هفته نامه خبر فردیس شماره 146 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 146

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 146

هفته نامه خبر فردیس شماره 146

‫بازدید شهردار فردیس‬ ‫از روند اجرای پروژه‬ ‫های عمرانی شهر‬ ‫معاون فرماندار خبرداد‪:‬‬ ‫اولین جلسه کارگروه‬ ‫ارد و نان شهرستان‬ ‫فردیس برگزار شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫به همت کانون خدمت رضوی؛‬ ‫‪ ۵۰۰‬بسته معیشتی‬ ‫بین نیازمندان فردیس‬ ‫توزیع شد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫رییس اداره ورزش و جوانان‪:‬‬ ‫ورزشکار فردیسی در‬ ‫مسابقات جهانی تایلند‬ ‫مدال طال گرفت‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫ول شدن مرکز ساماندهی و ولگردی سگها در‬ ‫هستهمرکزیشهرفردیس‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫فردیس‪ ،‬رویای ناتمام‬ ‫اکنون که به سالهای قبل و تالشهای بی‬ ‫وقفه همه انانی که دل در گرو بهتر شدن‬ ‫اوضاع فردیس داشتند تا فرا رسیدن خرداد‬ ‫ماه ســال ‪ 92‬که این دیار به شهرستان‬ ‫مستقل تبدیل شد‪ ،‬فکر می کنم حاصلی‬ ‫جز افسوس و تاسف برایم ندارد‪ ،‬چون واقعا‬ ‫رویاهای بسیاری در سر داشتیم اما گویا‬ ‫قرار بود همچون خوابی پریشــان ناتمام‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫از طرفــی حتی یادم هســت که این‬ ‫امادگی وجود داشــت که در همان سال‬ ‫‪ 92‬شورای اسالمی مستقل فردیس هم‬ ‫تشکیل شود‪ ،‬ولی روند و اشکال تراشی ها‬ ‫به سمتی رفت که این استقالل به اینده‬ ‫یعنی سال ‪ 96‬موکول شد‪ ،‬گو اینکه شورا‬ ‫و شهرداری مستقل هم دردی از دردهای‬ ‫فراوان فردیس را درمان نکرد‪.‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫با اینکه سگهای ولگرد در فردیس صاحب نشانه واضحی است که از ول شدن یا دستکم‬ ‫پناهگاه و تا حدودی ساماندهی شده بودند‪ ،‬اما کاهش جمع اوری و نگهداری و ساماندهی این‬ ‫پرسه زنی تکی و بخصوص گروهی انها در هفته سگها حکایت می کند‪.‬‬ ‫ها و روزهای اخیر در هسته مرکزی این شهر‪،‬‬ ‫شرح درصفحه ‪3‬‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬پایان محرومیت‬ ‫بخش درمانی فردیس‬ ‫رئیس هیات فوتبال فردیس‪:‬‬ ‫تیم فوتسال نصر‬ ‫فردیس به لیگ هشت‬ ‫تیم برتر کشور‬ ‫نزدیک شده است‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫رئیسادارهکتابخانههایعمومی‪:‬‬ ‫کتابخانه های‬ ‫فردیس رتبه نخست‬ ‫استانی را کسب کرد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 146‬هفته چهارم‪ 25 ،‬اردیبهشت ماه ‪ 4 | 1400‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫گفتگو‬ ‫هفته انهم‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫فردیس‪ ،‬رویای ناتمام‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫به هر حال فردیس اکنون در موقعیتی قرار گرفته که هشــت ســال از‬ ‫شهرستان شدن ان می گذرد و داوطلبان دومین دوره انتخابات شوراهای‬ ‫شــهر و روستا نیز خود را برای رقابت و دست یابی به صندلی در این نهاد‬ ‫مردمی اماده کرده اند‪ ،‬این در حالی اســت که به نظر می رسد واگذاری‬ ‫اختیارات طبق قانون به شهرســتان مســتقل فردیس که باید زمینه ساز‬ ‫رشد و توسعه این شهرستان می شد‪ ،‬دستکم تا کنون دستاوردی نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر اگر فردیس همچون گذشــته با کرج یکپارچه می ماند‪،‬‬ ‫شــاید اتفاق های بهتری رخ می داد و اجری روی اجر دیگر گذاشــته و‬ ‫فرجی الاقل نظیر ســاخت یــک روگذر یا زیرگذر حاصل می شــد‪ ،‬ولی‬ ‫دریغ و درد نه برای اینکه چرا فردیس و شوراهای اسالمی این شهرستان‬ ‫مستقل شدند‪ ،‬بلکه برای این همه فرصت سوزی و از دست دادن موقعیت‬ ‫و بدتر از همه نوعی بی تفاوتی و دهن کجی به مطالبات و خواســت مردم‬ ‫شریف این شهرستان‪.‬‬ ‫حال تعجــب نمی کنم که به تازگی یک نوع نظرســنجی ســاختگی‬ ‫مبنی بر اینکه کرجی ها معتقدند جدا شــدند فردیس اشتباه بود و نباید‬ ‫شهرستان می شد‪ ،‬در شبکه های اجتماعی نشر و بازنشر شده و در ادامه‬ ‫به ادعای این نظرسنجی ‪ 59‬درصد نظر اری و ‪ 41‬درصد نظر نه‪ ،‬داده اند‪،‬‬ ‫در انتها نیز فرد یا افراد منتشــر کننده این به اصطالح نظرسنجی از اهل‬ ‫فن خواسته اند که توضیح دهند‪.‬‬ ‫خواســته ای که به نظرم هیچ کس پاسخ و توضیح قانع کننده ای برای‬ ‫ان ندارد‪ ،‬چراکه در هنگامه و ســالهایی که بزرگان و دلســوزان فردیس‬ ‫نهایت تالش و تکاپوی خود را صرف اســتقالل این شهرستان می کردند‪،‬‬ ‫کم نبودند حتی افرادی در مصدر امور در کرج که همین نظر را داشــتند‬ ‫و ادعا می کردند که فردیس نشــینان در نهایت از اســتقالل طلبی خود‬ ‫پشیمان خواهند شد‪.‬‬ ‫البته تصور نمی کنم که افراد پشــیمان در فردیس اگر هم باشــد‪ ،‬عدد‬ ‫چندان قابل اعتنایی به حســاب نمی ایند‪ ،‬ولی وجود نظرســنجی مورد‬ ‫ادعا و مهمتر از ان نتایج حاصل از هشــت ســال اســتقالل و بخصوص‬ ‫ســپری شدن اولین دوره شورا و شــهرداری مستقل در فردیس‪ ،‬واقعیت‬ ‫انکارناپذیری اســت که کارنامه خالی انها اکنون پس از چهار سال‪ ،‬پیش‬ ‫روی ماســت و به حــق که حتی یک مورد عملکرد قابــل دفاع در ان به‬ ‫چشم نمی خورد‪.‬‬ ‫با این حال اما نفس و نقش مثبت اســتقالل به مفهوم خودســاالری و‬ ‫صاحب اختیار بودن و بطور خاص عدم وابستگی و اهمیت ان در پیشبرد‬ ‫امور بر کســی پوشیده نیســت‪ ،‬لکن اینها همان برخی هایی هستند که‬ ‫وقتی در سال ‪ 92‬متوجه شدند دیگر کار از کار گذشته و فردیس به عنوان‬ ‫ششــمین شهرستان مستقل استان البرز به تصویب نهایی هیات وزیران و‬ ‫وزارت کشور رســیده است‪ ،‬نهایت ســعی خود را کردند تا می توانند از‬ ‫اطراف و اکناف این شهرســتان تازه به استقالل رسیده فردیس بزنند و تا‬ ‫حدودی هم موفق شدند‪ ،‬چون با ترفندها و شگردهای انها در نهایت یک‬ ‫کانون جمعیتی به شدت متراکم در کوچکترین وسعت جغرافیایی ممکن‬ ‫در جنوب کرج شکل گرفت‪.‬‬ ‫جای تعجب هم ندارد‪ ،‬چرا که بعضی از انها بر این اعتقاد بوده و شــاید‬ ‫هنوز هم هســتند که جدایی فردیس از کرج اشــتباه بوده است و برخی‬ ‫دیگر پا از این هم فراتر گذاشــته و این پیش بینــی را به زبان اورده اند‬ ‫که در اینده فردیس نشــینان از این اقدام خود پشیمان خواهند شد‪ ،‬ولی‬ ‫وقتی در سال ‪ 96‬براساس قانون استقالل شورا و مدیریت شهری فردیس‬ ‫نیز به رسمیت شناخته شد‪ ،‬همان برخی ها سعی بر بکارگیری شگردهای‬ ‫دیگری کردند‪ ،‬چراکه در چند ســال اخیر مشکل و دردسری تحت عنوان‬ ‫طــرح انتزاع کامل فردیس از کرج‪ ،‬به بحث و گفتگو در اغلب جلســات و‬ ‫محافل مختلف مبدل شــده‪ ،‬بدون اینکه راهکار قابــل اجرایی برای این‬ ‫معضل ارایه شود‪.‬‬ ‫اطمینان دارم که شــمار زیــادی از فردیســوندان بخصوص مخاطبان‬ ‫گرانقدر به خاطر دارند که ما تا کنون بارها به این موضوع که اجرای طرح‬ ‫انتــزاع کامل در گرو همدلی و همکاری صادقانه و منصفانه کرج اســت‪،‬‬ ‫اشــاره و دالیل تحلیلی الزم را ارایه کرده ایم‪ ،‬امــا کرج در جایگاه برادر‬ ‫بزرگتر فردیس همواره از به سرانجام رسیدن طرح انتزاع طفره رفته و در‬ ‫تعیین و تحویل امالک‪ ،‬اموال منقول و غیرمنقول و بطور کلی سهم و حق‬ ‫فردیس موانع و مشکالت زیادی را ایجاد کرده اند‪ ،‬تا جایی که بعد از عدم‬ ‫تحقق چندین باره وعــده و وعیدهای این برادر بزرگتر به کنایه گفتیم و‬ ‫نوشــتیم‪ ،‬کاری که کرج در حق و اعاده حقوق فردیس می کند‪ ،‬حتی از‬ ‫برادر ناتنی هم بعید است‪.‬‬ ‫بگذریم‪ ،‬بازهم به همه مســووالن و مدیران اســتان و هر دو شهرستان‬ ‫بخصوص به صاحبان اختیار و انانی که در مصادر امور شــهر و شهرداری‬ ‫کالنشهر کرج هستند در کمال صداقت و احترام یاداوری می کنیم‪ ،‬جای‬ ‫دادن بیش از ‪ 600‬هزار نفر جمعیت در وسعت جغرافیایی ناچیز و کوچک‬ ‫‪ 78‬کیلومتر مربعی فردیس که شهری مهاجرپذیر است و بعد از کرج مرکز‬ ‫اســتان دومین شهرستان پرجمعیت استان محســوب می شود که برای‬ ‫اجرای طرح شبکه فاضالب و فوریتهای پزشکی و حتی ساخت ارامستان‬ ‫با مشکل زمین و مکان مواجه است‪ ،‬چنین وضعی به نفع هیچکس نه فقط‬ ‫اســتان و شهرستان فردیس‪ ،‬شــک نکنید که به نفع خود کرج و در یک‬ ‫کالم به نفع منافع عمومی هم نیســت! چه اینکه شاهد مثال های زیادی‬ ‫طی دو سه سال اخیر در رد و حساسیت ایجاد کانونهای جمعیتی متراکم‬ ‫همچون فردیس وجود دارد که از بیان ان صرفنظر می کنیم‪.‬‬ ‫علــی ایحال‪ ،‬جدا از جفای کرج به عنوان برادر بزرگتر ناتنی‪ ،‬شایســته‬ ‫این اســت که برای یافتن مقصران اصلی و متهمان ردیف اول مســایل و‬ ‫مشکالت فردیس‪ ،‬مسووالن این شهرســتان باید به اینه نگاه کنند‪ ،‬پس‬ ‫اگر به عملکردها از جمله تجربه اولین دوره شورای شهر فردیس به عنوان‬ ‫یک شهرستان مستقل نگاه کنیم‪ ،‬چه بسا به یکی از مهمترین سرچشمه‬ ‫ها و عوامل اصلی اینگونه برخوردها و رفتارها و ایضا ســبب ساز نارضایتی‬ ‫های مردم این دیار دست یافته ایم‪.‬‬ ‫مگر جز این گفته و ضرب المثل معروف اســت که کسی حق دیگری را‬ ‫با سالم و صلوات تقدیم نمی کند و از قدیم و ندیم گفته اند حق گرفتنی‬ ‫است‪ ،‬لذا وقتی بیشترین وقت کســانی که به عنوان نمایندگان مردم در‬ ‫شورای شهر فردیس صرف استیضاح و تغییر شهردار و خط و خط کشی‪،‬‬ ‫مجادله و کشمکش بر سر به کرسی نشاندن خواست و نظر خود می شود‪،‬‬ ‫گرفتن حق و اعاده حقوق فردیس نشــینان در طرح انتزاع پیشکش‪ ،‬انها‬ ‫بهتر بود اول اختالفات خود را حل می کردند!‬ ‫باوجــود همه اینها و مجال اندک باقی مانده‪ ،‬باید تاکید کنم اســتقالل‬ ‫بــه هر نحو و شــکلی و در هر زمینــه ای ارزش های بــی بدیل خود را‬ ‫دارد‪ ،‬از جمله تشــکیل استانهای جدید یا ارتقا برخی نقاط و کانون های‬ ‫جمعیتی به شهرســتان و حتی به همان نسبت بخشداری ها و دهداریها‪،‬‬ ‫لذا نظرســنجی های ساختگی و بیان کذب اینکه فردیس نباید شهرستان‬ ‫می شــد را باید به عنوان یکی از غلط ترین و شــیطنت امیزترین اقدام‬ ‫ها به شمار اورد‪ ،‬حتی اگر نمره کارنامه شورای اول فردیس صفر باشد‪.‬‬ ‫خالصه اینکه تجربه ثابت کرده اســت هر حرکت و تحولی ابتدا با موانع‬ ‫و مشــکالتی مواجه می شود و اینگونه نیست که دست های خالی اعضای‬ ‫شــورای اول فردیس‪ ،‬می توانــد مبنا و دلیلی بــرای دوره دوم این نهاد‬ ‫مردمی هم باشد‪ ،‬بخصوص که اگر نامزدهای این دوره از تدبیر و کارامدی‬ ‫الزم برخوردار بوده و واقعا برای خدمت و رسیدگی به مطالبات مردم وارد‬ ‫عرصه رقابت های انتخاباتی شده باشند‪ ،‬تردید نکنیم که ثمره شیرین ان‬ ‫را خواهیم دید و چشید‪ ،‬ضمنا باید ایمان داشته باشیم که رویای فردیس‬ ‫برای همیشــه ناتمام نمی ماند و امیدوار باشیم مردم مومن و متعهد این‬ ‫دیار فاطمی‪ ،‬شــهدای اقتدار با درسها و تجربه های دوره اول‪ ،‬این رویا را‬ ‫در این دوره بطور کامل به واقعیت تبدیل خواهند کرد‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 146‬هفته چهارم ‪ /‬اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫دکتر ایمانی‪ ،‬امام جمعه فردیس‪:‬‬ ‫حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای کشور را بیمه خواهد کرد‬ ‫امــام جمعــه شهرســتان فردیس با اشــاره‬ ‫بــه اهمیت انتخابــات پیش رو گفــت‪ :‬حضور‬ ‫حداکثری مــردم پای صندوق هــای اخذ رای‬ ‫کشور را تقویت و بیمه خواهد کرد‪.‬‬ ‫حجت االســام علی اکبــر ایمانی در خطبه‬ ‫های عید ســعید فطر شهرستان فردیس افزود‪:‬‬ ‫جمهوری اســامی ایران همیشه زمینه حضور‬ ‫برای مشارکت مردم در سرنوشت اینده کشور‬ ‫فراهم کرده زیرا این نظام الهی براساس مردم‬ ‫ساالری دینی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬دشــمنان با فشارها و تحریم‬ ‫هــای اقتصادی می خواهند مــردم را از صحنه‬ ‫خارج و از انقالب و نظام مقدس اسالمی مایوس‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس بیان داشت‪ :‬دشمن وقتی‬ ‫حضــور مردم را پای صندوق های رای می بیند‬ ‫از ادامه فشارها و تحریم ها مایوس شده ضمن‬ ‫انکه حضور حداکثری مردم در انتخابات موجب‬ ‫دلگرمی مســووالن و تصمیم بگیران در عرصه‬ ‫کالن و شوراهای اسالمی شهر و روستا می شود‪.‬‬ ‫ایمانی با اشاره به بیانات حضرت امام (ره) که‬ ‫حفظ جمهوری اســامی را از اهم واجبات و از‬ ‫نماز باالتر دانســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬درخت تناور‬ ‫نظام مقدس جمهوری اســامی با خون هزاران‬ ‫شــهید ابیاری شــده و مردم پای این نظام و‬ ‫انقالب هزینه های فراوانی داده اند‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیس گفت‪ :‬کســانی باید برای‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری ثبــت نام کنند که‬ ‫ضمن داشــتن توانمندی باالی مدیریتی الزام‬ ‫عملــی به والیت فقیه و ارزش های واالی دینی‬ ‫و اســامی بوده و بتوانند مشــکالت کشور را‬ ‫برطرف کنند‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه حضــور در انتخابات یک‬ ‫مشــورت اســت ‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬ایــن حضور‬ ‫مشــورت نظام با مردم اســت که چه کسی را‬ ‫برای مدیریت اجرایی کشــور اصلح می دانند و‬ ‫باید در این زمینه مردم بیشــتر تحقیق کنند و‬ ‫شخصی مطابق با معیارهای انقالب را انتخاب‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ایمانــی افزود‪ :‬رهبر معظم انقالب اســامی‬ ‫همــواره مطابق با خواســت و میل مردم عمل‬ ‫کــرده و در انتخــاب دولت ها بــه اراده مردم‬ ‫احترام گذاشته است‪.‬‬ ‫امام جمعه شهرســتان فردیــس خطاب به‬ ‫مــردم گفت‪ :‬امروز روز امتحــان و ازمایش ما‬ ‫و شما اســت و حضور حداکثری مردم در پای‬ ‫صندوق های رای نظام و جمهوری اســامی را‬ ‫بیمه خواهد کرد و اگر بتوانیم اصلح ترین فرد‬ ‫که اعتقــاد به نظام و قانون اساســی را دارد‬ ‫انتخاب کنیم‪ ،‬مشــکالت کشــور بــدون نگاه‬ ‫بیگانگان برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫ایمانی افزود‪ :‬کسی که جلوی واردات بی رویه‬ ‫کاال را بگیرد و چــرخ کارخانه ها را به گردش‬ ‫در اورد و کارگر را ســر کار نگه دارد؛ کسی که‬ ‫بتواند نشاط و شــادابی را داشته باشد باید در‬ ‫پای صندوق های رای حضور پیدا کنیم و او را‬ ‫به عنوان رییس جمهــوری و یا به عنوان عضو‬ ‫شورای شهر انتخاب نماییم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که‬ ‫فرمودند مردم یک دولــت جوان و حزب الهی‬ ‫روی کار بیاوردنــد‪ ،‬گفت‪ :‬کابینــه باید چابک‬ ‫بــوده و رییــس جمهوری بایــد دارای توانایی‬ ‫مدیریــت و روحیه انقالبی و جهادی داشــته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫امام جمعه فردیــس گفت ‪ :‬رییس جمهوری‬ ‫مســوولیت ســنگینی برعهده داشــته و مدیر‬ ‫اجرایی کشور اســت ضمن انکه با برنامه قوی‬ ‫وارد میدان شود‪ ،‬ساده زیست و درک درستی‬ ‫از امنیت ملی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬شــهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫مرد میدان بــود و برای ایران در عرصه میدان‬ ‫پیروزی های بزرگ خلق کرد و برخی ســران‬ ‫کشــورهای منطقه که تا دیروز سخنان دیگری‬ ‫علیه ایران اسالمی به زبان می اوردند به برکت‬ ‫تدبیر این شهید واالمقام لحن گفتار انان تغییر‬ ‫کرده و از ایران به عنوان همسایه بزرگ منطقه‬ ‫یاد می کنند‪.‬‬ ‫ایمانــی گفــت‪ :‬امیــدوارم مردم بــا حضور‬ ‫مقتدرانــه درپای صندوق های رای این نظام را‬ ‫تقویت کنند و انقالب را استحکام ببخشند و به‬ ‫اقتدار نظام و عزت ایســتادگی مقاومت جبهه‬ ‫مقاومت بیفزایند‪.‬‬ ‫معاون فرماندار‪ :‬اولین جلسه کارگروه ارد و نان شهرستان فردیس برگزار شد‬ ‫پرویزی معاون فرماندار فردیس‪ :‬اداره صمت‬ ‫و اتاق اصناف در اســرع وقــت ترکیب هیات‬ ‫رییســه اتحادیه ارد و نان شهرستان را تعیین‬ ‫تکلیف کنند‬ ‫اولین جلســه کارگروه ارد و نان شهرستان‬ ‫فردیس در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا محوریت اتخاذ‬ ‫تصمیمــات و تمهیدات الزم برای پخت نان و‬ ‫ســهمیه بندی ارد در سال جاری و در استانه‬ ‫عید فطر‪ ،‬با حضور بهزاد پرویزی معاون برنامه‬ ‫ریــزی و هماهنگی امور عمرانــی فرمانداری‬ ‫فردیــس‪ ،‬مافــی سرپرســت اداره صمــت‬ ‫شهرستان و ســایر اعضای کارگروه در محل‬ ‫سالن جلسات فرمانداری فردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫معاون فرمانــدار در این جلســه به منظور‬ ‫بررسی میزان ســهمیه ارد شهرستان و سهم‬ ‫هر یک از واحدها و تعــداد واحدهای نانوایی‬ ‫فعــال و غیر فعــال‪ ،‬گزارشــی از عملکرد و‬ ‫اقدامات اعضای کارگروه را خواســتار و مورد‬ ‫بررسی قرار داد ‪.‬‬ ‫پرویزی با اشــاره به اینکــه کیفیت نان با‬ ‫ســامت مردم ســر و کار دارد تصریح کرد ‪:‬‬ ‫کیفیت نان از اهمیت بســیار باالیی برخوردار‬ ‫اســت و با توجه به شــرایط موجود و بیماری‬ ‫کرونا نظارت مســتمر ماموران شبکه بهداشت‬ ‫و درمــان و اداره صمت بــر چگونگی رعایت‬ ‫بهداشــت و همچنین پخت نــان باکیفیت به‬ ‫طور مداوم انجام شود‪.‬‬ ‫وی خواســتار اتصال همه ادارات شهرستان‬ ‫به شبکه دولت و تعیین تکلیف شدن ترکیب‬ ‫هیئت رئیســه اتحادیه ارد و نان توسط اداره‬ ‫صمــت و اتاق اصناف شهرســتان فردیس در‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن شد‪.‬‬ ‫پیگیری مصوبات جلسات پیشین کارگروه‪،‬‬ ‫تعییــن تکلیف درخواســت هــای انتقال و‬ ‫واگذاری امتیــاز نانوایی ها‪ ،‬کنترل ســاعات‬ ‫فعالیت خبازان و مقابله با زیاده خواهی برخی‬ ‫از انان برای سهم ارد‪ ،‬رای گیری جهت توقیف‬ ‫فعالیت دو واحد نانوایی‪ ،‬تشــکیل کمیته ای‬ ‫متشــکل از نمایندگان کارگروه جهت بازدید‬ ‫هــای مداوم از اتحادیه نانوایان‪ ،‬تعیین تکلیف‬ ‫شرکت حمل و نقل ارد و‪ ...‬از دیگر موارد مورد‬ ‫بحث و تبادل نظر در این جلسه می باشد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۱۸۸‬کیلوگرم حشیش در فردیس‬ ‫فرمانده انتظامی استان از دستگیری یک نفر‬ ‫از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در شهرستان‬ ‫فردیس خبر داد و گفت‪ :‬در بازرسی از مخفیگاه‬ ‫متهم ‪ 188‬کیلو و ‪ 800‬گرم حشیش و ‪ 26‬کیلو‬ ‫و‪ 450‬گرم تریاک کشف شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش خبرنــگار پایگاه خبــری پلیس‪،‬‬ ‫ســردار عباســعلی محمدیان با اعالم این خبر‬ ‫بیان داشــت‪ :‬در پی دریافت خبــری مبنی بر‬ ‫اینکه فردی نسبت به توزیع گسترده مواد مخدر‬ ‫در شهرســتان فردیس اقدام می کند‪ ،‬بررســی‬ ‫موضوع در دستورکار پلیس مبارزه با مواد مخدر‬ ‫این شهرستان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامه ماموران با تحت نظر قرار‬ ‫دادن تحرکات متهم از صحت موضوع اطمینان‬ ‫یافتــه و با هماهنگی مقام قضائی به مخفیگاه او‬ ‫اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه نامبرده را دستگیر‬ ‫و به پلیس مبارزه با مواد مخدر منتقل کردند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان البرز اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در بازرســی از مخفیگاه متهم ‪ 188‬کیلو و ‪800‬‬ ‫گرم حشیش و ‪ 26‬کیلو و‪ 450‬گرم تریاک اماده‬ ‫فروش کشف شد‪.‬‬ ‫ســردار محمدیان در پایان با اشاره به معرفی‬ ‫متهــم به مراجــع قضائــی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫شــهروندان عزیز می توانند اخبــار و اطالعات‬ ‫خودشــان در زمینــه نگهداری و فــروش مواد‬ ‫مخدر را از طریق شــماره تلفن ‪ 110‬به پلیس‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫پلیس فردیس سه کالهبردار سایت دیوار را دستگیر کرد‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان فردیس اعالم‬ ‫کرد که ســه فرد کالهبردار که از طریق سایت‬ ‫دیوار مبالغ زیــادی از مردم کالهبرداری کرده‬ ‫بودند‪ ،‬توسط پلیس این شهرستان شناسایی و‬ ‫دستگیر شدند‪.‬‬ ‫به گــزارش پایگاه خبری پلیس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫کامران ملکــی‪ ،‬فرمانده انتظامی فردیس گفت‪:‬‬ ‫در پی ارجاع چندین فقره پرونده کالهبرداری‬ ‫از طریق سایت دیوار به پلیس اگاهی فردیس‪،‬‬ ‫بررسی موضوع در دســتورکار کاراگاهان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بررسی های کاراگاهان مشخص‬ ‫شــد که یکی از کالهبرداران حرفه ای اســتان‬ ‫البرزبا تشــکیل یک باند ســه نفــره از طریق‬ ‫ســایت دیوار طعمه های خود را در استان های‬ ‫مختلف کشور به بهانه فروش خودرو و اپارتمان‬ ‫شناسایی کرده و پس از اخذ بیعانه موبایل خود‬ ‫را خاموش کرده و متواری می شوند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی فردیس بیان داشــت‪ :‬در‬ ‫ادامه کاراگاهان با انجام تحقیقات میدانی و به‬ ‫کارگیری اقدامات پلیسی مخفیگاه هر ‪ ۳‬متهم‬ ‫را در شــهر های فردیس و کرج شناسایی کرده‬ ‫و در عملیاتی غافلگیرانه نامبردگان را دستگیر و‬ ‫به پلیس اگاهی فردیس منتقل کردند‪.‬‬ ‫ملکی تصریح کرد‪ :‬متهمان پس از دستگیری‬ ‫ابتــدا منکر انجــام کالهبرداری بودنــد اما با‬ ‫مشاهده مستندات پلیس به ناچار لب به اعتراف‬ ‫گشــوده و تاکنون به ‪ ۲۴‬فقره کالهبرداری و از‬ ‫طریق ســایت دیوار به ارزش ‪ ۲‬میلیارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون ریال اقرار کرده اند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان‬ ‫اینکــه ایــن باند‬ ‫کال هبــر د ا ر ی‬ ‫بســیار حرفه ای‬ ‫بــوده و انجــام‬ ‫کالهبردار ی های‬ ‫گســترده دور از‬ ‫تصــور نیســت‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در اجرای دستور‬ ‫مقــام قضایــی‪،‬‬ ‫تصویــر بــدون‬ ‫پوشش متهمان در رســانه ها منتشر می شود‬ ‫تا چنانچه شــهروندان به این شــیوه از سوی‬ ‫نامبــردگان مورد کالهبرداری قــرار گرفته اند‬ ‫به پلیــس اگاهی شهرســتان فردیس واقع در‬ ‫جاده مالرد‪ ،‬خیابان اهری جنب ســتاد فرمانده‬ ‫انتظامــی شهرســتان فردیس پلیــس اگاهی‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫کتابخانههایفردیسرتبهنخستاستانیراکسبکرد‬ ‫رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان‬ ‫فردیس گفت‪ :‬این اداره در تهیه منابع و خرید‬ ‫کتاب طی سال ‪ ۹۹‬رتبه نخست استان البرز را‬ ‫به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫ســیدعباس طباطبایــی در گفــت و گو با‬ ‫خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬در یکســال گذشــته پنج‬ ‫هزار و ‪ ۲۴‬نســخه منابع بــه کتابخانه عمومی‬ ‫شهرســتان فردیس اضافه شد که پیش از‬ ‫این ‪ ۹۶‬هزار و ‪ ۷۴۰‬نســخه بود؛ در زمان‬ ‫حاضر به ‪ ۱۰۱‬هزار و ‪ ۷۶۴‬نســخه رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این خرید منابع و کتب‬ ‫بر اســاس نظر کارشــناس منابــع و نیاز‬ ‫ســنجی و جغرافیای فرهنگی کتابخانه ها‬ ‫برنامه ریــزی و در موضوعــات کودک و‬ ‫نوجوان‪ ،‬ادبیــات‪ ،‬تاریخ و امثال ان انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫طباطبایی افزود‪ :‬در تالش هســتیم امسال‬ ‫دوباره بــرای رفع نواقص مجموعه‪ ،‬جایگزین‬ ‫سازی‪ ،‬منابع فرسوده و کتب مورد نیاز اعضای‬ ‫کتابخانه ها از محل نیم درصد شــهرداری ها‬ ‫خریداری شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تراکم جمعیتــی و کمبود‬ ‫فضای فرهنگی در این شهرستان گفت‪ :‬اکنون‬ ‫قطعه زمینی در رزکان فردیس برای ســاخت‬ ‫کتابخانه جانمایی شده است که انتظار می رود‬ ‫هر چه ســریع تر از سوی شهرداری فردیس و‬ ‫اب منطقه تهران تعیین و تکلیف شود ‪.‬‬ ‫طباطبایی با بیان اینکه ‪ ۲۱‬سال از ساخت‬ ‫اخرین کتابخانه در ســطح شهرستان فردیس‬ ‫می گذرد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬سال گذشته ‪ ۲‬باب‬ ‫کتابخانه شامل کتابخانه ویژه بخش کودک به‬ ‫نام قاصدک در پارک تندرســتی و و کتابخانه‬ ‫مســجدالمهدی(عج) فلکه چهارم فردیس راه‬ ‫اندازی شد‪.‬‬ ‫رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان‬ ‫فردیــس گفــت‪ ۱۰۰ :‬متر مربــع به فضای‬ ‫کتابخانه مقدس اردبیلی در شــهرک وحدت‬ ‫اضافه می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه شهرســتان فردیس‬ ‫بــه ‪ ۱۰‬بــاب کتابخانه دیگر نیــاز دارد تا به‬ ‫اســتاندارد برسد‪ ،‬گفت‪ :‬شهرک های فردیس‬ ‫فاقد کتابخانه عمومی هســتند که نیازمند راه‬ ‫اندازی کتابخانه ســیار است با توجه به انتزاع‬ ‫کامل ســازمان حمل و نقل عمومی شهرداری‬ ‫فردیــس از کرج انتظار می رود اتوبوســی که‬ ‫قابلیت کتابخانه سیار داشته باشد را در اختیار‬ ‫کتابخانه های عمومی فردیــس قرار دهند تا‬ ‫نســبت به تجهیزات نگهداری و تامین نیروی‬ ‫انسانی کتابخانه سیار اقدام کند‪.‬‬ ‫اکنون شهرســتان فردیــس دارای ‪ ۱۰‬باب‬ ‫کتابخانه شــامل ‪ ۶‬کتابخانــه عمومی وچهار‬ ‫کتابخانه مشارکتی است‪.‬‬ ‫کتابخانه های عمومی شهرســتان فردیس‬ ‫دارای حدود ‪ ۱۶‬هزار نفر عضو هستند‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫منصور جمشیدی ‪ -‬با اینکه سگهای ولگرد در‬ ‫فردیس صاحب پناهگاه و تا حدودی ســاماندهی‬ ‫شده بودند‪ ،‬اما پرسه زنی تکی و بخصوص گروهی‬ ‫انها در هفته ها و روزهای اخیر در هســته مرکزی‬ ‫این شــهر‪ ،‬نشــانه واضحی اســت که از ول شدن‬ ‫یــا دســتکم کاهــش جمــع اوری و نگهداری و‬ ‫ساماندهی این سگها حکایت می کند‪.‬‬ ‫همین دو ســه شــب پیش بود که تنها و پیاده‬ ‫قصد رفتن به خانه در محدوده فلکه ســوم فردیس‬ ‫را داشــتم که به یکباره با گروه سگها مواجه شدم‪،‬‬ ‫این حیوانها گرچه شاید بی ازار به نظر برسند‪ ،‬ولی‬ ‫وقتی جمعی و گروهی می شــوند‪ ،‬جری تر شــده‬ ‫و احتمال حمله و اســیب رســانی انها بیشتر می‬ ‫شود‪ ،‬خالصه چاره ای جز بکار گرفتن بازی قایم با‬ ‫شک نداشتم تا به خانه برسم‪ ،‬ضمن اینکه تصاویر‬ ‫کوتاهــی هم از این گروه که بعضی از انها بســیار‬ ‫درشت اندام و ترسناک بودند‪ ،‬ضبط کردم‪.‬‬ ‫چندی پیش بود که شــاهدان از گاز گرفتن یک‬ ‫قالده سگ و زخمی کردن یک مرد حدود ‪ 40‬ساله‬ ‫در حوالی پل ســرحداباد فردیس جنب تاالر ارش‬ ‫خبر دادند که تصویر محل گازگرفتگی روی ســاق‬ ‫پای ان مرد هم در شــبکه های اجتماعی منتشر‬ ‫شد‪ ،‬البته موارد مشابهی از حمله سگها در فردیس‬ ‫و دیگر شــهرهای این شهرستان از جمله مشکین‬ ‫دشت نیز گزارش شده است‪.‬‬ ‫جدا از ایجاد وحشــت و افزایــش احتمال حمله‬ ‫ســگهای ولگرد‪ ،‬معضل ازدیاد و جــوالن انها در‬ ‫نقاط مختلف شــهری به عنوان یکی از عوامل مهم‬ ‫در معــرض خطر قرار دادن بهداشــت و ســامت‬ ‫شهروندان‪ ،‬معضلی نیســت که بتوان ان را نادیده‬ ‫گرفت‪ ،‬ناگفته نماند که صدای زوزه و پارس مداوم‬ ‫ســگها در سکوت شب را نیز می توان یکی دیگر از‬ ‫مزاحمت ها و موانع اسایش و ارامش مردم دانست‬ ‫که بطور قطع باید برای ان چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫* راه اندازی مرکز نگهداری و ســاماندهی‬ ‫سگ های بالصاحب در فردیس‬ ‫همه دردسرها و حضور پرشمار و گله ای سگهای‬ ‫ولگــرد در نقاط مختلف شــهر فردیس به ویژه در‬ ‫ماهها و هفته های اخیر در حالی است که مدیریت‬ ‫شــهری فردیس‪ ،‬مرکز نگهداری و ساماندهی سگ‬ ‫های بالصاحــب را در ایینی با حضــور جمعی از‬ ‫مسووالن در بهار سال ‪ 98‬راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫در همــان ایین با تاکید بــر اینکه جمع اوری و‬ ‫ساماندهی ســگ های بالصاحب یکی از مطالبات‬ ‫شهروندان فردیسی است‪ ،‬اعالم شد که برای ایجاد‬ ‫این مرکز در زمینی به مســاحت حدود پنج هزار‬ ‫مترمربع ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان هزینه شــده‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه در این مرکز عالوه بر عقیم ســازی ســگها‪،‬‬ ‫هــر قالده از انها مورد پالک گذاری ســامت قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫* حدود ‪ 700‬میلیون تومان برای راه اندازی‬ ‫مرکز ساماندهی سگ های بالصاحب فردیس‬ ‫هزینه شده است‬ ‫البته حدود یک ســال بعد یعنی خرداد ‪ 99‬یک‬ ‫عضو شــورای اسالمی شهر فردیس در جلسه ای با‬ ‫حضور جمعی از حامیان حیوانات‪ ،‬مرکز ساماندهی‬ ‫سگ های بالصاحب این شهر را یکی از قوی ترین‬ ‫ها در کشور دانست و گفت‪ :‬عملیات اجرایی مرکز‬ ‫ساماندهی سگ های بالصاحب فردیس از اذر ماه‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬شروع و با هزینه ای حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تومان به پایان رســید و مورد بهــره برداری قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫این عضو شورای اسالمی شــهر فردیس با بیان‬ ‫اینکه ماهانه ‪ ۸۰‬قالده ســگ در مرکز ساماندهی‬ ‫ســگ های بالصاحــب فردیس عقیم ســازی می‬ ‫شــود‪ ،‬افزود‪ :‬اعضای تیم دامپزشــکی مستقر در‬ ‫این مجموعه نسبت به زنده گیری‪ ،‬واکسیناسیون‪،‬‬ ‫عقیم ســازی‪ ،‬غذا دهی و رها ســازی سگ های‬ ‫بالصاحب اقدام می کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه از ابتــدای فعالیت مرکز‬ ‫ساماندهی ســگ های بالصاحب فردیس تا کنون‬ ‫حدود ‪ ۷۰۰‬قالده ســگ عقیم و رها ســازی شده‬ ‫است‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬با افزایش ظرفیت فیزیکی این‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 146‬هفته چهارم ‪ /‬اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫بازدید شهردار فردیس از‬ ‫روند اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی شهر‬ ‫ول شدن مرکز ساماندهی و ولگردی‬ ‫سگها در هسته مرکزی شهر فردیس‬ ‫مجموعه شــاهد افزایش میزان عقیم سازی سگ‬ ‫های بالصاحب خواهیم بود که تشکل های حامی‬ ‫حیوانات نیز با همکاری مدیریت شهری می توانند‬ ‫اقدامات موثری در این زمینه انجام دهند‪.‬‬ ‫* استفاده از ظرفیت رسانه ها در فرهنگ‬ ‫سازی صحیح جهت هدایت سگ ها به خارج‬ ‫از شهرها در فردیس‬ ‫از ســوی دیگر معاون برنامه ریزی و هماهنگی‬ ‫امور عمرانی فرمانداری فردیس نیز در جلســه ای‬ ‫با هدف ســاماندهی ســگ های ولگرد با اشاره به‬ ‫روند ازدیاد تعداد سگ های بالصاحب و نارضایتی‬ ‫و شکایت شــهروندان‪ ،‬ادامه این روند‪ ،‬به ویژه در‬ ‫شرایط کرونایی موجود را اسیب جدی به بهداشت‬ ‫محیــط و روان شــهروندان دانســت و بر ضرورت‬ ‫اســتفاده از ظرفیت رســانه ها در فرهنگ سازی‬ ‫صحیح جهت هدایت سگ ها به خارج از شهرهای‬ ‫این شهرستان تاکید کرد‪.‬‬ ‫بهزاد پرویزی با یــاداوری اینکه در حال حاضر‬ ‫دو مرکز نگهداری از سگ های ولگرد و بی صاحب‬ ‫در سطح استان البرز وجود دارد که یکی در حلقه‬ ‫دره و دیگری در فردیس واقع است‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش‬ ‫ظرفیت و وســعت این پناهگاه ها ضروری اســت‪،‬‬ ‫ضمن اینکه برخی از افرادی که نیاز به ســگ برای‬ ‫کارخانه ها و باغ ها و مجموعه های دیگر داشــته‬ ‫باشــند می توان این ســگها را به شکل رایگان در‬ ‫اختیارشان قرار داد‪.‬‬ ‫* تشکل های مردم نهاد و حامیان حیوانات‬ ‫به ساماندهی سگهای بالصاحب کمک کنند‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬عالوه بر شــهرداری ها و ضرورت‬ ‫همراهی نیروی انتظامی‪ ،‬اداره محیط زیست‪ ،‬اداره‬ ‫بهداشت و درمان و سایر دستگاه های متولی‪ ،‬زنده‬ ‫گیری و نگهداری از ایــن حیوانات نیازمند کمک‬ ‫تشــکل های مردم نهاد و حامیان حیوانات اســت‬ ‫که بتوان ضمن حفظ حقوق شهروندی‪ ،‬سگ های‬ ‫ولگرد و بالصاحب را نیز ساماندهی کرد‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیم کــه فردیس که خــود با انواع‬ ‫مسایل و مشکالت شهری و اجتماعی مواجه است‪،‬‬ ‫معضل ســگهای ولگرد را در این شهر باید مضاعف‬ ‫دانســت‪ ،‬زیرا ویژگی های جغرافیایی توام با انبوه‬ ‫جمعیت و میزبانی از بیش از ‪ 20‬شهرک مسکونی‬ ‫مشــهور به شهرک های اقماری فردیس‪ ،‬بخصوص‬ ‫پراکندگی و فاصله ایجاد شــده بین انها‪ ،‬فرصت را‬ ‫برای ولگردی ســگها بیش از پیش فراهم ساخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬باوجود اینکه پیشــتر دو ســه بار به‬ ‫معضل ســگ های ولگرد در شهر فردیس در تنها‬ ‫نشــریه این شهرســتان پرداخته ایم‪ ،‬اما مشاهده‬ ‫روزافزون سگ های ولگرد در سطح شهر و به ویژه‬ ‫تماس های متعدد اعتراضی شــهروندان نسبت به‬ ‫گســترش این معضل در هفتــه های اخیر موجب‬ ‫شــد‪ ،‬با هدف رســاندن صــدای مــردم به گوش‬ ‫مســووالن ذیربط‪ ،‬بار دیگر به تهیه و انعکاس این‬ ‫گزارش بپردازیم‪.‬‬ ‫برایــن اســاس‪ ،‬بــه صــورت عبــوری از مرکز‬ ‫ســاماندهی سگ های ولگرد فردیس دیدن کردیم‬ ‫که اگر نگوییم بطور کامل تعطیل است‪ ،‬بطور قطع‬ ‫انچنان که باید فعال نیست و شاید بتوان این مرکز‬ ‫را نیمه تعطیــل تلقی کرد که مــی تواند یکی از‬ ‫دالیل بیشتر شــدن سگهای ولگرد به صورت تکی‬ ‫و گروهی در سطح شهرهای این شهرستان باشد‪.‬‬ ‫نیز خود باید فعاالنه در این امر مشارکت کنند‪.‬‬ ‫این درســت است که ســگ‪ ،‬اولین حیوان اهلی‬ ‫شده به دســت انسان اســت و حضور این حیوان‬ ‫در کنار انســان به هزاران سال پیش بازمی گردد‪،‬‬ ‫حیوانی شــهره به وفاداری و خدماتی بی شمار‪ ،‬تا‬ ‫جایی کــه هنوز هم نمی توان نقــش این موجود‬ ‫مفیــد را از جنبه های مختلــف در زندگی امروز‬ ‫نادیده گرفت‪.‬‬ ‫از سگهای اموزش دیده پلیس در مبارزه و کشف‬ ‫مواد مخدر و ســگهای زنده یاب در بالیای طبیعی‬ ‫گرفته تا سگ های راه یاب برای نابینایان‪ ،‬سگهای‬ ‫کمک رسان به ناشنوایان‪ ،‬سگهای نگهبان‪ ،‬سگهای‬ ‫شــکار و حفاظت از گله دامها‪ ،‬سگهای مین یاب‪،‬‬ ‫و حتی ســگهای تشــخیص دهنده ویروس کرونا‪،‬‬ ‫حیوانی که از دوران باستان و ماقبل تاریخ تاکنون‬ ‫همواره یار و یاور انسان بوده است‪.‬‬ ‫* گویا قرار است مرکز ساماندهی سگ های‬ ‫بالصاحب فردیس مورد بازبینی و بازگشایی‬ ‫قرار گیرد‬ ‫علی ایحال‪ ،‬طبق اطالعات کسب شده و شنیده‬ ‫های ما‪ ،‬گویا قرار است مرکز ساماندهی سگ های‬ ‫بالصاحب فردیس مورد بازبینی و بازگشــایی قرار‬ ‫گیــرد‪ ،‬همچنین گفته ها حاکی از ان اســت که‬ ‫اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ‪ 200‬میلیون تومان‬ ‫برای بکارگیری پیمانــکار و راه اندازی دوباره این‬ ‫مرکز در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫بــا این حال‪ ،‬هرچند که ما از اطالعات دقیقی از‬ ‫دالیل اصلی تعطیلی یا دستکم نیمه تعطیلی مرکز‬ ‫ساماندهی سگ های بالصاحب در فردیس نداریم‪،‬‬ ‫ولی ایجاد تعلل در فعال ســازی دوباره این مرکز‬ ‫فاقد توجیه منطقی است و شاید بهتر و شایسته تر‬ ‫این بود که به هر نحو ممکن و قبل از زیاد شــدن‬ ‫شمار سگ های ولگرد در سطح شهر برای ان چاره‬ ‫اندیشی می شد و اکنون نیز این اقدام باید در اسرع‬ ‫وقت انجام شود‪.‬‬ ‫* پالک یا گوشــواره دار کردن سگ های‬ ‫ولگرد نمی تواند مجوز پرسه زدن گله ای انها‬ ‫در سطح شهر باشد‬ ‫با همه مزیت های برشمرده شده‪ ،‬اینکه سگهای‬ ‫ولگرد از نظر بیماری مورد ازمایش قرار گرفته و با‬ ‫عقیم ســازی و پالک کوبی یا گوشواره دار کردن‬ ‫و رهاســازی انها‪ ،‬نمی تواند مجوز پرسه زدن گله‬ ‫ای انها در سطح شــهر باشد‪ ،‬چراکه درپی توسعه‬ ‫روز افزون شهرنشــینی‪ ،‬نقش و اهمیت این حیوان‬ ‫بسیار سودمند در گذشته‪ ،‬اکنون در زندگی روزمره‬ ‫انسان شهری کم رنگ شده و بخصوص سگ های‬ ‫ولگرد که حتی می تواند تبعات بهداشتی و ترس و‬ ‫عدم ارامش به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬تردیــدی وجــود ندارد کــه رویکرد‬ ‫دستگاههای اجرایی بخصوص شهرداری‪ ،‬حفاظت‬ ‫محیط زیســت‪ ،‬منابع طبیعی و دیگر نهادها و نیز‬ ‫تشکل های مردم نهاد حامیان حیوانات برای مقابله‬ ‫با این مشــکل دیرینه و همیشــگی و در یک کالم‬ ‫ســاماندهی ســگ های ولگرد‪ ،‬باید به سمت بهره‬ ‫گیری از روشهای علمی و تخصصی سوق یابد‪.‬‬ ‫در پایــان باید بپذیریم که راه انــدازی دوباره و‬ ‫در واقع بازگشــایی هرچه زودتر مرکز نگهداری و‬ ‫ساماندهی ســگهای بالصاحب در فردیس یکی از‬ ‫نیازهای اساسی این شــهر پرجمعیت و پر مشکل‬ ‫محســوب می شود که نقش مهم و موثر این مرکز‬ ‫غیرقابل انکار اســت‪ ،‬لذا تنهــا در این صورت می‬ ‫توان از ولگردی شــبانه روزی ســگها در شهرهای‬ ‫شهرستان فردیس پیشگیری کرد‪.‬‬ ‫* حامیان حیوانــات در فردیس هم باید‬ ‫خود فعاالنه در ســاماندهی سگ های ولگرد‬ ‫مشارکت کنند‬ ‫البته نکته ظریفی بین خواست ارامش و اسایش‬ ‫شهروندان و تشکل های مردم نهاد حامی حیوانات‬ ‫از جمله سگ های ولگرد وجود دارد که ساماندهی‬ ‫به معنای زنده گیری‪ ،‬واکسیناسیون و عقیم سازی‬ ‫ســگها می تواند بهترین گزینه بین این دو نگاه و‬ ‫نگرش باشــد که به نظر می رسد حامیان حیوانات‬ ‫تیم فوتسال نصر فردیس به لیگ هشت تیم برتر کشور نزدیک شده است‬ ‫رییس هیات فوتبال شهرستان فردیس اعالم کرد‬ ‫که با پیروزی تیم فوتسال نصر این شهرستان مقابل‬ ‫تیم شهرداری ساوه‪ ،‬نصر فردیس به لیگ هشت تیم‬ ‫برتر کشور نزدیک شده است‪.‬‬ ‫مجید رمضانــی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬در دور برگشــت مســابقه لیگ یک کشوری‬ ‫فوتســال‪ ،‬تیم نصر اقایــان فردیس پس از ‪ ۱۱‬گل‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫که به تیم فوتسال مشــهد زدند‪ ،‬شب گذشته‬ ‫با اقتداردر مقابل تیم قدرتمند شهرداری ساوه‬ ‫در ســالن ورزشــگاه انقالب کرج حاضر شد و‬ ‫چهار بریک تیم نصر فردیس پیروز میدان شد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬دوشنبه هفته اینده اخرین‬ ‫بازی لیگ یک کشور در صورت برد و یا مساوی‬ ‫از گروه صعود کرده به پلی اف می رویم و وارد‬ ‫لیگ هشت تیم برتر کشور خواهیم شد‪.‬‬ ‫رمضانی در خصوص بازی تیم نصر فوتســال‬ ‫بانوان از ‪ ۲۹‬اردیبهشت ماه جاری‬ ‫دور برگشــت لیگ اجرا می شود‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این تیم در دور رفت‪،‬‬ ‫سرنشین اســت و در دور برگشت‬ ‫هم مقتدرانه ظاهر می شویم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬چهار تیم نوشــهر‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫کــرج و فردیس در دور برگشــت بازی‬ ‫حضور خواهند داشت؛ از گروه یک تیم‬ ‫به پلی اف و لیگ برتر کشــور خواهد‬ ‫رفت و امیــددارم در این زمینه خوش‬ ‫بدرخشد‪.‬‬ ‫رییــس هیات فوتبال شهرســتان فردیس گفت‪:‬‬ ‫برای نخستین بار ‪ 2‬تیم اقایان و بانوان فوتسال در‬ ‫فردیس پیروزی های پی در پی بدست می اورند ‪،‬‬ ‫از مســووالن انتظار می رود به فوتبال شهر فردیس‬ ‫کمک کنند و انجام این مســابقه ها در شهرستان‬ ‫فردیس باعث شور و شعف بسیار زیادی بین جوانان‬ ‫می شود؛ متاســفانه به علت نداشتن زمین مناسب‬ ‫برای تمرین مجبوریم به کرج برویم‪.‬‬ ‫رمضانی افزود‪ :‬ســالن ورزشی در این شهرستان‬ ‫وجــود دارد اگر به هیات فوتبال فردیس در این امر‬ ‫کمک شــود امادگی داریم میزبانی مسابقه ها را در‬ ‫فردیس برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد اگر حمایت های مســئووالن در‬ ‫حوزه مالی و ســخت افزاری بیشتر شود قول می‬ ‫دهیم که نام و پرچم فردیس همانطور که در عرصه‬ ‫های مختلف ورزشــی درخشیده اســت در عرصه‬ ‫فوتسال کشور بدرخشد تا بتوانیم نام فردیس همه‬ ‫جا زنده نگه داریم‪.‬‬ ‫شــهردار فردیس ‪ ،‬به همراه معاون امور زیربنایی و مدیر منطقه‬ ‫یک از روند اجرای پروژه های عمرانی سطح شهر بازدید کرد ‪.‬‬ ‫مصطفی سعیدی ضمن بازدید از روند اجرای پروژه های مجموعه‬ ‫چندمنظوره کوثر ‪ ،‬فرهنگسرای گلستان ‪ ،‬پارک حاشیه بلوار بیات‬ ‫‪ ،‬پارکینگ طبقاتی فلکه چهارم و احداث بلوار کیاتل گفت ‪ :‬احداث‬ ‫بلوار کیاتل با اعتباری بالغ بر بیســت میلیارد ریال در مرحله اتمام‬ ‫جدولگذاری و اماده اسفالت ریزی میباشد ‪.‬‬ ‫سعیدی با اشاره به احداث سالن چند منظوره کوثر اظهار کرد ‪:‬‬ ‫بحمداهلل با تالش همــکاران عزیزم در حوزه معاونت عمران و امور‬ ‫زیربنایی این پروژه روند رو به رشدی را سپری می کند ‪.‬‬ ‫شــهردار فردیس از پــروژه های پارک حاشــیه بلــوار بیات ‪،‬‬ ‫فرهنگسرای گلستان و پارکینگ طبقاتی فلکه چهارم بازدید کرد و‬ ‫افزود ‪ :‬پس از سال ها وقفه در روند احداث پروژه پارکینگ طبقاتی‬ ‫‪ ،‬این پروژه با اعتبار مالی ‪ ۵۰‬میلیارد ریال با سرعت و کیفیت الزم‬ ‫در دســت اجرا بوده و به خواســت خداوند متعال و به منظور رفاه‬ ‫شهروندان محترم و کاهش ترافیک در بلوار شهدا در کمترین زمان‬ ‫ممکن به بهره برداری می رسد ‪.‬‬ ‫بازدید شــهردار فردیس از عملیات احداث فاز دوم بلوار‬ ‫کشتارگاه‬ ‫شــهردار فردیس طــی بازدید از عملیات احداث فــاز دوم بلوار‬ ‫کشــتارگاه گفت ‪ :‬احداث فاز دوم بلوار کشتارگاه در راستای تامین‬ ‫رفاه عمومی شهروندان و ســهولت در عبور و مرور وسایل نقلیه و‬ ‫کاهش زمان و بعد مسافت در حدفاصل بلوار مپنا تا کیاتل در دست‬ ‫اقدام است ‪.‬‬ ‫سعیدی با بیان اینکه ‪ ۱۸‬میلیارد تومان برای احداث پروژه مذکور‬ ‫تامین اعتبار شــده افزود ‪ :‬پروژه احداث فاز دوم بلوار کشتارگاه به‬ ‫طول ‪ ۲۷۰۰‬متر ‪،‬حدفاصل بلوار مپنا تا کیاتل با مدت پیمان ‪ ۵‬ماه از‬ ‫پانزدهم فروردین ماه اغاز گردیده و هم اکنون با ‪ ۱۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی در حال اجرا می باشد‪.‬‬ ‫چند خبر از منطقه ‪1‬‬ ‫اجرای کف پوش پارک پرچمی با هدف بهسازی معابر‬ ‫مجتبی کیانی در این خصوص افزود‪ :‬عملیات کف سازی پارک‬ ‫پرچمی با هدف بهســازی و ساماندهی پارکها و معابر شهری اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ضرورت ساماندهی و بهسازی فضاهای عمومی‬ ‫پارکها گفت‪ :‬این اقدامات در راستای توسعه‪ ،‬عمران و ابادانی شهر‬ ‫صورت می گیرد که نقش بسزایی در زیباسازی محیط شهری دارد‪.‬‬ ‫اجرای جدول گذاری در شهرک ناز‬ ‫مدیر منطقه یک شهرداری از اجرای جدولگذاری در شهرک ناز‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫کیانی افزود عملیات جدولگذاری ‪ ،‬لکه گیری و اسفالت معابر در‬ ‫سطح منطقه یک فردیس در حال اجرا می باشد که از جمله ان می‬ ‫توان به اجرای جدول گذاری در شهرک ناز خیابان شمال مجتمع‬ ‫نیروی انتظامی اشاره کرد ‪.‬‬ ‫ارائه خدمات فرهنگی در ایستگاه‬ ‫های کتاب و مطالعه شهر فردیس‬ ‫محمود میرزاخانی رئیس سازمان فرهنگی ‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‬ ‫به مناسبت ســالروز بزرگداشت مقام شاعر بزرگ حکیم ابوالقاسم‬ ‫فردوســی گفت‪ :‬بدون شک ماندگاری دیرپای زبان فارسی مدیون‬ ‫شــاعر بلند اوازه ایرانی است‪ .‬فردوسی چنان زبان و ادب پارسی را‬ ‫معماری کرد که بنای ساخته و پرداخته او سال ها مصون از گزند‪،‬‬ ‫قامت افراشــت و فرهنگ و ادب پارســی را به فراسوی مرزها و در‬ ‫سراسر جهان تسری داد‪.‬‬ ‫میرزاخانی از عملکرد سازمان در جهت ارتقا سطح فرهنگ مطالعه‬ ‫در جامعه و پاسداشت زبان فارسی و فعالیت ایستگاه های کتاب در‬ ‫سطح شهر خبر داد و بیان کرد‪ :‬ایستگاه های کتاب و مطالعه از فلکه‬ ‫سوم فردیس اغاز به کار نموده و اکنون در فلکه پنجم فردیس مسقر‬ ‫و اماده خدملت رسانی میباشد‪ .‬این طرح اقدامی برای ارتقاء سطح‬ ‫فرهنگ جامعه است که باید تمامی حوزه ها نسبت به ان توجه و‬ ‫همت بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬اگر بخواهیم فرهنگ مطالعه کتاب را در جامعه رواج‬ ‫دهیم باید بتوانیم متناســب با نیاز‪ ،‬سطح فکر و دانش هر قشری‪،‬‬ ‫کتاب های مختلفی را پیشنهاد و ارائه دهیم که ایستگاه های مطالعه‬ ‫نیز در این راستا راه اندازی شده اند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫اخبار‬ ‫توصیه دادستان فردیس‬ ‫دکتــر حســین ناصرخاکــی دادســتان فردیــس در صفحه‬ ‫اینستاگرام خود نوشت‪:‬‬ ‫نتیجه بی توجهی مسئوالن در ایمن سازی کانال اب مشکین‬ ‫دشت و همچنین بی توجهی شهروندان به سالمت خود با نزدیک‬ ‫شدن به کانال اب بدون شک چیزی جز غرق شدن نیست‪.‬‬ ‫هرچند این فیلم خاطر همه را مکدر خواهد کرد ولی چاره ای‬ ‫نداشتم تا این فیلم را منتشــر کنم تا اوال به مسئوالن مسامحه‬ ‫گر اعالم کنم هیچ چیزی مهمتر از جان شــهروندان وجود ندارد‬ ‫دراسرع وقت می بایســت نسبت به ایمن سازی کانال اب اقدام‬ ‫نمایند و ثانیا به شــهروندان عزیز اعالم کنم کانال اب مشــکین‬ ‫دشت بسیار خطرساز و مرگ افرین است‪.‬‬ ‫کانال اب مشکین دشت جای شستن دست و صورت نیست‪.‬‬ ‫کانال اب مشکین دشت جای بازی وشنا نیست ‪.‬‬ ‫حریم کانال اب مشکین دشت جای ورزش و پیاده روی نیست‪.‬‬ ‫کانال اب مشکین دشت جای شستن خودرو نیست ‪.‬‬ ‫تکلیف مدیران مســامحه گر که روشــن است؛ جای تعجب از‬ ‫افــرادی دارد که با وجود اطالع از خطرســاز بودن این کانال وبا‬ ‫وجود اطالع از کشــته شدن ســاالنه بیش از دوازده نفر در این‬ ‫کانال باز هم توجهی به سالمت خود نمی کنند و‪...‬‬ ‫شورای وحدت نیروهای انقالب‬ ‫در فردیس اغاز به کار کرد‬ ‫شورای وحدت نیروهای انقالب اسالمی با هدف ایجاد شور‬ ‫انقالبی در بین مردم و حضور حداکثری انان در پای صندوق‬ ‫هــای رای ‪ ،‬فعالیــت خود را در شهرســتان ‪ ۶۰۰‬هزار نفری‬ ‫فردیس استان البرز اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫حجت االســام صمد الهی دوســت مسوول شورای وحدت‬ ‫نیروهای انقالب اســامی شهرســتان فردیــس به خبرنگار‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬این شورا در راســتای ساماندهی نیروهای انقالبی‬ ‫و جهادی در جهت ارتقای کمی و کیفی انتخابات و مشارکت‬ ‫فعاالنه و اگاهانه مردم در عرصه انتخابات شــوراهایی اسالمی‬ ‫شــهر و روستا و سیزدهمین دوره ریاســت جمهوری در این‬ ‫شهرستان فعالیت خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تالش این شــورا در مرحله اول مشارکت فراگیر‬ ‫و حداکثری مردم این شهرســتان پای صندوق رای اســت و‬ ‫اولویت اول انتخاب اصلح و شایســته ســاالری حاکم شود تا‬ ‫بتوانیم دین خود را به شــهدا و انقالب اسالمی ادا کنیم‪.‬‬ ‫الهی دوســت با بیان اینکه شــورای وحدت یک تشکیالت‬ ‫ارزشــی و انقالبی در شهرســتان شــکل گرفته است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬شــورای وحدت می خواهد بین تمام احزاب ‪،‬گروهها‪،‬‬ ‫معتمدان‪ ،‬فعاالن انقالبی و دیــن و دیانت وحدت ایجاد کند‬ ‫طبق فرمایش رهبــر معظم انقالب مومن انقالبی و جهادی با‬ ‫اولویت نگرش بومی بودن مبنای تفکر این شــورا در فردیس‬ ‫است‪.‬‬ ‫مســوول شورای وحدت نیروهای انقالب شهرستان فردیس‬ ‫گفت‪ :‬شــورای مرکزی فردیس ‪ ۲۹‬نفر عضو هستند‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت ‪ :‬این شورا پس از نشســتی با نامزدهای‬ ‫انتخابات شوراهای اســامی شهر ‪ ،‬از بین انان فهرست برای‬ ‫حمایت تهیه خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی معیار شــورای وحــدت را تعهد‪ ،‬تخصص و شایســته‬ ‫ســاالری عنوان کرد و افزود‪ :‬این افراد که انتخاب می شوند‬ ‫قبــل از ان تعهد و میثاق نامه ای با انها خواهیم داشــت که‬ ‫در صورتی با پشــتوانه این شورا شــودند که اهل زد و بند و‬ ‫رشوه نباشند‪.‬‬ ‫الهی دوست بیان داشت‪ :‬ما افرادی را در فهرست حمایتی‬ ‫خــود قرار مــی دهیم که اهــل خدمت صادقانــه به مردم و‬ ‫تالشگر برای ابادانی منطقه باشند‪.‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 146‬هفته چهارم ‪ /‬اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬پایان محرومیت بخش درمـانی فردیس‬ ‫مسووالن اجرایی اســتان البرز مصمم هستند تا‬ ‫با افتتاح بیمارســتان دولتی فردیس‪ ،‬سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫را نقطه عطفی بر پایان ســال ها محرومیت بخش‬ ‫بهداشت و درمان این شهرســتان پرجمعیت رقم‬ ‫زنند‪.‬‬ ‫شهرستان فردیس با جمعیتی بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫نفر‪ ،‬دومین شهرستان پرجمعیت استان البرز پس‬ ‫از کرج به شــمار می رود؛ منطقه ای کم وســعت و‬ ‫متراکم که تاکنون از داشــتن بیمارستان و مراکز‬ ‫درمانی مناســب بی بهره بوده و درمان بیماران ان‬ ‫با تحمل هزینه های گزاف و سختی راه در تهران و‬ ‫کرج انجام شده است‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۹‬بود که کلنگ نخستین بیمارستان‬ ‫دولتی بــا پیش بینــی ‪ ۱۶۰‬تخــت در زمینی به‬ ‫مســاحت ‪ ۱۷‬هزار متر مربع در شهرستان فردیس‬ ‫به زمین زده شــد و قرار بود تا سال ‪ ۱۳۹۲‬تکمیل‬ ‫و افتتاح شود اما مدت ها گذشت و خبری از ساخت‬ ‫و ساز این بیمارستان نشد و مردم برای تحقق این‬ ‫مطالبه خواستار پیگیری هرچه سریع تر مسووالن و‬ ‫نمایندگان مجلس شدند‪.‬‬ ‫وعده ها پشــت سرهم داده شــد و زمان سپری‬ ‫گشــت تا ســرانجام در ســال ‪ ۱۳۹۲‬این مطالبه‬ ‫مردمی روی میز مســووالن در دولت تدبیر و امید‬ ‫قرار گرفت که البته در ســال های نخســت کار به‬ ‫خوبی پیش نرفت‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۴‬وزارت بهداشت و درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی ضمن بازتعریف این بیمارستان به ‪۲۶۰‬‬ ‫تختخواب‪ ،‬ســاخت ان را به عنوان یک پروژه ملی‬ ‫در دســتور کار قرار داد امــا پس از مدتی عملیات‬ ‫ساخت این بیمارستان متوقف شد‪.‬‬ ‫* سفر رییس جمهوری به البرز و گشایش‬ ‫ردیف اعتباری بیمارستان فردیس‬ ‫ســفر ابان ماه ســال ‪ ۱۳۹۵‬رییس جمهوری و‬ ‫کاروان تدبیــر و امید به اســتان البرز نقطه عطفی‬ ‫در گشــایش اعتباری برای بســیاری از پروژه های‬ ‫عمرانی استان البرز از جمله تنها بیمارستان دولتی‬ ‫شهرستان فردیس به شمار می رود‪.‬‬ ‫در این ســفر ‪ ۶۰‬میلیارد تومان به عنوان اعتبار‬ ‫اولیــه به بیمارســتان فردیس اختصــاص یافت و‬ ‫ساخت و تکمیل این پروژه عمرانی در برنامه کاری‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫* امدن اســتاندار شــهبازی و تحول در‬ ‫طرح های عمرانی البرز‬ ‫اذرماه ســال ‪ ۱۳۹۷‬عزیزاله شــهبازی به عنوان‬ ‫سومین استاندار دولت تدبیر و امید در البرز معرفی‬ ‫شــد و اغاز به کار کرد‪ ،‬این بــار پیگیری ها برای‬ ‫بسیاری از پروژه های بر زمین مانده البرز با گذشته‬ ‫متفاوت شد‪.‬‬ ‫یکی از پروژه هایی که با جدیت در دســتور کار‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬بیمارستان ‪ ۲۶۰‬تختخوابی فردیس بود‬ ‫که با پیگیری های مستمر استاندار و حمایت وزارت‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫حسین شفق افزود‪ :‬سرانه درمانی کشور به ازای‬ ‫هر یک هزار نفر یک و هفت دهم تخت بیمارستانی‬ ‫اســت اما فردیس با جمعیتی بالغ بر ‪ ۶۰۰‬هزار نفر‬ ‫از داشتن حتی یک تخت بیمارستانی محروم است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬فرمانداری‪ ،‬شــهرداری و شورای‬ ‫شهر فردیس با توجه به افزایش ظرفیت های پروژه‬ ‫مســاحت زمین ان را به میزان یک هکتار افزایش‬ ‫دادند و مســاحت زمین این بیمارســتان در حال‬ ‫حاضر ‪ ۲۷‬هزار متر مربع است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬این بیمارستان شامل پنج طبقه‬ ‫در قالب ســه بلوک و به صــورت عمومی (جنرال)‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫شــفق گفت‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۲۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫بــرای این پروژه هزینه شــده اســت و برای اتمام‬ ‫پروژه بــه حدود ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومــان اعتبار نیاز‬ ‫اســت و پیگیری تخصیص ان از طریق استانداری‬ ‫البرز‪ ،‬دانشــگاه علوم پزشکی و سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کشور ادامه دارد‪.‬‬ ‫بهداشــت و درمان و مســووالن عالی دولت دوباره‬ ‫روی ریل سازندگی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این میان مشــکالت تحریمی و اپیدمی شدن‬ ‫بیماری کرونا نیز فشارها را مضاعف کرد و دولت با‬ ‫موج سنگینی از مشکالت و مطالبات مردمی مواجه‬ ‫شد اما مسیر سازندگی گم نشد‪.‬‬ ‫* کرونا و رنج بیماری کووید‪ ۱۹‬در فردیس‬ ‫اگرچه رنج بیماری و هزینــه گران درمان برای‬ ‫ساکنان شهرســتان فردیس پیشینه طوالنی دارد‬ ‫اما شــیوع کرونا و گســتردگی ابتال به کووید‪،۱۹‬‬ ‫رنج دیگری بر مشــکالت انان افزود و صدها بیمار‬ ‫فردیســی را روانه مراکز درمانی کرج‪ ،‬شــهریار و‬ ‫تهران کرده است‪.‬‬ ‫این بار با امدن کرونا در اواخر ســال ‪ ۹۸‬درنگ‬ ‫بــرای تکمیل یک پروژه بیمارســتانی قابل قبول‬ ‫نبود و مسووالن استانی و کشوری را بران داشت تا‬ ‫با تزریق اعتبار بیشتر در شرایط سخت تحریمی و‬ ‫کرونایی به این پروژه سرعت بخشند‪.‬‬ ‫در این حال وزارت بهداشــت و درمان و اموزش‬ ‫پزشکی در کنار مشــکالت کرونا و محدودیت های‬ ‫مالی‪ ،‬تکمیل این پروژه را با پشــتیبانی مسووالن‬ ‫عالی دولت سرعت بخشید و گام های موثری برای‬ ‫تکمیل بیمارستان برداشت‪.‬‬ ‫عزیزاله شهبازی اســتاندار البرز در بازدیدی که‬ ‫تیرماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬از بیمارستان در حال ساخت‬ ‫فردیس داشت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون اعتبارات ملی نیز برای‬ ‫تکمیل بیمارســتان فردیس جذب شده و مطالبه‬ ‫مردمی باید در اسرع وقت به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫دکتر مهدی علیخانی معاون هماهنگی و نظارت‬ ‫فرهنگی اجتماعی و همکاری های منطقه ای معاون‬ ‫اول رییس جمهوری در شــهریورماه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫در بازدیــد از روند اجرای پروژه در حال ســاخت‬ ‫بیمارســتان فردیس قول پیگیری منابع مالی این‬ ‫پروژه را به مردم داد‪.‬‬ ‫* مشخصات بیمارستان فردیس‬ ‫مجتبــی دادگری مدیر طرح و برنامه ریزی پروژه‬ ‫بیمارســتان ‪ ۲۶۰‬تختخوابی فردیــس نیز گفت‪:‬‬ ‫مســاحت زمین بیمارســتان از ‪ ۱۷‬هزار متر مربع‬ ‫بــه ‪ ۲۷‬هزار مترمربــع افزایش یافتــه و زیربنای‬ ‫بیمارســتان با مجموع طبقات ان به ‪ ۲۱‬هزار متر‬ ‫مربع می رسد‪.‬‬ ‫بهره بــرداری از این مجموعه در ابتدای امر صرفا‬ ‫بــه منظور خدمات درمانی بود که در مســیر اجرا‬ ‫توســعه و بهره گیری از خدمات اموزشــی نیز به‬ ‫عنوان یــک ارزش افزوده به ان اضافه شــد‪ .‬برای‬ ‫ایــن بیمارســتان‪ ،‬بخش های مختلــف تخصصی‬ ‫درمانی از جمله درمانگاه های تخصصی‪ ،‬واحدهای‬ ‫بیمارســتانی و بخش های تصویربــرداری بصورت‬ ‫جامع و کامل پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫دادگری افزود‪ :‬به دلیل شرایط کرونایی‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تعداد تخت های ای ســی یو بیمارستان فردیس از‬ ‫هفت تخت به ‪ ۳۷‬تخت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫دادگری به کاستی های این بیمارستان اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬اکنون ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز است‬ ‫تا پروژه به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫* پیشرفت فیزیکی ‪ ۸۳‬درصدی بیمارستان‬ ‫فردیس‬ ‫مدیر توسعه منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫استان البرز گفت‪ :‬با تالش شبانه روزی حدود ‪۲۸۰‬‬ ‫نفر پرسنل در شیفت های کاری ‪ ۲۴‬ساعته تاکنون‬ ‫این پروژه ‪ ۸۳‬درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته‬ ‫است و ســعی می شــود تا در زمان تصدی دولت‬ ‫تدبیر و امید این بیمارســتان از لحاظ فیزیکی به‬ ‫* حمایت های مدیریت شهری فردیس از‬ ‫پروژه بیمارستان‬ ‫شــهردار فردیس نیــز گفت‪ :‬باوجــود اینکه در‬ ‫فرایند اولیه ساخت بیمارســتان فردیس در سال‬ ‫های گذشــته هیچگونه مجوزی از شهرداری اخذ‬ ‫نشده اســت‪ ،‬اما مجموعه مدیریت شهری با توجه‬ ‫به پیگیری ها و برگزاری جلســات متعدد از سوی‬ ‫فرمانداری طی ماه هــای اخیر اقدامات همه جانبه‬ ‫برای صدور مجوزهای الزم انجام داده است‪.‬‬ ‫مصطفی ســعیدی افزود‪ :‬در روزهای پایانی سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬مکاتبه ای از ســوی اداره ابفای شهرستان‬ ‫فردیس صورت گرفت و شهرداری در کمترین زمان‬ ‫ممکن نسبت به اعالم براورد هزینه و صدور مجوز‬ ‫حفاری اقدام کرد‪ ،‬ضمن اینکه شــهرداری فردیس‬ ‫امــاده صــدور مجوزهای قانونی بــه منظور نصب‬ ‫انشــعاب های اب‪ ،‬برق و گاز برای ساختمان این‬ ‫بیمارستان است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجه به عدم وجــود پروانه‬ ‫ساختمانی‪ ،‬اقدامات الزم توسط شهرداری فردیس‬ ‫به منظور احصا نقشــه ســاختمان و ارســال فرم‬ ‫خالف به کمیسیون ماده صد و متعاقب ان‪ ،‬صدور‬ ‫مجوزهای مربوطه برای برقراری انشــعابات انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در واقــع ســال ‪ ۱۴۰۰‬نقطه عطفــی در پایان‬ ‫االم بیماران شهرســتان فردیس به شمار می رود‪،‬‬ ‫بیمارانی که با صرف هزینه های گزاف درمان خود‬ ‫را در تهران‪ ،‬کرج و دیگر شهرها می جویند‪.‬‬ ‫راه اندازی بیمارســتان فردیــس اقدام موثری‬ ‫است که در ســایه تحریم و کرونا به سرانجام خود‬ ‫نزدیک می شود و در نگاه منصفانه باید این اقدامات‬ ‫را ستود‪.‬‬ ‫* گزارش از معصومه مهتاب خبرنگار ایرنا‬ ‫در شهرستان فردیس‬ ‫رییس اداره ورزش و جوانان خبرداد‪:‬‬ ‫ورزشکار فردیسی در مسابقات جهانی تایلند مدال طال گرفت‬ ‫رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان فردیس‬ ‫اعالم کرد که پارا وزنه بردار معلول فردیســی در‬ ‫مسابقات جهانی تایلند مدال طال گرفت‪.‬‬ ‫داود عزیــزی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬امیر جعفری وزنه بردار معلول در مسابقات‬ ‫جام جهانی ‪ ۲۰۲۱‬تایلنــد در وزن ‪ ۶۵‬کیلوگرم‬ ‫توانســت با مهار وزنه ‪ ۱۹۷‬کیلوگرمی در جایگاه‬ ‫نخست قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬این قهرمان تاکنون افتخارات‬ ‫زیادی را برای شهرستان فردیس و استان البرز در‬ ‫مسابقات جهانی و اسیایی به ارمغان اورده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به اهتزاز درامــدن پرچم پرافتخار‬ ‫جمهوری اســامی ایران درعرصه های ورزشــی‬ ‫جهانی و اســیایی‪ ،‬بیانگــر روح تعهد و اخالص‬ ‫فرزنــدان این مــرز و بوم برای خلــق پیروزی و‬ ‫افتخارافرینی است‪.‬‬ ‫امیر جعفری در وزن ‪ ۵۹‬کیلوگرم در مسابقات‬ ‫جانبازان و معلوالن پارااســیایی اینچئون که به‬ ‫تازگــی در کــره جنوبی برگزار شــد‪ ،‬مدال طال‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫همچنین این ورزشکار مدال طالی مسابقات‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬امریــکا قهرمــان بــازی های اســیایی‬ ‫اینچئون‪ ،‬و مدال نقره مسابقات چین تایبو‪۲۰۰۷‬‬ ‫را در کارنامه ورزشی خود دارد‪.‬‬ ‫جعفری در رقابتهای پاراپاورلیفتینگ اســیا با‬ ‫مهار وزنه هــای ‪ ۱۷۳،۱۷۸‬و ‪ ۱۸۴‬کیلوگرمی به‬ ‫مقام قهرمانی دست یافت‪.‬‬ ‫ایــن ورزشــکار در مســابقات قهرمانی جهان‬ ‫مکزیکوســیتی مدال نقره ‪ ،‬سال ‪ ۲۰۱۸‬مسابقات‬ ‫پارا اســیایی مدال طال در جاکارتا اندونزی ‪،‬سال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬مدال برنز مســابقات جهانی در قزاقستان‬ ‫را کسب کرد‪.‬‬ ‫شهرســتان فردیس بیش از ‪ ۲۳‬هزار ورزشکار‬ ‫سازمان یافته در رشته های مختلف ورزشی دارد‪.‬‬ ‫به همت کانون خدمت رضوی فردیس؛‬ ‫‪ ۵۰۰‬بسته معیشتی بین نیازمندان فردیس توزیع شد‬ ‫مســوول کانون های خدمت رضوی استان البرز اعالم کرد که در دومین مرحله رزمایش ماه‬ ‫مبارک رمضان ‪ ۵۰۰ ،‬بسته معیشتی در بین نیازمندان شهرستان فردیس توزیع شد‪.‬‬ ‫عبــاس قاضی خانی در ایین اجرای رزمایش مرحله دوم توزیع بســته های معیشــتی بین‬ ‫نیازمندان فردیس افزود‪ :‬بیش از ‪ ۱۴‬ماه از شیوع ویروس کرونا می گذرد و به عنوان یک وظیفه‬ ‫‪ ،‬کارجهادی و به نیابت از اســتان قدس رضوی طرح جمع اوری و توزیع بسته های معیشتی‬ ‫بین نیازمندان را در برنامه کاری قرار داده ایم ‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬دوازدهمین مرحله از رزمایش مواســات ‪ ،‬همدلــی و کمک مومنانه را با‬ ‫مشــارکت احاد جامعه و ارگان ها‪،‬نهادها‪،‬سازمان ها‪ ،‬سپاه‪،‬بسیجیان‪،‬کمیته امداد‪،‬ستاد اجرایی‬ ‫حضرت امام (ره) بنیاد مستضعفان و سایر مراکز نیکوکاری کمیته امداد در استان گسترش پیدا‬ ‫کرده و کانون های خدمت رضوی در مراکز شهرستان ها‪ ،‬حسینیه ها‪ ،‬مساجد و تکایا تشکیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مســوول کانون های خدمت رضوی اســتان البرز گفت‪ :‬افزود‪ :‬این باعث افتخار است که در‬ ‫کانون مرکز خدمت رضوی شهرستان فردیس با مشارکت سایر ارگان ها و نهادها از جمله کمیته‬ ‫امداد امروز شاهد دومین مرحله و چهاردهمین مرحله در طول این ‪ ۱۴‬ماه گذشته هستیم ‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در مرحله دوم پایان ماه مبارک رمضان بسته های معیشتی از سوی کانون‬ ‫خدمت رضوی بین نیازمندان توزیع شد‪.‬‬ ‫در این چهارده مرحله بیش از ‪ 3100‬بسته کمک معیشتی بین افراد نیازمند توزیع شده است‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 156

هفته نامه خبر فردیس 156

شماره : 156
تاریخ : 1400/06/10
هفته نامه خبر فردیس 155

هفته نامه خبر فردیس 155

شماره : 155
تاریخ : 1400/05/23
هفته نامه خبر فردیس 154

هفته نامه خبر فردیس 154

شماره : 154
تاریخ : 1400/05/09
هفته نامه خبر فردیس 153

هفته نامه خبر فردیس 153

شماره : 153
تاریخ : 1400/04/24
هفته نامه خبر فردیس 152

هفته نامه خبر فردیس 152

شماره : 152
تاریخ : 1400/04/10
هفته نامه خبر فردیس 149

هفته نامه خبر فردیس 149

شماره : 149
تاریخ : 1400/03/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!