مگ لند - فرم درخواست قرارداد
0
پس از ثبت این فرم ، فایل قرارداد برای آدرس ایمیل مدیرمسئول نشریه(ناشر) ارسال می شود تا بصورت دیجیتالی آن را امضا نمایند


 اطلاعات نماینده / رابط نشریه 


 اطلاعات مدیر مسئول شبکه های اجتماعی :


ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!