هفته نامه بازار کار گیلان شماره 211 - مگ لند

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 211

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 211

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 211

‫هفته انهم‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫شماره ‪211‬‬ ‫ شماره‬‫‪20 -91443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ 20‬ذی‬ ‫فروردین ‪1401‬‬ ‫‪ 30 20‬خرداد‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالهشتم‬ ‫‪--2022‬سال‬ ‫ژوئن‪2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫‪7 --1401‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 20‬صفحه ‪ 3000‬تومان‬ ‫هفته نامه بازار کار گیالن‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫صاحب امتیازو مدیر مسئول‪ :‬مسعود قره داغی‬ ‫تلفن تماس‪ 01333521330 :‬و ‪09119316172‬‬ ‫وبسایت هفته نامه بازارکار گیالن‪:‬‬ ‫کانال هفته نامه بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪www.guilanjob.ir‬‬ ‫کانال سراسری بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪@bazarekarw‬‬ ‫‪@bazarekar‬‬ ‫برای نصب اپلیکیشن موبایلی بازارکار عدد ‪ 1‬را به شماره‬ ‫‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫رئیس‬ ‫جمهور‪:‬دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫اتصال‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از‬ ‫در��حوزه ایجاد اشتغال خانگی و کسب و کارهای خرد نیازمند حرکت جهادی هستیم‬ ‫نماینده مردم رشت و خمام در مجلس‪:‬‬ ‫سنوات ارتقای رتبهبندی معلمان مناطق‬ ‫محروم به ‪ ۴‬سال کاهش یافت‬ ‫��‬ ‫رییس کل سازمان‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫شخم اولیه در ‪ ۶۰‬درصد شالیزارهای گیالن انجام شد‬ ‫نظام پرستاری‪:‬‬ ‫��‬ ‫نماینده مردم فومن و شفت؛‬ ‫سازمان تامین اجتماعی مکلف به ساماندهی بیمه‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار کارگر ساختمانی شد‬ ‫استاندار‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار شغل جدید در گیالن ایجاد می شود‬ ‫رفاه‪:‬طرحی‬ ‫پرستار‬ ‫‪۵۰۰۰‬‬ ‫وزیر کار و‬ ‫ایجاد ‪ ۵۰۰‬هزار شغل برای‬ ‫دهک های اول تا پنجم‬ ‫فرماندار انزلی؛‬ ‫��‬ ‫نباید هیچ کشاورزی برای‬ ‫نداشتن پول از بیمه جا بماند‬ ‫‪ ۱۴‬میلیون نفر در کشور‬ ‫شغل «شایستهای» ندارند‬ ‫بعد از کرونا بیکار‬ ‫��‬ ‫�� شرایط ثبتنام در سامانه‬ ‫شدند‬ ‫اغاز ثبت نام امریه سربازی‬ ‫در وزارت راه و شهرسازی‬ ‫امریه قوه قضائیه اعالم شد‬ ‫معاون حقوقی کمیته امداد عنوان کرد‪:‬‬ ‫سرپرست وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫��‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهور خبر داد‪:‬‬ ‫ایران و ترکمنستان در زمینه تبادل‬ ‫نیروی کار همکاری می کنند‬ ‫ایرانیان خارج از کشور با انجام طرح تحقیقاتی کارت معافیت سربازی میگیرند‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫معت�‪ ،‬جهت تکمیل کادر اداری‬ ‫غذا� دارای نمایند� برند های ب‬ ‫�کت پخش و توزی ــع مواد ی‬ ‫ش‬ ‫و فروش از افراد واجد �ایط ذیل دعوت به همکاری یم نماید‬ ‫موزع ‪ ۷ -‬نفر اقا‬ ‫ویزیتور ‪ ۱۵ -‬نفر اقا‬ ‫مجموعه خدمات کشاورزی راتون در جهت‬ ‫تیم‬ ‫کادر همراه‬ ‫ترجیحا به‬ ‫رسپرست فروش ‪ ۳ -‬نفر اقا‬ ‫فروش از کلیه فارغ‬ ‫اریا�‬ ‫ز‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫توسعه‬ ‫کمک انباردار ‪۱ -‬نفر اقا کمک حسابدار ‪ ۱ -‬نفر ب‬ ‫اقابه کشاورزی در‬ ‫مرتبط‬ ‫التحصیالن رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫کاری‬ ‫با سابقه‬ ‫حومه دعوت به همکاری یم نماید‪.‬‬ ‫رشت و‬ ‫شهر‬ ‫ث‬ ‫‪۶,۰۰۰,۰۰۰09197207686‬‬ ‫معت� ‪ -‬حقوق ثابت‬ ‫ش�ایط و مزایا‪ :‬سن حداک� ‪ ۳۵‬سال ‪ -‬دارای ضامن ب‬ ‫انگ� ش�‪ ،‬پاداش پوشش ت‬ ‫تام� اجتمایع ‪ -‬پورسانت کاال� ‪ -‬پاداش ی ز‬ ‫تومان ‪ -‬بیمه ی ن‬ ‫مش�ی‪،‬‬ ‫ی‬ ‫‪09193756180‬‬ ‫پاداش کارخانجات ‪ -‬هزینه ایاب و ذهاب و هزینه تلفن ‪ -‬اموزش برای مبتدیان‬ ‫متقاضیان از ساعت ‪ ۸‬صبح ایل ‪ ۱۶‬عرص با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند‬ ‫‪09360210104 - 09191151255‬‬ ‫تکمیل کادر خود در استان گیالن از‬ ‫س�نگ‬ ‫گروه کارخانجات ی‬ ‫خدمات جهت ن‬ ‫ش�کت پردازش ت‬ ‫تماس‪ ،‬به‬ ‫تیم بهمرکز‬ ‫وقتدر‬ ‫پشتیبا�‪،‬‬ ‫هدف‬ ‫الک�‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫همکاری یم‬ ‫دعوت‬ ‫ائهایط زیر بصورت تمام‬ ‫واجدا شر�‬ ‫ونیک پیشگامان ارمان باافراد‬ ‫ن‬ ‫خانمباال و‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫فردی‬ ‫اگر‬ ‫میدهد‪،‬‬ ‫پاسخ‬ ‫دیوار‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبا�‬ ‫تماسهای ورودی‬ ‫غذا�) ‪ -‬اقا و‬ ‫بازاریاب حضوری‬ ‫(مواد ی‬ ‫خودورا ارسال‬ ‫دارید ش‬ ‫کنیدای افراد بدون سابقه کار‬ ‫تخصیص بر‬ ‫رزومه ترایگان‬ ‫اموز�‬ ‫مهارتهای ارتبایط موثریدوره‬ ‫کارشناس ارتباط با مش�یان‬ ‫غذا�)‬ ‫رسپرست‬ ‫بر فروش (مواد ی‬ ‫ت‬ ‫سیستمشده‬ ‫استانداردهایبهتعریف‬ ‫ی‬ ‫اساسرتبط ‪ -‬مسلط‬ ‫زمان‪،‬سابقه کار م‬ ‫حداقل سال‬ ‫پاسخگو� صحیح به تمام درخواستهای مش�یانبادرحداقل ‪۲‬‬ ‫پاسخگو� به تماس های ورودی‬ ‫ی‬ ‫مس�بندی و تکنیک های فروش‬ ‫اشنا� با بازار گیالن و ی‬ ‫ی‬ ‫پایانگزارش روزانه به رس‬ ‫کارترائه‬ ‫داش�رای ا‬ ‫وارد نمودن اطالعات در ‪ ،CRM‬تب ن‬ ‫پرستای اقایان الزامیست‪.‬‬ ‫خدمت و حداقل مدرک دیپلم تبر‬ ‫ارتباط با ت‬ ‫سازمان‬ ‫اس�‬ ‫ادارهیانکار‪،‬بر اساس‬ ‫مش�‬ ‫مدیریت‬ ‫راهکارهای‬ ‫‪:‬‬ ‫تکمییل‪،‬‬ ‫اتژیبیمه‬ ‫بیمه‪،‬‬ ‫پورسانت‪،‬‬ ‫ثابت‬ ‫حقوق‬ ‫جدید در حوزه سیستمهای مزایا‬ ‫ش‬ ‫مزایا‪ :‬بیمه ی ن‬ ‫بودجه‬ ‫‪،‬‬ ‫ازمای�‬ ‫سوم‬ ‫ماه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ایگان‬ ‫ر‬ ‫تکمییل‬ ‫بیمه‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫اول‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫اجتمایع‬ ‫تام�‬ ‫پاداش‪ ،‬امنیت شغیل‪ ،‬هزینه ایاب و ذهاب‪ ،‬حق مسئولیت‬ ‫ش‬ ‫اموز�‪،‬‬ ‫وام واجد ش�ایط خواهشمندیم رزومه خود را به شماره‬ ‫متقاضیان‬ ‫از‬ ‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫فرم‬ ‫تکمیل‬ ‫یا‬ ‫ایمیل‬ ‫واتساپ‪،‬‬ ‫طریق‬ ‫واجدین ش�ایط‪ ،‬میتوانند با ارسال رزومه از‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫واتساپ زیر ارسال نمایند لطفا از تماس تلف� خودداری نمایید‬ ‫‪09386917246 : WhatsApp‬‬ ‫‪09308900495‬‬ ‫‪yun.ir/pepair‬‬ ‫‪callcenter@pishgamanarman.ir‬‬ ‫رستوران خانه کنتایک پرسنل اقا و خانم بصورت نیمه وقت‬ ‫نمایدیم نماید‬ ‫همکاری‬ ‫دعوت به‬ ‫افرباادش�زیر‬ ‫تمام از‬ ‫ش�کت توریست فرزانه خزر جهت تکمیل کادر وخود‬ ‫استخدام یم‬ ‫ایط ذیل‬ ‫وقت‬ ‫صندوقدار‬ ‫چرخکار‬ ‫سالندار‬ ‫وسط کار‬ ‫باریستا‬ ‫موتوری‬ ‫پیکاتو کار‬ ‫سازشیفت‪ :‬عرص‪ ،‬دو شیفت‪ :‬صبح و عرص‬ ‫الگو تک‬ ‫حقوق ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬میلیون تومان همراه با بیمه‬ ‫برشکار‬ ‫با �ویس برگشت برای پرسنل خانم‬ ‫همراه با نهار و شام‬ ‫با رسویس‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬چهارراه گلسار‪ ،‬روبه روی بانک میل‪ ،‬جنب‬ ‫فرمانداری ‪09131071643‬‬ ‫ت‬ ‫صنع� حسن رود ‪09353631359‬‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک‬ ‫نماید‬ ‫استخدام یم‬ ‫ایطفودذیل‬ ‫کتاب و تحریر مهران‪ ،‬فروشنده خانم با ش�‬ ‫الهیجان‬ ‫خانه کنتایک‬ ‫فست‬ ‫خانم ش�ایط ذیل دعوت به همکاری یم نماید‬ ‫فروشنده واجد‬ ‫از افراد‬ ‫بخش فروش لوازم ن‬ ‫ه�ی و معماری‬ ‫ش�ایط‪:‬‬ ‫صندوقدار خانم‬ ‫خانم‬ ‫گ�‬ ‫نیست‬ ‫سن ‪ :‬حداقل ‪ ۱۸‬سال تحصیالت مهم‬ ‫سفارش ی‬ ‫‪ ۲۲‬و خانم‬ ‫سالندار اقا‬ ‫ساعت کاری‪ ۹٫۳۰ :‬تا ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۶٫۳۰‬تا‬ ‫ین�وی کار در پ ن‬ ‫ش‬ ‫خانم و اقا‬ ‫اش�باخانه‬ ‫بیمه‬ ‫اموز� طبق قانون کار همراه‬ ‫حقوق‪ :‬بعد از‬ ‫موتوری‬ ‫پیک‬ ‫محل سکونت ترجیحا نزدیک فروشگاه باشد‬ ‫ادرس ‪ :‬رشت ‪ ،‬معلم ‪ ،‬میدان رس‬ ‫گل(ع)‪ ،‬روبروی استخر‪ ،‬ساختمان ن‬ ‫چی�‬ ‫ادرس‪ :‬الهیجان‪ ،‬بلوار امام رضا‬ ‫واتساپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان میتوانند رزومه خود را به شماره‬ ‫‪09384541368‬‬ ‫‪09918015383 :WhatsApp‬‬ صفحه 1 ‫با نصب اپلیکیشن بازارکار‪،‬‬ ‫فرصت های استخدامی را‬ ‫سریعتر از دیگران‬ ‫دریافت کنید‬ ‫جهت دریافت لینک‬ ‫فایل نصبی عدد ‪ 1‬را به‬ ‫‪50004150004198‬‬ ‫ارسال نمایید‬ ‫ربات بازارکار گیالن در واتساپ! ��‬ ‫(یک سرویس منحصربفرد و برای اولین بار در ایران)‬ ‫��‬ ‫جهت سهولت و دسترسی سریعتر به فرصت های شغلی‪ ،‬می توانید با عضویت رایگان در‬ ‫ربات واتساپ بازارکار گیالن‪ ،‬اطالعیه های استخدامی را بصورت منظم دریافت کنید‪.‬‬ ‫ربات ‪ ۷‬روز هفته و ‪ ۲۴‬ساعته انالین و پاسخگوست‪.‬‬ ‫⬅‬ ‫عضویت در ربات واتساپ و دریافت خبرنامه استخدامی رایگان است‪ ،‬همچنین ما برای‬ ‫حریم خصوصی کاربران خود ارزش قائل هستیم و به هیچ وجه شما را در هیچ گروه واتساپی‬ ‫عضو نخواهیم کرد بنابراین شماره های اعضاء برای سایرین قابل مشاهده نخواهد بود و اطالعیه‬ ‫ها را توسط ربات بصورت یک پیام کامال خصوصی برای شما ارسال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫⬅‬ ‫تا کنون بیش از ‪ ۷۵۰۰‬نفر در ربات ثبت نام کرده اند‪ ،‬شما نیز برای ثبت نام کافیست شماره‬ ‫زیر را بعنوان مخاطب خود ذخیره و سپس یک پیام دلخواه در واتساپ ارسال نمایید‬ ‫��‬ ‫ربات واتساپ ‪۰9۳۷۲۵۴۰۴۶۴ :‬‬ صفحه 2 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪211‬‬ ‫‪20 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷20- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫سالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬سال‬ ‫ژوئن‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫دوشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای گیالن عنوان کرد‪:‬‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫رهاسازی اب‬ ‫نوبت بندی‬ ‫سفیدرود با‬ ‫گریزاورد سد‬ ‫جبران کاهش‬ ‫کشاورزی‬ ‫از بیمه‬ ‫کشاورزان گیالنی‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫برخــی از کارشناســان کشــاورزی معتقدنــد‬ ‫کشــاورزان اغلــب بیمــه بــا گزینــه پاییــن‬ ‫را انتخــاب و تصــور میکننــد بیمــه بایــد‬ ‫غرامــت تمــام خســارت انهــا را بپــردازد‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫دارد و بیمــه گــذاران حداقــل گزینــه و‬ ‫ضعیفتریــن بیمــه را انتخــاب میکننــد و‬ ‫تمــام خطراتــی کــه اتفــاق میافتــد‪ ،‬تحــت‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫جبــران‬ ‫را‬ ‫کردیــم‪ .‬هــم انقــدر بــا تاخیــر‬ ‫همــان مبلــغ‬ ‫مــوارد‬ ‫پرداخــت مــی شــود کــه بــا توجــه بــه‬ ‫چنــدانســفیدرود‬ ‫ابخــور ســد‬ ‫خرمــی‪،‬‬ ‫کارایــی‬ ‫وســعت دیگــر‬ ‫نوســانات قیمــت‬ ‫گیــان را‬ ‫اراضــی‬ ‫بـدر‬ ‫ـات‬ ‫شــرقموضوعـ‬ ‫شــالیکاری و ایــن‬ ‫ـاورزان نــدارد‬ ‫ـرای کشـ‬ ‫ـتـه وگـعنــوان‬ ‫ـاورزانهکت‬ ‫کشـهــزار‬ ‫ـدود ‪۶۰‬‬ ‫حـ‬ ‫ـذاری‬ ‫دانسـبیمـ‬ ‫ـارـرای‬ ‫راـبـ‬ ‫انگیــزه‬ ‫اراضــی ســنتی کــه‬ ‫کشــاورزان‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کاهــش داشــته‬ ‫ابخــور انــان تابــع رودخانــه هــای محلــی‬ ‫اب رودخانــه‬ ‫ـم شــدن‬ ‫خیــزــال کـ‬ ‫حادثــه بــه دنب‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫ضــرورت‬ ‫گیــان و‬ ‫بــودن‬ ‫کشــاورزیـاه‬ ‫محصــوالتو لــذا بــه چـ‬ ‫ـکل مــی شــوند‬ ‫ـار مشـ‬ ‫دچـ‬ ‫کــردن‬ ‫بیمــه‬ ‫هــا مراجعــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫اینکــهتومانــی‬ ‫میلیــارد‬ ‫هزینــهبــاکــرد‬ ‫وی از‬ ‫گیــان‬ ‫اشــاره‪۲۰‬بــه‬ ‫گیــان نیــز‬ ‫شــبکه‬ ‫رودخانــهــزهــا و‬ ‫ـور‬ ‫اول کشـ‬ ‫الیروبــی حادثــه خی‬ ‫جهــتــج اســتان‬ ‫جــزو پن‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫خبــر داد و‬ ‫اســت‪،‬ابیــاری‬ ‫هــای‬ ‫بیمــه‬ ‫شــرایط‬ ‫اســتاناینــک‬ ‫گفــت‪ :‬هــم‬ ‫ـدازی و‬ ‫ـت راه انـ‬ ‫بهتــرـی نیــز‬ ‫ـارات خوبـ‬ ‫اعتبـ‬ ‫ارزش‬ ‫درصــد‬ ‫جهـ‪9‬‬ ‫شــده و‬ ‫گــذاری‬ ‫ـتیممـتــا‬ ‫کشـهـ‬ ‫ایســـهـتگاه‬ ‫تعمیــر‬ ‫ـی‬ ‫گذاشــت‬ ‫پمپــدـاژپرداخـ‬ ‫ـای بایـ‬ ‫ـاورز‬ ‫ـزوده ک‬ ‫افـ‬ ‫ـه ای و جهــاد‬ ‫اب منطق‬ ‫حــذفــپ‬ ‫کــرد ‪،‬چــاه و پم‬ ‫هیــچ‬ ‫اســتـ ‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫کشــاورزی خامــوش نمانــد‪.‬‬ ‫امیــر مــرادی افزود‪:‬حادثــه خبــر نمــی کنــد‬ ‫بخــشای گیــان‪،‬‬ ‫منطقــه‬ ‫مدیرعامــل اب‬ ‫کشــاورزی‬ ‫حــوادث در‬ ‫و همــواره‬ ‫بالــغـ بــر ‪۱۰‬‬ ‫کــرد‬ ‫همچنیــن‬ ‫ـاورزانی‬ ‫ـداد کش‬ ‫هزینــهـدر تعـ‬ ‫ـتازو هــر قـ‬ ‫بــوده اسـ‬ ‫کننــد‪،‬لنگــرود‬ ‫شهرســتان‬ ‫تومــان در‬ ‫بیشــتر‬ ‫اســتفاده مــی‬ ‫میلیــاردبیمــه‬ ‫کــه از‬ ‫کانــال هــا و‬ ‫تعمیــراز‬ ‫دریافتــی مــان‬ ‫الیروبــیســهم‬ ‫جهــتحمایــت و‬ ‫باشــد‬ ‫ـود‪ .‬داد و خاطرنشــان‬ ‫ـانیشـخبــر‬ ‫ـتـات‬ ‫تاسیسـ‬ ‫ابرســی‬ ‫بیشــتر م‬ ‫دولـ‬ ‫کــرد‪ :‬حــدود دو میلیــارد تومــان تجهیــزات‬ ‫درپمپــاز‬ ‫هــای‬ ‫اینکــه ایســتگاه‬ ‫رســانی بــرای‬ ‫ســال‬ ‫خوشــبختانه‬ ‫بــرقبــا بیــان‬ ‫وی‬ ‫لنگــرود‬ ‫شهرســتان‬ ‫شــد‪ .‬بــه‬ ‫خریــداریـاورزان‬ ‫خســارت کشـ‬ ‫غرامــت‬ ‫گذشــته‬ ‫موقــع پرداخــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫بیمــه گــذاران شــالیکار از ‪ 20‬هــزار نفــر در‬ ‫ســال ‪ 99‬بــه حــدود ‪ 50‬هــزار نفــر در ســال‬ ‫‪ 1400‬افزایــش یافــت و دولــت بیــن ‪ 50‬تــا‬ ‫‪ 55‬میلیــارد تومــان فقــط حــق بیمــه بابــت‬ ‫شــالیکاران پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل شــرایط جغرافیــای خــاص‬ ‫و بارشــهای فــراوان‪ ،‬اســتانی مســتعد امــا اغلــب کارشناســان و حتــی کشــاورزان‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬امــا درعیــن حــال بــا بــی اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫وقــوع حوادثــی همچــون ســیابها ‪ ،‬بیمــه محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬واقعــی‬ ‫تندبــاد‪ ،‬خشکســالی جــزو پنــج اســتان ســازی نشــدن میــزان پرداخــت خســارت‪،‬‬ ‫محســوبکاهـ‬ ‫کشــورای گیــان‪،‬‬ ‫اب منطقــه‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫ـش نحــوه تعییــن خســارتهای وارده بــه باغات و‬ ‫مــی‬ ‫خیــز‬ ‫حادثــه‬ ‫پشــت‬ ‫کاهش‬ ‫ـزارعـا واشـعــاره‬ ‫ـد مـوی بـ‬ ‫‪۳۰‬ازدرصـ‬ ‫ـفیدرود را بیــش‬ ‫ـد سـ‬ ‫اورد سـ‬ ‫ورودیـتابغرام‬ ‫ـع پرداخـ‬ ‫ـدم ببهــه موقـ‬ ‫ایــن‬ ‫کشــاورزیازنیــز‬ ‫بخــش‬ ‫کــه‬ ‫شــود‬ ‫افزایــش‬ ‫بارندگــی هــا‬ ‫کمبــود‬ ‫ـان کــرد‪ :‬وســد‬ ‫خاطرنشـ‬ ‫در دانسـ‬ ‫گذشــته‬ ‫ســال‬ ‫ـاورزانواز مزیــت‬ ‫برخــی کشـ‬ ‫اگاهونبــودن‬ ‫مانــد‪.‬‬ ‫ـت ونمــی‬ ‫امــان‬ ‫مخاطــرات‬ ‫وضعیــت‬ ‫اگرچــه‬ ‫هــوا‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ـند‪ ،‬زیــرا بــا‬ ‫اســتنباشـ‬ ‫درحالــینگــران‬ ‫کشــاورزان‬ ‫عمــده دلیــل‬ ‫محصــوالت را‬ ‫دمــایبیمــه‬ ‫ـت هــای‬ ‫کشــاورزاننوبـبــه‬ ‫کــه‬ ‫ایــم‬ ‫ـته‬ ‫گذشـ‬ ‫کمتــر از ســال‬ ‫اســتقبالابــی‬ ‫بنــدی‪ ،‬ذخیــره‬ ‫ابـ طبــق‬ ‫بنــدی‬ ‫مــی‬ ‫کشــاورزی‬ ‫امسـازـالبیمــه‬ ‫ســرد‬ ‫زمــاناز اقشــار‬ ‫جــدولـداران‬ ‫ـالیکاران و باغـ‬ ‫ـوص ش‬ ‫خصـ‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بــا مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫ـیـهرا جبــران‬ ‫ذخیـبــره‬ ‫کمبـ‬ ‫ـم‪.‬ــا داننــد‪.‬‬ ‫کردیـتنه‬ ‫محصوالتشــان‬ ‫ـودهابـکـ‬ ‫ـودپذیــر‬ ‫ـیب‬ ‫اسـ‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬تاکنــون ماننــد ســال گذشــته‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫ابیــاریدرکردیــم‪.‬‬ ‫اراضــیاز کشــاورزی‬ ‫تریــنبازدیــد‬ ‫حاشــیه‬ ‫خرمــی در‬ ‫وحیــد‬ ‫گفــت‬ ‫شــالیکاران راگیانــی‬ ‫اســیبیاز یکــی‬ ‫کوچــک‬ ‫صــورت‬ ‫و در‬ ‫ـتان لنگــرود‬ ‫شهرسـ‬ ‫ـالیکاری‬ ‫بــااراضــی شـ‬ ‫در و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه‬ ‫معیشــتی‪،‬‬ ‫ناپذیــر‬ ‫جبران‬ ‫خســارات‬ ‫ای‬ ‫شــرکت رااب‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫ایســنا‪ ،‬اظهــار‬ ‫گفت‬ ‫منطقــهکــرد‬ ‫بیمــه مــی‬ ‫مدیرعامــلمحصولــش‬ ‫طبــق هــر ســال‬ ‫مواجــه‬ ‫فرهنگــی‬ ‫وگــو وبــا حتــی‬ ‫خانوادگــی‬ ‫کــردنرا‬ ‫ســفیدرود‬ ‫دیگــراورد‬ ‫کاهــش‬ ‫گیــان‪،‬‬ ‫خواهنــدریــزی‬ ‫برنامــه‬ ‫ســدبیمــه‬ ‫قصــد‬ ‫امســال‬ ‫شــد‪ .‬هــای انجــام شــده اقــدام بــه امــا‬ ‫ـت‬ ‫بــاــته دانسـ‬ ‫گذش‬ ‫خــودـدراســال‬ ‫شــالیزارهای درصـ‬ ‫خواهیــم بیــش از ‪۳۰‬‬ ‫کشــاورزیســد‬ ‫رهاســازی اب‬ ‫گایــه از‬ ‫نــدارد‬ ‫ســفیدرود بیــش از‬ ‫کــه در ایــران‬ ‫بیمــه‬ ‫نگــران‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫‪1363‬از و‬ ‫نگرانــی‬ ‫دهــهلــذا تــا‬ ‫کــرد و‬ ‫کشــاورزانخســارت‬ ‫غرامــت در مقابــل‬ ‫مبلــغ انــدک‬ ‫هیــچســال‬ ‫امــروزو از‬ ‫قدمــت دارد‬ ‫ســه‬ ‫طبــق‬ ‫بنــدی اب‬ ‫زیــرا بــا‬ ‫شــورایپایــان‬ ‫مجلــس اب تــا‬ ‫نوبــت بنــدی‬ ‫حیــث‬ ‫بیــش از ‪2‬‬ ‫نوبــتبــرای‬ ‫گذشــته‬ ‫نباشــند‪،‬ســال‬ ‫تیــر گفــت‪:‬‬ ‫اســامی‬ ‫تصویــب‬ ‫بــا‬ ‫ـی‬ ‫نیــم ابـ‬ ‫ذخیــره‬ ‫حــدودکمبــود‬ ‫زمیــن‪،‬بنــدی‪،‬‬ ‫ـدول زمــان‬ ‫جـ‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫وجــود‬ ‫تــن‬ ‫یــک و‬ ‫هکتــار‬ ‫صنــدوق بیمــه محصــوالت‬ ‫عنــوان «‬ ‫بــا‬ ‫کشــاورزی « از ســوی بانــک کشــاورزی برداشــت کمتــر داشــتم کــه از نظــر ریالــی‬ ‫گیالن‪:‬خســارت بــه‬ ‫ـون تومــان‬ ‫اجرایــی شــد‪ ،‬بــه عنــوان مامنــی بــرای نزدیــک بــه ‪ 91‬میلیـ‬ ‫استاندار‬ ‫جبــران خســارتهای ایــن حــوزه اقتصــادی محصــوالت مــن وارد شــد امــا فقــط ســه‬ ‫محســوب مــی شــود کــه تــا بــه امــروز بــا میلیــون و ‪ 100‬هــزار تومــان بــه مــا غرامــت‬ ‫عقب مانده است‬ ‫شــد‪.‬توسعه کشور‬ ‫ های‬ ‫گیالن از شاخصه‬ ‫بیرغبتــی از ســوی بههــر بــرداران مواجــه پرداخــت‬ ‫مــرادی بــا اشــاره بــه ضــرورت بیمــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ـت‪ :‬ایــن گیــاه‬ ‫بــرایی شــود‪ ،‬گفـ‬ ‫تولیــد م‬ ‫ـیم‪.‬ایــن میــزان غرامــت گالــی‬ ‫ـور باش‬ ‫سراسـ‬ ‫اســتراتژیکی‬ ‫محصــوالت‬ ‫گــذاری‬ ‫ـزود‪:‬ـاز‬ ‫کشـافـ‬ ‫ـنـرزاده‬ ‫دهیــار روســتای فشــتکه از برگــزاری حسـ‬ ‫ـردهـو‬ ‫ـد کـ‬ ‫ـگل‬ ‫ـاالب چوـجن‬ ‫ـونـیه ت‬ ‫حاشـ‬ ‫در‬ ‫دومیــن جشــنواره ملــی حصیــر عصــر‬ ‫ـج‬ ‫ـرای برن‬ ‫رشـبـ‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـایـ افـ‬ ‫برنـــج و‬ ‫همچـ‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت طــی ســالیان هــم یــک میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان بابــت‬ ‫امــروز بــا حضــور ‪ ۱۴‬غرفــه در ایــن دهیــار روســتای فشــتکه بــا اشــاره بــه اســتخراج مــی شــود و همیــن باعــث شــده‬ ‫تــاش داشــته اســت تــا توســط صنــدوق بیمــه پرداخــت کــرده بــودم کــه عمــا کارگروهــی تشــکیل دادیــم کــه بتوانیــم‬ ‫روســتا خبــر داد و گفــت‪ ۷۰۰ :‬هنرمنــد در قدمــت طوالنــی ایــن هنــر در منطقــه تــا هنرمنــدان ایــن منطقــه از ایــن پتانســیل‬ ‫بیمــه کشــاورزی و همچنیــن بــا ارائــه بســته یــک میلیــون و ‪ ۷00‬هــزار تومــان بیشــتر بیمــه گــذاران برنــج کار را بــه ‪ 100‬هــزار‬ ‫روســتای فشــتکه بــه حصیربافــی اشــتغال گفــت‪ :‬از ســالیان گذشــته بانــوان حضــور اســتفاده الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مشــترک برســانیم؛ ضمــن اینکــه بحــث‬ ‫هــای حمایتــی بخشــی از خســارت هــای غرامــت دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫پررنگــی در حصیربافــی داشــتند کــه در‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫فراگیــر شــدن بیمــه چــای نیــز دنبــال مــی‬ ‫کشــاورزی را جبــران کنــد امــا رغبتــی از‬ ‫ســال هــای اخیــر مــردان نیــز وارد ایــن هنــر وی بــا بیــان اینکــه حصیــر از پنــج هــزار‬ ‫ســوی کشــاورزان بــر ایــن امــر دیــده نمــی وی بــا اشــاره بــه مشــکات کاشــت برنــج شــود‪.‬‬ ‫ســال پیــش تاکنــون قدمــت دارد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫جــواد افکنــده در گفت وگــو بــا ایســنا شــده و فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫شــود بــه طــوری کــه در ســال زراعــی و هزینــه هــای ان اظهــار داشــت‪ :‬کاشــت‬ ‫قبــا از حصیــر فقــط ســفره‪ ،‬کاله و زنبیــل‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬روســتای فشــتکه در ســال‬ ‫جدیــد از ‪ 312‬هــزار بهــره بــردار فقــط ‪ 43‬برنــج خــود بــرای کشــاورزان مقــرون بــه ‪ ۷0‬میلیــارد خســارت بــرای ‪ 60‬هــزار‬ ‫‪ ۹۶‬بــه عنــوان روســتای ملــی حصیــر بافــی وی بــا اشــاره بــه انتخــاب روســتای فشــتکه تولیــد می شــد ولــی اکنــون بیــش از ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر بیمــه نامــه خریــداری کــرده انــد‪ .‬صرفــه نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه کشــاورز‬ ‫در کشــور انتخــاب شــد و همیــن موضــوع بــه عنــوان روســتای ملــی حصیــر در کشــور محصــول بــا توجــه بــه هنــر دســت و ذوق‬ ‫هــای کشــاورزی از جملــه کــود‪ ،‬ســم و‬ ‫ســراغاز اتفاقــات خوبــی در ایــن رشــته گفــت‪ :‬عــاوه بــر اینکــه حصیــر بافــی در هنرمنــدان تولیــد می شــود و پــس از‬ ‫ـاورزی‬ ‫ـ‬ ‫کش‬ ‫بانک‬ ‫ای‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بیم‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫خدم‬ ‫ـاون‬ ‫ـ‬ ‫مع‬ ‫اســتداشــته اسـ‬ ‫ـمگیری‬ ‫ـش چشـ‬ ‫کارگــر افزایـ‬ ‫حالــیـنبیمــه‬ ‫در‬ ‫ـت ارزش گــذاری بــه فــروش می رســد کــه‬ ‫هنرمنــدان‬ ‫زیــاد‬ ‫محــدوده‬ ‫ـاورزی در خطــه ســبز ایــن‬ ‫کش بـــود‪.‬‬ ‫منطقــه‬ ‫بــرای ایـ‬ ‫خبرنــگار ایرنــا‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫گف‬ ‫در‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫گی‬ ‫هــای‬ ‫خســارت‬ ‫بایــد‬ ‫مــوارد‬ ‫ایــن‬ ‫بــه‬ ‫و‬ ‫درصــدی‬ ‫‪13‬‬ ‫اســتقبال‬ ‫بــا‬ ‫فقــط‬ ‫گیــان‬ ‫روســتای فشــتکه توانمنــدی هایشــان را در خوشــبختانه بــازار خوبــی دارد‪.‬‬ ‫نشــان داده انــد و بــا بیــان اینکــه درســال زراعــی گذشــته‬ ‫مختلــفکــرد‪.‬‬ ‫نیــز اضافــه‬ ‫طبــق طبیعــی‬ ‫هرســاله‬ ‫اســت‬ ‫مواجــه شــده‬ ‫نمایشــگاراه های‬ ‫جشــنواره‬ ‫کــهاولیــن‬ ‫اینکــه‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫وی بــا‬ ‫بــردار‬ ‫اینکــه بهره‬ ‫هــزار نفــر‬ ‫(‪۷0 )1400-99‬‬ ‫بیمــهفشـرا نیـ‬ ‫قوانیـ‬ ‫جشــنواره‬ ‫تاکیــد بــر‬ ‫ـت در حــال حاضــر ‪ ۴۰۰‬حصیربــاف شناســنامه افکنــده بــا‬ ‫دولـــزار‬ ‫ـتکهـزبرگ‬ ‫ـق در‬ ‫بخشــرـیسـازـالحـ‪۹۷‬‬ ‫ـیـنحصیـ‬ ‫ملـ‬ ‫بودنــد‪،‬‬ ‫کــرده‬ ‫بیمــه‬ ‫را‬ ‫شــان‬ ‫محصــوالت‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫زخ‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫نم‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بینان‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫غیرواق‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫کارشناس‬ ‫تنهــا‬ ‫کشــاورزان‬ ‫و‬ ‫کنــد‬ ‫مــی‬ ‫پرداخــت‬ ‫باعــث می شــود ایــن هنــر هرچــه بیشــتر‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬چنــد ســال بــه علــت کرونــا دار در ایــن روســتا فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫فــر‬ ‫عبداللهــی‬ ‫اظهــار‬ ‫را کشاورز‬ ‫افتــادـقو بیمــه‬ ‫تعویــقـن حـ‬ ‫بــهــی از ایـ‬ ‫جشــنوارهکم‬ ‫ـمت بســیار‬ ‫قسـ‬ ‫جلوگیری‬ ‫پیمــانــی ان‬ ‫داشــت‪:‬از فراموش‬ ‫ـناخته شــده و‬ ‫شـ‬ ‫امســال‬ ‫ایــن‬ ‫کشــاورزی‬ ‫قانــون‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫بیمــهاز ‪ ۱۵‬نفــر از‬ ‫مشــمولامــروز‬ ‫محصــوالتـح کــرد‪:‬‬ ‫بــه افکنــده بــا تاکیــد بــر اینکــه ‪ ۷۰۰‬هنرمنــد شــود‪ ،‬تصریـ‬ ‫میزبانــی‬ ‫طبــقبــه‬ ‫حصیــر‬ ‫خواهــدملــی‬ ‫پرداخــتجشــنواره‬ ‫دومیــن‬ ‫دامــی‪،‬‬ ‫باغــی‪،‬‬ ‫محصــوالت‬ ‫پوشــش را شــامل‬ ‫دیگــر ازبــهعــدم‬ ‫حــق بیمــه‬ ‫درصــد‬ ‫متوســط ‪۷0‬‬ ‫طــور‬ ‫کل جامعــه‬ ‫نمایندگــی از‬ ‫حصیربافــان بــه‬ ‫حصیربافــی‬ ‫کشــاورزفشــتکه‬ ‫یــکروســتای‬ ‫را در‬ ‫برگــزاری‬ ‫حــال‬ ‫فشــتکه در‬ ‫روســتای‬ ‫طیــور‬ ‫و‬ ‫شــیاتی‬ ‫طبیعــی‪،‬‬ ‫منابــع‬ ‫‪،‬‬ ‫زراعــی‬ ‫ـرد‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫گای‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫طبیع‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـارت‬ ‫ـ‬ ‫خس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫تمام‬ ‫ـاورز‬ ‫ـ‬ ‫کش‬ ‫ـهم‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ـرده‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫ـت‬ ‫دولـ‬ ‫اشــتغال دارنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در حــال هنرمنــدان ایــن صنعــت تقدیــر می شــود؛‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـوه‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫می‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫درخت‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫تن‬ ‫ـامل‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫تولی‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫عوام‬ ‫و‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بیم‬ ‫ـول‬ ‫ـ‬ ‫محص‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫وقت‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫گف‬ ‫و‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫وج‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫درص‬ ‫‪30‬‬ ‫ـا‬ ‫تنهـ‬ ‫حاضــر ‪ ۲۷‬فروشــگاه‪ ۳۰ ،‬خانــه ‪ -‬کارگاه همچنیــن در ایــن جشــنواره ‪ ۱۴‬غرفــه بــه‬ ‫االت‬ ‫ماشــین‬ ‫برنــج‪،‬‬ ‫ـراینشــاء‬ ‫بانــک‬ ‫کنیــد؛‬ ‫میلــی‬ ‫شــاهد کـبی‬ ‫بــاز‬ ‫ـوالت بــا‬ ‫محصـ‬ ‫عرضــه‬ ‫گلخانــه‪،‬ـان بـ‬ ‫کارشناســان حصیربافـ‬ ‫تولیــد‪ ،‬عرضــه‬ ‫مــیـی در‬ ‫خســارتاینترنتـ‬ ‫اعــامفروشــگاه‬ ‫بیمــه و ‪۵۲‬‬ ‫نســبتبهپتانســیل‬ ‫جشــنواره‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫هــمتصریــح‬ ‫افکنــده‪،‬‬ ‫اســت‪.‬و افــزود‪:‬‬ ‫ـوان کــرد‬ ‫داده عنـ‬ ‫برداشــت‬ ‫برنــدــت و‬ ‫فعالیــتو کاش‬ ‫نمــی کننــد‬ ‫قبــول‬ ‫خســارت را‬ ‫حضــور هنرمنــدان و عالقــه منــدان از وبیشــتر‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫خودشــان‬ ‫حصیــری‬ ‫محصــوالت‬ ‫فــروش‬ ‫اعتبــاری کــه بابــت جبــران ان پرداخــت ســال گذشــته بیــش از ‪ ۷0‬میلیــارد تومــان‬ ‫ســطح کشــور را دارد و اطــاع رســانی دارنــد‪.‬‬ ‫ـاورزان‬ ‫ـزار بــانفــر‬ ‫ـدود‬ ‫ـرای حـ‬ ‫بـ‬ ‫بیمــه مــی شــود ‪ ،‬بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫حلقــه‬ ‫اعتمــادی‬ ‫بــی‬ ‫کشــر اینکه‬ ‫تاکیازــد بـ‬ ‫ـتای‪60‬فشـهــتکه‬ ‫روسـ‬ ‫دهیــار‬ ‫گمشــدهـه اســت‬ ‫ـورت گرفتـ‬ ‫زمینــه صـ‬ ‫الزم در ایــن‬ ‫شــده‬ ‫غرامــت‬ ‫کشــا و ر ز‬ ‫پرداخــت شــود‪،‬‬ ‫برگــزار می‬ ‫دیــدهامــروز‬ ‫خســارت عصــر‬ ‫یـم از ســال های اینــده شــاهد نماینــده حصیربافــان گیــان بــا اشــاره بــه جشــنواره‬ ‫امیدواریـ‬ ‫کــه‬ ‫داد‪:‬ازضمــن‬ ‫ادامــه‬ ‫حضــور پررنــگ هنرمنــدان حصیــر بــاف از وی‬ ‫اســت‪.‬کــرد‪ :‬قبــل از کرونــا صــادرات هــم‬ ‫بیشــتر عنــوان‬ ‫اینکــهنــامدرلــی یــا‬ ‫گیاهــی بــه‬ ‫حصیــر‬ ‫اینکــه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫سیاح؛‬ ‫معاون حقوقیامیر‬ ‫امداد عنوان کرد‪:‬‬ ‫کمیته‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫ایجاد ‪ ۵۰۰‬هزار شغل برای دهک های‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫اول تا پنجم‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار‬ ‫وزارت اقتصــاد گفــت‪ :‬اگــر دســتگاهی نتواســته باشــد شــرابط صــدور‬ ‫مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی میشــود‪.‬‬ ‫اقــای امیــر ســیاح رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط‬ ‫کســب و کار وزارت اقتصــاد در گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫صحبــت‬ ‫ملــی مجوز‬ ‫خصــوص‬ ‫کــرد‪.‬بــا اشــاره بــه مصوبــه‬ ‫امــداد‪،‬‬ ‫هــاکمیتــه‬ ‫مجلــس‬ ‫صــدور امــور‬ ‫حقوقــی و‬ ‫معــاون‬ ‫شــورای عالــی اشــتغال‪ ،‬کمیتــه امــداد را مکلــف بــه ایجــاد ‪۵۰۰‬‬ ‫ســوال‪ :‬هــم اکنــون چنــد نهــاد بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل‬ ‫هــزار شــغل بــرای دهــک هــای یــک تــا پنــج دانســت و گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫نشــدند؟‬ ‫دولتــیاز‬ ‫توانمنــد و‬ ‫ســایرــانیم کــه‬ ‫دولتــیـی برس‬ ‫خودکفایـ‬ ‫‪2-1‬ـه ای از‬ ‫غیــرـهازدرجـ‬ ‫ـان را بـ‬ ‫دســتگاههای‬ ‫دســتگاه‬ ‫مددجویـبــه‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫کمیتــه‬ ‫حمایــت‬ ‫چرخــه‬ ‫شــوند‪.‬وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫خــارجشــدند‪.‬‬ ‫امــدادمتصــل‬ ‫مجوزهــا‬ ‫صــدور‬ ‫ســامانه‬ ‫بــه‬ ‫بهداشــت و بانــک مرکــزی نیــز تمــام تــاش خــود را بــرای اتصــال‬ ‫ـرود‬ ‫ـامدرمیلنگـ‬ ‫ـی‬ ‫کجــاچینـ‬ ‫اییــن‬ ‫حاشمانـــیه‬ ‫فتاحــی‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫انجـ‬ ‫مجوزه‬ ‫کارمل‪-‬ــی‬ ‫ـدادـامانه‬ ‫رویـهـ سـ‬ ‫ـده بـ‬ ‫درــی‬ ‫ـتگاه باق‬ ‫ـیندسـ‬ ‫حسـدو‬ ‫ان‬ ‫خمینــی(ره)بسـراـیار عقـ‬ ‫امــام خصوصــی‬ ‫امــدادبخــش‬ ‫اقتصــادی‬ ‫ایســنا‪،‬های‬ ‫ـونبــاتشــکل‬ ‫ـم اکنـ‬ ‫البتــه هـ‬ ‫یکــیـباز‬ ‫کمیتــه‬ ‫وگــو‬ ‫گفت‬ ‫در‬ ‫ـه کــه ایــا‬ ‫ـتگاه مربوطـ‬ ‫دارد نازــه دسـ‬ ‫تاســیس اولویـ‬ ‫ـرف مــردم‬ ‫ـتند‪ ،‬امــا حـ‬ ‫هسـ‬ ‫اســامی‬ ‫انقــاب‬ ‫پیــروزی‬ ‫شــدهـتپــس‬ ‫نهادهــای‬ ‫اولیــن‬ ‫ـکیل یــا‬ ‫ـفهـذتشـکننــد‬ ‫فلسـاخـ‬ ‫ـرد‪:‬ـوز‬ ‫ـارـدکـمجـ‬ ‫تواننـ‬ ‫ـردم‬ ‫مـ‬ ‫ـر؟ــداد رســیدگی بــه امــور‬ ‫خیــه ام‬ ‫کمیتـ‬ ‫ـتمـوـیاظهـ‬ ‫دانسـ‬ ‫محرومــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون مــردم میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫‪ ir‬درخواســت مجــوز کســب و کار مربــوط خــود را بدهنــد و اگــر‬ ‫وی یکــی از اصلــی تریــن اقدامــات کمیتــه امــداد بــرای محرومــان‬ ‫نتوانســتند مجــوز را بــه صــورت الکترونیکــی دریافــت کننــد یــا شــرایط‬ ‫طــی ســالیان متمــادی از فعالیــت ایــن نهــاد را پیگیــری جهــت اشــتغال‬ ‫صــدور مجــوز حضــوری بــود و یــا بــا مشــکات دیگــر مواجــه بودنــد‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬بایــد مددجویــان را بــه درجــه ای از‬ ‫مددجویــان‬ ‫ـام کننــد‪.‬‬ ‫بــه مــا اعـ‬ ‫خودکفایــی برســانیم کــه توانمنــد و از چرخــه حمایــت کمیتــه امــداد‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫ـاس قانــون ایــا دســتگاههایی کــه بــه درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫خــارج براسـ‬ ‫ســوال‪:‬‬ ‫تــا ‪ 6‬فروردیــن متصــل نشــدند‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــدند؟‬ ‫معــاون حقوقــی و امــور مجلــس کمیتــه امــداد‪ ،‬اشــتغالزایی را یکــی از‬ ‫ـن تانقـــاش‬ ‫ـتو و مـ‬ ‫نیسـ‬ ‫ـتگاهها‬ ‫ـای مج‬ ‫ـدف‬ ‫ـیاح‪:‬‬ ‫سـ‬ ‫ـاب‬ ‫فروردیــر‬ ‫اضافـاـتـهــاکـ‪6‬ـرد‪ :‬رهب‬ ‫ـت‬ ‫دانسـ‬ ‫دسـنهــاد‬ ‫ـازاتــن‬ ‫اصلـــی ای‬ ‫ـتهـهـ‬ ‫سیاسـ‬ ‫بگیرنــد‪.‬‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫ـود را بــه‬ ‫مجــوز خـ‬ ‫بتواننــد‬ ‫کردیــم مـ‬ ‫بــر‬ ‫فرمودنــد‪،‬‬ ‫ـورت صــادر‬ ‫کمیتــهصـامــداد‬ ‫ریاســت‬ ‫بــرای‬ ‫ـردمکــه‬ ‫احکامــی‬ ‫در‬ ‫ـتگاهی نتواسـ‬ ‫دسـ‬ ‫کننــد‬ ‫ـظــذ‬ ‫ـوزحفراـاخ‬ ‫ـادــردم‬ ‫ایجــر م‬ ‫اگـ‬ ‫باشـبــدـه‬ ‫ـتهــان‬ ‫مددجوی‬ ‫ـخصیت‬ ‫ـت وو شـ‬ ‫کرامـ‬ ‫مج بـــا‬ ‫ـتندـات‬ ‫نتواسـاـ ثبـ‬ ‫درامــد بـ‬ ‫معرفــی‬ ‫کنــد‪،‬‬ ‫فراهــم‬ ‫مجــوز را‬ ‫قضایــیکردنــد‪.‬‬ ‫دســتگاهتاکیــد‬ ‫بــهــن نهــاد‬ ‫ـای ای‬ ‫راهبردهـ‬ ‫تریــن‬ ‫صــدور اصلــی‬ ‫شــرایطیکــی از‬ ‫عنــوان‬ ‫میشــوند‪.‬‬ ‫فتاحــی‪ ،‬بــا اشــاره بــه مصوبــه شــورای عالــی اشــتغال‪ ،‬کمیتــه امــداد را‬ ‫سوال‪ :‬استعام صدور مجوزها در چه مراحلهای قرار دارد؟‬ ‫مکلــف بــه ایجــاد ‪ ۵۰۰‬هــزار شــغل بــرای دهــک هــای یــک تــا پنــج‬ ‫ـارد‬ ‫ـامی ‪ ۲۵‬ه‬ ‫اســتعامشــورای اسـ‬ ‫ـرد‪ :‬مجلــس‬ ‫اواخــرـان کـ‬ ‫ـت وازخاطرنشـ‬ ‫دانسـ‬ ‫میلیـبــه‬ ‫ـزار را‬ ‫مجوزـهــا‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫اســفند‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫مح‬ ‫از‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫توم‬ ‫ـارد‬ ‫ـ‬ ‫میلی‬ ‫‪۱۴۰۰‬‬ ‫و‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫ـره‬ ‫ـ‬ ‫تبص‬ ‫ـارات‬ ‫ـ‬ ‫اعتب‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫مح‬ ‫از‬ ‫ـان‬ ‫تومـ‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫ـهیالت قــرض الحســنه بــه‬ ‫ـ‬ ‫تس‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫جه‬ ‫را‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫ـره‬ ‫ـ‬ ‫تبص‬ ‫ـارات‬ ‫ـ‬ ‫اعتب‬ ‫دســتگاهها در ایــن راســتا عقــب هســتند‪.‬‬ ‫کمیتــه امــداد تخصیــص داده اســت‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬اگــر مراجعــان در اخــذ مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫کننــد؟امــداد عــاوه بــر پرداخــت تســهیالت نظــارت‬ ‫شــکایتکمیتــه‬ ‫مرکــزیــان اینکــه‬ ‫وی بــا بی‬ ‫بــر ایجــاد شــغل را پیگیــری مــی کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا وجــود تــورم و‬ ‫شــده‬ ‫نوشــته‬ ‫بخــش‬ ‫مجــوز‬ ‫زمــان‬ ‫شــرایطـ و‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫ـرای‬ ‫ـد بـ‬ ‫ـاد درامـ‬ ‫همــانــا ایجـ‬ ‫در و نهایت‬ ‫ـتغالزایی‬ ‫هــراشـ‬ ‫جهــت‬ ‫ـود را‬ ‫ـی‪ ،‬عــزم خ‬ ‫گرانـ‬ ‫اگــر شــرایط خاصــی ذکــر شــده بــود ذیــل هــر مجــوز در درگاه ملــی‬ ‫مددجــو و خــروج او از چرخــه حمایــت جــزم کردیــم‪.‬‬ ‫مجوزهــا‪ ،‬دکمــه مغایــری وجــود دارد کــه مراجعــان میتواننــد بــه ان‬ ‫بخــش بــرای شــکایت مراجعــه کننــد و اگــر مــوردی باشــد بــه دســتگاه‬ ‫شــود‪.‬ــه امــداد‪ ،‬حمایــت از زنــان سرپرســت خانــوار‬ ‫ـس کمیت‬ ‫نظارتــیامــور‬ ‫معــاون‬ ‫مجلـمی‬ ‫ارســال‬ ‫از طریــق مشــاغل خانگــی همچــون نوغــان را در دســتور کار دانســت و‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬امیدواریــم تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۱‬بتوانیــم ‪ ۵۰۰‬هــزار شــغل‬ ‫را ایجــاد کنیــم‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪۱6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪20 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷20- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫‪- 2022‬سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫دوشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫واریز حقوق‬ ‫جدید؛رشت؛‬ ‫شورای شهر‬ ‫زمانعلنی‬ ‫در جلسه‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫طرح سوال شهردار‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫رشت اعالم وصول شد‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫اســت بــه خصــوص ایــن بــار کــه مجلــس شــورای اســامی افزایــش «میلیونــی»‬ ‫را بــرای حقــوق انهــا تصویــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ســربازی از جملــه موضــوع پراهمیــت خانوادههــای‬ ‫ایرانــی اســت چراکــه جوانــان ذکــور بــا رســیدن بــه ســن ‪ 1۸‬ســالگی بایــد‬ ‫وضعیــت ســربازی خــود را تعییــن تکلیــف کننــد یــا بــه خدمــت ســربازی‬ ‫رفتــه یــا از معافیتهــای پیــش رو از جملــه ادامــه تحصیــل‪ ،‬پزشــکی‪،‬‬ ‫کفالــت‪ ...‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ازجملــه یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای جوانانــی کــه بــه خدمــت ســربازی‬ ‫مــی رونــد مســاله « حقــوق» اســت؛ حقوقــی کــه طبــق قانــون بایــد بــه کارکنان‬ ‫وظیفــه پرداخــت شــود؛ موضوعــی کــه در ســالهای اخیــر مطالبــه مشــموالن‬ ‫بــوده و پیگیــری مســووالن ســتادکل و نماینــدگان مجلــس را هــم در پــی‬ ‫داشــته اســت تــا انجــا کــه در ســالهای اخیــر در چندیــن نوبــت افزایــش‬ ‫در جلســه علنــی شــورای شــهر رشــت امــروز طــرح ســوال از امیرحســین‬ ‫حقــوق در دســتور بــوده تــا در نهایــت بــه مبلــغ مدنظــر در قانــون منجــر شــود‪.‬‬ ‫بودجــهشــد‪.‬‬ ‫الیحــهوصــول‬ ‫تصویــباعــام‬ ‫ـهردار رشــت‬ ‫‪ 1401‬در ســال گذشــته یکــی از‬ ‫ـوی‪،‬درشـجریــان‬ ‫وعلـامــا‬ ‫مــوارد مهــم دربــاره ســربازان‪ ،‬مســاله افزایــش حقــوق بــود کــه مقــرر شــد‬ ‫رشــت‬ ‫اســامی شــهر‬ ‫کارگرنیــا‬ ‫حقــوقواثــق‬ ‫محمدحســن‬ ‫تومــان برســد؛‬ ‫شــورای‪ 300‬هــزار‬ ‫رییــسمیلیــون و‬ ‫حــدود ‪3‬‬ ‫ســربازان بــه‬ ‫حداقــل‬ ‫ـه ً‬ ‫ـرح ســوال از شــهردار‬ ‫ـد گفـ‬ ‫ـت‬ ‫ـق شنشـــهر‬ ‫ـورای‬ ‫امـ‬ ‫ـت‪:‬مانطـــد‪.‬‬ ‫منتظــر‬ ‫ـده ورشـبایـ‬ ‫اشـمحقـ‬ ‫جلسـفع ـ‬ ‫ـروزایدرکــه‬ ‫مســاله‬ ‫فقــطشـبــه‬ ‫افزایــش‬ ‫از‬ ‫‪1401‬ـه‬ ‫بودجــهجلسـ‬ ‫ـورای در‬ ‫ســربازانــای‬ ‫حقــوقـن از اعض‬ ‫ـای دو تـ‬ ‫مســئلهـا امضـ‬ ‫دیگــربنــد و بـ‬ ‫ســویدر ‪۱۰‬‬ ‫رشــت‬ ‫ـد‪.‬اســفند ‪ 1400‬بــه حقــوق تمــام‬ ‫اول‬ ‫ـاماز ابت‬ ‫تومـــان‬ ‫رشـــزار‬ ‫‪ 250‬ه‬ ‫ـینششـــد و‬ ‫علنـــم‬ ‫خت‬ ‫ـدایشـ‬ ‫وصـــول‬ ‫ـت اع‬ ‫ـورای‬ ‫ســربازان اضافــه شــد؛ امــا ایــن اضافــه مبلــغ جــدای ان افزایــش قابــل توجــه‬ ‫پرداختــه‬ ‫بــدان‬ ‫ـوالو در‬ ‫عنــوان‬ ‫حقوقــی بــود‬ ‫شــد‪.‬ــو‬ ‫ـازده عض‬ ‫ـو از یـ‬ ‫رســانهدوهاعضـ‬ ‫توســط‬ ‫مجلــسده سـ‬ ‫کــهـندرجلســه‬ ‫ـزود‪:‬در ایـ‬ ‫وی افـ‬ ‫حــال ســوال ایــن اســت کــه مبلــغ تصویــب شــده مجلــس در خصــوص‬ ‫شــورای شــهر رشــت مطــرح شــد‪.‬‬ ‫افزایــش حقــوق ســربازان چــه زمانــی محقــق شــده و بــه حســاب ســربازان‬ ‫واریــز مــی شــود؟‬ ‫روز‬ ‫ـدتـه ‪۱۰‬‬ ‫ـی مـ‬ ‫ـت طـ‬ ‫موظـ‬ ‫خبرگـــوی‬ ‫ـیـرد‪ :‬عل‬ ‫انتظامـکـ‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫کارگرنی‬ ‫حاکــی‬ ‫مربوطـ‬ ‫ـووالن‬ ‫ـفازاسـمسـ‬ ‫ـارس‬ ‫ـزاری فـ‬ ‫ـریــاخبرنــگار‬ ‫پیگیـ‬ ‫ـواالت‬ ‫ـورامانبــه‬ ‫ـاهـن ش‬ ‫صحـ‬ ‫ـیـ بـاــااولحضــور‬ ‫کتبـ‬ ‫ـنــدسـتــا چــه‬ ‫ـد وایـدی‬ ‫منتظــر‬ ‫اردیبهشـدرـت مـ‬ ‫ـد ت‬ ‫ـخ بایـ‬ ‫پاسـکــه‬ ‫ـرـت‬ ‫ـاوه بـاسـ‬ ‫عازـ ایــن‬ ‫مقــدار دهــد‪.‬‬ ‫پاســخ‬ ‫بودجــه بــه ســتادکل نیروهــای مســلح اختصــاص مــی یابــد تــا بــه‬ ‫عنــوان افزایــش حقــوق بــه ســربازان پرداخــت شــود؛ در ایــن صــورت مــی‬ ‫دقیــق ان اطــاع‬ ‫ـربازان و میــزان‬ ‫دلخوشــی‬ ‫درخواست حقــوق میلیون‬ ‫تــوان دربــاره افزایــش‬ ‫اقتصاد‪:‬‬ ‫ازسـوزیر‬ ‫رســانی کــرد‪.‬‬ ‫پاسخگویی درباره افزایش‬ ‫کریمی بیرانوند‪:‬‬ ‫مالیات اصناف و کارمندان‬ ‫حمایت از مشاغل خانگی‪ ،‬اقدامی‬ ‫نماینــده مــردم صومعــه ســرا در مجلــس شــورای اســامی از هیــات‬ ‫ـرای‬ ‫اقتصــادی بـ‬ ‫وزیــر امــور‬ ‫راستایـه ای بــا‬ ‫خواســت تــا جلسـ‬ ‫رئیســه مجلـ‬ ‫پایدار‬ ‫اشتغال‬ ‫ایجاد‬ ‫ـس در‬ ‫هدفمند‬ ‫برگــزار‬ ‫اصنــاف‬ ‫حــل‬ ‫کنــد‪.‬کار و رفــاه‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫وزارت تعـ‬ ‫کســبهاشـوـتغال‬ ‫مالیاتــیــی و‬ ‫مشــکلکارافرین‬ ‫ســهتوســعه‬ ‫ـاون‬ ‫معـ‬ ‫اجتماعــی گفــت‪ :‬توســعه و حمایــت از کســب و کارهایــی کــه‬ ‫امــروز‬ ‫ـاد در‬ ‫دلخــوش‬ ‫گــزارش‬ ‫علنــیمهمــی‬ ‫جلســه نقــش‬ ‫میشــود‪،‬‬ ‫ســیدکاظمانهــا یـ‬ ‫ایســنا‪،‬خانگــی از‬ ‫مشــاغل‬ ‫بــهعنــوان‬ ‫بــا‬ ‫خطــاب‬ ‫شــفاهی‬ ‫تذکــری‬ ‫در‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫مجلــس‬ ‫(چهارشــنبه)‬ ‫در رونــق دوبــاره مشــاغلی دارد کــه طــی ســالهای اخیــر دچــار‬ ‫امــوراند‪.‬اقتصــادی و دارایــی‪ ،‬گفــت‪ :‬در بخــش مالیــات ســه‬ ‫بــه‬ ‫وزیــرشــده‬ ‫رکــود‬ ‫ـتغال‬ ‫ـیـ و‬ ‫کارافرینـ‬ ‫ـدـمع‬ ‫بیرانونـ‬ ‫کریمـ‬ ‫محمـ‬ ‫ـات‬ ‫ـدیاشـمالیـ‬ ‫درص‬ ‫ـعهــش ‪۷۰‬‬ ‫توسـافزای‬ ‫ـاونــی‪،‬‬ ‫ـایـ بانک‬ ‫ـش ه‬ ‫ـوردـیتراکنـ‬ ‫ـوددر مـ‬ ‫ـکل‬ ‫مشـ‬ ‫خبرنـبــگار‬ ‫ـب بــا‬ ‫گفتگـــو‬ ‫ـی‪،‬ـادر‬ ‫ـایرفســاه‬ ‫کار و‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫ـرای‬ ‫مشــکل‬ ‫‪ ۹۸‬موج‬ ‫اجتماعـ‪ ۹۵‬تـ‬ ‫ـال هــای‬ ‫ـاب هـ‬ ‫ـردشتعـحسـ‬ ‫و گـ‬ ‫ تــر‪،‬ــعه و‬ ‫ســریع توس‬ ‫هرچــه کــرد‪:‬‬ ‫بایــداظهــار‬ ‫کــهـجو‪،‬‬ ‫اســتدانشـ‬ ‫شــدهـزاری‬ ‫خبرگـ‬ ‫اجتماعــی‬ ‫گــروه‬ ‫وزیــر‬ ‫کارمنــدان‬ ‫اصنــاف و‬ ‫خانگــی‬ ‫خصــوصمشــاغل‬ ‫ایــنــا عنــوان‬ ‫مجلــسـیدرکــه ب‬ ‫در کارهایـ‬ ‫ـب و‬ ‫ـتبــااز کسـ‬ ‫حمایـ‬ ‫الزمازرا‬ ‫توضیحــات‬ ‫حضــور‬ ‫اقتصــاد‬ ‫انهــا یــاد میشــود‪ ،‬میتوانــد نقــش مهمــی در رونــق دوبــاره‬ ‫ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫مشــاغلی داشــته باشــد کــه طــی ســالهای اخیــر و بــه ویــژه در‬ ‫دوران کرونــا دچــار رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫ایــنـد‬ ‫تعــاون‪۷۰‬بــردرصـ‬ ‫کارمنــدان‬ ‫درــار و‬ ‫ـاره ومــاگرفت‬ ‫ـاف بیچـ‬ ‫کــرد‪ :‬اصنـ‬ ‫اضافــهمالیــات‬ ‫ویافــزود‪:‬‬ ‫وی‬ ‫وزارت‬ ‫تــاش‬ ‫عمــده‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫انج‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بودج‬ ‫در‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫مجل‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـرده‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـدا‬ ‫ـ‬ ‫پی‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫متمرکــز شــده اســت کــه در گام نخســت مشــاغل افــرادی کــه‬ ‫‪۹۵‬‬ ‫حســاب‬ ‫هــایـش‬ ‫ســالـا چالـ‬ ‫کرونــا بـ‬ ‫مالیــاتـاری‬ ‫ضریــبـیوع بیمـ‬ ‫دولــتــدت شـ‬ ‫همچنیــنـا طــی م‬ ‫اســت‪.‬کار انهـ‬ ‫دادهــب و‬ ‫کس‬ ‫موجــب‬ ‫نیــز‬ ‫موضــوع‬ ‫ایــن‬ ‫کــه‬ ‫کنــد‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫دریافــت‬ ‫ـردم‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫از‬ ‫روبـ‪۹۸‬‬ ‫تــا‬ ‫ـروراشــده اســت را بــا اعطــای تســهیات و خدمــات مختلــف‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـاف‬ ‫ـ‬ ‫اصن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫نگران‬ ‫مــورد حمایــت قــرار دهیــم و کســب و کارهــای خانگــی هــم‬ ‫جــزو همیــن دســته از مشــاغل هســتند‪.‬‬ ‫تعــاون‪،‬درکار و‬ ‫کارافرینــی‬ ‫توســعه‬ ‫معــاون‬ ‫پایــان‬ ‫وزارتمجلــس‬ ‫اشــتغالداخلــی‬ ‫تدویــنوایین نامــه‬ ‫کمیســیون‬ ‫رئیــس‬ ‫نایــب‬ ‫ـر از‬ ‫حمایــت‬ ‫شــد‪:‬‬ ‫مشــاغلرا‬ ‫جلســه ای‬ ‫راســتای ســریع تـ‬ ‫درــا هــر چــه‬ ‫ـت ت‬ ‫یــاداورخواسـ‬ ‫اجتماعــیمجلــس‬ ‫رفــاهــات رئیســه‬ ‫از هی‬ ‫شــغل‬ ‫گونــه‬ ‫صاحبــانمشـایــن‬ ‫حمایــت‬ ‫همچنیــن‬ ‫ـورهارا‬ ‫ـی کشـ‬ ‫ـکل اصلـ‬ ‫ـزار واز ایــن ســه‬ ‫ـادی برگـ‬ ‫خانگــیاموــور اقتصـ‬ ‫بــا وزیــر‬ ‫تعاونیهــای ویــژه مشــاغل خانگــی در سراســر کشــور‬ ‫کــه ماننــد خــوره در جــان اصنــاف‪ ،‬بازاریــان‪ ،‬کســبه و کارکنــان دولــت‬ ‫راهانــدازی شــده و در نهایــت همــه تعاونیهــای مذکــور بــه‬ ‫افتــاده اســت را حــل کنــد‪.‬‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫گیالن‪ :‬طبیعی استان گیالن‪:‬‬ ‫کشاورزیو منابع‬ ‫جهادکشاورزی‬ ‫اموزش‬ ‫تحقیقات و‬ ‫سازمان‬ ‫روابط عمومی مرکز رییس‬ ‫معرفی شد‬ ‫گیالنثبت و‬ ‫شالیزارهایساحل”‬ ‫ های “گیل و‬ ‫‪ 60‬با نام‬ ‫گیالن‬ ‫شخممحلی‬ ‫ارقام لوبیا‬ ‫انجام شد‬ ‫درصد‬ ‫اولیه در‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس»‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪2‬‬ ‫هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج‬ ‫شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪،‬‬ ‫گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی‬ ‫شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری در‬ ‫تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان‬ ‫مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج‬ ‫را بــر اســاس تقویــم زراعــی ( اواســط‬ ‫فروردیــن) انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫دادهاســت‪.‬‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫برنجــکاران بــه توصیههــای کارشناســان‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫محققــان وموفــق‬ ‫اســتراتژیکدردرنهایــت‪،‬‬ ‫کرده انــد‪،‬‬ ‫شــیار‬ ‫موضــوع شــخم‬ ‫کننــد‪ .‬برتــر بــا افزایــش‬ ‫توجــه‪ ۲‬الیــن‬ ‫ـتیابی بــه‬ ‫بــه دسـ‬ ‫زمســتانه‬ ‫عملکــرد ســاالنه (مجمــوع محصــول‬ ‫کشــت هــای بهــاره و تابســتانه)‪ ،‬معــادل‬ ‫‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۲‬درصــد بیشــتر نســبت توده هــای‬ ‫محلــی گیــان شــده اند‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای مــورد‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪1۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸31‬تــن کــود ازتــه‪ ،‬ســه هــزار و‬ ‫‪ 2۷4‬تــن کــود فســفاته و نزدیــک چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸1‬تــن کــود پتاســه توزیــع شــده‬ ‫هشــتادمین جلســه‬ ‫معتــدل مرطــوب‪،‬‬ ‫ارقــام‬ ‫بزرگتریــن درتولیدکننــده‬ ‫بــهـت‪.‬گــزارش روابــط عمومــی مرکــز وگیــان‬ ‫اسـ‬ ‫کشــورــات‬ ‫درـه تحقیق‬ ‫موسسـ‬ ‫کیفیــتدر‬ ‫معرفــی رقــم‬ ‫تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع کمیتـ‬ ‫بــه‬ ‫برنــج‬ ‫بومــیـه و بــا‬ ‫ثبــت‬ ‫ثبــت‬ ‫کــودــا” یـ‬ ‫اهمیــتـاچ باق‬ ‫بــهــان‪“ ،‬پـ‬ ‫ـتان گی‬ ‫ـی اسـ‬ ‫ـار‬ ‫بــههکتـ‬ ‫نهــالـزار‬ ‫بــذر و‪ 23۸‬هـ‬ ‫گواهــیــه بــا‬ ‫ـمار ومیایــد ک‬ ‫ـک شـ‬ ‫فســفات‬ ‫اشــاره‬ ‫طبیعـبــا‬ ‫وی‬ ‫اصطــاح محلــی در گیــان اســت کــه رســید و توســط معــاون وزیــر و رییــس‬ ‫بـ�رای نوعـ�ی از لوبیـ�ا( (�‪ Phaseolus vul‬ســازمان تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی‬ ‫‪ )garis L‬بــکار مـی رود‪ ،‬بســیاری از مــردم ابــاغ‬ ‫ اســت‪.‬بین مجلس؛‬ ‫شدهذره‬ ‫زیر‬ ‫ایــن نــوع لوبیــا را کــه صرفــا در ایــن اســتان‬ ‫کشــت می شــود‪ ،‬بــه عنــوان “لوبیــا محلــی دکتــر دهقــان زاده معــاون پژوهــش‪ ،‬رقــم “گیــل” دارای میانگیــن ارتفــاع بوتــه‬ ‫تخلفات دستگاههای اجرایی در صدور مجوزهای کسبوکار‬ ‫فنــاوری و انتقــال یافتــه مرکــز تحقیقــات ‪ ۴۲‬ســانتی متر‪ ،‬میانگیــن مــدت زمــان تــا‬ ‫گیــان” می شناســند‪.‬‬ ‫و امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی برداشــت در کشــت بهــاره ‪ ۷۲‬روز و در‬ ‫نکاتــی کــه در ایــن قانــون وجــود دارد کافــی نبــوده اســت و بهجــز یــک یــا دو‬ ‫گیــان بــا اشــاره بــه معرفــی و ثبــت ‪ ۲‬رقــم‬ ‫عملکرد‬ ‫ـتگاهـط‬ ‫دسـمتوسـ‬ ‫روز و‬ ‫ـتگاهتابسـ‬ ‫کشـــت‬ ‫ها بــه ایــن‬ ‫ـتانهـی‪۷۵‬باقــی‬ ‫اجرایـ‬ ‫ایــن محصــول یکــی از مهمتریــن حبوبــات بحــث شــفافیت در صــدور مجوزهــا دس‬ ‫لوبیــا محلــی گیــان (پــاچ باقــا) بــا اســامی‬ ‫در‬ ‫ـرم‬ ‫ـ‬ ‫کیلوگ‬ ‫‪۹۰۸‬‬ ‫و‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـاف‬ ‫ـ‬ ‫غ‬ ‫گیــان اســت کــه بــه دلیــل گســتره وســیع اســت کــه بدیــن منظــور اســت اگــر درگاه الکترونیکــی یــا متصــل نشــدهاند و‬ ‫اولیــن‬ ‫ســاحل” بــرای‬ ‫“گیــل و‬ ‫رســیدگی‬ ‫الیــن‬ ‫ایــن‬ ‫در‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫هکتــار‬ ‫در یــا اینکــه اقــدام مناســبی انجــام ندادهانــد‪،‬‬ ‫بــاریــا‬ ‫کنــد و‬ ‫دریافــت می‬ ‫مجــوزی‬ ‫کشــت‪ ،‬پائیــن بــودن هزینــه تولیــد‪ ،‬بــازده فــردی‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ ه‬ ‫ی‬ ‫ویژگ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫رق‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫گف‬ ‫ـور‬ ‫اقتصــادی بــاال‪ ،‬تنــاوب مناســب بــا کشــت کشـ‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫کش‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫قابلی‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫همزم‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ ه‬ ‫ف‬ ‫غال‬ ‫فــردی مجــوزی را دریافــت نمیکنــد اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه پایشــی کــه‬ ‫توده ه‬ ‫ـبت بـ‬ ‫ـری نس‬ ‫در‬ ‫مشــخصدارد و‬ ‫اســتبــه خوبــی‬ ‫تابســتانه را‬ ‫ـد‪ .‬بهــاره‬ ‫اســت‬ ‫انجــام وشــده‬ ‫دارنـــادا‬ ‫ـیو مب‬ ‫بومـــد‬ ‫ـای باش‬ ‫داشـــته‬ ‫ـهـود‬ ‫وجـ‬ ‫قانونـــی‬ ‫برتـــل‬ ‫برنــج و ارزش غذایــی مناســب از اهمیــت دلی‬ ‫خوبــی‬ ‫عملکــرد‬ ‫ایــن درگاه‬ ‫کشــت‪،‬ها بــه‬ ‫زمــاندســتگاه‬ ‫هــر ‪۲‬کــدام‬ ‫زیــادی در ایــن اســتان برخــوردار اســت‪ ،‬عــدهای بــا رانــت بــه مجــوزی دسترســی کــه‬ ‫پــروژه به‬ ‫وی‬ ‫تــوده‬ ‫مقایســه‬ ‫ دهــد‪ ،‬در‬ ‫ نــژادی نشــان می‬ ‫بــا کــدام‬ ‫اند و‬ ‫متصــل شــده‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫مشــابه از‬ ‫ایــنشــرایط‬ ‫داشــت‪:‬ای بــا‬ ‫اظهــار و عــده‬ ‫ـدا کننــد‬ ‫هــم اکنــون اراضــی وســیعی از گیــان پیـ‬ ‫وزارت‬ ‫وظایــف‬ ‫و‬ ‫اهــداف‬ ‫راســتای‬ ‫در‬ ‫اند‪ .‬محصــول‬ ‫درصــد‬ ‫‪۳۸‬‬ ‫دارای‬ ‫نیــز‬ ‫محلــی‬ ‫بــه صــورت بهــاره و تابســتانه زیــر کشــت رســیدن بــه یــک مجــوز بــرای راهانــدازی دســتگاهها متصــل نشــده‬ ‫محــرومو نیــاز‬ ‫کشــاورزی‬ ‫توده هــای پــاچ باقــا (لوبیــا محلــی جهــاد‬ ‫شــوند‪.‬مبــرم جامعــه بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫کســبوکار‬ ‫بــا‬ ‫ســازگار‬ ‫ارقــام‬ ‫بــه‬ ‫کشــور‬ ‫کشــاورزی‬ ‫یــک‬ ‫ویــژهبــه‬ ‫کمیســیونحتــی‬ ‫گیــان) اســت و‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه «روز دوشــنبه بــا دعوت‬ ‫عنــوانتولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫رئیــس‬ ‫ـوب‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫مطل‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫کیفی‬ ‫ـاال‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـرد‬ ‫ـ‬ ‫عملک‬ ‫ـیل‬ ‫ـ‬ ‫پتانس‬ ‫ارتفــاع‬ ‫میانگیــن‬ ‫دارای‬ ‫“ســاحل”‬ ‫رقــم‬ ‫دوم‬ ‫کشــت‬ ‫بــرای‬ ‫اقتصــادی‬ ‫محصــول شــورای اســامی از ارائــه نماینــده تنکابــن در مجلــس تصریحکــرد‪ :‬از مســئوالن وزارت اقتصــاد جلســهای‬ ‫مجلــس‬ ‫ هــای زنــده‬ ‫پیش بــه‬ ‫متحمــل‬ ‫فاقــد مقــاوم‪،‬‬ ‫ـان‬ ‫ـدت زمـ‬ ‫میانگیــن مـ‬ ‫ایــنــانتی‬ ‫در ‪ ۴۴‬س‬ ‫اســتو رابوتــه‬ ‫اراضــی‬ ‫نظارتــیبرنــج در‬ ‫گــزارشبرداشــت‬ ‫پــس از‬ ‫ویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫ متر‪ ،‬در‬ ‫زمینــه‬ ‫بینــیتنشکــرده‬ ‫قانونگــذار‬ ‫متبوعــش‬ ‫کمیســیون‬ ‫حرکــتــای‬ ‫ـذور و نهال ه‬ ‫تهیــه بـ‬ ‫تابســتانه‬ ‫کشــت بهــاره و‬ ‫برداشــت‬ ‫ـاح تــا‬ ‫ شــود‪.‬‬ ‫ماندابــی توصیــه‬ ‫کردیــم»‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫تولیــددربرگــزار‬ ‫جهــش‬ ‫اصـکــه‬ ‫کنیــم‬ ‫ســمت‬ ‫ـده‪،‬ایــن‬ ‫غیرزنـبــه‬ ‫نهادهــای کــه‬ ‫دســتگاهمهایو‬ ‫مشــکلعملکــرد‬ ‫دربــاره‬ ‫کســببعضـ‬ ‫مجوزهــایواردات‬ ‫صــدوروابســتگی بــه‬ ‫درگاهو عــدم‬ ‫مختلــف درخصــوص صــدور مجــوز شــده‬ ‫تــر‬ ‫غــاف‬ ‫ـئوالن‬ ‫عملکــرد از مسـ‬ ‫متوســطــا دعــوت‬ ‫‪۷۵‬ــهروزاینـوـده نیــز ب‬ ‫ـی هفت‬ ‫وکار‪،‬‬ ‫زراعــی‪،‬‬ ‫محصــوالت‬ ‫ـی از‬ ‫هکتــار‬ ‫زمینــهدر‬ ‫کیلوگــرم‬ ‫وزارت هــزار‬ ‫دکتــر چهــار‬ ‫چندانـ‬ ‫عملکــرد‬ ‫وکارهااز بـپای‬ ‫توده هــا‬ ‫ایـ‬ ‫جلســهای‬ ‫‪ ۶۵‬ایــن‬ ‫اقتصــادو در‬ ‫توســطصــدور‬ ‫باشــد و از‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫درگاه‬ ‫ـرف‬ ‫ـس ظـ‬ ‫ـداریـن مجل‬ ‫ـهـصحـ‬ ‫ـنـب‬ ‫کسـ‬ ‫عضــو‬ ‫غالمــی”‬ ‫در “مهــران‬ ‫ـدی‪،‬ـا‬ ‫غالـف هـ‬ ‫ـیدگی‬ ‫ـن پـرسـ‬ ‫داشـالی‬ ‫ـمایــن‬ ‫خواهیـدر‬ ‫علمــی رااســت‪،‬‬ ‫ـوردار نبــوده و‬ ‫برخـ‬ ‫جمعبن‬ ‫ـس از‬ ‫ـتـ و‬ ‫هیــات شــود‪.‬‬ ‫خــودداری‬ ‫کاغــذی‬ ‫مجوزهــای‬ ‫یکنواختــی نیــزداد‪.‬‬ ‫اینــده غیــر خبــر‬ ‫هفتــه‬ ‫ـوعو‬ ‫بهــاره‬ ‫کشــت‬ ‫همزمان‬ ‫حســینی ســطح زیـ‬ ‫الدینوجــود دارد‪،‬‬ ‫محصــول‬ ‫تولیــد‬ ‫ـن موضـ‬ ‫قابلیــتــاره ایـ‬ ‫ اســت‪،‬ــیون درب‬ ‫ـزارش کمیس‬ ‫رئیــسـر مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی گـ‬ ‫سیدشــمس‬ ‫جهــشعلی اکبـ‬ ‫ویــژه دکتــر‬ ‫کمیســیونــان و‬ ‫ـع طبیعــی گی‬ ‫ـان و منابـ‬ ‫زمان‬ ‫‪۲‬‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫خوب‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫ـتانه‬ ‫ـ‬ ‫تابس‬ ‫ـتان گیـ‬ ‫جهــشدر اسـ‬ ‫ویــژهـاچ باقــا‬ ‫کمیســیونـاالنه پـ‬ ‫کشــت سـ‬ ‫ـر هفتــه اینــده در صحــن علنــی پارلمــان‬ ‫تولیــد‬ ‫رئیــس‬ ‫مجلــس‬ ‫تولیــد‬ ‫قنبــری‬ ‫خوبــی نشــان می دهــد‬ ‫حــدود ‪۱۸‬‬ ‫برخــی از ســال‬ ‫در‬ ‫عملکــردشــد‪.‬‬ ‫کشــت‪،‬خواهــد‬ ‫موسســه قرائــت‬ ‫علمــیــاغ ایــن‬ ‫هیــاتــس از اب‬ ‫عضــو کــرد‪ :‬پ‬ ‫ـس عنــوان‬ ‫هــزار مجلـ‬ ‫وگــو بــا‬ ‫تــا گفت‬ ‫اســامی هادر‬ ‫شــورای‬ ‫اجرایــی و بــذر‪ ،‬بـ‬ ‫هایتهیــه نهــال‬ ‫ـاح و‬ ‫قانــونـات اصـ‬ ‫پیــش تحقیقـ‬ ‫موظــفـه و در مقایســه بــا تــوده محلــی‪ ،‬دارای ‪۴۳‬‬ ‫گــزارش شده‬ ‫خبرنــگارنیــز‬ ‫هکتــار‬ ‫دســتگاه‬ ‫ اســت‪،‬تســنیم‪،‬‬ ‫خبرگــزاری‬ ‫پارلمانــی‬ ‫ نــژادی‬ ‫یــکپــروژه‬ ‫مجریــان ایــن‬ ‫درصــد‬ ‫ شــود کــه‬ ‫بینــی م‬ ‫اســت‪.‬ــت‪ :‬پــس‬ ‫بیشــترـس گف‬ ‫محصــولدر مجلـ‬ ‫ـده تنکابــن‬ ‫بــه نماینـ‬ ‫درگاه‬ ‫ســالبهبــه‬ ‫عنــوان ظــرف‬ ‫معرفــی بودنــد‬ ‫صــورتمــواد (‪)1‬‬ ‫قانــوندراصــاح‬ ‫بیــانیاینکــه‬ ‫بــا‬ ‫مرکـ‬ ‫ـکاران‬ ‫ـدادیــهاز همـ‬ ‫تولیــد همــراه تع‬ ‫ـان از قرائــت گــزارش کمیســیون در صحــن‬ ‫ـادـزوگیامــور‬ ‫اقتصـ‬ ‫وزارت‬ ‫الکترونیکـــی ک‬ ‫در کلــی‬ ‫پایــداریهای‬ ‫ضمــنسیاســت‬ ‫جدیــد‪،‬اجــرای‬ ‫ارقــامقانــون‬ ‫و (‪)۷‬‬ ‫ اســت‪.‬‬ ‫انجــاممیشده‬ ‫موسســه‬ ‫درامــد و‬ ‫بازارپســندیالزم بــا‬ ‫پیگیریهــای‬ ‫بپیوندنــد کــه علنــی‬ ‫کنــد‬ ‫ایجــاد‬ ‫دارایــی‬ ‫مــواد بــرای‬ ‫(‪)44‬ان‪،‬از مهم‬ ‫اصــل‬ ‫باالتــر‬ ‫پارلمــاندلیــل‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بــه‬ ‫تریــنبهبــود‬ ‫موجبــات‬ ‫کشــت‬ ‫و‬ ‫اجــرایـه قانــون‬ ‫کــه انـدر‬ ‫هایی‬ ‫کســبوکار‬ ‫فضــای‬ ‫بهبــود‬ ‫(رنگ‪،‬‬ ‫ـدازه) و دانـ‬ ‫(رنــگ‪،‬‬ ‫دســتگاهــر‬ ‫کشــور در اجــرای قانــون و از بعــد نظارتــی ایــن غــاف ت‬ ‫فراهــمدرشــود‪.‬‬ ‫منطقــه نیــز‬ ‫کشــاورزان‬ ‫داشــتهاند‬ ‫ایــنوکار‬ ‫طعــم)ــب‬ ‫انــدازه‪،‬ـای کس‬ ‫شــکل‪ ،‬مجوزهـ‬ ‫دوره صــدور‬ ‫یــک شــده‬ ‫پیگیــری‬ ‫ایــن مجلـ‬ ‫افــزود‪:‬ســوی‬ ‫موضــوع از‬ ‫ـس در‬ ‫اقــدام‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن قانــون در بهمنمــاه وی‬ ‫پیــش‬ ‫ارقــام‪،‬‬ ‫ارقــام اســت‪.‬‬ ‫اولیــنـفندماه‬ ‫ـب و اسـ‬ ‫بــه تصویـ‬ ‫ســاحلــس‬ ‫‪ 99‬در مجل‬ ‫ســال‬ ‫داشــت‪.‬ــا‬ ‫خواهیــمـروش انه‬ ‫الزمــهرا قیمــت فـ‬ ‫برخوردهــایـود ک‬ ‫ی شـ‬ ‫هشــت ســاله و بــا غربــال کــردن تــک بینــی م ـ ‬ ‫عنــوان‬ ‫گیــل و‬ ‫ـاغ‬ ‫ـت ابـ‬ ‫ـرای‬ ‫ـال ب‬ ‫همـ‬ ‫ـتند بوته هــای انتخابــی لوبیــا محلــی گیــان در بــازار بیشــتر بــوده و درامــد اقتصــادی‬ ‫هسـ‬ ‫دولـــور‬ ‫ـرا بـدرـه کش‬ ‫اجــا‬ ‫ـاچ باق‬ ‫ـدهـپـ‬ ‫ـانـیسـشـ‬ ‫معرفـ‬ ‫ هــایـی کــه از‬ ‫پیگیریهایـ‬ ‫ـراز بــا‬ ‫ـینی بــا اب‬ ‫ویژگــی هــای عملکــرد بــاال و حسـ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫درون توده‬ ‫باقــا)ـ از‬ ‫(پــاچ‬ ‫پراکنــده بیشــتری بــرای کشــاورزان در پــی خواهــد‬ ‫شــدهبــا‬ ‫کــه‬ ‫قانــون‬ ‫اجــرای‬ ‫اســتان بــرای‬ ‫نماینــدگان‬ ‫ســوی‬ ‫ـتاحوــکام‬ ‫ـون‬ ‫در بـایــن‬ ‫ـندی‪،‬اینکـ‬ ‫بازارپسـبیــان‬ ‫وی بــا‬ ‫مبــادرت‬ ‫گیــان‪،‬‬ ‫سراســر‬ ‫طعم در‬ ‫بــه داشــت‪.‬‬ ‫ـاالیقانـپخـ‬ ‫کیفیـهــت‬ ‫شــد کــه‬ ‫مشــخص‬ ‫اســت‬ ‫ص شــده‬ ‫انجــام‬ ‫برخــی از انه‬ ‫داردویـکــه‬ ‫ـددی وج‬ ‫ســپس‬ ‫محلــی و‬ ‫ هــای‬ ‫ ســازی توده‬ ‫«‪»BCMV‬ــاو خال‬ ‫ـروس‬ ‫ـود بــه‬ ‫متحمـــل‬ ‫متعمـــزه‪،‬‬ ‫و‬ ‫ ایشــده امــا‬ ‫ناحیـــهـام‬ ‫زمینوــه انج‬ ‫مقایســاتدر ایــن‬ ‫معتــدل اقداماتــی‬ ‫مناطــقیکــی از‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫دارنــد‪،‬‬ ‫مناســباجــرا‬ ‫زمــان‬ ‫عملکــرد‬ ‫مقدماتــی‬ ‫کشــت در‬ ‫بــرای‬ صفحه 4 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪211‬‬ ‫‪20 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷20- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫سالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬سال‬ ‫ژوئن‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫دوشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫برگزاری دومین جشنواره ملی حصیر در فشتکه خمام؛‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫روستا‬ ‫در این‬ ‫حصیرباف‬ ‫هنرمند‬ ‫فعالیت ‪۷۰۰‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫بیمه‬ ‫گیالنی از‬ ‫کشاورزان‬ ‫گریز‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫جغرافیــای خــاص‬ ‫دلیــل‬ ‫بــه‬ ‫برگــزاری‬ ‫شــرایطفشــتکه از‬ ‫روســتای‬ ‫دهیــار‬ ‫حصیــرمســتعد‬ ‫ملــیاســتانی‬ ‫فــراوان‪،‬‬ ‫بارشــهای‬ ‫عصــر‬ ‫جشــنواره‬ ‫ودومیــن‬ ‫حــال بــا‬ ‫حضــورامــا‪۱۴‬درعیــن‬ ‫بــا اســت‪.‬‬ ‫کشــاورزی‬ ‫ایــن‬ ‫غرفــه در‬ ‫امــروز‬ ‫در‬ ‫همچــون‪ ۷۰۰‬هنرمنـ‬ ‫حوادثــیو گفــت‪:‬‬ ‫ـتا خبــر داد‬ ‫روسـ‬ ‫ســیابـدها ‪،‬‬ ‫وقــوع‬ ‫اشــتغال‬ ‫حصیربافــی‬ ‫روســتای فشــتکه‬ ‫پنــج اســتان‬ ‫بــه جــزو‬ ‫خشکســالی‬ ‫تندبــاد‪،‬‬ ‫دارنــد‪ .‬خیــز کشــور محســوب مــی‬ ‫حادثــه‬ ‫شــود کــه بخــش کشــاورزی نیــز از ایــن‬ ‫مانــد‪ .‬ایســنا‬ ‫ وگــو بــا‬ ‫امــانگفت‬ ‫افکنــده در‬ ‫جــواد‬ ‫نمــی‬ ‫مخاطــرات در‬ ‫ســال‬ ‫کــهفشــتکه در‬ ‫روســتای‬ ‫اظهــار‬ ‫کشــاورزان بــه‬ ‫کــرد‪ :‬اســت‬ ‫درحالــی‬ ‫ایــم‬ ‫ـی‬ ‫باغـــی‬ ‫ـتای مل‬ ‫ـوان روسـ‬ ‫خص بـــه عن‬ ‫‪۹۶‬‬ ‫بافــار‬ ‫حصیـازـراقش‬ ‫ـداران‬ ‫ـالیکاران و‬ ‫ـوصـشـ‬ ‫ـوع‬ ‫ـهـد و همیــن‬ ‫ـابکـشـ‬ ‫انتخـ‬ ‫موضـتنهــا‬ ‫محصوالتشــان‬ ‫ـوده‬ ‫ـورــر بـ‬ ‫کشـپذی‬ ‫درــیب‬ ‫اس‬ ‫رشــته‬ ‫اتفاقــات‬ ‫ایــنـی رود‬ ‫خوبــیبشـدرـمار مـ‬ ‫ـاش انــان‬ ‫ســراغازـرار معـ‬ ‫زمینــه امـ‬ ‫منطقــه بــود‪.‬‬ ‫بــرای ایــن‬ ‫کوچــک تریــن اســیبی‬ ‫صــورت‬ ‫و در‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪،‬‬ ‫جشــنواره‬ ‫اینکــه اولیــن‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫وی بــا‬ ‫فرهنگــی مواجــه‬ ‫حتــی‬ ‫خانوادگــی و‬ ‫شــد‪.‬ســال ‪ ۹۷‬در فشــتکه برگــزار‬ ‫حصیــر‬ ‫ملــی‬ ‫خواهنــد‬ ‫کرونـازـا‬ ‫کــهـالدربــه علـ‬ ‫کشــاورزیـد سـ‬ ‫ـد‪ ،‬افــزود‪ :‬چنـ‬ ‫شـ‬ ‫ایــرانـتبیــش‬ ‫بیمــه‬ ‫امســال‬ ‫تعویــق ازافتــاد و‬ ‫جشــنواره‬ ‫ســال ‪1363‬‬ ‫بــه دارد و‬ ‫قدمــت‬ ‫ایــندهــه‬ ‫ســه‬ ‫ـی‬ ‫شــورایــه میزبانـ‬ ‫ـی حصیــر ب‬ ‫تصویــبـنواره ملـ‬ ‫دومیــن جشـ‬ ‫اســامی‬ ‫مجلــس‬ ‫بــا‬ ‫برگــزاری‬ ‫حــال‬ ‫در‬ ‫فشــتکه‬ ‫روســتای‬ ‫عنــوان « صنــدوق بیمــه محصــوالت‬ ‫بــا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کشــاورزی « از ســوی بانــک کشــاورزی‬ ‫بــه‬ ‫اشــاره‬ ‫فشــتکه بــا‬ ‫دهیــارازروســتای‬ ‫ـد‬ ‫معتقدنـ‬ ‫ـاورزی‬ ‫کارشناســان کشـ‬ ‫برخــی‬ ‫گزینــهمنطقــه‬ ‫هنــر در‬ ‫اغلــب ایــن‬ ‫طوالنــی‬ ‫قدمــت‬ ‫پاییــن‬ ‫بیمــه بــا‬ ‫کشــاورزان‬ ‫حضــور‬ ‫کننــدـوان‬ ‫میـته بانـ‬ ‫گذشـ‬ ‫انتخــابسـوـالیان‬ ‫راگفــت‪ :‬از‬ ‫بایــد‬ ‫بیمــه‬ ‫تصــور‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫داشــتند‬ ‫حصیربافــی‬ ‫در‬ ‫پررنگــیتمــام خســارت انهــا را بپــردازد‪.‬‬ ‫غرامــت‬ ‫گزینـــر‬ ‫ـدــن هن‬ ‫واردـای‬ ‫ـرـ مـ‬ ‫ـال هـ‬ ‫ـه‬ ‫ـزــه چن‬ ‫ـردانـه نیـبیم‬ ‫ـت کـ‬ ‫اخیـاس‬ ‫ـایــی‬ ‫درحال‬ ‫ایســـن‬ ‫فعالیــت‬ ‫دارنــد‪.‬حداقــل گزینــه و‬ ‫گــذاران‬ ‫شــدهووبیمــه‬ ‫دارد‬ ‫ضعیفتریــن بیمــه را انتخــاب میکننــد و‬ ‫ـتکه‬ ‫ـد‪،‬فشـ‬ ‫ـتای‬ ‫ـاب‬ ‫ـاره ب‬ ‫ـامــا اشـ‬ ‫وی ب‬ ‫ـت‬ ‫تحـ‬ ‫روسـافتـ‬ ‫ـاق می‬ ‫انتخـاتفـ‬ ‫ـیــهکــه‬ ‫خطراتـ‬ ‫تمـ‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫کش‬ ‫در‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫حصی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫مل‬ ‫ـتای‬ ‫ـ‬ ‫روس‬ ‫ـوان‬ ‫ـ‬ ‫عن‬ ‫بــه‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬عــاوه بــر اینکــه حصیــر بافــی در‬ ‫هنرمنــدان‬ ‫اســت‬ ‫محــدوده‬ ‫ـاورزان‬ ‫ـی کشـ‬ ‫زیــاد و حتـ‬ ‫کارشناســان‬ ‫ایــناغلــب‬ ‫امــا‬ ‫روســتای فشــتکه توانمنــدی هایشــان را در‬ ‫بــی اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫نمایشــگاه های مختلــف نشــان داده انــد و‬ ‫بیمــه محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬واقعــی‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۴۰۰‬حصیربــاف شناســنامه‬ ‫ســازی نشــدن میــزان پرداخــت خســارت‪،‬‬ ‫دار در ایــن روســتا فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫نحــوه تعییــن خســارتهای وارده بــه باغات و‬ ‫مــزارع و عــدم بــه موقــع پرداخــت غرامــت‬ ‫افکنــده بــا تاکیــد بــر اینکــه ‪ ۷۰۰‬هنرمنــد‬ ‫و اگاه نبــودن برخــی کشــاورزان از مزیــت‬ ‫در روســتای فشــتکه بــه حصیربافــی‬ ‫هــای بیمــه محصــوالت را عمــده دلیــل‬ ‫اشــتغال دارنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در حــال‬ ‫اســتقبال ســرد از بیمــه کشــاورزی مــی‬ ‫حاضــر ‪ ۲۷‬فروشــگاه‪ ۳۰ ،‬خانــه ‪ -‬کارگاه‬ ‫داننــد‪.‬‬ ‫و ‪ ۵۲‬فروشــگاه اینترنتــی در تولیــد‪ ،‬عرضــه‬ ‫و فــروش محصــوالت حصیــری فعالیــت‬ ‫دارنــد‪.‬از شــالیکاران گیانــی در گفــت‬ ‫یکــی‬ ‫و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه‬ ‫کــرد‬ ‫هــر‬ ‫مــیـاره بــه‬ ‫بیمــهـا اشـ‬ ‫محصولــشگیـراـان بـ‬ ‫ســالحصیربافــان‬ ‫نماینــده‬ ‫کــردن‬ ‫بیمــه‬ ‫قصــد‬ ‫دیگــر‬ ‫امســال‬ ‫امــا‬ ‫اینکــه حصیــر از گیاهــی بــه نــام لــی یــا‬ ‫گایــهــاهاز‬ ‫نــدارد‬ ‫خــودـ را‬ ‫بــاایــن گی‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـود‪ ،‬گفـ‬ ‫شــالیزارهایـد می ش‬ ‫گالــی تولیـ‬ ‫خســارت‬ ‫غرامــتجنـدر‬ ‫مقابــلـد کــرده و‬ ‫ـگل رشـ‬ ‫انــدکـاالب و‬ ‫مبلــغحاشــیه تـ‬ ‫در‬ ‫بیــششـازـده‪2‬‬ ‫بــرای‬ ‫گذشــته‬ ‫ســال‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ـتخراج مــی شــود و همیــن باعــث‬ ‫اسـ‬ ‫تــن‬ ‫یــکایـوـننیــم‬ ‫هکتــار‬ ‫پتانســیل‬ ‫حــدودــه از‬ ‫زمیــن‪،‬ــن منطق‬ ‫هنرمنــدان ای‬ ‫تــا‬ ‫باشــند‪.‬نظــر ریالــی‬ ‫داشــته کــه از‬ ‫الزمــررا داشــتم‬ ‫ـت کمت‬ ‫برداشـ‬ ‫ـتفاده‬ ‫اسـ‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 91‬میلیــون تومــان خســارت بــه‬ ‫ســه‬ ‫وارد شــد‬ ‫بیــان مــن‬ ‫محصــوالت‬ ‫فقــطهــزار‬ ‫امــاپنــج‬ ‫حصیــر از‬ ‫اینکــه‬ ‫وی بــا‬ ‫ـت‬ ‫غرامـ‬ ‫ـتــه مــا‬ ‫قدمـــان ب‬ ‫ـون توم‬ ‫تاکنـــزار‬ ‫‪ 100‬ه‬ ‫میلیـ‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫دارد‪ ،‬افـ‬ ‫ـونپیـوـش‬ ‫ـال‬ ‫سـ‬ ‫پرداخــت‬ ‫شــد‪.‬فقــط ســفره‪ ،‬کاله و زنبیــل‬ ‫حصیــر‬ ‫قبــا از‬ ‫تولیــد می شــد ولــی اکنــون بیــش از ‪۲۰۰‬‬ ‫ـت‬ ‫ـزان‬ ‫حسـ‬ ‫غرامـذوق‬ ‫ـت و‬ ‫ـنـرمیـدسـ‬ ‫ـزود‪:‬ـه بـازـهایـهنـ‬ ‫زادهــاافـتوجـ‬ ‫ـنـول ب‬ ‫محصـ‬ ‫ـت‬ ‫تومــان باب‬ ‫‪ 300‬هـ‬ ‫هنرمنــدانمیلیــون و‬ ‫هــم یــک‬ ‫پــسـ از‬ ‫ـزار و‬ ‫ شــود‬ ‫تولیــد می‬ ‫عمــا‬ ‫بــودمیکــه‬ ‫کــرده‬ ‫بیمــه‬ ‫ رســد کــه‬ ‫فــروش م‬ ‫پرداخــت بــه‬ ‫ارزش گــذاری‬ ‫تومــان بیشــتر‬ ‫میلیــون و‬ ‫یــک‬ ‫هــزاردارد‪.‬‬ ‫‪۷00‬خوبــی‬ ‫بــازار‬ ‫خوشــبختانه‬ ‫غرامــت دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫مــوارد همــان مبلــغ هــم انقــدر بــا تاخیــر‬ ‫جشــنواره‬ ‫تاکیــد‬ ‫افکنــده‬ ‫بــه‬ ‫اینکــه توجــه‬ ‫بــرکــه بــا‬ ‫شــود‬ ‫پرداخــتبــامــی‬ ‫هرچــه بیشــتر‬ ‫قیمــتایــن‬ ‫نوســاناتی شــود‬ ‫باعــث م‬ ‫کارایــی‬ ‫هنــرچنــدان‬ ‫دیگــر‬ ‫جلوگیری‬ ‫ـناختهکششـــده و‬ ‫ـات‬ ‫انموضوعـ‬ ‫ـیــن‬ ‫فراموشوـ ای‬ ‫ـاورزانازنــدارد‬ ‫بـشــرای‬ ‫از‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫نف‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫از‬ ‫ـروز‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـح‬ ‫ـ‬ ‫تصری‬ ‫ـود‪،‬‬ ‫شـ‬ ‫انگیــزه کشــاورزان را بــرای بیمــه گــذاری‬ ‫نمایندگــی از کل جامعــه‬ ‫حصیربافــان بــه‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫کاهــش‬ ‫هنرمنــدان ایــن صنعــت تقدیــر می شــود؛‬ ‫‪ ۱۴‬غرفــه بــه‬ ‫جشــنواره‬ ‫خیــزایــن‬ ‫همچنیــن در‬ ‫ضــرورت‬ ‫گیــان و‬ ‫بــودن‬ ‫حادثــه‬ ‫کشــاورزیــا‬ ‫محصــوالتمحصــوالت ب‬ ‫کــردنـرای عرضــه‬ ‫حصیربافــان بـ‬ ‫بیمــه‬ ‫برنــد خودشــان داده شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫دهیــار روســتای فشــتکه بــا تاکیــد بــر اینکه‬ ‫گیــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫جشــنواره عصــر امــروز برگــزار می شــود‪،‬‬ ‫جــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬قبــل از کرونــا صــادرات هــم‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اینــک شــرایط بیمــه‬ ‫داشــتیم ولــی بــا توجــه بــه کرونــا همچنیــن‬ ‫گــذاری بهتــر شــده و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫تحریــم هــا صــادرات کمرنــگ شــده؛‬ ‫افــزوده کــه کشــاورز بایــد پرداخــت مــی‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه همچنــان بــازار‬ ‫کــرد ‪ ،‬حــذف شــده اســت ‪.‬‬ ‫داخلــی کشــش دارد و محصــوالت بــه‬ ‫خوبــی بــه فــروش مــی رســد‪.‬‬ ‫امیــر مــرادی افزود‪:‬حادثــه خبــر نمــی کنــد‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬قبــل از ســال ‪ ۹۶‬معمــوال‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫فــروش محصــوالت از طریــق واســطه بــود‬ ‫بیشــتر‬ ‫کــه‬ ‫کننــد‪،‬ـتکه بــه‬ ‫مــیـتای فشـ‬ ‫اســتفادهروسـ‬ ‫بیمــهانتخــاب‬ ‫ـی ازبعــد از‬ ‫ولـ‬ ‫اقدامــاتاز‬ ‫دریافتــی مــان‬ ‫ســهم‬ ‫و‬ ‫حمایــت‬ ‫باشــد‬ ‫عنــوان روســتای ملــی حصیــر‬ ‫انجــاممــی شـ‬ ‫خوبــی بیشــتر‬ ‫دولــت‬ ‫ـود‪.‬و خریــداران بــه‬ ‫گرفتــه‬ ‫صــورت مســتقیم از خــود تولیــد کننــدگان‬ ‫اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫بیــان‬ ‫وی‬ ‫ کننــد‪.‬‬ ‫بــا می‬ ‫خریــد‬ ‫گذشــته غرامــت خســارت کشــاورزان بــه‬ ‫ـداد‬ ‫داشــت‪ :‬تعـ‬ ‫حصیربافــاناظهــار‬ ‫پرداخــت شــد‪،‬‬ ‫موقــع‬ ‫تصریــح‬ ‫گیــان‬ ‫نماینــده‬ ‫در‬ ‫ـزارـ نف‬ ‫ـذاران‬ ‫بیمــه‬ ‫ـامــرنیــز‬ ‫‪20‬ـهرهـخم‬ ‫ـالیکاردراز شـ‬ ‫ـایشـشــنبه‬ ‫ـرد‪:‬گـروزهـ‬ ‫کـ‬ ‫ـال‬ ‫برگــزارنفمــری در سـ‬ ‫دســتی‪ 50‬هــزار‬ ‫صنایــعحــدود‬ ‫بــازار‪ 99‬بــه‬ ‫ســال‬ ‫ شــود و‬ ‫اولیــهـا‬ ‫مــوادـن ‪ 50‬تـ‬ ‫ تواننــددولازــت بیـ‬ ‫ـشمییافــت و‬ ‫‪ 1400‬افزایـ‬ ‫اجرایــی شــد‪ ،‬بــه عنــوان مامنــی بــرای‬ ‫ منــدان‬ ‫عالقه‬ ‫ـیل‬ ‫پتانسـ‬ ‫ـارتـح کـ‬ ‫تصریـ‬ ‫افکنـ‬ ‫بابــت‬ ‫فقــط حــق‬ ‫تــا تومــان‬ ‫میلیــارد‬ ‫‪55‬‬ ‫ـادی‬ ‫ـنوارهاقتصـ‬ ‫جشـــوزه‬ ‫ـرد‪:‬ـن ح‬ ‫های ایـ‬ ‫ـده‪،‬خسـ‬ ‫ـران‬ ‫جبـ‬ ‫بیمــهبــدون‬ ‫نهایــی را‬ ‫محصــول‬ ‫گرفتــه‬ ‫از‬ ‫منــدان‬ ‫عالقــه‬ ‫و‬ ‫هنرمنــدان‬ ‫حضــور‬ ‫ـالیکاراناز پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫شـ‬ ‫محســوب مــی شــود کــه تــا بــه امــروز بــا‬ ‫تولیدکننــدگان خریــداری‬ ‫واســطه‬ ‫رســانی‬ ‫داردــرو بـاطــاع‬ ‫کشــور را‬ ‫ـرداران مواجــه‬ ‫ـوی بهه‬ ‫ســطحـی از سـ‬ ‫بیرغبتـ‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫گرفت‬ ‫ـورت‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫زمین‬ ‫الزم در ایــن‬ ‫مــرادی بــا اشــاره بــه ضــرورت بیمــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کــه امیدواریــم از ســال های اینــده شــاهد‬ ‫اســتراتژیکی‬ ‫محصــوالت‬ ‫بــرای‬ ‫گــذاری‬ ‫روســتای فشــتکه در‬ ‫ایســنا‪،‬‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه‬ ‫حضــور پررنــگ هنرمنــدان حصیــر بــاف از‬ ‫ـج‬ ‫ـرایـ برنـ‬ ‫ـهر افـ‬ ‫ـریچشـــای‬ ‫ـج و‬ ‫ـشـون برنـ‬ ‫همچـ‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت طــی ســالیان‬ ‫ـروی‬ ‫ـزود‪ :‬بوـ روب‬ ‫خمــام‬ ‫کیلومتـ‬ ‫شـ‬ ‫سراســر کشــور باشــیم‪.‬‬ ‫بتوانیــم‬ ‫دادیــمشـکــه‬ ‫تشــکیل‬ ‫تــاش داشــته اســت تــا توســط صنــدوق‬ ‫ـده اســت‪.‬‬ ‫ـی واقــع‬ ‫کارگروهــیبندرانزلـ‬ ‫منطقــه ازاد‬ ‫بیمــه گــذاران برنــج کار را بــه ‪ 100‬هــزار‬ ‫بیمــه کشــاورزی و همچنیــن بــا ارائــه بســته‬ ‫مشــترک برســانیم؛ ضمــن اینکــه بحــث‬ ‫هــای حمایتــی بخشــی از خســارت هــای‬ ‫کشــاورزی را جبــران کنــد امــا رغبتــی از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود‪:‬فراگیــر شــدن بیمــه چــای نیــز دنبــال مــی‬ ‫ســوی کشــاورزان بــر ایــن امــر دیــده نمــی وی بــا اشــاره بــه مشــکات کاشــت برنــج شــود‪.‬‬ ‫شــود بــه طــوری کــه در ســال زراعــی و هزینــه هــای ان اظهــار داشــت‪ :‬کاشـ‬ ‫ـت کم اب لنگرود‬ ‫شالیزارهای‬ ‫افزایش رنج تولید برنج در‬ ‫جدیــد از ‪ 312‬هــزار بهــره بــردار فقــط ‪ 43‬برنــج خــود بــرای کشــاورزان مقــرون بــه ‪ ۷0‬میلیــارد خســارت بــرای ‪ 60‬هــزار‬ ‫هــزار نفــر بیمــه نامــه خریــداری کــرده انــد‪ .‬صرفــه نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه کشــاورز‬ ‫ـد‪ .‬جملــه کــود‪ ،‬ســم و کمــی بیــش از حــد معمــول طــول بکشــد‬ ‫هــایـود داشــته باش‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان لنگرود وجـ‬ ‫کشــاورزیـاز‬ ‫خشــک و‬ ‫ـث می‬ ‫باعـ‬ ‫ـالیزار دی‬ ‫بیمــهـیکشکـــه بــه‬ ‫حالــیمواقعـ‬ ‫درگفــت‪:‬‬ ‫ـاورزی‬ ‫ـالیزارکشـ‬ ‫زمیـــهـنایشـبانک‬ ‫ـود بیم‬ ‫خدم شـــات‬ ‫ـاون‬ ‫اب کارگــر افزایــش چشــمگیری داشــته اســت معـ‬ ‫خطــهــرســبز‬ ‫ـاورزیشـدر‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫هــرز‬ ‫علـف‬ ‫هکتــار‬ ‫داد‪۲۱۰۰ :‬‬ ‫ادامــه‬ ‫ایــنشــاد‬ ‫احمــدی‬ ‫مــی شــود و‬ ‫بــاخشــک‬ ‫زمیــن‬ ‫ رســد‬ ‫می‬ ‫خبرنــگار ایرنــا‬ ‫بیشــتر بــا‬ ‫ـت و گــو‬ ‫ هــایگفـ‬ ‫ـان در‬ ‫هــایاز گی‬ ‫خســارت‬ ‫بایــد‬ ‫مــوارد‬ ‫بــا و بــه‬ ‫درصــدی‬ ‫اســتقبال ‪13‬‬ ‫فقــط‬ ‫گیــان‬ ‫ســنتی‬ ‫صــورت‬ ‫بــه‬ ‫لنگــرود‬ ‫شــالیزارهای‬ ‫ـج‬ ‫ـ‬ ‫برن‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫تولی‬ ‫ـج‬ ‫ـ‬ ‫رن‬ ‫ـزر‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫عل‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫رش‬ ‫بــا بیــان اینکــه درســال زراعــی گذشــته‬ ‫مواجــه شــده اســت کــه هرســاله طبــق طبیعــی را نیــز اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫بهره علــف‬ ‫نفــرشــدن‬ ‫هــزاربیشــتر‬ ‫‪۷0‬کــرد‪:‬‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫ابخــور اســت و فقــط ‪ ۷۰۰۰‬هــزار هکتــار وی‬ ‫بــردار‬ ‫(‪)1400-99‬‬ ‫ یابــد‪.‬دولــت‬ ‫افزایــشـمـهیرا نیــز‬ ‫کشــاورزاز حــق بیم‬ ‫بــرای بخشــی‬ ‫قوانیــن‬ ‫رنــج تولیــد‬ ‫وجیــن‬ ‫محصــوالتدر‬ ‫ـفیدرود هــای هــزر‬ ‫ابنمـســد‬ ‫ـبکه‬ ‫پوشــش‬ ‫تحــت‬ ‫بودنــد‪،‬‬ ‫کــرده‬ ‫زمــانبیمــه‬ ‫شــان را‬ ‫ـک بســـر زخــم‬ ‫بینانــه‬ ‫غیرواقشـــع‬ ‫کارشناســی‬ ‫پرداخــت مــی کنــد و کشــاورزان تنهــا‬ ‫مــی‬ ‫افزایــش‬ ‫برنجــکار‬ ‫بــرای‬ ‫را‬ ‫برنــج‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـقـتبیمـوـهگـراـو اسـ‬ ‫گفـ‬ ‫ـدی‬ ‫احمـ‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬پیمــان عبداللهــی فــر‬ ‫کشاورز‬ ‫درحـ‬ ‫ـادــن‬ ‫ـی شازـ ای‬ ‫کمـ‬ ‫ـیـیار‬ ‫احمدعلـبسـ‬ ‫قســمت‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـادی‬ ‫ـ‬ ‫زی‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫کم‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫توان‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـاران‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ده‬ ‫تولیــد‬ ‫لنگــرود‬ ‫اینکــه‬ ‫بیــان‬ ‫بــا‬ ‫بــا‬ ‫محصــوالت مشــمول بیمــه کشــاورزی‬ ‫ایســناخواهــد کــرد‪ .‬طبــق قانــون بــه‬ ‫پرداخــت‬ ‫باغــی‪،‬کنــد‪.‬‬ ‫شــالیزارها‬ ‫اب برنــج در‬ ‫پوشــشـه راتامیــن‬ ‫ـی کــه کـ‬ ‫دیگــرازازانجایـ‬ ‫کشــاورز کــرد‪:‬‬ ‫یــکخاطرنشــان‬ ‫برنــج وی‬ ‫تریــن‬ ‫کننــده یکــی‬ ‫دامــی‪،‬‬ ‫محصــوالت‬ ‫شــامل‬ ‫عــدم‬ ‫بیمــه را‬ ‫کیفیــتحــق‬ ‫متوســط از‪۷0‬بــادرصــد‬ ‫طــور‬ ‫شهرســتان‬ ‫دورتریــن‬ ‫لنگــرود‬ ‫اســت‬ ‫کشــور‬ ‫شــرق زراعــی ‪ ،‬منابــع طبیعــی‪ ،‬شــیاتی و طیــور‬ ‫درــه کــرد‬ ‫گای‬ ‫ـای طبیعــی‬ ‫خســارت هـ‬ ‫ایــن تمامــی‬ ‫کــرد‪:‬ـاورز‬ ‫اظهــارـهم کشـ‬ ‫ـرده و سـ‬ ‫ـت کـ‬ ‫هــای پرداخـ‬ ‫دولــت‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫لنگــرود‬ ‫کشــاورزی‬ ‫جهــاد‬ ‫مدیــر‬ ‫اب‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ره‬ ‫ـض‬ ‫ـ‬ ‫مح‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫گی‬ ‫اراضــی‬ ‫هکتــار‬ ‫‪۹۱۰۰‬‬ ‫از‬ ‫بیــش‬ ‫شهرســتان‬ ‫درصــد اســت کــه بــا ایــن وجــود و گفــت‪ :‬وقتــی بــرای محصــول بیمــه شــده و عوامــل تولیــد شــامل تنــه درختــان میــوه‪،‬‬ ‫تنهــا ‪30‬‬ ‫مناســب‬ ‫هوایــی‬ ‫نشــاءاب و‬ ‫ـرایط‬ ‫ـورت شـ‬ ‫دســت در صـ‬ ‫مــزارع دور‬ ‫خســارتاب‬ ‫وقتــی کــه‬ ‫حاضــر تــا‬ ‫میلــی حــال‬ ‫کــه در‬ ‫شــالیزاری دارد‬ ‫االت‬ ‫ماشــین‬ ‫برنــج‪،‬‬ ‫بانــک‬ ‫گلخانــه‪،‬‬ ‫کارشناســان‬ ‫مــیبــهکنیــد؛‬ ‫اعــام‬ ‫نســبتبه بیمــه‬ ‫شــاهد بی‬ ‫بــاز هــم‬ ‫ـونافـبیــش‬ ‫ـالـرات‬ ‫عنـامسـ‬ ‫ـتـود‬ ‫ـیـ شـ‬ ‫ـشـتبینـوـی مـ‬ ‫صــورت پیـ‬ ‫مواقعــی بــه‬ ‫لنگــرود برســد‬ ‫وضعیــت مطلوبــی دارنــد‪.‬‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـردـ و‬ ‫ـوان ک‬ ‫برداش‬ ‫کاشـ‬ ‫نمــی کننــد و‬ ‫در قبــول‬ ‫خســارت را‬ ‫بیشــتر‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫میلیــارداجــرای‬ ‫‪ ۷0‬یابــد و‬ ‫پــرورش‬ ‫گذشــته‬ ‫ســال‬ ‫ـی از‬ ‫جبــرانـیانمواجــه مـ‬ ‫بابــتتنــش ابـ‬ ‫ـزارع بــا‬ ‫مقطعــی‬ ‫تومــان‬ ‫بیــش از‬ ‫گذشــته‬ ‫ســال‬ ‫پرداخــت‬ ‫اعتبــاری مـکــه‬ ‫افزایــشـ تولیــد‬ ‫ توانــد‬ ‫امــر م‬ ‫بـایــن‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫حلقــهــه مــا بـ‬ ‫اعتمــادیــه دغدغ‬ ‫وی افــزود‪ :‬هم‬ ‫ـاورزان‬ ‫ـزاربــهنفــر از کش‬ ‫ـدودی‪ 60‬هـ‬ ‫ـرای حـ‬ ‫شــود ‪ ،‬بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫ـزارع مــی‬ ‫ـرای مـبیمــه‬ ‫گمشــده‬ ‫بــی‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫کمــک‬ ‫شهرســتان‬ ‫برنــج‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫نوب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫رعای‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫اب‬ ‫برنــج تامیــن‬ ‫خســارت دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫کشــا و ر ز ی‬ ‫بنــدی اب تاکنــون مشــکلی وجــود نــدارد مدیــر جهــاد کشــاورزی لنگــرود افــزود‪:‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ضمــن اینکــه در بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫و ممکنــه بــه صــورت مــوردی کمبــود اب منتظــر مانــدن شــالیزار بــرای اب اگــر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫سیاح؛‬ ‫مدیرعاملامیر‬ ‫برق گیالن؛‬ ‫توزیع‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫اعالم اسامی ادارات پرمصرف‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫گیالن از طریق رسانه ها‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار‬ ‫وزارت اقتصــاد گفــت‪ :‬اگــر دســتگاهی نتواســته باشــد شــرابط صــدور‬ ‫مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی میشــود‪.‬‬ ‫ـدم‬ ‫ـار و ع‬ ‫از ص‬ ‫ـس‬ ‫ـت‪ :‬پـ‬ ‫ـرق‬ ‫توزیـ‬ ‫ـل‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫محیــط‬ ‫اخطـــود‬ ‫ـدورو بهب‬ ‫پایــش‬ ‫ـات‬ ‫مطالعـ‬ ‫گفـــی‬ ‫ـانـز مل‬ ‫ـسگیـمرکـ‬ ‫ـع بـرئیـ‬ ‫ـیاح‬ ‫ـر سـ‬ ‫امیـ‬ ‫اقــای‬ ‫خبــری در‬ ‫زنــده‬ ‫گفتگــو‬ ‫وزارت‬ ‫خواهد‬ ‫بخــشاقــدام‬ ‫ـرق انهــا‬ ‫قطــع بـ‬ ‫درــبت بــه‬ ‫اقتصــاد نس‬ ‫ـوی ادارات‪،‬‬ ‫کاراز سـ‬ ‫کســب والگــو‬ ‫رعایــت‬ ‫مجوز‬ ‫صــدور‬ ‫کــرد‪.‬دســتگاه اســت و در‬ ‫صحبــت مقــام‬ ‫هــا باالتریــن‬ ‫تعهــد‬ ‫ملــیبــه‬ ‫منــوط‬ ‫خصــوصمجــدد‬ ‫و وصــل‬ ‫صــورت تکــرار موضــوع اســامی از طریــق رســانه هــا اعــام می شــود‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬هــم اکنــون چنــد نهــاد بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل‬ ‫نشــدند؟‬ ‫محمدتقــی مهدیــزاده در جمــع خبرنــگاران گفــت‪ ۱۰۰ :‬اکیــپ در‬ ‫ســیاح‪ :‬بــه غیــر از ‪ 2-1‬دســتگاه دولتــی ســایر دســتگاههای دولتــی‬ ‫اســتان گیــان مصــرف بــرق ادارات و دســتگاههای اجرایــی را کنتــرل‬ ‫بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل شــدند‪ .‬وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫و نظــارت مــی کننــد‪.‬‬ ‫بهداشــت و بانــک مرکــزی نیــز تمــام تــاش خــود را بــرای اتصــال‬ ‫اجرایــی‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫دســتگا‬ ‫و‬ ‫ادارات‬ ‫بــرای‬ ‫بــرق‬ ‫قطــع‬ ‫اخطــارـی مانــده بــه ســامانه ملــی مجوزهــا انجــام میدهنــد‪.‬‬ ‫افــزود‪:‬ـتگاه باقـ‬ ‫وی دو دسـ‬ ‫ان‬ ‫جهــت‬ ‫الزم‬ ‫اقدامــات‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫ـیار عقــب‬ ‫قانونــیبسـ‬ ‫خصوصــی‬ ‫ـادیوبخــش‬ ‫اقتصـ‬ ‫صــادرهای‬ ‫اســتانتشــکل‬ ‫پرمصــرفاکنــون‬ ‫البتــه هــم‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـتگاهرعایـ‬ ‫ـرفـ را‬ ‫مصـ‬ ‫ـتـوی‬ ‫اولویـالگـ‬ ‫ـردم کــه‬ ‫ هایی‬ ‫ـورد بامـــا سحـــازما‬ ‫نکردـهه انـایــا‬ ‫ـتــه کـ‬ ‫مربوط‬ ‫ـه دس‬ ‫دارد نـ‬ ‫ـرفنمـ‬ ‫برخـــتند‪،‬‬ ‫هس‬ ‫ شــود‪.‬‬ ‫ـد مجــوز اخــذ کننــد یــا خیــر؟‬ ‫ی تواننـ‬ ‫اعمــالمـمـی‬ ‫مــردم‬ ‫‪mojavez.‬‬ ‫ســایت‬ ‫دســتورالعمل بــه‬ ‫تواننــد بــا مراجعــه‬ ‫مــردم می‬ ‫هــم‬ ‫ســوی‬ ‫ارســالی از‬ ‫هــای‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫اکنــونضمــن‬ ‫مهــدی زاده‬ ‫اگــر‬ ‫و‬ ‫بدهنــد‬ ‫را‬ ‫خــود‬ ‫مربــوط‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کســب‬ ‫مجــوز‬ ‫درخواســت‬ ‫‪ir‬‬ ‫شــرکت توانیــر مبنــی بــر پایــش مصــرف بــرق ادارات و دســتگاهها‬ ‫ـرایط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫کنن‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫دریاف‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫الکترونیک‬ ‫ـورت‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫ـوز‬ ‫ـ‬ ‫مج‬ ‫ـتند‬ ‫ـ‬ ‫نتوانس‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن مشــترکین ملــزم بــه کاهــش ‪ ۳۰‬درصــدی مصــرف بــرق‬ ‫بودنــد‬ ‫مواجـ‬ ‫دیگــر‬ ‫ـرفــاسـمشـ‬ ‫ـوری ببـــهـودمصوـیــا ب‬ ‫حضـ‬ ‫ـاعاتــوز‬ ‫ـدور مج‬ ‫ص‬ ‫ـش‬ ‫ـنـهکاهـ‬ ‫همچنیـ‬ ‫ـکاتـته و‬ ‫ـال گذشـ‬ ‫نســبت‬ ‫اداری‬ ‫درـسـ‬ ‫بــه مــا اعــام کننــد‪.‬‬ ‫مصــرف بــه میــزان ‪ ۶۰‬درصــد در ســاعت غیــر اداری هســتند‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬براســاس قانــون ایــا دســتگاههایی کــه بــه درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫ـدند؟ســوی‬ ‫ـتـیالگشـــو از‬ ‫رعایـ‬ ‫ـتگاه عـ‬ ‫اخطـــار و‬ ‫نشـصـ‬ ‫ـس از‬ ‫ـرد‪ :‬پـ‬ ‫وی‪6‬تاکیــد‬ ‫معرفـ‬ ‫ـدمــی‬ ‫قضای‬ ‫ـدورـه دس‬ ‫ـدند‪ ،‬بـ‬ ‫متصــل‬ ‫فروردیـکــن‬ ‫تــا‬ ‫ادارات‪ ،‬نســبت بــه قطــع بــرق انهــا اقــدام خواهــد و وصــل مجــدد منــوط‬ ‫ـوع‬ ‫موضـ‬ ‫ـورت تکـ‬ ‫ـت و‬ ‫ـنـ مقـ‬ ‫ـه تعه‬ ‫ـاش‬ ‫ـرارـن تـ‬ ‫فروردیـ‬ ‫صـتــا ‪6‬‬ ‫درمــا‬ ‫ـت و‬ ‫ـام دســتگاههااسـنیسـ‬ ‫ـازات‬ ‫باالتریـمج‬ ‫ـدــدف‬ ‫ـیاح‪:‬ـ ه‬ ‫بـسـ‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫ـام‬ ‫رســدـانهمجهــا‬ ‫ـردمــق‬ ‫ـامیـم مازـطری‬ ‫اسـ‬ ‫ـورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫ـیــهشـصـ‬ ‫ـودمـرا ب‬ ‫ـوزاعـخـ‬ ‫بتواننـ‬ ‫کردیـ‬ ‫اگــر مــردم نتواســتند مجــوز را اخــذ کننــد و دســتگاهی نتواســته باشــد‬ ‫قضایــی معرفــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫بــرقرا فراهــم‬ ‫مجــوز‬ ‫صــدور‬ ‫شــرایط‬ ‫پذیرکــردن‬ ‫کنتــرل‬ ‫کــرد‪ :‬بــا‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫توزیــع‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫می‬ ‫مشــترکین از راه دور‪ ،‬قابلیــت اعمــال محدودیــت بــار مصرفــی بــرای‬ ‫مشــترکین پرمصــرف در ایــام پیــک فراهــم می شــود کــه می توانــد‬ ‫مجوزها در‬ ‫سوال‪:‬‬ ‫دارد؟ بــرق ســایر‬ ‫قرار قطــع‬ ‫مراحلهوایعــدم‬ ‫پایــداریچهشــبکه‬ ‫صدور بــه‬ ‫استعامســزایی‬ ‫کمــک بــه‬ ‫مشــترکین باالخــص مشــترکین خانگــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ســیاح‪ :‬از اواخــر اســفند اســتعام الکترونیکــی مجوزهــا را بــه‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫هســتند‪.‬ــد بــرق در کل کشــور‪،‬‬ ‫عقــبهــای تولی‬ ‫محدویــت‬ ‫ایــنـه بــه‬ ‫ـت‪ :‬بـدرـا توجـ‬ ‫وی گفـ‬ ‫راســتا‬ ‫دســتگاهها‬ ‫رعایــت الگــوی مصــرف بــرق از ســوی ادارات و ســازمان هــا از جملــه‬ ‫ژنراتورهــا‪،‬‬ ‫دیــزل‬ ‫ گیــری از‬ ‫برقــی‪،‬‬ ‫وســایل‬ ‫شــوند بــه چــه‬ ‫مشــکل‬ ‫بهرهدچــار‬ ‫مجــوز‬ ‫غیرضــروراخــذ‬ ‫مراجعــان در‬ ‫حــذف اگــر‬ ‫ســوال‪:‬‬ ‫کننــد؟مصــرف سیســتمهای سرمایشــی در ســاعات‬ ‫شــکایتکاهــش‬ ‫مرکــزیبهینــه و‬ ‫اســتفاده‬ ‫اوج بــار‪ ،‬بایــد بــا جدیــت صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫ســیاح‪ :‬شــرایط و زمــان هــر مجــوز در همــان بخــش نوشــته شــده‬ ‫درگاه ملــی‬ ‫هماهنگــیـوز در‬ ‫بــهــل هــر مجـ‬ ‫ـود ذی‬ ‫کــرد‪:‬شــده بـ‬ ‫تصریــح ذکــر‬ ‫ـرایط خاصــی‬ ‫اگــر ش‬ ‫پذیرفتــه‬ ‫صــورت‬ ‫باتوجــه‬ ‫مهــدیـ زاده‬ ‫ان‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫توانن‬ ‫می‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫مراجع‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫دارد‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫وج‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬ ‫مغای‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫دکم‬ ‫ـا‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫مجوزه‬ ‫از ســوی وزارت نیــرو در ســطح کالن‪ ،‬ســاعات کار اداری اســتان بــه‬ ‫ـتگاه‬ ‫باشـوـدایبـــه‬ ‫ـوردی‬ ‫ـر مـ‬ ‫ـدــهو بـاگـ‬ ‫ـرف کننـ‬ ‫مراجعــه‬ ‫ـرای ش‬ ‫منظـــش‬ ‫بخ‬ ‫در‬ ‫دســـم‬ ‫ـن مه‬ ‫یافتــه‬ ‫تغییــر‬ ‫ـرق‬ ‫روزان‬ ‫ـکایت مصـ‬ ‫ـشـپیــک‬ ‫ـور بـکاهـ‬ ‫نظارتــی ارســال میشــود‪.‬‬ ‫کنــار رعایــت صحیــح الگــوی مصــرف توســط ســازمانها و ارگانهــای‬ ‫مختلــف در ســاعات اداری‪ ،‬کمــک شــایان توجــه ای بــه پایــداری‬ ‫شــبکه هــای بــرق می کنــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪۱6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪20 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷20- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫‪- 2022‬سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫دوشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫شرکتحقوق‬ ‫زمان واریز‬ ‫جدید؛گیالن‪:‬‬ ‫توزیع برق‬ ‫مدیرعامل‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫قطعی برق شهر صنعتی رشت براساس‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫تفاهمنامه با سازمان صمت است‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫«میلیونـــی»‬ ‫ـگــامی‬ ‫ـورای اس‬ ‫ـس ش‬ ‫ـار ک‬ ‫ـنـبـ‬ ‫ـوص ایـ‬ ‫اســت بـ‬ ‫ـزی‬ ‫ـشـه مرک‬ ‫افزایـخانـ‬ ‫تصفیــه‬ ‫ـت‪:‬ـ کلنـ‬ ‫مجلـگفـ‬ ‫رشـــهـت‬ ‫ـی‬ ‫صنعت‬ ‫خصشـــهر‬ ‫مدیرعامـهــل‬ ‫ـرده اس‬ ‫ـابـبشـکـ‬ ‫تصویـ‬ ‫ـوق‬ ‫فاضـــرای‬ ‫را ب‬ ‫ـت‪ .‬رشــت بــه زمیــن زده شــد‪.‬‬ ‫صنعتـــی‬ ‫ـهر‬ ‫ـانیانهـوـاپسـ‬ ‫ـابحقـانسـ‬ ‫خانوادههـ‬ ‫موضـ‬ ‫ـروزازدرجملــه‬ ‫ـربازی‬ ‫ـازارکار‪ ،‬س‬ ‫بـشــه گـ‬ ‫ـایـه‬ ‫خانـ‬ ‫ـتتصفیــه‬ ‫پراهمیــی‬ ‫ـوعـگ زنـ‬ ‫کلنـ‬ ‫مراســم‬ ‫ـدویـامـ‬ ‫ـزارشـبــن مهـ‬ ‫ـمس الدی‬ ‫ـالگیکـبایــد‬ ‫ـت‪ ،‬سـ‬ ‫ـن ‪1۸‬‬ ‫ـی سـ‬ ‫صنعت بـــه‬ ‫رســیدن‬ ‫ذکـــور‬ ‫چراکــهانسـجوانـ‬ ‫مرکـــی‬ ‫ایران‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫رشـ‬ ‫ـاب بـشـاــهر‬ ‫ـان پس‬ ‫ـانی و‬ ‫ـتــاب‬ ‫ـزیاسـفاض‬ ‫ســربازی‬ ‫کننــدـهریــا بــه‬ ‫خــود‬ ‫ســربازی‬ ‫وضعیــت‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫خدمــتـت اسـ‬ ‫صنعتــی رشـ‬ ‫تکلیــفـای شـ‬ ‫تعییــنواحدهـ‬ ‫ـوبرا بــرای‬ ‫ـای خـ‬ ‫از روزهـ‬ ‫امــروز‬ ‫زیرســاختجملــه‬ ‫ایــنپیــش رو از‬ ‫ایجــادهــای‬ ‫افــزود‪ :‬معافیت‬ ‫رفتــه یــا از‬ ‫پزشــکی‪،‬و‬ ‫تحصیــل‪ ،‬داشــت‬ ‫ادامــهدشــواری‬ ‫وضعیــت‬ ‫وی‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫اســتفاده‬ ‫کفالــت‪...‬‬ ‫خوشــبختانه بــا صبــوری صاحبــان واحدهــای صنعتــی شــهر صنعتــی‬ ‫رســید‪.‬دغدغــه هــای جوانانــی کــه بــه خدمــت ســربازی‬ ‫نتیجــهمهمتریــن‬ ‫بــهــی از‬ ‫رشــتـه یک‬ ‫ازجملـ‬ ‫کارکنان‬ ‫گذشـــد ب‬ ‫درـون بای‬ ‫ـت قانـ‬ ‫طبــق‬ ‫ـهرحقوقـ‬ ‫ـت؛‬ ‫ـوق»‬ ‫خاطرنش«ـحق‬ ‫ـدویـد مســاله‬ ‫ـی رونـ‬ ‫مـ‬ ‫ـداد‬ ‫ـتهـ بـهــا تعـ‬ ‫ـیـیکــهرشـ‬ ‫صنعتـ‬ ‫ـرد‪:‬اسـشـ‬ ‫ـانـکـ‬ ‫مهـ‬ ‫ـموالن‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫مطالب‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫اخی‬ ‫های‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫موضوع‬ ‫ـود؛‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫وظیف‬ ‫واحــد محــدودی مشــغول بــه کار بــود و در حــال حاضــر ‪ ۳۵۰‬واحــد‬ ‫ســتادکل و نماینــدگان مجلــس را هــم در پــی‬ ‫بــودهـ و‬ ‫مســووالنــت‪.‬‬ ‫پیگیــریمســتقر اس‬ ‫ـی در ان‬ ‫صنعت‬ ‫داشــته اســت تــا انجــا کــه در ســالهای اخیــر در چندیــن نوبــت افزایــش‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫منجــر شـ‬ ‫رشـــون‬ ‫مدنظشـــرـهردر قان‬ ‫ـت بــه مبل‬ ‫رشـنهایـ‬ ‫ـی در‬ ‫ـودهـتــا‬ ‫مدیرعامـدر‬ ‫حقــوق‬ ‫ـته‬ ‫گذشـ‬ ‫ـت در‬ ‫ـاداورــغشــد‪:‬‬ ‫ـت یـ‬ ‫ـتور بـصنعت‬ ‫ـلدسشـــهر‬ ‫از‬ ‫یکــی‬ ‫گذشــته‬ ‫ســال‬ ‫در‬ ‫‪1401‬‬ ‫بودجــه‬ ‫الیحــه‬ ‫تصویــب‬ ‫جریــان‬ ‫در‬ ‫واز امــا‬ ‫زیرســاخت هــای صنعتــی عقــب مانــده بــود و در حــال حاضــر نیــز‬ ‫ـرر شــد‬ ‫ـه مق‬ ‫رونـحق‬ ‫افزایـــاـش‬ ‫ـدـاله‬ ‫جدیـمسـ‬ ‫ـربازان‪،‬‬ ‫زیرسـدربــاره‬ ‫ـواردـهمهــم‬ ‫ـریعتر‬ ‫راـسـ‬ ‫ـوق ببـــهـودرشکـــد‬ ‫ـدـ رو‬ ‫دارد ت‬ ‫ـاخت سهـــای‬ ‫منیـــاز بـ‬ ‫حقــوق ســربازان بــه حــدود ‪ 3‬میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان برســد؛‬ ‫حداقــلــد‪.‬‬ ‫طــی کن‬ ‫مســالهای کــه فع ـ ً‬ ‫ا محقــق نشــده و بایــد منتظــر مانــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دیگــر مســئله‬ ‫از‬ ‫ـت‬ ‫بودجــهرشـ‬ ‫فقــطـهربــهصنعتــی‬ ‫ســربازاندر شـ‬ ‫حقــوقگذشــته‬ ‫افزایــشنفــر در‬ ‫ـتغالزایی ‪۸۰۰۰‬‬ ‫ســوی بــه اشـ‬ ‫مهــدوی‬ ‫ـوقهـتمــام‬ ‫‪1400‬ـ بــه‬ ‫اولـالاســفند‬ ‫ـانـ از ابتـ‬ ‫ـت‪ :‬تومـ‬ ‫‪250‬گفهـــزار‬ ‫ـارهنشـکــد و‬ ‫ختـــم‬ ‫ـزار‬ ‫حقـ‪۲۰‬‬ ‫ـش از‬ ‫حاضــر بی‬ ‫ـدای حـ‬ ‫ـبختانه در‬ ‫خوش‬ ‫ـرد و‬ ‫اش‬ ‫ـدای ان افزایــش قابــل توجــه‬ ‫مشـایــن‬ ‫ـهرکامــا‬ ‫اضافـشـهـ شــد؛‬ ‫مبلــغهسـجــتند‪.‬‬ ‫اضافـهــهکار‬ ‫ـغول بـ‬ ‫ـربازانایــن‬ ‫نفســـر در‬ ‫پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫جدیــدرســانه‬ ‫عنــوان و در‬ ‫اشــارهکــه‬ ‫حقوقــی بــود‬ ‫کــردن‬ ‫بــدانبرطــرف‬ ‫جــادهها ای و‬ ‫مجلــسمســیر‬ ‫بــهدرطراحــی‬ ‫وی بــا‬ ‫خصــوص‬ ‫شــده‬ ‫تصویــب‬ ‫ـهرمبلــغ‬ ‫کــه‬ ‫ـی‬ ‫مجلــسشـدرـهر صنعتـ‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫صنعتــی رشـ‬ ‫اســت شـ‬ ‫ایــن جــاده‬ ‫ســوالـنگین‬ ‫حــالـک سـ‬ ‫ترافیـ‬ ‫ـت‪.‬حســاب ســربازان‬ ‫ـدهاسوـ بــه‬ ‫کشـشـ‬ ‫محقــق‬ ‫ـایــی‬ ‫ـیــههـزمان‬ ‫ـربازانـ چ‬ ‫ـوقـ سـ‬ ‫ـشجـحقـ‬ ‫ـور‬ ‫فعــال‬ ‫ـهر صنعت‬ ‫ـزء ش‬ ‫افزایــت‬ ‫رشـ‬ ‫مــیبــرشــود؟‬ ‫واریــز‬ ‫برخــوداری ایــن شــهر صنعتــی از اســفالت و روشــنایی‬ ‫مهــدوی‬ ‫حاکــی‬ ‫ـووالنـارمربوط‬ ‫مسـ‬ ‫ـارس از‬ ‫ـزاری فـ‬ ‫خبرن‬ ‫ـرای‬ ‫داریـــهـم بـ‬ ‫ـه انتظـ‬ ‫مربوطـ‬ ‫ـتگاه‬ ‫خبرگـاز دسـ‬ ‫ـیــت‪:‬‬ ‫انتظامـگف‬ ‫ـگارـرد و‬ ‫ـدـ کـ‬ ‫ـریتاکیـ‬ ‫پیگیـــر‬ ‫معاب‬ ‫ـاتـا چــه‬ ‫اقدمــد تـ‬ ‫ـی و دیـ‬ ‫مانـــد‬ ‫منتظــر‬ ‫ـتـ م‬ ‫اردیبهشـ‬ ‫روشـــد تــا‬ ‫ـادــه بای‬ ‫ـتـ ک‬ ‫بهبـایـ‬ ‫از‬ ‫الزم‬ ‫صنعت‬ ‫ـنــاهشــهر‬ ‫ـاده ای‬ ‫اول و جـ‬ ‫ـنایی راه‬ ‫ـن واسـایج‬ ‫ـود‬ ‫بــه‬ ‫تــا‬ ‫یابــد‬ ‫مــی‬ ‫اختصــاص‬ ‫مســلح‬ ‫نیروهــای‬ ‫ســتادکل‬ ‫بــه‬ ‫بودجــه‬ ‫مقــدار‬ ‫را انجــام دهــد تــا شــهر صنعتــی رشــت در وضعیــت بهتــری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫عنــوان افزایــش حقــوق بــه ســربازان پرداخــت شــود؛ در ایــن صــورت مــی‬ ‫فاضــاباطــاع‬ ‫ـزان دقیــق ان‬ ‫خاطرنشــانو میـ‬ ‫رشــتــی ســربازان‬ ‫ـوق میلیون‬ ‫شــهرــش حقـ‬ ‫ـاره افزای‬ ‫تــوان دربـ‬ ‫هــای‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫صنعتــی‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫ـرد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ـانی‬ ‫رسـ‬ ‫ـی بکــه دلیــل تنــوع و دارا بــودن کیفیــت و کمیــت کامــا متغیــر و‬ ‫صنعتـ‬ ‫متفــاوت بــا فاضــاب هــای شــهری نیــاز بــه توجــه خاصــی دارنــد کــه‬ ‫ـای الــوده در محیــط زیســت‬ ‫کریمیپســاب هـ‬ ‫در صــورت دفــع بــی رویــه ایــن‬ ‫بیرانوند‪:‬‬ ‫خطــرات جبــران ناپذیــری بوجــود خواهــد امــد‪.‬‬ ‫مهــدوی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــروژه تصفیــه خانــه فاضــاب شــهر صنعتــی‬ ‫خانگی‪،‬‬ ‫حمایت از‬ ‫اقدامیــارکت‬ ‫تعریــف و بــا مش‬ ‫مشاغلــی رشــت‬ ‫ـرکت شــهر صنعت‬ ‫رشــت توســط شـ‬ ‫پایدارـرا‬ ‫در دســت اجـ‬ ‫و‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـاز‬ ‫ـ‬ ‫اغ‬ ‫ـران‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫زالل‬ ‫ـرکت‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـذاری‬ ‫و ســرمایه گـ‬ ‫هدفمند در راستای ایجاد اشتغال‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کار‪۳۰‬و رفــاه‬ ‫ظرفیــتــاون‪،‬‬ ‫ـتغالبــاوزارت تع‬ ‫تصفیــهاشـ‬ ‫کارافرینــی و‬ ‫توســعه‬ ‫ویـاون‬ ‫معـ‬ ‫هــزار‬ ‫متوســط‬ ‫خانــه‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫اضافــه‬ ‫ـاملکــه‬ ‫کارهایـشــی‬ ‫کســب‬ ‫روزــعه و‬ ‫ـبانهتوس‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫دو‬ ‫تصفیـوـه خانــه‬ ‫ـتاسازــت‪.‬‬ ‫حمایـــده‬ ‫طراحــی ش‬ ‫گفـشـ‬ ‫ـی در‬ ‫اجتماعـــب‬ ‫مترمکع‬ ‫مهمــی‬ ‫ـش‬ ‫ـاز نقـ‬ ‫ـود‪،‬‬ ‫میش‬ ‫اسـیـ‬ ‫ـطهــا‬ ‫ـیـانازخـان‬ ‫خانگـ‬ ‫ـوان‬ ‫فبـــا‬ ‫ـدول‪،‬‬ ‫دو مـ‬ ‫اول‬ ‫درـ فـ‬ ‫ـادکــه‬ ‫ـت‬ ‫جریـ‬ ‫ـاغلــت‬ ‫مشـو هش‬ ‫ـدول‬ ‫ـاز‪،‬عنـ‪ ۴‬مـ‬ ‫ـود‪.‬ـی ســالهای اخیــر دچــار‬ ‫ـه طـ‬ ‫ـاغلی‬ ‫دوبـ‬ ‫رونـ‬ ‫داردـیکـشـ‬ ‫ـداث مـ‬ ‫مشـاحـ‬ ‫ـارهــط‬ ‫ـان خ‬ ‫ـارـقجریـ‬ ‫ودرچهـ‬ ‫رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫ـتغال‬ ‫کارافرینـــی‬ ‫ـرــعه‬ ‫توس‬ ‫ـاون‬ ‫ـد مع‬ ‫بیرانونـ‬ ‫ـت‪:‬ــی‬ ‫کریم‬ ‫محمـ‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫اشـاسـ‬ ‫ـبانه وروز‬ ‫مکعــب در ش‬ ‫ـزار متـ‬ ‫‪۱۵‬ـهـ‬ ‫اول‬ ‫ظرفیــت‬ ‫ـودگفـ‬ ‫ـدوی‬ ‫مهـ‬ ‫ـگار‬ ‫ـ‬ ‫خبرن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫گفتگ‬ ‫در‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫اجتماع‬ ‫ـاه‬ ‫ـ‬ ‫رف‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫تع‬ ‫وزارت‬ ‫ســاختمان هــای تاسیســات جانبــی و واحــد ایســتگاه پمپــاژ فاضــاب‬ ‫ـتــعه و‬ ‫توس‬ ‫ـارـی بکــاـرد‪:‬‬ ‫ـجو‪ ،‬اظهـ‬ ‫دانشـ‬ ‫ـزاری‬ ‫خبرگـ‬ ‫ـروه‬ ‫‪۵۰۰۰‬‬ ‫ظرفیـ‬ ‫خروجـ‬ ‫پســاب‬ ‫ـرای‬ ‫ذخیــره بـ‬ ‫ـیــزن‬ ‫اجتماعـمخ‬ ‫ورودی و‬ ‫خگـــام‬ ‫خانگــی‬ ‫مشـ‬ ‫ـنـوان‬ ‫عنـ‬ ‫ـی ککـــهـه بـ‬ ‫ـب بـکسـ‬ ‫ـت از‬ ‫خواهـازـد‬ ‫ـاغلـداث‬ ‫ـه احـ‬ ‫مرحلـ‬ ‫درـا ایـ‬ ‫کارهایــت‬ ‫ـبدوو فــاز اسـ‬ ‫ـرای‬ ‫حمایـمکعـ‬ ‫متــر‬ ‫ـد‪.‬هــا یــاد میشــود‪ ،‬میتوانــد نقــش مهمــی در رونــق دوبــاره‬ ‫ان‬ ‫شـ‬ ‫انجــامویــژه در‬ ‫ـر و بــه‬ ‫ســرمایههای اخیـ‬ ‫حاضــرـی ســال‬ ‫حــال کــه طـ‬ ‫در باشــد‬ ‫داد‪:‬ــته‬ ‫ادامــهداش‬ ‫ویــاغلی‬ ‫مش‬ ‫خدمــات‬ ‫گــذاری‪،‬‬ ‫ـداثاند‪.‬‬ ‫رکــوداحـشــده‬ ‫دچــار‬ ‫ابنیــه و ســایر عملیــات اجرایــی‬ ‫ـدارک‪،‬‬ ‫کرونــاـراح‪ ،‬تـ‬ ‫دورانـی و طـ‬ ‫مهندسـ‬ ‫ایــن‬ ‫تعــاونـ بــر‬ ‫روددر‬ ‫ـی مــا‬ ‫تــاش‬ ‫عمــده‬ ‫ـهر‬ ‫ـرای شـ‬ ‫وزارتمــدت ب‬ ‫در کوتــاه‬ ‫انتظــار مـ‬ ‫کــرد‪:‬ـت و‬ ‫اضافــهــام اسـ‬ ‫ویحــال انج‬ ‫در‬ ‫شــود‪ .‬در گام نخســت مشــاغل افــرادی کــه‬ ‫ـت کــه‬ ‫ـده اسـ‬ ‫صنعتــیـز شـ‬ ‫متمرکـ‬ ‫محــق‬ ‫رشــت‬ ‫کســب و کار انهــا طــی مــدت شــیوع بیمــاری کرونــا بــا چالــش‬ ‫مختلــف‬ ‫خدمــات‬ ‫ـهیات و‬ ‫صنعتــی اعطـ‬ ‫شــهرـت را بــا‬ ‫مدیرعامــلـده اسـ‬ ‫روبــرو شـ‬ ‫جمــع‬ ‫پــروژه را‬ ‫مهــم‬ ‫ـایازتسـاهــداف‬ ‫رشــت‬ ‫ـت‬ ‫خانگــیرشـ‬ ‫کارهــای صنعتــی‬ ‫کارخانجــات شــهر‬ ‫ـاب‬ ‫حمایــتفاضـ‬ ‫مــوردو تصفیــه‬ ‫اوری‬ ‫هــم‬ ‫صنعتـوـیکســب و‬ ‫دهیــم‬ ‫قــرار‬ ‫عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ـاغل ان‬ ‫ناشــی از‬ ‫مشــکالت‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫بهداشــتیاز مشـ‬ ‫ـن دســته‬ ‫وجــزو همیـ‬ ‫هــای‬ ‫وزارتزیســتی‬ ‫اشــتغالمحیــط‬ ‫بهداشــتی و‬ ‫کاهــش مشــکل‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫وی‬ ‫ابکار و‬ ‫تعــاون‪،‬‬ ‫کارافرینــی و‬ ‫توســعه‬ ‫معــاون‬ ‫نهرهــا‬ ‫هــا و‬ ‫شــامل رودخانــه‬ ‫دران‬ ‫مجــاورت‬ ‫صنعتــی و‬ ‫ســطحی شــهر‬ ‫مشــاغل‬ ‫حمایــت از‬ ‫راســتای‬ ‫یــاداور شــد‪:‬‬ ‫اجتماعــی‬ ‫رفــاه‬ ‫رهاســازی‬ ‫ناشــی از‬ ‫اجتماعــی‬ ‫تبعــات‬ ‫بهداشــتی و‬ ‫مشــکالت‬ ‫و رفــع‬ ‫گونــه شــغلها‬ ‫ایــن‬ ‫صاحبــان‬ ‫حمایــت از‬ ‫همچنیــن‬ ‫خانگــی و‬ ‫ـداف‬ ‫دیگــر اهـ‬ ‫درـه هــا از‬ ‫رودخانـ‬ ‫مشــاغلنهرهــا و‬ ‫ویــژه ابروهــا‪،‬‬ ‫هــایدر مســیر‬ ‫ـاب هــا‬ ‫فاضـ‬ ‫کشــور‬ ‫سراســر‬ ‫خانگــی‬ ‫تعاونی‬ ‫ـت‬ ‫هــایصنعتــی‬ ‫تعاونی شــهر‬ ‫همــهو پســاب‬ ‫نهایــتانســان‬ ‫فاضــاب‬ ‫تصفیــه‬ ‫راهـداث‬ ‫احـ‬ ‫مذکــوررشـبــه‬ ‫خانـوـه در‬ ‫شــده‬ ‫انــدازی‬ ‫اسـ‬ ‫ـت‪ .‬تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫یــک‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫کشاورزی گیالن؛‬ ‫کشاورزیجهاد‬ ‫اقتصادی سازمان‬ ‫رییسو امور‬ ‫معاون برنامه ریزی‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫سازمان جهاد‬ ‫شدگیالن‬ ‫کشاورزی‬ ‫محصوالت‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬تن‬ ‫صادرات‬ ‫ریزی‬ ‫گیالن انجام‬ ‫شالیزارهای‬ ‫درصد‬ ‫برایدر ‪60‬‬ ‫اولیه‬ ‫برنامهشخم‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬برنامــه ریــزی هــای الزم بــرای‬ ‫تحقــق ســهم ‪ ۲۰۰۰‬تنــی صــادرات بخــش‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان‬ ‫کشــاورزی اســتان صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای مــورد‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار‬ ‫بهمــن علیــزاده عصــر امــروز در جلســه‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪1۸‬‬ ‫مشــترک شــورای گفــت وگــوی دولــت‬ ‫هــزار و ‪ ۸31‬تــن کــود ازتــه‪ ،‬ســه هــزار و‬ ‫و بخــش خصوصــی و کارگــروه توســعه‬ ‫‪ 2۷4‬تــن کــود فســفاته و نزدیــک چهــار‬ ‫صــادرات غیرنفتــی اســتان کــه در ســالن‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸1‬تــن کــود پتاســه توزیــع شــده‬ ‫غدیــر اســتانداری برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬ســال گذشــته ســهم صــادرات‬ ‫محصــوالت کشــاورزی گیــان ‪ ۶۲۶‬تــن‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کــود فســفات‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه قــرار گرفتــن بنــدر‬ ‫و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس»‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪2‬‬ ‫هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج‬ ‫شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪،‬‬ ‫گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی‬ ‫اســتارا در صــدر جــدول مرزهــا بــرای‬ ‫شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع‬ ‫صــادرات محصــوالت کشــاورزی افــزود‪:‬‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بیشــترین محصــوالت صــادر شــده شــامل‪،‬‬ ‫کلــم‪ ،‬کیــوی‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬چــای و ‪...‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری در‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان‬ ‫مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫علیــزاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬بخــش‬ ‫داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج‬ ‫کشــاورزی گیــان بــرای توســعه صــادرات‬ ‫را بــر اســاس تقویــم زراعــی ( اواســط‬ ‫از جایــگاه خوبــی برخــوردار اســت و‬ ‫فروردیــن) انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫امســال برنامــه داریــم میــزان صــادرات را‬ ‫بــه ‪ ۲‬هــزار تــن برســانیم‪.‬‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده ارقــام‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور بــه‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه صــادق برزگــر‬ ‫شــمار میایــد کــه بــا ‪ 23۸‬هــزار هکتــار‬ ‫سرپرســت نظــارت بــر گمــرکات گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬در اســتارا ســه مــرز ورود و خروج‬ ‫داریــم و ایــن مرزهــا منافــع زیــادی بــرای‬ ‫زیر ذره بین مجلس؛‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫کشــور دارنــد‪ .‬عــاوه بــر مزرهای اســتارا‪،‬‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫مرزهــای دریایــی انزلــی و کاســپین نیــز‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫زیرســاخت هــای مناســبی دارنــد‪.‬‬ ‫دادهاســت‪.‬‬ ‫وی از افزایــش ‪ ۳۵‬درصــدی صــادرات‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫گیــان از نظــر ارزش ریالــی خبــر داد‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬روســیه‪ ،‬قزاقســتان‪،‬‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫افغانســتان و ‪ ...‬از جملــه کشــورهای هــدف‬ ‫رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫صادارتــی از مــرز گیــان بــوده انــد‪.‬‬ ‫شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫سرپرســت نظــارت بــر گمــرکات گیــان‪،‬‬ ‫در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬پیــش بینــی مــی کنیــم‬ ‫و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫شــاهد ســرعت صــادارت باشــیم بــا توجــه‬ ‫درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫بــه اقدامــات خوبــی کــه در روابــط سیاســی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بــا کشــورهای هــدف ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫برزگــر بــه ایجــاد گامهــای موثــر بــرای‬ ‫بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫افزایــش تــراز صادراتــی بــا کشــورهای‬ ‫شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫همســایه گیــان اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫امیدواریــم هــم پوشــانی دســتگاه هــا را‬ ‫در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫در پیــش رو داشــته باشــیم تــا زیرســاخت‬ ‫برنجــکاران بــه توصیههــای کارشناســان‬ ‫هــای اســتان بیــش از پیــش تقویــت شــوند‪.‬‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫وی از واردات ‪ ۱۹۸‬هــزار تنــی بــه گیــان‬ ‫زمســتانه توجــه کننــد‪.‬‬ ‫در دو ماهــه اول ســال اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن مــدت ترانزیــت خارجــی‬ ‫‪ ۱۶۷‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫یک جمعیت شناس‪:‬‬ ‫صدور مجوزهای کسبوکار‬ ‫تخلفات دستگاههای اجرایی در‬ ‫استبهجــز یــک یــا دو‬ ‫شدن»اســت و‬ ‫پیرــی نبــوده‬ ‫حال کاف‬ ‫وجــود دارد‬ ‫جمعیتایــن قانــون‬ ‫نکاتــی کــه در‬ ‫کشور« در‬ ‫هرم سنی «جوان»‬ ‫بحــث شــفافیت در صــدور مجوزهــا دســتگاه اجرایــی باقــی دســتگاهها بــه ایــن‬ ‫ـرد‪.‬نشــدهاند و‬ ‫بپذیــل‬ ‫ـگ یـاثــاـرمتصـ‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫عنــوان اگــر‬ ‫بــود‪ ،‬اســت‬ ‫منظــور‬ ‫بدیــن‬ ‫کــه‬ ‫اســت‬ ‫درگاهـت و فرهنـ‬ ‫کــرد‪ :‬سیاسـ‬ ‫جــوان‬ ‫‪۱۳۶۵‬‬ ‫ســال‬ ‫یــک جمعیت شــناس‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال تــا‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ان‬ ‫نداده‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫انج‬ ‫ـبی‬ ‫ـ‬ ‫مناس‬ ‫ـدام‬ ‫ـ‬ ‫اق‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اینک‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫یــا‬ ‫و‬ ‫کنــد‬ ‫می‬ ‫دریافــت‬ ‫مجــوزی‬ ‫فــردی‬ ‫حاضــر ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۳۵‬درصــد جمعیــت کشــور جمعیتــی کــه حداقــل ‪ ۴۰‬درصــد ان وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد در حــوزه‬ ‫پایشــی کــه‬ ‫توجــه‬ ‫نمیکنــد‬ ‫دریافــت‬ ‫مجــوزی‬ ‫ـداوری‬ ‫بــهو فرزنـ‬ ‫ـاروری‬ ‫بــاــه بـ‬ ‫کــرد‪:‬ــا ب‬ ‫اظهــارـت صرف‬ ‫جــوان جمعیـ‬ ‫جمعیــت‬ ‫ســال رادارنــد‪،‬‬ ‫فــردی از ‪۱۵‬‬ ‫را جوانــان تشــکیل مــی دهنــد و لــذا در اوج کمتــر‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫انجــام‬ ‫باشــد و مبــادا‬ ‫شــودداشـ‬ ‫وجــود‬ ‫محســوبــی‬ ‫جوانــی جمعیــت هســتیم‪ ،‬امــا در اینــده هرم دلیــل قانون‬ ‫اســتو‬ ‫مشــخص مــرگ‬ ‫ـت‪ :‬بــاروری‪،‬‬ ‫ـویم‪ ،‬گفـ‬ ‫ـوف شـ‬ ‫سرشــماری معطـ‬ ‫ـته در‬ ‫لــذا‬ ‫مــی‬ ‫در درگاه‬ ‫ایــن‬ ‫کمتــررسازــی‬ ‫‪ ،۶۵‬دست‬ ‫تــاـوزی‬ ‫هــایــه‪۳۵‬مجـ‬ ‫ســالرانــت ب‬ ‫هــایای بــا‬ ‫عــده‬ ‫افزایش‬ ‫دســتگاهعامهاــلبــهمهــم‬ ‫کــدامــرت ســه‬ ‫کــه و مهاج‬ ‫‪ ۱۵‬میــر‬ ‫ســنی پیــری خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫شــدهاند و کــدام‬ ‫متصــل‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫از‬ ‫ـابه‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـرایط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫کنن‬ ‫محمدامیــن کنعانــی در نشســت تخصصــی پیــدا‬ ‫ســاله هــا ‪ ۴۵‬درصــد جمعیــت کشــور را و کاهــش جمعیــت اســت‪.‬‬ ‫علــوم نشــدهاند‪.‬‬ ‫مــدرسمتصــل‬ ‫دســتگاهها‬ ‫ـرای راهانــدازی‬ ‫ـوز بـ‬ ‫مــیـک مجـ‬ ‫تشــکیلبــه یـ‬ ‫«رســانه‪ ،‬خانــواده و جمعیــت»‪ ،‬جــوان رســیدن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬بــا اشــاره‬ ‫سرشــماری ایــن‬ ‫امــا در‬ ‫دادنــد‪،‬‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫ـیدیم کــه افــت بــه کاهــش بــاروری در قــرن بیســتم‪،‬‬ ‫محــرومــد رسـ‬ ‫وکار ‪ ۲۵‬درص‬ ‫کســب‪ ۸۵‬بــه‬ ‫شــدن ســاختار جمعیــت کشــور را نیازمنــد ســال‬ ‫جمعیتــیدعوت‬ ‫دوشــنبه بــا‬ ‫کــرد‪«:‬روز‬ ‫خاطرنشــان اینکــه‬ ‫وی بــا بیــان‬ ‫کــرد‪:‬تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫ویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫رئیــس‬ ‫قــرن‬ ‫انفجــار‬ ‫قانــون اساســی اســت‪.‬‬ ‫اظهــار‬ ‫دانســت و‬ ‫ملزوماتــی‬ ‫جلســه‬ ‫بــهکــرد‪:‬‬ ‫تصریح‬ ‫بــاــس‬ ‫شــناس‪،‬مجل‬ ‫تنکابــن در‬ ‫جمعیــت نماینـ‬ ‫جوانــیاز ارائــه‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫مجلــس‬ ‫ایـا‬ ‫میرهـ‬ ‫اقتصــادـرگ و‬ ‫وزارتشــدید مـ‬ ‫مســئوالن کاهــش‬ ‫نــرخ ازبیســتم نتیجــه‬ ‫اشــاره‬ ‫ایــنـدهجامعه‬ ‫خانــواده و‬ ‫حمایــت از‬ ‫اســت‪.‬زمینــه در کمیســیون ویــژه‬ ‫بــوده ایــن‬ ‫هــای را در‬ ‫ســالهاســت‬ ‫کــرده‬ ‫درصــدیپیش‬ ‫قانونگــذار‬ ‫متبوعــش‬ ‫کمیســیون‬ ‫نظارتــی‬ ‫گــزارش‬ ‫بینــیاز ‪۱۵‬‬ ‫کمتــر‬ ‫ســنین ‪۲۳‬‬ ‫کــه در‬ ‫جوانانــی اســت‬ ‫تقاضایــی از‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫کردیــم»‪،‬‬ ‫برگــزار‬ ‫تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫کــه‬ ‫کنیــم‬ ‫حرکــت‬ ‫ســمت‬ ‫ایــن‬ ‫بــه‬ ‫کــه‬ ‫نهادهــای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دســتگاه‬ ‫عملکــرد‬ ‫دربــاره‬ ‫باروری(عمدتــا بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۵۰‬ســال) قــرار جمعیــت کشــور طــی ســال هــای ‪ ۹۰‬تــا ‪ ،۹۵‬وی بــاروری و قابلیــت بــاروری را دو‬ ‫عنــوانــئوالن‬ ‫ـوت از مس‬ ‫مجــزاــز بــا دعـ‬ ‫اینــده نی‬ ‫ـال هفتــه‬ ‫وکار‪،‬‬ ‫مختلــف درخصــوص صــدور مجــوز درگاه‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫دانســت و‬ ‫مفهــوم‬ ‫کســباز سـ‬ ‫مجوزهــای کشــور‬ ‫صــدورـرد‪ :‬جمعیــت‬ ‫خاطرنشــان کـ‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫جلســهای‬ ‫نتیجــهدر ایــن‬ ‫بــاروریاقتصــاد‬ ‫ســاختاری وزارت‬ ‫جدیــداز صــدور‬ ‫باشــد و‬ ‫درگاه‬ ‫ـرف‬ ‫اغلـظـ‬ ‫ـداوریـس‬ ‫فرزنـــن مجلـ‬ ‫اینکــهـهصح‬ ‫وکارها بـ‬ ‫کسـ‬ ‫امــا‬ ‫زمینــهاســت‪،‬‬ ‫فرزنــداوری‬ ‫الکترونیکــیفــاز‬ ‫تاکنــون وارد‬ ‫ـن ‪۸۵‬‬ ‫ـب بیـ‬ ‫ـب بیــان‬ ‫وی بــا‬ ‫ـدی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫بن‬ ‫جمع‬ ‫از‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫خواهی‬ ‫را‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫خــودداری‬ ‫کاغــذی‬ ‫مجوزهــای‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬ســال اتفــاق مــی افتــد و معــادل شــده و لــذا «جمعیــت جــوان در حــال پیــر قابلیــت بــاروری تعــداد فرزندانــی اســت کــه‬ ‫ـوع‬ ‫ـن موضـ‬ ‫تواننــدــاره ایـ‬ ‫مــیـیون درب‬ ‫کمیسـ‬ ‫ـزارش‬ ‫گـ‬ ‫رئیــس‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫داشــته‬ ‫زوج‬ ‫یــک‬ ‫ـی شــدن» داریــم‪.‬‬ ‫حســینیدوران جوانـ‬ ‫الدینــت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫سیدشــمســی اس‬ ‫دوران جوان‬ ‫پارلمــان‬ ‫اینــده در‬ ‫بــه هفتــه‬ ‫تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫کمیســیون ویــژه‬ ‫رئیــس‬ ‫مجلــس‬ ‫ویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫دارای‬ ‫علنــی را‬ ‫صحــنزوجیــن‬ ‫درصــد‬ ‫کنعانــی ‪۸۵‬‬ ‫مربــوط‬ ‫جمعیتــی را‬ ‫وقــوع چالــه‬ ‫ـروزه وی‬ ‫تولیــدــه امـ‬ ‫جهــشاســت ک‬ ‫‪ ۲۹‬ســال‬ ‫ـال تــا‬ ‫از ‪ ۱۵‬سـ‬ ‫بــاروریشــد‪.‬‬ ‫قابلیــتخواهــد‬ ‫کــرد‪ :‬قرائــت‬ ‫ـاغ ایــن‬ ‫دانســت واز ابـ‬ ‫اینــدهـرد‪ :‬پــس‬ ‫هــایـوان کـ‬ ‫ـس عنـ‬ ‫بــاـا مجلـ‬ ‫اســامی در‬ ‫شــورای‬ ‫دانســت و متذکــر شــد‪:‬‬ ‫بیــان‬ ‫ســال‬ ‫وگــوــی تـ‬ ‫گفتنوجوان‬ ‫کودکــی و‬ ‫ـل گســترش‬ ‫بــه دلیـ‬ ‫موظــف‬ ‫اجرایــی‬ ‫های‬ ‫دســتگاه‬ ‫قانــون‬ ‫تســنیم‪،‬‬ ‫خبرگــزاری‬ ‫پارلمانــی‬ ‫خبرنــگار‬ ‫‪ ۱۸‬ســالگی و ادامــه تحصیــل‪ ،‬جوانــی بــه در حــال حاضــر ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۳۵‬درصــد جمعیــت بــاروری یــک امــر ارادی و اختیــاری اســت‬ ‫ـت‪ :‬پ‬ ‫کشـگفـ‬ ‫ـتـس‬ ‫مجلـ‬ ‫ـن در‬ ‫درگاه‬ ‫ســال‬ ‫یــک‬ ‫بودنــد‬ ‫رسـ(‪)1‬‬ ‫مــواد‬ ‫اصــاح‬ ‫بــا‬ ‫ـسـه‬ ‫ـیـ سـ‬ ‫ـور طـ‬ ‫جمعیـ‬ ‫تنکابــت‬ ‫ـدهوضعیـ‬ ‫نماینــذا‬ ‫ـذا و لـ‬ ‫بــهــد و لـ‬ ‫ـی دهن‬ ‫ـکیل مـ‬ ‫ظــرفـان تشـ‬ ‫ـور را جوانـ‬ ‫ـیده کشـ‬ ‫ـالگی‬ ‫قانــونـا ‪ ۳۰‬سـ‬ ‫اینکــهــه ‪ ۲۰‬تـ‬ ‫بیــانافتــاده ب‬ ‫تاخیــر‬ ‫هــاــن‬ ‫خانــوادهصح‬ ‫کمیســیون در‬ ‫اخیــرــزارش‬ ‫قرائــت گ‬ ‫امــاـور‬ ‫هســتیم‪،‬و امـ‬ ‫جمعیــت اقتصــاد‬ ‫جوانــیـه وزارت‬ ‫الکترونیکــی کـ‬ ‫ـت‪.‬قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی‬ ‫واسـ(‪)۷‬‬ ‫در‬ ‫نتیجــه اراده‬ ‫در ازدهــه‬ ‫در اوج‬ ‫هــای الزم بــا‬ ‫داشــت‪ .‬علنــی‬ ‫بپیوندنــد کــه‬ ‫ایجــاد‬ ‫بــرای‬ ‫(‪)44‬‬ ‫اصــل‬ ‫پیگیریاســت‪.‬‬ ‫پارلمــانبــاروری‬ ‫زمینــه کنتــرل‬ ‫کنــدخواهیــم‬ ‫ســنیمیپیــری‬ ‫دارایــیهــرم‬ ‫ـی اینــده‬ ‫مــواداجتماعـ‬ ‫تریــن علــوم‬ ‫مهمگــروه‬ ‫ـت ازعلمــی‬ ‫ـو هیئـ‬ ‫عضـ‬ ‫اجــرای قانــون‬ ‫جمعیت کــه‬ ‫دســتگاههایی‬ ‫نظارتـراـی ایـ‬ ‫ـوانبعــد‬ ‫ـت وجـاز‬ ‫جمعیـــون‬ ‫ـرای قان‬ ‫اوج در‬ ‫کشــور‬ ‫وکارسـ در‬ ‫فضــای‬ ‫بهبــود‬ ‫شــرایط‬ ‫شــناسدرمجموعــه‬ ‫ـنـد ایــن‬ ‫نیازمنـ‬ ‫کشــور‬ ‫اجـــی‪،‬‬ ‫کنعان‬ ‫ـالگی را‬ ‫کســب ‪۳۰‬‬ ‫ـان‪ ۲۰ ،‬تــا‬ ‫ـگاه گیـ‬ ‫دانشـ‬ ‫وکارراداشــتهاند‬ ‫کســب‬ ‫مجوزهــای‬ ‫ـون صــدور‬ ‫ـری شقانـــده‬ ‫مجلوــس‬ ‫ـوعویـاز‬ ‫قانــونکـدر‬ ‫ایــن‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫موجــب‬ ‫جامعــه‬ ‫اجتماعــی‬ ‫اقتصــادی و‬ ‫پیگیکـــرد‪:‬‬ ‫اضافــه‬ ‫ـویـت‬ ‫ـژهسـدانسـ‬ ‫موضـــه‬ ‫مــاهدر توج‬ ‫بهمنــر‬ ‫ـرد‪ :‬تاخی‬ ‫تصریــح‬ ‫ـت و‬ ‫ـاروری دانسـ‬ ‫بـ‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫خواهیــم‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫برخوردهــای‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـفندماه‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫و‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫تصوی‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫مجل‬ ‫در‬ ‫‪99‬‬ ‫ســال‬ ‫جوانــی تاخیــر در بــاروری را موجــب شــده جوانــی جمعیــت جنبــه تشــویقی دارد‪ ،‬امــا کاهــش جمعیــت جــوان دانســت و‬ ‫ـاغ‬ ‫ـنینـت‬ ‫ـنـهسـدولـ‬ ‫ـراـ بـ‬ ‫ـاهدبـبــرای اج‬ ‫ـذا سشـــال‬ ‫هملـــان‬ ‫‪ ۴۰‬در حــوزه جمعیــت فقــط اقدامــات تشــویقی تصریــح کــرد‪ :‬اســتان گیــان تــا ســال‬ ‫‪۳۰‬ابتـــا‬ ‫ـاروریـ بی‬ ‫و‬ ‫شــاخصهـی کــه از‬ ‫پیگیریهایـ‬ ‫نیســت‪ ،‬بــا‬ ‫کارســازبــا ابــراز‬ ‫هســتیم کــه نــزول بــاروری اســت؛ حســینی‬ ‫ســال اســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫جمعیــت ‪ ۴۵‬فرزنــداوری باالیــی داشــت‪ ،‬امــا از‬ ‫زیــرا‬ ‫قانــون‬ ‫اجــرای‬ ‫هــمبــرای‬ ‫نماینــدگان‬ ‫معمــوالاحــکام‬ ‫ـن قانــون‬ ‫در ایـ‬ ‫اینکــه‬ ‫‪۴۰‬ـا بیــان‬ ‫وی بـ‬ ‫هــم ســال ‪ ۶۵‬بــه بعــد شــاهد بیشــترین کاهــش‬ ‫اســت و‬ ‫اثرپذیــر‬ ‫ســویاثرگــذار و‬ ‫شــاهد هــم‬ ‫نیــز‬ ‫بعــد‬ ‫ســال بــه‬ ‫از‬ ‫کــه‬ ‫شــد‬ ‫مشــخص‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫انجــام‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫انه‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫برخ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫دارد‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫وج‬ ‫ـددی‬ ‫متعـ‬ ‫مــی توانــد بــر اقتصــاد و سیاســت و فرهنــگ فرزنــداوری در گیــان هســتیم کــه ادامــه‬ ‫ـاروری نیســتیم‪.‬‬ ‫بـ‬ ‫ـدهـام‬ ‫زمینـ‬ ‫بگــی در‬ ‫اقداماتـ‬ ‫یکــیـ از‬ ‫ادامــه‬ ‫دارنــد‪،‬‬ ‫ـادــاو دارد‪.‬‬ ‫انجـــدـامازشـاقتص‬ ‫ـیـهتوان‬ ‫ـنـم مـ‬ ‫ـذارد ایوـهـ‬ ‫ـور اثــر‬ ‫داد‪:‬ـنی کش‬ ‫ـرم سـ‬ ‫اینکــه هـ‬ ‫اجــرابیــان‬ ‫زمــانـی بــا‬ ‫کنعانـ‬ صفحه 6 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪211‬‬ ‫‪20 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷20- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫سالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬سال‬ ‫ژوئن‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫دوشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫رئیس سازمان اموزش و پرورش استثنایی ‪:‬‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫استخدام می کند‬ ‫نفر را‬ ‫‪۸۶۳‬‬ ‫استثنایی کشور‬ ‫کشاورزی‬ ‫بیمه‬ ‫گیالنی از‬ ‫پرورشکشاورزان‬ ‫اموزش و گریز‬ ‫انقــدرــلبــاهســتند‬ ‫هــمـه تحصی‬ ‫ـغول بـ‬ ‫همــان مشـ‬ ‫مــوارد امــوز‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت برخــی از کارشناســان کشــاورزی معتقدنــد دانــش‬ ‫تاخیــر‬ ‫مبلــغ‬ ‫توجــهن هــا‬ ‫بــانفــر ا‬ ‫هــزار‬ ‫تعــداد‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک کشــاورزان اغلــب بیمــه بــا گزینــه پاییــن کــه از‬ ‫بــه‬ ‫شــود‪۴۰‬کــه‬ ‫ایــنمــی‬ ‫پرداخــت‬ ‫چنــدان هســتند‪.‬‬ ‫یادگیــری‬ ‫اختــاالت‬ ‫کارایــی‬ ‫دیگــر‬ ‫کــودکان قیمــت‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در را انتخــاب و تصــور میکننــد بیمــه بایــد نوســانات‬ ‫زیــر‬ ‫اســتثنایی‬ ‫امــوزان‬ ‫دانــش‬ ‫افــزود‪:‬ــاورزان نــدارد و ایــن موضوعــات‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره غرامــت تمــام خســارت انهــا را بپــردازد‪ .‬بـاوـرای کش‬ ‫امــوزش‬ ‫ابتدایــی‬ ‫عــادی‬ ‫ هــای‬ ‫م‬ ‫نظــرـزهمعلکشــاورزان را بــرای بیمــه گــذاری‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه انگیـ‬ ‫موضــوع یعنــی ایــن‬ ‫داشــتهایــن‬ ‫بیننــد و‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد دارد و بیمــه گــذاران حداقــل گزینــه و مــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کاهــش‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه ضعیفتریــن بیمــه را انتخــاب میکننــد و دانــش امــوزان خدمــات اضافــه ای از‬ ‫پــرورش اســتثنایی‬ ‫امــوزش‬ ‫ضــرورت‬ ‫بــودنوگیــان و‬ ‫ســازمانخیــز‬ ‫تمــام خطراتــی کــه اتفــاق میافتــد‪ ،‬تحــت حادثــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫نفــر‬ ‫هــزار‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫حــدود‬ ‫ کننــد‪،‬‬ ‫دریافــت می‬ ‫کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫بیمــه‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫دیگــر از ایــن دانــش امــوزان نیــز در طــرح‬ ‫بــه دلیــل شــرایط جغرافیــای خــاص‬ ‫بحــرانــادی هســتند‬ ‫مدیریــتــدارس ع‬ ‫فراگیــر در م‬ ‫امــا اغلــب کارشناســان و حتــی کشــاورزان تلفیقــی‬ ‫اســتانداری‬ ‫مدیــرکل‬ ‫رئیــس مســتعد‬ ‫حســینی اســتانی‬ ‫حمیدطریفــیفــراوان‪،‬‬ ‫و بارشــهای‬ ‫ســازمان و ســال اینــده نیــز بـه همیــن مقــدار جــذب‬ ‫و ‪ ۸۰‬هــزار دانــش امــوز باقــی مــی مانــد‬ ‫جــذب گیــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫زمینــهصنــدوق‬ ‫تعهــدات‬ ‫ـادیدبــه اجـ‬ ‫گفــت‪ :‬بــی‬ ‫اســتثناییحــال بــا‬ ‫امــا درعیــن‬ ‫کشــاورزیواســت‪.‬‬ ‫ـرای در‬ ‫ هــای مــا‬ ‫اعتمـکمبو‬ ‫کنیــم‬ ‫پــرورش‬ ‫امــوزش‬ ‫کــه اگــر نســبت گرفتــه شــود بــه ازای هــر‬ ‫ـت جــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫واقعــی‬ ‫محصــوالت‬ ‫ســیابها ‪،‬‬ ‫ازمــونهمچــون‬ ‫حوادثــی‬ ‫وقــوع‬ ‫کشــاورزی‪،‬ـد گفـ‬ ‫ شــود‪ .‬البتــه بایـ‬ ‫بیمــه برطــرف می‬ ‫نفــر نیــرو‬ ‫اســتخدامی ‪۸۶۳‬‬ ‫امســال در‬ ‫‪ ۴‬دانــش امــوز یــک معلــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫ـارت‪،‬و اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اینــک شــرایط بیمــه‬ ‫ـت خسـ‬ ‫ســایرپرداخـ‬ ‫خــافــزان‬ ‫بــرنشــدن می‬ ‫ـازی‬ ‫شــده سـ‬ ‫گرفتــهاســتان‬ ‫نظــر پنــج‬ ‫خشکســالیدرجــزو‬ ‫امــوزش‬ ‫نقــاط‬ ‫مــا‬ ‫تندبــاد‪،‬مــا ســهمیه‬ ‫بــرای‬ ‫حســینی گفــت‪ :‬مــا در حــوزه نیرو هــای‬ ‫بــه گــذاری بهتــر شــده و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫باغات و‬ ‫کمتــری بــه‬ ‫ـارتهای وارده‬ ‫پــرورشــن خسـ‬ ‫در نحــوه تعیی‬ ‫مــی‬ ‫اســت وخیــز‬ ‫حادثــه‬ ‫نســبت‬ ‫مشــکالتی‬ ‫محســوبکــه‬ ‫کشــورو هــای مــا‬ ‫خروجــی نیر‬ ‫تخصصــی و توانبخشــی مشــکل داریــم‬ ‫داریــم‪.‬ـع پرداخــت غرامــت افــزوده کــه کشــاورز بایــد پرداخــت مــی‬ ‫ـدم بــه موقـ‬ ‫کمبــودو عـ‬ ‫تقریبــا مــزارع‬ ‫نیــزاز ایــن‬ ‫هســتندنیــز‬ ‫کشــاورزی‬ ‫حــالکــه‬ ‫شــود‬ ‫نیــرو‬ ‫بخــششــدن‬ ‫بازنشســته‬ ‫کــه یــا بایــد از بیــرون از مجموعــه خریــد‬ ‫امــوزشـتو کــرد ‪ ،‬حــذف شــده اســت ‪.‬‬ ‫ـاورزان از مزیـ‬ ‫درــی کشـ‬ ‫ـودناوبرخ‬ ‫اگاه نبـ‬ ‫نمــیو مانــد‪.‬‬ ‫همیــن در‬ ‫مخاطــرات‬ ‫ســازمان‬ ‫گفتــه‬ ‫یعنــی اگــر وبــه‬ ‫امــاناســت‬ ‫مقــدار‬ ‫بــه‬ ‫خدمــات انجــام دهیــم و یــا اینکــه اداره‬ ‫دلیــل‬ ‫عمــده‬ ‫محصــوالت‬ ‫هــای‬ ‫ـم‬ ‫ـزار معلـ‬ ‫ـدودرا‪ ۲۱‬هـ‬ ‫بیمــهــتثنایی حـ‬ ‫ـرورش اس‬ ‫ـذب پـ‬ ‫کشــاورزان بــه‬ ‫کــه‬ ‫اســت‬ ‫ـن افــراد را جـ‬ ‫ـام ایـ‬ ‫درحالــیـم تمـ‬ ‫ایــمــال بتوانیـ‬ ‫امس‬ ‫اســتخدامی کشــور شــرایط جــذب ایــن‬ ‫نزدیــک بــه ‪۱۴۰‬‬ ‫اســتقبال دارد‬ ‫ـم وجــود‬ ‫هــزار امیــر مــرادی افزود‪:‬حادثــه خبــر نمــی کنــد‬ ‫ـاغ‬ ‫ـرای ان هـ‬ ‫ـرده و‬ ‫کـ‬ ‫کشــاورزی مــی‬ ‫ســردو از بیمــه‬ ‫بزنیــار‬ ‫ـیاقشـ‬ ‫معلمـاز‬ ‫ـداران‬ ‫ـالیکارانـاوابـباغـ‬ ‫ـوصبـشـ‬ ‫خصـ‬ ‫افــراد را بــرای مــا ایجــاد کنــد‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا داننــد‪.‬‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود مدیرکل استاندارد گیالن خبر داد؛ بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫و در صــورت کوچــک تریــن اســیبی یکــی از شــالیکاران گیانــی در گفــت کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪ ،‬و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫غیراستاندارد‬ ‫سیاه‬ ‫ســال سبز و‬ ‫مواجــه تنهــرچای‬ ‫فرهنگــی‪۳۷۰۰‬‬ ‫خانوادگــی و حتــیکشف‬ ‫گیالنـود‪.‬‬ ‫درــتر مــی شـ‬ ‫ـت بیش‬ ‫بیمــه مــی کــرد دولـ‬ ‫محصولــش را‬ ‫امــا امســال دیگــر قصــد بیمــه کــردن‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ کردنــد‪.‬‬ ‫بیمــه کشــاورزی کــه در ایــران بیــش از شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از می‬ ‫بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫وی بــا‬ ‫ـاورزانــای‬ ‫کشـانبــار چ‬ ‫ـارتایــن‬ ‫خسـکــرد‪:‬‬ ‫ـتــان‬ ‫خاطرنش‬ ‫ســه دهــه قدمــت دارد و از ســال ‪ 1363‬مبلــغ انــدک غرامــت در مقابــل خســارت جعفریـ‬ ‫بــه‬ ‫ـنغرامـ‬ ‫گذشــته‬ ‫ـده بــه‬ ‫داشـپرون‬ ‫ـارـکیل‬ ‫اظهـتشـ‬ ‫ـد‪ ،‬بــا‬ ‫واحـــد‬ ‫مدیــر‬ ‫ـب و‬ ‫بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬ســال گذشــته بــرای بیــش از ‪ 2‬پلم‬ ‫ـداد‬ ‫ـت‪:‬ـتعـ‬ ‫ـت ش‬ ‫پرداخ‬ ‫موقـــع‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫معرف‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫قضای‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫مراج‬ ‫بــا عنــوان « صنــدوق بیمــه محصــوالت هکتــار زمیــن‪ ،‬حــدود یــک و نیــم تــن بیمــه گــذاران شــالیکار از ‪ 20‬هــزار نفــر در‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫گیــان‬ ‫اســتاندارد‬ ‫ـال‬ ‫تصریــحدر سـ‬ ‫ـزار نفــر‬ ‫ـدود ‪ 50‬هـ‬ ‫مدیــرکلبــه حـ‬ ‫کشــاورزی « از ســوی بانــک کشــاورزی برداشــت کمتــر داشــتم کــه از نظــر ریالــی ســال ‪99‬‬ ‫ـدی ش‬ ‫ـایدولبســـته‬ ‫ـشخریـ‬ ‫ـگام‬ ‫‪ 1400‬هنـ‬ ‫اجرایــی شــد‪ ،‬بــه عنــوان مامنــی بــرای نزدیــک بــه ‪ 91‬میلیــون تومــان خســارت بــه مــردم‬ ‫ـدهـا‬ ‫‪50‬ـ تـ‬ ‫ـت بنبیـــن‬ ‫یافــدـتچـو‬ ‫افزایـ‬ ‫بیمــهعالمــت‬ ‫حــقزیــر‬ ‫فقــطـده در‬ ‫درج شـ‬ ‫میلیــارداعــداد‬ ‫‪55‬ارســال‬ ‫جبــران خســارتهای ایــن حــوزه اقتصــادی محصــوالت مــن وارد شــد امــا فقــط ســه بــا‬ ‫بابــت‬ ‫تومــان‬ ‫پیامکــی رایــگان‬ ‫ســامانه‬ ‫بــه‬ ‫اســتاندارد‬ ‫محســوب مــی شــود کــه تــا بــه امــروز بــا میلیــون و ‪ 100‬هــزار تومــان بــه مــا غرامــت شــالیکاران پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫‪ ،۱۰۰۰۱۵۱۷‬از اعتبــار و اصالــت عالمــت‬ ‫بیرغبتــی از ســوی بههــر بــرداران مواجــه پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫ضــرورتشــوند‪.‬‬ ‫محصــوالت مطمئــن‬ ‫بیمــه‬ ‫اســتانداردبــارویاشــاره بــه‬ ‫مــرادی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫محصــوالتمــی تواننــد در‬ ‫همچنیــن مــردم‬ ‫حســن زاده افــزود‪ :‬از ایــن میــزان غرامــت وی‬ ‫اســتراتژیکی‬ ‫گفــت‪:‬بــرای‬ ‫گــذاری‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گیــان گفــت‪ :‬حــدود تــن چــای ســیاه و ســبز بــه ارزش حــدود ‪۵‬‬ ‫مغایــرت وبرنـیــا‬ ‫گونــه‬ ‫هــر‬ ‫صــورت‬ ‫ـج‬ ‫ـزود‪ :‬بــرای‬ ‫ـای افـ‬ ‫مشــاهدهچـ‬ ‫ـون برنــج و‬ ‫ـان بابــت همچـ‬ ‫ضبــط تومـ‬ ‫‪ 300‬هــزار‬ ‫ریــالــون و‬ ‫ـک میلی‬ ‫کشــف هــم یـ‬ ‫اســتانســالیان‬ ‫دولــتدر طــی‬ ‫وجــود‬ ‫بــا‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫کشــف و‬ ‫میلیــارد‬ ‫اینکــهو ســبز‬ ‫چــای ســیاه‬ ‫‪۳۷۰۰‬‬ ‫ـی تمــاس‬ ‫دادیــمرا طـ‬ ‫تشــکیلتخلــف‬ ‫ـت‪ ،‬مــوارد‬ ‫تــاش داشــته اســت تــا توســط صنــدوق بیمــه پرداخــت کــرده بــودم کــه عمــا عــدم کیفیـ‬ ‫بتوانیــم‬ ‫کــه‬ ‫کارگروهــی‬ ‫و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫‪100‬واحــد‬ ‫‪،۱۵۱۷‬‬ ‫تلفــن‬ ‫بیمــهشــماره‬ ‫بیمــه کشــاورزی و همچنیــن بــا ارائــه بســته یــک میلیــون و ‪ ۷00‬هــزار تومــان بیشــتر بــا‬ ‫هــزار‬ ‫گویــایرا بــه‬ ‫برنــج کار‬ ‫گــذاران‬ ‫مهنــاز جعفریــان در جمــع خبرنــگاران گفــت‪ :‬وی افــزود‪ :‬مســئوالن ایــن انبــار؛ بــدون‬ ‫اســتاندارد‬ ‫اداره کل‬ ‫شــکایات‬ ‫رســیدگی بــه‬ ‫بحــث‬ ‫اینکــه‬ ‫ضمــن‬ ‫برســانیم؛‬ ‫بهداشــتی و اســتاندارد در مشــترک‬ ‫دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫غرامــت‬ ‫در هــای‬ ‫خســارت‬ ‫بخشــی از‬ ‫مجوزهــای‬ ‫شــرق اخــذ‬ ‫انبــار چــای‬ ‫حمایتــی یــک‬ ‫هــایبازرســی از‬ ‫در‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫ثبــت‬ ‫ـه چــای نیــز دنبــال مــی‬ ‫ـدن بیمـ‬ ‫گیــانـر شـ‬ ‫‪ ۷۰۰‬مکانــی نامناســب اقــدام بــه بســته بنــدی چــای فراگیـ‬ ‫رغبتــی از‬ ‫امــا‬ ‫کنــد‬ ‫جبــران‬ ‫کشــاورزی را‬ ‫یــک انبــار حــدود ‪ ۳‬هــزار و‬ ‫گیــان از‬ ‫ســوی کشــاورزان بــر ایــن امــر دیــده نمــی وی بــا اشــاره بــه مشــکات کاشــت برنــج شــود‪.‬‬ ‫شــود بــه طــوری کــه در ســال زراعــی و هزینــه هــای ان اظهــار داشــت‪ :‬کاشــت‬ ‫داد‪ ۷0 :‬میلیــارد خســارت بــرای ‪ 60‬هــزار‬ ‫مقــرون بــه‬ ‫کشــاورزان‬ ‫خــود بــرای‬ ‫جدیــد از ‪ 312‬هــزار بهــره بــردار فقــط ‪ 43‬برنــج‬ ‫استارا خبر‬ ‫شهرستان‬ ‫فرماندار‬ ‫هــزار نفــر بیمــه نامــه خریــداری کــرده انــد‪ .‬صرفــه نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه کشــاورز‬ ‫هــای کشــاورزی از جملــه کــود‪ ،‬ســم‬ ‫ماهیو استخوانی در استارا‬ ‫رهاسازی بالغ بر ‪ ۳.۵‬میلیون قطعه بچه‬ ‫در حالــی بیمــه کشــاورزی در خطــه ســبز کارگــر افزایــش چشــمگیری داشــته اســت معــاون خدمــات بیمــه ای بانک کشــاورزی‬ ‫گیــان فقــط بــا اســتقبال ‪ 13‬درصــدی و بــه ایــن مــوارد بایــد خســارت هــای گیــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫بازســازی‬ ‫تکثیــر و‬ ‫اینکــهمرکــز‬ ‫اســتخوانی از‬ ‫اجتماعــی‬ ‫هرســالهـه ماهـ‬ ‫کــهقطعــه بچـ‬ ‫اســتــزار‬ ‫شــدهو ‪ ۶۰۰‬ه‬ ‫میلیــون‬ ‫ســه‬ ‫زراعــی گذشــته‬ ‫درســال‬ ‫فرمانــدار‪ ،‬بخشــدار بــا بیــان‬ ‫اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫امنیتــیراونیــز‬ ‫ـی طبیعــی‬ ‫طبــق‬ ‫مواجــه‬ ‫رشــت‬ ‫انصــاری‬ ‫ابزیــان لوندویــل و جمعــی از دوســتداران محیــط ذخایــر‬ ‫ســفید بــه‬ ‫بهرهبــردار‬ ‫شــهید نفــر‬ ‫ابزیــان هــزار‬ ‫(‪۷0 )1400-99‬‬ ‫ذخایــر دولــت‬ ‫غنــایـه را نیــز‬ ‫منظــورــق بیمـ‬ ‫بخشــی از ح‬ ‫قوانیــن‬ ‫محــل‬ ‫بیمــهبودنــد‬ ‫حمــل راشــده‬ ‫بینانــه نمــک بــر زخــم بــه اســتارا‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫برگــزار‬ ‫چلونــدو بخــش‬ ‫رودخانــه‬ ‫در‬ ‫کــردهدربودنــد‪،‬‬ ‫محصــوالت شــان‬ ‫غیرواقــع‬ ‫زیســتــی‬ ‫لوندویــل کارشناس‬ ‫کشــاورزان تنهــا‬ ‫مــی کنــد‬ ‫پرداخــت‬ ‫اســتارا‬ ‫لوندویــل‬ ‫شــهر‬ ‫چلونــد‬ ‫رودخانــه‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫شهرس‬ ‫ـدار‬ ‫ـ‬ ‫فرمان‬ ‫ـور‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫رضای‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫عنای‬ ‫رهاســازی‬ ‫اســتارا‬ ‫مــرزی‬ ‫شهرســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬پیمــان عبداللهــی فــر‬ ‫قســمت بســیار کمــی از ایــن حــق بیمــه را کشاورز‬ ‫ـازی‬ ‫ـیالت رهاسـ‬ ‫ـان شـ‬ ‫محصــوالتکارشناسـ‬ ‫اســتارا در حاشــیه ایــن مراســم در بــا حضــور‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫کشــاورزی‬ ‫بیمــه‬ ‫مشــمول‬ ‫پرداخــت خواهــد کــرد‪ .‬طبــق قانــون بــه‬ ‫ـیالت راشــدند‪.‬‬ ‫ـرد‪ :‬شـ‬ ‫اظهـازـار کـ‬ ‫کشــاورزایســنا‬ ‫گفت وگــو بــا‬ ‫حفــظ ذخایــر‬ ‫طــورهــدف‬ ‫بــا‬ ‫شــامل محصــوالت باغــی‪ ،‬دامــی‪،‬‬ ‫پوشــش‬ ‫عــدم‬ ‫دیگــر‬ ‫دریــای یــک‬ ‫ابزیــانبیمــه را‬ ‫درصــد حــق‬ ‫متوســط ‪۷0‬‬ ‫ذخایــر‬ ‫حفــظ‬ ‫هــدف‬ ‫بــا‬ ‫گیــان‬ ‫اســتان‬ ‫قطعــه‬ ‫هــزار‬ ‫‪۶۰۰‬‬ ‫و‬ ‫میلیــون‬ ‫ســه‬ ‫خــزر‬ ‫دولــت پرداخــت کــرده و ســهم کشــاورز تمامــی خســارت هــای طبیعــی گایــه کــرد زراعــی ‪ ،‬منابــع طبیعــی‪ ،‬شــیاتی و طیــور‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫اســتارا‬ ‫رودخانـه‬ ‫خــزر‬ ‫ابزیــان‬ ‫ســه‬ ‫خاطرنشــانـان میــوه‪،‬‬ ‫ـامل تنــه درختـ‬ ‫فرمانــدارتولیــد شـ‬ ‫ هایــی و عوامــل‬ ‫ـه شــده‬ ‫درــول بیم‬ ‫محص‬ ‫دریــایـرای‬ ‫ـت‪ :‬وقتــی بـ‬ ‫مرحلــه و گفـ‬ ‫ـن وجــود‬ ‫درـا ایـ‬ ‫اســتخوانیـه بـ‬ ‫ماهــیـد اســت کـ‬ ‫بچــه‪ 30‬درصـ‬ ‫تنهــا‬ ‫کــه‬ ‫خــزر‬ ‫دریــای‬ ‫حاشــیه‬ ‫ هــای‬ ‫ه‬ ‫رودخان‬ ‫در‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫دارن‬ ‫را‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ماه‬ ‫ـرت‬ ‫ـ‬ ‫مهاج‬ ‫ـرایط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫لوندویــل‬ ‫بخــش‬ ‫چلونــد‬ ‫رودخانــه‬ ‫در‬ ‫بــاز هــم شــاهد بیمیلــی نســبتبه بیمــه اعــام خســارت مــی کنیــد؛ کارشناســان گلخانــه‪ ،‬بانــک نشــاء برنــج‪ ،‬ماشــیناالت‬ ‫ـزود‪:‬و‬ ‫ـدافـمثــل‬ ‫دریایـ‬ ‫ذخایـ‬ ‫ترمیــم‬ ‫شهرســتان مــرزی اســتارا در شــمال غربــی راســتای غنی ســازی و بازســازی ذخایــر بسـ‬ ‫تولیـو‬ ‫ـوانـی‪،‬کــرد‬ ‫ـر عنـ‬ ‫ـت‬ ‫برداشـ‬ ‫ـترـت و‬ ‫کاشـ‬ ‫بیشــتر خســارت را قبــول نمــی کننــد و‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫ماهیــان ســفید خــزری وارد عمــل شــده و تخــم ریــزی ماهی هــای اســتخوانی هســتند‬ ‫اســتان گیــان رهــا ســازی شــدند‪.‬‬ ‫اعتبــاری کــه بابــت جبــران ان پرداخــت ســال گذشــته بیــش از ‪ ۷0‬میلیــارد تومــان‬ ‫مراســم رهاســازی بچــه ماهی هــای ماهیــان پرورش یافتــه را پــس از تولیــد در و اب مناســب انهــا امــکان رهاســازی‬ ‫بــرای حــدود ‪ 60‬هــزار نفــر از کشــاورزان‬ ‫بــی اعتمــادی حلقــه گمشــده بیمــه مــی شــود ‪ ،‬بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫میلیون هــا قطعــه بچــه ماهــی را فراهــم‬ ‫ســفید بــا اســتفاده از دو دســتگاه تانکــر رودخانه هــا رهاســازی می کنــد‪.‬‬ ‫خســارت دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫کشــا و ر ز ی‬ ‫مخصــوص حمــل ماهــی‪ ،‬ظهــر امــروز بــا وی افــزود‪ :‬بچــه ماهی هایــی کــه بــا می کنــد‪ ،‬محــل بســیار خوبــی بــرای ترمیــم‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ضمــن اینکــه در بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫حضــور فرمانــدار اســتارا‪ ،‬معــاون سیاســی‪ ،‬دو دســتگاه تانکــر حمــل بچــه ماهیــان ذخایــر دریایــی محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫سیاح؛‬ ‫امیر‬ ‫جهاد کشاورزی گیالن؛‬ ‫دامی‬ ‫معاون بهبود تولیدات‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫تولید ‪ ۶۰۰‬تن مرغ گوشتی‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫کشور در گیالن‬ ‫بــه‬ ‫گیــان‪ ،‬بــا‬ ‫مطالعــاتجهــاد‬ ‫تولیــدات دامــی‬ ‫رئیــسبهبــود‬ ‫معــاون‬ ‫اشــارهکار‬ ‫کســب و‬ ‫کشــاورزیمحیــط‬ ‫پایــش و بهبــود‬ ‫مرکــز ملــی‬ ‫ـتان‬ ‫ـت‪:‬صـاسـ‬ ‫ـتیـ گفـ‬ ‫گوش‬ ‫محصـ‬ ‫ـوزهدسـتولیــد‬ ‫ـان‬ ‫ـت بالقـ‬ ‫ظرفیـ‬ ‫ـدور‬ ‫ـرابط‬ ‫ـدـ ش‬ ‫ـوالت باشـ‬ ‫نتواســته‬ ‫ـتگاهی‬ ‫ـت‪:‬دراگحـــر‬ ‫ـوهـادگیـگفـ‬ ‫اقتصـ‬ ‫وزارت‬ ‫ـور اســت‬ ‫می کشـ‬ ‫ـور در‬ ‫تولیــد طیـ‬ ‫دســتگاه قطــب‬ ‫ـرغ گوشــتی‬ ‫‪ ۶ ۰۰‬تـن ‬ ‫مجــوزبــاراتولیــد‬ ‫گیــان‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫معرفــی‬ ‫قضایــی‬ ‫کنــد‪،‬مـبــه‬ ‫فراهــم‬ ‫بهبـ شـ‬ ‫ـادرو می‬ ‫ـاتـرپایـصـ‬ ‫مطالعـدیگـ‬ ‫ـین های‬ ‫مرکـــهـز اسملـــتا‬ ‫ـدات ب‬ ‫تولیـ‬ ‫ـی سازـایـ‬ ‫بخشـ‬ ‫کـ‬ ‫ـود‪.‬محیــط‬ ‫ـود‬ ‫ـش‬ ‫ـس‬ ‫ـنرئیـ‬ ‫ـیاح‬ ‫امیــر‬ ‫اقــهـای‬ ‫کســب و کار وزارت اقتصــاد در گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫کــرد‪.‬اشــاره بــه اقدامــات‬ ‫خبرنــگاران‪ ،‬بــا‬ ‫جمــع‬ ‫ملــی در‬ ‫اکبرنــژاد‬ ‫خصــوص علی‬ ‫میرحجــت‬ ‫هــا صحبــت‬ ‫مجوز‬ ‫صــدور‬ ‫صــورت گرفتــه در خصــوص تولیــد محصــوالت کشــاورزی در اســتان‬ ‫ـروع‬ ‫ـت شـ‬ ‫اردیبهشـ‬ ‫یارانــه از ‪۲۱‬‬ ‫بــهـازی‬ ‫ـی سـ‬ ‫چنــدمردمـ‬ ‫اکنــونطــرح‬ ‫ـار کــرد‪:‬‬ ‫ســوال‪:‬اظهـ‬ ‫گیــان‬ ‫متصــل‬ ‫هــا‬ ‫صــدور مجوز‬ ‫ســامانه‬ ‫نهــاد‬ ‫هــم‬ ‫نشــدند؟ همــان تاریــخ اقدامــات خوبــی در حــوزه کشــاورزی انجــام گرفتــه‬ ‫شــده و از‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســیاح‪ :‬بــه غیــر از ‪ 2-1‬دســتگاه دولتــی ســایر دســتگاههای دولتــی‬ ‫بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل شــدند‪ .‬وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت بالقــوه گیــان در حــوزه تولیــد محصــوالت‬ ‫بهداشــت و بانــک مرکــزی نیــز تمــام تــاش خــود را بــرای اتصــال‬ ‫ن مــرغ گوشــتی قطــب‬ ‫گوشــتی گفــت‪ :‬اســتان گیــان بــا تولیــد ‪ ۶۰۰‬تــ ‬ ‫ان دو دســتگاه باقــی مانــده بــه ســامانه ملــی مجوزهــا انجــام میدهنــد‪.‬‬ ‫تولیــد طیــور در کشــور اســت کــه بخشــی از ایــن تولیــدات بــه اســتان های‬ ‫البتــه هــم اکنــون تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی بســیار عقــب‬ ‫دیگــر صــادر می شــود‪.‬‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا حــرف مــردم اولویــت دارد نــه دســتگاه مربوطــه کــه ایــا‬ ‫مــردم مــی تواننــد مجــوز اخــذ کننــد یــا خیــر؟‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی اســتان گیــان از تولیــد ‪۲۵‬‬ ‫درصــد جوجــه یـک روزه کشــور در گیــان خبــر داد و افــزود‪ :‬روزانــه ‪۸۰۰‬‬ ‫هــم اکنــون مــردم میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫هــزار تــا یــک میلیــون جوجــه یـک روزه در مرغداری هــای گیــان تولیــد و‬ ‫بدهنــد و اگــر‬ ‫کســبن و‬ ‫‪ir‬‬ ‫خــودمرای شــود‪.‬‬ ‫مربــوطارســال‬ ‫کارهمجــوار‬ ‫ های‬ ‫مجــوزـن اســتا‬ ‫درخواســتو همچنیـ‬ ‫در ایــن اســتان‬ ‫نتوانســتند مجــوز را بــه صــورت الکترونیکــی دریافــت کننــد یــا شــرایط‬ ‫بودنـــد‬ ‫مواجــه‬ ‫ـکاتمـدیگ‬ ‫مشـ‬ ‫‪ ۶۰‬یتـــاـا بــا‬ ‫ـود و‬ ‫ـوری بـ‬ ‫ـژادـوز‬ ‫اکبرنـمجـ‬ ‫علیـدور‬ ‫صـ‬ ‫ـره‬ ‫ـان ذخی‬ ‫ـازادــردر گیـ‬ ‫ـن مــرغ‬ ‫‪ ۷۰‬تـ‬ ‫روزانــه‬ ‫حضـداد‪:‬‬ ‫ادامــه‬ ‫اکنـــد‪.‬‬ ‫ـاموکنن‬ ‫ـازیـا اعـ‬ ‫بســـه مـ‬ ‫ـون ‪ ۲۰۰۰‬تــن مــرغ ذخیــره شــده در گیــان وجــود دارد‪.‬‬ ‫داریــم‬ ‫ روزههــا‬ ‫جوجــهملـیـــیکمجوز‬ ‫ـه درگاه‬ ‫هایی کــه بـ‬ ‫توزیــعایــا دسـ‬ ‫ـاسبــهقانــون‬ ‫ـوال‪ :‬براسـ‬ ‫سـ‬ ‫در‬ ‫میلیــون‬ ‫ـتگاهیــک‬ ‫بیــش از‬ ‫اشــاره‬ ‫وی بــا‬ ‫ـدند؟‬ ‫ـورتمعرفـ‬ ‫قضایــی‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـدند‪،‬بـبـاــهتالدسـ‬ ‫متصبیـــل‬ ‫تــا‬ ‫ میلیــون‬ ‫ـیـهشیـک‬ ‫گرفتـ‬ ‫ـای صـ‬ ‫ش هـ‬ ‫ـاننشکـــرد‪:‬‬ ‫ـنـان‬ ‫فروردیـگیـ‬ ‫روس‪6‬ــتاهای‬ ‫جوجــه در روســتاهای کشــور بــا هــدف جلوگیــری از معدوم ســازی و‬ ‫اســت‪.‬تــاش‬ ‫فروردیــن‬ ‫اشــتغالو مــا تــا‬ ‫ایجــاد نیســت‬ ‫روســتادسوــتگاهها‬ ‫اقتصــادـازات‬ ‫ـدف مجـ‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫توزیــع ‪6‬شــده‬ ‫کمــک هـبــه‬ ‫کردیــم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫ـد و دســتگاهی نتواســته باشــد‬ ‫ـذ کننـ‬ ‫مجــوز را‬ ‫نتواســتند‬ ‫اگــر‬ ‫گیالن‬ ‫اخـدر‬ ‫نیوکاسل‬ ‫واسکن‬ ‫ـردممیلیون‬ ‫توزیعمـیک‬ ‫شــرایط صــدور مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫می‬ ‫عاقبتــی‪ ،‬مدیــرکل دامپزشــکی گیــان نیــز‪ ،‬بــا بیــان اینکــه در‬ ‫ســهراب‬ ‫دامپزشــکی خدمــات بــه گونه هــای مختلــف انجــام می شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫دارد؟‬ ‫دام وقرار‬ ‫مراحلهای‬ ‫دروچه‬ ‫صدور مجوزها‬ ‫استعام‬ ‫سوال‪:‬‬ ‫اقشــار ضعیــف‬ ‫طیــور‬ ‫پــرورش‬ ‫دامپزشــکی‬ ‫هــدف در‬ ‫ هــای‬ ‫گروه‬ ‫جامعــه هســتند کــه انــواع خدمــات رســانی بــه انــان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫ســیاح‪ :‬از اواخــر اســفند اســتعام الکترونیکــی مجوزهــا را بــه‬ ‫نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫ســرگردان‬ ‫قــرارگاه مــردم‬ ‫کردیــم تــا‬ ‫مطــرح‬ ‫دســتگاهها‬ ‫دامپزشــکی‪،‬‬ ‫جهــاد‬ ‫محرومیت زدایــی‬ ‫تشــکیل‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫وی بــا‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫مقــرردرشــدایــن‬ ‫دســتگاهها‬ ‫در دامپزشــکی بــه مناســبت‬ ‫عقــب زدایــی‬ ‫راســتامحرومیت‬ ‫قــرارگاه‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫هفتــه جهــاد دامپزشــکی در کنــار بســیج مهندســی کشــاورزی باشــد تــا بــه‬ ‫مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫دامــی در‬ ‫مراجعــان‬ ‫ســوال‪:‬‬ ‫اخــذ کنــد‪.‬‬ ‫کمــک‬ ‫اگــر هــای‬ ‫بیماری‬ ‫رفــع‬ ‫مرکــزی شــکایت کننــد؟‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گیــان بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه بــه نابــودی‬ ‫ـن‬ ‫نوشــتهممکـ‬ ‫ـای دامــی‬ ‫بیماری هـ‬ ‫درــرد‪:‬‬ ‫ـان ک‬ ‫هــرــان بیـ‬ ‫ـتان گی‬ ‫ـیودر اسـ‬ ‫ســیاح‪ :‬هــای دامـ‬ ‫بیماری‬ ‫شــده‬ ‫بخــش‬ ‫همــان‬ ‫مجــوز‬ ‫زمــان‬ ‫شــرایط‬ ‫منظــور‬ ‫بــه ایــن‬ ‫مجـلــذا‬ ‫شــود‬ ‫دام و‬ ‫بســیاریـ از‬ ‫نابــودی‬ ‫اســتشـباعــث‬ ‫درگاه ملــی‬ ‫ـوز در‬ ‫طیــورهــر‬ ‫ـود ذیــل‬ ‫ـده بـ‬ ‫ـی ذکــر ش‬ ‫ـرایط خاصـ‬ ‫اگــر‬ ‫جوجــه‬ ‫کننــده‬ ‫افــراد‬ ‫واکســن‬ ‫یک‬ ‫ـد بــه ان‬ ‫دریافــتمیتواننـ‬ ‫مراجعــان‬ ‫بیــنکــه‬ ‫در دارد‬ ‫نیوکاســلـود‬ ‫مغایــری وجـ‬ ‫ میلیــوندکمــه‬ ‫مجوزهــا‪،‬‬ ‫ـکایت شــود‪.‬‬ ‫توزیــع می‬ ‫ روزه‬ ‫بخـک‬ ‫یــ‬ ‫مراجعــه کننــد و اگــر مــوردی باشــد بــه دســتگاه‬ ‫ـرای شـ‬ ‫ـش بـ‬ ‫نظارتــی ارســال میشــود‪.‬‬ ‫عاقبتــی بــا اشــاره بــه اهــداف تشــکیل قــرارگاه محرومیت زدایــی جهــاد‬ ‫دامپزشــکی در ایــن اســتان افــزود‪ :‬واکسیناســیون طیــور‪ ،‬سمپاشــی جایــگاه‬ ‫دامــی‪ ،‬مبــارزه بــا بیماری هــای دامــی و همچنیــن اقتصــادی شــدن تولیــد دام‬ ‫و طیــور در روســتا از جملــه اهــداف تشــکیل ایــن قــرارگاه اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪۱6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪20 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷20- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫‪- 2022‬سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫دوشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫واریز حقوق‬ ‫مدیر امورزمان‬ ‫جدید؛کشاورزی؛‬ ‫سازمان جهاد‬ ‫زراعت‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫پیش بینی برداشت ‪ ۱۵‬هزار تن گندم از‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫مزارع گیالن‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫ـش‬ ‫ـشـت‪ :‬پی‬ ‫افزایـگفـ‬ ‫ـامیـان‬ ‫ـاورزی گیـ‬ ‫کشـ‬ ‫مجلــاد‬ ‫ـازمان جه‬ ‫خصـزراعـ‬ ‫ـر بـامـهــور‬ ‫مدیـ‬ ‫«میلیونـــی»‬ ‫ـورای اسـ‬ ‫ـس شـ‬ ‫ـتـنسبــار کــه‬ ‫ـوص ایـ‬ ‫ـت‬ ‫اسـ‬ ‫ـدم و ‪ ۶۵۰۰‬تــن جــو در گیــان‬ ‫ـ‬ ‫گن‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫امس‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ ش‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـی‬ ‫بینراـبــرای حقــوق انهـا تصویــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫برداشــت ش‬ ‫ـازارکار‪ ،‬ســربازی از جملــه موضــوع پراهمیــت خانوادههــای‬ ‫ـزارشـ بـ‬ ‫بــه گ‬ ‫ایرانــی اســت چراکــه جوانــان ذکــور بــا رســیدن بــه ســن ‪ 1۸‬ســالگی بایــد‬ ‫گیالنــی‬ ‫جمــع‬ ‫اکبــرزاده در‬ ‫ابراهیــم‬ ‫کشــاورزان ســربازی‬ ‫گفــت‪:‬یــا بــه خدمــت‬ ‫خبرنــگاران کننــد‬ ‫تعییــن تکلیــف‬ ‫خــود را‬ ‫وضعیــت ســربازی‬ ‫کــرده‬ ‫کشــت‬ ‫ادامــهو جــو‬ ‫جملــهگنــدم‬ ‫هکتــار اززمیــن‬ ‫هــزار و‬ ‫پزشــکی‪،‬‬ ‫تحصیــل‪،‬‬ ‫‪۵۳۱‬پیــش رو‬ ‫هــای‬ ‫امســالیــادراز‪۱۷‬معافیت‬ ‫رفتــه‬ ‫انــد‪.‬‬ ‫کفالــت‪ ...‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ـف‬ ‫مختلـ‬ ‫ارقـــام‬ ‫ـار از مـ‬ ‫هکتـ‬ ‫‪ ۱۲‬هـ‬ ‫ـزود‪:‬ــیامسازــال در‬ ‫وی اف‬ ‫ـربازی‬ ‫ـت سـ‬ ‫ـتانخدم‬ ‫ـزارعــهاسبــه‬ ‫جوانانــی ک‬ ‫ـای‬ ‫ـزارـه هـ‬ ‫دغدغـ‬ ‫مهمتریــن‬ ‫ازجملــه یک‬ ‫ـم‬ ‫ـورت دیـ‬ ‫ـونــهبایـص‬ ‫ـقجقانـــو ب‬ ‫ـف‬ ‫ـار ارقـ‬ ‫هکتـ‬ ‫حقــزار‬ ‫ـدود «‪ ۶‬ه‬ ‫ـیـدم‬ ‫گنـ‬ ‫کارکنان‬ ‫ـدـبــه‬ ‫مختلـطبـ‬ ‫ـامـی کــه‬ ‫حقوقـ‬ ‫ـت؛‬ ‫ـوق» اسـ‬ ‫رونـوـدحـمســاله‬ ‫مـ‬ ‫ـته شـ‬ ‫کاش‬ ‫ـد‪.‬ــت شــود؛ موضوعــی کــه در ســالهای اخیــر مطالبــه مشــموالن‬ ‫پرداخ‬ ‫وظیفـــه‬ ‫بــوده و پیگیــری مســووالن ســتادکل و نماینــدگان مجلــس را هــم در پــی‬ ‫ـرداد‬ ‫نوبــتـر خـ‬ ‫چندیــندر اواخـ‬ ‫اخیــرهمـدرـه ســاله‬ ‫ســالهایجــو‬ ‫درگنــدم و‬ ‫کــهـت‬ ‫برداشـ‬ ‫تــاداد‪:‬‬ ‫ادامــه‬ ‫ـرزاده‬ ‫اکبـ‬ ‫افزایــش‬ ‫انجــا‬ ‫اســت‬ ‫داشــته‬ ‫ـدم‬ ‫ـزار تـ‬ ‫ـغ امسـ‬ ‫ـود‬ ‫ـی‬ ‫در بینـ‬ ‫ـودهپیتــاـش‬ ‫ـود و‬ ‫ی شـ‬ ‫گنــود‪.‬‬ ‫ـنـر ش‬ ‫منجـ‬ ‫‪۱۵‬قانهــون‬ ‫ـال در‬ ‫مدنظــر‬ ‫ـتم بـیـه شـمبلـ‬ ‫نهایـ‬ ‫ـتور بـ‬ ‫ـاز مدسـ‬ ‫اغـدر‬ ‫ـاهـوق‬ ‫مـحقـ‬ ‫ـان‬ ‫ـون توم‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیـ‬ ‫‪ ۲۴۰‬میلیـ‬ ‫ـش از‬ ‫ارزش بیـ‬ ‫جریــانـو بــه‬ ‫‪۶۵۰۰‬درتــن جـ‬ ‫یکــیـ از‬ ‫گذشــته‬ ‫ـارد وســال‬ ‫‪ 1401‬در‬ ‫بودجــه‬ ‫الیحــه‬ ‫تصویــب‬ ‫و امــا‬ ‫برداشــت ش‬ ‫مازـ مـ‬ ‫ـود‪.‬ـاله افزایــش حقــوق بــود کــه مقــرر شــد‬ ‫ـربازان‪،‬ـمسـ‬ ‫ـانـاره سـ‬ ‫گیـدربـ‬ ‫ـزارعــم‬ ‫ـوارد مه‬ ‫حداقــل حقــوق ســربازان بــه حــدود ‪ 3‬میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان برســد؛‬ ‫ـن تولید کننــده گندم‬ ‫بزرگتریـ‬ ‫ـدــار‬ ‫رودب‬ ‫ااینکـ‬ ‫ـاره‬ ‫وی بـ‬ ‫ـه بـفعـهـ ً‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫منتظــر مانـ‬ ‫ـتانو بایـ‬ ‫شهرســده‬ ‫ـهــق نشـ‬ ‫محق‬ ‫اشـکـ‬ ‫ـالهـاای‬ ‫مسـ‬ ‫ های‬ ‫مناطــق‬ ‫گفــت‪ :‬در‬ ‫وازجــو‬ ‫شهرســتان‪1401‬‬ ‫کوهســتانیبــه بودجــه‬ ‫ســربازان فقــط‬ ‫حقــوق‬ ‫اســتافزایــش‬ ‫گیــانمســئله‬ ‫ســویدردیگــر‬ ‫ـدمـامو‬ ‫ـم گن‬ ‫ـشـ و‬ ‫ـدای املـ‬ ‫رودســر‪،‬‬ ‫رضوانشـ‬ ‫تال‬ ‫ـوقـتمـ‬ ‫ـیاهکلـههـحقـ‬ ‫ـفندسـ‪ 1400‬بـ‬ ‫اول اس‬ ‫ـتارا‪ ،‬از ابتـ‬ ‫ـهر‪،‬ـزاراسـتومــان‬ ‫‪ 250‬هـ‬ ‫ـش‪،‬نشــد و‬ ‫ختـــم‬ ‫کشــت‬ ‫جــو‬ ‫ـود‪.‬امــا ایــن اضافــه مبلــغ جــدای ان افزایــش قابــل توجــه‬ ‫اضافـمـهیش شـــد؛‬ ‫ـربازان‬ ‫س‬ ‫حقوقــی بــود کــه در مجلــس عنــوان و در رســانهها بــدان پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫خصــوصـه‬ ‫درــال و پایـ‬ ‫مجلــس ری‬ ‫‪ ۱۱۵‬هــزار‬ ‫تصویــبـدم‬ ‫کیلوگــرم گنـ‬ ‫ـی هــر‬ ‫تضمینـ‬ ‫ـت خریـ‬ ‫قیمـ‬ ‫شــده‬ ‫کــه مبلــغ‬ ‫اســت‬ ‫ســوالـدایــن‬ ‫حــال‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـالـهاسـ‬ ‫‪۱۰۵‬ـهـ‬ ‫زمانــو‬ ‫ـرم ج‬ ‫توافقـــی‬ ‫افزایــد‬ ‫خری‬ ‫ـاب ســربازان‬ ‫حسـ‬ ‫ـزارـدهریـو بـ‬ ‫ـق شـ‬ ‫ـی محق‬ ‫کیلوگچــه‬ ‫ـوق هســـرـربازان‬ ‫ـش حق‬ ‫واریــز مــی شــود؟‬ ‫دانشگاهی؛‬ ‫جهاد‬ ‫ازمون‬ ‫طریق‬ ‫پیگیـاز‬ ‫مربوطــه حاکــی‬ ‫ـارس از مســووالن‬ ‫ـزاری فـ‬ ‫مرکزـی خبرگـ‬ ‫ـگار انتظامـ‬ ‫ـری خبرنـ‬ ‫از ایــن اســت کــه بایــد تــا اول اردیبهشــت مــاه منتظــر مانــد و دیــد تــا چــه‬ ‫مقــدار بودجــه بــه ســتادکل نیروهــای مســلح اختصــاص مــی یابــد تــا بــه‬ ‫ثبت نام ازمون استخدامی سازمان تامین‬ ‫عنــوان افزایــش حقــوق بــه ســربازان پرداخــت شــود؛ در ایــن صــورت مــی‬ ‫شدـزان دقیــق ان اطــاع‬ ‫ـربازان و میـ‬ ‫اجتماعیـی سـ‬ ‫تــوان دربــاره افزایــش حقــوق میلیونـ‬ ‫اغاز‬ ‫رســانی کــرد‪.‬‬ ‫ثبــت نــام ازمــون اســتخدام ‪ ۷۲۵‬نفــر از دانــش اموختــگان دانشــگاهی‬ ‫در ســازمان تامیــن اجتماعــی از طریــق مرکــز ازمــون جهــاد دانشــگاهی‬ ‫کریمی بیرانوند‪:‬‬ ‫اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مشاغل‬ ‫ایســنا‪،‬از‬ ‫حمایت‬ ‫اقدامی جهــاد‬ ‫خانگی‪،‬مرکــز ازمــون‬ ‫عبــدی پــور مدیــر‬ ‫احمــد‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫دانشــگاهی اعــام کــرد‪ ۷۲۵ :‬نفــر در مشــاغل کارشناســی ســازمان‬ ‫هدفمند در راستای ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫تامیــن اجتماعــی در رشــته های کارشناســی پرســتاری‪ ،‬کارشناســی‬ ‫طبــی‪،‬کار و رفــاه‬ ‫تشــخیصتعــاون‪،‬‬ ‫ـتغال وزارت‬ ‫کارافرینــی و اشـ‬ ‫مامایــی‪،‬توســعه‬ ‫معــاون‬ ‫هوشــبری‪،‬‬ ‫ازمایشــگاه‬ ‫اتــاق عمــل‪،‬‬ ‫ـی کــه‬ ‫کارهای‬ ‫ـب و‬ ‫کس‬ ‫ـت‬ ‫توســعه و‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـیـی‪،‬گفـ‬ ‫اجتماعـ‬ ‫ـاوری‬ ‫ـناسـفنـ‬ ‫کارشـ‬ ‫ـیـ و‬ ‫ـورازمالـ‬ ‫حمایـامـ‬ ‫اطالعــات‪،‬‬ ‫ـرش و‬ ‫پذیـ‬ ‫پرتوشناسـ‬ ‫ شــوند‪.‬ـا یــاد میشــود‪ ،‬نقــش مهمــی‬ ‫اســتخدامـیمیاز انهـ‬ ‫ـاغل خانگـ‬ ‫بــا عنـ‬ ‫ـوان ومشـ…‬ ‫اطالعــات‬ ‫در رونــق دوبــاره مشــاغلی دارد کــه طــی ســالهای اخیــر دچــار‬ ‫ازمــون جهــاد دانشــگاهی بــا اعــام ایــن خبــر تصریــح‬ ‫رکــودمرکــز‬ ‫مدیــر‬ ‫شــدهاند‪.‬‬ ‫ســازمان‬ ‫ـعهمراکــز‬ ‫بــرای‬ ‫ثبــت‬ ‫درمانــی اشــتغال‬ ‫کارافرینــی و‬ ‫اســتخدامیتوسـ‬ ‫ازمــونــد معــاون‬ ‫نــامـی بیرانون‬ ‫کریمـ‬ ‫کــرد‪:‬ـود‬ ‫محمـ‬ ‫دانشــگاهی‪،‬‬ ‫ازمــون‬ ‫مرکــز‬ ‫ســایت‬ ‫اجتماعــی از‬ ‫تامیــن‬ ‫جهــادـا خبرنــگار‬ ‫گفتگــو بـ‬ ‫ـی‪ ،‬در‬ ‫اجتماعـ‬ ‫طریــقــاه‬ ‫کار و رف‬ ‫وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫ادامــه‬ ‫تیرمــاه‬ ‫ـجو‪،‬و تــا‬ ‫دانشـشــده‬ ‫اغــاز‬ ‫خردادمــاه‬ ‫اجتماعـ‪۲۳‬‬ ‫ـروهدوشــنبه‬ ‫ازگـروز‬ ‫‪۱۴۰۱‬ــعه و‬ ‫ـرد‪ :‬توس‬ ‫اظهـ‪۲‬ـار کـ‬ ‫ـزاری‬ ‫ـی خبرگـ‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫خواهــد‬ ‫کســب و کارهایــی کــه بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از‬ ‫ـت از‬ ‫حمایـ‬ ‫انهــا یــاد میشــود‪ ،‬میتوانــد نقــش مهمــی در رونــق دوبــاره‬ ‫بــه‬ ‫جــذب و‬ ‫پــور‬ ‫عبــدی‬ ‫داوطلبــاندر‬ ‫بکارگیــریبــه ویــژه‬ ‫های اخیــر و‬ ‫اینکــهـی ســال‬ ‫اشــارهـدبــهکــه طـ‬ ‫بــاـته باشـ‬ ‫داشـ‬ ‫ـاغلی‬ ‫مشـ‬ ‫اند‪.‬ــام می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ازمــون‬ ‫شــده انج‬ ‫رکــودکشــور‬ ‫دچــار ســطح‬ ‫کرونــاــری در‬ ‫ـورت سراس‬ ‫صـ‬ ‫دوران‬ ‫ شــود‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫برگــزار‬ ‫کشــور‬ ‫ های‬ ‫ن‬ ‫اســتا‬ ‫اکثــر‬ ‫در‬ ‫‪۱۴۰۱‬‬ ‫تیرمــاه‬ ‫‪۲۳‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عمــده تــاش مــا در وزارت تعــاون بــر ایــن‬ ‫متمرکــز شــده اســت کــه در گام نخســت مشــاغل افــرادی کــه‬ ‫ازمــون‬ ‫مــورد‬ ‫انســانی‬ ‫نیــروی‬ ‫تامیــن‬ ‫وی‬ ‫نیــاز‪ ،‬چالــش‬ ‫کرونــا بــا‬ ‫ـاری‬ ‫ـیوع بیمـ‬ ‫ـدت شـ‬ ‫هــدفطــی مـ‬ ‫بــاانهــا‬ ‫گفــت‪:‬کار‬ ‫کســب و‬ ‫برگــزار‬ ‫رشــته‬ ‫اجتماعــیـ در نــه‬ ‫شــغلیمختلــف‬ ‫خدمــات‬ ‫ـهیات و‬ ‫تامیــناعطــای تس‬ ‫ســازمان را بــا‬ ‫اســتخدامیـده اســت‬ ‫روبــرو شـ‬ ‫هــمـه‬ ‫دفترچـ‬ ‫بیشــتر بــه‬ ‫اطالعــات‬ ‫ تواننـوـد بــرای‬ ‫ـان می‬ ‫داوطلبـ‬ ‫ـود کــه‬ ‫می شـ‬ ‫خانگــی‬ ‫کارهــای‬ ‫کســب و‬ ‫دهیــم‬ ‫قــرار‬ ‫حمایــت‬ ‫مــورد‬ ‫ـتند‪.‬دانشــگاهی بــه نشــانی ‪www.‬‬ ‫هســـاد‬ ‫ـون جه‬ ‫ازمـ‬ ‫مرکـ‬ ‫درـسـ‬ ‫ازمـ‬ ‫ـاغل‬ ‫ازـزمشـ‬ ‫ـایتــته‬ ‫ـن دس‬ ‫ـونهمی‬ ‫ـزو‬ ‫جـ‬ ‫توســعه کننــد‪.‬‬ ‫‪ hrtc.ir‬مراجعــه‬ ‫کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫معــاون‬ ‫رفــاه اجتماعــی یــاداور شــد‪ :‬در راســتای حمایــت از مشــاغل‬ ‫داوطلبان‬ ‫ایــنگفــت‪ :‬ب‬ ‫صاحبــانپــور‬ ‫ـازارکار‪ ،‬عبــدی‬ ‫عمومــی بـ‬ ‫ـزارش روابــط‬ ‫بــه گـ‬ ‫گونــهــهشــغلها‬ ‫حمایــت از‬ ‫همچنیــن‬ ‫خانگــی و‬ ‫ـرایط‬ ‫ـاع از شـ‬ ‫درــب اطـ‬ ‫خانگــیو کس‬ ‫مشــاغلـه ثبت نــام‬ ‫ویــژه از اقــدام بـ‬ ‫ کنیــم قبــل‬ ‫تعاونی می‬ ‫توصیــه‬ ‫کشــور‬ ‫سراســر‬ ‫هــای‬ ‫بــهـه‬ ‫دفترچـ‬ ‫ـورد نظــر‪،‬‬ ‫ـازات مـ‬ ‫همــهامتیـ‬ ‫ـون و نیــز‬ ‫درـن ازمـ‬ ‫ـی ایـ‬ ‫اختصاص‬ ‫عمومــی و‬ ‫مذکــور‬ ‫هــای‬ ‫تعاونی‬ ‫نهایــت‬ ‫شــدهـ و‬ ‫انــدازی‬ ‫راه‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫کنن‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫مطالع‬ ‫را‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫ازم‬ ‫یــکـای‬ ‫راهنمـ‬ ‫تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫گیالن عنوان کرد‪:‬‬ ‫ابیاری‬ ‫شبکه های‬ ‫برداری از‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫جهاد‬ ‫بهره سازمان‬ ‫مدیرعامل شرکترییس‬ ‫کشاورزی‬ ‫عادالنه‬ ‫جاری‪ /‬لزوم‬ ‫شخمبی‬ ‫خشکسالی‬ ‫اب شد‬ ‫انجام‬ ‫توزیعگیالن‬ ‫شالیزارهای‬ ‫سال درصد‬ ‫سابقهدر ‪60‬‬ ‫اولیه‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری از‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه‬ ‫شــبکه هــای ابیــاری گیــان‪ ،‬بــا ی بــان‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی‬ ‫اینکــه امســال بــا خشکســالی شــدیدی رو‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫بــه رو هســتیم کــه در ‪ ۴۰‬ســال اخیــر بــی‬ ‫ســابقه بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬همــکاران اب‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان‬ ‫منطقــه ای اســتان شــبانه روزی از شــبکه‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای مــورد‬ ‫هــای ابیــاری بازدیــد مــی کننــد تــا اب‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار‬ ‫عادالنــه توزیــع شــود‪.‬‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪1۸‬‬ ‫مهــران محمدحســن زاده‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫هــزار و ‪ ۸31‬تــن کــود ازتــه‪ ،‬ســه هــزار و‬ ‫اقدامــات انجــام شــده جهــت رفــع تشــنگی‬ ‫‪ 2۷4‬تــن کــود فســفاته و نزدیــک چهــار‬ ‫نقطــه ای برخــی از شــالیزارهای گیــان‪،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸1‬تــن کــود پتاســه توزیــع شــده‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬امســال بــا خشکســالی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــدیدی رو بــه رو هســتیم کــه در ‪ ۴۰‬ســال‬ ‫اخیــر بــی ســابقه بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کــود فســفات‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــم در داخــل و هــم‬ ‫و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس»‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪2‬‬ ‫هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج‬ ‫شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪،‬‬ ‫گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫در خــارج شــبکه ابیــاری ســد ســفیدرود‬ ‫مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی‬ ‫برنامــه نوبــت بنــدی را اجرایــی کردیــم‪،‬‬ ‫شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن نوبــت بنــدی بــرای کشــاورزان‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســختی هایــی را بــه وجــود اورده‪ ،‬امــا بــا‬ ‫تعامــل ســازنده مــی توانیــم مشــکالت را‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری در‬ ‫بــه حداقــل برســانیم‪.‬‬ ‫تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری از‬ ‫مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫شــبکه هــای ابیــاری و زهکشــی گیــان‬ ‫داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج‬ ‫در گفت وگــوی ویــژه خبــری بــاران‪،‬‬ ‫را بــر اســاس تقویــم زراعــی ( اواســط‬ ‫بــا اشــاره بــه ســرمایه گــذاری شــرکت‬ ‫فروردیــن) انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫اب منطقــه ای بــرای احــداث ایســتگاه‬ ‫هــای پمپــاژ‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده ارقــام‬ ‫در شــرق گیــان رودخانــه لنگــرود بــا‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور بــه‬ ‫کاهــش شــدید ســطح اب مواجــه شــده‬ ‫شــمار میایــد کــه بــا ‪ 23۸‬هــزار هکتــار‬ ‫و لــذا کشــاورزان مشــکالتی دارنــد‪ ،‬امــا‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫بــا برنامــه ریــزی انجــام شــده بــه زودی‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫مشــکل حــل مــی شــود‪.‬‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫محمدحســن زاده‪ ،‬بــا بیــان اینکــه هــم‬ ‫دادهاســت‪.‬‬ ‫اکنــون اب منطقــه شــرق گیــان برقــرار‬ ‫شــده و لــذا زه اب هــا وارد رودخانــه‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫لنگــرود مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬از مســیر‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫رودخانــه و کانــال مشــکل کــم ابــی‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫شــالیزارهای لنگــرود را حــل خواهیــم‬ ‫رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫وی شــالیزارهای غــرب گیــان را نیــز‬ ‫بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫دارای اب دانســت و ادامــه داد‪ :‬بــه دلیــل‬ ‫در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫کاهــش ســطح اب تــاالب انزلــی امــکان‬ ‫و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫فعالیــت مســتمر ایســتگاه پمپــاژ منطقــه‬ ‫درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫غــرب وجــود نــدارد و لــذا طــی روزهــای‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫اینــده بــا الیروبــی دو کیلومتــری توســط‬ ‫شــناور اب بیشــتری بــه ســوپاپ هــای‬ ‫شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫ایســتگاه پمپــاژ مــی رســد‪.‬‬ ‫بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بهــره برداری از شــبکه‬ ‫شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫هــای ابیــاری و زهکشــی گیــان‪ ،‬بــا بیــان‬ ‫بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫اینکــه همــکاران اب منطقــه اســتان شــبانه‬ ‫در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫روزی از شــبکه هــای ابیــاری بازدیــد‬ ‫برنجــکاران بــه توصیههــای کارشناســان‬ ‫مــی کننــد تــا اب عادالنــه توزیــع شــود‪،‬‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬کشــاورزان در صــورت‬ ‫اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫مشــاهده افــراد ســودجو کــه قصــد بــرای‬ ‫زمســتانه توجــه کننــد‪.‬‬ ‫برقــراری اب کانــال درخواســت وجــه‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬بــه ادارات اب اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫رشت‪:‬‬ ‫بینصنعتی‬ ‫ذرهشهر‬ ‫مدیرعامل‬ ‫مجلس؛‬ ‫زیر‬ ‫زده شد‬ ‫صنعتی رشت‬ ‫شهر‬ ‫تصفیه خانه‬ ‫کلنگ‬ ‫زمینوکار‬ ‫مجوزهایبهکسب‬ ‫صدور‬ ‫فاضالبدر‬ ‫مرکزیاجرایی‬ ‫دستگاههای‬ ‫تخلفات‬ ‫مدیرعامــل شــهر صنعتــی رشــت گفــت‪:‬‬ ‫کلنــگ تصفیــه خانــه مرکــزی فاضــاب‬ ‫انســانی و پســاب شــهر صنعتــی رشــت بــه‬ ‫زمیــن زده شــد‪.‬‬ ‫شــمس الدیــن مهــدوی امــروز در مراســم‬ ‫کلنــگ زنــی تصفیــه خانــه مرکــزی‬ ‫فاضــاب انســانی و پســاب شــهر صنعتــی‬ ‫رشــت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬امــروز از روزهــای‬ ‫خــوب بــرای واحدهــای شــهر صنعتــی‬ ‫رشــت اســت‪.‬‬ ‫جهــش تولیــد‬ ‫کمیســیون‬ ‫زیرســاخت‬ ‫ویــژهایــن‬ ‫ایجــاد‬ ‫رئیــسافــزود‪:‬‬ ‫وی‬ ‫ارائــه‬ ‫از‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫مجلــس‬ ‫وضعیــت دشــواری داشــت و خوشــبختانه‬ ‫متبوعــش‬ ‫کمیســیون‬ ‫نظارتــی‬ ‫گــزارش‬ ‫صنعتــی‬ ‫واحدهــای‬ ‫صاحبــان‬ ‫صبــوری‬ ‫بــا‬ ‫نهادهــای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دســتگاه‬ ‫عملکــرد‬ ‫دربــارهصنعتــی رشــت بــه نتیجــه رســید‪.‬‬ ‫شــهر‬ ‫شــهر مجــوز‬ ‫صــدور‬ ‫درخصــوص‬ ‫مختلــف‬ ‫صنعتــی‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫مهــدوی خاطرنشــان‬ ‫ـس ظــرف‬ ‫بــا مجلـ‬ ‫صحــن‬ ‫وکارها بــه‬ ‫کســب‬ ‫واحــد‬ ‫تعــداد‬ ‫گذشــته‬ ‫رشــت در‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫ـدودی مشــغول بــه کار بــود و در حــال‬ ‫محـ‬ ‫رئیــس‬ ‫حســینی‬ ‫الدین‬ ‫سیدشــمس‬ ‫حاضــر ‪ ۳۵۰‬واحــد صنعتــی در ان مســتقر‬ ‫کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد مجلــس‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫صنعتــیوگــو بــا‬ ‫شــهر در گفت‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫رشــت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫پارلمانــی‬ ‫تســنیم‪،‬از‬ ‫خبرگــزاریگذشــته‬ ‫شــهر رشــت در‬ ‫خبرنــگارشــد‪:‬‬ ‫یــاداور‬ ‫(‪)1‬‬ ‫مــواد‬ ‫اصــاح‬ ‫قانــون‬ ‫اینکــه‬ ‫بــا بیــان‬ ‫زیرســاخت هــای صنعتــی عقــب مانــده‬ ‫کلــی‬ ‫نیــزهای‬ ‫سیاســت‬ ‫اجــرای‬ ‫و (‪)۷‬‬ ‫بــه‬ ‫نیــاز‬ ‫حاضــر‬ ‫قانــونحــال‬ ‫بــود و در‬ ‫بــرای‬ ‫مــواد‬ ‫تریــن‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫(‪)44‬‬ ‫اصــل‬ ‫زیرســاخت هــای جدیــد دارد تــا رونــد رو‬ ‫کنــد‪.‬کشــور‬ ‫وکار در‬ ‫بهبــود‬ ‫کســبطــی‬ ‫فضــایســریعتر‬ ‫رشــد را‬ ‫بــه‬ ‫نفــرمــاه‬ ‫‪۸۰۰۰‬بهمن‬ ‫قانــون در‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫در‬ ‫اشــتغالزایی‬ ‫مهــدوی بــه‬ ‫رشــتــفندماه‬ ‫صنعتــیـب و اس‬ ‫ـس تصویـ‬ ‫درمجلـ‬ ‫گذشــتهدر‬ ‫ســال ‪99‬‬ ‫اشــاره‬ ‫شــهر‬ ‫ـاغ‬ ‫ـ‬ ‫اب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫دول‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـرا‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫همــان‬ ‫کــرد سو گفــت‪ :‬خوشــبختانه در حــال‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار نفــر در ایــن‬ ‫حاضــر‬ ‫هســتند‪.‬ــکام‬ ‫کارقانــون اح‬ ‫بــهایــن‬ ‫مشــغولدر‬ ‫شــهرکـان اینکــه‬ ‫وی بــا بیـ‬ ‫متعــددی وجــود دارد کــه برخــی از انهــا‬ ‫مســیریکــی از‬ ‫طراحــی داد‪:‬‬ ‫دارنــد‪ ،‬ادامــه‬ ‫زمــانبــااجــرا‬ ‫جدیــد‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫وی‬ ‫وجــود دارد‬ ‫قانــون‬ ‫کــهودر ایــن‬ ‫ترافیــک‬ ‫کــردن‬ ‫برطــرف‬ ‫نکاتــی ای‬ ‫جــاده‬ ‫مجوزهــا‬ ‫صــدور‬ ‫در‬ ‫شــفافیت‬ ‫بحــث‬ ‫ـنگین جــاده شــهر صنعتــی رشــت‪ ،‬ادامــه‬ ‫سـ‬ ‫جــزء اگــر‬ ‫رشــت اســت‬ ‫صنعتــیمنظــور‬ ‫کــه بدیــن‬ ‫شــهر‬ ‫اســتشــهر‬ ‫داد‪:‬‬ ‫اســت‪.‬و یــا‬ ‫میکنــد‬ ‫دریافــت‬ ‫فــردی‬ ‫کشــور‬ ‫مجــوزیفعــال‬ ‫صنعتــی هــای‬ ‫فــردی مجــوزی را دریافــت نمیکنــد‬ ‫ـادا‬ ‫ـهر و مبـ‬ ‫باشـــد‬ ‫ـته‬ ‫وجـــود‬ ‫مهـــل‬ ‫دلی‬ ‫ـی‬ ‫صنعتـ‬ ‫ـن ش‬ ‫داشـایـ‬ ‫ـوداری‬ ‫ـیبرخ‬ ‫قانونـــر‬ ‫ـدوی ب‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫رس‬ ‫دست‬ ‫ـوزی‬ ‫ـ‬ ‫مج‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ران‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫ـده‬ ‫عـاز اســفالت و روشــنایی معابــر تاکیــد کــرد‬ ‫داریـاز‬ ‫مشــابه‬ ‫ـرایط‬ ‫ای بــا ش‬ ‫دســـده‬ ‫ـت‪:‬ـدازو ع‬ ‫گفـکننـ‬ ‫پیوــدا‬ ‫ـم‬ ‫انتظــار‬ ‫مربوطـــه‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـدازی‬ ‫ـنایی راه‬ ‫روشـــرای‬ ‫ـادــوز ب‬ ‫ایجـمج‬ ‫ـک‬ ‫بهبـــه ی‬ ‫ـیدن ب‬ ‫رسـ‬ ‫ـاده‬ ‫راهانـو جـ‬ ‫ـودـو‬ ‫ـرای‬ ‫بـ‬ ‫شــوند‪.‬الزم را انجــام‬ ‫محــروماقدمــات‬ ‫وکارصنعتــی‬ ‫کســبــهر‬ ‫ایــن ش‬ ‫دهــد تــا شــهر صنعتــی رشــت در وضعیــت‬ ‫ـرد‪ .‬مجلــس تصریحکــرد‪:‬‬ ‫ـنـ در‬ ‫نماینـ‬ ‫تنکابـگی‬ ‫ـده قــرار‬ ‫ـری‬ ‫بهتـ‬ ‫کــرده اســت‬ ‫مدیرعامــل پیش‬ ‫قانونگــذار‬ ‫رشــت‬ ‫بینــی صنعتــی‬ ‫شــهر‬ ‫کــه‬ ‫کنیــم‬ ‫ســمت‬ ‫کــه بــه‬ ‫ـی‬ ‫صنعتـ‬ ‫حرکــتــای‬ ‫فاضــاب ه‬ ‫ایــنکــرد‪:‬‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫وکار‪،‬‬ ‫کســب‬ ‫مجوزهــای‬ ‫صــدور‬ ‫درگاهدلیــل تنــوع و دارا بــودن کیفیــت‬ ‫بــه‬ ‫صــدور‬ ‫باشــدوو از‬ ‫درگاه‬ ‫بــا‬ ‫متفــاوت‬ ‫الکترونیکــیمتغیــر‬ ‫کمیــت کامــا‬ ‫و‬ ‫بــهشــود‪.‬‬ ‫خــودداری‬ ‫کاغــذی‬ ‫توجــه‬ ‫شــهری نیــاز‬ ‫مجوزهــایهــای‬ ‫فاضــاب‬ ‫خاصــی دارنــد کــه در صــورت دفــع بــی‬ ‫تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫ـط‬ ‫در محیـ‬ ‫ویــژهالــوده‬ ‫کمیســیون هــای‬ ‫رئیــسایــن پســاب‬ ‫رویــه‬ ‫بوجـــن‬ ‫ـاغ ای‬ ‫ازـابـ‬ ‫ـرانـس‬ ‫ـرد‪ :‬پـ‬ ‫ـوان‬ ‫ـت عنـ‬ ‫زیســـس‬ ‫مجل‬ ‫ـود‬ ‫ـری‬ ‫ناپذی‬ ‫ـراتکـجبـ‬ ‫خطـ‬ ‫دســتگاههای اجرایــی موظــف‬ ‫قانــون‬ ‫خواهــد امــد‪.‬‬ ‫ســال بــه‬ ‫ـدویظــرف‬ ‫بودنــد‬ ‫درگاهـه‬ ‫ـروژه تصفیـ‬ ‫یــککــرد‪ :‬پـ‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫مهـ‬ ‫صنعتــی و امــور‬ ‫وزارت اقتصــاد‬ ‫الکترونیکــی کــه‬ ‫رشــت‬ ‫فاضــاب شــهر‬ ‫خانــه‬ ‫بپیوندنــد کــه‬ ‫توســط ایجــاد‬ ‫دارایــی‬ ‫رشــت‬ ‫کنــدصنعتــی‬ ‫شــرکتمیشــهر‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫نظارت‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بع‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قان‬ ‫ـرای‬ ‫اجـ‬ ‫در‬ ‫ـف و بــا مشــارکت و ســرمایه گــذاری‬ ‫تعریـ‬ ‫شــدهشوــده‬ ‫پیگیــری‬ ‫ایــرانــس‬ ‫زاللـوی مجل‬ ‫شــرکتاز سـ‬ ‫موضــوع‬ ‫در‬ ‫اغــاز‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن تصفیــه خانــه بــا‬ ‫مترمکعــب از‬ ‫پیگیریهایــی کــه‬ ‫متوســطبــا‬ ‫ظرفیــتبــا ابــراز‬ ‫حســینی‬ ‫در‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫اســت‪ .‬قانــون‬ ‫شــدهاجــرای‬ ‫طراحــیبــرای‬ ‫نماینــدگان‬ ‫ســوی‬ ‫تصفیــه‬ ‫شــبانه روز‬ ‫کــه‬ ‫شــد‬ ‫مشــخص‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫انجــام‬ ‫خانــه شــامل دو فــاز‪ ۴ ،‬مــدول و هشــت‬ ‫اولامــا‬ ‫فــازـده‬ ‫کــهانجـدرـام شـ‬ ‫زمینــه‬ ‫خــطــن‬ ‫ـی در ای‬ ‫اقداماتـ‬ ‫دو‬ ‫اســت‬ ‫جریــان‬ ‫ـک یــا دو‬ ‫جریــانــز یـ‬ ‫چهــارـت و بهج‬ ‫ـوده اسـ‬ ‫کافــی نب‬ ‫احــداث‬ ‫خــط‬ ‫مــدول‪،‬ـ و‬ ‫اجرایــی باقــی دســتگاهها بــه ایــن‬ ‫ـتگاه‬ ‫دسـ‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫مــی‬ ‫درگاه الکترونیکــی یــا متصــل نشــدهاند و‬ ‫نداده‬ ‫اولــام‬ ‫ـت انج‬ ‫ظرفیـــبی‬ ‫ـت‪ :‬مناس‬ ‫گفـــدام‬ ‫ـدویـه اق‬ ‫مهـاینکـ‬ ‫یــا‬ ‫ـد‪،‬ـر‬ ‫ـزارانـمتـ‬ ‫‪ ۱۵‬هـ‬ ‫کــه‬ ‫پایشــی‬ ‫بــه‬ ‫توجــه‬ ‫بــا‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫مکعــب در شــبانه روز اســت‪ .‬ســاختمان‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫ـتگاه‬ ‫مشــخص ایسـ‬ ‫اســتـی و واحــد‬ ‫ـات جانبـ‬ ‫انجــامتاسیسـ‬ ‫هــای‬ ‫درگاه‬ ‫ایــن‬ ‫بــه‬ ‫ها‬ ‫دســتگاه‬ ‫پمپــاژکــدام‬ ‫کــه‬ ‫فاضــاب خــام ورودی و مخــزن‬ ‫کــدام‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شــده‬ ‫متصــل‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫ذخیــره بــرای پســاب خروجــی بــا ظرفیــت‬ ‫اند‪.‬‬ ‫ـاز اســت کــه‬ ‫نشــده فـ‬ ‫متصــلــرای دو‬ ‫ها مکعــب ب‬ ‫دســتگاهــر‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬مت‬ ‫در ایــن مرحلــه احــداث خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه «روز دوشــنبه بــا دعوت‬ ‫حاضــرجلســهای‬ ‫اقتصــاد‬ ‫وزارت‬ ‫ســرمایه‬ ‫حــال‬ ‫مســئوالنداد‪ :‬در‬ ‫ازوی ادامــه‬ ‫کمیســیون‬ ‫زمینــه در‬ ‫را در‬ ‫ویــژهو‬ ‫مهندســی‬ ‫خدمــات‬ ‫ایــن انجــام‬ ‫گــذاری‪،‬‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫کردیــم»‪،‬‬ ‫برگــزار‬ ‫تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫طــراح‪ ،‬تــدارک‪ ،‬احــداث ابنیــه و ســایر‬ ‫انجــامــئوالن‬ ‫ـوت از مس‬ ‫اجرایــیــادردعـ‬ ‫عملیــاتــده نیــز ب‬ ‫هفتــه این‬ ‫اســت‬ ‫حــال‬ ‫جلســهای‬ ‫ایــن‬ ‫ـرای‬ ‫زمینــهــدت بـ‬ ‫کوتــاه م‬ ‫در در‬ ‫اقتصــادرود‬ ‫وزارتـار مــی‬ ‫و انتظـ‬ ‫شــود‪.‬ــدی‪،‬‬ ‫از جمعبن‬ ‫رشــتــس‬ ‫داشــت و پ‬ ‫خواهیــم‬ ‫محــق‬ ‫صنعتــی‬ ‫راشــهر‬ ‫ـوع‬ ‫ـ‬ ‫موض‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـاره‬ ‫ـ‬ ‫درب‬ ‫ـیون‬ ‫ـ‬ ‫کمیس‬ ‫ـزارش‬ ‫گـ‬ ‫مدیرعامــل شــهر صنعتــی رشــت از اهــداف‬ ‫علنــی وپارلمــان‬ ‫مهــم اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫تصفیــه‬ ‫صحــن اوری‬ ‫پــروژهدررا جمــع‬ ‫خواهــد‬ ‫قرائــت‬ ‫شــد‪.‬کارخانجــات شــهر‬ ‫صنعتــی‬ ‫فاضــاب‬ ‫صنعتــی رشــت و مشــکالت بهداشــتی‬ ‫کــرد‪ .‬گفــت‪ :‬پــس‬ ‫عنــوانمجلــس‬ ‫انــن در‬ ‫ـدهازتنکاب‬ ‫نماینـ‬ ‫ناشــی‬ ‫ـیون در صحـ‬ ‫کاهــشکمیسـ‬ ‫گفــت‪:‬ــزارش‬ ‫ازویقرائــت گ‬ ‫بهداشــتیـنو‬ ‫مشــکل‬ ‫الزم بــا‬ ‫هــایهــای‬ ‫پیگیری‬ ‫علنــی‬ ‫شــهر‬ ‫ســطحی‬ ‫پارلمــان اب‬ ‫محیــط زیســتی‬ ‫قانــون‬ ‫اجــرای‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫هایی‬ ‫دســتگاه‬ ‫صنعتــی و مجــاورت ان شــامل رودخانــه‬ ‫مشــکالت داشــتهاند‬ ‫رفــعکســبوکار‬ ‫مجوزهوــای‬ ‫صـ‬ ‫بهداشــتی‬ ‫ـدورنهرهــا‬ ‫هــا و‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫خواهیــم‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫برخوردهــای‬ ‫و تبعــات اجتماعــی ناشــی از رهاســازی‬ ‫فاضــاب هــا در مســیر ابروهــا‪ ،‬نهرهــا و‬ ‫رودخانــه هــا از دیگــر اهــداف احــداث‬ ‫تصفیــه خانــه فاضــاب انســان و پســاب‬ ‫شــهر صنعتــی رشــت اســت‪.‬‬ صفحه 8 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪211‬‬ ‫‪20 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷20- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫سالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬سال‬ ‫ژوئن‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫دوشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫رنج؛ اجتماعی‪:‬‬ ‫حاصلو رفاه‬ ‫کار‪،‬باتعاون‬ ‫معاون وزیربازی‬ ‫کشاورزیدارد‬ ‫فرصت شغلی‬ ‫به ‪۵۰۰‬‬ ‫‪ IT‬نزدیک‬ ‫صنعت‬ ‫هزار بیمه‬ ‫گیالنی از‬ ‫کشاورزان‬ ‫گریز‬ ‫ـی‬ ‫بیمــهرفــاه اجتماعـ‬ ‫کشــاورزانتعـازـاون و‬ ‫ـاون وزیــر کار‪،‬‬ ‫معـ‬ ‫محصــوالت‬ ‫امتنــاع‬ ‫‪IT‬‬ ‫صنعــت‬ ‫رفتارهـدر‬ ‫ـات وحاضــر‬ ‫حــال‬ ‫گفــت‪ :‬در‬ ‫ـاک‬ ‫ـای خطرنـ‬ ‫تصمیمـ‬ ‫یکــی از‬ ‫وجــود‬ ‫نزدیــک‬ ‫شــغلیکــه در‬ ‫فرصــت اســت‬ ‫هــزارــج دیــده‬ ‫‪۵۰۰‬ــان رن‬ ‫زحمتکش‬ ‫ایــن‬ ‫زمینــه‬ ‫ایــن‬ ‫متخصــص الزم‬ ‫دارد امــا‬ ‫همــواره‬ ‫گیــاندرکــه‬ ‫اســتانهایی همچــون‬ ‫بــرای‬ ‫نشــدهو اســت‪.‬‬ ‫تربیــت‬ ‫ایــن انــدازه‬ ‫بــه‬ ‫غیرمترقبــه‬ ‫طبیعــی‬ ‫حــوادث‬ ‫مســتعد‬ ‫بــا‬ ‫نمادیــن‬ ‫اقدامــیطرحــی‬ ‫میتوانــدشــرایط‬ ‫مدیریــت ایــن‬ ‫باشــد‬ ‫خطرنــاک‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫ان‬ ‫دســترنجشــده کــه هـ‬ ‫حاصــلــتان تهیــه‬ ‫کــهـوان نخلس‬ ‫عنـ‬ ‫ـدفبــه‬ ‫کشــاورزان را‬ ‫فارغ التحصیالنــی اســت‬ ‫بــرای‬ ‫اشــتغا‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫ زاییبــاد‬ ‫یکبــارهلبــر‬ ‫کــه رشــته ان هــا مــورد تقاضــای بــازار‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫دلیــل شــرایط جغرافیــای خــاص‬ ‫بــه‬ ‫مراســم‬ ‫ نیا امــروز‪،‬‬ ‫بارشــهای حســینی‬ ‫وغالمحســین‬ ‫اســتانیدرمســتعد‬ ‫فــراوان‪،‬‬ ‫ های‬ ‫شــرکت‬ ‫محصــول‬ ‫رونمایــی‬ ‫حــال بــا‬ ‫درعیــن‬ ‫هفــت امــا‬ ‫کشــاورزیازاســت‪.‬‬ ‫فنــاوری‬ ‫پــارک‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫ بنیــان‬ ‫دانش‬ ‫وقــوع حوادثــی همچــون ســیابها ‪،‬‬ ‫مشــهد‬ ‫ارتباطــات‬ ‫اطالعــات و‬ ‫شــهرداری اســتان‬ ‫جــزو پنــج‬ ‫خشکســالی‬ ‫تندبــاد‪،‬‬ ‫شــد‪،‬‬ ‫مرکــزی‬ ‫خیــزپســت‬ ‫ســاختمان‬ ‫در‬ ‫برگــزار مــی‬ ‫محســوب‬ ‫کشــور‬ ‫حادثــه‬ ‫بــه‬ ‫قــادر‬ ‫‪ICT‬‬ ‫تکنولــوژی‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫شــود کــه بخــش کشــاورزی نیــز از ایــن‬ ‫مانــد‪.‬کشــور‬ ‫نمــی اقتصــاد‬ ‫عظیــم در‬ ‫تحــول‬ ‫ایجــاد یـ‬ ‫امــان‬ ‫ـک در‬ ‫مخاطــرات‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬اگــر ایــران نتوانــد همــگام بــا‬ ‫ایــم درحالــی اســت کــه کشــاورزان بــه‬ ‫ایــن تکنولــوژی رو بــه جلــو حرکــت کنــد‪،‬‬ ‫خصــوص شــالیکاران و باغــداران از اقشــار‬ ‫هیچــگاه شــاهد بهبــود وضعیــت موجــود‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا‬ ‫در کشــور نخواهیــم بــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫اهمیــت و توجــه ویــژه بــه فعالیت هــای ‪ICT‬‬ ‫و در صــورت کوچــک تریــن اســیبی‬ ‫از مهم تریــن مســائلی اســت کــه بــه یــک‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪،‬‬ ‫نــگاه ویــژه نیــاز دارد‪.‬‬ ‫خانوادگــی و حتــی فرهنگــی مواجــه‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر میــان ســازمان‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫امــوزش فنــی حرفـه ای کشــور و پارک هــای‬ ‫بیمــه کشــاورزی کــه در ایــران بیــش از‬ ‫علــم و فنــاوری فــاوا تفاهم نام ـه ای مبنــی بــر‬ ‫ســالل‪1363‬‬ ‫قدمــتبــهدارد و‬ ‫ســه‬ ‫ افرین‬ ‫مباحــثاز اشــتغا‬ ‫دهــه توجــه‬ ‫بررســی و‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫مجلــس‬ ‫تصویــب‬ ‫بــا‬ ‫دانش بنیــان در ‪ ۱۰‬اســتان منعقــد شــده‬ ‫محصــوالت‬ ‫بیمــه‬ ‫صنــدوق‬ ‫«‬ ‫عنــوان‬ ‫بــا‬ ‫اســت‪ .‬امیــد اســت کــه بــا ایــن تفاهم هــای‬ ‫ســویوبانــک‬ ‫همچنیــن« از‬ ‫کشــاورزی‬ ‫کشــاورزیو‬ ‫همراهــی مــردم‬ ‫همیــاری‬ ‫و‬ ‫بــرای‬ ‫مامنــی‬ ‫عنــوان‬ ‫بــه‬ ‫شــد‪،‬‬ ‫اجرایــی‬ ‫ـئوالن ذی ربــط شــاهد بــروز تحــوالت و‬ ‫مسـ‬ ‫باشــیم‪.‬اقتصــادی‬ ‫کشــورحــوزه‬ ‫های ایــن‬ ‫جبــران‬ ‫ـارت در‬ ‫خسـمثبــت‬ ‫اتفاقــات‬ ‫اطالعــات بــا‬ ‫فنــاوری بــه امــروز‬ ‫ـود کــه تــا‬ ‫ـوب مــی شـ‬ ‫محسـ‬ ‫بــه‬ ‫ارتباطــات و‬ ‫وزارت‬ ‫داردمواجــه‬ ‫ـرداران‬ ‫بخــشــوی بههــر‬ ‫توســعهـی از س‬ ‫بیرغبتـ‬ ‫خصوصــیبـبــاور‬ ‫شــده‬ ‫اســت‪.‬اقامیــری‪ ،‬معــاون فنــاوری و‬ ‫محمدامیــن‬ ‫فنــاوری‬ ‫ارتباطــات و‬ ‫نــواوری وزارت‬ ‫ـاورزی معتقدنــد‬ ‫کارشناســان کشـ‬ ‫برخــی از‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ایــنبــامراســم‬ ‫کشــاورزان نیــز‬ ‫اطالعــات‬ ‫گزینــه پاییــن‬ ‫دربیمــه‬ ‫اغلــب‬ ‫بــه‬ ‫ هــایو علمــی‬ ‫رافعالیت‬ ‫قــادربایــد‬ ‫فنــاوریبیمــه‬ ‫تصــور ومیکننــد‬ ‫انتخــاب‬ ‫شــرایط‬ ‫وضعیــت کشــور‬ ‫تغییــر‬ ‫بهتریــنبپــردازد‪.‬‬ ‫خســارتدرانهــا را‬ ‫غرامــت تمــام‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫پیشــرفت‬ ‫بــه‬ ‫دســتیابی‬ ‫و‬ ‫موجــود‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫بخــش‬ ‫ارتباطــات‬ ‫توســعهگزینــه و‬ ‫گــذارانبــهحداقــل‬ ‫وزارت بیمــه‬ ‫دارد و‬ ‫کننــد واز‬ ‫تحقــق ان‬ ‫داردرا و بــرای‬ ‫تریــنبــاور‬ ‫خصوصــی‬ ‫انتخــاب می‬ ‫بیمــه‬ ‫ضعیف‬ ‫ کنــد‪.‬‬ ‫ گیــریـ م‬ ‫خــوداتفـبهره‬ ‫تــاش‬ ‫ـد‪،‬یتحــت‬ ‫ـاق میافت‬ ‫ـی کــه‬ ‫تمــامخطراتـ‬ ‫تمــام‬ ‫منظــور‬ ‫ایــن‬ ‫بــرای‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫اضافــه‬ ‫وی‬ ‫بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫پوشــش‬ ‫اولویت هایــی نیــز تعییــن شــده کــه طبــق ایــن‬ ‫ های‬ ‫پشــتیبانی‬ ‫ بندی هــا‬ ‫ـاورزان‬ ‫حمایــتحتوــی کشـ‬ ‫کارشناســان و‬ ‫تـب‬ ‫اولویاغلـ‬ ‫امــا‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬ ‫ ت‬ ‫ه‬ ‫ویژ‬ ‫ـورت‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫خصوص‬ ‫ـش‬ ‫ـیبخـ‬ ‫بـاز‬ ‫اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫واقعــیاز‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬مشــهد‬ ‫ظرفیــت مطلــوب‬ ‫ شــود‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫دنبــال‬ ‫بیمــه محصــوالت‬ ‫ـی‬ ‫خسـاقدامـ‬ ‫ـتهــر‬ ‫پرداخـــده‬ ‫موجــب ش‬ ‫لحــاظ‬ ‫ـارت‪،‬‬ ‫ـیـزان‬ ‫جغرافیایـمیـ‬ ‫ـازی نشــدن‬ ‫سـ‬ ‫‪ICT‬‬ ‫ـوزه‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫در‬ ‫ـادرات‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـعه‬ ‫ـ‬ ‫توس‬ ‫ـث‬ ‫ـ‬ ‫باع‬ ‫ک‬ ‫نحـــهـوه تعییــن خســارتهای وارده بــه باغات و‬ ‫ـرد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫گی‬ ‫ـرار‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اولوی‬ ‫در‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـود‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫مـشـزارع و عــدم بــه موقــع پرداخــت غرامــت‬ ‫تجهیــزات‬ ‫ـیبومکشیـ ســازی‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ـاورزان از مزیــت‬ ‫ادامــهبرخـ‬ ‫اقامیــریـودن‬ ‫و اگاه نبـ‬ ‫ـورت‬ ‫ـتراکــه در‬ ‫بیمــهـر مســائلی اسـ‬ ‫هــایاز دیگـ‬ ‫نیــز‬ ‫عمــدهصـدلیــل‬ ‫محصــوالت‬ ‫مطــرح شــدن از جانــب فعــاالن ایــن حــوزه‬ ‫اســتقبال ســرد از بیمــه کشــاورزی مــی‬ ‫تحــت پوشــش و حمایــت وزارتخانــه قــرار‬ ‫داننــد‪.‬‬ ‫خواهــد گرفــت‪ .‬همچنیــن بــا توجــه بــه‬ ‫ظرفیت هــای خوبــی کــه بــراب اشــتغال زایی‬ ‫یکــی از شــالیکاران گیانــی در گفــت‬ ‫در زمینــه ‪ IT‬وجــود دارد‪ ،‬بــه تمــام امــورات‬ ‫و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه‬ ‫مرتبــط بــه ایــن حــوزه نیــز توجــه ویــژه‬ ‫هــر ســال محصولــش را بیمــه مــی کــرد‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬توســعه و هوشمندســازی‬ ‫امــا امســال دیگــر قصــد بیمــه کــردن‬ ‫‪ ICT‬و نفــوذ ان در صنایــع نیــز از دیگــر‬ ‫شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از‬ ‫اولویت هایــی اســت کــه تحــت پشــتیبانی‬ ‫مبلــغ انــدک غرامــت در مقابــل خســارت‬ ‫وزارت ارتباطــات قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫نهادهــایبیــش از ‪2‬‬ ‫گذشــته بــرای‬ ‫تخصصــی‬ ‫ســال از ورود‬ ‫گفــت‪ :‬علــوم‬ ‫وزارت‬ ‫نیــم تــن‬ ‫و‬ ‫یــک‬ ‫حــدود‬ ‫زمیــن‪،‬‬ ‫هکتــار‬ ‫حوزه هــای ‪ IT‬اســتقبال می کنــد‬ ‫بــه‬ ‫دفتــی‬ ‫ گذاریریالـ‬ ‫سیاسـ ــهتاز نظــر‬ ‫ـاونـتم ک‬ ‫ـی‪،‬ــرمعـداشـ‬ ‫طالبـکمت‬ ‫ـامــت‬ ‫برداش‬ ‫ـر‬ ‫بهنـ‬ ‫ـارت بــه‬ ‫ـواوریــون‬ ‫ـک بوـ نـهـ ‪ 91‬میلی‬ ‫نزدیـ‬ ‫ـات‬ ‫خسـتحقیقـ‬ ‫ـانـوم‪،‬‬ ‫تومـعلـ‬ ‫وزارت‬ ‫ـاوری‬ ‫فنـ‬ ‫فقــط ســه‬ ‫ایــنشــد‬ ‫مــندروارد‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫امــابیــان‬ ‫مراســم‬ ‫محصــوالتنیــز‬ ‫و فنــاوری‬ ‫جــدیــا غرامــت‬ ‫ورودـان بــه م‬ ‫ـزار تومـ‬ ‫‪ 100‬هـ‬ ‫میلیــون‬ ‫نهادهــای‬ ‫بابــت‬ ‫وزرات وعلــوم‬ ‫پرداخــت‬ ‫شــد‪.‬حوزه هــای ‪ IT‬بســیار خشــنود‬ ‫ـی بــه‬ ‫تخصصـ‬ ‫انقــدرـثبــاموجــود‬ ‫ـتردگی مباحـ‬ ‫ـل گسـ‬ ‫مــواردــه دلیـ‬ ‫علــوم ب‬ ‫تاخیــر‬ ‫مبلــغ هــم‬ ‫همــان‬ ‫توجــهــک‬ ‫بــاــی تفکی‬ ‫پژوهش‬ ‫مــی معاونـ‬ ‫زمینــه از‬ ‫در ایــن‬ ‫بــه‬ ‫شــودـتکــه‬ ‫پرداخــت‬ ‫چنــدان شــد‪.‬‬ ‫دیگــر فنــاوری‬ ‫قیمــتمعاونــت‬ ‫مجموعــه‬ ‫و زیــر‬ ‫کارایــی‬ ‫نوســانات‬ ‫اخیــر‬ ‫ـن ســال‬ ‫پنــج‬ ‫بیــان‬ ‫بـوی‬ ‫ـات‬ ‫موضوعـ‬ ‫طــیو ایـ‬ ‫اینکــهـدارد‬ ‫ـاورزان نـ‬ ‫ـرایبــاکشـ‬ ‫ـذاریو‬ ‫علــم‬ ‫پــارک‬ ‫‪۴۹‬‬ ‫فعالیــت‬ ‫ رغــم‬ ‫ی‬ ‫عل‬ ‫انگیــزه کشــاورزان را بــرای بیمــه گـ‬ ‫ـرخ متقاضیــان فعالیــت‬ ‫داشــتهـور نـ‬ ‫کاهــش در کشـ‬ ‫فنــاوری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در ایــن پارک هــا بــا یــک رونــد کاهشــی‬ ‫کــرد‪ :‬سیســتم‬ ‫تصریــح‬ ‫مواجــه‬ ‫ضــرورت‬ ‫گیــان و‬ ‫شــده‪،‬بــودن‬ ‫حادثــه خیــز‬ ‫علــم‬ ‫بــا‬ ‫مرتبــط‬ ‫مســائل‬ ‫از‬ ‫کشــور‬ ‫حمایتــی‬ ‫بیمــه کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫و فنــاوری و شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫اســت‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫مدیریــتنیــاز‬ ‫انــدازه ای کــه‬ ‫بــه‬ ‫اســتانداری‬ ‫بحــران‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ بنیانــی‬ ‫ش‬ ‫دان‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫شــرک‬ ‫تنهــا‬ ‫و‬ ‫ کنــد‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫گیــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫دارنــد‪،‬‬ ‫میلیــون‬ ‫چهــار‬ ‫از‬ ‫بیــش‬ ‫‪TRL‬‬ ‫کــه‬ ‫جــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫ گیرنــد‪.‬‬ ‫قــرار می‬ ‫هــمویــژه‬ ‫ هــای‬ ‫اســت‪،‬حمایت‬ ‫تحــت‬ ‫بیمــه‬ ‫شــرایط‬ ‫اینــک‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ـج‬ ‫ـ‬ ‫تروی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫مل‬ ‫ـرح‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ـدن‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫طالبــی‬ ‫گــذاری بهتــر شــده و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫هــدف‬ ‫بــا‬ ‫دانشــجویان‬ ‫در‬ ‫کارافرینــی‬ ‫افــزوده کــه کشــاورز بایــد پرداخــت مــی‬ ‫اســت ‪.‬نیــز خبــر داد‪.‬‬ ‫اموزشــی‬ ‫حــذفــت‬ ‫ سـ‪،‬ـازی عدال‬ ‫پیاده‬ ‫شــده‬ ‫کــرد‬ ‫ســازمان نظــام صنفــی رایان ـه ای نقطــه تعامــل‬ ‫دولتـ‬ ‫خصوصــی و بخـ‬ ‫ـرـینمــی کنــد‬ ‫ـش خبـ‬ ‫افزود‪:‬حادثــه‬ ‫ـشــرادی‬ ‫بخـــر م‬ ‫امی‬ ‫سیدحســن هاشــمی‪ ،‬رئیــس ســازمان نظــام‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫صنفــی کشــور نیــز در ایــن جلســه اظهــار‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫کــرد‪ :‬خوشــبختانه طــی مــدت اخیــر بــا‬ ‫کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫همکاری هــای پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫شــاهد دســتاوردهای مطلوبــی در حــوزه‬ ‫دولــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ IT‬در ســطح کشــور بوده ایــم‪ .‬بزرگتریــن‬ ‫دســتاوردی کــه امــروز کســب کرده ایــم‪،‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫جلــب اعتمــاد دولــت و بخــش خصوصــی‬ ‫گذشــته غرامــت خســارت کشــاورزان بــه‬ ‫اســت‪ .‬ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای‬ ‫موقــع پرداخــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫نقطــه تعامــل بخــش خصوصــی و بخــش‬ ‫در‬ ‫بــه نفــر‬ ‫کــهــزار‬ ‫ شــود‪ 20‬ه‬ ‫ـالیکار از‬ ‫دولتــیــذاران شـ‬ ‫بیمــه گ‬ ‫لطــف‬ ‫محســوب می‬ ‫ـال‬ ‫در سـ‬ ‫شــاهد نفــر‬ ‫‪ 50‬هــزار‬ ‫ هــایحــدود‬ ‫‪ 99‬بــه‬ ‫ســال‬ ‫ گیری‬ ‫شــکل‬ ‫مطلــوب‬ ‫مدیریت‬ ‫هســتیم‪.‬ـا‬ ‫حــوزهـن ‪ 50‬تـ‬ ‫دولــت بیـ‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫یاف‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫‪1400‬‬ ‫تحــوالت عظیمــی در ایــن‬ ‫بابــت‬ ‫حــقازبیمــه‬ ‫تومــان فقــط‬ ‫میلیــارد‬ ‫‪55‬‬ ‫اطالعــات‬ ‫اســتفاده‬ ‫ اکنــون بــا‬ ‫مــا هم‬ ‫حــالـت کـ‬ ‫ـالیکاراندرپرداخـ‬ ‫شـ‬ ‫ـرد‪.‬شناســنامه بــرای‬ ‫تولیــد‬ ‫گوناگــون‬ ‫صنعــت هســتیم‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬بخــش پژوهــش و فنــاوری وزات مــرادی بــا اشــاره بــه ضــرورت بیمــه‬ ‫حســن زاده افــزود‪ :‬از ایــن میــزان غرامــت گــذاری بــرای محصــوالت اســتراتژیکی‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت طــی ســالیان هــم یــک میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان بابــت همچــون برنــج و چــای افــزود‪ :‬بــرای برنــج‬ ‫کشور‪ :‬کارگروهــی تشــکیل دادیــم کــه بتوانیــم‬ ‫عشایری عمــا‬ ‫بسیج بــودم کــه‬ ‫سازمان کــرده‬ ‫رئیس پرداخــت‬ ‫تــاش داشــته اســت تــا توســط صنــدوق بیمــه‬ ‫بیمــه کشــاورزی و همچنیــن بــا ارائــه بســته یــک میلیــون و ‪ ۷00‬هــزار تومــان بیشــتر بیمــه گــذاران برنــج کار را بــه ‪ 100‬هــزار‬ ‫ضمــن اینکــه بحــث‬ ‫نکــردم‪ .‬در کشور راهمشــترک‬ ‫دریافــت‬ ‫غرامــت‬ ‫صندوقهــای‬ ‫‪۲۸۰‬از خســارت‬ ‫هــای حمایتــی بخشــی‬ ‫برســانیم؛ شود‬ ‫ اندازی می‬ ‫عشایری‬ ‫ زایی‬ ‫اشتغال‬ ‫فراگیــر شــدن بیمــه چــای نیــز دنبــال مــی‬ ‫کشــاورزی را جبــران کنــد امــا رغبتــی از‬ ‫ســوی کشــاورزان بــر ایــن امــر دیــده نمــی وی بــا اشــاره بــه مشــکات کاشــت برنــج شــود‪.‬‬ ‫کشــور دســتی‪ ،‬فرهنــگ و اداب و رســوم محلــی‪ ،‬قرض الحســنه مردمــی بــا محوریــت‬ ‫رئیــس ســازمان بســیج عشــایری‬ ‫نمــت‬ ‫کاشـ‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـی‪،‬داشـ‬ ‫محلـــار‬ ‫ـان اظه‬ ‫ـاینـان‬ ‫ـتــهغـهـ‬ ‫هزین‬ ‫ســال زراعــی‬ ‫ انــدازیکــه‬ ‫بــهراهطــوری‬ ‫شــود‬ ‫ـاد اشــتغالزایی در اســتان های عشــایر نشــین‬ ‫ـش و‬ ‫پوشـ‬ ‫ـذا و‬ ‫صنــدوق وپخـ‬ ‫بیــشدراز ‪۲۸۰‬‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫هــزار‬ ‫‪60‬‬ ‫بــرای‬ ‫خســارت‬ ‫میلیــارد‬ ‫‪۷0‬‬ ‫بــه‬ ‫مقــرون‬ ‫کشــاورزان‬ ‫بــرای‬ ‫خــود‬ ‫برنــج‬ ‫‪43‬‬ ‫ـط‬ ‫ـ‬ ‫فق‬ ‫ـردار‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـره‬ ‫ـ‬ ‫به‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫‪312‬‬ ‫از‬ ‫ـد‬ ‫جدیـ‬ ‫ض الحســنه مردمــی بــا محوریــت لبــاس عشــایر بــه تصویــر کشــیده می شــود‪ .‬و شناســایی قطب هــای تولیــدی در کلیــه‬ ‫قر‬ ‫کشــاورز‬ ‫هزینــه‬ ‫اب‪،‬‬ ‫تامیــن‬ ‫زیــرا‬ ‫نیســت‬ ‫صرفــه‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ان‬ ‫ـرده‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـداری‬ ‫ـ‬ ‫خری‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫نام‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بیم‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫نف‬ ‫ـزار‬ ‫هـاشــتغالزایی در اســتان های عشایرنشــین در رئیــس ســازمان بســیج عشــایر کشــور اســتان ها و برنامه ریــزی در جهــت تقویــت‬ ‫کــود‪،‬درســم و‬ ‫جملــه‬ ‫کشــاورزی‬ ‫هــای‬ ‫ایــن انهــا در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫غرفــه‬ ‫کــرد‪:‬از ‪19‬‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫ـاورزی‬ ‫ـ‬ ‫کش‬ ‫بانک‬ ‫ای‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بیم‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫خدم‬ ‫ـاون‬ ‫ـ‬ ‫مع‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـمگیری‬ ‫ـ‬ ‫چش‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ـهرکرد‪ ،‬کارگ‬ ‫خطــه ســبز‬ ‫ـاورزیـ در‬ ‫کشـ‬ ‫بیمــه‬ ‫حالــی‬ ‫نمایشــگاه برقــرار شــده اســت کــه متشــکل رئیــس ســازمان بســیج عشــایر کشــور‬ ‫ـنیم ازشـ‬ ‫ـزاری تس‬ ‫خبرگـ‬ ‫ـزارش‬ ‫درـه گـ‬ ‫بـ‬ ‫ هایـا‬ ‫نمایشــگاهایرنـ‬ ‫برگــزاری خبرنــگار‬ ‫ـت و گــو بــا‬ ‫ـ‬ ‫گف‬ ‫در‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫گی‬ ‫هــای‬ ‫خســارت‬ ‫بایــد‬ ‫مــوارد‬ ‫ایــن‬ ‫بــه‬ ‫و‬ ‫درصــدی‬ ‫‪13‬‬ ‫اســتقبال‬ ‫بــا‬ ‫فقــط‬ ‫گیــان‬ ‫احمــد ســعیدی در حاشــیه نمایشــگاه از اســتان های عشــایر نشــین مــا در اقصــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫گذشــته‬ ‫ســطحزراعــی‬ ‫درســال‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫کــرد‪.‬نمایشــگاه بــه بــا‬ ‫کشــور اضافــه‬ ‫طبیعــی را نیــز‬ ‫هرســاله طبــق‬ ‫عشــایرکــه‬ ‫ هــایاســت‬ ‫توانمندیشــده‬ ‫مواجــه‬ ‫اســتانی و ملــی‬ ‫مقاومتــی در‬ ‫اقتصــاد‬ ‫اســت‪ .‬ایــن‬ ‫جمــع نقــاط‬ ‫کشــور در‬ ‫بــردار‬ ‫نفــر بهره‬ ‫همــکاری ‪۷0‬‬ ‫(‪)1400-99‬‬ ‫عشــایردولــت‬ ‫داشــت‪ :‬را نیــز‬ ‫اظهــارــق بیمــه‬ ‫خبرنــگاران‪،‬ـی از ح‬ ‫قوانیــن بخشـ‬ ‫ســازندگی و‬ ‫هــزاربســیج‬ ‫ســازمان‬ ‫امــروز مــدت ســه روز یعنــی از بیســت و نهــم بــا‬ ‫بودنــد‪،‬‬ ‫تســهیالتکــرده‬ ‫شــان را بیمــه‬ ‫محصــوالت‬ ‫ـر زخــم‬ ‫بینانــهروزنمــک‬ ‫غیرواقــع‬ ‫کارشناســی‬ ‫کشــاورزان تنهــا‬ ‫مــی کنــد‬ ‫پرداخــت‬ ‫اشــتغالزایی و‬ ‫اعطــای‬ ‫یکــم از طرفــی‬ ‫ســیبـو‬ ‫پایــان‬ ‫مــاه تــا‬ ‫اقتصــادی خــرداد‬ ‫عنــوانو ســنبل‬ ‫توانســتند بــه‬ ‫فــر‬ ‫عبداللهــی‬ ‫پیمــان‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫کشاورز‬ ‫را‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بیم‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫کم‬ ‫ـیار‬ ‫ـ‬ ‫بس‬ ‫ـمت‬ ‫کارافرینــی در قالــب دو ســرفصل صنایــع‬ ‫ افرینــی کننــد‪ ،‬عشــایر در تامیــن خــرداد مــاه برپــا اســت‪.‬‬ ‫قسنقـش‬ ‫کشــاورزی‬ ‫مشــمول بیمــه‬ ‫قانــون بــه‬ ‫امنیــتطبــق‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مقاومتــی در جهــت‬ ‫محصــوالتاقتصــاد‬ ‫تولیــد ســعیدی گفــت‪ :‬امــروز عشــایر بــه واســطه تبدیلــی و‬ ‫پایــدار‪،‬‬ ‫پرداخــتغذایــی‪،‬‬ ‫امنیــت‬ ‫دامــی‪،‬‬ ‫پوشــشو را‬ ‫کشــاورز‬ ‫یــک‬ ‫حــقثبیمــه‬ ‫صنایــعمتوســط‬ ‫طــور‬ ‫باغــی‪،‬صــورت‬ ‫محصــوالتعشــایری‬ ‫شــاملاز تولیــدات‬ ‫حمایــت‬ ‫عــدمــه پشــم‬ ‫دیگــرــیاز از جمل‬ ‫ـوالت دام‬ ‫ـتن محصـ‬ ‫ داری رااز داشـ‬ ‫درصــدمیــرا‬ ‫دســتی‪۷0‬کشــور و‬ ‫منابــع طبیعــی‪ ،‬شــیاتی و طیــور‬ ‫‪،‬‬ ‫زراعــی‬ ‫ـرد‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫گای‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫طبیع‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـارت‬ ‫ـ‬ ‫خس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫تمام‬ ‫ـاورز‬ ‫ـ‬ ‫کش‬ ‫ـهم‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ـرده‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫ـت‬ ‫دولـ‬ ‫فرهنــگ اصیــل اســامی نقــش فعالــی دارنــد مــوی گوســفندان نقــش عمــده ای در تولیــد گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ـوه‪،‬‬ ‫درختــان می‬ ‫پایــانـامل تنــه‬ ‫تولیــد شـ‬ ‫واقــع و عوامـ‬ ‫در شــده‬ ‫دارنــدـولکــهبیمــه‬ ‫کشــورمحصـ‬ ‫ـی بــرای‬ ‫ـت‪ :‬وقتـ‬ ‫در و گفـ‬ ‫ـایرـود‬ ‫ـشــنعشـوجـ‬ ‫ـتککـــهـه بنقــا ای‬ ‫‪30‬ـا درصـ‬ ‫تنهــا‬ ‫کــرد‪:‬ـ بــا‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫ـل در‬ ‫ســعیدی‬ ‫دســتی‬ ‫صنایــع‬ ‫گذاشــدـتهاسشـــد‬ ‫ـذا بنـ‬ ‫لـ‬ ‫االت‬ ‫بانــک نشــاء برنــج‪،‬‬ ‫کارشناســان‬ ‫خســارت‬ ‫اعــام‬ ‫شــاهدایـبی‬ ‫ماشــین هــای‬ ‫تولیدکننــدگان برنامه‬ ‫گلخانــه‪،‬کــه بــا‬ ‫بــه تعاملــی‬ ‫کنیــد؛کشــور را‬ ‫مــی دســتی‬ ‫صنایــع‬ ‫درصــد از‬ ‫بیمــهـر ‪35‬‬ ‫نســبتبهتصویـ‬ ‫میلــیــگاه بــه‬ ‫ـن نمایش‬ ‫هــمه هــا در‬ ‫بــازـن زمین‬ ‫ایـ‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـردتـو افـ‬ ‫داشـکـ‬ ‫ـیماـوان‬ ‫ـتسـعنـ‬ ‫برداش‬ ‫ـتـ و‬ ‫ـادی کاشـ‬ ‫کننــد و‬ ‫نمــی‬ ‫خســارت را‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫ـاش بــر‬ ‫ـتیم‪،‬‬ ‫ـداـو‬ ‫ـی صـ‬ ‫تلویزیون‬ ‫ـتغال زیـ‬ ‫قبــولو اشـ‬ ‫داده انــد‬ ‫بیشــتراختصــاص‬ ‫خــود‬ ‫کشــیده شــود‪.‬‬ ‫تومــان‬ ‫بتــواناز ‪۷0‬‬ ‫کــهبیــش‬ ‫گذشــته‬ ‫جبــران ان‬ ‫بابــت‬ ‫کــه‬ ‫اعتبــاری‬ ‫میلیــارد جامعــه‬ ‫ظرفیت هــای‬ ‫ســالاســت‬ ‫پرداخــت ایــن‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫ـوزه ایجــاد‬ ‫ـن حـ‬ ‫در ایـ‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از عشــایر تمــام کشــور در را نیــز‬ ‫ـاورزان‬ ‫ـر از کش‬ ‫معرفــیـزار نف‬ ‫ـدود ‪ 60‬هـ‬ ‫ هــای بســیج بــرای حـ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کردنــدبیمــه‬ ‫گمشــده‬ ‫نمایشــگاه حلقــه‬ ‫ایــن اعتمــادی‬ ‫بــی‬ ‫تولیــدـ برنامــه‬ ‫کــردـ و‬ ‫عشــایری را‬ ‫کــمبرنامه‬ ‫بســیاربــه‬ ‫شــود ‪،‬اشــاره‬ ‫مــی بــا‬ ‫کــه وی‬ ‫حضــور پیــدا‬ ‫شــده‬ ‫جهــت دیــده‬ ‫خســارت‬ ‫کشــاکـو ر‬ ‫پرداخــتاقتصــاد‬ ‫غرامــتعشــایر در‬ ‫تبییــن نقــش‬ ‫یــار محلــی خــود را بــه تصویــر عشــایر در جهــت حمایــت عشــایر‪ ،‬مطــرح در‬ ‫ـدامز اث‬ ‫هــر‬ ‫صنــدوق اســت‪.‬‬ ‫‪280‬در بیشــتر‬ ‫اینکــه‬ ‫ضمــن‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫می کشــند‪ ،‬در ایــن نمایشــگاه عمدتـاً صنایــع وی‬ ‫مقاومتــی داشــت ‬ ‫بیــش از‬ ‫ انــدازی‬ ‫کــرد‪ :‬راه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫سیاح؛‬ ‫استاندارامیر‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫گیالن‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫سیاست دولت افزایش تعرفه واردات نخ‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫ابریشم برای حمایت از تولید داخل است‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار‬ ‫اســتاندار گیــان‪ ،‬سیاســت دولــت را افزایــش تعرفــه واردات نــخ ابریشــم‬ ‫وزارت اقتصــاد گفــت‪ :‬اگــر دســتگاهی نتواســته باشــد شــرابط صــدور‬ ‫بــرای حمایــت از تولیــد داخــل دانســت و افــزود‪ :‬نهــال تــوت اصــاح‬ ‫مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی میشــود‪.‬‬ ‫شــده بــا هــدف کاهــش زحمــت کشــاورز و بازدهــی بیشــتر توزیــع مــی‬ ‫اقــای امیــر ســیاح رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫کســب و کار وزارت اقتصــاد در گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫خصــوص صــدور ملــی مجوزهــا صحبــت کــرد‪.‬‬ ‫اســداهلل عباســی امــروز در حاشــیه رویــداد کار ‪ -‬اییــن کج چینــی در‬ ‫لنگــرود‪ ،‬بــا بیــان اینکــه امــروز شــاهد بخشــی از تولیــدات مــردم در‬ ‫ســوال‪ :‬هــم اکنــون چنــد نهــاد بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل‬ ‫حــوزه نوغــان هســتیم‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــه دلیــل کاهــش تعرفــه واردات‬ ‫نشــدند؟‬ ‫نــخ ابریشــم بــه صنعــت نوغــان و صنعــت فــرش کشــور ضربــه وارد شــد‪.‬‬ ‫ســیاح‪ :‬بــه غیــر از ‪ 2-1‬دســتگاه دولتــی ســایر دســتگاههای دولتــی‬ ‫بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل شــدند‪ .‬وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫وی سیاســت دولــت را افزایــش تعرفــه واردات نــخ ابریشــم بــرای‬ ‫بهداشــت و بانــک مرکــزی نیــز تمــام تــاش خــود را بــرای اتصــال‬ ‫حمایــت از تولیــد داخــل دانســت و افــزود‪ :‬نهــال تــوت اصــاح شــده‬ ‫ان دو دســتگاه باقــی مانــده بــه ســامانه ملــی مجوزهــا انجــام میدهنــد‪.‬‬ ‫بــا هــدف کاهــش زحمــت کشــاورز و بازدهــی بیشــتر توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫البتــه هــم اکنــون تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی بســیار عقــب‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا حــرف مــردم اولویــت دارد نــه دســتگاه مربوطــه کــه ایــا‬ ‫اســتاندار گیــان‪ ۹۰ ،‬درصــد رنــج نوغانــداری را مربــوط بــه توتســتان و‬ ‫مــردم مــی تواننــد مجــوز اخــذ کننــد یــا خیــر؟‬ ‫امــاده ســازی تــل انبــار و تهیــه تخــم نوغــان و تبدیــل کــرم ابریشــم بــه‬ ‫پیلــه دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬بایــد بــا حمایــت از کاالهــای مرتبــط بــا‬ ‫هــم اکنــون مــردم میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫ابریشــم و صنعــت فــرش زنجیــره ارزش نوغانــداری را تنظیــم کنیــم‪.‬‬ ‫‪ ir‬درخواســت مجــوز کســب و کار مربــوط خــود را بدهنــد و اگــر‬ ‫نتوانســتند مجــوز را بــه صــورت الکترونیکــی دریافــت کننــد یــا شــرایط‬ ‫عباســی‪ ،‬نــخ ابریشــم بــی کیفیــت را موجــب اســیب جایــگاه صنعــت‬ ‫صــدور مجــوز حضــوری بــود و یــا بــا مشــکات دیگــر مواجــه بودنــد‬ ‫فــرش ایــران دانســت و بیــان کــرد‪ :‬بســیاری از فــرش بافــان ایــن نــخ هــا‬ ‫بــه مــا اعــام کننــد‪.‬‬ ‫را ارزان مــی خریدنــد و لــذا موجــب تولیــد فــرش هایــی شــد کــه تــوان‬ ‫رقابــت بیــن المللــی نداشــتند؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــران حــرف‬ ‫ســوال‪ :‬براســاس قانــون ایــا دســتگاههایی کــه بــه درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫اول را در فــرش ابریشــم مــی زد‪.‬‬ ‫تــا ‪ 6‬فروردیــن متصــل نشــدند‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــدند؟‬ ‫وی بــا اشــاره بــه جایــگاه گیــان در صنعــت نوغانــداری‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫ســیاح‪ :‬هــدف مجــازات دســتگاهها نیســت و مــا تــا ‪ 6‬فروردیــن تــاش‬ ‫یــک ســوم تولیــد پیلــه ابریشــم مربــوط بــه گیــان اســت و همچنــان اول‬ ‫کردیــم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫هســتیم؛ مازنــدران و گلســتان و خراســان شــمالی و خراســان رضــوی نیــز‬ ‫اگــر مــردم نتواســتند مجــوز را اخــذ کننــد و دســتگاهی نتواســته باشــد‬ ‫در نوغانــداری فعــال هســتند و شــاهد فراگیــری ایــن حــوزه در اغلــب‬ ‫شــرایط صــدور مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی‬ ‫اســتان هــا بــا کمــک کمیتــه امــداد هســتیم کــه بــه صــورت توافقــی‬ ‫میشــوند‪.‬‬ ‫اقــدام بــه خریــد پیلــه و محصــوالت جانبــی ان از مددجویــان می کنــد‪.‬‬ ‫سوال‪ :‬استعام صدور مجوزها در چه مراحلهای قرار دارد؟‬ ‫اســتاندار گیــان‪ ،‬بــا بیــان اینکــه زنجیــره ارزش نوغــان در اســتان از‬ ‫تولیــد گرفتــه تــا عرضــه محصــول نهایــی مــورد حمایــت اقتصــادی قــرار‬ ‫ســیاح‪ :‬از اواخــر اســفند اســتعام الکترونیکــی مجوزهــا را بــه‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬جهــاد کشــاورزی نیــز در واردات تخــم نوغــان دقــت الزم‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫را داشــته باشــد تــا شــاهد برداشــت پیلــه بــا کیفیــت عالــی باشــیم‪.‬‬ ‫دســتگاهها در ایــن راســتا عقــب هســتند‪.‬‬ ‫وی خواســتار اســتفاده از شــرکت هــای دانــش بنیــان در حــوزه تولیــد‬ ‫ســوال‪ :‬اگــر مراجعــان در اخــذ مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫تخــم نوغــان مرغــوب شــد و عنــوان کــرد‪ :‬گیــان بهتریــن نوغــان‬ ‫مرکــزی شــکایت کننــد؟‬ ‫کشــور را تولیــد می کنــد و کارخانــه ابریشــم کشــی اســتان بــا دســتور‬ ‫قضایــی راه انــدازی شــده و نیازمنــد مــواد اولیــه داخلــی اســت تــا ارزش‬ ‫ســیاح‪ :‬شــرایط و زمــان هــر مجــوز در همــان بخــش نوشــته شــده‬ ‫افــزوده را بــرای کشــاورز بــاال ببــرد؛ نــه واردات‪.‬‬ ‫اگــر شــرایط خاصــی ذکــر شــده بــود ذیــل هــر مجــوز در درگاه ملــی‬ ‫مجوزهــا‪ ،‬دکمــه مغایــری وجــود دارد کــه مراجعــان میتواننــد بــه ان‬ ‫عباســی‪ ،‬توزیــع نهــال تــوت رایــگان و تخــم نوغــان یارانــه ای را حمایت‬ ‫بخــش بــرای شــکایت مراجعــه کننــد و اگــر مــوردی باشــد بــه دســتگاه‬ ‫از کشــاورز دانســت و اظهــار کــرد‪ :‬خوشــبختانه امســال شــاهد افزایــش‬ ‫نظارتــی ارســال میشــود‪.‬‬ ‫تولیــد پیلــه هســتیم و لــذا نوغانــداران مــی تواننــد از محــل تبصــره ‪۱۶‬‬ ‫کمیتــه امــداد جهــت دریافــت تســهیالت مــورد نیــاز اقــدام کننــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪۱6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪20 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷20- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫‪- 2022‬سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫دوشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫زمان واریز حقوق جدید؛‬ ‫استخدام کارمند دفتری و کارگر در مجموعه تابلو وارنا‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫مجموعه تابلو وارنا جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است‬ ‫کارمند ت‬ ‫دف�ی جنسیت خانم‬ ‫اشنا به امور حسابداری‬ ‫تمام وقت‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫استخدام فروشنده در فروشگاه گلسار طب‬ ‫استخدام صندوقدار‪ ،‬باریستا‪ ،‬سالندار‪ ،‬پیک موتوری در رستوران خانه کنتاکی‬ ‫شخم اولیه در ‪ 60‬درصد شالیزارهای گیالن انجام شد‬ ‫رستوران خانه کنتایک پرسنل اقا و خانم بصورت نیمه وقت و تمام‬ ‫فروشگاه گلسار طب به تعدادی فروشنده با ش�ایط ذیل نیازمند است‬ ‫وقت با ش�ایط ذیل استخدام یم نماید‬ ‫ساعت کاری ‪ ۹‬تا ‪ ۲۲‬سن ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬سال مجرد‪ ،‬ساکن رشت‬ ‫ایــن اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫از‬ ‫اســتفاده‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫پتــاس‬ ‫و‬ ‫سالندارـان‬ ‫کشــاورزی گیـ‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد‬ ‫صندوقدار‬ ‫ترجیحا دیپلم ض‬ ‫ریا� قدرت بیان باال حقوق پایه و پورسانت‬ ‫درصــدموتوری‬ ‫‪ 60‬پیک‬ ‫باریستا‬ ‫اراضــی کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪ ،‬را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک‬ ‫‪ ۴,۰۰۰,۰۰۰‬تا ‪ ۶,۰۰۰,۰۰۰‬تومان برای ‪ ۲۶‬روز کاری در ماه‬ ‫صبح‬ ‫شیفت‪:‬‬ ‫عرص‪،‬شـدو‬ ‫شیفت‬ ‫شـ تک‬ ‫ـتو عرصافزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫ـه رفـ‬ ‫ـخم اولیـ‬ ‫ـتان‪:‬زیــر‬ ‫ـالیزاری اسـ‬ ‫حقوق پایه و پورسانت ‪ ۲,۰۰۰,۰۰۰‬تا ‪ ۳,۰۰۰,۰۰۰‬تومان برای ‪۱۵‬‬ ‫بیمه‬ ‫با‬ ‫اه‬ ‫ر‬ ‫هم‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫‪۶‬‬ ‫تا‬ ‫‪۴‬‬ ‫حقوق‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس» دادهاســت‪.‬‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫روز کاری در ماه (یکروز در میان) همراه با بیمه‬ ‫با رسویس برگشت برای پرسنل خانم همراه با نهار و شام‬ ‫ً‬ ‫شــو د ‪.‬‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫نشا�‪ :‬رشت‪ ،‬چهار راه گلسار‪ ،‬خیابان نواب لطفا فقط مشخصات‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬چهارراه گلسار‪ ،‬روبه روی بانک میل‪ ،‬جنب فرمانداری‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫ـزان ‪142‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میـ‬ ‫‪09131071643‬‬ ‫خود را به شماره واتساپ زیر ارسال نمایید ‪09386776242‬‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫ـورای اســامی افزایــش «میلیونــی»‬ ‫ـارگرکــه مجلــس‬ ‫جنسیتشـاقا‬ ‫اســت بــه خصــوص ایــن بـکار‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـرده‬ ‫را بــرای حقــوق انهــا تصویـ‬ ‫‪۳۰‬اسـسال‬ ‫ـب‪۱۸‬کـتا‬ ‫سن‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ســربازی از جملــه موضــوع پراهمیــت خانوادههــای‬ ‫معلم‬ ‫ادرس‪:‬‬ ‫‪ 1۸09336187314‬ســالگی بایــد‬ ‫ـور بــا رســیدن بــه ســن‬ ‫خیابان ذکـ‬ ‫رشتجوانــان‬ ‫چراکــه‬ ‫ایرانــی اســت‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫ســربازی‬ ‫خدمــت‬ ‫بــه‬ ‫یــا‬ ‫کننــد‬ ‫تکلیــف‬ ‫تعییــن‬ ‫را‬ ‫خــود‬ ‫ســربازی‬ ‫وضعیــت‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫پزشــکی‪،‬‬ ‫تحصیــل‪،‬‬ ‫ادامــه‬ ‫جملــه‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫پیــش‬ ‫هــای‬ ‫معافیت‬ ‫از‬ ‫یــا‬ ‫رفتــه‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪ 2‬رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫پرسنل خانم جهت فروش پوشاک‬ ‫کفالــت‪...‬استخدام‬ ‫استخدام بازاریاب اقا در مجموعه پخش یراق‬ ‫استخدام ‪ ۵‬ردیف شغلی در فست فود خانه کنتاکی الهیجان‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫اســتفاده‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫وقت‬ ‫پوشاک‬ ‫جهت‬ ‫همکار خانم‬ ‫تعدادی‬ ‫به‬ ‫ـت وســربازی‬ ‫نیمهخدمـ‬ ‫بصورت بــه‬ ‫جوانانــی کــه‬ ‫فروشــای‬ ‫دغدغــه ه‬ ‫مهمتریــن‬ ‫یکــی از‬ ‫ازجملــه‬ ‫خانه‬ ‫فست‬ ‫نفر همکار‬ ‫رقمیک‬ ‫رشت‬ ‫گیانــه‪،‬راق واقع در‬ ‫خــزر‪،‬ی پخش ی‬ ‫مجموعه‬ ‫جهتبرنــج‬ ‫کشــتاقاشــده‬ ‫هــای‬ ‫بیشــترین‬ ‫الهیجان شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪،‬‬ ‫کنتایکاب مفیــد‬ ‫ـداری‬ ‫فودنگهـ‬ ‫انهــا‪،‬‬ ‫و از بیــن بــردن‬ ‫از افراد واجد ش‬ ‫نیازمندیم‬ ‫ثابت‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫ذهاب‬ ‫و‬ ‫ایاب‬ ‫با‬ ‫اه‬ ‫ر‬ ‫هم‬ ‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫کارکنان‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بای‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قان‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫طب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫حقوق‬ ‫ـت؛‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـوق»‬ ‫ـ‬ ‫حق‬ ‫«‬ ‫ـاله‬ ‫ـ‬ ‫مس‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫رون‬ ‫ـی‬ ‫مـ‬ ‫نماید‬ ‫یم‬ ‫استخدام‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫اریا�‬ ‫ز‬ ‫با‬ ‫نماید‬ ‫یم‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫دعوت‬ ‫ذیل‬ ‫ایط‬ ‫�‬ ‫ب‬ ‫ایــن در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در‬ ‫بازاریاب و فروشنده‬ ‫ـموالن‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫مطالب‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫اخی‬ ‫های‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫موضوع‬ ‫ـود؛‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫وظیف‬ ‫خانم‬ ‫گ�‬ ‫سفارش‬ ‫خانم‬ ‫صندوقدار‬ ‫ی‬ ‫کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی و علــی‬ ‫فروشنده پوشاک‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫ین�وی کار در پ ز‬ ‫خانمـ و‬ ‫فوایــدو خانم‬ ‫بــوده و پیگیــری مســووالن ســتادکل و نماینــدگان مجلــس را هــم در پــی سالندار اقا‬ ‫خدمتـان را شــامل‬ ‫پایانــج گیـ‬ ‫ـول برن‬ ‫محصـ‬ ‫نیازــع‬ ‫بدونتوزی‬ ‫اقاــن شــالیکاران گیــان‬ ‫ـج بی‬ ‫خانهـده برن‬ ‫اش� شـ‬ ‫انجــام شــخم اولیــه در اراضــی‬ ‫درصــد ت ن‬ ‫ین‬ ‫کارت‬ ‫داش�‬ ‫ماش�‬ ‫به‬ ‫افزایــش‬ ‫نوبــت‬ ‫چندیــن‬ ‫در‬ ‫اخیــر‬ ‫داشــته اســت تــا انجــا کــه در ســالهای‬ ‫پیک موتوری‬ ‫سالشــود‪.‬‬ ‫سن زیر ‪۳۵‬می‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫نیمه وقت ‪ ۳,۰۰۰,۰۰۰‬تومان‬ ‫حقوق ‪ ۸‬میلیون‬ ‫مدنظــر در قانــون منجــر شــود‪.‬‬ ‫ـغ‬ ‫ـ‬ ‫مبل‬ ‫در نهایــت بــه‬ ‫ـوده تــا‬ ‫ادرس‪ :‬الهیجان‪ ،‬بلوار امام رضا (ع)‪،‬‬ ‫‪ ۶,۰۰۰,۰۰۰‬تومان‬ ‫وقت‬ ‫حقــوق در دســتور بـتمام‬ ‫بیمه پاداش پورسانت‬ ‫روبروی استخر‪ ،‬ساختمان ن‬ ‫از‬ ‫یکــی‬ ‫گذشــته‬ ‫ســال‬ ‫در‬ ‫‪1401‬‬ ‫بودجــه‬ ‫الیحــه‬ ‫تصویــب‬ ‫و امــا در جریــان‬ ‫چی�‬ ‫‪.‬‬ ‫زیر وارسال‬ ‫هــایشماره‬ ‫شهرســتان اپ به‬ ‫خوددررا از طریق واتس‬ ‫مشخصات‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان وی بــا بیــان اینکــهلطفا‬ ‫کنیدســرا‬ ‫صومعه‬ ‫رشــت‬ ‫گیــری‬ ‫خزانــه‬ ‫ـوق بــود کــه مقــرر شــد‬ ‫‪09112328207‬مس‪-‬ــاله افزایــش حقـ‬ ‫مــوارد مهــم دربــاره ســربازان‪،‬‬ ‫‪09382982288‬‬ ‫‪09918659536‬‬ ‫ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫‪09384541368‬مــورد تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان بیشــترین‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای‬ ‫حداقــل حقــوق ســربازان بــه حــدود ‪ 3‬میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان برســد؛‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫مســالهای کــه فع ـ ً‬ ‫ا محقــق نشــده و بایــد منتظــر مانــد‪.‬‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪ 1۸‬داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫ُ‬ ‫‪1401‬‬ ‫بودجــه‬ ‫بــه‬ ‫فقــط‬ ‫ســربازان‬ ‫حقــوق‬ ‫افزایــش‬ ‫مســئله‬ ‫از ســوی دیگــر‬ ‫نس‬ ‫اگ‬ ‫گالری‬ ‫در‬ ‫خانم‬ ‫فروشنده‬ ‫استخدام‬ ‫ارایشی و‬ ‫شرکتدرپخش‬ ‫راننده در‬ ‫استخدام‬ ‫نمایندگیبــررنو دلشاد‬ ‫سازـ در‬ ‫خودروـ و‬ ‫مکانیک‬ ‫بهداشتی تــا‬ ‫مهــم اســت‬ ‫محصوالتبســیار‬ ‫کشــت برنــج‬ ‫اواســط‬ ‫زراعــی (‬ ‫اســاس تقویــم‬ ‫ـزار و را‬ ‫جلوبندیــه ه‬ ‫ـود ازتــه‪ ،‬س‬ ‫‪ ۸31‬تــن ک‬ ‫استخدامـزار و‬ ‫هـ‬ ‫گ‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫تم‬ ‫ـوق‬ ‫ـ‬ ‫حق‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫‪1400‬‬ ‫ـفند‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫اول‬ ‫ـدای‬ ‫ـ‬ ‫ابت‬ ‫از‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫توم‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫‪250‬‬ ‫ختــم نشــد و‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫دهنــد‪.‬پخش محصوالت ار ش‬ ‫خود پرسنل اقا با‬ ‫نزدیــک ف�‬ ‫تکمیل کادر‬ ‫دلشاد جهت‬ ‫کارشناســان‬ ‫درهــای‬ ‫توصیه‬ ‫برنجــکاران‬ ‫چهــار‬ ‫فســفاته و‬ ‫رنوکــود‬ ‫نمایند�تــن‬ ‫‪2۷4‬‬ ‫گالری اگنس (لباس مجلیس) فروشنده خانم با روابط عمویم باال‬ ‫رشت با �ایط‬ ‫بــه واقع‬ ‫بهداش�‬ ‫ای� و‬ ‫فروردیــن) انجــام �کت‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫توج‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫قاب‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫ان‬ ‫ـدای‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـغ‬ ‫ـ‬ ‫مبل‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اضاف‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـد؛‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اضاف‬ ‫ـربازان‬ ‫ش‬ ‫ظاهری اراسته‪ ،‬بصورت نیمه وقت استخدام یم نماید‬ ‫سـ و‬ ‫ـده‪.‬‬ ‫کشــاورزی نماید‬ ‫ذیل استخدام یم‬ ‫نماید‬ ‫استخدام‬ ‫�‬ ‫بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫توزیـیمـع شـ‬ ‫زیر پتاســه‬ ‫ایطــود‬ ‫ـن ک‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸1‬تـ‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫پرداختــه‬ ‫بــدان‬ ‫ها‬ ‫رســانه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫عنــوان‬ ‫مجلــس‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫بــود‬ ‫حقوقــی‬ ‫خانم‬ ‫فروشنده‬ ‫خودرو‬ ‫بدون‬ ‫اننده‬ ‫ر‬ ‫ساز‬ ‫جلوبندی‬ ‫مکانیک‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده ارقــام اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬شــده مجلــس در خصــوص‬ ‫تصویــب‬ ‫نیمهکــه‬ ‫حــال ســوال ایــن اســت‬ ‫ق‬ ‫مبلــغ‪ ۱۶‬ایل‬ ‫وقت ‪-‬‬ ‫پخش محصوالت‬ ‫کننــد‪.‬گیالن‬ ‫توجــه استان‬ ‫زمســتانهدر سطح‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در جهت‬ ‫تواف�‬ ‫حقوق‬ ‫کشــور بــه‬ ‫پاداش‬ ‫محقـ‪+‬ـقمزشـایاـدهو‬ ‫تومان‬ ‫‪۳,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫پایه‬ ‫حقوق‬ ‫حقوق ثابت طبق قانون کار‬ ‫ـربازان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـاب‬ ‫ـ‬ ‫حس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫زمان‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫چ‬ ‫ـربازان‬ ‫ـوق سـ‬ ‫افزایــش حقـ‬ ‫‪ ۱۶٫۳۰‬میایــد کــه بــا ‪ 23۸‬هــزار هکتــار‬ ‫فســفات‪ ۸‬تا شــمار‬ ‫کار کــود‬ ‫اهمیــت‬ ‫اشــارهمزبــه‬ ‫وی‬ ‫ساعت کاری‬ ‫ایا اداره‬ ‫بــاو سایر‬ ‫بیمه‬ ‫جمعه ها یک هفته در میان تعطیل‬ ‫بیمه‬ ‫شــود؟‬ ‫واریــز مــی‬ ‫ن‬ ‫ماب� مهدیه و سه راه پاستوریزه‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬خیابان شهدا‪ ،‬ی‬ ‫بیش� با شماره های زیر‬ ‫متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات‬ ‫گ‬ ‫پیگیــری خبرنــگار انتظامــی خبرگــزاری فــارس از مســووالن مربوطــه حاکــی‬ ‫(نمایند� ی ن‬ ‫خودرو)‬ ‫نگ�‬ ‫دلشاد‬ ‫رنو‬ ‫کزی‬ ‫مر‬ ‫گاه‬ ‫تعم�‬ ‫ی‬ ‫رشت‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از کوچه دلزنده‪،‬‬ ‫تماس حاصل نمایند‬ ‫کلینیکدیفاـر ب‬ ‫ا�ــا چــه‬ ‫ـد ت‬ ‫جنبـر مانــد و‬ ‫ـاه منتظـ‬ ‫از ایــن اســت کــه بایــد تــا اول اردیبهشــت مـ‬ ‫‪09111835985‬‬ ‫زیر ذره بین مجلس؛‬ ‫‪WhatsApp: 09023691374‬‬ ‫‪09111342739 01333730582 - 01333751283‬‬ ‫مقــدار بودجــه بــه ســتادکل نیروهــای مســلح اختصــاص مــی یابــد تــا بــه‬ ‫عنــوان افزایــش حقــوق بــه ســربازان پرداخــت شــود؛ در ایــن صــورت مــی‬ ‫تخلفات دستگاههای اجرایی در صدور مجوزهای کسبوکار‬ ‫ـربازان و میـ‬ ‫شرکتمیلیونــی‬ ‫ـشدرحقــوق‬ ‫تــوان دربــاره افزایـ‬ ‫تجارت‬ ‫تولیدیسـمهاجر‬ ‫استخدام‬ ‫استخدام منشی و مدیر تشریفات و اموزش در شرکت تبلیغاتی‬ ‫ـزان دقیــق ان اطــاع استخدام صندوقدار‪ ،‬کانتر کار‪ ،‬کمک اشپز و نظافتچی در رستوران‬ ‫رســانی کــرد‪.‬‬ ‫ن‬ ‫قانــون ت‬ ‫تبلیغا� ی ن‬ ‫شغیلدو‬ ‫ـک یــا‬ ‫پرسنلو به‬ ‫تکمیلــت‬ ‫ـوده اس‬ ‫رشت نبـ‬ ‫کافــی‬ ‫وجــود‬ ‫نکاتــیانزیل با‬ ‫معت� جهت تکمیل کادر پرسنیل شعبه جدید خود در منطقه ازاد‬ ‫ش�کت تولیدی مهاجر تجارت منطقه ازاد انزیل جهت تکمیل کادر خود‬ ‫رستورا� ب‬ ‫خودجـدرـزدویـسمت‬ ‫جهت‬ ‫معت� در‬ ‫ب� الملیل‬ ‫کــه در ایــنیک ش�کت‬ ‫دارد ب‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫در استان گیالن از افراد واجد �ایط زیر دعوت به همکاری یم نماید‪.‬‬ ‫�ایط زیر دعوت به همکاری مینماید‬ ‫ها ب‪۸‬ـتا‬ ‫ـتگاهکار‬ ‫کار دسـساعت‬ ‫دس‪:‬ـ همر‬ ‫نماید ‪ .‬ش�ایط‬ ‫استخدام یم‬ ‫بحــث شــفافیت درهمکار خانم‬ ‫‪۱۶‬ــن‬ ‫ـه ای‬ ‫اضافهــی‬ ‫بیمهـوـی باق‬ ‫ـتگاهاه بااجرای‬ ‫مجوزهــا‬ ‫صــدور‬ ‫کــه بدیــن منظــور ش‬ ‫‪۵,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫صندوقدار ‪ ۶‬روز در هفته ساعت کاری ‪ ۱۲‬ظهر تا ‪ ۱۲‬شب حقوق‬ ‫اتوکاربیرانوند‪:‬‬ ‫کریمی‬ ‫‪۵,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫درگاه حقوق‬ ‫شعبه رشت‬ ‫خانم‬ ‫من�‬ ‫توماننشــدهاند و‬ ‫متصــل‬ ‫الکترونیکــی یــا‬ ‫اگــر‬ ‫اســت‬ ‫اســت‬ ‫میلیون بیمه پس از سه ماه کار ‪ -‬کمک پ ز‬ ‫مدیر ش‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫‪۸‬‬ ‫مرخیص‬ ‫روز‬ ‫‪۲‬‬ ‫مایه‬ ‫چرخکار‬ ‫اش�‬ ‫تومان‬ ‫‪۱۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫حقوق‬ ‫اموزش‬ ‫و‬ ‫یفات‬ ‫ت�‬ ‫فــردی مجــوزی دریافــت میکنــد و یــا یــا اینکــه اقــدام مناســبی انجــام ندادهانــد‪،‬‬ ‫روز حقوق ‪ ۷,۰۰۰,۰۰۰‬تومان‪ ۴ ،‬ساعت اضافه کار به حقوق اضافه‬ ‫طراح خانم‬ ‫ارسال‬ ‫اظهــاراماده و از‬ ‫نمی را براساس فرم زیر‬ ‫رزومه خود‬ ‫میشودمجــوزی را لطفا‬ ‫نمایید‪،‬کــه‬ ‫پایشــی‬ ‫واتساپبــه‬ ‫طریقتوجــه‬ ‫کــرد‪ :‬بــا‬ ‫دریافــت‬ ‫فــردی‬ ‫ت‬ ‫خانگی‪ ،‬اقدامی‬ ‫مشاغل‬ ‫حمایت از‬ ‫کنــدمندرج در اگیه ی ز‬ ‫ین‬ ‫کان� کار ‪ ۶‬روز هفته ساعت کاری ‪ ۱۲‬ظهر تا ‪ ۱۲‬شب حقوق ‪ ۵,۰۰۰,۰۰۰‬میلیون‬ ‫سابقه کاری)‬ ‫حسابدار (با‬ ‫ن� یم توانید رزومه خود را ثبت نمایید‬ ‫همچن� از طریق لینک‬ ‫اســت‬ ‫اســت‬ ‫انجــام– شــده‬ ‫ـی وجــود داشــته باشــد و گمبـ‬ ‫‪۷,۰۰۰,۰۰۰‬قانونـ‬ ‫نظافت� ‪ ۱۱‬شب تا ‪ ۸‬صبح حقوق دلیــل‬ ‫مزایا‪ :‬بیمه ی ن‬ ‫مشــخص محل‬ ‫سابقه کاری ‪– :‬‬ ‫تحصیالت‪– :‬‬ ‫ـاداسن‪ – :‬تاهل‪:‬‬ ‫تام� اجتمایع و رسویس رفت و برگشت‬ ‫تومان‬ ‫بیمه پس از سه ماه کار ‪-‬‬ ‫چ‬ ‫– نام و نام خانواد�‪– :‬‬ ‫پایدار‬ ‫اشتغال‬ ‫ایجاد‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫هدفمند ت‬ ‫درگاه‬ ‫ایــن‬ ‫بــه‬ ‫ها‬ ‫دســتگاه‬ ‫کــدام‬ ‫کــه‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫رس‬ ‫دست‬ ‫ـوزی‬ ‫ـ‬ ‫مج‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ران‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ش‬ ‫‪۱‬‬ ‫شماره‬ ‫صنع�‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک‬ ‫گل�‬ ‫کوچه‬ ‫اویشن‪،‬‬ ‫خیابان‬ ‫رود‪،‬‬ ‫حسن‬ ‫بلعکس‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫منطقه‬ ‫به‬ ‫رشت‬ ‫از‬ ‫برگشت‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫رسویس‬ ‫با‬ ‫پ‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫سکونت (محله)‪ :‬پس از ارسال رزومه و تایید اولیه‪� ،‬ایط کار ارسال‬ ‫شــدهاند و کــدام‬ ‫متصــل‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫از‬ ‫ـابه‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـرایط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫کنن‬ ‫ـدا‬ ‫ـ‬ ‫پی‬ ‫‪09118346800‬‬ ‫‪09111831141‬‬ ‫‪b2n.ir/k84557 09367683811‬‬ ‫ـتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشـ‬ ‫رســیدن بــه یــک مجــوز بــرای راهانــدازی دســتگاهها متصــل نشــدهاند‪.‬‬ ‫اجتماعــی گفــت‪ :‬توســعه و حمایــت از کســب و کارهایــی کــه‬ ‫کســبوکار محــروم شــوند‪.‬‬ ‫بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از انهــا یــاد میشــود‪ ،‬نقــش مهمــی‬ ‫زادهدعوت‬ ‫ـنبه بــا‬ ‫دوشـ‬ ‫گالری«روز‬ ‫ـان اینکــه‬ ‫استخدام حسابدار و وی بــا‬ ‫دفتریتولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫استخدامویــژه‬ ‫رئیــس کمیســیون‬ ‫همکاری‬ ‫دعوت‬ ‫نبی‬ ‫جواهر‬ ‫فروشندهبیـدر‬ ‫خانم‬ ‫کارمند‬ ‫گیالندچــار‬ ‫بلواراخیــر‬ ‫شعبههای‬ ‫سناتورســال‬ ‫ای طــی‬ ‫زنجیرهکــه‬ ‫فروشگاه دارد‬ ‫ـارهدرمشــاغلی‬ ‫رونـبهـق دوبـ‬ ‫در‬ ‫شمجلــس شــورای اســامی از ارائــه نماینــده تنکابــن در مجلــس تصریحکــرد‪ :‬از مســئوالن وزارت اقتصــاد جلســهای‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫کادر‬ ‫تکمیل‬ ‫جهت‬ ‫گیالن‬ ‫بلوار‬ ‫شعبه‬ ‫سناتور‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫زنج�‬ ‫فروشگاه‬ ‫اند‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫رکــود‬ ‫ی‬ ‫تعدادی‬ ‫بانیک‪،‬‬ ‫کارتخوان‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫معت�‬ ‫کت‬ ‫�‬ ‫یک‬ ‫گالری جواهر بن� زاده رشت جهت تکمیل کادر خود در استان گیالن از‬ ‫ب‬ ‫ویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫تمامایــن‬ ‫بصورت در‬ ‫اســت را‬ ‫گــزارش نظارتــی کمیســیون متبوعــش‬ ‫بینــیراد واجد ش‬ ‫دعوت به‬ ‫ـاونایط‬ ‫واجد ش�‬ ‫بانوان‬ ‫صندوق از‬ ‫چیدمان و‬ ‫بخش‬ ‫مینماید‪.‬‬ ‫زمینــه بهدرهمکاری‬ ‫وقت دعوت‬ ‫کــرده�ایط زیر‬ ‫قانونگــذار پیش اف‬ ‫نماید‪.‬ــتغال‬ ‫یم و اش‬ ‫همکاریــی‬ ‫کارافرین‬ ‫توســعه‬ ‫ـد معـ‬ ‫بیرانونـ‬ ‫کریمــی‬ ‫محمــود‬ ‫پرسنل خانم با ش�ایط ذیل استخدام یم نماید‬ ‫حداقلافــزود‪:‬‬ ‫کردیــم»‪،‬‬ ‫برگــزار‬ ‫جهــش‬ ‫دربــاره عملکــرد دســتگاه تها و نهادهــای کــه بــه ایــن ســمت حرکــت‬ ‫تومان‬ ‫‪۴,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫ماهیانه‬ ‫حقوق‬ ‫صندوقدار‬ ‫تحصیالت‬ ‫تولیــد سال‬ ‫حدقل سه‬ ‫کــهسابقه کار‬ ‫کنیــمخانم‬ ‫حسابدار اقا یا‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫رفــاه‬ ‫کار و‬ ‫وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫خانم‬ ‫ی‬ ‫دف�‬ ‫کارمند‬ ‫باالازبا مس یـ ز‬ ‫الین دار حقوق ماهیانه ‪ ۳,۵۰۰,۰۰۰‬تومان‬ ‫ـئوالن‬ ‫ـوت‬ ‫دقتبـوـا دعـ‬ ‫ـده نیــز‬ ‫وکار‪،‬اصول هفتــه اینـ‬ ‫کســب‬ ‫مختلــف درخصــوص صــدور مجــوز درگاه صــدور مجوزهــای‬ ‫انگ�ه‬ ‫رسعت‬ ‫حسابداری با‬ ‫مسلط به‬ ‫کارشنایس‬ ‫گــروه اجتماعــی خبرگــزاری دانشــجو‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬توســعه و‬ ‫‪ ۳‬نفر‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫‪۲۴‬‬ ‫تا‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫عرص‬ ‫ساعت کار شیفت صبح ‪ ۸‬تا ‪ ۱۶‬ساعت کار شیفت‬ ‫جلســهای‬ ‫ایــن‬ ‫اقتصــادگزدر‬ ‫صــدور‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشــد‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫درگاه‬ ‫ـرف‬ ‫ـ‬ ‫ظ‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫مجل‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫صح‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫وکارها‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫کس‬ ‫پیگ� و‬ ‫مدیری�‬ ‫ارشات‬ ‫وزارت به تهیه‬ ‫اشنا� کا�‬ ‫تییم‬ ‫کار‬ ‫روحیه‬ ‫ای‬ ‫ر‬ ‫دا‬ ‫و‬ ‫زمینــه ی‬ ‫ی‬ ‫حمایــت از کســب و کارهایـ ت‬ ‫ـوان مشــاغل خانگــی از‬ ‫چرخ�عنـ‬ ‫ـی کــه بشــا‬ ‫داری فن بیان‬ ‫است‬ ‫بصور�‬ ‫شیفت ها‬ ‫اشنا به‬ ‫افیســس از جمعبنــدی‪،‬‬ ‫هایـت و پ‬ ‫برنامهداشـ‬ ‫خواهیــم‬ ‫نتیجه گرا را‬ ‫داد‪ .‬مجوزهــای کاغــذی خــودداری شــود‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫دوبــاره‬ ‫رونــق‬ ‫در‬ ‫مهمــی‬ ‫نقــش‬ ‫توانــد‬ ‫شــود‪،‬‬ ‫انهــابا یــاد‬ ‫تحصییل‬ ‫و‬ ‫س�‬ ‫ایط‬ ‫�‬ ‫بدون‬ ‫میای ساعت ‪ ۱۲‬شب (برای رشت)‬ ‫گشت بر‬ ‫میبر‬ ‫رسویس‬ ‫جوان‪،‬ایـباـنانرژی‬ ‫تمام‬ ‫همکاری‬ ‫فروشنده خانم دارای سابقهگـکار‬ ‫موضوــوع‬ ‫وقتدربــاره‬ ‫ـیون‬ ‫کمیسـ‬ ‫ـزارش‬ ‫الدین حســینی رئیــس‬ ‫سیدشــمس‬ ‫کار ت‬ ‫اریا� نیست‬ ‫دف�ی است و باز‬ ‫در‬ ‫ـژه‬ ‫ـ‬ ‫وی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫اخی‬ ‫های‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫باش‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـاغلی‬ ‫مرمشـ‬ ‫سناتور‬ ‫فروشگاه‬ ‫گیالن‪،‬‬ ‫بلوار‬ ‫رشت‬ ‫ـه‪:‬‬ ‫‪۱۴‬ادرس‬ ‫ایل‬ ‫‪۹‬‬ ‫حضوری‬ ‫اجعه‬ ‫ب‬ ‫سال‬ ‫‪۳۵‬‬ ‫ایل‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫سن‬ ‫تییم‬ ‫کار‬ ‫توانا�‬ ‫عالقمند‬ ‫کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد مجلــس رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد ی هفتــه اینــده در صحــن علنــی پارلمــان‬ ‫‪09214280682‬‬ ‫‪09104156100‬‬ ‫دوران کرونــا دچــار رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫تسهیالت و مزایا‪ :‬حقوق ثابت‪ ،‬بیمه‪ ،‬پاداش ‪WhatsApp: 09052889325‬‬ ‫شــورای اســامی در گفتوگــو بــا مجلــس عنــوان کــرد‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن قرائــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عمــده تــاش مــا در وزارت تعــاون بــر ایــن‬ ‫خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری تســنیم‪ ،‬قانــون دســتگاههای اجرایــی موظــف‬ ‫متمرکــز شــده اســت کــه در گام نخســت مشــاغل افــرادی کــه‬ ‫بــا بیــان اینکــه قانــون اصــاح مــواد (‪ )1‬بودنــد ظــرف یــک ســال بــه درگاه نماینــده تنکابــن در مجلــس گفــت‪ :‬پــس‬ ‫خونه‬ ‫رستوران‬ ‫در مـکافه‬ ‫دعوت به‬ ‫استخدام کارگر و اپراتور کامپیوتر در نمایشگاه خودرو‬ ‫استخدام منشی خانم در کلینیک دامپزشکی‬ ‫بزرگـا بــا چالــش‬ ‫اقا کرونـ‬ ‫ـاری‬ ‫ـیوع بیمـ‬ ‫ـدت شـ‬ ‫همکاریــی‬ ‫کار انهــا ط‬ ‫کســب و‬ ‫کلــی الکترونیکــی کــه وزارت اقتصــاد و امــور از قرائــت گــزارش کمیســیون در صحــن‬ ‫های‬ ‫قانــون اجــرای سیاســت‬ ‫و (‪)۷‬‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫مختل‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫خدم‬ ‫و‬ ‫ـهیات‬ ‫ـ‬ ‫تس‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫اعط‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫روبــرو‬ ‫ـدهخونه اقا بزرگ از عالقه مندان به کار با انرژی باال و‬ ‫رستوشرـان‬ ‫کافه‬ ‫نیازمندیم‬ ‫ذیل‬ ‫ایط‬ ‫�‬ ‫با‬ ‫شیک‬ ‫دام�‬ ‫کلینیک‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫جهت‬ ‫خانم‬ ‫من�‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫پ‬ ‫ذیل‬ ‫ایط‬ ‫�‬ ‫واجد‬ ‫اد‬ ‫ر‬ ‫اف‬ ‫از‬ ‫رشت‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫خودرو‬ ‫نمایشگاه‬ ‫یک‬ ‫تریــن مــواد بــرای دارایــی ایجــاد میکنــد بپیوندنــد کــه علنــی پارلمــان پیگیریهــای الزم بــا‬ ‫اصــل (‪ )44‬از مهم ش‬ ‫‪.‬‬ ‫مینماید‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫دعوت‬ ‫متعهد‬ ‫خانم‬ ‫من�‬ ‫هــم‬ ‫خانگــی‬ ‫کارهــای‬ ‫و‬ ‫کســب‬ ‫و‬ ‫دهیــم‬ ‫قــرار‬ ‫حمایــت‬ ‫مــورد‬ ‫همکاری‬ ‫دعوت به‬ ‫نماید در اجــرای قانــون‬ ‫یم کــه‬ ‫هایی‬ ‫دســتگاه‬ ‫بهبــود فضــای کســبوکار در کشــور در اجــرای قانــون و از بعــد نظارتــی ایــن‬ ‫اقاــتند‪.‬‬ ‫سالندارهس‬ ‫جــزو همیــن دســته از مشــاغل‬ ‫گر اقا‬ ‫مجرددر بهمنمــاه موضــوع از ســوی مجلــس پیگیــری شــده صـکار‬ ‫مجوزهـ گـای کســبوکار داشــتهاند‬ ‫ـدور‬ ‫ایــن قانــون‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫خانم‬ ‫ظرفشور‬ ‫(ارتباط مستقیم با حیوانات دارید)‬ ‫حیوانات‬ ‫مند به‬ ‫عالقه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫تعــاون‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫اشــتغال‬ ‫و‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی‬ ‫انند�‬ ‫ر‬ ‫گواهینامه‬ ‫ای‬ ‫ر‬ ‫دا‬ ‫برخوردهــای الزم را خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫(بهــفندماه‬ ‫ایلـب‪۲۱‬و اس‬ ‫تصویـ‬ ‫ساعت‪99‬‬ ‫ســال‬ ‫بارتندر با سابقه‬ ‫وقت)‬ ‫صورت تمام‬ ‫ـسو ‪۱۷‬‬ ‫مجلـ‪۱۴‬‬ ‫در ایل‬ ‫کار ‪۹‬‬ ‫مشــاغل‬ ‫از‬ ‫حمایــت‬ ‫راســتای‬ ‫در‬ ‫شــد‪:‬‬ ‫رفــاه اجتماعــی یــاداور‬ ‫همــان ســال بــرای اجــرا ق‬ ‫ق‬ ‫اپراتور کامپیوتر اقا یا خانم‬ ‫ـت ابــاغ‬ ‫ـ‬ ‫دول‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫موقعیت مرکز شهر (میدان شهرداری) محیط دلچسب و کاری‬ ‫حقو� تواف�‬ ‫ت‬ ‫ها‬ ‫شــغل‬ ‫گونــه‬ ‫ایــن‬ ‫صاحبــان‬ ‫از‬ ‫حمایــت‬ ‫همچنیــن‬ ‫خانگــی‬ ‫اشناازبه این�نت و مدیریت سایت‬ ‫ایل ‪ ۲۳٫۳۰‬وعده شام مهمان مجموعه‬ ‫شیفتوعرص ‪۱۵‬‬ ‫شــده در‬ ‫اســت‪.‬صورت تمایل مصاحبه حضوری حســینی بــا ابــراز بــا پیگیریهایــی کــه‬ ‫ق‬ ‫کشــور‬ ‫سراســر‬ ‫در‬ ‫خانگــی‬ ‫مشــاغل‬ ‫ویــژه‬ ‫هــای‬ ‫تعاونی‬ ‫توجه‬ ‫(با‬ ‫ال‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ‫تواف�‬ ‫ایا‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫مرخیص‬ ‫‪ ۲‬روز‬ ‫معلم‬ ‫رشت‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اشنا به شبکه های اجتمایع‬ ‫ادرسایــن قانــون احــکام ســوی نماینــدگان بــرای اجــرای قانــون‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در‬ ‫بــه‬ ‫مذکــور‬ ‫هــای‬ ‫تعاونی‬ ‫همــه‬ ‫نهایــت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شــده‬ ‫انــدازی‬ ‫راه‬ ‫‪09115774477‬‬ ‫شما)‬ ‫توانا�‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫‪09118092660‬از انهــا انجــام شــده اســت مشــخص شــد کــه ‪09112318878‬‬ ‫ی‬ ‫متعــددی وجــود دارد کــه برخــی‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا‬ صفحه 10 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪211‬‬ ‫‪20 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷20- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫سالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬سال‬ ‫ژوئن‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫دوشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫امیر سیاح؛‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫گریز کشاورزان گیالنی از بیمه کشاورزی‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل شــرایط جغرافیــای خــاص‬ ‫و بارشــهای فــراوان‪ ،‬اســتانی مســتعد‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬امــا درعیــن حــال بــا‬ ‫وقــوع حوادثــی همچــون ســیابها ‪،‬‬ ‫تندبــاد‪ ،‬خشکســالی جــزو پنــج اســتان‬ ‫حادثــه خیــز کشــور محســوب مــی‬ ‫شــود کــه بخــش کشــاورزی نیــز از ایــن‬ ‫مخاطــرات در امــان نمــی مانــد‪.‬‬ ‫ایــم درحالــی اســت کــه کشــاورزان بــه‬ ‫خصــوص شــالیکاران و باغــداران از اقشــار‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫و در صــورت کوچــک تریــن اســیبی‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪،‬‬ ‫خانوادگــی و حتــی فرهنگــی مواجــه‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بیمــه کشــاورزی کــه در ایــران بیــش از‬ ‫ســه دهــه قدمــت دارد و از ســال ‪1363‬‬ ‫بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بــا عنــوان « صنــدوق بیمــه محصــوالت‬ ‫کشــاورزی « از ســوی بانــک کشــاورزی‬ ‫اجرایــی شــد‪ ،‬بــه عنــوان مامنــی بــرای‬ ‫جبــران خســارتهای ایــن حــوزه اقتصــادی‬ ‫محســوب مــی شــود کــه تــا بــه امــروز بــا‬ ‫بیرغبتــی از ســوی بههــر بــرداران مواجــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت طــی ســالیان‬ ‫تــاش داشــته اســت تــا توســط صنــدوق‬ ‫بیمــه کشــاورزی و همچنیــن بــا ارائــه بســته‬ ‫هــای حمایتــی بخشــی از خســارت هــای‬ ‫کشــاورزی را جبــران کنــد امــا رغبتــی از‬ ‫ســوی کشــاورزان بــر ایــن امــر دیــده نمــی‬ ‫شــود بــه طــوری کــه در ســال زراعــی‬ ‫جدیــد از ‪ 312‬هــزار بهــره بــردار فقــط ‪43‬‬ ‫هــزار نفــر بیمــه نامــه خریــداری کــرده انــد‪.‬‬ ‫در حالــی بیمــه کشــاورزی در خطــه ســبز‬ ‫گیــان فقــط بــا اســتقبال ‪ 13‬درصــدی‬ ‫مواجــه شــده اســت کــه هرســاله طبــق‬ ‫قوانیــن بخشــی از حــق بیمــه را نیــز دولــت‬ ‫پرداخــت مــی کنــد و کشــاورزان تنهــا‬ ‫قســمت بســیار کمــی از ایــن حــق بیمــه را‬ ‫پرداخــت خواهــد کــرد‪ .‬طبــق قانــون بــه‬ ‫طــور متوســط ‪ ۷0‬درصــد حــق بیمــه را‬ ‫دولــت پرداخــت کــرده و ســهم کشــاورز‬ ‫تنهــا ‪ 30‬درصــد اســت کــه بــا ایــن وجــود‬ ‫بــاز هــم شــاهد بیمیلــی نســبتبه بیمــه‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫بــی اعتمــادی حلقــه گمشــده بیمــه‬ ‫کشــا و ر ز ی‬ ‫برخــی از کارشناســان کشــاورزی معتقدنــد‬ ‫کشــاورزان اغلــب بیمــه بــا گزینــه پاییــن‬ ‫را انتخــاب و تصــور میکننــد بیمــه بایــد‬ ‫غرامــت تمــام خســارت انهــا را بپــردازد‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫دارد و بیمــه گــذاران حداقــل گزینــه و‬ ‫ضعیفتریــن بیمــه را انتخــاب میکننــد و‬ ‫تمــام خطراتــی کــه اتفــاق میافتــد‪ ،‬تحــت‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫امــا اغلــب کارشناســان و حتــی کشــاورزان‬ ‫بــی اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫بیمــه محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬واقعــی‬ ‫ســازی نشــدن میــزان پرداخــت خســارت‪،‬‬ ‫نحــوه تعییــن خســارتهای وارده بــه باغات و‬ ‫مــزارع و عــدم بــه موقــع پرداخــت غرامــت‬ ‫و اگاه نبــودن برخــی کشــاورزان از مزیــت‬ ‫هــای بیمــه محصــوالت را عمــده دلیــل‬ ‫اســتقبال ســرد از بیمــه کشــاورزی مــی‬ ‫داننــد‪.‬‬ ‫یکــی از شــالیکاران گیانــی در گفــت‬ ‫و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه‬ ‫هــر ســال محصولــش را بیمــه مــی کــرد‬ ‫امــا امســال دیگــر قصــد بیمــه کــردن‬ ‫شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از‬ ‫مبلــغ انــدک غرامــت در مقابــل خســارت‬ ‫گفــت‪ :‬ســال گذشــته بــرای بیــش از ‪2‬‬ ‫هکتــار زمیــن‪ ،‬حــدود یــک و نیــم تــن‬ ‫برداشــت کمتــر داشــتم کــه از نظــر ریالــی‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 91‬میلیــون تومــان خســارت بــه‬ ‫محصــوالت مــن وارد شــد امــا فقــط ســه‬ ‫میلیــون و ‪ 100‬هــزار تومــان بــه مــا غرامــت‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫حســن زاده افــزود‪ :‬از ایــن میــزان غرامــت‬ ‫هــم یــک میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان بابــت‬ ‫بیمــه پرداخــت کــرده بــودم کــه عمــا‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۷00‬هــزار تومــان بیشــتر‬ ‫غرامــت دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مشــکات کاشــت برنــج‬ ‫و هزینــه هــای ان اظهــار داشــت‪ :‬کاشــت‬ ‫برنــج خــود بــرای کشــاورزان مقــرون بــه‬ ‫صرفــه نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه‬ ‫هــای کشــاورزی از جملــه کــود‪ ،‬ســم و‬ ‫کارگــر افزایــش چشــمگیری داشــته اســت‬ ‫و بــه ایــن مــوارد بایــد خســارت هــای‬ ‫طبیعــی را نیــز اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫کارشناســی غیرواقــع بینانــه نمــک بــر زخــم‬ ‫کشاورز‬ ‫یــک کشــاورز دیگــر از عــدم پوشــش‬ ‫تمامــی خســارت هــای طبیعــی گایــه کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬وقتــی بــرای محصــول بیمــه شــده‬ ‫اعــام خســارت مــی کنیــد؛ کارشناســان‬ ‫بیشــتر خســارت را قبــول نمــی کننــد و‬ ‫اعتبــاری کــه بابــت جبــران ان پرداخــت‬ ‫مــی شــود ‪ ،‬بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ضمــن اینکــه در بیشــتر‬ ‫‪11‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫مــوارد همــان مبلــغ هــم انقــدر بــا تاخیــر‬ ‫پرداخــت مــی شــود کــه بــا توجــه بــه‬ ‫نوســانات قیمــت دیگــر چنــدان کارایــی‬ ‫بــرای کشــاورزان نــدارد و ایــن موضوعــات‬ ‫انگیــزه کشــاورزان را بــرای بیمــه گــذاری‬ ‫کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫حادثــه خیــز بــودن گیــان و ضــرورت‬ ‫بیمــه کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫گیــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫جــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اینــک شــرایط بیمــه‬ ‫گــذاری بهتــر شــده و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫افــزوده کــه کشــاورز بایــد پرداخــت مــی‬ ‫کــرد ‪ ،‬حــذف شــده اســت ‪.‬‬ ‫امیــر مــرادی افزود‪:‬حادثــه خبــر نمــی کنــد‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫دولــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫گذشــته غرامــت خســارت کشــاورزان بــه‬ ‫موقــع پرداخــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫بیمــه گــذاران شــالیکار از ‪ 20‬هــزار نفــر در‬ ‫ســال ‪ 99‬بــه حــدود ‪ 50‬هــزار نفــر در ســال‬ ‫‪ 1400‬افزایــش یافــت و دولــت بیــن ‪ 50‬تــا‬ ‫‪ 55‬میلیــارد تومــان فقــط حــق بیمــه بابــت‬ ‫شــالیکاران پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫مــرادی بــا اشــاره بــه ضــرورت بیمــه‬ ‫گــذاری بــرای محصــوالت اســتراتژیکی‬ ‫همچــون برنــج و چــای افــزود‪ :‬بــرای برنــج‬ ‫کارگروهــی تشــکیل دادیــم کــه بتوانیــم‬ ‫بیمــه گــذاران برنــج کار را بــه ‪ 100‬هــزار‬ ‫مشــترک برســانیم؛ ضمــن اینکــه بحــث‬ ‫فراگیــر شــدن بیمــه چــای نیــز دنبــال مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫‪ ۷0‬میلیــارد خســارت بــرای ‪ 60‬هــزار‬ ‫کشــاورز‬ ‫معــاون خدمــات بیمــه ای بانک کشــاورزی‬ ‫گیــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫بــا بیــان اینکــه درســال زراعــی گذشــته‬ ‫(‪ ۷0 )1400-99‬هــزار نفــر بهرهبــردار‬ ‫محصــوالت شــان را بیمــه کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬پیمــان عبداللهــی فــر‬ ‫محصــوالت مشــمول بیمــه کشــاورزی‬ ‫را شــامل محصــوالت باغــی‪ ،‬دامــی‪،‬‬ ‫زراعــی ‪ ،‬منابــع طبیعــی‪ ،‬شــیاتی و طیــور‬ ‫و عوامــل تولیــد شــامل تنــه درختــان میــوه‪،‬‬ ‫گلخانــه‪ ،‬بانــک نشــاء برنــج‪ ،‬ماشــیناالت‬ ‫کاشــت و برداشــت عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫ســال گذشــته بیــش از ‪ ۷0‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای حــدود ‪ 60‬هــزار نفــر از کشــاورزان‬ ‫خســارت دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار‬ ‫وزارت اقتصــاد گفــت‪ :‬اگــر دســتگاهی نتواســته باشــد شــرابط صــدور‬ ‫مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی میشــود‪.‬‬ ‫اقــای امیــر ســیاح رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط‬ ‫کســب و کار وزارت اقتصــاد در گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫خصــوص صــدور ملــی مجوزهــا صحبــت کــرد‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬هــم اکنــون چنــد نهــاد بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل‬ ‫نشــدند؟‬ ‫ســیاح‪ :‬بــه غیــر از ‪ 2-1‬دســتگاه دولتــی ســایر دســتگاههای دولتــی‬ ‫بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل شــدند‪ .‬وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشــت و بانــک مرکــزی نیــز تمــام تــاش خــود را بــرای اتصــال‬ ‫ان دو دســتگاه باقــی مانــده بــه ســامانه ملــی مجوزهــا انجــام میدهنــد‪.‬‬ ‫البتــه هــم اکنــون تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی بســیار عقــب‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا حــرف مــردم اولویــت دارد نــه دســتگاه مربوطــه کــه ایــا‬ ‫مــردم مــی تواننــد مجــوز اخــذ کننــد یــا خیــر؟‬ ‫هــم اکنــون مــردم میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫‪ ir‬درخواســت مجــوز کســب و کار مربــوط خــود را بدهنــد و اگــر‬ ‫نتوانســتند مجــوز را بــه صــورت الکترونیکــی دریافــت کننــد یــا شــرایط‬ ‫صــدور مجــوز حضــوری بــود و یــا بــا مشــکات دیگــر مواجــه بودنــد‬ ‫بــه مــا اعــام کننــد‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬براســاس قانــون ایــا دســتگاههایی کــه بــه درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫تــا ‪ 6‬فروردیــن متصــل نشــدند‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــدند؟‬ ‫ســیاح‪ :‬هــدف مجــازات دســتگاهها نیســت و مــا تــا ‪ 6‬فروردیــن تــاش‬ ‫کردیــم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫اگــر مــردم نتواســتند مجــوز را اخــذ کننــد و دســتگاهی نتواســته باشــد‬ ‫شــرایط صــدور مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی‬ ‫میشــوند‪.‬‬ ‫سوال‪ :‬استعام صدور مجوزها در چه مراحلهای قرار دارد؟‬ ‫ســیاح‪ :‬از اواخــر اســفند اســتعام الکترونیکــی مجوزهــا را بــه‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫دســتگاهها در ایــن راســتا عقــب هســتند‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬اگــر مراجعــان در اخــذ مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫مرکــزی شــکایت کننــد؟‬ ‫ســیاح‪ :‬شــرایط و زمــان هــر مجــوز در همــان بخــش نوشــته شــده‬ ‫اگــر شــرایط خاصــی ذکــر شــده بــود ذیــل هــر مجــوز در درگاه ملــی‬ ‫مجوزهــا‪ ،‬دکمــه مغایــری وجــود دارد کــه مراجعــان میتواننــد بــه ان‬ ‫بخــش بــرای شــکایت مراجعــه کننــد و اگــر مــوردی باشــد بــه دســتگاه‬ ‫نظارتــی ارســال میشــود‪.‬‬ صفحه 11 ‫‪۱6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪20 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷20- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫‪- 2022‬سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫دوشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫حقوق جدید؛‬ ‫واریز‬ ‫رییس زمان‬ ‫کشاورزی گیالن؛‬ ‫جهاد‬ ‫سازمان‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫پروژه های کشاورزی گیالن با ارزش ‪۱۰۰‬‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫میلیارد تومان به بهره برداری رسید‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫ایــن‬ ‫بــرداری از‬ ‫حاشــیهاسـبهــره‬ ‫محمــدی‬ ‫«میلیونــی»‬ ‫ـامی افزایــش‬ ‫درشــورای‬ ‫چهارشــنبهـس‬ ‫روزبــار کــه مجلـ‬ ‫ـوص ایــن‬ ‫صالــحــه خصـ‬ ‫اســت ب‬ ‫هفتــه جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫ هــای‬ ‫ه‬ ‫پروژ‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫پروژه‬ ‫ هــاحقــوق انهــا تصویــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫ـرای‬ ‫را بـ‬ ‫تبدیلــی‬ ‫صنایــع‬ ‫باغبانــی و‬ ‫طیــور‪،‬‬ ‫دام و‬ ‫خــاک‪،‬‬ ‫ هــای اب و‬ ‫بخـش‬ ‫خانوادههــای‬ ‫پراهمیــت‬ ‫موضــوع‬ ‫جملــه‬ ‫ـربازی از‬ ‫ـازارکار‪ ،‬سـ‬ ‫ـزارش بـ‬ ‫بـدرـه گ‬ ‫لنگــرود‪،‬‬ ‫ـتن های‬ ‫شهرســتا‬ ‫در‬ ‫ ســرا‪،‬ـالگی بایــد‬ ‫صومعـنه ‪ 1۸‬سـ‬ ‫الهیجــان‪،‬بــه سـ‬ ‫تالــش‪ ،‬بــا رســیدن‬ ‫رشــت‪،‬ـان ذکــور‬ ‫چراکــه جوانـ‬ ‫ایرانــی اسـ‬ ‫ســربازیـه‬ ‫خدمــتفومــن بـ‬ ‫رودســر و‬ ‫ـتارا‪،‬‬ ‫تکلیــف اسـ‬ ‫تعییــن املــش‪،‬‬ ‫رضوانشــهر‪،‬‬ ‫وضعیــت سـ‬ ‫رودبــار‪،‬‬ ‫یــا بــه‬ ‫کننــد‬ ‫ـیاهکل‪،‬خــود را‬ ‫ســربازی‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫بهره‬ ‫هــای پیــش رو از جملــه ادامــه تحصیــل‪ ،‬پزشــکی‪،‬‬ ‫ بــرداریمعافیت‬ ‫رفتــه یــا از‬ ‫کننــد‪.‬بازســازی اببنــدان‪ ،‬احــداث کانــال بتنــی‪،‬‬ ‫تعمیــق و‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫وی‬ ‫اســتفاده‬ ‫کفالــت‪...‬‬ ‫“ابیــاری‬ ‫اب‪،‬‬ ‫لولــهـت ســربازی‬ ‫بــا خدمـ‬ ‫ابـه بــه‬ ‫انتقــالـی کـ‬ ‫ـای جوانانـ‬ ‫پمپــاژــه هـ‬ ‫ایســتگاهـن دغدغ‬ ‫برقدارکــردن از مهمتریـ‬ ‫ازجملــه یکــی‬ ‫کانــال‬ ‫شــالیزاری‪،‬‬ ‫تجهیــز‬ ‫مکـم‬ ‫احــداثکارکنان‬ ‫ـون بایــد بــه‬ ‫اراضــیکــه طبــق قانـ‬ ‫نوســازیحقوقــی‬ ‫حقـوـوق» اســت؛‬ ‫ فشــار”‪،‬مســاله «‬ ‫ـی رونــد‬ ‫ـموالن‬ ‫توـهتمشـ‬ ‫مطالبـ‬ ‫ـتــالهای اخی‬ ‫کشـدر س‬ ‫ـات‪،‬کــه‬ ‫موضوعــی‬ ‫ـاورزی شــود؛‬ ‫کشـپرداخــت‬ ‫وظیفــه‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫ فرنگـ‬ ‫هیدروپونیــرـک‬ ‫خروجــی قنـ‬ ‫اب‬ ‫هــم در پــی‬ ‫مجلــس را‬ ‫نماینــدگان‬ ‫ســتادکل و‬ ‫مســووالن‬ ‫پیگیــری‬ ‫بــوده و‬ ‫گیاهــان‬ ‫گل و‬ ‫ مــرغ‪ ،‬تولیــد‬ ‫ســفیده تخم‬ ‫زرد و‬ ‫بســته بندی‬ ‫فــراوری و‬ ‫نوبــت پـافزایــش‬ ‫کــه در‬ ‫انجــا‬ ‫اســت تــا‬ ‫داشــته‬ ‫ـرورش‬ ‫چندیــنبرنــج‪،‬‬ ‫اخیــر ودرســبوس‬ ‫ســالهای برنــج‬ ‫ بندی چــای‪،‬‬ ‫بســته‬ ‫ـراوری و‬ ‫ـی‪ ،‬فـ‬ ‫زینتـ‬ ‫هفتــهــر شــود‪.‬‬ ‫ هــایـون منج‬ ‫پروژهدر قانـ‬ ‫جملــهمدنظــر‬ ‫ـت بـازـه مبلــغ‬ ‫احــداثتــا در نهایـ‬ ‫شــیریدسوــتور بــوده‬ ‫دامــوق در‬ ‫حق‬ ‫جهــاد‬ ‫ســردخانه‬ ‫الیحــه بودجــه ‪ 1401‬در ســال گذشــته یکــی از‬ ‫و امــا در‬ ‫تصویــباســت‪.‬‬ ‫جریــانگیــان‬ ‫کشــاورزی در‬ ‫اینکــهـرر شــد‬ ‫بیــان کــه مقـ‬ ‫ـوق بــود‬ ‫کشــاورزیافزایــش‬ ‫ـربازان‪ ،‬مســاله‬ ‫ســازمانـاره سـ‬ ‫رییــسمهــم دربـ‬ ‫مــوارد‬ ‫بــرای‬ ‫حقـبــا‬ ‫گیــان‬ ‫جهــاد‬ ‫تومــان برســد؛‬ ‫میلیــون و‬ ‫حــدوده ‪3‬‬ ‫ســربازان‬ ‫حداقــل‬ ‫تومــان‬ ‫هــزارمیلیــارد‬ ‫بیــش‪300‬از ‪۹۹‬‬ ‫ هــا بــا‬ ‫تعــدادبــهاز پروژ‬ ‫حقــوقایــن‬ ‫ بــرداری‬ ‫بهره‬ ‫بهرهفع ب ـ ً‬ ‫منتظـــر‬ ‫ـده واسـبایــد‬ ‫ـرداریــقرسـنشـ‬ ‫ا محق‬ ‫ایـهکــه‬ ‫اعتبـــاله‬ ‫مس‬ ‫ـد‪.‬افتتــاح پــروژه هــای‬ ‫ـت‪:‬مانبــا‬ ‫ـت‪ ،‬گف‬ ‫ـیده‬ ‫ـار بـ‬ ‫بودجــه ‪1401‬‬ ‫ایجــادفقــط‬ ‫ســربازان‬ ‫حقــوق‬ ‫مســئله‬ ‫دیگــر‬ ‫از ســوی‬ ‫بــهاســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫شــغل‬ ‫افزایــش نفــر‬ ‫بــرای ‪۱۳۳‬‬ ‫اســتان‬ ‫کشــاورزی‬ ‫تمـــام‬ ‫ـه حق‬ ‫‪ 1400‬بـ‬ ‫اســرـفند‬ ‫ـدایازاول‬ ‫ـانبـاز ابتـ‬ ‫‪ 250‬هــزار‬ ‫ـدیـد و‬ ‫محمـمـ نشـ‬ ‫ختـ‬ ‫ـاد‬ ‫ـوقجه‬ ‫هفتـــه‬ ‫ـای‬ ‫برنامه هـ‬ ‫دیگـ‬ ‫ـازار را‬ ‫تومـاز‬ ‫بازرســی‬ ‫مانــور‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫توج‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫قاب‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫ان‬ ‫ـدای‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـغ‬ ‫ـ‬ ‫مبل‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اضاف‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـد؛‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اضاف‬ ‫ـربازان‬ ‫سـ‬ ‫کشــاورزی در گیــان عنــوان کــر و افــزود‪ :‬مانــور نظــارت بــر بــازار‬ ‫ی شــد‪.‬‬ ‫پرداختــه‬ ‫اجــرایها بــدان‬ ‫راســتایدر رســانه‬ ‫مجلــسدرعنــوان و‬ ‫بــود کــه در‬ ‫حقوقــی‬ ‫ ســازی‬ ‫طــرح مردم‬ ‫کشــاورزی‬ ‫محصــوالت‬ ‫خصــوص‬ ‫تعزیـشــده‬ ‫تصویــب‬ ‫ـازمانمبلــغ‬ ‫اســتـ کــه‬ ‫ایــن‬ ‫ـاف‬ ‫در و اصنـ‬ ‫مجلــســی‬ ‫ـرات حکومت‬ ‫صمــت‪،‬‬ ‫ـکای س‬ ‫ســوالهمـ‬ ‫حــال هــا بــا‬ ‫یارانه‬ ‫ـربازان چــه زمانــی محقــق شــده و بــه حســاب ســربازان‬ ‫ـوق سـ‬ ‫ـش حقـ‬ ‫افزایـ‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫برگــزار‬ ‫اســتان‬ ‫شــود؟‬ ‫مــی‬ ‫واریــز‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬گردهمایــی علمــی بــا حضــور محققــان و فــارغ‬ ‫مربوطـازـه حاکــی‬ ‫ـووالن‬ ‫هــایاز مسـ‬ ‫خانــواده فــارس‬ ‫دیــدارــیبــاخبرگــزاری‬ ‫ـگار انتظام‬ ‫پیگیــری‬ ‫جملــه‬ ‫شــهدا‬ ‫معظــم‬ ‫خبرنـو‬ ‫التحصیــان‬ ‫اردیبهشــت مــاه منتظــر مانــد و دیــد تــا چــه‬ ‫هفتــهـا اول‬ ‫ایــن بایــد تـ‬ ‫ـت کــه‬ ‫برنامـهـن اسـ‬ ‫از ای‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ هــای‬ ‫مقــدار بودجــه بــه ســتادکل نیروهــای مســلح اختصــاص مــی یابــد تــا بــه‬ ‫عنــوان افزایــش حقــوق بــه ســربازان پرداخــت شــود؛ در ایــن صــورت مــی‬ ‫میلیونـو‬ ‫ دستی‬ ‫معاون‬ ‫سنتی‪:‬ـق ان اطــاع‬ ‫هنرهایمیــزان دقیـ‬ ‫ـی ســربازان و‬ ‫عــوق‬ ‫صنایحق‬ ‫افزایــش‬ ‫تــوان دربــاره‬ ‫رســانی کــرد‪.‬‬ ‫رشته ابریشم کِ شی‬ ‫کریمی بیرانوند‪:‬‬ ‫در گیالن احیاء می شود‬ ‫اقدامی‬ ‫خانگی‪،‬‬ ‫حمایت‬ ‫خبرنــگار ایرنــا‬ ‫گــو بــا‬ ‫مشاغلدر گفــت و‬ ‫اذرپــورازروز سه شــنبه‬ ‫حمیدرضــا‬ ‫از صــادرات ‪ ۲۶‬میلیــون دالری صنایــع دســتی ایــران بــه کشــور روســیه‬ ‫هدفمند در راستای ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫طــی ســال گذشــته خبــر داد و افــزود‪ :‬ایــن کاالهــای صنایــع دســتی در‬ ‫ـاون‪،‬ــده‬ ‫انجـــام ش‬ ‫ـتغالگروهــی‬ ‫ـرادی و‬ ‫ـادرات چمدانـ‬ ‫قالــب‬ ‫ـت‪.‬ـاه‬ ‫کاراسوـ رفـ‬ ‫وزارت تع‬ ‫ـی‪،‬ـیانفـو اشـ‬ ‫کارافرینـ‬ ‫ـاونصـتوســعه‬ ‫مع‬ ‫اجتماعــی گفــت‪ :‬توســعه و حمایــت از کســب و کارهایــی کــه‬ ‫اســت‬ ‫تــاش‬ ‫تصریــح‬ ‫ممکــنمهمــی‬ ‫کــه نقــش‬ ‫انجایــیــود‪،‬‬ ‫تــایــاد میش‬ ‫داریــمهــا‬ ‫ـی از ان‬ ‫کــرد‪:‬خانگـ‬ ‫مشــاغل‬ ‫ویعنــوان‬ ‫بــا‬ ‫ـار ‪،‬‬ ‫ـدی‬ ‫ـته بنـ‬ ‫محصـ‬ ‫بخشطـــی‬ ‫ـاغلیــه تنـ‬ ‫ـتی را ب‬ ‫ـارهدسـ‬ ‫صنایـــع‬ ‫ـدان‬ ‫هنرمنـ‬ ‫دچـ‬ ‫بســر‬ ‫ـوالت‪،‬اخی‬ ‫ـالهای‬ ‫ـی سـ‬ ‫ـوعکــه‬ ‫دارد‬ ‫مشـ‬ ‫ـق دوب‬ ‫رونـ‬ ‫در‬ ‫تولیــدات و اشــتغال پایــدار محصــوالت ترغیــب کنیــم‪.‬‬ ‫افزایــششــدهاند‪.‬‬ ‫رکــود‬ ‫محمــود کریمــی بیرانونــد معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال‬ ‫کرونــا‬ ‫اخیــر‬ ‫طــی ‪۲‬‬ ‫اجتماعـداد‪:‬‬ ‫گیــان ادامــه‬ ‫ دســتی‬ ‫صنایع‬ ‫معــاون‬ ‫خبرنــگار‬ ‫ســالبــا‬ ‫گفتگــو‬ ‫ـی‪ ،‬در‬ ‫کار و رفــاه‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫وزارت تعـ‬ ‫اســتفادهواز‬ ‫زیانــی‬ ‫ضــرر‬ ‫عــاوه بــر‬ ‫فرصــت توســعه‬ ‫گذاشــتـار کــرد‪:‬‬ ‫برجــاـجو‪ ،‬اظهـ‬ ‫کــه دانشـ‬ ‫ـزاری‬ ‫ـی وخبرگـ‬ ‫اجتماعـ‬ ‫گــروه‬ ‫فراهــم‬ ‫هنرمنــدان‬ ‫محصــوالت‬ ‫بــرای‬ ‫مجــازیـ را‬ ‫فضــای‬ ‫خانگــی از‬ ‫ایــنــاغل‬ ‫ـوان مش‬ ‫فــروشکــه بــا عنـ‬ ‫کارهایــی‬ ‫ـب و‬ ‫ـت از کس‬ ‫حمایـ‬ ‫دوبــارهرا‬ ‫مجموعــه ای‬ ‫دانشــگاه‬ ‫ـکاری بــا‬ ‫میهمـ‬ ‫شــود‪ ،‬در‬ ‫میمنظــور‬ ‫همیــن‬ ‫انـرد ب‬ ‫کـ‬ ‫ـانرونــق‬ ‫مهمــیگیـدر‬ ‫نقــش‬ ‫توانــد‬ ‫هــاــهیــاد‬ ‫ـتی‬ ‫صنایـ‬ ‫هایدر‬ ‫ـوالتـالخــود‬ ‫ـدــام‬ ‫باشـتم‬ ‫ـتهکــه‬ ‫داشـــم‬ ‫ـاغلیکردی‬ ‫طراحــی‬ ‫دسـدر‬ ‫ـعـژه‬ ‫ویـ‬ ‫ـوزه بــه‬ ‫اخیحـــر و‬ ‫محصــی سـ‬ ‫کــه طـ‬ ‫مشـ‬ ‫عنــوان یــک فروشــگاه بــزرگ‬ ‫رکــودـازی بـ‬ ‫دچــارــای مجـ‬ ‫ان در فض‬ ‫دورانطریــق‬ ‫را از‬ ‫شــدهـهاند‪.‬‬ ‫کرونــا‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫معرفــی‬ ‫معتبــر‬ ‫و‬ ‫اینترنتــی‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عمــده تــاش مــا در وزارت تعــاون بــر ایــن‬ ‫متمرکــز شــده اســت کــه در گام نخســت مشــاغل افــرادی کــه‬ ‫تومــان‬ ‫ـاری‪۶۰۰‬‬ ‫میلیــارد و‬ ‫گذشــتهشـ‪۳۴‬‬ ‫ســال‬ ‫بــه‬ ‫میلیــونچالــش‬ ‫کرونــا بــا‬ ‫ـیوع بیمـ‬ ‫ـی مــدت‬ ‫اذرپــورــا طـ‬ ‫گفتــهکار انه‬ ‫کســب و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫فعالی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ادام‬ ‫و‬ ‫ـتغال‬ ‫ـ‬ ‫اش‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫بانک‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫مال‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫مناب‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫مح‬ ‫از‬ ‫ـهیالت‬ ‫تسـ‬ ‫روبــرو شــده اســت را بــا اعطــای تســهیات و خدمــات مختلــف‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫پرداخــت‬ ‫دســتی‬ ‫صنایــع‬ ‫فعــاالن‬ ‫از‬ ‫نفــر‬ ‫‪۲۱‬‬ ‫و‬ ‫هــزار‬ ‫‪۲‬مــورد حمایــت قــرار دهیــم و کســب و کارهــای خانگــی هــم‬ ‫جــزو همیــن دســته از مشــاغل هســتند‪.‬‬ ‫بخشـوـی‬ ‫وزارتبنیــان‪ ،‬تنـ‬ ‫اشــتغال دانــش‬ ‫‪۱۴۰۱‬ونیــز تولیــد‬ ‫توســعهـه در ســال‬ ‫معــاونبیــان اینکـ‬ ‫وی بــا‬ ‫ـوعکار‬ ‫تعــاون‪،‬‬ ‫کارافرینــی‬ ‫مشــاغلدر‬ ‫ورکشــاپ‬ ‫و‬ ‫ـرده‬ ‫ـ‬ ‫فش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫اموزش‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫دوره‬ ‫ـزاری‬ ‫ـ‬ ‫برگ‬ ‫ـدات‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫تولی‬ ‫بــه‬ ‫رفــاه اجتماعــی یــاداور شــد‪ :‬در راســتای حمایــت از‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫دارد‪،‬‬ ‫قــرار‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫ایــن‬ ‫کار‬ ‫دســتور‬ ‫در‬ ‫نوبــت‬ ‫چنــد‬ ‫خانگــی و همچنیــن حمایــت از صاحبــان ایــن گونــه شــغلها‬ ‫یکــی دیگــر از برنامــه هــای مــا برگــزاری دوره هــای بازارشناســی‪،‬‬ ‫تعاونیهــای ویــژه مشــاغل خانگــی در سراســر کشــور‬ ‫بازاریابــی و بــازارداری اســت تــا هنرمنــد بــازار را بشناســد و بــا ان‬ ‫راهانــدازی شــده و در نهایــت همــه تعاونیهــای مذکــور بــه‬ ‫رفتــار کنــد‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بنیاد شهید‪:‬‬ ‫کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫رئیسجهاد‬ ‫رییس سازمان‬ ‫گیالنشده‬ ‫وضعیت‬ ‫ایثارگر تبدیل‬ ‫اولیه ‪60‬‬ ‫تاکنون‬ ‫ اندشد‬ ‫انجام‬ ‫شالیزارهای‬ ‫هزاردرصد‬ ‫در ‪60‬‬ ‫شخم‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬اییــن تقدیــر از‬ ‫ایثارگــر‬ ‫ســازمان برتــر شــاهد و‬ ‫اســتارتاپ های‬ ‫جهادکشــاورزی گیــان‬ ‫رییــس‬ ‫شــهید‬ ‫دانشــمند‬ ‫یــادواره‬ ‫کشــور‪،‬توزیــع انــواع کودهــای مــورد‬ ‫دربــاره‬ ‫‪۲۹‬‬ ‫یکشــنبه‬ ‫امــروز‬ ‫مصطفــی چمــران‬ ‫اظهــار‬ ‫شــالیزارها‬ ‫شــالیکاران در‬ ‫اســتفاده‬ ‫سیدامیرحســین‬ ‫حضــور‬ ‫خردادمــاه نهـبــا‬ ‫ـن مــاه جــاری ‪1۸‬‬ ‫ـم فروردیـ‬ ‫داشــت‪ :‬تــا‬ ‫شــهید‬ ‫رئیــس‬ ‫هاشــمی‪،‬‬ ‫ی زاده‬ ‫هـقاضــ‬ ‫بنیــادهــزار و‬ ‫ـه‪ ،‬ســه‬ ‫ـود ازتـ‬ ‫‪ ۸31‬تــن کـ‬ ‫ـزار و‬ ‫ـای‬ ‫نزدیــکش هـ‬ ‫مرکــز همای‬ ‫کــودـران در‬ ‫تــنایثارگـ‬ ‫‪2۷4‬ــور‬ ‫و ام‬ ‫چهــار‬ ‫فســفاته و‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ المللــی‬ ‫هبیـن‬ ‫ـده‬ ‫برگــزارــع شـ‬ ‫صداوســیماپتاســه توزی‬ ‫‪ ۷۸1‬تــن کــود‬ ‫ـزار و‬ ‫و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس»‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪2‬‬ ‫هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج‬ ‫شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪،‬‬ ‫گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی‬ ‫شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫موشــکی و پهپــادی ایجــاد کردیــم‪ .‬ایــن‬ ‫ دهنــد‬ ‫مــا نمی‬ ‫دیگــران بــه‬ ‫تکنولــوژی‬ ‫در‬ ‫گیــری‬ ‫خزانــه‬ ‫بیــانرا اینکــه‬ ‫وی بــا‬ ‫بودیــم‬ ‫نکــرده‬ ‫خلــق‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫و اگــر‬ ‫تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان‬ ‫اســت‪،‬ارامــش‬ ‫کشــور بــا‬ ‫انجــام ایــن‬ ‫ توانســتیم در‬ ‫نمی‬ ‫اظهــار‬ ‫گرفتــه‬ ‫مــوردی‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫زندگــی‬ ‫داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫دادهاســت‪.‬‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫تحصیلکــرده در کشــور مــا حــدود ‪۴۰‬‬ ‫خصــوص‬ ‫باشــد‬ ‫درصــد‬ ‫ســرا‬ ‫امــار ودرصومعه‬ ‫ایــنرشــت‬ ‫هــای‬ ‫شهرســتان‬ ‫حــدود‬ ‫و‬ ‫بالعکــس‬ ‫ایثارگــری‬ ‫جامعــه‬ ‫بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫اختیــارخصــوص‬ ‫اســت و در‬ ‫شــالیکاریدرصــد‬ ‫‪ ۶۰‬تــا ‪۷۰‬‬ ‫دارنــد‪،‬‬ ‫گیــان در‬ ‫اســتان هســتیم‪،‬‬ ‫جایــگاهرا شــاهد‬ ‫ـن نســبت‬ ‫ ها ایـ‬ ‫بــاـتخدام‬ ‫اسـ‬ ‫گیــان‬ ‫بــه‬ ‫توجــه‬ ‫ـاارزش‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫کار‬ ‫ـوان‬ ‫ـ‬ ‫ ت‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫دولت‬ ‫کار‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫امـ‬ ‫در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫تولیــد‬ ‫داد‪.‬توصیههــای کارشناســان‬ ‫انجــامبــه‬ ‫برنجــکاران‬ ‫را بــر اســاس تقویــم زراعــی ( اواســط‬ ‫دهنــد‪ .‬اینکــه امــروز‬ ‫ـمی بــا بیــان‬ ‫فروردیــن) هاشـ‬ ‫قاض ـی زاده‬ ‫انجــام‬ ‫ـرض‬ ‫ـ‬ ‫مع‬ ‫در‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫دیگ‬ ‫ـورهای‬ ‫ـ‬ ‫کش‬ ‫و‬ ‫کشــور مــا‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫تبدیــل‬ ‫قانــون‬ ‫بــه‬ ‫اشــاره‬ ‫بــا‬ ‫ زاده‬ ‫ی‬ ‫قاضــ‬ ‫ گویــم‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫دارنــد‪،‬‬ ‫قــرار‬ ‫تهدیــد‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده ارقــام اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کننــد‪.‬در کشــور بیــان‬ ‫ایثارگــران‬ ‫وضعیــت‬ ‫و‬ ‫مســتقل‬ ‫ هــا‬ ‫ه‬ ‫حوز‬ ‫همــه‬ ‫در‬ ‫بایــد‬ ‫مــا‬ ‫قاض ـی زاده هاشــمی در ایــن اییــن ضمــن کــه‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور بــه زمســتانه توجــه‬ ‫ـار داشــت‪ :‬حــدود ‪ ۶۰‬هــزار ایثارگــر در‬ ‫هکتـــش‬ ‫دارای دان‬ ‫ـه بـامــاـا بایـ‬ ‫ـیم‪،‬‬ ‫تولیدکننـ‬ ‫گرامیداشــت‬ ‫ـدهــزار‬ ‫‪23۸‬‬ ‫باشـکـ‬ ‫ـدهایــد‬ ‫می‬ ‫گفــت‪ :‬شــمار‬ ‫شــهدافســفات‬ ‫خاطــرکــود‬ ‫یــاد واهمیــت‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫وی بــا‬ ‫حضــور در جمــع ســرامدان ایثــار و باشــیم و بــا فــروش دانــش و وابسته ســازی کشــور تبدیــل وضعیــت شــده اند کــه‬ ‫شــهادت افتخــار بزرگــی اســت‪ .‬وجــود جهــان بــه فنــاوری کشــورمان می تــوان البتــه کار ‪ ۲۵‬هــزار نفــر ان هــا نهایــی‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار نخبــه شــاهد و ایثارگــر در جامعــه خلــق دانــش کــرد و عمــق اســتراتژیک و تکمیــل شــده اســت‪ .‬بایــد بــه فکــر‬ ‫زیر ذره بین مجلس؛‬ ‫ایثارگــری کــه میانگیــن ســنی ان ‪ ۲۸‬ســال کشــور را افزایــش داد‪ .‬امــروز کشــورهای تولیــد کار بــا ارزش باشــیم کــه زندگــی‬ ‫از میانگیــن کشــور باالتــر اســت نشــان منطقــه خریــدار دانــش مــا هســتند‪ .‬ایــن خانــواده را تامیــن کنــد و ســرمایه گذاری‬ ‫کسبو‬ ‫اجرایی‬ ‫دستگاههای‬ ‫تخلفات‬ ‫کاراولویــت اشــتغال‬ ‫ـتغال بــا‬ ‫مجوزهایتوســعه اشـ‬ ‫صدورباعــث بــرای‬ ‫درمی کنــد و‬ ‫ زدایــی‬ ‫موضــوع تهدید‬ ‫نخبــگان ایثارگــری‬ ‫می دهــد کــه تعــداد‬ ‫بــه نســبت جمعیــت ان زیــاد و از عمــوم می شــود کــه کشــوری کــه محتــاج علــم ایثارگــران بایــد انجــام شــود و ایثارگــران‬ ‫بردارنـدو‬ ‫ـک یــا‬ ‫مسـجــیرـز یـ‬ ‫ـن به‬ ‫ـتـ و‬ ‫ـلاسـ‬ ‫ـوده‬ ‫ـیـنب‬ ‫دارد‬ ‫قانــون‬ ‫نکاتــی‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫گام‬ ‫در ای‬ ‫ـهـنسـ‬ ‫کافـــل ب‬ ‫ـار نس‬ ‫وجــوداختیـ‬ ‫ـودش را در‬ ‫ایــنخـ‬ ‫کــهـدهدراســت‬ ‫ـش شـ‬ ‫و دانـ‬ ‫جامعــه باالتــر اســت‪.‬‬ ‫ـان دســتگاه اجرایــی باقــی دســتگاهها بــه ایــن‬ ‫مجوزهــا‬ ‫صــدور‬ ‫در‬ ‫شــفافیت‬ ‫بحــث‬ ‫ـد دشــمن قــرار ندهــد و در ایــن میـ‬ ‫تهدیـ‬ ‫اندـ و‬ ‫ـت‪:‬ـده‬ ‫ـلـ نشـ‬ ‫الکترونیکــی یـ‬ ‫ـار‬ ‫افتخ‬ ‫متصـگف‬ ‫ایثارگـاــران‬ ‫درگاهخطــاب بــه‬ ‫اســت اگــر وی‬ ‫منظــورباشــند‪.‬‬ ‫بدیــنـای کار‬ ‫کــهبایــد پـ‬ ‫اســتــران‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایثارگرانــی کــه بعــد از حــدود ایثارگ‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ان‬ ‫نداده‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫انج‬ ‫ـبی‬ ‫ـ‬ ‫مناس‬ ‫ـدام‬ ‫ـ‬ ‫اق‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اینک‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫یــا‬ ‫و‬ ‫کنــد‬ ‫می‬ ‫دریافــت‬ ‫مجــوزی‬ ‫فــردی‬ ‫بزرگــی بــود کــه امــروز در خدمــت شــما‬ ‫یــک دهــه درگیــر جنــگ و مجاهــدت‬ ‫پایشــیقـکــه‬ ‫توجــه‬ ‫کنــد‬ ‫ـور نمی‬ ‫دریافــت‬ ‫ـوت‬ ‫بــهــران بــا‬ ‫ایثارگ‬ ‫کــرد‪:‬دربــامســیر‬ ‫اظهــارو بایــد‬ ‫ـران بــودم‬ ‫ایثارگـ‬ ‫مجــوزیشـراـهید و امـ‬ ‫فــردیـزود‪ :‬بنیــاد‬ ‫بودنــد‪ ،‬فرصــت حضــور در دانشــگاه را وی افـ‬ ‫را دراســت‬ ‫مشــخص‬ ‫کــرد واســت‬ ‫حرکــتشــده‬ ‫تســهیل انجــام‬ ‫ـد و مبــادا‬ ‫ـته باش‬ ‫نقــشداش‬ ‫مســیروجــود‬ ‫قانونــی‬ ‫درــل‬ ‫دلی‬ ‫ایــن‬ ‫شــما هــم مــا‬ ‫ گــرـ و‬ ‫یارـی‬ ‫ایــن‬ ‫پیــدا کردنــد و حــدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬ســال اســت‬ ‫درگاه‬ ‫ایــن‬ ‫بــه‬ ‫ها‬ ‫دســتگاه‬ ‫کــدام‬ ‫کــه‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫رس‬ ‫دست‬ ‫ـوزی‬ ‫ـ‬ ‫مج‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ران‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫ـده‬ ‫کــه مفهــوم دانــش بنیان ســازی اقتصــاد و عـکننــده را دارد و تــاش می کنــد بــه مســیر یــاری کنیــد کــه پشــتیبان خوبــی‬ ‫متصــل شــدهاند و کــدام‬ ‫ـرایطمـمشــابه از‬ ‫ـن شـ‬ ‫ـازمانیـدهدرایای بـــا‬ ‫کننـســد و عـ‬ ‫ـدا‬ ‫پیـ‬ ‫الکترونیکــیباشــیم‪.‬‬ ‫ـددکاری بــرای شــما‬ ‫مســیر‬ ‫ـوان‬ ‫عنـ‬ ‫ســایر حوزه هــا و توســعه و فنــاوری مثــل‬ ‫ـاد دســتگاهها متصــل نشــدهاند‪.‬‬ ‫ـدازی‬ ‫ایثارگـراهان‬ ‫ـرای بــرای‬ ‫مجــوز‬ ‫ـیدن بــه‬ ‫ـرانـایجـ‬ ‫ـکرا بـ‬ ‫پاتوقیـــی‬ ‫رســـد و‬ ‫کن‬ ‫خانــه خــاق شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫محــروم‬ ‫را پیــدا کننــد عــادل مهــری ورنیــاب‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫همدیگــر‬ ‫وکارن هــا‬ ‫کســبتــا ا‬ ‫رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــا کنــد‬ ‫دعوت‬ ‫پژوهــاندوشوــنبه بــا‬ ‫اینکــه «روز‬ ‫دفتــرـا بیــان‬ ‫رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد همچنیــن بــا ســایر وزارت خانه هــا در ایــن وی بـ‬ ‫ های‬ ‫تشــکل‬ ‫دانــش‬ ‫بیــان اینکــه تعــداد ایثارگــران نخبــه زیــاد‬ ‫ای‬ ‫جلســه‬ ‫اقتصــاد‬ ‫وزارت‬ ‫مســئوالن‬ ‫داشــتهمجلــس‬ ‫تعامــلــن در‬ ‫ـده تنکاب‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از ارائــه نماینـ‬ ‫باشــد‪ .‬تصریحکــرد‪ :‬ازشــاهد و ایثارگــر در ایــن مراســم بــه‬ ‫زمینــه‬ ‫و ایــن عزیــزان پیشــرو هســتند‪ ،‬ابــراز‬ ‫کمیســیون ویــژه‬ ‫بیــان ایــن زمینــه‬ ‫گــزارش نظارتــی کمیســیون متبوعــش قانونگــذار پیشبینــی کــرده اســت را در‬ ‫اییــن‬ ‫توضیحاتــی دردرخصــوص‬ ‫داشــت‪ :‬ایثارگــران بــا زمانــه حرکــت‬ ‫کردیــم»‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫تولیــد‬ ‫کــهـا جهــش‬ ‫کنیــم‬ ‫ایــن‬ ‫دربــاره عملکــرد دســتگاهها و نهادهــای‬ ‫ایثارگــر‬ ‫برگــزارشــاهد و‬ ‫ های برتــر‬ ‫اســتارتاپ‬ ‫ـران بـ‬ ‫حرکــتایثارگـ‬ ‫ســمتو امــور‬ ‫ـاد شــهید‬ ‫بــه بنیـ‬ ‫کــهـس‬ ‫درک رئیـ‬ ‫می کننــد و مســائل زمانــی خــود را‬ ‫ـده نیــز بــا دعــوت از مســئوالن‬ ‫ـ‬ ‫این‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫هفت‬ ‫وکار‪،‬‬ ‫کســب‬ ‫مجوزهــای‬ ‫صــدور‬ ‫درگاه‬ ‫مختلــف درخصــوص صــدور مجــوز‬ ‫گام اشــاره بــه برنامه هــای گســترش علــم و پرداخــت‪.‬‬ ‫می کننــد و در مســیر و افــق اینــده‬ ‫ایجــاد وزارت اقتصــاد در ایــن زمینــه جلســهای‬ ‫قــدم ازاولصــدور‬ ‫باشــد و‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫کســبوکارها بــه صحــن مجلــس ظــرف درگاه‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫فنــاوری اظهــار‬ ‫بــر می دارنــد‪ .‬بــر اســاس فرمایــش مقــام‬ ‫ـدی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫بن‬ ‫جمع‬ ‫از‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫خواهی‬ ‫را‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫خــودداری‬ ‫کاغــذی‬ ‫مجوزهــای‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫ایشــان بــرج فنــاوری و خانــه خــاق در حــوزه در ایــن مراســم از تعــدادی اســتارت های‬ ‫معظــم رهبــری کــه مــا ســربازان‬ ‫ـوع‬ ‫ـ‬ ‫موض‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـاره‬ ‫ـ‬ ‫درب‬ ‫ـیون‬ ‫ـ‬ ‫کمیس‬ ‫ـزارش‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫رئیــس‬ ‫حســینی‬ ‫الدین‬ ‫سیدشــمس‬ ‫هســتیم دانش بنیــان ســازی امــری مهــم شــاهد و ایثارگــر بــه صــورت ملــی اســت برتــر شــاهد و ایثارگــر کشــور‪« ،‬راضیــه‬ ‫یــزد‪ ،‬پارلمــان‬ ‫صحــن علنــی‬ ‫اینــده در‬ ‫ هــای هفتــه‬ ‫خانهتولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد مجلــس رئیــس‬ ‫«میــاد‬ ‫اردکانــی» از‬ ‫کمالــی‬ ‫ویــژه کــه‬ ‫کمیســیونداریــم‬ ‫همچنیــن قصــد‬ ‫اســت و در ایــن میــان خانــواده ایثارگــران‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایجــاد قرائــت‬ ‫ـاغ ایــن‬ ‫ـس از ابـ‬ ‫ـرد‪ :‬پـ‬ ‫ـس عنـ‬ ‫شــورای اســامی در گفتوگــو بــا مجلـ‬ ‫کرمانشــاه‪« ،‬ســیده فاطمــه‬ ‫اختراعــی» از‬ ‫شــهرها‬ ‫کالن‬ ‫ـوان راکـدر‬ ‫شــاهد‬ ‫خــاق‬ ‫کــه ســهم مهمــی بــرای حفــظ نظــام و‬ ‫توســعهموظــف‬ ‫اجرایــی‬ ‫بــاهای‬ ‫دســتگاه‬ ‫خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری تســنیم‪،‬‬ ‫دهیــم‪ .‬احمــدی» از شــهرکرد‪« ،‬طاهــره محمــودی‬ ‫شــتاب‬ ‫قانــون و ان را‬ ‫مهمــی کنیــم‬ ‫انقــاب اســامی داشــته اند نقــش‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫گف‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫مجل‬ ‫در‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫تنکاب‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫نماین‬ ‫درگاه‬ ‫بــه‬ ‫ســال‬ ‫یــک‬ ‫ظــرف‬ ‫بودنــد‬ ‫بــا بیــان اینکــه قانــون‬ ‫اصــاح مــواد (‪ )1‬بخــش خصوصــی هــم بایــد بــرای ایجــاد احمدابــادی» از قــم‪« ،‬حمیدرضــا خــان‬ ‫بــرای خلــق قــدرت دارنــد‪.‬‬ ‫«اعظــمدر صحـ‬ ‫کمیســیون‬ ‫احمــدی» گازــزارش‬ ‫اتفــاق از قرائــت‬ ‫ایــنو امــور‬ ‫اقتصــاد‬ ‫وزارت‬ ‫ـی کــه‬ ‫الکترونیکـ‬ ‫پرویــز»ـناز‬ ‫تاکســتان‪،‬‬ ‫کنــد تــا‬ ‫کمــک‬ ‫ایــده‬ ‫و (‪ )۷‬قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی بــازار‬ ‫الزمـ بــا‬ ‫هــای‬ ‫دارایــی‬ ‫اصــل (‪ )44‬از مهمتریــن مــواد بــرای‬ ‫ـداد‬ ‫ـزد‪« ،‬مق‬ ‫پیگیری از یـ‬ ‫پارلمــانـد فــاح»‬ ‫علنــیـان‪« ،‬محمـ‬ ‫دهــد‪.‬ایجــاد میکنــد بپیوندنــد کــه دلیجـ‬ ‫امــروز رخ‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دفــاع از کشــور‬ ‫قانــون‬ ‫اجــرای‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫هایی‬ ‫دســتگاه‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫نظارت‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بع‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قان‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫در‬ ‫بهبــود فضــای کســبوکار در کشــور‬ ‫در وی ادامــه داد‪ :‬نیــروی انســانی در برخــی عرفانــی» از رشــت بــا حضــور قاض ـی زاده‬ ‫از طریــق توســعه دانــش و فنــاوری‬ ‫داشــتهاند‬ ‫ـبوکار‬ ‫ـای کسـ‬ ‫مجوزهـ‬ ‫ـانی صــدور‬ ‫ـریانسشـــده‬ ‫ـیپیگیـ‬ ‫ـس‬ ‫ـورهااز سـ‬ ‫موضــوع‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن قانــون در بهمنمــاه‬ ‫امــور‬ ‫شــهید و‬ ‫بنیــاد‬ ‫رئیــس‬ ‫هاشــمی‪،‬‬ ‫نیروی‬ ‫مجلـولـ‬ ‫ـویــت‪،‬‬ ‫ارزان اس‬ ‫ پذیــر کشـ‬ ‫مرزهــای علــم و دانــش امکان‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫خواهیــم‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫برخوردهــای‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســال ‪ 99‬در مجلــس تصویــب و اســفندماه‬ ‫دفــاع در کشــور مــا باهــوش اســت و تــاش ایثارگــران بــا اهــدای تندیــس و لــوح‬ ‫اســت و خلــق قــدرت اگــر زمانــی‬ ‫همــان ســال بــرای اجــرا بــه دولــت ابــاغ‬ ‫ـود می کنــد تــا بــا ارزش افــزوده بــه تولیــد ســپاس تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل امــد‬ ‫از کشــور‪ ،‬خــاک و مکتــب در جبهــه بـ‬ ‫تولیــدـی کــه از‬ ‫پیگیریهایـ‬ ‫مــا بــا‬ ‫برســد‪.‬ــراز‬ ‫ـینی بــا اب‬ ‫حسـ‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫فنــاوری و در پایــان از تصویــر «بــرج فنــاوری» و‬ ‫بایــد بــا‬ ‫انبــوه‬ ‫امــروز همــان مفهــوم در توســعه دانــش و‬ ‫قانــون‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن قانــون احــکام‬ ‫ـرفته «خانــه خــاق» در حــوزه شــاهد و ایثارگــر‬ ‫اجــرایپیشـ‬ ‫بــرایــورهای‬ ‫نماینــدگانــل کش‬ ‫ســوی بــر علــم مث‬ ‫نظــام مبتنــی‬ ‫فنــاوری اســت‪ .‬مــا در ایــن مســیر‬ ‫ـرمایهشــده‬ ‫انجــام‬ ‫متعــددی وجــود دارد کــه برخــی از انهــا‬ ‫کــهـه رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫شــدجامعـ‬ ‫مشــخصـبت‬ ‫اســتـم‪ .‬اگــر نسـ‬ ‫ گذاری کنیـ‬ ‫تکنولــوژی سـ‬ ‫بازدارنــده دفاعــی بــر مبنــای‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا‬ صفحه 12 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪211‬‬ ‫‪20 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷20- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫سالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬سال‬ ‫ژوئن‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫دوشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫فعال حوزه صنایع دستی و گردشگری‪:‬‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫بزرگترین غم زندگی ام است‬ ‫بیمهع دستی‬ ‫مهجوری صنای‬ ‫ خرند‪/‬‬ ‫گریزسوغات می‬ ‫گردشگران محصوالت چینی‬ ‫کشاورزی‬ ‫گیالنی از‬ ‫کشاورزان‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل شــرایط جغرافیــای خــاص‬ ‫و بارشــهای فــراوان‪ ،‬اســتانی مســتعد‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬امــا درعیــن حــال بــا‬ ‫ایرنــا‪،‬‬ ‫همچــونع دســتی‬ ‫خبرنــگار صنای‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه‬ ‫ســیابها ‪،‬‬ ‫حوادثــی‬ ‫وقــوع‬ ‫ دســتی‪،‬‬ ‫جــزو صنای‬ ‫ظرفیــت غنــی‬ ‫تندبــاد‪،‬چــه‬ ‫اگــر‬ ‫پنــجع اســتان‬ ‫خشکســالی‬ ‫ـان‬ ‫محســوب جهـ‬ ‫کشــورـورهای برتــر‬ ‫خیــززمــره کشـ‬ ‫حادثــه را در‬ ‫ایــران‬ ‫مــی‬ ‫ایــنـر‬ ‫نیــزـا واز فاخـ‬ ‫کشــاورزی زیبـ‬ ‫بخــش تکثــر اثــار‬ ‫کــهرشــته و‬ ‫شــودــوع‬ ‫در تن‬ ‫ایــران را‬ ‫هنــر‬ ‫جهانیــان‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫داده‬ ‫قــرار‬ ‫مخاطــرات در امــان نمــی مانــد‪.‬‬ ‫تولیــدبــهو‬ ‫کــه رونــد‬ ‫اســت امــا‬ ‫درحالــی کننــد‪،‬‬ ‫تصدیــق می‬ ‫کشــاورزان‬ ‫ایــم‬ ‫بــازار‬ ‫صــادراتشـصنایع‬ ‫ســهم ازاز اقشــار‬ ‫ دســتیباغوــداران‬ ‫ـالیکاران و‬ ‫خصــوص‬ ‫انکـــاـه‬ ‫محصوالتشـــال‬ ‫دلـهنمی زنــد‪ .‬ح‬ ‫ـی بـ‬ ‫چنگ‬ ‫جهانـ‬ ‫ـان تنه‬ ‫ـه کـ‬ ‫ـوده‬ ‫ـرـبـ‬ ‫ـیپذیـ‬ ‫ـیب‬ ‫اسـ‬ ‫صحبــت‬ ‫ دســتی‬ ‫ع‬ ‫صنای‬ ‫هنرمنــدان‬ ‫بــا‬ ‫وقتــی‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫نبــودن‪،‬‬ ‫کوچــک بیمــه‬ ‫همچنــان از‬ ‫ومیدر کنیــم‪،‬‬ ‫تریــن اســیبی‬ ‫صــورت‬ ‫معیشــتی‪،‬ـا‬ ‫ناپذیــرـخیر بــازار بـ‬ ‫جبرانــه‪ ،‬تسـ‬ ‫خســاراتــواد اولی‬ ‫بــاــدم تامیــن م‬ ‫ع‬ ‫مواجــهو‬ ‫ـرق اســیا‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫از‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫عموم‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫رقی‬ ‫ـوالت‬ ‫ـ‬ ‫محص‬ ‫خانوادگــی و حتــی فرهنگــی‬ ‫تعطیلــی بازارهــا و بازارچه هــا و بی توجهــی‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مســئوالن و متولیــان بــه ایــن حــوزه‪ ،‬گالیــه‬ ‫بیمــه کشــاورزی کــه در ایــران بیــش از‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫ســه دهــه قدمــت دارد و از ســال ‪1363‬‬ ‫بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی‬ ‫شناســایی و ثبــت حــدود ‪ ۳۰۰‬هنــر رشــته‬ ‫بــا عنــوان « صنــدوق بیمــه محصــوالت‬ ‫صنایع دســتی‪ ،‬ثبــت جهانــی ‪ ۱۴‬شــهر و‬ ‫کشــاورزی « از ســوی بانــک کشــاورزی‬ ‫روســتای صنایع دســتی‪ ،‬ثبــت ملــی ‪ ۶۷‬شــهر‬ ‫اجرایــی شــد‪ ،‬بــه عنــوان مامنــی بــرای‬ ‫و روســتای صنایع دســتی‪ ،‬دریافــت ‪ ۸۴‬مهــر‬ ‫جبــران خســارتهای ایــن حــوزه اقتصــادی‬ ‫اصالــت بین المللــی اگــر چــه افتخاراتــی‬ ‫محســوب مــی شــود کــه تــا بــه امــروز بــا‬ ‫بــزرگ در ایــن حــوزه اســت‪ ،‬امــا قطعــا‬ ‫بیرغبتــی از ســوی بههــر بــرداران مواجــه‬ ‫نمی تــوان بــه بیمــه بــودن فقــط ‪ ۴۴‬هــزار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫صنعتگــر از جامعــه ‪ ۲.۵‬میلیــون‬ ‫هنرمنــد‬ ‫نفــری ایــن حــوزه افتخــار کــرد‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت طــی ســالیان‬ ‫توســط وصنــدوق‬ ‫اســتاز تــا‬ ‫عبــاسداشــته‬ ‫تــاش‬ ‫فعــاالن‬ ‫هنرمنــدان‬ ‫میرجینــی‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫بس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ارائ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫همچنی‬ ‫و‬ ‫ـاورزی‬ ‫ـ‬ ‫کش‬ ‫بیمــه‬ ‫حــوزه صنایع دســتی و گردشــگری اســتان‬ ‫هــای‬ ‫خســارت‬ ‫از‬ ‫بخشــی‬ ‫حمایتــی‬ ‫هــای‬ ‫گیــان کــه ســه دهــه بــا مســائل و مشــکالت‬ ‫رغبتــی از‬ ‫کشــاورزی‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫امــاکرده اسـ‬ ‫کنــدــرم‬ ‫جبــرانپنجــه ن‬ ‫ـوزه رادســت و‬ ‫ایــن حـ‬ ‫کرونــاــده نمــی‬ ‫ـن امــر دی‬ ‫درــر ایـ‬ ‫ـاورزان ب‬ ‫معتقــدکشـ‬ ‫ســوی‬ ‫صنعــت‬ ‫دوران‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫زراعــی‬ ‫ســال‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫طــوری‬ ‫بــه‬ ‫شــود‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی اســیب جــدی‬ ‫‪43‬‬ ‫ـط‬ ‫ـ‬ ‫فق‬ ‫ـردار‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـره‬ ‫ـ‬ ‫به‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫‪312‬‬ ‫از‬ ‫ـد‬ ‫جدیـ‬ ‫ـد‪ ،‬امــا بــه جــز ایــن بحــران‪ ،‬بی توجهــی‬ ‫دیـ‬ ‫ـرده انــد‪.‬‬ ‫ـداری کـ‬ ‫ دســتینامـوـه خریـ‬ ‫صنایـرعبیمــه‬ ‫ـزار نفـ‬ ‫چنــد‬ ‫ســنتی از‬ ‫هنرهــای‬ ‫هـبــه‬ ‫دهــه قبــل‪ ،‬اســیب های بیشــتری داشــته‬ ‫خطــه‬ ‫ـاورزی‬ ‫ســبزـه‬ ‫ـواد اولیـ‬ ‫درـه مـ‬ ‫ـنتی بـ‬ ‫کشـــر سـ‬ ‫بیمــهـر هن‬ ‫حالــیصنعتگـ‬ ‫دراســت‪.‬‬ ‫درصــدی‬ ‫اســتقبال ‪13‬‬ ‫کارگاهفقــط‬ ‫گیــان‬ ‫ســرمایه‬ ‫فــروش و‬ ‫فعــالبــاو بــازار‬ ‫و‬ ‫هرســاله طبــق‬ ‫اســت‬ ‫مواجــه‬ ‫وزارت‬ ‫کــه سیاســت‬ ‫دارد؛ در‬ ‫شــدهنیــاز‬ ‫گــردش‬ ‫در‬ ‫بایــدـز دولــت‬ ‫اولویــتـه را نیـ‬ ‫ فرهنگــیاز حــق بیمـ‬ ‫ث بخشــی‬ ‫میراــن‬ ‫قوانی‬ ‫حفــظ‬ ‫کشــاورزان‬ ‫مــیوکنــد‬ ‫تنهــای ‬ ‫روزرســان‬ ‫بعــد واز ان بــه‬ ‫پرداخــتباشــد‬ ‫هنرمنــد‬ ‫بازاریابــیـقو بیمــه را‬ ‫دراز ایــن حـ‬ ‫رویکــردــی‬ ‫تغییــربســیار کم‬ ‫قســمت‬ ‫فــروش‬ ‫و‬ ‫قانــون بــه‬ ‫کــرد‪.‬درطبــق‬ ‫خواهــد‬ ‫پرداخــت‬ ‫جهانــی‬ ‫بــازار‬ ‫هنرمنــدان‬ ‫محصــوالت‬ ‫بیمــهـ را‬ ‫ـگاهحــق‬ ‫درصــد‬ ‫طــور‬ ‫ـتی‬ ‫صنایــع دس‬ ‫‪۷0‬ــد جایـ‬ ‫متوســط توان‬ ‫ـت کــه مــی‬ ‫اسـ‬ ‫کشــاورز‬ ‫جهــانــهم‬ ‫ـرده و س‬ ‫پرداخــت ک‬ ‫دولـ‬ ‫بخشــد‬ ‫ارتقــا‬ ‫منطقــهـ و‬ ‫ـت را در‬ ‫ایــران‬ ‫تنهــا ‪ 30‬درصــد اســت کــه بــا ایــن وجــود‬ ‫خبرنــگار‬ ‫ وگــو بــا‬ ‫میرجینــی در‬ ‫نســبتبه بیمــه‬ ‫تمیلــی‬ ‫شــاهدگفبی‬ ‫بــاز هــم‬ ‫ دســتی ایرنــا اظهــار کــرد‪ :‬در هنرســتان‬ ‫صنایع‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫بــه رشــته های مختلــف هنــری عالقــه‬ ‫بیمــهـا‬ ‫گمشــدهبــود امـ‬ ‫حلقــهـل اجبــاری‬ ‫ـل‪ ،‬تحصیـ‬ ‫داشــتم؛ اوایـ‬ ‫اعتمــادی‬ ‫بــی‬ ‫ارامزبــهی عالقــه تبدیــل شــد‪ ،‬چشــم کــه‬ ‫ارام‬ ‫کشــا و ر‬ ‫بــاز کــردم هنــر بخــش اصلــی از زندگــی‬ ‫برخــی از کارشناســان کشــاورزی معتقدنــد‬ ‫کشــاورزان اغلــب بیمــه بــا گزینــه پاییــن‬ ‫را انتخــاب و تصــور میکننــد بیمــه بایــد‬ ‫غرامــت تمــام خســارت انهــا را بپــردازد‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫دارد و بیمــه گــذاران حداقــل گزینــه و‬ ‫ضعیفتریــن بیمــه را انتخــاب میکننــد و‬ ‫تمــام خطراتــی کــه اتفــاق میافتــد‪ ،‬تحــت‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫امــا اغلــب کارشناســان و حتــی کشــاورزان‬ ‫بــی اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫مختلــف‬ ‫محصــوالتدر رشــته های‬ ‫روزمــره ام شــد‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬واقعــی‬ ‫بیمــه‬ ‫نگذشــت‬ ‫کشــیدم‪.‬‬ ‫چیــزیخســارت‪،‬‬ ‫پرداخــت‬ ‫ســرکمیــزان‬ ‫هنــری نشــدن‬ ‫ســازی‬ ‫واســطه‬ ‫گرفتــم‬ ‫خسـیــاد‬ ‫ـن ها را‬ ‫رشــته‬ ‫ایــن‬ ‫بــهباغات و‬ ‫واردهو بــه‬ ‫ـارتهای‬ ‫ـوه تعییـ‬ ‫نحـ‬ ‫صنعتگــران‬ ‫و‬ ‫هنرجویــان‬ ‫هنرمنــدان‪،‬‬ ‫بــا‬ ‫مـان‬ ‫ـزارع و عــدم بــه موقــع پرداخــت غرامــت‬ ‫در‬ ‫ منــدان‬ ‫ســنتی‬ ‫بســیاریــت‬ ‫ـاورزان از مزی‬ ‫عالقهکشـ‬ ‫برخــی‬ ‫هنرهــایـودن‬ ‫و اگاه نبـ‬ ‫ســایر‬ ‫شهرســتانراماســال‬ ‫تالــش‪،‬‬ ‫عمــدهو دلیــل‬ ‫محصــوالت‬ ‫منطقــهبیمــه‬ ‫هــای‬ ‫شــدم‪.‬‬ ‫گیــان اشــنا‬ ‫روســتاهای‬ ‫مــی‬ ‫کشــاورزی‬ ‫اســتان بیمــه‬ ‫ســرد از‬ ‫اســتقبال‬ ‫داننــد‪.‬‬ ‫هنرمنــد فعــال حــوزه گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گفــت‪ :‬همیــن ارتبــاط‬ ‫یکــی از شــالیکاران گیانــی در گفــت‬ ‫نزدیــک و رفت وامدهــا و اشــنایی ها‬ ‫و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه‬ ‫بــا اســاتید و هنرجویــان خــود بــه خــود‬ ‫هــر ســال محصولــش را بیمــه مــی کــرد‬ ‫بــه راه انــدازی اموزشــگاه کشــید؛ تمــام‬ ‫امــا امســال دیگــر قصــد بیمــه کــردن‬ ‫تــاش ســه دهــه اخیــرم را بــا جــان و دل‬ ‫شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از‬ ‫بــرای شــناخت و حفــظ و معرفــی هنرهــای‬ ‫مبلــغ انــدک غرامــت در مقابــل خســارت‬ ‫ســنتی و صنایع دســتی و شناســایی اســاتید‬ ‫گفــت‪ :‬ســال گذشــته بــرای بیــش از ‪2‬‬ ‫ایــن رشــته در اســتان گیــان گذاشــتم‪،‬‬ ‫هکتــار زمیــن‪ ،‬حــدود یــک و نیــم تــن‬ ‫وقتــی می شــنیدم هنــری در حــال فراموشــی‬ ‫برداشــت کمتــر داشــتم کــه از نظــر ریالــی‬ ‫اســت غــم تمــام وجــودم را فــرا می گرفــت‪،‬‬ ‫ـارت بــه‬ ‫ـون‬ ‫ـرایمیلیـ‬ ‫ـهـ‪91‬‬ ‫ـکـ بـ‬ ‫نزدیـ‬ ‫ـدان‬ ‫خسـهنرمنـ‬ ‫ـانـر و‬ ‫تومـهنـ‬ ‫ـوری‬ ‫مهجـ‬ ‫ـم ب‬ ‫ـوز ه‬ ‫هنـ‬ ‫ســه‬ ‫فقــط‬ ‫امــا‬ ‫شــد‬ ‫وارد‬ ‫مــن‬ ‫محصــوالت‬ ‫صنایع دســتی در هــر جــای ایــران دلــم‬ ‫اســت‪.‬ــزار تومــان بــه مــا غرامــت‬ ‫غمگیــنو ‪ 100‬ه‬ ‫میلیــون‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــن خــود هیــچ اثــر فاخــری‬ ‫افتخــت‬ ‫ـزانــاغرامـ‬ ‫ـام ایببـــن‬ ‫ـزود‪:‬نـاز‬ ‫زاده افـ‬ ‫حســن‬ ‫ـار‬ ‫ـرم‪،‬میـامــا ب‬ ‫بتوانــم‬ ‫ـدارم کــه‬ ‫نـ‬ ‫تومــان بابــت‬ ‫ـون ودر‪ 300‬هــزار‬ ‫ـم یــک‬ ‫زندگــی‬ ‫ســرزمینی‬ ‫ گویــممیلیـکــه‬ ‫همـی‬ ‫کــه عمــا‬ ‫پرداخــت کــرده‬ ‫بیمــه‬ ‫ زیســتی‪،‬‬ ‫بــودمساده‬ ‫مردمانــش‬ ‫ کنــم کــه‬ ‫می‬ ‫بیشــتر‬ ‫تومــان‬ ‫هــزار‬ ‫‪۷00‬‬ ‫و‬ ‫میلیــون‬ ‫یــک‬ ‫عزتمنــدی و سخت کوشــی نمــاد اثــار‬ ‫نکــردم‪.‬‬ ‫دریافــت‬ ‫اســت‪ ،‬مــن فقــط‬ ‫عمرشــان‬ ‫غرامــتتمــام‬ ‫فاخــر‬ ‫تــاش کــردم از میــان ایــن مــردم‪ ،‬اســاتید‬ ‫دارنـــج‬ ‫ـت برن‬ ‫کاشـ‬ ‫ـارهـهبــه‬ ‫هنرمنـــا اش‬ ‫وی ب‬ ‫ـد‬ ‫ـتند و‬ ‫ـکاتداشـ‬ ‫مشـفاخــر‬ ‫اثــار‬ ‫ـدیـ کـ‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫کاش‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫اظه‬ ‫ان‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫هزین‬ ‫وشناســایی و بــه جامعــه و مســئوالن معرفــی‬ ‫مقــرونفقـبــه‬ ‫بــرای‬ ‫خــود‬ ‫برنــج‬ ‫ـط‬ ‫کشــاورزانـن دوره‬ ‫ـالت مــن در ایـ‬ ‫ـاید رسـ‬ ‫ـم‪ ،‬شـ‬ ‫کنـ‬ ‫نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه‬ ‫صرفــه بــود‪.‬‬ ‫همیــن‬ ‫هــای کشــاورزی از جملــه کــود‪ ،‬ســم و‬ ‫هنرمنــدـته اســت‬ ‫ـمگیری داشـ‬ ‫اظهــارچشـ‬ ‫افزایــش‬ ‫کارگــر‬ ‫واقعــی‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫میرجینــی‬ ‫خســارت هــای‬ ‫دامــدارمــوارد‬ ‫وانبــه ایــن‬ ‫وســط‬ ‫بایــداســت کــه‬ ‫روســتایی‬ ‫اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫طبیعــی‬ ‫گوســفند نمــد ســفید‬ ‫جنــگلرابــانیــزپشــم‬ ‫تولیــد می کنــد‪ ،‬بــا ظرافــت و دقــت بــه‬ ‫ـک بــر زخــم‬ ‫رنــگبینانمــهی نمـ‬ ‫غیرواقــع‬ ‫کارشناسـ‬ ‫هنرمنــد‬ ‫ دهــد‪،‬‬ ‫ـی و‬ ‫نقــش‬ ‫ان‬ ‫کشاورز‬ ‫ تراشــی اســت کــه بــا دو ابــزار ســاده‬ ‫چوب‬ ‫پارینــه ســنگی‪ ،‬تنــه چوبــی را بــه ظــروف‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـل می کنـ‬ ‫زیبــااز تبدیـ‬ ‫ـذاب و‬ ‫یــکــوری جـ‬ ‫غذاخ‬ ‫پوشــش‬ ‫عــدم‬ ‫دیگــر‬ ‫کشــاورز‬ ‫حتــی‬ ‫ـایســه‬ ‫ایــن‬ ‫طــول‬ ‫کــهـه کــرد‬ ‫دهــهگایـ‬ ‫طبیعــی‬ ‫ـارت هـ‬ ‫مــنـیدرخسـ‬ ‫تمامـ‬ ‫گیــان‬ ‫ جــای‬ ‫بــه جا‬ ‫بیمــه شــده‬ ‫یــول‬ ‫محص‬ ‫گردشــگرانیـی براــرای‬ ‫و گفــت‪ :‬وقتـ‬ ‫ هــای‬ ‫کنــار جلوه‬ ‫کــردم در‬ ‫بــردم‪ ،‬تــاش‬ ‫کارشناســان‬ ‫کنیــد؛‬ ‫خســارت مــی‬ ‫اعــام‬ ‫ـه‬ ‫نمــیانهــا را ب‬ ‫قبــولتوجــه‬ ‫منطقــه‪،‬‬ ‫بیشــترـال طبیعــت‬ ‫بی مثـ‬ ‫کننــدـو‬ ‫خســارت را‬ ‫ـب‬ ‫منطقــه جلـ‬ ‫مردمــان ایـ‬ ‫اعتبــاریت سـ‬ ‫اثــار دس‬ ‫پرداخــت‬ ‫ـن ان‬ ‫جبــران‬ ‫کــهـازبابــت‬ ‫کنــم‪.‬شــود ‪ ،‬بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫مــی‬ ‫ـان‬ ‫ـتان گیـ‬ ‫ضمــنمحلــی‬ ‫گردشــگری‬ ‫راهنمــای‬ ‫بیشــتر‬ ‫اسـ در‬ ‫اینکــه‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫وی‬ ‫ تراشــیبــاســنتی‪،‬‬ ‫مبلــغ چو‬ ‫همــانل بافی‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬شــا‬ ‫تاخیــر‬ ‫هــمبانقــدر‬ ‫مــوارد‬ ‫توجــهـنتی‬ ‫بــاه های سـ‬ ‫رشــت‬ ‫ـری از‬ ‫چلنگـ‬ ‫نمــد سـ‬ ‫بــه‬ ‫کــه‬ ‫شــود‬ ‫ـفید‪،‬مــی‬ ‫پرداخــت‬ ‫کوهســتانی‬ ‫دیگــرمناطــق‬ ‫عشــایر‬ ‫نوســاناتمیــان‬ ‫رایــج در‬ ‫کارایــی‬ ‫چنــدان‬ ‫قیمــت‬ ‫موضوعـبــه‬ ‫اســت کــه‬ ‫ـات‬ ‫گیــان ایــن‬ ‫اســتاننــدارد و‬ ‫درـاورزان‬ ‫تالــشکشـ‬ ‫بــرای‬ ‫فراموشــی‬ ‫ـیـ در‬ ‫مختلـــف‬ ‫دالیــل‬ ‫ـذاری‬ ‫ـالــه گـ‬ ‫ـرایحـبیم‬ ‫زمانـرا ب‬ ‫ـاورزان‬ ‫ـزه کش‬ ‫انگی‬ ‫اســت‪.‬تولیــد کردیــم و در‬ ‫داشــتهانهــا را‬ ‫کاهــشمســتند‬ ‫بــود و‬ ‫گام دوم کارت صنعتگــری بــرای هنرمنــدان‬ ‫ـوار از منطقــه‬ ‫ـط ‪ ۵۰‬خان‬ ‫خیــزــون فقـ‬ ‫ـم و اکن‬ ‫گرفتیـ‬ ‫ضــرورت‬ ‫گیــانـ و‬ ‫بــودن‬ ‫حادثــه‬ ‫ تراشــی‬ ‫ب‬ ‫چو‬ ‫صنعتگــری‬ ‫کارت‬ ‫ماســال‬ ‫بیمــه کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫ســنتی دریافــت کرده انــد‪ ،‬اگــر چــه تعــداد‬ ‫مختلــف بیــکار‬ ‫مدیریــتدالیــل‬ ‫مدیــرکل انهــا بــه‬ ‫زیــادی از‬ ‫اســتانداری‬ ‫بحــران‬ ‫ انــد‪.‬‬ ‫ه‬ ‫داد‬ ‫تغییــر‬ ‫را‬ ‫خــود‬ ‫شــغل‬ ‫شــده‬ ‫گیــانیــانیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫بــه‬ ‫هــا‬ ‫خانــواده‬ ‫ایــن‬ ‫از‬ ‫زیــادی‬ ‫بخــش‬ ‫جــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫گردشــگران‬ ‫ هایشــان‬ ‫ دهنــده‬ ‫اجاره‬ ‫بیمــه‬ ‫بــهشــرایط‬ ‫اینــک‬ ‫خانههــم‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫ارزشو‬ ‫درصــدســود‬ ‫ســاده تر‬ ‫زیــرا‬ ‫ اند‬ ‫ه‬ ‫شــد‬ ‫تبدیــل‬ ‫گــذاری بهتــر شــده و ‪9‬‬ ‫ اورنــد‪.‬‬ ‫دســت م‬ ‫پرداخــت مــی‬ ‫ـاورزیبایــد‬ ‫بــهـه کشـ‬ ‫درامــد کـ‬ ‫افــزوده‬ ‫کــرد ‪ ،‬حــذف شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬لبــاس محلــی مــردم منطقــه‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫خبـب‬ ‫چادرشـ‬ ‫ـرادیـال بافی و‬ ‫عمومـمـاـ از شـ‬ ‫ـد‬ ‫ بافیـیاسـکنـ‬ ‫ـر نمـ‬ ‫افزود‪:‬حادثــه‬ ‫امیــر‬ ‫اکنــون روســتای قاسـم اباد گیــان در جهان‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫بــه عنــوان روســتای جهانی(صنایع دســتی‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫چادرشــب بافی) شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫هنرهــای ســنتی و صنایع دســتی محصــول‬ ‫باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫ابــزار و مــوادی اســت کــه ســالیان و قرن هــا‬ ‫دولــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫مــردم در زندگــی روزمــره خــود اســتفاده‬ ‫می کردنــد و می کننــد کــه البتــه در عصــر‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫جدیــد بــه نوعــی بــر اســاس ذائقــه ســایر‬ ‫گذشــته غرامــت خســارت کشــاورزان بــه‬ ‫مــردم طراحــی و تولیــد می شــود‬ ‫موقــع پرداخــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫در‬ ‫ـه هــزار‬ ‫ ترین ازنقطـ‪20‬‬ ‫ـالیکار‬ ‫ـذاران‬ ‫بیم‬ ‫دوراننفگـــرـذار‬ ‫حســاشـس‬ ‫اکنـــهـونگـدر‬ ‫ـال‬ ‫در س‬ ‫ـزار نفـ‬ ‫اگــر‪ 50‬هـ‬ ‫داریــم‪،‬ــدود‬ ‫قــرار ‪ 99‬بــه ح‬ ‫ســال‬ ‫ هــاـ و‬ ‫ـرت‬ ‫حمای‬ ‫رونــد‬ ‫ـاید تتـــاـا‬ ‫ـنـ ‪50‬‬ ‫ـت بی‬ ‫‪1400‬‬ ‫ـد‪،‬ـ ش‬ ‫دولـباشـ‬ ‫ـتمنـوـوال‬ ‫یافـــن‬ ‫ـشهمی‬ ‫افزایـاـبــر‬ ‫ـویق هـ‬ ‫تشـ‬ ‫بابــت‬ ‫بیمــه‬ ‫حــق‬ ‫فقــط‬ ‫تومــان‬ ‫میلیــارد‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ ۲۰‬ســال اینــده هیــچ کــدام از صنعتگرانــی‬ ‫ـتوکــرد‪.‬‬ ‫پرداخـ‬ ‫ـالیکاران‬ ‫شـ‬ ‫بومــی را بــا کــه بــا‬ ‫ســنتی‬ ‫هنرهــای‬ ‫کــه‬ ‫پوســت و اســتخوان و بــا جــان و دلشــان‬ ‫بیمــه‬ ‫ضــرورت‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫مــرادی بــا‬ ‫فرصــت‬ ‫دیگــر نباشــند‪،‬‬ ‫کــرده انــد‬ ‫حفــظ‬ ‫اســتراتژیکی‬ ‫محصــوالت‬ ‫بــرای‬ ‫گــذاریکــم و گذاراســت‪ ،‬اگــر بــه جــای‬ ‫خیلــی‬ ‫ـج‬ ‫جایـبرنـ‬ ‫ـرای‬ ‫ـزود‪ :‬ب‬ ‫ـای‬ ‫ـر چـ‬ ‫فکـو‬ ‫برنــج‬ ‫ـگاه‬ ‫ـیـ و‬ ‫ـظافـصندلـ‬ ‫حفـ‬ ‫ـون بــه‬ ‫همچـکــه‬ ‫ایــن‬ ‫بتوانیــم‬ ‫فکــرکــه‬ ‫دادیــم‬ ‫کارگروهــی‬ ‫حفــظ ایــن‬ ‫تشــکیلبــه‬ ‫خــود باشــیم‪،‬‬ ‫و مقــام‬ ‫هــزار‬ ‫ایــن‪100‬‬ ‫بشــریرا بــه‬ ‫برنــج کار‬ ‫بیمــه‬ ‫ســرزمین‬ ‫گــذارانزنــده‬ ‫گنجینه هــای‬ ‫بحــث‬ ‫مشــترک‬ ‫اینکــهـی مانــد‪.‬‬ ‫ضمــنهــم باقـ‬ ‫برســانیم؛و مقــام‬ ‫یقینــا پســت‬ ‫باشــیم‪،‬‬ ‫فراگیــر شــدن بیمــه چــای نیــز دنبــال مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫میرجینــی دربــاره راه هــای برون رفــت از‬ ‫رکــود گردشــگری و صنایع دســتی در‬ ‫هــزار‬ ‫بــرای ‪60‬‬ ‫خســارت‬ ‫میلیــارد‬ ‫‪۷0‬‬ ‫کــرد‪ :‬همــه‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫محلــی‪،‬‬ ‫جوامــع‬ ‫کشــاورزمــورد توانایــی و هنــر جوامــع‬ ‫بایــد در‬ ‫محلــی بــا هــم حــرف بزنیــم‪ ،‬مســتندهای‬ ‫ـاورزی‬ ‫بانکـکش‬ ‫بیمــه‬ ‫ـیخدم‬ ‫ـاون‬ ‫معـ‬ ‫ـشـکنیــم‪،‬‬ ‫تولیـایـد و پخ‬ ‫ـاتـا را‬ ‫جاذبـه هـ‬ ‫معرفـ‬ ‫ـایـا‬ ‫ـگاره هـایرنـ‬ ‫ببریـاــمخبرنـ‬ ‫ منـوـدگـراـو بـ‬ ‫ـت‬ ‫در گفـ‬ ‫گیـ‬ ‫کارگا‬ ‫عالقه‬ ‫ـانـگر‬ ‫گردشـ‬ ‫گذشــته‬ ‫درســال‬ ‫بیــاندراینکــه‬ ‫بــا‬ ‫زراعــینزدیــک‬ ‫محلــی را از‬ ‫جوامــع‬ ‫ســنتی‬ ‫بــردار‬ ‫هــزار ونفــر‬ ‫(‪)1400-99‬‬ ‫بهرهرود در‬ ‫دریــا و‬ ‫جنــگل‪۷0‬و کــوه‬ ‫ببینــد‪،‬‬ ‫اســت‪ ،‬امــا‬ ‫ انگیز‬ ‫شــگفت‬ ‫شــمالی‬ ‫مناطــق‬ ‫بودنــد‪،‬‬ ‫کــرده‬ ‫بیمــه‬ ‫شــان را‬ ‫محصــوالت‬ ‫تطابــق‬ ‫همگونــی و‬ ‫داشــت‪:‬از ان‪،‬‬ ‫اظهــارت انگیزتر‬ ‫شــگف‬ ‫فــر‬ ‫عبداللهــی‬ ‫پیمــان‬ ‫بیمــهطبیعــت بکــر‬ ‫منطقــه بــا‬ ‫ـردم ایــن‬ ‫زندگــی مـ‬ ‫کشــاورزی‬ ‫مشــمول‬ ‫محصــوالت‬ ‫باغــی‪،‬طبیعــت را‬ ‫محصــوالتنــه تنهــا‬ ‫گاهــی گردشــگر‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫دامــی‪،‬‬ ‫شــامل‬ ‫را‬ ‫ بــرد‪ ،‬بلکــه‬ ‫بیــن می‬ ‫ زنــد یــا از‬ ‫بــر‬ ‫طیــور‬ ‫شــیاتی و‬ ‫طبیعــی‪،‬‬ ‫هــم ‪،‬میمنابــع‬ ‫زراعــی‬ ‫ اعتنایــی‬ ‫ مهــری و ب‬ ‫محلــیـ بی‬ ‫ـوه‪،‬‬ ‫درختـیـان میـ‬ ‫ـامل تنــه‬ ‫جوامــعتولیــد ش‬ ‫وبــهعوامــل‬ ‫عنــوان‬ ‫برنــج‪،‬مــا بــه‬ ‫کــدام از‬ ‫گلخانــه‪ ،‬کنــد‪.‬‬ ‫هــم می‬ ‫االت‬ ‫ماشــین‬ ‫هــرنشــاء‬ ‫بانــک‬ ‫ـئولیت‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫ـتــره‬ ‫زنجی‬ ‫ـتازوایــن‬ ‫کاشــی‬ ‫جزئ‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫مسـافـ‬ ‫ـرد و‬ ‫حمایـکـ‬ ‫عنــوان‬ ‫برداشـ‬ ‫ـوم را بــه‬ ‫‪۷0‬ــرز و بـ‬ ‫بیــشایـازـن م‬ ‫هنرمنــدان‬ ‫ســالـم تــا‬ ‫داریـ‬ ‫تومــان‬ ‫میلیــارد‬ ‫گذشــته‬ ‫هموطنــان و‬ ‫کنیــم‪.‬ــاورزان‬ ‫معرفــیـر از کش‬ ‫جهــانــزار نفـ‬ ‫ـدود ‪ 60‬ه‬ ‫بــرای حـ‬ ‫خســارت دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫تعزیراتسیاح؛‬ ‫مدیرکل امیر‬ ‫حکومتی گیالن؛‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬درصد پرونده های قاچاق کاال‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫در گیالن مربوط به حوزه چوب است‬ ‫مرتضــی امینــی روز شــنبه در جمــع رســانه هــای گروهــی اســتان افــزود‪:‬‬ ‫قاچــاق چــوب یکــی از گــزارش هــا و دغدغــه هــای مردمــی اســت کــه‬ ‫در اســتانهای شــمالی از جملــه گیــان بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تشــدید نظارت هــا در حــوزه قاچــاق چــوب هشــدار‬ ‫داد‪ :‬تعزیــرات مــی توانــد عــاوه بــر جــزای نقــدی‪ ،‬گواهــی نامــه راننــده‬ ‫خودرویــی کــه قاچــاق مرتکــب شــده اســت را تعلیــق و خودرویــش‬ ‫را ضبــط کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گیــان بــا بیــان اینکــه هــدف اصلــی‬ ‫تعزیــرات رضایتمنــدی مــردم اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬تعزیرات صالحیــت‬ ‫رســیدگی بــه پرونــده هــا را در ســه حــوزه قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬پرونــده‬ ‫کســب و کار‬ ‫ـت وملــی‬ ‫مرکــز‬ ‫رئیــس‬ ‫ـازار(کاال‬ ‫محیــطــوزه بـ‬ ‫بهبــود های ح‬ ‫پایــشـهوپرونــده‬ ‫مطالعــاتـیدگی بـ‬ ‫درمــان و رسـ‬ ‫بهداشـ‬ ‫هــای‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر دســتگاهی نتواســته باشــد شــرابط صــدور‬ ‫اقتصــاد‬ ‫دارد ‪.‬‬ ‫وزارتـات)‬ ‫و خدمـ‬ ‫مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی میشــود‪.‬‬ ‫گرفتـش و بهبــود محیــط‬ ‫تعزیراتیـات پایـ‬ ‫تخلفــی مطالعـ‬ ‫پروندهمرکــز مل‬ ‫هزاررئیــس‬ ‫‪۱۰‬ـیاح‬ ‫گیالن سـ‬ ‫ـای امیــر‬ ‫اقـ‬ ‫بازار‬ ‫کســب و کار وزارت اقتصــاد در گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫صحبــت‬ ‫هــا‬ ‫ـوزهمجوز‬ ‫ملــی‬ ‫خصــوص‬ ‫کــرد‪ .‬اســتان اشــاره کــرد‬ ‫ـی بــازار‬ ‫ـات صنفـ‬ ‫تخلفـ‬ ‫صــدورـه حـ‬ ‫همچنیــن بـ‬ ‫امینــی‬ ‫و گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون؛ چهــار هــزار و ‪ ۱۳۹‬بازرســی در‬ ‫متصــل‬ ‫صــدور ومجوز‬ ‫نهــاد بــه‬ ‫اکنــون‬ ‫ســوال‪:‬هـهــم‬ ‫ـات‬ ‫هــاخدمـ‬ ‫کاال و‬ ‫ســامانهو درمــان‬ ‫بهداشــت‬ ‫چنــدو ارز‪،‬‬ ‫ـاق کاال‬ ‫ـای قاچـ‬ ‫حــوزه‬ ‫نشــدند؟‬ ‫شــده کــه بــا مشــاهده تخلفــات در مجمــوع ‪ ۱۰‬هــزار و ‪۱۵۵‬‬ ‫انجــام‬ ‫دســتگاه دولتــی ســایر دســتگاههای دولتــی‬ ‫تعزیاتــی از ‪2-1‬‬ ‫پرونــده بــه غیــر‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫ـرد‬ ‫علــوم‪،‬ـاره کـ‬ ‫وزارت هــا اشـ‬ ‫شــدند‪.‬پرونــده‬ ‫ـره از ایــن‬ ‫‪ ۵۲۶‬فقـ‬ ‫صــدورهــزار و‬ ‫ســامانهـیدگی ‪۹‬‬ ‫بــه بــه رسـ‬ ‫وی‬ ‫وزارت‬ ‫متصــل‬ ‫مجوزهــا‬ ‫اتصــالـا‬ ‫بــرایاســت امـ‬ ‫ـده هــا‬ ‫تمــامــیدگی‬ ‫ـرات رس‬ ‫بانــکقضایــی‬ ‫تکلیــف‬ ‫و افــزود‪:‬‬ ‫پرونـرا‬ ‫تــاشبــهخــود‬ ‫تعزیـنیــز‬ ‫مرکــزی‬ ‫بهداشــت و‬ ‫ـی دانی‬ ‫دوـاندسـرا کنت‬ ‫خودمـ‬ ‫ـم‪.‬ــی مجوزهــا انجــام میدهنــد‪.‬‬ ‫ـامانهـ مل‬ ‫ـازارــهمـسـ‬ ‫ـرلـیگــرمانبـــده ب‬ ‫ـتگاهـ باقـ‬ ‫ان‬ ‫پــس‬ ‫واحدهــای‬ ‫ـادیهــابخـبــر‬ ‫نظــارت‬ ‫تشــدید‬ ‫همچنیــن از‬ ‫نانوایــیعقــب‬ ‫ـی بســیار‬ ‫ـش خصوصـ‬ ‫های اقتصـ‬ ‫تشــکل‬ ‫امینــیهــم اکنــون‬ ‫البتــه‬ ‫ایــاـه‬ ‫ـدونـهارائ‬ ‫ـتگاهداد و ب‬ ‫دسـخبــر‬ ‫ـهـی‬ ‫اساسـ‬ ‫ـتـای‬ ‫کاالهـ‬ ‫ـتمـهـ‬ ‫ـازیحـقیمـ‬ ‫مربوطــه کـ‬ ‫دارد نـ‬ ‫ـایاولویـ‬ ‫ـردم‬ ‫ـرف‬ ‫ازادسـامــا‬ ‫ازهســتند‪،‬‬ ‫متخلــفـر؟پلمــب مــی شــوند‬ ‫نانوایــیـد یــا خیـ‬ ‫واحدهــایاخــذ کننـ‬ ‫گفــت‪:‬ــد مجــوز‬ ‫امــاریــی توانن‬ ‫مــردم م‬ ‫هــم اکنــون مــردم میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫نیروی‬ ‫روابط‬ ‫گیالن‪ :‬اگــر‬ ‫انتظامیرا بدهنــد و‬ ‫مربــوط خــود‬ ‫عمومیو کار‬ ‫مجــوز کســب‬ ‫‪ ir‬درخواســت‬ ‫نتوانســتند مجــوز را بــه صــورت الکترونیکــی دریافــت کننــد یــا شــرایط‬ ‫درــد‬ ‫غیرمجازـه بودن‬ ‫ـکات دیگــر مواجـ‬ ‫وـا بــا مشـ‬ ‫پزشکیو یـ‬ ‫حضــوری بــود‬ ‫صــدور مجــوز‬ ‫زیبایی‬ ‫واحدهای‬ ‫بــه مــا اعــام کننــد‪.‬‬ ‫گیالن پلمب شد‬ ‫ســوال‪ :‬براســاس قانــون ایــا دســتگاههایی کــه بــه درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫حســین‬ ‫ـرهنگ‬ ‫ـان‪ ،‬س‬ ‫ـتگاهـی گی‬ ‫انتظامـ‬ ‫نشـــی نی‬ ‫عموم‬ ‫روابــط‬ ‫ـهـاگ‪6‬ــزارش‬ ‫ـدند؟‬ ‫معرفـــی شـ‬ ‫قضایـــی‬ ‫ـرویدسـ‬ ‫ـدند‪،‬ـ بــه‬ ‫متصــل‬ ‫فروردیــن‬ ‫بـتـ‬ ‫حســن پور افــزود‪ :‬در ایــن خصــوص متهمــان ‪ ۳۵ ،۳۳‬و ‪ ۳۹‬ســاله بــا‬ ‫پزشــکی‬ ‫ـگاه علـ‬ ‫ـتگاهـل‬ ‫دسـمراحـ‬ ‫ـازاتــیر‬ ‫ـرای س‬ ‫ـده بـ‬ ‫پرونـ‬ ‫ـاش‬ ‫ـومـن تـ‬ ‫فروردیـ‬ ‫دانشـاـ ‪6‬‬ ‫ـی بوــهمــا تـ‬ ‫قانونــت‬ ‫ها نیسـ‬ ‫مجـ‬ ‫ـدف‬ ‫ـکیل هـ‬ ‫تشســـیاح‪:‬‬ ‫ـدند‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫معرف‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫قضای‬ ‫ـع‬ ‫مرجـــم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫وکردی‬ ‫اگــر مــردم نتواســتند مجــوز را اخــذ کننــد و دســتگاهی نتواســته باشــد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تالش هــای شــبانه روزی مجموعــه انتظامــی بــرای‬ ‫شــرایط صــدور مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جرایــم و تاکیــد بــر اســتمرار و ادامــه فعالیت هــای‬ ‫میشــوند‪.‬‬ ‫پلیــس در راســتای حفــظ امنیــت و ســامتی مــردم اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مامــوران اداره نظــارت بــر اماکــن عمومــی اســتان در قالــب گشــت‬ ‫سوال‪ :‬استعام صدور مجوزها در چه مراحلهای قرار دارد؟‬ ‫مشــترک بــا تعزیــرات حکومتــی و دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬یــک واحد‬ ‫دندانپزشــکی و دو واحــد زیبایــی غیرمجــاز و متخلــف را در شهرســتان‬ ‫ســیاح‪ :‬از اواخــر اســفند اســتعام الکترونیکــی مجوزهــا را بــه‬ ‫رشــت شناســایی و از ادامــه فعالیــت ایــن موسسـه ها جلوگیــری کردنــد‪.‬‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گیــان تصریــح کــرد‪ :‬مســئوالن ایــن‬ ‫دســتگاهها در ایــن راســتا عقــب هســتند‪.‬‬ ‫موسســه ها بــا قــرار دادن امکانــات و مجــوز خــود بــه افــراد فاقــد‬ ‫صالحیــت کــه دخالــت در امــور پزشــکی و ارائــه خدمــات زیبایــی‬ ‫چــه‬ ‫شــوند بــه‬ ‫مشــکل‬ ‫دچــار‬ ‫اخــذ‬ ‫مراجعــان در‬ ‫غیرمجــازاگــر‬ ‫ســوال‪:‬‬ ‫ســامت‬ ‫انداختــن‬ ‫خطــر‬ ‫مجــوزو بــه‬ ‫تخلــف‬ ‫موجــب‬ ‫داشــته اند‬ ‫شــکایت کننــد؟‬ ‫مرکــزی‬ ‫مــردم شــده اند‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫مجــوز‬ ‫زمــان‬ ‫شــرایط‬ ‫نوشــته بــرای‬ ‫بخــشپرونــده‬ ‫همــانتشــکیل‬ ‫درـان بــا‬ ‫متهمـ‬ ‫هــرراســتا‬ ‫همیــن‬ ‫ـت‪:‬و در‬ ‫ســیاح‪:‬ــار داشـ‬ ‫وی اظه‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫مل‬ ‫درگاه‬ ‫در‬ ‫ـوز‬ ‫ـ‬ ‫مج‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ذی‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ذک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫خاص‬ ‫ـر شــرایط‬ ‫اگـ‬ ‫مراحــل قانونــی بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی و مرجــع قضایــی‬ ‫ســیر‬ ‫شــدند‪.‬ــه مغایــری وجــود دارد کــه مراجعــان میتواننــد بــه ان‬ ‫مجوزهــا‪ ،‬دکم‬ ‫معرفــی‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـودجوــدکـبــهـهسـدسـ‬ ‫ـوردی باش‬ ‫ـر مـ‬ ‫کننــد‬ ‫ـرای شـ‬ ‫ـش بـ‬ ‫بخ‬ ‫ـامتی‬ ‫ـراد سـ‬ ‫ـسوبــااگـافـ‬ ‫ـه پلیـ‬ ‫مراجعـــه‬ ‫ـکایتـر اینک‬ ‫تاکیــد بـ‬ ‫ پور بــا‬ ‫حســن‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ارســال‬ ‫ اندازنــد برخــورد قاطــع و قانونــی می کنــد از‬ ‫می می‬ ‫خطــر‬ ‫نظارتــیرا بــه‬ ‫جامعــه‬ ‫مــردم خواســت بــرای درمــان بــه مراکــز معتبــر پزشــکی و دارای مجــوز‬ ‫از وزارت بهداشــت و درمــان مراجعــه کننــد و هرگونــه مــورد مشــکوک‬ ‫را از طریــق تمــاس بــا ســامانه ‪ ۱۱۰‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪۱6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪20 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷20- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫‪- 2022‬سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫دوشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫جدید؛‬ ‫حقوق‬ ‫زمان واریز‬ ‫پرستاری‪:‬‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫رییس کل‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬پرستار طرحی‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫بعد از کرونا بیکار شدند‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫ـتاری‬ ‫ـی پرسـ‬ ‫افزایـملـ‬ ‫ـامیــش‬ ‫ـنـ همای‬ ‫ـسـیشـدر‬ ‫میرزابیگـ‬ ‫ـازارکار‪ ،‬‬ ‫ـزارش ب‬ ‫بـاسـهـ گـ‬ ‫«میلیونــی»‬ ‫ـش‬ ‫اولیـاس‬ ‫ـورای‬ ‫محمـکـدــه مجلـ‬ ‫ـن بــار‬ ‫خصـــوص ایـ‬ ‫ـت بــه‬ ‫ شــود برنامــه ریــزی اســتراتژیک‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫گفتــه‬ ‫کــه‬ ‫اگرچــه‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ نگــر‪،‬‬ ‫ه‬ ‫جامعـرای حقــوق انهــا تصویــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫را بـ‬ ‫بــه‬ ‫گذاشــت‪.‬‬ ‫ـوعکنــار‬ ‫نبایــد‬ ‫تفکــر‬ ‫نــدارد امــا‬ ‫دیگــرـ معنــا‬ ‫اگــرـای‬ ‫خانوادههـ‬ ‫پراهمیــت‬ ‫اســتراتژیکـه راموضـ‬ ‫ـربازی از جملـ‬ ‫ـازارکار‪ ،‬سـ‬ ‫ـزارش بـ‬ ‫بــه گ‬ ‫ـتبایـســدـر‬ ‫‪1۸‬ـاسـرا پشـ‬ ‫کرونـ‬ ‫رسـبــه‬ ‫ـمـاکــه‬ ‫ـانـم مذکیـ بینی‬ ‫کنیـ‬ ‫چراک نـــهـگاه‬ ‫موجــود‬ ‫تهدیده‬ ‫ـالگی‬ ‫ـیــن‬ ‫تازگـهـ س‬ ‫ـیدن بـ‬ ‫ـورـ بـ‬ ‫جوانـ‬ ‫ـایـت‬ ‫ـیـاسـ‬ ‫ایرانـ‬ ‫طرفــی‬ ‫بــهداریــم و‬ ‫کننــددریــادنیــا‬ ‫بیوتروریســم را‬ ‫االن رابحــث‬ ‫وضعیــت ایم و‬ ‫گذاشــته‬ ‫خدمــت ازســربازی‬ ‫تعییــن تکلیــف‬ ‫همیــنخــود‬ ‫ســربازی‬ ‫موضوعــات‬ ‫هســتیم‪ .‬ایــن‬ ‫ســالمندی‬ ‫مزمــن و‬ ‫ هــای‬ ‫بــا‬ ‫تحصیــل‪ ،‬پزشــکی‪،‬‬ ‫روبــروادامــه‬ ‫هــمجملــه‬ ‫رو از‬ ‫هــای پیــش‬ ‫معافیت‬ ‫بیماریــای از‬ ‫رفتــه‬ ‫کننــد‪.‬ان مواجــه هســتیم و بــه حــوزه مــا مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫اســتفادهکــه بــا‬ ‫کفالــت‪...‬ـی اســت‬ ‫تهدیدهایـ‬ ‫ـی‬ ‫ـتکســـه یکـ‬ ‫داریـــم‬ ‫اساســی ه‬ ‫مهمتریـچن‬ ‫ـیکنازــار ان‬ ‫ـزود‪:‬یکـدر‬ ‫وی اف‬ ‫ـربازی‬ ‫ـتخدم‬ ‫جوانانـــمـیدرکــهدسبــه‬ ‫فرصــهـتهــای‬ ‫ـنــددغدغ‬ ‫ازجملـــه‬ ‫مقــام‬ ‫کلــی‬ ‫سیاســ‬ ‫اســت و‬ ‫اصــول‬ ‫کارکنان‬ ‫ های بــه‬ ‫ـونتبایــد‬ ‫دیگــرـق قانـ‬ ‫یکــیکــه طبـ‬ ‫حقوقــی‬ ‫اساســیاســت؛‬ ‫قانــونحقــوق»‬ ‫مســاله «‬ ‫خــودرونــد‬ ‫مــی‬ ‫ـردم‬ ‫ـوق مـ‬ ‫هایـتاخیـکــرـه بــر‬ ‫ان اسـ‬ ‫دومکـوـههشـ‬ ‫در اصــول‬ ‫ـمـهرهبـ‬ ‫معظـ‬ ‫ـموالن‬ ‫حقـمشـ‬ ‫مطالبــه‬ ‫ـتمــال‬ ‫در س‬ ‫موضوعــی‬ ‫ـژهـود؛‬ ‫ـریـتبویـشـ‬ ‫پرداخـ‬ ‫وظیفـ‬ ‫هشــتم‬ ‫مطالبــه کننــد‬ ‫خــود را‬ ‫مســووالنســامت‬ ‫پیگیــریتــا حقــوق‬ ‫تاکیــدومی شــود‬ ‫بنــددر پــی‬ ‫مجلــسورادرهــم‬ ‫نماینــدگان‬ ‫ســتادکل و‬ ‫بــوده‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بای‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ فرماین‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ کنن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـرح‬ ‫ـ‬ ‫مط‬ ‫را‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫فراگی‬ ‫و‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫جام‬ ‫ـای‬ ‫داشــتهمراقبت‬ ‫کلمــه‬ ‫اســت هـتــا انجــا کــه در ســالهای اخیــر در چندیــن نوبــت افزایــش‬ ‫ســامت‬ ‫حــوزه‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫حرکــت‬ ‫در ان‬ ‫ســمت‬ ‫بــه‬ ‫منجــر شــود‪.‬‬ ‫ هــایــون‬ ‫فرصــرتدر قان‬ ‫موضوعــاتمدنظ‬ ‫ایــنـت بــه مبلــغ‬ ‫در نهایـ‬ ‫ـوده تــا‬ ‫دســتور بـ‬ ‫حقــوق‬ ‫ـت‪ .‬در جریــان تصویــب الیحــه بودجــه ‪ 1401‬در ســال گذشــته یکــی از‬ ‫واسـامــا‬ ‫ـات‬ ‫برنامــه‬ ‫ـتیم‬ ‫ـعهـ هس‬ ‫ـالههفتـ‬ ‫برنامــه‬ ‫درـاســتانه‬ ‫دربـــون‬ ‫ـم اکن‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ماوـ ادامـ‬ ‫خدمـشــد‬ ‫مقــرر‬ ‫ـودو کــه‬ ‫ـوقـ بـ‬ ‫توسـحق‬ ‫افزایـمــش‬ ‫ـربازان‪ ،‬مسـ‬ ‫ـاره س‬ ‫ـواردـهمهـ‬ ‫حقــوقـازه ابــاغ‬ ‫ـتاری هــم تـ‬ ‫پرسـ‬ ‫ـد‪.‬حــدود ‪ 3‬میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان برســد؛‬ ‫ســربازانشـبــه‬ ‫حداقــل‬ ‫ گویــد تــا ‪ ۸‬ســال اینــده‬ ‫افــزود‪:‬کــه فع ـ ً‬ ‫ المللــیـرمیمانــد‪.‬‬ ‫مجامــع بیبایـنـد منتظـ‬ ‫دقیــقنشــده و‬ ‫مطالعــاتمحقــق‬ ‫ا‬ ‫ویــالهای‬ ‫مس‬ ‫ ها‬ ‫بیمارســتان‬ ‫فقــطـد و‬ ‫ســربازاندرصـ‬ ‫حقــوق بــه یــک‬ ‫افزایــشمطب هــا‬ ‫خدمــت از‬ ‫دیگــرــرای‬ ‫ســویمــردم ب‬ ‫تقاضــای‬ ‫‪1401‬‬ ‫بــه ازبودجــه‬ ‫مســئله‬ ‫از‬ ‫ـامت‬ ‫ـات س‬ ‫ـفندـردم از‬ ‫مطالباســـه مـ‬ ‫ـتـ یعنـ‬ ‫تومــد‬ ‫ـزارخواه‬ ‫ـش‬ ‫بــه‬ ‫ـوقـ تمــام‬ ‫خدمـحقـ‬ ‫‪ 1400‬بــه‬ ‫ـدایـیاول‬ ‫ـانیافازـ ابت‬ ‫کاهـهـ‬ ‫درصـوـد‪250‬‬ ‫‪۱۲‬نشــد‬ ‫ختــم‬ ‫خدمات‬ ‫انــرای‬ ‫ـدایـت ب‬ ‫درخواسـ‬ ‫ـدود ‪۳۶‬‬ ‫اضافــدـهیافشــت‬ ‫ـربازانخواهـ‬ ‫کاهــش‬ ‫ـتـل توجــه‬ ‫دریافـقابـ‬ ‫افزایــش‬ ‫ـدـغ جـ‬ ‫درصـمبلـ‬ ‫اضافــه‬ ‫ـد؛ وامــاحـایــن‬ ‫سـ‬ ‫ـازی‬ ‫پرداختــه مجـ‬ ‫بــدانپلتفرم هــای‬ ‫رســانههاماننــد‬ ‫ـایدرمختلــف‬ ‫ـت از جاه‬ ‫ـد دریافـ‬ ‫در منــزل‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫عنــوانـ و‬ ‫مجلــس‬ ‫درصـدر‬ ‫‪ ۵۰‬کــه‬ ‫حقوقــی وبــود‬ ‫خصــوصـه‬ ‫دری شــود کـ‬ ‫ـال م‬ ‫شــدهـث دنبـ‬ ‫ـن مباحـ‬ ‫مبلــغه نگــر ایـ‬ ‫ـتاری جامع‬ ‫ایــندر پرس‬ ‫ســوال االن‬ ‫حــالـد بــود‪.‬‬ ‫خواهـ‬ ‫مجلــس‬ ‫تصویــب‬ ‫اســتـ کــه‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـت کننـ‬ ‫حسـدریاف‬ ‫خدمـهــت‬ ‫ـقــدشـکـ‬ ‫محقـباش‬ ‫ـتانـیامــن‬ ‫بیمارسـ‬ ‫ـان یـ‬ ‫ـازل مـ‬ ‫منـ‬ ‫ـربازان‬ ‫ـابـ سـ‬ ‫ـه و بـ‬ ‫ـده‬ ‫زمانـ‬ ‫ـک چــه‬ ‫ـربازان‬ ‫برایشـسـ‬ ‫ـردمــوق‬ ‫ـش حق‬ ‫افزایـ‬ ‫واریــز مــی شــود؟‬ ‫چندان‬ ‫ـووالنــی کـ‬ ‫مسـاـ خدمات‬ ‫ـارسخـازـدا بـ‬ ‫ـزاری فلطـــف‬ ‫ـتاران بــه‬ ‫ـیپرسـ‬ ‫انتظاممـــا‬ ‫ـگارکــرد‪:‬‬ ‫اظهـــار‬ ‫میرزابیگـ‬ ‫مربوطـهـ نـهــهحاکــی‬ ‫خبرگـ‬ ‫ـریـیخبرن‬ ‫پیگیـ‬ ‫ـردم‬ ‫ ایمانکــه‬ ‫گســترد‬ ‫اولو بــا‬ ‫کردیــم‬ ‫اسـمـ‬ ‫ـرانـنبــه‬ ‫ـارــامـچــه‬ ‫ـد ودردیـکنــد ت‬ ‫منتظـهـر‬ ‫ـورمــاه‬ ‫حضـــت‬ ‫اردیبهش‬ ‫ـردمــهارائـبایــهـد تــا‬ ‫ـت ک‬ ‫گازـ ایـ‬ ‫ ایــم‪.‬‬ ‫یابــدبوده‬ ‫مــردم‬ ‫کرونــا در‬ ‫بحــران‬ ‫خدمــات در‬ ‫بهتریــن‬ ‫مقــدار و ارائــه‬ ‫هســتیم‬ ‫تــا بــه‬ ‫میــانمــی‬ ‫اختصــاص‬ ‫مســلح‬ ‫نیروهــای‬ ‫ســتادکل‬ ‫بودجــه بــه‬ ‫نظــام‬ ‫اولیــن بــار‬ ‫انجــامشـشــد‬ ‫امنیــت‬ ‫حــوزه‬ ‫حقـکــه‬ ‫ هایی‬ ‫نظرســنجـی‬ ‫ـورت مــی‬ ‫بــرایــن صـ‬ ‫ـود؛ در ای‬ ‫پرداخــت‬ ‫ـربازان‬ ‫درـه سـ‬ ‫ـوق بـ‬ ‫ـش‬ ‫درــوان افزای‬ ‫عن‬ ‫یــک‬ ‫بخــش‬ ‫حقـ بخ‬ ‫رضایت‬ ‫ـارهمقــام‬ ‫دربـدر‬ ‫ســامت‬ ‫امــراطــاع‬ ‫ایــن ان‬ ‫بــود‪.‬دقیــق‬ ‫کشــورمیــزان‬ ‫ـربازان و‬ ‫ تریــنـی سـ‬ ‫شمیلیونـ‬ ‫ـوق‬ ‫افزایــش‬ ‫تــوان‬ ‫اجتماعــی عظیــم اســت کــه بایــد تبدیــل بــه یــک مشــارکت بــزرگ‬ ‫ـرمایه‬ ‫سـ‬ ‫ـانی کــرد‪.‬‬ ‫رسـ‬ ‫اجتماعــی شــود تــا ســود ان بــه هــر دو گــروه پرســتاری و مــردم برســد‪ .‬یکــی‬ ‫از راه هــای میانبــر تحقــق ایــن امــر‪ ،‬پرســتاری جامعه نگــر خواهــد بــود‪ .‬بایــد‬ ‫بیرانوند‪:‬ـوی‪ ،‬اجتماعــی و … بــه همــه‬ ‫کریمیفرهنگــی‪ ،‬معنـ‬ ‫بــا نــگاه بیــن بخشــی ســود مــادی‪ ،‬‬ ‫گروه هــای مشــترک برســد‪ .‬در ایــن راســتا امیدواریــم موضوعــات خوبــی در‬ ‫مشاغل خانگی‪ ،‬اقدامی‬ ‫تصویـاز‬ ‫حمایت‬ ‫ـب برســد‪.‬‬ ‫برنامــه هفتــم بــه‬ ‫پایدار‬ ‫راستای‬ ‫هدفمندبــردر‬ ‫ســامت‬ ‫اشتغالحــوزه‬ ‫ایجادت اندرکاران‬ ‫پرســتاران و دســ‬ ‫اینکــه خــود‬ ‫وی بــا تاکیــد‬ ‫ـاهـه‬ ‫رفـکـ‬ ‫تعرفـوه ای‬ ‫ـزان‬ ‫ـ‬ ‫می‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫بی‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫کنن‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ناام‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫نماه‬ ‫ـتار‬ ‫ـ‬ ‫پرس‬ ‫ـاونــا را ب‬ ‫معــد فض‬ ‫بایـ‬ ‫ـرایکارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫توســعه‬ ‫ـدـهاز‬ ‫کارهایامـــا‬ ‫ـم اســت‬ ‫کســـد‬ ‫ـت‪،‬ازهرچن‬ ‫حمایـاسـ‬ ‫ـفو شــده‬ ‫تعریـ‬ ‫در منـ‬ ‫مراقبـ‬ ‫بــرای‬ ‫ـیبعـکـ‬ ‫ـبکـو‬ ‫ـت‬ ‫ـعه‬ ‫ـت‪:‬ـزلتوسـ‬ ‫ـیـتگفـ‬ ‫اجتماعـ‬ ‫مراقــب‬ ‫ توانیــم‬ ‫یکســال م‬ ‫بایــدمهمــی‬ ‫دهنــد‪.‬ــش‬ ‫افزایــشـود‪ ،‬نق‬ ‫کــههــاانیـراـاد میشـ‬ ‫کنیــم ان‬ ‫ زنــیــی از‬ ‫چانهخانگ‬ ‫ـاغل‬ ‫ی مشـ‬ ‫ـوان‬ ‫بــا عنـ‬ ‫ســرمایه‬ ‫ســبب‬ ‫نشــود‬ ‫ســودجو‬ ‫افــراد‬ ‫مســیری‬ ‫باشــیم‬ ‫تخریــب دچــار‬ ‫های اخیــر‬ ‫کــهــال‬ ‫ـی س‬ ‫بــازــه طـ‬ ‫دارد ک‬ ‫ـاغلی‬ ‫بــرایمشـ‬ ‫دوبــاره‬ ‫رونــق‬ ‫در‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫اجتماع‬ ‫رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫ـکل‬ ‫تنهــااشـمشـ‬ ‫کارافرینـــرو‬ ‫ـرد‪ :‬کمبــود نی‬ ‫تاکیــد‬ ‫ـتاری‪،‬‬ ‫پرسـ‬ ‫ـینظــام‬ ‫ـازمان‬ ‫کل سـ‬ ‫رئیـ‬ ‫ـتغال‬ ‫ـی و‬ ‫توسکـــعه‬ ‫ـاون‬ ‫ـد معـ‬ ‫بیرانونـ‬ ‫کریمـ‬ ‫ـسـود‬ ‫محمـ‬ ‫ـگارـد‬ ‫مرحلـــه بعـ‬ ‫ـورد‬ ‫درــد خـ‬ ‫خواهن‬ ‫ضربـــه‬ ‫ـاه هــم‬ ‫سیســـتم‬ ‫ـاون‪،‬مــردم‬ ‫نیســـت‪،‬‬ ‫پرسـ‬ ‫ـووبــادرخبرن‬ ‫گفتگـ‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫اجتماع‬ ‫کاروو رف‬ ‫ـتاران تع‬ ‫وزارت‬ ‫ـار‬ ‫ـرد‪:‬ـه شـ‬ ‫عرصـ‬ ‫ـجو‪،‬االن ی‬ ‫ـامت تــا‬ ‫عرصــه‬ ‫ـی شــود‪.‬‬ ‫اجتماعـمی‬ ‫ـروه فرســوده‬ ‫پرســتار‬ ‫اجبـو‬ ‫ـبهــعه‬ ‫توس‬ ‫ـککـ‬ ‫اظهـــار‬ ‫ـزاریسـدانشـ‬ ‫خبرگـ‬ ‫گـ‬ ‫ـیاگـازـر‬ ‫خانگامـــا‬ ‫ـاغلی شــد‬ ‫ارائـــه م‬ ‫ـاص‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫تنه‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫خدم‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫بــوده‬ ‫حمایــت از کســب و کارهایــی کــه بــا عنــوان مش‬ ‫بــه‬ ‫رونــقبیمــاران‬ ‫دره ای از‬ ‫عمــد‬ ‫نقــشبخــش‬ ‫توانــد بــرای‬ ‫میبتوانیــم‬ ‫منــزل‬ ‫مراقبــت در‬ ‫در‬ ‫دوبــاره‬ ‫مهمــی‬ ‫شــود‪،‬‬ ‫بحــثیــاد می‬ ‫انهــا‬ ‫ارائــه‬ ‫راهــکار‬ ‫خدمتــی‬ ‫ـژه در‬ ‫بنویســیمووبــه ویـ‬ ‫های اخیــر‬ ‫بســتهســال‬ ‫نکــرده وطــی‬ ‫اکتفــاــد کــه‬ ‫فعلــیـته باش‬ ‫ هــای داشـ‬ ‫تعرفـهـاغلی‬ ‫مش‬ ‫ارائــه خدمــت بــه وجــود اورد کــه‬ ‫جدیــدی بــرای‬ ‫کرونــا عرصــه‬ ‫دورانمی تــوان‬ ‫دهیــم‪،‬‬ ‫شــدهاند‪.‬‬ ‫دچــار رکــود‬ ‫ایــنـر‬ ‫ـود‪ .‬اگـ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫خواه‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫دو‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫باش‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـاب‬ ‫ـ‬ ‫انتخ‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫بیمـ‬ ‫ویـاراضافــه کــرد‪ :‬عمــده تــاش مــا در وزارت تعــاون بــر‬ ‫ـردم‬ ‫مطالبــات‬ ‫مشـهمـ‬ ‫ـتاران‬ ‫پرسـ‬ ‫گامـات‬ ‫درمطالبـ‬ ‫درصــد‬ ‫ـدهکنیـ‬ ‫شـــی‬ ‫بررس‬ ‫درسـ‬ ‫ـرادی مـکــه‬ ‫ـان افـ‬ ‫ـاغل‬ ‫ـت‬ ‫نخسـ‬ ‫‪ ۹۰‬کــه‬ ‫اســمـت‬ ‫ـتــز‬ ‫متمرک‬ ‫ـورد‬ ‫ـشـا بازــا‪۱۰۰‬‬ ‫ـزل بیـ‬ ‫در منـ‬ ‫مراقبـ‬ ‫ـیـهمـمراکـ‬ ‫ـدـکـ‬ ‫بایــد‬ ‫ـت‪ .‬م‬ ‫اسـ‬ ‫چالمـــش‬ ‫کرونـ‬ ‫ـاری‬ ‫ـیوعـتبیمـ‬ ‫ـدتـزشـ‬ ‫بداننـاـط‬ ‫انهـ‬ ‫ـردمکار‬ ‫ـبـ و‬ ‫کسـ‬ ‫ـفو‬ ‫مختلخـــود‬ ‫ـداف‬ ‫ـ‬ ‫اه‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـامت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫نظ‬ ‫ان‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫کن‬ ‫در‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫دارد‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫در‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫برایش‬ ‫ـود‬ ‫سـ‬ ‫روبــرو شــده اســت را بــا اعطــای تســهیات و خدمــات‬ ‫ـید‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫رس‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫خواهن‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫مقص‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـتاران‬ ‫ـ‬ ‫پرس‬ ‫مــورد حمایــت قــرار دهیــم و کســب و کارهــای خانگــی هــم‬ ‫جــزو همیــن دســته از مشــاغل هســتند‪.‬‬ ‫وی در خاتمــه بــا اشــاره بــه حــدود ‪ ۵۰۰۰‬پرســتار طرحــی کــه پــس از دوران‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫کرونــا بــا اتمــام طرح شــان بیــکار شــده اند‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬برخــی از ایــن افــراد‬ ‫رفــاه اجتماعــی یــاداور شــد‪ :‬در راســتای حمایــت از مشــاغل‬ ‫کــه طرح شــان هــم در ایــن مــدت تمــام شــد امــا بــه درخواســت بیمارســتان‬ ‫خانگــی و همچنیــن حمایــت از صاحبــان ایــن گونــه شــغلها‬ ‫محــل خدمــت بــه دلیــل کمبــود نیــرو مانــد و خدمــت کــرد و االن از اخــاق‬ ‫تعاونیهــای ویــژه مشــاغل خانگــی در سراســر کشــور‬ ‫بــه دور اســت ایــن انســان را در ایــن شــرایط اقتصــادی بــه خانــه بفرســتند‪ .‬بایــد‬ ‫راهانــدازی شــده و در نهایــت همــه تعاونیهــای مذکــور بــه‬ ‫دانشــجویان طرحــی را دریابیــم‪.‬‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫استاندار‪:‬‬ ‫کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫رییس سازمان جهاد‬ ‫حمایت شود‬ ‫‪‎‬گذاران‬ ‫سرمایه ‬ ‫شناسایی و از‬ ‫کشاورزی‬ ‫مزیت های‬ ‫انجام شد‬ ‫گیالن‬ ‫شالیزارهای‬ ‫گیالندرصد‬ ‫در ‪60‬‬ ‫شخم اولیه‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫هایــی در ارتبــاط بــا تنظیــم بــازار گفــت‪:‬‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪ ،‬را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫پیــش از ایــن‪ ،‬نگرانــی هایــی در خصــوص‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫اســت‪.‬مــرغ و نیــز در مــورد مســائل‬ ‫تامیــن دان‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس» داده‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫جوجه کشــی وجــود داشــت کــه بــرای‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫صـ شــده‬ ‫ هایــی‬ ‫تصمیـیم گیر‬ ‫مــوارد‪،‬‬ ‫ایــن‬ ‫ـدری‪،‬‬ ‫یــی‪،‬‬ ‫کاظم‬ ‫ـمی‪ ،‬علـ‬ ‫ـام هاشـ‬ ‫ارقـ‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫اسـ‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫ســپیدرودهــزار‬ ‫حــدود ســه‬ ‫فعالیــت‬ ‫عباســی‪ ،‬بــه‬ ‫جــزو‬ ‫گوهــر و‬ ‫ارقــام‬ ‫کیفــی و‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫کــه در‬ ‫تــا چهــار‬ ‫‪۸۰۰‬‬ ‫در‬ ‫پرســنلیکــه‬ ‫هــزار اســت‬ ‫پرمحصــول‬ ‫هــای‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪ 2‬ورقم‬ ‫مجموعــه‬ ‫مختلــف در‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج زنجیره هــای‬ ‫شــود‪،‬‬ ‫ایــن می‬ ‫کشــت‬ ‫شــالیزارهای گیــان‬ ‫برنــجو‬ ‫اشــاره‬ ‫هســتند‪،‬‬ ‫فعالیــت‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪ ،‬در‬ ‫حــالرقمهــای کشــت شــده‬ ‫بیشــترین‬ ‫هاشـایــن‬ ‫ـی در‬ ‫ ریــزی‬ ‫جوج‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫ـمی‬ ‫ـایه کیفـ‬ ‫رقمهـ‬ ‫خاطرنشــانـتان‪،‬‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن در ایــن اسـ‬ ‫نســبت‬ ‫اســت و‬ ‫مجموعــه در‬ ‫‪۸5‬‬ ‫ـزون بــر‬ ‫انجــامــه افـ‬ ‫حــالاســت ک‬ ‫کاظمــی‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی و علــی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬ ‫بهت‬ ‫ـرایط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫گذش‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع بــه س‬ ‫ـال محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫درصـــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری خاطرنشــان‬ ‫ـم بــه انــدازه کافــی‪ ،‬مــرغ تولیــد‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـده‬ ‫اســت‪.‬کــرد‪ :‬نمونــه دیگــری از ایــن این‬ ‫میـشــود‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫گیــان‪ ،‬اســداهلل عباســی روز پنجشــنبه شــهرک در بندرانزلــی وجــود دارد البتــه و توزیــع می شــود و هیــچ نگرانــی وجــود‬ ‫ـایی‬ ‫ـ‬ ‫شناس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫عرص‬ ‫ـری‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫دیگ‬ ‫ـاط‬ ‫ـ‬ ‫نق‬ ‫در‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫تکمی‬ ‫و‬ ‫ـاخت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫رون‬ ‫پــس از بازدیــد‬ ‫ســازمانازجهادکشــاورزی گیــان وی بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری در نــدارد‪.‬‬ ‫شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫رییــس‬ ‫اســاس‬ ‫بــر‬ ‫هســتیم‬ ‫تــاش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شــده‬ ‫شهرســتان‬ ‫دیســام‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫گلخانــ‬ ‫مســاحتـه عــده ای‬ ‫تصریــح اینکـ‬ ‫بیشــترینگیــان‬ ‫شــهرکتوزیــع انــواع کودهــای مــورد تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان اســتاندار‬ ‫اراضــی‬ ‫ســهمبــارا از‬ ‫دربــاره‬ ‫ســیاهکل بــه راه انــدازی ایــن شــهرک برنامه هــای دولــت مردمــی ســیزدهم‪،‬‬ ‫اختیــار اختــال‬ ‫فراینــد تولیــد‬ ‫ خواهنــد در‬ ‫اظهــار می‬ ‫دارنــد‪،‬‬ ‫گیــان در‬ ‫شــالیکاری‬ ‫گرفتــه‬ ‫انجــام‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار‬ ‫اســت‪،‬اســتمرار‬ ‫جهــادی‬ ‫صــورت‬ ‫مــوردی بــه‬ ‫تولیــد فعالیتهــا‬ ‫گلخانــه ای در ‪ ۸۹‬هکتــار و‬ ‫ـتر‬ ‫ـ‬ ‫پیش‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫اظه‬ ‫و‬ ‫ـاره‬ ‫ـ‬ ‫اش‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫کنن‬ ‫ـاد‬ ‫ـ‬ ‫ایج‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪ 1۸‬داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫محصــوالت مهمــی کــه در بــازار به ویــژه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫هــا‬ ‫جوجــه‬ ‫ســازی‬ ‫معــدوم‬ ‫از‬ ‫گزارشــی‬ ‫هــزار و ‪ ۸31‬تــن کــود ازتــه‪ ،‬ســه هــزار و را بــر اســاس تقویــم زراعــی ( اواســط در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫بــازار کشــورهای منطقــه تقاضــا دارنــد‪ ،‬نماینــده عالــی دولــت در‬ ‫ـکیل جلس ـه ای‬ ‫توصیهـا تشـ‬ ‫بــه کــه بـ‬ ‫برنجــکارانبــود‬ ‫دهنــد‪.‬گیــان ‪ ،‬بــه ارائــه شــده‬ ‫کارشناســان‬ ‫هــای‬ ‫‪ 2۷4‬تــن کــود فســفاته و نزدیــک چهــار فروردیــن) انجــام‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬زیرســاخت ها در راه انــدازی راه اهــن گیــان و همچنیــن‬ ‫ گرفتــه‪،‬‬ ‫ت‬ ‫صور‬ ‫ های‬ ‫ی‬ ‫بررســ‬ ‫و‬ ‫مرتبــط‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸1‬تــن کــود پتاســه توزیــع شــده‬ ‫ایــن مجموعــه در حــال فراهــم شــدن اســت فعالیــت هــای انجــام شــده بــرای توســعه‬ ‫داده شــود‬ ‫اجــازه‬ ‫کــه نبایــد‬ ‫ارقــام تاکیــد شــد‬ ‫شــیار‬ ‫شــخم و‬ ‫موضــوع‬ ‫اســتراتژیک در‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫و بــا تکمیــل انهــا بــرای بیــش از ‪ ۷۰۰‬نفــر بندراســتارا اشــاره و ابــراز امیــدواری‬ ‫اختاللــی ایجــاد گــردد‬ ‫زمســتانهـد تولیـ‬ ‫بــه در فراینـ‬ ‫توجــهـد‪،‬کننــد‪.‬‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور‬ ‫کــرد‪ :‬بــا راه انــدازی ایــن شــهرک گلخانــه‬ ‫اشــتغال ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫ـار و از مــردم مــی خواهیــم بــه شــایعاتی کــه‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کــود فســفات شــمار میایــد کــه بــا ‪ 23۸‬هــزار هکتـ‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مزیــت هــای کشــاورزی ای‪ ،‬محصــوالت بــا کیفیــت کشــاورزی در در ایــن زمینــه منتشــر مــی شــود‪ ،‬توجهــی‬ ‫در گیــان را شناســایی کــرده ایــم‪ ،‬ارتقــاء گیــان و ایــران اســامی تولیــد و بــه نقــاط نکننــد‪.‬‬ ‫بهــره وری‪ ،‬ایجــاد زنجیــره ارزش از مختلــف عرضــه شــود‪.‬‬ ‫عباســی‪ ،‬سیاســت های حمایتــی دولــت‬ ‫بین مجلس؛‬ ‫زیر ذره‬ ‫تولیــد تــا بســته بنــدی و نیــز حمایــت از‬ ‫مردمــی ســیزدهم را مــورد اشــاره قــرار‬ ‫توســعه صنایــع تبدیلــی را از مــواردی حمایــت از تولیدکننــدگان و واردکنندگان داد و گفــت‪ :‬بــا پرداخــت ســرمایه در‬ ‫تولیدکننـکار‬ ‫کسبو‬ ‫مجوزهای‬ ‫اجرایی در صدور‬ ‫دستگاههای‬ ‫تخلفات‬ ‫خوراک دام‬ ‫ـدگان‪ ،‬واردکننــدگان‬ ‫ـردش بــه‬ ‫گـ‬ ‫اهمیــت اســت‬ ‫عنــوان کــرد کــه دارای‬ ‫و ســرمایه گذاران در ایــن بخش هــا‪ ،‬بــا اســتاندار گیــان همچنیــن از یــک شــرکت خــوراک دام و کســانی کــه مشــکالتی در‬ ‫ـتیبانیـیـا دو‬ ‫پشــک‬ ‫ـد‪،‬ـز یـ‬ ‫بهـجـ‬ ‫بانکــت‬ ‫ـوده اسـ‬ ‫کافــی‬ ‫وجــود‬ ‫قانــون‬ ‫بــزرگکــه در‬ ‫ارائــه تســهیالت مختلــف از جملــه ســرمایه نکاتــی‬ ‫ های‬ ‫ـی ودارن‬ ‫ـوزه نبهـــای‬ ‫داردو حـ‬ ‫تولیــد‬ ‫ هــای‬ ‫ایــنزنجیره‬ ‫تولیــدی و‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـ‬ ‫دس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫باق‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫اجرای‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـ‬ ‫دس‬ ‫مجوزهــا‬ ‫صــدور‬ ‫در‬ ‫شــفافیت‬ ‫بحــث‬ ‫ـع مــرغ گوشــتی کشــور در پیربــازار الزم صــورت می گیــرد تــا بــا تکمیــل‬ ‫توزیـ‬ ‫در گــردش حمایــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫بهــرهــده‬ ‫متصــل نش‬ ‫ارزش‪،‬ــی یــا‬ ‫الکترونیک‬ ‫اســت کــه بدیــن منظــور اســت اگــر درگاه‬ ‫اند وو‬ ‫وری‬ ‫باالبــردن‬ ‫زنجیــره‬ ‫اســتاندار گیــان‪ ،‬شــهرک گلخانــه ای رشــت بازدیــد کــرد و بــه فراینــد زنجیــره‬ ‫ندادهانــد‪،‬‬ ‫انجــام‬ ‫مناســبی‬ ‫کاهــشـه اقــدام‬ ‫فــردی مجــوزی دریافــت میکنــد و یــا یــا اینکـ‬ ‫تولیــد‬ ‫رونــق‬ ‫شــاهد‬ ‫هزینــه هــا‬ ‫دیســام ســیاهکل را یکــی از بزرگ تریــن تولیــد تــا توزیــع در ایــن مجموعــه بــزرگ‬ ‫باشــیم‪.‬کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه پایشــی کــه‬ ‫فــردی مجــوزی را دریافــت نمیکنــد اظهــار‬ ‫شــهرک های گلخانــه ای اســتان عنــوان و اشــاره و بــا یــاداوری برگــزاری نشســت‬ ‫دلیــل قانونــی وجــود داشــته باشــد و مبــادا انجــام شــده اســت مشــخص اســت‬ ‫عــدهای بــا رانــت بــه مجــوزی دسترســی کــه کــدام دســتگاهها بــه ایــن درگاه‬ ‫الکترونیکــی متصــل شــدهاند و کــدام‬ ‫ـابه از‬ ‫ابشــرایط‬ ‫برداریای بــا‬ ‫بهرهـد و عــده‬ ‫معاونـدا کننـ‬ ‫پیـ‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫منطقهمشـای‬ ‫رســیدن بــه یــک مجــوز بــرای راهانــدازی دســتگاهها متصــل نشــدهاند‪.‬‬ ‫کســبوکار محــروم شــوند‪.‬‬ ‫کشاورزی گیالن می کنند برخورد می شود‬ ‫تولیــدرا وارد انهار‬ ‫فاضالب‬ ‫با افرادی که‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه «روز دوشــنبه بــا دعوت‬ ‫رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از ارائــه نماینــده تنکابــن در مجلــس تصریحکــرد‪ :‬از مســئوالن وزارت اقتصــاد جلســهای‬ ‫ـاحلی‬ ‫منطقــه پــارک‬ ‫ایــنکــه در‬ ‫درفیلــم‬ ‫کــرده اســت ایراــن‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫پذیــر‬ ‫در ان‬ ‫کمیســیون شــنبه‬ ‫نظارتــیی پــور روز‬ ‫محمدجــواد خان‬ ‫کمیســیونسـویــژه‬ ‫زمینــه در‬ ‫بینــی‬ ‫مســئولیتپیش‬ ‫قانونگــذار‬ ‫متبوعــش‬ ‫گــزارش‬ ‫کــه‬ ‫میدهــد‬ ‫برگــزارنشــان‬ ‫تهیــه شــد‬ ‫شــهر‬ ‫گیــان ایــن‬ ‫حرکــت ای‬ ‫اب منطقــه‬ ‫شــرکت‬ ‫ایرنــا بــا‬ ‫عملکــردخبرنــگار‬ ‫دربــاره و گــو بــا‬ ‫گفــت‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫کردیــم»‪،‬‬ ‫تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫کنیــم کــه‬ ‫ســمت‬ ‫معــاون ایــن‬ ‫بیــان کــه بــه‬ ‫نهادهــای‬ ‫دســتگاهها و‬ ‫ـاب‬ ‫ـ‬ ‫فاض‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫کش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫لول‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫اگاهان‬ ‫ـرادی‬ ‫ـ‬ ‫اف‬ ‫اب‬ ‫ـالیکاری‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـطه‬ ‫ـ‬ ‫واس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اینک‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫بی‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫اب‬ ‫شــرکت‬ ‫وظایــف‬ ‫از‬ ‫یکــی‬ ‫اینکــه‬ ‫مختلــف درخصــوص صــدور مجــوز درگاه صــدور مجوزهــای کســبوکار‪ ،‬هفتــه اینــده نیــز بــا دعــوت از مســئوالن‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫زمینــهمــی کنن‬ ‫ایــنــالیزار‬ ‫اقتصــادرادروارد ش‬ ‫ـی خــود‬ ‫ای خانگـ‬ ‫اهمیــتازویــژه‬ ‫بــرای ایــن اســتان‬ ‫منطقــه ای‬ ‫جلســهـای‬ ‫وزارت‬ ‫صــدور‬ ‫الکترونیکــی ازباشــد و‬ ‫کشــاورزی درگاه‬ ‫ابــس ظــرف‬ ‫تامیــن مجل‬ ‫گیــانصحــن‬ ‫وکارها بــه‬ ‫کســب‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫مجوزهــایاســت‬ ‫بخــش برخــودار‬ ‫اینــدهمتقاضیــان‬ ‫بــرای مصــارف‬ ‫انهــار را خواهیــم داشــت و پــس از جمعبنــدی‪،‬‬ ‫الودگــیشــود‪.‬‬ ‫خــودداری‬ ‫کاغــذی‬ ‫ایــن داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫هفتــه‬ ‫ـان‬ ‫ـاورزی گی‬ ‫دربـکشـ‬ ‫ـیونــاد‬ ‫ـازمان جه‬ ‫رییــس‬ ‫افــزود‪ :‬در‬ ‫مــی‬ ‫موضـــوع‬ ‫ـاره ایــن‬ ‫ـزارشسـکمیسـ‬ ‫معــدودی مــوردی بــوده کــه ناشــی از قصــور برخــی گـ‬ ‫مــوارد رئیــس‬ ‫حســینی‬ ‫باشــد‪،‬الدین‬ ‫سیدشــمس‬ ‫کــه‬ ‫گفــت‬ ‫فیلــم‬ ‫ایــن‬ ‫بــه‬ ‫واکنــش‬ ‫در‬ ‫جــدی‬ ‫طــور‬ ‫بــه‬ ‫ان‬ ‫بــا‬ ‫بایــد‬ ‫کــه‬ ‫اســت‬ ‫از‬ ‫برخــی‬ ‫ســوی‬ ‫از‬ ‫فاضــاب‬ ‫مقــداری‬ ‫کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد مجلــس رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد هفتــه اینــده در صحــن علنــی پارلمــان‬ ‫شــد‪.‬ه هــا الــوده هســتند‬ ‫خواهــدرودخان‬ ‫جاهایــی کــه‬ ‫نــااگاه وارد‬ ‫افــراد‬ ‫شــود‪.‬کــرد‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن قرائــت‬ ‫برخــوردعنــوان‬ ‫مــی مجلــس‬ ‫کشــاورزی بــا‬ ‫انهــارگفتوگــو‬ ‫اســامی در‬ ‫شــورای‬ ‫برنــج متولــی مــا نیســتیم و محیــط زیســت و اب‬ ‫اینکــه‬ ‫تاکیــد بــر‬ ‫ پــور بــا‬ ‫ـون خانی‬ ‫برابــر قانـ‬ ‫ـض مشــاهده‬ ‫ـه بــه محـ‬ ‫شــود کـ‬ ‫موظــف‬ ‫اجرایــی‬ ‫دســتگاههای‬ ‫قانــون‬ ‫تســنیم‪،‬‬ ‫خبرگــزاری‬ ‫پارلمانــی‬ ‫خبرنــگار‬ ‫ـه‬ ‫ـدـ کـ‬ ‫گفـدارن‬ ‫وظیفــه‬ ‫تنکابـایـ‬ ‫ ای در‬ ‫منطقــه‬ ‫اســت‬ ‫جهانــی‬ ‫اصــاحرســانی‬ ‫قانــوناطــاع‬ ‫عادالنــه اب‪،‬‬ ‫توزیــع‬ ‫ـس‬ ‫ـت‪:‬ـ پ‬ ‫ـشــس‬ ‫بخـمجل‬ ‫ـندر‬ ‫ـن‬ ‫ـده‬ ‫افــزود‪ :‬نماین‬ ‫بــه درگاه‬ ‫ســال‬ ‫برنــدییــک‬ ‫گیــان ظــرف‬ ‫الزم بودنــد‬ ‫مــواد (‪)1‬‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫بــا‬ ‫ـزارشپاسـ‬ ‫ـتـتگـانهــا‬ ‫قرائـاسـ‬ ‫نااگاهانــه ازبهتــر‬ ‫ـه داد بــا‬ ‫نخواهیــم‬ ‫ـام اجــازه‬ ‫ـت انجـ‬ ‫زیسـ‬ ‫اجــرایمحیــط‬ ‫قانــونحفاظــت‬ ‫(‪)۷‬ــازمان‬ ‫بوــه س‬ ‫ـند‪.‬صحــن‬ ‫باشـدر‬ ‫ـخگوـیون‬ ‫کمیسـ‬ ‫رفتــارـاد و امــور‬ ‫وزارت اقتصـ‬ ‫الکترونیکــی کـ‬ ‫کلــی‬ ‫های‬ ‫سیاســت‬ ‫کنــدبــه نــام و‬ ‫خدشــه ای‬ ‫دارایــی ایــن‬ ‫ـری برخــی‬ ‫جلوگیـ‬ ‫ضمــن‬ ‫مهمــور‬ ‫ـازمان مذک‬ ‫اصــلو سـ‬ ‫شــده‬ ‫اوازه علنــی پارلمــان پیگیریهــای الزم بــا‬ ‫بپیوندنــد کــه‬ ‫ایجــاد می‬ ‫بــرای‬ ‫مــواد‬ ‫تریــن‬ ‫(‪ )44‬از‬ ‫جهــاد‬ ‫اب‬ ‫انتقــال‬ ‫موضــوع‬ ‫در‬ ‫شــاید‬ ‫ـدی‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫وارد‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫گی‬ ‫ـج‬ ‫ـ‬ ‫برن‬ ‫برخــورد‬ ‫انهــار‪،‬‬ ‫بــه‬ ‫فاضــاب‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫بهبــود فضــای کســبوکار در کشــور در اجــرای قانــون و از بعــد نظارتــی ایــن دســتگاههایی کــه در اجــرای قانــون‬ ‫ـتهـاانداز‬ ‫داشـامـ‬ ‫باشــد‬ ‫ـبـته‬ ‫نداشـ‬ ‫ـاوری مسـ‬ ‫کشـ‬ ‫خواهـ‬ ‫قاطـــع‬ ‫رفتاره‬ ‫در بهمنمــاه بــا‬ ‫ کنــد‪.‬‬ ‫متخلــف می‬ ‫قانونــی بــا‬ ‫وکار‬ ‫ـئولیتیکسـ‬ ‫مجوزهــای‬ ‫ـدور‬ ‫ـد صـ‬ ‫ـده‬ ‫ـری شـ‬ ‫ـوردپیگی‬ ‫برخــس‬ ‫ـویــامجلـ‬ ‫اینگونــهاز سـ‬ ‫موضــوع‬ ‫قانــون‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫اســتراتژیک‬ ‫محصولــی‬ ‫ســامت‬ ‫لحــاظ‬ ‫بــه شــد‪.‬‬ ‫خواســت‬ ‫مــردم‬ ‫کشــاورزان‬ ‫وی‬ ‫خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫الزم را‬ ‫برخوردهــای‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـفندماه‬ ‫ـب و اسـ‬ ‫ـسوتصویـ‬ ‫ـالاز‪ 99‬در مجلـ‬ ‫سـ‬ ‫ـوع هفتــه پیــش خبرگــزای جمهــوری ماننــد برنــج کــه بــرای گیــان عــاوه‬ ‫ـ‬ ‫موض‬ ‫ـواردی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫چنی‬ ‫ـاهده‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـض‬ ‫ـ‬ ‫محــان ســال بــرای اجــرا بــه دولــت ابــاغ‬ ‫هم‬ ‫ـاری بــر برنــدی جهانــی‪ ،‬محصولــی حیاتــی‬ ‫هایـاز‬ ‫پیگیریــی‬ ‫گیـــاـان فیلم‬ ‫مرکـــز‬ ‫امــورات منابــع اب و یــا ابیــاری اسـ‬ ‫را‬ ‫ـیابیکـــه از‬ ‫ـراز ب‬ ‫ـامیبــا اب‬ ‫حســینی‬ ‫بــهاســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫اشــرفیه محســوب مــی شــود‪ ،‬ایــن نهــاد بایــد‬ ‫شهرســتان اســتانه‬ ‫شــالیزاردها در‬ ‫اجــرای قانــون‬ ‫نماینــدگان بــرای‬ ‫تاکیــد ســوی‬ ‫کننــد‪،‬احــکام‬ ‫گــزارش قانــون‬ ‫پیگیــریــه در ایــن‬ ‫جهــتبیــان اینک‬ ‫وی بــا‬ ‫کــه نســبت بــه ایــن مســائل ورودی جــدی‬ ‫خانگــی منتشــر‬ ‫کــه بــا‬ ‫ســرمایه‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫کــرد کــه‬ ‫مشــخص شــد‬ ‫فاضــاباســت‬ ‫انجــام شــده‬ ‫اســتانهــا‬ ‫حیاتــیــی از‬ ‫داردایکــه برخ‬ ‫ابوجــود‬ ‫ـددی‬ ‫متعـ‬ ‫ـت‪ .‬داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫دنب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـیاری‬ ‫ـ‬ ‫بس‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫واکن‬ ‫ـرف‬ ‫ـ‬ ‫مص‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫حفاظ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـبت‬ ‫ـ‬ ‫نس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫هم‬ ‫بایــد‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا‬ صفحه 14 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪211‬‬ ‫‪20 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷20- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫سالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬سال‬ ‫ژوئن‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫دوشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫فرماندار انزلی؛‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫کشاورزیجا بماند‬ ‫پول از بیمه‬ ‫کشاورزانبرای‬ ‫کشاورزی‬ ‫نباید هیچ‬ ‫نداشتنبیمه‬ ‫گیالنی از‬ ‫گریز‬ ‫اینکــه‬ ‫بیــان‬ ‫نیــز بــا‬ ‫دادســتان بنــدر‬ ‫معتقدنــد‬ ‫ـاورزی‬ ‫انزلــیکشـ‬ ‫کارشناســان‬ ‫برخــی از‬ ‫برخــی‬ ‫پیشــگیری از‬ ‫مشــترک‬ ‫گشــت‬ ‫گزینــه پاییــن‬ ‫اغلــبدربیمــه بــا‬ ‫کشــاورزان‬ ‫بایــد‪:‬‬ ‫گفــت‬ ‫کننــدــت‬ ‫موثــر اس‬ ‫رااقدامــات‬ ‫بیمــه‬ ‫ـودجویانهمی‬ ‫انتخــابسـو تصــور‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫انهــامنابـراـع طبیعـ‬ ‫خســارتـی ‪،‬‬ ‫ـروی انتظامـ‬ ‫غرامــتــر نیـ‬ ‫عــاوه ب‬ ‫بپــردازد‪.‬‬ ‫تمــام‬ ‫دهیــاران‬ ‫زیســت‬ ‫محیــط‬ ‫و‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫منطقــ‬ ‫اب درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫ایــن‬ ‫از‬ ‫حداقــلنماینــده‬ ‫گــذارانو یــک‬ ‫بیمــهروســتایی‬ ‫حــوزه‬ ‫در‬ ‫گزینــه و‬ ‫دارد و‬ ‫ایــن‬ ‫می در‬ ‫بایســت‬ ‫نیــزرامــی‬ ‫شــهری‬ ‫کننــد و‬ ‫انتخــاب‬ ‫بیمــه‬ ‫حــوزهتریــن‬ ‫ضعیف‬ ‫داشــته‬ ‫حضــور‬ ‫مشــترک‬ ‫گشــت ‬ ‫ـد‪ ،‬تحــت‬ ‫ـاق میافتـ‬ ‫هــای کــه اتفـ‬ ‫خطراتــی‬ ‫تمــام‬ ‫‪.‬‬ ‫باشــند‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫ـردم‬ ‫بیمــهــه نبایــد مـ‬ ‫کشــاورزانبیـازـان اینک‬ ‫امتنــاعـدار انزلــی بــا‬ ‫فرمانـ‬ ‫محصــوالت‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ شــوند‬ ‫متضــرر می‬ ‫غفلــت‬ ‫خطرنــاک‬ ‫رفتارهــای‬ ‫مــاــات و‬ ‫تصمیم‬ ‫یکازــی از‬ ‫ابــی‬ ‫خطــر‬ ‫بایــد همــه‬ ‫کــمکــه در‬ ‫اســت‬ ‫مناطــقـجدردیــده‬ ‫زحمتکشــان رنـ‬ ‫ایــن‬ ‫ای‬ ‫پوشــش بیمــه‬ ‫ملــزم بــه‬ ‫کشــاورزی را‬ ‫همــواره‬ ‫گیــان کــه‬ ‫همچــون‬ ‫اســتانهایی‬ ‫پرداخــت‬ ‫کشــاورزی‬ ‫مســتعدو اگــر‬ ‫کنیــم‬ ‫تــوانغیرمترقبــه‬ ‫طبیعــی و‬ ‫حــوادث‬ ‫نداشــت‬ ‫بــرای بیمــه را‬ ‫نیــاز‬ ‫اســت‪،‬مــورد‬ ‫پــول‬ ‫خطرنــاک باشــد‬ ‫اقدامــی‬ ‫میتوانــد‬ ‫بمانــد‪.‬‬ ‫بیمــه جــا‬ ‫نبایــد از‬ ‫کشــاورزان را بــه‬ ‫دســترنج‬ ‫حاصــل‬ ‫کــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬محمــد‬ ‫جلســه‬ ‫ســعادت روز شــنبه‬ ‫جغرافیــایدرخــاص‬ ‫پورخــوش شــرایط‬ ‫بــه دلیــل‬ ‫ های‬ ‫گشــت‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫ســبحانی‬ ‫اکبــر‬ ‫اســتانیــی عکـ‬ ‫فــراوان‪ ،‬بنــدر انزل‬ ‫جهــادی اب‬ ‫ومدیریــت‬ ‫ـاورزان‬ ‫ـی کشـ‬ ‫تاکیــدو حتـ‬ ‫کارشناســان‬ ‫اغلــب‬ ‫ـس امــا‬ ‫مســتعد‬ ‫بارشــهای‬ ‫اقدامــات‬ ‫از‬ ‫پیشــگیری‬ ‫در‬ ‫مشــترک‬ ‫شــدن‬ ‫خشــک‬ ‫از‬ ‫شــده‬ ‫منتشــر‬ ‫هــای‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬امــا درعیــن حــال بــا بــی اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫تاسیســات‬ ‫ســرقت‬ ‫نظیــر‬ ‫ای‬ ‫ســودجویانه‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫متعل‬ ‫را‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬ ‫مج‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫فض‬ ‫در‬ ‫ـالیزارها‬ ‫شـ‬ ‫وقــوع حوادثــی همچــون ســیابها ‪ ،‬بیمــه محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬واقعــی‬ ‫ـذار‬ ‫اثرگـ‬ ‫پرداخـمجـ‬ ‫ـای غیــر‬ ‫نشـــر‬ ‫ـازیحف‬ ‫اســتانـه بســـرق‪،‬‬ ‫پنــج‪ :‬اگرچـ‬ ‫جــزوکــرد‬ ‫تصریــح‬ ‫تندبــاد‪،‬ندانســت و‬ ‫انزلــی‬ ‫ـارت‪،‬‬ ‫ـتـازخسـ‬ ‫چاههــزان‬ ‫ـدن میـ‬ ‫خشکســالی‬ ‫ایــن‬ ‫ای در‬ ‫اســتفاده‬ ‫ســوء‬ ‫اســت و‬ ‫محســوبــود امـ‬ ‫ـوط بــه انزلــی نب‬ ‫خیــزهــا مربـ‬ ‫حادثــهعکــس‬ ‫ایــن‬ ‫باغات و‬ ‫وارده بــه‬ ‫ـارتهای‬ ‫اگــرخسـ‬ ‫تعییــن‬ ‫مــیـا نحــوه‬ ‫کشــور‬ ‫ـوه‬ ‫ـ‬ ‫نح‬ ‫و‬ ‫ـکار‬ ‫ـ‬ ‫راه‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قان‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫انج‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫زمین‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ممک‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬ ‫پیگی‬ ‫ـدم‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ـورت‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫در‬ ‫شــود کــه بخــش کشــاورزی نیــز از ایــن مــزارع و عــدم بــه موقــع پرداخــت غرامــت‬ ‫کــرده‬ ‫مشــخص‬ ‫را‬ ‫متخلفــان‬ ‫بــا‬ ‫برخــورد‬ ‫بــا‬ ‫شــالیزارها‬ ‫نیــاز‬ ‫مــورد‬ ‫اب‬ ‫تامیــن‬ ‫در‬ ‫و اگاه نبــودن برخــی کشــاورزان از مزیــت‬ ‫مخاطــرات در امــان نمــی مانــد‪.‬‬ ‫بحــران مواجــه شــویم‪.‬‬ ‫اســت‪.‬بیمــه محصــوالت را عمــده دلیــل‬ ‫کــه کشــاورزان بــه هــای‬ ‫ایــم درحالــی اســت‬ ‫ســرعت‬ ‫اینکــه‬ ‫بــا بیــان‬ ‫دنیامالــی‬ ‫ـد‬ ‫مســالهنمــی کنـ‬ ‫ـه خبــر‬ ‫افزود‪:‬حادثـ‬ ‫ـرادی‬ ‫خصــوص شــالیکاران و باغــداران از اقشــار اســتقبال ســرد از بیمــه کشــاورزی مــی امیــر مـ‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اجــرای گشــت مشــترک بــرای تامیــن اب شــالیزارهای انزلــی عمــل را کلیــدی تریــن مســئله در تامیــن‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا داننــد‪.‬‬ ‫اب مــورد نیــاز کشــاورزی اســت ‪ ،‬خاطــر‬ ‫نیــروی انتظامــی بــرای جلوگیــری از مســئوالن در میــدان حضــور یابنــد‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫نشــان کــرد ‪ :‬هــر هکتــار از شــالیزارهای‬ ‫ســرقت و برخــی رفتارهــای ســودجویانه‬ ‫و در صــورت کوچــک تریــن اســیبی یکــی از شــالیکاران گیانــی در گفــت کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫مرتبــط بــا کشــاورزی در طــول روز نماینــده مــردم انزلــی در مجلــس شــورای ایــن شهرســتان بــرای مــا حائــز اهمیــت‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪ ،‬و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫‪ ،‬گفــت ‪ :‬اگــر دزدی در ایــن بخــش اســامی بــا بیــان اینکــه بــرای تامیــن اب اســت لــذا نبایــد منتظــر مانــد تــا محصــول‬ ‫خانوادگــی و حتــی فرهنگــی مواجــه هــر ســال محصولــش را بیمــه مــی کــرد دولــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫انجــام شــد دهیــار را مقصــر مــی شناســیم در شــالیزارهای انزلــی مســئوالن پــای کشــاورز خشــک شــود و بعــد از گذشــت‬ ‫امــا امســال دیگــر قصــد بیمــه کــردن‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫جایگزیــن کــردن ترانــس هــای بــه ســرقت کار بماننــد گفــت ‪ :‬بــرای تامیــن اب چنــد روز اب را بــه ان شــالیزار برســانیم‪،‬‬ ‫بیمــه کشــاورزی کــه در ایــران بیــش از شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫رفتــه بــار اضافــه ای بــر دوش دولــت کشــاورزی مــورد نیــاز شــالیزارها تــا زمــان ایــن کار دردی از کشــاورز دوا نمــی کنــد‪.‬‬ ‫ســه دهــه قدمــت دارد و از ســال ‪ 1363‬مبلــغ انــدک غرامــت در مقابــل خســارت گذشــته غرامــت خســارت کشــاورزان بــه‬ ‫برداشــت محصــول مســئوالن مربوطــه مــی‬ ‫خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬ســال گذشــته بــرای بیــش از ‪ 2‬موقــع پرداخــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫بایســت حضــور میدانــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــا عنــوان « صنــدوق بیمــه محصــوالت هکتــار زمیــن‪ ،‬حــدود یــک و نیــم تــن بیمــه گــذاران شــالیکار از ‪ 20‬هــزار نفــر در‬ ‫ـال ‪ 99‬بــه حــدود ‪ 50‬هــزار نفــر در ســال‬ ‫رفاهریالــی سـ‬ ‫کار ازو نظــر‬ ‫ـتم کــه‬ ‫کمتــر داشـ‬ ‫برداشــت‬ ‫کشــاورزی « از ســوی بانــک کشــاورزی‬ ‫اجتماعی‪:‬‬ ‫تعاون‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫سرپرست‬ ‫اجرایــی شــد‪ ،‬بــه عنــوان مامنــی بــرای نزدیــک بــه ‪ 91‬میلیــون تومــان خســارت بــه ‪ 1400‬افزایــش یافــت و دولــت بیــن ‪ 50‬تــا‬ ‫جبــران خســارتهای ایــن حــوزه اقتصــادی محصــوالت مــن وارد شــد امــا فقــط ســه ‪ 55‬میلیــارد تومــان فقــط حــق بیمــه بابــت‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫نیروی‬ ‫تبادل‬ ‫در‬ ‫ـت کــرد‪.‬‬ ‫همکاریپرداخـ‬ ‫کار شــالیکاران‬ ‫غرامــت‬ ‫ـان بــه مــا‬ ‫زمینههــزار تومـ‬ ‫ـون و ‪100‬‬ ‫ترکمنستان میلیـ‬ ‫ایرانـه توــا بــه امــروز بــا‬ ‫محســوب مــی شــود کـ‬ ‫بیرغبتــی از ســوی بههــر بــرداران مواجــه پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫مــرادی بــا اشــاره بــه ضــرورت بیمــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــران در حوزه هــای بهزیســتی‪ ،‬اموزش هــای‬ ‫حســن زاده افــزود‪ :‬از ایــن میــزان غرامــت گــذاری بــرای محصــوالت اســتراتژیکی‬ ‫فنی و حرفــه ای و تامیــن اجتماعــی تجــارب‬ ‫ـج‬ ‫ـرای برنـ‬ ‫ـزود‪ :‬ب‬ ‫ـای افـ‬ ‫داردو چـ‬ ‫برنــج‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت طــی ســالیان هــم یــک میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان بابــت همچــون‬ ‫زمینــه‬ ‫ ایــمـ در‬ ‫اماده‬ ‫کــه‬ ‫ارزشــمندی‬ ‫بتوانیــم‬ ‫دادیــمهمـکــه‬ ‫تشــکیل‬ ‫ـکاری هــای‬ ‫ترکمــن‬ ‫کارگروهــی طــرف‬ ‫تــاش داشــته اســت تــا توســط صنــدوق بیمــه پرداخــت کــرده بــودم کــه عمــا انتقــال ان بــه‬ ‫باشــیم‪ .‬کار را بــه ‪ 100‬هــزار‬ ‫گــذاران برنــج‬ ‫بیمــهرا داشــته‬ ‫بیمــه کشــاورزی و همچنیــن بــا ارائــه بســته یــک میلیــون و ‪ ۷00‬هــزار تومــان بیشــتر الزم‬ ‫بحــث‬ ‫اینکــه‬ ‫ضمــن‬ ‫برســانیم؛‬ ‫مشــترک‬ ‫هــای حمایتــی بخشــی از خســارت هــای غرامــت دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫وی امضــای تفاهم نامــه همــکاری را فرصــت‬ ‫ـی‬ ‫ـالـ مـ‬ ‫ـایتنی هـــز‬ ‫ـناختچـ‬ ‫ـدنـبیمــه‬ ‫ـرـشـ‬ ‫فراگیـ‬ ‫کشــاورزی را جبــران کنــد امــا رغبتــی از‬ ‫ـرف‬ ‫ـایدنبـدو ط‬ ‫ظرفی‬ ‫ـرای ش‬ ‫ـی ب‬ ‫خوبـ‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ـوان کــرد و گفــت‪ :‬از برگــزاری رویدادهــا‬ ‫ســوی کشــاورزان بــر ایــن امــر دیــده نمــی وی بــا اشــاره بــه مشــکات کاشــت برنــج عنـ‬ ‫شــود بــه طــوری کــه در ســال زراعــی و هزینــه هــای ان اظهــار داشــت‪ :‬کاشــت‬ ‫دیــدار و نمایشــگاه های مشــترک بــرای تقویــت بخــش‬ ‫دکتــر «محمد هــادی زاهدی وفــا» در‬ ‫وزارت‬ ‫تفاهــم ازنامــه‬ ‫بــرای ‪ 60‬هــزار‬ ‫خســارت‬ ‫میلیــارد‬ ‫‪۷0‬‬ ‫تعــاون‪،‬ـطکار‪43‬و برنــج خــود بــرای کشــاورزان مقــرون بــه‬ ‫ـردار فقـ‬ ‫همــکاریبهــره بـ‬ ‫‪ 312‬هــزار‬ ‫جدیــد‬ ‫رئیــس خصوصــی اســتقبال می کنیــم‪.‬‬ ‫رفــاه اجتماعــی ایــران و وزارت کار و حمایــت بــا «ســاپار دوردی تولی یــف» معــاون‬ ‫کشــاورز‬ ‫هــزار نفــر بیمــه نامــه خریــداری کــرده انــد‪ .‬صرفــه نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه‬ ‫رئیــس کابینــه وزرای جمهــوری‬ ‫ـاره معــاون‬ ‫اجتماعــی ترکمنســتان بــا حضــور «دکتــر کابینــه وزرای جمهــوری ترکمنســتان‪ ،‬بــا اشـ‬ ‫هــای کشــاورزی از جملــه کــود‪ ،‬ســم و‬ ‫ های ترکمنســتان نیــز در ایــن دیــدار بــا تبریــک‬ ‫محمدهــادی زاهــدی وفــا سرپرســت وزارت بــه روابــط حســنه دو کشــور در ســال‬ ‫ـاورزی‬ ‫وزارتبانک کش‬ ‫بیمــه ای‬ ‫انتصــابخدمــات‬ ‫در حالــی بیمــه کشــاورزی در خطــه ســبز کارگــر افزایــش چشــمگیری داشــته اســت معــاون‬ ‫تعــاون‪،‬ـ کار و‬ ‫سرپرســت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و «ســاپار دوردی اخیــر‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬توســعه همــکاری در‬ ‫ـرایـا‬ ‫ـگار بـایرنـ‬ ‫خبرنـ‬ ‫ـت و گ‬ ‫اجتماعـگف‬ ‫ـان در‬ ‫گیــان فقــط بــا اســتقبال ‪ 13‬درصــدی و بــه ایــن مــوارد بایــد خســارت هــای‬ ‫کشــور‬ ‫امادگـــوـیبـایـاــن‬ ‫ـیـاز‬ ‫گیـــاه‬ ‫ـتان رف‬ ‫تولی یــف» معــاون رئیــس کابینــه وزرای زمینه هــای مختلــف بــا جمهــوری ترکمنسـ‬ ‫گذشــته‬ ‫درســال‬ ‫بــا‬ ‫مواجــه شــده اســت کــه هرســاله طبــق طبیعــی را نیــز اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫زراعــیزمینــه رفــاه‬ ‫دوجانبــه در‬ ‫اینکــه هــای‬ ‫بیــانهمکاری‬ ‫توســعه‬ ‫از اولویت هــای ایــران در دیپلماســی خارجــی‬ ‫جمهــوری ترکمنســتان بــه امضــاء رســید‪.‬‬ ‫بــردار‬ ‫توســعههــزار‬ ‫(‪۷0 )1400-99‬‬ ‫قوانیــن بخشــی از حــق بیمــه را نیــز دولــت‬ ‫بهرهداد‪.‬‬ ‫نفــرخبــر‬ ‫اقتصــادی‬ ‫اجتماعــی و‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار‪ ،‬ایــن تفاهــم اســت‪.‬‬ ‫بودنــد‪،‬‬ ‫بیمــه‬ ‫پرداخــت مــی کنــد و کشــاورزان تنهــا کارشناســی غیرواقــع بینانــه نمــک بــر زخــم‬ ‫کــرده طــرف‬ ‫ نامــه دو‬ ‫شــان راتفاهم‬ ‫محصــوالت ایــن‬ ‫ تریــن بــر اســاس‬ ‫نامــه در محــل وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه وی افــزود‪ :‬مرزهــای دو کشــور از امن‬ ‫فــر‬ ‫اهــداف عبداللهــی‬ ‫داشــت‪ :‬پیمــان‬ ‫اظهــار‬ ‫قســمت بســیار کمــی از ایــن حــق بیمــه را کشاورز‬ ‫مشــترک‪ ،‬در‬ ‫چارچــوب‬ ‫مرزهــای منطقــه اســت و همیــن ظرفیــت در‬ ‫اجتماعــی ایــران کشــورمان بــه امضــاء رســید‬ ‫کشــاورزی‬ ‫بیمــه‬ ‫رفــاهمشــمول‬ ‫محصــوالت‬ ‫پرداخــت خواهــد کــرد‪ .‬طبــق قانــون بــه‬ ‫توســعه تجــارت‬ ‫اجتماعــی و‬ ‫زمینــه بســتری بــرای گســترش تجــارت و رونــق زمینــه زمینه هــای‬ ‫و طرفیــن بــر توســعه همــکاری هــا در‬ ‫داشــت‪.‬دامــی‪،‬‬ ‫خواهنــد باغــی‪،‬‬ ‫محصــوالت‬ ‫شــامل‬ ‫دیگــر از عــدم پوشــش را‬ ‫بیمــهنقـرا‬ ‫حــق‬ ‫درصــد‬ ‫ هایــی‬ ‫همکاری‬ ‫کشــاورزاســت‪.‬‬ ‫یــک همــکاری‬ ‫ـل هــای‬ ‫حمــل و‬ ‫ـرژی‪،‬‬ ‫‪۷0‬ـادی‪ ،‬انـ‬ ‫متوســطاقتصـ‬ ‫طــور مختلــف‬ ‫هــای‬ ‫طیــور‬ ‫طبیعــی‪،‬بــاشــیاتی‬ ‫همچنیــن‪ ،‬منابــع‬ ‫کار زراعــی‬ ‫وزارتکــرد‬ ‫ـی گایــه‬ ‫ـ‬ ‫طبیع‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـارت‬ ‫ـ‬ ‫خس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫تمام‬ ‫ـاورز‬ ‫ـ‬ ‫کش‬ ‫ـهم‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ـرده‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫هــدفو تبییــن‬ ‫مقــرر شــد‬ ‫توســعه فرصــت هــای شــغل و تبــادل زاهدی وفــا بــه پتانســیل های‬ ‫دولـ…ـتبویــژه‬ ‫و‬ ‫ـوه‪،‬‬ ‫همســایهــان میـ‬ ‫کشــورتنــه درخت‬ ‫ـد شــامل‬ ‫تــل‬ ‫عوام‬ ‫ نقــلــه شــده‬ ‫ـول بیم‬ ‫ـی بــرای‬ ‫ـت‪:‬ه وقتـ‬ ‫تاکیــداســت کـ‬ ‫درصــد‬ ‫تنهــا‬ ‫ایــران و‬ ‫تولیـدو‬ ‫ هــای‬ ‫ریلــی‪ ،‬وظرفی‬ ‫محصـل و‬ ‫انــرژی‪ ،‬حم‬ ‫ هــای‬ ‫کردنــد‪.‬ـه بــا ایــن وجــود ودرگفـحوز‬ ‫‪ 30‬کار‬ ‫نیــروی‬ ‫االت‬ ‫ماشــین‬ ‫ســمینارهایبرنــج‪،‬‬ ‫بانــک نشــاء‬ ‫ســاختمان گلخانــه‪،‬‬ ‫کارشناســان‬ ‫هوایــی‪،‬مــی کنیــد؛‬ ‫خســارت‬ ‫رفــاه اعــام‬ ‫نســبتبهو بیمــه‬ ‫وزارتبیمیلــی‬ ‫سرپرســتشــاهد‬ ‫بــاز هــم‬ ‫میــان دو‬ ‫مشــترکی‬ ‫ترکمنســتان‪،‬‬ ‫گردشــگری و‬ ‫دریایــی و‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫شــود‪.‬ــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫برداشــت عن‬ ‫ـت و‬ ‫بــه کاشـ‬ ‫کننــد و‬ ‫نمــی‬ ‫قبــول‬ ‫خســارت را‬ ‫برگــزار‬ ‫طــرف‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫بــا نــگاه‬ ‫ توانیــم‬ ‫گفــت‪ :‬می‬ ‫بیشــتر کــرد و‬ ‫اجتماعــی گفــت‪ :‬در چارچــوب تفاهم نامــه اشــاره‬ ‫در ســال گذشــته بیــش از ‪ ۷0‬میلیــارد تومــان‬ ‫پرداخــت‬ ‫ان‬ ‫جبــران‬ ‫بابــت‬ ‫کــه‬ ‫اعتبــاری‬ ‫همــکاری جمهــوری اســامی ایــران و گذشــته و ترســیم چشــم انداز های نــو‬ ‫درـ غیــاب‬ ‫ـاورزان‬ ‫نامــهکش‬ ‫تفاهــمـر از‬ ‫ایــنــزار نفـ‬ ‫اســت ‪ 60‬ه‬ ‫گفتنــیحــدود‬ ‫اســت‪.‬ایجــاد کنیــم‪ .‬بــرای‬ ‫شــود ‪،‬‬ ‫مشــترک مــی‬ ‫گمشــده بیمــه‬ ‫اعتمــادی‬ ‫بــی‬ ‫کــم تحــول‬ ‫بســیارکشــور‬ ‫ـرزی دو‬ ‫اقتصــاد مـ‬ ‫حلقــه بســته های‬ ‫ترکمنســتان‪،‬‬ ‫جمهــوری‬ ‫پرداخــتحضــور‬ ‫غرامــتــتعفی و بــا‬ ‫ـی وزیــر مس‬ ‫عبدالملکـ‬ ‫ی توســعه اشــتغال میــان دو کشــور سرپرســت وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه دکتــر‬ ‫شــده‬ ‫دیــده‬ ‫خســارت‬ ‫کارافرینرـ ز‬ ‫کشــا و‬ ‫ـی و‬ ‫اســت‪.‬ـت ایــن وزارتخانــه «دکتــر محمدهــادی‬ ‫اســامی سرپرسـ‬ ‫جمهــوریدر بیشــتر‬ ‫ضمــن اینکــه‬ ‫وی‬ ‫داد‪ :‬داشــت‪:‬‬ ‫ادامــهبیــان‬ ‫اجتماعــی‬ ‫تدویــن می شــود‪.‬‬ ‫زاهــدی وفــا بــه امضــاء رســید‪.‬‬ ‫مــوارد همــان مبلــغ هــم انقــدر بــا تاخیــر‬ ‫انزلــی را‬ ‫احمــد‬ ‫بــه‬ ‫تــاالبتوجــه‬ ‫وجــودکــه بــا‬ ‫دنیامالــیشــود‬ ‫پرداخــت مــی‬ ‫ایــن منطقــه‬ ‫کشــاورزان‬ ‫نوســاناتبــرای‬ ‫ظرفیتــی‬ ‫کارایــی‬ ‫چنــدان‬ ‫قیمــت دیگــر‬ ‫مســئوالن‬ ‫کشـو‬ ‫دانســت‬ ‫ـات‬ ‫داشــتـن‪:‬موضوعـ‬ ‫اظهــارـدارد و ایـ‬ ‫ـاورزان نـ‬ ‫بــرای‬ ‫در‬ ‫کشــت‬ ‫فصــل‬ ‫پایــان‬ ‫تــا‬ ‫بایــد‬ ‫مربوطــهکشــاورزان را بــرای بیمــه گــذاری‬ ‫انگیــزه‬ ‫میدانــی داشــته باشــند تــا‬ ‫منطقــه‬ ‫حضــور اســت‪.‬‬ ‫کاهــش داشــته‬ ‫اب مــورد نیــاز کشــاورزان تامیــن شــود ‪.‬‬ ‫حادثــه خیــز بــودن گیــان و ضــرورت‬ ‫ـتان‬ ‫ـاورزی در شهرسـ‬ ‫ابیاری کشـ‬ ‫بیمــهروش‬ ‫وی‬ ‫کشــاورزی‬ ‫محصــوالت‬ ‫کــردن‬ ‫بنــدر انزلــی را ســنتی دانســت و تاکیــد کرد‬ ‫ـای ایــن روش‬ ‫محدودیــت هـ‬ ‫ـه بــه‬ ‫‪ :‬بــا توجـ‬ ‫اســتانداری‬ ‫بحــران‬ ‫مدیریــت‬ ‫مدیــرکل‬ ‫در‬ ‫زیــادی‬ ‫انبســاطی‬ ‫و‬ ‫انقباضــی‬ ‫قابلیــت نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫گیــان‬ ‫بهــره‬ ‫وجــودـزدارد‬ ‫ابیــاری‬ ‫سیســتم‬ ‫ایــن‬ ‫ـور‬ ‫اول ‪.‬کشـ‬ ‫حادثــه خیـ‬ ‫اســتان‬ ‫ـزو پنــج‬ ‫جـ‬ ‫انزلــی ‪،‬‬ ‫المللــی‬ ‫هــمبیــن‬ ‫تــاالب‬ ‫منــدی از‬ ‫بیمــه‬ ‫شــرایط‬ ‫اینــک‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫درصــدنوبــت‬ ‫بنــدان هــا و‬ ‫بهتــر ‪ ،‬اب‬ ‫گــذاریچاه هــا‬ ‫وجــود‬ ‫ارزش‬ ‫شــده و ‪9‬‬ ‫هــای‬ ‫ظرفیــت‬ ‫از‬ ‫تــوان‬ ‫مــی‬ ‫را‬ ‫ابدهــی‬ ‫افــزوده کــه کشــاورز بایــد پرداخــت مــی‬ ‫عنــوان کــرد ‪.‬‬ ‫منطقــه‬ ‫کشــاورزی‬ ‫اســت ‪.‬‬ ‫ایــنشــده‬ ‫حــذف‬ ‫کــرد ‪،‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫مدیر منابع انسانیامیر‬ ‫سیاح؛گاز پارس جنوبی؛‬ ‫مجتمع‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫‪ ۸۰۰‬نفر در مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫استخدام می شوند‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل ازخبرگــزاری فــارس از بوشــهر‪،‬‬ ‫اســحاق فرشــیدی مدیــر منابــع انســانی مجتمــع گاز پــارس جنوبــی در‬ ‫گفت وگــو بــا خبرنــگاران اظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس برنامه ریزی هــای‬ ‫انجــام گرفتــه ‪ ،‬مصاحبــه ‪ ۳۰۰‬نفــر از فارغ التحصیــان گــروه الــف‬ ‫دانشــگاه صنعــت نفــت در دســت اقــدام اســت کــه از ایــن تعــداد صــد‬ ‫نفــر شــرایط جــذب انهــا بــرای مجتمــع فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طبــق برنامــه ریــزی انجــام شــده‪ ،‬شــرایط جــذب ‪ ۱۷۳‬نفــر از‬ ‫فارغ التحصیــان گــروه الــف دانشــگاه صنعــت نفــت‪ ،‬فراهــم و صــادر‬ ‫شــده و اقدامــات اولیــه جــذب و بکارگیــری ایــن افــراد در دســت اقــدام‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫مدیــر منابــع انســانی مجتمــع گاز پــارس جنوبــی خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫بتوانیــم و کار‬ ‫نفــت‪ ،‬کســب‬ ‫وزارتمحیــط‬ ‫انبــوه بهبــود‬ ‫پایــش و‬ ‫مطالعــات‬ ‫مرکــز‬ ‫بــرای‬ ‫جــذب‬ ‫ملــیطریــق‬ ‫ کنیــم از‬ ‫رئیــس می‬ ‫تــاش‬ ‫بــهــدور‬ ‫ـرابط ص‬ ‫بــاشـ‬ ‫کنیــمباشوــد‬ ‫نتواســته‬ ‫ـتگاهی‬ ‫ـر دسـ‬ ‫جــذب اگـ‬ ‫ـاد گفــت‪:‬‬ ‫وزارت اقتصـ‬ ‫نیــاز‬ ‫توجــه‬ ‫فراهــم‬ ‫نفــر را‬ ‫‪۵۰۰‬‬ ‫شــرایط‬ ‫امســال‬ ‫معرفــی می‬ ‫قضایــی‬ ‫کنــد‪،‬‬ ‫نیــروی را‬ ‫مجــوز‬ ‫شــود‪.‬شــود‪.‬‬ ‫پیگیــری‬ ‫هــم بایــد‬ ‫دســتگاه بعــد‬ ‫بــه در ســال‬ ‫رونــد‬ ‫فراهــمایــن‬ ‫انســانی‪،‬‬ ‫اقــای امیــر ســیاح رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط‬ ‫کســب و کار وزارت اقتصــاد در گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫وزیر بهداشت؛‬ ‫خصــوص صــدور ملــی مجوزهــا صحبــت کــرد‪.‬‬ ‫متصــل‬ ‫جذب مجوز‬ ‫ســامانه صــدور‬ ‫بهداشتنهــاد بــه‬ ‫وزارتاکنــون چنــد‬ ‫ســوال‪ :‬هــم‬ ‫‪۲۲‬هــاهزار‬ ‫درصدد‬ ‫نشــدند؟‬ ‫است‬ ‫پرستار‬ ‫دســتگاههای دولتــی‬ ‫جدید ســایر‬ ‫دســتگاه دولتــی‬ ‫ســیاح‪ :‬بــه غیــر از ‪2-1‬‬ ‫بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل شــدند‪ .‬وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫بهــرام عین اللهــی گفــت‪ :‬تحقــق ایــن مســئله منــوط بــه اخــذ مجــوز از‬ ‫بهداشــت و بانــک مرکــزی نیــز تمــام تــاش خــود را بــرای اتصــال‬ ‫ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور اســت‪.‬‬ ‫ان دو دســتگاه باقــی مانــده بــه ســامانه ملــی مجوزهــا انجــام میدهنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۱۲‬هــزار تخــت بــرای درمــان بیمــاران اضافــه می شــود‪،‬‬ ‫البتــه هــم اکنــون تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی بســیار عقــب‬ ‫بنابرایــن بایــد ‪ ۱۲‬هــزار پرســتار اســتخدام کنیــم‪ .‬در ســه ســال گذشــته ‪۳۰‬‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا حــرف مــردم اولویــت دارد نــه دســتگاه مربوطــه کــه ایــا‬ ‫هــزار نفــر از کادر ســامت بازنشســته شــده انــد‪ ،‬درصــدد هســتیم تــا ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫مــردم مــی تواننــد مجــوز اخــذ کننــد یــا خیــر؟‬ ‫نفــر بــه کادر پرســتاری اضافــه کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وزیــر بهداشــت‪ ،‬بــرای عزیزانــی کــه در دوران کرونــا‪ ،‬خدمــت‬ ‫هــم اکنــون مــردم میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫کــرده انــد‪ ۲۰ ،‬امتیــاز در فراینــد اســتخدام منظــور می شــود‪.‬‬ ‫‪ ir‬درخواســت مجــوز کســب و کار مربــوط خــود را بدهنــد و اگــر‬ ‫عیــن اللهــی گفــت‪ :‬بــه طــور قانونــی از نیرو هایــی اســتفاده می کنیــم کــه‬ ‫ شــوندـرایط‬ ‫ی یــا شـ‬ ‫کننمــد‬ ‫دریافـ‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫نیــرویبــه صـ‬ ‫مجــوز را‬ ‫انــتند‬ ‫نتوانس‬ ‫پــس‬ ‫کــهـتوارد‬ ‫افــرادی‬ ‫ـورت گوینــد‪.‬‬ ‫انســانی می‬ ‫طــرح‬ ‫بــه‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بودن‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫مواج‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫دیگ‬ ‫ـکات‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـوری‬ ‫ـ‬ ‫حض‬ ‫ـوز‬ ‫ـ‬ ‫مج‬ ‫ـدور‬ ‫ازصـاتمــام دوره‪ ،‬خــارج می شــوند و عــده دیگــری وارد می شــوند‪ ،‬مــا بایــد‬ ‫ـامـکننـ‬ ‫بــه م‬ ‫ـرفـد‪.‬را نــگاه داریــم تــا جــا بــرای ورود افــراد جدیدتــر بــرای‬ ‫همیشـــاـه ایاعـــن ظ‬ ‫گذرانــدن طــرح نیــروی انســانی فراهــم باشــد‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬براســاس قانــون ایــا دســتگاههایی کــه بــه درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫تــا ‪ 6‬فروردیــن متصــل نشــدند‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــدند؟‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬سازمان اموزش فنی و حرفه ای؛‬ ‫ســیاح‪ :‬هــدف مجــازات دســتگاهها نیســت و مــا تــا ‪ 6‬فروردیــن تــاش‬ ‫کردیــم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫امایش‬ ‫براساسدسـسند‬ ‫ های‬ ‫رشت‬ ‫باشــد‬ ‫ـتگاهی نتواســته‬ ‫شغلی اخــذ کننــد و‬ ‫ـتند مجــوز را‬ ‫ـردمهنتواسـ‬ ‫اگــر مـ‬ ‫قضایــی معرفــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫بــه‬ ‫کنــد‪،‬‬ ‫فراهــم‬ ‫را‬ ‫مجــوز‬ ‫صــدور‬ ‫شــرایط سرزمین مشخص می شود‬ ‫میشــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از خبرگــزاری تســنیم از اردبیــل‪ ،‬محمدرضــا شاه پســند‬ ‫ـارتای‬ ‫مراحله‬ ‫مجوزـههاشـدر‬ ‫صدور‬ ‫دارد؟اظهار داشــت‪:‬‬ ‫قراراردبیل‬ ‫اســتان‬ ‫چه مهـ‬ ‫ـورای‬ ‫ـن جلسـ‬ ‫استعامدر دومیـ‬ ‫سوال‪:‬امــروز‬ ‫عصــر‬ ‫بــا توجــه بــه شــمار بــاالی افــراد واجــد شــرایط بــرای دریافــت اموزش هــای‬ ‫هــاـد‪.‬را بــه‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫مجوزباشـ‬ ‫پاســخگو‬ ‫اســتعامـداد متقاضــی‬ ‫اســفند تغــداد تعـ‬ ‫اواخــرــرای ایــن‬ ‫ســیاح‪ :‬نمازی توانــد ب‬ ‫مهارتــی‬ ‫ولــی‬ ‫مــردم‬ ‫کردیــم تــا‬ ‫مطــرح‬ ‫ـدام‬ ‫نشــوند‪،‬ـن اقـ‬ ‫ســرگردانـط کار ایـ‬ ‫عملــی در محیـ‬ ‫اموزشــی‬ ‫ـرای طــرح‬ ‫دســتگاهکهاــرد‪ :‬اجـ‬ ‫وی بیــان‬ ‫عقــب درهســتند‪.‬‬ ‫ایــن‬ ‫دســتگاههاو در‬ ‫راســتای اجــرای ایــن طــرح‬ ‫راســتا شــود و‬ ‫ زایی می‬ ‫اشــتغال‬ ‫عملیاتــی‬ ‫مهارت امــوزان از امــوزش رایــگان بهره منــد می شــوند و بــر ایــن اســاس‬ ‫مشــکل شــود‪.‬‬ ‫دچــارارائــه می‬ ‫مشــتریان نیــز‬ ‫تعامــل بــا‬ ‫اگــره داری و‬ ‫ســوال‪:‬بنــگا‬ ‫اصــول‬ ‫شــوند بــه چــه‬ ‫اخــذ مجــوز‬ ‫مراجعــان در‬ ‫کننــد؟امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بیــان کــرد‪:‬‬ ‫شــکایتســازمان‬ ‫مرکــزیامــوزش‪،‬‬ ‫معــاون‬ ‫تســهیل صــدور مجوزهــای فعالیــت بــه اموزشــگاه های ازاد بــرای ارائــه‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـه اسـ‬ ‫ـرار گرفتـ‬ ‫همــانکار قـ‬ ‫مجــوزدردردســتور‬ ‫هــر امــوزان‬ ‫مهارت‬ ‫ـی بــه‬ ‫ش هــای عمل‬ ‫اموز‬ ‫شــده‬ ‫نوشــته‬ ‫بخــش‬ ‫زمــان‬ ‫شــرایطـ و‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫ـرزمین‬ ‫درــش سـ‬ ‫ـوزامای‬ ‫مجــند‬ ‫ـاس سـ‬ ‫ های‬ ‫رشــت‬ ‫ـرایطــار ک‬ ‫ـند اظه‬ ‫شا‬ ‫درگاه ملــی‬ ‫براسـهــر‬ ‫ـغلیذیــل‬ ‫ـده بشــود‬ ‫ـرهشـ‬ ‫ـرد‪ :‬ذک‬ ‫خاصـــی‬ ‫ پسـشـ‬ ‫اگـهـر‬ ‫می می‬ ‫ـانــادر‬ ‫الزمـ ص‬ ‫مغایـهمیـ‬ ‫دکمـوـه بــه‬ ‫ـخصـا‪،‬شــده‬ ‫مشـ‬ ‫ـود‪.‬ـه ان‬ ‫ شــد بـ‬ ‫تواننـ‬ ‫مجوزهـــهـایمراجع‬ ‫ـوردارد ک‬ ‫منظــود‬ ‫ـریـنوجـ‬ ‫مجوزهـ‬ ‫اجــرای‬ ‫ایجــادمـشــده‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫تصریــح‬ ‫جریــاندســتگاه‬ ‫ـوردیدرباشــد بــه‬ ‫اشــتغالو اگــر‬ ‫رهگیــریـه کننــد‬ ‫ـکایت مراجعـ‬ ‫ـرای شـ‬ ‫ویــش بـ‬ ‫بخ‬ ‫شــود‪.‬محیــط کار رویکــرد مهــم ســازمان امــوزش‬ ‫ امــوزی در‬ ‫مهارت‬ ‫طــرح‬ ‫ارســال می‬ ‫نظارتــی‬ ‫فنــی و حرف ـه ای اســت کــه درصــد باالیــی در ایــن طــرح نســبت بــه طــرح‬ ‫مهارت امــوزی در اموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای بــه اشــتغال مشــغول‬ ‫هســتند‬ صفحه 15 ‫‪۱6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪20 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷20- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫‪- 2022‬سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫دوشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫جدید؛‬ ‫حقوق‬ ‫جذبواریز‬ ‫درزمان‬ ‫علمی؛‬ ‫هیات‬ ‫اعضای‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫امتیاز تاهل و فرزند اوری در استخدام‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫استاد دانشگاه افزوده شد‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫اســت بــه خصــوص ایــن بــار کــه مجلــس شــورای اســامی افزایــش «میلیونــی»‬ ‫را بــرای حقــوق انهــا تصویــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ســربازی از جملــه موضــوع پراهمیــت خانوادههــای‬ ‫ایرانــی اســت چراکــه جوانــان ذکــور بــا رســیدن بــه ســن ‪ 1۸‬ســالگی بایــد‬ ‫وضعیــت ســربازی خــود را تعییــن تکلیــف کننــد یــا بــه خدمــت ســربازی‬ ‫رفتــه یــا از معافیتهــای پیــش رو از جملــه ادامــه تحصیــل‪ ،‬پزشــکی‪،‬‬ ‫کفالــت‪ ...‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ازجملــه یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای جوانانــی کــه بــه خدمــت ســربازی‬ ‫مــی رونــد مســاله « حقــوق» اســت؛ حقوقــی کــه طبــق قانــون بایــد بــه کارکنان‬ ‫وظیفــه پرداخــت شــود؛ موضوعــی کــه در ســالهای اخیــر مطالبــه مشــموالن‬ ‫بــوده و پیگیــری مســووالن ســتادکل و نماینــدگان مجلــس را هــم در پــی‬ ‫داشــته اســت تــا انجــا کــه در ســالهای اخیــر در چندیــن نوبــت افزایــش‬ ‫ـود‪.‬ـه‬ ‫ـاز بـ‬ ‫ـد ‪۳‬‬ ‫فرزنـ‬ ‫ـتنــرهــر‬ ‫مبلــغداشـ‬ ‫ـورت‬ ‫درـص‬ ‫ـلبـ‪۵‬‬ ‫ـورتدسـتاهـ‬ ‫حقـصـ‬ ‫در‬ ‫امتیـشـ‬ ‫منجــر‬ ‫ـون‬ ‫در قانـ‬ ‫مدنظ‬ ‫ـتـ بــه‬ ‫امتیـــاـازدرونهای‬ ‫ـوده ت‬ ‫ـتور‬ ‫ـوق در‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ ش‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـزوده‬ ‫ـ‬ ‫اف‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫متقاض‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫عموم‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫صالحی‬ ‫ـازات‬ ‫ـ‬ ‫امتی‬ ‫و امــا در جریــان تصویــب الیحــه بودجــه ‪ 1401‬در ســال گذشــته یکــی از‬ ‫ـگاه‬ ‫ـات‬ ‫ـای هی‬ ‫ـالهـذب‬ ‫درـجـ‬ ‫ـتنـ فرزنــد‬ ‫دربـداشـ‬ ‫ـل و‬ ‫امتیــاز‬ ‫دانشـشــد‬ ‫علمــهـیمقــرر‬ ‫ـود کـ‬ ‫ـوقـ بـ‬ ‫اعضـحقـ‬ ‫افزایــش‬ ‫ـربازان‪ ،‬مس‬ ‫ـاره س‬ ‫تاهـــم‬ ‫ـوارد مه‬ ‫مـ‬ ‫برســد؛و‬ ‫دانشــگاه ها‬ ‫هیــات‬ ‫جــذب‬ ‫شــد‪.‬هیئتبــهعالــی‬ ‫تصویــب‬ ‫هــا‬ ‫علمــی تومــان‬ ‫‪ 300‬هــزار‬ ‫میلیــون و‬ ‫حــدود ‪3‬‬ ‫حقــوق ســربازان‬ ‫حداقــل‬ ‫ـوزشـ ً‬ ‫ـیبایـدرـد منتظ‬ ‫پژوهشـو‬ ‫محقـوـق نشــده‬ ‫ـالهـزایامـکــه فع‬ ‫مسـ‬ ‫ـد‪.‬ــود و دومیــن جلســه‬ ‫دویســـرـتمانـو ن‬ ‫اعالــی‬ ‫مراکـ‬ ‫‪1401‬‬ ‫رئیــسبودجــه‬ ‫فقــط بــه‬ ‫حقــوق ســربازان‬ ‫افزایــش‬ ‫دیگــربــامســئله‬ ‫از ســوی‬ ‫بــه‬ ‫جمهــور‬ ‫‪۱۴۰۰/۰۸/۱۹‬‬ ‫ابالغیــه‬ ‫توجــه بــه‬ ‫‪۱۴۰۰/۰۲/۱۹‬‬ ‫ـد‪:‬ـان از ابتــدای اول اســفند ‪ 1400‬بــه حقــوق تمــام‬ ‫ـزارشـتومـ‬ ‫‪ 250‬هـ‬ ‫ختــم‬ ‫ـوب‬ ‫ـرحنشـذیــدـلو مصـ‬ ‫شـ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫توج‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫قاب‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫ان‬ ‫ـدای‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـغ‬ ‫ـ‬ ‫مبل‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اضاف‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـد؛‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اضاف‬ ‫ـربازان‬ ‫سـ‬ ‫در بررســی صالحیــت عمومــی متقاضیــان عضویــت هیــات علمــی‬ ‫حقوقــی بــود کــه در مجلــس عنــوان و در رســانهها بــدان پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه ها و مراکــز امــوزش عالــی در صــورت تاهــل ‪ ۵‬امتیــاز و در‬ ‫حــال ســوال ایــن اســت کــه مبلــغ تصویــب شــده مجلــس در خصــوص‬ ‫ـی‬ ‫عمومـ‬ ‫امتیــیـاز بـ‬ ‫ـتنسـهــر‬ ‫داشـ‬ ‫صـ‬ ‫ـربازان‬ ‫ـت سـ‬ ‫صالحیـــاب‬ ‫ـازات بــه حس‬ ‫محقـهــقامتیشـــده و‬ ‫فرزنـچــدـه‪۳‬زمانـ‬ ‫ـربازان‬ ‫ـوق‬ ‫ـورتحقـ‬ ‫افزایــش‬ ‫شــود؟ می شــود و در صــورت تســاوی امتیــازات طبــق فــرم‬ ‫مــیافــزوده‬ ‫واریــزــی‬ ‫متقاض‬ ‫ـووالناســت‪.‬‬ ‫متاهــل‬ ‫ـتفـبــا فـ‬ ‫اولویـ‬ ‫ـیــی‬ ‫عموم‬ ‫صالحیـ‬ ‫بررســی‬ ‫مربوطــه حاکــی‬ ‫ـرد مسـ‬ ‫ـارس از‬ ‫ـزاری‬ ‫خبرگـ‬ ‫ـگارـتانتظامـ‬ ‫ـری خبرنـ‬ ‫پیگیـ‬ ‫از ایــن اســت کــه بایــد تــا اول اردیبهشــت مــاه منتظــر مانــد و دیــد تــا چــه‬ ‫اختصــاص مــی یابــد تــا بــه‬ ‫نیروهــای مســلح‬ ‫مقــدار بودجــه بــه ســتادکل‬ ‫علمی؛‬ ‫جذب هیات‬ ‫عنــوان افزایــش حقــوق بــه ســربازان پرداخــت شــود؛ در ایــن صــورت مــی‬ ‫تــوان دربــاره افزایــش حقــوق میلیونــی ســربازان و میــزان دقیــق ان اطــاع‬ ‫رســانی کـ‬ ‫گروهـرد‪.‬پروتئین های نوترکیب پژوهشکده‬ ‫پرورش‪:‬‬ ‫اموزش و‬ ‫رییسسخنگوی‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫سازمان جهاد‬ ‫پرورش قرار دهد‬ ‫اموزش و‬ ‫اختیار‬ ‫درصدرا زودتر در‬ ‫استخدامی‬ ‫ازمون‬ ‫سازمان سنجش‬ ‫انجام شد‬ ‫گیالن‬ ‫شالیزارهای‬ ‫در ‪60‬‬ ‫نتایجاولیه‬ ‫شخم‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف‬ ‫ـمومپـشـ‬ ‫امـو سـ‬ ‫کودهــا‬ ‫ـواع‬ ‫جملمـــهـا‬ ‫ـیمیاییگفازــت‪:‬‬ ‫ـرورش‬ ‫ـوزش و‬ ‫ـخنگوی‬ ‫انـسـ‬ ‫اراضــی‬ ‫اولیــه‬ ‫انجــام‬ ‫ـزاری‬ ‫ـرایدربرگـ‬ ‫شــخمقبــا بـ‬ ‫ـراری کــه‬ ‫فوایــد اصـ‬ ‫همــان‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫اســتخدامی داشــتیم‪ ،‬حــاال بــرای‬ ‫ازمــون‬ ‫اعــام نتایــج ایــن ازمــون داریــم و‬ ‫بــهگیــان‬ ‫جهادکشــاورزی‬ ‫ســازمان‬ ‫رییــس‬ ‫زودی‬ ‫ســازمان ســنجش‬ ‫امیدواریــم‬ ‫دهــد‪.‬مــورد‬ ‫کودهــای‬ ‫انــواع‬ ‫توزیــع‬ ‫مــا قــرار‬ ‫اختیــار‬ ‫دربــارهرا در‬ ‫نتایــج‬ ‫شــالیزارهاامـاظهــار‬ ‫شــالیکاران‬ ‫اســتفاده‬ ‫ـوزش‬ ‫درــخنگوی‬ ‫ فرد» س‬ ‫ـادق ســتاری‬ ‫«صـ‬ ‫ـنــامــاه‬ ‫ـرورشـا نه‬ ‫داشـــت‪ :‬تـ‬ ‫‪1۸‬ـا‬ ‫ـاریایلنـ‬ ‫خبرنجـــگار‬ ‫فروردیـــو ب‬ ‫درــمگفت وگ‬ ‫وپ‬ ‫ـزار و‬ ‫نتیجـــهـه هـ‬ ‫ـدنـه‪ ،‬س‬ ‫ـامـودنشـازتـ‬ ‫ـنـ کـ‬ ‫‪۸31‬‬ ‫ـزار و‬ ‫ـون‬ ‫ازمـ‬ ‫ـتتـاع‬ ‫ـاره علـ‬ ‫هـدربـ‬ ‫نزدیــک چهــار‬ ‫کــود‬ ‫‪ 2۷4‬تــن‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫فســفاتهووپــرورش‬ ‫امــوزش‬ ‫اســتخدامی‬ ‫توزیــرـعاعشـــده‬ ‫ـود پتاسـ‬ ‫‪ ۷۸1‬تــن‬ ‫هــزار و‬ ‫ـام‬ ‫ـرورشـهمنتظـ‬ ‫ـوزشکوـ پـ‬ ‫وزارت امـ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نتایــج از ســوی ســازمان ســنجش اســت‬ ‫و هیــچ ضریبــی هــم نیســت کــه بایــد از‬ ‫کــود فســفات‬ ‫اهمیــت‬ ‫بــه بــه‬ ‫اشــاره‬ ‫وی بــا‬ ‫امــوزش‬ ‫ســنجش‬ ‫ســازمان‬ ‫ســوی مــا‬ ‫کشــور اعــام شــود‪.‬‬ ‫او در ادامــه گفــت‪ :‬در واقــع ســازمان‬ ‫و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس»‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪2‬‬ ‫هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج‬ ‫شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪،‬‬ ‫گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫وزارت‬ ‫معطــل‬ ‫ـی‬ ‫ـای گواهـ‬ ‫امــوزشــن بذرهـ‬ ‫ســنجشـزار تــن از ای‬ ‫مــدت هـ‬ ‫بلکــه‬ ‫نیســت‬ ‫پــرورش‬ ‫ـع‬ ‫ـان توزیـ‬ ‫ـالیکاران گیـ‬ ‫امــوزشـج بیوــن شـ‬ ‫شــده برنـ‬ ‫اســت‪.‬پــرورش منتظــر اعــام نتایــج‬ ‫امــوزش و‬ ‫شــده‬ ‫از ســوی ســازمان ســنجش اســت‪ .‬مــا‬ ‫گیــریالزم‬ ‫تمهیــدات‬ ‫زیرســاخت ها‬ ‫در‬ ‫اینکــه وخزانــه‬ ‫همــهبــا بیــان‬ ‫وی‬ ‫هــایگزینــش‬ ‫شهرســتانفراینــد‬ ‫انجــام مصاحبــه و‬ ‫بــرای‬ ‫اســتان‬ ‫تعــدادی از‬ ‫شــروع و‬ ‫شــدگان را‬ ‫اظهــار‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫قبــولگرفتــه‬ ‫جــذبانجــام‬ ‫ومــوردی‬ ‫گیــریاســتان ها‬ ‫خزانه همــه‬ ‫ـم و بــه‬ ‫داشــت‪:‬ـی کــرده ایـ‬ ‫پیش بینـ‬ ‫برنــج‬ ‫شــالیکاران‬ ‫ابــاغ شــده و‬ ‫تقویــم الزم‬ ‫دســتورالعمل های‬ ‫راهــم‬ ‫اواســط‬ ‫زراعــی (‬ ‫بــر اســاس‬ ‫ازمــون هســتیم‪.‬‬ ‫فقــط‬ ‫نتایــج دهنــد‪.‬‬ ‫منتظــرانجــام‬ ‫فروردیــن)‬ ‫ســتاری فــرد بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــچ‬ ‫تولیدکننــدهپــرورش‬ ‫بزرگتریــن امــوزش و‬ ‫کوتاهــی از ســوی‬ ‫ارقــام‬ ‫گیــان‬ ‫نبایــد از‬ ‫نشــده و‬ ‫بــه‬ ‫ضریبــیکشــور‬ ‫هیــچبرنــج در‬ ‫کیفیــت‬ ‫انجــام و بــا‬ ‫بومــی‬ ‫ـنجش‬ ‫ـازمان‬ ‫ـهـبـاــه سـ‬ ‫ـوی ایـ‬ ‫ـار‬ ‫ـزارسـهکتـ‬ ‫‪ 23۸‬هـ‬ ‫وزاتخانـهـ ب‬ ‫ـنایــد کـ‬ ‫می‬ ‫شســمار‬ ‫اعــام شــود‪ ،‬در مــورد موعــد اعــام نتایــج‬ ‫ازمــون اســتخدامی کــه قبــا توســط‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫ســازمان ســنجش امــوزش مشــخص شــده‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫بــود‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬براســاس برنامــه از قبــل‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫تعییــن شــده‪ ،‬مقــرر بــود تــا ‪ ۲۰‬خردادمــاه‬ ‫دادهاســت‪.‬‬ ‫نتیجــه اعــام شــود‪ .‬در ایــن مــدت مــا‬ ‫و اداره کل در اســتان ها منتظــر نتایــج‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫ازمــون بودیــم و کارگروه هــا و اعضــا‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫را پیــش بینــی کرده ایــم منتهــا هنــوز‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫نتیجـه ای اعــام نشــده و ایــن موضــوع کــه‬ ‫رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫گفتنــد وزارت امــوزش و پــرورش بایــد‬ ‫شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫ضرایبــی را اعــام کنــد‪ ،‬صحــت نــدارد و‬ ‫بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫امــوزش و پــرورش منتظــر اعــام نتایــج‬ ‫در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫ســازمان ســنجش اســت و امیدواریــم‬ ‫و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫هرچــه زودتــر داده هــا و نتایــج بــه دســت‬ ‫درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫مــا برســد تــا فراینــد اســتخدام و گزینــش‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫شــروع شــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫افــزود‪ :‬مــا فرصــت نداریــم و اتفاقــا‬ ‫بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫امــوزش و پــرورش اصــرار داشــت‬ ‫شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫ازمــون اســتخدامی زودتــر برگــزار‬ ‫بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫و نتیجــه هــم ســریعتر اعــام شــود تــا‬ ‫در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫بتوانیــم بــرای ســال تحصیلــی پیــش رو‬ ‫برنجــکاران بــه توصیههــای کارشناســان‬ ‫قبــول شــدگان را بــه کار بگیریــم‪ .‬مــا‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫همــان اصــراری کــه قبــا بــرای برگــزاری‬ ‫اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫ازمــون داشــتیم حــاال بــرای اعــام نتایــج‬ ‫زمســتانه توجــه کننــد‪.‬‬ ‫داریــم و امیدواریــم ســازمان ســنجش بــه‬ ‫زودی نتایــج را در اختیــار مــا قــرار دهــد‪.‬‬ ‫زیر ذره بین مجلس؛‬ ‫معاون رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫تخلفات دستگاههای اجرایی در صدور مجوزهای کسبوکار‬ ‫شش میلیون نفر حقوق بگیر داریم‬ ‫سرطان معتمد جهاددانشگاهی‬ ‫کریمی بیرانوند‪:‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬گــروه پروتئین هــای نوترکیــب پژوهشــکده‬ ‫علمــی» بــا‬ ‫جــذب «هیــات‬ ‫اقــدام بــه‬ ‫جهاددانشــگاهی‬ ‫ســرطان معتمــد‬ ‫اقدامی‬ ‫خانگی‪،‬‬ ‫مشاغل‬ ‫حمایت از‬ ‫مــدرک دکتــری کــرده اســت‪.‬‬ ‫هدفمند در راستای ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫ـی‬ ‫تخصص‬ ‫ـدرکتعـدکتـ‬ ‫دارای مـ‬ ‫ـعهواجــد شـ‬ ‫ـدان‬ ‫ازمعـعالقه‬ ‫رفــاه‬ ‫ـریکار و‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫ـهــتغال‬ ‫ـرایطوکـاش‬ ‫کارافرینــی‬ ‫ـاون منـتوسـ‬ ‫همچنیــن‬ ‫ـب وبــوده و‬ ‫مرتبــط‬ ‫رشــته‬ ‫بیوتکنولــوژی‬ ‫در‬ ‫کارهایــی کــه‬ ‫ های کسـ‬ ‫ـت از‬ ‫ســایرحمایـ‬ ‫توسـوـعه و‬ ‫رشــتهـی گفــت‪:‬‬ ‫اجتماعـ‬ ‫در‬ ‫کارـدر‬ ‫حداقــل‬ ‫ترجیحــا‬ ‫حــوزهــی‬ ‫ایــنـش مهم‬ ‫ـود‪ ،‬نقـ‬ ‫تجربــهمیش‬ ‫ســالهــا یــاد‬ ‫یــکاز ان‬ ‫خانگــی‬ ‫دارایــاغل‬ ‫ـوان مش‬ ‫بــا عنـ‬ ‫عمــل م‬ ‫مصاحبــه‬ ‫هســتند‪،‬‬ ‫ ایــد‪ .‬دچــار‬ ‫هاییاخیــر‬ ‫دعــوتـیبــهســال‬ ‫دارد کــه طـ‬ ‫جهــتـاغلی‬ ‫ـاره مشـ‬ ‫صنعــتــق دوبـ‬ ‫در رون‬ ‫رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫تمــام‬ ‫ـعه بــرای‬ ‫فراخــوان‬ ‫ایــن‬ ‫بیرانونـدر‬ ‫مــوردـیشــرح‬ ‫وظایــف‬ ‫همــکاریاشــتغال‬ ‫کارافرینــی و‬ ‫ـاون توسـ‬ ‫ـد معـ‬ ‫ـود کریمـ‬ ‫محمـ‬ ‫تولیــد‬ ‫حــوزه‬ ‫گفتگـدر‬ ‫فناورانــه‬ ‫ هــای‬ ‫“اجــرای طرح‬ ‫مــوارد‬ ‫شــامل‬ ‫وقــت‬ ‫خبرنــگار‬ ‫ـو بــا‬ ‫ـی‪ ،‬در‬ ‫اجتماعـ‬ ‫کار و رفــاه‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫وزارت تعـ‬ ‫نوشــتن‬ ‫ـرد‪ :‬در‬ ‫“مهــارت‬ ‫تشــخیصی”‪،‬‬ ‫نوترکیــب‬ ‫ـروه هــای‬ ‫پروتئین‬ ‫توســعه و‬ ‫اظهــار کـ‬ ‫درمانــی‪/‬دانشــجو‪،‬‬ ‫خبرگــزاری‬ ‫اجتماعــی‬ ‫گـ‬ ‫پروتــکلازو‬ ‫گرنــت”‪،‬‬ ‫پروپــوزال‬ ‫پتنــت و‬ ‫“نــگارش خانگــی‬ ‫ـوان مشــاغل‬ ‫دریافــتـه بــا عنـ‬ ‫کارهایــی کـ‬ ‫کســب و‬ ‫مقالــه‪،‬ـت از‬ ‫حمایـ‬ ‫ هــا”‬ ‫رونــقپروژه‬ ‫مشــکل‬ ‫تیمــی و‬ ‫“توانایــی‬ ‫فنــی” و‬ ‫دوبــاره‬ ‫حــلدر‬ ‫مهمــی‬ ‫کارنقــش‬ ‫توانــد‬ ‫شــود‪ ،‬می‬ ‫ هــایمی‬ ‫ش یــاد‬ ‫گزارهــا‬ ‫ان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـاغلی داشــته باشــد کــه طــی ســالهای اخیــر و بــه ویــژه در‬ ‫مشـ‬ ‫دوران کرونــا دچــار رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫فرموالســیون‬ ‫تخلیــص و‬ ‫ک هــای‬ ‫اضافــهتکنی‬ ‫“تســلط بــر‬ ‫تعــاون بــر ایــن‬ ‫بیــان‪،‬وزارت‬ ‫کلونینــگ‪،‬مــا در‬ ‫عمــده تــاش‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫وی‬ ‫ هــاــهاز‬ ‫ـاغلانتافـی بادی‬ ‫ ویــژه‬ ‫تشــخیصی‬ ‫پروتئی‬ ‫ـرادی ک‬ ‫ـت بهمشـ‬ ‫درمانــی‪/‬گام نخسـ‬ ‫نوترکیــبکــه در‬ ‫ هــایــده اســت‬ ‫نــز ش‬ ‫متمرک‬ ‫ـشو‬ ‫‪”PCR,‬‬ ‫‪blot‬‬ ‫جملــه‬ ‫‪SDS-PAGE,‬بــا چالـ‬ ‫‪western‬بیمــاری کرونــا‬ ‫ـدت شــیوع‬ ‫‪FPLC,‬طـ‪,‬ـی مـ‬ ‫“‪HPLC‬انهــا‬ ‫ـب و کار‬ ‫کسـ‬ ‫ـفـه‬ ‫روحیـ‬ ‫کوشــی‬ ‫“ســـخت‬ ‫راـابــافرمانتـ‬ ‫“کار بـ‬ ‫“‪time‬‬ ‫دارایمختلـ‬ ‫خدموــات‬ ‫ـهیات و‬ ‫ـور”‪ ،‬تس‬ ‫اعطــای‬ ‫‪،”Real‬اســت‬ ‫ـرو شــده‬ ‫روبـ‬ ‫“خالقیــت‬ ‫فنــی”‪،‬‬ ‫کســب وعلمــی و‬ ‫جســتجوودر منابــع‬ ‫“توانایــی‬ ‫تیمــی”‪،‬‬ ‫کار‬ ‫خانگــی هــم‬ ‫کارهــای‬ ‫قــرار دهیــم‬ ‫حمایــت‬ ‫مــورد‬ ‫ـتند‪.‬از جملــه مهارت هــای مــورد‬ ‫جدیــد”‬ ‫مباحــث‬ ‫ـاغل هسـ‬ ‫یادگیــریاز مشـ‬ ‫بــهـن دســته‬ ‫عالقــههمیـ‬ ‫وجــزو‬ ‫توســعهـن اســت‪.‬‬ ‫معــاوناز داوطلبیـ‬ ‫انتظــار‬ ‫کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی یــاداور شــد‪ :‬در راســتای حمایــت از مشــاغل‬ ‫ تواننــد‬ ‫گونــهمی‬ ‫عالقمنــدان‬ ‫عمومــی‬ ‫خانگــیازوروابــط‬ ‫بــه نقــل‬ ‫شــغلها‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬ایــن‬ ‫جهــاداز صاحبــان‬ ‫حمایــت‬ ‫همچنیــن‬ ‫�‪Mohadesehabdolva‬‬ ‫الکترونیکـ�ی‬ ‫پسـ�ت‬ ‫هــای را بـ�ه‬ ‫تعاونی خـ�ود‬ ‫رزومـ�ه‬ ‫خانگــی در سراســر کشــور‬ ‫مشــاغل‬ ‫ویــژه‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫‪ hab@gmail.com‬درارســال‬ ‫همــه تعاونیهــای مذکــور بــه‬ ‫نهایــت‬ ‫راهانــدازی شــده و‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از ایرنــا‪« ،‬میثــم‬ ‫رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد‬ ‫لطیفــی» روز دوشــنبه در دیــدار بــا نماینــده‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از ارائــه‬ ‫ولــی فقیــه در اســتان مرکــزی‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫گــزارش نظارتــی کمیســیون متبوعــش‬ ‫میــزان خدمــات دولــت بــه مــردم تــا ســه‬ ‫دربــاره عملکــرد دســتگاهها و نهادهــای‬ ‫ســال اینــده از طریــق مراجعــه بــه ســامانه‬ ‫مختلــف درخصــوص صــدور مجــوز‬ ‫و بــه صــورت مکانیــزه ارائــه می شــود کــه‬ ‫کســبوکارها بــه صحــن مجلــس ظــرف‬ ‫ایــن اقــدام ضمــن کاهــش هزینه هــای‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫جــاری دولــت فســاد اداری را نیــز بــه‬ ‫سیدشــمسالدین حســینی رئیــس‬ ‫حداقــل ممکــن مــی رســاند‪.‬‬ ‫کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در گفتوگــو بــا‬ ‫وی در خصــوص اقدامــات ســازمان اداری‬ ‫خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری تســنیم‪،‬‬ ‫و اســتخدامی کشــور در حــوزه فرهنــگ‬ ‫بــا بیــان اینکــه قانــون اصــاح مــواد (‪)1‬‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬کارگروهــی تخصصــی بــا‬ ‫و (‪ )۷‬قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی‬ ‫همــکاری مرکــز حوزه هــای علمیــه‬ ‫اصــل (‪ )44‬از مهمتریــن مــواد بــرای‬ ‫کشــور بــا هــدف حــل مســله فرهنــگ در‬ ‫بهبــود فضــای کســبوکار در کشــور‬ ‫نظــام اداری کشــور در ایــن نهــاد تشــکیل‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن قانــون در بهمنمــاه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســال ‪ 99‬در مجلــس تصویــب و اســفندماه‬ ‫همــان ســال بــرای اجــرا بــه دولــت ابــاغ‬ ‫معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور بیــان‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن قانــون احــکام‬ ‫کــرد‪ :‬نظــام اداری کشــور امســال ‪۱۰۰‬‬ ‫متعــددی وجــود دارد کــه برخــی از انهــا‬ ‫ســاله شــده و اولیــن ســاختمان های اداری‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از‬ ‫نکاتــی کــه در ایــن قانــون وجــود دارد‬ ‫مجوزهــا‬ ‫شــفافیت در‬ ‫ـام‬ ‫صــدورو ایــن نظـ‬ ‫ـاخته شــدند‬ ‫بحــثـال ‪۱۳۰۱‬سـ‬ ‫در سـ‬ ‫اســت اگــر‬ ‫ســالهمنظــور‬ ‫‪۱۰۰‬بدیــن‬ ‫ایــنکــه‬ ‫اســت‬ ‫یــک‬ ‫گذشــته روی‬ ‫در‬ ‫کنــد و یــا‬ ‫دریافــت می‬ ‫یــک‬ ‫اصــاح ان‬ ‫مجــوزیکــرده و‬ ‫فــردیحرکــت‬ ‫ریــل‬ ‫کنــد‬ ‫ی را‬ ‫مجــوزی‬ ‫ـک‬ ‫نمیکمـ‬ ‫دریافــت بــا‬ ‫ طلبــد و بایــد‬ ‫فــردیعمومــی م‬ ‫اراده‬ ‫ گیــریـدازو مبــادا‬ ‫داشهــته باشـ‬ ‫قانونــی وجـ‬ ‫دلیــل‬ ‫نســل‬ ‫ـود بهر‬ ‫دولــت و‬ ‫مجلــس‪،‬‬ ‫کاردانرســی‬ ‫ـوزی دست‬ ‫انگیــزه‪،‬ـه مجـ‬ ‫بــا رانــت بـ‬ ‫ای بــا‬ ‫عــده‬ ‫ایــن‬ ‫باتقــوا و‬ ‫جــوان‬ ‫بفتــد‪.‬ای بــا شــرایط مشــابه از‬ ‫اتفــاقو عــده‬ ‫مهــمکننــد‬ ‫پیــدا‬ ‫رســیدن بــه یــک مجــوز بــرای راهانــدازی‬ ‫اینکــهشــوند‪.‬‬ ‫محــروم‬ ‫کســب‬ ‫ســفرهای اســتانی‬ ‫وکاربیــان‬ ‫لطیفــی بــا‬ ‫بــرای ارزیابــی و عملکــرد دســتگاه های‬ ‫تصریحکــرد‪:‬‬ ‫هفتــهـس‬ ‫در مجلـ‬ ‫تنکابــن‬ ‫نماینــده‬ ‫ شــود‪،‬‬ ‫انجــام می‬ ‫طــول‬ ‫اجرایــی در‬ ‫کــرده ازاســت‬ ‫احــادبینــی‬ ‫کــرد‪ :‬پیش‬ ‫قانونگــذار‬ ‫نحــوه‬ ‫مــردم بایــد‬ ‫بیــان‬ ‫ هایکنیــم کــه‬ ‫حرکــت‬ ‫ رســانیســمت‬ ‫بــه ایــن‬ ‫کــه‬ ‫اجرایــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫خدمت‬ ‫مجوزهــای کســبوکار‪،‬‬ ‫صــدور‬ ‫درگاه‬ ‫رضایــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫درگاه الکترونیکــی باشــد و از صــدور‬ ‫خــودداری شــود‪.‬‬ ‫میلیــون‬ ‫کاغــذی دولــت را ‪۲‬‬ ‫مجوزهــایکارکنــان‬ ‫وی شــمار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫تولیــد‬ ‫کمیســیون‬ ‫رئیــس‬ ‫بــا‬ ‫جهــشنفــر‬ ‫ویــژهمیلیــون‬ ‫حــدود ‪۶‬‬ ‫مجمــوع‬ ‫در‬ ‫مســلح‪ ،‬ابــاغ ای‬ ‫ـرد‪ :‬پــس از‬ ‫احتســابعنــوان کـ‬ ‫مجلــس‬ ‫امنیتــیــنو‬ ‫نیروهــای‬ ‫حقــوق وموظــف‬ ‫دولــتاجرایــی‬ ‫دســتگاههای‬ ‫قانــون‬ ‫مزایــا‬ ‫بازنشســتگان از‬ ‫درگاه‬ ‫یــک‬ ‫ظــرف‬ ‫ـوق‬ ‫بــه حقـ‬ ‫ســالــد از‬ ‫‪ ۹۵‬درص‬ ‫ کننــد و‬ ‫بودنــدـت می‬ ‫دریافـ‬ ‫محــور‬ ‫ـادازو امـ‬ ‫اقتصـ‬ ‫ـایــی کـ‬ ‫الکترونیک‬ ‫ـل‬ ‫ـوری‬ ‫وزارتکشـ‬ ‫ـهــتگان‬ ‫بازنشس‬ ‫و مزایـ‬ ‫شــود‪ .‬کــه‬ ‫بپیوندنــد‬ ‫عمومــیمی‬ ‫دارایــی ایجــاد‬ ‫کنــدمــی‬ ‫تامیــن‬ ‫بودجــه‬ ‫در اجــرای قانــون و از بعــد نظارتــی ایــن‬ ‫ـری شــده‬ ‫ـس پیگیـ‬ ‫درمجلـ‬ ‫ـوی‬ ‫ـوع از سـ‬ ‫موضـ‬ ‫دولــت‬ ‫فعالیــت‬ ‫اغــاز‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫لطیفــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســیزدهم اطالعــات دقیقــی از نظــام اداری‬ ‫کشــور وجــود نداشــت و یــک تیمــی از‬ ‫مطــرحـی کــه از‬ ‫پیگیریهایـ‬ ‫نخبــگانــا ابــراز ب‬ ‫حســینی ب‬ ‫کشــور‬ ‫دانشــگاـهـا های‬ ‫اجــرای قانــون‬ ‫بــرای‬ ‫ســوی‬ ‫اطالعــات‬ ‫ اوری‬ ‫نماینــدگانجمــع‬ ‫تشــکیل بــرای‬ ‫کــه‬ ‫شــد‬ ‫مشــخص‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫انجــام‬ ‫دقیــق و جامــع از نظــام اداری کشــور‬ ‫اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا‬ ‫کافــی نبــوده اســت و بهجــز یــک یــا دو‬ ‫اکنــونها بــه ایــن‬ ‫ـی دســتگاه‬ ‫ـی باقـ‬ ‫تشــکیلاجرایـ‬ ‫دســتگاه‬ ‫شــرایط‬ ‫کــه‬ ‫شــد‬ ‫ـل نشــدهاند و‬ ‫مطلــوبــا متصـ‬ ‫الکترونیکــی ی‬ ‫درگاه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اطالعاتــی‬ ‫یــا اینکــه اقــدام مناســبی انجــام ندادهانــد‪،‬‬ ‫پایشــیـتکــه‬ ‫توجــه‬ ‫کــرد‪ :‬بــا‬ ‫اظهــار‬ ‫در‬ ‫بــهــان دولـ‬ ‫کارکن‬ ‫دریافتــی‬ ‫میانگیــن‬ ‫وی‬ ‫ریــال اســت‬ ‫مشــخص‬ ‫عنــوان‬ ‫اســتمیلیــون‬ ‫شــده را ‪۶۷‬‬ ‫انجــامگذشــته‬ ‫ســال‬ ‫چهــاردرگاه‬ ‫بــه ایــن‬ ‫دســتگاهها‬ ‫کــدام‬ ‫کــه‬ ‫هــزار‬ ‫اکنــون‬ ‫گفــت‪ :‬هــم‬ ‫کــرد و‬ ‫کــدام‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شــده‬ ‫متصــل‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬دســتگاه اجرایــی در کشــور فعــال‬ ‫اند‪.‬مــوازی در‬ ‫نشــدهـای‬ ‫متصــلبرنامه هـ‬ ‫ها اجــرای‬ ‫دســتگاهــه‬ ‫اســت ک‬ ‫برخــی از انهــا دیــده می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه «روز دوشــنبه بــا دعوت‬ ‫جلســهای‬ ‫اقتصــاد‬ ‫مســئوالن وزارت‬ ‫بودجــه‬ ‫توزیــع‬ ‫تمرکززدایــی در‬ ‫ازلطیفــی‬ ‫کمیســیون ویــژه‬ ‫اولویــت در‬ ‫ایــن زمینــه‬ ‫رارا در‬ ‫ســیزدهم‬ ‫دار دولــت‬ ‫برنامــه‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫کردیــم»‪،‬‬ ‫برگــزار‬ ‫تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬کارگروهــی‬ ‫ـئوالن‬ ‫ـده نیــز بـ‬ ‫هفتـ‬ ‫ـز‬ ‫مسـتمرکـ‬ ‫ـوتـی”از بــا‬ ‫دعـمحلـ‬ ‫“حکمرانـاــی‬ ‫موســهـوماینبـــه‬ ‫در جلســه‬ ‫زمینــه‬ ‫اقتصــادودر ایــن‬ ‫وزارت‬ ‫اســتانایو‬ ‫اختیــارات‬ ‫خدمــات‬ ‫بــر‬ ‫ـدی‪،‬‬ ‫از جمعبنـ‬ ‫اختیــاراتو پــس‬ ‫افزایــشــم داشــت‬ ‫را خواهی‬ ‫در‬ ‫اســتاندار‬ ‫اســتان و‬ ‫موضــوع‬ ‫ـارهچـایـ‬ ‫کمیســیون‬ ‫ـزارش‬ ‫اکنون‬ ‫ـراـنکــه‬ ‫دربـــده‬ ‫ـدازی ش‬ ‫ـاد راه انـ‬ ‫ایگـــن نهـ‬ ‫پارلمــان‬ ‫صحــن‬ ‫صـدر‬ ‫اینــده‬ ‫ـتگاهی‬ ‫علنــیدسـ‬ ‫متمرکــز و‬ ‫ـورت‬ ‫هفتــهــه بــه‬ ‫بودج‬ ‫خواهــد‬ ‫قرائــت‬ ‫شــد‪.‬حالــی کــه ســرپنجه‬ ‫ شــود در‬ ‫توزیــع می‬ ‫هــای نظــام بــرای ارائــه خدمــت بــه مــردم‬ ‫گفــت‪ :‬پـ‬ ‫اســتان‪ ،‬تنکابــن در‬ ‫نماینــده‬ ‫اســتـسو‬ ‫ـسش ‬ ‫مجلـبخــ‬ ‫شهرســتان و‬ ‫گامـــن‬ ‫درـدصح‬ ‫ـیون‬ ‫ـت گ‬ ‫قرائـ‬ ‫ـی‬ ‫ توانـ‬ ‫کمیسـمی‬ ‫ـزارشــتاندار‬ ‫اختیـــار اس‬ ‫ـش‬ ‫ازافزایـ‬ ‫بــا‬ ‫الزم‬ ‫هــای‬ ‫پیگیری‬ ‫پارلمــان‬ ‫علنــی‬ ‫در جهــت توزیــع عادالنــه منابــع باشــد‪.‬‬ ‫دســتگاههایی کــه در اجــرای قانــون‬ ‫داشـــتهاند‬ ‫ـای وکسشـــب‬ ‫مجوزهـ‬ ‫ص‬ ‫ـورای‬ ‫وکاردر ش‬ ‫ـرکت‬ ‫ـگان‬ ‫ـدور بــا نخبـ‬ ‫دیـــدار‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫خواهیــم‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫برخوردهــای‬ ‫اداری اســتان مرکــزی و بازدیــد از بافــت‬ ‫تاریخــی اراک از دیگــر برنامه هــای ســفر‬ ‫یــک روزه معــاون رئیــس جمهــوری و‬ ‫رئیــس ســازمان اداری اســتخدامی کشــور‬ ‫بــه اراک اســت‪.‬‬ صفحه 16 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪211‬‬ ‫‪20 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷20- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫سالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬سال‬ ‫ژوئن‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫دوشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫سازمان اداری و استخدامی کشور اعالم کرد؛‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫کشاورزیازمون استخدامی‬ ‫بیمهاز طریق‬ ‫ازفقط‬ ‫شرکتی‬ ‫وضعیت‬ ‫نیروهایگیالنی‬ ‫کشاورزان‬ ‫استخدام و تبدیل گریز‬ ‫مربــوط بــه‬ ‫اطالعــات‬ ‫خواســتیم‬ ‫قالــب از‬ ‫ـاورزیدر‬ ‫کنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫بیمــهنقــل از سـ‬ ‫کار بــه‬ ‫امتنــاعـزارش بــازار‬ ‫بــه گـ‬ ‫تاخیــر‬ ‫انقــدر بــا‬ ‫مبلــغ هــم‬ ‫انــانهمــان‬ ‫مــوارد‬ ‫معتقدنــد‬ ‫فعالیــتـان کشـ‬ ‫تخصصــیکارشناسـ‬ ‫ـازمان برخــی از‬ ‫محصــوالت‬ ‫کشــاورزان از‬ ‫کنند؛‬ ‫ـامانه وارد‬ ‫شــوددر سـ‬ ‫ـرکتی را‬ ‫شــرکتی کارکنــان‬ ‫حالــت‬ ‫ جایــی از‬ ‫کشــاورزانجابه‬ ‫ـرمایه ازمــون‬ ‫ـایـاون س‬ ‫رفتارهـمعـ‬ ‫ـتخدامی‪،‬‬ ‫تصمیمـاسـ‬ ‫ـورازاداری و‬ ‫بــه‬ ‫توجــه‬ ‫کــه بــا‬ ‫پرداخــتشـمــی‬ ‫گزینــه پاییــن‬ ‫بیمــه بــا‬ ‫اغلــب‬ ‫خطرنـــاک‬ ‫ـات و‬ ‫یکامــی‬ ‫ـال جــاری‬ ‫بودجــه سـ‬ ‫قیمــتـون‬ ‫ـزام در قانـ‬ ‫ـت ایــن الـ‬ ‫اولویـ‬ ‫کننــددر‬ ‫میافــراد‬ ‫تصــورــن‬ ‫انتخــاببگیوــرد و ای‬ ‫کشور راصــورت‬ ‫دیـاسـ‬ ‫اداری و‬ ‫ـازمان‬ ‫ـنــانی سـ‬ ‫ایـانس‬ ‫کارایــی‬ ‫چنــدان‬ ‫دیگــر‬ ‫نوســانات‬ ‫بایــد‬ ‫بیمــه‬ ‫ـتخدامیکــه در‬ ‫ـده اســت‬ ‫ـان رنــج‬ ‫زحمتکشـ‬ ‫ـاماندهی‬ ‫درواقع سـ‬ ‫ـاورزاناسنــت و‬ ‫ـدهـ شــده‬ ‫ـراردادی بـنیــز‬ ‫ـرکتی بـ‬ ‫تمــامـت از شـ‬ ‫غرامــتوضعیـ‬ ‫در تبدیــل‬ ‫ـرکتی کــه‬ ‫نیروهــای ش‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫ـات‬ ‫موضوعـ‬ ‫ـدارد و ایــن‬ ‫ـرایدیـکش‬ ‫انهــاـهراقـبپــردازد‪.‬‬ ‫خســارت‬ ‫همــواره‬ ‫گیــانـکــه‬ ‫همچــون‬ ‫اســتانهایی‬ ‫دســتورکارهای‬ ‫یکــیـ از‬ ‫انســانی‬ ‫ گیرنــد‪.‬‬ ‫قــرار می‬ ‫مشــغول به‬ ‫اجرایــی‬ ‫دســتگاه های‬ ‫ـذاری‬ ‫ـرای بیمــه گـ‬ ‫ـاورزان را ب‬ ‫نیــرویکشـ‬ ‫ـت کــه بیمــه چنــد گزینــه انگیــزه‬ ‫درحالــی اسـ‬ ‫ کارنــد‪ ،‬ایــن‬ ‫غیرمترقبــه‬ ‫طبیعــی و‬ ‫حــوادث‬ ‫مســتعد‬ ‫اداری و اســتخدامی‬ ‫مــواد جــدی‬ ‫حداقــل در‬ ‫بازنگــری‬ ‫همچنیــن از‬ ‫ـل وی‬ ‫خطرنــاک تبدیـ‬ ‫اقدامــیاســتخدامی‬ ‫میتوانــد ازمــون‬ ‫اســت‪،‬از طریــق‬ ‫تنهــا‬ ‫ســازماناســت‪.‬‬ ‫کاهــش داشــته‬ ‫گزینــه و‬ ‫گــذاران‬ ‫دارد و بیمــه‬ ‫باشــد‬ ‫خبــر کشــور اســت‪ .‬تــا امــروز نیــز اطالعــات‬ ‫اســتخدامی‬ ‫کتبــی‬ ‫ازمــون‬ ‫امتحانــی‬ ‫دســترنجامتیــاز قائل ش‬ ‫حاصــلی شــوند و‬ ‫وضعیــت م‬ ‫کننــد و‬ ‫انتخــاب می‬ ‫بیمــه را‬ ‫تریــن‬ ‫در ضعیف‬ ‫ـدنبــه‬ ‫کشــاورزانـ را‬ ‫کــه‬ ‫ســامانه ثبــت‬ ‫بــودننفــر در‬ ‫خیــز هــزار‬ ‫حادثــهاز ‪۴۰۰‬‬ ‫ هــای بیــش‬ ‫ازمو‬ ‫اوقــات‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫بــادـرای‬ ‫ـون بـ‬ ‫یکبــارهازمـ‬ ‫ایــن‬ ‫ضــرورت‬ ‫گیــان و‬ ‫ـد‪،‬نتحــت‬ ‫میافتـ‬ ‫گاهــیاتفــاق‬ ‫ـی کــه‬ ‫دادـامو خطراتـ‬ ‫انهــا مغایــر بــا عدالــت تمـ‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫بــر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫انــانمی‬ ‫کنکــور‬ ‫شــبیه بــه‬ ‫اســتخدامی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫ شــوند بیمــه‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫انتخابــی‬ ‫بیمهنامــه‬ ‫پوشــش‬ ‫ســرمایه و برخــی معلومــات در ان هــا ســنجیده حســین عرب اســدی بــه نوعــی از‬ ‫ اســدی؛ معــاون‬ ‫دلیــلعرب‬ ‫حســین‬ ‫جغرافیــای خــاص‬ ‫شــرایط‬ ‫بــه‬ ‫اصــحت ً‬ ‫انســانی بــه جــز‬ ‫ کارگیــری‬ ‫ایفــای به‬ ‫شــاید‬ ‫ـبکــه‬ ‫ شــود‬ ‫اداری و‬ ‫ســازمان‬ ‫وانســانی‬ ‫اســتانداری‬ ‫نیــرویبحــران‬ ‫مدیریــت‬ ‫مدیــرکل‬ ‫بــرایــاورزان‬ ‫اــی کش‬ ‫ـان و‬ ‫کارشناسـ‬ ‫اســتخدامی مامــای اغلـ‬ ‫اســتانی مســتعد‬ ‫فــراوان‪،‬‬ ‫بارشــهای‬ ‫ازمون هــای‬ ‫طریــق‬ ‫نیــز از‬ ‫اســتخدام‬ ‫بازنگـ‬ ‫ـرایدرتعهـحــال‬ ‫نباشـــد‪،‬‬ ‫ـغل‬ ‫ان شـ‬ ‫درعیــن را‬ ‫اســتخدامی‬ ‫کشــور‪،‬‬ ‫گیــان‬ ‫بــه اینکــه‬ ‫بــا اشــاره‬ ‫ـری گیــان‬ ‫ـدوق‬ ‫ـدات صنـ‬ ‫الزمـه اج‬ ‫ـادی بـ‬ ‫اعتمـ‬ ‫خــط بــی‬ ‫حــال بــا‬ ‫عدالــت امــا‬ ‫کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫بــر‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫و‬ ‫کــرد‬ ‫اشــاره‬ ‫اســتخدامی‬ ‫حــال‬ ‫هــر‬ ‫بــه‬ ‫امــا‬ ‫هســتیم‬ ‫موضــوع‬ ‫ایــن‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫گف‬ ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫خوان‬ ‫ـررات‬ ‫ـ‬ ‫مق‬ ‫و‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫قوانی‬ ‫قرمــز‬ ‫وقــوع حوادثــی همچــون ســیابها ‪ ،‬بیمــه محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬واقعــی جــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫شــرایطــوری‬ ‫خدمــات کش‬ ‫هــمـت‬ ‫گفــت‪:‬مدیریـ‬ ‫اســت‪ ،‬قانــون‬ ‫الــزام اســاس‬ ‫ازمــون‬ ‫برگــزاری‬ ‫جــذب‬ ‫افــرادی کــه‬ ‫بیمــه‬ ‫اینــک‬ ‫خســارت‪،‬‬ ‫پرداخــت‬ ‫خصــوص میــزان‬ ‫درـازی نشــدن‬ ‫عنــوان سـ‬ ‫بــه اســتان‬ ‫پنــج‬ ‫متقاضــیجــزو‬ ‫خشکســالی‬ ‫تندبــاد‪،‬‬ ‫ت هــای‬ ‫گذشــته‪ ،‬فعالی‬ ‫همــه و از‬ ‫ کنــد‬ ‫ایجــاب م‬ ‫عدالــت‬ ‫داریــم و‬ ‫ های اجرایــی‬ ‫خیــزدســتگاه‬ ‫حادثــهـد در‬ ‫کارمنـ‬ ‫ارزش‬ ‫درصــد‬ ‫دهــهشــده و ‪9‬‬ ‫دو بهتــر‬ ‫گــذاری‬ ‫باغات و‬ ‫واردهیبــه‬ ‫ـارتهای‬ ‫تعییــن خسـ‬ ‫ـتند‪ ،‬نحــوه‬ ‫محســوبهسـمــی‬ ‫کشــور‬ ‫از‬ ‫اجرایــی‬ ‫خدمــات‬ ‫و‬ ‫پشــتیبانی‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫رقاب‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫براب‬ ‫ـرایط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫در‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫متقاضی‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـ‬ ‫دس‬ ‫در‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫حاض‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫در‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اینک‬ ‫از‬ ‫اعــم‬ ‫شــود کــه بخــش کشــاورزی نیــز از ایــن مــزارع و عــدم بــه موقــع پرداخــت غرامــت افــزوده کــه کشــاورز بایــد پرداخــت مــی‬ ‫ـذف‪ .‬و در قالــب‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫اداری‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫نظ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫مجموع‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـ‬ ‫دس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ورود‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫قص‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـتند‬ ‫ـ‬ ‫هس‬ ‫ـغول‬ ‫مشـ‬ ‫و اگاه نبــودن برخــی کشــاورزان از مزیــت کــرد ‪ ،‬حــذف شــده اســت‬ ‫مخاطــرات در امــان نمــی مانــد‪.‬‬ ‫دلیــلو شــرکت های تامیــن نیــروی انســانی بــه‬ ‫عمــدهاداری‬ ‫ســازمان‬ ‫ اســدی ادامــه داد‪:‬‬ ‫را دارنــد‪ ،‬صرفــاً بایــد از طریــق ازمــون عر‬ ‫محصــوالت را‬ ‫ب بیمــه‬ ‫هــای‬ ‫ایــم درحالــی اســت کــه کشــاورزان بــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫خصوصــی‬ ‫اســتخدامی اقــدام کننــد؛ امتیــاز قائل شــدن اســتخدامی کشــور در تعامــل بــا‬ ‫ـد‬ ‫شــدهــی کنـ‬ ‫واگــذارخبــر نم‬ ‫افزود‪:‬حادثــه‬ ‫بخــشـرادی‬ ‫مجلــس امیــر مـ‬ ‫خصــوص شــالیکاران و باغــداران از اقشــار اســتقبال ســرد از بیمــه کشــاورزی مــی‬ ‫در ازمــون اســتخدامی بــرای کســانی کــه شــورای اســامی نیــز ایــن موضــوع را پــس جنــس فعالیت هــای کارمنــدان‪،‬‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا داننــد‪.‬‬ ‫در قالــب نیــروی شــرکتی در دســتگاه ها عنــوان کــرده کــه اگــر شــغلی در نظــام تخصصــی و عمومــی و مربــوط بــه‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫مشــغول به کارنــد‪ ،‬مغایــر بــا عدالــت اســت اداری مــورد نیــاز اســت و دوام هــم دارد‪ ،‬ماموریت هــای اصلــی دســتگاه ها و‬ ‫و در صــورت کوچــک تریــن اســیبی یکــی از شــالیکاران گیانــی در گفــت کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫و از نظــر قانــون همــه برابــر هســتند‪ .‬البتــه حتــی اگــر خدمــات باشــد‪ ،‬توجیهــی ندارد جنــس فعالیت هــای نیروهایــی کــه از‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪ ،‬و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫افــرادی کــه سال هاســت در دســتگاهی بــرای تامیــن نیروی ان شــغل از شــرکت ها طریــق شــرکت ها ب ـه کار گرفتــه شــده اند‪،‬‬ ‫خانوادگــی و حتــی فرهنگــی مواجــه هــر ســال محصولــش را بیمــه مــی کــرد دولــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫مشــغول به کارنــد‪ ،‬بــه نظــر می رســد اســتفاده کنیــم‪ ،‬بلکــه بایــد مشــاغلی ماننــد پشــتیبانی اســت‪.‬‬ ‫امــا امســال دیگــر قصــد بیمــه کــردن‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه تجربه شــان راحت تــر در خدماتــی را در نظــام اداری بازتعریــف وی افــزود‪« :‬به دلیــل ســخت و زمان بــر‬ ‫بیمــه کشــاورزی کــه در ایــران بیــش از شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫کنیــم؛ بــه عقیــده مــا حــذف ایــن مشــاغل بــودن فراینــد به کارگیــری نیــروی انســانی‬ ‫ازمــون نمــره قبولــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــه‬ ‫ســه دهــه قدمــت دارد و از ســال ‪ 1363‬مبلــغ انــدک غرامــت در مقابــل خســارت گذشــته غرامــت خســارت کشــاورزان‬ ‫بعضــاً‬ ‫وی بــا اعــام اینکــه در حــال برنامه ریــزی انچنــان کــه در دهه هــای قبــل صــورت از طریــق ازمون هــای اســتخدامی‪،‬‬ ‫بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬ســال گذشــته بــرای بیــش از ‪ 2‬موقــع پرداخــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫برخــی دســتگاه ها فراینــد دیگــری را‬ ‫بــرای برگــزاری ازمــون در زمان هــای گرفــت‪ ،‬درســت نبــوده اســت‪.‬‬ ‫در‬ ‫ـزار نفــر‬ ‫‪ 20‬هـ‬ ‫ـالیکار‬ ‫ـذاران شـ‬ ‫بیمــه گـ‬ ‫نیــم تــن‬ ‫انســانییــک و‬ ‫ســرمایهحــدود‬ ‫معــاون زمیــن‪،‬‬ ‫ـت هکتــار‬ ‫محصــوالت‬ ‫بیمــه‬ ‫عنــوانـ «‬ ‫بــا‬ ‫نیرویــی‬ ‫تــا‬ ‫کردهاز انــد‬ ‫ایجــاد‬ ‫ خــاف‬ ‫اداری به‬ ‫ســازمان‬ ‫تنهــا محدودیـ‬ ‫صنــدوقداد‪:‬‬ ‫ـتیم‪ ،‬ادامــه‬ ‫ثابــت هس‬ ‫ـال‬ ‫خدمــاتـر در سـ‬ ‫‪ 50‬هــزار نفـ‬ ‫ـدود‬ ‫طبــقــه حـ‬ ‫ـال ‪ 99‬ب‬ ‫در سـ‬ ‫ریالــی‬ ‫چالــشنظــر‬ ‫ـتم کــه از‬ ‫اســتخدامیــر داشـ‬ ‫برداشــت کمت‬ ‫شــرطبانــک‬ ‫اســتســوی‬ ‫کشــاورزی « از‬ ‫پشــتیبانی‬ ‫بایــد‬ ‫قانــون‬ ‫کــه‬ ‫اصلــی‬ ‫کشــور‪،‬‬ ‫کشــاورزیو و‬ ‫ســنی باشــد‬ ‫ممکــن‬ ‫ـامـا‬ ‫‪50‬ـتـ‬ ‫ـت بی‬ ‫کارو دولـ‬ ‫ـانــت‬ ‫همـیاف‬ ‫ـد‪،‬ـش‬ ‫افزایـ‬ ‫نیــرویــارت بــه‬ ‫تومــان خس‬ ‫‪ 91‬میلیــون‬ ‫بــرای نزدیــک بــه‬ ‫موضــوع بــرای‬ ‫عنــوان مامنــی‬ ‫اجرایــی‬ ‫ـن انج‬ ‫ـدانـ را‬ ‫کارمنـ‬ ‫‪1400‬دهـ‬ ‫انســانی ارائــه‬ ‫ کارگرفتــن‬ ‫غیررســمی به‬ ‫بــه ایــن‬ ‫شــد‪،‬کــه‬ ‫داریــم‬ ‫بنــا‬ ‫بابــت‬ ‫بیمــه‬ ‫حــق‬ ‫فقــط‬ ‫تومــان‬ ‫میلیــارد‬ ‫‪55‬‬ ‫ســه‬ ‫فقــط‬ ‫امــا‬ ‫شــد‬ ‫وارد‬ ‫مــن‬ ‫محصــوالت‬ ‫ـادی‬ ‫ـ‬ ‫اقتص‬ ‫ـوزه‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫های‬ ‫ـارت‬ ‫ـ‬ ‫خس‬ ‫جبــران‬ ‫شــرکت کنندگان محدودیــت ایجــاد را مشــخص نبودن امــار دقیــق کارکنــان دهــد‪ .‬ایــن اتفــاق‪ ،‬حجــم انباشــته ای از‬ ‫پرداخـراـت کـ‬ ‫ـالیکاران‬ ‫ـح شـ‬ ‫تصریــت‬ ‫ـتمــاو غرامـ‬ ‫دانسبـــه‬ ‫تومــان‬ ‫ـزار‬ ‫‪100‬‬ ‫میلیــون‬ ‫ـروزـبــا‬ ‫کارکنانـتـ‬ ‫ـوردــود کــه‬ ‫ـوبدرمـمــی ش‬ ‫ـرد‪.‬داده اســت کــه‬ ‫شــکل‬ ‫انســانی‬ ‫نیــروی‬ ‫ـرکتی‬ ‫ـانیهـشـ‬ ‫ـروی وانسـ‬ ‫ـب نیـ‬ ‫ـیـا بـکــهـهامـدر قال‬ ‫محســـد‪.‬‬ ‫نکن‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫ هــایمواجــه‬ ‫ـرداران‬ ‫انجــامبههــر ب‬ ‫بــهســوی‬ ‫ـی از‬ ‫بیرغبتـ‬ ‫ســازمان اداری و اســتخدامی همــواره خــود را بــا کارمنــدان قیــاس‬ ‫اصلــی کــرد‪:‬‬ ‫ماموریـت‬ ‫شــرکتی‬ ‫بــا اشــاره بــه ضــرورت بیمــه‬ ‫اســت‪ .‬پردازنــد‪ ،‬معتقدیــم اگــر نیــاز کشــور از ماه هــای گذشــته بــا ابــاغ مــرادی‬ ‫شــده‬ ‫می کننــد ‪.‬‬ ‫دســتگاه می‬ ‫اجرایــی‪ ،‬گــذاری بــرای محصــوالت اســتراتژیکی‬ ‫ـزان غرامــت‬ ‫ـ‬ ‫می‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫از‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫اف‬ ‫زاده‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫حس‬ ‫دســتگاه ایــن اســت کــه ایــن نیرو در پســت بخشــنامه هایی بــه دســتگاه های‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت طــی ســالیان هــم یــک میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان بابــت همچــون برنــج و چــای افــزود‪ :‬بــرای برنــج‬ ‫کارگروهــی تشــکیل دادیــم کــه بتوانیــم‬ ‫بــودموکــه‬ ‫کمیسیونکــرده‬ ‫رئیس پرداخــت‬ ‫نایب بیمــه‬ ‫تــاش داشــته اســت تــا توســط صنــدوق‬ ‫عمــامجلس‪:‬‬ ‫قضایی‬ ‫حقوقی‬ ‫بیمــه کشــاورزی و همچنیــن بــا ارائــه بســته یــک میلیــون و ‪ ۷00‬هــزار تومــان بیشــتر بیمــه گــذاران برنــج کار را بــه ‪ 100‬هــزار‬ ‫مشــترک برســانیم؛ ضمــن اینکــه بحــث‬ ‫هــای حمایتــی بخشــی از خســارت هــای غرامــت دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫وکال ازبرای اشتغال در مرکز استان ‬ ‫کانون‬ ‫کشــاورزی راشرط‬ ‫است دنبــال مــی‬ ‫“انحصارگرایی”چــای نیــز‬ ‫فراگیــر شــدن بیمــه‬ ‫امــا رغبتــی‬ ‫جبــران کنــد‬ ‫ســوی کشــاورزان بــر ایــن امــر دیــده نمــی وی بــا اشــاره بــه مشــکات کاشــت برنــج شــود‪.‬‬ ‫ـت تهــران یــا مشــهد افــراد زیــادی در حــوزه‬ ‫قانــون‬ ‫مختلــف در‬ ‫نقــل از‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه‬ ‫برابــرکاشـ‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫ هایان اظهــار‬ ‫بخشــنامهـهـای‬ ‫ایســنا و هزینــه‬ ‫زراعــی‬ ‫بــهســال‬ ‫کار در‬ ‫بــازارکــه‬ ‫طــوری‬ ‫شــود بــه‬ ‫بــرایکار‪60‬افــرادی‬ ‫ـوند و در‬ ‫میلیــاردـغول شـ‬ ‫وکالــت مشـ‬ ‫مقــرونکار‬ ‫کســب و‬ ‫بــرایمجوزهــای‬ ‫صــدور‬ ‫تاکیــد‬ ‫نــوروزی‬ ‫هــزار‬ ‫خســارت‬ ‫بــه ‪۷0‬‬ ‫کشــاورزان‬ ‫تســهیلخــود‬ ‫اینکــه برنــج‬ ‫ـرداربــرفقــط ‪43‬‬ ‫بــاــره بـ‬ ‫ـزار به‬ ‫‪،‬حســناز ‪ 312‬هـ‬ ‫جدیــد‬ ‫ایــن شــهرها وکالــت می کننــد‪،‬‬ ‫هزینــه کــه در‬ ‫اب‪ ،‬تخلــف‬ ‫مرتکــب‬ ‫کنــد‪،‬‬ ‫ـتادگی‬ ‫ـس ایسـ‬ ‫تســهیل مجلـ‬ ‫کشــاورز‬ ‫تامیــن‬ ‫زیــرا‬ ‫نیســت‬ ‫صرفــه‬ ‫قانــونــرده انــد‪.‬‬ ‫اجــرایـداری ک‬ ‫بــراینامــه خریـ‬ ‫مــاکـر بیمــه‬ ‫هــزار نفـ‬ ‫تســهیلو محدودیت هایــی ایجــاد شــود؛ تعییــن‬ ‫جملــهن های‬ ‫کمیســیو‬ ‫شــده اســت و‬ ‫کــود‪ ،‬ســم‬ ‫کشــاورزی از‬ ‫مجوزهــای کســب و کار در زمینــه وکالت هــای‬ ‫کشـازمــون‬ ‫بانککل‬ ‫درصـهــداینمــره‬ ‫خدمـ‪۸۰‬‬ ‫ـاوناخــذ‬ ‫ـت شمعـــرط‬ ‫قضایـــی‬ ‫حقوقــی‬ ‫کارـ و‬ ‫ـب‬ ‫ـر کسـ‬ ‫ـای‬ ‫تصویــب فضـ‬ ‫کشـکــه‬ ‫اســت‬ ‫ا‬ ‫ـاورزی‬ ‫ـات بیمـ‬ ‫داشـوـته اس‬ ‫ـمگیری‬ ‫ـشو چش‬ ‫افزایـ‬ ‫کارگـ‬ ‫مجلــسخطــه ســبز‬ ‫ـاورزی در‬ ‫ چیــزیبیمــه‬ ‫درنحالــی‬ ‫دائــم‬ ‫اشــتغال‬ ‫بــرای‬ ‫ـیدگی قــرار‬ ‫ـورد رسـ‬ ‫مــواردرا مـ‬ ‫موضــوع‬ ‫بــهـس‬ ‫ـیده ومجلـ‬ ‫نگهبــان رسـ‬ ‫ـد شــورای‬ ‫گیــانو بــه‬ ‫کــرده‬ ‫وکالـا‬ ‫ـگار ایرنـ‬ ‫خبرنـ‬ ‫مجــوزگــو بــا‬ ‫کســبــت و‬ ‫ـان در گف‬ ‫هــای گیـ‬ ‫خســارت‬ ‫بایــد‬ ‫ایــن‬ ‫درصــدی‬ ‫اســتقبال ‪13‬‬ ‫فقــطتاییـبــا‬ ‫ســوی کانــون‬ ‫اینکــهن ها کــه‬ ‫مراکــز اســتا‬ ‫کــرد‪ :‬حــرف مــا در‬ ‫هرســالهـت کـ‬ ‫کــه ایــن اسـ‬ ‫ـرف مــا‬ ‫ـت‪ :‬حـ‬ ‫مواجــه گفـ‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫گذشــته‬ ‫درســال اززراعــی‬ ‫بــا بیــان‬ ‫تصریــحکــرد‪.‬‬ ‫داد»‪ ،‬اضافــه‬ ‫خواهنــدرا نیــز‬ ‫طبــقـه طبیعــی‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫انحصارگرایــی‬ ‫ های بــه عنــوان کمیســیون قضایــی ایــن اســت وکال‬ ‫رشــته‬ ‫ـانـ و‬ ‫حقوقدانـ‬ ‫بــردار‬ ‫نوعــینفــر بهره‬ ‫شــدههــزار‬ ‫تعییــن ‪۷0‬‬ ‫(‪)1400-99‬‬ ‫دولــت‬ ‫ـاننیــز‬ ‫التحصیـهـ را‬ ‫ـارغــق بیمـ‬ ‫ـیفـاز ح‬ ‫بخش‬ ‫قوانیــن‬ ‫کــرده تســهیل‬ ‫در قانــون‬ ‫شــانــهرامــا‬ ‫حالــی ک‬ ‫ـم اســت در‬ ‫ـس‬ ‫مجلـ‬ ‫انچـنمـهـ کـ‬ ‫ـعـت‬ ‫وکالـ‬ ‫ـیـوزه‬ ‫کارشناسـحـ‬ ‫ـز کــه در‬ ‫کشــاورزانمراکـ‬ ‫کنــدــهو ســهولت بــه‬ ‫بتواننــد ب‬ ‫پرداخــتبایــد‬ ‫حقــوق‬ ‫بودنــد‪،‬‬ ‫بیمــه‬ ‫محصــوالت‬ ‫زخـ‬ ‫ـکـهبــر‬ ‫بینانــه‬ ‫غیرواقـ‬ ‫تنهــا‬ ‫مــی‬ ‫مخالــف‬ ‫انحصارگرایــی‬ ‫کســب و کار بــا‬ ‫مصــوب کــرده اســت اجــرا شــود‪.‬‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫وکالتــی‬ ‫فــر‬ ‫عبداللهــی‬ ‫داشــت‪ :‬پیمــان‬ ‫اظهــار‬ ‫ـق بیمــه را کشاورز‬ ‫ورودــن حـ‬ ‫ـی از ای‬ ‫حقوقــیبسـوـیار کمـ‬ ‫قســمت‬ ‫ً‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫شــرط‬ ‫تعییــن‬ ‫دربــاره‬ ‫همچنیــن‬ ‫نــوروزی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫دنی‬ ‫در‬ ‫ال‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫اص‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫پرداخــتــر نشــان‬ ‫وی خاط‬ ‫محصــوالت مشــمول بیمــه کشــاورزی‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬طبــق قانــون بــه‬ ‫بنــدی کــه در‬ ‫گــزارش ایســنا‪،‬‬ ‫عــدم ازمــون‬ ‫نمــره کل‬ ‫درصــد‬ ‫اخــذ ‪۸۰‬‬ ‫حــقالــی‬ ‫درصــد ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر‬ ‫طــور هــر‬ ‫ازای‬ ‫دامــی‪،‬‬ ‫طبــقباغــی‪،‬‬ ‫محصــوالت‬ ‫بــه شــامل‬ ‫پوشــش را‬ ‫دیگــر از‬ ‫کشــاورز‬ ‫‪ ۲۵۰‬یــک‬ ‫بیمــه را‬ ‫‪۷0 ۱۰۰‬‬ ‫متوســط‬ ‫وکالــتو ‪۱۴۰۱‬‬ ‫دادگســتری‬ ‫ـران ایـ‬ ‫دارد وامـسـاـدر‬ ‫حضـ‬ ‫وکیــل‬ ‫نف‬ ‫طیــور‬ ‫ازمــونشــیاتی‬ ‫اگهــیطبیعــی‪،‬‬ ‫اصالحیــه منابــع‬ ‫ـرد زراعــی ‪،‬‬ ‫وکالیـی گایــه کـ‬ ‫کانــونــای طبیعـ‬ ‫وکالــتخســارت ه‬ ‫ـن تمامــی‬ ‫ـاورز‬ ‫ـهمایـکشـ‬ ‫ـورــرده‬ ‫ـت ک‬ ‫پرداخـ‬ ‫دولـــرـت‬ ‫“داوطلبانـــی‬ ‫ـتــهکــه‬ ‫ـدهـ اسـ‬ ‫تولیـشـ‬ ‫ـلـام‬ ‫عوامـاعـ‬ ‫ـده وامــده‬ ‫وکال‬ ‫دائــم‬ ‫اشــتغال‬ ‫کســب‬ ‫ـوه‪،‬‬ ‫درختــان می‬ ‫ـامل تن‬ ‫ـد ش‬ ‫ـه شـ‬ ‫ـول بیمـ‬ ‫مجــوز محصـ‬ ‫ـی بــرای‬ ‫بــرایـت‪ :‬وقتـ‬ ‫بنابرایــن و گفـ‬ ‫اســت؛ـن وجــود‬ ‫وکیــلــه بــا ایـ‬ ‫حــدودـد‪۵۰‬اســت ک‬ ‫رقــم‪ 30‬درصـ‬ ‫تنهــا‬ ‫ماشــیننمــره‬ ‫برنــج‪،‬درصــد‬ ‫نشــاءهشــتاد‬ ‫بانــکاخــذ‬ ‫گلخانــه‪،‬ـق بــه‬ ‫کارشناســان کــه موفـ‬ ‫ســوی کانــون‬ ‫ ها از‬ ‫اســتان‬ ‫مراکــز‬ ‫وکالــت در‬ ‫میلــیحــوزه‬ ‫ورود بــه‬ ‫ان کــه‬ ‫بــرای‬ ‫االت‬ ‫کنیــد؛‬ ‫مــی‬ ‫خســارت‬ ‫اعــام‬ ‫نســبتبه بیمــه‬ ‫شــاهد بی‬ ‫هــم‬ ‫بــاز‬ ‫ـرد وازافـطــی‬ ‫پــس‬ ‫گردنــد‪،‬‬ ‫کاشـاز‬ ‫یــکو کل‬ ‫موضــوع‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫بیشــترتاکیــد‬ ‫هســتیم‪.‬شــود‪ ،‬در مجلــس شــورای اســامی وکال‬ ‫اســان‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـوان کـ‬ ‫ازمــونــت عنـ‬ ‫ـت و برداش‬ ‫کننــد‬ ‫قبــول نمــی‬ ‫خســارت را‬ ‫موفقیــت در‬ ‫ـوزی و‬ ‫دوران کار‬ ‫پرداخــت مراح‬ ‫انی خواهنــد‬ ‫چراکــه م‬ ‫قانــون تســهیل کســب و کار را تصویــب شــرط‬ ‫تومــان‬ ‫میلیــارد‬ ‫بیــشامـاز ‪۷0‬‬ ‫ســالــلگذشــته‬ ‫اســتجبــران‬ ‫اضافــیبابــت‬ ‫اعتبــاری کــه‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫مرک‬ ‫در‬ ‫ـم”‬ ‫ـ‬ ‫دای‬ ‫ـتغال‬ ‫ـ‬ ‫“اش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـاز‬ ‫ـ‬ ‫مج‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫اختب‬ ‫احســاس‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫کــه‬ ‫ هایــی‬ ‫ه‬ ‫حوز‬ ‫کردیــم ‪.‬‬ ‫بــرای حــدود ‪ 60‬هــزار نفــر از کشــاورزان‬ ‫بــرایشــود ‪ ،‬بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫اعتمــادی حلقــه گمشــده بیمــه مــی‬ ‫بــی‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫پذیرفتــه‬ ‫کانــون‬ ‫اســتان‬ ‫ایجــاد‬ ‫محدودیــت‬ ‫ کننــد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫خطــر‬ ‫و‬ ‫حقوقــی‬ ‫کمیســیون‬ ‫رییــس‬ ‫خســارت دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫نایــبو ر ز ی‬ ‫کشــا‬ ‫اینکــهازدرانجایــی‬ ‫صــورت کــه‬ ‫نماینــد‬ ‫بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫ایــن ضمــن‬ ‫بــه داد‪:‬‬ ‫ادامــه‬ ‫قضایــی مجلــس بــا بیــان اینکــه «اگــر وی‬ ‫کســی بخواهــد بــا صــدور اییــن نامه هــا کــه ممکــن اســت در شــهرهایی نظیــر‬ ‫‪17‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫سازمانامیر‬ ‫سیاح؛عمومی؛‬ ‫وظیفه‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫مشموالن اعزامی تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬را‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫فراخوانده شدند‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ســازمان وظیفــه عمومــی فراجــا در اطالعیــه ای‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬تمامــی مشــموالنی کــه بــرگ امــاده بــه خدمــت بــه تاریــخ‬ ‫یکــبکاراز‬ ‫مراجعــه بــه‬ ‫ انــد‪،‬و بایــد‬ ‫مطالعــاتکرده‬ ‫ملــیرا دریافــت‬ ‫مرکــز‪۱۴۰۱‬‬ ‫رئیــسســال‬ ‫تیرمــاه‬ ‫کســب و‬ ‫بهبــودبــامحیــط‬ ‫پایــش‬ ‫ نامــه‬ ‫بــرگ‬ ‫پلیــس‪،+۱۰‬‬ ‫انتظامــی‬ ‫دفاتــر‬ ‫معرفصیــدور‬ ‫ـرابط‬ ‫باشــد شـ‬ ‫ـتگاهی نتواســته‬ ‫الکترونیــکدسـ‬ ‫خدمــاتگفــت‪ :‬اگــر‬ ‫وزارت اقتصــاد‬ ‫ـدرج در‬ ‫ـات منـ‬ ‫برابــر‬ ‫دریافــت و‬ ‫ـوزش را‬ ‫مراکــز امـ‬ ‫را بــه‬ ‫ـموالن‬ ‫مشـ‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫اطالعـمی‬ ‫معرفــی‬ ‫قضایــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫فراهــم‬ ‫مجــوز‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫ـیاح رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط‬ ‫اقــدامــر سـ‬ ‫انــای امی‬ ‫اق‬ ‫کســب و کار وزارت اقتصــاد در گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫کــرد‪.‬تیــر مــاه ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫چهارشــنبه یکــم‬ ‫مجوزروز‬ ‫ملــیبایــد‬ ‫مشــموالن‬ ‫دســته از‬ ‫ایــن‬ ‫هــا صحبــت‬ ‫صــدور‬ ‫خصــوص‬ ‫در ســاعت‪ ،‬محــل و مراکــزی کــه در بــرگ معرفی نامــه مشــموالن اعــام‬ ‫در‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫خدمــت دوره‬ ‫یابنــد و‬ ‫حضــور‬ ‫شــده‪،‬‬ ‫متصــل‬ ‫اعــزامهــا‬ ‫ضــرورت مجوز‬ ‫ســامانه صــدور‬ ‫بــهنهــاد بــه‬ ‫چنــد‬ ‫اکنــون‬ ‫ســوال‪ :‬هــم‬ ‫نشــدند؟ـن اطالعیــه امــده اســت‪ :‬مشــموالن اعزامــی بایــد کارت تزریــق‬ ‫ادامــه ایـ‬ ‫ـزام‬ ‫روز اعـ‬ ‫دســتگاهدر‬ ‫دوگانــه را‬ ‫دولتــیـت و‬ ‫دســتگاهـن مننژیـ‬ ‫‪ ۱۹‬و واکسـ‬ ‫دولتــی‬ ‫های‬ ‫ســایر‬ ‫کوویازــد‪2-1‬‬ ‫ـیونغیــر‬ ‫واکسیناسـبــه‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫ـند‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫باش‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫بــههمــراه‬ ‫بــه‬ ‫ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل شــدند‪ .‬وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشــت و بانــک مرکــزی نیــز تمــام تــاش خــود را بــرای اتصــال‬ ‫مشــموالن بایــد اصــل مــدارک موردنیــاز اعــم از بــرگ امــاده بــه خدمــت‪،‬‬ ‫ان دو دســتگاه باقــی مانــده بــه ســامانه ملــی مجوزهــا انجــام میدهنــد‪.‬‬ ‫بــرگ محــل مراجعــه‪ ،‬بــرگ واکسیناســیون‪ ،‬کارت ملــی و شناســنامه و‬ ‫البتــه هــم اکنــون تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی بســیار عقــب‬ ‫مــدارک مربــوط بــه شــرایط خــاص را بــه همــراه خــود داشــته باشــند‪.‬‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا حــرف مــردم اولویــت دارد نــه دســتگاه مربوطــه کــه ایــا‬ ‫مــردم مــی تواننــد مجــوز اخــذ کننــد یــا خیــر؟‬ ‫برابــر اعــام ســازمان وظیفــه عمومــی فراجــا عــدم حضــور بــه موقــع در‬ ‫زمــان و محل هــای تعییــن شــده‪ ،‬غیبــت محســوب شــده و برابــر مــاده ‪ ۱۰‬و‬ ‫هــم اکنــون مــردم میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫‪ ۵۸‬قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی بــا انــان رفتــار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ir‬درخواســت مجــوز کســب و کار مربــوط خــود را بدهنــد و اگــر‬ ‫نتوانســتند مجــوز را بــه صــورت الکترونیکــی دریافــت کننــد یــا شــرایط‬ ‫جذب‬ ‫متخصص؛ــر مواجــه بودنــد‬ ‫نیرویمشــکات دیگ‬ ‫ـود و یــا بــا‬ ‫صــدور مجــوز حضــوری بـ‬ ‫بــه مــا اعــام کننــد‪.‬‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار ازمون‬ ‫ســوال‪ :‬براســاس قانــون ایــا دســتگاههایی کــه بــه درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫ کند‬ ‫برگزار م‬ ‫ـی شــدند؟‬ ‫یمعرفـ‬ ‫قضایــی‬ ‫استخدامیــه دســتگاه‬ ‫تــا ‪ 6‬فروردیــن متصــل نشــدند‪ ،‬ب‬ ‫ـروی‬ ‫فروردیـــل‬ ‫ـرای تکمی‬ ‫دســادار‬ ‫اوراق بهـ‬ ‫ـورس و‬ ‫ـن تنیـــاش‬ ‫ ایت بـــا ‪6‬‬ ‫اطالعیوـهمــا‬ ‫ـتگاهطـهاـینیســت‬ ‫مجــازات‬ ‫ـازمانهبـــدف‬ ‫سســـیاح‪:‬‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫برگ‬ ‫ـتخدامی‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫ازم‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ـص‬ ‫ـ‬ ‫متخص‬ ‫ـروی‬ ‫ـ‬ ‫نی‬ ‫ـذب‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ـانی‬ ‫انسـ‬ ‫کردیــم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫ کنــد‪.‬‬ ‫ماگیــر مــردم نتواســتند مجــوز را اخــذ کننــد و دســتگاهی نتواســته باشــد‬ ‫معرفــیو‬ ‫قضایــیبــورس‬ ‫دســتگاهســازمان‬ ‫ـرمایه (ســنا)؛‬ ‫فراهــمبازارسـ‬ ‫مجــوزـهرانقــل از‬ ‫ـازارکار بـ‬ ‫ـزارش بـ‬ ‫بــه گـ‬ ‫کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫صــدور‬ ‫شــرایط‬ ‫ـادار طــی اطالعیــه ای بــرای تکمیــل نیــروی انســانی و جــذب‬ ‫اوراق بهـ‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫می‬ ‫نیــروی متخصــص خــود از برگــزاری ازمــون اســتخدامی در گــروه هــای‬ ‫فنــاوری اطالعــات‪،‬‬ ‫حقــوق‪،‬‬ ‫مالــی‪،‬‬ ‫تحصیلــی‬ ‫قرار دارد؟‬ ‫مراحلهای‬ ‫مدیریــت چه‬ ‫حســابداری‪،‬مجوزها در‬ ‫استعام صدور‬ ‫سوال‪:‬‬ ‫حســابداری‪ ،‬امنیــت فنــاوری اطالعــات و منابــع انســانی خبــر داد‪ .‬شــرایط‬ ‫ـده اســت‪.‬‬ ‫اســفند زیــر امـ‬ ‫در جــدول‬ ‫ـی الزم‬ ‫الکترونیکــی مجوزهــا را بــه‬ ‫اســتعام‬ ‫اواخــر‬ ‫اختصاصـاز‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت‪ ،‬متقاضیــان حداکثــر در دو گــروه تحصیلــی مجــاز‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫بــه ثبــت نــام هســتند‪.‬‬ ‫دســتگاهها در ایــن راســتا عقــب هســتند‪.‬‬ ‫شــرایط عمومــی داوطلبــان شــامل‪ ،‬عــدم اشــتغال بــه تحصیــل در زمــان‬ ‫ثبــت نــام‪ ،‬دارا بــودن کارت پایــان خدمــت و یــا معافیــت دائــم بــرای‬ ‫ســوال‪ :‬اگــر مراجعــان در اخــذ مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫اقایــان‪ ،‬اشــنایی بــه زبــان انگلیســی بــر اســاس معیارهــای ســازمان‪،‬‬ ‫مرکــزی شــکایت کننــد؟‬ ‫تســلط بــر رایانــه و مهارتهــای ‪ ،ICDL‬متولــد ســال ‪ ۱۳۶۹‬و پــس از ان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســیاح‪ :‬شــرایط و زمــان هــر مجــوز در همــان بخــش نوشــته شــده‬ ‫براســاس ایــن اطالعیــه مراحــل ازمــون اســتخدامی هــم شــامل شــرکت‬ ‫اگــر شــرایط خاصــی ذکــر شــده بــود ذیــل هــر مجــوز در درگاه ملــی‬ ‫و قبولــی در ازمــون الکترونیکــی ( برگــزاری در شــهر تهــران )‪ ،‬شــرکت‬ ‫مجوزهــا‪ ،‬دکمــه مغایــری وجــود دارد کــه مراجعــان میتواننــد بــه ان‬ ‫در تســت شخصیت شناســی و مصاحبه هــای عمومــی و تخصصــی اســت‪.‬‬ ‫دســـتگاه‬ ‫جزئیـــد بـ‬ ‫ـوردی باش‬ ‫ـونکنناســـد و اگـ‬ ‫مراجعـــه‬ ‫ـش بـ‬ ‫بخـ‬ ‫ـزاری‬ ‫ـاتـهبرگ‬ ‫ـر موـســایر‬ ‫ـتخدامی‬ ‫ـکایتــاد ازم‬ ‫ـرایاسشـــت‪ ،‬مف‬ ‫ذکــر‬ ‫ـایان‬ ‫شـ‬ ‫ارســال‬ ‫شــود‪ .‬زمــان برگــزاری ازمــون تیرمــاه ‪ ۱۴۰۱‬اســت‪.‬‬ ‫میـد شــد‪.‬‬ ‫خواهـ‬ ‫نظارتــیاعــام‬ ‫متعاقبــا‬ ‫عالقمنــدان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و ثبت نــام در‬ ‫ازمــون اســتخدامی بــه نشــانی ‪https://testcenter.semedco.‬‬ ‫‪/ir‬مراجعــه کنند‬ صفحه 17 ‫‪۱6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪20 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷20- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫‪- 2022‬سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫دوشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫جدید؛‬ ‫حقوق‬ ‫یگان واریز‬ ‫فرمانده زمان‬ ‫ زیست کشور؛‬ ‫محیط‬ ‫حفاظت‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫ساالنه ‪ ۲۵۰‬محیط بان‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫جذب محیط زیست می شوند‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫ـروزـی»_‬ ‫ـش امـ‬ ‫افزایــی‬ ‫ت خان‬ ‫ـیداسـمحب‬ ‫جمشـ‬ ‫ـرهنگ‬ ‫ـازارکار‪،‬‬ ‫ـزارشـ بـ‬ ‫بـاسـهـ گ‬ ‫«میلیونـ‬ ‫ـامی‬ ‫ـورای‬ ‫ـس شـ‬ ‫ـارسکــه مجلـ‬ ‫ـوص ایــن بـ‬ ‫ـتـبــه خص‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــرای اســتخدام‬ ‫خردادمـ‬ ‫ وششــم‬ ‫ـنبهحقـبیس‬ ‫پنجشـ‬ ‫ـاه_ـت‪.‬‬ ‫ـرده اسـ‬ ‫تصویــب کـ‬ ‫ـوقتانهــا‬ ‫ـرای‬ ‫را بـ‬ ‫ـور‬ ‫ـشـتاز اداره‬ ‫ـال پیـ‬ ‫ـالهــهســه‬ ‫ـازارکار‪،‬مجســوز‬ ‫ـان‪،‬ـ یــک‬ ‫ط بانـ‬ ‫خانوادههامــای‬ ‫پراهمیـ‬ ‫موضـســوع‬ ‫‪۱۰‬ازسـجمل‬ ‫ـربازی‬ ‫ـزارش ب‬ ‫محیگـ‬ ‫بــه‬ ‫‪۲۵۰‬‬ ‫ســالسـبایــد‬ ‫براســاس‬ ‫شــد‬ ‫اســتخدامی‬ ‫ـالگی بایــد‬ ‫هــرـن ‪1۸‬‬ ‫انـه سـ‬ ‫ـیدن بـ‬ ‫کــهـور بــا رسـ‬ ‫ـان ذکـ‬ ‫دریافــتجوانـ‬ ‫ـت چراکــه‬ ‫ایرانــی اسـ‬ ‫تعییــنـوند‪.‬‬ ‫ـازمان شـ‬ ‫ـن سـ‬ ‫وضعیــتــذب ایـ‬ ‫نیــرو ج‬ ‫تکلیــف کننــد یــا بــه خدمــت ســربازی‬ ‫خــود را‬ ‫ســربازی‬ ‫رفتــه یــا از معافیتهــای پیــش رو از جملــه ادامــه تحصیــل‪ ،‬پزشــکی‪،‬‬ ‫پیاپــی محیط بانــان مــورد نیــاز جــذب شــدند‬ ‫اســتفادهســال‬ ‫ـزود‪ :‬دو‬ ‫وی افـ‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫کفالــت‪...‬‬ ‫ـربازیاز‬ ‫ـوردسـنیــاز‬ ‫ـارات مـ‬ ‫ـاینشـ‬ ‫ـاغ‬ ‫ـهــنعلــت‬ ‫گذشــته بـ‬ ‫امــا‬ ‫خدمــت‬ ‫ـدنــیاعتبکــه بــه‬ ‫جوانان‬ ‫دغدغـابــه هـ‬ ‫مهمتری‬ ‫ازجملســـهـالیکــی از‬ ‫ـورتبــهنگرفــت‪.‬‬ ‫ـروقانـصـ‬ ‫حقوقـجـ‬ ‫بودجــه‪،‬‬ ‫برنامــه‬ ‫رونـس‬ ‫طریــق‬ ‫کارکنان‬ ‫ـون بایــد‬ ‫ـذبطبنیـــق‬ ‫ـی کــه‬ ‫ـوق»واســت؛‬ ‫ـازمان« حقـ‬ ‫ـدـمســاله‬ ‫مــی‬ ‫وظیفــه پرداخــت شــود؛ موضوعــی کــه در ســالهای اخیــر مطالبــه مشــموالن‬ ‫داد‪:‬هــم در پــی‬ ‫مجلــس را‬ ‫ســتادکل و‬ ‫یــگانمســووالن‬ ‫پیگیــری‬ ‫بــوده و‬ ‫معاونــت‬ ‫نماینــدگانادامــه‬ ‫ط زیســت‬ ‫حفاظــت محی‬ ‫فرمانــده‬ ‫افزایــش‬ ‫چندیــن‬ ‫ زیســت‪ ،‬در‬ ‫ســالهای اخیــر‬ ‫انســانیانجــا کــه‬ ‫نیــرویاســت تــا‬ ‫داشــته‬ ‫در‬ ‫نوبــتنیــرو‬ ‫جــذب‬ ‫پیگیــر‬ ‫حفاظــتدرمحیط‬ ‫منجـشـرـ شـ‬ ‫خانـــون‬ ‫ـهمیه‪،‬ـرازدر قان‬ ‫ـغ مدنظـ‬ ‫ـوده تـعـاـ در‬ ‫ـاریـتور‬ ‫ـوقجـدر دسـ‬ ‫حقـ‬ ‫ـود‪.‬و‬ ‫ـهدا‬ ‫ـواده‬ ‫ـت بایــهـنمبلـسـ‬ ‫نهایــر‬ ‫ـاوه ب‬ ‫اسـبــت؛‬ ‫ـال‬ ‫سـ‬ ‫ شــوند‪ .‬گذشــته یکــی از‬ ‫‪1401‬یدر ســال‬ ‫الیحــه بودجــه‬ ‫نیــزتصویــب‬ ‫جریــان‬ ‫و امــا در‬ ‫ســازمان م‬ ‫جــذب ایــن‬ ‫ایثارگــران‬ ‫مــوارد مهــم دربــاره ســربازان‪ ،‬مســاله افزایــش حقــوق بــود کــه مقــرر شــد‬ ‫میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان برســد؛‬ ‫ســربازان بــه‬ ‫حقــوق‬ ‫حداقــل‬ ‫حــدود ‪3‬است‬ ‫بدون نیرو‬ ‫محیط بانی‬ ‫پاسگاه‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫ـیفع ـ ً‬ ‫ـارتـرسـمانــد‪.‬‬ ‫ـد منتظـ‬ ‫ـرد‪:‬ــده‬ ‫ـق نش‬ ‫ا‬ ‫ خانکــه‬ ‫تای‬ ‫محبـاله‬ ‫مسـ‬ ‫ـازمانی‪ ،‬محیط زیســت‬ ‫طبـوـقبایـچـ‬ ‫محقـکـ‬ ‫تاکیــد‬ ‫باشــد‪1401‬‬ ‫داشــتهبودجــه‬ ‫ بــانفقــط بــه‬ ‫ســربازان‬ ‫دیگــر مســئله‬ ‫از‬ ‫کــه‬ ‫حقــوقمحیط‬ ‫افزایــشو ‪۸۰۰‬‬ ‫هفــت هــزار‬ ‫ســوی بایــد‬ ‫کشــور‬ ‫داردحقـوـوق تمــام‬ ‫‪ 1400‬بــه‬ ‫درـفند‬ ‫ بــان اسـ‬ ‫ـدای اول‬ ‫‪۸۰۰‬از ابتـ‬ ‫تومــان‬ ‫‪ 250‬هــزار‬ ‫مـم نشــد‬ ‫هختـ‬ ‫حــدود‬ ‫اختیــار‬ ‫محیط‬ ‫هــزار و‬ ‫ اینــکوســه‬ ‫اســت‪.‬ــغ جــدای ان افزایــش قابــل توجــه‬ ‫خالــیاضافــه مبل‬ ‫ـد؛ هاامــا ایــن‬ ‫اضافــه‬ ‫‪۴۵‬ـربازان‬ ‫سـ‬ ‫پســشـت‬ ‫درصــد‬ ‫حقوقــی بــود کــه در مجلــس عنــوان و در رســانهها بــدان پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫خصــوص‬ ‫مجلــسهـدر‬ ‫شــده‬ ‫اســتاسـکــه‬ ‫ـار‬ ‫ـزار هکتـ‬ ‫ ازای هــر‬ ‫تصویــب بـه‬ ‫مبلــغجهانــی‪،‬‬ ‫ـتاندارد‬ ‫ایــنطبــق‬ ‫ســوالداد‪:‬‬ ‫حــالادامــه‬ ‫وی‬ ‫ـربازان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـاب‬ ‫ـ‬ ‫حس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫محق‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫زمان‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫چ‬ ‫ـربازان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـوق‬ ‫ـ‬ ‫حق‬ ‫افزایـ‬ ‫ـشـک محیط بــان جــذب شــود کــه بــا توجــه بــه وســعت ‪۱۹‬‬ ‫ـد یـ‬ ‫بایـ‬ ‫شــود؟‬ ‫ـونمــی‬ ‫واریــز‬ ‫ـاری وســعت مناطــق چهارگانــه محیط زیســت‪ ،‬یــک‬ ‫هکتـ‬ ‫میلیـ‬ ‫ـم‪.‬ـارس از مســووالن مربوطــه حاکــی‬ ‫ـزاریـ فـ‬ ‫خبرگ‬ ‫ـگار راانتظام‬ ‫پیگیـ‬ ‫ـارـداری‬ ‫درــیاختیـ‬ ‫خبرنـــرو‬ ‫ـریــم نی‬ ‫دوازده‬ ‫از ایــن اســت کــه بایــد تــا اول اردیبهشــت مــاه منتظــر مانــد و دیــد تــا چــه‬ ‫گفــت‪:‬یابــد تــا بــه‬ ‫اختصــاص مــی‬ ‫مســلح‬ ‫نیروهــای‬ ‫یــگانســتادکل‬ ‫بودجــه بــه‬ ‫مقــدار‬ ‫ســازمان‬ ‫ زیســت‬ ‫محیط‬ ‫حفاظــت‬ ‫فرمانــده‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـورت‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫ـود؛‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫ـربازان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـوق‬ ‫ـ‬ ‫حق‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫محیـوان‬ ‫عنـ‬ ‫ط زیســت دارای ‪ ۶۰۰‬پاســگاه محیط بانــی در مناطــق‬ ‫پاســگاهان اطــاع‬ ‫ـزان دقیــق‬ ‫ـربازان و‬ ‫میلیونـازـی سـ‬ ‫ـش حقـ‬ ‫ـاره افزایـ‬ ‫تــوان دربـ‬ ‫فصلــی‬ ‫تعــدادمیـ‪۲۵‬‬ ‫ایــن‬ ‫ـوقکــه‬ ‫اســت‬ ‫کشــور‬ ‫چهارگانــه‬ ‫هســتند‪.‬ــرد‪.‬‬ ‫رســانی ک‬ ‫بیرانوند‪ :‬تابســتان کــه تهدیــدات‬ ‫ های فصلــی در‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬پاســگاه‬ ‫کریمی‬ ‫بــرای مناطــق چهارگانــه متصــور اســت‪ ،‬دایــر شــده و در زمســتان‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫تعطیــل می شـ‬ ‫مشاغل تهدیدهــا‬ ‫ـردد افــراد و‬ ‫بــه علــت کاهـ‬ ‫اقدامی‬ ‫خانگی‪،‬‬ ‫ـش تـاز‬ ‫حمایت‬ ‫پایدار‬ ‫اشتغال‬ ‫تصریــحایجاد‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫هدفمند‬ ‫وجــود‬ ‫ اینــک بــا‬ ‫کــرد‪ :‬هم‬ ‫ خانــی‬ ‫محبت‬ ‫ســرهنگ‬ ‫ایجــاد پاســگاه محیط بانــی‪ ،‬بــه علــت کمبــود نیــرو انســانی‪،‬‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫نیــروی انســانی در ‪ ۱۲‬پاســگاه محیــط بانــی مســتقر نیســتند‪.‬‬ ‫اجتماعــی گفــت‪ :‬توســعه و حمایــت از کســب و کارهایــی کــه‬ ‫بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از انهــا یــاد میشــود‪ ،‬نقــش مهمــی‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیط زیســت ادامــه داد‪ :‬بــا وجــود‬ ‫در رونــق دوبــاره مشــاغلی دارد کــه طــی ســالهای اخیــر دچــار‬ ‫نبــود محیط بــان در ایــن پاســگاه ها امــا نیروهــای مســتقر در‬ ‫رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫پاســگاه های همجــوار مکلــف بــه گشــت خودرویــی و موتــوری‬ ‫محمــود کریمــی بیرانونــد معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال‬ ‫در ایــن محل هــا و برخــورد بــا افــراد مخــرب محیــط زیســت و‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫شــکارچیان متخلــف هســتند‪.‬‬ ‫گــروه اجتماعــی خبرگــزاری دانشــجو‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬توســعه و‬ ‫حمایــت از کســب و کارهایــی کــه بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از‬ ‫محیط بانان به تکنولوژی های نوین مجهز می شوند‬ ‫انهــا یــاد میشــود‪ ،‬میتوانــد نقــش مهمــی در رونــق دوبــاره‬ ‫وی گفــت‪ :‬اولویــت محــوری محیط زیســت در ســال اینــده‬ ‫مشــاغلی داشــته باشــد کــه طــی ســالهای اخیــر و بــه ویــژه در‬ ‫بهره گیــری از تکنولوژی هــای نویــن ازجملــه کوادکوپتــر کــه‬ ‫دوران کرونــا دچــار رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫بتوانــد پایــش‪ ،‬پیشــگیری از جــرم‪ ،‬پالک زنــی و چهــره شناســی‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عمــده تــاش مــا در وزارت تعــاون بــر ایــن‬ ‫را انجــام دهــد تــا بتــوان ارتبــاط و درگیــری محیط بــان بــا‬ ‫متمرکــز شــده اســت کــه در گام نخســت مشــاغل افــرادی کــه‬ ‫شــکارچیان متخلــف و درگیــری مســلحانه را بــه حداقــل رســاند‪.‬‬ ‫کســب و کار انهــا طــی مــدت شــیوع بیمــاری کرونــا بــا چالــش‬ ‫روبــرو شــده اســت را بــا اعطــای تســهیات و خدمــات مختلــف‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیط زیســت‪ ،‬اســتفاده از دوربین هــای‬ ‫مــورد حمایــت قــرار دهیــم و کســب و کارهــای خانگــی هــم‬ ‫مداربســته‪ ،‬بی ســیم بــه روز‪ ،‬دوربیــن روی البســه و جلیقــه‬ ‫جــزو همیــن دســته از مشــاغل هســتند‪.‬‬ ‫ضدگلولــه را از اولویــت ســال جــاری ایــن ســازمان دانســت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی یــاداور شــد‪ :‬در راســتای حمایــت از مشــاغل‬ ‫ســرهنگ محبت خانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســازمان حفاظــت‬ ‫خانگــی و همچنیــن حمایــت از صاحبــان ایــن گونــه شــغلها‬ ‫محیط زیســت تاکنــون ‪ ۱۵۰‬شــهید و ‪ ۳۰۰‬مجــروح بــرای‬ ‫تعاونیهــای ویــژه مشــاغل خانگــی در سراســر کشــور‬ ‫حراســت از عرصه هــای ملــی تقدیــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫راهانــدازی شــده و در نهایــت همــه تعاونیهــای مذکــور بــه‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫جمهور‪:‬‬ ‫رئیس‬ ‫کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫جهاد‬ ‫رییس سازمان‬ ‫شدجهادی هستیم‬ ‫حرکت‬ ‫درصدو کارهای‬ ‫‪60‬و کسب‬ ‫خانگی‬ ‫اشتغال‬ ‫در حوزه ایجاد‬ ‫نیازمندانجام‬ ‫خردگیالن‬ ‫شالیزارهای‬ ‫اولیه در‬ ‫شخم‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای مــورد‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪1۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸31‬تــن کــود ازتــه‪ ،‬ســه هــزار و‬ ‫‪ 2۷4‬تــن کــود فســفاته و نزدیــک چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸1‬تــن کــود پتاســه توزیــع شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس»‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪2‬‬ ‫هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج‬ ‫شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪،‬‬ ‫گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی‬ ‫شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری در‬ ‫تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان‬ ‫مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج‬ ‫را بــر اســاس تقویــم زراعــی ( اواســط‬ ‫فروردیــن) انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده ارقــام‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور بــه‬ ‫ـار‬ ‫کــههکتـ‬ ‫دولــتـزار‬ ‫طــرف‪ 23۸‬هـ‬ ‫داردکـازـه بــا‬ ‫نیــازایــد‬ ‫ـمارومی‬ ‫شـ‬ ‫وظیفــه‬ ‫اســت‬ ‫رفــع محرومیــت و پیشــرفت کشــور را بــر عهــده‬ ‫دارد مــورد حمایــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫دادهاســت‪.‬‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫برنجــکاران بــه توصیههــای کارشناســان‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫زمســتانه توجــه کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬و کارشناســان و دغدغــه منــدان انقــاب‬ ‫بایــد نســخه ها را متناســب بــا انقــاب بررســی‬ ‫کننــد و مــورد توجــه قــرار دهنــد‪ .‬‬ ‫ابراهیــم فســفات‬ ‫اهمیــت کــود‬ ‫حجــت اشــاره‬ ‫وی بــا‬ ‫رئیســی‬ ‫بــه ســید‬ ‫االســام‬ ‫رئیس جمهــور پیــش از ظهــر امــروز (جمعــه)‬ ‫در اجتمــاع مردمــی هســته های جهــاد و پیشــرفت‬ ‫زیر ذره بین مجلس؛‬ ‫کــه در محــل حســینیه جمــاران برگــزار شــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بســیار جلســه مبارکــی اســت؛ وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬قبــل از امــدن بــه دولــت رئیســی بــا اشــاره بــه ســفر خــود بــه تاتارســتان‪،‬‬ ‫صدورـن نتیجــه‬ ‫درـردم و بــه ایـ‬ ‫اجراییـاس کـ‬ ‫هاینقیصــه را احسـ‬ ‫دستگاه ایــن‬ ‫مجموعــه هلــی کوپتــر‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬از‬ ‫متبــرک بــه نــام‬ ‫عزیــزان جهادگــر‪ ،‬روز جمعــه‬ ‫یــککار‬ ‫کسبو‬ ‫مجوزهای‬ ‫تخلفات‬ ‫حضــرت ولیعصــر (عــج) و مناســبت روز صــدور رســیدم کــه جریــان جهــاد ســازندگی کــه جریــان ســازی بازدیــد کــردم امــا انچــه دیــروز در‬ ‫وجــودـد احیـ‬ ‫ـت کــه بایـ‬ ‫ایــن ای اسـ‬ ‫در طیب ـه‬ ‫کــهـجره‬ ‫نکاتــی و شـ‬ ‫فرمــان امــام عظیــم الشــان در تشــکیل جهــاد مبــارک‬ ‫ تر‪،‬‬ ‫گســتردهدو‬ ‫کارشیــک یــا‬ ‫حتمــواً بهجــز‬ ‫دیــدماســت‬ ‫اصفهــاننبــوده‬ ‫داردـا کافــی‬ ‫قانــون‬ ‫ هــای‬ ‫کنــد و گروه‬ ‫بحــثو ادامــه پیــدا‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬زمــان‪ ،‬مــکان و شــرکت شــود‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫بــود‬ ‫انچــه‬ ‫علمــی‬ ‫دسـق تــر‬ ‫جهــادی دقی‬ ‫تــرــیاز دســتگاهها بــه ایــن‬ ‫ـی باق‬ ‫ـتگاه واجرایـ‬ ‫مجوزهــا‬ ‫صــدور‬ ‫شــفافیت در‬ ‫ـه دولـ‬ ‫منظــور از ناحیـ‬ ‫بدیــنـاس کننــد‬ ‫کــهـور احسـ‬ ‫اســتـام کشـ‬ ‫در تمـ‬ ‫ایــن‬ ‫تاتارســتان دیــدم‪.‬‬ ‫کننــدگان ایــن جلســه را ممتــاز کردنــد‪.‬‬ ‫دراند و‬ ‫پرنــدگاننشـراـده‬ ‫تمامــیمتصــل‬ ‫الکترونیکــی یــا‬ ‫ـت درگاه‬ ‫اگــر‬ ‫اســت‬ ‫قــرار می‬ ‫فــردیحمایــت‬ ‫مــورد‬ ‫ـتند‬ ‫ـامنامــه‬ ‫انجــی‬ ‫ـبیگواه‬ ‫مناسـ هــا‬ ‫ـاختند‪ .‬ده‬ ‫داشــد‪،‬‬ ‫ندادهان‬ ‫ـرکتـمـهیاق ســـدام‬ ‫ گیرنــد‪.‬میکنــد و یــا یـشــا اینک‬ ‫دریافــت‬ ‫مجــوزی‬ ‫کــهاز‬ ‫گفتــم‬ ‫بــه انهــا‬ ‫ارزشــمند‬ ‫اظهــاربســیار‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬وی عنــوان کــرد‪ :‬بایــد فــردی مجــوزی را دریافــت نمیکنــد و کار‬ ‫پایشــی‬ ‫بــود‪.‬بــه‬ ‫توجــه‬ ‫کــرد‪ :‬بــا‬ ‫شــوید‬ ‫اســت دســت بــه‬ ‫ خواهــم زودتــر‬ ‫ هــای شــما م‬ ‫مشــخصکاراســت‬ ‫انجــامی شــده‬ ‫گروهمبــادا‬ ‫بــاــد و‬ ‫کــرد‪:‬باش‬ ‫اضافــهداشــته‬ ‫جمهــوروجــود‬ ‫رئیــسقانونــی‬ ‫یــاد همــه شــهدای جهادگــر را گرامــی بــدارم و دلیــل‬ ‫ت های‬ ‫صاحبنظــرانمجـنشســ‬ ‫کشــور‬ ‫سرنشــین را‬ ‫کــدامدارای ‪۷۲‬‬ ‫هواپیمــای‬ ‫در درگاه‬ ‫ایــن‬ ‫دســتگاهها بــه‬ ‫بســیاری وکــه‬ ‫دسترســی‬ ‫ـوزی‬ ‫جهــادی بـوـا رانــت بــه‬ ‫بــر ارواح بزرگشــان درود بفرســتیم‪ .‬نقــش جهــاد عــدهای‬ ‫مجموعــ‬ ‫اینکــه‬ ‫تشــکیل‬ ‫ ای تولیــد کنیــد‪.‬‬ ‫الکترونیکــی متصــل شــدهاند و کــدام‬ ‫ـابهه از‬ ‫ـرایط مشـ‬ ‫در شـ‬ ‫عزیــزان بــا‬ ‫شــدووعــدهای‬ ‫کننــد‬ ‫ســازندگی در دفــاع مقــدس و ایجــاد امیــد در پیــدا‬ ‫مثــل‬ ‫داشــته دســتگاهها متصــل نشــدهاند‪.‬‬ ‫ســازندگیــدازی‬ ‫جهــادبــرای راهان‬ ‫ماننــدمجــوز‬ ‫گذشــتهــک‬ ‫ـیدن بــه ی‬ ‫دل هــای محرومــان و مســتضعفان و نقــش ان در رسـ‬ ‫نرســیدند و‬ ‫نتیجــه‬ ‫کســببــه‬ ‫ناامیــد کــردن دشــمنان و نقــش ان در خالقیــت و باشــیم‬ ‫اینکــه دولــت ســه وی افــزود‪ :‬طبــق گفتــه انهــا قبــل از فرمایــش اقــا‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫محــروم‬ ‫وکار‬ ‫ـش‬ ‫ـد بـازـافرمایـ‬ ‫دوشـبعـ‬ ‫ـتند امــا‬ ‫ـیـهداشـ‬ ‫ـانناقصـ‬ ‫تولیــد‬ ‫ـود‪ .‬نقــش مهــم هدایــت‪ ،‬حمایــت و نظــارت را بــر خـ‬ ‫جهــش می شـ‬ ‫ویــژهـتا تعریــف‬ ‫کمیســیون و روسـ‬ ‫رئیــسعمــل در شــهر‬ ‫ابتــکار‬ ‫دعوت‬ ‫ـنبه‬ ‫«روز‬ ‫اینکـ‬ ‫ـطــا بی‬ ‫وی ب‬ ‫تولیــد‬ ‫ـسدســت‬ ‫کارـ بــه‬ ‫ـنـد ام‬ ‫تنکابـباشـ‬ ‫ـدهـدهداشــته‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از ارائــه عهـ‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫اقتصــادکــرده‬ ‫وزارت احــداث‬ ‫خــط تولیــد‬ ‫ـای ازاقــا‪ ،‬چنــد‬ ‫جلســهای‬ ‫مســئوالن‬ ‫نیروهــرد‪:‬‬ ‫تصریحکـ‬ ‫درــامجل‬ ‫نماینـ‬ ‫در جهــادی‬ ‫ـای‬ ‫کمیســیونکارهـ‬ ‫زمینــهـایدرجــای کشــور‬ ‫دارم در جـ‬ ‫راـندریقیــن‬ ‫باشــد‪.‬پیشبینــی کــرده اســت مـ‬ ‫کمیســیونســازندگی‬ ‫نظارتــیکــرد‪ :‬جهــاد‬ ‫جمهــور بیــان‬ ‫رئیــس‬ ‫ویــژه‬ ‫ایــن‬ ‫قانونگــذار‬ ‫متبوعــش‬ ‫گــزارش‬ ‫تولیــدـود دارد‪.‬‬ ‫ـمندی وجـ‬ ‫نهادهــایـد کــه بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم کــه ارزشـ‬ ‫ـاورزی ادغــام شـ‬ ‫عملکــردجهــاد کشـ‬ ‫دربــاره بــا وزارت‬ ‫مقطعــی‬ ‫برگــزار کردیــم»‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫جهــش‬ ‫دســتگاهها و‬ ‫مجوزهــای شــورای‬ ‫صــدور کــرد‪ :‬بنیــاد‬ ‫رئیســی اضافــه‬ ‫صــدورــان کشـ‬ ‫جهــاد در جری‬ ‫مختلــفــد کــه روحیــه‬ ‫بــا ایــن امی‬ ‫جهــاد هفتــه اینــده نیــز بــا دعــوت از مســئوالن‬ ‫کســبوکار‪،‬‬ ‫ـور درگاه‬ ‫مجــوز‬ ‫درخصــوص‬ ‫گــذاری‬ ‫ســازندگی پایــه‬ ‫ـوزه‬ ‫در ایــن حـ‬ ‫ایــنــه مــا‬ ‫درـان اینک‬ ‫اقتصــادـا بیـ‬ ‫وزارتجمهــور بـ‬ ‫نماینــده رئیــس‬ ‫درـهمـ‬ ‫ـوزان‬ ‫ـن دلسـ‬ ‫ـی از‬ ‫ـه برخـ‬ ‫باش بـــد‪.‬‬ ‫ـبداشــته‬ ‫کســود‬ ‫وج‬ ‫جلســهای‬ ‫زمینــه‬ ‫شــدوو ازبــهصــدور‬ ‫باشــد‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫ـان درگاه‬ ‫ـرف‬ ‫ـس ظ‬ ‫مجلـ‬ ‫صحـ‬ ‫وکارها‬ ‫ـاورزی اعـ‬ ‫کاغــذیجهــاد کشـ‬ ‫مجوزهــایرهبــری در‬ ‫عظیم مقــام معظــم‬ ‫ـول‬ ‫ـرد‪:‬بنـتحـ‬ ‫ـان کـ‬ ‫تحـ‬ ‫ـام رانیازمنــد‬ ‫ـتند کــه مبــادا ایـ‬ ‫ـخ دغدغــه داشـ‬ ‫تاریـ‬ ‫ـدی‪،‬‬ ‫جمع‬ ‫خاطرنشـاز‬ ‫ـتیم‪،‬و پــس‬ ‫هســت‬ ‫ـمـولداشـ‬ ‫خواهیـ‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫خــودداری‬ ‫خبــرـن نهــاد داد‪.‬‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫ـوعی‬ ‫تحــول‬ ‫دارد‪.‬دربـنــگاه‬ ‫عمــده‬ ‫ســه‬ ‫حســینیــود بــاز بمانـ‬ ‫رســالت اصلــی خ‬ ‫ـام از‬ ‫در ایــن ادغـ‬ ‫بایــد موضـ‬ ‫ـاره ایــن‬ ‫ـیون‬ ‫شــرطکمیسـ‬ ‫ـزارش‬ ‫ـد‪ .‬کردیــم کــه کار بــا توجــه بــه محتویــات بیانــات گـ‬ ‫رئیــس‬ ‫الدین‬ ‫سیدشــمس‬ ‫ویــژهپیــدا‬ ‫رهبــری ادامــه‬ ‫رئیــسمعظــم‬ ‫حرکــت مقــام‬ ‫روحیــه‬ ‫شــرط‬ ‫باشــد‪ ،‬اولیــن‬ ‫گرفــت‬ ‫صــورت‬ ‫ادغــام‬ ‫باالخــره‬ ‫داشــتنپارلمــان‬ ‫تحــول‪،‬علنــی‬ ‫صحــن‬ ‫اینــده در‬ ‫کنــد‪.‬تولیــد هفتــه‬ ‫جهــش‬ ‫کمیســیون‬ ‫امــامجلــس‬ ‫تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫ویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫بداننــد بایــد تحــول ایجــاد‬ ‫خواهــدـت‪،‬‬ ‫قرائــتگرایــی اسـ‬ ‫بــاـه مجلــس عنــوان کــرد‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن تحــول‬ ‫وگــوشــد بـ‬ ‫گفتتبدیــل‬ ‫اســامیــاندرنیافــت و‬ ‫شــورایدر کشــور پای‬ ‫جهــادی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫اجرایــی بســیاری‬ ‫اقدامــات اقایــان‬ ‫تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫کــه وی‬ ‫در کــرد‪ .‬جایــگاه امــام بــرای مــا تعریــف تحــول‬ ‫خبرگــزاریطــاب‬ ‫پارلمانــیو گروه هــای‬ ‫هــای جهــادی‬ ‫گــرو ه‬ ‫موظــف‬ ‫دســتگاههای‬ ‫قانــون‬ ‫تســنیم‪،‬‬ ‫خبرنــگار‬ ‫جهــادی‬ ‫یــکگروه‬ ‫کشــور در‬ ‫بودنــدنقــاط‬ ‫(‪)1‬و اقصــی‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫افرینــی‬ ‫ـتاییان‬ ‫اصــاحروسـ‬ ‫قانــونرا در کنــار‬ ‫ـای خــود‬ ‫بیــانروزهـ‬ ‫بهتریــن‬ ‫مجلــس گفــت‪ :‬پــس‬ ‫کشــوردر‬ ‫ـدهدرتنکابــن‬ ‫بــا نماینـ‬ ‫درگاه‬ ‫ هــایبــه‬ ‫ســال‬ ‫ظــرف‬ ‫مــواد‬ ‫اینکــه‬ ‫بــا‬ ‫ـت ش‬ ‫ـتند ثبـ‬ ‫ ایـهکــه داشـ‬ ‫الکترونیکـــیج‬ ‫اجــرای سیاســتهای کلــی روحیــه بس‬ ‫گذراندنــد‪.‬‬ ‫محرومــان‬ ‫ـت‪ .‬از قرائــت گــزارش کمیســیون در صحــن‬ ‫ـده اماســـور‬ ‫ـادـ و‬ ‫اقتصـ‬ ‫وزارت‬ ‫ـییکـ‬ ‫قانــون‬ ‫و (‪)۷‬‬ ‫داشــتیم‬ ‫در کشــور‬ ‫بســیاری‬ ‫دارایــیت هــای‬ ‫اصــل (‪ )44‬از مهمتریــن مــواد بــرای مــا موفقی‬ ‫اســت‬ ‫هــایایــن‬ ‫شــرط دوم‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫رئیســی اضافــه‬ ‫الزم بــا‬ ‫پیگیری‬ ‫پارلمــان‬ ‫کــهو علنــی‬ ‫بپیوندنــد‬ ‫کنــد‬ ‫ایجــاد می‬ ‫ـاکر‬ ‫ـد را شـ‬ ‫درــد ب‬ ‫جهــادی بای‬ ‫نســبت‬ ‫تحــولدرایجــاد‬ ‫ـیم‪ .‬کــه در‬ ‫کســبگروه‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫شــود وقانــون‬ ‫اجــرای‬ ‫فرایندهــاکــه‬ ‫دســتگاههایی‬ ‫باشــن‬ ‫ـی ای‬ ‫نظارتـ‬ ‫خداونـــد‬ ‫انهـوـا از بع‬ ‫بازخوانقانـــیـون‬ ‫اجـــاـرای‬ ‫ هــای کشــور‬ ‫وکار در‬ ‫رئیســی فضــای‬ ‫بهبــود‬ ‫اندـا‬ ‫ـود‪.‬ـتهتنهـ‬ ‫ـبایجــاد‬ ‫ـری‬ ‫بازنگـ‬ ‫ـدورـه فراینده‬ ‫بــه موضــوع از ســوی مجلــس پیگیــری شــده بـصـهـ همـ‬ ‫نگراییــد و‬ ‫اســت‪،‬بــه‬ ‫هرگــز‬ ‫وکار شـداشـ‬ ‫کسـ‬ ‫مجوزهــاـای‬ ‫لبیــکمــاه‬ ‫بــرایبهمن‬ ‫قانــون در‬ ‫ســردیایــن‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ـای رئیــس‬ ‫خــواه‬ ‫تحــول‬ ‫الزمو رانیروهــای‬ ‫جهــادی‬ ‫اســت‪ .‬جمهــور گفــت‪ :‬مــا نمی توانیــم بــه حرکــت‬ ‫ـازنده رااسـدر جـ‬ ‫حرکــت‬ ‫ـود ایـ‬ ‫ـدای‬ ‫مقتـ‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫خواهیــم‬ ‫برخوردهــای‬ ‫ـفندماه‬ ‫تصویســـب و‬ ‫مجلـنــس‬ ‫‪99‬خـدر‬ ‫ـال‬ ‫سـ‬ ‫ســازندگی نســخه هایی کــه دیگــران می نویســند عمــل می تواننــد ایــن گــره را بــاز کننــد و مــا یقیــن‬ ‫جــای‬ ‫جهــادــت ابــاغ‬ ‫دادنــد‪.‬ــه دول‬ ‫ادامــهاجــرا ب‬ ‫کشــوربــرای‬ ‫ـان ســال‬ ‫همـ‬ ‫هایـهسـ‬ ‫پیگیریـاط‬ ‫بســیار محتـ‬ ‫حســـم و‬ ‫امــا حرکــت جهــادی پایــان پیــدا کنی‬ ‫ـرا داریــم ایــن گره هــا بــه دســت گروه هــای‬ ‫ادغــام شــد‬ ‫ـتیمــهزیـاز‬ ‫ـی ک‬ ‫انبــا‬ ‫ـینی بدرــابرابابــرـراز‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫ـاوت از مـ‬ ‫بــرایانهــا متفـ‬ ‫نماینــدگانشــرایط‬ ‫ـت بــوم انهــا و‬ ‫قــرار زیسـ‬ ‫قانــونـا جهــادی بــاز خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫اجــرای‬ ‫ســوی‬ ‫توجــهــکام‬ ‫مــوردـون اح‬ ‫بایــدــن قانـ‬ ‫امــروزدر ای‬ ‫انچــهاینکــه‬ ‫نکــرد‪ .‬بیــان‬ ‫وی بــا‬ ‫ کنیــم‪.‬‬ ‫اســتفاده می‬ ‫تجربیــات انهــا‬ ‫انجــامامــا از‬ ‫حرکــت اســت‬ ‫ـودکــه‬ ‫اســت‬ ‫گیــرد‬ ‫شــد کــه‬ ‫مشــخص‬ ‫شــده اســت‬ ‫گســترهـیاز از انهــا‬ ‫ایــنــه برخـ‬ ‫دارد ک‬ ‫ان وجـ‬ ‫ـددی‬ ‫متعـ‬ ‫ـند‬ ‫ـامیش شـــود‬ ‫ـرایانجمــا م‬ ‫دیگــران‬ ‫فرهنگـ‬ ‫گرفتــن نســخه‬ ‫قــرار‬ ‫نیازمنــد‬ ‫ـده سامـــا‬ ‫زمینبـــه‬ ‫درـیایــن‬ ‫اقداماتــی‬ ‫یکــی از‬ ‫حمایــتداد‪:‬‬ ‫مــورد ادامــه‬ ‫دارنــد‪،‬‬ ‫جهــادیاجــرا‬ ‫زمــان‬ صفحه 18 ‫نشریه‬ ‫بازارکار گیالن را‬ ‫انالیــن بخوانیــد‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ صفحه 19 صفحه 20

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار گیلان

هفته نامه بازار کار گیلان 220

هفته نامه بازار کار گیلان 220

شماره : 220
تاریخ : 1401/08/21
هفته نامه بازار کار گیلان 219

هفته نامه بازار کار گیلان 219

شماره : 219
تاریخ : 1401/08/14
هفته نامه بازار کار گیلان 218

هفته نامه بازار کار گیلان 218

شماره : 218
تاریخ : 1401/07/30
هفته نامه بازار کار گیلان 217

هفته نامه بازار کار گیلان 217

شماره : 217
تاریخ : 1401/07/23
هفته نامه بازار کار گیلان 216

هفته نامه بازار کار گیلان 216

شماره : 216
تاریخ : 1401/06/21
هفته نامه بازار کار گیلان 215

هفته نامه بازار کار گیلان 215

شماره : 215
تاریخ : 1401/05/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!