هفته نامه خبر فردیس شماره 152 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 152

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 152

هفته نامه خبر فردیس شماره 152

‫بازشماری ‪ ۲۳‬صندوق اخذ‬ ‫رای شوراهای شهرستان‬ ‫فردیس اغاز شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫گفتگو‬ ‫رییس اداره کار فردیس‪:‬‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر در‬ ‫فردیس خدمات بیمه‬ ‫بیکاری می گیرند‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫احتمال تغییر در ارای‬ ‫انتخابات شورای‬ ‫فردیس وجود دارد‬ ‫قصه تلخ حادثه مرگ نوجوان مشکین دشتی‪،‬‬ ‫ایاقابلپیشگیرینبود؟‬ ‫این قصه تلخ از انجا شروع می شود که یک روز مانده به می شوند‪ ،‬یعنی همان جایی که جغد شوم مرگ در حال‬ ‫شروع فصل تابستان ‪ 1400‬پدری خانواده را دور هم جمع پرواز و چرخ زدن است و این بار زیر عنوان حادثه‪ ،‬قصد‬ ‫می کند و برای تفریح راهی پارک مطهری مشکین دشت‬ ‫مبادا حرمت صندوق رای‬ ‫را بشکنیم!‬ ‫باوجود گذشــت حــدود دو هفته از‬ ‫برگزاری دومین دوره انتخابات شــورای‬ ‫شــهر فردیس برخالف انچه به نظر می‬ ‫رسید‪ ،‬نتایج این انتخابات با برخی اگر و‬ ‫اما ها مواجه شده‪ ،‬هرچند خوشبختانه‬ ‫قانونگزار برای رفع هرگونه خلل و اشکالی‬ ‫پیش بینی های الزم قانونی را انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین چنین شــد که باوجود اعالم‬ ‫نتایج این دوره از انتخابات و مشــخص‬ ‫شــدن ‪ 9‬عضــو اصلی و اعضــای علی‬ ‫البدل شــورای شــهر فردیس‪ ،‬فرماندار‬ ‫این شهرستان از بازشماری ‪ 10‬درصد از‬ ‫صندوق های رای انتخابات شورای شهر‬ ‫فردیس خبر داد‪.‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫جان یک نوجوان ‪ 11‬ساله را کرده است‪ .‬شرح درصفحه ‪3‬‬ ‫رییس کل دادگستری البرز‬ ‫‪ ۲۸‬قطعه اراضی‬ ‫شهرداری فردیس‬ ‫به بیت المال‬ ‫اعاده شد‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫رییس اداره صمت فردیس‬ ‫سه هزار و ‪ ۵۷۰‬تن‬ ‫سهمیه ماهانه ارد‬ ‫نانوایان فردیس است‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫مسوول کانون خدمت رضوی‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬بسته معیشتی‬ ‫بین نیازمندان فردیس‬ ‫توزیع شد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 152‬هفته دوم‪ 10 ،‬تیر ماه ‪ 4 | 1400‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫رییس سابق هیات نظارت فردیس‪:‬‬ ‫کمک خواهی خیریه‬ ‫نونهاالن منظریه‪،‬‬ ‫فریادرسی هست؟‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫هفته انهم‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫مبادا حرمت صندوق رای را‬ ‫بشکنیم!‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫ق اخذ رای انتخابات‬ ‫اینانلو با این توضیح که بازشــماری ارا ‪ ۲۳‬صنــدو ‬ ‫شورای شهر فردیس با تایید هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان‬ ‫البرز اغاز شده است‪ ،‬گفت‪ :‬پس از اعالم اگهی نتایج شمارش صندوق های‬ ‫اخــذ رای‪ ،‬در اجرای ماده ‪ ۵۲‬قانون انتخابات و ماده ‪ ۷۰‬ایین نامه اجرایی‬ ‫انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و روستا‪ ،‬از تاریخ انتشار اگهی مورخ ‪۲۹‬‬ ‫خرداد ماه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری‬ ‫اماده دریافت شکایات انتخاباتی بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براین اســاس ‪ ۶۳‬مورد اعتراض در خصوص شمارش ارا از‬ ‫ســوی برخی نامزدها ارایه شد که با تشکیل جلسه مشترک هیات اجرایی‬ ‫و نظارت در رسیدگی به این اعتراضات‪ ،‬مقرر شد طبق قانون ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫صندوق های رای که صندوق های مورد نظر نامزدهای معترض را نیز شامل‬ ‫می شود‪ ،‬دوباره مورد بازشماری قرار گیرد‪.‬‬ ‫فرماندار فردیــس تاکید کرد‪ :‬با هدف صیانت از ارا مردم و حفظ حقوق‬ ‫نامزدهای انتخاباتی و به منظور رفع هرگونه شــائب ه مطرح شده‪ ،‬با دستور‬ ‫رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات استان البرز‪ ،‬کار بازشماری ارا اکنون‬ ‫در محل فرمانداری فردیس در حال انجام است‪.‬‬ ‫با این حســاب باید در درجه اول به برخــی ها این مثال و ضرب المثل‬ ‫مشــهور را یاداوری کرد که انان را که حســاب پاک است از محاسبه چه‬ ‫بــاک اســت و در درجه دوم که اهمیت ان حتی از این مثال هم بیشــتر‬ ‫و مهمتر اســت‪ ،‬باید به برخی دیگر این هشــدار را داد که مبادا دانسته و‬ ‫ندانســته‪ ،‬خواسته و ناخواسته به حرمت صندوق های رای خدشه ای وارد‬ ‫کنند‪ ،‬چراکه این بازی بسیار خطرناکی است و ایجاد هرگونه شائبه در مورد‬ ‫صندوق های رای در واقع وارد کردن اســیب به کلیت روند مردمساالری‬ ‫و نمــاد دیرپای ان یعنی کل انتخابات و حفظ اعتماد عمومی محســوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به عنوان یک اهل قدیمی رســانه و روزنامه نگاری معتقدم ابروی هیچ‬ ‫کس و هیچ مقام و شخصیتی باالتر از حفظ و حراست از روند مردمساالری‬ ‫که نماد ان در انتخابات و رای گیری سالم متجلی می شود‪ ،‬نیست و نقش‬ ‫و اهمیت صندوق های رای تا جایی است که حتی می توان جنبه تقدس‬ ‫برای ان قایل شد‪ ،‬خط قرمزی که هیچ بنی ادمی نتواند نسبت به حرمت و‬ ‫شان صندوق ها و ارا سالم داخل ان خدشه ای وارد کند‪.‬‬ ‫البتــه همگان نیک می دانیم که نفس بازشــماری ارا صندوق ها‪ ،‬خود‬ ‫راه و روشــی است که قانونگزار ان را برای حفظ شان و حرمت ارا سالم و‬ ‫بدون خدشه این صندوقها وضع کرده است‪ ،‬پس ضمن خودداری از هرگونه‬ ‫پیش داوری درباره نتیجه بازشماری ‪ 10‬درصد از صندوقهای رای انتخابات‬ ‫شورای شهر فردیس‪ ،‬شایسته است که منتظر اظهارنظر نهایی نهاد ذیربط‬ ‫یعنی هیات نظارت شهرســتان و در صورت لزوم و نیاز هیات عالی نظارت‬ ‫در استان بمانیم‪.‬‬ ‫واضح است که تاکید بر منتظر اظهارنظر نهادهای مسوول و ذیربط ماندن‪،‬‬ ‫بالطبع نمی تواند منافاتی با مطالبه گری و گفتگوهای مستند و منطقی و‬ ‫نیز اطالع رسانی بی طرفانه داشته باشد‪ ،‬نظیر اعالم معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی‬ ‫و اجتماعــی فرمانداری فردیس مبنی بر اینکــه ‪ ۷۶‬مورد تخلف تبلیغات‬ ‫زودهنگام توسط برخی داوطلبان شوراهای اسالمی شهر در این شهرستان‬ ‫ثبت و به مراجع قانونی ارجاع شده است‪.‬‬ ‫همچنین مطالبه و پرســش گری در جهت اگاهی و تنویر افکار عمومی‬ ‫در مورد اینکه چرا و به چه علت دو نفر از اعضای پنج نفره هیات نظارت بر‬ ‫انتخابات شهرستان فردیس قبل از روز ‪ 28‬خرداد ماه سال ‪ 1400‬یعنی روز‬ ‫رای گیری استعفا کردند و البته جایگزین شدند‪ ،‬لیکن اتفاق مهمتر اینکه‬ ‫رییس و یک عضو دیگر هیات نظارت شهرســتان فردیس بعد از برگزاری‬ ‫روز رای گیری و اعالم نتایج اولیه ارا بخصوص با توجه به بحث بازشماری‬ ‫‪ 10‬درصد صندوق های رای در انتخابات شــورای شــهر فردیس اقدام به‬ ‫استعفا کردند‪.‬‬ ‫واقعیت این است که رییس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان فردیس‬ ‫که از افراد خوشــنام‪ ،‬درســتکار و معتمد این شهرستان به شمار می رود‪،‬‬ ‫هرچند علت اســتعفای خود را دالیل شــخصی عنوان کرده است‪ ،‬اما چه‬ ‫بخواهیم و چه نخواهیم این استعفا می تواند پرسش برانگیز باشد و در واقع‬ ‫نمی توانیم به راحتی بپذیریم که رییس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان‬ ‫فردیس بدون در نظر گرفتن تبعات احتمالی اســتعفای خود‪ ،‬اقدام به این‬ ‫کار کرده است!‬ ‫بنابراین‪ ،‬باوجود همه این اتفاق ها که دستکم شاید بتوان بخشی از انها را‬ ‫چندان هم معمولی و عادی فرض نکرد‪ ،‬به ویژه با توجه به بازتاب هایی که‬ ‫اینگونه وقایع در شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی ایجاد می کند‪ ،‬اما‬ ‫هیچیک از این اتفاق ها و پیامدهای ناشی از ان نباید موجب عبور از خط‬ ‫قرمز انتخابات و مردمســاالری‪ ،‬اعتماد عمومی و حرمت صندوق های رای‬ ‫شود‪ ،‬چه اینکه هرگونه خدشه ای به این ساختار قانونمند‪ ،‬لطمه و اسیبی‬ ‫همگانی و غیرقابل جبران خواهد بود‪.‬‬ ‫اکنون از هر انچه گفته و ناگفته و هر چه بوده یا شــده بگذریم و توجه‬ ‫داشته باشیم که روند انتخابات شورای شهر فردیس طبق قانون در مرحله‬ ‫بازشماری ‪ 10‬درصد از صندوق های رای قرار دارد‪ ،‬پس همگان از نامزدها و‬ ‫هوادارانشان گرفته تا منتخبان و اعضای علی البدل و دیگر افراد دخیل باید‬ ‫خود را برای پذیرش و تمکین به قانون اعم از اینکه نتیجه ان به نفع یا ضرر‬ ‫هرکس و هر گروهی باشد‪ ،‬اماده کنیم‪ ،‬چراکه این هم یکی از ویژگی ها و‬ ‫شاخص های مهم انتخابات و صندوق رای به معنی مردمساالری ان است‪.‬‬ ‫روی دیگــر ایــن ماجرا بــرای حفاظت و پاســداری از ایــن نماد مهم‬ ‫مردمساالری برخورد قاطع قانونی با متخلفان در هر رده و مقام و جایگاهی‬ ‫اســت‪ ،‬بخصوص که متاســفانه بحث خرید و فــروش رای در این دوره از‬ ‫انتخابات بســیار شایع شد‪ ،‬اتفاقی که اگر اثبات شــود‪ ،‬باید ان را ضربه و‬ ‫صدمه ای ویرانگر به جایگاه انتخابات و حرمت صندوق های رای بدانیم‪.‬‬ ‫تردید نکنیم که خشکاندن ریشــه چنین ضایعه ای به عنوان تهدیدی‬ ‫جدی برای اینــده انتخابات و صندوق رای به عنوان نماد مردمســاالری‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬به عزم و اراده ای اهنین نیاز دارد و نهادهای باالدستی‬ ‫و نظارتی و صاحب اختیار باید با تک تک عوامل اینگونه ناپاکی ها و پلشتی‬ ‫ها از افراد مستقر در شعبه و صندوق رای گرفته تا هر فرد و گروهی که به‬ ‫نحوی در این پلیدی و ریاکاری نقش ایفا کرده اند‪ ،‬باید چنان برخورد قانونی‬ ‫و قهری قاطعی داشــته باشند که درس عبرتی برای همه انانی شود که با‬ ‫هدف پول پاشی قصد رسیدن به نیت شوم خود را دارند‪.‬‬ ‫بــه هر حال نه بــه عنوان یک فعال قدیمی رســانه‪ ،‬بلکه به عنوان یک‬ ‫شــهروند ناظر و مطالبه گر صبر پیشه کرده و همین روش نتیجه بخش را‬ ‫به دیگر همشــهریان شریف و فهیم فردیسی نیز پیشنهاد می کنیم‪ ،‬چون‬ ‫مشــاهده و مالحظه کردیم که باوجود اعالم نتایــج اولیه ارا‪ ،‬هیات های‬ ‫اجرایی و نظارت درصدد پاسخگویی به اعتراض های مطرح برامدند و اکنون‬ ‫هم اعضای هیات نظارت شهرستان در جایگاه نهاد مسوول‪ ،‬با بازشماری ارا‬ ‫در حال پیگیری و رسیدگی به تخلف های احتمالی مختلف هستند‪.‬‬ ‫خالصه اینکه در نگاهی بی طرفانه و منصفانه‪ ،‬نهادهای نظارتی ذیربط‪،‬‬ ‫انجــام وظیفه و مســوولیت خطیر خود در صیانت و امانــت داری از رای‬ ‫شهروندان فردیسی را در دستور کار قرار داده اند‪ ،‬پس بی هیچ پیشگویی و‬ ‫پیش داوری‪ ،‬صبر و تحمل داشته باشیم تا نتایج قطعی و سالم ارا مشخص‬ ‫شود‪ ،‬چراکه اگر هدف غیر از دست یابی به سالمت و شفافیت ارا و رساندن‬ ‫حق و حق دار نبود‪ ،‬بطور قطع به این مرحله و بازشماری صندوق های رای‬ ‫کشیده نمی شد‪.‬‬ ‫بنابراین حضرت حق را شکرگزار و دعاگوی انانی باشیم و هستیم که به‬ ‫هیچ قیمتی حاضر به از دست دادن امانت رای مردم نمی شوند و با حفظ‬ ‫و حراســت از حرمت صندوق رای‪ ،‬رضایت مردم که همانا رضایت خداوند‬ ‫سبحان هم در ان نهفته است را گرامی و پاس می دارند‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 152‬هفته دوم ‪ /‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫‪ ۲۸‬قطعه اراضی شهرداری فردیس به بیت المال اعاده شد‬ ‫رییس کل دادگســتری البرز گفت‪۲۸ :‬‬ ‫قطعه اراضی شــهرداری فردیس که بدون‬ ‫رعایت مقررات قانونی نســبت به اقاله انها‬ ‫اقدام شده بود به بیت المال اعاده شد‪.‬‬ ‫حسین فاضلی هریکندی در دیداری با‬ ‫نماینده ولی فقیــه در البرز و امام جمعه‬ ‫کرج به مناســبت هفته قوه قضاییه افزود‪:‬‬ ‫در زمان انتزاع شهرداری فردیس از کرج‪،‬‬ ‫با وجــود اینکــه این ‪ ۲۸‬قطعه توســط‬ ‫شهرداری خریداری شده بود ولی شهردار‬ ‫وقت بدون رعایت مقررات قانونی نسبت به‬ ‫اقاله این اراضی اقدام می کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با طرح دادخواست‪ ،‬این‬ ‫پرونده به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار‬ ‫گرفته و با رای دادگاه تجدیدنظر اســتان‪،‬‬ ‫اقالــه غیرقانونی صورت گرفتــه ابطال و‬ ‫اراضی به شهرداری مسترد که ارزش این‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫پرونده های مختومه البرزی باالتر از‬ ‫میانگین کشوری‬ ‫فاضلی هریکنــدی در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود با اشــاره به اینکه مجموعه‬ ‫ورودی پرونده های دادگســتری در سال‬ ‫گذشــته بدون احتســاب شــورای حل‬ ‫اختالف ‪ ۵۹‬هزاار و ‪ ۸۶۱‬فقره بوده گفت‪:‬‬ ‫با احتســاب امار شورای حل اختالف این‬ ‫رقم به ‪ ۷۲۹‬هزار و ‪ ۶۶۸‬فقره می رسدکه‬ ‫در مجموع در ســال گذشته ‪ ۷۶۱‬هزار و‬ ‫‪ ۴۶۵‬فقرع پرونده در استان مختومه شد‪،‬‬ ‫بدین معنی که عالوه بر رسیدگی به تمان‬ ‫پرونده های وارده‪ ،‬بیش از ‪ ۳۱‬هزار پرونده‬ ‫مانده از ســال های گذشته که معادل ‪۲۲‬‬ ‫درصد کل پرونده های مانده اســتان است‬ ‫مختومه شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه میانگیــن عملکرد‬ ‫کشــوری در مختومه کــردن پرونده های‬ ‫مانده‪ ۱۲ ،‬درصد بوده اســت تاکید کرد‪:‬‬ ‫این در حالی اســت که دادگستری استان‬ ‫در ســال گذشته توانســت ‪ ۲۲‬درصد از‬ ‫پرونده های مانده را که به طور تقریبی ‪۲‬‬ ‫برابر میانگین کشوری است مختومه کند‪.‬‬ ‫رییس کل دادگستری البرز با بیان اینکه‬ ‫در شــعب بدوی تعزیرات حکومتی استان‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۵۸۲‬فقــره پرونده در ســال‬ ‫گذشته وارد شــده تصریح کرد‪ :‬در همان‬ ‫مقطع بــه ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۵۵۹‬فقره پرونده‬ ‫رســیدگی که جزای نقدی صادر شده در‬ ‫شعب تعزیزات حکومتی بیش از یک هزار‬ ‫و ‪ ۱۶۱‬میلیــارد ریال و میزان وصولی نیز‬ ‫بیش از ‪ ۱۸‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫بازشماری ‪ ۲۳‬صندوق اخذ رای شوراهای شهرستان فردیس اغاز شد‬ ‫فرمانــداری فردیس اعالم کرد که بازشــماری‬ ‫تعــداد ‪ ۲۳‬صندوق هــای اخــذ رای انتخابــات‬ ‫شــوراهای شهرستان فردیس با تایید هیات عالی‬ ‫نظارت بر انتخابات شــوراهای اســتان البرز اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلــو در گفت و گو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس قانون‪ ،‬و پس از اعالم اگهی نتایج‬ ‫شــمارش صندوق های اخذ رای‪ ،‬در اجرای ماده‬ ‫‪ ۵۲‬قانون انتخابات شــورارهای اسالمی کشور و‬ ‫مــاده ‪ ۷۰‬ائین نامه اجرایی انتخابات شــوراهای‬ ‫اسالمی شهر و روستا‪ ،‬از تاریخ انتشار اگهی مورخ‬ ‫‪ ۲۹‬خرداد ماه سال ‪ ،۱۴۰۰‬به مدت ‪ ۲‬روز هیات‬ ‫اجرایی در محل فرمانداری اماده قبول شــکایات‬ ‫انتخاباتی بود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬بر این اساس‪ ۶۳ ،‬اعتراض در‬ ‫خصوص شمارش ارا از سوی برخی از نامزدها ارائه‬ ‫شد که با تشکیل جلسه مشترک هیات اجرایی و‬ ‫نظارت‪ ،‬به این اعتراضات رســیدگی و مقرر شد تا‬ ‫بر اساس قانون‪ ۱۰ ،‬درصد از صندوق های رای که‬ ‫مورد نظر نامزدهای معترض نیز است‪ ،‬بازشماری‬ ‫مجدد ان انجام شود‪.‬‬ ‫فرماندار فردیــس گفت‪ :‬با هدف صیانت از اراء‬ ‫مردم و حفظ حقوق کاندیداهای و رفع شائبه های‬ ‫مطرح شده‪ ،‬با دستور رییس هیات عالی نظارت بر‬ ‫انتخابات استان البرز در محل فرمانداری فردیس‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد امسال‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۳۰۰‬نامزد انتخابات شــورای اســامی‬ ‫شهرستان فردیس با هم به رقابت پرداختند‪.‬‬ ‫ششــمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا‬ ‫همزمان با ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت‬ ‫جمهــوری جمعه همزمان با سراســر کشــور در‬ ‫شهرستان فردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫در شهرســتان فردیس بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار رای‬ ‫مردم برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای‬ ‫اســامی شهر و روستا از طریق ‪ ۱۸۳‬شعبه جمع‬ ‫اوری شد‪.‬‬ ‫اعتراض کاندیداهای انتخابات شــورای‬ ‫فردیس به هیات نظارت ارجاع شد‬ ‫فرماندار فردیس اعالم کرد اعتراض و شــکایت‬ ‫نامزدهای انتخابات شــوراهای شــهر فردیس و‬ ‫مشکین دشت به هیات نظارت شهرستان فردیس‬ ‫ارجاع شد‪.‬‬ ‫اینانلو در نشســت مشــترک با اعضای هیات‬ ‫اجرایی و نظارت بر انتخابات شهرســتان فردیس‬ ‫افزود‪ :‬هــر احتمالــی در خصــوص منتخبان و‬ ‫نامزدهای انتخابات شــوراهای این شهرستان اعم‬ ‫از اعتراضات‪ ،‬شکایت ها‪ ،‬نظر و دیدگاههای مردم‬ ‫و افکارعمومی و هر موضوعی مورد بررســی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬براین اســاس احتمال جابجایی‬ ‫ارا نامزدهای انتخابات شــورایهای شهر فردیس‪،‬‬ ‫مشکین دشت و روســتای فرخ اباد زیبادشت در‬ ‫این شهرستان وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طبق ماده ‪ ۵۵‬قانون باید ظرف‬ ‫پنج روز اعضــای هیات اجرایــی نظرات و جمع‬ ‫بندی خود را به هیات نظارت ارایه دهند و هیات‬ ‫نظــارت مهلت قانونــی دارند تا برای بررســی و‬ ‫تصمیم گیری نهایی انجام دهد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬بر اساس قانون صورت جلسات‬ ‫تجمیع ارا ارایه شــده به فرمانــداری فردیس را‬ ‫مــاک قــرار دادیم و ‪ ۹‬نفــر اول و پنج نفر علی‬ ‫البدل در شــهر فردیس و هفت نفر اول و پنج نفر‬ ‫منتخب روســتای فرخ اباد و زیبادشت مشخص‬ ‫و اعالم شد‪.‬‬ ‫اینانلــو گفت‪ :‬فرمانداری طبــق نتایج روز رای‬ ‫گیری نامزدهای انتخابات شــوراها را اعالم کرد‪،‬‬ ‫لذا اعتراضات نامزدها بررســی و اگر اعتراضات و‬ ‫مســتندات هیات نظارت شهرستان فردیس قابل‬ ‫بررسی و تجدید نظر وجود داشته باشد در هیات‬ ‫نظــارت این اتفاق خواهد افتــاد و احتمال اینکه‬ ‫منتخبان شــورای های شــهرفردیس و مشکین‬ ‫دشت جابجا شوند و نفر علی البدل داخل بیاید و‬ ‫نفر اصلی در رده دوم و سوم قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به گفته وی تخلف خرید و فروش اراء از سوی‬ ‫برخی نامزدهای شوراهای شهر نیاز به مستندات‬ ‫قانونــی دارد کــه بایــد اعضای هیــات نظارت‬ ‫مستندات قانونی را بررسی کنند و در بررسی اگر‬ ‫به این نتیجه رســیدند که اراء شــخصی در یک‬ ‫صندوق به دلیل خرید و فروش اراء یا تخلف بیش‬ ‫از حد کســب اراء کرده باشند قطعا هیات نظارت‬ ‫شهرســتان فردیس در این موضوع قانونا اختیار‬ ‫دارد اراء ان شخص را در ان صندوق باطل کند‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیس گفت‪ :‬یکســری از موارد هم‬ ‫مربوط به دســتگاه قضایی اســت به عنوان مثال‬ ‫در این جلسه مطرح شد که دستگیری و بازداشت‬ ‫افراد هنگام رای گیــری خرید و فروش اراء بوده‬ ‫کــه در مورد دســتگیری چیزی بــه فرمانداری‬ ‫گزارشی نرسیده است‪ ،‬منتهی رسما به فرمانداری‬ ‫نیازی نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دادستان عمومی و انقالب شهرستان‬ ‫فردیــس به عنــوان عضو هیــات اجرایی و عضو‬ ‫شورای تامین و همچنین به عنوان مدعی العموم‬ ‫اختیارات خاص خود را در این باره دارند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬گفته می شــود که منتخبان‬ ‫شوراها جلســه می گیرند و اعالم موجودیت می‬ ‫کنند که اینها همه خالف است و باید صبر کنند‬ ‫تا نتیجه قطعی انتخابات و اراء شان مشخص شود‬ ‫بعد از این رســما فعالیت خود را در شورا شروع‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫اینانلــو گفت‪ :‬از منتخبان شــورا های شــهر‬ ‫فردیس و مشــکین دشت و روســتای فرخ اباد‬ ‫زیبادشت درخواســت می کنیم که شائبه ایجاد‬ ‫نکنند و اقدامــات غیرقانونی را انجام ندهند بلکه‬ ‫صبــر کنند تا وقتی کــه بطور قانونی شــورا در‬ ‫اختیارشــان قرار گرفت ان موقع تصمیات قانونی‬ ‫را بر اســاس اختیاراتی که قانون گذار برای انها‬ ‫مصوب کرده انجام دهند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬همه دوســتان رسانه ها و‬ ‫افکارعمومی را مجــدد دعوت می کنم به انصاف‬ ‫و رعایــت حقوق افراد و شــهروندی و اســامی‬ ‫موراد شــرعی و قانونی و عرفــی رعایت کنند تا‬ ‫خــدای نکرده توهینی به کســی اتفاق نیفتد؛ ما‬ ‫حق نداریم به هیچ کس توهین کنیم اگر کســی‬ ‫متخلف اســت به ســزای تخلف و مجازات تخلف‬ ‫خود خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه موارد را که می توانیم در اختیار‬ ‫اعضای هیات نظــارت شهرســتان فردیس قرار‬ ‫دهیــم را انجام دادیم از این به بعد هم انجام می‬ ‫دهیــم تا موارد را به صورت شــفاف و بدون هیچ‬ ‫شائبه ای در اختیار مردم قرار دهند‪.‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫دستاوردهای قوه‬ ‫قضاییه در فردیس‬ ‫برپا شد‬ ‫همزمان با گرامیداشــت هفته قوه قضاییه ‪ ،‬نمایشگاهی از‬ ‫دستاوردهای مجموعه قضایی در فردیس برپا شد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان فردیس در حاشیه‬ ‫برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬در این نمایشگاه‬ ‫‪ ۱۰‬غرفه از دستاوردهای همکاران قضایی و همه افراد خدوم‬ ‫و زحمــت کــش در عرصه قضا و عدالت که در دادگســتری‬ ‫فردیس فعالیت می کنند بر پا شده است‪.‬‬ ‫حسین ناصرخاکی افزود‪ :‬در این نمایشگاه دستاوردهایی از‬ ‫همه اقدامات حقوقی عامه‪ ،‬پیشــگیری‪ ،‬جرم‪ ،‬انجمن حمایت‬ ‫از زندانیان‪ ،‬حمایت از تولیدات بنگاههای اقتصادی‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از تغییر کاربری اراضی‪ ،‬سازمان های زیرمجموعه قوه قضاییه‬ ‫در سال گذشته انجام شده در معرض نمایش درامده است‪.‬‬ ‫وی هدف از برگزاری نمایشــگاه دستاوردهای قوه قضائیه‬ ‫را با هدف معرفی دســتگاه های وابسته به قوه قضائیه و ارائه‬ ‫عملکرد و اثار این دستگاه ها برشمرد‪.‬‬ ‫رییس اداره کار فردیس‪:‬‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر در فردیس خدمات بیمه بیکاری می گیرند‬ ‫رییس اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫شهرســتان فردیس اعالم کرد که در حال‬ ‫حاضر ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر در این شهرســتان‬ ‫از خدمات کمک دولتی بیمه بیکاری جهت‬ ‫کارگران شهرســتان مقرری بگیر در جریان‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهنام بهدارونــد در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫ایرنــا افزود‪ :‬این افراد در بخش های صنعت‬ ‫‪،‬ورزش‪ ،‬خدمات و صنوف مختلف مشغول به‬ ‫کار بودند که به دلیل شیوع ویروس کرونا و‬ ‫کسادی کسب و کار بیکار شدند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای دریافت بیمه‬ ‫بیکاری نیازی به مراجعه حضوری نیســت‬ ‫و فقط از طریق ســامانه های کارا و سامانه‬ ‫جامــع بیمه بیکاری باید ثبــت نام صورت‬ ‫بگیرد و بعد از احراز هویت از طریق پیامک‬ ‫اطالع رســانی شــده و مقرری بیکاری به‬ ‫حساب متقاضی واریز می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این موضــوع که با توجه‬ ‫به شــرایط خاص بوجود امــده کرونایی در‬ ‫کشــور مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت‬ ‫به صاحبان کســب و کارهای بشدت اسیب‬ ‫دیده از کرونا و نیز حوزه های گردشــگری‬ ‫ورزش و جوانان فرهنگ و هنر و حمل نقل‬ ‫ریلی و دریایی تمدید شد‪.‬‬ ‫بهدارونــد افزود ‪ :‬از ابتدای ســال جاری‬ ‫جهت اســتیفای حقــوق کارگــران عزیز‬ ‫شهرســتان فردیس هیاتهای رســیدگی به‬ ‫اختالفات کارگری اداره کار شهرستان فعال‬ ‫بــوده و در این مدت به رســیدگی و صدور‬ ‫ارا قضایی در خصــوص بیش از ‪ ۵۰۰‬مورد‬ ‫شکایات واصله اقدام و به واحد اجرای احکام‬ ‫دادگستری شهرستان ارسال شد‪.‬‬ ‫رییس اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫شهرســتان فردیس گفت‪ :‬در همین مدت‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬پرونده در مرحله تجدید نظر‬ ‫مورد رســیدگی مجدد قرار گرفته و احکام‬ ‫قطعی صادر شد‪.‬‬ ‫بهدارونــد افــزود‪ :‬بازرســی از واحدهای‬ ‫صنفی و صنعتی شهرســتان برای بررســی‬ ‫شــرایط ایمنی و فنــی و همچنین رعایت‬ ‫حقوق کار در محیط بــه تعداد یک هزار و‬ ‫‪ ۴۴۰‬نفر ساعت انجام شده که به کارفرمایان‬ ‫متخلف در حوزه های رعایت مقررات ایمنی‬ ‫کار و سایر موارد حقوق کارگری شهرستان‬ ‫تذکرات الزم به شــکل مکتوب اعالم و در‬ ‫صورت عدم رفع مشــکل به دادگاه معرفی‬ ‫شدند‬ ‫وی با اشاره به حمایتهای صورت گرفته از‬ ‫بیکاری کارگران و خانواده های ایشان افزود‪:‬‬ ‫از ابتدای ســال تا کنون برقراری مقرری و‬ ‫کمک دولتی جدید ‪ ۱۳۰‬نفر از کارگرانی‬ ‫که بطور غیر ارادی بیکار شدند‪ ،‬اقدام شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین از ابتدای ســال‬ ‫تاکنون ‪ ۳۰‬نفر جهت اموزش به مراکز فنی‬ ‫و حرفه ای معرفی تا ضمن دریافت مقرری‬ ‫از فرصت بوجود امــده جهت اموزش فنی‬ ‫بهــره گرفته تا پس از اتمــام دوره مقرری‬ ‫بگیری مجددا جذب بازار کار شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬طی سه ماه گذشته تاکنون ‪۷۰‬‬ ‫نفر به دالیل مختلف از جمله کشف اشتغال‬ ‫مجدد یــا اعالم خود شــخص و همچنین‬ ‫استنکاف از اموزش قطع مقرری شدند‪.‬‬ ‫از جمعیــت ‪ ۶۰۰‬هزار نفری شهرســتان‬ ‫فردیس بیش از یکصد هزار نفر را کارگران‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 152‬هفته دوم ‪ /‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫قصه تلخ حادثه‬ ‫مرگ نوجوان‬ ‫مشکیندشتی‪،‬‬ ‫ایا قابل پیشگیری‬ ‫نبود؟‬ ‫منصورجمشیدی‪ -‬این قصه تلخ از انجا شروع‬ ‫می شود که یک روز مانده به شروع فصل تابستان‬ ‫‪ 1400‬پدری خانــواده را دور هم جمع می کند و‬ ‫برای تفریح راهی پارک مطهری مشکین دشت می‬ ‫شــوند‪ ،‬یعنی همان جایی که جغد شوم مرگ در‬ ‫حال پرواز و چرخ زدن اســت و این بار زیر عنوان‬ ‫حادثــه‪ ،‬قصد جان یک نوجوان ‪ 11‬ســاله را کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پس موقعیت و به قول اهالی ســینما لوکیشــن‬ ‫حادثه پارک مطهری اســت و پدر و دیگر اعضای‬ ‫خانواده بازیگران این قصه تلخ و بهت اور هســتند‪،‬‬ ‫ســینا همان پســر ‪ 11‬ساله خوشــرو و پرانرژی‪،‬‬ ‫قهرمان که نه بهتر اســت بگوییم قربانی این قصه‬ ‫و حادثه است‪.‬‬ ‫پدر و دیگر اعضای خانواده با پهن کردن زیرانداز‬ ‫در ســایه درختان پارک مطهری اتراق می کنند و‬ ‫اندکی بعد سینا از پدر اجازه می خواهد که همراه‬ ‫با پســرخاله اش به بازی فوتبال بروند‪ ،‬پدر هم بی‬ ‫خبر از همه جا خیلی راحت موافقت می کند‪ ،‬چون‬ ‫می داند که انها قرار است داخل پارک بازی کنند‪.‬‬ ‫کمی ان طرفتر داخل پارک مطهری یک زمین‬ ‫فوتبال وجود دارد که به خاطر قدیمی بودن‪ ،‬دیگر‬ ‫انچنان که باید مورد استفاده قرار نمی گیرد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه کرونــا نیز مزید بر علت شــده و این زمین‬ ‫تقریبا به حال خود رها شــده و هرچند گفته می‬ ‫شود اســتفاده از ان ممنوع بوده‪ ،‬ولی گویا گاهی‬ ‫بچه ها می توانند در ان بازی کنند‪.‬‬ ‫امیــدوارم از خط و مســیر قصه خارج نشــویم‪،‬‬ ‫لیکــن باید این واقعیت را هم مد نظر قرار دهیم و‬ ‫بیان کنیم که یک زمین فوتبال با چمن مصنوعی‬ ‫انهم در شــهرهای شــلوغ و پرازدحــام هر چقدر‬ ‫هم فرســوده و به خاطر کرونا ممنوع باشــد‪ ،‬برای‬ ‫نوجوانان پرشور و پرانرژی همچون سینا و هم سن‬ ‫و سال های او اما انقدر جذابیت دارد که نتوانند از‬ ‫ان چشم پوشی کنند و فرصت بازی در زمینی این‬ ‫چنین را هرگز از دست نمی دهند‪.‬‬ ‫بازگردیم به قصــه‪ ،‬پدر خانواده به گفته خودش‬ ‫مشــغول درســت کردن جوجه کباب اســت که‬ ‫پسرخاله سینا هراسان به او خبر می دهد که اتفاق‬ ‫بدی برای سینا رخ داده است‪ ،‬پدر در اوج دلشوره‬ ‫و نگرانی خود را به محل وقوع حادثه می رســاند‪،‬‬ ‫سینا را بلند کرده و راهی بیمارستان می شود‪ ،‬اما‬ ‫جغد شوم حادثه کارش را در گرفتن جان نوجوان‬ ‫‪ 11‬ســاله به پایان رسانده و داغ سنگین و ناباورانه‬ ‫ای را بر دل خانواده بخصوص پدر و مادر سینا باقی‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫حاال هیچکس نمی تواند خود را جای پدر سینا‬ ‫تصور کند‪ ،‬چــون چنین غم بزرگی برای یک پدر‬ ‫حتی اگر رستم دستان داستانهای شاهنامه هم که‬ ‫باشد‪ ،‬کمرش می شــکند‪ ،‬به همین خاطر طاقت‬ ‫پدر ســینا هم به انتها می رسد و او هرچه تالش‬ ‫می کند‪ ،‬نمی تواند نبودن همیشــگی سینا را تاب‬ ‫بیــاورد و باور کنــد‪ ،‬لذا تصمیم مــی گیرد قصه‬ ‫جانسوز و دردناک این حادثه غم انگیز را در فضای‬ ‫مجازی منتشر کند‪.‬‬ ‫پدر ســینا برای این کار به محــل حادثه یعنی‬ ‫همان زمین فوتبال پارک مطهری مشکین دشت‬ ‫بازمی گردد و با پیراهن سیاه بر تن در کنار دیرک‬ ‫اهنی دروازه فوتبال می ایســتد و شــروع به اه و‬ ‫فغان می کند که البته حق هم دارد‪ ،‬چون جگرش‬ ‫ســوخته اســت و در بازگویی این حادثه با سوز و‬ ‫گداز کلماتی را خطاب به مســووالن شهرســتان‬ ‫فردیس به زبان می اورد که هر بیننده ای را دچار‬ ‫بغض و اندوه می کند‪.‬‬ ‫او در ایــن ویدئو چند دقیقه ای بارها از فرماندار‬ ‫و به ویژه دادستان شهرستان فردیس استمداد می‬ ‫کند و در انتها برای بازسازی صحنه اتفاق از دست‬ ‫دادن پسرش‪ ،‬انگشــت خود را روی دیرک دروازه‬ ‫فوتبال قرار داده و با فشــار اندکی دیرک فرو می‬ ‫افتد و سینا که بطور دقیق در محلی قرار گرفته که‬ ‫ستون افقی دیرک بر سرش فرود می اید و به نظر‬ ‫احتمال تغییر‬ ‫در ارای‬ ‫انتخابات‬ ‫شورای فردیس‬ ‫وجود دارد‬ ‫می رسد در همان دقایق اولیه جان به جان افرین‬ ‫تســلیم می کند و به معنــی دقیق تر و در نهایت‬ ‫همان اتفاقی که نباید و غیرقابل جبران اســت‪ ،‬در‬ ‫این قصه واقعی رخ می دهد‪.‬‬ ‫این در حالی است که بالفاصله ظن و گمانه زنی‬ ‫در شــبکه های اجتماعی شروع می شود و گویی‬ ‫هر کســی خود را مامور به دادن نظر و کارشناسی‬ ‫و داوری دربــاره این حادثه می داند‪ ،‬مثل برخورد‬ ‫و تصادف دو خودرو که تا امدن پلیس راهور دهها‬ ‫نفر نظر می دهند‪ ،‬بعضی ها تالش می کنند از این‬ ‫حادثه برای تســویه حساب با شهردار و شهرداری‬ ‫مشکین دشت استفاده کنند و بعضی دیگر در رد‬ ‫ایــن نظر‪ ،‬چنین ادمهایی را مواجب بگیر تلگرامی‬ ‫می نامند و خالصه ملقمه ای برپا می شود‪.‬‬ ‫دادستان عمومی و انقالب فردیس دستور‬ ‫رسیدگی قضایی سریع به حادثه را صادر می‬ ‫کند‬ ‫در ادامــه همانطور که پدر ســینا در گفته های‬ ‫خود از مســووالن به ویژه دادستان استمداد کرده‬ ‫بود‪ ،‬حسین ناصرخاکی دادستان عمومی و انقالب‬ ‫شهرســتان فردیس جز اولین مسووالنی است که‬ ‫از محله حادثه در پارک مطهری مشــکین دشت‬ ‫دیدن می کند و ســپس در گفتگو با رسانه ها از‬ ‫صدور دســتور رســیدگی فوری و ویژه به پرونده‬ ‫و ارجــاع ان برای کارشناســی جهت شناســایی‬ ‫مسببان حادثه خبر می دهد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب فردیس در خصوص‬ ‫حادثه افتادن دیــرک دروازه فوتبال و برخورد ان‬ ‫با ســر سینا نوجوان ‪ ۱۱‬ساله که به جان باختن او‬ ‫منجر می شود‪ ،‬تاکید می کند که به منظور تعیین‬ ‫مسووالن مســامحه گر در این پرونده‪ ،‬موضوع به‬ ‫کارشناسی ارجاع شــده که در صورت وصول نظر‬ ‫کارشناســی با مقصران حادثه بدون هیچ اغماضی‬ ‫برخورد قاطع قانونی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬بــدون نظر کارشناســی نمی‬ ‫توانیم هیچ ارگانــی را تحت تعقیب قرار دهیم در‬ ‫کارشناســی مشخص می شود که چه کسی و چه‬ ‫مســوولی مقصر بوده اســت‪ ،‬لذا اگر مشخص شد‬ ‫مســووالن حادثه چه کســانی بودند ما همه انها‬ ‫را تحــت تعقیب قرار داده و طبــق قانون برخورد‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ناصرخاکــی ضمن عرض تســلیت بــه خانواده‬ ‫داغدار ســینا‪ ،‬با اشــاره به اینکه شــخصا از محل‬ ‫حادثــه بازدیــد کــرده و در روزهای اتــی نیز با‬ ‫اعضــای این خانواده دیدار می کند‪ ،‬یاداوری کرد‪:‬‬ ‫همچنین دســتور ویژه جهت بررسی و شناسایی‬ ‫حــوادث و رفع خطر در راســتای اجرای ماده ‪۵۵‬‬ ‫قانون شهرداری ها به شهردار مشکین دشت صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دیدار و دلجویی شهردار مشکین دشت از‬ ‫خانواده داغدار سینا‬ ‫از ســوی دیگر پایــگاه اطالع رســانی و روابط‬ ‫عمومی شهرداری مشکین دشت خبر می دهد که‬ ‫حسین بغدادی شــهردار مشکین دشت با اعضای‬ ‫خانواده داغدار ســینا دیدار و ضمن ابراز تسلیت و‬ ‫همدردی‪ ،‬از انها دلجویی کرده است‪.‬‬ ‫بغدادی بــا حضور در منزل ایــن نوجوان جان‬ ‫باخته‪ ،‬برای روح ایــن نوجوان طلب امرزش الهی‬ ‫کــرد و برای همه بازماندگان بخصوص پدر و مادر‬ ‫داغــدار او از درگاه خداونــد متعال ارزوی صبر و‬ ‫تحمل مسالت کرد‪.‬‬ ‫نکته حایــز اهمیت در این دیــدار این بود که‬ ‫شــهردار مشکین دشــت بار دیگر بر لزوم بررسی‬ ‫دقیق و کارشناسی سریع ابعاد مختلف این حادثه‬ ‫و انعکاس شفاف نتایج ان و نیز برخورد با هرگونه‬ ‫قصــور با تشــخیص مقام محتــرم قضایی در این‬ ‫حادثه تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایــن زمیــن فوتبال در پــارک مطهری‬ ‫مدتهاســت که به خاطر‬ ‫شیوع کرونا تعطیل بوده است‬ ‫بغــدادی در عین حــال در گفتگو بــا خبرنگار‬ ‫ایمنا‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری مشکین دشت مدت هاست‬ ‫برای واگذاری حق اســتفاده از این زمین به بخش‬ ‫خصوصــی اقدام کرده اســت اما به علت شــیوع‬ ‫ویروس کرونــا و تعطیلی اماکن عمومی‪ ،‬برگزاری‬ ‫مناقصات به تعویق افتاده و حوزه خدمات شــهری‬ ‫نســبت به تعطیلی و قفل کردن درهای این زمین‬ ‫اقدام کرده است‪.‬‬ ‫شــهردار مشــکین دشــت افزود‪ :‬باوجود اینکه‬ ‫استفاده از زمین فوتبال پارک مطهری ممنوع بود‪،‬‬ ‫اما برخی کودکان از البــه الی حصارهای اطراف‬ ‫زمین به داخل رفته و بازی می کردند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬هرچند از ایــن زمین بازی‬ ‫استفاده نمی شده اســت‪ ،‬ولی پیش از اعالم نظر‬ ‫کارشناسی‪ ،‬شهرداری هیچ نظر و موضعی ندارد و‬ ‫بطور قطع تشخیص قضایی هرچه باشد شهرداری‬ ‫نسبت به ان تمکین خواهد کرد‪.‬‬ ‫شهردار مشــکین دشــت ادامه داد‪ :‬الزم است‬ ‫مدیریت شــهری حساســیت های بیشــتری در‬ ‫خصوص حفظ و نگهداری از اماکن عمومی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬شــهرداری زمین چمن دیگری نیز دارد که‬ ‫در حال بازسازی ان است‪.‬‬ ‫ایا حادثه تلخ و دردناک جان باختن سینا‬ ‫قابل پیشگیری بود؟‬ ‫اکنون اگر پرسش این باشــد که ایا حادثه تلخ‬ ‫و دردناک جان باختن ســینا قابل پیشگیری بود‪،‬‬ ‫پاســخی جز اری به این پرسش نمی توان داد‪ ،‬اما‬ ‫با کمال تاســف ما از حادثه ای حرف می زنیم که‬ ‫انتهای ان به مرگ یک نوجوان ختم شــده است‪،‬‬ ‫یعنی اینکه بعد از خداوند متعال و ائمه معصومین‪،‬‬ ‫تنها اتفاق قطعی و مطلق مرگ است و هیچ اتفاقی‬ ‫جــز مرگ تا این حد محض مطلق نیســت‪ ،‬برای‬ ‫همین است که پدر سینا انگونه در ویدئو از ته دل‬ ‫ضجه و زاری می کند کــه هر بیننده ای را تحت‬ ‫تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫بنابراین همانطور که دادستان عمومی و انقالب‬ ‫شهرســتان فردیس به درستی با نهایت دقت بیان‬ ‫کرده است‪ ،‬همه باید منتظر نظر کارشناسی باشیم‬ ‫تا مقصر یا مقصران این حادثه شناســایی شده و‬ ‫طبــق قانون مواخذه شــوند‪ ،‬چه اینکه شــهردار‬ ‫مشکین دشت نیز تمکین خود به نظر کارشناسی‬ ‫و قانون را به صراحت اعالم کرده است‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که هر حادثــه تلخی که به‬ ‫مــرگ این اتفاق محض مطلق کــه هیچ راه قابل‬ ‫جبرانی ندارد منجر شــود‪ ،‬بطور قطع اشــتباه و‬ ‫سهل انگاری و قصور در انجام وظیفه و مسوولیت‬ ‫فــرد یا افرادی در میان اســت که دهها و صدها و‬ ‫شاید هزاران نمونه از این دست اشتباهات جبران‬ ‫ناپذیر را در داخل و خارج کشور می توان مثال زد‪،‬‬ ‫همین چند روز پیش یک ساختمان ‪ 14‬طبقه در‬ ‫امریکا فرو ریخت که جدا از چندین جســد بیرون‬ ‫کشــیده شده گفته می شــود ‪ 150‬نفر دیگر زیر‬ ‫اوار مانده اند‪.‬‬ ‫نمونه جدید دیگر اینکه دادستان فردیس چندی‬ ‫پیش برای هشــدار و اگاهی بخشی ویدئویی را در‬ ‫اینستاگرام خود بازنشــر کرد که یک جسد غرق‬ ‫شــده روی اب کانال در حال عبور است و زیر ان‬ ‫نوشت‪ :‬نتیجه بی توجهی مسووالن در ایمن سازی‬ ‫کانال اب مشکین دشــت و همچنین بی توجهی‬ ‫شهروندان به سالمت خود با نزدیک شدن به کانال‬ ‫اب بدون شــک چیزی جز غرق شدن نیست و ما‬ ‫ان را با همان هدف دوباره بازنشر می کنیم‪.‬‬ ‫حســین ناصرخاکی نوشــت‪ :‬هرچند این فیلم‬ ‫خاطــر همه را مکــدر خواهد کرد ولــی چاره ای‬ ‫نداشــتم تــا این فیلم را منتشــر کنم تــا اوال به‬ ‫مســووالن مســامحه گر اعالم کنــم هیچ چیزی‬ ‫مهمتر از جان شــهروندان وجود ندارد در اســرع‬ ‫وقت می بایســت نسبت به ایمن سازی کانال اب‬ ‫رییس سابق هیات نظارت بر انتخابات شهرستان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬احتمال تغییر در ارا انتخابات شوراهای شهر فردیس‬ ‫و مشکین دشت وجود دارد‪.‬‬ ‫علیرضا ســعادت پور در نشست مشــترک اعضای هیات‬ ‫اجرایی با هیات نظارت شهرســتان فردیس ضمن تشــکر‬ ‫و قدردانــی از حضور پرشــور همیشــه در صحنه مردم که‬ ‫بــه فرمان مقــام معظم رهبری لبیک گفتنــد و در صحنه‬ ‫انتخابات پای صندوق رای حضور یافتند افزود‪ :‬مردم مشت‬ ‫محکمی بر دهان یاوه گویان نظام مقدس اسالمی زدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه اصل انتخابات ســیزدهمین ریاســت‬ ‫جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسالمی شهری و روستا‬ ‫‪ ۲۸‬خرداد به خوبی در شهرستان فردیس برگزار شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با این وجود در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشکلی‬ ‫پیش نیامد اما در انتخابات شوراهای شهر برخی موارد پای‬ ‫صندوق های رای مشاهده شــده و موضوع خرید و فروش‬ ‫رای نیز مطرح است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکــه نتیجه اراء از ســوی فرمانداری‬ ‫اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ثانیا به شــهروندان عزیز اعــام کنم کانال اب‬ ‫مشــکین دشت بســیار خطرســاز و مرگ افرین‬ ‫است‪ ،‬کانال اب مشکین دشت جای شستن دست‬ ‫و صورت نیســت‪ ،‬کانال اب مشــکین دشت جای‬ ‫بازی وشنا نیست‪ ،‬حریم کانال اب مشکین دشت‬ ‫جای ورزش و پیاده روی نیست‪ ،‬کانال اب مشکین‬ ‫دشت جای شستن خودرو نیست‪.‬‬ ‫دادســتان فردیس این هشــدار خود را اینگونه‬ ‫به پایان رســاند که تکلیف مدیران مســامحه گر‬ ‫که روشــن اســت‪ ،‬جای تعجب از افرادی دارد که‬ ‫با وجود اطالع از خطرســاز بــودن این کانال و با‬ ‫وجود اطالع از کشته شدن ساالنه بیش از دوازده‬ ‫نفر در این کانال باز هم توجهی به ســامت خود‬ ‫نمی کنند و ‪...‬‬ ‫حادثه‪ ،‬اســمش داری معنی است و قابل‬ ‫پیش بینی نیست و به یکباره حادث می شود‬ ‫علی ایحال‪ ،‬بد نیست که کمی به عقب بازگردیم‬ ‫و اندکی دورتر به این حادثه نگاه کنیم‪ ،‬شــهردار‬ ‫مشکین دشت می گوید این زمین فوتبال به علت‬ ‫کرونا تعطیل و ممنوع بوده است‪ ،‬از طرفی خانواده‬ ‫سینا باید در ان روز تصمیم به استراحت و تفریح‬ ‫در پارک می گرفتند و بعد سینا و پسرخاله اش به‬ ‫این زمین بازی می رفتند و ســینا درست باید در‬ ‫جایی می ایستاد که دیرک اهنی بطور مستقیم به‬ ‫سرش اصابت کند‪ ،‬لذا وقتی اینگونه به این حادثه‬ ‫نگاه می کنیم‪ ،‬مثل هر حادثه دیگری که به یکباره‬ ‫حادث می شــود‪ ،‬ماجرا بسیار پیچیده تر از ان که‬ ‫هست جلوه می کند‪.‬‬ ‫واقعــا معلوم نیســت که چه مــدت این دیرک‬ ‫متحرک در انجا یعنی زمین فوتبال پارک مطهری‬ ‫مشــکین دشت بوده است و بطور قطع این دیرک‬ ‫های دروازه باید دو تا باشــد که به گفته پدر سینا‬ ‫گویا یکی دیگــر از این دیرک های دروازه فوتبال‬ ‫به ســرقت رفته‪ ،‬حاال اگر فــرض کنیم که دیرک‬ ‫دوم هم به ســرقت می رفت یــا به هر دلیل دیگر‬ ‫انجا نبود یا حتی یک رهگذر نکته ســنج خطر ان‬ ‫را درک می کــرد و به نحوی ان را مهار می کرد‪،‬‬ ‫ایــا بازهم چنین حادثه تلخ و ناگوار و در نوع خود‬ ‫عجیبی رخ می داد؟‬ ‫امید می رود جان باختن سینا زنگ های‬ ‫خطر و هشــدار را برای مســووالن به صدا‬ ‫دراورده باشد‬ ‫باوجود بازگویی و انتشار خبرهای متعدد از این‬ ‫حادثــه‪ ،‬انچه قابل فهم و درک نمی تواند باشــد‪،‬‬ ‫حــال و احوال این خانواده داغــدار به ویژه پدر و‬ ‫مادر ســینا است‪ ،‬پس باید به درگاه خداوند رحیم‬ ‫و رحمــان دعا کنیم که خدای بــزرگ به والدین‬ ‫داغدیده صبر و تحمل عطــا بفرماید و امیدواریم‬ ‫پیگیریهــای قانونی بخصوص دادســتان فردیس‬ ‫مرحمــی بر دل پــر از درد و غصه این پدر و مادر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نکتــه مهم و حاصل جمع همه گفته و شــنیده‬ ‫ها و نشر و بازنشر خبرهای حوادث انجایی نتیجه‬ ‫می دهد و به نوعی ببار می نشــیند که به دقت و‬ ‫رعایت‪ ،‬وظیفه شناســی و مسوولیت پذیری منجر‬ ‫شــود‪ ،‬بنابراین امید می رود جان باختن ســینا و‬ ‫داغدار شــدن خانواده او بتواند زنگ های خطر و‬ ‫هشدار را برای تک تک مسووالن به صدا دراورده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کالم پایانــی اینکه هر یک از مســووالن ذیربط‬ ‫در حفظ جان مردم که در صورت وقوع هر حادثه‬ ‫منجر به مرگ بطــور قطع غیرقابل جبران خواهد‬ ‫بــود‪ ،‬ایا می تواننــد خود را جای والدین ســینا‬ ‫بگذارند‪ ،‬تردیدی وجود ندارد که داغ عزیزی چون‬ ‫این نوجوان ‪ 11‬ســاله برای هیچکس قابل تحمل‬ ‫نیست‪ ،‬پس شایســته است مسووالن تالش کنند‬ ‫که به جای ناله و نفرین‪ ،‬دعا پشــت سر انها باشد‪،‬‬ ‫امید که چنین شود‪.‬‬ ‫فردیس اعالم شــده است ‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬ولی با توجه به‬ ‫اینکه هیات نظارت وظیفــه ای دارد و معترضان نامزدهای‬ ‫انتخابات شورای شهر فردیس و مشکین دشت نسبت به اراء‬ ‫شــکایت داشتند بعد از بررسی در هیات اجرایی شکایت ها‬ ‫به هیات نظارت بر انتخابات شهرستان فردیس ارجاع شد‪.‬‬ ‫سعادت پور افزود‪ :‬اعضای هیات نظارت و اعضای بازرسی‬ ‫هیات عالی نظارت زمان انتخابات بررســی هایی داشــتند‬ ‫و مواردی را در ســطح شهرســتان در روز انتخابات دیدند‬ ‫و طبق گــزارش هایی که بــه هیات نظارت بــر انتخابات‬ ‫شهرستان فردیس رســیده در حال بررسی است و پس از‬ ‫زمان قانونی نتیجه نهایی انتخابات اعالم خواهد شد ‪.‬‬ ‫رییس سابق هیات نظارت بر انتخابات شهرستان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬اسامی منتخبان شورا که از سوی فرمانداری فردیس‬ ‫اعالم شده اســت از لحاظ قانونی فعال نتیجه نهایی نیست‬ ‫و نتیجــه نهایی زمانی اعالم می شــود که هیات نظارت بر‬ ‫انتخابات شهرستان فردیس و استان البرز نظر خود را اعالم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫انتصاب سرپرست بازرسی‪،‬‬ ‫ارزیابی و رسیدگی به شکایات‬ ‫شهرداری فردیس‬ ‫بنا به پیشنهاد مهندس امیری سرپرست شهرداری فردیس‪،‬‬ ‫طی حکمی از ســوی سرپرســت اداره کل بازرسی استانداری‬ ‫البرز‪،‬اقــای حامــد ابراهیم خانــی به عنوان سرپرســت جدید‬ ‫بازرســی‪ ،‬ارزیابی و رســیدگی به شکایات شــهرداری فردیس‬ ‫منصوب شد‪.‬‬ ‫مهندس امیری‪ ،‬نظارت بر بازرســی و پاسخگویی به شکایات‬ ‫حــوزه های مختلف شــهرداری‪ ،‬نظــارت بر عملکــرد مدیران‬ ‫و کارکنان شــهرداری و پیگیری و برخورد جــدی و قانونی با‬ ‫هرگونه ســاخت و ســاز غیر مجاز و رصد موضوعات مرتبط و‬ ‫همکاری های الزم با گروه های بازرسی و نهادهای قانونی کشور‬ ‫از جمله دفتر بازرسی و رســیدگی به شکایات استانداری البرز‬ ‫را از مهم ترین ماموریت های اداره بازرســی شهرداری فردیس‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫الزم بذکر است در این جلسه از خدمات اقای مصطفی عابدی‬ ‫قدردانی بعمل امد‪.‬‬ ‫اجرای لکه گیری و روکش‬ ‫معابر در منطقه دو‬ ‫سید رسول حســینی سرپرست منطقه دو شهرداری فردیس‬ ‫اظهار داشت‪ :‬نگهداشت معابر شهر از نظر ایجاد سهولت در تردد‬ ‫عابریــن و اتومبیل ها جزو وظایــف روزمره و مهم حوزه عمران‬ ‫منطقه است‪.‬‬ ‫سید رســول حســینی در ادامه افزود‪ :‬هدف از لکه گیری و‬ ‫روکــش معابر‪ ،‬ایجاد معابری حتی المقدور بی نقص جهت تردد‬ ‫شهروندان است‪.‬‬ ‫حســینی خاطرنشــان کرد‪ :‬خیابان هــای ‪ ۱۸‬متری کاج‪،‬‬ ‫منظریــه و خیابان های‪ ۱۱ ، ۱۰‬و ‪ ۱۳‬وحدت گذر دوم از جمله‬ ‫نقاطی بودند که بهسازی شده و دیگر نقاط سطح منطقه نیز به‬ ‫ترتیب اولویت در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ابراز کرد‪ :‬عالوه بر این ‪،‬طرح های مناســب ســازی معابر‬ ‫با جدیت در حال پیگیری اســت و امید داریم که حاصل تالش‬ ‫شبانه روزی همکاران ما‪ ،‬موجب رضایتمندی شهروندان منطقه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ادامه عملیات بتن ریزی‬ ‫پارکینگ طبقاتی فلکه چهارم‬ ‫مهندس فرزین فرشــاد معاونت امور زیــر بنایی وحمل ونقل‬ ‫شهرداری فردیس با اعالم این خبر اظهار داشت‪ :‬فاز اول پروژه‬ ‫پارکینــگ طبقاتی با قرارداد به مبلغ پنج میلیارد به مدت ‪ ۶‬ماه‬ ‫جهت تکمیل فونداســیون و ســتونهای تراض منفی یک و بتن‬ ‫ریزی در حال اجرا می باشد ‪.‬‬ ‫مهندس فرشــاد در ادامه افــزود‪ :‬کل متراژ پروژه ‪۱۷۰۰‬متر‬ ‫بوده که در حال حاضر ‪۷۵۰‬متر مکعب بتن ریزی شده و پروژه‬ ‫در حال ادامه عملیات بتن ریزی میباشد ‪..‬‬ ‫فرشاد ابراز امیدواری کرد‪ :‬در صورت تامین منابع مورد نیاز‪،‬‬ ‫پارکینگ طبقاتی هر چه سریعتر مورد بهره برداری قرار گرفته‬ ‫و در دسترس شهروندان عزیز قرار بگیرد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت پارکینگ طبقاتی فردیس‪ ،‬سازه ای در ‪۸‬طبقه‬ ‫( ‪۵‬طبقــه پارکینگ و ‪ ۳‬طبقه تجاری) با ظرفیت ‪ ۲۰۰‬خودرو‪،‬‬ ‫جهت تامین پارکینگ مورد نیاز شــهروندان احداث می شــود‬ ‫و امکان مراجعه کم دردســر شــهروندان به بلوار شهدارا فراهم‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫سر پرست امور مالی و ذیحسابی‬ ‫شهرداری فردیس منصوب شد‬ ‫بــا توجه به پایان ماموریت اقای محمد اژیر ‪ ،‬اقای محســن‬ ‫مشتاقی طی حکمی از سوی مهندس امیری به عنوان سرپرست‬ ‫امور مالی شهرداری منصوب شد‪.‬‬ ‫مهندس امیری سرپرســت شــهرداری فردیس اظهار داشت‪:‬‬ ‫امور مالی در شــهرداری ها به منظــور ارائه خدمات مطلوب به‬ ‫شهروندان محترم از جایگاه مهمی برخوردار است‪.‬‬ ‫امیری با اشاره به سوابق و تجارب کاری اقای محسن مشتاقی‬ ‫در حوزه مالی برای ایشان در راستای پیشبرد اهداف شهرداری‪،‬‬ ‫ارزوی موفقیت کرده و از خدمــات اقای محمد اژیر قدردانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خبرفردیــس انتصاب شایســته حضرتعالی را به این‬ ‫ســمت تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون جنابعالی‬ ‫را ازخداوند متعال خواستاریم‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 152‬هفته دوم ‪ /‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫کمک خواهی خیریه نونهاالن منظریه فردیس‪ ،‬فریادرسی هست؟‬ ‫خیریه‪ ،‬در حالی اســت که هر بار باید به منظور کسب‬ ‫تایید از اماکن‪ ،‬اداره بهداشت و سازمان بهزیستی جهت‬ ‫دریافــت پروانه های جدید اقدام شــود که کاری بس‬ ‫زمان بر و وقت گیر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ســوی دیگر در هر جابجایی هزینه‬ ‫باالیی صرف مناسب سازی محل استقرار استیجاری و‬ ‫همچنین جابجایی لوازم و تجهیزات می شود‪ ،‬تا جایی‬ ‫کــه این جابجایی ها منجر به از دســت دادن تعدادی‬ ‫از خیران و حامیان فرزندان این موسســه خیریه شده‬ ‫اســت‪ ،‬همچنین این جابجایی های زودهنگام و پی در‬ ‫پی و نداشــتن مکان ثابت‪ ،‬فرزندان این خیریه را دچار‬ ‫استرس و فشار روحی می کند‪.‬‬ ‫موسســه خیریه ســرای نونهاالن منظریه فردیس با‬ ‫هدف نگهداری و پرورش کودکان بی سرپرســت و بد‬ ‫سرپرســت پسر ‪ 7‬تا ‪ 12‬سال از مهر ماه ‪ 1393‬فعالیت‬ ‫خود را به صورت رســمی اغاز کــرد و در حال حاضر‬ ‫مســوولیت نگهداری ‪ 16‬فرزند بین ‪ 8‬تا ‪ 17‬ســاله را‬ ‫برعهده دارد‪.‬‬ ‫در طول این ســال ها خدمات پزشکی‪ ،‬روانشناختی‪،‬‬ ‫تحصیلی‪ ،‬مددکاری‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزشــی و اجتماعی به‬ ‫فرزندان تحت سرپرستی این موسسه خیریه ارایه شده‬ ‫اســت‪ ،‬ضمن اینکه برای فرزندانی که در بدو ورود فاقد‬ ‫شناســنامه بودند شناسنامه اخذ شده است و همه انها‬ ‫در حال حاضر دارای دفترچه بیمه ســامت و حساب‬ ‫پس انداز هستند‪.‬‬ ‫یاران‪ ،‬بــزرگان‪ ،‬خیران‪ ،‬مدیــران کل اوقاف و امور‬ ‫خیریه و راه شهرســازی اســتان البرز و به ویژه شورا‬ ‫و شــهرداری فردیس‪ ،‬موسســه خیریه سرای نونهاالن‬ ‫منظریه فردیس به شــدت نیازمند کمک است و انتظار‬ ‫می رود به همت خیران و انســانهای نوعدوست و بطور‬ ‫خاص ادارات ذیربط و یاری شورا و شهرداری فردیس‪،‬‬ ‫این موسســه خیریه بتواند به فعالیــت و خدمات عام‬ ‫المنفعه خود در این شهرســتان ادامه دهد‪ ،‬اکنون ایا‬ ‫فریادرســی هســت؟ ایا انانی که باید صدای استمداد‬ ‫عاجزانه فرزندان زیرپوشش این خیریه را می شنوند؟!‬ ‫اداره کل اوقاف و امور خیریه و راه شهرسازی استان‬ ‫از ان روی برای یاری رســانی مــورد تقاضا قرار گرفته‬ ‫اســت که فردیس با گذشت بیش از هشت سال از ارتقا‬ ‫به شهرستان‪ ،‬متاســفانه این شهرستان با بیش از‪600‬‬ ‫هــزار نفر جمعیت‪ ،‬همچنان از اســتقرار اداره اوقاف و‬ ‫امور خیریه و اداره راه و شهرسازی محروم مانده است‪.‬‬ ‫مدیر موسسه خیریه سرای نونهاالن منظریه فردیس‬ ‫مهمترین مشــکل و معضل این خیریه را نداشتن مکان‬ ‫و محل اســتقرار دایمی عنوان کرد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اســتیجاری بودن محل اســتقرار و عدم توافق مالکان‬ ‫بــرای اجاره مکان به مدت پنج ســال یا بیشــتر و نیز‬ ‫افزایش چشمگیر اجاره بها‪ ،‬این موسسه تا کنون سه بار‬ ‫ناگزیر به تغییر محل استقرار شده است‪.‬‬ ‫خانم کاشــانی افزود‪ :‬ایــن جابجایی هــای مکرر و‬ ‫مناسب ســازی محیط زندگی فرزندان زیر پوشش این‬ ‫سه هزار و ‪۵۷۰‬‬ ‫رییس اداره صنعت‪،‬معدن و تجارت شهرستان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬حدود ســه هزار و ‪ ۵۷۰‬تن میزان سهمیه ماهانه‬ ‫ارد دولتــی و ازاد پز (یارانه ای نــوع ‪۱‬و‪)۲‬نانوایان این‬ ‫شهرستان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫داود مافی در نشســت کارگروه ارد و نان در ســالن‬ ‫اجتماعات فرمانداری فردیس برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬ماهانه‬ ‫دوهزار و ‪ ۶۷۰‬تن اردسهمیه یارانه نوع یک که از محل‬ ‫گندم ‪ ۶۶۵‬تومانی و سهمیه یارانه نوع دو ماهانه حدود‬ ‫‪ ۹۰۰‬تن ارد از محل گندم ‪۹۰۰‬تومانی تهیه می شود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اینکه تعــدادی از واحدهای صنفی‬ ‫متقاضی تغییر رســته از نوع ارد یارانه یک به ارد یارانه‬ ‫ای دو می باشــند اظهار داشــت‪ :‬موضوع طرح شــده‬ ‫در این نشســت پس ازبحث وتبادل نظر مصوب شــد‬ ‫تاچنانچه تغییر رســته منجر به ارتقاء کیفیت محصول‬ ‫گردد ومشــروط به نظارت کامل اتحادیه مورد موافقت‬ ‫تن سهمیه ماهانه‬ ‫ارد نانوایان‬ ‫فردیس است‬ ‫نیروگاه منتظر قائم‬ ‫منجر شــود‪ ،‬به مراتب دهها و شاید صدها برابر هزینه‬ ‫ای است که امروز برای تربیت و پرورش انان می شود‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به نبود اداره اوقاف و امور خیریه و‬ ‫اداره راه و شهرســازی در شهرستان فردیس‪ ،‬امید می‬ ‫رود این دو اداره کل در استان و نیز شورای و شهرداری‬ ‫فردیس نیز صدا و ندای فرزندان و دست اندرکاران این‬ ‫موسســه خیریه را بشــنود و در صورت امکان از هیچ‬ ‫کمکی دریغ نورزیده و بطور مســتقیم و غیرمســتقیم‬ ‫نظیر معرفی واقف خیراندیش و دیگر روشــهای امکان‬ ‫پذیر به زیســت و اینده سالم این فرزندان کمک کنند‪،‬‬ ‫بــه فضل الهی فریادرســانی خواهد بــود و همتی هم‬ ‫خواهند کرد‪ ،‬انشاا‪...‬‬ ‫قرار گیرد لیکن اتحادیه مکلف می باشــد تادر بررســی‬ ‫هــای میدانی خود منطقه فعالیت نانوایی متقاضی را به‬ ‫جهــت قرار گرفتن در بافت جمعیتی متراکم ووضعیت‬ ‫اقتصادی احاد جامعه بررســی وگــزارش خود را جهت‬ ‫اتخاذ تصمیم نهایی به کارگروه شهرستان ارسال نماید‬ ‫تاموضوع در کارگروه ارد و نان تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫مافی افزود‪ :‬ســهمیه واحد صنفی به هر دلیلی تغییر‬ ‫و یا قطع شــود باید در اسرع وقت تعیین و تکلیف شود‬ ‫سهمیه بندی بر اســاس تراکم بافت جمعیت منطقه و‬ ‫توانایــی واحد صنفی و فروش ان لحاظ می شــود االن‬ ‫درصدد ان هســتیم که در کارگروه ارد و نان تصمیم‬ ‫گیری مجدد از واحد های صنفی نانوایان با اولویت واحد‬ ‫های صنفی که بیشــترین میزان سهمیه رادریافت می‬ ‫کنند‪ ،‬انجام شود‬ ‫در این رابطه تیم منتخب کارگروه ارد ونان شهرستان‬ ‫با محوریت اتحادیه نانوایان بررســی های خود را جهت‬ ‫تقلیــل و یا افزایش ســهمیه برای بعضــی واحدها به‬ ‫کارگروه منعکس نموده تا اتخاذ تصمیم شود‪.‬‬ ‫رییس اداره صنعت‪،‬معدن و تجارت شهرستان فردیس‬ ‫گفــت‪ :‬اهم تخلفات گزارش شــده از تعــداد محدودی‬ ‫از نانوایــان گرانفروشــی‪،‬کم فروشــی وعــدم رعایت‬ ‫دستورالعملهای بهداشتی می باشد‬ ‫مافی افزود‪ :‬در خرداد ماه جاری ‪ ۳۳‬مورد بازرســی‬ ‫از نانوایان شهرســتان فردیس بعمل امد که پنج واحد‬ ‫نانوایی به علت احصاء تخلف با تشکیل پرونده به ارزش‬ ‫‪ ۱۴۷‬میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار ریال با عناوین تخلفی از جمله‬ ‫گران فروشی‪،‬کم فروشــی در وزن چانه‪،‬عرضه خارج از‬ ‫شبکه ارد و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی به‬ ‫تعزیرات حکومتی معرفی شده اند‪.‬‬ ‫‪ ۳۴۰‬واحد نانوایی در شهرستان فردیس فعالیت دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مدیریــت تولید برق شــهید‬ ‫منتظرقائم فردیس اســتان البرز گفت‪ :‬طی ســه ماه‬ ‫نخســت امســال یک میلیون و ‪ ۹۸۴‬هــزار و ‪۱۹۰‬‬ ‫مگاوات ساعت برق در این نیروگاه تولید شده است‪.‬‬ ‫محســن دانک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪:‬‬ ‫این میزان تولید این نیروگاه در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫ســال گذشته حدود ‪ ۲۷‬درصد افزایش تولید را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تولید یــک میلیون و ‪ ۹۸۴‬هزار و‬ ‫‪ ۱۹۰‬مگاوات برق تولید شده در نتیجه تالش همکاران‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیون مگاوات‬ ‫ساعت برق تولید کرد‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬بسته معیشتی‬ ‫بین نیازمندان‬ ‫فردیس توزیع شد‬ ‫مســوول کانون مرکزی خدمت رضوی شهرستان‬ ‫فردیس گفت‪ :‬هفت هزار و ‪ ۵۰۰‬بســته معیشتی در‬ ‫ایام شیوع کرونا بین نیازمندان این شهرستان توزیع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حســین رضایی در گفــت و گو با خبرنــگار ایرنا‬ ‫افزود‪ ۵۰۰ :‬بســته معیشــتی در پانزدهمین مرحله‬ ‫رزمایش کمک مومنانه کانون مرکزی خدمت رضوی‬ ‫شهرســتان فردیس بین نیازمنــدان و خانواده های‬ ‫به گفته خانم کاشــانی‪ ،‬بــا توجه به‬ ‫اینکــه اینگونه فرزندان بطــور قطع در‬ ‫کنــار خانواده شــرایط روحــی بهتری‬ ‫دارند‪ ،‬تالش شده است با توانمند کردن‬ ‫خانواده های فرزندان شــرایط ترخیص‬ ‫انان فراهم شود و تا کنون ‪ 7‬نفر از انان‬ ‫به کانون خانواده بازگردانده شده اند‪.‬‬ ‫مدیر موسســه خیریه سرای نونهاالن‬ ‫منظریــه فردیس در پایــان توضیح داد‬ ‫که خداونــد کریم و رحیم را شــاکریم‬ ‫که زیر سایه ســید اوالد پیغمبر و نایب‬ ‫بــر حق امام زمان (عــج)‪ ،‬همانگونه که‬ ‫موالی متقیان حضــرت علی (ع) یتیم‬ ‫نواز بودند‪ ،‬از همه خیران و انســان های‬ ‫نوعدوســت اســتدعا و انتظار داریم که‬ ‫ما را در زمینــه فراهم کردن یک زمین‬ ‫وقفی با مساحتی حدود ‪ 500‬متر مربع‬ ‫در محدوده شهرســتان فردیس جهت‬ ‫احداث بنا برای موسســه "خیریه سرای‬ ‫نونهاالن منظریه" یاری کنند‪.‬‬ ‫بدیهی اســت اینگونه کارهای خیر و انساندوستانه و‬ ‫خداپرستانه در نوع خود ســرمایه گذاری برای جامعه‬ ‫ای بهتر و ســالم تر اســت‪ ،‬چه اینکه هزینه های نبود‬ ‫سرپرستی مناسب و تربیت و پرورش نوجوانان و جوانان‬ ‫این مرز و بوم که مــی تواند به ناهنجاریهای اجتماعی‬ ‫کم بضاعت این شهرستان توزیع شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هر ماه میانگین ‪ ۵۰۰‬بســته کاال‬ ‫حمایتی در اختیار نیازمندان و اقشاربی بضاعت قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این بسته ها بین خانواده هایی‬ ‫که بر اثر شــیوع کرونا دچار اسیب اقتصادی شده و‬ ‫درامد کافی ندارند‪ ،‬توزیع شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬تهیه جهیزیه برای پنج خانواده‬ ‫محــروم و نیازمنــد‪ ،‬قربانی و عقیقــه ‪ ۵۷‬راس‬ ‫گوســفند و توزیع ‪ ۴۰‬دســتگاه بخاری گازی‬ ‫هشت دستگاه یخچال و ‪ ۹‬دستگاه اجاق گاز بین‬ ‫نیازمندان از جمله اقدامات است‪.‬‬ ‫مسوول کانون مرکز خدمت رضوی شهرستان‬ ‫فردیــس گفت‪ :‬پرداخت کمک هزینه دارویی به‬ ‫ارزش حــدود ‪ ۱۰‬میلیون تومان و توزیع حدود‬ ‫‪ ۵۰‬هزار عدد ماســک توســط کانون تخصصی‬ ‫بانــوان و خانواده رضوی از دیگــر حمایت ها به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫رضایی اهدای یک دســتگاه ماشــین لباسشویی‬ ‫صنعتی ‪ ،‬تعداد ‪ ۷۰‬دست ملحفه تشک و بالش و سه‬ ‫میلیون تومــان هزینه امبوالنس برای جابجایی بیمار‬ ‫‪ ،‬ودیعه مســکن ‪ ۲۵‬میلیون تومان و تهیه ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫پــرس غذا برای مرکز نگهداری معلوالن و نیازمندان‬ ‫فردیس را از دیگر اقدامــات کانون مرکز رضوی این‬ ‫شهرستان برشمرد‪.‬‬ ‫ایستگاهاتش‬ ‫نشانی در‬ ‫شهرکوحدت‬ ‫گشایشیافت‬ ‫مجموعه در بخش های مختلف تعمیرات‪ ،‬مهندسی و‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬واحدهای پشتیبانی و همچنین مجموعه‬ ‫بهره برداری از واحدها با انجام برنامه های پیش بینی‬ ‫شده تعمیرات در سال گذشته و اماده بکار بودن واحد‬ ‫ها در مقطع زمانی بهار سال جاری‪ ،‬محقق شده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬مجموعه نیروگاهــی منتظرقائم‪،‬‬ ‫باوجود محدودیت هایی همچون شیوع بیماری کرونا‪،‬‬ ‫مشــکالت اقتصادی و تحریم های شــدید و محدود‬ ‫کننده‪ ،‬با زحمات مستمر همکاران قادر شد تا عملیات‬ ‫تعمیــرات را در واحدهای بخار و واحدهای گازی به‬ ‫اضافه بازدیدهای دوره ای واحدهای سیکل ترکیبی و‬ ‫بخار در سال ‪ ۱۳۹۹‬به انجام برسانند تا واحدها اماده‬ ‫تولید حداکثری در بهار و تابستان سال جاری باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مدیریــت تولید برق شــهید‬ ‫منتظرقائــم فردیس اســتان البرز گفت‪ :‬بخشــی از‬ ‫عملیات تعمیرات اغاز شــده در ماههای پایانی سال‬ ‫گذشته‪ ،‬طی ‪ ۲‬ماه نخست سال جاری ادامه داشت‪.‬‬ ‫نیروگاه منتظر قائم فردیس ‪ ۲۰‬درصد برق اســتان‬ ‫های تهران و البرز و ســه درصد برق کشور را تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۶‬هزار کیلوگرم مواد غذایی‬ ‫فاسد در فردیس معدوم شد‬ ‫ایستگاه شــماره ‪ ۱۰۸‬اتش نشــانی در شهرک‬ ‫وحدت با حضور مسووالن محلی گشایش یافت‪.‬‬ ‫سرپرســت شــهرداری فردیس در ایین افتتاح‬ ‫گفت‪ :‬ایســتگاه شــماره ‪ ۱۰۸‬اتش نشانی شهرک‬ ‫وحدت به همت معاونــت و کارکنان حوزه عمران‬ ‫و امور زیربنایی شــهرداری به مساحت یک هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬متــر مربع ‪ ،‬با اعتباری بیش از یک میلیارد و‬ ‫یکصد میلیون تومان و به مدت ‪ ۶‬ماه بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫علی امیری با بیان اینکه استقرار این ایستگاه در‬ ‫راستای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان صورت‬ ‫پذیرفته ‪ ،‬افزود‪ :‬با توجــه به تراکم باالی جمعیت‬ ‫در شــهرک وحدت‪ ،‬نبود ایستگاه مستقل در این‬ ‫رییس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان‬ ‫فردیس اعالم کرد که در اجرای طرح نظارتی‬ ‫و خدماتی ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی‪،‬‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪۴۶۷‬کیلوگرم مواد غذایی فاســد در‬ ‫ســطح واحدهای صنفی این شهرستان جمع‬ ‫اوری و معدوم شد‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضــا ترابی در گفــت و گو با‬ ‫خبرنــگار ایرنا افزود‪ :‬این مقــدار مواد غذایی‬ ‫شامل گوشت و سایر محصوالت غذایی بود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در اجــرای طــرح‬ ‫نظارتی و خدماتی ســردار شــهید حاج قاسم‬ ‫ســلیمانی‪،‬چهار هــزار و ‪ ۶۷۵‬واحد صنفی در‬ ‫این شهرستان مورد بازدید و بازرسی بهداشتی‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در این بازرســی هــا ‪ ۳۰‬واحد‬ ‫صنفــی متخلف به دســتگاه قضایی معرفی و‬ ‫‪ ۱۱۳‬مورد اخطار صادر شده است‪.‬‬ ‫منطقه همواره از دغدغه های مدیریت شهری بوده‬ ‫اســت که با یاری خداوند متعال و همت همکاران‬ ‫عزیزم در حوزه عمران و سازمان اتش نشانی امروز‬ ‫شاهد ایین بهره برداری از ان می باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این ایستگاه جزء مجهزترین‬ ‫ایستگاههای ســازمان اتش نشانی می باشد‪،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬امید داریم تا اژیر خودروهای این ایستگاه‬ ‫و سایر ایستگاه های شهر عزیزمان تنها در فعالیت‬ ‫های اجتماعی ‪ ،‬روشــن شود و شهروندان فردیس‬ ‫از هرگونه بال و حادثه به دور باشند‪.‬‬ ‫با افتتاح این ایستگاه اکنون تعداد ایستگاه های‬ ‫اتش نشــانی شهر فردیس به هشت ایستگاه رسید‬ ‫شهر فردیس بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار نفر جمعیت دارد‪.‬‬ ‫جناب اقای حامد ابراهیم خانی‬ ‫همکار گرامی جناب اقای مهدی محمدی‬ ‫خبردار شدیم که عموی گرامیتان به رحمت خدا پیوست؛ تسلیت قطره ایست در‬ ‫برابر غم دریا گونه ی شــما از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان‬ ‫خواستاریم؛ امیدواریم غم اخرتان باشد‪...‬‬ ‫مدیریت و کارکنان خبرفردیس‬ ‫انتصاب به جا و شایســته جنابعالی رابه عنوان مدیر بازرسی‪ ،‬ارزیابی و رسیدگی به شکایات‬ ‫شهرداری فردیس که بیانگر تعهد ‪،‬کارامدی ‪،‬لیاقت و شایستگی های بر جسته ان برادر گرامی در‬ ‫صحنه های خدمت صادقانه به نظام و وطن اسالمی است تبریک عرض نموده ؛ موفقیت و سربلندی‬ ‫شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان خبرفردیس‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 156

هفته نامه خبر فردیس 156

شماره : 156
تاریخ : 1400/06/10
هفته نامه خبر فردیس 155

هفته نامه خبر فردیس 155

شماره : 155
تاریخ : 1400/05/23
هفته نامه خبر فردیس 154

هفته نامه خبر فردیس 154

شماره : 154
تاریخ : 1400/05/09
هفته نامه خبر فردیس 153

هفته نامه خبر فردیس 153

شماره : 153
تاریخ : 1400/04/24
هفته نامه خبر فردیس 149

هفته نامه خبر فردیس 149

شماره : 149
تاریخ : 1400/03/17
هفته نامه خبر فردیس 149

هفته نامه خبر فردیس 149

شماره : 149
تاریخ : 1400/03/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!