هفته نامه خبر فردیس شماره 144 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبر فردیس شماره 144

صفحه بعد

هفته نامه خبر فردیس شماره 144

هفته نامه خبر فردیس شماره 144

‫رئیس شبکه بهداشت و درمان‪:‬‬ ‫نقاهتگاه فردیس مرکز‬ ‫تزریق واکسن کرونا‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش البرز‪:‬‬ ‫مریم ترکاشوند‪،‬‬ ‫معلم فردیسی نمونه‬ ‫کشوری شد‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫پرویزی‪ ،‬معاون فرماندار خبرداد‪:‬‬ ‫بیمارستان به افرین‬ ‫فردیس تا ‪ ۶‬ماه اینده‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫معاون سازمان اتش نشانی فردیس‪:‬‬ ‫مرد ‪ ۴۰‬ساله در‬ ‫کانال اب فردیس‬ ‫غرق شد‬ ‫تنها نشریه مکتوب‬ ‫شهرستان فردیس‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫چرخ نــاوگان حمل و نقل عمومی در فـردیس‬ ‫خوب نمی چرخد‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫منصور جمشیدی‬ ‫ناوگان حمل و نقل عمومی فردیس‪ ،‬تنها عبارت که هیچگاه به اهمیت و تاثیر حمل و نقل عمومی به‬ ‫پرطمطراق و دهن پرکنی است که برخالف نقش موثر عنوان یک مجموعه مهم زیرساختی در فردیس توجه‬ ‫ان در پیشگیری از الودگی هوا و کاهش ترافیک و نیز چندانی نشده است‪.‬‬ ‫شرح درصفحه ‪3‬‬ ‫ایجاد رفاه در جابجایی شهروندان‪ ،‬می توان ادعا کرد‬ ‫دکتر ناصرخاکی‪ ،‬دادستان‪:‬‬ ‫چهار سال عذاب!‬ ‫امام جمعه فردیس‪ :‬از دستگاه های‬ ‫نظارتی توقع می رود افــرادی را که‬ ‫به درد این جایگاه نمــی خورند‪ ،‬رد‬ ‫صالحیت نمایند و استخوان الی زخم‬ ‫قرار ندهند تا مردم مجبور نباشند چهار‬ ‫سال عذاب بکشند‪.‬‬ ‫این یکــی از گویاترین توصیف ها‬ ‫درباره شورای فردیس است که دکتر‬ ‫ایمانی ان را در خطبه های نماز جمعه‬ ‫اواخر اسفند ماه سال گذشته بیان کرد‪،‬‬ ‫تعبیر استخوان الی زخم ضرب المثل‬ ‫جالب و خواندنی است که به نظرم قصه‬ ‫ان را حدود یک سال پیش در همین‬ ‫ستون سخن شرح دادم اما گمان می‬ ‫کنم که بازگویی ان اکنون نیز چندان‬ ‫خالیفایدهنیست‪.‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫صفحه‬ ‫‪ ۱۵۵‬زندانی‬ ‫نـدامتگـاه‬ ‫فـردیـس‬ ‫سـال ‪۹۹‬‬ ‫‪ 4‬ازاد شدند‬ ‫فرماندار فردیس‪:‬‬ ‫صالحیت داوطلبان‬ ‫شوراهای شهر‬ ‫اعالم شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان البرز‪:‬‬ ‫کشف ‪ ۳۴۰‬کیلوگرم‬ ‫تریاک درفردیس‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سال پنجم | شماره ‪ | 144‬هفته دوم‪ 11 ،‬اردیبهشت ماه ‪ 4 | 1400‬صفحه | ‪ 1000‬تومان‬ ‫در نظر گرفته شد‬ ‫گفتگو‬ ‫هفته انهم‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬سیـاسـی و اجتمـاعی‬ ‫سخن سردبیر ‪ /‬منصور جمشیدی‬ ‫چهار سال عذاب!‬ ‫ادامه از صفحه ‪1‬‬ ‫اورده اند که روزی قصابی دســت خود را برید و به حکیم‬ ‫باشــی مراجعه کرد اما حکیم باشی هنگام بستن زخم‪ ،‬ریزه‬ ‫اســتخوانی در ان دید و ان را برنداشت و این شد که قصاب‬ ‫هر روز باید مقداری گوشت و پول با خود نزد حکیم می برد‪.‬‬ ‫تا اینکه حکیم به مسافرتی رفت و وقتی برگشت دید غذای‬ ‫شــب انها گوشت ندارد‪ ،‬وقتی علت را جویا شد و پرسید مگر‬ ‫قصاب نیامده بود؟ پســرش گفت چــرا قصاب امده بود و من‬ ‫خوب مداوایش کردم و ریزه اســتخوانی هــم باقی مانده بود‬ ‫که ان را هم بیرون کشــیدم‪ ،‬اینجا بود که حکیم دست روی‬ ‫دســت خود کوبید و گفت نکرده کار‪ ،‬نبر به کار‪ ،‬پس بگو چرا‬ ‫امشب غذای ما گوشت ندارد؟ من خود استخوان را الی زخم‬ ‫گذاشته بودم تا قصاب هر روز نزد من امده و مقداری گوشت‬ ‫برایمان بیاورد‪.‬‬ ‫خالصه چنیــن بود که از ان روز به بعد درباره کســی که‬ ‫جلوی پیشرفت کارها را بگیرد یا دایم اشکال تراشی کند‪ ،‬می‬ ‫گویند‪ :‬استخوان الی زخم گذاشته است‪ ،‬لذا این تعبیر دکتر‬ ‫ایمانی و اشــاره به چهار سال عذاب‪ ،‬نه تنها تفسیر درست و‬ ‫دقیقی از شــورای رو به پایان فردیس اســت‪ ،‬بلکه همچون‬ ‫همیشــه نشانه دلسوزی و نگرانی توام با هشدار ایشان نسبت‬ ‫به اینده این شهر و شهروندان نیز هست‪.‬‬ ‫راستش من هم فکر می کنم با تجربه تلخ اولین دوره شورا‬ ‫در فردیس به نوعی چشــم مردم ترســیده است‪ ،‬چون انها با‬ ‫هزاران امید و ارزو برای بهتر شــدن شــرایط زندگی و بهبود‬ ‫امکانات شــهری با مشــارکت قابل توجهی پای صندوق های‬ ‫رای رفتند‪ ،‬اما حاصل جمع ان چیزی جز کشمکش و اختالف‬ ‫بین اعضای شــورا یا بــه قول پدر معنوی مردم شهرســتان‬ ‫فردیس تحمل چهار سال عذاب نبود‪.‬‬ ‫با این حال اما به نظرم بهتر و شایسته تر این است که ضمن‬ ‫مالک قرار ندادن عملکرد صفر اولین دوره شــورا در فردیس‪،‬‬ ‫باید بر این ترس خود غلبه کنیم‪ ،‬چون هیچ بعید نیســت که‬ ‫بازهم برخی از انهایی که توانایی و شایستگی نمایندگی مردم‬ ‫را ندارنــد‪ ،‬بتوانند با بکارگیری ترفندهایی چون احساســات‬ ‫قومی و زبانی و قبیله ای بخصوص با دادن شام و نهار و کارت‬ ‫هدیه و از این دســت کارها‪ ،‬وارد نهاد مردمی شورا شوند که‬ ‫در این صورت دومین عذاب چهار ساله شکل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که شــخصا باورم ندارم که هیات های‬ ‫اجرایی و نظارت بر انتخابات عمد و نظر خاصی در تایید یا رد‬ ‫صالحیت داوطلبان داشــته باشند‪ ،‬چون قانونگذار چهارچوب‬ ‫های قانونی برای این کار تعیین کرده اســت‪ ،‬حال به عنوان‬ ‫مثــال بیش از ‪ 250‬نفــر در دومیــن دوره انتخابات برای ‪9‬‬ ‫صندلی شــورای شــهر فردیس نام نویسی کرده اند که شمار‬ ‫زیادی از انها طبق قانون تایید صالحیت خواهند شد‪.‬‬ ‫نکته مهم اما این اســت که به هرحــال بعد از پایان رقابت‬ ‫و انتخــاب ‪ 9‬عضو اصلــی و چند نفر عضو علــی البدل‪ ،‬اوج‬ ‫ماجرا انجایی اســت که راه یافته گان به شورا چگونه رفتار و‬ ‫عمل خواهند کرد؟ همانگونه که اکنون کارنامه نهایی و پر از‬ ‫خالی اولین شورای فردیس پیش روی ماست! حال واقعا برای‬ ‫کدامیک از رای دهندگان یا حتی کدامین عضو هیات اجرایی‬ ‫و نظارت و دیگر دســت اندرکاران اولین دوره انتخابات شورا‬ ‫در فردیــس نتیجه ای به مفهوم و معنای چهار ســال عذاب‬ ‫قابل تصور بود؟!‬ ‫خوب به یاد دارم‪ ،‬درگذشته بعد از انکه در تشکیل شورای‬ ‫مستقل شهر فردیس در ســال ‪ 92‬مانع تراشی کردند‪ ،‬اما با‬ ‫تالش و پیگیریهای بی وقفه دلسوزان واقعی مردم نظیر دکتر‬ ‫ایمانی که همــواره مدافع حق و مردم این شهرســتان بوده‬ ‫است‪ ،‬در نهایت این شــورا در سال ‪ 96‬تشکیل شد‪ ،‬چرا که‬ ‫به هرحال دیر یا زود باید این اســتقالل به رسمیت شناخته‬ ‫می شــد‪ ،‬اما هرگز همچون خیلی از فردیســی ها فکر نمی‬ ‫کردم‪ ،‬داشــتن شورای مســتقل تا این حد گران و پرهزینه و‬ ‫پرحاشیه باشد‪.‬‬ ‫این توضیح را هم بدهم که ســخن این شماره را بیشتر به‬ ‫رسم سالهای پیشــین و همزمان با مناسبت نهم اردیبهشت‬ ‫ماه ســالروز شروع به کار شوراهای اسالمی در کشور در سال‬ ‫‪ 78‬و البته با تاسی به هشدارهای امام جمعه فردیس مبنی بر‬ ‫دقت در تایید صالحیت داوطلبان این دوره‪ ،‬به موضوع شــورا‬ ‫اختصاص دادم‪ ،‬بخصوص که با همه سختی ها و گرفتاریهای‬ ‫پیش امده باید بپذیریم که باالخره عذاب چهار ســال اول رو‬ ‫به پایان است و باید نهایت تالش را انجام دهیم که چهار سال‬ ‫دوم به سرنوشت مشابهی دچار نشویم‪.‬‬ ‫براین اســاس و با توجه به اینکه همه گفتنی ها را پیشــتر‬ ‫گفته و نوشــته ام‪ ،‬تمایلی به تکرار انها ندارم‪ ،‬ولی حیف است‬ ‫برای اگاهی و توصیه در مورد دومین دوره شــورا در فردیس‬ ‫نگویم که با هرگونه ضرب و تقســیمی جواب و نتیجه نهایی‬ ‫دوره اول شــورا در این شــهر یک صفر همراه با یک عالمت‬ ‫ســووال بزرگ است که چرا بیشــترین وقت و انرژی اعضای‬ ‫شــورا با حقوق مکفی ماهانه و دریافت حق جلســه البته از‬ ‫محل بیت المال یا همان جیب شهروندان‪ ،‬تنها صرف موافقت‬ ‫و مخالفــت توام با تنش و چالش شــد و دریغ که نمی توان‬ ‫حتی از یک مورد پروژه زیرســاختی در این شهر پرجمعیت و‬ ‫پرمشکل نام برد!‬ ‫البته که عالمت ســووال بزرگتر عدم پاســخگویی به این‬ ‫چراها و دیگر مطالبات شــهروندان فردیس است‪ ،‬باوجود این‬ ‫به نظر می رســد باید کمی صبر کنیم چون اکنون نمی دانیم‬ ‫کدامین عضو اولین دوره شــورای فردیس برای دوره دوم نیز‬ ‫تایید یا رد صالحیت شده است‪ ،‬لیکن اگر هر یک اعضای این‬ ‫دوره به هر نحــوی بتواند به دومین دوره هم راه یابد‪ ،‬قبل از‬ ‫اقــدام به هر کاری‪ ،‬ابتدا باید پاســخگوی این کارنامه صفر و‬ ‫چهار سال عذاب باشد!‬ ‫خالصه اینکه در روایات و اموزه های دینی و اســامی نقل‬ ‫شــده اســت و از جمله حضرت امام صــادق (ع) فرموده اند‬ ‫ که انســان مومن نباید از یک ســوراخ دو بار گزیده شود‪ ،‬یا‬ ‫یک اشــتباه را دو بار تکرار کند‪ ،‬بنابراین تجربه و درس های‬ ‫پرهزینه اولین دوره شورای اسالمی فردیس حاکی از ان است‬ ‫که شهروندان شریف‪ ،‬صبور و مقاوم این شهر فاطمی‪ ،‬شهدای‬ ‫اقتدار یک بار گزیده شــده و بدون ذره ای فایده فقط هزینه‬ ‫پرداخت کرده اند‪.‬‬ ‫براین اســاس‪ ،‬اوال امیدواریم کســانی که توانایی و ظرفیت‬ ‫پذیرش مسوولیت خطیر و سنگین نمایندگی مردم را ندارند‪،‬‬ ‫خودشان با کنارگیری‪ ،‬فرصت را به افراد متخصص‪ ،‬توانمند و‬ ‫کارامد بدهند‪ ،‬دوم هم اینکه شایســته است شهروندان خوب‬ ‫و نجیب فردیســی این بار با تحقیق و بررسی هرچه بیشتر و‬ ‫دقیق تر روی نامزدهای ایــن دوره به صورت حداکثری پای‬ ‫صندوق های رای بروند و سوم و مهمتر اینکه مبادا با حضور و‬ ‫مشارکت کم رنگ این مجال و فرصت را برای منفعت طلبان‪،‬‬ ‫سودجویان و سیاست بازان فراهم سازند که یک عذاب چهار‬ ‫سال دیگر را به مردم تحمیل کنند‪.‬‬ ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 144‬هفته دوم ‪ /‬اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫فرماندار‪ :‬صالحیت داوطلبان شوراهای شهر فردیس ومشکین دشت اعالم شد‬ ‫فرماندار شهرســتان فردیس گفت که صالحیت‬ ‫داوطلبان شوراهای اسالمی شــهر های فردیس و‬ ‫مشکین دشت اعالم شد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اینانلو در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬پرونده داوطلبان شوراهای اسالمی شهر های‬ ‫فردیس و مشکین دشــت بعد از بررسی در هیات‬ ‫اجرایــی انتخابات تحویل هیات نظارت بر انتخابات‬ ‫شهرستان فردیس شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از مجموع ‪ ۳۵۶‬داوطلب شــورای‬ ‫اســامی مناطق شهری شهرستان فردیس پس از‬ ‫بررســی پرونده ها در هیات نظارت بر انتخابات در‬ ‫نتیجه ‪ ۱۸۱‬نفر از داوطلبان شــورای شهر فردیس‬ ‫و ‪ ۶۸‬داوطلب از مشــکین دشــت صالحیت تایید‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬همچنین ‪ ۷۲‬نفر از داوطلبان‬ ‫انتخابات شــورای شــهر فردیــس و ‪ ۳۰‬داوطلب‬ ‫انتخابات شــورای شهر مشکین دشت رد صالحیت‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس گفت‪ :‬تعداد پنج نفر از داوطلبان‬ ‫شورای اسالمی شــهر فردیس و ‪ ۲‬نفر از داوطلبان‬ ‫انتخابات شورای شهر مشکین دشت انصراف دادند‪.‬‬ ‫اینانلــو افــزود‪ :‬مراتب تایید و یــا رد صالحیت‬ ‫بــه صورت محرمانه به داوطلبان اعالم می شــود و‬ ‫داوطلبان رد صالحیت شده طی مدت چهار روز تا‬ ‫دوازدهم اردیبهشــت ماه جاری اعتراض خود را به‬ ‫فرمانــداری فردیس اعالم کنند تا در هیات نظارت‬ ‫بر انتخابات اســتان البرز مورد بررسی قرار گیرد و‬ ‫نتایج نهایی ‪ ۲۱‬ازدیبهشت ماه جاری دوباره به انان‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۱۵۶ :‬شعبه اخذ رای ثابت و پنج شعبه‬ ‫ســیار برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و‬ ‫شورا های شهر و روســتا توسط هیات اجرایی این‬ ‫شهرســتان در نظــر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫بررسی صالحیت‬ ‫داوطلبان شوراها در‬ ‫فردیس طبق قانون‬ ‫انجام شده است‬ ‫فرمانــدار فردیــس‬ ‫اعــام کــرد کــه در‬ ‫بررســی صالحیــت‬ ‫داوطلبــان شــوراهای‬ ‫اسالمی شــهر و روستا‬ ‫در این شهرستان طبق‬ ‫موازین قانونی و رعایت‬ ‫اصل بــی طرفی کامل‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫اینانلــو افــزود‪ :‬مــا‬ ‫وظیفــه قانونی خود را‬ ‫در هیات اجرایی انجام‬ ‫دادیــم‪ ،‬چراکــه نمی‬ ‫توانیم خــاف قانون و‬ ‫مقررات عمــل کنیم‪،‬‬ ‫ضمن اینکه کوچکترین‬ ‫تخلــف نیز در هیات اجرایــی در چهارچوب قانون‬ ‫قابل پیگیری است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با وجود اینکه هیات اجرایی این دوره‬ ‫از انتخابات در این شهرستان وظایف قانونی خود را‬ ‫انجام داده است‪ ،‬اما شاهد ان هستیم که در بعضی‬ ‫مجامع و گــروه ها یا برخی افراد در شهرســتان‬ ‫فردیس ‪ ،‬مبــادرت به کارهای خالف عرف و قانون‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اینانلو تاکید کــرد‪ :‬به عنوان نمونه در حالی که‬ ‫هنــوز هیچ خبری از نهایی شــدن صالحیت های‬ ‫داوطلبان شــوراها نبود‪ ،‬اما برخی ها دست به تهیه‬ ‫تومار مبنی بر اینکــه «ما از عملکرد هیات نظارت‬ ‫حمایت می کنیم » یا اینکه «عملکرد هیات اجرایی‬ ‫را محکوم و رد می کنیم» زدند که در واقع چنین‬ ‫اقداماتی به هیچ وجه جایگاه قانونی ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هر کسی وظیفه قانونی دارد و قانون‬ ‫برای همه فصل الخطاب اســت‪ ،‬همانگونه که مقام‬ ‫معظم رهبری‪ ،‬رییس جمهوری و ســایر مجریان‪،‬‬ ‫اعم از وزیر کشور‪ ،‬استاندار و دیگر دست اندرکاران‬ ‫مر قانــون را مورد تاکید قرار داده‬ ‫اند‪ ،‬بنابراین هیات اجرایی نیز ملزم‬ ‫به اجرای دقیق قانون است‪.‬‬ ‫فرمانــدار فردیس تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫هیات اجرایــی انتخابات فردیس‬ ‫همه مــوارد را طبق قانــون مورد‬ ‫بررســی قــرار داده و اگــر هــم‬ ‫کوچکترین اشــکال قانونی وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬هر کسی حق اعتراض‬ ‫شــخصی دارد و طبق روال قانونی‬ ‫باید مورد رســیدگی قرار گیرد‪ ،‬نه‬ ‫در مجامع عمومی‪.‬‬ ‫اینانلــو توضیــح داد‪ :‬برخــی‬ ‫داوطلبان که صالحیت انان محرز‬ ‫نشــده می توانند از طریق مجاری‬ ‫قانونی اعتراض خود را مطرح کنند‬ ‫و این اعتراض برابر با قانون بررسی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۹ :‬عضو هیات اجرایی‬ ‫انتخابات فردیس از افراد متدین و‬ ‫با ســابقه درخشــان بوده و سال‬ ‫ها در عرصــه فرهنگی و مذهبی‬ ‫فعالیت داشته اند‪.‬‬ ‫اینانلــو تاکید کرد‪ :‬داوطلبانی که تایید صالحیت‬ ‫شــده اند نیز باید شــئون اخالقی و قانونی را در‬ ‫زمینه تبلیغات رعایت کنند‪.‬‬ ‫ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫انتخابات میان دوره ای مجلس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫انتخابات میــان دوره ای مجلس خبرگان رهبری و‬ ‫ششمین دوره انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و‬ ‫روســتا‪ ،‬همزمان در ‪ ۲۸‬خرداد سال ‪ ۱۴۰۰‬برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پرویزی‪ ،‬معاون فرماندار خبرداد‪:‬‬ ‫بیمارستان به افرین فردیس تا ‪ ۶‬ماه اینده راه اندازی می شود‬ ‫معــاون برنامه ریزی و هماهنگــی امور عمرانی‬ ‫فرمانــدار فردیس اعــام کرد بیمارســتان ‪۲۱۴‬‬ ‫تختخوابی خصوصی فردیس تا ‪ ۶‬ماه اینده به بهره‬ ‫برداری می رسد‪.‬‬ ‫بهزاد پرویــزی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬این بیمارستان در حال ساخت دارای بخش‬ ‫های قلب‪ ،‬گوش‪ ،‬چشــم‪ ،‬زنان و زایمان و اطفال‬ ‫است‪.‬‬ ‫معــاون عمرانــی فرماندار فردیــس گفت‪ :‬این‬ ‫بیمارســتان تا رسیدن به بهره برداری ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار نیاز دارد‪.‬‬ ‫پرویزی افزود‪ :‬به دنبال این هستیم که از طریق‬ ‫ستاد تسهیل رفع موانع تولید مشکل اعتباری ان‬ ‫برطرف شــود ضمن انکه این بیمارستان مجهز به‬ ‫سیستم تصفیه خانه فاضالب است‪.‬‬ ‫همچنین ادامه داد‪ :‬پارکینیگ این بیمارســتان‬ ‫دارای ظرفیت ‪ ۱۳۰‬دستگاه خودرو است‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امیــدوارم با بهره بــرداری از‬ ‫بیمارســتان ‪ ۲۶۰‬تختخوابی دولتی و بیمارستان‬ ‫‪ ۲۱۴‬تختخوابــی خصوصــی بــه افریــن و ارین‬ ‫مشکالت درمانی فردیس برطرف شود‪.‬‬ ‫پرویزی تاکید کرد‪ :‬در بخش درمان و ســامت‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬برای شهرســتان فردیس سال خوبی‬ ‫خواهــد بود این امر یکی از نیازهای ضروری مردم‬ ‫فردیس است‪.‬‬ ‫وی به بودجه شهرداری فردیس از سوی شورای‬ ‫شهر مصوب شد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به تاخیر در ارسال‬ ‫و الیحــه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬شــهرداری و رفع ایرادات‬ ‫مربوطه از ســوی شــهرداری و شــورای شــهر و‬ ‫ارســال به کمیته تطبیق مقرر شد تا جلسه بعدی‬ ‫کمیســیون تطبیق بودجه شــهرداری برای سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مصوب و ابالغ شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬بعد از ابــاغ بودجه اجرای‬ ‫پروژه های عمرانی شهر فردیس سرعت می گیرد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد دکتر تقوایی نیا موســس این‬ ‫بیمارستان گزارشی از روند ساخت ان ارائه کرد‪.‬‬ ‫بیمارســتان خصوصی به افرین در کانال غربی‪،‬‬ ‫تقاع دهکده قرار دارد‪.‬‬ ‫ساالنه ‪ ۲۰۰‬هزار نفر ساعت اموزش مهارتی در فردیس ارائه می شود‬ ‫رییــس مرکز امــوزش فنــی و حرفه ای‬ ‫شهرستان فردیس اعالم کردکه ساالنه ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار نفر ساعت اموزش در رشته های مختلف‬ ‫فنی و حرفه ای به جوانان و عالقه مندان این‬ ‫رشته ها اموزش داده می شود‪.‬‬ ‫علی معظمــی گودرزی در گفــت و گو با‬ ‫خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬اکنون ‪ ۱۲‬کارگاه در ‪۵۰‬‬ ‫رشته مهارتی با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫به هنرجویان شهرستان فردیس اموزش ارائه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬تکثیر ماهیان قزل اال‪،‬‬ ‫پرورش ماهیــان گرمابی‪ ،‬ماهیان اکواریومی‪،‬‬ ‫پرورش زنبور عســل‪ ،‬کشــت تــوت فرنگی‪،‬‬ ‫ابیــاری قطــره ای ‪ ،‬ســبزیکاری‪ ،‬پرورش‬ ‫قارچ صدفی‪ ،‬کشــت گلخانه ای‪ ،‬باغبانی‪ ،‬گیاهان‬ ‫اپارتمانی ‪ ،‬دارویی و شــیالت از جمله دوره های‬ ‫اموزشــی مرکز اموزش فنــی و حرفه ای فردیس‬ ‫برای هنرجویان است‪.‬‬ ‫معظمی گودرزی گفت‪ :‬طــی چند ماه اخیر در‬ ‫ســاعت اموزش مهارتی در زمینه خیاطی‪،‬‬ ‫قالی بافی و پرورش زنبور عسل به روستائیان‬ ‫منطقه و استان البرز ارائه شد‪.‬‬ ‫معظمی گودرزی افــزود‪ :‬در اجرای پروژه‬ ‫اشــتغال مهارت محور مرکز اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای شهرســتان فردیــس چهار کارگاه‬ ‫خــود اشــتغالی راه اندازی شــده و ‪ ۳۸‬نفر‬ ‫کارجو در این کارگاه ها دوره اموزشی را می‬ ‫گذراننــد که در پایــان گواهی مهارت با کد‬ ‫بین المللی به انان اعطا می شود‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬امروز مرکز اموزش فنی‬ ‫مرکز فنی و حرفه ای زیبادشت شهرستان فردیس‬ ‫و حرفــه ای فردیس به عنــوان بزرگترین و‬ ‫مجهزترین مرکزاموزش تخصصی کشاورزی‬ ‫راســتای محرومیت زدایــی دوره های گلیم بافی‪،‬‬ ‫کشور مطرح است‪.‬‬ ‫قالی بافی و خیاطی برای کمک به معیشــت زنان‬ ‫رییس مرکز اموزش فنی وحرفه ای شهرســتان‬ ‫سرپرســت خانوار و دوره اموزشی برای سکونتگاه فردیس گفت ‪ :‬سال گذشته ‪ ۱۴۵‬مددجو ندامتگاه‬ ‫های غیر رسمی فردیس ارائه شد‪.‬‬ ‫فردیس با رعایت پروتکل های بهداشتی در رشته‬ ‫رییس مرکز اموزش فنی و حرفه ای شهرستان های پــرورش قارچ‪ ،‬پرورش گل هــای اپارتمانی‪،‬‬ ‫فردیس بیان داشــت‪ :‬سال گذشــته ‪ ۶۰‬هزار نفر ســرویس و نگهداری خــودرو و مهــارت زندگی‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان از کشف بیش از ‪ 340‬کیلو‬ ‫مواد مخــدر از نوع تریاک و دســتگیری ‪ 3‬نفر در این‬ ‫رابطه در شهرستان فردیس خبر داد‪.‬‬ ‫ســردار عباســعلی محمدیان با اعالم این خبر بیان‬ ‫داشــت‪ :‬در پی اقدامات اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد‬ ‫مخدر اســتان البــرز متمرکز بــر روی عناصر حمل و‬ ‫نقل مواد مخدر مشــخص شــد‪ ،‬فردی در امر خرید و‬ ‫فروش مواد مخدر فعالیت داشته و به تازگی مقدار قابل‬ ‫توجهی تریاک را از قاچاقچیان استان های شرقی کشور‬ ‫خریداری کرده و پس از انتقال به شهرســتان فردیس‬ ‫قصد توزیع در بین مشتریانش را دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پس از چندین مــاه اقدامات اطالعاتی و‬ ‫زیر نظر گرفتن متهــم اصلی‪ ،‬در نهایت پس از تکمیل‬ ‫نقاهتگاه فردیس مرکز‬ ‫تزریق واکسن کرونا‬ ‫در نظر گرفته شد‬ ‫توانمند شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توانمندسازی مددجویان در زمینه‬ ‫فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای در اشــتغال‬ ‫انان پس از ازادی بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫معظمــی گــودرزی با بیــان اینکه اشــتغال و‬ ‫حرفه اموزی در بیــن مددجویان باعــث توانمند‬ ‫ســازی انان خواهد شــد‪ ،‬افزود‪ :‬مهــارت اموزی‬ ‫دغدغه زندانیان برای یافتن شــغل پس از ازادی‬ ‫را کم می کند زیرا داشــتن مهارت در فرد زندانی‬ ‫ضمن ایجاد شــرایط اولیه برای اشتغال‪ ،‬منجر به‬ ‫تقویت شــخصیت و توجه به استعدادها و توانایی‬ ‫های درونی و فردی می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه مرکز اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫روســتای فرخ اباد زیبا دشــت فردیس یک مرکز‬ ‫تخصصی برای اموزش مشاغل و حرفه زراعی‪ ،‬باغی‬ ‫و شیالت است‪ ،‬گفت‪ :‬این مرکز از نظر تنوع حرف‬ ‫و دوره های اموزشی‪ ،‬تخصص و توانمندی مربیان‪،‬‬ ‫فضای اموزشی یکی از مراکز منحصربه فرد مراکز‬ ‫اموزشی استان البرز است‪.‬‬ ‫کشف ‪۳۴۰‬‬ ‫تحقیقات‪ ،‬اکیپی از ماموران با هماهنگی مقام قضائی به‬ ‫محل دپو مــواد مخدر اعزام و با همکاری پلیس مبارزه‬ ‫با مواد مخدر شهرستان در عملیاتی غافلگیرانه ‪ 3‬نفر از‬ ‫متهمان را دستگیر کردند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه در بازرسی‬ ‫از مخفیگاه متهمان ‪ 340‬کیلو و‪ 350‬گرم تریاک کشف‬ ‫شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شهروندان می توانند اخبار و اطالعات‬ ‫خودشــان در زمینه نگهداری و انتقال مواد مخدر را از‬ ‫طریق شماره تلفن ‪ 110‬به پلیس اعالم کنند‪.‬‬ ‫ســردار محمدیان در پایان خاطرنشــان کرد‪ :‬مردم‬ ‫اطمینان خاطر داشــته باشــند که نیــروی انتظامی با‬ ‫ســوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و‬ ‫قانونی می کند و اجازه جوالن به انان نخواهد داد‪.‬‬ ‫کیلوگرم‬ ‫تریاک‬ ‫درفردیس‬ ‫رییس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان‬ ‫فردیس اعالم کرد که افراد باالی ‪ ۸۰‬سال می‬ ‫تواننــد برای تزریق واکســن کرونا به نقاهتگاه‬ ‫شــهید تهرانــی مقدم و ســه درمانــگاه این‬ ‫شهرستان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضــا ترابی در گفــت و گو با‬ ‫خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬در شهرستان فردیس عالوه‬ ‫بر نقاهتگاه شهید تهرانی مقدم افراد باالی ‪۸۰‬‬ ‫ســال می توانند برای دریافت واکســن به سه‬ ‫درمانگاه وابســته به شــبکه بهداشت و درمان‬ ‫فردیس مشــکین دشت‪،‬شهدا و ولی عصر(عج)‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬نقاهتگاه شهید تهرانی مقدم‬ ‫فردیس به دلیل فضای باز به عنوان اصلی ترین‬ ‫مرکز تزریق واکســن برای افراد باالی ‪ ۸۰‬سال‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬این ســه مراکــز درمانی و‬ ‫نقاهتگاه شهید تهرانی مقدم همه روزه از ساعت‬ ‫هشــت صبح تا ‪ ۱۸‬برای تزریق واکسن افراد‬ ‫باالی ‪ ۸۰‬سال اماده خدمات دهی هستند‪.‬‬ صفحه 2 ‫هفته انهم‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 144‬هفته دوم ‪ /‬اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫چرخناوگانحملونقلعمومیدرفردیسخوبنمیچرخد‬ ‫منصور جمشــیدی ‪ -‬ناوگان حمــل و نقل‬ ‫عمومی فردیس‪ ،‬تنها عبــارت پرطمطراق و دهن‬ ‫پرکنــی اســت که برخــاف نقش موثــر ان در‬ ‫پیشــگیری از الودگی هوا و کاهش ترافیک و نیز‬ ‫ایجاد رفاه در جابجایی شــهروندان‪ ،‬می توان ادعا‬ ‫کــرد که هیچگاه به اهمیــت و تاثیر حمل و نقل‬ ‫عمومی به عنوان یک مجموعه مهم زیرساختی در‬ ‫فردیس توجه چندانی نشده است‪.‬‬ ‫حال نمی خواهم خیلی به گذشــته بازگردم که‬ ‫شــاید در طول همه ان ســالها بتوان فردیس را‬ ‫بــرادر کوچک ناتنی کرج توصیــف کرد‪ ،‬اما حتی‬ ‫پس از اســتقالل شورا و شهرداری فردیس از سال‬ ‫‪ 96‬تاکنون کــه در ماههای پایانــی اولین تجربه‬ ‫نه چندان خوشایند شــورا در فردیس قرار داریم‪،‬‬ ‫تقریبــا هیچ اتفاق مثبتی در خصوص حمل و نقل‬ ‫عمومی این شهر پر جمعیت رخ نداده و همه وعده‬ ‫و وعیدها از حد حرف و شعار فراتر نرفته است‪.‬‬ ‫یادمان باشد تقویت و تجهیز ناوگان حمل و نقل‬ ‫عمومی بخصوص خطوط اتوبوسرانی یعنی کمک‬ ‫به اســیب پذیرترین قشرهای جامعه که ناگزیرند‬ ‫برای یک جابجایی ضروری در سطح شهر ساعتها‬ ‫معطلی در گرما و ســرما را در ایستگاهها و تاخیر‬ ‫در ترافیک و شــلوغی و ازدحام مسافران در داخل‬ ‫اتوبوســها را به جان بخرند‪ ،‬هرچند می توان گفت‬ ‫که شهروندان فردیسی از همین خدمات حداقلی‬ ‫هم محرومند!‬ ‫* خرید ‪ 20‬دســتگاه اتوبوس با استفاده‬ ‫رایگان برای دانشجویان و دانش اموزان‬ ‫بــه عنوان نمونه پیشــنهاد خرید ‪ 20‬دســتگاه‬ ‫اتوبوس برای تقویــت ناوگان حمل و نقل عمومی‬ ‫فردیس یکی از همان وعده های سر خرمن بود که‬ ‫عضو شورای اســامی این شهر داد و حتی گفت‪:‬‬ ‫استفاده از این اتوبوس ها برای دانشجویان و دانش‬ ‫اموزان رایگان خواهد بود‪.‬‬ ‫جدا از عدم تحقق این وعده و پیشــنهاد‪ ،‬نکته‬ ‫قابل توجه و تامل در گفته های این عضو شــورای‬ ‫فردیس به ‪ 20‬میلیارد تومان اعتبار برای خرید این‬ ‫اتوبوس های صفر کیلومتر مربوط می شود‪ ،‬چون‬ ‫او محل تامین ان را اعتبــار باقی مانده از بودجه‬ ‫سال های ‪ 96‬و ‪ 97‬شهرداری فردیس عنوان کرد‪،‬‬ ‫اکنــون نه فقط این عضو شــورا که بقیه اعضا هم‬ ‫باید پاسخی برای این پرسش داشته باشند که چرا‬ ‫ایــن اعتبار باقی مانده را بــه موقع صرف کارهای‬ ‫عمرانی نظیر خرید اتوبوس و تقویت حمل و نقل‬ ‫عمومی نکرده اند؟!‬ ‫البتــه موضــوع انتزاع کامل فردیــس از کرج و‬ ‫اعاده حق و حقوق شــهر و شهروندان نیز همواره‬ ‫یکی از پایه های ثابت هر بحث و مشــکلی در این‬ ‫شهرســتان اســت‪ ،‬بنابراین در حوزه حمل و نقل‬ ‫عمومــی هم باز پای کرج این بــرادر بزرگ ناتنی‬ ‫فردیس در میان است‪ ،‬چون با وجود اینکه سازمان‬ ‫حمل و نقل و بار و مســافر شــهرداری فردیس از‬ ‫یک سال پیش از کرج جدا و فعالیت خود را بطور‬ ‫مستقل شروع کرده اســت‪ ،‬اما اتوبوسرانی و چند‬ ‫خط گردشی و داخلی تاکسیرانی فردیس کماکان‬ ‫توسط کرج اداره می شود‪.‬‬ ‫* هشــت دســتگاه اتوبوس برای شهر‬ ‫فردیس با بیش از نیم میلیون نفر جمعیت!‬ ‫حــال با ایــن توضیــح دربــاره اداره مجموعه‬ ‫اتوبوســرانی فردیــس بخصوص که اتوبوســرانی‬ ‫کالنشــهر کرج هم خود اوضــاع و احوال چندان‬ ‫خوبی ندارد‪ ،‬واضح اســت که این برادر بزرگتر چه‬ ‫تعــداد و چه نوع اتوبوس های فرســوده ای را به‬ ‫بــرادر کوچکتر اختصاص می دهد‪ ،‬تا جایی که ما‬ ‫توانستیم کســب اطالع کنیم این است که اکنون‬ ‫تنها هشت دســتگاه اتوبوس بین شهر فردیس و‬ ‫کرج در حال تردد و جابجایی مسافر هستند‪.‬‬ ‫این درحالی اســت که طبــق براوردهای انجام‬ ‫شده در مورد میانگین تعداد اتوبوس شهری نسبت‬ ‫به جمعیت‪ ،‬گفته شده به ازا هر یک هزار نفر یک‬ ‫دستگاه اتوبوس نیاز است‪ ،‬لذا با توجه به جمعیت‬ ‫بیش از نیم میلیون نفری فردیس می توان حدس‬ ‫زد که اوضاع جابجایی با اتوبوس در این شــهر در‬ ‫چه وضعیتی اســفباری است‪ ،‬شاید بهتر است که‬ ‫اتحادیه تاکسیرانی کشور پذیرفته شده‪ ،‬لیکن کرج‬ ‫هنوز از واگذاری چند خط گردشــی و داخل شهر‬ ‫به این سازمان در شهرداری فردیس طفره می رود‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که شورا و مدیریت شهری‬ ‫فردیس به جای حمایت و پشــتیانی از ســازمان‬ ‫نوپای حمل و نقل و بار و مســافر در شــهرداری‬ ‫این شــهر برای بازگرداندن مدیریــت واحدهای‬ ‫زیرمجموعــه این ســازمان نظیر اتوبوســرانی و‬ ‫تاکسیرانی و همچنین سه مرکز توزیع سی ان جی‬ ‫که عایدات ان به حساب شهرداری کرج واریز می‬ ‫شود‪ ،‬شــنیده های موثق ما حاکی از ان است که‬ ‫درخواســت بودجه از سوی سرپرست این سازمان‬ ‫توسط شورا و شهرداری فردیس حذف شده و گویا‬ ‫بودجه امســال حمل و نقل عمومی این شهر عدد‬ ‫صفر را نشان می دهد‪.‬‬ ‫* باالخره پارکینگ معیوب طبقاتی فلکه‬ ‫ســوم فردیس برای بهره برداری به بخش‬ ‫خصوصی واگذار شد‬ ‫شــهروندان فردیسی عطای سوار شدن به اتوبوس‬ ‫های شهری را به لقایش ببخشند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر شــاید بشود اینگونه هم توصیف‬ ‫کــرد که چرخ حمــل و نقل عمومی بــه ویژه در‬ ‫حوزه اتوبوس شــهری در فردیــس‪ ،‬نه تنها خوب‬ ‫نمی چرخد که اساســا چرخی ندارد که بچرخد‪،‬‬ ‫حال وقتی این چرخ و چرخه در اختیار کرج است‪،‬‬ ‫انها با این اســتدالل که اکثریــت این اتوبوس ها‬ ‫متعلق به بخش خصوصی است‪ ،‬شهرداری فردیس‬ ‫را موظــف به پرداخــت یارانه کــرده اند و چون‬ ‫پرداخت نمی شود‪ ،‬پس شهروندان فردیسی نباید‬ ‫توقع جابجایی به نســبت قابل را با اتوبوس شهری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ناگفته نماند که رابطه برادر بزرگتر با برادر ناتنی‬ ‫کوچکتر مســبوق به سابقه اســت‪ ،‬لذا به عنوان‬ ‫یک شــهروند و فعال قدیمی رســانه یادم هست‬ ‫قبل از استقالل شــورا و شهرداری فردیس‪ ،‬اغلب‬ ‫شهروندان این شــهر حتی ان زمان از فرسوده و‬ ‫مستهلک بودن اتوبوس های شهری گالیه داشتند‪،‬‬ ‫اما بعد از انتزاع شهرداریهای این دو شهر‪ ،‬منطقی‬ ‫و منصفانه این است که اوال حق و سهم فردیس از‬ ‫اتوبوس های شهری را بازپس دهند و مهمتر اینکه‬ ‫استقالل سازمانها و نهادهای این شهر و شهرداری‬ ‫نظیر اتوبوســرانی و تاکســیرانی فردیس را بطور‬ ‫کامل به رسمیت بشناسند‪.‬‬ ‫* مجتمع خدماتی تعمیرگاهی اتوبوس ها‬ ‫در فردیس یکی دیگر از پیچیدگی های طرح‬ ‫انتزاع‬ ‫اکنون که گوشــه ای از مسایل متعدد و پیچیده‬ ‫طرح انتزاع مطرح شــد‪ ،‬جا دارد که اشاره ای هم‬ ‫به مجتمع خدماتــی تعمیرگاهی اتوبوس ها واقع‬ ‫در شهرک صنعتی فردیس داشته باشیم‪ ،‬راستش‬ ‫گمان می کنم که بــرادران بزرگتر در کرج موقع‬ ‫ســاخت این مجتمع تعمیرگاهی تصوری نســبت‬ ‫بــه جدایی فردیس از کــرج نداشــتند‪ ،‬بنابراین‬ ‫چنین مجتمع دردســازی که البتــه هنوز هم به‬ ‫بهره برداری کامل نرسیده‪ ،‬باید در فردیس یعنی‬ ‫محدوده برادر کوچکتر ســاخته می شــد! جالب‬ ‫اینکه فعالیت ان در یک مدت کوتاه به علت اسیب‬ ‫زا بودن‪ ،‬موجب پلمب توســط اداره محیط زیست‬ ‫شهرستان فردیس شد‪.‬‬ ‫بگذریم‪ ،‬جدا از اســیب رساندن این مجتمع به‬ ‫محیط زیست که بالطبع باید استانداردهای زیست‬ ‫محیطی در ان رعایت شــود‪ ،‬اکنون این تعمیرگاه‬ ‫اتوبــوس در محــدوده شهرســتان فردیس یعنی‬ ‫شــهرک صنعتی سیمین دشت که فاصله چندانی‬ ‫با شهر فردیس ندارد ســاخته شده است‪ ،‬لذا هم‬ ‫ســهم و حق و هم موقعیت ان ایجاب می کند که‬ ‫اداره و مدیریــت و اختیار این مجتمع تعمیرگاهی‬ ‫به شهرداری فردیس واگذار شود که البته تعجبی‬ ‫ندارد که شــهرداری کرج در حفــظ منافع خود‬ ‫تاکنون از واگذاری ان امتناع کرده است!‬ ‫فراموش نکنیم که بحث انتزاع بخصوص پس از‬ ‫استقالل شورا و شــهرداری فردیس‪ ،‬همواره یکی‬ ‫از مســایل مطرح و مورد انتظار مردم و مسووالن‬ ‫این شهرستان بوده اســت‪ ،‬بخصوص امام جمعه‬ ‫فردیس که در مناســبت های مختلف و از تریبون‬ ‫نمــاز جمعه بارها نســبت به کــم توجهی و عدم‬ ‫جدیت در اجرای کامل طرح انتزاع هشــدار داده‬ ‫و ان را نادیده گرفتن حقوق مردم این شهرستان‬ ‫توصیف کرده است‪.‬‬ ‫* خواست فردیس نشــینان از مسووالن‬ ‫ارشد اســتان و نمایندگان مردم رفع معضل‬ ‫انتزاع است‬ ‫البته همانگونه که پیشتر گفتم اینها تنها گوشه‬ ‫ای از مسایل و مشکالت ناشی از عدم اجرای کامل‬ ‫طرح انتزاع است و بنا بر گزارش ها و اطالع رسانی‬ ‫های متعدد توسط رسانه های‬ ‫مختلــف از جمله خبرفردیس‬ ‫که بارها به معضــل انتزاع از‬ ‫زوایای مختلف پرداخته است‪،‬‬ ‫از اســتاندار و دیگر مسووالن‬ ‫و بخصــوص نمایندگان مردم‬ ‫فردیــس در مجلس شــورای‬ ‫اســامی انتظــار مــی رود‪،‬‬ ‫خواســت بــه حــق و قانونی‬ ‫فردیس نشینان را مورد توجه‬ ‫و رسیدگی قرار دهند‪.‬‬ ‫نکته بسیار ضروری و حایز‬ ‫اهمیت اینکه برای اعاده حق‬ ‫و حقوق شــهر و شــهروندان‬ ‫فردیس‪ ،‬این شورا و شهرداری‬ ‫این شــهر اســت که بیش از هر شــخص و نهاد‬ ‫دیگری باید با همت و جدیت‪ ،‬پیگیر اجرای کامل‬ ‫طرح انتزاع باشد‪ ،‬چون با روند قطره چکانی فعلی‬ ‫چه بخواهیــم و چه نخواهیم شــهرداری کرج به‬ ‫ایــن راحتی ها تن به بازگردانــدن امالک‪ ،‬اموال‪،‬‬ ‫تجهیزات و امکانات ســرمایه ای مــردم فردیس‬ ‫نخواهد داد!‬ ‫شــاهد این ادعا راه اندازی سازمان حمل و نقل‬ ‫و بار و مســافر شــهرداری فردیس از بیش از یک‬ ‫ســال پیش اســت که جدا از بحث اتوبوسرانی‪ ،‬با‬ ‫اینکه تاکسیرانی فردیس به عنوان عضو مستقل در‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪،‬کار ورفاه اجتماعی اســتان‬ ‫البــرز در بازدید از شــرکت تعمیــرات نیروگاهی‬ ‫ایــران در فردیس به مناســبت هفته کارگر گفت‬ ‫‪ :‬ســربلندترین حوزه در ایام تحریم وکرونا حوزه‬ ‫صنعت کشــور اســت و کشــور ما دارای ظرفیت‬ ‫مناســبی برای توسعه و پیشــرفت های صنعتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حســین فالح نژاد در این بازدیــد که به همراه‬ ‫معاون اجتماعی ناجا و رئیس بسیج کارگری استان‬ ‫در محل این شرکت به منظور تقدیر از تالش های‬ ‫کارگــران در هفته کارگر صورت پذیرفت گفت ‪ :‬با‬ ‫توجه به وضعیت ویژه ای که در کشــور به لحاظ‬ ‫تحریــم ها و نیز بیماری کرونا بوجود امده اســت‬ ‫مرد ‪ ۴۰‬ساله در کانال اب‬ ‫فردیس غرق شد‬ ‫معــاون عملیاتی ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنی‬ ‫شــهرداری فردیس گفت‪ :‬مرد‪ ۴۰‬ساله ای در کانال اب فردیس‬ ‫سقوط کرد و جان باخت‪.‬‬ ‫اکبر عارف نیا در حاشــیه محل حادثه به خبرنگار ایرنا افزود‪:‬‬ ‫این حادثه حدود ساعت ‪ ۱۲‬ظهر امروز به سازمان اتش نشانی‬ ‫شهرداری فردیس اعالم شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت که بررسی ها نشان داد که این فرد ‪ ۲‬ساعت‬ ‫قبل در محدوده کانال اب شــهرک مهندســی زراعی مشکین‬ ‫دشــت در کانال سقوط کرده که جســد وی در محدوده مرکز‬ ‫مخابرات خوش طینت شهرک ناز فردیس از اب گرفته شد‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬از ســه ایســتگاه اتش نشانی با ‪ ۶‬دستگاه خودرو‬ ‫و ‪ ۱۶‬نیرو برای پیدا کردن جســد بــه نقاط مختلف کانال اب‬ ‫فردیس اعزام شدند که پس از ‪ ۲‬ساعت جست و جو در نهایت‬ ‫در کانال اب روبروی مخابرات خوش طینت شهرک ناز فردیس‬ ‫جسد از اب بیرون اورده شد‪.‬‬ ‫ضرورت دارد دســتگاههای خدماتی و امداد رســان به جهت‬ ‫پیشگیری از حوادث احتمالی نسبت به ایمن سازی مسیر کانال‬ ‫مشکین دشــت و فردیس نیروهای امداد اقدام کنند تا حوادث‬ ‫مشابهی با توجه به فصل هوای گرم تکرار نشود‪.‬‬ ‫دشت غرق شد‬ ‫تنها اتفاق قطره چکانی شــهرداری کرج اینکه‬ ‫پارکینگ معیوب مکانیــزه طبقاتی واقع در فلکه‬ ‫سوم شــهر شــلوغ و پرترافیک فردیس‪ ،‬باالخره‬ ‫به ســازمان حمل و نقل و بار و مســافر شهرداری‬ ‫فردیس تحویل شــد‪ ،‬جالب است که این سازمان‬ ‫نیز در حالی ایــن پارکینگ را به بخش خصوصی‬ ‫واگــذار کرد که کارهــای تعمیراتی ان حدود ‪57‬‬ ‫میلیون تومان براورد شــده که قرار اســت بخش‬ ‫خصوصی ان را از محل اجاره پرداخت کند‪.‬‬ ‫به هــر حال‪ ،‬ترافیک ســنگین و کســالت اور‬ ‫فردیس حکایت دیروز و امروز نیســت و ســالهای‬ ‫متمادی است که فردیس نشــینان با این معضل‬ ‫پیچیــده دســت و پنجه نرم می کننــد‪ ،‬معضلی‬ ‫دیرینه که راه حل کوتــاه مدت و میان مدت هم‬ ‫ندارد‪ ،‬چون یکــی از مهمترین راه های عالج این‬ ‫معضل طرح قطار شــهری این شهر پرجمعیت و‬ ‫پرمشکل است که ان هم از روی کاغذ فراتر نرفت‪.‬‬ ‫خالصه اینکه امید به شــورا و شهرداری مستقل‬ ‫فردیــس هــم هیــچ دردی از دردهــای فراوان‬ ‫شهروندان این شهر درمان نکرد‪ ،‬ضمن اینکه قطار‬ ‫شهری برای این شــهر نیز بیشتر شبیه رویاست‪،‬‬ ‫لذا کاستن و روانســازی ترافیک در گرو تقویت و‬ ‫تجهیز نــاوگان حمل و نقل عمومی اســت‪ ،‬البته‬ ‫با توجه به وجود همت و جدیتی که مســووالن و‬ ‫مدیران اســتان و شهرستان با همراهی نمایندگان‬ ‫مردم برای ســاخت تقاطع های زیرگذر و روگذر‬ ‫در این شــهر پرترافیک باید از خود نشــان دهند‪،‬‬ ‫هرچند کماکان این گفته در‬ ‫مورد این شــهر صدق می کند که حمل و نقل‬ ‫عمومی فعال و کاهش ترافیک و اندکی رفاه برای‬ ‫شهروندان فردیس‪ ،‬شاید‪ ،‬شاید وقتی دیگر‪.‬‬ ‫دیدار مسئولین با جمعی از کارگران شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در فردیس‬ ‫خدمات رســانی به جامعه دچار مشــکالتی شده‬ ‫اســت ولی در این برهه حساس صنعتگران ما هم‬ ‫تحریم و هم کرونــا را به گونه ای مدیریت کردند‬ ‫که ما شاهد این بودیم که واحدهای صنعتی ما نه‬ ‫تنها به لحاظ نیروی انســانی کاهش نداشتند بلکه‬ ‫رشد نیز داشته اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬در ســال گذشــته بــا توجه به‬ ‫شــیوع بیماری کرونــا و نیز تعطیلــی اصناف و‬ ‫بخش خدمات به دلیل رعایت دســتورالعمل های‬ ‫ســتاد ملی کرونا جذب نیرو در این بخش کاهش‬ ‫داشت و بســیاری از این عزیزان بیکار شدند و به‬ ‫این واسطه مراجعان بســیاری برای دریافت بیمه‬ ‫بیکاری به ما در اداره کار مراجعه داشــتند اما این‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫مرد ‪ ۴۲‬ساله در کانال اب مشکین‬ ‫به مناسبت ‪ 11‬اردیبهشت‪ ،‬روز ملی کار و کارگر صورت گرفت؛‬ ‫میزان در دوماه بعد جبران شــد ‪،‬به گونه ای که‬ ‫تا ماه گذشــته ما شاهد رشــد ‪ 320‬هزار نفری‬ ‫بیمه شــدگان اجباری در اســتان بوده ایم که‬ ‫این موضوع نشــان دهنده این است که صنعت‬ ‫با سربلندی بار اشتغال استان را به دوش کشیده‬ ‫اســت در حالیکه در ایام کرونا نیز کارگران در‬ ‫بخش صنعت به لحاظ موقعیت کاری در محیط‬ ‫بسته فعالیت کردند و اگر پروتکل های بهداشتی‬ ‫رعایت نمی شــد شاهد یک اپیدمی گسترده در‬ ‫بین کارگران می بودیم که این نیز نشان دهنده‬ ‫تــاش در خور تقدیر کارفرمایــان برای رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی وحفظ ســامت برای‬ ‫نیروی کار بوده است‪.‬‬ ‫فالح نژاد ضمن تقدیر از فعالیت های شرکت‬ ‫تعمیــرات نیروگاهــی ایران در جهــت نواوری‬ ‫و ســاخت نخســتین روتور توربین بخــار ‪82.5‬‬ ‫مگاواتی در کشــور با تالش کارگران و مهندسین‬ ‫متخصص این شرکت ابراز کرد ‪ :‬صنعت برق یکی‬ ‫از مهمترین زیر ســاخت های توســعه هر منطقه‬ ‫و از صنایعی اســت که دارای پایه های اساســی و‬ ‫محکم در کشور است ونیروی انسانی بسیار خوب‬ ‫ومتخصصی در این حوزه مشغول به کار هستند ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬از ان جایــی که کارهــای بزرگی‬ ‫دراین صنعت برای گســترش خدمات رسانی در‬ ‫کشــور باید انجام شود بحث جانشین پروری برای‬ ‫مدیریت ایــن مجموعه های بــزرگ از مهمترین‬ ‫اقداماتی اســت که متولیان این صنعت باید بدان‬ ‫جــامعه ‪3‬‬ ‫توجه ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪،‬کار وفاه اجتماعی اســتان البرز‬ ‫نقش صنعت برق در توســعه اقتصــادی و ابادانی‬ ‫کشــور را مهــم ارزیابی کرد وخاطر نشــان کرد ‪:‬‬ ‫توسعه شــبکه برق در بســیاری از مناطق صعب‬ ‫العبور باعث ایجاد مسیر و راه در این مناطق شده‬ ‫اســت در حالیکه پیش از ایــن در ان مناطق راه‬ ‫برای عبور وجودنداشــت که بــه مدد این صنعت‬ ‫رشــد و توســعه در این مناطق ایجاد گردید که‬ ‫این موضوع نشــان از اهمیت حوزه صنعت برق در‬ ‫ابادانی کشور و استان است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه این بازدید از اعــام امادگی این‬ ‫اداره کل برای رفع مشکالت در خصوص تسهیالت‬ ‫و موانع تولید دراین صنعت برای توســعه هر چه‬ ‫بیشــتر فناوری های جدید این حوزه در اســتان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫همچنین عبدالرســول پیش اهنگ مدیر عامل‬ ‫این شرکت نیز در خصوص دستاوردهای موفق این‬ ‫شرکت در زمینه ســاخت نخستین روتور توربین‬ ‫بخــار ‪ 82.5‬مگاواتی در کشــور در این شــرکت‬ ‫توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫در ادامــه مدیرکل تعاون‪،‬کار وفاه اجتماعی ونیز‬ ‫معــاون اجتماعــی ناجا و رئیس بســیج کارگری‬ ‫استان نیز از بخش های مختلف این واحد صنعتی‬ ‫بازدید بعمل اورده و با اهدای شــاخه گل و عرض‬ ‫خداقوت از تالش های کارگران به مناسبت هفته‬ ‫کارگر تجلیل کردند‪.‬‬ ‫مسوول اتش نشــانی و خدماتی ایمنی شــهرداری مشکین‬ ‫دشــت فردیس اعالم کرد که یک مرد ‪ ۴۲‬ساله که برای نجات‬ ‫فرزندش خود را به اب زد در کانال اب مشــکین دشــت جان‬ ‫باخت‪.‬‬ ‫ســلیمان قهرمانــی در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود‪ :‬در‬ ‫پی گزارش تلفنی مبنی بر اینکه پدر و پســری در حال شستن‬ ‫خودرو دربلوار سردار شهید سلیمانی به داخل کانال اب مشکین‬ ‫دشت سقوط کرده بالفاصله ماموران اتش نشانی مشکین دشت‬ ‫به محل حادثه شتافتند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬پدر در حال شســتن خودرو در کانال اب‬ ‫مشکین دشت بود که ناگهان فرزند ‪ ۱۲‬ساله اش به داخل کانال‬ ‫اب ســقوط می کند و برای نجات پسرش او نیز به داخل کانال‬ ‫اب می افتد ماموران اتش نشانی پسر را نجات می دهند اما پدر‬ ‫به علت سقوط و ضربه به سر جان خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫وی از مردم خواست با توجه به شدت اب کانال مشکین دشت‬ ‫از شستن خودرو در محدوده این کانال خودداری کنند‪.‬‬ ‫معلم فردیسی نمونه کشوری شد‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش البرز اعالم کرد‪ :‬مریم ترکاشوند از‬ ‫معلمان اموزش و پرورش ناحیه ‪ ۲‬کرج و شهرستان فردیس در‬ ‫سال تحصیلی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬معلم نمونه کشوری شد‪.‬‬ ‫ســاالر قاسمی درگفت و گو با ایرنا اظهارداشت‪ :‬در کل استان‬ ‫ها و از بین ‪ ۳۱‬استان کشور در مجموع ‪ ۱۴‬معلم نمونه کشوری‬ ‫انتخاب شــدند که یکی از این ‪ ۱۴‬نفر دبیر شــاغل در اســتان‬ ‫البرز است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ‪ ۱۴‬معلم البرزی به مرحله کشــوری‬ ‫طرح شناســایی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید راه‬ ‫معرفی شــدند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬خانم ترکاشوند با داشتن پنج‬ ‫سال سابقه کار توانست رتبه نخست کشور را در تولید محتوای‬ ‫اموزشــی مدرس دوره های ضمن خدمــت به خود اختصاص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫قاســمی بیان داشــت‪ :‬مریم ترکاشــوند دارای مدرک فوق‬ ‫لیســانس زبان و ادبیات عربی در دوره اول متوســطه مدارس‬ ‫اموزش و پرورش ناحیه ‪ ۲‬کرج و شهرستان فردیس است‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬این معلم نمونه مدرس اســتانی دوره های‬ ‫ضمن خدمت‪ ،‬ســرگروه درس عربی‪ ،‬تولیــد کننده محتواهای‬ ‫اســتانی درس عربی است که توانست با داشتن ارتباط موثر و با‬ ‫کیفیــت با دانش اموزان و اولیای دانش اموزان‪ ،‬حضور موثر در‬ ‫جلسات مجازی شورای دبیران و گروه های اموزشی و پیگیری‬ ‫وضعیت درســی دانش اموزان به عنــوان یکی از معلمان موفق‬ ‫استان البرز معرفی و منتخب کشوری شود‪.‬‬ ‫قاسمی با بیان اینکه معلم نمونه کشوری از استان البرز مولف‬ ‫چندین جلد کتاب نیز می باشد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬افتخاربزرگی است‬ ‫که معلمان این استان هرسال موفق به کسب عنوان معلم نمونه‬ ‫درکشور می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعدادی از اســتان ها امســال نتوانستند معلم‬ ‫نمونه کشوری داشــته باشند و تنها چند استان موفق به کسب‬ ‫رتبه برتر در طرح طرح شناســایی جلــوه های ویژه معلمی در‬ ‫زیست بوم جدید شدند‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش به ایثار و از خودگذشتگی معلمان‬ ‫برای اموزش مناســب به دانش اموزان بــه روش های حضوری‬ ‫و غیرحضوری در ایام ســخت کرونایــی پرداخت و افزود‪ :‬جهاد‬ ‫معلمان در زیست بوم جدید تعلیم و تربیت قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬معلمان از ســال گذشته که یکباره مدارس به دلیل‬ ‫شیوع بیماری کرونا تعطیل شد‪ ،‬نشان دادند که از کرونا هراسی‬ ‫ندارند و حتی اقدام به اموزش خانه به خانه دانش اموزان کردند‬ ‫تا فرایند اموزش در جریان باشــد بــه همین دلیل می توان از‬ ‫انان به عنوان مدافعان بی ســنگر دراین شرایط سخت کرونایی‬ ‫نام برد‪.‬‬ ‫قاسمی تاکید کرد‪ :‬اموزش و پرورش به عنوان سکاندار تعلیم‬ ‫و تربیت اســامی‪ -‬ایرانی همواره باید نزد تمامی مســووالن از‬ ‫جایگاه ویژه ای برخوردار باشد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هفته انهم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬معصومه مهتاب‬ ‫قائم مقام و سردبیر‪ :‬منصور جمشیدی‬ ‫صفحه ارا‪ :‬یزدان سلیمانی عکاس‪ :‬حسین پارسا‪ ،‬سونیا جمشیدی چاپ‪ :‬هدف نوین‬ ‫ادرس دفتر مرکزی‪ :‬کانال غربی ‪ .‬روبروی مرکز بهداشت فردیس‬ ‫تلفن‪ 36505454 :‬فکس‪ 36503000 :‬پذیرش اگهی‪09354225024 :‬‬ ‫گستره توزیع این نشریه در سطح استان البرز میباشد‬ ‫‪telegram.me/khabar_fardiis‬‬ ‫اسالمی از نشریه خبرفردیس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪instagram.com/khabarfardis‬‬ ‫براساس ارزیابی و اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫رتبه‪ 2 :‬امتیاز طرح ارزیابی کیفی‪60 :‬‬ ‫سال پنجم ‪ /‬شماره ‪ / 144‬هفته دوم ‪ /‬اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫به همت و میزبانی شهرک صنعتی سیمین دشت فردیس برگزار شد‪:‬‬ ‫نخستین میزخدمت باحضور جمعی ازمسووالن‪ ،‬صنعتگران و تولیدکنندگان‬ ‫را بیش از ‪ ۱۱۰‬درصد محقق کرد‪ ،‬یعنی تولیدکنندگانی‬ ‫که امروز مشــکالت خود را بیان کردند بدون کمترین‬ ‫حمایت و پشــتیبانی این جهــاد را در حوزه اقتصادی‬ ‫انجام می دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با توجه به شــرایط اقتصادی کشور‬ ‫باید تالش شــود که مانع و دست اندازی برای سرمایه‬ ‫گذار ایجاد نشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬امیدواریم در ســال مانع‬ ‫زدایی و پشــتیبانی از تولید بتوانیم گره ای از مشکالت‬ ‫صنعتگران را باز کنیم‪.‬‬ ‫نخســتین میز خدمت با حضور جمعی از مسووالن‪،‬‬ ‫صنعتگران و تولیدکنندگان به همت و میزبانی شهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشت فردیس و با هدف بررسی موانع‬ ‫و مشــکالت موجود در مسیر کار صنعتگران و صاحبان‬ ‫صنایع در سالن اجتماعات شرکت شیمی ساختمان این‬ ‫شهرک برگزار شد‪.‬‬ ‫* الزم اســت قوانین دست و پاگیر بانکی برای‬ ‫صنعتگران البرز تسهیل شود‬ ‫مهندس سمیعی مدیرعامل شهرک صنعتی سیمین‬ ‫دشــت فردیس به عنوان میزبــان و ترتیب دهنده این‬ ‫نشســت که با حضور دکتر اکبری رییس کمیســیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪ ،‬دکتر عسگری‬ ‫نماینده مردم اســتان البرز در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫مدیــران کل صمــت و شــرکت شــهرکهای صنعتی‬ ‫اســتان البرز و رییس اداره صمت فردیس برگزار شد‪،‬‬ ‫ضمن خیرمقدم ابراز امیــدواری کرد چنین اقدامات و‬ ‫تالشهایی به رفع موانع تولید منجر شود‪.‬‬ ‫* طرح الزام دولت به دیپلماســی اقتصادی در‬ ‫مجلس در حال پیگیری است‬ ‫رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای‬ ‫اســامی در این نشســت با تاکید بر اینکه طرح الزام‬ ‫دولت به دیپلماسی اقتصادی توسط نمایندگان مجلس‬ ‫در حال پیگیری اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تالش ها براین است که‬ ‫هیچ واحد تولیدی و صنعتی تحت هیچ عنوانی پلمب‬ ‫یــا از خدمات محروم نشــود‪ ،‬زیرا پلمب شــدن هیچ‬ ‫سودی برای کشور و مردم ندارد‪.‬‬ ‫عــزت اهلل اکبری افــزود‪ :‬امروز موضــوع دیگری به‬ ‫نام نظام جامع در بحث اقتصادی کشــور مطرح اســت‬ ‫یعنی باید دولت بر همه امور اقتصادی از جمله بورس‪،‬‬ ‫فعالیت های بانکی و تولید نظارت داشته باشد تا شاهد‬ ‫مشکالتی در امر تولید و اقتصاد نباشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ناهماهنگی های اقتصادی باید درقالب‬ ‫نظام جامع برطرف شود که مجلس شورای اسالمی می‬ ‫بایست طرح نظام جامع را تصویب و دولت را مکلف به‬ ‫اجرای ان کند‪.‬‬ ‫رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای‬ ‫اسالمی بیان داشت‪ :‬به عنوان مثال نظام جامع تامین‬ ‫مالی‪ ،‬نظام جامــع بانکی‪ ،‬نظام جامــع بیمه‪ ،‬تعرفه و‬ ‫مالیاتــی و ترانســفورت و امثال انها باید در ســازوکار‬ ‫مناسبی سازماندهی شوند‪.‬‬ ‫اکبری عمده مشــکالت واحدهای صنعتی اســتان‬ ‫البرز را کمبود زمین عنوان کرد و گفت‪ :‬اکنون شــاهد‬ ‫اســتقبال زیاد ســرمایه گذاران برای حضــور در البرز‬ ‫هســتیم که باید بستر برای فعالیت انها فراهم شود که‬ ‫تامین زیرســاخت ها مانند اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و سایر نیازها‬ ‫برای صنعتگران توسط دولت ضروری است‪.‬‬ ‫* دکتر عســگری‪ :‬البرز سال گذشته رتبه اول‬ ‫جذب تسهیالت تولید کشور را کسب کرد‬ ‫دکتر عسگری نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد‬ ‫در مجلس شــورای اســامی نیز در نشت میز خدمت‬ ‫گفت‪ :‬اســتان البرز سال گذشته با پرداخت وام به ‪۳۴۶‬‬ ‫واحد تولیدی و صنعتی رتبه اول جذب تســهیالت در‬ ‫بحث رونق تولید کشور را کسب کرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در این مدت از مجمــوع ‪ ۴۳۰‬متقاضی‬ ‫تســهیالت‪ ۳۴۶ ،‬متقاضی در البرز موفــق به دریافت‬ ‫تسهیالت شدند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با اینکه شــرایط تحریمی و کرونایی‬ ‫زیان قابل توجهی را به اقتصاد استان البرز وارد‬ ‫کرده اما این استان رتبه سوم کشور را به لحاظ‬ ‫جذب ســرمایه خارجی به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عســگری با اشــاره به اینکه متوسط صدور‬ ‫مجــوز واحدهای تولیدی در اســتان البرز از ‪۶‬‬ ‫ماه به ‪ ۴۰‬روز رســیده است‪ ،‬گفت‪ :‬استان البرز‬ ‫باوجود اینکه جغرافیای کوچکی دارد اما سهم‬ ‫قابل توجهی در اقتصاد کشور به خود اختصاص‬ ‫داده است اما به عنوان شــاهراه اقتصاد کشور‬ ‫توجه الزم به ان نشده است ‪.‬‬ ‫نماینــده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشــتهارد در‬ ‫مجلس شــورای اســامی افــزود‪ :‬دفاتر تعداد‬ ‫زیادی از شــرکت های اســتان البرز در تهران مستقر‬ ‫است و با بانک های تهران کار می کنند که باید در این‬ ‫زمینه اقدامات الزم صورت بگیرد‪.‬‬ ‫عســگری ادامه داد‪ :‬در این شــرایط تحریمی استان‬ ‫البرز در ‪ ۱۱‬ماه از سال ‪ ۹۹‬درامدهای پیش بینی خود‬ ‫رییس ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت (صمت)‬ ‫اســتان البــرز هم در این نشســت گفت‪ :‬بیشــترین‬ ‫صنعتگران و تولیدکنندگان با قوانین دست و پاگیر امور‬ ‫بانکی مواجه هســتند که باید برای رفع این مشکالت‬ ‫اقدام و تسهیالتی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫رامین ربیعی با اشــاره به اینکه در این نشســت به‬ ‫موضوع مشکل قوانین بانک ها‪ ،‬پرداخت ارز و مشکالت‬ ‫کرونایی پرداخته شــد‪ ،‬افزود‪ :‬واحدهای صنعتی بزرگ‬ ‫البرز درخواســت تســهیالت دارند اما بانــک ها بنا به‬ ‫دالیلی از پرداخت تســهیالت به این صنایع خودداری‬ ‫می کنند که مقرر شــد از ســوی کمیســیون صنعت‬ ‫مجلس موضوع بررسی شود‪.‬‬ ‫وی یکی دیگر از مشــکالت مطرح شــده در مورد‬ ‫صنایع البرز‪ ،‬تهیه مواد اولیه پتروشیمی و فوالد برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬امیدواریم سهمیه بیشتری به صنعتگران استان‬ ‫البرز تخصیص یابد‪.‬‬ ‫رییس ســازمان صنعت‪،‬معدن و تجارت استان البرز‬ ‫تاکید کرد‪ :‬البته مشــکالتی در زمینه زیرســاخت ها‬ ‫ماننــد تامین اب و برق صنایع در اســتان البرز وجود‬ ‫دارد که امیدواریم این مشکالت مرتفع شود‪.‬‬ ‫به مناسبت روز ملی حمایت از خانواده های زندانیان و ازادی زندانیان؛‬ ‫دکتر ناصرخاکی‪ ،‬دادستان‪ ۱۵۵ :‬زندانی ندامتگاه فردیس سال ‪ ۹۹‬ازاد شدند‬ ‫نادری نژاد اظهار داشت‪ :‬خیرین شهرستان فردیس با وجود شیوع‬ ‫ویروس کرونا و شرایط سخت با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های‬ ‫بهداشتی استقبال خوبی از برگزاری جشن گلریزان داشته اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اکنــون نیز ‪ ۳۱۰‬خانواده مددجوتحت پوشــش انجمن‬ ‫حمایــت از زندانیان فردیس قرار دارند که از حمایت های معیشــتی‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫نادری نژاد بیان داشت‪ :‬انجمن حمایت از خانواده های زندانیان یک‬ ‫سازمان مردم نهاد بوده که اعتبار دولتی ندارد و تنها با کمک مردم می‬ ‫تواند جامعه هدف را یاری کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل انجمن حمایــت از زندانیان فردیس گفت‪ :‬مردم نیکوکار‬ ‫مــی توانند کمــک های نقدی خــود را به بانک ملی شــماره کارت‬ ‫‪ ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۱۶۷۶۲۵‬و یا شماره حساب ‪ ۰۱۱۳۶۰۰۴۷۰۰۰۷‬به‬ ‫نام انجمن حمایت از زندانیان شهرستان فردیس واریز کنند‪.‬‬ ‫همایش نسیم مهر روز ملی حمایت از خانواده های زندانیان‬ ‫و ازادی زندانیان در محوطه باز دادگستری شهرستان فردیس‬ ‫با حضــور امام جمعه‪ ،‬فرماندار‪ ،‬رئیس دادگســتری‪ ،‬فرمانده‬ ‫انتظامی و جمعی از خیرین برگزار شد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب شهرستان فردیس در این همایش اعالم‬ ‫کرد کــه ‪ ۱۵۵‬زندانی با میزان بدهی ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۴۱۷‬میلیون تومان‬ ‫سال ‪ ۹۹‬با کمک خیرین از ندامتگاه فردیس ازاد شدند‪.‬‬ ‫دکتر حســین ناصر خاکی افزود‪ :‬طی ماه هــای اخیر ورود انجمن‬ ‫حمایــت زندانیان فردیس بــه پنج پرونده قصــاص در خصوص اخذ‬ ‫رضایت از اولیای دم با همکاری دادســتان فردیس به جلب رضایت از‬ ‫سه خانواده انجامیده است‪.‬‬ ‫ناصرخاکی گفت‪ :‬به مناسبت میالد باسعادت امام حسن مجتبی (ع)‬ ‫و با کمک ســتاد دیه ‪،‬خیرین و انجمن حمایت از زندانیان‪ ۵۰ ،‬نفر از‬ ‫زندانیان بدهکار مالی از ندامتگاه فردیس ازاد شدند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬انجمن حمایت از زندانیان شهرســتان فردیس از‬ ‫ســال ‪ ۹۴‬با هدف حمایت از خانواده های زندانیان و کمک به ازادی‬ ‫زندانیان فعالیت خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬از ابتدای تاسیس تاکنون حدود یک هزار پرونده‬ ‫تشکیل و به خانواده زندانیان خدمات ارائه شد ‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اکنون ‪ ۳۱۰‬خانواده مددجو تحت پوشش انجمن‬ ‫حمایت از زندانیان فردیس قرار دارند ‪ ،‬گفت‪ :‬ســال گذشــته انجمن‬ ‫فردیس با کمک خیرین باالترین میزان خدمات رســانی و بیشــترین‬ ‫جذب خیرین را داشته است‪.‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان فردیس گفت‪ :‬ایجاد درامد‬ ‫پایدار از مهمترین اتفاق های انجمن در ســال ‪ ۹۹‬بود که نســبت به‬ ‫سال ‪ ۹۸‬در امد پایدار پنج برابر شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬ســال گذشــته دفتر انجمن حمایت زندانیان‬ ‫فردیس در ندامتگاه فردیس به مساحت ‪ ۱۱۰‬متر از محل کمک های‬ ‫خیرین ساخته شد‪.‬‬ ‫وی اهدای ‪ ۵۰‬دســتگاه گوشــی تلفن همراه به فرزندان ازتحصیل‬ ‫بازمانده زندانیان ‪،‬تهیه ‪ ۱۰‬سری جهیزیه برای فرزندان خانواده های‬ ‫مددجوی استان البرز ‪ ،‬تهیه چهار سری جهیزیه توسط انجمن حمایت‬ ‫زندانیان فردیس‪،‬تهیه ‪ ۵۰‬قلم کاالی اساســی مانند بخاری‪ ،‬اجاق گاز‪،‬‬ ‫فــرش و تلویزیون برای خانواده های نیازمنــد از جمله اقدامات انجام‬ ‫شده از سوی انجمن حمایت خانواده زندانیان فردیس است‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬مبلغ یــک میلیارد تومان کمک نقــدی و غیر نقدی به‬ ‫خانواده های زندانیان در فردیس اهدا شد‪.‬‬ ‫* خیرین فردیس زمینه ازادی ‪ ۲۵‬زندانی را فراهم کردند‬ ‫مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان فردیس اعالم کرد که خیرین‬ ‫این شهرســتان با اهدای ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان زمینه ازادی ‪ ۲۵‬زندانی‬ ‫را فراهم کردند‪.‬‬ ‫غالمرضــا نادری نژاد افزود‪ :‬این میزان کمک ها شــب گذشــته در‬ ‫همایش نسیم مهر شهرستان فردیس توسط مردم نیکوکار برای ازادی‬ ‫‪ ۲۵‬زندانی جرائم غیر عمد پرداخت شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از مجموع ‪ ۲۵‬زندانی مذکور‪ ،‬سه نفر انان زن هستند‬ ‫که به زودی از زندان ازاد خواهند شد‪.‬‬ ‫* ‪ ۲۱۰‬میلیارد تومان بدهی زندانیان البرز سال ‪ ۹۹‬پرداخت‬ ‫شد‬ ‫مدیرعامل ســتاد دیه اســتان البرز اعالم کرد که با حمایت خیرین‬ ‫سال ‪ ۹۹‬مبلغ ‪ ۲۱۰‬میلیارد تومان بدهی زندانیان جرائم غیر عمد این‬ ‫استان پرداخت و ‪ ۵۲۴‬زندانی به اغوش خانواده های خود بازگشتند‪.‬‬ ‫محمدباقر مقدسی در حاشــیه برگزاری همایش نسیم مهر با هدف‬ ‫حمایــت از خانواده زندانیان در فردیس افــزود‪ :‬حمایت خیرین نقش‬ ‫موثــری در ازادی زندانیــان جرائم غیر عمد و کاهش اســیب های‬ ‫اجتماعی دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســتاد اســتان البرز از ســال ‪ ۹۰‬فعالیت خود را‬ ‫اغاز کرده اســت ‪ ،‬گفت ‪ :‬در این سال ها اقدامات موثری برای ازادی‬ ‫زندانیان جرائم غیر عمد به عمل امده است‪.‬‬ ‫مقدسی اظهار داشت‪ :‬بررسی های اماری بیانگر ان است که برخی‬ ‫اسیب های اجتماعی نظیر فســاد اخالقی‪ ،‬سرقت‪ ،‬اعتیاد و امثال ان‬ ‫مربوط به خانواده هایی است که سرپرست و یا یکی از اعضای انها در‬ ‫زندان به سر می برد و یا زندانی بوده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســتاد دیه استان البرز گفت‪ :‬امســال برای پیشگیری از‬ ‫شــیوع کرونا در ماه مبارک رمضان مراســم جشن گلریزان در استان‬ ‫البرز به صورت مجازی برگزار می شود ‪.‬‬ ‫مقدســی بیان داشت‪:‬برنامه پایانی جشــن گلریزان البرز همزمان با‬ ‫عیدســعید فطر از طریق صدا و سیمای استان پخش مستقیم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس 143

هفته نامه خبر فردیس 143

شماره : 143
تاریخ : 1400/02/04
هفته نامه خبر فردیس 142

هفته نامه خبر فردیس 142

شماره : 142
تاریخ : 1400/01/28
هفته نامه خبر فردیس 141

هفته نامه خبر فردیس 141

شماره : 141
تاریخ : 1400/01/21
هفته نامه خبر فردیس 140

هفته نامه خبر فردیس 140

شماره : 140
تاریخ : 1400/01/14
هفته نامه خبر فردیس 139

هفته نامه خبر فردیس 139

شماره : 139
تاریخ : 1399/12/26
هفته نامه خبر فردیس 138

هفته نامه خبر فردیس 138

شماره : 138
تاریخ : 1399/12/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!