هفته نامه خبر فردیس شماره 148 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 148

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 148

هفته نامه خبر فردیس شماره 148

‫پروژه مسکن سبز‬ ‫شفق فردیس نمونه ای‬ ‫منحصربفرد و ماندگار‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫گفتگو‬ ‫در نشست فوق العاده ای؛‬ ‫معضل ترافیکی و ابگرفتگی‬ ‫ورودی شمالی فردیس‬ ‫برطرف می شود‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫بازگشایی تاالرهای‬ ‫پذیرایی با رعایت نکات‬ ‫بهداشتی در البرز‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫خلف وعده شهردار سابق فردیس‪:‬‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫به پایان امد این شورا‬ ‫حکایت هم‪!...‬‬ ‫تازه ترین تحول که نه‪ ،‬بلکه اخرین‬ ‫اتفاق در شــورا و شهرداری فردیس‪،‬‬ ‫جلسه رسمی شورا مربوط به مصطفی‬ ‫سعیدی سیرایی شهردار این شهر بود‬ ‫که با اکثریت ارا پنج بــر چهار‪ ،‬او را‬ ‫برکنار کردند و با توجه به اینکه مدت‬ ‫چندانی به پایان اولین دوره شــورای‬ ‫شــهر فردیس باقی نمانده است‪ ،‬این‬ ‫اقدام در نوع خود کمی تا قســمتی‬ ‫عجیب و تعجــب برانگیز به نظر می‬ ‫رسد‪.‬‬ ‫با این حال اما ایــن اتفاق با بازتاب‬ ‫های وسیعی بخصوص در شبکه های‬ ‫اجتماعیمواجهشد‪...‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫کلنگ زنی بی خــاصیت در طرح تعــریض‬ ‫زیرگذرسرحداباد‬ ‫فجر سال گذشته بود که در ایینی با حضور استاندار این شهرستان‪ ،‬کلنگ طرح تعریض زیرگذر سرحداباد‬ ‫شرح درصفحه ‪3‬‬ ‫البرز‪ ،‬فرماندار فردیس‪ ،‬شهردار و جمعی از مسووالن فردیس به زمین زده شد‪.‬‬ ‫مهندس علی امیری‬ ‫سرپرست شهرداری‬ ‫با حضور مسئولین استانی؛‬ ‫تودیع و معارفه‬ ‫رئیس دادگستری‬ ‫فردیس برگزار شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫فردیس شد‬ ‫مدیرعامل سیمین دشت‪:‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قطعی ناگهانی‬ ‫برق برای فعالیت‬ ‫صنعت زیانبار است‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 148‬هفته دوم‪ 8 ،‬خرداد ماه ‪ 4 | 1400‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫مشکالت قطعی برق و‬ ‫کمبود اب در فردیس‬ ‫بررسی شد‬ ‫معاون شهرداری فردیس‪:‬‬ ‫رییس اتاق اصناف البرز‪:‬‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫هفته انهم‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫به پایان امد این شورا‬ ‫حکایت هم‪!...‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 148‬هفته دوم ‪ /‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫تودیع و معارفه رئیس دادگستری فردیس برگزار شد‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫و برخــی از رکوردزنی شــورای فردیس در تغییر و تعویض شــهردار‬ ‫و سرپرســت شــهرداری و بعضی دیگر هم به زعم خود از پشــت پرده‬ ‫برکناری یکباره شهردار این شهر نوشتند‪ ،‬ولی شاید بخش تامل برانگیز‬ ‫و تاســف اور در بحث برکناری سعیدی سیرایی‪ ،‬انجایی است که گفته‬ ‫می شود شــماری از کارکنان شهرداری فردیس از وقوع این اتفاق ابراز‬ ‫خوشحالی و شادمانی کردند‪.‬‬ ‫واقعا چرایی این خوشــحالی از جمله عالمت های سووال بزرگ این‬ ‫اتفاق اســت‪ ،‬چون ســعیدی ســیرایی با همه کش و قوس های اولیه‬ ‫مربوط به انتخاب وی به عنوان شهردار فردیس‪ ،‬او تنها هشت ماه سمت‬ ‫شــهردار فردیس را برعهده داشــت و اکنون هم که دیگر با بسته شدن‬ ‫پرونده سکانداری او دیگر حرفی برای گفتن باقی نمانده‪ ،‬اما نکته ظریف‬ ‫و مهمــی در این میان وجود دارد که مــی تواند برای دیگر مدیران هم‬ ‫بسیار درس اموز و عبرت انگیز باشد‪.‬‬ ‫حال به عنوان یک فعال قدیمی رســانه و به اقتضای حرفه ام گاه در‬ ‫جریان پیگیری و کســب اطالع برای تکمیل اطالعــات مورد نیاز یک‬ ‫موضوع یا سوژه خبری و گزارشی‪ ،‬حتی به صورت ناخواسته از مسایلی‬ ‫مطلع می شوم که طبق رعایت اصل امانت داری و اخالق در این حرفه‪،‬‬ ‫ناگزیر از ان به عنوان شنیده ها یاد می کنم‪.‬‬ ‫بنابراین طبق همین شــنیده ها‪ ،‬مدیرانی کــه خود را دانای کل می‬ ‫پندارند‪ ،‬خودخواه و متکبر هســتند‪ ،‬بجای استفاده از خرد جمعی مدام‬ ‫نظــر و تصمیمات فردی خود را اعمال مــی کنند و بخصوص وقتی بر‬ ‫مسند ریاســت جلوس کردند‪ ،‬فقط به تملق گویان میدان می دهند و‬ ‫درصدد منزوی کردن نیروهای کارامد اما مســتقل برمی ایند‪ ،‬ذره ای‬ ‫تردید نکنند که نه تنها موفق نمی شوند بلکه به محض کنار رفتن انها‪،‬‬ ‫اتفاق مشــابه ای یعنی شادی و شادمانی در میان کارکنان زیرمجموعه‬ ‫انها رخ خواهد داد!‬ ‫به نظرم جمله زیبایی اســت و چقدر خوب اســت که بعد از رفتن و‬ ‫نبودن ادم ها‪ ،‬از انها به نیکی یاد کنند که اگر چنین شــود یعنی برای‬ ‫همیشه ماندگار شــده اند‪ ،‬بگذریم و بازگردیم به شورای فردیس که با‬ ‫شــش شهردار و سرپرست رکورد زده اســت و طبق محاسبه و ارزیابی‬ ‫شــهروندان خوش ذوق هر هشــت ماه یک تغییر‪ ،‬ولی اگر دو سال اول‬ ‫این دوره را مختص و منحصر به اولین شهردار منتخب بدانیم‪ ،‬بی گمان‬ ‫تعداد انتخاب ها و برکناری های شــورا در دو سال دوم حتی می تواند‬ ‫به هر چهار ماه یک سرپرســت یا شهردار کاهش یابد که با این سرعت‬ ‫تغییرات‪ ،‬شوخی شوخی شورای شهر فردیس می تواند برای ثبت خود‬ ‫در کتاب رکوردهای جهانی "گینس" اقدام کند!‬ ‫البته ما جدا از این گفته ها و طنازی ها و به اشتراک گذاری نظرات‪،‬‬ ‫براساس درخواست شماری از شــهروندان یک نظرسنجی که از جمله‬ ‫روشهای رایج و مقرون به صحت برای سنجش ارا و نظرات مردم است‪،‬‬ ‫درباره عملکرد شــهردار برکنار شــده فردیس در مدت نزدیک به ‪24‬‬ ‫ســاعت در کانال خبری فردیس در شبکه اجتماعی تلگرام انجام دادیم‬ ‫که ‪ 73‬درصد از کاربران گزینه ضعیف و ‪ 27‬درصد بقیه هم گزینه های‬ ‫عالی‪ ،‬خوب و متوسط را انتخاب کردند‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است که در این مدت کمتر از ‪ 24‬ساعت شش هزار‬ ‫نفر از این نظرســنجی در فضای مجازی دیدن کرده و برخی نیز ان را‬ ‫بازنشر کردند که البته جامعه اماری شرکت کنندگان در ان در مجموع‬ ‫دو هزار و ‪ 691‬نفر بود که یک هزار و ‪ 961‬نفر یعنی معادل ‪ 73‬درصد‬ ‫انان گزینه ضعیف را انتخاب کردند‪ ،‬ضمن اینکه نتایج این نظرســنجی‬ ‫با بازتاب های زیادی مواجه شد و شماری از کاربران نیز اقدام به نشر و‬ ‫بازنشر ان در شبکه های اجتماعی کردند‪ ،‬پس همین نمونه کافی است‬ ‫تا درک و فهم کنیم که موضوع مدیریت شــهری فردیس از چه درجه‬ ‫اهمیت و حساسیتی در افکار عمومی برخوردار است‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬واقعیت انکارناپذیر این اســت که اعضای ‪ 9‬نفره شورای‬ ‫شهر فردیس به جز شاید برخی از استثناها‪ ،‬کارنامه قابل دفاعی ندارند‬ ‫و افســوس که وقت و فرصت ایجاد شــده برای عمران و ابادانی‪ ،‬بهبود‬ ‫شــرایط زندگی در شــهر و رفاه عمومی را بیشــتر صرف دسته بندی‪،‬‬ ‫کشــمکش و مجادله و تغییر شهردار این شهر انهم در شهرستان نوپای‬ ‫فردیس کردند‪ ،‬چهار ســالی که در واقع هیچ نفع و فایده و خیری برای‬ ‫شهروندان صبور و نجیب این شهر فاطمی‪ ،‬شهدای اقتدار نداشت‪.‬‬ ‫بگذریم‪ ،‬رسمی رایج است که هر ایراد و اشکالی در روند تشکل هایی‬ ‫چون شورا را اغلب به گردن نوپایی‪ ،‬اولین بار بودن و تجربه الزم وجود‬ ‫نداشــت‪ ،‬می اندازند که البته چندان هم بی راه نیســت‪ ،‬لیکن کارنامه‬ ‫صفر معادل هیچ! برای چهار ســال عملکرد انانی که به هر نحو ممکن‬ ‫ســر از اولین شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم فردیس دراوردند‪،‬‬ ‫انصافــا و صادقانه با هر معیاری هم که بســنجیم‪ ،‬چندان قابل قبول و‬ ‫پذیرش نیست!‬ ‫ضربه سنگین تر و کاری تر از هیچ اما لطمه ای است که این کارنامه‬ ‫صفر به اعتماد عمومی به عنوان باالترین سرمایه هر مجموعه و سازمانی‬ ‫از جمله نهادی مردمی چون شورا وارد می کند و حتی از این هم مهمتر‬ ‫ضربت مهلک تر به امید همه ان شــهروندانی اســت که با کلی ارزوی‬ ‫طول و دراز برای بهتر شــدن اوضاع و بهبود شــرایط زندگی شهری در‬ ‫فردیس پای صندوق های رای رفتند‪.‬‬ ‫با این حال و برغم همه کمبودها و کاســتی های گذشته اگر بتوانیم‬ ‫با کنار گذاشــتن هرگونه اغماض در برابر و درباره عوامل عقب افتادگی‬ ‫هــای درازمدت فردیس‪ ،‬با تقویت روحیه و جرات مطالبه گری جمعی‪،‬‬ ‫در دومیــن دوره انتخابات‪ ،‬نامزدهای الیق و دغدغه مند و پاســخگو را‬ ‫بدون توجه به همزبانی‪ ،‬قومیت گرایی و نه گفتن به ناهار و شام و کارت‬ ‫هدیه انتخاب کنیم‪ ،‬بطور قطع دیگر شــاهد فرصت ســوزی چهار ساله‬ ‫و عدم اســتفاده از نقش و اهمیت عنصر اســتقالل شورا برای توسعه و‬ ‫پیشرفت شهرمان نخواهیم بود‪.‬‬ ‫بخصوص که تصویر دور اول شورای شهر همچون اینه ای پیش روی‬ ‫ماســت و با همه تلخی و ناگواری هایش بایــد از تجربه های ان درس‬ ‫بگیریم و اجازه ندهیم که عده ای بازهم با سوء استفاده از پول و ترتیب‬ ‫دادن ضیافــت های چند روزه و تحریک و دامن زدن به احساســات و‬ ‫گرایش های گروهی و قبیله ای و تهیه لیســت اعضای باند خود‪ ،‬چهار‬ ‫سال دیگر درجا زدن و حسرت روزها و شرایط بهتر زندگی شهری را به‬ ‫فردیس نشینان تحمیل کنند‪.‬‬ ‫خالصــه اینکه اکنون در اخرین روزهای این دوره هرچند از جزییات‬ ‫و دالیل پشــت پرده ان اطالعات دقیقی در دست نداریم‪ ،‬ولی شاهدیم‬ ‫که حتی در این روزهای اخر هم با تصمیم گیریهای نه چندان منطقی‬ ‫و قابل پذیرش‪ ،‬شــورایی کــه باید دغدغه اصلــی اش افزایش کیفیت‬ ‫و کمیت خدمات و رفاه شــهروندان باشــد‪ ،‬کماکان به دنبال سرپوش‬ ‫گذاشــتن و پنهان کاری اشتباه چند ماه پیش خود و برکناری شهردار‬ ‫فردیس اســت که بطور قطع این خود نمونه و نشانه دیگری از فهرست‬ ‫بلندباالی ندانم کاری هاست که دیگر برای جبران دیر شده است‪.‬‬ ‫پس بهتر اســت در ذهنمان حک کنیم که به پایان امد این شورا‪ ،‬اما‬ ‫حکایت همچنان باقی است‪ ،‬حکایتی از امید و اطمینان به اینده بهتر و‬ ‫امدن روزهایی خوب توام با پیشرفت و توسعه شهرمان فردیس‪ ،‬انهم به‬ ‫دست نمایندگانی که درد و رنج و عذاب فردیسی های صبور و نجیب را‬ ‫با پوست و استخوان خود درک و لمس کرده اند و بخصوص برای بازپس‬ ‫گیری هرانچه به عنوان امالک و امــوال منقول و غیرمنقول متعلق به‬ ‫مردم این شــهر‪ ،‬امادگی کامل دارند و تا حــق فردیس را طبق قانون‬ ‫انتزاع از کرج پس نگرفته اند‪ ،‬از پای ننشینند و دست از تالش برندارند‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫فاضلــی هریکنــدی با بیان اینکــه حدود ‪27‬‬ ‫درصد دعاوی مربوط به طالق در اســتان مربوط‬ ‫به فردیس است نسبت به این شرایط ابراز نگرانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایین تودیــع و معارفــه رئیس دادگســتری‬ ‫شهرســتان فردیــس بــا حضــور رئیــس کل‬ ‫دادگستری استان‪ ،‬رئیس کل محاکم و دادستان‬ ‫مرکز اســتان‪ ،‬معاون منابع انسانی و دبیر شورای‬ ‫تحول دادگســتری اســتان و تعــدادی دیگر از‬ ‫معاونین دادگســتری کل اســتان‪ ،‬امام جمعه و‬ ‫فرماندار فردیس‪ ،‬اعضای شورای تامین و جمعی‬ ‫از مسئوالن شهرستان فردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراسم که به قدردانی از زحمات مقصود‬ ‫عبدی و معارفه یوســف رزقی اختصاص داشــت‬ ‫عالی ترین مقام قضایی اســتان البــرز با تبریک‬ ‫سالروز ازادسازی غرورافرین خرمشهر گفت‪ :‬این‬ ‫روز بی تردیــد برای همیشــه در حافظه تاریخی‬ ‫ملت ایران به یادگار خواهد ماند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه با اشــاره به اینکه شهرســتان‬ ‫فردیس یکــی از مناطق با تراکــم جمعیتی باال‬ ‫در کشور اســت و جمعیت ان بیشتر از جمعیت‬ ‫تعدادی از مراکز استان ها است بیان کرد‪ :‬فردیس‬ ‫با مسائل متعددی از قبیل تراکم باالی جمعیتی‪،‬‬ ‫عدم سازگاری امکانات رفاهی و اداری با جمعیت‬ ‫ساکن‪ ،‬نرخ رشد باالی جمعیت‪ ،‬مهاجرت از سایر‬ ‫استان ها و تنوع باالی قومیتی روبه روست که در‬ ‫این بین زیرســاخت های فیزیکی و منابع انسانی‬ ‫در حوزه قضایی پاسخگوی این مشکالت نیست‪.‬‬ ‫فاضلی هریکندی با بیان اینکه احداث مجتمع‬ ‫قضایــی در این شهرســتان به عنــوان یکی از‬ ‫مصوبات مهم سفر ایت اهلل رئیسی به استان البرز‬ ‫می تواند بخشــی از این مشــکالت زیرساختی را‬ ‫حل کند متذکر شد‪ :‬مراحل احداث این مجتمع‬ ‫در جریان اســت ولی باید بــرای حل اضطرارای‬ ‫کمبودها تا زمان بهــره برداری این مجتمع فکر‬ ‫اساسی کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با برشمردن برخی امار قضایی در‬ ‫خصوص شهرســتان فردیس و نسبت ان با کل‬ ‫استان تصریح کرد‪ :‬در سال ‪ 1399‬نزدیک به ‪67‬‬ ‫هزار پرونده قضایی در فردیس مورد رســیدگی‬ ‫قــرار گرفته که معادل ‪ 17‬درصد کل پرونده های‬ ‫استان در سال گذشته است‪.‬‬ ‫عالی ترین نماینده قوه قضائیه در اســتان البرز‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬خروجــی امــاری پرونده های این‬ ‫شهرســتان نشــان می دهد که ‪ 20‬درصد جرایم‬ ‫سرقت‪ 19 ،‬درصد کالهبرداری‪ 15 ،‬درصد جرایم‬ ‫مواد مخــدر‪ 17 ،‬درصد دعاوی مربوط به مطالبه‬ ‫وجه و خســارت در اســتان متعلق به شهرستان‬ ‫فردیس است‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه حــدود ‪ 27‬درصد دعاوی‬ ‫مربوط به طالق در استان مربوط به فردیس است‬ ‫نســبت به این شــرایط ابراز نگرانی کرد و گفت‪:‬‬ ‫الزم است در حوزه پیشــگیری برنامه ریزی های‬ ‫دقیقی انجام شــود تا شاهد کاهش وقوع طالق و‬ ‫بزه های مختلف در شهرستان فردیس باشیم که‬ ‫ورود و عملیاتی کردن برنامه های متعدد توســط‬ ‫دستگاه های مسئول با نظارت رئیس دادگستری‬ ‫و دادســتان شهرستان می تواند بســیار کارگشا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه بــا تقدیر از زحمات مقصود‬ ‫عبدی که از ابتدای تشکیل این شهرستان‬ ‫مسئولیت ریاســت دادگستری فردیس را‬ ‫برعهده داشــته و یکی از قضاتی است که‬ ‫تقریبا کلیه دوران خدمت خود را در استان‬ ‫گذرانده گفت‪ :‬وی در مســئولیت جدید در‬ ‫مرکز استان به عنوان معاون قضایی رئیس‬ ‫کل دادگســتری اســتان و با حفظ سمت‬ ‫مستشــار دادگاه تجدیدنظر استان و نیز‬ ‫مســئول واحد نظارت و ارزشیابی قضات‬ ‫استان به فعالیت ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان البــرز با بیان‬ ‫اینکه رئیس دادگســتری جدید فردیس یکی از‬ ‫مدیران جوان دادگســتری اســتان است که در‬ ‫دوره مدیریت خود در اشتهارد و نظراباد عملکرد‬ ‫درخشانی داشته یاداور شــد‪ :‬به نتیجه رساندن‬ ‫پرونده چند هزار میلیاردی معروف به «فالحتی»‬ ‫در نظراباد یکی از اقدامات مهم وی و دادســتان‬ ‫این شهرستان در سال گذشته بود‪.‬‬ ‫وی از رئیــس جدیــد دادگســتری فردیس‬ ‫خواســت ضمن حفــظ و تقویت تعامــل با امام‬ ‫جمعه‪ ،‬فرماندار و ادارات و دســتگاه های مختلف‬ ‫انتظامی و نظامی شهرستان‪ ،‬تکریم ارباب رجوع و‬ ‫کارکنان قضایی و اداری را که در شرایطی سخت‬ ‫مشغول ارائه خدمت هستند در اولویت قرار دهد‪.‬‬ ‫مشکالت قطعی برق و کمبود اب در فردیس بررسی شد‬ ‫معاون سیاســی امنیتــی و اجتماعی فرماندار‬ ‫فردیس گفت‪ :‬مشکالت قطعی برق و کمبود اب‬ ‫در این شهرســتان توسط دستگاه های خدمات‬ ‫رسان بررسی شد‪.‬‬ ‫علیرضا صیاد در نشست فوق العاده با روسای‬ ‫اداره برق‪ ،‬ابفا و شبکه بهداشت و درمان فردیس‬ ‫که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬رضایتمندی شــهروندان و تامین حداقل‬ ‫نیازهای معیشــتی انان از وظایف دستگاههای‬ ‫اجرایی است و هرگونه مانع در این مسیر باید به‬ ‫صورت ریشه ای و تخصصی برطرف شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ریشــه اصلی این مشکالت‬ ‫مربوط به شهرستان فردیس نبوده بلکه کشوری‬ ‫اســت ‪ ،‬گفت‪ :‬باید بتوانیم شــرایط کنونی را به‬ ‫بهترین شــکل ممکن مدیریت کنیم تا اســیب‬ ‫جدی به هیچ بخشی از شهرستان به خصوص با‬ ‫توجه به شرایط کرونایی و حساسیت بخش های‬ ‫درمانی و صنعتی و تولیدی وارد نشود‪.‬‬ ‫در این نشســت ‪ ،‬روسای ادارات توزیع برق و‬ ‫ابفای شهرســتان فردیس بر مصرف بهینه اب و‬ ‫برق در ماه های پیش رو تاکید کردند‪.‬‬ ‫علی داداشــی بائی رییــس اداره توزیع برق‬ ‫شهرســتان فردیس گفت‪ :‬معضل خاموشی های‬ ‫پیش امده مربوط به شهرســتان و حتی استان‬ ‫البرز نمی باشــد ؛ متاسفانه طی روزهای اخیر با‬ ‫توجه به اینکه قطعی های برق برنامه ریزی نشده‬ ‫بود امکان ارائه جدول زمان بندی شده و اطالع‬ ‫رسانی به شهروندان وجود نداشت که در نتیجه‬ ‫قطعی برق سبب گالیه شهروندان شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه افزایش مصرف مشترکان‬ ‫و کمبود ســوخت در نیروگاه هــا و عدم به روز‬ ‫رسانی تجهیزات نیروگاهی در نتیجه تحریم ها ‪،‬‬ ‫کمبــود بارش ها و در نتیجه کاهش ذخایر ابی‬ ‫عامل قطعی برق در کشــور می باشد افزود‪ :‬برق‬ ‫از تولید به مصرف اســت و ذخایــر برقی وجود‬ ‫ندارد که در نتیجه در ســاعات پیک مصرف برق‬ ‫تولیدی پاسخگوی تراکم جمعیت نمی باشد‪.‬‬ ‫داداشی افزود‪ :‬تنها راه مدیریت شرایط پیش‬ ‫امده برنامه ریزی فعالیت ها بر اســاس ساعات‬ ‫خاموشــی طبق جدول زمانبندی ارائه شــده از‬ ‫سوی شرکت توزیع برق استان است ‪.‬‬ ‫وی از همراهی و صبوری شــهروندان قدردانی‬ ‫کرد و بیان داشــت‪ :‬مشکالت ناشی از قطع برق‬ ‫بر همه بخش های شهرستان تاثیر گذاشته و با‬ ‫انکه مشــکل قطعی برق ناشــی از کم کاری در‬ ‫حوزه شهرستان نمی باشد اما نیروهای ما شبانه‬ ‫روزی در حال خدمت رســانی و پاسخگویی به‬ ‫شهروندان هستند وامید است با سوخت رسانی‬ ‫به نیروگاه ها و کاهش میزان مصرف مشترکان‪،‬‬ ‫خاموشی ها قطع و یا تقلیل یابد‪.‬‬ ‫محمــد نیک فکــر رییس ابفای شهرســتان‬ ‫فردیس گفــت‪ :‬هیچ گونه قطعــی اب از طرف‬ ‫ابفای فردیس وجود ندارد و قطعی ها در نتیجه‬ ‫خاموشــی ها و یا انسداد انشعابات می باشد که‬ ‫نیروهای سیار به طور شبانه روزی در حال تالش‬ ‫جهت مرتفع سازی انسداد مسیرها هستند ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــرکت ابفای البرز در گزارشــی‬ ‫اعالم کرد که برای تابســتان امسال جیره بندی‬ ‫اب نداریم اما اگر قطعــی برق رخ دهد‪ ،‬تصفیه‬ ‫خانه ها و سیستم های پمپاژ اب تحت تاثیر این‬ ‫قطعی قرار گرفتــه و در نهایت با قطعی اب در‬ ‫مناطقی از استان مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫نیک فکر اظهار داشت‪ :‬همچنین کاهش میزان‬ ‫ورودی اب ســدها در نتیجه بارش کم و گرمای‬ ‫زیاد نیز در کاهش خروجــی انها تاثیر دارد که‬ ‫این ســبب می شود تا کشــور و استان البرز در‬ ‫زمینه تولید برق ابی با مشکل مواجه شود که با‬ ‫توجه به اینکه بخش اعظم تامین اب شهرستان‬ ‫به واسطه چاه های اب و مابقی یا به واسطه برق‬ ‫می باشد که متاسفانه در شرایط کنونی با مشکل‬ ‫تامین برق روبرو می باشیم ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یا به واسطه اختالف شیب زمین‬ ‫می باشد که شهرستان فردیس هم سطح و فاقد‬ ‫شیب اســت و از طرفی در سال گذشته ورودی‬ ‫اب شهرســتان ‪ ۷۴‬مترمکعب بود که امسال در‬ ‫نتیجه کاهش بــارش ها و برف اب ها و افزایش‬ ‫دما به ‪ ۳۱‬مترمکعب تقلیل یافته است متاسفانه‬ ‫با مشــکالت کم ابی و حتــی قطعی اب مواجه‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫نیک فکر با اشــاره به واگذاری ابرسانی بخش‬ ‫خصوصی افشار زاده به امور ابفای فردیس گفت‪:‬‬ ‫اســتاندارد ســازی در حال انجام است و مشکل‬ ‫کم ابی و احیانا قطع اب مناطق تحت پوشــش‬ ‫ابرسانی مذکور در اسرع وقت مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری فردیس‬ ‫سرپرست شهرداری این شهر شد‬ ‫رییس شــورای اسالمی شــهر فردیس اعالم‬ ‫کرد بنا به دســتور فرماندار فردیس دوشنبه در‬ ‫نشســتی فوق العاده شورای شــهر علی امیری‬ ‫مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل و نقل و بار و‬ ‫مسافر شــهرداری فردیس را به عنوان سرپرست‬ ‫این شهرداری انتخاب کرد‪.‬‬ ‫مجتبی قاســمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬روز گذشــته در نشســت رسمی اعضای‬ ‫شــورای شــهر فردیس با اکثریت ارا مصطفی‬ ‫سعیدی سیرایی شهردار این شهر برکنار شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬در ســیصدوپنجاه و نهمین‬ ‫جلســه رسمی شــورای اسالمی شــهر فردیس‬ ‫موضوع عدم شــرایط احراز سکونت یی شهردار‬ ‫فردیس بر اســاس ماده پنج اییــن نامه اجرایی‬ ‫شــرایط تصدی سمت شهرداران مصوب ‪ ۲۵‬اذر‬ ‫‪ ۹۷‬هیات وزیران موضوع بررســی شدو به علت‬ ‫عدم ســکونت وی طبق بنــد دال تبصره چهار‬ ‫ذیل ماده ‪ ۸۰‬قانون تشکیالت‪ ،‬وظایف و انتخاب‬ ‫شــوراهای اسالمی کشــور و انتخاب شهرداران‬ ‫مصوب یکم خرداد ســال ‪ ۷۵‬سعیدی سیرایی‬ ‫از سمت شهرداری برکنار شد‪.‬‬ ‫در نیمه دوم ســال ‪ ۹۶‬که شورای و شهرداری‬ ‫فردیــس از شــهرداری کرج منفک شــد از ان‬ ‫زمان تاکنون سه شهردار و سه سرپرست سمت‬ ‫شــهرداری این شهر ‪ ۵۰۰‬هزار نفری را بر عهده‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫* جمعه عمرانی در فردیس‬ ‫مهندس امیری سرپرســت شهرداری فردیس‬ ‫به همــراه معاون امور زیربنایــی و حمل و نقل‬ ‫و مدیران نظارت عالیه حوزه عمران شــهرداری‬ ‫فردیــس از پروژه های عمرانی در دســت اقدام‬ ‫شهر بازدید کرد ‪.‬‬ ‫سرپرســت شهرداری فردیس در ابتدا از پروژه‬ ‫پیاده رو ســازی بلوار ایــت ا‪ ...‬طالقانی و روند‬ ‫اجــرای پیاده روســازی و کف فــرش این معبر‬ ‫بازدید و رعایت نکات فنی و اجرایی را گوشــزد‬ ‫نمودند ‪.‬‬ ‫امیــری ضمن حضور در محــل احداث پروژه‬ ‫ســاختمان شورای اســامی اظهار داشت ‪ :‬این‬ ‫پروژه به مســاحت ‪ ۲۵۰۰‬متر زیربنا و با اعتبار‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد ریال در دست اجرا بوده و هم اکنون‬ ‫در مرحله گودبرداری می باشد ‪.‬‬ ‫وی ضمن اشــاره به اهمیت زیرسازی اصولی ‪،‬‬ ‫و رعایت مشخصات فنی جدولگذاری و اسفالت‬ ‫معابر شــهر با حضور در محل اجرای پروژه های‬ ‫جدولگذاری در معابر شــهرک منظریه ‪ ،‬شهرک‬ ‫وحدت ‪ ،‬بلوار شــهدا و خیابان ارد گندم شهرک‬ ‫ناز از فرایند زیرســازی و جدولگذاری این معابر‬ ‫بازدیدو تذکرات الزم ارائه نمود ‪.‬‬ ‫سرپرست شــهرداری فردیس در ادامه ضمن‬ ‫بازدید از محــل پروژه های احداث بلوار کیاتل ‪،‬‬ ‫زمین چمن مصنوعی این بلوار افزود ‪ :‬زیرسازی‬ ‫و جدول گذاری بلوار کیاتل به اتمام رســیده و‬ ‫این پروژه اماده اجرای روکش اسفالت می باشد‬ ‫و زمیــن چمن مصنوعی بلــوار کیاتل نیز اماده‬ ‫افتتاح و بهــره برداری شــهروندان محترم این‬ ‫منطقه است ‪.‬همچنین به معاونت عمرانی دستور‬ ‫اکید جهت ایمن ســازی کانال در این محدوده‬ ‫و قســمتهای دیگر که باعث خســارت جانی به‬ ‫شهروندان شــده را صادر که مقرر شد به محض‬ ‫ابالغ بودجه از سوی شورای محترم اسالمی این‬ ‫مهم اجرایی گردد‪.‬‬ ‫امیری با اشــاره به اماده ســازی ســاختمان‬ ‫اتش نشانی شــهرک وحدت برای افتتاح و بهره‬ ‫بــرداری تصریح کرد ‪ :‬با توجه به نیاز این منطقه‬ ‫به ایســتگاه اتش نشــانی ‪ ،‬عملیات احداث این‬ ‫ایســتگاه در کمترین زمان ممکــن اجرا و این‬ ‫پروژه در مرحله تکمیل تجهیزات داخلی و بهره‬ ‫برداری نهایی می باشد ‪.‬که همزمان دستور الزم‬ ‫به مدیرعامل ســازمان اتش نشانی جهت تجهیز‬ ‫لجستیکی این مرکز صادر شد‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری فردیس با بازدید از پروژه‬ ‫احداث فاز دوم بلوار کشــتارگاه اظهار داشــت ‪:‬‬ ‫این پروژه حدفاصل بلوار مپنا و کیاتل از اهمیت‬ ‫ویژه ای در راستای تسهیل عبور و مرور ‪ ،‬کاهش‬ ‫ترافیک و بعد مســافتی برای تردد شــهروندان‬ ‫محترم برخوردار بوده و زیرسازی و جدولگذاری‬ ‫ان به صورت هم زمان اجرا می گردد ‪.‬‬ ‫امیــری در پایــان بازدید های امــروز ضمن‬ ‫مراجعــه به محل احداث پارکینگ طبقاتی فلکه‬ ‫چهــارم افزود ‪ :‬پروژه راه اندازی ‪،‬تعمیر و تجهیز‬ ‫پارکینگ طبقاتی فلکه سوم نیز به اتمام رسیده‬ ‫و به خواســت خداوند متعال و به منظور کاهش‬ ‫بار ترافیکی بلوار شــهدا در هفته جاری افتتاح و‬ ‫بهره برداری می شود ‪.‬‬ ‫مهندس علی امیری ضمن ارائه توضیحات فنی‬ ‫و تذکرات الزم به پیمانکاران جهت رعایت اصول‬ ‫فنــی در اجرای پروژه های عمرانی و قدردانی از‬ ‫زحمات کارکنان حوزه عمــران و امور زیربنایی‬ ‫شهرداری ‪ ،‬ابراز امیدواری کرد با پیگیری و بهره‬ ‫برداری از پروژه های عمرانی و خدماتی در شهر ‪،‬‬ ‫موظف به ارتقائ سطح خدمات و افزایش رضایت‬ ‫مندی شهروندان عزیزمان خواهیم شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 148‬هفته دوم ‪ /‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫خلف وعده شهردار سابق فردیس‪:‬‬ ‫کلنگ زنی بی خاصیت در طرح تعریض زیرگذر سرحداباد‬ ‫منصورجمشیدی‪ -‬فجر سال گذشته‬ ‫بود که در ایینی با حضور استاندار البرز‪،‬‬ ‫فرمانــدار فردیس‪ ،‬شــهردار و جمعی از‬ ‫مسووالن این شهرســتان‪ ،‬کلنگ طرح‬ ‫تعریــض زیرگــذر ســرحداباد فردیس‬ ‫به زمین زده شــد‪ ،‬کلنگــی که قرار بود‬ ‫درســوم خرداد ماه امســال (‪ )1400‬به‬ ‫نتیجه برســد و مورد بهــره برداری قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫اکنــون اتفاق جالبــی رخ داده که نه‬ ‫تنهــا هیچ اقدامی در جهت اجرای طرح‬ ‫تعریض این زیرگذر انجام نشــده‪ ،‬بلکه‬ ‫خلف وعده مصطفی ســعیدی سیرایی‬ ‫شهردار ســابق فردیس دراین زمینه با‬ ‫برکناری او توسط شــورای اسالمی این‬ ‫شهر همزمان شده است‪.‬‬ ‫البتــه اجــرای طــرح ســاماندهی و‬ ‫عملیات تعریض زیرگذر ریل راه اهن در‬ ‫منطقه ســرحداباد فردیس یکی دیگر از‬ ‫مشکالت دیرینه این شهرستان محسوب‬ ‫می شود که از جمله استاندار وقت البرز‬ ‫در شهریور ماه ســال ‪ 96‬نیز قول انجام‬ ‫ان را داده بود که البته تحقق نیافت‪.‬‬ ‫ایــن بار اما خلف وعده شــهردار برکنار شــده‬ ‫فردیس‪ ،‬چندان بی تبعات نبود و مسووالن استان‬ ‫و شهرســتان را نیز تحت تاثیر قرار داد‪ ،‬بخصوص‬ ‫شهبازی اســتاندار البرز که در ایین کلنگ زنی با‬ ‫اشــاره به اهمیت طرح زیرگذر سرحداباد فردیس‬ ‫گفــت‪ :‬این طرح یکی از طرح هــای مهم عمرانی‬ ‫اســت که با همــکاری فرمانداری و شــهرداری‬ ‫فردیس برای رفاه حال مردم و تســهیل در تردد‬ ‫انها تا خرداد ماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری می‬ ‫رسد‪.‬‬ ‫* اعتبار مورد نیاز طرح زیرگذر سرحداباد‬ ‫توسط فرمانداری فردیس تامین شده است‬ ‫الزم به توضیح اســت که گفته اســتاندار البرز‬ ‫مبنی بر اینکه ایــن طرح با همکاری فرمانداری و‬ ‫شهرداری فردیس اجرا می شود به معنی ان است‬ ‫کــه چهار میلیارد تومان اعتبــار مورد نیاز اجرای‬ ‫طرح زیرگذر ســرحداباد از منابع دولتی و توسط‬ ‫فرمانداری فردیس تامین شده است‪.‬‬ ‫همانگونه که فرمانــدار فردیس می گوید‪ :‬اقای‬ ‫دکتر شهبازی استاندار سختکوش البرز حساسیت‬ ‫خاصــی در دادن قول و وعده به مــردم دارد‪ ،‬لذا‬ ‫هنگام کلنگ زنی این طرح نیز بعد از انکه چند بار‬ ‫از شهردار سابق فردیس قول و تعهد گرفت‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد که طرح زیرگذر برای رفاه عمومی خرداد ماه‬ ‫امســال افتتاح می شــود‪ ،‬اما باوجود تامین و قرار‬ ‫دادن اعتبار مورد نیاز در اختیار شــهردار ســابق‪،‬‬ ‫متاسفانه شهردار سابق فردیس به دالیل واهی به‬ ‫وعده و تعهد خود در مــورد اجرای طرح زیرگذر‬ ‫سرحداباد عمل نکرد‪.‬‬ ‫گ زنی طرح‬ ‫* شهردار سابق فردیس‪ :‬کلن ‬ ‫تعریض زیرگذر راه اهن سرحداباد انجام شد‬ ‫کلنگ زنــی طرح تعریــض زیرگــذر راه اهن‬ ‫ســرحداباد انجام شد‪ ،‬این خبری است که از قول‬ ‫مصطفی ســعیدی سیرایی شــهردار برکنار شده‬ ‫اغــراق امیز را بکار بــرد که عبور از این‬ ‫گذرگاه بخصــوص در مواقع بارندگی با‬ ‫گذر از هفت خان رستم برابری می کند!‬ ‫فردیس در نوزدهم بهمن ماه ســال گذشته (‪)99‬‬ ‫روی خروجی پایگاه خبری شهرداری فردیس قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫شهردار ســابق فردیس در حاشیه ایین کلنگ‬ ‫زنی گفــت‪ :‬با تخصیص ‪ ۴۰‬میلیــارد ریال اعتبار‬ ‫مورد نیاز این طرح که از محل اعتبارات طرح ماده‬ ‫‪ ۶‬ارزش افزوده روســتاهای فاقــد دهیاری تامین‬ ‫شــده اســت‪ 8 ،‬متر به عرض زیرگذر سرحداباد‬ ‫افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫شــهردار ســابق فردیس افزود‪ :‬این پــروژه با‬ ‫گودبرداری ‪ ۱۰۰۰‬مترمکعب و ‪ ۴۵۰‬مترمربع بتن‬ ‫ریزی در جا توسط شــهرداری فردیس به عنوان‬ ‫کارفرما و با هدف روان ســازی ترافیک در منطقه‬ ‫سرحداباد اجرا شده است‪.‬‬ ‫* معاون فرمانــدار فردیس‪ :‬طرح تعریض‬ ‫زیرگذر سرحداباد فردیس اجرا می شود‬ ‫چنین بود که براســاس وعده شــهردار ســابق‬ ‫فردیس‪ ،‬معــاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور‬ ‫عمرانی فرمانــداری فردیس نیــز از اجرای طرح‬ ‫تعریض زیرگــذر راه اهن در منطقه ســرحداباد‬ ‫این شهرستان خبر داد و گفت‪ :‬با توجه به اهمیت‬ ‫کاهش ترافیک از مسیر زیرگذر سرحداباد‪ ،‬موضوع‬ ‫افزایش عرض این زیرگذر مورد بررسی قرار گرفت‬ ‫که با پیگیری شــهرداری و با هماهنگی شــرکت‬ ‫راه اهن جمهوری اســامی ایران اقدامات الزم در‬ ‫جهت اجرای ان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫بهــزاد پرویــزی در نشســت شــورای ترافیک‬ ‫شهرســتان فردیس توضیح داد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫تردد خودرویی اهالی سرحداباد شمالی و جنوبی‬ ‫از طریق پل راه اهن با یک الین انجام می شــود‬ ‫و بــا توجه به افزایش جمعیــت در این دو نقطه و‬ ‫قرار گرفتن گلزار شــهدا سرحداباد در این مسیر‪،‬‬ ‫تردد شهروندان با مشکل ترافیکی مواجه است که‬ ‫از دو سال پیش شهرداری با نصب چراغ راهنمایی‬ ‫و رانندگی ترافیک را تا حدی کاهش داده است‪.‬‬ ‫* اخرین خبرها از معاون فرماندار‬ ‫شهرســتان فردیس و سرپرســت‬ ‫شهرداری این شهر‬ ‫اخرین خبر و اطالعــات حاکی از ان‬ ‫است که معاون برنامه ریزی و هماهنگی‬ ‫امور عمرانی فرمانــداری فردیس گفت‪:‬‬ ‫در حقیقت تالش های زیادی انجام شد‬ ‫که پروژه بســیار مهم و اساسی زیرگذر‬ ‫سرحداباد به ســرانجام برسد و باوجود‬ ‫تاکید اســتاندار محترم و فرماندار عزیز‬ ‫حتی اعتبار مورد نیاز پروژه نیز توســط‬ ‫فرمانداری تامین شد‪.‬‬ ‫به گفتــه بهزاد پرویزی‪ ،‬بــا توجه به‬ ‫پیگیری های متعدد شــهرداری فردیس‬ ‫بنا بــه دالیلی که وی بــه جزییات ان‬ ‫اشــاره ای نکرد‪ ،‬عملیــات اجرایی این‬ ‫زیرگذر شروع نشده‪ ،‬ولی ظرف یکی دو‬ ‫هفته اخیر تالش های ویژه ای از جمله‬ ‫انتخاب پیمانکار قطعی شده و مشکالت‬ ‫نقشه های اجرایی ان نیز در چند مرحله‬ ‫رفت و برگشت به اداره کل راه اهن تهران به اتمام‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بنابرایــن در یکی دو روز اینده‬ ‫منتظر ابالغ نهایی نقشــه ها از ســوی شرکت راه‬ ‫اهن تهران هستیم‪ ،‬به هرحال با توجه به پیگیری‬ ‫های متعــدد از ســوی فرمانداری و شــهرداری‬ ‫امیدواریم انشــاا‪ ...‬این هفته شــاهد اغاز عملیات‬ ‫اجرایی این زیرگذر باشیم‪ ،‬البته حیف است ناگفته‬ ‫بمانــد که باوجود همه مشــکالت معاون فرماندار‬ ‫فردیس در اقدامی قابل تحســین‪ ،‬بابت تاخیر در‬ ‫اجرای این زیزگذر از همشــهریان عزیز فردیسی‬ ‫عذرخواهی کرد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر علی امیری کــه بعد از برکناری‬ ‫ســعیدی سیرایی شهردار سابق فردیس‪ ،‬به عنوان‬ ‫سرپرست شــهرداری این شهر منصوب شده است‬ ‫نیز گفت‪ :‬نقشــه های تعریض زیرگذر سرحداباد‬ ‫دارای ایراداتی از جمله جانمایی ســتون ها است‬ ‫که باید اصالح شود‪.‬‬ ‫سرپرست شــهرداری فردیس خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با اصالح و دریافت نقشــه ها و بــا توجه به انعقاد‬ ‫قــرارداد با پیمانــکار‪ ،‬قابل پیش بینی اســت که‬ ‫عملیــات اجرایی این زیرگذر در اســرع وقت اغاز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خالصه اینکه فردیس نشــینان هم امیدوارند و‬ ‫انتظار دارنــد که این بار همه کارهــا و برنامه ها‬ ‫در مورد اجــرای طرح زیرگذر ســرحداباد طبق‬ ‫برنامه زمانبندی پیش بــرود‪ ،‬حایز اهمیت اینکه‬ ‫مبــادا بازهم یکی از حلقه های زنجیر مدیریت که‬ ‫بطور طبیعی بخش های مختلف باالدستی‪ ،‬میانه‬ ‫و پایین دستی را به هم متصل می کند به هر علت‬ ‫از انجام کار عاجز بماند که در این صورت تبعات و‬ ‫صدمات ناشی از ان دوباره مجموعه مدیران دلسوز‬ ‫و زحمتکش استان و شهرستان را تحت تاثیر قرار‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫معاون فرمانــدار فردیس تصریح کرد‪ :‬با افزایش‬ ‫دهانه تونل تردد همزمان رفت و برگشــت خودرو‬ ‫در روان ســازی این منطقه موثر اســت‪ ،‬لذا طرح‬ ‫تعریض زیرگذر ســرحداباد با صــرف ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫تومــان از اعتبارات فرمانــداری فردیس اجرا می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫* باوجود تامیــن اعتبار عدم اجرای طرح‬ ‫زیرگذر سرحداباد بســیار پرسش برانگیز‬ ‫است‬ ‫علی ایحال‪ ،‬از انجا کــه در اکثر قریب به اتفاق‬ ‫مــوارد طرحها و پروژه هایی که دچار مشــکل یا‬ ‫تاخیر در زمان بهره برداری می شــوند‪ ،‬کمبود و‬ ‫نبود اعتبار اصلی ترین مســاله اســت‪ ،‬حال اینکه‬ ‫چــرا طرح تعریــض زیرگذر ســرحداباد فردیس‬ ‫باوجود تامین اعتبــار و نیز اهمیتی که در عبور و‬ ‫مرور خودروها دارد‪ ،‬اما در طول بیش از چهار ماه‬ ‫اخیر هیچگونــه اقدامی در جهت اجرای ان انجام‬ ‫نشده اســت‪ ،‬در نوع خود می تواند بسیار پرسش‬ ‫برانگیز باشــد که بطور قطع نیازمند پاســخگویی‬ ‫است‪ ،‬گرچه هیچ نشانی از این پاسخگویی دستکم‬ ‫تاکنون دیده نشده است‪.‬‬ ‫واقعیــت این اســت که طرح تعریــض زیرگذر‬ ‫سرحداباد مشــکل و مطالبه دیرینه مردم فردیس‬ ‫به شمار می رود که بارها هم به شکل های مختلف‬ ‫نارضایتی خود را از بی توجهی مسووالن ذیربط و‬ ‫بطور مشخص شــهرداری این شهر ابراز کرده اند‪،‬‬ ‫هرچند که جدا از دیگر رســانه ها ما در این تنها‬ ‫هفته نامه مکتوب این شهرستان‪ ،‬در چند نوبت به‬ ‫این مشکل پرداخته ایم‪.‬‬ ‫ســرحداباد پل زیرگذر ریل راه اهن اســت که‬ ‫عرض ان به قدری کم اســت که تنها یک خودرو‬ ‫می تواند از ان عبور کند‪ ،‬ساکنان و دیگر صاحبان‬ ‫خــودرو هنگام عبــور از این زیرگذر بــه ویژه در‬ ‫ساعت های اوج ترافیک با مشکالت و معطلی های‬ ‫طوالنی مواجه می شوند‪ ،‬لذا شاید بتوان این تعبیر‬ ‫قطعی ناگهانی برق برای فعالیت صنعت زیانبار است‬ ‫بازگشایی‬ ‫تاالرهای پذیرایی‬ ‫با رعایت نکات‬ ‫بهداشتی در‬ ‫البرز‬ ‫و کارگری در پی دارد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬شرکت های دارویی در این‬ ‫شــهرک بیشترین ضرر را از ناحیه قطعی برق‬ ‫بدون برنامه خواهند دید‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫فردیس گفت‪ :‬این گونه قطعی برق به سیستم‬ ‫های الکترونیک صنایع خسارت وارد می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شعار سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫ها و مانع زدایی ها» افزود‪ :‬اکنون حدود هفت‬ ‫هزار کارگــر در ‪ ۲۷۰‬واحد تولیدی و صنعتی‬ ‫رییــس اتاق اصناف البرز از بازگشــایی تاالرهای‬ ‫پذیرایی با رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی‬ ‫و فاصله اجتماعی در این استان خبرداد‪.‬‬ ‫بهروز حصاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار‬ ‫داشــت که در پی مکاتبات و پیگیری های مستمر‬ ‫اتاق اصناف ایران مبنی بر بازگشایی وفعالیت دوباره‬ ‫تاالرها با کمیته امنیتی ‪ ،‬اجتماعی ستاد ملی مقابله‬ ‫با بیماری کرونا مقرر شــد که تاالرهــای پذیرایی‬ ‫مشروط بر رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی‬ ‫و نظارت دقیق بر اجرای ضوابط و دســتورالعمل ها‬ ‫فعالیت خود را از سر بگیرند ‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مقرر شــد در فضای باز تاالرها با‬ ‫در نظر گرفتن فاصله ســه متر بــرای هر صندلی و‬ ‫تامین فضای هشت مترمربع برای هرنفر ‪،‬حداکثر با‬ ‫‪۳۰‬درصد ظرفیت فعالیت و پذیرش مشــتری برای‬ ‫اخبار کوتاه شهرداری فردیس‬ ‫انتصاب مدیران جدید در‬ ‫شهرداری فردیس‬ ‫جلســه تودیع و معارفه تعدادی از مدیران شهرداری فردیس‬ ‫برگزار شد ‪.‬‬ ‫مهندس علی امیری سرپرســت شهرداری فردیس در ابتدای‬ ‫جلسه با بیان اینکه خدمت رسانی مطلوب به شهروندان و تکریم‬ ‫ارباب رجوع باید از اولویت های اصلی مدیران شــهرداری باشد‬ ‫اظهار کرد ‪ :‬هدف اصلی همه ما خدمت به مردم بوده و جابجایی‬ ‫در هر پســت یا مقام ‪ ،‬امری طبیعی است که در مقاطع مختلف‬ ‫زمانی بر حسب پیشبرد اهداف شهرداری و افزایش رضایتمندی‬ ‫شهروندان صورت می پذیرد ‪.‬‬ ‫امیــری در ادامه ‪ ،‬ضمن دریافت گــزارش عملکرد معاونین و‬ ‫مدیران شــهرداری در ماه های گذشــته افزود ‪ :‬در تالشیم تا با‬ ‫ایجاد همدلی ‪ ،‬وفاق و برقراری محیطی دوستانه بر مبنای نظم و‬ ‫انضباط اداری در راستای پیشبرد اهداف شهرداری کوشا باشیم ‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری فردیس با بیان اینکه بودجه سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در مراحل نهایی ابالغ به شــهرداری می باشــد گفت ‪ :‬با ابالغ‬ ‫رسمی بودجه ‪ ،‬گستره فعالیت و حجم کاری مدیران و کارمندان‬ ‫شــهرداری چند برابر شــده و این فرصت مغتنمی برای خدمت‬ ‫صادقانه به شهروندان است ‪.‬‬ ‫شایان ذکر اســت در پایان این جلسه ‪ ،‬محمود اذرسا بعنوان‬ ‫سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر ‪ ،‬مهدی افشار بعنوان‬ ‫سرپرســت مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی ‪ ،‬حسین عاشوری‬ ‫بعنوان سرپرســت ســازمان اتش نشــانی و مهدی یوسف وند‬ ‫بعنوان سرپرســت معاونت عمران و امور زیربنایی منطقه یک از‬ ‫سرپرست شهرداری ابالغ مسولیت خود را دریافت کرده و مهیار‬ ‫گرانمهر بعنوان مشاور عالی شهردار معرفی شد ‪.‬‬ ‫معضل ترافیکی و ابگرفتگی‬ ‫ورودی شمالی فردیس‬ ‫برطرف می شود‬ ‫معــاون امــور زیربنایی و حمــل و نقل شــهرداری فردیس‬ ‫اعالم کرد با اختصاص چهارمیلیــارد تومان ‪ ،‬معضل ترافیکی و‬ ‫ابگرفتگی ورودی شمالی شهر فردیس برطرف می شود‪.‬‬ ‫فرزین فرشــاد در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود‪ :‬برهمین‬ ‫اســاس تعریض زیر گذر سرحداباد فردیس با تخصیص اعتبار‬ ‫مذکور به زودی اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عرض کم تقاطع غیر همســطح ســرحداباد‬ ‫مشــکالتی به لحاظ ترافیکی ایجاد کرده است ‪ ،‬گفت ‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر نامناســب بودن سیستم هدایت اب های سطحی ناشی از‬ ‫بارندگی ها سبب ازردگی خاطر شهروندان فردیسی شده است ‪.‬‬ ‫فرشاد با بیان اینکه زیرگذر سرحداباد زیر خط گرم راه اهن‬ ‫تعریض می شــود ‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬این تقاطع با خط راه اهن‬ ‫تداخل دارد که باید متناسب وضعیت منطقه ساماندهی شود‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬براســاس نقشــه های اولیه مناقصه برگزار و‬ ‫پیمانکار پروژه به کارگیری شد‪.‬‬ ‫معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شــهرداری فردیس افزود‪:‬‬ ‫نقشــه های ترســیمی این پروژه برای اصالح نهایی به شرکت‬ ‫راه اهن جمهوری اســامی ارسال شده و پس از اصالح عملیات‬ ‫اجرایی تعریض و مناسب سازی تقاطع غیر همسطح سرحد اباد‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫سرپرست جدید معاونت توسعه‬ ‫مدیرعامل شهرک صنعتی سیمین دشت‪:‬‬ ‫مدیرعامل شــهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫شهرســتان فردیس با اشــاره به قطعی های‬ ‫مکرر برق طی چند روز اخیر در اســتان البرز‬ ‫گفــت ‪ :‬قطعی ناگهانی و بــدون اطالع قبلی‬ ‫برای فعالیت های تولیــدی و صنعتی زیانبار‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرضا سمیعی در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬شــهرک صنعتی ســیمین دشت‬ ‫طــی چند روز با قطعی های بدون برنامه برق‬ ‫مواجه است که این امر خسارتی همچون مالی‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫و مدیریت منابع شهرداری‬ ‫فردیس منصوب شد‬ ‫شهرک صنعتی ســیمین دشت فعالیت دارند‬ ‫که باید به حمایت از انها پرداخت ‪.‬‬ ‫سمیعی افزود‪ :‬با توجه به حساسیت باالی‬ ‫محصوالت دارویی‪ ،‬بهداشــتی از مســئوالن‬ ‫درخواســت داریم برای جلوگیری از خسارت‬ ‫بــه صنایع و بیکار شــدن کارگران اقدام الزم‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬خســارت های ناشی از‬ ‫قطعــی برق در بخش تولید و کارگری متوجه‬ ‫ارگان های ذیربط خواهد شد‪.‬‬ ‫خدمات صورت پذیرد‪.‬‬ ‫حصــاری افــزود‪ :‬همچنین در خصــوص فضای‬ ‫بسته و مســقف تاالرها(سالن) عالوه بر الزام رعایت‬ ‫دســتورالعمل ها اعالم شــده در فضای باز‪ ،‬رعایت‬ ‫محدودیــت پذیرش مشــتری در شــهرهای قرمز‬ ‫حداکثر تا ‪ ۱۵‬نفر ‪ ،‬نارنجی ‪۲۰‬نفر‪ ،‬زرد ‪ ۳۰‬نفر و در‬ ‫شهر ها با شرایط ابی تا ‪ ۵۰‬نفر الزم و ضروری است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اصول پروتکل بهداشتی باید‬ ‫از سوی متصدی تاالر و مشتریان برای پیشگیری از‬ ‫شیوع مجدد بیماری کرونا مورد توجه قرار گیرد ‪.‬‬ ‫وی یاداورشد که با صاحبان تاالرهایی که پروتکل‬ ‫های بهداشتی را رعایت نکنند به شدت برخورد می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اکنون بیش از ‪ ۴۰۰‬تاالر در اســتان البرز فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫طی حکمی از ســوی مهندس امیری سرپرســت شهرداری‬ ‫فردیس ‪ ،‬اقای مهندس مهیار گرانمهر بعنوان سرپرست معاونت‬ ‫توسعه مدیریت و منابع شهرداری فردیس منصوب شد ‪.‬‬ ‫مهندس علی امیری سرپرســت شــهرداری فردیس در این‬ ‫جلسه ضمن تشــکر از خدمات اقای حسین دقیقیان در دوران‬ ‫مســولیت ایشان افزود ‪ :‬جایگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع‬ ‫به ســبب تعامل و ایجاد هماهنگی با سایر معاونتهای شهرداری‬ ‫و همچنین ارتباط مستقیم با شهروندان و کارکنان شهرداری از‬ ‫جایگاه های حساس و مهم مجموعه مدیریت شهری بوده که با‬ ‫برقراری نظم و انضباط مالی و اداری نقش بســزایی در افزایش‬ ‫رضایت مندی ارباب رجوعان و شهروندان محترم ایفا می کند ‪.‬‬ ‫امیری در ادامه با اشاره به تخصص ‪ ،‬تجارب و سوابق مدیریتی‬ ‫اقای مهندس گرانمهر در جایگاه مشــابه در شــهرداری مرکز‬ ‫اســتان سمنان‪ ،‬ضمن ابالغ حکم سرپرســتی معاونت توسعه و‬ ‫منابع شــهرداری فردیس ‪ ،‬برای ایشان در مسیر خدمت رسانی‬ ‫مطلوب و بهبود ســاختار و سازمان شــهرداری فردیس ارزوی‬ ‫توفیق و سربلندی نمودند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 148‬هفته دوم ‪ /‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫دکتر ابراهیمی مولف ‪17‬عنوان کتاب در زمینه تاسیسات ساختمان‪:‬‬ ‫پروژه مسکن سبز شفق فردیس نمونه ای منحصربفرد و ماندگار‬ ‫دکتر پیمان ابراهیمی مدرس رســمی سازمان نظام‬ ‫مهندسی ســاختمان اســتان البرز و مولف ‪17‬عنوان‬ ‫کتاب در زمینه تاسیســات ســاختمان‪ ،‬معتقد است‪:‬‬ ‫مســکن یا خانه فقط یک سازه ساده نیست و ساخت و‬ ‫بهره برداری از هر بخش ان از جمله تاسیســات در هر‬ ‫سازه ای نیازمند مهارت و تخصص است‪.‬‬ ‫او که عضو هیات علمی دانشــگاه ازاد اسالمی واحد‬ ‫تهران غرب و مشــاور ارشــد پروژه های تاسیساتی نیز‬ ‫هســت‪ ،‬فرصتی دست داد که به چند پرسش خبرنگار‬ ‫خبرفردیس درباره انرژیهای تجدیدپذیر‪ ،‬اهمیت صرفه‬ ‫جویــی و جلوگیری از هدررفت انــرژی‪ ،‬نقش فناوری‬ ‫های دیجیتال و هوشمندســازی امکانــات و خدمات‬ ‫و در نهایت پروژه ســبز و ســازگار با محیط زیســت‬ ‫ساختمانهای شفق در فردیس پاسخ دهد‪.‬‬ ‫این کارشــناس ارشد تاسیسات ساختمان که اجرای‬ ‫تاسیســات در پــروژه مجتمع های مســکونی شــفق‬ ‫در فردیــس را نیز برعهده دارد‪ ،‬این پروژه مســکن را‬ ‫نمونه ای ماندگار در اســتان و منحصربفرد در کشور و‬ ‫گامی مثبت در راســتای تحول فرهنگ ساخت و ساز‬ ‫با رویکردی حرفه ای می داند و امیدوار است راهی که‬ ‫مدیران و سرمایه گذاران این پروژه اغاز کرده اند‪ ،‬ادامه‬ ‫دار باشــد و به بهبود وضعیت ساخت و ساز در استان و‬ ‫کشورمان جنبه عینی و عملی ببخشد‪.‬‬ ‫اکنون با توجه به اینکه پروژه های ســاختمانی سبز‬ ‫شفق با نگاه به اینده و افزایش عمر مفید ساختمان در‬ ‫فردیس ســاخته شده و بخش دیگری در دست ساخت‬ ‫است‪ ،‬عین پرسش و پاسخ انجام شده با دکتر ابراهیمی‬ ‫را در ادامــه در معرض نگاه و ارزیابی مخاطبان گرانقدر‬ ‫قرار داده و امیدواریم ما هم به ســهم خود نقشــی در‬ ‫تحول فرهنگ ســاخت و ساز و اشنایی با ویژگی های‬ ‫ســاختمان های هوشمند و ســازگار با محیط زیست‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫* سوال‪ :‬اهمیت استفاده از انرژی الیزالی چون‬ ‫خورشید؟‬ ‫مصرف بی رویه انرژی در قرن گذشته و رشد تقاضای‬ ‫انرژی جهان در ســالهای اخیر اثرات جبران ناپذیری از‬ ‫قبیل گرمایش زمین‪ ،‬الودگی منابع ابی‪ ،‬انقراض گونه‬ ‫هــای جانوری و گیاهی و غیره بر محیط زیســت وارد‬ ‫کرده است‪ ،‬با توجه به گزارش سازمان اطالعات انرژی‬ ‫امریکا مصرف کل انرژی اولیه و تولید کربن دی اکسید‬ ‫از ســال ‪1980‬میالدی تا ‪ 2012‬میالدی به ترتیب ‪85‬‬ ‫و ‪ 75‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که با توجه به مطالعه اخیر مجله‬ ‫نیچــر‪1‬در صورتی که تا ســال ‪2100‬میــادی برنامه‬ ‫محدود کردن افزایش دمای کره زمین ‪ 5◦ C/1‬مدنظر‬ ‫باشــد‪ ،‬می بایست انتشــار گازهای گلخانه ای تا سال‬ ‫‪2060‬میالدی در جو زمین متوقف شود‪.‬‬ ‫یکی از اصلی ترین بخشــهای مصــرف کننده انرژی‬ ‫در جهان‪ ،‬بخش ســاختمان اســت‪ ،‬به گونه ای که در‬ ‫ســال ‪ 2018‬بخش ساختمان حدود ‪ 36‬درصد از سهم‬ ‫مصرف انرژی و ‪ 40‬درصد از ســهم تولید مســتقیم و‬ ‫غیرمســتقیم کربن را در جهان به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امروزه با گسترش روز افزون بحران انرژی و گرمایش‬ ‫زمین در سراسر جهان‪ ،‬اهمیت به کارگیری انرژی های‬ ‫نو در صنایع مختلف بیش از پیش دیده می شــود‪ ،‬در‬ ‫این میان‪ ،‬در بخش ســاختمان به عنوان یکی از عوامل‬ ‫موثــر مصرف انرژی و تولید الودگی ناشــی از مصارف‬ ‫سوخت های فســیلی‪ ،‬موضوع صرفه جویی انرژی و به‬ ‫کارگیری انرژی های تجدیدپذیر به شدت حایز اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫در کشــور ایــران نیز ســهم مصرف انــرژی نهایی‬ ‫ساختمان در کل مصرف انرژی نهایی حدود ‪ 40‬درصد‬ ‫است‪ ،‬طبق امار‪ ،‬تلفات انتقال برق در ایران حدود ‪26/4‬‬ ‫میلیون بشکه معادل نفت خام است‪ ،‬در صورتی که اگر‬ ‫از انرژی تجدیدپذیر در محل اســتفاده شود‪ ،‬می تواند‬ ‫تلفات قابل توجه ای در بخش انتقال را کاهش دهد‪.‬‬ ‫همچنیــن با توجه بــه ترازنامه انــرژی وزارت نیرو‬ ‫مشاهده می شــود که سهم انرژی های تجدیدپذیر در‬ ‫تامین انرژی در کشور بســیار ناچیز است‪ ،‬مطابق این‬ ‫امار‪ ،‬ســهم انرژی تجدیدپذیــر در تامین انرژی بخش‬ ‫خانگی و تجاری معادل ‪ 17/1‬میلیون بشکه معادل نفت‬ ‫خام اســت که معادل ‪ 3/8‬درصد از کل انرژی موردنیاز‬ ‫در بخش خانگی را شــامل می شود‪ ،‬هرچند حدود‪80‬‬ ‫درصد از ان مرتبط با انرژی برق ابی است‪.‬‬ ‫این امار در مقایســه با کشورهای توسعه یافته بسیار‬ ‫ناچیز است‪ ،‬یکی از منابع مهم انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫و پاک‪ ،‬اســتفاده از انرژی الیزال خورشید است که می‬ ‫تواند از دو طریق تولید برق ( پنل های برق خورشیدی)‬ ‫و همچنیــن تولید حــرارت ( کلکتورهای اب گرم‬ ‫خورشیدی) جایگزین ‪ 1Nature Journal‬سوخت‬ ‫های فسیلی باشد‪.‬‬ ‫بنابراین به کارگیری انرژی خورشیدی عالوه بر اینکه‬ ‫یک جایگزین بسیار مناسب برای منابع محدود سوخت‬ ‫فسیلی است‪ ،‬به دلیل فرایند غیر احتراقی تولید انرژی‬ ‫خود می تواند تاثیر قابل توجهی بر انتشار انواع االینده‬ ‫های کربنی در محیط زیســت و پیــش گیری از روند‬ ‫نگران کننده گرمایش زمین باشد‪.‬‬ ‫* ســوال‪ :‬اهمیت صرفه جویی و جلوگیری از‬ ‫هدررفت انرژی‬ ‫اهمیت صرفه جویــی و جلوگیری از هدررفت انرژی‬ ‫ماســت که در هر شغل و مسوولیتی که هستیم تالش‬ ‫خودمان را در جهت حفظ محیط زیست انجام بدهیم‪.‬‬ ‫مهنــدس مهدی مختــاری می گوید‪ :‬انســانها برای‬ ‫اسایش خودشان و با استفاده از تجهیزات سرمایشی و‬ ‫گرمایشی عمال به صورت ناخواسته به گرم شدن زمین‬ ‫کمک می کنند و بالطبع با گرم شــدن زمین ‪ ،‬پایین‬ ‫رفتن ســفره های اب زیر زمینی و بحران های زیست‬ ‫محیطــی متعدد و همچنین بحــران کمبود برق و اب‬ ‫روبرو می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬بخصوص در بخش ساخت و ساز‬ ‫که شاید یک سازه دهها سال مورد بهربرداری ساکنان‬ ‫قرار گیرد کــه در این صورت بحث عایق بودن دیوارها‬ ‫و بهینه ســازی تجهیزات از لحاظ مصرف برق اهمیت‬ ‫بیشتری پیدا می کند‪.‬‬ ‫با تمهیدات این پروژه به ســهم خود باعث کاهش بار‬ ‫مالی دولت خواهد شد ‪.‬‬ ‫انچــه در خصوص انرژی‬ ‫هــای تجدیدپذیــر گفته‬ ‫شــد‪ ،‬در حــوزه تامیــن‬ ‫انــرژی مــی توانــد بــه‬ ‫کشورها و جوامع مختلف‬ ‫کمک کند‪ ،‬امــا به دلیل‬ ‫محدودیت هــای فناوری‬ ‫های در خصوص برداشت‬ ‫انرژی خورشــیدی‪ ،‬الزم‬ ‫است انســان ها عالوه بر‬ ‫به کارگیــری انرژی های‬ ‫نو‪ ،‬در مصــرف انرژی نیز‬ ‫صرفــه جویــی کنند تا‬ ‫تقاضــای انــرژی کاهش‬ ‫یافته و بتوان بخش قابل‬ ‫توجهــی از نیــاز کاهش‬ ‫یافتــه را از طریق منابع‬ ‫تجدیدپذیر تامین کرد‪.‬‬ ‫هر دو این موارد‪ ،‬یعنی‬ ‫گســترش کاربرد انرژی‬ ‫تجدیدپذیــر و نیز صرفه‬ ‫جویــی در مصرف انرژی‪،‬‬ ‫نیازمند فرهنگ ســازی‬ ‫گســترده و همچنیــن‬ ‫ایجــاد توجیــه اقتصادی‬ ‫برای این رویکردها است‬ ‫که امروزه در بســیاری از‬ ‫کشورهای توســعه یافته‬ ‫در سطح کالن و سیاست‬ ‫گذاری مورد توجه دولت‬ ‫ها قرار گرفته اســت‪ ،‬به‬ ‫ویــژه اینکــه در مواردی‬ ‫مثل صنعت ســاختمان‬ ‫کــه عمدتــا در اختیــار‬ ‫بخــش خصوصی اســت‪،‬‬ ‫فرهنگ سازی عمومی به‬ ‫توجیه اقتصادی ســاخت و ساز سبز و احداث و فروش‬ ‫ســاختمان هــای دارای بهره وری انــرژی باال‪ ،‬کمک‬ ‫شایانی می کند‪.‬‬ ‫قیمــت ارزان انــرژی در ایران و عدم فرهنگســازی‬ ‫جامعه موجب عدم توجه به بهینه سازی مصرف انرژی‬ ‫در حوزه ســاختمان شده اســت‪ ،‬لذا با توجه به موارد‬ ‫مذکور و همچنین رشد کنونی مصرف انرژی در کشور‪،‬‬ ‫در ســالیان اخیر با مشــکالتی در حوزه تامین انرژی‬ ‫مواجه می شویم‪.‬‬ ‫در حــال حاضر تنهــا قانون الــزام اور بر روش‬ ‫مصرف انرژی در ســاختمانهای کشور‪ ،‬الزامات مبحث‬ ‫‪19‬مقررات ملی ســاختمان اســت کــه از تصویب ان‬ ‫بالغ بر ‪ 10‬ســال می گذرد‪ ،‬مبحــث ‪19‬مقررات ملی‬ ‫ســاختمان‪ ،‬محدودیتهایی را بــرای مقاومت حرارتی‬ ‫جدارهای خارجی ساختمان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫براین اســاس اجرای این مبحــث حداکثر ‪ 5‬درصد‬ ‫هزینه های ســاختمان را افزایش می دهد و حدود ‪40‬‬ ‫درصد از ظرفیت سیســتم های سرمایش و گرمایش را‬ ‫کاهش می دهد‪ ،‬این مبحث همچنین الزامات حداقلی‬ ‫نیز برای روشــهای کنترل دما و تاسیســات انرژی بر‬ ‫ساختمان وضع کرده است‪.‬‬ ‫باوجود این عدم اجرای سیاســتهای نظارتی جدی‪،‬‬ ‫ســبب شده اســت که سهم ناچیزی از ســاختمانهای‬ ‫موجود در کشــور‪ ،‬این الزامات را براورده سازند‪ ،‬ضعف‬ ‫موجود در طراحی معماری و تاسیســات ساختمان نیز‬ ‫از دیگر دالیلی است که ســبب افزایش مصرف انرژی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بــه هر حال عدم رعایت رویکــرد انرژی در طراحی‪،‬‬ ‫عدم اگاهی طراحان و اســتفاده از روشــهای متداول‬ ‫طراحی‪ ،‬سبب شده است که ساختمانهای کشور حتی‬ ‫بدون در نظــر گرفتن ایرادات بهره بــرداری‪ ،‬اختالف‬ ‫فاحشی با یک ساختمان مناســب داشته باشد‪ ،‬ضمن‬ ‫در این میان‪ ،‬بکارگیری‬ ‫تکنولــوژی هــای جدید‬ ‫مانند هوشــمند ســازی‬ ‫و اتوماســیون ساختمان‬ ‫(‪ ،)BMS‬مــی تواند به‬ ‫بهــره وری مطلــوب در‬ ‫ساختمان هایی که از این‬ ‫فناوری ها اســتفاده می‬ ‫کنند کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫اینکه عدم اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و طراحی‬ ‫بهینه ساختمان از منظرهای متعدد از جمله اقتصادی‪،‬‬ ‫زیست محیطی و انرژی مصرفی از دیگر مسایل مهمی‬ ‫است که در طراحی و ساخت بناهای مسکونی‪ ،‬اداری و‬ ‫تجاری در ایران مورد توجه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫* ســوال‪ :‬چگونگی بهره گیــری واحدهای‬ ‫مسکونی و تجاری از انرژی های نو‬ ‫اگر بخواهیم یک رویکرد بهینه و پایدار داشته باشیم‬ ‫که هم مالحظات اقتصادی و هم مسایل انرژی و زیست‬ ‫محیطی در ان رعایت شده باشد‪ ،‬در سطح پروژه های‬ ‫ساختمانی انرژی خورشــیدی یک انتخاب مناسب در‬ ‫مقایسه با سایر منابع انرژی تجدیدپذیر است‪.‬‬ ‫البته توضیحات فنی و چرایی ان خارج از مجال این‬ ‫بحث است‪ ،‬بنابراین دو راهکار برای به کارگیری انرژی‬ ‫خورشیدی در ساختمان های مسکونی و تجاری وجود‬ ‫دارد‪ ،‬یکم تامین بخشــی از برق مصرفی ســاختمان از‬ ‫طریق پنل های فوتوولتاییک خورشــیدی و فروش این‬ ‫برق تولید شده به شبکه سراسری ( باید یاداوری شود‬ ‫که قیمت خرید برق خورشــیدی توسط وزارت نیرو به‬ ‫مقدار قابل توجهی باالتر از تعرفه مصوب فروش برق به‬ ‫مشترکین است) دوم‪ ،‬تامین بخشی از نیاز حرارتی (اب‬ ‫گرم) ساختمان توسط کلکتورهای اب گرم خورشیدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫* ســوال‪ :‬نقش فنــاوری هــای دیجیتال و‬ ‫هوشمندسازی امکانات و خدمات مورد نیاز‬ ‫در ایــن حوزه اساســا این فرهنگ ســازی و ترویج‬ ‫اقبال به یک تکنولوژی از ســوی عموم جامعه‪ ،‬مستلزم‬ ‫زیرساخت های بسیاری اســت که اهم این زیرساخت‬ ‫ها شــامل امــوزش همگانی‪ ،‬سیاســتگذاری و اعمال‬ ‫مشوق های قانونی‪ ،‬توجیه پذیری اقتصادی و همچنین‬ ‫سهولت بهره برداری از این فناوری ها است‪.‬‬ ‫* سوال پایانی‪ :‬لطفا‬ ‫در خصوص پروژه شفق‬ ‫در فردیــس به عنوان‬ ‫یک نمونــه موفق از‬ ‫پیاده سازی استراتژی‬ ‫های بهینه سازی انرژی‬ ‫و کاربــرد انرژی های‬ ‫تجدیدپذیــر توضیح‬ ‫دهید‬ ‫پروژه شفق در فردیس‬ ‫یــک نمونــه منحصربــه‬ ‫فرد از طراحــی و اجرای‬ ‫ســاختمان های ســبز و‬ ‫دوســتدار محیط زیست‬ ‫در اســتان البــرز و یکی‬ ‫از پــروژه های شــاخص‬ ‫در این زمینه در کشــور‬ ‫اســت که حاصل چندین‬ ‫مــاه مطالعــه‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫انالیز و بهینه ســازی یک‬ ‫تیم مهندســی حرفه ای‬ ‫و مجــرب محســوب می‬ ‫شــود که بطــور قطع با‬ ‫حمایت درســت و درک‬ ‫و دغدغه هوشــمندانه از‬ ‫ســوی کارفرما و سرمایه‬ ‫گذار این پروژه‪ ،‬به یک اثر ماندگار در صنعت ساختمان‬ ‫استان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫در فرایند طراحی این پروژه با بکارگیری دقیق ترین‬ ‫ابزارهای نرم افزاری موجود در دنیا برای محاســبات و‬ ‫بهینه سازی سیســتم ها و در فرایند تجهیز پروژه نیز‬ ‫عمدتا از محصوالت با کیفیت تولید داخل استفاده شد‬ ‫تا نمودی از توانمندی و ظرفیتهای ملی در راســتای‬ ‫پیشبرد این نوع پروژه ها باشد‪.‬‬ ‫همچنین از انرژی خورشــیدی در هر دو نوع یعنی‬ ‫برق و حرارت خورشــیدی در این پــروژه بهره برداری‬ ‫شــده اســت و الزم به ذکر اســت که عالوه بر مسایل‬ ‫انــرژی‪ ،‬این ســاختمان از منظر ایمنــی نیز در بخش‬ ‫اطفای حریق یکی از ســاختمان هــای منحصر به فرد‬ ‫اســتان البرز محســوب می شــود‪ ،‬چرا که محاسبات‬ ‫پیچیده سیســتم اطفای حریق پروژه بــا دقیق ترین‬ ‫نرم افزارها و مطابق با اخرین نســخه استاندارد جهانی‬ ‫‪ NFPA‬انجام شده است‪.‬‬ ‫پروژه مســکن ســبز شــفق در فردیس بطور قطع‬ ‫گامی مثبت در راســتای تحول فرهنگ ساخت و ساز‬ ‫با رویکــردی حرفه ای در صنعت ســاختمان و انرژی‬ ‫استان البرز است‪ ،‬بنابراین امید است راهی که مدیران‬ ‫و ســرمایه گذاران این پروژه اغاز کــرده اند‪ ،‬ادامه دار‬ ‫باشــد و شاهد بهبود وضعیت ســاخت و ساز در استان‬ ‫و کشورمان باشیم‪.‬‬ ‫مهندس مختاری مدیر گروه مهندسی‬ ‫ساختمانی شــفق فردیس‪ :‬ما در حوزه‬ ‫محیط زیست در قبال نسل های اینده‬ ‫مسوولیم‬ ‫مدیر گروه مهندسی ساختمانی شفق فردیس معتقد‬ ‫اســت‪ :‬همه مــا در برابر ایندگان مســوولیم و وظیفه‬ ‫* گروه مهندسی ســاختمانی شفق مفتخر به‬ ‫اجرای یک پروژه شــاخص کشوری در این شهر‬ ‫فاطمی است‬ ‫به گفته مختاری گروه ســاختمانی شفق افتخار دارد‬ ‫یک پروژه شاخص کشــوری در زمینه صرفه جویی در‬ ‫مصرف انرژی و اســتفاده از انرژی های پاک و ســازه‬ ‫صنعتی را در فردیس این شــهر فاطمی‪ ،‬شهدای اقتدار‬ ‫اجرا کند‪ ،‬این پروژه با سازه فلزی پیش ساخته ‪ cft‬با‬ ‫نشان استاندارد‪،‬استفاده از دیوارهای پیش ساخته ‪3d‬‬ ‫‪ ، panel‬نمای عایق ســبک ‪ ،‬پنجــره های ‪upvc‬‬ ‫با شیشــه های ســه جداره و با بروزترین طراحی ها و‬ ‫متریال های روز دنیا ســاخته شده و توانسته باالترین‬ ‫عایق ممکن برای جداره های بیرونی ساختمان فراتر از‬ ‫مبحث ‪ ۱۹‬را ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین با استفاده گسترده از انرژی های‬ ‫پاک و نیز سیســتم ها و تجهیــزات فوق کم مصرف و‬ ‫هوشــمند به راندمان صرفــه جویی فــوق العاده ‪۵۰‬‬ ‫درصدی برســد که نمونه بی نظیری است و انشاا‪ ...‬به‬ ‫زودی به عنوان پروژه نمونه کشوری معرفی خواهد شد‬ ‫‪ .‬این اقدامات مطابق دفترچه محاســبات با به روزترین‬ ‫برنامه های محاسباتی‪ ،‬قادر خواهد بود ساالنه از انتشار‬ ‫‪ ۵۸۲۶۰۰‬گاز گلخانه ای (رد پای کربن ) بر اثر کاهش‬ ‫مصرف انرژی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫مدیر گروه مهندسی ساختمانی شفق فردیس یاداور‬ ‫شد‪ :‬ابتکار دیگر این گروه ایجاد سیستم جمع اوری اب‬ ‫باران در کنار جمع اوری پســاب و فاضالب خاکستری‬ ‫برای اســتفاده در فالش تانکها و ابیاری فضای سبز و‬ ‫نیز شستشوی محوطه مجتمع های مسکونی شفق در‬ ‫بخش اب است که ساالنه باعث صرفه جویی ‪ ۵‬میلیون‬ ‫لیتری در مصرف اب می شود‪.‬‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬با توجه بــه یارانه زیــادی که دولت‬ ‫ی کند‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫بابت حاملهای انرژی پرداخــت م ‬ ‫و کاهش مصرف در این چنین پروژه هایی باعث کاهش‬ ‫چشــمگیر میزان یارانه پرداختی از سوی دولت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫* باوجود بازدیدها و قولهای داده شده توسط‬ ‫مســووالن‪ ،‬همچنان از هرگونه حمایت محروم‬ ‫هستیم‬ ‫مهندس مختــاری تاکید کرد‪ :‬باوجــود بازدیدهای‬ ‫متعدد از ســوی مسئولین اســتانی و شهرستان و قول‬ ‫های داده شــده مبنی بــر حمایتهــای الزم از طرف‬ ‫سازمانها و نهادهای مختلف‪ ،‬هنوز شاهد هیچ کمک و‬ ‫پشــتیبانی نبوده ایم‪ ،‬چراکه هزینه انشعابات اب برغم‬ ‫صــدور فیش بعد از بازبینی در ســتاد با بیش از ‪۶۵۰‬‬ ‫میلیون تومان افزایش صادر شــد که پیگیری های ما‬ ‫نیز ثمری در پی نداشــت‪ ،‬در بخــش ارجاع پرونده به‬ ‫کمیسون ماده صد تخلف ساختمانی هم که عمدتا بابت‬ ‫ضخامت عایق نمای ســبک ایجاد شــده است در رای‬ ‫بــدوی باالترین رقم ممکن اعمال شــد و حتی رای بر‬ ‫تخریب سازه محافظ سیستم های گرمایش و سرمایش‬ ‫مرکزی در پشت بام ساختمان صادر گردید‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬الزم بــه ذکر اســت کــه یکی از‬ ‫دالیل انتقال تجهیزات گرمایشــی به پشت بام تجهیز‬ ‫ســاختمانهای شــفق ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬به بویلر چگالشــی با‬ ‫راندمان ‪ ۹۸‬درصدی اســت کــه دود حاصل از احتراق‬ ‫ان به صورت ســرد اســت و انتقال دود سرد در ارتفاع‬ ‫‪ ۴۰‬متری ساختمان میسر نبود و فضای موتورخانه در‬ ‫زیرزمین به منابع فاضالب خاکســتری و جمع اوری‬ ‫اب بــاران و همچنین کوئل هــای پنل های ابگرمکن‬ ‫خورشیدی اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫مدیر گروه مهندسی ساختمانی شفق فردیس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬براین اســاس از همه مســووالن عزیز و ارجمند‬ ‫خواهشمندیم که با توجه به ســرمایه گذاری چند ده‬ ‫میلیاردی گروه شفق ‪ ،‬مســوالن اینده نگر با افق دید‬ ‫عمیق تر و گســترده ای‪ ،‬این گــروه متخصص در امر‬ ‫ساخت و ساز و ساختمانهای سازگار با محیط زیست را‬ ‫مورد حمایت بیشــتری قرار دهند تا هم گروه شفق و‬ ‫هم دیگر سازندگان به الگو برداری و ادامه روند ساخت‬ ‫ســاختمانهای مسکونی و تجاری سبز ترغیب و تشویق‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫* نامــه نگاری مهندس مختــاری مدیر گروه‬ ‫ساختمانی شــفق به ریاست کمیسیون ماده صد‬ ‫فردیس‬ ‫در ادامــه همچنیــن مهندس مختــاری مدیر گروه‬ ‫مهندســی ساختمانی شــفق با هدف رفع برخی موانع‬ ‫و مشــکالت نامه ای به ریاست محترم کمیسیون ماده‬ ‫‪ 100‬شــهرداری فردیس ارســال کرد و خواستار دیده‬ ‫شــدن اقدامات انجام گرفته در ایــن مجموعه گردید‬ ‫‪.‬در این نامه امده اســت که تنها انتظاری که از عزیزان‬ ‫میرود این است که اقدامات ارزشمندی که در راستای‬ ‫پیشــگیری از اتالف سوخت و صرفه جویی در مصارف‬ ‫اب ‪ ،‬گاز و برق شــده اســت و درقبال ان هزینه های‬ ‫قابل مالحظه ای که در این خصوص انجام شده‪ ،‬نادیده‬ ‫گرفته نشود‪...‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 157

هفته نامه خبر فردیس 157

شماره : 157
تاریخ : 1400/06/29
هفته نامه خبر فردیس 156

هفته نامه خبر فردیس 156

شماره : 156
تاریخ : 1400/06/10
هفته نامه خبر فردیس 155

هفته نامه خبر فردیس 155

شماره : 155
تاریخ : 1400/05/23
هفته نامه خبر فردیس 154

هفته نامه خبر فردیس 154

شماره : 154
تاریخ : 1400/05/09
هفته نامه خبر فردیس 153

هفته نامه خبر فردیس 153

شماره : 153
تاریخ : 1400/04/24
هفته نامه خبر فردیس 152

هفته نامه خبر فردیس 152

شماره : 152
تاریخ : 1400/04/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!