هفته نامه خبر فردیس شماره 156 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 156

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 156

هفته نامه خبر فردیس شماره 156

‫گفتگو‬ ‫طی حکمی؛‬ ‫رضا خردمند رییس‬ ‫هیات موتورسواری و‬ ‫اتومبیلرانی فردیس شد‬ ‫بیمارستان فردیس هر‬ ‫چه سریع تر راه اندازی‬ ‫شود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪ ۳۲‬پروژه عمرانی در‬ ‫فردیس بهره برداری‬ ‫شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪ ۲‬زندانی محکوم به‬ ‫قصاص فردیس از‬ ‫زندان ازاد شدند‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫اثار منفی بالتکلیفی در قیمت گذاری و گرانی نان‬ ‫به فــردیس هم رسید‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫تکمله ای بر انتخاب‬ ‫شهردار فردیس‬ ‫باالخــره دوره حــدس و گمان ها‪،‬‬ ‫تحلیل و ارزیابی ها به پایان رســید‬ ‫و اعضای دومین دوره شــورای شهر‬ ‫فردیس در انجام اصلی ترین وظیفه‬ ‫خود‪ ،‬به اتفاق ارا محمدرضا اژیر را به ‬ ‫عنوان شهردار این شهر انتخاب کردند‪.‬‬ ‫جدا از فراینــد انتخاب از میان ‪۱۴‬‬ ‫گزینه پیشنهادی سمت و صندلی داغ‬ ‫شــهردار فردیس که اژیر در دهمین‬ ‫جلسه به عنوان گزینه نهایی و شهردار‬ ‫منتخب دومین دوره شورای این شهر‬ ‫انتخاب شد‪ ،‬به طور قطع رای موافق‬ ‫کل ‪ 9‬عضو این شورا می تواند نشانه‬ ‫مثبت و پشــتوانه خوبی برای او در‬ ‫پیشــبرد امور این شهر پرجمعیت و‬ ‫پرمشکلباشد‪.‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫بالتکلیفی در قیمت گذاری و گرانی نان به عنوان قوت ‪ 1400‬به چالشی جدی و غیرقابل کتمان تبدیل شده‬ ‫الیموت و اصلی ترین خوراکی سفره های مردم بخصوص که اثار منفی ان در شهرستان پرجمعیت فردیس نیز‬ ‫قشر اسیب پذیر‪ ،‬انهم نه فقط در روزها و هفته های همواره قابل مشاهده و ملموس بوده است‪.‬‬ ‫اخیر چه بسا از سال های گذشته و به ویژه در سال‬ ‫شرح درصفحه ‪3‬‬ ‫محمدرضا اژیر‬ ‫شهردار جدید‬ ‫فردیس شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫با کسب مدال نقره‬ ‫امیر جعفری اولین‬ ‫مدال اور فردیسی در‬ ‫پارالمپیک ‪ ٢٠٢٠‬شد‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫رییس بازرسی اصناف فردیس‬ ‫‪ ۷۵‬واحد صنفی در‬ ‫فردیس اخطار کتبی‬ ‫دریافت کردند‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫سال ششم | شماره ‪ | 156‬هفته دوم‪ 10 ،‬شهریور ماه ‪ 4 | 1400‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫استاندار البرز‪:‬‬ ‫فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫مدیرعامل انجمن حمایت‪:‬‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫هفته انهم‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫تکمله ای بر انتخاب‬ ‫شهردار فردیس‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫عالوه براین ســوابق کاری شــهردار منتخب و اشنایی و‬ ‫شناخت او از شــهر فردیس‪ ،‬نوید دیگری است که امید به‬ ‫بهبودی اوضاع این شهر با بیش از نیم میلیون نفر جمعیت‬ ‫را دو چندان می کند‪ ،‬چه اینکه اژیر پیشــتر سرپرســتی‬ ‫منطقه دو شــهرداری فردیس را برعهده داشته و در بخش‬ ‫هــای مختلف از جمله عضویت در هیات مدیره و ریاســت‬ ‫ســازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‪ ،‬مشاور و مدیر حوزه‬ ‫شهردار فردیس‪ ،‬جانشین معاونت خدمات شهری شهرداری‬ ‫فردیس و ‪ ...‬انجام وظیفه کرده است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر می توان اژیر را دست پروده و رشد یافته‬ ‫در امور و مشــاغل مختلف شهرداری دانست‪ ،‬همانگونه که‬ ‫او در شهرداری کرج نیز به عنوان مشاور‪ ،‬مدیرعامل و مدیر‬ ‫حوزه مشارکتهای عمرانی سازمان خدمات موتوری‪ ،‬مسوول‬ ‫حراست ســازمان مدیریت پسماند‪ ،‬مسوول عمران سازمان‬ ‫مدیریت پســماند و مدیر امور اداری منطقه ‪ ۱۲‬شهرداری‬ ‫کرج خدمت کرده است‪.‬‬ ‫ناگفته پیداست که این درهم امیختگی ها و ویژگی های‬ ‫شــهردار منتخب فردیس و مسوولیت و اشنایی او با حوزه‬ ‫های مختلف شــهرداری و حتی دوران تصدی او در مشاغل‬ ‫مختلف شــهرداری کرج را باید به فال نیک گرفت‪ ،‬چراکه‬ ‫هرچند به ظاهر شهرداری فردیس در سال ‪ 96‬از شهرداری‬ ‫کرج جدا و مستقل شد‪ ،‬اما هنوز این وابستگی به طور کامل‬ ‫قطع نشده و مشــکل پیچیده و بغرنجی به نام انتزاع کامل‬ ‫باقی مانده است!‬ ‫با این حال انچه اکنون در اولویت همه برنامه ها و کارها‬ ‫قرار دارد موضوع تایید حکم شهردار منتخب فردیس است‪،‬‬ ‫لذا همانگونه که رییس شــورای شــهر فردیس گفته است‪،‬‬ ‫امیدواریم صورت جلســه انتخاب محمدرضا اژیر به عنوان‬ ‫شــهردار منتخب هرچه زودتر جهت سیر مراحل اداری به‬ ‫وزارت کشور ارسال و در کوتاه ترین زمان به تایید نهایی و‬ ‫ابالغ توسط وزیر کشور برسد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با توجه به رای موافق کل ‪ 9‬عضو شورای فردیس‬ ‫و شــاخص ها و ویژگی هایی که برای شهردار منتخب این‬ ‫شهر برشــمرده شد‪ ،‬به نظر می رسد شــهروندان نجیب و‬ ‫صبــور فردیس باید منتظر روزهــای بهتر و خدمات و رفاه‬ ‫شــهری بیشتری باشند که به حق اســتحقاق ان را دارند‪،‬‬ ‫ولی در دوره اول شورای این شهر از انها دریغ شد و طبیعی‬ ‫است که یکی از وظایف و خدمات شورای دوم فردیس باید‬ ‫زدودن همه ان کم و کاستی ها و خاطره ذهنیت منفی در‬ ‫شهروندان است‪.‬‬ ‫اکنون به عنوان یک اهل رســانه قدیمی جز اســتقبال و‬ ‫خوشامدگویی به شهردار منتخب فردیس و خداقوت به تک‬ ‫تک اعضای شورا حرفی برای گفتن ندارم و بسیار امیدوارم‬ ‫با این روند روزهای توام با توسعه و ابادانی و رضایمتمندی‬ ‫شــهروندان در راه باشــد‪ ،‬اما مایلم تکمله ای انهم فقط با‬ ‫هدف یاداوری بر این انتخاب خوش یمن و خوشحال کننده‬ ‫بزنم‪ ،‬بخصوص که جناب اژیر از ابتدای دوره اول شــورای‬ ‫فردیس در جایگاه و ســمتی در شــهرداری این شهر قرار‬ ‫داشته که از نزدیک شــاهد همه جزییات و اختالفات بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته به هیچ وجه تمایلی به بازسازی تصویر ان زمان در‬ ‫ذهن ها ندارم‪ ،‬اما خوب به یاد دارم که سال ‪ 96‬هم مصادف‬ ‫با چنین روزها یعنی انتخاب اولین شــهردار فردیس بود که‬ ‫نه تنها به اتفاق کل ارا شــهردار انتخاب شــد که در مدت‬ ‫زمان کوتاهی به تایید وزارت کشــور هم رسید‪ ،‬اما در چهار‬ ‫سال اول به دلیل منیت‪ ،‬خودخواهی‪ ،‬منافع فردی و گروهی‬ ‫و خط و خط کشــی بین اعضای شــورا در واقع هیچ اتفاق‬ ‫مثبتی در فردیس صورت نگرفت و شد انچه نباید می شد!‬ ‫حال با توجه به تغییر هفت عضو تازه نفس‪ ،‬جوان و خوش‬ ‫فکر در شــورای فردیس و شهردار منتخبی که همراه با دو‬ ‫عضو دیگر این شــورا با فضای اشــفته شورای اول اشنایی‬ ‫کامل دارند‪ ،‬امیدها به شــورا و مدیریت شــهری دوره دوم‬ ‫فردیس‪ ،‬شــهری که با شهرهای بزرگ پهلو به پهلو می زند‬ ‫و شــاید مسایل و مشکالت ان حتی بیشتر از یک کالنشهر‬ ‫باشد‪ ،‬بسیار افزایش یافته است‪ ،‬لذا انتظار می رود که شورا‬ ‫و شــهرداری این دوره با درس امــوزی از تجربه دوره اول‪،‬‬ ‫همراه با همدلی و اتحاد نه فقط تلخی ان دوران را از ذهن‬ ‫ها بزدایند که چهار ســال پیش رو را به دوره ای پررونق و‬ ‫ماندگار تبدیل کنند‪.‬‬ ‫خالصه اینکــه فردیس به عنوان یک شــهر مهاجرپذیر‪،‬‬ ‫رونــدی که کــم و بیش هنوز ادامه دارد و این شــهر را به‬ ‫یک کانون جمعیتی شــلوغ و پرازدحام و بالطبع پرمشکل‬ ‫مبدل کرده‪ ،‬شــهری که از کمترین زیرساخت ها و سرانه‬ ‫های شهری برخوردار است‪ ،‬شهری که با انباشت مشکالت‬ ‫بزرگ و کوچک از گذشــته مواجه است و شهری که برای‬ ‫رفع موانع و مشکالتش به نگاه ویژه‬ ‫مســووالن استان‪ ،‬شهرســتان و حتی کشــور نیاز دارد‪،‬‬ ‫اکنون منتظر تحول و دگرگونی و جبران همه کم و کاستی‬ ‫های گذشته و فرصت سوزی دوره اول شوراست‪.‬‬ ‫از طرفی همانگونه که بارها گفته و نوشته ام‪ ،‬بازهم تاکید‬ ‫می کنم که راز و گره اصلی ســد راه پیشــرفت و توســعه‬ ‫خدمات شــهری در فردیس‪ ،‬عدم اجرای کامل طرح انتزاع‬ ‫شــهرداری این شهر از شــهرداری کرج اســت که جدا از‬ ‫بازپــس ندادن اموال منقول و غیرمنقول شــهرداری یعنی‬ ‫مردم فردیس‪ ،‬اجرا نشــدن کامل طرح انتــزاع حتی مانع‬ ‫کسب رتبه شــهرداری فردیس در وزارت کشور شده است‬ ‫که تبعات منفی بسیاری درپی داشته است‪.‬‬ ‫البته این موضوع تازه ای نیست و بارها مطرح و منعکس‬ ‫شــده اســت‪ ،‬ولی در دوره اول هرگز انچنــان باید مورد‬ ‫پیگیری و احقاق حق و حقوق شــهروندان فردیســی قرار‬ ‫نگرفت‪ ،‬پس از شــورا و شــهردار منتخب دوره دوم انتظار‬ ‫می رود گره گشــایی از معضل طرح انتزاع را در دستور کار‬ ‫خود قرار دهد و هرگونه مانع تراشــی و کارشــکنی توسط‬ ‫شــهرداری کرج را با مردم و افکار عمومی فردیس به طور‬ ‫شفاف در میان گذارد‪.‬‬ ‫در پایان‪ ،‬الزم اســت تکرار کنم که مجموعه رسانه ای ما‬ ‫اعــم از کانال و صفحات خبری در فضــای مجازی و دیگر‬ ‫راههای اطالع رسانی صوتی و تصویری و بخصوص در تنها‬ ‫نشریه و تربیون مکتوب این شهرستان‪ ،‬همگی به طور کامل‬ ‫اماده انجام وظیفه و همراهی و همســویی با افکار عمومی‬ ‫بخصوص خدمتگزاران و دلسوزان فردیس است و امیدوارم‬ ‫برخالف دوره اول‪ ،‬مجموعه ما در دوره دوم منادی خبرها و‬ ‫اطالع رســانی از توسعه و پیشرفت و روزهای امیدبخش در‬ ‫فردیس‪ ،‬این شهر فاطمی‪ ،‬شهدای اقتدار باشد‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 156‬هفته دوم ‪ /‬شهریور ماه ‪1400‬‬ ‫استاندار البرز‪ :‬بیمارستان فردیس هر چه سریع تر راه اندازی شود‬ ‫استاندارالبرز از دانشــگاه علوم پزشکی استان‬ ‫خواســت تا نســبت به تجهیز و راه اندازی تنها‬ ‫بیمارستان دولتی شهرستان فردیس در کمترین‬ ‫زمان ممکن اقدام کند‪.‬‬ ‫عزیزالــه شــهبازی در بازدید از بیمارســتان‬ ‫‪ ۲۶۰‬تختخوابی فردیس افزود‪ :‬پیگیری ســاخت‬ ‫بیمارســتان فردیس با پیچیدگــی های فراوانی‬ ‫برای مجموعه مدیریتی اســتان همراه شــد که‬ ‫اکنون با سرعت باال در حال تکمیل است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه روند ســاخت بیمارســتان‬ ‫سرعت فوق العاده دارد‪ ،‬افزود‪ :‬این سرعت کاری‬ ‫نسبت به ایام گذشــته قابل قیاس نیست‪ ۲ ،‬ماه‬ ‫پیش از بیمارســتان فردیس بازدید شده و وعده‬ ‫هایــی به هم دادیم و اکنون بــه تحقق وعده ها‬ ‫نزدیک شده ایم‪.‬‬ ‫شــهبازی اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون ســاخت‬ ‫بیمارســتان فردیس به خوبــی پیش می رود و‬ ‫علیرغــم اینکه پایان کار دولــت دوازدهم بود اما‬ ‫طی ایــن چهار ماه اخیر پروژه با ســرعت پیش‬ ‫رفت و طبق پیش بینی دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫باید تا ‪ ۱۵‬مهرماه ســال جاری این بیمارستان به‬ ‫مرحله تکمیل برسد و ظرف سه ماه اینده فعالیت‬ ‫خود را اغاز کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنون مهمتریــن ماموریت وزارت‬ ‫بهداشــت و درمان و اموزش پزشکی و دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی البرز نصب تجهیــزات و امکانات‬ ‫بیمارستان فردیس است ‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز گفت‪ :‬بیمارستان فردیس یک‬ ‫مجموعه درمانی پیشرفته است‪.‬‬ ‫معاون توســعه دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫البرز‪ :‬بیمارســتان فردیس به ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار نیاز دارد‬ ‫معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی اســتان البرز گفت‪ :‬برای اجرای پروژه‬ ‫بیمارستان ‪ ۲۶۰‬تختخوابی فردیس تاکنون ‪۲۱۲‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه شده که تکمیل ان نیازمند‬ ‫اختصاص ‪ ۶۰‬میلیارد تومان اعتبار است‪.‬‬ ‫دکتر مهران لک در بازدید از بیمارستان در حال‬ ‫ســاخت فردیس افزود‪ :‬قرار بود این بیمارستان‬ ‫در تاریخ ‪ ۳۱‬خرداد ماه امســال افتتاح شود اما‬ ‫موانعی سبب تاخیر در تحقق این امر شد‪.‬‬ ‫معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی اســتان البرز گفت‪ :‬طبق نظر دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی استان البرز این پروژه باید تا اخر‬ ‫شهریورماه جاری در بخش ابنیه تکمیل شود‪.‬‬ ‫لک افزود‪ :‬در بحث تجهیــزات اقدمات الزم را‬ ‫انجام داده ایم که به تدریج نصب می شود اما به‬ ‫حمایت بیشــتر وزارت بهداشت نیاز داریم چون‬ ‫مســوولیت بخش تجهیز برعهده معاونت درمان‬ ‫این وزارتخانه است ‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که در کنار ساخت ابنیه و خرید‬ ‫و نصب تجهیزات به تامین اب ‪ ،‬برق ‪ ،‬گاز و سایر‬ ‫زیر ساخت ها برای این بیمارستان نیاز است‪.‬‬ ‫لــک یــاداور شــد‪ :‬در ابتدای ســاخت پروژه‬ ‫بیمارســتان فردیس ‪ ۱۶۰‬تخت برای ان در نظر‬ ‫گرفته شــد اما بعد این تعداد تخت افزایش یافت‬ ‫کــه یکی از دالیــل تاخیر در اتمام بیمارســتان‬ ‫همین تعداد افزایش تخت است‪.‬‬ ‫عملیات ســاخت بیمارستان فردیس به عنوان‬ ‫پروژه ای ملی حدود هشــت ســال است که در‬ ‫دست اقدام قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ ۳۲‬پروژه عمرانی در فردیس بهره برداری شد‬ ‫با اقدام خوب در جهت تولید و اشــتغال اهتمام‬ ‫الزم را داشتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هــر کشــوری روی پای خود‬ ‫ایســتاده است تقویت بخش خصوصی بوده است‬ ‫چون بخش دولتــی محدودیت قوانین و مقررات‬ ‫هایی دارد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در هفته گرامیداشــت‬ ‫دولت ‪ ۲۱۶‬پروژه توسط بخش دولتی و خصوصی‬ ‫در اســتان البرز به بهره برداری رســیده است‪,‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬برای افتتاح این پروژه ها ‪ ۲‬و نیم‬ ‫هزار میلیاردتومان اعتبار صرف و یک هزار و ‪۵۲‬‬ ‫نفر مشغول بکار شدتد‪.‬‬ ‫فردی گفت‪ :‬هفته دولــت فرصت خوبی برای‬ ‫بیان عملکرد دولت است هیچ توفیقی باالتر از ان‬ ‫نیست که خدمتگزار مردم باشیم‪.‬‬ ‫‪ ۳۲‬پــروژه عمرانی همزمان بــا هفته دولت در‬ ‫مناطــق مختلف این شهرســتان باحضــور معاون‬ ‫اســتاندار و مســئولین شهرســتان فردیس بهره‬ ‫برداری شد‪.‬‬ ‫معاون استاندار البرز‪ :‬تقویت بخش خصوصی‬ ‫در ابادانی کشور نقش اساسی دارد‬ ‫معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار البرز‬ ‫گفت‪ :‬سیاست کلی بر این است که بخش خصوصی‬ ‫تقویت شود زیرا در توســعه و ابادانی کشور نقش‬ ‫اساسی خواهد داشت‪.‬‬ ‫نورمحمد فــردی در ایین افتتاح واحد تولیدی و‬ ‫صنعتی سرداوران شــهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫افزود‪ :‬باید از بخش خصوصی تشکر و قدردانی شود‬ ‫معاون سیاســی اســتاندار البرز افزود‪ :‬یکی از‬ ‫بهترین خاطرات من این اســت که روزی در محل‬ ‫کارم باشــم عده ای که به مــن مراجعه می کنند‬ ‫چه بشناسم و چه نشناسم کار مردم را انجام دهم‪.‬‬ ‫فردی بیان داشــت‪ :‬مسایل و مشکالت در استان‬ ‫البــرز وجــود دارد توســط اســتاندارالبرز با قوت‬ ‫پیگیری می شــود تمامی پروژه ها در استان مورد‬ ‫بازدید میدانی استاندار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حضور و مشارکت مردم در صحنه های‬ ‫مختلف باعث شــد که توطیه های دشــمن خنثی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیس‪ ۳۲ :‬پــروژه عمرانی در‬ ‫فردیس بهره برداری شد‬ ‫ابوالفضــل اینانلو افزود‪:‬بــرای اجرای این پروژه‬ ‫ها در مناطق شهری و روستایی شهرستان فردیس‬ ‫بیــش از ‪ ۷۷۳‬میلیــارد تومان از محــل اعتبارات‬ ‫استانی و ملی هزینه است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از میان پروژه های در نظر گرفته‬ ‫شده هشــت مورد با اعتباری بالغ بر ‪ ۷۰۹‬میلیارد‬ ‫تومان مربــوط به بخش خصوصــی و ‪ ۲۴‬پروژه با‬ ‫اعتباری بالغ بر ‪ ۶۴‬میلیارد تومان مربوط به بخش‬ ‫دولتی می باشد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬این پروژه هــا در زمینه اب‬ ‫و فاضالب‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬عمرانی‪ ،‬روشــنایی معابر‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬خدماتی و بوســتان تفریحی اجرایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیس گفت‪ :‬با افتتــاح این پروژه ها‬ ‫بیش از ‪ ۳۲۵‬نفر در این شهرســتان مشغول به کار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫محمدرضا اژیر شهردار جدید فردیس شد‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر فردیس گفت‪ :‬محمدرضا اژیر‬ ‫با ‪ ۹‬رای اعضای شورا شهر ‪ ۵۰۰‬هزار نفری فردیس شهردار‬ ‫این شهر شد‪.‬‬ ‫سید حمید یعقوبی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬محمدرضا اژیر پیش از این مسوولیت مدیرمنطقه‬ ‫‪ ۲‬شهرداری فردیس و مدیرعامل سازمان فرهنگی‪،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشی شهرداری فردیس در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر فردیس گفت‪ :‬در نهایت و در‬ ‫مرحله اخر از بین ‪ ۱۴‬نفر کاندیداهای شــهرداری فردیس‬ ‫محمدرضا اژیر و فرزین فرشــاد بــه مدت ‪ ۳۰‬دقیقه برنامه‬ ‫های خود را به اعضای شــورا ارائه دادند و بعد از رای گیری‬ ‫محمدرضا اژیر با ‪ ۹‬رای به عنوان شــهردار فردیس انتخاب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شورای اسالمی شهر شهر فردیس ‪ ۹‬عضو دارد و این شهر‬ ‫با ‪ ۵۰۰‬هزار نفر جمعیت در سال ‪ ۹۶‬از کالنشهر کرج منفک‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت‪:‬‬ ‫شهرستان فردیس با جمعیت باال امکانات مناسب برای‬ ‫ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ندارد‪.‬‬ ‫دکتــر جواد معظمــی در ایین تجلیل از پزشــکان‬ ‫شهرســتان فردیس افزود‪ :‬امیدواریــم با تالش رییس‬ ‫و مجموعه دانشــگاه علوم پزشکی اســتان البرز بتوانیم‬ ‫بیمارستان شهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫شهرســتان فردیس را راه اندازی کنیم تا بخشــی از‬ ‫نیازهای بهداشتی و درمانی منطقه مرتفع شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پیش بینی می شــود تا اواخر ابان ماه‬ ‫ســال جاری بیمارستان ‪ ۲۶۰‬تختخوابی دولتی فردیس‬ ‫فردیس شرایط‬ ‫مناسب برای ارائه‬ ‫خدماتبهداشتی‬ ‫و درمانی ندارد‬ ‫سرقت خودرو در فردیس‪ ۳۱‬درصد کاهش یافت‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان فردیس اعالم کرد‬ ‫که با اقدامات صورت گرفته ‪ ،‬میزان سرقت خودرو‬ ‫در این شهرستان طی مردادماه امسال نسبت به‬ ‫مدت مشابه ســال قبل ‪ ۳۱‬درصد کاهش نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫سرهنگ کامران ملکی افزود‪ :‬در مرداد ماه سال‬ ‫جاری در مقایســه با مدت مشابه ان در سال ‪۹۹‬‬ ‫ســرقت خودرو ‪ ۳۱‬درصد‪ ،‬سرقت وسایل داخل‬ ‫خودرو ‪ ۱۹‬درصد ‪ ،‬ســرقت منــزل ‪ ۳۱‬درصد و‬ ‫سرقت به عنف ‪ ۵۱‬درصد کاهش یافته است ‪.‬‬ ‫و ی بیان داشت ‪ :‬در این مدت میزان کشفیات‬ ‫مختلف در شهرستان فردیس نبست به مرداد ماه‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۲‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی فردیس متذکر شد‪ :‬این نتایج‬ ‫محقق نمی شد مگر با همکاری و هماهنگی کلیه‬ ‫دســتگاه ها به ویژه شــهروندان و رعایت اصول‬ ‫حفاظتی و ایمنی و استمرار اموزش های مرتبط‬ ‫در خصوص پیشگیری از سرقت که امیدواریم این‬ ‫روند مثبت در شهرستان ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫هشدار پلیسی‬ ‫ارســال پیامک حاوی لینک مخرب با قابلیت‬ ‫ایجاد دسترسی از راه دور بر روی گوشی قربانیان‬ ‫از جدیدترین شــگردهای کالهبرداران است که‬ ‫تحت عنوان پیامک ســامانه ثنا یا پیگیری امور‬ ‫ی از دادسرا ارسال می شود‪.‬‬ ‫قضای ‬ ‫ســرهنگ ملکی فرمانده انتظامی شهرستان‬ ‫فردیس اظهار داشــت‪ :‬اخذ دسترسی از گوشی‬ ‫های تلفن همراه و سوء استفاده از ان خطر جدی‬ ‫است که در صورت نداشتن اگاهی کافی امنیت‬ ‫سایبری شهروندان را تهدید می نماید‪ ،‬این تهدید‬ ‫در حــال حاضر به صورت عمــده از طریق الوده‬ ‫سازی گوشی هوشــمند به واسطه ارسال لینک‬ ‫های مخرب و حاوی بدافزار صورت می گیرد‪.‬‬ ‫وی در این روش به جلب اعتماد اولیه شهروندان‬ ‫با شگردهای خاصی توسط کالهبرداران اینترنتی‬ ‫اشــاره نمود و بیان داشــت‪ :‬فریب افراد از طریق‬ ‫امور روزمره شهروندان مانند تراکنش های بانکی‪،‬‬ ‫امورقضایی و اداری‪ ،‬قرعه کشــی و ‪ ...‬صورت می‬ ‫گیرد که با استفاده از تماس تلفنی‪ ،‬واتس اپ یا‬ ‫ارسال پیامک است‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی افزود‪ :‬ارســال پیامک حاوی‬ ‫لینک مخرب با قابلیت ایجاد دسترسی از راه دور‬ ‫بر روی گوشی قربانیان از جدیدترین شگردهای‬ ‫کالهبرداران است که تحت عنوان پیامک سامانه‬ ‫ثنا یا پیگیری امور قضایی ارسال می شود‪.‬‬ ‫چند انبار انباشت‬ ‫مواد شوینده در‬ ‫فردیس کشف شد‬ ‫فرمانده ســپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرستان‬ ‫فردیس اعالم کرد که تعــدادی انبار نگهداری‬ ‫مواد شــوینده ‪ ،‬محصوالت بهداشــتی خارجی‬ ‫تاریخ مصرف گذشته و البسه در این شهرستان‬ ‫شناسایی و پلمب شدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان علیزاده به خبرنگار ایرنا‬ ‫افــزود‪ :‬این محصوالت بــه ارزش ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال شناسایی شدند و مکان های نگهداری انها‬ ‫با هماهنگی دستگاه قضایی‪ ،‬پلیس اگاهی‪ ،‬اداره‬ ‫صمت‪ ،‬بازرسی اتاق اصناف و شبکه بهداشت و‬ ‫درمان شهرستان فردیس پلمب شدند‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه شهرســتان فردیــس گفت‪:‬‬ ‫همچنین مقادیری پوشاک ‪ ،‬لباس های ورزشی‬ ‫خارجی و قهوه فله ای غیر بهداشــتی به ارزش‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬میلیارد ریال در فردیس کشف شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪:‬افزون بر پلمب این انبارها‬ ‫برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شد‪.‬‬ ‫راه اندازی شود‪.‬‬ ‫معاون دانشگاه علوم پزشکی البرز اظهار داشت‪ :‬تکمیل‬ ‫طبقات باالی بیمارستان دولتی فردیس درو به پایان است‬ ‫که درخواست تجهیز بیمارستان و استخدام نیروی انسانی‬ ‫متخصص و اداری به وزارت بهداشت ارائه شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اکنون بخشی از پزشکان ‪ ،‬پرستاران و سایر‬ ‫کادر پذیرش شده بیمارســتان فردیس به دلیل اماده‬ ‫نبودن این بیمارستان در سایر مراکز درمانی البرز به کار‬ ‫گرفته شده اند‪.‬‬ ‫معظمی افزود‪:‬این بیمارستان به صورت جنرال در پنج‬ ‫طبقه در حال تکمیل است‪.‬‬ ‫دستگیری افراد هتاک به‬ ‫اقوام شمالی کشور‬ ‫فرمانده انتظامی البرز از دســتگیری افراد هتاک به اقوام‬ ‫شمالی کشور در این استان خبرداد‪.‬‬ ‫سردار عباسعلی محمدیان اظهار داشت‪ :‬این افراد که در‬ ‫فایل صوتی در فضای مجازی اقدام به توهین به اقوام شمالی‬ ‫کشــور نموده و ان را در شــبکه های مجازی اینستاگرام‬ ‫منتشر نموده بودند توسط کارشناسان پلیس فتا فردیس در‬ ‫کمتر از چند ساعت دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ایــن ‪ ۲‬هتاک اقدام به توهین ‪ ،‬اهانت و‬ ‫تشویش اذهان عمومی نسبت به اقوام شمالی کشور نموده‬ ‫کــه در این رابطه ضمن جریحــه دار نمودن افکار عمومی‬ ‫باالخص هموطنان محترم و شهید پرور خطه شمال کشور‬ ‫‪ ،‬موجب خوراک تبلیغاتی شبکه های داخلی و معاند شده‬ ‫بودند که با توجه به حساسیت موضوع با اخذ دستور قاطع‬ ‫دادستان شهرستان فردیس ‪ ،‬با هماهنگی با پلیس فتا البرز‬ ‫مراتب سریعاً در دســتور کار ماموران پلیس فتا شهرستان‬ ‫فردیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متهمان با شــیوه و شگردهای پلیسی در یک‬ ‫عملیات غافلگیرانه دستگیر و ضمن تشکیل پرونده قضایی‬ ‫با دیدن مســتندات پرونده ‪ ،‬به کرده خود معترف و تحویل‬ ‫مراجع قضایی شدند‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 156‬هفته دوم ‪ /‬شهریور ماه ‪1400‬‬ ‫اثار منفی بالتکلیفی در قیمت گذاری و گرانی نان‬ ‫به فــردیس هم رسید‬ ‫منصور جمشیدی ‪ -‬بالتکلیفی در قیمت‬ ‫گــذاری و گرانی نان به عنــوان قوت الیموت‬ ‫و اصلــی ترین خوراکی ســفره هــای مردم‬ ‫بخصوص قشر اســیب پذیر‪ ،‬انهم نه فقط در‬ ‫روزها و هفته های اخیر چه بســا از سال های‬ ‫گذشــته و به ویژه در سال ‪ 1400‬به چالشی‬ ‫جدی و غیرقابل کتمان تبدیل شــده که اثار‬ ‫منفی ان در شهرستان پرجمعیت فردیس نیز‬ ‫همواره قابل مشاهده و ملموس بوده است‪.‬‬ ‫این چالــش اما از طــرف نانوایان معترض‬ ‫نســبت به ثابت ماندن قیمــت نان‪ ،‬در قیاس‬ ‫بــا دیگر مایحتــاج عمومی مــردم که قیمت‬ ‫انهــا در هر مــاه یا هفته و حتــی گاه روزانه‬ ‫در حال افزایش اســت‪ ،‬چندان غیرطبیعی و‬ ‫نامتعارف نیست‪ ،‬اما ویژگی و حساسیت نقش‬ ‫این پرمصرف ترین ماده خوراکی قشــر فقیر‬ ‫و تهیدســت‪ ،‬موجب شــده هرگونه افزایش‬ ‫نسنجیده قیمت و بدون در نظر گرفتن جوانب‬ ‫ان و نیز تبعات احتمالــی گرانی نان همواره‬ ‫این ظرفیت را داشته اســت که به پیامدها و‬ ‫چالش های بزرگتری منجر شود‪.‬‬ ‫البته در این ســالها اینگونــه هم نبوده که‬ ‫قیمت نان بــه هیچ وجه افزایــش نیابد‪ ،‬چه‬ ‫اینکه در سالهای گذشــته بعد از مدتها کش‬ ‫و قوس بین نانوایان و مسووالن و دست اندرکاران‬ ‫قیمت گــذاری‪ ،‬هرچند در ســال ‪ 98‬حدود ‪45‬‬ ‫درصد بــه نرخ نان افزوده شــد‪ ،‬لیکن با توجه به‬ ‫گرانی و تورم سرســام اور دیگــر مایحتاج روزمره‬ ‫مردم‪ ،‬این میزان و درصــد افزایش در نظر گرفته‬ ‫شــده برای نان‪ ،‬خیلی زود نقش و تاثیر خود را از‬ ‫دســت داد و دوباره بحث نان به نقطه اول و ادامه‬ ‫اعتراض نانوایان مبنــی بر مقرون به صرفه نبودن‬ ‫قیمت نان بازگشت‪.‬‬ ‫در واقع این روندی اســت که شاید در یک دهه‬ ‫اخیر مــدام در حال بازتولید و تکرار بوده اســت‪،‬‬ ‫لیکن طبق قرائن و شواهد موجود بحث قیمت نان‬ ‫در ســال ‪ 1400‬که اکنون در حال نزدیک شدن‬ ‫به نیمه ان هســتیم به اوج خود رسیده و به نظر‬ ‫می رسد که شــاید تاخیر و تعلل در اعالم قیمت‬ ‫رسمی نان‪ ،‬سبب ســاز ان شده است که شماری‬ ‫از نانوایان از جمله در شهرســتان فردیس دســت‬ ‫به افزایش خودســرانه قیمت این پرمصرف ترین‬ ‫خوراک مردم بزنند‪.‬‬ ‫ناگفته نماند که اغلــب نانوایان به جز معدودی‬ ‫از انها در طول این ســالها‪ ،‬راه و روش هایی برای‬ ‫جبران انچه به صرفه نبودن حرفه و شغل نانوایی‬ ‫می نامند‪ ،‬پیدا کرده انــد که اب رفتن و کوچک‬ ‫شــدن هر قرص نــان یا لت و خمیــر و پخت بی‬ ‫کیفیت نان یا اســتفاده از اندکی خشخاش از ان‬ ‫جمله اســت که تقریبا همه خریــداران و مصرف‬ ‫کنندگان نان با این فوت و فن ها اشــنا هســتند‬ ‫و گاه باوجود صف مشــتریان نان ساده و معمولی‪،‬‬ ‫نانوا کماکان نان خشخاشــی پخــت می کند‪ ،‬تا‬ ‫جایی که گاه بکارگیری ایــن روش ها با اعتراض‬ ‫مشــتریان مواجه شده و در نهایت به بگو و مگو و‬ ‫مشاجره هم رسیده است‪.‬‬ ‫تکلیف مردم و نانوایان فردیس را روشن‬ ‫کنید‬ ‫واقعیت این اســت که مدتی است بخصوص در‬ ‫روزها و هفته های اخیر جدا از تماس های تلفنی‪،‬‬ ‫پیامک های زیادی از طرف مردم به دفتر مرکزی‬ ‫خبرفردیس ارسال می شود که بیشترشان نسبت‬ ‫به وضعیت موجــود نان در این شهرســتان ابراز‬ ‫نارضایتی می کنند‪ ،‬حتی کم نیستند شهروندانی‬ ‫شدن ان صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬البتــه ما هم قبــول داریم‬ ‫که طی دو ســال گذشــته هزین ه های سربار‬ ‫واحدهــای نانوایی بــه میزان قابــل توجهی‬ ‫افزایش داشــته ولی قیمت نان ثابت مانده و‬ ‫تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫که با نام بردن و دادن نشــانی دو نانوایی در شهر‬ ‫فردیــس در فاصله نه چندان زیاد از هم‪ ،‬به عنوان‬ ‫نمونــه می گویند چرا فــان نانوایی نان بربری را‬ ‫‪ 1000‬تومــان و نانوایی دیگــر ‪ 1800‬تومان می‬ ‫دهد؟‬ ‫برخــی از شــهروندان فردیس نیز بــا نام بردن‬ ‫از برخی ســازمانها و نهادها‪ ،‬مســووالن ذیربط را‬ ‫خطاب قــرار داده و از انها می خواهند که تکلیف‬ ‫مردم و نانوایان فردیس را روشــن کنند‪ ،‬انها می‬ ‫گویند اینکه هر روز اعالم می کنید قیمت نان در‬ ‫فردیس تغییر نکرده‪ ،‬ولی در عمل قیمت انواع نان‬ ‫نزدیک به دو برابر شده‪ ،‬پس بهتر است مردم را از‬ ‫این نا به سامانی و بالتکلیفی رها کنید‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس‪ :‬مسووالن ذیربط برای‬ ‫کنترل این بی نظمــی ها قیمت واحد اعالم‬ ‫کنند‬ ‫امــام جمعــه فردیس نیز در خطبــه های نماز‬ ‫جمعــه هفته گذشــته از ادارات نظارتی و اجرایی‬ ‫خواستار ساماندهی و رسیدگی به گرانی های اخیر‬ ‫در این شهرستان شــد و گفت‪ :‬از ادارات مربوطه‬ ‫مانند اتاق اصناف‪ ،‬اداره صمت و اتحادیه ها انتظار‬ ‫مــی رود که با جدیت به موضــوع گرانی ها ورود‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین دکتر ایمانی با اشاره‬ ‫به وضعیت گرانــی های افسارگســیخته به ویژه‬ ‫قیمت نان افزود‪ :‬انتظار می رود مســووالن ذیربط‬ ‫بــرای کنترل این بی نظمی ها‪ ،‬قیمت واحد اعالم‬ ‫کنند تا بیش از این شهروندان دچار سردرگمی در‬ ‫قیمتها و تغییر روزمره قیمتها نشــوند و وضعیت‬ ‫موجود را سامان ببخشند‪.‬‬ ‫تعیین و اعالم قیمت نــان برعهده کدام‬ ‫سازمان یا نهاد است؟‬ ‫الزم به یاداوری اســت که وظیفه اعالم نرخ نان‬ ‫برعهده کارگروه ملی گندم‪ ،‬ارد و نان‪ ،‬متشــکل از‬ ‫ســازمان های حمایت از تولید و مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫صمت‪ ،‬شرکت بازرگانی دولتی ایران‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬تعزیرات و اتحادیه نانوایان تهران بود‬ ‫که بطور معمول وقتی در این کارگروه نرخ نان در‬ ‫استان تهران تعیین و اعالم می شد‪ ،‬قیمت نان در‬ ‫سایر استان ها نیز بنا بر موقعیت منطقه‪ ،‬کمترو زیر‬ ‫این قیمت تعیین و ابالغ می شد‪.‬‬ ‫بــا این حال اما با تشــکیل ســتاد تنظیم بازار‪،‬‬ ‫این کارگروه در ســتاد ادغام شــد‪ ،‬لذا در نشست‬ ‫تیرماه پارســال (سال ‪ )99‬ستاد تنظیم بازار که با‬ ‫هدف اصالح قیمت نان برگزار شد‪ ،‬با بررسی انالیز‬ ‫قیمت اتحادیه نانوایان مقرر شــد سازمان حمایت‬ ‫از مصرف کنندگان نیــز انالیز نهایی را اعالم کند‬ ‫و نرخ اصالح شده نان اعالم شود‪ ،‬ولی از ارایه این‬ ‫انالیز و اعالم نرخ تا اذر ماه ســال گذشته خبری‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫بنابراین ســتاد تنظیم بازار به جای اعالم نرخ‪،‬‬ ‫کارگروه ملی ارد و نــان را متولی تعیین نرخ و از‬ ‫ستاد منفک کرد‪ ،‬این کارگروه نیز پس از پیگیری‬ ‫های اتحادیــه اعالم کرد که اختیــار تعیین نرخ‬ ‫ی ها واگذار شده است‪ ،‬حال قرار‬ ‫نان به اســتاندار ‬ ‫اســت کارگروه استانی گندم‪ ،‬ارد و نان به ریاست‬ ‫معاونت اقتصادی اســتانداری تشکیل شود و نرخ‬ ‫اصالح شده نان را اعالم کند‪.‬‬ ‫قیمت نــان در البرز نیازمند تایید مراجع‬ ‫ذیصالح در استان است که هنوز ابالغ نشده‬ ‫است‬ ‫البته همسایگی البرز با تهران این تصور کلی را‬ ‫بخصوص بین نانوایان استان البرز و نیز شهرستان‬ ‫فردیس در این اســتان ایجاد کرده است که نرخ‬ ‫نهایی ابالغ شده نان در مرکز پایتخت یعنی تهران‪،‬‬ ‫قابل اجرا در اســتان البرز است که تصور و ارزیابی‬ ‫درستی نیست‪ ،‬همانگونه که بهروز حصاری رییس‬ ‫اتاق اصناف البرز در پاســخ به اینکه ایا قیمت نان‬ ‫در اســتان متناســب با قیمت گذاری در پایتخت‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه نان قوت غالب مردم‬ ‫و کاالیی استراتژیک است‪ ،‬گران شدن ان نیازمند‬ ‫تایید مراجع ذیصالح است‪.‬‬ ‫حصاری چند روز پیش در گفتگو با رســانه ها‬ ‫همچنیــن تاکید کرد‪ :‬تا ایــن لحظه نرخ جدیدی‬ ‫برای قیمت نان در البرز اعالم نشده و اگر واحدی‬ ‫از صنف نانوایان‪ ،‬نان را گران می فروشــد مرتکب‬ ‫تخلف شده است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در البرز انالیزهایی در خصوص‬ ‫قیمت جدید نان صورت گرفته و در کارگروهی به‬ ‫ریاســت معاون اقتصادی استاندار در حال بررسی‬ ‫اســت‪ ،‬ولی تا به امروز هیچ ابالغی مبنی بر گران‬ ‫پرونده ‪ ۳۱‬نانوایــی متخلف البرز به‬ ‫تعزیرات حکومتی ارجاع شد‬ ‫در کنار ان گفته هــا‪ ،‬این خبر رییس اتاق‬ ‫اصناف کرج مرکز استان البرز هم جالب است‬ ‫که پرونــده ‪ 31‬نانوایی متخلــف در البرز به‬ ‫تعزیرات حکومتی اســتان ارجاع شده که به‬ ‫احتمــال زیاد چند تا از ایــن نانوایان متخلف‬ ‫مربوط به شهرستان فردیس هستند‪.‬‬ ‫حصاری گفت که این واحدهای متخلف تنها‬ ‫طی سه روز توســط بازرسان معاونت بازرسی‬ ‫اتاق اصناف مرکز البرز شناســایی شدند و در‬ ‫همیــن مدت ‪ ۵۲‬واحد صنفــی نانوایی مورد‬ ‫بازدید قرار گرفته که این بازرســی و نظارت‬ ‫ها ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫او عمــده تخلف واحدهــای صنفی متخلف‬ ‫را گرانفروشــی و عدم رعایت دســتورالعمل‬ ‫های بهداشــتی عنوان کرد و افزود‪ :‬براساس‬ ‫گزارشهای مردمی‪ ،‬برخی واحدهای صنف نانوایی‬ ‫اقدام به افزایش قیمت خودسرانه نان کرده اند که‬ ‫با متخلفان برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫یاداوری می شــود‪ :‬اکنون در مجموع حدود دو‬ ‫هــزار و ‪ 250‬واحد نانوایی در اســتان البرز فعال‬ ‫اســت که تقریبا نزدیک به یک پنجم انها ازادپز و‬ ‫بقیه دولتی هستند‪ ،‬که سهم شهرستان فردیس با‬ ‫بیش از ‪ 600‬هزار نفر جمعیت از این تعداد نانوایی‬ ‫شــامل حدود ‪ 340‬واحد نانوایی دولتی ‪ 60‬واحد‬ ‫نانوایی ازادپز است‪.‬‬ ‫راستش قصد دخالت در امور مسووالن و مدیران‬ ‫بخصوص در حوزه حساس نان را ندارم‪ ،‬اما تفاوت‬ ‫بین نانوایان دولتی یا یارانه ای با نانوایان ازادپز را‬ ‫درک نمــی کنم‪ ،‬ولی این را می فهمم که صرفه و‬ ‫ســود حرف اول و اخر را در هر کس و کاری می‬ ‫زند‪ ،‬پس ازادپز یعنی چه؟‬ ‫بگذریــم‪ ،‬برای جمع بنــدی پایانی هر چه فکر‬ ‫مــی کنم‪ ،‬نمی دانــم چگونه نتیجــه گیری کنم‬ ‫چون صحبــت اینکه نان جز کاالهــای راهبردی‬ ‫"استراتژیک" است‪ ،‬به نظرم خیلی درست نیست‬ ‫و بهتر است بگوییم نان استراتژیک ترین و ضروری‬ ‫ترین نیاز مردم بخصوص قشــر فرودســت و فقیر‬ ‫است که هرگونه تغییر و افزایش قیمت ان خانواده‬ ‫های مستضعف و تهیدســت را تحت تاثیر شدید‬ ‫قرار خواهد داد‪ ،‬لذا مسووالن ذیربط باید برای این‬ ‫قوت الیموت قشــر محروم جامعه چاره اندیشــی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬تجربه ســال های اخیر نانوا و نانوایان‬ ‫هم نشــان می دهد که فعاالن این حرفه و شــغل‬ ‫ارزشــمند و پرزحمت در اســتان و شهرســتان‬ ‫فردیــس یا هر کجای ســرزمین پهناور ایران‪ ،‬اگر‬ ‫سود نداشــته یا به قول خودشان مقرون به صرفه‬ ‫نباشــد‪ ،‬به جز معــدودی از فعــاالن خیرخواه و‬ ‫خداشــناس این حرفه‪ ،‬یا با روشــهای پیش گفته‬ ‫دســت به تخلف می زنند یا عطــای این کار را به‬ ‫لقایش می بخشــند‪ ،‬پس در خاتمــه با توجه به‬ ‫شرایط دشــوار اقتصادی موجود‪ ،‬مایلم ارزو کنم‬ ‫که ای کاش خیران نانوایی ســاز هم در هر شهر و‬ ‫دیاری بخصوص در مناطق محروم و بی برخوردار‬ ‫پیدا شود‪.‬‬ ‫انشاا‪...‬‬ ‫رضاخردمندرییسهیاتموتورسواریواتومبیلرانیفردیسشد‬ ‫رضا خردمنــد رییس هیات موتورســواری‬ ‫و اتومبیلرانــی فردیس گفــت‪ :‬در اولین اقدام‬ ‫در حــال برنامه ریزی و اماده ســازی نمایش‬ ‫اتومبیل های کالســیک در این شهرســتان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫خردمنــد که بــه تازگی به عنــوان رییس‬ ‫هیات موتورســواری و اتومبیلرانی شهرستان‬ ‫فردیس منصوب شده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر‬ ‫این در حال اماده سازی یک مکان اداری برای‬ ‫استقرار اعضای هیات موتورسواری و اتومبیل‬ ‫رانی برای اولین بار در این شهرستان هستیم‬ ‫کــه عالقمندان بتوانند با برگزاری جلســات‪،‬‬ ‫مشــکالت و برنامه ریزی ها و تصمیم گیری‬ ‫ها را در این مکان مطرح و به نتیجه برسانند‪.‬‬ ‫وی که متولد سال ‪ ۱۳۵۶‬در فردیس و عضو‬ ‫هیات رییسه اتحادیه چوب و فلز این شهرستان‬ ‫است‪ ،‬برگزاری رالی خانوادگی را از دیگر برنامه‬ ‫های هیات موتورسواری و اتومبیلرانی فردیس‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در رشــته موتورسواری و‬ ‫اتومبیــل رانی چند ویژگی خــاص داریم که‬ ‫هیچکس نمی تواند منکر انها شــود که باعث‬ ‫جذب افراد به این رشته می شود‪.‬‬ ‫خردمند تاکید کرد‪ :‬یکی از وظایف و اهداف‬ ‫ما باال بردن مهــارت و تکنیک های رانندگی‬ ‫است که اگر موفق شویم در سال حتی یک نفر‬ ‫را از این خطرات نجات دهیم‪ ،‬در واقع چندین‬ ‫خانواده را از غم و اندوه از دست دادن عزیزان‬ ‫خود نجات داده ایم‪.‬‬ ‫رییس هیــات موتورســواری و اتومبیلرانی‬ ‫فردیس ادامه داد‪ :‬این در حالی است که هیات‬ ‫موتورسواری واتومبیل رانی می تواند با اموزش‬ ‫های رانندگی به شــهروندان کمک شایانی در‬ ‫صحیح رانندگی کــردن انها‬ ‫داشته باشــد‪ ،‬ضمن اینکه در‬ ‫تالش هستیم تا بتوانیم مجوز‬ ‫فعالیت بانوان در موتورسواری‬ ‫در پیســت هــا و مکانهــای‬ ‫مشخص شــده را نیز دریافت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی کــه ریاســت کانــون‬ ‫جهانگردی شهرستان فردیس‬ ‫را نیز برعهده دارد‪ ،‬اســتعداد‬ ‫یابی جهت بسترسازی کمیته‬ ‫هــای مربوطه با توجه به وفور‬ ‫عالقمنــدان به این رشــته و‬ ‫نیز محتواســازی و استفاده از‬ ‫ظرفیتهای رسانه ای به منظور‬ ‫دانش افزایی جامعه و ترویج و‬ ‫توسعه ورزش موتورسواری و‬ ‫اتومبیل رانی را از دیگر اهداف‬ ‫این هیات برشمرد‪.‬‬ ‫خردمنــد گفــت‪ :‬توســعه‬ ‫محیط فرهنگــی و اخالقی و‬ ‫ورزشــی مبتنی بر ارزشهای‬ ‫اســامی و ایرانی ایجاد هم افزایی دستگاه ها‬ ‫و نهادهای همگرا به منظور اشاعه و ترویج این‬ ‫رشته ورزشــی و در کل ایجاد فضای ورزشی‬ ‫و اســتعدادیابی و نشاط و شادمانی با برگزاری‬ ‫رالی خانوادگی‪ ،‬از جمله فعالیت ها و کارهایی‬ ‫است که می تواند به ســامت‪ ،‬قانونمندی و‬ ‫پیشــگیری از ناهنجاریهــای اجتماعی کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫امیر جعفری اولین مدال‬ ‫اور فردیسی در پارالمپیک‬ ‫‪ ٢٠٢٠‬شد‬ ‫امیــر جعفری موفق شــد مدال نقــره دســته ‪ ۶۵‬کیلوگرم‬ ‫وزنه بــرداری پارالمپیــک را از ان خود کند تــا اولین مدال اور‬ ‫کاروان ایران نام گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا از توکیو‪ ،‬رقابت های دسته‬ ‫منهــای ‪ ۶۵‬کیلوگرم وزنه بــرداری پارالمپیک توکیو ســاعت‬ ‫‪ ۱۶:۳۰‬امروز (جمعه ‪ ۵‬شــهریور ماه) به وقت محلی در ســالن‬ ‫توکیو اینترنشنال فوروم شروع شد‪ .‬در این دسته‪ ۱۰ ،‬ورزشکار‬ ‫از کشــورهای مختلف جهان حضور داشتند و امیر جعفری نیز‬ ‫نماینده کشورمان روی تخته بود‪.‬‬ ‫در پایان رقابت این دســته‪ ،‬لیــو لی از چین با رکورد ‪ ۱۹۸‬به‬ ‫مدال طال رســید‪ .‬امیر جعفری با ‪ ۱۹۵‬کیلو روی ســکوی دوم‬ ‫رفت و بتیر حصینه از الجزایر با ‪ ۱۹۲‬سوم شد‪.‬‬ ‫امیر جعفری در حرکت اول یکضرب ‪ ۱۹۵‬کیلوگرم را به ثبت‬ ‫رساند‪ .‬ملی پوش کشــورمان در حرکت دوم که ‪ ۱۹۶‬کیلوگرم‬ ‫بود‪ ،‬دچار خطا شــد‪ .‬وی در حرکت ســوم هم نتوانســت ‪۱۹۸‬‬ ‫کیلوگرم را ثبت کند‪.‬‬ ‫با این مدال جعفری‪ ،‬نخســتین مدال کاروان اعزامی کســب‬ ‫شــد‪ .‬بر مبنای ارزیابی کمیته ملــی پارالمپیک‪ ،‬جعفری مدعی‬ ‫مدال برنز بود که با عملکردی بهتر‪ ،‬مدال نقره را به دست اورد‪.‬‬ ‫در حاشیه این مسابقات‪ ،‬محمد ترباش از اردن در حرکت اول‬ ‫که ‪ ۱۲۰‬کیلوگرم را درخواست کرده بود‪ ،‬مصدوم شد و نتوانست‬ ‫به رقابت ادامه دهد و کناره گیری کرد‪.‬‬ ‫نشــریه خبرفردیس کســب مدال نقره امیر جعفری ورزشکار‬ ‫جوان با اخالق شــهر فردیس را در مســابقات پارالمپیک توکیو‬ ‫‪ 2020‬را به مردم شریف شهرستان فردیس‪ ،‬استان البرز و بویژه‬ ‫جامعه ورزشی کشور تبریک می گوید‪.‬‬ ‫پیام تبریک سرپرست شهرداری‬ ‫فردیس به شهردار منتخب‬ ‫فرزین فرشــاد سرپرست شــهرداری فردیس با صدور پیامی‬ ‫انتخاب اقای محمد رضا اژیر را بعنوان شــهردار جدید این شهر‬ ‫تبریک گفت ‪ ،‬متن پیام به شرح ذیل می باشد‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫برادر ارجمندم جناب اقای محمد رضا اژیر‬ ‫سالم علیکم‬ ‫احتراماً ؛ انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را که بعنوان شهردار‬ ‫فردیس که نشــان از تعهد ‪ ،‬تخصص ‪ ،‬حســن مدیریت و سابقه‬ ‫اجرایی شــما را در مجموعه مدیریت شهری می باشد‪ ،‬تبریک‬ ‫و تهنیــت عرض نمــوده و از خداوند منان برای شــما توفیق و‬ ‫ســربلندی در راه خدمت به شــهروندان فهیم فردیس مسئلت‬ ‫می نمایم‪.‬‬ ‫فرزین فرشاد ‪ -‬سرپرست شهرداری فردیس‬ ‫نصب عالئم هشدار دهنده‬ ‫ترافیکی در معابر شهر‬ ‫هادی سرپرست مدیریت امور حمل و نقل و ترافیک شهرداری‬ ‫فردیــس از نصب عالئم هشــدار دهنــده ترافیکی بــه منظور‬ ‫ساماندهی ترافیک در سطح شهر خبر داد‪.‬‬ ‫سرپرســت مدیریت امور حمل و نقل و ترافیک شهرداری با‬ ‫اشــاره به ایمن سازی معابر‪ ،‬مسیرها و میادین شهر و همچنین‬ ‫اهمیــت و ضرورت عالئم هشــدار دهنده ترافیکــی در هدایت‬ ‫رانندگان اظهار داشت‪ :‬نصب عالئم ترافیکی از جمله نصب ‪۲۰۰‬‬ ‫عدد میله ارتجاعی(باتومی) و تابلوهای هشدار دهنده راهنمائی‬ ‫و رانندگی و سایر اخطارهای ترافیکی در سطح شهر انجام شد‪.‬‬ ‫هادی با بیان اینکه فلسفه اصلی تابلوهای راهنمایی و رانندگی‬ ‫در معابرشــهر‪ ،‬کاهش ترافیک و سهولت در عبور و مرور و حفظ‬ ‫سالمت شهروندان است‪ ،‬افزود‪ :‬نصب عالئم ترافیکی و تابلوهای‬ ‫اخطار دهنده با همــکاری پلیس راهور صورت پذیرفته و هدف‬ ‫ان نظم بخشیدن به ترافیک شهری می باشد ‪.‬‬ ‫ثبتنامدرسامانهنوسازیتاکسیها‬ ‫محمود اذر سا سرپرست سازمان حمل و نقل بار مسافر شهرداری‬ ‫فردیس از ایجاد دسترسی به سامانه نوسازی تاکسی ها در فردیس‬ ‫خبر داد‬ ‫اذر ســا با بیان این خبر اظهار داشت ‪ :‬اقدامات الزم در خصوص‬ ‫ثبت نام رانندگان تاکســی در سامانه نوسازی تاکسی ها در فردیس‬ ‫صورت پذیرفت‬ ‫و رانندگان محترم تاکســی در فردیــس جهت دریافت اطالعات‬ ‫تکمیلی می توانند به سازمان حمل و نقل شهرداری فردیس مراجعه‬ ‫نمایند‬ ‫سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری خاطر نشان کرد ‪ :‬موضوع‬ ‫تحویل قطعی خودرو ها توسط سازمان تاکسی رانی کشوری پیگیری‬ ‫می گردد و پس از ایجاد دسترسی به سامانه کشوری مراحل نهایی‬ ‫جهت نوسازی تاکسی های فرسوده صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫ادرس سازمان حمل ونقل و بار مسافر شهرداری بلوار بیات ‪ ،‬بلوار‬ ‫‪ ۴۴‬متری امام خمینی پارک تندرستی‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال ششم ‪ /‬شماره ‪ / 156‬هفته دوم ‪ /‬شهریور ماه ‪1400‬‬ ‫دومین مرکز بزرگ واکسیناسیون کشور در اکومال راه اندازی شد‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫مدیرعامل انجمن حمایت فردیس‪:‬‬ ‫همزمان با نخستین روز هفته گرامیداشت دولت‬ ‫‪ ،‬دومین مرکز بزرگ واکسیناسیون کشور روز سه‬ ‫شنبه با حضور اســتاندار البرز در مجتمع تجاری‬ ‫اداری اکومال شهرســتان فردیس استان البرز راه‬ ‫اندازی شد‪.‬‬ ‫عزیزاله شهبازی استاندار البرز در ایین گشایش‬ ‫مرکز واکسیناســیون شهرستان فردیس با تبریک‬ ‫هفته دولت و روز پزشک گفت‪ :‬با توجه به اهمیت‬ ‫واکسیناســیون کرونا ‪ ،‬این مقوله به عنوان برنامه‬ ‫اولویــت دار در راس برنامه های دولت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬مرکز واکسیناسیون شهرستان‬ ‫فردیس پس از تهران دومین مرکز بزرگ کشــور‬ ‫اســت که امروز برای خدمات رســانی سریع به‬ ‫‪ ۲‬زندانی محکوم به قصاص‬ ‫فردیس از زندان ازاد شدند‬ ‫مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان فردیس اعالم‬ ‫کــرد ‪ ۲‬زندانی محکوم به قصاص نفس با گذشــت اولیاء دم از‬ ‫زندان رجایی شهر کرج ازاد شدند‪.‬‬ ‫غالمرضا نادری نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬این ‪۲‬‬ ‫زندانی محکوم به قصاص نفس یک مرد و یک زن هستند که با‬ ‫ورود انجمن حمایت از زندانیان شهرستان فردیس و با همکاری‬ ‫مددکاری زندان رجایی شهر کرج و مددکاری زندان فردیس از‬ ‫چوبه دار رهایی یافتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای زندانی مرد مبلغ یــک میلیاردو ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان و زندانی زن ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان پرداخت شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان فردیس گفت‪:‬‬ ‫بــا همکاری خیرین از ابتــدای فروردین ماه جاری تاکنون ‪۳۵‬‬ ‫زندانی جرائم غیر عمد این شهرستان از ندامتگاه فردیس ازاد و‬ ‫به اغوش خانواده های بازگشته اند‪.‬‬ ‫نادری نــژاد اظهارداشــت‪ :‬طی روزهای اخیر ‪ ۳۰۰‬بســته‬ ‫حمایتــی به ارزش ‪ ۹۰‬میلیون تومان بین خانواده های زندانیان‬ ‫شهرســتان فردیس توزیع شــد؛ همچنین هر جمعه ‪ ۹۰‬پرس‬ ‫غــذای گرم بین خانواده های زندانیان نیازمند این شهرســتان‬ ‫توزیع می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان فردیس افزود‪:‬‬ ‫انجمن حمایت از خانواده زندانیان یک ســازمان مردم نهاد بوده‬ ‫ که بودجه دولتی نــدارد و تنها با کمک مردم می تواند جامعه‬ ‫هدف را یاری کند‪.‬‬ ‫وی از خیرین خواســت کمک های خود را به شماره حساب‬ ‫‪ ۴۱۰۷۱۱۱۵۰۲۴۳۶۱۱‬بانک توســعه تعاون و شــماره حساب‬ ‫بانک ملی ‪ ۰۱۱۳۶۰۰۴۷۰۰۰۷‬واریز کنند‪.‬‬ ‫خیرین در صورت کمک می توانند با شماره تلفن ‪۳۶۶۴۶۴۸۴‬‬ ‫دفتر انجمن حمایت از زندانیان فردیس تماس بگیرند‪.‬‬ ‫چهار ندامتگاه بزرگ کشور در کرج و فردیس استقرار دارند‪.‬‬ ‫شورای شهر‬ ‫فردیس زمین‬ ‫برای ساخت‬ ‫کتابخانه‬ ‫اختصاص دهد‬ ‫رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فردیس از‬ ‫شورای اسالمی شهر فردیس خواست برای افزایش فضای‬ ‫کتابخانه ای ‪ ،‬زمین در اختیار این اداره قرار دهد‪.‬‬ ‫ســیدعباس طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬واگذاری زمین از ســوی شــورای اســامی شهر‬ ‫فردیس برای ساخت کتابخانه مرکزی از جمله مطالبات‬ ‫نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان فردیس است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه شهرســتان فردیس به ‪ ۱۰‬باب‬ ‫کتابخانه دیگر نیاز دارد تا به اســتاندارد برســد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شــهرک های فردیس فاقد کتابخانه عمومی هستند که‬ ‫نیازمند راه اندازی کتابخانه سیار است ‪.‬‬ ‫رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان فردیس‬ ‫ساکنان این شهرســتان پرجمعیت فعالیت خود‬ ‫را اغــاز کرد ضمن انکه برای توســعه ان با یکی‬ ‫از ســرمایه گــذاران بخش خصوصــی و خیرین‬ ‫هماهنگی شده است‪.‬‬ ‫شــهبازی با قدردانــی از حمایت هــای مدیر‬ ‫مجموعه تجــاری اداری اکومال فردیس برای راه‬ ‫اندازی مرکز واکسیناسیون کرونا در این شهرستان‬ ‫گفت ‪ :‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد کار راه اندازی این مرکز‬ ‫توسط مدیریت مجموعه اکومال انجام شده است‪.‬‬ ‫اســتاندار البــرز همچنین با تشــکر از تالش‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی اســتان برای پیشبرد امر‬ ‫واکسیناســیون گفت‪ :‬امروز این استان رتبه اول‬ ‫کشور را در واکسیناسیون گروه های هدف کسب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بیان داشــت‪ :‬با توجه به انتزاع کامل سازمان حمل و نقل‬ ‫عمومی شهرداری فردیس از کرج انتظار می رود اتوبوسی‬ ‫که قابلیت کتابخانه ســیار داشــته باشــد را در اختیار‬ ‫کتابخانــه های عمومی فردیس قرار دهند تا نســبت به‬ ‫تجهیزات نگهداری و تامین نیروی انسانی کتابخانه سیار‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫طباطبایی اظهار داشت‪ :‬سال گذشته ‪ ۲‬باب کتابخانه‬ ‫شامل کتابخانه ویژه بخش کودک به نام قاصدک در پارک‬ ‫تندرستی و کتابخانه عمومی مسجدالمهدی(عج) فلکه‬ ‫چهارم فردیس راه اندازی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با هدف توســعه کتابخانه‏های عمومی این‬ ‫شهرستان حق انتفاع کتابخانه فرخ اباد زیبادشت به مدت‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬قرار است روزانه بیش از یک‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر در مجموعه اکومال فردیس علیه‬ ‫کرونا واکسینه شوند‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز یاداور شــد‪ :‬اکنــون ‪ ۲۷‬مرکز‬ ‫واکسیناسیون در استان البرز وجود دارد که هفت‬ ‫مرکز بیشتر از استاندارد کشوری در اختیار استان‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۸۰۰‬هزار دز‬ ‫واکسن در استان البرز تزریق شده و البرز از حیث‬ ‫دارو و واکسن کمبودی ندارد‪.‬‬ ‫شــهبازی افزود‪ :‬اکنــون ورودی مراکز درمانی‬ ‫استان از بیماران کرونایی کمتر شده است و اگر‬ ‫مردم بیشــتر رعایت کنند در حــال گذر از پیک‬ ‫پنجم هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬سال به نهاد کتابخانه های عمومی فردیس واگذار شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬این کتابخانــه ‪ ۱۱‬هزار جلد کتاب‬ ‫در عنوان های مختلف و ساختمان کتابخانه با تجهیزات‬ ‫کامل به نهاد کتابخانه های عمومی این شهرستان واگذار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین به منظور توســعه فضای فیزیکی‬ ‫کتابخانه مقدس اردبیلی در شهرک وحدت به متراژ ‪۱۰۳‬‬ ‫متر مربع افزایش یافت‪.‬‬ ‫اکنون شهرستان فردیس دارای ‪ ۱۰‬باب کتابخانه شامل‬ ‫‪ ۶‬کتابخانه عمومی وچهار کتابخانه مشارکتی است‪.‬‬ ‫کتابخانه های عمومی شهرستان فردیس دارای حدود‬ ‫‪ ۱۶‬هزار نفر عضو هستند‪.‬‬ ‫‪ ۷۵‬واحد صنفی در فردیس اخطار کتبی دریافت کردند‬ ‫رییس بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان‬ ‫فردیس گفت‪ ۷۵ :‬واحد صنفی در اجرای نظارت‬ ‫هــای کرونایی طی ســه روز گذشــته در این‬ ‫شهرستان اخطار کتبی دریافت کردند‪.‬‬ ‫کامران میرشکار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬بیشترین تخلف در واحدهای صنفی لوازم‬ ‫ارایشی و بهداشتی ‪،‬پوشاک و کیف و کفش بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بازرســان اتاق اصناف و صمت‬ ‫شهرستان به همراه هالل احمر فردیس طی این‬ ‫مدت ‪ ۶۵۰‬واحد صنفی بازدید کردند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬برای اعمال محدودیت های‬ ‫کرونایی ‪ ۱۹‬اتحادیه شهرســتان فردیس در ‪۱۹‬‬ ‫منطقه تقسیم بندی شد که در تعطیلی صنوف‬ ‫با اتاق اصناف همکاری داشتند‪.‬‬ ‫میرشکار افزود‪ :‬در این مدت یک واحد عرضه‬ ‫مرغ به دلیل رعایت نکردن اصول بهداشــتی با‬ ‫دســتور دادســتان عمومی و انقالب فردیس و‬ ‫کمک اطالعات سپاه و اماکن فردیس پلمب شد‪.‬‬ ‫رییس بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان‬ ‫فردیس گفت‪ :‬تمام واحــد های صنفی با توجه‬ ‫بــه افزایش امار مبتالیــان کرونا‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫موظف به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند‪.‬‬ ‫میرشکار افزود‪ :‬گشت های روزانه از واحدهای‬ ‫صنفی به همراه بازرســان اتاق اصناف و صمت‬ ‫بازدید و تخلفات را بررسی می کنند در صورت‬ ‫تخلف ابتدا اخطار شــفاهی و بعد اخطار کتبی و‬ ‫تکرار واحد صنفی پلمب خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬تا روز تاسوعای حسینی‬ ‫‪ ۹۵‬تن مرغ گرم در شهرســتان فردیس توزیع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در شب تاسوعا از یک رستورانی در‬ ‫فردیس مقداری مرغ فاسد کشف و معدوم شد‪.‬‬ ‫طرح توسعه شرکت سرداوران نواندیش در فردیس گشایش یافت‬ ‫در اخرین روز از هفته دولت امســال ‪ 1400‬طرح‬ ‫توسعه شرکت ســرداوران نواندیش واقع در شهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشت فردیس گشایش یافت‪.‬‬ ‫در ایین گشایش که با حضور دکتر نورمحمد فردی‬ ‫معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی استاندار البرز‪،‬‬ ‫مهندس ابوالفضل اینانلو فرمانــدار فردیس‪ ،‬ربیعی‬ ‫رییس ســازمان صمت استان البرز‪ ،‬سرهنگ ملکی‬ ‫فرمانده انتظامی و سرهنگ کرمی رییس پلیس راهور‬ ‫و دیگر مسوالن فردیس برگزارشد‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫سرداوران نواندیش گفت‪ :‬این شرکت در زمینه انواع‬ ‫ماشــین االت صنعتی به ویژه کمپرسورهوا‪ ،‬مبدل‬ ‫هوا خنک‪ ،‬چیلرتراکمی‪ ،‬سردخانه ثابت تک مداره‪،‬‬ ‫سیستم تهویه مطبوع کانالی (داکت اسپیلت) فعالیت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مهندس سینا سیدابراهیمی افزود‪ :‬این شرکت با‬ ‫سرمایه گذاری ‪ 2‬هزار میلیارد ریال بخش خصوصی‬ ‫ساخته شده و در حال حاضر ‪ 80‬نفر در این شرکت‬ ‫مشــغول بکار هستند که زمینه برای افزایش نیرو تا‬ ‫‪ 200‬نفر نیز فراهم است‪.‬‬ ‫محصوالت شرکت سرداوران نواندیش قابل‬ ‫رقابت با اروپاست‬ ‫ضمن ابراز خرســندی از حضور مسووالن استان و‬ ‫شهرستان در این شرکت گفت‪ :‬حضور شما عزیزان‬ ‫و انرژی مثبتی که به این شرکت هدیه کردید سعی‬ ‫خواهیم کرد تا پرتوان از گذشــته برای سربلندی و‬ ‫افتخار کشورمان فعالیت کنیم‪.‬‬ ‫تقدیر و تحسین شرکت سرداوران نواندیش‬ ‫وی با یــاداوری اینکه ســرداوران نواندیش تنها‬ ‫شرکتی است که تکنولوژی روز اروپا وارد کشور کرده‬ ‫و ماشین االت ان همراه و همپا با اروپا پیش می رود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬محصوالت این شرکت قابل رقابت با اروپاست‬ ‫و انچه امروز در اروپا اتفاق می افتد در این شرکت نیز‬ ‫با کمک و تالش تمامی عزیزان و تیم فنی و مهندسی‬ ‫همزمان در این شرکت رخ می دهد و بطور دائم در‬ ‫حال تغییر و توسعه است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرداوران نواندیش تاکید کرد‪:‬‬ ‫با افتخار اعالم مــی کنم که در صنعت خودمان‪ ،‬به‬ ‫هیچ وجه محتاج حتی کشــورهای اروپایی نیستیم‬ ‫و ماشــین االت تولید شده ما نسبت به نمونه های‬ ‫مشابه که در کشورهای اسیایی تولید می شود تا ‪30‬‬ ‫درصد مصرف انرژی را کاهش داده ایم‪.‬‬ ‫درصــدد صادرات محصول به کشــورهای‬ ‫اروپایی هستیم‬ ‫مهندس ابراهیمی افزود‪ :‬محصوالت این شرکت در‬ ‫سال اخیر به کشورهای اطراف و کشورهای همسایه‬ ‫و افریقا صادر شده است و در حال درصدد اخذ ‪ce‬‬ ‫هستیم که انشاا‪ ...‬بتوانیم محصوالتی را به کشورهای‬ ‫اروپایی صادر کنیم ‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬یک پروژه بــه عنوان پایلوت در‬ ‫فردیس طراحی شده که طرف مشتریان ما سازنده‬ ‫های ساکن اروپا هستند و تا حدودی دور از ذهنشان‬ ‫بود که مــا بتوانیم از تکنولوژی روز در این ســطح‬ ‫استفاده کنیم و امیدوریم با کمک مسووالن شهری‬ ‫در فردیس این پروژه به زودی اغاز شود‪.‬‬ ‫ابراهیمی ادامه داد‪ :‬این پروژه در یک برج ‪ 12‬طبقه‬ ‫فقط به صورت پایلوت اجرا می شود که تهویه مطبوع‬ ‫روز دنیا را به نمایش بگذاریم و اعالم کنیم که چنین‬ ‫کار بزرگ و ارزشمندی در ایران انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ســرداوران نواندیش در پایان‬ ‫نورمحمد فردی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی‬ ‫استاندار البرز نیز در این ایین گفت‪ :‬سیاست کلی بر‬ ‫این اســت که بخش خصوصی تقویت شود زیرا در‬ ‫توسعه و ابادانی کشور نقش اساسی خواهد داشت و‬ ‫باید از شرکت هایی چون سرداوران نواندیش بخاطر‬ ‫اهتمام جدی در تولید و اشتغال قدردانی شود‪.‬‬ ‫مهندس اینانلــو فرماندار فردیس هم نقش بخش‬ ‫خصوصی در توسعه و پیشــرفت را مورد تاکید قرار‬ ‫داد و گفت‪ :‬وجود شــهرک صنعتی سیمین دشت و‬ ‫شــرکت های موفق بخش خصوصی‪ ،‬ارزش و اعتبار‬ ‫شهرستان فردیس را ارتقا بخشیده است‪.‬‬ ‫شرکت سرداوران نواندیش‪ ،‬فعالیت خود را در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۹‬با تمرکز بر طراحی‪ ،‬ســاخت و نصب‬ ‫ماشــین های برودتی حوزه صنعتی و تهویه‬ ‫مطبوع در شــهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫اغاز کرد‪ ،‬این شــرکت پس از مدت کوتاهی‬ ‫توانســت‪ ،‬گام های موثــری را در خصوص‬ ‫توسعه کمی و کیفی فعالیت های خود بردارد‪.‬‬ ‫در این مدت شرکت سرداوران نواندیش با‬ ‫تکیه بر دانش فنــی و نیروهای متخصص و‬ ‫با تمرکز بر بهبود مستمر و گسترش فناوری‬ ‫ســاخت و تولید‪ ،‬توانست ســهم مناسبی از‬ ‫بازار صنعت برودتی کشور و همچنین حوزه‬ ‫کشورهای منطقه را به خود اختصاص دهد و‬ ‫به عنوان یکی از شــرکت های معتبر در این‬ ‫زمینه مطرح شود‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 165

هفته نامه خبر فردیس 165

شماره : 165
تاریخ : 1400/10/13
هفته نامه خبر فردیس 164

هفته نامه خبر فردیس 164

شماره : 164
تاریخ : 1400/09/29
هفته نامه خبر فردیس 163

هفته نامه خبر فردیس 163

شماره : 163
تاریخ : 1400/09/14
هفته نامه خبر فردیس ۱۶۲

هفته نامه خبر فردیس ۱۶۲

شماره : ۱۶۲
تاریخ : 1400/08/29
هفته نامه خبر فردیس 161

هفته نامه خبر فردیس 161

شماره : 161
تاریخ : 1400/08/18
هفته نامه خبر فردیس 160

هفته نامه خبر فردیس 160

شماره : 160
تاریخ : 1400/08/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!