هفته نامه خبر فردیس شماره 181 - مگ لند

هفته نامه خبر فردیس شماره 181

هفته نامه خبر فردیس شماره 181

هفته نامه خبر فردیس شماره 181

‫هفته انهم‬ ‫ایین رونمایی از ‪۲۶‬‬ ‫دستگاه اتوبوس شهری‬ ‫در فردیس برگزار شد‬ ‫سال هفتم | شماره ‪ | 181‬هفته چهارم‪ 30 ،‬دی ماه ‪1401‬‬ ‫‪ 4‬صفحه | ‪ 2000‬تومان‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫شرح درصفحه ‪2‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫اهالی رسانه باید مورد حمایت همه‬ ‫جانبه قرار گیرند‬ ‫‪3‬‬ ‫صفحه‬ ‫وصل قطار شهری به‬ ‫فردیس؟!‬ ‫وصل قطار شــهری کرج‬ ‫به فردیس یا وصل فردیس‬ ‫به قطار شــهری کرج‪ ،‬هر‬ ‫دو مثل واژه درد اســت که‬ ‫از هر طــرف بخوانید فرقی‬ ‫نمــی کنــد‪ ،‬چــون وقتی‬ ‫کلنگ قطار شــهری کرج‬ ‫در بیش ‪ 15‬ســال پیش به‬ ‫زمین زده شد‪ ،‬فردیس هم‬ ‫بخشی از کرج محسوب می‬ ‫شــد و قرار بود این پروژه‬ ‫در کرج و فردیس همزمان‬ ‫اجرا شود‪.‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫سارقان ‪ ۱۰۰‬میلیاردی در فردیس‬ ‫غافلگیر شدند‬ ‫صفحه‬ ‫‪2‬‬ ‫فردیس نشینان منتظر حضور‬ ‫شرکتهای شهربان باشند!‬ ‫شهردار فردیس‪ :‬تحقق مطالبات شهروندان با‬ ‫بهره برداری از اتوبوس های شهری‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫یک باشگاه ورزشی مختلط‬ ‫با دستور دادستان فردیس‬ ‫پلمب شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫معاون فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫هیچ کارتن خوابی در‬ ‫سرما نماند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫نیما فیضی قهرمان جهان به تیم حرفه ای‬ ‫برجسازان ایلیا در فردیس پیوست‬ ‫صفحه‬ ‫‪4‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫وصل قطار شهری به‬ ‫فردیس؟!‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫این در حالی اســت که با گذشــت بیش از ‪ 15‬سال و بعد از محقق‬ ‫نشــدن قول و وعده های مکرر و پیشــین مسووالن ذیربط‪ ،‬این روزها‬ ‫به نظر می رســد که این بــار دیگر واقعن در اســتانه افتتاح خط دو‬ ‫قطار شــهری از گلشهر تا چهارراه طالقانی کرج قرار گرفته ایم‪ ،‬به این‬ ‫معنی که امســال یا حداکثر چند ماه اینده شاهد راه اندازی این خط‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫ســند احتمال افتتاح این خط مترو‪ ،‬گفته های مســووالن متعدد از‬ ‫جمله شــهردار کرج است که گفت‪ :‬با استقرار ماشین االت ویژه و قرار‬ ‫گرفتن واگن های قطار شهری روی ریل‪ ،‬برای جابه جایی مسافران در‬ ‫حد فاصل چهارراه طالقانی و گلشهر به طول تقریبی شش کیلومتر در‬ ‫فاز نخست این پروژه ملی اماده می شویم‪.‬‬ ‫مهــرداد کیانی چنــد روز پیش با اشــاره به وعده هــای قبلی به‬ ‫شــهروندان کرجی افزود‪ :‬فاز نخست قطار شهری در روزهای دهه فجر‬ ‫امســال به صورت ازمایشی افتتاح خواهد شد تا مرکز استان از نعمت‬ ‫مترو بهره مند شود‪ ،‬بنابراین کالنشــهر کرج در استانه تحولی عظیم‬ ‫در حوزه سفرهای درون شــهری و بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫یاداوری می شــود‪ :‬عملیات ســاخت قطار شــهری کرج به عنوان‬ ‫مهمترین پروژه ترافیکی در جابجایی مسافر این کالنشهر به طول ‪۲۷‬‬ ‫کیلومتر با ‪ ۲۷‬ایســتگاه در سال ‪ ۱۳۸۵‬اغاز شد‪ ،‬هرچند روند اجرایی‬ ‫ایــن پروژه به علت هــای مختلف از جمله کمبود منابــع مالی و ‪ ...‬با‬ ‫مشکل مواجه شد‪.‬‬ ‫جدا از شــش کیلومتر خط دو قطار شــهری کرج که در حال اماده‬ ‫ســازی برای افتتاح است‪ ،‬تاکنون در مجموع ‪ ۱۵‬کیلومتر از تونل های‬ ‫قطار شــهری این کالنشهر حفر شده اســت‪ ،‬لیکن نکته حایز اهمیت‬ ‫افزایش قیمتها براثر تاخیر و گذشــت سالهای طوالنی است‪ ،‬به نحویی‬ ‫کــه اکنون طبق برخی براوردها‪ ،‬هزینه ســاخت و تجهیز هر کیلومتر‬ ‫قطار شهری به یک تا دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫البته در این میان تونل بین دانشــگاه خوارزمــی در غرب و میدان‬ ‫شــهید سلطانی در شــرق کرج نیز حفاری شده اســت که این اتفاق‬ ‫مبارکی اســت‪ ،‬چون از همان ابتدا قرار بود ‪ 12‬ایستگاه از ‪ 27‬ایستگاه‬ ‫تصویب شده قطار شــهری کرج در فردیس اجرا شود که به هر دلیل‬ ‫نشد!‬ ‫حال صرفنظر از همه تاخیر و تعلل ها‪ ،‬باید خوشحال باشیم و نزدیک‬ ‫شدن افتتاح خط دو قطار شهری کرج بین چهارراه طالقانی و گلشهر را‬ ‫به فال نیک بگیریم و عالوه براین امیدوار هم باشیم که انشاا‪ ...‬با تجهیز‬ ‫و اماده ســازی و بهره برداری از تونل بین دانشگاه خوارزمی تا میدان‬ ‫شهید سلطانی در ســالهای اینده‪ ،‬قطار شهری به نزدیک ترین نقطه‬ ‫یعنی مرز بین شهر کرج و فردیس برسد‪.‬‬ ‫براین اســاس‪ ،‬اســتاندار البرز هم گفت‪ :‬با توجه بــه اراده ای که در‬ ‫جهت تکمیل پروژه قطار شهری کرج شکل گرفته‪ ،‬درصدد هستیم که‬ ‫ادامه خط دو قطار شهری را به فردیس برسانیم‪ ،‬برای این منظور باید‬ ‫شهرداری فردیس پیگیری و جدیت ویژه ای داشته باشد‪.‬‬ ‫مجتبی عبداللهی که در جریان بررســی و رســیدگی به پروژه های‬ ‫درمانی اســتان در نشستی در فردیس ســخن می گفت‪ ،‬افزود‪ :‬با این‬ ‫ی توانیم بار بزرگی از ترافیک داخلی فردیس را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫اقدام م ‬ ‫از ســوی دیگر عضو شــورای شــهر فردیس نیز با تاکید بر اهمیت‬ ‫اتصال ایســتگا ِه متروی شهید سلطانی به ســمت شهر فردیس که به‬ ‫گفته وی شهر فردیس در حال تبدیل شدن به یک کالنشهر در اینده‬ ‫ای نزدیک اســت گفت‪ :‬باید مدیریت شــهری اعتماد به نفس داشته‬ ‫باشــه و در این خصوص تســلیم هزینه های گزاف پروژه مترو نشود‪،‬‬ ‫بخصوص که ما دســتکم برای اتصال خط دو قطار شهری به فردیس‬ ‫دارای مصوبه هستیم‪.‬‬ ‫بــه اعتقاد ملیحه اکبری‪ ،‬تــا زمانی که ما ابر پــروژه ای مثل مترو‬ ‫نداشــته باشیم‪ ،‬نمی توانیم خیلی جدی از دولت تقاضای کمک کنیم‪،‬‬ ‫هرچند جــز حمل و نقل ریلی‪ ،‬می توانیم برای توســعه حمل و نقل‬ ‫غیرریلــی نیز چاره اندیشــی کنیم‪ ،‬اما من معتقــدم باید پروژه مترو‬ ‫فردیس را زخمی کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬البته می دانیم که پروژه مترو دردســرهای زیادی‬ ‫دارد و منابع مالی عظیمی می خواهد‪ ،‬اما باالخره یک روزی یک جایی‬ ‫باید این پروژه شــروع شود‪ ،‬پس باید جســارت داشته باشیم و کلنگ‬ ‫ان را به زمین بزنیم‪.‬‬ ‫حال به عنوان یک اهل قدیمی رسانه مایلم جمع بندی خود اینگونه‬ ‫ارایه کنم که مطمعنم مســووالن اعم از اســتان و شهرستان و شورای‬ ‫فردیــس‪ ،‬بــا توجه به تراکم جمعیــت و ترافیک ســنگین و پیچیده‬ ‫همیشــگی این شــهر‪ ،‬همگی بر ضرورت اجرای پروژه مترو در شــهر‬ ‫فردیس بیش از نیم میلیون نفری تاکید دارند و خواهان رفع مشکالت‬ ‫شهروندان صبور و نجیب این شــهر هستند‪ ،‬اما واقعیت این است که‬ ‫برخالف همه این نیت های خیر‪ ،‬فردیس از گذشــته های دور همواره‬ ‫دچار بی توجهی و انباشت مشکالت شده است‪.‬‬ ‫برای نمونه فقط در حوزه ترافیک شــاید بد نباشــد که به مســاله‬ ‫زیرگذر یا روگذر شــیخ اباد فردیس اشــاره کنم که بعــد از بیش از‬ ‫یک دهه همچنان در نقطه صفر اســت‪ ،‬از طرفــی نه تنها طرح قطار‬ ‫شــهری این شهر شلوغ که قرار بود با کرج شروع شود‪ ،‬همچنان روی‬ ‫کاغذ باقی ماند‪ ،‬بلکــه از پروژه های زیرگذر و روگذر و دیگر راهکارها‬ ‫برای کاســتن از معضل ازار دهنده ترافیک هم در این شــهر خبری‬ ‫نیســت‪ ،‬همانگونه که همزمان با ســاخت کنارگذر شمالی کرج‪ ،‬طرح‬ ‫ادامه بزرگراه شــهید همت جنوبی برای کاهــش ترافیک فردیس نیز‬ ‫مطرح شد‪ ،‬لیکن این طرح هم به سرنوشت سایر طرحهای مشابه دچار‬ ‫و به مرحله عمل و اجرا نرسید‪.‬‬ ‫بــا این حال اما اکنون بحث بر ســر پروژه مهم و زیرســاختی قطار‬ ‫شهری است‪ ،‬این درست که اتصال قطار شهری کرج به ایستگاه شهید‬ ‫سلطانی گامی رو به جلو است‪ ،‬اما اینکه این اتفاق مبارک چه زمانی و‬ ‫تا چند سال دیگر محقق خواهد شد نیز مهم است! تازه بعد از رسیدن‬ ‫شــاخه ای از قطار شــهری کرج به ایســتگاه‪ ،‬واقعن چقدر از ترافیک‬ ‫سنگین و همیشگی فردیس را کاهش خواهد داد؟!‬ ‫اجازه می خواهم که رک و بی رودربایســتی بگویم‪ ،‬به نظرم اتصال‬ ‫قطار شــهری کرج به ایستگاه شهید سلطانی مشروط بر اینکه باوجود‬ ‫همه مســایل و مشــکالت و کمبودهای مالی‪ ،‬اگر اجــرا و مورد بهره‬ ‫برداری قرار گیرد‪ ،‬واقعیت این است که این ابتدای راه است‪ ،‬چون حفر‬ ‫‪ 12‬کیلومتر تونل مترو با ‪ 10‬تا ‪ 12‬ایســتگاه به عنوان ســهم فردیس‬ ‫از قطار شــهری یا همان مترو‪ ،‬تازه شــروع ماراتن سخت و طوالنی و‬ ‫جدیدی اســت که در خوشــبینانه ترین حالت چندین و چند سال به‬ ‫طول خواهد انجامید! پس تنها وصل قطار شــهری کرج به ایســتگاه‬ ‫شهید سلطانی درد چندانی از فردیس دوا نمی کند!‬ ‫در پایان با یاداوری و قدردانی از توجه ویژه جناب عبداللهی استاندار‬ ‫البرز به مشکالت فردیس از همان ابتدای قبول مسوولیت‪ ،‬شاید تصور‬ ‫شــود که این اولین سخن یا یادداشــت از بی مهری و کم توجهی ها‬ ‫به فردیس اســت‪ ،‬درحالی که عدد اینگونه یادداشــت های مربوط به‬ ‫کمبود و نارسایی شهرم فردیس بخاطر کم لطفی ها دستکم سه رقمی‬ ‫شــده‪ ،‬برای همین است که از تمثیل واژه درد برای فردیس در ابتدای‬ ‫این یادداشت اســتفاده کردم تا شاید صدای این درد بیشتر شنیده و‬ ‫لمس شود‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال هفتم ‪ /‬شماره ‪ / 181‬هفته چهارم ‪ /‬دی ماه ‪1401‬‬ ‫با حضور مردم و مسئوالن؛‬ ‫ایین رونمایی از ‪ ۲۶‬دستگاه اتوبوس شهری در فردیس برگزار شد‬ ‫همزمان بــا روز هوای پاک‪ ،‬اییــن رونمایی از‬ ‫‪ ۲۶‬دســتگاه اتوبوس شهری در فردیس با حضور‬ ‫دکتر عبداللهی استاندار البرز‪ ،‬دکتر حسینی امام‬ ‫جمعــه و مهندس کاشــفی فرماندار شهرســتان‬ ‫فردیس‪ ،‬اعضای شورای اســامی شهر‪ ،‬شهردار‪،‬‬ ‫معاونین و مدیران شهرداری فردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫استاندار البرز‪ :‬شــهرداری فردیس برای‬ ‫امتداد قطار شهری در فردیس برنامه ریزی‬ ‫کند‬ ‫نماینده عالی دولت در استان البرز ضمن تقدیر‬ ‫از مدیریــت شــهری فردیس در توســعه ناوگان‬ ‫حمل و نقل عمومی این شــهر‪ ،‬گفت‪ :‬الزم است‬ ‫شهرداری فردیس برای امتداد قطار شهری در این‬ ‫شهر برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫مجتبــی عبداللهــی در اییــن رونمایی از ‪۲۶‬‬ ‫دســتگاه اتوبوس شهری که همزمان با روز هوای‬ ‫پاک انجام شــد‪ ،‬ضمن تقدیر از اهتمام مدیریت‬ ‫شــهری در فردیس جهت ارتقــای حمل و نقل‬ ‫عمومی در این شهرســتان همزمان با روز هوای‬ ‫پاک‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای تحقق هوای پاک باید توجه‬ ‫ویژه ای به توســعه حمل و نقل عمومی داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬نوســازی و توسعه وســایل حمل و نقل‬ ‫عمومی تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک و تسهیل‬ ‫در تردد مردم و پایداری هوای پاک دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه عمده خواسته ها‬ ‫و رضایتمندی مردم در حوزه شــهرداری ها است‬ ‫و باید در این مســیر همواره کوشا باشیم‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬شــورای اسالمی شهر فردیس باید از فرصت‬ ‫بدســت امده برای خدمتگزاری به مردم‪ ،‬نهایت‬ ‫بهره برداری را داشته باشند‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ :‬مردم همواره پای نظام و‬ ‫انقــاب بوده اند و این همراهی بر بار مســئولیت‬ ‫ما برای تامین نیازهای مردم می افزاید؛ شهرستان‬ ‫فردیس در بسیاری از زیرساخت ها با ضعف جدی‬ ‫مواجه است از این رو تالش مضاعفی برای جبران‬ ‫کمبودها نیاز است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در اســتان البرز در حوزه های‬ ‫مختلف زیرســاختی با عقب ماندگی های فراوانی‬ ‫مواجه هســتیم بنابراین با احصا نیازها‪ ،‬نسبت به‬ ‫تامین نیازها وارد عمل شــده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬اقدامات‬ ‫بســیاری را در دســتور کار قرار داده ایم و شاهد‬ ‫تحوالت محسوسی هســتیم و این روند تا کسب‬ ‫رضایتمندی مردم و تحقــق اهداف ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ :‬شهر فردیس به نگاه ویژه‬ ‫ای نیــاز دارد و یکی از درخواســت های مردمی‪،‬‬ ‫حل مسائل ترافیکی در این شهرستان است؛ ادامه‬ ‫خط دو قطار شــهری کرج طراحی شــده و باید‬ ‫شــهرداری و شورای اسالمی شهر فردیس در این‬ ‫راستا اقدام و پیگیری کنند‪ .‬فاز اول خط دو قطار‬ ‫شــهری در کرج در ایام دهه مبارک فجر امسال‬ ‫مورد بهره برداری قرار می گیرد و این پروژه باید‬ ‫امتداد و تسریع در کرج و فردیس داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کمربندی و طرح جامع حمل‬ ‫و نقــل در فردیــس باید دنبال و اجرایی شــود‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬فردیس نیازهــا و مطالبات فراوانی‬ ‫دارد که باید با نگاه انقالبی و جهادی دنبال شود‪.‬‬ ‫حل مشــکالت و تحقق مطالبات مردم استان در‬ ‫گرو تالش های مســئولین اســت و مــی توان با‬ ‫برنامه ریزی دقیق و کار مضاعف به تمامی اهداف‬ ‫در راستای ارتقاء زیرساخت ها رسید‪.‬‬ ‫تقدیر امام جمعه شهرســتان فردیس از‬ ‫مدیریت شهری در توسعه ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫تاکید دارند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ضمن تقدیر از مدیریت شــهری‬ ‫فردیس در توســعه ناوگان اتوبوسرانی این شهر‪،‬‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬شــهروندان از این اقــدام مدیریت‬ ‫شهری خوشنود هستند؛ درست است که دشمن‬ ‫برای ضربه زدن به کشــور جمهوری اســامی از‬ ‫هیچ تالشی فروگذار نیســت اما خدمت به مردم‬ ‫همه تالش های رسانه ای انها برای ضربه زدن به‬ ‫کشور را خنثی می کند‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود با اشاره به خبر مسرت بخش شهردار فردیس‬ ‫مبنی بر احداث پارک بانوان در این شــهر‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬بانوان نیمی از جامعه را تشــکیل می دهند‬ ‫و توجه بــه نیازهای این قشــر از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن به موضوع انتزاع فردیس از کرج‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬بیشتر مشکالت فردیس ریشه‬ ‫در ایــن امر دارد که در این راســتا از مســئوالن‬ ‫استانی می خواهیم که برای توسعه خدمت رسانی‬ ‫به مردم در این شــهر‪ ،‬موضــوع انتزاع فردیس از‬ ‫کرج را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫شــهردار فردیــس‪ :‬تحقــق مطالبات‬ ‫شــهروندان با بهره برداری از اتوبوس های‬ ‫شــهری؛ در فاز دوم ‪ ۲۴‬دســتگاه اتوبوس‬ ‫دیگر به ناوگان حمل و نقل عمومی فردیس‬ ‫افزوده می شود‬ ‫امام جمعه شهرستان فردیس از اقدام مدیریت‬ ‫شهری فردیس در راستای توسعه ناوگان حمل و‬ ‫نقل عمومی تقدیر کرد‪.‬‬ ‫حجت اســام سید ابراهیم حسینی امام جمعه‬ ‫شهرســتان فردیــس در اییــن رونمایــی از ‪۲۶‬‬ ‫دستگاه اتوبوس شــهری در فردیس که همزمان‬ ‫با روز هوای پاک برگزار شــد‪ ،‬با بیان اینکه خدای‬ ‫متعال را شاکریم که مدیران در خدمت رسانی به‬ ‫مردم اهتمام دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اســامی همواره بر خدمت به مردم و ایجاد امید‬ ‫شــهردار فردیس‬ ‫گفــت‪ :‬ســال اینده‬ ‫‪ 24‬اتوبوس شــهری‬ ‫به ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫شــهرداری فردیس‬ ‫افزوده می شود‪.‬‬ ‫محمدرضا احمدی‬ ‫نژاد در ایین رونمایی‬ ‫از ‪ ۲۶‬دستگاه اتوبوس‬ ‫شهری در فردیس که‬ ‫همزمان با روز هوای‬ ‫پاک برگزار شــد‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکــه الودگی‬ ‫هــوا یکــی از چالش‬ ‫های فردیس و دیگر‬ ‫شــهرهای بــزرگ و‬ ‫پرجمعیــت کشــور‬ ‫محســوب می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مهمترین‬ ‫راهــکار مقابلــه بــا‬ ‫الودگی هوا استفاده بیشتر از وسایط حمل و نقل‬ ‫عمومی و محدود کردن اســتفاده از خودرو های‬ ‫شخصی است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه با بیان اینکــه تهیه اتوبوس های‬ ‫شــهری در پی استراتژی شــورای اسالمی شهر‬ ‫فردیــس مبنی بر تهیــه ناوگان ملکی ســازمان‬ ‫مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر‪ ،‬در دستور کار‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از ‪ ۲۶‬دســتگاه اتوبوسی‬ ‫که امروز رونمایی می شــود‪ ۹ ،‬دســتگاه اتوبوس‬ ‫بازسازی شده شــهرداری کرج است‪ ۱۱ ،‬دستگاه‬ ‫نیــز از منابع داخلی شــهرداری تهیه شــده و ‪۶‬‬ ‫دســتگاه نیز از محل یارانه مصــوب هیات دولت‬ ‫خریداری شده است‪.‬‬ ‫احمــدی نژاد تصریح کرد‪ :‬در فاز دوم توســعه‬ ‫ناوگان حمل و نقل عمومی شــهرداری فردیس‪،‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬ماه اینده ‪ ۲۴‬دســتگاه اتوبوس شــهری به‬ ‫ناوگان اتوبوسرانی شهرداری و برای خدمات دهی‬ ‫بیشتر به شهروندان اضافه می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬با تالش های همکارانم در‬ ‫ســازمان حمل و نقل و بار و مســافر شهرداری و‬ ‫همکاری صندوق کارافرینی امید‪ ،‬نوسازی تاکسی‬ ‫های فرسوده شــهر فردیس را نیز در دستور کار‬ ‫قــرار داده ایم چراکه تاکســی ها بازوهای کمکی‬ ‫سازمان حمل و نقل برای تردد مسافران هستند‪.‬‬ ‫شــهردار فردیس در بخش دیگری با اشــاره به‬ ‫انجــام مطالعه برای احداث یــک پارک بانوان در‬ ‫بوســتان بهشــت فردیس‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬کلنگ‬ ‫احداث این پارک به مســاحت ‪ ۱.۲‬هکتار در دهه‬ ‫فجر زده می شود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفت‪ :‬عملیــات اجرایی فاز دوم‬ ‫پارک وحدت نیز به مســاحت یک هکتار در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫شــهردار فردیس همچنین به نوســازی و بروز‬ ‫رسانی خودروهای سازمان اتش نشانی شهرداری‬ ‫فردیس اشــاره کــرد و گفت‪ :‬امروز در حاشــیه‬ ‫رونمایــی از ‪ ۲۶‬دســتگاه اتوبوس شــهری‪ ،‬از ‪۸‬‬ ‫دستگاه خودرو سبک اتش نشــانی نیز رونمایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫یک باشگاه ورزشی مختلط با دستور دادستان فردیس پلمب شد‬ ‫دادســتان شهرســتان فردیس از پلمب یک‬ ‫باشگاه ورزشی که اقدام به برگزاری کالس های‬ ‫مختلــط در رده جوانــان و نوجــوان می کرد‪،‬‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫حسین ناصرخاکی گفت‪ :‬در پی انتشار گزارش‬ ‫هایــی در خصوص برگزاری کالس های مختلط‬ ‫در یک باشگاه ورزشی در مشکین دشت فردیس‪،‬‬ ‫بالفاصله دستور بررسی موضوع صادر شد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬با توجه به احراز صحت خبر‪،‬‬ ‫پیــش از ظهر امروز دســتور پلمب این ســالن‬ ‫ورزشی صادر شد‪.‬‬ ‫دادستان شهرستان فردیس افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫بررســی صورت گرفته‪ ،‬این سالن پلمب و برای‬ ‫مالک و مربی ان پرونده قضایی تشــکیل شده و‬ ‫در مسیر رسیدگی قرار دارد‪.‬‬ ‫مقابله بــا تغییر کاربــری ‪ ۲۴‬هکتار از‬ ‫اراضی زراعی در فردیس‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب فردیس از مقابله‬ ‫با ساخت و ســازهای غیرمجاز در ‪ ۲۴‬هکتار از‬ ‫اراضی کشاورزی و باغی این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫حسین ناصرخاکی با اشاره به اجرای تبصره ‪۲‬‬ ‫ماده ‪ ۱۰‬قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‬ ‫ها‪ ،‬در خصوص اعمال قانون در مورد ســاخت و‬ ‫سازهای غیرمجاز گفت‪ :‬این عملیات در«خیابان‬ ‫باغ انگوری و اراضی حوزه» ‪ ،‬واقع در «روستای‬ ‫فرخ اباد» بخش مشکین دشت این حوزه قضایی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با بیــان جزئیات این اقــدام که منجر به‬ ‫ازادسازی ‪ ۲۴‬هکتار از اراضی کشاورزی در این‬ ‫شهرســتان به ارزش ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان شده‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در این ازادسازی موارد متعددی‬ ‫از قبیل‪ ۳۰‬مورد دیوارکشــی غیر مجاز به طول‬ ‫‪ ۲‬هــزارو ‪ ۷۰۰‬متر‪ ۲ ،‬مورد بنــای غیرمجاز به‬ ‫مساحت ‪ ۱۱۰‬متر مربع‪ ۱۰ ،‬مورد محوطه سازی‬ ‫به مســاحت ‪ ۸۵۰‬متر مربع‪ ،‬چهار مورد االچیق‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۵۵‬مترمربع‪ ۱۵ ،‬مورد انباشــت‬ ‫مصالح به مســاحت یک هزار متر مربع ســطح‬ ‫اشغال و ‪ ۲‬مورد پی کنی و گودبرداری استخر به‬ ‫مساحت ‪ ۴۰‬متر مربع اعمال قانون شد‪.‬‬ ‫امسال حدود پنج هزار هکتار از اراضی ملی و‬ ‫کشاورزی اســتان البرز با حکم قضایی از دست‬ ‫متصرفان غیر قانونــی و تغییرکاربری های غیر‬ ‫مجاز ازاد سازی شد‪.‬‬ ‫معاونفرماندارفردیس‪:‬هیچکارتنخوابیدرسرمانماند‬ ‫️معــاون فرماندار فردیــس‪ :‬هیچ کارتن‬ ‫خوابی در سرما نماند‬ ‫معاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور‬ ‫عمرانی فرمانــداری فردیس گفت‪ :‬نهایت‬ ‫تالشــمان را انجام می دهیــم که فصل‬ ‫زمستان امسال هیچ بی خانمان و کارتن‬ ‫خوابی در این شهرستان در سرما نماند‪.‬‬ ‫دکتــر حمیدرضا عبداله پــور با تاکید‬ ‫براینکه گرمخانه هایی توســط شهرداری‬ ‫و مراکز تحت پوشــش بهزیســتی اماده‬ ‫ارایه خدمــات به کارتــن خوابها در این‬ ‫شهرستان هســتند‪ ،‬افزود‪ :‬از عموم مردم‬ ‫و فعاالن اجتماعی و اهالی رســانه انتظار‬ ‫داریم که در صورت مشاهده کارتن خوابها‬ ‫برای کمک به انها به مراجع ذیربط اطالع‬ ‫رسانی کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین نظارت بیشتر و‬ ‫دقیق تری بر پیشگیری از مصرف بی رویه‬ ‫گاز در ادارات شهرستان فردیس در حال‬ ‫انجام اســت تا گاز هیچ خانه ای در فصل‬ ‫زمستان حتی به صورت موقت قطع نشود‪.‬‬ ‫سارقان ‪ ۱۰۰‬میلیاردی در فردیس غافلگیر شدند‬ ‫سردار "عباسعلی محمدیان" فرمانده انتظامی‬ ‫استان البرز در این خصوص بیان داشت‪ :‬به دنبال‬ ‫وقوع یک فقره سرقت مسلحانه توسط اشخاصی‬ ‫ناشناس از یکی از شــهروندان فردیسی‪ ،‬بررسی‬ ‫موضوع در دســتور کار پلیس اگاهی استان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برابر بررســی های صــورت گرفته‬ ‫مشــخص شد که مال باخته حین ورود به منزل‬ ‫توسط اشــخاصی ناشناس با تهدید سالح سرد و‬ ‫گرم کیف و لوازم شــخصی اش به ســرقت رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی اســتان البــرز اضافه کرد‪:‬‬ ‫بالفاصله پــس از دریافت پرونــده کاراگاهان با‬ ‫انجام اقدامات پلیسی رد پای یکی از دوستان مال‬ ‫باخته را در وقوع ســرقت مشاهده و با تحت نظر‬ ‫قرار دادن تحرکات این شخص شبکه ایجاد شده‬ ‫توسط وی برای انجام سرقت راشناسایی کردند‪.‬‬ ‫این مقام ارشد انتظامی گفت‪ :‬در ادامه ماموران‬ ‫بــا هماهنگی مرجع قضائی ‪ ۴‬ســارق و ‪ ۶‬مالخر‬ ‫اموال مسروقه را در خصوص این سرقت دستگیر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ســردار محمدیان با بیان اینکــه ارزش لوازم‬ ‫مســروقه حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال براورد شده‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بحمداهلل امروز پلیس به میزانی‬ ‫از توانمندی رسیده است که سخت ترین پرونده‬ ‫های سرقت و کالهبرداری را در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن به نتیجه می رساند‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال هفتم ‪ /‬شماره ‪ / 181‬هفته چهارم ‪ /‬دی ماه ‪1401‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫شورای شهر فردیس در اجرای طرح برون سپاری مصوب کرد‪:‬‬ ‫فردیس نشینان منتظر حضور‬ ‫شرکتهای شهربان باشند!‬ ‫منصور جمشــیدی ‪ -‬به گفته ســخنگوی شورای‬ ‫شهر فردیس‪ ،‬این شورا ســال گذشته طرحی با عنوان‬ ‫برون سپاری و واگذاری بخشی از امور نظارتی و انضباط‬ ‫شهری را مصوب کرد که بر اساس ان کارهایی از جمله‬ ‫رفع ســد معبر دستفروشــان ثابت و سیار‪ ،‬جلوگیری و‬ ‫پیشــگیری از ســاخت و ســاز غیر مجاز‪ ،‬دیوارکشی و‬ ‫همچنین نظارت بر عملکــرد پیمانکاران تنظیف معابر‪،‬‬ ‫فضای سبز شهری و غیره به شرکت های شهربان واگذار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫هادی روستایی افزود‪ :‬طبق این مصوبه شورا‪ ،‬شهرداری‬ ‫فردیس در شرف جذب شــرکت واجد شرایط با تامین‬ ‫‪ 15‬میلیارد تومان اعتبار و رعایت تشریفات قانونی است‬ ‫که طی چند هفته اینده قرارداد ان مشــخص و ابالغ‬ ‫می شــود‪ ،‬سپس نیز در خصوص دستفروشان با رعایت‬ ‫تکریم‪ ،‬کرامت و معیشت انها تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر به گــزارش روابط عمومی شــورای‬ ‫اسالمی شــهر فردیس‪ ،‬در نهایت اعضای شورا با ارایه‬ ‫راهکارهای ســازنده در جهت بهبود وضعیت شهری و‬ ‫استفاده از "شهربان" در جهت انضباط شهری‪ ،‬تعریف‬ ‫پروژه های ملموس و ضروری در جهت تسهیل رفت و‬ ‫امد شهروندان و بازگشایی گره های ترافیکی و نظارت‬ ‫بیشتر شهرداری بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری‬ ‫و ارسال گزارشــات مطالعات انجام شده شهرداری در‬ ‫حوزه های مختلف شــهری در ســال ‪ 1401‬خواستار‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫قــرارداد ‪ 15‬میلیارد تومانی با شــرکت واجد‬ ‫شرایط "شــهربان" برای تسهیل و رفاه فردیس‬ ‫نشینان‬ ‫راستش به نظر می رسد عنوان شرکتهای "شهربان"‬ ‫تازه ترین ایده و روش برای کمک به شهرداری فردیس‬ ‫اســت که گویا جایگزین عنوان "پیمانکار" شده است‪،‬‬ ‫البته به عنوان یک اهل قدیمی رسانه نسبت به راهکار‬ ‫شهربان نه خوشــبین و نه بدبین هستم‪ ،‬چراکه بعد از‬ ‫عملکرد می توان درباره مصوبه شــهربان شورای شهر‬ ‫فردیس قضاوت کرد‪.‬‬ ‫بــا این حال امــا با عنایت به تجربه های گذشــته و‬ ‫بخصــوص با توجه به اینکه قرار اســت وظایف عمده و‬ ‫زیادی نظیر رفع ســد معبر دستفروشان ثابت و سیار‪،‬‬ ‫جلوگیری و پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز‪ ،‬تخلف‬ ‫در دیوارکشــی‪ ،‬نظارت بر عملکرد پیمانکاران تنظیف‬ ‫معابر‪ ،‬فضای ســبز شهری و ‪ ....‬برعهده شرکت شهربان‬ ‫گذاشته شــود‪ ،‬بنابراین فقط باید امیدوار بود و منتظر‬ ‫عملکرد شرکت شهربان ماند‪.‬‬ ‫شهربان یا پیمانکار فرقی نمی کند مهم دست‬ ‫یابی به نتیجه مطلوب است‬ ‫خالصه برای جمــع بندی این تــازه ترین راهکار و‬ ‫مصوبه شــورای فردیس که در دســت اجرا قرار گرفته‬ ‫به اعتقاد مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان‬ ‫البرز‪ ،‬مســایل بی شــماری گریبان گیر اهالی رســانه‬ ‫هاســت‪ ،‬در حالی که اصحاب رسانه باید مورد حمایت‬ ‫همه جانبه قرار گیرند تا شــاهد ارتقا کیفیت رســانه و‬ ‫جریان اطالع رسانی باشیم‪.‬‬ ‫جابری انصاری که در نشستی با حضور حجت االسالم‬ ‫والمســلمین دکتر ســید ابراهیم حســینی امام جمعه‬ ‫فردیس‪ ،‬شــهردار فردیس‪ ،‬شــهردار و رییس شــورای‬ ‫اســامی شهر مشــکین دشــت و چند تن از اصحاب‬ ‫رســانه در دفتر امام جمعه فردیس ســخن می گفت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬خبرنگاری که برای که تولید خبر پشــت در اتاق‬ ‫مســووالن همه جور نامالیمتی را تحمل می کند‪ ،‬ولی‬ ‫دست از کار خودش نمی کشد‪ ،‬باید حمایت کنیم‪.‬‬ ‫خواهش مــن از امام جمعه محتــرم فردیس‬ ‫حمایت بیشتر از اهالی رسانه هاست‬ ‫وی با اشاره به اینکه الزم است مسوولی که با خبرنگار‬ ‫بدرفتاری کند یا مدیری که بی تفاوت به رســانه باشد‬ ‫برخــورد قانونی و قاطع کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خواهش من از‬ ‫امام جمعه محترم فردیس حمایت بیشتر از اهالی رسانه‬ ‫هاست و باید تدبیری جدی برای انها بیاندیشیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مطالبه حضرت اقا در سالیان قبل در‬ ‫حوزه رســانه و مطبوعات بســیار جدی بوده‪ ،‬ولی حاال‬ ‫نقش رسانه ها در این مسوولیت چیست؟ در واقع نقش‬ ‫خبرنگاران و نقش فعاالن حوزه رسانه چیست؟‬ ‫مدیرکل ارشــاد البرز گفت‪ :‬وظیفه خبرنگاران ایجاد‬ ‫شور اجتماعی‪ ،‬شــوری که نشان دهنده خدمات دولت‬ ‫مردان و عزیزانی اســت که در شورای شهر و شهرداری‬ ‫تالش می کنند‪ ،‬اینطور نباشــد که اعضای شورای شهر‬ ‫که با رای مردم وارد این محفل شــدند و شهرداری را با‬ ‫رای خود انتخاب کردند‪ ،‬گاهی اوقات اتفاقاتی که برای‬ ‫شــورا و شهردار پیش می اید‪ ،‬رســانه ها اهمیتی نمی‬ ‫دهند و واکنشی نسبت به اتفاقات ندارند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬نبود امنیت شــغلی را از جمله مشــکالت اهالی‬ ‫رسانه دانست که موجب شده خبرنگار نتواند با ارامش‬ ‫خاطــر به وظیفه اس عمل کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عزل و نصب‬ ‫ها‪ ،‬عملکرد مسئولین و خواسته های مردم از انها نباید‬ ‫واکنش رسانه ها دور بماند‪ ،‬چرا که این مهم باعث جلب‬ ‫اعتماد عمومی می شــود که مردم می دانند افرادی که‬ ‫انتخــاب کردند در دوره فعالیتشــان چه خدمات هایی‬ ‫ارایه کرده اند‪.‬‬ ‫انصاری یاداور شــد‪ :‬زندان های بی شــماری در این‬ ‫اســتان است و به طبع ان حضور خانواده های زندانیان‬ ‫در شهرهای استان به خوبی دیده می شوند و تبعات این‬ ‫حضور و تبعــات اجتماعی این خانواده ها دارند‪ ،‬بخاطر‬ ‫مشــکالتی که گریبانگیرش بودند به مردم کل اســتان‬ ‫سرایت می کند و فردیس هم فارغ از این حوزه نیست‪.‬‬ ‫برابری جمعیت فردیس با برخی استانها‪ ،‬باعث‬ ‫مسوولیت بیشتراستاندار و مدیران کل است‬ ‫وی گفــت‪ :‬اینکه جمعیت فردیس با برخی اســتانها‬ ‫اســت‪ ،‬ابتدا امیدوارم رک و بی پرده گویی من در این‬ ‫باره موجب تکدر خاطر کســی نشود‪ ،‬نظرم را صادقانه‬ ‫اینگونه عرض می کنم که بکارگیری شــهربان در واقع‬ ‫راهی برای افزودن یک واســطه جهت رتق و فتق امور‬ ‫و وظایف شــهرداری اســت‪ ،‬چراکه بعید است شرکت‬ ‫شهربان یا پیمانکار یا هر عنوان دیگری مایل یا امادگی‬ ‫کار بی مزد را داشته باشد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر سپردن مشکالتی چون رفع سدمعبر‬ ‫دستفروشــان یا مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز را‬ ‫که شهرداری با در اختیار داشتن نیرو و جلب همکاری‬ ‫دیگر نهادها تا کنون نتوانسته ان را به نحو مطلوب حل‬ ‫و فصل کند‪ ،‬شرکت شهربان مگر دارای قدرت جادویی‬ ‫اســت که بتواند از پس اینگونه وظایف براید‪ ،‬هرچند‬ ‫باید امیدوار بود شــورای فردیس روی این مصوبه خود‬ ‫به اندازه کافی فکر و جوانب ان با دقت مورد بررســی‬ ‫قرار داده باشد‪.‬‬ ‫از طرفی در گزارش روابط عمومی شــورا امده است‪:‬‬ ‫اســتفاده از شــهربان در جهت انضباط شهری‪ ،‬تعریف‬ ‫پروژه های ملموس و ضروری در جهت تسهیل رفت و‬ ‫امد شهروندان و بازگشایی گره های ترافیکی‪ ،‬ایا واقعن‬ ‫مشــکلی به نام گره های ترافیکی فردیس که در طول‬ ‫ســالیان متمادی و براثر نبود زیرســاخت های کافی و‬ ‫اساسی‪ ،‬سالهاست که به گره کور تبدیل شده‪ ،‬ایا قابل‬ ‫رفع توسط شرکت شهربان خواهد بود؟!‬ ‫البته بحث برون ســپاری بخشی از وظایف شهرداری‬ ‫طرح خوبی اســت‪ ،‬لیکن باید زیر نظر و نظارت دقیق‬ ‫مدیران متخصص و کارامد انجام شود‪ ،‬انهم نه وظایف‬ ‫حســاس و ذاتی شــهرداری چون مقابله با سودجویان‬ ‫ساخت و ســاز غیرمجاز که در میان بودن رشوه و پول‬ ‫های کالن وسوســه انگیز می تواند هر کســی را تحت‬ ‫تاثیر قرار داده و به نتیجه عکس و هدر رفت بیت المال‬ ‫یا همان عوارض و مالیات مردم منجر شود‪.‬‬ ‫دریافت عــوارض از اندازه خــارج از ضابطه‬ ‫تابلوهای مغازه های کسبه فردیس در دستور کار‬ ‫است!‬ ‫شاید در صورت بندی این گزارش به جای پرداختن‬ ‫به ایده و روش شــهربان به عنــوان یک موضوع جدید‬ ‫و تــازه‪ ،‬بهتر بود به موضوع انــدازه و احتمال دریافت‬ ‫عــوارض از تابلوهــای مغازه های کســبه فردیس می‬ ‫پرداختم‪ ،‬چون طول و عرض تابلو مغازه ها به مســاله‬ ‫داغ این روزها در این شهر تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ماجرا به اخطار شهرداری فردیس به شماری از کسبه‬ ‫این شــهر مربوط می شــود که در ان با استناد به بند‬ ‫و ماده قانونی‪ ،‬ضمن تعیین مهلت ‪ 72‬ســاعته از کسبه‬ ‫خواســته شده تابلوهای مغازه خود را که در این اخطار‬ ‫انها را مخدوش کننده ســیما و منظر شــهر دانســته‬ ‫را جمــع اوری کنند که در غیر ایــن صورت ماموران‬ ‫شهرداری اقدام مقتضی را انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫این اقدام اعتراض های زیادی را از ســوی صنوف و‬ ‫کســبه مختلف در فضای مجازی در پی داشت تا اینکه‬ ‫ملیحه اکبری تنها بانوی عضو شــورای شهر فردیس و‬ ‫بخصوص هادی روســتایی سخنگوی این شورا درصدد‬ ‫پاســخگویی برامدند و قــول دادند ایــن موضوع را با‬ ‫جدیت دنبال کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی شــورای شهر فردیس در خصوص عوارض‬ ‫تابلوهای اصناف و کسبه محترم شهر که ارسال ابالغیه‬ ‫هایی باعث گله مندی این عزیزان شده‪ ،‬گفت‪ :‬مطابق با‬ ‫ضابطه مصوب‪ ،‬متراژ تابلوی مجاز برای هر واحد صنفی‬ ‫یک متر و ســی ســانتیمتر در عرض ان واحد صنفی‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫روســتایی با اشــاره به اینکه همراه با همه همکاران‬ ‫خوبم در شــورای شــهر فردیس این موضوع را حتمن‬ ‫مورد پیگیری قرار خواهیم داد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در خصوص‬ ‫واحدهــای صنفی کــه متراژ و ضابطه تعیین شــده را‬ ‫رعایــت کرده اند‪ ،‬هیچگونه عوارضی برای تابلو از مغازه‬ ‫داران دریافت نخواهد شد‪.‬‬ ‫به جای عوارض تابلوها‪ ،‬دغدغه مداوم کســبه‬ ‫فردیس نســبت به گسترش دستفروشان را حل‬ ‫کنید!‬ ‫موضوع داغ دریافت عوارض از تابلو مغازه ها در حالی‬ ‫است که شــماری از کسبه خطاب به شورا و شهرداری‬ ‫اعــام کردند‪ ،‬به جــای دادن اخطار به مغــازه دارها‪،‬‬ ‫شایسته است به رفع مشــکل و دغدغه دیرپای کسبه‬ ‫فردیس نسبت به وجود و گسترش مداوم دستفروشان‬ ‫توجه کنید‪ ،‬واقعن تاسف اور است که شورا و شهرداری‬ ‫فردیس بدون توجه به مشــکالت کسبه‪ ،‬فقط اقدام به‬ ‫اخذ عوارض سرسام اور می کنند‪.‬‬ ‫البته معاون فرماندار فردیس هم درصدد پاسخگویی‬ ‫منصفانــه برامده و گفته اســت‪ :‬با عنایــت به اوضاع‬ ‫اقتصادی موجود و شــرایط معیشــتی حاکم بر جامعه‬ ‫و ارتــزاق عده کثیری از همشــهریان عزیــز از طریق‬ ‫دستفروشــی‪ ،‬باید بپذیریم که عمال امکان جمع اوری‬ ‫این عزیزان نیست‪.‬‬ ‫جناب عبداهلل پور افزود‪ :‬اما به دلیل ایجاد سد معبر و‬ ‫اختالل در عبور و مرور شهروندان و ایجاد فشار مضاعف‬ ‫اقتصادی بر اصناف محترم‪ ،‬ســاماندهی دستفروشان و‬ ‫انتقــال به محلی که نه مزاحمتــی برای عبور و مرور و‬ ‫نه اصناف ایجاد کنند‪ ،‬به عنوان وظیفه ذاتی شهرداری‬ ‫در دستور کار قرار دارد و چند محل هم جانمایی شده‬ ‫و انشــاا‪ ...‬تا پایان ماه جاری دستفروشــان ساماندهی‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫دستفروشی و به دنبال ان ازدحام و سدمعبر‪،‬‬ ‫پدیــده فراگیری در همه کالنشــهرها از جمله‬ ‫فردیس است‬ ‫واقعیت این است که در یک نگاه جامع‪ ،‬دستفروشی‬ ‫و تبعات ناشــی از ان نظیر ازدحام و سد معبر در پیاده‬ ‫روها و خیابانها و بخصوص نارضایتی کسبه که باوجود‬ ‫پرداخــت هزینه های اجاره‪ ،‬اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز و عوارض‬ ‫مغازه های خود هســتند و در نهایت به کســادی بازار‬ ‫فروش انها منجر می شــود‪ ،‬موضوع و مســاله تازه ای‬ ‫نیســت و سالهاســت که این پدیده به معضلی الینحل‬ ‫برای مغازه داران در شــهرهای بزرگ و کالنشهرها و از‬ ‫جمله فردیس تبدیل شده است‪.‬‬ ‫بنابراین همانگونه که در ســخنان معــاون فرماندار‬ ‫فردیس و نیز ســخنگوی شورای فردیس و حتی برخی‬ ‫دیگر از فعاالن اجتماعی این شهرستان قابل مشاهده و‬ ‫فهم بود و تاکید انها مبنی بر اینکه باید تالش شــود تا‬ ‫با رعایت تکریم‪ ،‬حفظ کرامت و معیشــت دستفروشان‬ ‫تصمیم گیری شــود‪ ،‬خود نشــان دهنده این است که‬ ‫برغم ادعا و خواست های برحق مغازه داران‪ ،‬اما در عین‬ ‫حال نشــانه واضحی هم از اهمیــت‪ ،‬تاثیر و پیچیدگی‬ ‫پدیده فراگیر دستفروشان است‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬با توجه به شرایط نا به سامان اقتصادی‬ ‫کنونی و دشواری تامین معیشت خود و خانواده‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد‪ ،‬اگر کســانی شمار زیاد دستفروشان از جمله‬ ‫در فردیس را افراد ســودجو یا زیاده خواه تصور کنند‪،‬‬ ‫ســخت در اشتباهند‪ ،‬چون به جرات می توان ادعا کرد‬ ‫که بیشتر انها انسانهای شــرافتمندی هستند و از سر‬ ‫فقر‪ ،‬ناداری و ناچاری به دستفروشی و کسب نان حالل‬ ‫روی اورده اند‪.‬‬ ‫هرچند دستفروشــی و ایجاد مزاحمت برای عابران و‬ ‫شهروندان طبق قانون تخلف محسوب می شود‪ ،‬اما در‬ ‫نگاهی منصفانه این تخلف کجا و دزدی و کالهبرداری‬ ‫و دیگر ناهنجاری هایی چون توسل به زور برخی افراد‬ ‫کجا؟! البته از انصاف به دور است که به تالشهای انجام‬ ‫شده در مورد ساماندهی دستفروشان فردیس از جمله‬ ‫راه اندازی بازارچه اشاره نکنیم‪ ،‬ولی چون دستفروشی‬ ‫خود معلول عامل بســیار مهمتری به نام فقر است‪ ،‬اگر‬ ‫دهها بازارچه دیگر ســاخته شود‪ ،‬دیری نمی گذرد که‬ ‫پنج فلکــه اصلی فردیس بازهم مملو از دستفروشــان‬ ‫جدید خواهد شد‪.‬‬ ‫ایا شــهربان فردیس قادر بــه مقابله با رفتار‬ ‫قلدرمابانه و تخلف مشــهود برخی مغازه داران‬ ‫خواهد بود؟‬ ‫راستش گفتن و نوشتن در مورد وظایف و اختیارات‬ ‫مدیرکل ارشاد البرز‪:‬‬ ‫اهالی رسانه باید مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند‬ ‫برابری می کند‪ ،‬این باعث مسوولیت اجتماعی می شود‬ ‫که به گردن همه مســووالن در این شهرســتان است و‬ ‫این نیز برابری می کند با مســوولیت هایی که برعهده‬ ‫استاندار و مدیران کل است و اینجا کار ما خیلی سخت‬ ‫تر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خدا را شــکر در شهرستان فردیس با نگاه‬ ‫بسیار خوب حاج اقا حسینی امام جمعه محترم فردیس‬ ‫که نگاه پدرانه دارد‪ ،‬اتفاقات خوبی در حال شکل گیری‬ ‫اســت و بنده نیز تا جایی که در توانم باشد در خدمت‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫انصاری خاطرنشان کرد‪ :‬دفاتر سرپرستی‪ ،‬پایگاه های‬ ‫خبری بعضا دفتر ندارند یا حمایت مالی نمی شــوند و‬ ‫حتی برخی دوســتانی در فضاهای مجازی هستند می‬ ‫خواهنــد حرف نظــام را بزنند‪ ،‬امــا در جاهایی بخاطر‬ ‫معذوراتی که هســت و اکثرا بخاطر مســایل اقتصادی‬ ‫است که دچار مشکالتی می شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل ارشاد البرز توضیح داد‪ :‬حوزه معاونت رسانه‬ ‫ای براســاس اطالعاتی که دارد براســاس سایت جامع‬ ‫مطبوعات کشــور اســت‪ ،‬خدماتی را همچــون بیمه و‬ ‫صندوق حمایتی ارایه می کند اما کافی و کامل نیست و‬ ‫در اینجا نقش شهرداری ها و شوراها خیلی جدی است‪.‬‬ ‫چرا بعضی رســانه ها از شــهرداری اگهی می‬ ‫گیرند و برخی دیگر پشت درهای بسته هستند‬ ‫وی گفت‪ :‬ما اگهی هــای دولتی داریم و اگهی های‬ ‫شــهرداری ها را داریم و رســانه ها در حوزه اگهی ها‬ ‫حرفهای زیادی دارند‪ ،‬چرا که می گویند در شــهرداری‬ ‫ها یکسری بیشــتر اگهی ها را می گیرند و بقیه پشت‬ ‫درهای بســته هســتند و این واقعیت مشکالت رسانه‬ ‫هاست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگهی های دولتی که زیر نظر ارشــاد‬ ‫است براســاس معیارها توزیع می شــود و طبق قانون‬ ‫اگهی های شــهرداری ها هم نیز باید توســط ارشاد از‬ ‫طریق سامانه توزیع شــود‪ ،‬ولی برخی نیز به این روش‬ ‫معترض هســتند که قیمت اگهی در حوزه توزیع ارشاد‬ ‫پایین تر است و حوزه شهرداری رقم اگهی باالتر است‪.‬‬ ‫انصاری با تاکید براینکه درخواســت جامع مطبوعات‬ ‫استان این است که فضای توزیع اگهی شهرداری ها در‬ ‫ارشاد شــکل بگیرد و این اگهی به صورت مساوی بین‬ ‫رسانه های استان توزیع شود تا همه مورد حمایت قرار‬ ‫بگیرند‪ ،‬افزود‪ :‬این نکته ای اســت کــه باید با همکاری‬ ‫همگی ســاز و کاری برایش تعریف شــود و این الگویی‬ ‫شــود که با حمایت امــام جمعه محتــرم و همچنین‬ ‫شــهردار و شورا به تفاهم برسیم و انجام دهیم که نظام‬ ‫توزیع اگهی های شهرداری برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬البته تاکید می کنم بــه خبرنگاران عزیز‬ ‫که با ثبت نام و تکمیل اطالعاتشــان در ســامانه جامع‬ ‫رسانه های کشــور هر کمکی که از بنده بر میاید کامال‬ ‫در خدمت شما هستم و هرکاری که در حوزه ارتقا نقش‬ ‫رســانه استان و بخصوص شهرستان فردیس الزم باشد‪،‬‬ ‫انجام می دهم‪.‬‬ ‫مدیرکل ارشــاد البرز در پایان کمک به اهالی رسانه‬ ‫بخصوص برای تهیه دفاترشــان که خیلی ها دفاترشان‬ ‫اجاره ای اســت را خواستار شد و افزود‪ :‬باید حداقل وام‬ ‫هایی را برایشــان در نظر بگیریم چرا بخش اعظم پول‬ ‫در اختیار شــوراها و شهرداری ها اســت‪ ،‬بنابراین اگر‬ ‫شــهرداری پای کار بیاید با همکاری ما در حد توانمان‬ ‫می توانیم از خجالت رسانه ها در بیاییم‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس‪ :‬ارتباط شــهرداری و اهالی‬ ‫رسانه باید دو سویه باشد‬ ‫امام جمعــه فردیس نیــز در این نشســت گفت‪ :‬با‬ ‫حضور اقــای جابری انصاری به عنوان مدیرکل ارشــاد‬ ‫نگاه و نگرش تغییر کرد و حضوری که قبال مدیر ارشاد‬ ‫شهرستان نداشت‪ ،‬اما اکنون دارد‪ ،‬ولی بنده نگاه قلکی‬ ‫به شهرداری و شــورا را قبول ندارم که فقط پول بدهد‬ ‫و این قبول نیست‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین دکتر سید ابراهیم حسینی‬ ‫افزود‪ :‬شهرداری و شورای شهر قلک نیست و این ارتباط‬ ‫باید دو ســویه باشد چرا که رســانه ها چه کمکی می‬ ‫توانند به حل مشکالت شهر کنند؟ البته اصحاب رسانه‬ ‫می توانند افکار عمومی را جهت دهند‪.‬‬ ‫وی مالیاتی گریزی و ســاخت و سازهای غیرمجاز را‬ ‫از جمله مشــکالتی دانست که رسانه ها می توانند حل‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه اداب اجتماعــی را رعایت نمی‬ ‫کنیم‪ ،‬چرا باید اینقدر اشــغال را راحت در خیابان رها‬ ‫کنیم؟ این خیلی بد است چرا نباید فرهنگسازی کنیم؟‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬رســانه ها این قــدرت را دارند و این‬ ‫می شــود ارتباط متقابل و دو ســویه با شهرداری ها و‬ ‫این کارهایی است که رسانه ها می توانند برای ساختن‬ ‫شهر کمک کنند‪.‬‬ ‫دکتر حســینی گفت‪ :‬باید با خبرنــگاران با صراحت‬ ‫برخورد شود که مشــکالتی را که می توانیم حل کنیم‬ ‫اعالم کنیــم و مســوولیت ان را برعهــده بگیریم‪ ،‬اما‬ ‫مشکلی که در توانمان نیست حل کنیم را هم بگوییم‪.‬‬ ‫مشکالت فردیس را ابتدا باید رسانه های محلی‬ ‫این شهرستان مطرح کنند‬ ‫امام جمعه فردیس خاطرنشــان کرد‪ :‬نباید مشکالت‬ ‫شهرمان را رســانه های اســتان اول مطرح کنند‪ ،‬چرا‬ ‫که فردیس خود رســانه های محلــی دارد و ابتدا باید‬ ‫از طریق انها مشــکالت این شهرستان مطرح و پیگیری‬ ‫شــود و درخصوص توزیع اگهی ها هم نیز باید ســاز و‬ ‫کار شکل بگیرد‪.‬‬ ‫شــورا و شــهرداری فردیس بــه عنوان نهــاد عمومی‬ ‫و خدماتــی که بیشــترین مراجعه کننــده مردمی در‬ ‫حوزه عوارض‪ ،‬اســفالت‪ ،‬نظافت‪ ،‬ســاخت و ساز‪ ،‬تابلو‪،‬‬ ‫دســتفروش‪ ،‬سدمعبر و ‪ ...‬را دارد‪ ،‬واقعن بی انتهاست و‬ ‫تمامی ندارد‪ ،‬لذا برای اینکــه این گزارش بیش از این‬ ‫طوالنی نشود‪ ،‬به همین میزان بسنده می کنم‪ ،‬اما چون‬ ‫بحث شرکت شــهربان به میان امد‪ ،‬مایلم این پرسش‬ ‫را در پایان مطرح کنم که ایا شــهربان فردیس قادر به‬ ‫برخورد جدی با رفتار قلدرمابانه و تخلف مشهود برخی‬ ‫مغازه داران خواهد بود؟‬ ‫البته پیشتر چند بار درباره اینگونه مغازه داران زیاده‬ ‫خواه و اهل سوءاســتفاده نوشته ام که حتی یک نمونه‬ ‫از این تخلف های مشهود هنگامی که همراه با شهردار‬ ‫سابق فردیس راهی شرکت در یک مراسم بودیم رخ داد‬ ‫را منعکس و منتشر کردم‪ ،‬اما نه تنها نتیجه ای نداشت‪،‬‬ ‫بلکه هر روز هنگام عبور از خیابانهای مختلف همچنان‬ ‫شاهد این جرم مشهود هستم‪.‬‬ ‫اطمینان دارم که اکثریت شهروندان فردیس تا کنون‬ ‫بارها با مغازه دارانی مواجه شده اند که نه فقط بخشی‬ ‫از پیاده رو که حاشــیه خیابان اصلــی مقابل مغازه را‬ ‫نیــز متعلق به خود می دانند و همواره موانعی از جمله‬ ‫جعبه شکســته‪ ،‬حلب خالی روغــن و چیزهایی از این‬ ‫دســت را جلوی مغازه خود در خیابان قرار می دهند و‬ ‫کم نبوده مواردی که منجر به مشــاجره لفظی و حتی‬ ‫درگیری با شهروندانی شده که قصد پارک خودرو خود‬ ‫را داشته اند‪.‬‬ ‫خالصه با توجه به اینکه به عنوان یک اهل رسانه‪ ،‬نه‬ ‫تنهــا چند بار در مورد این رفتار زورگویانه برخی مغازه‬ ‫داران فردیس نوشــتم که گاهی هم تلفنی و در گفتگو‬ ‫با بعضی مدیران شــهرداری این تخلف را مطرح کردم‪،‬‬ ‫لیکن اکنون که قرار اســت شــرکت شهربان به کمک‬ ‫شــهرداری فردیس بیاید‪ ،‬اگر توانست جلوی این جرم‬ ‫مشهود و اشکار مغازه داران متخلف را بگیرد‪ ،‬می توان‬ ‫امیدوار بود که در دیگر وظایف و مســوولیت های خود‬ ‫در بهبود اوضاع شهر هم موفق شود‪.‬‬ ‫دست اخر بدون اغراق و خیلی جدی اعالم می کنم‪،‬‬ ‫اگر شهرداری و شهربان فردیس موفق شدند در روزی‬ ‫که به اتفاق دوری در شــهر فردیس زدیم و هیچ مغازه‬ ‫ای این جرم مشهود را مرتکب نشده بود‪ ،‬عالوه بر تهیه‬ ‫و انتشار یک گزارش مفصل از این موفقیت بزرگ‪ ،‬مدیر‬ ‫و مامورانی که از شهرداری به عنوان عوامل جلوگیری و‬ ‫حذف این جرم اشکار در سطح شهر فردیس شده اند‪،‬‬ ‫یک نهار میهمان مجموعه چند رســانه ای خبرفردیس‬ ‫خواهند بود‪ ،‬حال این گوی و این میدان!‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬در واقع یک اهتمام و درک متقابل‬ ‫بین مردم و مســووالن می خواهیــم که الزمه اولیه ان‬ ‫اهتمام و درک متقابل بین مســووالن و رسانه هاست تا‬ ‫بعد در بین مردم شکل بگیرد‪.‬‬ ‫مطالبات شهر مشکین دشت هم باید دیده شود‬ ‫دکتر حســینی گفت‪ :‬برگزاری این جلسه در راستای‬ ‫اهداف جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان بوده‬ ‫است و بنده نیز امام جمعه شهرستان فردیس هستم نه‬ ‫شهر فردیس‪ ،‬بنابراین مطالبات مشکین دشت به عنوان‬ ‫شهر دیگر شهرستان فردیس باید دیده شود و بنده نیز‬ ‫دیدارها و جلساتی را نیز در انجا بخاطر اینکه اهمیت ان‬ ‫شهر نیز را اعالم کنم‪ ،‬برگزار می کنم‪.‬‬ ‫در این میان انصاری مدیرکل ارشاد البرز توضیح داد‬ ‫که نگاه ما به شهرداری ها قلکی نیست‪ ،‬جلسات فرهنگ‬ ‫عمومی بســیار مهم و جدی اســت و باید مصوبات ان‬ ‫جلسات نیز الزم االجرا شود و همینطور که امام جمعه‬ ‫استان یا یک شهرستان نیز پرچمدار حوزه فرهنگ است‬ ‫و بنده خودم را شــاگرد ایت اهلل حسینی همدانی امام‬ ‫جمعه محترم کرج و حاج اقا حسینی امام جمعه محترم‬ ‫فردیس می دانم‪.‬‬ ‫با مشورت می توانیم مسایل شهر را بشناسیم‬ ‫و حل کنیم‬ ‫سپس دکتر حسینی امام جمعه فردیس نیز گفت‪ :‬با‬ ‫مشورت می توانیم مسایل شــهر را بشناسیم و اینطور‬ ‫نیســت که بنده همه چیز دان باشــم‪ ،‬ولی من فقط در‬ ‫دفترم نشســته ام‪ ،‬مالقات عمومی در دفتر و دیدارهای‬ ‫عمومــی در محالت دارم و دیدار با اصناف که هر هفته‬ ‫یک صنفی دیــدار داریم و مشکالتشــان را مطرح می‬ ‫کنند و همینطور سرکشــی به ادارات که از هفته پیش‬ ‫شــروع کردیم و حضور میدانی در شهر داریم و باید با‬ ‫کمک همدیگر شــهرمان را بسازیم و اصحاب رسانه ای‬ ‫که بیشــتر از بنده در سطح شــهر هستند می توانند با‬ ‫نقطه نظراتشــان و مشــورت همدیگر مشکالت شهر را‬ ‫حل کنیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫خبر‬ ‫فرماندار از اداره گاز شهرستان‬ ‫فردیس بازدید کرد‬ ‫امروز خداداد کاشــفی از نحوه خدمات رســانی اداره گاز شهرستان‬ ‫فردیس بازدید کرد‪.‬‬ ‫فرماندار به طور ســر زده از نحوه خدمات رسانی اداره گاز شهرستان‬ ‫بازدید و از نزدیک با مراجعین گفت و گو مرد‪.‬‬ ‫خداداد کاشفی با اعتقاد بر اینکه دولت خادم ملت است اظهار داشت‪:‬‬ ‫کار مردم باید به طور جدی و سریع انجام شود‪.‬‬ ‫فرماندار در بازدید از امور مشــترکین ضمن خداقوت به کارمندان از‬ ‫انها خواســت با رعایت قانون سرعت در پاسخگویی را سرلوحه ی کار‬ ‫خود قرار دهند‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬دولت خادم مردم اســت و مــا باید با الگو قراردادن‬ ‫مکتب حاج قاسم جان فدای مردم باشیم‪.‬‬ ‫تصادف سه خودرو در فردیس‬ ‫حادثه ساز شد‬ ‫حسین عاشوری مدیرعامل سازمان اتش نشانی شهرداری فردیس از حادثه‬ ‫تصادف یک دســتگاه خودرو پژو ‪ ۲۰۷‬با سه خودرو در این شهر خبر داد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در پی تماس شــهروندان با سامانه ‪ ۱۲۵‬اتش نشانی و خدمات‬ ‫ایمنی شهرداری مبنی بر برخورد سه خودرو با یکدیگر در بلوار امام خمینی‬ ‫(ره) این شهر‪ ،‬بالفاصله نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬خودرو پژو ‪ ۲۰۷‬با سه دستگاه خودرو کوییک‪ ،‬پراید و‬ ‫تیبا که در پارک بوده اند برخورد داشته و ‪ ۵‬نفر سرنشین خودروی پژو دچار‬ ‫مصدومیت شدند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬نیروهای عملیاتی پس از ایمن سازی محیط مصدومان را از خودرو خارج‬ ‫و به اورژانس تحویل دادند؛ این عملیات ‪ ۵۷‬دقیقه به طول انجامید‪.‬‬ ‫حامی و مالک باشــگاه مبارزان البرز اقای فرامرز‬ ‫بویری از پیوستن نیما فیضی با کارنامه ای درخشان‬ ‫از جمله چندین دوره قهرمان مسابقات بین المللی‬ ‫رشته سوکیوکوشین به این باشگاه و تیم حرفه ای‬ ‫برجسازان ایلیا در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش خبر فردیس‪ ،‬فرامــرز بویری گفت‪:‬‬ ‫عضویت این قهرمان جهان در این باشــگاه موجب‬ ‫تقویت و اماده ســازی تیم برجســازان ایلیا برای‬ ‫شرکت در مســابقات بین المللی اسفند ماه امسال‬ ‫در تهران و مســابقه بین المللــی در فروردین ماه‬ ‫سال اینده در کشور ژاپن می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬نیما فیضی با ‪ 28‬ســال سابقه‬ ‫در ورزش کاراتــه‪ ،‬هفــت دوره قهرمانــی و نایب‬ ‫قهرمانی کاراته در ژاپن‪ ،‬قهرمانی جهان در کاراته‬ ‫ازاد تایلند‪ ،‬نفر اول تامشی واری در مسابقات جام‬ ‫جهانی سوکیوکوشــین کاراته روســیه و قهرمان‬ ‫مسابقات اُوپن سوکیوکوشین کاراته در اسیا را در‬ ‫کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬قهرمانــی مســابقات بین المللــی نخبگان‬ ‫سوکیوکوشــین کاراتــه‪ ،‬چندیــن دوره قهرمان‬ ‫مسابقات بین المللی سوکیوکوشین‪ ،‬چندین دوره‬ ‫قهرمان ســبک های ازاد کاراته کشــور و چندین‬ ‫دوره قهرمان ســو کیوکوشــین کاراته کشور را از‬ ‫دیگر موفقیت های نیما فیضی برشمرد‪.‬‬ ‫بویری که یکی از سازندگان موفق ساختمان در‬ ‫فردیس است و از یک سال پیش اقدام به تاسیس‬ ‫باشــگاه مبارزان البرز از هزینه های شخصی خود‬ ‫کرده اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این باشــگاه ورزشی در‬ ‫رشــته کاراته "ســبک سوکیوکوشــین" بی هیچ‬ ‫چشم داشــتی و فقط با هدف استعدادیابی و دور‬ ‫کردن جوانان و نوجوانان این شهرستان از هرگونه‬ ‫ناهنجاری های اجتماعی تاسیس شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنون در حال اماده ســازی تیم‬ ‫تحت نظر شــیهان قرائتی نماینده سبک در استان‬ ‫هســتیم ‪ 15‬نفر از بازیکنان این باشــگاه و تیم‬ ‫برجســازان ایلیا در رشــته سوکیوکوشــین تحت‬ ‫حمایت کامل و رایگان برای شــرکت در مسابقات‬ ‫مختلــف قرار دارند و امیدواریم حضور اقای فیضی‬ ‫با ان کارنامه درخشــان بتواند بــه این تیم جهت‬ ‫مسابقات بین المللی در اسفند ماه و انتخابی تیم‬ ‫ملی برای اعزام به ژاپن کمک قابل توجهی کند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ :‬فرامرز بویری حامی و مالک باشگاه‬ ‫مبارزان البرز و تیم حرفه ای برجسازان ایلیا با شعار‬ ‫"ما بــرای بهترین بودن تالش می کنیم" در طول‬ ‫‪ 18‬ســال گذشــته ‪ 300‬تا ‪ 400‬واحد ساختمانی‬ ‫با کیفیت باال و بطور عمده در شهرســتان فردیس‬ ‫ساخته است‪.‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال هفتم ‪ /‬شماره ‪ / 181‬هفته چهارم ‪ /‬دی ماه ‪1401‬‬ ‫نیما فیضی قهرمان جهان به تیم حرفه ای‬ ‫برجسازان ایلیا در فردیس پیوست‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 180

هفته نامه خبر فردیس 180

شماره : 180
تاریخ : 1401/10/08
هفته نامه خبر فردیس 179

هفته نامه خبر فردیس 179

شماره : 179
تاریخ : 1401/08/24
هفته نامه خبر فردیس 178

هفته نامه خبر فردیس 178

شماره : 178
تاریخ : 1401/06/17
هفته نامه خبر فردیس 177

هفته نامه خبر فردیس 177

شماره : 177
تاریخ : 1401/05/31
هفته نامه خبر فردیس 176

هفته نامه خبر فردیس 176

شماره : 176
تاریخ : 1401/05/04
هفته نامه خبر فردیس 175

هفته نامه خبر فردیس 175

شماره : 175
تاریخ : 1401/04/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!