هفته نامه خبر فردیس شماره 176 - مگ لند

هفته نامه خبر فردیس شماره 176

هفته نامه خبر فردیس شماره 176

هفته نامه خبر فردیس شماره 176

‫احمدی نژاد‪ ،‬شهردار فردیس‪:‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫شهردار مشکین دشت‪:‬‬ ‫مشکل ارتباطی کوچه‬ ‫عطار در مشکین دشت‬ ‫پس از سالها مرتفع شد‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫بازدید نمایندگان اژانس‬ ‫های سازمان ملل متحد‬ ‫از خانه هالل روستای‬ ‫فرخ ابادزیبادشت‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری‪:‬‬ ‫‪ ۴۲۷‬قالده سگ در‬ ‫فردیس جمع اوری‬ ‫شد‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫استاندار البرز بر ضرورت تسریع در تکمیل‬ ‫پروژه های بیمارستانی فردیس تاکید کرد‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫دکتر عبداللهی استاندار البرز با اشاره به اینکه شهرستان پر جمعیت شهرستان‬ ‫فردیس فاقد حتی یک تخت بیمارستانی است‪ ،‬بر ضرورت تسریع در تکمیل‬ ‫پروژه هایبیمارستانیفردیستاکیدکرد‪.‬‬ ‫شرح درصفحه ‪4‬‬ ‫فرهنگ مطالبه گری و‬ ‫پاسخگویی!‬ ‫قبل از طرح هر موضوع‬ ‫و مساله ای‪ ،‬انچه انگیزه‬ ‫و موجب شد تا این سخن‬ ‫یا یادداشت این شماره را‬ ‫بازهم بــه مقوله فرهنگ‬ ‫اختصاص دهم‪ ،‬این است‬ ‫کــه امام جمعــه فعال و‬ ‫سختکوش فردیس برای‬ ‫چندمین بار اهالی رسانه‬ ‫را به کمک طلبیده است‪.‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫مزیت ها و معایب طرح‬ ‫هوشمندسازی یارانه نان در فردیس‬ ‫فرماندار فردیس‬ ‫دستگاه های اجرایی و‬ ‫خیرین به کمک بهزیستی‬ ‫فردیس بیایند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان‬ ‫شناسایی و بازداشت ‪ ۲‬نفر‬ ‫از عوامل درگیری با قهرمان‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫تیم ملی بوکس در فردیس‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سال ششم | شماره ‪ | 176‬هفته اول‪ 4 ،‬مرداد ماه ‪ 4 | 1401‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫فردیس اماده‬ ‫استقبال از محرم‬ ‫می شود‬ ‫خبر‬ ‫هفته انهم‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 176‬هفته اول ‪ /‬مرداد ماه ‪1401‬‬ ‫استاندار البرز بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه های بیمارستانی فردیس تاکید کرد‬ ‫اســتاندار البرز با اشــاره به اینکه شهرستان‬ ‫پر جمعیت شهرســتان فردیس فاقد حتی یک‬ ‫تخت بیمارســتانی است‪ ،‬بر ضرورت تسریع در‬ ‫تکمیل پروژه های بیمارســتانی فردیس تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مجتبــی عبداللهــی در بازدیــد از پــروژه‬ ‫بیمارستان به افرین فردیس افزود‪ :‬پیمانکاران‬ ‫باید در موعد مقرر نســبت به تحویل پروژه ها‬ ‫فرهنگ مطالبه گری و‬ ‫پاسخگویی!‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫دکتر حســینی در این ‪ 9‬ماه امامــت جمعه فردیس واقعا‬ ‫بــه مثابه صدای مردم این شهرســتان تالش و نقش افرینی‬ ‫کرده تا بتوان مطالبه گری مردم و پاســخگویی مسووالن را‬ ‫به عنوان یک فرهنگ اثرگــذار و ماندگار در میان مردم این‬ ‫شهرستان جا بیاندازد‪.‬‬ ‫حال وقتی ایشان در این راه خواستار همکاری اهالی رسانه‬ ‫می شــود که این نیز نشانه اهمیت و ارزشی است که او برای‬ ‫نقش موثر اصحاب رســانه قایل است‪ ،‬در پاسخ به عنوان یک‬ ‫اهل قدیمی رســانه دستکم در مورد مجموعه رسانه ای خود‬ ‫همچون گذشته‪ ،‬جز لبیک و اعالم امادگی کامل برای هر نوع‬ ‫همکاری در راه دستیابی به این اهداف‪ ،‬حرف دیگری ندارم‪.‬‬ ‫البته الزم به تاکید اســت که ایجاد فرهنگ مطالبه گری و‬ ‫پاســخگویی بین قشرهای مختلف مردم بطور عام و پاسخگو‬ ‫کردن مســووالن بطور خاص یکــی از مهمترین ارمانها و به‬ ‫عبارت دیگر از جمله دستاوردها و ارزش های پس از پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی است‪.‬‬ ‫همچنین یادمان باشــد‪ ،‬هرگاه ســخن از فرهنگ به میان‬ ‫می اید‪ ،‬ناگزیر باید به افق میان مدت و شاید منطقی تر این‬ ‫اســت که به گســترده درازمدت ان نگاه کرد‪ ،‬چون فرهنگ‬ ‫مقوله ای بسیار پیچیده اســت چراکه نقش حیاتی در ثبات‬ ‫و پویایی اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و سیاســی را در هر جامعه ای‬ ‫ایفا می کند‪.‬‬ ‫بنابرایــن با توجه به نقــش کلیدی فرهنــگ‪ ،‬این مقوله‬ ‫مجموعه ای از فرصتها و تهدیدها را می تواند برای هر جامعه‬ ‫ای فراهم سازد‪ ،‬براین اســاس هر موضوع مرتبط با فرهنگ‬ ‫اعم از مطالبه گری و پاسخگویی بدون شک نیازمند تمرین و‬ ‫ممارست فراوان همراه با اموزش عملی است‪.‬‬ ‫از طرفی با این مقدمه کوتاه‪ ،‬بســیار مایلم فرق میان حرف‬ ‫و شــعار تا اجــرا و عمل در حوزه فرهنگ و فرهنگ ســازی‬ ‫در جامعــه را یاداوری کرده و نمونــه و مصداقی از ان ارایه‬ ‫کنم‪ ،‬واضح اســت که این روزها از دو کلیدواژه مطالبه گری‬ ‫و پاســخگویی از سوی شماری از مســووالن همراه با برخی‬ ‫تحلیل و ارزیابی ها بســیار شنیده می شــود‪ ،‬لیکن این امر‬ ‫با توجه به زمانبر بودن مقوله های فرهنگی اگر ســاز و کار و‬ ‫بســتر ان در جامعه فراهم نباشــد‪ ،‬به نظر نمی رسد چندان‬ ‫راه گشا باشد‪.‬‬ ‫با این حســاب اگر اکنون پرسش شــود که برای تمرین‪،‬‬ ‫عملی و اثربخش کردن فرهنگ مطالبه گری و پاســخگویی‬ ‫چه می توان کرد؟ به نظرم یک مصداق و پاســخ قانع کننده‬ ‫همانا می تواند سلسله نشســت ها و دیدارهای مردمی امام‬ ‫جمعه فردیس در مساجد محله ها و منطقه های مختلف این‬ ‫شهرســتان باشد که هفته های متعددی است به همت دکتر‬ ‫حســینی در فردیس شــکل گرفته و در دست اجراست و به‬ ‫روش و روندی پایدار تبدیل شده است‪.‬‬ ‫از انجا که برای اینگونه نشســت های صمیمی و چهره به‬ ‫چهره از ســوی امام جمعه پرکار و خوش فکر فردیس برنامه‬ ‫ریزی خاصی از جمله مسجد محوری در بررسی و رفع مسایل‬ ‫و مشــکالت و ایفای نقش توسط امامان جماعت مساجد در‬ ‫اولویت قرار گرفته و بخصوص حضور شــماری از مسووالن و‬ ‫مدیران این شهرستان در همراهی با دکتر حسینی‪ ،‬ارزش و‬ ‫وزن و شان این نشست های مردمی را دوچندان کرده است‪.‬‬ ‫بخش جالــب و جذاب در این نشســتها حضــور مردم و‬ ‫شــهروندان اعم از بانوان و اقایان‪ ،‬جوانان و سالمندان و قرار‬ ‫گرفتن انها پشــت تریبون و چهره به چهره با مســووالن و‬ ‫مدیران حاضر در جلســه و برشــمردن مســایل و مشکالت‬ ‫مختلف محله های خود‪ ،‬ضمن اینکه صورت جلسه و لیست‬ ‫مشــکالت ان محله هم بعد از جلســه برای دیگر مسووالن‬ ‫ذیربط ارسال می شود‪.‬‬ ‫شــاید اکنون فرق حرف تا عمل در حوزه فرهنگ ســازی‬ ‫مطالبه گری و پاســخگویی مســووالن برای مــردم و افکار‬ ‫عمومی در فردیس بیشتر روشن و مشخص شد که بکارگیری‬ ‫چنین روشهای دوستانه‪ ،‬صمیمی و مشفقانه چقدر می تواند‬ ‫در ایجاد همدلی و همکاری بین مردم و مســووالن‪ ،‬امید به‬ ‫اینده و جلب اعتماد عمومی نقش موثر و سازنده ایجاد کند‪.‬‬ ‫شایسته می دانم که این یادداشت را با گزیده ای از سخنان‬ ‫دکتر حســینی امام جمعه محترم فردیس در اخرین سلسله‬ ‫نشســتهای مردمی که در مسجد صاحب الزمان (عج) محله‬ ‫اهری در منطقه دو فردیس و با حضور مهندس احمدی نژاد‬ ‫شهردار فردیس‪ ،‬سرهنگ ملکی فرمانده انتظامی شهرستان‪،‬‬ ‫رییس و برخی اعضای شورای شهر فردیس و چند تن دیگر‬ ‫از مدیران دســتگاه های اجرایی این شهرستان برگزار شد‪ ،‬به‬ ‫پایان برسانم‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس‪ :‬مسوول باید پاسخگو باشد‪ ،‬مسوول به‬ ‫معنای پشــت میز نشستن نیست‪ ،‬چون برخی گزارش هایی‬ ‫داریم که مردم را ســر می گردانند‪ ،‬لــذا برنامه داریم که هر‬ ‫هفته یا دو هفته یکبار به ادارات سرکشــی ســرزده داشــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬چراکه عدم رســیدگی به کار مردم یکی از منکرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫قبول کنیم که دغدغه مندی مردم ارزشمند است و وقتی‬ ‫قشرهای مختلف می توانند مشــکالت و نیازهای خود را رو‬ ‫در رو با مســووالن در میان گذارند‪ ،‬این از ارزش های انقالب‬ ‫اســامی است که چنین فضای مطالبه گری و پاسخگویی را‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫مــاک و معیار مــا رعایت دقیق چهارچــوب های قانونی‬ ‫اســت و مســووالن و مدیران باید تالش کنند این قوانین را‬ ‫تــا جای ممکن با نگاه و به نفع مــردم اجرا کنند‪ ،‬اما همین‬ ‫که مســووالن و مدیران خارج از ساعات اداری وقت گذاشته‬ ‫و خود را موظف دانســته درصدد حل و فصل مشکالت مردم‬ ‫باشند‪ ،‬بسیار ارزشمند است‪.‬‬ ‫شــما اهالی رسانه می توانید به ما کمک کنید‪ ،‬از من امام‬ ‫جمعه تا شورای شهر و شهرداری‪ ،‬فرماندهی انتظامی و دیگر‬ ‫مسووالن دستگاهها پرسشگری کنید که این قول را دادید و‬ ‫عمل نکردید‪ ،‬پس کی عمــل خواهید کرد‪ ،‬تا ما به خودمان‬ ‫بیاییم و بیشتر تالش کنیم‪ ،‬لذا شما هم جلسات را با جدیت‬ ‫بازتاب دهید و مطالبه کنید‪ ،‬لذا من که ناراحت نمی شــوم‬ ‫و اگر کسی هم ناراحت شد‪ ،‬ما از شما حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫کالم اخر‪ ،‬بپذیریم که فرهنگ مطالبه گری و پاســخگویی‬ ‫به تدریج و به مرور زمان ایجاد می شــود و وجود امام جمعه‬ ‫عزیــز و دیگر مســووالن و مدیــران همراه و دلســوز مردم‬ ‫فردیس‪ ،‬نعمتی است که به ان ارج می نهمیم و به سهم خود‬ ‫و به عنوان فعال رســانه ای در این تمرین و اموزش فرهنگی‬ ‫که می تواند ضامن شــرایط بهتر و رفاه مردم و امید بیشــتر‬ ‫به اینده باشد‪ ،‬از هیچ کوشش و تالشی دریغ نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫اقدام کنند و دانشــگاه علوم پزشــکی استان و‬ ‫مســئوالن مربوطه نیز در این راســتا همراهی‬ ‫ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز همچنین در ایــن بازدید به‬ ‫دیدار خانواده شهید محسن میربراتی و ایثارگر‬ ‫‪ ۷۰‬درصد علی نجاری در فردیس رفت و گفت‪:‬‬ ‫دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران تلنگری‬ ‫برای مســئوالن به منظور حفظ و حراســت از‬ ‫ارمان هــای واالی انقالب اســامی و خدمت‬ ‫رسانی صادقانه و بی منت به مردم است‪.‬‬ ‫عبداللهی در پایان نیز از یک مدرسه خیرساز‬ ‫در شهرک وحدت بازدید کرد‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۷۰۰‬هزار نفری شهرستان فردیس‬ ‫با کمبود سرانه های بهداشتی و درمانی‪ ،‬فضای‬ ‫اموزشی و فرهنگی‪ ،‬ورزشی و اجتماعی مواجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫امام جمعه فـــردیس خواستار رفع موانع فعالیت یک بیمارستان‬ ‫خصوصی در این شهر شد‬ ‫امــام جمعه فردیس از اســتاندار و مســووالن‬ ‫اســتان البرز خواســت هر چه سریعتر مشکالت و‬ ‫موانع فعالیت بیمارســتان خصوصی ویژه بیماران‬ ‫ســرطانی که یکی از مطالبات مهم و جدی مردم‬ ‫این شهرستان است را مرتفع کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا ‪ ،‬حجت االســام ســیدابراهیم‬ ‫حســینی در خطبه هــای نمازجمعــه این هفته‬ ‫فردیــس افزود‪ :‬نبود حتی یک تخت بیمارســتان‬ ‫یکی از مشکالت جدی در این شهرستان است که‬ ‫بارها رسمی و غیررسمی با مسوالن مطرح شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬بــه رغم اینکــه فردیس با‬ ‫کمبودهایی در حوزه درمان و بیمارســتان مواجه‬ ‫هست اما یک بیمارستان با بیش از ‪ ۶‬سال ساخت‬ ‫و داشتن امکانات همچنان خاک می خورد و بدون‬ ‫استفاده معطل مانده است‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬خدمت اســتاندار البرز رسیدم‬ ‫و به ایشــان عرض کردم ما از تالش های جهادی و‬ ‫جدی شما تشــکر می کنیم ولی یکی از مطالبات‬ ‫بیمارستان فردیس اســت که استاندار توضیحاتی‬ ‫را دادنــد که پیگیری می کنند و امیدواریم هر چه‬ ‫زودتر این وعده عملی شود‪.‬‬ ‫خطیب نمــاز جمعه شهرســتان فردیس گفت‪:‬‬ ‫روز گذشــته نیز از بیمارســتان خصوصی ارین با‬ ‫تجهیزات الزم که همه اســناد قانونی فعالیت ان‬ ‫موجود اســت بازدید کردم ‪ ،‬اما این امکانات با بی‬ ‫تدبیری باید در انجا خاک بخورد و بعد ما بگوییم‬ ‫که بیمارستان نداریم!‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این بیمارستان سالیان سال به‬ ‫بیماران ســرطانی خدمات ارائــه داد و مجوز های‬ ‫الزم را هــم دارد لذا از مســوالن عالی اســتان و‬ ‫شهرستان و شخص اســتاندار ‪ ،‬شهردار و مقامات‬ ‫قضایــی می خواهم که برای رفع مشــکالت پیش‬ ‫روی فعالیت این بیمارستان اقدام کنند‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس با بیــان اینکه مردم منتظر‬ ‫اقدام عملی مســووالن در همه امور هستند افزود‪:‬‬ ‫استاندار در خصوص رسیدگی به وضعیت و تعیین‬ ‫تکلیف بیمارســتان ارین قول مســاعد دادند که‬ ‫انشاهلل همکاری کنند‪.‬‬ ‫وی از رســانه هــا نیز خواســت کــه موضوع‬ ‫بیمارستان را به عنوان یک مطالبه مردمی پیگیری‬ ‫و بررسی کنند که چرا این بیمارستان متوقف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرماندار ‪ :‬دستگاه های اجرایی و خیرین به کمک بهزیستی فردیس بیایند‬ ‫فرماندار فردیس اســتان البرز از دســتگاه های‬ ‫اجرایی و خیرین خواست برای کمک به مددجویان‬ ‫به مدد بهزیستی این شهرستان بیایند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪،‬خداداد کاشــفی به مناسبت روز‬ ‫ملی بهزیســتی در دیدار با رییس و کارکنان اداره‬ ‫فردیس‬ ‫اماده‬ ‫استقبال‬ ‫از محرم‬ ‫می شود‬ ‫بهزیستی شهرستان فردیس‬ ‫از بخش هــای مختلف این‬ ‫اداره بازدیــد کــرد ‪،‬افزود‪:‬‬ ‫شرایط فردیس خاص است‬ ‫و عقب ماندگــی زیادی در‬ ‫حــوزه های مختلــف دارد‬ ‫کــه این عقــب ماندگی ها‬ ‫در حوزه کاری بهزیســتی‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬امکانات‬ ‫بهزیســتی شهرســتان‬ ‫فردیس لحاظ سخت افزار‬ ‫و نــرم افزاری به تناســب‬ ‫جامعــه هدف ان نیســت‬ ‫ضمن انکــه این امکانات از‬ ‫سایر شهرستان های استان‬ ‫به مراتب کمتر است‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیس گفت‪ :‬شهرســتان فردیس را‬ ‫نسبت به کشور و استان های دیگر باید ویژه دیده‬ ‫شود ضمن انکه برای جبران عقب ماندگی ان باید‬ ‫تالش کرد‪.‬‬ ‫کاشفی افزود‪ :‬همیشه در نشست ها با مسووالن‬ ‫کشــوری و اســتانی تاکید می شود که شهرستان‬ ‫فردیس را هم مانند شهرســتانی که ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫جمعیــت دارد لحاظ نکنند زیــرا ترکیب و بافت‬ ‫جمعیت ان متفاوت است ‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شهرســتان فردیس با جمعیت‬ ‫زیاد دارای اســیب های اجتماعی فراوانی اســت‪،‬‬ ‫بیان داشــت‪ :‬به انــدازه امکاناتی که شهرســتان‬ ‫فردیس دارد نیازمند هم افزایی مســووالن است؛‬ ‫هماهنگــی بین دســتگاههای خدمات رســانی و‬ ‫خیریــن از ظرفیت شهرســتان در جهت کاهش‬ ‫اسیب ها استفاده شود‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس تاکید کــرد‪ :‬راه اندازی کمپ‬ ‫ماده ‪ ۱۶‬و ‪( ۱۵‬مراکز بازپــروری معتادان ) برای‬ ‫کاهش اسیب ها در فردیس موثر است‪.‬‬ ‫وی پرداخت تســهیالت خوداشتغالی و مشاغل‬ ‫خانگی به مددجویان تحت پوشــش بهزیســتی را‬ ‫ضروری دانست ‪.‬‬ ‫سرپرســت شــهرداری فردیس گفت‪:‬‬ ‫تالش داریــم پیش از فرا رســیدن ایام‬ ‫محرم‪ ،‬سیمای بصری شهر برای عزاداری‬ ‫سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل‬ ‫حسین(ع) مهیا شود‪.‬‬ ‫محمدرضــا احمدی نژاد با اشــاره به‬ ‫برگزاری مراســم و جشــن های عیدانه‬ ‫دهــه امامت و والیت در شــهر فردیس‪،‬‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬بزرگ ترین عید دهه امامت‬ ‫و والیت‪ ،‬عید غدیرخم اســت و مجموعه‬ ‫مدیریت شــهری بــه شــکرانه این روز‬ ‫پربرکت‪ ،‬مراســم و جشــن های ویژه ای‬ ‫برای عموم شــهروندان در ســطح شهر‬ ‫اسیب های اجتماعی فردیس فشار کاری را‬ ‫زیاد کرده است‬ ‫ســیدجواد عبــادی رییــس اداره بهزیســتی‬ ‫شهرســتان فردیس در ایــن دیدار با اشــاره به‬ ‫کمبود اعتبارات اداره بهزیستی گفت‪ :‬اسیب های‬ ‫اجتماعی شهرستان فردیس فشار کار زیادی روی‬ ‫کارکنان بهزیستی اورده است ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بهزیســتی ‪ ۱۸۲‬ماموریت کاری دارد‬ ‫که هر کــدام از پرســنل در ایــن اداره چند کار‬ ‫مضاعــف را انجام می دهند ؛ این درحالی اســت‬ ‫کارکنان بهزیستی بین ‪ ۳۰‬دستگاه اجرایی کشور‬ ‫پایین تر سطح حقوق را دریافت می کنند ‪.‬‬ ‫عبــادی گفت‪ :‬کارکنان بهزیســتی شهرســتان‬ ‫فردیــس با بیماران اعصــاب و روان و افراد معلول‬ ‫و سالمند ســر و کار دارند و بهزیستی جزو ارگانی‬ ‫هایی اســت که از بدو تولد تا سالمندی خدمات‬ ‫ارائه می دهد‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس به همراه رییس اداره بهزیستی‬ ‫شهرستان از مرکز نگهداری توانمهر با ‪ ۱۰۰‬کودک‬ ‫و نوجوان دارای اختالالت ذهنی و جسمی بازدید‬ ‫برگزار کرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اهمیت اشاعه فرهنگ‬ ‫غدیر‪ ،‬افزود‪ :‬برگزاری جشن باشکوه عید‬ ‫ســعید غدیرخم در بوســتان بهشت با‬ ‫حضــور بیش از هزار نفر از شــهروندان‪،‬‬ ‫دیدار و تکریم ســادات مکرم‪ ،‬فضاسازی‬ ‫شــهر‪ ،‬ایجاد غرفه های فرهنگی‪ ،‬مذهبی‬ ‫و حضور تماشــاخانه ســیار در بوستان‬ ‫تندرستی از اقدامات مدیریت شهری در‬ ‫دهه امامت و والیت بود‪.‬‬ ‫سرپرســت شــهرداری فردیس اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اجرای نمایش های زنده و شاد ویژه‬ ‫کــودکان و نوجوانان‪ ،‬برگزاری مراســم‬ ‫مشــترک و متمرکز در عید غدیرخم و‬ ‫هفته عفاف و حجاب و برپایی پیاده روی‬ ‫خانوادگی از برنامه های گسترده این دهه‬ ‫مبارک بود که روح شــهروندان را برای‬ ‫استقبال از محرم اماده کرده است‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری فردیس خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬مدیریت شهری برنامه های گسترده‬ ‫و ویــژه ای برای برگزاری مناســبت های‬ ‫ملی و مذهبی تدارک دیده اســت و در‬ ‫تالش هســتیم پیش از فرا رسیدن ایام‬ ‫محرم‪ ،‬سیمای بصری شهر برای عزاداری‬ ‫سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل‬ ‫حسین (ع) مهیا شود‪ .‬‬ ‫شناسایی و بازداشت ‪ ۲‬نفر از عوامل درگیری با قهرمان‬ ‫تیم ملی بوکس در فردیس‬ ‫فرماندهــی انتظامــی شهرســتان فردیــس از‬ ‫بازداشت ‪ ۲‬نفر از عوامل اصلی در فیلم پخش شده‬ ‫در فضای مجازی در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫«کامران ملکی» افزود‪ :‬چند نفر از افراد شــرور‬ ‫در پی یک مشــاجره با فردی بــه هویت ابوالفضل‬ ‫امینی قهرمان تیــم ملی بوکس ایران ‪ ،‬در یکی از‬ ‫خیابانهای شهر فردیس اقدام به درگیری با قمه و‬ ‫تبر می کنند و ایشــان را مورد ضرب و شتم قرار‬ ‫داده و مهاجمــان پس از مصدوم کــردن نامبرده‬ ‫متواری می شوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه بالفاصله پس از انتشــار فیلم‬ ‫درگیــری در فضای مجازی و جریحه دار شــدن‬ ‫اذهان عمومی ‪ ،‬با اخذ دســتور قاطع و ســریع از‬ ‫دادستانی محترم شهرستان و اقدامات اطالعاتی و‬ ‫عملیاتی عوامل کالنتری ‪ ۱۱‬مرکزی‬ ‫فردیس ‪ ،‬بازداشــت این متهمان در‬ ‫دســتور کار قرار گرفت و هر دو نفر‬ ‫متهم اصلی در کمتر از ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫بازداشت شدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ کامران ملکــی ضمن‬ ‫ن محترم‬ ‫قدردانی از همکاری دادستا ‬ ‫شهرســتان جناب دکتر ناصر خاکی‬ ‫در صدور دســتور قضایی مناسب و‬ ‫تسریع در بازداشــت متهمان اعالم‬ ‫کرد‪ :‬بر هم زدن نظم عمومی ‪ ،‬خط‬ ‫قرمــز پلیس بوده و برخورد قاطع با برهم زنندگان‬ ‫نظم عمومی و دســتگیری ســایر ایادی و ضاربان‬ ‫متواری در دستور کار پلیس شهرستان می باشد‪.‬‬ ‫پنج هــزار عدد اقالم دارویــی قاچاق در‬ ‫فردیس کشف شد‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس استان البرز‬ ‫گفت‪ :‬پنج هزار و ‪ ۶۱۵‬عدد اقالم دارویی قاچاق در‬ ‫این شهرستان کشف و یک نفر دستگیر شد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ملکی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬ماموران پلیس فردیس در پی گشت زنی در‬ ‫سطح شهر به یک دستگاه خودرو تیبا که در حال‬ ‫پرسه زنی بود مشکوک شده و جهت بررسی اقدام‬ ‫به توقف خودرو می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بازرسی از این خودرو مقادیر زیادی‬ ‫امپول‪ ،‬سرنگ و ویتامین در مجموع به تعداد پنج‬ ‫هزار و ‪ ۶۱۵‬عدد اقالم دارویی کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس از شهروندان‬ ‫خواســت درصورت اطالع از هر گونه قاچاق کاال با‬ ‫شماره گیری ‪ ۱۱۰‬پلیس را در جریان بگذارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متهم دستگیر شده به همراه داروهای‬ ‫قاچاق جهت ســیر مراحل قانونــی تحویل مراجع‬ ‫قضایی کنند‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۹‬دستگاه ماینر ارز دیجیتال قاچاق‬ ‫در فردیس‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس از کشــف‬ ‫‪ ۹‬دستگاه ماینر اســتخراج ارز دیجیتال قاچاق به‬ ‫ارزش یــک میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریال در یک‬ ‫واحد مسکونی در فردیس خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ملکی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در پــی دریافت خبــری مبنی بر‬ ‫اســتفاده غیرمجاز از دســتگاه های استخراج ارز‬ ‫دیجیتــال در منزل مســکونی در شــهر فردیس‪،‬‬ ‫موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیس اگاهی‬ ‫شهرستان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماموران پس از بررسی و تائید صحت‬ ‫خبر و هماهنگی قضایی با همکاری عوامل به محل‬ ‫مورد نظر اعزام و در بازرســی از محل ‪ ۹‬دســتگاه‬ ‫ماینر قاچاق کشــف و یک نفر متهم را دســتگیر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی فردیس در پایــان با توجه به‬ ‫اینکه کارشناســان ارزش ریالی کاالی کشف شده‬ ‫را یک میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریال براورد کرده‬ ‫اند‪،‬در پایان بیان داشــت‪ :‬مبارزه بی امان با قاچاق‬ ‫کاال و ارز و برخورد مجرمان اقتصادی اولویت کاری‬ ‫پلیس است و شــهروندان نیز در صورت اطالع از‬ ‫چنین مواردی مراتب را از طریق شــماره ‪ ۱۱۰‬به‬ ‫پلیس اطالع دهند‪.‬‬ ‫ملکــی در بخش دیگر ســخنان خــود افزود‪:‬‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی پــس از دریافت خبر‬ ‫نگهداری مرغ و گوشــت خارج از شبکه توزیع در‬ ‫یک انبار‪ ،‬بــا هماهنگی مقام قضایی به محل مورد‬ ‫نظر اعزام شدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران در بازرســی از انبار مورد‬ ‫نظر‪ ،‬یک تن و ‪ ۴۰۰‬کیلوگرم مرغ و ‪۶۰۰‬کیلوگرم‬ ‫گوشت خارج از شبکه توزیع به ارزش یک میلیارد‬ ‫و ‪ 700‬میلیون ریال را کشف کردند‪.‬‬ ‫ملکی خاطرنشــان کرد‪ :‬در این زمینه یک نفر‬ ‫دســتگیر و برای انجام مراحــل قانونی به مراجع‬ ‫ذیربط معرفی شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 176‬هفته اول ‪ /‬مرداد ماه ‪1401‬‬ ‫مزیت ها و معایب طرح هوشمندسازی یارانه نان در فردیس‬ ‫منصور جمشــیدی ‪ -‬همانگونه که مجتبی‬ ‫عبداللهی اســتاندار البرز در هجدهــم خردادماه‬ ‫امســال‪ ،‬از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان‬ ‫در دو هفتــه اینده در این اســتان خبر داده بود‪،‬‬ ‫اکنون به نظر می رسد دوره ازمایشی این طرح که‬ ‫از حدود دو ماه پیش اغاز شد‪ ،‬با موفقیت به پایان‬ ‫رسیده و این طرح در سراسر کشور به مرحله اجرا‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫طرح هوشمندســازی یارانه ارد و نان همچون‬ ‫دیگر طرحهای کالن کشوری‪ ،‬طبیعی است که در‬ ‫ابتدا با موانع و اشــکاالتی مواجه شده که رفع انها‬ ‫عالوه بر ســپری شدن یک دوره زمانی محدود‪ ،‬به‬ ‫مشــارکت کلیه دست اندرکاران تولید ارد و پخت‬ ‫نان توســط نانوایان و از همــه مهمتر صبوری و‬ ‫همکاری از سوی احاد مردم نیاز دارد‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت‪ ،‬هرچند هدف مــا در تهیه‬ ‫این گزارش کنکاش و بررســی زوایای اجرای این‬ ‫طرح در شهرســتان پر جمعیت فردیس است‪ ،‬اما‬ ‫ارزیابی های مقدماتی با توجه به هدفگذاری های‬ ‫مســووالن اجرای طرح هوشمندسازی یارانه ارد و‬ ‫نان در کشور نشان می دهد که می توان به نتایج‬ ‫مثبت و حساب شده این طرح در کل کشور بسیار‬ ‫امیدوار بود‪ ،‬بخصوص که قطع دســت واسطه ها‪،‬‬ ‫رانت جویان و به تعبیری حذف مافیا در حوزه نان‪،‬‬ ‫این قوت الیموت اکثریــت مردم‪ ،‬از جمله اهداف‬ ‫اصلی این طرح عنوان شده است!‬ ‫وجود صف در مقابل برخــی نانوایی ها ‪/‬‬ ‫سوپر ازادپزهای فردیس تعطیل شدند‬ ‫به هرحال وقتی الزم بــود که علت وجود صف‬ ‫در مقابل برخی نانوایی های فردیس که نسبت به‬ ‫گذشته بیشتر شده را از برخی مدیران و مسووالن‬ ‫جویا شــویم‪ ،‬لذا یکی از اعضای اتحادیه ارد و نان‬ ‫این شهرستان گفت‪ :‬مختصر و مفید می گویم که‬ ‫ایجاد این مشــکل و شلوغی صف در مقابل نانوایی‬ ‫ها فقط به علت کاهش سهمیه هاست‪.‬‬ ‫وی که خواســت نامش ذکر نشود افزود‪ :‬وقتی‬ ‫قیمت یک کیســه ارد به ‪ 600‬تا ‪ 700‬هزار تومان‬ ‫رسیده است‪ ،‬نانوایی های به تعبیر او سوپر ازادپز‪،‬‬ ‫طبیعی است که دیگر قادر به ادامه فعالیت نیستند‬ ‫و تقریبــا اغلب قریــب به اتفاق انهــا در فردیس‬ ‫تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این در حالی اســت که با کاهش‬ ‫ســهمیه های ارد‪ ،‬نانوایــان در فردیس مجبورند‬ ‫ســاعت کمتری را اقدام به پخت کرده و به نحوی‬ ‫برنامه ریزی کنند که طبق زمانبدی انجام شده به‬ ‫خاطر عدم فعالیت و تعطیلی در طول ماه مشمول‬ ‫جریمه نشوند‪.‬‬ ‫این عضو اتحادیه ارد و نان شهرســتان فردیس‬ ‫با تاکید بر اینکه چه کســی و کدام نانوا از کاسبی‬ ‫بدش می ایــد‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراین اگر ارد بیشــتری‬ ‫بــه نانوایان زحمت کش فردیــس تخصیص یابد‪،‬‬ ‫با توجه به اینکه جنبه تشــویق هم برای نانوایان‬ ‫پرکار قایل شــده اند‪ ،‬اطمینان دارم که بیشتر انها‬ ‫با اشــتیاق اقــدام به پخت نان خواهنــد کرد‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه ارد کافی وجود ندارد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نانوایان شهرستان فردیس‪:‬‬ ‫در خصوص قیمت گذاری نان سلیقه ای عمل‬ ‫می شود‬ ‫از سوی دیگر رییس اتحادیه نانوایان فردیس هم‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه قیمت هر کیسه ارد از ‪40‬‬ ‫تا ‪ 50‬هزار تومان به ‪ 628‬هزار تومان افزایش یافته‬ ‫و عالوه بر این قیمت مواد اولیه و دستمزد کارگران‬ ‫وی افــزود‪ :‬یارانه ارد و نــان یک تفاوت ماهوی‬ ‫با یارانه ســایر کاالهای اساسی و حتی حامل های‬ ‫انــرژی دارد و اینکه وقتی یارانــه را به خود کاال‬ ‫اختصاص می دهیم‪ ،‬کسانی از یارانه بیشتر منتفع‬ ‫می شوند که بیشــتر مصرف می کنند‪ ،‬اما در سایر‬ ‫کاالها و حتی حامل های انــرژی‪ ،‬افراد پرمصرف ‪،‬‬ ‫بیشتر افراد متمول و متمکن هستند‪.‬‬ ‫سود نانوایان فعال و درستکار بیشتر و راه‬ ‫و سهمیه عده ای از بین می رود!‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬در این طرح نانوای درســتکار و‬ ‫زحمتکش که می خواهد مفصــل روی این حوزه‬ ‫کار کنــد و قب ً‬ ‫ال محدودیت ســهمیه ارد داشــت‬ ‫و یــا نمی توانســت از یک حجمی بیشــتر تولید‬ ‫کنــد‪ ،‬در این طــرح دیگــر ان محدودیت ها به‬ ‫صورت اتوماتیک برداشــته می شود و از ان طرف‬ ‫یک عده ای که صرفاً به دنبال ســهمیه هســتند‪،‬‬ ‫موضوعیت ادامه کسب و کارشان از بین می رود‪.‬‬ ‫نیز افزایش یافته‪ ،‬واحدهای بازرسی و تعزیرات در‬ ‫خصوص قیمت گذاری سلیقه ای عمل می کنند‪.‬‬ ‫ســجاد میناخانی افزود‪ :‬این در حالی است که‬ ‫باوجــود همه این افزایش هــا و اینکه طبق قانون‬ ‫قیمــت نان ازادپزها باید به صــورت رقابتی انجام‬ ‫شود‪ ،‬اما بازرســی ما را موظف می کند که قیمت‬ ‫تمام شــده مثال یک قرص نان بربری ازادپز که ‪8‬‬ ‫هزار تومان اســت‪ ،‬ان را بــه قیمت ‪ 1800‬تومان‬ ‫عرضه کنیم‪ ،‬گویا که مــا تافته جدا بافته ایم‪ ،‬لذا‬ ‫ایــن قیمت گذاری به هیچ وجه منصفانه نیســت‬ ‫و نانوایــان ازادپز قادر به ادامه فعالیت نیســتند و‬ ‫تعطیل شدند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬اکنون ارد با ســه قیمت یعنی‬ ‫برای نانوایی های قدیمی هر کیسه ‪ 38‬هزار تومان‬ ‫و جدیدترها یعنی انهایی که بعد از سال ‪ 95‬مجوز‬ ‫دریافت کرده اند به قیمت ‪ 50‬هزار تومان و قیمت‬ ‫هر کیسه ارد ازاد هم که از ان به عنوان ارد صنف‬ ‫و صنعت یاد می شود ‪ 630‬هزار تومان یعنی ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 11‬برابر قیمت دولتی به ازادپزها تحویل می شود‪.‬‬ ‫میناخانی خاطرنشان کرد‪ :‬از سوی دیگر با توجه‬ ‫به قطع کامل ســهمیه ارد نان های فانتزی اعم از‬ ‫حجیم‪ ،‬نیمه حجیم و خشکه پزی در استانه سال‬ ‫‪ 1401‬قیمت اینگونه نان ها به شدت افزایش یافت‬ ‫و خریداران انها هم بســیار کم شــد و در نهایت‬ ‫فعالیت انها نیز به حداقل ممکن رسید‪ ،‬لذا جالب‬ ‫اینکه این امر موجب شد که به عنوان مثال فالفل‬ ‫فروشی ها در فردیس از نان لواش استفاده کنند‪.‬‬ ‫سهمیه سرانه ارد در شهرستان ‪ 700‬هزار‬ ‫نفری فردیس کمتر از دیگر شهرســتانهای‬ ‫استان است!‬ ‫رییس اتحادیه نانوایان فردیس همچنین از انچه‬ ‫کم بودن ســهمیه سرانه ارد این شهرستان نامید‪،‬‬ ‫انتقاد کرد و گفت‪ :‬طبق امار ‪ 32‬واحد نان فانتزی‬ ‫با انواع محصول در شهرستان فعال بود که با قطع‬ ‫ســهمیه انها در واقع بین ‪ 10‬تا ‪ 12‬هزار کسیه از‬ ‫سهمیه ارد این شهرستان در ماه کاسته شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این در حالی اســت که براساس امار‬ ‫ســال ‪ 95‬که جمعیت شهرســتان فردیس کمتر‬ ‫هم بود‪ ،‬ســرانه هر نفر ‪ 6‬کیلو و ‪ 800‬گرم تعیین‬ ‫شــده بود که در مقایسه با سرانه دیگر شهرستانها‬ ‫از جمله ســاوجبالغ و نظرابــاد که بین ‪ 10‬تا ‪12‬‬ ‫کیلوگرم اســت‪ ،‬واقعا رفع این ایــراد و وجود این‬ ‫چهار مدرسه از کرج به‬ ‫فردیس منتقل می شوند‬ ‫پنج واحد مسکونی به‬ ‫مددجویانبهزیستی‬ ‫فردیس واگذار شد‬ ‫همزمان با سراســر کشــور‪ ،‬پنج واحد مسکونی‬ ‫روز چهارشــنبه در ایینی با حضور علیرضا عباسی‬ ‫نماینده مردم کرج ‪ ،‬اشتهارد و فردیس در مجلس‬ ‫شورای اســامی و مدیر کل بهزیستی استان البرز‬ ‫در روستای فرخ اباد زیبادشت شهرستان فردیس‬ ‫به خانواده های نیازمند واگذار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪،‬مدیرکل بهزیستی استان البرز در‬ ‫حاشیه ایین واگذاری این واحدها به خبرنگار ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬امروز ایین واگــذاری ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۳۶‬واحد‬ ‫مسکونی ویژه مددجویان و معلوالن تحت پوشش‬ ‫میزان تفاوت فاحش در اختصاص سرانه ارد‪ ،‬الزم‬ ‫است توسط کارگروه شورای ارد و نان مورد چاره‬ ‫اندیشی قرار گیرد‪.‬‬ ‫میناخانــی تاکید کرد‪ :‬اکنون اگر افزایش قیمت‬ ‫ســهمیه ارد ازادپزها و قطع سهمیه نان فانتزی و‬ ‫در نهایت کاهش شــدید فعالیــت و تعطیلی اکثر‬ ‫قریــب به اتفــاق انها را در کنار هــم قرار دهیم‪،‬‬ ‫بالطبــع به این نتیجه می رســیم که گرانی انهم‬ ‫با تفاوت باالی قیمت‪ ،‬بالطبع بیشــتر مردم را به‬ ‫اســتفاده از انواع نان های سنتی سوق داده است‬ ‫و بنابراین از تشــکیل صف در مقابل نانوایی های‬ ‫ســنتی و معطلی بیش از حد خریداران نان نباید‬ ‫چندان تعجب کنیم!‬ ‫براساس امار اعالم شده در دی ماه سال ‪1400‬‬ ‫شــمار نانوایی های فعال در شهرستان پرجمعیت‬ ‫فردیس به ‪ ۳۳۳‬واحد می رســید که سهمیه ارد‬ ‫انهــا ماهانه ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تن در قالب ‪ ۶۷‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیسه شامل ارد یارانه ای یا دولتی یک و دو‬ ‫است که با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه ارد و‬ ‫نان‪ ،‬احتماال از شمار انها بطور هرچند بطور موقت‬ ‫کاسته شــده اســت‪ ،‬لیکن با توجه به گستردگی‬ ‫طرح هوشمندسازی به نظر می رسد وجود چنین‬ ‫ایراد و اشکالهایی به مرور قابل برطرف شدن باشد‪.‬‬ ‫مشــاور وزیــر اقتصاد‪ :‬جزییــات طرح‬ ‫هوشمندسازی یارانه نان؛ اتفاق ویژه ای برای‬ ‫مردم نخواهد افتاد‬ ‫هرچند بــروز برخی اشــکالها در چنین طرح‬ ‫بزرگ و همه شــمول در کشــور انهم در مراحل‬ ‫اولیه می تواند جنبه عادی و طبیعی داشته باشد‪،‬‬ ‫اما شــرح جزییات طرح هوشمند سازی یارانه نان‬ ‫توسط مشــاور وزیر اقتصاد‪ ،‬بیانگر ان است که در‬ ‫صورت اجرای درســت‪ ،‬دقیق و مناسب این طرح‬ ‫شاید بتوان ان را نقطه عطف مهمی در مساله نان‬ ‫در کشور دانست‪.‬‬ ‫محمــد جالل چند روز پیش بــا بیان اینکه در‬ ‫طرح هوشــمند ســازی یارانه نــان‪ ،‬عملکرد نانوا‬ ‫ســنجیده شــده و قابل ارزیابی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫طرح هوشمند ســازی یارانه نان برای مردم اتفاق‬ ‫ویژه ای نخواهد افتــاد‪ ،‬یعنی افزایش قیمت نان و‬ ‫محدودیت خرید نان و نه حتی ابزار خاصی تحت‬ ‫عنوان کارت نان یا چیزی شــبیه ان برای مردم‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیــر اداره اموزش و پــرورش ناحیه‬ ‫‪ ۲‬کرج و شهرســتان فردیس با اشاره به‬ ‫برنامه ریزی برای اســتقالل اداره اموزش‬ ‫و پرورش فردیس گفت‪ :‬درصورت تحقق‬ ‫این امر دانش اموزان چهار مدرسه از کرج‬ ‫به فردیس منتقل می شوند‪.‬‬ ‫ابوالحسن معظمی گودرزی در گفت و‬ ‫گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬اگر اداره اموزش‬ ‫و پرورش فردیس مســتقل شود‪ ،‬دانش‬ ‫اموزان ‪ ۲‬مدرســه بزرگساالن با بیش از‬ ‫یک هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر ‪ ،‬یک مدرسه شاهد و‬ ‫یک مدرسه نمونه دولتی هرکدام با ‪۴۰۰‬‬ ‫دانش اموز در فردیس مشغول به تحصیل‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هشــت مدرســه در‬ ‫حال ساخت در شهرستان فردیس وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬سه مدرسه در تابستان اماده‬ ‫تحویل و مابقی در طول ســال تحصیلی‬ ‫اینده به بهره برداری می رسند‪.‬‬ ‫معظمی گودرزی افزود‪ :‬فردیس اخرین‬ ‫بهزیستی کشور به مناســبت هفته بهزیستی‬ ‫بــه طور همزمان و در قالــب ویدیو کنفرانس‬ ‫با حضور رییس ســازمان بهزیستی کشور در‬ ‫سراســر کشور برگزار شــد و در روستای فرخ‬ ‫ابادزیبادشــت فردیس نیز پنج واحد مسکونی‬ ‫به همت خیر بزرگوار پور کاشان ‪ ،‬بنیاد مسکن‬ ‫و بنیاد مستضعفان افتتاح شد‪.‬‬ ‫وجیهه محمدی فالح افزود‪ :‬این پنج واحد‬ ‫مســکونی هر کدام با زیربنــای ‪ ۸۰‬متر مربع‬ ‫ویژه خانوارهای دارای حداقل ‪ ۲‬و چهار معلول‬ ‫در روســتای فرخ اباد زیبادشت از توابع شهرستان‬ ‫فردیس تحویل شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدوارم با همت خیرین و هم افزایی‬ ‫و هــم گرایی تمام دســتگاهها و دســت اندرکار‬ ‫موضوع مســکن در اســتان البرز برای مددجویان‬ ‫تحت پوشش بهزیستی مرتفع شود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشت‪:‬ســال گذشــته ‪ ۲۵۶‬واحــد‬ ‫مســکونی به مددجویان تحت پوشــش بهزیستی‬ ‫اســتان البــرز بر اســاس روش های منــدرج در‬ ‫دســتورالعمل ستاد مســکن مددجویان بهزیستی‬ ‫این طرح ســاالنه صرفه جویی یک و نیم‬ ‫میلیارد یورویی برای کشور در پی دارد‬ ‫مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به براورد صرفه جویی‬ ‫یــک و نیم میلیارد یورویی ســاالنه با اجرای این‬ ‫طرح گفت‪ :‬براوردهای بیشتر از یک و نیم میلیارد‬ ‫یورو هم از محل ذخیــره گندم و ارد با این طرح‬ ‫می توانیم صرفه جویی داشته باشیم‪.‬‬ ‫از نظر تعداد کارتخــوان های ویژه بیش‬ ‫از ‪ ۶۳‬درصد از کل کشــور زیر پوشش قرار‬ ‫گرفته اند‬ ‫جالل یاداور شــد‪ :‬با گذشت حدود ‪ ۵۵‬دو ماه‬ ‫از این طرح‪ ،‬مــا از نظر تعداد کارتخوان های ویژه‬ ‫بیش از ‪ ۶۳‬درصد از کل کشور را زیر پوشش قرار‬ ‫داده ایــم‪ ،‬ضمن اینکه قبل از شــروع طرح‪ ،‬روزانه‬ ‫چیــزی حدود ‪ ۷‬میلیون تراکنــش فروش نان در‬ ‫کارتخوان های نانوایی های سراســر کشور داشتیم‬ ‫که مبتنی بر امارهای بانک مرکزی اســت و االن‬ ‫بیــش از ‪ ۶‬میلیون تراکنش را روزانه در ســامانه‬ ‫مشــاهده می کنیــم و تخمین های اولیه نشــان‬ ‫می دهــد که مبنای ‪ ۳۰‬درصد انحراف در تراکنش‬ ‫ها‪ ،‬تخمین درستی است‪.‬‬ ‫جمع بندی پایانی‬ ‫واقعیت این است که جزییاتی که توسط مشاور‬ ‫وزیر اقتصاد در مورد طرح هوشــمند سازی یارانه‬ ‫نان انقدر دقیق و زیاد است که ما به گزیده ای از‬ ‫ان اکتفــا کردیم‪ ،‬اما در یک ارزیابی و جمع بندی‬ ‫نهایی می توانیم برای همشهریهای عزیز فردیسی‬ ‫اینگونه شرح دهیم و توصیف کنیم که با توجه به‬ ‫اهمیت و حساسیت مساله نان در کشور‪ ،‬این طرح‬ ‫تا به اینجای کار نشــان داده که چنانچه مطابق با‬ ‫این گفته ها و تحلیل ها اجرا شــود‪ ،‬می تواند نفع‬ ‫عموم مردم را تامین کند‪.‬‬ ‫نا گفته هــم نماند که هرچنــد در هر تغییر و‬ ‫تحولی‪ ،‬معدود افرادی هم ســهم و ســود کمتری‬ ‫می برند و حتی برای برخی ها ممکن اســت این‬ ‫سود در حد صفر باشد‪ ،‬اما بطور قطع شاه بیت این‬ ‫طرح همانا قطع دســت رانت جویــان و مافیا می‬ ‫تواند باشد که اگر چنین نتیجه ای نظیر یک و نیم‬ ‫میلیــارد یورو صرفه جویی و یک میلیون تراکنش‬ ‫معنی دار کمتر! حاصل شود‪ ،‬دیگر نباید در مزیت‬ ‫های بی شــمار اجرای طرح هوشمندسازی یارانه‬ ‫نان ذره ای تردید کنیم‪ ،‬امید که چنین شود! و در‬ ‫مورد کمبود سرانه ارد فردیس نشینان نیز تجدید‬ ‫نظر صورت گیرد‪.‬‬ ‫ســرانه اموزشی در کل کشــور را دارد؛‬ ‫سرانه اموزشی در فردیس ‪ ۱.۸‬متر مربع‪،‬‬ ‫در اســتان البرز سه متر مربع ‪ ،‬در کشور‬ ‫پنج متر مربع و استاندارد سرانه اموزشی‬ ‫هشت متر مربع است‪.‬‬ ‫مدیــر اداره اموزش و پرورش ناحیه ‪۲‬‬ ‫کرج و شهرســتان فردیس گفت‪ :‬در این‬ ‫راســتا با پیگیری های اموزش و پرورش‬ ‫‪ ۱۰‬قطعه زمین از ســوی شــورای شهر‬ ‫فردیس مصوب شد ولی تاکنون زمینی از‬ ‫سوی شهرداری فردیس به اداره اموزش‬ ‫و پرورش فردیس واگذار نشده است حتی‬ ‫این خبر رسانه ای شد‪.‬‬ ‫معظمــی گودرزی افزود‪ :‬در جلســات‬ ‫شــوراها مســووالن صحبت ها و نظرات‬ ‫خوبــی ارائه مــی دهند اما در قســمت‬ ‫کارشناســی ابتر می مانــد؛ تا امروز این‬ ‫‪ ۱۰‬قطعه زمین به اداره اموزش و پرورش‬ ‫واگذار نشده است ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به وضعیت معیشت‬ ‫مــردم فردیــس مدرســه ابــوذر این‬ ‫شهرستان که هیات امنایی اداره می شد‬ ‫را به مدرسه عادی تبدیل کردیم‪.‬‬ ‫مدیــر اداره اموزش و پــرورش ناحیه‬ ‫‪ ۲‬کــرج و شهرســتان فردیس گفت‪ :‬در‬ ‫سفر رییس جمهور به استان البرز ساخت‬ ‫‪ ۲۵‬مدرســه برای شهرستان فردیس ک‬ ‫تصویب شــد که اگر موضــوع واگذاری‬ ‫زمین حل شود ساخت انها شروع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ ۷۰‬درصد مدارس‬ ‫فردیس نیاز به تخریب و بازسازی دارند‪،‬‬ ‫بیان داشت‪ :‬اگر بخواهیم مدرسه ای را از‬ ‫نوبسازیم‪ ،‬فضایی نداریم که دانش اموزان‬ ‫به انجا منتقل کنیم ابتدا باید در کنار ان‬ ‫فضایی را اماده و بعد مدرســه را تخریب‬ ‫کنیم هیچ مدرســه ای را در حال حاضر‬ ‫نمی توانیم جابجا کنیم‪.‬‬ ‫شهرستان فردیس ‪ ۸۷‬هزار دانش اموز‬ ‫در مقاطع مختلف تحصیلی دارد‪.‬‬ ‫کشــور واگذار شــد و امسال نیز ‪۷۷‬‬ ‫واحد مسکونی دیگر تحویل می شود‪.‬‬ ‫محمدی فــاح افزود‪ :‬بهزیســتی‬ ‫اســتان البرز از ابتدای ســال جاری‬ ‫تاکنون ‪ ۳۰‬واحد مســکونی به گروه‬ ‫های هــدف و مددجویــان واگذاری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مسکن یکی از نیازهای اساسی‬ ‫معلوالن استان البرز است‬ ‫نماینــده مــردم کــرج‪ ،‬فردیس و‬ ‫اشــتهارد در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در این ایین گفت‪ :‬مســکن یکی از‬ ‫نیازهای اساسی معلوالن استان البرز‬ ‫است که امسال دستگاه های اجرایی‬ ‫و خیریــن البــرز در این بخــش گام های موثری‬ ‫برداشته اند‪.‬‬ ‫علیرضا عباســی افزود‪ :‬انتظار می رود در بخش‬ ‫فعالیت های اجتماعی دستگاه های اجرایی و افراد‬ ‫خیر پای کار بیایند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬یکی از ویژگی های استان البرز‬ ‫مهاجرپذیر بودن است که باید برای تامین نیازهای‬ ‫جمعیت امروز و فردای اســتان تالش ها مضاعف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اداره بهزیستی شهرستان فردیس حدود ‪ ۶‬هزار‬ ‫مددجوی تحت پوشش دارد‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪ ۴۲۷‬قالده سگ در فردیس‬ ‫جمع اوری شد‬ ‫معاون خدمات شــهری شهرداری فردیس گفت‪ ۴۲۷:‬قالده سگ با‬ ‫هدف کاهش مخاطرات و پیشگیری از انتقال بیماری مشترک انسان‬ ‫وحیوان از ابتدای سال جاری در این شهرستان جمع اوری شدند‪.‬‬ ‫حسین روستایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬مرکز نگهداری‬ ‫ســگ ها در فردیس از حدود سه سال پیش راه اندازی شده و سگ‬ ‫های بالصاحب پس از انتقال به ابن مکان واکسیناسیون و عقیم سازی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طبق قرارداد با شــرکت پیمانکاری بخش خصوصی‬ ‫امســال برای جمع اوری و زنده گیری ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬قالده سگ در‬ ‫فردیس برنامه ریزی شــده تا از این جهت خطری شهروندان را تهدید‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫روســتایی گفت‪ :‬عقیم ســازی هر قالده سگ بیش از یک میلیون‬ ‫تومان هزینه دارد ضمن انکه نگهداری هر قالده سگ ساالنه ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تومان برای شهرداری هزینه دارد‪.‬‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری فردیس بیان داشت‪ :‬فعالیت افرادی‬ ‫به عنوان حامی ســگ ها مشــکالتی برای اکوسیســتم طبیعی این‬ ‫حیوانات به وجود اورده است‪.‬‬ ‫وی به موضوع ساماندهی زباله های عفونی پزشکی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫مطابق قانون شهرداری وظیفه ای در خصوص پسماندهای عفونی ندارد‪.‬‬ ‫روســتایی بیان داشــت‪ :‬هزینه جمع اوری زباله های عفونی مراکز‬ ‫درمانی در فردیس برعهده با دانشــگاه علوم پزشکی استان و سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیســت اســت که البته هزینه بی خطر ســازی این‬ ‫پسماندها باید توسط دستگاه های مسوول پرداخته شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬روزانه در فردیــس ‪ ۲۶۰‬تن زباله جمع اوری و‬ ‫به مرکز دفن زباله های استان در حلقه دره منتقل می شود که سرانه‬ ‫توسط پسماند در فردیس روزانه حدود ‪ ۶۰۰‬گرم است‪.‬‬ ‫معاون خدمات شهر شــهرداری فردیس وجود اراضی بایر و معضل‬ ‫دفن ضایعات ســاختمانی در این مکان ها را از مشــکالت برشمرد و‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه سال گذشته نخاله های ساختمانی به اسم معدن جاده‬ ‫شهریار تخلیه می شده که هیچ نظارتی نبود و در زمان حاضر سازمان‬ ‫حمل و نقل شهرداری فردیس فعال شده و کامیونداران می توانند برای‬ ‫دریافت پروانه فعالیت خود به سازمان حمل و نقل شهرداری فردیس‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مشکل ارتباطی کوچه عطار در‬ ‫مشکین دشت پس از سالها مرتفع شد‬ ‫شهردار مشــکین دشت گفت‪ :‬مشکالت ارتباطی ساکنین کوی‬ ‫عطار که طی سالیان متمادی به صورت دو سر بن بست بوده است‪،‬‬ ‫با همکاری دستگاه قضایی مرتفع شد‪.‬‬ ‫مهندس علیرضا صفرخانلو شــهردار مشــکین دشت در همین‬ ‫وضعیت کور ارتباطی کوچه عطار که به جهاتِ‬ ‫ِ‬ ‫ارتباط اظهار داشت‪:‬‬ ‫مشکالتی از گذشــته به صورت دو سر بن بست بوده و مسائلی را‬ ‫برای شهروندان و ساکنین ایجاد کرده بود‪ ،‬یکی از موضوعات خاص‬ ‫شهر مشکین دشت بود که قب ً‬ ‫ال نیز بازتاب های زیادی در رسانه ها‬ ‫و فضای مجازی داشته است‪.‬‬ ‫این مسئول ادامه داد‪ :‬طبیعتاً وضعیت قبلی کوچه عطار مشکالتی‬ ‫را برای شــهروندان در ترددهای روزانه و همین طور دستگاه هایی‬ ‫همچون اتش نشــانی‪ ،‬اورژانس‪ ،‬شهرداری و‪ ...‬که بر حسب وظیفه‬ ‫ذاتی در صورت نیاز باید نســبت به اعزام نیرو و ماشــین االت به‬ ‫محل اقدام نمایند‪ ،‬ایجاد کرده بود که این وضعیت شایســته شان‬ ‫شهروندان و خانوارهای محترم ساکن در این معبر نبود و مدیریت‬ ‫شهری نسبت به رفع ان احساس مسئولیت و تکلیف داشت‪.‬‬ ‫به گفته مهندس صفرخانلو‪ ،‬مدیریت شــهری مشکین دشت از‬ ‫طریق برگزاری نشست ها و جلساتی با دادستان محترم عمومی و‬ ‫انقالب شهرستان و معاونین ایشان‪ ،‬شرح واقع و در ادامه بازدید از‬ ‫وضعیت کور ارتباطی کوچه عطار‪ ،‬در صدد رفع مسئله بر امد که در‬ ‫نهایت مسیر ارتباطی برای این کوچه پس از سالها تامین و دغدغ ِه‬ ‫دیرین ساکنین محترم مرتفع شد‪.‬‬ ‫شهردار مشکین دشت اظهار کرد‪ :‬همچنین جا دارد که از دغدغه‬ ‫مندی و پیگیری ویژه اعضاء محترم شورای اسالمی شهر و تعامل‬ ‫ارزنده مجموعه قضایی شهرســتان و همین طور از تالش رســانه‬ ‫های گروهی و فعاالن مجازی در طرح این مسئله قدردانی گردد و‬ ‫امیدواریم که در فضای وحدت و همدلی بتوانیم در جهت تکمیل‬ ‫پروژه های عمرانی و همین طور رفع مشکالت موجود قدم برداریم‪.‬‬ ‫سه حلقه چاه جدید در فردیس‬ ‫وارد مدار بهره برداری شد‬ ‫مدیر اب و فاضالب شهرســتان فردیس استان البرز گفت‪ :‬برای‬ ‫تامین پایدار اب شرب شهروندان فردیس سه حلقه چاه جدید وارد‬ ‫مدار بهره برداری شد‪.‬‬ ‫افشین میر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬با توجه به ضرورت‬ ‫تامین پایدار و پیوسته اب شرب مورد نیاز شهروندان و برابر برنامه‬ ‫ریزی انجام شده حفر سه حلقه چاه اب شرب در دستور کار شرکت‬ ‫ابفا قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬این چاه ها در مناطق پیک‪ ،‬جاده شهریار خیابان‬ ‫ایت اهلل طالقانی و بلوار شهید سلیمانی در مشکین دشت حفر و به‬ ‫اتمام رسیده است‪ ،‬همچنین با استقرار دستگاه حفاری در روستای‬ ‫فرخ اباد عملیات حفاری یک حلقه چاه جدید اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اعتبــار تخصیص یافته جهت اقدامات فــوق را بیش از ‪۱۲‬‬ ‫میلیارد تومان عنوان کرد و افزود‪ :‬در همین راستا و به منظور بهره‬ ‫گیری مطلوب و حداکثری از منابع موجود و مدیریت شــرایط اوج‬ ‫مصرف عملیات احیاء و توســعه تعدادی از چاه ها و بهینه سازی و‬ ‫طراحی مجدد موردی شبکه و تاسیسات و منابع تامین اب شرب‬ ‫شهرستان فردیس انجام پذیرفته است‪.‬‬ ‫مدیر اب و فاضالب شهرســتان فردیس گفــت‪ :‬در ‪ ۳۰‬نقطه از‬ ‫فردیس اقدامات اصالح و برای توزیع اب اجرای شــد و شــرایط‬ ‫نسبت به بقیه مناطق اطراف ایده ال است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه اب بخش خصوصی افشارزاده در منظریه‬ ‫به ابفای فردیس تحویل شــد‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی این ابرسانی را تحویل‬ ‫گرفتیم هیچ اعتباری به ابفا داده نشد اما ابفای فردیس مبلغ ‪۱۵‬‬ ‫میلیارد تومان برای اجرا اصالح شبکه ‪ ،‬اجرای لوله گذاری دو خط‬ ‫اصلی به قطر ‪ ۲۰۰‬میلی متر و حفر چاه هزینه شــد اکنون در این‬ ‫منطقه قطع اب و افت فشاراب طوالنی مدت وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیر ابفای فردیس از همه مشــترکان تقاضــا دارم با مدیریت‬ ‫مصــرف اب و صرفه جویی الزم یاریگر ما در گذار از شــرایط اوج‬ ‫مصرف اب در تابستان باشند‪.‬‬ ‫ابفای شهرستان فردیس حدود ‪ ۶۸‬هزار مشترک دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زندگی موفق در گرو انتخاب‬ ‫مناسب و منطقی همسر است‬ ‫دکتر پانته ا عینی ‪ -‬انتخاب همسر از مهم ترین تصمیمات فرد در‬ ‫زندگی است‪ ،‬زیرا می تواند اینده فرد را رقم بزند‪ .‬تشکیل خانواده سالم‬ ‫‪ ،‬متعــادل و پایدار مانند هر امر مهم دیگری به تفکر منطقی ‪ ،‬تالش و‬ ‫کوشش نیازمند است ‪ .‬جوانان می بایست براساس معیارهای اصولی و‬ ‫منطقی همســر اینده خود را شناسایی و انتخاب نماید و انگاه به انجام‬ ‫پیوند زناشــویی اقدام کنند ‪ .‬از موارد اساسی در انتخاب همسر ایمان‬ ‫‪ ،‬اخالق نیکو ‪ ،‬روان ســالم و تناسب زوجین در ویژگی های ظاهری ‪،‬‬ ‫سنی ‪ ،‬تحصیلی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬تربیتی و اعتقادی است ‪.‬‬ ‫هر جوانی قبــل از تصمیم گرفتن به ازدواج می بایســت معیارهای‬ ‫انتخاب همسر را از دیدگاه اسالم مد نظر قرار دهد تا بتواند با اگاهی و‬ ‫شناخت کافی زندگی موفقی را اغاز کند ‪.‬‬ ‫امــروزه تغییر باورها و الگوهای فکری ‪ ،‬مشــکالت اقتصادی و عدم‬ ‫حمایت کافی والدین باعث تاخیر در ازدواج جوانان شــده اســت ‪ .‬به‬ ‫همین منظور مقام معظم رهبری نیز سیاست هایی در خصوص ازدواج‬ ‫مناسب ‪ ،‬سالم و اسان ابالغ نموده اندکه در واقع یک نهضت ملی در‬ ‫جهت ترویج و تسهیل ازدواج موفق و اسان در سنین مناسب ازدواج ‪،‬‬ ‫نفی تجرد و ارزش گذاری به تشکیل خانواده می باشد ‪.‬‬ ‫مهــم ترین حقوقی که والدین در قبال فرزنــدان جوان خود دارند ‪،‬‬ ‫ساماندهی امر ازدواج ایشان می باشد ‪ .‬جلب مشارکت خیرین و فعاالن‬ ‫امر ازدواج ‪ ،‬بســیج کلیه ظرفیت ها و امکانات برای جوانان در استانه‬ ‫ازدواج در جلوگیری از اســیب های اجتماعی ناشــی به تاخیر افتادن‬ ‫ازدواج جوانان نقش موثری دارد ‪.‬‬ ‫فرهنگ ســازی از طریق اطالع رسانی ‪ ،‬تبلیغات ‪ ،‬جلب توجه بیشتر‬ ‫مســئوالن و جذب ظرفیت های شهرســتانی ‪ ،‬همراه با پوشش خبری‬ ‫گسترده از طریق شیوه های نوین اطالع رسانی ‪ ،‬بازتاب موثر و مناسب‬ ‫فعالیت های هفته ازدواج ‪ ،‬مصاحبه با روان شناسان ‪ ،‬جمعیت شناسان‬ ‫و جامعه شناســان برتــر در حوزه ازدواج و خانواده همچنین انتشــار‬ ‫بررســی های میدانی ابعــاد گواناگون وضعیت ازدواج جوانان توســط‬ ‫دســتگاههای ذیربط و معرفی الگوهای موفق نقش موثری برای ترویج‬ ‫فرهنگ ازدواج جوانان دارد ‪.‬‬ ‫شــبکه بهداشت و درمان شهرســتان فردیس هم در راستای تحقق‬ ‫منویــات مقام معظم رهبری و به دنبــال این نهضت ملی ‪ ،‬برنامه های‬ ‫اموزشی و فرهنگی متنوعی با هدف نشر فرهنگ ازدواج اسان ‪ ،‬اگاهانه‬ ‫و ازادانه در دست اقدام دارد که با همکاری و هم افزایی دستگاههای‬ ‫اجرایــی و نهادهای غیر دولتی در حمایت از ازدواج می توان زمینه را‬ ‫برای تامین یکی از مهم ترین نیازهای جوانان فراهم نمود‪.‬‬ ‫به نام او که هر چه هست از اوست‬ ‫من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق‬ ‫انچه مکتب اهل بیت (ع) بر ما اموخت‪ ،‬عزتمندی‬ ‫نوکران علی (ع) و ال علی (علیهاسالم) است‪.‬‬ ‫ایزد منان را سپاسگزاریم که در غمناک ترین روزهای‬ ‫زندگی مان ما را از نعمت حضور دوســتان و ســرورانی‬ ‫مهربان بهره مند ســاخت که همدردی شان التیامی است‬ ‫بر دل های داغدیده ما‪.‬‬ ‫ابراز همدردی و بذل محبت شــما عزیزان با حضور در‬ ‫مراسم و مجالس تدفین و ترحیم پدرمان و یا ارسال گل و‬ ‫پیام های تسلیت موجبات تسلی این حقیر را فراهم نمود‪،‬‬ ‫سزاوار قدردانی و سپاسگزاری است‪.‬‬ ‫بر خــود واجب میدانیم کــه حضــور مهربانانه مردم‬ ‫قدرشناس و همشــهریان عزیزمان‪ ،‬باالخص امام جمعه‬ ‫فرزانه شهرســتان فردیس حجت االســام سیدابراهیم‬ ‫حســینی‪ ،‬امام جمعه فرزانه لواسان حجت االسالم دکتر‬ ‫ایمانی امام جمعه شهر پرند حجت االسالم دکتر کاظمی‪.‬‬ ‫فرماندهــان محورمقاومــت ‪ .‬خانواده معظم شــهدای‬ ‫مدافع حــرم‪ ،‬فرمانــداران محترم فردیس و شــهریار‪،‬‬ ‫ریاست و اعضای محترم شــورای اسالمی شهر فردیس‪.‬‬ ‫ستاد نمازجمعه شهرستان فردیس‪ .‬ستاد عتبات عالیات‬ ‫شهرستان ‪ ،‬شهرداران گرانمایه اندیشه‪ ،‬شهریار‪ ،‬اب سرد‪،‬‬ ‫چهاردانگه‪ ،‬مشکین دشــت‪ .‬سازمان فرهنگی شهرداری‬ ‫فردیس‪ .‬ســایر شهرهای دور و نزدیک‪ ،‬هیئات مذهبی‬ ‫کــرج و فردیس‪ ،‬اتحادیــه های صنفی و اتــاق اصناف‬ ‫شهرستان فردیس‪ ،‬یگان های مقتدر نظامی و انتظامی‪،‬‬ ‫رسانه های شهرستان‪ ،‬روحانیون معظم‪،‬جامعه مادحین‬ ‫و واعظین و کلیه عزیزانی که ممکن است نامشان از قلم‬ ‫افتاده باشد‪ ،‬را قدر می نهیم‪.‬‬ ‫خانواده نادری‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 176‬هفته اول ‪ /‬مرداد ماه ‪1401‬‬ ‫بازدید نمایندگان اژانس های سازمان ملل متحد‬ ‫از خانه هالل روستای فرخ ابادزیبادشت‬ ‫محمدباقر خلفی مدیرعامل جمعیت هالل احمر‬ ‫اســتان البرز در بازدید نماینــدگان اژانس های‬ ‫ســازمان ملل متحد از خانه هالل روســتای فرخ‬ ‫ابادزیبادشــت افزود‪ :‬جمعیت هالل احمر استان‬ ‫البرز دارای ‪ ۹۵‬خانه هالل اســت که از این تعداد‬ ‫‪ ۵۰‬خانه هالل شهری و‪ ۴۵‬خانه روستایی دارد‪.‬‬ ‫در ســال جاری ‪ ۱۲‬خانه هالل در استان البرز‬ ‫افزوده شد تا سال گذشته ‪ ۸۳‬خانه هالل داشتیم‬ ‫در ایــن خانه ها اموزش هــای همگانی به جهت‬ ‫پیشگیری از حوادث طبیعی و غیر مترقبه است در‬ ‫بخش داوطلبی و حمایت های معیشتی و درمانی‬ ‫خانه های هالل فعالیت بسیار خوبی ایفا می کنند‪.‬‬ ‫قبل از این در جمعیت هالل احمر در ســازمان‬ ‫جوانان در کانون های مختلف عضو گیری داشت‬ ‫اما االن در خانه های هالل به طور مســتقیم در‬ ‫محله ها اقدام به عضو گیری می شود‪.‬‬ ‫ســه هزار و ‪ ۸۷۰‬نفر عضو جمعیت هالل احمر‬ ‫اســتان البرز هستند از این تعداد سه هزار و ‪۸۶۱‬‬ ‫نفــر اموزش های امــداد و کمک هــای اولیه را‬ ‫گذرانده اند که در ســامانه برای انها گواهی صادر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در بخش جوانان و فعالیت بشردوستانه اقدامات‬ ‫خوبی در خانه های هالل استان البرز انجام شده‬ ‫به ویژه در سال اخیر خانه های هالل اموزش های‬ ‫خوبی را در حوزه جوانان و فعالیت بشردوســتانه‬ ‫ارائه شد‪.‬‬ ‫یکی از این اقدامات پیشگیری از کرونا و مقابله‬ ‫با کرونا در مبحث ناظران بر سالمت و طرح های‬ ‫مختلفی که در حوزه واکسیناسیون و اموزش های‬ ‫همگانی در جلوگیری و اپیدمی و پاندمی از کووید‬ ‫‪ ۱۹‬بود در بعضی از محالت مراجعه به درب منزل‬ ‫داشــتند و در بعضی از فضاهای عمومی اقدام به‬ ‫اموزش های الزم و رعایت نکات ایمنی و پروتکل‬ ‫های بهداشتی بود‪.‬‬ ‫وقتی به این افراد اموزش های الزم ارائه شــد‬ ‫بــرای نگه داری ایــن اعضا را حفــظ کنیم این‬ ‫بخش نیازمند کمک مالی شود یک عضو خدمات‬ ‫داوطلبانه ارزشمندی به هالل احمر ارائه می دهد‬ ‫این اعضا در دوره های اموزش همگانی با توجه به‬ ‫نمرات و امتیازاتی کســب می کنند در دوره های‬ ‫تخصصی به عنوان امدادگران ویژه در پایگاههای‬ ‫هالل احمر مشغول به خدمت می شوند‪.‬‬ ‫سازمان های مردم نهاد مختلفی وجود دارد این‬ ‫افراد را جذب می کننــد و هالل احمر به عنوان‬ ‫یکی از بزرگترین ســازمان هــای مردم نهاد باید‬ ‫حفظ شود بخاطر خدمات و اموزشی که ارائه می‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫حدود هفت هزار و ‪ ۱۰۰‬خانه هالل در کشــور‬ ‫وجــود دارد نمی توان یک الگــوی واحد تعریف‬ ‫کرد هر خانه هالل با توجــه به اقلیم جغرافیایی‬ ‫و مخاطــرات محلی و نوع جمعیت عواملی که در‬ ‫ان دخیل اســت باید یک الگو برای کار کردن و‬ ‫پیشبرد جمعیت داشته باشد‪.‬‬ ‫در روستای فرخ اباد با توجه به نوع اقتضاء این‬ ‫خانه هالل و جمعیت روســتایی کمتر با حوادث‬ ‫کیفیت جمعیت هالل احمر در روستاها با‬ ‫نگاه محله محور است‬ ‫انســان ساز پیشرو اســت در مباحث معیشتی و‬ ‫کارافرینی سعی شده اهداف خود را پیش ببرد‪.‬‬ ‫اگر حمایت جــدی از حوزه های بین المللی از‬ ‫خانه های هالل شــود اکثر شهرستان های کشور‬ ‫تبدیل به کالنشهر می شود و وسعت بسیار زیادی‬ ‫با یک شــعبه شهرستان ها دارد شاید نتوان همه‬ ‫خدمات را به این تراکم از جمعیت اختصاص داد‪.‬‬ ‫بعــد از غزه ‪ ،‬فردیس دومین شــهر متراکم به‬ ‫لحاظ تعداد جمعیت و مســاحت دنیاســت این‬ ‫جمعیت فشــرده به طور یقین با یک شعبه هالل‬ ‫احمر‪ ،‬بهزیســتی و کمیته امداد شــاید نتوانیم‬ ‫خدمات خوبی را ارائه دهیــم بنابراین وجود ‪۱۱‬‬ ‫خانه هالل در روســتاهای شهرســتان به صورت‬ ‫مویرگی خدمات را در محل ارائه داد‪.‬‬ ‫تمام تالش بر این اســت که اگــر کاری انجام‬ ‫می شود پتانسیل و انرژی هالل احمر در راستای‬ ‫مــوازی کاری با دیگر ارگان ها یا ســایر نهاد ها‬ ‫نباشــد هر کدام بتوانی خدمــات تخصصی خود‬ ‫را انجام دهیم هر پنجشــنبه با حضور فرمانداران‬ ‫شهرســتان های اســتان البرز قرارگاه اجتماعی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫خلفی گفت‪ :‬یکی از نکات قوت خانه های هالل‬ ‫الگــوی واحد ندارند با توجه بــه اقلیم جغرافیای‬ ‫خدمات ارائــه می دهند و چابکی این جمعیت را‬ ‫بیشتر خواهد کرد در این ‪ ۹۵‬خانه هالل ‪ ۳۰‬تیم‬ ‫امدادی پای کار تشکیل شدند ‪ ۳۲۴‬دوره اموزشی‬ ‫و ‪ ۱۳‬بانــک امانات پزشــکی خانه های هالل در‬ ‫استان البرز تشکیل شد که در ایام کرونا اقدامات‬ ‫خوبی انجام داد‪.‬‬ ‫امیدوارم این بازدیدها منجر به تقویت خانه های‬ ‫هالل به عنوان یکی از ارکان و تشــکیالتی که در‬ ‫جمعیت هالل احمر می توان گفت نوپا است طی‬ ‫این پنج ســال توانسته خدمات خوبی را به مردم‬ ‫ارائه دهند‪.‬‬ ‫بدون مرز بــودن از ویژگی های جمعیت‬ ‫هالل احمر است‬ ‫خداداد کاشفی فرماندار فردیس هم گفت‪ :‬بدون‬ ‫مرز بودن از ویژگی های جمعیت هالل احمر است‬ ‫هر نوع نژاد و قوم دین و مذهبی باشد نجات جان‬ ‫انسان و عرصه ای که برای ان تعریف کرده اند به‬ ‫کمک همنوع خود می پردازد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــوزش داوطلبان هــال احمر ‪،‬‬ ‫ارائــه خدمات داوطلبانه در حــوزه های مختلف‬ ‫امدادرسانی از اقدامات جمعیت هالل احمر است‬ ‫در زمان شیوع ویروس کرونا برای کمک به مردم‬ ‫پای کار امد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬هزینه هایی کــه برای ارائه‬ ‫خدمــات در خانــه‬ ‫های هالل انجام می‬ ‫شود از سوی خیرین‬ ‫تامین می شــود و‬ ‫بخش دولتی خیلی‬ ‫ناچیز و پاســخگوی‬ ‫فعالیــت هــای‬ ‫داوطلبان نباشد که‬ ‫نیازمنــد حمایت و‬ ‫کمک مالی است‪.‬‬ ‫علی محمدی دهیــار فرخ ابادزیبادشــت نیز‬ ‫گفت‪ :‬کیفیت جمعیت هالل احمر در روستاها با‬ ‫نگاه محله محور اســت که بتوانــد اقداماتی را در‬ ‫ماموریت و اهداف جمعیت هالل احمر نهفته است‬ ‫را در روستاها پایدار کند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬حــوزه امــوزش‪ ،‬امداد و‬ ‫نجات‪،‬داوطلب و جوانان هــر کدام در قالب خود‬ ‫به ماموریت انجام می دهند و اقدامات شایســته‬ ‫ای را در روســتا متحمل شدند بیشتر کارنظر بر‬ ‫پیشــگیری و اسیب شناسی اســت قبل از اینکه‬ ‫دچار سوانح و حادثه طبیعی و غیرطبیعی شویم‬ ‫باید اقدامات اولیه در خصوص پیشگیری و امادگی‬ ‫برای مقابله با این حوادث غیرمترقبه دنبال شود‪.‬‬ ‫دهیاری فــرخ ابادزیبادشــت یــک مدیریت‬ ‫روستایی جامع در کشور جمهوری اسالمی ایران‬ ‫است با همکاری خانه هالل و خیرین روستا اقدام‬ ‫به شناسایی مناطق ناایمن و تهیه نقشه راهی برای‬ ‫این قضیه کرده است‪.‬‬ ‫اقدام به تهیه نقشه محلهای ایمن جهت اسکان‬ ‫های اضطراری در مواقع بحرانی کرد که این نقشه‬ ‫در اختیار اهالی روســتا قرار گرفــت تا در مواقع‬ ‫بحرانی مردم را اسکان دهیم‪.‬‬ ‫بیشــترین اقدامات در خصوص تــاب اوری و‬ ‫توانمند سازی بود امروز شاهد برخی از اقدامات و‬ ‫عملکرد در قالب نمایشگاه از انها بازدید شد خانه‬ ‫هــال فرخ اباد در قالب جــذب خیرین اقدام به‬ ‫راه اندازی کارگاههای مختلف اموزشی و تولیدی‬ ‫برای کمک و توانمندسازی بانوان بی سرپرست و‬ ‫بدسرپرست در روستا کرده است‪.‬‬ ‫راه اندازی مشــاغل در منازل خانگی و صنایع‬ ‫دســتی و در بازار به فروش می رســانند کمک‬ ‫معیشت زندگی برای بانوان سرپرست خانوار باشد‪.‬‬ ‫در نشستی در دفتر مرکزی مجموعه رسانه ای خبرفردیس مطرح شد‪:‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفر از ورزشکاران و اصحاب رسانه در البرز عضو صندوق‬ ‫بیمه اجتماعی شدند‬ ‫مدیر صنــدوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان‪،‬‬ ‫روســتائیان و عشــایر البرز در دیدار با معصومه‬ ‫مهتاب مدیر مسوول هفته نامه خبرفردیس اعالم‬ ‫کرد‪ ۴۰۰ :‬نفر از ورزشکاران و اصحاب رسانه این‬ ‫استان در دو ماه اخیر عضو بیمه صندوق اجتماعی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫هادی بشیری در این دیدار که در دفتر مرکزی‬ ‫مجموعه رسانه ای خبرفردیس برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون حدود ‪ ۱۷‬هزار خانوار در استان البرز عضو‬ ‫صندوق بیمه اجتماعی استان هستند‪.‬‬ ‫وی که در این دیدار توســط رضا اکرادی مدیر‬ ‫کارگزاری رســمی صندوق اجتماعی شهرستان‬ ‫فردیس همراهی می شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۹۰۰‬خانوار به دلیل فوت و از کار افتادگی‬ ‫یا بازنشستگی سرپرست خانواده در استان البرز‬ ‫از مزایــا و تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫بشیری بیان داشت‪ :‬پیش بینی می شود امسال‬ ‫بیــش از پنج هزار نفر به جمعیت بیمه شــدگان‬ ‫صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان ‪ ،‬روستاییان و‬ ‫عشایر استان البرز افزوده شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با یــاداوری اینکه صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫از ســال‪ ۸۴‬فعالیت خود را با بیمه روســتاییان و‬ ‫عشــایر در کشــور اغاز کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در سال ‪۸۹‬‬ ‫قانون مشاغل فصلی مطرح شد‪ ،‬اما تا سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نتوانســتیم اجرا کنیم تا اینکه در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مشــاغل فصلی هم و کارگران ساختمانی نیز زیر‬ ‫پوشش این صندوق قرار گرفتند و در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫ورزشکاران‪ ،‬داوران‪ ،‬مربیان ورزشی‪ ،‬اصحاب رسانه‬ ‫و اهالی فرهنگ و هنر هم در قالب مشاغل فصلی‬ ‫از صندوق بیمه اجتماعی بهره مند شدند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــاغالن در عرصه های‬ ‫مختلف صنایع دستی‪ ،‬هنرهای سنتی‪ ،‬قالی بافی‪،‬‬ ‫مشاغل خانگی‪ ،‬بسیجیان‪ ،‬رانندگان حمل و نقل‬ ‫بار و مســافر برون شــهری و زنبورداران نیز می‬ ‫توانند عضو صندوق بیمه اجتماعی شوند‪.‬‬ ‫کلیه افراد با داشــتن سن ‪ ۱۸‬تا ‪ ۵۰‬سال‬ ‫عضو صندوق بیمه اجتماعی شوند‬ ‫مدیر صنــدوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان‪،‬‬ ‫روستاییان و عشایر البرز با تاکید بر اینکه عضویت‬ ‫در صندوق هیچ محدودیتی ندارد افراد به واسطه‬ ‫سکونت یا اشتغال می توانند عضو صندوق شوند‬ ‫تصریــح کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افراد مختلف می تواند‬ ‫تنها با داشــتن سن ‪ ۱۸‬تا ‪ ۵۰‬سال عضو صندوق‬ ‫شــوند و از مزایا و خدمــات بیمه های بلند مدت‬ ‫اجتماعی شــامل بازنشســتگی‪ ،‬از کارافتادگی و‬ ‫مستمری بازماندگان استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬مزیــت مهم صنــدوق بیمه‬ ‫اجتماعی این اســت ‪ ۷۰‬درصد حق بیمه را دولت‬ ‫و ‪ ۳۰‬درصــد بقیه توســط خود فرد بیمه شــده‬ ‫پرداخت می شــود که بطور متوسط برای هر نفر‬ ‫‪ ۱۳۳‬هزار تومان در ماه می شود‪ ،‬ضمن اینکه این‬ ‫‪ 30‬درصد حق بیمه که در مجموع ســاالنه یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۹۶‬هزار تومان اســت را بیمه شدگان‬ ‫می توانند به صورت اقساط پرداخت کنند‪.‬‬ ‫بشــیری افزود‪ :‬با کمک مســووالن اســتان و‬ ‫شهرستان امیدواریم بتوانیم حق مردم را براساس‬ ‫اصل قانون اساســی که دولت را مکلف به تامین‬ ‫ان از محل درامدهای عمومی و درامد حاصل از‬ ‫مشــارکت های مردمی کرده است‪ ،‬خدمات بیمه‬ ‫مناسبی را برای یکایک افراد جامعه فراهم کنیم تا‬ ‫از مزایای ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫مدیر کارگزاری رسمی بیمه فردیس‪ :‬طبق‬ ‫قانون اساســی پوشش بیمه باید برای احاد‬ ‫جامعه فراهم شود‬ ‫در ادامــه این دیــدار مدیر کارگزاری رســمی‬ ‫شــماره ‪ ۵۷۱۲۳‬بیمــه شهرســتان فردیس نیز‬ ‫گفت‪ :‬همانطور که اســتحضار دارید برخورداری‬ ‫از تامین اجتماعی به لحاظ پوشش بازنشستگی‪،‬‬ ‫ازکارافتادگی‪ ،‬مستمری فوت‪ ،‬حقی است همگانی‬ ‫که به موجب اصل ‪ ۲۹‬قانون اساســی و همسو با‬ ‫رهنمودهای مقام معظم رهبری می بایست برای‬ ‫احاد جامعه فراهم شود‪.‬‬ ‫رضا اکــرادی افزود‪ :‬لذا برهمین اســاس و در‬ ‫راستای اهداف و سیاستهای رفاهی دولت مردمی‬ ‫سیزدهم توســعه و تعمیم و گســترش پوشش‬ ‫هرچــه خدمات بیمه اجتماعی برای شــاغالن و‬ ‫فعاالن عرصه هــای مختلف اجتماعی و فرهنگی‬ ‫برای قشرهای مختلف جامعه در دستور کار است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بنابراین فراهم شــدن پوشش‬ ‫بیمه ای می تواند برای عمــوم افراد جامعه ایجاد‬ ‫امنیــت خاطر و امید به اینــده را فراهم کرده و‬ ‫بهــره وری و کارامدی در جامعه را افزایش دهد‪،‬‬ ‫براین اســاس با عنایت به اصول قانون اساسی و‬ ‫حمایت دولت و به منظور برقراری پوشــش بیمه‬ ‫ای گروه هــای هدف‪ ،‬مانند قالــی بافان‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی‪ ،‬رانندگان‪ ،‬کشاورزان‪ ،‬روستاییان وعشایر‪،‬‬ ‫بسجیان‪ ،‬ورزشــکاران‪ ،‬خبرنگاران‪ ،‬اهالی رسانه و‬ ‫فرهنگ وهنر‪ ،‬کارگران ساختمانی و فصلی‪ ،‬افراد‬ ‫تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی می توانند‬ ‫با مراجعه به کارگزاری رســمی شماره ‪۵۷۱۲۳‬‬ ‫شهرســتان فردیــس از مزایای بازنشســتگی‪ ،‬از‬ ‫کاراقتادگی‪ ،‬مســتمری فــوت و ‪ ...‬از کمک ‪۷۰‬‬ ‫درصدی دولت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫اکرادی‪ ،‬از انتقال سابقه در این صندوق به تامین‬ ‫اجتماعی و بالعکس را از دیگر مزایای این صندوق‬ ‫برشــمرد‪ ،‬گفت‪ :‬براین اساس افراد فاقد بیمه می‬ ‫تواننــد با مراجعه بــه کارگزاری صنــدوق بیمه‬ ‫اجتماعی شهرســتان فردیس به نشانی فردیس‪،‬‬ ‫ســه راه حافظیه خیابان داوری‪ ،‬خیابان حسینی‬ ‫جنب استخر کورش مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است در پایان این دیدار اقایان بشیری‬ ‫و اکرادی‪ ،‬به خاطر میزبانی این دیدار و گفتگو که‬ ‫فرصت مغتنمی برای بیان اهمیت پوشــش بیمه‬ ‫ای برای عموم مردم در اســتان البرز و شهرستان‬ ‫فردیس را فراهم کرد‪ ،‬از مدیر مسوول هفته نامه‬ ‫خبرفردیس و دیگر همکاران این مجموعه خبری‬ ‫قدردانی و تشکر کردند‪.‬‬ ‫خانم معصومــه مهتاب نیز با تاکیــد بر اینکه‬ ‫اطالع رسانی و اگاهی بخشی و تقویت ارتباط بین‬ ‫مــردم و مدیران از وظایف ذاتــی و حرفه ای این‬ ‫مجموعه رسانه ای اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به نمایندگی از‬ ‫طرف تک تک همکارانم از حضور شــما در دفتر‬ ‫مرکزی مجموعه رسانه ای خبرفردیس صمیمانه‬ ‫سپاسگزارم‪.‬‬ ‫تلفن دفتــر کارگزاری رســمی بیمه در‬ ‫فردیس ‪ 026 -36659479‬و روابط عمومی‬ ‫‪09109402910‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 175

هفته نامه خبر فردیس 175

شماره : 175
تاریخ : 1401/04/15
هفته نامه خبر فردیس 174

هفته نامه خبر فردیس 174

شماره : 174
تاریخ : 1401/04/02
هفته نامه خبر فردیس 173

هفته نامه خبر فردیس 173

شماره : 173
تاریخ : 1401/03/21
هفته نامه خبر فردیس 172

هفته نامه خبر فردیس 172

شماره : 172
تاریخ : 1401/02/20
هفته نامه خبر فردیس 171

هفته نامه خبر فردیس 171

شماره : 171
تاریخ : 1401/01/29
هفته نامه خبر فردیس 170

هفته نامه خبر فردیس 170

شماره : 170
تاریخ : 1400/12/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!