هفته نامه بازار کار گیلان شماره 169 - مگ لند

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 169

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 169

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 169

‫هفته انهم‬ ‫به تعدادی فروشنده خانم‬ ‫به صورت تمام وقت و نیمه وقت‬ ‫در رشت‪ ،‬محدوده معلم و‬ ‫گلسار نیازمندیم‬ ‫‪٠٩٣٧٠٨٢٣٤١١‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫شرکت سحرگستر (شکالت لوکاکو)‬ ‫نماینده انحصاری محصوالت اُنیک‪ ،‬به به‪ ،‬داالس‪ ،‬وجین و‬ ‫‪01333618920 -21‬‬ ‫تی تی کا استخدام می نماید‬ ‫ویزیتور اقا و خانم‬ ‫مزایای ویزیتور‪:‬حقوق جدید اعالم شده وزارت کار ‪ +‬هزینه ایاب و ذهاب کامل ‪+‬‬ ‫پورسانت ‪ +‬بیمه تکمیلی ‪ +‬هزینه غذا ‪ +‬بیمه تامین اجتماعی ‪ +‬هزینه ماموریت‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ 3000‬تومان‬ ‫شنبه ‪ 10‬ابان ‪ 14 - 1399‬ربیع االول ‪ 31 - 1442‬اکتبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪169‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گیالن؛‬ ‫«کمبود نقدینگی» عامل ‪ ۷۷‬درصد مشکالت واحدهای تولیدی استان‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫مجلس طرح بازگشت کوپن را تصویب کرد‬ ‫جزییات استخدام در ایران خودرو اعالم شد‬ ‫️⚪‬ ‫سامانه ملی اشتغال و کسب و کار راه اندازی شد‬ ‫?‬ ‫مدیرعامل سازمان مشاغل شهری شهرداری رشت خبر داد‪:‬‬ ‫سایت جامع نمایشگاهی استان گیالن در رشت احداث می شود‬ ‫️⚪‬ ‫ایجاد ‪ ۶۰‬هزار شغل ‪:‬‬ ‫امضای تفاهمنامه ستاد اجرایی فرمان امام و استانداری‬ ‫️⚪‬ ‫نرخ اشتغال دانش اموختگان به ‪ ۶۰‬درصد افزایش یافت‬ ‫?‬ ‫مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیالن؛‬ ‫سپاه پاسداران ‪ ۱۴۰۰‬فرصت شغلی جدید امسال در گیالن ایجاد می کند‬ ‫تکذیب وعده اعطای کارت طالیی و هوشمند درمان به بیمه شدگان و بازنشستگان‬ ‫?‬ ‫استاندار گیالن؛‬ ‫رتبه ششم گیالن در فضای کسب و کار؛ اطلس سرمایه گذاری استان به روز رسانی می شود‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به تعدادی پرسنل خانم و‬ ‫استخدام فست فود خانه‬ ‫کنتایک (شعبه الهیجان)‬ ‫دفتر نمایندیگ روزنامه‬ ‫سراسری در استان گیالن‬ ‫جهت تکمیل کادر اداری خود به‬ ‫یک خانم مجرد اشنا به کامپیوتر‬ ‫(تایپ فاریس در حد متوسط)‬ ‫نیازمند یم باشد‪.‬‬ ‫استخدام فست فود خانه‬ ‫کنتایک (شعبه الهیجان)‬ ‫اقا ترجیحا با سابقه کار در‬ ‫زمینه مشاور امالک جهت‬ ‫همکاری بصورت تمام وقت‬ ‫و نیمه وقت نیازمندیم‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬خیابان معلم‪،‬‬ ‫امالک تاجر‬ ‫‪09351313985‬‬ ‫صندوقدار خانم ‪ -‬سفارشگیر خانم‬ ‫ سالندار اقا و خانم ‪-‬پیک موتوری‬‫ نیروی کار در اشپزخانه‬‫️ ادرس‪ :‬الهیجان‪ ،‬بلوار امام رضا (ع)‪،‬‬ ‫روبروی استخر‪ ،‬ساختمان چیین‬ ‫‪09384541368 - 09335559937‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شــرکت اورجینــال جهــت تکمیــل کادر فــروش‬ ‫خــود اقــدام بــه جــذب کارشــناس فــروش تلفــی‬ ‫خانــم بــا حقــوق و مزایــای عــایل و شــرایط زیر یم‬ ‫نمایــد‪ :‬فــن بیــان بــاال روابــط عمــویم خــوب‬ ‫داشــتن روحیــه کار تیــی‬ ‫زمینــه فعالیــت‪ :‬واردات و پخــش کامپیوتــر و‬ ‫موبایــل بــه کل کشــور‬ ‫میــزان حقــوق‪ :‬ثابــت قانــون کار ‪ +‬بیمــه ‪+‬‬ ‫پــاداش ‪ +‬پورســانت بــاال تــا ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان‬ ‫ادرس‪ :‬رشــت خیابــان الکاین بــرج همــا طبقــه ‪۸‬‬ ‫واحــد ‪۲۸‬‬ ‫لــذا خواهشــمندیم جهــت تعییــن وقــت مصاحبــه حضوری‬ ‫بــا شــماره ‪ 09119886604‬تمــاس حاصــل فرماییــد و‬ ‫رزومــه خــود را از طریــق واتــس اپ ارســال نماییــد‪.‬‬ ‫عالقمندان جهت اطالعات بیشتر‪،‬‬ ‫فقط عدد ‪ 815‬را به شماره واتساپ‬ ‫‪ 09372540464‬ارسال نمایند‬ ‫فروشگاه ردپا به حسابدار حرفه ای خانم و‬ ‫فروشنده اقا یا خانم بصورت تمام وقت نیازمند است‬ ‫ساعت کار ‪ ۱۰‬الی ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۷‬الی ‪۲۲‬‬ ‫حقوق حسابدار ‪ ۳‬الی ‪ ۵‬میلیون تومان‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه و مشخصات خود را به شماره زیر‬ ‫‪09120991840‬‬ ‫ارسال نمایند‬ ‫️ ادرس‪ :‬الهیجان‪ ،‬بلوار امام رضا (ع)‪،‬‬ ‫روبروی استخر‪ ،‬ساختمان چیین‬ ‫‪09384541368 - 09335559937‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫رستوران پیچ خمام افراد با‬ ‫شرایط ذیل را استخدام یم نماید‬ ‫مجرب‬ ‫سالن دار ‪ ٢٥-٢٠‬ساله‬ ‫با حقوق مکفی و بیمه تمام وقت‬ ‫تمام وقت‬ ‫ظرفشور اقا یا خانم‬ ‫‪01334427554‬‬ ‫شرکت پخش محصوالت‬ ‫بهداشیت در رشت تعدادی‬ ‫بازاریاب و تعدادی راننده‬ ‫(بدون خودرو) جذب یم‬ ‫‪01333716891‬‬ ‫نماید‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام حسابدار و فروشنده در فروشگاه ردپا‬ ‫صندوقدار خانم ‪ -‬سفارشگیر خانم‬ ‫ سالندار اقا و خانم ‪-‬پیک موتوری‬‫‪ -‬نیروی کار در اشپزخانه‬ ‫ـی‬ ‫ـی پذیرایـ‬ ‫ـع اقامتـ‬ ‫مجتمـ‬ ‫ســپیدار واقــع در رشــت‪،‬‬ ‫ســالندار اقــا و خانــم ســاکن‬ ‫رشــت (همــراه بــا امــوزش)‬ ‫اســتخدام مــی نمایــد‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫سن حداکثر ‪ ۳۵‬سال‬ ‫میــزان حقــوق بســته بــه جایــگاه‬ ‫‪ ۱,۵۰۰,۰۰۰‬الــی‬ ‫شــغلی‬ ‫‪ ۳,۵۰۰,۰۰۰‬تومــان‬ ‫در دو شــیفت روز و شــب (‬ ‫روز از ‪ ۱۰‬الــی ‪ - ۱۶‬شــب‬ ‫از ‪ ۱۷‬الــی ‪ )۲۴‬و بــا قابلیــت‬ ‫افزایــش‬ ‫شــامل بیمــه و مزایــای دیگــر‬ ‫(بعــد از اغــاز بــه کار رســمی)‬ ‫کارت پایــان خدمــت یــا شــرایط‬ ‫معافیــت موقــت یــا دائــم بــرای‬ ‫اقایــان‬ ‫سالمت فیزیکی و روانی‬ ‫وعده های غذایی گرم‬ ‫سرویس رفت برگشت‬ ‫بــدون نیــاز بــه ســابقه کاری و‬ ‫تحصیــات دانشــگاهی‬ ‫امــوزش و دوره هــای متعــدد‬ ‫حیــن کار‬ ‫متقاضیــان جهــت هماهنگــی‬ ‫مصاحبــه حضــوری از طریــق‬ ‫واتســاپ یــا تلگــرام بــا شــماره‬ ‫درج شــده تمــاس حاصــل‬ ‫فرماینــد‪.‬‬ ‫لطفــا از برقــراری تمــاس تلفنــی‬ ‫خــودداری فرمائیــد؛ ارســال‬ ‫مشــخصات فــردی (یــا رزومــه)‬ ‫تنهــا از طریــق پیــام رســان‬ ‫واتســاپ‪ ،‬تلگــرام یــا پیامــک‬ ‫‪SMS: 09119377899‬‬ ‫‪Telegram: 09119377899‬‬ ‫‪WhatsApp: 09119377899‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 10‬ابان ‪ 14 - 1399‬ربیع االول ‪ 31 - 1442‬اکتبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪169‬‬ ‫با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام؛‬ ‫چند طرح تولیدی و عمرانی‬ ‫در گیالن افتتاح شد‬ ‫چنــد طــرح تولیــدی و عمرانــی بــا اشــتغالزایی مناســب امــروز بــا‬ ‫حضــور محمــد مخبــر رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) در‬ ‫ســطح اســتان گیــان به بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫در جریــان ســفر یــک روزه محمــد مخبــر رئیــس ســتاد اجرایــی‬ ‫فرمــان امــام(ره) بــه گیــان‪ ،‬طــرح توســعه شــرکت کشــت و‬ ‫صنعــت گلدشــت افشــره بــا ســرمایه گذاری بیــش از ‪ 270‬میلیــارد‬ ‫ریــال در بخــش رحیم ابــاد شهرســتان رودســر بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید و در ایــن شــرکت حــدود ‪ 500‬نفــر مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫شــرکت مذکــور بخــش قابــل توجهــی از نیــاز کارخانجــات‬ ‫تولیــد ابمیــوه و نوشــیدنی در ســطح کشــور را تامیــن می کنــد و‬ ‫قابلیــت و پتانســیل صــادر کــردن محصــوالت بــه دیگــر کشــورها‬ ‫و کشــورهای همســایه را نیــز برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت از ســال ‪ 1394‬در زمینــی بــه مســاحت ‪ 30‬هــزار‬ ‫مترمربــع فعالیــت خــود را اغــاز کــرد و در ایــن مســیر از‬ ‫تکنولــوژی و ماشــین االت بــه روز و ازمایشــگاه های شــیمیایی و‬ ‫میکروبــی بهــره گرفــت‪.‬‬ ‫شــرکت کشــت و صنعــت گلدشــت افشــره بــا تولیــد و فــراوری‬ ‫کنســانتره مرکبــات از جملــه پرتقــال‪ ،‬لیموتــرش‪ ،‬گریــپ فــروت‪،‬‬ ‫نارنگــی‪ ،‬پــرک پرتقــال‪ ،‬پــرک نارنگــی‪ ،‬روغــن پوســت پرتقــال‪،‬‬ ‫پــوره ســیب‪ ،‬پــوره کیــوی‪ ،‬پــوره هلــو‪ ،‬اســایس هلــو‪ ،‬رب گوجــه‬ ‫فرنگــی درحــال فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫محمــد مخبــر رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) در ادامــه از‬ ‫نمایشــگاه مشــاغل اجتماع محــور کــه در محوطــه کارخانــه کشــت‬ ‫و صنعــت گلدشــت افشــره برپــا شــده بــود نیــز بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مشاغل شهری شهرداری رشت خبر داد‪:‬‬ ‫سایت جامع نمایشگاهی استان گیالن در رشت احداث می شود‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایجــاد بازارچــه‬ ‫گل و گیــاه و مجتمــع فرهنگــی‬ ‫در رشــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫‪ 2‬طــرح در حاشــیه رودخانــه‬ ‫گوهــررود در خیابــان منظریــه بــا‬ ‫همــکاری شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گیــان اجــرا می شــود و طــی‬ ‫یــک مــاه اینــده رونــد جــذب‬ ‫ســرمایه گذار ان اغــاز و تــا ســال‬ ‫‪ 1400‬بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫مرتضــی عاطفــی در جمــع‬ ‫خبرنــگاران بــا اشــاره بــه واگــذاری‬ ‫بازارچه هــا و امــاک ایــن ســازمان‬ ‫بــه بخــش خصوصــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ســال گذشــته بودجــه‬ ‫شــهرداری رشــت ‪ 3‬برابــر شــد امــا‬ ‫منابــع درامــدی‪ ،‬ثابــت مانــده در‬ ‫حالیکــه ابتــدا بایــد منابــع و امــاک‬ ‫جدیــد تعریــف و ســپس بودجــه‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مشــاغل شــهری‬ ‫و فراورده هــای کشــاورزی‬ ‫شــهرداری رشــت اولویــت ســازمان‬ ‫را ســاماندهی قراردادهــا و رعایــت‬ ‫تشــریفات قانونــی جهــت واگــذاری‬ ‫انهــا اعــام کــرد و گفــت‪ :‬امــاک‬ ‫شــهرداری بایــد از طریــق مزایــده‬ ‫واگــذار شــود تــا ضمــن احقــاق‬ ‫حــق شــهرداری و افزایــش درامدها‬ ‫از هرگونــه شــائبه ای در چگونگــی‬ ‫ی انهــا جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫واگــذار ‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایجــاد شــهرک‬ ‫صنــوف در اراضــی ‪ 200‬هکتــاری‬ ‫متعلــق بــه شــرکت شــهرک های‬ ‫رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) در جلســه ســتاد اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی گیــان نیــز امــروز حضــور پیــدا می کنــد و یکــی‬ ‫از برنامه هــای ایــن جلســه امضــای تفاهمنامــه همــکاری بــا‬ ‫اســتانداری گیــان اســت‪.‬‬ ‫مدرســه ‪ 12‬کالســه بخــش کوچصفهــان شهرســتان رشــت کــه‬ ‫امــروز بــا حضــور رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) در ایــن‬ ‫شهرســتان به بهــره بــرداری رســید در زمینــی بــه مســاحت ‪ 3‬هــزار‬ ‫و ‪ 118‬متــر مربــع بــا زیربنــای ‪ 828‬متــر مربــع احــداث شــده اســت‪.‬‬ ‫ارســان زارع اســتاندار گیــان و جمعــی از مســئوالن اســتان نیــز‬ ‫رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) را در بازدیــد و بهره بــرداری‬ ‫از پروژه هــا همراهی کردنــد‪.‬‬ ‫صنعتــی واقــع در جنــب راه اهــن‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ایــن اقــدام جهــت‬ ‫ســاماندهی مشــاغل االینــده‬ ‫و مزاحــم انجــام می شــود و‬ ‫بزرگتریــن پــروژه ســازمان در‬ ‫حــوزه ســاماندهی مشــاغل اســت‪.‬‬ ‫عاطفــی بــا بیــان اینکــه ایجــاد‬ ‫شــهرک مذکــور نیازمنــد عــزم‬ ‫اســتانی اســت اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اجــرای ایــن پــروژه عــاوه بــر تامین‬ ‫نیازهــای مــردم در حوزه هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬تفرجگاهــی بــرای‬ ‫خانواده هــا نیــز اســت و می توانــد‬ ‫در کشــور نیــز الگــو شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مشــاغل شــهری‬ ‫و فراورده هــای کشــاورزی‬ ‫شــهرداری رشــت افــزود‪ :‬قــرار‬ ‫اســت یــک قطعــه زمیــن ‪5‬‬ ‫هکتــاری در جــاده جیــرده بــرای‬ ‫ســاخت ســایت جامــع نمایشــگاهی‬ ‫اختصــاص یابــد کــه قابلیــت‬ ‫خدمــات رســانی بهینــه بــه بازارهــای‬ ‫داخلــی و همچنیــن خارجــی را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عاطفــی بــا بیــان اینکــه تمــام ایــن‬ ‫پروژه هــا بــا ســرمایه گذاری و‬ ‫مشــارکت بخــش خصوصــی اجــرا‬ ‫می شــود عنــوان کــرد‪ :‬همچنیــن‬ ‫احــداث هایپرمارکــت در بازارچــه‬ ‫میــرزا کوچــک را نیــز در دســتور‬ ‫کار داریــم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مشــاغل شــهری‬ ‫و فراورده هــای کشــاورزی‬ ‫شــهرداری رشــت از بهره بــرداری‬ ‫بازارچــه پالســکو و بازارچــه میــوه‬ ‫و تره بــار تــا یــک مــاه اینــده در‬ ‫رشــت خبــر داد و گفــت‪ :‬بــازار‬ ‫هفتگــی خــودرو نیــز تــا ‪ 3‬مــاه‬ ‫اینــده در رشــت راه انــدازی خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــرایط فعلی جامعه و شــیوع‬ ‫کرونــا اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه‬ ‫بایــد بســتری بــرای خریــد انالیــن‬ ‫مــردم ایجــاد شــود خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬راه انــدازی فروشــگاه انالیــن‬ ‫بــا پیگیــری شــهرداری رشــت در‬ ‫دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیالن؛‬ ‫سپاه پاسداران ‪ ۱۴۰۰‬فرصت شغلی جدید امسال در گیالن ایجاد م ی کند‬ ‫در حــال حاضــر ‪ 7‬شهرســتان گیــان شــامل ‪ 60‬روســتا بــا‬ ‫‪ 11‬مجــری و تســهیلگر بــرای اجــرای طرح هــای اشــتغالزایی‬ ‫اجتماع محــور بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) در‬ ‫نظــر گرفتــه شــدند و ایــن طرح هــا منجــر بــه ایجــاد ‪ 2‬هــزار و ‪40‬‬ ‫شــغل می شــود کــه تاکنــون ‪ 680‬شــغل ایجــاد شــده و ‪ 820‬شــغل‬ ‫دیگــر نیــز قــرار اســت ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫افتتــاح مدرســه ‪ 12‬کالســه بخــش کوچصفهــان شهرســتان رشــت‬ ‫و ســایر پروژه هــای عمرانــی در ســطح اســتان‪ ،‬بازدیــد از شــرکت‬ ‫داروســازی ســبحان انکولــوژی‪ ،‬شــرکت در مراســم کلنگ زنــی‬ ‫‪ 4‬هــزار مســکن ارزان قیمــت در رشــت و بازدیــد از یــک بــاب‬ ‫منــزل تکمیــل شــده بــرای دو معلــول در رشــت جــزو برنامه هــای‬ ‫ســفر رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) بــه گیــان اســت‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫ســرهنگ پاســدار احمــد ابراهیمــی‬ ‫در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم‬ ‫در رشــت‪ ،‬بــا اشــاره بــه تفاهم نامــه‬ ‫همــکاری ســپاه قــدس گیــان و‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫در قالــب طــرح اشــتغال زایی‪،‬‬ ‫کارافرینــی و حمایتــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اشــتغالزایی از مهم تریــن‬ ‫اهــداف ایــن تفاهمنامــه اســت‪.‬‬ ‫مســئول ســازمان بســیج ســازندگی‬ ‫ســپاه قــدس گیــان بــا بیــان‬ ‫اینکــه اعتبــار پیش بینــی شــده در‬ ‫تفاهم نامــه مذکــور بیــش از ‪50‬‬ ‫میلیــارد تومــان اســت خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬اجــرای ایــن تفاهمنامــه و‬ ‫اهــداف ان بــه حوزه هــای مختلــف‬ ‫در ســطح شهرســتان ها ابــاغ شــده‬ ‫و قــرار اســت بــرای هــزار و ‪400‬‬ ‫نفــر در ســطح اســتان شــغل ایجــاد‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫ابراهیمــی وضعیــت اقتصــادی‬ ‫جهــان و کشــورمان را مــورد‬ ‫اشــاره قــرار داد و بیــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی‬ ‫جهــان‪ ،‬کشــور و مشــکالت ناشــی‬ ‫از کرونــا و تحریم هــای ظالمانــه‬ ‫لــذا انعقــاد ایــن تفاهم نامه هــای‬ ‫همــکاری می توانــد یــک همدلــی‬ ‫بیــن دســتگاه ها ایجــاد کنــد و در‬ ‫کاهــش مشــکالت و ایجــاد شــغل‬ ‫تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫مســئول ســازمان بســیج ســازندگی‬ ‫ســپاه قــدس گیــان بــا بیــان اینکــه‬ ‫یکــی از هنرهــای بســیج پــای کار‬ ‫اوردن مــردم بــرای کارافرینــی‬ ‫اســت ابــراز داشــت‪ :‬ایــن اقدامــات‬ ‫منجــر بــه افزایــش اشــتغال خانگــی‬ ‫و زود بــازده می شــود‪.‬‬ ‫ابراهیمــی کمــک بــه اشــتغالزایی‪،‬‬ ‫بهبــود معیشــت مــردم و‬ ‫توانمندســازی خانواده هــا را‬ ‫کمک کننــده تولیــد و اقتصــاد‬ ‫کشــور دانســت و بیــان کــرد‪:‬‬ ‫راه انــدازی و توســعه کســب و‬ ‫کارهــای کوچــک بــا رونــق‬ ‫اقتصــادی و جهــش تولیــد در ســطح‬ ‫کشــور همــراه خواهــد بــود و باعــث‬ ‫می شــود بخشــی از مشــکالت‬ ‫ناشــی از تحریم هــا و شــیوع کرونــا‬ ‫جبــران شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تســنیم‪ ،‬از جملــه‬ ‫مفــاد ایــن تفاهم نامــه‪ ،‬ایجــاد و‬ ‫راه انــدازی طرح هــای اشــتغالزایی‬ ‫بــرای هــزار و ‪ 400‬نفــر بــا اعتبــار‬ ‫‪ 490‬میلیــارد ریــال‪ ،‬اموزش هــای‬ ‫حــوزه کس ـب وکار بــرای ‪ 600‬نفــر‬ ‫بــه ارزش ریالــی ‪ 900‬میلیــون ریــال‬ ‫و حمایــت از اجــرای طرح هــای‬ ‫نواورانــه و دانش بنیــان در اســتان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بازاریابــی و فــروش محصــوالت‬ ‫تولیــدی در قالــب بیــش از ‪40‬‬ ‫غرفــه بــه ارزش ریالــی ‪ 440‬میلیــون‬ ‫ریــال و تعمیــر و بهســازی فضــای‬ ‫کســب وکار بــه ارزش ســه میلیــارد‬ ‫ریــال و همچنیــن طرح هــای‬ ‫حمایتــی بــرای کاریابــی بیــش از‬ ‫‪ 150‬مددجــوی مســتعد‪ ،‬تشــکیل و‬ ‫راه انــدازی کانــون خیــران اســتان‪،‬‬ ‫راه انــدازی بیــش از ‪ 20‬مرکــز‬ ‫نیکــوکاری و طرح هــای راهبــری‬ ‫شــغلی بــرای ‪ 50‬نفــر از دیگــر مفــاد‬ ‫ایــن تفاهم نامــه اســت‪.‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫عضو کانون شوراهای اسالمی کار‪:‬‬ ‫تبعیض در دورکاری‬ ‫نیروهای شرکتی قابل‬ ‫پذیرش نیست‬ ‫عضــو کانــون عالــی شــوراهای اســامی کار هرگونــه‬ ‫تبعیــض در اجــرای مقــررات دورکاری ایــام کرونــا‬ ‫در خصــوص نیروهــای شــرکتی را غیرقابــل پذیــرش‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬کارکنــان قــراردادی و شــرکتی در‬ ‫ادارات و ســازمانها نبایــد در بخشــنامه هــای مربــوط‬ ‫بــه دورکاری ایــام کرونــا نادیــده گرفتــه شــوند و بیــن‬ ‫انهــا و نیروهــای رســمی تبعیــض و تفــاوت قایــل شــد‪.‬‬ ‫علــی اصالنــی در گفــت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬بــا اشــاره‬ ‫بــه عــدم رعایــت مقــررات دورکاری در خصــوص‬ ‫کارکنــان شــرکتی در برخــی ســازمانها و دســتگاهها‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در قانــون هیچگونــه تبعیضــی در مــورد‬ ‫نیروهــای کار قــراردادی‪ ،‬پیمانــی یــا شــرکتی در‬ ‫پرداخــت حقــوق و مزایــا یــا دورکاری پیــش بینــی‬ ‫نشــده اســت ولــی متاســفانه مــی بینیــم کــه در برخــی‬ ‫از ادارت‪ ،‬ســازمانها و شــرکتها در مــورد پرداخــت‬ ‫حقــوق و دســتمزد و مزایــا‪ ،‬بهــره منــدی از ناهــار‬ ‫یــا حــق ســرویس بیــن نیــروی رســمی و باســابقه بــا‬ ‫نیروهــای شــرکتی و قــراردادی تبعیــض قایــل مــی‬ ‫شــوند در صورتــی کــه ایــن مســاله قابــل پذیــرش‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در یــک مجموعــه ممکــن اســت‬ ‫نیروهــای کار بــا قراردادهــای مختلــف بــه کار گرفتــه‬ ‫شــوند‪ .‬یــک نیــرو قــرارداد معیــن‪ ،‬یــک نیــرو شــرکتی‬ ‫و یــک نیــرو رســمی باشــد ولــی بخشــنامه هایــی کــه‬ ‫بــرای دورکاری کارکنــان دولــت در ایــام کرونــا‬ ‫صــادر مــی شــود شــامل حــال همــه نیروهــا مــی‬ ‫شــود ولــی متاســفانه بعضــا مــی بینیــم کــه نیروهــای‬ ‫شــرکتی نادیــده گرفتــه مــی شــوند‪ .‬نیــروی رســمی را‬ ‫بــه دورکاری مــی فرســتند ولــی نیــروی شــرکتی بایــد‬ ‫ســر کار حاضــر شــود و اگــر کرونــا بگیــرد حمایــت‬ ‫نمــی شــود‪.‬‬ ‫عضــو کانــون عالــی شــوراهای اســامی کار تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن تبعیــض در مــورد کار هــم بعضــا وجــود‬ ‫دارد‪ .‬در برخــی مواقــع کارهــای ســنگین بــه نیــروی‬ ‫کار شــرکتی ســپرده و تــا ســاعات طوالنــی بــه بیــگاری‬ ‫گرفتــه مــی شــود در حالــی کــه حفــظ کرامــت انســانی‬ ‫نیــروی کار و جلوگیــری از بهــره کشــی کارگــر در‬ ‫قانــون مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه و کارفرمایــان بــدون‬ ‫هرگونــه تبعیضــی‪ ،‬بایــد مقــررات را در خصــوص‬ ‫نیروهــای کار جــاری کننــد و بیــن کارگــران فــرق‬ ‫نگذارنــد‪.‬‬ ‫اصالنــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بعضــی از کارگــران‬ ‫شــرکتی بــه مــا مراجعــه و گالیــه مــی کننــد کــه‬ ‫حقــوق پرداختــی انهــا متفــاوت از دیگــر کارگــران‬ ‫اســت و از افزایــش تولیــد یــا ســود فــروش هیــچ ســهم‬ ‫و درصــدی بــه انهــا داده نمــی شــود در حالــی کــه‬ ‫ایــن اقــدام ظلــم اشــکار بــه کارگــران اســت و بایــد از‬ ‫محــل ســود کارخانــه حقــی بــرای انهــا درنظــر گرفتــه‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫عضــو کانــون عالــی شــوراهای اســامی کار‪ ،‬عــدم‬ ‫شــکل گیــری انجمــن هــای صنفــی کارگــری و‬ ‫شــوراهای اســامی کار در ســازمانها و ادارات را یکــی‬ ‫از علــل ایجــاد تبعیــض میــان نیروهــای کار دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬اگــر شــورای اســامی کار در مجموعــه‬ ‫ای تشــکیل شــود اجــازه ســوء اســتفاده از نیــروی‬ ‫کار را نمــی دهــد امــا بعضــا مــی بینیــم کســانی کــه‬ ‫بــه نمایندگــی از کارگــران حقــوق و مطالبــات انهــا‬ ‫را پیگیــری مــی کننــد بــه اخــراج یــا عــدم تمدیــد‬ ‫قــرارداد از ســوی کارفرمــا تهدیــد مــی شــوند و همیــن‬ ‫مســاله بــه تضعیــف تشــکل کارگــری منجــر مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در حــال حاضــر بــازار اشــتغال بــه دلیــل‬ ‫شــرایط اقتصــادی دچــار مشــکل اســت و نبــود کار‬ ‫و عــدم عرضــه و تقاضــا در بــازار کار موجــب شــده‬ ‫تــا کارگــران شــرکتی و قــرارداد موقــت بــرای حفــظ‬ ‫شــغل و معیشــت خــود شــرایط ســخت کار را تحمــل‬ ‫کننــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫بازارکارگیالن‬ ‫شنبه ‪ 10‬ابان ‪ 14 - 1399‬ربیع االول ‪ 31 - 1442‬اکتبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪169‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال‪:‬‬ ‫سامانه ملی اشتغال و‬ ‫کسب و کار راه اندازی شد‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی از راه انــدازی ســامانه ملــی اشــتغال و کســب و کار بــا‬ ‫هــدف دسترســی بــه امــار و اطالعــات مرتبــط بــا عرضــه و تقاضــای‬ ‫نیــروکار در کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکاراز وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪،‬‬ ‫«عیســی منصــوری» دربــاره عملکــرد ســامانه ملــی اشــتغال گفــت‪:‬‬ ‫اطالعــات و داده هــای دقیــق و جامــع بــازار کار و اشــتغال از طریــق‬ ‫ایــن ســامانه در اختیــار مدیــران ارشــد و سیاســت گذاران کشــور‬ ‫قــرار می گیــرد تــا بتواننــد در طراحــی سیاســت ها و برنامه هــای‬ ‫اشــتغال و تنظیمــات نهــادی بیــن ذینفعــان اصلــی بــازار کار‪ ،‬از ان‬ ‫بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه وزارت تعــاون‪ ،‬در راســتای سیاســتگذاری و‬ ‫برنامه ریــزی بــازار کار و اشــتغال کشــور‪ ،‬ایــن ســامانه را راه‬ ‫انــدازی کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایجــاد بانــک اطالعــات شــغلی‬ ‫افــراد در ســن کار‪ ،‬بانــک اطالعــات بنگاه هــا و پایــگاه اطالعــات‬ ‫مشــاغل کشــوربخش های اصلــی ایــن ســامانه اســت‪ .‬تقویــت تــوان‬ ‫سیاســتگذاری‪ ،‬اجــرا و نظــارت در حــوزه اشــتغال و بــازار کار‬ ‫کشــور‪ ،‬پایــش مســتمر عملکــرد طــرح و سیاســت های اشــتغالزا‪،‬‬ ‫شناســایی شــاغالن بخــش غیــر رســمی بــازار کار‪ ،‬پیش بینــی نیازهــا‪،‬‬ ‫فرصت هــا و تهدیدهــای اینــده کشــور‪ ،‬رصــد و پایــش تحــوالت‬ ‫حــوزه اشــتغال بــرای تطبیــق ســرفصل های اموزشــی متناســب بــا‬ ‫نیــاز بــازار کار‪ ،‬تجزیــه و تحلیــل رونــد نقــل و انتقــاالت نیــروی کار‬ ‫در کشــور (ملــی و منطق ـه ای)‪ ،‬تخصیــص شناســه شــغلی بــه افــراد‬ ‫درســن کار بــرای تعییــن وضعیــت شــغلی و تخصیــص کد اســتاندارد‬ ‫بــرای مشــاغل کشــور همــراه بــا شــرح جامــع مشــاغل‪ ،‬از جملــه‬ ‫اهــداف دیگــری بــود کــه منصــوری بــدان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه و کارافرینــی وزارت تعــاون تصریــح کــرد‪ :‬تولیــد‬ ‫اطالعــات‪ ،‬دانــش و تجزیــه و تحلیــل کســب و کار و اشــتغال بــرای‬ ‫سیاســت گذاران و ســایر ذینفعــان بــازار کار هــدف غایــی ایــن‬ ‫ســامانه اســت‪.‬‬ ‫منصــوری از همــه افــراد در ســن کار کشــور ( ‪ ۱۵‬ســال بــه بــاال)‬ ‫شــامل شــاغلین‪ ،‬بیــکاران و (خانــه دار‪ ،‬محصــل‪ ،‬بازنشســته‪ ،‬دارای‬ ‫درامــد بــدون کار و‪ )...‬و همچنیــن فعــاالن عرصــه کســب و کار‬ ‫(کارفرمایــان دارای مجــوز و بــدون مجــوز) دعــوت کــرد تــا ضمــن‬ ‫مشــاهده اطالعــات شــغلی و کســب و کار خــود در ایــن ســامانه‬ ‫بــرای تکمیــل ان بــه ‪ lmis.mcls.gov.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه اطالعــات فــرد و صاحــب کســب و‬ ‫کار نــزد ایــن وزارتخانــه بــه صــورت محرمانــه خواهــد بــود‪ ،‬در‬ ‫خصــوص مراحــل ثبــت نــام در ســامانه نیــز توضیــح داد‪ :‬مرحلــه اول‬ ‫فــرد وارد بخــش ثبــت نــام شــده و نســبت بــه تکمیــل اطالعــات‬ ‫عمومــی و اختصاصــی فــردی اقــدام می کنــد‪ ،‬پــس از ایــن مرحلــه‬ ‫بــا دریافــت نــام کاربــری و گــذرواژه وارد ســامانه می شــود‪ ،‬مرحلــه‬ ‫ســوم نیــز دریافــت خالصــه رزومــه شــغلی (گواهــی شــده از وزارت‬ ‫تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی) اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون توســعه و کارافرینــی وزارت تعــاون‪ ،‬کاربــر‬ ‫می توانــد تمامــی اطالعــات مربــوط بــه ســوابق شــغلی‪ ،‬تحصیلــی‬ ‫و گواهــی نامه هــا را در ایــن ســامانه درج کــرده و رزومــه کاری‬ ‫خــود را تکمیــل کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســامانه تــا پایــان امســال بــرای ثبــت نــام فعــال‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا راه انــدازی و پیاده ســازی ســامانه‪ ،‬انتظــار م ـی رود‬ ‫از طریــق انســجام بخشــی و اســتفاده از ظرفیت هــا و امکانــات در‬ ‫اختیــار دســتگاه ها و نهادهــای تولیــد کننــده امــار و اطالعــات بــازار‬ ‫کار‪ ،‬سیاس ـت گذاران و تصمیــم ســازان ایــن بخــش بتواننــد تغییــر‬ ‫و تحــوالت اینــده بــازار کار را بــه صــورت مســتمر رصــد کننــد‪.‬‬ ‫منصــوری دربــاره تاثیرگــذاری ایــن ســامانه بــر سیاســت گذاری‬ ‫اشــتغال نیــز گفــت‪ :‬بــه منظــور کاهــش مشــکالت موجــود در‬ ‫نظــام جم ـع اوری‪ ،‬پــردازش و تحلیــل اطالعــات بــازار کار‪ ،‬لــزوم‬ ‫اســتقرار نظــام جامــع اطالعــات بــازار کار کشــور‪ ،‬پیــش نیــاز اصلــی‬ ‫و اساســی برنامــه ریــزان و متولیــان بــازار کار کشــور اســت‪.‬‬ ‫ســابقه تشــکیل ایــن ســامانه مربــوط بــه مهــر ‪ ۱۳۹۶‬اســت‪ .‬وزیــر‬ ‫کار وقــت در نشســت شــورای عالــی اشــتغال اعــام کــرده بــود کــه‬ ‫هــر ایرانــی یــک کــد اشــتغال خواهــد داشــت و افــرادی کــه در دو‬ ‫شــغل فعالیــت می کننــد یــا مالیــات نمی دهنــد مشــخص می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن ســامانه قــرار بــود تیــر مــاه ســال گذشــته راه انــدازی شــود‬ ‫کــه ان زمــان بــه مرحلــه اجــرا نرســید و ‪ ۲۹‬فروردیــن مــاه امســال‬ ‫رونمایــی و بهــره بــرداری شــد‪.‬‬ ‫بــا ایجــاد ســامانه اطالعــات شــغلی ایرانیــان‪ ،‬بــرای همــه افــرادی‬ ‫کــه در ســن کار هســتند‪ ،‬شناســنامه شــغلی صــادر و افــراد اعــم از‬ ‫شــاغالن و بیــکاران بــر اســاس نــوع رشــته و تخصــص شناســایی و‬ ‫کدبنــدی می شــوند و ایــن ابــزار در جهــت تقویــت نظــام اطالعــات‬ ‫بــازار کار و سیاســت گذاری دقیــق اشــتغال مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫رییس جامعه هتلداران ایران خبر داد‪:‬‬ ‫تعطیلی ‪۳۰‬درصد هت ل ها و بیکاری دو سوم شاغالن‬ ‫رییــس جامعــه هتلــداران ایــران‬ ‫از تعطیلــی ‪۳۰‬درصــد هتل هــا و‬ ‫بیــکاری دو ســوم نیــروی شــاغل در‬ ‫ایــن بخــش خبــر داد‪.‬‬ ‫جمشــید حمــزه زاده در تشــریح‬ ‫وضعیــت هتل هــای کشــور بــه‬ ‫دنبــال رکــود بــزرگ گردشــگری‬ ‫بــا شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬بــه‬ ‫ایســنا گفــت‪ :‬در وضــع موجــود کــه‬ ‫هتل هــا مســافر ندارنــد‪ ،‬حــدود ‪۳۰‬‬ ‫درصــد از ایــن واحدهــای اقامتــی‬ ‫ترجیــح داده انــد تعطیــل بماننــد‪ .‬بقیــه‬ ‫هــم بــا اعمــال تخفیف هــای ویــژه‬ ‫تــا ‪ ۷۰‬درصــد بــاز مانده انــد‪ .‬میــزان‬ ‫خســارت و زیــان مالــی واردشــده‬ ‫بــه هتل هــا تــا پایــان شــهریورماه‬ ‫نیــز ‪ ۸۵۰۰‬میلیــارد تومــان بــراورد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬هتل هــا ماه هــا اســت کــه‬ ‫مســافر ندارنــد و میانگیــن اقامــت در‬ ‫کل کشــور زیــر ‪ ۲۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫حتــی هزینه هــای اب و بــرق را‬ ‫نمی تــوان تامیــن کــرد‪ .‬ترجیــح‬ ‫بســیاری بــر تعطیلــی هتل هــا اســت‪،‬‬ ‫چــون هزینــه نگهــداری حتی نســبت‬ ‫بــه قبــل از کرونــا بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال در برخــی شــهرها‬ ‫امــکان تعطیلــی وجــود نــدارد‪ ،‬اگــر‬ ‫ان هتــل بســته شــود‪ ،‬دیگــر جــای‬ ‫مناســبی بــرای اقامــت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بــرای حل مســاله اب و‬ ‫بــرق هتل هــا حــدود یــک مــاه اســت‬ ‫کــه بــه وزیــر نیــرو نامــه نوشــته و‬ ‫درخواســت همراهــی کرده ایــم امــا‬ ‫هنــوز جوابــی نداده انــد‪ .‬بــا ان کــه‬ ‫ســتاد کرونــا مصــوب کــرد هزینــه‬ ‫اب و بــرق بــه تعویــق بیافتــد امــا‬ ‫کمــاکان شــاهد تهدیــد و قطــع اب‬ ‫و بــرق هتل هــا هســتیم‪.‬‬ ‫حمــزه زاده اضافــه کــرد‪ :‬اداره‬ ‫مالیــات بــه نســبت وزارت نیــرو‬ ‫همراه تــر بــوده اســت‪ ،‬هرچنــد مــا‬ ‫دنبــال معافیــت مالیاتــی ســال های‬ ‫‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬هســتیم امــا تــا کنــون نتیجــه‬ ‫نگرفته ایــم‪.‬‬ ‫رییــس جامعــه هتلــداران دربــاره‬ ‫بیــکاری گســترده ای کــه در ایــن‬ ‫بخــش اتفــاق افتــاده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫دو ســوم نیــروی شــاغل در صنعــت‬ ‫هتلــداری بیــکار شــده اســت‪.‬‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی هــم بیمــه‬ ‫بیــکاری ان هــا را کامــل پرداخــت‬ ‫نکــرده اســت‪ .‬چنــد مــاه وقــت‬ ‫رســیدگی داده انــد امــا بســیاری از‬ ‫نیروهــای تعدیــل شــده هنــوز پــول‬ ‫کامــل را دریافــت نکرده انــد‪.‬‬ ‫صنعــت گردشــگری و هتلــداری‬ ‫بــا شــیوع ویــروس کرونــا از‬ ‫جملــه مشــاغل زیــان ده بــوده‬ ‫اســت‪ .‬ســازمان ملــل در پیام هــای‬ ‫مکــرری بــه دولت هــا دربــاره‬ ‫بحــران بیــکاری و رکــود اقتصــادی‬ ‫گردشــگری هشــدار داده و‬ ‫درخواســت همراهــی و حمایــت‬ ‫بیشــتر کــرده اســت‪ .‬در ایــران‬ ‫بــرای جبــران خســارت های کرونــا‬ ‫در ایــن بخــش‪ ،‬دو بســته حمایتــی‬ ‫تهیــه شــد کــه اولــی ســه مــاه امهــال‬ ‫هزینه هــای انــرژی‪ ،‬مالیــات‪ ،‬بیمــه‬ ‫حــق کارفرمــا و اقســاط بانکــی بــه‬ ‫اضافــه وام حفاظــت از مشــاغل بــه‬ ‫مبلــغ ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۶‬میلیــون تومــان بــود‬ ‫کــه بــه گفتــه فعــاالن گردشــگری‪،‬‬ ‫بــه درســتی رعایــت نشــد و نتوانســت‬ ‫از ایــن صنعــت حمایــت کنــد‪ .‬بســته‬ ‫دوم حمایــت از گردشــگری نیــز‬ ‫اوایــل مهرمــاه مصــوب شــد کــه‬ ‫مبلــغ تســهیالت بانکــی از ‪ ۱۶‬تــا ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان افزایــش داده شــد و‬ ‫امهــال هزینه هــای انــرژی‪ ،‬مالیــات‪،‬‬ ‫بیمــه حــق کارفرمــا و اقســاط بانکــی‬ ‫تــا پایــان ســال نیــز تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ایــن مصوبــه هنــوز‬ ‫بــه مرحلــه اجــرا نرســیده و از بــار‬ ‫مشــکالت گردشــگری و هتلــداری‬ ‫نکاســته اســت‬ ‫استاندار گیالن؛‬ ‫رتبه ششم گیالن در فضای کسب و کار؛ اطلس سرمای ه گذاری استان ب ه روز رسانی م ی شود‬ ‫شــاهد تــک رقمــی شــدن نــرخ‬ ‫بیــکاری در گیــان باشــیم‪.‬‬ ‫ارســان زارع در جلســه کارگــروه‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی بــا اشــاره امضــای‬ ‫تفاهم نامــه اســتانداری گیــان بــا‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره)‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬امــروز بــا مشــکالت‬ ‫ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه‬ ‫اســتکبار جهانــی مواجــه هســتیم و‬ ‫مهم تریــن اســتراتژی بــرای توســعه‬ ‫اقتصــادی تحقــق سیاســت اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان بــا اشــاره بــه‬ ‫نامگــذاری شــعار جهــش تولیــد در‬ ‫ســال ‪ 99‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬دولــت‬ ‫بــا همیــن رویکــرد از ابتــدای ســال‬ ‫تــاش کــرد تــا بــا برنامه ریــزی‬ ‫مناســب و اقدامــات اجرایــی‪،‬‬ ‫امــورات اجتماعــی و اقتصــادی را‬ ‫پیــش ببــرد‪.‬‬ ‫زارع بــا بیــان اینکــه اســتان گیــان‬ ‫ظرفیت هــای گوناگونــی در‬ ‫بخش هــای مختلــف اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی دارد افــزود‪ :‬بــا وجــود‬ ‫فشــارهای حداکثــری اســتکبار امــا‬ ‫بــا تــاش مــردم‪ ،‬فعــاالن اقتصــادی‬ ‫و جوانــان توفیقــات زیــادی در‬ ‫زمینه هــای مختلــف حاصــل شــد‬ ‫امــا بایــد بتوانیــم بــا تــاش مضاعــف‬ ‫زمینــه شــکوفایی اســتان را فراهــم‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان‬ ‫گیــان بــا اشــاره بــه ضــرورت‬ ‫تقویــت ســرمایه گذاری داخلــی‬ ‫گفــت‪ :‬اســتان گیــان در فضــای‬ ‫کســب و کار دارای رتبــه ششــم‬ ‫اســت و در کنــار ان بایــد بتوانیــم‬ ‫اطلــس ســرمایه گذاری اســتان را‬ ‫به روز رســانی کنیــم‪.‬‬ ‫وی اقدامــات ارزشــمند ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان امــام(ره) در‬ ‫حوزه هــای مختلــف و انعقــاد‬ ‫تفاهمنامــه بــا ایــن ســتاد را مــورد‬ ‫اشــاره قــرار داد و بیــان کــرد‪:‬‬ ‫امیدواریــم تــا پایــان ســال مقدمــات‬ ‫کار فراهــم شــود البتــه شــغل هایی‬ ‫کــه از افتتــاح ایــن طرح هــا حاصــل‬ ‫می شــود پایــدار اســت و امیدواریــم‬ ‫اســتاندار گیــان بــا بیــان اینکــه ‪10‬‬ ‫هــزار طــرح در عرصه هــای مختلــف‬ ‫حمایتــی‪ ،‬عمرانــی و بهداشــتی در‬ ‫قالــب تفاهمنامــه مذکــور در اســتان‬ ‫اجــرا می شــود گفــت‪ :‬بــرای ایــن‬ ‫طرح هــا حــدود ‪ 25‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال تومــان هزینــه می شــود و‬ ‫‪ 60‬هــزار اشــتغال نیــز بــا مشــارکت‬ ‫دولــت و همــکاری دســتگاه های‬ ‫اجرایــی در ‪ 16‬شهرســتان گیــان‬ ‫ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی‬ ‫گیــان نیــز در ایــن جلســه بــا بیــان‬ ‫اینکــه گیــان در زمســتان ســال‬ ‫‪ 98‬در شــاخص کســب و کار در‬ ‫مقایســه بــا ســایر اســتان ها رتبــه‬ ‫ششــم را دارد گفــت‪ :‬هــر ‪ 3‬عامــل‬ ‫مربــوط بــه متناســب و نامناســب‬ ‫بــودن مولفه هــای کســب و کار در‬ ‫گیــان و کشــور مشــابه اســت‪.‬‬ ‫ســیدرضا عظیمــی پیگیــری و پایــش‬ ‫مصوبــات هیــات مقــررات زدایــی و‬ ‫تســهیل صــدور مجوزهــای کســب‬ ‫و کار را مــورد اشــاره قــرار داد و‬ ‫افــزود‪ :‬برگــزاری جلســات مرکــز‬ ‫خدمــات ســرمایه گذاری بــرای‬ ‫رفــع موانــع ســرمایه گــذاری و‬ ‫تهیــه اطلــس ســرمایه گــذاری را در‬ ‫دســتور کار داریــم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫به دنبال مجوز استخدام ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫نفر در وزارت بهداشت هستیم‬ ‫نشســت مشــترک وزیــر بهداشــت بــه همــراه معاونیــن و‬ ‫مدیــران ارشــد وزارت بهداشــت بــا اعضــای کمیســیون‬ ‫بهداشــت و درمــان مجلــس بــا موضــوع بررســی‬ ‫وضعیــت بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬در کشــور برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش وبــدا‪ ،‬دکتــر ســعید نمکــی در ایــن‬ ‫نشســت کــه در مجلــس برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬حتمــاً‬ ‫بــرای تامیــن نیروهــای بهداشــتی و درمانــی مــورد نیــاز‬ ‫برنامــه مفصــل و جــدی داریــم امــا اولویــت اســتخدام‬ ‫و جــذب نیــرو هــم بــا نیروهــای شــرکتی و قــراردادی‬ ‫اســت و مقــام معظــم رهبــری نیــز تاکیــد کردنــد کــه‬ ‫بایــد نیــروی مــورد نیــاز وزارت بهداشــت اســتخدام‬ ‫شــود‪ .‬عــاوه بــر ‪ ۲۲‬هــزار نیرویــی کــه اســتخدام‬ ‫می کنیــم‪ ،‬بــه دنبــال مجــوز اســتخدام ‪ ۳۰‬هــزار نفــر‬ ‫دیگــر هســتیم‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت تصریــح کــرد‪ :‬از زمــان شــیوع کرونــا‪،‬‬ ‫هــر دارویــی ماننــد رمدســیویر و فاویپراویــر کــه در دنیا‬ ‫گفتنــد بــرای ایــن بیمــاری موثــر اســت را در کشــور‬ ‫تامیــن و پــس از مــدت بســیار کوتاهــی ان را در‬ ‫داخــل‪ ،‬تولیــد کردیــم تــا مــردم تصــور نکننــد کــه‬ ‫دارویــی را از انهــا دریــغ کرده ایــم‪.‬‬ ‫دکتــر نمکــی در خصــوص برخــی اظهــارات کــه‬ ‫گفتــه می شــود مــردم ایــران مــوش ازمایشــگاهی‬ ‫بــرای ازمایــش داروهــای جدیــد کرونــا هســتند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مطالعــه ای توســط ســازمان جهانــی بهداشــت‬ ‫ســاماندهی شــده بــود کــه داروهایــی ماننــد رمدســیویر‬ ‫و فاویپراویــر در بیمــاران بســتری کوویــد ‪ ۱۹‬تاثیــر‬ ‫دارد یــا خیــر و جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان‬ ‫کشــوری فعــال و بــا مشــارکت بــاال در ایــن مطالعــه‬ ‫حضــور دارد و بــه جهــان پاســخ بــه روز دادیــم کــه‬ ‫برداشــت مــا و کمیتــه علمــی ایــران از تاثیــر ایــن دارو‬ ‫در بیمارســتانها چگونــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۶۰‬هزار شغل ‪:‬‬ ‫امضای تفاهمنامه ستاد‬ ‫اجرایی فرمان امام و‬ ‫استانداری گیالن‬ ‫محمــد مخبــر رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام‬ ‫ بــا حضــور در جلســه اقتصــاد مقاومتــی اســتانداری‬ ‫گیــان‪ ،‬از امضــای تفاهمنامــه بــا اســتانداری در‬ ‫خصــوص ایجــاد ‪ 60‬هــزار شــغل در اســتان خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬امــروز تفاهمنامــه ای بــا اســتانداری‬ ‫گیــان امضــا و در ایــن تفاهمنامــه بــرای ‪ 60‬هــزار‬ ‫نفــر در غالــب ‪ 10‬هــزار طــرح و بــا میــزان ســرمایه‬ ‫گــذاری دو هــزار و ‪ 500‬میلیــارد تومــان اشــتغال‬ ‫ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ‪ 10‬هــزار طــرح طــی دو ســال‬ ‫اجــرا خواهــد شــد و شــامل احــداث مســکن‬ ‫محرومــان‪ ،‬مراکــز درمانــی ‪ ،‬مدرســه و طرح هــای‬ ‫اشــتغال زایی خــرد و خانگــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ارســان زارع اســتاندار گیــان نیــز در ایــن‬ ‫مراســم ضمــن قدردانــی از اقدامــات گســترده‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان امــام در اســتان درراســتای‬ ‫اشــتغال زایی و رفــع محرومیــت گفــت‪ :‬بــا اجــرای‬ ‫ایــن ‪ 10‬هــزار طــرح‪ ،‬ظــرف دوســال رفــاه و‬ ‫شــرایط بهتــری بــرای مــردم اســتان فراهــم خواهــد‬ ‫شــد و میتوانــد شــرایط اســتان را منحــول کنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 10‬ابان ‪ 14 - 1399‬ربیع االول ‪ 31 - 1442‬اکتبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪169‬‬ ‫درج اگهی عجیب برای استخدام؛‬ ‫پول بده تا‬ ‫یقه پاره کنیم!‬ ‫بــه تازگــی اگهی هایــی در فضــای مجــازی منتشــر می شــود تــا از‬ ‫کاربرانــی کــه بــه دنبــال ایجــاد درگیــری و نــزاع هســتند‪ ،‬دعــوت‬ ‫بــه همــکاری و در ادامــه اســتخدام بــزن بهادر هــا صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــروه اجتماعــی باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬پــول بــده‬ ‫تــا کتــک بزنیــم و یقــه پــاره کنیــم‪ ،‬عنــوان تبلیغــی اســت کــه ایــن‬ ‫روز هــا ســایت ها و کانال هــای انتشــار اگهــی در فضــای مجــازی‬ ‫اقــدام بــه درج ان می کننــد و بــرای کســب ســود و منفعــت از ایــن‬ ‫راه کســب درامــد می کننــد‪.‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه مخاطبــان خــاص اینگونــه از ســایت ها و کانال هــا‬ ‫در فضــای مجــازی نســبت بــه انجــام چنیــن کاری تحریــک شــده‬ ‫و بدشــان نمی ایــد کــه از ایــن طریــق هــم پولــی بــه جیــب بزننــد‪،‬‬ ‫می شــود حــدس زد کــه مخاطــب اینگونــه پیام هــا اراذل و اوباشــی‬ ‫هســتند کــه در اصــل و ذاتــا بــا درگیــری و عربــده کشــی میانــه‬ ‫خوبــی دارنــد و کار هــر روزشــان ایــن اســت کــه در مقابــل انظــار‬ ‫عمومــی اقــدام بــه گردنکشــی کننــد تــا بــه قــول خودشــان‪ ،‬خــودی‬ ‫نشــان دهنــد و از ایــن طریــق ســری تــو س ـر ها در بیاورنــد‪.‬‬ ‫در یکــی از اگهی هایــی کــه در ایــن رابطــه در ســایت دیــوار‬ ‫منتشــر شــده اســت‪ ،‬می بینیــم کــه فــرد منتشــر کننــده اگهــی اعــام‬ ‫کــرده تــا در ازای ناســزا گویــی‪ ،‬هــل دادن و یقــه گیــری‪ ،‬ســیلی‬ ‫خــوردن و کتــک زدن مفصــل مبالــغ قابــل توجــه و از پیــش تعییــن‬ ‫شــده ای را می گیــرد تــا بــه زعــم خــود از ابرویــش مایــه بگــذارد‬ ‫و فــرد متقاضــی اگهــی را در برنام ـه ای کــه در ســر دارد‪ ،‬ســربلند‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم بــه معرفــی ایــن افــراد بپردازیــم بایــد بگوییــم‬ ‫کــه این هــا همــان اوبــاش و زورگیــران خیابانــی هســتند کــه بــا‬ ‫گســترش کســب و کار در فضــای مجــازی‪ ،‬اقدامــات غلــط و بــی‬ ‫اســاس خــود را بــه ایــن فضــا کشــانده و بــرای انجــام ناهنجــاری بــه‬ ‫دنبــال مشــتری هســتند تــا بــه نوعــی هــم پــول بگیرنــد و هــم اینکــه‬ ‫از ایــن طریــق در ســطح شــهر ها و معابــر خودنمایــی کننــد‪ ،‬بــه‬ ‫نوعــی می شــود اســم ایــن کار را دعــوای الکچــری گذاشــت کــه‬ ‫افــرادی بــرای ایجــاد ناامنــی در ســطح شــهر از بــزن بهادر هایــی‬ ‫کــه در فضــای مجــازی اگهی هایــی بــا ایــن مضمــون را منتشــر‬ ‫کردنــد‪ ،‬بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫درج اگهــی عجیــب در فضــای مجــازی بــرای ایجــاد‬ ‫نــزاع‬ ‫چنــدی پیــش نیــز حجــت االســام و المســلمین ســید ابراهیــم‬ ‫رئیســی رئیــس قــوه قضاییــه طــی ســخنانی در گردهمایــی سراســری‬ ‫فرماندهــان‪ ،‬روســا و معاونــان ناجــا بــا اشــاره بــه تاثیــر تقــوا در‬ ‫کارامــدی و تضمیــن ســامت مجموعه هــای ســازمانی گفــت‪ :‬رمــز‬ ‫تاثیرگــذاری و کارامــدی مجموعــه و ســازمانی کــه می خواهــد‬ ‫موفــق باشــد‪ ،‬ان اســت کــه در همــه امــور و برنامه هــا‪ ،‬خداونــد‬ ‫را محــور قــرار دهــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین رئیســی خطــاب بــه فرماندهــان ناجــا‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬مطلق ـاً نبایــد اجــازه دهیــم هیــچ نقط ـه ای از کشــور‬ ‫اعــم از شــهر یــا روســتا‪ ،‬نقــاط مــرزی یــا داخلــی‪ ،‬بــرای افــراد‬ ‫متخلــف و مجــرم و معتــادان متجاهــر و توزیــع کننــدگان جزئــی‬ ‫و کلــی مــواد مخــدر‪ ،‬امــن باشــد‪.‬‬ ‫اینکــه اقدامــات در راســتای پاکســازی شــهر ها و معابــر از لــوث‬ ‫وجــود اوبــاش در حــال انجــام اســت‪ ،‬بــر کســی پوشــیده نیســت؛‬ ‫امــا موضــوع مهمــی کــه در ایــن بیــن می تــوان بــه ان اشــاره کــرد‬ ‫ایــن اســت کــه انتشــار پیام هــا و اگهی هــای دارای مضمــون ایجــاد‬ ‫درگیــری و از ســوی مقابــل تشــویق افــراد بــرای بــه کارگیــری‬ ‫قلدر هــا در انجــام دعواهایشــان؛ می توانــد زنــگ خطــری بــرای‬ ‫جامعــه باشــد‪.‬‬ ‫در روز هــا و ماه هــای اخیــر شــاهد دســتگیری و گردانــدن اوبــاش‬ ‫ســطح یــک در پایتخــت و دیگــر شــهر های کشــور بودیــم‪،‬‬ ‫اقدامــی کــه بــا واکنــش و نظــرات مثبــت هموطنــان مواجــه شــد‬ ‫و شــهروندان معتقدنــد شناســایی و دســتگیری اوبــاش و در ادامــه‬ ‫چرخانــدن ان هــا در مقابــل دیــدگان عمــوم می توانــد اقــدام مهمــی‬ ‫بــرای جلوگیــری از وقــوع زورگیری هــای خشــن و نزاع هــای‬ ‫خطرنــاک خیابانــی باشــد‪.‬‬ ‫پول بده تا یقه پاره کنیم‬ ‫بــه هــر حــال موضــوع مهــم ایــن اســت کــه درج اگهی هــای‬ ‫اســتخدام زورگیــر و بــزن بهــادر‪ ،‬در حــال انجــام اســت و ایــن‬ ‫یعنــی درخواســت ایجــاد درگیــری ان هــم بــه انتخــاب افــرادی کــه‬ ‫بــه دنبــال اجــرای ایــن ســناریو خشــن در جامعــه هســتند‪ ،‬اســت؛‬ ‫لــذا می طلبــد تــا نهاد هــای مرتبــط بــا موضــوع بــه قضیــه ورود‬ ‫کــرده و از انتشــار اینگونــه اگهی هــای خطرنــاک و ایجــاد کننــده‬ ‫ناهنجــاری در جامعــه جلوگیــری کننــد تــا در ادامــه خانواده هایــی‬ ‫داغــدار عزیزانشــان نباشــند‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی؛‬ ‫نماینده مردم کهنوج‪:‬‬ ‫اعطای تسهیالت با نرخ ‪ ۹‬درصد به محصوالت جدید فناورانه دارای کارفرما‬ ‫طبــق برنامــه مشــترک معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری و صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی‪ ،‬بــه محصــوالت جدیــد‬ ‫فناورانــه ای کــه موفــق بــه جــذب‬ ‫بهره بــردار شــده باشــند‪ ،‬تســهیالت‬ ‫بــا نــرخ ‪ ۹‬درصــد اعطــا می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری‬ ‫و صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‪،‬‬ ‫برنامــه ملــی حمایــت سراســری‬ ‫از محصــوالت جدیــد فناورانــه‬ ‫کــه موفــق بــه جــذب بهره بــردار‬ ‫شــده اند را در دســتور کار قــرار‬ ‫داده انــد کــه بــر اســاس مفــاد ایــن‬ ‫برنامــه‪ ،‬در صورتــی کــه یــک‬ ‫شــرکت دانش بنیــان قــراردادی بــا‬ ‫یــک کارفرمــا منعقــد کــرده باشــد‬ ‫تــا محصــول فناورانــه بــا قابلیــت‬ ‫دانش بنیــان شــدن را بــه تولیــد‬ ‫برســانند‪ ،‬معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهوری محصــول جدیــد‬ ‫را از نظــر فنــی ارزیابــی می کنــد و‬ ‫در صــورت دارا بــودن شــرایط‪ ،‬ایــن‬ ‫قــرارداد بــرای دریافــت تســهیالت‬ ‫بــه صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫معرفــی می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن برنامــه اولویــت با تســهیالت‬ ‫ســفارش ســاخت اســت کــه بــا نــرخ‬ ‫ســود ‪ ۹‬درصــد اعطــا می شــود‪.‬‬ ‫فراینــد اعطــای تســهیالت در ایــن‬ ‫حــوزه‪ ،‬دو مرحلــه ای اســت؛ در‬ ‫مرحلــه اول ارزیابــی دانش بنیانــی‬ ‫محصــول جدیــد توســط معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاس ـت جمهوری‬ ‫انجــام می شــود و در مرحلــه‬ ‫دوم‪ ،‬ارزیابــی تســهیالت و تامیــن‬ ‫مالــی توســط صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی انجــام می گیــرد‪.‬‬ ‫پیش نیــاز برخــورداری شــرکت ها‬ ‫از ایــن تســهیالت احــراز “شــرکت‬ ‫دانش بنیانــی” انهــا اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫محصــول جدیــد بایــد بــه لحــاظ‬ ‫فنــاوری‪ ،‬بــا یکــی از محصــوالت‬ ‫تاییدشــده قبلــی شــرکت‪ ،‬مشــابهت‬ ‫داشــته و یــا ارتقاءیافتــه ان باشــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مرکــز اطــاع‬ ‫رســانی معاونــت علمــی‪ ،‬بــر‬ ‫اســاس توافقــات صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫تســهیالت ســفارش ســاخت تــا‬ ‫ســقف ‪ ۸۰‬درصــد مبلــغ قــرارداد‬ ‫بــه شــرکت دانش بنیــان تخصیــص‬ ‫می یابــد‪ .‬باقیمانــده مبلــغ قــرارداد‬ ‫کــه ‪ ۲۰‬درصــد اســت نیــز بایــد‬ ‫توســط بهره بــردار و کارفرمــا تامیــن‬ ‫شــود‪ .‬ایــن تســهیالت بــه شــرکت‬ ‫دانش بنیــان بــه عنــوان مجــری‬ ‫قــرارداد پرداخــت می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫تعهــدات بازپرداخــت بــر عهــده‬ ‫بهره بــردار و کارفرمــا اســت‪.‬‬ ‫بر اساس تازه ترین پیمایش وزارت علوم؛‬ ‫نرخ اشتغال دانش اموختگان به ‪ ۶۰‬درصد افزایش یافت‬ ‫مدیــرکل دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫گفــت‪ :‬بــر اســاس تازه تریــن‬ ‫پیمایــش انجــام شــده‪ ،‬نــرخ اشــتغال‬ ‫دانش اموختــگان ســال تحصیلــی‬ ‫‪ ۱۳۹۳-۹۴‬بــه ‪ ۶۰‬درصــد افزایــش‬ ‫یافــت کــه در مقایســه بــا ســال قبــل‬ ‫ایــن پیمایــش‪ ،‬افزایــش نشــان مــی‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫محمدســعید ســیف در گفــت و گــو‬ ‫بــا خبرنــگار دانشــگاه و امــوزش‬ ‫ایرنــا دربــاره اخریــن امــار رصــد‬ ‫اشــتغال دانــش اموختــگان ســال‬ ‫تحصیلــی ‪ ۱۳۹۳-۹۴‬افــزود‪ :‬بــر‬ ‫اســاس طــرح رصــد اشــتغال‪۶۰ ،‬‬ ‫درصــد دانــش اموختــگان ســال‬ ‫تحصیلــی ‪ ۱۳۹۳-۹۴‬شــاغل هســتند؛‬ ‫البتــه شــاغل نبــودن ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫باقیمانــده بــه معنــای بیــکار نبــودن‬ ‫نیســت؛ چــرا کــه عــده ای از انهــا‬ ‫جویــای شــغل نبودنــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره ایــن طــرح جزییــات‬ ‫بیشــتری ارایــه داد و گفــت‪ :‬در‬ ‫طــرح پیمایــش رصــد اشــتغال‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری‪ ،‬معاونــت پژوهشــی و‬ ‫فنــاوری از همــه دانشــگاه هــا‬ ‫خواســت بــا دانــش اموختــگان‬ ‫خــود ارتبــاط برقــرار کننــد؛ چــرا‬ ‫کــه ایــن وزارتخانــه بــه دنبــال‬ ‫ارتبــاط و شــبکه ســازی دانــش‬ ‫اموختــگان اســت‪.‬‬ ‫ســیف بــا اشــاره بــه تفــاوت طــرح‬ ‫رصــد اشــتغال دانــش اموختــگان‬ ‫کــه همزمــان موسســه پژوهــش‬ ‫و برنامــه ریــزی امــوزش عالــی‬ ‫وزارت علــوم هــم انجــام مــی دهــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬موسســه پژوهــش‬ ‫و برنامــه ریــزی امــوزش عالــی‪،‬‬ ‫ایــن طــرح را بــر اســاس دانــش‬ ‫اموختــگان بیمــه شــده در تامیــن‬ ‫اجتماعــی پیگیــری مــی کنــد‪ ،‬امــا‬ ‫در طــرح معاونــت پژوهشــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬دانشــگاه هــا بــه طور مســتقیم‬ ‫بــا یــک جامعــه امــاری از دانــش‬ ‫اموختــگان ارتبــاط برقــرار کــرده‬ ‫انــد‪ ،‬برخــی از دانــش اموختــگان‬ ‫شــاغل‪ ،‬بــه علــت داشــتن شــغل ازاد‬ ‫بیمــه نیســتند و در جامعــه امــاری‬ ‫موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی‬ ‫امــوزش عالــی قــرار نمــی گیرنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫بــا اشــاره بــه ارتبــاط دانشــگاه هــا‬ ‫بــا دانــش اموختــگان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫تعــدادی از دانشــگاه هــا بــا اکثــر‬ ‫دانــش اموختــگان ارتبــاط برقــرار‬ ‫کــرده انــد‪ ،‬امــا در برخــی دیگــر‬ ‫از دانشــگاه هــا‪ ،‬ایــن ارتبــاط‬ ‫محدودتــر اســت‪.‬‬ ‫ســیف بــا اشــاره بــه تعریــف اشــتغال‬ ‫دانــش اموختــگان دانشــگاه هــا‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬از نظــر تعریــف‬ ‫اشــتغال‪ ،‬وقتــی فــردی امســال دانــش‬ ‫اموختــه و شــاغل می شــود‪ ،‬اشــتغال‬ ‫او در ســال جــاری را نمــی تــوان‬ ‫مبنــا قــرار داد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بــرای‬ ‫رصــد اشــتغال‪ ،‬دانــش اموختــگان‬ ‫چهــار ســال قبــل را مبنــا قــرار مــی‬ ‫دهنــد؛ چــرا کــه ایــن گــروه از انهــا‬ ‫ســربازی را بــه اتمــام رســانده انــد و‬ ‫شــغل خــود را پیــدا کــرده انــد‪.‬‬ ‫ارتبــاط ‪ ۹۰‬دانشــگاه کشــور بــا‬ ‫دانــش اموختــگان‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر ارتبــاط بــا‬ ‫صنعــت وزارت علــوم‪ ،‬نکتــه حائــز‬ ‫اهمیــت بــرای وزارت علــوم فــارغ‬ ‫از امارهــا‪ ،‬ارتبــاط ‪ ۹۰‬دانشــگاه‬ ‫کشــور بــا دانــش اموختــگان اســت‬ ‫کــه در کنــار اقدامــات روزانــه خــود‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بــه ایــن امــر هــم مــی پردازنــد و در‬ ‫برنامــه ریــزی هــای خــود دانــش‬ ‫اموختــگان را دخیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســیف بــا بیــان اینکــه از دانــش‬ ‫اموختــگان بــرای ارتبــاط بــا‬ ‫جامعــه و صنعــت اســتقبال مــی‬ ‫کنیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬از دیــد وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬میــزان همــکاری دانــش‬ ‫اموختــگان بــا صنعــت و جامعــه‬ ‫کــم اســت؛ دانشــگاه هــای بــزرگ‬ ‫کشــور حــدود ‪ ۱۰‬هــزار دانــش‬ ‫اموختــه دارنــد کــه بســیاری از انهــا‬ ‫بــا شــرکت هــا و مجموعــه هــای‬ ‫صنعتــی همــکاری مــی کننــد و بــا‬ ‫دانشــگاه هــا هــم اشــنا هســتند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬پیشــنهاد وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬ارتقــای ارتبــاط دانــش‬ ‫اموختــگان بــا جامعــه‪ ،‬دانشــگاه و‬ ‫صنعــت اســت؛ چــرا کــه فعالیــت‬ ‫هــای تحقیقاتــی‪ ،‬پژوهشــی و‬ ‫تجــاری ســازی محصــوالت بــا‬ ‫کمــک دانــش اموختــگان انجــام‬ ‫مــی شــود و تاکنــون از ایــن ظرفیــت‬ ‫بــه خوبــی اســتفاده نکــرده ایــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬طــرح رصــد‬ ‫اشــتغال دانــش اموختــگان از‬ ‫ســال گذشــته بــا پیمایــش دانــش‬ ‫اموختــگان ســال تحصیلــی ‪-۹۳‬‬ ‫‪۱۳۹۲‬از ســوی موسســه پژوهــش‬ ‫و برنامــه ریــزی امــوزش عالــی‬ ‫وزارت علــوم و معاونــت پژوهــش‬ ‫و فنــاوری بــه صــورت مجــزا انجــام‬ ‫شــد؛ امســال نیــز ایــن طــرح از‬ ‫ســوی ایــن موسســه و معاونــت برای‬ ‫دانــش اموختــگان ســال تحصیلــی‬ ‫‪ ۱۳۹۴-۹۳‬در حــال انجــام اســت‪ .‬در‬ ‫پیمایــش دانــش اموختــگان ســال‬ ‫تحصیلــی ‪ ۵۷ ،۱۳۹۲-۹۳‬درصــد‬ ‫دانــش اموختــگان شــاغل بودنــد‪.‬‬ ‫لزوم استخدام نیروهای حق‬ ‫التدریس غیرمستمر سال ‪٩١‬‬ ‫نماینــده مــردم کهنــوج در مجلس‪،‬گفــت‪ :‬اســتخدام‬ ‫نیروهــای حــق التدریــس غیرمســتمر ســال ‪ ٩١‬کــه بــا‬ ‫امــوزش و پــرورش همــکاری داشــته انــد‪ ،‬الزامــی‬ ‫اســت کــه در اولویــت برنامــه هــای وزارت امــوزش‬ ‫و پــرورش قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت‪ ،‬منصــور‬ ‫شــکرالهی نماینــده مــردم شهرســتان هــای جنوبــی‬ ‫اســتان کرمــان‪ ،‬بــا حاجــی میرزایــی وزیــر امــوزش و‬ ‫پــرورش در خصــوص مســائل و مشــکالت امــوزش‬ ‫و پــرورش پنــج شهرســتان جنوبــی دیــدار و گفــت‬ ‫و گــو کــرد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم کهنــوج ‪ ،‬منوجــان‪ ،‬قلعــه گنــج‬ ‫‪ ،‬رودبــار جنــوب ‪ ،‬فاریــاب در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی تصریــح کــرد‪ :‬در دیــدار بــا وزیــر امــوزش‬ ‫و پرورش‪،‬اســتقالل امــوزش و پــرورش بخــش‬ ‫جازموریــان مــورد بررســی وتجزیــه و تحلیــل قــرار‬ ‫گرفــت بنابرایــن امیدواریــم ایــن مهــم هرچــه‬ ‫ســریعتر عملیاتــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪-:‬پیگیــری جهــت بکارگیــری مجــدد‬ ‫نیروهــای شــرکتی‪،‬برون ســپاری و نهضتــی کــه ســال‬ ‫هــای گذشــته بــا امــوزش وپــرورش همــکاری داشــته‬ ‫انــد نیــز از دیگــر مباحــث مــورد بحــث در جلســه‬ ‫بــا حاجــی میرزایــی بــود کــه مطــرح گردیــد‪.‬‬ ‫شــکرالهی بابیــان اینکــه جهــت اســتخدام نیروهــای‬ ‫حــق التدریــس غیرمســتمر ســال ‪ ٩١‬کــه بــا امــوزش‬ ‫و پــرورش همــکاری داشــته انــد در دیــدار بــا‬ ‫وزیرامــوزش و پــرورش تاکیــد شــد ‪.‬‬ ‫وی در پایــان یاداورشــد‪ :‬وزیــر امــوزش و‬ ‫پــرورش‪ ،‬ضمــن قــول مســاعد جهــت پیگیــری مــوارد‬ ‫مطــرح شده‪،‬دســتورات الزم را بــه معاونیــن خــود‬ ‫صــادر نمــود‬ ‫در راستای توسعه جهانی؛‬ ‫استخدام ‪ ۳۰۰۰‬مهندس‬ ‫در تیک تاک‬ ‫شــرکت تیــک تــاک در راســتای توســعه جهانــی قصــد دارد‬ ‫در ســه ســال اینــده حــدود ‪ ٣٠٠٠‬مهنــدس را عمدتــا در اروپــا‪،‬‬ ‫کانــادا و ســنگاپور اســتخدام کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ایــن برنامــه نشــان مــی دهــد کــه اپلیکیشــن‬ ‫ویدیویــی محبــوب تیــک تــاک بــا وجــود ابهاماتــی کــه در‬ ‫خصــوص مالکیتــش وجــود دارد‪ ،‬طرحهــای توســعه خــود را‬ ‫رهــا نکــرده اســت‪ .‬دونالــد ترامــپ‪ ،‬رییــس جمهــور امریــکا بــا‬ ‫اشــاره بــه نگرانیهــای امنیــت ملــی بــه شــرکت چینی بایــت دنس‬ ‫کــه مالــک تیــک تــاک اســت‪ ،‬دســتور داده اســت فعالیتهــای‬ ‫تیــک تــاک را بــه یــک شــرکت امریکایــی بفروشــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی تیــک تــاک اظهــار کــرد بــرای حمایــت از رشــد‬ ‫جهانــی ســریع‪ ،‬قصــد داریــم توســعه تیــم مهندســی جهانــی‬ ‫تیــک تــاک را ادامــه دهیــم و در ســه ســال اینــده تقریبــا ‪۳۰۰۰‬‬ ‫مهنــدس در کانــادا‪ ،‬اروپــا‪ ،‬ســنگاپور و امریــکا اضافــه کنیــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬امریــکا یکــی از قطبهــای مهندســی ایــن‬ ‫شــرکت خواهــد مانــد و کارمنــدان بیشــتری را اســتخدام مــی‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر حــدود ‪ ۱۰۰۰‬مهنــدس خــارج از چیــن بــرای‬ ‫تیــک تــاک کار مــی کننــد کــه تقریبــا نیمــی از انهــا در مونتیــن‬ ‫ویــوی کالیفرنیــا هســتند‪.‬‬ ‫پیشــتر نیــز گــزارش شــده بــود شــرکت بایــت دنــس قصــد دارد‬ ‫میلیاردهــا دالر ســرمایه گــذاری کــرده و صدهــا کارمنــد را در‬ ‫ســنگاپور اســتخدام کنــد کــه بــه عنــوان مقــر خــود در اســیای‬ ‫جنــوب شــرقی انتخــاب کــرده اســت‪.‬‬ ‫ترامــپ مــاه گذشــته اظهــار کــرده بــود کــه بــا توافــق مقدماتــی‬ ‫شــرکتهای اوراکل و والمــارت بــرای خریــد ســهم در تیــک‬ ‫تــاک موافــق اســت امــا پــس از ایــن کــه بایــت دنــس اعــام‬ ‫کــرد ســهام عمــده در تیــک تــاک را واگــذار نخواهــد کــرد‪،‬‬ ‫توافــق رســمی محقــق نشــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش رویتــرز‪ ،‬یــک قاضــی امریکایــی قــرار‬ ‫اســت چهــارم نوامبــر بررســی کنــد کــه ایــا دولــت امریــکا‬ ‫اجــازه داشــته اســت دانلــود تیــک تــاک از فروشــگاههای‬ ‫برنامــه در ایــن کشــور را ممنــوع کنــد‪ .‬چنیــن اقدامــی بــه منزلــه‬ ‫ممنوعیــت تیــک تــاک در امریــکا خواهــد بــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫بازارکارگیالن‬ ‫شنبه ‪ 10‬ابان ‪ 14 - 1399‬ربیع االول ‪ 31 - 1442‬اکتبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪169‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫سردار کمالی؛‬ ‫حمایت برای اشتغال افراد تا‬ ‫دو سال بعد از سربازی‬ ‫ســردار کمالــی دربــاره ی اخریــن اقدامــات انجــام شــده بــرای‬ ‫اشــتغال بعــد از ســربازی توضیحاتــی داد‪.‬‬ ‫ســردار موســی کمالــی ســخنگوی قــرارگاه مرکــزی مهــارت‬ ‫امــوزی ســربازان نیرو هــای مســلح در گفت وگــو بــا خبرنــگار‬ ‫حــوزه نظــام وظیفــه گــروه اجتماعــی باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪،‬‬ ‫بــا اشــاره بــه «ســامانه ماهرســان» کــه از ســوی بانــک انصــار راه‬ ‫انــدازی و طراحــی شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا ایــن ســامانه دو ســال‬ ‫بعــد از پایــان خدمــت ســربازی در کنــار ســرباز قــرار می گیریــم و‬ ‫بــا رصــد‪ ،‬حمایــت‪ ،‬هدایــت و تســهیل گــری زمینـه اشــتغال بعــد از‬ ‫ســربازی را فراهــم می کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن روش دیگــر فــردی کــه ســربازی را بــه‬ ‫اتمــام رســانده بــه حــال خــود رهــا نمی شــود و بــه پــاس زحماتــی‬ ‫کــه در طــول خدمــت توســط ســرباز بــه نیرو هــای مســلح ارائــه‬ ‫شــده اســت‪ ،‬مــا تــا دو ســال بــرای فــرد شــرایط اشــتغال را فراهــم‬ ‫می کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح تســهیالتی مثــل وام و اولویت هــای‬ ‫مختلــف را در اختیــار ایــن افــراد قــرار می دهیــم تــا کمــک‬ ‫کننــده ای بــرای ان هــا باشــد‬ ‫مرکز حفاظت اطالعات قوه قضاییه‪:‬‬ ‫‪ ۲۸‬کارمند دستگاه قضایی‬ ‫بازداشت شدند‬ ‫پرداخت یارانه تامین کاالهای اساسی‪:‬‬ ‫مجلس طرح بازگشت کوپن را تصویب کرد‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بــه طــرح الــزام دولــت بــه پرداخــت‬ ‫یارانــه تامیــن کاالهــای اساســی‬ ‫(کوپــن) رای دادنــد‪.‬‬ ‫طــرح اصــاح قانــون بودجــه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫کل کشــور و الــزام دولــت بــه‬ ‫پرداخــت یارانــه تامیــن کاالهــای‬ ‫اساســی در دســتور کار جلســه علنــی‬ ‫صبــح امــروز (چهارشــنبه) مجلــس‬ ‫قــرار گرفــت و نماینــدگان بــا ‪٢١۵‬‬ ‫رای موافــق از مجمــوع ‪ ٢۴٩‬نماینــده‬ ‫حاضــر بــا ان موافقــت کردنــد‪.‬‬ ‫مجلــس طــرح بازگشــت کوپــن را‬ ‫تصویــب کــرد‬ ‫در مــاده واحــده ایــن طــرح امــده‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫دولــت مکلــف اســت بــه منظــور‬ ‫تامیــن بخشــی از نیازهــای معیشــتی‬ ‫خانوارهــای کشــور بــه ویــژه‬ ‫خانوارهــای کــم برخــوردار از‬ ‫ابتــدای شــش ماهــه دوم ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫بصــورت ماهانــه‪ ،‬نســبت بــه تامیــن‬ ‫و پرداخــت یارانــه اعتبــار خریــد بــه‬ ‫هــر فــرد ایرانــی شناســایی شــده در‬ ‫طــرح معیشــت خانــوار (موضــوع‬ ‫ردیــف(‪ )۳۱‬جــدول تبصــره ‪۱۴‬‬ ‫قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۳۹۹‬کل‬ ‫کشــور) بــه تعــداد حداقــل ‪۶٠‬‬ ‫میلیــون نفــر‪ ،‬از طریــق واریــز اعتبــار‬ ‫بــه کارت یارانــه نقــدی سرپرســت‬ ‫خانــوار بــه مبلــغ یــک میلیــون و‬ ‫دویســت هــزار ریــال بــرای هــر یــک‬ ‫از افــراد ســه دهــک اول از جملــه‬ ‫افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی‪ ،‬ســازمان بهزیســتی‪،‬‬ ‫رزمنــدگان معســر و افــراد بــا درامــد‬ ‫کمتــر از حداقــل حقــوق و دســتمزد‬ ‫و مبلــغ ششــصد هــزار ریــال بــرای‬ ‫هــر یــک از افــراد ســایر دهــک هــا‬ ‫اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫ایــن اعتبــار صرفــا بــرای تامیــن‬ ‫کاالی اساســی و ضــروری در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده و وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت و جهاد کشــاورزی‬ ‫موظفنــد امــکان تخفیــف در خریــد‬ ‫ایــن کاالهــا را بــرای مشــموالن‬ ‫فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫کلیــات ایــن طــرح پیــش از ایــن در‬ ‫جلســه هشــتم مهرمــاه مجلــس بــه‬ ‫تصویــب رســیده بــود‪.‬‬ ‫درصــورت تاییــد شــورای نگهبــان‬ ‫ایــن طــرح بــرای اجــرا بــه دولــت‬ ‫ابــاغ مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح بــرای اقشــار‬ ‫اســیب پذیر جامعــه مبلغــی بــرای‬ ‫کاال هــای اساســی تنظیــم شــده تــا‬ ‫دولــت از ایــن دهک هــا حمایتــی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گیالن؛‬ ‫مرکــز حفاظــت اطالعــات قــوه قضاییــه اعــام کــرد‪ ۲۸ :‬کارمنــد‬ ‫دســتگاه قضایــی بــه دلیــل ارتبــاط گرفتــن بــا اصحــاب پرونــده و‬ ‫کالهبــرداری از انهــا بازداشــت و تحویــل محاکــم قضایــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا از مرکــز رســانه قــوه قضاییــه‪ ،‬در‬ ‫پــی خبــر منتشــره مبنــی بــر دســتگیری ‪ ۱۹‬نفــر از وکالیــی کــه بــا‬ ‫ادعــای اخــذ وکالــت تضمینــی بــه دنبــال انحــراف پرونــده هــا در‬ ‫مراجــع قضایــی و دریافــت مبالــغ کالن از اصحــاب پرونــده بودنــد‪.‬‬ ‫در راســتای تکلیــف مهــم ســالم ســازی دســتگاه قضایــی‪ ،‬تعــداد‬ ‫‪ ۲۸‬نفــر از کارکنــان دســتگاه قضایــی بــه دلیــل ارتبــاط گرفتــن‬ ‫بــا اصحــاب پرونــده و کالهبــرداری از انــان بازداشــت و تحویــل‬ ‫محاکــم قضایــی شــدند‬ ‫اتش نشانی در امریکا؛‬ ‫اتش نشان رباتیک‬ ‫استخدام شد‬ ‫یــک ســازمان اتــش نشــانی در امریــکا رباتــی را بــه کار گرفتــه‬ ‫کــه اب پاشــی قدرتمنــد دارد و مــی توانــد ‪ ۲۵۰۰‬گالــن اب یــا‬ ‫فــوم در دقیقــه منتشــر کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ‪ ،‬ســازمان اتــش نشــانی شــهر لــس‬ ‫انجلــس در امریــکا بــرای نخســتین بــار در ایــن کشــور یــک‬ ‫ربــات را اســتخدام کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ربــات اتــش نشــان ‪ ThermiteRS۳‬نــام گرفتــه و چــرخ‬ ‫هــای ان شــبیه تانــک اســت‪ .‬همچنیــن یــک افزودنــی شــبیه بــرف‬ ‫روب اســت تــا موانــع را در مســیر پاکســازی کنــد و عــاوه بــر ایــن‬ ‫مــوارد یــک اب پــاش قدرتمنــد اســت‪ .‬ایــن ربــات مــی توانــد‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬گالــن اب یــا فــوم در دقیقــه منتشــر کنــد‪.‬‬ ‫قیمــت ربــات اتــش نشــان ‪ ۲۷۲‬هــزار دالر اســت امــا قابلیــت هــای‬ ‫ان متعــدد اســت و مــی توانــد بــه مناطقــی نفــوذ کنــد کــه بــرای‬ ‫انســان ایمــن نیســت‪.‬‬ ‫«کمبود نقدینگی» عامل ‪ ۷۷‬درصد مشکالت واحدهای تولیدی استان گیالن است‬ ‫فرهــاد دلق پــوش عصــر امــروز در‬ ‫حاشــیه افتتــاح مرکــز شــبانه روزی‬ ‫فوریت هــای بررســی مشــکالت‬ ‫واحدهــای تولیــدی و طرح هــای‬ ‫ســرمایه گذاری گیــان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫درحــال حاضــر بــر اســاس اخریــن امــار‬ ‫تعــداد ‪ 2‬هــزار و ‪ 636‬واحــد صنعتــی‬ ‫دارای پروانــه بهره بــرداری در اســتان‬ ‫گیــان وجــود دارد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت اســتان گیــان بــا بیــان اینکــه‬ ‫‪ 657‬واحــد تولیــدی در شــهرک ها و‬ ‫نواحــی صنعتــی و هــزار و ‪ 979‬واحــد نیز‬ ‫در خــارج از ایــن نواحــی هســتند افــزود‪:‬‬ ‫حــدود ‪ 595‬واحــد تولیــدی گیــان‬ ‫در حالــت غیرفعــال هســتند و مابقــی‬ ‫واحدهــا نیــز بــا ظرفیــت اســمی خــود‬ ‫درحــال فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫دلق پــوش فعال ســازی واحدهــای‬ ‫تولیــدی غیرفعــال و برطــرف کــردن‬ ‫مشــکالت ســایر واحدهــا را جــزو‬ ‫مهم تریــن اهــداف ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت گیــان عنــوان کــرد‬ ‫و بیــان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه ضــرورت‬ ‫راه انــدازی مجــدد واحدهــای غیرفعــال‬ ‫در ســال جهــش تولیــد مقــرر شــد امســال‬ ‫هــزار و ‪ 500‬واحــد صنعتــی غیرفعــال‬ ‫در ســطح کشــور بــه چرخــه تولیــد‬ ‫بازگــردد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از مجمــوع هــزار و ‪500‬‬ ‫واحــد صنعتــی‪ ،‬هــزار و ‪ 200‬واحــد در‬ ‫داخــل شــهرک ها و نواحــی صنعتــی و‬ ‫‪ 300‬واحــد خــارج از شــهرک ها مســتقر‬ ‫هســتند کــه فعال ســازی مجــدد ان هــا‬ ‫در دســتور کار وزارت صمــت قــرار‬ ‫دارد و ســهم گیــان ‪ 45‬واحــد بــوده کــه‬ ‫‪ 9‬واحــد خــارج از شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتــی و ‪ 36‬واحــد داخــل شــهرک ها‬ ‫بــود کــه بــه چرخــه تولیــد بازگشــتند‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت گیــان بــا اشــاره بــه ضــرورت‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت ســتاد تســهیل و‬ ‫رفــع موانــع تولیــد در راه انــدازی مجــدد‬ ‫واحدهــا افــزود‪ :‬شناســایی بنگاه هــای‬ ‫راکــد و کمــک بــه فعال ســازی انهــا‬ ‫بــا اســتفاده از برخــی ظرفیت هــا ماننــد‬ ‫اعطــای تســهیالت‪ ،‬تامیــن مــواد اولیــه از‬ ‫طریــق بــورس کاال‪ ،‬اولویــت در ثبــت‬ ‫ســفارش و تخصیــص ارز در دســتور‬ ‫کار اســت‪.‬‬ ‫دلق پــوش خاطرنشــان کــرد‪ :‬معرفــی‬ ‫واحدهــای صنعتــی بــه مشــاوران‬ ‫اقتصــادی و صنعتــی مســتقر در‬ ‫مراکــز خدمــات فنــاوری و کســب و‬ ‫کار به منظــور عارضه یابــی و ارائــه‬ ‫خدمــات مشــاوره بــه انهــا جــزو دیگــر‬ ‫برنامه هــای ســازمان صمــت گیــان‬ ‫به شــمار مــی رود کــه بــرای رفــع‬ ‫مشــکالت واحدهــای تولیــدی اســتان‬ ‫درنظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ضــرورت برگــزاری‬ ‫جلســات متعــدد بــا مالــکان بنگاه هــا‬ ‫و ترغیــب انهــا بــه تولیــد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬معرفــی واحدهــای صنعتــی بــه‬ ‫تشــکل ها‪ ،‬انجمن هــا و شــرکت های‬ ‫ســرمایه گذاری و اطالع رســانی‬ ‫دقیــق امکانــات بنگاه هــا و اقــدام بــه‬ ‫واگــذاری انهــا بــه متقاضیــان جدیــد از‬ ‫طریــق رســانه های محلــی و ســامانه های‬ ‫اینترنتــی را نیــز مدنظــر قــرار دادیــم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صمــت گیــان ‪77‬‬ ‫درصــد مشــکالت واحدهــای تولیــدی‬ ‫اســتان را مربــوط بــه کمبــود نقدینگــی‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬ایــن مشــکالت‬ ‫بایــد در قالــب ســرمایه در گــردش‬ ‫و کمک هــای الزم حــل شــود البتــه‬ ‫افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و نیــاز‬ ‫تامیــن سفارشــات متقاضیــان نیــز از‬ ‫جملــه امــوری اســت کــه واحــد تولیــدی‬ ‫اگــر به موقــع انجــام ندهــد زمین گیــر‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫دلق پــوش ‪ 17‬درصــد مشــکالت‬ ‫واحدهــای تولیــدی را فقــدان بــازار و‬ ‫‪ 3‬درصــد را عــدم همــکاری و اختــاف‬ ‫بیــن شــرکای واحدهــای تولیــدی‬ ‫اعــام کــرد و ابــراز داشــت‪ 2 :‬درصــد‬ ‫مشــکالت واحدهــا نیــز مربــوط بــه‬ ‫تامیــن مــواد اولیــه و یــک درصــد‬ ‫به دلیــل نقصــان ماشــین االت و عــدم‬ ‫بــه روز بــودن ابــزار و ماشــین االت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی اغــاز پروژه هــای جهــش تولیــد در‬ ‫گیــان بــا پیش بینــی اشــتغالزایی بــرای‬ ‫بیــش از ‪ 800‬نفــر در قالــب تفاهم نامــه‬ ‫را مــورد اشــاره قــرار داد و عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫ســازمان صمــت گیــان‪ 12 ،‬پــروژه‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی نیــز دارد و بــرای‬ ‫فقــدان بــازار و مشــکالت واحدهــای‬ ‫تولیــدی نیــز سیاس ـت هایی را پیش بینــی‬ ‫کردیــم‪.‬‬ ‫دلق پــوش بــا اشــاره بــه نحــوه‬ ‫واگــذاری برخــی واحدهــای تولیــدی‬ ‫از جملــه واحــد ایــران پوپلیــن گفــت‪:‬‬ ‫نگرانی هایــی بــرای افــکار عمومــی از‬ ‫شــرایط واگــذاری ایــن واحــد ایجــاد‬ ‫شــد امــا بــا تاکیــد اســتاندار گیــان و‬ ‫دســتگاه های نظارتــی در تالشــیم تــا‬ ‫واگذاری هــا تســریع و بــه شــخص‬ ‫مناســب واگــذار شــود و شــخص‬ ‫موردنظــر بایــد ســریع تر اقدامــات الزم‬ ‫را بــرای احیــای ان انجــام دهــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کمیسیون اجتماعی مجلس شورای؛‬ ‫بررسی سوال از امیرحاتمی‬ ‫درباره پرداخت حق‬ ‫خدمت در مناطق جنگی‬ ‫ســخنگوی کمیســیون اجتماعــی مجلــس بــا اشــاره‬ ‫بــه حضــور وزیــر دفــاع در جلســه عصــر امــروز این‬ ‫کمیســیون گفــت‪ :‬قــرار بــر این شــد کــه منابــع الزم‬ ‫بــرای پرداخــت حــق خدمــت در مناطــق جنگــی بــه‬ ‫کارکنــان نیروهــای مســلح تامیــن شــود‪.‬‬ ‫علــی بابایــی کارنامــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر‬ ‫در تشــریح جلســه اجتماعــی مجلــس اظهارداشــت‪:‬‬ ‫در جلســه امــروز کمیســیون اجتماعــی ســوال‬ ‫عبدالرضــا مصــری از امیــر حاتمــی دربــاره‬ ‫پرداخــت حــق خدمــت در مناطــق جنگــی بــه‬ ‫کارکنــان نیروهــای مســلح در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۶۰ :‬هــزار نفــر از کارکنــان نیروهای‬ ‫مســلح بایــد حــق خدمــت در مناطــق جنگــی را‬ ‫دریافــت کننــد و نماینــده مــردم کرمانشــاه بــه‬ ‫وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح ‪ ۲۰‬روز‬ ‫فرصــت داد تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای‬ ‫ایــن موضــوع تامیــن و بــه ایــن افــراد پرداخــت‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه مقــام معظــم رهبــری اخیــرا تاکیــد کــرده‬ ‫انــد کــه موضــوع پرداخــت بیمــه بیــکاری بــه‬ ‫افــرادی کــه بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا شــغل‬ ‫خــود را از دســت داده انــد‪ ،‬پیگیــری شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫موضــوع بــا حضــور مســئوالن وزارت تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی و همچنیــن افــرادی از ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی مــورد رســیدگی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در نهایــت قــرار بــر ایــن شــد تــا طــی‬ ‫هفتــه اینــده طــرح و الیحــه ای بــرای تحقــق‬ ‫پرداخــت بیمــه بیــکاری بــه کســانی کــه بــر اثــر‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا شــغل خــود را از دســت‬ ‫داده انــد‪ ،‬تهیــه شــود‬ ‫اغاز ثبت نام ؛‬ ‫جزییات استخدام در ایران‬ ‫خودرو اعالم شد‬ ‫متقاضیــان جــذب نیــرو در شــرکت صنعتــی ایــران‬ ‫خــودرو از ‪ ۸‬ابــان مــاه ســال جــاری می تواننــد‬ ‫بــرای شــرکت در ازمــون اســتخدامی ایــن شــرکت‬ ‫بــه ســایت ســازمان ســنجش امــوزش کشــور مراجعــه‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایســنا؛ جزییــات‬ ‫ثبــت نــام ازمــون اســتخدامی جــذب متقاضیــان‬ ‫بومــی واجــد شــرایط دو اســتان تهــران و البــرز بــرای‬ ‫اســتخدام بــه صــورت قــراردادی در ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫شــرکت ایــران خــودرو از طریــق ســایت ســازمان‬ ‫ســنجش امــوزش کشــور بــه عنــوان متولــی برگــزاری‬ ‫ازمون هــای اســتخدامی کشــور اعــام شــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در ســال‬ ‫جهــش تولیــد و بــه منظــور تقویــت تــوان علمــی و‬ ‫مهارتــی خــود در نظــر دارد مجموعــا تعــداد ‪۴۰۰‬‬ ‫نفــر از جوانــان فارغ التحصیــل متعهــد و متخصــص‬ ‫واجــد شــرایط بومــی اســتان های تهــران و البــرز‬ ‫را در مشــاغل کارشناســی و تکنســین بخش هــای‬ ‫مختلــف ســایت مرکــزی تهــران‪ ،‬از طریــق برگــزاری‬ ‫ازمــون علمــی و مصاحبه هــای فنــی و تخصصــی‪،‬‬ ‫شناســائی‪ ،‬جــذب و بــه صــورت قــراردادی جایگزیــن‬ ‫همکارانــی نمایــد کــه در شــرف بازنشســتگی هســتند‪.‬‬ ‫متقاضیــان واجــد شــرایط براســاس شــرایط عمومــی و‬ ‫اختصاصــی اعــام شــده در دفترچــه راهنمــای ثبــت‬ ‫نــام و شــرکت در ازمــون اســتخدامی گــروه صنعتــی‬ ‫ایــران خــودرو‪ ،‬مــی تواننــد از تاریــخ فــردا ‪ ۸‬تــا ‪۱۸‬‬ ‫ابــان بــه درگاه اطــاع رســانی ســازمان ســنجش‬ ‫امــوزش کشــور بــه نشــانی ‪www.Sanjesh.‬‬ ‫‪ org‬مراجعــه و نســبت بــه تکمیــل فــرم تقاضانامــه‬ ‫ثبــت نــام ازمــون اســتخدام قــراردادی ایــران خــودرو‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 10‬ابان ‪ 14 - 1399‬ربیع االول ‪ 31 - 1442‬اکتبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪169‬‬ ‫تذکر استاندار گیالن؛‬ ‫واگذاری درست واحدهای تولیدی؛ تجربه‬ ‫تلخ واگذاری غیراصولی تکرار نشود‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫شرایط دریافت بیمه بیکاری؛‬ ‫مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار‪:‬‬ ‫ایا بیمه بیکاری به کارگر بدون قرارداد تعلق م ی گیرد؟‬ ‫ارســان زارع در حاشــیه افتتــاح مرکــز شــبانه روزی فوریت هــای‬ ‫بررســی مشــکالت واحدهــای تولیــدی و طرح هــای‬ ‫ســرمایه گذاری گیــان ضمــن تبریــک هفتــه وحــدت و میــاد‬ ‫باســعادت پیامبراکــرم(ص) اظهــار داشــت‪ :‬ایجــاد خدشــه در دیــن‬ ‫اســام جــزو مهم تریــن نقشــه ها و توطئه هــای دشــمنان اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان اگاهــی و هوشــیاری ملت هــای مســلمان به ویــژه‬ ‫ملــت ایــران در مقابــل توطئه هــای دشــمنان را مــورد اشــاره قــرار‬ ‫داد و بیــان کــرد‪ :‬متاســفانه برخــی حاکمــان منطقــه به دلیــل عــدم‬ ‫بصیــرت الزم و دشمن شناســی اقــدام بــه عادی ســازی روابــط‬ ‫سیاســی بــا رژیــم اشــغالگر قــدس کردنــد‪.‬‬ ‫زارع بــا اشــاره بــه مشــکالت واحدهــای تولیــدی اســتان گیــان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬نقدینگــی و مشــکالت مالــی بخــش اعظمــی‬ ‫از مشــکالت واحدهــای تولیــدی اســتان را شــامل می شــود کــه‬ ‫بــه بانک هــا نیــز مرتبــط اســت خصوصــاً بانک هایــی کــه ایــن‬ ‫واحدهــا را تنبیــه کردنــد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان گیــان راه انــدازی مرکــز‬ ‫شــبانه روزی فوریت هــای بررســی مشــکالت واحدهــای تولیــدی‬ ‫و طرح هــای ســرمایه گذاری گیــان را تاثیرگــذار دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬هــدف اصلــی مــا تســریع در حــل مشــکالت واحدهــای‬ ‫تولیــدی اســتان اســت و همــه مدیــران خــود را موظــف بــه حــل‬ ‫مشــکالت در اســرع وقــت بداننــد‪.‬‬ ‫زارع رتبــه ششــم اســتان گیــان در ســرمایه گذاری را یــاداور‬ ‫شــد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ابتــدای امســال همــواره بــه فعال ســازی‬ ‫واحدهــای راکــد‪ ،‬نیمــه راکــد و افزایــش ظرفیــت اســمی‬ ‫واحدهــای فعــال در جهــت تحقــق شــعار ســال» جهــش تولیــد»‬ ‫تاکیــد داشــتیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان نحــوه واگــذاری برخــی واحدهــای تولیــدی‬ ‫بــزرگ اســتان را مــورد تاکیــد قــرار داد و افــزود‪ :‬تجربــه تلــخ‬ ‫واگــذاری غیراصولــی واحدهــای تولیــدی نبایــد تکــرار نشــود لــذا‬ ‫واحــد موردنظــر بــه شــخص مناســبی واگــذار شــود و ان شــخص‬ ‫تضمیــن کنــد کــه حتــی یــک کارگــر را اخــراج نمی کنــد و بــرای‬ ‫افزایــش ظرفیــت تولیــد نیــز تــاش می کنــد‪.‬‬ ‫وی مشــکالت مالیاتــی‪ ،‬زیســت محیطی و مطالبــات معوقــه را از‬ ‫جملــه مشــکالت واحدهــای تولیــدی در ســال های اخیــر برشــمرد‬ ‫و گفــت‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب بــه تشــکیل کارگــروه شــبانه روزی‬ ‫بــرای برطــرف کــردن موانــع تولیــد تاکیــد داشــته و مــا نیــز بایــد‬ ‫بتوانیــم مشــکالت واحدهــای تولیــدی را ســریع تر شناســایی و حــل‬ ‫کنیــم قبــل از اینکــه تبدیــل بــه بحــران شــود‪.‬‬ ‫کدخدایی‪:‬‬ ‫تبدیل وضعیت استخدامی‬ ‫ایثارگران تایید شد‬ ‫ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت‪ :‬در جلســه امــروز شــورا‬ ‫موضــوع تبدیــل وضعیــت اســتخدامی ایثارگــران عزیــز‪ ،‬بررســی‬ ‫و عــدم مغایــرت ان بــا شــرع مقــدس و قانــون اساســی بــه مجلــس‬ ‫اعــام شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬عباســعلی کدخدایــی در توییتــر نوشــت‪”:‬در‬ ‫جلســه امــروز شــورای نگهبــان‪ ،‬استفســاریه تبصــره« ‪ ۱‬بنــد ذ مــاده‬ ‫‪ ۸۷‬قانــون برنامــه ششــم توســعه» در خصــوص تبدیــل وضعیــت‬ ‫اســتخدامی ایثارگــران عزیــز‪ ،‬بررســی و عــدم مغایــرت ان بــا شــرع‬ ‫مقــدس و قانــون اساســی بــه مجلــس اعــام شــد‪”.‬‬ ‫در حالــی کــه حفــظ امنیــت‬ ‫شــغلی و داشــتن قــرارداد کار در‬ ‫قانــون مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه‬ ‫و موضوعــی مهــم و حیاتــی‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ ،‬بخشــی از‬ ‫کارگــران شــاغل در کارگاههــا‪،‬‬ ‫فاقــد قــرارداد موقــت هســتند کــه‬ ‫ایــن مســاله نگرانــی و دغدغــه‬ ‫از دســت دادن شــغل و عــدم‬ ‫برخــورداری از مزایــای بیمــه‬ ‫بیــکاری انهــا را بــه دنبــال داشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬بیمــه بیــکاری‬ ‫یکــی از حمایت هــای اجتماعــی‬ ‫اســت کــه از ســوی ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی در مقابــل‬ ‫دریافــت حــق بیمــه مقــرر‪،‬‬ ‫بــه بیمه شــدگان بیــکار شــده‬ ‫پرداخــت مــی شــود‪.‬افراد بیــکار‬ ‫بــرای بهــره منــدی از مقــرری‬ ‫بیمــه بیــکاری بایــد بــدون میــل‬ ‫و اراده بیــکار شــده و خــروج‬ ‫از اشــتغال بــه اراده و خواســت‬ ‫انهــا نبــوده و در عیــن حــال‬ ‫امــاده کار باشــند‪.‬‬ ‫بــرای دریافــت مقــرری بیمــه‬ ‫بیــکاری‪ ،‬بایــد حداکثــر ظــرف‬ ‫مــدت ‪ ۳۰‬روز از تاریــخ‬ ‫بیــکاری‪ ،‬موضــوع اطــاع داده‬ ‫و فــرد امادگــی خــود را جهــت‬ ‫اشــتغال بــه کار تخصصــی یــا‬ ‫کار مشــابه ان اعــام کنــد در‬ ‫حــال حاضــر کارگرانــی کــه‬ ‫غیــرارادی از کار بیــکار شــده‬ ‫انــد موظفنــد در مــدت ‪ ۳۰‬روز‬ ‫بــرای اعــام وضعیــت بیــکاری‬ ‫خــود بــه ســامانه جامــع روابــط‬ ‫کار وزارت کار مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫شــرط دریافــت مقــرری بیمــه‬ ‫بیــکاری ایــن اســت کــه افــراد‬ ‫بیمــه شــده بایــد قبــل از بیــکار‬ ‫شــدن حداقــل ‪ ۶‬مــاه ســابقه‬ ‫پرداخــت حــق بیمــه و یک ســال‬ ‫کار در اخریــن کارگاه را داشــته‬ ‫باشــد‪.‬تنها بیمــه شــدگانی نیــاز بــه‬ ‫داشــتن حداقــل ســابقه پرداخــت‬ ‫حــق بیمــه ندارنــد کــه بــه دلیــل‬ ‫بــروز حــوادث غیرمترقبــه از قبیل‬ ‫ســیل‪ ،‬زلزلــه‪ ،‬جنــگ و اتــش‬ ‫ســوزی بیــکار شــده باشــند و‬ ‫چنانچــه در همــان روز اول کار‬ ‫تحــت تاثیــر حــوادث غیرمترقبــه‬ ‫بیــکار شــده باشــند مــی تواننــد‬ ‫بیمــه بیــکاری دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫در مــورد کارگــران دارای‬ ‫قــرارداد دائــم نیــز بــا رعایــت‬ ‫بنــد الــف مــاده ‪ ۶‬قانــون بیمــه‬ ‫بیــکاری و دارا بــودن حداقــل‬ ‫‪ ۶‬مــاه ســابقه پرداخــت بیمــه‬ ‫موضــوع مــاده ‪ ۲‬قانــون بیمــه‬ ‫بیــکاری و ســایر شــرایط‬ ‫منــدرج در قانون‪،‬مشــمول بیمــه‬ ‫بیــکاری مــی شــوند و ایــن دســته‬ ‫کارگــران بــدون هیچگونــه‬ ‫خللــی طبــق ضوابــط قانونــی از‬ ‫مقــرری بیمــه بیــکاری بهره منــد‬ ‫می شــو ند ‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر برخــی از‬ ‫کارگــران داراری قــرارداد معیــن‬ ‫هســتند کــه شــرط برقــراری بیمــه‬ ‫بیــکاری انهــا ایــن اســت کــه‬ ‫حداقــل یــک ســال ســابقه کار‬ ‫در اخریــن کارگاه را بــرای‬ ‫بهــره منــدی از بیمــه بیــکاری‬ ‫بایــد داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل حمایــت از‬ ‫مشــاغل و بیمــه بیــکاری وزارت‬ ‫تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪،‬‬ ‫در خصــوص افــرادی کــه‬ ‫دارای قــرارداد موقــت هســتند‪،‬‬ ‫علیرغــم رای شــماره ‪ ۸‬هیــات‬ ‫عمومــی دیــوان عدالــت اداری‬ ‫کــه کارگــران دارای قــرارداد‬ ‫کار مــدت معیــن را از شــمول‬ ‫بیمــه بیــکاری مســتثنی کــرده‬ ‫امــا بــا تفاهــم نامــه مشــترکی کــه‬ ‫میــان ســازمان تامیــن اجتماعــی و‬ ‫وزارت کار در اســفند مــاه ‪۱۳۸۴‬‬ ‫بــه امضــا رســیده در صورتــی‬ ‫کــه فــرد دارای یــک ســال‬ ‫ســابقه کار در اخریــن کارگاه‬ ‫باشــد مشــمول دریافــت بیمــه‬ ‫بیــکاری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در مــورد ان دســته‬ ‫کارگرانــی کــه فاقــد قــرارداد‬ ‫موقــت کار هســتند مــی گویــد‪:‬‬ ‫مشــمولین فاقــد قــرارداد موقــت‬ ‫کمــاکان بــا داشــتن ‪ ۶‬مــاه ســابقه‬ ‫کار موضــوع حکــم مقــرر در‬ ‫مــاده ‪ ۷‬قانــون بیمــه بیــکاری مــی‬ ‫تواننــد مشــمول شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بابایــی‪ ،‬افــرادی کــه‬ ‫در میانــه قــرارداد کار اخــراج‬ ‫مــی شــوند بــرای تعییــن تکلیــف‬ ‫و بهــره منــدی از مزایــای‬ ‫قانونــی پیــش بینــی شــده بایــد‬ ‫دادخواســت خــود را در ســامانه‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫جامــع روابــط کار بــه ثبــت‬ ‫برســانند و پیگیــری هــای الزم را‬ ‫انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس بنــد الــف مــاده ‪۷‬‬ ‫قانــون بیمــه بیــکاری‪ ،‬جمــع‬ ‫مــدت پرداخــت مقــرری از زمان‬ ‫برخــورداری از مزایــای بیمــه‬ ‫بیــکاری اعــم از دوره اجــرای‬ ‫ازمایشــی و یــا دائمــی ان بــرای‬ ‫کارگــران مجــرد‪ ،‬حداکثــر ‪۳۶‬‬ ‫مــاه و بــرای کارگــران متاهــل‬ ‫حداکثــر ‪ ۵۰‬مــاه بــر اســاس‬ ‫ســابقه کلــی پرداخــت حــق بیمــه‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫میــزان مقــرری روزانــه بیمه شــده‬ ‫بیــکار معــادل ‪ ۵۵‬درصــد‬ ‫متوســط مــزد یــا حقــوق یــا‬ ‫کارمــزد روزانــه بیمــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــه مقــرری افــراد متاهــل‬ ‫یــا متکفــل‪ ،‬تــا حداکثــر ‪ ۴‬نفــر‬ ‫از افــراد تحــت تکفــل بــه ازای‬ ‫هــر یــک از انهــا بــه میــزان ‪۱۰‬‬ ‫درصــد حداقــل دســتمزد افــزوده‬ ‫پرداخــت‬ ‫می شــود‪.‬مدت‬ ‫مقــرری بــه بیمــه شــدگان واجــد‬ ‫شــرایط بــه ســابقه پرداخــت حــق‬ ‫بیمــه از ســوی انهــا بســتگی‬ ‫دارد‪.‬در حــال حاضــر کمتریــن‬ ‫مــدت دریافــت بیمــه بیــکاری‬ ‫بــرای مجردیــن و متاهلیــن بــه‬ ‫ترتیــب ‪ ۶‬مــاه و ‪ ۱۲‬مــاه اســت‬ ‫و بیشــترین مقــدار ان بــرای‬ ‫بیمه شــدگان مجــرد و متاهــل‬ ‫(یــا متکفــل) بــه ترتیــب ‪ ۳۶‬مــاه‬ ‫و ‪ ۵۰‬مــاه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬همــه‬ ‫کارگــران مشــمول قانــون کار‬ ‫دارای قــرارداد موقــت و دائــم‬ ‫امــکان اســتفاده از مزایــای‬ ‫بیمــه بیــکاری را دارنــد و هیــچ‬ ‫محدودیتــی در تعــداد دفعــات‬ ‫قابــل اســتفاده از بیمــه بیــکاری‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬در صورتــی کــه‬ ‫تاریــخ بیمــه بیــکاری فــرد بیمــه‬ ‫شــده بعــد از پایــان قــراردادش‬ ‫باشــد دارا بــودن حداقــل یکســال‬ ‫ســابقه پرداخــت حــق بیمــه در‬ ‫اخریــن کارگاه الزامــی اســت‬ ‫امــا کارگرانــی کــه قــرارداد کار‬ ‫ندارنــد الزم اســت حداقــل ‪۶‬‬ ‫مــاه ســابقه کار و پرداخــت حــق‬ ‫بیمــه داشــته باشــند تــا از مقــرری‬ ‫بیمــه بیــکاری بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫مقرری بیمه بیکاری ‪ ۶۷۰‬هزار‬ ‫بیکارشده کرونایی پرداخت شد‬ ‫مدیــرکل توســعه اشــتغال وزارت کار گفــت‪۸۵۰ :‬‬ ‫هــزار نفــر بیــکار شــده در دوران کرونــا داریــم کــه‬ ‫‪ ۷۳۰‬هــزار نفــر مشــمول بیمــه بیــکاری هســتند و بیمــه‬ ‫بیــکاری ‪ ۶۷۰‬هــزار نفــر پرداخــت شــده و ‪ ۶۰‬هــزار‬ ‫نفــر در حــال پرداخــت اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از صــدا و ســیما‪،‬‬ ‫عالالدیــن ازوجــی‪ ،‬مدیــرکل دفتــر سیاســتگذاری‬ ‫و توســعه اشــتغال وزارت کار گفــت‪ :‬از بُعــد بیمــه‬ ‫بیــکاری براوردهایــی کــه داشــته ایــم در ســطح کالن‬ ‫کشــور تقریب ـاً یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر (شــغل)‬ ‫بــه صــورت رســمی و غیــر رســمی اســیب دیــده انــد‪،‬‬ ‫امــا بــر اســاس امــار رســمی و ثبــت شــده در ســامانه‬ ‫رابــط کار‪ ،‬حــدود ‪ ۸۵۰‬هــزار نفــر بــود کــه ‪۷۳۰‬‬ ‫هــزار نفــر مشــمول بیمــه بیــکاری بودنــد و متناســب‬ ‫بــا سیاس ـت هایی کــه ســتاد ملــی کرونــا داشــت بیمــه‬ ‫بیــکاری ‪ ۶۷۰‬هــزار نفــر پرداخــت شــده و ‪ ۶۰‬هــزار‬ ‫نفــر در حــال پرداخــت اســت‪.‬‬ ‫ازوجــی گفــت‪ :‬از خــرداد بــه ایــن طــرف بخــش‬ ‫عمــده ای از ایــن افــراد مشــغول بــه کار شــدند و طبــق‬ ‫اطالعــات ثبتــی کــه مــا داریــم تقریب ـاً ‪ ۱۹۳‬هــزار نفــر‬ ‫ان هــا کمــاکان بیکارنــد کــه بــه بیمــه بیــکاری بلنــد‬ ‫مــدت ســازمان تامیــن اجتماعــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای حمایــت از واحدهــای اقتصــادی‬ ‫اســیب دیــده ســامانه ای بــود کــه همــه اصنــاف و‬ ‫کارفرمایــان و خویــش فرماهــا می توانســتند ثبــت‬ ‫نــام کننــد و مشــکلی نبــود‪ .‬طبــق براوردهایــی کــه مــا‬ ‫داشــتیم تقریبـاً ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار واحــد اقتصــادی‬ ‫بــه شــدت اســیب دیدنــد‪ ،‬امــا از ‪ ۳۱‬اســتان فقــط ‪۵۵۴‬‬ ‫پرونــد (حــدود ‪ ۳۰‬درصــد) ثبــت نــام کردنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر سیاســتگذاری و توســعه اشــتغال وزارت‬ ‫کار گفــت‪ :‬از بعــد کارشناســی هــم متقاضیــان و هــم‬ ‫بانــک هــا اســتقبال نکردنــد‪ ،‬باالخــره منابــع ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان بایــد پرداخــت می شــد‪ ،‬انجــا هــم‬ ‫بحــث ایــن اســت کــه دو ســومش منابــع خــود بانــک‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ازوجــی گفــت‪ ۵۵۴ :‬هــزار پرونــده ان هایــی اســت کــه‬ ‫بــه بانــک هــا ارســال شــد‪ ،‬بحث هایــی کــه مربــوط بــه‬ ‫ســتاد کرونــا بــود بانک هــا اعمــال کردنــد‪ ،‬تــا ســطح‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــون بــر اســاس ضوابــط بخشــنامه ســتاد ملــی‬ ‫کرونــا عمــل می شــد و باالتــر از ان طبــق ضوابــط‬ ‫خــود بانــک هــا‪ ،‬در خصــوص چــک برگشــتی‬ ‫ســتاد ملــی کرونــا تصویــب کــرد کــه تســهیالتی کــه‬ ‫بــرای کروناســت مشــمول چــک برگشــتی نیســت و‬ ‫بانک هــا رعایــت کردنــد و اگــر مصادیقــی هســت‬ ‫کــه رعایــت نشــده اعــام کننــد مــا پیگیــری می کنیــم‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۴‬میلیــون بیمــه شــده‪ ۷ ،‬میلیــون نفــر شــامل بیمــه‬ ‫بیــکاری نمــی شــود‬ ‫شــکوری مدیــر کل امــور بیمــه شــدگان ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی هــم گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۸۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫در ســامانه وزارت کار از ‪ ۲۳‬اســفند ثبــت نــام کردنــد‬ ‫منتهــا حــدود ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــر مشــمول قانــون کار‬ ‫نبودنــد چــون یکــی از شــرایط پرداخــت بیمــه بیــکاری‬ ‫ایــن اســت کــه افــراد مشــمول قانــون کار باشــند‪ .‬بــر‬ ‫اســاس تصمیماتــی کــه گرفتــه شــد و پاالیشــی کــه‬ ‫شــد حــدود یــک میلیــون و ‪ ۵۲‬هــزار نفــر افــرادی‬ ‫بودنــد کــه در فاصلــه زمانــی اســفند ‪ ۹۸‬تــا اردیبهشــت‬ ‫کــه زمینــه پرداخــت ان هــا مــاه بــه مــاه فراهــم شــد کــه‬ ‫‪ ۹۹۰‬هــزار نفــر مقرریشــان را دریافــت کــرده انــد و ‪۶۲‬‬ ‫هــزار نفــر باقــی مانــده اســت تــا پرداخــت ایــام کرونــا‬ ‫تمــام شــود‪.‬‬ ‫شــکوری بــا بیــان اینکــه مــا هفــت مرحلــه مقــرری‬ ‫بیــکاری را پرداخــت کــرده ایــم‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا بــر اســاس‬ ‫تصمیمــات معاونــت اقتصــادی ریاســت جمهــور ‪۱۴‬‬ ‫رســته شــغلی را از امهــال ‪ ۹‬ماهــه ‪ ۲۰‬درصــد ســهم‬ ‫کارفرمــا برایشــان پیــش بینــی کــرده ایــم‪ .‬یعنــی در‬ ‫واقــع مــا بیــش از هــزار تــا هــزار و پانصــد هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان منابــع درامدمــان را بــه اســفند ‪ ۹۹‬امهــال داده‬ ‫ایــم‪ ،‬یعنــی ‪ ۹‬مــاه امهــال شــده بــرای ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫کارفرمــا؛ مهم تــر از همــه اینکــه بــه افــرادی کــه از‬ ‫خــرداد بــه بعــد بیــکار شــده انــد توانســته ایــم مقــرره‬ ‫بیــکاری را طبــق قانــون بیــکاری پرداخــت کنیــم یعنــی‬ ‫حقــوق کامــل افــراد بــه ان هــا پرداخــت می شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫بازارکارگیالن‬ ‫شنبه ‪ 10‬ابان ‪ 14 - 1399‬ربیع االول ‪ 31 - 1442‬اکتبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪169‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی؛‬ ‫اطالعیه جدید اموزش و پرورش درباره‬ ‫استخدام حق التدریسی ها و نهضتی ها‬ ‫رئیــس مرکــز برنامه ریــزی نیــروی انســانی و امــور اداری وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه قانــون تعییــن تکلیــف معلمــان‬ ‫حق التدریــس و اموزشــیاران نهضــت ســواداموزی گفــت‪ :‬مطابــق‬ ‫بــا قانــون‪ ،‬چنانچــه مشــمولین موردنظــر حقــوق خــود را از ســرانه‬ ‫مــدارس‪ ،‬مشــارکت های مردمــی دریافــت کــرده باشــند؛ منعــی‬ ‫بــرای ادامــه رونــد اســتخدام انــان نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از وزارت امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫یارمحمــد حســین بُر در اطالعیــه ای کــه خطــاب بــه ادارات کل‬ ‫امــوزش و پــرورش اســتان ها در هفتــه اخیــر ابــاغ کــرده تاکیــد‬ ‫کــرده اســت‪ :‬در اجــرای قانــون تفســیر قانــون الحــاق یــک مــاده‬ ‫بــه قانــون تعییــن تکلیــف معلمیــن حق التدریســی و اموزشــیاران‬ ‫نهضــت ســواداموزی مصــوب ‪ ۱۵‬اردیبهشــت ‪ ۹۹‬مجلــس شــورای‬ ‫اســامی و ســهمیه تخصیــص داده شــده بــه ان اســتان از محــل‬ ‫مجــوز مــورخ ششــم اســفند ‪ ۹۸‬ســازمان اداری و اســتخدامی‬ ‫کشــور‪ ،‬ضــروری اســت بــر اســاس فــرم امتیازبنــدی ضمیمــه‬ ‫بخشــنامه دوم اذر ‪ ۹۸‬نســبت بــه امتیازبنــدی چهــار کارگــروه‬ ‫مشــمولین قانــون الحــاق یــک مــاده بــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫مصــوب ‪ ۱۳‬شــهریور ‪ ۹۷‬و قانــون تفســیر مصــوب ‪ ۱۵‬اردیبهشــت‬ ‫‪ ۹۹‬اقــدام شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن اطالعیــه امــده اســت‪ :‬بــرای ایــن چهــار گــروه‬ ‫اعــم از مربیــان پیش دبســتانی دولتــی‪ ،‬نیروهــای خریــد خدمــات‬ ‫اموزشــی و حق التدریســان غیرمســتمر کــه قبــل از ســال ‪ ۱۳۹۱‬بــا‬ ‫امــوزش و پــرورش همــکاری داشــته اند و همچنیــن اموزشــیاران‬ ‫و امــوزش دهنــدگان مســتمر دو نفــر و باالتــر نهضت ســواداموزی‬ ‫کــه قبــل از ســال ‪ ۱۳۹۲‬بــا نهضــت ســواداموزی همــکاری داشــته‬ ‫و در ازمــون داخلــی موضــوع بنــد (‪ )۲‬قانــون مزبــور حدنصــاب‬ ‫الزم را کســب کرده انــد‪ ،‬اقــدام الزم بــه عمــل ایــد‪.‬‬ ‫ضمنـاً مطابــق بــا قانــون تفســیر‪ ،‬چنانچــه مشــمولین موردنظــر حقوق‬ ‫خــود را از ســرانه مــدارس‪ ،‬مشــارکت های مردمــی (ســازوکار‬ ‫مدیــر مدرســه‪ ،‬انجمــن اولیــا و مربیــان‪ ،‬کارفرمــا‪ ،‬موســس یــا‬ ‫شــرکت های طــرف قــرارداد بــا امــوزش و پــرورش) دریافــت‬ ‫کــرده باشــند؛ منعــی بــرای ادامــه رونــد اســتخدام انــان نخواهــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫دبیرکل شورای عالی اموزش و پرورش بیان کرد؛‬ ‫هشدار تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫تهیه چارچوب و ضوابط جذب و استخدام منابع انسانی در اموزش و پرورش‬ ‫دبیــرکل شــورای عالــی امــوزش‬ ‫و پــرورش بیــان کــرد اعضــای‬ ‫شــورای عالــی امــوزش و پــرورش‬ ‫بــر تهیــه و تدویــن چارچــوب‬ ‫روشــن‪ ،‬شــفاف و مشــخص بــرای‬ ‫جــذب و اســتخدام منابــع انســانی‬ ‫در امــوزش و پــرورش تاکیــد‬ ‫کــرده و خواســتار جلوگیــری از‬ ‫اســتخدام های خــارج از ضوابــط و‬ ‫چارچــوب قانونــی در امــوزش و‬ ‫پــرورش شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور‬ ‫بیــن الملــل شــورای عالــی امــوزش‬ ‫و پــرورش‪ ،‬محمــود امانــی دبیــرکل‬ ‫شــورای عالــی امــوزش و پــرورش‬ ‫بــا اشــاره بــه جلســه شــورای عالــی‬ ‫کــه بــا حضــور وزیــر امــوزش‬ ‫و پــرورش و ســایر اعضــای ان‬ ‫تشــکیل شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن جلســه‬ ‫اعضــای شــورای عالــی بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه هیــچ کاری مهــم تــر از‬ ‫تهیــه چارچــوب‪ ،‬ضوابــط و شــرایط‬ ‫جــذب و اســتخدام در امــوزش و‬ ‫پــرورش نیســت بــر رعایــت شــرایط‬ ‫و ضوابــط جــذب و اســتخدام نیــرو‬ ‫در امــوزش و پــرورش تاکیــد‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬اعضــای شــورای‬ ‫عالــی بــر تهیــه و تدویــن چارچــوب‬ ‫روشــن‪ ،‬شــفاف و مشــخص بــرای‬ ‫جــذب و اســتخدام نیــروی انســانی‬ ‫در امــوزش و پــرورش تاکیــد‬ ‫نمــوده و خواســتار جلوگیــری از‬ ‫اســتخدام هــای خــارج از ضوابــط‬ ‫و چارچــوب قانونــی در امــوزش و‬ ‫پــرورش شــدند‪.‬‬ ‫امانــی بــا اشــاره بــه تاکیــد مقــام‬ ‫معظــم رهبــری مبنــی بــر ورود‬ ‫نیــروی انســانی از طریــق دانشــگاه‬ ‫هــای فرهنگیــان و شــهید رجایــی‬ ‫بــه امــوزش و پــرورش‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬جــذب و اســتخدام نیــروی‬ ‫انســانی در امــوزش و پــرورش بایــد‬ ‫از طریــق دانشــگاه هــای فرهنگیــان‬ ‫و شــهید رجایــی انجــام شــود و‬ ‫ضوابــط و شــرایط جــذب در ایــن‬ ‫دانشــگاه هــا از ســوی شــورای‬ ‫عالــی امــوزش و پــرورش تعییــن‬ ‫و بــه وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫ابــاغ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــر فــردی‬ ‫کــه مــی خواهــد معلــم شــود‪،‬‬ ‫بعــد از تحصیــل در دانشــگاه هــای‬ ‫فرهنگیــان و شــهید رجایــی‪ ،‬در‬ ‫صــورت کســب صالحیــت هــای‬ ‫حرفــه ای معلمــی و نیــاز امــوزش‬ ‫و پــرورش‪ ،‬جــذب و اســتخدام مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫دبیــرکل شــورای عالــی امــوزش‬ ‫و پــرورش در پایــان بــا اشــاره بــه‬ ‫تصویــب برنامــه زیرنظــام تربیــت‬ ‫معلــم و تامیــن منابــع انســانی ســند‬ ‫تحــول بنیادیــن‪ ،‬گفــت‪ :‬معیــار‬ ‫جــذب و اســتخدام در امــوزش و‬ ‫پــرورش فقــط بــر اســاس شــرایط‬ ‫و ضوابطــی اســت کــه از ســوی‬ ‫شــورای عالــی امــوزش و پــرورش‬ ‫تعییــن و اعــام مــی شــود‪.‬‬ ‫تکذیب وعده اعطای کارت‬ ‫طالیی و هوشمند درمان به‬ ‫بیمه شدگان و بازنشستگان‬ ‫اداره کل تامیــن اجتماعــی گیــان وعــده اعطــای‬ ‫کارت طالیــی و هوشــمند درمــان بــه بیمـه شــدگان‬ ‫و بازنشســتگان را تکذیــب کــرد‪.‬‬ ‫اداره کل تامیــن اجتماعــی گیــان اعــام کــرد‬ ‫‪ :‬تمــاس تلفنــی یــا مراجعــه حضــوری افــراد بــه‬ ‫عنــوان نماینــده شــرکت های مرتبــط بــا ایــن اداره‬ ‫کل بــه بیمــه شــدگان و بازنشســتگان و تقاضــای‬ ‫وجــه بــرای ارائــه خدماتــی از قبیــل ارائــه کارت‬ ‫هوشــمند درمــان و یــا کارت طالیــی کالهبــرداری‬ ‫اســت و بیمــه شــدگان مــورد را بــه پلیــس ‪110‬‬ ‫گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫کالهبــرداران پــس از دسترســی بــه اطالعــات افراد‬ ‫از قبیــل نــام و نــام خانوادگــی ‪ ،‬کــد ملــی ‪ ،‬نشــانی‬ ‫‪ ،‬شــماره تلفــن و یــا شــعبه محــل پرداخــت بیمــه‬ ‫پــردازی ســوء اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫اداره کل تامیــن اجتماعــی گیــان اعــام کــرد ‪:‬‬ ‫تمدیــد اعتبــار دفترچه هــای تامیــن اجتماعــی و یــا‬ ‫حــذف کامــل دفترچه هــای کاغــذی نیــز بــدون‬ ‫دریافــت وجــه از بیمــه شــدگان و بازنشســتگان‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بیمــه شــدگان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر‬ ‫در ایــن خصــوص بــا مرکــز ارتباطــات مردمــی‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه شــماره تلفــن ‪1420‬‬ ‫تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫بازارکار گیالن را‬ ‫انالیــن بخوانیــد‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫?‬ ‫‪7‬‬ ‫ما برای شما کار پیدا می کنیم!!‬ ‫?‬ ‫? مشاغل مورد نظر رو تیک بزنید‬ ‫? حقوق مدنظرتون رو اعالم کنید‬ ‫‪ ℹ‬بازارکار‪ ،‬به وقتش بهتون اطالع میده‬ ‫? رزومه از شما‪ ،‬خبر از ما‬ ‫? ‪? b2n.ir/bkgres‬‬ ‫رزومه خودتون رو ثبت کنید‬ صفحه 7 ‫هفته انهم‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫شنبه ‪ 10‬ابان ‪ 14 - 1399‬ربیع االول ‪ 31 - 1442‬اکتبر ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪169‬‬ ‫با نصب اپلیکیشن‬ ‫بازارکار‪ ،‬فرصت های‬ ‫استخدامی را سریعتر از‬ ‫دیگران دریافت کنید‬ ‫جهت دریافت لینک‬ ‫فایل نصبی عدد ‪ 1‬را به‬ ‫‪50004150004198‬‬ ‫ارسال نمایید‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫رستوران ممتاز عاشوری‬ ‫جهت تکمیل پرسنل خود از افراد ذیل‬ ‫دعوت به همکاری یم نماید‬ ‫پرسنل خدمایت خانم‬ ‫کمک اشپز اقا‬ ‫با حقوق و مزایای مناسب‬ ‫ادرس ‪ :‬کیلومتر ‪ ۵‬جاده رشت به انزیل‪،‬‬ ‫ابتدای بلوار خمام‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به شماره‬ ‫واتساپ ارسال و یا با شماره زیر تماس‬ ‫حاصل نمایند ‪09111318400‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به تعدادی موتور سوار با‬ ‫موتور جهت کار در پیک‬ ‫با سابقه نایم با درامد‬ ‫بسیار باال نیازمندیم‬ ‫‪09115630300‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام سه رده شغیل در هلدینگ‬ ‫بازرگاین تانا‬ ‫تدارکات‬ ‫جهت انجام امور خدمایت و ابدارخانه‬ ‫ترجیحًا بازنشسته‬ ‫جنسیت تفاویت ندارد‬ ‫ساکن رشت‬ ‫کارگر ساده‬ ‫جهت کار در کارگاه‬ ‫حداکثر سن ‪ ۳۵‬سال‬ ‫اقا‬ ‫بیمه‬ ‫سرویس کار و نصاب اسانسور‬ ‫با سابقه و رزومه کاری‬ ‫حقوق و شرایط کاری و بیمه در زمان‬ ‫مصاحبه حضوری اعالم یم شود‪.‬‬ ‫ادرس ‪ :‬رشت ‪ ،‬بلوار دیلمان ‪ ،‬چهارراه‬ ‫بهشیت ‪ ،‬جنب رستوران گمج کباب ‪،‬‬ ‫ساختمان ورنا ‪ ،‬طبقه ‪ ، ۵‬واحد ‪۹‬‬ ‫متقاضیان میتوانند همه روزه از ساعت ‪۱۰‬‬ ‫ایل ‪ ۱۳‬جهت تکمیل فرم استخدام مراجعه‬ ‫کنند و یا رزومه خود را به شماره زیر‬ ‫ارسال نمایند‪09116596888 :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به یک نفر خانم جوان جهت‬ ‫پرستاری از کودک پنج ساله با‬ ‫شرایط ذیل نیازمندیم‬ ‫ساکن رشت حداکثر ‪ ۴۰‬ساله‬ ‫حداقل مدرک تحصییل دیپلم‬ ‫ساعت کاری ‪ ۹:۳۰‬تا ‪۱۹:۳۰‬‬ ‫روزهای کاری از شنبه تا پنج شنبه‬ ‫حقوق ماهیانه ‪ ۱,۴۰۰,۰۰۰‬تومان‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬گلباغ‬ ‫نماز‪09111363190‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫زنجیره‬ ‫مجموعه‬ ‫خود‬ ‫های کادر‬ ‫فروشگاهتکمیل‬ ‫بابک جهت‬ ‫رستوران‬ ‫خدمات‪،‬‬ ‫پرسنل‬ ‫خانم و‬ ‫اقا و‬ ‫سالندار‬ ‫تکمیل در‬ ‫جهت‬ ‫شجاع‬ ‫پسر‬ ‫ای‬ ‫مینماید‬ ‫جذب‬ ‫شب‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫شیفت‬ ‫در‬ ‫کادر اجرا و اداری خود اقدام به‬ ‫جذب پرسنل با شرایط عایل در‬ ‫سالندار اقا و خانم‬ ‫بخش های زیر نموده است‪.‬‬ ‫ساعت کاری روز ‪ ۱۰:۳۰‬ایل ‪ ۱۸‬عصر‬ ‫صندوقدار ‪ ۱‬نفر‬ ‫دویست‬ ‫کمکیک میلیون و‬ ‫حقوق‬ ‫شبنفر‬ ‫فروشنده ‪۲‬‬ ‫‪ ۱۷:۳۰‬عصر‬ ‫ساعت کاری شیفت‬ ‫موتور ‪ ۱‬نفر‬ ‫خودرو‬ ‫یا شب‬ ‫‪۱:۳۰‬‬ ‫پیک با ایل‬ ‫چهارصد‬ ‫میلیون و‬ ‫متقاضیانیک‬ ‫حقوق‬ ‫اولیه و‬ ‫مصاحبه‬ ‫جهت‬ ‫تکمیل فرم استخدام از ساعت ‪۹‬‬ ‫شمارهشب‬ ‫شیفت روز و‬ ‫زیر‬ ‫خدماتعصر با‬ ‫پرسنلایل ‪۱۳‬‬ ‫صبح‬ ‫حقوق یک میلیون و سیصد هزار‬ ‫تماس بگیرند و یا رزومه خود را به‬ ‫نمایند‬ ‫شماره‬ ‫ارسالسرگل‬ ‫واتساپ میدان‬ ‫ادرس ‪ :‬معلم ‪.‬‬ ‫‪09117025007‬‬ ‫کباب بابک‬ ‫‪09037578638‬‬ ‫‪:WhatsApp‬‬ ‫‪09337993900‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اژانس تبلیغایت تکوک جهت‬ ‫تکمیل تیم فروش مجموعه‪ ،‬از‬ ‫افراد با تجربه و توانمند با شرایط‬ ‫ذیل دعوت به همکاری یم نماید‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫توانایی مدیریت پروژه ها‬ ‫قدرت مذاکره و پیگیری مذاکرات‬ ‫حقوق ثابت و بیمه‬ ‫اکانت منیجر‬ ‫توانایی مدیریت صفحات مجازی‬ ‫اشنایی با کیپ رایتینگ‬ ‫اشنایی با الگوریتم های به روز اینستاگرام‬ ‫استراتژیست‬ ‫حقوق ثابت و بیمه‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬بلوار دیلمان‪ ،‬چهارراه‬ ‫بهشیت‪ ،‬ساختمان ورنا‬ ‫لطفاً رزومه خود را به شماره زیر از‬ ‫طریق واتساپ ارسال نمایید یا با همین‬ ‫شماره تماس بگیرید ‪09116933061‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ 3000‬تومان‬ ‫هفته نامه بازار کار گیالن‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫صاحب امتیازو مدیر مسئول‪ :‬مسعود قره داغی‬ ‫تلفن تماس‪ 01333237133 :‬و ‪09119316172‬‬ ‫وبسایت هفته نامه بازارکار گیالن‪:‬‬ ‫کانال هفته نامه بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪www.guilanjob.ir‬‬ ‫‪@bazarekarw‬‬ ‫کانال سراسری بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪@bazarekar‬‬ ‫برای نصب اپلیکیشن موبایلی بازارکار عدد ‪ 1‬را به شماره‬ ‫‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫فرصت شغلی استخدام‬ ‫در هلدینگ بازرگانی تانا‪،‬‬ ‫مجتمع اقامتی پذیرایی‬ ‫سپیدار‪ ،‬فروشگاه ردپا‪،‬‬ ‫شرکت اورجینال‪ ،‬فروشگاه‬ ‫زنجیره ای پسر شجاع و‪...‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه اموزشی حرف اخر با ساختار برنامه‬ ‫های تلویزیونی اقدام به جذب افرادی جوان‪ ،‬پرشور‬ ‫و با انگیزه می نماید‪.‬‬ ‫شرایط جذب ‪:‬‬ ‫فن بیان خوب‬ ‫کار فقط به صورت تلفنی است‪.‬‬ ‫محل سکونت‪ :‬استان گیالن‬ ‫جنسیت ‪ :‬اقا یا خانم‬ ‫دانشجو نباشد (دانشجویان پیام نور یا ارشد و دکتری‬ ‫بالمانع اند)‬ ‫سن‪ ۲۲ :‬تا ‪۳۵‬‬ ‫امکان حضور در برنامه های صدا و سیما‬ ‫برنامه های موسسه در رسانه ملی ‪:‬‬ ‫شبکه ‪ ۴‬هروز ساعت ‪ ۴‬برنامه کارنامه ‪۱۰۰‬‬ ‫شبکه ‪ ۱‬هروز ساعت ‪ ۱۶:۳۰‬برنامه کارنامه ‪۱۰۰‬‬ ‫شبکه اموزش هروز ساعت ‪ ۱۸‬برنامه کارنامه ‪۲۰‬‬ ‫دفتر مرکزی ‪ :‬رشت‪ ،‬سبزه میدان‬ ‫شعبه دوم ‪ :‬رشت‪ ،‬مطهری‬ ‫‪09120178622‬‬ ‫‪01333265190‬‬ ‫شرکت لیان صنعت گیل‬ ‫راستای تکمیل کادر پرسنیل و فروش‬ ‫خود از افراد واجد شرایط زیر در‬ ‫رشت دعوت به همکاری یم نماید‬ ‫عالقمندان جهت تعیین وقت مصاحبه کافی‬ ‫است رده شغیل مدنظر را به سامانه پیامیک‬ ‫زیر ارسال نمایند(در هر بار ارسال پیامک‬ ‫فقط یک کد ارسایل مورد قبول است)‬ ‫اولویت با افراد با سابقه کار مرتبط یم باشد‬ ‫‪ :101‬ویزیتور حضوری (حقوق قانون کار ‪+‬‬ ‫بیمه ‪ +‬پورسانت)‬ ‫‪ :102‬بازاریاب تلفین (حقوق قانون کار ‪ +‬بیمه)‬ ‫‪ :103‬حسابدار (مسلط به هلو‪ ،‬حقوق قانون کار ‪ +‬بیمه)‬ ‫‪ :104‬صندوقدار (واحد فروشگاه)‬ ‫‪ :105‬فروشنده (واحد فروشگاه)‬ ‫‪ :106‬راننده دارای پیکان وانت یا نیسان‬ ‫(واحد توزیع)‬ ‫‪ :107‬راننده دارای ایسوزو یا امیکو (واحد توزیع)‬ ‫‪ :108‬کارگر ساده‬ ‫توجه؛ ثبت نام فقط از طریق ارسال‬ ‫کد به سامانه پیامیک امکانپذیر است‬ ‫سامانه پیامیک خانم ها ‪5000415000417‬‬ ‫سامانه پیامیک اقایان ‪5000415000418‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی پوشاک توسعه تجارت‬ ‫فرزانه خزر واقع در شهرک صنعتی‬ ‫شماره یک منطقه ازاد انزلی‪ ،‬از افراد‬ ‫واجد شرایط ذیل (اقا یا خانم) با‬ ‫حقوق مناسب دعوت به همکاری یم‬ ‫نماید‬ ‫چرخ کار‬ ‫زیگزال دوز و راسته دوز ماهر‬ ‫ساعت کار ‪ ٨‬تا ‪ ١٧:٣٠‬همراه با‬ ‫سرویس رفت و برگشت‬ ‫اتوکار‬ ‫ساعت کار ‪ ٨‬تا ‪ ١٧:٣٠‬همراه با‬ ‫سرویس رفت و برگشت‬ ‫طراح و الگو ساز‬ ‫ساعت کار ‪ ٨‬تا ‪ ١٧:٣٠‬همراه با‬ ‫سرویس رفت و برگشت‬ ‫وسط کار‬ ‫ساعت کار ‪ ٨‬تا ‪ ١٧:٣٠‬همراه با‬ ‫سرویس رفت و برگشت‬ ‫فروشنده‬ ‫واحد فروشگاه در مجتمع خرید‬ ‫ونوس‬ ‫انباردار‬ ‫واحد فروشگاه در مجتمع خرید‬ ‫ونوس‬ ‫حسابدار‬ ‫واحد فروشگاه در مجتمع خرید‬ ‫ونوس‬ ‫‪09111860537 - 09117598208‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار گیلان

هفته نامه بازار کار گیلان 245

هفته نامه بازار کار گیلان 245

شماره : 245
تاریخ : 1402/12/05
هفته نامه بازار کار گیلان 244

هفته نامه بازار کار گیلان 244

شماره : 244
تاریخ : 1402/11/02
هفته نامه بازار کار گیلان 243

هفته نامه بازار کار گیلان 243

شماره : 243
تاریخ : 1402/10/09
هفته نامه بازار کار گیلان 242

هفته نامه بازار کار گیلان 242

شماره : 242
تاریخ : 1402/09/18
هفته نامه بازار کار گیلان 241

هفته نامه بازار کار گیلان 241

شماره : 241
تاریخ : 1402/09/04
هفته نامه بازار کار گیلان 240

هفته نامه بازار کار گیلان 240

شماره : 240
تاریخ : 1402/08/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!