از ‪ ۸۵‬درصد از امالک‬ ‫احترامــاً بنا به ضرورت و اهمیت تشــکیل‬ ‫هیات های حل اختالف ‪ ،‬اداره تعاون ‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی شهرستان فردیس در نظر دارد‬ ‫تعداد ‪ 6‬نفر از کارفرمایان حقیقی و حقوقی‬ ‫واجد شــرایط را جهت تشــکیل هیات حل‬ ‫اختالف از طریق رای گیری انتخاب نماید‪.‬‬ ‫لذا مقتضی اســت متقاضیان کاندیداتوری‬ ‫در هیات های فوق مــدارک و رزومه کاری‬ ‫خــود را از تاریخ نشــر اگهی بــه مدت ‪15‬‬ ‫روز بــه واحد تشــکالت اداره تعــاون کار و‬ ‫رفاه اجتماعی شهرســتان فردیس به صورت‬ ‫قولنامه ای می باشد و این امر درامد‬ ‫شــهرداری را تحت شــعاع قرار می‬ ‫دهــد‪ .‬در بودجه ســال اینده بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬پروژه عمرانی شــاخص هدف‬ ‫گذاری شده که افزایش قابل توجهی‬ ‫در ســرانه خدماتــی و فرهنگــی و‬ ‫عمرانی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی به گزارش بخشــی از عملکرد‬ ‫شهرداری افزود‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۱‬مبلغ‬ ‫‪ ۱۴‬میلیارد تومــان در بحث روکش‬ ‫اســفالت و معابــر تخصیــص داده‬ ‫شــده و یکی از پروژه های شاخصی‬ ‫که در ســال جاری انجام شد پروژه‬ ‫کمربندی جهاد به مســافت ‪۱۸۰۰‬‬ ‫متر می باشــد که حدود ‪ ۷‬میلیارد‬ ‫تومان برای این پروژه هزینه شــد‪ .‬از‬ ‫دیگر کارهای انجام شده نیز می توان‬ ‫به دیوار ساحلی‪ ،‬جدولگذاری‪ ،‬پیاده‬ ‫رو سازی‪ ،‬روشنایی معابر‪ ،‬ساماندهی‬ ‫اب های ســطحی‪ ،‬ساماندهی دســت فروشان و اتمام‬ ‫پروژه های نیمه تمام اشاره کرد‪.‬‬ ‫شــهردار مشــکین دشــت گفت‪ :‬با همت مسئولین‬ ‫شهرستانی ‪ ۶‬دســتگاه اتوبوس شهری خریداری شده‬ ‫که در ســال اینده به چرخه حمل و نقل شهری اضافه‬ ‫خواهد شد‪ .‬خرید ماشین االت عمرانی از دیگر اقدامات‬ ‫ما در جهــت بهبود تردد شــهروندان می باشــد و از‬ ‫تقاضای کتبی ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫* شرایط متقاضیان کاندیدای هیات های‬ ‫فوق ‪:‬‬ ‫‪ 1‬تابعیت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -2‬داشتن حداقل ‪ 30‬سال تمام‬ ‫‪ -3‬تاهل‬ ‫‪-4‬داشــتن حداقل مدرک کارشناســی و‬ ‫چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار‬ ‫‪ -5‬شــمول قانون کار جمهوری اســامی‬ ‫ایران‬ ‫‪ -6‬اشــنایی با قانون کار و مقررات مرتبط‬ ‫دیگر اقدامات‪ ،‬پارکینگ ارامســتان شهرستان بود که‬ ‫وضعیت نامناسبی داشــت و مشکالت ترافیکی زیادی‬ ‫را برای شــهروندان بوجود اورده بود که قابل دسترسی‬ ‫برای شــهروندان می باشــد‪ .‬در اینجا باید بگویم دفتر‬ ‫تسهیلگری مقابل شورای اسالمی شهر نیز تجهیز شده‬ ‫که همکاران ما در ثبت اســناد و بنیاد مســکن حضور‬ ‫دارند و به شــهروندان در ایــن زمینه خدمات ارائه می‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫با گواهی وزرات تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫تبصــره ‪ : 1‬نماینده کارفرمایــان که فاقد‬ ‫مدرک کارشناسی میباشند به شرط داشتن‬ ‫حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه‬ ‫و دوره ( چهار سال ) عضویت در مراجع حل‬ ‫اختــاف میتوانند به عضویــت هیات حل‬ ‫اختالف درایند ‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :2‬در مورد اشــخاص حقوقی مدیر‬ ‫عامل یا مدیر مســئول و یــا یکی از اعضای‬ ‫هیات مدیره با معرفی مدیــر عامل یا مدیر‬ ‫مسئول در مورد کارفرمایان حقیقی شخص‬ ‫دکتر نیک مرام در پاسخ خبرنگار ندای البرز که چند‬ ‫درصد از مصوبات شورا توسط شهرداری اجرا می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما اقای مهندس صفرخانلو و مجموعه شان را یار‬ ‫هشتم شورای شهر می دانیم و سعی می کنیم که همه‬ ‫کارهــا با اتفاق نظر و جلب نظر دوســتان در دو طرف‬ ‫مجموعه باشــد که کار متوقف نشــود و می توان گفت‬ ‫‪ ۹۹‬درصد مصوبــات خصوصا در بخش عمرانی اجرایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کارفرما میتواند به عنوان داوطلب نمایندگی‬ ‫کارفرمایان در هیــات حل اختالف پذیرفته‬ ‫شود ‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :3‬فرصت اعالم کتبی برای داوطلبان‬ ‫پانزده روز تعیین شــده و داوطلبان عالوه بر‬ ‫اعالم کتبــی باید مدارک مویــد بر کارفرما‬ ‫بــودن یا عضویت در هیــات مدیره را نیز به‬ ‫ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان‬ ‫مربوطه تسلیم نمایند ‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ : 4‬افــراد بازنشســته نمیتوانند‬ ‫داوطلب شوند ‪.‬‬ ‫اداره تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان فردیس‬ ‫نمایی از احداث فرش گل فردیس‬ ‫به همت حوزه معاونت خدمات شهری و مدیریت سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهرداری فردیس واقع درابتدای پیاده راه بهشت ‪ /‬عکس‪ :‬محمد اقامحمدی‬ ‫ز کار‬ ‫یب‬ ‫شهر ا از‬ ‫دا‬ ‫فردی ری‬ ‫س‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 200

هفته نامه خبر فردیس 200

شماره : 200
تاریخ : 1402/10/20
هفته نامه خبر فردیس 199

هفته نامه خبر فردیس 199

شماره : 199
تاریخ : 1402/10/15
هفته نامه خبر فردیس 198

هفته نامه خبر فردیس 198

شماره : 198
تاریخ : 1402/10/07
هفته نامه خبر فردیس 196

هفته نامه خبر فردیس 196

شماره : 196
تاریخ : 1402/09/23
هفته نامه خبر فردیس 195

هفته نامه خبر فردیس 195

شماره : 195
تاریخ : 1402/09/05
هفته نامه خبر فردیس 194

هفته نامه خبر فردیس 194

شماره : 194
تاریخ : 1402/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!