روزنامه راه مردم شماره 4136 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4136

روزنامه راه مردم شماره 4136

روزنامه راه مردم شماره 4136

‫ماجرای اضافه شدن بندی به قرارداد مسافران نوروز‬ ‫‪2‬‬ ‫خرید و فروش روزانه‪ ۱۳۰‬میلیارد دالر‬ ‫رمزارز در کل دنیا‬ ‫پولرابرنگردانید!‬ ‫پشتوانهبیتکوینچیست؟‬ ‫به تازگی بخشــنامه ای به دفاتر مسافرتی رســیده با این مضمون که بندی به قرارداد‬ ‫مسافران اضافه و مشخص شود که به دلیل شرایط کرونا‪...‬‬ ‫اینجماعت‬ ‫تا پایان این دولت‬ ‫‪ 8‬صاحبخانهمی شوند؟‬ ‫‪3‬‬ ‫کاندیداهای‪۱۴۰۰‬‬ ‫دوقطعیویکلشگراحتمالی!‬ ‫کمتر از چهار ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ‪۱۴۰۰‬‬ ‫باقــی مانده‪ ،‬اما تاکنون تنهــا دو نفر به صورت قطعی‬ ‫امادگــی خود را برای نامــزدی در این انتخابات اعالم‬ ‫واقعیت این است که این گروه معموال جزو بازی نیستند‪ ،‬کسی انها را انچنان که باید و کرده اند‪ .‬انتخاباتی که در حالی که کمتر از چهار ماه به‬ ‫شاید جدی نمی گیرد و این چنین است که‪...‬‬ ‫ان باقی مانده بر خالف ادوار گذشته‪...‬‬ ‫مسکنبادالر‪ ۲۸‬هزارتومــانی‬ ‫معاملهمی شودامـــابورس!‬ ‫یک تحلیلگر بازار سرمایه ضمن تحلیل وضعیت بازارهای موازی بازار سرمایه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بازار مسکن در تهران‬ ‫با دالر ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومانی قیمت میشــود و قیمت دالر نیز باالی ‪ ۲۵‬هزار تومان است‪ .‬فقط دالر در بازار‬ ‫سرمایه زیر ‪ ۲۰‬هزار تومان قیمت دارد!روزبه شریعتی‪ ،‬با اشاره به تغییر دامنه نوسان به منفی دو درصد و مثبت‬ ‫‪ ۶‬درصد اظهار کرد‪ :‬این تصمیم موافقان و مخالفان خود را دارد‪ .‬موافقین منطقی به ماجرا نگاه میکنند و نظرشان‬ ‫این است زمانی که دولت مردم را بدون زیرساخت فرهنگی و اموزشی به سرمایه گذاری در بازار سرمایه دعوت‬ ‫کرد‪ ،‬باعث شد جمعیت فعالین بازار سرمایه زیاد شود و از ‪ ۲۰۰‬هزار نفر به چهار میلیون نفر(بدون در نظر گرفتن‬ ‫مشموالن سهام عدالت) برسد و باید بپذیریم که درحال حاضر جمعیت زیادی از سهام داران را افرادی تشکیل‬ ‫میدهند که اشنایی ان ها با این بازار عمیق نیست‪ ،‬بنابراین اگر دامنه نوسان منفی پنج درصد باقی میماند‪،‬‬ ‫بازار روزی پنج درصد پایین می امد‪ .‬فارغ از اینکه سهم ها ارزنده باشند یا خیر‪ .‬بنابراین هرچند نقدشوندگی‬ ‫بازار فدای این شده است که قیمت سهم ها کاهش نیابد‪ ،‬درکل تصمیم خوبی است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬این درحالی‬ ‫است که برخی دیگر بر این باورند که هر ساز و کاری که مخالف کارایی عملیاتی بازار باشد به بازار اسیب میزند‪.‬‬ ‫این افراد نیز طبق منطق مالی و اقتصاد درست میگویند زیرا بازار نقدشونده نیست اما ابهاماتی که روی بازار‬ ‫سایه انداخته بسیار تاثیرگذارتر است‪.‬این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با اشاره به وضعیت بازارهای موازی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طبق گزارش بانک مرکزی‪ ،‬بازار مسکن در بهمن ماه چهار درصد قیمت ملک رشد کرده است و حجم‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خسرو پور کارشناس ارزهای دیجیتال‪ ،‬رضایی کارشناس اقتصاد دیجیتال و مانی یکتا‬ ‫معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی امشب یازدهم‪...‬‬ ‫شناسایی‪ ۸۴۹۵‬بیمارجدیددرکشور‬ ‫‪ ۸۶‬فوتی جدید کرونا‬ ‫‪5‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ‪۸‬هزار و ‪ ۴۹۵‬مبتالی جدید کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته خبر داد‪ ،.‬دکتر سیماسادات الری ‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4136‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫‪ ۴۰‬میلیوندالرکاالدراستانهفساد؟!‬ ‫در حالی ‪ ۴۰‬میلیون دالر کاالی در استانه فساد از گروه ‪ ۲۷‬تعیین تکلیف شدند که بخشی از کاالهای این گروه عمدتا بخاطر سهل انگاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی تاکنون فاسد شدند یا در استانه فساد‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫هستند و وزارت صمت نیز تاکنون به جای رسیدگی به مسئولیت هایش‪ ،‬تاخیر در ترخیص کاالها را به نداشتن ثبت سفارش ربط داده بود‪...‬‬ ‫طی مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور در بانک مرکزی از صیدی قدردانی شد‬ ‫نوسازی‪ ١٠‬هــزارمسکنروستایی‬ ‫بــا حمایــت بانک صــادرات‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫اقالم اساسی شب عید‬ ‫چشمبهراهتصمیماتتنظیمبازاری‬ ‫با نزدیک شدن به ایام پایانی سال شاهد نوساناتی‬ ‫در بازار اقالم اساسی هستیم که البته تدابیری هم‬ ‫برای افزایش عرضه با قیمت مناســب اندیشیده‬ ‫شــده است‪ .‬همه ســاله در ایا م پایانی سال‪ ،‬بازار‬ ‫اقالم اساسی ســبد خانوار به بهانه های مختلف‬ ‫دستخوش تغییر و تحوالتی قرار می گیرد که این‬ ‫امر دهک های ضعیف جامعه را بیش از پیش در‬ ‫تامین مایحتاج خود دچار مشکل می کند‪.‬بررسی‬ ‫ها از سطح بازار نشان‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫روس هارفتند‬ ‫استین ها را باال زدیم‬ ‫*اواخر دهه ‪ ۸۰‬شمسی بود که مدیرعامل وقت‬ ‫شــرکت مهندسی و توســعه نفت صدایم کرد و‬ ‫گفت «با روس ها که به توافق نرسیدیم‪ ،‬انها برای‬ ‫منافع بیشتر به البدره عراق رفته اند‪ .‬باید خودمان‬ ‫استین ها را باال بزنیم و توسعه میدان نفتی اذر را‬ ‫اغاز کنیم»‪.‬به منطقه امدم تا بررســی اجمالی از‬ ‫روی سطح میدان داشته باشم‪ .‬با راهنمایی یکی از‬ ‫خوبان ایالم‪ ،‬جناب اقای کمریان و برای دریافت‬ ‫مجوز ورود به منطقه مرزی‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫حرفهداروسازیدرپرتوانقالبصنعتیچهارم‬ ‫نسیم نجیمی‬ ‫مدیر برنامه ریزی تولید در صنعت داروسازی‬ ‫پژوهشگر صنعت چهار‬ ‫قابل توجه مالکان صنایع بزرگ‬ ‫فروش دستگاه ژنراتور« رولز رویز» به تعداد محدود‬ ‫جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی توانید‬ ‫با شــماره تلفــن ذیل تمــاس حاصــل فرمایید‬ ‫‪09122850772‬‬ ‫در ســال های اغازین انقــاب صنعتی‬ ‫چهارم قرار داریم‪ .‬صنعت ‪ 4‬بر استفاده ما‬ ‫از فناوری و تعامل با ان در راستای تغییر‬ ‫شــیوه کار و زندگی تاثیر شگرفی خواهد‬ ‫گذاشت‪ .‬انقالب صنعتی تولید دستی را به‬ ‫تولید ماشینی تغییر داد و با صنعتی کردن‬ ‫بسیاری از امور در طول تاریخ ‪ 260‬ساله‬ ‫خود‪ ،‬به مرور منجر به بهبود تولید و تولید‬ ‫چیزهای جدیدی از جمله مواد شیمیایی‬ ‫شــد‪ .‬اکنون در طلیعه چهارمین دوران از‬ ‫انقالب های صنعتی شاهد ظهور فناوری‬ ‫های متعددی همچون سامانه های سایبر‬ ‫فیزیکی‪ ،‬اینترنت اشیا‪ ،‬کالن داده‪ ،‬زنجیره‬ ‫بلوکی‪ ،‬یادگیری ماشــین‪ ،‬رایانش ابری‪،‬‬ ‫سیســتم های خودران‪ ،‬واقعیــت افزوده‬ ‫و ژنومیکس هســتیم که نه تنها بســیار‬ ‫پیچیده تــر و پر شــمارتر از قبل (انقب‬ ‫صنعتی سوم) هســتند بلکه به ترکیبات‬ ‫متعددتر و صورت های اجرایی متنوع تری‬ ‫نیز منجر می شوند‪.‬‬ ‫انقالب صنعتــی چهــارم‪ ،‬انقالبی برای‬ ‫انسان‪ ،‬اما عاری از انسان است چرا که ما‬ ‫در پرشــی بلند در حال عبور از روی یک‬ ‫گذار عمیق‪ ،‬به سرعت اختیار تصمیم های‬ ‫خود را به ماشین ها واگذار کرده و شاهد‬ ‫بروز تغییراتی حیرت انگیز در رویه زندگی‬ ‫حرفه ای و اجتماعی مان هستیم‪ .‬در این‬ ‫بیــن‪ ،‬دارو نیز به عنوان ماده ای حیاتی و‬ ‫فوق استراتژیک به همراه تمام بازیگرانش‬ ‫در مرکز صحنه صنعت و اقتصاد وابســته‬ ‫به ان دستخوش همین دست دگرگونی‬ ‫ها خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ داروسازی را با عطارها و کیمیاگران‬ ‫و دوا فروش های دوره گرد می شناسیم‪.‬‬ ‫ظهور انقالب صنعتی‪ ،‬دارو را صنعتی کرد‬ ‫و بســاط کیمیاگران را برچید چرا که هم‬ ‫توانستیم مواد شفابخش جدیدی را سنتز‬ ‫کنیم و هم روش های تازه ای برای ترکیب‬ ‫مواد و تولید انبوه و بهینه سازی صنعتی و‬ ‫مدیریتی بوجود اوریم‪ .‬برای همین امروز‬ ‫از عبارت صنعت داروسازی نام می بریم‪.‬‬ ‫حیاتی بودن و کشف امکانات مختلف در‬ ‫صنعت دارو باعث شد این حوزه به سرعت‬ ‫خود را با تحوالت ناشــی از انقالب های‬ ‫صنعتی وفق دهد‪.‬‬ ‫داروسازی سنتی که قرن ها سرگرم کشف‬ ‫گیاهان مختلف (موادی با اثرات دارویی)‪،‬‬ ‫ترکیب مواد به قصد خلق مواد تازه‪ ،‬ابداع‬ ‫فرایندهایی برای ساخت رنگ ها و بهبود‬ ‫تکنیک های تخمیری بود به تدریج از قطار‬ ‫پر سرعت و هیجان انگیز صنعت باز ماند‬ ‫و جای خود را به مواد و روش های تولید‬ ‫صنعتی پیشرفته داد‪ .‬داروسازی امروز به‬ ‫عنوان حوزه ای بســیار مقررات محور در‬ ‫طول این ســال ها تابعیتی تام و تمام از‬ ‫روندهای صنعتی از خود نشان داده است‬ ‫و به خوبی مــی داند که باید همین روند‬ ‫تابعیتی را در دوران انقالب صنعتی چهارم‬ ‫نیز دنبال نماید‪ .‬اما انچه باید مورد توجه‬ ‫قرار بگیرد این نکته است که داروسازی در‬ ‫دوران تحول جدید با چه مســایلی دست‬ ‫به گریبان بوده و ملــزم به تبعیت از چه‬ ‫روندهایی می باشد‪.‬‬ ‫صنعت داروســازی باید مانند تمام حوزه‬ ‫های صنعتی دیگر بینش خود را بازنشانی‬ ‫کرده و اینده را نه صرفا تعمیمی از گذشته‬ ‫بلکه عرصه ای کامال نو قلمداد نماید‪ .‬در‬ ‫سال های پیش رو‪ ،‬پدیده هایی همچون‬ ‫ظهور داروخانه هــای ان الین‪ ،‬روی کار‬ ‫امدن ربات هایی که نســخه های ما را در‬ ‫انبارهای دارویی می پیچند‪ ،‬ایجاد و توسعه‬ ‫سازوکارهای مشــاوره دارویی مبتنی بر‬ ‫فناوری های کالن داده و هوش مصنوعی و‬ ‫یادگیری ماشین‪ ،‬اپلیکیشن های خدمات‬ ‫بهداشتی و دارویی (مانند اسنپ پزشک و‬ ‫مشاور)‪ ،‬تربیت داروسازهایی با نقش های‬ ‫متفاوت‪ ،‬شکل گیری اماکن جدید فعالیت‬ ‫دارویی ســوای از داروخانه های مرسوم و‬ ‫ورود بازیگران تازه به این عرصه که لزوما‬ ‫داروســاز هم نیســتند دورنمایی بسیار‬ ‫پیچیده و نیازمند بررســی را پیش روی‬ ‫صنعت و حرفه داروسازی قرار می دهد‪.‬‬ ‫حرفه داروســازی نیز به طور اخص تحت‬ ‫تاثیر همین جریانات به سرعت در مسیر‬ ‫دگرگونی قرار دارد‪ .‬انقالب صنعتی چهارم‬ ‫گذشته از انکه ضرادخانه پیشرفته ای از‬ ‫فناوری های قدرتمند اســت و می تواند‬ ‫بســته به خالقیــت و تفکــرات نواورانه‬ ‫ترکیبات متنوع بی شــماری را نیز خلق‬ ‫نمایــد‪ ،‬رویــدادی به شــدت اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگ ساز و اقتصادی است‪ .‬برای همین‬ ‫باید انتظار یک حرفه اجتماعی تر‪ ،‬فرهنگی‬ ‫تر و اقتصادی تر را در اینده داشت‪ .‬اما این‬ ‫مساله که اجتماعی شدن‪ ،‬فرهنگی شدن و‬ ‫اقتصادی شدن حرفه داروسازی در ساحت‬ ‫انقالب صنعتی چهارم دقیقا به چه معنایی‬ ‫خواهد بود هنوز کامال مشــخص نیست‪.‬‬ ‫صنعت ‪ 4‬ظرفیتی بسیار بیشتر از بهبود‬ ‫امور جاری و تعمیم نتایج درخشان دارد‪.‬‬ ‫موج چهارم فناوری‪ ،‬صنعت داروســازی‬ ‫کارامدتر و توســعه یافته تری را رقم می‬ ‫زند؛ توســعه ای که حاال عــاوه بر اتکا‬ ‫به قــدرت عظیم فناوری هــای صنعت‬ ‫‪ ، 4‬از مولفــه های اجتماعــی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و اقتصادی تــازه ای هم بهــره می برد‪.‬‬ ‫صنعت ‪ 4‬حرفــه داروســازی را بیش از‬ ‫پیش به عنــوان یک بازیگر معتبر و قابل‬ ‫اعتماد در حوزه ســامت معرفی خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬ان هم نه با توانمند ســازی سرمایه‬ ‫انسانی‪ ،‬بلکه با حذف تدریجی قوه تصمیم‬ ‫گیری و نواوری انســانی و اتکای بیشتر‬ ‫به فرایندهــای الگوریتمی هوشــمند و‬ ‫یادگیرنده‪ .‬این در حالی است که ماشین‬ ‫االت و مواد و حتی مساله یابی و پژوهش‬ ‫های دارویی هم به ســرعت به ســمت و‬ ‫سوی تازه ای حرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫حرفه داروســازی باید دســت بــه کار‬ ‫شناسایی دقیق و عمیق نیروهای فناورانه‬ ‫و همچنین اجتماعی بشــود که ماهیت و‬ ‫کارکــرد ان را تحت تاثیر قرار می دهند‪.‬‬ ‫صنعت ‪ 4‬بی تردید حرفه داروســازی را‬ ‫از نو قالــب ریزی می کند و محرک های‬ ‫تــازه ای را بــرای ایجاد تجارب شــغلی‬ ‫جدید بــه میان مــی اورد‪ .‬غفلت از این‬ ‫دینامیــک نوظهور تنها یــک پایان دارد‪:‬‬ ‫حــذف از گردونه رقابــت و انزوای حرفه‬ ‫ای‪ .‬در واکنش به این شــرایط‪ ،‬داروسازها‬ ‫باید با پذیرش مسئولیت اخالقی خود در‬ ‫قبــال تولید نوداروهــا و کنترل مصرف‬ ‫دارو‪ ،‬به روابــط بنیادین خود با اجتماع و‬ ‫فرهنگ عامه رجعــت کنند‪ .‬صنعت دارو‬ ‫باید بداند که شــدیدا نیازمند بازســازی‬ ‫حرفه ای و نوســازی خود است تا بتواند‬ ‫صورت اجتماعی تــازه ای را از این حرفه‬ ‫ترسیم نماید‪ .‬انقالب صنعتی چهارم همان‬ ‫اندازه که صنایــع را از درون متحول می‬ ‫ســازد‪ ،‬محیط تعاملی پیرامون انها را نیز‬ ‫دســتخوش دگرگونی های بی سابقه می‬ ‫گردانــد‪ .‬جاییکه اهداف نهایــی نواوری‪،‬‬ ‫تامیــن یا مشــاوره دارو بودنــد‪ ،‬حاال به‬ ‫جوالنگاه توســعه دهندگان و بازیگران و‬ ‫ذی نفعان جدید مبدل شده است‪ .‬این امر‬ ‫ســوال های جدی را درباره اینده توسعه‬ ‫داروســازی به میان مــی اورد‪ .‬مثال اگر‬ ‫اساسا فرایند پیچیدن نسخه به طور کامل‬ ‫ان الین شــود‪ ،‬چه اتفاقی برای داروخانه‬ ‫های محلی رخ می دهد؟ اگر کار انسانی‬ ‫پیچیدن نسخه حذف شود پس دیگر نقش‬ ‫حرفه ای داروســاز چه خواهد بود؟ بعد از‬ ‫سه دهه دست و پا زدن برای جا انداختن‬ ‫داروسازی بالینی به مثابه مدل پایداری از‬ ‫این حرفه‪ ،‬چه می شود اگر فناوری های‬ ‫نواورانه‪ ،‬داروسازی را دور زده و مستقیما با‬ ‫بیمار طرف شوند؟‬ ‫در جریان انقالب صنعتی چهارم‪ ،‬نه تنها‬ ‫سخت افزار‪ ،‬دانش و سازمان صنایع تغییر‬ ‫می کنند‪ ،‬بلکه تعامالت و ارتباطات و نقش‬ ‫ها و ســهم های فعالین نیز زیر و زبر می‬ ‫شوند‪ .‬توسعه اتی فناوری های مبتنی بر‬ ‫اینترنت‪ ،‬داروســازها را از فرایند مراقبت‬ ‫و مشــاوره کنار می گذارد‪ .‬به بیان دیگر‪،‬‬ ‫انقالب صنعتی چهارم قادر اســت شبکه‬ ‫های فیزیکی و زمینه ای میان پزشــکان‪،‬‬ ‫بیماران و داروســازان را متحول ساخته و‬ ‫اتصاالت بدیع ســایبری مبتنی بر فضای‬ ‫ابــری خلق نماید که در نهایت به نفع ان‬ ‫رویه از داروسازی تمام شود که مستقیم با‬ ‫بیمار طرف حساب است‪.‬‬ ‫فناوری های کالن داده و هوش مصنوعی‬ ‫می تواننــد نیازهای بیمار را شناســایی‬ ‫کرده‪ ،‬مصرف داروهــا را ردیابی نموده و‬ ‫به جستجوی مشکالت دارویی و تحقیق‬ ‫درباره داروسازی شخصی و روش های ویژه‬ ‫دارو رســانی بپردازند‪ .‬همه این موارد می‬ ‫تواند به طور خودکار بر مبنای الگوریتم ها‬ ‫و ترتیبات درمانی بخصوص اتفاق بیفتد‪،‬‬ ‫ان هم بدون دخالت داروسازها‪ .‬بعالوه می‬ ‫توان این خدمــات را در فضایی خارج از‬ ‫اماکن داروخانه ای سنتی مانند داروخانه‬ ‫های شهری یا بیمارستانی عرضه داشت‬ ‫یعنی در اماکنی که فقط صورت سایبری‬ ‫دارند و با کمترین میــزان یا حتی بدون‬ ‫هرگونه تماس مستقیم به ارایه خدمت می‬ ‫پردازند‪ .‬قرار بود مراقبت دارویی فلسفه این‬ ‫حرفه باشد؛ روشی از مراقبت برای درمان‬ ‫دارویی و مســئولیت پذیــری تا حصول‬ ‫نتیجه مطلوب برای بیمار‪ .‬بنا بود صنعت‬ ‫و حرفه داروســازی در این بین نقشــی‬ ‫حمایتی ایفا نماید‪ .‬داروســازی باید برای‬ ‫حفظ این موقعیت و بدست گرفتن سکان‬ ‫رهبری مراقبت های دارویی در اینده سر‬ ‫از کار فناوری هایی نظیر هوش مصنوعی‪،‬‬ ‫کالن داده‪ ،‬واقعیــت افــزوده‪ ،‬یادگیری‬ ‫ماشــین و غیره در اورده و در عین حال‬ ‫زایش نقش های نوین اجتماعی و فرهنگی‬ ‫و اقتصادی را نیز پیش چشم داشته باشد‪.‬‬ ‫داروســاز ما اگر با قواعد جدید بازی اشنا‬ ‫شــود عمال به بازیکن کلیدی اینده این‬ ‫عرصه مبدل خواهد شد وگرنه در تالطم‬ ‫این انقالب انسانی عاری از انسان‪ ،‬دست به‬ ‫گریبان اینده ای مبهم و نامشخص به انزوا‬ ‫کشیده خواهد شد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪4136‬‬ ‫شماره‪4030‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫اسفندماهماه‪1399‬‬ ‫‪ 22‬ابان‬ ‫سه شنبه‪13‬‬ ‫چهار‬ ‫خبر‬ ‫خرید و فروش روزانه ‪ ۱۳۰‬میلیارد دالر رمزارز در کل دنیا‬ ‫پشتوانهبیتکوینچیست؟‬ ‫خســرو پور کارشناس ارزهای دیجیتال‪ ،‬رضایی کارشــناس اقتصاد دیجیتال و مانی یکتا معاون اداره‬ ‫نظام های پرداخت بانک مرکزی امشــب یازدهم اسفندماه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری‬ ‫به بررسی سایه روشن بازار ارز های دیجیتال پرداختند‪.‬‬ ‫رضایی کارشــناس اقتصاد دیجیتال درخصوص پشتوانه رمزارزها توضیح داد‪ :‬قیمت رمز ارزها بر اساس‬ ‫عرضه و تقاضا در بازار شــکل می گیرد‪ .‬این رمز ارزها اعتباری هستند لذا اکثر کشورها در این رابطه یا‬ ‫سکوت کرده اند و یا به عبارتی این نوع از مبادله را ممنوع اعالم کرده اند‪ .‬از ‪ ۴۲‬ایالت امریکا ‪ ۱۱‬ایالت‬ ‫رمز ارزها را پذیرفته اند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه کشــوری را نداریم که در این خصوص اعالم قانونی کرده باشد گفت‪ :‬این ارز به صورت‬ ‫مجازی اســت‪ ،‬بیش از شش هزار رمز ارز در دنیا داریم که ‪ ۷۰‬درصد ارزش بازار در اختیار بیت کوین‬ ‫اســت‪ .‬با تصمیم شرکت های بزرگ قیمت ها می تواند بســیار افزایش پیدا کند و همین طور می تواند‬ ‫کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫کارشــناس اقتصاد دیجیتال با اشاره به اینکه در حوزه رمزارزها نمی توان به تحلیل های تکنیکال اتکا‬ ‫کرد اظهار داشــت‪ :‬ارز گرام می خواست توسط تلگرام عرضه شــود اما خیلی از افراد در بازه زمانی که‬ ‫عرضه اولیه صورت گرفت‪ ،‬پیش بینی می کردند که صعود خواهد کرد و بســیار رشــد می کند و لذا ان‬ ‫را خریداری کردند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ایران تحریم شــده بود و دوســتان ما با شور و اشتیاق با حساب های خارجی ارز خریداری‬ ‫کردند‪ ،‬بعد از دوســال پول های بلوکه شده قرار بود در اینده عرضه شود اما یک دفعه با تصمیم ترامپ‬ ‫و ممنوع و تحریم کردن تلگرام کل این پروژه منحل شد‪.‬‬ ‫در ادامــه مانی یکتا معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشــاره به بحث رمز ارزها گفت‪ :‬ما‬ ‫بیشــتر با یک پدیده مواجه هستیم و این مسئله موضوعی است که ان را در همه کشورها می بینیم و‬ ‫لذا این موضوع به صورت یکنواخت نیســت‪ ،‬برخــی ان را ارز و برخی ان را دارایی و برخی دیگر هیچ‬ ‫کدام از دو مورد قبلی نمی دانند ‪.‬یکتا با اشــاره به اینکه دولت ها و حاکمیت ها پشــت پول هستند اما‬ ‫در مورد رمز ارزها این موضوع مطرح نیســت اظهار کرد‪ :‬هیچ بانک مرکزی رمزارز ها را منتشــر نکرده‬ ‫اســت ‪ ،‬بنابراین پشتوانه دولتی و حاکمیتی ندارد‪.‬معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت‪ :‬بر‬ ‫اســاس قانون شورای عالی مبارزه با پولشــویی و مصوبه هیئت دولت در سال ‪ ۹۸‬مبادله رمز ارزها در‬ ‫کشــور ممنوع است‪.‬او عنوان کرد‪ :‬موضوع اصلی بحث مبادالت جهانی است لذا مبادالت جهانی روز به‬ ‫روز افزایش پیدا می کند‪ ،‬این حوزه ابهامات بسیار گسترده ای دارد ‪ .‬مبادالت روزانه در دنیا افزایش پیدا‬ ‫نکرده اســت‪ ،‬وقتی امارها را مشــاهده می کنیم می بینیم که حدود ‪ ۱۳۰‬میلیارد دالر مبادالت روزانه‬ ‫دارد و این مقدار تقویت شده است ‪،‬سهم ما در حوزه مبادالت رمز ارزها در کشور مربوط به حوزه های‬ ‫غیر مجاز است ‪.‬‬ ‫روغن دولتی سر از بازار ازاد در اورد!‬ ‫مسئوالن دولت روحانی‪ :‬مردم عامل گرانی هستند!‬ ‫یک بام و دو هوای صمت‬ ‫درترخیصکاالهایممنوعه‬ ‫در حالی ‪ ۴۰‬میلیون دالر کاالی در اســتانه فساد‬ ‫از گروه ‪ ۲۷‬تعیین تکلیف شــدند که بخشــی از‬ ‫کاالهای ایــن گروه عمدتا بخاطر ســهل انگاری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت (صمت) و بانک‬ ‫مرکزی تاکنون فاســد شــدند یا در استانه فساد‬ ‫هســتند و وزارت صمــت نیز تاکنــون به جای‬ ‫رسیدگی به مســئولیت هایش‪ ،‬تاخیر در ترخیص‬ ‫کاالها را به نداشتن ثبت سفارش ربط داده بود‪.‬‬ ‫در حــال حاضر دو گروه کاالیــی ‪ ۴‬و ‪ ۲۷‬امکان‬ ‫ورود به کشــور ندارند‪ .‬گروه ‪ ۴‬شــامل کاالهای‬ ‫ممنوعه مثل لوازم خانگی اســت که از ســال ‪۹۷‬‬ ‫امکان ثبت سفارش برای ان ها وجود ندارد‪ .‬گروه‬ ‫کاالیی ‪ ۲۷‬گروهی با اولویت ارزی غیرفعال است‪،‬‬ ‫یعنی بانک مرکزی منشــا ارز این کاالها را تایید‬ ‫نمی کند‪ .‬این در حالی اســت که تایید منشا ارز‪،‬‬ ‫مهــر تایید نهایی ترخیص کاال از گمرک اســت‪.‬‬ ‫در گــروه ‪ ۴‬حدود ‪ ۸۰‬میلیــون دالر کاال قبل از‬ ‫ممنوعیت وارد گمرک شــده بود که ترخیص ان‬ ‫متوقف شد‪ .‬از اواخر سال گذشته و با مصوبه هیات‬ ‫دولت و شرایط تعیین شــده‪ ،‬بخشی از کاالهای‬ ‫این گروه ترخیص ولی بخش زیادی با پایان زمان‬ ‫مصوبه در گمرک باقی مانــد که در بین انها نیز‬ ‫کاالهای فاسد شدنی وجود داشت‪.‬‬ ‫همچنیــن از مدت ها قبل بخش قابل توجهی کاال‬ ‫از گــروه ‪ ۲۷‬در زمان قبل ممنوعیت وارد شــده‬ ‫مسکن با دالر ‪ ۲۸‬هزار تومانی‬ ‫معامله می شود اما بورس‪!...‬‬ ‫یــک تحلیلگر بازار ســرمایه ضمــن تحلیل‬ ‫وضعیت بازارهای موازی بازار ســرمایه‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بازار مســکن در تهران با دالر ‪ ۲۸‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬تومانی قیمت میشــود و قیمت دالر نیز‬ ‫باالی ‪ ۲۵‬هزار تومان است‪ .‬فقط دالر در بازار‬ ‫سرمایه زیر ‪ ۲۰‬هزار تومان قیمت دارد!‬ ‫روزبه شریعتی‪ ،‬با اشاره به تغییر دامنه نوسان‬ ‫به منفــی دو درصد و مثبــت ‪ ۶‬درصد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این تصمیم موافقــان و مخالفان خود را‬ ‫دارد‪ .‬موافقین منطقــی به ماجرا نگاه میکنند‬ ‫و نظرشــان این است زمانی که دولت مردم را‬ ‫بدون زیرساخت فرهنگی و اموزشی به سرمایه‬ ‫گذاری در بازار سرمایه دعوت کرد‪ ،‬باعث شد‬ ‫جمعیت فعالین بازار ســرمایه زیاد شــود و از‬ ‫بــا نزدیک شــدن به ایام پایانی ســال شــاهد‬ ‫نوســاناتی در بازار اقالم اساسی هستیم که البته‬ ‫تدابیری هم برای افزایش عرضه با قیمت مناسب‬ ‫اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار صنعت‪،‬تجارت و کشــاورزی‬ ‫گروه اقتصادی باشــگاه خبرنــگاران جوان‪ ،‬همه‬ ‫ساله در ایام پایانی سال‪ ،‬بازار اقالم اساسی سبد‬ ‫خانوار به بهانه های مختلف دســتخوش تغییر و‬ ‫تحوالتی قرار می گیرد کــه این امر دهک های‬ ‫ضعیف جامعه را بیش از پیش در تامین مایحتاج‬ ‫خود دچار مشکل می کند‪.‬‬ ‫بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت‬ ‫برخی اقالم ضروری سبد خانوار همچون گوشت‪،‬‬ ‫میوه‪ ،‬قند‪ ،‬شکر و لبنیات نسبت به ماه های اخیر‬ ‫رشد چشمگیری داشــته که هریک از مسئوالن‬ ‫دالیل خاص خود را بــرای این گرانی ها مطرح‬ ‫مــی کنند‪ ،‬اما ایــن افزایش پــی در پی قیمت‬ ‫هــا نتیجه ای جز کوچک شــدن ســفره خانوار‬ ‫نخواهد داشــت چرا که درامد افراد ســنخیتی‬ ‫با این هزینه ها ندارد‪.‬‬ ‫رصدها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر‬ ‫کیلو شقه گوســفندی ‪ ۱۳۵‬تا ‪ ۱۴۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫بود ولی امکان ترخیص پیدا نکرد‪ .‬لوازم ارایشــی‬ ‫و بهداشــتی‪ ،‬لوازم التحریر‪ ،‬سیســتم تهویه هوا‪،‬‬ ‫کیسه فیلتر صنعتی‪ ،‬پارچه رومبلی‪ ،‬ماشین االت‬ ‫راه ســازی‪ ،‬وسایل ورزشی‪ ،‬وســایل جانبی لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬تجهیــزات و لباس ایمنــی‪ ،‬میوه موز و‬ ‫کمپوت اناناس برخی اقالم‪ ،‬از انواع زیاد کاالهایی‬ ‫هســتند که در قالب گروه ‪ ۲۷‬اکنون در گمرک‬ ‫مانده اند‪ .‬این کاالها به گمرک اظهار شده و اغلب‬ ‫تشــریفات گمرکی مربوط به انها انجام و تمامی‬ ‫مجوزهای قانونی اخذ و ارائه شده‪ ،‬اماده ترخیص‬ ‫هستند‪ ،‬ولی از انجایی که دارای اولویت ارزی غیر‬ ‫فعال اند کد رهگیری(ســاتا) از سوی بانک برای‬ ‫تائید منشاء ارز انها صادر نشده و امکان ترخیص‬ ‫قطعی پیدا نکرده اند‪.‬‬ ‫اخیرا مهرداد جمــال ارونقی‪ ،‬معاون فنی گمرک‬ ‫ایران از قــرار گرفتن ‪ ۴۰‬میلیــون دالر کاالهای‬ ‫گروه ‪ ۲۷‬در معرض فســاد و یا متروکه شدن خبر‬ ‫داده و تاکید کرده بود که یکســری سیاست ها و‬ ‫تصمیمات اخذ شــده در مــورد ممنوعت برخی‬ ‫کاالهــا نه تنهــا مانع از خروج ارز نشــده بلکه با‬ ‫ورود کاال از کانال قاچاق‪ ،‬موجب محرومیت دولت‬ ‫از اخذ حقوق ورودی شــده است‪ ،‬از این رو الزم‬ ‫است دســتگاه های مربوطه با توجه به مجوزهای‬ ‫صادره در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف انها‬ ‫اقــدام کنند‪ .‬به عبارت دقیق تر لیســت این اقالم‬ ‫و اظهارنامه ها توســط گمرک ایــران و گمرکات‬ ‫اجرایــی در اختیــار وزارت صمت قــرار گرفته و‬ ‫ایــن وزارتخانه با مطابقت مشــخصات این کاال با‬ ‫شرایط مندرج در ماده ‪ ۱۱‬ائین نامه اجرایی قانون‬ ‫مقــررات صادرات و واردات مشــخص کرد که ایا‬ ‫قابلیت ترخیص با شرایط قبل از ممنوعیت را دارا‬ ‫اســت یا خیر؟ در مرحله بعد‪ ،‬وزارت صمت باید‬ ‫لیست خود را به بانک مرکزی ارائه می کرد تا برای‬ ‫ان کد رهگیری صادر شــود‪ ،‬ولــی تاکنون اغلب‬ ‫صاحبــان کاالها کد رهگیــری بانک را به گمرک‬ ‫ارائه نکــرده و صرفا پیگیر ترخیص کاال بدون کد‬ ‫رهگیری بانک هســتند کــه در این حالت امکان‬ ‫ترخیص کاال برای گمرک وجــود ندارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید وزارت صمت و بانــک مرکزی در مورد عدم‬ ‫صدور کد ساتا پاسخگو می دادند‪.‬‬ ‫در پاســخ به این صحبت ها‪ ،‬سعید عباسپور‪ ،‬مدیر‬ ‫کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت‬ ‫در جوابیــه ای که از طریق روابــط عمومی برای‬ ‫ایســنا ارســال کرد‪ ،‬به این پاســخ اکتفا کرد که‬ ‫«اکثر کاالهای رسوبی در گمرکات اجرایی یا فاقد‬ ‫ثبت سفارش بوده و یا جزو کاالهای ممنوعه یعنی‬ ‫اولویت ارزی ‪ ۴‬و ‪ ۲۷‬هستند‪ .‬برخی از این کاالها‬ ‫نیز علیرغم ثبت ســفارش‪ ،‬فاقــد تاییدیه تامین‬ ‫ارز بانک مرکزی بــوده و بنابراین امکان ترخیص‬ ‫برای انها در سامانه پنجره تجارت فرامرزی میسر‬ ‫نیست»‪ .‬این در حالی است که تازه ترین اظهارات‬ ‫معاون فنی گمرک ایران‪ ،‬نه تنها نشان داد که این‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون دالر کاالی مورد اشــاره در گروه ‪۲۷‬‬ ‫دارای ثبت سفارش بوده‪ ،‬بلکه وزارت صمت بارها‬ ‫در مورد تعیین تکلیف و ترخیص انها رایزنی هایی‬ ‫داشــته و حتی برخی کاالها را سفارشی ترخیص‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار نفر به چهــار میلیون نفر(بدون در‬ ‫نظر گرفتن مشموالن ســهام عدالت) برسد و‬ ‫باید بپذیریم که درحال حاضر جمعیت زیادی‬ ‫از ســهام داران را افــرادی تشــکیل میدهند‬ ‫که اشــنایی ان ها با این بازار عمیق نیســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن اگر دامنه نوســان منفی پنج درصد‬ ‫باقی میماند‪ ،‬بازار روزی پنج درصد پایین می‬ ‫امد‪ .‬فارغ از اینکه ســهم ها ارزنده باشــند یا‬ ‫خیر‪ .‬بنابراین هرچند نقدشــوندگی بازار فدای‬ ‫این شده است که قیمت سهم ها کاهش نیابد‪،‬‬ ‫درکل تصمیم خوبی است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬این درحالی اســت که برخی‬ ‫دیگر بر ایــن باورند که هر ســاز و کاری که‬ ‫مخالف کارایــی عملیاتی بازار باشــد به بازار‬ ‫اســیب میزند‪ .‬این افراد نیز طبق منطق مالی‬ ‫و اقتصاد درست میگویند زیرا بازار نقدشونده‬ ‫نیست اما ابهاماتی که روی بازار سایه انداخته‬ ‫بسیار تاثیرگذارتر است‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار ســرمایه در ادامه با اشــاره‬ ‫به وضعیت بازارهــای موازی اظهار کرد‪ :‬طبق‬ ‫گزارش بانک مرکزی‪ ،‬بازار مســکن در بهمن‬ ‫ماه چهار درصد قیمت ملک رشــد کرده است‬ ‫و حجم معامالت نیز هرچند نســبت به سال‬ ‫گذشته بســیار کاهش داشته اما نسبت به ماه‬ ‫قبل صعــودی بوده و میانگیــن هر متر مربع‬ ‫مسکن در تهران به ‪ ۲۸.۴‬رسیده است‪ .‬تقریبا‬ ‫از انجایی که میانگی قیمت مســکن در تهران‬ ‫هزار دالر است یعنی مسکن با دالر ‪ ۲۸‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬تومانی قیمت میگیرد‪.‬‬ ‫شــریعتی ادامه داد‪ :‬دالر هــم باالی ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تومان معامله میشود‪ .‬فقط در بازار بورس است‬ ‫که اهالی بازار سرمایه به پشواز توافق‪ ،‬سرمایه‬ ‫کرده‪ ،‬بلکه اخیرا طی جلسه ای با حضور مسئوالن‬ ‫ســازمان های مختلــف از جمله گمــرک‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی و وزارت صمــت‪ ،‬وضعیت کاالهای گروه‬ ‫‪ ۲۷‬تعیین تکلیف شــده و صاحبان کاال می توانند‬ ‫برای ترخیص اقدام کنند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر مشــخص نیســت که چرا وزارت‬ ‫صمت به جای رســیدگی به حل مشکل کاالهای‬ ‫دپو شــده و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در‬ ‫ایــن زمینه به رد گزارش های دیگر و پاســخ های‬ ‫کلی و نادرســت در زمینه ثبت ســفارش کاالها‬ ‫اکتفا کرده است‪.‬‬ ‫اما موضوع مهم تر سهل انگاری مسئوالن مربوطه‬ ‫در وزارت صمت و بانک مرکزی اســت که منجر‬ ‫به فســاد یا در استانه فســاد قرار گرفتن بخشی‬ ‫از این کاالها اســت‪ .‬به طوری که به استناد اعالم‬ ‫برخی مســئوالن و صاحبان کاال‪ ،‬کاالهایی مانند‬ ‫کمپوت های اناناس یا لوازم تحریر در حال فاســد‬ ‫شدن هســتند و حتی در مواردی فاسد شده اند و‬ ‫در مورد سایر کاالها هم مشخص نیست چقدر از‬ ‫تاریــخ مصرف ان ها باقی مانده اســت‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر مشــخص نیســت تا چه زمانی باید شاهد‬ ‫این باشــیم که بروکراســی اداری و پاســکاری‬ ‫مسئوالن منجر به از بین رفتن سرمایه های کشور‬ ‫می شود‪ ،‬اما در نهایت تصمیمی گرفته می شود که‬ ‫می توانست از روز اول اتخاذ شود‪.‬‬ ‫البته چندی پیش مدیر کل دفتر مقررات صادرات‬ ‫و واردات وزارت صمت در پاسخ به انتقادات مطرح‬ ‫شده نسبت به فاسد شدن کاالهای گروه ‪ ،۲۷‬گفته‬ ‫بود که اکثر کاالهای رسوبی در گمرکات اجرایی‬ ‫یــا فاقد ثبت ســفارش بوده و یا جــزو کاالهای‬ ‫ممنوعه یعنی اولویت ارزی ‪ ۴‬و ‪ ۲۷‬هستند‪.‬‬ ‫گذار خارجی‪ ،‬گشایش اقتصادی و دالر زیر ‪۲۰‬‬ ‫هزار تومان رفته اند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه فروش اوراق دولت بســیار‬ ‫چشــم گیر شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬درمورد میزان‬ ‫اوراق اعداد متفاوتی اعالم میشــود‪ .‬تقریبا در‬ ‫ماه گذشته دولت به طور میانگین روزانه ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۶‬هزار میلیارد تومــان اوراق فروخته و گفته‬ ‫میشود دولت تا کنون بیش از صد هزار میلیارد‬ ‫تومان اوراق فروخته اســت و تا اخر سال هم‬ ‫باید نزدیک به ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومان بفروشد‪.‬‬ ‫بازار اوراق یک بازار موازی بازار سهام است و‬ ‫هرچه پول ریســک گریز از سهام فرار کند به‬ ‫صندوق ق درامد ثابت میرود و صندق درامد‬ ‫ثابت هم بایــد با این پول اوراق دولتی بخرند‪.‬‬ ‫شــاید اتمام این داستان و کاهش ابهام بتواند‬ ‫شرایط بورس را بهتر کند‪.‬‬ ‫اقالم اساسی شب عید‪ ،‬چشم به راه تصمیمات تنظیم بازاری‬ ‫شقه گوساله ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۳۰‬هزار تومان‪ ،‬سردست‬ ‫گوســفندی ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۱۷۰‬هزار تومان‪ ،‬سردست‬ ‫گوســاله ‪ ۱۴۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار تومان‪ ،‬پرتقال شمال‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۹‬هــزار تومان‪ ،‬پرتقال جنوب ‪ ۲۰‬تا ‪۲۸‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬نارنگی ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۵۵‬هزار تومان‪ ،‬موز‬ ‫‪ ۳۵‬تــا ‪ ۴۲‬هــزار تومان‪ ،‬خیار ‪ ۱۱‬تــا ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬ســیب ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬هزار تومان‪ ،‬کیوی ‪۱۷‬‬ ‫تا ‪ ۲۴‬هــزار تومان‪ ،‬قند ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۱۷‬هزار تومان‬ ‫و شــکر ‪ ۸‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۱۲‬هزار تومان اســت‪.‬‬ ‫فراهانی یکی از فعاالن خوارو بار شــرق تهران از‬ ‫افزایــش قیمت برخی اقالم اساســی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬طی هفته های اخیر افزایش قیمت برخی‬ ‫اقالم اساسی نظیر قند‪ ،‬شکر و زعفران نسبت به‬ ‫دیگر کاالها محسوس بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار‬ ‫و گســترش ویروس کرونا‪ ،‬بــازار رونق چندانی‬ ‫نــدارد که با این وجــود پیش بینی می شــود‬ ‫همانند ســال های قبل نوســان خاصی در بازار‬ ‫اقالم اساسی رخ ندهد‪.‬‬ ‫گرچــه در هفته های اخیر قیمــت مرغ و تخم‬ ‫مرغ در بازار به اوج خود رسیده بود و بسیاری از‬ ‫خانوارها را در تامین با مشــکالت متعددی روبرو‬ ‫کرد‪ ،‬اما با اتخاذ تدابیر مســئوالن پشتیبانی امور‬ ‫دام مبنــی بر عرضه مرغ و تخم مرغ تا اواســط‬ ‫فروردین با نرخ مصوب‪ ،‬بازار به تعادل رسیده به‬ ‫طوریکه دیگر خبری از گرانی های اخیر نیست ‪.‬‬ ‫حال به ســراغ مســئوالن ذی ربط مــی رویم‬ ‫تــا از اخریــن وضعیــت بــازار اقالم اساســی‬ ‫در روزهــای پایانــی ســال و دالیــل گرانــی‬ ‫میوه و گوشت با خبر شویم‪:‬‬ ‫مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی‬ ‫‪ ،‬از عرضــه روزانــه ‪ ۵۰۰‬تن مرغ گــرم با نرخ‬ ‫مصوب خبر داد و گفت‪ :‬اگر این میزان به درستی‬ ‫مدیریت شــود و خارج از شبکه توزیع نشود‪ ،‬این‬ ‫میزان جوابگوی بازار تهران است‪.‬‬ ‫وی درباره عرضه مشــتقات با نــرخ باال در بازار‬ ‫افزود‪ :‬بــا توجه به انکه مشــتقات مرغ همچون‬ ‫ران مرغ‪ ،‬سینه و فیله از مرغ ازاد استحصال می‬ ‫شود‪ ،‬قیمت ان باالست‪.‬‬ ‫یوسف خانی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه‬ ‫مرغ نداریم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به شرایط مساعد‬ ‫تولیــد‪ ،‬جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر نوســان‬ ‫قیمت در بازار نیست‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت هر کیلو تخم‬ ‫مــرغ در بازار را ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومان معادل‬ ‫شــانه ای ‪ ۳۵‬هزار تومان اعــام کرد‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه بازار تخم مرغ به تعادل رسیده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گرچه قیمت تخــم مرغ طی هفتــه های اخیر‬ ‫در بازار با نوســاناتی روبرو شــد‪ ،‬اما با عرضه با‬ ‫نرخ مصوب قیمت کاهش یافته است‪.‬قاســمعلی‬ ‫حســنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی‪،‬‬ ‫با اشــاره به اینکه بازار اقالم اساسی در رکود به‬ ‫ســر می برد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امســال برخالف سال‬ ‫های گذشــته‪ ،‬خبری از هیجانات بازار نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجه به کاهش نــرخ ارز‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود کــه قیمت اقالم اساســی در بازار روند‬ ‫نزولی به خود گیرد‪.‬حســنی با اشــاره به اینکه‬ ‫قیمت قیمت شــکر در بــازار همچنان ‪ ۲‬نرخی‬ ‫اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هم اکنون شکر با نرخ ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۵۰‬و ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در بازار عرضه‬ ‫مــی شــود‪ ،‬درحالیکه با تک نرخی شــدن نرخ‬ ‫بازار شــکر به تعادل می رســد‪.‬دبیر کل اتحادیه‬ ‫بنکداران مواد غذایی با اشــاره به اینکه کمبودی‬ ‫در عرضه برنج نداریم‪ ،‬گفــت‪ :‬با توجه به ذخایر‬ ‫مطلوب برنج‪ ،‬نگرانــی مبنی بر کمبود و افزایش‬ ‫قیمت در بازار نیست‪.‬‬ ‫ماجرای اضافه شدن بندی به قرارداد مسافران نوروز‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ‪99/66‬‬ ‫شهرداری کاشان‬ ‫نوب‬ ‫اخیر جلوی ســفر مردم گرفته نشده‬ ‫اســت‪ .‬ما هم می دانیم که اگر مردم‬ ‫از طریق دفاتر مســافرتی سفر کنند‪،‬‬ ‫قابل کنترل است‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫می تواننــد بگویند که چرا اژانســی‪،‬‬ ‫ضوابط را رعایت نکرده است‪ .‬متولیان‬ ‫در ستاد مبارزه با کرونا تصویب کردند‬ ‫که ســفرها تحت کنترل اژانس های‬ ‫مســافرتی انجام شود باز هم سخنگو‬ ‫اعالم می کنــد که مــردم دو هفته‬ ‫صبر کنند و ســفر نرونــد‪ .‬دو هفته‬ ‫دیگر عید است‪ .‬ما که نمی توانیم ان‬ ‫زمان محصوالتــی که داریم را عرضه‬ ‫کنیم! متولیان وزارت میراث فرهنگی‬ ‫هم به گرفتــاری ما اضافه می کنند و‬ ‫هیــچ وقت دفاعی نکردنــد که برای‬ ‫منافع ملی باشد و چرخ اقتصاد دفاتر‬ ‫بچرخد‪.‬رفیعی گفت‪ :‬امسال از سوی‬ ‫اداره هــای کل میــراث فرهنگی در‬ ‫اســتان ها به دفاتر خدمات مسافرتی‬ ‫بخشــنامه کرده اند که طبق دستور‬ ‫معاونت گردشــگری‪ ،‬بایستی بندی‬ ‫به بندهای قرارداد مســافران اضافه و‬ ‫مشخص شود که اگر مبادرت به خرید‬ ‫تــور و یا اجزای دیگر تور کردند و بنا‬ ‫به شرایط‪ ،‬ان خدمت لغو شد؛ مبلغی‬ ‫به انها برگشــت داده نمی شود‪ .‬این‬ ‫اقدام مناســبی نیست چون یا خیلی‬ ‫از مســافران این بند را نمی پذیرند و‬ ‫از ســفر انصراف می دهند و یا اینکه‬ ‫راه برای سودجویانی که نمی خواهند‬ ‫پول مردم را برگردانند باز می شود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب انها محمــل قانونی پیدا‬ ‫می کنند تا پول مــردم را ندهند‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این بخشنامه که مخصوص‬ ‫شرایط کرونا اعالم شده؛ اشتباه است‬ ‫چون مگر می شــود ما پــول مردم را‬ ‫پس ندهیم‪ .‬چون لغو پرواز و یا هتل‬ ‫باید طبق ضوابط هواپیمایی یا هتلدار‬ ‫انجام شــود‪ .‬ما به ان اعتراض داریم‪.‬‬ ‫هتلداران هم اعالم کردند که بر اساس‬ ‫این بخشــنامه عمل نمی کنند چون‬ ‫مسافرانشان را از دست می دهند‪ .‬من‬ ‫نمی دانم چرا معاونت گردشگری به‬ ‫جای حل مسئله چنین بخشنامه ای‬ ‫صادر کرده اســت‪ .‬سال گذشته هم‬ ‫گفتند کــه همه باید پــول مردم را‬ ‫برگردانند امســال می گویند پول را‬ ‫ندهید‪ .‬یک بار از ان طرف بوم و سال‬ ‫دیگر از ان طرف می افتند‪.‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫تد‬ ‫بــه تازگی بخشــنامه ای بــه دفاتر‬ ‫مسافرتی رســیده با این مضمون که‬ ‫بنــدی به قرارداد مســافران اضافه و‬ ‫مشــخص شــود که به دلیل شرایط‬ ‫کرونــا در صورت لغو ســفر‪ ،‬پولی به‬ ‫مسافر مسترد نمی شــود‪.‬حرمت اهلل‬ ‫رفیعی رئیــس انجمن دفاتر خدمات‬ ‫مســافرت هوایی و جهانگردی ایران‬ ‫گفت‪ :‬زمانی که بلیت روی سیستم ما‬ ‫به عنوان اژانس های مسافرتی وجود‬ ‫دارد چطور می توانیم نفروشیم؟ چرا‬ ‫به مــردم می گویند بلیت رزرو نکنید‬ ‫اما در سیســتم برای ما باز اســت تا‬ ‫خرید انجام شــود؟ اگر بناســت که‬ ‫کسی خریدی انجام ندهد و یا رزروی‬ ‫نکنــد پس بایــد سیســتم ها را هم‬ ‫ببندند‪ .‬یک بار می گویند اگر درست‬ ‫رفتار شود‪ ،‬اجازه سفر می دهیم یک‬ ‫بار دیگر می گویند مردم بلیت نخرند‪.‬‬ ‫یا بگویید مردم ســفر کننــد یا ک ً‬ ‫ال‬ ‫تعطیل شــود‪.‬وی افزود‪ :‬در یک سال‬ ‫پولرابرنگردانید!‬ ‫وم‬ ‫چرا روغن های دولتی که باید به نرخ دولتی در فروشگاه ها به فروش برسد‪ ،‬سر از بازار بازار ازاد درمی‬ ‫اورد و جالب اســت که هیچ مســئولی هم بر عملکرد فروشگاه ها نظارت ندارد و انها به راحتی روغن‬ ‫های دولتی را در بازار گران تر می فروشند!‬ ‫ماجرای خرید روغن از اواخر پاییز امسال دغدغه جدی مردم شده است‪ ،‬به نحوی که در نقاط مختلف‬ ‫کشــور صــف های طوالنی برای خرید روغن مایع و جامد خودنمایی مــی کند اما در این ‪ 6‬ماه کمتر‬ ‫مسئولی وجود بحران در بخش توزیع و تولید روغن را قبول کرد و مدام از رفتارهای هیجانی مردم در‬ ‫خرید روغن صحبت می کنند‪.‬‬ ‫از ان طرف اما مردم باید با کارت ملی برای گرفتن یک عدد روغن در صف بایستند و برخی از فروشگاه‬ ‫ها هم درحال فروش روغن سهمیه ای باشند و حتی برای مشتریان خود شرط بگذارند که اگر روغن می‬ ‫خواهید باید حتماً تن ماهی‪ ،‬کیک یا رب گوجه هم بخرید! این فروشــندگان مدعی هستند که شرکت‬ ‫های روغن به شرط فروش برخی کاالها به ما سهمیه می دهند!‬ ‫جالب اینجاســت فروش روغن با کارت ملی و حتی فروش اجباری کاال هم با تکذیب مسئولین روبه رو‬ ‫می شــود و با مصاحبه های مختلف اعالم می کنند این گونه رفتارها جرم بوده و با متخلفین برخورد‬ ‫الزم صورت می گیرد‪.‬‬ ‫البته با تشــدید بحران روغن در بازار مســئولین وزارت صمت علت کمبود عرضه روغن را تحریم های‬ ‫ظالمانه‪ ،‬مشــکالت ارزی و انتقال ان و عدم تخصیص ارز برای واردات روغن خام توســط بانک مرکزی‬ ‫اعالم کردند‪ .‬عالوه بر این تاکید کردند که به دلیل جو ایجاد شده در بازار برخی روغن می خرند و در‬ ‫خانه انبار می کنند و همین موضوع تقاضا را باال برده است‪.‬‬ ‫در این شــرایط شــرکت بازرگانی دولتی از تزریق ‪ 70‬هزار تن روغن برای خانوار و صنف و صنعت خبر‬ ‫داد و دبیــر انجمــن صنفی روغن نباتی نیز اعالم کرد که این مقدار روغن بین کارخانه ها توزیع و پس‬ ‫از ان وارد بازار خواهد شــد و ارامش به بازار بازخواهد گشت‪ .‬هر چند بعد از این وضعیت عرضه روغن‬ ‫مایع در فروشگاه های زنجیره ای و بعد از ان در خرده فروشی ها بهتر شد و بازار به ثبات نسبی رسید‬ ‫اما با نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال کمبود روغن در بازار باز خودنمایی می کند و مردم نگران‬ ‫تهیه ان هستند‪.‬‬ ‫عباس قبادی دبیر ســتاد تنظیم بازار اعالم کرده اســت‪ :‬میانگین مصرف ماهانه روغن در کشور حدود‬ ‫‪ 150‬هزار تن است که در ماه گذشته بین ‪ 170‬تا ‪ 180‬هزار تن تولید روغن داشتیم‪ ،‬اما به جهت فضای‬ ‫روانی که در کشــور ایجاد شــد و برخی به ان اخبار در خصوص احتمال تغییر نرخ ارز و ‪ ...‬دامن زدند‬ ‫که موجب هجوم مردم به فروشگاه ها و افزایش تقاضا و شکل گیری احتکار خانگی شد و وقفه هایی در‬ ‫تولید و توزیع به وجود امد‪.‬‬ ‫عباس تابش‪ ،‬رئیس ســازمان حمایت هم خبر می دهد که «حداقل ‪ 4‬میلیون تن کاال ظرف چند روز‬ ‫اینده از گمرک ترخیص می شــود تا نیاز مردم کشــور تامین شــود‪ ،‬در طول سال هم شاهد بودیم که‬ ‫علی رغم شیوع ویروس کرونا و خالی شدن قفسه های فروشگاهی در سراسر دنیا هیچ کمبودی در کشور‬ ‫ما ایجاد نشد‪ ،‬برای ماه مبارک رمضان هم تدارک الزم دیده شده است و مشکلی ایجاد نخواهد شد‪:.‬‬ ‫رئیس سازمان حمایت گفته است «از مردم هم تقاضا داریم از احتکار های خانگی اجتناب کنند‪ ،‬اگر هر‬ ‫کس ‪ 2‬برابر نیاز خود کاال خریداری کند با تقاضای دوبرابری مواجه خواهیم شد»‪.‬‬ ‫وعده های تکراری مســئولین درباره حل مشــکالت مردم در خرید کاالهای اساسی از جمله روغن در‬ ‫حالی هر روز در قالب خبرهای متعدد منتشــر می شــود که هنوز مردم برای خرید روغن باید ساعت‬ ‫ها در صف بایستند تا شاید شانس به انها رو کرده و بتوانند روغن مورد نیاز خود را خریداری کنند‪.‬‬ ‫اما نکته مهم در اظهارات مسئولین احتکار خانگی روغن است براستی در شرایطی که هر روز کاالهای‬ ‫اساســی با رشــد قیمت روبه رو است و سبد درامدی خانواده ها هم مدام در حال کاهش است مردم با‬ ‫کدام درامد‪ ،‬روغن در خانه ها احتکار می کنند !! چرا مردم باید تاوان بی تدبیری مســئولین را بدهند‬ ‫و در نهایت متهم ردیف اول نابسامانی بازار روغن باشند‪.‬‬ ‫چرا مســئولین به جای حل مشــکالت در بدنه تولید و توزیع روغن مدام مردم را عامل اصلی التهابات‬ ‫بازار می دانند!‬ ‫مشــاهدات میدانی خبرنگار تســنیم از وضعیت بازار روغن نشــان از ان دارد که نه تنها برخوردی با‬ ‫تولیدکنندگان متخلف در فروش اجباری کاال به همراه روغن انجام نشده بلکه نکته قابل تامل اینجاست‬ ‫برخی از فروشگاه ها به جای انکه کاالهای خود را در فروشگاه عرضه کنند انها را راهی بازار کرده و با‬ ‫قیمت های باال به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه روغن های دولتی که باید برای فروش در فروشــگاه ها باشند بار زده شده و راهی بازار‬ ‫ازاد می شوند و جالب اینجاست هیچ کسی هم بر عملکرد فروشگاه ها نظارت ندارد و انها به راحتی‬ ‫روغــن های دولتی را در بازار گران تر می فروشــند ‪ .‬حتی تعدادی روغن ها در انبارها احتکار کرده تا‬ ‫شاید در روزهای اینده با قیمت ها باالتری در بازار بفروشند‪.‬‬ ‫در تصویــر زیــر روغــن های ســرخ کردنــی یک برنــد که باید بــا قیمــت ‪ 32‬هــزار و ‪ 200‬هزار‬ ‫تومــان در فروشــگاه هــا فروختــه شــود بارگیــری شــده و در نهایــت بــاالی ‪ 50‬هــزار تومان‬ ‫در بازار به فروش می رسد‪.‬‬ ‫عالوه بر این بر خالف صحبت های مســئولین در تامین حلب مــورد نیاز روغن های جامد این کاال با‬ ‫قیمت های بسیار باال در بازار به فروش می رسد البته اگر کسی بتواند انها را تهیه کند چراکه سوداگران‬ ‫بیشــتر به احتکار روغن جامد تمایل دارند تا فروش ان در بازار‪ .‬به عنوان نمونه روغن ‪ 5‬کیلویی جامد‬ ‫بــه جــای ‪ 72‬هزار تومان در بازار ‪ 140‬هزار تومان و روغن ســرخ کردنی ‪ 1.5‬لیتری به جای ‪ 16‬هزار‬ ‫تومان در بازار ‪ 25‬هزار تومان فروخته می شود‪ .‬نکته مهم اینجاست فروش اجباری کاال هم برقرار است‬ ‫و هنوز متوقف نشده است‪.‬‬ ‫در مجموع باید گفت چرا با وجود گزارشــات متعدد در فروش اجباری کاالها به همراه روغن هنوز این‬ ‫فروش غلط در بازار انجام شده و فقط مسئولین ان را جرم دانسته و برخوردی با متخلفین نمی کنند‪.‬‬ ‫به طور حتم اگر برخوردی می شد در روز روشن تولیدکننده اجباری به خرید سایر کاالها را به خریدار‬ ‫عنوان نمی کرد‪ .‬همچنین چرا با وجود تمام وعده ها در مدیریت عرضه روغن بازار احتکار این کاال داغ‬ ‫بوده و همه برای سود بیشتر به جای فروش روغن در صدد احتکار ان هستند! اگر بنا به گفته مسئولین‬ ‫تولید روغن نســبت به سال گذشته افزایش هم یافته است پس روغن ها راهی کدام بازار می شوند که‬ ‫مردم دستشان به انها نمی رسد!‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫موضــوع مناقصه‪ :‬تهیه ‪ ،‬تامین و خرید و پخش اســفالت جهت معابر ســطح‬ ‫شــهر مطابق شــرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و شــرایط مناقصه و‬ ‫قرارداد منضم ‪.‬‬ ‫مبلغ ســپرده شرکت در مناقصه ‪( 1/000/000/000 :‬یک میلیارد) ریال‬ ‫به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدی در‬ ‫وجه شهرداری کاشان‬ ‫مهلــت دریافت اســناد حداکثــر تــا تاریــخ ‪ 99/12/20‬از اداره پیمان و‬ ‫رســیدگی ‪ ،‬مهلــت قبــول پیشــنهادات حداکثر تــا تاریــخ ‪ 99/12/23‬و‬ ‫بازگشــایی پاکتها در مورخ ‪ 99/12/24‬در محل شــهرداری کاشان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصه ‪ ،‬حاضــر به عقد قرارداد در مهلت‬‫مقرر نشــوند ‪ ،‬سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫ کلیه هزینه های چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و شهرداری‬‫در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬‫تلفن‪) 031 ( 55440055 -8 :‬‬ ‫شهردار کاشان‪ -‬سعید ابریشمی راد‬ صفحه 2 ‫‪w‬‬ ‫‪ww.newsrahemardom.ir‬‬ ‫انتخابات‪1400‬‬ ‫کاندیداهای‪۱۴۰۰‬؛دوقطعیویکلشگراحتمالی!‬ ‫کمتر از چهار ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬باقی‬ ‫مانده‪ ،‬اما تاکنون تنها دو نفر به صورت قطعی امادگی خود‬ ‫را برای نامزدی در این انتخابات اعالم کرده اند‪ .‬انتخاباتی که‬ ‫در حالی که کمتــر از چهار ماه به ان باقی مانده بر خالف‬ ‫ادوار گذشته‪ ،‬فضای سردی بر ان حکمفرماست و بسیاری‬ ‫از شــخصیت های سیاسی هم تحت تاثیر این فضا‪ ،‬هنوز یخ‬ ‫احساس خدمتشان اب نشده است‪.‬‬ ‫علی مطهری روز پنج شــنبه ‪ ۷‬اســفند در یک نشســت‬ ‫خبری به صورت رســمی اعالم کرد که در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬به عنوان نامزد ریاست جمهوری نام نویسی‬ ‫خواهد کرد و گفت‪ :‬من با توجه به شرایط داخلی و خارجی‬ ‫کشــور احســاس کردم و با توجه به تجربه و توانایی که در‬ ‫خودم احســاس می کنم الزم دیدم وارد این میدان بشوم و‬ ‫تصمیــم گرفتم نامزدی خود را بــرای انتخابات اعالم کنم‪.‬‬ ‫برای انســانی که برای انجام وظیفه به میدان امده باشــد‪،‬‬ ‫شکســت معنی ندارد‪ .‬هر اتفاقی بیفتد برای ما خوشــایند‬ ‫است‪ .‬من صرفا احساس کردم در اینجا کسی مثل من باید‬ ‫وارد شود‪ .‬به خدا توکل می کنیم و هر چیزی که پیش اید‬ ‫خوب است‪.‬‬ ‫همچنین ســردار حســین دهقــان مشــاور فرمانده کل‬ ‫قــوا در صنایع دفاعی از دیگر شــخصیت هایی اســت که‬ ‫کاندیداتــوری خود بــرای انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬اعالم را کرده‬ ‫اســت‪ .‬دهقان در ‪ ۴‬اذر ‪ ۱۳۹۹‬با اعالم کاندیداتوری برای‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬اظهار کــرد‪ :‬خودم را‬ ‫یــک عنصر کامال ملی و انقالبــی و فردی می دانم که انچه‬ ‫تا به امــروز برایم مهم بوده‪ ،‬در اختیار گذاشــتن ظرفیت‬ ‫فکــری‪ ،‬اجرایی و ذهنی خــودم برای پیشــبرد اهداف و‬ ‫منافع نظام و انقالب بوده است‪.‬‬ ‫محمود احمدی نژاد یکی از اشخاصی است که با جنجال های‬ ‫همیشگی اش‪ ،‬خود را کاندیدای محبوب این انتخابات می داند‬ ‫و به همین دلیل از طرفی رسانه های مرتبط با او به صورت‬ ‫متداوم در حال انتشــار اخباری مبنی بر دعوت مردم نقاط‬ ‫مختلف از وی برای حضور در انتخابات هستند و از سوی دیگر‬ ‫خودش با اظهــارات و مصاحبه هایش تــاش می کند در‬ ‫کانــون توجهات قرار گیرد‪ .‬جدال لفظی او با حدادعادل که‬ ‫احتمال داده بود صالحیت احمدی نژاد باز هم تایید نشــود‬ ‫و ضدحمله ســریع احمدی نژاد و پیش کشــیدن ماجرای‬ ‫دست بوســی فرح پهلوی نشــان داد که او همچنان قابلیت‬ ‫جنجال سازی را دارد‪.‬‬ ‫از طرفی گفت وگوهایش با رســانه های خــارج از ایران به‬ ‫خصوص تلویزیون وابســته به عربستان سعودی و اظهاراتی‬ ‫که در مقایســه بــا رفتارهای گذشــته او باعث شــگفتی‬ ‫می شــود‪ ،‬یا نامه نگاری به سران دنیا از دیگر اقداماتی است‬ ‫که احمدی نژاد تالش دارد با ان ها توجه ها را به سوی خود‬ ‫جلب کند‪ .‬هرچند عباســعلی کدخدایی سخنگوی شورای‬ ‫نگهبان عنوان کرد که کسانی که پیش از این رد صالحیت‬ ‫شــده اند امیدی به تایید صالحیت نداشته باشند اما با این‬ ‫وجود احمدی نژاد نشــان داده که چندان به حرف دیگران‬ ‫توجهی ندارد و کار خود را می کند‪.‬‬ ‫از طرفی برخی اطرافیان محمدباقر قالیباف بر کاندیداتوری‬ ‫او اصرار دارند و از ســوی دیگر برخی نزدیکان سیدابراهیم‬ ‫رئیســی‪ ،‬وی را کاندیدای اصولگرایان معرفی می کنند‪ .‬این‬ ‫در حالی اســت که هر کــدام از این دو نفر ریاســت یکی‬ ‫از قوای کشــور را در دســت دارد‪ .‬به گفتــه علی مطهری‪،‬‬ ‫کاندیداتــوری قالیبــاف به عنوان رئیــس مجلس به نوعی‬ ‫بی احترامی بــه رای مردم تهران که به او به عنوان نماینده‬ ‫مجلس رای دادند به حســاب می اید و بنا به اعتقاد برخی‬ ‫نیروهای حزب اللهی‪ ،‬کاندیداتوری رئیســی‪ ،‬بی توجهی وی‬ ‫به حکم ریاست قوه قضاییه خواهد بود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر امیرحسین قاضی زاده هاشمی در ‪ ۲۴‬خرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در صفحه شخصی خود در توییتر در واکنش به مطرح‬ ‫شــدن نام رییســی برای حضور در انتخابات ‪۱۴۰۰‬نوشته‬ ‫بود‪« :‬ســخن برادرم اقای امیرابادی بر لزوم حضور ایت اهلل‬ ‫رئیســی در انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬جدید نیســت‪ .‬جمع بندی‬ ‫بسیاری از انقالبی ها همین بود که مطرح هم شد اما ایشان‬ ‫به شــدت مخالفت کردند و ضمن تاکید بر برنامه ‪ ۵‬ســاله‬ ‫خود در قوه قضاییه‪ ،‬طــرح بحث های این چنینی را انحراف‬ ‫در مسیر تحولی قوه و گفتمان مبارزه با فساد دانستند‪».‬سعید‬ ‫جلیلی که نتوانســت در انتخابات ‪ ۱۳۹۲‬به پاستور راه یابد‬ ‫یکی از گزینه هایی اســت که از ســوی برخی جریانات در‬ ‫جناح راســت به عنوان کاندیدای اصلح مطرح شــده است‪.‬‬ ‫جلیلی در این چند ســال با دولت در ســایه معروف خود‬ ‫و انجام ســفر به نقاط مختلف کشــور تالش کرد بیشتر به‬ ‫معرفی خود بپردازد اما همچنان بخشی از اصولگرایان برای‬ ‫اجماع بر کاندیداتوری او توافق ندارند‪.‬‬ ‫رســتم قاســمی وزیر نفت دولت دو سال پایانی دولت دوم‬ ‫احمدی نژاد که ســابقه نظامی بــودن و فرماندهی قرارگاه‬ ‫ســازندگی خاتم االنبیــاء را هم در کارنامــه دارد از جمله‬ ‫کاندیداهای احتمالی اصولگرایان به حساب می اید‪ .‬قاسمی‬ ‫در ‪ ۱۴‬بهمن ‪ ۱۳۹۹‬در پاســخ به این سوال که نام شما به‬ ‫عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری مطرح‬ ‫می شود‪ ،‬ایا به کاندیداتوری در ‪ ۱۴۰۰‬فکر می کنید یا خیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هر کسی ممکن است به خیلی چیزها فکر کند‪ ،‬فکر‬ ‫کردن مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫ول‬ ‫تا‬ ‫نوب‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫اجاره غرفه های تجاری شهرداری بندرترکمن‬ ‫شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد ماده ( ‪ )13‬ایین نامه مالی شهرداریها و بند ‪ 2‬مصوبه شماره ‪ 74‬مورخ ‪ 1399/08/10‬شورای اسالمی شهر بندرترکمن نسبت به‬ ‫واگذاری یازده (‪ )11‬واحد تجاری به مدت یک سال به صورت استیجاری طبق شرایط ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) اقدام نماید‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مزایده تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir:‬انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ثبت نام در مزایده و ارائه پاکات به نشانی بندرترکمن‪ -‬خیابان شهرداری ‪ -‬شهرداری‬ ‫بندرترکمن واحد امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 09111766037‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫‪-1‬واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده‪ 5 :‬درصد قیمت پایه کارشناسی غرفه‬ ‫‪-2‬تاریخ انتشار مزایده در سامانه‪ :‬چهارشنبه مورخ ‪1399 / 12 / 13‬‬ ‫‪-3‬مهلت دریافت اسناد از سامانه‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬بعد از ظهر چهارشنبه مورخ ‪1399 / 12 / 20‬‬ ‫‪-4‬مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬بعد از ظهر سه شنبه ‪1399 / 12 / 26‬‬ ‫‪-5‬زمان و مکان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 13‬بعد از ظهر چهارشنبه مورخ ‪ 1399 / 12 / 27‬در دفتر شهردار برگزار می گردد‪.‬‬ ‫‪-6‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-7‬چنانچه برندگان نفر اول‪ ،‬دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده انان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫سایر موارد در اسناد مزایده موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان در مهلت مقرر باید کلیه اسناد و فرم های مربوطه را با قید اینکه مورد قبول است امضا و ضمیمه پیشنهاد‬ ‫کرده و نسبت به ثبت بارگذاری اسناد تکمیل شده مزایده و پاکات ( الف‪ ،‬ب) در سامانه ستاد اقدام و پاکت ( الف) را تا تاریخ ‪ 1399 /12 / 26‬به واحد امور قراردادهای‬ ‫شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول روز چهارشنبه‪ 1399/12/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم روز چهارشنبه‪1399/12/20 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4136‬‬ ‫عزت اهلل ضرغامی رئیس اســبق ســازمان صداوســیما از‬ ‫دیگر شــخصیت هایی اســت که با رفتارهــای اخیر خود‬ ‫گمانه زنی هایی را درباره کاندیداتوری اش مطرح کرده است‪.‬‬ ‫او که در ســال ‪ ۱۳۹۶‬هم اعالم حضــور کرد‪ ،‬اما مجبور به‬ ‫کنار رفتن شد‪ ،‬این بار تالش دارد با نشان دادن شخصیتی‬ ‫متفاوت و فارغ از جناح های سیاســی‪ ،‬خــود را کاندیدایی‬ ‫خاکستری نشان دهد‪ .‬ضرغامی که در سال های اخیر تالش‬ ‫کرده با شــخصیت های مختلف جناح های متفاوت سیاسی‬ ‫کشــور جلسات بحث و گفت وگو داشــته باشد در ‪ ۳۰‬دی‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در توییتر نوشــت‪« :‬جریانهای خودبرتربین سیاسی‪،‬‬ ‫اکثریت مردم را قشر خاکستری می دانند و خودشان را قشر‬ ‫ســفید و قبه نور! انان غافل از «سیاهی» های خودشان‪ ،‬به‬ ‫دنبال «سپید» کردن دیگرانند‪ .‬خود را‪‎‬خاکستری بدانیم و‬ ‫به ان افتخار کنیم‪».‬‬ ‫حمیدرضاحاجــی بابایــی وزیــر اموزش وپــرورش دولت‬ ‫دوم احمدی نــژاد و نماینده شــش دوره مجلس شــورای‬ ‫اســامی که اکنون رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه و‬ ‫محاســبات مجلس هــم اخیرا در گفت وگو با یک رســانه‬ ‫محلی همــدان از کاندیداتوری خــود در انتخابات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خبر داده اســت‪ ،‬اما واکنش چندانی از ســوی اصولگرایان‬ ‫دریافــت نکــرده اســت‪ .‬او در انتخابــات ‪ ۱۳۹۶‬هــم‬ ‫کاندیــدا شــد ولــی نتوانســت در جمــع کاندیداهــای‬ ‫نهایی حاضر شود‪.‬ســردار ســعید محمد فرمانــده قرارگاه‬ ‫ســازندگی خاتم االنبیــاء دیگر شــخصیتی اســت که در‬ ‫برخی رســانه ها و فضای مجــازی تبلیغات زیــادی برای‬ ‫حضورش در انتخابات می شــود‪ .‬او هنوز به صورت رسمی‬ ‫اعــام نامزدی نکــرده اما به نظر می رســد کمپین بزرگی‬ ‫برایش تدارک دیده شده است‪.‬‬ ‫از محســن رضایــی هــم نباید غافل شــد‪ .‬دبیــر مجمع‬ ‫تشــخیص مصلحت نظــام که از ســال ‪ ۱۳۸۴‬ســودای‬ ‫ریاست جمهوری در ســر دارد و هر بار به دلیلی نمی تواند‬ ‫مســافر پاســتور شــود گویا این بار تــاش دارد خود از‬ ‫اصولگرایــان فاصله گرفته و به عنوان کاندیدایی مســتقل‬ ‫اماده انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬شود‪.‬‬ ‫در این میــان امید اصلی اعتدالیون و البته اصالح طلبان به‬ ‫محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دولت روحانی اســت‪.‬‬ ‫انها معتقدند اگــر در این هفته های باقی مانده تا انتخابات‬ ‫دولت بتواند تحریم هــای امریکا علیه ایران را لغو کند و از‬ ‫برجام نتایج دلخواهــی بگیرد‪ ،‬ظریف می تواند این ظرفیت‬ ‫را داشــته باشــد که به عنوان معمار برجام‪ ،‬رای باالیی به‬ ‫دست بیاورد‪ .‬هرچند که خود ظریف تاکنون در اظهاراتش‬ ‫قاطعانه کاندیدا شــدن خود را رد کرده‪ ،‬اما در سیاست به‬ ‫خصوص در نزدیکی انتخابات هر لحظه ممکن اســت اتفاق‬ ‫جدیدی بیفتد‪.‬‬ ‫ســید حســن خمینی تولیت حرم امام خمینی (ره) هم از‬ ‫دیگر چهره های محبــوب اصالح طلبان در این انتخابات به‬ ‫حساب می اید که خیلی ها روی سرمایه اجتماعی او حساب‬ ‫کرده اند‪ .‬هرچند نداشتن ســابقه اجرایی می تواند به نقطه‬ ‫ضعف بزرگی برای او بدل شــود‪ .‬برگزاری اولین جلسه نهاد‬ ‫اجماع ساز اصالح طلبان که فعال بهزاد نبوی به ریاست سنی‬ ‫ان رسیده اســت در جماران یکی از سیگنال هایی بود که‬ ‫ذهن بسیاری را به سمت خمینی جوان برد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر اســحاق جهانگیری و محمدرضا عارف به‬ ‫عنوان دو گزینه که ممکن اســت از فیلتر شــورای نگهبان‬ ‫بگذرند برای اصالحطللبان مطرح هســتند‪ .‬هرچند کارنامه‬ ‫ناامیدکننده ســه ســال اخیــر دولت روحانــی و وضعیت‬ ‫اقتصادی کشــور‪ ،‬ممکن اســت جهانگیــری را به عنوان‬ ‫عضــوی از دولــت دوازدهم دچار ریزش رای شــدید کند‪.‬‬ ‫شاید وضعیت جهانگیری یا ظریف با برجام و چیدن هرچه‬ ‫سریع تر میوه های ان گره خورده باشد‪.‬‬ ‫محمــد عارف هــم که بــه عنوان نفــر اول تهــران وارد‬ ‫انتخابات مجلس دهم شــده بود بــا عملکرد و به خصوص‬ ‫ســکوت های معروفــش در چهــار ســال نمایندگــی‪ ،‬با‬ ‫انتقــادات زیادی حتــی در میــان اصالح طلبــان مواجه‬ ‫اســت‪ ،‬امــا به هــر حال بــه عنوان کســی که بــا کنار‬ ‫کشــیدنش بــه نفــع روحانــی در ســال ‪ ،۱۳۹۲‬کمک‬ ‫زیــادی در انتخاب رئیس جمهــور کرد توقــع دارد مورد‬ ‫حمایت اصالح طلبان قرار گیرد‪.‬‬ ‫محسن هاشمی رفسنجانی رئیس فعلی شورای شهر تهران‬ ‫دیگر گزینه ای اســت که حــزب کارگزاران و بســیاری از‬ ‫تکنوکرات های جناح چــپ و اعتدالی‪ ،‬او را کاندیدای خود‬ ‫می دانند‪ ،‬اما هاشــمی هم در اخریــن اظهار نظرهای خود‬ ‫فعال نامزدی اش را تایید نکرده است‪.‬‬ ‫در این میان حزب مردمســاالری که تاکید شــدیدی روی‬ ‫لزوم حضور اصالح طلب خالص در انتخابات دارد قرار است‬ ‫دبیر کل خود یعنی مصطفــی کواکبیان را به عنوان نامزد‬ ‫معرفــی کند‪ .‬او که ســابقه نمایندگی مجلس را دارد پیش‬ ‫از ایــن دو بار در انتخابات ریاســت جمهوری رد صالحیت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مســعود پزشــکیان وزیر بهداشــت دولت دوم سیدمحمد‬ ‫خاتمــی و نماینــده ادوار مجلــس کــه در مجلس دهم‬ ‫نایب رئیــس بود از گزینه هایی اســت که بــه گفته برخی‬ ‫کارشناسان می تواند پدیده انتخاباتی اصالح طلبان باشد‪ .‬او‬ ‫اخیرا هم در یک برنامه تلویزیونی احتمال کاندیدا شــدن‬ ‫خود را رد نکرد و با ادبیات خاص خود نشان داد در صورت‬ ‫تایید صالحیت ممکن است بتواند در جذب ارای بخشی از‬ ‫مردم موفق باشد‪.‬‬ ‫ســید صادق خــرازی دبیر کل حــزب نــدای ایرانیان از‬ ‫دیپلمات های باسابقه جناح چپ که در دولت خاتمی سفیر‬ ‫بوده و با جناح راســت هم مناسبات دوستانه ای دارد‪ ،‬دیگر‬ ‫سیاســتمداری اســت که مدتی اســت به برخی شهرهای‬ ‫کشــور سفر کرده و برای نامزد شــدن در انتخابات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خیز برداشته است‪.‬‬ ‫حــزب اعتماد ملی که دبیر کلی فعلی ان در حصر اســت‬ ‫و گفتــه شــده باید دبیر کلــی جدیدی انتخــاب کند‪ ،‬به‬ ‫گفته اسماعیل گرامی مقدم ســخنگوی این حزب بنا دارد‬ ‫محمدعلی افشانی از سیاســتمداران باسابقه اصالح طلب و‬ ‫شهردار پیشین تهران را به عنوان کاندیدا معرفی کند‪.‬‬ ‫طی مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور در بانک مرکزی از صیدی قدردانی شد‬ ‫نوسازی ‪ ١٠‬هزار مسکن روستایی با حمایت بانک صادرات‬ ‫نور محمد طراج‪ -‬شهردار بندرترکمن‬ ‫اگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫اداره کل منابع طبیعی استان در نظر دارد‪ ،‬عملیات شرح ذیل را طبق مندرجات اوراق مناقصه به صورت پیمانی و با فهرست بهاء پایه ابخیزداری و منابع طبیعی سال ‪ 1399‬بدون تعدیل و‬ ‫مابه تفاوت به شرکت های دارای گواهی صالحیت از سازمان برنامه بودجه رشته اب یا کشاورزی(واجد شرایط) واگذار نماید‪ .‬لذا جهت دریافت اسناد و پیشنهاد قیمت به سایت ‪setadiran.ir‬‬ ‫مراجعه نمایید‪ .‬الزم به ذکر است پروژه های مشخص شده در توضیحات در مرحله تجدید مناقصه می باشند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه ‪ :‬عملیات سنگی مالتی‬ ‫ردیف‬ ‫شرح عملیات‬ ‫محل اجرا‪ ،‬حوزه‪ /‬شهرستان‬ ‫مدت زمان(ماه)‬ ‫مبلغ ضمانت نامه(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫عملیات سنگی مالتی‬ ‫نقنه ‪ -‬بروجن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪395300000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عملیات سنگی مالتی‬ ‫وستگان‪ -‬بروجن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪632310000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عملیات سنگی مالتی‬ ‫دوپالن‪/‬کیار‬ ‫‪4‬‬ ‫‪315300000‬‬ ‫توضیحات‬ ‫تجدید مناقصه‬ ‫‪ -1‬کارفرما ‪ :‬اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪ -2‬محل پرداخت از محل صندوق توسعه ملی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 99/12/13‬به مدت سه روز توزیع می گردد‪(.‬از طریق سامانه ستاد)‬ ‫‪ -4‬اخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ساعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪99/12/ 26‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬پیشنهادهای واصله در ساعت ده صبح مورخ ‪99/12/27‬در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت ‪ setadiran.ir‬مراجعه نمایید و جهت پاسخگویی به سواالت و ابهامات به ادرس خیابان کاشانی ‪ -‬اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان ‪ -‬امور‬ ‫قراردادها مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫اداره کل منابع طبیعی وابخیزداری استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫​طــی مراســمی کــه بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور‪ ،‬رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی و رئیس بنیاد مســکن انقالب اســامی در بانک مرکزی برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬از مدیرعامل بانک صادرات ایران بابت پرداخت تســهیالت نوســازی و‬ ‫بهسازی ‪ ١٠‬هزار مسکن روســتایی در سال جاری قدردانی شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی بانک صادرات ایــران‪ ١٠ ،‬هــزار و ‪ ٢٨٢‬واحد‬ ‫مســکونی روستایی با تســهیالت حمایتی ‪ ٣‬هزار میلیارد ریالی بانک صادرات‬ ‫ایران در ‪ ١١‬ماه اول ســال ‪ ٩٩‬بازسازی و نوسازی شده است‪.‬‬ ‫بهســازی و نوســازی مســکن روســتایی به عنوان یکی از اهــداف بلندمدت‬ ‫بــرای حمایــت از اقشــار اســیب پذیر روســتایی و جلوگیری از مشــکالت‬ ‫و تلفــات جانــی و مالــی حــوادث غیرمترقبه در مناطق روســتایی کشــور‬ ‫از ســا ل های گذشــته مورد توجــه بانک صــادرات ایران بــوده و همچنان‬ ‫پیگیــری می شــود ایــن بانک طی ســال ‪ ٩٨‬نیز بــا پرداخت بیش از ســه‬ ‫هــزار و ‪ ٧١٩‬میلیــارد ریال‪ ،‬بهســازی و نوســازی ‪ ١٦‬هــزار و ‪ ١٨٨‬واحد‬ ‫مسکونی روســتایی در کشور را بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫حمایت هــای بانک صادرات ایران در بخش مســکن روســتایی در ســال ‪٩٨‬‬ ‫با احــداث ‪ ٦٩٤‬حمام روســتایی با تســهیالتی بالــغ بــر ‪ ٢٩‬میلیارد ریال‬ ‫تــداوم داشــته و در ‪ ١١‬ماه ابتدای ســال ‪ ٩٩‬نیز ســاخت حمام روســتایی‬ ‫در ‪ ٢٢٢‬روســتای کشــور با تســهیالت ‪ ٢١‬میلیارد ریالی این بانک به انجام‬ ‫رســیده اســت‪.‬در پی وقوع زلزله در شــهر «سی سخت» اســتان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمــد برنامــه عملیاتی پرداخت تســهیالت حمایتی بانک صادرات ایران‬ ‫به اســیب دیدگان مناطق مختلف این اســتان اغاز شده است‪.‬‬ ‫همچنیــن در اییــن تجلیــل از عملکرد شــبکه بانکی کشــور در طرح ویژه‬ ‫بهســازی و بازسازی مناطق ســانحه دیده که با حضور اســحاق جهانگیری‪،‬‬ ‫معــاون اول رئیس جمهور در بانک مرکزی برگزار شــد‪ ،‬از حجت اله صیدی‪،‬‬ ‫مدیرعامــل بانــک صادرات ایران بــه دلیل عملکرد شایســته ایــن بانک در‬ ‫حمایت از نوســازی و بهسازی مســکن روستایی قدردانی شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫چهار شنبه ‪ 13‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4136‬‬ ‫خبر‬ ‫بیشترین سهم اقتصاد مقاومتی شرکت گاز به عهده خراسان رضوی است‬ ‫تامین امنیت انرژی با توجه به نقش حیاتی ان در استمرار توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها‪ ،‬از جمله‬ ‫محورهای مهم راهبرد مدون کشــورهای جهان اســت‪ .‬در این میان گاز طبیعی یکی از منابع باارزش‬ ‫تامین انرژی است که افزون بر نقش گرمابخشی‪ ،‬از ارکان تولید و رشد صنعتی کشورهاست‪ .‬گسترش‬ ‫شــبکه های گاز از عناصر اصلی عدالت اجتماعی است که در توســعه مناطق محروم و کاهش دغدغه‬ ‫روستاییان و حتی افزایش شاخص های سالمت در مناطق محروم هم موثر است‪.‬‬ ‫گازرســانی به روستاهای خراسان رضوی‪ ،‬افزون بر ایجاد ســهولت در زندگی روزمره ساکنان‪ ،‬توسعه‬ ‫صنایع کوچک و اشــتغال و تولید روســتایی را در پی داشته و ســبب مهاجرت معکوس و ماندگاری‬ ‫روســتاییان شده است‪ .‬عملکرد شــرکت گاز خراسان رضوی در حوزه گازرســانی شهری‪ ،‬روستایی و‬ ‫صنعتی به ویژه در هشت سال گذشته‪ ،‬نشان از جهشی چشمگیر دارد‪ ،‬به گونه ای که میانگین بهره مندی‬ ‫خانوار شهری و روستایی استان از ‪ ۵۶‬درصد در ابتدای دولت های یازدهم و دوازدهم به ‪ ۹۸‬درصد در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬رسیده است‪ ،‬همچنین با مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر مجوز سرمایه گذاری شرکت گاز برای‬ ‫بهره مندی صنایع‪ ،‬شاهد اقدام های قابل توجه در حوزه گازرسانی به صنایع استان هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان خراســان رضوی می گوید‪ :‬در برنامه سال ‪ ۱۳۹۹‬شرکت ملی گاز ایران‪،‬‬ ‫بیشــترین سهم خانوار روستایی و میزان واحدهای تولیدی صنعتی در حال گازرسانی کشور متعلق به‬ ‫خراســان رضوی است‪ .‬این استان با برنامه گازرسانی به ‪ ۲۶‬هزار خانوار روستایی و ‪ ۹۶۰‬واحد تولیدی‬ ‫و صنعتی در ســال ‪ ،۹۹‬اســتان پیشگام و بهره ور حوزه گازرسانی روســتایی و صنعتی کشور شناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حســن افتخاری ادامه می دهد‪ :‬خراسان رضوی با بیش از ‪ ۳۶‬هزار کیلومتر شبکه گازرسانی که بالغ بر‬ ‫‪ ۹.۲۳‬درصد شــبکه سراسری است‪ ،‬رکورددار این حوزه در کشور است و از نظر تعداد مشترکان نیز با‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۴۸‬هزار و ‪ ۸۹۴‬مشــترک تا پایان دی ماه ‪ ،۹۹‬پس از اســتان تهران در رتبه دوم کشور‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در بخش شــهری هم ‪ ۱۰۰‬درصد خانوار واجد شرایط استان (‪ ۷۹‬شهر)‪ ،‬زیر پوشش‬ ‫شــبکه گاز طبیعی قرار دارند‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬برنامه شــرکت گاز اســتان در سال ‪ ۱۳۹۹‬منطبق بر‬ ‫برنامه های اقتصاد مقاومتی وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران تدوین شده است‪.‬‬ ‫افتخاری ادامه می دهد‪ :‬مطابق برنامه ریزی و مطالعات فنی و مهندسی انجام شده‪ ،‬روستاهایی در برنامه‬ ‫گازرســانی قرار گرفته اند که دارای بیشترین تعداد خانوار هستند‪ ،‬به طوری که در نتیجه گازرسانی به‬ ‫روستاهای با جمعیت منطقی برنامه گازرسانی به روستاها توجیه اقتصادی و بهره وری حداکثری دارند‪.‬‬ ‫با انجام این برنامه و گازرســانی به بیشترین خانوارهای روستایی تا پایان امسال‪ ،‬خراسان رضوی از دو‬ ‫بعد تعداد روســتای گازدار و تعداد خانوار روستایی زیر پوشش گاز طبیعی به ترتیب با ‪ ۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫روستا و بالغ بر ‪ ۵۰۱‬هزار خانوار روستایی در جایگاه نخست کشور قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان در ادامه با بیان اینکه ضریب برخورداری روستایی استان از گاز طبیعی‬ ‫در سال های نه چندان دور از میانگین کشوری هم کمتر بوده است‪ ،‬می گوید‪ :‬این موضوع به عنوان یکی‬ ‫از گالیه های وزیر نفت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در بعضی از نشست ها مطرح شده‬ ‫بود‪ .‬هم اکنون در بخش روســتایی اســتان‪ ۹۳.۲ ،‬درصد جمعیت معادل ‪ ۴۹۱‬هزار و ‪ ۱۱۸‬خانوار‪ ،‬زیر‬ ‫پوشش گاز طبیعی قرار دارند‪.‬افتخاری با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم تنها ‪ ۹۴۶‬روستای استان‬ ‫گازدار بودند‪ ،‬می گوید‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۷۰۲‬روســتای واجد شــرایط بهره مندی از گاز طبیعی در خراســان‬ ‫رضوی وجود دارد که تاکنون ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۶۴‬روستا گازرسانی شده و عملیات اجرایی در ‪ ۲۴۶‬روستای‬ ‫دیگر هم در حال اجرا و گازرسانی به ‪ ۹۲‬روستای باقی مانده هم در مرحله پیمان سپاری است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال هم تاکنون‪ ۲۰۵ ،‬روستای استان گازرسانی شده است‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫حجــم ریالی پروژه های گازرســانی در حال اجرای اســتان ‪ ۴,۸۱۰‬میلیارد و حجــم ریالی پروژه های‬ ‫گازرسانی در برنامه های اتی این شرکت نیز ‪ ۲,۳۱۸‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز خراسان رضوی به اجرای پروژه های خط تقویت انتقال‪ ،‬رینگ تغذیه و بازنگری‬ ‫شــبکه گازرسانی در شهر مشهد اشــاره می کند و می گوید‪ :‬بیش از یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار مشترک‬ ‫گاز در شهر مشهد وجود دارد که به تنهایی از تعداد مشترکان ‪ ۲۵‬استان کشور بیشتر است‪ ،‬همچنین‬ ‫تامین گاز در شهرســتان های طرقبه و شــاندیز‪ ،‬نیروگاه ها و صنایع بســیار زیادی هم در اطراف این‬ ‫شــهر وظیفه و مسئولیت شرکت گاز خراســان رضوی را در نگهداشت بهینه تاسیسات در شهر مشهد‬ ‫دوچندان می کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪w w w . n e w s r a hemardom.ir‬‬ ‫روس ها رفتند؛ استین ها را باال زدیم‬ ‫*اواخر دهه ‪ ۸۰‬شمسی بود که مدیرعامل‬ ‫وقت شــرکت مهندســی و توســعه نفت‬ ‫صدایــم کــرد و گفت «با رو س هــا که به‬ ‫توافق نرســیدیم‪ ،‬انها برای منافع بیشــتر‬ ‫بــه البدره عــراق رفته اند‪ .‬بایــد خودمان‬ ‫اســتین ها را باال بزنیم و توســعه میدان‬ ‫نفتی اذر را اغاز کنیم»‪.‬‬ ‫بــه منطقــه امــدم تــا بررســی اجمالی‬ ‫از روی ســطح میدان داشــته باشــم‪ .‬با‬ ‫راهنمایــی یکــی از خوبان ایــام‪ ،‬جناب‬ ‫اقــای کمریان و برای دریافت مجوز ورود‬ ‫به منطقه مرزی ســراغ مســئول ان زمان‬ ‫«حــاج عمران محمــدی» رفتیم‪ .‬موضوع‬ ‫را گفتــم‪ .‬مکثی کرد و ســپس یک تفنگ‬ ‫کالشــینکف به دســتم داد و گفت برویم‬ ‫میدان‪ .‬پرسیدم تفنگ برای چه؟ گفت در‬ ‫میدان می گویم‪.‬‬ ‫میدان هنوز مین روبی نشــده بود و هنوز‬ ‫همه جــا میــراث مرگبــار باقی مانــده از‬ ‫جنــگ تحمیلی دیده می شــد‪ .‬با احتیاط‬ ‫قــدم برمی داشــتم‪ ،‬امــا حاج عمــران با‬ ‫اطمینــان و صالبت راه می رفت‪ .‬بخشــی‬ ‫از میــدان اذر را تا لب مرز و نیز بخشــی‬ ‫از میــدان چنگوله را قدم زدیــم و تقریباً‬ ‫وســعت میدان را در شــرق‪ ،‬غرب‪ ،‬شمال‬ ‫و جنــوب ارزیابــی کــردم‪ .‬در خالل این‬ ‫قــدم زدن ها گفت «حدود ‪ ۱۶ ،۱۵‬ســال‬ ‫داشــتم‪ .‬ان موقع این تفنگ که در دست‬ ‫شماســت شــاید کمی از قد من کوتا ه تر‬ ‫بود‪ .‬به همراه دیگــر ایالمی ها و نیز دیگر‬ ‫هموطنــان برای پاســداری از این منطقه‬ ‫به اینجا امدیم و با جانفشــانی و رشادت‬ ‫و شــهادت همرز م هایــم توانســتیم این‬ ‫بخــش از خاکمان را دوباره به ســرزمین‬ ‫مادری خود بازگردانیم‪ .‬حاال نوبت شــما‬ ‫مهندســان و دیگر کارکنــان صنعت نفت‬ ‫اســت که با تالش و تدبیر خود و توســعه‬ ‫منابع زیرزمینی‪ ،‬ضمن تامین منافع ملی‪،‬‬ ‫بومی سازی بیش از‪ ۵‬هزارقطعه در پاالیشگاه بندرعباس‬ ‫به منظور حمایت از ســاخت داخل‪ ،‬تاکنون بیش از ‪ ۵‬هزار قطعه پاالیشگاهی با تکیه بر توان داخلی‬ ‫در شرکت پاالیش نفت بندرعباس بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫صنعت نفت همواره به عنوان بزرگ ترین بخش اقتصادی کشــور شناخته می شود و از طریق توسعه‬ ‫تعامالت بین المللی‪ ،‬نقشــی موثر در پیشــبرد اهداف دیپلماســی اقتصــادی و تضمین امنیت ملی‬ ‫ایفا کرده اســت‪ .‬امروزه کشــور ما با داشــتن ذخایر هیدروکربور مایع (نفت خام‪ ،‬مایعات و میعانات‬ ‫گازی) و ذخایــر گازی و با قرار گرفتن در رتبه نخســت دنیا از حیــث برخورداری از مجموع ذخایر‬ ‫هیدروکربوری‪ ،‬در جایگاه ویژه ای از لحاظ امنیت انرژی در جهان قرار دارد‪ .‬از این رو بدیهی است که‬ ‫صنایع وابسته به نفت و گاز در کشور‪ ،‬از قدمت و اهمیت ویژه ای برخوردار باشد‪ .‬یکی از مواردی که‬ ‫در پتروشــیمی ها و پاالیشگاه ها در سال های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته‪ ،‬بحث بومی سازی‬ ‫قطعات‪ ،‬فرایند مهندسی معکوس و ساخت داخل قطعات است‪.‬‬ ‫مهندســی معکوس و ســاخت داخل تجهیزات صنعت نفت و گاز‪ ،‬با توجه به افزایش قیمت دالر از‬ ‫نظر اقتصادی توجیه مناسبی خواهد داشت و در عین حال می تواند به چرخه تولید در داخل کشور‬ ‫کمک شــایانی کند و موجبات خودکفایی این صنعت را تا حد قابل توجهی به وجود اورد‪ .‬مســئله‬ ‫اصلی در حوزه مهندســی معکوس و ساخت داخل تجهیزات و قطعات پاالیشگاه و پتروشیمی‪ ،‬عدم‬ ‫امکان جابه جایی این قطعات اســت‪ ،‬به همین دلیل در بسیاری از موارد می توان با استفاده از تجربه‬ ‫شــرکت های توانمند در این حوزه و ضمن استقرار تیم طراحی و مهندسی معکوس مجرب‪ ،‬در بازه‬ ‫زمانی مشــخص به انجام فرایند اندازه برداری‪ ،‬تهیه نقشه های دستی‪ ،‬الگوسازی سه بعدی‪ ،‬شناسایی‬ ‫تلرانس ها‪ ،‬انالیز متریال و سرانجام نظارت بر ساخت قطعات اقدام کرد‪.‬‬ ‫شــرکت پاالیش نفت بندرعباس‪ ،‬یکی از پاالیشــگاه های مهم و راهبردی به شمار می رود که قدمتی‬ ‫بازگشت گاز مایع به سبد سوخت هیچ مزیتی برای کشور ندارد‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی ایران گفت‪ :‬بازگشت گاز مایع (ال پی جی) به‬ ‫ســبد ســوخت و توزیع ان‪ ،‬هیچ مزیت اقتصادی‪،‬‬ ‫قیمتی و زیست محیطی برای کشور ندارد‪.‬‬ ‫علیرضا صادق ابادی در حاشیه بازدید از بزرگترین‬ ‫کارخانــه تولید تامین مخازن گاز طبیعی فشــرده‬ ‫(ســی ان جی) ادامه داد‪ :‬افزایش سهم گاز در سبد‬ ‫سوخت کشور در شورای انرژی مصوب شده است‬ ‫و منتظر تصویب در هیئت وزیران هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این اقدام ســهم ســی ان جی در سبد‬ ‫ســوخت خودروهای بنزینی‪ ،‬دیزلی و لوکوموتیوها‬ ‫افزایش می یابد‪.‬مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فراورده های نفتی با بیان اینکه گاز طبیعی‬ ‫یکی از مزیت های مهم کشــور اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مزیت را نمی توان نادیده گرفت‪ ،‬زیرا هیچ سوختی‬ ‫از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی قابل رقابت در‬ ‫ایران نیســت‪ .‬صادق ابادی با تاکید بر اینکه صدها‬ ‫میلیارد دالر برای ایجاد زیرســاخت های الزم برای‬ ‫توســعه شبکه گاز کشــور انجام شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اکنــون بیش از ‪ ۹۰‬درصد از جمعیت کشــور زیر‬ ‫پوشش شبکه گاز قرار دارند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬گاز طبیعی‪ ،‬ســوخت ملی اســت و‬ ‫بیشــترین سرمایه گذاری در کشــور در این زمینه‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش‬ ‫فراورده های نفتی با بیان اینکه در تالشیم تا سهم‬ ‫گاز به ســهم قابل قبولی در ســبد سوخت کشور‬ ‫برسد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬رشد مصرف بنزین در کشور باید‬ ‫با ســی ان جی جایگزین شــود‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫یکی از بزرگترین ظرفیت های کشــور که صادرات‬ ‫بنزین است از دست می رود و مهمترین نقطه قوت‬ ‫در شرایط تحریم به نقطه ضعف تبدیل می شود‪.‬‬ ‫صادق ابادی تاکید کــرد‪ :‬اقتصادی ترین جایگزین‬ ‫برای بنزین در کشور‪ ،‬سی ان جی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه با سرمایه گذاری یک میلیارد‬ ‫دالری می تــوان ‪ ۲۰‬میلیــون لیتــر بنزیــن را با‬ ‫سی ان جی جایگزین کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که اگر‬ ‫بخواهیم ظرفیت پاالیش ‪ ۲۰‬میلیون لیتر بنزین را‬ ‫ایجاد کنیم نیاز به ‪ ۱۵‬میلیارد دالر ســرمایه و پنج‬ ‫ســال زمان است که معادل سه پاالیشگاه اصفهان‪،‬‬ ‫تهران و الوان می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتــی تاکید کرد‪ :‬بــا این کار افــزون بر تحمیل‬ ‫هزینه های بیشــتر‪ ،‬به مدت پنج ســال عدم النفع‬ ‫صادرات بنزین نیز به کشور تحمیل می شود‪.‬‬ ‫صادق ابادی به بازگشــت گاز مایع به سبد سوخت‬ ‫اندیشــان اطلس (توانا) با اشــاره به بومی ســازی‬ ‫مینــی ال ان جی هــا در کشــور گفت‪ :‬بــا داخلی‬ ‫ســازی و بومی کردن فناوری مینی ال ان جی ها از‬ ‫این ســوخت در لوکوموتیوها استفاده می شود‪.‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬در صنعت ال ان جی واحدهــای بزرگ در‬ ‫کشور به نتیجه نرسید‪ ،‬اما می توانیم در واحدهای‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬ســال دارد و توانســته بــا تکیه بر دانش فنی و بومی‪ ،‬قطعات مــورد نیاز خود را تامین‬ ‫کند‪ .‬در گزارش پیش رو به بخشــی از اقدام های انجام شده در این پاالیشگاه در زمینه ساخت داخل‬ ‫می پردازیم‪.‬به منظور حمایت از ســاخت داخل‪ ،‬تاکنون بیش از ‪ ۵‬هزار قطعه پاالیشــگاهی با تکیه بر‬ ‫توان داخلی در شرکت پاالیش نفت بندرعباس بومی سازی شده است‪ .‬حمایت از توان ساخت داخل‬ ‫با هدف اجرای راهبردهای داخلی این شــرکت‪ ،‬همسو با سیاست های کشور مبنی بر حفظ منابع و‬ ‫صیانت از ســرمایه های ملی و اخذ روش های موثر در مســیر تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید‬ ‫باهدف ایجاد بهبود در فرایندهای عملیاتی و استمرار تولید اجرا شده است‪ .‬هاشم نامور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت پاالیش نفت بندرعباس می گوید‪ :‬به منظور حمایت از ســاخت و تــوان داخلی و همچنین‬ ‫اســتفاده از امکانات و ظرفیت های پاالیشــگاه‪ ،‬تاکنون بیش از ‪ ۵‬هزار قلم کاال برای نخستین بار و‬ ‫بدون نقشــه اولیه و با تکیه بر دانش و توان متخصصان پاالیشــگاه نفت بندرعباس و تولیدکنندگان‬ ‫داخلی ساخته و استفاده شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه بسیاری از اقالم ساخته شــده‪ ،‬جزو قطعات و تجهیزات مهم و حیاتی صنعت‬ ‫پاالیش نفت است که اســتمرار تولید را تضمین می کند‪ ،‬ادامه می دهد‪« :‬حمایت از ساخت قطعات‬ ‫در داخل کشــور‪ ،‬صرفه جویی اقتصادی به ارزش بیش از ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۷۰‬میلیارد ریال برای شــرکت‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس در پی داشته است‪».‬‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامل شــرکت پاالیش نفــت بندرعباس‪« ،‬بــا اقدام هــای انجام شــده در زمینه‬ ‫خودکفایــی و بومی ســازی قطعات‪ ،‬تنها در ســال ‪ ۱۳۹۸‬بیش از ‪ ١٤‬هــزار و ‪ ٣٠‬قطعه و در نیمه‬ ‫نخســت امســال نیز ‪ ٣‬هزار و ‪ ٩٥٧‬قطعه با حمایت از ســازندگان توانمند داخلی ســاخته شده و‬ ‫مورد تایید قرار گرفته است‪».‬‬ ‫مبین انرژی خلیج فارس واحد صنعتی سبز کشور شد‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی‪:‬‬ ‫خودروها نیز اشــاره کــرد و ادامه داد‪ :‬هیچ مزیتی‬ ‫برای توزیع گاز مایع در کشور نداریم‪ ،‬منبع اصلی‬ ‫گاز مایع تولیدی در کشــور پارس جنوبی است و‬ ‫از نظر قیمــت نیز با بنزین قابل رقابت نیســت و‬ ‫هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حتی در فصل ســرد قیمت ال پی جی‬ ‫از بنزیــن نیز باالتر می رود و هیچ نفعی به کشــور‬ ‫اضافه نمی کند‪ ،‬در حالی که به ازای جایگزینی هر‬ ‫لیتر بنزین با یک متر مکعب سی ان جی ‪ ۳۰‬سنت‪،‬‬ ‫سود وجود دارد‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فراورده های نفتی ایران گفت‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫این حجم ال پی جی باید در کشــور توزیع شــود؛‬ ‫اگــر با خطوط لوله و تلمبه خانــه منتقل کنیم که‬ ‫زیرســاخت ان وجود ندارد‪ .‬در حمل جاده ای نیز‬ ‫افــزون بر ینکه یارانه پنهان گازوئیل را باال می برد‪،‬‬ ‫ســبب ایجاد الودگی و تصادف هــای جاده ای نیز‬ ‫می شود بنابراین طرح جایگزینی بنزین با ال پی جی‬ ‫اقتصادی و زیست محیطی نیست‪.‬‬ ‫صادق ابــادی ادامه داد‪ :‬در علم اقتصاد وقتی منابع‬ ‫مالی محدود دارید باید به ســمتی برویم که تولید‬ ‫ثروت کند‪ .‬از همین رو باید جایی ســرمایه گذاری‬ ‫کند که عایــدی بیاید اما ایــن جایگزینی‪ ،‬منفی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬کشورهایی به دنبال ورود ال پی جی به‬ ‫سبد سوخت خودروها رفتند که واردکننده بنزین‬ ‫بودند و می خواســتند با این اقدام امنیت انرژی را‬ ‫ارتقا دهند‪.‬‬ ‫معــاون وزیر نفت در امور پاالیــش و پخش ادامه‬ ‫داد‪ :‬اما در ایران به دلیــل وجود گاز طبیعی هیچ‬ ‫سوختی با سی ان جی قابل رقابت نیست‪.‬‬ ‫صادق ابــادی با بیــان اینکه در ســال ‪ ۹۶‬مصرف‬ ‫ســی ان جی در کشــور رو بــه کاهش بــود و این‬ ‫صنعت به سمت ورشکســتگی می رفت‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر اما حدود یک چهارم از ســبد ســوخت‬ ‫خودروهای کشور سی ان جی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مصویه شــورای اقتصاد برای‬ ‫تبدیل خودروهای عمومــی کار بزرگی بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در همه بخش های کشــور مشکل نقدینگی وجود‬ ‫داشت با این حال از این طرح‪ ،‬دفاع خوبی شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی ادامه داد‪ :‬گاز طبیعی پاکترین ترین سوخت ها‬ ‫اســت و هزینه حمل کاال و مسافر را کاهش داده و‬ ‫بر تورم تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫استفاده از مینی ال ان جی ها در حمل و نقل ریلی‬ ‫در این بازدید نیز محســن نامداری‪ ،‬رئیس و عضو‬ ‫هیئت مدیره توســعه شــرکت دانش بنیان توسعه‬ ‫فرصــت را برای اشــتغال نیروهای بومی‪ ،‬امضا شــد‪ .‬در پایان ســال ‪ ۹۰‬ماموریت‬ ‫رونق اقتصادی و توســعه زیرســاخت های ‪ ۳۰‬ســال کار صادقانه این حقیر در نفت‬ ‫رو به پایان بود‪ .‬در ایــن میان‪ ،‬با انتخاب‬ ‫ایالم فراهم کنید»‪.‬‬ ‫بــا تعییــن مشــاورین ســطح االرض و مهندس یاراحمدی به عنوان مجری جدید‬ ‫زیرســطح‪ ،‬انجام مهندسی پایه اغاز شد و طرح توســعه اذر که جوانی با اســتعداد‪،‬‬ ‫تواماً با انتخاب مهندس مشاور و پیمانکار متعهد و متخصص بود و ســا ل ها به عنوان‬ ‫مین روبی‪ ،‬کار مین روبی با دســت توانای مدیر مهندســی نفت در جوار مجری طرح‬ ‫دالوران بســیجی که هرکدام خود در این در کار اغازین توســعه میــدان نفتی اذر‬ ‫منطقــه خاطرات زیــادی از فداکار ی ها و فعالیت داشــت و با دســتان توانا و اراده‬ ‫رشاد ت ها داشــته اند اغاز شد و سرانجام قوی و امید به خدا مراحل ســخت توسعه‬ ‫با ســامت و بدون هیــچ تلفاتی به پایان این میدان اغاز شد‪.‬‬ ‫رسید‪ .‬تحصیل زمین هم با همت اداره های امــروز تولید روزانــه ‪ ۶۵‬هزار بشــکه با‬ ‫مختلف منطقه از جمله جهاد کشــاورزی‪ ،‬همکاری و همدلی کلیه دســت اندرکاران‬ ‫ثبت اسناد و دیگر سازما ن های خوب این و مســاعدت ارگان های دولتــی‪ ،‬نهادهای‬ ‫مــرز و بــوم انجام و احداث جــاده اصلی بومــی‪ ،‬مردم غیــور ایالم به ویــژه منطقه‬ ‫بــه میدان از دوراهی مهــران ‪ -‬دهلران و مهران و بدون کمک شــرکت های خارجی‬ ‫همین طور جاد ه های فرعی به محل چا ه ها امکا ن پذیر شــده و همه اهــداف طرح با‬ ‫و سلرســازی اغاز شد‪.‬با رفتن شرکت های حفــظ منافع ملی محقق شــده اســت و‬ ‫خارجی و پیشــنهاد کنسرســیوم اویک و خوشــحالم که رویای مرحوم سردار حاج‬ ‫صندوق ســرمایه گذاری نفــت‪ ،‬مذاکرات عمــران محمدی کــه اشــتغال نیروهای‬ ‫قرارداد توســعه میدان با این کنسرسیوم بومی و رونق اقتصادی اســتان بوده تحقق‬ ‫بــه روش بیع متقابل انجــام و این قرارداد یافته است‪.‬‬ ‫کوچکتــر موفق عمــل کنیم‪.‬عضو هیئــت مدیره‬ ‫توسعه شــرکت دانش بنیان توسعه اندیشان اطلس‬ ‫(توانا) بــا بیان اینکه نبود ثبات در سیاســت های‬ ‫کشــور درباره انرژی های فســیلی اسیب رســان‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بازگشــت ال پی جــی به ســبد‬ ‫سوخت خودروها اشتباه است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شرکت مبین انرژی خلیج فارس برای دومین بار‪ ،‬با دریافت تندیس صنعت سبز کشور از بیست ودومین‬ ‫همایش ملی واحدهای صنعتی‪ ،‬معدنی و خدماتی ســبز و به انتخاب ســازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫کشــور به عنوان واحد صنعتی سبز معرفی شد‪.‬به نقل از شرکت مبین انرژی خلیج فارس‪ ،‬این شرکت‬ ‫به دلیل توســعه پایدار و حفظ محیط زیســت‪ ،‬با اجرای مدیریت پســاب‪ ،‬هوا و پســماند‪ ،‬کنترل و‬ ‫پایش های مداوم‪ ،‬تعریف پروژه های بهبود‪ ،‬حفظ و گسترش فضای سبز در سال ‪ ۱۳۹۹‬موفق به دریافت‬ ‫عنوان واحد صنعت سبز و تندیس صنعت سبز کشور شد‪.‬مبین انرژی اقدام های تداثیرگذاری در حفظ‬ ‫محیط زیســت داشــته که می توان به مواردی از جمله بهبود سیستم های پاالیش و کنترل االینده ها‪،‬‬ ‫مدیریت بازیافت مواد زائد‪ ،‬توســعه فضای سبز‪ ،‬مصرف بهینه حامل های انرژی و افزایش بهره وری در‬ ‫مصرف انرژی اشــاره کرد‪.‬دریافت گواهینامه استقرار مدیریت زیســت محیطی‪ ،ISO14001‬دریافت‬ ‫گواهینامه اســتقرار نظام ایمنی و بهداشــت ‪ ،OHSAS18000‬اســتقرار سیستم پایش لحظه ای‬ ‫(‪ ،)Online Monitoring‬ارتقای سطح دانش و فرهنگ زیست محیطی مدیران و کارکنان واحد از‬ ‫دیگر اقدام های مبین انرژی برای حفظ محیط زیست است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪ww.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫‪w‬‬ ‫کرونا‬ ‫از تحریم تا احتکار در سال کرونایی؛‬ ‫‪ ۸۶‬فوتی کرونا در شبانه روز‬ ‫گذشته‪/‬شناسایی‪ ۸۴۹۵‬بیمارجدید‬ ‫در کشور‬ ‫ماجرایتامین«مهمات»براییکدفاعطاقت فرسا‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی‬ ‫‪۸‬هــزار و ‪ ۴۹۵‬مبتالی جدید کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشور طی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشته خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‪ ،‬دکتــر سیماســادات الری گفت‪۱۲ :‬‬ ‫اســفند ‪ ۱۳۹۹‬و بر اســاس معیارهای‬ ‫قطعی تشــخیصی‪ ۸ ،‬هزار و ‪ ۴۹۵‬بیمار‬ ‫جدیــد مبتال بــه کووید‪ ۱۹‬در کشــور‬ ‫شناسایی شد که ‪ ۷۸۴‬نفر از انها بستری‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مجموع بیماران کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشــور به یک میلیون و ‪ ۶۴۸‬هزار و‬ ‫‪ ۱۷۴‬نفر رسید‪.‬‬ ‫الری افزود‪ :‬متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫گذشته‪ ۸۶ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را‬ ‫از دســت دادند و مجموع جان باختگان‬ ‫این بیماری به ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۲۶۷‬نفر رسید‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬خوشــبختانه تا کنون یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۶‬هــزار و ‪ ۸۴۵‬نفــر از‬ ‫بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارستانها‬ ‫ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت افزود‪ :‬سه‬ ‫هــزار و ‪ ۷۳۸‬نفر از بیمــاران مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در بخش هــای مراقبت های‬ ‫ویژه بیمارســتانها تحــت مراقبت قرار‬ ‫دارند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تا کنون ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۷۲‬هزار و ‪ ۱۰۹‬ازمایش تشــخیص‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫الری گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۱‬شهرستان‬ ‫قرمــز‪ ۳۲ ،‬شهرســتان نارنجــی‪۲۵۱ ،‬‬ ‫شهرســتان زرد و ‪ ۱۵۴‬شهرســتان ابی‬ ‫هستند‪.‬سخنگوی وزارت بهداشت افزود‪:‬‬ ‫شــهرهای ابادان‪ ،‬اهواز‪ ،‬بندر ماهشهر‪،‬‬ ‫خرمشــهر‪ ،‬دزفــول‪ ،‬دشــت ازادگان‪،‬‬ ‫رامهرمز‪ ،‬شــادگان‪ ،‬شوشــتر‪ ،‬کارون و‬ ‫هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند‪.‬‬ ‫کرونــا کــه امد‪ ،‬گــره کــور تحریم هــا و احتکار‬ ‫ســودجویان هم شــدند دو لبه یک شمشیر علیه‬ ‫سالمت مردم کشورمان؛ به طوری که بازار ماسک‪،‬‬ ‫مــواد ضدعفونی کننده و تجهیزات حفاظتی مقابل‬ ‫کرونا را در کشــور اشــفته کرد و مردم و مدافعان‬ ‫ســامت را در مضیقه قــرار داد؛ اما حــاال بعد از‬ ‫گذشــت یکســال ورق برگشــته و بازار تجهیزات‬ ‫حفاظتی مقابله با کرونا در شــرایط وفور و صادرات‬ ‫است‪...‬‬ ‫کرونا که امد‪ ،‬هنوز کسی نمی دانست این ویروس‬ ‫هــزار رنگ چگونــه و با چه ســرعتی می تواند در‬ ‫جان ها رخنه کنــد‪ ،‬در برخی با عالمت های بالینی‬ ‫شــبیه به انفلوانزا خودنمایــی می کرد و در برخی‬ ‫هم بی عالمت‪ .‬دانشــمندان جهان نه روش درمانی‬ ‫برایــش متصور بودند و نه حتــی درباره روش های‬ ‫پیشــگیری از انتقــال کوویــد‪ ۱۹-‬حقایق علمی‬ ‫را می دانســتند‪ .‬تنهــا حرف علــم در برابر مهمان‬ ‫ناخوانده چینی همین بود که یک ویروس تنفسی‬ ‫مانند انفلوانزاست و از راه تنفسی منتقل می شود‪.‬‬ ‫بنابراین بایــد همان نکات بهداشــتی را که برای‬ ‫پیشــگیری از انفلوانزا رعایت می کنیم‪ ،‬در دوران‬ ‫شــیوع کرونا هم رعایت کنیم تــا در امان بمانیم؛‬ ‫یعنی دســت هایمان را مرتبا بشــوییم‪ ،‬از تجمع و‬ ‫حضــور غیر ضروری در بیرون از خانه پرهیز کنیم‪،‬‬ ‫اگر بیمار شدیم در خانه بمانیم و استراحت کنیم‪،‬‬ ‫در عین حال ســازمان جهانی بهداشت هم توصیه‬ ‫می کرد که فقط بیماران دارای عالئم و کادر درمان‬ ‫از ماسک استفاده کنند‪.‬‬ ‫در بدو ورود این مهمان ناخواســته به کشور ما نیز‬ ‫در اخــر بهمن ماه ‪ ۱۳۹۸‬مردم از بیم جان خود و‬ ‫عزیزان شان در فکر راهکارهایی برای زندگی بودند‪.‬‬ ‫البته هیچکس گمان نمی کرد که شــیوع ویروس‬ ‫انقدر خطرناک و عالم گیر شود و قرار باشد بیش از‬ ‫یکسال را با ان ســر کنیم‪ .‬بر همین اساس وزارت‬ ‫بهداشــتی ها هم به تاســی از توصیه های سازمان‬ ‫بهداشت جهانی‪ ،‬اعالم می کردند که مردم از تجمع‬ ‫خودداری کنند و سعی کنند جز به ضرورت از خانه‬ ‫خارج نشوند‪ .‬البته بسیاری از افراد از همان ابتدا از‬ ‫بیم جان به دنبال ماســک‪ ،‬مواد ضدعفونی کننده‬ ‫و‪ ...‬بودنــد؛ موادی که طی چند روز و بعد از توصیه‬ ‫به اســتفاده همگانی از انها‪ ،‬به ُد ّری کمیاب و بلکه‬ ‫نایاب بدل شده بود و پشــت در عمده داروخانه ها‬ ‫یک کاغذ چســباده شــده بود که ماســک و مواد‬ ‫ضدعفونی کننده نداریم‪ ،‬اما همان ماســک در بین‬ ‫دستفروشان و سوپرمارکت ها و بازارهای غیررسمی‬ ‫با قیمت های انچنانی و بــا کیفیت پایین فروخته‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫حتــی در اوایل شــیوع اپیدمی‪ ،‬تامین ماســک‪،‬‬ ‫مواد ضدعفونی کننده و تجهیــزات حفاظتی برای‬ ‫بیمارستان ها نیز مشکل ساز شد و وزارت بهداشتی ها‬ ‫به سختی می توانستند نیاز بیمارستان ها را ان هم‬ ‫در شرایط تحریمی که اجازه ورود این تجهیزات به‬ ‫کشور از سوی امریکا و هم پیمانانش داده نمی شد‪،‬‬ ‫رفــع کنند‪ .‬در عین حال در بازار ســیاه ماســک‪،‬‬ ‫دســتکش و مواد ضدعفونی کننــده به قیمت های‬ ‫گزاف فروخته می شد و مردم هم از بیم جان ناچار‬ ‫بودند ان ها را با قیمت های چند برابری تهیه کنند‪.‬‬ ‫احتکار این اقالم از ســوی کســانی که نان شان را‬ ‫از جان مردم درمی اورند‪ ،‬منجر به اشــفتگی بازار‬ ‫تامین تجهیزات حفاظتی شده بود‪ .‬انبارهای احتکار‬ ‫پر شــده بود و سودجویان سودی گزاف از این بازار‬ ‫به جیب می زدند‪.‬‬ ‫بر همین اســاس بود که در تاریخ ‪ ۱۰‬اســفند ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬وزیر بهداشــت در نامه ای خطاب به رییس‬ ‫جمهــور اعالم کرد که «اینجانــب از احتمال ورود‬ ‫ویروس کرونای جدید به کشــور طــی نامه ای به‬ ‫گمرکات کشــور اعــام نمودم صــادرات و خروج‬ ‫ماســک تا اطــاع ثانــوی ممنوع اعالم شــود و‬ ‫همکارانــم را مامــور کــردم تا با قیمت مناســب‬ ‫تولیــدات داخــل را خریداری و جهــت روز مبادا‬ ‫ذخیره کنند‪ .‬متاســفانه علیرغــم پیگیری فراوان‬ ‫مقــدار اندکی خریــداری و بقیه تولیدات کشــور‬ ‫وارد بازار سیاه شد‪.‬‬ ‫متاســفانه پس از حدود ‪ ۱۰‬روز فقط یک میلیون‬ ‫عدد ماسک تحویل و بقیه نمی دانم در کجا انباشته‬ ‫شــده‪ ،‬همکاران اینجانب بدلیل اجبار شــبانه روز‬ ‫در بازارهای مختلف و در نقش واســطه و دالل از‬ ‫قاچاقچیان با قیمت گزاف می خرند‪.‬‬ ‫سوال بنده این است که ایا در شرایطی که همکاران‬ ‫جان بر کف اینجانب در سخت ترین شرایط ممکن‬ ‫روز و شب در بخش های الوده پروانه وار گرد مردم‬ ‫می گردنــد و خواب و ارامش و ســامتی را قربانی‬ ‫ســامت و راحتی مــردم می کننــد‪ ،‬در ایامی که‬ ‫احتمــال الودگی مــردم بدلیل عــدم وجود اقالم‬ ‫حفاظتی و پیشــگیرانه در خطر اســت‪ ،‬این شبکه‬ ‫فرصت طلــب بی انصاف از کجــا خاطر جمعی دارد‬ ‫که اینگونه جســورانه روبروی مردم و مســئولین‬ ‫می ایســتد و به راحتی اعالم می کند که دویســت‬ ‫‪5‬‬ ‫میلیون ماسک را می تواند ‪ ۲۴‬ساعته با فالن قیمت‬ ‫در فالن جا عرضه کند؟‬ ‫ایا رواســت گروهی دل به دریــای الودگی جهت‬ ‫رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و‬ ‫بیمارانشان را در انبارها برای سودجویی صد برابری‬ ‫و یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟‬ ‫رییس جمهــور روحانــی در واکنش بــه این نامه‪،‬‬ ‫وزارت اطالعات را مامور رسیدگی سریع به موضوع‬ ‫احتکار اقالم بهداشــتی کرد و بر همین اساس بود‬ ‫که با هم افزایی بخش ها و دستگاه های مختلف اعم‬ ‫از نیــروی انتظامی‪ ،‬وزارت اطالعــات و‪ ...‬انبارهای‬ ‫احتکار ماسک و محلول های ضدعفونی کننده یکی‬ ‫پس از دیگری کشف شد‪.‬‬ ‫در عیــن حال روی دیگر ماجرای کمبود ماســک‬ ‫و تجهیزات حفاظتی در کشــور‪ ،‬بحث تحریم بود‪.‬‬ ‫تحریم های امریکایی که اجازه ورود ماســک‪ ،‬گان‪،‬‬ ‫کیت های تشــخیصی‪ ،‬دارو و‪ ...‬را به کشور نمی داد‬ ‫و مسئوالن بهداشت و درمان بارها اعالم کردند که‬ ‫علی رغم دروغ بــزرگ امریکایی ها مبنی بر تحریم‬ ‫نبودن دارو و تجهیزات پزشــکی‪ ،‬امــا با توجه به‬ ‫بسته بودن کانال نقل و انتقال مالی و در عین حال‬ ‫تهدید ســایر کشورها از ســوی امریکا درباره عدم‬ ‫معاملــه با ایران‪ ،‬راه ورود این تجهیزات به کشــور‬ ‫بسته است‪ .‬البته راهکارهای زیادی برای دور زدن‬ ‫تحریم ها مورد بررســی قرار گرفت و اجرا شد‪ .‬این‬ ‫همان شرایطی بود که وزیر بهداشت بارها و بارها از‬ ‫ان به عنوان شنا در اقیانوس بال با دست های بسته‬ ‫یاد می کند و با اشاره به مشکالت مدیریت کرونا در‬ ‫کشور در شرایط تحریم و سنگ اندازی ها در ارسال‬ ‫دارو و تجهیــزات به ایران‪ ،‬می گویــد برای تامین‬ ‫ماســک و گان و مهمات اصلی این حمله سنگین‬ ‫برای دفاع طاقت فرســا در برابر کرونا‪ ،‬به ما اجازه‬ ‫واردات نمی دادند‪.‬‬ ‫در عین حال برخی مجامع بین المللی و کشــورها‬ ‫در این مســیر به کمک ایران امدند‪ .‬به طوری که‬ ‫در تاریخ ‪ ۱۲‬اسفند ماه هواپیمای حامل کمک های‬ ‫ســازمان جهانی بهداشــت که حامل بیش از ‪۷.۵‬‬ ‫تن تجهیزات پزشــکی و حفاظتی بــرای بیش از‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار نفر همچنیــن کیت تشــخیصی کرونا‬ ‫جهت غربالگــری ‪ ۱۰۰‬هزار نفر بود‪ ،‬وارد کشــور‬ ‫شــد‪ .‬در عین حــال محموله های دیگــری هم از‬ ‫تجهیــزات حفاظتی و ماســک از برخی کشــورها‬ ‫نظیــر چین بــه ایران امــد تا بتواند مقــداری به‬ ‫کشور کمک کند‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4136‬‬ ‫خبر‬ ‫از هشدارهای جدی درباره سفر تا قیمت های میلیونی‬ ‫درحالی که ســتاد ملی مقابلــه کرونا درباره برنامه ریزی برای ســفرهای نوروزی هشــدار جدی داده‬ ‫اســت‪ ،‬وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دســتی از مردم می خواهد با تور سفر بروند‪ .‬بنا بر‬ ‫اظهارنظرهــای مردم در فضای مجازی درباره چگونگی تامین ایمنی در ســفرهای گروهی‪ ،‬قیمت این‬ ‫تورها نیز برای خانواده ایرانی مساله است‪.‬‬ ‫ایرج حریرچی‪ ،‬معاون کل وزارت بهداشــت به تازگی گفته اســت‪ :‬فعال ســفر نوروزی با خودروهای‬ ‫شــخصی ممنوع است و ســتاد ملی مقابله با کرونا برای ســفر با قطار و هواپیما فعال تصمیمی نگرفته‬ ‫است‪ .‬البته بستگی به وضعیت بیماری و شدت شیوع ویروس انگلیسی دارد که می تواند این تصمیمات‬ ‫را دستخوش تغییر کند‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت نیز گفته است تکلیف کلی سفرهای نوروزی در جلسه اتی این ستاد مشخص می شود‪.‬‬ ‫علی ربیعی گفته است‪ :‬براساس طرح هوشمند حتما شهرهای قرمز و نارنجی با محدودیت سفر مواجه‬ ‫خواهند شد‪ .‬در خصوص نحوه سفر و اقامت و حضور در مناطق پرجمعیت و تفرجگاه ها و نقاط تاریخی‬ ‫و زیارتی هم در جلسه بعدی ستاد تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬ولی تیموری ـ معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫ـ در اخرین مصاحبه تلویزیونی که داشــته‪ ،‬گفته اســت‪ :‬برای این که ســفرها در فرایندی کنترل شده‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬طرحی در ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا تصویب شــد که برابــر با ان‪ ،‬فــروش بلیت‬ ‫و تــور به مقصد شــهرهای زرد و ابی امکان پذیر اســت‪ .‬اگر ســفرها در قالب تورهــای دفاتر خدمات‬ ‫مســافرتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی انجام شــود‪ ،‬کنترل و‬ ‫نظــارت ان ها امکان پذیرتر اســت‪ .‬ضمــن این که این تورهــا در مراکز ایمن اقامت خواهند داشــت‪.‬‬ ‫نگرانی های ما و ســتاد ملی مقابه با کرونا بیشــتر درباره ســفرهای شخصی و بدون برنامه است که به‬ ‫شکل انبوه انجام می شود‪.‬‬ ‫این مقام مســوول در وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی درحالی مردم را به استفاده از‬ ‫تور در تعطیالت نوروز هدایت می کند که اســفندماه ســال گذشته با تصمیم ناگهانی ستاد کرونا برای‬ ‫بســتن برخی راه ها و لغو بعضی پروازها و با بسته شــدن مرزها‪ ،‬بسیاری از مسافران سرگردان شدند و‬ ‫پول های شان را از دست دادند‪ .‬ولی تیموری اکنون گفته است‪ :‬دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیاست‬ ‫گردشگری تا سه ماه بعد می توانند خدمات شان را تضمین کنند‪.‬‬ ‫با این حال برخی از اقامتگاه ها و دفاتر خدمات مســافرتی بندی را به قراردادها و شــرایط رزرو اضافه‬ ‫کرده اند که مســافر را ملزم می کند در صورت لغو خدمات خریده شده جریمه را بپردازد‪ ،‬بنابراین طرف‬ ‫مقابل که اقامتگاه و یا دفتر خدمات مسافرتی است مسوولیتی در برابر کنسل شدن سفرها نمی پذیرد‪.‬‬ ‫توجیه این است که مسافر این بار با علم به شرایط کرونا در کشور و اگاهانه اقدام به خرید کرده است‪.‬‬ ‫بعضی از اژانس های مســافرتی نیز تخفیف هایی را برای جلب بیشــتر مسافران گذاشته اند که به شرط‬ ‫ثبت نام زودهنگام ان را اعمال می کنند‪ ،‬با این شیوه‪ ،‬مسافری که قصد دارد در شرایط ناپایدار کرونا با‬ ‫تور سفر کند‪ ،‬تضمینی برای برگشت پولش و حتی دریافت خدمات در اینده ندارد‪.‬‬ ‫ســوای مساله ضمانت سفر‪ ،‬قیمت تورها در شرایطی اســت که گزینه های محدودی برای مسافرت در‬ ‫ایران با درنظر گرفتن ویروس خیزیافته کرونا وجود دارد‪ .‬کمترین قیمت یک تور دوروزه با محدودترین‬ ‫خدمات و امکانات که توســط دفاتر خدمات مســافرتی مجاز درحال اجرا است به بیش از یک میلیون‬ ‫تومان می رسد‪ .‬قیمت تورهایی با خدمات و تعداد روزهای بیشتر در مناطقی مثل کیش و قشم نیز مرز‬ ‫چهار میلیون تومان را رد می کند و نرخ ســفر به مسیرهای خاص تر مثل راه ساسانی بیشاپور‪ ،‬دره های‬ ‫لرستان‪ ،‬شهر سوخته سیستان و بلوچستان و کویر لوت از یک تا پنج میلیون تومان تمام می شود‪ .‬این‬ ‫قیمت ها فقط برای یک نفر است‪.‬‬ ‫نرخ ســفر با تور به شــهرهایی که اجازه مســافرت با خودرو شــخصی را به ان جــا نمی دهند‪ ،‬کمتر‬ ‫از بقیه تورها نیســت؛ یک تور معمولی شــیراز با هواپیما و ســه شــب اقامت در یک هتل سه ســتاره‬ ‫بیشــتر از دو میلیون تومان برای هر نفر اب می خورد‪ .‬تور اتوبوســی به خوزســتان با دو شــب اقامت‬ ‫در هتــل سه ســتاره یک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان اســت‪ .‬تور قطاری پنج روزه بــه کرمان برای هر‬ ‫نفر‪ ،‬ســه و نیــم میلیون تومان قیمت دارد‪ .‬کمتریــن نرخ موجود برای تور جزیــره هرمز به مدت دو‬ ‫شــب با اقامت در بومگردی و با اتوبوس و کشــتی نزدیــک به دو میلیون تومان برای هر نفر اســت‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه حداقــل حقــوق تصویب شــده در ســال ‪ ،۹۹‬حــدود یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان بوده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4136‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e mardom.ir‬‬ ‫نظارت بر سوء استفاده از محل های پارک خودرو افزایش پیدا می کند‬ ‫رشد ‪ ۲,۵‬برابری جریمه توقف‬ ‫درپارکینگمعلوالنوجانبازان‬ ‫تخصیص جایگاه های پارک ویژه جانبازان و معلوالن‬ ‫در شــهرها‪ ،‬یکی از اصلی ترین اشــکال «تبعیض‬ ‫مثبــت» (‪ )Positive Discrimination‬بــه‬ ‫نفع این گروه از شهروندان است‪.‬‬ ‫بررســی ها نشــان می دهند ایران در ایــن زمینه‬ ‫قوانین دقیــق و خوبی دارد‪ ،‬ازجملــه قوانینی که‬ ‫معافی ت هایــی برای دارنــدگان پالک هــای ویژه‬ ‫معلــوالن و جانبازان فراهم می کننــد‪ .‬با این همه‪،‬‬ ‫یک نگاه ساده به این موضوع‪ ،‬نشان می دهد حجم‬ ‫سوءاســتفاده از محل های ویژه پــارک معلوالن و‬ ‫جانبازان کم نیســت‪ .‬حاال اما پلیس راهور پایتخت‬ ‫می گوید نظارت ها بر این موضوع افزایش پیدا کرده‬ ‫و البته‪ ،‬جریمه سوءاستفاده از محل های پارک ویژه‬ ‫معلوالن و جانبازان هم ‪ ۲.۵‬برابر شده است‪.‬‬ ‫روز گذشــته‪ ،‬رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس‬ ‫راهــور پایتخت از صدور جریمــه ‪۱۰۰‬هزار تومانی‬ ‫برای رانندگانی خبر داد که خودرویشان را در محل‬ ‫مخصوص توقف خودروهای جانبــازان و معلوالن‪،‬‬ ‫پارک می کنند‪.‬‬ ‫ســرهنگ مصطفی زینی وند‪ ،‬رئیس اداره مهندسی‬ ‫ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درخصوص محل‬ ‫پارک خودرو جانبازان و معلوالن و تعداد این دسته‬ ‫از تابلوهای ویژه گفت‪« :‬با جمع بندی های صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬تعداد ‪ ۱۲۰۰‬تابلوی ویژه جانبازان و معلوالن‬ ‫در سطح پایتخت و مناطق ‪۲۲‬گانه شهرداری تهران‬ ‫وجود دارد که براســاس نیازســنجی در محل های‬ ‫مشــخص نصب شــده و ادرس ها در اختیار عوامل‬ ‫اخطاریه نویس پلیس قرار داشــته که روزانه ضمن‬ ‫مراجعه به ادرس های فــوق‪ ،‬خودروهایی را که به‬ ‫صورت غیر مجاز در این محل ها پارک کرده باشند‪،‬‬ ‫مورد اعمال قانون قرار می دهند‪».‬‬ ‫زینی وند ادامه داد‪« :‬تابلوها بیشتر در مناطق مرکزی‬ ‫شهر نصب شــده و تمرکز پلیس هم بر این مناطق‬ ‫بوده‪ ،‬محــدوده کاربری تابلوها بیشــتر در مناطق‬ ‫تجاری و اداری و اماکنی اســت که تردد بیشــتر‬ ‫جانبازان و معلوالن و مشــکل پارک خودرو انها مد‬ ‫نظر قرار دارد‪».‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬قبل از نهم فروردین ماه امســال‪،‬‬ ‫قانونگذار مبلغ ‪۴۰‬هزارتومان جریمه برای متخلفان‬ ‫و خودروهایی که در این محل ها به صورت غیرمجاز‬ ‫پــارک می کردند در نظر گرفته بود و همکاران ما با‬ ‫همین مبلغ این خودروها را مورد اعمال قانون قرار‬ ‫می دادند‪».‬‬ ‫رئیس اداره مهندســی ترافیک پلیس راهور تهران‬ ‫بــزرگ افزود‪« :‬بر اســاس مصوبه هیــات دولت و‬ ‫تصویــب ان در اســفند و ابالغ جریمــه جدید در‬ ‫فروردین ماه امســال‪ ،‬این ابالغیــه به پلیس راهور‬ ‫داده شد و مبلغ جریمه به ‪۱۰۰‬هزار تومان افزایش‬ ‫پیدا کرد و اجرایی شد و در این راستا هر خودرویی‬ ‫کــه در این محل ها پارک کند مــورد اعمال قانون‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومانی قرار خواهد گرفت‪».‬‬ ‫زینی وند گفــت‪« :‬پلیس راهور عالوه بر این جریمه‪،‬‬ ‫حمل بــا جرثقیل هم برای متخلفان در نظر گرفته‬ ‫است‪ .‬اگر خودرویی در این محل ها پارک کرده باشد‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم‬ ‫اگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای شماره ‪، 75 ، 76 ، 57 ، 67 ،68‬‬ ‫‪ 69 ، 70 ،71 ، 72 ، 73 ،74‬و مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪99/81‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫نوب‬ ‫کامران تاب‪ -‬رییس اداره ثبت سقز‬ ‫پــارک اختصاصی بــه جانبازان و معلــوالن گفت‪:‬‬ ‫«دستکم روی کاغذ‪ ،‬قوانین ایران در مورد حمایت‬ ‫از جانبــازان و معلوالن در حوزه خــودرو‪ ،‬قوانین‬ ‫بسیار مترقی و خوبی هستند»‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬ایجاد پالک های خاص برای جانبازان‬ ‫و معلوالن حتی در همه کشورهای توسعه یافته هم‬ ‫وجود ندارد و دربرخی کشورها‪ ،‬صرفا با استفاده از‬ ‫کارت های معمولی که داخل خودرو نصب می شوند‪،‬‬ ‫ادعای صاحب خودرو موردشمول در دسته معلوالن‪،‬‬ ‫راستی ازمایی می شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سوءاستفاده از‬ ‫محل پــارک ویژه معلوالن تقریبــا در تمام جهان‬ ‫وجود دارد و خاص ایران نیست‪».‬‬ ‫امــا ایــا راه حلــی وجــود دارد که بتــوان میزان‬ ‫سوءاســتفاده از محــل پارک معلــوالن را کاهش‬ ‫داد؟ سادســی در این مــورد می گوید‪« :‬وجود یک‬ ‫بانــک اطالعاتی از تمام کســانی که مجاز به پارک‬ ‫در محل های پارک ویژه معلوالن و جانبازان هستند‪،‬‬ ‫حیاتی اســت‪ .‬به نظر می رســد وجــود پالک های‬ ‫خــاص این موضوع را تا حد زیادی ســاده می کند‬ ‫و همــان طور که نیــروی انتظامــی می گوید‪ ،‬اگر‬ ‫نظارت دقیقی بر محل های پارک ویژه در شــهرها‬ ‫وجود داشــته باشــد‪ ،‬این موضوع نیز به ســادگی‬ ‫قابــل کنترل خواهد بــود‪ .‬با این همــه‪ ،‬حتی در‬ ‫ایــن صورت هم نگرانی هایی وجــود دارد‪ ،‬از جمله‬ ‫اینکه ایــا دارندگان این پالک های خاص می توانند‬ ‫از معابر ویــژه مانند خطوط ویژه در شــهر تهران‬ ‫استفاده کنند یا خیر؟»‬ ‫در افغانســتان سوخت بســیار گران اســت‪ ،‬بنابراین از فراورده های نفتی ایران اســتفاده کرده و این‬ ‫محموله ها را در طول مســیر با مشعل و کوره ای که در کامیون های خود نصب کرده اند گرم می کنند تا‬ ‫وقتی به جایگاه تخلیه می رســند‪ ،‬یکی دو ســاعت معطل گرم شدن قیر نمانند‪ .‬درواقع رقابتی بین این‬ ‫افراد ایجاد شده که متاسفانه ایمنی را از بین برده است‬ ‫بــا کاهش حجم بار برای خودروهای تجــاری و ناوگان حمل ونقل داخلــی‪ ،‬فعالیت این خودروها در‬ ‫حوزه هایی که همچنان فعال هستند و تولید بیشتری دارند‪ ،‬افزایش یافته است‪ .‬بنابراین دیده می شود‬ ‫بسیاری از مالکان این خودروها برای ان که دچار خواب خودروهایشان نشوند با تجهیز و تغییر کاربری‬ ‫خودرو به ناوگان شرکت های بزرگ ورود کرده اند‪ .‬همچنین به دلیل پایین بودن نرخ فراورده های نفتی‬ ‫ایران در مقایسه با کشورهای همسایه‪ ،‬صادرات این مواد برخالف دیگر موارد هنوز از رونق نیفتاده است‪.‬‬ ‫بنابراین شاهد تردد تانکرهای باری کشورهای منطقه در ایران هستیم‪.‬‬ ‫ســه کشور افغانستان‪ ،‬ترکیه و ارمنستان شاید بزرگ ترین مشــتریان این کاالی صادراتی ایران باشند‪.‬‬ ‫ان چــه تردد این خودروها را با مشــکالتی مواجه می کند‪ ،‬رعایت موارد ایمنی ازســوی رانندگان این‬ ‫خودروهاســت‪ .‬به گفته یکی از فعاالن صنعت حمل ونقل کشور عدم رعایت استانداردها می تواند منجر‬ ‫به ایجاد فاجعه شود‪.‬‬ ‫ایــن فعال صنعت حمل ونقل کشــور که خواســت در این گــزارش نامی از او برده نشــود‪ ،‬به روزنامه‬ ‫«دنیای خودرو» گفت‪« :‬پیش از این‪ ،‬حمل بارهای نفتی که از ماده ح ّ‬ ‫الل برخوردار هســتند‪ ،‬به صورت‬ ‫صحیح زیر نظر شــرکت نفت اجرا می شــد‪ .‬این شرکت هم به تمام خودروهایی که مواد نفتی بارگیری‬ ‫می کردند‪ ،‬استانداردهایی را ارائــــه می کرد و خودروهای باری هم ملزم به اجرای این موارد بودند‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬اما بعد از ان که این کارها به شرکت های خصوصی کوچک و بزرگ داخلی سپرده شد‪ ،‬الزام‬ ‫به رعایت این استاندارد و البته نظارت برای اجرای درست ان ها کاهش یافت‪».‬‬ ‫وی در این زمینه به حمل قیر در کشور اشاره و بیان کرد‪« :‬در این میان می توان به تانکرهای حمل قیر‬ ‫اشاره کرد که متاسفانه برخی از انها استانداردهای حمل را زیر پا می گذارند‪».‬‬ ‫وی اظهــار کرد‪« :‬بــا توجه به ان که روند تخلیه بــار این خودروها‪ ،‬تقریبا زمان بر اســت‪ ،‬به تازگی در‬ ‫خودروهایــی که قیر حمل می کنند‪ ،‬کوره نصب شــده اســت‪ ».‬وی اظهار کــرد‪« :‬به عبارت دیگر‪ ،‬در‬ ‫خودروهایی که کار حمل قیر را انجام می دهند‪ ،‬هنگام حرکت مشــعل روشن می شود تا هنگام رسیدن‬ ‫به جایگاه تخلیه‪ ،‬زمان کمتری توقف داشته باشند‪».‬‬ ‫این فعال حمل ونقل کشور در ادامه تاکید کرد‪« :‬در بار این خودروها ح ّ‬ ‫الل وجود دارد که روشن کردن‬ ‫هر شعله ای اطراف ان می تواند مشکالت بزرگی بیافریند‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به شــرایط مورد نیاز تخلیه چنین بارهایی تصریح کرد‪« :‬بارهایی مانند قیر در شــرایط‬ ‫کامال ایمن و اســتاندارد تخلیه می شــوند‪ .‬هنگام تخلیه بار‪ ،‬این خودروها به محیطی وارد می شوند که‬ ‫اتش نشــانی با تجهیزات کامل حضور دارد و مســائل ایمنی رعایت می شود؛ خودروها برای مدت زمان‬ ‫مشــخص یک یا دو ساعت با استفاده از این مشعل ها‪ ،‬بار خود را گرم می کنند تا تخلیه راحت تر انجام‬ ‫شود‪ ».‬وی ادامه داد‪« :‬این در حالی است که به تازگی حمل کنندگان این بارها‪ ،‬برای ان که هنگام تخلیه‬ ‫بار معطل نشــود و کار را سریع تر انجام دهند‪ ،‬روی کامیون ها کوره مشعل نفتی نصب کرده و در مسیر‬ ‫بار خود را گرم می کنند‪».‬وی با اشاره به اهمیت رعایت ایمنی و استاندارد در خودروهای حمل بارهای‬ ‫نفتی گفت‪« :‬موضوعی که برای انجام این کار مدنظر قرار گرفته نمی شــود‪ ،‬ایمنی سایر خودروهاست‪.‬‬ ‫این کامیون ها هنگام روشن شدن می توانند دچار انفجار شوند‪».‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬همچنین هنگام تصادفات با خودروهای دیگر‪ ،‬این کامیون ها احتماال اتش می گیرند و‬ ‫خطراتی را برای سرنشین کامیون و سایر خـــودروها ایجاد می کنند‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به فاجعه ای که در مرز ایران و عراق رخ داد‪ ،‬گفت‪ :‬ظاهرا در مرز ایران و افغانســتان هم‬ ‫اتفاق مشابهی روی داده اســت‪ .‬در افغانستان سوخت بسیار گران است‪ ،‬بنابراین از فراورده های نفتی‬ ‫ایران استفاده کرده و این محموله ها را در طول مسیر با مشعل و کوره ای که در کامیون های خود نصب‬ ‫کرده اند گرم می کنند تا وقتی به جایگاه تخلیه می رســند‪ ،‬یکی دو ســاعت معطل گرم شدن قیر نمانند‪.‬‬ ‫درواقــــع رقابتی بین این افراد ایجاد شده که متاسفانه ایمـــــنی را از بین برده است‪.‬‬ ‫وی در پایان بیان کرد‪« :‬ارمنســتان‪ ،‬ترکیه و افغانستان جزو کشورهای مقصدی هستند که این کار را‬ ‫انجام می دهند‪ .‬خطر این اقدام ممکن است گریبان یکی از پاالیشگاه های کشور را بگیرد و نیاز به ورود‬ ‫پلیس راهور و سازمان های دیگر دارد‪».‬‬ ‫‪ -1‬نام مناقصه گذار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم به نشانی ایالم بلوار مدرس کد پستی ‪ 69319995487‬طبقه دوم امور تدارکات واحد قراردادها‬ ‫تلفکس ‪08433347755‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصات‪:‬‬ ‫‪ : 99/57‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث ‪ ،‬توسعه ‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق کاهش تلفات شهرستان ابدانان‬ ‫‪ : 99/67‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهنیه شبکه برق فشار ضعیف هوایی (سیم به کابل) کاهش تلفات شهرستان‬ ‫بدره‬ ‫‪ : 99/68‬انتقال نیرو و برق برسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق فشار ضعیف هوایی (سیم به کابل) کاهش تلفات شهرستان‬ ‫سیروان‬ ‫‪ :99/69‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق (کاهش تلفات سیم به کابل ‪ )2‬شهرستان ایالم‬ ‫‪ : 99/70‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق (کاهش تلفات سیم به کابل ‪ )1‬شهرستان ایالم‬ ‫‪ : 99/71‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق فولباری ترانس شهرستان ابدانان‬ ‫‪ : 99/72‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهنیه شبکه برق ماژین شهرستان دره شهر‬ ‫‪ :99/73‬انتقال نیرو و برق برسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق روستایی شهرستان ایوان‬ ‫‪ :99/74‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق شهرستان دره شهر‬ ‫‪ :99/75‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق روستایی شهر موسیان‬ ‫‪ : 99/76‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق روستایی شهرستان سیروان‬ ‫‪ : 99/81‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق روستایی شهرستان ایالم‬ ‫‪ -3‬زمان دریافت اسناد مناقصه‪ :‬ازتاریخ ‪ 1399/12/12‬لغایت ‪1399/12/18‬‬ ‫‪ -4‬ادرس محل دریافت اسناد‪ :‬مناقصه گران محترم می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصات به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬ادرس محل دریافت پیشنهاد ‪ :‬مناقصه گران محترم باید تمامی مدارک و پاکات را بر روی سامانه بارگزاری نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت تحویل اسناد تا ساعت ‪ 13‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/12/27‬‬ ‫‪ -7‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬ایالم ‪ -‬بلوار مدرس شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم‪ ،‬سالن جلسات‬ ‫‪ -8‬زمان بازگشایی پاکات‪ :‬پاکات پیشنهاد راس ساعت ‪ 9‬صبح روز پنج شنبه مورخ ‪ 1399/12/28‬با حضور اعضای کمیسیون مناقصه بازگشایی می شود‪ .‬حضور مناقصه‬ ‫گران در جلسه فوق الذکر با ارائه معرفی نامه بالمانع است‪.‬‬ ‫‪ -9‬ذکر شماره مناقصه و عنوان ان روی پاکات الزامی است‬ ‫‪ -10‬اطالعات براورد و تضمین‪:‬‬ ‫مبلغ براوردی (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪99/57‬‬ ‫‪22/834/124/200‬‬ ‫‪1/135/023/726‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪99/67‬‬ ‫‪6/213/115/325‬‬ ‫‪535/655/767‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪99/68‬‬ ‫‪3/985/623/075‬‬ ‫‪398/562/308‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪99/69‬‬ ‫‪6/973/806/050‬‬ ‫‪573/690/303‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪99/70‬‬ ‫‪6/477/566/400‬‬ ‫‪548/878/320‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪99/71‬‬ ‫‪10/724/667/350‬‬ ‫‪761/233/368‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪99/72‬‬ ‫‪6/265/025/925‬‬ ‫‪538/251/297‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪99/73‬‬ ‫‪9/108/527/850‬‬ ‫‪680/426/393‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪99/74‬‬ ‫‪9/744/601/975‬‬ ‫‪712/230/099‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪99/75‬‬ ‫‪7/269/741/725‬‬ ‫‪588/487/087‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪99/76‬‬ ‫‪9/988/020/800‬‬ ‫‪724/401/040‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪99/81‬‬ ‫‪10/547/787/715‬‬ ‫‪752/389/386‬‬ ‫که به صورت الف) چک تضمین شده بانکی‪ -‬ضمانتنامه بانکی به نفع مناقصه گذار‪ -‬ضمانت نامه صادر شده توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و‬ ‫صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران‪ -‬گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مطابق کاربرگ های پیوست‪ -‬مدت‬ ‫اعتبار تضمین های فوق باید حداقل ‪ 3‬ماه از تاریخ صدور ان بوده و برای همین مدت قابل تمدید باشد و عالوه بر ان ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرمهای مورد‬ ‫قبول ضمیمه اسناد تنظیم شده باشد ‪.‬‬ ‫‪ -11‬شرکت توزیع برق استان ایالم در رد و یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است‪..‬‬ ‫‪ -12‬هزینه اگهی های روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -13‬پیشنهاددهندگان موظفند تا سه روز قبل از پایان مهلت تسلیم پیشنهادات با مراجعه به سایت هایی که اسناد بر روی انها بارگذاری شده اند از اصالحات احتمالی‬ ‫در اسناد مطلع گردند و اسناد اصالحی را مهر و امضا کنند‪.‬‬ ‫‪ -14‬شرط قبولی مدارک و اسناد صرفا وجود و اثبات ان ها در جلسه مناقصه بوده و شرکت از پذیرش مدارکی که بعد از پایان مهلت تسلیم پیشنهادات و حین جلسه‬ ‫و بعد از ان ارائه شوند ترتیب اثر نمی دهد‪.‬‬ ‫نکته بسیار مهم‪ :‬عدم امضای دیجیتال پاکت های ب و ج بر روی سامانه ستاد موجب رد کلی پیشنهاد می گردد ‪.‬‬ ‫با توجه به الزام شرکت توانیر تحویل پاکات فیزیکی اسناد مناقصه الزامی است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم‬ ‫تا‬ ‫ابتیاعی از محمد مام سلیمی برده زرد‬ ‫اقای حسن پایه دار ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.29‬‬ ‫‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪ 199/23‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محی الدین مام سلیمی برده زرد از محل مالکیت محمد مام سلیمی برده زرد‬ ‫اقای سید فرزاد حسینی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه قسمتی از پالک‬ ‫‪.30‬‬ ‫‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪ 195/18‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محی الدین مام سلیمی برده زرد از محل مالکیت محمد مام سلیمی برده زرد‬ ‫اقای حســن ملکیان حمزه قاسم ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه قسمتی‬ ‫‪.31‬‬ ‫از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪63‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمود رحیم پور از محل مالکیت محمد امین رحیم پور‬ ‫اقای محمد غریب خانی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از‬ ‫‪.32‬‬ ‫پــالک ‪ 6624‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 306/55‬مترمربع ‪ ،‬مع‬ ‫الواسطه ابتیاعی از عثمان فتح اله زاده‬ ‫اقای حســام قاسمی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.33‬‬ ‫‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪ 285/20‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمد قهرمانی‬ ‫اقای بهنام قاســمی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.34‬‬ ‫‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪ 284/77‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمد قهرمانی‬ ‫خانم شریفه رحیمی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.35‬‬ ‫‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 77/50‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از مصطفی شهنازی از محل مالکیت صالح شهنازی‬ ‫خانــم نجیبه ســپهری مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیان‬ ‫‪.36‬‬ ‫یکباب ســاختمان قســمتی از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت‬ ‫‪ 137/90‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از مصطفی شهنازی از محل مالکیت صالح شهنازی‬ ‫اقــای مصطفی بایزیدی مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.37‬‬ ‫یکباب ســاختمان قســمتی از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت‬ ‫‪ 137/90‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از مصطفی شهنازی از محل مالکیت صالح شهنازی‬ ‫خانم شهال محمدپور ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.38‬‬ ‫‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 102/89‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از کریم محمد پور‬ ‫اقای محمد محمدمرادی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه قسمتی از پالک‬ ‫‪.39‬‬ ‫‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 112/55‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از عبدالرحمان صالحی‬ ‫خانم اســیه رایزن مقدار دو دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.40‬‬ ‫ســاختمان قســمتی از پــالک ‪ 6625‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت‬ ‫‪ 119/45‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبدالرحمان صالحی‬ ‫اقــای خالد رمضان زاده مقدار چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.41‬‬ ‫یکباب ساختمان قسمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت‬ ‫‪ 119/45‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبدالرحمان صالحی‬ ‫اقای زانیار چراغی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 119/50‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمد ذاکری‬ ‫اقای رحیم رحیم پور ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از‬ ‫‪.43‬‬ ‫پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪100‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمد ذاکری‬ ‫اقای اســمعیل طاووسی ســونج مقدار سه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و‬ ‫‪.44‬‬ ‫اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪292‬مترمربع ‪،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبداله عزیز پور از محل مالکیت مصطفی عزیز پور‬ ‫اقای علی طاووســی سونج مقدار سه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.45‬‬ ‫یکباب ساختمان قسمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت‬ ‫‪292‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبداله عزیز پور از محل مالکیت مصطفی عزیز پور‬ ‫اقای نجم الدین محمدی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.46‬‬ ‫پــالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 261/73‬مترمربع ‪ ،‬مع‬ ‫الواسطه ابتیاعی از عثمان قاسمی از محل مالکیت کاک اله قاسمی‬ ‫اقای منصور فیض اله بیگی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی‬ ‫‪.47‬‬ ‫از پــالک ‪ 6625‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلــی واقــع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪108‬مترمربع ‪ ،‬مع‬ ‫الواسطه ابتیاعی از محمدرسول قاسمی از محل مالکیت کاک اله قاسمی‬ ‫اقای هیرش رستمی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.48‬‬ ‫‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪109/47‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از رسول قاسمی از محل مالکیت کاک اله قاسمی‬ ‫خانم افسانه حسنی مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.49‬‬ ‫ســاختمان قســمتی از پــالک ‪ 6625‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت‬ ‫‪126/85‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از احمد مروتی از محل مالکیت محمدامین مروتی‬ ‫اقای محمد حســنی مقدار سه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.50‬‬ ‫ســاختمان قســمتی از پــالک ‪ 6625‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت‬ ‫‪126/85‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از احمد مروتی از محل مالکیت محمدامین مروتی‬ ‫خانم چمن صالحی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.51‬‬ ‫‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 72‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی‬ ‫از احمد و عایشه مروتی از محل مالکیت محمدامین مروتی‬ ‫اقای فاروق حیدری مقدار ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.52‬‬ ‫ســاختمان قســمتی از پــالک ‪ 6625‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت‬ ‫‪ 134/36‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از فاطمه قادری از محل مالکیت احمد شرافتی‬ ‫اقای ازاد محمودی مقدار ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.53‬‬ ‫ســاختمان قســمتی از پــالک ‪ 6625‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت‬ ‫‪ 134/36‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از فاطمه قادری از محل مالکیت احمد شرافتی‬ ‫اقای بارزان عزیزی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.54‬‬ ‫‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 124/17‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از فاطمه قادری از محل مالکیت احمد شرافتی‬ ‫اقــای محمدرحیــم عبدالــه زاده ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب ســاختمان‬ ‫‪.55‬‬ ‫قســمتی از پــالک ‪ 6625‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلــی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪549/25‬‬ ‫مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از محمدامین محمودی‬ ‫اقای محمد ســعید صفری ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.56‬‬ ‫پالک ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار سقز به مساحت ‪ 323/95‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی‬ ‫از محمدصادق صادقی و عبداله اکبری‬ ‫اقای رســول فتاح زاده ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از‬ ‫‪.57‬‬ ‫پالک ‪ 159‬فرعی از ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار ســقز به مســاحت ‪ 219/33‬مترمربع ‪ ،‬مع‬ ‫الواسطه ابتیاعی از عبدالخالق اخوان‬ ‫خانــم فاطمه طالع ششــدانگ عرصه و اعیان یــک واحــد کارگاه تیرچه و بلوک‬ ‫‪.58‬‬ ‫ســاختمان قســمتی از پالک ‪ - 17‬اصلی واقع در بخش هشت ســقز به مساحت ‪1260‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از وراث عزیز پری‬ ‫م‪/‬الف ‪829‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول چهار شنبه ‪1399/11/29‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم چهار شنبه ‪1399/12/13‬‬ ‫ن های حمل مواد نفتی!‬ ‫مشعل روشن در کامیو ‬ ‫ول‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫در اجــرای ارای صادره هیات حــل اختالف موضوع قانون تعییــن تکلیف اراضی‬ ‫و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی ‪ ،‬ذیال اســامی افرادی که با ارائه قولنامه و مدارک‬ ‫و مســتندات الزم به دبیرخانه هیات مذکور و مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک‬ ‫ســقز تقاضای ثبت و صدور ســند مالکیت مورد تقاضای ابتیاعی و متصرفــی خود را نموده اند ‪،‬‬ ‫مســتندا به ماده ‪ 3‬قانون فوق مراتب در دو نوبت و به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود ‪ ،‬چنانچه‬ ‫از تاریخ انتشــار اولین نوبت این اگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت ‪ 2‬ماه‬ ‫اعتراضی واصل شود معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت‬ ‫مبــادرت به تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواســت را‬ ‫اخذ و به اداره ثبت اســناد تســلیم نماید که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه خواهد بود و در غیر اینصورت چنانچه ذینفع ‪ ،‬گواهی عدم تقدیم دادخواســت را‬ ‫از مرجع صالح اخذ و تقدیم دارد ‪ ،‬اداره ثبت پس از پایان مدت واخواهی بر اســاس رای هیات‬ ‫حل اختالف اقدامات الزم را درخصوص ادامه عملیات ثبتی معمول می دارد ‪ .‬در هر حال صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫اقای علی محمودی مقدار ســه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.1‬‬ ‫ساختمان قسمتی از پالک ‪ -1003‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 146/41‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از جعفر شریفی بنمایندگی از امینه صدقی و عصمت شریفی‬ ‫اقای عباس محمودی مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.2‬‬ ‫ساختمان قسمتی از پالک ‪ -1003‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 146/41‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از جعفر شریفی بنمایندگی از امینه صدقی و عصمت شریفی‬ ‫خانم مریم ابراهیمی ایچی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی‬ ‫‪.3‬‬ ‫از پــالک ‪ -1013‬اصلــی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 64/92‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از علی و ماجد و امجد و محمدرضا نصراللهی‬ ‫اقای علیرضا خلیفه ئی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از‬ ‫‪.4‬‬ ‫پالک ‪ 89‬فرعی از ‪ -1741‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 133‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمد حسن امینی از محل مالکیت عبداله امینی‬ ‫اقای اسعد ادمی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه قسمتی از پالک ‪1744‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 29/76‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه ابتیاعی از سهیال‬‫دارایی از محل مالکیت سیف اله دارایی‬ ‫اقای اسعد ادمی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه قسمتی از پالک ‪1744‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 19/68‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه ابتیاعی از سهیال‬‫دارایی از محل مالکیت سیف اله دارایی‬ ‫اقای علی کرمی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه قسمتی از پالک ‪1834‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 118/30‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از فاطمه‬‫اهلل قلی‬ ‫اقای عبداله رستمی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه قسمتی از پالک ‪46‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫و ‪ 47‬فرعی از یکفرعی از ‪ - 1836‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 118/03‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از محمدصالح ستوده‬ ‫اقای فاروق موفق ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.9‬‬ ‫یکفرعی از ‪ - 1882‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 125/92‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از منصور ساعدی از محل مالکیت مصطفی ساعدی‬ ‫خانم زمانه فاطمی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مساحت ‪ 108/20‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از‬ ‫مهدی خلیفه زاده از محل مالکیت عبدالباقی خلیفه زاده‬ ‫خانــم چیمن فتح اله زاده مقدار دو دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.11‬‬ ‫یکباب ســاختمان قســمتی از پالک ‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪119/40‬‬ ‫مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از رسول رحیمی التون‬ ‫خانــم بیان فتــح اله زاده مقدار دو دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.12‬‬ ‫یکباب ســاختمان قســمتی از پالک ‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪119/40‬‬ ‫مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از رسول رحیمی التون‬ ‫خانــم چنــور فتح اله زاده مقدار دو دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.13‬‬ ‫یکباب ســاختمان قســمتی از پالک ‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪119/40‬‬ ‫مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از رسول رحیمی التون‬ ‫اقای عثمان کریمی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.14‬‬ ‫‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مساحت ‪ 106/33‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از‬ ‫رسول رحیمی التون‬ ‫خانم ثویبه رشــیدی کوچر مقدار ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.15‬‬ ‫یکباب ســاختمان قســمتی از پالک ‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪116/60‬‬ ‫مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبداله رحیمی التون از محل مالکیت محمد رحیمی التون‬ ‫اقای فتاح رســول مقدار ســه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.16‬‬ ‫ساختمان قسمتی از پالک ‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 116/60‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبداله رحیمی التون از محل مالکیت محمد رحیمی التون‬ ‫اقای حمید پیر حقی تموته ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی‬ ‫‪.17‬‬ ‫از پالک ‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 118/18‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از عبداله رحیمی التون از محل مالکیت محمد رحیمی التون‬ ‫اقای خالد مشــهوری مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.18‬‬ ‫ســاختمان قسمتی از پالک ‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 97/90‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبداله رحیمی التون از محل مالکیت محمد رحیمی التون‬ ‫خانم شــهین مالکی مقدار سه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.19‬‬ ‫ســاختمان قسمتی از پالک ‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 97/90‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبداله رحیمی التون از محل مالکیت محمد رحیمی التون‬ ‫اقای بهزاد قادری ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.20‬‬ ‫یکفرعی از ‪ - 1945‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 73/50‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از احمد محمدی از محل مالکیت محمد محمدی ملقرنی‬ ‫خانم حصیبه حافظی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.21‬‬ ‫یکفرعی از ‪ - 1945‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 99/30‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمدامین محمدی از محل مالکیت محمد محمدی ملقرنی‬ ‫اقای عابد شــیخ عثمانی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.22‬‬ ‫پالک یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 88/01‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از‬ ‫علی رضائی از محل مالکیت مهدی رضائی‬ ‫اقای زاهد حقیقی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.23‬‬ ‫یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪170/25‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از صالح‬ ‫و محمدقاسم کریم نژاد و محمد کریمی و رضا کریمی از وراث محمد سلیم کریمی‬ ‫اقای توفیق شــاهمرادی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.24‬‬ ‫پالک ‪ 119‬فرعی از ‪-2‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 148/28‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از طوبی شیخ اسمعیلی از محل مالکیت عبداله شیخ اسمعیلی‬ ‫خانم زهره قدرتی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از پالک‬ ‫‪.25‬‬ ‫‪ 127‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ ، 219/45‬مع الواسطه ابتیاعی از‬ ‫اسماعیل کشاورز‬ ‫اقای فرهاد محمد پناه ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از‬ ‫‪.26‬‬ ‫پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪148‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمد رحیم ساکت‬ ‫اقای انور قادری ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پالک‬ ‫‪.27‬‬ ‫‪ 6624‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلــی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 112‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از محمد مام سلیمی برده زرد‬ ‫اقای امید فتاحی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پالک‬ ‫‪.28‬‬ ‫‪ 6624‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلــی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 150‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫و همکاران ما این تخلف را مشــاهده کنند و راننده‬ ‫در محل حضور نداشته باشــد‪ ،‬حتما ضمن اعمال‬ ‫جریمه ‪۱۰۰‬هــزار تومانی این خودرو با جرثقیل به‬ ‫پارکینگ منتقل خواهد شد‪».‬‬ ‫وی گفت‪« :‬عوامــل اخطاریه نویــس پلیس راهور‬ ‫تهران بزرگ در همه ســاعات به ایــن محدوده ها‬ ‫مراجعه و ضمن گشــت زنی در این معابر به اعمال‬ ‫قانون خودروهای متخلــف اقدام می کنند‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان از ظرفیت دوربین های نظارتی نیز استفاده کرده‬ ‫و این محل ها را کنترل می کنیم‪».‬‬ ‫انتقادها در مورد نامناســب بودن زیست شهری در‬ ‫ایران برای معلوالن و جانبازان‪ ،‬در ســال های اخیر‬ ‫اوج گرفتــه و این در حالی اســت کــه به نظر می‬ ‫رســد نهادهای مســئول به تدریج در حال اصالح‬ ‫این وضعیت هستند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در بهمن ماه‬ ‫سال ‪ ،۱۳۹۸‬اعضای شــورای اسالمی شهر تهران‪،‬‬ ‫مصوبه ای را به تصویب رســاندند که بر اساس ان‪،‬‬ ‫بهای خدمات پارکینگ برای معلوالن و جانبازان در‬ ‫فضاهای از پیش تعیین شــده‪ ،‬رایگان می شد‪.‬با این‬ ‫همه‪ ،‬یکی دیگر از مشــکالت موجود بر سر اجرای‬ ‫این طرح این اســت که تمام معلوالن و جانبازان‪،‬‬ ‫«پــاک معلول» ندارند و به همیــن دلیل‪ ،‬بنا بود‬ ‫ســامانه ای ایجاد شــود که پس از ثبت نام در ان‪،‬‬ ‫پالک خودرو عادی به عنــوان پالک خودرو معلول‬ ‫شناسایی شده و مشمول جریمه نشود‪.‬‬ ‫محمدعلی سادسی‪ ،‬پژوهشگر حوزه شهرسازی در‬ ‫گفت وو با «دنیای خودرو» در مورد تخصیص فضای‬ ‫ایا احتمال تکرار واقعه اتش سوزی مرز افغانستان‪ ،‬درجاد ه های ایران وجود دارد؟‬ صفحه 6 ‫‪ww.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪w‬‬ ‫شهرستان‬ ‫در گفت وگو با ایراسین مطرح شد؛‬ ‫‪7‬‬ ‫برداشت یک درصدی فوالد مبارکه از زاینده رود‬ ‫رئیس مشــترکین درامد شــرکت اب منطقه ای‬ ‫اصفهــان گفت‪ :‬فــوالد مبارکه بــا افزایش بیش از‬ ‫ســه برابری تولید‪ ،‬یک درصــد از اب رودخانه را‬ ‫برداشــت می کندو این میزان مصرف اب در بین‬ ‫تولیدکنندگان فوالد داخلی و خارجی یک شاخص‬ ‫و الگو محسوب می شود‪.‬‬ ‫شــهرام نخعی در گفت و گو با خبرنگار ایراســین‬ ‫با اشــاره به اینکه فوالدمبارکه به عنوان بزرگترین‬ ‫شرکت فوالدســاز کشور است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تالش‬ ‫شرکت فوالد مبارکه برای اجرای پروژه های بهینه‬ ‫ســازی مصــرف اب و کاهش برداشــت اب خام‬ ‫از زاینــده رود و همچنین کاهــش مصرف اب در‬ ‫فرایندهای تولید‪ ،‬بزرگترین واحد صنعتی کشور را‬ ‫با رکورد کمترین میزان مصرف اب در میان شرکت‬ ‫های داخلی و خارجی معرفی می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مصرف اب در شرکت فوالد مبارکه نسبت‬ ‫به متوســط مصرف اب شرکت های بزرگ فوالدی‬ ‫جهان بسیار کمتر اســت‪ .‬در فوالد مبارکه مصرف‬ ‫اب به ازای هر تن تولید حدود سه مترمکعب است‬ ‫و با ســرمایه گذاری ‪ ۶‬هزار میلیارد ریالی در ایجاد‬ ‫شــبکه فاضالب‪ ،‬جمع اوری‪ ،‬تصفیه و بازچرخانی‬ ‫پساب ‪ ۹‬شهر اطراف شرکت فوالد مبارکه را تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رئیس مشــترکین درامد شــرکت اب منطقه ای‬ ‫اصفهــان گفت‪ :‬میزان ‪ ۳۰‬درصــد از اب مورد نیاز‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه از محل بازچرخانی پســاب‬ ‫های تصفیه شده شهرهای اطراف تامین می شود‪.‬‬ ‫وی بــه اصــاح فرایند تولیــد و ایجاد سیســتم‬ ‫بازچرخانی اب در شرکت فوالد مبارکه اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬فوالد مبارکه اولین کارخانه ای است که قبل‬ ‫از شــروع فرایند تولیدخود‪ ،‬اقدام به احداث تصفیه‬ ‫خانه پساب صنعتی کرد‪.‬‬ ‫برداشت یک درصدی فوالد مبارکه از زاینده رود‬ ‫رئیس مشــترکین درامد شــرکت اب منطقه ای‬ ‫اصفهان با اشــاره به اینکه فوالد مبارکه با افزایش‬ ‫بیش از سه برابری تولید‪ ،‬یک درصد از اب رودخانه‬ ‫را برداشت می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این میزان مصرف‬ ‫اب در بیــن تولیدکنندگان فوالد داخلی و خارجی‬ ‫یک شاخص و الگو محسوب می شود‪.‬‬ ‫پیشــتازی فوالدمبارکه در بازچرخانی اب در بین‬ ‫فوالدسازان جهان‬ ‫نخعــی با اشــاره به پیشــتازی فــوالد مبارکه در‬ ‫بازچرخانــی اب در بین فوالدســازان جهان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬مقدار ســهم مصرف اب در کشور ‪۹۶.۳۷‬‬ ‫میلیارد مترمکعب در ســال است که در این میان‬ ‫کشاورزی سهم ‪ ۸۸.۸۳‬درصد مصرف اب را دارد و‬ ‫مصرف شرب عمومی با ‪ ۸.۳۳‬درصد و مصرف اب‬ ‫در بخش صنعت ‪ ۲.۷۴‬درصد است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اینکه فــوالد مبارکــه همزمان‬ ‫افزایــش تولید را با کاهــش مصرف اب پیش برده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬فوالد مبارکه با راه اندازی پروژه های‬ ‫بازچرخانی پســاب های صنعتی در بین کشورهای‬ ‫جهان پایین ترین ســرانه مصــرف اب را دارد و با‬ ‫گســترش تصفیه خانه ها و جمع اوری پســابهای‬ ‫فاضالب شــهرهای مجاور مقدار اب مصرفی فوالد‬ ‫مبارکه به حداقل ممکن رسیده است‪.‬‬ ‫دریافت نیمی از سهمیه ابی؛ توسط فوالد مبارکه‬ ‫رئیس مشــترکین درامد شــرکت اب منطقه ای‬ ‫اصفهان با اشاره به اینکه شرکت فوالد مبارکه طبق‬ ‫قرارداد می تواند ‪ ۴۰‬میلیون مترمکعب اب دریافت‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬با اســتفاده از بازچرخانی و استفاده از‬ ‫پســاب شرکت فوالد مبارکه ‪ ۲۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫از سهم خود را دریافت می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در خشکســالی ســال ‪ ،۱۳۹۷‬شــرکت‬ ‫فوالدمبارکه با کاهــش تولید‪ ،‬میزان اب مورد نیاز‬ ‫خود را به ‪ ۱۴‬میلیون مترمکعب از سهم ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫مترمکعبی خود کاهش داد‪.‬‬ ‫الگو قرار گرفتن فوالد سبا در مصرف سایر صنایع‬ ‫وی در ادامه اشاره کرد‪ :‬اگر اعتقاد واقعی داریم که‬ ‫الودگی محیط زیســت و مصرف اب تاثیر مستقیم‬ ‫بر سالمتی جامعه انسانی و بوم زیست دارد بایستی‬ ‫روند و رویه های سازگاری با محیط زیست در فوالد‬ ‫مبارکه و شــرکت های زیرمجموعه از جمله فوالد‬ ‫سبا الگوی صنایع کشور و استان قرار گیرد تا شعار‬ ‫حفظ محیط زیست به منصه ظهور و عمل برسد‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است وضعیت بارش ها در سال ابی‬ ‫زراعــی جدید و همچنین ذخیره ســد زاینده رود‬ ‫حاکی از بروز تنش های ابی در ماه های اتی است‬ ‫و یک بــار دیگر لزوم بســیج همگانی برای اصالح‬ ‫ساختار مصرف و تقاضای اب را یاداوری می کند‬ ‫شرکت گاز استان اصفهان فرهنگ‬ ‫ساز مصرف ایمن و بهینه انرژی‬ ‫بروشور مربوط به استفاده صحیح و ایمن از وسایل‬ ‫گرمایشــی و گازسوز درسطح اســتان و همچنین‬ ‫بهره مندی از ظرفیت کانال ها و شبکه های مجازی‬ ‫اســتان و از طریق رسانه های جمعی‪ ،‬ازاین دست‬ ‫اقدامات انجام شده می باشد‪.‬‬ ‫مهندس علوی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در زمینه ی توســعه‬ ‫فرهنگ مصرف ایمــن و بهینه گاز طبیعی فعالیت‬ ‫های گســترده ای از جمله؛ تولید ‪ 23‬خبر مرتبط‬ ‫با موضوع فــوق ودرج ان در وب ســایت و پرتال‬ ‫شــرکت و شرکت ملی گاز ایران و ارسال به تمامی‬ ‫خبرگــزاری ها و جراید محلی و سراســری‪ ،‬انجام‬ ‫تعــداد ‪ 14‬مصاحبه تلوزیونی و تعــداد ‪6‬مصاحبه‬ ‫رادیویی و تولید ‪ 7‬کلیپ مشــترک با شرکت توزیع‬ ‫برق شهرستان اصفهان و‪ ...‬طی سال جاری صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افــزود‪ :‬در راســتای طــرح تکریــم و بــه‬ ‫منظــور رفاه حــال مشــترکین گازطبیعی باتوجه‬ ‫بــه بیمــاری کرونــا وجلوگیری ازگســترش این‬ ‫بیمــاری درجامعه مشــترکین محتــرم بامراجعه‬ ‫به ســایت شــرکت گازاســتان اصفهان به ادرس‬ ‫‪ www.nigc-isfahan.ir‬ونصــب ســامانه‬ ‫ارتباطی خدمات غیرحضوری (اپلیکیشــن سخا) از‬ ‫مزایا وخدمات غیرحضوری بهره مندگردند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بهره مندی از ظرفیت ســازمان های مردم نهاد‬ ‫را بســیار اثر بخش توصیف نمود و گفت‪ :‬سازمان‬ ‫های مردم نهاد با حضور در بخش های اجتماعی و‬ ‫فرهنگی ظرفیت مناسبی را برای پیشبرد و توسعه‬ ‫فراهم کرده و به عنــوان پل ارتباطی میان مردم و‬ ‫دولت مطرح هستند و می توانند در حوزه فرهنگ‬ ‫سازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی نیز شرکت‬ ‫گاز را یاری دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گازاســتان اصفهان‪ ،‬استفاده از‬ ‫ظرفیت نشــریات‪ ،‬مجالت و روزنامه های سراسری‬ ‫و محلی ‪،‬توزیع بروشــورهای هشــداردهنده‪ ،‬درج‬ ‫شــعارهای نکات ایمنی و مصرف بهینه در تمامی‬ ‫ادارات‪ ،‬استفاده ازفضای مجازی ‪،‬نصب بنر استفاده‬ ‫صحیح از وســایل گازســوز در سطح شــهر‪ ،‬معابر‬ ‫عمومی و ارایه کلیپ های اموزش اســتفاده ایمن‬ ‫وبهینه از گاز طبیعی را از سایر اقدامات این شرکت‬ ‫در خصوص فرهنگ ســازی برشمرد و گفت‪ :‬چاپ‬ ‫‪ 125‬بنر وتوزیع در ‪ 53‬شهر استان‪ ،‬چاپ ‪127‬بنر‬ ‫و توزیع در فضای مترو همگانی شهراصفهان‪ ،‬چاپ‬ ‫و توزیع ‪ 110‬پوســترو توزیع در ‪ 53‬شهرســتان و‬ ‫طراحی ‪ 8‬پوســتر مشترک با شــرکت توزیع برق‬ ‫شهرســتان اصفهان و انتشار در شبکه های مجازی‬ ‫از دیگر اقدامات انجام شده در این شرکت می باشد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بایســتی در این خصوص به نحوی‬ ‫عمل کرد که حداکثر اثر بخشی و تاثیرگذاری برنامه‬ ‫ها حاصل گردد و این مهم به واســطه شناســایی‬ ‫جامعه هدف در بین مشــترکین محقق می شود و‬ ‫لزوم توجه به برنامه های اجرایی و شناسایی جامعه‬ ‫هدف در برنامه ها‪ ،‬از مهمترین اقدامات این شرکت‬ ‫در خصوص فرهنگســازی استفاده بهینه و ایمن از‬ ‫گاز طبیعی است‪.‬‬ ‫جلســه که با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و‬ ‫باحضور ‪ ۲۶‬نفر از ایثارگــران ‪،‬جانبازان و فرزندان‬ ‫معظم شــهدا‪ ،‬این شرکت برگزار شــد‪ ،‬سواالت و‬ ‫موضوعات مربوطه مطرح و بررسی شد‪.‬‬ ‫ســید محســن وهابی مشــاور مدیرعامل شرکت‬ ‫توانیــردر امورایثارگران از اقدامات شــرکت توزیع‬ ‫برق استان کرمانشاه در عرصه فعالیت های مربوط‬ ‫به امور ایثارگران ابراز خرســندی کرد و بر استمرار‬ ‫برنامــه های مرتبط با تعمیق و ترویج فرهنگ ایثار‬ ‫و شهادت تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به موفقیت هایــی که در عرصه های‬ ‫مختلف در کشور به دســت امده‪ ،‬این موفقیت ها‬ ‫را مرهون خون شــهدا دانست و گفت‪ :‬رسیدگی به‬ ‫مسائل و مشکالت مطرح شده از اولویت های اصلی‬ ‫امور ایثارگران شرکت توانیر است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مهندس سهمی مســئول امور ایثارگران‬ ‫وزارت نیرو به سواالت مطرح شده از سوی فرزندان‬ ‫ایثارگر پاسخ داد و دغدغه های مربوطه بررسی شد‪.‬‬ ‫همچنیــن مهنــدس امیدعلی مراتــی مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر رعایت تعهدکاری و اخالقی توسط فرزندان شهدا‬ ‫و همــکاران ایثارگر در محیط کاری‪ ،‬افزود‪ :‬همواره‬ ‫همــکاران ایثارگر و فرزندان معظم شــهدا وظیفه‬ ‫سنگینی نســبت به دیگران برعهده دارند‪ ،‬چراکه‬ ‫اخالق بینش و منش انها همواره باید الگوی خوبی‬ ‫برای سایر همکاران باشد‪.‬وی با تاکید براینکه میزان‬ ‫خدمات رســانی برق روز بــه روز افزایش می یابد‪،‬‬ ‫این صنعت را صنعتی پیشــرو برشمرد و خطاب به‬ ‫خانواده های ایثارگر شــاغل در شرکت گفت‪ :‬توقع‬ ‫خدمتگزاری از یادگاران شــهدا و ایثارگر بیشــتر‬ ‫اســت‪ ،‬چراکه باید با تمام وجود از میراث ماندگار‬ ‫شــهدای خودکه همانا حفظ اســام وســربلندی‬ ‫کشورمان را مدیون انها هستیم‪ ،‬مراقبت کنیم‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬از چهار پرســنل توان یاب شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق اســتان کرمانشــاه با اهدا لوح تقدیر و‬ ‫هدیه سپاس تشکر و قدردانی شد‪.‬‬ ‫مهندس مراتی با بیان اینکه کارکنان توان یاب این‬ ‫شــرکت با وجدان کاری‪ ،‬نظــم و انضباط در کارها‬ ‫مظهر صبر و اراده اند و موجب افتخار همه پرسنل‬ ‫این شرکت هستند‪.‬گفت‪ :‬شکیبایی و استقامت این‬ ‫قشر همواره الگویی برای همگان است که علی رغم‬ ‫محدودیت های جســمی هرگز رکود و نا امیدی را‬ ‫به خود راه نداده و همواره با عزمی راسخ و استوار‬ ‫در راستای اهداف شرکت در حال خدمت رسانی به‬ ‫مردم فهیم استان کرمانشاه هستند‪.‬‬ ‫شش پروژه بزرگ در استان کرمانشاه و همچنین‬ ‫رونمایی از نرم افزار ‪ aSAS‬در نیروگاه زاگرس‬ ‫پیشرفت چشمگیری را در صنعت برق شاهد می‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫در ادامه مهندس اســدی مدیرعامل شرکت برق‬ ‫منطقه ای غرب اظهار داشت‪ :‬در چهل و سومین‬ ‫هفته از پویش هر هفته الف_ ب ایران در امروز‬ ‫ســه شنبه ‪ ۱۲‬اســفندماه ‪ ۶‬پروژه بزرگ به بهره‬ ‫برداری رسید‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اعتبــار این پروژه هــا بیش از ‪۲۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان می باشــد که این پروژه ها جهت‬ ‫پایداری و اطمینان شــبکه و قابلیت عبور از پیک‬ ‫برق سال ‪ ۱۴۰۰‬شکل گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت برق منطقــه ای غرب بیان‬ ‫داشــت‪ :‬این مجموعه نوار مرزی غرب کشــور را‬ ‫شامل می شــود که نقطه انتهایی کشور بوده اما‬ ‫عالوه بر عدم مشــکل در تامین برق ســه استان‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬کردســتان و ایالم به صادرات برق نیز‬ ‫اقدام نمودیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به تشــریح پروژه های افتتاح شده‬ ‫پرداخــت و گفت‪ :‬پروژه احداث پســت ‪۶۳/۲۳۰‬‬ ‫کیلوولــت شــاهد و خطوط انتقــال و فوق توزیع‬ ‫مربوطه که به نام ســردار رشــید اسالم و انقالب‬ ‫سپهبد شــهید حاج قاسم ســلیمانی مزین شده‬ ‫اســت در شهرســتان کرمانشــاه با اعتباری بالغ‬ ‫بــر ‪ ۱۱۸‬میلیارد تومان‪ ،‬احداث پســت کامپکت‬ ‫‪ ۲۰/۶۳‬کیلوولــت حمیــل واقع در شهرســتان‬ ‫اســام اباد غرب بخش حمیل با اعتباری بالغ بر‬ ‫‪ ۱۸‬میلیارد تومان‪ ،‬توسعه پست ‪ ۲۰/۶۳‬کیلوولت‬ ‫ســنقر واقــع در شهرســتان ســنقر و کلیایی با‬ ‫اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۲‬میلیارد تومــان پروژه هایی‬ ‫هستند که افتتاح و بهر ه برداری شدند‪.‬‬ ‫مهندس اســدی خاطرنشان ساخت‪ :‬توسعه پست‬ ‫‪ ۲۰/۶۳‬کیلوولــت قره ســو واقع در شهرســتان‬ ‫کرمانشــاه با اعتباری بالغ بــر ‪ ۲‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫توسعه پســت ‪ ۲۰/۶۳‬کیلوولت هرسین واقع در‬ ‫شهرستان هرسین با اعتباری بالغ بر یک میلیارد‬ ‫تومان و احداث فــاز اول نیروگاه مقیاس کوچک‬ ‫دنــا به ظرفیــت ‪ ۸.۶‬مگاوات با ســرمایه گذاری‬ ‫بخــش خصوصی واقع در شهرســتان هرســین‬ ‫بــا اعتباری بالــغ بر ‪ ۸۱‬میلیــارد تومان از دیگر‬ ‫پروژه هایی هســتند که توســط وزیر نیرو افتتاح‬ ‫شــدند‪.‬وی در ادامه به تشریح مشخصات پروژه ها‬ ‫پرداخــت و گفــت‪ :‬پســت ‪ ۶۳/۲۳۰‬کیلوولــت‬ ‫شــاهد دارای دو فیدر خــط ‪ ۲۳۰‬کیلوولت‪ ،‬دو‬ ‫فیــدر ترانــس ‪ ۲۳۰‬کیلوولت‪ ،‬چهــار فیدر خط‬ ‫‪ ۶۳‬کیلوولت‪ ،‬دو دســتگاه ترانســفورماتور ‪۱۶۰‬‬ ‫مگاولت امپری با ظرفیت کل ‪ ۳۲۰‬مگاولت امپر و‬ ‫‪ ۱.۲‬کیلومتــر خط انتقال دومداره و ‪ ۳.۴‬کیلومتر‬ ‫خط فوق توزیع دومداره می باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت برق منطقــه ای غرب اعالم‬ ‫داشت‪ :‬پســت کامپکت ‪ ۲۰/۶۳‬کیلوولت حمیل‬ ‫دارای یــک فیدر خــط ‪ ۶۳‬کیلوولت‪ ،‬چهار فیدر‬ ‫خط ‪ ۲۰‬کیلوولت و یک دســتگاه ترانسفورماتور‬ ‫قــدرت با ظرفیــت ‪ ۳۰‬مگاولت امپر‪ ،‬در پســت‬ ‫‪ ۲۰/۶۳‬کیلوولت ســنقر یک دســتگاه فیدرخانه‬ ‫دارای چهــار فیدر ‪ ۲۰‬کیلوولــت خروجی نصب‬ ‫شــد‪ ،‬پســت ‪ ۲۰/۶۳‬کیلوولت قره سو دارای یک‬ ‫دستگاه فیدرخانه شامل چهار فیدر ‪ ۲۰‬کیلوولت‬ ‫خروجی است‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬پســت ‪ ۲۰/۶۳‬کیلوولت‬ ‫هرســین دارای دو دســتگاه فیدر ‪ ۲۰‬کیلوولت‬ ‫خروجی‪ ،‬فــاز اول نیروگاه مقیــاس کوچک دنا‬ ‫به ظرفیــت ‪ ۸.۶‬مگاوات که بــا تکمیل فاز دوم‬ ‫این پروژه‪ ،‬ظرفیت نهایــی این نیروگاه به ‪۱۲.۶‬‬ ‫مگاوات خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گازاســتان اصفهــان‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫افزایش برودت هوا‪،‬ان چه که باید مدنظر مشترکین‬ ‫و هم اســتانی های عزیز قرارگیرد‪ ،‬استفاده صحیح‬ ‫و ایمن از وســایل گرمایشی و گازسوز است که در‬ ‫این راستا‪ ،‬شرکت گاز استان اصفهان نیز از حداکثر‬ ‫ظرفیت های موجود در راســتای فرهنگ ســازی‬ ‫مصــرف ایمن و بهینه گاز طبیعی اســتفاده نموده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش بهادری ‪ ،‬مدیرعامل این شرکت‪ ،‬با اعالم‬ ‫ایــن مطلب‪ ،‬اقدامــات صورت گرفته در راســتای‬ ‫فرهنگ ســازی مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی‬ ‫را بسیار تاثیر گذار برشمرد و اظهار داشت‪ :‬استفاده‬ ‫از ظرفیت صدا و ســیمای استان اصفهان به منظور‬ ‫پخش برنامه ها و پیــام های مصرف بهینه و ایمن‬ ‫گاز طبیعــی و رعایت نکات ایمنــی‪ ،‬تهیه وتوزیع‬ ‫دیدارمشاورمدیرعاملشرکت‬ ‫توانیر در امور ایثارگران با پرسنل و‬ ‫ایثارگران شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫استانکرمانشاه‬ ‫دیدار مشــاور مدیرعامل شــرکت توانیــر در امور‬ ‫ایثارگــران با پرســنل و ایثارگران شــرکت توزیع‬ ‫نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫باحضــور مهندس وهابی مشــاور مدیرعامل توانیر‬ ‫در امور ایثارگران‪ ،‬مهندس ســهمی مســئول امور‬ ‫ایثارگران وزارت نیرو و هیئت همراه‪ ،‬جلسه پرسش‬ ‫و پاســخ ایثارگران شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫کرمانشــاه برگزار شــد‪.‬به گــزارش روابط عمومی‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‪ ،‬در این‬ ‫بهره برداری از ‪ ۶‬پروژه بزرگ‬ ‫برق غرب در استان کرمانشاه‬ ‫‪ ۶‬پروژه بزرگ شــرکت برق منطقــه ای غرب با‬ ‫اعتباری بالــغ بر ‪ ۲۲۰‬میلیــارد تومان در قالب‬ ‫پویــش هر هفته الــف_ ب ایران به بهره برداری‬ ‫رسید‬ ‫دکتــر رجبی مشــهدی ســخنگوی صنعت برق‬ ‫کشــور در مراســم چهــل و ســومین هفته از‬ ‫پویــش ‪#‬هرهفته_الف_ب_ایــران بــا حضور‬ ‫ویدئوکنفرانســی وزیــر نیــرو اظهار داشــت‪ :‬بر‬ ‫اســاس اطالعات ثبت شده ‪ ۷۲‬درصد از جمعیت‬ ‫روســتایی جهان از نعمت برق برخوردارند اما در‬ ‫ایران بیــش از ‪ ۹۹‬درصد از جمعیت روســتایی‬ ‫کشور از نعمت برق برخوردارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تالش های انجام شــده از اغاز انقالب‬ ‫تاکنون به ‪ ۱۳‬برابر شدن تعداد روستاهای دارای‬ ‫برق کشــور منجر شده است و مابقی روستاها نیز‬ ‫تا پایان دولت تدبیر و امید برقدار می شــوند‪.‬‬ ‫رجبی مشــهدی با تقدیر و تشــکر از مدیرعامل‬ ‫شــرکت برق منطقــه ای غرب گفت‪ :‬بــا افتتاح‬ ‫رونمایی از کتاب‬ ‫«تاریخ اب و فاضالب اصفهان»‬ ‫بهــادری ‪ /‬با حضور جمعی از مدیران عامل ادواری شــرکت ابفا‪ ،‬کتاب‬ ‫«تاریخ اب و فاضالب اصفهان» رونمایی شــد ‪.‬مدیرعامل شــرکت ّابفا‬ ‫اســتان اصفهان در این مراسم گفت‪ :‬این کتاب با هدف مستند سازی‬ ‫تالش هایی که در دهه چهل تا کنون در راســتای ارائه خدمات زیر‬ ‫بنایی همچون تامین اب شــرب ســالم و بهداشتی و جمع اوری‪ ،‬دفع‬ ‫و تصفیه فاضالب به مردم اصفهان صورت گرفته‪ ،‬منتشــر شده است‪.‬‬ ‫هاشــم امینی با بیان اینکه بنیانگذار صنعت ابفا در کشــور‪ ،‬اصفهان‬ ‫می باشــد عنوان کرد‪ :‬صنعت ابفا در اصفهان پایه گذاری شــد و دیگر‬ ‫استانهای کشــور با الگو برداری از اصفهان‪ ،‬چگونگی ارائه خدمات ابفا‬ ‫را در دســتور کار قرار دادند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬صنعت ابفا اصفهان همچنان‬ ‫در ارائه خدمات به مردم در کشــور پیشــرو محسوب می شود چرا که‬ ‫کارکنــان فعلی این صنعت میراث دار خوبی از لحاظ خدمات رســانی‬ ‫بی وقفه به مردم می باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفا استان اصفهان با بیان اینکه در ‪ 11‬سال گذشته‬ ‫به رغم محدودیت های منابع اب‪ ،‬اب شرب پایدار مردم تامین گردید‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬عالوه بر اینکه با استفاده از تکنولوژی نوین اب شرب مردم‬ ‫در سطح استان به صورت پایدار تامین گردید‪ ،‬خدمات رسانی در قالب‬ ‫جمع اوری‪ ،‬انتقال‪ ،‬دفع فاضالب به صورت بهداشــتی با سرعت قابل‬ ‫توجهی در دســتور کار قرار گرفت‪ ،‬به گونه ای که تقریبا در هر ســال‬ ‫یک تصفیه خانه در سطح استان در مدار بهره برداری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫امینی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های ابفا اشاره کرد‬ ‫و اظهار داشــت‪ :‬از ســال ‪ 92‬تاکنون بیش از ‪ 3‬هزار میلیارد تومان به‬ ‫روشهای مختلف از جمله بیع متقابل‪ ،‬فایناس و تبصره ‪ 3‬سرمایه گذاری‬ ‫شــده است‪ .‬وی بهره مندی ابفا از تکنولوژی در ارائه خدمات مستمر‬ ‫به مردم را موثر برشــمرد و بیان داشت‪ :‬تودشک اولین شهر هوشمند‬ ‫از لحاظ تامین و توزیع اب شــرب می باشد و این امر در دیگر شهرها‬ ‫همانند خوانسار و بادرود عملیاتی شده است‪.‬وی افزود ‪ 23 :‬خدمت ابفا‬ ‫به صورت الکترونیک و غیر حضوری ارائه می شود که این امر بیانگر بهره‬ ‫مندی مطلوب ابفا اصفهان از دانش روز می باشد‪.‬امینی گفت‪ :‬شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان اصفهان نخستین شرکت ابفای کشور به شمار می‬ ‫رود که تاکنون با نصب یک میلیون و ‪ 400‬هزار انشعاب اب در ‪ 98‬شهر‬ ‫و حدود ‪ 1000‬روستای استان و نیز نصب ‪ 670‬هزار انشعاب فاضالب‬ ‫در ‪ 35‬شهر و پنج روستای استان اصفهان‪ ،‬جمعیتی بالغ بر ‪ 4‬میلیون و‬ ‫‪ 800‬هزار نفر را در بخش اب و نزدیک به ‪ 3‬میلیون و ‪ 120‬هزار نفر را‬ ‫در بخش فاضالب تحت پوشش خود قرار داده است‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4136‬‬ ‫خبر‬ ‫در بهمن‪ 99‬تحقق یافت؛‬ ‫تولید نزدیک به نهصد میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی‬ ‫نزدیک به نهصد میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در بهمن امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید‬ ‫رجایی تولید و به شبکه سراسری تحویل شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق شــهید رجایی‪ ،‬جواد دوستی معاون مهندسی و‬ ‫برنامه ریزی نیروگاه در تشریح میزان تولید انرژی در بهمن امسال گفت‪ :‬در یازدهمین ماه سال جاری‪،‬‬ ‫به میزان ‪ 888‬میلیون و ‪ 74‬هزار کیلووات ســاعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی‬ ‫نیروگاه‪ ،‬تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است‪.‬‬ ‫دوســتی در ادامه به ســهم تولید واحدهای بخاری و ســیکل ترکیبی در ماه بهمن اشاره کرد و بیان‬ ‫داشــت‪ :‬از این میزان انــرژی تولیدی‪ 331 ،‬میلیون و ‪ 878‬هزار کیلووات ســاعت انرژی در واحدهای‬ ‫نیروگاه ســیکل ترکیبی و ‪ 556‬میلیون و ‪ 196‬هزار کیلووات ســاعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار‬ ‫تولید شده است‪.‬‬ ‫این میزان انرژی در حالی تولید شــده است که نیروگاه شــهید رجایی در فصل تعمیرات قرار دارد‪ ،‬به‬ ‫طوری که هم اکنون واحد ‪ 250‬مگاوتی شماره یک بخاری برای تعمیرات بازدید دوره ای‪ ،‬واحد شماره‬ ‫‪ 6‬گازی برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل و واحد شــماره ‪ 2‬بخاری ســیکل‬ ‫ترکیبی هم برای انجام تعمیرات نیمه سنگین از مدار تولید‪ ،‬خارج شده اند‪.‬‬ ‫رفع افت فشار و قطعی اب مناطقی از شهر ارومیه‬ ‫رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی از رفع افت فشار و قطعی اب‬ ‫درمناطقی از شهر ارومیه خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضا رضوی با بیان اینکه بدنبال شکســتگی خط انتقال ‪ ۵۰۰‬ازبست سیمانی تامین کننده اب شهر‬ ‫از طریــق مخــزن ولی عصر(عج) ‪ 250،‬لیتر در ثانیه که حدود ‪10‬درصــد از منابع تامین کننده اب را‬ ‫شــامل می شــود‪ ،‬از مدار بهره برداری خارج شد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بدنبال وقوع این حادثه‪ ،‬ضمن تخلیه‬ ‫محل‪ ،‬نسبت به مهار و کاهش میزان اسیب پذیری مناطق مسکونی پائین دست اقدام و با اطالع رسانی‬ ‫عمومی از طریق صدا و ســیما و رســانه های گروهی‪ ،‬ضمن ابرسانی سیار به مناطق در معرض قطعی‬ ‫اب و مدیریت شــبکه‪ ،‬انجام اقدامات اصالحی در محل وقوع حادثه و بازگشت به حالت اولیه دردستور‬ ‫کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اهمیت و ضرورت تامین اب شرب شهر بویژه در ایام پیش رو افزود‪ :‬نزدیک به ‪ ۲۵۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰۰‬لیتر در ثانیه کاهش میزان تولید اب به دلیل اتفاق روی داده درمناطقی از شــهر ارومیه به وقوع‬ ‫پیوســت که بالفاصله با بکار گیری اکیپ اتفاقات‪ ،‬در اولین روز‪ ،‬نزدیک به هفت دستگاه کف کش وارد‬ ‫مدار بهره برداری گردید و افت فشار و قطعی قسمتی از شبکه بر طرف شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ادامه با اتصال خط انتقال ‪ ۴۰۰‬ایستگاه پمپاژ بطول ‪ ۱۲۰‬متر و وارد مدار کردن ایستگاہ‬ ‫پمپاژتصفیه خانه شماره دو گلشهر‪ ،‬نسبت به رفع مشکل و تامین کامل اب شرب مناطق دارای مشکل‬ ‫اقدام شد‪.‬‬ ‫رضوی با قدردانی از صبر و همکاری مردم در مدت زمان رفع مشــکل اظهار داشت‪ :‬هم اکنون نیاز اب‬ ‫شرب مشترکین شهر ارومیه بطور کامل تامین و مشکلی از بابت افت فشار و یا قطعی اب وجود ندارد‪.‬‬ ‫گازرسانی به فاز‪ 2‬ناحیه صنعتی شهرستان پارس اباد از توابع استان اردبیل‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اردبیل از افتتاح پروژه گازرســانی به فاز ‪ 2‬ناحیه صنعتی شهرســتان‬ ‫پارس اباد در استان اردبیل همزمان با دهه فجر امسال خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل‪ ،‬سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اعالم این‬ ‫خبر گفت‪ :‬ظرفیت های موجود در شهرستان پارس اباد به لحاظ کشاورزی و صنایع تبدیلی و همچنین‬ ‫موقعیت جغرافیای شهرســتان و هم مرز بودن با کشــور اذربایجان لزوم ایجاد و توسعه زیرساختهای‬ ‫انرژی را بمنظور گازرســانی به واحدهای صنعتی بیش از پیش اشــکار می ســازد به همین دلیل طی‬ ‫سالهای اخیر استقرار سرمایه گذاران در ناحیه صنعتی پارس اباد با استقبال خوبی همراه بوده است‪.‬‬ ‫وی پروژه گازرسانی به فاز ‪ 2‬ناحیه صنعتی پارس اباد را در راستای توسعه زیرساختهای انرژی و تحقق‬ ‫منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید برشــمرد و اظهار داشــت‪ :‬پروژه گازرسانی به‬ ‫ناحیه صنعتی پارس اباد با حجم عملیات ‪ 23‬کیلومتر شــبکه گذاری و با اعتباری بالغ بر ‪ 190‬میلیارد‬ ‫ریال اجرایی شده است‪.‬‬ ‫اسماعیلی در ادامه می افزاید‪ :‬با افتتاح پروژه گازرسانی به فاز ‪ 2‬ناحیه صنعتی پارس اباد گشایش خوبی‬ ‫در حوزه های مختلف اقتصادی‪ ،‬ســرمایه گذاری و اشتغال در اســتان اردبیل ایجاد شده است و شاهد‬ ‫افزایش ســرمایه گذاریها در شهرکهای صنعتی استان هستیم بنحوی که تعداد صنایع گازدار از ابتدا تا‬ ‫کنون در شهرستان پارس اباد به ‪ 60‬واحد صنعتی میرسد‪.‬‬ ‫وی توســعه جایگاههای ‪CNG‬در سطح شهرستان را نیز در حوزه حمل و نقل و تامین سوخت پاک‬ ‫برای خودروها از مهمترین رویکردهای شــرکت گاز اســتان اردبیل برشمرد و گفت‪ :‬تعداد جایگاههای‬ ‫عرضه گاز طبیعی در ســطح استان ‪ 69‬جایگاه می باشــد که از این تعداد ‪ 7‬جایگاه ‪CNG‬در سطح‬ ‫شهرستان پارس اباد مشغول ارایه خدمات می باشند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت شهرســتان پارس اباد بعنــوان مهمترین قطب تولید محصوالت کشــاورزی و دامی در‬ ‫شمالغرب کشور مطرح می باشد‪.‬‬ ‫اجرای عملیات «رفع افت فشار شبکه گاز‬ ‫بعلت گرفتگی» روستای سارلی علیا گنبد کاووس‬ ‫گرگان‪ -‬با هدف رفع افت فشار‪ ،‬پروژه عملیات رفع گرفتگی شبکه گاز روستای سارلی علیا شهرستان‬ ‫گنبد کاووس به صورت مطلوبی انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی شــرکت گاز اســتان گلستان‪ ،‬طی برنامه ریزی انجام شده‪،‬‬ ‫تیــم های عملیاتی و تعمیراتی اداره گاز شهرســتان گنبد کاووس با حضــور در محل مورد نظر‪ ،‬طی‬ ‫اقدامی هماهنگ با تعمیر و رفع مشکل مربوطه‪ ،‬توانستند از افت فشار گاز منطقه اشاره شده جلوگیری‬ ‫به عمل اورند‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان‪:‬‬ ‫عملیات انبارگردانی در شرکت گاز اهمیت فراوانی دارد‬ ‫گرگان‪ -‬مدیر عامل شــرکت گاز اســتان گلســتان و همراهان با حضور در انبار مرکزی شرکت از روند‬ ‫اجرای پروژه انبارگردانی بازدید به عمل اوردند‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی شــرکت گاز اســتان گلستان‪ ،‬در این بازدید علی طالبی با‬ ‫تقدیر از تیم انبارگردانی‪ ،‬فرایند اجرای عملیات انبارگردانی را از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار داده‬ ‫و رهنمودهای الزم در خصوص انجام دقیق و منظم شمارش کاالهای موجود و ثبت انها را ارائه نمود‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت گاز استان گلستان با اشاره به اهمیت انبار گردانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبق روال هر ساله‬ ‫این شــرکت در راســتای به روز رســانی موجودی انبار کاال و رفع مغایرت ها و اختالفات با سیســتم‬ ‫یکنواخت کاال در پایان سال اقدام به انبار گردانی می کند و این عمل با دقت خاصی انجام می شود‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای بهمن ویســی برابر وکالتنامه شــماره ‪ ۵۵۰۳۵‬مورخ ‪ ۹۹/11/۲6‬دفتر‪146‬‬ ‫از ســوی کریم محتشــم طبق درخواست به شماره وارده ‪ 4۵۳۳۸‬مورخ ‪ ۹۹/1۲/۰۹‬و با‬ ‫تقدیم دو برگ فرم استشهادیه محلی مصدق شده به شماره‪ 1۵۲4۹‬مورخ ‪۹۹/11/۰۸‬‬ ‫دفتر ‪ ۹۸‬مدعی اســت که ســند مالکیت شــش دانگ پالک ‪ ۳۹۲1‬فرعی از ‪ ۳۵۸‬اصلی‬ ‫بخش یک حومه ذیل ثبت ‪ 6۹۸۹7‬و صفحه‪ 1۲1‬دفتر‪ ۳4۹‬به نام کریم محتشم(ایلیاتی‬ ‫ســابق) صادره و تسلیم گردید به علت سرقت سند مالکیت به شماره سریال ‪11۲1۹۸‬‬ ‫مفقود شده است‪ .‬لذا مراتب طبق ماده ‪ - 1۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی‬ ‫می شــود‪ .‬تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد انان‬ ‫می باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ‪ 1۰‬روز مراتب را به این اداره اعالم دارند‬ ‫‪.‬در غیر این صورت نســبت به صدور ســند مالکیت طبق مقررات اقدام و ســند مالکیت‬ ‫اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد ‪/ ۲۸۰4 .‬م الف ‪1۲/‬‬ ‫محمد عباسی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم جمیلــه ســعیدی دارای ش ش ‪ ۲۸۵۰67۵741‬بــه شــرح دادخواســت به کالســه‬ ‫‪/۹۹۰1۵1۰‬ح‪ 1‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که‬ ‫شــادروان بصیرو ســهرابی ســیالبی ش ش ‪ ۳۹‬در تاریخ ‪ ۹۵/۵/۸‬اقامتــگاه دائمی خود بدرود‬ ‫زندگــی گفته ورثه انمرحوم منحصر اســت به ‪-1‬محرم ســعیدی ســیالبی فرزند محمدعیســی‬ ‫ش ش ‪ ۲۸۵۰67176۲‬ت ت ‪ 1۳۳۳‬پســر متوفی ‪ -۲‬علی ســعیدی فرزند محمدعیســی ش‬ ‫ش ‪ ۲۸۵۰67۵7۵1‬ت ت ‪ 1۳4۹‬پســر متوفــی ‪ -۳‬عزیــز ســعیدی فرزنــد محمدعیســی ش‬ ‫ش ‪ ۲۸۵16۲۹1۰۸‬ت ت ‪ 1۳44‬پســر متوفی ‪ -4‬زهرا ســعیدی فرزند محمدعیســی ش ش‬ ‫‪ ۲۸۵۰67۰۸6۳‬ت ت ‪ 1۳۲۹‬دختــر متوفــی ‪ -۵‬ســریه ســعیدی فرزند محمدعیســی ش ش‬ ‫‪ ۲۸۵۰67۳۲۹۳‬ت ت ‪ 1۳۳۹‬دختــر متوفــی ‪ -6‬ماریه ســعیدی فرزند محمدعیســی ش ش‬ ‫‪ ۲۸۵۰67۳77۳‬ت ت ‪ 1۳4۰‬دختــر متوفــی ‪ -7‬جمیله ســعیدی فرزند محمدعیســی ش ش‬ ‫‪۲۸۵۰67۵741‬ت ت ‪ 1۳4۸‬دختــر متوفــی ‪ -۸‬اینک باانجام تشــریفات مقدماتی درخواســت‬ ‫مزبــور در یــک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه اگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا‬ ‫وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد‬ ‫واال گواهی صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سلماس‪ -‬جوان قره باغ‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانم ســتاره الهیاری دارای ش ش ‪ 6۸‬به شــرح دادخواست به کالسه ‪/۹۹۰1۵1۳‬ح‪ 1‬از‬ ‫این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیز الهیاری‬ ‫ش ش ‪ 1۵‬در تاریخ ‪ ۹۹/1۰/۲۹‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه انمرحوم منحصر‬ ‫است به ‪-1‬مهپاره اسماعیلی اخته خانه فرزند محمود ش ش ‪ ۳۸4‬ت ت ‪ 1۳۲4‬همسر متوفی‬ ‫‪ -۲‬فریــدون اله یــاری فرزند عزیز ش ش ‪ 47۸‬ت ت ‪ 1۳47‬پســر متوفی ‪ -۳‬رحیم الهیاری‬ ‫فرزنــد عزیــز ش ش ‪ 1۳۰‬ت ت ‪ 1۳۵۲‬پســر متوفی ‪ -4‬جاوید الهیــاری فرزند عزیز ش ش‬ ‫‪ 44۹‬ت ت ‪ 1۳4۵‬پسر متوفی ‪ -۵‬حمیده الهیاری فرزند عزیز ش ش ‪ ۳۵6‬ت ت ‪ 1۳4۲‬دختر‬ ‫متوفــی ‪ -6‬ســتاره الهیاری فرزند عزیــز ش ش ‪ 6۸‬ت ت ‪ 1۳6۳‬دختر متوفــی اینک باانجام‬ ‫تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه اگهی می نماید تا‬ ‫هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف‬ ‫یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سلماس‪ -‬جوان قره باغ‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای علی جعفرنژاد دارای ش ش ‪ ۵۳۵‬به شــرح دادخواســت به کالســه ‪/۹۹۰1۵۵6‬ح‪1‬‬ ‫از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عشقعلی‬ ‫جعفرنژاد ش ش ‪ 1‬در تاریخ ‪ ۹۹/۹/14‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه انمرحوم‬ ‫منحصر اســت به ‪ -1‬پروین صادقی فرزند عباســقلی ش ش ‪ ۲۰7‬ت ت ‪ 1۳۳۳‬همســر متوفی‬ ‫‪ -۲‬علی جعفرنژاد فرزند عشقعلی ش ش ‪ ۵۳۵‬ت ت ‪ 1۳6۰‬پسر متوفی ‪ -۳‬مهدی جعفرنژاد‬ ‫فرزند عشــقعلی ش ش ‪ ۹۵7‬ت ت ‪ 1۳6۲‬پســر متوفی ‪ -4‬اعظم جعفرنژاد فرزند عشــقعلی‬ ‫ش ش ‪ ۲۸4۰۰۳61۹‬ت ت ‪ 1۳6۸‬دختــر متوفــی ‪-۵‬خدیجه جعفرنژاد فرزند عشــقعلی ش‬ ‫ش ‪ 1۲6۳۲‬ت ت ‪ 1۳۵1‬دختر متوفی ‪ -6‬مریم جعفرنژاد فرزند عشــقعلی ش ش ‪ 4۹۳‬ت‬ ‫ت ‪ 1۳۵6‬دختــر متوفــی ‪ -7‬حمیده جعفرنژاد فرزند عشــقعلی ش ش ‪1۵1۳۲‬ت ت ‪1۳۵7‬‬ ‫دختر متوفی اینک باانجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور در یک نوبت پی در پی ماهی‬ ‫یــک مرتبــه اگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از‬ ‫تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سلماس‪ -‬جوان قره باغ‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫‪ 19‬رجب ‪1442‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4136‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r n e w s r a h e m a rd o m @ y a h o o . com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫شرکت پیام پویا تدبیر در راستای خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان فعالیت های خود را شروع کرد‬ ‫لیال ســرائی رئیس هئیــت مدیره افزود‬ ‫شــرکت پیام پویا تدبیر با بیش از ده سال‬ ‫ســابقه فعالیت در حوزه هــای مختلف‬ ‫بازرگانــی و با اتکاء بــه جمعی از جوانان‬ ‫متخصص و با بکارگیری استاندارهای ملی و‬ ‫جهانی و در راستای خدمت رسانی به کلیه‬ ‫ارگانها‪ ،‬سازمان های دولتی و خصوصی و با‬ ‫مردم دوباره مخاطب تلویزیون شده اند‪،‬‬ ‫حواسمان را جمع کنیم!‬ ‫در حالی که تولید فصل اول و دوم از ســریال «بیگانه ای با من‬ ‫است» با دشواری هایی مواجه و حتی در مقطعی ادامه ساخت‬ ‫مجموعه به کارگردان دیگر سپرده شد تا به اصطالح کار زمین‬ ‫نخورد و ســرپا بماند‪ ،‬حاال در نشســت خبری این ســریال‪ ،‬از‬ ‫ساخت فصل سوم این مجموعه صحبت به میان امده است‪.‬‬ ‫نشســت خبری مجموعه «بیگانه ای با من اســت» با حضور‬ ‫بهروز مفید تهیــه کننده‪ ،‬احمد امینی کارگردان‪ ،‬بهرنگ ملک‬ ‫محمدی مدیر گروه فیلم و ســریال شبکه دو سیما و دو تن از‬ ‫توجه به فرمایشات رهبر فرزانه و مصادف‬ ‫با سیاســتهای هئیت مدیره که با اجرای‬ ‫قوانین و معنویات مقام معظم رهبری اغاز‬ ‫به کار نموده است‪ .‬در همین خصوص طرح‬ ‫واگذاری اقساطی لوازم خانگی و با شرایط‬ ‫خداپسندانه با نیت خدمتگذاری مندرج در‬ ‫قرارداد به کلیه پرسنل سازمانهای دولتی‬ ‫و خصوصی نیرومصلح‪،‬ســپاه پاسداران‪،‬‬ ‫نیروی نظامی‪ ،‬ارتش و اماده خدمت رسانی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫لیال سرائی افزود این طرح بمناسبت چهل‬ ‫و دومین سالگرد پرافتخار انقالب اسالمی‬ ‫شروع به کارنموده است‪.‬‬ ‫امیداست بتوانیم خدمتی شایسته به مردم‬ ‫کشورمان داشته باشیم و در پایان از نشریه‬ ‫راه مردم کمال تشکر و قدردانی را خواهانم‬ ‫و از پرسنل و مدیرعامل شرکت پیام پویا‬ ‫تدبیر بپاس زحمات قدردانی می نمایم‪.‬‬ ‫اطالعات تکمیلی ســایت شرکت از همین‬ ‫نشریه اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫بازیگران این مجموعه از جمله ایوب اقاخانی و سامرند معروفی‪،‬‬ ‫سه شنبه ـ ‪ ۱۲‬اسفندماه ـ در ساختمان روابط عمومی سازمان‬ ‫صدا و سیما برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشست بهروز مفید در مقام تهیه کننده مجموعه‬ ‫«بیگانه ای با من است» درباره ساخت این مجموعه و دشواری‬ ‫های ان در شرایط کرونا توضیحاتی را مطرح کرد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بحث نگارش این مجموعه در ســال ‪ ۹۷‬جدی شــد و‬ ‫کار نــگارش با زحمات خانم فروغ فروهید و کمک فکری اقای‬ ‫امینی به عنوان کارگردان پیش رفت و سال ‪ ۹۸‬کار کلید خورد‬ ‫و ‪ ۱۵‬ماه به طول انجامید‪ .‬این مجموعه متعلق به دهه ‪ ۶۰‬بود‬ ‫و تولید ســریالی در تاریخ معاصر برای من اولین تجربه کاری‬ ‫محسوب می شــد که تصور این دشواری را نداشتم؛ اما کار در‬ ‫دهه ‪ ۶۰‬مشکالت خاص خود را دارد و البته از نظر بودجه کمتر‬ ‫حمایت می شویم‪.‬‬ ‫ایــن تهیه کننده ادامه داد‪ :‬در اوج کرونا دو لوکیشــن خارج از‬ ‫تهران هم داشــتیم‪ .‬یکی شــیراز و دیگری بوشهر‪ .‬در مجموع‬ ‫در این ‪ ۱۵‬ماه با ســعه صدری که از همکاران داشــتیم کار به‬ ‫ســرانجام رســید‪ .‬و کار در دو فاز تولید شد‪ ۳۳ .‬قسمت از کار‬ ‫را اقای امینی زحمت کشــیدند‪ .‬به پیشنهاد ایشان ادامه کار را‬ ‫اقای معیریان کارگردانی کردند و ‪ ۱۴‬قسمت هم توسط ایشان‬ ‫به سرانجام رسید‪ .‬به عقیده من کاری که در شرایط کرونا انجام‬ ‫می شود‪ ،‬جای تقدیر دارد‪ .‬ریسک باالیی داشت و با همه دغدغه‬ ‫ها و مشکالت هیچ حساســیت و نگرانی برای ادامه کار وجود‬ ‫نداشت‪.‬مرحوم پرویز پورحسینی که در مجموعه «بیگانه ای با‬ ‫من اســت»‪ ،‬حضور داشت‪ ،‬در میانه راه به دلیل ابتالء به کرونا‬ ‫درگذشت‪.‬مفید با یادی از این بازیگر پیشکسوت‪ ،‬گفت‪« :‬بیگانه‬ ‫ای با من است» سومین همکاری ام با مرحوم پورحسینی بود‪.‬‬ ‫حرفه ای بــودن و منظم بودن از ویژگی های این هنرمند بود‪.‬‬ ‫فضایی که به عنوان بازیگر پیشکســوت در پشــت صحنه کار‬ ‫داشــتند‪ ،‬قابل تقدیر بود‪ .‬حضور امثال ایشــان همیشه کمک‬ ‫به تیم تولید بوده اســت‪ .‬یکی از ویژگی های شــخصی ایشان‬ ‫حرمتی بود که برای مادرشــان قائل بودند‪ .‬بیشترین نگرانی را‬ ‫داشتند که در نگهداری از مادرشان کم نگذارند‪.‬‬ ‫این جماعت تا پایان این دولت صاحب خانه می شوند؟‬ ‫واقعیت این اســت کــه این گروه معموال جزو بازی نیســتند‪،‬‬ ‫کســی انها را انچنان که باید و شــاید جدی نمی گیرد و این‬ ‫چنین اســت که انان و عروسک هایشان جایی برای هنرنمایی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫صحبت از نمایشــگران عروسکی اســت؛ هنرمندانی که شاید‬ ‫تنها جرم شان این است که ابزاری بیش از دیگر همکاران شان‬ ‫دارند؛ ابزاری به نام عروســک با تمــام تعاریفی که دارد‪ .‬انان‬ ‫همه حرف هــای مگو‪ ،‬رویاها ‪ ،‬ترس ها یــا تخیالت ادمیان را‬ ‫به کمک عروســک ها یا اشیاء روایت می کنند‪ .‬هنر بزرگ انان‬ ‫در جان بخشــی به اشیایی بی جان اســت تا جایی که مخاطب‬ ‫ان چنان این شــی بی جان را بــاور می کند که با او به گریه و‬ ‫خنده می افتد‪.‬‬ ‫نمون ه اجراهــای موفق نمایــش عروســکی در مجموعه های‬ ‫شــناخته شــده تئاتر مانند تئاتر شــهر کم شــمار نیســتند‪،‬‬ ‫نمایش هایــی که با اقبال تماشــاگران هم رو به رو شــده اند‬ ‫امــا این اجراهــا مقطعی تر و موردی تر از ان اســت که بتواند‬ ‫به عنوان جریانی مســتمر تلقی شــود و همچنان این پرسش‬ ‫بزرگ وجود دارد که چرا نمایش عروســکی ســخت تر از دیگر‬ ‫گونه های نمایشــی می تواند سالنی برای اجرا در اختیار بگیرد‪.‬‬ ‫این وضعیت سبب شــده حیات این گونه نمایشی بیش از هر‬ ‫چیزی به جشنواره ای دو ساالنه وابسته شود‪.‬‬ ‫همزمان با برگزاری هجدهمین جشــنواره نمایش عروســکی‬ ‫تهران ‪ -‬مبارک‪ ،‬این موضوع را با قادر اشنا‪ ،‬مدیر کل هنرهای‬ ‫نمایشــی مطرح کردیم و از او پرسیدیم ایا در این زمینه خبر‬ ‫خوشی برای نمایشگران عروسکی دارد‪.‬‬ ‫او در این گپ و گفت کوتاه‪ ،‬تالشــی را که حدود هشت سال‬ ‫پیش در دوره پیشین مدیریت خود در مرکز هنرهای نمایشی‬ ‫برای راه اندازی سالنی ویژه اجرای نمایش های عروسکی انجام‬ ‫داده بــود‪ ،‬یــاداوری می کند و به ایســنا می گوید‪ :‬دوره قبلی‬ ‫هم خیلی تالش کردیم مکانی مختص نمایشــگران عروسکی‬ ‫داشته باشــیم و تا تامین منابع مالی ان هم پیش رفته بودیم‬ ‫ولی متاســفانه به نتیجه نرســید‪ .‬همچنان معتقدم هر گونه‬ ‫نمایشــی برای زنده و بالنده بودن خود‪ ،‬باید مکانی برای اجرا‬ ‫داشته باشد‪ .‬در غیر این صورت جشنواره ها هم کارکرد خود را‬ ‫از دســت می دهند‪ .‬بنابراین جشنواره ها زمانی کارکرد درستی‬ ‫دارند که اجرای عمومی داشــته باشیم و مردم اثار را ببینند و‬ ‫جشنواره تکمیل کننده جریان اجراهای عمومی باشد‪.‬‬ ‫او دربــاره اختصاص مکانی برای اجــرای عمومی نمایش های‬ ‫عروســکی توضیح می دهد‪ :‬باید بکوشیم مکانی را از مکان های‬ ‫موجود بــرای این موضــوع در نظر بگیریم یا اینکه شــرایط‬ ‫جدیدی را فراهم کنیم‪ .‬شــخصا بســیار عالقه مند بودم مکان‬ ‫اجرای نمایش های عروســکی به ســرانجامی برسد و همانطور‬ ‫که برای فعاالن حوزه کودک تاالر هنر را داریم‪ ،‬برای اجراهای‬ ‫عروســکی هم مکانی ویژه داشته باشــیم چراکه مخاطبان و‬ ‫عالقه مندان خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫مدیر کل هنرهای نمایشی با تاکید بر اینکه همه پیگیری های‬ ‫الزم را در این زمینه انجام خواهد داد‪ ،‬می افزاید‪ :‬می کوشــیم‬ ‫در چند ماه باقی مانــده از دولت فعلی‪ ،‬مکانی را تامین کنیم‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫تد‬ ‫وم‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه بهسازی و ایمن سازی‬ ‫پل های عابر پیاده محور‬ ‫کرج قزلحصار (احداث یک‬ ‫دستگاه پل عابر پیاده به‬ ‫طول ‪27‬متر و جمع اوری‬ ‫یک دستگاه مستهلک به‬ ‫همراه ترمیم و رنگ امیزی‬ ‫‪3‬دستگاه پل موجود)‬ ‫‪5,543,809,114‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تجدید مناقصه تهیه و نصب‬ ‫حفاظ گالوانیزه و رنگ‬ ‫امیزی تیرهای روشنایی‬ ‫ازاد راه تهران‪-‬کرج‪-‬‬ ‫ابیک‬ ‫‪4,601,991,680‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تجدید مناقصه ایمن سازی‬ ‫حاشیه پروژه تعریض‬ ‫باند شمالی ازاد راه‬ ‫کرج‪-‬قزوین محدوده‬ ‫پل فردیس تا مهرویال‬ ‫و نظارت به طول ‪1/5‬‬ ‫کیلومتر با نصب نیوجرسی‬ ‫‪9,669,329,927‬‬ ‫‪277,190,456‬‬ ‫‪230,099,584‬‬ ‫‪483,466,496‬‬ ‫‪2099004224000147‬‬ ‫‪2099004224000148‬‬ ‫‪2099004224000149‬‬ ‫مدت اعتبار‬ ‫پیشنهادات‬ ‫حد ا قل‬ ‫رتبه ‪ 5‬ابنیه‬ ‫و یا رتبه‬ ‫‪5‬تاسیسات و‬ ‫تجهیزات‬ ‫سه ماه‬ ‫حد ا قل‬ ‫رتبه ‪ 5‬نیرو‬ ‫و یا رتبه‬ ‫‪5‬تاسیسات و‬ ‫تجهیزات‬ ‫سه ماه‬ ‫حد ا قل‬ ‫رتبه ‪5‬‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫ترابری‬ ‫نوب‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫تد‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد پروژههای ذیل را بر اساس‬ ‫شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات‪ ،‬اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به‬ ‫پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید‪.‬‬ ‫شماره مناقصات‬ ‫(اجرای قسمتی از شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی زاگرس ‪-‬مناقصه اجرای گاز فاز توسعه شهرک صنعتی کنگاور)‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز‬ ‫صال حیت‬ ‫موردنیاز‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه در نظر دارد تجدید مناقصه (اجرای قسمتی از شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی زاگرس‪ -‬مناقصه اجرای گاز فاز‬ ‫توسعه شهرک صنعتی کنگاور) به شماره (‪ )2099001115000089-2099001115000090‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 99/12/11‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز شنبه تاریخ ‪ 99/12/11‬تا ‪ 99/12/16‬ساعت ‪14:30‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز سه شنبه تاریخ ‪99/12/26‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬صبح روز چهارشنبه تاریخ ‪99/12/27‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف‬ ‫ادرس‪ :‬سه راه ‪ 22‬بهمن ابتدای بلوار نوبهار شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه و تلفن ‪(08338246100 :‬داخلی‪)204‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021- 41934‬دفتر ثبت نام‪02188969737 :‬و‪02185193768‬‬ ‫شرح پروژه‬ ‫محل اجرا‬ ‫حجم‬ ‫پروژه‬ ‫مدت اجراء‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫( ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت‬ ‫رتبه مورد نیاز‬ ‫اجرای قسمتی‬ ‫از شبکه‬ ‫داخلی گاز‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫زاگرس‬ ‫حدودا‬ ‫‪1‬کیلومتر‬ ‫‪3‬ماه شمسی‬ ‫‪5/143/963/576‬‬ ‫‪258 /000/000‬‬ ‫تاسیسات‬ ‫پنج‬ ‫یا‬ ‫وتجهیزات‬ ‫نفت وگاز‬ ‫اجرای شبکه‬ ‫گاز فاز توسعه‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫کنگاور‬ ‫حدودا‬ ‫‪4‬کیلومتر‬ ‫‪6‬ماه شمسی‬ ‫‪18/070/378/648‬‬ ‫‪904 /000/000‬‬ ‫تاسیسات‬ ‫پنج‬ ‫یا‬ ‫وتجهیزات‬ ‫نفت وگاز‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه‬ ‫سه ماه‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مناقصات عمومی مذکور را از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد‬ ‫مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪,‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه عمومی از‬ ‫سایت ساعت ‪ 8‬صبح روز یکشنبه تاریخ ‪ 1399/12/10‬لغایت ساعت‪ 14‬مورخ ‪ 1399/12/17‬و مهلت زمانی ارائه‬ ‫پیشنهاد اسناد (بارگذاری پاکات الف‪/‬ب‪/‬ج) تا ساعت ‪14‬مورخ ‪ 1400/01/14‬می باشد‪.‬زمان بازگشائی پاکات‪:‬ساعت‬ ‫‪10:00‬صبح روز یکشنبه ‪ 1400/01/15‬می باشد ‪ ( .‬اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات‬ ‫بیشتر در خصوص اسناد مناقصه ‪ :‬ادرس‪ :‬کرج‪-‬گوهردشت ‪-‬رجائی شهر خیابان چهارم شرقی پالک ‪11‬شماره‬ ‫تماس‪ 026 - 34203400-3:‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و هرگونه مشکل‬ ‫در بارگذاری اسناد ‪ :‬مرکز تماس ‪ 02141934‬پایگاه اینترنتی‪ www.alborz.rmto.ir :‬و سامانه کشوری نظارت‬ ‫بر معامالت دستگاه های اجرایی ‪( www.bazresi.ir‬حضور یک نماینده شرکت با داشتن معرفی نامه در جلسه‬ ‫بالمانع است )‬ ‫شناسه اگهی ‪1103198‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز‬ ‫وم‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫مســلما تا پایان این دولت نمی توان ســالنی احداث کرد ولی‬ ‫باید یا از مکان های موجود‪ ،‬استفاده کنیم این موضوع می تواند‬ ‫شامل سالن های دولتی و خصوصی شود یا امتیاز ویژه ای برای‬ ‫متقاضیان راه اندازی سالن های جدید در نظر بگیریم ‪.‬‬ ‫او توضیــح می دهد‪ :‬بخش دولتی با یک سیاســت تشــویقی‬ ‫می توانــد از مجموعه های خصوصی که به اجراهای عروســکی‬ ‫ســالن می دهند‪ ،‬حمایت کند به این صورت که انها به واسطه‬ ‫ارایــه اجرا به نمایش عروســکی‪ ،‬از حمایــت دولتی بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اشــنا اضافه می کنــد‪ :‬همه تــاش و پیگیری مــان را انجام‬ ‫می دهیم که این موضوع بعد از عید به نتیجه برســد‪ .‬حتی اگر‬ ‫ســالن های زیر مجموعه دولت چنین امکانی ندارند‪ ،‬با حمایت‬ ‫از ســالن های خصوصی‪ ،‬این موضوع را به نتیجه می رســانیم‬ ‫یا اگر کسی درخواســت راه اندازی سالن داشت‪ ،‬از او حمایت‬ ‫می کنیم که اجراهای عروســکی را در برنامه قرار بدهد‪ .‬به هر‬ ‫حال باید مشــوق هایی داشته باشیم که این موضوع بعد از یک‬ ‫دوره ای به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫او در پایان تاکید می کند‪ :‬ورود به ســاخت و ســاز یک مکان‬ ‫تازه چنــدان اثربخش نخواهد بــود همچنانکه در دوره قبلی‬ ‫هــم تجربه بدی بر جای ماند زیرا بودجه ای را برای خرید یک‬ ‫مکان تازه تامین کردیم ولی به دلیل تعلل زیاد که بخشــی از‬ ‫ان هــم به خود من برمی گردد‪ ،‬این بودجه صرف امور دیگری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫امــا ابراهیم گلــه دارزاده مدیــر مجموعه تئاتر شــهر درباره‬ ‫گلــه و شــکایت نمایشــگران عروســکی از اینکــه در تئاتر‬ ‫شــهر به انــان نوبت اجرا داده نمی شــود و در پاســخ به این‬ ‫پرســش که ایا عروســکی بــودن یــک امتیاز منفــی برای‬ ‫گروه های متقاضی اجراســت‪ ،‬می گوید‪ :‬تئاتر شــهر‪ ،‬مهم ترین‬ ‫تئاتــر این شــهر و محلی بــرای عرضه تئاتر معاصر ماســت‬ ‫بنابرایــن نه تنها بــرای تئاتر عروســکی امتیــاز منفی قائل‬ ‫نیســتیم که از قضا برای اجرای نمایش های خوب عروســکی‬ ‫اشتیاق و عالقه هم داریم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!