روزنامه طرح نو شماره 2245 - مگ لند
0

روزنامه طرح نو شماره 2245

روزنامه طرح نو شماره 2245

روزنامه طرح نو شماره 2245

‫روزانهمسیاسی‪-‬اجتماعی‬ ‫ضعف مدیریتی در کشور‬ ‫یک چالش اساسی است‬ ‫طرح نو؛ گروه گزارش‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت‪ :‬با نهادینه‬ ‫کردن معیارهایی مثل شایسته ساالری در مدیران و‬ ‫نشان دادن راه توسعه به شرکت ها در اقتصاد منطقه‬ ‫و کشور مثمر ثمر باشیم‪.‬‬ ‫ابوالفتح ابراهیمی اظهار داشت‪ :‬اتاق بازرگانی‬ ‫ایران و تبریز به عنوان مرکز و محل مشاوره سه قوه‬ ‫مکلف است با تجهیز به‪....‬‬ ‫در صفحه‪4‬‬ ‫ شنبه ‪ 26‬تیر ماه ‪ - 1400‬سال پانزدهم ‪ -‬شماره ‪ - 2245‬قیمت ‪2000‬تومان‬ ‫یادداشت‬ ‫پیری زودرس‪ ،‬سهم‬ ‫درختان تبریز از مدیریت‬ ‫مسئولینشهری‬ ‫‪2‬‬ ‫طرح نو بررسی می کند‪:‬‬ ‫سگ گردانی؛ حیوان‬ ‫دوستی‪ ،‬حیوان ازاری یا‬ ‫انسان ازاری؟‬ ‫مانع ازدواج اسان‬ ‫گزارش‬ ‫توقعات بی شمار‬ ‫طرح نو؛ گروه جامعه‬ ‫تصویب قانون ممنوعیت ورود حیوانات خانگی‬ ‫به محیط بازی کودکان سبب به راه افتادن طوفان‬ ‫مجازی برابردانستن حقوق حیوانات با انسان ها شده‬ ‫است‪ ،‬مقوله ای که صرفا با ان احساسی برخورد شده‬ ‫نه منطقی‪.‬‬ ‫در دنیای امروزی و به خصوص در شهرهای‬ ‫بزرگ افراد بسیار زیادی را می توان ‪....‬‬ ‫در صفحه‪3‬‬ ‫معاون امور اقتصادی وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫تحقق بحث همسان سازی‬ ‫بعد از ‪ ۱۷‬سال‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫طرح نو؛ گروه شهری‬ ‫درختان موجود در برخی از معابر تبریز به دلیل کم توجهی‬ ‫و بی مهری مسئوالن شهری و فضای سبز شهرداری‪ ،‬در استانه‬ ‫خشکیدن و از بین رفتن قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫احداث فضای سبز یکی از مصداق های مهم توسعه‬ ‫شهرهاست‪ .‬در دنیای صنعتی و مکانیزه امروزی‪ ،‬درختان شریان‬ ‫ های حیات شهرها بوده و احداث فضاهای سبز برای سالمت‬ ‫روحی و جسمی جامعه‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫ابیاری یکی از نیازهای اولیه و مهم در نگهداری فضای سبز‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر ابیاری بخش قابل توجهی از فضای سبز‬ ‫باغ شهر تبریز به روش سنتی و با کمک نیروی کارگری انجام‬ ‫می شود‪ .‬از انجایی که بازدهی این روش کمتر از ‪ ٣٠‬درصد‬ ‫است‪ ،‬حجم قابل توجهی از اب مورد استفاده هدر رفته و تلف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اما مشکل ابیاری فضای سبز شهر تبریز تنها به روش ان‬ ‫محدود نمی شود‪ ،‬به نظر می رسد انتخاب اغلب سامانه های‬ ‫ک ها و فضاهای سبز شهر نصب شده‬ ‫ابیاری مکانیزه که در پار ‬ ‫و درحال بهره برداری است‪ ،‬بدون مطالعه و طراحی انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از طرفی بحران خشکسالی و کم ابی سا ل های متمادی است‬ ‫که گریبان گیر کشور شده است و با وجود اینکه سا ل های پر‬ ‫بارشی را نیز تجربه کرده ایم‪ ،‬اما این بحران همچنان کشور را‬ ‫تهدید می کند‪.‬‬ ‫وجود فضای سبز و درختان در گوشه و کنار معابر به ویژه‬ ‫در شهرهای امروزی به عنوان جلوه ای از طراوت و شادابی‪،‬‬ ‫همواره توانسته بخش مهمی از‪.....‬‬ ‫رح نو؛ گروه گزارش‬ ‫معاون امور اقتصادی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی گفت‪ :‬بحث همسان سازی یکی از توقعات‬ ‫و ارزوی بازنشستگان بود که بعد از ‪ ۱۷‬سال هم در‬ ‫صندوق کشوری و هم در سازمان تامین اجتماعی‬ ‫محقق شده و یکی از اقدامات چشمگیر دولت‬ ‫دوازدهم است‪ .‬حجت ا‪ ...‬میرزایی در دومین جلسه‬ ‫شورای هماهنگی مدیران ‪......‬‬ ‫در صفحه‪4‬‬ ‫«اگهی مزایده اجاره غرفه مرحله اول نوبت اول »‬ ‫شهرداری بناب به استناد بند ‪ 10‬صورتجلسه مورخه ‪ 99/06/26‬شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد غرفه مشروحه‬ ‫ذیل را برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه مالی شهرداریها از طریق اگهی مزایده با شرایط زیر از تاریخ تحویل به مدت یک سال‬ ‫شمسی به اجاره واگذار نماید‪ .‬متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط‬ ‫شرکت در مزایده‪ ،‬پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ‪ 1400/05/12‬بصورت سربسته در سه‬ ‫پاکت شامل‪( :‬الف‪ -‬فیش سپرده واریزی ب‪ -‬اسناد مزایده ج‪ -‬پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید‬ ‫دریافت دارند‪.‬‬ ‫پیشنهادات رسیده روز سه شنبه مورخه ‪ 1400/05/12‬راس ساعت ‪ 14‬در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫فعالیت مصوب غرفه‬ ‫ادرس غرفه‬ ‫مبلغ اجاره بهای ماهیانه‬ ‫غرفه‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مزایده‬ ‫‪1‬‬ ‫غرفه خوار و بار فروشی‬ ‫میدان بسیج‪ ،‬مقابل‬ ‫رسویس های بهداشتی)‬ ‫‪ 5,000,000‬ریال‬ ‫‪ 10,000,000‬ریال‬ ‫‪-1‬پرداخت مبالغ کلیه کسورات قانونی اعم از (بیمه و مالیات) به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪-2‬شهرداری به استناد بند ‪ 5‬ماده ‪ 5‬ایین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-3‬متقاضیان می بایستی مبلغ سپرده شرکت در مزایده را برابر جدول فوق به عنوان سپرده بحساب‬ ‫‪ 3100003221003‬شهرداری بناب نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز نموده و یا ضمانت نامه بانکی معتبر‬ ‫ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪-4‬کلیه هزینه های چاپ اگهی در روزنامه و سطح شهر برعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪-5‬سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر‬ ‫به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-6‬پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-7‬به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-8‬رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬مدت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ اخرین اگهی به مدت ‪ 10‬روز می باشد‪.‬‬ ‫‪-10‬در صورت مشاهده هرگونه تبانی مزایده باطل اعالم می گردد‪.‬‬ ‫‪-11‬نظافت و نگهداری سرویس های بهداشتی میدان بسیج بر عهده برنده مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫‪-12‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪..‬‬ ‫روزنامه طرح نو م الف‪ 7887 :‬‬ ‫نوبت چاپ اول‪ 1400/04/26 :‬نوبت چاپ دوم‪ 1400/05/02 :‬‬ ‫خبر‬ ‫چرا موتور شهردار دیر‬ ‫روشن شد؟!‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت‪:‬‬ ‫نظام پرست ‪ -‬شهردار بناب‬ ‫‪2‬‬ ‫«اگهیمزایده‬ ‫مرحله دوم ـ نوبت اول»‬ ‫شهرداری بناب به استناد بند ‪ 2‬صورتجلسه مورخه ‪ 1400/03/12‬شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد ملک مندرج‬ ‫در جدول ذیل را برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه مالی شهرداریها از طریق اگهی مزایده عمومی با شرایط زیر به فروش برساند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده‪ ،‬پیشنهادات خود را‬ ‫تا ساعت ‪ 13‬روز سه شنبه مورخه ‪ 1400/05/12‬بصورت سربسته در سه پاکت شامل‪( :‬الف‪ -‬فیش واریزی ب‪ -‬اسناد‬ ‫مزایده ج‪ -‬پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند‪.‬‬ ‫پیشنهادات رسیده روز سه شنبه مورخه ‪ 1400/05/12‬راس ساعت ‪ 13:30‬در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد‪.‬‬ ‫مساحت ملک طبق‬ ‫کروکی و سند عادی‬ ‫(مترمربع)‬ ‫‪19/49‬‬ ‫کاربری‬ ‫نوع سند‬ ‫تجاری عادی‬ ‫نشانی ملک‬ ‫قیمت پایه هر‬ ‫مترمربع (ریال)‬ ‫سپرده شرکت در مزایده(ریال)‬ ‫خیابان اب شاملی –‬ ‫پشت مخابرات‬ ‫‪150,000,000‬‬ ‫‪160,000,000‬‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫‪1‬ـ کلیه هزینه های درج اگهی در روزنامه و سطح شهر برعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪-2‬متقاضیان می بایستی مبلغ سپرده شرکت در مزایده( مندرج در جدول فوق) را به عنوان سپرده بحساب‬ ‫‪ 3100003221003‬شهرداری بناب نزد بانک ملی با اخذ فیش از امور مالی شهرداری واریز نموده و یا ضمانت نامه‬ ‫بانکی معتبر ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪-3‬شهرداری به استناد بند ‪ 5‬ماده ‪ 5‬ایین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-4‬سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد‬ ‫نشوند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-5‬به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد‪(.‬تشخیص این موارد با‬ ‫شهرداری خواهد بود و برنده مزایده هیچ گونه ادعایی را در این زمینه نخواهد داشت‪).‬‬ ‫‪-6‬رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪-7‬پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-8‬مدت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ اخرین اگهی به مدت ‪ 10‬روز می باشد‪.‬‬ ‫‪-9‬در صورت مشاهده هرگونه تبانی مزایده باطل اعالم می گردد‪.‬‬ ‫‪-10‬برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت ‪ 7‬روز پس از اعالم شهرداری نسبت به پرداخت وجه نقد و تسویه‬ ‫حساب کامل اقدام نماید‪ .‬در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات به نفر دوم‬ ‫ابالغ (اعالم برندگی) خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-11‬عقد قرارداد واگذاری ملک مشروط به تسویه حساب کامل برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪-12‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫روزنامه طرح نو م الف‪ 7870 :‬‬ ‫نوبت چاپ اول‪ 1400/04/26 :‬نوبت چاپ دوم‪ 1400/05/02 :‬‬ ‫نظام پرست ‪ -‬شهردار بناب‬ صفحه 1 ‫اگهی‬ ‫اخبار‪- -‬اگهی‬ ‫اقتصاد‬ ‫ شنبه ‪ 26‬تیر ماه ‪ - 1400‬سال پانزدهم ‪ -‬شماره ‪2245‬‬ ‫‪22‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫ضعف مدیریتی در کشور یک چالش اساسی است‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫صادرات مرغ نداریم‬ ‫طرح نو؛گروه خبر‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی اذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تولید و مصرف‬ ‫مرغ در استان در وضعیت سر به سر قرار دارد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬صادرات مرغ‪ ،‬به دلیل تعرفه‬ ‫باال از استان انجام نمی گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش نصر‪ ،‬اکبر فتحی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی‬ ‫درباره علت گرانی مرغ در تبریز توضیح داد‪ :‬روزانه حدود ‪ ۲۷۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تن مرغ در‬ ‫اذربایجان شرقی کشتار می شود که همین میزان کشتار را می توان در بازار مشاهده کرد‬ ‫که چگونه بازار از مرغ اشباع شده و کمبودی از این نظر نداریم‪.‬‬ ‫وی با بیان این که جوجه ریزی واحدهای مرغداری استان در وضعیت مطلوبی قرار‬ ‫دارد افزود‪ :‬در خرداد ماه امسال حدود چهار میلیون قطعه جوجه ریزی در اذربایجان‬ ‫شرقی انجام گرفت که اکنون نیز مرغ های همین دوره جوجه ریزی دربازار قابل‬ ‫مشاهده است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که مشکلی در تامین نهاده مرغداری های استان نداریم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫وضعیت واردات و تامین نهاده های مرغداری ها در ‪ ۲‬هفته گذشته مطلوب شده و‬ ‫نهاده به دست مرغداران رسیده است؛ در این راستا فقط مشکل حمل بار در بنادر‬ ‫وجود داشت که ان نیز با همکاری دستگاه های امنیتی استان‪ ،‬اداره کل راهداری و‬ ‫شرکت طرف قرارداد حل شد و در طی حدود ‪ ۲‬هفته گذشته مشکلی از این جهت‬ ‫هم نداشته ایم‪.‬‬ ‫فتحی بیان کرد‪ :‬قیمت مصوب خرید هر کیلوگرم مرغ در درب مرغداری‪ ،‬بر اساس‬ ‫اعالم ستاد تنظیم بازار کشور مبلغ ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان است‪ ،‬اما اکنون به دلیل‬ ‫نوسانات قیمتی در حمل بار‪ ،‬افزایش قیمت مصوب نهاده ها از سوی ستاد تنظیم بازار‬ ‫و برخی عوامل دیگر این رقم به حدود ‪ ۱۹‬هزار تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی در خصوص وضعیت قیمت مرغ در اذربایجان شرقیز نیز گفت‪ :‬تا روز شنبه‬ ‫شاهد افزایش قیمت فروش مرغ در بازار بودیم و حتی براساس شنیده ها قیمت‬ ‫فروش ان به حدود ‪ ۳۳‬هزار تومان هم رسید‪ ،‬اما از روز شنبه قیمت ها کاهش یافته‬ ‫و تقریبا در حال رسیدن به جایگاه اصلی خود است و اکنون حدود ‪ ۲۷‬هزار تومان‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که باید بین قیمت مرغ زنده و بازاری هشت هزار تومان تفاوت‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬تشریح کرد‪ :‬اگر این تعادل حفظ نشود بازار به هم خواهد ریخت‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهادکشاورزی اذربایجان شرقی افزود‪ :‬فروش مرغ های قطعه بندی‬ ‫بسته بندی شده و بهداشتی در کارگاه های بسته بندی‪ ،‬مجاز و رایج بوده و بر اساس‬ ‫خواست مشتری فروخته می شود‪ ،‬زیرا براساس قوانین نیز حدود ‪ ۱۵‬درصد مرغ‬ ‫کشتار شده می تواند قطعه بندی و فروخته شود اما فروش گوشت مرغ غیربسته بندی‬ ‫شده و قطعه بندی مرغ در فروشگاه ها ممنوع است‪.‬‬ ‫وی در خصوص وضعیت تولید و قیمت مرغ استان در روزهای اتی‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به این که وضعیت بازار تهران بر بازار سایر استان ها تاثیر می گذارد‪ ،‬بنابراین پیش‬ ‫بینی وضعیت بازار مرغ اذربایجان شرقی در روزهای اتی چندان قطعی نیست اما می‬ ‫توان گفت که بر اساس وضعیت جوجه ریزی و تامین نهاده ها‪ ،‬حداقل تا یک ماه اینده‬ ‫مشکل خاصی در این حوزه نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی در خصوص ممنوعیت خروج مرغ از استان نیز اظهار کرد‪ :‬بر اساس شیوه‬ ‫نامه ها‪ ،‬خروج مرغ از استان ها ممنوع نیست‪ ،‬ولس به دلیل طوالنی بودن بروکراسی های‬ ‫اداری از جمله لزوم اخذ مجوز حمل و تخلیه برای مرغداران و مجوز تایید از سوی‬ ‫مقصد بار‪ ،‬معموالً از طرف تولیدکنندگان رغبتی برای خروج مرغ از اذربایجان شرقی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫م الف‪:‬‬ ‫طرح نو؛ گروه گزارش‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت‪ :‬با نهادینه‬ ‫کردن معیارهایی مثل شایسته ساالری در مدیران و‬ ‫نشان دادن راه توسعه به شرکت ها در اقتصاد منطقه‬ ‫و کشور مثمر ثمر باشیم‪.‬‬ ‫ابوالفتح ابراهیمی اظهار داشت‪ :‬اتاق بازرگانی‬ ‫ایران و تبریز به عنوان مرکز و محل مشاوره سه قوه‬ ‫مکلف است با تجهیز به سالح و صالح روز از‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬صنعتی و تجاری و مراکزی که‬ ‫در راه تعالی کسب کار تالش می کنند‪ ،‬حمایت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سازمان مدیریت صنعتی هم وظیفه‬ ‫دارد مدیریت را علمی و عملی کند و اموزش های‬ ‫الزم برای کادر مدیریت واحدها ارائه دهد‪ .‬جمعیت‬ ‫کثیری از مدیران استان و کشور موفق شدند از‬ ‫تجارب و دوره های علمی این سازمان بهره برند‪.‬‬ ‫ابراهیمی تصریح کرد‪ :‬طرح ایران تک برای‬ ‫سنجش بیشتر عملکرد این مدیران و شرکت ها‬ ‫با شاخص قرار دادن معیارهایی‪ ،‬شرکت ها را در‬ ‫محک ازمایش قرار می دهد تا نقاط ضعف شرکت‬ ‫ها را تشخیص داده‪ ،‬برطرف کند‪.‬‬ ‫وی اذعان داشت‪ :‬در مجموع تالش می کنیم در‬ ‫‪ -18‬حسین وجدی محکوم هستند به حکم بر فروش اراضی و امالک موروثی به شرح نظریه‬ ‫کارشناسی و تقسیم حاصل فروش بین وراث به نسبت سهم و پرداخت مبلغ‪21/540/000‬ریال‬ ‫در حق محکوم له بخشعلی ازموده با وکالت اقایان امین کلیبر و جعفرزاده و پرداخت مبلغ‬ ‫‪1/800/000‬ریال از بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که در این خصوص قطعات‬ ‫زراعی و مسکونی مشاعى توسط کارشناس به شرح ذیل ارزیابی و فروخته می شود‪:‬‬ ‫‪-1‬قطعه زراعی موسوم به بیله بر ‪ 1‬با حدود اربعه عرفی و خوداظهاری جنوب ًا ملک تحت‬ ‫تصرفی دستگیرعلی ‪ ،‬شرق ًا پناهی و غربا عظیم زاده حدودا به مساحت ‪ 2263‬مترمربع که به‬ ‫مبلغ ‪271/560/000‬ریال ارزیابی شده است ‪ -2‬قطعه زراعی موسوم به بیله بر ‪ 2‬با حدود‬ ‫اربعه عرفی و خود اظهاری جنوبا ملک ملک تحت تصرفی نصرت ‪ ،‬شرقا مراتع و غربا بایر‬ ‫حدوداًریال به مساحت ‪ 470‬متر مربع که به ارزش ‪70/500/000‬ریال براورد و اعالم می‬ ‫گردد‪ -3 .‬قطعه زراعی موسوم به جنگنه زمی با حدود اربعه عرفی و خود اظهاری شماال راه‬ ‫بین مزارع ‪ ،‬جنوبا بایر ‪ ،‬شرق ًا زمانی و غربا بابایی حدودا به مساحت ‪ 3139‬متر مربع که به‬ ‫ارزش‪376/680/000‬ریال براورد و اعالم می گردد‪ -4 .‬قطعه زراعی موسوم به خرده دره ‪ 1‬با‬ ‫حدود اربعه عرفی و خود اظهاری شماال ملک تحت تصرف زمانی ‪ ،‬جنوبا ملک تحت تصرفی‬ ‫محبی ‪ ،‬شرقا رویین تن و غربا نیز منتهی به سیالب ‪ ،‬حدودا به مساحت ‪ 3233‬متر مربع که به‬ ‫هفتمین دوره «ایران تک» ‪ ۱۳‬مرداد‬ ‫برگزار می شود‬ ‫مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫اذربایجان شرقی گفت‪ :‬هفتمین دوره طرح ایران‬ ‫تک ‪ ۱۳‬مرداد ماه جاری با مشارکت اتاق بازرگانی‬ ‫تبریز در سالن اجتماعات اتاق برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫جواد جهانگیری اظهار کرد‪ :‬سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی تاکنون ‪ ۶‬دوره طرح رتبه بندی شرکت های‬ ‫برتر منطقه شمال غرب و غرب کشور را برگزار‬ ‫کرده و دوره هفتم روز چهارشنبه ‪ ۱۳‬مرداد ماه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫پرورش ‪ ۱۰۰‬مدیرعامل حرفه ای‬ ‫در تراز جهانی‬ ‫در ادامه نشست مدیر علمی سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی استان از برنامه ریزی این سازمان برای‬ ‫تحقق بحث همسان سازی بعد از ‪ ۱۷‬سال‬ ‫طرح نو؛ گروه گزارش‬ ‫معاون امور اقتصادی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی گفت‪ :‬بحث همسان سازی یکی از توقعات‬ ‫و ارزوی بازنشستگان بود که بعد از ‪ ۱۷‬سال هم در‬ ‫صندوق کشوری و هم در سازمان تامین اجتماعی‬ ‫محقق شده و یکی از اقدامات چشمگیر دولت‬ ‫دوازدهم است‪.‬‬ ‫حجت ا‪ ...‬میرزایی در دومین جلسه شورای‬ ‫هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت در‬ ‫اذربایجان شرقی که بعد از ظهر چهارشنبه ‪ 24‬تیرماه‬ ‫در محل شرکت کلرپارس برگزار شد‪ ،‬با اشاره به‬ ‫فعالیت های مهم وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در دولت دوازدهم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به طور متوسط در‬ ‫تامین اجتماعی شاهد افزایش ‪ 138‬درصدی حقوق‬ ‫بازنشستگان بودیم و در صندوق کشوری نیز بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصد افزایش حقوق بازنشستگان را داشتیم که‬ ‫خوشبختانه این اقدام منجر به رضایت حدود شش‬ ‫میلیون بازنشسته کشوری و لشکری شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تحقق طرح توسعه دولت الکترونیک‬ ‫در تامین اجتماعی و بهزیستی و در سایر سازمان ها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از چندین سال قبل حذف دفترچه های تامین‬ ‫اجتماعی مطرح بود که خوشبختانه امروزه این امر در‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬مطب ها و داروخانه ها تکمیل شده‬ ‫است و امیدواریم هر چه سریع تر در بیمارستان های‬ ‫تحت پوشش علوم پزشکی نیز تکمیل شود‪.‬‬ ‫وی از جمله مزایای این طرح را امکان حفظ و‬ ‫نگهداری سوابق بیمه ای و حفظ نظام ارجاع‪ ،‬شفافیت‪،‬‬ ‫به حداقل رسیدن تقلب و ‪ . .‬عنوان کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫اقدام خیلی کار مشکل و دشواری بوده که با همت‬ ‫دکتر ساالری و همکارانشان محقق شده است‪.‬‬ ‫معاون امور اقتصادی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اظهار کرد‪ :‬همچنین طرح الکترونیک کردن‬ ‫و شفاف کردن فرزند خواندگی در بهزیستی اقدام‬ ‫بسیار بزرگی در دولت دوازدهم بود‪.‬‬ ‫وی یکی دیگر از فعالیت های وزارت تعاون کار‬ ‫و رفاه اجتماعی را بحث کاهش فساد و تنش های‬ ‫کارگری عنوان کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر مراجعات‬ ‫کارفرمایان و کارگران به ‪ ۱۰‬درصد نسبت به سالهای‬ ‫قبل های کاهش یافته است که این کاهش چشمگیر‬ ‫روزنامه طرح نو‬ ‫م الف‪:‬‬ ‫ارزش‪1/616/500/000‬ریال براورد و اعالم می گردد‪.‬‬ ‫‪ -5‬قطعه زراعی موسوم به خرده دره ‪ 2‬با حدود اربعه عرفی و خود اظهاری شماال ملک‬ ‫تحت تصرف نصرت ‪ ،‬جنوبا ملک تحت تصرفی یداله خان ‪ ،‬شرقا ایوب و غرب ًا نیز به ملک‬ ‫زمانی محدود شده که حدودا ً به مساحت ‪ 983‬متر مربع که به ازش ‪393/200/000‬ریال براورد‬ ‫و اعالم می گردد‪ -6 .‬قطعه مرسوم به باغ با حدود اربعه عرفی و خود اظهاری شماال تحت‬ ‫تصرف برات جنوبا ملک تحت تصرفی مهندس سعیدی‪ ،‬شرقا ملک اختصاصی نقدعلی و‬ ‫غربا نیز به ملک باال خان محدود می گردد – که حدودا ً به مساحت ‪ 650‬مترمربع بوده که‬ ‫ارزش عرصه و اعیان مترمربع بوده که ارزش عرصه و اعیان‪450/000/000‬ریال براورد و اعالم‬ ‫میگردد‪.‬ارزش کل قطعات زراعی و باغ بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات احتمالی به جمعا‬ ‫‪3/178/440/000‬ریال توسط کارشناس ارزیابی شده است‪.‬‬ ‫قطعه زمین و ملک مسکونی از طریق مزایده با رعایت مفاد مواد ‪-126-121-117-115‬‬ ‫‪ 101-134-128-127‬قانون اجرای احکام مدنی به باالترین قیمت پیشنهادی وفق مقررات‬ ‫اجرای احکام مدنی در تاریخ ‪1400/5/20‬روز چهارشنبه ساعت ‪ 10‬الى ‪ 12‬در واحد اجرای‬ ‫احکام مدنی به فروش می رسد فلذا طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد‬ ‫مزایده به دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کلیبر مراجعه تا ترتیب و راهنمایی الزم جهت‬ ‫بازدید از مورد مزایده داده شود ضمنا در صورت انصراف برنده پس از انجام مزایده ده درصد‬ ‫بهای کل مزایده از نامبرده اخذ و به نفع دولت ضبط خواهد شد حضورطرفین در موعد فروش‬ ‫در اجرای احکام الزامی است و شرکت کنندگان قبل از حضور در جلسه مزایده باید ده درصد‬ ‫بهای کل مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند و فیش ان را در روز مزایده به‬ ‫اجرای احکام مدنی کلیبر تحویل دهند‪.‬‬ ‫داورز اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کلیبر‬ ‫(حسن رحیمی)‬ ‫کارگاه ادوات کشاورزی )به مساحت ‪ 1128/36‬متر مربع‬ ‫مفروزه از پالک ‪ - 4499‬اصلی خریداری شده از وراث‬ ‫عباسعلی حدادی و به کالسه ه ‪98 / 95 /‬‬ ‫اگهی از قریه اقا کندی پالک ‪ – 4‬اصلی‬ ‫دهستان اهر بخش ‪ 20‬تبریز‬ ‫‪ -2‬اقای کمال رشت اباد جدیدی فرزند اله ویردی به‬ ‫شماره ملی ‪ 1501028596‬مقدار ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ 12859/94‬متر مربع مفروزه از پالک‬ ‫‪ - 4‬اصلی خریداری شده از بابک رشت ابادی و به‬ ‫کالسه ه ‪98 / 372 /‬‬ ‫اگهی از قریه رشت اباد جدید پالک ‪ –5‬اصلی‬ ‫دهستان اهر بخش ‪ 20‬تبریز‬ ‫‪ - -3‬اقای کمال رشت اباد جدیدی فرزند اله ویردی‬ ‫به شماره ملی ‪ 1501028596‬مقدار ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مساحت ‪ 6544/70‬متر مربع مفروزه از‬ ‫پالک ‪ - 5‬اصلی خریداری شده از کریم رشت ابادی و‬ ‫به کالسه ه ‪98 / 379 /‬‬ ‫اگهی از قریه رشت اباد قدیم پالک ‪ – 25‬اصلی‬ ‫دهستان اهر بخش ‪ 20‬تبریز‬ ‫‪ -4‬اقای کمال رشت اباد جدیدی فرزند اله ویردی‬ ‫‪966‬‬ ‫نشانگر تالش بی وقفه همکاران وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی و سازمان ها مجموعه ادارت کل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی در استان ها است‪.‬‬ ‫میرزایی با بیان این که در رابطه با شفافیت وزارت‬ ‫خانه تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی رتبه اول شفافیت‬ ‫را کسب کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬در بنگاه ها نزدیک به‬ ‫‪ ۱۰‬سامانه شفافیت ایجاد شده است؛ به طوری که‬ ‫امروز تمامی فعالیت های شستا‪ ،‬صندوق بازنشستگی‬ ‫کشوری و صندوق روستاییان به صورت شفاف در‬ ‫سامانه ها قابل ردگیری است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬پوشش بیمه روستاییان تا‬ ‫پایان سال ‪ ۹۹‬در سطح ملی هفت برابر شده و به یک‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر رسیده است و براساس مصوبه‬ ‫دولت از سال جاری یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار خانوار‬ ‫جدید برای این اضافه می شود‪.‬‬ ‫روزنامه طرح نو‬ ‫شماره‪1400/104/11/1507 :‬‬ ‫تاریخ‪1400/03/31 :‬‬ ‫شناسه‪3484373 :‬‬ ‫اگهی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 92/09/20‬مجلس شورای اسالمی در‬ ‫اجرای ماده ‪ 2‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه اجرای قانون فوق به مالکین‬ ‫مشاعی ابالغ می شود که بموجب اراء صادره از هیئت حل اختالف‬ ‫مستقر در ثبت اسناد و امالک ملکان به قطعات مفروزی از بخش ‪5‬‬ ‫مراغه بشرح زیر سند ملکیت صادر و تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫پالک ‪ 41‬اصلی شهرستان ملکان واقع در بخش ‪ 5‬مراغه‬ ‫‪1‬ـ پالک ‪ 70‬فرعی بنام اقای ‪1‬ـ محمدعلی قاسمی حوریلر‬ ‫تحت عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت‬ ‫‪ 13953/88‬مترمربع‪.‬‬ ‫لذا جهت اطالع کلیه مالکین مشاعی و مجاورین و سایر صاحبان‬ ‫حقوقی مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‪ ،‬چنانچه‬ ‫اعتراضی در این خصوص داشته باشند ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫ملکان تحویل تا مطابق ماده ‪ 2‬و ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫اراضی اقدام بعمل اید‪ .‬درغیر اینصورت اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫طبق مقررات به وظیفه خود عمل خواهد کرد و صدور سند مالکیت‬ ‫مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد‪ .‬الزم بذکر است مهلت‬ ‫اعتراض به اگهی های اصالحی یک ماه می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/10:‬‬ ‫بهرام رحمت اله پور‬ ‫رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ملکان‬ ‫مفقودی‬ ‫اینجانب قادر خانه مالک پژو تیپ ‪ CNG‬ـ ‪XU7‬ـ‬ ‫‪ 405GL‬به شماره شاسی ‪NAAM11VE9KK187067‬‬ ‫و شماره موتور‪124K1277970‬به علت فقدان اسناد‬ ‫فروش و سند کارخانه تقاضای رونوشت المثنی اسناد‬ ‫مذکور را نموده است‪ .‬لذا چنانچه هرکس ادعایی در‬ ‫م الف ‪121‬‬ ‫تاریخ‪1400/4/6 :‬‬ ‫شماره‪104/4/2754 :‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫برابراراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی اهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد‬ ‫تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه شهرها و در‬ ‫روستاها ‪2‬ماه پس از تاریخ الصاق اعتراض خود را به اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫به مرجع قضایی تقدیم نمایند ‪%‬‬ ‫اگهی از شهرستان اهر بخش ‪ 20‬تبریز‬ ‫‪-1‬اقای قربانعلی مردی گرده سنگ فرزند جمال به شماره‬ ‫ملی ‪ 1502386755‬مقدار ششدانگ یکباب ساختمان (‬ ‫پرورش ‪ ۱۰۰‬مدیرعامل حرفه ای در تراز جهانی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫باقرزاده تصریح کرد‪ :‬در مسیر توسعه نیاز ما‬ ‫توسعه ظرفیت های مدیریتی است و اگر مدیر‬ ‫تربیت کنیم همه چیز خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬انچه کم داریم و در برخی کسب‬ ‫و کارها دلیل اصلی یک سری نتایج ضعیف است‪،‬‬ ‫ضعف ظرفیت های مدیریتی است‪.‬‬ ‫باقرزاده متذکر شد‪ :‬اگر نتایج متفاوت از گذشته‬ ‫می خواهیم اولین قدم بازاموزی مدیران و توسعه‬ ‫قابلیت های انها است و سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫دقیقا در این راستا قدم بر می دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به معرفی بیشتر طرح ایران‬ ‫تک پرداخت و گفت‪ :‬هدف اصلی این طرح‬ ‫شفاف سازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی‬ ‫شرکت های استانی و منطقه ای و رتبه بندی انها‬ ‫از نظر میزان تاثیرگذاری در اقتصاد استانی‪ ،‬منطقه‬ ‫ای و ملی با هدف گسترش رقابت میان بنگاه های‬ ‫اقتصادی و در نتیجه ایجاد بهبود در محیط کسب و‬ ‫کار می باشد‪.‬‬ ‫معاون امور اقتصادی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫‪1266‬‬ ‫اگهی مزایده فروش مال غیر منقول‬ ‫به موجب اجرائیه پرونده کالسه ‪ 9909984148000297‬به شماره بایگانی ‪ 9900457‬ج م‬ ‫محکوم علیهم ‪ -1‬حسن ازموده ‪ -2‬شفیقه ازموده ‪ -3‬نقدعلی ازموده عرب شاه خان ‪ -4‬فاطمه‬ ‫ازموده ‪ -5‬ایوب اسگندری‪-6‬معصومه اسگندری ‪ -7‬باالبگیم ازموده ‪ -8‬لیال اسکندری عرب‬ ‫شاه خان ‪ -9‬بهار ازموده عربشاه‪ -10‬فریده عابدینی ‪ -11‬حسین ازموده عربشاه ‪ -12‬زهرا‬ ‫ازموده عربشاه خان ‪ - 13‬محمد اسکندری عربشاه خان ‪ -14‬یاسر ازموده عربشاه خان ‪- 15‬‬ ‫خدیجه اسکندری عربشاه خان ‪-16‬على ازموده عربشاه ‪ - 17‬ابراهیم اسکندری عربشاه خان‬ ‫جهت رشد قابل توجه صنایع استان قدم برداریم و‬ ‫با نهادینه کردن معیارهایی مثل شایسته ساالری در‬ ‫مدیران و نشان دادن راه توسعه به شرکت ها در‬ ‫اقتصاد منطقه و کشور مثمر ثمر باشیم‪.‬‬ ‫مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی‬ ‫سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر‬ ‫ساختمان سمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی است پس از انقضای‬ ‫مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/04/26 :‬‬ ‫روزنامه طرح نو‬ ‫روزنامه طرح نو‬ ‫به شماره ملی ‪ 1501028596‬مقدار ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مساحت ‪ 15731/50‬متر مربع مفروزه از‬ ‫پالک ‪ - 25‬اصلی خریداری شده از اماموردی رشت ابادی‬ ‫و به کالسه ه ‪98 / 378 /‬‬ ‫اگهی از قریه یایجلو پالک ‪ –37‬اصلی‬ ‫دهستان اهر بخش ‪ 20‬تبریز‬ ‫‪ -5‬اقای روح اله حیدرزاده فرزند اسداله به شماره‬ ‫ملی ‪ 1502526311‬مقدار ششدانگ یک قطعه باغ به‬ ‫مساحت ‪ 2580/36‬متر مربع مفروزه از پالک ‪ - 37‬اصلی‬ ‫خریداری شده از اسداله حیدرزاده یاجلو و به کالسه ه‬ ‫‪99 / 377 /‬‬ ‫اگهی از قریه اوشدلق پالک ‪ – 43‬اصلی‬ ‫دهستان اهر بخش ‪ 20‬تبریز‬ ‫‪ -6‬خانم سکینه هاشمی فرزند سلطانعلی به شماره‬ ‫ملی ‪ 1500848859‬مقدار ‪ 77/5‬سهم مشاع از ‪ 96‬سهم‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 6091/82‬متر‬ ‫مربع مفروزه از پالک ‪ - 43‬اصلی خریداری شده از تقسیم‬ ‫نامه و به کالسه ه ‪92 / 1149 /‬‬ ‫اگهی از قریه شنقوش اباد پالک ‪ –82‬اصلی‬ ‫دهستان اهر بخش ‪ 20‬تبریز‬ ‫‪ -7‬اقای صولت بایبوردی فرزند حسن به شماره ملی‬ ‫‪ 1500552372‬مقدار ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت‬ ‫‪ 4324/40‬متر مربع مفروزه از پالک ‪ 81‬فرعی از ‪- 82‬‬ ‫اصلی خریداری شده از اکبر بایبوردی و به کالسه ه ‪/‬‬ ‫‪98 / 137‬‬ ‫اگهی از مزرعه دولی پالک ‪ – 127‬اصلی‬ ‫دهستان اهر بخش ‪ 20‬تبریز‬ ‫‪ -8‬اقای محمد علی رفاهی فرزند حسین به شماره‬ ‫ملی ‪ 1502102544‬مقدار ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪161/30‬متر مربع مفروزه از پالک ‪ 2345‬فرعی‬ ‫از ‪ - 127‬اصلی خریداری شده از جواد افتخاری و به‬ ‫کالسه ه ‪99 / 852 /‬‬ ‫اگهی از قریه یاغبستلو پالک ‪ –128‬اصلی‬ ‫دهستان اهر بخش ‪ 20‬تبریز‬ ‫‪ -9‬اقای رضا شهباز زاده مقدم فرزند محرم به شماره‬ ‫‪ 1500513709‬مقدار ششدانگ یک قطعه باغ به‬ ‫ملی‬ ‫مساحت ‪ 2897‬متر مربع مفروزه از پالک ‪ - 128‬اصلی‬ ‫خریداری شده از تقسیم نامه و به کالسه ه ‪98 / 661 /‬‬ ‫اگهی از قریه نقاره کوب جدید پالک ‪ –151‬اصلی‬ ‫دهستان اهر بخش ‪ 20‬تبریز‬ ‫‪ -10‬بنام دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی‬ ‫دانشگاه تبریز مقدار ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به‬ ‫مساحت ‪ 108659/10‬متر مربع مفروزه از پالک ‪- 151‬‬ ‫اصلی خریداری شده از دارای سند مشاعی و به کالسه‬ ‫ه ‪98 / 316 /‬‬ ‫‪ -11‬بنام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی‬ ‫دانشگاه تبریز مقدار ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مساحت ‪59981/02‬متر مربع مفروزه از پالک ‪- 151‬‬ ‫اصلی خریداری شده از دارای سند مشاعی و به کالسه‬ ‫ه ‪98 / 315 /‬‬ ‫__ بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‬ ‫‪%‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/4/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/4/26:‬‬ ‫ابراهیم نوری‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد وامالک اهر‬ صفحه 2 ‫اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 26‬تیر ماه ‪ - 1400‬سال پانزدهم ‪ -‬شماره ‪2245‬‬ ‫سگ گردانی؛ حیوان دوستی‪ ،‬حیوان ازاری‬ ‫یا انسان ازاری؟‬ ‫طرح نو؛ گروه جامعه‬ ‫تصویب قانون ممنوعیت ورود حیوانات خانگی به‬ ‫محیط بازی کودکان سبب به راه افتادن طوفان مجازی‬ ‫برابردانستن حقوق حیوانات با انسان ها شده است‪ ،‬مقوله ای‬ ‫که صرفا با ان احساسی برخورد شده نه منطقی‪.‬‬ ‫در دنیای امروزی و به خصوص در شهرهای بزرگ‬ ‫افراد بسیار زیادی را می توان مشاهده کرد که سگ های‬ ‫بزرگ و کوچکی را با خود حمل می کنند این افراد عموم ًا‬ ‫حیوان همراه خود را به چشم یک همدم می بینند و با او‬ ‫انس و الفت زیادی برقرار می کنند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر می توان گفت سگ گردانی به تفریح‬ ‫جدید برخی جوانان تبدیل شده است و بسیاری از انها با‬ ‫نگهداری های الکچری و فانتزی از حیوانات خود این کار‬ ‫را نشانه شیک بودن خودشان می دانند‪.‬‬ ‫اگر تا چند وقت پیش نگه داشتن سگ فقط مربوط به‬ ‫افراد با خانه های بزرگ‪ ،‬ویالها و باغ ها که محل نگهداری‬ ‫از حیوان را دارا هستند بود‪ ،‬ولی اکنون این مساله به‬ ‫دارندگان اپارتمان ها هم سرایت کرده است‪ ،‬افرادی که‬ ‫حتی یک حیاط کوچک اختصاصی هم ندارند و مجبورند‬ ‫برای اینکه حیوان بیگناه هوایی به سرش بخورد انها را‬ ‫راهی فضاهای مشترک با سایر انسان ها از جمله کوچه و‬ ‫خیابان و پارک ها کنند که گاهی این رفتار سبب ایجاد ازار‬ ‫و اذیت و سلب ارامش از سایر شهروندان به خصوص‬ ‫کودکان می شود‪.‬‬ ‫شاهد این مطلب حمالت حیوانات به افراد مختلف به‬ ‫خصوص کودکان است که موارد بسیار زیادی را می توان‬ ‫از این نمونه بر شمرد‪ .‬جدای از این برخی از افراد فوبیای‬ ‫سگ دارند و هر چند سگ هیچ ازاری هم نداشته باشد و‬ ‫صرف ًا پارس کند‪ ،‬دچار وحشت فراوانی شده به گونه ای که‬ ‫تا چند روز برای خروج از خانه دچار استرس می شوند یا‬ ‫شب ها کابوس می بینند‪.‬‬ ‫برای اینکه فکری به حال این معضل شود باید قانون‬ ‫درستی تصویب شود که در سال ‪ ۱۳۹۳‬طرحی مبنی بر‬ ‫اینکه به همراه داشتن سگ در معابر عمومی بدون الزامات‬ ‫ان شامل جریمه های نقدی سنگین و حتی مجازات حبس‬ ‫باشد به مجلس شورای اسالمی داده شد که متاسفانه راه به‬ ‫جایی نبرد و خبری از تصویب ان نشد‪.‬‬ ‫ماجرای تصویب یک قانون‬ ‫همین چند روز پیش در صحن شورای شهر یک فوریت‬ ‫جداسازی در خصوص محل گردش حیوانات خانگی از‬ ‫محل بازدید کودکان در بوستان های شهر تهران مورد بحث‬ ‫و گفت و گو قرار گرفت و اعضای شورا نظراتشان را در‬ ‫این زمینه مطرح کردند و بنا بر نظر اعضای شورا باید جایی‬ ‫برای بازی کودکان و ارامش انها فراهم شود چراکه به دلیل‬ ‫افزایش ورود حیوانات خانگی بسیاری از خانواده ها برای‬ ‫حضور در بوستان ها دچار چالش شده اند و خوشبختانه این‬ ‫طرح تصویب شد‪.‬‬ ‫حیوان داری یا حیوان ازاری؟‬ ‫همه چیز از توئیت یکی از کاربران فضای مجازی و‬ ‫روایت اضطراب و دلهره ای که خودش و فرزندش در یکی‬ ‫از پارک های بازی با حضور یک سگ تجربه کردند شروع‬ ‫شد اما مثل همیشه یکی از بازیگران حاشیه ساز پا به میدان‬ ‫گذاشت و سبب داغ شدن تنور بحث و گفت و گوها‬ ‫شد؛ مهناز افشار بازیگر المان نشین در پاسخ به این کاربر‬ ‫نوشت‪« :‬از کودکی به بچه ها عشق به حیوانات‪ ،‬انسان ها‬ ‫و طبیعت را یاد بدیم و فرهنگ طبیعت دوستی و حیوان‬ ‫دوستی و انسان دوستی را پرورش بدیم ان وقت طبیعت‬ ‫در امان خواهد ماند و حیوان و انسان هم هم زیستی رو یاد‬ ‫خواهند گرفت شاید هم برکت و خوشی و شادی هم به‬ ‫زندگی ها راه پیدا کند!!»‬ ‫واقعیت ان است که کسی نمی گوید حیوان ها را نباید‬ ‫دوست داشت بلکه انها هم مخلوق خداوند هستند اما‬ ‫موافقان این قوانین و برابری حقوقی از جمله یکی بودن‬ ‫محل بازی کودکان و حیوانات و یا عدم ممنوعیت حضور‬ ‫سگ ها در هر محله و منطقه ای باید بدانند که این مسئله‬ ‫سبب لطمات جبران ناپذیری خواهد شد و افراد باید قبل از‬ ‫اینکه انقدر هیجان زده رفتار کنند؛ مدافع حقوق حیوانات‬ ‫باشند و با نگهداری از انها زیست این حیوانات را نیز‬ ‫تغییر ندهند چراکه با الکچری بازی های بیهوده به نوعی‬ ‫هم حیوان ازاری می کنند و باید کمی واقع بینانه تر به این‬ ‫مسئله نگاه کنند‪.‬‬ ‫در همین روزها که طوفان فضای مجازی سگ گردانی‬ ‫خاموشی های گاه و بیگاه و طوالنی و پیک پنجم دلتای‬ ‫هندی را پنهان کرده است؛ مادری شاهد افتادن اخرین‬ ‫مژه های دخترک دوسال و نیمه اش است؛ زینب تابستان‬ ‫سه سال پیش به همراه مادرش برای گردش به بیرون رفته‬ ‫است و در نزدیکی کوچه شان مورد حمله سگی که توسط‬ ‫صاحبش بدون قالده بوده است قرار گرفته و حاال پس‬ ‫از گذشت سه سال ترس و اضطراب ناشی از این حمله‬ ‫مشکالت روحی فراوانی را برای زینب کوچک به همراه‬ ‫داشته است و تمام موهای سر و صورتش از ترس این‬ ‫اتفاق ریخته است؛ جالب است که بدانید صاحب سگ‬ ‫بالفاصله پس از دیدن حمله سگ به زینب پا به فرار‬ ‫گذاشته است و عواقب این اتفاق فقط برای یک کودک‬ ‫دوساله مانده است که باید برای زندگی بجنگد‪.‬‬ ‫قوانین سختگیرانه نگهداری از حیوانات‬ ‫اتفاقاتی از قبیل ماجرای زینب بسیار زیاد است و هر‬ ‫چند وقت یک بار سر و صدایی در فضای مجازی به راه‬ ‫می اندازند اما به جایی نمی رسند همه اینها نشان می دهد‬ ‫که ما نیازمند تصویب یک قانون کامل در خصوص‬ ‫نگهداری از سگ در محیط های متراکم انسانی از جمله‬ ‫شهرها هستیم‪ .‬حامیان این روزهای لغو ممنوعیت ورود و‬ ‫جداسازی محیط بازی کودکان از حیوانات شاید نمی دانند‬ ‫که در بسیاری از کشورهای مختلف از قبیل سوئد‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫امریکا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬استرالیا قوانین بسیار سختگیرانه ای برای‬ ‫واگذاری ‪ ۲۸۵‬واحد مسکن به مددجویان در‬ ‫اردبیل‬ ‫بهزاد ستاری مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت‪ :‬در‬ ‫‪ ۱۵‬ماه اخیر به همت بهزیستی و کمک خیرین بیش از‬ ‫‪ ۲۸۵‬واحد مسکونی به مددجویان و معلوالن تحت پوشش‬ ‫بهزیستی استان اردبیل واگذار شده است‪.‬‬ ‫طرح نو بررسی می کند‪:‬‬ ‫توقعات بی شمار مانع ازدواج اسان‬ ‫قانون ازدواج اسان در حد شعار باقی مانده است‬ ‫نگهداری از سگ ها دارند‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش رسانه «فرنگ نوشت» کاربری در همین‬ ‫خصوص در فضای مجازی نوشت‪« :‬در امریکا قوانین‬ ‫بسیار سختی برای نگهداری از سگ ها مثل ممنوعیت‬ ‫ورود سگ ها به محوطه بازی کودکان‪ ،‬ممنوعیت رهاسازی‬ ‫سگ ها بدون قالده در پارک ها و جریمه های سنگین برای‬ ‫رها کردن مدفوع سگ دارد‪».‬‬ ‫کاربر دیگری به نام نسرین نوشته است‪« :‬من در کانادا‬ ‫زندگی می کنم و چند وقت پیش به ایران امده بودم متاسفانه‬ ‫در یکی از روزها که برای خرید به بیرون از منزل رفته بودم‬ ‫با سگ جرمن شپرد خیلی بزرگ و ترسناکی مواجهه شدم‬ ‫که صاحبش قالده اش را رها کرده بود؛ متاسفانه شرایط‬ ‫در ایران به شکلی است که اگر اعتراضی به این وقایع کنی‬ ‫متهم به دوست نداشتن حیوانات می شوی‪».‬‬ ‫اسم ًا کاربر دیگری است که با انتشار عکسی از‬ ‫صاحب سگی که در حال جمع کردن مدفوع سگ خود‬ ‫است نوشت‪« :‬در اتریش رهاسازی مدفوع سگ جریمه‬ ‫‪ ۵۰‬یورویی دارد و در صورت عدم انجام این کار برای‬ ‫دفعه های بعد این مبلغ بیشتر هم می شود‪».‬‬ ‫محمد نیز نوشته است‪« :‬به عنوان یک پدر در این‬ ‫شرایط کرونایی که فرزندانم بحران خانه نشینی را پشت‬ ‫سر می گذرانند نگرانم که نمی توانم برای چند ساعت بازی‬ ‫کودکانه انها را به پارک و یا محل بازی ببرم و عمیق ًا‬ ‫معتقدم که باید مقوله سگ گردانی به طور جدی دنبال‬ ‫شود‪».‬‬ ‫در ژاپن هم حمله سگ ها به افراد دیگر قوانین و جریمه‬ ‫بسیار سنگین و جبران ناپذیری برای صاحب سگ دارد؛‬ ‫در ایرلند هم حضور سگ ها نه تنها در محیط بازی کودکان‬ ‫بلکه در تاکسی و اتوبوس و هر مکانی که جنبه عمومی‬ ‫داشته باشد نیز ممنوع است؛ در روسیه نیز طبق قانون ‪۱۳‬‬ ‫فدرال سگ ها حتم ًا باید با بند و قالده در اسانسور و زمین‬ ‫بازی بچه ها باشند‪.‬‬ ‫اما فارغ از نیاز جامعه به بهره مندی از قوانین مشخص‬ ‫و حتی سختگیرانه برای نگهداری از سگ و گربه باید‬ ‫برای حل این مسئله هم به صورت ریشه ای فکر شود و‬ ‫قبل از تصویب قوانین باید دید چرا تا این اندازه جامعه ما‬ ‫به میزان قابل توجهی به نگهداری از حیوانات خانگی به‬ ‫خصوص سگ و مقوله ای به نام سگ گردانی روی اورده‬ ‫است و چرا تا این اندازه با این مسئله به صورت هیجانی‬ ‫برخورد می شود‪.‬‬ ‫مشترکین گاز طبیعی در اذربایجان شرقی بیمه‬ ‫حوادث شدند‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز اذربایجان شرقی گفت‪ :‬براساس قرارداد‬ ‫منعقده با بیمه تجارت نو‪ ،‬مشترکین تجاری و خانگی شهری‬ ‫و روستایی و سکونت گاه های عشایری‪ ،‬تحت پوشش بیمه‬ ‫خسارت های جانی و مالی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫طرح نو؛ فرزانه اسدزاده‬ ‫نخستین روز از اخرین ماه سال قمری‪ ،‬سالروز پیوندی‬ ‫اسمانی است‪ .‬پیوند یار نبی با یاس نبی‪ .‬پیوندی که دیگر‬ ‫هیچ گاه مانند ان در تاریخ تکرار نشد‪ .‬به سبب این رویداد‬ ‫تاریخی هفته ی پیش رو هفته ی ازدواج نام گذاری شده‬ ‫است‪ .‬خانواده ها و جوانان برای خوش یمن بودن تاریخ‬ ‫ازدواجشان این روزها را تاریخ ثبت پیوندشان انتخاب می‬ ‫کنند بی انکه کمتر تاملی در زندگی این بزرگواران داشته‬ ‫باشند‪ .‬هر چند در نگاه کلی بعد از شیوع کرونا ازدواج و‬ ‫مشتقاتش به شکل چشم گیری ساده برگزار می شود اما‬ ‫همچنان جای خالی ازدواج ساده سبب ترس عده ای جوان‬ ‫از تشکیل زندگی شده است‪ .‬چرا که ازدواج ساده ابتدا باید‬ ‫در اندیشه و با کم کردن سطح توقعات طرفین شکل بگیرد‪.‬‬ ‫زبان قانون؛ زبان زندگی‬ ‫پیشترها ازدواج و خواستگاری ها حال و هوایی دیگر‬ ‫داشت‪ .‬بزرگترهای فامیل دور هم جمع می شدند و‬ ‫برای مسائل خاص زوج ها تصمیم می گرفتند و الحق و‬ ‫االنصاف حرفهای رد و بدل شده در این مجالس حکم سند‬ ‫را داشت‪ .‬صحبت از کی داده و کی گرفته مهریه بود که‬ ‫اتفاقا دوطرف به زبان خوش هم می دادند و هم می گرفتند‪،‬‬ ‫چون پای همه این حرف ها‪ ،‬تعهد یک فامیل بود‪ .‬اما حاال‬ ‫که جوان ها خودشان می برند و می دوزند و برای پوشیدنش‬ ‫خانواده هایشان را خبردار می کنند‪ ،‬همه چیز فرق کرده است؛‬ ‫توافق ها خیلی راحت تر و بیشتر شده‪ ،‬اما بی دوام‪ .‬مهریه را‬ ‫هم نمی دهند و هم می گیرند‪ ،‬البته به زور چماق قانون! هزار‬ ‫و یک شرط و شروط گذاشته می شود و دریغ از وفا به عهد!!‬ ‫چون قرار است پای همه این حرف ها‪ ،‬فقط تعهد ماده و‬ ‫تبصره های قانونی باشد‪ .‬قانون هم که فقط زبان سند و مدرک‬ ‫می شناسد و بس!‬ ‫زوج های اسیر در بند تجمالت‬ ‫هر چند که امروز هم هستند خانواده هایی در همین شهر‬ ‫خودمان تبریز که اصالت خود را به نمایش می گذارند و‬ ‫جوان هایشان را برای ازدواج های اسان تشویق می کنند اما‬ ‫به راستی که دیگر کمتر بوی ازدواج اسان به مشام می رسد؛‬ ‫ازدواج هایی که در کمال سهل گیری برای زوج ها انجام‬ ‫می شد‪ .‬نه فشاری برای عروسی انچنانی بود و نه سرکوفتی‬ ‫برای جهیزیه ی دهن پر کن که به جرات می توان گفت ‪۶۰‬‬ ‫درصد وسیله های ان را اشیاء لوکس غیرضروری تشکیل می‬ ‫دهد‪ .‬این وسط هم که معلوم نیست دقیقا مشکل از کجاست‪.‬‬ ‫و اسیر یک سری تشریفات شده اند که همدیگر را مقصر‬ ‫معرفی می کنند‪.‬‬ ‫سقف ارزوی دختر و پسرهای امروز ما را خریدها و تاالر‬ ‫انچنانی‪ ،‬کیک چندطبقه و اتلیه های مصنوعی‪-‬که اثری از‬ ‫اصالت این کار که ثبت خاطره است‪ ،‬به چشم نمی خورد‪-‬‬ ‫‪ ۷۶‬معتاد متجاهر در مهاباد به کمپ های ترک‬ ‫اعتیاد اعزام شدند‬ ‫سرهنگ سردار علیزاده جانشین فرمانده انتظامی مهاباد‬ ‫گفت‪ :‬امسال ‪ ۷۶‬معتاد متجاهر در سطح این شهرستان پس‬ ‫از شناسایی و دستگیری به کمپ های ترک اعتیاد معرفی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫جهیزیه های شیک کم مصرف و … تشکیل می دهد‪ .‬تازه‬ ‫بعد از گذراندن دوران نامزدی است که می فهمند زندگی‬ ‫فقط به این چیزها محدود نبود‪ .‬حاال با زیر یک سقف رفتن‬ ‫باید تاوان ریخت و پاش هایشان را بدهند‪ .‬تازه یادشان می‬ ‫افتد که ماشینی که زیر پایشان بود بابت خرید سرویس طال‬ ‫فروخته اند‪ ،‬قسط جهیزیه ای که پدر و مادر به زحمت تهیه‬ ‫کرده اند پرداخت نشده و ان وسایل با گذشت دوسال از‬ ‫شروع زندگی بدون استفاده و راکد مانده اند و فقط زوج ها‬ ‫زحمت نگهبانی ان را می کشند‪ .‬بندهای تجمالت تشکیل‬ ‫زندگی مشترک در کمتر از سه سال از زندگی زوج ها باز‬ ‫می شود و تازه به خود می ایند و متوجه اشتباهات خود‬ ‫می شوند‪ .‬حاال انها مانده اند و یک سری تجربه تجاربی که‬ ‫یا سبب از هم پاشیدن زندگی است یا در خوشبینانه ترین‬ ‫حالت سبب دلخوری از هم…‬ ‫قانون تسهیل ازدواج جوانان دقیقا چه زمانی‬ ‫اجرا می شود؟‬ ‫اینکه بگوییم تجمل و تشریفات به تنهایی مانع ازدواج‬ ‫اسان است بی انصافی است! چرا که شش مانع بزرگ بر‬ ‫سر راه ازدواج اسان جوانان وجود دارد‪ :‬طالق های روبه‬ ‫افزایش‪ ،‬تربیت های ناقص خانوادگی که باعث شده جوانان‬ ‫در سنین الزم اماده ی ازدواج نشده باشند‪ ،‬از بین رفتن نگاه‬ ‫مقدس (معنوی) به ازدواج‪ ،‬مالک های غیر منطقی همسر‪،‬‬ ‫مهریه های سنگین و تشریفات و تجمالت در جهیزیه و‬ ‫عقد و عروسی تنها یک بخش ان را تشکیل می دهد‪ .‬اما‬ ‫بحث مالی و داشتن حداقل امکانات الزم برای تشکیل یک‬ ‫زندگی ابرومندانه شاید خواست اکثر زوج های جامعه امروز‬ ‫ما باشد که از ان محرومند‪ .‬هر چند در این راستا در سال ‪۸۴‬‬ ‫قانونی هم تصویب شد اما بیشتر مفاد ان همچنان در حال‬ ‫خاک خوردن است‪ .‬بر اساس ماده یک قانون تسهیل ازدواج‬ ‫جوانان‪ ،‬دولت موظف شده تا به منظور توانمندسازی جوانان‬ ‫برای تسهیل در تشکیل خانواده‪ ،‬صندوق اندوخته جوانان را‬ ‫ایجاد کند‪ .‬اما با گذشت حدود ‪ ۱۵‬سال از تصویب این قانون‬ ‫هنوز هم مشخص نیست که اساسنامه این صندوق در چه‬ ‫سالی قرار است تدوین و نهایی شود؟‬ ‫در این قانون به موارد دیگری چون پرداخت ودیعه وام‬ ‫مسکن به جوانان و مسکن موقت برای زوج های جوان‬ ‫اشاره شده؛ دولت مکلف است با استفاده از امکانات وزارت‬ ‫مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی و استفاده‬ ‫از زمین های دولتی یا زمین های اهدایی خیرین‪ ،‬واحدهای‬ ‫ساختمانی با نام «مسکن موقت» احداث و ان ها را با اجاره‬ ‫مناسب در اختیار زوج های جوان قرار دهد‪ .‬در این ماده‬ ‫تصریح شده است که مدت استفاده هر زوج از این واحد ها‬ ‫حداکثر ‪ ۳‬سال است‪ .‬اما ان طور که مشاهده می شود هنوز هم‬ ‫مسکن یکی از مهم ترین دغدغه های زوج های جوان برای‬ ‫ازدواج به شمار می رود‪.‬‬ ‫مهاباد رتبه اول اخذ تسهیالت اشتغالزایی‬ ‫اذربایجان غربی را کسب کرد‬ ‫حسین خضری رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) مهاباد‬ ‫گفت‪ :‬رتبه نخست جذب و اعطای تسهیالت اشتغالزایی کمیته‬ ‫امداد امام راحل اذربایجان غربی به این شهرستان اختصاص‬ ‫یافت‪.‬‬ صفحه 3 ‫صاحب امتیاز‪ ،‬مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬دکتر محمدرضا ربانی‬ ‫امام علی (ع)‪:‬‬ ‫ادرس تبریز‪ :‬چهار راه ماراالن ‪ -‬روبروی مسجد میانه‪ -‬پ ‪ - 523‬طبقه ‪4‬‬ ‫ ترین برادران در دوستى‪ ،‬کسى است که در خوشى و‬ ‫صادق ِ‬ ‫تلفکس‪041-3541 8771 :‬‬ ‫ناخوشى‪ ،‬نسبت به برادرانش بهتر مواسات کند‪.‬‬ ‫ادرس ارومیه‪ :‬ابتدای خیابان سرداران ‪ -1‬پ ‪ -22‬طبقه ‪ -3‬واحد ‪11‬‬ ‫تلفکس‪044-32248588 :‬‬ ‫لیتوگرافی‪ :‬اذین‬ ‫شنبه ‪ 26‬تیر ماه ‪ - 1400‬سال پانزدهم ‪ -‬شماره ‪2245‬‬ ‫چاپ‪ :‬زیتون‬ ‫رتبه ‪ 4‬در طرح رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫یادداشت‬ ‫پیری زودرس‪ ،‬سهم‬ ‫درختان تبریز از مدیریت‬ ‫مسئولینشهری‬ ‫طرح نو؛ گروه شهری‬ ‫درختان موجود در برخی از معابر تبریز به دلیل کم توجهی‬ ‫و بی مهری مسئوالن شهری و فضای سبز شهرداری‪ ،‬در استانه‬ ‫خشکیدن و از بین رفتن قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫احداث فضای سبز یکی از مصداق های مهم توسعه‬ ‫شهرهاست‪ .‬در دنیای صنعتی و مکانیزه امروزی‪ ،‬درختان شریان‬ ‫ های حیات شهرها بوده و احداث فضاهای سبز برای سالمت‬ ‫روحی و جسمی جامعه‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫ابیاری یکی از نیازهای اولیه و مهم در نگهداری فضای سبز‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر ابیاری بخش قابل توجهی از فضای سبز باغ‬ ‫شهر تبریز به روش سنتی و با کمک نیروی کارگری انجام می‬ ‫‪ ٣٠‬درصد است‪،‬‬ ‫ شود‪ .‬از انجایی که بازدهی این روش کمتر از ‬ ‫حجم قابل توجهی از اب مورد استفاده هدر رفته و تلف می شود‪.‬‬ ‫اما مشکل ابیاری فضای سبز شهر تبریز تنها به روش ان‬ ‫محدود نمی شود‪ ،‬به نظر می رسد انتخاب اغلب سامانه های‬ ‫ک ها و فضاهای سبز شهر نصب شده‬ ‫ابیاری مکانیزه که در پار ‬ ‫و درحال بهره برداری است‪ ،‬بدون مطالعه و طراحی انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از طرفی بحران خشکسالی و کم ابی سا ل های متمادی است‬ ‫که گریبان گیر کشور شده است و با وجود اینکه سا ل های پر‬ ‫بارشی را نیز تجربه کرده ایم‪ ،‬اما این بحران همچنان کشور را‬ ‫تهدید می کند‪.‬‬ ‫وجود فضای سبز و درختان در گوشه و کنار معابر به ویژه در‬ ‫شهرهای امروزی به عنوان جلوه ای از طراوت و شادابی‪ ،‬همواره‬ ‫توانسته بخش مهمی از ناهنجاری های زیست محیطی و الودگی‬ ‫ها را به جلوه ای زیبا و مفرح تبدیل کند‪.‬‬ ‫درختان کهنسال که از سالیان و حتی دهه های پیش در خیابان‬ ‫های اصلی تبریز به عنوان نمادی از باغ شهری در دامنه های‬ ‫کوه سهند‪ ،‬رشد کرده بودند اکنون در خزان عمر چندین ساله‬ ‫خود قرار دارند؛ درختانی که با اندکی توجه می توانست سالیان‬ ‫متمادی‪ ،‬زینت بخش خیابان های این باغ شهر باشد‪.‬‬ ‫شاخه های خشکیده و تنه پر زخم و درد این درختان و عدم‬ ‫رسیدگی دستگاه های متولی شهری‪ ،‬زخم های جبران ناپذیری‬ ‫بر پیکر نحیف و پیر درختان وارد اورده است به طوریکه‬ ‫استقامتشان را با ورزیدن ضعیف ترین باد ها از دست می دهند‬ ‫و پیکر خشک و پوسیده خود را همچون فرش زیرپای مردم بر‬ ‫خیابان ها پهن می کنند‪.‬‬ ‫درختانی که در گوشه و کنار برخی پارک ها‪ ،‬کمربندی ها‪،‬‬ ‫ورودی های جنوبی شهر‪ ،‬شهرک ها‪ ،‬خیابان های مرکزی و معابر‬ ‫به مانند الوارهایی مملو از شاخه های خشکیده با برگ هایی‬ ‫انگشت شمار و زرد‪ ،‬فریاد پیری خود را جار می زنند و دیگر ان‬ ‫طراوت و شادابی سابق خود را ندارد‪.‬‬ ‫درختان خیابان های تبریز این روزها در اوج بی مهری و‬ ‫کم توجهی با جدول گذاری های نامناسب‪ ،‬عدم سمپاشی و‬ ‫رسیدگی و هرس مناسب و نیز ابیاری هایی که گاه تا چند ماه از‬ ‫ان خبری نیست‪ ،‬همه و همه دست در دست هم داده اند تا تیشه‬ ‫بر ریشه فضای سبز معابر عمومی این شهر بزنند‪.‬‬ ‫‪ ۲۵۶‬میلیارد تومان شبکه ابیاری کشاورزی در‬ ‫اذربایجان شرقی ایجاد شد‬ ‫طرح نو؛ گروه گزارش‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی اذربایجان شرقی‬ ‫با اشاره به اینکه وسعت شبکه های ابیاری استان تا‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۲‬به ‪۴۰‬هزار هکتار می رسید‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫تنها در فاصله زمانی سه ساله ‪ ۱۳۹۶‬تا ‪ ۱۳۹۹‬شمسی‬ ‫‪ ۲۵۶‬میلیارد تومان برای اجرای شبکه های فرعی‬ ‫ابیاری و زهکشی در ‪ ۱۶‬هزار هکتار از اراضی این‬ ‫خطه هزینه شد‪.‬‬ ‫اکبر فتحی در یک گفت و گوی خبری با اشاره به‬ ‫اقدامات گسترده سازمان جهاد کشاورزی در راستای‬ ‫احیای دریاچه ارومیه در سال های گذشته افزود‪:‬‬ ‫جلوگیری از هدر رفت اب در مسیر انتقال‪ ،‬استفاده از‬ ‫روش های نوین ابیاری و کشت محصوالت کم اب‬ ‫بر‪ ،‬عمده اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان در‬ ‫راستای بهینه سازی مصرف اب کشاورزی و احیای‬ ‫دریاچه ارومیه است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نحوه تشکیل ستاد احیای دریاچه‬ ‫ارومیه گفت‪ :‬با توجه به مشکالت و معضالت‬ ‫کاهش اب دریاچه ارومیه دولت با اراده قوی تصمیم‬ ‫به تشکیل این ستاد گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همجواری استان اذربایجان شرقی با‬ ‫دریاچه ارومیه موجب استحصال محصوالت متنوع‬ ‫و زیادی در این حوضه می شد‪،‬اما خطر کاهش اب‬ ‫امکان کاهش تولید محصوالت کشاورزی را به دنبال‬ ‫داشت و همه دستگاه های دولتی عضو ستاد با در‬ ‫اولویت قرار دادن این هدف در دستور کار خود‪،‬‬ ‫اقدامات الزم را انجام داده اند‪.‬‬ ‫فتحی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫اذربایجان شرقی کل برنامه های مربوط به بهینه‬ ‫سازی مصرف اب کشاورزی را در اولویت برنامه‬ ‫های خود قرار داده است‪ ،‬تشریح کرد‪ :‬برای اینکه‬ ‫میزان تولید محصوالت کشاورزی در استان به دلیل‬ ‫کاهش اب دریاچه‪ ،‬کاهش نیابد‪ ،‬پروژه های مربوط‬ ‫به بهینه سازی مصرف اب کشاورزی در اولویت قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر اقدامات صورت گرفته در‬ ‫ستاد احیای دریاچه ارومیه انجام نمی شد‪ ،‬حیات‬ ‫در این منطقه کامل از بین رفته بود و هیچ محصول‬ ‫کشاورزی در این حوضه امکان تولید نداشت‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهادکشاورزی اذربایجان شرقی به‬ ‫اقدامات زیرساختی و جایگزینی تولید محصوالت با‬ ‫مصرف کمتر اب در استان نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پروژه های بزرگ و مطلوبی در این رابطه ازمحل‬ ‫اعتبارات دریاچه ارومیه اجرا‪ ،‬تکمیل و به بهره‬ ‫برداری رسیده و این روند ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر اقدامات زیرساختی مثل ایجاد‬ ‫و اصالح سیستم ها و کانال های ابیاری و بهسازی‬ ‫قنوات‪ ،‬اقدامات نرم افزاری در راستای اصالح الگوی‬ ‫کشت برای استفاده مطلوب از اب در استان در این‬ ‫مدت انجام شده است که به عنوان مثال می توان به‬ ‫جایگزینی محصوالت مثل کلزا و کینوا که جدیدا ً‬ ‫وارد ادبیات کشاورزی استان شده‪ ،‬با محصوالتی با‬ ‫مصرف اب بیشتر مثل پیاز و یونجه‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫فتحی با اشاره به کشت نشایی برخی محصوالت‬ ‫مثل پیاز در این حوضه ابریز گفت‪ :‬در این کشت‬ ‫حداقل ‪ ۴‬مرحله از ابیاری محصول حذف می شود‬ ‫که برای کشت محصوالت ضروری و پرمصرف‬ ‫مناسب و با استقبال کشاورزان همراه شده است‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با توسعه گلخانه ها با رویکرد‬ ‫اصالح الگوی کشت و کاهش مصرف اب در‬ ‫اذربایجان شرقی نیز توضیح داد‪ :‬تا سال ‪ ۱۳۹۲‬حدود‬ ‫‪ ۵۶‬هکتار گلخانه در استان وجود داشت که در حال‬ ‫حاضر این مقدار به ‪ ۳۲۰‬هکتار افزایش یافته و حدود‬ ‫‪ ۲۸۰‬هکتار نیز در دست ساخت بوده و پیش بینی‬ ‫می شود تا انتهای امسال به مرحله بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص‬ ‫اقدامات انجام شده در زمینه بهینه سازی مصرف اب‬ ‫کشاورزی نیز گفت‪ :‬منابع ابی استان از دو بخش‬ ‫اب های زیر زمینی و سطحی تامین می شود که‬ ‫عمده اقدامات سازمان جهاد کشاورزی‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از هدر رفت اب در مسیر انتقال و کاهش مصرف‬ ‫اب کشاورزی با استفاده از روش های نوین ابیاری‬ ‫و کشت محصوالت کم اب بر است‪.‬‬ ‫فتحی در تشریح اقدامات انجام گرفته در این‬ ‫زمینه یاداوری کرد‪ :‬سازمان جهاد کشاورزی برای‬ ‫جلوگیری از هدر رفت اب در مسیر انتقال‪ ،‬از روش‬ ‫الینینگ کانال ها یا بهسازی کانال های ابیاری استفاده‬ ‫می کند که با همکاری شرکت اب منطقه ای استان‬ ‫تحت عنوان شبکه های ابیاری یک و دو و سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی با عنوان شبکه های ابیاری سه و‬ ‫چهار اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬از سال ‪ ۱۳۹۶‬تاکنون حدود ‪۱۳۳‬‬ ‫خبـر‬ ‫بیشینه‪31 :‬‬ ‫کمینه‪21 :‬‬ ‫روز‪ :‬افتابی‬ ‫شب‪ :‬صاف‬ ‫اب و هوای امروز ارومیه‬ ‫بیشینه‪30 :‬‬ ‫کمینه‪17 :‬‬ ‫روز‪ :‬افتابی‬ ‫شهری‪ ،‬ماکو نسبت به سایر شهرهای استان مظلوم واقع‬ ‫شده و در مقایسه با سایر شهرها که این پروژه در حال‬ ‫استفاده می باشد ‪ ،‬شهر ماکو از این نعمت و تکنولوژی‬ ‫بی نصیب بوده و در این شاخص ها بسیار عقب مانده‬ ‫است و مردم شهرستان را نیز از نظر الودگی های زیست‬ ‫محیطی و اقتصادی متضرر کرده است‪.‬‬ ‫شب‪ :‬صاف‬ ‫اب و هوای امروز اردبیل‬ ‫بیشینه‪26 :‬‬ ‫کمینه‪13 :‬‬ ‫روز‪ :‬افتابی‬ ‫شب‪ :‬صاف‬ ‫گزارش هواشناسی شمال غرب کشور‬ ‫فاضالب ماکو به بحران زیست محیطی بدل‬ ‫شده است‬ ‫طرح نو؛ روح اهلل رشیدی‬ ‫فعالیت های ضربتی! شهردار‪ ،‬سرعت مضاعف‬ ‫گرفته و ادم دلش می خواهد به شهردار محترم‬ ‫بگوید “اگر این امکان وجود داشت که پروژه ها‬ ‫را در اسرع وقت‪ ،‬تعریف و ابالغ و اجرا کنید‪،‬‬ ‫چرا موتورتان دیر روشن شد پس؟!”‬ ‫در روزهایی که گذشت‪ ،‬مهمترین مسئله‪،‬‬ ‫بررسی وضعیت شرکت واحد اتوبوسرانی بود‪.‬‬ ‫مدیران شرکت واحد‪ ،‬در جمع اعضای شورای‬ ‫ششم‪ ،‬گزارش دادند و پرسش و پاسخ هایی انجام‬ ‫شد‪ .‬احتمال بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از‬ ‫مهرماه و کاهش تعداد اتوبوس ها‪ ،‬شرایط‬ ‫نگران کننده ای را پیش اورده است‪ .‬باید تدبیر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ورود بی حساب وکتاب نیرو (نورچشمی ها) به‬ ‫شرکت واحد هم‪ ،‬قوز باالی قوز شده این وسط!‬ ‫تالش برای شفاف سازی وضعیت نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬به شیوه های مختلف‪ ،‬همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫کالف سردرگم است این قضیه‪ .‬کالف را البته‬ ‫سردرگم کرده اند‪.‬‬ ‫بودجه ی سال ‪ ۱۴۰۰‬و چالش تحقق درامدهای‬ ‫پیش بینی شده‪ ،‬مسئله ی دیگری ست که از مدیران‬ ‫شهرداری پیگیری می شود‪ .‬چند جلسه‪ ،‬الزم است‬ ‫تا ابعاد قضیه روشن تر شود‪ .‬درامد براورد شده‬ ‫برای سه ماهه ی اول سال‪ ،‬رضایت بخش نیست‪.‬‬ ‫بحث ها برای ریاست شورا‪ ،‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫فعالیت های برون شورایی گویا گسترده تر و‬ ‫جدی تر از تحرکات درون شوراست! پرونده ی‬ ‫شهردار هنوز باز نشده‪ .‬قرار است فراخوان داده‬ ‫شود؛ تا شاخص ها و مصادیق شهردار را مردم‬ ‫بگویند‪ .‬امیدواریم فرصت برای به فرجام رساندن‬ ‫این ایده باشد‪.‬‬ ‫فعالیت های ضربتی! شهردار‪ ،‬سرعت مضاعف‬ ‫گرفته و ادم دلش می خواهد به شهردار محترم‬ ‫بگوید “اگر این امکان وجود داشت که پروژه ها‬ ‫را در اسرع وقت‪ ،‬تعریف و ابالغ و اجرا کنید‪،‬‬ ‫چرا موتورتان دیر روشن شد پس؟!” خدا عاقبت‬ ‫این پروژه های ضربتی! را به خیر کند‪.‬‬ ‫تا یادم نرفته عرض کنم محضرتان که در همین‬ ‫گیرودار و پیرو تالش های شبانه روزی برای‬ ‫افتتاح تراشی! متاسفانه گلزار شهدای ستارخان‬ ‫هم رسم ًا یکسان سازی شد‪ .‬یکی از مهمترین‬ ‫کارهای شورای ششم‪ ،‬شاید بررسی پدیده ی‬ ‫یکسان سازی مزار شهدا و نقش شهرداری و‬ ‫هزینه کردهایش در این پروژه ی خسارت بار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪ 106.020.000‬ریال‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 104.510.000‬ریال‬ ‫نیم سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 55.500.000‬ریال‬ ‫ربع سکه بهار ازادی‬ ‫‪ 34.700.000‬ریال‬ ‫طالی ‪ 18‬عیار‬ ‫‪ 10.594.000‬ریال‬ ‫طالی ‪ 24‬عیار‬ ‫‪14.129.000‬ریال‬ ‫دالر‬ ‫‪ 247.370‬ریال‬ ‫یورو‬ ‫‪ 294.800‬ریال‬ ‫قیمت سکه ‪ -‬طال ‪ -‬ارز در بازار ایران (پنج شنبه)‬ ‫فرماندار ماکو‪:‬‬ ‫چرا موتور شهردار دیر‬ ‫روشن شد؟!‬ ‫کیلومتر الینیگ با اعتباری بالغ بر ‪ ۵۲‬میلیارد تومان در‬ ‫حال اجرا می باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایجاد شبکه های ابیاری فرعی سه و‬ ‫چهار و زهکشی در پایاب سدهای استان از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬تا پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬در حدود ‪ ۱۶‬هزار هکتار با‬ ‫اعتبار ‪ ۲۵۶‬میلیارد تومان اجرا شده است‪ ،‬در حالی که‬ ‫تا سال ‪ ۱۳۹۲‬کل شبکه های ابیاری استان در مجموع‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬هزار هکتار بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته از محل‬ ‫رودخانه های غرب و شمالغرب در شهرستان های‬ ‫جلفا‪ ،‬خداافرین‪ ،‬ورزقان و مرند گفت‪ :‬عالوه بر ‪۱۶‬‬ ‫هزار هکتار اشاره شده در کل استان‪ ،‬حدود ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان‬ ‫ها تحت پوشش شبکه های ابیاری قرار گرفته‬ ‫است که انقالبی در زمینه شبکه های ابیاری در این‬ ‫شهرستان های مرزی می باشد‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی اذربایجان شرقی‬ ‫با بیان اینکه استفاده از روش های سنتی ابیاری در‬ ‫مزرعه‪ ،‬باعث هدر رفت اب می شود گفت‪ :‬برای‬ ‫استفاده بهینه از اب‪ ،‬روش های مدرن ابیاری که همان‬ ‫ابیاری تحت فشار می باشد‪ ،‬به کار گرفته شده است‬ ‫که شامل ابیاری قطره ای‪ ،‬بارانی ‪ ،‬تیپ و جالیزی‬ ‫است و در طول چهار سال گذشته حدود ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۳۲۸‬هکتار ابیاری قطره ای و بارانی در کل استان با‬ ‫اعتبار ‪ ۱۵۵‬میلیارد تومان اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی لوله گذاری پایاب چاه ها و انتقال اب از‬ ‫طریق لوله را یکی دیگر از روش های بهینه سازی‬ ‫مصرف اب در حوضه دریاچه ارومیه عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با شروع این فرایند از سال ‪ ۱۳۹۳‬حدود ‪۲۸۵‬‬ ‫کیلومتر لوله گذاری انجام شده است‪.‬‬ ‫فتحی‪ ،‬بهسازی قنوات را یکی از مهم ترین‬ ‫پروژه های ابیاری در راستای بهینه سازی مصرف‬ ‫اب کشاورزی قلمداد کرد و گفت‪ :‬از سال ‪ ۱۳۹۶‬تا‬ ‫پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬برای استفاده از اب این قنوات برای‬ ‫کشاورزی‪ ،‬الیروبی و مرمت انها در دستور کار قرار‬ ‫گرفت که تاکنون تعداد ‪ ۲۵۱‬رشته قنات با اعتبار بالغ‬ ‫بر ‪ ۱۵‬میلیارد تومان بهسازی و الیروبی شده و در‬ ‫اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی وسعت کل ابیاری تحت فشار اجرا شده در‬ ‫استان اذربایجان شرقی را تا پایان سال ‪ ۹۹‬در حدود‬ ‫‪ ۷۸‬هزار و ‪ ۴۴۰‬هکتار بیان کرد‪.‬‬ ‫اب و هوای امروز تبریز‬ ‫طرح نو؛ گروه خبر‬ ‫فرماندار ماکو گفت‪ :‬در بحث فاضالب شهری‪ ،‬ماکو‬ ‫نسبت به سایر شهرهای استان مظلوم واقع شده است‪.‬‬ ‫علی محمدی ایروانلو در اولین جلسه کارگروه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سالمت و امنیت غذایی ‪ ،‬زنان و‬ ‫خانواده ماکو که در محل فرمانداری ترتیب یافت‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه در بحث مشکالت فاضالب شهری این شهرستان‬ ‫وارد بحران زیست محیطی شد ه است‪ ،‬گفت‪ :‬رودخانه‬ ‫زنگمار وضعیت اسفناکی دارد و متاسفانه در سطح شهر‬ ‫در اکثر واحدهای مسکونی سرویس های بهداشتی وارد‬ ‫نهرهای عمومی می شود که این وضعیت بسیار خطرناک‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه شهر ماکو یکی از شهرهای مهم‬ ‫و قدیمی اذربایجان غربی است افزود‪ :‬در بحث فاضالب‬ ‫یادداشت‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه طرح نو

روزنامه طرح نو 2247

روزنامه طرح نو 2247

شماره : 2247
تاریخ : 1400/04/28
روزنامه طرح نو 2246

روزنامه طرح نو 2246

شماره : 2246
تاریخ : 1400/04/27
روزنامه طرح نو 2244

روزنامه طرح نو 2244

شماره : 2244
تاریخ : 1400/04/24
روزنامه طرح نو 2243

روزنامه طرح نو 2243

شماره : 2243
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه طرح نو 2242

روزنامه طرح نو 2242

شماره : 2242
تاریخ : 1400/04/22
روزنامه طرح نو 2241

روزنامه طرح نو 2241

شماره : 2241
تاریخ : 1400/04/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!