هفته نامه بازار کار گیلان شماره 142 - مگ لند

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 142

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 142

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 142

‫ا‬ ‫باز ر کار‬ ‫هفته انهم‬ ‫با نصب اپلیکیشن بازارکار‪ ،‬فرصت های استخدامی را‬ ‫سریعتر از دیگران دریافت کنید‬ ‫جهت دریافت لینک فایل نصبی عدد ‪ 1‬را به‬ ‫‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫شنبه ‪ 30‬فروردین ‪ 24 - 1399‬شعبان ‪ 18 - 1441‬اوریل ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪142‬‬ ‫معاون اقتصادی رئیس جمهور اعالم کرد؛‬ ‫شرایط دریافت تسهیالت‬ ‫واحدهای تولیدی و خدماتی‬ ‫?‬ ‫️⚪‬ ‫هفته نامه‬ ‫بازارکار گیالن را‬ ‫انالیــن بخوانیــد‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫عضو کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫کمبود ‪ ۴۰‬هزار مشاوره اموزشی کارازموده در مدارس‬ ‫معاون امور تعاون وزارت تعاون خبر داد؛‬ ‫وام ‪ ۵۰۰‬میلیون تومانی بدون وثیقه برای‬ ‫تعاونی های تولیدکننده اقالم بهداشتی‬ ‫معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تشریح کرد‪:‬‬ ‫اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی از «مهدهای‬ ‫کودک» در مدت زمان شیوع بیماری کرونا‬ ‫?‬ ‫رئیس سازمان سنجش و اموزش کشور اعالم کرد‪:‬‬ ‫امکان تغییر حوزه امتحانی برای‬ ‫داوطلبان سه ازمون کلیدی ‪۹۹‬‬ ‫?‬ ‫? احکام سال ‪ ۹۹‬بازنشستگان کشوری صادر شد‬ ‫?‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر انبار ‪ /‬سرپرست انبار‬ ‫مدیرفروش‪/‬سرپرست فروش‪/‬‬ ‫کارشناس فروش‪/‬پروموتر‬ ‫اقا‬ ‫ترجیحا ً تحصیالت دانشگاهی و سابقه کار مرتبط در انبار‬ ‫اقا ‪ -‬پروموتر‬ ‫(خانم)‬ ‫تحصیالت دانشگاهی و سابقه کار مرتبط و اشنا به مناطق گیالن‬ ‫‪3‬‬ ‫مسئول واحد تولید و بسته بندی‬ ‫اقا‬ ‫تحصیالت دانشگاهی کارشناسی و باالتر صنایع غذایی ‪ -‬دارای سابقه کار مرتبط ‪ -‬حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫‪4‬‬ ‫کارمند واحد ‪IT‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سرپرست توزیع‬ ‫خانم‬ ‫تحصیالت دانشگاهی کارشناسی و باالتر کامپیوتر و ‪- IT‬ترجیحا سابقه کار در شرکت پخش‬ ‫‪6‬‬ ‫راننده لیفتراک یدک‬ ‫اقا‬ ‫ترجیحا تحصیالت دانشگاهی واشنا به مناطق گیالن و دارای تجربه کار مرتبط‬ ‫اقا‬ ‫حداقل دیپلم و دارای گواهینامه لیفتراک و تجربه کاری مرتبط‬ ‫راننده ایسوزو ‪ 6‬تن ‪ 5/‬تن ‪ -‬مامور‬ ‫راننده دارای تحصیالت دیپلم به باالو گواهینامه رانندگی مرتبط ‪-‬‬ ‫اقا‬ ‫‪7‬‬ ‫توزیع‬ ‫مامورتوزیع تحصیالت دانشگاهی و سابقه کار‬ ‫شرایط پرداخت ‪ :‬حقوق طبق قانون کار ‪ +‬بن و خواربار ‪ +‬بیمه تامین اجتماعی ‪ +‬بیمه تکمیلی درمانی ‪+‬‬ ‫پورسانت حرفه ای ویژه فروش ‪ +‬کمک هزینه ایاب و ذهاب ویژه فروش ‪ +‬جوایز نقدی ارزنده‬ ‫واجدین شرایط‪ ،‬حضورا ً با در دست داشتن یک قطعه عکس برای تکمیل فرم استخدامی همه روزه‬ ‫به غیر از جمعه ها فقط (ازساعت ‪ 10:00‬الی ‪ ) 14:00‬به ادرس مندرج در اگهی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ادرس ‪ :‬جاده رشت به انزلی‪-‬بعداز کارخانه پوشش‪-‬روبروی نمایندگی سایپا‪-‬جنب پمپ بنزین عبداله زاده‬ ‫‪ - 33705654‬شماره موبایل ‪( 09112320913‬واحد منابع انسانی ) ادرس پست الکترونیکی جهت ارسال رزومه ‪narintak.pakhsh@yahoo.com :‬‬ ‫شــرکت معتبــر پخــش مــواد غذایــی‬ ‫و بهداشــتی (بازرگانــی موســی پــور)‬ ‫بــا ســبد کاالیــی ‪ ۲۰۰۰‬قلــم داروگــر‪،‬‬ ‫مینــو‪ .‬شــیرین عســل‪ .‬گلرنــگ‪ .‬پریــل‬ ‫و پرســیل‪ ،‬حبوبــات‪ ،‬پنیــر‪ ،‬گردو‪ ،‬ســن‬ ‫ایــچ تکدانــه‪ ،‬بزرگمهــر‪ ،‬خــرم‪ ،‬عقــاب‪،‬‬ ‫کامبیــز‪ ،‬زر و مانــا‪ ،‬جوادیــان‪ ،‬اناتــا‪،‬‬ ‫چــی تــوز‪ ،‬رانــی‪ ،‬ریلکــس‪ ،‬خرمــا‪ ،‬کــره‪،‬‬ ‫ایســتک‪ ،‬کمپــوت انانــاس‪ ،‬ســافتلن‪،‬‬ ‫مزایــا‪ :‬حقــوق قانــون کار‪ ،‬پورســانت‬ ‫میانگیــن یــک درصــد از کل فــروش‪،‬‬ ‫هزینــه ایــاب و ذهــاب‪ ،‬بیمــه تامیــن‬ ‫ا جتما عــی‬ ‫به دو نفر فروشنده خانم جهت همکاری در‬ ‫فروشگاه ملودی نیازمندیم‬ ‫ادرس رشت خیابان مطهری بعد از مسجد چهار‬ ‫برادران روبروی بانک ملت فروشگاه ملودی‬ ‫‪09389962733‬‬ ‫به تعدادی چرخکار ماهر خانم یا اقا جهت‬ ‫همکاری در تولیدی لباس واقع در رشت‬ ‫(گلباغ نماز) با درصد باال نیازمندیم‬ ‫‪ 09113334057‬و ‪01333722146‬‬ ‫به تعدادی موتور سوار با موتور جهت‬ ‫کار در پیک با سابقه نامی جهت کار با‬ ‫درامد بسیار باال نیازمندیم‬ ‫‪09115630300‬‬ ‫صندوق بین المللی پول اعالم کرد؛‬ ‫رشد ‪ 2/7‬درصدی نرخ بیکاری‬ ‫ایران زیر سایه کرونا‬ ‫‪ 31‬فروردین اخرین مهلت اعالم تمایل پیامکی به دریافت وام یک میلیون تومانی‬ ‫شرکت پخش و بسته بندی نارین تک کاسپین‬ ‫روغــن اویــا‪ ،‬و‪ ...‬جهــت تکمیــل کادر‬ ‫فــروش خــود در ســطح اســتان گیــان‬ ‫از افــراد واجــد الشــرایط دعــوت بــه‬ ‫عمــل مــی اورد‪.‬‬ ‫?‬ ‫جزئیات تمدید و اعتباربخشی به دفترچه های بیمه‬ ‫شرکت نارین تک کاسپین نماینده انحصاری تک ماکارون ‪ ,‬یونیلیور و چندین برند معتبر در استان گیالن‬ ‫جهت تکمیل الین جدید مجموعه از افراد بومی واجد شرایط زیر استخدام مینماید‬ ‫‪2‬‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫الن‬ ‫‪ 25‬فروردین‬ ‫شــرایط متقاضیــان‪ :‬فــن بیــان و روابــط‬ ‫عمومــی بــاال‪ ،‬شــرایط ســنی زیــر ‪ ۳۵‬ســال‪،‬‬ ‫تحصیــات حداقــل دیپلــم‬ ‫متقاضیــان جهــت مصاحبــه حضــوری‬ ‫روزهــای شــنبه تــا پنجشــنبه ســاعت‬ ‫‪ ۹‬الــی ‪ ۱۳‬بــه نشــانی زیــر مراجعــه‬ ‫فرماینــد‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬رشــت خیابــان عرفــان کوچــه‬ ‫عرفــان ‪۴‬‬ ‫‪09111395699‬‬ ‫گروه تولیدی دلنواز با داشتن بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫قلم کاالهای تولیدی خود و چندین برند انحصاری از‬ ‫بازاریابان متعهد و باانگیزه‪ ،‬دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مزایا‪ :‬حقوق ثابت و مزایای قانون کار‪ ،‬پورسانت عالی‪ ،‬بیمه‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬حق ایاب و ذهاب‪ ،‬عیدی و سنوات طبق‬ ‫قانون کار حداقل‪ ،‬دریافتی از ماه دوم ‪ ۳‬میلیون تومان‬ ‫متقاضیان می توانند همه روزه به ادرس رشت کیلومتر‬ ‫‪ ۱۰‬جاده تهران بعد از دانشگاه گیالن ‪ ۵۰۰‬متر قبل از‬ ‫پل راه اهن روبروی پرورش ماهی شهید انصاری مراجعه‬ ‫نمایند یا با شماره های زیر تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‪01333690708 - 09119892141‬‬ ‫به تعدادی بازاریاب خانم‬ ‫جهت فروش عطر به صورت نیمه وقت همراه با‬ ‫ایاب و ذهاب با حقوق ماهیانه ‪+ 1,250,000‬‬ ‫پورسانت عالی در رشت نیازمندیم‬ ‫‪09382982288 - 09112328207‬‬ ‫شرکت‬ ‫ادرین ادرین‬ ‫پخش پخش‬ ‫قائمقائم‬ ‫شرکت‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش خود اقدام به استخدام نیروی جوان خانم و اقا‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش خود اقدام به استخدام نیروی جوان خانم و اقا در‬ ‫است‬ ‫نمودهاست‪.‬‬ ‫فعلینموده‬ ‫شرایط فعلی‬ ‫در شرایط‬ ‫عالقمندان از حقوق ثابت ‪ ،‬پورسانت و همچنین انواع بیمه برخوردار‬ ‫خواهند بود‬ ‫ادرس ‪ :‬کیلومتر ‪ 10‬جاده رشت به تهران‬ ‫ادرس‪ :‬کیلومتر ‪ 10‬جاده رشت به تهران‬ ‫بیشترباباشماره‬ ‫اطالعات بیشتر‬ ‫برای‬ ‫فرمایید ‪:‬فرمایید‪:‬‬ ‫حاصلحاصل‬ ‫تماستماس‬ ‫ذیلذیل‬ ‫هایهای‬ ‫شماره‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬ ‫‪33696246‬‬ ‫‪-33696309‬‬ ‫‪33696309 +-33696294‬‬ ‫‪33696294+-09024586046‬‬ ‫‪09024586046‬‬ ‫‪33696246 +‬‬ ‫عالقه مندان از حقوق ثابت ‪ ،‬پورسانت و همچنین انواع بیمه برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫شرکت برنوتی‬ ‫شرکت دامیاران(ماسو)‬ ‫جهت تکمیل کادرسایت فروش خود در سال ‪ ۹۹‬برای گسترش فروش خود‪ ،‬اماده همکاری با‬ ‫به نیروی بازاریاب (ویزیتور) نیازمند میباشد یک سرپرست با سابقه کار و اشنا به مسیر های‬ ‫مزایا‪ :‬حقوق اداره کار‪ ،‬ایاب وذهاب‪ ،‬هزینه غذا‪ ،‬بیمه‬ ‫رشت‪ ،‬غرب و حومه‪ ،‬میباشد‬ ‫تامین اجتماعی وتکمیلی‪ ،‬هزینه مکالمه‪ ،‬پاداش و‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره‬ ‫پورسانت‪ ،‬دادن اموزش بازاریابی برای افراد عالمند و ‪...‬‬ ‫‪ 09118340797‬از ساعت‬ ‫مراجعه حضوری به دفتر شرکت به ادرس‪:‬‬ ‫‪ 9‬صبح الی‪ 16‬عصر تماس حاصل نمایند‬ ‫انبار شرکت رشت کیلومتر ‪ ۴‬جاده تهران فرش‬ ‫گیالن سابق خیابان دوم شرکت شکالت برنوتی‬ ‫‪09129578771‬‬ ‫استخدام چرخکار و وسط کار حرفه ای‬ ‫شرکت دامیاران (ماسو)‬ ‫در زمینه تولید انواع البسه کار و نظامی‬ ‫برای گسترش ناوگان توزیع خود اماده به‬ ‫همکاری با تعدادی راننده به همراه‬ ‫نیسان یخچال دار میباشد‬ ‫پرداخت حقوق به صورت هفتگی‬ ‫متقاضیان می توانند با شماره‬ ‫‪ 09197033453‬تماس حاصل نمایند‬ ‫واحد بازرگانی‬ ‫مجتمع پل گیالن ‪،‬‬ ‫جهت تکمیل نیروی‬ ‫انسانی خود از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی (‬ ‫مدیرمالی)‬ ‫شرایط احراز ‪:‬‬ ‫خانم ‪ /‬اقا‬ ‫اشنا به امور مالیاتی‬ ‫حداقل دارای ‪۵‬‬ ‫سال سابقه ی کاری‬ ‫اشنا به امور‬ ‫حسابداری‬ ‫فروشگاهی‬ ‫داشتن دانش و‬ ‫مهارت مورد نیاز‬ ‫جهت تحلیل امور‬ ‫مالی‬ ‫شرایط همکاری ‪:‬‬ ‫حقوق مناسب‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫اضافه کار‬ ‫محل کار ‪ :‬رشت‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫(کارشناس فروش‬ ‫تلفنی)‬ ‫شرایط احراز ‪:‬‬ ‫خانم‬ ‫دارای سابقه ی کاری‬ ‫مرتبط با فروش‬ ‫تسلط به اصول‬ ‫مدیریت فروش‬ ‫برقراری ارتباط موثر‬ ‫و مستمر با مشتریان‬ ‫از طریق تلفن‬ ‫اجرا و کنترل برنامه‬ ‫های فروش‬ ‫تهیه گزارشات‬ ‫فروش و پشتیبانی‬ ‫فروش‬ ‫یک شرکت تولیدی پوشاک معتبر‬ ‫به تعدادی چرخکار و وسط کار‬ ‫ماهر و با سابقه نیازمند است ‪.‬‬ ‫کار دائم ‪ -‬بیمه ‪ -‬سرویس ‪ -‬حقوق مکفی‬ ‫️ ‪01333610480 - 01333620413‬‬ ‫شرایط همکاری ‪:‬‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫پاداش فروش‬ ‫دو شیفت‬ ‫محل کار ‪ :‬رشت‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫(کارشناس فروش)‬ ‫شرایط احراز ‪:‬‬ ‫خانم‬ ‫دارای سابقه ی کاری‬ ‫مرتبط با فروش‬ ‫تسلط به اصول‬ ‫مدیریت فروش‬ ‫اجرا و کنترل برنامه‬ ‫های فروش‬ ‫تهیه گزارشات‬ ‫فروش و پشتیبانی‬ ‫فروش‬ ‫دارای مهارت ارتباطی‬ ‫قوی و برخورداری‬ ‫از روحیه مشتری‬ ‫مداری‬ ‫شرایط همکاری ‪:‬‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫پاداش فروش‬ ‫دو شیفت‬ ‫محل کار ‪ :‬الهیجان‬ ‫متقاضیان واجد‬ ‫شرایط می توانند‬ ‫رزومه خود را ارسال‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ارسال رزومه به‬ ‫ادرس ایمیل‬ ‫@‪poulgilan.estekhdam‬‬ ‫‪gmail.com‬‬ ‫‪ .2‬ارسال مشخصات‬ ‫به واتس اپ‬ ‫‪09119388681‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بازار کار‬ ‫شنبه ‪ 30‬فروردین ‪ 24 - 1399‬شعبان ‪ 18 - 1441‬اوریل ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪142‬‬ ‫معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی‪:‬‬ ‫‪ ۴۰‬هزار خانواده زن سرپرست در صف‬ ‫دریافت مستمری بهزیستی‬ ‫معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــه تحــت پوشــش بــودن ‪ ۲۴۵‬هــزار‬ ‫خانــوار زن سرپرســت از ســوی ایــن ســازمان اعــام کــرد‪ ۴۰ :‬هــزار خانــواده زن سرپرســت در‬ ‫صــف دریافــت مســتمری بهزیســتی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫حبیــب اهلل مســعودی فریــد در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود‪ :‬سالهاســت کــه توانمندســازی‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار انجــام مــی شــود و اکنــون نیــز روی برنامــه پیشــگیری از زن سرپرســت‬ ‫شــدن خانوارهــا کار مــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد علــلِ زن سرپرســت بــودن خانــواده هــا‪ ،‬درگذشــت‬ ‫همســر اســت؛ مهمتریــن علــت مــرگ و میــر شــوهران ایــن زنــان نیــز بیمــاری هــای قلبــی و عروقی‪،‬‬ ‫ســرطان و تصادفــات اســت اگــر بتوانیــم روی ایــن عوامــل کار کنیــم یــا اینکــه حداقــل ســن‬ ‫مــرگ را از طریــق راهکارهایــی ماننــد شناســایی بــه موقــع ســرطان هــا و کاهــش تصادفــات جــاده‬ ‫ای بــه تاخیــر بیاندازیــم‪ ،‬وضعیــت خانــواده هــا بهتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت‪ :‬سیاســت هــای تامیــن اجتماعــی فراگیــر‬ ‫اســت و اگــر بتوانیــم سیاســت هــای فراگیــر بیمــه ای را بــه کار گیریــم تــا هــر فــرد شــاغلی هنــگام‬ ‫مــرگ‪ ،‬حقوقــی بــه خانــواده اش ش تعلــق گیــرد‪ ،‬وضعیــت خانــواده هــای زن سرپرســت بهتــر مــی‬ ‫شــود امــا متاســفانه ایــن افــراد اگــر هنــگام مــرگ در اســتخدام دولتــی و لشــگری نبــوده یــا تحــت‬ ‫پوشــش بیمــه نباشــند انــگاه در شــرایط ســختی قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫مســعودی فریــد تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر بیمــه هــای اجتماعــی فراگیــر شــوند انــگاه از «زن سرپرســت‬ ‫شــدن خانــواده» پیشــگیری مــی شــود و فشــار کمتــری بــه نهادهــای حمایتــی ماننــد بهزیســتی وارد‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ ۲۴۵ :‬هــزار زن سرپرســت خانــواده بــا افــراد تحــت تکفــل خــود تحــت پوشــش‬ ‫بهزیســتی هســتند و بیــش از ‪ ۴۰‬هــزار خانــواده پشــت نوبــت داریــم کــه در صــورت تامیــن منابــع‪،‬‬ ‫تحــت پوشــش قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫مســعودی فریــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر هــر خانــواده زن سرپرســت را بــه طورمیانگیــن ســه نفــر در‬ ‫نظــر بگیریــم بــرای تحــت پوشــش قــرار گرفتــن ‪ ۴۰‬هــزار خانــوار پشــت نوبتــی بــرای مســتمری‬ ‫ماهانــه ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان حداقــل بــه ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬میلیــارد تومــان نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بایــد توجــه داشــت کــه قــرار گرفتــن زنــان سرپرســت خانــوار تحــت پوشــش‬ ‫بهزیســتی بــه هزینــه هــای دیگــری نیــاز دارد بــه طورمثــال انهــا ســرمایه کار و ودیعــه مســکن مــی‬ ‫خواهنــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش‪:‬‬ ‫امکان تغییر حوزه امتحانی‬ ‫برای داوطلبان سه ازمون کلیدی ‪۹۹‬‬ ‫رئیــس ســازمان ســنجش اموزش کشــور از امــکان تغییــر حــوزه امتحانــی بــرای داوطلبــان کنکــور‬ ‫کارشناســی ارشــد و دکتــری خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر ابراهیــم خدایــی‪ ،‬رییــس ســازمان ســنجش امــوزش کشــور در ایــن خصوص‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬یــک ســری از داوطلبــان ممکــن اســت بخواهنــد حــوزه امتحانــی خــود را بــه لحــاظ رفــت‬ ‫و امدهــا تغییــر دهنــد و هفتــه اول اردیبهشــت مــاه اطالعیــه ای صــادر خواهــد شــد تــا کســانی کــه‬ ‫می خواهنــد ویرایــش اطالعــات داشــته باشــند بتواننــد ان را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬طبیعتاً تسهیالتی نیز برای ثبت نام هم در انجا دیده می شود‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی رئیس جمهور اعالم کرد‪:‬‬ ‫شرایط دریافت تسهیالت‬ ‫واحدهای تولیدی و خدماتی‬ ‫معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور دربــاره شــرایط دریافــت تســهیالت مقابلــه بــا کرونــا گفــت‪:‬‬ ‫مــاک اعطــای ایــن تســهیالت بــه بنگاه هــا حفــظ اشــتغال اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از خبرگــزاری انــا‪ ،‬محمــد نهاوندیــان در تشــریح جزئیــات تســهیالت‬ ‫پرداختــی بــه واحدهــای تولیــدی و خدماتــی و ســایر کســب و کارهــا گفــت‪ :‬تصمیــم گرفــت شــد‬ ‫کــه مــاک پرداخــت تســهیالت بــه کســب و کارهــا و واحدهــای تولیــدی کارگــر باشــد‪ .‬بــه ایــن‬ ‫معنــا کــه بــه تناســب تعــداد کارگــری کــه هــر واحــد داشــته تســهیالت دریافــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مراکــزی بــه الــزام دولــت تعطیــل شــده اند معــادل ‪ ۱۶‬میلیــون تومــان بــه ازای هــر‬ ‫کارگــر دریافــت می کننــد‪ .‬بنگاه هــای دســته دوم بــه دلیــل تبعــات طبیعــی شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫تعطیــل شــده اند بــه ازای هــر کارگــر ‪ ۱۲‬میلیــون تومــان پرداخــت خواهــد شــد کــه در دســته اول ‪۵۰‬‬ ‫درصــد و در دســته دوم ‪ ۷۰‬درصــد بایــد بــه دســتمزد اختصــاص پیــدا کنــد و شــرط ایــن پرداخــت‬ ‫بــه کارمنــد و کارگــر پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫نهاوندیــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۵۰‬درصــد در دســته اول و ‪ ۳۰‬درصــد باقی مانــده در دســته‬ ‫دوم نیــز بــرای هزینه هــای ثابــت و عملیاتــی ماننــد اجــاره و اب و بــرق و مــواد اولیــه اختصــاص پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪ .‬مــاک اعطــای ایــن تســهیالت بــه بنگاه هــا حفــظ اشــتغال اســت‪.‬‬ ‫سازمان جهانی کار اعالم کرد‪:‬‬ ‫بیش از یک میلیارد نفر با خطر بیکاری‬ ‫یا کاهش شدید دستمزد رو به رو هستند‬ ‫ســازمان جهانــی کار اعــام کــرد کــه در پــی اعمــال تدابیــر مقابلــه بــا ویــروس کرونــا و‬ ‫محدودیــت بــرای کســب و کارهــا‪ ،‬بیــش از یــک میلیــارد نفــر در جهــان بــا خطــر بیــکاری یــا‬ ‫کاهــش شــدید دســتمزد رو ب ـه رو هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا بــه نقــل از بی بی ســی‪ ،‬ســازمان جهانــی کار مســتقر در ژنــو اعــام کــرد کــه‬ ‫در پــی اعمــال تدابیــر مقابلــه بــا ویــروس کرونــا و محدودیــت بــرای کســب و کارهــا‪ ،‬بیــش‬ ‫از یــک میلیــارد نفــر در جهــان بــا خطــر بیــکاری یــا کاهــش شــدید دســتمزد رو بـه رو هســتند‪.‬‬ ‫ایــن ســازمان همچنیــن شــیوع ویــروس کرونــا را بدتریــن بحــران جهانــی پــس از جنــگ‬ ‫جهانــی دوم اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫دولت هــای سراســر جهــان در چارچــوب تدابیــر مقابلــه بــا ویــروس کرونــا کســب و کارهــا را‬ ‫تعطیــل یــا محــدود کــرده و از نیــروی کار خــود خواســته اند در خانــه بماننــد‪ .‬ســازمان جهانــی‬ ‫کار اعــام کــرده اســت کــه ایــن تصمیــم تاکنــون روی ‪ ۳۸‬درصــد از نیــروی کار در ســطح‬ ‫جهــان تاثیــر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫مرکز ازمون جهاد دانشگاهی برگزار می کند‪:‬‬ ‫زمان ثبت نام ازمون استخدامی‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اعالم شد‬ ‫مدیــر مرکــز ازمــون جهاددانشــگاهی گفــت‪ :‬ثبــت نــام ازمــون اســتخدامی ســازمان ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک کشــور توســط مرکــز ازمــون جهــاد دانشــگاهی از روز شــنبه ‪ 30‬فروردیــن‬ ‫مــاه ‪ 1399‬اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازارکار‪،‬ســید عزیــز اشــنا مدیــر مرکــز ازمــون جهاددانشــگاهی در‬ ‫گفــت وگــو بــا خبرنــگار مــا گفــت‪ :‬پیــرو توافــق انجــام شــده بیــن مرکــز ازمــون جهــاد‬ ‫دانشــگاهی و ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور‪ ،‬ازمــون اســتخدامی ایــن ســازمان بــرای‬ ‫جــذب ‪ 300‬نفــر نیــرو در تمامــی اســتان ها توســط مرکــز ازمــون جهــاد دانشــگاهی برگــزار‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ثبــت نــام ایــن ازمــون از روز شــنبه ‪ 30‬فروردیــن مــاه ‪ 1399‬اغــاز و در روز ‪ 11‬اردیبهشــت‬ ‫‪ 1399‬خاتمــه می یابــد‪.‬‬ ‫این ازمون در تاریخ ‪ 30‬خردادماه ‪ 1399‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫بــرای دیــدن اطالعیــه ازمــون و دانلــود دفترچــه ازمــون بــه ســایت مرکــز ازمــون جهــاد‬ ‫دانشــگاهی بــه ادرس ‪ www.hrtc.ir‬مراجعــه فرماییــد‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف استان گیالن متذکر شد‪:‬‬ ‫گیالن‬ ‫لزوم تعریف چتر حمایتی برای اصناف در جریان شیوع کرونا‬ ‫کمک هایــی کــه بایــد جهــت‬ ‫حمایــت از واحدهــای صنفــی‬ ‫کشــور مــورد بررســی و ســپس‬ ‫در دســتور کار قــرار بگیــرد‬ ‫خوانــد و اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫موضــوع شــیوع کرونــا یکــی‬ ‫از اســیب پذیر ترین قشــرها‪،‬‬ ‫اصنــاف و کســبه هســتند کــه‬ ‫خســارت های زیــادی را متحمــل‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان‬ ‫گیــان لــزوم تعریــف یــک چتــر‬ ‫حمایتــی گســترده و همه گیــر‬ ‫بــرای حمایــت از اصنــاف و‬ ‫کلیــه واحدهــای صنفــی در‬ ‫جریــان شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫را متذکــر شــد و ابــراز داشــت‪:‬‬ ‫کســب و کارهــای خــرد در‬ ‫روزهــای حســاس این چنینــی‬ ‫کــه کشــور دچــار بحــران شــده‬ ‫در حقیقــت ســربازان خــط‬ ‫مقــدم نظــام اقتصــادی کشــور‬ ‫محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫وی از تهیــه و ارســال بســته های‬ ‫پیشــنهادی اصنــاف کشــور‬ ‫بــه دولــت ســخن گفــت و بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫دولــت بایــد بــدون تلــف شــدن زمــان بــه ســرعت‬ ‫کارگروهــی در ایــن زمینــه تشــکیل دهــد خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬اینکــه هــر روز بخشــنامه و دســتورالعمل‬ ‫جدیــدی ارائــه شــود و در نهایــت هــم شــاهد عــدم‬ ‫اجــرای ان باشــیم وضعیــت فعلــی را ســخت تر‬ ‫می کنــد ‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس اتــاق اصنــاف کشــور بخشــودگی های‬ ‫مالیاتــی و تصمیماتــی نظیــر ایــن را یکــی از نمونــه‬ ‫شــکریه بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫اقدامــات هــر دســتگاه دولتــی‬ ‫کــه در ایــن شــرایط حســاس‬ ‫همــراه اصنــاف هســتند مشــکالت‬ ‫واحدهــای صنفــی را کاهــش‬ ‫می دهــد عنــوان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر کارگــران‬ ‫می تواننــد بیمــه بیــکاری بگیرنــد امــا دارنــدگان‬ ‫واحدهــای صنفــی مشــکالت زیــادی دارنــد کــه از‬ ‫جملــه ان می تــوان بــه اجــاره ای بــودن واحدهــای‬ ‫صنفــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار ‪:‬‬ ‫سه شرط بهره مندی از بیمه بیکاری در دوران کرونا‬ ‫مســعود بابایــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مهــر‪ ،‬در‬ ‫مــورد برقــراری بیمــه بیــکاری بــرای بیــکار شــدگان‬ ‫ناشــی از شــیوع کرونــا اظهــار داشــت‪ :‬بیــکار‬ ‫شــدگان بــرای اســتفاده از مقــرری بیمــه بیــکاری‬ ‫بایــد ســه شــرط را دارا باشــند بــه ایــن صــورت‬ ‫کــه مشــمول قانــون کار‪ ،‬مشــمول بیمــه تامیــن‬ ‫اجتماعــی و مشــمول قانــون بیمــه بیــکاری باشــند؛‬ ‫در ایــن صــورت اســت کــه در فهرســت ثبــت نــام‬ ‫شــدگان نهایــی قــرار می گیرنــد‪ .‬اینکــه افــراد فکــر‬ ‫کننــد صرف ـاً بــا ثبــت نــام در ســامانه بیمــه بیــکاری‪،‬‬ ‫در شــمول دریافــت بیمــه بیــکاری قــرار می گیرنــد‬ ‫درســت نیســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل حمایــت از مشــاغل و بیمــه بیــکاری‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی افــزود‪:‬‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی پــس از ثبــت نــام افــراد‪،‬‬ ‫بــر اســاس کــد بیمــه پــردازی تامیــن اجتماعــی ثبــت‬ ‫نــام شــدگان را مجــزا می کنــد و بــرای افــرادی کــه‬ ‫فاقــد شــرایط قانونــی بــوده و مشــمول اســتفاده از ایــن‬ ‫مزایــا نیســتند‪ ،‬پیامــک جداگانــه ای مبنــی بــر عــدم‬ ‫احــراز شــرایط ارســال می کنــد و بــرای افــرادی کــه‬ ‫بــر اســاس ضوابــط قانونــی حائــز شــرایط هســتند‬ ‫نیــز پیامــک جداگانــه ای مبنــی بــر ورود مجــدد بــه‬ ‫ســامانه و درج نــام و کــد شــعبه تامیــن اجتماعــی‬ ‫مربوطــه و همچنیــن حســاب بانکــی فــرد ارســال‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســامانه محدودیتــی بــرای ثبــت نــام‬ ‫نــدارد و ســقفی بــرای تعــداد ثبــت نــام شــدگان پیــش‬ ‫بینــی نشــده اســت‪ .‬بنابرایــن کســانی کــه مشــمول‬ ‫قانــون کار‪ ،‬تامیــن اجتماعــی و قانــون بیمــه بیــکاری‬ ‫هســتند و بــه صــورت غیــرارادی بیــکار شــده انــد‬ ‫می تواننــد بــا ورود بــه ایــن ســامانه تحــت پوشــش‬ ‫قــرار بگیرنــد‪ .‬در واقــع محدودیتــی در تعــداد افــراد‬ ‫ثبــت نــام شــده وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول اظهــار داشــت‪ :‬هنــوز ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی فهرســتی از اســامی افــراد مشــمول‬ ‫بــه مــا ارائــه نکــرده اســت و براســاس جلســاتی کــه‬ ‫در گذشــته بــا ایــن ســازمان داشــتیم‪ ،‬مقــرر شــده بــود‬ ‫تــا ظهــر دیــروز اطالعــات تکمیلــی افــراد بــه وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ارســال شــود امــا تــا‬ ‫بــه ایــن ســاعت اطالعــات بــرای مــا ارســال نشــده‬ ‫اســت‪ .‬البتــه ســازمان تامیــن اجتماعــی اطالعــات را‬ ‫بــه شــرکت خدمــات تامیــن اجتماعــی ارســال کــرده‬ ‫اســت‪ .‬اقــای وزیــر از دیــروز منتظــر ایــن اطالعــات‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫بابایــی در مــورد وضعیــت بیمــه بیــکاری مشــموالن‬ ‫ســایر بیمه هــا‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا فقــط کســانی کــه‬ ‫مشــمول بیمــه اجبــاری و قانــون کار هســتند را‬ ‫پوشــش می دهیــم‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه کارگــران‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬قالیبافــان و … کــه بیمــه خــاص‪ ،‬بیمــه‬ ‫خویــش فرمایــی‪ ،‬بیمــه ســاختمانی‪ ،‬بیمــه ازاد و…‬ ‫هســتند‪ ،‬مشــمول قانــون بیمــه بیــکاری نمی شــوند‬ ‫و ‪ ۳‬درصــد حــق بیمــه را هــم پرداخــت نمی کننــد‪،‬‬ ‫جــزو مشــموالن ســامانه محســوب نمی شــوند و در‬ ‫صــورت ثبــت نــام نیــز پیامــک «عــدم احــراز شــرایط»‬ ‫برایشــان ارســال می شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت؛ بــه منظــور جلوگیــری از مراجعــه‬ ‫حضــوری و ازدحــام اربــاب رجــوع در محــل‬ ‫ادارات کار و کاریابی هــای غیردولتــی‪ ،‬ســامانه ای‬ ‫در وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا نشــانی‬ ‫‪ bimebikari.mcls.gov.ir‬طراحــی شــده اســت‬ ‫تــا افــراد بــا ورود بــه ایــن ســامانه اطالعــات شــغلی و‬ ‫شــخصی‪ ،‬از مقــرری بیمــه بیــکاری اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫صمصامی‪ ،‬قائم مقائم کمیته امداد‪:‬‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار خانوار زیرپوشش کمیته امداد هستند‬ ‫صمصامــی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر حــدود‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار خانــوار در کشــور‬ ‫زیرپوشــش کمیتــه امــداد هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی کمیتــه امــداد قزویــن‪« ،‬حســین‬ ‫صمصامــی» در دیــدار بــا اســتاندار قزویــن‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر حــدود ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هــزار خانــوار بــا جمعیــت ‪ ۴‬میلیــون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار نفــری تحــت حمایــت کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) در سراســر کشــور هســتند‪.‬‬ ‫قائــم مقــام کمیتــه امــداد ادامــه داد‪ :‬ســال‬ ‫گذشــته کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) بیــش‬ ‫از ‪ ۱۷۰‬هــزار فقــره تســهیالت اشــتغال زایــی را‬ ‫پرداخــت کــرده اســت و در زمینــه مشــارکت مردمــی هــم‬ ‫طــی ‪ ۱۱‬ماهــه ‪۲‬هــزار و ‪ ۶۵۰‬میلیــارد تومــان کمــک مــردم را‬ ‫شــاهد بــوده ایــم کــه بــا یــاری خداونــد ســبحان و بــه واســطه‬ ‫اعتمــاد مردمــی جمــع اوری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــرایط اقتصــادی و مشــکالت مضاعــف‬ ‫ناشــی از بیمــاری کرونــا توضیــح داد‪ :‬در شــرایط حاضــر‬ ‫اســیب هــای متعــددی متوجــه اقشــار مختلــف جامعــه‬ ‫شــده اســت و در ایــن میــان اســیب و فشــار وارده بــر افــراد‬ ‫نیازمنــد و فقیــر بیشــتر از ســایر افــراد اســت‪.‬‬ ‫صمصامــی اعــام کــرد‪ :‬بایــد بــا تقویــت جبهــه اقتصــادی و‬ ‫هــم افزایــی بیــن بخشــی و اســتفاده از ظرفیــت هــای مختلــف‬ ‫درون و بــرون ســازمانی‪ ،‬ارتقــای زندگــی مددجویــان را‬ ‫بیــش از پیــش ارتقــا دهیــم‪.‬‬ ‫در ادامــه اســتاندار قزویــن اظهــار کــرد‪ :‬نــگاه حمایــت‬ ‫نمــی توانــد عــاج کار محرومیــت زدایــی باشــد بلکــه بایــد‬ ‫توانمندســازی اســتمرار یابــد تــا ظرفیــت هــای مختلــف بــه‬ ‫میــدان بیایــد‪ ،‬ان گاه بــا اســتفاده از اســتعدادهای مختلــف‬ ‫جامعــه را توانمنــد کنیــم‪.‬‬ ‫«هدایــت اهلل جمالــی پــور» افــزود‪ :‬بایــد‬ ‫ظرفیــت ســازی کنیــم تــا کســی کــه نیازمنــد‬ ‫اســت بتوانــد درامدزایــی کنــد‪ ،‬در کشــور‬ ‫مــا نعمــت و ظرفیــت هــای زیــادی وجــود‬ ‫دارد کــه بــه واســطه ان نبایــد فقــر وجــود‬ ‫داشــته باشــد از ایــن رو فقیــر نبایــد داشــته‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬هــد رفــت منابــع و ســرمایه‬ ‫هــا یکــی از مشــکالت امــروز جامعــه اســت‬ ‫کــه بایــد هنــر مــا اقتصــادی کــردن کارهــا و‬ ‫جلوگیــری از هــدر رفــت منابــع باشــد و بــرای‬ ‫ایــن منظــور تقویــت فرصــت هــا و توانایــی‬ ‫هــا یــک ضــرورت اســت‪.‬‬ ‫جمالــی پــور خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بایــد از ظرفیــت هــا‬ ‫اســتفاده کنیــم تــا غنــی و قــوی شــویم البتــه توانمندســازی‬ ‫مددجویــان بــه هدایــت انســان هــا بــه ســوی جایــگاه واقعــی‬ ‫کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت بــا تودیــع مجیــد مومنــی‪ ،‬مهرعلــی حــق‬ ‫گویــان بــه عنــوان مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان قزویــن‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫جزئیات تکمیلی اعالم شد‪:‬‬ ‫شرایط وام های ‪ ۴‬و ‪ ۱۲‬درصدی بسته حمایتی کرونا‬ ‫بعــد از وام یــک تــا دو میلیونــی کــه بــرای حــدود‬ ‫چهــار میلیــون نفــر از اصنــاف پیش بینــی شــده‬ ‫بــود‪ ،‬بحــث وام یــک میلیونــی بــرای ‪ ۲۳‬میلیــون‬ ‫خانــوار یارانه بگیــر مطــرح شــده اســت کــه ظاهــرا‬ ‫اختالف هایــی بــا یکدیگــر دارنــد‪ ،‬امــا هنــوز‬ ‫ســازوکار نهایــی ان مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬حــدود یــک مــاه اخیــر و بــا‬ ‫افزایــش شــیوع ویــروس کرونــا و اســیب هایی کــه‬ ‫بــرای کســب و کار و درامــد خانوارهــا بــه همــراه‬ ‫داشــت‪ ،‬دولــت بســته حمایتــی را پیش بینــی کــرد‬ ‫کــه بتوانــد بــرای خانوارهــای اســیب پذیــر باشــد؛‬ ‫بــه طــوری کــه در شــرایط موجــود در کنــار کمــک‬ ‫بالعــوض ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۶۰۰‬هــزار تومانــی کــه بــرای‬ ‫خانوارهــای فاقــد درامــد پیش بینــی و مرحلــه اول‬ ‫ان پرداخــت شــد‪ ،‬کمکــی هــم در قالــب اعتبــار از‬ ‫محــل منابــع بانکــی در دســتور کار قــرار گرفــت کــه‬ ‫تاکنــون دو نــوع پرداخــت تســهیالت مطــرح شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه در مرحلــه اول تســهیالت‬ ‫یــک تــا دو میلیونــی بــرای حــدود چهــار میلیــون‬ ‫نفــر اعــام شــد کــه انهــا از بیــن گروه هــای شــغلی‬ ‫و کســب و کارهــای کوچــک کــه در جریــان‬ ‫کرونــا اســیب دیــده بودنــد گزینــش شــدند‪ .‬امــا بــه‬ ‫تازگــی همتــی ‪ -‬رئیــس کل بانــک مرکــزی ‪ -‬از‬ ‫تســهیالت جدیــدی خبــر داده کــه می توانــد تمامــی‬ ‫یارانه بگیــران را کــه ‪ ۲۳‬میلیــون خانــوار هســتند‪ ،‬‬ ‫شــامل شــود‪.‬‬ ‫گرچــه جزئیاتــی از تســهیالت جدیــد یــک میلیــون‬ ‫تومانــی و نحــوه پرداخــت ان مشــخص نیســت‪،‬‬ ‫امــا ظاهــرا بــرای پرداخــت ایــن تســهیالت بایــد‬ ‫تاییدی ـه ای بــرای یارانه بگیــران کــه امــکان پرداخــت‬ ‫قســط را دارنــد در ســامانه ای کــه تعریــف خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن حالــت بــا مشــخص شــدن وضعیــت متقاضــی‬ ‫مبلــغ یــک میلیــون تومانــی بــه حســاب یارانــه‬ ‫سرپرســت خانــوار واریــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در مــورد تســهیالتی کــه بــرای ‪ ۲۳‬میلیــون خانــوار‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده‪ ،‬بعــد از چهــار مــاه تنفــس از‬ ‫پرداخــت‪ ،‬کســر اقســاط از یارانــه و کمــک معیشــتی‬ ‫کــه هــر مــاه بــه حســاب یارانــه بگیــر واریــز مــی‬ ‫شــود‪ ،‬اغــاز خواهــد شــد کــه در مــورد تســهیالت‬ ‫یــک تــا دو میلیــون تومانــی اصنــاف نیــز همیــن گونــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســود تســهیالت یــک میلیــون تومانــی خانوارهــای‬ ‫یارانه بگیــر ‪ ۱۲‬درصــد اســت کــه بایــد کامــل از‬ ‫ســمت دریافت کننــده پرداخــت شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫در حالــی در اعتبــار یــک تــا دو میلیــون تومانــی‬ ‫ســود ‪ ۱۲‬درصــد بــرای بانک هــا پیش بینــی شــده‬ ‫کــه هشــت درصــد ان را ســازمان برنامــه و بودجــه‬ ‫پرداخــت مــی کنــد و چهــار درصــد را صاحــب‬ ‫اعتبــار می پــردازد‪.‬‬ ‫اگــر قــرار باشــد تســهیالت یــک میلیــون تومانــی‬ ‫جدیــد بانــک مرکــزی بــرای یارانه بگیــران‪ ،‬بــدون‬ ‫گزینــش و منــوط بــه درخواســت انهــا باشــد‪،‬‬ ‫می توانــد مجمــوع ‪ ۲۳‬میلیــون خانــوار کــه حــدود‬ ‫‪ ۷۸‬میلیــون نفــر را دربــر می گیــرد‪ ،‬شــامل شــود‪.‬‬ ‫در عیــن حــال کــه هیــچ نیــازی بــه مراجعــه‬ ‫درخواســت کننــده بــه بانــک نیســت و احتمــاال‬ ‫ماننــد تســهیالت چهــار درصــدی بــرای وام جدیــد‬ ‫یارانه بگیــران نیــز ســامانه تاییــد افــراد متقاضــی و‬ ‫شناســایی انهــا از کانــال وزارت کار انجــام خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال هنــوز اعــام رســمی در رابطــه بــا نحــوه‬ ‫و ســازوکار پرداخــت یــک میلیونــی انجــام نشــده و‬ ‫ممکــن اســت هــر تغییــری در ان اعمــال شــود‪.‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫شریعتمداری توضیح داد‪:‬‬ ‫جزئیات تمدید و اعتباربخشی‬ ‫به دفترچه های بیمه‬ ‫وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬برخــی از ماموریت هــای‬ ‫مســتقیم در رابطــه بــا مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا بــر عهــده وزارت کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی بــود و بــا وجــود ســازمان تامیــن اجتماعــی کــه دارای ‪ ۸۰‬مرکــز‬ ‫درمانــی در چارچــوب بیمارســتان و ‪ ۳۳۰‬مرکــز درمانــی در بخش هــای‬ ‫مختلــف اســت‪ ،‬از ابتــدای ایــن امــر همــکاران تامیــن اجتماعــی در کنــار‬ ‫همــکاران در وزارت بهداشــت فعــال بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از خبرگــزاری خبرانالیــن‪ ،‬محمــد‬ ‫شــریعتمداری در حاشــیه جلســه هیــات دولــت اظهــار کــرد‪ :‬تاکنــون بــه‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار نفــر از بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا بیــش از ‪ ۵‬هــزار تخــت‬ ‫اختصــاص یافتــه اســت و تحــت درمــان قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخــش قابــل مالحظــه ای از ایــن تعــداد بهبــود یافتنــد و بــه‬ ‫منــازل خــود بازگشــتند یــا در مراکــز درمانــی دوران نقاهــت خــود را‬ ‫می گذارنــد و تعــداد محــدودی نیــز فــوت شــدند‪.‬‬ ‫شــریعتمداری گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی کــه از‬ ‫مهمتریــن مباحــث مــا بــوده اســت مــا اطالعیـه ای صــادر کردیــم کــه اعتبــار‬ ‫دفترچه هــای تامیــن اجتماعــی در سراســر کشــور تــا پایــان اردیبهشــت‬ ‫مــاه تمدیــد شــود و دفترچه هــای کــه تــا ســال ‪ ۹۸‬منقضــی شــده بودنــد‬ ‫همچنــان معتبــر باقــی بمانــد لــذا تمــام مراکــز درمانــی مــا اعــم از مراکــز‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی یــا مراکــز طــرف قــرارداد موظــف و مکلــف‬ ‫هســتند کــه دفترچه هــا را معتبــر فــرض کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه توافــق صــورت گرفتــه بــا ریاســت ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی کلیــه فعالیت هــای مربــوط بــه صــدور و تمدیــد غیــر حضــوری‬ ‫دفترچه هــای بیمــه از اول خــرداد انجــام شــود تــا دیگــر پــس از ایــن دوره‬ ‫نیــاز بــه مراجعــه حضــوری نباشــد‪.‬‬ ‫شــریعتمداری اظهــار کــرد‪ :‬بنــا برایــن تصمیمــات کــه در مــاه فروردیــن‬ ‫گرفتــه شــد‪ ،‬بیــش از ‪ ۵‬میلیــون ســفر شــهری و غیرشــهری بــه حداقــل‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در بخــش دیگــری از صحبت هــای‬ ‫خــود دربــاره واحدهــای تولیــدی زیــر مجموعــه وزارتخانــه متبوعــش‬ ‫گفــت‪ :‬عمــوم واحدهــای تولیــدی موفــق شــدند بیــش از ‪ ۶‬میلیــون لیتــر‬ ‫انــواع و اقســام مــواد ضــد عفونــی کننــده ســطوح و دســت را تولیــد و در‬ ‫خدمــت مــردم قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن مــواد اولیــه داروهــای موثــر در کاهــش عــوارض‬ ‫بیمــاری کرونــا بــه میــزان ‪ ۶‬تــن تولیــد شــد و در صــورت نیــاز بــاز هــم‬ ‫تولیــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــریعتمداری در پایــان گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۶‬میلیــون قــرص در شــرکت های‬ ‫تولیــد دارو در جهــت کاهــش عــوارض ناشــی از بیمــاری کرونــا تولیــد و‬ ‫بــه تمــام شــهرها ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه‪:‬‬ ‫به واسطه کرونا‪ ،‬با تاخیر ازمون‬ ‫کارشناسی رسمی را برگزار کنیم‬ ‫ازمــون کارشناســی رســمی دادگســتری کــه قــرار بــود نهــم خــرداد‬ ‫برگــزار شــود‪ ،‬بــه زمــان دیگــری موکــول شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار حقوقــی و قضایــی خبرگــزاری فــارس‪ ،‬در اواخــر‬ ‫اســفند ســال گذشــته بــود کــه مرکــز وکالی قــوه قضائیــه اعــام کــرد بــا‬ ‫توجــه بــه درخواســت متقاضیــان؛ زمــان ثبــت نــام در ازمــون کارشناســی‬ ‫رســمی دادگســتری ســال‪ ۹۸‬بــه مــدت چهــار روز تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن مطابــق ایــن اطالعیــه متقاضیــان ازمــون کارشناســی رســمی‬ ‫دادگســتری مرکــز می توانســتند تــا ســاعت ‪ ۲۴‬روز ‪ ۲۷‬اســفند‪ ۹۸‬بــا‬ ‫مراجعــه بــه ســایت ســازمان ســنجش کشــور در ایــن ازمــون ثبــت نــام‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫امــا در فروردیــن مــاه‪ ،‬رئیــس مرکــز وکالی قــوه قضائیــه در خصــوص‬ ‫زمــان برگــزاری ازمــون کارشناســی رســمی اعــام کــرد‪ :‬بــه واســطه‬ ‫کرونــا‪ ،‬مجبوریــم بــا تاخیــر ازمــون کارشناســی رســمی را برگــزار کنیــم‬ ‫و ایــن موضــوع عقــب خواهــد افتــاد‪ .‬از انجــا کــه زمــان جدیــد هنــوز‬ ‫مشــخص نشــده اســت‪ ،‬نمی توانیــم زمــان را اعــام کنیــم‪.‬‬ ‫بهــادری گفــت کــه حداقــل یــک مــاه ازمــون بــه عقــب خواهــد افتــاد‪.‬‬ ‫بــرای کســانی کــه موفــق نشــدند بــرای ازمــون کارشناســان رســمی ثبــت‬ ‫نــام کننــد ثبــت نــام مجــددی را خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫همچنیــن قــرار شــد متعاقــب بازخورد هــای گرفتــه شــده اصالحاتــی در‬ ‫حــوزه احــراز شــرایط‪ ،‬در ثبــت نــام بــرای ازمــون و حوزه هــای مرتبــط‬ ‫بــا ان انجــام شــود‪.‬‬ ‫امــا امــروز مرکــز وکال‪ ،‬کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه‬ ‫قضاییــه در جدیدتریــن اطالعیــه خــود اعــام کــرد کــه زمــان برگــزاری‬ ‫ازمــون کارشناســی رســمی دادگســتری تغییــر کــرده و مشــخص نیســت‬ ‫کــه چــه موقــع برپــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫داوطلبــان ازمــون اخــذ پروانــه کارشناســی رســمی دادگســتری ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫کــه از تاریــخ ‪ ۹۸.۱۲.۱۳‬لغایــت ‪ ۹۸.۱۲.۲۳‬در ســایت ســازمان ســنجش‬ ‫امــوزش کشــور بــرای ازمــون مذکــور ثبــت نــام کردنــد‪ ،‬باتوجــه بــه‬ ‫شــرایط کنونــی حاصــل از شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬ایــن ازمــون کــه قــرار‬ ‫بــود در تاریــخ ‪ ۹۹.۳.۹‬برگــزار گــردد‪ ،‬بــه تاریــخ دیگــری موکــول شــد‬ ‫کــه زمــان ان متعاقب ـاً اعــام خواهــد‪.‬‬ ‫البتــه تســهیالتی بــرای ویرایــش اطالعــات ثبــت نامــی داوطلبانــی کــه قبـ ً‬ ‫ا‬ ‫نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام کــرده و همچنیــن ایجــاد امــکان ثبــت نــام بــرای‬ ‫داوطلبانــی کــه در مهلــت مقــرر موفــق بــه ثبــت نــام نشــده انــد‪ ،‬فراهــم‬ ‫می شــود کــه زمــان و نحــوه انجــام ان نیــز اطــاع رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سازمان بین المللی مهاجرت اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪ ۲۴۲‬هزار مهاجر افغان‬ ‫ایران را ترک کردند‬ ‫‪ 242‬هــزار مهاجــر افغــان ایــران را تــرک کردنــد‪ ۲۴۲‬هــزار مهاجــر افغــان‬ ‫در ماه هــای اخیــر و در پــی شــیوع کرونــا بــه کشورشــان بازگشــتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا بــه نقــل از العربیــه‪ ،‬ســازمان بین المللــی مهاجــرت اعــام‬ ‫کــرد‪ ،‬طــی چهــار مــاه گذشــته ســال میــادی ‪ ۲۴۲‬هــزار و ‪ ۹۹۷‬مهاجــر‬ ‫افغــان از ایــران بــه افغانســتان بازگشــته اند‪.‬‬ ‫ایــن مهاجــران افغــان از تاریــخ ‪ ۴‬ژانویــه الــی ‪ ۱۱‬اوریــل امســال بــه دلیــل‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا از ایــران بــه افغانســتان بازگشــته اند‪.‬‬ ‫هــرات در غــرب افغانســتان مــرز مشــترک بــا ایــران دارد و بــا گســترش‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران و بازگشــت روزانــه هــزاران مهاجــر افغــان‬ ‫بــه یکــی از مناطــق شــیوع کرونــا تبدیــل شــده اســت‪ .‬وزارت بهداشــت‬ ‫افغانســتان از بررســی ســامت مهاجــران در مــرز بــا ایــران خبــر داده اســت‪.‬‬ ‫بازار کار‬ ‫گیالن‬ ‫شنبه ‪ 30‬فروردین ‪ 24 - 1399‬شعبان ‪ 18 - 1441‬اوریل ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪142‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس‪:‬‬ ‫کسری بودجه صندوق بیمه بیکاری از محل‬ ‫صندوق توسعه ملی جبران شد‬ ‫عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس گفت‪:‬صنــدوق بیمــه بیــکاری بــرای تامیــن هزینه هــای خــود‬ ‫جهــت پرداخــت حقــوق کارگــران دچارمشــکالت فراوانــی اســت ودولــت ازمحــل صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی اعتباراتــی را بــه ایــن صنــدوق اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫احمــد بیگدلــی عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر‪ ،‬ضمــن انتقــاد‬ ‫از میــزان افزایــش حقــوق کارگــری در ســال ‪ ،۹۹‬گفــت‪ :‬جلس ـه ای بــا وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی در ایــن خصــوص داشــتیم و موضــوع میــزان افزایــش حقــوق کارگــری‪ ،‬عــوارض‬ ‫کرونــا بــر کســب و کار بــا حضــور او و رئیــس ســازمان تامیــن اجتماعــی بررســی شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اعــام کــرد‪ :‬بیانیـه ای بــا امضــا ‪ ۱۸۰‬نماینــده مجلــس در اعتــراض بــه افزایــش انــدک‬ ‫حقــوق کارگــری تدویــن شــده اســت کــه احتمــاالً امــروز در صحــن علنــی قرائــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس در خصــوص توجیهــات وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫پیرامــون افزایــش حقــوق کارگــران‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬شــریعتمداری اعــام کــرد طبــق قانــون میــزان‬ ‫افزایــش حقــوق کارگــران بــا اکثریــت ارا مشــخص می شــود‪ .‬در جلســه بررســی ایــن موضــوع‪،‬‬ ‫نماینــده کارگــری‪ ،‬نماینــده کارفرمایــان‪ ،‬کارشناســان وزارتخانــه و دولــت حضــور داشــتند و بــا‬ ‫اکثریــت ارا بــا توجــه بــه مشــکالت کســب و کار ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬ایــن میــزان‬ ‫افزایــش حقــوق بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫بیگدلــی تصریــح کــرد‪ :‬متاســفانه صنــدوق بیمــه بیــکاری بــرای تامیــن هزینه هــای خــود جهــت‬ ‫پرداخــت حقــوق کارگــران دچــار مشــکالت فراوانــی اســت و دولــت از محــل صنــدوق توســعه‬ ‫ملــی اعتباراتــی بــه ایــن صنــدوق اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وزیــر تعــاون دســتورالعمل های اجــرای مصوبــه حقــوق و دســتمزد کارگــری را ابــاغ‬ ‫کــرده‪ ،‬مــا معتقدیــم بایــد حداقــل حقــوق کارگــران ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تومــان باشــد و از‬ ‫مصوبــه وزارت تعــاون راضــی نیســتیم‪.‬‬ ‫معاون امور تعاون وزارت تعاون خبر داد؛‬ ‫وام ‪ ۵۰۰‬میلیون تومانی بدون وثیقه برای‬ ‫تعاونی های تولیدکننده اقالم بهداشتی‬ ‫معــاون امــور تعــاون وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در جریــان بازدیــد از دو مجموعــه تعاونــی‬ ‫تولیــد ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده‪ ،‬از اعطــای تســهیالت ارزان قیمــت بــه واحدهــای تعاونــی‬ ‫مرتبــط بــا تولیــد محصوالتــی ماننــد ماســک‪ ،‬البســه بیمارســتانی‪ ،‬دســتکش و مــواد ضدعفونــی کننــده‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار و بــه نقــل از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬محمــد کبیــری ضمــن بازدیــد از دو واحــد تعاونــی تولیــد ماســک و مــواد ضدعفونــی‬ ‫کننــده در اســتان تهــران بــا اشــاره بــه اعطــای تســهیالت ارزان قیمــت بــرای برخــی واحدهــای تعاونــی‬ ‫مرتبــط بــا تولیــد ایــن نــوع محصــوالت بهداشــتی اظهــار کــرد‪ :‬در سراســر کشــور بیــش از ‪ ۱۴۰‬واحــد‬ ‫تعاونــی را شناســایی کــرده ایــم کــه در حــوزه هــای مختلفــی ماننــد تولیــد ماســک‪ ،‬البســه بیمارســتانی‪،‬‬ ‫دســتکش و مــواد ضدعفونــی کننــده فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫کبیــری اضافــه کــرد‪ :‬از محــل تفاهــم نامــه چهارجانبــه میــان صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری تعــاون‪،‬‬ ‫بانــک توســعه تعــاون‪ ،‬صنــدوق کارافرینــی امیــد و معاونــت امــور تعــاون بــه ایــن نــوع بنــگاه هــای‬ ‫تعاونــی تســهیالت ارزان قیمــت اختصــاص داده ایــم تــا ظرفیــت تولیــد خــود را بــاال ببرنــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور تعــاون وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه ایــن تســهیالت تــا ســقف ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان بــدون اخــذ وثیقــه از ابتــدای فروردیــن امســال در اختیــار کارافرینــان قــرار گرفته اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر کارافرینــان بــرای انجــام تولیــد در ایــن حــوزه هــای بهداشــتی بــه ســرمایه در گــردش‬ ‫بیشــتری بــرای تامیــن مــواد اولیــه نیــاز دارنــد‪ ،‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ایــن تســهیالت را‬ ‫در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن در اختیــار انهــا قــرار خواهــد داد‪ .‬ایــن دســته از کارافرینــان مــی تواننــد‬ ‫درخواســت وام خــود را بــه بانــک توســعه تعــاون یــا معاونــت امــور تعــاون وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی تقدیــم کننــد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری‪:‬‬ ‫احکام سال ‪ ۹۹‬بازنشستگان‬ ‫کشوری صادر شد‬ ‫مدیــرکل امــور فنــی صندوق بازنشســتگی کشــوری از صــدور احکام ســال ‪ ۱۳۹۹‬بازنشســتگان‬ ‫و وظیفــه بگیــران ایــن صندوق خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر‪ ،‬اکبــر شــیرمحمدی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اخبــار و مطالــب نامعتبــر منتشــر شــده در فضــای مجــازی و ایجــاد ابهــام و دغدغــه خاطــر‬ ‫بــرای بازنشســتگان عزیــز‪ ،‬بــا دســتور مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا تســریع در‬ ‫رونــد صــدور احــکام ســال ‪ ،۹۹‬احــکام جدیــد تمامــی بازنشســتگان صــادر و از طریــق ســایت‬ ‫صنــدوق بــه نشــانی ‪ cspf.ir‬بارگــذاری و قابــل دســترس اســت‪.‬‬ ‫شــیرمحمدی همچنیــن بــا بیــان اینکــه احــکام جدیــد بــر اســاس تبصــره ‪ ۱۲‬قانــون بودجــه‬ ‫و مصوبــات هیــات وزیــران و همچنیــن جــداول امتیــازی ابالغــی ســازمان های اداری و‬ ‫اســتخدامی و برنامــه و بودجــه کشــور در دو بخــش «افزایــش ‪ ۱۵‬درصــدی و همســان ســازی»‬ ‫و بــرای مجمــوع یــک میلیــون و ‪ ۴۷۱‬هــزار و ‪ ۴۶۷‬رکــورد صــادر شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬احــکام‬ ‫جدیــد عــاوه بــر ســایت صنــدوق بازنشســتگی در نــرم افزارموبایلــی خاتــم و تلفــن گویــای‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬نیــز بروزرســانی شــده و بازنشســتگان عزیــز می تواننــد از ایــن طریــق نیــز احــکام ســال‬ ‫‪ ۹۹‬را دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬روش محاســبه حقــوق بــا ارائــه جــداول همســان ســازی نیــز از طریــق ســایت‬ ‫صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در دســترس خواهــد بــود تــا بازنشســتگان در جریــان‬ ‫چگونگــی افزایــش حقــوق خــود در ســال ‪ ۱۳۹۹‬قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫معاون اموزشی وزارت علوم‪:‬‬ ‫کنکور ورودی دانشگاهها‬ ‫در تمام مقاطع برگزار می شود‬ ‫معــاون اموزشــی وزارت علــوم گفــت‪ :‬کنکــور ورودی دانشــگاه ها در همــه مقاطــع‬ ‫کارشناســی‪ ،‬کارشناســی ارشــد و دکتــری طبــق روال ســال های قبــل انجــام می شــود و در‬ ‫صــورت لــزوم بــا چنــد هفتــه تاخیــر برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت علــوم‪ ،‬دومیــن نشســت کارگــروه ویــژه‬ ‫امــوزش کشــورهای عضــو یونســکو‪ ،‬به صــورت ویدیوکنفرانــس و به طــور همزمــان در‬ ‫سراســر جهــان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫علــی خاکــی صدیــق در ایــن نشســت مجــازی‪ ،‬بــه تــداوم روش هــای مختلــف اموزش هــای‬ ‫غیرحضــوری بــرای دانش امــوزان و دانشــجویان کشــور‪ ،‬از جملــه روش هــای امــوزش‬ ‫مجــازی‪ ،‬رادیــو تلویزیــون‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی و اینترنــت‪ ،‬بــه ســه عامــل مهــم‬ ‫انعطاف پذیــری‪ ،‬اســتاندارد و ترکیبــی در برگــزاری ازمون هــا و امتحانــات دانشــجویان اشــاره‬ ‫کــرد کــه بــا توجــه بــه شــرایط و امکانــات موجــود در مراکــز اموزشــی کشــور اتخــاذ و اجــرا‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬بــا رفــع شــرایط اضطــراری بیمــاری کرونــا‪ ،‬وضعیــت امــوزش و‬ ‫امتحانــات دانشــجویان کشــور بــه روال عــادی خــود بازگــردد‪ ،‬لکــن در غیــر ایــن صــورت‪،‬‬ ‫مکانیزم هــا و روش هــای ترکیبــی مختلفــی بــرای برگــزاری ازمون هــا و امتحانــات دانشــجویان‬ ‫از جملــه ارزیابــی دانشــجویان به صــورت الکترونیــک توســط اســتادان‪ ،‬برگــزاری ازمــون در‬ ‫پایــان هــر یــک از جلســات امــوزش مجــازی‪ ،‬ازمون هــای شــفاهی از طریــق اینترنــت‪ ،‬و‬ ‫انجــام پروژه هــای کاری توســط دانشــجویان پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون اموزشــی وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری خاطرنشــان کــرد‪ :‬کنکــور ورودی‬ ‫دانشــگاه ها در همــه مقاطــع کارشناســی‪ ،‬کارشناســی ارشــد و دکتــری طبــق روال ســال های‬ ‫قبــل انجــام می شــود و در صــورت لــزوم بــا چنــد هفتــه تاخیــر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ‪ ۱۲‬کشــور و از جملــه کشــور ایــران‪ ،‬در خــط اول گفتمــان و تعامــل بین المللــی‬ ‫بــا یونســکو در موضــوع کرونــا هســتند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫در بیانیه نمایندگان مجلس مطرح شد؛‬ ‫کمبود ‪ ۴۰‬هزار مشاوره اموزشی کارازموده در مدارس‬ ‫عضــو کمیســیون امــوزش و تحقیقــات مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬جهــش تولیــد کشــور در‬ ‫گــرو تولیــد و تقویــت ســرمایه اجتماعــی ســالم در‬ ‫مــدارس اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار فریــده اوالدقبــاد در گفتگــو‬ ‫بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت در مــورد‬ ‫مهــارت امــوزی دانــش امــوزان در ســال جهــش‬ ‫تولیــد گفــت‪ :‬امــروز تنهــا حافظــه محــوری منجــر‬ ‫بــه شــغل و کار افرینــی نمی شــود‪ ،‬بلکــه بایــد‬ ‫در کنــار حافظــه محــوری بــه مهــارت امــوزی‬ ‫دانــش امــوزان هــم توجــه کنیــم‪ ،‬مهارت امــوزی‬ ‫موضوعــی اســت کــه همــواره مــورد توجــه‬ ‫نظام هــای اموزشــی پیشــرفته بــوده‪ ،‬تنهــا امــوزش‬ ‫ســطحی و حافظــه محــوری بــه دانــش امــوزان‬ ‫نمی توانــد انهــا را بــرای زندگــی اینــده امــاده‬ ‫کنــد در همیــن راســتا بــرای پــرورش نســلی کارامــد‬ ‫کــه بتواننــد اینــده خــود را رقــم بزننــد بایــد بتوانیــم‬ ‫راههایــی را جهــت مهــارت امــوزی دانــش امــوزان‬ ‫ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر‬ ‫و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی افــزود‪:‬‬ ‫بــرای پــرورش مهــارت در بیــن دانــش امــوزان‬ ‫بایــد بتوانیــم امــوزش درســتی داشــته باشــیم؛‬ ‫سیســتم اموزشــی کــه روی معــدل و نمــره تمرکــز‬ ‫کنــد مانــع از شــکوفایی و اســتعداد دانــش امــوزان‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫کمبــود ‪ ۴۰‬هــزار مشــاوره اموزشــی کارازمــوده در‬ ‫مــدارس‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســال جهــش تولیــد بایــد تغییراتــی‬ ‫در جهــت امــوزش و پــرورش دانــش امــوزان‬ ‫داشــته باشــیم از شــیوه تدریــس معلمــان تــا کتبــی‬ ‫کــه بــه دانــش امــوزان تدریــس می شــود بایــد‬ ‫تغییــر کنــد تــا منجــر بــه تقویــت قــوه تحلیلــی دانــش‬ ‫امــوزان در مســیر مهــارت امــوزی انهــا شــود؛ بایــد‬ ‫بتوانیــم رغبــت و جذابــت اموختــن را در دانــش‬ ‫امــوزان بیشــتر از گذشــته کــرده بــرای تحقــق ایــن‬ ‫امــر نیازمنــد اســتفاده از مشــاوران تحصیلــی مجــرب‬ ‫در مــدارس هســتیم تــا بتواننــد دانــش امــوزان را‬ ‫در مســیر مهــارت امــوزی هدایــت کننــد‪ ،‬در حــال‬ ‫حاضــر سیســتم اموزشــی کشــور بــا کمبــود ‪۴۰‬‬ ‫هــزار مشــاوره اموزشــی کارازمــوده مواجــه اســت‬ ‫ایــن کمبــود بایــد مــورد توجــه مســئوالن امــوزش و‬ ‫پــرورش قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫اوالدقبــاد تاکیــد کــرد‪ :‬همــکاری خانــه و مدرســه‬ ‫در جهــت رشــد فرزنــدان می توانــد عاملــی بــرای‬ ‫جهــش تولیــدات کشــور باشــد‪ ،‬ایــن ارتبــاط دلیلــی‬ ‫بــر شــکوفایی اســتعداد دانــش امــوزان اســت تــا‬ ‫باالجبــار دانــش امــوزان وارد شــاخه های تحصیلــی‬ ‫نظــری نشــوند‪ ،‬هــر دانــش امــوز در هــر مقطــع‬ ‫تحصیلــی نیازمنــد امــوزش برخــی از مهارت هــای‬ ‫فنــی مــورد نیــاز کشــور اســت تــا بــر حســب ان‬ ‫کارافرینــی داشــته باشــد و بــا عالقــه و اســتعداد‬ ‫نســبت انتخــاب رشــته و حرفــه خــود اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫امــوزش و پــرورش بــه عنــوان مهمتریــن نهــاد‬ ‫تولیــدی کشــور بــه لحــاظ تولیــد ســرمایه‬ ‫اجتماعــی اســت‬ ‫نماینــده مــردم در مجلــس دهــم یــاداور شــد‪:‬‬ ‫بــا توجــه تحریم هــای یکجانبــه‪ ،‬ظالمانــه و غیــر‬ ‫بشــر دوســتانه امریــکا کشــور در شــرایط خاصــی‬ ‫اســت در ایــن اوضــاع کشــور بایــد متکــی بــه‬ ‫تولیــدات داخلــی باشــد بایــد هنرســتان ها و‬ ‫مراکــز فنــی کشــور را بــه ســمت تولیــد محــوری‬ ‫هدایــت کنیــم‪ ،‬حتــی دانــش امــوزان حــوزه نظــری‬ ‫هــم بایــد ایــن مهــارت امــوزی در حیــن امــوزش‬ ‫کســب کننــد چنانچــه در حــوزه تحصیلــی خــود‬ ‫صاحــب شــغلی نشــدند بتواننــد از طریــق مهارتــی‬ ‫کــه در امــوزش و پــرورش اموخته انــد وارد چرخــه‬ ‫تولیــد کشــور شــوند و کســب درامــد کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس فراکســیون زنــان مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬جهــش تولیــد در کشــور تنهــا بــه تولیــدات‬ ‫ســخت افــزاری محــدود نمی شــود‪ ،‬امــوزش و‬ ‫پــرورش بــه عنــوان مهمتریــن نهــاد تولیــدی کشــور‬ ‫بــه لحــاظ تولیــد ســرمایه اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون امــوزش و تحقیقــات مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫جهــش تولیــد در کشــور در گــرو تولیــد و تقویــت‬ ‫ســرمایه اجتماعــی ســالم در مــدارس اســت هــر‬ ‫میــزان ثبــت اعتمــاد عمومــی مــردم بــه کارامــدی‬ ‫نظــام بیشــتر شــود احســاس همگرایــی‪ ،‬مشــارکت و‬ ‫مســئولیت پذیــری بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫‪ 31‬فروردین اخرین مهلت اعالم تمایل به دریافت وام یک میلیون تومانی‬ ‫وزارت تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی در اطالعیــه ای‬ ‫شــرایط و ضوابــط بهــره منــدی از تســهیالت بانکــی‬ ‫حمایتــی کرونــا ویــژه یارانــه بگیــران را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از مرکــز روابــط عمومــی‬ ‫و اطــاع رســانی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪،‬‬ ‫متــن اطالعیــه بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫بــه منظــور حمایــت از خانوارهــای ایرانــی کــه تحــت‬ ‫تاثیــر تبعــات اقتصــادی شــیوع بیمــاری کرونــا قــرار‬ ‫گرفتــه انــد‪ ،‬تمــام سرپرســتان خانــواری کــه یارانــه‬ ‫نقــدی ماهانــه دریافــت می کننــد و عالقمنــد هســتند‬ ‫از تســهیالت بانکــی حمایتــی کرونــا برخــوردار شــوند‪،‬‬ ‫می تواننــد بــا در نظــر گرفتــن شــرایط منــدرج در ایــن‬ ‫اطالعیــه‪ ،‬ضمــن پذیــرش محتویــات ان‪ ،‬کــد ملــی‬ ‫سرپرســت خانــوار را حداکثــر تــا روز یکشــنبه ‪ ۳۱/۱/۹۹‬از‬ ‫طریــق تلفــن همراهــی کــه بــه نــام سرپرســت خانــوار اســت‬ ‫بــه شــماره ‪ ۶۳۶۹‬پیامــک کننــد‪.‬‬ ‫خانوارهــای یارانــه بگیــر‪ ،‬بــرای اســتفاده از تســهیالت‬ ‫بانکــی‪ ،‬تقاضــای خــود را صرف ـاً بــا پاســخ بــه پیامک هایــی‬ ‫کــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا سرشــماره‬ ‫‪ v.refah‬ارســال می کنــد ثبــت کننــد ‪.‬‬ ‫تاکیــد می شــود بــرای اعــام تقاضــا‪ ،‬هیچگونــه مراجعــه بــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شرایط تسهیالت به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مبلــغ تســهیالت بــرای هــر خانــوار یــک میلیــون‬ ‫تومــان بــه صــورت قرض الحســنه و تعــداد اقســاط ‪۳۰‬‬ ‫مــاه متوالــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اقســاط ماهانــه بــرای هــر خانــوار مبلــغ ‪ ۳۵‬هــزار‬ ‫تومــان اســت کــه از یارانــه تیرمــاه ســال جــاری بــه بعــد‬ ‫کســر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بانک هــا و ســازمان های دولتــی نیــاز نیســت‪.‬‬ ‫وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از ســاعت ‪ ۲۲‬روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ ۲۷‬فروردیــن مــاه جــاری بــه همــه سرپرســتان‬ ‫خانوارهــای دریافــت کننــده یارانــه‪ ،‬پیامــک ارســال کــرد‪.‬‬ ‫ارســال پیامــک کــد ملــی سرپرســت خانــوار‪ ،‬بــه منزلــه قبــول‬ ‫و تعهــد اجــرای ‪ ۴‬بنــد ایــن اطالعیــه از ســوی متقاضــی‬ ‫‪ -3‬گیرنــدگان تســهیالت‪ ،‬نبایــد حســاب بانکــی یارانــه‬ ‫خــود را تــا انتهــای بازپرداخــت اقســاط ‪،‬تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬درخواســت کننــده تســهیالت بــا ارســال پیامــک بــه‬ ‫ســازمان هدفمنــد ســازی یارانه هــا‪ ،‬وکالــت بالعــزل‬ ‫می دهــد کــه بازپرداخــت تســهیالت فــوق را ماهانــه از‬ ‫محــل یارانــه نقــدی خــود بــه نظــام بانکــی پرداخــت نمایــد ‪.‬‬ ‫ایــن وکالــت در حکــم ســند رســمی اســت و قابــل اعتــراض‬ ‫و ابطــال در محاکــم قضائــی نیســت‪.‬‬ ‫معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تشریح کرد‪:‬‬ ‫اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی از «مهدهای کودک»‬ ‫در مدت زمان شیوع بیماری کرونا‬ ‫معــاون امــور اجتماعــی ســازمان‬ ‫بهزیســتی کشــور‪،‬اقدامات‬ ‫ایــن ســازمان در حمایــت از‬ ‫مهدهــای کــودک در زمــان‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا را‬ ‫تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل‬ ‫از روابــط عمومــی و امــور‬ ‫بیــن الملل‪،‬دکتــر حبیــب اهلل‬ ‫مســعودی فریــد معــاون امــور‬ ‫اجتماعــی ســازمان بهزیســتی‬ ‫کشــور گفت‪:‬متوقــف شــدن‬ ‫فعالیــت مهدهــای کــودک بــر‬ ‫اســاس مصوبــات ســتاد ملــی‬ ‫مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا‪،‬‬ ‫از اوایــل اســفند مــاه ‪ ۱۳۹۸‬موجــب زیــان دیــدن‬ ‫صاحبــان و مربیــان مهدهــای کــودک شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه منظــور کاهــش اســیب هــای وارده‬ ‫و در راســتای حمایــت از ایــن مراکز‪،‬بــا پیگیــری‬ ‫مســتقیم رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور‪ ،‬نــام‬ ‫مهدهــای کــودک در فهرســت نهایی«مشــاغل زیــان‬ ‫دیــده ناشــی از کرونــا» قــرار گرفــت کــه بــر همیــن‬ ‫اســاس بهــره منــدی از تســهیالت کــم بهــره بانکی(بــا‬ ‫شــرایط قیــد شــده اداره کار) و همچنیــن برقــراری‬ ‫بیمــه بیــکاری بــرای مربیــان شــاغل در مهدهــای‬ ‫کودک(کــه توســط کارفرمــا بیمــه شــده انــد)در‬ ‫نظــر گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور‬ ‫همچنیــن از مکاتبــه ســازمان بهزیســتی بــا وزیــر‬ ‫تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی و معــاون اقتصــادی‬ ‫رییــس جمهــور خبــر داد و بیــان داشــت ‪ :‬ایــن‬ ‫مکاتبــات بــه منظــور پیگیــری مــواردی همچــون‬ ‫درخواســت معافیــت ‪ ۶‬ماهه از پرداخــت مالیات برای‬ ‫مهدهــای کودک‪،‬تامیــن منابــع الزم بــرای اســتفاده‬ ‫پرســنل مهدهــای کــودک ار بیمــه بیکاری‪،‬معافیــت‬ ‫یــا اســتمهال از پرداخــت حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی‬ ‫خــود و پرســنل مهدکودک‪،‬تخصیــص تســهیالت‬ ‫و اعتبــارات بالعــوض یــا کــم بهــره بانکــی و بهــره‬ ‫منــدی مهدهــای کــودک تحــت نظــارت ســازمان‬ ‫کــودک» بــه انــان داده خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫فریــد خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫ســازمان بهزیســتی بــرای‬ ‫مهدهــای کــودک خصوصــی‬ ‫کــه در امــاک ایــن ســازمان‬ ‫فعالیــت دارند‪،‬درخواســت‬ ‫بخشــش اجــاره بهــای ایــام‬ ‫تعطیــل را داده اســت‪.‬‬ ‫بهزیســتی بــه عنــوان کســب و کارهــای زیــان دیــده‬ ‫ناشــی از تعطیلــی بــه منظــور پیشــگیری از شــیوع‬ ‫کرونــا و جبــران بخشــی از ضــرر و زیــان وارده بــه‬ ‫انها‪،‬صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن مکاتبــه ای نیــز بــا رییــس کل‬ ‫بانــک مرکــزی انجــام شــده اســت تــا مهدهــای‬ ‫کــودک از تنفــس ســه ماهــه در پرداخــت اقســاط‬ ‫تســهیالت بانکــی بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول تدویــن و ابــاغ «بخشــنامه ای‬ ‫مبتنــی بــر حمایــت از منافــع عالیــه کــودکان و تاکیــد‬ ‫بــر رعایــت قــرار داد فــی مابیــن والدیــن و مهــد‬ ‫کــودک» بــه اســتان هــا را نیــز اقدامــی دیگــر در‬ ‫جهــت حمایــت از مهدهــای کــودک عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر فریــد همچنیــن راه انــدازی «پویــش همدلــی»‬ ‫بــه منظــور بخشــش اجــاره بهــای ایــام تعطیــل توســط‬ ‫مالــکان مهدهــای کــودک را از دیگــر اقدامــات‬ ‫بهزیســتی در جهــت حمایــت از مهدهــای کــودک‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬ایــن اقــدام از طریــق حمایــت‬ ‫مســتقیم ادارات کل بهزیســتی اســتانها انجــام مــی‬ ‫شــود و از مالکانــی کــه بــا ایــن پویــش همراهــی‬ ‫کننــد تقدیــر رســمی بــه عمــل امــد و نشــان«حامی‬ ‫‪3‬‬ ‫معــاون امــور اجتماعــی ســازمان‬ ‫بهزیســتی کشــور بــه راه انــدازی‬ ‫بیــش از ‪ ۴۰‬کانــال ارتباطــی‬ ‫مســتقیم و صفحــه رســمی در‬ ‫فضــای مجــازی توســط بهزیســتی اشــاره کــرد و‬ ‫افزود‪:‬ایــن کانــال هــا بــه منظــور برقــراری ارتبــاط‬ ‫مســتقیم مســئوالن ســازمانی و اســتانی بهزیســتی‬ ‫بــا صاحبــان و مربیــان مهدهــای کــودک و کانــون‬ ‫توســعه مهدهــای کــودک‪،‬راه انــدازی شــده اســت‬ ‫کــه همــواره پاســخگوی ایــن عزیــزان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن برگــزاری مســابقه«فرزند قهرمــان من»به‬ ‫منظــور اشــتراک گــذاری و بهــره بــرداری از تولیــد‬ ‫محتــوای مجــازی توســط مربیــان و والدیــن کــودکان‬ ‫و ارائــه بــه جامعــه هــدف مذکــور را از دیگــر‬ ‫اقدامــات حمایتــی بهزیســتی از مهدهــای کــودک‬ ‫عنــوان کــرد و گفت‪:‬تمامــی ایــن مــوارد بخشــی‬ ‫از مســیری اســت کــه بــه منظــور اعتــای نقــش و‬ ‫گســترش حیطــه فعالیتــی مهدهــای کــودک اغــاز‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــدواری کــرد‪ ،‬بــا همــکاری تمامــی ذی‬ ‫نفعــان‪ ،‬حمایــت بیشــتر از ایــن مجموعــه هــا صــورت‬ ‫گیر د ‪.‬‬ ‫لزوم تجدید نظر شورای عالی کار در‬ ‫مصوبه دستمزد کارگران‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا صــدور بیانی ـه ای تاکیــد کردنــد‬ ‫کــه شــورای عالــی کار در مصوبــه دســتمزد کارگــران تجدیدنظــر کنــد‪.‬‬ ‫ بــه گــزارش خبرنــگار مهــر‪ ،‬در پایــان جلســه علنــی روز چهارشــنبه مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بیانیــه نماینــدگان در اعتــراض بــه حقــوق و دســتمزد‬ ‫کارگــران قرائــت شــد‪.‬‬ ‫متن کامل این بیانیه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫حقــوق و دســتمزد کارگــران و بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی و مســتمری‬ ‫بگیــران در عرصــه معیشــتی ضــرورت توجــه و نــگاه ویــژه بــه ایــن عزیــزان‬ ‫را بیــش از پیــش نمایــان می ســازد‪.‬‬ ‫انتظــار ایــن عزیــزان وضــع حداقــل دســتمزد و مســتمری متناســب بــا‬ ‫حداقــل وضــع شــده در تبصــره ‪ ۱۲‬قانــون بودجــه ســال ‪ ۹۹‬یعنــی حداقــل‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تومــان در مــاه اســت‪ .‬مــا نماینــدگان مجلــس‬ ‫شــورای اســامی خواهــان هســتیم جهــت تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در توجــه بــه معیشــت همــه اقشــار خصوصــاً کارگــران‪ ،‬شــورای عالــی‬ ‫کار بــا تجدیدنظــر در تصمیــم اتخــاذ شــده و بــا در نظــر گرفتــن تــورم ‪۴۱‬‬ ‫درصــدی اعــام شــده توســط بانــک مرکــزی و در نظــر گرفتــن اینکــه بــه‬ ‫هیــچ کارگــری نبایــد کمتــر از ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تومــان پرداخــت‬ ‫شــود موجبــات رضایــت کارگــران زحمتکــش را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫صندوق بین المللی پول اعالم کرد؛‬ ‫رشد ‪ 2/7‬درصدی نرخ بیکاری‬ ‫ایران زیر سایه کرونا‬ ‫صنــدوق بین المللــی پــول نــرخ بیــکاری ایــران در ســال جــاری را ‪۱۶.۳‬‬ ‫درصــد ارزیابــی کــرد‪ .‬ایــن نهــاد بین المللــی ســال گذشــته نــرخ بیــکاری‬ ‫را ‪ ۱۳.۶‬درصــد بــراورد کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬بــه اســتناد گــزارش صنــدوق بین المللــی پــول‪ ،‬نــرخ‬ ‫بیــکاری در ایــران بــه ‪ ۱۶.۳‬درصــد خواهــد رســید‪ .‬ایــن عــدد در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬بــرای ســال جــاری ‪ ۱۳.۶‬درصــد بــراورد شــده بــود‪.‬‬ ‫در گــزارش جدیــد صنــدوق بین المللــی پــول رشــد اقتصــادی ایــران در‬ ‫ســال جــاری میــادی (‪ )۲۰۲۰‬منفــی ‪ ۵.۹۸۵‬درصــد پیش بینــی شــده اســت‬ ‫کــه علیرغــم منفــی بــودن امــا نســبت بــه بــراورد صنــدوق نســبت بــه ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬کــه منفــی ‪ ۷.۶‬درصــد بــود‪ ،‬بــا بهبــود همــراه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫سازمان سنجش اعالم کرد‪:‬‬ ‫تغییر زمان و نحوه برگزاری‬ ‫ازمون های بین الملل در ایران‬ ‫ســازمان ســنجش امــوزش کشــور طــی اطالعیـه ای از تغییــر زمــان و نحــوه‬ ‫برگــزاری ازمون هــای بین الملــل در ایــران خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــروه علمــی و دانشــگاهی خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از‬ ‫ســازمان ســنجش امــوزش کشــور‪ ،‬ســازمان ســنجش امــوزش کشــور‬ ‫درخصــوص برگــزاری ازمون هــای بیــن الملــل در ایــران اطالعیــه ای‬ ‫صــادر کــرد‪.‬‬ ‫ضمــن ارزوی موفقیــت بــرای کلیــه داوطلبــان ازمون هــای ‪TOEFL,‬‬ ‫‪ GRE General, GRE Subject, IELTS, Life Skills, UKVI‬پیــرو‬ ‫اطالعیــه مــورخ ‪ ۲۷/۱۲/۹۸‬در خصــوص لغــو ازمون هــای بین الملــل در‬ ‫ایــران‪ ،‬بــه اطــاع می رســاند بــا هماهنگــی بــه عمــل امــده بــا موسســات‬ ‫‪ ETS‬و ‪ ،IDP‬تمــام ازمون هــای مــورد اشــاره در ایــران تــا ‪ ۲۰‬مــاه‬ ‫مــی‪ ۲۰۲۰‬برابــر بــا ‪ ۳۱‬اردیبهشــت مــاه ‪ ۱۳۹۹‬برگــزار نخواهــد شــد‪ .‬زمــان‬ ‫و نحــوه برگــزاری ایــن ازمون هــا متعاقبــا از طریــق ســازمان ســنجش‬ ‫امــوزش کشــور اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫چهارم اردیبهشت ماه جاری‪:‬‬ ‫فرصت مجدد برای ثبت نام ازمون‬ ‫دستیار تخصصی دندانپزشکی‬ ‫بــرای شــرکت در ازمــون دســتیار تخصصــی دندانپزشــکی‪ ،‬فرصــت‬ ‫مجــددی تعییــن شــده و بــر ایــن اســاس‪ ،‬متقاضیــان شــرکت در ازمــون‬ ‫دســتیار دندانپزشــکی از چهــارم اردیبهشــت مــاه جــاری می تواننــد نســبت‬ ‫بــه ثبــت نــام در ایــن ازمــون اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬امــکان ثبــت نــام داوطلبــان ســی و چهارمیــن دوره‬ ‫ازمــون پذیــرش دســتیار در رشــته هــای تخصصــی دندانپزشــکی ســال‬ ‫تحصیلــی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬مجــدد فراهــم شــد ایــن متقاضیــان طــی روزهــای ‪۴‬‬ ‫و ‪ ۵‬اردیبهشــت ‪ ۹۹‬مــی تواننــد نســبت بــه ثبــت نــام‪ ،‬ویرایــش فــرم ثبــت‬ ‫نــام و یــا تکمیــل مــدارک اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در صورتــی کــه داوطلبــان بــه دلیــل شــرایط عمومــی کشــور در‬ ‫مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا موفــق بــه کامــل کــردن مــدارک ارســالی نشــوند‪،‬‬ ‫مــی تواننــد در فرصــت دیگــری کــه متعاقبــاً از طریــق مرکــز ســنجش‬ ‫امــوزش پزشــکی وزارت بهداشــت اعــام خواهــد شــد نســبت بــه تکمیــل‬ ‫و ارســال مــدارک خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫ثبــت نــام داوطلبــان بــه صــورت اینترنتــی و از طریــق ســایت مرکــز ســنجش‬ ‫امــوزش پزشــکی بــه نشــانی ‪ www.sanjeshp.ir‬انجــام می گیــرد‪.‬‬ ‫شــرایط و ضوابــط نیــز در دفترچــه منتشــر شــده اســت و تغییــری نــدارد‪.‬‬ ‫بنابــر اعــام مرکــز ســنجش امــوزش پزشــکی وزارت بهداشــت‪ ،‬تاکنــون‬ ‫‪ ۲۱۳۰‬داوطلــب نفــر در ســی و چهارمیــن دوره ازمــون پذیــرش دســتیار‬ ‫در رشــته های تخصصــی دندانپزشــکی در ســال ‪ ۹۹‬ثبــت نــام کــرده انــد و‬ ‫ازمــون بــه صــورت الکترونیکــی در ‪ ۱۷‬شــهر و ‪ ۱۹‬حــوزه امتحانــی روز‬ ‫پنجشــنبه ‪ ۵‬تیرمــاه ‪ ۹۹‬برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫سازمان بین المللی مهاجرت اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪ ۲۴۲‬هزار مهاجر افغان‬ ‫ایران را ترک کردند‬ ‫‪ 242‬هــزار مهاجــر افغــان ایــران را تــرک کردنــد‪ ۲۴۲‬هــزار مهاجــر افغــان‬ ‫در ماه هــای اخیــر و در پــی شــیوع کرونــا بــه کشورشــان بازگشــتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا بــه نقــل از العربیــه‪ ،‬ســازمان بین المللــی مهاجــرت اعــام‬ ‫کــرد‪ ،‬طــی چهــار مــاه گذشــته ســال میــادی ‪ ۲۴۲‬هــزار و ‪ ۹۹۷‬مهاجــر‬ ‫افغــان از ایــران بــه افغانســتان بازگشــته اند‪.‬‬ ‫ایــن مهاجــران افغــان از تاریــخ ‪ ۴‬ژانویــه الــی ‪ ۱۱‬اوریــل امســال بــه دلیــل‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا از ایــران بــه افغانســتان بازگشــته اند‪.‬‬ ‫هــرات در غــرب افغانســتان مــرز مشــترک بــا ایــران دارد و بــا گســترش‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران و بازگشــت روزانــه هــزاران مهاجــر افغــان‬ ‫بــه یکــی از مناطــق شــیوع کرونــا تبدیــل شــده اســت‪ .‬وزارت بهداشــت‬ ‫افغانســتان از بررســی ســامت مهاجــران در مــرز بــا ایــران خبــر داده اســت‪.‬‬ ‫ استخدام فست فود خانه کنتاکی‬ ‫(شعبه الهیجان)‬ ‫صندوقدار خانم ‪ -‬سفارشگیر خانم‬ ‫سالندار اقا و خانم‬ ‫نیروی کار در اشپزخانه اقا و خانم‬ ‫ادرس‪ :‬الهیجان‪ ،‬بلوار امام رضا (ع)‪ ،‬روبروی‬ ‫استخر‪ ،‬ساختمان چینی‬ ‫‪09384541368 - 09335559937‬‬ ‫شرکت سحر گستر (شکالت لوکاکو) نماینده انحصاری محصوالت ُانیک‪،‬‬ ‫به به ‪ ،‬داالس ‪ ،‬وجین و تی تی کا جهت راه اندازی الین جدید محصوالت‬ ‫غذایی به تعداد ‪ 14‬نفر ویزیتوراقا و ‪ 3‬نفر ویزیتور خانم نیازمند است‬ ‫مزایا‪ :‬حقوق جدید اعالم شده وزارت کار ‪ +‬هزینه ایاب و ذهاب کامل ‪+‬‬ ‫پورسانت ‪ +‬بیمه تکمیلی ‪ +‬هزینه غذا ‪ +‬بیمه تامین اجتماعی ‪ +‬هزینه ماموریت‬ ‫ادرس ‪ :‬رشت‪،‬میدان گیل‪ ،‬روبروی پمپ ‪01333618920 -21 cng‬‬ ‫ا‬ ‫باز ر کار‬ ‫هفته انهم‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫الن‬ ‫هفته نامه بازار کار گیالن‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫صاحب امتیازو مدیر مسئول‪ :‬مسعود قره داغی‬ ‫تلفن تماس‪ 01333237133 :‬و ‪09119316172‬‬ ‫کانال هفته نامه بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪@bazarekarw‬‬ ‫کانال سراسری بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪@bazarekar‬‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫شنبه ‪ 30‬فروردین ‪ 24 - 1399‬شعبان ‪ 18 - 1441‬اوریل ‪ - 2020‬سال ششم ‪ -‬شماره ‪142‬‬ ‫برای نصب اپلیکیشن موبایلی‬ ‫بازارکار عدد ‪ 1‬را به شماره‬ ‫‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫دعوت به همکاری دربانک پاسارگاد (گیالن)‬ ‫دعوت به همکاری درشرکت پخش و بسته بندی نارین تک کاسپین‬ ‫استخدام گروه تولیدی دلنواز ‪ -‬استخدام شرکت شکالت برنوتی‬ ‫دعوت به همکاری در مجتمع فنی اموزشی پل گیالن‬ ‫استخدام شرکت لبنیات دامیاران ‪ -‬استخدام در شرکت اطلس دینا (چی توز)‬ ‫سایر فرصت های شغلی‪:‬‬ ‫کار در نمایشگاه اتومبیل ‪ -‬کا در کارگاه چوب بری ‪ -‬راننده ‪ -‬برشکار ‪ -‬مشاور امالک ‪ -‬منشی ‪ -‬اشپز ‪-‬‬ ‫تخته کار ‪ -‬چرخکار ‪ -‬وسط کار ‪ -‬سرپرست فروش ‪ -‬سرپرست انبار ‪ -‬فروشنده ‪ -‬پیک موتوری ‪ -‬راننده‬ ‫نیسان‪ ،‬خاور‪ ،‬جرثقیل‪ ،‬لیفتراک ‪ -‬کارشناس فروش ‪ -‬مدیر مالی ‪ -‬کارمند ‪ -‬پروموتر و‪...‬‬ ‫به یک کارگر جهت کار در نمایشگاه اتومبیل نیازمندیم‬ ‫جهت تکمیل پرسنل در کارگاه چوب بری‬ ‫ساعت کاری ‪ ۸‬صبح تا ‪ ۹‬شب و ‪ ۱‬ساعت نهاری استراحت مابین این ‪ ۱۲‬ساعت‬ ‫مجموعه خدماتی تولیدی‬ ‫جهت کار در نمایشگاه اتومبیل نظافت دفتر و ابدارخانه و سرویس بهداشتی‬ ‫برای تکمیل ظرفیت فعالیت! نیاز به تعدادی نیروی کار دارد؛ استاد کار‬ ‫نظافت کلیه خودروها در روز باید هر روز خودرو ها شسته و تمیز شود‬ ‫نجار ‪+‬برشکار حرفه ای ‪+‬نوار زن ‪ pvc‬وکارگر ماهر و ساده‬ ‫هفته ای ‪ ۲۰۰‬تومن حقوق ثابت و انعام جداگانه برای فروش هر خودرو‬ ‫در محدوده یخسازی‬ ‫و انعام جداگانه از طرف پرسنل این مجموعه برای کنجکاوی تماس‬ ‫نگیرید لطفا کسی که نیاز به کار داره تماس بگیره در امد میانگین ماهی ‪ ۲‬میلیون‬ ‫جهت اطالعات بیشتر اپلیکیشن بازارکار را از‬ ‫‪ zqz.ir/app‬نصب نمایید یا برای دریافت لینک‬ ‫دانلود عدد ‪ 1‬را به ‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫برشکار ام دی اف‬ ‫به دو نفر برشکار و یکنفر کمک برش در محدوده‬ ‫خیابان الهیجان اج بیشه نیازمندیم‪.‬‬ ‫جهت اطالعات بیشتر اپلیکیشن بازارکار را از‬ ‫‪ zqz.ir/app‬نصب نمایید یا برای دریافت لینک‬ ‫دانلود عدد ‪ 1‬را به ‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫به یک فرد مجرب جهت همکاری در مشاور امالک نیازمندیم‬ ‫توضیحات‪ :‬میزان در امد به فعالیت بیشتر خود شما بستگی داره‪ ،‬بیست‬ ‫درصد از حق الزمه هر معامله تقدیم شما خواهد شد‪ ،‬همچنین در‬ ‫صورت شیرینی گرفتن حق کمیسیون ‪ +‬شیرینی با هم جمع شده و‬ ‫بیست درصد از کل این مبلغ درامد شما پس از هر معامله خواهد بود‪.‬‬ ‫ضمنا مشاور امالک در منطقه ای بسیار خوب و پرتعدد واقع در خیابان‬ ‫انصاری(همراه با پروانه کسب و امکانات کامل) واقع میباشد‪.‬‬ ‫شرایط پذیرش شما‪.۱ :‬اشنایی با این شغل ‪.۲‬در صورت مرد بودن حتما‬ ‫بازنشته باشد ‪.۳‬چنانچه خانمی عالقه به همکاری داشت‪ ،‬حداکثر ‪۳۵‬ساله‬ ‫با فن بیان باال ‪...‬‬ ‫جهت اطالعات بیشتر اپلیکیشن بازارکار را از‬ ‫‪ zqz.ir/app‬نصب نمایید یا برای دریافت لینک‬ ‫دانلود عدد ‪ 1‬را به ‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫در یک شرکت معتبر واقع در تهران نیاز ب تعدادی راننده مسلط ب‬ ‫خاور بنز ‪۶۰۸‬‬ ‫حقوق ماهانه باالی ‪۴‬میلیون تومان همراه با جای خواب وبیمه‬ ‫‪۴‬روز مرخصی در ماه‬ ‫عدم اعتیاد‬ ‫سن ‪ ۳۰‬الی ‪۵۰‬‬ ‫جهت اطالعات بیشتر اپلیکیشن بازارکار را از‬ ‫‪ zqz.ir/app‬نصب نمایید یا برای دریافت لینک‬ ‫دانلود عدد ‪ 1‬را به ‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫جهت اطالعات بیشتر اپلیکیشن بازارکار را از‬ ‫‪ zqz.ir/app‬نصب نمایید یا برای دریافت لینک‬ ‫دانلود عدد ‪ 1‬را به ‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫نیازمند راننده جرثقیل و بیل زنجیری در شرکت معتبر‬ ‫یک شرکت معتبر جهت تکمیل پرسنل کارگاهی نیاز به یک نفر راننده‬ ‫جرثقیل و یک نفر راننده بیل زنجیری در رشت دارد ‪،‬داشتن گواهینامه‬ ‫ویژه برای جرثقیل و بیل زنجیری الزامیست‪ ،‬جرثقیل تادانو زد ‪ ،500‬بیل‬ ‫زنجیری خط ‪، 5‬حقوق طبق قانون کار‪،‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫ساعت تماس از ‪9‬صبح تا‪6‬غروب‬ ‫جهت اطالعات بیشتر اپلیکیشن بازارکار را از‬ ‫‪ zqz.ir/app‬نصب نمایید یا برای دریافت لینک‬ ‫دانلود عدد ‪ 1‬را به ‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫شرکت پخش عطر شمیم در نظر دارد برای تکمیل کادرخود به تعدادی‬ ‫نیروی خانم و راننده ی خانم با خودروی دوگانه سوز در زمینه پخش‬ ‫و فروش عطر به صورت مویرگی در سطح شهر واستان گیالن نماید جهت‬ ‫اطالع بیشتر حقوق پرداختی عالقه مندان میتوانند باشماره تلفن باال تماس‬ ‫حاصل فرمایند هرچه زودتر اقدام کنید‬ ‫جهت اطالعات بیشتر اپلیکیشن بازارکار را از‬ ‫‪ zqz.ir/app‬نصب نمایید یا برای دریافت لینک‬ ‫دانلود عدد ‪ 1‬را به ‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫استخدام منشی خانم‬ ‫به یک خانم اراسته جهت منشی مدیر عامل جهت شرکت بزرگ واردات‬ ‫و صادرات شعبه گیالن نیازمندیم‬ ‫حقوق‪ 3500‬ساعت کاری ‪9‬الی‪16‬شنبه تا چهارشنبه حق ماموریت‬ ‫جهت اطالعات بیشتر اپلیکیشن بازارکار را از‬ ‫‪ zqz.ir/app‬نصب نمایید یا برای دریافت لینک‬ ‫دانلود عدد ‪ 1‬را به ‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫اشپز تخته کار‬ ‫اشپز تخته کار‪ .‬کباب ها‪.‬برنج ‪.‬حقوق ‪۱۸۰۰‬‬ ‫جهت اطالعات بیشتر اپلیکیشن بازارکار را از‬ ‫‪ zqz.ir/app‬نصب نمایید یا برای دریافت لینک‬ ‫دانلود عدد ‪ 1‬را به ‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫اگهی دعوت‬ ‫به همکاری در‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫بانــک پاســارگاد بــه منظــور تامیــن‬ ‫و تکمیــل ســرمایه انســانی‬ ‫مــورد نیــاز شــعبه هــای خــود از‬ ‫واجدیــن شــرایط پــس از ثبــت‬ ‫نــام الکترونیکــی و بــر اســاس‬ ‫اولویــت هــای مــورد نیــاز‪ ،‬دعــوت‬ ‫بــه مصاحبــه مــی نمایــد‪.‬‬ ‫شرایط ثبت نام‬ ‫ســامت کامــل جســم و روان بنــا‬ ‫بــه تشــخیص پزشــکان معتمــد‬ ‫بانــک‪.‬‬ ‫نداشتن سوء پیشینه کیفری‪.‬‬ ‫بومی و ساکن شهر مورد تقاضا‪.‬‬ ‫داشــتن گواهینامــه موقــت یــا‬ ‫دانشــنامه پایــان تحصیــات بــرای‬ ‫کلیــه مقاطــع تحصیلــی گذرانــده‬ ‫شــده (گواهــی فراغــت از تحصیــل‪،‬‬ ‫ریزنمــرات و یــا صورتجلســه دفــاع‬ ‫بــه‬ ‫عنــوان مــدرک تحصیلــی مــورد‬ ‫پذیــرش نیســت)‪.‬‬ ‫کارت پایــان خدمــت وظیفــه یــا‬ ‫معافیــت دائــم غیرپزشــکی (بــرای‬ ‫متقاضیــان مــرد)‪.‬‬ ‫تســلط کامــل بــه زبــان عربــی (فقــط‬ ‫بــرای متقاضیــان شــهر مشــهد)‪.‬‬ ‫داشــتن مــدرک ‪( ICDL‬بــرای‬ ‫متقاضیــان شــغل مســئول دفتــر)‪.‬‬ ‫یاداوری‬ ‫‪ -۱‬کلیــه متقاضیــان واجــد‬ ‫شــرایط مــی تواننــد مشــخصات‬ ‫خــود و ســایر اطالعــات الزم را در‬ ‫«سیســتم الکترونیکــی دعــوت بــه‬ ‫همــکاری « ثبــت نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ثبــت نــام فقــط از طریــق وب‬ ‫ســایت بانــک پاســارگاد‬ ‫(‪ )www.bpi.ir‬بــوده‪ ،‬لــذا از‬ ‫متقاضیــان درخواســت مــی شــود‬ ‫بــه هیــچ عنــوان مدارکــی بــه دفاتر‬ ‫و ادارات بانــک ارســال ننماینــد‪.‬‬ ‫‪- ۳‬دریافــت کــد رهگیــری هیــچ‬ ‫گونــه تعهــدی بــرای بانــک جهــت‬ ‫دعــوت بــه مصاحبــه ایجــاد نخواهــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬چگونگــی دعــوت بــه مصاحبــه‬ ‫بــر اســاس اولویــت هــای مــورد‬ ‫نیــاز از طریــق تلفــن‪ ،‬پیامــک و‬ ‫یــا پســت الکترونیکــی بــه اطــاع‬ ‫خواهــد رســید‪ .‬لــذا از متقاضیــان‬ ‫درخواســت مــی شــود در ثبــت‬ ‫شــماره تلفــن همــراه و پســت‬ ‫الکترونیکــی خــود دقــت نماینــد‪.‬‬ ‫‪ - ۵‬چگونگــی دعــوت بــه مصاحبــه‬ ‫بــر اســاس اولویــت هــای مــورد‬ ‫نیــاز از طریــق تلفــن‪ ،‬پیامــک و‬ ‫یــا پســت الکترونیکــی بــه اطــاع‬ ‫خواهــد رســید‪ .‬لــذا از متقاضیــان‬ ‫درخواســت مــی شــود در ثبــت‬ ‫شــماره تلفــن همــراه و پســت‬ ‫الکترونیکــی خــود دقــت نماینــد‪.‬‬ ‫مراحل ثبت نام‬ ‫بــرای ثبــت نــام نیــاز بــه یــک‬ ‫ادرس پســت الکترونیــک معتبــر‬ ‫داریــد کــه لینــک ثبــت نــام بــه‬ ‫ان ارســال خواهــد شــد و بــا‬ ‫کلیــک روی لینــک ثبــت نــام از‬ ‫داخــل پســت الکترونیــک خــود مــی‬ ‫توانیــد مراحــل ثبــت نــام را شــروع‬ ‫فرماییــد‪.‬‬ ‫پســت الکترونیــک منحصــر بــه‬ ‫فــرد اســت و یــا بــه عبــارت دیگــر‬ ‫بــا هــر ادرس پســت الکترونیــک‬ ‫فقــط یکبــار امــکان ثبــت نــام وجــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ارســال لینــک ثبــت نــام بــه‬ ‫پســت الکترونیــک محدودیــت‬ ‫دارد‪ ،‬چنانچــه بیــش از ‪ ۵‬بــار بــه‬ ‫یــک پســت الکترونیــک دعوتنامــه‬ ‫ارســال شــود و مرحلــه ثبــت نــام‬ ‫تکمیــل نشــود بــه ان ادرس دیگــر‬ ‫دعوتنامــه ارســال نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫لطفــا دقــت فرماییــد ممکــن اســت‬ ‫دعوتنامــه بــه بخــش اســپم (‪junk‬‬ ‫‪ )mail,bulk mail, spam‬پســت‬ ‫الکترونیــک شــما ارســال شــده‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫مدارک مورد نیاز برای ثبت نام‬ ‫فایــل اســکن شــده عکــس‬ ‫پرســنلی ‪( ۴ * ۳‬عکــس پرســنلی‬ ‫بایــد تمــام رخ و واضــح باشــد)‬ ‫فایل اسکن شده کارت ملی‬ ‫فایــل اســکن شــده صفحــه اول‬ ‫شناســنامه و صفحــه دوم در‬ ‫صــورت داشــتن توضیحــات‬ ‫فایــل اســکن شــده اخریــن مــدرک‬ ‫تحصیلــی و ارســال فایــل اســکن‬ ‫شــده مــدرک لیســانس الزامــی‬ ‫اســت‬ ‫فایــل اســکن شــده کارت نظــام‬ ‫وظیفــه ( بــرای اقایــان )‬ ‫فایــل اســکن شــده اخریــن حکــم‬ ‫کارگزینــی‬ ‫حداکثــر حجــم فایــل هــای ارســالی‬ ‫مــی توانــد ‪ ۴۰۰KB‬باشــد و فقــط‬ ‫در قالــب هــای ‪jpg,png,gif‬‬ ‫ذخیــره شــده باشــد‬ ‫نکات بسیار مهم برای ثبت نام‬ ‫توجــه در صورتــی کــه هریــک از‬ ‫فایــل هــای فــوق را نداریــد لطفــا‬ ‫ابتــدا ان هــا را تهیــه فرماییــد چــرا‬ ‫کــه بــدون هریــک از ایــن مــدارک‬ ‫امــکان تکمیــل ثبــت نــام وجــود‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫لطفــا حتمــا شــماره تلفــن همــراه‬ ‫معتبــر در ســایت وارد فرماییــد‬ ‫چــرا کــه در صــورت پذیــرش‬ ‫دعوتنامــ ُه شــما فقــط‪ ،‬از طریــق‬ ‫پیامــک و پســت الکترونیــک‬ ‫ارســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در پایــان ثبــت نــام بــه شــما یــک‬ ‫کــد رهگیــری داده مــی شــود‪ ،‬لطفــا‬ ‫ان کــد را یادداشــت نمــوده و نــزد‬ ‫خــود نگــه داریــد‪ ،‬چــرا کــه بــرای‬ ‫ویرایــش مشــخصات خــود بــه ایــن‬ ‫کــد نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫شرایط و ضوابط شغل بانکدار‬ ‫خانــم هــا متولــد ‪۰۱-۰۱-۱۳۷۱‬‬ ‫بــه بعــد ‪ ،‬اقایــان متولــد ‪-۱۳۶۹‬‬ ‫‪ ۰۱-۰۱‬بــه بعــد (درخصــوص‬ ‫متقاضیــان فــوق لیســانس‪،‬‬ ‫شــرایط ســنی بــا دوســال اختــاف‬ ‫از شــرایط ســنی قیدشــده نیــز‬ ‫قابــل پذیــرش اســت)‬ ‫بــرای شــغل بانکــدار حداقــل‬ ‫مــدرک مــورد تاییــد‪ ،‬مــدرک‬ ‫لیســانس مــی باشــد‪.‬‬ ‫رشــته هــای مــورد تاییــد بــرای‬ ‫شــغل بانکــدار‬ ‫حســابداری (گرایــش ‪ :‬کلیــه‬ ‫گرایــش هــا)‬ ‫اقتصــاد (گرایــش ‪ :‬کلیــه گرایــش‬ ‫هــا)‬ ‫مهندســی صنایــع (گرایــش ‪ :‬کلیــه‬ ‫گرایــش هــا)‬ ‫مدیریــت (گرایــش ‪ :‬صنعتــی‪,‬‬ ‫بازرگانــی‪ ,‬دولتــی‪ ,‬بیمــه‪ ,‬امــور‬ ‫بانکــی (بانکــداری)‪ ,‬مالــی‪IT ,‬‬ ‫(فنــاوری اطالعــات))‬ ‫امــار (گرایــش ‪ :‬کلیــه گرایــش‬ ‫هــا)‬ ‫ریاضــی (گرایــش ‪ :‬کلیــه گرایــش‬ ‫هــا)‬ ‫حقــوق (گرایــش ‪ :‬کلیــه گرایــش‬ ‫هــا)‬ ‫مهندســی کامپیوتــر (گرایــش ‪:‬‬ ‫ســخت افــزار‪ ,‬نــرم افــزار)‬ ‫مهندســی ‪( IT‬فنــاوری اطالعــات)‬ ‫(گرایــش ‪ :‬کلیــه گرایــش هــا)‬ ‫اســتان هــای مــورد نیــاز بــرای‬ ‫شــغل بانکــدار‬ ‫سمنان (شهرهای ‪ :‬سمنان )‬ ‫مازنــدران (شــهرهای ‪ :‬تنکابــن ‪,‬‬ ‫سلمانشــهر )‬ ‫سیســتان و بلوچســتان (شــهرهای‬ ‫‪ :‬زاهــدان )‬ ‫اصفهــان (شــهرهای ‪ :‬اصفهــان ‪,‬‬ ‫نجــف ابــاد )‬ ‫خوزســتان (شــهرهای ‪ :‬اهــواز ‪,‬‬ ‫بنــدر ماهشــهر )‬ ‫اذربایجــان شــرقی (شــهرهای ‪:‬‬ ‫تبریــز ‪ ,‬مرنــد ‪ ,‬مراغــه )‬ ‫قزوین (شهرهای ‪ :‬قزوین )‬ ‫همدان (شهرهای ‪ :‬همدان )‬ ‫گیالن (شهرهای ‪ :‬الهیجان )‬ ‫کرمان (شهرهای ‪ :‬کرمان )‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری (شــهرهای ‪:‬‬ ‫شــهرکرد )‬ ‫خراســان رضــوی (شــهرهای‬ ‫‪:‬مشــهد )‬ ‫اذربایجــان غربــی (شــهرهای ‪:‬‬ ‫خــوی )‬ ‫بوشهر (شهرهای ‪ :‬بوشهر )‬ ‫‪https://hrm.bpi.ir/job/banker‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار گیلان

هفته نامه بازار کار گیلان 214

هفته نامه بازار کار گیلان 214

شماره : 214
تاریخ : 1401/05/03
هفته نامه بازار کار گیلان 213

هفته نامه بازار کار گیلان 213

شماره : 213
تاریخ : 1401/04/20
هفته نامه بازار کار گیلان 212

هفته نامه بازار کار گیلان 212

شماره : 212
تاریخ : 1401/04/13
هفته نامه بازار کار گیلان 211

هفته نامه بازار کار گیلان 211

شماره : 211
تاریخ : 1401/03/30
هفته نامه بازار کار گیلان 210

هفته نامه بازار کار گیلان 210

شماره : 210
تاریخ : 1401/03/22
هفته نامه بازار کار گیلان 209

هفته نامه بازار کار گیلان 209

شماره : 209
تاریخ : 1401/03/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!