هفته نامه خبر فردیس شماره ۱۶۲ - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره ۱۶۲

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره ۱۶۲

هفته نامه خبر فردیس شماره ۱۶۲

‫‪ ۲۰۸‬راس دام مسروقه‬ ‫به دامدار فردیسی‬ ‫بازگردانده شد‬ ‫نخستین نشست‬ ‫صمیمی اصحاب رسانه‬ ‫با امام جمعه جدید‬ ‫فردیس برگزار شد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫ساخت مدرسه ‪۱۲‬‬ ‫کالسه با همت جانبار‬ ‫خیر در فردیس‬ ‫اغاز شد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫‪ ۶‬عضو شورای‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫به ترکیب شورا‬ ‫بازگشتند‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫افزایش تعداد مراکز توانمندسازی معتادان از‬ ‫نیازهای فردیس است‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫رییس اداره بهزیستی شهرستان فردیس با بیان اینکه اکنون یک مرکز توانمند سازی و‬ ‫جامعه پذیری معتادان در این شهرستان فعال است ‪ ،‬خواستار افزایش این گونه مراکز در‬ ‫فردیس شد‪.‬‬ ‫شرح درصفحه ‪2‬‬ ‫جناب استاندار‪ ،‬فردیس‬ ‫محروم ترین دیار استان‬ ‫است!‬ ‫ضمــن خــوش امدگویی و‬ ‫عــرض خیرمقدم بــه دکتر‬ ‫مجتبی عبداللهی اســتاندار‬ ‫جدید اســتان البــرز‪ ،‬نیک‬ ‫می دانم که اکنــون از کرج‬ ‫مرکز اســتان گرفته تا شش‬ ‫شهرســتان دیگــر‪ ،‬جملگی‬ ‫درصــدد ارایه تصویــری از‬ ‫داشــته هــا و نداشــته ها‪،‬‬ ‫کمبودهــا و ظرفیــت های‬ ‫شهرســتانهای متبــوع خود‬ ‫هستند تا شاید مورد توجه و‬ ‫رسیدگی قرار گیرند‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس‬ ‫کار فرهنگی تنها با‬ ‫نصب بنر اثربخش‬ ‫نخواهد بود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روند ساخت تنها بیمارستان‬ ‫دولتی فردیس متوقف شد‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫باحضور مسئوالن استانی‬ ‫بانک صادرات شعبه‬ ‫حافظیه فردیس‬ ‫افتتاح شد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫دپارتمان امالک ایوان در فردیس با مدیریت نظری نیا افتتاح شد‬ ‫دپارتمان امالک ایوان با مدیریت اقای داود نظری نیا (رییس سابق‬ ‫اتاق اصناف شهرســتان فردیس) با حضور شماری از روسا‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات مدیره اتحادیه های شهرستان و چند تن از سازندگان و اصحاب‬ ‫رسانه در فردیس افتتاح شد‪.‬‬ ‫هدف از گشــایش این دپارتمان در واقع تحول و تغییر اساسی در‬ ‫ســبک و نوع فعالیت اژانس های امالک از ســنتی به مدرن از نظر‬ ‫ســاختارمندی و بهره گیری از تخصص متخصصــان این حرفه در‬ ‫بخشهای مختلف خرید‪ ،‬فروش‪ ،‬مشــارکت در ساخت‪ ،‬رهن و اجاره‬ ‫و ‪ ...‬محسوب می شود‪.‬‬ ‫براین اساس دپارتمان های امالک توســط مدیران ارشد هدایت و‬ ‫مدیریت می شوند که تخصصی کردن فعالیت ها‪ ،‬ساده سازی و تسهیل‬ ‫در امــور‪ ،‬باالبردن راندمان کاری و نظارت دقیق تر بر عملکردها را به‬ ‫عنوان یــک ارمان دنبال می کنند که هدف اصلی و نتیجه نهایی ان‬ ‫جلب و افزایش اعتماد عمومی است‪.‬‬ ‫نکته بســیار واجد اهمیت اینکه‪ ،‬فعالیــت اژانس های دپارتمانی‬ ‫برخالف اژانس های سنتی فقط محدود به یک محله یا منطقه نیست‬ ‫و انها نه تنها کل شهر را پوشــش می دهند‪ ،‬بلکه حتی با راه اندازی‬ ‫ت کنند‪ ،‬از‬ ‫شعبه در شهرهای دیگر‪ ،‬می توانند در سطح کشور فعالی ‬ ‫این رو پیدا کردن مشتری و فایل در بسیاری از دپارتمان ها‪ ،‬از طریق‬ ‫منابع انالین انجام می شود و در نتیجه مهارت و تخصص در فایل یابی‬ ‫مشاوران برای کار در دپارتمان های امالک‪ ،‬الزامی است‪.‬‬ ‫در ایین گشــایش دپارتمان امالک ایوان‪ ،‬خانم شمســی سخایی‬ ‫رییس و اقایان ایرجی‪ ،‬محمودی و طباطبایی از اعضای هیات رییسه‬ ‫اتاق اصناف شهرســتان فردیس‪ ،‬اقای صادق سیفی رییس اتحادیه‬ ‫مشاورین امالک شهرستان فردیس به همراه اقایان سیداحمد رضایی‬ ‫و مهدی دودانگه از اعضای هیات مدیره اتحادیه مشــاورین امالک‬ ‫شهرستان فردیس‪ ،‬چند تن از روسای اتحادیه های صنفی شهرستان‬ ‫فردیس‪ ،‬مهندس عمرانی رییس سندیکای کارگران فصلی شهرستان‬ ‫فردیس‪ ،‬اقای عبادی رییس جامعه اسالمی کارگران استان البرز‪ ،‬چند‬ ‫تن از سازندگان مسکن در فردیس و اصحاب رسانه حضور داشتند‪.‬‬ ‫نشانی ‪ -‬فردیس بین فلکه سوم و چهارم روبروی بانک مسکن‬ ‫شماره تلفن های ‪09102993009 - 09102993005‬‬ ‫‪36501312 - 36503091‬‬ ‫سال ششم | شماره ‪ | 162‬هفته چهارم‪ 29 ،‬ابان ماه ‪ 4 | 1400‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫هفته انهم‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫جناب استاندار‪ ،‬فردیس محروم‬ ‫ترین دیار استان است!‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫با این حال‪ ،‬به عنوان یک فعال قدیمی رســانه هرچند شــرح وضعیت همه این‬ ‫شهرســتانها را حق طبیعــی و قانونی انها می دانم‪ ،‬اما جناب عبداللهی اســتاندار‬ ‫محترم البرز‪ ،‬من براین باورم از همان لحظه اول که پیشنهاد سکانداری این استان‬ ‫را دریافت و پذیرش مســوولیت کردید‪ ،‬بی درنگ همراه با اطرافیان نکته ســنج و‬ ‫مورد اعتماد خود‪ ،‬نه فقط کل استان و شهرستانهای ان که بخشها‪ ،‬شهرها و حتی‬ ‫روســتاهای این استان را از جوانب مختلف زیر ذره بین بررسی و ارزیابی قرار داده‬ ‫اید‪.‬‬ ‫با این حســاب شــاید نتوانم اطالعات و جزییات بیشــتری درباره ویژگی های‬ ‫شهرســتان فردیس را ارایه کنم‪ ،‬اما با بیش از ‪ 20‬ســال کنکاش و بررســی های‬ ‫دقیق و همه جانبه‪ ،‬به زعم خود می توانم با اطمینان همه انچه را که باید در یک‬ ‫عبارت خالصه کرده و با یقین کامل بگویم و بنویســم که فردیس از خیلی جهات‬ ‫محروم ترین شهرستان استان است! ادعایی که به نظر برای باور و پذیرش ان تنها‬ ‫به اندکی زمان و صبر نیاز دارد‪.‬‬ ‫برای مثال وقتی در بهار ســال ‪ 92‬یعنی در اواخــر دولت دهم که فردیس انهم‬ ‫با عجله و شــتاب از کرج جدا و به شهرستان مســتقل تبدیل شد‪ ،‬انقدر از اطراف‬ ‫و اکناف ان کاســتند و کندند و جدا کردند که اکنون می توان عنوان کوچکترین‬ ‫شهرستان استان و چه بسا در کشور را به فردیس اختصاص داد‪ ،‬این درحالی است‬ ‫کــه فردیس با نزدیک به ‪ 700‬هزار نفر جمعیت‪ ،‬بعد از کرج مرکز البرز‪ ،‬پرجمعیت‬ ‫ترین شهرستان استان به شمار می رود‪.‬‬ ‫البته بــرای درک بهتر جغرافیای کوچک ‪ 87‬کیلومترمربعــی فردیس را باید با‬ ‫وسعت ‪ 587‬کیلومتر مربعی نظراباد که بعد از فردیس کوچکترین شهرستان استان‬ ‫اســت‪ ،‬مقایسه کرد‪ ،‬مضاف بر اینکه برخالف تراکم رو به ازیاد جمعیت فردیس که‬ ‫هنوز هم با پذیرش مهاجران از نقاط مختلف از جمله سرریز جمعیت تهران مواجه‬ ‫اســت‪ ،‬اما جمعیت شهرســتان نظراباد با ‪ 500‬کیلومتر مربع مساحت بیشتر تنها‬ ‫کمتر از یک ششم جمعیت فردیس را دارد‪.‬‬ ‫راســتش باوجود فهرست بلند باالی مسایل و مشکالت فردیس‪ ،‬طرح جغرافیای‬ ‫کوچک این شهرستان شاید انتخاب مناسبی برای شروع و ارایه تصویری اثرگذار به‬ ‫نظر نرسد‪ ،‬ولی واقعیت این است که کمبود و نبود زمین به یکی از معضالت عمده‬ ‫بخصوص برای شــهر فردیس با نیم میلیون نفر جمعیت تبدیل شده‪ ،‬به نحوی که‬ ‫سالهاست زمین مناسب برای تصفیه خانه فاضالب‪ ،‬ساخت ساختمان جهت استقرار‬ ‫ادارات و دیگر کارهای عمرانی و حتی ســاخت ارامستان در این شهرستان امکان‬ ‫پذیر نشده و متوفیان این شهرستان ناگزیر باید در دیگر ارامستانهای شهرستانهای‬ ‫همجوار به خاک سپرده شوند‪.‬‬ ‫البته در ادامه قصد داشــتم بیشــتر به مشــکالت فوری تر فردیس بپردازم‪ ،‬اما‬ ‫ضروری است که یاداوری کنم هنوز هم برخی اعضای شورای کرج درصدد استفاده‬ ‫از دستاویزی به نام خواست کرجی های اصیل هستند تا خط مترو را به عنوان مرز‬ ‫بین دو شهرســتان نپذیرند و همچنان خط مرزی کرج را جلو برده و فردیس را از‬ ‫این هم که هســت کوچکتر کنند‪ ،‬یعنی توقع دارند که محدوده هایی چون محله‬ ‫های ســرحداباد‪ ،‬کالک پایین‪ ،‬شهرک بنفشه‪ ،‬حســین اباد‪ ،‬استاندارد و رزکان که‬ ‫طبق تقســیمات کشوری در داخل جغرافیای شهر فردیس قرار دارند را از این شهر‬ ‫جدا و به جغرافیای شهر کرج ضمیمه کنند‪.‬‬ ‫و اما حیاتی ترین مشــکل فردیس یعنی اب اشــامیدنی که این شهرستان هیچ‬ ‫سهمی از ابهای سد کرج و طالقان ندارد و سالهای زیادی است که اب شرب انبوه‬ ‫جمعیت این شهرستان و به ویژه شهر پرجمعیت فردیس از طریق حفر چاه با پایین‬ ‫ترین کیفیت تامین می شــود‪ ،‬عالوه براین جدا از مشکالت متعدد مسیر عبور لوله‬ ‫های انتقال اب‪ ،‬مدتهای طوالنی است که یک مخزن اب برای این شهر در شهرک‬ ‫جهان نما جانمایی شــده کــه اجرای ان اغلب با کنــدی و توقف پیش می رود و‬ ‫ساکنان فردیس همواره با مشکل اب مواجه بوده و به نظر در اینده هم خواهند بود‪.‬‬ ‫انچه در این میان به هیچ وجه قابل چشــم پوشــی نیست این مشکل است که‬ ‫اب شــرب فردیس در حالی از طریق حفر چاههای عمیق تامین می شــود که این‬ ‫شهر حتی یک متر شــبکه انتقال فاضالب ندارد و کل فاضالب و پسابهای صنعتی‬ ‫فردیــس تنها از طریق چاههای جذبی دفع می شــود‪ ،‬پس نباید و نمی توان انکار‬ ‫کرد که چنین شرایط خطرناک و غیربهداشتی‪ ،‬سالمت مردم فردیس را در معرض‬ ‫خطر قرار داده است‪.‬‬ ‫از طرفــی فردیــس در حالی در جنــوب و ارتفاع پایین تری از کــرج و بالطبع‬ ‫با االیندگی بیشــتری قرار دارد کــه هم میزبان زندان‪ ،‬نیروگاه بــرق و انبار نفت‬ ‫اســتان است که نتیجه ان نمی تواند جز هوای الوده و افزایش خطر برای سالمتی‬ ‫شهروندان این شهر پرجمعیت باشــد‪ ،‬هرچند وجود بیش از ‪ 20‬شهرک مسکونی‬ ‫اقماری که فردیس را به شــهر شهرکها مشهور کرده و هر کدام به دلیل پراکندگی‬ ‫و قرار گرفتن در فواصل مختلف با مشــکالت و کمبودهای خاص خودشان مواجه‬ ‫هستند را از نظر دور داشت‪.‬‬ ‫همچنین کمبود و ضعف امور زیرســاختی و ناکافی بودن سرانه های شهری در‬ ‫فردیــس که به نوعی از همان ابتدا و همزمان با پایه گذاری این شــهر مورد غفلت‬ ‫قرار گرفته را باید از مشکالت اساسی این کانون جمعیتی متراکم دانست که از نظر‬ ‫درمانی حتی یک تخت بیمارســتانی ندارد‪ ،‬هرچند از ‪ 11‬ســال پیش ساخت یک‬ ‫بیمارستان دولتی در فردیس اغاز شده و باوجود بارها وعده و وعید برای افتتاح ان‪،‬‬ ‫هنوز ساختمان این تنها بیمارستان شهرستان تکمیل نشده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬وجود کمبود فضای اموزشی‪ ،‬مدارس استیجاری و دو شیفته‪ ،‬تراکم‬ ‫کالس های درس‪ ،‬ناکافی بودن کادر اموزشی و خدماتی در اموزش و پرورش ناحیه‬ ‫دو مستقر در فردیس انهم با بیش از ‪ 100‬هزار دانش اموز‪ ،‬معلوم نیست که چرا در‬ ‫اعطای اســتقالل به اداره اموزش و پرورش فردیس همچنان تعلل می شود؟ ضمن‬ ‫اینکه با گذشت بیش از هشت سال از استقالل فردیس هنوز چندین اداره دولتی و‬ ‫سازمان در این شهرستان مستقر نشده است‪.‬‬ ‫ترافیک ســنگین و همیشگی دغدغه ای است که ساکنان فردیس بطور روزمره با‬ ‫ان دست و پنجه نرم می کنند و نه تنها طرح قطار شهری این شهر شلوغ همچنان‬ ‫روی کاغذ باقی ماند‪ ،‬بلکه از پروژه های زیرگذر و تقاطع های غیرهمسطح و دیگر‬ ‫راهکارها برای کاستن از معضل ازاردهنده ترافیک هم در این شهر خبری نیست‪.‬‬ ‫این معضل در کنار عد م ایجاد زیرســاخت های مناسب شهری‪ ،‬موجب کم رنگ‬ ‫شــدن نقش ناوگان حمل و نقل عمومی بخصوص اتوبوســرانی فردیس شده است‪،‬‬ ‫هرچند برای کاســتن از ترافیک ســنگین و پیچیده فردیس‪ ،‬همزمان با ســاخت‬ ‫بزرگراه شــمالی کرج‪ ،‬طرح ادامه بزرگراه شهید همت جنوبی برای کاهش ترافیک‬ ‫فردیس نیز مطرح شــد اما این طرح مهم و زیرســاختی هم به سرنوشــت ســایر‬ ‫طرحهای مشابه دچار شد و در حد مطالعه و حرف باقی ماند‪.‬‬ ‫به هر حال اینها تنها گوشــه ای از مشــکالت و نارسایی های شهرستان فردیس‬ ‫است که اگر مجال کافی مهیا بود‪ ،‬کم و کاستی های بیشتری چون مانع تراشی در‬ ‫بحث انتزاع را می توان برشــمرد‪ ،‬لیکن مایلم یاداوری کنم که در طول این هشت‬ ‫سال استقالل این شهرستان که البته شورای شهر فردیس از سال ‪ 96‬مستقل شد‪،‬‬ ‫ولی در این مدت چهار استاندار اداره امور این استان و به تبع ان شهرستان فردیس‬ ‫را به دســت گرفتند و ما هم از بیان و اطالع رســانی درد و مشکالت مردم فردیس‬ ‫هرگز ذره ای کوتاهی نکرده ایم‪ ،‬اما واقعیت این اســت که دستکم تا کنون نتیجه‬ ‫ملموسی عاید نشده است‪.‬‬ ‫باوجود این‪ ،‬بایــد اذعان کنم که جناب اقای دکتر عبداللهی حضور جنابعالی به‬ ‫عنوان اســتاندار را اینجانب در جایگاه یک اهل رســانه قدیمی‪ ،‬امید تازه ای برای‬ ‫عموم البرزنشــینان تلقی کرده و انتظار می رود با نشــانه ها و وجه تمایزهای ارایه‬ ‫شده‪ ،‬رســیدگی به این دیار که به شهر فاطمی‪ ،‬شهدای اقتدار نیز شهرت یافته را‬ ‫در زمره اولویت های برنامه خود قرار دهید‪.‬‬ ‫در پایــان اطمینان دارم خیلــی زود خودتان نیز متوجه خواهید شــد که واقعا‬ ‫شهرســتان محروم فردیس به خاطر انباشت مشکالت و معضالت عدیده از گذشته‬ ‫های دور تاکنون با دیگر شهرستانهای استان فرق دارد‪ ،‬پس جبران این همه عقب‬ ‫ماندگی به عزم و همت و اراده ویژه ای نیاز دارد‪ ،‬لذا در پایان به عنوان پیشــنهاد‪،‬‬ ‫گماردن یک فرد مورد وثوق خود برای تاباندن نور به مسایل و موانع فردیس شاید‬ ‫بتواند راه میانبری برای کاســتن از درد و کم و کاستی های مردم این محروم ترین‬ ‫شهرســتان استان باشد که در این صورت مردم این دیار را دعاگوی همیشگی شما‬ ‫خواهد کرد‪ .‬امین‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 162‬هفته چهارم ‪ /‬ابان ماه ‪1400‬‬ ‫نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان فردیس برگزار شد‬ ‫دومین نشســت شــورای فرهنگ عمومی‬ ‫شهرســتان فردیــس در ســال جــاری به‬ ‫ریاســت حجت االســام و المسلمین دکتر‬ ‫ســید ابراهیم حســینی امــام جمعه جدید‬ ‫فردیس شهرســتان فردیس در محل سالن‬ ‫جلســات این نهاد با حضور فرماندار‪ ،‬رئیس‬ ‫دادگستری‪ ،‬دادستان‪ ،‬فرمانده سپاه و نیروی‬ ‫انتظامی‪ ،‬دستگاه امنیتی‪ ،‬شهردار فردیس و‬ ‫سایر اعضا این شورا برگزار شد‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس ‪ :‬کار فرهنگی تنها‬ ‫با نصب بنر اثربخش نخواهد بود‬ ‫امام جمعه فردیس با اشاره به اسیب های‬ ‫اجتماعــی در جامعه ‪ ،‬گفــت‪ :‬کار فرهنگی‬ ‫تنها با نصــب بنر اثر بخش نخواهد بود بلکه‬ ‫نیازمنــد تالش گســترده در همه عرصه ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫حجت االســام و المســلمین دکتر سید‬ ‫ابراهیم حســینی در نشست شورای فرهنگ‬ ‫عمومــی شهرســتان فردیــس افــزود‪ :‬با‬ ‫همفکری دســتگاه های فرهنگی باید برای‬ ‫کاهش اســیب های اجتماعی ‪ ،‬راهکارهای‬ ‫علمی و عملی ارائه داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کشــور ما در معرض جنگ‬ ‫تبلیغی و عملیات روانی دشــمنان قرار دارد‬ ‫و دشــمنان طبق برنامه و ابزار رسانه ها به‬ ‫جنگ تبلیغی علیه ایران اســامی دامن زده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫حســینی با بیان اینکــه کار فرهنگی با‬ ‫باورهــا‪ ،‬عقاید و نگرش ها ســر و کار دارد‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬زمانی می توان مدعی شد که‬ ‫کار فرهنگی انجام شده که در باورها‪ ،‬عقاید‪،‬‬ ‫نگرش و بینش ها تحول ایجاد شود‪.‬‬ ‫امام جمعــه فردیس گفــت‪ :‬زمینه های‬ ‫تخلف را در جامعــه باید خود قانونگذار از‬ ‫بین ببرد ضمن انکه تغییر باورهای نادرست‬ ‫تنها با نصب بنر محقق نمی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سازمان تبلیغات‪ ،‬حوزه های‬ ‫علمیه‪ ،‬ارشــاد اسالمی ‪ ،‬اموزش و پرورش و‬ ‫دانشــگاه ها همه باید خــود را متولیان امور‬ ‫فرهنگــی بدانند و چارچــوب فعالیت ها را‬ ‫مشخص کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــورای فرهنگ عمومی‬ ‫دارای نقش برجســته ای در بخش فرهنگی‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در نشســت شــورای فرهنگ‬ ‫عمومی باید طرح ها و برنامه ها تنظیم شود‬ ‫و همه اعضای این شــورا بــا همفکری وارد‬ ‫میدان عمل شوند‪.‬‬ ‫فرماندار‪ :‬مســایلی که در ادارات و‬ ‫شوراهای اسالمی شــهر ذهن و افکار‬ ‫مردم را مشوش می کند‬ ‫فرماندار فردیس در این نشست با اشاره به‬ ‫وضعیت جرائم و تخلفات در این شهرســتان‬ ‫بیان داشت‪ :‬ناهنجاری های اجتماعی باعث‬ ‫شکست فرهنگ اصیل ایرانی شده است‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو ادامه داد‪ :‬جرم و تخلفات‬ ‫به ویژه مســایلی که در ادارات و شــوراهای‬ ‫اسالمی شهر رخ می دهد ذهن و افکار مردم‬ ‫را مشوش می کند‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیــس گفــت‪ :‬پیشــگیری‬ ‫مهمترین اقدام و درست ترین کار در کاهش‬ ‫تخلفات اداری است‪.‬‬ ‫اینانلو بــه اهمیت انســجام کار فرهنگی‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬در شهرســتان فردیس‬ ‫نخبه های زیادی در بخش علمی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫ورزشــی و سیاسی وجود دارد که باید از این‬ ‫ظرفیت ها به خوبی استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شهرستان فردیس نیاز به‬ ‫کار زیــاد در عرصه فرهنگی و زیربنای دارد‪،‬‬ ‫بیان داشت‪ :‬فردیس نیاز مند تحول جدی در‬ ‫بخش شــکل دهی فرهنگی و تبیین مسایل‬ ‫فرهنگی اســت که این مهم با تفکر نشــات‬ ‫گرفته از اموزه های دینی می توان به نتیجه‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫زیادی به وجود می اید ولی به کمال انسانی‬ ‫دســت پیدا نمــی کنند چــون ارزش های‬ ‫اسالمی وجود ندارد؛ در کشور ما ارزش های‬ ‫اصیل ایرانی وجود دارد و باید به این اهداف‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫دادســتان فردیس گفت‪ :‬رابــرت مرداک‬ ‫مدیر شــبکه فارســی وان حدود ‪ ۶۰‬شبکه‬ ‫ماهواره دارد که ‪ ۱۳‬زبان فارسی برای کشور‬ ‫ایران طراحی کرده اســت هدف راه اندازی‬ ‫این شبکه ها منهدم کردن کشور ایران است‪.‬‬ ‫ناصرخاکــی افــزود‪ :‬همین شــبکه های‬ ‫ماهواره ای نشان می دهد که فرهنگ غرب‬ ‫در رواج است که باید با بستر سازی فرهنگی‬ ‫‪،‬اگاه سازی فرهنگی و هنجار سازی فرهنگی‬ ‫به کمک پیشگیری از وقوع جرم برویم‪.‬‬ ‫دادستان‪ :‬اجرای کار فرهنگی‬ ‫نیازمند برنامه ریزی منســجم‬ ‫است‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب‬ ‫شهرســتان فردیس گفــت‪ :‬اجرای‬ ‫کار فرهنگی نیازمنــد برنامه ریزی‬ ‫منســجم اســت تا به اهداف کوتاه‬ ‫مــدت‪ ،‬میان مــدت و بلنــد مدت‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫حسین ناصرخاکی در این نشست‬ ‫افزود‪ :‬در کار فرهنگی از تشکل های‬ ‫مــردم نهاد و معتمدان شــهری می‬ ‫توان برای رســیدن به اهداف کمک‬ ‫گرفــت تــا بتوانیم جامعــه کمال‬ ‫انسانی و مدینه فاضله داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشــکلی که در راستای تبیین‬ ‫اهداف فرهنگ وجود دارد گاهی مواقع راهی‬ ‫را به اشتباه می رویم برای اینکه این اهداف‬ ‫خوب تبیین نمی شود‪.‬‬ ‫ناصرخاکی افزود‪ :‬امروزه در جهان مکاتب‬ ‫فرمانده انتظامــی‪ ۱۳ :‬منطقه و ‪۳۸‬‬ ‫نقطه اسیب پذیر در فردیس شناسایی‬ ‫شده است‬ ‫ســرهنگ کامران ملکی فرمانده انتظامی‬ ‫شهرســتان فردیس افزود‪ :‬در کار مطالعاتی‬ ‫انجام شــده ‪ ۱۳ ،‬منطقه و ‪ ۳۸‬نقطه اسیب‬ ‫پذیر در شهرســتان فردیس شناسایی شده‬ ‫که با توجــه به تنوع فرهنگی و جمعیت باال‬ ‫دارد بایــد در بحث علل یابی کار پژوهشــی‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫ملکی اظهار داشــت‪ :‬در این کار پژوهشی‬ ‫تحصیــات‪ ،‬وضعیت اقتصــادی و فرهنگی‬ ‫های مختلف دسته بندی در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت‪:‬‬ ‫سال گذشــته در فردیس ‪ ۵۷۰‬فقره پرونده‬ ‫اختــاف خانوادگــی و امســال نیز ‪۳۰۰‬‬ ‫فقره پرونده داشــتیم که در اختیار مشاوره‬ ‫کالنتری ها قــرار می گیرنــد بنابراین این‬ ‫شهرستان نیازمند کار جهادی است‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۸‬راس دام مسروقه به دامدار فردیسی بازگردانده شد‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس از‬ ‫دســتگیری ‪ ۲‬سارق احشام و کشف ‪۲۰۸‬‬ ‫راس دام مســروقه به ارزش پنج میلیارد‬ ‫ریال توسط ماموران کالنتری ‪ ۱۱‬مرکزی‬ ‫این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کامران ملکی بیان داشــت‪:‬‬ ‫در پــی وقوع یک فقره ســرقت احشــام‬ ‫در محدوده شــهر فردیس‪ ،‬شناســایی و‬ ‫دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار‬ ‫ماموران کالنتری ‪ ۱۱‬مرکزی این شــهر‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بررســی های اولیه حاکی از‬ ‫رییس اداره بهزیستی ‪:‬‬ ‫ان بود که مالباخته شــخصی را به عنوان‬ ‫نگهبان محــل نگهــداری دام های خود‬ ‫اســتخدام کرده بود که این فرد در نیمه‬ ‫های شب ‪ ۲۰۸‬راس گوسفند را به سرقت‬ ‫برده و متواری شده بود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان فردیس‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در ادامه مامــوران پس از‬ ‫انجام تحقیقــات میدانی‪ ،‬با انجام اقدامات‬ ‫اطالعاتی‪ -‬پلیسی‪ ،‬ســرنخ هایی از محل‬ ‫نگهداری احشام سرقتی در یکی از استان‬ ‫های همسایه کشــف و با هماهنگی مقام‬ ‫قضایی به انجا اعزام شدند و در عملیاتی‬ ‫افزایش تعداد مراکز‬ ‫توانمندسازی معتادان از‬ ‫نیازهای فردیس است‬ ‫ضربتی ‪ ۲‬ســارق دســتگیر و به کالنتری‬ ‫مرکزی فردیس منتقل کردند‪.‬‬ ‫این فرمانده انتظامی با اشــاره به کشف‬ ‫‪ ۲۰۸‬راس دام ســرقتی در مخفیــگاه‬ ‫متهمان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کارشناســان ارزش‬ ‫احشــامی که توســط این افراد به سرقت‬ ‫رفته بود را حدود پنج میلیارد ریال براورد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ ملکی با اشاره به تحویل احشام‬ ‫ســرقتی به مالباخته‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫ایــن زمینه پرونده تشــکیل و برای انجام‬ ‫مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد‪.‬‬ ‫رییس اداره بهزیســتی شهرستان فردیس با بیان‬ ‫اینکه اکنون یــک مرکز توانمند ســازی و جامعه‬ ‫پذیری معتادان در این شهرســتان فعال اســت ‪،‬‬ ‫خواستار افزایش این گونه مراکز در فردیس شد‪.‬‬ ‫احمد محمدزاده در گفــت و گو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬اکنون حدود ‪ ۳۰‬نفر در مرکز توانمندسازی و‬ ‫جامعه پذیری معتادان فردیس تحت پوشــش قرار‬ ‫دارند که انتظار می رود با افزایش این مراکز تعداد‬ ‫بیشتری از معتادان تحت پوشش قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خدمات مرکز توانمند سازی شامل‬ ‫دریافت خدمــات حمایتی روانشــناختی و ارتقای‬ ‫مهارت های شغلی‪ ،‬جستجوی شغل‪ ،‬بازگشت به کار‬ ‫‪ ،‬ایجاد ســرپناه و بازگشت به شــبکه اجتماعی از‬ ‫جمله خانواده است‪.‬‬ ‫محمدزاده ‪،‬هدف از راه اندازی این گونه مراکز را‬ ‫ایجاد محیطی امن‪ ،‬حمایتگر و عاری از مواد اعتیاد‬ ‫اور برای بهبود یافتگان بی خانمان و بازگشــت به‬ ‫جامعه از طریق توانمندســازی فــرد جهت یافتن‬ ‫فرصت های شغلی و یا تهیه سرپناه عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سال گذشته برای پیشگیری از اعتیاد‬ ‫در حوزه مــاده ‪ ۱۶‬معتادان متجاهــر حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫نفر و امســال نیز حدود ‪ ۵۶‬نفر در این شهرستان‬ ‫ساماندهی شدند‪.‬‬ ‫رییس اداره بهزیســتی شهرستان فردیس گفت‪:‬‬ ‫در حــوزه اعتیاد هفت مرکز بازپروری خصوصی در‬ ‫فردیس وجــود دارد که یکی از این مراکز به بانوان‬ ‫اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫محمدزاده افزود‪ :‬بــرای درمان معتادان و کاهش‬ ‫اسیب های اجتماعی موبایل سنتر و کانکس کاهش‬ ‫اســیب در این شهرســتان راه اندازی شد که برای‬ ‫کاهش اســیب های اجتماعی بــه بیماران پرخطر‬ ‫خدمات روانشناختی و مددکارانه ارائه می دهد‪.‬‬ ‫رییس اداره بهزیستی فردیس بیان داشت‪ :‬امسال‬ ‫‪ ۱۵۰‬نفر در طرح اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد‬ ‫‪ ۳۶۱ ،‬نفــر در زمینه اگاه ســازی اموزش زندگی‬ ‫خانــواده ‪ ۳۹۲ ،‬نفر در زمینه امــوزش دوره های‬ ‫پیش از ازدواج ‪،‬یاری برگ مشــاوره و روانشناختی‬ ‫به افراد بی بضاعت ‪ ۲۲‬نفر در شهرســتان فردیس‬ ‫خدمات دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫وی به اجرای طرح مانا برنامه مشارکتی نوجوانان‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬امسال با وجود تعطیلی مدارس‬ ‫در راســتای مهارتهای زندگی برنامه اموزشی برای‬ ‫‪ ۵۵‬دانش اموز در فردیس اجرا شــده و همچنان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫محمدزاده همچنیــن به ارائــه خدمات کاهش‬ ‫اســیب به ‪ ۸۵۰‬نفــر از کارتن خــواب ها و تزریق‬ ‫واکســن کرونا بــه ‪ ۲۷۱‬نفر دیگــر را از خدمات‬ ‫بهزیستی برشمرد‪.‬‬ ‫رییس اداره بهزیســتی فردیس گفت‪ :‬سه هزار و‬ ‫‪ ۳۵۰‬نفر مورد غربالگری بینایی و یک هزار و ‪۱۲۶‬‬ ‫نفر شنوایی در این شهرستان قرار گرفتند‪.‬‬ ‫وی بــه فعالیت چهــار مرکز مثبــت زندگی در‬ ‫فردیس و مشــکین دشت اشــاره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫راستای اجتماع محور و محله محور سه مرکز دیگر‬ ‫در حال راه اندازی است هر مرکزی به ‪ ۴۵۰‬پرونده‬ ‫رسیدگی می کنند‪.‬‬ ‫رییس اداره بهزیســتی شهرستان فردیس گفت‪:‬‬ ‫پنج هزار و ‪ ۱۳۶‬پرونده در بخش توانبخشی وجود‬ ‫دارد که از این تعداد سه هزار و ‪ ۱۳۵‬مستمری بگیر‬ ‫و مابقی در نوبت برای دریافت مســتمری هستند‬ ‫بیشتر این افراد معلوالن جسمی حرکتی هستند که‬ ‫با جدیت به انان خدمات رسانی می شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 162‬هفته چهارم ‪ /‬ابان ماه ‪1400‬‬ ‫روند ساخت تنها بیمارستان دولتی فردیس متوقف شد‬ ‫منصور جمشیدی ‪ -‬ساخت تنها‬ ‫بیمارســتان دولتی فردیس باوجود‬ ‫اینکه بیش از ‪ 90‬درصد پیشــرفت‬ ‫ساختمانی دارد‪ ،‬درحالی که قرار بود‬ ‫در دهه فجر امســال به بهره برداری‬ ‫برسد‪ ،‬اما روند اجرایی ان از دو هفته‬ ‫پیش به این سو بازهم متوقف شد‪.‬‬ ‫عملیات ساخت این بیمارستان در‬ ‫شهرســتان ‪ 600‬تا ‪ 700‬هزار نفری‬ ‫فردیــس که طبق امار موثق حتی از‬ ‫داشتن یک تخت بیمارستان دولتی‬ ‫نیز محروم اســت‪ ،‬از حدود ‪ 11‬سال‬ ‫پیش شروع شد‪ ،‬لیکن اجرای ان در‬ ‫طول این سالهای متمادی به دالیل‬ ‫مختلف از جمله کمبود اعتبار‪ ،‬ایجاد‬ ‫تغییر و بروز برخی اشکال های فنی‪،‬‬ ‫بارها متوقف و دوباره از ســر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیر پروژه ساخت این بیمارستان‬ ‫روز شــنبه به خبرنــگار ایرنا گفت‪:‬‬ ‫توقــف عملیــات اجرایی ایــن تنها‬ ‫مرکز درمانــی دولتــی در فردیس‬ ‫درحالی اســت که رقم قابل توجهی‬ ‫اعتبار جدید به این پروژه اختصاص یافته اســت‪،‬‬ ‫اما دانشگاه علوم پزشکی اســتان البرز به دالیلی‬ ‫از ادامه روند ساخت این بیمارستان ممانعت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجتبی دادگر با یاداوری توقف ‪ 15‬روزه ساخت‬ ‫این پــروژه افزود‪ :‬طبق برنامه زمان بندی شــده‪،‬‬ ‫ساختمان بیمارســتان دولتی فردیس اکنون ‪92‬‬ ‫درصــد پیشــرفت دارد که متاســفانه مدیر مالی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی اســتان البرز در پاسخ به‬ ‫پیگیری هــای صــورت گرفته برای رفــع موانع‬ ‫احتمالی‪ ،‬مشــخص نیست که چرا تمایل چندانی‬ ‫بــه همکاری و ادامه و تکمیل این بیمارســتان از‬ ‫خود نشان نمی دهد!‬ ‫بارندگی های فصل پاییز می تواند اسیب‬ ‫های زیادی به این بیمارســتان در دســت‬ ‫ساخت وارد کند‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬واقعا جای تعجب دارد که با توجه‬ ‫به فصل سرما و بارش های پاییزی و احتمال وارد‬ ‫شدن اســیب به این بیمارستان در دست ساخت‪،‬‬ ‫چرا مســووالن کاری انجام نمــی دهند؟ از جمله‬ ‫ورود اب باران به داخل لوله ها و سرمای هوا و یخ‬ ‫زدگی موجب ترکیدگــی و صدمات جدی خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬تا جایی که می تواند پروژه را شش تا هفت‬ ‫ماه بــه تعویق بیاندازد و این یعنــی از بین رفتن‬ ‫منافع عمومی که تاکنــون ‪ 370‬میلیارد تومان از‬ ‫بیت المال و منابع عمومی برای این بیمارســتان‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫به اعتقاد دادگر‪ ،‬واقعا اگر به هر دلیل قصد توقف‬ ‫این پروژه بیمارســتانی را داشتند یا دارند‪ ،‬حداقل‬ ‫می توانســتند با تزریق مبلغ ناچیزی اعتبار مانع‬ ‫اسیب دیدگی و وارد شدن زیان بیشتر به ان براثر‬ ‫فصل ســرما و بارندگی شوند‪ ،‬نه اینکه پروژه را به‬ ‫حال خود رها کنند! به ویژه که بارها برای پیگیری‬ ‫این موضوع پشــت در دفتر معاون توسعه دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی استان منتظر ایســتادیم و ما را به‬ ‫داخل راه ندادند‪.‬‬ ‫مدیــر پروژه ســاخت تنها بیمارســتان دولتی‬ ‫فردیس با اشــاره به اینکه به وزارت بهداشت هم‬ ‫اطــاع داده ایم که این پروژه متوقف شــده و در‬ ‫حال تعطیل شــدن است‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند انها فقط‬ ‫قول پیگیری دادند‪ ،‬اما واقعــا موضوع قابل درک‬ ‫نیست‪ ،‬چون مســووالن مختلف از جمله دانشگاه‬ ‫بارها از بیمارســتان فردیــس بازدید کردند‪ ،‬پس‬ ‫چگونه ممکن است پروژه مهم و تاثیرگذاری چون‬ ‫این بیمارســتان با ‪ 92‬درصد پیشــرفت را نتوان‬ ‫با برگزاری جلســه و همفکــری و همدلی هرگونه‬ ‫مشکل احتمالی را حل و فصل کرد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬تا دو هفته پیش پروژه بیمارستان‬ ‫فردیس در سه شیفت کاری فعال بود‪ ،‬از ساعت ‪8‬‬ ‫صبح تا ‪ 17‬بعداز ظهر‪ ،‬از ‪ 17‬بعدازظهر تا ‪ 2‬بامداد‬ ‫و از ‪ 2‬بامــداد تا ‪ 7‬صبح کار می کردند که اکنون‬ ‫با تعطیلی پروژه ‪ 500‬نفر به طور مستقیم و ‪800‬‬ ‫نفر به طور غیرمستقیم بیکار شده اند‪.‬‬ ‫دادگر تصریح کرد‪ :‬فراموش نکنیم که شهرستان‬ ‫فردیس با حدود ‪ 700‬هزار نفر جمعیت‪ ،‬فقیرترین‬ ‫نقطه کشور از نظر دسترســی به خدمات درمانی‬ ‫اســت‪ ،‬بنابراین هر چقدر هم که این پروژه مشکل‬ ‫داشته باشد‪ ،‬وقتی کارهای ساختمانی باقی مانده‬ ‫ان بــرای تکمیل تنها به کمتر ‪ 8‬درصد رســیده‬ ‫است‪ ،‬انصاف نیست که به حال خود رها شود‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار مدیریت شهری فردیس‬ ‫اتصال کنارگذر شرقی(نیایش)‬ ‫فردیس به شریان های اصلی‬ ‫کشور(همت‪ ،‬بزرگراه کرج‪-‬‬ ‫تهران و جاده مخصوص)‬ ‫کلید خورد‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬متاســفانه هنوز نتوانســته ایم‬ ‫بیمارســتان را از نظر ساختمانی تکمیل و تحویل‬ ‫وزارت بهداشــت و درمان دهیم تــا به طور کامل‬ ‫تجهیــز شــود‪ ،‬هرچند این پــروژه ‪ 105‬میلیارد‬ ‫تومان بدهکاری دارد‪ ،‬ولــی نباید این امر موجب‬ ‫شــود که شاهد صدمه و تخریب و بالطبع تاخیر و‬ ‫تعویق در تکمیل ان باشیم‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس‪ :‬بروز یک اشــکال فنی‬ ‫موجب توقف ســاخت بیمارستان فردیس‬ ‫شده است‬ ‫این در حالی اســت که وقتی خبرنگار ایرنا نظر‬ ‫فرماندار فردیس در این زمینه را جویا شــد‪ ،‬او با‬ ‫خوشبینی خاصی اظهار کرد‪ :‬بروز یک اشکال فنی‬ ‫موجب توقف ســاخت بیمارســتان فردیس شده‬ ‫است که به زودی برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو بــه گفت و گوی خود با رییس‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی اســتان البرز اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اصال چنین حرفهایی درســت نیســت و به‬ ‫هیچ وجه موضوع تعطیلی روند ساخت بیمارستان‬ ‫فردیس مطرح نیست‪.‬‬ ‫وی با تکرار اینکه بیمارســتان دولتی در دست‬ ‫ساخت فردیس مشــکل فنی دارد که باید اصالح‬ ‫شــود‪ ،‬افزود‪ :‬ضمن اینکه اکنون در حال بررسی‬ ‫هســتیم تا روند اجرایی این مرکــز درمانی مهم‬ ‫ادامه یابد‪ ،‬بخصوص که دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫اســتان گفته اســت که پول الزم را هم داریم تا‬ ‫کار انجام شود‪.‬‬ ‫امام جمعــه فردیس‪ :‬ســاخت این تنها‬ ‫بیمارستان دولتی انهم بعد از ‪ 11‬سال سزاوار‬ ‫نیست‪ ،‬متوقف شود‬ ‫البته بازتاب منفی توقف ساخت این بیمارستان‬ ‫در حدی باال گرفت که امام جمعه فردیس نیز در‬ ‫خطبه های نماز جمعه ‪ 21‬ابان ‪ 1400‬با اشاره به‬ ‫اینکه تنها بیمارستان دولتی شهرستان فردیس با‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار نفر جمعیت که ســاخت ان ‪۱۱‬‬ ‫سال پیش اغاز شده‪ ،‬سزاوار نیست متوقف شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المســلمین دکتر سیدابراهیم‬ ‫حســینی با مــرور مختصــری بــر تاریخچه این‬ ‫بیمارستان گفت‪ :‬تا کنون دو وزیر در دولت پیشین‬ ‫قول داده بودند که تا پایان دولت قبلی ساخت این‬ ‫بیمارســتان تکمیل شود‪ ،‬از دولت فعلی هم بعد از‬ ‫بیش از سه ماه گذشت و خبری نشد و اکنون هم‬ ‫خبر می رســد که این پــروژه از دو پیش متوقف‬ ‫شده است!‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬متاســفانه اکنــون در چنین‬ ‫شــرایطی هســتیم و این پروژه کــه ‪ 90‬درصد‬ ‫پیشرفت دارد‪ ،‬اگر به خاطر ‪ 10‬درصد باقی مانده‬ ‫پیشــرفت ادامه پیدا نکند تخریب می شود‪ ،‬حاال‬ ‫البته مســووالن اســتانی قول داده اند که تا دهه‬ ‫فجر امسال این بیمارستان به پایان برسد‪ ،‬ولی با‬ ‫این روند‪ ،‬چنین به نظر نمی رسد که وعده محقق‬ ‫شود!‬ ‫دکتر حســینی با اشــاره بــه اهمیــت و لزوم‬ ‫صداقت مسووالن و ســنجیده سخن گفتن انها با‬ ‫مردم گفت‪ :‬اگر مســووالن با صداقت و شفافیت و‬ ‫سنجیده ســخن بگویند‪ ،‬بی تردید باعث افزایش‬ ‫اعتماد مردم بــه حکومت می شــود‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت اثار سوء و ناروایی به دنبال دارد‪ ،‬پس باید‬ ‫بروید پــروژه را از نزدیک ببینید که مشــکل کار‬ ‫‪ ۶‬عضو شورای شهرستان فردیس به‬ ‫ترکیبشورابازگشتند‬ ‫چیست؟‬ ‫مبادا دود توقف ســاخت بیمارســتان و‬ ‫اختالفات موجود به چشم مردم فردیس برود‬ ‫وی همچنین به جلسه ای که همراه با مسووالن‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی اســتان و بازدیدی که از‬ ‫بیمارستان داشته است‪ ،‬اشاره کرد و افزود‪ :‬متوجه‬ ‫شــدم که اختالفات حقوقی و قراردادی بین انها‬ ‫وجــود دارد که از مســووالن امــر خواهش می‬ ‫کنم مشــکالت خود را به شــیوه حقوقی و قانونی‬ ‫یا کدخدامنشــانه حل کنند‪ ،‬مبــادا که دود این‬ ‫اختالفات به چشم مردم فردیس برود‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس خاطرنشــان کرد‪ :‬قرار شــد‬ ‫هفتــه اینده دوباره با حضور هر دو طرف جلســه‬ ‫ای داشــته باشیم تا این مشــکل پیگیری شود و‬ ‫مردم شــاهد رفع توقف و از ســرگیری ادامه روند‬ ‫ساخت این پروژه باشند و هرچه سریعتر این تنها‬ ‫بیمارستان دولتی شهرستان فردیس افتتاح شود‪.‬‬ ‫البته تالش شــد کــه نظر مدیــران رده باالی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اســتان البرز در این زمینه‬ ‫کسب شــود که فقط دسترســی به حسین شفق‬ ‫مدیر دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز‬ ‫میسر شــد که او نیز در پاسخ کوتاهی گفت‪ :‬قرار‬ ‫بود منابعی که از ســوی ســازمان مدیریت برنامه‬ ‫ریزی کشــور برای ســاخت بیمارســتان فردیس‬ ‫تخصیص بدهند‪ ،‬ندادند‪ ،‬از طرفی رییس دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی استان هم عوض شد‪ ،‬لذا اگر منابع‬ ‫تامین شــود ادامه ســاخت بیمارستان شروع می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫توقف ســاخت این بیمارستان شماری از‬ ‫مردم فردیس را ناراحــت و عصبانی کرده‬ ‫است‬ ‫ناگفته نماند که توقف دو هفته ای روند ساخت‬ ‫تنها بیمارســتان دولتی فردیس موجی از گالیه و‬ ‫نارضایتــی را به صورت انبــوه بین مردم و فعاالن‬ ‫اجتماعی این شهرســتان در شبکه های اجتماعی‬ ‫ایجاد کرده اســت که هر کدام با استفاده از الفاظ‬ ‫و جمالتی تنــد‪ ،‬نهایت ناراحتی و حتی عصبانیت‬ ‫خــود را انهم بعد از ‪ 11‬ســال تاخیر و تا این حد‬ ‫بی توجهی به بخش بهداشــت و درمان شهرستان‬ ‫محروم فردیس ابراز کرده اند‪.‬‬ ‫بنابرایــن معاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور‬ ‫عمرانــی فرمانــداری فردیس نیز یکــی دیگر از‬ ‫مسووالن این شهرستان اســت که همواره تالش‬ ‫کرده تا توضیحاتی درباره مسایل و مشکالت تنها‬ ‫بیمارســتان دولتی در دست ســاخت فردیس که‬ ‫بیش از ‪ 90‬درصد کارهای ساختمانی ان به پایان‬ ‫رســیده و فاصله چندانی با تکمیــل و راه اندازی‬ ‫ندارد‪ ،‬ارایه دهد‪.‬‬ ‫بهزاد پرویزی تاکید کرد‪ :‬ما و کارشناســان فنی‬ ‫در فرمانداری فردیس حســب وظیفه ذاتی و نیز‬ ‫دستورات اکید فرماندار و استاندار سابق به صورت‬ ‫مداوم پیگیر مســایل و مشکالت بیمارستان بوده‬ ‫و مرتب گزارش عملکرد بــه معاونت امور عمرانی‬ ‫اســتانداری انعکاس و با مسووالن دانشگاه تعامل‬ ‫برقرار و برای رفع مشــکالت دهها جلسه و بازدید‬ ‫با حضور فرماندار‪ ،‬شــهردار‪ ،‬معاونان‪ ،‬شورای شهر‬ ‫قبلی و فعلی‪ ،‬مسووالن ادارات خدمات رسان مانند‬ ‫ابفا‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬مخابــرات و ‪ ...‬برگزار کرده ایم که‬ ‫تمام صورتجلسات انها در فرمانداری موجود است‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی انتظامی و‬ ‫اجتماعــی فرمانــداری فردیس‬ ‫اعــام کرد که ‪ ۶‬عضو شــورای‬ ‫اســامی شــهرهای فردیس و‬ ‫مشکین دشــت با دستور موقت‬ ‫دیــوان عدالت اداری کشــور به‬ ‫محل کار خود بازگشتند‪.‬‬ ‫علیرضا صیاد در گفت و گو با‬ ‫خبرنــگار ایرنا افزود‪ :‬این اعضای‬ ‫شــورای شــهرهای فردیــس و‬ ‫مشــکین دشــت با رای هیات‬ ‫مرکزی نظارت بر ششمین دوره‬ ‫انتخابات شوراهای اسالمی شهر‬ ‫و روســتا صالحیتشــان پس از‬ ‫انتخابات رد شــده بود که مدتی‬ ‫پس از حضور در ترکیب شــورا‬ ‫کنار گذاشته شدند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اعــام‬ ‫نتایج انتخابات شــورای اسالمی‬ ‫شــهرهای فردیس و مشــکین‬ ‫دشــت از ســوی هیات اجرایی‬ ‫صورت گرفت که بــه دنبال ان‬ ‫تعارضاتی در حوزه نظارت نسبت‬ ‫معاون فرماندار فردیس‪ :‬چند مورد اساسی‬ ‫وجود دارد که باعث کندی کار بیمارســتان‬ ‫شده است‬ ‫به گفتــه معاون فرماندار فردیــس‪ ،‬چند مورد‬ ‫اساسی وجود دارد که باعث کندی کار شده است‪،‬‬ ‫‪ -۱‬عدم تعیین تکلیف مالکیت زمین بیمارســتان‬ ‫هنگام کلنگ زنی‪ -۲ ،‬تغییر از‪ ۱۶۰‬به ‪ ۲۶۰‬تخت‬ ‫بیمارســتانی و تغییر در کلیه موضوعات از تامین‬ ‫اعتبار گرفته تا افزایش مساحت زمین مورد نیاز و‬ ‫مهمتر وجود معبر در زمین و نیز واگذاری تعدادی‬ ‫از قطعات به مالک دیگر توســط شهرداری کرج‪،‬‬ ‫‪ - ۳‬شروع ساخت توسط دانشگاه بدون اخذ جواز‬ ‫ساخت از شــهرداری‪ ،‬یعنی از لحاظ قانونی بنای‬ ‫ساختمان بیمارستان درواقع غیرمجاز بوده و مجاز‬ ‫و قانونی کردن ان‪ ،‬خودش دهها مرحله دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته مشکالت دیگری نیز وجود‬ ‫دارد که جایش اینجا نیست‪ ،‬یعنی موارد حقوقی و‬ ‫ایرادهای قانونی که در حال انجام توسط مسووالن‬ ‫دانشگاه اســت‪ ،‬ضمنا بعد از استقرار دولت جدید‬ ‫بایــد وزارت بهداشــت پیگیری هــای الزم را از‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین اعتبار‬ ‫باقیمانده برای این بیمارســتان فردیس داشــته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور عمرانی‬ ‫فرمانــداری فردیــس تصریــح کــرد‪ :‬همزمان‬ ‫نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت و مجموعه‬ ‫استانداری و فرمانداری و دانشگاه علوم پزشکی از‬ ‫سطوح باالتر با مکاتبات الزم درصدد تامین اعتبار‬ ‫هستند و به طور قطع این تغییرات مدیریتی باعث‬ ‫نمی شــود که ما دســت از پیگیری برداشته و تا‬ ‫لحظه اخر برای به سرانجام رساندن این خواسته‬ ‫بر حق فردیس نشینان شریف و نجیب تالش می‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫پرویزی گفت‪ :‬حاال که موضوع پیش امد وظیفه‬ ‫خود می دانم از همراهی و تالش های شهرداران‬ ‫ســابق تا به امروز که اکنون مهندس اژیر شهردار‬ ‫منتخب ســکان اداره فردیس را در دست دارد و‬ ‫همکاری خوبی با مجموعه شورا و دانشگاه داشته‬ ‫و دارند و ســایر ادارات خدمات رسان در پیگیری‬ ‫تامین اب و برق و گاز و مخابرات تقدیر و تشــکر‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫معاون فرماندار فردیس در پایان تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫مشــکلی هم که پیش امــده اختالفات مربوط به‬ ‫حوزه فنی و مالی دانشــگاه با پیمانکار بوده است‬ ‫که با توجه به پیگیری های فرماندار مقرر شد‪ ،‬این‬ ‫مســایل داخلی با گفت وگو و رایزنی و همفکری‬ ‫حل و فصل شــود و بیمارستان هرچه سریعتر در‬ ‫خدمت و خدمات رســانی به فردیس نشینان قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫یادمان باشــد‪ ،‬فردیس با کوچکترین وســعت‬ ‫جغرافیایــی اما متراکم تریــن و پرجمعیت ترین‬ ‫شهرســتان بعد از کرج مرکز استان البرز است که‬ ‫از ســالهای دور با موانع و کمبودهای متعددی در‬ ‫زمینه زیرساختها و سرانه های شهری مواجه است‬ ‫کــه تنها یکی از انها محرومیت شــدید در بخش‬ ‫درمان اســت‪ ،‬لذا انصاف نیست‪ ،‬فردیس که هنوز‬ ‫هم یکی از نقاط مهاجرپذیر کشور محسوب شده‬ ‫و همچنــان به جمعیت ان اضافه می شــود‪ ،‬این‬ ‫جمعیت انبوه بعد سالها انتظار‪ ،‬کماکان از داشتن‬ ‫یک بیمارستان دولتی محروم باشند‪.‬‬ ‫به نتیجه انتخابات به وجود امد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی انتظامی و‬ ‫اجتماعــی فرمانــداری فردیس‬ ‫گفــت‪ :‬در نهایت ایــن تعارض‬ ‫هــا منتج بــه حذف ســه عضو‬ ‫شورای اســامی شهر فردیس و‬ ‫سه عضو شورای شهر مشکین‬ ‫دشت استان البرز شد و بر اساس‬ ‫نظر غایی هیات عالی نظارت بر‬ ‫انتخابات از ورود به عرصه شورای‬ ‫شهر منع شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دیوان عدالت اداری‬ ‫دســتور موقتی تعلیــق حضور‬ ‫اعضــای علی البدل و بازگشــت‬ ‫برگزیدگان اولیه به ترکیب شورا‬ ‫را در پاسخ به شکایت این ‪ ۶‬عضو‬ ‫شورای ششم شهرهای فردیس و‬ ‫مشکین دشت صادر کرده است‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی انتظامی و‬ ‫اجتماعــی فرمانــدار فردیــس‬ ‫گفــت‪ :‬در حوزه شــهر فردیس‬ ‫مصطفی رشیدی‪ ،‬ابراهیم رنجبر‬ ‫و صابــر ناالن و در حوزه شــهر‬ ‫مشــکین دشت‪ ،‬هادی بخشی ‪،‬‬ ‫حمید صیــادی و فرامرز فرمانی‬ ‫جایگزیــن اعضای علــی البدل‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫رییــس ســتاد انتخابــات‬ ‫شهرســتان فردیس گفــت‪ :‬به‬ ‫لحــاظ حساســیت موضــوع و‬ ‫به تشــخیص فرمانــدار فردیس‬ ‫صبح امروز جلسه شورای تامین‬ ‫شهرستان با حضور تمام اعضای‬ ‫شوراهای اسالمی‪ ۲‬شهر فردیس‬ ‫و مشکین دشت برگزار شد‪.‬‬ ‫صیاد افــزود‪ :‬با نظــر اعضای‬ ‫شورای تامین شهرستان اجرای‬ ‫حکم و قانون به عنوان راس همه‬ ‫امور در دستور کار قرار گرفت در‬ ‫فردیس و مشکین دشت مراسم‬ ‫تحلیف این اعضای شوراها انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شورای اسالمی شهر ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫نفری فردیس ‪ ۹‬عضو و شهر ‪۸۰‬‬ ‫هزار نفری مشکین دشت هفت‬ ‫عضو شورای شهر دارد‪.‬‬ ‫همزمان با اجرای فاز یکم کمربندی شرقی( نیایش) حد فاصل‬ ‫کانال شــرقی( شهید بهشتی) تا جاده شــهریار‪ ،‬فاز دوم پروژه‬ ‫مذبور به منظور دسترسی از شمال شهر و اتصال به اتوبان همت‪،‬‬ ‫بزرگراه کرج‪ -‬تهران و جاده مخصوص مورد بررسی قرار گرفت‬ ‫جلســه هماهنگی در خصــوص احداث کنار گذر شــرقی با‬ ‫حضور شهردار و معاونین شهرسازی و امور زیربنایی و سرپرست‬ ‫ســازمان حمل و نقل بار و مسافر شــهرداری و شرکت مشاور‬ ‫رهاب برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشســت تخصصی ؛ ضمن بررســی اولیــه طرح ارائه‬ ‫شــده توسط شرکت مشاور رهاب مقرر شــد در جلسه بعدی ‪،‬‬ ‫بروزرســانی و برنامه ریزی های الزم جهت نحوه و نوع چگونگی‬ ‫اجرایی پروژه مذکور ارائه و تصمیم گیری گردد‪.‬‬ ‫کاشت گلهای فصلی در عرصه‬ ‫های سبز شهری‬ ‫کاشــت گلهای فصلی با هدف ایجاد طراوت و تلطیف سیمای‬ ‫بصری شهر در عرصه های فضای سبز ‪ ،‬میادین‪ ،‬معابر و پارکهای‬ ‫مناطق شهری فردیس در حال اجرا می باشد‪.‬‬ ‫فضای ســبز شــهری نقش مهمی در بهبود ســیمای شهر‪،‬‬ ‫ایجاد طراوت و نشــاط‪ ،‬تلطیف و پاکیزگی هوا خواهد داشــت‬ ‫که در همین راســتا نگهداشت و توسعه عرصه های سبز یکی از‬ ‫ماموریت های اصلی شهرداری فردیس می باشد‪.‬‬ ‫طرح نظافت بازار روزهای شهر‬ ‫(بازار روز کوثر )‬ ‫طرح نظافت بازار روزهای شهر در بوستان کوثر اجرا شد‪.‬‬ ‫ایــن طرح برای حفــظ و نگهــداری بازار روزها و ســامت‬ ‫شهروندان عزیز فردیسی با همکاری کارکنان زحمتکش معاونت‬ ‫خدمات شهری انجام می گردد‪.‬‬ ‫طرح پاکسازی بازار روزها برای بازارها ومیادین عرضه میوه و‬ ‫تره بار به صورت مســتمر اجرا می شود و امیدواریم شهروندان‬ ‫عزیزمــان با رضایت کامل در محیطی ارام و پاکیزه نســبت به‬ ‫تهیه مواد غذایی مورد نیاز خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫استقرار مخازن ماسه و نمک در‬ ‫معابرحساس‬ ‫با توجه به شروع فصل سرما و احتمال بارش برف و یخ زدگی‬ ‫معابر‪ ،‬مخازن ماسه و نمک با هدف تسریع در عملیات یخ زدایی‬ ‫و جلوگیری از انســداد معابر در نقاط حساس جانمایی و مستقر‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫پروژه تعریض زیرگذر سرحد‬ ‫اباد درحال اجراست‬ ‫بتن ریزی ‪ ،‬فنداســیون دیوار برگشــتی ضلع شرقی در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫عــرض معبر این پــروژه‪ ،‬پس از تعریض ‪ ۸‬متر خواهد شــد‬ ‫و با هدف تســهیل وضعیت تردد ‪ ،‬بهبــود ترافیک و رفاه حال‬ ‫شهروندان عزیز در حال اجرا می باشد‪.‬‬ ‫روزهای پایانی افتتاح بوستان‬ ‫شهیدرستمی‬ ‫بوســتان شهید رستمی رزکان به مساحت تقریبی ‪ ۲۰۰۰‬متر‬ ‫مربع بزودی به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫عملیات عمرانی بوســتان شهید رســتمی به اتمام رسیده و‬ ‫مراحل تکمیلی کاشت درختان ان در حال اجرا می باشد‪.‬‬ ‫در روزهای اینده با تکمیل عملیات فضای سبز ‪ ،‬نصب مبلمان‬ ‫‪ ،‬دستگاه های ورزشی پارکی و شهربازی کودکان ‪ ،‬این بوستان‬ ‫به بهره برداری رسیده و در اختیار شهروندان گرامی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫اجرای عملیات اسفالت مکانیزه‬ ‫خیابانپرچمی‬ ‫عملیات تراش و روکش اســفالت مکانیزه خیابان پرچمی که‬ ‫در بلوار امام رضا (ع) واقع شــده ‪ ،‬به متــراژ ‪۷۰۰۰‬مترمربع از‬ ‫ابتدای هفته اغاز شد‪.‬‬ ‫در این راســتا‪ ،‬به ترتیب عملیات زیر ســازی‪ ،‬جدول گذاری‬ ‫‪ ،‬تســطیح و رگالژ ‪ ،‬اب پاشــی و کوبش انجام شده و در نهایت‬ ‫عملیات روکش اسفالت کلی معبر ‪ ،‬اجرا گردید‪.‬‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫‪0 9 3 5 4 22 5 02 4‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 162‬هفته چهارم ‪ /‬ابان ماه ‪1400‬‬ ‫نخستین نشست صمیمی اصحاب رسانه با امام جمعه جدید فردیس برگزار شد‬ ‫امام جمعه شهرســتان فردیس با اشاره به فعالیت‬ ‫مجدد تعدادی از اعضای شــورای شــهر فردیس و‬ ‫مشکین دشت تاکید کرد که باید جلب اعتماد مردم‬ ‫در اولویت باشد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلین سیدابراهیم حسینی در‬ ‫نشســت با اصحاب رسانه با اشاره به بازگشت برخی‬ ‫از اعضای شــورا پس از اینکه توسط هیات نظارت از‬ ‫فهرســت شورا خارج شده بودند ‪ ،‬افزود‪ :‬اگر افرادی‬ ‫دارای مشکل هســتند‪ ،‬قوانین به گونه ای باشد که‬ ‫این افراد امکان حضور در انتخابات نداشته باشند و با‬ ‫اهمال کاری در این رابطه نیز برخورد شود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬البته شــاید در این موضوع‬ ‫انتقادی وجود داشــته باشد‪ ،‬اما قانون را باید محترم‬ ‫شمرد‪.‬‬ ‫امام جمعــه فردیس در ادامه نقش رســانه را در‬ ‫ارتباط دو سویه با مسووالن مهم و اثر گذار دانست و‬ ‫افزود‪ :‬بسیاری از مسایل و مشکالت این شهرستان با‬ ‫همکاری و کمک رسانه ها مرتفع می شود‪.‬‬ ‫وی در خصوص تعطیلی فعالیت پروژه بیمارستان‬ ‫دولتی فردیس اظهار داشت‪ :‬روز چهارشنبه استاندار‬ ‫البرز از پروژه بیمارســتان فردیس بازدید می کند و‬ ‫از استاندار خواســتم تا مشکالت تکمیل این مرکز‬ ‫درمانی که ‪ ۹۲‬درصد پیشرفت دارد ‪ ،‬مرتفع گردد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتظار داریم مسووالن استان اختالفات‬ ‫پیش امده در مســیر ساخت این بیمارستان را حل‬ ‫کنند چرا که ‪ ۲‬وزیر دولت قبلی قول دادند تا پایان‬ ‫دولت بهره برداری برسد!‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬االن هم وعده داده می شــود که‬ ‫ساخت‬ ‫مدرسه‬ ‫‪ ۱۲‬کالسه‬ ‫با همت‬ ‫جانبار‬ ‫خیر در‬ ‫فردیس‬ ‫اغاز شد‬ ‫دهه فجر بیمارســتان به اتمام می رسد و امیدواریم‬ ‫که حرف های تبلیغاتی نزنند بلکه مشــکل مردم را‬ ‫حل کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه از رسانه ها توقع دارم مروج‬ ‫اخالق باشــند‪ ،‬بیان داشت‪ :‬شــهر فردیس از جهت‬ ‫فرهنگی و اســیب هــای اجتماعــی مانند طالق و‬ ‫عملیات ساخت مدرسه ‪ ۱۲‬کالسه با‬ ‫همت جانباز دفاع مقدس در قالب طرح‬ ‫خشت گذاری با حضور برخی مسووالن‬ ‫اســتان البرز و خیرین مدرسه ساز در‬ ‫شهرستان فردیس استان البرز اغاز شد‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس در ایین اغاز ساخت‬ ‫این مدرسه گفت‪ :‬خیر نیک اندیش و‬ ‫جانباز دفاع مقــدس حاج علی نجاری‬ ‫با تقبل ســاخت این مدرسه در منطقه‬ ‫منظریه فردیس ‪ ،‬طرح خشت گذاری را‬ ‫در این شهرستان عملیاتی کرد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اینانلــو ادامــه داد‪ :‬این‬ ‫مدرسه در زمینی به مساحت یک هزار‬ ‫و ‪ ۳۸۱‬متر مربع توسط این خیر نیک‬ ‫اندیش به یاد فرزندش مرحوم کربالیی‬ ‫ابراهیم نجاری ساخته می شود‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیــس افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫شهرستان فردیس نیازمند تکمیل زیر‬ ‫ســاختها در تمام زمینه ها است و در‬ ‫شــورای اداری و نشست های مختلف‬ ‫استان البرز از مســووالن امر خواسته‬ ‫شده به شهرســتان فردیس توجه ویژه‬ ‫ای شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪:‬شهرســتان پر جمعیت‬ ‫فرهنگ رانندگــی و رعایت قوانین مشــکل دارد و‬ ‫رسانه ها می توانند در این زمینه با کمک مسووالن‬ ‫امر برای کاهش اســیب هــای اجتماعی گام های‬ ‫موثری بردارند‪.‬‬ ‫حســینی در خصوص برگزاری شــورای فرهنگ‬ ‫عمومی شهرســتان فردیس افزود‪ :‬شورای فرهنگ‬ ‫فردیس در تمام ســرانه های اموزشی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشــی کمبود‬ ‫امکانات دارد که توجه مسووالن استانی‬ ‫را می طلبد‪.‬‬ ‫اینانلو اظهار داشــت‪ :‬تاکید و توجه‬ ‫اســتاندار البــرز بر رویکــر فرهنگی و‬ ‫پرداختن به رفع مشــکالت و اســیب‬ ‫های اجتماعی است که این موضوع در‬ ‫شهرستان ها باید راس کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه اداره اموزش‬ ‫و پــرورش ناحیه ‪ ۲‬کرج و شهرســتان‬ ‫فردیس بیش از ‪ ۱۰۰‬دانش اموز تحت‬ ‫پوشــش دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از این تعداد ‪۸۶‬‬ ‫هزار دانش اموز در شهرستان فردیس‬ ‫تحصیــل می کنند و حــدود ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫دانش اموز مربوط به کرج هستند‪.‬‬ ‫اینانلــو گفت‪ :‬پیگیر اســتقالل اداره‬ ‫اموزش و پرورش فردیس هســتیم و‬ ‫دراین زمینه با وزارت اموزش و پرورش‬ ‫مکاتبه شده است‪.‬‬ ‫امام جمعه‪ :‬ساخت مدرسه خیر‬ ‫ســاز در قالب طرح خشت گذاری‬ ‫در فردیس اغاز شد‬ ‫عمومی شهرســتان محل سیاستگذاری های کالن‬ ‫فرهنگی است و باید به صورت ماهیانه تشکیل شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که مصوبات این شورا باید ضمانت‬ ‫اجرایی داشــته باشــد و رســانه ها نیز باید اجرای‬ ‫مصوبات را پیگیری و تصمیمات مسووالن را تثبیت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس گفت‪ :‬از رســانه ها توقع دارم‬ ‫اگر در شــورای فرهنــگ عمومــی فردیس قدمی‬ ‫برداشته شد رسانه ها قدم دوم را تثبیت کنند‪.‬‬ ‫وی به خشــونت و حقوق شــهروندی در فردیس‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬ســتاد امر به معروف و نهی از‬ ‫منکر شهرستان را به ســمت مبارزه با فساد اداری‬ ‫‪،‬تملق و چاپلوسی سوق می دهم‪.‬‬ ‫حســینی با بیان اینکه پاسخگو کردن مسووالن با‬ ‫کمک رسانه ها ممکن است‪ ،‬گفت‪ :‬از اصحاب رسانه‬ ‫حمایت می کنم‪.‬‬ ‫وی از اصحــاب رســانه خواســت منافــع ملی و‬ ‫شهرســتانی را در اولویت قرار دهند و تاکید کرد که‬ ‫گاهی اختالف نظرها با مسووالن باید به نفع خدمت‬ ‫به مردم و پیشبرد شهر کنار گذاشته شود‪.‬‬ ‫وی یکی از مشــکالت جدی را پایین بودن سواد‬ ‫رسانه دانست و افزود‪ :‬رسانه ها باید عالوه بر صدای‬ ‫مردم صدای حکومت هم باشــند‪ ،‬اصحاب رسانه با‬ ‫ستاد نماز جمعه در انتشار اخبار نماز جمعه و انتقال‬ ‫دغدغه ها و مشکالت مردم همکاری کنند‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت صمیمانه که بــه دعوت حجت‬ ‫االسالم ولیزاده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫شهرستان فردیس برگزار شــد‪ ،‬فعاالن عرصه خبر‬ ‫و رســانه شهرســتان با بیان دغدغه ها‪ ،‬مشکالت‪،‬‬ ‫راهکارها و نیاز های شهرستان در حوزه های مختلف‬ ‫شــهری و اجتماعی‪ ،‬امادگی خــود را برای تحقق‬ ‫مطالبات شهروندان در راستای سیاست گذاری های‬ ‫کالن شهری را اعالم کردند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه فردیس نیــز در این‬ ‫مراسم با اشاره به اینکه کار فرهنگی از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پرداختن به مسایل و مشکالت فرهنگی‬ ‫اهتمام ویژه ای نیاز دارد‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین سید‬ ‫ابراهیم حسینی افزود‪ :‬خیر مدرسه ساز‬ ‫حاج علــی نجاری از جانبازان انقالب و‬ ‫دفاع مقدس مصاحبت با ســردار دلها‬ ‫حاج قاســم سلیمانی در عمل این خیر‬ ‫مدرسه ساز ثابت شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬در این شهرستان‬ ‫باید فرهنگ مدرســه ســازی به جای‬ ‫هدر دادن سرمایه ها در بعضی مراسم‬ ‫نهادینه شود و سنت حسنه نیکوکاری‬ ‫در امر مدرسه باید اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه نگاه مقام معظم‬ ‫رهبری به اموزش و پرورش ســرمایه‬ ‫گذاری اســت و خرج نیست گفت‪ :‬هر‬ ‫چقدربــرای اموزش و پــرورش هزینه‬ ‫شود جرم و ســرقت در جامعه کاهش‬ ‫می یابــد بنابرایــن از دســتگاه های‬ ‫فرهنگــی و اموزش و پرورش حمایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بانک صادرات شعبه حافظیه فردیس افتتاح شد‬ ‫شده‪ ،‬بطور قطع مشتریان و دیگر شهروندان از خدمات بیشتر‬ ‫و بهتری برخوردار می شوند‪ ،‬چون هدف و شعار اساسی بانک‬ ‫صادرات تکریم ارباب رجوع و ایجاد رضایتمندی در مشتریان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۵۱‬شعبه و ‪ 12‬باجه بانک صادرات اکنون در استان‬ ‫البرز و غرب اســتان تهران در حــال ارایه خدمات‬ ‫هستند‬ ‫معاون اداری و مالی مدیریت شــعب بانک صادرات استان‬ ‫ســاختمان جدید بانک صادرات شــعبه حافظیه فردیس‬ ‫که مجهز به اســتانداردهای موجود و به روز است‪ ،‬با حضور‬ ‫جمعی از مدیران و مسووالن و شماری از مشتریان این بانک‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫معاون اداری و مالی مدیریت شــعب بانک صادرات استان‬ ‫البرز در حاشیه گشایش شعبه حافظیه این بانک در فردیس‬ ‫به خبرنگار خبرفردیس گفت‪ :‬حافظیه شعبه درجه دو بانک‬ ‫صادرات اســت که با تالش و پیگیری های بی وقفه ساخته و‬ ‫در خدمت مشتریان قرار گرفت‪.‬‬ ‫البرز همچنین یاداور شــد‪ :‬اکنون در مجموع ‪ ۵۱‬شــعبه و‬ ‫‪ ۱۲‬باجــه متعلق به بانک صــادرات در حال ارایه خدمات به‬ ‫شهروندان عزیز استان همیشه ســرفراز البرز و غرب استان‬ ‫تهران هستند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬چهار شعبه اسیب دیده بانک صادرات که‬ ‫در گذشته به صورت صددرصد تخریب شده بود که عالوه بر‬ ‫ســاخت و افتتاح شعبه حافظیه فردیس‪ ،‬اقدامات الزم جهت‬ ‫گرفتن مجوز ســاخت برای یکی دیگر از شعبه ها در منطقه‬ ‫گلشهر کرج در دست انجام است و دو شعبه دیگر در مناطق‬ ‫حصارک و محمدشــهر کرج نیز در حال ساخت هستند که‬ ‫پس از اتمام قادر خواهند بود خدمات بهتر و با کیفت تری به‬ ‫مشتریان و شهروندان گرامی این مناطق ارایه کنند‪.‬‬ ‫به گفته جمشــیدی‪ ،‬در مجموع ‪ ۲۰‬شعبه بانک صادرات‬ ‫در سطح اســتان البرز و غرب استان تهران دو سال پیش با‬ ‫وقوع برخی اغتشــاش ها و حوادث مورد اسیب قرار گرفت‬ ‫که خدا را شکر با تالش همه جانبه و بی وقفه همکاران‪ ،‬این‬ ‫شــعبه ها بازســازی و در حال حاضر مشغول ارایه خدمات‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫سرمایه واقعی و ارزشمند بانک صادرات‪ ،‬مشتریان‬ ‫فهیم و وفادار این بانک هستند‬ ‫علیرضا جمشــیدی افزود‪ :‬این شــعبه نوســاز در فضای‬ ‫مناســبتر می تواند خدمات مطلوب تری به مشــتریان ارایه‬ ‫کنــد‪ ،‬چراکه جــدا از قوانین پولی و مالــی و ارتباطات بین‬ ‫بانکی و بانک مرکزی‪ ،‬این مشــتریان فهیــم و وفادار بانک‬ ‫صادرات هســتند که ســرمایه اصلی‪ ،‬واقعی و ارزشمند این‬ ‫بانک محسوب می شوند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در ســاختمان جدید بانک صادرات شعبه‬ ‫حافظیه فردیس که با اخرین اســتانداردهای موجود ساخته‬ ‫برادر گرامی جناب اقای حسین باریکانی‪ ،‬رئیس سابق کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان فردیس‬ ‫اکنون که دوران مسوولیت جنابعالی در فردیس به پایان رسیده و به افتخار بازنشستگی نایل امده اید‪ ،‬شایسته است از زحمات بی دریغ‪،‬‬ ‫مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه شما در طول مدت خدمت در نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) تشکر و قدردانی نموده‪ ،‬تندرستی و‬ ‫رستگاری هرچه بیشتر را برای شما و خانواده گرانقدرتان از درگاه احدیت مسالت می نماییم‪ .‬امید است با نام نیک و ماندگاری که از خود‬ ‫در کمک به نیازمندان و محرومان برجای گذاشته اید‪ ،‬در پرتو عنایات حضرت حق همواره در کلیه شوون زندگی موفق و موید باشید‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان خبرفردیس‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 161

هفته نامه خبر فردیس 161

شماره : 161
تاریخ : 1400/08/18
هفته نامه خبر فردیس 160

هفته نامه خبر فردیس 160

شماره : 160
تاریخ : 1400/08/06
هفته نامه خبر فردیس 159

هفته نامه خبر فردیس 159

شماره : 159
تاریخ : 1400/07/24
هفته نامه خبر فردیس 158

هفته نامه خبر فردیس 158

شماره : 158
تاریخ : 1400/07/10
هفته نامه خبر فردیس 157

هفته نامه خبر فردیس 157

شماره : 157
تاریخ : 1400/06/29
هفته نامه خبر فردیس 156

هفته نامه خبر فردیس 156

شماره : 156
تاریخ : 1400/06/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!