روزنامه راه مردم شماره 4143 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4143

روزنامه راه مردم شماره 4143

روزنامه راه مردم شماره 4143

‫سوء استفاده از کد ملی‬ ‫سالمندانتوسطبرخی‬ ‫‪ 5‬تایرفروشانمتخلف‬ ‫بی توجهی بودجه نویسان به ضرورت نوسازی‪ ۷۰‬درصد صنایع‬ ‫دولت کشور را‬ ‫گران اداره می کند ‪3‬‬ ‫برخی تایرفروشان برای دور زدن قانون و خارج کردن تایرهای پرتقاضا مانند تایر پرایدی‬ ‫از سامانه جامع تجارت ‪ ،‬دست به ترفند جدیدی زده اند‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عمر کوتاه چراغ سبز بورس!‬ ‫مردم از ویروس بی تدبیری‬ ‫بازار سرمایه همچنان روندی پر نوسان دارد و در هفته‬ ‫جاری برای چندمین مرتبه در هفته های گذشــته‪ ،‬به‬ ‫برخی مسئوالن رنج می برند‬ ‫شاخص یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار واحد بازگشت‪ .‬هرچند‬ ‫که عمر چراغ سبز بورس در این هفته فقط سه روز بود و‬ ‫‪  3‬‬ ‫دکتر فرهادی شهردار منطقه ‪ ۶‬تهران در مراسم مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی روند حرکت شاخص کل در چهارشنبه دوباره نزولی شد‪.‬‬ ‫بورس هفته را با چراغ قرمز اغاز کرد و ‪...‬‬ ‫گفت ‪ :‬مردم از ویروس بی تدبیری برخی مسئوالن رنج می برند‪...‬‬ ‫تعللدرابـالغمصـوبه‬ ‫ممنوعیتصادراتمـرغ‬ ‫یک کارشــناس اقتصادی‪ ،‬با اشاره به اینکه‪ ،‬دولت کشور را گران اداره می کند‪ ،‬معتقد‬ ‫است‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬درصد صنایع کشور نیازمند نوسازی هستند‪...‬‬ ‫افزایشبستری‬ ‫بیمارانکرونای‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬سال در تهران ‪6‬‬ ‫معاون درمان ستاد کرونا استان تهران تاکید کرد‪ :‬اثار سفرها و عدم رعایت پروتکل ها در‬ ‫خریدهای نوروزی از هفته سوم فروردین ماه اشکار خواهد شد‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫مدیریت و نظارت دو حلقه مفقوده بازار‬ ‫شنبه ‪ 23‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4143‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت‪ :‬گرانی بازار شب عید موضوعی است که نه به فشار خارجی مربوط می شود و نه به تحریم ها‪ ،‬بلکه نیازمند مدیریت و نظارت است‪.‬عبدالعلی رحیمی مظفری با انتقاد از افزایش قیمت میوه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫در ادامه افزایش قیمت بسیاری از کاالهای اساسی‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه جگر مردم از وضعیت قیمت کاالهای اساسی خون شده و باید علت این گرانی ها نبود مدیریت بر امر بازرگانی کشور دانست‪...‬‬ ‫فرار رو به جلوی دولت‬ ‫دربرابرگـــرانی ها‬ ‫به گزارش راه مردم بر اســاس افزایش قیمت روزانه مرغ در بازار مصرف نکته ای قابل بررســی می باشــد‬ ‫و اینکه چرا وزارت صمت در ابالغ مصوبات ستاد تنظیم بازار به مدت ‪ ۵‬ماه تعلل کرده و ممنوعیت صادرات‬ ‫مرغ را به گمرکات اعالم نکرده است‪.‬بر اساس این گزارش قابل ذکر است که ابالغیه مصوبه ستاد تنظیم بازار‬ ‫در خصوص ممنوعیت صادرات مرغ تاریخ ‪ ۵‬ابان صورت گرفته و در تاریخ ‪ ۱۰‬ابان به وزارتخانه سمت ابالغ‬ ‫گردیده و حال ســوال اینجاســت که چرا وزارتخانه صمت در تاریخ ‪ ۲۰‬اسفندماه این ابالغیه را به گمرکات‬ ‫اعالم نموده اســت ‪ ،‬این اشــفتگی مدیریتی در وزارت صمت دودی اســت که فقط بر چشم مردم می رود‪.‬‬ ‫با وجود نابســامانی در بازار مرغ‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمــت) بیش از چهار ماه در ابالغ مصوبه‬ ‫ممنوعیت صادرات این محصول تعلل کرده‪ ،‬اما مشخص نیست در این زمان چقدر مرغ صادر شده است‪ .‬در سال‬ ‫جاری قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافته و در حال حاضر قیمت مصوب ان ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬تومان است‪ .‬اما در هفته های گذشته قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ‪ ۳۰‬هزار تومان و هر شانه‬ ‫تخم مرغ به بیش از ‪ ۴۰‬هزار تومان هم رسید‪ .‬مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) علت گرانی‬ ‫مــرغ را کمبــود عرضه عنــوان می کنند که مســئولیت ان متوجــه وزارت جهاد کشــاورزی اســت‪... .‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫دالالن مرغ و روغن را از فروشگاه های زنجیره ای خریدو قاچاق می کنند‬ ‫چرا در فروشگاه های زنجیره ای مرغ و روغن نیست؟‬ ‫نماینده مــردم تهــران در مجلس با انتقــاد از ادعــای اخیر ربیعی‬ ‫ان را فــرار رو بــه جلو دولت دانســت و گفــت‪ :‬رانتی کــه دولت در‬ ‫بــازار ایجاد کرده باعث شــده علیرغــم تخصیــص ارز ترجیحی‪،‬‬ ‫کاالهــای اساســی با قیمــت مناســب به دســت مردم نرســد‬ ‫نایب رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای گفت‪:‬علیرغم افزایش ‪۱۰۰‬درصدی جذب و توزیع روغن و‬ ‫مرغ‪ ،‬اما به دلیل هجوم دالالن‪ ،‬این دو کاال نایاب شده و فروشگاهها نیز مجبور به عرضه براساس زمانبندی‬ ‫هستند‪.‬منصور عالی پور اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر کمبود کاال نداریم و فقط در دو بخش روغن و مرغ‬ ‫دچار مشکل هستیم؛ البته این مشکل فقط مربوط به فروشگاه های زنجیره ای نیست بلکه تامین این دو‬ ‫کاال برای واحدهای صنفی یعنی خواروبارفروشــی ها هم مشکل شده است‪.‬نایب رئیس اتحادیه کشوری‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای افزود‪ :‬بر اساس ارزیابی انجام شده از سوی اتحادیه‪ ،‬میزان توزیع و جذب روغن‬ ‫در فروشگاه های زنجیره ای نسبت به مشابه سال قبل افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی داشته‪ ،‬اما با این حال کمبود‬ ‫روغن محسوس است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬البته به دلیل نااطمینانی مردم نسبت به قیمت ها و موجودی کاال‪،‬‬ ‫مصرف خانوار بصورت احساسی تغییر کرده و از مصرف بهینه خارج شده است و مردم ‪...‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫تداوم سیاسی کاری دولت‬ ‫برای شانه خالی کردن از ساماندهی بازار‬ ‫مقصر قیمت ارز‪ ،‬مرغ‪ ،‬خودرو‪ ،‬مسکن و ‪...‬‬ ‫هم مجلس است؟‬ ‫دولــت در روزهای اخیر ســناریوی جدیدی کلید‬ ‫زده و تــاش می کند‪ ،‬بهانه تــازه ای برای گرانی‬ ‫افسارگسیخته کاالهای اساســی و نابسامانی بازار‬ ‫بتراشند به گونه ای که دولتمردان در صحبت های‬ ‫خود بــا اظهارنظرهای غیرواقــع تقصیر را متوجه‬ ‫دیگری می کنند‪ ،‬البته که گوش مردم در ‪ ۷‬ســال‬ ‫گذشــته به این بهانه تراشــی ها عادت کرده است‬ ‫زیرا بــه زعم دولتمــردان‪ ،‬همــه از جمله دولت‬ ‫قبلی‪ ،‬مخالفان برجام و ‪ ...‬مقصر هســتند اما هیچ‬ ‫اشــتباهی‪ ،‬قصــور یا کم کاری متوجه خودشــان‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بر کســی پوشیده نیســت که دولت در روزهای‬ ‫اخیر سناریوی جدیدی کلید زده و تالش می کند‪،‬‬ ‫بهانه تازه ای برای گرانی افسارگســیخته کاالهای‬ ‫اساســی و نابســامانی بازار بتراشند به گونه ای که‬ ‫هر یــک از دولتمــردان در صحبت هــای خود با‬ ‫سفســطه کردن و اظهارنظرهای غیرواقع تقصیر را‬ ‫متوجه فرد دیگری می کنند‪ ،‬البته که گوش مردم‬ ‫در ‪ 7‬ســال گذشــته به این بهانه تراشی ها عادت‬ ‫کرده اســت زیرا به زعم دولتمردان‪ ،‬همه از جمله‬ ‫دولت قبلــی‪ ،‬مخالفان برجام و ‪ ...‬مقصر هســتند‬ ‫اما هیــچ اشــتباهی‪ ،‬قصور یا کــم کاری متوجه‬ ‫خودشــان نیست‪.‬ســریال بی توجهی دولت نسبت‬ ‫به حل ریشــه ای مشــکالت ادامه داشت تا خرداد‬ ‫‪ ،99‬که قرعه بــه نام «مجلس یازدهــم» افتاد و‬ ‫این بــار دولت تمامی ناکارامــدی و ناتوانی خود‬ ‫را به تصمیمــات و اظهارنظرهای وکالی مردم در‬ ‫خانه ملت مربوط دانســت و دولتی ها در بیشــتر‬ ‫صحبت های خود به نماینــدگان تاخته و کماکان‬ ‫بر روش قبلی خود استوار ماندند‪.‬‬ ‫متاســفانه چیزی که طی سال های گذشته بیشتر‬ ‫در دولت و عملکرد قوه مجریه کشور دیده شده نه‬ ‫یک کارامدی بلکه سیاسی کاری و فرار رو به جلو‬ ‫بوده است‪ ،‬این شــرایط بود که مجلس تازه نفس‬ ‫یازدهم را واداشــت تا با اصالح ســند مالی کشور‬ ‫درصدد کاهش قیمت ها و رشد قدرت خرید مردم‬ ‫براینــد اما دولتی ها این رفتار را نیــز برنتابیده و‬ ‫ســخنگوی دولت روز گذشــته گفته است‪« :‬صف‬ ‫هایــی که در هفتــه های اخیر مــی بینیم نتیجه‬ ‫فضاســازی هایی بود که در هنگام بررسی الیحه‬ ‫بودجــه در مجلس در خصوص نــرخ ارز کاالهای‬ ‫اساســی اتفاق افتــاد‪ ».‬این در حالی اســت که‬ ‫تشــکیل صف برای خرید روغن و ســایر کاالهای‬ ‫اساســی از ماه ها قبل در کشــور وجود داشــت و‬ ‫ارتباطــی با پیشــنهادات نماینــدگان در جریان‬ ‫بودجه نداشت‪.‬حتی رئیس جمهور نیز از این قافله‬ ‫عقب نمانــد و در اظهارنظرهای خود در جلســه‬ ‫امروز هیــات دولت یکی از دالیــل گرانی کاالها‬ ‫را مخالفــت مجلس بــا تشــکیل وزارت بازرگانی‬ ‫دانســت‪ ،‬بر فرض محال اگر دلیل نابسامانی بازار‬ ‫را عــدم انتزاع وزارت بازرگانی بدانیم‪ ،‬دولت برای‬ ‫وضعیت بازار خودرو چه پاسخی دارد؟ بازاری که‬ ‫ناشی از عملکرد ایران خودرو و سایپا شرکت های‬ ‫زیرمجوعه وزارت صمت است؟ یا بانک مرکزی که‬ ‫گلوگاه ارزی کشــور محســوب می شود چه دلیلی‬ ‫بــرای دالر ‪ 25‬هزار تومانــی و تالطم های ارزی‬ ‫دارد؟ جواب مردم برای مــرغ ‪ 30‬هزار تومانی را‬ ‫چه نهادی به جز وزارتخانه های جهاد کشــاورزی‬ ‫و صمت باید بدهد؟ ایا بازار مســکن و قیمت های‬ ‫نجومی و غیرقابل دســترس ان حتی برای اقشار‬ ‫متوســط به بــاال هم به دلیل عــدم انتزاع وزارت‬ ‫بازرگانی اســت؟ شــرایط همین بازارها نشان می‬ ‫دهــد ادعای دولتمردان صرفا یک بازی سیاســی‬ ‫پشــت میکروفن اســت تا ناکارامــدی دولت در‬ ‫مدیریت بازار و سفره معیشت مردم را در هیاهوی‬ ‫ان پنهان کنند‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که گرانی کاالها و نابســامانی‬ ‫بازار حاصل بی توجهــی دولتمردان به امر تنظیم‬ ‫بــازار اســت و مــردم توجیهاتی ماننــد مخالفت‬ ‫مجلس با تشــکیل وزارت بازرگانــی را به عنوان‬ ‫دلیل نمی پذیرند‪ ،‬حال انکه موضوع تشــکیل این‬ ‫وزارتخانــه تاکنون در صحن علنی مجلس یازدهم‬ ‫بررسی نشده و این نمایندگان مجلس دهم بودند‬ ‫که با الیحه موردنظر دولت موافقت نکردند‪.‬‬ ‫نماینــدگان مردم در مجلس با اشــاره به وضعیت‬ ‫نابســامان بازار کاالهای اساســی‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫خانه ملت‪ ،‬انتقادهای خود را نســبت به رفتارهای‬ ‫سیاسی دولت اینگونه مطرح کردند؛‬ ‫ســیدناصر موســوی الرگانی عضو هیات رئیســه‬ ‫مجلــس می گوید رئیــس جمهــور می گوید اگر‬ ‫وزارت بازرگانی داشــتیم با چنین مشــکالتی در‬ ‫حوزه کاال اساســی نظیر روغن مواجه نمی شدیم‬ ‫در حالی که وزرای ایشــان اختیار جا به جا کردن‬ ‫صندلی خودش را هم ندارد‪.‬‬ ‫وی می افزیــد اگــر مباحث مربوط بــه حذف ارز‬ ‫دولتی هــم در مجلس به تصویب می رســید‪ ،‬ارز‬ ‫‪4200‬تومانــی از ابتــدای ســال ‪ 1400‬که برای‬ ‫عده ای نورچشــمی رانت بزرگــی را ایجاد کرده و‬ ‫زمینه خروج ارز از کشــور را به بهانه های مختلف‬ ‫فراهم می کرد‪ ،‬حذف می شد اما اکنون مستمسک‬ ‫دســت ســخنگوی دولت قرار گرفتــه و می گوید‬ ‫مقصــر کمبود روغن و صف هــای طوالنی مجلس‬ ‫اســت‪.‬محمود احمــدی بیغش عضو کمیســیون‬ ‫امنیت ملی در مجلس شــورای اســامی در این‬ ‫باره می گوید دولت تاکنون در رابطه با سرنوشــت‬ ‫ارزهــای ‪ ۴۲۰۰‬و چگونگــی هزینــه کــرد انها‬ ‫گزارشــی ارائه نکرده است که اکنون ادعا می کند‬ ‫مباحث مجلــس در خصوص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بر‬ ‫روی کاالهای اساسی اثرگذار بوده است‪.‬‬ ‫مجتبــی رضاخواه نماینده مردم تهران در مجلس‬ ‫با انتقــاد از ادعای اخیر ربیعــی ان را فرار رو به‬ ‫جلو دولت دانســت و معتقد است رانتی که دولت‬ ‫در بازار ایجاد کرده باعث شــده علیرغم تخصیص‬ ‫ارز ترجیحی‪ ،‬کاالهای اساسی با قیمت مناسب به‬ ‫دست مردم نرسد‪.‬‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫وی می افزایــد وقتــی دولت ادعا مــی کند برای‬ ‫کاالهای اساســی ارز ترجیحــی اختصاص داده‪،‬‬ ‫انتظار داریم این کاالها با قیمت مناسبت و پایین‬ ‫به دست مردم برسد لذا شوک ایجاد شده در بازار‬ ‫ناشی از احتکار اســت که قیمت ها را باال برده و‬ ‫ناشی از بی کفایتی و ناکارامدی دولت است‪.‬‬ ‫احمــد نــادری نماینــده مــردم تهــران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫شــمیرانات‪ ،‬پردیــس و اسالمشــهر در مجلس با‬ ‫انتقاد از شــانه خالی کردن مســئوالن در پذیرش‬ ‫مشــکالت کشــور پس از گذشت ‪ ۷‬ســال نیم از‬ ‫عمر دولــت‪ ،‬می گوید دولت به دلیل ناکارامدی با‬ ‫جنگ روانی و رســانه ای به دنبال انداختن تقصیر‬ ‫بر گردن دیگران و فرار رو به جلو است تا دیگران‬ ‫را عامل بروز مشکالت نشان دهد‪.‬‬ ‫وی به اعتراضات مردم در دوران ریاست جمهوری‬ ‫اقــای روحانی که بر اثر ناکارامدی دولت شــکل‬ ‫گرفت‪ ،‬اشــاره و می گوید در سال ‪ 98‬به دلیل بی‬ ‫کفایتی دولت و افزایــش قیمت بنزین اعتراضاتی‬ ‫شکل گرفت که در اثر ان تعدادی از هموطنانمان‬ ‫جانشــان را از دست دادند اما هیچ کس نسبت به‬ ‫بروز چنین اتفاقی پاســخ نداده و هیچ وزیری هم‬ ‫اســتعفاء نکرد‪ .‬از این جنس سوء تدبیری ها و کج‬ ‫کارکردها در دولت اقای روحانی کم دیده نشــده‬ ‫اســت‪ ،‬از این رو گوش مان از این حرف ها و بهانه‬ ‫تراشی ها پر بوده و به ان عادت کردیم‪.‬‬ ‫سیدنظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس معتقد اســت دولتمردان به جای فرافکنی‬ ‫و فــرار رو به جلــو در ماه هــای باقیمانده از عمر‬ ‫دولت دوازدهم‪ ،‬برای رفع مشــکالت مردم به فکر‬ ‫چاره ای اساسی باشند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫نخســت ریاســت جمهوری‬ ‫وی می گوید در دوره‬ ‫اقــای روحانی‪ ،‬دولتمردان مشــکالت را به گردن‬ ‫دولــت قبلــی می انداختنــد‪ ،‬این روش و شــیوه‬ ‫تاکنون نیز ادامــه دارد؛ به گونه ای که در ماه های‬ ‫بعدی مشکالت موجود مانند گرانی‪ ،‬تورم و کمبود‬ ‫کاالهای اساســی را به گردن تحریم انداختند و از‬ ‫خرداد ‪« ۹۹‬مجلس یازدهم» را مســئول شــرایط‬ ‫بازار که در واقعیت حاصل ناکارامدی خودشــان‬ ‫بود‪ ،‬دانســتند‪.‬علیرضا ســلیمی عضو هیات رئیسه‬ ‫مجلــس در این بــاره می گویــد‪ :‬ای کاش رئیس‬ ‫جمهــور و معاونــان وی چند ماه باقــی مانده از‬ ‫دولت را ســکوت کرده و جای گشــتن به دنبال‬ ‫مقصر گامــی در جهت التیــام دردها و زخم های‬ ‫مردم بردارند‪.‬‬ ‫به گفته ســلیمی دولتی ها وقیحانه به چشم مردم‬ ‫خیره می شــوند و می گویند مــا کاری کردیم که‬ ‫چرخ زندگی مردم راحــت بچرخد‪ ،‬اما گویا ان ها‬ ‫کاری کرده انــد که فقط چرخ زندگی خودشــان‬ ‫راحت بچرخد‪.‬نکته این است که دولتمردان تالش‬ ‫دارند تا با فضاســازی ناتوانی خود در ســاماندهی‬ ‫بازار را برگردن تحریم‪ ،‬تصمیمات مجلس یازدهم‬ ‫و‪ ...‬بیاندازنــد ایــن در حالی اســت کــه دغدغه‬ ‫شــبانه روزی وکالی مردم در خانــه ملت احصاء‬ ‫راهکارهای بهود معیشــت مردم و افزایش قدرت‬ ‫خرید انها است‪.‬‬ ‫حذف دالالن میوه در گروی‬ ‫اصالح شبکه توزیع‬ ‫یــک مقام مســئول با اشــاره بــه اینکه‬ ‫عامــل اصلی گرانی میــوه‪ ،‬چرخه معیوب‬ ‫نظــام توزیــع محصــوالت کشــاورزی‬ ‫اســت‪،‬گفت‪ :‬تولیدکنندگان‪ ،‬ســلف خران‬ ‫وتوزیع کننــدگان میوه باید ســاماندهی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫بازار محصوالت کشــاورزی از جمله میوه‬ ‫طی ماه های اخیر‪ ،‬شــرایط نابســامانی را‬ ‫پشــت سر گذاشــته اســت‪ ،‬کارشناسان‬ ‫دالیل مختلفی را برای این مســاله عنوان‬ ‫می کنند از جمله افزایش هزینه های تمام‬ ‫شــده تولید‪ ،‬افزایش اجاره بهای مغازه ها‪،‬‬ ‫نبــود نظــارت و‪ ...‬اما در ایــن میان تمام‬ ‫کارشناسان بر یک موضوع به عنوان اصلی‬ ‫ترین دلیل نابســامانی بــازار تاکید دارند‬ ‫و ان چیزی جز مشــکالت نظــام توزیع‬ ‫نیســت‪ .‬به گفته انان در حوزه محصوالت‬ ‫کشــاورزی با نظام توزیــع معیوبی مواجه‬ ‫هســتیم که دردســرهای زیادی را برای‬ ‫این بخــش ایجاد کرده و دســت دالالن‬ ‫برای ســودجویی های غیرمتعــارف را باز‬ ‫گذاشــته اســت‪.‬رهبر انقالب هم اخیرا ً با‬ ‫ابراز ناخرســندی از گرانی ها و مشــکالت‬ ‫معیشــتی‪ ،‬گفتند‪ :‬این وضع در اســتانه‬ ‫عید « ُغصــه بزرگی» ایجاد کرده اســت‪.‬‬ ‫البتــه اجناس مانند میوه ها فراوان اســت‬ ‫اما قیمت ها بســیار باال است که سود این‬ ‫قیمت باال هم به جیب باغداران زحمتکش‬ ‫نمی رود بلکه نصیب دالل ها و واسطه های‬ ‫ســودجو می شــود و ضرر ان بــه مردم‬ ‫می رســد‪.‬ر همین زمینه محمد بازرگان‪،‬‬ ‫مشــاور نظام صنفی کشــاورزی و منابع‬ ‫طبیعی کشور با اشــاره به نابسامانی نظام‬ ‫توزیع محصوالت کشــاورزی در کشــور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دولتمردان طی ‪ ۴‬دهه گذشــته نه‬ ‫تنها نتوانســتند یک سیستم درست برای‬ ‫توزیع محصوالت کشــاورزی تعریف کنند‬ ‫بلکه از کشورهای صاحب تجارب موفق در‬ ‫این زمینه نیز نتوانستند الگوبرداری کنند‬ ‫که چطور این کشورها محصوالت مختلف‬ ‫کشــاورزی را از مزرعه تا سفره مدیریت و‬ ‫توزیع می کنند و هیچ واسطه ای این میان‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬متاســفانه در کشــور ما‬ ‫چنیــن زنجیره ای هیچگاه تعریف نشــده‬ ‫و ســوال این اســت که اص ً‬ ‫ال مســئوالن‬ ‫می خواهنــد که چنین زنجیره ای شــکل‬ ‫بگیرد یا خیر؟‬ ‫وی گفــت‪ :‬نفع سیســتمی که االن وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مطمئنــاً برای برخی از مســئوالن‬ ‫دولتی است که می توانند در این شبکه ها‬ ‫حضور داشته باشــند‪ .‬در حقیقت مافیایی‬ ‫که در این حوزه وجود دارد‪ ،‬نفعش در این‬ ‫است که بخش مذکور بی در و پیکر باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مشــکل اصلــی در بازار‬ ‫میوه ناشــی از نظام توزیع معیوب است و‬ ‫در این زنجیره‪ ،‬بیشــترین سود را کسانی‬ ‫م برند که کمترین هزینه را می کنند‪.‬‬ ‫این فعال بخــش خصوصی اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫کنار این مساله هزینه های تولید به شدت‬ ‫افزایش یافته است‪ ،‬به عنوان مثال هزینه‬ ‫تولید هر هکتار ســیب امســال ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫میلیــون تومــان بوده اســت‪ .‬قیمت کود‬ ‫مایعــی که باغدار از ان اســتفاده می کرد‬ ‫دو سال قبل ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬هزار تومان بود اما‬ ‫امســال نرخ ان به حدود ‪ ۵۴۰‬هزار تومان‬ ‫رســیده بنابراین هزینه های تولید نیز در‬ ‫این مساله بی تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫ازرگان تصریــح کرد‪ :‬هم اکنــون قیمت‬ ‫ســیب درختی در ســردخانه های دماوند‬ ‫کیلویی شــش تا هفت هزار تومان و سیب‬ ‫درجه یک قالب درشــت صادراتی کیلویی‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تومان است‪ .‬سیبی که قیمت ان‬ ‫در سردخانه ‪ ۷‬هزار تومان است با احتساب‬ ‫هزینه هــای حمــل و نقــل در مغازه های‬ ‫خرده فروشــی باید حدود ‪ ۱۱‬هزار تومان‬ ‫باشــد که البته قدرت خرید مردم نیز به‬ ‫شــدت کاهش یافته و حتی قادر به خرید‬ ‫محصــول با همیــن قیمت نیز نیســتند‪.‬‬ ‫وی بــا انتقاد از عدم توانایــی دولتمردان‬ ‫در مدیریــت و کنتــرل بــازار محصوالت‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬همانطور که‬ ‫شاهد هستیم مســئوالن توپ را به زمین‬ ‫یکدیگر می اندازند و وقتی هم که شــرایط‬ ‫بحرانی تر می شود می گویند مقصر دالل ها‬ ‫هســتند و هیچ گاه نیز مشخص نمی شود‬ ‫که این دالل واقعاً چه کســی است که با‬ ‫ان برخورد شــود‪.‬ر تمــام دنیا یک کد به‬ ‫محصول داده می شــود و براساس این کد‪،‬‬ ‫مســیری که محصول از مزرعه تا رسیدن‬ ‫به دســت مصرف کننده طی می کند ثبت‬ ‫می شود؛ مایه تعجب است در کشور ما که‬ ‫تمام تولیدات کشاورزی ‪ ۱۲۰‬میلیون تن‬ ‫است‪ ،‬چنین کاری انجام نمی شود‬ ‫بازرگان با تاکید بــر اینکه پراکندگی های‬ ‫وظایف باعث شده که همه به جای راهکار‬ ‫دنبال مقصر باشند‪ ،‬گفت‪ :‬بازگشت وظایف‬ ‫قانــون تمرکز بــه طور کامل بــه وزارت‬ ‫جهاد کشــاورزی می تواند گره گشای این‬ ‫مشــکل باشد‪ .‬واقعاً تا چه زمانی قرار است‬ ‫مســئوالن به جای ارائه راهکار توپ را به‬ ‫زمین یکدیگر بیندازند و همدیگر را مقصر‬ ‫قلمداد کنند؟‬ ‫وی ســاماندهی نظــام توزیــع میــوه را‬ ‫منوط به ســاماندهی حلقه هــای زنجیره‬ ‫توزیع میوه دانســت و گفت‪ :‬ســاماندهی‬ ‫نظام توزیع میوه در گروی ســامان دادن‬ ‫بــه حلقه های زنجیره توزیع اســت؛ تمام‬ ‫تولیدکننــدگان و ســلف خــران و توزیع‬ ‫کننــدگان میوه باید شناســایی شــده و‬ ‫ســاماندهی شوند‪ .‬در تمام دنیا یک کد به‬ ‫محصول داده می شــود و براساس این کد‪،‬‬ ‫مســیری که محصول از مزرعه تا رسیدن‬ ‫به دســت مصرف کننده طی می کند ثبت‬ ‫می شود؛ مایه تعجب است در کشور ما که‬ ‫تمام تولیدات کشاورزی ‪ ۱۲۰‬میلیون تن‬ ‫است‪ ،‬چنین کاری انجام نمی شود‪.‬‬ ‫بــازرگان همچنین از امادگی نظام صنفی‬ ‫و منابع طبیعی کشاورزی برای ساماندهی‬ ‫کشــاورزان و ارائه پروانــه فعالیت به انان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬هــم اکنون ‪ ۱.۳‬میلیون‬ ‫نفر از کشــاورزان کشــور از نظام صنفی‬ ‫پروانه فعالیت دریافــت کرده اند اما الزم‬ ‫اســت که همه کشــاورزان تحت پوشش‬ ‫نظام صنفی باشــند ضمن اینکه شناســه‬ ‫دار کردن محصوالت کشــاورزی در کشور‬ ‫بــه راحتی قابــل اجراســت و در صورتی‬ ‫کــه بتوانیم چنین طرحــی را اجرا کنیم‬ ‫بســیاری از مشــکالت در حوزه بازار حل‬ ‫می شود ما پروپوزال این طرح را نیز نوشته‬ ‫و به ســازمان تحقیقات‪ ،‬ترویج و اموزش‬ ‫کشاورزی ارائه کرده ایم اما تاکنون جوابی‬ ‫به ما داده نشده است‪.‬‬ صفحه 1 ‫شنبه ‪ 23‬اسفند ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4143‬‬ ‫خبر‬ ‫ناوگان اتوبوسرانی تهران به استقبال نوروز ‪ ۱۴۰۰‬می رود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت واحد اتوبوســرانی تهــران با اعالم‬ ‫امادگــی ناوگان اتوبوســرانی پایتخت برای اســتقبال از‬ ‫نــوروز ‪ ۱۴۰۰‬گفــت‪ :‬در روزهــای پایانی ســال‪ ،‬تعداد‬ ‫ســفرهای روزانه از جمله اســتفاده از اتوبوس به میزان‬ ‫قابــل توجهی افزایــش می یابد و مجموعه اتوبوســرانی‬ ‫همزمان با رعایت پروتکل های بهداشــتی‪ ،‬اقدامات الزم‬ ‫به منظور اســتفاده حداکثری از توان ناوگان متناســب‬ ‫بــا افزایش حجم تقاضای ســفر را به کار گرفته اســت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؛‬ ‫مهندس محمود ترفع با تاکید بر اینکه مجموعه اتوبوســرانی برای پاسخگویی به نیاز شهروندان با تمام توان‬ ‫به میدان امده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود فرسودگی ناوگان‪ ،‬تالش کردیم تا از ظرفیت های موجود استفاده کنیم‬ ‫و ظرفیت جدید شــامل ‪ ۲۱۰‬دستگاه اتوبوس و مینی بوس که اخیرا ً وارد ناوگان شده اند را نیز به کار گیریم‪.‬‬ ‫ترفــع بــا بیــان اینکــه نســبت بــه انجــام تعمیــرات جزیــی و کلــی اتوبوس هــای فرســوده و‬ ‫نیازمنــد تعمیــر اقــدام کرده ایــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در هفتــه پایانــی ســال‪ ،‬عــاوه بــر تقویــت کلی‬ ‫نــاوگان‪ ،‬خطــوط منتهــی بــه بازارهــا و مراکــز خریــد نیــز بــه صــورت ویــژه تقویــت می شــوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ ۴۰‬دستگاه اتوبوس و مینی بوس دیگر نیز تا قبل از پایان سال تحویل گرفته می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه به دلیل موج جدید شیوع بیماری کرونا‪ ،‬پیش بینی می شود بسیاری از شهروندان از انجام سفر‬ ‫در ایام نوروز صرف نظر کرده و از تهران خارج نشوند‪ ،‬برای خدمت رسانی به شهروندان در این ایام نیز امادگی داریم‬ ‫ت به شهروندان خواهد بود‪.‬‬ ‫و ناوگان اتوبوسرانی تهران بدون یک روز و حتی یک ساعت تعطیلی‪ ،‬مشغول خدم ‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکه عــاوه بر فعالیــت ‪ ۲۴‬ســاعته و شــبانه روزی خطــوط تندرو‪ ،‬در مســیرهای‬ ‫دارای تقاضــای ســفر نســبت به افزایــش ســاعات کار خطوط اقــدام می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بــه منظور‬ ‫امــکان پاســخگویی به تقاضای ســفر شــهروندان از طریق نظــارت تصویری‪ ،‬نســبت به اعــزام اتوبوس‬ ‫کمکــی در نقــاط پرتقاضا اقــدام می کنیم‪ ،‬ضمن اینکــه هماهنگی هــای الزم با پلیس راهــور به منظور‬ ‫رفــع مشــکالت و گره هــای ترافیکی برای تســهیل و تســریع در تــردد اتوبوس‏ها به عمل امده اســت‪.‬‬ ‫ترفع با بیان اینکه کماکان ضد عفونی مستمر اتوبوس ها انجام می شود و نظافت بهینه و کامل از جمله روشویی‪،‬‬ ‫توشویی و زیرشویی اتوبوس ها را نیز در دستور کار قرار داده ایم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همچنین‪ ،‬نسبت به استقرار واحدهای‬ ‫امدادی سبک و سنگین برای رفع مشکالت فنی اتوبوس ها و جلوگیری از انسداد شبکه معابر اقدام کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران با تاکید بر اینکه رانندگان خدوم ناوگان اتوبوسرانی پایتخت و‬ ‫نیروهای شریف پشــتیبان انها در بخش فنی‪ ،‬ستاد و سامانه ها به صورت شبانه روزی و تمام وقت مشغول به‬ ‫کار هستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬رانندگان و سایر خدمت گزاران شرکت واحد حتی در لحظه تحویل سال جدید‬ ‫هم در خدمت شهروندان خواهند بود‪.‬‬ ‫عمر کوتاه چراغ سبز بورس!‬ ‫بازار ســرمایه همچنان روندی پر نوســان دارد و در هفته جاری برای چندمین مرتبه در هفته‬ ‫های گذشــته‪ ،‬به شاخص یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار واحد بازگشــت‪ .‬هرچند که عمر چراغ سبز‬ ‫بورس در این هفته فقط ســه روز بود و روند حرکت شــاخص کل در چهارشــنبه دوباره نزولی‬ ‫شــد‪ .‬بورس هفته را با چراغ قرمز اغاز کرد و با چراغ قرمز به پایان برد‪ .‬به طوریکه شاخص کل‬ ‫بورس در روز شــنبه با ‪ ۸۱۷۳‬واحد کاهش در رقم یک میلیون و ‪ ۱۶۹‬هزار واحد ایســتاد‪ .‬در‬ ‫این روز شاخص کل با معیار هم وزن و شاخص کل فرابورس نیز نزولی بودند و به ترتیب با ‪۳۳‬‬ ‫واحــد و ‪ ۷۹‬واحد کاهش‪ ،‬در رقم های ‪ ۴۳۰‬هزار و ‪ ۹۳۴‬و ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۹۰۵‬واحد ایســتادند‪.‬در‬ ‫روز یکشنبه شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مثبت شدند اما شاخص کل با معیار هم‬ ‫وزن بورس منفی ماند‪ .‬در این روز شاخص کل بورس با ‪ ۵۸۶۰‬واحد افزایش‪ ،‬رقم یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۷۵‬هزار واحد و شــاخص کل فرابورس با ‪ ۴۰‬واحد افزایش‪ ،‬رقم ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۹۴۵‬واحد را ثبت‬ ‫کردنــد‪ .‬درحالی که شــاخص کل با معیار هم وزن با ‪ ۹۲‬واحــد نزول‪ ،‬تا رقم ‪ ۴۳۰‬هزار و ‪۸۵۱‬‬ ‫واحد کاهش یافت‪.‬در روز دوشــنبه هر سه شــاخص صعودی بودند و شاخص کل بورس با ‪۲۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۴۴‬واحد افزایش به رقم یک میلیون و ‪ ۱۹۹‬هزار واحد‪ ،‬شــاخص کل با معیار هم وزن‬ ‫با ‪ ۱۱۸۹‬واحد افزایش به رقم ‪ ۴۳۲‬هزار و ‪ ۴۷‬واحد و شــاخص کل فرابورس نیز با ‪ ۱۴۰‬واحد‬ ‫افزایش‪ ،‬به رقم ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۸۶‬واحد رسیدند‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضــی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022001960‬مورخ‬ ‫‪ 1399/08/07‬هیــات کالســه ‪ 98-299‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ســکینه ســاداتی طبقدهی فرزند ســید‬ ‫حســین نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ‪ 341/37‬مترمربع به شماره‬ ‫پالک ‪ -‬فرعی از ‪ 12‬اصلی واقع در قریه ولوجا بخش ‪ 9‬خریداری مع الواسطه از اقای رضا عرب‬ ‫خزائلی مالک رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روستاها رای‬ ‫هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند ‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 99/12/09‬نوبت دوم‬ ‫‪ 99/12/23‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضــی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022002494‬مورخ‬ ‫‪ 1399/09/29‬هیــات کالســه ‪ 99-92‬موضوع مــاده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای رضا بابایی پلنگی فرزند علی اکبر نســبت‬ ‫به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ‪ 403/20‬مترمربع به شماره پالک ‪ -‬فرعی‬ ‫از ‪ 22‬اصلی واقع در قریه پلنگ ازاد بخش ‪ 4‬خریداری بدون واسطه از اقای احمد بابایی پلنگی‬ ‫مالک رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روستاها رای هیات‬ ‫الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند ‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 99/12/09‬نوبت دوم‬ ‫‪ 99/12/23‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضــی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022002639‬مورخ‬ ‫‪ 1399/10/03‬هیــات کالســه ‪ 99-93‬موضوع مــاده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای رضا بابایی پلنگی فرزند علی اکبر نســبت‬ ‫به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ‪ 368/06‬مترمربع به شماره پالک ‪ -‬فرعی‬ ‫از ‪ 22‬اصلی واقع در قریه پلنگ ازاد بخش ‪ 4‬خریداری مع الواسطه‪ /‬بدون واسطه از اقای احمد‬ ‫بابایی پلنگی مالک رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها رای‬ ‫هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند ‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 99/12/09‬نوبت دوم‬ ‫‪ 99/12/23‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر‬ ‫در واحد ثبتی قائم شــهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و‬ ‫رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه استراباد پالک ‪ 14‬اصلی بخش ‪03‬‬ ‫‪ 79‬فرعی به نام دولت جمهوری اســالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشــت و درمان خانه‬ ‫بهداشت استراباد محله به شناسه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین‬ ‫که در ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪ 736.94‬مترمربع خریداری بدون واسطه از اقای‬ ‫مهدی مرادی رســتمی مالک رســمی ‪ ،‬لــذا به موجب مــاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در دونوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه‬ ‫بر انتشــار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض‬ ‫داشته باشند از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعــی دادگاه اســت و در صورتی کــه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگــردد یا معترض گواهی‬ ‫تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪.‬بدیهی است برابر ماده‬ ‫‪ 13‬اییــن نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ‪،‬واحد‬ ‫ثبتــی با رای هیات پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪،‬مراتــب را در اولین اگهی نوبتی‬ ‫و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت‬ ‫و فاقد ســابقه تحدید حــدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می‬ ‫نماید‪.‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بازدیدفرماندهقرارگاهعملیاتیمبارزهباکرونا‬ ‫از بیمارستان‪ ۵۰۶‬تختخوابی در حال احداث قم‬ ‫وزیر کشور از بیمارستان فوق تخصصی نور( ‪۵۰۶‬‬ ‫تختخوابــی) در حال احداث در قم که با حمایت‬ ‫و پشــتیبانی ایت ا‪ ...‬العظمی سیستانی و ایت ا‪...‬‬ ‫شهرســتانی نماینده تام االختیار ایشان در ایران‬ ‫پایه گذاری شده است‪ ،‬بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گــزارش راه مــردم به نقل از پایــگاه اطالع‬ ‫رسانی وزارت کشور ‪ ،‬رحمانی فضلی وزیر کشور‬ ‫و فرمانده قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مبارزه با‬ ‫کرونا که امروز به قم ســفر کرده اســت‪ ،‬پس از‬ ‫زیارت حرم مطهر حضــرت معصومه و گفتگو با‬ ‫تولیــت حرم مطهر و چهار تــن از مراجع عظام‬ ‫تقلید از بیمارســتان فوق تخصصــی نور( ‪۵۰۶‬‬ ‫تختخوابــی) در حال احداث در قم که با حمایت‬ ‫علتگرانیمرغچیست؟‬ ‫و پشــتیبانی ایت اهلل العظمی سیستانی و رئیس‬ ‫دفتر ایشان در قم پایه گذاری شده است ‪ ،‬بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رحمانــی فضلی در جریان ایــن بازدید‪ ،‬پس از‬ ‫دیدار با ایت ا‪ ....‬شهرستانی رئیس دفتر ایت ا‪. ..‬‬ ‫العظمی سیســتانی در قم‪ ،‬دفتر یادبود این طرح‬ ‫بزرگ درمانی را امضا کرد‪.‬‬ ‫در یادداشــت وزیر کشور امده است‪ :‬توفیق شد‬ ‫در روز عید ســعید مبعث‪ ،‬مســافر قم و پابوس‬ ‫حضرت معصومه ســام ا‪ ...‬علیها باشم‪ .‬بازدید از‬ ‫اجرای پروژه بیمارستان ‪ ۵۰۶‬تختخوابی در حال‬ ‫احداث که به همت جناب شهرســتانی و کمک‬ ‫حضرت ایــت ا‪ ...‬العظمی سیســتانی بنای ان‬ ‫گذاشته شــده بود انجام شد‪ .‬این امر خیر نشان‬ ‫از نیت خالصانه و صادقانه و دلســوزانه کمک به‬ ‫مردم دارد که امید است به لطف خداوند متعال‬ ‫برکت الهی شــامل این طرح‪ ،‬و خیر و نیکویی و‬ ‫صحت و ســامت و عزت روزافزون شامل حال‬ ‫بانیان ان باشد‪ .‬بیشــک‪ ،‬این عمل صالح صدقه‬ ‫جاریه برای ان عزیزان خواهد بود‪ .‬امید اســت با‬ ‫همکاری و کمک مسئوالن این نوع اقدامات مورد‬ ‫حمایت واقع شود و به سرعت بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وزارت صمت فراموش کرد ابالغیه مصوب شده‬ ‫ممنوعیت صادرات مرغ را به گمرکات اعالم کند‬ ‫وزارت صمــت با پنج ماه تاخیــر ابالغیه مصوب‬ ‫ســتاد تنظیم بــازار را در خصــوص ممنوعیت‬ ‫صادرات مرغ به گمرک اعالم کرد‬ ‫بــه گزارش راه مردم انالین‪ -‬بر اســاس افزایش‬ ‫قیمــت روزانه مرغ در بازار مصرف نکته ای قابل‬ ‫بررســی می باشــد و اینکه چرا وزارت صمت در‬ ‫ابــاغ مصوبات ســتاد تنظیم بــازار به مدت ‪۵‬‬ ‫مــاه تعلل کــرده و ممنوعیت صــادرات مرغ را‬ ‫بــه گمرکات اعالم نکرده اســت‪.‬بر اســاس این‬ ‫گزارش قابل ذکر اســت که ابالغیه مصوبه ستاد‬ ‫تنظیــم بــازار در خصوص ممنوعیــت صادرات‬ ‫مــرغ تاریخ ‪ ۵‬ابــان صورت گرفتــه و در تاریخ‬ ‫‪ ۱۰‬ابان بــه وزارتخانه ســمت ابــاغ گردیده‬ ‫و حال ســوال اینجاســت کــه چــرا وزارتخانه‬ ‫صمت در تاریخ ‪ ۲۰‬اســفندماه ایــن ابالغیه را‬ ‫به گمرکات اعالم نموده اســت ‪ ،‬این اشــفتگی‬ ‫مدیریتی در وزارت صمت دودی اســت که فقط‬ ‫بر چشم مردم می رود‪.‬‬ ‫سردارقاانی‪:‬‬ ‫دیوار اطراف اسرائیل را خراب خواهیم کرد‬ ‫فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با بیان اینکه‬ ‫هر روز نظام اسالمی به جلوتر پیش می رود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اســرائیل امروز به دور خودش دیوار می کشــد و‬ ‫مطمئن باشد که ما ان دیوار را هم خراب خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی نیروی قدس سپاه‪ ،‬سردار‬ ‫اســماعیل قاانی ظهر جمعه ‪ ۲۲‬اسفند ‪ ۱۳۹۹‬در‬ ‫یادواره شــهدای عملیات های خیبر و بدر که در‬ ‫مجتمــع فرهنگی ایه ها برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بزرگداشــت شــهدای بدر و خیبر که این مراسم‬ ‫بــه یادبود انان برگزار شــده فرصتی مغتنم برای‬ ‫احترام و بزرگداشت شــهدای واالمقامی همچون‬ ‫شــهید شوشتری نیز است که در خراسان رضوی‬ ‫در زمینه انقالب پیشرو بودند‪.‬‬ ‫فرمانــده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب‬ ‫اسالمی بیان کرد‪ :‬خانواده شهدا نیز به اندازه خود‬ ‫شــهدای انقالب اسالمی در مسیر پیروزی نظام و‬ ‫انقالب از جان مایه گذاشــته و از همه چیز خود‬ ‫گذشتند‪.‬‬ ‫سردار قاانی افزود‪ :‬در واقع خانواده شهدا همچون‬ ‫همسران و مادران شهدا‪ ،‬بار سنگین رسالت شهدا‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر‬ ‫در واحد ثبتی قائم شــهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و‬ ‫رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه قراخیل پالک ‪ 6‬اصلی بخش ‪05‬‬ ‫‪ 2106‬فرعی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت و درمان خانه‬ ‫بهداشــت قراخیل غربی به شناسه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین‬ ‫که در ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪ 773.58‬مترمربع خریداری بدون واســطه از خانم‬ ‫زهرا هاشــم پور مالک رســمی ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در دونوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار‬ ‫اگهــی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته‬ ‫باشــند از تاریخ انتشــار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نمایــد و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعــی دادگاه اســت و در صورتی کــه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگــردد یا معترض گواهی‬ ‫تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪.‬بدیهی است برابر ماده‬ ‫‪ 13‬اییــن نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ‪،‬واحد‬ ‫ثبتــی با رای هیات پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪،‬مراتــب را در اولین اگهی نوبتی‬ ‫و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت‬ ‫و فاقد ســابقه تحدید حــدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می‬ ‫نماید‪.‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر‬ ‫در واحد ثبتی قائم شــهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و‬ ‫رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه سوخته کال پالک ‪ 12‬اصلی بخش ‪05‬‬ ‫‪ 366‬فرعی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت و درمان خانه‬ ‫بهداشــت سوخته کال به شناسه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین که‬ ‫در ان احداث بنا شــده است به مســاحت ‪ 172.05‬مترمربع خریداری بدون واسطه از اقای سید‬ ‫ابوالحسن حسینی مالک رسمی ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در دونوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار‬ ‫اگهــی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته‬ ‫باشــند از تاریخ انتشــار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نمایــد و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعــی دادگاه اســت و در صورتی کــه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگــردد یا معترض گواهی‬ ‫تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪.‬بدیهی است برابر ماده‬ ‫‪ 13‬اییــن نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ‪،‬واحد‬ ‫ثبتــی با رای هیات پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪،‬مراتــب را در اولین اگهی نوبتی‬ ‫و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت‬ ‫و فاقد ســابقه تحدید حــدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می‬ ‫نماید‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر‬ ‫در واحد ثبتی قائم شــهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و‬ ‫رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه جنید پالک ‪ 8‬اصلی بخش ‪05‬‬ ‫‪ 97‬فرعی به نام دولت جمهوری اســالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشــت و درمان خانه‬ ‫بهداشــت الکپل به شناسه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شــش دانگ یک قطعه زمین که در‬ ‫ان احداث بنا شــده است به مســاحت ‪ 180.17‬مترمربع خریداری بدون واسطه از اقای شهریار‬ ‫اوالدزاد عبــاس ابــادی مالک رســمی ‪ ،‬لذا به موجب مــاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در دونوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه‬ ‫بر انتشــار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض‬ ‫داشته باشند از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعــی دادگاه اســت و در صورتی کــه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگــردد یا معترض گواهی‬ ‫تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪.‬بدیهی است برابر ماده‬ ‫‪ 13‬اییــن نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ‪،‬واحد‬ ‫ثبتــی با رای هیات پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪،‬مراتــب را در اولین اگهی نوبتی‬ ‫و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت‬ ‫و فاقد ســابقه تحدید حــدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می‬ ‫نماید‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر‬ ‫در واحد ثبتی قائم شــهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و‬ ‫رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه صنم پالک ‪ 26‬اصلی بخش ‪05‬‬ ‫‪ 133‬فرعی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت و درمان خانه‬ ‫بهداشت صنم به شناسه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین که در ان‬ ‫را در زندگی ادامه دادند‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران همچنین‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬انصافاً از زمانی که دکتر قالیباف‬ ‫رئیس مجلس شــورای اســامی شــدند تحول‬ ‫عظیمی در این زمینه انجام شده است‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران بیان کرد‪:‬‬ ‫انقالب اسالمی ما نقطه شروع و کانون یک تحول‬ ‫بــزرگ در منطقه بــود‪ ،‬به فرمــوده رهبر معظم‬ ‫انقالب این انقالب اســتمرار بعثت بود و به همان‬ ‫دلیلی که با پیامبر (ص) برخوردهای تند می شد‪،‬‬ ‫از روز اول ایــن انقالب نیز تمام قدرت های دنیا با‬ ‫ما مقابله کردند‪.‬سردار قاانی افزود‪ :‬اما این انقالب‬ ‫تا به امروز اداره شد و هر کجا به ان هجمه ای وارد‬ ‫می کردند امام (ره) از موضــع رهبری در جایگاه‬ ‫فرماندهی نیز قــرار می گرفت‪ ،‬دوره دفاع مقدس‬ ‫اول جنگ تحمیلی بود و امام این جنگ را به دفاع‬ ‫مقدس تبدیل کردند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در دفاع مقدس تمام ملت‬ ‫برای حفظ نظام بســیج شــدند خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در ایــن وضعیت تمــام این میــدان جنگ را به‬ ‫طور بی سابقه ای به یک دانشــگاه تبدیل کردند‪،‬‬ ‫دانشگاهی که هنوز هم هر روز دانشجو می پذیرد‬ ‫و بهترین دانشجویان میدان مقاومت را دارد‪.‬‬ ‫ســردار قاانی بــا بیان اینکه شــهدای ما نیز اول‬ ‫دانشــجوی این دانشــگاه بودند و پس از شهادت‬ ‫حکم استادی گرفتند‪ ،‬افزود‪ :‬همه شهدای ما هم‬ ‫دانشجوی این دانشگاه بودند وهم استاد‪ ،‬امروز زیر‬ ‫نظر این استادان میلیون ها انسان در حال تربیت‬ ‫شــدن هستند‪ .‬این ســرمایه بزرگ دفاع مقدس‪،‬‬ ‫شــهدا‪ ،‬خانواده هایشان و مکتب شــان امروز جزو‬ ‫بهترین مکتب هاست ‪ ،‬هر انســانی که می خواهد‬ ‫عزیز باشد‪ ،‬حس می کند باید در این مکتب درس‬ ‫بخواند‪.‬وی با بیان اینکه امروز زیر نظر اســتادان‬ ‫مکتب امام راحــل‪ ،‬مقاومت نیروهای مقاومت در‬ ‫سراسر جهان با دست خالی در مقابل مستکبران‬ ‫تا دندان مســلح‪ ،‬دیدنی و ستودنی است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نیروهای مقاومت فلسطین و یمن سرافراز که‬ ‫با دست خالی موشــک می سازند و رژیم سعودی‬ ‫را مورد هدف قــرار می دهند‪ ،‬رهرو مکتب امام و‬ ‫شهدا انقالب هستند‪.‬سردار قاانی با اشاره به اینکه‬ ‫اگر چه رزمندگان یمنی هیچ رسانه ای در اختیار‬ ‫ندارند‪ ،‬اما دنیا را شــگفت زده کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫احداث بنا شــده است به مساحت ‪ 954.60‬مترمربع خریداری بدون واسطه از طریق استشهادیه‬ ‫محلی مالک رســمی ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان‬ ‫های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز از‬ ‫طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪،‬‬ ‫رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشته باشند از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولین اگهی و در روســتاها از تاریــخ الصاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫بــه اداره ثبــت محل تحویل دهــد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه اســت و در صورتــی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگــردد یا معترض گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید‬ ‫و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪.‬بدیهی است برابر ماده ‪ 13‬ایین‬ ‫نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ‪،‬واحد ثبتی با رای‬ ‫هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود‬ ‫به صورت هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه‬ ‫تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر‬ ‫در واحد ثبتی قائم شــهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و‬ ‫رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه میکال پالک ‪ 37‬اصلی بخش ‪05‬‬ ‫‪ 180‬فرعــی بــه نــام دولت جمهوری اســالمی ایران دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران به‬ ‫نمایندگی شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان قائم شــهر خانه بهداشــت میکال به شناسه ملی‬ ‫‪ 14002961198‬نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شــده اســت به‬ ‫مســاحت ‪ 208.68‬مترمربع خریداری بدون واســطه از طریق استشهادیه محلی مالک رسمی ‪ ،‬لذا‬ ‫به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫و مــاده ‪ 13‬اییــن نامه مربوطه‪ ،‬ایــن اگهی در دونوبت به فاصلــه ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و‬ ‫محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در‬ ‫صورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫و در روســتاها از تاریــخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم‬ ‫دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل‬ ‫دهــد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که‬ ‫اعتــراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی‬ ‫محل ارائه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬بدیهی است برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه مذکور در مورد قسمتی‬ ‫از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ‪،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه‬ ‫حــاوی تحدید حدود‪،‬مراتب را در اولین اگهــی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع‬ ‫عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی‬ ‫تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر‬ ‫در واحد ثبتی قائم شــهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و‬ ‫رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه مله پالک ‪ 21‬اصلی بخش ‪08‬‬ ‫‪ 101‬فرعی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت و درمان خانه‬ ‫بهداشت سیدابوصالح به شناسه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین که‬ ‫در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ 644.28‬مترمربع خریداری بدون واسطه از اقای گت اقا‬ ‫محســنی مالک رسمی ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز از‬ ‫طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪،‬‬ ‫رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشته باشند از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولین اگهی و در روســتاها از تاریــخ الصاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫بــه اداره ثبــت محل تحویل دهــد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه اســت و در صورتــی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگــردد یا معترض گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید‬ ‫و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪.‬بدیهی است برابر ماده ‪ 13‬ایین‬ ‫نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ‪،‬واحد ثبتی با رای‬ ‫هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود‬ ‫به صورت هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه‬ ‫تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر‬ ‫در واحد ثبتی قائم شــهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و‬ ‫رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه کروا پالک ‪ 22‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 791‬فرعی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت و درمان خانه‬ ‫بهداشت کروا به شناسه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین که در ان‬ ‫احداث بنا شده است به مساحت ‪ 2718.08‬مترمربع خریداری بدون واسطه از طریق استشهادیه‬ ‫محلی مالک رســمی ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان‬ ‫های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز از‬ ‫طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪،‬‬ ‫رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشته باشند از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولین اگهی و در روســتاها از تاریــخ الصاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫بــه اداره ثبــت محل تحویل دهــد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه اســت و در صورتــی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگــردد یا معترض گواهی تقدیم‬ ‫رزمندگان در کمتر از ‪ ۱۰‬روز ‪ ۸‬عملیات موفقیت‬ ‫امیز را بر روی مراکز رژیم سعودی انجام دادند‪.‬‬ ‫فرمانــده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب‬ ‫اســامی با تاکید بر اینکه مستکبران جهان مانند‬ ‫امریکا و اســرائیل از همیشــه ضعیف تر شده اند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا اینکه همــه امکانات دنیــا در اختیار‬ ‫اسرائیل اســت‪ ،‬اما در حال کشیدن دیواری دور‬ ‫کشــورش به عرض یک متر و ارتفاع ‪ ۶‬متر است‬ ‫تا در امان بماند‪ ،‬مطمئن باشند که ما ان دیوار را‬ ‫هم خراب خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه دشــمن اگر دشمنی نکند‬ ‫دشــمن نیست و امریکا با ترور سردار عزیز اسالم‬ ‫حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬جنایتکار بودن خودش را به‬ ‫جهانیان اثبات کرد‪ ،‬افزود‪ :‬گفته ایم استخوان های‬ ‫امریکای جنایتکار را می شکنیم و صدای شکستن‬ ‫ان به موقع به گوش خواهد رسید‪.‬‬ ‫سردار قاانی گفت‪ :‬امروز شاهد هستیم که امریکا‬ ‫با مشــکالت داخلی فراوانی روبه روســت و بعد از‬ ‫شهادت سردار ســلیمانی نیز شاگردان و مریدان‬ ‫مکتب ایشان اعالم کردند استخوان های امریکا را‬ ‫درهم خواهیم شکست‪.‬‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید‬ ‫و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪.‬بدیهی است برابر ماده ‪ 13‬ایین‬ ‫نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ‪،‬واحد ثبتی با رای‬ ‫هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود‬ ‫به صورت هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه‬ ‫تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر‬ ‫در واحد ثبتی قائم شــهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و‬ ‫رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه کالگر محله پالک ‪ 55‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 581‬فرعــی بــه نام دولت جمهوری اســالمی ایران بــه نمایندگی وزارت بهداشــت و درمان‬ ‫خانه بهداشــت کالگر محله به شناســه ملی ‪ 14002961198‬نســبت به شــش دانگ یک قطعه‬ ‫زمین که در ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪ 707.33‬مترمربع خریداری بدون واسطه از‬ ‫طریق استشــهادیه محلی مالک رســمی ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در دونوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روستاها‬ ‫عــالوه بر انتشــار اگهــی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده‬ ‫اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف‬ ‫یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫و گواهــی تقدیم دادخواســت به اداره ثبــت محل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‬ ‫یــا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکنــد‪،‬اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫بدیهی اســت برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی‬ ‫پذیرفته نشــده ‪،‬واحد ثبتــی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حــاوی تحدید حدود‪،‬مراتب را‬ ‫در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به‬ ‫امــالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهــی تحدید حدود را به صورت‬ ‫اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر‬ ‫در واحد ثبتی قائم شــهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و‬ ‫رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه کالگر محله پالک ‪ 55‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 580‬فرعــی بــه نام دولت جمهوری اســالمی ایران بــه نمایندگی وزارت بهداشــت و درمان‬ ‫خانه بهداشــت کالگر محله به شناســه ملی ‪ 14002961198‬نســبت به شــش دانگ یک قطعه‬ ‫زمین که در ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪ 1190.32‬مترمربع خریداری بدون واســطه‬ ‫از اقای محمدرضا احمدی مالک رســمی ‪ ،‬لذا بــه موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در دونوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روستاها‬ ‫عــالوه بر انتشــار اگهــی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده‬ ‫اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف‬ ‫یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫و گواهــی تقدیم دادخواســت به اداره ثبــت محل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‬ ‫یــا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکنــد‪،‬اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫بدیهی اســت برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی‬ ‫پذیرفته نشــده ‪،‬واحد ثبتــی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حــاوی تحدید حدود‪،‬مراتب را‬ ‫در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به‬ ‫امــالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهــی تحدید حدود را به صورت‬ ‫اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر‬ ‫در واحد ثبتی قائم شــهر مورد رســیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و‬ ‫رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه باال لموک پالک ‪ 23‬اصلی بخش ‪06‬‬ ‫‪ 3991‬فرعــی به نام دولت جمهوری اســالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشــت و درمان‬ ‫خانه بهداشــت باال لموک به شناسه ملی ‪ 14002961198‬نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین‬ ‫که در ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪ 268.13‬مترمربع خریداری بدون واسطه از وراث‬ ‫اقای حاج شــیرزاد اســدی مالک رســمی ‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این اگهی در دونوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روستاها‬ ‫عــالوه بر انتشــار اگهــی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده‬ ‫اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف‬ ‫یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫و گواهــی تقدیم دادخواســت به اداره ثبــت محل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‬ ‫یــا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکنــد‪،‬اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫بدیهی اســت برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی‬ ‫پذیرفته نشــده ‪،‬واحد ثبتــی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حــاوی تحدید حدود‪،‬مراتب را‬ ‫در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به‬ ‫امــالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهــی تحدید حدود را به صورت‬ ‫اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/09 :‬نوبت دوم ‪1399/12/23‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ صفحه 2 ‫اقتصاد‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫فرار رو به جلوی دولت در مورد گرانی ها‬ ‫نماینــده مردم تهــران در مجلس با انتقــاد از ادعای اخیر‬ ‫ربیعــی ان را فرار رو به جلو دولت دانســت و گفت‪ :‬رانتی‬ ‫که دولت در بازار ایجاد کرده باعث شــده علیرغم تخصیص‬ ‫ارز ترجیحی‪ ،‬کاالهای اساســی با قیمت مناســب به دست‬ ‫مردم نرسد‪.‬‬ ‫مجتبــی رضاخواه‪ ،‬با انتقاد از ادعای اخیر ســخنگوی دولت‬ ‫مبنی بر تشــکیل صف های روغن به دلیل فضاسازی مجلس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این اظهارات فرافکنی از ســوی ربیعی اســت چرا که‬ ‫دولت نتوانســته کاالهای اساســی را با قیمت مناســب به‬ ‫دست مردم برساند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــر و پردیس‬ ‫در مجلس شورای اســامی ادامه داد‪ :‬وقتی دولت ادعا می‬ ‫کنــد برای کاالهای اساســی ارز ترجیحــی اختصاص داده‪،‬‬ ‫انتظار داریم این کاالها با قیمت مناســبت و پایین به دست‬ ‫مردم برســد لذا شوک ایجاد شــده در بازار ناشی از احتکار‬ ‫اســت کــه قیمت ها را باال برده و ناشــی از بــی کفایتی و‬ ‫ناکارامــدی دولت اســت‪.‬وی در ادامه با بیــان اینکه دولت‬ ‫تالش دارد ناکارامدی اش را پشت ادعاهای خود پنهان کند‬ ‫که از عموم مردم پذیرفتنی نیســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در مجلس‬ ‫معتقدیــم اگر ارزی در بازار به برخــی افراد اختصاص داده‬ ‫می شود باید کاالهای اساســی را با قیمت مناسب به مردم‬ ‫برســانند و اگر این اتفاق نمی افتد ناشــی از رانتی اســت‬ ‫کــه دولت در ایجاد ان دســت دارد و باعث نارضایتی مردم‬ ‫از گرانی کاالها شــده اســت‪.‬رضاخواه همچنین با اشاره به‬ ‫اظهارات وزیر صمت مبنی بر عدم خرید میوه از سوی مردم‬ ‫برای کاهــش قیمت ان در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬این اظهارات راهکار‬ ‫مبارزه با گرانی نیســت و پاک کردن صورت مساله است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬سیســتم توزیــع در بــازار اعــم از محصوالت‬ ‫کشــاورزی و غیره اختالالت زیــادی دارد؛ اما در حالی که‬ ‫مــاه ها اســت در مجلس قصــد داریم ســامانه هایی برای‬ ‫کارامدســازی توزیــع ایجاد کنیم‪ ،‬اقایان مــدام می گویند‬ ‫این سیســتم راه اندازی می شود ولی اتفاقی نمی افتد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیســه کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ســال‬ ‫‪ 1400‬مجلــس شــورای اســامی در پایان با بیــان اینکه‬ ‫مســئوالن در راس حکومت هســتند که مشــکالت را حل‬ ‫کنند‪ ،‬خاطرنشــان ســاخت‪ :‬اینکه مردم کاالی اساســی را‬ ‫اســتفاده نکنند تــا قیمت ان پایین بیاید‪ ،‬راهکار نیســت و‬ ‫نشــان دهنده این اســت که اقای رزم حسینی کفایت الزم‬ ‫برای پســت وزارت صنعت را نداشــته و از زیر بار مسئولیت‬ ‫شانه خالی کرده است‪.‬‬ ‫مردم از ویروس بی تدبیری‬ ‫برخی مسئوالن رنج می برند‬ ‫چرا در فروشگاه های زنجیره ای مرغ و روغن نیست؟‬ ‫نایب رئیس اتحادیه فروشــگاه های زنجیره ای‬ ‫گفت‪:‬علیرغــم افزایــش ‪۱۰۰‬درصدی جذب و‬ ‫توزیــع روغن و مرغ‪ ،‬اما به دلیل هجوم دالالن‪،‬‬ ‫این دو کاال نایاب شده و فروشگاهها نیز مجبور‬ ‫به عرضه براساس زمانبندی هستند‪.‬‬ ‫منصور عالی پور اظهار داشــت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫کمبود کاال نداریم و فقط در دو بخش روغن و‬ ‫مرغ دچار مشکل هستیم؛ البته این مشکل فقط‬ ‫مربوط به فروشــگاه های زنجیره ای نیست بلکه‬ ‫تامین این دو کاال برای واحدهای صنفی یعنی‬ ‫خواروبارفروشی ها هم مشکل شده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه کشــوری فروشــگاه های‬ ‫زنجیره ای افزود‪ :‬بر اســاس ارزیابی انجام شده‬ ‫از سوی اتحادیه‪ ،‬میزان توزیع و جذب روغن در‬ ‫فروشــگاه های زنجیره ای نسبت به مشابه سال‬ ‫قبــل افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی داشــته‪ ،‬اما با این‬ ‫حال کمبود روغن محسوس است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البتــه به دلیل نااطمینانی مردم‬ ‫نســبت به قیمت ها و موجــودی کاال‪ ،‬مصرف‬ ‫خانوار بصورت احساسی تغییر کرده و از مصرف‬ ‫بهینه خارج شــده اســت و مردم یک مقداری‬ ‫کاال در خانه انبــار می کنند؛ اما وضعیت فعلی‬ ‫فقط مربوط به خرید خانوار نیست بلکه به طور‬ ‫کلی مجرای خروجی روغن مشکوک شده است‬ ‫چراکه تولید و توزیع فراتر از سال گذشته بوده‬ ‫و اینکه مشکل پیش امده است نمی تواند صرفاً‬ ‫مرتبط بــا رفتار خانوار باشــد بلکه باید بخش‬ ‫داللی و قاچاق را بررسی کرد‪.‬‬ ‫عالی پور گفت‪ :‬وقتی وضعیت بازار به شــکلی‬ ‫شود که عده ای احساس کنند می توانند کاال را‬ ‫در بخش دیگری بفروشــند‪ ،‬واسطه گری فعال‬ ‫می شــود و وضعیت فعلی کام ً‬ ‫ال بیانگر ان است‬ ‫که دالالن در بازار روغن و مرغ فعال شده اند‪.‬‬ ‫کاال در فروشگاه ها وجود دارد و کمبودی نداریم‬ ‫اما به نظر می رسد دالالن روغن را از فروشگاه ها‬ ‫خریداری و جمع می کنند‪ .‬در واقع صد در صد‬ ‫توزیع بیشــتر صورت گرفته ولی باز هم روغن‬ ‫کم است و مردم باید برای خرید صف بایستند‬ ‫نایب رئیس اول اتحادیه کشوری فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای تصریح کرد‪ :‬کاال در فروشگاه ها وجود‬ ‫دارد و کمبــودی نداریم اما به نظر می رســد‬ ‫دالالن روغن را از فروشگاه ها خریداری و جمع‬ ‫می کننــد‪ .‬در واقع صد در صد توزیع بیشــتر‬ ‫صــورت گرفته ولی باز هم روغن کم اســت و‬ ‫مردم باید برای خرید صف بایستند‪.‬‬ ‫عالی پور تاکید کرد‪ :‬ســتاد مبــارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز و دولــت باید به صورت جدی به این‬ ‫بحث ورود کنند زیرا به نظر می رسد بخشی از‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫اداره کل راه اهن هرمزگان در نظر دارد بنابر ائین نامه اجرائی بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه‬ ‫به شرح زیراقدام نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬شرح مختصر موضوع مناقصه‪ :‬احداث ساختمان تجهیزات عالئمی و اداری ایستگاه انشعاب‬ ‫‪ -2‬مبلغ براورد‪ 34،884،038،497 :‬ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه‪،‬تاسیسات مکانیکی و برق سال ‪1399‬‬ ‫‪ -3‬مدت و محل اجرا ‪ :‬مدت اجرا ‪12‬ماه بوده ومحل اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬شرکت کنندگان در فراخوان میبایست همزمان دارای حداقل رتبه ‪ 4‬ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه بوده و با توجه به گواهی صالحیت در رشته و پایه مورد نیاز‬ ‫دارای ظرفیت ازاد الزم با توجه به مبلغ براورد مناقصه باشندهمچنین دارای گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی باشند‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی ‪ :‬متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت‪14‬روز شنبه مورخ ‪ 99/12/30‬مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬و با پرداخت مبلغ ‪( 300000‬سیصد هزار) ریال از طریق لینک مربوط در سامانه فوق‪ ،‬اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫کلیه فرایند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکات الف مربوط به تضامین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه مذکور انجام می پذیرد لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم‬ ‫عضویت قبلی در سامانه فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ‪،‬نسبت به اخذ انها اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده‪ :‬حداکثرتا ساعت‪10‬روز دو شنبه مورخ ‪1400/01/16‬از طریق سامانه فوق‬ ‫‪ -7‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -8‬مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد ‪.‬‬ ‫پس از ارزیابی کیفی ‪ ،‬از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدامد ‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1111102‬‬ ‫اداره کل راه اهن هرمزگان‬ ‫ول‬ ‫تا‬ ‫نوب‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫شهرداری ورامین‬ ‫شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز شماره ‪ ۸۲۴۶/۷۷۳‬و ‪ ۸۲۴۶/۷۷۲‬مورخ ‪ ۹۹/۶/۲۶‬شورای اسالمی شهر ورامین‪ ،‬موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی‬ ‫به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫اجاره مکان استقرار وسایل بازی کودکان در پارک شقایق‬ ‫پارک شقایق‬ ‫مکان بازی کودکان‬ ‫‪ ۶۶۶‬مترمربع‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه ی عمومی از میان تولید کنندگان دارای تاییدیه پژوهشگاه صنعت نفت تامین نماید‪.‬‬ ‫شماره قلم‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫امولسی فایر اولیه‬ ‫‪ 250‬بشکه‬ ‫‪9930065-21-08‬‬ ‫لذا کلیه شرکتهایی که فعالیت انها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت ‪ 14‬روز از تاریخ درج اگهی فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتی ذیل الذکر‪ ،‬نسبت به استخراج و تکمیل‬ ‫« فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب» و ارسال ان به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی‬ ‫(برای معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط ) به ادرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫فرم پرسش نامه ارزیابی ‪ -‬مدیریت تدارکات و امورکاال ‪ -‬مزایده و مناقصه ‪ -‬کسب و کار ‪WWW.NISOC.IR -‬‬ ‫کسب حداقل نمره ‪ 60‬در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان‪/‬سازندگان الزامی است‪.‬‬ ‫ضمن ًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪000/-‬ر‪500‬ر‪ 712‬ریال می باشند‪.‬‬ ‫ادرس پستی‪ :‬اهواز–کوی فدائیان اسالم(نیوساید)– خیابان شهریور–مجتمع تدارکات و امور کاال–ساختمان ‪–102‬اداره تدارکات خرید کاالی داخلی –واحد خریدهای عمومی اتاق ‪ 9‬کد پستی ‪-54579‬‬ ‫‪61138‬تلفن‪:‬‬ ‫‪061-341 - 24673‬‬ ‫درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه وسایر مشخصات فنی و مقادیر کاال ‪:‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR / WWW.NISOC.IR /‬‬ ‫‪WWW. IETS. MPORG. IR‬‬ ‫ادرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه‪ ،‬اخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پاکات فنی‪ ،‬متعاقب ًا به مناقصه گرانی‬ ‫که صالحیت دریافت اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند‪ ،‬به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1110291‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫وم‬ ‫شهرداری کهریزک در نظر دارد با استناد به مجوز شماره ‪ 621/2206‬مورخ ‪ 1399/10/10‬شورای محترم اسالمی شهر کهریزک نسبت به برگزاری تجدید دوم‬ ‫مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه ذیل اقدام نماید‪.‬‬ ‫دهقان ‪ -‬شهردار ورامین‬ ‫تعداد‬ ‫یک کارشــناس اقتصادی‪ ،‬با اشــاره به اینکه‪ ،‬دولت کشور را گران اداره می کند‪ ،‬معتقد است‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬درصد صنایع کشور‬ ‫نیازمند نوسازی هستند اما بودجه نویسان توجهی به این چالش ندارند‪.‬‬ ‫بودجه ‪ 1400‬اخیرا در مجلس شــورای اسالمی تصویب شد و بر اساس منابع ‪910‬هزار میلیارد تومانی این بودجه جزئیات‬ ‫مصارف بودجه از جمله میزان افزایش حقوق کارمندان و ســقف بودجه و اعتبارات عمرانی مشــخص شــد‪ .‬بودجه کشور به‬ ‫عنوان ســند حکم رانی مالی بر حوزه های مختلف اقتصادی اثرات خاص خود را به همراه دارد‪ .‬یعنی هرچه قدر با کســری‬ ‫بیشــتری مواجه باشیم سیاست گذار مجبور میشود از هزینه های عمرانی به سمت هزینه های جاری متمرکز باشد‪ .‬از این‬ ‫حیث فضای تولید و کســب و کار کشــور نیز مستثنی نیست و ممکن است با اســیبهای جدی مواجه شود‪ .‬امیر رضا واعظ‬ ‫اشــتیانی معتقد اســت‪ ،‬دولت کشو را گران اداره میکند و همین موضوع در سنوات اخیر یک ناترازی جدی در بودجه ایجاد‬ ‫کرده اســت‪ .‬مجلس نیز میتوانســت نســبت به بحث تولید و حمایت از بنگاههای اقتصادی جهت گیری دقیقتری داشته باشد و از این مسیر برای خروج از‬ ‫رکود احتمالی در ســال ‪ 1400‬پیش بینی الزم را انجام دهند‪.‬تســنیم‪ :‬در سال جاری بنگاه های تولیدی به دلیل شیوع کرونا به صورت جدی درگیر چالش‬ ‫رکود بودند البته انتظار می رود که ســال ‪ 1400‬مقداری از این فضای پر چالش عبور کنیم‪ ،‬از طرف دیگر هم انتخابات ریاســت جمهوری را در پیش داریم‬ ‫و از ســوی دیگر بحث تداوم تحریمها را نیز باید در نظر داشــت‪ .‬با توجه به اینکه اخیرا بودجه در مجلس تصویب شده است اثرات بودجه سنواتی بر مقوله‬ ‫تولید را چگونه ارزیابی می کنید؟واعظ اشــتیانی‪ :‬ان چیزی که مســلم است و همه نسبت به ان اذعان دارند این است که هر چه تولید هدفمند منطقی تر‬ ‫با برنامه تر باشد ما می توانیم به شکوفایی اقتصادی با توجه به هدف گذاری اسناد باالدستی کشور امیدوارتر باشیم‪.‬‬ ‫نکته مهمتر اینکه هر چهقدر نگاه و جهت گیری کلی به ســمت حمایت از تولید باشــد‪ ،‬در عمل اشــتغال را پایدار تر می کنیم و در عین حال این جهت‬ ‫گیری کاهش چالش هایی از جمله ناهنجاری های اجتماعی را هم به همراه خواهد داشت‪ .‬لذا نکته مهمتر اینکه اگر ما به درستی به مقوله تولید بپردازیم‬ ‫می توانیم با یک برنامه هدفمند‪ ،‬اهداف اقتصاد مقاومتی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است را پیاده کنیم‪.‬‬ ‫هر چند که متاسفانه متولیان دولتی اقتصادمقاومتی که فرماندهی ان بر عهده معاون اول رئیس جمهور بود تا امروز یک گزارش از ایشان در خصوص اقتصاد‬ ‫مقاومتی نشــنیدم و نه دیدیم‪ .‬از ســوی دیگر اعتقادم این است که مجلس به درستی انگشت روی یک سری از ابهامات و مسائل گذاشت‪ .‬ما نگاه می کنیم‪،‬‬ ‫می بینیم که بودجه ‪ 1400‬به اعتقاد برخی از کارشناسان با افزایش ‪ 45‬درصدی هزینه ها در مقایسه با بودجه سال ‪ ،99‬رو به رو شده است که همین یک‬ ‫مقوله نشان دهنده این واقعیت است که دولت در سال ‪ 99‬اصال به تولید نپرداخته است و این ‪ 45‬درصد را هم وقتی ما بررسی می کنیم و مطالعه می کنیم‬ ‫می بینیم که بیشتر تهاتر بدهی ها و مطالبات مربوط به سازمانها و بانک های تخصصی است‪ .‬بیشتر دست به دست کردن در بین دستگاههای دولتی است‬ ‫و این هیچ افتخاری برای تولید صنعت کشور نمی تواند باشد‪.‬‬ ‫اگهی تجدید دوم مناقصه عمومی (شماره ‪)1399/30‬‬ ‫ داوطلبان میتوانند حداکثر ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز از انتشار اگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری ورامین مراجعه و اسناد‬‫مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند (تلفن تماس‪ ۳۶۲۴۲۵۲۵ -۷ :‬داخلی ‪) ۳۶۶ - ۳۶۴‬‬ ‫ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ هزینه درج اگهی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود‪.‬‬‫‪ -‬سایر اطالعات و جزئیات در فرم شرایط مزایده موجود می باشد‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره ‪9908219930065 DT2‬‬ ‫دولت کشور را گران اداره می کند‪ /‬بی توجهی بودجه نویسان به ضرورت نوسازی ‪ ۷۰‬درصد صنایع‬ ‫نوب‬ ‫‪۱‬‬ ‫اجاره مکان استقرار وسایل بازی کودکان در پارک زیتون‬ ‫پارک زیتون‬ ‫مکان بازی کودکان‬ ‫‪ ۴۵۰‬مترمربع‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫دکتر فرهادی شــهردار منطقــه ‪ ۶‬تهران‬ ‫در مراســم مجمع خیرین صنف تجهیزات‬ ‫پزشکی گفت ‪ :‬مردم از ویروس بی تدبیری‬ ‫برخی مسئوالن رنج می برند‪.‬‬ ‫مردم کشــورعالوه بر ویــروس کرونا از دو‬ ‫ویروس دیگر شــامل بی تدبیــری برخی‬ ‫مسئوالن و ویروس تحریم رنج می برند‬ ‫دکتر فرهادی شــهردار منطقــه ‪ ۶‬تهران‬ ‫امروز در مراســم اهدا ‪ ۱۰‬هزار کمک شامل‬ ‫کاالهای اساسی برای نیازمندان که توسط‬ ‫مجمــع خیرین صنف تجهیزات پزشــکی‬ ‫برگزار شــده بود با اعالم این مطلب گفت‪:‬‬ ‫کاری که امروز شــاهد ان هســتیم از ابعاد‬ ‫مختلف سیاسی ‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی حائز‬ ‫اهمیت و فعالیت پســندیده ای است که با‬ ‫نیت خیرتلفیق شــده کــه امیدواریم مورد‬ ‫قبول درگاه حق قرار گیرد‪.‬‬ ‫تد‬ ‫ردیف‬ ‫پروژه‬ ‫مکان مزایده‬ ‫نوع کاربری‬ ‫متراژ‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ ۹۹/۱۲/۲۳ :‬نوبت دوم‪۹۹/۱۲/۲۷ :‬‬ ‫کاالی خریداری شده و به خارج از کشور قاچاق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از سویی دیگر نیز قیمت سوبسید دار‬ ‫مرغ باعث شــده این بخش برای دالالن جذاب‬ ‫شود تا مرغ را در بازارسیاه عرضه کنند‪.‬‬ ‫ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و دولت‬ ‫بایــد به صورت جدی ورود کننــد زیرا به نظر‬ ‫می رسد بخشــی از کاالیی که توسط دالالن از‬ ‫فروشــگاه های زنجیره ای خریداری می شود‪ ،‬به‬ ‫خارج از کشور قاچاق می شود‬ ‫عالی پور گفت‪ :‬فروشــگاه ها دقت می کنند که‬ ‫روغن به دســت دالل نیفتد از این رو بیشــتر‬ ‫فروشــگاه ها موجودی روغن را در ســاعاتی از‬ ‫روز در قفســه ها می چینند که ســاعت خرید‬ ‫خانوار اســت؛ به عنوان مثال در ساعات صبح‬ ‫بیشتر دالالن به فروشگاه ها مراجعه می کنند و‬ ‫فروشــگاه ها مجبور هستند که چنین تدابیری‬ ‫بیاندیشند‪ .‬از ســویی دیگر باید مدنظر داشت‬ ‫که موجودی انبار فروشگاه ها محدود است و اگر‬ ‫دالالن روغن را خریداری کنند دیگری چیزی‬ ‫برای خانوار باقی نمی مانــد‪ .‬ناظر می بیند که‬ ‫روغن در سطح فروش نیست ولی نمی داند که‬ ‫اگر فروشــگاه بدون زمانبندی کاال را در قفسه‬ ‫بچیند دالل کاال را خریده و می برد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بازرســان ســازمان حمایت مصرف‬ ‫کنندگان و تولیدکنندگان و ســازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی روی سیســتم توزیع نظارت می کنند‬ ‫که در حــال حاضر سیســتم توزیع اشــکال‬ ‫زیــادی ندارد زیرا پس از تولید‪ ،‬کاال به صنوف‪،‬‬ ‫فروشــگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره‬ ‫بار ارســال می شــود‪ .‬بنابراین مشکل اصلی را‬ ‫دالالن و قاچاقچیــان ایجاد کرده اند و متولیان‬ ‫امر همچون ســتاد مبارزه با قاچاق باید به این‬ ‫بحث ورود کنند‪.‬‬ ‫عالــی پور گفت‪ :‬هفته گذشــته این مباحث را‬ ‫در وزارت صمــت مطرح کردیم اما ورود وزارت‬ ‫صمت به تنهایی کافی نیست‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬نایابی و گرانی کاالهای‬ ‫اساسی بویژه روغن و مرغ طی ماههای گذشته‬ ‫چنان دامنــه پیدا کرده که رهبــر انقالب نیز‬ ‫اخیرا ً با ابراز ناخرسندی از گرانی ها و مشکالت‬ ‫معیشــتی‪ ،‬گفتند‪ :‬این وضع در اســتانه عید‬ ‫« ُغصه بزرگی» ایجاد کرده است‪ .‬البته اجناس‬ ‫مانند میوه ها فراوان اســت اما قیمت ها بسیار‬ ‫باال است که ســود این قیمت باال هم به جیب‬ ‫باغداران زحمتکش نمی رود بلکه نصیب دالل ها‬ ‫و واســطه های سودجو می شــود و ضرر ان به‬ ‫مردم می رسد‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫اگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه شماره ‪99-45-2‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫راه اهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫توزیع بسته های معیشتی میان نیازمندان و پرسنل خدماتی مراکز درمانی‬ ‫همزمان با شــب معبث حضرت رســول با همکاری اعضای مجمع خیرین تجهیزات پزشکی‪ ،‬بسته های‬ ‫معیشتی در اختیار خانواده های نیازمند‪ ،‬کم بضاعت و برخی از نیروهای خدماتی مراکز درمانی و بیمارستانی‬ ‫در مناطق محروم قرار گرفت‪.‬به گزارش راه مردم انالین ‪ ،‬همزمان با شــب مبعث حضرت رســول (ص)‪،‬‬ ‫مراسم توزیع ‪ ۱۰‬هزار بسته معیشتی با عنوان «نذر واره» با حضور اعضای مجمع خیرین تجهیزات پزشکی‬ ‫کشــور برگزار شد‪.‬بر همین اساس قرار اســت ‪ ۱۰‬هزار بسته معیشتی با همکاری اعضای صنف تجهیزات‬ ‫پزشــکی در اختیار خانواده های نیازمند و کم بضاعت و همچنین برخی از نیروهای خدماتی مراکز درمانی‬ ‫و بیمارستانی در مناطق محروم قرار بگیرد‪.‬همچنین بنابر اعالم مسئوالن مجمع خیرین تجهیزات پزشکی‬ ‫کشور‪ ،‬این بسته ها در اختیار خانواده های نیازمند و کم بضاعت در استان های کرمان‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫خوزســتان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬مازندران و‪...‬قرار خواهد گرفت‪.‬بسته های معیشتی شامل ‪ ۱۰‬کیلوگرم برنج‪ ۲ ،‬بسته‬ ‫پنیر‪ ،‬دو قوطی رب‪ ۴ ،‬بســته ماکارونی‪ ،‬یک بســته چایی ایرانی‪ ،‬دو عدد روغــن مایع‪ ،‬دو جعبه خرما‪۳ ،‬‬ ‫عددتن ماهی‪ ،‬یک جعبه ماســک و ‪ ۳‬بسته حبوبات است که ارزش ریالی هر بسته ‪ ۷۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫گفتنی است این بسته ها همزمان با ماه رجب بین خانواده ها توزیع خواهد شد که در مرحله نخست ‪۲۵۰۰‬‬ ‫بســته توزیع می شــود‪.‬طرح نذر واره تا ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت و اعتبار کلی ‪ ۱۰‬هزار بسته‬ ‫معیشتی‪ ۷ ،‬میلیارد تومان اعالم شده است‪.‬‬ ‫دالالن مرغ و روغن را از فروشگاه های زنجیره ای خریدو قاچاق می کنند‬ ‫گرانی بازار شب عید‬ ‫ربطی به تحریم ها ندارد‬ ‫مدیریت و نظارت دو حلقه مفقوده بازار‬ ‫عضــو هیات رئیســه کمیســیون انــرژی مجلس‬ ‫گفــت‪ :‬گرانی بــازار شــب عید موضوعی اســت‬ ‫کــه نه به فشــار خارجی مربوط می شــود و نه به‬ ‫تحریم هــا‪ ،‬بلکه نیازمند مدیریت و نظارت اســت‪.‬‬ ‫عبدالعلــی رحیمــی مظفری با انتقــاد از افزایش‬ ‫قیمت میــوه در ادامه افزایش قیمت بســیاری از‬ ‫کاالهای اساســی‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه جگر مردم از‬ ‫وضعیت قیمت کاالهای اساســی خون شده و باید‬ ‫علــت این گرانی ها نبود مدیریــت بر امر بازرگانی‬ ‫کشــور دانســت‪.‬نماینده مردم سروستان و کوار و‬ ‫خرامه در مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه‬ ‫به دلیــل نبود مدیریت صحیح کشــاورز یا همان‬ ‫تولیدکننده و مصرف ‪‎‬کننده هر دو متضرر شده اند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬کسی متوجه نیست دالل دارد چه بالیی بر‬ ‫سر کشــاورز و مصرف کننده می اورد و این اتفاق‬ ‫هر ســال تکرار می شــود‪.‬وی با بیان اینکه فراز و‬ ‫نشیب های قیمتی در بازار کاالهای اساسی از نبود‬ ‫نظارت دقیق و باز گذاشــتن دست دالل ها نشات‬ ‫می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین تداخل مسئولیتی میان‬ ‫دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی عدم اجرای‬ ‫«قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش‬ ‫کشاورزی» علت بسیار مهم دیگر این مسئله است‪.‬‬ ‫رحیمی مظفــری تاکید کرد‪ :‬باید کاالهایی که در‬ ‫انبارها وجود دارنــد به ویژه انچه در اختیار دولت‬ ‫است با سرعت در بازار عرضه شوند‪ ،‬همچنین باید‬ ‫کاالهای موجود در گمــرکات‪ ،‬به فوریت ترخیص‬ ‫شــود و نیاز بازار به میوه جات با محصوالتی که در‬ ‫ســردخانه ها وجود دارند به نحوی تامین شودکه‬ ‫شاهد فراوانی و کاهش قیمت در بازار باشیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4143‬‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هفدهم‬ ‫‪1399‬‬ ‫سهشنبه‬ ‫‪4030‬‬ ‫شماره‬ ‫‪1399‬سالسال‬ ‫اسفندماه‬ ‫‪ 2223‬ابان‬ ‫شنبه‬ ‫شماره ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مدت اجراء پروژه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده (ریال)‬ ‫‪2012039901‬‬ ‫احداث حوضچه بتنی مسلح ذخیره‬ ‫اب در پارکهای سطح شهر کهریزک‬ ‫( پارک باغ توتی )‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫‪ 3/000/000/000‬با احتساب‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫‪150/000/000‬‬ ‫لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط ‪ ،‬دارای گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری و رتبه معتبر در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و دارای گواهینامه‬ ‫تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی دعوت می شود پس از چاپ اگهی نوبت دوم از روز شنبه مورخ ‪ 1399/12/23‬لغایت روز پنجشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1399/12/28‬با همراه داشتن معرفی نامه کتبی دارای مهر و امضاء مجاز شرکت و تصویر گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری جهت دریافت اسناد‬ ‫تجدید دوم مناقصه به ادرس‪ :‬شهرری ‪ ،‬جاده قدیم قم ‪ ،‬کهریزک ‪ ،‬بلوار شهید بهشتی ‪ ،‬شهرداری کهریزک ‪ ،‬واحد امور قراردادها ‪ ،‬شماره تماس ‪56523850‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است وجه خرید اسناد تجدید دوم مناقصه به مبلغ ‪ 1/000/000‬ریال می بایست به حساب درامد شهرداری کهریزک به شماره ‪ 310000300000‬نزد‬ ‫بانک ملی شعبه کهریزک واریز و اصل فیش واریزی هنگام دریافت اسناد تجدید دوم مناقصه ارائه گردد‪( .‬با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه‬ ‫در شهرداری نیز میسر می باشد‪).‬‬ ‫ضمنا اخرین مهلت تسلیم پاکات پیشنهاد تا پایان وقت اداری ساعت ‪ 14/30‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/1/15‬به واحد دبیرخانه شهرداری در قبال اخذ رسید‬ ‫و تاریخ بازگشائی پاکات واصله در کمیسیون عالی معامالت شهرداری ساعت ‪ 15‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/1/15‬می باشد‪.‬‬ ‫قابل توجه اینکه‪:‬‬ ‫‪ -1‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -2‬هزینه اگهی در تمامی مراحل به عهده برنده تجدید دوم مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬برندگان اول و دوم و سوم تجدید دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید دوم مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫علی یحیی پور ‪ -‬شهردار کهریزک‬ صفحه 3 ‫شنبه ‪ 23‬اسفند ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4143‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۸‬درصدی جذب‬ ‫اشتراک گاز در زنجان‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از جذب ‪۱۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۵۳‬مشــترک جدیــد گاز در بخش های‬ ‫مختلف خانگی‪ ،‬تجــاری و صنعتی و افزایش ‪۸‬‬ ‫درصدی اشتراک پذیری در استان خبر داد‪.‬‬ ‫ه نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬موسی احمدلو‬ ‫با بیان اینکه از ابتدای سال ‪ ۹۹‬تاکنون ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۵۳‬اشــتراک پذیری گاز انجام شده‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫جذب این تعداد مشــترک مجموع مشترکان گاز‬ ‫در اســتان به ‪ ۳۶۷‬هزار و ‪ ۹۶‬مشــترک رسیده‬ ‫اســت‪.‬وی با بیان اینکه امســال ‪ ۸‬هزار و ‪۸۳۷‬‬ ‫اشــتراک در مناطق روســتایی و ‪ ۷‬هزار و ‪۷۱۶‬‬ ‫اشــتراک در شهرهای اســتان انجام شده است‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬هم اکنــون ‪ ۲۶۰‬هزار و ‪ ۳۲۰‬مشــترک‬ ‫شــهری و ‪ ۱۰۶‬هزار و ‪ ۷۷۶‬مشترک روستایی از‬ ‫گاز طبیعی بهره مند هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز اســتان زنجان همچنین‬ ‫با بیان اینکه پارســال از ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۲۵۹‬جذب‬ ‫اشــتراک گاز‪ ۷ ،‬هزار و ‪ ۸۷۷‬انشعاب روستایی و‬ ‫‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۸۲‬انشــعاب هم شــهری بود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬جذب اشتراک نسبت به سال ‪ ۹۸‬افزایش ‪۸‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫به گفته احمدلو‪ ،‬مقدار مصرف گاز این استان هم‬ ‫امسال تا بهمن ماه یک میلیارد و ‪ ۸۸۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۵۹‬هزار متر مکعب بوده است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬تاکنون ‪ ۶‬هــزار و ‪۹۸۰‬‬ ‫کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان اجرا‬ ‫شــده که ‪ ۲۳۲‬کیلومتر ان امســال انجام شده‬ ‫است‪ .‬تعداد علمک های نصب شده در استان هم‬ ‫‪ ۱۹۴‬هزار و ‪ ۵۶۶‬علمک است که از این تعداد ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۴۰‬در سال ‪ ۹۹‬نصب شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری نفتی در ایالم از جمله‬ ‫تحوالت این استان است‬ ‫رئیس جمهــوری ســرمایه گذاری در بخش نفت‬ ‫اســتان ایالم را از جمله تحــوالت مطلوب این‬ ‫استان برشمرد‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر هیئت دولت‪،‬‬ ‫در نشســت امروز (چهارشــنبه‪ ۲۰ ،‬اسفندماه)‬ ‫هیئت وزیران که به ریاست دکتر حسن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمهــوری برگزار شــد‪ ،‬محمــد نوذری‬ ‫به عنوان استاندار ایالم انتخاب شد‪.‬‬ ‫وی پس از رای اعتماد هیئت وزیران به استاندار‬ ‫ایالم‪ ،‬ضمن ابالغ ســام به مردم این اســتان و‬ ‫نخبگان و خانواده های شــهدا و ایثارگران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫استان ایالم ســراپا میزبان رزمندگان در دوران‬ ‫هشت سال دفاع مقدس بوده است‪ ،‬بنابراین ما به‬ ‫مردم غیور این استان مدیون و بدهکاریم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری افزود‪ :‬بخشــی از طرح ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫هکتاری به استان ایالم می رسد و ‪ ۸‬میلیارد دالر‬ ‫برای اب و خاک اســتان هزینه شده‪ ،‬همچنین‬ ‫سرمایه گذاری در بخش نفت استان ایالم از جمله‬ ‫تحوالت خوب در این استان است‪.‬‬ ‫روحانــی خطاب به اســتاندار منتخــب ایالم و‬ ‫اعضای دولت تصریــح کرد‪ :‬خدمت به مردم این‬ ‫استان افتخاری است که نصیب شما شده است‪.‬‬ ‫پیام لیله القدر‪ ،‬درســت اســتفاده کردن از زمان‬ ‫حساس و اندک است‪ .‬گرچه طول عمر زیادی از‬ ‫دولت باقی نمانده است‪ ،‬اما شما می توانید منشا‬ ‫خدمات بسیاری در این زمان اندک باشید‪.‬‬ ‫مسیرسازی در سخت گذرترین منطقه‬ ‫خط لوله گوره‪-‬جاسک تکمیل شد‬ ‫دشــوارترین بخش از عملیــات لوله گذاری طرح‬ ‫انتقال نفت گوره ‪ -‬جاســک در سخت گذرترین‬ ‫منطقه در کوتاه ترین زمان ممکن و با بیشــترین‬ ‫دقت‪ ،‬شامگاه چهارشنبه (‪ ۲۰‬اسفندماه) تکمیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به نقل از شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬علی جعفرزاده‪،‬‬ ‫قائــم مقام مجری طرح احداث خــط لوله گوره‬ ‫جاســک گفت‪ :‬عملیات دشــوار نصب بخشی از‬ ‫خطوط لوله طرح گوره‪-‬جاسک در پیچیده ترین‬ ‫شرایط جغرافیایی و منطقه ای شامگاه چهارشنبه‬ ‫با تالش شبانه روزی مجموعه کارفرما و پیمانکار‬ ‫پایان یافت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬این منطقه ســخت گذر در کیلومتر‬ ‫‪ ۲۶۲‬و در گســتره ‪ ۱-۲‬قــرار دارد که از میان‬ ‫کوه های شمال بوشهر عبور کرده است و به دلیل‬ ‫نبود وجود جاده دسترسی‪ ،‬عملیات جابه جایی و‬ ‫نصب خطوط لوله را سخت کرده بود‪.‬‬ ‫قائم مقام مجری طرح احــداث خط لوله گوره‪-‬‬ ‫جاســک گفت‪ :‬به دلیل موقعیت جغرافیایی این‬ ‫منطقــه و عبور از کوه های ســخت گذر و وجود‬ ‫شــیب های تند و ابروهای پرشمار‪ ،‬هیچ جاده ای‬ ‫برای دسترســی و عبور تریلرهــای حامل لوله و‬ ‫انتقال تجهیــزات وجود نداشــت و این منطقه‬ ‫به طــول ‪ ۵۰‬کیلومتر از میان کوه های بوشــهر‬ ‫ســخت ترین محدوده ای بود که موفق شدیم ان‬ ‫را برای نصب خط لوله اماده کنیم‪.‬‬ ‫جعفرزاده با اشــاره به شــرایط پیچیــده انتقال‬ ‫تجهیــزات مسیرســازی در این منطقــه که از‬ ‫چنــد ماه پیش اغــاز و تکمیل شــده بود و نیز‬ ‫عملیاتی همچون ریســه کــردن‪ ،‬حفاری کانال‬ ‫و جوشــکاری‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬در صورتی که انجام‬ ‫ایــن عملیات ماننــد پروژه های دیگــر در مدت‬ ‫زمان عرف و معمول انجام می گرفت‪ ،‬باید دست‬ ‫کم وبیش از یک ســال به طــول می انجامید‪ ،‬اما‬ ‫اکنون با همت بی نظیر و مدیریت دقیق مجموعه‬ ‫دســت اندرکاران در مدت زمانی کوتاه و به نحو‬ ‫احسن محقق شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫گفت وگوبانمایندگانیازدانشگاه هایطرفقراردادشرکتملینفت‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫با بهره برداری خطوط لوله ششم و نهم سراسری گاز‬ ‫ظرفیت روزانه انتقال گاز کشور ‪ ۱۱۰‬میلیون مترمکعب افزایش یافت‬ ‫نفت به ما اعتماد کرد؛ نفت به ما میدان داد‬ ‫به واســطه رویکردی که از ســال ‪ ۹۳‬به بعد به طور‬ ‫جدی در وزارت نفت دنبال شــده است‪ ،‬هم اکنون‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬طــرح کالن پژوهشــی در حوزه های‬ ‫باالدســت و پایین دســت صنعت نفت با همکاری‬ ‫دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی در حال اجراســت‪.‬‬ ‫نخستین قراردادها از این مجموعه طرح ها به اواخر‬ ‫ســال ‪ ۹۳‬برمی گردد که مطالعات ازدیاد برداشــت‬ ‫‪ ۹‬میدان نفتــی در قالب ‪ ۹‬قرارداد به دانشــگاه ها‬ ‫واگذار شــد؛ دومیــن مرحله در ســال ‪ ۹۵‬بود که‬ ‫‪ ۱۲‬قرارداد به منظور ایجاد انســتیتوهای تحقیقاتی‬ ‫در پایین دســت صنعت نفت میان سه شرکت تابع‬ ‫وزارت نفت (شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬شــرکت ملی‬ ‫پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران و شــرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشــیمی) و دانشــگاه های منتخب‬ ‫امضا شد؛ ســومین مرحله در ســال ‪ ۹۶‬با امضای‬ ‫پنج قرارداد پژوهشــی در حوزه اکتشاف دنبال شد‬ ‫و نیمه امســال هم ‪ ۱۳‬قرارداد پژوهشــی دیگر در‬ ‫حوزه ازدیاد برداشــت نفت تعیین تکلیف شــدند‪.‬‬ ‫وزیر نفت‪ ،‬معاون وی در امور مهندســی‪ ،‬پژوهش و‬ ‫ت اصلی و مدیران‬ ‫فناوری‪ ،‬مدیران عامل چهار شرک ‬ ‫پژوهــش و فناوری این شــرکت ها تاکنون بارها به‬ ‫رویکرد تعامل مدارانه نفت با دانشگاه ها اشاره و ان را‬ ‫رویکردی مثبت و سازنده عنوان کرده اند‪ ،‬اما جامعه‬ ‫دانشــگاهی در این بــاره چه دیدگاهــی دارد؟ ایا‬ ‫مستندات این طرح ها در کتابخان ه دانشگاه ها خاک‬ ‫می خورد یا نفت و دانشــگاه تالششــان را برای به‬ ‫ثمر رسیدن اهداف تعریف شده به کار گرفته اند؟ ایا‬ ‫میدان دادن به دانشگاه ها‪ ،‬تصوری ساخته وپرداخته‬ ‫ذهن نفتی هاست و تنها کاربردهای تبلیغاتی دارد یا‬ ‫دانشگاهیان هم بر ان صحه می گذارند؟ در این باره‪،‬‬ ‫شــانا با تعدادی از فعاالن دانشگاهی در طرح های‬ ‫توســعه فناورانه میدان های نفت و گاز شرکت ملی‬ ‫نفت ایران گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫حسین نصرتی‪ ،‬دانشــجوی دکترای اکتشاف نفت‬ ‫در دانشــگاه تهران اســت که روی طرح توســعه‬ ‫فناورانــه میــدان ازادگان کار می کنــد‪ .‬ابتدا از او‬ ‫درباره پیشــرفت طرح می پرسم و اینکه طبق اعالم‬ ‫پیشین‪ ،‬ایا همچنان دانشگاه نسبت به افزایش ‪۱۰‬‬ ‫درصــدی ضریب بازیافت این میدان اطمینان خاطر‬ ‫دارد؟ پاســخ می دهد‪« :‬غربالگری‪ ،‬ســاخت الگوی‬ ‫اولیه و ســاخت الگوی استاتیک مخزن را به صورت‬ ‫یکپارچه طی فازهای نخســت و دوم انجام داده ایم‬ ‫و اکنون در فاز سوم مشــغول ازمایش روی سنگ‬ ‫و ســیال هستیم تا بتوانیم به شاخص های موردنیاز‬ ‫برای برنامه ریزی درباره ازدیاد برداشت دست یابیم‪.‬‬ ‫اگر طبق برنامه ریزی‪ ،‬فاز ســوم را در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به پایان برســانیم‪ ،‬الگوی اولیه ازدیاد برداشــت در‬ ‫فاز چهارم طراحی می شــود و ســپس وارد مرحله‬ ‫اجرای پایلوت می شــویم‪ .‬همچنان تاکید داریم که‬ ‫‪ ۱۰‬درصد افزایش ضریب بازیافت امکان پذیر است»‪.‬‬ ‫از میــان قراردادهای پژوهشــی توســعه فناورانه‬ ‫میدان هــای نفتــی‪ ،‬یافته هــای مطالعاتــی‬ ‫امیدوارکننده ای حاصل شده که از جمله ان‪ ،‬اثبات‬ ‫قابلیت افزایش ‪ ۱۰‬درصــدی ضریب بازیافت نفت‬ ‫میدان ازادگان است‪ .‬افزون بر این نتیجه مطالعاتی‪،‬‬ ‫شرکت مهندسی و توسعه نفت اعالم کرده بر مبنای‬ ‫ارائــه بیــش از دو ترابایت داده طرح های توســعه‬ ‫ازادگان جنوبــی و ازادگان شــمالی از ســوی این‬ ‫شرکت به انستیتو مهندســی نفت دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫بانک اطالعاتــی جامع میــدان ازادگان با قابلیت‬ ‫دسترسی سریع به داده های چاه ها و مخازن مختلف‬ ‫این میدان ایجاد شــده اســت‪ .‬بهبود نرخ تولید با‬ ‫ساخت مواد شیمیایی نانوپایه‪ ،‬کاهش گرانروی نفت‬ ‫نیمه ســنگین الیه سروک‪ ،‬شناسایی و تدوین نقشه‬ ‫ناهمگونی تخلخل و تراوایی الیه های مختلف میدان‬ ‫ازادگان و بهینه سازی توزیع مشخصات مخزنی و در‬ ‫نتیجه کاهش حفر چاه های خشــک و کم بازده در‬ ‫این میدان‪ ،‬از دیگر دستاوردهای همکاری صنعت و‬ ‫دانشگاه در بزرگ ترین میدان مشترک نفتی کشور‬ ‫به شمار می رود‪ .‬به دنبال همین نتایج موفقیت امیز‪،‬‬ ‫امســال توســعه فناورانه میدان یــاداوران نیز به‬ ‫دانشگاه تهران سپرده شد‪.‬‬ ‫نصرتی در پاســخ به پرسشــم که همکاری نفت با‬ ‫شــما در این ســال ها چگونه بوده است‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«ما در طرح ازادگان با شــرکت مهندسی و توسعه‬ ‫نفت (متــن) کار می کنیم‪ .‬متولیــان طرح در این‬ ‫شرکت با اســتادان و دانشجویان ما ارتباط خوب و‬ ‫راحتی دارند‪ .‬همین به ما انگیزه زیادی داده اســت‪.‬‬ ‫من دانشجوی دکترا هســتم و یکی از دغدغه های‬ ‫همیشگی دانشجویان تحصیالت تکمیلی این است‬ ‫که در زمینه رشــته تحصیلی شان چه فعالیت هایی‬ ‫انجام دهند که کاربردی باشد‪ ،‬یا اینکه اگر بخواهند‬ ‫در این زمینه کار کنند‪ ،‬مقدمات و پیش شرط هایش‬ ‫را چگونــه فراهم کنند‪ .‬از وقتــی طرح های ازدیاد‬ ‫برداشــت نفت کلیــد خورده و به صــورت منظم با‬ ‫همکاری دانشگاه ها دنبال می شود‪ ،‬این دغدغه برای‬ ‫بسیاری از دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته های‬ ‫مرتبط با نفت رفع شده اســت‪ .‬ما امروز می توانیم‬ ‫روی کار علمــی و تخصصی که به ان عالقه داریم‪،‬‬ ‫ان هم با داده های واقعــی‪ ،‬تمرکز کنیم‪».‬در ادامه‪،‬‬ ‫با یکی از کارشناســان طرح توسعه فناورانه میدان‬ ‫دارخوین در دانشــگاه امیرکبیــر صحبت می کنم‪.‬‬ ‫حمید بنی اســدی درباره فعالیت های انجام شده در‬ ‫این طرح توضیحات خوبی ارائه می دهد‪« :‬مطالعات‬ ‫اولیــه ما در این میدان نشــان می داد تولید مخزن‬ ‫برای تطابق با طراحی اولیه با موانعی روبه روســت؛‬ ‫موانعی در بحث تزریق گاز‪ ،‬رسوب اسفالتین و ‪ ...‬به‬ ‫ایــن ترتیب چند پروژه تعریف کردیم تا ابتدا تولید‬ ‫میدان را به نقطه اول برسانیم و سپس راهکارهایی‬ ‫را با هدف بهبود برداشت در دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫مطالعات ژئومکانیک انجام شد و با اجرای مطالعه ای‬ ‫زودهنــگام (‪ )Fast Track‬و مدل ســازی اولیه‪،‬‬ ‫نقشه راه پیش رو مشــخص شد‪ .‬هم اکنون‪ ،‬اگرچه‬ ‫هنــوز نتایج ازمــون ردیابی گاز میدان مشــخص‬ ‫نشــده‪ ،‬اما مطالعات نشان می دهد افزایش حداکثر‬ ‫چهار درصدی ضریب بازیافــت میدان دارخوین از‬ ‫الیه فهلیان که در حال تولید اســت‪ ،‬با سناریوهای‬ ‫تکمیلــی در کنار تزریــق گاز کنونــی امکان پذیر‬ ‫است‪».‬وی می گوید‪« :‬رســوب اسفالتین قابل توجه‬ ‫در میــدان دارخوین‪ ،‬ســبب خوردگــی تجهیزات‬ ‫می شــود و حجم خوردگی در حدی است که حتی‬ ‫برای ازمون نمی توان ابزار را به راحتی داخل چاه ها‬ ‫راند‪ .‬دســتگاهی هم که می تواند در مطالعه رسوب‬ ‫اسفالتین راهگشا باشــد تنها در چند کشور تولید‬ ‫می شــود و به دلیل تحریم‪ ،‬دسترسی به ان مقدور‬ ‫نیســت‪ .‬به این ترتیب ساخت این دســتگاه را در‬ ‫برنامه قرار داده ایم و هدف اصلی ما این اســت که‬ ‫بتوانیم مرکز تخصصی مطالعه رسوب اسفالتین در‬ ‫دانشــگاه امیرکبیر راه اندازی کنیم‪».‬این کارشناس‬ ‫در تشریح ارتقای توانمندی های دانشگاه امیرکبیر‪،‬‬ ‫به پروژه تســت ردیاب گاز هم اشاره می کند‪« :‬این‬ ‫تست به مخازنی مربوط می شــود که تحت ازدیاد‬ ‫برداشــت هستند و اســتفاده از ان در دنیا متداول‬ ‫اســت تا با انجامش مشــخص شود ســیالی که به‬ ‫چاه تزریق می شــود چه مســیری را طی می کند‪.‬‬ ‫در ایران تاکنون این تست انجام نشده و تکنولوژی‬ ‫ان هم وجــود نــدارد و در دنیا هم شــرکت های‬ ‫انگشت شــماری چنین تســتی را انجام می دهند‪.‬‬ ‫طبیعتــاً راه منطقی پیش روی ما‪ ،‬اختــراع دوباره‬ ‫چرخ نبود و تصمیم داشتیم با مشارکت خارجی ها‬ ‫ایــن تســت را در دارخویــن عملیاتی و ســپس‬ ‫نســبت به بومی ســازی ان اقدام کنیم‪ .‬مذاکرات‬ ‫هم انجام شــد و به قرارداد هم رســیدیم‪ ،‬اما پس‬ ‫از اعمــال مجــدد تحریم ها‪ ،‬این قــرارداد به جایی‬ ‫نرســید و ســرانجام خودمان دســت به کار شدیم‪.‬‬ ‫اکنــون بســته کاری مشــترکی بــا دو شــرکت‬ ‫دانش بنیان داخلی تعریف کرده ایم و اگرچه مســیر‬ ‫بســیار ســختی در مقابــل داریم‪ ،‬امــا امیدواریم‬ ‫بتوانیــم به نتیجه برســیم‪».‬پیش از این‪ ،‬شــرکت‬ ‫نفــت و گاز اروندان هــم از برنامه ریزی دانشــگاه‬ ‫امیرکبیر برای بومی ســازی تســت ردیاب گاز در‬ ‫طرح توســعه فناورانه میدان دارخوین خبر داده و‬ ‫اعالم کرده بود این دانشــگاه عــاوه بر انکه برنامه‬ ‫جامعــی برای مطالعــه‪ ،‬شناســایی و جلوگیری از‬ ‫رســوب اســفالتین و رفع ان در میدان دارخوین‬ ‫امــاده کرده‪ ،‬انجام مطالعــات ژئومکانیک را نیز در‬ ‫میدان دارخوین پیشــنهاد داده و الگوسازی مخازن‬ ‫ایالم و ســروک دارخوین را هم در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫در پایان توضیحات بنی اسدی‪ ،‬از او درباره همکاری‬ ‫نفت با دانشگاه امیرکبیر در این طرح می پرسم که‬ ‫می گویــد‪« :‬میدان دارخویــن از جمله میدان های‬ ‫پیشــتاز طرح های پژوهشــی ازدیاد برداشت است‬ ‫و بایــد بگویم از همان ابتدا که طــرح کلید خورد‬ ‫تاکنون‪ ،‬هم تیم فنی و پژوهشــی شــرکت نفت و‬ ‫گاز اروندان و هم کارشناســان مدیریت پژوهش و‬ ‫فناوری شرکت ملی نفت همکاری های بسیار خوب‬ ‫و دلگرم کننده ای با دانشــگاه امیرکبیر داشته اند‪ .‬ما‬ ‫با تکیه به این همکاری ها و حمایت ها مســیرمان را‬ ‫ادامه می دهیم‪».‬نجفی‪ ،‬نماینده یکی از شرکت های‬ ‫دانش بنیان مستقر در مرکز نواوری انرژی دانشگاه‬ ‫امیرکبیر هم به ما اضافه می شــود و درباره فعالیت ‬ ‫مجموعه شان توضیح می دهد‪« :‬ما توانسته ایم پلتفرم‬ ‫خدمات فنی مهندســی انالین را برای نخستین بار‬ ‫در کشور به صورت جامع ایجاد کنیم‪ .‬این پلتفرم با‬ ‫استفاده از هوش مصنوعی به ارائه کنندگان خدمات‬ ‫فنی و مهندســی برای پیدا کردن تجهیزات مورد‬ ‫نیاز و تامین ســریع تجهیــزات صنعت نفت کمک‬ ‫می کنــد‪».‬او هم می گوید‪« :‬نفــت رویکرد حمایتی‬ ‫مثبتی نسبت به شــرکت های دانش بنیان در پیش‬ ‫گرفته که ایجاد پارک فناوری نفت و گاز از مصادیق‬ ‫ان اســت‪ .‬ما دانش بنیان ها می توانیم با استقرار در‬ ‫این پارک به طور مستقیم و از نزدیک‪ ،‬با صنعتگران‬ ‫در ارتباط باشیم‪».‬ســراغ افشــین قنبرزاده‪ ،‬عضو‬ ‫هیئت علمی دانشــکده مهندســی دانشگاه شهید‬ ‫چمــران اهواز و مدیر طرح ازدیاد برداشــت میدان‬ ‫گازی تنگ بیجار در این دانشــگاه می روم؛ میدانی‬ ‫که قرارداد توسعه فناورانه ان همین چندماه پیش‬ ‫امضا شــد‪ .‬قنبرزاده می گوید‪« :‬بــه نظر من بهبود‬ ‫تعامل صنعت نفت با دانشگاه ها در سال های اخیر‪،‬‬ ‫محصول دو عامل اصلی است‪ .‬یک اینکه از جایی به‬ ‫بعد‪ ،‬جامعه علمی و دانشــگاهی کشور به این درک‬ ‫رســید که باید به سمت اجرای پروژه های پژوهشی‬ ‫کاربــردی که متقاضی و بازار بــرای ان وجود دارد‬ ‫حرکــت کند‪ ،‬نه پژوهش های تنها کتابخانه ای‪ .‬دوم‬ ‫اینکــه وزارت نفت هم به معنای واقعی خواســت‪،‬‬ ‫به دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتــی اعتماد کرد و به‬ ‫انها میدان داد که نتیجه ایــن دو تغییر رویکرد را‬ ‫امروز مشاهده می کنیم‪».‬وی پیش از اشاره به طرح‬ ‫تنگ بیجار‪ ،‬به ســابقه همکاری های پیشــین این‬ ‫دانشگاه با وزارت نفت از جمله در طرح بومی سازی‬ ‫‪ ۱۰‬گــروه کاالهای پرمصرف و همکاری با مدیریت‬ ‫اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در یکی از پنج طرح‬ ‫کالن پژوهشــی این مدیریت اشاره می کند و ادامه‬ ‫می دهد‪« :‬به دنبال تعامالت مثبت با وزارت نفت در‬ ‫سال های اخیر که به دستاوردهایی ملموس منتهی‬ ‫شــد‪ ،‬دوباره مورد اعتماد قــرار گرفتیم و مطالعات‬ ‫ازدیاد برداشت یکی از میدان های گازی به دانشگاه‬ ‫شهید چمران اهواز سپرده شد‪ .‬ما در طرح فناورانه‬ ‫تنگ بیجار از همــکاری دیگر دانشــگاه ها و مراکز‬ ‫تحقیقاتی نیز حسب نیاز استفاده می کنیم و به ویژه‬ ‫در اجرای این طرح‪ ،‬همکاری با دانشگاه ایالم را در‬ ‫اولویت قرار داده ایم‪».‬‬ ‫رئیس گروه کارافرینی و ارتباط با صنعت دانشــگاه‬ ‫شــهید چمران اهواز درباره دستاوردهای حاصل از‬ ‫توسعه ســطح تعامالت با صنعت نفت هم توضیح‬ ‫می دهــد‪« :‬یکی از اقدام هایی کــه با هدف صیانت‬ ‫از دانــش و تجربیــات حاصــل از اجــرای طرح ها‬ ‫و پروژه هــای نفتــی در دانشــگاه شــهید چمران‬ ‫اهــواز انجام شــده‪ ،‬ایجاد پژوهشــکده میدان های‬ ‫و تجهیزات نفت و گاز در این دانشــگاه اســت‪ .‬این‬ ‫پژوهشکده پارسال تاسیس شــد و هم اکنون همه‬ ‫پروژه های دانشــگاه که مرتبط با صنعت نفت است‬ ‫در ان متمرکز و مستندســازی می شود‪ ،‬همچنین‬ ‫شــرکت های دانش بنیانی در ذیل پژوهشکده ایجاد‬ ‫شــده اند کــه به کاربــردی کردن هر چه بیشــتر‬ ‫دستاوردهای پژوهشی دانشگاه کمک می کنند‪».‬‬ ‫فرصتــی فراهم می شــود تا با عضــو هیئت علمی‬ ‫دانشــکده علوم زمین دانشگاه شــهیدچمران اهواز‬ ‫که هم در طرح تنگ بیجار و هم در طرح پژوهشــی‬ ‫«توســعه فناوری های نوین ژئوشیمیایی اکتشافی‬ ‫ناحیه دشت ابادان» فعال است گفت وگو کنم‪ .‬این‬ ‫طرح یکــی از پنج طرح پژوهشــی کالن مدیریت‬ ‫اکتشاف شرکت ملی نفت ایران است که با همکاری‬ ‫دانشگاه شهید چمران اهواز دنبال می شود‪ .‬علیرضا‬ ‫زراسوندی از پیشرفت حدود ‪ ۸۰‬درصدی این طرح‬ ‫خبر می دهد و می گوید‪« :‬همکاری مدیریت اکتشاف‬ ‫با دانشگا ه در این طرح بی نظیر است‪».‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪« :‬انجام طرح های ژئوشــیمیایی‬ ‫اکتشافی‪ ،‬نقشه راه مناسبی را به منظور تعیین نقاط‬ ‫اولویت دار برای انجام حفاری های اکتشــافی‪ ،‬درک‬ ‫شــباهت های مخزنی و ارزیابی شیب حرکت سیال‬ ‫در میدان های مجاور ترســیم می کنــد و مدیریت‬ ‫اکتشــاف نه تنها در ایــن طرح‪ ،‬بلکــه در مجموع‬ ‫همواره از طرح های پژوهشــی کاربــردی حمایت‬ ‫می کند و تعامل ســازنده ای میــان این مدیریت و‬ ‫دانشــگاه شــهید چمران اهواز برقرار است‪».‬او ابراز‬ ‫امیدواری می کند ایــن جنس تعامالت قائم به فرد‬ ‫نباشــد و ان قدر سیســتماتیک شــود که با تغییر‬ ‫مدیریت ها‪ ،‬رویکردهای پژوهشی به دست فراموشی‬ ‫سپرده نشوند‪.‬اما بشنوید از میدان سروش که رئیس‬ ‫دانشکده مهندســی نفت و گاز دانشــگاه صنعتی‬ ‫سهند می گوید با اجرایی شدن طرح توسعه فناورانه‬ ‫ایــن میدان‪ ،‬ضریــب بازیافت ســروش از ‪ ۶‬درصد‬ ‫کنونی به بیش از ‪ ۱۰‬درصد می رسد‪.‬ســیدعلیرضا‬ ‫طباطبایی نژاد یاداوری می کند‪« :‬این مقدار‪ ،‬حداقل‬ ‫پیش بینی ما از افزایش ضریب بازیافت سروش است‬ ‫و امیدواریم افزایش ضریب بازیافت حتی به میزانی‬ ‫بیــش از این اعداد هم امکان پذیر شــود‪ .‬این طرح‬ ‫در یک ســال اینده وارد مرحله پایلوت می شــود و‬ ‫بررسی ها و ازمایش های ما ادامه دارد‪ ،‬اما به احتمال‬ ‫زیاد‪ ،‬تزریق پلیمر گزینه نهایی و منتخب برای ازدیاد‬ ‫برداشــت در این میدان نفتی است‪».‬از او هم درباره‬ ‫نوع همکاری ها نفت با دانشــگاه ها می پرسم که در‬ ‫پاســخ تاکید دارد از نقش بیژن زنگنه (وزیر نفت)‪،‬‬ ‫هم در شکل گیری رشته های نفتی در دانشگاه های‬ ‫کشــور و هم در زمینه ســازی برای تحکیم روابط‬ ‫صنعت نفت با دانشگاه ها بگوید‪« :‬جوانان این کشور‬ ‫بعدها می فهمنــد رویکرد مثبــت مهندس زنگنه‬ ‫نســبت به تقویت دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی و‬ ‫همکاری صنعت با انها‪ ،‬منشــا چه خدمات اثرگذار‬ ‫و ارزشمندی بوده است‪».‬اشــاره طباطبایی نژاد به‬ ‫تالش های وزارت نفت در مسیر توسعه ظرفیت های‬ ‫علمی کشــور در گذشته برمی گردد‪ .‬اقدام به ایجاد‬ ‫دانشــکده های مهندســی نفت در دانشــگاه های‬ ‫تــراز اول داخل کشــور از حدود دو دهــه قبل با‬ ‫حمایت هــای وزارت نفت کلید خــورد که از جمله‬ ‫می توان به ایجاد انســتیتو نفت در دانشــکده فنی‬ ‫دانشــگاه تهران‪ ،‬ایجاد دانشکده مهندسی نفت در‬ ‫دانشگاه صنعتی امیرکبیر‪ ،‬تبدیل دانشکده مهندسی‬ ‫شیمی دانشگاه صنعتی شریف به دانشکده مهندسی‬ ‫شیمیونفت‪،‬تبدیلدانشکدهمهندسیدانشگاهشیرازبه‬ ‫دانشکده مهندسی شیمی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬ایجاد دانشکده گاز‬ ‫و پتروشیمی در دانشگاه خلیج فارس و کمک به راه اندازی‬ ‫رشته مهندسی نفت در دانشگاه سهند تبریز اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت‪ :‬با بهره برداری خطوط لوله ششم و نهم سراسری‬ ‫گاز‪ ،‬ظرفیت روزانه انتقال گاز کشور ‪ ۱۱۰‬میلیون مترمکعب افزایش یافت‪.‬‬ ‫شــرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به عنوان یکی از شرکت های مهندسی و ساخت طرح های صنعت‬ ‫گاز کشــور مسئولیت مطالعات فنی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬مهندسی پایه و تفصیلی‪ ،‬تامین منابع و مدیریت اجرای‬ ‫طرح ها و پروژه های خطوط انتقال گاز‪ ،‬تاسیسات تقویت فشار‪ ،‬ذخیره سازی گاز طبیعی‪ ،‬پاالیشگاهی و‬ ‫تاسیسات زیربنایی و ساختمانی‪ ،‬مخابرات و دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل این شــرکت در گفت وگویی ضمن تشــریح تازه ترین اقدام های انجام شده این مجموعه برای‬ ‫خدمت رســانی‪ ،‬بر بهره گیری از فناوری های نو در افزایــش کیفیت پروژه های خطوط انتقال گاز تاکید‬ ‫می کند‪ .‬او همچنین با اشــاره به پروژه های در حال اجرا از ســوی شــرکت مهندسی و توسعه گاز‪ ،‬در‬ ‫توضیحاتی درباره بهره برداری خطوط لوله ششم و نهم سراسری گاز در سال ‪ ،۹۹‬می گوید‪:‬‬ ‫«بهره برداری از این طرح های عظیم انتقــال گاز‪ ،‬ضمن تقویت پایداری جریان گاز‪ ،‬ظرفیت انتقال گاز‬ ‫کشور را ‪ ۱۱۰‬میلیون مترمکعب در روز افزایش می دهد و با هدف انتقال دائمی‪ ،‬پایدار و مطمئن گاز به‬ ‫جنوب غرب‪ ،‬غرب و شمال غرب کشور و تقویت صادرات گاز ایران انجام شده است‪».‬‬ ‫در ادامه اظهارات بهرام صلواتی‪ ،‬مدیرعامل شــرکت مهندسی و توســعه گاز ایران را به نقل از شرکت‬ ‫ملی گاز ایران بخوانید‪.‬‬ ‫* اجرای پروژه های شــرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با وجود تحریم های بین المللی و ضرورت های‬ ‫مراقبتی شــیوع ویروس کرونا ادامه دارد و این افتخار بزرگی اســت که با اتکا به نیروی انسانی متعهد‬ ‫و متخصص‪ ،‬مشاوران‪ ،‬پیمانکاران و سازندگان داخلی‪ ،‬پروژه های شرکت کماکان در حال اجراست‪.‬‬ ‫* در حوزه پروژه های اجرایی‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۸‬بیش از ‪ ۵۰۰‬کیلومتر خط لوله انتقال گاز شامل پروژه‬ ‫کوهدشــت ‪ -‬خرم اباد به طول ‪ ۷۶‬کیلومتر در استان لرســتان‪ ،‬خط انتقال گاز همت اباد ‪ -‬بار به طول‬ ‫‪ ۵۳‬کیلومتر در استان خراسان رضوی‪ ،‬خط انتقال گاز دماوند به طول ‪ ۳۰‬کیلومتر در استان مازندران‪،‬‬ ‫خط انتقال گاز دهگالن ‪ -‬ســقز ‪ -‬میاندواب به طول ‪ ۲۳۰‬کیلومتر در اســتان کردســتان‪ ،‬خط انتقال‬ ‫گاز کامفیروز به طول ‪ ۳۰‬کیلومتر در اســتان فارس و دره عباس ‪ -‬ماهشــهر به طول ‪ ۶۳‬کیلومتر به‬ ‫بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫* پروژه هــای الفت ‪ -‬گورزین ‪ -‬بندرعباس به طول ‪ ۷۰‬کیلومتر در اســتان هرمزگان‪ ،‬خط انتقال گاز‬ ‫بیدبلند ‪ -‬اهواز به طول ‪ ۱۰۰‬کیلومتر در استان خوزستان‪ ،‬خط انتقال گاز رشت ‪ -‬چلوند به طول ‪۱۵۰‬‬ ‫کیلومتر در استان گیالن‪ ،‬خط انتقال گاز ماهشهر ‪ -‬شادگان به طول ‪ ۳۵‬کیلومتر در استان خوزستان‬ ‫و خط انتقال گاز ایرانشهر ‪ -‬چابهار به طول ‪ ۲۹۰‬کیلومتر هم در حال اجراست‪.‬‬ ‫* در حوزه تاسیســات تقویت فشــار گاز ‪ ۲۲‬واحد توربوکمپرسور در سال ‪ ۹۸‬و در سال ‪ ۹۹‬واحدهای‬ ‫تکمیلی بیدبلند ‪ ،۶‬صفاشهر ‪ ،۸‬حسینیه ‪ ۶‬و فراشبند ‪ ۱۰‬به بهره برداری رسیده است‪ .‬تاسیسات تقویت‬ ‫فشــار گاز پل کله در اســتان اصفهان‪ ،‬دوراهان و نوراباد در اســتان چهارمحال و بختیاری‪ ،‬ارسنجان و‬ ‫خیرگو در استان فارس و خورموج و برازجان در استان بوشهر در مرحله اجراست‪.‬‬ ‫* در حوزه پاالیشی‪ ،‬پروژه های ایستگاه اندازه گیری بازرگان‪ ،‬احداث ‪ F&G‬پاالیشگاه پارسیان در حال‬ ‫اجراست و ساخت فاز دوم پاالیشگاه ایالم در مرحله ابالغ به پیمانکار قرار دارد‪ .‬در حوزه دیسپچینگ و‬ ‫مخابرات در ســال ‪ ،۱۳۹۸‬تعداد ‪ ۲۰۵‬ایستگاه ‪ RTU‬به همراه مخابرات خط پنجم سراسری حدفاصل‬ ‫عسلویه ‪ -‬اغاجاری به طول ‪ ۵۴۰‬کیلومتر فیبر نوری و فاز اضطراری مخابرات و فیبر نوری خط هشتم‬ ‫به طول ‪ ۳۵۰‬کیلومتر فیبر نوری عملیاتی شــده و از ابتدای امســال تاکنون ‪ ۱۸۸‬ایســتگاه ‪ RTU‬به‬ ‫همراه ‪ ۱۴۰۵‬کیلومتر فیبر نوری به بهره برداری رســیده است‪ .‬در حوزه ابنیه‪ ،‬راه و مراکز بهره برداری‪،‬‬ ‫مرکز بهره برداری کرمان عملیاتی شــده و از ابتدای ســال تاکنون ‪ ۶‬پروژه در این حوزه به بهره برداری‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫* شــرکت مهندسی و توسعه گاز ایران همسو با ایفای مسئولیت اجتماعی‪ ،‬در پی بارش های شدید در‬ ‫استان بوشهر همچون سال های گذشته در محل اجرای پروژه های خود برای رفع ابگرفتگی یاری رسانی‬ ‫کرد‪ .‬ماشــین االت‪ ،‬بیل مکانیکی‪ ،‬لودر و تجهیزات پیمانکاران مســتقر در اجرای پروژه های شرکت در‬ ‫استان بوشهر (عسلویه) به مناطق اب گرفته کمک کرده اند و تا رفع ابگرفتگی ها‪ ،‬یاری رسان دستگاه های‬ ‫اجرایی هستند‪.‬‬ ‫* گازرسانی به صنایع و واحدهای تولیدی از برنامه های کالن دولت برای توسعه اشتغال‪ ،‬جهش تولید‬ ‫و رونق کســب وکار اســت که تحقق این مهم‪ ،‬سبب جلوگیری از مصرف ســوخت های فسیلی‪ ،‬حفظ‬ ‫محیط زیست‪ ،‬کاهش هزینه های تولید و در نهایت بهره وری بیشتر صنایع می شود‪ .‬افزون بر موارد فوق‪،‬‬ ‫برای گازرســانی به صنایع و واحدهای تولیدی که از برنامه های کالن دولت همســو با توسعه اشتغال‪،‬‬ ‫جهش تولید و رونق کســب وکار اســت‪ ،‬فاز اول پروژه خط انتقال گاز اختصاصی صنایع زرند به طول‬ ‫حدود ‪ ۴۵‬کیلومتر تکمیل شد‪.‬‬ ‫* بهره برداری از پروژه های خطوط انتقال گاز ششم و نهم سراسری‪ ،‬مهم ترین پروژه در سال ‪ ۹۹‬بود که‬ ‫با حضور رئیس جمهوری افتتاح شــد‪ .‬اشتغال زایی یکی از دستاوردهای حین اجرای این پروژه بود‪ ،‬زیرا‬ ‫صفر تا صد این طرح با اتکا به توانمندی ها و نبوغ متخصصان‪ ،‬مشاوران‪ ،‬پیمانکاران و سازندگان داخلی‬ ‫به ثمر نشسته است‪ .‬در زمان اجرای خط ششم سراسری برای بیش از ‪ ۵‬هزار نفر شغل مستقیم ایجاد‬ ‫شــد و رونق کسب وکار در صنایع فوالد‪ ،‬شیرســازی‪ ،‬ابزار دقیق و خدمات حمل ونقل و ماشین االت در‬ ‫منطقه غرب کشور را به همراه داشت‪.‬‬ ‫* خطوط لوله ششــم و نهم سراســری گاز که از عسلویه در استان بوشــهر اغاز شده است و تا استان‬ ‫کردســتان امتداد می یابد‪ ،‬به همراه پنج ایســتگاه تقویت فشــار گاز که در مسیر عسلویه تا میاندواب‬ ‫اســتقرار یافته اند‪ ،‬از مهم ترین پروژه های صنعت گاز در کریدور غرب و شمال غرب کشور هستند‪ ،‬زیرا‬ ‫بهره بــرداری از این طرح های عظیم انتقال گاز‪ ،‬ضمن تقویت پایــداری جریان گاز‪ ،‬ظرفیت انتقال گاز‬ ‫کشور را ‪ ۱۱۰‬میلیون مترمکعب در روز افزایش می دهد و با هدف انتقال دائمی‪ ،‬پایدار و مطمئن گاز به‬ ‫جنوب غرب‪ ،‬غرب و شمال غرب کشور و تقویت صادرات گاز ایران انجام شده است‪.‬‬ ‫* با توجــه به اهمیت به کارگیری فناوری هــای نو در افزایش کیفیت پروژه هــای خطوط انتقال گاز‪،‬‬ ‫برنامه هــای متعددی در این زمینه اجرا شــده اســت‪ .‬در پروژه محمدیه قم ‪ -‬پارچین با اســتفاده از‬ ‫نقشــه برداری هوایی نوین‪ ،‬عکس برداری با کیفیت و وضوح باال از مســیر اجرای پروژه انجام شد که در‬ ‫کاهش زمان بســیار موثر بود‪ .‬در اجرای پروژه امامزاده هاشــم ‪ -‬پلور در منطقه کوهستانی هراز نیز از‬ ‫ســازه های ژئوگریدی برای ایجاد مســیر بهره بردیم که به جرات می توان گفت تنها با اســتفاده از این‬ ‫فناوری‪ ،‬امکان عبور خط لوله گاز از روخانه های متعدد و جاده هراز میسر شد‪.‬‬ ‫* مسیرســازی با استفاده از سازه های ژئوگرید برای نخستین بار در پروژه مزبور انجام شد که تجربه ای‬ ‫گرانبهــا بود‪ ،‬زیرا با حفاری بخشــی از کوه بــا پهنای الزم‪ ،‬با وجود موانع طبیعی و محیط زیســتی با‬ ‫مشــکالت فراوانی روبه رو می شــدیم‪ ،‬اما با این اقدام نواورانه‪ ،‬افزون بر صرفه جویی در هزینه ها‪ ،‬پروژه‬ ‫بدون صدمه به محیط زیســت و در زمان کوتاه تر اجرا شــد‪ ،‬همچنین در پروژه رشت ‪ -‬چلوند‪ ،‬اجرای‬ ‫پایلوت عملیات و جوشــکاری اتوماتیک در دســتور کار قرار گرفته که امیدواریم این نواوری به نتیجه‬ ‫برسد و نتایج مثبتی برای صنعت گاز به ارمغان‬ ‫کل قراردادهای مرحله دوم طرح توسعه ‪ ۲۸‬مخزن در مرحله اجراست‬ ‫مجری طرح توســعه ‪ ۲۸‬مخزن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت‪ :‬همه قراردادهای مرحله دوم‬ ‫این طرح وارد فاز اجرایی شــده اند‪.‬به نقل از شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‪ ،‬صادق فتح الهی در‬ ‫بازدید از عملیات اجرایی طرح اهواز ‪ ۱‬و ‪ ۴‬عنوان کرد‪ :‬این طرح در بخش زیرسطحی شامل حفاری ‪۶‬‬ ‫حلقه چاه توســعه ای و ‪ ۱۶‬حلقه چاه تعمیری و در بخش روسطحی شامل ‪ ۱۴‬پروژه احداث و نوسازی‬ ‫تجهیزات و تاسیســات فرایندی اســت‪ .‬در این طــرح‪ ،‬عملیات تعمیر چاه اهــواز ‪ ۱۷۲‬با به کارگیری‬ ‫دکل های شــرکت ملی حفاری ایران اغاز شــده‪ ،‬همچنین دو موقعیت حفاری (لوکیشن) چاه در حال‬ ‫اماده ســازی است که عملیات حفاری نخستین حلقه از چاه های توسعه ای این طرح ابتدای سال اینده‬ ‫اغاز خواهد شــد‪.‬وی با اشاره به استفاده حداکثری توان داخلی و حمایت از سازندگان ایرانی در بخش‬ ‫زیرسطحی پروژه اهواز ‪ ۱‬و ‪ ۴‬تاکید کرد‪ :‬همه کاالهای مورد نیاز در بخش زیرسطحی که قابلیت ساخت‬ ‫انها در داخل کشور میسر بوده‪ ،‬از سازندگان داخلی تامین شده است‪.‬‬ ‫فتح الهی ادامه داد‪ :‬در بخش روســطحی این طرح‪ ۱۴ ،‬بســته کاری برنامه ریزی شده است که اجرای‬ ‫چندراهه های واحدهای اهواز ‪ ۱‬و ‪ ۴‬اغاز شــده و قرارداد خرید لوله های جریانی با ســازندگان داخلی‬ ‫ت نمکی میدان نفتی منصوری‬ ‫بسته شده است‪ .‬همچنین پروژه انتقال حدود ‪ ۴۰‬هزار بشکه در روز نف ‬ ‫به اهواز متمرکز نیز تا پایان سال به مرحله تست و راه اندازی خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی به دیگر فعالیت های روسطحی طرح اهواز ‪ ۱۴‬اشاره کرد و گفت‪ :‬احداث خطوط لوله تزریق پساب‬ ‫چاه ها‪ ،‬نوســازی تاسیســات نمک زدایی و خرید و نصب توربوپمپ برای تلمبه خانه های اهواز‪ ،‬امیدیه و‬ ‫گوره‪ ،‬ساخت کندانسور جدید ‪ ،NGL۶۰۰‬احداث خط لوله و پمپ مربوطه‪ ،‬احداث خط لوله پلی اتیلن‬ ‫انتقــال اب صنعتی و کارهای برقی بــرای پایداری برق واحد ‪ ۵‬اهواز و تصفیه اب واش واتر از ســوی‬ ‫پیمانکار در دست اقدام است‪.‬‬ ‫فتح الهی تاکید کرد‪ :‬هم اکنون کل قراردادهای مرحله دوم طرح نگهداشت و افزایش تولید مخازن نفتی‬ ‫شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب موسوم به طرح توسعه ‪ 28‬مخزن وارد فاز اجرایی شده اند‪.‬‬ ‫مجری طرح توســعه ‪ ۲۸‬مخزن شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در پایان این بازدید‪ ،‬در دیدار و‬ ‫گفت وگو با سرپرست پروژه و مدیران اجرایی شرکت های پیمانکار پروژه (شرکت های توسعه صنایع نفت‬ ‫و انرژی قشم و مارون کاران) در جریان اخرین وضع پیشرفت این بسته قراردادی قرار گرفت‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫سوءاستفادهازکدملیسالمندانتوسطبرخیتایرفروشانمتخلف‬ ‫برخی تایرفروشــان برای دور زدن قانون و‬ ‫خارج کردن تایرهــای پرتقاضا مانند تایر‬ ‫پرایدی از ســامانه جامع تجارت ‪ ،‬دست به‬ ‫ترفند جدیدی زده اند‪ .‬خرید یک لیســت‬ ‫بلندباال شــامل کدملی افراد ســالمند با‬ ‫پرداخت هزینه ای چنــد میلیون تومانی!‬ ‫بدین ترتیــب هــر روز تعداد زیــادی تایر‬ ‫پرایدی(به دلیــل وجود اختــاف بین نرخ‬ ‫مصوب و بازار) به این شیوه از سامانه جامع‬ ‫تجارت خارج می شود‪.‬‬ ‫ این روزها به نام پیرزن ها و پیرمردهایی که‬ ‫حتی توان خروج از منــزل را هم ندارند‪،‬‬ ‫تایرهای ســواری فروخته می شود و این‬ ‫افراد در ســامانه جامع تجــارت به عنوان‬ ‫مصرف کننده نهایی معرفی می شوند‪ .‬اگرچه‬ ‫ماه هاســت فعاالن صنف تایــر و مدیران‬ ‫کارخانه های تولیدی نســبت به ناکارامدی‬ ‫سامانه فروش تایر شــکایت دارند و ان را‬ ‫عاملی برای قفل شدن بازار معرفی می کنند‬ ‫اما اصرار مسئوالن برای ثبت خریدوفروش‬ ‫در سامانه باعث شــده است متخلفان راه‬ ‫گریز را بیابند‪.‬‬ ‫این بار برخی فروشــندگان ســودجو برای‬ ‫خرید لیست های کاملی از کدملی به ویژه‬ ‫کدملی افراد ســالمند پول خرج می کنند‪.‬‬ ‫کدملی هایی که خیلی ارزان توسط برخی‬ ‫کارمنــدان متخلف به این افــراد فروخته‬ ‫می شــود و به نام هر کد ملی ‪۴‬حلقه تایر‬ ‫از سامانه خارج می شود‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫ی خودرو» اگر بین دوستان و اقوامتان‬ ‫«دنیا ‬ ‫کسی مغازه تایرفروشی دارد‪ ،‬ممکن است‬ ‫پیامکی دریافت کنیــد که خبر از خروج‬ ‫‪۴‬حلقه تایر با نرخ دولتی به یک نام و یک‬ ‫شماره ملی ناشناس از سامانه جامع تجارت‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫این پیامک بی شــک برای شما دردسرساز‬ ‫نخواهد شــد اما نشــان می دهد شخص‬ ‫تایرفروش برای ثبــت کدملی هایی که در‬ ‫قالب یک لیســت کامل خریــداری کرده‬ ‫است‪ ،‬نیاز به شماره همراه داشته بنابراین‬ ‫مجبور شده بین دوستان و اشنایان شما را‬ ‫انتخاب کند‪.‬‬ ‫درواقع وقتی یکی از همکارانمان با نگرانی‬ ‫از فروش روزانه ‪۴‬حلقه تایر با یک کدملی‬ ‫ناشــناس و دریافت پیامک ان روی تلفن‬ ‫همراهــش خبر داد‪ ،‬بران شــدیم به ابعاد‬ ‫ماجرا بپردازیم‪ .‬قصه ای که پایان ان حکایت‬ ‫از ناکارامدی سامانه فروش تایر دارد و اگر‬ ‫برخی کسبه سودجو قصد دور زدن قانون‬ ‫را داشته باشند‪ ،‬به راحتی می توانند با خرید‬ ‫کد ملی افراد به ویژه سالخوردگان ‪ ،‬نهادهای‬ ‫نظارتی را دور بزنند‪ ،‬شاید به همین دلیل‬ ‫است که هنوز هم اختالف ‪۲۰۰‬هزار تومانی‬ ‫بین قیمت مصوب و بازار تایرهای پرایدی‬ ‫‪5‬‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫ازســوی دیگر خبرها حکایت از عدم ثبت‬ ‫بخش عمده ای از خرید برخی نمایندگان در‬ ‫سامانه توسط بعضی شرکت های تایرسازی‬ ‫دارد‪ .‬تایرســازانی که به جــای ثبت مبلغ‬ ‫خرید نماینده خود در سامانه جامع تجارت‪،‬‬ ‫ تنها نزدیک به ‪۳۰‬درصد ان را در ســامانه‬ ‫ثبت می کنند و مابقی الستیک ها با استفاده‬ ‫از شــیوه های خاص‪ ،‬در قالب ازادفروشی‬ ‫راهی بازار می شوند‪.‬‬ ‫ی خودرو» در شماره اینده به بررسی‬ ‫«دنیا ‬ ‫بیشــتر ابعاد این تخلف خواهد پرداخت تا‬ ‫مســئوالن وزارت صمت و ســامانه جامع‬ ‫تجارت ‪ ،‬اگر همچنان اصرار بر فروش تایر بر‬ ‫مبنای سامانه مذکور دارند ‪ ،‬حداقل نسبت به‬ ‫برطرف کردن مشکالت ساختاری ان اقدام‬ ‫کننــد و جلوی تخلفاتی از این دســت را‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫ش دهنده و مصرف کننده خاص دارد‬ ‫قاچاق خودرو ب ه صورت خردشده‪ ،‬سفار ‬ ‫کمتر از‪ ۲‬هزار دستگاه خودرو؛ همچنان با دستـور قضایی در گمرک‬ ‫شنبه ‪ 23‬اسفند ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4143‬‬ ‫رئیس اتحادیه دوچرخه و موتورسیکلت فروشان هشدار داد‪:‬‬ ‫ت های نسل جدید در بازار جدی است‬ ‫کمبود قطعات موتورسیکل ‬ ‫«قطعه سازان و تولیدکنندگان موتورسیکلت دغدغه بیشتری برای تامین قطعات یدکی موتورسیکلت های‬ ‫جدید در بازار داشــته باشــند‪ ».‬این صبحت های محمد خادم منصوری‪ ،‬رئیس اتحادیه فروشــندگان‬ ‫موتورســیکلت و دوچرخه تهران است که در نشســت خبری مشترک خود با مسئوالن وزارت صمت و‬ ‫شرکت کویرموتور مطرح کرد‪.‬‬ ‫وی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه درحال حاضر مشــکلی برای خرید قطعات موتورســیکلت های‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬گفت‪« :‬اما تامین قطعات یدکی محصوالت جدید به سختی انجام می شود‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه برای تامین قطعات موتورســیکلت های جدیــد در بخش خدمات پس از فروش‬ ‫نیازمند همکاری تولیدکنندگانی همچون شرکت یکتازسیکلت کویر هستیم‪ ،‬ادامه داد‪« :‬در حال حاضر‬ ‫صنعت موتور شخصیت واقعی خود را پیدا کرده است‪».‬‬ ‫در ادامــه عزیزاله گودرزی‪ ،‬معاون دفتر صنایع خودرو و موتورســیکلت نیرو محرکه در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به نیاز به ایجاد تنوع در بازار موتورســیکلت اشاره کرد و افزود‪«:‬تاسیس نمایشگاه های‬ ‫فروش موتورسیکلت و تشویق مردم برای استفاده صحیح از ان حرکتی روبه جلوست‪ .‬در کنار همکاری‬ ‫با برندهای معتبر جهانی به جای اتکا به چینی ها و همچنین افزایش عمق داخلی سازی می توان مسیر‬ ‫این صنعت را هموارتر کرد»‪.‬‬ ‫وی بر سیاست های کالن در وزارت صمت بر مبنای افزایش داخلی سازی موتورسیکلت های تولیدشده‬ ‫در کارخانه ها تاکید و تصریح کرد به هر میزان نســبت داخلی سازی محصوالت بیشتر شود ‪ ،‬هزینه های‬ ‫واردات قطعات خارجی نیز برای ان محصول و کارخانه کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫گــودرزی هــدف از کاهش هزینه هــای واردات برای این شــرکت ها را تشــویق تولیدکنندگان برای‬ ‫داخلی ســازی محصوالت دانست و گفت‪« :‬شرکت هایی که اقدامات کمتری برای داخلی سازی قطعات‬ ‫انجام دهند در اینده امکان رقابت با موتورسیکلت سازان پویا را نخواهند داشت‪».‬‬ ‫وی بر همکاری صنعت موتورســیکلت کشــور با برندهای مطرح دنیا تاکید کرد و و ادامه داد‪« :‬در حال‬ ‫حاضر موتورســیکلت سهم قابل توجهی در حمل ونقل درون شــهری دارد و باید گام های اساسی برای‬ ‫تسهیل استفاده بانوان از این وسیله نقلیه نیز برداشته شود‪».‬‬ ‫دکتر مجید رضایی یکی از ســهامداران ارشــد شرکت یکتازســیکلت کویر از برنامه این شرکت برای‬ ‫داخلی ســازی قطعــات موتورســیکلت های طرح کلیــک خبــر داد و گفت‪« :‬خوشــبختانه این مدل‬ ‫ت درحال جایگزینی با مدل های پرطرفدار قبلی مانند موتورسیکلت های طرح ویو هستند‪.‬‬ ‫موتورســیکل ‬ ‫برهمین اساس شرکت کویرموتور برنامه خاصی برای داخلی سازی قطعاتشان دارد‪».‬‬ ‫رضایی با تاکید بر اینکه ســایر شــرکت های تولیدکننده موتورسیکلت در اینده ای نه چندان دور برای‬ ‫تولیــد موتورهــای طرح کلیک اقدام خواهند کــرد ‪ ،‬اقدام کویرموتور برای داخلی ســازی قطعات این‬ ‫محصوالت را کمک به صنعت موتورســیکلت دانســت و گفت‪« :‬ســایر تولیدکنندگان نیز می توانند با‬ ‫اســتفاده از قطعات داخلی سازی شــده در کویرموتور محصوالت خود را تولید کنند‪ .‬با اجرای این شیوه‬ ‫تولید‪ ،‬به ازای هر دستگاه‪۲۰۰ ،‬یورو صرفه جویی ارزی انجام خواهد شد‪».‬‬ ‫رضایی تیراژ تولید موتورسیکلت های طرح کلیک در کویرموتور را ‪۱۰۰‬هزار دستگاه در سال اعالم کرد و‬ ‫ادامه داد‪« :‬با داخلی سازی صورت گرفته در بخش قطعات این موتورسیکلت ها‪ ،‬شرکت کویر موتور ساالنه‬ ‫‪۲‬میلیونیورو صرفه جویی ارزی کرده اســت و اگر سایر تولیدکنندگان نیز برای تولید ‪۲۰۰‬هزار دستگاه‬ ‫موتورســیکلت طرح کلیک خود از قطعات کویرموتور استفاده کنند‪ ،‬در مجموع ‪۶‬میلیون یورو در سال‬ ‫برای کشور صرفه جویی ارزی خواهد شد‪».‬‬ ‫ی ها در سراشیبی تند بورس‬ ‫ترمزبریدگی خودروی ‬ ‫تشدید فشار فروش در دو نماد خودروساز‪ ،‬خریداران را فراری داد!‬ ‫زمانی کــه می خواهید یــک خودرو را‬ ‫وارد کشــور کنیــد‪ ،‬باید ‪ ۱۳‬ســازمان‬ ‫و نهــاد در مــورد واردات خــودرو نظر‬ ‫بدهند‪ .‬بنابراین به همین راحتی نیست‬ ‫که شــما خودرو را با یــک لنج یا یک‬ ‫قایق بزرگ به لب ســاحل منتقل کرده‬ ‫و بــا یک تعویض پالک به کشــور وارد‬ ‫کنیــد‪ ،‬چنیــن چیزی به هیــچ عنوان‬ ‫امکان ندارد‬ ‫قاچــاق خودرو در ســطح گســترده با‬ ‫توجــه به شــرایط نظارتی در سیســتم‬ ‫ســازمان گمرک‪ ،‬پلیــس راهور و دیگر‬ ‫ارگان هــا و نهادهــای ذیربــط هرگــز‬ ‫امکان پذیر نیســت و شاید طی یک سال‬ ‫تعداد انگشت شــماری خودرو به روش‬ ‫ســارقان خرد ه پــا برای خــرد کردن و‬ ‫تامین قطعات برخی خودروهای لوکس‬ ‫به کشــور وارد شــود‪ .‬اما این مساله از‬ ‫موضــوع خودروهایــی کــه بــا پرونده‬ ‫قضایــی در گمــرک متوقف شــد ه اند‪.‬‬ ‫تعداد خودروهایی که به دستور قضایی‬ ‫در گمرکات کشــور توقیــف ماند ه اند‪،‬‬ ‫کمتر از ‪۲‬هزار دســتگاه اســت و البته‬ ‫ایــن تعداد دردی از کمبــود عرضه در‬ ‫بازار خودروهای وارداتی دوا نمی کند‪.‬‬ ‫یوســف داننــده‪ ،‬فعــال و کارشــناس‬ ‫صنعــت و تجــارت خودرو با اشــاره به‬ ‫موضــوع تمدید قانون ممنوعیت واردات‬ ‫خودرو در ســال پیش رو بــه «دنیای ‬ ‫خــودرو» گفت‪« :‬گزار ش هــای تحلیلی‬ ‫اما بی طــرف رســانه ها می تواند معایب‬ ‫تصمیم گیر ی های کالن را گوشــزد کند‬ ‫تا درخصوص ان هــا برنامه ریزی بهتری‬ ‫انجام شود‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬بــا مراجعه به پارکینگ های‬ ‫گمرکات جنوبی کشــور خودتان شاهد‬ ‫خواهید بــود که اموال مــردم به دلیل‬ ‫برخی مانع تراشــی ها طی ســه ســال‬ ‫گذشــته زیر افتاب سوزان از بین رفته‪،‬‬ ‫این در حالی اســت که به هرصورت این‬ ‫خودروهــا از مــرز گذشــته اند و برای‬ ‫فروشــندگان و تحریم کننــدگان فرقی‬ ‫نمی کند ایــن خودروها را مصرف یا در‬ ‫دریا غــرق کنیم! اما متاســفانه وزرای‬ ‫ســابق اراد ه ای بــرای حل وفصل تبعات‬ ‫وضعیــت قانون دفعی ممنوعیت واردات‬ ‫نداشتند‪».‬‬ ‫قطعا شــما هم تصاویــر انبارهای مملو‬ ‫از خودروهــای خارجی که زیر خروارها‬ ‫خاک درحال پوسیدن هستند‪ ،‬دیده اید‪.‬‬ ‫در شــبکه های مجازی و برخی رسانه ها‬ ‫مطرح می شود این تعداد خودرو از مسیر‬ ‫قاچاق لنجی یا به وسیله قایق موتور ی ها‬ ‫شبانه به کشــور وارد شد ه اند‪ .‬نظر شما‬ ‫در این خصوص چیست؟‬ ‫همان طور که مســئوالن پلیس‪ ،‬گمرک‬ ‫و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم‬ ‫کردنــد؛ پدید ه ای که صداوســیما طی‬ ‫روزهای اخیر در مورد ان گزارش بسیار‬ ‫مفصلی تهیه و در شــبکه های سراسری‬ ‫پخــش کرده اســت‪ ،‬بــه هیــچ عنوان‬ ‫نمی توانــد تحــت چنین شــرایطی رخ‬ ‫دهد‪ .‬به بیان دیگــر‪ ،‬اصوال خودرو یک‬ ‫کاالی قاچا ق ناپذیر است؛ این که قاچاق‬ ‫خودرو در ســطح گسترده وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬به هیچ عنوان صحت ندارد‪ .‬شاید‬ ‫طی دو سه ســال گذشته کمتر از ‪۱۰۰‬‬ ‫دســتگاه به این رو ش ها به کشــور وارد‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫احتمال این کــه فردی موفق به دریافت‬ ‫مجــوز تردد و پالک کردن ا ن ها شــود‬ ‫نیــز نزدیــک به صفر اســت‪ .‬بــر این‬ ‫اســاس‪ ،‬این موضوع که قاچاق خودرو‬ ‫به صورت ســازمان یافته انجــام بگیرد و‬ ‫حجم بسیار گســترد ه ای از خودروهای‬ ‫لوکس بــا برندهای مختلــف این چنین‬ ‫بدون پرداخــت تعرفه‪ ،‬حقوق و عوارض‬ ‫گمرکــی بتوانند در شــهرهای کشــور‬ ‫امدوشد کنند‪ ،‬عملی نیست‪.‬‬ ‫زمانی کــه می خواهید یــک خودرو را‬ ‫وارد کشــور کنیــد‪ ،‬باید ‪ ۱۳‬ســازمان‬ ‫و نهــاد در مــورد واردات خــودرو نظر‬ ‫بدهند‪ .‬بنابراین به همین راحتی نیست‬ ‫که شــما خودرو را با یــک لنج یا یک‬ ‫قایــق بزرگ به لب ســاحل منتقل و با‬ ‫یک تعویض پالک به کشــور وارد کنید‪،‬‬ ‫چنیــن چیزی بــه هیچ عنــوان امکان‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫با توجــه به پخش تصاویــری از قاچاق‬ ‫گســترده خــودرو از مبــادی جنوبــی‬ ‫کشــور‪ ،‬برخی رســانه ها مدعی تخلف‬ ‫سازمان یافته شد ه اند‪ .‬ایا باز هم انگشت‬ ‫اتهام به سمت شــرکت های واردکننده‬ ‫مجاز خودرو نشانه رفته است؟‬ ‫در مبــادی غیررســمی ازجملــه در‬ ‫ســواحل جنوبی که یکــی از معبرهای‬ ‫قاچاق اســت‪ ،‬باتوجه بــه طوالنی بودن‬ ‫این ســواحل‪ ،‬قاچاق اتفاق می افتد‪ .‬اما‬ ‫شــرکت های مجاز برای اعتبار و هویت‬ ‫تجاری خودشــان ارزش قائل هســتند‬ ‫و ایــن روش تنها مناســب قاچاقچیان‬ ‫قطعات دســت دوم خودرو اســت‪ .‬پس‬ ‫به جــای ان که دنبــال مقصر جلو ه دادن‬ ‫برخــی فعاالن واردات مجــاز خودرو به‬ ‫کشور باشــیم‪ ،‬باید ببینیم چه قوانینی‬ ‫موجب تشــویق برخی فرصت طلبان به‬ ‫حضــور در فعالیتی پرریســکی همچون‬ ‫قاچاق خودرو شــده است‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫این موضوع را به تفصیــل تبیین کنیم‪،‬‬ ‫برخی افــراد از ما ایــراد می گیرند که‬ ‫این توضیحات ممکن اســت به اموزش‬ ‫قاچــاق منجــر شــود‪ .‬تنها بــه همین‬ ‫موضوع بســنده می کنم که قاچاق کامل‬ ‫یــا قطعات خــودرو‪ ،‬ســفار ش دهنده و‬ ‫مصر ف کننده خاص دارد‪.‬‬ ‫ایا سیســتم های کنترل تردد جاد ه ای‬ ‫کشــور‪ ،‬توانایــی شناســایی پال ک های‬ ‫مغایر با مشــخصات فنــی خودروها را‬ ‫دارند؟ این که کســی مدعی شــود که‬ ‫پالک خودرو را عوض کرده و به همین‬ ‫راحتی در ســطح کشــور یا استان های‬ ‫مختلف تــردد می کند‪ ،‬ادعایش واهی و‬ ‫غیرعملی اســت‪ ،‬ان هم خودروهایی که‬ ‫چندمیلیاردتومان قیمت ان هاست‪.‬‬ ‫به صــورت کلی‪ ،‬ایــن قبیــل خودروها‬ ‫حساســیت برانگیز هستند و جعل چنین‬ ‫چیزهایــی بــه هیچ عنــوان امکان پذیر‬ ‫نیســت‪ .‬فرضیه قاچاق خودرو از مبادی‬ ‫جنوبی کشور چیزی شبیه دروغ سیزده‬ ‫بود که کمی زودتر بیان شــده اســت‪.‬‬ ‫بهتر بود به جای نشا ن دادن اموال مردم‬ ‫که نزدیک ‪۵۰‬درصد ارزش هر دســتگاه‬ ‫خســارت متحمل شــد ه اند‪ ،‬مصاحبه ای‬ ‫با مقصران پخش می شــد و خبرنگاران‬ ‫می پرســیدند ایــن خودروهــا چرا در‬ ‫انبارها انباشته شده است‪.‬‬ ‫چــرا درخصــوص برخــی خودروهای‬ ‫موجود در انبارهای گمرک که از مسیر‬ ‫قانونی واردکشور شــد ه اند‪ ،‬لفظ قاچاق‬ ‫بــه کار می رود؟این موضــوع که بارها‬ ‫مطرح شد ه اســت‪ ،‬حتی گریبان برخی‬ ‫واردکنندگان بزرگ کشــور را گرفته و‬ ‫به اعتبار انان خدشــه وارد کرده است‪.‬‬ ‫کارشناسان وزارت صمت می گویند باید‬ ‫گواهی مبدا خودرو از کشــور و کمپانی‬ ‫مادر صادر شــود‪ .‬مثال برای خودروهای‬ ‫تویاتــا که وارد کشــور می شــود‪ ،‬باید‬ ‫گواهی مبدا ان را خود شــرکت تویوتا‬ ‫ژاپن صادر کنــد‪ ،‬درصورتی که به دلیل‬ ‫تحریم ها و مشــکالتی که صنعت خودرو‬ ‫با ان گرفتار اســت‪ ،‬تمــام خودروهایی‬ ‫که این چند ســال و قبــل از ممنوعیت‬ ‫واردات بــه کشــور وارد می شــدند‪ ،‬از‬ ‫کشــورهای ثالث همچون امارات‪ ،‬عمان‬ ‫و‪ ...‬وارد شده اســت‪.‬به همین دلیل‪ ،‬در‬ ‫گواهــی مبــدا ان ها به طورمثال شــهر‬ ‫دوبی ثبت می شــود‪ ،‬اما طی این دو سه‬ ‫ســاله‪ ،‬برخی ها به این خودروها قاچاق‬ ‫می گوینــد که بــه هیچ عنــوان چنین‬ ‫موضوع درست نیست و صحت ندارد‪.‬‬ ‫میزان معامالت گروه خودرویی طی روز دوشــنبه ‪ ۱۸‬اسفند بالغ بر ‪۲.۹‬میلیارد سهم و ارزش معامالت‬ ‫ بالغ بر ‪۷۷۴‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫روز گذشته در جریان دادوستدهای گروه خودرویی‪ ،‬نمادهای این صنعت بورسی روند سینوسی را پشت‬ ‫سرگذاشــتند؛ به طوری که در ابتدای معامالت‪ ،‬خریداران خوبی برای دو نماد ایران خودرو و ســایپا پای‬ ‫تابلو حاضر شــدند و این دو شرکت در مســیر صعود روزانه قرار گرفتند‪ ،‬اما در ساعت پایانی معامالت‪،‬‬ ‫باردیگر فشــار فروش شدت گرفت و در انتهای دادوستدهای دیروز درحالی که قیمت پایانی هر دو نماد‬ ‫مثبت بود‪ ،‬اما دوباره در محدوده منفی معامله شــدند‪ .‬با توجه به این موضوع‪ ،‬تشــکیل صف فروش در‬ ‫دادوستدهای روز جاری نیز محتمل است‪.‬‬ ‫ مانند روز دوشــنبه‪ ،‬دیروز نیز کرمان خودرو تنها نماد این صنعت بورســی بود که هم در قیمت پایانی‬ ‫و هم در اخرین قیمت مثبت ماند و با صف خرید به کار خود پایان داد‪ .‬اما ســایر شــرکت های گروه‬ ‫خودرویی ازجمله گســترش سرمایه گذاری ایران خودرو‪ ،‬گروه بهمن‪ ،‬فنرسازی زر‪ ،‬پارس خودرو‪ ،‬زامیاد‪،‬‬ ‫ایران خودرو دیزل‪ ،‬رادیاتور ایران‪ ،‬موتورسازان تراکتورسازی ایران و بهمن دیزل منفی شدند‪.‬‬ ‫همچنیــن روز سه شــنبه در گروه خودرویی طی ‪۹۰‬هــزار نوبت معامالتی‪۲ ،‬میلیارد ســهم به ارزش‬ ‫‪۶۱۴‬میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت و ارزش کل بازار این صنعت بورسی تا پایان معامالت روز‬ ‫گذشته بالغ بر ‪۲۱۴‬هزارمیلیاردتومان شد‪ .‬شاخص کل بورس نیز با افزایش بیش از ‪۱۰‬هزار واحدی در‬ ‫تراز یک میلیون و ‪۲۱۰‬هزار واحدی قرار گرفت‪.‬‬ ‫برخی کارشناســان بازار سهام معتقدند سرمایه گذاری در بازار ســرمایه متفاوت از دیگر بازارها است‪،‬‬ ‫به طوری که ســهام داران متناسب با ارزندگی ســهم ها باید پورتفوی خود را تشکیل دهند تا در شرایط‬ ‫متفاوت یک پرتفوی قوی با پوشش ریسک مناسب داشته باشند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬سهام داران باید بدانند‬ ‫فروش ســهم در قیمت پایین تر از ارزش ذاتی فقط زیان اور اســت‪ ،‬همان طور که خرید ســهم باالتر از‬ ‫ارزش ذاتی هم مناسب نیست‪.‬‬ ‫مقیمی‪ :‬سال اینده تعهد معوق نخواهیم داشت‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬از تخصیص بودجه دولت برای توســعه موتور ســه استوانه طبق‬ ‫مصوبه قانون بودجه سال اینده در مجلس خبر داد و گفت‪ :‬سهم حوزه تحقیق و توسعه از فروش ایران‬ ‫خودرو نیز از ‪ ۰.۶‬درصد در ســال ‪ ۹۷‬به ‪ ۳.۴‬درصد در ســال جاری افزایش یافته و این امر می تواند‬ ‫مســیر توسعه را هموارتر کند‪.‬فرشاد مقیمی در ایین تقدیر از اعضای ستاد مقابله با کرونا و رونمایی از‬ ‫کتاب ســمفونی اتحاد‪ ،‬از تحقق کامل اهداف تولید در سال جهش تولید خبر داد و با اعالم تولید ‪۴۹۰‬‬ ‫هزار دستگاه تا روز هفدهم اسفندماه‪ ،‬گفت‪ :‬اوایل هفته اینده از مرز تولید نیم میلیون دستگاه خودرو‬ ‫عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این که تعداد تولید خودروهای مونتاژی در ســبد تولیدی امســال کم تر از شش هزار‬ ‫دســتگاه بوده‪ ،‬افزود‪ :‬در برنامه های امســال بر تولید داخلی تمرکز کرده و توانسته ایم با همت قطعه‬ ‫ســازان کشــور‪ ،‬اهداف را محقق کنیم‪ .‬وی با بیان این که ایران خودرو با عمل به تعهدات به مشتریان‪،‬‬ ‫نقش موثری در ایجاد ارامش و تعادل در بازار داشته‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در فروش های فوق العاده‪ ،‬تعهد‬ ‫معوقی نداریم و میانگین تحویل خودرو در این فروش ها را به جای ‪ ۹۰‬روزه قرارداد به ‪ ۴۰‬روز رسانده‬ ‫ایم‪ .‬مقیمی تصریح کرد ‪ :‬در سال اینده برنامه تولید و فروش را به گونه ای پیش خواهیم برد که هیچ‬ ‫تعهد معوقی ایجاد نشده و خودروها به موقع تحویل مشتریان شود‪.‬‬ ‫وی خودروی تارا را یکی از دســتاوردهای مهم و بزرگ ایران خودرو در سال جهش تولید و در شرایط‬ ‫تحریم خواند و گفت‪ :‬تعهدات ایجاد شده این خودرو به موقع و بدون تاخیر اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫مقیمی تاکید کرد‪ :‬طبق برنامه ریزی های صورت گرفته‪ ،‬تا انتهای سال ‪ ،۱۴۰۰‬تارا به پنج ستاره کیفی‬ ‫دست خواهد یافت تا این محصول بعد از دنا پالس اتوماتیک‪ ،‬دومین خودروی ایرانی پنج ستاره شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که برای نخستین بار در کشور گیربکسی تولید شده که تمام مراحل طراحی و مهندسی‬ ‫ان توسط مهندسان داخلی کشور شــکل گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬به زودی نیز گیربکس ‪ AMT‬نیمه اتوماتیک‪،‬‬ ‫که در حال حاضر بر روی خودروی ســمند جانمایی شــده و مراحل تست ان سپری می شود‪ ،‬به سبد‬ ‫خدمات و محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که طراحی و نمونه سازی موتور سه استوانه نیز یکی از‬ ‫دســتاوردهای بسیار بزرگ گروه صنعتی ایران خودرو به شمار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬به دست توانمند جوانان‬ ‫خالق کشور اینده روشنی برای صنعت خودرو رقم خواهیم زد‪.‬‬ ‫وی ضمن قدردانی از همت‪ ،‬تالش و جهاد کارکنان ســتاد مقابله با کرونای ایران خودرو گفت‪ :‬ســتاد‬ ‫مقابله با کرونا با ایجاد محیط کار امن برای کارکنان و خانواده های انان ســبب شــدند تا کارکنان با‬ ‫خیالی اسوده بتوانند در سنگر تولید به فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫رییس ستاد مقابله با کرونای گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این مراسم عنوان کرد‪ :‬از ابتدای امسال‬ ‫تمــام تالش خود را کردیم که با ایجاد محیط کار امن و حفظ تمامی شــیوه نامه های بهداشــتی‪ ،‬در‬ ‫راســتای عمل به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید‪ ،‬به بهترین شکل ممکن‪ ،‬تولید را با‬ ‫حداکثر ظرفیت اغاز کنیم‪ .‬محمد گلچین راد عنوان کرد‪ :‬در ابتدای امســال که بنگاه های اقتصادی و‬ ‫مراکز صنعتی به دلیل هم زمانی با تعطیالت نوروز و شــیوع بیماری تعطیل بودند‪ ،‬تالش کردیم تا تمام‬ ‫اقالم و تجهیزات مورد نیاز ستاد را به منظور ایجاد زیرساخت های الزم برای پیاده سازی دستورالعمل‬ ‫های تدوین شــده با هدف پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا از جمله تهیه اقالم و تجهیزات‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫ساخت و نصب کابین های ضد عفونی ورودی و خروجی های شرکت را انجام دهیم که این اقدامات در‬ ‫مدت زمان کوتاه تعطیالت صورت گرفت‪.‬‬ صفحه 5 ‫شنبه ‪ 23‬اسفند ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4143‬‬ ‫یک سالگی کرونا و پاندمی ای که خسته‬ ‫نشده است‬ ‫در ‪ ۱۱‬مــارس ســال ‪ ۲۰۲۰‬میــادی بود که‬ ‫سازمان جهانی بهداشــت (‪ )WHO‬گسترش‬ ‫شــدید ویروس کرونــا (‪ )۲-Sars-CoV‬را‬ ‫به عنوان وقــوع یک پاندمــی در جهان اعالم‬ ‫کــرد‪ .‬در ان زمان بروز برخی از رویدادها قابل‬ ‫پیش بینی بودند اما بســیاری نیز در ابهام قرار‬ ‫داشتند‪ .‬ســازمان جهانی بهداشــت با گذشت‬ ‫یک ســال از شــروع پاندمی کرونا هنوز نسبت‬ ‫به گسترش این ویروس در جهان و به ویژه در‬ ‫کشورهای اروپایی ابراز نگرانی می کند‪.‬‬ ‫تدروس ادهانوم‪ ،‬دبیرکل این سازمان می گوید‬ ‫که بســیاری از دولت ها اقدامــات کافی برای‬ ‫مقابلــه با شــیوع ســارس کوویــد‪ ۲‬را انجام‬ ‫نمی دهنــد و این موضوع نگران کننده اســت‪.‬‬ ‫شــمار بیماران کووید ‪ ۱۹‬و درگذشــتگان به‬ ‫دلیــل ابتال به ویروس کرونا در جهان همچنان‬ ‫رو به افزایش اســت‪.‬انچه که بــه عنوان اتهام‬ ‫عدم تحــرک کافی دولت ها از ســوی تدروس‬ ‫ادهانوم اعالم شــده‪ ،‬گریبان ســازمان خود او‬ ‫را نیز گرفته اســت‪ .‬با وجود این که اعالم وقوع‬ ‫پاندمــی در جهان در ‪ ۱۱‬مــارس ‪ ۲۰۲۰‬تنها‬ ‫به عنوان یک اقدام رســمی قلمداد می شود اما‬ ‫به ســازمان جهانی بهداشت نیز به دلیل اعالم‬ ‫دیرهنگام پاندمــی در جهان انتقادهای زیادی‬ ‫وارد شــده اســت؛ موضوعی که اکنون پس از‬ ‫گذشــت یک ســال همه در باره ان توافق نظر‬ ‫دارند‪ .‬همچنیــن این نهاد در مــاه های اولیه‬ ‫همه گیری ویــروس کرونا در توصیه نامه های‬ ‫خــود اعالم می کــرد که اســتفاده عمومی از‬ ‫ماسک الزامی نیست‪.‬‬ ‫اما در ان زمان که کووید ‪ ۱۹‬به عنوان پاندمی‬ ‫در جهان معرفی شــد در چین‪ ،‬کشــوری که‬ ‫مبدا گســترش ویروس کرونا تلقی می شــود‪،‬‬ ‫دوره گســترش شــدید این ویروس بــه پایان‬ ‫رســیده بود‪ .‬مقامات چینــی در ان زمان تنها‬ ‫‪ ۲۴‬مورد جدید بیمار کرونایی را گزارش کردند‬ ‫کــه ‪ ۱۳‬مورد ان در ایالت هوبئی بود که مرکز‬ ‫گسترش ویروس‪ ،‬شهر ووهان در ان واقع شده‬ ‫اســت‪ .‬البته پس از ان تردیدهایی درباره امار‬ ‫رســمی اعالم شــده در چین منتشر شد اما با‬ ‫وجود این‪ ،‬اشــکار است که ســخت گیری های‬ ‫شــدید اجتماعی که توســط نیروهای دولتی‬ ‫در ووهان اجرا شــدند به نتیجه رســیدند و از‬ ‫ان تاریخ بــه بعد‪ ،‬موج جدیدی از گســترش‬ ‫ویروس کرونا در چین مشــاهه نشده است‪.‬اما‬ ‫همزمان کرونا با ســرعت زیاد در جهان شروع‬ ‫ممنوعیتمسافرگیری‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫درحمل ونقلعمومی‬ ‫یکســال با کرونا گذشــت و حاال در‬ ‫اســتانه نوروز ‪ ۱۴۰۰‬نگرانی ها بابت‬ ‫چرخــش ویــروس کرونــای جهش‬ ‫یافته انگلیســی وزارت بهداشتی ها را‬ ‫بر ان داشــت تا مقرراتی سختگیرانه‬ ‫برای نــوروز تدوین کنند‪ ،‬مقرراتی در‬ ‫حوزه مراقبت از ســالمندان و ســایر‬ ‫گروه های در معرض خطر و البته ایجاد‬ ‫محدودیت هایی در سفر و رفت و امد‪...‬‬ ‫یکــی از گروه هــای در معرض خطر‬ ‫در دوران شــیوع بیماری کووید‪،۱۹-‬‬ ‫سالمندان هســتند‪ .‬سالمندانی که یا‬ ‫تنهــا زندگی می کنند یــا به بیماری‬ ‫زمینه ای مبتال بوده یــا دچار ناتوانی‬ ‫هستند‪ .‬بر این اســاس در ایام نوروز‬ ‫وزارت بهداشــت برنامه ویژه ای برای‬ ‫ایــن گرو ه از افراد دارد تا در نوروز هم‬ ‫از ابتال به کرونا در امان بمانند‪.‬‬ ‫بر همین اســاس وزارت بهداشتی ها‬ ‫اعــام کردند که در برنامــه نوروزی‬ ‫تشــدید گام چهارم بسیج ملی طرح‬ ‫«شــهید حاج قاسم سلیمانی»‪ ،‬اولین‬ ‫گامی که برمی داریم‪ ،‬مراقبت از ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬درصد از جمعیتی اســت که بین‬ ‫‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬درصد از مرگ های ناشــی‬ ‫از کووید‪ ۱۹-‬را رقــم می زنند؛ یعنی‬ ‫جمعیت ســالمند و جمعیت مبتال به‬ ‫بیماری هــای زمینه ای که طبق گفته‬ ‫وزیر بهداشــت این جمعیت تا امروز‬ ‫بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬درصد مرگ های ناشی‬ ‫از کرونا را رقم زدند‪.‬‬ ‫طبق برنامه نوروزی وزارت بهداشت که‬ ‫در قالب گام چهارم طرح بســیج ملی‬ ‫شهید ســلیمانی ارایه می شود‪ ،‬برنامه‬ ‫ویژه ای برای مراقبت ویژه سالمندان‪،‬‬ ‫افراد با بیماری های زمینه ای و مادران‬ ‫باردار در ایام نوروز انجام می شــود که‬ ‫این افراد در قالب گروه هایی تقســیم‬ ‫بنــدی شــده و مــورد هدف گذاری‬ ‫قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫ گروه نیازمند به قرنطینه خانگی‪ :‬بر‬‫اساس شــواهد حدود ‪ ۳۵‬درصد افراد‬ ‫مبتال دارای عالئم خفیف یا متوســط‬ ‫هســتند‪ .‬این میزان حدود ‪ ۱۰۸‬هزار‬ ‫نفر براورد می شــوند که باید طی ‪۱۴‬‬ ‫روز و روزانه ‪ ۷۷۵۰‬مورد مراقبت قرار‬ ‫گیرنــد‪ .‬برای این گــروه مراقبت های‬ ‫الزم و پیگیری مطابق دســتورالعمل‬ ‫بــه مــدت ‪ ۱۴‬روز توســط بهورزان‬ ‫و مراقبین ســامت در نظام شــبکه‬ ‫بهداشــتی درمانی و اقدامات حمایتی‬ ‫خبر‬ ‫به گســترش دامنه خود کرده بود‪ .‬اولین اخبار‬ ‫از گســترش بیماری کووید ‪ ۱۹‬در ایتالیا بسیار‬ ‫نگران کننده بود‪ .‬چندی نگذشــت که اتریش‬ ‫نیــز مجبور شــد همزمــان با اعــام تعطیلی‬ ‫عمومی کســب و کار و اماکن عمومی مرزهای‬ ‫خود را با این کشور مسدود کند‪.‬‬ ‫هفته ها بعد نه تنها ســازمان جهانی بهداشــت‬ ‫بلکه بســیاری از دولت ها نیــز تاکید می کردند‬ ‫که بســتن مرزهای ملی وســیله مناسبی برای‬ ‫مقابلــه بــا ویروس کرونا نیســت‪ .‬در اواســط‬ ‫ماه مارس ‪ ۲۰۲۰‬بود که با گســترش شــدید‬ ‫ویروس‪ ،‬امار بسیاری از کشورها در این زمینه‬ ‫به سرعت تغییر کرد‪.‬‬ ‫تا کنــون در جهان نزدیک به ‪ ۱۲۰‬میلیون نفر‬ ‫به ویــروس کرونا مبتال شــده اند و بیش از دو‬ ‫و نیم میلیــون نفر نیز جان خود را از دســت‬ ‫داده اند‪.‬بعالوه امریکا در فهرســت کشورهایی‬ ‫که بیشــترین قربانی را بر اثــر ابتال به بیماری‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬داشــته اند در جایگاه نخســت قرار‬ ‫گرفتــه و تاکنون نزدیک بــه ‪ ۵۵۰‬هزار نفر در‬ ‫ایاالت متحده بر اثــر ابتال به این بیماری جان‬ ‫خود را از دســت داده اند‪ .‬پــس از امریکا نیز‬ ‫کشــورهای برزیــل‪ ،‬مکزیک‪ ،‬هنــد‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬روســیه‪ ،‬فرانســه‪ ،‬المان و اسپانیا قرار‬ ‫دارند‪.‬یک ســال پیش در زمان شــروع پاندمی‬ ‫کرونــا حتی تصور چنین فکری هم ممکن نبود‬ ‫کــه به عنوان مثــال امــروزه در اروپا بحث بر‬ ‫ســر این اســت که کدام یک از چهار واکسن‬ ‫مجــاز‪ ،‬موثرتر عمل می کنــد‪ .‬تنها این موضوع‬ ‫که واکسن هایی تهیه شده اند‪ ،‬تحقیقات زیادی‬ ‫در زمینــه عملکــرد و مقابله بــا ویروس کرونا‬ ‫انجام گرفته اند و همچنین داروهای موثری نیز‬ ‫شناخته شده اند‪ ،‬تقریبا دور از تصور بود‪.‬‬ ‫پژوهش ها در ایــن زمینه ادامه دارند‪ .‬تا کنون‬ ‫داروهایی مانند هیدروکسی کلروکین که اثرات‬ ‫موثری از خود نشان داده اند یا تحقیقات درباره‬ ‫اماده سازی انتی بادی های جدید که ازمایشات‬ ‫گران و نــادری هســتند و همچنیــن داروی‬ ‫دگزامتازون کــه احتماال می توانــد از واکنش‬ ‫بیش از حد سیستم ایمنی بدن جلوگیری کند‬ ‫و تحقیقات وســیعی درمورد ان در بریتانیا در‬ ‫حال انجام است‪ ،‬همهاین ها امیدبخش هستند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر باید مشخص شــود که پاندمی‬ ‫کرونا چه اســیب هایی اقتصــادی و اجتماعی‬ ‫را در کشــورهای گوناگون ایجاد کرده اســت‪.‬‬ ‫انچه تا کنون مشــخص شده افزایش نگرانی از‬ ‫مشــکالت اقتصادی در جوامع مختلف است و‬ ‫در عین حال اعتراض های فزاینده در بســیاری‬ ‫از کشورها درحال شکل گیری است‪.‬‬ ‫توسط بسیج انجام می شود‪.‬‬ ‫ گروه مشکوک و بدون عالمت که باید‬‫تحت نظر باشــند‪ :‬باید توجه کرد که‬ ‫حدود ‪ ۶۵‬درصد افراد شناسایی شــده‬ ‫کــه در معرض تماس نزدیک بوده اند‪،‬‬ ‫اما بدون عالمت هســتند‪ ،‬باید توسط‬ ‫تیم های رهگیری مراقبت شده و تحت‬ ‫نظر مراقبین ســامت و بهورزان در‬ ‫نظام شبکه بهداشتی درمانی باشند که‬ ‫تعداد انها حــدود ‪ ۲۰۲۰۰۰‬هزار نفر‬ ‫براورد می شــود که روزانه باید حدود‬ ‫‪ ۱۴۴۰۰‬نفر مورد مراقبت و تحت نظر‬ ‫مراقبین سالمت و بهورزان قرار گیرند‪.‬‬ ‫در عین حال گروه سالمندان پرخطر‬ ‫نیز در طرح نوروزی بسیج ملی شهید‬ ‫سلیمانی به پنج گروه برای مراقبت و‬ ‫حمایت تقسیم شــده اند و اعالم شده‬ ‫که گروه ســالمندان پرخطر بر اساس‬ ‫بضاعــت طــرح در حمایــت از ان ها‬ ‫می تواننــد در گروه های زیر مراقبت و‬ ‫حمایت شوند‪:‬‬ ‫ ســالمندان ســالم با حداقل خطر‪:‬‬‫این گروه به عنوان مثال ســالمندان‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۴‬ســاله ای را که در مناطق‬ ‫حاشیه ای زندگی نمی کنند و هم ابتال‬ ‫و ناتوانی ندارند و بــا خانواده زندگی‬ ‫می کنند‪ ،‬شامل می شــود‪ .‬این گروه‬ ‫حدود ‪ ۶۷‬درصد ســالمندان کشور را‬ ‫در برمی گیرد‪.‬‬ ‫ ســالمندانی که فقط یکی از ســه‬‫فاکتور خطر تنهایی‪ ،‬ســن باالی ‪۷۵‬‬ ‫ســال‪ ،‬زندگی در مناطق حاشــیه ای‬ ‫را دارنــد که این گــروه حدود هفت‬ ‫درصد از جمعیت ســالمندان کشور‬ ‫را شامل می شود‪.‬‬ ‫ ســالمندانی که از سه فاکتور خطر‬‫دو فاکتور خطر از فاکتورهای تنهایی‪،‬‬ ‫سن باالی ‪ ۷۵‬سال‪ ،‬زندگی در مناطق‬ ‫حاشــیه ای را دارند‪ ،‬امــا فاقد ناتوانی‬ ‫و ابتــا به بیماری زمینه ای هســتند‬ ‫کــه این گروه نیز حــدود پنج درصد‬ ‫جمعیت ســالمندان کشــور را در بر‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫ همه ســالمندان گروه باال با یکی از‬‫دو فاکتور خطر‪ ،‬ناتوانی عملکردی در‬ ‫انجام فعالیت هــای روزمره ‪ ،ADL‬یا‬ ‫ابتالی همزمان به حداقل دو بیماری‬ ‫زمینه ای نیز گروه دیگری هستند که‬ ‫در این طرح مشخص شده اند و حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصد جمعیت سالمندان کشور را‬ ‫شامل می شوند‪.‬‬ ‫ کلیه ســالمندان گروه بــاال بعالوه‬‫ســالمندانی کــه دارای حداقل یک‬ ‫بیماری صعب العالج مثل ســالمندان‬ ‫دیالیزی یــا ســرطانی و ‪ ...‬یا حمله‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫افزایش بستری بیماران کرونای کمتر از‪ ۱۰‬سال در تهران‬ ‫معاون درمان ستاد کرونا استان تهران تاکید کرد‪:‬‬ ‫اثار سفرها و عدم رعایت پروتکل ها در خریدهای‬ ‫نوروزی از هفته ســوم فروردین ماه اشکار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دکتر نادر توکلی‪ ،‬با اشاره به اینکه ظرف دو هفته‬ ‫اخیــر در حال تجربه روند ثابت بیماری در تهران‬ ‫هســتیم‪ ،‬گفت‪ :‬حدودا بین ‪ ۲۶۰‬تا ‪ ۳۰۰‬بستری‬ ‫روزانه در بیمارســتان های اســتان داریم و موارد‬ ‫سرپایی هم بین ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۴۰۰‬نفر هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نســبت بســتری بیماران در ای سی یو‬ ‫نســبت به گذشته مقداری بیشــتر شده است و‬ ‫می توان گفت انهایی که بســتری می شــوند بد‬ ‫حال تر هســتند‪ .‬از طرفی درصد بستری افراد زیر‬ ‫‪ ۱۰‬سال به ‪ ۱۱‬درصد رسیده است؛ در حالی که‬ ‫پیش از این و در ماه هــای قبل این درصد کمتر‬ ‫بود‪ .‬یک نکته خوب این اســت که در اســفندماه‬ ‫نســبت به نیمه دوم بهمن ماه میزان مرگ و میر‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫توکلی با اشــاره به اینکه بررســی میزان رعایت‬ ‫پروتکل ها در تهران توسط معاونت بهداشتی ستاد‬ ‫اســتانی اعالم می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البته به نظر‬ ‫می رسد با توجه به نزدیکی به عید وضعیت رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی در صنوف و بازار به شدت‬ ‫در حال افت اســت و این خطر بزرگی اســت که‬ ‫اثرات ان را در هفته سوم فروردین خواهیم دید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از طرف دیگر با اغاز سفرهای نوروزی‬ ‫دیگر همه نوع بیماری ( اشکالل مختلف کرونا از‬ ‫نوع کالسیک تا جهش یافته) را در تهران خواهیم‬ ‫دیــد؛ زیرا ســفر از تهران و به تهــران به عنوان‬ ‫پایتخت می تواند امار باالیی داشته باشد‪ .‬اخرین‬ ‫تصمیم گیری ها در مورد سفرهای نوروزی به روز‬ ‫‪ ۲۵‬اسفندماه موکول شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کــرد‪ :‬از مردم می خواهیم به‬ ‫جز در موارد ضروری اقدام به سفر نکنند‪ .‬سفر با‬ ‫قصد تفریح و ســیاحت بدون رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی می تواند بســیار خطرافرین باشد بویژه‬ ‫که در حال حاضر میزان ســرایت پذیری ویروس‬ ‫جهش یافته کرونا نیز بسیار باال است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ازدحــام در خیابان ها و معابر به‬ ‫دنبال خریدهای اخر سال مردم‪ ،‬گفت‪ :‬توصیه ما‬ ‫این است که مردم تا حد امکان خریدهای خود را‬ ‫به شکل انالین انجام دهند‪ .‬طی روزهای گذشته‬ ‫هیچگونهحرکتزیانباربهداشتیناشیازمتوفیانکرونابرتهرانتحمیلنشد‬ ‫فرمانده ســتاد مقابله با کرونا تهران گفت‪ :‬در طول‬ ‫‪ ۱۳‬ماه گذشــته ارائه خدمات بــه پیکر متوفیان‬ ‫ناشــی از کرونا با دقت عملی انجام شده است که‬ ‫هیچ گونه حرکت زیان بار بهداشتی بر شهر تهران‬ ‫تحمیل نشده است‪ .‬علیرضا زالی در ایین تقدیر از‬ ‫تطهیرکنندگان بهشت زهرا تهران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫طول اپیدمی کرونا رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫براســاس اخرین موازیــن ملی و اســتانداردهای‬ ‫سازمان بهداشت جهانی در این ارامستان اجرا می‬ ‫شود ‪ .‬همچنین به همت کارکنان تالشگر ارامستان‬ ‫تمامی رسومات و تشریفات متعارف دینی و مذهبی‬ ‫برای تمامی اموات کرونایی انجام می شــود ‪.‬وی به‬ ‫ســوگ پیچیده در خانواده هــای داغدار متوفیان‬ ‫کرونا اشــاره کرد و برخورد مناســب بخش های‬ ‫مختلف این ارامســتان را در تمــام مراحل فرایند‬ ‫تغســیل و تدفین همراه با حفظ کرامت اموات و‬ ‫بازماندگانشــان را سبب زدودن االم و التیام بخش‬ ‫رنج های انان برشــمرد و شایســته تقدیر دانست‪.‬‬ ‫فرمانده ســتاد عملیات مدیریــت بیماری کرونای‬ ‫پایتخــت در بخش دیگری از ســخنان خود یکی‬ ‫بیمــاری در وضعیت حاد و شــدید‬ ‫و کنترل نشــده هســتند‪ .‬همچنین‬ ‫ســالمندانی که عالئم مشــکوک به‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬دارند یــا در تماس با یک‬ ‫مورد مشکوک یا شناخته شده کووید‬ ‫بوده اند و کلیه ســالمندان ساکن در‬ ‫مراکز نگهداری شبانه روزی نیز اخرین‬ ‫گروه مشــخص شده در طرح نوروزی‬ ‫وزارت بهداشــت در حوزه سالمندان‬ ‫هســتند که این گروه هم حدود پنج‬ ‫درصد کل ســالمندان کشــور را در‬ ‫برمی گیرد‪.‬‬ ‫لزوم رهگیری هفتگی افراد د معرض‬ ‫خط ِر تحت پوشش شبکه بهداشتی‬ ‫طبق برنامه نوروزی تشدید گام چهارم‬ ‫بســیج ملی طرح «شهید حاج قاسم‬ ‫ســلیمانی»‪ ،‬افراد در معرض خطر که‬ ‫تحت پوشــش پایگاه های ســامت و‬ ‫خانه های بهداشــت قرار دارند‪ ،‬حتی‬ ‫اگر عالمتی نداشــته باشــند‪ ،‬باید در‬ ‫هفته حداقل یک بار از طریق مراقبین‬ ‫ســامت و بهورزان مــورد پیگیری‪،‬‬ ‫رهگیری و احوالپرســی قرار گرفته و‬ ‫توصیه های الزم به ویــژه عدم خروج‬ ‫از منزل‪ ،‬عدم تشــکیل دورهمی ها و‬ ‫میهمانی ها‪ ،‬استفاده از ماسک‪ ،‬شستن‬ ‫دســت ها و فاصله گذاری فیزیکی دو‬ ‫متر به انها ارائه شــود‪ .‬در عین حال‬ ‫ثبــت پیگیری هــای انجام شــده در‬ ‫پرونده الکترونیک ســامت افراد در‬ ‫معرض خطر الزامی است‪.‬‬ ‫باید توجه کرد کــه در صورت یافتن‬ ‫هرگونــه عالئم باید تیــم مراقبت در‬ ‫منزل را برای معاینه این گروه پرخطر‬ ‫و انجام تست سریع فراخواند‪ .‬پیگیری‬ ‫مســتمر تلفنی باعــث دلگرمی گروه‬ ‫اسیب پذیر و افزایش رضایتمندی انان‬ ‫و اطرافیان انها خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫برای تقویت مراقبت ســالمندان باید‬ ‫لیســت ســالمندان پرخطر و خیلی‬ ‫پرخطر و افــراد مبتال به بیماری های‬ ‫زمینــه ای و غیرواگیــر تهیه شــده‬ ‫و برنامه ریــزی بــرای مراقبت هــای‬ ‫ویژه انجام شود‪.‬‬ ‫طبق برنامه نوروزی تشدید گام چهارم‬ ‫بســیج ملی طرح «شهید حاج قاسم‬ ‫ســلیمانی»‪ ،‬پایگاه های اورژانس ‪۱۱۵‬‬ ‫به طور شــبانه روزی در خدمت مردم‬ ‫بوده و برای انتقــال بیماران نیازمند‬ ‫به بستری در بیمارستان ها باید مورد‬ ‫اســتفاده مراکز منتخــب کووید‪۱۹-‬‬ ‫و تیم هــای مراقبــت در منــزل قرار‬ ‫گیرند‪ .‬پایگاه هــای اورژانس خود باید‬ ‫توان اخــذ پذیرش از بیمارســتان را‬ ‫داشــته و پاســخگوی نیاز ان دسته‬ ‫از بیماران باشــند که نگهداری شــان‬ ‫در منزل امکان پذیر نیســت‪ .‬لیســت‬ ‫مراکز منتخــب کوویــد‪( ۱۹-‬محل‬ ‫اســتقرار تیم های مراقبت در منزل)‬ ‫باید از طریق معاونت های بهداشــت‬ ‫دانشــگاه ها در اختیــار پایگاه هــای‬ ‫اورژانس قرار گیرد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از موضوعاتی که در برنامه‬ ‫نوروزی تشدید گام چهارم بسیج ملی‬ ‫طرح «شــهید حاج قاسم سلیمانی»‪،‬‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بر ان‬ ‫تاکید شــده اســت‪ ،‬موضوع برقراری‬ ‫محدودیت ها در ســفر و اســتفاده از‬ ‫حمل و نقل عمومی در ســفر اســت‪.‬‬ ‫بــه طوری که دســتورالعمل هایی در‬ ‫این زمینه در قالب طرح اعالم شــده‬ ‫اســت کــه در تعطیالت نــوروز باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫بر اســاس این طــرح‪ ،‬هواپیما‪ ،‬قطار‬ ‫و اتوبوس هــای بین شــهری حــق‬ ‫مســافرگیری بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫ظرفیت خــود را ندارند‪ .‬در عین حال‬ ‫در این وســایل حمل و نقل عمومی‬ ‫باید اموزش های مرتبط با پیشگیری‬ ‫و حفاظــت فــردی اعم از اســتفاده‬ ‫از ماســک‪ ،‬شستشــوی دســت ها و‬ ‫فاصله گذاری فیزیکی با مناسب ترین‬ ‫روش به مسافرین منتقل شود‪.‬‬ ‫در عین حال تاکســی ها‪ ،‬اتوبوس ها و‬ ‫واگن های مترو در پایانه های مربوطه‬ ‫باید به طور مرتب حداقل ســه بار در‬ ‫روز ضدعفونی شوند‪.‬‬ ‫درخواســت از نیروهای مســلح برای‬ ‫نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫در خطوط اتوبوســرانی و مترووزارت‬ ‫بهداشــتی ها توصیــه کرده انــد که‬ ‫جهت نظــارت بر رعایت فاصله گذاری‬ ‫فیزیکی‪ ،‬رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫و عدم اجــازه ورود بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫ظرفیت در این وســایل حمل و نقل‪،‬‬ ‫از مشــارکت نیروهای مســلح برای‬ ‫تامین ســرباز در خطوط اتوبوس رانی‬ ‫و متــرو اســتفاده شــود‪.‬همچنین‬ ‫نیروهای حراست و بسیج کارکنان در‬ ‫سازمان ها و ادارات دولتی و غیردولتی‬ ‫بایــد بــرای غربالگــری و همچنین‬ ‫اســکن کارت ملــی کلیــه کارکنان‬ ‫و مراجعین‪ ،‬در اپلیکیشــن ماســک‬ ‫اقــدام و از ورود افراد با تســت مثبت‬ ‫جلوگیری کنند‪ .‬همچنین بسیج اقشار‬ ‫یا کارکنان با تهیه پیام های اموزشــی‬ ‫و اطالع رســانی از طریــق برنامه های‬ ‫کاربری‪ ،‬کارکنان را اگاه کرده و لیست‬ ‫مراکز منتخب کوویــد‪ ۱۹-‬را با ان ها‬ ‫به اشتراک بگذارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫از ممتازتریــن جایگاه های اســتانی و شــهری از‬ ‫نظر رعایت شــیوه نامه های بهداشتی را مربوط به‬ ‫ارامستان بهشت زهرا عنوان کرد ‪ .‬در حالی که در‬ ‫بسیاری از کشــورهای جهان به دلیل حجم باالی‬ ‫متوفیــان هیچ پروتکل های مدونــی برای تدفین‬ ‫اموات وجود نداشــت‪.‬وی با بیان این که ارامستان‬ ‫ها در تمام دنیا به عنوان کانون های بالقوه انتشــار‬ ‫عفونت محسوب می شــوند یاداور شد که فرایند‬ ‫خدمت رسانی به اموات کرونایی در این ارامستان‬ ‫با چنان دقتی انجام می شود که تاکنون هیچگونه‬ ‫اثار زیانبار زیســت محیطی و بهداشــتی بر تهران‬ ‫وارد نشده است‪.‬سعید خال مدیر عامل بهشت زهرا‬ ‫تهران با اشاره به انجام هشــت بارغربالگری کرونا‬ ‫از ‪ ۳۲۰۰‬پرســنل این ســازمان گفت‪ ۱۸۱ :‬نفر از‬ ‫پرسنل این ارامســتان به بیماری مبتال شدند اما‬ ‫خوشــبختانه حتی یک مورد فوتی ناشی از کرونا‬ ‫نداشــته ایم که این نشــان دهنــده رعایت دقیق‬ ‫پروتکل های بهداشــتی در ایــن مجموعه وجود‬ ‫نداشــت که این یک رکورد ملی و جهانی در طول‬ ‫‪ ۱۳‬ماه گذشته و بسیار ارزنده است‪.‬‬ ‫در جلسه با استانداری تهران مقرر شد به نظارت‬ ‫و ساماندهی بیشتری در صنف بازار پرداخته شود‪.‬‬ ‫معاون درمان ستاد کرونا استان تهران‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫موارد کرونای جهش یافته همانگونه که در کشور‬ ‫پخش است‪ ،‬در اســتان تهران هم مشاهده شده‬ ‫است‪ .‬مبتالیان به این نوع از ویروس برای دریافت‬ ‫مراقبت بیمارســتانی تفاوت چندانی با ســایرین‬ ‫ندارند‪ ،‬اما به نظر می رسد شاید بخشی از افزایش‬ ‫بســتری افراد زیر ‪ ۱۰‬ســال با کرونای انگلیسی‬ ‫مرتبط باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بر برگزاری مراسم چهارشنبه‬ ‫سوری نطارت ویژه ای می شود‪ ،‬افزود‪ :‬تاکید ویژه‬ ‫ما عــدم برگزاری این مراســم ایینی به شــیوه‬ ‫سالیان گذشته است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه بروز مــوج چهارم بیماری‬ ‫در بخش بیماران سرپایی اتفاق افتاد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اما خوشــبختانه در بخش بستری این موج اتفاق‬ ‫نیفتاد و پیش بینی ما ابتالهایی اســت که بعد از‬ ‫ســفرها و خریدهای نوروزی خودشان را از هفته‬ ‫سوم فروردین نشان می دهند‪.‬‬ ‫ترمیم اعصاب پس از اسیب نخاعی با روشی نوین‬ ‫محققــان «دانشــگاه کالیفرنیا‪ ،‬لــس انجلس ‪/‬‬ ‫یوسی ال ای» (‪ )UCLA‬در مطالعه اخیرشان با‬ ‫کمک دو محقق ایرانی به نام «ارشــیا احسانی‬ ‫پور» و لیال راد» موفق به توســعه داربست قابل‬ ‫تزریقی شــده اند که می توانند به ترمیم اعصاب‬ ‫اسیبب دیده طناب نخاعی کمک کنند‪.‬‬ ‫و به نقل از گیزمگ‪ ،‬اســیب های طناب نخاعی‬ ‫به فلج شــدن دائمی افراد منجر می شــود که‬ ‫متاســفانه پزشــکان نیز کارهای زیــادی برای‬ ‫ترمیم اســیب طناب نخاعــی نمی توانند انجام‬ ‫دهند‪ .‬حال در مطالعه جدید‪ ،‬محققان امریکایی‬ ‫با کمک محققان ایرانی داربســت زیستی قابل‬ ‫تزریــق ایجاد کرده اند که بازســازی اکســون‬ ‫را در موش هــای مبتال به اســیب طناب نخاع‬ ‫بهبود می بخشــد‪.‬بدن به طور طبیعی در ترمیم‬ ‫بسیاری از اســیب ها مهارت دارد‪ ،‬اما در ترمیم‬ ‫برخی از مهمترین انها نیز به مشکل برمی خورد‪.‬‬ ‫اکسون ها‪ ،‬رشته های عصبی حامل سیگنال های‬ ‫الکتریکــی به بدن هســتند که پس از اســیب‬ ‫نمی توانند خود را بازســازی کنند و این همان‬ ‫چیزی اســت که باعث اســیب دیدگی ستون‬ ‫فقرات می شود‪ .‬یکی از مشکالت عمده در عدم‬ ‫بازسازی اکســون ها هجوم سلول های ایمنی به‬ ‫انها پس از اسیب است‪ .‬این امر منجر به تشکیل‬ ‫بافت اسکار می شود که می تواند از اتصال مجدد‬ ‫اکسون ها جلوگیری کند‪.‬‬ ‫بنابرایــن محققان این مطالعه تصمیم گرفتند تا‬ ‫با ایجاد محیطی که از سلول ها پشتیبانی کرده‬ ‫و انهــا را به ترمیم تشــویق می کند به حل این‬ ‫مشــکل کمک کنند‪ .‬راه حل انها ســاخت یک‬ ‫داربست قابل تزریق بود‪ .‬محققان اظهار کردند‬ ‫این داربست ساخته شــده از اسید هیالورونیک‬ ‫پر از منافذی اســت که ســلول ها می توانند به‬ ‫انجا مهاجرت کنند و ایــن منافذ با وکتورهای‬ ‫ژن درمانی پر شده اند‪ .‬این وکتورها‪ ،‬مولکولی به‬ ‫نام فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (‪)BDNF‬‬ ‫که به زنده ماندن و بازســازی اکسون ها کمک‬ ‫می کند را رمزگذاری می کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫شهرستان‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫نمایندهمردمشهرستانلنجاندرمجلسشورایاسالمی‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫فرمانده یگان حفاظت منابع ابزیان شیالت هرمزگان خبر‬ ‫داد‪: ‬‬ ‫رشد‪ 470‬درصدی کشفیات صید غیر مجاز نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال‪98‬‬ ‫فرمانــده یگان حفاظت منابع ابزیان شــیالت هرمزگان باتاکید بر‬ ‫حضور پررنگ و تاثیر گذار‪ ‬این یگان در دریا و سواحل هرمزگان‪ ،‬از‬ ‫توقیف ‪ 190‬فروند شناور متخلف و بی هویت توسط یگان حفاظت‬ ‫منابع ابزیان شیالت استان در هرمزگان خبر داد‪. ‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شیالتی هرمزگان‪ ،‬سرهنگ محمد حسن‬ ‫ازادی با بیان اینکه هرمزگان گســترده ترین استان و باطول بیش‬ ‫از ‪ 2500‬کیلومتر نوار ساحلی با جزایر ‪ 14‬گانه‪  ‬کشور است افزود‪:‬‬ ‫اســتان هرمزگان دارای ‪22‬بندر صیادی و موج شکن‪  ‬و ‪ 39‬مرکز‬ ‫تخلیه صید‪،‬برخورداری از‪  ‬چهار هزار و ‪ 500‬فروند شناور صیادی‬ ‫و بالــغ بر ‪ 32‬هــزار نفر صیاد‪  ‬که از طریق صیــد و صیادی امرار‬ ‫معــاش می نمایند و مهمترین وظیفه و ماموریت یگان حفاظت از‬ ‫منابع و ذخایر ابزیان در ابهای تحت حاکمیت جهموری اســامی‬ ‫ایران اعم از ابهای داخلی ‪ ،‬مرزی و دریایی می باشد‪. ‬‬ ‫وی از کشــف ‪ 26‬دســتگاه تــور پرســاین‪ ،‬پنــج‪  ‬دســتگاه تور‬ ‫پرده‪188،‬دستگاه تور و تخته ترال قایق ‪ ،‬بالغ بر ‪ 14‬دستگاه تور و‬ ‫تخته ترال لنج‪  ‬و بالغ بر دوهزار ‪ 293‬طاقه تور منوفالمنت توسط‬ ‫یگان حفاظت منابع ابزیان شیالت هرمزگان از ابتدای سال تا نیمه‬ ‫اسفند ماه سال ‪ 99‬خبر داد‪. ‬‬ ‫ازادی همچنیــن از‪  ‬توقیف ‪ 190‬فروند شــناورغیرمجازو متخلف‬ ‫شامل ‪ 55‬فروند قایق‪ 14،‬فروند کشــتی و ‪ 116‬فروند شناور لنج‬ ‫صیادی(معرفی شــده به کمیســون تخلفات صیادی) و پنج فروند‬ ‫شــناور لنج بی هویت از ابتدای ســال تا نیمه اسفندماه سال ‪99‬‬ ‫خبر داد‪. ‬‬ ‫فرمانده مرزبانی اذربایجان غربی خبر داد؛‬ ‫شهادت سرباز هنگ مرزی اذربایجان غربی‬ ‫فرمانده مرزبانی اذربایجان غربی از شهادت یکی از سربازان وظیفه‬ ‫هنــگ مرزی ارومیه در حین کنترل و پایش مرزهای شــمالغرب‬ ‫کشور خبر داد‪.‬‬ ‫سردار یحیی حسین‪ ‬خانی‪  ‬در خصوص جزئیات شهادت این سرباز‬ ‫وظیفه افزود‪ :‬شــهید رامین ســروری اهل شهر‪ ‬اصالندوز‪ ‬اســتان‬ ‫اردبیل ســرباز وظیفه هنگ مرزی ارومیــه دو روز پیش در حین‬ ‫پایش نوار مرزی هنگ ارومیه دچار جرات شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شــهید رامین سروری بعد از دو روز به دلیل شدت‬ ‫جراحات امروز در یکی از بیمارســتان های تهــران به درجه رفیع‬ ‫شهادت نائل امد‪.‬‬ ‫فرمانــده مرزبانی اذربایجان غربی به خانواده این شــهید بزرگوار‬ ‫تبریک و تسلیت گفت‪.‬‬ ‫سفر معاون حفاظت و بهره برداری شرکت اب منطقه ای‬ ‫هرمزگان به شهرستان رودان‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب منطقه ای‬ ‫هرمزگان به همراه رئیس اداره منابع اب شهرســتان رودان‬ ‫و مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات ابی شرکت از‬ ‫شهرستان رودان بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومی شــرکت اب منطقه ای اســتان‬ ‫هرمزگان‪ ،‬مهندس «جمشید عیدانی» در ابتدای سفر خود‬ ‫از چاه های کمک جدول شهرستان رودان بازدید کرد و طی‬ ‫نشستی با مهندس غالمپور فرماندار شهرستان رودان مسائل‬ ‫و چالش های مردم در این زمینه را بررسی کردند‪.‬‬ ‫مهنــدس عیدانی در ادامه با حضور در بخش جغین و گفت‬ ‫وگــو با بهره برداران منابع اب زیــر زمینی‪ ،‬موضوع چاه های‬ ‫کمک جدول این منطقه را بررســی کرد و طی نشســتی با‬ ‫شمس الدینی بخشــدار جغین تصمیمات الزم برای تسهیل‬ ‫امور مردم اتخاذ شد‪.‬‬ ‫مهندس عیدانی ضمن حضــور در ائین درخت کاری بخش‬ ‫جغین که به مناســبت گرامیداشت روز درخت کاری برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬به نمایندگی از مجموعه اب منطقــه ای هرمزگان از‬ ‫رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان رودان به مناسبت اغاز‬ ‫هفته منابع طبیعی تقدیر شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬اسفند ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4143‬‬ ‫خبر‬ ‫ذوب اهن اصفهان در شرایط تحریم ‪ ،‬الگوی خودباوری در صنعت کشور شد‬ ‫حســین رجایی نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی دوشنبه ‪ 18‬اسفند ماه با حضور در ذوب اهن‬ ‫اصفهان‪ ،  ‬ضمن بازدید از خط تولید با مهندس یزدی زاده و‬ ‫دیگر مسئولین این شرکت دیدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫رجایی در ایــن بازدید ‪ ،‬تولید ریل در ذوب اهن اصفهان در‬ ‫شــرایط سخت تحریم و تنگناهای اقتصادی را یک دستاورد‬ ‫بزرگ برای صنعت کشوردانست و گفت ‪ :‬تحریم های ظالمانه‬ ‫غرب ‪ ،‬مشکالتی برای صنعت و اقتصاد کشور ایجاد کرد ‪ ،‬اما‬ ‫جوانان و مدیران ذوب اهنی ‪ ،‬این تهدید را به فرصت تبدیل‬ ‫کردند و بــا خنثی نمودن تحریم ها ‪ ،‬موفق شــدند با بهره‬ ‫گیری از توان و دانش فنی خود ‪ ،‬محصول استراتژیک ریل را‬ ‫که تامین ان کام ً‬ ‫ال به واردات وابســته بود ‪ ،‬تولید نمایند‪.‬وی‬ ‫افزود ‪ :‬ذوب اهنی ها ثابت کردند که در این شــرایط سخت‬ ‫هم‪  ‬مــی توان به قله های افتخــار و خودکفایی صعود کرد‬ ‫و الگوی خودباوری در صنعت کشــور شــدند ‪.‬نماینده مردم‬ ‫لنجان اظهار داشت ‪ :‬همچنان که ذوب اهن اصفهان با تولید‬ ‫ریل از توسعه حمل و نقل ریلی حمایت نمود ‪ ،‬لذا مسئولین‬ ‫هم بایــد از تولید این محصول مهــم حمایت کنند و هرگز‬ ‫اجازه واردات ان را ندهند ‪.‬وی افزود ‪ :‬خوشبختانه در بودجه‬ ‫سال ‪ 1400‬نیز ‪ ،‬واردات تمام محصوالتی که در داخل تولید‬ ‫می شود ممنوع شــده و حتی مجازات در پی دارد ‪.‬نماینده‬ ‫مردم لنجان تعامل ذوب اهن اصفهان و شهرســتان لنجان‬ ‫را بســیار خوب توصیف کرد و گفت ‪ :‬خوشبختانه اعتماد و‬ ‫بــاور مثبت به مجموعه مدیریتــی ذوب اهن اصفهان وجود‬ ‫دارد و این مدیریت با نگاه مثبت و سازنده فعالیت می کند ‪.‬‬ ‫معتقد هســتم که هر گونه مشکل و مسئله ای را می توان از‬ ‫طریق تعامل و گفتگو با این مجموعه حل کرد ‪.‬رجایی افزود ‪:‬‬ ‫یکی از دغدغه های مهم مردم لنجان ‪ ،‬مسئله محیط زیست‬ ‫است که در این زمینه هرگز نگرش ما به گونه ای نیست که‬ ‫برای تولید ایجاد مســئله و مشکل کنیم ‪ .‬چرا که می دانیم‬ ‫اقدامات زیســت محیطی بلند مدت هســتند و باید در این‬ ‫زمینه چشــم انداز تعریف شود ‪ .‬در واقع باید بدانیم در کدام‬ ‫نقطه هســتیم و با اقدامات زیست محیطی ذوب اهن به چه‬ ‫اهدافی در چه زمانی می رسیم ‪.‬منصور یزدی زاده مدیرعامل‬ ‫ذوب اهن اصفهان نیز به روند رو به رشد این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتی و دستاوردهای ان در سال جاری اشاره کرد و گفت‬ ‫‪ :‬دغدغه های مهم مردم شهرســتان لنجــان در حوزه های‬ ‫محیط زیســت ‪ ،‬اشتغال و اب را مدنظر داریم و در تمام این‬ ‫زمینه ها اقدامات مهمی صورت گرفته است ‪.‬مدیرعامل ذوب‬ ‫اهن ‪ ،‬با اشــاره به اینکه در تمام استخدام های این شرکت‬ ‫مطابق قانون ‪ ،‬شهرســتان لنجان در اولویت قرار گرفته است‬ ‫گفت ‪ :‬ســاخت و نصب درب های فلکسیبل باتری شماره ‪3‬‬ ‫کک سازی‪   ‬و همچنین تدوین طرح جامع زیست محیطی‬ ‫این شــرکت که با نظارت سازمان محیط زیست انجام شده‬ ‫است ‪ ،‬از جمله اقدامات زیست محیطی مهم اخیر این شرکت‬ ‫است ‪.‬یزدی زاده به طرح های مختلف این شرکت در جهت‬ ‫صرفــه جویی در مصرف اب که بــه کاهش ‪ 50‬درصدی در‬ ‫این مقوله منجر شــده است نیز اشاره نمود و ابراز امیدواری‬ ‫کرد که با رویکرد مثبت مسئولین شهرستان لنجان ‪ ،‬تعامل‬ ‫با منطقه با عنوان اولویت اصلی ذوب اهن اصفهان در حوزه‬ ‫مسئولیت اجتماعی ‪ ،‬همچنان با قدرت ادامه یابد‪.‬‬ ‫شرط پذیرش گردشگر در قشم اعالم رنگ بندی شهرها در نوروز است‬ ‫مبتالیانبهدیابت‪،‬اگردرماننشوند‪،‬دچارنارساییکلیهمیشوند‬ ‫همگان قرار گرفته اســت‪.‬وی با اشاره به‬ ‫ویژگی های سامانه قشم زیبا‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫رزرو هتل و محل اقامت مســافر‪ ،‬ساعت‬ ‫ورود و خروج به قشــم‪ ،‬مبادی ورودی‪،‬‬ ‫پایش الکترونیک ســامت‪ ،‬صدور مجوز‬ ‫ورود و خرید بلیط شناور و سیستم دیده‬ ‫بان کرونا‪ ،‬از امکانات این سامانه به شمار‬ ‫می رود و اســتفاده از اماکن مجاز اقامتی‬ ‫درکنار ایجاد امکان حضور در منزل اقوام‬ ‫ساکن در قشم نیز در این سامانه طراحی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شــیخ زاده تصریح کرد‪ :‬طبــق اخرین‬ ‫اطالعات مقرر شــده است تا پس از ‪۲۵‬‬ ‫اســفندماه وضعیت نهایــی رنگ بندی‬ ‫شهرهای مختلف کشور در نوروز ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اعالم شده و تنها تردد به شهرهایی که در‬ ‫وضعیت ابی و زرد هســتند‪ ،‬امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫معرض خطرند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افــراد مبتال بــه دیابت نوع‬ ‫‪ ۲‬عالمت ندارند و هر کســی در ســنین‬ ‫بزرگســالی بایــد با انجــام ازمایش قند‬ ‫خون که ســالی یک بار انجام می شود‪،‬‬ ‫در صــورت بــروز بیمــاری از ان اگاه‬ ‫شــود‪ .‬کاهش وزن و داشتن رژیم غذایی‬ ‫مناســب‪ ،‬کنترل قنــد و چربی و ورزش‬ ‫برای همه افراد ضروری است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهــان با بیــان اینکه تمــام بیماران‬ ‫دیابتی دچــار بیماری هــای کلیه نمی‬ ‫شوند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر اساس امار‪ ۳۰ ،‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬درصد مبتالیان به دیابت دچار اسیب‬ ‫کلیه می شوند‪ .‬اســیب کلیه به صورت‬ ‫دفع پروتئین و نارســایی این عضو بدن‬ ‫بروز می کند که بعد از حدود ‪ ۱۰‬سال از‬ ‫ابتال به دیابت ایجاد می شود‪.‬‬ ‫ایســنا‪/‬هرمزگان قائم مقام ستاد اجرایی‬ ‫خدمات سفر قشــم گفت‪ :‬شرط پذیرش‬ ‫گردشــگر در قشــم اعالم رنــگ بندی‬ ‫شــهرها در نوروز و اخذ مجــوز ورود به‬ ‫جزیره است‪.‬‬ ‫مرتضی شــیخ زاده(‪ ۲۲‬اسفندماه) اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر‬ ‫قشم که با حضور روسای کمیته های این‬ ‫ســتاد شد‪ ،‬گزارشــی از اخرین وضعیت‬ ‫ابتــا به بیمــاری کرونــا در بخش های‬ ‫مختلف جزیره قشــم ارائه شــد و مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و گردشــگری‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد قشــم ادامه داد‪:‬‬ ‫هم اکنون «ســامانه قشــم زیبا» جهت‬ ‫ارائه خدمات هوشــمند ســفر به جزیره‬ ‫قشم اماده شــده و روی سایت اینترنتی‬ ‫ســازمان منطقه ازاد قشــم در دسترس‬ ‫ایســنا‪/‬اصفهان یک پزشک فوق تخصص‬ ‫کلیه گفت‪ :‬بر اســاس امــار‪ ۳۰ ،‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد مبتالیان به دیابت دچار اســیب‬ ‫کلیه می شوند که اسیب کلیه به صورت‬ ‫دفع پروتئین و نارســایی کلیه است که‬ ‫بعد از حدود ‪ ۱۰‬ســال از ابتال به دیابت‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫شــیوا صیرفیان‪( ،‬جمعه‪ ۲۲-‬اسفندماه)‬ ‫در وبینــار علمــی که به مناســبت روز‬ ‫جهانی کلیه با عنــوان «زندگی خوب با‬ ‫بیمــاری کلیه» با حضور پزشــکان فوق‬ ‫تخصص کلیــه و اعضای هیــات علمی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد‪،‬‬ ‫در خصوص اسیب به کلیه در اثر دیابت و‬ ‫راهکارهایی برای پیشگیری از ان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همه افراد باید این اگاهی را داشته‬ ‫باشند که ممکن است دچار دیابت شوند‪.‬‬ ‫افراد چاق و با ســابقه فامیلی بیشتر در‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در جمع مدیران مسئول روزنامه های اصفهان ‪:‬‬ ‫هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫در نشستی با مدیران مسئول روزنامه های استان اصفهان با‬ ‫اشاره به رویکرد روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه نسبت‬ ‫به رســانه ها اظهار کرد‪ :‬رســانه ها به عنوان یاور و همراه‬ ‫بنگاههای اقتصادی در همه ســطوح در کنار ما هســتند و‬ ‫همسویی نگاه بنده با نظرات رسانه ها و حرکت از «پوشش‬ ‫محوری» در اخبار به سوی «تولید محوری» را به فال نیک‬ ‫میگیرم‪ .‬ما باید از پتانســیل تمام رسانه ها استفاده کنیم و‬ ‫در این راه به یقین در رویکرد خود‪ ،‬ارتباطات گستردهای با‬ ‫خبرنگارها و رسانه ها داریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به گســترش دامنۀ رسانه ها نسبت به گذشته‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر تعریف از رســانه با گذشــته بســیار‬ ‫متفاوت شــده است‪ .‬ادبیات رســانه ها با گذشته فرق دارد‬ ‫و شــرایط به گونهای شده که هر شخص در قالب شهروند‪-‬‬ ‫خبرنگار میتواند فعالیت رسانهای داشته باشد‪ .‬اگرچه طبقه‬ ‫بندی و قدمت یک رســانه در جایگاه خــود اهمیت دارد‪،‬‬ ‫اما هر کســی که بهروز باشــد و قلم خوبی داشته باشد‪ ،‬از‬ ‫خبر‬ ‫موفقیت و افتخاری دیگر در توسعه ظرفیت پاالیشی در شرکت پاالیش نفت بندرعباس با اتکاء به دانش ایرانی‬ ‫‪ /‬اجرای طرح مبتکرانه افزایش ‪ 30‬هزار بشکه ای ظرفیت پاالیش نفت خام‬ ‫️طرح مبتکرانه افزایش ‪ 30‬هزار بشکه ای ظرفیت پاالیش نفت خام در پاالیشگاه نفت بندرعباس با تکیه بر خالقیت و دانش‬ ‫متخصصان این پاالیشگاه با موفقیت به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫️به گزارش روابط عمومی و بین الملل شــرکت پاالیش نفت بندرعباس‪ ،‬در شــرایطی که تحریم های ناعادالنه نفتی بر کشــور‬ ‫حاکم است‪ ،‬متخصصان پاالیشگاه نفت بندرعباس با اشراف کامل بر فرایند پاالیش نفت خام و ظرفیتهای تولیدی و با استفاده‬ ‫از خالقیت‪ ،‬خرد جمعی و اعمال تغییرات مبتکرانه در واحد کاهش گرانروی این پاالیشــگاه‪ ،‬با کمترین میزان هزینه ظرفیت‬ ‫پاالیش نفت خام را به میزان ‪ 30‬هزار بشکه در روز افزایش دادند‪.‬‬ ‫️در واحد کاهش گرانروی ته مانده برجهای تقطیر در خالء در دمای باال به محصوالت ســبک تر تبدیل می گردید که با انجام‬ ‫مطالعات گســترده کارشناسی و با بهینه ســازی فرایند تولید و حداکثر بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت های موجود در این‬ ‫واحد‪ ،‬امکان پاالیش نفت خام در ان محقق گردید‪ .‬همچنین اســتفاده از تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته دراین واحد‪ ،‬موجب‬ ‫صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد‪.‬‬ ‫️مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت‪ :‬این طرح مبتکرانه با مجموعه اقدامات ارزشمند کارکنان دست اندرکار این‬ ‫طرح‪ ،‬با هدف افزایش ظرفیت خوراک نفت خام پاالیشــگاه و بهینه ســازی ظرفیت تولید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫با بررســی های فنی و عملیاتی‪ ،‬انجام شبیه سازی های فرایندی‪ ،‬شناسایی تنگناهای عملیاتی و فرایندی‪ ،‬انجام ازمایشهای‬ ‫میدانی و رفع تنگناها‪ ،‬با احداث خطوط لوله های انتقال جدید و تغییر کاربری برخی از تجهیزات و بهینه ســازی شبکه های‬ ‫اب‪ ،‬برق و بخار اجرا گردید‪.‬‬ ‫️مهندس هاشــم نامور با بیان اینکه در حال حاضر واحد کاهش گرانروی با ظرفیت خوراک ‪ 30‬هزار بشــکه در روز در سرویس‬ ‫پاالیش نفت خام قرار گرفته است افزود‪ :‬با اجرای این طرح در مجموع ‪ 4‬میلیون و ‪ 700‬هزار لیتر در روز فراورده نفتی شامل‬ ‫‪ 120‬هــزار لیتــر گاز مایع‪ ،‬یک میلیون و ‪ 130‬هزار لیتر بنزین‪ ،‬یک میلیون و ‪ 50‬هزار لیتر نفت گاز و ‪ 2‬میلیون و ‪ 400‬هزار‬ ‫لیتر نفت کوره به تولیدات شرکت پاالیش نفت بندرعباس افزوده شد‪.‬‬ ‫️وی با اشــاره به اهمیت و صرفه جویی ارزی ‪ -‬ریالی قابل توجه این اقدام خالقانه و موفق در شــرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫که با تکیه بر دانش فنی کامال ایرانی و در اوج تحریم و با روحیه اعتماد به نفس و خودباوری صورت گرفته است تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به محاســبات فنی و اقتصادی انجام شــده اگر در حال حاضر بخواهیم یک واحد تقطیر پاالیشگاهی همراه با سرویس‬ ‫های جانبی مورد نیاز و با ظرفیت ‪ 30‬هزار بشــکه در روز احداث کنیم‪ ،‬عالوه بر ‪ 4‬ســال زمان به میزان تقریبی ‪ 500‬میلیون‬ ‫دالر سرمایه گذاری مورد نیاز است‪.‬‬ ‫️ مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت بندرعباس بیان داشــت‪ :‬اجرای این طرح موجب بهبود عملکرد اقتصادی این شرکت شده و‬ ‫سود حاصل از اجرای طرح نیز ‪ 17‬میلیون دالر در سال براورد می شود‪ .‬‬ ‫️ مهندس نامور با اشــاره به برخی از نتایج و دســتاورد های این طرح مبتکرانه و ارزشمند گفت‪ :‬حداکثر بهره گیری از ظرفیت‬ ‫ها و منابع موجود در پاالیشــگاه‪ ،‬افزایش توان ظرفیت پاالیشــی و تامین بیشتر انرژی مورد نیاز کشور‪ ،‬افزایش ظرفیت تولید‬ ‫فــراورده هــای گاز مایع‪  ،‬بنزین ‪ ،‬نفت گاز و نفت کوره به میزان ‪ 4.700.000‬لیتر در روز‪ ،‬عدم نیاز به ســرمایه گذاری برای‬ ‫احداث یک پاالیشگاه جدید ‪ 30‬هزار بشکه ای‪ ،‬پیشگیری از فروش ‪ 30‬هزار بشکه در روز نفت خام و جلوگیری از خام فروشی‪،‬‬ ‫تولید بیشــتر فراورده های نفتی جهت صادرات فراورده ها و بهینه سازی الگوی فرایندی تولید در پاالیشگاه نفت بندرعباس‬ ‫بخشی از دستاوردهای اجرای این طرح است‪.‬‬ ‫امام جمعه تبریز‪:‬‬ ‫عقب نشینی اروپا از قطع نامه ضدایرانی امریکا‬ ‫نتیجه گفتمان مقاومت و دست برتر ایران است‬ ‫موذن زاده‪ ،‬رئیس اسبق هیئت عامل ایمیدرو‪ :‬منطقه ویژه‬ ‫بهترین نقطه برای سرمایه گذاری در صنعت فوالد‬ ‫استان هرمزگان‪ ،‬به دلیل قرارگیری در میانه دریای عمان و خلیج‬ ‫فارس‪ ،‬حتی می تواند شــاهراه اتصال غرب به شرق و بالعکس نیز‬ ‫باشد و یکی از پل های توسعه سواحل مکران نیز قرار گیرد‪ .‬‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی منطقــه ویــژه اقتصــادی خلیج‬ ‫فارس‪ ،‬مصطفــی مــوذن زاده‪ ،‬رئیس اســبق هیئت عامل ایمیدرو‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اســتان هرمزگان‪ ،‬به دلیل قرارگیری در میانه دریای‬ ‫عمان و خلیج فارس‪ ،‬حتی می تواند شــاهراه اتصال غرب به شرق‬ ‫و بالعکــس نیز باشــد و یکی از پل های توســعه ســواحل مکران‬ ‫نیــز قرار گیرد‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬این اســتان یکــی از نقاط جذاب‬ ‫سرمایه گذاری محسوب می شــود و در اوایل دهه هشتاد‪ ،‬ایمیدرو‬ ‫ســواحل بندرعباس را به عنوان بهترین نقطه برای سرمایه گذاری‬ ‫در صنعت فوالد به مسئوالن دولتی معرفی کرد‪.‬‬ ‫شــرکت های فوالدی‪ ،‬با توجه به مزیت های موجود در این منطقه‪،‬‬ ‫به خوبی شــکل گرفته اند که از جمله ان ها می توان به شرکت های‬ ‫فــوالد کاوه جنوب کیش‪ ،‬فوالد هرمزگان‪ ،‬صبا فوالد خلیج فارس‪،‬‬ ‫گندله سازی مادکوش و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫توســعه در منطقه ویژه خلیج فارس به صورت جدی ادامه دارد و‬ ‫با توجه به پتانســیل های کم نظیر این منطقه در مقایســه با سایر‬ ‫مناطق ویژه در کشــور‪ ،‬باید توجه بیشــتری به ان شــود تا هاب‬ ‫سرمایه گذاری جدیدی در صنایع فلزی شکل بگیرد‪.‬‬ ‫توقیف ‪ ۲۰‬شناور غیرمجاز حمل مسافر به جزایر هرمزگان‬ ‫اطالع رسانی دست اوردهای باید از مدل پوشش محور به تولید محور تبدیل شود‬ ‫فاکتورهای رسانه ای نیز برخوردار است‪ .‬رسانه های باهوش‬ ‫و پرسرعت گوی سبقت را از دیگران خواهند ربود‪ .‬خالقیت‬ ‫و استفاده از شــکل و فرمهای جدید در تولیدات رسانهای‬ ‫میتواند هم تمایز را برای رســانه ها به ارمغان اورد و هم از‬ ‫این رهاورد‪ ،‬فوالد مبارکه یک فضای تازه رسانهای را تجربه‬ ‫کند‪ .‬در حقیقت امــروز در فوالد مبارکه‪ ،‬حرکت بر مبنای‬ ‫تخصص‪ ،‬کار و تالش برنامه ریزی شــده و همفکری و هم‬ ‫افزایی ثمره این تالش است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با بیان نگاه خاص رســانه‬ ‫ها به فــوالد مبارکه گفت‪ :‬فوالد مبارکــه یک برند تجاری‬ ‫اقتصادی بســیار معتبر اســت که بر اســاس مسئولیتهای‬ ‫اجتماعی خود‪ ،‬به اقشــار گوناگون توجه میکند‪ .‬رســانه ها‬ ‫نیز به عنوان همراه همیشــگی این بخــش اقتصادی باید‬ ‫موردتوجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫نباتی نژاد با بیان اینکه نــگاه روابط عمومی فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫انجام فعالیت حرفهای خبری اســت‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬با تغییر‬ ‫تکنیکــی که در حوزۀ روابط عمومــی فوالد مبارکه صورت‬ ‫گازدار شدن ‪ ۱۳۶‬واحد تولیدی‪ ،‬صنعتی و مصارف عمده‬ ‫اذربایجان غربی طی امسال‬ ‫مســئول گازرســانی به صنایع و مجتمع های مسکونی شرکت گاز‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ ۱۳۶ :‬واحد تولیدی‪ ،‬صنعتی و مصارف عمده‬ ‫استان در سال جاری از نعمت گازدار برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫حسن تقوی با اشاره به اینکه برای گازرسانی به واحدهای تولیدی‬ ‫صنعتی و مصارف عمده اســتان طی ســال جاری در مجموع ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال اعتبار صرف شــده است ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال علیرغم‬ ‫مشــکالت و چالش های ناشی از شیوع کرونا و افزایش غیرمتعارف‬ ‫قیمت ها که اجرای پروژه ها را با مشــکل مواجه کرد‪ ،‬به ‪ ۱۲۷‬واحد‬ ‫تولیدی و صنعتی‪ ،‬یک واحد مجتمع مســکونی‪ ۳ ،‬جایگاه ‪CNG‬‬ ‫و ‪ ۵‬مورد از سایر مصارف عمده گازرسانی شد‪.‬‬ ‫مســئول گازرســانی به صنایع و مجتمع های مسکونی شرکت گاز‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬درباره ایســتگاه های تقلیل فشار نصب شده برای‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی گازدار شــده در سال جاری نیز اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در این زمینه‪ ۲۱ ،‬مورد ایســتگاه تقلیل فشار یا اندازه گیری‬ ‫تهیه و نصب شده است‪.‬‬ ‫تقوی با اعالم اینکه طبق برنامه ریزی بودجه ای امســال مقرر بود‬ ‫به ‪ ۱۲۰‬واحد از صنایع استان گازرسانی شود‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی‬ ‫است که در سال جاری ‪ ۱۲۷‬مورد از صنایع از نعمت گاز بهره مند‬ ‫شدند که این نشــان می دهد اهداف تعریف شده بودجه ای امسال‬ ‫تحقق یافته است‪.‬‬ ‫گرفته‪ ،‬انتظار داریم شــاهد حضور بهتر و بیشــتر رسانه ها‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫هــادی نباتی نژاد با تاکید بر تعامل شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫با رســانه ها گفت‪ :‬در این میان قطعا رســانه های اصفهان‬ ‫و شهرســتان مبارکه جایگاه ویژه ای دارند‪ .‬هدف ما حفظ‬ ‫ابروی افراد و صنعت فوالد کشــور است و نگاهمان بر این‬ ‫اســت که بر مبنای تخصــص و کار پیش برویــم‪ ،‬ازاینرو‬ ‫تمهیداتی اندیشیده شــده تا دسترسی خبرنگاران و رسانه‬ ‫ها به مدیران شــرکت جهت تولیــد محتوای تخصصی نیز‬ ‫تسهیل گردد‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمـــــــومی فوالد مبــــــارکه در ادامــــه‬ ‫گفت‪ :‬گاهی سیاســتهای ســازمانی باعث میگردد مسیری‬ ‫متفــاوت طــی شــود ولی یقیــن داریــم بــا تعامالت و‬ ‫سیاســتگذاری جدید روندهای جاری نیز بهبود مییابد و به‬ ‫منظور اغاز راهی جدید و حمایت ســاختاری از رسانه ها‪،‬‬ ‫امادگی فوالد مبارکه را جهت اموزش خبرنگاران تخصصی‬ ‫حوزۀ صنعت در رسانه های اصفهان اعالم میداریم‪.‬‬ ‫جانشــین مرزبانی هرمــزگان از توقیف‪۲۰  ‬فروند‪  ‬شــناور‬ ‫غیرمجاز حمل مســافر به جزایر هرمزگان خبرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبداهلل لشکری جانشین مرزبانی هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫از ســه هفته پیش تاکنون بــا شــناور های غیرمجازی که‬ ‫قصد جابجایی مســافر به جزایر هرمزگان را دارند‪ ،‬برخورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از یک ماه پیش تاکنون ورود مســافر بــه جزایر هرمزگان‬ ‫تنهــا با انجام ازمایش کرونا امــکان پذیر بوده و هزینه این‬ ‫ازمایش نیز بر عهده مسافر است‪.‬‬ ‫برخی افراد برای فرار از ازمایش کرونا مسیر دیگری غیر از‬ ‫بندر شــهید حقانی بندرعباس کــه غیرمجاز و بدون ایمنی‬ ‫اســت‪ ،‬انتخــاب می کنند و بــه همین دلیل بــا هماهنگی‬ ‫استاندار هرمزگان‪ ،‬فرمانداری بندرعباس و مرزبانی استان‪ ‬‬ ‫مامور برخورد با شــناو ر های غیرمجاز‪  ‬شد ه اند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در مرزبانی استان خاطر نشان کرد‪ :‬توصیه‬ ‫می شــود هموطنان عزیز برای حفظ سالمتی وپیشگیری از‬ ‫ابتال به بیماری کرونا امســال را نیز از ســفرهای غیر ضرور‬ ‫جدا خودداری کنند و رعایت پروتکلهای بهداشتی را جدی‬ ‫بگیرند چرا که این بیمــاری ثابت کرده که کامال خطرناک‬ ‫و کشنده است‪.‬‬ ‫در انتشــار خبر این تمبر با عنوان این که کردســتان عراق به‬ ‫مناســبت ورود پاپ به این اقلیم‪ ،‬تمبر یادبود چاپ کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این راســتا مردم قهرمان تبریز و اذربایجان از وزارت‬ ‫خارجه و دستگاه دیپلماســی کشور می خواهند که جلوی این‬ ‫اهانت اشــکار را با جدیت بگیرند و این مسئله را پیگیر باشند‪.‬‬ ‫حجت االسالم ال هاشــم با اشاره به سخنان سخنگوی وزارت‬ ‫خارجه کشــور در خصوص این مســئله‪ ،‬افزود‪ :‬ما از سخنگوی‬ ‫وزارت خارجه جمهوری اســامی ایران تشکر می کنیم اما این‬ ‫ایسنا‪/‬اذربایجان شرقی امام جمعه تبریز با اشاره به عقب نشینی‬ ‫طلبکارانــه اروپای فریبکار از قطع نامه ضدایرانی امریکا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این عقب نشینی هرچند ممکن است یک اقدام تاکتیکی باشد‬ ‫اما بیش از این که محصول دیپلماســی باشــد‪ ،‬نتیجه گفتمان‬ ‫مقاومت‪ ،‬وحدت و دست برتر و‬ ‫عمق راهبردی ایران در منطقه‬ ‫((اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی))‬ ‫نظــر به دســتور مــواد‪1‬و‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫است‪.‬‬ ‫رســمی مصــوب ‪ 1390.09.20‬برابــر رای شــماره ‪ 139960310013009187‬مورخ‬ ‫حجت االســام والمســلمین‬ ‫‪. 1399.07.05‬هیــات قانــون تعیین تکلیــف موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در‬ ‫واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم حسینعلی هدایتی‬ ‫ســید محمدعلی ال هاشم در‬ ‫فرزنــد محمد اقا نســبت به ششــدانگ یــک قطعه زمین بــا بنای احداثی ‪ /‬به مســاحت‬ ‫خطب ه سیاسی نماز جمعه این‬ ‫‪ 216/90‬متر مربع به شــماره پالک ‪ 2347‬فرعی از ‪ 57‬اصلی واقع درقریه چمســتان‬ ‫هفتــه تبریز‪ ،‬در خصوص چاپ‬ ‫بخش ‪ 11‬خریداری شــده از اقای ‪/‬خانم استشــهادیه محلی مالک رســمی محرز گردیده‬ ‫اســت لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫یــک تمبــر توســط حکومت‬ ‫ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه ایــن اگهی در دو نوبت بــه فاصله ‪ 15‬روز از‬ ‫خودمختار بارزانی علیه تمامیت‬ ‫طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیات‬ ‫ارضی ایران در حاشــیه بازدید‬ ‫الصادق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشته باشند باید‬ ‫از تاریخ انتشــار اولین اگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود‬ ‫اخیــر پاپ از اقلیم کردســتان‬ ‫را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه‬ ‫عــراق‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن تمبر که‬ ‫از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و‬ ‫گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامات‬ ‫تمامی استان اذربایجان غربی‬ ‫ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫و بخشــی از اذربایجان شرقی‬ ‫واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‬ ‫را به عنوان منطقه کردســتان‬ ‫اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫بزرگ معرفی کرده اســت‪ ،‬یک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/12/09 :‬‬ ‫تمبر ساده نیست بلکه موجب‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19910214 :‬‬ ‫ایجاد ذهنیتی از یک موجودیت‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان عین اله تیموری‬ ‫جعلــی خواهد شــد کــه به‬ ‫جهانیان اعالم می کند‪ ،‬بخشی‬ ‫((اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی))‬ ‫نظــر به دســتور مــواد‪1‬و‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫از کردســتان در اشــغال ایران‬ ‫رســمی مصــوب ‪ 1390/9/20‬و برابــر رای شــماره‪139960310013020142‬مورخ‬ ‫اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬ســکوت در‬ ‫‪1399.11.09‬هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد‬ ‫ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم حامد سیفی فرزند سیف‬ ‫مقابل پناه دادن به تروریست ها‬ ‫اله نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی ‪ /‬به مساحت ‪ 291.37‬متر مربع‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫در اقلیم کردستان‪ ،‬این نتیج‬ ‫به شماره پالک ‪ 75‬فرعی از ‪ 8‬اصلی واقع در قریه همصفا بخش دو خریداری از اقای‬ ‫چشم‬ ‫را داشته که اکنون ان ها‬ ‫‪/‬خانم‪...‬علیرضا ملکی رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده ‪ 13‬ائیین نامه مربوطه این‬ ‫طمع به تمامیــت ارضی ایران‬ ‫اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها‬ ‫عزیز را دارند‪.‬وی ضمن انتقاد از‬ ‫منتشــر و در روســتاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به ارای اعالم‬ ‫شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و درروستاها از تاریخ الصاق‬ ‫عملکرد خبرگزاری های داخلی‬ ‫صحبت ها کافی نیست و باید اقداماتی محکم جهت جلوگیری‬ ‫از این کار انجام بگیــرد‪.‬وی در ادامه‪ ،‬مواضع حکیمانه ایت اهلل‬ ‫عظمی سیســتانی در دیدار با پاپ را مایه عزت اســام دانست‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬تاکیدات و هوشــمندی ایشان در این دیدار واقعا‬ ‫تحسین برانگیز بوده و مواضع حکیمانه این مرجع عالیقدر مایه‬ ‫عزت اسالم اســت‪ .‬تاکید ایشان بر مسائل بین المللی از جمله‬ ‫اشــغالی خواندن قدس شــریف‪ ،‬خط بطالنی بر توطئه عادی‬ ‫سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس بود‪.‬‬ ‫در محــل تا دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد‬ ‫که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که‬ ‫اعتــراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه‬ ‫عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19910213 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان عین اله تیموری‬ ‫اگهــی موضوع ماده‪ 3‬قانون وماده ‪13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بندپی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960310017002894‬هیات اول موضــوع قانون تعیین‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫حــوزه بندپــی تصرفات مالکانه بــال معارض متقاضی اقای جعفراســمار فرزند یوســف به‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 942‬صادره از بابل در ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث‬ ‫بنا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 3800‬متــر مربع قســمتی از پــالک ‪-339‬اصلی کالســه‬ ‫‪ 1399114410017000038‬واقــع در کنس لو بخش ‪9‬بندپی خریداری با واســطه از‬ ‫مالک رسمی اقای قنبرعلی خانگل زاده و سایر مالکین رسمی مشاعی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی و ماده ‪13‬ایین نامه مربوطه و به منظور اطــالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ازطریق روزنامه محلی و کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها عالوه بر‬ ‫انتشــار اگهی در محل الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض‬ ‫داشــته باشــند باید از تاریخ انتشــار اولین اگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل‬ ‫تــا ‪ 2‬ماه اعتــراض خورد را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪.‬‬ ‫معتــرض بایــد ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به‬ ‫دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد‬ ‫که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که‬ ‫اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه‬ ‫عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‬ ‫‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19909895 :‬‬ ‫محمدحبیب زاده گنجی سرپرست ثبت اسناد و امالک بندپی‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراهبامردمردراهمردم‬ ‫‪ 29‬رجب ‪1442‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4143‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪:‬عارفواحدناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫جانش را گذاشت تا قسط بانک را بپردازد!‬ ‫حســن نقاشی‪ ،‬یکی از دوستان نزدیک هوشنگ میرزایی با ابراز تاسف بسیار‬ ‫از درگذشــت این هنرمند می گوید‪ :‬او با جانش معامله کرد تا بتواند‬ ‫اقســاط یکی از بانک های دولتی را بپردازد‪.‬این مستندساز‬ ‫از وضعیت بی سر و ســامان بیمه هنرمندان می گوید‬ ‫و تاکیــد دارد که اگر قرار اســت وجدان مان بیدار‬ ‫شــود‪ ،‬اکنون بهترین زمان است‪.‬نقاشــی با ارایه‬ ‫توضیحاتی درباره سختی های برخی از مشاغل‬ ‫هنری ادامه می دهد‪ :‬جامعه هنری ایران بویژه‬ ‫فعاالن ســینما و تئاتر بیشتر در گزند بیماری‬ ‫هســتند و شرایط دشــواری مانند کرونا نشان‬ ‫می دهــد وضعیــت بیمه هنرمنــدان ما چقدر‬ ‫اسف بار است‪.‬او با اشــاره به پیگیری های صنفی‬ ‫برای اصالح وضعیت بیمه هنرمندان که از ســوی‬ ‫خانه ســینما و انجمن صنفی کارگردانان ســینمای‬ ‫مســتند درحال انجام اســت‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬تاخیر جایز‬ ‫نیست و نمی توان این مسائل مهم را به سال های اینده موکول کرد‬ ‫که اگر بی توجهی کنیم‪ ،‬همچنان باید شاهد چنین اتفاقات فاجعه باری باشیم‪.‬‬ ‫این مستندســاز دوران کرونا را یکی از بدترین مقاطع برای مشــاغل هنری‬ ‫می داند و می گوید‪ :‬بسیاری از هنرمندان ناچارند برای گذران زندگی کار کنند‪.‬‬ ‫شــاید اگر کرونایی نبود‪ ،‬اهمیت و ضــرورت بیمه بیکاری هنرمندان را درک‬ ‫نمی کردیم‪.‬عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان مستند اضافه می کند‪:‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬عمال اتفاقی ایجابی برای حل مشکالت صنایع دستی رخ نداد‬ ‫با احترام به همه شــاخه های سینمایی‪ ،‬باید یاداوری کنم مستندسازان بیش‬ ‫از دیگر مشاغل ســینمایی‪ ،‬با جامعه در ارتباط هستند‪ ،‬انان همواره در بطن‬ ‫شرایط اجتماعی قرار می گیرند و خیلی اوقات شرایطی بسیار پرخطر‬ ‫را تجربه می کنند‪.‬نقاشــی با یاداوری حضور مستندسازان در‬ ‫بیمارســتان های کرونایی و ساخت اثار متعدد درباره کرونا‬ ‫می افزایــد‪ :‬از همــان اولین روزهای همه گیــری کرونا‪،‬‬ ‫مستندســازان در مکان های بســیار پرخطری همچون‬ ‫بیمارستان ها‪ ،‬ارامســتان ها و ‪ ...‬حضور داشته اند‪ .‬انان‬ ‫نشان دادند وظیفه خود را فراموش نکرده اند و عاشقانه‬ ‫کار می کنند و درواقع از جان گذشته اند ولی باید کاری‬ ‫کنیم که دســت کم از نظر معیشــتی‪ ،‬دغدغه کمتری‬ ‫داشته باشند‪.‬او با اشــاره به اینکه فروردین امسال اعالم‬ ‫شد حق بیمه سه ماه نخست سال (ویژه هنرمندان) توسط‬ ‫دولت پرداخت می شود خاطرنشــان می کند‪ :‬فروردین امسال‬ ‫معاون رییس جمهوری کشور اعالم کرد دفترچه های بیمه به مدت‬ ‫سه ماه و با هزینه دولت‪ ،‬تمدید می شود ولی هنوز بسیاری از دوستان هنرمند‪،‬‬ ‫هزینه ای را که شــخصا پرداخت کرده اند‪ ،‬بازپس نگرفته اند‪ .‬گویی همه اینها‬ ‫تبلیغاتی بود برای دولت‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬همین ســازمانی که اگر یک روز در‬ ‫پرداخت حــق بیمه اش تاخیر کنیم‪ ،‬قرارداد بیمه مان را فســخ می کند‪ ،‬باید‬ ‫پاسخگو باشد که چرا از ابتدای سال حق بیمه هنرمندانی را که شخصا مبالغ‬ ‫را پرداخت کرده بودند‪ ،‬باز نمی گرداند‪.‬‬ ‫یک کارشناس صنایع دستی با بیان اینکه در حوزه‬ ‫صنایع دستی تاکید‪ ،‬بیشتر بر شواف است تا انجام‬ ‫کار‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی از مشکالت اصلی این است‬ ‫که توجه نداشــتیم در روزگار کرونا حامالن زنده‬ ‫هنرهای سنتی را از دست می دهیم‪.‬‬ ‫حجت الــه مرادخانی‪ ،‬پژوهشــگر صنایع خالق و‬ ‫مدرس دانشــگاه درباره وضعیت صنایع دستی در‬ ‫یک ســال کرونا‪ ،‬با تاکید بر اینکه صنایع دســتی‬ ‫یــک ظرفیــت فرهنگی و اجتماعی اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬این ظرفیت می توانســت و می تواند در ایام‬ ‫کرونا به توانمندی اجتماعی به خصوص در نواحی‬ ‫روســتایی‪ ،‬کمک کنــد‪ .‬ظرفیتی که بســیاری از‬ ‫کشــورها در مواقــع مواجهه با بحــران با تکیه بر‬ ‫تولیدات بومی‪ ،‬به ان توجه می کنند؛ اما متاسفانه‬ ‫این ظرفیت ارزشــمند‪ ،‬در کشــور ما هرگز جدی‬ ‫گرفته نشد و اصال در اولویت قرار نگرفت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در شــرایطی که بســیاری از مشاغل‬ ‫در روزگار کرونا دچار مشکل شدند‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫این امکان را داشت که بتواند عالوه بر نشان دادن‬ ‫ظرفیت های خود‪ ،‬فرصتی برای کشــور نیز ایجاد‬ ‫کنــد؛ هم فشــارها را تعدیل کند و هم معیشــت‬ ‫بســیاری از خانواده ها را تقویت کند‪ .‬اما به دالیل‬ ‫مختلفی مــا از این توانمندی بهــره ای نبردیم و‬ ‫اساس این توانمندی ها به امان خدا رها شده اند‪.‬‬ ‫چــرا نمایشــگاه فروش مجــازی صنایع دســتی‬ ‫نداشتیم؟‬ ‫این کارشناس صنایع دســتی خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬عمال اتفاقی ایجابی برای حل مشکالت‬ ‫صنایع دســتی رخ نداد؛ این درحالی اســت که از‬ ‫کارشناسان این‬ ‫همان ابتدا بســیاری از رسانه ها و‬ ‫ِ‬ ‫حوزه بر راه انــدازی یک پورتال یا ســایت تاکید‬ ‫داشــتند که تدوین ان اصال کار دشــواری نبود؛‬ ‫تــا اینکه در زمســتان از یک نمایشــگاه مجازی‬ ‫رونمایی شــد که بعد از ان به امان خدا رها شد و‬ ‫کی خبر ندارد که چه اتفاقی برایش افتاد‪.‬‬ ‫مرادخانی افزود‪ :‬به طور کلی به نظر می رســد که‬ ‫متولیان امر در وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی به جــای مواجهــه واقع بینانه با‬ ‫چالش ها و تالش برای حل مشکالت‪ ،‬عمده زمان‬ ‫خــود را به برگــزاری جلســات و رویدادهایی که‬ ‫به نوعی از ســر باز کردن انتقادات اســت‪ ،‬سپری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ی باقی مانده از جنگ را اوراق می کنند!‬ ‫کشت ‬ ‫یک کارشــناس مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی می گوید یکی از کشتی های باقی ماند ه‬ ‫از هشــت ســال جنگ تحمیلی که در اروند صغیر پهلو گرفته و یکی از مهم ترین جاذبه های‬ ‫گردشگری مینوشهر محسوب می شود‪ ،‬در حال اوراق شدن است‪.‬‬ ‫نجال درخشانی‪ ،‬با بیان این که از چند شب گذشته افرادی در حال اوراق کشتی موسوم به «اریا‬ ‫بوم» هستند که یکی از کشتی های باقی مانده هشت سال دفاع مقدس محسوب می شود‪ ،‬ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬این در حالی اســت که این کشتی به گِل نشسته بخش مهمی از گردشگری صنعتی و‬ ‫جنگ در منطقه ازاد اروند بوده و با جذب سرمایه گذار و تغییر کاربری بعد از مرمت‪ ،‬می توانست‬ ‫به یک رســتوران متحرک تبدیل شود و بخش مهمی از گردشگری ابی و شکم گردی را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪.‬او در ادامه بیان می کند‪ :‬این کشــتی باقی مانده از چند دهه گذشــته را حتی‬ ‫ن رویدادهای هشــت ســال دفاع مقدس برشمرد که به واسطه استفاده از‬ ‫می توان یکی از مکا ‬ ‫ی را در دل خود پنهان کرده و می تواند موضوع یک فیلم‬ ‫ان در ان دوران قصه هــا و حکایت های ‬ ‫سینمایی یا تالیف رمان باشد و حتی از سوی دیگر امکان استفاده از ان به عنوان یکی از مناطق‬ ‫برای عکاسی در غروب خورشید وجود دارد‪.‬وی با تاکید بر این که نام این کشتی به وسعت ایران ‬ ‫باســتان است و جسمش در کنار اروندِ همیشه خروشان قرار گرفته و امروز به عنوان بخشی از‬ ‫جاذبه های مینوشهر و ابادان است‪ ،‬این پرســش را مطرح می کند که چرا در منطقه ازا ِد اروند‬ ‫پتانسیل ها به راحتی نابود می شوند‪ ،‬ان هم در حالی که کشورهای دیگر جاذبه ای ندارند و حتی‬ ‫گاهی مجبور به خلق ان می شوند تا بتوانند توریست جذب کنند‪ ،‬اما مساله این است که با وجود‬ ‫داشــتن این فرصت ها و پتانسیل ها در کشــور‪ ،‬با بی تدبیری ان ها را تخریب و حذف می کنیم‪.‬‬ ‫درخشانی با بیان این که در کشورهایی مانند فرانسه‪ ،‬روسیه‪ ،‬ژاپن و المان که درگیر جنگ های‬ ‫جهانی اول و دوم بوده انــد‪ ،‬بخش های زیادی از اثار به جای مانده از جنگ را یا با تغییر کاربری‬ ‫در کنار حفظ کالبد بیرونی‪ ،‬یا به همین فرم نیمه تخریب شــده حفظ کرده اند و ساالنه میلیون ها‬ ‫دالر از طریق جذب توریست و بازدید از این اماکن درامد دارند‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬ان ها به این باور‬ ‫رسیده اند که بسیاری از حوادث‪ ،‬رویدادها و پدیده ها در دنیای پست مدرن‪ ،‬امکان تبدیل شدن‬ ‫به محصول و مقصد گردشگری را دارند‪.‬او ادامه می دهد‪ :‬چرا ما باور نمی کنیم صنعت گردشگری‬ ‫بخش مهمی از اقتصاد هر کشــوری را می تواند بر دوش بکشد؟ کشوری مانند ایران که از نظر‬ ‫تاریخ و تمدن دیرینه و وقایع متفاوتی که در هر نقطه ان شکل گرفته ‪ ،‬باید حرف اول را در عرصه‬ ‫گردشگری به جهان بزند‪ ،‬اما متاسفانه به دلیل برنامه ریزی نکردن اصولی و سیاست گذاری های‬ ‫غلط‪ ،‬نابودی این ارزش ها و درواقع نابودی فرهنگ‪ ،‬اصالت و تاریخ منطقه ای را که این جاذبه ها‬ ‫در ان قرار گرفته اند‪ ،‬رقم می زند‪.‬او با تاکید بر این که باید به این مســاله فکر کنیم که اقتصادی‬ ‫که تنها متکی و وابســته به صنعت نفت است‪ ،‬دیر یا زود شکست می خورد‪ ،‬می گوید‪ :‬بنابراین‬ ‫باید سیاســت های ملی و بین المللی را به سمت توســعه و رشد تنها صنعت بدون دود و سپید‬ ‫سوق دهیم تا مبادا نسل های اینده نیازمندِ کشورهای بیگانه شوند؛ چون گردشگری به عنوان‬ ‫بزرگ ترین منبع تولید ناخالص داخلی و اشــتغال به تمام بخش های اقتصادی یک کشور مربوط‬ ‫می شــود و اثرات خود را بر همه مولفه های اقتصادی سایر حوزه های وابسته به ان می گذارد و‬ ‫گاهی می تواند پایه و اساس اقتصاد یک کشور را نیز تشکیل دهد‪.‬‬ ‫اجاره یک شب اتاق در روستا ‪ ۵۰۰‬هزار تومان!؟‬ ‫اجاره یک شــب اتاقی در خانه ای روســتایی برای تعطیــات نوروز تا ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان می رسد‪ ،‬قیمت این خانه های روستایی در شهرهای شمالی و جزایر جنوبی‬ ‫با وجود ممنوعیت ســفر‪ ،‬بیشتر از این است‪ ،‬گاهی چند میلیون تومان! اما انچه‬ ‫این ماجرا را عجیب کرده‪ ،‬رواج این قیمت ها در اقامتگاه های بومگردی است‪.‬‬ ‫بومگردی ها در ایین نامه ای که سال ‪ ۹۳‬ابالغ شده اقامتگاه هایی هستند که در‬ ‫محیط طبیعی و بومی با رعایت باالترین ســطح ممکن ضوابط زیســت محیطی‬ ‫و به شــکلی ســازگار با معماری بومی‪ ،‬بافت تاریخی و ســیمای طبیعی منطقه‬ ‫تاسیس شده و ضمن حداکثر تعامل با جامعه محلی و توجه به تنوع اقلیم‪ ،‬زمینه‬ ‫حضور گردشگران را با کیفیتی قابل قبول و تعریف شده فراهم می کنند‪.‬افزایش‬ ‫تعــداد بومگردی ها جزو شــعارهای وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دستی برای کســب رای از نمایندگان مجلس بوده اســت‪ ،‬حاال بیش از ‪۲۲۰۰‬‬ ‫اقامتگاه بومگردی در سراســر کشــور وجود دارد که رشد ان هنوز متوقف نشده‬ ‫اســت‪ .‬سیاســت و هدف از افزایش این اقامتگاه ها ترویج سفر ارزان و خانوادگی‬ ‫بــود‪ ،‬ولی حاال برخی از این اقامتگاه ها وارد رقابت با هتل ها شــده اند و برخالف‬ ‫رســالتی که داشــتند به عنوان محلی برای خواب اجاره داده می شــوند‪ .‬قیمت‬ ‫برخی از بومگردی ها در شــهرهای مســافرپذیر نیز حتی به هتل ها نزدیک شده‬ ‫است‪ ،‬هرچند برخی صاحبان بومگردی معتقدند سطح امکانات و خدمات ان ها به‬ ‫مراتب بهتر و بیشتر از هتل ها است‪ ،‬درحالیکه تعریف‪ ،‬ضوابط و درجه بندی ان ها‬ ‫کامال متفاوت از یکدیگر اســت‪.‬البته برخی از اقامتگاه ها با وجود ان که معماری‬ ‫بومی دارند و خیلی شــبیه بومگردی ها هســتند اما مجوزی ندارند و غیرقانونی‬ ‫اجاره داده می شوند که قیمت ان ها باال و پایین بیشتری دارد‪.‬تعرفه بومگردی ها‬ ‫معموال با نظر اداره های میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی و تشکل های‬ ‫صنفی در هر اســتان تعیین می شود‪ ،‬اما صاحبان بومگردی که یک سال بیکاری‬ ‫را پشت ســر می گذارند‪ ،‬درحالی که اینده نامعلومی را پیش بینی می کنند و در‬ ‫اقســاط بانکی و وام و بدهکاری های دیگر غرق شــده اند و با رشــد قیمت اقالم‬ ‫خوراکــی و هزینه ها جانبی مواجه شــده اند‪ ،‬نرخ های تعیین شــده را پایین و‬ ‫نوعی بی انصافی می دانند‪.‬بررســی های ایسنا نشان می دهد قیمت یک شب اتاق‬ ‫با ظرفیت چهار نفر در روســتایی حوالی یاسوج (کهگیلویه و بویراحمد) به ‪۴۹۰‬‬ ‫هزار تومان می رسد‪ ،‬اتاق تخت ندارد و سرویس بهداشتی و حمام ان نیز مشترک‬ ‫اســت و مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی هم نیست‪ .‬اگر تعداد نفرات در‬ ‫شعری که بچه ها با ان برای معلم عیدی می گرفتند‬ ‫«معلمــان مکتب پیــش از نوروز شــعری را روی لوحه های درســی بچه ها‬ ‫می نوشــتند و از ان ها می خواســتند که در روز عید ضمن خواندن ان شــعر‬ ‫برای پدر‪ ،‬مادر و ســایر بســتگان خویــش از ان ها برای معلــم خود عیدی‬ ‫بگیرنــد‪ ».‬محمد جعفری قنواتی‪ ،‬نویســنده و پژوهشــگر در مقاله «نوروز و‬ ‫ادبیات شــفاهی» (منتشرشده در کتاب ماه ادبیات فروردین ‪ - ۱۳۸۷‬شماره‬ ‫‪ )۱۲۶‬نوشــته است‪« :‬یکی از مهم ترین اجزای فولکلور موسمی ایرانیان جشن‬ ‫دیرین ســال نوروز اســت‪ .‬تقریبا همه ایرانیان‪ ،‬جدا از وابســتگی های قومی‪،‬‬ ‫زبانی و دینی‪ ،‬نوروز را جشــن می گیرند و گرامــی می دارند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫می تــوان گفت این ایین امروزه به یکی از نمودهــای وحدت ایرانیان تبدیل‬ ‫شده اســت‪ .‬نوروز اگرچه به روز اول سال اطالق می شود‪ ،‬اما مراسم ان فقط‬ ‫به این روز محدود نمی شــود بلکه تدارک و پیشــواز ان و سپس مراسم بعد‬ ‫از ان مجموعه پیوســته ای را تشــکیل می دهند که هر یــک از ان ها اهمیت‬ ‫ویژه ای دارنــد‪ .‬در این مجموعه چنــد گونه (‪ )gener‬متفــاوت از ادبیات‬ ‫شــفاهی وجود دارد که از جمله ان ها می توان به گونه های دعا‪ ،‬مثل‪ ،‬افسانه‬ ‫و سرود اشاره کرد‪.‬‬ ‫قصه ها‪ ،‬افســانه ها‪ ،‬مثل ها و شعرهای فراوانی در ارتباط با مراسم و ایین های‬ ‫نوروز در میان مردم ما رایج اســت که متاســفانه تاکنــون همه ان ها ثبت و‬ ‫ضبط نشــده است‪ .‬نگارنده در این نوشــته کوتاه قصد بحث پیرامون همه این‬ ‫انــواع و نمونه ها را ندارد زیرا ایــن کار مجال و مقال دیگری می طلبد‪ ،‬از این‬ ‫رو فقط به شرح یک نمونه از سرودهای نوروز می پردازد‪ .‬ان چه در سطور زیر‬ ‫شرح و نقل خواهد شد‪ ،‬سرودی است که کودکانه مکتب خانه ای برای گرفتن‬ ‫عیدی از پدر‪ ،‬مادر‪ ،‬برادر و ســایر بستگان خویش می خوانده اند‪.‬‬ ‫همان گونه کــه می دانیم‬ ‫پیــش از تاســیس‬ ‫مدرســه های جدیــد در‬ ‫ایــران‪ ،‬مکتب خانه های‬ ‫ســنتی عهده دار اموزش‬ ‫کــودکان و نوجوانــان‬ ‫بودند‪ .‬حتی پس از تاسیس‬ ‫تا‬ ‫و گســترش ایــن مدرســه ها‪،‬‬ ‫مدارس‬ ‫مدت هــا‪ ،‬مکتب خانه ها در کنار ان‬ ‫مکتب خا نه ها‬ ‫به کار خود ادامه می دادند‪ .‬حقوق معلمان‬ ‫بر عهده خانواده هایی بود که کودکان ان ها به مکتب می رفتند‪ .‬این حقوق به‬ ‫صورت ماهانه یا یک جا و به هنگام برداشت محصول پرداخت می شد‪ .‬در مثل‬ ‫در کوهپایه ســاوه این حقوق معموال سالیانه و در سر خرمن و با محصوالتی‬ ‫مانند گندم‪ ،‬جو و حبوبات پرداخت می شــد و در شــاهرود به صورت نقدی‬ ‫و ماهانه پرداخت می شــد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬خانواده ها به مناســبت های مختلف و‬ ‫متناســب با توان اقتصــادی خود مقداری پول یا اجناســی مانند قند‪ ،‬چای‪،‬‬ ‫گردو‪ ،‬کشــمش‪ ،‬تخم مرغ و ‪ ...‬برای معلم می فرســتادند‪ .‬یکی از مناســبت ها‬ ‫عید نوروز بود‪ .‬معلمان مکتب پیش از نوروز شــعری را روی لوحه های درسی‬ ‫بچه ها می نوشــتند و از ان ها می خواســتند که در روز عیــد ضمن خواندن‬ ‫ان شــعر برای پدر‪ ،‬مادر و ســایر بســتگان خویش از ان ها برای معلم خود‬ ‫عیدی بگیرند‪ .‬از این شــعر چند روایت متفاوت در ایران و ســایر کشورهای‬ ‫فارسی زبان وجود دارد‪».‬‬ ‫این اتاق کمتر از چهار نفر باشــد تاثیر چندانی روی قیمت ان ندارد‪ ،‬چون نرخ‬ ‫برای اســاس اتاق تعیین شــده است‪ .‬همین شــرایط را در برخی بومگردی های‬ ‫مازندران و رشت که به نسبت یاسوج مسافر بیشتری دارند‪ ،‬می توان مشاهده کرد‬ ‫که گویای وضع نظارت بر این اقامتگاه ها اســت‪.‬در قشــم که این روزها متقاضی‬ ‫زیادی برای ســفر دارد‪ ،‬تنوع قیمت باال است؛ نرخ یک شب اقامت در بومگردی‬ ‫با صبحانه از ‪ ۶۰‬هزار تومان شروع می شود که سرویس بهداشتی و حمام معموال‬ ‫در ان ها مشــترک اســت‪ .‬با این حال اقامتگاه هایی در همین جزیره وجود دارند‬ ‫که یک اتاق را بدون صبحانه و با ســرویس مشــترک به ‪ ۴‬نفر برای یک شــب‬ ‫‪ ۴۶۰‬هــزار تومان کرایه می دهند که اگر میانگین ســه شــب اقامت در جزیره‬ ‫قشــم را درنظر بگیریم هزینه فقط خوابیدن در این اتاق روستایی بدون خدمات‬ ‫جانبی و وعده غذایی حدود یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان می شــود که معادل‬ ‫نصف حقوق ماهانه یک کارگر اســت‪.‬برخی از اقامتگاه ها با وجود ان که معماری‬ ‫بومی دارند و خیلی شــبیه بومگردی ها هســتند‪ ،‬اما مجــوز ندارند و غیرقانونی‬ ‫اجاره داده می شــوندقیمت برخی از این اقامتگاه ها حتی برای نائب رییس جامعه‬ ‫بومگردی های کشور ـ عجیب به نظر می اید‪ ،‬اکبر رضوانیان در گفت وگو با ایسنا‬ ‫و در واکنش به این موضوع نخســت این نکته را متذکر می شود که شاید برخی‬ ‫مهمانان‪ ،‬بومگردی ها را با اقامتگاه ها یا هتل های ســنتی و یا مهمانپذیرها اشتباه‬ ‫می گیرند‪ ،‬چون قیمت این دو با یکدیگر متفاوت است‪ .‬برخی چون از این تفاوت‬ ‫اگاه نیستند‪ ،‬هر خانه سنتی ای را بومگردی حساب می کنند و سریع به قیمت ها‬ ‫واکنش نشــان می دهند‪ .‬مثال در کاشــان تعرفه اقامتگاه های ســنتی به هتل ها‬ ‫نزدیک اســت‪ ،‬درحالی که اقامتگاه سنتی از بومگردی متفاوت است‪ .‬با این حال‬ ‫بسیار پیش امده که مردم به لحاظ شباهت هایی که در معماری این دو اقامتگاه‬ ‫وجود دارد ان ها را اشــتباه گرفته اند و نســبت به قیمت ان ها نیز واکنش نشان‬ ‫داده اند‪.‬او سپس به نرخ گذاری بومگردی ها اشاره می کند و می افزاید‪ :‬بومگردی ها‬ ‫مثل هتل ها درجه و ســطح دارند‪ ،‬اما به دلیل اینکه ارزیابی ان ها در کشــور به‬ ‫طور کامل انجام نشــده اســت‪ ،‬فعال نمی توان ان را معیار دقیقی برای سنجش‬ ‫قیمت قرار داد‪ .‬اما طبیعی نیســت که یک اتــاق بومگردی به یک نفر و یا حتی‬ ‫دو نفــر ‪ ۴۰۰‬هزار تومان اجاره داده شــود‪ .‬در کل تعرفه اقامت در بومگردی به‬ ‫همراه صبحانه برای هر نفر حدود ‪ ۱۳۰‬هزار تومان اســت‪ .‬ما در کاشان با همین‬ ‫تعرفه خدمات می دهیم‪ ،‬قیمت یک اتاق دو نفره حدود ‪ ۲۶۰‬هزار تومان می شود‪.‬‬ ‫ساخت فصل دوم «سرنخ» بعد از ‪ ۲۵‬سال‬ ‫جهانبخش ســلطانی از ساخت سری دوم سریال «سرنخ» خبر می دهد و تاکید‬ ‫می کند که فصل جدید این مجموعه هم با وجود فاصله زمانی ‪ ۲۵‬ساله‪ ،‬همچنان‬ ‫بــرای مخاطب جذاب خواهد شــد‪ .‬او می گوید‪ ،‬کاراکتر «امیرحســین اوصیا»‬ ‫به شدت به خودش شباهت داشته و به نوعی خو ِد خودش بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬همزمان با بازپخش سریال «سرنخ» از شبکه ای فیلم‪ ،‬صحبت‬ ‫ها در مورد تولید سری دوم این سریال جدی شده است‪.‬‬ ‫پخش دوباره «ســرنخ» از ای فیلم باعث می شود‪ ،‬به سراغ جهانبخش سلطانی‬ ‫برویم‪ .‬ســلطانی ایفاگر نقش یکی از ایرانی ترین کاراگاه های پلیس در ســریال‬ ‫های تلویزیونی اســت‪ .‬امیرحسین اوصیا در سریال «سرنخ» پلیسی ارام و شوخ‬ ‫طبع اســت که در کمال خونسردی‪ ،‬گره از معماها برمی دارد و راز جنایت ها را‬ ‫ی کند‪.‬‬ ‫برمال م ‬ ‫این بازیگر عالوه بر «سرنخ» در سریال های دیگری از جمله «قصه های مجید»‪،‬‬ ‫«فرار»‪« ،‬مردان انجلس»‪« ،‬یوســف پیامبر(ع)»‪« ،‬ســر دلبران» و «کامیون» به‬ ‫ایفای نقش پرداخته است‪.‬‬ ‫ســلطانی بخشــی از جذابیت های سریال «ســرنخ» را به بداهه گویی بازیگران‬ ‫مرتبط می داند و می گوید‪« ،‬کیومرث پوراحمد (کارگردان) به بازیگرانش اعتماد‬ ‫داشته و دست انها را در جلوی دوربین باز می گذاشته است‪».‬‬ ‫او در پاســخ به پرسشی درباره جدی بودن ســاخت فصل دوم سریال «سرنخ»‪،‬‬ ‫چنین اظهار می کند‪ :‬بله؛ قرار اســت ســری دوم ســریال از ابتدای سال اینده‬ ‫ســاخته شــود‪ .‬اقای خداویسی فیلمنامه ســری جدید را نوشــته اند و خسرو‬ ‫معصومی هم قرار است کارگردان سریال باشند‪ .‬بازیگران هم همان هایی هستند‬ ‫که در سری اول حضور داشتند‪.‬‬ ‫ســلطانی ادامه مــی دهد‪:‬‬ ‫فیلمنامــه ‪ ۳۲‬قســمتی‬ ‫تصویــب شــده و اوایــل‬ ‫فروردین مــاه زمان اغاز‬ ‫تصویربرداری مشــخص و‬ ‫نهایی خواهد شد‪ .‬قرار شده‬ ‫اســت نقش خانم جان را هم‬ ‫یک خانم اصفهانی بازی کنند‪.‬‬ ‫با توجه‬ ‫او به این پرسش که «فکر می کنید‬ ‫ســری اول و‬ ‫به فاصله حدود ‪ ۲۵‬ســاله میان ســاخت‬ ‫دوم ســرنخ و با لحاظ تغییر روحیات و سالیق مخاطبان تلویزیون در این مدت‪،‬‬ ‫ســری جدید ســرنخ با استقبال مخاطب مواجه شــود؟»‪ ،‬پاسخ مثبت می دهد‬ ‫و اضافه می کند‪ :‬ســریال «ســرنخ» یک کار دغدغه مند و پر از مســئولیت بود‬ ‫که می خواســت در جهت ســالم ســازی جامعه قدم بردارد‪ .‬حاال ‪ ۲۴‬ســال از‬ ‫پخش این ســریال گذشته و مشــکالت مردم در این مدت ‪ ۱۰‬برابر شده است‪.‬‬ ‫همان ادم هایی که ســال ها قبل سریال «سرنخ» را برای سالمت جامعه ساخته‬ ‫بودنــد‪ ،‬حــاال دوباره دور هم جمع شــده اند و می خواهند یــک بار دیگر حال‬ ‫جامعه را خوب کنند و به ســمت روشــنایی‪ ،‬سالمتی و شــادمانی سوق دهند‪.‬‬ ‫وقتی افراد به لحاظ روانی در ســامت باشــند‪ ،‬خانواده ها‪ ،‬جامعه و تمام کشور‬ ‫در ارامــش زندگــی خواهند کرد‪ .‬بــا توجه به نیت و هدفی که در ســازندگان‬ ‫ســری جدید ســراغ دارم‪ ،‬فکر می کنم فاز دوم «سرنخ» هم موفق باشد و بتواند‬ ‫نظر بینندگان را جلب کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!