هفته نامه خبر فردیس شماره 158 - مگ لند

هفته نامه خبر فردیس شماره 158

هفته نامه خبر فردیس شماره 158

هفته نامه خبر فردیس شماره 158

‫کشف محل دپوی‬ ‫خودروهای ‪20‬‬ ‫میلیاردی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫گفتگو‬ ‫معاون فرماندار‪:‬‬ ‫اخاللگران درمانگاه‬ ‫مشکین دشت تحت‬ ‫پیگرد پلیس امنیت‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫پخت و توزیع ‪25‬‬ ‫تن حلیم نذری در‬ ‫فردیس‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫سخایی‪ ،‬رییس اتاق اصناف ‪:‬‬ ‫کم فروشی نان در فردیس پذیرفتنی نیست‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫رییس اتاق اصناف شهرستان فردیس های این شهرستان پذیرفتنی نیست‬ ‫با اشاره به افزایش نرخ نان در استان و با متخلفان برخورد قانونی صورت‬ ‫البرز گفت ‪ :‬کم فروشی نان در نانوایی می گیرد‪.‬‬ ‫شرح درصفحه ‪2‬‬ ‫عمده تالش ها معطوف‬ ‫به تکمیل سریع‬ ‫بیمارستان فردیس است‬ ‫فردیس در بن بست‬ ‫برای شروع شــاید بهتر باشد‬ ‫که واژه بن بست را یک بار دیگر‬ ‫تعریف کنیم و ان این است اگر‬ ‫وارد کوچه‪ ،‬خیابان و حتی یک‬ ‫شهر شــدید و هیچ راه عبوری‬ ‫نیافتید‪ ،‬ناگزیر باید از همان راه‬ ‫رفته بازگردید‪ ،‬پس تردید نکنید‬ ‫که وارد یک بن بست شده اید!‬ ‫البتــه در هر شــهری کوچه‬ ‫های دارای تابلوی بن بست کم‬ ‫نیســتند و گاه حتی خیابانها و‬ ‫بزرگراه های در دســت ساختی‬ ‫نیز هســتند که انتهای انها به‬ ‫طور موقت به بن بســت منتهی‬ ‫می شود ‪...‬‬ ‫فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اعتبار ویژه برای مطالعه کمربندشرقی‬ ‫جاده مالرد به اتوبان کرج مصوب شد‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫رئیس شورای شهرستان‪:‬‬ ‫تسریع در انتزاع‬ ‫شهرداری فردیس‬ ‫از کرج مطالبه جدی‬ ‫شهروندان فردیسی است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫ایین معرفی اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه خرازی و صنوف وابسته شهرستان فردیس برگزار شد؛‬ ‫حسین وفایی بعنوان رییس جدید اتحادیه خرازی شهرستان فردیس انتخاب شد‬ ‫در پــی اســتعفای یک عضو هیــات مدیره‬ ‫اتحادیه خرازی و صنوف وابســته شهرســتان‬ ‫فردیس‪ ،‬جلسه ای به منظور معرفی عضو علی‬ ‫البدل به عنوان عضو رسمی و نیز انتخاب حسین‬ ‫وفایی به عنوان رییس جدید اتحادیه خرازی و‬ ‫صنوف وابسته شهرستان فردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫در این ایین که با حضور چند تن از مسئوالن‬ ‫شهرســتان فردیس برگزار شــد هــر یک از‬ ‫سخنرانان از نادیلویی رییس سابق این اتحادیه‬ ‫که به خاطر بیماری استعفا کرد‪ ،‬به عنوان یکی‬ ‫از زحمتکشان و تالشگران این اتحادیه یاد کرده‬ ‫و از خدمات بی وقفه و ارزشــمند او قدردانی به‬ ‫عمل اوردند‪.‬‬ ‫رییــس اداره صمت فردیس در این جلســه‬ ‫ضمن قدردانــی از رییس ســابق و تبریک به‬ ‫رییس جدید ایــن اتحادیه گفت‪ :‬اتحادیه های‬ ‫صنفی ما در جایگاه بخش خصوصی و وابسته به‬ ‫پروانه و چهارچوبهای قانونی فعالیت می کنند‬ ‫و هیــات مدیره اتحادیه هــا از طریق برگزاری‬ ‫انتخابات و بــا رای اعضای اتحادیه انتخاب می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫قانون مداری توقع اصلی از اتحادیه های‬ ‫شهرستان فردیس است‬ ‫مافی افزود‪ :‬البته امار و ارقام و شواهد نشان‬ ‫دهنده ان اســت که اتحادیه خرازی و صنوف‬ ‫وابسته فردیس نسبت به دیگر اتحادیه ها سرامد‬ ‫است‪ ،‬ولی چیزی که ما از اعضای هیات مدیره‬ ‫ایــن اتحادیه صنفی توقع داریم قانون مداری و‬ ‫رعایت دقیق قانون است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اشــراف کامل به قانون‪ ،‬رعایت‬ ‫حق و حقوق اعضای صنف که به انها رای داده‬ ‫انــد و در هیات مدیره عضویــت پیدا کرده اند‬ ‫و همچنین تفســیر نکردن قانون به نفع خود‪،‬‬ ‫اعضای صنــف یا حتی خود قانون وظیفه ذاتی‬ ‫همه اعضاهای هیات مدیره اتحادیه هاســت و‬ ‫باید انچه که به صراحت در قانون مطرح شــده‬ ‫است انجام شــود و اگر‬ ‫اشــرافیت نداریم‪ ،‬سوال‬ ‫کنیم تا مشــکلی ایجاد‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫رییــس اداره صمــت‬ ‫فردیس تاکید کرد‪ :‬کاری‬ ‫نکنیم که حق و حقوقی‬ ‫از اعضــای صنــف مان‬ ‫ضایــع شــود‪ ،‬بخصوص‬ ‫برای مــدت کوتاهی که‬ ‫در هیات مدیره عضویت‬ ‫داریم‪ ،‬مبادا حق الناس را‬ ‫گردن بگیریم‪.‬‬ ‫محدوده زمانی برای‬ ‫تقاضا تا صدور و کسب‬ ‫مجوز باید به کمترین‬ ‫زمان کاهش یابد‬ ‫مافی در مورد ‪DOB‬‬ ‫که زمان تقاضای پروانه کسب تا مرحله صدور‬ ‫ان طبق ماده ‪ 26‬قانون اســت که نهایتا تا سه‬ ‫ماه باید پروانه کسب را بدهیم و اگر ندهیم یک‬ ‫متقاضی جدید محســوب می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫زمان در اتحادیه خرازی کمتر از دو ماه است که‬ ‫خیلی زیاد است‪ ،‬لذا تصور می کنم این مدت در‬ ‫اتحادیه باید بین هفت الی هشــت روز یا نهایتا‬ ‫‪15‬روز باشد‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬مساله ‪ DOB‬را در اجالس‬ ‫اتــاق اصناف فردیــس نیز مطرح کــردم که‬ ‫مشخص شــد باالترین این شــاخص ‪ 52‬روز‬ ‫بوده است و نمی دانم چرا نمی توانیم این مدت‬ ‫زمــان را کاهش دهیم تا در نهایت دو هفته ای‬ ‫به شخص متقاضی پروانه کسب دهیم و دالیل‬ ‫این مهم را باید مشخص و چاره اندیشی کنیم‪.‬‬ ‫نادیلویی رییس سابق اتحادیه خرازی‬ ‫و صنوف وابسته قوانین نظام صنفی را به‬ ‫بهترین شکل انجام داده اند‬ ‫ربیس اتاق اصناف شهرستان فردیس نیز در‬ ‫این جلســه ضمن تقدیر و قدردانی از زحمات‬ ‫جناب نادیلویی رییس سابق این اتحادیه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایشان واقعا رییســی بودند که سابقه و تجربه‬ ‫خوبی داشتند و به همین واسطه چیدمان خوبی‬ ‫که کرده بودند و شرایط اتحادیه و نحوه صدور‬ ‫پروانه کسب و رعایت قوانین نظام صنفی را به‬ ‫بهترین شکل انجام دادند‪.‬‬ ‫شمســی ســخایی افزود‪ :‬اتحادیه خرازی و‬ ‫صنوف وابســته شهرستان فردیس جز بهترین‬ ‫اتحادیه های ماســت؛ اعضای هیــات مدیره و‬ ‫بازرس که به موقع گزارشات را ارسال می کنند‬ ‫و مدیران اجرایی که در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫نامه نگاری های الزمه و پاســخ مکاتبات را می‬ ‫دهند موجب شده اســت که اتحادیه فوق جز‬ ‫بهترین ها باشد‪.‬‬ ‫وی همچنین ضمــن تبریک به اقای عباس‬ ‫خوشبخت عضو علی البدل سابق هیات مدیره‬ ‫که اکنون بعد از دریافت اعتبارنامه وارد ترکیب‬ ‫هیات مدیره شده است‪ ،‬گفت‪ :‬اقای خوشبخت‬ ‫در دوره قبلی بازرس هیات مدیره بودند که در‬ ‫این دوره عضو علی البدل اول شــدند و اکنون‬ ‫بعد از استعفای یکی از اعضا‪ ،‬عضو اصلی هیات‬ ‫مدیره شدند‪.‬‬ ‫اقای حســین وفایــی در دوران نایب‬ ‫رییســی و غیبت اقای نادیلویی بخاطر‬ ‫بیماری زحمات بسیاری متحمل شدند‬ ‫رئیس اتاق اصناف شهرستان فردیس تاکید‬ ‫کرد‪ :‬عالوه براین‪ ،‬جا دارد از زحمات اقای وفایی‬ ‫کــه پیش از این نایب رییس بــوده اند ولی در‬ ‫مدت زمان غیبت اقای نادیلویی رییس اتحادیه‬ ‫بخاطر گذراندن دوره بیماری‪ ،‬واقعا فراتر از نایب‬ ‫رییســی همچون رییس اتحادیه عمل کردند و‬ ‫زحمات بسیاری متحمل شدند‪.‬‬ ‫سخایی افزود‪ :‬برای همه اعضای هیات مدیره‬ ‫و اعضــای محترم صنفی ایــن اتحادیه ارزوی‬ ‫موفقیت دارم و امیدوارم همچون گذشته موفق‬ ‫و عالی پیش بروند‪.‬‬ ‫ما پای کار و تعهدمان به اعضای محترم‬ ‫ایستاده ایم‬ ‫حســین وفایی رییس جدید اتحادیه خرازی‬ ‫و صنوف وابسته شهرستان فردیس هم در این‬ ‫جلسه گفت‪ :‬از روز اول تشکیل این اتحادیه در‬ ‫فردیس خیلی از عزیزان کمک کردند بخصوص‬ ‫اقــای نادیلویی که بتوانیم ایــن اتحادیه را به‬ ‫اینجا برسانیم؛ ما پای کار و تعهدمان به اعضای‬ ‫محترم ایستاده ایم و هیچوقت فراموش نمیکنیم‬ ‫که بنده و اقــای نادیلویی تا دیر وقت حتی در‬ ‫روز تعطیل درحال اماده سازی و مهیای نمودن‬ ‫امکانات اولیــه اتحادیه‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ما این‬ ‫مســوولیت را پذیرفتیم‬ ‫و ســعی کردیم انچه را‬ ‫که بــرای واحد صنفی‬ ‫خودمان می پســندیم‬ ‫بــرای دیگر اعضــا نیز‬ ‫بپسندیم و در این مدت‬ ‫هفت ســال که از زمان‬ ‫شــروع فعالیتمان می‬ ‫گذرد تمام قد پای حرف‬ ‫و تعهدمان ایســتادیم و‬ ‫از خیلی موارد شخصی‬ ‫و خانوادگی و کســب و‬ ‫کارمان گذشــتیم و تا‬ ‫پایان مــدت دوره دوم‬ ‫نیز پای حرفمان خواهیم‬ ‫بود تا این مسئولیت را به‬ ‫دست اهلش بدهیم و خوشحال برویم‪.‬‬ ‫شیوع ویروس کرونا تاثیر منفی بسیاری‬ ‫در وضعیت مالی و اقتصادی این اتحادیه و‬ ‫اعضای محترم در پی داشت‬ ‫وی درخصوص وضعیت مالی این اتحادیه نیز‬ ‫گفت‪ :‬تا قبل از شــیوع ویروس کرونا وضعیت‬ ‫مالی این اتحادیه خوب بود ولی بعد از شیوع این‬ ‫ویروس و ایجاد مشــکالت اقتصادی در جامعه‬ ‫برای ما نیز مشکالت مالی نیز ایجاد میکند‪.‬‬ ‫وفایی تصریــح کرد‪ :‬افزایش قیمت ها‬ ‫و هزینه های جاری بخصوص اجاره بهاء‬ ‫محل اتحادیه و همینطور حقوق و بیمه‬ ‫کارمنــدان که وقتی افزایش پیدا میکند‬ ‫باعث میشود وضعیت مالی این اتحادیه‬ ‫نیز دچار مشــکل شــود؛ اما با همکاری‬ ‫همچون گذشته اعضای محترم اتحادیه‬ ‫تمام تالشــمان را خواهیم کرد تا بهبود‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وفایی تاکیــد کرد‪ :‬یکــی از اقدامات‬ ‫اصلی این اتحادیه ساماندهی اعضای ان‬ ‫بوده است که در این میان بعضی از اعضا‬ ‫شرایط مالی خوبی ندارند و بیشتر به گذران امور‬ ‫زندگی می پردازند و حتی شماری از واحدهای‬ ‫صنفی ما از بانوان محترم سرپرســت خانواده‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫اتحادیــه ما بــا تمــام اتحادیه های‬ ‫شهرستان فردیس تعامل بسیار خوب و‬ ‫تنگاتنگی دارد‬ ‫رییس جدید اتحادیه خرازی و صنوف وابسته‬ ‫فردیس گفت‪ :‬ما خادمان اعضای محترم تحت‬ ‫پوشــش این اتحادیه در زمــان مدیریت خود‬ ‫هستیم‪ ،‬چرا که معتقدیم اعضای ما باید ارامش‬ ‫و امنیت خاطر داشته باشند‪.‬‬ ‫وفایی خاطرنشان کرد‪ :‬صرفنظر از اینکه واحد‬ ‫صنفی در شهرستان فردیس عضو کدام اتحادیه‬ ‫باشد‪ ،‬مساله اصلی قانون و داشتن مجوز است‪،‬‬ ‫چون اعتقــاد داریم یک واحد صنفی مجوز دار‬ ‫فردیس بهتر از یک واحــد صنفی بدون جواز‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به استیجاری بودن ملک اتحادیه‬ ‫مجددا اشــاره کرد و گفت‪ :‬ما در بحث مکان و‬ ‫ملک اتحادیه مشــکل بزرگی داریم و به خاطر‬ ‫اســتیجاری بودن و اجره بهاء به شــدت تحت‬ ‫فشار هستیم و از االن بنده نیز نگران سال اینده‬ ‫هستم؛ در صورت همکاری های الزم میتوانیم‬ ‫هرچه زودتر ملک و مکان ثابت برای این اتحادیه‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫رییس جدید اتحادیه خرازی و صنوف وابسته‬ ‫فردیس گفــت‪ :‬ادغام اتحادیه هــا در فردیس‬ ‫بهترین کار ممکن بوده است‪ ،‬چرا که در ابتدای‬ ‫تشکیل برخی از اتحادیه ها اعضا به حد نصاب‬ ‫نرســیده بودند با تجمیع ایــن صنوف در یک‬ ‫اتحادیه بهترین کار ممکن در زمان خود صورت‬ ‫گرفت و شــاهد بهبود روز افزون اتحادیه ها و‬ ‫تسهیل در امور واحدهای صنفی در شهرستان‬ ‫فردیس می باشیم‪.‬‬ ‫وفایی افزود‪ :‬وقتــی صنوف همگن و مرتبط‬ ‫در اتحادیه ها ادغام شده باشند بین واحد های‬ ‫صنفی تعادل و نظم بیشتر ایجاد می شود و در‬ ‫صورت افت و کاهش یک رسته شغلی در بحران‬ ‫های اقتصادی شــاید دیگر رسته های شغلی‬ ‫بتوانند جبران کمبودها را بنمایند‪.‬‬ ‫وفایی در پایان این جلســه ضمن تشــکر و‬ ‫قدردانــی از اعضای هیات مدیره بخاطر اعتماد‬ ‫به اینجانب برای ریاست این اتحادیه خاطرنشان‬ ‫شــد‪ :‬بنده خادم همه اعضای محترم اتحادیه‬ ‫خرازی و صنوف وابسته شهرستان هستم و بابت‬ ‫اعتماد اعضای هیات مدیره نیز خوشحالم و تمام‬ ‫تالش خود را برای انجام وظایف خواهم کرد‪.‬‬ ‫جای دارد از زحمات ســرکار خانم‬ ‫زهرا روستا پیشه بعنوان نایب رئیس‬ ‫اول و جناب اقایان علی پاسبان نایب‬ ‫رئیس دوم‪ ،‬کوروش ســمنانی دبیر‪،‬‬ ‫عباس خوشبخت خزانه دار و حسن‬ ‫علیزاده پرگو بــازرس هیات مدیره‬ ‫مجددا قدردانی نماییم‪.‬‬ ‫سال ششم | شماره ‪ | 158‬هفته دوم‪ 10 ،‬مهر ماه ‪ 4 | 1400‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫مهسا اقایی دختر‬ ‫تکواندوکار فردیسی پس‬ ‫از ‪ ۲‬سال رنج بیماری‬ ‫درگذشت‬ ‫توسط خیر فردیسی؛‬ ‫هفته انهم‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫فردیس در بن بست‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫اما قرار گرفتن یک شهر انهم با بیش از نیم میلیون نفر جمعیت در بن‬ ‫بست که فقط یک راه برای ورود و خروج داشته باشد‪ ،‬نه تنها عجیب که‬ ‫مستحق ثبت ان در گینس یعنی کتاب رکوردهای دنیاست‪.‬‬ ‫به حتم متوجه شدید که این رکورد عجیب متعلق به فردیس پرجمعیت‪،‬‬ ‫پرمشــکل و پرترافیک است‪ ،‬چراکه پل فردیس که به نام شهید سلطانی‬ ‫نامگذاری شــده‪ ،‬تنها راه ورود و خروج از این شهر محسوب می شود‪ ،‬به‬ ‫عبارت ســاده تر همه راههای ورود و خــروج به فردیس فقط به یک پل‬ ‫همیشه شلوغ و پرترافیک شهید سلطانی ختم می شود!‬ ‫حال اگر بخواهیم به گذشته و نحوه شکل گیری فردیس و مهاجرپذیری‬ ‫و جای دادن این شهر به سرریز جمعیت تهران و حتی کرج بپردازیم که‬ ‫مثنوی هفتاد من خواهد شــد و اکنون هم عیان بودن مسایل و مشکالت‬ ‫این شــهر بخصوص در حوزه ترافیک به نظر نمی رســد حاجتی به بیان‬ ‫داشته باشد و عقب ماندگی ها و عقب نگه داشته شدن فردیس به عنوان‬ ‫یکــی از متراکم ترین کانون های جمعیتی انهم در مســاحت کوچک و‬ ‫محدود جغرافیایی یعنی زمین به ازا انبوه جمعیت این شــهر بر کســی‬ ‫پوشیده نیست!‬ ‫بنابراین از گذشته های به نسبت دور صرفنظر کرده و بیشتر روی انچه‬ ‫در چند ســال و در نهایت در یک دهه اخیر انهم به طور خاص در حوزه‬ ‫زیرساختی راه و ایجاد مسیر و معابر دسترسی این شهر شلوغ و پرجمعیت‬ ‫تمرکــز می کنیم‪ ،‬لذا به عنوان یک فعال قدیمی رســانه به اختصار و به‬ ‫صراحت اعالم می کنم که سهم فردیس از پروژه های زیرساختی در طول‬ ‫این ســالها صفر یا نزدیک به صفر بوده و هرگونه طرح و ایده ای در این‬ ‫زمینــه فقط به حرف و وعده یا حداکثر به چند خط و خطوط روی کاغذ‬ ‫به عنوان نقشه بسنده شده و هیچ اتفاق عملی و اجرایی رخ نداده است‪.‬‬ ‫البته باید تاکید کنم که انگشــت اتهام را به طرف هیچیک از مسووالن‬ ‫استان و شهرستان نشــانه نمی گیریم‪ ،‬چون کارنامه همه انها شبیه هم‬ ‫اســت و حتی اگر معدود مســووالنی برای شکستن طلسم ترافیک و بن‬ ‫بســت فردیس دست به تکاپو و تالشی زدند‪ ،‬خیلی زود متوجه شدند که‬ ‫قدم در راه غیرممکن ها گذاشــته اند و ناگزیر باید عقب نشینی کنند و‬ ‫بازهم فردیس نشینان می مانند و دیوار کوتاهشان و صدای مردمی صبور‬ ‫و نجیب که شنیده نمی شود و گویا اساسا قرار هم نیست که شنیده شود!‬ ‫اکنون شاید این پرســش در ذهن خوانندگان این یادداشت بخصوص‬ ‫مخاطبان همیشگی و وفادار این تنها نشریه شهرستان شکل گرفته باشد‬ ‫که هدف از بازگویی این کم و کاســتی های واضح و اشــکار که نه تنها‬ ‫تک تک فردیس نشــینان انها را با پوست و استخوان خود لمس کرده و‬ ‫می کنند بلکه حتی عموم مســووالن استان و شهرستان نیز از جزییات و‬ ‫تبعات منفی و اثار رنج و درداور انها اگاهند‪ ،‬برای چیســت؟ که صدالبته‬ ‫هم پرسش بجا و هم الزم و نیازمند توضیح است‪.‬‬ ‫الغرض‪ ،‬به تازگی یعنی در اخرین روز فصل تابستان امسال (شهریورماه)‬ ‫جلســه ای با حضور معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫اســتان البرز و معاون برنامه ریزی و هماهنگی امــور عمرانی فرمانداری‬ ‫فردیس در فرمانداری تشــکیل شد تا شاید بتوان برای خروج فردیس از‬ ‫بن بســت و تک راه ورود و خروج از پل شــهید سلطانی و یافتن مسیری‬ ‫برای دسترســی به یکی از ازادراه های تهران از شــرق این شهر چاره ای‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫حال قبل از بیان اظهارنظر‪ ،‬گفته ها‪ ،‬برنامه ها و پیشــنهادهای مطرح‬ ‫شــده در این جلسه که بازهم بدون تعارف بیشــتر شبیه همان وعده و‬ ‫وعیدهای قبلی که بیشــتر به افق و اینده بســیار دور ارجاع می شد و به‬ ‫تعبیری شبیه همان مثال قدیمی نوری در تاریکی بود‪ ،‬لذا چندان خالی از‬ ‫لطف نیست یاداوری کنیم که عمر این دست از قول و وعده ها به زمانی‬ ‫نزدیک به یک دهه پیش بازمی گردد‪ ،‬گویی همان حرف و وعده و ایده ها‬ ‫که در مواردی برخی از انها به توافق و حتی اختصاص اعتبار برای بررسی‬ ‫های اولیه و تعیین مشاور انجامید‪ ،‬اکنون نیز بعد از حدود ‪ 10‬سال دوباره‬ ‫در حال تکرار است!‬ ‫ماجرا از این قرار بود‪ ،‬اوایل استقالل فردیس به عنوان شهرستان در سال‬ ‫‪ 92‬که شهرداری این شهر هنوز مستقل نشده بود‪ ،‬بنابراین شهردار وقت‬ ‫کرج از اجرای ادامه شاخه جنوبی بزرگراه شهید همت که از شرق فردیس‬ ‫عبور می کند خبر داد و با توجه به کاربری مثبت این پروژه‪ ،‬کاهش قابل‬ ‫توجه و ساماندهی بار ترافیکی کرج و به تبع ان فردیس را از نتایج اجرای‬ ‫این پروژه مهم ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫شــهردار وقت کرج همچنین تاکید کرد کــه با توجه به توافق دولت و‬ ‫شــهرداری کرج‪ ،‬دولت از اجرای این پــروژه کالن به طول ‪ 27‬کیلومتر‬ ‫با تخصیــص ‪ 500‬میلیارد تومان اعتبار حمایت مــی کند‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫مدیرکل وقت راه و شهرسازی اســتان البرز نیز در اذر ماه سال ‪ 95‬قول‬ ‫ساخت شــاخه جنوبی امتداد بزرگراه شــهید همت به سمت شهرستان‬ ‫فردیس و مالرد را در رسانه ها اعالم کرد‪.‬‬ ‫او نیز از صدور مجوز دولت برای ســاخت شاخه جنوبی بزرگراه شهید‬ ‫همت به طول ‪ 6‬کیلومتر و حتی انجام مناقصه برای جذب سرمایه گذار‬ ‫در این پروژه نیز خبر داد و تاکید کرد‪ :‬شهرستان فردیس در استان البرز‬ ‫بیش از ‪ 600‬هزار نفر جمعیت دارد که ساخت این شاخه از بزرگراه همت‬ ‫کــه به ‪ 220‬میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‪ ،‬باعث کاهش حجم خودرو به‬ ‫ســمت ازادراه تهران ‪ -‬کرج شده و می تواند از بار ترافیکی پل فردیس و‬ ‫پل کالک که همواره با ترافیک سنگین مواجه هستند‪ ،‬بکاهد‪.‬‬ ‫اما بخش جذاب و اوج این ماجرا انجایی است که تنها چند ماه از خبر‬ ‫ساخت ‪ 6‬کیلومتر از شاخه جنوبی بزرگراه شهید همت به فردیس نگذشته‬ ‫بود که معاون وقت ســاخت و توسعه ازادراه ها در وزارت راه و شهرسازی‬ ‫در مهر ماه ســال ‪ 96‬بدون هرگونه توجیه و توضیحی گفت‪ :‬طرح شاخه‬ ‫جنوبی برای انشــعاب بزرگراه شهید همت به انبار نفت در جاده فردیس‬ ‫س جمهوری‬ ‫حذف شد و علت ان را نیز به بازدید و دستور معاون وقت ریی ‬ ‫و رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر کمبود منابع مالی نسبت داد‪.‬‬ ‫دست برقضا اکنون هم اگر به البالی سطور رسانه ها که سخنان معاون‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان و معاون فرماندار فردیس را منتشر کرده‬ ‫اند‪ ،‬دقت کنیم‪ ،‬بازهم شاهد تاکید موکد هر دو مسوول بر نقش و اهمیت‬ ‫شاخه جنوبی که شــکل نام ان این بار به کنارگذر شرقی و پروژه اتصال‬ ‫جاده مالرد و کمربند شــرقی به اتوبان کرج ‪ -‬تهران تغییر کرده‪ ،‬خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پروژه ای مهم و زیرساختی که نه فقط فردیس نشینان که کرج و دیگر‬ ‫شهرهای اطراف و بخصوص از ترافیک کالفه کننده و همیشگی پل های‬ ‫فردیس و کالک رهایی خواهد بخشــید‪ ،‬ولی حیف چون از فحوای کالم‬ ‫این دو مســوول دغدغه مند که واضح است چقدر به نقش حیایی این راه‬ ‫یا جاده کمربندی برای کاســتن از ترافیک سنگین و ازاردهنده فردیس‬ ‫باورمندند‪ ،‬اما می توان درک کرد که باوجود ان پیشینه درباره این پروژه‪،‬‬ ‫وقتی اکنون تازه و دوباره به مطالعات اولیه اشــاره می شــود و به ویژه به‬ ‫هزینه هر کیلومتر راه از ‪ 6‬میلیارد تا ‪ 30‬میلیارد تومان اشــاره می کنند‬ ‫انهم در شــرایط و تنگناهای اقتصــادی فعلی‪ ،‬گویی نقطه پایانی بر همه‬ ‫خواسته ها‪ ،‬برنامه ریزیها و در نهایت رویاهای بی سرانجام فردیس نشینان‬ ‫می گذارند‪.‬‬ ‫در پایان اما مجال بیشــتری برای شرح این پروژه اساسی و زیرساختی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬ولی یک عالمت سووال و یک نکته مجهول همواره ذهن مرا‬ ‫به عنوان یک فعال قدیمی رســانه درگیر کرده است که چرا هرگاه نوبت‬ ‫به کارهای زیرســاختی چون خروج فردیس از بن بست‪ ،‬قطار شهری‪ ،‬پل‬ ‫زیرگذر و روگذر و دیگر پروژه های زیربنایی از این دست می رسد‪ ،‬کمبود‬ ‫و نبود اعتبار و دیگر موانع کوچک و بزرگ شروع به رخ نمایی می کنند!‬ ‫مگر فردیس که دومین شهرستان پرجمعیت بعد از کرج در استان و شهره‬ ‫به دیار فاطمی‪ ،‬شهدای اقتدار نیست؟ پس چرا به تعبیر ان ضرب المثل‬ ‫مشهور‪ ،‬نوبت فردیس که رسید اسمان تپید؟!‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 158‬هفته دوم ‪ /‬مهر ماه ‪1400‬‬ ‫فرماندار‪ :‬عمده تالش ها معطوف به تکمیل سریع بیمارستان فردیس است‬ ‫فرمانــدار فردیس اعالم کــرد که عمده تالش‬ ‫ها به تکمیل و بهره برداری کامل از بیمارســتان‬ ‫فردیس تا پایان مهرماه جاری معطوف شده است‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو در نشســت شــورای اسالمی‬ ‫شهرســتان فردیس افزود‪ :‬زمین بیمارستان در‬ ‫حال ساخت فردیس از سوی شهرداری و شورای‬ ‫شــهر واگذار شده است اما بالتکلیف مانده بود تا‬ ‫اینکه در ســفر رییس جمهوری دولت دوازدهم‬ ‫به اســتان البرز اعتباربرای ســاخت بیمارستان‬ ‫تخصیص یافت‪.‬‬ ‫فرماندار فردیــس گفت‪ :‬امیدواریــم مهر ماه‬ ‫جاری زمان پایان پروژه بیمارستان فردیس باشد‬ ‫و برای خرید تجهیزات بیمارســتان مکاتبه ای‬ ‫هم از طریق استاندار البرز با وزیر بهداشت انجام‬ ‫شده که تجهیزات و امکانات بیمارستان فردیس‬ ‫را درخواست کرده اند و وزیر بهداشت نیز با نظر‬ ‫مساعد و مثبت به مکاتبه استاندار پاسخ داده اند‪.‬‬ ‫الزم اســت به نرخ جرائم در شهرستان‬ ‫فردیس توجه جدی شود‬ ‫فرماندار فردیس همچنین در خصوص امنیت‬ ‫شهرســتان فردیس اظهار داشــت‪ :‬در نشست‬ ‫همه مسووالن باید پاسخگوی مردم باشند‪.‬‬ ‫شورای تامین استان یکی از مباحث مهم و جدی‬ ‫امنیت و انتظامی فردیس بــود مورد تاکید قرار‬ ‫گرفت که نرخ جرائم در شهرســتان فردیس باال‬ ‫است وباید به ان توجه شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جمعیت باالی ‪ ۷۰۰‬هزار نفری‬ ‫فردیس که رقم قابل توجهی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع نشات گرفته از مهاجرپذیری شهرستان‬ ‫فردیس اســت که چاره اندیشی برای ان بسیار‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫اینانلــو احداث تصفیه خانه فاضالب شــهری‬ ‫فردیــس را یکی از نیازهای ضروری این شــهر‬ ‫پرجمعیــت عنــوان کرد و بیان داشــت‪ :‬ایجاد‬ ‫تصفیه خانه فاضالب باعث استحکام بنا می شود‬ ‫و همچنین اگر چاه فاضالب در کنار چاههای اب‬ ‫وجود داشته باشد اب را الوده می کند و این امر‬ ‫باید به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫رییس شــورای شهرســتان‪ :‬تکمیل‬ ‫بیمارســتان فردیس در صدر اولویت های‬ ‫شهرستان قرار دارد‬ ‫رییس شــورای اسالمی شهرستان فردیس نیز‬ ‫در این نشســت گفت‪ :‬تکمیل پروژه در دســت‬ ‫کشف محل دپوی‬ ‫خودروهای ‪20‬‬ ‫میلیاردی‬ ‫تسریع در انتزاع شــهرداری فردیس از‬ ‫کرج مطالبه جدی شهروندان فردیسی است‬ ‫این عضو شــورای شهر فردیس در ادامه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تسریع در انتزاع شهرداریهای فردیس و کرج‬ ‫و انجام پروسه های حقوقی و اداری ان به عنوان‬ ‫مطالبه جدی شهروندان فردیسی است‪.‬‬ ‫اکبری اظهار داشــت‪ :‬متاسفانه تاخیر در انجام‬ ‫این مهم در دسترسی مدیریت شهری فردیس به‬ ‫سرمایه ها و دارایی های قانونی خود وقفه ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اقدام بیمارســتان در صدر اولویت ها و نیازهای‬ ‫شهرســتان قرار دارد که امیدواریم مورد توجه‬ ‫دولت سیزدهم قرار گیرد‪.‬‬ ‫امیدواریم با حمایت های مسووالن بتوانیم‬ ‫در اســرع وقت پرونده انتزاع را مختومه‬ ‫اعالم کنیم‬ ‫رییس شــورای شهرستان و عضو شورای شهر‬ ‫فردیس ادامه داد‪ :‬عالوه براین شرایط فعلی زمینه‬ ‫ساز ادعای مالکیت شــهرداری کرج بر تعدادی‬ ‫از اراضی واقع در فردیس شــده که امیدواریم با‬ ‫حمایت های مسووالن بتوانیم در اسرع وقت این‬ ‫پرونده را مختومه اعالم کنیم‪.‬‬ ‫اکبری با تاکید براینکه هــدف اصلی و نهایی‬ ‫نماینــدگان مــردم در شــورا این اســت که به‬ ‫نحو شایســته از حقوق مادی و معنوی شــهر و‬ ‫شهروندان صیانت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در واقع بسیاری‬ ‫از مســایل و موضوعــات بــه طور مســتقیم یا‬ ‫غیرمســتقیم به بحث انتزاع گره خورده و زمان‬ ‫ان رسیده تا طبق قانون در این خصوص تصمیم‬ ‫گیری و اقدام شــود‪ ،‬به ویژه که مدیریت شهری‬ ‫شهرهای کرج و فردیس اکنون از اراده الزم برای‬ ‫تحقق این مهم برخوردارند‪.‬‬ ‫ملیحــه اکبری همچنین بــه مکاتبه فرماندار‬ ‫مدیــران اداراتِ شهرســتان جهت‬ ‫فردیس بــا‬ ‫ِ‬ ‫یاداوری جایــگاه نظارتی نماینــدگان مردم در‬ ‫مجموعه شــورای اسالمی شــهر و همین طور‬ ‫شــورای شهرستان اشــاره کرد و افزود‪ :‬این امر‬ ‫باعث می شود تا دیگر شاهد عدم پاسخگویی به‬ ‫دغدغه هــا و مطالبه گری های نمایندگان مردم‬ ‫زبان اعضای‬ ‫بیان مشــکالت از ِ‬ ‫نباشیم‪ ،‬چرا که ِ‬ ‫بیان انها از زبان مردم اســت و‬ ‫شــوراها در واقع ِ‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب فردیس از شناسایی محل دپوی خودروهای‬ ‫خارجی در این حوزه قضایی و بازداشت یک متهم در این رابطه خبر داد‪.‬‬ ‫حســین ناصرخاکی با اعالم خبر کشف محل دپوی خودروهای خارجی‬ ‫در این شهرستان گفت‪ :‬با رصد سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان‬ ‫اطالعات ســپاه شهرســتان فردیس‪ ،‬محل دپوی خودروهای احتکار شده‬ ‫خارجی شناسایی و دستور قضایی در این زمینه بالفاصله صادر شد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب فردیس ارزش خودروهای دپو شده را حدود‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد تومان عنوان کرد و گفت‪ :‬این اتفاق در شهرک بعثت رخ داده و‬ ‫با دستور قضایی صادر شده خودروها توقیف و متهم بازداشت شد‪.‬‬ ‫معاون فرماندار‪:‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی فرمانداری فردیس اعالم کرد که شناسایی اراذل‬ ‫و اوباشی که به درمانگاه الماس واقع در مشکین دشت حمله کردند ‪ ،‬در دستور کار‬ ‫پلیس امنیت این شهرستان فردیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫پنجشنبه ساعت ‪ ۲۱‬شب ‪ ۲‬نفر از ارازل و اوباش به درمانگاه الماس مجتمع تجاری‬ ‫افتاب واقع در مشکین دشــت وارد شدند و به دکتر درمانگاه با گاز اشک اور حمله‬ ‫کرده و شیشه های درمانگاه را با قمه شکستند‪.‬‬ ‫کلیپ این اتفاق در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی منتشر شده است‪.‬‬ ‫علیرضا صیــاد در این باره به خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬این موضوع با تاکید دادســتان‬ ‫عمومــی و انقالب فردیس به صورت ویژه در دســتور کار پلیس امنیت فردیس قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تمام دوربین های مدار بســته درمانگاه باید رصد شــوند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬دادستان فردیس به صورت ویژه دستور دستگیری این متهمان را صادر کردند‪.‬‬ ‫اخاللگراندرمانگاه‬ ‫مشکین دشت تحت‬ ‫پیگردپلیسامنیت‬ ‫سخایی‪ ،‬رییس اتاق اصناف ‪ :‬کم فروشی نان در فردیس پذیرفتنی نیست‬ ‫رییس اتاق اصناف شهرســتان فردیس با اشاره به افزایش نرخ‬ ‫نان در اســتان البرز گفت ‪ :‬کم فروشــی نان در نانوایی های این‬ ‫شهرستان پذیرفتنی نیســت و با متخلفان برخورد قانونی صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫شمســی سخایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬با افزایش‬ ‫نرخ نان مصوب از سوی کارگروه ارد و نان استان انتظارمی رود که‬ ‫نانوایان نان با کیفیت به مردم عرضه کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬تحویل نان بی کیفیت و نامرغوب به مردم به‬ ‫هیچ وجه قابل قبول نیست و در صورت مشاهده کمی مقدار وزن‬ ‫چانه نان ‪ ،‬نانوایی های این شهرستان جریمه خواهند شد‪.‬‬ ‫رییس اتاق اصناف شهرستان فردیس ادامه داد‪ :‬نانوایان متخلف‬ ‫به اداره تعزیرات حکومتی این شهرســتان معرفی می شوند و در‬ ‫صورت تکرار سه بار تخلف کم فروشی و بی کیفیت بودن نان برای‬ ‫بار چهارم با دستور تعزیرات حکومتی نانوایی پلمب خواهد شد‪.‬‬ ‫ســخایی افزود‪ :‬روزانه بازدید های مستمر بر عملکرد نانوایی ها‬ ‫از سوی بازرسان اتاق اصناف شهرستان فردیس انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اعمال نظارت بر نانوایی ها از طریق گشــت ها‬ ‫و رصد روزانه انجام می شــود که البته در برخورد با متخلفان هم‬ ‫هیــچ اغماضی صورت نمی گیرد چرا که این موضوع با ســامت‬ ‫شهروندان فردیس در ارتباط است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۳۴۰‬واحد نانوایی نوع ‪ ۱‬و ‪ ۲‬در شهرستان فردیس فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دستگیری عوامل راه اندازی سایت جعلی کاریابی در فردیس‬ ‫فرمانده انتظامی البرز از دســتگیری افرادی که‬ ‫با راه اندازی یک ســایت جعلی کاریابی و تبلیغات‬ ‫گسترده در فضای مجازی حدود ‪ ۲۰‬میلیارد ریال‬ ‫از شهروندان کالهبرداری کرده بودند‪ ،‬توسط پلیس‬ ‫فتا شهرستان فردیس خبر داد‪.‬‬ ‫سردار عباسعلی محمدیان اظهار داشت‪ :‬در پی‬ ‫ارجاع یک پرونــده کالهبرداری اینترنتی از طریق‬ ‫سایت دیوار به پلیس فتا شهرستان فردیس‪ ،‬بررسی‬ ‫موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارشناسان‬ ‫این پلیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بررســی های اولیه حاکــی از ان بود‬ ‫که کالهبــرداران با راه اندازی یک ســایت جعلی‬ ‫کاریابی و تبلیغات گســترده ان در فضای مجازی‪،‬‬ ‫از شهروندان مبلغ ‪ ۳۰‬هزار تومان را برای عضویت‬ ‫در ســایتی که هیچگونه خدماتی را ارائه نمی دهد‬ ‫درخواست می کردند‪.‬‬ ‫ســردار محمدیان خاطرنشــان کرد‪ :‬ماموران با‬ ‫بررســی تراکنش های شماره حساب اعالم شده از‬ ‫سوی کالهبرداران متوجه شدند که روزانه به طور‬ ‫متوسط حدود ‪ ۲۰۰‬نفر از شهروندان اقدام به واریز‬ ‫مبلغ اعالم شده از سوی متهمان کرده و ضمن اینکه‬ ‫هیچگونه خدماتی دریافــت نمی کنند با توجه به‬ ‫پایین بودن مبلغ‪ ،‬این موضوع را پیگیری نمی کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کارشناسان ارزش کالهبرداری صورت‬ ‫گرفته توسط متهمان این پرونده را حدود ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫ریال براورد کردند و بالفاصله اقدامات ماموران برای‬ ‫شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان این پرونده‬ ‫اغاز و با انجام اقدامات گسترده پلیسی اطالعاتی ‪۲‬‬ ‫نفر از متهمان اصلی را در یکی از استان های جنوبی‬ ‫کشور شناسایی و با انجام هماهنگی های قضائی در‬ ‫عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به پلیس فتا فردیس‬ ‫منتقل کردند‪.‬‬ ‫سردار محمدیان گفت‪ :‬متهمان پس از مشاهده‬ ‫مستندات پلیس چاره ای جز اعتراف در پیش روی‬ ‫خود ندیده و به انجام کالهبرداری های گسترده از‬ ‫طریق ایجاد سایت جعلی کاریابی اقرار کردند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان البرز افزود‪ :‬متهمان پس از‬ ‫تکمیل تحقیقات برای انجام مراحل قانونی به مراجع‬ ‫قضایی معرفی شدند‪.‬‬ ‫فردیسی ها ‪ ۲‬برابر سرانه جهانی زباله تولید می کنند‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان‬ ‫فردیس اعالم کرد که سرانه تولید زباله در شهر ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار نفری فردیس ‪ ۲‬برابر سرانه جهانی است‪.‬‬ ‫مرتضی شکوری پور در نشســت بررسی وضعیت‬ ‫پسماندهای شهری‪ ،‬پزشــکی‪ ،‬صنعتی و نخاله های‬ ‫ساختمانی که در سالن اجتماعات فرمانداری فردیس‬ ‫برگزارشد‪ ،‬افزود‪ :‬روزانه در شهر فردیس حدود ‪۲۲۵‬‬ ‫تن و شهر مشــکین دشت ‪ ۳۵‬تن زباله تر و خشک‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬با توجه به جمعیت ســاکن و ثابت‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار نفری فردیس سرانه تولید زباله در این شهر‬ ‫ها ‪ ۵۶۰‬گرم اســت که نزدیک به ســرانه کشوری و‬ ‫تقریبا ‪ ۲‬برابر سرانه جهانی تولید زباله است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬سرانه تولید زباله جهانی برای هر‬ ‫نفر ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬گرم است‪.‬‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان‬ ‫فردیــس گفت‪ :‬باله ها در ‪ ۲‬منطقه یک و ‪ ۲‬شــهر‬ ‫فردیس و شــهرداری مشــکین دشــت توسط سه‬ ‫پیمانکار با حدود ‪ ۴۵۰‬نفر نیروی خدماتی به صورت‬ ‫روزانه جمع اوری و تفکیک می شود‪.‬‬ ‫شــکوری پور افزود‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۳۰‬مرکز غیر‬ ‫مجــاز جمــع اوری و تفکیک زبالــه در فردیس و‬ ‫مشکین دشــت شناسایی و با حکم قضایی تعطیل و‬ ‫پاکسازی شده اند‪.‬‬ ‫وی بــه بیان اینکه جمع اوری و بی خطر ســازی‬ ‫پسماندهای عفونی نیز توسط پیمانکار پس از انتقال‬ ‫به بیمارستان شــریعتی کرج انجام می گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پسماندهای صنعتی هم توسط تولیدکنندگان صنعتی‬ ‫در ‪ ۶‬ماه اول ســال بالغ بر ‪ ۳۴‬تن بوده که با نظارت‬ ‫این اداره و پیمانکار معتمد به خارج اســتان منتقل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی عدم وجــود اراضی جهت ســاماندهی و دفع‬ ‫نخاله های ســاختمانی‪ ،‬تعدد زبالــه گردها و مراکز‬ ‫غیــر مجاز جمع اوری و تفکیک و عدم وجود صنایع‬ ‫بازیافت در منطقه را بزرگترین معضالت شهرســتان‬ ‫فردیس عنوان کرد و بیان داشــت‪ :‬یکی از مصوبات‬ ‫این نشست اراضی معادنی شهرستان های همجوار یا‬ ‫گودالی پشت شهرک صنعتی سیمین دشت فردیس‬ ‫اختصاص به تخلیه نخاله های ساختمانی شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 158‬هفته دوم ‪ /‬مهر ماه ‪1400‬‬ ‫اعتبار ویژه برای مطالعه کمربندشرقی جاده مالرد به اتوبان کرج مصوب شد‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫اســتان البرز گفت‪ :‬اعتبار ویژه برای مطالعات پروژه‬ ‫اتصال جاده مالرد و کمربند شرقی به اتوبان کرج ‪-‬‬ ‫تهران مصوب شد‪.‬‬ ‫جعفر قزوینیان در نشست بررسی طرح مطالعات‬ ‫پروژه اتصال جاده مالرد و کمربند شــرقی به اتوبان‬ ‫کرج ‪-‬تهران در سالن اجتماعات فرمانداری فردیس‬ ‫برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به شرایط خاص جغرافیایی‬ ‫و تراکم جمعیتی باالی فردیس مطالعه این طرح به‬ ‫زمان بیشتری نیاز دارد تا به نتیجه مطلوب برسد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬این طــرح نیازمند بکارگیری‬ ‫مشــاور برای اجرای پروژه است تا مسیر جدید مورد‬ ‫مطالعه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫قزوینیان به اعتبارکلی برای اجرای این طرح اشاره‬ ‫ای نکرد و گفت‪ :‬باید در مطالعه ببینیم طول مسیر‬ ‫چقدر است تا بر اساس ان اعتبار اختصاص یابد‪.‬‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫اســتان البرز گفت‪ :‬با اجرای این طــرح در هدایت‬ ‫ترافیک نقش اساســی خواهد داشــت اما ابتدا باید‬ ‫مطالعات کامل شود‪.‬‬ ‫قزوینیان افزود‪ :‬در شــهر فردیس راه برون شهری‬ ‫ندارد تمام ترافیک و فکری که در حوزه حمل و نقل‬ ‫است مجموعه شهری مورد مطالعه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ترافیک مســیر جاده مالرد و پل‬ ‫فردیس یکی از دغدغه های ماســت ‪ ،‬بیان داشــت‪:‬‬ ‫وقتی از این مســیر عبور می کنیم مشکالت شهری‬ ‫را لمس می کنیم راه و مســکن و شهرسازی ادغام‬ ‫شــده دیدگاه ما نیز عوض شده که به فکر راه برون‬ ‫شهری باشیم و مشکالت شهری را جزو وظایف راه و‬ ‫شهرسازی است تا رسیدگی کند‪.‬‬ ‫قزوینیان با اشاره به اینکه از منطقه فردیس بازدید‬ ‫کردند‪ ،‬افزود‪ :‬با مشــاور که قبال در فردیس مطالعه‬ ‫داشــته و برای اجرای ازاد راه جلســه ای برگزار و‬ ‫موضوع مطرح شد اکنون اطالعات مشاور اماده است‬ ‫قبال با شهرداری فردیس کار کرده با عقد قرار که می‬ ‫بندیم و مشاوری که گرفته می شود این طرح طرحی‬ ‫باشد که تمام مسایل را پیش بینی کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زیرا فردیس با احداث یک راه مشــکل‬ ‫برطرف نخواهد شد طرح های ویژه ای می خواهد و‬ ‫هزینه بر است این امکانات در حال حاضر نیست این‬ ‫امکانات داریم که حداقل پیش بینی کنیم مطالعات‬ ‫قوی و محکم و بدون تاســف و تنگ نظری داشــته‬ ‫باشیم باید به مرحله اجرا برویم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه احداث راه هزینه بر شــده است ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کمترین راه را اگر بخواهیم بسازیم کیلومتری‬ ‫شش میلیارد تومان کمتر نمی شود اگربخواهیم باند‬ ‫ان را اضافه کنیم به ‪ ۳۰‬میلیارد می رسد‪.‬‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫اســتان البرز گفت‪ :‬با اعتبار اســتانی هم نمی توان‬ ‫کاری انجام داد ابتدا طرح با مطالعه قوی و جلسات‬ ‫کارشناسی زیاد کامل شود و شهرداری فردیس باید‬ ‫ایده دهد و به غیر از مســیر راه به مسایل اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و ورزشی مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی در خصوص راه اندازی اداره راه و شهرسازی در‬ ‫شهرســتان فردیس افزود‪ :‬اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫پیگیر ان است تا مجوزهای الزم را اخذ کند‪.‬‬ ‫ضرورت اهتمام مســووالن البرز به احداث‬ ‫کمربندشرقیفردیس‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و هماهنگی امــور عمرانی‬ ‫فرماندار فردیس خواستار مساعدت مسووالن استانی‬ ‫برای ساماندهی هرچه زودتر کنارگذر شرقی و اتصال‬ ‫فردیس به ازادراه کرج‪-‬تهران شد‪.‬‬ ‫بهزاد پرویزی در نشست بررسی و پیگیری مطالعه‬ ‫کنارگذر شــرقی فردیس و اتصال بــه ازادراه کرج‪-‬‬ ‫تهران که در ســالن اجتماعات فرمانداری فردیس‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬افزود‪ :‬توجه بــه اجرای طرح تفصیلی‬ ‫به عنوان سند توسعه شهر فردیس نقش موثری در‬ ‫جهت دهی به ساخت وسازهای منطقه دارد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬مطالعات طرح تفصیلی‪ ،‬متعاقب‬ ‫طــرح جامع و در چارچوب رعایــت اصول و ضوابط‬ ‫شهرســازی باید انجا م شــود و تنظیــم و طراحی‬ ‫برنامه های مفصل و اقدامات جزیی در مناطق شهری‬ ‫در قالب این طرح قابل اجرا است ولی نباید از مبحث‬ ‫برون شهری و راهه ای اتصالی غافل ماند‪.‬‬ ‫معاون فرماندار فردیس افــزود با توجه به تراکم‬ ‫جمعیت و موقعیــت جغرافیایی خاص فردیس این‬ ‫منطقه فاقد راه برون شهری و به اصطالح کمربندی‬ ‫است که باید هر چه سریع تر کمربندی ان ساخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پرویزی گفــت‪ :‬همچنین باتوجه به اعتبار در نظر‬ ‫گرفته شده جهت مطالعات کنار گذر شرقی از محل‬ ‫اعتبارات تملک دارایی سال ‪ ۱۴۰۰‬مقرر شد اداره کل‬ ‫راه و شهرسازی اقدامات الزم جهت تعیین مشاور ذی‬ ‫صالح با هماهنگی شهرداری انجام دهد‪.‬‬ ‫در این نشست قرار شد شــهرداری فردیس تمام‬ ‫مسیرها برای هدایت ترافیک محدوده شهر فردیس‬ ‫را برای بررســی به اداره کل راه و شهرسازی استان‬ ‫البرز ارسال نماید‪.‬‬ ‫نیروگاه منتظر قائم البرز چهار میلیون مگاوات ساعت برق تولید کرد‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید‬ ‫منتظر قائم فردیس استان البرز اعالم کرد که‬ ‫این نیروگاه در ‪ ۶‬ماهه نخســت امسال چهار‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۷‬هزار و ‪ ۶۱۹‬مگاوت ســاعت‬ ‫برق تولید کرده است‪.‬‬ ‫محسن دانک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬امســال میزان تولید برق این نیروگاه‬ ‫نسبت به مدتن مشــابه سال قبل ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫بیش از ‪۲‬‬ ‫میلیونکیلوگرم‬ ‫مرغ گرم در‬ ‫بازار فردیس‬ ‫توزیع شد‬ ‫رییس بازرســی و نظارت اتاق اصناف شهرســتان‬ ‫فردیس اعالم کرد که با هدف متعادل سازی و تنظیم‬ ‫بازار ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۶۲‬هزار و ‪ ۷۹۴‬کیلوگرم گوشــت‬ ‫گرم مرغ طی ‪ ۶‬ماهه نخست امسال در این شهرستان‬ ‫عرضه شد‪.‬‬ ‫کامران میرشــکار در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬این مقدار گوشــت مرغ بــا قیمت تعادلی در‬ ‫اختیار ساکنان این شهرستان پرجمعیت قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬به منظور متعادل سازی قیمت‬ ‫ها ‪ ۱۰۰‬تن برای اصناف ‪ ۹۰ ،‬تن شــکر برای خانواه‬ ‫ها ‪،‬روغن خانــوار ‪ ۷۵‬تن‪ ،‬روغن صنف ‪ ۷۰‬تن‪ ،‬برنج‬ ‫پاکســتانی ‪ ۱۳۰‬تن‪ ،‬برنج تایلندی ‪ ۵۰‬تن‪ ،‬گوشت‬ ‫منجمد ‪ ۱۰‬تن و مرغ منجمد ‪ ۱۴۲‬تن از ابتدای سال‬ ‫جاری تاکنون از طریق فروشــگاه ها با قیمت مصوب‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬این نیروگاه به عنوان تنها‬ ‫نیروگاهی حرارتی اســتان البرز با تولید سه‬ ‫درصد برق شبکه کشور در شهرستان فردیس‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫دانک افزود‪ :‬مجموعــه نیروگاهی منتظر‬ ‫قائم تابســتان با تولید ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۳۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬مگاوات ســاعت انرژی برق نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته افزایش ‪ ۱۴‬درصدی‬ ‫تجربه کرد‪.‬‬ ‫در این شهرستان توزیع شده است‪.‬‬ ‫میرشکار با اشــاره به اینکه طی ‪ ۶‬ماهه گذشته‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۶۰‬بازرســی از واحدهــای صنفی این‬ ‫شهرســتان صورت گرفته است‪ ،‬اظهار داشت‪۲۰۶ :‬‬ ‫پرونده متخلف صنفی به تعزیرات حکومتی فردیس‬ ‫ارجاع شد‪.‬‬ ‫وی ارزش ریالــی تخلفات واحدهای صنفی را پنج‬ ‫میلیــارد و ‪ ۲۴۱‬میلیون و ‪ ۲۷۶‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬ریال‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬بیشترین تخلف واحدهای صنفی‬ ‫گرانفروشــی‪،‬کم فروشــی‪،‬عدم درج قیمت و صدور‬ ‫فاکتور بوده است‪.‬‬ ‫رییس بازرســی و نظارت اتاق اصناف شهرســتان‬ ‫فردیس گفت‪ :‬تعداد ‪ ۱۰۸‬شکایت کتبی و ‪ ۵۹‬رضایت‬ ‫کتبی مردم از واحدهای صنفی داشته اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید‬ ‫منتظر قائم فردیس استان البرز گفت‪ :‬شروع‬ ‫به کار نیروگاه منتظر قائم که متشکل از چهار‬ ‫واحــد بخار‪ ۶،‬واحد گازی و ســه واحد بخار‬ ‫سیکل ترکیبی اســت از ‪ ۲۹‬شهریور ‪۱۳۵۰‬‬ ‫با تولید برق در نخستین واحد بخار اغاز شد‪.‬‬ ‫دانک افزود‪ :‬نیروگاه منتظر قائم ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫برق اســتان های تهران و البرز را تامین می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫میرشــکار افزود‪ :‬گشــت های مشترک با اتحادیه‬ ‫های صنف‪،‬صنعت معدن و تجارت ‪،‬اماکن عمومی و‬ ‫تعزیرات حکومتی و شبکه بهداشت در این شهرستان‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هر کیلوگرم مرغ به نرخ تنظیم بازار ‪۲۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان است که بین غرفه های میادین و‬ ‫واحدهای صنفی شهرستان فردیس برای عرضه مردم‬ ‫توزیع شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه ‪ ۳۰‬درصد ســهمیه مرغ گرم‬ ‫شهرستان فردیس به بازار روزهای شهرداری فردیس‬ ‫اختصاص می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به پراکندگی بازار‬ ‫روزهــا در فردیس ‪ ۷۰‬درصد ســهمیه به واحدهای‬ ‫صنفی جهت سهولت دسترسی مردم اختصاص می‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫بخشش قاتل به حرمت پرچم امام رضا(ع) و پیکر شهید گمنام‬ ‫مدیر کل زندانهای اســتان البــرز اعالم کرد که‬ ‫اولیای دم یک مقتول همزمان با ورود پرچم مبارک‬ ‫ثامــن الحجج (ع) و پیکر شــهید واالمقام و گمنام‬ ‫دفــاع مقدس به ندامتگاه فردیــس از قصاص قاتل‬ ‫فرزند خود گذشتند‪.‬‬ ‫اســماعیل جمیاری در ایین گرامیداشت هفته‬ ‫دفاع مقدس در ندامتگاه فردیس برگزار شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اولیای دم مقتول پس از دیدن پرچم نورانی حضرت‬ ‫امــام رضــا (ع) و پیکر مطهر شــهید گمنام دفاع‬ ‫مقدس بدون هیچ چشمداشت مالی از قصاص قاتل‬ ‫فرزند خود گذشت کردند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬همچنین در این مراسم ‪ ۳۵‬نفر‬ ‫از زندانیان بدهکار مالی از زندانهای استان البرز ازاد‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫جمیاری با اشــاره به اینکه میزان کل بدهی این‬ ‫افراد بیش از ‪ ۱۱‬میلیارد تومان بود ‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫با ورود کمیته های صلح و سازش زندانها ‪ ،‬شورای‬ ‫حل اختــاف و مددکاران از شــکات و طلبکاران‬ ‫مبلغ ‪ ۹‬میلیارد تومان تخفیف اخذ شد و با پرداخت‬ ‫‪ ۲‬میلیــارد تومان زمینه ازادی این تعداد زندانی از‬ ‫زندان های استان البرز فراهم شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین در گرامیداشــت هفته دفاع‬ ‫مقــدس ‪ ۲۳‬نفر از کارکنــان رزمنده شــاغل در‬ ‫زندانهای اســتان با حضور مســووالن ارشد استان‬ ‫تجلیل شدند‪.‬‬ ‫پیکر مطهر شهید ‪ ۲۰‬ساله و گمنام دفاع مقدس‬ ‫از شب گذشــته میهمان مردم شهرستان فردیس‬ ‫اســتان البرز است که قشــرهای مختلف مردم بر‬ ‫اطــراف این پیکر مطهر حلقه زده و با ان راز و نیاز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ستاد دیه البرز‪ ۹۰ :‬زندانی جرائم‬ ‫غیر عمد در البرز ازاد شدند‬ ‫مدیرعامل ستاد دیه اســتان البرز اعالم کرد که از‬ ‫ابتــدای ماه محرم تا کنون به همت ســتاد ازادگان ‪،‬‬ ‫خیران‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬اصحاب رسانه و هیئات مذهبی در‬ ‫قالب پویش رهایی ‪ ۹۰‬زندانی بدهکار مالی در البرز از‬ ‫زندان ازاد شدند‪.‬‬ ‫محمدباقر مقدسی در حاشیه مراسم گرامیداشت‬ ‫هفته دفاع مقدس در ندامتگاه فردیس به خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬این تعداد زندانی با بدهی بیش از ‪ ۴۴‬میلیارد‬ ‫تومان به اغوش خانواده های خود بازگشتند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬از این تعداد ‪ ۳۵ ،‬نفر انان امروز طی‬ ‫مراسمی ازاد ازاد شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از مجموع کل ‪ ۹۰‬نفر ‪ ،‬هشــت نفر‬ ‫زن و مابقی مرد هستند‪.‬‬ ‫مقدسی اظهار داشت‪ :‬در زمان حاضر ‪ ۱۷۱‬زندانی‬ ‫جرائم غیر عمد در اســتان البــرز در انتظار حمایت‬ ‫زمینه ازادی پنج‬ ‫زندانی جرائم غیر‬ ‫عمد در فردیس‬ ‫فراهم شد‬ ‫مراسم وداع با پیکر‬ ‫شهید گمنام دفاع‬ ‫مقدس برگزار شد‬ ‫مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام‬ ‫دوران دفاع مقدس با حضور اقشارمختلف‬ ‫مردم و مسووالن با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی در محوطه حــوزه علمیه ابا‬ ‫صالح المهدی(عج) برادران شهرســتان‬ ‫فردیس استان البرز برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم که خانــواده های‬ ‫معظم شهدا‪ ،‬ایثارگران و جانبازان حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬حاضران در سوگ اربعین سرور‬ ‫خیرین و نیکوکاران برای ازادی از زندان هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ستاد دیه استان البرز گفت‪ :‬امیدوارم به‬ ‫همت خیران نیکوکار بتوانیــم این تعداد زندانی را تا‬ ‫پایان سال از زندان ازاد کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان‬ ‫شهرستان فردیس گفت‪ :‬با کمک خیران‬ ‫نیکوکار زمینه ازادی پنج زندانی جرائم‬ ‫غیر عمد در این شهرستان فراهم شد‪.‬‬ ‫غالمرضا نادری نژاد در مراسم گلریزان‬ ‫حسینی که برای ازادی زندانیان جرائم‬ ‫غیــر عمــد در محوطه مدرســه همای‬ ‫رحمت مشکین دشت با رعایت پروتکل‬ ‫های بهداشــتی برگزارشد‪ ،‬افزود‪ :‬مراسم‬ ‫گلریزان حسینی امسال برای دومین بار‬ ‫است که در مشکین دشت به همت مرکز‬ ‫نیکوکاری خادم الشهداء برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬خیرین مشــکین‬ ‫دشــت در قالب تعهد و وجه نقد مبلغ‬ ‫‪ ۱۵‬میلیــون تومان برای ازادی زندانیان‬ ‫کمک کردند‪.‬‬ ‫نادری نژاد افزود‪ :‬بــا جمع اوری این‬ ‫کمک ها ظرف چند روز اینده پنج زندانی‬ ‫جرائم غیر عمد از زندان ازاد می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل انجمــن حمایت از خانواده‬ ‫زندانیان شهرستان فردیس گفت‪ :‬افرادی‬ ‫که در ازادی زندانیان مشارکت می کنند‬ ‫در واقــع خانواده هایی از اســیب های‬ ‫اجتماعی نجات می دهند‪.‬‬ ‫و ساالر شهیدان کربال حضرت اباعبداهلل‬ ‫الحســین (ع) و شــهدای گمنام دفاع‬ ‫مقدس به عزاداری و سوگواری پرداختند‪.‬‬ ‫مدیر حوزه علمیه ابا صالح المهدی(عج)‬ ‫برادران فردیس در این مراسم گفت‪ :‬این‬ ‫شــهید گمنام ‪ ۲۰‬ســاله بــه تازگی در‬ ‫منطقه شــرق دجله توســط گروه های‬ ‫تفحص شهدا کشف شده است‪.‬‬ ‫حجت االســام صمد الهی دوســت‬ ‫افــزود‪ :‬هر چند امســال توفیق حضور‬ ‫در پیاده روی اربعین حســینی نبود اما‬ ‫شهرســتان فردیس در این ایام با رایحه‬ ‫شهیدی از تبار عاشورایان معطر شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬در جنگ تحمیلی‬ ‫روحانیت در تقویــت روحیه و باورهای‬ ‫دینــی رزمندگان اســام نقش موثری‬ ‫داشــتند و در کنار رزمنــدگان به بیان‬ ‫مسایل دینی و تبلیغی می پرداختند‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار ورزشی‬ ‫مهسا اقایی دختر تکواندوکار‬ ‫فردیسی پس از ‪ ۲‬سال رنج‬ ‫بیماری درگذشت‬ ‫معاون هیات تکواندو‬ ‫شهرســتان فردیــس‬ ‫اعالم کرد که مهســا‬ ‫ســادات اقایی دوست‬ ‫تکواندوکار فردیســی‬ ‫امروز دوشنبه همزمان‬ ‫بــا اربعین حســینی‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫مهدی شــویکلو به‬ ‫خبرنگار ایرنــا افزود‪:‬‬ ‫مهسا ســادات اقایی‬ ‫دوست پس از ‪ ۲‬سال‬ ‫زندگی نباتــی امروز‬ ‫همزمــان بــا اربعین‬ ‫حسینی درگذشت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫مهسا هنگام بازگشت‬ ‫از باشــگاه به دلیل بســته بودن مســیر پیاده رو توسط یکی از‬ ‫سازندگان یک ساختمان ناچار می شود از کنار خیابان عبور کند‬ ‫که ناگهان یک خودرو با سرعت باال به وی برخورد می کند‪.‬‬ ‫شویکلو ادامه داد‪ :‬مهسا پس از ضربه شدید مغزی به بیمارستان‬ ‫منتقل می شــود و بعد از ان در منزل نگهداری می شد و زندگی‬ ‫نباتی داشت ‪.‬‬ ‫مهسا سادات اقایی دوســت حدود ‪ ۱۵‬سال داشت و در رشته‬ ‫ورزشی تکواندو فعالیت می کرد‪.‬‬ ‫همایش پیاده روی خانوادگی‬ ‫گرامیداشت دفاع مقدس در‬ ‫فردیس برگزار شد‬ ‫همایش پیاده روی خانوادگی گرامیداشــت هفته دفاع مقدس‪،‬‬ ‫با رعایت پروتکل های اجتماعی در مشــکین دشــت شهرستان‬ ‫فردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان در این همایش مسیر حدود سه کیلومتری‬ ‫را از مقابل بانک ملی مشکین دشت تا زمین چمن طبیعی این‬ ‫شهر را پیاده پیمودند‪.‬‬ ‫داود عزیزی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان فردیس در‬ ‫همایش پیاده روی دفاع مقدس گفت ‪ :‬این همایش با هدف شور‬ ‫و نشاط اجتماعی و زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدا و ایثارگری‬ ‫های رزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقدس برگزار شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همایش پیاده روی خانوادگی مشــکین دشــت با‬ ‫همکاری اداره ورزش و جوانان ‪ ،‬ســپاه ناحیه امام رضا(ع)‪ ،‬اداره‬ ‫حفظ اثار و نشــر ارزشــهای دفاع مقدس‪ ،‬هیــات ورزش های‬ ‫همگانی‪ ،‬کانون بســیج ورزشکاران فردیس و شهرداری و شورای‬ ‫اسالمی شهر مشکین دشت برگزار شد‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقه طناب زنی و داژبال و حرکات ورزشی نمایشی‬ ‫توسط ورزشکاران از برنامه های جنبی این همایش بود‪.‬‬ ‫در پایان این همایش به ‪ ۴۶‬نفر از شــرکت کنندگان جوایزی‬ ‫مانند لوازم ورزشی و دوچرخه به قید قرعه اهدا شد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬قهرمان پارالمپیک توکیو در‬ ‫فردیس تجلیل شدند‬ ‫‪ ۲‬ورزشــکار قهرمان و مدال اور پارالمپیــک توکیو ‪ ۲۰۲۰‬در‬ ‫صحن علنی شــورای اســامی شــهر فردیس مورد تجلیل قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫امیر جعفــری و مهرزاد مهروان ‪ ۲‬قهرمان مدال اور پارالمپیک‬ ‫توکیو در رقابت های پارالمپیک ‪ ۲۰۲۰‬توکیو موفق به کسب مقام‬ ‫و افتخار افرینی برای ایران اسالمی شدند که با حضور مسووالن‬ ‫شهرستان فردیس تجلیل شدند‪.‬‬ ‫مهروان بازیکن طالیی تیم ملی والیبال نشسته و جعفری نیز در‬ ‫پارالمپیک ‪ ۲۰۲۰‬توکیو مدال نقره دسته ‪ ۶۵‬کیلوگرم وزنه برداری‬ ‫پارالمپیک را از ان خود کرد و اولین مدال اور کاروان ایران بود‪.‬‬ ‫رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان فردیس در صحن شورا‬ ‫گفت‪ :‬ورزشــکاران فردیسی با کسب مقام و مدال های درخشان‬ ‫در پارالمپیک توکیو موجب ســربلندی کشــور و استان البرز و‬ ‫شهرستان فردیس شدند‪.‬‬ ‫داود عزیزی افزود‪ :‬این شهرستان ظرفیت های فراوانی در رشته‬ ‫ورزشی و قهرمانان به نام دارد و باید مورد توجه مسووالن استانی‬ ‫و شهرستانی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬با تجلیل از قهرمانان و مدال اور شهرستان‬ ‫انگیزه ورزش در جوانان افزایش می دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســرانه فضای ورزشی این شهرستان برای هر‬ ‫نفر چهار ســانتی متر مربع است که با استانداردها فاصله زیادی‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬طی این ســال های اخیر فضاهای بیشتری به ورزش‬ ‫فردیــس اختصاص یافتــه اما مهاجرپذیر بودن بر ســرانه های‬ ‫ورزشی غلبه کرده است که هر سال ‪ ۴۰‬هزار نفر به جمعیت این‬ ‫شهرستان افزوده می شود‪.‬‬ ‫وی شغل را مهمترین دغدغه قهرمانان ورزشی فردیس دانست‬ ‫و از مدیریت شــهری خواســت با توجه به اینکــه دوره قهرمانی‬ ‫محدود است زمینه اشتغال این ورزشکاران در ادارات بررسی شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫اخبار‬ ‫پیکر های مطهر‪ ۲‬شهید حادثه‬ ‫بیدگنه در فردیس تشییع شدند‬ ‫پیکرهای مطهر شهیدان سیدمرتضی کریمی و حسین عابدی‬ ‫از شــهدای حادثه اتش ســوزی بیدگنه مالرد استان تهران با‬ ‫حضور قشرهای مختلف مردم و مسووالن در شهر فردیس استان‬ ‫البرز تشییع شدند‪.‬‬ ‫در مراســم تشــییع پیکرهای پــاک این شــهیدان‪ ،‬خانواده‬ ‫های معظم شــهدا‪ ،‬جانبازان‪ ،‬ایثارگــران‪ ،‬فرماندهان نظامی و‬ ‫انتظامی‪ ،‬بســیج‪ ،‬سپاه‪ ،‬اقشار مختلف مردم‪ ،‬مسووالن استانی و‬ ‫شهرستانی از مقابل مسجدالزهراء سه راه حافظیه بلوار شهدا تا‬ ‫مسجدالشهداء فلکه دوم فردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫پس از پایان مراســم تشییع ‪ ،‬پیکر مطهر شهید سید مرتضی‬ ‫کریمی برای خاکســپاری بــه امامزاده ابراهیــم (ع) مالرد و‬ ‫شهید حسین عابدی به گلزار شهدای مشکین دشت شهرستان‬ ‫فردیس انتقال یافت‪.‬‬ ‫شــهید «حسین عابدی» متولد ‪ ۱۳۵۶‬و شهید «سید مرتضی‬ ‫کریمی» متولد ‪ ۱۳۷۲‬عضو سپاه پاســداران عصر روز یکشنبه‬ ‫چهــارم مهرماه براثر حادثه اتش ســوزی در محــل انبار مرکز‬ ‫تحقیقات خودکفایی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی به درجه‬ ‫رفیع شهادت نائل امدند‪.‬‬ ‫یک میدان و خیابان در فردیس به نام شــهید ســید‬ ‫مرتضی کریمی نامگذاری شد‬ ‫سرپرست شهرداری فردیس گفت‪ :‬خیابان نیلوفر‪ ۵۸‬و میدان‬ ‫پیک به نام شهید مرتضی کریمی در فردیس نام گذاری شد‪.‬‬ ‫محمدرضا اژیر با اشاره به خبر شهادت سید مرتضی کریمی‪،‬‬ ‫از فرزندان غیور شــهر فردیس اظهار داشت ‪ ۲ :‬روز پیش براثر‬ ‫حادثه انفجار در مرکز تحقیقات سپاه در منطقه مالرد شهیدان‬ ‫حسین عابدی و سید مرتضی کریمی به اسمان ها پرکشیدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عالوه بر تعامل و هماهنگی الزم با ســایر ارگانها‬ ‫مرتبط با برگزاری مراســم اســتقبال از پیکرهای این ‪ ۲‬شهید‬ ‫واالمقام ‪ ،‬جلســه ای فــوق العاده کمیته نامگذاری تشــکیل‬ ‫ومیدان پیک و خیابان محل زندگی شهید سید مرتضی کریمی‬ ‫را به نام این شهید بزرگوار نامگذاری کرد‪.‬‬ ‫یک میدان و خیابان در فردیس به نام شــهید ســید مرتضی‬ ‫کریمی نامگذاری شد‬ ‫سرپرست شهرداری فردیس با بیان اینکه تابلوهای معابر فوق‬ ‫در کمترین زمان ممکن در محل نصب شــده اســت‪ ،‬از حسن‬ ‫همکاری اعضای شورای اسالمی شهر فردیس در فرایند تصویب‬ ‫و ابالغ الیحه کمیته نام گذاری این شهرداری قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ســید مرتضی کریمی در حادثه اتش سوزی روستای بیدگنه‬ ‫مالرد استان تهران به درجه رفیع شهادت نائل شد‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬ویژه برنامه هفته دفاع‬ ‫مقدس اجرا شد‬ ‫جانشین فرمانده سپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرستان فردیس‬ ‫گفــت‪ :‬همزمان با گرامیداشــت هفته دفــاع مقدس ‪ ۹۰‬ویژه‬ ‫برنامه با رعایت پروتکل های بهداشــتی توســط سپاه در این‬ ‫شهرستان اجرا شد‪.‬‬ ‫محمد تاجی در نشســت با خبرنگاران شهرســتان فردیس‬ ‫افزود‪ :‬این برنامه ها شــامل اعزام نمادین کاروان به جبهه‪ ،‬رژه‬ ‫خودرویــی و موتوری‪ ،‬گلباران و غبارروبی گلزار شــهدا‪ ،‬پیاده‬ ‫روی خانوادگی‪ ،‬دیدار با خانواده های معظم شهدا ‪ ،‬ایثارگران‬ ‫و جانبــازان‪ ،‬یادواره شــهدا‪ ،‬برپایی نمایشــگاه دفاع مقدس و‬ ‫تجلیل از ایثارگران و جانبازان در هفته دفاع مقدس اســت‪.‬‬ ‫وی اجــرای رزمایش کمــک مومنانه و مشــارکت در طرح‬ ‫همدلی و مواســات را از دیگر برنامه مهم ســپاه برشــمرد و‬ ‫گفت‪ :‬معیشــت مردم و تامین هزینه هــا و اقالم خوراکی برای‬ ‫افراد نیازمند تاکید مقام معظم رهبری اســت به همین جهت‬ ‫در هفتــه دفاع مقدس در قالب طرح مواســات و همدلی این‬ ‫کار انجام شد‪.‬‬ ‫تاجی با بیان اینکه رســانه ها به عنوان جنگ نرم پیشقراول‬ ‫جنگ روانی دشــمنان هستند و افزود‪ :‬به همان مقدار دشمن‬ ‫بر علیــه نظام تبلیغات منفی می کند انتظار می رود‪ ،‬رســانه‬ ‫های داخلی تجهیز شــوند و به عنوان افسران مقابله با جنگ‬ ‫روانی دشمن اماده باشند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۳۰۰ :‬تلویزیون ماهــواره ای در جهان‬ ‫وجــود دارد که از این تعداد ‪ ۱۱۵‬ماهواره تلویزیونی فقط برای‬ ‫ایــران برنامه پخش می کنند و ‪ ۲۶۰‬کانال ویژه ایران تدارک‬ ‫دیده شده بود‪.‬‬ ‫جانشین فرمانده سپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرستان فردیس‬ ‫گفــت‪ :‬محور برنامه هایی که بــرای هفته دفاع مقدس تدارک‬ ‫دیده شــده در سه ســطح اســت برنامه های ناحیه ای ‪،‬حوزه‬ ‫مقاومت بســیج و رده های بسیج و پایگاهها برگزار شد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 158‬هفته دوم ‪ /‬مهر ماه ‪1400‬‬ ‫مدرسه ‪ ۱۲‬کالسه خیرساز در فردیس گشایش یافت‬ ‫مدرســه ‪ ۱۲‬کالسه خیرســاز با حضور مسووالن‬ ‫اســتانی در شهرک نگارســتان شهرستان فردیس‬ ‫گشایش یافت‪.‬‬ ‫مدیر کل اموزش و پرورش اســتان البرز در ایین‬ ‫گشــایش این فضای اموزشــی ضمن قدردانی از‬ ‫خیرمدرسه ســاز عباس ایروانی بنیانگذار هلدینگ‬ ‫عظام گفت‪ :‬در کشور نگاه ها باید به توسعه و ابادانی‬ ‫باشد تا استعدادهای دانش اموزان شکوفا شود‪.‬‬ ‫ساالر قاسمی افزود‪ :‬ترویج امور خیریه در بخش‬ ‫توســعه مدرسه ســازی باید اولویت قرار گیرد زیرا‬ ‫علم اموزی از نگاه قران دارای اهمیت فراوان است‪.‬‬ ‫مدیر اموزش و پرورش ناحیه ‪ ۲‬کرج و شهرستان‬ ‫فردیس نیز گفت‪ :‬افتتاح مدرسه خیرساز هر عظام‬ ‫گام موثری برای اموزش استعدادهای درخشان در‬ ‫این ناحیه است ‪.‬‬ ‫ولی اله احمدی افزود‪ :‬این مدرســه با ‪ ۱۲‬کالس‬ ‫درس زمینه تحصیل ‪ ۳۰۰‬دانش اموز را فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیــر اداره امــوزش و پرورش ناحیــه ‪ ۲‬کرج و‬ ‫شهرستان فردیس نیز گفت ‪ :‬تالش می شود رعایت‬ ‫ســقف تراکم دانش اموزی برای رشــد و توســعه‬ ‫کیفیت اموزشی مورد لحاظ قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬مدرسه تحویل اموزش و پرورش استان‬ ‫البرز شد‬ ‫سرپرســت اداره کل نوسازی‪ ،‬توســعه و تجهیز‬ ‫مدارس اســتان البرز گفت‪ :‬همزمان با اغاز ســال‬ ‫تحصیلی جدید ‪ ۲۲‬واحد اموزشــی با ‪ ۳۶۰‬کالس‬ ‫درس تحویل اموزش و پرورش استان شد‪.‬‬ ‫علیرضا کارگر موقر در ایین افتتاح مدرســه ‪۱۲‬‬ ‫کالسه عظام در شهرک وحدت فردیس افزود‪ :‬از این‬ ‫تعداد‪ ۱۸ ،‬مدرسه مشارکتی و یک مدرسه خیرساز‬ ‫بوده که با اعتبار بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان ساخته‬ ‫و تحویل اموزش و پرورش شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در متراکم ترین و محروم‬ ‫ترین نقطه کشــور از نظرسرانه اموزشی قرار داریم‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در استان البرز ساالنه نیازمند احداث‬ ‫‪ ۲۰۰‬کالس درس هســتیم تا بتوانیم رشد جمعیت‬ ‫دانش اموزی را پوشش دهیم‪.‬‬ ‫کارگرموقــر افزود‪ :‬از نظر کمبود ســرانه فضای‬ ‫اموزشــی نیازمنــد احــداث ‪ ۸۰۰‬کالس درس در‬ ‫یک برنامه بلند مدت هستیم تا بتوانیم به میانگین‬ ‫کشوری بعد از ‪ ۱۰‬سال برسیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ســاالنه نیازمند تخریب و بازسازی و‬ ‫مقاوم ســازی بیش از ‪ ۴۰۰‬کالس درس در استان‬ ‫البرز هستیم البته کارهای خوبی در این سالها انجام‬ ‫شده و اعتبارات چند برابری شده است‪.‬‬ ‫کارگر افزود‪ :‬در اســتان البــرز با توجه به فعالیت‬ ‫خیران و بخش مشارکت ها ‪ ۷۵‬درصد پروژه های در‬ ‫دســت اجرا خیرساز است یعنی بخشی مشارکتی و‬ ‫بخشی اعتبارات دولتی ساخته می شود‪.‬‬ ‫مدرسه ‪ ۱۲‬کالســه عظام شهرستان فردیس در‬ ‫زمینی به مســاحت یک هــزار و ‪ ۲۰۰‬مترمربع و‬ ‫در حال ســاخت داریم که قرار بود شهریور امسال‬ ‫افتتاح شــود اما بخاطر کمبود مصالح ساختمانی به‬ ‫تعویق افتاد‪.‬‬ ‫ایروانــی افزود‪ :‬در اسالمشــهر اولیــن مجموعه‬ ‫ورزشــی‪،‬زمین چمن‪ ،‬سالن سرپوشــیده در حال‬ ‫ساخت و در هر استانی اگر زمین مناسب در اختیار‬ ‫قرار دهند مجموعه ورزشی می سازیم‪.‬‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفراشتغال مستقیم و ‪ ۲۲‬پیمانکار‬ ‫در مجموعه عظام فعالیت می کنند که بخشــی هم‬ ‫مسولیت اجتماعی نوسازی مدارس را به عهده دارند‪.‬‬ ‫زیربنای یک هزار متــر مربع با ‪ ۱۲‬کالس درس‪۶ ،‬‬ ‫اتاق اداری ‪،‬ســالن چندمنظوره و کتابخانه با اعتبار‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد تومان از محل کمک خیر عباس‬ ‫ایروانی و مجموعه هلدینگ عظام و اعتبارات تامین‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬نفر از ایتام در استان البرز فاقد مسکن‬ ‫هستند‬ ‫معاون توسعه و مشارکت های مردمی کمیته امداد‬ ‫امــام خمینی (ره) البرز گفت‪ :‬حدود ‪ ۳۰‬نفر از ایتام‬ ‫البرز که به تازگی به مجموعه این نهاد اضافه شدند‬ ‫فاقد مسکن هستند‪.‬‬ ‫رضا لشــینی در ایین افتتاح دبیرســتان پسرانه‬ ‫خیرساز عظام در شــهرک وحدت فردیس ‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫انتظار مــی رود با کمک خیرین بتوانیــم تا پایان‬ ‫سال جاری مشکل مســکن خانواده های این ایتام‬ ‫را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عباس ایروانی خیرمدرســه ساز‬ ‫امــروز حمایت بیش از ‪ ۲۴‬هــزار فرزند معنوی در‬ ‫نقاط مختلف کشور به عهده دارند ‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای‬ ‫مســوولیت پذیری اجتماعی عالوه بر حمایت های‬ ‫مادی و معنوی موضوع اینده فرزندان این سرزمین‬ ‫هم برای این نیکوکار بزرگ حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫لشــینی بیان داشــت‪ :‬بیش از پنــج هزاریتیم و‬ ‫محســنین تحت حمایت کمیته امداد استان البرز‬ ‫بوده که تمام انان دارای حامی هستند‪.‬‬ ‫معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره) البرز گفت‪ :‬سال گذشته مجموعه‬ ‫کمیتــه امداد البرز تمام ایتام تحت حمایت خود را‬ ‫که یک هــزار و ‪ ۵۰۰‬یتیم دارای پرونده مددجویی‬ ‫هستند را خانه دار کرد‪.‬‬ ‫لشینی افزود‪ :‬امسال در بخش اموزش تعداد ‪۹۱‬‬ ‫نفر از ایتام البرزدر بهترین دانشــگاههای کشــور‬ ‫پذیرفته شدند‪.‬‬ ‫زمینه ساخت ‪ ۲‬مدرســه خیرساز در البرز‬ ‫فراهم شد‬ ‫خیر مدرســه ســاز و بنیانگذار مجموعه خیرین‬ ‫هلدینگ مهر عظام گفت‪ :‬زمینه ســاخت ‪ ۲‬مدرسه‬ ‫در اســتان البرز فراهم شــد و این امادگی را داریم‬ ‫در فردیس که به لحاظ سرانه های اموزشی یکی از‬ ‫مناطق محروم البرز است مدرسه بسازیم‪.‬‬ ‫عباس ایروانی در ایین افتتاح دبیرســتان پسرانه‬ ‫متوســطه اول مهــر عظام ‪ ۱۲‬در شــهرک وحدت‬ ‫فردیس افزود‪ :‬اگر اداره کل نوسازی مدارس استان‬ ‫البرز زمینه را فراهم کند ما امادگی داریم تا مدرسه‬ ‫در فردیس بسازیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امسال ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان بودجه‬ ‫به امر مدرسه سازی اختصاص دادیم ولی مسووالن‬ ‫مربوطه همکاری نمی کنند‪.‬‬ ‫ایروانی افزود‪ :‬حدود سه سال پیش بعد از سیلی‬ ‫که در کشــور امد با مدیــران خود تعهد کردیم که‬ ‫بتوانیــم یک هزار کالس درس را در مناطق محروم‬ ‫بازسازی و یا احداث کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از این تعــداد تاکنون ‪ ۲۷۹‬کالس‬ ‫درس تحویل داده ایم و تا پایان سال اینده تمام این‬ ‫کالس ها تحویل اموزش و پرورش داده می شود‪.‬‬ ‫ایروانی گفت‪ :‬قرار است که تعداد این کالس ها را‬ ‫به سه هزار کالس درس برسانیم‪.‬‬ ‫بنیانگــذار هلدینگ عظــام افــزود‪ :‬تاکنون پنج‬ ‫مدرســه در مناطق سیل زده استان های گلستان‪،‬‬ ‫لرستان‪ ،‬خوزستان و سیستان بلوچستان ساخته ایم‪.‬‬ ‫ایروانــی افــزود‪ :‬بزرگترین مجموعه هوشــمند‬ ‫اموزشی با ظرفیت یک هزار دانش اموز را در اهواز‬ ‫مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور‪:‬‬ ‫یک هزار و‪ ۳۶۱‬مدرسه توسط خیرین در کشور‬ ‫ساخته شد‬ ‫مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور اعالم‬ ‫کــرد که حدود یک هزار و ‪ ۳۶۱‬مدرســه با ‪ ۶‬هزار‬ ‫‪ ۳۰۰‬کالس درس ســال گذشته توسط خیرین در‬ ‫کشور ساخته شد‪.‬‬ ‫محمدرضــا جعفــری در ایین افتتاح مدرســه‬ ‫استعدادهای درخشــان در شهرک وحدت فردیس‬ ‫افزود‪ :‬نقش خیران مدرسه ســاز در رفع مشکالت‬ ‫موثر است و با مشکالتی که در کشور بعد از انقالب‬ ‫اســامی وجود داشت خیرین به میدان امدند و در‬ ‫اقصی نقاط کشور مدارس زیادی را ساختند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه در مجموع بیش از ‪ ۱۳۵‬هزار‬ ‫کالس درس تاکنــون با کمک و مشــارکت خیران‬ ‫ساخته شــده است‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬پارسال حدود‬ ‫سه هزار میلیارد تومان خیرین تعهد دادند و دولت‬ ‫هم مشــارکت خوبی در این عرصه داشت که باعث‬ ‫تشــویق و ترغیب خیران شد و حرکت های خوبی‬ ‫صورت گرفت‪.‬‬ ‫جعفری گفت‪ :‬هشت اســتان زیر خط متوسط‬ ‫سرانه فضاهای اموزشی و پرورشی کشور قرار دارند‬ ‫که یکی از این استان ها ‪ ،‬البرز است ‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬با رشد جمعیت سرانه فضاهای‬ ‫اموزشی در فردیس خیلی پایین است که امیدواریم‬ ‫با کمک خیرین بتوانیم این مشکل را حل کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور گفت‪:‬‬ ‫فردیس از نظر زمین برای ساخت مدرسه با مشکل‬ ‫مواجه اســت که مســووالن امر باید چاره اندیشی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫جعفــری افزود‪ ۶۰ :‬پروژه بــه کمک خیرین در‬ ‫اســتان البرز در حال ساخت اســت که امیدوارمبا‬ ‫کمک دولت این پروژه ها را به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پویشی در جامعه خیرین در حال‬ ‫انجام است و دانش اموزان را می خواهیم با مدرسه‬ ‫سازی و کار خیر اشــنا کنیم‪ ،‬بیان داشت‪ :‬تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۲۱‬هزار نقاشــی در سطح کشور با موضوع‬ ‫مدرسه ســازی و محرومیت اموزشی توسط دانش‬ ‫اموزان ارائه شده است‪.‬‬ ‫شهرستان فردیس ‪ ۸۶‬هزار دانش اموز در مقاطع‬ ‫مختلف تحصیلی دارد‪.‬‬ ‫وداع حزن انگیز با شهید مدافع حرم هادی شریفی در فردیس‬ ‫مراســم وداع با پیکر شــهید مدافع حرم هادی‬ ‫شــریفی شامگاه جمعه در مســجد امام صادق (ع)‬ ‫شهرک وحدت فردیس با حضور خانواده های معظم‬ ‫شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد‪.‬‬ ‫این ایین باشکوه با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫برگزار شــد و مردم در سوگ شــهادت این مسافر‬ ‫بهشت اشک ماتم ریختند‪.‬‬ ‫مسوول ســتاد یادواره شهدای شهرستان فردیس‬ ‫بــه خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬پیکر مطهر شــهید مدافع‬ ‫حرم هادی شــریفی اعزامی جمعی نیروی زمینی‬ ‫سپاه تیپ ‪ ۲۰‬رمضان طی عملیات تفحص در سوریه‬ ‫کشف و هویتش مشخص شد‪.‬‬ ‫مهدی خلیلی افزود‪ :‬شــهید شــریفی متولد ‪۳۱‬‬ ‫شهریور ‪ ۱۳۶۱‬در شهر قم است؛ او بهمن ماه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬برای دفاع از حرم حضرت زینب (س) راهی‬ ‫سوریه شد و ‪ ۱۳‬فروردین ‪ ۱۳۹۵‬به شهادت رسید‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬پیکر مطهر این شهید پس از‬ ‫پنج سال از شهادتش کشف شد؛ این شهید ساکن‬ ‫فردیس و دارای ‪ ۲‬فرزند پسر است‪.‬‬ ‫پیکر مطهر این شهید مدافع حرم در گلزار شهدای‬ ‫مالرد به خاک سپرده می شود‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس ‪ ۱۲‬شهید مدافع حرم تقدیم‬ ‫ارزش های دینی و الهی کرده است‪.‬‬ ‫پیکر شــهید مدافع حرم هادی شریفی در‬ ‫پخت و توزیع‪ 25‬تن‬ ‫حلیم نذری در فردیس‬ ‫یکی از خیرین شهرستان فردیس استان البرز‬ ‫به مناسبت اربعین حسینی ‪ ۲۵‬تن حلیم نذری‬ ‫بین مردم و دوســتداران اهل بیت (ع ) توزیع‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مهدی دهنه ای به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬از ‪۳۰‬‬ ‫ســال پیش پخت حلیم را از یک دیگ شروع‬ ‫کردیم و اکنون به ‪ ۲۵‬تن رسیده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت ‪ :‬عشق به حضرت اباعبداهلل‬ ‫الحسین (ع) موجب شد تا هر سال در اربعین‬ ‫حســینی برای عزاداران حسینی حلیم نذری‬ ‫پخت کنیم‪.‬‬ ‫امروز این مقدار حلیم نذری بین قشــرعهای‬ ‫مختلف مر دم به ویژه نیازمندان توزیع شد‪.‬‬ ‫فردیس ‪ ۲۸‬صفر تشییع می شود‬ ‫فرمانده سپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرستان فردیس‬ ‫اعالم کرد پیکر مطهر شهید مدافع حرم هادی شریفی‬ ‫فردیس روز ســه شــنبه مصادف با ‪ ۲۸‬صفر در این‬ ‫شهرستان تشییع می شود‪.‬‬ ‫سرهنگ احســان علیزاده در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬پیکر مطهر این شهید واالمقام ساعت هشت‬ ‫صبح روز سه شنبه هفته جاری از مقابل سپاه ناحیه‬ ‫امام رضا(ع) تشــییع و در گلزار شهدای شهرستان‬ ‫مالرد استان تهران به خاک سپرده می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬مراسم تشییع این شهید واالمقام با‬ ‫حضور خانواده های معظم شهدا ‪ ،‬ایثارگران و جانبازان‬ ‫و اقشــار مختلف مردم همراه عزاداری و نوحه خوانی‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬پیکر مطهر شهید مدافع حرم هادی‬ ‫شــریفی اعزامی جمعی نیروی زمینی سپاه تیپ ‪۲۰‬‬ ‫رمضان طی عملیات تفحص در سوریه کشف و هویتش‬ ‫مشخص شد‪.‬‬ ‫شهید شریفی متولد ‪ ۳۱‬شهریور ‪ ۱۳۶۱‬در شهر قم‬ ‫است؛ وی بهمن ماه ســال ‪ ۱۳۹۴‬برای دفاع از حرم‬ ‫حضرت زینب (س) راهی ســوریه شد و ‪ ۱۳‬فروردین‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬به شهادت رسید‪.‬‬ ‫پیکر مطهر این شهید پس از پنج سال از شهادتش‬ ‫کشف شد؛ این شهید ساکن فردیس و دارای ‪ ۲‬فرزند‬ ‫پسر است‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 176

هفته نامه خبر فردیس 176

شماره : 176
تاریخ : 1401/05/04
هفته نامه خبر فردیس 175

هفته نامه خبر فردیس 175

شماره : 175
تاریخ : 1401/04/15
هفته نامه خبر فردیس 174

هفته نامه خبر فردیس 174

شماره : 174
تاریخ : 1401/04/02
هفته نامه خبر فردیس 173

هفته نامه خبر فردیس 173

شماره : 173
تاریخ : 1401/03/21
هفته نامه خبر فردیس 172

هفته نامه خبر فردیس 172

شماره : 172
تاریخ : 1401/02/20
هفته نامه خبر فردیس 171

هفته نامه خبر فردیس 171

شماره : 171
تاریخ : 1401/01/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!