هفته نامه خبر فردیس شماره 159 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 159

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 159

هفته نامه خبر فردیس شماره 159

‫مهیار حسینی‬ ‫سرپرست منطقه‬ ‫‪ ۲‬فردیس شد‬ ‫نشست بررسی تعیین‬ ‫و تکلیف امالک قولنامه‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫برگزار شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫معاون فرماندار‪:‬‬ ‫فردیس به ‪ ۶‬پایگاه‬ ‫اورژانس جدید نیاز‬ ‫دارد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫ایین تکریم و معارفه‬ ‫مسوول نظارت بر‬ ‫انتخابات شهرستان‬ ‫فردیس برگزار شد‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫در پنجمین نشست شورای اسالمی شهرستان فردیس مطرح شد؛‬ ‫انتزاع شهرداری فردیس از کرج کلید خورد‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫دکتر عباسی نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس از کرج در دستور کار مسووالن‬ ‫فردیس و اشتهارد در مجلس شورای استان البرز قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬انتزاع کامل شهرداری‬ ‫شرح درصفحه ‪2‬‬ ‫چوب و چرخ‬ ‫شهرداری فردیس‬ ‫ایا تیم موفق و مطرح فوتسال فردیس‬ ‫در کشور از البرز می رود؟!‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫واقعــا در شــگفتم که چرا‬ ‫هرگاه روند امور شــهرداری‬ ‫فردیس به جایی می رسد که‬ ‫احســاس می شود قرار است‬ ‫گشایشــی در راه باشــد‪ ،‬اگر‬ ‫نگویم همیشه‪ ،‬ولی در اغلب‬ ‫موارد بلکه همیشه مشکل و‬ ‫مانع یا به اصطالح چوبی برای‬ ‫گذاشتن الی چرخ شهرداری‬ ‫این شــهر پیدا می شود که‬ ‫این چرخ را از چرخش به نفع‬ ‫شهروندان بازدارد‪.‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫رئیس اداره برق فردیس‬ ‫‪ ۹‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای توسعه برق‬ ‫فردیس اختصاص یافت‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫فرمانده انتظامی فردیس‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫سوداگران فضای مجازی‬ ‫در کمین اطالعات‬ ‫خصوصی شهروندان‬ ‫فردیس‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫سال ششم | شماره ‪ | 159‬هفته چهارم‪ 24 ،‬مهر ماه ‪ 4 | 1400‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫هفته انهم‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫چوب و چرخ شهرداری‬ ‫فردیس‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫به دوره اول شــورا بازنگردیم که به جز اولین شهردار منتخب انهم به‬ ‫هزار زور و زحمت نزدیک به دو ســال دوام اورد‪ ،‬نیم دیگر این دوره هم‬ ‫که فقط به کشــمکش و مجادله اعضای شــورا بر سر انتخاب شهردار و‬ ‫سرپرست شهرداری فردیس گذشــت و خیر و برکت شورای اول برای‬ ‫شهروندان فردیسی چیزی در حد صفر بود‪.‬‬ ‫حاال و در دوره دوم شــورای فردیس اما به نظر می رســد اوضاع در‬ ‫حال حرکت به سمت ساماندهی و شاید جبران مافات باشد‪ ،‬چون جدا‬ ‫از اتفاق نظر اعضای شورا در انتخاب شهردار‪ ،‬این شورا نه تنها اژیر را از‬ ‫میان ‪ 14‬گزینه به عنوان شــهردار منتخب برگزید‪ ،‬مهمتر اینکه او را از‬ ‫همان ابتدا به سرپرستی شهرداری فردیس نیز گمارد‪ ،‬اقدامی قابل تامل‬ ‫و تحسین که نشانه خوبی برای از دست ندادن فرصت هاست‪.‬‬ ‫از طرفی در بیش از یک ماه اخیر و بعد از انتخاب اژیر هم خبر و مساله‬ ‫حاشــیه سازی نه از درون شــورا و نه در مورد رابطه مدیریت شهری و‬ ‫اعضای شورای فردیس شنیده و گفته نشده است‪ ،‬شاید اگر اغراق نباشد‬ ‫همه چی بر وفق مراد و جملگی منتظر و دســت به دعا بودند و هستند‬ ‫که صالحیت شــهردار منتخب هرچه زودتر به تایید وزارت کشور برسد‬ ‫و روند رسیدگی به عمران شهر فردیس با خیال راحت تر و هماهنگی و‬ ‫همدلی هرچه بیشتر شورا و شهرداری به نتیجه بهتر دست یابد‪.‬‬ ‫امــا در همین حال و هــوا درحالی که پرونده نه تنها شــهردار کرج‬ ‫که شــهرداران شهرهای دیگر اســتانها که شرایط کم و بیش یکسان و‬ ‫نزدیک به هم داشــتند‪ ،‬همگی مورد تایید وزارت کشــور قرار گرفته و‬ ‫تبریک های پر و پیمان هم به طرف انها ســرازیر شده‪ ،‬این وسط فقط‬ ‫تایید شــهردار منتخب فردیس است که به دالیل نامعلوم با گیر و مانع‬ ‫مواجه شده است!‬ ‫بنابراین‪ ،‬چنین می شــود که رییس شورای اسالمی شهر فردیس از‬ ‫ارســال صورتجلســه اصرار به رای این شورا مبنی بر حمایت از شهردار‬ ‫ب به شــورای حل اختالف مرکزی خبر می دهد‪ ،‬به عبارت ساده‬ ‫منتخ ‬ ‫تر اعضای ‪ 9‬نفره شورای این شهر که کل انها به اژیر به عنوان شهردار‬ ‫منتخب فردیس رای داده اند‪ ،‬اقــدام به اصرار رای خود کرده و پرونده‬ ‫دوباره به هیات مرکزی بازگشته است‪.‬‬ ‫این گره و چالشی است که به گفته حمید یعقوبی رییس شورای شهر‬ ‫فردیس‪ ،‬به دســت شورای حل اختالف مرکزی با ریاست وزیر کشور به‬ ‫عنوان مرجع صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و در نهایت حکم شورای‬ ‫حل اختالف مرکزی طی دوهفته که یک هفته ان هم سپری شده‪ ،‬برای‬ ‫شورای اسالمی شهر فردیس الزم االجرا خواهد بود‪.‬‬ ‫اکنون پرســش اصلی می تواند این باشد که مگر اعضای شورای شهر‬ ‫فردیس‪ ،‬شــرایط و صالحیت شــهردار منتخب و انطباق ان با قوانین‬ ‫مصرح در قانون شــوراها را به دقت مورد توجه و عمل قرار نداده اند که‬ ‫موجب بروز چنین مشکلی شده است؟! اما در پاسخ باید گفت‪ ،‬نه فقط‬ ‫رییس بلکه سخنگو و دیگر اعضای شورای شهر فردیس تاکید دارند که‬ ‫حتی پیش از رای دادن به شــهردار منتخب‪ ،‬شرایط و صالحیت او را با‬ ‫قوانین تطبیق داده و بعد اقدام به ارسال صورتجلسه انتخاب شهردار به‬ ‫وزارت کشور کرده اند‪.‬‬ ‫البته رییس شــورای شهر فردیس توضیحی درباره علت عدم موافقت‬ ‫وزارت کشــور با مصوبه انتخاب شهردار فردیس ارایه کرده که تفسیر و‬ ‫برداشت مختلف از قانون را از دالیل این امر دانسته است‪ ،‬او معتقد است‬ ‫گرچه شرایط انتخاب شهرداران در قانون ذکر شده‪ ،‬اما تفاسیر مختلف‬ ‫از بندهای قانون می تواند در انتخاب و تصمیم گیری اعضای شورا موثر‬ ‫باشد‪ ،‬لذا ممکن است مصوبه شورا از نظر وزارت کشور با قانون مطابقت‬ ‫نداشته و به عدم تایید مصوبه شورا منجر شود‪.‬‬ ‫حال اگر از تســاوی و یکســان بودن همگان در برابر قانون بگذریم‪،‬‬ ‫یعقوبی گفته اســت‪ :‬انتخاب شــهردار فردیس براساس نیازهای شهر و‬ ‫شناخت شهردار منتخب از این نیازها و توانایی های او برای رفع مسایل‬ ‫و مشکالت موجود و تامین خواست شهروندان انجام شده و اصرار به رای‬ ‫اکثریت اعضای شــورا نیز بر همین مبنا بوده است‪ ،‬لذا هرچند اختالف‬ ‫نظر وجود دارد و هر عضو شــورا حق رای مستقل خود را دارد‪ ،‬ولی در‬ ‫نهایت مصوبه شــورا حاصل خردجمعی و براینــد نهایی ارا هر ‪ ۹‬عضو‬ ‫شوراست‪.‬‬ ‫شایسته توجه است‪ ،‬یاداوری کنیم که محمدرضا اژیر شهردار منتخب‬ ‫کل ‪ 9‬عضو شورای شهر فردیس از جمله مدیران بومی است که پیشتر‬ ‫در قســمت های مختلف شهرداری فردیس از جمله سرپرستی منطقه‬ ‫دو شــهرداری‪ ،‬عضو هیات مدیره و ریاست سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشــی شهرداری‪ ،‬مشــاور و مدیر حوزه شهردار فردیس و جانشین‬ ‫معاونت خدمات شهری شهرداری فردیس انجام وظیفه کرده است‪ ،‬پس‬ ‫می توان نتیجه گرفت که او با زیر و بم مســایل و مشــکالت این شهر‬ ‫بزرگ با بیش از نیم میلیون نفر جمعیت اشنایی کاملی دارد‪.‬‬ ‫عــاوه برایــن‪ ،‬اژیر که کارشــناس مهندس معماری و دانشــجوی‬ ‫کارشناسی ارشد طراحی شهری است را باید در زمره نیروهای با تجربه‬ ‫و کاربلد ارزیابی کرد‪ ،‬چراکه او عالوه بر فردیس در شــهرداری کرج نیز‬ ‫سابقه مسوولیت و فعالیت به عنوان مشــاور و مدیرعامل و مدیر حوزه‬ ‫مشارکت های عمرانی سازمان خدمات موتوری‪ ،‬مسوول حراست سازمان‬ ‫مدیریت پســماند‪ ،‬مسوول عمران سازمان مدیریت پسماند و مدیر امور‬ ‫اداری منطقه ‪ ۱۲‬شهرداری کالنشهر کرج را نیز برعهده داشته است‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬وجود مدیری بــا چنین کارنامه‪ ،‬عملکرد و تجربه شــاید‬ ‫شاخص و نشان خوبی باشد برای پاسخ به اینکه چرا همه اعضای شورای‬ ‫شــهر فردیس در جلســات متعدد خود‪ ،‬محمدرضا اژیر را از میان ‪14‬‬ ‫گزینه پیشنهادی‪ ،‬به عنوان شهردار منتخب شهرداری فردیس انتخاب‬ ‫و مصوبه ان را به وزارت کشور فرستادند‪ ،‬اکنون نیز بطور قطع اصرار به‬ ‫رای این شورا و حکمیت شورای حل اختالف مرکزی می تواند مزید بر‬ ‫علت ویژگی های مثبت او تلقی شود‪.‬‬ ‫باوجود این همانگونه که رییس شورای شهر فردیس تاکید کرده است‪،‬‬ ‫در صورتی که شورای حل اختالف مرکزی صورتجلسه اصرار به رای این‬ ‫شورا در مورد شهردار منتخب فردیس را تایید نکند‪ ،‬شورا در اسرع وقت‬ ‫نسبت به تعیین شهردار بعدی اقدام کرده و اجازه نخواهیم داد کار شهر‬ ‫معطل بماند‪ ،‬پس همــگان در اطاعت از قانون به عنوان فصل الخطاب‬ ‫باید منتظر بمانیم‪.‬‬ ‫با این حال نباید فراموش کنیم‪ ،‬همانگونه که بهنام فخری سخنگوی‬ ‫شــورای شهر فردیس اعالم کرده اســت‪ :‬بدون شک ضمن اصلح بودن‬ ‫انتخاب اعضای شــورا در انتخاب شــهردار منتخــب فردیس‪ ،‬ورود به‬ ‫پروسه انتخاب شهردار دیگری برای این شهر‪ ،‬بسیار طوالنی تر از زمان‬ ‫رسیدگی اصرار به رای اعضا در شورای حل اختالف مرکزی خواهد بود و‬ ‫صالح شهر نیز در سر و سامان یافتن هرچه سریعتر ان است‪ ،‬این درواقع‬ ‫به معنی ان اســت که ضرر و زیان هرگونه تاخیر و تعلل در اغاز به کار‬ ‫شهردار‪ ،‬همچون گذشــته بخصوص در چهار سال دوره اول شورا‪ ،‬تنها‬ ‫متوجه شهروندان شریف و نجیب فردیسی خواهد بود‪.‬‬ ‫خالصه برای جمع بندی پایانی دســتکم اکنون انهم در این شرایط‬ ‫حســاس به هیچ وجه مایل به پرداختن به حواشی داخل و بیرون شورا‬ ‫و شــهرداری و انچه گفته یا شنیده می شــود‪ ،‬نیستم که چه کس یا‬ ‫کسانی موافق یا مخالف وضع موجود هستند و هرچه هست را به اینده‬ ‫نزدیــک موکول می کنم و فقط یاد ان مثــل معروف می افتم‪ ،‬چگونه‬ ‫اســت که هرگاه نوبت به فردیس رســید‪ ،‬اسمان تپید! باید اذعان کنم‬ ‫که این عبارت مدام در ذهنم تداعی و تصویر می شود و با خود کلنجار‬ ‫می روم‪ ،‬تا جایی که حس می کنم شــاید به خاطر برخی دوگانگی ها‬ ‫دچار توهم شده ام!‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 159‬هفته چهارم ‪ /‬مهر ماه ‪1400‬‬ ‫در پنجمین نشست شورای اسالمی شهرستان فردیس مطرح شد؛‬ ‫انتزاع شهرداری فردیس از کرج کلید خورد‬ ‫نماینــده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشــتهارد در‬ ‫مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬انتــزاع کامل‬ ‫شــهرداری فردیــس از کــرج در دســتور کار‬ ‫مسووالن استان البرز قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا عباســی در پنجمین نشســت‬ ‫شــورای اســامی شهرســتان فردیس افزود‪:‬‬ ‫مشــکالت فردیس را احصا کردیم و در اولویت‬ ‫کاری گذاشــته ایــم کــه امیدواریــم با کمک‬ ‫وزراتخانه ها و دستگاههای مختلف بتوانیم این‬ ‫کار را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬شــاخص های توسعه ای‬ ‫البرز متناسب با نیازهای این استان نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه گالیه داریم که چرا شاخص‬ ‫بهداشت و درمان استان البرز جزو اخرین استان‬ ‫های کشور اســت ‪ ،‬گفت‪ :‬در زمان رای اعتماد‬ ‫وزیر بهداشــت موضوع بی عدالتــی در حوزه‬ ‫توزیع ســرانه های بهداشتی استان البرز مطرح‬ ‫و تشریح شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفــت‪ :‬امار نــرخ مهاجــرت در اســتان البرز‬ ‫وحشتناک است‪ ،‬ســاالنه ‪ ۱۲۰‬الی ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫نفر مهاجرت به استان البرز داریم که اگر با این‬ ‫شــتاب زیرساختها توســعه نیابد تا پنج سال‬ ‫اینده با مشکل مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫عباســی افزود‪ :‬برای حل مشکالت این استان‬ ‫ویــژه باید جهادی ‪،‬انقالب و شــبانه روزی کار‬ ‫کنیم و مدبرانه و با برنامه بتوانیم کمی وضعیت‬ ‫استان را در سرانه های مختلف افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی به ســرانه های تخت بیمارستانی فردیس‬ ‫فردیــس تاکید کرد کــه نیازهــای فرهنگی ‪،‬‬ ‫ورزشــی و اموزشی این شهرســتان باید تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫علیرضــا صیاد در این نشســت افــزود‪ :‬این‬ ‫شهرســتان ‪ ۷۰۰‬هــزار نفــری در بخش های‬ ‫مختلف نیازمند نگاه ویژه دولت است‪.‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی فرمانداری‬ ‫فردیــس گفت‪ :‬بعضــی از ادارات شهرســتان‬ ‫فردیس هنوز فاقد ساختمان اداری هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه استقالل اموزش و پرورش‬ ‫فردیس مــورد توجه قرار نگرفته اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اســتقالل اموزش و پرورش شهرستان‬ ‫فردیس در وزارتخانه باید حل شود‪.‬‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬فردیس از نظر شاخص های‬ ‫تخت بیمارستانی که استان البرز مناسب نیست‬ ‫در فردیــس بخاطــر تراکم جمعیت از ســرانه‬ ‫درمانی بدتر است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬بیمارستان در حال ساخت‬ ‫فردیس قرار بــود در هفته دولت یا دهه فجر یا‬ ‫سوم خرداد افتتاح شــود که نشد؛ اذرماه سال‬ ‫گذشته از بیمارســتان فردیس بازدید کردم به‬ ‫ما گفتند که ســوم خرداد ‪ ۱۴۰۰‬بیمارستان را‬ ‫افتتاح می کنیم اما هنوز افتتاح نشــده است؛‬ ‫هفته گذشــته جلسه ای با معاون وزیر بهداشت‬ ‫داشــتم که این موضوع را هم در رای اعتماد به‬ ‫نشست بررسی‬ ‫تعیین و تکلیف امالک‬ ‫قولنامهشهرستان‬ ‫فردیس برگزار شد‬ ‫وزیر بهداشت در میان گذاشتم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه فردیس با جمعیت باال در‬ ‫زمینه اب اشــامیدنی مشکل دارد‪ ،‬گفت‪:‬عمده‬ ‫اب شــرب فردیس از چاههای زیرزمینی است‬ ‫بــا هــم افزایی و کمک مســووالن اســتانی و‬ ‫شهرســتانی توانستیم زمین پنج هزار متر مربع‬ ‫در پارک جهان نما کرج برای ساخت مخزن ‪۱۰‬‬ ‫هزارمترمربع برای فردیس بگیریم‪.‬‬ ‫نیازهای اموزشــی ‪ ،‬ورزشی و فرهنگی‬ ‫فردیس برطرف شود‬ ‫معاون سیاسی‪،‬امنیتی و اجتماعی فرمانداری‬ ‫فرماندار فردیس گفت‪ :‬با ســاز و کارهای‬ ‫قانونــی اراضــی و امالک قولنامــه ای این‬ ‫شهرستان تعیین تکلیف می شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو در نشست بررسی تعیین‬ ‫و تکلیف امالک قولنامه شهرســتان فردیس‬ ‫که با حضور مدیرکل ثبت اســناد اســتان‬ ‫البرز برگزارشــد‪ ،‬افزود‪ :‬اراضــی قولنامه ای‬ ‫فراوان در این شهرستان و قانون عدم صدور‬ ‫پروانه ســاخت برای این اراضی از مهمترین‬ ‫مشکالت فردیس است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این نشست به درخواست‬ ‫شورای و شهرداری مشــکین دشت برگزار‬ ‫شــد ‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬قرار شــد این موضوع‬ ‫را همه پیگیری کنند ؛در شــهرهای زیر ‪۲۵‬‬ ‫هزار نفر بنیاد مســکن برای تعیین و تکلیف‬ ‫اسناد ورود پیدا کند‪.‬‬ ‫اینانلو ادامــه داد‪ :‬متولیان امور تعدادی از‬ ‫اسناد که از گذشــته در مشکین دشت زیر‬ ‫‪ ۲۵‬هزار نفر بود و بنیاد مســکن ورود پیدا‬ ‫کرده انها را تکمیل کنند و بقیه را هم طبق‬ ‫قانون و مقررات پیگیری شود تا رفع مشکل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیس با یاداوری مشــکالت‬ ‫اراضی قولنامه ای در این شهرســتان گفت‪:‬‬ ‫تعیین تکلیف زمین های قولنامه ای مهمترین‬ ‫مطالبه مردم و گامی در جهت رضایتمندی‬ ‫شهروندان این شهرستان است‪.‬‬ ‫اینانلــو افزود‪ :‬تعامل اداراتــی چون راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬جهادکشــاورزی‪ ،‬منابع طبیعی‬ ‫و شــهرداری ها در جهت رفع مشکل صدور‬ ‫اسناد امالک قولنامه ای که گامی بزرگ در‬ ‫جهت مقابله با زمین خواری است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬پیش از این برای این نوع‬ ‫زمین ها پروانه ساخت صادر می شد ولی به‬ ‫تازگی سازمان بازرسی اجازه صدور پروانه را‬ ‫نمی دهد که این مساله پیامدهای اجتماعی‬ ‫را نیــز به بار اورده اســت با ســازوکارهای‬ ‫قانونــی عزم ما برای حل مشــکالت امالک‬ ‫قولنامه ای در این شهرستان جزم است‪.‬‬ ‫مدیر کل ثبت اسناد البرز‪ :‬روستاهای‬ ‫زیر ‪ ۲۵‬هزار نفر البرز ســند مالکیت‬ ‫دریافت می کنند‬ ‫مدیرکل ثبت اســناد و امالک استان البرز‬ ‫اعالم کرد که امالک روستاهای زیر ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫نفر البرز ســند مالکیت ثبتــی دریافت می‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شــهریار کناریوند در نشســت بررســی‬ ‫تعییــن و تکلیف امالک و اراضــی قولنامه‬ ‫ای شهرســتان فردیس در سالن اجتماعات‬ ‫فرمانداری فردیس برگزارشد‪ ،‬افزود‪ :‬اراضی‬ ‫روســتای فرخ ابادزیبادشــت شهرســتان‬ ‫فردیس از جمله امالکی هســتند که ســند‬ ‫مالکیت دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬در شــهرها هم طبق‬ ‫قانون امالک قولنامه ای می توانند از طریق‬ ‫قانون تعیین تکلیف ثبــت نام کنند و اداره‬ ‫ثبت مکلف به صدور اسناد مالکیت برای انها‬ ‫طبق قانون است‪.‬‬ ‫کناریوند با اشــاره به اینکه هیچ مساله ای‬ ‫لزوم افزایش ســرانه ها در شهرستان‬ ‫فردیس‬ ‫ملیحــه اکبــری ‪ ،‬رئیس شــورای اســامی‬ ‫شهرســتان فردیس ضمن خــوش امدگویی به‬ ‫دکتر عباسی نماینده مردم شریف کرج ‪ ،‬فردیس‬ ‫‪ ،‬اســارا و اشــتهارد در مجلس شورای اسالمی‬ ‫اظهار داشــت ‪ :‬انتزاع فردیس از کرج یکی از راه‬ ‫حل های اصلی به منظور رفع مشکالت موجود‬ ‫و توسعه پایدار فردیس می باشد ‪.‬‬ ‫اکبری اقدام فوری نســبت به این موضوع را‬ ‫خواســتار شده و نداشتن ســرانه های مختلف‬ ‫اموزشــی‪ ،‬ورزشــی ‪ ،‬درمانــی‪ ،‬رفاهــی و‪ ...‬و‬ ‫همچنین رسیدگی به بهسازی مدارس و تعیین‬ ‫تکلیــف وضعیت بیمارســتان را از اهم امورات‬ ‫شهرستان فردیس مطرح کرد‪.‬‬ ‫در خصوص صدور اسناد مالکیت وجود ندارد‬ ‫‪،‬گفت‪ :‬ســاکنان مناطق مختلف استان اگر‬ ‫برای نقشه برداری مشکلی پیش امد به اداره‬ ‫کل ثبت اسناد و امالک استان اعالم کنند‪.‬‬ ‫رییس دادگســتری شهرســتان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬در نظام حقوقی کشــور یک معضلی‬ ‫به نام انتقال مالکیت اسناد عادی وجود دارد‬ ‫که قدمت ان ‪ ۱۰۰‬ساله است‪.‬‬ ‫یوســف رزقی افزود‪ :‬بــاالی ‪ ۳۰‬الی ‪۴۰‬‬ ‫درصد دعاوی دادگســتری مربوط به اموال‬ ‫غیر منقول اســت؛ پس خیلی مهم است با‬ ‫اینکه قانونگــذار در تصویب قوانین از جمله‬ ‫قانون ثبت ســعی کرده ایــن معضل را حل‬ ‫کند ولی نتوانسته است‪.‬‬ ‫رییس دادگســتری شهرســتان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬مالک کسی اســت که ملک به نام او‬ ‫ثبت شــده باشد یا بعد از انتقال به نام او در‬ ‫دفتر امالک ثبت شــده باشد یا اینکه قانونا‬ ‫به وی ارث رســیده باشد دولت انها را مالک‬ ‫می شناسد‪.‬‬ ‫رزقی افزود‪ :‬در دادگســتری درگیر اسناد‬ ‫عادی هستیم و اگر همه امالک به ثبت برسد‬ ‫و وضعیت اموال غیرمنقول ســاماندهی پیدا‬ ‫کند و همه ســنددار شوند ‪ ۴۰‬درصددعاوی‬ ‫در دادگستری کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬شهرداری های فردیس و‬ ‫مشکین دشت دقت کنند نسبت به تثبیت و‬ ‫تسریع اموال غیر منقول شهرداری حساس و‬ ‫پیگیر باشند و در حفظ و حراست اموال غیر‬ ‫منقول جدی باشند‪.‬‬ ‫معاون فرماندار‪ :‬فردیس به ‪ ۶‬پایگاه اورژانس جدید نیاز دارد‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور عمرانی‬ ‫فرماندار فردیــس اعالم کرد‪ :‬با توجــه به تراکم‬ ‫جمعیت باال و نبود بیمارستان به ‪ ۶‬پایگاه اورژانس‬ ‫‪ ۱۱۵‬نیاز دارد‪.‬‬ ‫بهزاد پرویزی درنشســت تعییــن تکلیف پروژه‬ ‫های اولویت دار از محل ارزش افزوده فاقد دهیاری‬ ‫در محل فرمانداری فردیس افزود‪ :‬در زمان حاضر‬ ‫شهرســتان فردیس ‪ ۶‬پایگاه فعال اورژانس دارد‬ ‫که این پایگاه ها به هشت دستگاه امبوالنس و ‪۲‬‬ ‫دستگاه موتور امبوالنس مجهز هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به جمعیت زیاد شهرستان‬ ‫و عواقب عدم در دســترس بودن این امکانات که‬ ‫می تواند منجر به صدمات جانی شــهروندان شود‬ ‫باید در جهت افزایش تعداد این پایگاههای امداد‬ ‫مهیارحسینی‬ ‫سرپرست‬ ‫منطقه‪۲‬‬ ‫فردیس شد‬ ‫رســان و پاسخگویی‬ ‫به موقع به شــهروندان‬ ‫تدابیــری اندیشــیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫دســتگاه‬ ‫هشــت‬ ‫امبوالنــس هــای این‬ ‫شهرســتان نیازمنــد‬ ‫تجهیز به وســایل روز‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و‬ ‫هماهنگی امور عمرانی‬ ‫فرماندار فردیس گفت‪:‬‬ ‫کمبــود پایــگاه های‬ ‫اورژانس در سطح شهرســتان به ویژه در مناطق‬ ‫حادثه خیز بحرانی جدی است‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه پایگاه اورژانس شــهرک ناز‬ ‫مالکیــت زمین قطعی نیســت ‪ ،‬افــزود‪ :‬منتظر‬ ‫پیگیری از سوی شهرداری و شورای اسالمی شهر‬ ‫فردیس هســتیم اعتبار از ســوی خیر تامین می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ســاخت پایــگاه اورژانــس‬ ‫مهندسی زراعی مشکین دشت ‪ ،‬گفت‪ :‬فرمانداری‬ ‫از محــل ارزش افزوده فاقد دهیــاری مبلع یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان برای ساخت پایگاه‬ ‫اورژانس اختصــاص داده فراخوان مناقصه برگزار‬ ‫شــده پیمانکار مشخص شود عملیات ساخت اغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۶‬مرکز جامع سالمت فردیس استیجاری‬ ‫هستند‬ ‫رییس شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان‬ ‫فردیس اعالم کرد که از ‪ ۱۱‬مرکز جامع ســامت‬ ‫در این شهرســتان مــکان ‪ ۶‬مرکز اســتیجاری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دکتــر پانته ا عینی در نشســت تعیین تکلیف‬ ‫پــروژه های اولویت دار از محل ارزش افزوده فاقد‬ ‫دهیاری در حوزه ســامت در محــل فرمانداری‬ ‫فردیــس افــزود‪ :‬مرکز جامع ســامت در بخش‬ ‫شمالی شهرک وحدت در منطقه سرحداباد فاقد‬ ‫دهیاری‪ ،‬زمین برای ساخت وجود دارد با دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی استان مکاتبه شــده و دانشگاه نیز‬ ‫طی حکمی از سوی محمد رضا‬ ‫اژیر سرپرست شهرداری فردیس‬ ‫؛ مهیار حسینی بعنوان سرپرست‬ ‫جدیــد منطقــه دو شــهرداری‬ ‫فردیــس منصــوب و از خدمات‬ ‫ســید رسول حســینی قدردانی‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫محمد رضــا اژیر سرپرســت‬ ‫شــهرداری فردیس در جلســه‬ ‫تکریــم و معارفه مدیر منطقه دو‬ ‫شــهرداری اظهار داشت ‪ :‬منطقه‬ ‫دو شــهرداری فردیس از مناطق‬ ‫اعالم امادگی کرده در صورتــی که تامین اعتبار‬ ‫ساخته می شود‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت ‪:‬در این نشســت قرار شد که‬ ‫از محــل ارزش افزوده فاقــد دهیاری ها مبلغ ‪۲‬‬ ‫میلیارد تومان برای ســاخت مرکز جامع‬ ‫سالمت در سرحداباد اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫عینی در خصوص مــکان مرکز جامع‬ ‫سالمت سپیدشت استیجاری است‪،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬متاسفانه شبکه بهداشت و درمان‬ ‫زمین و اعتبار الزم برای ساخت ندارد‪.‬‬ ‫در این نشســت قرار شــد که شورای‬ ‫اســامی شــهر فردیس بــرای واگذاری‬ ‫زمین برای ساخت مرکز جامع سالمت در‬ ‫سپیدشت اقدام کند‪.‬‬ ‫عینی افزود‪ :‬جمعیتــی که برای مرکز‬ ‫جامع سالمت در نظر گرفته می شود که‬ ‫طبق براورد جمعیت تحت پوشش است‪.‬‬ ‫رییس شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان‬ ‫فردیس گفت‪ :‬هزینه ساخت طبقه دوم مرکزجامع‬ ‫ســامت واقع در شــهرک ارم از دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی اســتان البرز اخذ شــود در حال رایزنی‬ ‫هســتیم فعال ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان علی الحســاب‬ ‫اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫عینی افزود‪ :‬با توجه به اولویت اتمام بیمارستان‬ ‫دولتی فردیــس هر چه اعتبار ملــی و بودجه به‬ ‫حوزه بهداشــت و درمان فردیــس اختصاص می‬ ‫دهند برای ساخت بیمارستان تزریق می شود‪.‬‬ ‫مهم و استراتژیک شهر می باشد‬ ‫که بــا برنامه ریــزی و مدیریت‬ ‫جهادی میتوان خدماتی ارزنده و ‬ ‫در خور شاًن و منزلت شهروندان‬ ‫عزیز این منطقه ارائه نمود ‪.‬‬ ‫سرپرست شــهرداری فردیس‬ ‫در ادامه افــزود ‪ :‬موضوع مقابله‬ ‫و جلوگیری از ســاخت و ســاز‬ ‫غیــر مجاز از برنامــه های اصلی‬ ‫مدیریت شهری فردیس می باشد‬ ‫که متاسفانه در پی وقوع ساخت‬ ‫ســاز های غیر مجاز در ســطح‬ ‫منطقه ‪ ،‬این موضــوع علی رغم‬ ‫تذکرات شــفاهی و کتبی ‪ ،‬منجر‬ ‫بــه عزل معاون خدمات شــهر و‬ ‫مسول پلیس ســاختمان منطقه‬ ‫گردید ‪.‬‬ ‫اژیر در پایــان ضمن قدردانی‬ ‫از خدمات سید رسول حسینی ‪،‬‬ ‫برای سید مهیار حسینی بعنوان‬ ‫سرپرست جدید شهرداری منطقه‬ ‫دو فردیس در راســتای خدمت‬ ‫رسانی به شهروندان فهیم منطقه‬ ‫ارزوی توفیق و سربلندی کرد ‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 159‬هفته چهارم ‪ /‬مهر ماه ‪1400‬‬ ‫ایا تیم موفق و مطرح فوتسال فردیس در کشور‬ ‫از البرز می رود؟!‬ ‫منصور جمشیدی ‪ -‬تیم فوتسال نصر فردیس‬ ‫کــه در بخش بانــوان و اقایان بــه موفقیت های‬ ‫چشــمگیری در سطح کشور دست یافته است‪ ،‬به‬ ‫دلیل نداشتن حامی مالی در استانه رفتن از استان‬ ‫البرز است‪.‬‬ ‫هــر دو تیم فوتســال فردیس در اســتان البرز‬ ‫متعلــق به بخش خصوصی اســت کــه بانوان ان‬ ‫اکنــون در رقابت های لیگ برتــر و اقایان نیز در‬ ‫مسابقات دسته یک کشور شرکت دارند‪ ،‬اما دچار‬ ‫مشکل شدن " اسپانسر" یا همان حامی مالی این‬ ‫دو تیم‪ ،‬احتمال انتقال انها به استان تهران را بیش‬ ‫از پیش افزایش داده است‪.‬‬ ‫موفقیت ها و تحول در تیم های فوتسال فردیس‬ ‫که از اوایل سال گذشته با انتصاب مجید رمضانی‬ ‫به عنوان سرپرســت هیات فوتبال این شهرستان‬ ‫اغاز شد‪ ،‬درحالی اســت که او اکنون از مکاتبه با‬ ‫اداره ورزش و جوانان یکی از شهرستانهای استان‬ ‫تهران برای انتقال این دو تیم خبر داده است‪.‬‬ ‫رمضانی گفت‪ :‬سال گذشــته برای اولین بار در‬ ‫شهرستان فردیس دو تیم لیگ دسته یک فوتسال‬ ‫در بخش بانوان و اقایان توسط اسپانسر خریداری‬ ‫شــد و کار را شروع کردیم که هر دو تیم توانستند‬ ‫بــه مرحله پلی اف یعنی مرحله نهایی مســابقات‬ ‫کشوری صعود کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همانطور که اطالع دارید مسابقات‬ ‫لیگ دسته یک و برتر جز سخت ترین رقابت های‬ ‫فوتبال و فوتسال کشــور هستند و صعود به لیگ‬ ‫برتر بسیار دشوار اســت که خانم ها در میان ‪32‬‬ ‫تیم موفق به صعود به لیگ برتر شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در تیم فوتســال اقایان متاســفانه به‬ ‫خاطر مشکلی که برای اسپانسر ایجاد شد‪ ،‬بالطبع‬ ‫تاثیــر زیادی در رونــد کار تیم گذاشــت‪ ،‬ولی با‬ ‫حمایت دیگر دوســتان توانســتیم به سختی تیم‬ ‫را بــه مرحله نهایی برســانیم و این را باید در نظر‬ ‫بگیریــم که تیم اقایان در مرحله پلی اف در گروه‬ ‫تیم هایی با پشــتیبانی های مالــی میلیاردی به‬ ‫عنوان گــروه مرگ قرار گرفت و فوتســال اقایان‬ ‫فردیس به علت نداشــتن پشــتوانه مالی در لیگ‬ ‫دسته یک باقی ماند‪.‬‬ ‫سرپرست هیات فوتبال فردیس با اشاره به اینکه‬ ‫در رده بانوان شکرخدا توانستیم قهرمان لیگ یک‬ ‫کشور بشــویم و تیم ما با اقتدار کامل صعود کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این درحالی اســت که تــا این مرحله هیچ‬ ‫کمکی از طرف شــهر و شهرستان فردیس به تیم‬ ‫ما نشــد‪ ،‬همچنین برای اقایان نیز به هیچ عنوان‬ ‫حتی یک سانس رایگان سالن یا یک دست لباس‬ ‫هم کمکی صورت نگرفت‪.‬‬ ‫تنها رســانه مکتوب شهرســتان یعنی‬ ‫خبرفردیــس به ما کمک کرد که جای تقدیر‬ ‫و تشکر فراوان دارد‬ ‫رمضانی افــزود‪ :‬این بی توجهی ها در کنار نبود‬ ‫هیچ تقدیری و عدم کمک حتی در حد یک پر کاه‬ ‫هم به تیم های ما نشــد‪ ،‬اما در چنین فضایی‪ ،‬این‬ ‫نشــریه خبرفردیس تنها رسانه مکتوب شهرستان‬ ‫بود که به خاطــر حمایت هایش با معرفی و طرح‬ ‫مشکالت و شناســاندن‪ ،‬باعث شد تا با مسایل ما‬ ‫اشنا شوند که جای تقدیر و قدردانی فراوان دارد‪.‬‬ ‫رمضانی تاکید کرد‪ :‬با اینکه از طریق فرمانداری‬ ‫و شورای شــهر پیگیری و نامه نگاری های زیادی‬ ‫انجام شــد‪ ،‬حتی اداره ورزش و جوانان شهرستان‬ ‫فردیس نیز مکاتبه ای با شورای شهر برای حمایت‬ ‫صورت گرفت و هرچند ما نیز میزان براورد هزینه‬ ‫ها را بسیار پایین اعالم کردیم‪ ،‬ولی متاسفانه اصال‬ ‫معلوم نیست نامه چه شد و کجا ماند؟!‬ ‫وی گفت‪ :‬عالوه براین نامه ای مجزا به شــهردار‬ ‫وقت فردیس نوشــتیم‪ ،‬با فعاالن در شــهرکهای‬ ‫صنعتی صحبت کردیــم و خیلی جاهای دیگر اما‬ ‫کمکی صورت نگرفت‪ ،‬درحالی که هزینه ها بسیار‬ ‫باالســت و ما بطور مثال برای خرید ‪ 15‬عدد توپ‬ ‫حدود ‪ 20‬میلیون تومان هزینه کردیم‪ ،‬تیم داری‬ ‫بازدید میدانی‬ ‫از وضعیت‬ ‫صنوف‬ ‫مزاحم شهری‬ ‫هزینه های بســیاری دارد همچون لباس‪ ،‬رفت و‬ ‫امــد‪ ،‬اقامت در هتل و خوابــگاه و اردوهای تیم و‬ ‫بخصوص حــق الزحمه های بازیکنــان که انصافا‬ ‫بسیار تالش می کنند و زحمت می کشند‪.‬‬ ‫هفت عضو تیم ملی فوتسال بانوان کشور‬ ‫از بازیکنان تیم فوتسال بانوان نصر فردیس‬ ‫هستند‬ ‫وی با یاداوری اینکه برای قهرمانی تیم فوتسال‬ ‫بانوان فردیس در لیگ برتــر برنامه ریزی خاصی‬ ‫صورت گرفته به نحوی که اکنون حدود هفت ملی‬ ‫پوش در این تیم بــازی می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬در دوره‬ ‫گذشــته حدود ‪ 2‬میلیارد تومان هزینه شد‪ ،‬حتی‬ ‫یک ریال هم به ما کمک نشــد و در این دوره نیز‬ ‫هزینه تیم بانــوان در لیگ برتر بیش از ‪ 2‬میلیارد‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اگر بخواهیم دوباره تیم لیگ دسته‬ ‫یک را فعال کنیم حــدود ‪ 2‬میلیارد تومان هزینه‬ ‫الزم داریم و متاســفانه تا امروز کسی به ما کمک‬ ‫نکرده است و قرار شد اگر همین روال ادامه داشته‬ ‫باشــد ما تیم را از شهرستان و حتی از استان نیز‬ ‫خــارج کنیم و به جایی کــه به ما کمک و حداقل‬ ‫بخشی از هزینه ها را تامین می کنند‪ ،‬برویم‪.‬‬ ‫کارهای مقدماتی و مکاتبــات الزم برای‬ ‫انتقال هر دو تیم فوتسال فردیس انجام شده‬ ‫است‬ ‫رمضانی خاطرنشــان کرد‪ :‬واقعیت این است که‬ ‫در مورد سالن‪ ،‬لباس و کمک های مالی قول هایی‬ ‫است که یکی از شهرستان های استان تهران به ما‬ ‫داده است که البته کارهای مقدماتی انتقال انجام‬ ‫شــده و مکاتبات الزم با اداره ورزش استان تهران‬ ‫نیز صورت گرفته است و ما به خاطر عدم کمک در‬ ‫فردیس به ناچار اماده ایم که هر دو تیم فوتســال‬ ‫بانوان و اقایان را منتقل کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کــرد‪ :‬باید بپذیریم کــه حضور تیم‬ ‫فوتسال بانوان فردیس برای نخستین بار در میان‬ ‫‪ 16‬تیم لیگ برتر فوتسال کشور کار بسیار بزرگی‬ ‫است‪ ،‬بخصوص که امسال برای اولین بار در تاریخ‬ ‫فوتســال بانوان قرار اســت قهرمان لیگ برتر به‬ ‫مسابقات اسیایی اعزام شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در صورت صعــود تیم ما که هدف و‬ ‫اولویت اصلی ماســت‪ ،‬فردیــس صاحب تیمی در‬ ‫ســطح اسیا خواهد شد‪ ،‬ولی این امر بدون کمک‬ ‫به تیم فوتسال بانوان فردیس میسر نخواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرست هیات فوتبال فردیس ادامه داد‪ :‬مشابه‬ ‫این تیم ها در دیگر اســتان ها نیز فعال است که‬ ‫بخش اعظم هزینه ها را پرداخت می کنند‪ ،‬سالن‬ ‫رایگان در اختیارشــان قرار می دهند‪ ،‬اسپانســر‬ ‫برایشــان تهیه می کنند‪ ،‬پول لباس می دهند و‪...‬‬ ‫کمکهایی که به هیچ وجه در فردیس وجود ندارد‬ ‫و دیده نمی شود‪.‬‬ ‫متاسفانه حتی از برگزاری یک تقدیر از تیم‬ ‫لیگ برتری فوتسال فردیس دریغ کردند‬ ‫رمضانی تشــکیل دو تیم فوتسال اقایان و بانوان‬ ‫در رده های دســته یک و لیگ برتر برای اولین بار‬ ‫در فردیس را افتخارامیــز توصیف کرد‪ ،‬اما گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه نه تنها کوچکترین کمکی انجام نداده‬ ‫انــد بلکه از برگزاری یک تقدیر از تیم لیگ برتری‬ ‫نیز دریغ کردند‪ ،‬حتــی اداره کل ورزش و جوانان‬ ‫اســتان هم از اهدا یک تقدیرنامه خشک و خالی‬ ‫هم خودداری کرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باالخره اقدام بســیار بزرگی صورت‬ ‫گرفتــه و در ســابقه شهرســتان فردیس چنین‬ ‫رویدادی وجود نداشــته اســت و اکنون نیز بازهم‬ ‫متاسفانه به خاطر اینکه فردیس تیم بزرگی ندارد‪،‬‬ ‫بازیکنان بعــد از اینکه به ثمر و مرحله باالیی می‬ ‫رسند‪ ،‬برای ادامه بازی به تهران می روند‪ ،‬ای کاش‬ ‫می شــد تیم را در فردیس حفــظ کرد‪ ،‬چراکه به‬ ‫طور قطع استعدادهای بزرگی در شهر داریم و می‬ ‫شود انها را کشف کرد‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه‬ ‫شهرســتان فردیس تا‬ ‫کنــون تیم کشــوری‬ ‫نداشــته اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنــون اما یــک تیم‬ ‫لیگ برتری و یک تیم‬ ‫در دســته یک فوتسال‬ ‫کشــور داریــم‪ ،‬ما هم‬ ‫دنبــال تیــم جوانــان‬ ‫لیگ یــک و همینطور‬ ‫تیم فوتبال لیگ دســته سومی هستیم‪ ،‬لیکن اگر‬ ‫حمایت نشــویم این کار فردی ما بــا چند جوان‬ ‫عالقمند اتفاق نخواهد افتاد‪ ،‬بضاعت ما همین بود‬ ‫و برای ادامه حیات مجبوریــم جایی برویم که به‬ ‫ما کمک کنند‪.‬‬ ‫فردیس خاستگاه بازیکنان زیادی در تیم‬ ‫های لیگ برتری فوتبال کشــور و تیم ملی‬ ‫فوتسال بوده است‬ ‫سرپرســت هیات فوتبال فردیــس تصریح کرد‪:‬‬ ‫یادمان نرود این شهرســتان خاســتگاه بازیکنان‬ ‫زیــادی در تیم هــای لیگ برتــری فوتبال و تیم‬ ‫ملی فوتسال کشــور بوده است‪ ،‬این سرمایه های‬ ‫ارزشــمند هنوز هم در فردیس هســتند‪ ،‬ولی با‬ ‫کمال تاســف که جایی برای کشف و پرورش این‬ ‫استعدادها نداریم‪.‬‬ ‫بــه اعتقاد وی‪ ،‬در فدراســیون فوتبال کشــور‬ ‫فردیــس و تیم ایــن شهرســتان را خیلی خوب‬ ‫می شناســند‪ ،‬ولی نمی دانم چرا در این شــهر و‬ ‫شهرســتان از ما حمایت نمی کننــد‪ ،‬در صورتی‬ ‫که در دیگر نقاط کشور برای شهرت و شناساندن‬ ‫شهرســتان خودشــان‪ ،‬حتی از صرف هزینه های‬ ‫زیاد هم دریغ نمی ورزند‪.‬‬ ‫رمضانی در پایان ضمن بر شمردن اینکه میزبانی‬ ‫از دیگر تیم ها در فردیس هزینه های زیادی حتی‬ ‫تــا ‪ 5‬میلیون تومــان در تامین اســکان‪ ،‬داوران‪،‬‬ ‫نماینده فدراســیون‪ ،‬امبوالنس‪ ،‬نیروی انتظامی و‬ ‫‪ ...‬بــرای ما دارد‪ ،‬گفت‪ :‬واقعا نمی دانم چرا در این‬ ‫شهرســتان حتی در این زمینه ها نیز به ما کمک‬ ‫نکرده اند‪ ،‬اما تاکید می کنم این تیم ها بطور کامل‬ ‫و با هزینه شــخصی اداره می شوند و هیات مدیره‬ ‫بــرای انها تصمیم گیری می کند‪ ،‬لذا بحث انتقال‬ ‫تیم ها نیز مطابق نظر هیات مدیره است و برخالف‬ ‫میل باطنی مجبور به انتقال تیم ها هستیم‪.‬‬ ‫رییس سابق اداره ورزش و جوانان فردیس‪:‬‬ ‫تیم هــای بخش خصوصی خودشــان باید‬ ‫اسپانسر داشته باشند‬ ‫داود عزیزی که تا چند روز پیش ریاســت اداره‬ ‫ورزش و جوانــان فردیــس را برعهده داشــت در‬ ‫زمینه مشــکالت تیم های فوتسال این شهرستان‬ ‫گفت‪ :‬تیم فوتســال نصر فردیس متعلق به بخش‬ ‫خصوصی اســت و تیم هایی که در کشور فعالیت‬ ‫می کنند منوط به داشــتن حامی مالی و اسپانسر‬ ‫برای شرکت در مسابقه ها هستند‪.‬‬ ‫عزیزی افــزود‪ :‬در خصوص تیم فوتســال نصر‬ ‫فردیس نشســتی با حضور فرماندار و اداره مالیات‬ ‫و رییــس هیات فوتبال بــرای حمایت از این تیم‬ ‫برگزار شد‪ ،‬همچنین با شــهرک صنعتی سیمین‬ ‫دشت صحبت شــد‪ ،‬اما متاسفانه با شرایط موجود‬ ‫در کشــور‪ ،‬هیچ اسپانسری حاضر نیست برای تیم‬ ‫هزینه کند چون انها می گویند ما هم مشــکالت‬ ‫خاص خودمان را داریم و در تامین خرج و مخارج‬ ‫خود شرکت مانده ایم و نمی توانیم کمک کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته قابل انکار نیست که از زمان‬ ‫تصدی مســوول جدید (مجید رمضانی) در هیات‬ ‫فوتبال این شهرستان‪ ،‬یعنی با امدن وی سیستم‬ ‫فوتبال فردیس دگرگون شــده اســت که جدا از‬ ‫موفقیت در مسابقات‪ ،‬تنظیم سیستم اداری‪ ،‬نصب‬ ‫ســکوهای تنها زمین چمن فردیــس از اقداماتی‬ ‫است که انجام داده است‪.‬‬ ‫واقعا هنــر و مدیریت قوی می خواهد که‬ ‫فردیس همزمان دو تیم در لیگ کشــوری‬ ‫داشته باشد‬ ‫عزیزی توضیح داد‪ :‬بگذاریــد اینگونه بگویم که‬ ‫سال گذشــته دو تیم از فردیس همزمان در لیگ‬ ‫کشــوری حضور داشته است‪ ،‬واقعا هنر و مدیریت‬ ‫قــوی می خواهد که بتواند از عهده این کار براید‪،‬‬ ‫اداره ورزش و جوانــان فردیس هــم تا جایی که‬ ‫امکان داشــته به هیات فوتبــال کمک کرده و هر‬ ‫سالنی را برای تمرین در اختیار قرار داده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه براین بــا اداره کل ورزش و‬ ‫جوانان استان هم مکاتبه شد که اگر بشود از سالن‬ ‫های فردیس بتوان در اختیار تیم فوتســال نصر‬ ‫قــرار داد‪ ،‬ولی انها می گویند کــه باید در مزایده‬ ‫شــرکت کنند‪ ،‬یعنی به عبارت ســاده تر در واقع‬ ‫مشــکالت یکی و دو تا نیست‪ ،‬پس نباید انتظاری‬ ‫داشت!‬ ‫اداره کل و اداره ورزش و جوانــان فردیس‬ ‫بودجه ای برای کمــک به هیات فوتبال این‬ ‫شهرستان ندارد‬ ‫رییس سابق اداره ورزش و جوانان فردیس گفت‪:‬‬ ‫این اداره انچه از نظر امکانات در این شهرســتان‬ ‫دارد‪ ،‬می تواند در اختیــار تیم قرار دهد‪ ،‬اما اداره‬ ‫ورزش و جوانــان فردیس بودجــه ای ندارد که به‬ ‫هیات فوتبال شهرســتان کمک کنــد و اداره کل‬ ‫ورزش و جوانان اســتان البرز هم نمی تواند کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عزیزی تاکید کرد‪ :‬بنابراین باید از طریق خارج از‬ ‫سیستم ورزش کمک شود‪ ،‬در ایین نامه ذکر شده‬ ‫است‪ ،‬باشگاههایی که توسط بخش خصوصی اداره‬ ‫می شوند باید خودشان سالن را اجاره و اداره کنند‬ ‫و اسپانسر بگیرند و البته ارگانهایی مانند شهرداری‬ ‫و شــورای شهر می توانند کمک کنند‪ ،‬با این حال‬ ‫اگر به تیم فوتســال نصر فردیس کمک نشود‪ ،‬بی‬ ‫تردید به تهران خواهد رفت!‬ ‫فرمانــدار فردیس‪ ،‬هــر دو معاون خود را‬ ‫مامور رسیدگی به مشــکالت هیات فوتبال‬ ‫این شهرستان کرد‬ ‫فرماندار فردیس در واکنش به اوضاع نا به سامان‬ ‫و گفته ها رییس هیات فوتبال این شهرســتان در‬ ‫نامه ای به هر دو معاون خود‪ ،‬علیرضا صیاد معاون‬ ‫سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی و بهزاد پرویزی معاون‬ ‫برنامه ریــزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری‬ ‫فردیس را مامور رســیدگی به مسایل و مشکالت‬ ‫هیات فوتبال این شهرستان کرد‪.‬‬ ‫اینانلــو در این نامه تاکید کــرد‪ :‬لطفا در اولین‬ ‫فرصت جلســه ای بــه منظور رفع مشــکالت و‬ ‫معضالت مرتبــط با ورزش شهرســتان با حضور‬ ‫مســووالن کارگروه ورزش و جوانان شهرســتان‪،‬‬ ‫شورای اســامی‪ ،‬هیاتهای ورزشــی (بویژه هیات‬ ‫فوتبال) و‪ ...‬تشــکیل و تمام جوانب موضوع مورد‬ ‫بررسی قرار گرفته و جهت حفظ جوانان ورزشکار و‬ ‫تیمهای شهرستان اقدامات ایجابی معمول نمایند‬ ‫واصحاب رســانه نیز پیگیر مطالبات مردم خاصه‬ ‫جوانان ورزشکار باشند‪.‬‬ ‫واکنش گالیه امیز و پرشمار فردیسی ها در‬ ‫شبکه های اجتماعی نسبت به احتمال رفتن‬ ‫تیمهای فوتسال از این شهرستان‬ ‫ناگفتــه نماند که انتشــار گالیه هــای رمضانی‬ ‫رییــس هیات فوتبــال فردیــس و احتمال رفتن‬ ‫تیمهای موفق فوتســال این شهرســتان از استان‬ ‫البــرز موجی از نارضایتی بین قشــرهای مختلف‬ ‫مردم این شهرستان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫فردیسی ها با انتشار انبوهی از پست های گالیه‬ ‫امیز در شبکه های اجتماعی‪ ،‬ضمن تقدیر و تشکر‬ ‫از توجــه فرمانــدار فردیس به مشــکالت فوتبال‬ ‫و فوتســال این شهرســتان‪ ،‬رفتن تیمهای موفق‬ ‫فوتسال بانوان و اقایان این شهرستان که در سطح‬ ‫لیگ برتر و دسته یک کشور در حال رقابت هستند‬ ‫و شان و جایگاه ارزشــمندی برای فردیس کسب‬ ‫کرده اند را جفای بزرگی در حق شهر و شهروندان‬ ‫این شهرستان دانستند‪.‬‬ ‫خالصه برای جمع بندی به نظر نمی رسد ناگفته‬ ‫ای باقی مانده باشد چه از نظر اینکه فردیس خطه‬ ‫ای مســتعد و ورزش خیز و قهرمان پرور در رشته‬ ‫های مختلف ورزشــی اســت و فقط برای مثال تا‬ ‫کنون بازیکنان مطرح بســیاری از جمله زنده یاد‬ ‫بابک معصومی کاپیتان تیم ملی فوتســال و علی‬ ‫کریمی بازیکن ســابق تیم ملی فوتبال از فردیس‬ ‫به جامعه ورزش کشور معرفی و تحول شده اند‪.‬‬ ‫با این حــال نباید فراموش کنیم‪ ،‬در یک کانون‬ ‫جمعیتی به نام فردیس که از کمترین زیرســاخت‬ ‫های ورزشــی برخوردار اســت و درصد باالیی از‬ ‫جمعیت ان را نســل جوان و مستعد تشکیل می‬ ‫دهــد‪ ،‬هرچقدر خــرج و مخارج صــرف تقویت و‬ ‫توسعه ورزش ان شــود‪ ،‬در واقع هزینه ای نشده‬ ‫بلکه ســرمایه گذاری سودمندی برای اینده است‬ ‫که مانــع بســیاری از ناهنجاریهــای فرهنگی و‬ ‫اجتماعــی چون اعتیاد و دیگر بزه کاری ها خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬یعنی همان تقدم پیشــگیری بر درمان که‬ ‫جوانان و نوجوانان دیار محروم فردیس‪ ،‬بی اندازه‬ ‫به ان نیاز دارند‪.‬‬ ‫هادی روســتایی عضو شــورای اســامی شهر‬ ‫فردیس و نماینده شورا در کمیسیون بند بیست به‬ ‫همراه اژیر سرپرست شهرداری فردیس از اراضی‬ ‫با کاربری صنوف االینده و مزاحم شهری واقع در‬ ‫ضلع جنوبی نیروگاه منتظر قائم (عج) در خصوص‬ ‫امکان ســنجی ایجاد شــهرک خودرویی با هدف‬ ‫ساماندهی نمایشگاه داران اتومبیل مستقر در بلوار‬ ‫شهید سلیمانی (جاده مالرد) بازدید نمودند‪.‬‬ ‫این بازدید در جهت ســاماندهی مشاغل ‪ ،‬رفع‬ ‫فعالیــت های مزاحم شــهری و خدمت رســانی‬ ‫مطلــوب در راســتای افزایــش ســطح رضایت‬ ‫شهروندان صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫رییس اداره کتابخانه های عمومی فردیس‪:‬‬ ‫کتابخانه قاصدک فردیس میزبان‬ ‫برنامه های کودکان البرز شد‬ ‫رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان فردیس اعالم‬ ‫کرد به مناســبت روز جهانی کودک ‪،‬کتابخانه قاصدک فردیس‬ ‫امروز سه شنبه میزبان کودکان استان البرز است‪.‬‬ ‫سید عباس طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬در‬ ‫هفته ملی کودک هفت محفل کودک با همراهی نویسندگان و‬ ‫شاعران در کشور قابل اجرا است که در استان البرز به میزبانی‬ ‫فردیس با رعایت پروتکل های بهداشــتی ویژه برنامه های روز‬ ‫کودک اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در کتابخانه قاصدک فردیس برنامه های ویژه‬ ‫کودکان و نوجوانان شــامل نقاله خوانی‪،‬شاهنامه خوانی‪،‬حافظ‬ ‫خوانی و نشست کتاب خوان برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬کتابخانه قاصدک اولین کتابخانه کودک و‬ ‫نوجوان استان البرز در فردیس است که چهار هزار و ‪ ۲۰۰‬کتاب‬ ‫در زمینه های مختلف ویژه کودک و نوجوان دارد‪.‬‬ ‫وی به اشــاره به کمبود فضای کتابخانه در شهرستان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬کتابخانه مقدس اردبیلی به متراژ ‪ ۱۰۳‬متر مربع توســعه‬ ‫یافت تاکنون ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان هزینه شــده است با توجه به‬ ‫کمبود فضای کتابخانه از فضاهای موجود که قابلیت توســعه را‬ ‫دارند انجام می شود‪.‬‬ ‫رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان فردیس گفت‪:‬‬ ‫سال گذشته دو کتابخانه مسجد جامع المهدی(عج) و کتابخانه‬ ‫کودک و نوجوان قاصدک افتتاح شــد به دلیل شــیوع ویروس‬ ‫کرونا برنامه ها در فضای مجازی اجرا می شــود هر دو کتابخانه‬ ‫با هزینه یک میلیارد تومان از سهم نیم درصد شهرداری محقق‬ ‫شد‪.‬‬ ‫طباطبایی افــزود‪ :‬نهــاد کتابخانه عالمه امینی شهرســتان‬ ‫فردیس رتبه اول را در بخش خرید منابع کتاب درسی در استان‬ ‫البرز را کسب کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخاطر شیوع ویروس کرونا کتابخانه ها تعطیل بود‬ ‫تمرکز بیشتر در بخش عمرانی معطوف شد که توسعه کتابخانه‬ ‫مقــدس اردبیلی با کمک خیر حمید مقدم نمونه ای از اقدامات‬ ‫عمرانی است‪.‬‬ ‫وی به پیگیری زمین برای ســاخت کتابخانــه مرکزی برای‬ ‫فردیس اشــاره کرد و گفت‪ :‬ســاخت کتابخانــه مرکزی برای‬ ‫شهرستان فردیس ضروری است‪.‬‬ ‫طباطبایی بیان داشــت‪ :‬در حال حاضــر راه اندازی کتابخانه‬ ‫ســیار در مناطق فردیس فاقد کتابخانه هستند از جمله برنامه‬ ‫هایی این کتابخانه است‪.‬‬ ‫رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فردیس گفت‪ :‬با‬ ‫داشتن کتابخانه سیار می توان در هفته پنج محله برای مطالعه‬ ‫کتاب و کتابخوانی پوشــش داد به عنــوان مثال محله پیک و‬ ‫اهری که با ‪ ۹۰‬هزار نفر جمعیت یک کتابخانه ندارد‪.‬‬ ‫طباطبایی افزود‪ :‬شــهرک های ســپاه‪ ،‬نگارستان‪،‬ناز‪،۱۱۰،‬راه‬ ‫اهن‪،‬کوثر و ارم از جمله شــهرک های فاقد کتابخانه هستند که‬ ‫نیازمند حداقل کتابخانه سیار می باشند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه بــه ازای هر پنج هزار نفــر یک کتابخانه‬ ‫نیاز اســت ‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شهرســتان فردیس برای رسیدن به‬ ‫استاندارد مطلوب حداقل ‪ ۳۰‬کتابخانه نهادی باید داشته باشد‪.‬‬ ‫طباطبایی گفت‪ :‬این مشــکالت ‪ ۲‬ساله نیست بلکه ‪ ۲۰‬سال‬ ‫است که مشکالت روی هم جمع شده و یک روزه هم قرار نیست‬ ‫جبران شــود؛ فردیس با تراکم جمعیتی باال طی این چند سال‬ ‫فقط جمعیت شهری رشد کرده و یکی از اسیب های اجتماعی‬ ‫این بود که هیچ نگاهــی به کتابخانه نبوده و کتابخانه هایی که‬ ‫االن وجود دارد جوابگوی جمعیت نیست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بعضــی مواقع کتابخانه عالمــه امینی فردیس در‬ ‫شرایط عادی عضویت به هفت هزار نفر می رسد‪.‬‬ ‫طباطبایی افزود‪ :‬پیشــنهاد می شــود ارگان هــای مختلف‬ ‫درفردیس کــه کتابخانه دارند می توانند حــق انتفاع کتابخانه‬ ‫هــای خود را به نهاد کتابخانه های فردیس به مدت ‪ ۱۵‬ســال‬ ‫واگذار کنند‪.‬‬ ‫در زمان حاضر شهرســتان فردیس ‪ ۶‬کتابخانه نهادی و چهار‬ ‫کتابخانه مشارکتی دارد‪.‬‬ ‫؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫اخبار‬ ‫‪ ۹‬میلیارد تومان اعتبار برای‬ ‫توسعه برق فردیس اختصاص‬ ‫یافت‬ ‫رییس اداره برق شهرســتان فردیس گفت‪ :‬امسال بیش از ‪۹‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار داخلی شرکت توزیع برق استان البرز برای‬ ‫توسعه طرح های برق فردیس اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫علی داداشــی در حاشیه نشســت تعیین تکلیف پروژه های‬ ‫اولویــت دار از محل ارزش افزوده فاقد دهیاری به خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬این اعتبار صرف پروژه های تامین برق و اجرای شبکه ها‬ ‫در این شهرستان فردیس می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بهینه ســازی شــبکه های کابل خودنگه دار‪،‬‬ ‫تقویت ترانس برق و پســت های جدید در شهرســتان احداث‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه از ارزش افزوده که فرمانداری فردیس برای‬ ‫اجرای پروژه های فاقد روشــنایی بــه اداره برق تخصیص داده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دو میلیارد تومان برای سه پروژه روشنایی‬ ‫در مشــکین دشــت شــامل بلوار جهاد کشاورزی‪،‬شهید قاسم‬ ‫سلیمانی و بلوار ارتش اختصاص یافت‪.‬‬ ‫داداشــی افزود‪ :‬مناقصه برای اجرای پروژه ها برگزار شده و با‬ ‫پیمانکار برای اجرای این پروژه ها قرار داد منعقد شده در ‪ ۲‬ماه‬ ‫اینده نسبت به احداث روشنایی اقدام می شود‪.‬‬ ‫رییس اداره برق شهرســتان فردیس گفت‪ :‬همچنین از ارزش‬ ‫افــزوده دو میلیارد تومــان برای اجرای ‪ ۲‬پروژه سپیدشــت و‬ ‫اسکویی در فردیس اختصاص یافت مناقصه این دو پروژه برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫داداشی بیان داشــت‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون ‪ ۶‬هزار و ‪۴۷۰‬‬ ‫انشعاب برق به مشترکان واگذار شده است‪.‬‬ ‫اداره برق شهرستان فردیس ‪ ۲۴۳‬هزار مشترک دارد‪.‬‬ ‫مادر شهیدان فیروز و علی‬ ‫کریمی رزکانی در فردیس به‬ ‫فرزندان شهیدش پیوست‬ ‫مسوول ســتاد یادواره شهدای شهرســتان فردیس گفت‪ :‬مادر‬ ‫شهیدان فیروز و علی کریمی رزکانی پس از سال تحمل درد فراق‬ ‫عزیزانش در فردیس به فرزندان شهیدش پیوست‪.‬‬ ‫مهدی خلیلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬پس از سال ها‬ ‫انتظار و تحمل دوری از فرزند و کهولت ســن دارفانی را وداع گفت‬ ‫و به فرزندان شهیدش پیوست‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬پیکر مطهر حاجیه خانم شهربانو تاجیک در‬ ‫گلزار شــهدای رزکان شهرستان فردیس در ســاعت ‪ ۱۴‬امروز با‬ ‫حضور خانواده های معظم شهدا تشییع و به خاک سپرده می شود‪.‬‬ ‫خلیلی گفت‪ :‬شــهید فیروز کریمی رزکانی در ســن ‪ ۱۸‬سالگی‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۶۱‬در منطقه عملیاتی شلمچه و شهید علی کریمی‬ ‫رزکانی نیز چهار سال پس از شــهادت برادرش در ‪ ۲۳‬سالگی در‬ ‫منطقه پاسگاه زید در سال ‪ ۱۳۶۵‬به درجه شهادت نائل شد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 159‬هفته چهارم ‪ /‬مهر ماه ‪1400‬‬ ‫سوداگران فضای مجازی در کمین اطالعات خصوصی شهروندان فردیس‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس با اشــاره‬ ‫بــه مخاطــرات فضای مجــازی گفت‪ :‬متاســفانه‬ ‫برخی شــهروندان بدون رعایت مســائل امنیتی‪،‬‬ ‫خصوصی تریــن اطالعــات خود را در شــبکه های‬ ‫ی کنند که ایــن امر می تواند‬ ‫اجتماعی منتشــر م ‬ ‫باعث بــه خطر افتادن امنیت حریم خصوصی انان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ســرهنگ کامران ملکی افزود‪ :‬با گسترش فضای‬ ‫مجازی و افزایش کاربران در شبکه های اجتماعی از‬ ‫جمله اینستاگرام و تلگرام‪ ،‬روزانه تعداد زیادی فیلم‬ ‫و تصاویر خصوصی در این فضا انتشــار می یابد که‬ ‫این امر می تواند زمینه را برای سوء اســتفاده افراد‬ ‫سودجو فراهم نماید‪.‬‬ ‫وی در توصیه بــه کاربران فضای مجازی تاکید‬ ‫کرد به منظــور حفظ حریم خصوصــی در مقابل‬ ‫افراد ناشناس که در شــبکه های اجتماعی با شما‬ ‫ارتباط برقرار مــی نمایند اعتماد نکنند و عکس ها‬ ‫و فیلم های خصوصی خود را با دیگران به اشتراک‬ ‫نگذارند‪.‬‬ ‫ملکی در ادامه از مواردی همچون هتک حیثیت‪،‬‬ ‫جعل هویت‪ ،‬تهدیــد و اخاذی به عنوان پیامدهای‬ ‫اشــتراک گذاری تصاویــر خصوصــی و خانوادگی‬ ‫کاربران در شــبکه های اجتماعی نــام برد و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬این موارد می تواند کانون خانواده افراد را‬ ‫با تهدید مواجه کــرده و امنیت اعضای خانواده را‬ ‫به خطر بیاندازد‪.‬‬ ‫ایــن فرمانده به ناقضان حریــم خصوصی افراد‬ ‫هشــدار داد که طبــق ماده ‪ ۷۴۵‬قانــون مجازات‬ ‫اســامی بخــش تعزیرات هــر کس به وســیله‬ ‫سیســتم های رایانــه ای و مخابراتی صوت ‪ ،‬تصویر‬ ‫یا فیلم خصوصی یا اســرار دیگری را بدون رضایت‬ ‫او منتشــر نماید یا در دســترس دیگران قرار دهد‬ ‫بــه نحوی که منجر به ضرر یــا عرفاً موجب هتک‬ ‫حیثیت او شــود ‪ ،‬مرتکب جرم شده و باید در برابر‬ ‫قانون پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫ملکی بیان داشــت‪ :‬در هفته جاری شــهروندان‬ ‫می توانند اخرین و بــه روزترین اموزش های الزم‬ ‫در راستای استفاده از ظرفیت های فضای مجازی را‬ ‫از طریق میز خدمت مســتقر در محوطه پلیس فتا‬ ‫شهرســتان فردیس واقع در شهرک وحدت کسب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کاهش ‪۳۵‬درصدی ســرقت خــودرو در‬ ‫فردیس‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان فردیس از کاهش‬ ‫‪ ۳۵‬درصدی سرقت خودرو و افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫هر ‪ ۲‬اوباش را دســتگیر و به پلیس امنیت عمومی‬ ‫فردیس منتقل کردند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه انگیزه متهمــان از انجام این‬ ‫اقدام مجرمانه خصومت شخصی با صاحب درمانگاه‬ ‫بــود‪ ،‬افزود‪ :‬متهمان که چــاره ای جز اعتراف در‬ ‫پیــش روی خود نمی دیدند پس از تکمیل پرونده‬ ‫برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ملکی اظهار داشت‪ :‬مخالن امنیت بدانند که هیچ‬ ‫راهــی برای فرار از چنگال قانــون و عدالت وجود‬ ‫ندارد و اگر اقدامی خالف امنیت شهروندان از انها‬ ‫ســر بزند دیر یا زود توسط پلیس دستگیر خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کشفیات ســرقت در‪ ۶‬ماهه اول ســال جاری در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه ان در سال قبل خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ملکی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا‬ ‫افــزود‪ :‬از انجایی که مهم ترین هدف و ماموریت ها‬ ‫پلیس افزایش احساس امنیت شهروندان و کاهش‬ ‫ناامنی در جامعه اســت‪ ،‬مبارزه با سارقان‪ ،‬مخالن‬ ‫نظم و امنیت و فروشــندگان موادمخدر به صورت‬ ‫مستمر ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اجرای طرح های مبارزه با سرقت‬ ‫در ‪ ۶‬ماهه اول سال ‪ ،۱۴۰۰‬افزود‪ :‬در همین مدت‬ ‫در مقایســه با مدت مشابه ان در سال ‪ ۹۹‬سرقت‬ ‫خودرو ‪ ۳۵‬درصد‪ ،‬سرقت داخل خودرو‪۲۱‬درصد و‬ ‫سرقت منزل ‪ ۱۵‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ملکی گفت‪ :‬همچنین با اقدامات جهادی صورت‬ ‫گرفته در پلیس فردیس‪ ،‬سرقت با شیوه زورگیری‬ ‫‪ ۴۱‬درصد کاهش یافته و در زمینه کشفیات سرقت‬ ‫ها شاهد افزایش ‪ ۲۰‬درصدی هستیم‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان فردیــس یاداور‬ ‫شــد‪ :‬این امار نتیجه همــکاری و هماهنگی کلیه‬ ‫دستگاه ها و شــهروندان و همچنین رعایت اصول‬ ‫حفاظتی و ایمنی و استمرار اموزش های مرتبط در‬ ‫خصوص پیشگیری از سرقت است‪.‬‬ ‫عامالن حمله به درمانگاه مشــکین دشت‬ ‫فردیس دستگیر شدند‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس اعالم کرد با‬ ‫تالش ماموران امنیت عمومی این شهرستان ‪ ۲‬نفر‬ ‫اوباش که اخیــرا فیلم تخریب کردن یک درمانگاه‬ ‫در منطقه مشــکین دشت توسط ان ها‪ ،‬در فضای‬ ‫مجازی منتشر شده بود‪ ،‬شناسایی و دستگیر شدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ ملکی افزود‪ :‬در پی انتشار فیلمی در‬ ‫فضای مجازی مبنی بر حمله ‪ ۲‬نفر اوباش به وسیله‬ ‫ســاح ســرد به یک درمانگاه در منطقه مشکین‬ ‫دشت فردیس ‪،‬رسیدگی به موضوع به صورت ویژه‬ ‫در دســتور کار پلیس امنیت عمومی شهرســتان‬ ‫فردیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بررسی های اولیه حاکی از ان بود که‬ ‫‪ ۲‬شخص ناشناس با صورت های پوشیده و با سالح‬ ‫سرد به درمانگاهی در مشکین دشت حمله کرده و‬ ‫در حضور بیماران اقدام به ایجاد رعب و وحشت و‬ ‫تخریب ان محل کرده بودند که فیلم مربوط به این‬ ‫حادثه به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر‬ ‫و منجر به ایجاد حس ناامنی در بین کاربران فضای‬ ‫مجازی شده بود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان فردیس گفت‪ :‬در‬ ‫ادامه پاســخ به مطالبات مردمی مبنی بر برخورد‬ ‫بــا این افراد مامــوران با انجام اقدامات گســترده‬ ‫پلیســی‪ -‬اطالعاتی در نهایت موفق به شناســایی‬ ‫مخفیگاه متهمان در منطقه مهرشــهر کرج شده و‬ ‫با هماهنگی مقام قضایــی در عملیاتی غافلگیرانه‬ ‫افزایش ‪ ۷۶‬درصدی کشــفیات مواد مخدر‬ ‫در فردیس‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان فردیس گفت‪ :‬در‬ ‫اجرای طرح های انتظامی ‪،‬میزان کشف مواد مخدر‬ ‫در ‪ ۶‬ماهه اول ســال جاری در مقایســه با مدت‬ ‫مشابه سال قبل‪ ۷۶ ،‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ملکی افزود‪ :‬در اجــرای این طرح ها‬ ‫یک هزار و ‪ ۲۳۳‬معتاد متجاهر از سطح شهرستان‬ ‫فردیس جمــع اوری و به مراکز بازپروری تحویل‬ ‫داده شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ماموران پلیس مبــارزه با مواد مخدر‬ ‫شهرستان فردیس در راستای طرح ارتقای امنیت‬ ‫اجتماعــی و افزایــش احســاس امنیــت در بین‬ ‫شــهروندان‪ ،‬در ‪ ۶‬ماهه نخست ســال طرح های‬ ‫ضربتی متعددی را به اجرا گذاشتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اجرای این طرح ها تا پایان شهریور‬ ‫ماه ســال جاری‪ ،‬یک هزار و ‪ ۲۳۳‬معتاد متجاهر از‬ ‫ســطح شهرســتان فردیس جمع اوری و از طریق‬ ‫مراکز بازپروری به جامعه بازگردانده شدند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس با اشاره به‬ ‫کشــف بیش از ‪ ۷۱۰‬کیلو گرم انواع مواد مخدر در‬ ‫این مدت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬این امار نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل ‪ ۷۶‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همچنین ماموران پلیس مبارزه‬ ‫با مواد مخدر شهرستان فردیس در ‪ ۶‬ماهه ابتدایی‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬موفق به دستگیری ‪ ۳۹۵‬خرده فروش‬ ‫مواد مخدر و ‪ ۳۲‬قاچاقچی عمده مواد مخدر شدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ ملکــی در پایــان ضمن هشــدار به‬ ‫قاچاقچیان مواد مخدر به شهروندان توصیه کرد تا‬ ‫در صورت مشاهده موارد مشکوک سریعا با پلیس‬ ‫‪ ۱۱۰‬تماس حاصل و موضوع را اطالع دهند‪.‬‬ ‫ایین تکریم و معارفه مسوول نظارت بر انتخابات‬ ‫شهرستان فردیس برگزار شد‬ ‫رییس دفتر نظارت و بازرســی انتخابات شورای‬ ‫نگهبان البرز گفت‪ :‬بر اساس قانون اساسی شورای‬ ‫نگهبان نظــارت بر ســه انتخابات مهم ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬مجلس شــورای اســامی و خبرگان‬ ‫رهبری را به عهده دارد‪.‬‬ ‫ســیدرضا نوراللهــی در ایین تکریــم و معارفه‬ ‫مســوول نظارت بر انتخابات شهرســتان فردیس‬ ‫افزود‪ :‬نظارت بر ســه انتخابات بــر طبق قانون به‬ ‫عهده شورای نگهبان واگذار شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از ویژگی های شورای نگهبان‬ ‫مردمی بودن اســت و در کشور حدود ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫نفر بر انتخابات مختلف نظارت دارند‪.‬‬ ‫نوراللهی با بیان اینکه در سه بخش باید امانتدار‬ ‫مردم ‪ ،‬امانتدار نامزدها که با عدل و انصاف برخورد‬ ‫شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حقوق نظام نباید فراموش شود‬ ‫انجام مر قانــون و رعایت بی طرفی امانتداری اراء‬ ‫مــردم و نامزدهایی که در معــرض مردم قرار می‬ ‫گیرند عالوه بر امانتداری از اراء مردم باید امانتدار‬ ‫اولین دوره رالی گردشگری‬ ‫خانوادگی پلیس راه و راهور‬ ‫البرز برگزار شد‬ ‫به گزارش خبرنگار اعزامی خبرفردیس حســین پارسا‪ ،‬اولین‬ ‫دوره رالی گردشگری خانوادگی پلیس راه و راهور استان با هدف‬ ‫ارتقاء فرهنگ ترافیک و گردشــگری در جامعه و تالش مجموعه‬ ‫پلیس راهور با همکاری و مشارکت کانون اتومبیل رانی این استان‬ ‫در سطح شهرستان کرج برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مسابقه رالی گردشــگری خانوادگی پلیس راه و راهور‬ ‫این استان از ‪ ۵۵‬تیم متشکل از ‪ ۲۵۰‬نفر از خانواده های کارکنان‬ ‫پلیس راهور و راه این اســتان تشــکیل شــده است و در سطح‬ ‫شهرستان کرج برگزار شد‪.‬‬ ‫هدف از برگزاری این رالی ارتقاء فرهنگ ترافیک و گردشگری‬ ‫در جامعه و جبران بخش کوچکی از ایثارگری و تالش مجموعه‬ ‫پلیس راه و راهور بوده است‪.‬‬ ‫در پایان مسابقات به نفرات برتر هدایای نفیسی از سوی سرهنگ‬ ‫رضا گودرزی رئیس پلیس راه و ســرهنگ حمداهلل رحمتی پور‬ ‫رئیس پلیس راهور استان البرز و سایر مسئولین حاضر تقدیم شد‪.‬‬ ‫همچنین در رالی گردشــگری خانوادگی پلیس راهور استان‬ ‫البرز به مناســبت گرامیداشت هفته ناجا برگزار شده بود‪ ،‬هیات‬ ‫موتورســواری و اتومبیلرانی شهرســتان فردیس نیز همکاری و‬ ‫هماهنگی موثری در برگزاری این رالی برعهده داشــت که جای‬ ‫تقدیر و قدردانی دارد‪.‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫نظام باشیم‪.‬‬ ‫شــورای نگهبان حافظ دستاوردهای نظام‬ ‫اسالمی است‬ ‫فرمانــدار فردیس گفت‪ :‬شــورای نگهبان حافظ‬ ‫دســتاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی در‬ ‫تمام برهه ها است‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو در این ایین با اشــاره به بیانات‬ ‫امــام ره و مقام معظــم رهبری افزود‪ :‬شــورای‬ ‫نگهبــان یکــی از مهمترین ارکان نظــام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی ایران اســت و نظارت این شورا‬ ‫بسیار مهم و ارزشمند است‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬وقتی شــورای نگهبان یک‬ ‫مصوبــه مجلس را تایید نکند به هیچ وجه اجرایی‬ ‫نیســت و این نشان از ارزشمند بودن و مهم بودن‬ ‫ارگان شورای نگهبان است ‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیــس گفت‪ :‬مجموعــه فرمانداری‬ ‫فردیس به عنوان مجریــان انتخابات با تمام توان‬ ‫در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی‬ ‫شهر و روستا به خوبی وظایف خود را انجام دادد‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس ۱۶۲

هفته نامه خبر فردیس ۱۶۲

شماره : ۱۶۲
تاریخ : 1400/08/29
هفته نامه خبر فردیس 161

هفته نامه خبر فردیس 161

شماره : 161
تاریخ : 1400/08/18
هفته نامه خبر فردیس 160

هفته نامه خبر فردیس 160

شماره : 160
تاریخ : 1400/08/06
هفته نامه خبر فردیس 158

هفته نامه خبر فردیس 158

شماره : 158
تاریخ : 1400/07/10
هفته نامه خبر فردیس 157

هفته نامه خبر فردیس 157

شماره : 157
تاریخ : 1400/06/29
هفته نامه خبر فردیس 156

هفته نامه خبر فردیس 156

شماره : 156
تاریخ : 1400/06/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!