هفته نامه دنیای گردشگری شماره 64 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 64

صفحه بعد

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 64

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 64

‫درکنفرانسعمومییونسکوتصویبشد؛‬ ‫رابطه خوب سیاسی زمینه توسعه‬ ‫گردشگری تهران و ایروان را فراهم کرد‬ ‫بازگشت اموال فرهنگی قاچاق‬ ‫به کشورهای مبدا‬ ‫وزیر گردشــگری‪ ،‬صنایع دستی و میراث فرهنگی جمهوری‬ ‫اســامی ایران اظهار کرد رابطه بســیار خوب و دوستانه ایران و‬ ‫ارمنستان‪ ،‬زمینه توسعه و تقویت روابط فرهنگی و گردشگری دو‬ ‫کشور را فراهم کرده است‪« .‬علی اصغر مونسان» در حاشیه اجالس‬ ‫تمدن های کهن در پکن در دیدار خانم «نارین کاچاتوریان» معاون‬ ‫وزیر گردشــگری‪ ،‬علوم‪ ،‬فرهنگ و ورزش ارمنســتان با اشاره به‬ ‫همکاری های مشترک دو کشور در حوزه فرهنگی گفت‪ :‬یکی از‬ ‫این همکاری ها‪ ،‬برگزاری نمایشگاه مشترک دو کشور بود که ‪...‬‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ‪ -‬ایران با اعال ِم برپایی نخستین‬ ‫خوشنویسی «راه ابریشم» به میزبانی‬ ‫اجالس و نمایشگاه بزرگ‬ ‫ِ‬ ‫تصویب بازگشــت قاچاق اموال فرهنگی به‬ ‫شهر مشــهد‪ ،‬از‬ ‫ِ‬ ‫کشورهای مبدا در یونســکو خبر داد‪ .‬حجت اهلل ایوبی که در‬ ‫روزهایپیشیندرچهلمینکنفرانسعمومییونسکوواجالس‬ ‫وزرای علوم کشورهای مختلف در پاریس حضور داشت‪ ،‬با اشاره‬ ‫به دیداری که با «اودره ازوله» ‪ -‬مدیرکل یونسکو ‪ -‬داشته اند‪...،‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اذر ‪ 1398‬سال چهارم‬ ‫شماره ‪64‬‬ ‫‪8‬صفحه‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ادامه درصفحه ‪6‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫معاون سیاسی وزارت امورخارجه اعالم کرد‬ ‫تشکیل اداره صنایع‬ ‫دستی و گردشگری‬ ‫در وزارت خارجه‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫زیلو‪ ،‬دست بافته ای که به شهرت‬ ‫جهانیرسید‬ ‫زیلو‪ ،‬دســت بافته ای که به شــهرت جهانی رسید‬ ‫زیلو‪ ،‬دست بافته هزار ساله هنرمندان میبدی است‬ ‫که اکنون با نام این شهرســتان به شهرت جهانی‬ ‫رسیده اســت‪ .‬زیلو‪ ،‬یکی از صنایع دستی قدیمی‬ ‫ایران اســت و از زمان کهن مــورد عالقه و مصرف‬ ‫میبدی ها قرار داشته چراکه هم دستباف بوده و هم‬ ‫سازگار با محیط زیست اســت‪ ،‬تا انجا که به فرش‬ ‫سالمت معروف شده و به خاطر مصرف پنبه به عنوان‬ ‫عنصر اولیه بدون پرز در بافت‪ ،‬ســامتی بافنده و‬ ‫مصرف کننده را به مخاطره نمی اندازد‪ .‬خاستگاه این‬ ‫هنر صنعت شهرستان میبد است و به گواه تاریخ‪...،‬‬ ‫ادامه درصفحه‪7‬‬ ‫هنر جهانی که در دست واسطه هاست‬ ‫تولیدسخت‪،‬فروشعالی‪،‬سودکم‬ ‫سفیرقزاقستاندرایران‪:‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫مانع توسعه‬ ‫تحریم ها ِ‬ ‫گردشگری و تجارت‬ ‫ایران و قزاقستان است‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫محدود شدن‬ ‫تمدید اقامت توریستی ترکیه‬ ‫تمدید اقامت موقت توریســتی ترکیه از اول ژانویه ‪۲۰۲۰‬‬ ‫برای برخی اتباع خارجی به یک سال محدود شد‪ .‬بر اساس‬ ‫مصوبه جدید اخذ و تمدید اقامت موقت توریستی در ترکیه‪،‬‬ ‫اتباع خارجی ‪ -‬به جز شــهروندان کشــورهای عضو سازمان‬ ‫همــکاری توســعه و اقتصــادی (‪ ،)OECD‬اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫فدراســیون روســیه و جمهوری خلق چین ‪ -‬از اول ژانویه‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۰‬اقامت موقت گردشــگری را به مدت یک سال‬ ‫اخذ خواهند کرد‪ .‬مطابق این طرح جدید‪ ،‬متقاضیان تمدید‬ ‫اقامت موقت توریستی تنها می توانند حداقل پس از گذشت‬ ‫یک سال از پایان مهلت اقامت یک ساله توریستی خود دوباره‬ ‫بــرای دریافت ایــن اقامت مراجعه کنند‪ .‬بنا بــر اعالم اداره‬ ‫مهاجرت ترکیه‪ ،‬مراجعت هایی کــه قبل از تاریخ اول ژانویه‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬انجام گرفته است‪ ،‬حتی اگر تاریخ رجوع ان ها به بعد‬ ‫از این تاریخ نیز موکول شده باشد‪ ،‬مورد ارزیابی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬اتباع خارجی از جمله شهروندان ایران‬ ‫می توانند پس از پایان مهلت اقامت موقت توریســتی‪ ،‬طبق‬ ‫مقررات موجود بین کشور متبوع و ترکیه به این کشور وارد‬ ‫و خارج شــوند‪ .‬اتباع خارجی در هر ‪ ۱۸۰‬روز سال مجموعا‬ ‫می توانند ‪ ۹۰‬روز در ترکیه اقامت داشته باشند‪.‬‬ ‫اشنایی با ارزان ترین ایرالین های‬ ‫خاورمیانه‬ ‫بــه تازگی موسســه تحقیقاتی ‪ SkyTrax‬فهرســت و‬ ‫گزارشــی از ارزان ترین شرکت های هواپیمایی در خاورمیانه‬ ‫منتشر کرده اسـ�ت‪.‬بر اسـ�اس گزارش وب سای ت �‪worl‬‬ ‫‪ dairlineawards‬که طبق امارهای منتشــر شــده از‬ ‫سوی موسسه تحقیقاتی در حوزه هوانوردی اسکای ترکس‬ ‫(‪ )skytrax‬تهیه و تنظیم شــده است‪ ،‬ارزان قیمت ترین‬ ‫شــرکت های هواپیمایی و ایرالین های فعال در کشورهای‬ ‫منطقه خاورمیانه در ســال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی در فهرست زیر‬ ‫امده است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬فالی ناس (‪)Flynas‬‬ ‫دفتر مرکزی این شــرکت هواپیمایی سعودی که در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۷‬میالدی تاســیس و راه اندازی شده در شهر ریاض‪،‬‬ ‫پایتخت عربستان ســعودی واقع شده اســت‪ .‬پایگاه اصلی‬ ‫پروازهای این ایرالین فــرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز‬ ‫اســت که به ‪ ۲۳‬مقصد داخلــی و خارجی به صورت روزانه‬ ‫پرواز مستقیم دارد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ایرعربیا (‪)Air Arabia‬‬ ‫ایرعربیا که یک شــرکت هواپیمایــی ارزان قیمت اماراتی‬ ‫ی ان در فرودگاه بین المللی شارجه‪ ،‬واقع‬ ‫است ‪ ،‬دفتر مرکز ‬ ‫در امارات متحده عربی واقع شده اســت‪ .‬این شرکت سال ها‬ ‫به عنوان ارزان ترین ایرالین فعال در خاورمیانه شــناخته و‬ ‫معرفی شــده اســت که به صورت روزانه و مستقیم به ‪۵۱‬‬ ‫مقصد در ‪ ۲۲‬کشور از طریق شارجه‪ ۲۸ ،‬مقصد در ‪ ۹‬کشور‬ ‫از طریــق کازابالنــکا‪ ،‬فینه‪ ،‬ناظور و طنجــه‪ ۱۱ ،‬مقصد در‬ ‫هشت کشــور از طریق راس الخیمه‪ ،‬و شش مقصد در چهار‬ ‫کشور از طریق اسکندریه پرواز انجام می دهد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فالی دوبی (‪)flyDubai‬‬ ‫شــرکت فالی دوبی نیز به عنوان یکی دیگر از شرکت های‬ ‫هواپیمایی ارزان قیمت فعال در کشور امارات متحده عربی به‬ ‫شمار می رود که دفتر مرکزی ان در فرودگاه بین المللی شهر‬ ‫دبی‪ ،‬مســتقر شده است‪ .‬این ایرالین در سال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی‬ ‫تاسیس و راه اندازی شد و از ان زمان تاکنون تعداد بسیاری‬ ‫از مسافران را به مقاصد داخلی و بین المللی جابجا کرده است‪.‬‬ ‫ناوگان هوایی این ایرالین همچنین دارای ‪ ۴۸‬فروند هواپیمای‬ ‫جدید که اکثرا بوئینگ است‪ ،‬مجهز است و به صورت مستقیم‬ ‫به ‪ ۹۴‬مقصد بین المللی پرواز انجام می دهد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬جزیره ایرویز (‪)Jazeera Airways‬‬ ‫این ایرالین که یک شرکت هواپیمایی ارزان قیمت کویتی‬ ‫به شــمار می رود‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۰۵‬تاسیس شد و اغاز به کار‬ ‫کرد‪ .‬دفتر مرکزی این شــرکت در شهر فروانیه‪ ،‬کویت واقع‬ ‫شده و پایگاه اصلی ان فرودگاه بین المللی کویت است‪.‬‬ ‫‪ .۵‬فالی ادیل (‪)Flyadeal‬‬ ‫دفتر مرکزی این ایرالین ارزان قیمت ســعودی در شــهر‬ ‫جده‪ ،‬عربســتان ســعودی واقع شده اســت و پایگاه اصلی‬ ‫پروازهای ان نیز فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز است‪.‬‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 1398‬سال چهارم شماره‪64‬‬ ‫دعوت وزیر میراث فرهنگی ایران از چینی ها‪:‬‬ ‫به ایران سفرکنید ارزان است!‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی از چینی ها دعوت کرد‬ ‫تعطیالت سال نو را در ایران که ارزان ترین مقصد سفر در جهان معرفی‬ ‫شــده است‪ ،‬سپری کنند‪ .‬علی اصغر مونسان که برای شرکت در اجالس‬ ‫تمدن های کهن به پکن سفر کرده است‪ ،‬در حاشیه نشست اژانس های‬ ‫گردشــگری ایران و چین که همزمان در این شهر برگزار می شود‪ ،‬با دو‬ ‫رســانه دولتی چین (گلوبال تایمز و هاینان ستالیت) مصاحبه کرد که‬ ‫با اشــاره به سیاست های ایران برای جذب گردشگران چینی پس از لغو‬ ‫روادید‪ ،‬گفت‪ :‬چین ‪ ١۵٠‬میلیون گردشگر به خارج از مرزهای این کشور‬ ‫می فرســتد‪ .‬ایران با درک این ظرفیت در نخســتین گام روادید ورود را‬ ‫برای اتباع چینی لغو کرد و نســبت به ســفر انها بــه ایران عالقمندی‬ ‫نشان داده شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬زیرساخت های خوبی در گردشگری ایران‬ ‫وجود دارد که همچنان درحال تناســب سازی با سلیقه چینی ها است‪.‬‬ ‫تورهای اشناســازی با ایران نیز برای چینی ها درحال برگزاری است که‬ ‫تا به حال پیام های خوبی مخابره شــده اســت‪ .‬ما تالش می کنیم تمام‬ ‫امکانات مورد نیاز چینی ها را برای ســفر به ایران فراهم کنیم‪ .‬مونسان‬ ‫همچنین به ظرفیت های تاریخی و فرهنگی ایران که بیشتر مورد توجه‬ ‫گردشــگران چینی است‪ ،‬اشــاره کرد و ادامه داد‪ :‬موضوع جاده ابریشم‬ ‫مهم ترین نقطه مشــترک ایران و چین است‪ .‬گردشگران و تجار زیادی‬ ‫از گذشته در این مســیر حرکت کرده اند‪ .‬خوشحالیم که رییس جمهور‬ ‫چین ابتکاری جالب داشــت و ایده «یک جــاده‪ ،‬یک کمربند» را برای‬ ‫احیای جاده ابریشــم مطرح کرد‪ .‬ایران نیز درحال احیای این مسیر در‬ ‫خاک خود اســت‪ .‬وی با طرح این پیشــنهاد که چین و ایران می توانند‬ ‫در مرمــت و حفاظت از اثار تاریخی به یکدیگر کمک کنند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اقامتگاه های قدیمی در مســیر ابریشم درحال احیای هستند که بزودی‬ ‫در یونسکو ثبت می شوند‪ ،‬بناهای تاریخی زیبایی در همین جاده به هتل‬ ‫تبدیل شــده اند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با توجه به اقدامات مشترک ایران با سایر‬ ‫کشورها در حوزه های تمدنی‪ ،‬می توان این مسیر را با چین نیز ادامه داد‬ ‫و کارهای مشــترکی برای کاوش و مرمت انجام داد‪ .‬این اقدام به انتقال‬ ‫تجربه کمک می کند‪ .‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫همچنین به تبــادل اثار موزه ای بین ایران و کشــورهای المان‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫فرانســه‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬کره جنوبی و چین اشــاره کرد و درباره برنامه های‬ ‫مشــترک دو کشور در حوزه گردشــگری گفت‪ :‬چین بازار بزرگی است‪.‬‬ ‫از طرفــی ایران به قدری جاذبه دارد کــه می تواند مقصد متنوعی برای‬ ‫چینی ها باشــد‪ .‬ســازمان جهانی اقتصاد نیز به تازگی در گزارشی اعالم‬ ‫کرده ایران ارزان ترین کشــور برای سفر است‪ .‬او با اشاره به ظرفیت های‬ ‫پزشــکی ایران به ویژه در بخش جراحی هــای زیبایی‪ ،‬پیوندها و درمان‬ ‫ناباروری با قیمت هایی ارزان و رقابتی‪ ،‬گفت‪ :‬گردشگران چینی می توانند‬ ‫به ایران ســفر کنند و در عیــن حال برنامه درمانی و جراحی داشــته‬ ‫باشند‪ .‬این مقام مســوول در دولت درباره جریان سازی مصرف فرهنگ‬ ‫ســنتی در ایران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ایران در کنار چین و هند ســه کشور برتر‬ ‫در حوزه هنرهای ســنتی هســتند‪ .‬چین قب ً‬ ‫ال رتبه نخست را در تعداد‬ ‫انها و اثار از ثبت شــده در بخش صنایع دســتی داشت اما اکنون ایران‬ ‫این مقام را به دســت اورده اســت‪ .‬هرچند صادرات چین در این بخش‬ ‫خیلی بیشــتر از ایران اســت‪ .‬صادرات صنایع دستی ایران ‪۶٠٠‬میلیون‬ ‫دالر بوده که هدف گذاری شده این رقم به ‪ ٢‬میلیارد دالر برسد‪ .‬مونسان‬ ‫به دیگر ظرفیت های ایران در حوزه موســیقی‪ ،‬ساخت سازهای سنتی‪،‬‬ ‫اواز‪ ،‬نقاشی‪ ،‬خوش نویسی‪ ،‬فیلم و شعر اشاره کرد و افزود‪ :‬چین و ایران‬ ‫از دیرباز مراودات فرهنگی باالیی داشتند‪ .‬این موضوع برای هر دو کشور‬ ‫مهم است‪ .‬اکنون توسعه مراودات گردشگری با چین نیز برای ما اهمیت‬ ‫پیدا کرده‪ .‬برگزاری نشســت اژانس های خصوصی ایران و چین در پکن‬ ‫باید به ارتقاء این روابط کمک کند‪ .‬شــناخت مردم دو کشور از یکدیگر‬ ‫باید بیشتر شود‪ .‬االن این گونه نیست‪ .‬دولت ها بایداین شناخت را تقویت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تغییر کاربری اماکن سنتی یزد به اقامتگاه بوم گردی‬ ‫گردشــگری در یزد با تغییر مثبــت کاربری اماکن‬ ‫ســنتی به اقامتگاه های بوم گردی و رونق اقتصادی و‬ ‫ایجاد اشتغال بیشتر در این شهر رنگ عوض کرد‪ .‬یزد‬ ‫در ســال های اخیر به شهری با ترکیب بافت مدرن و‬ ‫سنتی تبدیل شده است که این احیای بافت تاریخی‬ ‫که البته تغییری در شکل سنتی ان ایجاد نکرده‪ -‬با‬‫افزایــش بوم گردی‪ ،‬تبدیل کردن حمام ها و خانه های‬ ‫سنتی به کافی شاپ ها و اقامتگاه های بوم گردی منجر‬ ‫به رونق اقتصادی و ایجاد اشــتغال بسیار در این شهر‬ ‫شده است‪ .‬همچنین با این تغییر کاربری امکان زیست‬ ‫شبانه در یزد فراهم شده و در چند سال اخیر شرایط‬ ‫برای گردشــگری در شــب نیز در این شهر به وجود‬ ‫امده است‪ .‬اقامتگاه های بوم گردی و هتل های سنتی‬ ‫با معماری هــا و حوض های قدیمی‪ ،‬شــمعدانی ها و‬ ‫غذاهای محلی در جذب گردشگران داخلی و خارجی‬ ‫بسیار موفق بوده؛ زیرا در چند سال گذشته تعداد کم‬ ‫هتل ها و نبود بوم گردی در یزد مشــکالت بسیاری را‬ ‫برای گردشگران ایجاد می کرد‪ .‬یزد اولین شهر خشتی‬ ‫جهان و دومین شهر تاریخی بعد از ونیز ایتالیاست که‬ ‫به دلیل فراوانی جاذبه ها و بناهای خشتی نام این شهر‬ ‫تاریخی بین المللی در سازمان یونسکو به ثبت رسیده‬ ‫است‪ .‬یزد‪ ،‬شهر اتش و افتاب و از زیباترین شهرهای‬ ‫خشتی جهان‪ ،‬با داشتن جاذبه های زیبا و کم نظیر و‬ ‫ویژگی های متنوع طبیعت در استان یزد و همچنین‬ ‫معماری تاریخی ارزشمند و بافت سنتی دست نخورده‬ ‫از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی محسوب‬ ‫می شــود‪ .‬شهر یزد با مساحتی در حدود ‪ ۸۰۰‬هکتار‪،‬‬ ‫عنوان گسترده ترین و اصولی ترین بافت تاریخی ایران‬ ‫را به خود اختصاص داده اســت‪ .‬شهر یزد به واسطه‬ ‫داشتن شرایط اقلیمی خاص از بادگیرهای مرتفع‪ ،‬اب‬ ‫انبارهای عظیم و قنات های گسترده تاریخی برخوردار‬ ‫است‪ .‬این جاذبه های گردشگری در کنار صنایع دستی‬ ‫متنوع و اداب و رســوم مردم این شهر‪ ،‬یزد را تبدیل‬ ‫به یکی از برترین قطب های گردشــگری ایران کرده‬ ‫اســت‪ .‬این شهر با طبیعت چندگونه و کامال متفاوت‬ ‫که از یکسو پهنه های بیابان و تپه های ریگ روان و از‬ ‫دیگر سو ارتفاعات شیرکوه و ییالقات سرسبز‪ ،‬دره ها و‬ ‫دامنه ها و گوناگونی اب و هوا قرار دارد یکی از مقاصد‬ ‫جذاب تفریحی و بهره مند از طبیعت به شمار می رود‪.‬‬ ‫یزد استانی در فالت مرکزی ایران با اب و هوای گرم‬ ‫و خشک و بیابانی است که متغیر بودن نوسانات دما‬ ‫در تابســتان و زمستان‪ ،‬این استان را به دو فصل بلند‬ ‫گرما از اوایل اسفند تا اواخر مهر و فصل کوتاه سرما از‬ ‫اوایل ابان تا اواخر بهمن تبدیل کرده است با این حال‬ ‫فصل سرما بهترین زمان سفر به این منطقه تاریخی‬ ‫و کویری زیبا است‪ .‬یزد از جاذبه های دیدنی بسیاری‬ ‫برخوردار است که برای بازدید از این جاذبه های دیدنی‬ ‫حداقل باید ‪ ۳‬شبانه روز را در این استان گذراند‪ .‬یزد‬ ‫از استان های مرکزی کشور است که در همسایگی با‬ ‫استان های خراسان جنوبی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرمان و فارس‬ ‫قرار دارد و فاصله ان با تهران در صورت عبور از جاده‬ ‫یزد‪-‬تهران حدود ‪ ۷‬ساعت است‪ .‬راه های دسترسی به‬ ‫یزد بسیار اسان است و به طرق مختلف هوایی‪ ،‬ریلی‬ ‫و جاده ای صورت می گیرد‪ .‬شهر یزد با مجموعه ای از‬ ‫بناهای تاریخی و ارزشــمند از اماکن دیدنی بسیاری‬ ‫برخوردار اســت که بازارهای با اصالت تاریخی مانند‬ ‫بازارخان‪ ،‬بازار زرگری‪ ،‬بازار کاشــی گری‪ ،‬بازار افشار؛‬ ‫میدان و لردهای تاریخی مانند لرد فهادان‪ ،‬میدان امیر‬ ‫چخماق‪ ،‬میدان خان‪ ،‬میدان ســاعت‪ ،‬وجود موزه ها‪،‬‬ ‫مساجد و ارامگاه های تاریخی همچون مسجد جامع‬ ‫یزد؛ قنات ها‪ ،‬اب انبارها و بادگیرهای بســیار؛ باغ ها‬ ‫و بوســتان های گوناگون ‪-‬که بــاغ دولت اباد با ثبت‬ ‫جهانی در یونســکو مهم ترین ان است‪ -‬کاروانسراها‬ ‫و خانه های تاریخی بســیار باشکوه و پربیننده مانند‬ ‫خانه الری ها‪ ،‬خانه کالهدوزی و حمام ها و همچنین‬ ‫روستاها و ییالقات سرسبز از جمله اماکن و جاذبه های‬ ‫دیدنی یزد به شــمار می ایند‪ .‬همچنین شهر تاریخی‬ ‫یزد دارای ســوغات و رهاوردهای بســیاری است که‬ ‫از مهم تریــن انها می توان از انواع شــیرینی ها‪ ،‬انواع‬ ‫پارچه هــا‪ ،‬رواندازهــا و زمین پوش ها‪ ،‬انواع ســفال‪،‬‬ ‫سرامیک و کاشی نام برد‪ .‬با افزایش بوم گردی در یزد‬ ‫گردشــگران داخلی و خارجی در هتل های سنتی و‬ ‫اقامتگاه های بوم گردی ساکن می شوند که اجاره بهای‬ ‫هتل ها و اقامتگاه های ســنتی بــا توجه به امکانات و‬ ‫موقعیــت مکانی ان از ‪ ۸۰‬هزار تــا ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫متغیر اســت‪ .‬عالوه بر اثار و بناهای تاریخی فراوان در‬ ‫یزد‪ ،‬کویری بودن و حفظ بافت ســنتی ان از دالیل‬ ‫شهرت این شــهر تاریخی است‪ .‬مشخص ترین وجهه‬ ‫شــهر‪ ،‬معماری خاص کویری ان است که بادگیرها‪،‬‬ ‫مناره هــا و گنبدها از شــاخصه های ظاهری معماری‬ ‫شهر به شمار می ایند‪ .‬بارزترین خصوصیت شهر یزد را‬ ‫می توان وجود محله های قدیمی و سنتی با کوچه های‬ ‫خشــت و گلی درهم تنیده‪ ،‬ســاباط های محله های‬ ‫تاریخی‪ ،‬بازارها‪ ،‬مســاجد‪ ،‬حمام با کاشی کاری های‬ ‫منحصربه فرد و خانه های ان دانســت‪ .‬در مجموع ‪۷۷‬‬ ‫محله از مجموعه محالت شهر یزد به دلیل قرار گرفتن‬ ‫در محــدوده بافت تاریخی یا در حریم ان‪ ،‬در ســال‬ ‫‪۱۳۸۴‬تحت عنــوان «بافت تاریخی یزد» به ثبت اثار‬ ‫ملی رسیده اند که از مهم ترین انها شیخداد و فهادان‬ ‫است‪ .‬همچنین اثاری از جمله زندان اسکندر‪ ،‬برج و‬ ‫بارو‪ ،‬درهای بزرگ و پناهگاه های گوناگون و بناهایی‬ ‫مانند مســاجد‪ ،‬امام زاده ها و مزارها که یادگار بعد از‬ ‫اسالم است این شهر را به نماد فرهنگ و تمدن قبل‬ ‫و بعد از اسالم تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 1398‬سال چهارم شماره‪64‬‬ ‫در کنفرانس عمومی یونسکو تصویب شد؛‬ ‫بازگشت اموال فرهنگی قاچاق به کشورهای مبدا‬ ‫دبیــرکل کمیســیون ملی یونســکو ‪ -‬ایــران با‬ ‫اعال ِم برپایی نخســتین اجالس و نمایشــگاه بزرگ‬ ‫خوشنویسی «راه ابریشم» به میزبانی شهر مشهد‪ ،‬از‬ ‫ِ‬ ‫تصویب بازگشت قاچاق اموال فرهنگی به کشورهای‬ ‫ِ‬ ‫مبدا در یونســکو خبر داد‪ .‬حجــت اهلل ایوبی که در‬ ‫روزهــای پیشــین در چهلمین کنفرانــس عمومی‬ ‫یونسکو و اجالس وزرای علوم کشورهای مختلف در‬ ‫پاریس حضور داشت‪ ،‬با اشاره به دیداری که با «اودره‬ ‫ازوله» ‪ -‬مدیرکل یونســکو ‪ -‬داشته اند‪ ،‬از درخواست‬ ‫منصور غالمــی ‪ -‬وزیر علوم ‪ -‬از مدیرکل یونســکو‬ ‫بــرای حضــور او در ایران خبر داد و بــا بیان این که‬ ‫او نیز اعالم امادگی کرده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬وزیر علوم در‬ ‫صحبت هایش با خانم ازوله به منظور کمک برای رشد‬ ‫علمی و همراهی برای از بیــن رفتن نابرابری علمی‬ ‫صحبت و اعالم کرد ایــران می تواند در قالب اعطای‬ ‫بورس به یونسکو‪ ،‬کشورهای نیازمند تحصیل را یاری‬ ‫کند‪ ،‬که این پیشنهاد با استقبال مواجه شد‪ .‬ایوبی با‬ ‫ارائ ه گزارشــی از عملکرد کمیسیون ملی ایران مانند‬ ‫میزبانی شــهر همدان از ششمین اجالس راه ابریشم‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬همچنین گزارشــی از مجموعه‬ ‫فعالیت های جدید کمیســیون ملی یونسکو ‪ -‬ایران‬ ‫مانند افزوده شدن شهرهای سنندج و بندرعباس به‬ ‫جمع شهرهای خالق و در مجموع قرار داشتن هفت‬ ‫شهر به عنوان شــهرهای یادگیرنده و چهار شهر به‬ ‫عنوان شهرهای خالق و راه اندازی باشگاه های یونسکو‬ ‫در ایران ارائه شد‪ .‬او با اشاره به حضور نماینده وزارت‬ ‫ارشاد در بین نمایندگان و وزرای فرهنگ کشورهای‬ ‫مختلــف در چهلمین اجالس یونســکو‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫نماینده وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی نیز درباره ‬ ‫ضــرورت توجه به ظرفیت های فضــای مجازی برای‬ ‫ارتقای فرهنــگ و جلوگیری از سوءاســتفاده از ان‬ ‫در جهــات ضدفرهنگی صحبت کرد که ان هم مورد‬ ‫توجه قرار گرفت‪ .‬ایوبی با اشاره به این که در اجالس‬ ‫امسال باب گفت وگوی نســل جوان و سیاستمداران‬ ‫کهنه کار دنیا باز شد و روسای جمهور و نخست وزیران‬ ‫برخی کشورها با جوانان کشورهای مختلف گفت وگو‬ ‫کردنــد‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬ایران در بخــش مجمع جوانان‬ ‫کشــورهای عضو یونسکو نیز حضور داشت و نماینده‬ ‫کمیســیون ملی نیز در این بخش دربار ه تجربه های‬ ‫ایرانــی‪ ،‬حمایت از جوانان و راه انــدازی کمیته ملی‬ ‫جوانان که مدیران و مقامات عالی جوان کشور در ان‬ ‫قرار دارند‪ ،‬توضیحاتی داد‪.‬‬ ‫نگارش اطلس یک هنر در یونسکو برای‬ ‫نخستین بار‬ ‫او همچنین با اشــاره به دیدار با مدیرکل یونسکو‬ ‫و معاونان وی به ابتکار ایران درباره «جاده ابریشــم»‬ ‫به عنوان میراثی معنوی و نه تنها تجاری اشــاره کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬طرح برنامه ای برای برگزاری نمایشــگاه و‬ ‫کنفرانــس علمی دربــاره هنر خوشنویســی در راه‬ ‫ابریشم تهیه شد‪ .‬اغلب کشــورهای راه ابریشم‪ ،‬هنر‬ ‫خوشنویســی دارند و این اتفاق مهم از وجوه امتیاز‬ ‫تمدن های کهن به دنیای غرب است که این طرح با‬ ‫افراد مختلف مطرح و از ان استقبال شد‪.‬‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ادامه از برگزاری‬ ‫نخســتین اجالس و نمایشگاه بزرگ خوشنویسی در‬ ‫مشــهد مقدس با حضور نمایندگانی از چین‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫کره‪ ،‬کامبوج‪ ،‬چین و کشــورهای اسالمی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬طرح برپایی این اجــاس و این نکته که هنر‬ ‫می تواند باعث جمع شدن کشورهای مختلف در کنار‬ ‫یکدیگر شود در یونسکو و در بین مدیران بخش های‬ ‫نیــز مختلف مــورد توجه قرار گرفت‪ .‬بــه اعتقاد او‪،‬‬ ‫توجه بــه عنصر هنر و اغاز این کار با خوشنویســی‬ ‫ابتکار مهمی است و خراسان که مرکز فرهنگی ایران‬ ‫و جهان پیرامون اســت به عنوان مهــد هنر خط و‬ ‫خوشنویسی می تواند مطرح شود‪ .‬او برپایی کنفرانس‬ ‫علمی و نمایشــگاه اثار کشورها را از دیگر برنامه های‬ ‫جانبی دانست و ادامه داد‪ :‬برای نخستین بار با حضور‬ ‫متخصصان‪ ،‬نگارش اطلس خوشنویسی راه ابریشم در‬ ‫دســتور کار قرار می گیرد‪ .‬این نخستین بار است که‬ ‫اطلس یک هنر در یونســکو تالیف می شود‪ .‬ایوبی با‬ ‫طرح مطرح شــده دربار ه نگارش‬ ‫تاکید بر فراتر بودن ِ‬ ‫اطلس خوشنویســی‪ ،‬افزود‪ :‬هنر خوشنویسی را هنر‬ ‫نخست می دانیم و در ادامه هنرهایی مانند مینیاتور‪،‬‬ ‫تجلید‪ ،‬تذهیب‪ ،‬تشعیر و هنر کتاب نیز در دستور کار‬ ‫قرار می گیرند‪ ،‬چون راه ابریشــم در مسیر تمدن های‬ ‫کهن قرار دارد و همیشــه کتاب‪ ،‬نوشتن و دانش در‬ ‫بیــن این تمدن ها مورد احترام بوده و کتاب پیرامون‬ ‫این تمدن ها شــکل گرفته است‪ .‬دبیرکل کمیسیون‬ ‫ملی یونســکو ‪ -‬ایران با بیان این که هنر بر اســاس‬ ‫دانش و دانســتن معنا و تعریف شــده و در اجالس‬ ‫همدان این ایده توسط ایران مطرح شد که راه ابریشم‬ ‫فقط یک راه تجاری نیســت‪ ،‬بلکــه راه تبادل فکر و‬ ‫اندیشه نیز بوده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر می خواهیم در بخش‬ ‫میراث ناملموس‪ ،‬پرچم راه ابریشم و ایران را باال برده‬ ‫و فعال کنیم باید از خوشنویســی شروع کنیم و در‬ ‫ادامه سراغ دیگر هنرهای مربوط به کتاب برویم‪.‬‬ ‫ایجاد بزرگترین موزه کتاب جهان‬ ‫با نام یونسکو و راه ابریشم در مشهد‬ ‫ایوبی حضور شهر مشهد در این پروژه (خوشنویسی‬ ‫جاده ابریشم) را اتفاقی دانست که ان را کامل می کند‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬تالش می کنیم تا شهر مشهد به عنوان‬ ‫شهر امام رضا (ع) و شهر شمس الشموس‪ ،‬به عنوان‬ ‫شهر علم و فرهنگ و دانایی و در عرصه هنر به عنوان‬ ‫شهر هنر کتاب جهان و یونسکو معرفی شود‪ .‬او شهر‬ ‫مشهد را یکی از شهرهای یادگیرنده یونسکو معرفی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬گنجینه های اســتان قدس و موزه ها و‬ ‫مکاتــب متعدد در عرصه «هنر کتــاب»‪ ،‬از قدیم تا‬ ‫کنون در مشهد شکل گرفته و این امر می تواند باعث‬ ‫شــود تا ان را به عنوان پایــگاه کتاب به دنیا معرفی‬ ‫کنیم‪ .‬حتی امیدواریم بعد از به سرانجام رساندن این‬ ‫پروژه بتوانیم با کمک شــهر مشــهد و استان قدس‬ ‫رضوی موزه خوشنویسی راه ابریشم را تاسیس کنیم‪.‬‬ ‫او بــا بیان این که می توان موزه ای با عنوان بزرگترین‬ ‫موزه کتاب جهان با نام یونسکو و راه ابریشم در مشهد‬ ‫مقدس تاســیس کرد‪ ،‬به حضور حداقلی کمیسیون‬ ‫ملی یونســکو در اجالس عمومی اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫در این اجالس کارشناســان نظرات خود را گفتند و‬ ‫از ایران نیز دو تن از همکاران کمیسیون ملی حاضر‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫تصویب راه اندازی هفتمین مرکز بین المللی‬ ‫شماره ‪ ۲‬یونسکو در ایرا‬ ‫دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ایران همچنین از‬ ‫اعطای هفتمین مرکز بین المللی شماره دو یونسکو‬ ‫به ایران در این اجالس خبر داد و گفت‪ :‬با اعالم نظر‬ ‫مثبت اجماع‪ ،‬این اتفاق مصوب شد‪ ،‬همچنین مرکز‬ ‫زلزله شناســی بالیای طبیعی به ایران اهدا شد و این‬ ‫هفتمین مرکز بین المللی ایران در یونسکو است‪.‬‬ ‫تصویب اعالم عمومی قاچاق اموال فرهنگی‬ ‫ِ‬ ‫توسط یونسکو‬ ‫ایوبی با اشــاره بــه پنجاهمین ســالگرد تصویب‬ ‫کنوانســیون مقابله با کاالهای قاچاق و پیشنهادات‬ ‫خوب کشورهای مطرح شــده در این بخش از جمله‬ ‫مصر‪ ،‬گفت‪ :‬قطعنامه مطرح شــده از ســوی مصر با‬ ‫حمایت ایران و دیگر کشــورها به تصویب رســید‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬همچنین در این جلســه پیشــنهاد شد‬ ‫مدیرکل یونســکو پس از حصول اطمینان از قاچاق‬ ‫شدن اموال فرهنگی یک کشــور‪ ،‬این مهم را رسما‬ ‫اعــام عمومی کند و مســیر بــرای برگرداندن این‬ ‫کاالهــا از طریق این اقدام هموار شــود که این مهم‬ ‫نیز با حمایت ایران و مصر و هند و دیگر کشــورهای‬ ‫بزرگ به تصویب رســید‪ .‬او همچنیــن دربار ه ثبت‬ ‫شخصیت های مهم کشــورهای مختلف در یونسکو‬ ‫توضیح داد‪ :‬هر دو ســال یک بار‪ ،‬قطعنامه ای صادر‬ ‫و پرونده کشــورها در یونســکو مطرح می شود‪ ،‬در‬ ‫ادامه نیز در هر دو ســال یک بار کشورها می توانند‬ ‫دو شخصیت برجســته خود را که تولد و وفات انان‬ ‫در مضربی از ‪ ۵۰‬است معرفی کنند‪ .‬ایوبی خبر داد‪:‬‬ ‫ســال گذشــته هزار و هفتصد و پنجاهمین سالگرد‬ ‫تاســیس جندی شــاپور و سال شیخ شــهاب الدین‬ ‫سهروردی بود‪ .‬امســال نیز چند پیشنهاد خوب در‬ ‫دست بررسی است که تا هفت ه اینده و پس از نهایی‬ ‫شدن اعالم می شوند‪.‬‬ ‫برنامه ملی ساماندهی سفرهای داخلی تدوین می شود‬ ‫یکی از سیاست هایی که وزارتخانه میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫در پیش گرفته است‪ ،‬تدوین برنامه ملی ساماندهی سفرهای داخلی برای افزایش‬ ‫گردشگر داخلی است که طبق ان از استانداران خواستار تدوین دو بسته سفر‬ ‫مناســب و باکیفیت و ارزان قیمت شده است‪ .‬این روند با هدف توزیع سفر در‬ ‫کشور و همراستا با چارچوبی خواهد بود که وزارتخانه میراث فرهنگی ارائه کرده‬ ‫است‪ .‬ولی تیموری‪ ،‬معاون گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشگری درخصوص ساماندهی بازار گردشگری داخلی عنوان کرد‪ :‬این بازار‬ ‫از نظر ظرفیت و توانایی متناسب با جمعیت ‪ ۸۰‬میلیون نفری گردشگر حاضر‬ ‫در کشور نیست؛ زیرا تعداد اقامتگاه ها و مراکز تفریحی فعال در کشور بسیار کم‬ ‫است و پاسخگوی نیاز توریست های داخلی نیست؛ اما برای تامین این نوع از‬ ‫کمبودها ابتدا باید میزان گردشگر داخلی را افزایش دهیم؛ زیرا همین امر موجب‬ ‫می شــود سرمایه گذاران با دیدن استقبال گردشگران از مقاصد داخلی کشور‬ ‫برای سرمایه گذاری و ساخت اقامتگاه ها و مراکز تفریحی متنوع در شهرهای‬ ‫مختلف اقدام کنند‪ .‬در واقع اگر تقاضا وجود داشــته باشد قطعا زیرساخت ها‬ ‫درست می شوند‪ .‬ساماندهی سفرهای داخلی دارای قالب هایی همچون برگزاری‬ ‫جشنوارهمحلیدراستان ها‪،‬تبدیلمسیرشمالغربواستان هایواقعدراطراف‬ ‫ان به مکان های مسیریابی برای گردشگران‪ ،‬رتبه بندی شهرهای گردشگری از‬ ‫نظر رضایت مردم و تدوین بسته های سفر ارزان توسط استاندارها است‪ .‬معاون‬ ‫گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری در گفت وگو با‬ ‫خبرگزاری فارس عنوان کرد‪ :‬در همه جای ایران نیاز به هتل ‪ ۵‬ستاره نیست‪،‬‬ ‫بلکه باید به ساخت هتل های ارزان قیمت ‪ ۳‬ستاره بپردازیم و زمانی که براساس‬ ‫مطالعات اجتماعی به ساخت هتل ها و مراکز اقامتی به تعداد مورد نیاز بپردازیم‪،‬‬ ‫قطعا به نتایج مطلوبی خواهیم رسید‪ .‬نکته بسیار مهم در ساخت هتل این است‬ ‫که کجا و چطور بسازیم‪ .‬تیموری درباره اثر منفی تعطیالت اتفاقی بر گردشگری‬ ‫داخلی گفت‪ :‬وجود تعطیالت اتفاقی و نبود تعطیالت اخر هفته موجب شده‬ ‫که بسیاری از شهرها و مکان های جذاب‪ ،‬ناشناس باقی بمانند‪ .‬این انتقادی که‬ ‫معاون گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری درباره‬ ‫اثر منفی تعطیالت اتفاقی مطرح می کند به نوعی بیانگر نیاز بازار گردشگری به‬ ‫ساماندهی تقویم تعطیالت است‪ .‬تیموری همچنین درباره درامد گردشگری‬ ‫کشور عنوان کرد‪ :‬درامد گردشگری در ‪ ۷‬ماه ابتدای امسال به ‪ ۷‬میلیارد و ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیون دالر رسیده است‪ .‬در حال حاضر به تغییر شکل تبلیغات پرداخته ایم و‬ ‫تبلیغ خود را از پوستر و بنر زدن به سمت کلیپ و شبکه های اجتماعی حرکت‬ ‫داده ایم و همچنان باید در حوزه توزیع سفر به عنوان یک سیاست اصلی پیش‬ ‫برویم‪ .‬وی افزود‪ :‬یک سند توسعه گردشگری قبل از انقالب یک سند دیگر در‬ ‫سال ‪ ۸۰‬تدوین شد و بعد از ان هیچ گونه سند گردشگری نداشته ایم و با توجه‬ ‫به اینکه گردشگری نیاز به یک نقشه راه دارد‪ ،‬بنابراین اقداماتی صورت گرفت‬ ‫تا ســند توسعه گردشگری جدید بر اساس نیازهای کشور تبیین شود که در‬ ‫ان سازمان جهانی گردشگری و یونسکو قصد راهنمایی دارند و سعی دارند تا‬ ‫تجارب کشورهای دیگر در این حوزه را تدوین و از این سند استفاده کنند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر ما با ‪ ۱۰‬کشور بیشترین گردشگر را تبادل می کنیم و یک رابطه‬ ‫دوسویه بین گردشگر پذیری و اعزام گردشگر به کشور انها وجود دارد‪ .‬یکی از‬ ‫توصیه های سازمان جهانگردی به اعضای خود این بوده که کشورها برای جذب‬ ‫بیشتر گردشگر باید روند صدور ویزا و روادید را برای توریست ها تسهیل کنند‬ ‫تا بیشترین جذب گردشگر را داشته باشند‪ .‬تا جایی که بتوانیم اقدامی انجام‬ ‫دهیم که مردم راحت تر به دیگر کشورها سفر کنند و با توجه به اینکه فلسفه‬ ‫گردشــگری هم همین است دستگاه ها‪ ،‬سازمان ها و دولت ها باید رفت و امد‬ ‫روان تر میان ملت ها را داشته باشند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬منافع رونق گردشگری در‬ ‫ایجاد شبکه های مویرگی از روستاهای دوردست تا پایتخت است که با وجود ان‬ ‫کشور هم منفعت می برد‪ .‬عالوه بر ان اگر هر فردی راضی از کشور برود‪ ،‬می تواند‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۷‬نفر را هم تشویق کند که به ایران سفر کنند و اگر هم ناراضی از کشور‬ ‫خارج شود ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۳‬نفر را از سفر به ایران منع می کند‪ .‬در واقع یعنی دومینوی‬ ‫نارضایتی توریست های خارجی بیشتر از نرخ جذب تصاعدی ناشی از رضایت‬ ‫در حوزه گردشگری تاثیرگذار است‪ .‬تیموری گفت‪ :‬بدعهدی امریکا در تعهد‬ ‫جهانی در بازار گردشگری نیز در کاهش جذب توریست خارجی تاثیرگذار بوده‬ ‫است؛ زیرا متاسفانه امریکا عنوان کرد‪ ،‬هر کسی که وارد ایران شود برای رفتن به‬ ‫کشور امریکا دچار مشکل خواهد شد و این موضوع خالف نرم های بین المللی و‬ ‫اخالق حرفه ای گردشگری است‪ .‬یکی دیگر از مشکالتی که از جذب گردشگر‬ ‫به کشور جلوگیری می کند‪ ،‬نبود پروازهای مستقیم از دیگر کشورها به ایران‬ ‫اســت که علت اصلی ان تحریم های صورت گرفته علیه ایران است‪ .‬برای حل‬ ‫این مشکل نیز سعی کردیم به جای پروازهای خارجی از طریق مرزهای زمینی‬ ‫به جذب گردشگر برای کشور اقدام کنیم‪ .‬عالوه بر ان سیاست ها به این سمت‬ ‫رفت و با کشورهای منطقه به تعامل و همکاری خوبی رسیدیم و در یک سال‬ ‫گذشته که کمیته فنی مشترک بین ایران و عراق برگزار شد و بنده نیز سه سفر‬ ‫به جمهوری اذربایجان داشتم که در حال حاضر ما بیشترین گردشگران را از‬ ‫این دو کشور می گیریم و با کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عمان هم‬ ‫در حوزه گردشگری بیشتر تعامل و همکاری خواهیم داشت‪ .‬وی درباره تبدیل‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه تصریح کرد‪:‬‬ ‫این اقدام یک قدم مثبت بود که طرح ان سال های سال مطرح و مورد بررسی‬ ‫قرار گرفته است؛ اما نباید این تغییر صرفا در حد اسم و کلمه باشد و باید نگاه‬ ‫جدی تری به این موضوع داشته باشیم‪.‬‬ ‫برخورد پلیس با یادگاری نویسی بر اثار تاریخی‬ ‫اسیب رســاندن به اثار و بناهای تاریخی موضوع جدیدی‬ ‫نیست و هرچند وقت یکبار خبرهایی ازتخریب و اسیب رسیدن‬ ‫به یک بنا منتشر می شود‪ ،‬در این میان اما انچه که بسیار به‬ ‫چشم می خورد یادگاری نویســی روی اثار و بناهای تاریخی‬ ‫است‪ ،‬موضوعی که رییس پلیس پیشگیری ناجا از برخورد با‬ ‫ان خبر داده و از شــهروندان هم خواسته که هرگونه تخریب‬ ‫و تعرض به اثار تاریخی را به مرکز فوریت های پلیســی ‪۱۱۰‬‬ ‫گزارش کنند‪ .‬سردار محمد شرفی در مورد اینکه ایا پلیس در‬ ‫مواردی مانند تخریب اثار تاریخی و نیز نوشتن یادگاری و اسیب‬ ‫زدن به این اثار ورود می کند گفت ‪ :‬اصلی ترین فلسفه وجودی‬ ‫حضور و فعالیت یگان حفاظت میراث فرهنگی حفاظت از اثار و‬ ‫میراث فرهنگی گذشتگان ماست و ماموران این یگان و ماموران‬ ‫پلیس صددرصد با چنین مواردی برخورد خواهند کرد‪ .‬رییس‬ ‫پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ادامه داد ‪ :‬در هرجایی میراث‬ ‫و اثار تاریخی نشــان شده یا دارای سند‪ ،‬مورد هر نوع تعرض‪،‬‬ ‫تخریب و دســت درازی از تخریب و سرقت گرفته تا نگارش‬ ‫یادگاری و کنده کاری قرار بگیرد‪ ،‬یگان حفاظت میراث فرهنگی‬ ‫موظف به برخورد با ان بوده و حتما با ان برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫شــرفی در مورد اینکه ایا مردم می توانند چنین مواردی را به‬ ‫پلیس گزارش کنند نیز گفت‪ :‬ما از مردم می خواهیم که اگر با‬ ‫هرگونه تخریب‪ ،‬تعرض و دست درازی و ‪ ...‬به اثار تاریخی مواجه‬ ‫شــدند موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی‬ ‫‪ ۱۱۰‬به ما گزارش کنند تا نسبت به برخورد با متخلفان اقدام‬ ‫شود‪ .‬وی در مورد برخورد با قاچاق اشیای عتیقه نیز گفت‪ :‬در‬ ‫اینزمینهنیزمامورانپلیسپیشگیریومامورانیگانحفاظت‬ ‫پلیس پیشگیری اقدامات قابل توجهی را انجام داده و تاکنون‬ ‫بــا موارد متعددی از قاچاق این اثار و نیز کالهبرداری در این‬ ‫حوزه برخورد کرده اند‪ .‬به گفته رییس پلیس پیشگیری ناجا‬ ‫مرکز فوریت های پلیسی ‪ ۱۱۰‬عالوه بر اینکه با کالنتری ها و‬ ‫مراکز پلیس در ارتباط است‪ ،‬دارای ارتباط با یگان حفاظت نیز‬ ‫بوده و در صورت تماس شهروندان موضوعات مرتبط به انان نیز‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫سفر به فضا چقدر اب می خورد؟‬ ‫شــاید زمانی سفر به فضا تنها به عنوان روشی منحصرا برای‬ ‫تحقیقات علمی یا راهکاری برای پیشرفت در عرصه علم تلقی‬ ‫می شد‪ ،‬اما چندی است کمپانی های متفاوتی سفر به فضا را نیز‬ ‫به فهرست سفرهای تفریحی اضافه کردند و برای تبدیل شدن‬ ‫بــه بهترین در این عرصه با یکدیگر بــه رقابت می پردازند‪ .‬به‬ ‫گزارش اسیا تایمز‪ ،‬در «بالتیمور» واقع در ایالت «مریلند» ‪۶۰۰‬‬ ‫فضانورد از ‪ ۶۰‬کشــور مختلف جهان برای نخستین سفرشان‬ ‫به فضا امــوزش می بینند‪ ،‬اما این افــراد فضانوردان حرفه ای‬ ‫نیستند بلکه بخشی از نخستین گروه گردشگرانی هستند که‬ ‫برای تجربه جدیدترین نوع سفر گردشگری یعنی سفر به فضا‬ ‫به کمپانی «ویرجین گلکتیک» (‪ )Virgin Galactic‬پول‬ ‫پرداخــت می کنند‪« .‬ویرجین گلکتیــک» که به یک میلیارد‬ ‫بریتانیایی و مدیر ســابق فیسبوک تعلق دارد‪ ،‬کمپانی پیشتاز‬ ‫در عرصه گردشــگری فضایی شــناخته می شود‪ .‬این کمپانی‬ ‫می خواهد سفر به فضا را در اینده نزدیک به یک تجارت پرسود‬ ‫تبدیل کند‪ .‬در حال حاضر هر مســافر قیمت سرسام اور ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار دالر امریکا را برای یک سفر ‪ ۹۰‬دقیقه ای به این کمپانی‬ ‫پرداخت می کند‪ .‬این ســفر به گردشگران فضایی این امکان را‬ ‫می دهــد تا «جاذبه صفر» را تجربه کنند و کره زمین را از فضا‬ ‫ببینند‪ .‬مســافران این کمپانی نباید حتما تمام استانداردهای‬ ‫فیزیکی و سالمت فضانواردان ناسا را داشته باشند‪ ،‬با این حال‬ ‫ازمایشات پزشکی روی مسافران این کمپانی انجام خواهد شد‬ ‫تا از بی خطر بودن این ســفر برای ان ها اطمینان حاصل شود‪.‬‬ ‫تقریبا ‪ ۶۰‬سال قبل بود که «یوری گاگارین» فضانورد روسیه ای‬ ‫به نخســتین فردی تبدیل شد که به فضا ســفر کرده است‪.‬‬ ‫امروزه یک رقابت دیگر برای سفر به فضا شکل گرفته است‪ ،‬اما‬ ‫این بار این رقابت بین کمپانی های خصوصی که می خواهند به‬ ‫عرصه «گردشگری فضایی» قدم بگذارند‪ ،‬به وجود امده است‪.‬‬ ‫کمپانی «بلو اوریجینز» که توسط «جف بیزوس» مدیرعامل‬ ‫«امازون» تاســیس شده است نیز نخستین سفر فضایی خود‬ ‫برای گردشــگران را از سال اینده اغاز خواهد کرد‪ .‬سفر کردن‬ ‫با این کمپانی هم برای هر مسافر صدها شاید هم هزاران دالر‬ ‫اب می خورد‪ .‬یکی از کارشناسان گردشگری معتقد است‪ :‬این‬ ‫قدم هــای کوچک برای فعالیت در عرصه گردشــگری فضایی‬ ‫می توانــد روی دیگر حوزه های این صنعــت تاثیر بگذارد و در‬ ‫حال حاضر نیز بســیاری از کشورها در تالش هستند تا خود‬ ‫را به قطب سفرهای فضایی تبدیل کنند‪« .‬ماریانا سیگاال» که‬ ‫یک کارشناس در حوزه گردشگری است‪ ،‬بیان کرد‪« :‬فرستادن‬ ‫افراد به فضا نیازمند زیرسازی های بسیار تخصصی‪ ،‬رژیم غذایی‬ ‫ویژه‪ ،‬اموزش و لباس های فضایی مناسب است‪ .‬کارشناسان و‬ ‫متخصصان بسیار متفاوتی در عرصه گردشگری فضایی وجود‬ ‫دارند و به طبع ارتقای گردشگری فضایی می تواند فرصت های‬ ‫شغلی و اقتصادی بسیاری را ایجاد کند‪ .‬این تورهای گردشگری‬ ‫فضایی در نهایت می توانند بدنه تحقیقی را شــکل بدهند که‬ ‫نتایج ان می تواند به زندگی بشر در دیگر کره ها منجر شود‪».‬‬ ‫به عقیده «ســیگال»‪ ،‬در حال حاضر رویای سفر به فضا‪ ،‬تنها‬ ‫برای افرادی با ســرمایه های کالن امکان پذیر است‪ ،‬اما هرچه‬ ‫که تعداد این دست سفرها افزایش پیدا کند و دنیای تکنولوژی‬ ‫شاهد پیشرفت های بیشتری باشد‪ ،‬تعداد سفرهای فضایی نیز‬ ‫بسیار بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫گران شدن هتل ها‬ ‫و بررسی خسارت قطع اینترنت‬ ‫برخی هتلداران نسبت به تحمل خسارت ناشی از قطع اینترنت‬ ‫در یک هفته گذشته معترض شــده اند‪ .‬رییس جامعه هتلداران‬ ‫ایران می گوید‪ :‬در حال بررسی میزان خسارت واردشده به صنعت‬ ‫هتلداری کشــور و جبران ان از مبادی رسمی هستیم‪ .‬جمشید‬ ‫حمزه زاده اشــاره کرد که بررســی و براورد میزان خسارت مالی‬ ‫واردشده از قطعی اینترنت در یک هفته گذشته‪ ،‬درحال انجام است‬ ‫و در ادامه اظهار کرد‪ :‬پی گیریم در صورت امکان از منابع و راه های‬ ‫رسمی خسارت وارد شده به صنعت هتلداری را جبران کنیم‪ .‬او‬ ‫یاداور شد‪ :‬هتل در شرایط اقتصادی حاضر کاالیی گران در ایران‬ ‫محسوب می شــود که در دسترس طیف گسترده ای از مردم نیز‬ ‫قرار ندارد‪ .‬پی گیریم از طریق مجلس با تصویب طرح هایی همچون‬ ‫معافیت صددرصدی مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬قدرت خرید این کاال‬ ‫را در بین مردم افزایش دهیم‪.‬رییس جامعه هتلداران اظهار کرد‪:‬‬ ‫این طرح هم اکنون روی میز کمیســیون اقتصادی مجلس است‬ ‫که با توجه به شرایط پیش امده در کشور معطل مانده است و ما‬ ‫ن به صرفه تر شود‪.‬‬ ‫امیدواریم با تصویب این طرح‪ ،‬نرخ هتل ها مقرو ‬ ‫او همچین درباره نرخ جدید هتل ها که مهرماه هر سال با نظر وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی تعیین می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫میانگین افزایش نرخ هتل ها برای یک سال اینده ‪ ۱۵‬درصد تعیین‬ ‫شده است‪ .‬این درصد که بسته به میزان مسافرپذیری و استاندارد‬ ‫هتل در هر اســتان متغیر است‪ ،‬از مهرماه امسال اجرا شده که تا‬ ‫مهرماه سال ‪ ۱۳۹۹‬معتبر است و قرار نیست برای تعطیالت نوروز‬ ‫همزمان با اغاز سال جدید نرخ های دیگری اعالم شود یا افزایشی‬ ‫صورت گیرد‪ .‬حمزه زاده تاکید کرد‪ :‬این افزایش نرخ پیش از اصالح‬ ‫نرخ بنزین و یا قطع شدن اینترنت تعیین شده بود و ارتباطی به این‬ ‫مسائل ندارد‪ .‬هتل ها طبق روال مرسوم در مهرماه هر سال این نرخ‬ ‫را با نظر کارشناسان وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی و با توجه به شاخص تورم تعیین می کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خبر‬ ‫با اجرایی شدن مصوبه الحاق روستا به شهر‬ ‫فرصت جهانی شدن یک قنات‬ ‫از همدان گرفته می شود‬ ‫درصورتی که روستای قاسم اباد در استان همدان با مصوبه‬ ‫دولت به شهر الحاق شود‪ ،‬فرصت جهانی شدن قنات عریض‬ ‫و طویل از این روســتا گرفته خواهد شد‪ .‬مردم روستایی به‬ ‫نام قاســم اباد در نزدیکی شهر همدان مخالف مصوبه الحاق‬ ‫روستا به شهر هستند این مصوبه سال گذشته امضا شده و تیر‬ ‫ماه امســال ابالغ شده است ولی مردم روستا هم استشهادی‬ ‫نوشته اند و در ان اعتراض شان را نسبت به این مصوبه اعالم‬ ‫کرده اند پیرو همین موضوع شــورای و دهیار روســتا هم با‬ ‫نظر مردم موافق هستند‪ .‬حاال انها متوسل به یک اثر تاریخی‬ ‫شــده اند و می گویند اگر این مصوبه اجرایی شــود‪ ،‬این اثر‬ ‫تاریخی دیگر ارزش جهانی نخواهد داشت‪ .‬ماجرا از این قرار‬ ‫اســت که یک قنات داخل روستا قرار گرفته که از نظر ابعاد‬ ‫بسیار وسیع است برعکس خیلی از قنات هایی که به سختی‬ ‫می توان داخل ان شد‪ ،‬در این قنات حتی می توان نمایشگاه‬ ‫گذاشت‪ .‬قنات قاسم اباد به عنوان میراث فرهنگی روستایی‬ ‫در فهرســت میراث ملی قرار گرفته اســت و اهالی روستا و‬ ‫مســئوالن قاسم اباد در نظر دارند تا ویژگی های این قنات را‬ ‫در قالب یک پرونــده تهیه کرده و با همکاری وزارت میراث‬ ‫فرهنگی ان را به پرونده جهانی ‪ ۱۱‬قنات ایرانی الحاق کنند‪.‬‬ ‫برای نگه داشــتن این میراث تاریخی‪ ،‬اقدامات زیادی توسط‬ ‫اهالی روســتا شده اســت از تبدیل ان به اولین قنات موزه‬ ‫کشــور و تالش برای به نمایش گذاشتن اثار تاریخی مرتبط‬ ‫با کشــاورزی‪ ،‬ایین های ناملموس مردم روستا که مرتبط با‬ ‫قنات است‪ ،‬لوازم و وسایلی که برای ساخت قنات الزم بوده و‬ ‫ساعت افتابی روستا‪ .‬این اقدامات توسط یک فرد خوش ذوق‬ ‫به نام محمدهاشم پاکیزه انجام شده که اتفاقا هم در صنعت‬ ‫گردشگری فعال است و هم دهیاری روستا را بر عهده گرفته‬ ‫اســت‪ .‬ولی مردم اکنون یک مشکل دارند بزرگترین دغدغه‬ ‫انها الحاق روســتا به شهر شده اقدامی که اهالی و مسئوالن‬ ‫راضی نیستند و تنها با فشار یک نماینده مجلس این مصوبه‬ ‫گرفته شده است‪ .‬انها یک دلیل هم برای مخالفت شان اعالم‬ ‫می کنند محمد هاشــم پاکیزه می گوید‪ :‬در واقع با این الحاق‬ ‫‪ ،‬هویت میراث ناملموس این قنــات از بین می رود چون ما‬ ‫میخواهیــم روی میراث ناملموس ان مانــور دهیم و با این‬ ‫میراث ‪ ،‬قنات را به یونسکو پیشــنهاد کنیم‪ .‬اگر این روستا‬ ‫به شــهر تبدیل شود‪ ،‬دیگر قنات در داخل یک بافت شهری‬ ‫معنایی ندارد‪ .‬از طرفی ثبت جهانی این قنات باعث می شود‬ ‫تا اســتان همدان دارای یک اثر ثبت جهانی شــود ولی با از‬ ‫بیــن ر فتن این هویت‪ ،‬فرصت جهانی شــدن یک پرونده از‬ ‫همدان گرفته می شــود‪ .‬پاکیزه ادامه می دهد‪ :‬اکنون کتابی‬ ‫در دســت انتشــار داریم که نظام تقســیم اب و ساعت اب‬ ‫رســانی به زمین های کشاورزی و بخشی از میراث ناملموس‬ ‫را معرفی می کند‪ .‬این میراث زمانی قابل بیان اســت که این‬ ‫روستا همچنان روســتا بماند‪ .‬در همدان ‪ ۱۳‬روستا به شهر‬ ‫الحاق شــده اند که هیچ کدام از روستای ما جلوتر نیستند‪.‬‬ ‫حفظ بافت اجتماعی روســتا دغدغه مردم شده است‪ .‬غیر از‬ ‫اینکه مردم روســتا مخالف الحاق به شــهر هستند‪ ،‬با وجود‬ ‫اینکه همگی دست به دســت هم دادند تا قنات منحصر به‬ ‫فرد روستایشان ملی و محلی برای مراجعه گردشگران شود‪،‬‬ ‫با پیگیری های دهیار روستا ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان برای احداث‬ ‫اولین قنات موزه کشــور مصوب شــد اما بــا مصوبه الحاق‪،‬‬ ‫اختصاص این هزینه برای موزه لغو شد‪.‬‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 1398‬سال چهارم شماره‪64‬‬ ‫هر گردشگر سالمت ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬بشکه نفت برای کشور ارزاوری دارد‬ ‫چالش های کارافرینی در فضای مجازی از نگاه فعاالن گردشگری‬ ‫فعاالن و کارافرینان حوزه گردشگری کشور قطع اینترنت و فیلترینگ‪ ،‬مراجع متعدد‬ ‫تصمیمگیر و قوانین قدیمی را از علل رشد نکردن گردشگری در کشور و ناشناخته بودن‬ ‫ایران به عنوان مقصدی برای گردشگران خارجی اعالم کردند‪ .‬سی و سومین نشست‬ ‫از سلسله نشست های نقد و اندیشه با موضوع «کارافرینی در فضای مجازی جهش ها و‬ ‫چالش ها»باحضور«اشکانبروج‪،‬تدوینگراستانداردهایاقامتگاه هایبوم گردیایران»‪،‬‬ ‫«حسین اسحاقی‪ ،‬مدیرعامل پلت فرم ایرا ن بوم گری» و «محمد نصری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پلت فرم اریامدتور» برگزار شد‪.‬‬ ‫تاسیس اقامتگاه های بوم گردی در کشور سلیقه ای است‬ ‫اشکان بروج‪ ،‬تدوینگر استانداردهای اقامتگاه های بوم گردی ایران با اشاره به اینکه‬ ‫اولین اقامتگاه بوم گردی ایران به نام «اتشونی» در منطقه خور و بیابانک در سال ‪۸۲‬‬ ‫شروع به کار کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این اقامتگاه فضایی را ایجاد کرد که گردشگرانی از کشورهای‬ ‫مختلف به این خانه بیایند و اسم ایران به عنوان مقصد گردشگری در جهان مطرح شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال ‪ ۸۸‬دورهمی با حضور ‪ ۱۵‬نفر از مشتاقان بوم گردی شکل گرفت‬ ‫که در سال ‪ ۸۹‬تعداد نفرات ان به ‪ ۳۰۰‬نفر رسید‪ .‬در همین سال بود که مرام نامه راه‬ ‫اندازی این اقامتگاه ها تدوین شد‪ .‬فردی که می خواهد خانه های بوم گردی داشته باشد‬ ‫اول باید خودش در ان خانه زندگی کند‪ ،‬غذا و نوشیدنی بومی به مشتریان بدهد و‬ ‫خانه مطابق استانداردهای بومی منطقه باشد‪ .‬بروج با اشاره به اینکه در خارج از کشور‬ ‫واژه اکولوژ برای اقامتگاههای بوم گردی استفاده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این واژه به این معنی‬ ‫اســت که در ساخت اقامتگاه از مصالح بوم اور‪ ،‬سرمایه گذار بومی و نیروی کار بومی‬ ‫استفاده می کنند و در این صورت است که اقامتگاها بوم گردی محسوب می شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در سال ‪ ۹۲‬ادبیات گردشگری الکترونیک با اغاز به کار اولین استارت‬ ‫اپ ویکند گردشگری در کشور شروع شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با این برنامه ها در سال ‪ ۹۵‬تمام‬ ‫اقامتگاه های گردشگری کشور الکترونیک شدند و از ظرفیت فضای مجازی و اینترنت‬ ‫استفاده می کردند‪ .‬وی با اشاره به اینکه چالش بزرگ اقامتگاه های بوم گردی در حال‬ ‫حاضر نداشتن یک ناظر برای بررسی رعایت اصول تاسیس اقامتگاه های بوم گردی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬این اقامتگاه ها با هتل‪ ،‬خانه روستایی و محلی متفاوت هستند‪ .‬بروج با تاکید‬ ‫بر اینکه در حال حاضر اقامتگاه بوم گردی به معنای واقعی و مسووالنه در کشور نداریم‬ ‫و هر کس یک خانه را با سلیقه خود به عنوان اقامتگاه بوم گردی معرفی می کند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در اقامتگاه بوم گردی گردشگر باید یک مکان بومی را با حضور در خانه مطابق با‬ ‫معماری بومی منطقه‪ ،‬غذا و نوشیدنی محلی‪ ،‬لباس بومی افراد و لهجه بومی تجربه کند‬ ‫تا یک تجربه خاص از محل داشته باشد‪.‬‬ ‫قطع اینترنت رزرو اقامتگاه های بوم گردی را به صفر رساند‬ ‫حسین اسحاقی‪ ،‬مدیرعامل پلت فرم ایرا ن بوم گری در پاسخ به سوالی در مورد ایده‬ ‫تشکیل پلت فرم ایران بوم گردی گفت‪ :‬ایده تاسیس سامانه از سال‪ ۹۵‬استارت زده شد‬ ‫و در ‪ ۹۶‬اقامتگاه های بوم گردی استان مازندران را دیدیم و اطالعات انها را در شهریور‬ ‫در سیستم وارد کردیم و اذرماه اولین رزورهای اقامتگاه های بوم گردی را شروع کردیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه حوزه تخصصی کار از همان ابتدا بر بستر خانه های بوم گردی بنا‬ ‫شده بود‪ ،‬افزود‪ :‬رقابت با شرکت هایی که از سال ‪ ۸۴‬در حوزه گردشگردی فعال بودند‪،‬‬ ‫برای استارت اپ ما بسیار سخت بود و به همین دلیل فعالیت در حوزه اقامتگاه بوم‬ ‫گردی را انتخاب کردیم‪ .‬اسحاقی با اشاره به اینکه قطع اینترنت در کشور باعث شد‬ ‫ضرر زیادی به شرکت ایران بوم گردی وارد شود‪ ،‬گفت‪ :‬سایت ما در جستجوی گوگل‬ ‫جزو پنج سایت اول است‪ ،‬ولی با قطع اینترنت تنها کسانی که ادرس مستقیم سایت‬ ‫یدانستند می توانستند وارد سایت شوند که ‪ ۱۰‬درصد را مشتریان‬ ‫ایران بوم گردی را م ‬ ‫را شــامل می شود‪ .‬سایر کاربرانی که از گوگل استفاده می کردند به سایت دسترسی‬ ‫نداشتند و این موضوع عمال رزرو خانه های بوم گردی را در سایت ما به صفر رساند‪.‬‬ ‫مدیرعامل پلت فرم ایرا ن بوم گردی با اشاره به اینکه این سایت اپلیکیشن محور نیست‬ ‫تا کاربران از طریق ان بتوانند برای رزرواســیون اقدام کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در دوران قطع‬ ‫هشت روزه اینترنت فقط توانستیم با پیامک به مشتریان قبلی جهشی ایجاد کنیم‪ ،‬ولی‬ ‫از طریق ورودی جستجوی گوگل ضربه بزرگی خوردیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه قطعی‬ ‫اینترنت فقط به شرکت ما ضربه نزده است‪ ،‬تصریح کرد‪ ۸۰۰ :‬اقامتگاه بومگردی با‬ ‫سایت ما همکاری دارند که از نظر اقتصادی در این مدت گردش مالی نداشتند و این‬ ‫به معنی خواب سرمایه گذاری و ضرر انها است‪.‬‬ ‫درامد یک میلیون دالری توریسم درمانی در یک سال‬ ‫محمد نصری‪ ،‬مدیرعامل پلت فرم اریامدتور در پاسخ به این سوال که اگر بگویید از‬ ‫درمان ارز اوری می کنید‪ ،‬ممکن است باعث تعجب شود‪ ،‬گفت‪ :‬فردی که برای یک پروسه‬ ‫درمان به ایران می اید عالوه بر ارز اوری در این حوزه می تواند از خدمات گردشگری برای‬ ‫خود و همراهان هم استفاده کند که باز هم تولید درامد برای کشور است‪ .‬نصری با اشاره‬ ‫به اینکه این شرکت از سال ‪ ۹۵‬شروع به کار کرده است‪ ،‬ولی پیشینه حضور در این حوزه‬ ‫به ســال ‪ ۹۰‬و برنامه نویسی برای سایت های پزشکان بر می گردد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۴‬برای یکی از پزشکان‪ ،‬سایتی سه زبانه طراحی کردیم که متوجه شدیم از طریق این‬ ‫سایت بیماران خارج از کشور هم مراجعه می کنند و این سایت ایده تاسیس استارت اپ‬ ‫اریامدتور که در حوزه گردشگری سالمت فعالیت می کند‪ ،‬را به وجود اورد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه برای عملی کردن این ایده به تحقیق در مورد توریسم سالمت و درامد و مباحث‬ ‫مرتبط با ان در کشــورهای دیگر پرداختیم‪ ،‬گفت‪ :‬با این تحقیقات متوجه شدیم که‬ ‫بیشترین میزان گردشگر منطقه در این حوزه به کشورهای هند و ترکیه می روند و هند‬ ‫درامد هشت تریلیون دالری را برای سال ‪ ۲۰۲۰‬پیش بینی کرده است‪ .‬برخی کشورها‬ ‫مانند مالزی برای توریسم درمانی برنامه ریزی می کنند‪.‬نصری با اشاره به اینکه در الکامپ‬ ‫استار‪ ۹۶‬با توجه به درامدی که شرکت داشت‪ ،‬تواستند سرمایه گذار جذب کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرکت از سال ‪ ۹۶‬تا ‪ ۹۷‬توانست رشد ‪ ۱۵‬درصدی درامد به دالر را بدست اورد و ‪۴۰‬‬ ‫درصد هم رشــد ریالی داشتیم و شرکت در سال ‪ ،۹۷‬یک میلیون دالر درامد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل پلت فرم اریامدتور ادامه داد‪ :‬در حال حاضر بیش از‪ ۳۰۰‬نفر با ما همکاری دارند‬ ‫و در حال حاضر با هر بیمار بیش از ‪ ۱۰‬هزار دالر وارد کشور می شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫تاکنون از ‪ ۸۰‬کشور دنیا از جمله نپال‪ ،‬جزایر موریس و ارژانتین بیمار داشته ایم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ما برای جلب اعتماد مشتریان اروپایی با توجه به هجمه ای که علیه ایران در جهان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬از مشتریانی که از همان کشور به ایران سفر کرده اند و به قولی به زبان خودشان‬ ‫برای جلب اعتماد بیماران استفاده می کنیم و وقتی فرد از هم زبان خود رضایت از اسفر‬ ‫به ایران را می بیند و می شنود‪ ،‬اقناع شده و اعتماد می کند‪.‬‬ ‫تغییرقیمتبنزینباعثتغییراجباریسلیقهسفرمی شود‬ ‫بروج در ادامه در پاســخ به این سوال که گسترش فضای مجازی در گسترش و‬ ‫توسعه سفر چه نقشی داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬فضای مجازی در دو دوره در گسترش‬ ‫ســفر نقش داشته است‪ .‬بار اول با چهار سایت و شبکه های اجتماعی مانند فیس‬ ‫بوک شروع شد و بار دوم سال ‪ ۹۰‬ارام ارام به همت کسب و کارها و استارت اپ ها‬ ‫فرهنگ تجارت الکترونیک در کشور نهادینه شد و مردم اعتماد به کسب و کارهای‬ ‫اینترنتی را تجربه کردند‪ .‬وی با اشاره به پنج مرحله رویاپردازی‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬اقدام‪،‬‬ ‫حرکت و رسیدن به مقصد به عنوان چرخه سفر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬الکترونیکی شدن و‬ ‫فضای مجازی به مردم کمک کرد تا ترس از سفرشــان کمتر و امنیت سفرشان‬ ‫بیشتر شود‪ .‬از سوی دیگر با الکترونیکی شدن مافیای سفر از بین رفت و واسطه های‬ ‫سنتی جای خود را به واسطه های الکترونیکی دادند‪ .‬بروج با تاکید بر اینکه تا پیش‬ ‫از قطع اینترنت سایت «لست سکند» در روز بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار نفر بازدید کننده‬ ‫داشت و پس از قطع اینترنت بازدید به زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر رسید‪ ،‬گفت‪ :‬تغییر قیمت‬ ‫بنزین باعث تغییر اجباری سلیقه مردم برای سفر می شود‪ .‬به طوری که فردی که‬ ‫هزینه سفر برای کشورهایی مانند ارژانتین یا استرالیا را داشت‪ ،‬حاال شاید به سفر‬ ‫کم هزینه تر اروپایی برود و این چرخه ادامه دارد تا فردی که در سال یک بار سفر‬ ‫داخلی می رفت دیگر توان این سفر را نخواهد داشت چون فاصله اقتصادی بیشتر و‬ ‫سفره سفر کوچکتر می شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور به ابتذال‬ ‫سفر دچار شده ایم‪ ،‬چون فرهنگ سفر را به مردم اموزش نداده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬ما باید‬ ‫ابتدا به مردم فرهنگ سفر رفتن را اموزش دهیم؛ زیرا توسعه پایدار و مسایل زیست‬ ‫محیطی در کشور به مخاطره افتاده است و نسل بعدی ما بسیاری از اداب و رسوم‪،‬‬ ‫فرهنگ ها‪ ،‬غذاها و اکوسیستم بومی را در کشور نخواهد دید‪.‬‬ ‫باتغییرنرخبنزینطبقهپایینسفرنمی رود‬ ‫اسحاقی در پاسخ به این سوال که بی ثباتی در اقتصاد چه اثراتی در صنعت گردشگری‬ ‫الکترونیکی کشور دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از یک نظر باال رفتن قیمت دالر به نفع صنعت توریسم‬ ‫ایران شد و میزان سفرهای داخل کشور را زیاد کرد‪ ،‬ولی باید به این نکته هم اشاره کرد‬ ‫که شوک ناشی از این اتفاق حدود یک تا دو ماه بر روی کار ما تاثیر منفی گذاشت و میزان‬ ‫سفرها را کم کرد‪ .‬وی با اشاره به اینکه شوک های اقتصادی و روانی که به جامعه وارد‬ ‫می شود‪ ،‬توان برنامه ریزی بلند مدت را از شرکت ها سلب می کند‪ ،‬افزود‪ :‬با سه برابر شدن‬ ‫قیمت بنزین پس از فروکش کردن شوک ناشی از ان به طور حتم سفر از سبد خانوار‬ ‫طبقه پایین حذف می شود و تنها طبقه متوسط به سفر داخلی خواهد رفت‪ .‬مدیر عامل‬ ‫ایران بوم گردی با بیان اینکه استارت اپ ها در سال های اول زیان ده هستند و به همین‬ ‫دلیل بیشتر تمرکز خود را بر روی یک فعالیت در فضای مجازی اختصاص می دهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به همین دلیل در سایر شبکه های اجتماعی حضور کمرنگ داشتیم؛ ولی در حال‬ ‫حاضر فعالیت خود را در اینستاگرام بیشتر کرده ایم و برای ان برنامه تولید محتوا داریم‪.‬‬ ‫اسحاقی با اشاره به اینکه طبق امار سازمان گردشگری حدود ‪ ۱۷۰۰‬خانه بوم گردی در‬ ‫کشور ثبت شده است‪ ،‬ولی با تماس با انها متوجه می شویم که فعال نیستند و فقط برای‬ ‫دریافت وام به عنوان خانه بوم گردی ثبت نام کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬با تحقیق از بسیاری از این‬ ‫افراد متوجه می شویم که یک ضابطه کلی برای تعریف خانه بوم گردی وجود ندارد و اداره‬ ‫میراث و گردشگری هر استان به صورت سلیقه ای اعمال نظر می کند‪.‬‬ ‫هر گردشگر سالمت ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬بشکه نفت برای کشور ارزاوری دارد‬ ‫نصری مدیر عامل اریا مدتور در مورد چالش های صنعت توریسم درمانی در کشور‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اینکه بازار بزرگ توریسم درمانی را به دلیل عدم صدور ویزا از دست می دهیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬گاهی بیمار برای یک عمل خاص قصد سفر به ایران دارد‪ ،‬ولی صادر نشدن ویزا‬ ‫در موعد مقرر تمام برنامه ریزی های بیمار را عوض می کند‪ .‬مدیر عامل استارت اپ اریا‬ ‫مدتور با تاکید بر اینکه قطع شدن اینترنت‪ ،‬هماهنگی و ارتباط با مسافران را غیر ممکن‬ ‫کرده بود و ضربه بزرگی بود‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی یک مسافر درمانی قصد سفر به ایران را دارد‬ ‫تمام مکاتبات از طریق واتس اپ یا پیام رسان های خارجی با او برقرار می شود‪ ،‬در دوره‬ ‫قطع اینترنت نمی توانستیم هیچ ارتباطی با انها داشته باشیم و حتی بلیط هواپیما برای‬ ‫انها بگیریم‪ .‬نصری با بیان اینکه چالش بزرگ دیگری که با ان دست به گریبان هستیم‬ ‫مبادالت بانکی است به همین دلیل بیشتر مشتریان با پول نقد به کشور سفر می کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه به دلیل عدم صدور ویزا برای اتباع کشور امریکا‪ ،‬بازار بزرگی را در‬ ‫زمینه توریسم درمانی از دست می دهیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ساالنه یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫امریکایی برای درمان به کشورهای دیگر سفر می کنند که مقصد بیشتر انها هند است‪،‬‬ ‫ولی کشور ما از این بازار سهمی ندارد و این در شرایط فعلی که فروش نفت هم نداریم‬ ‫می تواند درامد ارزی برای کشور داشته باشد‪ .‬مدیر عامل اریا مدتور با اشاره به امار‬ ‫وزارت بهداشت گفت‪ :‬هر گردشگر سالمت معادل ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬بشکه نفت برای کشور‬ ‫ارز اوری دارد و به عبارت دیگر با این صنعت برای کشور ارزش خلق می کنیم‪ .‬نصری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شرکت ما با بیشتر مشتریان و مسافران پس از بازگشت به کشور خود‬ ‫هم ارتباط دارد‪ ،‬در زمان قطع اینترنت تصویری که از ایران به جهان مخابره شد بسیار‬ ‫شرایط داخلی ایران را اشفته نشان داد و فوبیا و ترس سفر به ایران را دوباره ایجاد کرد‪.‬‬ ‫حاال باید زمان و انرژی بیشتری بگذاریم تا این شرایط را تغییر دهیم و اعتماد مسافران را‬ ‫جلب کنیم‪ .‬وی تعدد مجوزها و سازمان های صادر کننده انها را یکی دیگر از چالش های‬ ‫این حوزه دانست و افزود‪ :‬زیر ساخت های کشور هم مشکالت زیادی دارد‪ ،‬مثال پرواز‬ ‫مستقیم از بیشتر کشورها به ایران نداریم و این باعث می شود مسافران زمان زیادی را‬ ‫در پرواز باشند و در مواردی حتی از اسمان ایران رد می شوند‪ ،‬ولی باید از هند مجددا‬ ‫به ایران پرواز کنند‪ .‬مدیر عامل اریا مدتور یکی دیگر از چالش های این حوزه را عدم‬ ‫اموزش مردم برای برخورد با گردشگران دانست و گفت‪ :‬بازار گردشگر سالمت به طور‬ ‫بالقوه ‪ ۴۰۰‬میلیون نفر را در بر می گیرد که کشورهای همسایه از ان استفاده می کنند‬ ‫و ما به دلیل چالش های متعدد سهمی در ان نداریم‪.‬‬ ‫الکترونیکی شدن سفر ضعف تولید محتوا را روشن کرد‬ ‫بروج در پاسخ به سوالی در مورد تولید محتوای علمی در حوزه گردشگری در ایران‬ ‫گفت‪ :‬اخرین امارهای سازمان جهانی گردشگری می گوید از هر ‪ ۱۰‬شغل در جهان‬ ‫یک شغل با گردشگری و هتلداری مرتبط است‪ ،‬ولی این امار در ایران ‪ ۱‬به ‪ ۱۴‬است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از دالیل تفاوت امار ما با جهان در این اســت که در تولید محتوای‬ ‫تاریخی فقیر هستیم و انچه در دسترس مخاطبان است تحریف شده و غیر واقعی‬ ‫است و این نبود دانش و تحریف در تولید محتوا با الکترونیکی شدن گردشگری بیشتر‬ ‫دیده شد‪.‬این فعال گردشگری با اشاره به اینکه اموزش افرادی که بتوانند در این حوزه‬ ‫تولید محتوا کنند‪ ،‬هم باعث هویت یابی این کسب و کارها و اشتغال زایی می شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر ما دوره ‪ ۴۰‬ساعته ای را برای عالقمندان برگزار کرده ایم‬ ‫که شامل اموزش محتواهای متفاوت است تا یک نیروی تازه کار بتواند برای صفحات‬ ‫اینستاگرام‪ ،‬سایت و‪ ...‬را تولید محتوا کند‪ .‬بروج در پاسخ به سوالی در مورد رعایت و‬ ‫احترام فرهنگ بومی توسط گردشگران گفت‪ :‬توسعه پایدار می گوید گردشگران باید‬ ‫به جامعه و فرهنگ مکانی که به انجا سفر می کنند‪ ،‬احترام بگذارند‪ .‬وی افزود‪ :‬چرخه‬ ‫درست در سفر این است که چند تیم در یک منطقه از متخصصان تا عرضه کنندگان‬ ‫بومی و شورای محلی تشکیل شود و با تهیه یک بروشور نکاتی را که گردشگر باید‬ ‫رعایت کند‪ ،‬ذکر کنند‪ .‬ولی در عمل می بینیم که این چرخه در ایران وجود ندارد و‬ ‫به همین علت هر روز با تعطیل شدن مکان های مختلف گردشگری روبرو می شویم‪.‬‬ ‫قوانینبرایگردشگریالکترونیکیقدیمیاست‬ ‫اسحاقی با تاکید بر مشکل فرهنگی در زمینه گردشگری در روستاها گفت‪ :‬سرمایه‬ ‫گذاری که وارد یک روستا می شود‪ ،‬باید از مردم محلی برای خدمات دهی استفاده کند؛‬ ‫در غیر این صورت شکست می خورد‪ ،‬زیرا مردم محلی سدی برای کار او می شوند‪ .‬وی‬ ‫به اســتارتاپ هایی که وارد این حوزه می شوند گوشزد کرد که اول راه سخت است و‬ ‫بدانند که از این مرحله گذر می کنند‪ .‬اگر در مسیری به بن بست رسیدند سریع برنامه‬ ‫را عوض کنند و مسیر جدیدی برای خود در نظر بگیرند؛ در غیر این صورت شکست‬ ‫می خورند‪ .‬اسحاقی با انتقاد از قوانین قدیمی دولت برای فعالیت به استارتاپ ها پیشنهاد‬ ‫کرد تا جایی که می توانند سعی کنند به دولت نزدیک نشوند‪.‬‬ ‫اماده ایم تا تجارب خود را با جوانان به اشتراک بگذاریم‬ ‫مدیر عامل اریا مدتور با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری سالمت از فقر محتوا رنج‬ ‫می بریم‪ ،‬گفت‪ :‬کشورهای عرب زبان منطقه با فاصله زیادی از ما جلوتر هستند‪ .‬بسیاری‬ ‫از بیمارانی که توسط شرکت ما جذب شده اند هیچ تصویری از ایران نداشتند و این‬ ‫بی تصویری باعث می شد در بسیاری از موارد ایران را با عراق یکی بدانند و فکر کنند ما‬ ‫به زبان عربی صحبت می کنیم‪ .‬نصری با تاکید بر اینکه حوزه گردشگری سالمت یک‬ ‫حوزه بکر است‪ ،‬گفت‪ :‬جوانان می توانند در این زنجیره خلق ارزش کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬االن‬ ‫فرصت صادرات است و چون قیمت ها برای گردشگران پایین است؛ می توان با شیوه های‬ ‫جدید مانند اب درمانی‪ ،‬لجن درمانی و‪ ...‬سهم بازار کشور را در این حوزه افزایش داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت ما اماده است تا تجارب خود را با جوانانی که وارد گردشگری سالمت‬ ‫می شوند به اشتراک بگذارد؛ زیرا باعث می شود ایران سهم بیشتری از بازار گردشگری‬ ‫سالمت جهان را بدست اورد و برای کشور درامدزایی و ارزاوری داشته باشد‪.‬‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 1398‬سال چهارم شماره‪64‬‬ ‫هنر جهانی که در دست واسطه هاست‬ ‫تولید سخت‪ ،‬فروش عالی‪ ،‬سود کم‬ ‫یک سال از ثبت جهانی حول ه بافی روستای خراشاد در خراسان جنوبی‬ ‫می گذرد و در این مدت تولیدکنندگان این هنر ‪ ۳۰۰‬ســاله مواد اولیه را‬ ‫از چند دست واسطه تهیه می کنند که هزینه تولید را افزایش و سود ان‬ ‫را کاهش داده اســت‪ .‬حدود ‪ ۱۳‬ســال پیش هنر توبافی (حول ه بافی) با‬ ‫تالش های زیاد از پستوهای خاک گرفته خانه های خراشاد بیرون کشیده‬ ‫شــد و ســال ‪ ۹۵‬به ثبت ملی رســید‪ .‬همان حوله هایی که روزی زنان‬ ‫خراشــاد بعد از گذشته قرن ها فراموشــی از زنده شدن ان خجل بودند‬ ‫که مبادا به عنوان بافنده از ســوی دیگران تمسخر شوند سری در سرها‬ ‫پیدا کرد و به روزی رســید که کوچک و بزرگ‪ ،‬با ســواد و بی سواد همه‬ ‫و همه شــوق دوباره نشســتن پای دار توبافی را به دل راه دادند‪ .‬طولی‬ ‫نکشید که صدای چلیک چلیک‪ ،‬توبافی نه تنها در خراشاد بلکه در تمام‬ ‫استان خراسان جنوبی پیچید‪ .‬اراده های محکم زنان خراشاد که پدال های‬ ‫توبافی را محکم به زمین می کوبید این هنر را به ثبت جهانی رساند و از‬ ‫ان تاریخ یک سال می گذرد‪ .‬پنجم اذرماه سال ‪ ۹۷‬براساس اعالم شورای‬ ‫جهانی صنایع دستی‪ ،‬روستای خراشاد به عنوان روستای جهانی توبافی‪،‬‬ ‫شــهر اباده از اســتان فارس به عنوان شهر جهانی منبت و شهر میبد از‬ ‫اســتان یزد به عنوان شــهر جهانی زیلو ثبت جهانی معرفی و اعالم شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد که ناجی این هنر قدیمی‬ ‫از دستبرد فراموشی بود و تالش های زیادی برای جهانی شدن ان کرده‬ ‫اســت‪ ،‬درخصوص حال و روز حول ه بافی خراشاد بعد از گذشت یک سال‬ ‫گفت‪ :‬بعد از اینکه حول ه بافی خراشــاد ملی و ســپس جهانی شد جمعه‬ ‫بازاری در این روســتا شــکل گرفت که فروش حوله را بسیار رونق داد‪.‬‬ ‫فاطمه ذاکریان اظهار داشــت‪ :‬پیش از تشکیل این جمعه بازار هر هفته‬ ‫حوله های بافته شده در روستا را جمع اوری و برای فروش به شهر منتقل‬ ‫می کردم اما اکنون نه تنها از خراشــاد حوله ای به شهر نمی اورم بلکه از‬ ‫تولید کارگاه های مستقر در بیرجند هم برای فروش به روستا می برم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این فروش نه تنها در داخل استان بلکه برای مسافران و گردشگران‬ ‫داخلی و خارجی هم جذاب بود از همین رو رغبت خرید به دستبافته های‬ ‫این روســتا زیاد شده است‪ .‬این فعال هنر دستی حول ه بافی گفت‪ :‬اما به‬ ‫خاطر نوســانات ارز‪ ،‬قیمت نخ هر روز رو به افزایش اســت به طوری که‬ ‫ســال های گذشته حوله بافی برای تولیدکننده سود بیشتری داشت ولی‬ ‫در یک ســال اخیر سود این تولید کمتر شــده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قبال‬ ‫نخ مورد نیاز با کیلویی ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۷‬هزار تومان خریداری می شــد اما االن‬ ‫این قیمت به ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار تومان برای هر کیلوگرم نخ رســیده اســت‪.‬‬ ‫ذاکریان با بیان اینکه تولید کننده برای حفظ مشتری نمی تواند قیمت را‬ ‫زیاد افزایش دهد گفت‪ :‬اکنون تولید حوله‪ ،‬سود قبلی را ندارد زیرا در یک‬ ‫سال اخیر تولیدکنندگان بیشتر به خود فشار می اورند و مجبور هستند‬ ‫بیش از قبل تولید کنند تا با قیمت فعلی به متوســط درامد قبلی خود‬ ‫برســند‪ .‬وی یکی از اثرات جهانی شدن حوله خراشاد را افزایش استقبال‬ ‫برای اموزش ایــن هنر عنوان کرد و افزود‪ :‬تعداد کارگاه های روســتای‬ ‫خراشاد به همان شکل قبل اســت اما در شهر تعداد متقاضیان اموزش‬ ‫زیاد شــده و حتی فارغ التحصیالن رشته های مختلف به این شغل روی‬ ‫اورده اند‪ .‬مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد با بیان اینکه در‬ ‫یک سال گذشته نه تنها کارگاه تعطیل نداشتیم بلکه روز به روز بر تعداد‬ ‫دستگاه ها افزوده شده است تصریح کرد‪ :‬در سطح شهر به طور میانگین‬ ‫ماهانه بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬نفر اموزش داده می شــود که بعدا می توانند کارگاه‬ ‫زده و مشــغول به کار شوند‪ .‬وی با اشــاره به مشکل نبود بازارچه دائمی‬ ‫در روســتای خراشاد گفت‪ :‬پیگیری هایی زیادی از سوی میراث فرهنگی‬ ‫صورت گرفته ولی مشکل زمین باعث شده بود که هنوز به نتیجه نرسد‪.‬‬ ‫ذاکریــان با تاکید بــر اهمیت وجود بازارچه در فروش تولیدات روســتا‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬بودن این بازارچه در روستا باعث جذب گردشگران زیادی‬ ‫خواهد شــد که نه تنها برای روســتا بلکه استان و روستاهای همجوار هم‬ ‫از مزایای ان بهره مند می شــوند که امید است زودتر به نتیجه برسد‪ .‬وی‬ ‫مشــکل تامین مواد اولیه را از دیگر مشکالت عنوان کرد و افزود‪ :‬قبال نخ‬ ‫مورد نیاز را از اســتان های دیگر تامین می کردیم اما از یک ســال گذشته‬ ‫نساجی فردوس نخ تولیدکنندگان حوله را تامین می کند‪ .‬این فعال صنایع‬ ‫دستی روستای خراشاد با اشــاره به افزایش تنوع محصوالت توبافی بیان‬ ‫کرد‪ :‬قبال این تولیدات به شــکل حوله بود اما اکنون به عنوان پارچه تولید‬ ‫می شود که کاربردهای متفاوتی دارد لذا تولید متناسب با نیاز بازار و سلیقه‬ ‫مشتری پیش می رود‪ .‬وی با بیان اینکه مهمترین مشکل فعاالن این حوزه‬ ‫افزایش قیمت نخ است افزود‪ :‬این مهم تاثیر زیادی در تولید داشته است و‬ ‫نمی توانیم پیش بینی کنیم که هفته اینده همین قیمت خواهد بود یا نه؟‬ ‫ذاکریان بــا تاکید بر اینکه ایجاد کارخانه تولید نخ در روســتا موجب‬ ‫می شــود قیمت مواد اولیه کاهش یابد گفت‪ :‬البتــه اگر با کارخانه های‬ ‫نســاجی به عنوان سهام دار وارد مذاکره شویم شاید بتوان تا یک سال با‬ ‫قیمــت ثابت مواد اولیه را تهیه کنیم اما شــرکت تعاونی زنان توان مالی‬ ‫خرید ســهام چنین کارخانه های بزرگی را ندارد‪ .‬وی پیشــنهاد داد‪ :‬اگر‬ ‫بتــوان یک دســتگاه کوچک تولید نخ به خراشــاد منتقل کرد ان وقت‬ ‫می توان با نظارت بر مرغوبیت نخ مانور بیشتری روی بازارهای جهانی داد‬ ‫و هزینه های تولید هم کاهش می یابد‪.‬‬ ‫خراشاد‪ ،‬همچنان چشم به راه جشن جهانی شدن‬ ‫رئیس شــورای اسالمی روستای خراشاد نیز درباره مشکل تامین مواد‬ ‫اولیه تولیدکنندگان این روســتا گفت‪ :‬زیرســاخت های الزم برای ایجاد‬ ‫کارخانه نساجی در خراشاد فراهم اســت و می تواند در منطقه صنعتی‬ ‫روســتا زمین مورد نیاز را تامین کنیم‪ .‬مســعود پورصدری افزود‪ :‬ایجاد‬ ‫اخبار‬ ‫‪5‬‬ ‫لغو ویزای ورود به نخجوان‬ ‫برای اتباع ایران‬ ‫سرکنسولگری جمهوری اســامی ایران در نخجوان از لغو‬ ‫روادیــد ورود به جمهــوری خودمختار نخجــوان برای اتباع‬ ‫کشــورمان خبر داد‪ .‬از تاریخ دهم اذرماه سال جاری روادید‬ ‫ورود به جمهوری خودمختار نخجــوان برای اتباع جمهوری‬ ‫اســامی ایران لغو می شــود‪ .‬بر این اســاس اتباع جمهوری‬ ‫اســامی ایران می توانند از تاریخ دهم اذرمــاه جاری بدون‬ ‫دریافت روادیــد وارد خاک جمهوری خــود مختار نخجوان‬ ‫شــده و به مدت ‪ ۱۵‬روز اقامت داشته باشند‪ .‬اتباع ایرانی که‬ ‫قصد سفر به دیگر اراضی جمهوری اذربایجان (بجز جمهوری‬ ‫خودمختار نخجوان) را دارند‪ ،‬کماکان باید با پرداخت مبلغ ‪۲۰‬‬ ‫دالر روادید ورود دریافت کنند که این روادید در فرودگاه بین‬ ‫المللی شــهر نخجوان نیز صادر می شود‪ .‬پیش از این در مهر‬ ‫ماه امســال‪ ،‬اداره وزارت امور خارجه جمهوری اذربایجان در‬ ‫جمهوری خودمختار نخجوان گزارش داده بود ‪ :‬اتباع جمهوری‬ ‫اســامی ایران از ‪ ۱۵‬مهر ‪ ۱۳۹۸‬می توانند در مبادی ورودی‬ ‫مرزهای جمهوری خودمختار نخجوان شــامل جلفا‪ ،‬پلدشت‬ ‫(شاه تختی) و صدرک‪ ،‬ایستگاه راه اهن و فرودگاه بین المللی‬ ‫شــهر نخجوان با پرداخت مبلغ پنج یورو یا معادل مناتی ان‬ ‫(نزدیــک به ‪ ۹‬منات ‪ -‬ارز ملی جمهــوری اذربایجان) روادید‬ ‫یک بار ورود به نخجوان را بــا اعتبار اقامت ‪ ۱۵‬روزه دریافت‬ ‫کنند‪ .‬هزینه دریافت ویزای سفر شهروندان ایرانی به جمهوری‬ ‫خودمختار نخجوان پیش از این ‪ ۱۲‬دالر (‪ ۲۱‬منات) بود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫سفر گردشگران ترک به ایران‬ ‫چنین کارخانه ای مستلزم سرمایه گذاری است که اگر حمایت های الزم‬ ‫از ســوی دولت انجام شود و این کار برای سرمایه گذار توجیه اقتصادی‬ ‫داشته باشد می توانیم بخش خصوصی را برای این مهم پای کار بیاوریم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به افزایش خرید حوله خراشاد در سطح بازارهای داخلی و‬ ‫خارجی اضافه کرد‪ :‬شرکت در نمایشگاه های مختلف موجب شده که این‬ ‫صنعت دستی بیشتر شناخته شود‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی روستای خراشاد به راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی‬ ‫برای معرفی بیشتر حوله بافی خراشاد اشاره کرد و افزود‪ :‬بعد از ثبت جهانی‬ ‫حول ه بافی حضور گردشگران داخلی و خارجی برای بازدید از کارگاه ها بیشتر‬ ‫شــده است‪ .‬وی گفت‪ :‬هفته گذشته تیمی از گردشگران کشور استرالیا به‬ ‫روستای خراشاد سفر کردند که این دست بافته سنتی برایشان خیلی جذاب‬ ‫و قابل توجه بود‪.‬‬ ‫پورصدری تاکید کرد‪ :‬معرفی حوله خراشــاد باعث رونق اقتصادی روستا‬ ‫شــده به طوری که محصوالت بالفاصله بعد از تولید به فروش می رسد در‬ ‫صورتی که پیش از این شــاهد دپو تولیدات بودیــم‪ .‬وی احداث کارخانه‬ ‫نخ ریسی و رنگرزی را از مهمترین نیازهای تولیدکنندگان برای کوتاه شدن‬ ‫دست واسطه ها عنوان کرد و افزود‪ :‬در این خصوص برای جذب سرمایه گذار‬ ‫نیازمند همکاری بنیاد مســکن در واگذاری زمین هستیم تا بتوانیم نخ با‬ ‫کیفیت را در روســتا و بدون هیچ مشــکلی مستقیم به دست تولیدکننده‬ ‫برسانیم‪ .‬این عضو شورای اسالمی روستای خراشاد با بیان اینکه خرید مواد‬ ‫اولیه از طریق واسطه ها هزینه تولید را افزایش می دهد عنوان کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫رونق تولید ثبت جهانی حوله بافی موجب رونق گردشگری نیز شده است‬ ‫به طوری که ‪ ۲‬واحد بوم گردی در حال احداث اســت که تا پایان ســال به‬ ‫بهره برداری می رســد‪ .‬وی یکی دیگر از مشــکالت موجود در این روستای‬ ‫جهانی صنایع دستی را نبود زیرساخت اینترنت دانست و افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫وجود جمعه بازار این مشکل در روند فروش محصوالت با دستگاه کارتخوان‬ ‫اختالل ایجاد می کند و از طرفی یکی نیاز مهم برای گردشــگران خارجی‬ ‫است‪.‬‬ ‫پورصدری یاداورشــد‪ :‬البته در این خصوص قول های مساعدی از سوی‬ ‫مسئوالن داده شده که امیدواریم هرچه زودتر روستاهای جهانی خراشاد با‬ ‫فیبرنوری به اینترنت پرسرعت متصل شود‪.‬‬ ‫وی با گالیه از به تاخیر انداختن جشــن ثبت جهانی حوله بافی خراشاد‬ ‫گفت‪ :‬چند نوبت برای برگزاری این جشــن اماده شدیم اما هر بار به خاطر‬ ‫دالیل خاص که میراث فرهنگی می داند این جشن لغو شد لذا از مسئوالن‬ ‫درخواســت داریم که جشــن را روز خاصی با حضور وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی برگزار کنند‪ .‬این نماینده مردم خراشاد ادامه داد‪:‬‬ ‫لوح ثبت جهانی حوله بافی خراشاد روی دیوار میدان روستا نصب شده ولی‬ ‫هنوز افتتاح رسمی با حضور مقامات ارشد انجام نگرفته است‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫این مهم به طور جدی پیگیری شود تا موجب دلسردی اهالی روستا نباشد‪.‬‬ ‫پورصدری به شــکل تولید حوله در خراشاد اشاره کرد و گفت‪ :‬شرکت‬ ‫هنر صنعت وزین روســتای خراشــاد در تمام ایام هفته فعال است ولی‬ ‫ســایر کارگاه ها خانگی هســتند که افراد درون منزل فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکل ساخت بازارچه صنایع دستی در روستای خراشاد‬ ‫افزود‪ :‬در این ارتباط زمینی پیشــنهاد و تغییر کاربری شده اما نیاز است‬ ‫برخی مشــکالت پیش رو توسط اســتانداری و میراث فرهنگی تدبیر و‬ ‫حل شود‪ .‬رئیس شورای اسالمی روستای خراشاد گفت‪ :‬زمین مورد نظر‬ ‫در یک هزار و ‪ ۵۰۰‬متر مربع پیش بینی شــده که ‪ ۲۰‬غرفه با تاسیسات‬ ‫جانبی براساس نقشه های اماده شده در ان ساخته می شود‪ .‬وی همچنین‬ ‫خواستار راه اندازی رشته حول ه بافی در مقطع متوسطه و سپس کاردانی‬ ‫و کارشناسی شد و گفت‪ :‬این مهم در عملی شدن توبافی و به روز شدن‬ ‫تکنیک های ان بســیار اثرگذار اســت که می تواند هنر ‪ ۳۰۰‬ساله را به‬ ‫نسل های اینده نیز منتقل کند‪.‬‬ ‫معرفی یک هنر جهانی نیازمند همکاری مردم‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی خراسان جنوبی‬ ‫نیز با اشــاره به مشــکل بازارچه دائمی در روستای خراشاد گفت‪ :‬از یک‬ ‫ســال قبل درگیر تخصیص زمین برای این مهم در روستا هستیم که با‬ ‫توجه به وجود معارض متعدد با مشــکل مواجه بود‪ .‬حسن رمضانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بعــد از تالش های فراوان رضایت اهالــی جلب و زمین مورد نظر از‬ ‫سوی بنیاد مســکن تغییر کاربری داده شــده و اماده کلنگ زنی است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬برای ساخت بازارچه دائمی در روستای جهانی حوله بافی‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومان از ســوی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری در نظر گرفته شده اما تخصیص پیدا نکرده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با بیان اینکه‬ ‫مشکلی برای واگذاری به متقاضیان ســاخت بازارچه وجود ندارد گفت‪:‬‬ ‫این بازارچه بعد از ساخت در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد تا از ان‬ ‫بهره برداری شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرکت تعاونی های موجود در روستا اگر‬ ‫متقاضی ساخت شــوند ‪ ۵۰‬درصد هزینه را می توانند تسهیالت دریافت‬ ‫کنند‪ .‬رمضانی هزینه ســاخت این بازارچه را حدود ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان‬ ‫براورد کرد و گفت‪ :‬از زمانی که اعتبار تامین شود تقویم اجرایی ان شروع‬ ‫و ظرفیت یک ســال به اتمام می رســد‪ .‬وی با اشاره به درخواست اهالی‬ ‫روستا مبنی بر احداث کارخانه نساجی نیز یاداور شد‪ :‬این درخواست باید‬ ‫به ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان ارایه شود تا موافقت اصولی‬ ‫ان را بتوانند اخذ کنند‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دستی خراســان جنوبی با تاکید بر اینکه ساخت چنین کارخانه ای باید‬ ‫توجیه اقتصادی داشته باشد افزود‪ :‬میراث فرهنگی متولی تامین نخ مورد‬ ‫نیاز نیســت اما هماهنگی با نساجی فردوس انجام شده تا نیاز بافندگان‬ ‫را تامین کند‪ .‬وی پیشــنهاد داد؛ اهالی روســتای خراشــاد برای اینکه‬ ‫بتواننــد بهتر مواد اولیه را خریداری کننــد با ایجاد یک تعاونی و تامین‬ ‫ســرمایه در گردش وارد حوزه تهیه نهادهای تولید شوند‪ ،‬اما به صورت‬ ‫انفرادی هزینه هــای مواد اولیه باال خواهد بود‪ .‬رمضانی درخصوص زمان‬ ‫برگزاری جشن جهانی شــدن حوله بافی خراشاد نیز اظهار داشت‪ :‬برای‬ ‫انجام این مهم منتظر ســفر وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دســتی هستیم که سفر به خراسان جنوبی در برنامه ایشان است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه بزرگترین تحول ثبت جهانی حوله بافی خراشــاد معرفی این‬ ‫هنر در بازارهای ملی و جهانی اســت و تبدیل ان به یک برند بوده است‬ ‫گفت‪ :‬برای اینکه این هنر همپای ســایر هنرهای جهانی کشور از جمله‬ ‫زیلــوی میبد راه خود را در بازارهای جهانی پیدا کند باید مردم نیز پای‬ ‫کار باشند‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خراسان‬ ‫جنوبی افزود‪ :‬اخیرا نمایشــگاهی در چین برگزار شــد که هزینه اقامت‪،‬‬ ‫رفت و امد‪ ،‬هتل و غرفه برای یک نفر از خراشاد تامین شده بود تا شرکت‬ ‫کنند اما اســتقبال نشد و علت ان را هم خودشان می دانند‪ .‬وی گفت‪ :‬ما‬ ‫پیشنهاد دادیم یک نفر به عنوان مترجم و راهنما در زمینه بازاریابی نیز‬ ‫در این سفر شــخص غرفه دار را همراهی کند که نیاز بود هزینه شخص‬ ‫دوم را خودشان تامین کنند اما همکاری صورت نگرفت‪.‬‬ ‫معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی گفت‪ :‬در طول‬ ‫یک سال گذشــته تعداد گردشگرانی که از ترکیه وارد ایران‬ ‫شدند به نســبت ســال های قبل ‪ ۳۵‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪“ .‬ولی تیموری” در نشست با “محمت تاشکین” رایزن‬ ‫فرهنگی و گردشــگری ترکیه در تهران که با هدف بررسی‬ ‫وضعیت تبادالت گردشــگری دو کشــور و تقویت روابط دو‬ ‫طرفه تشکیل شــد؛ گفت‪ :‬در طول یک سال گذشته تعداد‬ ‫گردشگرانی که از ترکیه وارد ایران شدند به نسبت سال های‬ ‫قبل افزایش قابل توجهی داشته است و نسبت به مدت زمان‬ ‫مشابه در سال گذشــته با ‪ ۳۵‬درصد رشد تغییرات مواجهه‬ ‫بوده اســت‪ .‬معاون گردشگری با اشاره به اینکه برای تقویت‬ ‫تعامالت گردشگری دو کشور عالوه بر ارتباط هر چه بیشتر‬ ‫بخش خصوصی دو کشــور‪ ،‬نیاز بــه افزایش تعامل و رفت و‬ ‫امدها بین مســئولین دولتی مرتبط نیــز وجود دارد؛ افزود‪:‬‬ ‫از این رو برگزاری نشســت مشترک گردشگری (‪)B to B‬‬ ‫بــا همکاری بخش خصوصی و دولتی طرفین تا قبل از پایان‬ ‫ســال جاری می تواند فراهم کننده بستر الزم جهت تقویت‬ ‫ارتباطات مورد نظر باشــد‪ .‬رایزن فرهنگی ترکیه در تهران‬ ‫نیز نسبت به حضور فعال در نمایشگاه بین المللی گردشگری‬ ‫تهران در دهه اخر بهمن ماه سال جاری اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫همچنین توافق شد نشســت مشترک بخش های خصوصی‬ ‫گردشــگری ایران و ترکیه در دی ماه ســال جاری در شهر‬ ‫تهران برگزار شود‪.‬‬ ‫برگزاری جشن ملی قزاقستان در ایران‬ ‫بیست و هشتمین جشن ملی استقالل جمهوری قزاقستان‬ ‫در ایران با حضور ســفرای کشــورهای خارجی برگزار شد‪.‬‬ ‫جشــن بیست و هشــتمین ســالگرد اســتقالل جمهوری‬ ‫قزاقستان شب گذشته با حضور جمعی از سفرای کشورهای‬ ‫خارجی‪ ،‬خانواده انها و نظامیان کشورهای مختلف که اغلب‬ ‫از کشــورهای اســیایی بودند‪ ،‬در هتل ازادی تهران برگزار‬ ‫شد‪ .‬در این مراسم‪ ،‬اقای «اسخت اورازبای» سفیر جمهوری‬ ‫قزاقســتان در ایران گفت‪ :‬قزاقســتان از حمایت ارزشــمند‬ ‫ایران در شــورای امنیت ســازمان ملل متحد از پیشــنهاد‬ ‫برگزاری ‪ 2017_expo‬در پایتخت قزاقستان و همچنین‬ ‫از امضای اساســنامه سازمان اســامی امنیت غذایی که در‬ ‫شــهر نورسلطان تاسیس شده تشکر می کند‪ .‬روابط متقابل‬ ‫قزاقستان و ایران در سطح باالیی قرار گرفته که عالوه بر ان‪،‬‬ ‫طی چندین ماه رئیس جمهور قزاقســتان با رئیس جمهور‬ ‫ایران و مقامات دیگر دو کشور با هم دیدارهایی را داشته اند‪.‬‬ ‫همچنین اخیرا وزیر امور خارجه ایران از پایتخت قزاقستان‬ ‫بازدید کرده اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬تمامی این روابط نشــان می‬ ‫دهد که عالقه متقابل هر دو کشــور برای گســترش روابط‬ ‫ایران و قزاقستان بوده اســت‪ .‬قزاقستان و ایران با دارا بودن‬ ‫پتانسیل های موجود و همچنین با وجود چالش های موجود‬ ‫در هر دو کشور سعی در گسترش همکاری دوجانبه و بیش‬ ‫از پیش در تمامی ســطوح کرده اند‪ .‬امیدوارم ســفر رئیس‬ ‫جمهور قزاقســتان به ایران که در سال اینده برنامه ریزی و‬ ‫تنظیم شده‪ ،‬دور تازه ای از روابط این دو کشور را مهیا کند‪.‬‬ ‫توقف خدمات دهی مرکز‬ ‫درخواست ویزای ‪ VFS‬در ایران‬ ‫مرکز درخواست ویزای ‪ VFS‬اعالم کرده که تا اطالع ثانوی و‬ ‫تا رفع مشکل اختالل در اینترنت ایران خدمات نمی دهد‪ .‬مرکز‬ ‫درخواست ویزا با نام شرکت ‪ VFS‬که اقدام به گرفتن مدارک‬ ‫مربوط به ویزاهای برخی از کشورهای اروپایی می کرد‪ ،‬در پیامی‬ ‫که اخیرا منتشــر کرده نوشته که مشتریان در این مرکز توجه‬ ‫کنند به دلیل اختالل در سرویس های اینترنتی در کشور ایران‪،‬‬ ‫این مرکز به صورت موقت خدمات دهی به مشتریان ساکن در‬ ‫ایران را متوقف کرده است‪ .‬با شروع سرویس دهی این شرکت‪،‬‬ ‫مشتریان می توانند نسبت به گرفتن وقت و خدمات اقدام کنند‪.‬‬ ‫همچنین از پیشنهادات تقلبی در سایت های جعلی برحذر باشند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 1398‬سال چهارم شماره‪64‬‬ ‫رابطهخوبسیاسیزمینهتوسعهگردشگری‬ ‫تهران و ایروان را فراهم کرده است‬ ‫خبر‬ ‫معاون سیاسی وزارت امورخارجه اعالم کرد‬ ‫تشکیل اداره صنایع دستی و‬ ‫گردشگری در وزارت خارجه‬ ‫معاون سیاسی وزارت امورخارجه گفت‪ :‬بر اساس وظیفه‪،‬‬ ‫جایگاه ویژه ای را برای صنایع دســتی و فرش قائل هستیم و‬ ‫معاونــت اقتصادی وزارت امورخارجــه‪ ،‬اداراتی را به همین‬ ‫منظور تشکیل داده است‪.‬‬ ‫سیدعباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاسی وزارت امورخارجه که‬ ‫در مراسم افتتاح نخستین فروشــگاه صنایع دستی حامیان‬ ‫شــرکت کرده بود‪ ،‬گفت‪« :‬با دیدن این اثار‪ ،‬از یک طرف به‬ ‫ایرانی بودنم‪ ،‬افتخار کردم؛ چراکه این هنرها و زیبایی هایی‬ ‫که به دســت هنرمنــدان ایرانی خلق می شــود‪ ،‬واقعا باعث‬ ‫افتخار اســت‪ .‬از طرفی هم افسوس می خورم به این که چرا‬ ‫مردم ایران و جهان کمتر از این صنایع مطلع هستند‪».‬‬ ‫او تاکید کرد‪« :‬فکر می کنم قبل از صادرات صنایع دســتی‬ ‫باید به فکر بازار داخلی ان باشــیم‪ .‬اجناس و صنایع دستی‬ ‫خارجــی اکنــون زینت بخــش خانه های ایرانی ها شــده و‬ ‫صنایع دستی ایرانی باید در اتاق های ایرانیان جایگزین شود‪.‬‬ ‫ولی بســیار جای افســوس دارد که ایــن فرهنگ کمتر جا‬ ‫افتاده که برای تزیین خانه هایمان از صنایع دستی خودمان‬ ‫استفاده کنیم‪».‬‬ ‫عراقچی تصریح کرد‪« :‬شــاید خیلی از مردم ذهنیتی که‬ ‫از صنایع دســتی دارند‪ ،‬همان صنایع دستی قدیمی و سنتی‬ ‫است‪ ،‬درحالی که اکنون کارهای مدرن و خوبی انجام شده و‬ ‫صنایع دستی ایرانی می تواند پاسخگوی نیازهای افرادی که‬ ‫کارهای مدرن را هم می پسندند‪ ،‬باشد‪».‬‬ ‫معاون سیاسی وزارت امورخارجه درباره ترویج استفاده از‬ ‫صنایع دســتی ایرانی تاکید کرد‪« :‬اول باید برای این هنر از‬ ‫طریق صدا و سیما و رسانه ها فرهنگ سازی و تبلیغات انجام‬ ‫شــود‪ .‬باید این هنر را اول بــه ایرانی ها معرفی کنیم و بازار‬ ‫داخلــی ان را پیدا کنیم و بعد هم زمان بازارهای خارجی را‬ ‫هــم مدنظر بگیریم‪ .‬چون این صنعت قدرت ارزاوری زیادی‬ ‫دارد و در عین حال کار فرهنگی هم است‪».‬‬ ‫عراقچی گفت‪« :‬هر اثر صنایع دستی که به فروش می رسد‬ ‫غیر از اشــتغال زایی و ارزاوری‪ ،‬معرفــی فرهنگ ایران نیز‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬تک تک این اثار‪ ،‬هر کدام یک ســفیر‬ ‫فرهنگی هســتند و وقتی در خانه هــای خارجی و محافل‬ ‫خارج از کشور قرار می گیرند‪ ،‬اثر خود را می گذارند‪».‬‬ ‫عراقچــی با اظهــار امیــدواری از اینکــه وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪،‬گردشــگری و صنایع دستی با ساختار جدیدی که‬ ‫پیدا کرده‪ ،‬همت بیشــتری در صنایع دستی و فرش ایران‬ ‫بگذارد که هم بازار داخلی و هم بازار خارجی ان گسترده تر‬ ‫شــود‪ ،‬ادامه داد‪« :‬یکــی از ماموریت هایی کــه وزارت امور‬ ‫خارجــه در شــرایط حاضر برای خود تعریــف کرده کمک‬ ‫به صادرات غیرنفتی کشــور اســت‪ ».‬او افزود‪« :‬در اقتصاد‬ ‫مقاومتی چند ماموریت به وزارت امورخارجه ســپرده شده‬ ‫اســت که یکی از انها صادرات غیرنفتی و کمک به صادرات‬ ‫است‪ .‬ما بر اســاس وظیفه ای که بر عهده مان است‪ ،‬جایگاه‬ ‫ویژه ای را برای صنایع دســتی و فرش قائل هستیم‪ .‬معاونت‬ ‫اقتصــادی وزارت امورخارجه‪ ،‬اداراتــی را به همین منظور‬ ‫تشــکیل داده که هم در بخش گردشــگری و هم در بخش‬ ‫صنایع دســتی و صــادرات‪ ،‬ادارات خاصی ایجاد شــده که‬ ‫حتما در این زمینه کمک خواهیم کرد‪ ».‬عباس عراقچی در‬ ‫پایان گفت‪« :‬امیدوارم بــا همکاری وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی بتوانیم در راه وظیفه مهم ترویج‬ ‫و گسترش صنایع دستی کشورمان هم برای معرفی فرهنگ‬ ‫و هنــر ایرانی به خارج از کشــور و هــم در زمینه فروش و‬ ‫ارزاوری و اشتغال زایی ان در داخل کمک کنیم‪».‬‬ ‫وزیر گردشگری‪ ،‬صنایع دســتی و میراث فرهنگی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران اظهار کرد رابطه بســیار خوب و دوستانه ایران و ارمنستان‪ ،‬زمینه‬ ‫توســعه و تقویت روابط فرهنگی و گردشــگری دو کشور را فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«علی اصغر مونســان» در حاشیه اجالس تمدن های کهن در پکن در‬ ‫دیدار خانم «نارین کاچاتوریان» معاون وزیر گردشــگری‪ ،‬علوم‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و ورزش ارمنستان با اشاره به همکاری های مشترک دو کشور در حوزه‬ ‫فرهنگی گفت‪ :‬یکی از این همکاری ها‪ ،‬برگزاری نمایشــگاه مشترک دو‬ ‫کشــور بود که باعث افزایش ســطح روابط فرهنگی دو کشور شد‪ .‬وی‬ ‫کلیســاهای تاریخی را یکی از جاذبه های ایران برای گردشگران ارمنی‬ ‫معرفی کرد و گفت‪ :‬با توجه به اشــتراکات فرهنگی و همچنین حســن‬ ‫همســایگی دو کشــور‪ ،‬روابط فرهنگی و گردشــگری تهران و ایروان‬ ‫می تواند بیش از وضعیت فعلی افزایش یابد‪.‬‬ ‫وزیر گردشگری در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از ‪ ۴۰۰‬رشته صنایع‬ ‫دســتی در ایران گفت‪ :‬اگر چه جهان‪ ،‬بیشــتر صنایع دستی ایران را با‬ ‫فرش دســتباف می شناســد اما هنرهای زیبایی بیشتری هم داریم که‬ ‫می هر کدام می تواند فرصتی برای همکاری های دو کشــور باشــد‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به تنوع قومی در ایران گفت هــر قوم ایرانی فرهنگ و صنایع‬ ‫دســتی خاص خود را دارد و همیــن موضوع به غنای فرهنگی و میراث‬ ‫تاریخی کشــور افزوده است‪ .‬مونسان ضمن اعالم امادگی برای برگزاری‬ ‫نمایشگاه صنایع دســتی ایران در ایروان‪ ،‬وزیر گردشگری ارمنستان را‬ ‫برای شرکت در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی تهران‬ ‫که فوریه ســال جاری برگزار می شود دعوت کرد که مورد استقبال قرار‬ ‫گرفت‪ .‬وزیر گردشــگری‪ ،‬صنایع دســتی و میــراث فرهنگی جمهوری‬ ‫اســامی در پایان به توانمندی های پزشــکی ایــران پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫ایران دارای پزشــکان و بیمارستان های تخصصی زیادی است و پذیرای‬ ‫بیماران ارمنی با قیمت های بســیار ارزانتر از اروپا هستیم‪ .‬خانم «نارین‬ ‫کاچاتوریان» معاون وزیر گردشــگری‪ ،‬علوم‪ ،‬فرهنگ و ورزش ارمنستان‬ ‫هــم در این دیدار گفت‪ :‬سپاســگذار و قدردان توجه ایــران به میراث‬ ‫ارمنستان هستیم‪ .‬وی ضمن تاکید بر تالش برای جذب گردشگر توسط‬ ‫دو کشــور‪ ،‬خواهان برگزاری نمایشگاه مشترک فرش ایران و ارمنستان‬ ‫در ایروان شد و گفت‪ :‬این نمایشگاه فرصت مناسبی برای ایران است که‬ ‫تاریخ فرش را به نمایشگاه بگذارد زیرا تنها تمدن های بزرگ مانند ایران‬ ‫می توانند الگوی جهانی فرش باشند‪ .‬برپایی نمایشگاه مشترک هنرهای‬ ‫تزیینی دست ساز از دیگر پیشنهادات معاون وزیر گردشگری ارمنستان‬ ‫بود و گفت این نمایشــگاه می تواند بسیار مورد توجه جهانیان قرار گیرد‬ ‫تا با هنر بانوان تمدن های کهن مانند ایران و ارمنســتان اشــنا شوند‪.‬‬ ‫ســومین اجالس وزرای گردشگری کشــورهای عضو مجمع تمدن های‬ ‫کهن با حضور ‪ ۹‬کشــور چین‪ ،‬ایــران‪ ،‬هند‪ ،‬عراق‪ ،‬مصر‪ ،‬ارمنســتان‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬بولیوی‪ ،‬پرو و یونان در هتل بین المللی پکن برگزار شــد‪ .‬در این‬ ‫همایش که وزرای گردشــگری کشورهای تاجیکستان و مکزیک نیز به‬ ‫عنوان کشورهای ناظر حضور داشتند «علی اصغر مونسان» وزیر میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری جمهوری اسالمی ایران هم در‬ ‫راس یک هیات عالی رتبه شرکت و سخنرانی کرد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ یونان‪:‬‬ ‫میراث فرهنگی؛ نقطه مشترکت تهران و اتن است‬ ‫وزیر فرهنــگ و ورزش یونان با اشــاره به غنای‬ ‫فرهنگ ایــران اظهار کرد میــراث فرهنگی نقطه‬ ‫مشترک دو کشور ایران و یونان است و تبادل دانش‬ ‫و تجرببات می تواند نقطه اغاز این همکاری ها باشد‪.‬‬ ‫«لینا مندونا» در حاشیه اجالس تمدن های کهن در‬ ‫پکن در دیدار با «علی اصغر مونســان» وزیر میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری جمهوری‬ ‫اسالمی ایران با اشاره به تفاهم نامه همکاری میان دو‬ ‫وزارتخانه در مورد حفظ اثار فرهنگی‪ ،‬خواستار حفظ‬ ‫و ادامــه این تفاهم نامه شــد‪ .‬او گفت‪ :‬دولت یونان‬ ‫معتقد به گفت و گــو میان تمدن ها نه رویارویی و‬ ‫درگیری است و در همین راستا دو کشور می توانند‬ ‫به عنوان دو تمدن باستانی با یکدیگر بیشتر همکاری‬ ‫کنند‪ .‬وی ضمن اســتقبال از پیشنهادهای ایران در‬ ‫زمینه تقویت و توسعه همکاری های فرهنگی میان‬ ‫دو کشــور گفت‪ :‬این موضوعــات را از طریق وزارت‬ ‫خارجه های دو کشور پیگیری خواهیم کرد‪ .‬مندونا‬ ‫تصریح کرد ایران از نظــر فرهنگ‪ ،‬ادبیات و تاریخ‪،‬‬ ‫کشــوری غنی است و فرش ایرانی نمادی از ادبیات‬ ‫ایرانی اســت که در همه جای دنیا شــهره اســت‪.‬‬ ‫«علی اصغر مونســان» وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری جمهوری اسالمی ایران هم در‬ ‫این دیدار گفت‪ :‬اجــاس تمدن های کهن فرصت‬ ‫مناسبی برای نزدیکی دو فرهنگ و شناخت بیشتر‬ ‫مردم از همدیگر است و گردشگری می تواند در این‬ ‫زمینه خیلی کمک کند‪ .‬وی با اشاره به اینکه ایران‬ ‫و یونان جزو تمدن های کهن هســتند و موضوعات‬ ‫مشترک زیادی برای همکاری در این زمینه میان دو‬ ‫کشور وجود دارد تصریح کرد می توانیم در زمینه راه‬ ‫اندازی موزه های دو کشور در کشورهای دیگر مانند‬ ‫انچه که با اسپانیا و فرانســه داریم همکاری کنیم‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری‬ ‫جمهوری اسالمی ایران با اشاره به برگزاری نمایشگاه‬ ‫بین المللی گردشگری تهران از وزیر گردشگری یونان‬ ‫برای سفر به ایران و حضور در این نمایشگاه دعوت‬ ‫کرد که مورد اســتقبال قرار گرفت‪ .‬مونسان با اشاره‬ ‫به صنایع دســتی بی نظیر ایران گفت اگرچه فرش‬ ‫ایرانی در جهان معروف است و ایران را با فرش می‬ ‫شناسند اما ایران دارای اثار زیباتری است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫جدا از مسائل گردشگری‪ ،‬پزشکان و بیمارستان های‬ ‫بســیار تخصصی در ایران داریم و عمل های بسیار‬ ‫خوبی در زمینه پیوند اعضا انجام می شــود که می‬ ‫تواند زمینه همکاری توریسم درمانی میان دو کشور‬ ‫را فراهم کند‪ .‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری جمهوری اسالمی ایران عصر پنجشنبه‬ ‫در راس یک هیات عالی رتبه وارد فرودگاه پکن شد‪.‬‬ ‫دیدار و مالقات با وزیر فرهنگ و گردشــگری چین‪،‬‬ ‫دیدار با وزیر گردشــگری یونان و ارمنستان و گفت‬ ‫و گوهای خبری با رســانه های چین از جمله «سی‬ ‫ســی تی وی» تلویزیون دولتی چین و روزنامه های‬ ‫گلوبال تایمز و چاینا دیلی کالچر از جمله برنامه های‬ ‫مونسان در سفر به پکن است‪.‬‬ ‫نمایش برترین دستبافته های ایرانی در نیاوران‬ ‫نمایشــگاه برندهای برتر فرش و تابلوفرش دستباف ایرانی از تاریخ ‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬اذر ماه در محوطه حیاط هنر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برپا‬ ‫می شود‪ .‬تاریخی برای فرش ایرانی در دست نیست اما براساس کاوش های‬ ‫بــه عمل امده این هنر بی بدیل را به دوران مادها نســبت می دهند اما‬ ‫مساله مهم ان است که دنیا‪ ،‬ایران و ایرانیان را قرن های متوالی است به‬ ‫قالی و فرش ان می شناسد و بســیاری داشتن ان را نیز برای خود مایه‬ ‫مباهات می دانند‪ .‬براساس اسناد موجود‪ ،‬اوج رشد و شکوفایی تاریخ فرش‬ ‫دستباف کشور به دوران شاه طهماسب صفوی باز می گردد و اثار برجای‬ ‫مانده از این دوران در موزه های جهان نیز اثباتی است بر این مدعا‪ .‬فرش‬ ‫دستباف کاالیی است که در شرایط مختلف توانسته به کمک کشور بیاید‬ ‫و نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد‪ .‬هم اکنون فرش ‪ ۲۹‬منطقه‬ ‫از کشور ثبت جهانی شده و ‪ ۵۴‬اثر نیز به ثبت ملی رسیده است‪.‬صنعت‬ ‫فرش ایران با دو میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار بافنده و جمعیتی حدود ‪ ۶‬میلیون‬ ‫نفــر‪ ،‬بزرگترین صنعت و البته صنف کشــور را به خود اختصاص داده تا‬ ‫جایی که هنر فرش ایرانی از دورترین نقاط روســتایی کشور تا شهرهای‬ ‫بــزرگ و کوچک تاثیر قابل توجهی را در صنعت کشــور از خود برجای‬ ‫گذاشــته است‪ .‬اما باید دانســت که این هنر اصیل ایرانی طی نیم دهه‬ ‫گذشــته با فراز و نشــیب های فراوانی روبرو بوده تا جایی که امروزه این‬ ‫صنعت عالوه بر ایجاد حاشــیه های فراوان‪ ،‬دستخوش تحوالت گوناگونی‬ ‫نیز شــده اســت‪ .‬امار گمرک نشــان می دهد ‪ ۸۰‬درصد تولیدات فرش‬ ‫دســتباف با رقمی معادل ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر صادر و ‪ ۲۰‬درصد تولیدات‪،‬‬ ‫صرف بازار داخلی می شــود که این امار لزوم تبلغ برای استفاده از کاالی‬ ‫داخلی را نشــان می دهد و برگزاری نمایشگاه های فرش می تواند در این‬ ‫جهت تا حدودی یاری دهنده باشد‪ .‬نمایشگاه برندهای برتر دستبافته های‬ ‫ایرانــی به این منظور و با هــدف ترویج فرهنگ ایرانی‪ ،‬حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی در راستای شعار سال و معرفی صنعت فرش و تابلوفرش دستباف‬ ‫در مجموعه نیاوران برگزار می شــود‪ .‬در این نمایشــگاه که با حضور ‪۲۸‬‬ ‫تولیدکننده از بهترین صنعتگران و تولیدکنندگان دســتبافته های فرش‬ ‫و تابلوفرش ایرانی برگزار می شود‪ ،‬دستبافت هایی از استان ها و شهرهای‬ ‫مختلف کشــور از جمله تبریز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬قم‪ ،‬کاشــان‪ ،‬اردکان‪ ،‬سیرجان‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬ترکمن‪ ،‬نائین و ‪ ...‬در طرح ها و رنگ های مختلف‬ ‫به عالقه مندان عرضه می شود‪ .‬عالقه مندان جهت بازدید از این نمایشگاه‬ ‫می توانند از تاریخ ‪ ۶‬تا ‪ ۱۵‬اذرماه از ســاعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬و جمعه ها از ‪۱۱‬‬ ‫صبح تا ‪ ۲۱‬به مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران واقع در میدان شــهید‬ ‫باهنر (نیاوران) مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ ۷‬اثر صنایع دستی موفق به دریافت نشان مرغوبیت کاال شدند‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫اســتان از برگــزاری پنجمین دوره ارزیابــی اثار صنایع‬ ‫دســتی کشور برای اهدای نشان ملی مرغوبیت کاال خبر‬ ‫داد‪ .‬فخرالدین صابری با اشاره به برگزاری پنجمین دوره‬ ‫ارزیابی اثار صنایع دســتی کشور برای اهدای نشان ملی‬ ‫مرغوبیت کاال‪ ،‬گفت‪ :‬صنایع دستی و هنرهای سنتی یکی‬ ‫از مولفه های فرهنگ بومی و ملی هر کشوری هستند که‬ ‫البته در این خصوص کشــور ایران جزو چند کشور اول‬ ‫جهان در حوزه هنرهای ســنتی می باشد و در این میان‬ ‫وظیفه نشــر و پاســداری از این میراث ارزشمند برعهده‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬با توجه به اهمیت و نقش صنایع دســتی در‬ ‫اقتصاد کشورها‪ ،‬ســازمان جهانی صنایع دستی اقدام به‬ ‫ارزیابی مشــترک کلیه اثار فاخر صنایع دستی از تمامی‬ ‫نقاط جهان هر دو ســال یکبار کرده است تا این اثار پس‬ ‫از دریافت امتیازات الزم موفق به اخذ نشان جهانی اصالت‬ ‫یونســکو گردند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬مقدمه معرفی اثار فاخر‬ ‫صنایع دستی کشور به سازمان جهانی صنایع دستی البته‬ ‫دریافت نشــان مرغوبیت کاال از وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی اســت‪ .‬مدیر کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان البرز با اشاره به‬ ‫اینکه تا به امروز ‪ 67‬اثر از هنرمندان استان البرز در ‪ 4‬دوره‬ ‫گذشته موفق به کسب نشان ملی مرغوبیت کاال شده اند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در پنجمین دوره داوری دریافت نشان ملی مرغوبیت‬ ‫کاال ‪ 7‬اثر از اثار ارائه شده توسط هنرمندان صنایع دستی‬ ‫استان البرز موفق به دریافت این نشان شده اند‪ .‬فخرالدین‬ ‫صابری در پایان گفت‪ :‬در دو دوره گذشــته مراسم اهدای‬ ‫نشان اصالت یونسکو‪ 3 ،‬اثر شاخص از هنرمندان البرز پس‬ ‫از گذراندن مرحله دریافت نشان ملی و دریافت باالترین‬ ‫امتیاز برای شــرکت در داوری‪ ،‬موفق به کسب این نشان‬ ‫ارزشمند شده اند‪ .‬در دوره گذشته سهم ایران برای ارسال‬ ‫اثار منتخب ‪ 7‬اثر بوده است که از این بین ‪ 2‬اثر متعلق به‬ ‫این استان و از بین اثاری که موفق به کسب نشان جهانی‬ ‫یونسکو شده اند ‪ 2‬اثر از استان البرز بوده است و این نشان از‬ ‫ظرفیت های باالی استان البرز در میان استانهای قدرتمند‬ ‫صاحب صنایع دستی ایران دارد‪.‬‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 1398‬سال چهارم شماره‪64‬‬ ‫زیلو‪ ،‬دست بافته ای که به شهرت جهانی رسید‬ ‫زیلو‪ ،‬دست بافته ای که به شــهرت جهانی رسید زیلو‪ ،‬دست بافته هزار‬ ‫ساله هنرمندان میبدی اســت که اکنون با نام این شهرستان به شهرت‬ ‫جهانی رسیده اســت‪ .‬زیلو‪ ،‬یکی از صنایع دســتی قدیمی ایران است و‬ ‫از زمــان کهن مورد عالقــه و مصرف میبدی ها قرار داشــته چراکه هم‬ ‫دســتباف بوده و هم سازگار با محیط زیست اســت‪ ،‬تا انجا که به فرش‬ ‫ســامت معروف شده و به خاطر مصرف پنبه به عنوان عنصر اولیه بدون‬ ‫پرز در بافت‪ ،‬ســامتی بافنده و مصرف کننــده را به مخاطره نمی اندازد‪.‬‬ ‫خاستگاه این هنر صنعت شهرستان میبد است و به گواه تاریخ‪ ،‬میبدی ها‬ ‫نفیس تریــن زیلو ها را بافتند و در ان تغییرات ایجاد کردند‪ .‬هیچ زیلویی‬ ‫وجود ندارد که بافت شهر دیگری و تاریخ قرن ها قبل را داشته باشد و از‬ ‫سوی دیگر این هنر صنعت در عین سادگی بافت اولیه‪ ،‬نقش و نگار های‬ ‫ظریــف و منحصربه فــرد دارد و در طرح هــا و رنگ هــای مختلف بافت‬ ‫می شود که ابی ســفید ازجمله معروف ترین و پرطرفدارترین رنگ های‬ ‫این مفروش ســنتی اســت‪ .‬زیلو با ســاختار گلدانی‪ ،‬نقوش گل چند پر‬ ‫و طوق در زمینه بافته می شود که ســاختار گلدانی معموالً با طرح های‬ ‫مربع‪ ،‬خطوط شکسته حاشیه‪ ،‬لچک‪ ،‬لوزی و قندیل پر می شود‪ .‬زیلو در‬ ‫گذشته تنها به عنوان فرش و زیرانداز استفاده می شد‪ ،‬اما اکنون زیلوبافان‬ ‫خــوش ذوق میبدی کاربرد های جدیدی به این دســت بافته داده اند که‬ ‫به عنوان روکش صندلی ماشین‪ ،‬تابلو‪ ،‬سجاده‪ ،‬کناره‪ ،‬پشتی و مبل تولید‬ ‫می شود‪ .‬سازگاری با محیط زیست‪ ،‬عمر مفید و طوالنی ثبات رنگ و ضد‬ ‫الرژی ازجمله مزایای زیلوی میبد است‪ .‬قدیمی ترین زیلویی که در حال‬ ‫حاضر در ایران موجود است‪ ،‬قطعه ای مربوط به سال ‪ 808‬هجری قمری‬ ‫است که در موزه زیلوی میبد نگهداری می شود و نفیس ترین زیلوی میبد‬ ‫نیز متعلق به قرن ‪ 12‬هجری قمری اســت که بر روی ان ‪ 24‬ســجاده‬ ‫طراحی شده و در حاشیه ان نام واقف و تاریخ هزار و ‪ 118‬هجری قمری‬ ‫نقش بسته است‪.‬‬ ‫افزایش صادرات زیلو‬ ‫اقای مصطفــی فاطمی‪ ،‬مدیــرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری استان یزد گفت‪« :‬یکی از شــاخصه هایی که باعث می شود‬ ‫شهری در حوزه صنایع دســتی به ثبت جهانی برسد فعالیت اکثر مردم‬ ‫ان شــهر در زمینه صنعت دستی مد نظر و نقش ان ها در اقتصاد شهر‬ ‫اســت‪ ».‬وی با بیان اینکه نزدیک به ‪ 80‬درصد مردم و حتی مسئولین‬ ‫شهرســتان میبد با صنعت زیلوبافی اشــنا هســتند افزود‪« :‬شهر میبد‬ ‫توانســت تمام شاخصه ها را برای ثبت جهانی صنعت دستی زیلو کسب‬ ‫کند و به عنوان شــهر جهانی زیلو به دنیا معرفی شود‪ ».‬او گفت‪ :‬بعد از‬ ‫ثبت جهانی‪ ،‬مردم به ایجاد کارگاه های زیلوبافی ترغیب شدند و در حال‬ ‫حاضــر بیش از ‪ 500‬هنرمند زیلوبــاف در کارگاه های زیلوبافی فعالیت‬ ‫دارند و تولید زیلو در این شهرســتان افزایش پیدا کرده و اکنون باید با‬ ‫بازاریابــی‪ ،‬صنعت زیلو را بیش از پیش به مــردم ایران و جهان معرفی‬ ‫کنیم‪ .‬اقای فاطمی با اشاره افزایش صادرات زیلو اظهار کرد‪ :‬در گذشته‬ ‫زیلوی میبد به کربال‪ ،‬نجف و سامرا صادر می شد و به تازگی صادرات به‬ ‫سایر کشور ها برنامه ریزی شده است و کشور هایی نیز ابراز تمایل کردند‬ ‫کــه برخی از ان ها نیز با توجه به شــرایط اب و هوایی منطقه نوع مواد‬ ‫نماینــده دفتر تبلیغات و بازاریابــی وزارت میراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری ایران در‬ ‫شانگهای گفت‪ :‬گردشگری یکی از حلقه های اتصال‬ ‫ایران و چین است و باید از این فرصت به نحو مناسبی‬ ‫برای تقویت روابط دو کشــور استفاده کرد‪« .‬حسین‬ ‫خلیفی» روز ســه شــنبه در هفتمین کنفرانس بین‬ ‫المللی گردشــگری با محوریت چای در دانشگاه بین‬ ‫الملل ماکائو در جنــوب چین افزود‪ :‬چین و ایران از‬ ‫تمدن های کهن راه ابریشــم بوده انــد و اکنون نیز‬ ‫روابط دو کشــور به ویژه در عرصه گردشــگری در‬ ‫چارچوب طرح یک کمربند ‪ -‬یک جاده افزایش یافته‬ ‫اســت‪ .‬وی با اشاره به مصوبه لغو یک طرفه روادید با‬ ‫چیــن افزود این اقدام که در راســتای تقویت روابط‬ ‫اولیه خاصی را سفارش می دهند‪.‬‬ ‫جهانی شدن زیلو به کام چه کسی است؟‬ ‫خانم فاطمه منصوری یکــی از زیلوبافان کهنه کار میبدی از قدمت و‬ ‫مزیت های زیلو گفت و افزود‪ :‬جهانی شــدن زیلــو تفاوتی به حال ان ها‬ ‫نداشــته است‪ .‬خانم منصوری بیان کرد‪ :‬ما از مردم می شنویم که زیلویی‬ ‫که ‪ 40‬سال است می بافیم جهانی شده‪ ،‬اما درامد ما همچنان مانند قبل‬ ‫است و حتی بیمه هم نیســتیم‪ .‬اقای فاطمی‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشــگری استان یزد با اشاره به مشکالت زیلوبافان در‬ ‫زمینه بیمه گفت‪ :‬تعداد صنعتگرانی که می توانیم در کشــور بیمه کنیم‬ ‫بســیار محدود و ســهمیه اســتان یزد هم میزان کمی است که با ثبت‬ ‫جهانی ســعی می کنیم که این سهمیه را افزایش دهیم‪ .‬اقای محمدعلی‬ ‫طالبی‪ ،‬استاندار یزد با اشاره به ضرورت معرفی بیش از پیش ظرفیت های‬ ‫میراثی اســتان به مردم جهان‪ ،‬گفت‪« :‬ثبــت جهانی زیلو اغاز کار برای‬ ‫بهره برداری از این میراث ارزشــمند اســت‪ .‬وی ثبت جهانی زیلو را اغاز‬ ‫کار برای بهره برداری از این میراث ارزشــمند عنوان کرد و افزود‪« :‬ایجاد‬ ‫خوشــه زیلو‪ ،‬ارائه تسهیالت گســترش فعالیت های زیلوبافی در میبد و‬ ‫جذب کمک های علمی و اموزشــی جهاد دانشگاهی ازجمله اقدامات در‬ ‫دستور کار استان یزد برای حمایت از زیلوی میبد است‪».‬‬ ‫زیلوبافان میبد پیشانی درخشان تولید زیلو در کشور هستند‬ ‫اقای علی اصغر مونســان‪ ،‬رئیس سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشــگری گفت‪ :‬استان یزد با توجه به ســابقه دیرینه در تولید انواع‬ ‫صنایع دستی جایگاه ویژه ای در شکوفایی هنر صنعت زیلو دارد و فعاالن‬ ‫این حوزه در شهرســتان میبد پیشــانی درخشــان تولید زیلو در کشور‬ ‫هســتند‪ .‬وی افزود‪ :‬ما با این باور که صنایع دســتی اقتصاد بومی و ملی‬ ‫را متحول می کند اقدام به تجهیز کارگاه ها‪ ،‬اموزش‪ ،‬پرداخت تســهیالت‬ ‫به زیلوبافان و در اختیار گذاشــتن رایگان دار زیلوبافی به بافندگان برای‬ ‫احیای این صنعت تاریخی کردیم و از هیچ کمک و حمایتی برای مطرح‬ ‫شــدن زیلو در سطح جهانی نیز دریغ نخواهیم کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬جهانی‬ ‫شدن یکی از مهم ترین دستاوردهایش معرفی شهر است که اکنون میبد‬ ‫به عنوان یک شهر جهانی در جهان با موضوع زیلو معرفی می شود‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری در پایان تصریح کرد‪:‬‬ ‫ما هر جایی را که به ثبت جهانی رساندیم امار های جهانی و گردشگر های‬ ‫خارجی‪ ،‬به شدت رشد کرد که امیدواریم میبد هم از موهبت های جهانی‬ ‫شدن برخوردار شود و بتوانیم در سال های اینده صنایع دیگر این استان‬ ‫را به ثبت جهانی برسانیم‪.‬‬ ‫گردشگری حلقه اتصال ایران و چین است‬ ‫گردشــگری میان دو کشور صورت گرفته است تاثیر‬ ‫زیادی در افزایش تعداد گردشگران چینی به ایران و‬ ‫برعکس دارد‪ .‬نماینده دفتر تبلیغات و بازاریابی وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری ایران در‬ ‫شانگهای تاکید کرد ســرمایه گذاری در این صنعت‬ ‫در تمام کشــورهای دارای جاذبه های جهانگردی رو‬ ‫به افزایش است ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای‬ ‫مقصد گردشــگران چینی‪ ،‬ظرفیت های زیادی برای‬ ‫سرمایه گذاری در این حوزه دارد‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫جذب گردشگران خارجی به ایران یکی از برنامه های‬ ‫دفتر بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی در‬ ‫شانگهای است به سرمایه گذاران چینی اطمینان داد‬ ‫ســرمایه گذاری در زمینه گردشــگری ایران پربازده‬ ‫و ســوداور خواهد بود‪ .‬خلیفــی در بخش دیگری از‬ ‫ســخنانش تصریح کرد‪ :‬توسعه گردشگری کشاورزی‬ ‫یکی از راهبردهای مناســب در کشــورهای مختلف‬ ‫بــرای جذب گردشــگر و همچنین تقویــت نواحی‬ ‫روســتایی اســت و می تواند به عنوان یکی از عرصه‬ ‫های تنوع بخش اقتصاد روســتایی مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫او از گردشگری روستایی به عنوان یکی از شاخه های‬ ‫مهم در صنعت گردشگری یاد کرد و گفت‪ :‬در ایران‬ ‫نیز توسعه گردشگری روستایی در دستور قرار گرفته‬ ‫اســت که هم باعث حفظ روستاها شده و همچنین‬ ‫فرصتی را برای فراهم اوردن گردشــگری روستایی‬ ‫فراهم کرده است‪ .‬خلیفی گردشگری کشاورزی را در‬ ‫ابعاد اقتصادی‪ ،‬زیست محیطی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫تاثیرگذار دانست و گفت‪ :‬این نوع گردشگری می تواند‬ ‫فرهنگ و ســنن روســتایی را حفظ نماید‪ ،‬وضعیت‬ ‫اجتماعی کشــاورزان را بهبود دهد و زنان کشــاورز‬ ‫را توانمند ســازد‪ .‬نماینده دفتــر تبلیغات و بازاریابی‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری‬ ‫ایران در چین در ادامه به تاریخچه کشــت چای در‬ ‫ایران‪ ،‬میزان تولیــد و مصرف ان و همچنین معرفی‬ ‫انواع چای و شــیوه مصــرف ان پرداخت‪ .‬هفتمین‬ ‫کنفرانس بین المللی گردشــگری چای با همکاری‬ ‫بنیاد ماکائو‪ ،‬کالج انجمن دانشگاه چینی هنگ کنگ‬ ‫و ماهنامه مینگ پائو چین و با مشــارکت ‪ ۲۰‬کشور‬ ‫اســیایی مسیر یک جاده ‪ -‬یک کمربند به مدت سه‬ ‫روز برگزار شد‪.‬‬ ‫راهنمای خرید محصول دست هنرمندان منتشر شد‬ ‫جغرافیایعرضهصنایع دستی‬ ‫یکی از چالش های موجود در حوزه صنایع دستی برای عالقه مندان این است که نمی دانند چه صنایع دستی‬ ‫را از کدام شــهر یا روستا باید خریداری کنند‪ .‬برای برطرف کردن این چالش «دنیای اقتصاد» گزارش زیر‬ ‫را تدوین کرده اســت‪ .‬صنایع دســتی یکی از تولیدات خالقانه هر کشــور به شــمار می رود که برگرفته از‬ ‫فرهنگ‪ ،‬اداب و رسوم حاکم بر ان منطقه است‪ .‬صنایع دستی معموال مشتریان خاصی را به خود اختصاص‬ ‫می دهند و بسیاری از کشورهای پیشرفته از این بخش در حوزه میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫درامدزایی قابل توجهی برای روستاییان ایجاد کرده اند؛ زیرا اغلب صنایع دستی کشورها توسط افراد ساکن‬ ‫در روســتا تولید می شود‪ .‬گردشگری و صنایع دستی با یکدیگر رابطه ای مستقیم دارد؛ به طوری که افزایش‬ ‫جذب گردشــگر خارجی بر افزایش فروش صنایع دســتی تاثیر مســتقیمی می گذارد و با ورود توریست و‬ ‫گردشــگر به روســتا ها و شهرهایی که افراد ســاکن در ان به تولید صنایع دستی مشغول هستند مطمئنا‬ ‫میزان فروش صنایع دســتی نیز افزایش می یابد‪ .‬برای اغلب توریســت هایی که به کشورهای مختلف سفر‬ ‫می کنند اینکه «چه صنایع دســتی را از کدام روســتا یا شــهر باید خریداری کنند؟» اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫براســاس لیستی که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است ‪ ۲۰‬استان در تولید صنایع دستی مختلف‬ ‫همچون‪ :‬سفال‪ ،‬سوزن دوزی‪ ،‬گیوه‪ ،‬قالی‪ ،‬گلیم‪ ،‬عبا و حوله بافی مشغول هستند که ‪ ۹‬روستا و ‪ ۱۹‬شهر در‬ ‫این اســتان ها برای خرید ‪ ۲۸‬نوع صنایع دستی معرفی شده است‪ .‬بررسی ها نشان می دهد در روستاهایی‬ ‫که تولید صنایع دستی دارند غالب بومی های در این حوزه مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫اگر مســافران شهر اصفهان قصد خریدمحصوالت نساجی ســنتی‪ -‬محصوالتی که با کمک دستگاه های‬ ‫ســاده بافندگی تولید می شود‪ ،-‬ســفالی و بافته های داری را دارند می توانند به ترتیب به شهرهای کاشان‬ ‫‪،‬شــهر رضا و روستای مهرگرد مراجعه کنند‪ .‬در شهر نودشه و هرسین کرمانشاه نیز عالقه مندان می توانند‬ ‫گیوه و گلیم خریداری کنند و برای خرید ســازهای ســنتی کرمانشــاه نظیر تنبور‪ ،‬تار و ســه تار باید به‬ ‫روســتای فش که همه تولیدکنندگان و اهالی ساکن در این روستا نوازنده نیز هستند مراجعه کنند‪ .‬یکی‬ ‫از بهترین صنایع دستی استان گلستان که در شهر گنبد کاووس تولید می شود قالی ترکمن است که نظر‬ ‫اخبار‬ ‫‪7‬‬ ‫تشکیل ستاد هگمتانه برای ثبت جهانی‬ ‫ســـــتاد ساماندهــــی و اماده سازی هگمتانه برای ثبت‬ ‫جهانی روز دوشــنبه ‪ ۴‬اذر در اســتانداری همدان تشکیل‬ ‫شد‪ .‬به گـــزارش میــراث اریا به نقل از روابط عمومی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی همدان‪ ،‬در این‬ ‫جلســه که با حضور معاون عمرانی اســتاندار همدان برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬علی مالمیر مدیــرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی همدان گفت‪« :‬در صورت اجرای کامل طرح‬ ‫تفصیلی در خیابــان اکباتان همدان و بافت بــازار و اماکن‬ ‫بالاســتفاده به کاربری های تجاری و گردشگری تغییر شکل‬ ‫خواهنــد یافــت‪ ».‬او افزود‪« :‬اجرای طرح تفصیلی مشــکل‬ ‫خیابان اکباتان و کسبه ان را رفع می کند‪ ،‬ضمن اینکه احیای‬ ‫کاروانسراها‪ ،‬ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی در محوطه‬ ‫ورودی هگمتانه و تکمیل موزه منطقه ای می تواند باعث رونق‬ ‫خیابان اکباتان شــود و واحدهای ناهمگن می توانند با تغییر‬ ‫کاربری ماهیت جدیدی را به دست اورند‪ ».‬مالمیر اضافه کرد‪:‬‬ ‫«ضــرورت اجرای طرح تفصیلی به‪‎‬منظور ایجاد دسترســی‬ ‫مناسب کل بازار و رفع مشکل کسبه درخصوص حمل ونقل‪،‬‬ ‫اهمیت تغییر کاربری بازار اهن فروشــان به مشاغل همگن با‬ ‫بافت از جمله مشاغل گردشگری و پیش بینی مشوق هایی در‬ ‫این زمینه‪ ،‬احیای ســراهای داخل بازار با مشارکت این اداره‬ ‫کل‪ ،‬شهرداری همدان و کســبه به منظور رونق بازار خیابان‬ ‫اکباتان از دیگر موضوعاتی است که باید به ان توجه شود‪».‬‬ ‫محمودرضــا عراقی‪ ،‬معاون عمرانی اســتاندار همدان نیز در‬ ‫این ســتاد با تاکید بر اهمیت ثبــت جهانی هگمتانه گفت‪:‬‬ ‫«باید اعضای کمیسیون ماده ‪ ۵‬با همکاری برای اجرای طرح‬ ‫تفصیلی همت داشــته باشــند که تاثیر ان بر توانمند شدن‬ ‫بازار اکباتان بر کسی پوشیده نیست و هم زمان با مکان یابی‬ ‫سایت مناسب برای صنف اهن فروشان این مشکل نیز مرتفع‬ ‫خواهد شد‪».‬‬ ‫نخستین هتل بیمارستان کشور در ایالم‬ ‫مدیرکلمیراث فرهنگی‪،‬گردشگریوصنایع دستیاستانایالماز‬ ‫ثبت نخستین درخواست هتل بیمارستان در سامانه سرمایه گذاری‬ ‫این وزارتخانه خبر داد‪ .‬عبدالمالک شــنبه زاده گفت‪« :‬درخواست‬ ‫موافقت اصولی ایجاد هتل بیمارستان در شهر ایالم توسط بخش‬ ‫خصوصی بومی استان در سامانه سرمایه گذاری وزارتخانه ثبت شده‬ ‫اســت‪ ».‬وی افزود‪« :‬طی رایزنی های انجام شده با مالک و رئیس‬ ‫بیمارستان تخصصی کوثر شهر ایالم در راستای تکمیل زنجیره‬ ‫گردشگری ســامت استان و استفاده بهینه از این ظرفیت برای‬ ‫گردشگران و مراجعان از عراق‪ ،‬درخواست تبدیل این بیمارستان به‬ ‫هتل بیمارستان با سرمایه گذاری ‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال و اشتغال زایی‬ ‫ثابت ‪ ۸۰‬نفر ثبت شــده اســت‪ ».‬شــنبه زاده تصریح کرد‪« :‬این‬ ‫بیمارستان پس از کســب مجوزهای الزم تا اواخر سال جاری به‬ ‫هتل بیمارستان تبدیل می شود‪ ،‬خوشبختانه این طرح تاکنون ‪۸۵‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‪».‬‬ ‫صنایع دستی سفرای فرهنگی ایران‬ ‫معاون سیاســی وزارت امورخارجه در مراسم افتتاح نخستین‬ ‫فروشگاه صنایع دستی حامیان‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬بر اساس وظیفه ای که‬ ‫بر عهده مان است‪ ،‬جایگاه ویژه ای را برای صنایع دستی و فرش قائل‬ ‫هستیم و معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه‪ ،‬اداراتی را به همین‬ ‫منظور تشکیل داده است‪ ».‬وی تاکید کرد‪« :‬فکر می کنم قبل از‬ ‫صادرات صنایع دستی باید به فکر بازار داخلی ان باشیم‪ .‬اجناس‬ ‫و صنایع دستی خارجی اکنون زینت بخش خانه های ایرانی ها شده‬ ‫و صنایع دستی ایرانی باید در اتاق های ایرانیان جایگزین شود‪ .‬ولی‬ ‫بسیار جای افسوس دارد که این فرهنگ کمتر جا افتاده که برای‬ ‫تزئینخانه هایمانازصنایع دستیخودماناستفادهکنیم‪».‬عراقچی‬ ‫درباره ترویج استفاده از صنایع دستی ایرانی تاکید کرد‪« :‬اول باید‬ ‫برای این هنر از طریق صدا و ســیما و رســانه ها فرهنگ سازی و‬ ‫تبلیغات انجام شود‪ .‬باید این هنر را اول به ایرانی ها معرفی و بازار‬ ‫داخلی ان را پیدا کنیم و بعد همزمان بازارهای خارجی را هم مدنظر‬ ‫بگیریم‪ .‬چون این صنعت قدرت ارزاوری زیادی دارد و در عین حال‬ ‫کار فرهنگی هم است‪ ».‬معاون سیاسی امور خارجه گفت‪« :‬هر اثر‬ ‫صنایع دستی که به فروش می رسد غیر از اشتغال زایی و ارزاوری‪،‬‬ ‫معرفی فرهنگ ایران نیز محسوب می شود‪ .‬تک تک این اثار‪ ،‬هر‬ ‫کدام یک سفیر فرهنگی هستند و وقتی در خانه های خارجی و‬ ‫محافل خارج از کشور قرار می گیرند‪ ،‬اثر خود را می گذارند‪ ».‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬در اقتصاد مقاومتی چند ماموریت به وزارت امورخارجه‬ ‫سپرده شده که یکی از انها صادرات غیرنفتی و کمک به صادرات‬ ‫است‪ .‬ما بر اساس وظیفه ای که بر عهده مان است‪ ،‬جایگاه ویژه ای‬ ‫را برای صنایع دستی و فرش قائل هستیم‪ .‬معاونت اقتصادی وزارت‬ ‫امورخارجه‪ ،‬به همین منظور هم در بخش گردشــگری و هم در‬ ‫بخش صنایع دستی و صادرات‪ ،‬ادارات خاصی را تشکیل داده که‬ ‫حتما در این زمینه کمک خواهیم کرد‪».‬‬ ‫تعیین اثار‬ ‫واجد ارزش تاریخی و فرهنگی‬ ‫هر گردشگر داخلی و خارجی را به خود جلب می کند‪ .‬استان گیالن نیز یکی از قطب های مهم حصیربافی‬ ‫محسوب می شود که مرکز تولید ان شهر فشتکه این استان است و عالقه مندان به چادر شب نیز می توانند‬ ‫برای تهیه ان به شــهر قاســم اباد گیالن مراجعه کنند‪ .‬منبت کاری در انواع مختلف جزو صنایع دســتی‬ ‫استان همدان به شــمار می رود که می توانید با سفر به شهرهای مالیر و تویسرکان عالوه بر گشت وگذار از‬ ‫محصوالت منبت نیز اســتفاده کنید‪ .‬در بندر لنگه هرمزگان نیز هنرمندان گالبتون دوزی‪ -‬نوعی رودوزی‬ ‫ســنتی اســت که با نخ گالبتون که جنســی از نخ طبیعی و دارای روکش فلزی زرد یا سفید است انجام‬ ‫می شود‪ -‬را عرضه می کنند‪.‬‬ ‫معاون میراث فرهنگی کشــور از ابالغ دستورالعمل تعیین اثار‬ ‫واجــد ارزش تاریخی و فرهنگی از ســوی وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی خبر داد‪ .‬محمدحسن طالبیان گفت‪:‬‬ ‫«ابالغ این دستورالعمل با توجه به تکالیف وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی به موجب قانون اساسنامه سازمان وقت‬ ‫میراث فرهنگی کشور و قانون حمایت و مرمت بافت های تاریخی و‬ ‫فرهنگی انجام شده اســت‪ ».‬او افزود‪« :‬اثار واجد ارزش تاریخی و‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اثاری هستند که از ارزش های محلی و منطقه ای به لحاظ‬ ‫فرهنگی و تاریخی برخوردار هستند و از سوی وزارتخانه معرفی و‬ ‫در فهرست ذی ربط اثار ملی قرار می گیرند‪ ».‬طالبیان تصریح کرد‪:‬‬ ‫«اثــاری که در فرایند ثبت ملی قرار دارند نیز در زمره اثار واجد‬ ‫ارزش فرهنگی و تاریخی قلمداد می شوند‪».‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫‪8‬‬ ‫دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد‬ ‫چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد‬ ‫اه از ان نرگس جادو که چه بازی انگیخت‬ ‫اه از ان مست که با مردم هشیار چه کرد‬ ‫اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار‬ ‫طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد‬ ‫هفته نامه سراسری دنیای گردشگری‬ ‫صاحب امتیاز و مد یر مسئول ‪:‬‬ ‫فاطمهصفرنژاد‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫شنبه‪ 9‬اذر‪ 1398‬سال چهارم شماره‪64‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهروردی جنوبی‪ -‬خیابان مریوان‪-‬‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪ - 43‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬هودیس پارس‬ ‫سفیر قزاقستان در ایران‪:‬‬ ‫مانعتوسعهگردشگریوتجارتایرانوقزاقستاناست‬ ‫تحریم ها ِ‬ ‫سفیر قزاقســتان در ایران با اشــاره به انکه با ایران تبادل‬ ‫گردشگر چندان زیادی وجود ندارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تحریم ها‬ ‫مانع توســعه گردشــگری و تجاری ایران و قزاقستان است‪.‬‬ ‫گردشگران درمانی ما به چین یا ازبکستان سفر می کنند و ایران‬ ‫مقصد سفر انها نیست‪ .‬شاید اگر ایران تحریم نبود‪ ،‬می توانستیم‬ ‫تبادالت بیشتری در حوزه گردشگری و تجاری برقرار کنیم‪.‬‬ ‫اســخت اورازبای ‪( Askhat Orazbay‬سفیر قزاقستان در‬ ‫ایران) باتوجه به تجربیاتی که در ایران داشــته‪ ،‬شناخت خوب‬ ‫و کاملی درخصوص ایــران دارد‪ .‬او مدتی دبیــرکل اکو بود و‬ ‫درعین حال در رشــته ادبیات زبان فارسی تحصیل کرده است‪.‬‬ ‫قزاقستان نهمین کشور پهناور دنیا با جمعیتی بالغ بر ‪ ۱۸‬میلیون‬ ‫نفر است که در قلب اســیای مرکزی قرار دارد و ‪ ۷۰‬درصد از‬ ‫جمعیت این کشور مســلمان هستند‪ .‬این کشور ‪ ۲۸‬سال پیش‬ ‫توانست استقالل خود را بدســت اورد و امروز درصدد جذب‬ ‫ســرمایه گذاران خارجی اســت‪ .‬در ادامه گفتگوی با اسخت‬ ‫اورازبای می خوانید‪:‬‬ ‫می دانیم که در سال های اخیر تعداد گردشگران هندی‪،‬‬ ‫لهستانی و ایرانی در قزاقســتان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫سیاست های کشــور متبوع شــما برای جذب بیشتر‬ ‫گردشگر چیست؟ شما چه نوع هماهنگی هایی با وزارت‬ ‫خارجه تان برقرار کرده ایــد و چه امتیازاتی برای ورود‬ ‫گردشگران به کشورتان در نظر گرفته اید؟‬ ‫ما با ایران تبادل گردشگر چندان زیادی نداریم‪ .‬می توان گفت ساالنه‬ ‫حدود ‪ ۵‬هزار ایرانی به قزاقستان می ایند که حدود نیمی از انها گردشگر‬ ‫هســتند‪ .‬سعی ما بر ان است که برای تمام ایرانی هایی که قصد سفر به‬ ‫قزاقســتان را دارند‪ ،‬ویزا صادر کنیم و با وجود انکه عرف صدور ویزا ‪۵‬‬ ‫روز کاری است اما ما در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬روز این کار را انجام می دهیم‪ .‬نرخ صدور‬ ‫ویزا برای ایرانی ها نیز مانند گردشــگران سایر کشورها ‪ ۶۰‬دالر است و‬ ‫امکان صدور ویزا هم برای ایرانی ها در شــهرهای گرگان‪ ،‬بندر عباس و‬ ‫تهران که دفتر کنســولگری ما در این شــهرها فعال است‪ ،‬فراهم است‪.‬‬ ‫با وجود انکه در گذشــته یکی از شــرکت های هواپیمایی قزاقستان در‬ ‫مسیر هوایی تهران و الماتی فعال بود اما به دلیل تحریم ها و قطع شدن‬ ‫سیســتم بانکی ایران از تبادالت بین المللی به مشــکالت مالی و امکان‬ ‫تبادل پول برخورد کردیم و شــرایط الزم برای ادامه فعالیت برداشــته‬ ‫شد‪ .‬این روزها نیز هفته ای یکبار ایرالین ماهان به قزاقستان پرواز دارد‬ ‫که درصدد افزایش تعداد پروازها در هفته هستیم‪ .‬قصد ما بر ان است تا‬ ‫روابط گردشگری را با ایران افزایش دهیم چراکه ایران کشوری با تمدن‬ ‫و تاریخی کهن است‪ .‬شاید مسیر هوایی را تغییر دهیم و گرگان یا کیش‬ ‫را در گزینه هــای خود قرار دهیم که این مهم نیز به ایرالینی بســتگی‬ ‫خواهد داشت که برای پروازهای ایران قزاقستان انتخاب می شود‪.‬‬ ‫اصوال نگاه قزاقســتان به حوزه گردشگری و توسعه‬ ‫این صنعت چگونه است و بازار هدف خود را روی کدام‬ ‫کشورها قرار داده اید؟‬ ‫ما در کشورمان در اوایل دهه ‪ ۹۰‬شاهد رونق توریسم چمدانی بودیم‬ ‫که مردم و مســافران چین و ترکیه بیشــترین امار این شیوه از سفر را‬ ‫بــه خود اختصاص می داد اما اکنون باتوجه به توســعه روابط تجاری با‬ ‫چین‪ ،‬بازار قزاقستان از کاال اشباع شده و دیگر توریسم چمدانی کارایی‬ ‫ندارد‪ .‬در این میان برنامه های ویژه ای برای جذب گردشگران چینی در‬ ‫نظر داریم‪.‬‬ ‫از انجا که ایران و قزاقستان تا سال های اخیر بیشتر در‬ ‫حوزه صادرات نفــت و مواد خام در بازار جهانی حضور‬ ‫داشته اند و درامدهای خود را بر فروش این محصوالت‬ ‫منحصر کرده بودند‪ ،‬اما به نظر می رسد هر دو کشور به‬ ‫دنبال تغییر سیاســت های اقتصادی خود در مسیری‬ ‫جز نفت فروشــی و خام فرورشی هســتند‪ .‬مثال ما در‬ ‫ایران حوزه میراث فرهنگی و گردشــگری را در کنار‬ ‫برخی صادرات محصوالت اســتراتژیک خود به عنوان‬ ‫جایگزینی برای نفت انتخاب کرده ایم‪ .‬برنامه های شما‬ ‫در این حوزه چگونه است؟‬ ‫مواد خام و نفت بیشترین صادرات ساالنه ما را دربرمی گیرد اما ما باید‬ ‫اقتصــاد را از تک محصولی بودن خــارج کنیم و به همین دلیل درصدد‬ ‫متنوع کردن محصوالت خودمان هســتیم تا به نفت وابسته نباشیم‪ .‬به‬ ‫همین مناســبت در حوزه برنامه صنایع نواوری و فن اوری ورود کرده ایم‬ ‫و کارخانجات عظیمی در حوزه ســاخت ماشین االت و لوکوموتیوسازی‬ ‫ایجاد کرده ایم‪ .‬همچنین در حوزه نســاجی ورود کرده ایم اما تاکنون به‬ ‫حوزه گردشــگری توجه چندانی نداشــته ایم‪ .‬می شود گفت مدتی ست‬ ‫که به فکر توســعه گردشــگری افتاده ایم و درصدد معرفی منطقه ویژه‬ ‫گردشــگری هســتیم تا ســرمایه گذاران برای حضور در این منطقه از‬ ‫امکانات ویژه مانند معافیت مالیاتی وتســهیالت برخوردار شوند‪ .‬باتوجه‬ ‫به امنیتی که ما برای ســرمایه گذاران و حفظ ســرمایه و دریافت سود‬ ‫در کشــورمان ایجاد کرده ایم‪ ،‬امروز قزاقستان تبدیل به یکی از مناطق‬ ‫مناسب برای حضور ســرمایه گذاران شده است‪ .‬و درحال حاضر بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد دالر امریکا در قزاقستان سرمایه گذاری شده است که بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬درصد سرمایه گذاری خارجی در اسیای میانه را دربرمی گیرد‪ .‬رونق‬ ‫صنایع کوچک و متوســط را هم مدنظر قرار داده ایم و از سرمایه گذاران‬ ‫قزاقســتانی برای حضور در حوزه های سرمایه گذاری خارج از مرزهایمان‬ ‫حمایت می کنیم‪ .‬البته باتوجه به توســعه کشاورزی‪ ،‬این حوزه بیش از‬ ‫ســایر حوزه ها مورد توجه اســت و قرار است تا سال ‪ ۲۰۳۰‬افزایش ‪ ۴‬و‬ ‫نیم برابری در تولیدات کشاورزی داشته باشیم‪ .‬ما تالش داریم نرخ دالر‬ ‫را ثابت نگاه داریم و مانند برخی از کشــورها چندنرخه نیستیم‪ .‬این امر‬ ‫سبب شــده ســرمایه گذارانی از امریکا و انگلیس جذب بازار قزاقستان‬ ‫شــوند‪ .‬باتوجه به انکه ما نهمین کشــور دنیا به لحاظ وســعت هستیم‬ ‫و مرزهای مشــترک با کشــورهای متعددی داریم‪ ،‬جذب گردشگران و‬ ‫تبادل تجاری با کشــورهای همســایه مانند چین و روسیه را هم برای‬ ‫برنامه هــای اتی خــود درنظر داریم‪ .‬همچنین با توجــه به انکه مناطق‬ ‫تاریخی ازبکستان نسبت به قزاقستان بیشتر است شاید به زودی ویزایی‬ ‫تعریف کنیم که امکان سفر به قزاقستان و ازبکستان را توام با هم فراهم‬ ‫کند تا گردشگران در عین استفاده از طبیعت بکر قزاقستان امکان بازدید‬ ‫از اماکن تاریخی ازبکســتان را هم داشــته باشند‪ .‬ما می دانیم که درامد‬ ‫قزاقســتان از حوزه گردشــگری کم اســت چراکه تا امروز به این حوزه‬ ‫اهمیت نمی دادیم اما االن متوجه شــده ایم که می توان از گردشگری به‬ ‫ســادگی کســب درامد کنیم‪ .‬درعین حال می توانیم توریسم ورزشی را‬ ‫رونق دهیم و زوم های خاصی را به توسعه گردشگری اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫به اعتقاد شما بحث جاده ابریشم چگونه و چه اندازه به‬ ‫مناسبات اقتصادی و فرهنگی کشورهایی که در مسیر‬ ‫این جاده قرار دارند‪ ،‬کمک می کند و ایا زیرساخت ها و‬ ‫مناسبات و سیاست های الزم برای استفاده همه جانبه‬ ‫از منابع جاده ابریشــم برای کشورهای موردنظر فراهم‬ ‫است؟‬ ‫درحال حاضر برنامه یا اتصالی به نام راه ابریشــم با یکدیگر نداریم که‬ ‫در قالب عملیاتی اجرایی شــده باشد‪ .‬برنامه ای که چین پیشنهاد داده‬ ‫می تواند کشورهای راه ابریشم را به یکدیگر متصل کند چراکه بخشی از‬ ‫ان از قزاقستان عبور می کند و بخشی از ان از ایران می گذرد‪ .‬این مهم‬ ‫می تواند ما را به هم متصل کند و همه کشــورها قرار است از این طرح‬ ‫به طور مشترک اســتفاده کنند‪ .‬البته عملیاتی شدن این مهم در اینده‬ ‫نزدیک رقم خواهد خورد اما اکنون چنین اتصالی وجود ندارد‪.‬‬ ‫قزاقستان بزرگترین کشور محصور در خشکی در دنیا‬ ‫محســوب می شود که فقط به ســواحل شمال شرقی‬ ‫دریای خزر دسترســی ابی دارد‪ .‬از این نظر کشور شما‬ ‫بی شباهت به ایران که در منطقه وسیعی از خشکی واقع‬ ‫شــده‪ ،‬نیست‪ .‬گرچه کشور ما در جنوب و شمال هر دو‬ ‫به منابع ابی خلیج فارس و خزر منتهی اســت با این‬ ‫وجود به اعتقاد شما این ظرفیت طبیعی یعنی “خشکی”‬ ‫چگونه و چطور می تواند در سیاست های مربوط به حوزه‬ ‫گردشگری مورد استفاده قرار گیرد؟‬ ‫تنها مســیرهای ابی که قزاقستان به ان دسترسی دارد‪ ،‬چین‪ ،‬روسیه‬ ‫و ایران اســت‪ .‬هرچند ایران دسترسی ساده تر و نزدیک تر برای ما ایجاد‬ ‫می کنــد اما به دلیل تحریم ها و مشــکالتی که در حــوزه تبادل پول و‬ ‫ارتباط بانک ها داریم‪ ،‬نمی توانیم از مســیر ابی ایران برای ترانزیت کاال‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬از این رو از مسیر ابی چین استفاده می کنیم‪ .‬ضمن انکه‬ ‫چین دارای مرز خاکی طوالنی با قزاقستان است و یکی از شرکای بزرگ‬ ‫تجاری ما به حســاب می اید‪ .‬چین و روســیه دو شریک بزرگ تجاری‬ ‫قزاقســتان هستند و ما روند تجارت با این کشورها را ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫البته صحبت هایی برای حضور قزاقســتان در بندرعباس و بنادر حاشیه‬ ‫دریای خزر انجام شده تا بتوانیم در این بخش ها سرمایه گذاری کنیم اما‬ ‫تحریم ها اجازه نمی دهد که بتوانیم انتقال پول داشته باشیم‪.‬‬ ‫شــما و ایران پرونده فارابی را به صورت مشــترک به‬ ‫یونسکو برای ثبت ارایه کرده اید که اقدامی معمول در‬ ‫حوزه ثبت مشترک مشــاهیر یونسکو است‪ .‬می دانیم‬ ‫که فاراب در قزاقســتان محل تولد فارابی است اما در‬ ‫ت مشــترک پرونده مشاهیر میان‬ ‫بسیاری از موارد ثب ‬ ‫دو یا چند کشور حواشی و انتقاداتی را به ویژه ازسوی‬ ‫دوســتداران میراث فرهنگی در داخل کشورها موجب‬ ‫شده است‪ .‬شما این سیاست را چگونه ارزیابی می کنید‬ ‫و اصوال این اقدام مشترک چه منافعی را برای دو یا چند‬ ‫کشوری که اقدام به ثبت مشترک می کنند‪ ،‬دارد؟‬ ‫چندی قبل در صحبت های مشــترکی که بین کارشناســان ایران و‬ ‫قزاقســتان انجام شد‪ ،‬قرار بران شــد تا اثاری که توسط فارابی نوشته‬ ‫شــده و اکنون در قزاقســتان اســت برای مطالعات بیشــتر در اختیار‬ ‫فرهنگستان علوم اســامی قم قرار گیرد چراکه مدتی است این مرکز‪،‬‬ ‫روی نوشته های فارابی تحقیق و پژوهش می کند‪ .‬در این راستا اساتیدی‬ ‫از دانشگاه فارابی قزاقستان و فارابی شناسان قزاق در اینده ای نزدیک با‬ ‫کارشناسان ایران جلساتی برگزار خواهند کرد تا ببینند در عمل چگونه‬ ‫باید عمل کرد‪ .‬ما هیچ مشــکلی برای ثبت پرونده های میراث جهانی در‬ ‫قالب مشترک با سایر کشورها و ایران نداریم چنانکه تجربه ثبت پرونده‬ ‫نوروز که در قالب مشــترک با چندین کشور اتفاق افتاد بسیار جالب و‬ ‫خوب بود و مشکلی نداشتیم‪ .‬درحال حاضر هم فکر نکنم پرونده دیگری‬ ‫قرار باشد با ایران به صورت مشترک به یونسکو معرفی شود اما اگر هم‬ ‫چنین موردی پیش بیاید از ان استقبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫با وجود انکه ‪ ۷۰‬درصد جمعیت قزاقستان را مسلمانان‬ ‫تشــکیل می دهند و ایران می تواند مقصد خوبی برای‬ ‫گردشگران مذهبی این کشور باشد‪ ،‬ایا مردم قزاقستان‬ ‫از جاذبه های گردشگری مذهبی ایران اگاهی دارند؟ در‬ ‫این میان ایران می تواند مقصد خوبی برای گردشگران‬ ‫سالمت نیز باشــد‪ ،‬گردشگران قزاقستانی تا چه اندازه‬ ‫ایــران و جاذبه های گردشــگری ان را در بخش های‬ ‫مذهبی و سالمت می شناســند؟ سهمی که قزاقستان‬ ‫برای رســیدن برای اعزام گردشــگران خود به ایران‬ ‫درنظر گرفته و سیاســت های شــما در قبال گردشگر‬ ‫خروجی چیست؟‬ ‫گردشگران زیادی از قزاقستان به ایران نمی ایند‪ .‬البته تصورم ان است‬ ‫که مشــهد می تواند برای قزاق ها جذاب باشد‪ .‬ایران مملو از جاذبه های‬ ‫تاریخی اســت اما در حوزه گردشگری سالمت هنوز هیچ ارتباطی بین‬ ‫ایران و قزاقســتان وجــود ندارد و می توانم بگویــم حتی یک قزاق هم‬ ‫تاکنون برای درمان به ایران ســفر نکرده است‪ .‬گردشگران درمانی ما به‬ ‫چین یا ازبکستان ســفر می کنند و ایران مقصد سفر انها نیست‪ .‬شاید‬ ‫اگر ایران تحریم نبود می توانستیم تبادالت بیشتری در حوزه گردشگری‬ ‫و تجاری برقرار کنیم‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه دنیای گردشگری

هفته نامه دنیای گردشگری 77

هفته نامه دنیای گردشگری 77

شماره : 77
تاریخ : 1399/01/16
هفته نامه دنیای گردشگری 76

هفته نامه دنیای گردشگری 76

شماره : 76
تاریخ : 1398/12/17
هفته نامه دنیای گردشگری 75

هفته نامه دنیای گردشگری 75

شماره : 75
تاریخ : 1398/12/10
هفته نامه دنیای گردشگری 74

هفته نامه دنیای گردشگری 74

شماره : 74
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه دنیای گردشگری 73

هفته نامه دنیای گردشگری 73

شماره : 73
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه دنیای گردشگری 72

هفته نامه دنیای گردشگری 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/11/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!