هفته نامه خبر فردیس شماره 153 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 153

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 153

هفته نامه خبر فردیس شماره 153

‫نتیجه بررسی تخلفات‬ ‫انتخاباتی فردیس به‬ ‫زودی اعالم می شود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫گفتگو‬ ‫فرمانده انتظامی البرز‪:‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫مبادا شورای اول فردیس‬ ‫تکرار شود!‬ ‫بیش از ســه هفته از برگزاری انتخابات‬ ‫شوراهای شهر شهرستان فردیس گذشته‬ ‫است و هرچند ابتدا اسامی منتخبان اعالم‬ ‫شــد‪ ،‬اما با اعتراض ها و اگر و اماهای پیش‬ ‫امده‪ ،‬هنوز مردم و افکار عمومی در دو شهر‬ ‫فردیس و مشکین دشت در این شهرستان‬ ‫منتظر اعالم نتیجه نهایی منتخبان این دوره‬ ‫ازانتخاباتهستند‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که مــروری کوتاه بر‬ ‫روند انتخابات این دوره از شــوراهای شهر‬ ‫در شهرســتان فردیس نشان می دهد که‬ ‫این دوره از انتخابات از همان ابتدا با برخی‬ ‫حاشیه ها و اگر و اما ها مواجه بود‪ ،‬چنانکه‬ ‫در نهایت به بازشــماری بیش از ‪ 10‬درصد‬ ‫صندوق های رای در دو شهر مشکین دشت‬ ‫و فردیس انجامید‪...‬‬ ‫‪ ۴۳‬مرکز نیکوکاری‬ ‫در فردیس فعالیت‬ ‫می کنند‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫ساخت مخزن ذخیره اب فردیس در پارک‬ ‫جهان نما کرج اغاز شد‬ ‫فرماندار فردیس از اغاز ساخت مخزن ذخیره اب زون‬ ‫‪ P‬فردیس با هدف تامین اب شرب و راه اندازی کامل زون‬ ‫فشاری در پارک جهان نماخبر داد‪ .‬اینانلو افزود‪ :‬ظرفیت‬ ‫مخزن اب پنج هزار مترمکعب ‪ ،‬طول لوله خط انتقال پنج‬ ‫هزار متر‪،‬قطر لوله ‪ ۹۰۰ ، ۷۰۰‬و یک هزار و ‪ ۲۰۰‬میلی متر‪،‬جنس‬ ‫خط انتقال چدن داکتیل و فوالد انجام می شود‪.‬‬ ‫شرح درصفحه ‪2‬‬ ‫درد فردیس مضاعف است‪ ،‬برق‬ ‫نباشد اب هم نیست!‬ ‫دکتر ایمانی‪ ،‬امام جمعه فردیس‬ ‫مسووالن امر بر‬ ‫تخلفات انتخابات‬ ‫فردیس رسیدگی کنند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫رئیس پلیس راهور استان البرز‬ ‫اجرای طرح برخورد با‬ ‫سد معبر نمایشگاه داران‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫کتاب امام زمان (عج ا‪ )...‬در ایات قران در فردیس رونمایی شد‬ ‫کتاب امام زمان (عج اهلل) در ایات قران‬ ‫نویســنده علی اصغر ماهی به مناسبت روز‬ ‫قلم با حضور برخی مســووالن شهرستان‬ ‫فردیس در ســالن اجتماعات شــهرداری‬ ‫فردیس رونمایی شد‪.‬‬ ‫علی اصغر ماهی نویسنده و مولف کتاب‬ ‫امام زمــان در ایات قران در این مراســم‬ ‫گفــت‪ :‬این کتاب با هدف اثبات وجود امام‬ ‫زمان( عــج اهلل )در ایات قران با اســتناد‬ ‫به احادیث معتبر از مصادر شــیعه نوشته‬ ‫شــده اســت که در ‪ ۶۶۷‬صفحه و ‪۵۰۰‬‬ ‫جلد توسط انتشــارات فکرسازان به چاپ‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬این کتاب حاصل ‪۲‬‬ ‫دهه تحقیق در خصوص موضوع مهدویت‬ ‫اســت که به استناد ‪ ۱۳۵‬ایه قران کریم و‬ ‫با تکیه بر احادیث مستند و معتبر نگاشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این اســتاد دانشــگاه افزود‪ :‬از انجا که‬ ‫مســاله وجود امام زمان(عج اهلل) به عنوان‬ ‫اخرین ذخیره الهی و منجی عالم بشــریت‬ ‫از اهمیت واالیی برخوردار اســت بنابراین‬ ‫تحقیق پیرامون غیبت‪،‬فلســفه و حکمت‬ ‫ان‪،‬عالئــم ظهور‪،‬احوال مردم در اخر زمان‬ ‫از اساســی ترین مســایل هستی است که‬ ‫کلیه ادیان‪،‬مذاهــب و مکاتب در خصوص‬ ‫ان ســخن ها گفته و دلیــل اورده اند اما‬ ‫متاسفانه در طول گذشت زمان این موضوع‬ ‫مهم دچار بدعت ها و افت های فراوان شده‬ ‫تا جایی که برخی ان را از اســاس تکذیب‬ ‫نموده و برخی ان را با انبوهی از خرافات و‬ ‫مسایل بی اساس امیخته اند‪.‬‬ ‫حجت االسالم حمیدرضا ولی زاده‬ ‫تیم نصر فوتسال بانوان‬ ‫فردیس به لیگ برتر‬ ‫کشور صعود کرد‬ ‫رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫شهرســتان فردیس در این ایین گفت‬ ‫‪ :‬نامــی که در قــران و کالم اهل بیت (ع‬ ‫) و همــه مباحثی که وصل به اندیشــه و‬ ‫رشــد ادم دارد به عنوان ارزشــمند ترین‬ ‫اســتعدادها و وضعیت انســانی و پیرامون‬ ‫انسان صحبت شــد که به واسطه ان علم‬ ‫و دانش را کسب کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قلم از جمله مباحثی است که‬ ‫در قران به ان قســم یاد شده ؛ قلمی که‬ ‫خداوند در قران قســم یاد می کند قلمی‬ ‫اســت که عدالت و حق را بنویســد حق را‬ ‫امضاء و یا تایید کند‪.‬‬ ‫رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫شهرســتان فردیس گفت‪ :‬در طول تاریخ‬ ‫وقتی نــگاه می کنیم مــی بینیم چه قلم‬ ‫هایی که خودشان را فروختند و تاریخ را به‬ ‫نفع مردمان و حاکمان زمان تغییر دادند و‬ ‫مردمان دیگر زمان ها را به اشتباه انداختند‬ ‫این قلم باید اتش بگیرد‪.‬‬ ‫ولــی زاده افزود‪ :‬کدام قلم باید بماند ان‬ ‫قلمی که در او عدالت و حق نوشــته شود‬ ‫در ان خدا دیده شــود خیلــی از مباحث‬ ‫پیرامون ادمی با گذشت زمان به دست ما‬ ‫رسیده اگر ان حقانیت را نگاه کنیم در اثر‬ ‫حرکت قلم های عدالت محور که هر چند‬ ‫بر صاحبانشــان مشــکالتی ایجاد شد ولی‬ ‫دست از نوشتن حق برنداشتند‪.‬‬ ‫در پایــان این مراســم از نویســندگان‪،‬‬ ‫هنرمندان و شاعران اهل قلم به ویژه استاد‬ ‫علومی تبریزی از شــعرای ایینی کشور با‬ ‫اهدای لوح سپاس قدردانی شد‪.‬‬ ‫خودرو در جاده مالرد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫سردار عروج در اولین سالروز شهادت شهید مدافع حرم ابراهیم اسمی؛‬ ‫شهدای مدافع حرم برای دفاع از حریم اهل بیت (ع)‬ ‫جان خود را اهدا کردند‬ ‫مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران‬ ‫انقالب اسالمی گفت‪ :‬شهدای مدافع حرم‬ ‫با جهاد خود نشــان دادند کــه با ظلم و‬ ‫ســتم می جنگند و برای دفاع از اســام‬ ‫و حریم حرم اهل بیــت (ع) جان خود را‬ ‫اهدا کردند‪.‬‬ ‫ســردار خســرو عــروج در مراســم‬ ‫گرامیداشت اولین سالروز شهادت پاسدار‬ ‫مدافع حرم شــهید ابراهیم اسمی که در‬ ‫مصلی امام خمینــی (ره) فردیس برگزار‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬شهدای مدافع حرم با اطمینان‬ ‫از پیروزی اسالم وارد نبرد با دشمنان اهل‬ ‫بیت (ع) شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این موحدان سلحشور در‬ ‫جنگ نابرابر از نظــر امنیتی ‪،‬اطالعاتی و‬ ‫نظامی به شــکلی کار کردند که توانستند‬ ‫روی پای خودشــان بایســتندو کسی که‬ ‫روی پای خــودش بایســتد اطمینان به‬ ‫پیــروزی دارد ؛ چه چیزی کــه در این‬ ‫میــدان موحدان را یــاری می کند و جلو‬ ‫می برد معصومیت نســبی و مطلق است؛‬ ‫معصومیت مطلق برای معصومین ما است‬ ‫اما معصومیت نسبی برای کسانی است که‬ ‫در راه خدا پیکار می کنند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬موحــدان از‬ ‫دســت‪،‬گوش و قلــب در مســیر جهاد و‬ ‫کوشش در راه خدا استفاده می کنند‪.‬‬ ‫عروج گفت‪ :‬اگر کســانی بنشینند این‬ ‫موضوع را تحلیل کننــد و تحویل جامعه‬ ‫جهانی بدهند مطمئن باشــید مردمی که‬ ‫وجدان دارند حتما در دلشان تصدیق می‬ ‫کنند که این مســیر حق و حقیقت است‬ ‫شهید ابراهیم اسمی و امثال ان از همین‬ ‫سبک جنگی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران‬ ‫انقالب اسالمی گفت‪ :‬شهدای مدافع حرم‬ ‫مظلومانه و غریبانه با دشمن جنگندید که‬ ‫البته این رزمندگان‪ ،‬سپاه اسالم مقتدر و‬ ‫با عزت و سربلند هستند‪.‬‬ ‫عــروج افزود‪ :‬شــهدای مدافع حرم در‬ ‫عرصه جهانــی پدیده خطرناکی همچون‬ ‫داعش را نابــود کردند و در دفاع از حریم‬ ‫اهل بیت(ع)‪ ،‬حماسه ای بزرگ افریدند‪.‬‬ ‫در این مراســم اقشــار مختلف مردم‪،‬‬ ‫خانواده معظم شهداء و امام جمعه و دیگر‬ ‫مسووالن حضور داشتند‪.‬‬ ‫* شــهیدان را ناظر بر اعمال خود‬ ‫بدانیم‬ ‫حجت االسالم والمسلمین دکتر ایمانی‬ ‫در مراسم اولین ســالگرد شهید" ابراهیم‬ ‫اســمی " ضمــن گرامیداشــت مقام این‬ ‫شــهید بزرگوار گفت؛در قران امده است‬ ‫شهیدان که در راه خداوند جهاد می کنند‬ ‫جایگاه بلنــد مرتبه ای دارنــد و همواره‬ ‫شاهد اعمال دیگران در این دنیا هستند‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس افزود؛افرادی که به‬ ‫مقام شهادت می رسند باید ابتدا به مقام‬ ‫غنا و بی نیازی رســیده باشند که این دو‬ ‫ویژگی در باور قلبی انسان باید بوجود اید‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اشــاره کرد؛هنگامی که‬ ‫انســان در باور قلبی خود بــه بی نیازی‬ ‫نرسیده باشــد‪،‬نمی تواند در مسیری قرار‬ ‫بگیرد که برای رضایت خداوند گام بردارد‪.‬‬ ‫پدرمعنوی شــهر با اشــاره به اینکه در‬ ‫سوره تکاثر به زیادطلبی های انسان اشاره‬ ‫شده است گفت؛سرگرمی های ظاهری و‬ ‫زیاده طلبی های انسان در این دنیا باعث‬ ‫شده اســت که از نتیجه اعمال خود غافل‬ ‫شــویم در حالــی که در قــران امده که‬ ‫نتیجه اعمال انســان چه نیک و چه بد به‬ ‫زودی به خود او برمیگردد‪.‬‬ ‫وی درپایان با اشــاره به منزلت شهدا‬ ‫و خانواده هــای انها گفــت ؛اگر مردم و‬ ‫مســولین هم به این باور قلبــی و یقین‬ ‫برسند که همواره مدیون شهدای واالمقام‬ ‫و خانواده های گرانقدر انها هستند و انها‬ ‫را ناظر بر اعمال خود بدانند دست از زیاده‬ ‫طلبی خواهند برداشت ودر انجام وظایف‬ ‫خود به نحو احسن عمل خواهند کرد‪.‬‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 153‬هفته چهارم‪ 24 ،‬تیر ماه ‪ 4 | 1400‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫کشف ‪ ۳۳‬کیلوگرم مواد‬ ‫روان گردان شیشه در‬ ‫فردیس‬ ‫مدیر کمیته امداد فردیس‪:‬‬ ‫رییس هیات فوتبال فردیس‪:‬‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫هفته انهم‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫مبادا شورای اول فردیس‬ ‫تکرار شود!‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫اتفاق ها و شرایطی که نمی تواند به نفع شهروندان این دو شهر باشد‪.‬‬ ‫حال صرفنظر از اشکاالت خرده و ریز‪ ،‬اینکه صالحیت برخی نامزدها ابتدا در‬ ‫شهرستان احراز نشد و بعد در استان مورد تایید قرار گرفت‪ ،‬یا ‪ 76‬مورد تخلف‬ ‫در تبلیغات پیش از موعد انتخاباتی شناسایی و به دستگاه قضا ارجاع شد‪ ،‬یا‬ ‫بحث خرید و فروش رای و رخدادی که بعضی ها از ان به عنوان پول پاشی در‬ ‫این دوره از انتخابات یاد کردند و چند عالمت ســووال دیگر‪ ،‬واقعا کدامیک را‬ ‫می توان مثبت و به نفع شهروندان این دو شهر ارزیابی کرد؟!‬ ‫البته استعفای چهار عضو از پنج عضو هیات نظارت بر انتخابات شهرستان‬ ‫فردیس که دو نفر قبل و دو نفر دیگر بعد از روز رای گیری اســتعفا کردند‪،‬‬ ‫بخصوص اســتعفای رییس این هیات را باید به عالمت سووال های بی پاسخ‬ ‫این دوره از انتخابات اضافه کرد‪ ،‬گو اینکه افراد دیگری جایگزین انها شــدند‪،‬‬ ‫اما هیچ کدام اینها نشانه های خوبی برای جلب اعتماد مردم و افکار عمومی‬ ‫نبود و نیست!‬ ‫این شرح مختصر از اوضاع انتخاباتی درحالی است که بعد از انتشار اسامی‬ ‫منتخبان و اعضای علی البدل در شــهرهای مشکین دشت و فردیس‪ ،‬رییس‬ ‫هیات نظارت شهرستان فردیس که هنوز استعفا نکرده بود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬اسامی‬ ‫منتخبان شورا که از سوی فرمانداری فردیس اعالم شده از لحاظ قانونی فعال‬ ‫نتیجه نهایی نیست و نتیجه نهایی موکول به نظر نهایی هیات های نظارت بر‬ ‫انتخابات شهرستان و استان خواهد بود‪.‬‬ ‫ســعادت پور با یاداوری اینکه در انتخابات شــوراهای شهر فردیس برخی‬ ‫موارد تخلف پای صندوق های رای مشــاهده شــده و موضوع خرید و فروش‬ ‫رای نیز مطرح اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به وظایف هیات نظارت و اینکه شماری‬ ‫از نامزدهای انتخابات شــوراهای شهر فردیس و مشکین دشت نسبت به ارا‬ ‫اعتراض و شکایت کرده اند‪ ،‬لذا نتیجه نهایی انتخابات متعاقبا اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫چنین شد که فرمانداری فردیس نیز اعالم نتایج نهایی را به بعد از بازشماری‬ ‫‪ 10‬درصد از صندوقهای رای موکول کرد‪ ،‬بنابراین مقرر شــد ‪ 23‬صندوق که‬ ‫گویــا ‪ 6‬صندوق دیگر هم مورد اعتراض بــود و در مجموع ‪ 29‬صندوق مورد‬ ‫بازشماری قرار گیرد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر علیرضا عباســی نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد در‬ ‫مجلس شورای اسالمی و سخنگوی هیات عالی نظارت استان البرز در خصوص‬ ‫زمــان اعالم نتایج نهایی انتخابات شــورا ها گفت‪ ۱۰ :‬درصــد ارا در فردیس‬ ‫بازشماری شد و ممکن اســت نتیجه نهایی نسبت به نتیجه اولیه تغییراتی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬البته تغییر به این صورت که رتبه یک عضو منتخب در بین سایر‬ ‫منتخبان جا به جا شود‪.‬‬ ‫علی حدادی نماینده مردم ساوجبالغ‪ ،‬نظراباد و طالقان در مجلس شورای‬ ‫اســامی و رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان البرز نیز با‬ ‫تاکید بر اینکه با قاطعیت و برمبنای قانون و مســتندات ارایه شده به شکایت‬ ‫نامزدها در مورد تخلفات احتمالی در انتخابات شــوراها رسیدگی خواهد شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این اطمینان را می دهیم که برای مبارزه با هرگونه پول پاشی یا خرید‬ ‫و فروش رای با استناد به مدارک متقن رسیدگی و با قاطعیت برخورد قانونی‬ ‫انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫تا اینکه در نهایت مهدی عســگری دیگر نماینده مــردم کرج‪ ،‬فردیس و‬ ‫اشــتهارد در مجلس شورای اســامی و عضو هیات عالی نظارت بر انتخابات‬ ‫استان البرز در نماز جمعه یازدهم تیرماه فردیس گفت‪ :‬بازشماری ارای بخشی‬ ‫از صندوق های رای انتخابات شورای اسالمی در فردیس برای برطرف کردن‬ ‫شبهات نامزدها انجام شــده و تاثیر قابل توجهی در نتیجه انتخابات نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی البته توضیح داد که گزارش تخلفات دو دسته است‪ ،‬بخشی از گزارشات‬ ‫مربوط به تخلفاتی اســت که تاثیری در نتیجه انتخابات ندارد و بخشــی از‬ ‫تخلفات یعنی دسته دوم در نتیجه انتخابات تاثیرگذار است‪ ،‬لذا بعد از اینکه‬ ‫نتایج بررســی هیات نظارت اســتان به هیات مرکزی تهران ارسال شد‪ ،‬این‬ ‫هیات موارد را زیر نظر و همکاری هیات عالی نظارت اســتان بررسی می کند‬ ‫و در نهایت انچه مورد تایید هیات مرکزی تهران است فصل الخطاب قرار می‬ ‫گیرد که این امر در حال انجام است و به زودی نتیجه تخلفات اعالم می شود‪.‬‬ ‫اکنون باید اذعان کنم که به عنوان یک فعال قدیمی رسانه‪ ،‬سخن خود را‬ ‫به این نقل قولها از طرف شورای عالی نظارت یعنی باالترین مرجع رسیدگی‬ ‫و تصمیم گیری در انتخابات در اســتان مستند کرده ام تا جای هیچ ابهام و‬ ‫اشــکالی باقی نماند‪ ،‬با این حال اما به نظر می رسد نه تنها از عالمت سووالها‬ ‫کم نشد که اضافه هم شد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر چنانچه از همه اگر و اماهای قبل و بعد از انتخابات شــورا‬ ‫بگذریم و به بعد از بازشــماری ارا برســیم‪ ،‬چگونه است که تک تک اعضای‬ ‫هیات نظارت از یک طرف بر برخورد قاطع با متخلفان احتمالی در هر رده و‬ ‫مقامی تاکید می کنند و از طرف دیگر می گویند و معتقدند گزارشات مربوط‬ ‫به تخلفات در انتخابات فردیس در حدی نبوده که تاثیری در نتیجه انتخابات‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫از این مهمتر و پرسش برانگیزتر فصل الخطاب قرار دادن تایید هیات مرکزی‬ ‫تهران است‪ ،‬ایا این تناقض نیست؟ وقتی اعضای هیات عالی نظارت در استان‬ ‫پرونده تخلف های احتمالی انتخابات شوراها در مشکین دشت و فردیس را در‬ ‫مدت زمان به نســبت طوالنی مورد بحث و بررسی دقیق و سنجیده و قانونی‬ ‫قرار داده و در نهایت ان را تاثیرگذار در نتیجه نهایی انتخابات ندانسته اند! دیگر‬ ‫چه نیازی به هیات مرکزی تهران اســت که انها زیرنظر و با همکاری هیات‬ ‫نظارت اســتان پرونده فردیس را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به عنوان‬ ‫فصل الخطاب اعالم رای و نظر کنند؟‬ ‫واقعا به عنوان فعال رسانه ای و کسی که بیشترین و بهترین سالهای عمرش‬ ‫را در فردیس و برای بهبود اوضاع این شهر و شهرستان سپری کرده‪ ،‬به هیچ‬ ‫وجه قصد افزودن بر پیچیدگی اوضاع را ندارم‪ ،‬همانگونه که در استانه شروع‬ ‫تبلیغات انتخاباتی با تحلیل و بررســی شــرایط‪ ،‬ترجیح دادم هیچ نقشی در‬ ‫انتخابات شوراها در فردیس نداشــته و فقط در مشارکت حداکثری فعالیت‬ ‫داشته باشم‪ ،‬لذا اکنون هم یقین قطعی دارم که پاسخگویی شفاف و کامل به‬ ‫مردم و افکار عمومی بهترین نسخه برای ساماندهی اوضاع پیچیده فعلی است‪.‬‬ ‫حــال اطمینان دارم که همــگان اعم از مســووالن و مدیران و بخصوص‬ ‫نماینــدگان مــردم در مجلس در جایــگاه هیات عالی نظــارت برانتخابات‪،‬‬ ‫بازخوردهای انچه در انتخابات شوراهای شهر مشکین دشت و فردیس پیش‬ ‫امده و بازتاب های ان را در رســانه ها و شبکه های اجتماعی را مورد دقت و‬ ‫تامل قرار داده اند‪ ،‬بعید می دانم که بتوان به نتیجه ای شفاف و مطلوب دست‬ ‫یافت‪ ،‬چون مهمترین علت و عامل اصلی اعتراض برخی نامزدها به بحث خرید‬ ‫و فروش رای و پول پاشــی در انتخابات مربوط می شــود‪ ،‬درحالی که معلوم‬ ‫نیست بازشماری ارا چگونه می تواند پاسخگوی اینگونه اعتراض ها باشد؟‬ ‫بگذریم‪ ،‬شــاید در مورد ارجاع پرونده به هیات مرکزی تهران دچار اشتباه‬ ‫شــده ام و شاید دالیل و مستنداتی از انچه جناب عسگری انها را دسته دوم‬ ‫نامیده اســت به تهران ارجاع شده که می تواند در نتیجه انتخابات تاثیرگذار‬ ‫باشد‪ ،‬بنابراین اگر قرار است هیات مرکزی تهران با نظر و همکاری هیات عالی‬ ‫نظارت استان به اینگونه دالیل و مستندات رسیدگی کند‪ ،‬پس جای امیدواری‬ ‫وجود دارد که به زودی و احتماال تا پایان هفته جاری تکلیف نهایی انتخابات‬ ‫شوراهای فردیس روشن خواهد شد‪.‬‬ ‫خالصه اینکه من هم به عنوان یک فردیســی دلم برای شهر و شهرستانم‬ ‫می ســوزد و جز گفتن و نوشتن از کم و کاستی های این شهرستان کاری از‬ ‫دستم برنمی اید‪ ،‬ولی جدا از اینکه نتیجه نهایی بررسی شوراهای شهر مشکین‬ ‫دشت و بخصوص فردیس چه خواهد بود‪ ،‬از همه مسووالن از جمله استاندار‬ ‫و معاونــان و فرماندار و به ویژه نمایندگان مردم در مجلس انتظار می رود که‬ ‫بر شورا و عملکرد ان در فردیس بیش از پیش نظارت و کنترل داشته باشند‪،‬‬ ‫چون در اولین تجربه شــورا در شهر فردیس فقط چهار سال عذاب و فرصت‬ ‫سوزی صورت گرفت و این جفای بزرگی در حق فردیس نشینان بود‪ ،‬تجربه‬ ‫تلخی که دیگر نباید تکرار شود‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 153‬هفته چهارم ‪ /‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫نتیجه بررسی تخلفات انتخاباتی فردیس به زودی اعالم می شود‬ ‫در بیــن خطبه هــای نماز جمعــه این هفته‬ ‫شهرســتان با اشــاره به انتخابات شــورای شهر‬ ‫و تخلفــات های گزارش شــده گفت‪:‬بر اســاس‬ ‫وظایفی کــه قانونگذار برعهــده هئیت نظارت‬ ‫گذاشته اســت‪،‬هیئت نظارت موظف است که در‬ ‫تایید صالحیتهای کاندیدها‪،‬طبق مســتندات و‬ ‫مدارک اســتعالم شــده اعالم نظر نماید که بعد‬ ‫از گذر از این مرحله مدارک و استعالمات گرفته‬ ‫شده به هئیت مرکز در تهران فرستاده میشود و‬ ‫با توجه به اختیاراتی کــه در هئیت مرکز وجود‬ ‫دارد‪،‬تغییراتی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مهــدی عســگری در خصوص روند بررســی‬ ‫تخلفات و اعتراضات انجام شــده گفت؛ابتدا این‬ ‫شــکایات و تخلف ها درهیئت اجرایی شهرستان‬ ‫فردیس و مشــکین دشت بررسی شده است و به‬ ‫هئیت نظارت استان فرستاده شده است و اکنون‬ ‫در حال جمع بندی می باشد که به زودی اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اینکه قانونگــذار اجازه هیچ‬ ‫تغییراتی بر اســاس شــنیده های افراد نمیتواند‬ ‫اعمال کند گفت؛مســتندات منشا تصمیم گیری‬ ‫هئیــت نظارت میباشــد و طبق گزارشــاتی که‬ ‫دستگاههای امنیتی و نظارتی و ناظرین میدهند‬ ‫شکایات و اعتراضات مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫دکتر عســگری در مورد تخلفات انجام شــده‬ ‫گفت؛تخلفات به دو صورت بوده است که بعضی‬ ‫از انها تاثیری در نتایج نداشــته اســت و بخشی‬ ‫از انها که تاثیر داشــت به هئیــت نظارت مرکز‬ ‫فرســتاده شدکه این هئیت بر اســاس رایزنی با‬ ‫هئیت نظارت اســتان‪،‬نظر نهایی خــود را اعالم‬ ‫خواهنــد کرد که این اعــام نظر به عنوان فصل‬ ‫الخطاب خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه با گذشت بیش از ده سال‬ ‫از استان شــدن البرز هنوز این استان از سهمیه‬ ‫های الزم برخوردار نیســت افزود؛سال گذشته با‬ ‫پیگیری های انجام شده‪،‬توانستیم حق ابه استان‬ ‫البرز را از دو ســد امیرکبیر و طالقان از ‪۵۵‬میلی‬ ‫متر مکعب به‪ ۱۱۰‬میلی متر مکعب افزایش دهیم‬ ‫که این افزایش سهمیه باعث کاهش برداشت اب‬ ‫از چاههــای زیــر زمینی و بدنبــال ان افزایش‬ ‫کیفیت اب شرب خواهد بود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در ادامــه با اشــاره به احداث‬ ‫مخــزن اب در شهرســتان‬ ‫فردیــس گفت؛امیدواریــم با‬ ‫همت مسولین تا قبل از پایان‬ ‫ســال بتوانیــم ان را به مدار‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫نماینده مــردم فردیس در‬ ‫مجلــس در مورد خاموشــی‬ ‫هــای اخیر گفت؛در اســتان‬ ‫‪ ۸۰‬درصد تامین اب شــرب‬ ‫از طریق منابــع زیرزمینی و‬ ‫چاهها می باشد و قطعی برق‬ ‫تاثیر زیــادی در عدم تامین‬ ‫اب شرب استان دارد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به جلســات‬ ‫صــورت گرفتــه در خصوص‬ ‫بررســی ایــن مشــکل در‬ ‫اســتانداری البرز گفت؛در نتیجه این جلســات‬ ‫برگزارشــده با مسولین دســتگاههای خدمات‬ ‫رســان و معاونین مربوطه و پیگیری های انجام‬ ‫شــده ســهمیه برق اســتان در چند روز اخیر‬ ‫افزایش پیدا کرد امــا همچنان با قرار گرفتن در‬ ‫اوج مصرف ساالنه و گرمای شدید باید در مصرف‬ ‫برق صرفه جویی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در پایــان با توجه به اعتبارات تعلق گرفته‬ ‫به استان البرز اضافه کرد؛ساماندهی وضعیت اب‬ ‫شــرب اســتان البرز از الویتهای استان در سال‬ ‫جاری میباشد‪.‬‬ ‫مسووالن امر بر تخلفات انتخابات فردیس رسیدگی کنند‬ ‫امام جمعه شهرســتان فردیس از هیات نظارت‬ ‫اســتان و نماینــدگان مردم در مجلس شــورای‬ ‫اســامی خواســت بر تخلفات بعضی از نامزدهای‬ ‫انتخابات شــورای شهر جدی رســیدگی کنند تا‬ ‫دست این افراد سودجو از بیت المال کوتاه شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم علی اکبر ایمانی به ایرنا گفت که‬ ‫با برگزاری انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد بعضی از نامزدها با‬ ‫تخلفات سنگین وارد شورا شدند که مورد حمایت‬ ‫ما نیست‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬از طرفی ما مســوول بررسی‬ ‫قضیه نیستیم ولی هیات نظارت استان و نمایندگان‬ ‫مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشــتهارد در مجلس شورای‬ ‫می خواهم در این قضیه کوتاه نیایند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬مردم یادشــان نمی روند و در‬ ‫مرحله بعدی انتخابات در ذهنشــان می ماند که از‬ ‫حق و حقوقشان دفاع کردیم‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس تاکید کرد‪ :‬مردم دنبال این‬ ‫بودنــد که اگر خالفی واقع شــده که قطعا بخاطر‬ ‫اســناد و مدارکی که وجــود دارد خالف و تخلف‬ ‫شده‪ ،‬مسووالن امر مصلحت اندیشی نکنند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬این کســانی که وارد شورا‬ ‫شــدند می خواهند قانون وضع کنند و از حقوق‬ ‫مردم دفــاع کنند اگر خودشــان درمرحله اول با‬ ‫قانون شــکنی و ساختار شکنی وارد این جایگاهها‬ ‫شــوند دیگر توقع این نیســت که منافع مردم را‬ ‫شخم نزنند‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیــس گفت‪ :‬در صندوقی که این‬ ‫افراد تخلف و خرید و فروش رای انجام دادند باید‬ ‫رای انها در ان صندوق باطل شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر این اتفاق بیفتد مردم خوشــحال‬ ‫می شوند و هم از اراء مردم صیانت می شود‪.‬‬ ‫ایمانــی افزود‪ :‬اگر قرار باشــد با خرید و فروش‬ ‫رای افراد وارد شورا شــوند لزومی ندارد تبلیغاتی‬ ‫صورت بگیرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مردم به ســتوه می اینــد که چرا‬ ‫اموالشان در شــهر مورد دستبرد واقع می شود و‬ ‫کســی که هیچی ندارد وارد شورا می شود و طی‬ ‫این چهار ســال میلیارد ها تومان صاحب سرمایه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایمانی گفت‪ :‬متاســفانه شــنیده شده است که‬ ‫برخی افــراد تصور می کنند که امــام جمعه در‬ ‫نظــارت و تائید صالحیت این افراد نقش داشــته‬ ‫اســت و گفته شــده که امام جمعه به نمایندگان‬ ‫مجلس گفته که موضوع رسیدگی به تخلفات افراد‬ ‫هرچه سریعتر فیصله پیدا کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در صورتی که این چنین نیســت و‬ ‫بارهــا و بارها بنده هم از هیــات نظارت و هم از‬ ‫نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی کام ً‬ ‫ال جدی‬ ‫به موضوع تخلفات گسترده را بوده ام‪.‬‬ ‫وی با تشکر از مطالبه گری که توسط شهروندان‬ ‫دلسوز بعد از برگزاری انتخابات و تخلفات صورت‬ ‫گرفت‪ ،‬اذعان کرد که این مطالبه گری مردم یعنی‬ ‫پویایی شــهر و شهروندان که به نوعی هم مصداق‬ ‫امربه معروف و نهی از منکر می باشد‪.‬‬ ‫مهندس اینانلو‪ ،‬فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫ساخت مخزن ذخیره اب فردیس در پارک جهان نما اغاز شد‬ ‫فرمانــدار فردیس از اغاز ســاخت مخزن ذخیــره اب زون ‪P‬‬ ‫فردیس با هدف تامین اب شــرب و راه اندازی کامل زون فشاری‬ ‫در پارک جهان نماخبر داد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اینانلو در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود‪ :‬ظرفیت‬ ‫مخزن اب پنج هزار مترمکعــب ‪ ،‬طول لوله خط انتقال پنج هزار‬ ‫متر‪،‬قطر لوله ‪ ۹۰۰ ، ۷۰۰‬و یک هزار و ‪ ۲۰۰‬میلی متر‪،‬جنس خط‬ ‫انتقال چدن داکتیل و فوالد انجام می شود‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬برای ساخت مخزن ذخیره اب فردیس کل‬ ‫طرح خط انتقال ‪ ۳۹۰‬میلیارد ریال هزینه براورده شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اب شرب مخزن از طریق سدهای طالقان‬ ‫و امیرکبیر کرج تامین می شــود ‪ ،‬افــزود‪ :‬با بهره برداری از‬ ‫این مخزن اب شــرب جمعیت ‪ ۳۸‬هزار نفر بخشی از مناطق‬ ‫شهرستان فردیس را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس گفت‪ :‬لوله گذاری شبکه اصلی به طول ‪۱۰‬‬ ‫کیلومتر در سه مرحله اجرایی شده که قطعه نخست ان پیش‬ ‫از این انجام شــده و قطعه نخســت خط انتقال اب از شهرک‬ ‫وحدت فردیس تا شــهرک طالقانی کرج به طول ســه و نیم‬ ‫کیلومترو قطعه دوم این پروژه حدفاصل ریل راه اهن واقع در‬ ‫شهرک طالقانی کرج به طول یک کیلومتر انجام شده است‪.‬‬ ‫اینانلو افزود‪ :‬اجــرای این طرح از منطقه پارک جهان نما و‬ ‫عبور از بزرگراه تهران‪-‬کرج‪ ،‬جاده مخصوص‪ ،‬ریل قطار شهری‬ ‫و قطار سراسری و بستر رودخانه کرج به شهرک وحدت رسیده و‬ ‫به شبکه توزیع اب این منطقه متصل می شود‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۶۳‬حلقه چــاه و ‪ ۱۱‬مخزن با ‪ ۵۳‬هزار مترمکعب ‪ ،‬اب‬ ‫شرب ‪ ۴۶‬هزار مشترک را در فردیس تامین می کند‪.‬‬ ‫* از بیمارستان فردیس چه خبر؟‬ ‫فرماندار فردیس با اشــاره به اینکه بیمارستان فردیس قرار بود‬ ‫تا پایان خرداد ماه به بهره برداری برسد‪ ،‬گفت‪ :‬با محقق نشدن این‬ ‫برنامه زمان بندی‪ ،‬تمام تالش ها بر این است که بیمارستان فردیس‬ ‫در هفته دولت افتتاح شود‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اینانلو گفت‪ :‬هفته گذشــته در بازدیدی که از روند‬ ‫پیشــرفت بیمارستان فردیس داشــتیم‪ ،‬کار در حال انجام است و‬ ‫کارگران زیادی در این پروژه مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫اینانلو ادامه داد‪ :‬اخیرا ً اعتبار هم به پروژه تزریق شــده تا روند‬ ‫کار با سرعت بیشتری پیش برود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در حــال حاضر طبقات ســوم و چهارم‬ ‫بیمارستان نزدیک به ‪ ۹۸‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طبقات‬ ‫پایین باید اماده شود‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس افزود‪ :‬برای تجهیزات بیمارســتان هم مشکلی‬ ‫وجود نــدارد و با تکمیل ســاختمان‪ ،‬تجهیــزات از طرف وزارت‬ ‫بهداشت تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫این مســئول در پایان با بیان اینکه بیمارستان فردیس قرار بود‬ ‫تا پایان خرداد ماه به بهره برداری برسد‪ ،‬گفت‪ :‬با محقق نشدن این‬ ‫برنامه زمان بندی‪ ،‬تمام تالش ها بر این است که بیمارستان فردیس‬ ‫در هفته دولت افتتاح شود‪.‬‬ ‫مدرسه استعدادهای درخشان در فردیس راه اندازی می شود‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش اســتان البــرز اعالم کرد که مجوز‬ ‫ساخت مدرسه استعدادهای درخشــان برای شهرستان محروم‬ ‫فردیس صادر شــده و این فضای اموزشــی احداث و راه اندازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ساالر قاســمی روز در حاشــیه بازدید از پروژه های اموزشی‬ ‫شهرســتان فردیس بــه خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬این مدرســه با ‪۱۱‬‬ ‫کالس درس در زمینــی با زیربنای ‪ ۹۰۰‬مترمربع ســاخته می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ظرفیت این مدرسه را ‪ ۳۰۰‬دانش اموز عنوان کرد و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در زمان حاضر یک فضای اموزشــی چهار کالسه برای‬ ‫جذب اســتعدادهای درخشــان در مقطع متوسطه اول فردیس‬ ‫فعال است ‪.‬‬ ‫قاســمی در خصوص تعیین تکلیف و مســتقل شــدن اداره‬ ‫امــوزش و پرورش شهرســتان فردیس گفت‪ :‬زمینه اســتقالل‬ ‫کشف ‪ ۳۳‬کیلوگرم‬ ‫مواد روان گردان‬ ‫شیشه در فردیس‬ ‫اموزش و پرورش این شهرســتان فراهم شــده و مکاتبات الزم‬ ‫صورت گرفته است اما منتظر مجوز از سوی سازمان امور اداری‬ ‫استخدامی هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه در تمام حوزه ها کمبود نیرو داریم ‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬یکی از مشــکالت اموزش و پرورش استان کمبود نیرو‬ ‫در تمام مقاطع تحصیلی اســت و بــه ناچار از ظرفیت معلمان‬ ‫بازنشسته و حق االتدریس استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه شهرســتان فردیس بــا کمبود فضای‬ ‫اموزشــی و تراکم دانش اموزی باال مواجه است ‪،‬گفت‪ :‬از پروژه‬ ‫های در دســت ساخت بازدید شــد و به اداره نوسازی مدرسه‬ ‫اســتان دستور صادر شد که هر چه ســریعتر این پروژه ها برای‬ ‫مهرماه در اختیار اداره اموزش و پرورش ناحیه قرار دهد‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس ‪ ۸۶‬هزار دانش امــوز در مقاطع مختلف‬ ‫تحصیلی دارد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی البرز از کشف ‪ ۳۳‬کیلو و‬ ‫‪ ۹۵۰‬گرم ماده روانگردان شیشه از یک تریلی‬ ‫در شهرستان فردیس در این استان خبرداد‪.‬‬ ‫سردار عباســعلی محمدیان اظهار داشت‪:‬‬ ‫ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان‬ ‫بــا انجام اقدامات اطالعاتــی از انتقال مقدار‬ ‫قابل توجهی ماده روانگردان شیشه از استان‬ ‫تهران به شهرســتان فردیس مطلع و بررسی‬ ‫موضوع را در دستورکار خود قرار دادند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماموران پــس از چندین هفته‬ ‫رصد اطالعاتــی قاچاقچیان‪ ،‬در نهایت زمان‬ ‫و مکان تحویل محموله شیشــه را شناسایی‬ ‫و با تحت نظر قــرار دادن تریلی حامل ماده‬ ‫روانگــردان‪ ،‬بــا هماهنگی مقــام قضائی در‬ ‫عملیاتی غافلگیرانه ان را در شهرک منظریه‬ ‫فردیس متوقف و راننده را دستگیر کردند‪.‬‬ ‫سردار محمدیان خاطرنشــان کرد که در‬ ‫بازرســی از تریلــی توقیف شــده‪ ۳۳ ،‬کیلو‬ ‫و ‪ ۹۵۰‬گــرم ماده روانگردان شیشــه که به‬ ‫صورت ماهرانه ای در هواکش تریلی جاســاز‬ ‫شده بود‪ ،‬کشف شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ‪ ۲‬نفــر دیگر عالوه‬ ‫بــر راننده در این خصوص دســتگیر شــده‬ ‫اند‪ ،‬گفت ‪ :‬در این زمینه پرونده تشــکیل و‬ ‫متهمان به همراه ماده روانگردان مکشــوفه‬ ‫برای انجام مراحــل قانونی به مراجع قضایی‬ ‫منتقل شدند‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 153‬هفته چهارم ‪ /‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫درد فردیس مضاعف است‪ ،‬برق نباشد اب هم نیست!‬ ‫منصورجمشــیدی‪ -‬قطع برق در‬ ‫یکــی دو هفتــه اخیــر در اقصی نقاط‬ ‫کشــور در حالی اســت کــه فردیس‬ ‫نشــینان چندان با چنین پدیده هایی‬ ‫بیگانه نیســتند‪ ،‬چون هر ساله در فصل‬ ‫گرما اغلب با کمبود اب مواجه شــده و‬ ‫به نحوی با ان کنار امده اند تا تابستان‬ ‫سال بعد‪ ،‬امسال اما قطع مکرر برق که‬ ‫با قطع اب و کرونا‪ ،‬این مهمان ناخوانده‬ ‫نیز همراه شده است‪ ،‬ساکنان این شهر‬ ‫پرجمعیت را به ستوه اورده است‪.‬‬ ‫حال شــاید در دیگر شهرها قطع برق‬ ‫موجب نرسیدن اب به طبقات باال شود‪،‬‬ ‫امــا مشــکل اب فردیس ریشــه دارتر‬ ‫است‪ ،‬چراکه این شهر و شهرستان هیچ‬ ‫ســهم و حق ابه ای از ابهای ســطحی‬ ‫و ســدهای های کرج و طالقان ندارد و‬ ‫کل اب اشــامیدنی ان از طریق حدود‬ ‫‪ 70‬حلقه چاه تامین می شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫هر بار قطع برق توقف استحصال اب از‬ ‫چندین حلقه چاه را به دنبال دارد و در‬ ‫واقــع ابی در منبع وجود ندارد که وارد‬ ‫شبکه توزیع بین مشترکان و واحدهای‬ ‫مسکونی شود‪.‬‬ ‫یادمان باشد که ما از مسایل و مشکالت متراکم‬ ‫ترین و پرجمعیت ترین شهرســتان کشور سخن‬ ‫مــی گوییم‪ ،‬فردیــس با بیــش از ‪ 600‬هزار نفر‬ ‫جمعیت که با جمعیت برخی اســتانهای کشــور‬ ‫برابــری می کند‪ ،‬تنها ‪ 78‬کیلومتر مربع وســعت‬ ‫دارد‪ ،‬البتــه کوچکی جغرافیای این شهرســتان‬ ‫وقتی بیشــتر نمایان می شود که ان را با نظراباد‬ ‫به عنوان یکی دیگر از شهرســتانهای استان البرز‬ ‫مقایســه کنیم کــه جمعیــت ان نزدیک به یک‬ ‫چهارم فردیس اســت‪ ،‬اما وســعت جغرافیایی ان‬ ‫هفت برابر فردیس یعنی ‪ 587‬کیلومتر مربع است‪.‬‬ ‫اکنون مجــال پرداختن به نحوه شــکل گیری‬ ‫و انواع و اقســام مشــکالت زیرســاختی فردیس‬ ‫به عنوان شــهر مهاجرپذیری کــه هنوز هم برای‬ ‫مهاجران جذابیت دارد‪ ،‬نیســت‪ ،‬ولی مســووالن‬ ‫بلندپایه کشــور و استان باید چاره ای بیاندیشند‪،‬‬ ‫چراکه جای دادن این تعداد جمعیت در جغرافیای‬ ‫کوچک فردیس‪ ،‬بدون تردید به کمبود و کاستی‬ ‫های گذشــته‪ ،‬حال و اینده این شهرستان دامن‬ ‫می زند و انباشــت کم و کسری ها در این کانون‬ ‫جمعیتی به شدت متراکم حتی می تواند مشکل‬ ‫زا شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬شاید در فضای پر از نارضایتی ناشی‬ ‫از قطع برق و اب‪ ،‬به میان کشیدن معضل کمبود‬ ‫زمیــن و مســاحت ناچیز و کوچکــی جغرافیای‬ ‫فردیس‪ ،‬چندان محلی از اعراب نداشته باشد‪ ،‬ولی‬ ‫این خشت کج از همان ابتدا یعنی خرداد ماه سال‬ ‫‪ 92‬همزمان با اســتقالل این شهرستان بنا نهاده‬ ‫شــد‪ ،‬یعنی انانی که با اســتقالل فردیس چندان‬ ‫میانه خوبی نداشــتند و به هر نحو ممکن در این‬ ‫مسیر مخالفت و کارشــکنی می کردند‪ ،‬انقدر از‬ ‫اطراف و اکناف نقشــه فردیس بریدند و مرزهای‬ ‫این شهرســتان را چنان محدود و کوچک کردند‬ ‫کــه اکنون بخش عمده ای از مشــکالت فردیس‬ ‫به کمبود و نبود زمین در این شهرســتان مربوط‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬فردیس شبکه فاضالب ندارد چون‬ ‫زمین مناسب برای ساخت تصفیه خانه پیدا نمی‬ ‫شــود‪ ،‬تعدادی از ادارات در این شهرستان مستقر‬ ‫نمی شــوند‪ ،‬چون مکان یا زمین برای ســاخت و‬ ‫اســتقرار ندارند‪ ،‬شبکه بهداشت چند قطعه زمین‬ ‫برای ایجاد مراکز فوریتهای پزشکی نیاز دارد‪ ،‬ولی‬ ‫زمین نیســت‪ ،‬کار لوله گذاری برای انتقال اب به‬ ‫فردیس مدتهاســت که برای عبــور از زمین های‬ ‫دارای معارض با تاخیر مواجه شده است‪ ،‬فردیس‬ ‫حتی زمین برای ساخت ارامستان ندارد و خالصه‬ ‫بخش عمده ای از پروژه هــای کالن و تاثیرگذار‬ ‫این شهرستان به نحوی با کمبود زمین به عنوان‬ ‫معضلی پیچیده درهم امیخته است‪.‬‬ ‫بگذریم‪ ،‬حال بیشتر روی مساله و مشکل قطع‬ ‫برق و اب فردیس که در پی قطع برق در شــبکه‬ ‫سراسری تشدید شــده متمرکز می مانیم‪ ،‬چون‬ ‫اگر قرار بر بیان و بازگویی کمبود و کاســتی های‬ ‫این شهرستان باشد‪ ،‬واقعیت این است که فردیس‬ ‫خود گرفتار رنگین کمان و مجموعه ای از مسایل‬ ‫و مشــکالت گذشته و حال اســت که دستکم در‬ ‫ظاهر الینحل به نظر می رســند‪ ،‬تا جایی که هر‬ ‫گوشــه از این درد و رنج ها بارها توسط مسووالن‬ ‫و شخصیت های دلسوز این شهرستان بیان شده‪،‬‬ ‫لیکن درمان درازمدتی برای انها پیدا نشده است‪.‬‬ ‫* فردیســی ها ناگزیر و مجبور به صرفه‬ ‫جویی اب و برق هستند!‬ ‫بــرای نمونه این یکی از چندیــن گزارش قبل‬ ‫از شــیوع ویروس کرونا اســت که هر ســال قبل‬ ‫از شــروع تابســتان و حین فصل گرمــا تهیه و‬ ‫منتشــر شده اســت که با توجه به شرایط خاص‬ ‫ورزشکار‬ ‫فردیسی در‬ ‫مسابقهپومسه‬ ‫قهرمانیاسیا‬ ‫درخشید‬ ‫و کمبودهای اشــکار فردیس‪ ،‬تاکیده شــده که‬ ‫ساکنان این شهرســتان نیاز به اطالعیه و توصیه‬ ‫در خصــوص صرفــه جویی ندارند‪ ،‬چــون بی رو‬ ‫دربایستی باید بدانند که ناگزیر از صرفه جویی در‬ ‫اب و برق هستند‪ ،‬چون درغیر این صورت در اوج‬ ‫گرما‪ ،‬دچار سختی و مرارت های ناشی از بی ابی‬ ‫و بی برقی خواهند شد‪.‬‬ ‫اطمینان داریم که مشکل اب و برق فردیس در‬ ‫کوتاه مدت قابل رفع نیست‪ ،‬بنابراین شرکت های‬ ‫ابفا و توزیع نیروی برق اســتان البرز و شهرستان‬ ‫به روال هر ســال تنها به صدور اطالعیه هایی در‬ ‫جهت دعوت مردم به صرفه جویی بسنده خواهند‬ ‫کرد‪ ،‬اما تجربه سالهای قبل نشان می دهد که هر‬ ‫ســال در فصل گرما فردیس نشینان باید ازمون‬ ‫تلخ قطع موردی اب و برق را پشــت سر گذارند‪،‬‬ ‫چون ابرسانی به ‪ ۴۶‬هزار مشترک ابفا در‬ ‫که در غیر این صورت شهرستان فردیس با مشکل‬ ‫جدی کمبود اب مواجه خواهد شد و تنها راه رفع‬ ‫این مشکل اجرای پروژه خط انتقال اب به فردیس‬ ‫است‪.‬‬ ‫واضح اســت که دکتــر ایمانی به عنــوان پدر‬ ‫معنــوی این شهرســتان بــرای طرح مســایل و‬ ‫مشکالت این دیار‪ ،‬همواره پیشگام و پیشقدم بوده‬ ‫و بخصوص صراحت بیان و بی پرده ســخن گفتن‬ ‫او در بیشــتر موارد راه گشــا بوده است‪ ،‬او عالوه‬ ‫بر فرصت های مصاحبه و گفتگو با رســانه ها‪ ،‬از‬ ‫تربیون نماز جمعه فردیس نیز به بهترین شــکل‬ ‫برای رساندن صدای مردم این شهرستان به گوش‬ ‫مســووالن باالدستی نهایت استفاده را کرده است‬ ‫و به جرات می توان گفت‪ ،‬هیچ مســاله و معضلی‬ ‫در فردیس نیســت که دکتــر ایمانی بارها به انها‬ ‫نپرداخته باشد‪.‬‬ ‫* فردیــس ‪ 600‬هزار نفــری اگر ناممکن‬ ‫نباشد‪ ،‬کار ساده ای نخواهد بود!‬ ‫از گــزارش های قبل از همه گیری کرونا با این‬ ‫تیتر که "گرما و قطع برق و اب فردیس نشــینان‬ ‫را عاصــی کرده اســت" نمونه ای دیگری اســت‬ ‫که براســاس تماس های مکرر تلفنی و ارســال‬ ‫پیامکهای متعدد توسط مردم فردیس تهیه شده و‬ ‫در انها همشهریان فردیسی ضمن گالیه و شکایت‬ ‫از قطع اب‪ ،‬از روی عصبانیت این پرسش را مطرح‬ ‫کردند که از قول ما به مســووالن بگویید ایا خود‬ ‫و اعضای خانواده شــان حاضرند و می توانند این‬ ‫شــرایط گرم و طاقت فرســا را حتــی برای چند‬ ‫ساعت تحمل کنند؟!‬ ‫البته اسم و نشــانی محل های مختلف زندگی‬ ‫همشــهریان فردیســی که نســبت به قطع اب‬ ‫اعتراض داشتند در ادامه این گزارش امده است‪،‬‬ ‫بــه نحوی که حتی اکنون نیز با یک جســتجوی‬ ‫ســاده در فضای مجازی نه فقط این گزارش بلکه‬ ‫گزارش هــای متعدد دیگری بــا موضوع و محور‬ ‫کمبود اب و قطع برق در فردیس قابل دســترس‬ ‫اســت‪ ،‬همانگونه که تاکیدها و هشدارهای مکرر‬ ‫دکتر ایمانی امام جمعه فردیس و پدر معنوی این‬ ‫شهرستان نسبت به رفع مشکالت مردم این دیار‬ ‫فاطمی‪ ،‬شــهدای اقتدار از گذشته تا کنون نیز در‬ ‫فضای مجازی در دسترس همگان است‪.‬‬ ‫* شروع ســاخت مخزن ذخیره اب برای‬ ‫فردیس در پارک جهان نما‬ ‫بنابراین ساخت مخزن ذخیره اب برای فردیس‬ ‫در پــارک جهان نما‪ ،‬از جمله مســایل و نیازهای‬ ‫ضروری در این شهرســتان است که دکتر ایمانی‬ ‫بارهــا از به تاخیر افتادن اجــرای ان انتقاد کرده‬ ‫بود‪ ،‬تا اینکه چند روز پیش کلنگ ساخت مخزن‬ ‫ذخیــره اب زون ‪ P‬فردیس با هــدف تامین اب‬ ‫اشامیدنی و راه اندازی کامل زون فشاری در پارک‬ ‫جهان نما به زمین زده شد‪.‬‬ ‫طبق اعالم فرماندار فردیس‪ ،‬ظرفیت این مخزن‬ ‫اب پنج هزار مترمکعب‪ ،‬طول لوله خط انتقال ان‬ ‫پنــج هزار متر‪ ،‬قطر لوله ها نیز ‪ ۹۰۰ ، ۷۰۰‬و یک‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬میلی متر‪ ،‬جنس لوله خط انتقال نیز‬ ‫چدن داکتیل و فوالد است که هزینه برای ساخت‬ ‫مخزن ذخیره اب فردیس و کل طرح خط انتقال‬ ‫‪ ۳۹۰‬میلیارد ریال براورده شده است‪.‬‬ ‫اینانلو با بیان اینکه اب شــرب مخزن از طریق‬ ‫ســدهای طالقان و امیرکبیر کرج تامین می شود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬با بهره بــرداری از این مخزن اب شــرب‬ ‫جمعیتــی بالغ بر ‪ ۳۸‬هزار نفر به عنوان بخشــی‬ ‫از مناطق شهرستان فردیس را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬لوله گذاری شــبکه اصلی در‬ ‫مجموع به طول ‪ ۱۰‬کیلومتر در ســه مرحله اجرا‬ ‫شده که قطعه نخست ان پیش از این انجام شده‬ ‫و قطعه خط انتقال اب از شهرک وحدت فردیس‬ ‫تا شهرک طالقانی کرج به طول سه و نیم کیلومتر‬ ‫و قطعه دوم این پروژه حدفاصل ریل راه اهن واقع‬ ‫در شــهرک طالقانی کرج به طــول یک کیلومتر‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس تاکید کرد‪ :‬اجرای این طرح از‬ ‫منطقه پارک جهان نمــا و عبور از بزرگراه تهران‬ ‫ کرج‪ ،‬جاده مخصوص‪ ،‬ریل قطار شهری و قطار‬‫سراسری و بستر رودخانه کرج به شهرک وحدت‬ ‫رسیده و به شــبکه توزیع اب این منطقه متصل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ین در حالی اســت که طرح تامین اب بخشی‬ ‫از ســاکنان فردیس از طریق اب سدهای طالقان‬ ‫و کرج از چند ســال پیش شروع شده و بایسته و‬ ‫شایســته بود که این پروژه زودتر از اینها و طبق‬ ‫زمانبندی معین شــده به بهرداری برســد‪ ،‬لیکن‬ ‫بازهم شــروع ســاخت مخزن ذخیــره اب برای‬ ‫فردیــس در پارک جان نما را بایــد به فال نیک‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫* امام جمعه فردیس‪ :‬مســووالن استان‬ ‫البرز درصدد تکمیل خط انتقال اب فردیس‬ ‫نیستند‬ ‫امام جمعه فردیس با این یاداوری که ســالها از‬ ‫پشــت همین تریبون نماز جمعه در مورد مصرف‬ ‫بی رویه اب توسط نیروگاه منتظرقائم داد و فریاد‬ ‫زدیم‪ ،‬گفت‪ :‬این نیروگاه بخاطر چهار توربین‪ ،‬اب‬ ‫زیــادی مصرف می کند و هرز مــی رود و تبخیر‬ ‫می شود‪ ،‬معضلی که متاســفانه کسی هم خیلی‬ ‫به دنبال ان نیســت تا انهــا را وادار کند کیفیت‬ ‫ایــن توربین های‪ 50‬ســاله را به روز و تبدیل به‬ ‫احسن کنند‪.‬‬ ‫دکتر ایمانی با تاکید بر حل مشــکل انتقال اب‬ ‫اشــامیدنی از کرج به فردیس توســط مسووالن‬ ‫اســتان البرز‪ ،‬گفت‪ :‬با اینکه یک خط انتقال اب‬ ‫از شــهرک جهان نما کرج برای فردیس طراحی‬ ‫و بخشــی از ان نیز اجرا شده است‪ ،‬اما مسووالن‬ ‫اســتان البرز گویا انچنان که باید درصدد تکمیل‬ ‫این پروژه نیستند‪.‬‬ ‫دکتر ایمانی با اشــاره به اینکــه گرچه موضوع‬ ‫کمبود اب در کل کشور به ویژه در فردیس مطرح‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون مشخص نیست چرا استانداری‬ ‫البرز و فرمانداری فردیس به صورت جدی به این‬ ‫مساله نمی پردازند‪ ،‬لذا با جدیت از مسووالن می ‬ ‫خواهم برای این مشــکل چاره اندیشی کنند‪ ،‬چرا‬ ‫* نماینده مردم استان البرز در خانه ملت‪:‬‬ ‫قطع برق تهران کمتر از البرز است‬ ‫اکنــون اما نماینده مردم اســتان البرز در خانه‬ ‫ملت‪ ،‬گزارش هایی ارایه کرده اســت که نشــان‬ ‫مــی دهد‪ ،‬چون مدیریت متمرکــز برق در تهران‬ ‫است‪ ،‬قطعی های تهران کمتر و خاموشی های البرز‬ ‫رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬اتوســا فرهمند تکواندوکار فردیســی در‬ ‫مسابقه پومسه قهرمانی اسیا موفق به کسب یک‬ ‫مدال طال و یک نقره شد‪.‬‬ ‫داود عزیــزی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬ششــمین دوره مســابقه قهرمانی پومسه‬ ‫اسیا ‪ ۲۰۲۱‬در کشــور لبنان برگزار ش ‪ ،‬اتوسا‬ ‫فرهمند موفق به کســب مــدال طال و نقره این‬ ‫دوره از رقابت ها شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اتوســا فرهمند کــه موفق به‬ ‫کســب مدال طالی این دوره از رقابت ها شــده‬ ‫بودند به عنوان فنی ترین بازیکنان انتخاب شدند‪.‬‬ ‫ششمین دوره مسابقات قهرمانی پومسه اسیا با‬ ‫حضور ‪ ۸۸‬ورزشــکار از ‪ ۱۱‬کشور روز ‪ ۲۴‬خرداد‬ ‫ماه جاری در سالن نوهاد نوفال بیروت برگزار شد‪.‬‬ ‫فرهمند در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیشــتر اتفاق می افتد‪ ،‬البته این دقت و‬ ‫پیگیــری مهدی عســگری جای تقدیر‬ ‫و قدردانــی دارد‪ ،‬ولــی نفــس اینگونه‬ ‫کارهــای تبعیض امیــز از طرف تهران‬ ‫پرسش برانگیز است‪.‬‬ ‫مهدی عســگری نماینده مردم کرج‪،‬‬ ‫فردیس و اشــتهارد در مجلس شورای‬ ‫اسالمی با توجه به قطع برق در شهرها‬ ‫و نقاط مختلف کشور گفت‪ :‬در چند روز‬ ‫گذشــته بطور مکرر از وزیر نیرو و دیگر‬ ‫مسووالن ذیربط کشــور پیگیری هایی‬ ‫درخصــوص قطعی بــرق و اب صورت‬ ‫گرفته که الزم اســت وزارت نیرو‪ ،‬کرج‬ ‫را مانند تهران ببیند و ســهمیه استان‬ ‫البرز افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در بحث‬ ‫قطعی هــای بــرق و اب‪ ،‬مدیریت باید‬ ‫لحظــه ای و به موقــع و همراه با رصد‬ ‫دقیق وضعیت باشــد‪ ،‬افزود‪ :‬تامین اب‬ ‫شرب یکی از مشکالت اصلی در استان‬ ‫البرز بــه ویژه شهرســتان های کرج و‬ ‫فردیس و اشــتهارد اســت که به دلیل‬ ‫کم کاری در طول ‪۱۰‬ســال گذشــته‪،‬‬ ‫ش برانگیز تبدیل شده‬ ‫به موضوعی چال ‬ ‫* عسگری‪ :‬مطالبه ما کاهش خاموشی تا‬ ‫مرز ‪ ۱۳۰۰‬مگاوات است‬ ‫عســگری همچنین گفت‪ :‬در روزهای اخیر طی‬ ‫س های متعدد با وزیر نیرو و معاونان‪ ،‬وضعیت‬ ‫تما ‬ ‫ناهنجار ناشی از قطعی مکرر برق و اب در برخی‬ ‫مناطق حوزه انتخابیه کرج‪ ،‬فردیس و اشــتهارد را‬ ‫منتقل کرده‪ ،‬بخصوص با توجه به اینکه عمده اب‬ ‫مصرفی البرز از منابع زیرزمینی برداشت می شود‬ ‫و قطعی مکرر برق در ابرســانی نیز اختالل ایجاد‬ ‫می کند‪ ،‬لــذا مطالبه ما کاهش خاموشــی تا مرز‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬مگاوات است‪.‬‬ ‫در عیــن حال اخرین خبر به نقل از عســگری‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد در خصوص‬ ‫ی های برق و اب حاکیســت‪ ،‬بــا توجه به‬ ‫قطعــ ‬ ‫پیگیری هــای مکرر انجام شــده از وزارت نیرو و‬ ‫کاهش حداقل ‪۱۰۰‬مگاواتی سهم خاموشی البرز‬ ‫و نیز مدیریت متناسب توزیع‪ ،‬میزان خاموشی ها‬ ‫در ســطح اســتان‪ ،‬طی ‪ ۳‬روز اخیر روند کاهشی‬ ‫محسوسی داشته اســت و در بهبود ابرسانی نیز‬ ‫موثر بوده اســت‪ ،‬در نهایــت مطالبه ما تداوم این‬ ‫روند و پایداری سهمیه استان است‪.‬‬ ‫بــه هر حال‪ ،‬در یک ارزیابی منصفانه و صادقانه‬ ‫باید بپذیریم که به خاطر بسیاری عوامل از جمله‬ ‫مهاجرپذیری باال و ســاختار جمعیتی‪ ،‬مســاحت‬ ‫کوچــک و ناچیــز جغرافیایی‪ ،‬ضعف شــدید در‬ ‫زیرســاخت ها و پایین بودن سرانه های شهری‪،‬‬ ‫عدم اعاده حق و حقوق شــهر و شــهروندان براثر‬ ‫کم کاری و کم تجربه گــی صاحب منصبان این‬ ‫شهرســتان و نیز امتناع و مانع تراشــی کرج در‬ ‫اجرای کامل طرح انتزاع و ممانعت از عودت اموال‬ ‫منقول و غیرمنقول فردیس‪ ،‬انباشــت مشکالت و‬ ‫معضالت از گذشته تاکنون و بسیاری دیگر از این‬ ‫دســت موانع‪ ،‬در حق فردیس نشــینان جفا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براین اســاس ایجاب می کند‪ ،‬فردیســی که به‬ ‫عنوان میزبان نیــروگاه بــرق منتظرقائم تمامی‬ ‫تبعات منفی از مصــرف اب زیاد گرفته تا کمبود‬ ‫اب شــرب و ایجاد الودگی هوا و دیگر لطمه های‬ ‫ناشــی از قرار گرفتن این نیروگاه در وسط شهر را‬ ‫تحمل می کند‪ ،‬انصاف نیســت که امار خاموشی‬ ‫های این شــهر پرجمعیت و پر مشــکل بیشتر از‬ ‫دیگر نقاط اســتان باشد‪ ،‬مبادا تبعیضی که تهران‬ ‫در حق اســتان اعمال می کرد و تا حدودی از ان‬ ‫جلوگیری شــد‪ ،‬مشــابه ان در قطع برق و اب به‬ ‫فردیس تحمیل شود‪.‬‬ ‫در پایان از باالترین و ارشدترین مسووالن استان‬ ‫و شهرســتان و بخصوص نماینــدگان مردم این‬ ‫شهرســتان در مجلس شورای اسالمی انتظار می‬ ‫رود که واقعیت فردیس و تبعیض های رواداشــته‬ ‫شده در طول ســالهای متمادی به این منطقه و‬ ‫مردم این شهرســتان را با دقــت و ریزبینی و به‬ ‫صورت ویژه نگاه کنند‪ ،‬واقعا حق و حقوق فردیس‬ ‫نشــینان این نیســت و این دیار فاطمی‪ ،‬شهدای‬ ‫اقتدار استحقاق خیلی بیش از اینها را دارد‪.‬‬ ‫و کالم اخر واضح و اشــکار است که فردیس به‬ ‫هر دلیل خواســته و ناخواسته‪ ،‬دانسته و ندانسته‪،‬‬ ‫درست و نادرســت‪ ،‬اکنون در جایگاهی قرار دارد‬ ‫که انصافا مستحق ان نیست‪ ،‬بنابراین این وظیفه‬ ‫و مســوولیت برعهده همه مسووالن و نمایندگانی‬ ‫است که شــاهد این شکاف و نابرابری هستند اما‬ ‫برای ایجاد مســاوات و عدالت اقدامی انجام نمی‬ ‫دهند‪ ،‬پــس همت و جدیت و پشــتکاری باید تا‬ ‫فردیس نشــینان به جای شــکایت و ناله و غیره!‬ ‫ذکر خیر و دعا پشــت سر و بدرقه راه مسووالن و‬ ‫مدیران و نمایندگان مردم کنند‪ .‬انشاا‪...‬‬ ‫جهان پومســه که در ورزشگاه «تیان مو» چین‬ ‫تایپه برگزار شــد‪ ،‬توانست به ســکوی قهرمانی‬ ‫تیمی پومســه جهان و ســکوی نایــب قهرمانی‬ ‫انفرادی پومسه جهان دست پیدا کند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۹۵‬در دهمین دوره مسابقات پومسه‬ ‫قهرمانــی جهان در شــهر لیما پرو برگزار شــد‬ ‫تکواندوکار فردیســی در این مسابقات موفق به‬ ‫کسب مدال طالی جهانی شد‪.‬‬ ‫همچنین در ســال ‪ ۹۵‬در مســابقات پومسه‬ ‫قهرمانی اســیا فرهمند در بخــش انفرادی رده‬ ‫سنی باالی ‪ ۳۰‬ســال موفق به کسب مدال طال‬ ‫و در بخش ســه نفره تیمی رده سنی باالی ‪۳۰‬‬ ‫سال همراه با دیگر هم تیمی هایش به مدال نقره‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس ‪ ۲۳‬هزار ورزشکار سازمان‬ ‫یافته در رشته های مختلف دارد‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫‪ ۴۳‬مرکز نیکوکاری در‬ ‫فردیس فعالیت می کنند‬ ‫مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فردیس گفت‪:‬‬ ‫‪ ۴۳‬مرکز نیکوکاری به صــورت محله محور و تخصصی در این‬ ‫شهرستان فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫حســین باریکانــی در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود‪۱۷ :‬‬ ‫هزار مددجو و نیازمند در ســطح محله های شهرستان فردیس‬ ‫زندگی می کننــد که مورد حمایت ‪ ۴۳‬مرکــز نیکوکاری قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬هر مرکز نیکوکاری یک کمیته امداد کوچک‬ ‫است که تالش می کنیم خدمات کمیته امداد را از طریق مراکز‬ ‫نیکوکاری در مساجد به جامعه هدف ارائه کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬مراکــز نیکــوکاری در فردیس به صورت‬ ‫تخصصی و محله محــور فعالیت دارند و نیازمندان و محرومان‬ ‫جامعه را شناســایی و کمــک به رفع مشــکالت انها و جذب‬ ‫مشارکت خیرین در محالت تالش می کنند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگر ســخنان خود به بخش اشتغال مددجویان‬ ‫کمیته امداد اشــاره کــرد و گفت‪ :‬امســال ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون تومان اعتبار در بخش اشتغال به کمیته امداد اختصاص‬ ‫داده اند که از این مبلغ حدود ‪ ۹‬میلیارد تومان تخصیص یافته و‬ ‫‪ ۲۵۰‬نفر برای تسهیالت اشتغال به بانک معرفی شدند‪.‬‬ ‫باریکانی افزود‪ :‬تعداد‪ ۵۸‬نفر از مددجویان وام امدادی به مبلغ‬ ‫‪ ۱۶۱‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان طی ســه ماه گذشــته دریافت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فردیس گفت‪:‬‬ ‫تعداد ‪ ۶۵‬نفر از کودکان زیر ‪ ۶‬ســال که دچار سوء تغذیه شدند‬ ‫ماهانــه مبلغ ‪ ۱۰۰‬هزار تومان از ایــن نهاد دریافت می کنند و‬ ‫‪ ۳۵‬پرونده مربوط به مادران باردار و شــیرده جهت کمک اماده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫باریکانی افزود‪ :‬در واحد اکرام تعداد ‪ ۶‬هزار و ‪ ۱۰۴‬نفر حامی‬ ‫جذب شده اســت که از این تعداد ‪۲‬هزار و ‪ ۸۱۰‬حامی از اوایل‬ ‫سال جاری تاکنون جذب شده اند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت که سرانه واریزی توسط حامیان به ازای هر‬ ‫کودک بیش از ‪ ۸۵‬هزار تومان می باشد و میزان سرانه دریافتی‬ ‫فرزنــدان ایتام مبلغ ‪ ۸۸۸‬هزار و ‪ ۲۴۵‬تومان و ســرانه دریافتی‬ ‫فرزندان محسنین مبلغ ‪ ۵۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬در ماه مبارک رمضان در طرح همدلی توسط‬ ‫اشپزخانه های مراکز امداد تعداد ‪ ۷۰‬هزار پرس غذای گرم بین‬ ‫خانوارهای نیازمند توزیع شده است‪.‬‬ ‫‪ ۳۴‬دستگاه ماینر در فردیس‬ ‫کشف شد‬ ‫فرمانده ســپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرســتان فردیس گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۴‬دســتگاه ماینر غیر مجاز از یــک کارگاه تولیدی در منطقه‬ ‫سرحداباد فردیس کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان علیزاده به خبرنگار ایرنا افــزود‪ :‬با تالش‬ ‫سربازان گمنام امام زمان(ع ) در سپاه و همکاری پلیس اگاهی‬ ‫و اداره برق فردیس یک مزرعه ماینر به تعداد ‪ ۳۴‬دســتگاه در‬ ‫سرحداباد فردیس کشف شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کاالهای قاچاق پس از توقیف برای ســیر مراحل‬ ‫قضایی تحویل اداره تعزیرات حکومتی شهرستان فردیس شدند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬هفته گذشــته نیز ‪ ۸۲‬دســتگاه تولید ارز‬ ‫دیجیتال قاچاق در شهرستان فردیس کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫شهروندان مراقب بد اخالقی‬ ‫ها ‪ ،‬توهین و تخریب افراد در‬ ‫فضای مجازی باشند‬ ‫ســرهنگ کامران ملکی فرمانده انتظامی شهرستان فردیس‬ ‫در خصوص این نوع رفتــار خالف قانون در فضای مجازی بیان‬ ‫داشتند‪:‬‬ ‫با توجه بــه افزایش روز افزون فعالیت هــای افراد در فضای‬ ‫مجازی متاسفانه شاهد جرایمی از قبیل هتک حیثیت و اسیب‬ ‫رساندن به شخصیت افراد هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اخیرا ً نیز با پایان یافتن انتخابات شوراهای اسالمی‬ ‫شهرســتان فردیس شاهد افزایش بی اخالقی علیه کاندیداهایی‬ ‫هســتیم که طبق اعــام نتایج جزو افراد منتخب هســتند‪ ،‬در‬ ‫حالیکه اگر مســتنداتی دال بر اقدامات خالف قانون از سوی هر‬ ‫یک از کاندیداها وجود داشــته باشد و یا هر گونه اعتراض افراد‬ ‫باید با ارائه مستندات به مبادی ذی صالح پیگیری شود‪.‬‬ ‫سرهنگ ملکی ادامه داد‪ :‬مســئله اصلی رعایت قانون است و‬ ‫پلیس در برابر افرادی که بخواهند با هر بهانه ای نظم‪ ،‬امنیت و‬ ‫ارامش شــهروندان را خدشه دار نمایند به هیج وجه کوتاه نمی‬ ‫اید و بر اساس قانون با جدیت بر خورد می نمایند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس در پایان بیان داشــتند‪:‬‬ ‫فضای مجازی شهرســتان فردیس همچون فضــای حقیقی از‬ ‫طریق پلیس فتا مــورد رصد قرار گرفته و اگر هر فردی در این‬ ‫فضــا عملی خالف قانون انجام دهد بایــد در مراجع انتظامی و‬ ‫قضایی پاسخگو باشــد و هدف همکاران در نیروی انتظامی این‬ ‫اســت که دغدغه امنیت بر دیگر دل مشــغولی های شهروندان‬ ‫افزوده نشود که این مهم بدون تالش جمعی حاصل نمی شود‪.‬‬ ‫بنابرایــن در این رابطه باید همه افــراد برای افزایش امنیت‬ ‫در ســطح شهرستان فردیس همکاری الزم را با مراجع ذیصالح‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫اخبار‬ ‫یک دستگاه ژانراتور بر روی مخزن‬ ‫اصلی اب فردیس نصب شد‬ ‫مسوول مدیریت بحران فرمانداری فردیس گفت که با پیگیری‬ ‫اداره ابفا فردیس یک دســتگاه دیزل ژنراتور بزرگ ‪ ۲.۵‬مگاواتی‬ ‫خریداری و بر روی مخزن اب اشــامیدنی این شهرستان نصب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ســامان ولی نوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬در پی‬ ‫مشکل قطعی برق و متعاقب ان قطع شدن اب شهر فردیس این‬ ‫ژنراتور خریداری و روی مخزن اب منطقه نصب شد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬طبق صحبــت هایی که با کارشناســان و‬ ‫متخصصان داشــتیم بخش عمده قطعی اب فردیس مربوط به‬ ‫قطع شــدن برق بود که برای حل این مشــکل تمام دستگاهها‬ ‫و نهادهای شهرســتان از جمله فرمانداری‪ ،‬اداره ابفا‪ ،‬دادستانی‪،‬‬ ‫ســپاه و نیروی انتظامی با هم افزایی و هماهنگی کامل در پی‬ ‫حل مشکل برامدند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬البته تامین ســوخت این ژنراتور نیازمند‬ ‫همکاری شــرکت های توزیع برق و پخش فراورده های نفتی‬ ‫اســتان البرز اســت که طی ‪ ۲‬روز اینده این ژنراتور وارد مدار‬ ‫خواهد شد و در مواقع قطع شدن برق شبکه‪ ،‬نیاز برق اضطراری‬ ‫مجموعه را تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫ولی نــوری افزود‪ :‬همچنین با همــکاری و رایزنی فرمانداری‬ ‫و ســپاه پاســداران تعدادی ژنراتور برای چاههای مهم تر شهر‪،‬‬ ‫تامین و در حال نصب هستند‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه تامین ژنراتور برای حــدود ‪ ۶۵‬حلقه چاه‬ ‫کاری سخت و زمانبر است ‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط فعلی تمام تالشها‬ ‫برای تحقق این مهم بکار گرفته شده است‪.‬‬ ‫ولی نوری با اشــاره به عملیات ســاخت مخــزن ذخیره اب‬ ‫پنج هزار مترمکعبــی در محل پارک جهان نما برای تامین اب‬ ‫فردیس خبر داد‪ ،‬افزود‪ :‬هفته گذشــته با همت اســتاندار البرز‬ ‫و نمایندگان مردم اســتان در مجلــس‪ ،‬پیگیریهای فرماندار و‬ ‫همکاری سایر مدیران استانی و شهرستانی عملیات احداث این‬ ‫مخزن در پارک جهان نمای کرج اغاز شد‪.‬‬ ‫مســوول مدیریت بحــران فرمانداری فردیــس در خصوص‬ ‫وضعیــت چاه ها ی اب فردیس نیز گفت ‪ :‬تعدادی از چاههای‬ ‫اب شرب این شهرســتان به علت خشکسالی با کاهش ابدهی‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ ‫ولی نوری افزود‪ ۶۵ :‬حلقه چاه اب شرب فردیس را می کنند‬ ‫که از این تعــداد ‪ ۶‬حلقه چاه با دبی ‪ ۳۰‬لیتر در مجموع ‪۱۸۰‬‬ ‫لیتر در ثانیه تعطیل و از مدار خارج شدند‪.‬‬ ‫سه کامیون کمک های مردمی‬ ‫فردیس برای مردم سیستان‬ ‫بلوچستان ارسال شد‬ ‫مدیر اجرایی موسســه خیرین بی نام فردیس اعالم کرد سه‬ ‫کامیون از کمک های جمع اوری شده مردم فردیس برای مردم‬ ‫شهر هامون استان سیستان بلوچستان ارسال شد‪.‬‬ ‫علی قاسم زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬این کمک‬ ‫ها از سوی موسسات خیرین بی نام‪ ،‬نیاز و هیات رهروان والیت‬ ‫فردیس جمع اوری و اعزام شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز ســه کامیون اقالم مورد نیاز شــامل سه‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬باکس اب معدنی‪ ،‬شــش هزار عدد ماسک ‪۲۵۰ ،‬‬ ‫عدد اسباب بازی کودکان و یک هزار عدد اقالم بهداشتی برای‬ ‫هموطنان سیستان و بلوچستان ارسال شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬مردم نیکوکار فردیس همیشه در امر خیر‬ ‫همانند گذشته در تهیه اقالم اساسی و مورد نیاز مردم سیستان‬ ‫و بلوچستان پیشقدم بوده و کمک های خوبی را به این مناطق‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫این موسســات در کنار ارائه خدمات به نیازمندان در صورت‬ ‫ایجاد حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله از طریق جمع اوری‬ ‫کمک های مردمی به یاری حادثه دیدگان می شتابند‪.‬‬ ‫دستگاه برق اضطراری برای‬ ‫ورزشکار مصدوم فردیس‬ ‫تامین شد‬ ‫اداره برق شهرستان فردیس برای پیشگیری از قطع اکسیژن‬ ‫ساز«مهسا اقایی» ورزشکار مصدوم یک دستگاه برق اضطراری‬ ‫در اختیار وی قرار داد‪.‬‬ ‫رییس اداره برق شهرستان فردیس با حضور در منزل خانواده‬ ‫مهسا اقایی تکواندوکار فردیسی دستگاه برق اضطراری را به این‬ ‫ورزشکار مصدوم هدیه کرد‪.‬‬ ‫علی داداشــی به خبرنــگار ایرنا گفت ‪ :‬قطعــی برق به علت‬ ‫افزایش بار مصرف در سراســر کشــور رخ داد که شهرســتان‬ ‫فردیس نیز از این مشکل بی بهره نماند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬در ابتدا شــرایط شبکه را بررسی کردیم و‬ ‫دیدیم که شــبکه برق به فیدرهای اصلی وصل است اما امکان‬ ‫قطع نکردن برق وجود نداشت‪.‬‬ ‫داداشی در خصوص تامین برق برای امیر عباس زمرد کودک‬ ‫‪ ۲‬ســاله فردیسی که با بیماری خاص مبتال است ‪ ،‬اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬شرایط امیرعباس همانند مهسا است اما شدیدتر که نیاز‬ ‫او فقط اکســیژن ساز نیست بلکه این کودک با استفاده از یک‬ ‫سری تجهیزات پزشکی زنده مانده است‪.‬‬ ‫رییس اداره برق شهرســتان فردیس گفــت‪ :‬هفدهم تیرماه‬ ‫جاری قطعی برق در فردیس رخ داد؛ تماســی پدر امیر عباس‬ ‫با من داشــت که موتور برق در کنار منزل انان استقرار یافت‬ ‫و تجهیزات پزشــکی نیز شارژ شد و هر زمان نیاز به تامین برق‬ ‫باشــد بلکه فاصله به این بیمار خردســال خدمات رسانی ویژه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫«مهســا اقایی» دختر تکواندوکار فردیسی که اکنون زندگی‬ ‫نباتی دارد‪ ،‬چند ســال پیش که از باشگاه در حال برگشتن به‬ ‫خانه بود به علت بســته شدن مســیر پیاده رو توسط سازندگان‬ ‫یک ساختمان‪ ،‬ناچار می شود از کنار خیابان عبور کند اما همان‬ ‫لحظه یک خودرو با وی برخورد می کند و پس از ضربه شــدید‬ ‫مغزی و ایست قلبی به بیمارستان انتقال می یابد‪.‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 153‬هفته چهارم ‪ /‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫بغدادی‪ ،‬شهردار مشکین دشت‪:‬‬ ‫با مقصران فوت کودک ‪ ۱۱‬ساله برخورد قانونی خواهد شد‬ ‫شــهردار مشــکین دشــت گفت که در حادثه جان باختن‬ ‫کودک ‪ ۱۱‬ســاله در زمین فوتبال ورزشی این منطقه هر کس‬ ‫که قصوری داشته است باید با قوت با وی برخورد قانونی شود‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرنگار ایرنا‪ ،‬حســین بغدادی در نشســت با‬ ‫خبرنگاران افزود‪ :‬شهرداری در کنار دیگر شهروندان با والدین‬ ‫کودک ‪ ۱۱‬ساله که براثر ســقوط تیر دروازه جان باخت‪ ،‬ابراز‬ ‫همدردی و نگرانی کرده است‪.‬‬ ‫سینا پســر ‪ ۱۱‬ساله مشکین دشتی سی ام خردادماه جاری‬ ‫به علت سقوط تیرک دروازه زمین فوتبال پارک مطهری دچار‬ ‫ضربه مغزی شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به والدین این کودک گفتم که ما شــفاف در‬ ‫کنار شما هســتیم و قدم به قدم مراجع قضایی بررسی کند و‬ ‫هر کسی به هر میزان مقصر بود‪ ،‬باید بپذیرد‪.‬‬ ‫وی خطاب به پدر این کودک گفت‪ :‬کارشناس مراجع قضایی‬ ‫‪ ۲‬بار بصــورت میدانی موضوع را بررســی کردند و احضاریه‬ ‫قضایی به شــهرداری مشکین دشــت نیز واصل شده و ما این‬ ‫موضوع را با دقت پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫شهردار مشکین دشت درباره فعالیت این زمین ورزشی نیز توضیح‬ ‫داد که اماکن ورزشــی بخاطر شیوع ویروس کرونا تعطیل می باشد و‬ ‫از طرفی نگهداری این زمین فوتبال نیز در حدود ‪ ۷‬ســال در اختیار‬ ‫شهرداری نبوده و رها بوده است‪.‬‬ ‫بغدادی افزود‪ ۱۰ :‬روز قبل از حادثه نیز از این زمین فوتبال بازدید‬ ‫کردیم و دیدیم که زمین وضعیت نامناســبی دارد و همه فنس های‬ ‫اطراف این زمین چمن ورزشی را کنده بودند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد بر این اســاس اقدام به جوش دادن فنس ها کردیم‬ ‫و از طرفــی ســه مرحلــه در روزنامه اگهی دادیم کــه این زمین به‬ ‫بخش خصوصی واگذار تا مرمت و نگهداری شــود و در این راســتا با‬ ‫‪ ۲‬پیمانکار و ســرمایه گذار برای تکمیل و ساماندهی این زمین چمن‬ ‫ورزشی وارد مذاکره شدیم‪.‬‬ ‫شهردار مشکین دشــت اظهار داشــت‪ :‬فردای روز حادثه و برای‬ ‫جلوگیری از حادثه مشابه درب های زمین چمن ورزشی را بستیم اما‬ ‫روز بعد دیدیم که هم زنجیر و هم قفل درب را تخریب و پاره کرده اند‬ ‫و در نهایت درب را جوش و طبق دستور قضایی این مکان پلمب شد‪.‬‬ ‫بغدادی یاداور شــد‪ :‬با این که این مکان پلمب شــده اما باز‬ ‫بچه ها از باالی فنس دوباره داخل این زمین فوتبال می روند‬ ‫و نمی دانم باید چه اقدامی انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه بودجه امســال شهرداری مشکین دشت را ‪۸۰‬‬ ‫میلیارد تومــان عنوان کرد و گفت‪ :‬از ایــن میزان بودجه ‪۵۶‬‬ ‫درصد بخش جاری و ‪ ۴۴‬درصد بخش عمران هزینه می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مطالعات یکی از اقداماتی اســت که برای‬ ‫بافت فرسوده مشکین دشــت باید انجام شود‪ ،‬بیان داشت‪ :‬از‬ ‫ســالهای گذشــته این اقدام معطل مانده بود و امسال با ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون تومان اعتبار مشاور بازافرینی انتخاب شده است‪.‬‬ ‫شهردار مشــکین دشــت گفت‪ :‬اگر بافت فرسوده مشکین‬ ‫دشت به مقدار یکصد هکتار مصوب شود می توان از امتیازات‬ ‫بودجه طرح تخریب و بازسازی برخوردار و به صورت ویژه این‬ ‫پروژه با عنایتی که رهبر معظم انقالب دارند از محل اعتبارات‬ ‫توانمند ســازی بافت های فرسوده و صندوق توسعه ملی اقدام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به اقدامات این شــهرداری اشــاره و تصریح کرد که ‪۲‬‬ ‫سالن ورزشــی بعثت و سراب در دست ساخت داریم که امسال بهره‬ ‫برداری می رسد تا شهروندان مشکین دشت بتوانند از انها بهره ببرند‪.‬‬ ‫بغدادی افزود‪ :‬پیگیری طرح جامع تفصیلی شــهر مشــکین دشت‬ ‫نیز هســتیم و مشــاور طرح انتخاب و اکنون بعد از ‪ ۶‬سال این طرح‬ ‫بازنگری شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬همچنین برای توســعه ارامستان مشکین دشت‬ ‫مجوز افزایش یک هکتار به فضا اخذ شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار متر مربع اراضی کشاورزی در فردیس ازاد سازی شد‬ ‫مدیر اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان فردیس‬ ‫اعالم کرد که با تخریب تعدادی بنای غیرمجاز‪۲۰۰ ،‬‬ ‫هزار مترمربع زمین کشاورزی در این شهرستان ازاد‬ ‫سازی شد‪.‬‬ ‫علیرضــا بدری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪:‬‬ ‫این بناها با حکم قضایی و باهمکاری نیروی انتظامی‬ ‫در اجــرای تبصره ‪ ۲‬بند ‪ ۱۰‬قانون حفاظت از اراضی‬ ‫زراعی و باغــی با حکم دادســتان عمومی و انقالب‬ ‫شهرســتان و کالنتری ‪ ۱۵‬مشــکین دشت فردیس‬ ‫تخریب شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در راســتای اجرای قانون فوق الذکر‬ ‫در ســطح شهرســتان فردیس ‪ ۵۰‬مورد تفکیک و‬ ‫قطعه بندی غیرمجاز شــامل دیوارکشــی غیرمجاز‬ ‫به تعداد ‪ ۴۱‬مورد و مســاحت تقریبی ســه هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬مترمربع‪ ،‬محوطه و شــن ریــزی و ایجاد معبر‬ ‫بین مزارع پنج مورد به مســاحت تقریبی هشت هزار‬ ‫مترمربع ‪،‬انباشت مصالح ســاختمانی سه مورد ‪ ،‬پی‬ ‫کنی و گودبردادی چهار مورد به مســاحت تقریبی‬ ‫‪ ۳۰۰‬مترمربع‪ ،‬جدول گذاری ‪ ۲۰‬مورد به طول ‪۳۰۰‬‬ ‫متر تخریب شد‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی فردیس افزود‪ :‬بر اساس قانون‬ ‫حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی هرگونه ساخت و‬ ‫ســاز در خارج از محدوده قانونی شــهرها و روستاها‬ ‫بدون اخذ مجوز از کمیســیون تبصره یک ماده یک‬ ‫اجرای طرح‬ ‫رئیس پلیس راهور اســتان البــرز از اجرای طرح‬ ‫برخورد با ســد معبــر نمایشــگاه داران خودرو در‬ ‫فردیس خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ غالمعلی شــرق در گفت و گو با پایگاه‬ ‫خبری پلیس‪ ،‬با با بیــان اینکه توقف خودرو ها در‬ ‫پیاده رو نوعی سد معبر اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫باعث می شــود تا حرکت خودرو ها در خیابان ها و‬ ‫میادین مشــرف به مراکز شهرهای بزرگ به کندی‬ ‫انجام شود که مهم ترین علت این اختالل ترافیکی‬ ‫بی توجهی نمایشــگاه داران اتومبیــل به قوانین و‬ ‫مقررات راهنمایی و رانندگی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برخی از نمایشــگاه داران با ایجاده سد‬ ‫معبر و اشــغال بخش وســیعی از پیاده رو‪ ،‬موجب‬ ‫افزایش ترافیک و ورود عابران به ســطح معابر و در‬ ‫نتیجه افزایــش احتمال تصادفات شــهروندان می‬ ‫برخورد با سد معبر‬ ‫نمایشگاه داران‬ ‫خودرو در فردیس‬ ‫قانون مذکور ممنوع می باشــد و بــا متخلفان برابر‬ ‫قانون برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت از خرید امالک فاقد‬ ‫مجوز خودداری نموده و قبل از انجام معامله از مراجع‬ ‫ذیصالح از جمله جهاد کشــاورزی فردیس استعالم‬ ‫نمایند تا مورد سوء استفاده افراد سودجو واقع نشوند‪.‬‬ ‫بدری گفت‪ :‬مردم برای حفــظ و صیانت از اراضی‬ ‫زراعــی و بــاغ ها هرگونــه تبدیل و تغییــر کاربری‬ ‫غیرمجاز را به سامانه ‪ ۱۳۱‬گزارش کنند‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس حــدود ‪ ۲‬هــزار هکتار زمین‬ ‫کشاورزی و باغی دارد‪.‬‬ ‫مشکین دشت دارای ‪ ۸۰‬هزار نفر جمعیت است‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این مقام انتظامــی با اعالم اینکه طرح برخورد با‬ ‫سد معبر نمایشــگاه داران فردیس به اجرا گذاشته‬ ‫شــد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در ‪ ۴۸‬ســاعت گذشته پلیس‬ ‫راهور شهرســتان فردیس طرح برخورد با سد معبر‬ ‫نمایشگاه داران فردیس را به اجرا گذاشت که در این‬ ‫خصوص ‪ ۱۶۹‬راننده متخلف اعمال قانون شدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ شرق خاطرنشان کرد‪ :‬از ابتدای سال تا‬ ‫کنون در شهرســتان فردیس تعداد ‪۱۱‬هزار و ‪۱۹۶‬‬ ‫فقره اعمال قانون در خصــوص برخورد با تخلفات‬ ‫نمایشــگاه داران انجام گرفته و این طرح به صورت‬ ‫مستمر در تمام استان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور اســتان البرز اظهار امیدواری‬ ‫کرد کــه با همکاری مردم شــاهد نهادینه شــدن‬ ‫فرهنگ درست رانندگی در استان البرز باشیم‪.‬‬ ‫تیم نصر فوتسال بانوان فردیس به لیگ برتر کشور صعود کرد‬ ‫رییس هیات فوتبال شهرستان فردیس گفت‪:‬‬ ‫تیم نصر فوتســال بانوان این شهرستان به لیگ‬ ‫برتر کشور صعود کرد‬ ‫مجید رمضانی در گفت وگــو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬تیم فوتسال بانوان فردیس با تیم مشتقین‬ ‫ایرانیان تهران امروز درورزشگاه انقالب کرج به‬ ‫رقابت پرداخت‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تیم فوتسال بانوان نصر فردیس‬ ‫با نتیجه ‪ ۱۰‬بر ‪ ۲‬تیم مشتقین ایرانیان تهران را‬ ‫شکســت داد و به عنوان صدر نشین به رقابتهای‬ ‫لیگ برتر فوتسال بانوان کشور صعود کرد‬ ‫وی اظهار داشت‪:‬تیم فوتسال بانوان تاکنون ‪۱۰‬‬ ‫بازی با تیم هــای تهران‪،‬امل‪،‬مراغه‪،‬مبل کریمی‬ ‫کرج برای رده بندی طی این پنج ماه گذشته به‬ ‫رقابت پرداختند که نتیجه امروز را بدست اورد‬ ‫رمضانــی افزود‪ :‬در زمان حاضر تیم فوتســال‬ ‫بانوان فردیس در بازی های لیگ یک کشور در‬ ‫ورزشگاه انقالب کرج با اقتدار به رقابت پرداختند‬ ‫و تاکنون در این لیگ خوش درخشیده است‬ ‫وی با اشاره به نبود زیرساخت های ورزشی در‬ ‫شهرستان فردیس اظهار داشت‪ :‬از زمان تصدی‬ ‫به عنوان رییس هیات فوتبــال فردیس تاکنون‬ ‫توانســته ایم ‪ ۲‬تیم فوتســال لیک یک کشوری‬ ‫بانوان و اقایان تشکیل دهیم‪.‬‬ ‫دامپزشکی فردیس مجوز صادرات هفت هزار قطعه ماهی زینتی صادر کرد‬ ‫رییس اداره دامپزشکی شهرستان فردیس اعالم‬ ‫کرد مجوز صادرات هفت هزار قطعه ماهی زینتی به‬ ‫کشور عراق طی سه ماه گذشته در این شهرستان‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫دکتــر محمدمهــدی راهنورد در گفــت و گو با‬ ‫خبرنــگار ایرنا افزود‪ :‬این ماهیــان زینتی با هدف‬ ‫ارزاوری و رونــق تولید و رشــد اقتصادی به عراق‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پنج مجوز صــادرات خاویار به‬ ‫میــزان ‪ ۱۷۹‬کیلو گرم به کشــورهای حوزه خلیج‬ ‫فارس ‪ ،‬اســترالیا و اروپا ‪ ،‬ســه مجوز صادرات شاه‬ ‫میگو به کشور ارمنســتان به میزان‪ ۲‬هزارو ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلوگرم طی این مدت صادر شده است‪.‬‬ ‫راهنورد گفت ‪ :‬با تائید دامپزشکی سه هزار قطعه‬ ‫بوقلمون زنده به از فردیس به استان تهران انتقال‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫صدور مجوز پنــج راس بز اصالح نــژادی برای‬ ‫جنوب کشــور ‪ ،‬تائید ‪ ۱۶۵‬تن گندم ســبوس دار‬ ‫برای بازارهای داخلی ‪ ،‬صدور مجوز عرضه گوشــت‬ ‫گوســاله و گاو به داخل و خارج از استان البرز به‬ ‫میزان تقریبــی ‪ ۱۹۵‬تن ‪ ،‬نظارت بــر عرضه ‪۶۸‬‬ ‫تن گوشــت گوســفندی و ‪ ۲۲۰‬تن مرغ از دیگر‬ ‫فعالیت سه ماهه نخست ســال جاری دامپزشکی‬ ‫فردیس است ‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امسال ‪ ۳۶۷‬هزار دوز واکسن دامی از‬ ‫مرکز تولید واکسن مشکین دشت فردیس به بازار‬ ‫های داخلی عرضه شده است‪.‬‬ ‫رییس اداره دامپزشکی شهرستان فردیس گفت‪:‬‬ ‫با توجه به شــیوع بیماری کرونا در کشــور و لزوم‬ ‫رعایت دســتورالعملهای وزارت بهداشت در مراکز‬ ‫و واحدهــای تحت نظارت ‪ ،‬دامپزشــکی در حوزه‬ ‫های مختلفی ازجمله پیشگیری ‪ ،‬کنترل و مبارزه‬ ‫با بیماریهای مشــترک و واگیــر انگلی دام ‪ ،‬طیور‬ ‫و ابزیــان و نیز نظارت بر تولیــد ‪ ،‬فراوری ‪ ،‬توزیع‬ ‫و عرضــه انواع فراورده های خام دامی و شــیالتی‬ ‫را با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی ستاد کرونا‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫در این راستا و در زمینه پیشگیری و جلوگیری از‬ ‫انتقال بیماریهای دامی مانند (تب خونریزی دهنده‬ ‫کریمه کنگو ‪ ،‬تب مالت (بروســلوز) ‪ ،‬سل ‪ ،‬هاری ‪،‬‬ ‫ســیاه زخم (شاربن) ‪ ،‬مشمشه ‪ ،‬تب برفکی و نظیر‬ ‫ان در طول ســه ماه گذشــته بیش از ‪ ۱۵‬هزار و‬ ‫‪ ۷۶۸‬دوز واکســن دامــی در واحدهــای دامداری‬ ‫فردیس مصرف و تلقیح شده است‪.‬‬ ‫راهنورد افــزود‪ :‬همچنین یک هزار و ‪ ۸۰۲‬مورد‬ ‫تســت ســل و یک هــزار و ‪ ۱۴‬مــورد خونگیری‬ ‫(بروسلوز) انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در رابطه با پیشگیری و کنترل‬ ‫بیماریهــای طیور ازجمله انفلوانــزای پرندگان در‬ ‫مرغداریها نیز ‪ ۱۰۵‬مورد مراقبت فعال و ‪ ۳۲‬مورد‬ ‫بازدید کارشناســی و نمونه برداری صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫راهنــورد گفت ‪ :‬وجود بیش از ‪ ۸۰۰‬نوع بیماری‬ ‫مشترک بین انسان و دام دارای مخاطرات فراوانی‬ ‫برای پرســنل زحمت کش و گمنام دامپزشکی می‬ ‫باشــد که از جملــه انها می توان بــه بیماریهایی‬ ‫همچون بروســلوز (تــب مالت) ‪ ،‬ســل ‪ ،‬هاری ‪،‬‬ ‫مشمشــه ‪ ،‬شــاربن و تب کریمه کنگو و امثال ان‬ ‫اشــاره کرد که برخی بیماریهــا در جمعیت دامی‬ ‫کمترین مخاطره را دارند اما بدلیل کشنده بودن در‬ ‫انســان و پرخطر بودن در جمعیت انسانی اقدامات‬ ‫دامپزشکی شامل واکسیناســیون و مراقبت فعال‬ ‫علیه این بیماریها بطور دائم انجام می شود‪.‬‬ ‫وی از شهروندان فردیس خواست فراورده های‬ ‫خام دامی خود را از مراکز معتبر خریداری کرده و‬ ‫به برچسب تاریخ مصرف ‪،‬وکد دامپزشکی محصول‬ ‫توجه کنند‪.‬‬ ‫ســاکنان فردیس می توانند درصورت مشاهده‬ ‫هرگونه تخلف بهداشتی در زمینه عرضه محصوالت‬ ‫دامی از طریق شماره تماس ‪ ۳۶۶۴۰۵۱۸‬و ‪۱۵۱۲‬‬ ‫دامپزشکی استان اطالع رسانی کنند‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 157

هفته نامه خبر فردیس 157

شماره : 157
تاریخ : 1400/06/29
هفته نامه خبر فردیس 156

هفته نامه خبر فردیس 156

شماره : 156
تاریخ : 1400/06/10
هفته نامه خبر فردیس 155

هفته نامه خبر فردیس 155

شماره : 155
تاریخ : 1400/05/23
هفته نامه خبر فردیس 154

هفته نامه خبر فردیس 154

شماره : 154
تاریخ : 1400/05/09
هفته نامه خبر فردیس 152

هفته نامه خبر فردیس 152

شماره : 152
تاریخ : 1400/04/10
هفته نامه خبر فردیس 149

هفته نامه خبر فردیس 149

شماره : 149
تاریخ : 1400/03/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!