هفته نامه بازار کار گیلان شماره 155 - مگ لند

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 155

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 155

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 155

‫ا‬ ‫باز ر کار‬ ‫هفته انهم‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام فست فود خانه کنتایک‬ ‫(شعبه الهیجان)‬ ‫صندوقدار خانم ‪ -‬سفارشگیر خانم‬ ‫سالندار اقا و خانم‬ ‫نیروی کار در اشپزخانه اقا و خانم‬ ‫ادرس‪ :‬الهیجان‪ ،‬بلوار امام رضا (ع)‪،‬‬ ‫روبروی استخر‪ ،‬ساختمان چیین‬ ‫‪09384541368 - 09335559937‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سحر گستر (شکالت لوکاکو)‬ ‫نماینده انحصاری محصوالت اُنیک‪ ،‬به به ‪ ،‬داالس ‪ ،‬وجین و یت یت‬ ‫کا جهت راه اندازی الین جدید محصوالت غذایی به تعداد ‪ 14‬نفر‬ ‫ویزیتوراقا و ‪ 3‬نفر ویزیتور خانم و یک نفر نگهبان نیازمند است‬ ‫مزایا‪ :‬حقوق جدید اعالم شده وزارت کار ‪ +‬هزینه ایاب و ذهاب کامل ‪+‬‬ ‫پورسانت ‪ +‬بیمه تکمییل ‪ +‬هزینه غذا ‪ +‬بیمه تامین اجتماعی ‪ +‬هزینه ماموریت‬ ‫‪01333618920 -21‬‬ ‫ادرس ‪ :‬رشت‪،‬میدان گیل‪ ،‬روبروی پمپ ‪cng‬‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫الن‬ ‫قیم‬ ‫ت‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تو‬ ‫م‬ ‫ان‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫شنبه ‪ 28‬تیر ‪ 26 - 1399‬ذی القعده ‪ 18 - 1441‬جوالی ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪155‬‬ ‫معاون وزیر کار‪:‬‬ ‫اعالم جزئیات استخدام‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫حمایت از کسب وکارهای‬ ‫‪ ۲۵‬هزار نیروی جدید‬ ‫اسیب دیده از کرونا اختصاص یافت‬ ‫در اموزش و پرورش‬ ‫? استاندار گیالن‪:‬‬ ‫سند توسعه مهارت و افزایش اشتغال‬ ‫در استان گیالن رونمایی می شود‬ ‫️⚪‬ ‫رئیس سازمان سمت گیالن‪:‬‬ ‫‪ ۱۱‬طرح صنعتی با اشتغالزایی برای بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬نفر در گیالن به بهره برداری رسید‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫? ایین نامه سامانه حقوق و مزایا به هیئت دولت رفت‬ ‫تسهیالت بانکی به نخبگان علمی پرداخت می شود‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف کشور‪:‬‬ ‫تاثیر مخرب نوسان نرخ ارز بر روی اصناف؛‬ ‫سرمایه ها ب ه سمت فعالیت های غیرمولد رفت‬ ‫?‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پخش و بسته بندی نارین تک کاسپین‬ ‫دعوت به همکاری در بیمه پاسارگاد‬ ‫شرکت نارین تک کاسپین نماینده انحصاری تک ماکارون‪ ،‬یونیلیور و چندین برند معتبر در استان گیالن‪،‬‬ ‫جهت تکمیل الین جدید مجموعه از افراد بویم واجد شرایط زیر استخدام مینماید‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغیل‬ ‫مدیرفروش‪/‬سرپرست فروش‬ ‫کارشناس فروش‪/‬پروموتر‬ ‫مدیر انبار‬ ‫سرپرست انبار‬ ‫‪3‬‬ ‫کارمند واحد ‪IT‬‬ ‫اقا‬ ‫‪4‬‬ ‫کارپرداز جهت وصول مطالبات‬ ‫اقا‬ ‫ترجیحا تحصیالت دانشگاهی و روابط عمویم باال حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫‪5‬‬ ‫نگهبان‬ ‫اقا‬ ‫ترجیحا تحصیالت دانشگاهی و روابط عمویم باال حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫‪6‬‬ ‫سرپرست توزیع‬ ‫راننده ایسوزو ‪ 6‬تن ‪5/‬تن‬ ‫مامور توزیع‬ ‫راننده لیفتراک یدک‬ ‫خدمات نظافیت‬ ‫اقا‬ ‫راننده دارای تحصیالت دیپلم به باالو گواهینامه رانندیگ‬ ‫مرتبط ‪-‬سرپرست و مامورتوزیع تحصیالت دانشگاهی و‬ ‫سابقه کار و اشنا به مناطق گیالن‬ ‫حداقل دیپلم و دارای گواهینامه لیفتراک و تجربه کاری مرتبط‬ ‫ترجیحا" تحصیالت دیپلم به باال ‪ -‬حداکثر ‪ 30‬سال‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫اقا‬ ‫پروموتر (خانم)‬ ‫تحصیالت دانشگاهی و سابقه کار مرتبط و اشنا به مناطق‬ ‫گیالن‬ ‫ترجیحا تحصیالت دانشگاهی و سابقه کار مرتبط در انبار ‪-‬‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫تحصیالت دانشگاهی کارشنایس و باالتر کامپیوتر و ‪- IT‬ترجیحا»‬ ‫سابقه کار در شرکت پخش‬ ‫اقا‬ ‫اقا‬ ‫اقا‬ ‫فرصت ‪ ۱۰‬روزه به دولت برای لغو مصوبه‬ ‫پرداخت یارانه مشروط به متولدین جدید‬ ‫شرکت های پخش گیالن تسهیالت سرمایه در گردش دریافت می کنند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪1‬‬ ‫?‬ ‫نایب رئیس مجلس خبر داد ‪:‬‬ ‫شرایط پرداخت ‪:‬‬ ‫حقوق طبق قانون کار‪+‬بن و خواربار‪ +‬بیمه تامین اجتماعی‪+‬بیمه تکمییل درماین ‪+‬‬ ‫پورسانت حرفه ای ویژه فروش ‪ +‬کمک هزینه ایاب و ذهاب ویژه فروش ‪+‬جوایز نقدی ارزنده‬ ‫واجدین شرایط‪ ،‬حضورا با در دست داشتن یک قطعه عکس برای تکمیل فرم استخدایم همه روزه به‬ ‫غیر از جمعه ها فقط (ازساعت ‪ 10:00‬ایل ‪ ) 14:00‬به ادرس مندرج در اگهی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ادرس ‪ :‬جاده رشت به انزیل‪-‬بعداز کارخانه پوشش‪-‬روبروی نمایندیگ سایپا‪-‬جنب پمپ بنزین عبداله زاده‬ ‫‪ -33705654‬شماره موبایل ‪( 09112320913‬واحد منابع انساین )‬ ‫ادرس پست الکترونییک جهت ارسال رزومه ‪narintak.pakhsh@yahoo.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫قابــل توجــه افــراد جویــای کار‪،‬‬ ‫بازنشســتگان‪،‬‬ ‫دانشــجویان‪،‬‬ ‫شــاغلین و خانــم هــای خانــه دار‬ ‫بیمــه پاســارگاد در اســتان گیــان از متقاضیان‬ ‫واجــد شــرایط عالقمنــد بــه فعالیــت در‬ ‫صنعــت مانــدگار بیمــه دعــوت بــه همــکاری‬ ‫یم نمایــد‪.‬‬ ‫پذیرش محدود ‪:‬فقط ‪ 20‬نفر‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دفتر فین مهندیس نوفل‬ ‫رشت در رشته های زیر استخدام یم نماید‬ ‫مهندیس عمران‬ ‫مهندیس معماری‬ ‫مسئول امور فین‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫⬅‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫جهت تعیین تاریخ مصاحبه حضوری نام‬ ‫کامل‪ ،‬رشته تحصییل و سال تولد خود را به‬ ‫شماره زیر پیامک نمایید ‪09113826814‬‬ ‫✉‬ ‫جذب بازاریاب‬ ‫مزایا‪ :‬حقوق اداره کار‪،‬بیمه‪ ،‬بیمه تکمییل‪ ،‬ایاب وذهاب‪،‬پاداش و پورسانت‬ ‫جذب موزع (مامور پخش)‬ ‫اشنایی با شهر های استان گیالن‪ ،‬حداقل مدرک دیپلم‪ ،‬حداکثر سن ‪ 32‬سال‬ ‫‪ 09129578771‬و ‪ 01333691019‬و ‪ 01333691020‬و ‪01333691021‬‬ ‫مزایای شغیل ‪:‬‬ ‫️درامد باالی ‪ 3‬میلیون تومان‬‫️بیمه تکمییل درمان‬‫️بدون نیاز به سرمایه اولیه‬‫️فعالیت به صورت تمام وقت و پاره وقت‬‫️موقعیت و فضای کاری با تمام امکانات‬‫️اموزش رایگان‬‫جهــت هماهنــی بــرای مصاحبــه‪ ،‬مــوارد‬ ‫ذکرشــده را بــه شــماره زیــر پیامــک کنِیــد‪:‬‬ ‫نام نام خانوادیگ‪ ،‬سن‪ ،‬تحصیالت‪ ،‬محل سکونت‬ ‫ارســال بــا پیامــک جهــت ثبــت اطالعــات‬ ‫‪5000462947‬‬ ‫اولیــه متقاضیــان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام در تولیدی مبلمان‬ ‫به روکوب‪ ،‬نجار و خیاط با‬ ‫حقوق باالی ‪ ۲‬میلیون در‬ ‫تولیدی مبلمان نیازمندیم‬ ‫‪09914673282‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنعتگران روغن گیل توحید‬ ‫(بازرگاین ملت دوست) جهت تکمیل کادر پرسنیل‬ ‫خود از افراد ذیل دعوت به همکاری یم نماید‪:‬‬ ‫حسابدار‬ ‫اقا یا خانم با سابقه کار و رشته مرتبط ‪۴‬نفر‬ ‫راننده پایه یک‬ ‫اقا با مدارک کامل و هوشمند فعال ‪ ۲‬نفر‬ ‫ر باالتر از میدان‬ ‫ادرس ‪ :‬رشت جاده فومن ‪ ۵۰۰‬مت ‬ ‫ت دوست‬ ‫تره بار ولیعصر (عج) بازرگاین مل ‬ ‫️ تلفن تماس ‪ ۵‬رقیم‪01334987 ️ :‬‬ ‫دعوت به همکاری در اژانس تبلیغایت‬ ‫طراح گرافیست‬ ‫همکار در واحد فروش‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬بلوار دیلمان‪ ،‬چهارراه‬ ‫بهشیت‪ ،‬ساختمان ورنا‬ ‫️ لطفاً رزومه خود را به شماره زیر از‬ ‫طریق واتساپ ارسال نمایید یا با همین‬ ‫‪09116933061‬‬ ‫شماره تماس بگیرید‬ ‫شرکت تولیدی پوشاک کوک و دوک‬ ‫افراد با شرایط ذیل را استخدام یم نماید‬ ‫اتوکار‬ ‫زیگزاگ دوز‬ ‫راسته دوز‬ ‫وسط کار (کارگر ساده)‬ ‫میاندوز (کارگر ساده)‬ ‫همراه با اموزش با حقوق مکفی ‪ ،‬بیمه تامین‬ ‫اجتماعی سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫ادرس‪ :‬سه راه حسن رود‪ ،‬منطقه ازاد انزیل‪،‬‬ ‫شهرک صنعیت شماره ‪ ،۱‬خیابان شقایق‪ ،‬خیابان‬ ‫ارکیده ‪ ،‬شرکت کوک و دوک ‪09126944325‬‬ ‫به تعدادی خانم با سابقه‬ ‫کاری جهت فروشندگی‬ ‫به صورت تمام‬ ‫وقت و نیمه وقت‬ ‫در رشت نیازمندیم‬ ‫‪09370823411‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام چند نفر نصاب حرفه ای کابینت ‪ -‬استخدام برشکار و‬ ‫مونتاژ کار کابینت ‪ -‬استخدام فروشنده ماهر برای فروش صندلی‬ ‫استخدام مهندس کامپیوتر یا مهندس معمار یا مهندس صنایع چوب خانم‬ ‫جهت فعالیت در فروشگاه اینترنتی‬ ‫شماره تماس ‪09122034587‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مرکز خرید مصطفی‬ ‫از افراد با شرایط ذیل دعوت به همکاری یم نماید‬ ‫چند نفر نصاب (اقا) حرفه ای روکش و کفپوش‬ ‫ماشین با میانگین حقوق ‪ ۴‬میلیون تومان‬ ‫چند نفر نیروی ساده (اقا) اشنا به کار ماشین‬ ‫(همراه با اموزش)‬ ‫یک نفر نصاب حرفه ای دودی شیشه ماشین‬ ‫رشت‪ ،‬جانبازان‪ ،‬پاکتسازی‪ .‬مرکز خرید مصطفی‬ ‫‪09111863041‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بازار کار‬ ‫شنبه ‪ 28‬تیر ‪ 26 - 1399‬ذی القعده ‪ 18 - 1441‬جوالی ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪155‬‬ ‫حمایت کمیته امداد گیالن از ‪ ۲۰۳‬مددجوی نخبه؛‬ ‫تسهیالت بانکی به نخبگان‬ ‫علمی پرداخت می شود‬ ‫عبــاس اهرابــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در رشــت‪ ،‬بــا بیــان اینکــه ‪ 203‬نخبــه‬ ‫مددجــوی کمیتــه امــداد گیــان شناســایی شــده اند از کمک هــای متنــوع ایــن نهــاد حمایتــی‬ ‫از نخبــگان خبــر داد و اظهــار داشــت‪ :‬اعطــای تســهیالت بانکــی‪ ،‬کمک هــای بالعــوض‪،‬‬ ‫پرداخت هــای تشــویقی و نمونه هایــی ایــن از جملــه خدماتــی اســت کــه کمیتــه امــداد در‬ ‫اختیــار نخبــگان قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد گیــان حمایت هــای خــاص و ویــژه از هــر کــدام از نخبــگان‬ ‫مددجــوی ایــن نهــاد در اســتان را منطبــق بــا نــوع فعالیتشــان از جملــه رویکردهــای کمیتــه‬ ‫امــداد اعــام کــرد و افــزود‪ :‬در ایامــی کــه بــا شــیوع کرونــا مواجــه نبودیــم نخبــگان مددجــوی‬ ‫کمیتــه امــداد گیــان بــا مســاعدت جامعــه خیــران اســتان گیــان بــه انــواع اردوهــای کشــوری‬ ‫اعــزام می شــدند‪.‬‬ ‫اهرابــی بــا بیــان اینکــه بــه جهــت شــیوع ویــروس کرونــا برنامه هــای اعــزام نخبــگان مددجــوی‬ ‫کمیتــه امــداد بــه اردوهــای کشــوری و مســابقات بین المللــی کمــی بــه تعویــق افتــاده اســت‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬تامیــن هزینــه ســفر نخبــگان بــرای اعــزام بــه ســفرهای علمــی خــارج کشــور‬ ‫بــا مشــارکت بــاالی خیــران نیــز از جملــه اقداماتــی اســت کــه بــا برنامه ریــزی کمیتــه امــداد‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اعطــای وســایل کمــک اموزشــی بــه نخبــگان تحصیلــی توســط خیــران را نیــز مــورد‬ ‫اشــاره قــرار داد و بــا تاکیــد بــر اینکــه کمیتــه امــداد گیــان در ایــن راســتا از انجــام هیچ گونــه‬ ‫حمایتــی دریــغ نکــرده اســت ابــراز داشــت‪ :‬رایزنــی بــرای رفــع مشــکالتی کــه برخــی از‬ ‫نخبــگان مددجــو در ســطح دســتگاه های اجرایــی بــا ان مواجــه می شــوند نیــز در دســتور‬ ‫کار کمیتــه امــداد قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد گیــان بــا بیــان اینکــه ‪ 128‬نفــر از نخبــگان مددجــوی شناســایی شــده‬ ‫ایــن نهــاد دانش امــوز‪ 48 ،‬نفــر دانشــجو‪ 11 ،‬نفــر طلبــه علــوم دینــی و ‪ 16‬نفــر از غیرمحصلیــن‬ ‫هســتند خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ایــن میــان مددجویــان دارای مقام هــای اول تــا ســوم جهانــی‬ ‫تــا اســتانی در رشــته های مختلــف ورزشــی شناســایی شــده و مــورد حمایــت قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫اهرابــی شناســایی نخبگانــی کــه دارای مقام هــای برتــر کشــوری در مســابقات و رویدادهــای‬ ‫هنــری هســتند‪ ،‬حافظــان ‪ 5‬تــا ‪ 30‬جــزء قــران کریــم و دارنــدگان مقام هــای اول تــا ســوم‬ ‫مســابقات بین المللــی تــا شهرســتانی در رشــته های مختلــف قرانــی را مــورد اشــاره قــرار‬ ‫داد و گفــت‪ :‬مددجویــان دارای اختراعــات بــا کــد ثبــت‪ ،‬رتبه هــای برتــر کنکــور از جملــه‬ ‫مددجویــان نخبــه شناســایی شــده هســتند‪.‬‬ ‫وی دانش‪،‬امــوزان‪ ،‬دانشــجویان و طــاب دارای معــدل بــاال‪ ،‬رتبه هــای برتــر جشــنواره ها‬ ‫و مســابقات علمــی خوارزمــی‪ ،‬رازی و جابربــن حیــان و دانش امــوزان مــدارس ســمپاد و‬ ‫تیزهوشــان از دیگــر مددجویــان نخبــه شناســایی شــده اعــام کــرد و افــزود‪ :‬حمایت هــای‬ ‫همه جانبــه بــرای ارتقــاء جایــگاه مددجویــان از جملــه اهــداف مهــم کمیتــه امــداد محســوب‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫معادن غیرفعال گیالن برای‬ ‫توسعه اقتصاد و عمران احیا می شود‬ ‫معاون وزیر کار‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب وکارهای اسیب دیده از کرونا اختصاص یافت‬ ‫علــی اوســط هاشــمی ظهــر امــروز در جمــع‬ ‫خبرنــگاران بــا اشــاره بــه جایــگاه و ظرفیت هــای‬ ‫اســتان گیــان در حوزه هــای مختلــف از جملــه‬ ‫گردشــگری اظهــار داشــت‪ :‬منابــع انســانی خوبــی در‬ ‫ایــن کشــور داریــم کــه بــا کســب مهارت هــای الزم‬ ‫می تواننــد در عرصه هــای مختلــف بــرای کشــور‬ ‫افتخــار کســب کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور افزایــش‬ ‫مهــارت جوانــان را در دوام شــغلی انــان موثــر‬ ‫دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬داشــتن شــغل دائــم‪،‬‬ ‫پایــدار بــا درامــد خــوب همــواره نیازمنــد کســب‬ ‫مهــارت در حوزه هــای مختلــف اســت البتــه‬ ‫ارزش گــذاری بــر مهــارت نیــز برگرفتــه از قابلیــت‬ ‫و توانمنــدی افــراد اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان‬ ‫اینکــه اســتان گیــان ســاالنه پذیــرای گردشــگران‬ ‫بســیاری اســت و در حــوزه گردشــگری نیــز‬ ‫اســتاندار گیــان بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای اســتان گیــان در حــوزه بهره بــرداری از معــادن‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکتشــاف‪ ،‬مطالعــه و اســتعدادیابی در حــوزه مذکــور نیــز حائــز اهمیــت اســت‬ ‫و بایــد بــا برنامــه ای روشــن و مناســب‪ ،‬فعالیــت بهره بــرداران معــادن را در جهــت افزایــش‬ ‫تولیــد‪ ،‬اشــتغال و توســعه اســتان گیــان تســهیل بخشــیم‪.‬‬ ‫زارع بــه لــزوم فراهــم کــردن شــرایط و بســترهای الزم جهــت نقش افرینــی بهره بــرداران از‬ ‫معــادن در جهــت توســعه و عمــران تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬معــادن و صنایــع معدنــی از جملــه‬ ‫بخش هــای مهــم اقتصــاد و عمــران اســتان گیــان هســتند و در کنــار بهره بــرداری و اســتفاده‬ ‫از ایــن ســرمایه های ارزشــمند بایــد حفــظ و صیانــت از محیــط زیســت را نیــز مــورد توجــه‬ ‫قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در گیــان بــه عــدم تناقــض میــان دو مقولــه حفــظ محیــط زیســت و‬ ‫توســعه اســتان و همچنیــن لــزوم تلفیــق ایــن دو مقولــه بــا نــگاه علمــی و فعالیــت کارشناســانه‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬به منظــور اجــرای کامــل قوانیــن و مقــررات در معــادن نیــز می تــوان‬ ‫گروهــی بــا حضــور نمایندگانــی از نهادهــای ذی ربــط بــرای نظــارت و بازرســی در ایــن بخــش‬ ‫تشــکیل داد‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان اشــاره بــه جلســه ســوم تیرمــاه اســتانداران بــا رئیس جمهــور افــزود‪ :‬پــس از‬ ‫ان جلســه بخشــنامه ای بــا محتــوای شناســایی معــادن بــزرگ و بالتکلیــف در ســطح اســتان ها‬ ‫تاکیــد و قــرار شــد کســانی که ایــن معــادن را در اختیــار دارد بــرای بــه احیــای معــادن اقــدام‬ ‫کننــد و فرصــت الزم نیــز بــه انــان داده می شــود و در صــورت عــدم موفقیــت‪ ،‬معــادن را ازاد‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫زارع بــه مصوبــات اخیــر شــورای عالــی معــادن مبنــی بــر واگــذاری بخشــی از اختیــارات ایــن‬ ‫شــورا بــه اســتان ها اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬هــدف از ایــن مصوبــه‪ ،‬رونــق بخشــی بــه تولیــد‬ ‫محصــوالت معدنــی‪ ،‬ایجــاد تحــرک و احیــای معــادن غیرفعــال اســت لــذا الزم اســت کــه از‬ ‫ظرفیت هــای مصوبــه در گیــان اســتفاده کنیــم و در جلســات کارشناســی بیشــتری در ایــن‬ ‫زمینــه برگــزار شــود‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان گیــان بــا اشــاره بــه ضــرورت ایجــاد ســامانه پنجــره واحــد‬ ‫بــرای صــدور و پیگیــری اســتعالمات در حــوزه معــادن تصریــح کــرد‪ :‬ایجــاد ایــن ســامانه قطعـاً‬ ‫شــفافیت و تســریع در انجــام امــورات حــوزه معــادن را به همــراه دارد و دســتگاه های اجرایــی‬ ‫نیــز مکلــف می شــوند کــه امــور محولــه را به صــورت مســتمر پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫جبــار کوچکی نــژاد نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای اســامی نیــز در ایــن جلســه‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬دســتگاه های اجرایــی بــرای صــدور مجوزهــای بهره بــرداری از معــادن در‬ ‫گیــان هماهنگــی بیشــتری بــا یکدیگــر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫خلیــل بهروزی فــر نماینــده مــردم فومــن و شــفت در مجلــس شــورای اســامی نیــز در ایــن‬ ‫جلســه اظهــار داشــت‪ :‬اســتفاده بهینــه از ظرفیــت معــادن و دقــت در تمدیــد مجــوز بهره بــرداری‬ ‫از ایــن منابــع ارزشــمند از جملــه مســائلی اســت کــه بایــد مــورد توجــه باشــد‪.‬‬ ‫ظرفیت هــای خوبــی بــرای توســعه دارد ابــراز‬ ‫داشــت‪ :‬بــا وجــود ایــن حجــم ورود گردشــگر بــه‬ ‫گیــان لــذا ایــن اســتان نبایــد نــرخ بیــکاری داشــته‬ ‫باشــد و بایــد از ایــن فرصت هــای طالیــی در حــوزه‬ ‫گردشــگری در اســتان اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا اشــاره بــه ضــرورت راه انــدازی دپارتمان‬ ‫ملــی مهــارت بوم گــردی در اســتان گیــان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬توجــه بــه حــوزه بوم گــردی در گیــان‬ ‫ضــرورت دارد از طرفــی بــا توجــه بــه ظرفیت هــای‬ ‫ایــن اســتان در حــوزه گردشــگری و بوم گــردی‬ ‫می توانیــم دپارتمــان ملــی مهــارت بوم گــردی را‬ ‫در اســتان راه انــدازی کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور بــا بیــان‬ ‫اینکــه توجــه بــه بوم گــردی را در جلوگیــری از‬ ‫مهاجرت هــا در ســطح اســتان گیــان موثــر دانســت‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬در حــوزه مهارت امــوزی نیــز‬ ‫اموزشــگاه های ازاد در ایــام شــیوع کرونــا‬ ‫به جهــت تعطیلــی چنــد ماهــه اســیب های زیــادی‬ ‫دیدنــد‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا اشــاره بــه فعالیــت اموزشــگاه ازاد‬ ‫در ســطح کشــور تصریــح کــرد‪ :‬حــدود ‪ 19‬هــزار‬ ‫مربــی در ‪ 600‬مرکــز دولتــی و اموزشــی در ســطح‬ ‫کشــور مشــغول ارائــه اموزش هــای مهارتــی هســتند‬ ‫و همچنیــن بیــش از یــک میلیــون کارامــوز در پنــج‬ ‫ش فنــی و حرفــه ای در‬ ‫هــزار مرکــز ارائــه امــوز ‬ ‫ش دیدنــد‪.‬‬ ‫کشــور امــوز ‬ ‫‪ ۳۷۰۰‬کیلوگرم خاویار ساالنه در مزارع پرورش ماهیان خاویاری گیالن تولید می شود‬ ‫عظیــم مدبــری در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم‬ ‫در رشــت‪ ،‬ظرفیت هــای اســتان گیــان در حــوزه‬ ‫شــیالت و فعالیت هــای ابزی پــروری را بســیار‬ ‫خــوب و قابــل توجــه خوانــد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســاالنه بــه شــکل میانگیــن چیــزی در حــدود ‪ 3‬هــزار‬ ‫و ‪ 700‬کیلوگــرم خاویــار در ســطح مــزارع پــرورش‬ ‫ماهیــان خاویــاری اســتان گیــان تولیــد و روانــه بازار‬ ‫مصــرف می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت گیــان مــدت زمــان‬ ‫دوره پــرورش ماهیــان خاویــاری و‬ ‫اســتحصال خاویــار ان هــا را بــه شــکل‬ ‫میانگیــن ‪ 8‬مــاه اعــام کــرد و بیــان داشــت‪:‬‬ ‫ســال گذشــته چیــزی در حــدود ‪ 3‬هــزار‬ ‫و ‪ 600‬کیلوگــرم خاویــار پرورشــی در‬ ‫اســتان گیــان تولیــد شــد کــه میــزان ان‬ ‫در مقایســه بــا تولیــد مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته معــادل ‪ 41‬درصــد رشــد را نشــان‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫مدبــری از صــادرات معــادل ‪ 900‬کیلوگــرم‬ ‫خاویــار پرورشــی ایــران بــه ارزش هــر‬ ‫کیلوگــرم ‪ 700‬دالر بــه کشــورهایی ماننــد‬ ‫فرانســه‪ ،‬جمهــوری اذربایجــان‪ ،‬ارمنســتان‬ ‫و روســیه در ســال گذشــته خبــر داد و‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن مقــدار خاویــار پرورشــی صــادرات‬ ‫شــده چیــزی در حــدود ‪ 630‬هــزار دالر یعنــی بــه‬ ‫میــزان ‪ 10‬میلیــارد تومــان بــرای کشــور ارز اوری‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫و حفــظ بانــک ژنــی ماهیــان را نیــز متذکــر شــد‬ ‫و گفــت‪ :‬بــه منظــور اجــرای منویــات مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در ســالی کــه بــا نامگــذاری ایشــان بــه‬ ‫عنــوان ســال جهــش تولیــد مزیــن شــده ســعی‬ ‫می کنیــم برنامه هــای خوبــی را در بخــش شــیالت‬ ‫اجــرا کنیــم‪.‬‬ ‫مدبــری اســتان گیــان را در زمینــه بازســازی ذخیــره‬ ‫انــواع ماهیــان اســتخوانی و خاویــاری مرکــزی‬ ‫پیشــرو در ســطح کشــور دانســت و خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫مجموعــه شــیالت اســتان گیــان تاکنــون در ایــن‬ ‫راســتا توانســته ضمــن تدویــن یــک برنامه ریــزی‬ ‫خیلــی دقیــق گام هــای بســیار موثــری در حــوزه‬ ‫ابزی پــروری و پایــدار کــردن فعالیت هــای صیــد‬ ‫و صیــادی بــردارد‪.‬‬ ‫پیش ســاخته و پــرورش ماهــی در قفــس دریایــی‬ ‫را از دیگــر شــاخصه های مهــم تولیــد در بخــش‬ ‫ابزیــان اعــام کــرد و بیــان داشــت‪ :‬مجموعــه‬ ‫شــیالت اســتان گیــان در ســال ‪ 99‬و بــا توجــه بــه‬ ‫شــعار جهــش تولیــد کــه توســط مقــام معظــم رهبری‬ ‫اعــام شــد بــرای تحقــق ایــن هــدف برنامه هــای‬ ‫ویــژه ای را تــدارک دیــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت گیــان ماهــی دار کــردن اب‬ ‫بندان هــای مســتعد اســتان و اســتفاده‬ ‫بهینــه و چنــد منظــوره از ان هــا را یکــی‬ ‫از برنامه هــای محــوری شــیالت گیــان‬ ‫بــرای تحقــق شــعار جهــش تولیــد‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬ماهــی دار کــردن‬ ‫تــاالب انزلــی‪ ،‬صــادرات ابزیــان و‬ ‫توســعه پــرورش ماهیــان خاویــاری در‬ ‫اراضــی ســاحلی از دیگــر برنامه هــای‬ ‫شــیالت گیــان اســت‪.‬‬ ‫مدبــری توســعه پــرورش ماهــی قفــس‬ ‫دریایــی در کنــار اصــاح و بهبــود‬ ‫روش هــای پــرورش ابزیــان را از دیگــر‬ ‫اولویت هــای کاری شــیالت اســتان‬ ‫گیــان در ســال جهــش تولیــد تلقــی‬ ‫کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬طرح هــا و پروژه هــای‬ ‫شــیالتی یکــی از مزیت هــای عمــده گیــان بــه‬ ‫شــمار می رونــد کــه نقــش بســیار تعییــن کننــده در‬ ‫توســعه اقتصــادی اســتان برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫وی اســتفاده از ســازه های جدیــد شــامل ســازه های‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫سند توسعه مهارت و افزایش اشتغال در استان گیالن رونمایی م ی شود‬ ‫ارســان زارع صبــح امــروز در جلســه شــورای‬ ‫مهــارت اســتان گیــان در اســتانداری بــا اشــاره بــه‬ ‫اهمیــت توســعه پایــدار اظهــار داشــت‪ :‬اهمیــت ایــن‬ ‫موضــوع همــواره در همایش هــا‪ ،‬جلســات و مجامــع‬ ‫علمــی مــورد بحــث بــوده زیــرا بهره منــدی از منابــع‬ ‫انســانی را مهمتریــن عامــل موثــر در توســعه پایــدار‬ ‫می دانیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان گفــت‪ :‬در بســیاری از کشــورها‪،‬‬ ‫امــوزش و پــرورش کم تحــرک نمی توانــد‬ ‫پاســخگوی تغییــر و تحــوالت روزانــه عصــر کنونــی‬ ‫باشــد و در کشــور مــا نیــز‬ ‫بــا وجــود فراوانــی مراکــز‬ ‫اموزشــی‪ ،‬دانشــگاهی و‬ ‫نیــروی انســانی تحصیلکــرده‬ ‫به دلیــل فقــدان مهارت هــای‬ ‫الزم در فارغ التحصیــان‪،‬‬ ‫امــکان جــذب انــان در‬ ‫بنگاه هــای اقتصــادی و‬ ‫کارافرینــی به حداقــل رســید‪.‬‬ ‫زارع بــا بیــان اینکــه بنگاه هــا‬ ‫ترجیــح می دهنــد افــراد بــا‬ ‫مــدارک تحصیلــی پایین تــر‬ ‫امــا بــا مهــارت بیشــتر‬ ‫جــذب کننــد تــا بهــره وری‬ ‫و راندمــان خــود را افزایــش‬ ‫دهنــد افــزود‪ :‬عــده زیــادی از‬ ‫فارغ التحصیــان امــروز بــرای‬ ‫ورود بــه بــازار کار ناگزیــر بــه‬ ‫گذرانــدن دوره هــای مهارت امــوزی هســتند‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان گیــان بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه امــروز اقتصــاد دنیــا بــه ســمت فناوری هــای‬ ‫نویــن در حــال حرکــت اســت تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫دنیــای امــروز دنیــای فنــاوری و دیجیتــال اســت و‬ ‫در اینــده قطع ـاً فعالیت هــا حــول محــور ‪ IT‬و ‪،ICT‬‬ ‫کارافرینــی و تولیــد ثــروت می چرخــد پــس بایــد‬ ‫برنامه ریزی هــای موثــری در ایــن زمینــه داشــته‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان تغییــر ماهیــت کســب و کار در دنیــا‬ ‫و اســتفاده از فرصت هــا در گیــان را مــورد اشــاره‬ ‫قــرار داد و بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه تغییــر ماهیــت‬ ‫کســب کارهــا در جامعــه جهانــی‪ ،‬در اســتان گیــان‬ ‫نیــز بایــد بتوانیــم ضمــن بهره منــدی از شــیوه های‬ ‫ســنتی در امــوزش و حفــظ اشــتغال موجــود‪،‬‬ ‫مهارت امــوزی نویــن متناســب بــا شــرایط اینــده‬ ‫نیــز داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫زارع افزایــش انســان های ماهــر‪ ،‬توســعه محــور‬ ‫و توانمنــد را در دســتیابی بــه اشــتغال پایــدار و‬ ‫کاهــش بیــکاری و فقــر ضــروری دانســت و عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬ســازمان فنــی و حرفــه ای درحــال حاضــر‬ ‫بیــن ســازمان های اموزشــی و مهارتــی در منطقــه‬ ‫مرجعیــت دارد و به خوبــی از مشــارکت بخــش‬ ‫خصوصــی نیــز بــرای رســیدن بــه اهــداف ســازمانی‬ ‫اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا تحقــق اشــتغال پایــدار‪،‬‬ ‫زدودن فقــر‪ ،‬توانمنــدی نیــروی انســانی و تقویــت‬ ‫مهــارت‪ ،‬شــعار جهــش تولیــد نیــز محقــق می شــود‬ ‫غفلت دولت از کارگران اخراج شده فاقد بیمه؛‬ ‫دولت باید برای حمایت از کارگران فاقد‬ ‫صندوق بیمه بیکاری تدبیری بیاندیشد‬ ‫معــاون وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫اموزشــگاه های ازاد را ظرفیتــی مهــم بــرای ارائــه‬ ‫اموزش هــای مهارتــی دانســت و خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬دولــت ‪ 100‬هــزار میلیــارد تومــان بــرای‬ ‫حمایــت از کســب و کارهــای اســیب دیده در‬ ‫کشــور اختصــاص داد کــه اموزشــگاه های ازاد‬ ‫مهارت امــوزی نیــز از ایــن تســهیالت بهره منــد‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫مدیرکل شیالت گیالن‪:‬‬ ‫وی تــاش مجموعــه شــیالت گیــان جهــت تحقــق‬ ‫اهدافــی نظیــر پایــداری صیــد‪ ،‬حفــظ اشــتغال‬ ‫موجــود‪ ،‬افزایــش صیــد‪ ،‬ارتقــاء درامــد صیــادان‬ ‫ارســان زارع امــروز در جلســه شــورای معــادن اســتان گیــان‪ ،‬معــادن را یکــی از پایه هــای‬ ‫مهــم جهــش تولیــد دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه رهبــر معظــم انقــاب ســال ‪99‬‬ ‫را به عنــوان ســال جهــش تولیــد نامگــذاری کردنــد لــذا بایــد از ســرمایه های اشــتغالزا ماننــد‬ ‫معــادن در جهــت جهــش تولیــد و رشــد اقتصــاد اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن امــر مســتلزم تغییــر نــگاه‪ ،‬دیــدگاه‬ ‫و رویکردهایــی اســت کــه متناســب بــا شــرایط‬ ‫امــروز بایــد از ان هــا اســتفاده کنیــم و مهارت هــای‬ ‫اخالقــی نیــز بــه کارامــوزان جــوان امــوزش داده‬ ‫شــود تــا در اینــده مســائلی همچــون احتــرام‪ ،‬جلــب‬ ‫رضایــت مشــتری‪ ،‬کرامــت انســانی و اخــاق را در‬ ‫اولویــت کاری خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی ارتقــاء تــوان کارافرینــی را در زمینه ســازی‬ ‫توســعه اقتصــادی و اجتماعــی موثــر دانســت و‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬ســند توســعه مهارتــی اســتان گیــان بــا‬ ‫ویرایــش انــدک در جلســات‬ ‫بعــدی رونمایــی خواهــد شــد‬ ‫و وظایــف مشــخص کمــی‬ ‫و کیفــی تمــام دســتگاه های‬ ‫اجرایــی اســتان براســاس‬ ‫تفاهم نامه هــا مشــخص شــده‬ ‫البتــه دانشــگاه ها نیــز در ایــن‬ ‫ســند جایــگاه ویــژه ای دارنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گیــان بــا اشــاره‬ ‫بــه ظرفیــت اصنــاف‪،‬‬ ‫بخــش‬ ‫کارخانجــات‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫در ایجــاد اقتصــاد پایــدار‬ ‫گفــت‪ :‬راه انــدازی ســامانه‬ ‫شــاغالن ســاختمان یکــی از‬ ‫اقدامــات خوبــی بــود کــه در‬ ‫ســال ‪ 99‬انجــام شــد و در ان‬ ‫تعاملــی بیــن ســازمان فنــی و‬ ‫حرفــه ای و مهندســی ســاختمان ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان در گیــان عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬ماهانــه حــدود ‪ 4‬میلیــون نفــر گردشــگر‬ ‫وارد گیــان می شــوند و خوشــبختانه زمینه هــای‬ ‫الزم بــرای توســعه زیرســاخت های گردشــگری‬ ‫در گیــان در حــال فراهــم شــدن اســت قطــار‬ ‫گردشــگری نیــز یکــی از موضوعاتــی اســت کــه در‬ ‫گیــان مطــرح می شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه طبــق مــاده یــک قانــون کار‪ ،‬کلیــه کارفرمایــان‪ ،‬کارگــران‪،‬‬ ‫کارگاه هــا و موسســات تولیــدی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬خدماتــی و کشــاورزی‬ ‫تحــت پوشــش قانــون کار قــرار دارنــد و بــر اســاس مــاده ‪ ۱۴۸‬قانــون‬ ‫کار‪ ،‬کارفرمایــان کارگاه هــای مشــمول ایــن قانــون مکلــف شــده انــد‬ ‫کــه مطابــق بــا قانــون تامیــن اجتماعــی‪ ،‬نســبت بــه بیمــه کــردن کارگــران‬ ‫واحــد خــود اقــدام کننــد‪ ،‬امــا یکــی از معضــات اصلــی بــازار کار‬ ‫ایــران‪ ،‬شــانه خالــی کــردن کارفرمایــان از بیمــه کــردن کارگــران اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالیســت کــه بنــد الــف مــاده ‪ ۴‬قانــون تامیــن اجتماعــی‬ ‫می گویــد کلیــه افــرادی کــه بــه هــر عنــوان در مقابــل دریافــت مــزد یــا‬ ‫حقــوق کار می کننــد‪ ،‬مشــمول قانــون تامیــن اجتماعــی هســتند‪ .‬بنابرایــن‬ ‫هــر کارگــری (کــه مشــمول قانــون تامیــن اجتماعــی باشــد) حــق دارد‬ ‫از اولیــن روز اشــتغال بــه کار تحــت پوشــش بیمــه قــرار بگیــرد؛ امــا بــا‬ ‫ایــن حــال شــاهد فــرار برخــی از کارفرمایــان از بیمــه کــردن کارکنــان‬ ‫خــود هســتیم‪.‬‬ ‫کارفرمایــان معمــوالً بــه دالیلــی همچــون کســب منافــع مالــی بیشــتر‪،‬‬ ‫پرداخــت حقــوق کــم و همچنیــن عــدم پرداخــت ســنوات و عیــدی‬ ‫کارگــران‪ ،‬بــه موضــوع بیمــه توجهــی نمی کننــد؛ امــا مســاله حائــز‬ ‫اهمیــت ایــن اســت کــه شــاید بــرای یــک شــخص کارفرمــا‪ ،‬عــدم بیمــه‬ ‫شــدن کارگــران ســودده باشــد‪ ،‬امــا ایــن موضــوع بــرای قشــر کارگــر‬ ‫عواقــب خوشــی نــدارد زیــرا نــه تنهــا موضــوع بازنشســتگی کارگــران‬ ‫را بــا مشــکل مواجــه می کنــد بلکــه در شناســایی ایــن افــراد نیــز در‬ ‫زمانــی کــه حــوادث مترقبــه و غیرمترقبــه ای رخ می دهــد‪ ،‬وقفــه ایجــاد‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫کارگران فاقد بیمه‪ ،‬به کجا مراجعه کنند؟‬ ‫در اخریــن نمونــه‪ ،‬می تــوان بــه واریــز بیمــه بیــکاری بــه کارگــران‬ ‫بیــکار شــده ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا اشــاره کــرد؛ دولــت در‬ ‫ایــن طــرح اعــام کــرد کــه ‪ ۵‬هــزار میلیــارد تومــان بــرای بیمــه بیــکاری‬ ‫ناشــی از شــیوع کرونــا در نظــر گرفتــه اســت؛ یعنــی تمامــی ایــن مبلــغ ‪۵‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان صرف ـاً بــه کارگــران بیمــه شــده تعلــق می گیــرد و‬ ‫مابقــی کارگــران در ایــن بســته حمایتــی دولــت جایــی ندارنــد‪ ،‬ایــن در‬ ‫حالیســت کــه طبــق اعــام وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اعــام‬ ‫کــرده بــود ‪ ۶‬میلیــون نفــر از شــیوع ویــروس کرونــا اســیب دیده انــد‬ ‫کــه ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر دارای بیمــه و ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫هــم فاقــد بیمــه هســتند‪.‬‬ ‫البتــه نبایــد موضــوع حمایــت از کارگــران فاقــد بیمــه را بــا کســب و‬ ‫کارهــای فاقــد کــد بیمــه اشــتباه گرفــت؛ چنــدی پیــش دولــت بــرای‬ ‫حمایــت از بنگاه هــای فاقــد بیمــه برنامـه ای را تدویــن کــرد و مقــرر شــد‬ ‫بــه خوداشــتغال هــا همچــون دســتفروش هــا‪ ،‬کارگاه هــای فاقــد رابطــه‬ ‫کارفرما‪-‬کارکنــی و … وام پرداخــت کنــد کــه در ایــن راســتا یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار بنــگاه شناســایی شــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن حتــی اگــر ایــن کســب و کارهــا را نیــز در دســته بنــدی‬ ‫کارگــران فاقــد بیمــه قــرار دهیــم‪ ،‬بــاز هــم کارگــران زیــادی هســتند‬ ‫کــه بــه دلیــل عــدم احصــای شــغل‪ ،‬از هــر گونــه حمایتــی دور مانــده‬ ‫انــد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع بــا انتقــادات فراوانــی از ســوی فعــاالن کارگــری مواجــه‬ ‫شــده اســت‪ ،‬چراکــه کارگــران فاقــد بیمــه از هیــچ گونــه حمایــت‬ ‫بیم ـه ای همچــون دریافــت بیمــه بیــکاری در دوران بیــکاری برخــوردار‬ ‫نیســتند و ایــن در حالیســت کــه تبعــات کرونــا بیشــتر ایــن اقشــار را کــه‬ ‫اغلــب نیــز از قشــر ضعیــف جامعــه هســتند‪ ،‬متوجــه خــود ســاخته اســت‪.‬‬ ‫در ایــن رابطــه می تــوان بــه کارگرانــی اشــاره کــرد کــه تحــت عنــوان‬ ‫کارگــران زیرپلــه و شــاغل در واحدهــای خــرد و کوچــک شــناخته‬ ‫می شــوند کــه عمدتــاً از حداقل هــای قانــون کار و بیمــه و حقــوق‬ ‫مصــوب شــورای عالــی کار محرومنــد‪ .‬در ایــن کارگاه هــا چهــار تــا‬ ‫پنــج نفــر کارگــر مشــغول کارنــد و کارفرمــا نــه تنهــا مالیــات و عــوارض‬ ‫نمی دهــد بلکــه از بیمــه نیروهــای خــود خــودداری می کنــد؛ از ایــن‬ ‫رو در صــورت بیــکار شــدن ایــن کارگــران بــه دلیــل شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬مشــمول هیــچ حمایتــی نیســتند‪.‬‬ ‫دولــت بایــد بــرای حمایــت از کارگــران فاقــد صنــدوق بیمــه بیــکاری‬ ‫تدبیــری بیاندیشــد‬ ‫در ایــن راســتا‪ ،‬اکبــر شــوکت رئیــس انجمــن صنفــی کارگــران‬ ‫ســاختمانی بــه خبرنــگار مهــر می گویــد‪ :‬انتظــار می رفــت در ایــن‬ ‫شــرایط کرونایــی‪ ،‬دولــت فکــری بــه حــال کارگــران بیــکار شــده فاقــد‬ ‫بیمــه کنــد‪ ،‬امــا هنــوز اتفاقــی در ایــن حــوزه نیفتــاده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه می دهــد‪ :‬ایــن در حالیســت کــه دولــت حتــی می توانــد یــک‬ ‫مبلــغ کوچکــی از صنــدوق توســعه ملــی بــرای ایــن کار اختصــاص‬ ‫دهــد کــه رقــم زیــادی هــم نخواهــد شــد‪ .‬حتــی از ان مبلــغ ‪ ۵‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومانــی کــه بــرای صنــدوق بیمــه بیــکاری اختصــاص داده شــد‪،‬‬ ‫دولــت می توانســت یــک پنجــم را بــه کارگــران بیــکار شــده ای کــه‬ ‫فاقــد صنــدوق بیمــه بیــکاری هســتند‪ ،‬همچــون کارگــران ســاختمانی‬ ‫اختصــاص دهــد زیــرا ایــن افــراد هــم جــزو جامعــه کارگــری هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬قطع ـاً امــار کارگــران فاقــد بیمــه بیشــتر از اعــدادی‬ ‫اســت کــه توســط نهادهــای دولتــی و رســمی اعــام می شــود بــه‬ ‫گون ـه ای کــه طبــق امــار غیررســمی ‪ ۳.۵‬میلیــون کارگــر فاقــد بیمــه در‬ ‫کشــور در حــال فعالیــت هســتند‪ .‬ایــن وضعیــت بــه قــدری غیرقابــل قبول‬ ‫اســت کــه حتــی ســال گذشــته‪ ،‬کارشناســان بــرای شــفاف ســازی ایــن‬ ‫موضــوع‪ ،‬راه انــدازی یــک ســامانه ملــی توســط وزارت کار و فراخــوان‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی در مراجعــه کارگــران فاقــد بیمــه را جهــت‬ ‫شناســایی و بیمــه ایــن دســته از کارگــران الزامــی عنــوان می کردنــد؛ امــا‬ ‫بــه هــر حــال هنــوز اتفاقــی در حــوزه نیفتــاده اســت و انتظــار م ـی رود‪،‬‬ ‫دولــت حتــی بــه بهانــه کرونــا هــم کــه شــده‪ ،‬اقدامــی بــرای شناســایی‬ ‫کارگــران فاقــد بیمــه کــه بعضـاً زیــر یــک میلیــون تومــان نیــز دســتمزد‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬انجــام دهــد‬ ‫بازار کار‬ ‫گیالن‬ ‫شنبه ‪ 28‬تیر ‪ 26 - 1399‬ذی القعده ‪ 18 - 1441‬جوالی ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪155‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫تاثیر مخرب نوسان نرخ ارز بر روی اصناف؛‬ ‫فرهاد دلق پوش‪:‬‬ ‫شرکت های پخش گیالن تسهیالت سرمایه‬ ‫در گردش دریافت می کنند‬ ‫فرهــاد دلق پــوش امــروز ضمــن حضــور در محــل انجمــن صنعــت پخــش و در دیــدار بــا‬ ‫اعضــای هیئــت مدیــره ایــن انجمــن ضمــن تاییــد وجــود برخــی کمبودهــا و نواقــص در ایــن‬ ‫مجموعــه اظهــار داشــت‪ :‬زمینه هــای پرداخــت تســهیالت ســرمایه در گــردش بــه شــرکت های‬ ‫پخــش گیــان از طریــق کارگــروه رفــع موانــع تولیــد مهیــا اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صمــت گیــان زنجیــره پخــش را شــاهرگ حیاتــی اتصــال تولیــد و مصــرف‬ ‫تلقــی کــرد و بــا بیــان اینکــه جایــگاه ایــن بخــش بــه حــد کفایــت دیــده نشــده اســت عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬در همین جــا الزم می دانــم از تالش هــا و فداکاری هــای فعــاالن بخــش توزیــع و‬ ‫پخــش در بحــران بــارش بــرف ســال گذشــته و در هنــگام شــیوع ویــروس کرونــا تشــکر کنــم‪.‬‬ ‫دلق پــوش بــا بیــان اینکــه کمبــود امکانــات و منابــع در زنجیــره پخــش گیــان از جملــه‬ ‫مشــکالت ایــن حــوزه محســوب می شــود عملکــرد مثبتــی انجمــن پخــش اســتان را بــا تمــام‬ ‫کمبودهــا مــورد تاکیــد قــرار داد و تصریــح کــرد‪ :‬بــرای اعطــای تســهیالت ســرمایه در گــردش‬ ‫بــه شــرکت های پخــش گیــان می تــوان از مســیر انعقــاد تفاهــم بــا بانک هــای عامــل اقــدام‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وی رایزنــی در قالــب کارگــروه رفــع موانــع تولیــد اســتان گیــان و ارائــه پیشــنهاد و رایزنــی‬ ‫در مــورد پرداخــت تســهیالت ســرمای ه در گــردش بــه شــرکت های پخــش اســتان را متذکــر‬ ‫شــد و ابــراز داشــت‪ :‬تامیــن الســتیک دولتــی بــرای نــاوگان حمــل و نقــل شــرکت های پخــش‬ ‫گیــان نیــز از جملــه امــوری اســت کــه بایــد بــرای ان برنامه ریــزی کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن پخــش اســتان گیــان نیــز در ایــن جلســه موانــع فعالیــت ایــن‬ ‫حــوزه را برشــمرد و ضمــن قدردانــی از حمایت هــای جــدی ســازمان صمــت از مجموعــه‬ ‫شــرکت های پخــش اســتان گفــت‪ :‬محدودیت هــای ایجــاد شــده در شــرایط اقتصــادی و‬ ‫افزایــش هزینه هــای توزیــع موجــب پاییــن امــدن راندمــان شــرکت های پخــش شــده کــه‬ ‫بایــد ایــن مشــکل مــورد بررســی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ســامان نظــری موضــوع تشــکیل یــک شــرکت حمــل و نقــل کــه بتوانــد مســئولیت توزیــع کاال‬ ‫و دارو را بــه صــورت بــرون ســپاری امــور تســهیل کنــد را مطــرح کــرد و بــا بیــان اینکــه چنیــن‬ ‫طرح هایــی بســیار راهگشــا هســتند عنــوان کــرد‪ :‬اگــر شــرکت پخشــی در ایــن مــورد اقدامــی‬ ‫انجــام دهــد انجمــن پخــش گیــان نیــز از ســرمایه گذار ان اســتقبال بــه عمــل مـی اورد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تســنیم‪ ،‬بــر اســاس امــار و اطالعــات موجــود در حــال حاضــر بیــش از ‪ 90‬شــرکت‬ ‫پخــش بــه صــورت اســتانی و نزدیــک بــه ‪ 30‬شــرکت بــه شــکل سراســری نمایندگــی ان هــا در‬ ‫گیــان وجــود داشــته و مشــغول فعالیت هســتند‪.‬‬ ‫رییس بانک مرکزی انگلیس‪:‬‬ ‫با توجه به تداوم بحران کرونا‬ ‫معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد‪:‬‬ ‫سرمایه ها ب ه سمت فعالیت های غیرمولد رفت‬ ‫جالل الدیــن محمــد شــکریه در گفت وگــو بــا‬ ‫خبرنــگار تســنیم در رشــت‪ ،‬بــا بیــان اینکــه نوســانات‬ ‫شــدید نــرخ ارز عــاوه بــر بســیاری از بخش هــای‬ ‫اقتصــادی روی حــوزه اصنــاف و ســرمایه گذاری‬ ‫در ان نیــز اثــر مخــرب داشــته اســت اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر ســرمایه ها بــه جــای بخش هــای‬ ‫تولیــدی و مولــد بــه ســمت فعالیت هــای غیرمولــد‬ ‫ســوق پیــدا کرده انــد‪.‬‬ ‫نوســانات نــرخ ارز و زمان بــر بــودن بازگشــت‬ ‫سرمایه هایشــان ســخن گفــت و بــا بیــان اینکــه‬ ‫فعــاالن اقتصــادی نمی داننــد محصــول تولیــدی‬ ‫ان هــا پــس از عرضــه بــا چــه شــرایطی از حیــث‬ ‫خریــد و قیمــت مــواد اولیــه مواجــه می شــود افــزود‪:‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی انجــام فعالیت هــای تولیــدی و‬ ‫پیشــبرد ان بســیار ســخت اســت‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس اتــاق اصنــاف‬ ‫کشــور رواج فعالیت هــا و‬ ‫کارهــای غیرمولــدی نظیــر‬ ‫خریــد و فــروش ارز را از‬ ‫جملــه تبعــات ســخت و‬ ‫زیانبــار نوســانات نــرخ ارز‬ ‫در ســطح کشــور تلقــی‬ ‫کــرد و ابــراز داشــت‪:‬‬ ‫ســرمایه گذاری در بخــش‬ ‫صنــوف کوچــک و متوســط‬ ‫پرخطــر و دارای ریســک‬ ‫بــاال اســت بــه همیــن خاطــر‬ ‫شــاهد کــم رونــق بــودن ایــن‬ ‫حــوزه در ســطح کشــور‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫معضــات‬ ‫شــکریه‬ ‫اصنــاف بــرای پرداخــت‬ ‫هزینه هایشــان در حــوزه‬ ‫نظــام اجــاره‪ ،‬تامیــن‬ ‫اجتماعــی و مالیــات را از دیگــر مشــکالتی کــه‬ ‫صنــوف بــا ان مواجــه هســتند خوانــد و تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬از انجــا کــه رســالت توزیــع کاالهــا و‬ ‫محصــوالت تولیــد شــده بــر عهــده نظــام توزیــع‬ ‫اســت بنابرایــن هــر یــک از ایــن بخش هــا اگــر بــا‬ ‫مشــکل مواجــه شــوند ســایر بخش هــا تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫وی از ســردرگمی تولید کننــدگان بــه علــت‬ ‫وی نگهــداری و صیانــت از اشــتغال موجــود‬ ‫در ســطح واحدهــای صنفــی سراســر کشــور را‬ ‫مهم تریــن اولویتــی کــه همــه بایــد بــه تحقــق ان‬ ‫کمــک کننــد تلقــی کــرد و ابــراز داشــت‪ :‬نقــش‬ ‫و جایــگاه خانــواده بــزرگ اصنــاف در ایجــاد‬ ‫فرصت هــای شــغلی قابــل انــکار نیســت بنابرایــن‬ ‫ارائــه بســته های پیشــنهادی جهــت حمایــت از‬ ‫کســب و کار واحدهــای‬ ‫صنفــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان‬ ‫گیــان بــا بیــان اینکــه‬ ‫دســتورالعمل ها و قوانیــن‬ ‫بایــد در راســتای پشــتیبانی از‬ ‫فعالیــت واحدهــای صنفــی‬ ‫وضــع شــوند اصــاح و‬ ‫بازنگــری در برخــی از‬ ‫قوانیــن را الزم خوانــد و‬ ‫گفــت‪ :‬حمایــت قانونــی و یــا‬ ‫اعطــای تســهیالت بانکــی در‬ ‫قالــب بســته های پیشــنهادی‬ ‫می توانــد موجــب افرایــش‬ ‫اشــتغال ایجــاد شــده در‬ ‫حــوزه اصنــاف شــود‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان گیــان افزایــش ســرانه‬ ‫ملــی و قــدرت خریــد مــردم را از جملــه مولفه هایــی‬ ‫کــه در پــی افزایــش نــرخ ارز بایــد در کشــور تحقــق‬ ‫پیــدا کنــد ذکــر کــرد و بیــان داشــت‪ :‬ایــن نوســانات‬ ‫موجــب بــروز مشــکل در تمامــی بخش هــا شــده‬ ‫اســت و انتظــار داریــم متولیــان و کارشناســان امــر‬ ‫بــرای بهبــود شــرایط مذکــور تدبیــری اتخــاذ و‬ ‫اجرایــی کننــد‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس اتــاق اصنــاف‬ ‫کشــور رفــع مشــکالت‬ ‫موجــود و حمایــت از‬ ‫اصنــاف کشــور را نیازمنــد ایجــاد یــک عــزم و اراده‬ ‫ملــی دانســت و افــزود‪ :‬اتــاق اصنــاف ایــران طرح هــا‬ ‫و برنامه هــای خــود را در ایــن زمینــه بــه وزارت‬ ‫صمــت و دولــت داده اســت بنابرایــن امیدواریــم‬ ‫واحدهــای صنفــی نظیــر گروه هــای تولیــدی و‬ ‫صنعتــی از یــک چتــر حمایتــی قــوی برخــوردار‬ ‫شــوند‬ ‫نگران مشاغل از دست رفته ایم‬ ‫استخدام ‪ ۴۴۰‬طلبه در وزارت اموزش و پرورش؛‬ ‫انــدرو بیلــی گفــت کــه بــازار کار بــه دلیــل شــیوع کرونــا متحمــل خســارت هــای قابــل توجهــی‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز‪ ،‬هــر چنــد کــه شــمار مــرگ و میــر ناشــی از کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫در انگلیــس نســبت بــه روزهــای اوج کاهــش محسوســی یافتــه اســت امــا انتظــار مــی رود‬ ‫دومیــن اقتصــاد بــزرگ اروپــا بــا یکــی از ســخت تریــن ســال هــای اخیــر خــود مواجــه باشــد‪.‬‬ ‫انــدرو بیلــی‪ -‬رییــس بانــک مرکــزی انگیــس در همیــن رابطــه گفتــه اســت کــه بازگشــت‬ ‫تدریجــی میــزان فعالیــت هــای اقتصــادی بــه ســطوح پیــش از بحــران اغــاز شــده امــا بانــک‬ ‫مرکــزی نگــران مشــاغل از دســت رفتــه اســت‪.‬‬ ‫بیلــی بــا بیــان اینکــه شــرایط بــه نســبت چنــد هفتــه پیــش بهتــر شــده اســت افــزود‪ :‬واضحــا‬ ‫برداشــته شــدن قرنطینــه و محدودیــت هــای رفــت امــدی خیلــی ( روی فعالیــت کســب و‬ ‫کارهــا) موثــر بــوده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال بایــد یــک راه طوالنــی را طــی کنیــم‪ .‬مــا نگــران‬ ‫مردمــی هســتیم کــه شــغل خــود را از دســت داده انــد‪.‬‬ ‫اعالم جزئیات استخدام ‪ ۲۵‬هزار نیروی جدید در اموزش و پرورش‬ ‫از ســو دیگــر لــی کــه کیانــگ‪ -‬نخســت وزیــر چیــن بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن یــک نبــرد‬ ‫ســخت اقتصــادی هــم در عرصــه داخلــی و هــم در عرصــه خارجــی گفتــه اســت رونــد احیــای‬ ‫اقتصــاد بــه صــورت تدریجــی اغــاز شــده اســت‪ .‬وی بــا تاکیــد بــر تــداوم حمایــت هــای مالــی‬ ‫الزم از بــازار توســط دولــت گفــت کــه متعهــد بــه کاهــش مالیــات هــا و ارایــه تســهیالت ارزان‬ ‫و مناســب بــه کســب و کارهــا هســتیم‪.‬‬ ‫در ســه ماهــه نخســت امســال اقتصــاد چیــن ‪ ۶.۸‬درصــد کوچــک شــد کــه نخســتین رشــد‬ ‫اقتصــاد منفــی فصلــی ایــن کشــور از زمــان ثبــت امارهــای مربوطــه بــوده اســت‪ .‬طبــق پیــش‬ ‫بینــی صنــدوق بیــن المللــی پــول‪ ،‬چیــن یکــی از معــدود کشــورهای جهــان اســت کــه امســال‬ ‫رشــد مثبــت خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫نخســت وزیــر چیــن در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه ســخت بــودن شــرایط اقتصــاد‬ ‫داخلــی و جهانــی گفــت‪ :‬بایــد امادگــی خــود را حفــظ کنیــم و ســخت تــر و ســخت تــر تــاش‬ ‫کنیــم تــا نســبت بــه بهبــود وضعیــت مطمیــن شــویم‪.‬‬ ‫قرار است امارهای رشد سه ماهه دوم امسال چین در پایان هفته منتشر شود‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اعالم کرد؛‬ ‫اعضای باند شرکت‬ ‫هرمی دستگیر شدند‬ ‫فرمانــده انتظامــی کــرج اعــام کــرد‪ :‬اعضــای بانــد شــرکت هرمــی باتــاش مامــوران انتظامــی‬ ‫ایــن شهرســتان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــد معظمــی گــودرزی روز شــنبه بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬در پــی دریافــت‬ ‫خبــری مبنــی بــر تشــکیل شــرکت هرمــی و انجــام جلســات در یــک منــزل مســکونی در منطقــه‬ ‫حصــارک بــاال کــرج ‪،‬بررســی موضــوع در دســتور کار مامــوران کالنتــری ‪ ۱۶‬حصــارک قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫طــی انجــام اقدامــات پلیســی و پــس از اطمینــان از صحــت موضــوع ‪ ،‬مامــوران بــه محــل مــور‬ ‫نظــر اعــزام و در یــک عملیــات غافلگیرانــه موفــق بــه دســتگیری ســرکرده بانــد بــه همــراه تعــداد‬ ‫‪ ۱۱‬نفــر از اعضــای ان شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اداری و تشــکیالت وزارت امــوزش‬ ‫و پــرورش جزئیــات اســتخدام ‪ ۲۵‬هــزار معلــم جدید‬ ‫در امــوزش و پــرورش را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫یارمحمــد حســین بُر بــا بیــان اینکــه قانــون الحــاق‬ ‫یــک مــاده بــه قانــون تعییــن تکلیــف معلمــان‬ ‫حق التدریــس در ‪ ۱۳‬شــهریور ‪ ۹۷‬ابــاغ شــد گفــت‪:‬‬ ‫براســاس ان قانــون مکلــف هســتیم تــا پایــان برنامــه‬ ‫ششــم همــه مشــموالن را جــذب کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چهــار گــروه داشــتیم کــه از بیــن‬ ‫انهــا اموزشــیاران و اموزش دهنــدگان نهضــت‬ ‫ســواداموزی براســاس متــن قانــون و ایین نامــه‬ ‫اجرایــی ملــزم بــه شــرکت در یــک ازمــون داخلــی‬ ‫هســتند کــه ایــن ازمــون هفتــه گذشــته برگــزار‬ ‫شــده و بعــد از اعــام نتیجــه براســاس ‪ ۲۵‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۹۷‬مجــوزی کــه ســازمان اداری اســتخدامی صــادر‬ ‫کــرده و همچنیــن امتیــازات کســب شــده جــذب‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اداری و تشــکیالت وزارت امــوزش‬ ‫و پــرورش بــا بیــان اینکــه البتــه پذیرفته شــدگان طبــق‬ ‫ایین نامــه اجرایــی بایــد یــک دوره مهارت امــوزی‬ ‫در دانشــگاه فرهنگیــان را طــی کننــد اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬از قبــل فــرم امتیازبنــدی را تنظیــم و بــه‬ ‫اســتان ها ارســال کردیــم کــه امتیــازات نیروهــای‬ ‫حق التدریــس‪ ،‬اموزشــیاران نهضــت ســواداموزی‬ ‫و مربیــان پیش دبســتانی در دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫براســاس قانــون محاســبه و لحــاظ می شــود‪.‬‬ ‫حســین بر افــزود‪ :‬ســابقه همــکاری بــا امــوزش‬ ‫و پــرورش‪ ،‬مــدرک تحصیلــی‪ ،‬ارتبــاط رشــته‬ ‫تحصیلــی بــا رشــته تدریــس و‪ ...‬در امتیازبنــدی‬ ‫لحــاظ می شــود‪.‬وی دربــاره تعــداد معلمــان‬ ‫حق التدریــس کــه اکنــون در امــوزش و پــرورش‬ ‫تدریــس می کننــد اظهــار کــرد‪ ۵۸ :‬هــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫نفــر از همکارانمــان جــزو ایــن گروه هــا هســتند‬ ‫کــه بــا مــا همــکاری می کننــد و براســاس قانــون‬ ‫تفســیری کــه اخیــرا مصــوب شــد ‪ ۳۰‬هــزار نفــر‬ ‫دیگــر بــه ایــن دامنــه اضافــه خواهــد شــد کــه مــا تــا‬ ‫دو ســال دیگــر عــاوه بــر جــذب ایــن ‪ ۲۵‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۹۷‬نفــر‪ ،‬طــی مجوزهایــی کــه دریافــت خواهیــم‬ ‫کــرد ایــن تعــداد را هــم جــذب می کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اداری و تشــکیالت وزارت امــوزش‬ ‫و پــرورش اضافــه کــرد‪ :‬تــا اخــر ســال ‪ ۱۴۰۰‬مکلف‬ ‫بــه جــذب ایــن گــروه هســتیم‪.‬وی در ارتبــاط بــا‬ ‫شــبکه خبــر بــا بیــان اینکــه اکنــون بیــش از ‪۱۳‬‬ ‫هــزار نیــروی حق التدریــس ازاد مــا را اموزشــیاران‬ ‫نهضــت ســواداموزی تشــکیل می دهنــد کــه در‬ ‫ازمــون اخیــر هــم شــرکت کردنــد‪ ،‬گفــت‪۲۴ :‬‬ ‫هــزار نفــر از اموزشــیاران در ازمــون اخیــر شــرکت‬ ‫کردنــد و هــر میــزان از انهــا کــه حدنصــاب را‬ ‫کســب کننــد وارد دوره هــای اموزشــی می شــوند‬ ‫و محدودیتــی بــرای پذیــرش از ایــن بابــت نداریــم‪.‬‬ ‫معــاون پژوهــش و برنامــه ریــزی اموزشــی ســتاد‬ ‫همکاریهــای حــوزه و امــوزش و پــرورش از نهایــی‬ ‫شــدن پذیــرش ‪ ۴۴۰‬طلبــه در ازمــون و مصاحبــه‬ ‫هــای اســتخدامی وزارت امــوزش و پــررش خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار شــفقنا‪ ،‬علیرضــا رحیمــی‬ ‫در نشســت مشــترک بــا معــاون فرهنگــی تبلیغــی و‬ ‫مدیــر اداره تبلیــغ جامعــه الزهــرا(س) کــه در ســالن‬ ‫معــاون پژوهــش و برنامــه ریــزی ســتاد همکاریهــای‬ ‫حــوزه و امــوزش و پــرورش خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫برخــی اســاتید و مدیــران حــوزوی بــر یــن باورنــد‬ ‫طلبــه اگــر کار و مهــارت معلمــی را ندانــد و نتوانــد‬ ‫تعلیــم و تربیــت دانــش امــوزان را برعهــده بگیــرد‪،‬‬ ‫بــه اهــداف تحصیــل در حــوزه نرســیده اســت‪.‬‬ ‫رحیمــی از برگــزاری نشســت هــای کارشناســی‬ ‫و تحلیلــی بــا مراکــز و مجموعــه هــای حــوزوی‬ ‫پیرامــون جمــع بنــدی و ارزیابــی حضــور طــاب و‬ ‫عــدم موفقیــت انــان در ازمــون اســتخدامی ســال‬ ‫‪ ۹۸-۹۹‬خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن نشســت هــا در رده‬ ‫کارشناســی برگــزاری و نتیجــه بــه مجموعــه هــای‬ ‫مرتبــط ارســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون بیمـه ای ســازمان تامیــن اجتماعــی ضمــن اعــام جزئیــات حقــوق‬ ‫بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی‪ ،‬گفــت‪ :‬مســتمری حداقــل بگیــران بــا ‪۳۵‬‬ ‫ســال ســابقه ‪ ۸۰‬درصــد افزایــش پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬مهــرداد قریــب‪ ،‬در نشســت دیــده بــان بــا موضــوع‬ ‫متناســب ســازی حقــوق بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی کــه در موسســه‬ ‫عالــی پژوهــش تامیــن اجتماعــی برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۹۸‬افــراد‬ ‫دارای ‪ ۳۵‬ســال ســابقه حداقــل بگیــر ‪ ۱,۶۷۰‬هــزار تومــان دریافتــی‬ ‫داشــتند کــه بــا طــرح متناســب ســازی بــه ‪ ۳‬میلیــون تومــان می رســد‬ ‫و ایــن بــه معنــی ایــن اســت کــه حقوقشــان ‪ ۸۰‬درصــد افزایــش پیــدا‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه حقــوق افــراد بــا ‪ ۳۰‬ســال ســابقه بــه ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار تومــان وبــا افزایــش ‪ ۶۸‬درصــد می رســد‪ ،‬گفــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫حقــوق افــراد بــا ‪ ۲۵‬ســال ســابقه و حداقــل بگیــر بــه ‪ ۲‬میلیــون و ‪۴۹۱‬‬ ‫هــزار تومــان یعنــی افزایــش ‪ ۵۰‬درصــدی می رســد و حقــوق افــراد بــا‬ ‫‪ ۲۰‬ســال ســابقه بــه ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۴۲۱‬هــزار و ‪ ۲۵‬درصــد رشــد خواهــد‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫معــاون بیم ـه ای ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا تاکیــد بــر اینکــه حقــوق‬ ‫افــراد بــا ‪ ۱۵‬ســال ســابقه و ‪ ۲۴‬درصــد افزایــش بــه ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۴۸‬هــزار‬ ‫تومــان می رســد‪ ،‬افــزود‪ :‬حقــوق افــراد بــا ‪ ۱۰‬ســال ســابقه حداقــل ‪۴۱‬‬ ‫درصــد و بــه ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۴۳‬هــزار تومــان می رســد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬حقــوق افــراد بــا کمتــر از ‪ ۲۰‬ســال ســابقه ‪ ۸۳۴‬هــزار‬ ‫و رشــد ‪ ۵۰‬درصــدی خواهــد داشــت و حقــوق افــراد بــا ‪ ۱۰‬ســال ســابقه‬ ‫بــه ‪ ۵۹۴‬هــزار و ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش خواهــد رســید‪.‬‬ ‫قریــب گفــت‪ :‬شــیوه ای کــه بــه اجــرا درامــد بــا عنــوان متناســب‬ ‫ســازی بــر اســاس ســنوات و میــزان پرداخــت حــق بیمــه و حقــوق ســال‬ ‫بازنشســتگی محاســبه شــده اســت‪.‬‬ ‫قاضی زاده هاشمی مطرح کرد‪:‬‬ ‫فرصت ‪ ۱۰‬روزه به دولت برای لغو مصوبه‬ ‫پرداخت یارانه مشروط به متولدین جدید‬ ‫نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا انتشــار پیامــی در صفحــه‬ ‫شــخصی خــود مصوبــه پرداخــت یارانــه مشــروط بــه متولدیــن جدیــد‬ ‫را خــاف قانــون اساســی دانســت و از دولــت خواســت ظــرف ‪ ۱۰‬روز‬ ‫ان را لغــو کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت‪ ،‬ســید امیرحســین قاضــی زاده‬ ‫هاشــمی نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی در توئیتــی در حســاب‬ ‫شــخصی خــود‪ ،‬نوشــت‪:‬‬ ‫نمونه ایــی از مطالبــه خردگرایانــه‪ ،‬جهــت دهنــده و تاثیــردار جوانــان‬ ‫انقالبــی‪.‬‬ ‫ماحصــل جمــع اوری امضــای اعتراضــی بــه مصوبــه عجیــب دولــت؛‬ ‫هیئــت تطبیــق مصوبــات دولــت در مجلــس‪ ،‬ایــن مصوبــه را بررســی و‬ ‫درنتیجــه خــاف قانــون اساســی و مغایــر بــا مصلحــت جامعــه تشــخیص‬ ‫داد‪.‬‬ ‫دولت فرصت ده روزه برای لغو این مصوبه غیرکارشناسی دارد‪.‬‬ ‫به منظور اجرای قانون بودجه ‪۹۹‬؛‬ ‫ایین نامه سامانه حقوق و‬ ‫مزایا به هیئت دولت رفت‬ ‫دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی ابالغ شد‬ ‫کارگزینــی صــادره دســتگاه اجرایــی مقصــد‪ ،‬تــا‬ ‫پایــان ســال ‪ ۱۳۹۹‬پرداخــت نمایــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس همیــن ابــاغ‪ ،‬پرداخــت مزایــای‬ ‫غیرمســتمر (از جملــه اضافــه کار‪ ،‬رفاهــی و ســایر‬ ‫پرداخت هــای پرســنلی) از تاریــخ انتقــال‪ ،‬بــر عهــده‬ ‫دســتگاه اجرایــی مقصــد (ملــی ‪ /‬اســتانی) اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬طرح صنعتی با اشتغالزایی برای بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬نفر در گیالن به بهره برداری رسید‬ ‫رئیــس ســازمان صمــت گیــان حضــور مقــام عالــی وزارت در اســتان را بــه منزلــه تاکیــد بــر‬ ‫تــداوم جهــش تولیــد و پویایــی صنعتــی گیــان دانســت و عنــوان کــرد‪ :‬میــزان ســرمایه گذاری‬ ‫پروژه هــای صنعتــی کــه امــروز همزمــان بــا ســفر مــدرس خیابانــی سرپرســت وزارت صمــت‬ ‫در گیــان افتتــاح و بــه بهره بــرداری رســید در مجمــوع بیــش از ‪ 962‬میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫کند‬ ‫دلق پــوش بــا بیــان اینکــه بــا ‪ 11‬طــرح صنعتــی کــه افتتــاح شــد زمینــه اشــتغال بیــش از هــزار و‬ ‫‪ 2‬نفــر بــه صــورت مســتقیم در گیــان فراهــم شــد تصریــح کــرد‪ :‬ســه واحــد صنعتــی در زمینــه‬ ‫قطعــات خــودرو‪ ،‬انــواع اوراق فشــرده ام دی اف‪ ،‬قطعــات کولــر اســپیلت و رونمایــی از طــرح‬ ‫داخلی ســازی قطعــات خــودرو در راســتای جهــاد خــودرو کفایــی از جملــه ایــن طرح هــا‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫جلســات دبیرخانــه ســتاد همکاریهــای حــوزه و‬ ‫امــوزش و پــرورش برگــزار شــد‪ ،‬در ســخنانی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬از برکــت انقــاب اســامی و اســناد باالدســتی‬ ‫امــروز شــاهد پوشــش تحصیلــی ‪۹۹‬درصــدی در‬ ‫مقطــع ابتدایــی‪۹۶ ،‬درصــدی متوســطه اول و قریــب‬ ‫بــه ‪۸۲‬درصــدی در متوســطه دوم هســتیم‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در ازمــون اســتخدامی ســال ‪۹۹‬‬ ‫تعــداد ‪ ۱۲‬هــزار فرصــت ثبــت نــام در قالــب هشــت‬ ‫رشــته بــر اســاس مــاده ‪ ۲۸‬ویــژه حوزویــان اعــم از‬ ‫خواهــران و بــرادران وجــود داشــت و حوزویــان‬ ‫بــرای موفقیــت در ازمــون بایــد تــاش بیشــتری‬ ‫بعمــل اورنــد‪.‬‬ ‫جزئیات افزایش‬ ‫حقوق بازنشستگان‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد؛‬ ‫رئیس سازمان صمت گیالن‪:‬‬ ‫فرهــاد دلق پــوش عصــر امــروز در جمــع خبرنــگاران از افتتــاح و بهره بــرداری ‪ 11‬طــرح‬ ‫صنعتــی بــا اشــتغالزایی هــزار و ‪ 2‬نفــر بــا حضــور سرپرســت وزارت صمــت در گیــان خبــر‬ ‫داد و اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تعــداد از طرح هــای تولیــد امــروز همزمــان بــا هفتــه ششــم پویــش‬ ‫تولید‪-‬تــداوم امیــد در گیــان مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه دســتورالعمل نحــوه‬ ‫پرداخــت حقــوق و مزایــای کارکنــان انتقالــی در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬و پیش بینــی اعتبــار مربــوط در الیحــه‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬را بــه همــه دســتگاه های‬ ‫اجرایــی ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ســازمان برنامــه و‬ ‫بودجــه‪ ،‬محمــد باقــر نوبخــت معــاون رئیس جمهــور‬ ‫و رئیــس ایــن ســازمان‪ ،‬دســتورالعمل نحــوه پرداخت‬ ‫حقــوق و مزایــای کارکنــان انتقالــی در ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫و پیش بینــی اعتبــار مربــوط در الیحــه بودجــه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را بــه همــه دســتگاه های اجرایــی ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن ابــاغ در ســال ‪ ۱۳۹۹‬هیچ گونــه‬ ‫ابالغــی بــرای جابه جایــی حقــوق و مزایــای‬ ‫کارکنــان انتقالــی‪ ،‬توســط ســازمان برنامــه و بودجــه‬ ‫کشــور و ســازمان های مدیریــت و برنامه ریــزی‬ ‫اســتان انجــام نمی گیــرد‪.‬‬ ‫گــزارش مذکــور حاکــی اســت کــه پــس از تاییــد‬ ‫انتقــال کارکنــان توســط شــورای توســعه مدیریــت‬ ‫و ســرمایه انســانی دســتگاه های اجرایــی مبــدا و‬ ‫مقصــد‪ ،‬دســتگاه اجرایــی مقصــد مکلــف بــه صــدور‬ ‫حکــم کارگزینــی بــرای کارکنــان انتقالــی اســت‪.‬‬ ‫بــه موجــب ایــن ابــاغ‪ ،‬در صــورت انتقــال کارکنــان‬ ‫رســمی و پیمانــی‪ ،‬دســتگاه اجرایــی مبــدا (ملــی‬ ‫‪ /‬اســتانی) مکلــف اســت کــه حقــوق و مزایــای‬ ‫مســتمر و عیــدی انــان را بــر اســاس احــکام‬ ‫ایــن ابــاغ تصریــح می کنــد کــه بدیهــی اســت‬ ‫مابه التفــاوت حکــم کارگزینــی صــادره در دســتگاه‬ ‫اجرایــی مقصــد بــا اخرین حکــم کارگزینــی وی در‬ ‫دســتگاه اجرایــی مبــدا (اعــم از کاهــش ‪ /‬افزایــش)‬ ‫و ســایر پرداخت هــای پرســنلی در دســتگاه اجرایــی‬ ‫مقصــد‪ ،‬در تخصیــص اعتبــار دســتگاه اجرایــی مبــدا‬ ‫و مقصــد‪ ،‬توســط ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ‪/‬‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان‪ ،‬پیش بینــی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن ابــاغ عنــوان شــده اســت کــه هــر‬ ‫گونــه اســتخدام یــا به کارگیــری نیــرو بــه عنــوان‬ ‫جایگزیــن بــرای نیروهــای انتقالــی‪ ،‬صرفــاً بــا‬ ‫رعایــت قوانیــن و مقــررات مربوطــه (اخــذ مجــوز از‬ ‫ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور و تاییــد تامیــن‬ ‫اعتبــار توســط ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور)‬ ‫امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس قانــون بودجــه ‪ ،۹۹‬بــه منظــور ســاماندهی نیــروی انســانی‬ ‫و انضبــاط مالــی‪ ،‬شــرکت هــای دولتــی موظفنــد اطالعــات کارکنــان‬ ‫رســمی‪ ،‬پیمانــی و قــرارداد کار معیــن خــود را در ســامانه ثبــت حقــوق‬ ‫و مزایــا درج کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ســازمان برنامــه و بودجــه‪،‬‬ ‫ایــن ســازمان ائیــن نامــه اجرایــی «ثبــت و بــه روز رســانی اطالعــات‬ ‫و پرداخت هــا بــه کلیــه کارکنــان دســتگاه های اجرایــی در ســامانه‬ ‫کارمنــد ایــران و ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــا» را بــا هــدف ســاماندهی‬ ‫نیــروی انســانی و کارکنــان دولــت و ایجــاد انضبــاط مالــی‪ ،‬تهیــه و‬ ‫جهــت ســیر مراحــل بررســی بــه کمیســیون امــور اجتماعــی و دولــت‬ ‫الکترونیــک هیئــت دولــت ارائــه نمــوده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت بــر اســاس بنــد (الــف) تبصــره (‪ )۲۱‬قانــون بودجــه ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬کلیــه دســتگاه های اجرایــی کــه از بودجــه عمومــی اســتفاده‬ ‫می نماینــد و شــرکت های دولتــی مربوطــه‪ ،‬بــه منظــور ســاماندهی‬ ‫نیــروی انســانی و کارکنــان دولــت و ایجــاد انضبــاط مالــی موظفنــد‬ ‫اطالعــات کارکنــان رســمی‪ ،‬پیمانــی و قــرارداد کار معیــن (مشــخص)‪،‬‬ ‫کارگــری و کارکنــان خــود را در «ســامانه کارمنــد ایــران» و «ســامانه‬ ‫ثبــت حقــوق و مزایــا» ثبــت یــا بــه روزرســانی نماینــد‪.‬‬ ‫مطابــق ایــن بنــد‪ ،‬از تیرمــاه امســال تخصیــص اعتبــار حقــوق کارکنــان‬ ‫رســمی‪ ،‬پیمانــی و قــراردادی دارای شناســه دســتگاه های اجرایــی‪،‬‬ ‫صرف ـاً بــر اســاس اطالعــات ســامانه کارمنــد ایــران صــورت می گیــرد‬ ‫ا‬ ‫باز ر کار‬ ‫هفته انهم‬ ‫با نصب اپلیکیشن بازارکار‪ ،‬فرصت های استخدامی را‬ ‫سریعتر از دیگران دریافت کنید‬ ‫جهت دریافت لینک فایل نصبی عدد ‪ 1‬را به‬ ‫‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫الن‬ ‫قیم‬ ‫ت‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ت‬ ‫وم‬ ‫ان‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫شنبه ‪ 28‬تیر ‪ 26 - 1399‬ذی القعده ‪ 18 - 1441‬جوالی ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪155‬‬ ‫هفته نامه بازار کار گیالن‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫صاحب امتیازو مدیر مسئول‪ :‬مسعود قره داغی‬ ‫تلفن تماس‪ 01333237133 :‬و ‪09119316172‬‬ ‫وبسایت هفته نامه بازارکار گیالن‪:‬‬ ‫‪www.guilanjob.ir‬‬ ‫کانال هفته نامه بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪@bazarekarw‬‬ ‫کانال سراسری بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪@bazarekar‬‬ ‫برای نصب اپلیکیشن موبایلی بازارکار عدد ‪ 1‬را به‬ ‫شماره ‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫اطالعیه جذب و عضو یابی مقطع درجه داری نیروی هوایی ارتش‬ ‫سایر فرصت های شغلی‪ :‬استخدام مامور پخش ‪ -‬استخدام نصاب‬ ‫کابینت ‪ -‬برشکار و مونتاژکار کابینت ‪ -‬مهندس کامپیوتر ‪ -‬مهندس‬ ‫صنایع چوب ‪ -‬حسابدار ‪ -‬صندوقدار ‪ -‬فروشنده ‪ -‬راننده ‪ -‬کارگر‬ ‫ سفارشگیر و سالندار رستوران ‪ -‬گرافیست ‪ -‬اپراتور ‪ -‬روکوب‪،‬‬‫خیاط و نجار مبلمان ‪ -‬پیک موتوری ‪ -‬راسته دوز ‪ -‬اتوکار ‪،‬‬ ‫زیگزاگ دوز ‪ ،‬وسط کار‪ ،‬میان دوز ‪ -‬نصاب روکش ماشین ‪ -‬نصاب‬ ‫شیشه دودی خودرو ‪ -‬بازاریاب حضوری و تلفنی ‪ -‬نمایندگی بیمه‬ ‫فراخوان جذب و عضو یابی مقطع درجه داری نیروی هوایی ارتش‬ ‫نیــروی هوایــی ارتــش ج‪.‬ا‪.‬ا جهــت تکمیــل کادر درجــه داری خــود از‬ ‫بیــن جوانــان (پســر) مومــن ‪ ،‬متعهــد و عالقه منــد بــه حرفــه نظامی گــری و‬ ‫رزمندگــی دارای روحیــه انقالبــی‪ ،‬والیتمــداری‪ ،‬سلحشــوری‪ ،‬استکبارســتیزی‪،‬‬ ‫از جان گذشــتگی‪ ،‬ایثارگــری و بســیجی‪ ،‬همــرزم می پذیــرد‪.‬‬ ‫(الف) شرایط عمومی‪:‬‬ ‫(‪ )۱‬متدین به دین مبین اسالم‪.‬‬ ‫(‪ )۲‬تابعیــت جمهــوری اســامی ایــران (ایرانــی االصــل بــودن و عــدم ســابقه‬ ‫تابعیــت بیگانــه)‪.‬‬ ‫(‪ )۳‬ایمــان بــه انقــاب اســامی و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و‬ ‫امادگــی فــداکاری در راه تحقــق اهــداف ان‪.‬‬ ‫(‪ )۴‬اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه‪.‬‬ ‫(‪ )۵‬کســانی کــه بــه عنــوان عضــو بــه نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران می پیوندنــد بایــد بــرای رزمنــده شــدن وارد شــوند و جهــت پاســداری از‬ ‫اســتقالل و تمامیــت ارضــی ‪ ،‬نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و ادامــه راه‬ ‫شــهیدان‪ ،‬امادگــی خدمــت در هــر یــک از یــگان هــای تابعــه نهاجــا متناســب بــا‬ ‫نیــاز ســازمانی را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫(‪ )۶‬شــاخصه های تدیــن ‪ ،‬انقالبــی بــودن‪ ،‬روحیــه ایثــار و فــداکاری و انگیــزه‬ ‫خدمتــی بعنــوان یــک اصــل در همــه مراحــل مــورد توجــه قــرار می گیــرد ‪.‬‬ ‫(‪ )۷‬اســتخدام افــراد بــه منظــور مرتفــع نمــودن مشــکالت اقتصــادی انــان نبــوده و‬ ‫جــذب و اســتخدام بــر اســاس نیــاز ســازمان می باشــد‪.‬‬ ‫(‪ )۸‬ســپردن تعهــد کافــی مبنــی بــر پرداخــت دو برابــر هزینــه هــای دوره اموزشــی‬ ‫در صــورت اســتعفاء یــا اخــراج برابــر قوانیــن و مقــررات ارتــش ج ‪ .‬ا ‪ .‬ا‪.‬‬ ‫(‪ )۹‬صرف ـاً از متولدیــن ذکــور اول خــرداد ‪ )۷۸/۰۳/۰۱ ( ۱۳۷۸‬الــی اخــر اســفند‬ ‫‪ )۲۹/۱۲/۸۱ ( ۱۳۸۱‬ثبــت نــام بعمــل مــی ایــد‪ .‬در صــورت انجــام خدمــت‬ ‫ســربازی مــدت خدمــت ضــرورت بــه حداکثــر ســن داوطلــب اضافــه می شــود‪.‬‬ ‫فرزنــدان شــهداء ‪ ،‬ازادگان و جانبــازان از کار افتــاده کلــی از شــرط ســن و معــدل‬ ‫معــاف مــی باشــند ‪ ( .‬ارائــه مــدرک معتبــر از بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در‬ ‫ایــن مــورد الزامــی مــی باشــد )‬ ‫(‪ )۱۰‬دارا بودن سالمت جسم و روان برابر معاینات پزشکی‪.‬‬ ‫(‪ )۱۱‬بــا توجــه بــه شــبانه روزی بــودن دوره اموزشــی ‪ ،‬صرفـاً از داوطلبــان مجــرد‬ ‫ثبــت نــام بعمــل مــی ایــد‪.‬‬ ‫(‪ )۱۲‬فقــدان محکومیــت موثــر کیفــری و محکومیــت ناشــی از اقــدام علیــه امنیــت‬ ‫کشــور‪ ،‬انقــاب و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران‪.‬‬ ‫(‪ )۱۳‬عــدم عضویــت یــا وابســتگی و هــواداری از احــزاب‪ ،‬گــروه هــا و‬ ‫ســازمان های سیاســی‪.‬‬ ‫(‪ )۱۴‬عدم معروفیت به فساد اخالقی برابر ضوابط گزینش‪.‬‬ ‫(ب)شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫(‪ )۱‬داشــتن مــدرک تحصیلــی دیپلــم متوســطه در رشــته هــای ریاضــی فیزیــک‬ ‫‪ ،‬علــوم تجربــی ‪ ،‬علــوم انســانی و علــوم معــارف اســامی بــا حداقــل معــدل کل‬ ‫‪ ۱۴‬و حداقــل معــدل کتبــی‪ ، ۱۰‬ضمن ـاً بــا توجــه بــه اینکــه دانــش امــوزان نظــام‬ ‫جدیــد در تیــر مــاه موفــق بــه اخــذ مــدرک دیپلــم مــی گردنــد لــذا مــاک ثبــت‬ ‫نــام انــان‪ ،‬کارنامــه پایــه یازدهــم (حداقــل معــدل ‪ )۱۴‬مــی باشــد بنابرایــن ایــن‬ ‫دســته از داوطلبــان در صورتــی بعنــوان پذیرفتــه نهایــی معرفــی مــی گردنــد کــه‬ ‫بتواننــد مــدرک دیپلم(قبولــی پایــه دوازدهــم) خــود را بــا حداقــل معــدل کل ‪۱۴‬‬ ‫وحداقــل معــدل کتبــی ‪ ،۱۰‬حداکثــر تــا مورخــه ‪ ۹۹/۵/۱۱‬ارائــه نماینــد‪ ،‬در غیــر‬ ‫اینصــورت از پذیــرش داوطلــب مربوطــه در هــر مرحلــه ممانعــت بعمــل مــی ایــدو‬ ‫مســئولیت عــدم احــراز شــرایط برعهــده داوطلــب مــی باشــد‪.‬‬ ‫(‪ )۲‬اســتخدام مشــمولین وظیفــه عمومــی مســتلزم ارائــه مســتندات الزم دال بــر‬ ‫رســیدگی بــه وضــع مشــمولیت انــان از اداره وظیفــه عمومــی ناجــا مــی باشــد‬ ‫(اســتخدام مشــمولین غایــب و دارنــدگان کارت معافیــت پزشــکی ممنــوع اســت‪).‬‬ ‫(‪ )۳‬سپردن تعهد خدمتی برابر مقررات ارتش جمهوری اسالمی ایران ‪.‬‬ ‫(‪ )۴‬موفقیــت در مراحــل اســتخدامی از جملــه معاینــات پزشــکی ‪ ،‬امادگــی‬ ‫جســمانی‪ ،‬صالحیــت هــای گزینشــی و‪...‬‬ ‫(‪ )۵‬نداشــتن تعهــد خدمتــی یــا اســتخدامی بــه دســتگا ه هــای دولتــی و بخــش‬ ‫خصو صی ‪.‬‬ ‫نکاتی که ضروری است داوطلبان گرامی به ان توجه کافی مبذول نمایند‪:‬‬ ‫(‪ )۱‬کلیــه پذیرفتــه شــدگان مراحــل گزینــش‪ ،‬بــر اســاس اولویــت هــای کمیتــه‬ ‫نهایــی گزینــش انتخــاب خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫(‪ )۲‬تعییــن نــوع اســتخدام (رســمی ‪ /‬پیمانــی) بــر اســاس نیــاز ســازمانی نهاجــا‬ ‫صــورت مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫(‪ )۳‬در هــر مرحلــه از گزینــش کــه مشــخص گــردد داوطلــب فاقــد شــرایط اعــام‬ ‫شــده مــی باشــد بالفاصلــه از ادامــه مراحــل گزینــش وی جلوگیــری بعمــل خواهــد‬ ‫ا مد ‪.‬‬ ‫(‪ )۴‬مــدت قــرارداد نظامیــان پیمانــی ‪ ۵‬ســال اســت لیکــن کارکنــان مربوطــه پــس‬ ‫از اتمــام دوره پیمانــی در صــورت نیــاز نهاجــا‪ ،‬تمایــل فــردی و احــراز شــرایط‬ ‫الزم‪ ،‬وفــق مقــررات جــاری از پیمانــی بــه رســمی تبدیــل وضعیــت خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫(‪ )۵‬خدمــت کارکنــان پیمانــی بــه منزلــه انجــام خدمــت دوره ضــرورت تلقــی‬ ‫گردیــده و در صورتــی کــه قبــل از خاتمــه تعهــد بــه هــر علــت از خدمــت رهــا‬ ‫شــوند برابــر قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی بــا انــان رفتــار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫(ج) امتیاز ها‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ دانــش امــوزان در طــول مــدت امــوزش کــه حداقــل یــک ســال و حداکثــر‬ ‫ان براســاس تخصــص اســتخدامیان متغیــر مــی باشــد ‪ ،‬شــبانه روزی بــوده و در‬ ‫ایــن مــدت کلیــه هزینــه هــا از قبیــل ‪ :‬وســایل کمــک اموزشــی‪ ،‬خــوراک‪،‬‬ ‫پوشــاک‪ ،‬بهداشــت و درمــان و اســکان بــه عهــده نیــروی هوایــی خواهــد بــود‬ ‫و همچنیــن ماهیانــه مبلغــی بــه عنــوان حقــوق برابــر قوانیــن و مقــررات جــاری بــه‬ ‫انــان پرداخــت خواهــد شــد‪..‬‬ ‫‪۲‬ـ کلیــه پذیرفتــه شــدگان پــس از اتمــام دوره امــوزش بــه درجــه مصــوب نائــل و‬ ‫از امتیــازات مربــوط بــه طــرح نظــام هماهنــگ پرداخــت حقــوق کارکنــان دولــت‪،‬‬ ‫وام هــای مصــوب‪ ،‬کارت حکمــت‪ ،‬بیمــه خدمــات درمانــی‪ ،‬بیمــه عمــر و ســایر‬ ‫خدمــات رفاهــی برابــر مقــررات برخــوردار خواهنــد شــد‪ .‬شــایان ذکــر اســت در‬ ‫صــورت ازدواج پــس از پایــان دوره اموزشــی‪ ،‬امتیــازات مزبــور بــه همســر و‬ ‫فرزنــدان انــان نیــز تعلــق مــی گیــرد‪.‬‬ ‫(د) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ‪ ۲‬قطعه عکس ‪ ۳×۴‬پشت نویسی شده‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ اصــل و روگرفــت گواهــی موقــت دیپلــم کــه بــه تاییــد امــوزش و پــرورش‬ ‫محــل تحصیــل رســیده باشــد‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ اصــل و روگرفــت ریــز نمــرات دیپلــم کــه بــه تاییــد امــوزش و پــرورش محــل‬ ‫تحصیــل رســیده باشــد‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ اصل شناسنامه و یک سری روگرفت از تمامی صفحات ‪.‬‬ ‫‪۵‬ـ اصل و روگرفت کارت ملی یا ابالغیه شماره ملی ‪.‬‬ ‫‪۶‬ـ اصــل و روگرفــت کارت پایــان خدمــت یــا گواهــی اشــتغال بــه خدمــت یــا‬ ‫برگــه اعــزام بــه خدمــت یــا گواهــی اشــتغال بــه تحصیــل ‪.‬‬ ‫‪ -۷‬واریــز مبلــغ ‪ ۷۰۰ /۰۰۰‬ریــال ( هفتصــد هــزار ریــال) بــه حســاب‬ ‫‪ ۵۱۵۱۵۷۹۱۰۰۰۰۵‬بــه نــام تمرکــز وجــوه درامــد از جــذب دانشــجو افســری‬ ‫نهاجــا و ارائــه اصــل برگــه واریــزی در زمــان ثبــت نــام‪( .‬ضمن ـاً مبلــغ واریــزی‬ ‫قابــل اســترداد نمــی باشــد)‬ ‫‪۸‬ـ خانــواده درجــه یــک شــهداء ‪ ،‬جانبــازان ‪ ،‬ازادگان ‪ ،‬فرزنــدان کارکنــان‬ ‫نیروهــای مســلح و داوطلبــان عضــو بســیج فعــال بایســتی هنــگام ثبــت نــام اصــل‬ ‫و روگرفــت نامــه معتبــر از مراجــع ذیصــاح دال بــر مشــمولیت خــود را ارائــه‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -۹‬ارائــه تصاویــر اســکن شــده شناســنامه‪ ،‬کارت ملــی‪ ،‬وضعیــت ســربازی‪،‬‬ ‫مــدارک تحصیلــی و نامــه مربــوط بــه امتیــازات مصــوب (فرزنــدان» شــهید ‪،‬‬ ‫جانبــاز‪ ،‬ازاده ‪ ،‬نظامــی»و بســیج فعــال ) در قالــب لــوح فشــرده بــه مســئول دفتــر‬ ‫اســتخدام (هــر کــدام از تصاویــر اســکن شــده بــا پســوند ‪ *.JPG‬و حداکثــر‬ ‫ظرفیــت ‪۲۰۰‬کیلــو بایــت )‬ ‫* شــایان ذکــر اســت اصــل مــدارک ارائــه شــده جهــت ثبــت نــام‪ ،‬صرفــاً بــه‬ ‫منظــور رویــت مســئولین دفاتــر اســتخدام مــی باشــد و پــس از بررســی در زمــان‬ ‫ثبــت نــام عین ـاً بــه داوطلبیــن اعــاده مــی گــردد‪.‬‬ ‫(ه) نحوه ثبت نام‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ داوطلبــان الزم اســت بــا همــراه داشــتن اصــل و روگرفــت مــدارک خواســته‬ ‫شــده از تاریــخ ‪ ۱۴/۴/۹۹‬الــی‪ ۱۴/۵/۹۹‬ایــام هفتــه از ســاعت (‪ ۸:۰۰‬الــی ‪)۱۳:۰۰‬‬ ‫و دوشــنبه ها و پنج شــنبه ها ســاعت (‪ ۸:۰۰‬الــی ‪ )۱۱:۰۰‬بــه یکــی از حوزه هــای‬ ‫ثبــت نــام مــورد اشــاره زیــر مراجعــه و پــس از تحویــل مــدارک نســبت بــه ثبــت‬ ‫نــام اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ :‬در صــورت تکمیــل ظرفیــت قبــل از اتمــام تاریــخ مزبــور‪ ،‬ثبــت نــام‬ ‫متوقــف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ثبــت نــام بصــورت حضــوری اســت ‪ ،‬لــذا بــه مدارکــی کــه از طریــق اداره‬ ‫پســت ارســال گــردد‪ ،‬ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫(و) نشانی محل های ثبت نام‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تهــران ‪ :‬خ پیــروزی ‪ ،‬جنــب متــروی پیروزی‪،‬روبــروی ســتاد نهاجــا‪ ،‬فرماندهــی‬ ‫قرارگاه پشــتیبانی نهاجا(پرســنلی)‪ -‬شــماره تمــاس‪۰۲۱۳۳۳۴۶۰۷۲:‬‬ ‫‪ -۲‬شــیراز ‪ :‬درب اول پایــگاه – جنــب تــاالر پــارس – دفتــر اســتخدام – تلفــن‬ ‫‪۰۷۱۳۷۲۰۹۳۵۷:‬‬ ‫‪ -۳‬اصفهــان ‪ :‬خیابــان گلخانــه‪ ،‬چهــارراه نیــروی هوایی‪،‬جنــب مســجد امــام‬ ‫خمینــی (ره ) ‪ ،‬دفتــر اســتخدام – تلفــن ‪۰۳۱۳۴۱۳۳۹۲۳:‬‬ ‫‪ -۴‬تبریــز ‪ :‬میــدان اذربایجــان – پایــگاه هوایــی شــهید فکــوری – دفتــر اســتخدام–‬ ‫تلفن ‪۰۴۱۳۱۴۲۵۶۷۳:‬‬ ‫‪ -۵‬همــدان ‪:‬شهرســتان کبــودر اهنــگ – پایــگاه هوایــی شــهید نــوژه – ســاختمان‬ ‫هتــل – جنــب دفتــر ســازمان خدمــات درمانــی نیروهــای مســلح ‪ -‬دفتــر اســتخدام‬ ‫– تلفــن ‪۰۸۱۳۵۵۵۲۷۲۴:‬‬ ‫‪ -۶‬دزفــول ‪ :‬پایــگاه وحدتــی – بیــن دزفــول و اندیمشــک – دفتــر اســتخدام–‬ ‫تلفــن ‪۰۹۱۶۶۴۳۷۳۰۱-۰۶۱۴۲۴۲۰۳۲۹ :‬‬ ‫‪ - ۷‬بوشــهر‪ :‬پایــگاه هوایــی شــهید یاســینی – میــدان شــهدای پایــگاه – درب‬ ‫جنوبــی پایــگاه – دفتــر اســتخدام– تلفــن ‪۰۷۷۳۱۵۴۸۳۰۰‬‬ ‫‪ -۸‬بنــدر عبــاس ‪ :‬بلــوار علــی ابــن ابیطالــب(ع) – پایــگاه شــهید عبدالکریمــی –‬ ‫جنــب ســالن مهمــان‪ -‬دفتــر اســتخدام– تلفــن ‪۰۹۳۶۹۱۴۹۴۶۹ - ۰۷۶۳۲۱۵۲۶۱۰:‬‬ ‫‪ -۹‬محمودابــاد‪ :‬کیلومتــر‪ ۶‬جـــاده محمودابـــاد بــه فریدونکنـــار – روبــروی‬ ‫روســـتای دریاســر – مجتمــع اموزشــی نجـــات خدمــه – دفتــر اســتخدام نیــروی‬ ‫هوایــی – تلفــن‪۰۲۱۳۵۷۴۴۴۴۱ :‬‬ ‫‪ -۱۰‬کرمــان – خیابــان شــهید مصطفــی خمینــی(ره)‪ -‬کوچــه شــماره ‪ – ۱۰‬دفتــر‬ ‫اســتخدام ‪ -‬تلفــن ‪۰۳۴۳۲۸۲۲۳۷۳:‬‬ ‫‪ -۱۱‬مشــهد‪ :‬انتهــای خیابــان فداییــان اســام (نخریســی)– روبــروی دفتــر مرکــزی‬ ‫متــرو ‪-‬دفتــر اســتخدام منطقــه پدافنــد هوایــی شــمال شــرق –‬ ‫جنــب بانــک ســپه – تلفــن ‪۰۵۱۳۳۴۴۲۸۲۸ :‬‬ ‫‪ -۱۲‬کرمانشــاه‪ :‬بلــوار شــهید کشــوری – بعــد از ترمینــال کاویانــی ‪ -‬نرســیده بــه‬ ‫میــدان امــام خمینــی(ره)‪ -‬دفتــر اســتخدام‬ ‫‪ -۱۳‬چابهــار‪ :‬شهرســتان کنــارک ‪ -‬روبــروی دادگســتری‪ -‬درب ورودی پایــگاه‬ ‫شــهید بــرادران دل حامــد‪ -‬دفتــر اســتخدام ‪ -‬تلفــن‪۰۵۴۳۱۹۲۷۰۴۲ :‬‬ ‫‪ -۱۴‬امیدیــه‪ :‬جــاده امیدیــه رامشــیر – قبــل از شهرســتان رامشــیر – پایــگاه‬ ‫مقــدم شــهید اردســتانی‪ -‬درب جبهــه‪ -‬هتــل ســتاره‪ -‬دفتــر اســتخدام‪ -‬تلفــن ‪:‬‬ ‫‪۰۶۱۴۳۵۹۹۱۲۹‬‬ ‫‪ -۱۵‬بیرجنــد – کیلومتــر ‪ ۲‬جــاده بیرجنــد مشــهد – روبــروی شــرکت نفــت –‬ ‫دفتــر اســتخدام پایــگاه هوایــی شــهید حســینی بیرجنــد‪ -‬تلفــن‪۰۵۶۳۲۳۲۱۴۹۴ :‬‬ ‫(ز) زمان و مکان برگزاری ازمون ورودی‪:‬‬ ‫چگونگی برگزاری ازمون بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬در‬ ‫صــورت برگــزاری ازمــون مراتــب متعاقبـاً از طریــق ســایت هــای اجــاو نهاجــا و‬ ‫دفاتــر اســتخدامی اطــاع رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫زبــان انگلیســی ‪ ،‬زبــان و ادبیــات فارســی ‪ ،‬دیــن و‬ ‫مواد امتحانی ‬ ‫زندگــی ‪ ،‬ریاضــی ‪ ،‬رایانــه ‪ ،‬ازمــون هــوش و اطالعــات عمومــی در ســطح‬ ‫مقطــع متوســطه‬ ‫هفته نامه‬ ‫بازارکار گیالن را‬ ‫انالیــن بخوانیــد‬ ‫‪www.magland.ir‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار گیلان

هفته نامه بازار کار گیلان 224

هفته نامه بازار کار گیلان 224

شماره : 224
تاریخ : 1401/11/01
هفته نامه بازار کار گیلان 223

هفته نامه بازار کار گیلان 223

شماره : 223
تاریخ : 1401/10/17
هفته نامه بازار کار گیلان 222

هفته نامه بازار کار گیلان 222

شماره : 222
تاریخ : 1401/09/26
هفته نامه بازار کار گیلان 221

هفته نامه بازار کار گیلان 221

شماره : 221
تاریخ : 1401/09/14
هفته نامه بازار کار گیلان 220

هفته نامه بازار کار گیلان 220

شماره : 220
تاریخ : 1401/08/21
هفته نامه بازار کار گیلان 219

هفته نامه بازار کار گیلان 219

شماره : 219
تاریخ : 1401/08/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!