هفته نامه خبر فردیس شماره 147 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 147

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 147

هفته نامه خبر فردیس شماره 147

‫مصطفی سعیدی‬ ‫سیرایی‪ ،‬شهردار‬ ‫فردیس برکنار شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫گفتگو‬ ‫معاون فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫مشکل قطعی اب شهرک‬ ‫منظریه به زودی مرتفع‬ ‫می شود‬ ‫‪ ۱۳۵‬پرونده واحد صنفی‬ ‫متخلف به تعزیرات‬ ‫حکومتی فردیس ارجاع شد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫‪ ۵۶‬میلیارد تومان برای‬ ‫تکمیل بیمارستان فردیس‬ ‫اختصاص یافت‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫امید فردیسی ها به ضرب االجل استاندار‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫از بی سوادی تا بدفهمی!‬ ‫شهروندانومخاطبانعزیزهمانگونه‬ ‫که به یاد دارید در شماره قبل گزارشی‬ ‫با عنوان ول شدن ساماندهی و ولگردی‬ ‫سگها در هسته مرکزی شهر فردیس‬ ‫چاپ و منتشر شده بود که متعاقب ان‬ ‫چندنفرانگشت شمار مدعیحمایتاز‬ ‫سگها‪ ،‬شروع به فحاشی کردند‪.‬‬ ‫البته این چند نفر را انقدر نادان یافتم‬ ‫که هیچیک را قابل پاسخگویی نمی‬ ‫دانم‪ ،‬ولی واکنش بــه دور از اخالق و‬ ‫شرم اور انها این فرصت را برای نشان‬ ‫دادن افکار و نگرش پوشــالی اما زیر‬ ‫پوشش به اصطالح حامی سگها فراهم‬ ‫کرد تا اندکی بیشــتر به شرح رفتار‪،‬‬ ‫برخورد و طرز فکر انها بپردازم‪.‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫انتزاع کامل شهرداری فردیس از کرج به عنوان استان البرز شناخته شد اما مدیریت شهری ان تا‬ ‫یک مطالبه مردمی این روزها تعیین ضرب االجل از قبل از انتخابات سال ‪ ۹۶‬تحت پوشش ‪ ۲‬منطقه‬ ‫سوی استاندار البرز روزنه امیدی برای حل و فصل شهری سه و ‪ ۱۰‬شهرداری کرج به فعالیت خود‬ ‫ادامه داد‪.‬‬ ‫این مشکل چهارساله ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫فردیس سال ‪ ۱۳۹۲‬به عنوان ششمین شهرستان‬ ‫شرح درصفحه ‪3‬‬ ‫دادستان خبرداد‪:‬‬ ‫شناسایی و‬ ‫دستگیری‬ ‫خفاش شب‬ ‫فردیس‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫امام جمعه فردیس‪:‬‬ ‫باید قدردان زحمات‬ ‫هیات های اجرایی‬ ‫و نظارت باشیم‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اینانلو‪ ،‬فرماندار‪:‬‬ ‫‪ ۱۰‬تخلف تبلیغاتی‬ ‫در فردیس به مراجع‬ ‫قانونی ارجاع شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 147‬هفته اول‪ 2 ،‬خرداد ماه ‪ 4 | 1400‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫رییس اداره صمت شهرستان‪:‬‬ ‫گزارش های ایرنا نتیجه داد؛‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫از بی سوادی تا بدفهمی!‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫ناگفته پیداست که قشر و طیفی از مردم نسبت به ازار هر‬ ‫جاندار و جانوری حســاس هستند که شخصا به احترام طرز‬ ‫فکر و نگاه انساندوستانه انها سر تعظیم فرود می اورم و خود‬ ‫یکی از دوستداران و طرفداران اینگونه انسانهای صلح جو و‬ ‫عدالت طلب هستم‪ ،‬همانگونه که در محتوای گزارش شماره‬ ‫قبلی درباره سگها نیز همین فکر و اندیشه دنبال شده بود‪.‬‬ ‫حال جدا از بی ســوادی این چند نفــر که وجود چندین‬ ‫غلط امالیی تنها در چند ســطر هتاکی و فحاشی انها را به‬ ‫خوبی ثابت می کند‪ ،‬به نظر می رســد که انها فقط تیتر ان‬ ‫گزارش را خوانده اند و ابتدا سردســته انها در پستی چنین‬ ‫نتیجــه گیری کرده که توجه توجه‪ ،‬دروغ بزرگ! نویســنده‬ ‫این گزارش خواهان کشتار سگهاست و طرفدار جنایت تبریز‬ ‫است و اتش بیار معرکه و چند جمله اراجیف و تهمت دیگر‬ ‫و ‪ ...‬در انتها هم از دیگران خواســته که ان را نشــر دهند تا‬ ‫درس عبرتی برای انانی شود که می خواهند کشتار سگها را‬ ‫جایگزین عقیم سازی کنند!‬ ‫در ادامه سه چهار نفر دیگر از رفقای این خانم یا اقا پست‬ ‫های دیگری را منتشر کردند که سر تا پای انها جز هتاکی‪،‬‬ ‫فحاشــی و بددهنی و اســتفاده از بی ادبانه ترین و وقیحانه‬ ‫ترین کلمــات نبود‪ ،‬البته تا از ایــن مبحث غیراخالقی دور‬ ‫نشــده ایم‪ ،‬الزم اســت یاداوری کنم که در همه این پست‬ ‫ها بدون استثنا یک نوع تملق و چاپلوسی و به زبان عامیانه‬ ‫نوعی چاشنی پاچه خواری از برخی افراد و بعضی ها!‪ ...‬وجود‬ ‫داشت که بدون شــک می تواند یکی از دالیل اصلی و اسم‬ ‫رمز این همه فحش و یاوه گویی باشــد‪ ،‬هرچند در صورت‬ ‫لزوم شرح واضح تری در این باره در اینده ارایه خواهم کرد‪.‬‬ ‫اما حاال به یمن وجود فضای مجازی هم گزارش ما درباره‬ ‫ســگها و هم اراجیف و تملق گویــی این چند نفر به راحتی‬ ‫قابل دسترسی اســت‪ ،‬لذا هر کس که بتواند فقط یک واژه‬ ‫تاکید می کنم فقط یک کلمه یا واژه کشــتار یا سگ کشی‬ ‫در گزارش منتشر شده ما نشــان دهد‪ ،‬می تواند با مراجعه‬ ‫بــه دفتر ما در فردیس بابت هر کدام از واژه ها یک میلیون‬ ‫تومان جایزه دریافت کند‪ ،‬ضمن اینکه این چند نفر بدفهم و‬ ‫نه ‪ ...‬مرا متهم کرده اند که برای دیده شــدن خودم گزارش‬ ‫ســگها را تهیه و منتشر کرده ام‪ ،‬واقعا که من بعد از بیست‬ ‫و چند ســال کار در عرصه رسانه و روزنامه نگاری‪ ،‬انهم در‬ ‫فردیس خواسته ام که دیده بشوم‪ ،‬اینجاست که به درستی‬ ‫گفته اند جواب ‪ .....‬فقط سکوت است!‬ ‫واقعیت این اســت که ما در ان گزارش ضمن برشمردن‬ ‫نقش موثر ســگها در زندگی انســان و اینکه این حیوان از‬ ‫گذشــته های خیلی خیلی دور و حتــی حاال برای ویروس‬ ‫یابی کرونا در خدمت انســان بوده است‪ ،‬بیشتر روی کاهش‬ ‫فعالیت مرکز ساماندهی ســگ های بالصاحب در فردیس‪،‬‬ ‫هزینه ‪ 200‬تا ‪ 700‬میلیون تومانی ان‪ ،‬دعوت از تشکل های‬ ‫مردم نهاد برای کمک‪ ،‬اســتفاده از ظرفیت رســانه ها برای‬ ‫هدایت ســگها به خارج شهر‪ ،‬بکارگیری روش های علمی و‬ ‫تخصصی درباره سگها‪ ،‬بازبینی و ساماندهی دوباره این مرکز‬ ‫برای جمع اوری ســگهای ولگرد را انهم از زبان مسووالن و‬ ‫مدیران شهرستان مطرح کرده ایم‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬جای بسی تاســف از این میزان بی سوادی‬ ‫و بدفهمی این چند نفر اســت‪ ،‬چراکه می توان با اطمینان‬ ‫گفت انهایی که واقعا طرفــدار و حامی حیوانات و از جمله‬ ‫سگها هســتند‪ ،‬همانگونه که انتظار دارند به نظر و عقیده و‬ ‫نگرش انها به سگها احترام گزارده شود‪ ،‬بنابراین بطور قطع‬ ‫برای نظر و نگرش دیگران نسبت به این حیوان احترام قایل‬ ‫می شوند‪ ،‬چه اینکه وجود اختالف نظر و عقیده در هر جمع‬ ‫و جامعه ای طبیعی است‪.‬‬ ‫اخر چگونه می شــود در مورد انقراض نسل حیوانی چون‬ ‫سگ که شــاید از میلیونها سال پیش در کنار و در خدمت‬ ‫انسان بوده است‪ ،‬کلمه و واژه کشتار و سگ کشی را استفاده‬ ‫کرد‪ ،‬برعکس اصل حرف ما هم در ان گزارش این بوده است‬ ‫که برای کاســتن از زیان های بهداشتی و سالمت انسانها و‬ ‫بطور خاص شــهروندان باید از راهکارهای علمی و تخصصی‬ ‫در مورد سگها بهره گرفت‪ ،‬مضاف بر اینکه طیف و قشری از‬ ‫مردم سگ را باوجود همه خوبی و ویژگی هایش‪ ،‬نجس می‬ ‫دانند‪ ،‬لیکن کجای چنین باور و عقیده ای معنی کشــتار و‬ ‫سگ کشی می دهد؟!‬ ‫واقعا که عنوان حامیان حیوانات واژه های زیبا و دلنشینی‬ ‫اســت‪ ،‬اما اطمینان دارم که این چند نفــر نادان و بدفهم‪،‬‬ ‫الیق چنین توصیفی نیســتند! چون اگر کسی برای حقوق‬ ‫حیوانات این چنین ســینه چاک می کند و سگها را فرشته‬ ‫می نامد‪ ،‬بالطبع باید انقدر از عقل و شــعور برخوردار باشد‬ ‫که گیرم به فرض کســی موضوع و مســاله ای را دانسته و‬ ‫ندانســته به شکلی اشــتباه مطرح کرده باشد‪ ،‬ایا پاسخ ان‬ ‫هتاکی و فحاشــی است؟ ای کاش به قدر ارزنی فهم و سواد‬ ‫وجود داشت و به جای این اتهام های بی اساس و یاوه گویی‬ ‫ها‪ ،‬گزارش ما را مورد نقد کارشناسه قرار می داد‪.‬‬ ‫خالصه اینکــه گزارش ما تاکید دوباره ای بر مســوولیت‬ ‫شناسی و مسوولیت پذیری بود و هست‪ ،‬چرا که ما موضوع‬ ‫سگ های ولگرد را مورد اسیب شناسی قرار داده و خواستار‬ ‫ان شــده بودیم که با کمک حامیــان حیوانات و راه اندازی‬ ‫دوباره و فعالتر کردن مرکز ســاماندهی سگهای بالصاحب‪،‬‬ ‫کاری کنند تا از پرســه زنی ســگها در سطح شهر فردیس‬ ‫پیشــگیری شــود‪ ،‬به عبارت دیگر و به رسم همیشه صدای‬ ‫بخشی از شهروندان را به گوش مسووالن ذیربط رسانده ایم‬ ‫و این کار و روندی اســت که سالهای طوالنی به ان مبادرت‬ ‫ورزیده و کماکان به ان ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫بنابراین فقط به عنوان نمونه یاداور می شــوم که اگر قرار‬ ‫و هدف از راه اندازی مرکز ساماندهی سگهای بالصاحب در‬ ‫بهار سال ‪ 98‬در فردیس این بوده است که تنها روزانه چند‬ ‫قالده ســگ عقیم سازی و رها شــوند‪ ،‬پس هزینه ‪ 200‬تا‬ ‫‪ 700‬میلیون تومانی به گفته مسووالن‪ ،‬اختصاص پنج هزار‬ ‫مترمربع یعنی زمینی به وســعت پنج کیلومتر مربع‪ ،‬دارای‬ ‫‪ ۵‬اشــیانه حیوانات و ‪ ۴۰‬قفس نگهداری حیوانات برای چه‬ ‫بوده است؟‬ ‫در پایان گمان می کنم ما در گزارش شماره قبل هم دست‬ ‫روی نکته درستی گذاشته ایم که کاهش فعالیت این مرکز‬ ‫به هر دلیل از جملــه عدم اختصاص بودجه الزم و هر علت‬ ‫دیگری‪ ،‬موجب بیشــتر شدن و بیشــتر دیده شدن سگهای‬ ‫ولگرد در سطح شهر فردیس شده است‪ ،‬لذا این گزارش هیچ‬ ‫تعارض و منافاتی با تالش کســانی که واقعا حامی حیوانات‬ ‫و سگها و حتی کســانی که پیمانکار این مجموعه هستند‪،‬‬ ‫نــدارد! هرچند می دانم که در صورت لزوم و مثل همیشــه‬ ‫بازهم به مشکل ســاماندهی سگها ولگرد خواهیم پرداخت‪،‬‬ ‫چون هدف ما فقط گفتن و نوشتن و بازهم تکرار ان و بازهم‬ ‫گفتن و نوشتن تا رسیدن به نتیجه نهایی است‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 147‬هفته اول ‪ /‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫امام جمعه فردیس‪ :‬باید قدردان زحمات هیات های اجرایی و نظارت باشیم‬ ‫امــام جمعه فردیــس تاکید کــرد‪ :‬در خصوص‬ ‫انتخابات شــورا بنده قدردان همه زحماتی هستم‬ ‫که هیات های اجرایی و نظارت در این شهر متقبل‬ ‫و متحمل شدند‪ ،‬کار دشواری است‪ ،‬فکر نکنیم که‬ ‫کار اســانی اســت پرونده ‪ 250‬نفر در مدت زمان‬ ‫چند هفته تایید یا رد کنید‪ ،‬به این صورت نیســت‬ ‫و باید ابروی مردم را لحاظ کرد که ایا این کاندیدا‬ ‫به درد اینکار می خورد در پرونده چیزهایی باشــد‬ ‫که مــا ندانیم‪ ،‬باالخره ان منابع چهارگانه را قانون‬ ‫تعیین کرده که استعالم از انها گرفته شده است ‪.‬‬ ‫حجت االســام و المســلمین دکتــر علی اکبر‬ ‫ایمانــی در خطبه هــای نماز عبادی و سیاســی‬ ‫جمعه فردیــس گفت‪ :‬در این دوره خدا را شــکر‬ ‫دقت بیشــتری هم شــده‪ ،‬البته بعضی ها تایید و‬ ‫رد صالحیت شدند حتی در شهرستان کاندیدایی‬ ‫رد صالحیت شــده وقتی به هیات نظارت اســتان‬ ‫رفته گفتند چون رد صالحیت بر اساس چهارمنبع‬ ‫رســمی نبوده ما قبول نداریــم و تایید می کنیم‬ ‫اما متاســفانه علیرغم چنین دقت هایی باز بعضی‬ ‫از افراد در شهرســتان رد صالحیت شــدند و رد‬ ‫صالحیت بر اســاس گزارش همان منابع رســمی‬ ‫چهارگانه بــوده اینها در اســتان تایید صالحیت‬ ‫گرفتند این برای ما قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مگر قرار نبود افراد طی گزارش منابع‬ ‫رسمی رد صالحیت شوند پرونده محکومیت دارند‬ ‫گفتند باید بــرود زندان این فرد کــه نباید تایید‬ ‫صالحیت شــود‪ ،‬چه اتفاقی افتاده من نمی خواهم‬ ‫خود نمایندگان مجلــس را متهم کنم نمایندگان‬ ‫افــراد انقالبی و متدین و متعهد هســتند تا کنون‬ ‫هم نشــان دادند که اهل زد و بند نیستند ولی این‬ ‫را مــی دانم بعضی از افراد بــه دفاتر بعضی از این‬ ‫نمایندگان رفت و امد دارند و انها اعمال نفوذ می‬ ‫کنند‪ ،‬انها متاسفانه بخاطر مسایلی تاییدیه خود را‬ ‫گرفتند این مردم فردیس یکبار ضربه خوردند قرار‬ ‫نیست دوباره از یک سوراخ دوباره گزیده شوند‪.‬‬ ‫* قرار نیســت دوباره افرادی وارد شورا‬ ‫شوند و به منافع مردم فردیس لطمه بزنند‬ ‫دکتر ایمانی خاطرنشان کرد‪ :‬دوباره قرار نیست‬ ‫افرادی در این شهر بیایند بخواهند در شورای شهر‬ ‫به منافع مردم لطمه بزنند‪ ،‬من افراد فعلی شورای‬ ‫شــهر فردیس را متهم نمی کنــم‪ ،‬بعضی از افراد‬ ‫فعلی شــورای شهر فردیس محترم و پاک دست و‬ ‫دلسوز هســتند ولی در اقلیت هستند چه کار باید‬ ‫کنننــد وقتی حرف انها برش نــدارد چکار کنند‪،‬‬ ‫منافع شــهر به تاراج می رود اما کســی گوش به‬ ‫حرف نمی دهد نمی خواهم بگویم مصوبات شورای‬ ‫در حق شهرســتان کارامد نبوده خیر مصوباتی هم‬ ‫از شــورای فعلی داشــته ایم و خدماتی هم برای‬ ‫مردم و شهر فردیس ارایه دادند‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس ادامه داد‪ :‬هشدار می دهم به‬ ‫نمایندگان شهرستان مراقب دفاترخود باشید همان‬ ‫ســخنی که امام به مراجع گفت مراقب بیوت خود‬ ‫باشید چه کسانی رفت و امد می کنند‪ ،‬اگر خشت‬ ‫اول کج گذاشته شود دیوار تا ثریا کج خواهد رفت‬ ‫اینها امروز می ایند تایید صالحیت هایی کسانی را‬ ‫از شــما می گیرند که براساس گزارش منابع موثق‬ ‫شــما که اهتمام می ورزیــد و اعتماد می کنید بر‬ ‫اســاس منابع موثق شــما باید رد صالحیت شوند‬ ‫برای چه شــما این افراد را تایید صالحیت کردید‪،‬‬ ‫چه اتفاقی افتاده است؟‬ ‫ایمانــی افزود‪ :‬کاندیدایی که با تبلیغات ریخت و‬ ‫پاش و وعده و وعید های دروغ به شــورای راه پیدا‬ ‫کند به چه قیمتی ایا او می تواند به شــهر و مردم‬ ‫خدمت کند ان کسی که کارمند رسمی شهرداری‬ ‫کرج است فردا به شورای شــهر فردیس بیاید ایا‬ ‫در مســاله انتزاع شهرداری فردیس کمکی به شهر‬ ‫می کند هنوز ما نتوانسته ایم شهرداری فردیس از‬ ‫شهرداری کرج منتزع کنیم‪.‬‬ ‫* چرا نمایندگان مردم در مجلس پای کار‬ ‫نمی ایند‬ ‫وی گفت‪ :‬چــرا نمایندگان پــای کار نمی ایند‬ ‫نماینده مجلــس نمی تواند رفع مســوولیت کند‬ ‫اســتاندار نمی تواند رفع مسوولیت کند چون انها‬ ‫پیش خدا مسوول هســتند‪ ،‬بارها از پشت تریبون‬ ‫گفتم اقای اســتاندار البرز نشســتی با نمایندگان‬ ‫مجلس داشــته باشند دو تا شــهرداران فردیس و‬ ‫کرج و شــورای شهر مسایل انتزاع کامل شهرداری‬ ‫فردیس از شــهرداری کرج را حل کنند کســانی‬ ‫باید به شــورای شــهر فردیس ورود پیدا کنند که‬ ‫پاکدست باشند و بتوانند حق و حقوق مردم و این‬ ‫شهر را استیفا کنند‪.‬‬ ‫ایمانی افزود‪ :‬کاندیدایی وقتی وارد شورای شهر‬ ‫فردیس می شــود هیچی ندارد وقتی میاد بیرون‬ ‫می بینی همــه چیز دارد این همه امکانات از کجا‬ ‫اورده است بعد می گوید ما هیچ پرونده دزدی از او‬ ‫نداریم معلوم است هیچ ردپایی از خود جایی نمی‬ ‫گذارد همان نشســت ها و زد و بندهای شبانه ای‬ ‫که با فالن پیمانکار داده بود کار را تمام می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬من کاری ندارم به ان کسی که ‪ 50‬یا‬ ‫‪ 100‬هزارتومــان پول می گیرد و رای می دهد ان‬ ‫عقلش بیشتر از ان نمی رسد فقط ‪ 100‬هزارتومان‬ ‫را می بیند و ان ســه هزار میلیارد تومان نمی بیند‬ ‫که مدیریتش را به این کاندیدا در عرض چهارسال‬ ‫مردم به سر خودشــان بزنند که این پول کجا می‬ ‫رود‪ ،‬خالصــه اگردر این یک ماه به انتخابات مانده‬ ‫دور هم بنشــینیم دست به دست هم بدهیم روی‬ ‫معیارها و مالکها ی رهبری فرمودند حرکت کنیم‬ ‫رای تو صندوق بندازیــم بدانیم که برای این رای‬ ‫روز قیامت باید جواب بدهیم درست است که حق‬ ‫من و شماســت از این حق باید درســت استفاده‬ ‫کنیم چون اگر از حق درست استفاده نکنیم افراد‬ ‫دیگر استفاده می کنند‪.‬‬ ‫امــام جمعه فردیــس همچنین بــه روز ازادی‬ ‫خرمشــهر که نقطه عطفــی در تاریخ جنگ ایران‬ ‫اســت اشاره کرد و افزود‪ :‬دشــمن تدارکات از نظر‬ ‫ابزار و االت جنگی را بــکار گرفت و صدام ادعای‬ ‫می کرد که اگر بتوانند خرمشــهر را تصاحب کنند‬ ‫من کلید بصره را به انهــا واگذار می کنم فکر هم‬ ‫نمی کرد با ایــن همه حمایت هــای بین المللی‬ ‫‪،‬اسلحه‪،‬پول و امکانات ایران شرایط سخت و دشوار‬ ‫را پشت سر داشــت نیروهای نظامی مسلح به ان‬ ‫صورت شکل نگرفته بود توانستند خرمشهر را ازاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ایمانی تصریح کرد‪ :‬در جنگ اقتصادی امروز باید‬ ‫حواسمان باشد اگر همه دست به دست هم دهیم‬ ‫این فســادها و تبعیض ها مســایلی که در کشور‬ ‫وجود دارد جمع شــود مدیران اجرایی کشــور در‬ ‫جهت اقتصــاد مقاومتی کار کنند سالهاســت که‬ ‫مقام معظــم رهبری این بحــث را مطرح کرده و‬ ‫هنوز هم ان چیزی که باید اتفاق می افتاد نیفتاده‬ ‫است‪ ،‬امیدوارم دولت جوان پای کار بیاید و دغدغه‬ ‫معیشــت مردم جدی تری داشته باشد دارند ولی‬ ‫کفایتی نمی کند همت جهــادی و توان و روحیه‬ ‫دیگری حاکم شــود تا کشــور را از این بحران ها‬ ‫نجات دهد‪.‬‬ ‫اینانلو‪ ،‬فرماندار‪ ۱۰ :‬تخلف تبلیغاتی در فردیس به مراجع قانونی ارجاع شد‬ ‫فرماندار فردیــس اعالم کرد که ‪ ۱۰‬مورد تخلف‬ ‫تبلیغات زودهنــگام برخی نامزدهای شــوراهای‬ ‫اسالمی شهر در این شهرســتان ثبت و به مراجع‬ ‫قانونی ارجاع داده شد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اینانلو در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬این تخلفات تبلیغاتی توسط برخی نامزدهای‬ ‫انتخابات شوراهای اسالمی مناطق شهری فردیس‬ ‫در فضای مجازی انجام شــد که شناسایی و برای‬ ‫رسیدگی قانونی به متولیان امور گزار شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چندین نشســت با حضور اعضای‬ ‫شــورای تامین و سپس با هیات اجرایی شهرستان‬ ‫بــرای انتخابات ریاســت جمهوری و شــوراهای‬ ‫اسالمی شهر و روستا در شهرستان فردیس برگزار‬ ‫شــد که در این نشست ها تاکید شــد کاندیداها‬ ‫تا زمــان قانونی تبلیغات ‪ ،‬نبایــد هیچ گونه اقدام‬ ‫تبلیغی داشته باشند‪.‬‬ ‫اینانلو اضافه کرد‪ :‬نامزدهای شورای های اسالمی‬ ‫شــهرهای فردیــس و‬ ‫مشکین دشت در موعود‬ ‫مقرر خــود مــی توانند‬ ‫تبلیغات کنند اما اکنون‬ ‫باید از هر گونه تبلیغات‬ ‫در فضای مجازی ‪،‬حقیقی‬ ‫و تشکیل جلســات غیر‬ ‫قانونی خوددای کنند‪.‬‬ ‫وی بــا اعــام اینکــه‬ ‫تبلیغات زودهنگام تخلف‬ ‫و جرم انتخاباتی محسوب‬ ‫می شــود یــاداور شــد‪:‬‬ ‫تبلیغات پیــش از موعد‬ ‫به منزلــه پایبند نبودن‬ ‫به قانون است و افراد حق‬ ‫ندارند پیش از اغاز زمان رســمی تبلیغات‪ ،‬در این‬ ‫خصوص اقدام کنند‪.‬‬ ‫اینانلــو با اشــاره به اینکه هیــات های نظارت‬ ‫وبازرســی و دســتگاه قضایــی شــعبه تخصصی‬ ‫رســیدگی بــه تخلفــات انتخابات‬ ‫داوطلبان شــورای های شــهر در‬ ‫فردیس تعییــن کرده انــد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬این شعبه اماده رسیدگی به‬ ‫پرونده های تخلفات انتخاباتی است‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیــس از مــردم‬ ‫شهرســتان فردیس خواست حضور‬ ‫پر شــور و مشــارکت حداکثری در‬ ‫انتخابات داشــته باشــند و اکنون‬ ‫مقدمــات الزم بــرای برگــزاری‬ ‫انتخاباتی شفاف‪ ،‬قانونمند و باشکوه‬ ‫فراهم است‪.‬‬ ‫شهرستان فردیس با حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار نفر جمعیت ‪ ۱۶۰ ،‬شعبه اخذ‬ ‫رای بــرای ایــن شهرســتان در ‪۲‬‬ ‫شــهر فردیس و مشکین دشت و روستای فرخ اباد‬ ‫زیبادشت پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫شناسایی و دستگیری خفاش شب فردیس‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب فردیس از بازداشت‬ ‫فردی خبر داد که در پوشــش مسافرکش اقدام به‬ ‫ازار جنسی بانوان در این شهرستان می کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی دادگســتری‬ ‫البرز‪ ،‬حسین ناصرخاکی گفت‪ :‬با وصول‬ ‫برخی گزارش ها به دادســتانی فردیس‪،‬‬ ‫مبنی بــر ادم ربایــی و مزاحمت برای‬ ‫بانوان و ســرقت و عنف و تهدید با چاقو‬ ‫توســط فردی در پوشــش مسافرکش‪،‬‬ ‫دستور قضایی برای شناسایی و بازداشت‬ ‫متهم صادر شــد که بــا اقدامات فنی و‬ ‫تعقیب مناســب‪ ،‬متهم بــا نام «س‪ .‬م»‬ ‫دستگیر شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون ســه نفر از شهروندان‬ ‫طرح شــکایت کرده اند در خصوص روش این فرد‬ ‫که به «خفاش شب فردیس» معروف شده توضیح‬ ‫داد‪ :‬این متهم‪ ،‬زنان جوان را به عنوان مسافرکش با‬ ‫خودروی«پراید مشکی» سوار می کرده و در حالی‬ ‫که تمام شیشه های خودرو پایین بوده پس از طی‬ ‫مســافتی‪ ،‬شیشه های دودی خودرو را باال داده و با‬ ‫تغییر مســیر و ادم ربایــی‪ ،‬در نقطه خلوتی توقف‬ ‫می کرده است‪.‬‬ ‫ناصــر خاکی افزود‪ :‬با توجه به دســتکاری درب‬ ‫خودرو‪ ،‬امکان فرار برای بزه دیدگان میســر نبوده‬ ‫و متهــم با تهدید از طریق چاقو‪ ،‬عالوه بر ســرقت‬ ‫اموال بزه دیدگان‪ ،‬اقدام به تعدی جنسی نسبت به‬ ‫ان ها می کرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه این فرد پس از انجام نیت‬ ‫شیطانی خود ‪ ،‬بزه دیدگان را رها می کرده متذکر‬ ‫شــد‪ :‬در این باره تاکنون سه شاکی شناسایی شده‬ ‫اند امــا با توجه به نوع ارتکاب بــزه و ادله موجود‬ ‫امکان وجود سایر بزه دیدگان وجود دارد‪.‬‬ ‫وی از صدور دستور قضایی برای انتشار عمومی‬ ‫تصویر متهم بر اساس ماده ‪ ۹۶‬قانون ایین دادرسی‬ ‫کیفــری خبر داد و گفت‪ :‬افراد بزه دیده می توانند‬ ‫برای طرح شــکایت با حفظ محرمانگی هویت ان‬ ‫ها‪ ،‬به دادســرای عمومی و انقالب فردیس مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شهردار فردیس برکنار شد‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر فردیس روز یکشنبه‬ ‫در نشســت رســمی خود با اکثریت ارا مصطفی‬ ‫سعیدی سیرایی شهردار این شهر را برکنار کردند‪.‬‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر فردیس در این باره‬ ‫به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬در سیصد‬ ‫و پنجاه و نهمین جلسه رسمی‬ ‫اعضای شــورای اســامی شهر‬ ‫فردیس‪ ،‬موضوع عدم شــرایط‬ ‫احراز سکونت مصطفی سعیدی‬ ‫ســیرایی شــهردار فردیــس‬ ‫براســاس ماده پنــج ایین نامه‬ ‫اجرایی شــرایط تصدی سمت‬ ‫شهرداران مصوب ‪ ۲۵‬اذر سال‬ ‫‪ 97‬هیات وزیران مورد بررســی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫مجتبی قاســمی افزود‪ :‬در نتیجه این بررســی‬ ‫به علت عدم ســکونت طبق بند دال تبصره چهار‬ ‫ذیل ماده ‪ ۸۰‬قانون تشــکیالت‪ ،‬وظایف و انتخاب‬ ‫شــوراهای اسالمی کشــور و انتخاب شــهرداران‬ ‫مصوب یکم خرداد سال ‪ ،۷۵‬بعد از رای گیری پنج‬ ‫رای مخالف و چهار رای موافق مصطفی ســعیدی‬ ‫سیرایی از سمت شهردار فردیس برکنار شد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در ادامه این روند مصوبه شورای‬ ‫اســامی فردیس مبنی بر برکناری شــهردار این‬ ‫شــهر جهت تصمیم گیری نهایی به کمیته تطبیق‬ ‫فرمانداری شهرستان فردیس ارسال شد‪.‬‬ ‫قاســمی همچنیــن توضیــح داد کــه قانون‪،‬‬ ‫مســوولیت بررسی و تطبیق اســتمرار احراز محل‬ ‫ســکونت شــهردار انتخابــی را به عهــده اعضای‬ ‫شوراهای اسالمی شهر واگذار کرده است‪.‬‬ ‫در نیمه دوم ســال ‪ ۹۶‬که شــورای و شهرداری‬ ‫فردیس از شهرداری کرج جدا و مستقل شد‪ ،‬از ان‬ ‫زمان تاکنون سه شــهردار و سه سرپرست‪ ،‬سمت‬ ‫شهرداری این شــهر نیم میلیون نفری را برعهده‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫فردیس بــا بیش از ‪ 600‬هــزار نفر جمعیت در‬ ‫بهار سال ‪ ۹۲‬از شهرستان کرج جدا و به ششمین‬ ‫شهرستان استان البرز تبدیل شد‪.‬‬ ‫یاداوری می شــود‪ :‬متعاقب برکناری شــهردار‬ ‫فردیس قرار شــد در شامگاه یکشــنبه جلسه ای‬ ‫برای رســیدگی به این موضوع تشــکیل شود که‬ ‫با عدم حضور چهار عضو شــورای شهر که موافق‬ ‫شــهردار فردیس بودند‪ ،‬این جلســه به حد نصاب‬ ‫نرسید و منتفی شد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر با توجه به اینکــه خبر برکناری‬ ‫شــهردار فردیس موقعی منتشر شد که هفته نامه‬ ‫خبرفردیس اماده ارســال به چاپخانه بود‪ ،‬بنابراین‬ ‫در شماره بعدی بطور مفصل و از زوایای مختلف به‬ ‫این رویداد خواهیم پرداخت‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 147‬هفته اول ‪ /‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫امید فردیسی ها به ضرب االجل استاندار‬ ‫انتزاع کامل شهرداری فردیس از کرج به عنوان‬ ‫یک مطالبه مردمی این روزها تعیین ضرب االجل‬ ‫از ســوی اســتاندار البرز روزنه امیدی برای حل و‬ ‫فصل این مشکل چهارساله ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫فردیــس ســال ‪ ۱۳۹۲‬بــه عنوان ششــمین‬ ‫شهرستان استان البرز شــناخته شد اما مدیریت‬ ‫شــهری ان تا قبــل از انتخابات ســال ‪ ۹۶‬تحت‬ ‫پوشش ‪ ۲‬منطقه شهری سه و ‪ ۱۰‬شهرداری کرج‬ ‫به فعالیت خود ادامه داد‪.‬‬ ‫نخســتین دوره شورای اســامی شهر فردیس‬ ‫در ســال ‪ ۹۶‬همزمان با پنجمیــن دوره انتخابات‬ ‫شــوراهای اسالمی شهر و روســتا همزاد شد و به‬ ‫دنبال ان مدیریت شهری شامل شورا و شهرداری‬ ‫در فردیس شکل گرفت‪.‬‬ ‫انتظار می رفت با تشــکیل شــورا و شهرداری‬ ‫مستقل ‪ ،‬مدیریت شــهری فردیس به طور کامل‬ ‫از کرج جدا و فعالیت مستقل خود را اغاز کند اما‬ ‫این استقالل شــهری به طور کامل انجام نشد به‬ ‫طوریکه هنوز بخشی از امکانات و امالک مدیریت‬ ‫شهری فردیس در حوزه اختیارات شهرداری کرج‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫این تداخــل مدیریتی و محدودیــت اختیارات‬ ‫مشکالت متعددی برای فردیس از جمله در بحث‬ ‫مجوز ساخت وسازها و صدور اسناد ملکی به وجود‬ ‫اورده و حتی دامنه چالش های مدیریت شهری به‬ ‫تنها بیمارســتان در حال ساخت فردیس کشیده‬ ‫شده و اسناد مالکیت ان را دچار نقص کرده است‪.‬‬ ‫در ارزیابــی دالیل عــدم تحقق انتــزاع کامل‬ ‫شهرداری های فردیس و کرج سخن فراوان است‬ ‫و رفع این مشکل پای ثابت شکایات و گالیه های‬ ‫مردمی ومسووالن فردیس هنگام بازدید مسووالن‬ ‫استانی و کشوری از این منطقه است‪.‬‬ ‫در این خصوص بارها اعضای شــورای اســامی‬ ‫شهر و سایر مدیران شــهری فردیس از مشکالت‬ ‫عدم انتزاع کامل این شهر در بخش های مختلف از‬ ‫جمله صدور پروانه ســاختمانی و خدمات مناسب‬ ‫به شهروندان گالیه داشته اند‪.‬‬ ‫* گالیه های امام جمعه فردیس‬ ‫امام جمعه فردیس از جمله کســانی است که‬ ‫بارها و در مناسبت های مختلف بخصوص در چهار‬ ‫ســال عمر اولین دوره شــورای اسالمی این شهر‪،‬‬ ‫در دفاع از منافع عمومی فردیس نشــینان زبان به‬ ‫گالیه و نقد گشوده است‪.‬‬ ‫حجت االســام علی اکبر ایمانی می گوید‪ :‬چرا‬ ‫نماینــدگان مردم در مجلس و ســایر مســووالن‬ ‫اســتانی پای کار رفع مشــکل انتزاع شــهرداری‬ ‫فردیس از کرج نمی ایند؟‬ ‫وی گفت‪ :‬بارها از پشــت تریبــون گفته ام که‬ ‫مسووالن اســتان می توانند در نشستی با حضور‬ ‫نمایندگان مجلس و شــهرداران و شوراهای شهر‬ ‫فردیس و کرج‪ ،‬مســایل انتزاع کامل شــهرداری‬ ‫فردیس از شــهرداری کرج را حــل کنند‪ ،‬اکنون‬ ‫هم می گویم افراد پاکدســتی باید به شورای شهر‬ ‫فردیــس راه پیدا کنند که بتوانند از حق و حقوق‬ ‫مردم این شهر محروم و پرجمعیت صیانت کنند‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس تصریح کرد‪ :‬چگونه است که‬ ‫ما هنوز نتوانســته ایم شهرداری فردیس را از کرج‬ ‫جــدا کنیم و حق خودمــان را بگیریم در حالیکه‬ ‫حداقل یک ششم از تمام امکانات شهرداری کرج‬ ‫متعلق به فردیس بوده و ما هم شــریک هستیم‪،‬‬ ‫زیــرا ‪ ۲‬منطقه از کل ‪ ۱۲‬منطقه شــهرداری کرج‬ ‫در فردیس فعال بوده است‪ ،‬پس باید حق و حقوق‬ ‫فردیسی ها در اتوبوسرانی‪ ،‬سازمان میادین ‪ ،‬اتش‬ ‫نشانی و مواردی از این دست را بدهند‪.‬‬ ‫* تعیین ضرب االجل ‪ ۱۰‬روزه برای تعیین‬ ‫تکلیف شهرداری فردیس‬ ‫اســتاندار البــرز ســه روز پیــش در بازدید از‬ ‫بیمارســتان در حال ساخت شهرســتان فردیس‬ ‫بالفاصله ضرب االجل ‪ ۱۰‬روزه برای تعیین تکلیف‬ ‫شهرداری فردیس تعیین کرد‪.‬‬ ‫عزیزاله شــهبازی تاکیــد کرد‪ :‬انتــزاع کامل‬ ‫شهرداری فردیس از شــهرداری کرج باید در ‪۱۰‬‬ ‫روز اینده به سرانجام مشخصی برسد‪.‬‬ ‫استاندار البرز که در این بازدید توسط شماری از‬ ‫مسووالن استانی همراهی می شد‪ ،‬گفت‪ :‬تا جایی‬ ‫که اطــاع دارم کار تعیین مرزهــای جغرافیایی‬ ‫شهرستان فردیس بطور کامل انجام شده است‪.‬‬ ‫وی از فرماندار فردیس خواســت در نشســتی‬ ‫فوری با مدیران شــهرداری کــرج موضوع انتزاع‬ ‫کامــل فردیس از کرج را پیگیــری و در کمترین‬ ‫زمان ممکن ان را به سرانجام برسانند‪.‬‬ ‫در ادامه اما شــهبازی دوباره فرماندار فردیس را‬ ‫مورد خطاب قــرار داد و از او خواســت طی نامه‬ ‫ای مســووالن شــهرداری های کرج و فردیس را‬ ‫به نشســت فــوری دعوت و به اختالفــات این ‪۲‬‬ ‫شهرداری پایان دهد‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز همچنین در خصوص اســتقرار‬ ‫برخی ادارات نظیر اداره اموزش و پرورش که هنوز‬ ‫هم در فردیس مستقر نشده نیز گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫و مسایل مشابه را در شهرستان فردیس را دنبال‬ ‫می کنیم و به سرانجام می رسند‪.‬‬ ‫وی از مدیــران ســایر ادارات ماننــد راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬پایگاه انتقال خون‪ ،‬اوقاف و امور خیریه‬ ‫و امثال انها خواســت هرچه ســریع تر نمایندگی‬ ‫های خود را در فردیس مستقر کنند‪.‬‬ ‫* اظهار فرماندار فردیس‬ ‫فرمانــدار فردیس گفت‪ :‬در رونــد ارتقا فردیس‬ ‫به شهرســتان‪ ،‬در واقع تنها انتزاع کامل شهرداری‬ ‫فردیــس از شــهرداری کرج باقی مانده اســت و‬ ‫کارگروهــی به منظور حل و فصــل موضوع انتزاع‬ ‫کامل این ‪ ۲‬شهرداری در استانداری البرز تشکیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اینانلو بیــان داشــت‪ :‬همانطور که‬ ‫اســتاندار البرز دســتور صریح برای اجرای انتزاع‬ ‫کامل فردیس از شــهرداری کرج را صادر کردند ‪،‬‬ ‫این موضوع در اسرع وقت بررسی می شود‪.‬‬ ‫* نکته پایانی‬ ‫اکنــون مردم شهرســتان فردیس بــا توجه به‬ ‫صراحت بیان اســتاندار البرز و دســتورات قبلی‬ ‫وی برای حل مشــکالت اســتان از جمله تسریع‬ ‫در ساخت بیمارســتان ‪ ۲۶۰‬تختخوابی فردیس ‪،‬‬ ‫امیدوار هســتند تا با حل و فصل مشکل مدیریت‬ ‫شــهری فردیس ‪ ،‬شــهرداری این شــهر بتواند با‬ ‫اختیار به امور مردم از جمله خدمات ســاخت و‬ ‫ســاز و ســایر فعالیت ها بپردازد و مردم فردیس‬ ‫برای رفع مشکالت امالک و سایر خدمات به کرج‬ ‫مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫از انجا که هنوز برخی امکانات و امالک فردیس‬ ‫در اختیار شهرداری کرج است این امر سبب شده‬ ‫تا شهروندان فردیســی با مشکالت عدیده ای در‬ ‫بخش خدمات شــهری مواجه شوند که انتظار می‬ ‫رود تا قبل از انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد ماه پرونده انتزاع‬ ‫کامل شهرداری فردیس از کرج بسته شود‪.‬‬ ‫تالش خبرنگار ایرنا برای کســب نظر مسووالن‬ ‫شهرداری کرج بی نتیجه ماند‪.‬‬ ‫شهرستان فردیس با جمعیتی حدود ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫نفر دارای ‪ ۲‬شــهر فردیس و مشکین دشت و یک‬ ‫روستا به نام زیبادشت است‪.‬‬ ‫گزارش از معصومه مهتاب خبرنگار ایرنا در‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫‪ ۱۸‬ایستگاه ورزش صبحگاهی در فردیس فعالیت خود را اغاز کردند‬ ‫رییس هیات ورزش های همگانی شهرستان‬ ‫فردیــس اعالم کرد که ‪ ۱۸‬ایســتگاه ورزش‬ ‫صبحگاهی زیر نظر مربیان رســمی با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی فعالیت دوباره خود‬ ‫را در بوستان های این شهرستان اغازکردند‪.‬‬ ‫یوسف فتح ابادی در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬با توجه به وضعیت بوجود امده در‬ ‫خصوص ویروس کرونا و تعطیلی کلیه رشته‬ ‫های ورزشی و بر اســاس مصوبه ستاد کرونا‬ ‫فعالیت ایســتگاهها از سر گرفته شد و روزانه‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار نفر در ایســتگاه های ورزش‬ ‫صبحگاهی به صورت رایگان زیر نظر مربیان‬ ‫ورزش صبحگاهی ورزش می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هیات ورزشهای همگانی‬ ‫شهرســتان فردیــس فعالیــت خــود را در‬ ‫ایســتگاههای ورزش صبحگاهی از سر گرفته‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تمامی تمرین و مسابقات‬ ‫ورزشــی در پارک ها با رعایت کامل پروتکل‬ ‫های بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعی‬ ‫صورت گرفته و هدف از این امر گســترش و‬ ‫ترویج ورزش و ایجاد شــور و نشــاط در بین‬ ‫خانواده ها است‪.‬‬ ‫فتــح ابادی افــزود‪ :‬این هیات امــاده راه‬ ‫اندازی ایستگاه های جدید ورزش صبحگاهی‬ ‫در مناطق مختلف شهرستان فردیس است ‪.‬‬ ‫فردیس ‪ ۲۳‬هزار ورزشکار ساماندهی شده‬ ‫در رشته های مختلف دارد‪.‬‬ ‫تیم بانوان فردیس به لیگ یک هشتم برتر فوتسال کشور راه یافت‬ ‫ریییــس هیات فوتبال شهرســتان فردیس‬ ‫گفــت‪ :‬تیم بانوان نصر فردیس به یک هشــتم‬ ‫لیگ برتر فوتسال کشور راه یافت‪.‬‬ ‫مجیــد رمضانــی در گفت و گو بــا خبرنگار‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬تیم بانوان نصر فردیس با تســاوی‬ ‫در اولین دیدار از دور برگشــت مسابقات بانوان‬ ‫لیگ یک کشور و با توجه به نتایج درخشان دور‬ ‫رفت به مسابقات پلی اف لیگ برتر صعود کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه تیم بانوان نصر فردیس با‬ ‫تیم فوتســال اریاپاک کرج در ورزشگاه انقالب‬ ‫کرج برگزار شــد ‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬نتیجه مساوی‬ ‫شــد دو بازی دیگر مانده اســت که نتیجه ان‬ ‫برای ما مهم نیســت در همین دیدار که نتیجه‬ ‫مســاوی شــد تیم نصر بانوان فوتسال فردیس‬ ‫وارد یک هشتم لیگ برتر کشور شد‪.‬‬ ‫رمضانی اظهــار امیدواری کرد که تیم بانوان‬ ‫نصر فردیس در یک هشــتم لیگ فوتسال برتر‬ ‫کشــور نتیجه بگیریم به لیگ برتر کشور صعود‬ ‫مشکل قطعی اب‬ ‫شهرک منظریه به‬ ‫زودی مرتفع می شود‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رییس هیات فوتبال شهرستان فردیس گفت‪:‬‬ ‫تیم فوتســال اقایان نصر فردیس به تازگی در‬ ‫گرمسار بازی برگزار شــد پنج یک به نفع تیم‬ ‫نصر برنده شــد و وارد یک هشتم لیگ صعود‬ ‫برتر کشــور شد در دوشــنبه هفته اینده بازی‬ ‫خواهند داشــت در ماه اینده دو تیم فوتســال‬ ‫بانوان و اقایان نصر فردیس در لیگ برترکشــور‬ ‫بازی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریزی و امــور هماهنگی عمرانی‬ ‫فرمانداری فردیس با اشــاره به قطعی ســه روزه‬ ‫اب شــرب ساکنان منظریه فردیس گفت‪ :‬در حال‬ ‫پیگیری رفع مشکل هســتیم که به زودی مرتفع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بهزاد پرویزی در این باره به خبرنگار ایرنا افزود‪:‬‬ ‫اب شرب ساکنان منظریه فردیس توسط ابرسانی‬ ‫بخش خصوصی تامین می شد که طبق ماده چهار‬ ‫قانون باید این ابرسانی ها تحویل شرکت ابفا شود‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬ابرســانی خصوصی شــهرک‬ ‫منظریه ‪ ۴۰‬سال سابقه فعالیت دارد و این ابرسانی‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫جلسه ستاد بازافرینی شهری‬ ‫فردیس برگزار شد‬ ‫وحید بهادران معاون شهرســازی در این جلســه ضمن بیان‬ ‫مسائل و مشــکالت موجود در محالت کم برخوردار اظهار کرد‬ ‫‪ :‬وجود بافت های فرســوده در شهر ‪ ،‬خاطر شهروندان را ازرده‬ ‫می کند و سیما منظر شهری باید ارامش خاصی را به شهروندان‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫بهادران با بیان اینکه ســتاد بازافرینی پایدار شهری با هدف‬ ‫بهسازی و نوســازی بافت های نا کارامد شــهر فردیس برگزار‬ ‫میشــود تصریح کرد‪ :‬توسعه امکانات و خدمات روبنایی محالت‪،‬‬ ‫ارتقای زیرساخت ها‪ ،‬بهسازی و نوسازی فضای شهری‪ ،‬بازافرینی‬ ‫محله هــا‪ ،‬ارتقــای توانمندی هــای اقتصادی و ظرفیت ســازی‬ ‫اجتماعی از جمله اقداماتی اســت که در بازســازی و نوسازی‬ ‫بافت های فرسوده در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫الزم بذکر اســت جلســه مذکور با حضور معاون برنامه ریزی‬ ‫و امــور عمرانی فرمانداری ‪ ،‬معاون شهرســازی شــهرداری و‬ ‫کارشناسان شــهرداری و نمایندگان ادارات شهرستان فردیس‬ ‫در سالن ایثارگران شهرداری برگزار شد‪.‬‬ ‫جلسه هم اندیشی شهرداری و‬ ‫امور اب در خصوص اجرای فاز‬ ‫دوم بلوار کشتارگاه‬ ‫معاون امــور زیربنایی و حمل و نقل شــهرداری از برگزاری‬ ‫جلسه هم اندیشی مدیران و کارشناسان شهرداری و امور اب در‬ ‫راســتای سرعت بخشیدن به روند عملیات اجرایی فاز دوم بلوار‬ ‫کشتارگاه خبر داد ‪.‬‬ ‫فرشــاد با اشــاره به اهمیت احداث فاز دوم بلوار کشــتارگاه‬ ‫حدفاصل بلوار مپنا تا کیاتل افزود ‪ :‬جلســه هم اندیشــی امروز‬ ‫با حضور شــهردار محترم ‪ ،‬مدیران و کارشناســان شهرداری و‬ ‫مدیران ابفا شهرســتان فردیس و اســتان البرز و تهران برگزار‬ ‫و مراحــل فنی و اجرایی پــروژه مذکور مورد بحث و تبادل نظر‬ ‫قرار گرفت ‪.‬‬ ‫وی نتایج جلســه مذکور را ثمر بخش دانســته و خاطر نشان‬ ‫کــرد ‪ :‬با یاری خداوند متعال و توافقــات بعمل امده ‪ ،‬اقدامات‬ ‫موثری در راستای تســریع در روند اجرای احداث فاز دوم بلوار‬ ‫کشتارگاه معمول خواهد شد ‪.‬‬ ‫جابجایی ساختمان اداری سازمان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‬ ‫شهرداری فردیس‬ ‫علی اصغر ســلیمانی سرپرست ســازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشــی گفت‪ :‬ساختمان ســابق فرهنگسرای گلستان پس از‬ ‫بازســازی صبح امروز بعنوان ساختمان اداری سازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشی مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید تالش کنیم زمینه ارتقا فضاهای فرهنگی را با‬ ‫همکاری دستگاه های اجرایی فراهم کنیم و توجه داشته باشیم‬ ‫افزایش فضاهای فرهنگی زمینه کاهش اسیب های اجتماعی را‬ ‫فراهم می اورد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت مکان قبلی این ســازمان که در پارک بوستان‬ ‫فردیــس واقع شــده بود بعنوان فرهنگســرای مکتب شــهید‬ ‫ســلیمانی بزودی افتتاح و مورد بهره برداری شــهروندان فهیم‬ ‫فردیس قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ادامه عملیات اسفالت معابر در‬ ‫فردیس‬ ‫معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری از ادامه عملیات‬ ‫اسفالت و لکه گیری معابر شهری خبر داد ‪.‬‬ ‫فرشــاد با اشــاره به اغاز گســترده عملیات عمرانی در حوزه‬ ‫زیرســازی و اســفالت معابر افزود ‪ :‬در همین راســتا عملیات‬ ‫اسفالت خیابان دوم شهرک وحدت اغاز گردیده است ‪.‬‬ ‫وی در خصوص نصب عالیم ترافیکی در معابر شهر نیز خاطر‬ ‫نشــان شد ‪ :‬هم اکنون عملیات نصب عالیم ترافیکی در فاز اول‬ ‫بلوار کشتارگاه در دست اقدام می باشد ‪.‬‬ ‫با یک حلقه چاه بــا ‪ ۱۰‬لیتر بر ثانیه ابدهی‪ ،‬اب‬ ‫شرب چهار هزار مشترک را تامین می کند‪.‬‬ ‫پرویزی اضافه کرد‪ :‬سالها است که پیگیر هستیم‬ ‫تا ابرسانی خصوصی شهرک منظریه تحویل ابفای‬ ‫فردیس شــود که به دلیل عدم همراهی ابرسانی‬ ‫خصوصی مشکالتی به وجود امده است‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریزی و امــور هماهنگی عمرانی‬ ‫فرمانداری فردیس گفت‪ :‬از سه روز پیش به علت‬ ‫خرابی پمپ چاه ابرســانی ساکنان منظریه در بی‬ ‫ابی به ســر می برند و به همین دلیل فرمانداری‬ ‫بر اساس مصوبه شورای تامین شهرستان فردیس‬ ‫تصمیم گرفتند تا مدیریت و ارائه خدمات ابرسانی‬ ‫خصوصــی را تحویل شــرکت ابفای شهرســتان‬ ‫فردیس دهند‪.‬‬ ‫پرویــزی افزود‪ :‬اکنون ابفــای فردیس عملیات‬ ‫حفاری و ابرسانی از ‪ ۱۰‬نقطه شهرک منظریه اغاز‬ ‫کرده اما فرسودگی شبکه اب این شهرک از دیگر‬ ‫مشکالت به شمار می رود که باید نوسازی شود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬با تالش کارکنــان ابفای‬ ‫فردیس ‪ ۸۰‬درصد مشــکل قطعی اب ســاکنان‬ ‫شــهرک منظریه برطرف شــد و مابقی تا سه روز‬ ‫اینده مرتفع می شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 147‬هفته اول ‪ /‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫پروژه بیمارستان فردیس از اقدامات ماندگار دولت‬ ‫تدبیر و امید است‬ ‫استاندار البرز با اشاره به تالش های شبانه روزی برای‬ ‫تکمیل بیمارســتان ‪ ۲۶۰‬تختخوابی شهرستان فردیس‬ ‫گفت ‪ :‬یکــی از اقدامات ماندگار دولــت تدبیر و امید‬ ‫تکمیل این پروژه اثرگذار است‪.‬‬ ‫گذارند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬رییس دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫اســتان البرز ‪ ،‬فرماندار فردیس و سایر مسووالن‬ ‫برای تکمیل تنها بیمارســتان دولتی شهرســتان‬ ‫فردیس پای کارامدند‪.‬‬ ‫استاندار البرز گفت ‪ :‬سال گذشته با وجود شرایط‬ ‫کرونایی و محدودیت های مالی بیش از ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫عملیات اجرایی بیمارســتان فردیس انجام شد که‬ ‫چند برابر سال های قبل از ان بود‪.‬‬ ‫شهبازی بیان داشت‪ :‬اکنون این پروژه در مرحله‬ ‫نــازک کاری قرار دارد و تجهیــزات مورد نیاز ان‬ ‫خریداری شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طبــق گــزارش پیمانــکار‪ ،‬پروژه‬ ‫بیمارستان ‪ ۲۶۰‬تختخوابی فردیس تا پایان خرداد ماه‬ ‫سال جاری اماده بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫عزیزاله شــهبازی در حاشیه بازدید از بیمارستان در‬ ‫حال تکمیل شهرستان فردیس ‪ ،‬افزود‪ :‬این شهرستان‬ ‫پرجمعیت حتی یک تخت بیمارستانی ندارد اما با همت‬ ‫باال پروژه بیمارســتان فردیس مراحــل تکمیلی را می‬ ‫اســتاندار البرز گفت ‪ :‬امیدواریــم ظرف ‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫خدمات دهی این بیمارستان اغاز شود‪.‬‬ ‫شهبازی با اشــاره به مشکل صدور ســندثبتی ‪۱.۵‬‬ ‫هکتار زمین اضافه شــده به امالک بیمارســتان ‪۲۶۰‬‬ ‫تختخوابــی فردیــس بیان داشــت ‪ :‬مدیــرکل راه و‬ ‫شهرسازی استان وسایر دستگاه های اجرایی برای رفع‬ ‫مشــکل ثبتی امالک این بیمارستان مامور شده اند تا‬ ‫درکمترین زمان ممکن ان را به سرانجام برسانند‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬همچنین اســتفاده از تســهیالت تبصره‬ ‫‪ ۱۹‬برای برون ســپاری این بیمارستان در دستور کار‬ ‫قرار دارد که از امروز فرماندار فردیس و معاون عمرانی‬ ‫استانداری البرز برای تحقق ان ماموریت یافته اند‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیس نیز گفت‪ :‬پروژه بیمارســتان ‪۲۶۰‬‬ ‫تختخوابی فردیس با سفر رییس جمهور به استان البرز‬ ‫اعتبار تامین شــد اما در این پروژه به علت تحریم ها و‬ ‫کمبودها وقفه ایجاد شد که با پیگیری استاندار البرز و‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی استان این بیمارستان به نتیجه‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلو افزود‪ :‬جلســاتی را با شورای شهر و‬ ‫شــهرداری فردیس برگزار شد شورای و شهرداری هیچ‬ ‫گونه مخالفتی با واگذاری زمین و بررسی در کمیسیون‬ ‫ماده صد و پنج ندارند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬امیدوارم در پایان دولت دوازدهم‬ ‫بیمارســتان فردیس تقدیــم مردم عزیز شهرســتان‬ ‫فردیس کنیم‪.‬‬ ‫در پایان این بازدید اســتاندارندار البرز با اهدای لوح‬ ‫ســپاس از کرامت عزیز زاده دوچرخه سوار بین المللی‬ ‫کشــورمان که با هدف رساندن پیام صلح و دوستی به‬ ‫جهان اقدام به کاشت نهال زیتون در کشورهای کرده‬ ‫است ‪ ،‬تجلیل کرد‪.‬‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان‪:‬‬ ‫‪ ۱۳۵‬پرونده واحد صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی فردیس ارجاع شد‬ ‫رییــس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرســتان‬ ‫فردیس اعالم کرد که در ادامه طرح ویژه نظارتی نوروز‬ ‫وهمچنین اجرای طرح تشــدید بازرسی از واحدهای‬ ‫صنفــی‪ ،‬پرونده ‪ ۱۳۵‬واحد صنفی متخلف به تعزیرات‬ ‫حکومتی فردیس ارجاع شد‪.‬‬ ‫داود مافــی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬در‬ ‫فروردین و اردیبهشــت ماه جاری حدود هفت هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬واحد صنفی در این شهرستان مورد بازرسی قرار‬ ‫گرفتند که از این تعداد ‪ ۱۳۵‬واحد صنفی متخلف به‬ ‫اداره تعزیرات حکومتی فردیس معرفی شدند‪.‬‬ ‫وی ارزش ریالــی تخلفات واحدهای صنفی را هفت‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریال عنوان کــرد و افزود‪:‬‬ ‫بیشــترین تخلف واحدهای صنفی گرانفروشــی ‪ ،‬کم‬ ‫فروشی‪ ،‬عرضه خارج از شبکه‪ ،‬عدم درج قیمت وعدم‬ ‫صدور فاکتور بوده است‪.‬‬ ‫مافی اظهار داشت‪ :‬به منظور تعادل سازی قیمت ها‬ ‫و تنظیم بازار حدود ‪ ۱۰۰‬تــن روغن مایع خوراکی‪،‬‬ ‫‪ ۳۲۰‬تن برنج‪ ۲۳۰ ،‬تن شکر و‪ ۱۴‬تن گوشت منجمد‬ ‫از ابتدای ســال جاری تاکنون از طریق فروشگاه ها با‬ ‫قیمت مصوب در شهرستان فردیس توزیع شده است‪.‬‬ ‫همچنین روزانه حدود ‪ ۱۰‬الی ‪ ۲۰‬تن مرغ گرم در‬ ‫شــبکه منتخب صنوف وسازمان میادین شهرداری به‬ ‫عنوان مباشران توزیع جذب و توزیع می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســهمیه مــرغ گرم تنظیــم بازار‬ ‫شهرســتان فردیس از محل پایانــه های توزیع عمده‬ ‫مرغ درشهر کرج تامین می شود که برای هر کیلو مرغ‬ ‫حدود ســه هزار ریال هزینه حمل وبارگیری وتخلیه‬ ‫لحاظ می گردد و مرغ گرم در پایانه توزیع شهرستان‬ ‫هر کیلوگرم ‪ 241‬هزارریــال به عاملین خرده فروش‬ ‫عرضه و در نهایت به قیمت مصوب هر کیلو گرم ‪249‬‬ ‫هزار ریال به مردم فروخته می شود‪.‬‬ ‫رییــس اداره صنعت‪ ،‬معدن وتجــارت فردیس در‬ ‫بخش دیگری از ســخنانش از شناســایی ‪ ۱۵‬واحد‬ ‫تولیــدی و صنعتی نیمه فعال و غیرفعال در شــهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشت این شهرستان خبرداد و گفت‪:‬‬ ‫پرونــده این واحدهــای صنعتی به منظــور طرح در‬ ‫کارگروه رفع موانع تولید اســتان ابتدا در کمیته فنی‬ ‫شهرستان با اولویت بیشــتری مد نظر قرار گرفته تا‬ ‫مشکالت صنعتگران برطرف شود‬ ‫بیمارستان فردیس پایان خرداد ماه گشایش می یابد‬ ‫معاون توســعه ‪ ،‬مدیریت ومنابع دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی البرز اعــام کرد که بیمارســتان ‪۲۶۰‬‬ ‫تختخوابی شهرســتان ‪ ۶۰۰‬هــزار نفری فردیس‬ ‫پایان خردادماه امسال گشایش می یابد‪.‬‬ ‫دکتر مهــران لک به خبرنــگاران گفت ‪ :‬این‬ ‫بیمارستان سال ‪ ۹۵‬در سفر ریاست جمهوری به‬ ‫البرز تصویب و کلنگ زنی ان انجام شد که میزان‬ ‫پیشرفت پروژه از سال ‪ ۹۵‬تا سال ‪ ۹۹‬حدود ‪۵۰‬‬ ‫درصد و در ســال ‪ ۹۹‬با پیشرفت جهشی که در‬ ‫پروژه حاصل شد حدود ‪ ۸۰‬درصد ان تکمیل شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این بیمارســتان با چهار طبقه‬ ‫و یک طبقــه زیر زمین ‪ ۲۱‬هــزار متر مربع زیر‬ ‫بنا دارد‪.‬‬ ‫لک خاطر نشــان کــرد‪ :‬این بیمارســتان به‬ ‫صــورت جنرال خواهد بود و شــامل تمام بخش‬ ‫های کودکان‪ ،‬زنان‪ ،‬جراحــی‪ICU ، NICU،‬‬ ‫‪ CCU‬می باشد‪.‬‬ ‫معاون توســعه دانشــگاه علوم پزشــکی البرز‬ ‫تصریــح کرد ‪ :‬ایــن بیمارســتان در ابتدا ‪۱۶۰‬‬ ‫تختخوابی تصویب شــده بود امــا با تالش های‬ ‫اســتانداری ‪ ،‬دانشــگاه علوم پزشــکی و وزارت‬ ‫بهداشت به ‪ ۲۶۰‬تختخوابی افزایش یافت تا بتواند‬ ‫پاسخگوی جمعیت شهرستان فردیس باشد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اعتبارات پــروژه گفت ‪ :‬کل‬ ‫اعتبار پــروژه ‪ ۱۶۷‬میلیارد تومان براورد شــده‬ ‫بــود که ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومان ان در ســال ‪۹۹‬‬ ‫تخصیص پیدا کرد و قسمت بیشتر ان از صندوق‬ ‫توسعه ملی بود و مابقی اعتبارات از سوی وزارت‬ ‫تصویربرداری فیلم سینمایی تداخل‬ ‫در فردیس کلید خورد‬ ‫بهداشــت و درمان و مقداری هــم از محل های‬ ‫دیگر تامین شد ‪.‬‬ ‫وی با قدردانی از پیگیری های استاندار البرز‪،‬‬ ‫همکاری های بی دریغ وزارت بهداشــت و تالش‬ ‫های شبانه روزی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫البرز گفت ‪ :‬تمام قســمت های پیشرفت پروژه را‬ ‫زیر نظر داریم و سعی می کنیم همه چیز را طبق‬ ‫اســتاندارد ها جلو ببریم‪ .‬همکاران ما کار پروژه‬ ‫را حتی در مــاه رمضان لحظه ای متوقف نکردند‬ ‫و پروژه به صورت ‪ ۲۴‬ســاعته در حال پیشرفت‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس فاقد بیمارستان فعال بوده‬ ‫و مردم این شهرستان بارها از مسووالن برای راه‬ ‫اندازی بیمارستان تقاضای رسیدگی داشته اند‪.‬‬ ‫کار تصویربرداری فیلم ســینمایی « تداخل» بــا کارگردانی رضا‬ ‫وثوق روز شنبه کافه برکه شهرستان فردیس استان البرز کلید خورد‪.‬‬ ‫رضــا وثوق کارگردان و تهیــه کننده فیلم ســینمایی تداخل به‬ ‫خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬حمید اکبری مدیر تولید و جانشین تهیه کننده‬ ‫‪ ،‬رامین راســتاد‪ ،‬رحیم نوروزی‪ ،‬رضاتوکلی‪ ،‬ســهیل قاسمی‪ ،‬پانته‬ ‫ا مهدنیا‪ ،‬فاطیما درســتگار‪ ،‬فاطمه شــکری و فرشید نوابیاز جمله‬ ‫بازیگران این فیلم بوده که در ان ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تصویربرداری این فیلم ابتدا در فردیس و سپس‬ ‫در مناطق مختلف کرج انجام می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬این فیلم پالتفرم‬ ‫فیلیمو و نما اوا پخش خواهد شد و برای جشنواره فیلم های داخلی‬ ‫و خارجی اماده می شود‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬موضــوع این فیلم ‪ ۱۰۰‬دقیقه ای ‪ ،‬مســایل‬ ‫اجتماعی تخیلی و ماورایی در خصوص ادم هایی اســت که ظاهر‬ ‫خوب دارنــد ولی در باطن انان چیزی دیگری هســت و بروز نمی‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وثــوق کارگردان این فیلم گفت‪ :‬فیلم ســینمایی « تداخل » با‬ ‫مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز ساخته می شود‪.‬‬ ‫وی اهم مشــکالت این واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫را کمبود نقدینگی‪ ،‬تســهیالت بانکی‪ ،‬مالیاتی ‪،‬بیمه‬ ‫تامین اجتماعی و اســتقرار در شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫تهران برشمرد‪.‬‬ ‫مافی بیان داشــت‪ :‬برخی از واحدهــای تولیدی و‬ ‫صنعتی نیمه فعال در شــهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند که باید‬ ‫در این زمینه اقدام الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬با توجــه به اهمیت موضوع اشــتغال‬ ‫دربیــش از ‪ ۱۳‬هزار واحد صنفــی دارای مجوز پروانه‬ ‫کسب برای رفع مشــکالت این واحدهای صنفی نیز‬ ‫کارگروه رفع موانع تولید واحدهای صنفی در فردیس‬ ‫فعال شده است‪.‬‬ ‫گزارش های ایرنا نتیجه داد؛‬ ‫‪ ۵۶‬میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان‬ ‫فردیس اختصاص یافت‬ ‫فرمانــدار فردیــس اعــام کرد‬ ‫کــه به دنبال گزارش هــای ایرنا و‬ ‫ســایر رســانه ها و پیگیری های‬ ‫مسووالن منطقه و استان البرز‪۵۶ ،‬‬ ‫ملیارد تومان اعتبــار برای تکمیل‬ ‫تنها بیمارســتان دولتــی فردیس‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫ابوالفضل اینانلــو در گفت و گو‬ ‫با خبرنگار ایرنا افــزود‪ :‬این اعتبار‬ ‫از ســوی وزارت بهداشت و درمان‬ ‫و امــوزش پزشــکی از محل یک‬ ‫درصد ارزش افــزوده برای تکمیل‬ ‫بیمارستان ‪ ۲۶۰‬تختخوابی فردیس‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫فرماندار فردیــس تاکید کرد که‬ ‫پیگیری ها و گــزارش های ایرنا و‬ ‫دیگر رسانه ها موجب شد تا تکمیل‬ ‫تنها بیمارســتان دولتی شهرستان‬ ‫فردیــس در اولویت کاری مســووالن‬ ‫قرار گیرد و اعتبار الزم برای این پروژه‬ ‫اختصاص یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تخصیــص اعتبار از طریق‬ ‫استانداری البرز‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫کشور برای بیمارستان فردیس پیگیری‬ ‫شد که نتیجه داد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬این پروژه ‪ ۸۳‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون حدود‬ ‫‪ ۲۱۰‬میلیارد تومان برای بیمارســتان‬ ‫فردیس هزینه شده است‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیــس گفــت‪ :‬تمــام‬ ‫دســتگاههای خدمات رســان از جمله‬ ‫شــرکت های ابفا‪ ،‬برق ‪ ،‬گاز ‪ ،‬مخابرات‬ ‫و شــهرداری فردیس ملزم شدند تا در‬ ‫اسرع وقت نســبت به واگذاری انشعاب‬ ‫هــا بــه بیمارســتان ‪ ۲۶۰‬تختخوابی‬ ‫فردیس اقدام کنند‪.‬‬ ‫اینانلو افزود‪ :‬این بیمارســتان شامل‬ ‫پنــج طبقه در قالب ســه بلــوک و به‬ ‫صورت عمومی (جنرال) ســاخته شده‬ ‫که شــامل تمام بخش هــای کودکان‪،‬‬ ‫زنان‪ ،‬جراحی‪ICU ، NICU CCU،‬‬ ‫‪،‬درمانگاه هــای تخصصــی‪ ،‬واحدهای‬ ‫بیمارستانی و بخش های تصویربرداری‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫پــروژه بیمارســتان ‪ ۲۶۰‬تختخوابی‬ ‫فردیس از مصوبات ســفر دولت یازدهم‬ ‫به استان البرز است‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۶۰۰‬هزار نفری فردیس‬ ‫فاقد بیمارســتان بوده که قرار اســت‬ ‫تنها بیمارستان این شهرستان تا پایان‬ ‫خردادماه سال جاری افتتاح شود‪.‬‬ ‫خبرگزاری جمهوری اســامی استان‬ ‫البرز طی چند سال اخیر همواره با تهیه‬ ‫گزارش هــای میدانی و فیلم وعکس از‬ ‫وضعیت بیمارستان فردیس ‪ ،‬مشکالت‬ ‫و محرومیــت درمانی این شهرســتان‬ ‫پرجمعیت را به مســووالن کشــوری‬ ‫منعکس کرده است‪.‬‬ ‫*اگهی ثبت نام کاندیداهای هیات مدیره هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران*‬ ‫بدینوســیله به اطالع کلیه کادر پزشــکی مشمول ماده ‪ ۴‬قانون‬ ‫سازمان نظام پزشــکی میرساند هشــتمین دوره انتخابات نظام‬ ‫پزشــکی در روز جمعه مورخ ‪ 1400/۰۴/25‬به طــور همزمان در‬ ‫سراسر کشــور برگزار خواهد شد ‪،‬لذا متقاضیان ثبت نام در هیات‬ ‫مدیره شهرســتان فردیس می توانند از تاریخ ‪ 1400/۰۲/30‬لغایت‬ ‫‪ 1400/۰۳/05‬با توجه بشرایط الزم و در دست داشتن مدارک الزم به‬ ‫هیات اجرائی انتخابات شهرستان فردیس مراجعه و ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫ادرس ســتاد ثبت نام‪ :‬فردیس فلکه پنجم خیابان ‪ ۵۱‬ساختمان‬ ‫شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردیس طبقه سوم‬ ‫مدارک الزم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات دونسخه)‬ ‫‪ -۲‬تصویر کارت ملی‬ ‫‪ ۶ -۳‬قطعه عکس ‪۴*۳‬‬ ‫‪ -۴‬تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام پزشکی‬ ‫که برابر اصل شده باشد‬ ‫‪ -۵‬تکمیل پرسشــنامه داوطلبی عضویت هیات مدیره‬ ‫سازمان نظام پزشکی‬ ‫‪ -۶‬تائیدیه ‪۳‬سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی‬ ‫ستاد اجرایی هشتمین دوره انتخابات‬ ‫سازمان نظام پزشکی شهرستان فردیس‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 156

هفته نامه خبر فردیس 156

شماره : 156
تاریخ : 1400/06/10
هفته نامه خبر فردیس 155

هفته نامه خبر فردیس 155

شماره : 155
تاریخ : 1400/05/23
هفته نامه خبر فردیس 154

هفته نامه خبر فردیس 154

شماره : 154
تاریخ : 1400/05/09
هفته نامه خبر فردیس 153

هفته نامه خبر فردیس 153

شماره : 153
تاریخ : 1400/04/24
هفته نامه خبر فردیس 152

هفته نامه خبر فردیس 152

شماره : 152
تاریخ : 1400/04/10
هفته نامه خبر فردیس 149

هفته نامه خبر فردیس 149

شماره : 149
تاریخ : 1400/03/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!