هفته نامه بازار کار گیلان شماره 210 - مگ لند
0

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 210

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 210

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 210

‫هفته انهم‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫شماره‪210‬‬ ‫ شماره‬‫سال هشتم‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ 12‬ذی‬ ‫فروردین ‪1401‬‬ ‫‪ 22 20‬خرداد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪--2022‬سال‬ ‫ژوئن‪2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫‪7 --1401‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 20‬صفحه ‪ 3000‬تومان‬ ‫هفته نامه بازار کار گیالن‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫صاحب امتیازو مدیر مسئول‪ :‬مسعود قره داغی‬ ‫تلفن تماس‪ 01333521330 :‬و ‪09119316172‬‬ ‫وبسایت هفته نامه بازارکار گیالن‪:‬‬ ‫کانال هفته نامه بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪www.guilanjob.ir‬‬ ‫کانال سراسری بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪@bazarekarw‬‬ ‫‪@bazarekar‬‬ ‫برای نصب اپلیکیشن موبایلی بازارکار عدد ‪ 1‬را به شماره‬ ‫‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫استاندار گیالن خبر داد؛‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫تغییر ساعت کار اداره ها‪ ،‬نهادهای دولتی و بانک های گیالن‬ ‫��‬ ‫نماینده مردم رشت و خمام در مجلس‪:‬‬ ‫سنوات ارتقای رتبهبندی معلمان مناطق‬ ‫محروم به ‪ ۴‬سال کاهش یافت‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گیالن‪:‬‬ ‫��‬ ‫انجامبه‬ ‫گیالنگیالن‬ ‫نانوایی‬ ‫درصدواحد‬ ‫بیشدراز‪۷۰۰۶۰‬‬ ‫شد‬ ‫شالیزارهای‬ ‫شخم اولیه‬ ‫دستگاه کارتخوان هوشمند مجهز شدند‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫��‬ ‫نماینده مردم فومن و شفت؛‬ ‫گیالن‪:‬بیمه‬ ‫ساماندهی‬ ‫امورمکلف‬ ‫اجتماعی‬ ‫به دارایی‬ ‫اقتصاد و‬ ‫سازمان تامینمدیرکل‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار کارگر ساختمانی شد‬ ‫‪ ۲۴۸‬میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال و تولید‬ ‫استاندار‪:‬‬ ‫گیالن جذب شد‬ ‫‪ ۳۰‬هزار شغل جدید در گیالن ایجاد می شود‬ ‫وزیر علوم خبر داد؛‬ ‫��‬ ‫وزیر کار و رفاه‪:‬‬ ‫مسلح برای‬ ‫توافق‬ ‫نیروهای کشور‬ ‫‪۱۴‬بامیلیون نفر در‬ ‫«شایستهای»‬ ‫ندارندسربازی‬ ‫جایگزین‬ ‫شغلطرح‬ ‫اجرای‬ ‫��‬ ‫�� شرایط ثبتنام در سامانه‬ ‫اخطار نشاء برنج به صاحبان‬ ‫اغاز ثبت نام امریه سربازی‬ ‫شهرسازی‬ ‫وزارت راه و‬ ‫مدیردر‬ ‫شهرستان رشت‪:‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫جهاد‬ ‫امریه قوه قضائیه اعالم شد‬ ‫شالیزارهای کاشت نشده رشت‬ ‫��‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهور خبر داد‪:‬‬ ‫ایرانیان خارج از کشور با انجام طرح تحقیقاتی کارت معافیت سربازی میگیرند‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫معت�‪ ،‬جهت تکمیل کادر اداری‬ ‫غذا� دارای نمایند� برند های ب‬ ‫�کت پخش و توزی ــع مواد ی‬ ‫ش‬ ‫و فروش از افراد واجد �ایط ذیل دعوت به همکاری یم نماید‬ ‫موزع ‪ ۷ -‬نفر اقا‬ ‫ویزیتور ‪ ۱۵ -‬نفر اقا‬ ‫مجموعه خدمات کشاورزی راتون در جهت‬ ‫تیم‬ ‫کادر همراه‬ ‫ترجیحا به‬ ‫رسپرست فروش ‪ ۳ -‬نفر اقا‬ ‫فروش از کلیه فارغ‬ ‫اریا�‬ ‫ز‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫توسعه‬ ‫کمک انباردار ‪۱ -‬نفر اقا کمک حسابدار ‪ ۱ -‬نفر ب‬ ‫اقابه کشاورزی در‬ ‫مرتبط‬ ‫التحصیالن رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫کاری‬ ‫با سابقه‬ ‫حومه دعوت به همکاری یم نماید‪.‬‬ ‫رشت و‬ ‫شهر‬ ‫ث‬ ‫‪۶,۰۰۰,۰۰۰09197207686‬‬ ‫معت� ‪ -‬حقوق ثابت‬ ‫ش�ایط و مزایا‪ :‬سن حداک� ‪ ۳۵‬سال ‪ -‬دارای ضامن ب‬ ‫انگ� ش�‪ ،‬پاداش پوشش ت‬ ‫تام� اجتمایع ‪ -‬پورسانت کاال� ‪ -‬پاداش ی ز‬ ‫تومان ‪ -‬بیمه ی ن‬ ‫مش�ی‪،‬‬ ‫ی‬ ‫‪09193756180‬‬ ‫پاداش کارخانجات ‪ -‬هزینه ایاب و ذهاب و هزینه تلفن ‪ -‬اموزش برای مبتدیان‬ ‫متقاضیان از ساعت ‪ ۸‬صبح ایل ‪ ۱۶‬عرص با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند‬ ‫‪09360210104 - 09191151255‬‬ ‫تکمیل کادر خود در استان گیالن از‬ ‫س�نگ‬ ‫گروه کارخانجات ی‬ ‫خدمات جهت ن‬ ‫ش�کت پردازش ت‬ ‫تماس‪ ،‬به‬ ‫تیم بهمرکز‬ ‫وقتدر‬ ‫پشتیبا�‪،‬‬ ‫هدف‬ ‫الک�‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫همکاری یم‬ ‫دعوت‬ ‫ائهایط زیر بصورت تمام‬ ‫واجدا شر�‬ ‫ونیک پیشگامان ارمان باافراد‬ ‫ن‬ ‫خانمباال و‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫فردی‬ ‫اگر‬ ‫میدهد‪،‬‬ ‫پاسخ‬ ‫دیوار‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبا�‬ ‫تماسهای ورودی‬ ‫غذا�) ‪ -‬اقا و‬ ‫بازاریاب حضوری‬ ‫(مواد ی‬ ‫خودورا ارسال‬ ‫دارید ش‬ ‫کنیدای افراد بدون سابقه کار‬ ‫تخصیص بر‬ ‫رزومه ترایگان‬ ‫اموز�‬ ‫مهارتهای ارتبایط موثریدوره‬ ‫کارشناس ارتباط با مش�یان‬ ‫غذا�)‬ ‫رسپرست‬ ‫بر فروش (مواد ی‬ ‫ت‬ ‫سیستمشده‬ ‫استانداردهایبهتعریف‬ ‫ی‬ ‫اساسرتبط ‪ -‬مسلط‬ ‫زمان‪،‬سابقه کار م‬ ‫حداقل سال‬ ‫پاسخگو� صحیح به تمام درخواستهای مش�یانبادرحداقل ‪۲‬‬ ‫پاسخگو� به تماس های ورودی‬ ‫ی‬ ‫مس�بندی و تکنیک های فروش‬ ‫اشنا� با بازار گیالن و ی‬ ‫ی‬ ‫پایانگزارش روزانه به رس‬ ‫کارترائه‬ ‫داش�رای ا‬ ‫وارد نمودن اطالعات در ‪ ،CRM‬تب ن‬ ‫پرستای اقایان الزامیست‪.‬‬ ‫خدمت و حداقل مدرک دیپلم تبر‬ ‫ارتباط با ت‬ ‫سازمان‬ ‫اس�‬ ‫ادارهیانکار‪،‬بر اساس‬ ‫مش�‬ ‫مدیریت‬ ‫راهکارهای‬ ‫‪:‬‬ ‫تکمییل‪،‬‬ ‫اتژیبیمه‬ ‫بیمه‪،‬‬ ‫پورسانت‪،‬‬ ‫ثابت‬ ‫حقوق‬ ‫جدید در حوزه سیستمهای مزایا‬ ‫ش‬ ‫مزایا‪ :‬بیمه ی ن‬ ‫بودجه‬ ‫‪،‬‬ ‫ازمای�‬ ‫سوم‬ ‫ماه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ایگان‬ ‫ر‬ ‫تکمییل‬ ‫بیمه‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫اول‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫اجتمایع‬ ‫تام�‬ ‫پاداش‪ ،‬امنیت شغیل‪ ،‬هزینه ایاب و ذهاب‪ ،‬حق مسئولیت‬ ‫ش‬ ‫اموز�‪،‬‬ ‫وام واجد ش�ایط خواهشمندیم رزومه خود را به شماره‬ ‫متقاضیان‬ ‫از‬ ‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫فرم‬ ‫تکمیل‬ ‫یا‬ ‫ایمیل‬ ‫واتساپ‪،‬‬ ‫طریق‬ ‫واجدین ش�ایط‪ ،‬میتوانند با ارسال رزومه از‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫واتساپ زیر ارسال نمایند لطفا از تماس تلف� خودداری نمایید‬ ‫‪09386917246 : WhatsApp‬‬ ‫‪09308900495‬‬ ‫‪yun.ir/pepair‬‬ ‫‪callcenter@pishgamanarman.ir‬‬ ‫رستوران خانه کنتایک پرسنل اقا و خانم بصورت نیمه وقت‬ ‫ذیلکند‬ ‫ایط یم‬ ‫همکاری‬ ‫دعوت به‬ ‫استخدام یم نماید‬ ‫وقت با ش�‬ ‫بن کافه در عناوین شغیل زیرو تمام‬ ‫صندوقدار‬ ‫سالن دار با تجربه‬ ‫ز سالندار‬ ‫اش� حرفه ای و با تجربه‬ ‫پ‬ ‫باریستا‬ ‫باریستا با تجربه‬ ‫پیک موتوری‬ ‫‪ :‬تک شیفت‪ :‬عرص‪ ،‬دو شیفت‪ :‬صبح و عرص‬ ‫جنسیت اقا و خانم‬ ‫شیفت)تا ‪ ۵‬میلیون تومان همراه با بیمه‬ ‫نیمه وقت (تکحقوق ‪۳‬‬ ‫گشت برای پرسنل خانم‬ ‫�ویس بر‬ ‫شیفت صبح از ساعت با‬ ‫‪۱۶٫۳۰‬‬ ‫‪ ۸٫۳۰‬تا‬ ‫شب و شام‬ ‫‪۱۲٫۳۰‬با نهار‬ ‫شیفت عرص از ساعت ‪ ۱۶‬عرص تا همراه‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬چهارراه گلسار‪ ،‬روبه روی بانک میل‪ ،‬جنب‬ ‫‪09131071643‬‬ ‫در صورت تمایل از طریق واتس اپ با شماره زیر در تماس باشید‬ ‫فرمانداری ‪:WhatsApp‬‬ ‫‪09127960632‬‬ ‫نماید‬ ‫استخدام یم‬ ‫ایطفودذیل‬ ‫کتاب و تحریر مهران‪ ،‬فروشنده خانم با ش�‬ ‫الهیجان‬ ‫خانه کنتایک‬ ‫فست‬ ‫خانم ش�ایط ذیل دعوت به همکاری یم نماید‬ ‫فروشنده واجد‬ ‫از افراد‬ ‫بخش فروش لوازم ن‬ ‫ه�ی و معماری‬ ‫ش�ایط‪:‬‬ ‫صندوقدار خانم‬ ‫خانم‬ ‫گ�‬ ‫نیست‬ ‫سن ‪ :‬حداقل ‪ ۱۸‬سال تحصیالت مهم‬ ‫سفارش ی‬ ‫‪ ۲۲‬و خانم‬ ‫سالندار اقا‬ ‫ساعت کاری‪ ۹٫۳۰ :‬تا ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۶٫۳۰‬تا‬ ‫ین�وی کار در پ ن‬ ‫ش‬ ‫خانم و اقا‬ ‫اش�باخانه‬ ‫بیمه‬ ‫اموز� طبق قانون کار همراه‬ ‫حقوق‪ :‬بعد از‬ ‫موتوری‬ ‫پیک‬ ‫محل سکونت ترجیحا نزدیک فروشگاه باشد‬ ‫ادرس ‪ :‬رشت ‪ ،‬معلم ‪ ،‬میدان رس‬ ‫گل(ع)‪ ،‬روبروی استخر‪ ،‬ساختمان ن‬ ‫چی�‬ ‫ادرس‪ :‬الهیجان‪ ،‬بلوار امام رضا‬ ‫واتساپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان میتوانند رزومه خود را به شماره‬ ‫‪09384541368‬‬ ‫‪09918015383 :WhatsApp‬‬ صفحه 1 ‫با نصب اپلیکیشن بازارکار‪،‬‬ ‫فرصت های استخدامی را‬ ‫سریعتر از دیگران‬ ‫دریافت کنید‬ ‫جهت دریافت لینک‬ ‫فایل نصبی عدد ‪ 1‬را به‬ ‫‪50004150004198‬‬ ‫ارسال نمایید‬ ‫ربات بازارکار گیالن در واتساپ! ��‬ ‫(یک سرویس منحصربفرد و برای اولین بار در ایران)‬ ‫��‬ ‫جهت سهولت و دسترسی سریعتر به فرصت های شغلی‪ ،‬می توانید با عضویت رایگان در‬ ‫ربات واتساپ بازارکار گیالن‪ ،‬اطالعیه های استخدامی را بصورت منظم دریافت کنید‪.‬‬ ‫ربات ‪ ۷‬روز هفته و ‪ ۲۴‬ساعته انالین و پاسخگوست‪.‬‬ ‫⬅‬ ‫عضویت در ربات واتساپ و دریافت خبرنامه استخدامی رایگان است‪ ،‬همچنین ما برای‬ ‫حریم خصوصی کاربران خود ارزش قائل هستیم و به هیچ وجه شما را در هیچ گروه واتساپی‬ ‫عضو نخواهیم کرد بنابراین شماره های اعضاء برای سایرین قابل مشاهده نخواهد بود و اطالعیه‬ ‫ها را توسط ربات بصورت یک پیام کامال خصوصی برای شما ارسال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫⬅‬ ‫تا کنون بیش از ‪ ۷۵۰۰‬نفر در ربات ثبت نام کرده اند‪ ،‬شما نیز برای ثبت نام کافیست شماره‬ ‫زیر را بعنوان مخاطب خود ذخیره و سپس یک پیام دلخواه در واتساپ ارسال نمایید‬ ‫��‬ ‫ربات واتساپ ‪۰9۳۷۲۵۴۰۴۶۴ :‬‬ صفحه 2 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪210‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷12- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫‪- 2022‬سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫یکشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار؛‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫زارهای رودبار‬ ‫برای گندم‬ ‫گریزاب و‬ ‫ارزانی و خوش‬ ‫کشاورزی‬ ‫دردسریبیمه‬ ‫هواییگیالنی از‬ ‫کشاورزان‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫برخــی از کارشناســان کشــاورزی معتقدنــد‬ ‫کشــاورزان اغلــب بیمــه بــا گزینــه پاییــن‬ ‫را انتخــاب و تصــور میکننــد بیمــه بایــد‬ ‫غرامــت تمــام خســارت انهــا را بپــردازد‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫دارد و بیمــه گــذاران حداقــل گزینــه و‬ ‫ضعیفتریــن بیمــه را انتخــاب میکننــد و‬ ‫تمــام خطراتــی کــه اتفــاق میافتــد‪ ،‬تحــت‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫گنــدم برنــج‬ ‫برداشــت‬ ‫پــس از‬ ‫شــالیزارها‬ ‫تاخیــر‬ ‫انقــدر بــا‬ ‫مبلــغ هــم‬ ‫همــان‬ ‫مــوارد‬ ‫ شــود‪.‬‬ ‫پرداخــتمی‬ ‫کشــت‬ ‫شــود کــه بــا توجــه بــه‬ ‫مــی‬ ‫نوســانات قیمــت دیگــر چنــدان کارایــی‬ ‫ـو در‬ ‫حاضــر جـ‬ ‫ـت‪ :‬نـدر ح‬ ‫ـیـ گفـ‬ ‫ـات‬ ‫موضوعـ‬ ‫ـالایــن‬ ‫ـداردـ و‬ ‫ـاورزان‬ ‫ابراهیمـکش‬ ‫بــرای‬ ‫اســت و‬ ‫ـت شـ‬ ‫برداشـ‬ ‫کشـرودبــار‬ ‫ـزهـتان‬ ‫شهرسـ‬ ‫ـذاری‬ ‫ـده گـ‬ ‫بیمــه‬ ‫ـرای‬ ‫ـاورزان را بـ‬ ‫انگیـ‬ ‫رو بــه اتمــام اســت‪.‬‬ ‫ـدم نیــز‬ ‫ـت گنـ‬ ‫برداشـ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫داشــته‬ ‫کاهــش‬ ‫هکتــار اراضــی‬ ‫بــودن‪۳۰۰۰‬‬ ‫خیــزاینکــه‬ ‫حادثــه بیــان‬ ‫وی بــا‬ ‫ضــرورت‬ ‫گیــان و‬ ‫رودبــار‬ ‫گندمــگاری‬ ‫شــده بــه‬ ‫کشــاورزی‬ ‫محصــوالت‬ ‫اضافــهکــردن‬ ‫بیمــه‬ ‫بیشــتر در مناطــق باالدســت اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بحــرانگنــدم کاری‬ ‫همچنــان میــزان‬ ‫اســتانداری‬ ‫امیدواریــممدیریــت‬ ‫مدیــرکل‬ ‫شهرســتان‬ ‫در‬ ‫یابــد‪.‬گیــان‬ ‫افزایــشاینکــه‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫ایــننیــز بــا‬ ‫گیــان‬ ‫جــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫شــرایطقیمــت‬ ‫اینــکـل ارازن‬ ‫هــم بــه دلیـ‬ ‫متاســفانه‬ ‫اســت‪،‬ـزود‪:‬‬ ‫وی افـ‬ ‫بیمــه‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ـوش اب‬ ‫ـزار و خـ‬ ‫بهتــرـای‬ ‫زمیــن هـ‬ ‫بــودن‬ ‫ارزش‬ ‫درصــد‬ ‫گندموـ ‪9‬‬ ‫شــده‬ ‫گــذاری‬ ‫تمایــل‬ ‫افوـ هــوا‬ ‫ـی‬ ‫رودبــارــت مـ‬ ‫شهرســتانـد پرداخ‬ ‫بــودنکشــاورز بایـ‬ ‫ـزوده کــه‬ ‫ســاخت‪ .‬خانــه هــای‬ ‫حــذفبــرای‬ ‫غیربومــی هــا‬ ‫شــده اســت‬ ‫کــرد ‪،‬‬ ‫دومــی همــواره در تهدیــد تغییرکاربــری‬ ‫ـت‪.‬ــرادی افزود‪:‬حادثــه خبــر نمــی کنــد‬ ‫اســر م‬ ‫امی‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫شهرســتان‬ ‫کشــاورزی‬ ‫ـاورزانی‬ ‫ـداد کشـ‬ ‫جهــادــر قــدر تعـ‬ ‫مدیــراســت و ه‬ ‫بــوده‬ ‫اســت کــه‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫بیشــتر‬ ‫مشــخصکننــد‪،‬‬ ‫اســتفاده مــی‬ ‫رودبــاربیمــه‬ ‫کــه از‬ ‫گندمــزار و‬ ‫فقــطاز‬ ‫رودبــارمــان‬ ‫شــالیزارهایدریافتــی‬ ‫حمایــت و ســهم‬ ‫باشــد‬ ‫ـود‪ .‬برنــج و دیگــر‬ ‫گنــدم و‬ ‫بــرای‬ ‫تولیــد مــی شـ‬ ‫ـت بیشــتر‬ ‫دولـ‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بایــد حفــظ شــوند‬ ‫درــاختن‬ ‫ـای س‬ ‫اینکــهـد کــه رویـ‬ ‫ـودجویان بداننـ‬ ‫ســال‬ ‫خوشــبختانه‬ ‫وویسـبــا بیــان‬ ‫ـاورزان بــه‬ ‫ارزشـــمند را‬ ‫خســزارع‬ ‫ـتـن مـ‬ ‫درـ ایـ‬ ‫خانــه‬ ‫بــه‬ ‫ـارت کش‬ ‫گذشــتهدومغرام‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫خواهیــم‬ ‫کابــوس‬ ‫ـداد‬ ‫ـت‪ :‬تعـ‬ ‫تبدیــلـار داشـ‬ ‫تخریــبــد‪ ،‬اظهـ‬ ‫پرداخــت ش‬ ‫موقــع‬ ‫بیمــه گــذاران شــالیکار از ‪ 20‬هــزار نفــر در‬ ‫ســال ‪ 99‬بــه حــدود ‪ 50‬هــزار نفــر در ســال‬ ‫‪ 1400‬افزایــش یافــت و دولــت بیــن ‪ 50‬تــا‬ ‫‪ 55‬میلیــارد تومــان فقــط حــق بیمــه بابــت‬ ‫شــالیکاران پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل شــرایط جغرافیــای خــاص‬ ‫و بارشــهای فــراوان‪ ،‬اســتانی مســتعد امــا اغلــب کارشناســان و حتــی کشــاورزان‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬امــا درعیــن حــال بــا بــی اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان رودبــار‬ ‫ـد‬ ‫ـوب خریـ‬ ‫داد‪ :‬قیمــت خـ‬ ‫ابراهیمــی ادامــه‬ ‫واقعــی‬ ‫کشــاورزی‪،‬‬ ‫محصــوالت‬ ‫وقــوع حوادثــی همچــون ســیابها ‪ ،‬بیمــه‬ ‫گفــت‪ :‬بــه دلیــل ارازن بــودن قیمــت زمیــن‬ ‫ـه‬ ‫ـت کـ‬ ‫ـت اسـ‬ ‫پرداخشــده‬ ‫موجــب‬ ‫نشـگنـ‬ ‫ـازیــی‬ ‫تندبــاد‪ ،‬خشکســالی جــزو پنــج اســتان سـتضمین‬ ‫ـارت‪،‬‬ ‫خسـ‬ ‫ـدمــزان‬ ‫ـدن می‬ ‫هــای گنــدم زاری و خــوش اب و هوایــی‬ ‫کاری‬ ‫گنــهـدم‬ ‫ـارتهایزمینــه‬ ‫ـتری در‬ ‫ـنبیشـ‬ ‫ـاورزان‬ ‫کشـ‬ ‫باغات و‬ ‫وارده بـ‬ ‫خسـ‬ ‫ـوه تعییـ‬ ‫حادثــه خیــز کشــور محســوب مــی نحـ‬ ‫شهرســتان افــراد غیربومــی تــاش دارنــد‬ ‫کننـ‬ ‫شــود کــه بخــش کشــاورزی نیــز از ایــن مـفعالیـ‬ ‫ـد‪.‬بــه موقــع پرداخــت غرامــت‬ ‫ـدم‬ ‫ـتو عـ‬ ‫ـزارع‬ ‫در ایــن مــزارع خانــه دوم بســازند‪.‬‬ ‫و اگاه نبــودن برخــی کشــاورزان از مزیــت‬ ‫مخاطــرات در امــان نمــی مانــد‪.‬‬ ‫رودبــار‬ ‫کشــاورزی‬ ‫جهــاد‬ ‫عمــده دلیــل‬ ‫محصــوالت را‬ ‫مدیــربیمــه‬ ‫ایــم درحالــی اســت کــه کشــاورزان بــه هــای‬ ‫ســروش ابراهیمــی در گفــت و گــو بــا‬ ‫ـوال‬ ‫انجایــی کــه‬ ‫ـرد‪ :‬از‬ ‫اســتقبالــان کـ‬ ‫خاطرنش‬ ‫معمـمــی‬ ‫کشــاورزی‬ ‫بیمــه‬ ‫ســرد از‬ ‫خصــوص شــالیکاران و باغــداران از اقشــار‬ ‫ایســنا بــا بیــان اینکــه بیشــترین گنــدم اســتان‬ ‫کشــاورزان مشــکل نقدینگــی دارنــد‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا داننــد‪.‬‬ ‫گیــان در شهرســتان رودبــار کشــت‬ ‫کشــت قــراردادی برنــج و گنــدم مــی‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫می شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬امســال شــاهد‬ ‫ـت‬ ‫ـرون رفـ‬ ‫شــالیکارانـی بــرای ب‬ ‫ـد ازراهــکار خوبـ‬ ‫توانـ‬ ‫گفــت‬ ‫گیانــیـ در‬ ‫یکــی‬ ‫و در صــورت کوچــک تریــن اســیبی‬ ‫افزایــش تولیــد گنــدم در رودبــار هســتیم‪.‬‬ ‫داریــم‬ ‫برنامــه‬ ‫خبرنــگارباشــد‪.‬‬ ‫ایــنبــامشــکل‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫ایرنــا بــا‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪ ،‬وازگــو‬ ‫ـن‬ ‫ـراردادی ایـ‬ ‫ـت قـ‬ ‫ســالـال اینــده‬ ‫حتمــا سـ‬ ‫کــرد‬ ‫بیمــه مــی‬ ‫کشـرا‬ ‫محصولــش‬ ‫خانوادگــی و حتــی فرهنگــی مواجــه هــر‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال گذشــته در ‪ ۷۳۰۰‬هکتــار‬ ‫ـم‪.‬‬ ‫بیمــهـی کنیـ‬ ‫قصــداجرایـ‬ ‫دیگــررودبــار‬ ‫ـوالت را در‬ ‫کــردن‬ ‫محصـامســال‬ ‫امــا‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫از اراضــی رودبــار گنــدم کاری شــده بــود‬ ‫بیمــه کشــاورزی کــه در ایــران بیــش از شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از‬ ‫ایــن در حالیســت کــه امســال در ده هــزار‬ ‫رودبــار‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫وی‬ ‫شهرســتانخســارت‬ ‫غرامــتدردر مقابــل‬ ‫مبلــغ انــدک‬ ‫ســه دهــه قدمــت دارد و از ســال ‪1363‬‬ ‫هکتــار از اراضــی گنــدم کشــت شــده‬ ‫وجــود‬ ‫شــالیزاری‬ ‫هکتــار اراضــی‬ ‫‪۳۳۰۰‬‬ ‫بیــش از ‪2‬‬ ‫گذشــته بــرای‬ ‫گفــت‪ :‬ســال‬ ‫بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن‬ ‫هکتــار از‬ ‫در ‪۲۰۰۰‬‬ ‫هکتــارکــه‬ ‫دارد‬ ‫نیــم تــن‬ ‫حــدود یــک و‬ ‫زمیــن‪،‬‬ ‫بــا عنــوان « صنــدوق بیمــه محصــوالت‬ ‫کشــاورزی « از ســوی بانــک کشــاورزی برداشــت کمتــر داشــتم کــه از نظــر ریالــی‬ ‫گیالن‪:‬خســارت بــه‬ ‫ـون تومــان‬ ‫اجرایــی شــد‪ ،‬بــه عنــوان مامنــی بــرای نزدیــک بــه ‪ 91‬میلیـ‬ ‫استاندار‬ ‫جبــران خســارتهای ایــن حــوزه اقتصــادی محصــوالت مــن وارد شــد امــا فقــط ســه‬ ‫محســوب مــی شــود کــه تــا بــه امــروز بــا میلیــون و ‪ 100‬هــزار تومــان بــه مــا غرامــت‬ ‫عقب مانده است‬ ‫شــد‪.‬توسعه کشور‬ ‫ های‬ ‫گیالن از شاخصه‬ ‫بیرغبتــی از ســوی بههــر بــرداران مواجــه پرداخــت‬ ‫مــرادی بــا اشــاره بــه ضــرورت بیمــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ـورد نیــاز بــرای‬ ‫ـان‪ ،‬اعتبــار مـ‬ ‫گــذاریگیـ‬ ‫حســن زاده افــزود‪ :‬از ایــن میــزان غرامــت اســتاندار‬ ‫اســتراتژیکی‬ ‫محصــوالت‬ ‫بــرای‬ ‫حــدود‬ ‫ بنیــانبـرا‬ ‫دهکــدهـ دان‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکه متاســفانه بســیاری از راه‬ ‫ـج‬ ‫ـرای برنـ‬ ‫شــزود‪:‬‬ ‫ـای اف‬ ‫ انــدازیبرنــج و چ‬ ‫همچــون‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت طــی ســالیان هــم یــک میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان بابــت‬ ‫طرح هــای عمرانــی اســتان گیــان از جملــه ‪ ۷۰‬میلیــارد تومــان دانســت و تصریــح‬ ‫تــاش داشــته اســت تــا توســط صنــدوق بیمــه پرداخــت کــرده بــودم کــه عمــا کارگروهــی تشــکیل دادیــم کــه بتوانیــم‬ ‫راه اهــن تکمیل نشــده اســت گفت‪ :‬اســتان کــرد‪ :‬اســتارا پــاره تــن گیــان اســت و‬ ‫بیمــه کشــاورزی و همچنیــن بــا ارائــه بســته یــک میلیــون و ‪ ۷00‬هــزار تومــان بیشــتر بیمــه گــذاران برنــج کار را بــه ‪ 100‬هــزار‬ ‫گیــان متاســفانه از شــاخصه های توســعه بــرای توســعه ایــن شهرســتان مــرزی اســتان‬ ‫مشــترک برســانیم؛ ضمــن اینکــه بحــث‬ ‫هــای حمایتــی بخشــی از خســارت هــای غرامــت دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫کشــور عقــب مانــده و دســت خوش تــاش می کنیــم‪.‬‬ ‫فراگیــر شــدن بیمــه چــای نیــز دنبــال مــی‬ ‫کشــاورزی را جبــران کنــد امــا رغبتــی از‬ ‫تغییــرات سیاســی و جناحــی شــده اســت‬ ‫ســوی کشــاورزان بــر ایــن امــر دیــده نمــی وی بــا اشــاره بــه مشــکات کاشــت برنــج شــود‪.‬‬ ‫و بایــد تمــام تــاش خــود را بــرای رفــع وی حمــل و نقــل زمینــی‪ ،‬ریلــی و دریایــی‬ ‫شــود بــه طــوری کــه در ســال زراعــی و هزینــه هــای ان اظهــار داشــت‪ :‬کاشــت‬ ‫مشــکالت موجــود اســتان بــه کار ببندیــم‪ .‬اســتان را ناقــص دانســت و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫جدیــد از ‪ 312‬هــزار بهــره بــردار فقــط ‪ 43‬برنــج خــود بــرای کشــاورزان مقــرون بــه ‪ ۷0‬میلیــارد خســارت بــرای ‪ 60‬هــزار‬ ‫عبــور کریــدور شــمال بــه جنــوب از‬ ‫هــزار نفــر بیمــه نامــه خریــداری کــرده انــد‪ .‬صرفــه نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه کشــاورز‬ ‫عباســی بــا تاکیــد بــر اینکــه از بندرانزلــی اســتان گیــان فرصتــی بــرای توســعه‬ ‫هــای کشــاورزی از جملــه کــود‪ ،‬ســم و‬ ‫بــه اســتارا ترانزیــت کاال بــه ســختی انجــام پایــدار اســت‪ ،‬امــا متاســفانه راه اهــن‬ ‫اســتاندار گیــان گفــت‪ :‬متاســفانه اســتان‬ ‫ـاورزی‬ ‫ـ‬ ‫کش‬ ‫بانک‬ ‫ای‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بیم‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫خدم‬ ‫ـاون‬ ‫ـ‬ ‫مع‬ ‫بحــثداشــته اسـ‬ ‫ـمگیری‬ ‫ شــود؛افزایـ‬ ‫کارگــر‬ ‫ـت گیــان کــه تــا رشــت امــده بــه اســتارا‬ ‫گمــرکات‬ ‫چشـدر‬ ‫ـشکــه‬ ‫چــرا‬ ‫در حالــی بیمــه کشــاورزی در خطــه ســبز می‬ ‫توســعه کشــور‬ ‫شــاخصه های‬ ‫گیــان از‬ ‫ســفرـا‬ ‫ـگار ایرنـ‬ ‫ـ‬ ‫خبرن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫گف‬ ‫در‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫گی‬ ‫هــای‬ ‫خســارت‬ ‫بایــد‬ ‫مــوارد‬ ‫ایــن‬ ‫بــه‬ ‫و‬ ‫درصــدی‬ ‫اســتقبال ‪13‬‬ ‫فقــط بــا‬ ‫گیــان‬ ‫و حمل ونقــل ســرمایه گذاری خوبــی متصــل نشــده و ناقــص اســت و در‬ ‫تغییــرات‬ ‫ خوش‬ ‫دســت‬ ‫مانــده و‬ ‫عقــب‬ ‫گذشــته‬ ‫زراعــی‬ ‫درســال‬ ‫اینکــه‬ ‫بیــان‬ ‫بــا‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫اضافــه‬ ‫نیــز‬ ‫را‬ ‫طبیعــی‬ ‫طبــق‬ ‫هرســاله‬ ‫کــه‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫مواجــه‬ ‫صــورت نگرفتــه و بســیاری از تجهیــزات ســال گذشــته رئیــس جمهــور ایــن پــروژه‬ ‫سیاســی و جناحــی شــده و مــا وارث ایــن‬ ‫بــردار‬ ‫قــرار هــزار‬ ‫(‪۷0 )1400-99‬‬ ‫بهرهفعــال‬ ‫نفــربــرای‬ ‫گرفــت تــا‬ ‫قوانیــن بخشــی از حــق بیمــه را نیــز دولــت نصب شــده در گمــرک مــرزی اســتارا در اولویــت‬ ‫عقــب ماندگــی شــده ایــم‪.‬‬ ‫بودنــد‪،‬‬ ‫خارجــی کــرده‬ ‫شــان را بیمــه‬ ‫محصــوالت‬ ‫گمــرکـر زخـ‬ ‫افــزود‪:‬ـه نمــک بـ‬ ‫غیرواقــع بینانـ‬ ‫کارشناســی‬ ‫اســتان اقــدام‬ ‫ترانزیــت‬ ‫ـم کــردن‬ ‫بایــد‬ ‫نیســت‪،‬‬ ‫پرداخــت مــی کنــد و کشــاورزان تنهــا بــه روز‬ ‫داشــت‪ :‬پیمــان عبداللهــی فــر‬ ‫اظهــار‬ ‫کشاورز‬ ‫را‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بیم‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ـن‬ ‫قســمت بســیار کمــی از ایـ‬ ‫ســرمایه گــذاری مناســبی را در مــرز اساســی شــود‪.‬‬ ‫اســداهلل عباســی در جلســه شــورای‬ ‫محصــوالت مشــمول بیمــه کشــاورزی‬ ‫پرداخــت خواهــد کــرد‪ .‬طبــق قانــون بــه اســتارا انجــام دهــد‪.‬‬ ‫شهرســتان‬ ‫عمــران‬ ‫توســعه و‬ ‫طــوره ریــزی‬ ‫برنام‬ ‫دامــی‪،‬‬ ‫محصــوالت‬ ‫را یــک کشــاورز دیگــر از عــدم پوشــش را‬ ‫حــق بیمــه‬ ‫درصــد‬ ‫متوســط ‪۷0‬‬ ‫باغــی‪،‬ــه بــرای‬ ‫ـل ســه ماه‬ ‫شــامل ضــرب االجـ‬ ‫عباســی بــه‬ ‫کشـهتــل‬ ‫محــل‬ ‫ـرده ودر‬ ‫اســتارا‬ ‫بنــدر‬ ‫مــرزی‬ ‫طیــور‬ ‫و‬ ‫شــیاتی‬ ‫طبیعــی‪،‬‬ ‫منابــع‬ ‫‪،‬‬ ‫زراعــی‬ ‫ـرد‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫گای‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫طبیع‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـارت‬ ‫ـ‬ ‫خس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫تمام‬ ‫ـاورز‬ ‫ـهم‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫ـت‬ ‫دولـ‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شهرســتان اســتارا الیروبــی بنــدر اســتارا بــه پیمانــکار اشــاره‬ ‫وجـبــا‬ ‫شهرســتان‬ ‫ایــن‬ ‫اســپیناس‬ ‫ المللــی‬ ‫ن‬ ‫ـوه‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫می‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫درخت‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫تن‬ ‫ـامل‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫تولی‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫عوام‬ ‫و‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بیم‬ ‫ـول‬ ‫ـ‬ ‫محص‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫وقت‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫گف‬ ‫و‬ ‫ـود‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫درص‬ ‫‪30‬‬ ‫ـا‬ ‫بیتنهـ‬ ‫بــا تنــش ابــی مواجــه اســت و در ایــن کــرد تــا امــکان پهلوگیــری کشــتی هــای‬ ‫مجلــس‬ ‫ـادی‬ ‫ـ‬ ‫اقتص‬ ‫کمیســیون‬ ‫اینکــه‬ ‫بیــان‬ ‫االت‬ ‫ماشــین‬ ‫برنــج‪،‬‬ ‫بانــکرانشــاء‬ ‫گلخانــه‪،‬‬ ‫مــیبکنیــد؛‬ ‫خســارت‬ ‫بــاز هــم شــاهد بیمیلــی نســبتبه بیمــه اعــام‬ ‫تاکیــد‬ ‫باشــد و‬ ‫داشــته‬ ‫بــزرگ‬ ‫کارشناســان بــاری‬ ‫ رســانی بــه ‪۷۱۱‬‬ ‫طــرح ا‬ ‫خصــوص‬ ‫از‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫بــه و افـ‬ ‫شــمالکــرد‬ ‫کریــدورعنــوان‬ ‫اگــربرداشــت‬ ‫کــرد‪:‬ـت و‬ ‫گرفتــهو کاشـ‬ ‫نمــی کننــد‬ ‫خســارت را‬ ‫معتبرتریــن کمیســیون هــای مجلــس بیشــتر‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫جنــوب‬ ‫قبــول قــرار‬ ‫دســتور کار‬ ‫روســتا در‬ ‫شــورای اســامی اســت اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫تومــان‬ ‫میلیــارد‬ ‫‪۷0‬‬ ‫از‬ ‫بیــش‬ ‫گذشــته‬ ‫ســال‬ ‫پرداخــت‬ ‫ان‬ ‫جبــران‬ ‫بابــت‬ ‫کــه‬ ‫اعتبــاری‬ ‫اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬در تــاش هســتیم تــا تکمیــل شــود‪ ،‬مــدت ‪ ۴۰‬روزه حمــل کاال‬ ‫امیدواریــم بــا حضــور ایــن کمیســیون در‬ ‫ـاورزان‬ ‫روزکشـ‬ ‫ـر از‬ ‫اوراســیاـزار‬ ‫ـدود ‪ 60‬هـ‬ ‫ازـرای‬ ‫اســت‪.‬طــرح فــوق بـ‬ ‫بســیار‬ ‫شــود‬ ‫مــی‬ ‫کاهــش‬ ‫بــهنفـ‪۱۸‬‬ ‫هنــدحـبــه‬ ‫کــمـتان بــا‬ ‫شهرسـ‬ ‫ـی‪،‬ایــن‬ ‫ـش ابـ‬ ‫بــی اعتمــادی حلقــه گمشــده بیمــه تنـ‬ ‫ـان و شهرســتان مــرزی اســتارا‬ ‫اسـ‬ ‫دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫گیـز ی‬ ‫ـتانو ر‬ ‫کشــا‬ ‫خســارتیافــت‪.‬‬ ‫خواهــد‬ ‫برطــرف شــود‪.‬‬ ‫شــاهد رفــع برخــی از مشــکالت مهــم وی ادامــه داد‪ :‬ضمــن اینکــه در بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫منطقــه باشــیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫ارشادسیاح؛‬ ‫مدیرکل امیر‬ ‫اسالمی گیالن‪:‬‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫جامعه به ابزار طنز نیاز دارد‪« /‬گل اقا»‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫سرمایه بومی و ملی ماست‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار‬ ‫وزارت اقتصــاد گفــت‪ :‬اگــر دســتگاهی نتواســته باشــد شــرابط صــدور‬ ‫شــود‪.‬بهتریــن‬ ‫میطنــز‬ ‫زبــان‬ ‫قضایــیاینکــه‬ ‫دســتگاهبــا بیــان‬ ‫اســامیبــهگیــان‪،‬‬ ‫را ارشــاد‬ ‫مدیــرکل‬ ‫معرفــی‬ ‫فراهــم کنــد‪،‬‬ ‫مجــوز‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫خاطــر‬ ‫رنجــش‬ ‫بــدون‬ ‫انتقــادات‬ ‫شــدیدترین‬ ‫بیــان‬ ‫بــرای‬ ‫ابــزار‬ ‫ـای امیــر ســیاح رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط‬ ‫اقـ‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫پی‬ ‫ـاندن‬ ‫ـ‬ ‫رس‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫جه‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫طن‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫اب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫جامع‬ ‫ـروز‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫خاطرنش‬ ‫کســب و کار وزارت اقتصــاد در گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ملــیــا نیـ‬ ‫اندیشــه ه‬ ‫ـکار و‬ ‫هــا و افـ‬ ‫صحبــت کــرد‪.‬‬ ‫ـازهــا‬ ‫مجوز‬ ‫صــدور‬ ‫خصــوص‬ ‫ملــیمتصــل‬ ‫مجوزهــا‬ ‫صــدور‬ ‫سیاســتگذاریســامانه‬ ‫چنــد نهــاد بــه‬ ‫اکنــون‬ ‫ســوال‪ :‬هــم‬ ‫شــعر‬ ‫جشــنواره‬ ‫ششــمین‬ ‫جلســه‬ ‫ثقتــی در‬ ‫رضــا‬ ‫نشــدند؟ـو» بــا محوریــت طنــز معاصــر‪ ،‬از مرحــوم کیومــرث صابــری(گل‬ ‫«طنزپهلـ‬ ‫های دولتــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫ســایر‬ ‫غیــر از ‪2-1‬‬ ‫ســیاح‪:‬بــهبــه‬ ‫جشــنواره‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫کــرد و‬ ‫دولتــییــاد‬ ‫دســتگاهو ملــی‬ ‫ســرمایه بومــی‬ ‫عنــوان‬ ‫اقــا)‬ ‫وزارت‬ ‫علــوم‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫متصــل‬ ‫مجوزهــا‬ ‫صــدور‬ ‫ســامانه‬ ‫بــه‬ ‫شــعر طنزپهلــو کــه در تــراز ملــی برگــزار مــی شــود بهــره بــرداری‬ ‫بهداشــت و بانــک مرکــزی نیــز تمــام تــاش خــود را بــرای اتصــال‬ ‫مناســبی از ایــن ســرمایه دارد‪.‬‬ ‫ان دو دســتگاه باقــی مانــده بــه ســامانه ملــی مجوزهــا انجــام میدهنــد‪.‬‬ ‫البتــه هــم اکنــون تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی بســیار عقــب‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـتگاهــور‪،‬‬ ‫ـنوارهـمذک‬ ‫اولویـسـ‬ ‫ـردمشــش‬ ‫ـابقه‬ ‫ـارهحبـــه س‬ ‫ویـ بــا‬ ‫ـارــهکـایــا‬ ‫اظهـهـ ک‬ ‫مربوطـ‬ ‫جشنـــه دس‬ ‫ـالهدارد‬ ‫ـت‬ ‫ـرفـمـ‬ ‫ـتند‪،‬اشامـــا‬ ‫هس‬ ‫ـژه ای بــه حــوزه ادبیــات‬ ‫ـ‬ ‫وی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫نگاه‬ ‫ـامی‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـاد‬ ‫ـ‬ ‫ارش‬ ‫و‬ ‫ـگ‬ ‫ـ‬ ‫فرهن‬ ‫وزارت‬ ‫مــردم مــی تواننــد مجــوز اخــذ کننــد یــا خیــر؟‬ ‫طنــز دارد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون مــردم میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫بــرو اگــر‬ ‫بدهنــد‬ ‫خــود را‬ ‫اســامیمربــوط‬ ‫کســب و کار‬ ‫درخواســت‬ ‫‪ir‬‬ ‫لــزوم‬ ‫تاکیــد‬ ‫گیــان‪ ،‬بــا‬ ‫مجــوزارشــاد‬ ‫فرهنــگ و‬ ‫مدیــرکل‬ ‫مشـاـ شـ‬ ‫ـودـد یـ‬ ‫دریافـــاـتوجـکننـ‬ ‫الکترونیک‬ ‫ـوز را‬ ‫ـتند مج‬ ‫نتوانسـ‬ ‫ـرایطو‬ ‫ـکالت‬ ‫ـیــرد‪ :‬ب‬ ‫ـحـ ک‬ ‫ـورتـه‪ ،‬تصریـ‬ ‫صـجامعـ‬ ‫طنـبــزـهدر‬ ‫گفتمــان‬ ‫ـت‬ ‫تقویـ‬ ‫بودنــد‬ ‫ـادیمواجـ‬ ‫دیگــر‬ ‫ـییـوـا بــا مش‬ ‫ـودـو‬ ‫ـوری بـ‬ ‫فشـــدور‬ ‫ص‬ ‫ـک‬ ‫نیازمنـهــد یـ‬ ‫ـکاتاقتصـ‬ ‫اجتماعـــی و‬ ‫فرهنگ‬ ‫حضهـــای‬ ‫ـوزـوزه‬ ‫مجـحـ‬ ‫ـارها در‬ ‫بــه م‬ ‫ـد‪.‬ــترک و همــه فهــم هســتیم و لــذا ادبیــات طنــز مــی‬ ‫کننـمش‬ ‫ـامــان‬ ‫گفتمـــاـاناعـو زب‬ ‫توانــد گفتمــان هــا را تســهیل و افــکار را بــه هــم نزدیــک کنــد و حــای‬ ‫ســوال‪ :‬براســاس قانــون ایــا دســتگاههایی کــه بــه درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫فرهنــگ هــا را پیونــد بزنــد و بــه نقطــه تالقــی قلــب هــا تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫تــا ‪ 6‬فروردیــن متصــل نشــدند‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــدند؟‬ ‫ـدیدترین‬ ‫ـرای بیــان‬ ‫نیســـن‬ ‫ـزهابهتری‬ ‫ـانـطنـ‬ ‫اینکــه‬ ‫ـیاح‪ :‬بـهـاـ بیـ‬ ‫ثقتــی‪،‬‬ ‫فروردیـشــن تــاش‬ ‫ـزارـا بتـــا ‪6‬‬ ‫ـتابـو مـ‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـازاتزبـدس‬ ‫ـانمجـ‬ ‫ـدف‬ ‫سـ‬ ‫ـد‪.‬ـه‬ ‫جامعـ‬ ‫ـروز‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫خاطرنش‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫خاط‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫رنج‬ ‫ـدون‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـادات‬ ‫انتقـ‬ ‫کردیــم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنـ‬ ‫ـاز‬ ‫ـه ه‬ ‫ـتگاهیاندیشـ‬ ‫دســکار و‬ ‫ـدـاوو افـ‬ ‫کننـهـ‬ ‫ـاندنــذپیــام‬ ‫ـزار طنـ‬ ‫مـاگـاـ بـرــهمـابـ‬ ‫ـتهــاباشنیـــد‬ ‫نتواسـ‬ ‫رسـرا اخ‬ ‫ـتــوز‬ ‫جهـمج‬ ‫نتواسـزــتند‬ ‫ـردم‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شــرایط صــدور مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی‬ ‫میشــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پیونــد جشــنواره ملــی شــعر طنزپهلــو بــا زادگاه گل اقــا‪،‬‬ ‫طنزپـدارد؟‬ ‫ایـا قرار‬ ‫دیـچه‬ ‫دردر‬ ‫مجوزها‬ ‫سوال‪:‬‬ ‫ـردازان از گل اقــا‬ ‫مراحله بـ‬ ‫ـدار اخیــر‬ ‫صدورارشــاد‬ ‫استعاموزیــر‬ ‫ـوان کــرد‪:‬‬ ‫عنـ‬ ‫یــاد کــرد و خواســتار برگــزاری ایــن جشــنواره در ســطح ملــی شــد‪.‬‬ ‫ســیاح‪ :‬از اواخــر اســفند اســتعام الکترونیکــی مجوزهــا را بــه‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫مدیــرکل ارشــاد اســامی گیــان‪ ،‬مدیــرکل حــوزه وزارتــی را ســخنران‬ ‫دســتگاهها در ایــن راســتا عقــب هســتند‪.‬‬ ‫اختتامیــه ششــمین جشــنواره ملــی شــعر «طنزپهلــو» در شــهر فومــن‬ ‫طنرپــردازان‬ ‫میهمانــان و‬ ‫مجــوزحضــور‬ ‫امیدواریــم بــا‬ ‫بیــان کــرد‪:‬‬ ‫دانســت و‬ ‫شــوند بــه چــه‬ ‫دچــار مشــکل‬ ‫مراجعــان در اخــذ‬ ‫اگــر‬ ‫ســوال‪:‬‬ ‫ـای ایــن رویــداد فرهنگــی و هنــری باشــیم‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫غن‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫شــاهد‬ ‫ملــی‬ ‫مرکــزی شــکایت کننــد؟‬ ‫شــعر‬ ‫یافتــه بــه‬ ‫اثــار راه‬ ‫کتــاب‬ ‫رونمایــی‬ ‫ســیاح‪:‬چــاپ و‬ ‫وی از‬ ‫جشــنوارهشــده‬ ‫بخــش نوشــته‬ ‫همــان‬ ‫مجــوز در‬ ‫زمــان ازهــر‬ ‫شــرایط و‬ ‫عنــواندرگاه ملــی‬ ‫بــهـوز در‬ ‫کتــابمجـ‬ ‫ایــنــل هــر‬ ‫کــرد‪:‬ـود ذی‬ ‫بیــانشــده بـ‬ ‫ـیوذکــر‬ ‫اگــر شـ‬ ‫مهمتریــن‬ ‫خاصـداد‬ ‫ـرایطخبــر‬ ‫«طنزپهلــو»‬ ‫همچنیـان‬ ‫ـت؛ــد بــه‬ ‫میـتوانن‬ ‫مراجعـــان‬ ‫دارد کـ‬ ‫ـود‬ ‫وزنوجـ‬ ‫مغایوــری‬ ‫دکمـــه‬ ‫ـن‬ ‫ـرح اس‬ ‫ـهـور مط‬ ‫مذکـ‬ ‫ـنواره‬ ‫جشـ‬ ‫ـرف‬ ‫ـا‪ ،‬و مع‬ ‫مجوزهــی‬ ‫خروجـ‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـه دسـ‬ ‫باشـ‬ ‫ـریــدو واشـاگــر‬ ‫صابـهـ کنن‬ ‫مراجعـ‬ ‫ـرای ش‬ ‫مســـش‬ ‫بخ‬ ‫ـبت‬ ‫مناسـ‬ ‫ـد ببـــه‬ ‫ـده‬ ‫ـوردی شـ‬ ‫ـعار مســـروده‬ ‫ـکایتـرث‬ ‫ـومـ کیومـ‬ ‫ـتند بـمرحـ‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ارســالـزمی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تهیــه‬ ‫نظارتــیــداد نیـ‬ ‫ایــن روی‬ صفحه 3 ‫‪۱6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷12- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫یکشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫جدید؛‬ ‫اقتصادیحقوق‬ ‫زمان واریز‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫استاندار‬ ‫معاون‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫فروش نان با کارتخوان در شهرستان‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫رشت اغاز شد‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫فــروش‬ ‫پایلــوت‬ ‫گیــان‪،‬‬ ‫اقتصــادی‬ ‫طــرح«میلیونــی»‬ ‫افزایــش‬ ‫اجــرایاســامی‬ ‫ـسازشــورای‬ ‫اســتاندارکــه مجلـ‬ ‫ـوص ایــن بــار‬ ‫معــاونــه خصـ‬ ‫اســت ب‬ ‫ـت‪.‬ـروز خبــر داد و گفــت‪ :‬هیــچ‬ ‫از امـ‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫رش‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫شهرس‬ ‫در‬ ‫ـان‬ ‫ـمند ن‬ ‫هوشـ‬ ‫حقـــوق انهــا تصویــب کــرده اسـ‬ ‫ـرای‬ ‫را بـ‬ ‫موضــوع پراهمیــت خانوادههــای‬ ‫ـازارکار‪،‬ـس‬ ‫ـزارش‬ ‫بــه گـ‬ ‫جملنـــهـدارد‪.‬‬ ‫ـربازیوجازــود‬ ‫ـهـنــان‬ ‫ـی بــرای تهی‬ ‫محدودیتـ‬ ‫ایرانــی اســت چراکــه جوانــان ذکــور بــا رســیدن بــه ســن ‪ 1۸‬ســالگی بایــد‬ ‫طــرحســربازی‬ ‫خدمــت‬ ‫کننــد یــا بــه‬ ‫تکلیــف‬ ‫اســحاقی‪ ،‬رابــاتعییــن‬ ‫ســربازی خــود‬ ‫وضعیــت‬ ‫فــروش‬ ‫پایلــوت‬ ‫اجــرای‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫محمــد‬ ‫ســید‬ ‫پزشــکی‪،‬‬ ‫رشـرو‬ ‫پیــش‬ ‫رفتــه یــا‬ ‫ـرح‬ ‫تحصیــل‪،‬ایــن طـ‬ ‫ادامــهاز امــروز‬ ‫جملــهکــرد‪:‬‬ ‫ـت‪،‬ازاظهــار‬ ‫هــایـتان‬ ‫معافیتشهرسـ‬ ‫ـمند نـازـان در‬ ‫هوشـ‬ ‫کفالــت‪ ...‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اجرایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫ازجملــه یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای جوانانــی کــه بــه خدمــت ســربازی‬ ‫مــی رونــد مســاله « حقــوق» اســت؛ حقوقــی کــه طبــق قانــون بایــد بــه کارکنان‬ ‫صمــت‪،‬‬ ‫جهــاد‬ ‫ـود؛تیمــی‬ ‫اینکــه‬ ‫وی‬ ‫کشــاورزی‪،‬مشــموالن‬ ‫های اخیــر مطالبــه‬ ‫همــکارانســال‬ ‫موضوعازــی کــه در‬ ‫بیــانــت شـ‬ ‫بــاپرداخ‬ ‫وظیفــه‬ ‫شهرســتان‬ ‫ســطح‬ ‫هــای‬ ‫خبازی‬ ‫در‬ ‫اســتان‬ ‫غلــه‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫ســپه‬ ‫بانــک‬ ‫بــوده و پیگیــری مســووالن ســتادکل و نماینــدگان مجلــس را هــم در پــی‬ ‫بــه‬ ‫نوبــت نــان‬ ‫فــروش‬ ‫کارتخــواندرهــای‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫کننــد‪،‬‬ ‫افزایــش‬ ‫چندیــن‬ ‫ســالهای اخیــر‬ ‫کــه در‬ ‫پیــداتــامیانجــا‬ ‫حضــوراســت‬ ‫داشــته‬ ‫ـون منجــر شــود‪.‬‬ ‫مــیـر در قانـ‬ ‫قــرارمدنظـ‬ ‫نانوایــانمبلــغ‬ ‫اختیــارنهایــت بــه‬ ‫ـوده تــا در‬ ‫صــورتدر دســتور‬ ‫حقــوق‬ ‫گیــرد‪.‬‬ ‫رایــگانبـدر‬ ‫و امــا در جریــان تصویــب الیحــه بودجــه ‪ 1401‬در ســال گذشــته یکــی از‬ ‫گفتــرر شــد‬ ‫گیــانـوددرکــه مق‬ ‫اســتاندارحقــوق بـ‬ ‫اقتصــادی افزایــش‬ ‫ـربازان‪ ،‬مســاله‬ ‫ـاره سـ‬ ‫معــاونمهــم دربـ‬ ‫مــوارد‬ ‫وگــوی‬ ‫امــور‬ ‫هماهنگــی‬ ‫‪ 300‬هــزار‬ ‫میلیــون و‬ ‫حــدود ‪3‬‬ ‫خریـبــه‬ ‫ســربازان‬ ‫برســد؛را‬ ‫تومــانرشــت‬ ‫شهرســتان‬ ‫ـهروندان‬ ‫ـرای شـ‬ ‫ـد نــان بـ‬ ‫حقــوقـاران‪،‬‬ ‫حداقــلخبــری بـ‬ ‫ویــژه‬ ‫مســالهای کــه فع ـ ً‬ ‫ا محقــق نشــده و بایــد منتظــر مانــد‪.‬‬ ‫بــه واســطه کارت هــای بانکــی دانســت و گفــت‪ :‬هــر یــک از اعضــای‬ ‫از ســوی دیگــر مســئله افزایــش حقــوق ســربازان فقــط بــه بودجــه ‪1401‬‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـانـهتهی‬ ‫بانکــی نـ‬ ‫کارت هـ‬ ‫ـزارــهتومـواس‬ ‫تواننهـــد ب‬ ‫ـام‬ ‫کننـتمـ‬ ‫حقـــهـوق‬ ‫‪ 1400‬بـ‬ ‫ـایــفند‬ ‫اول اس‬ ‫ـطهابتــدای‬ ‫ـانـ از‬ ‫ـوادهـدمـوـی‪250‬‬ ‫خانـــم نشـ‬ ‫خت‬ ‫ســربازان اضافــه شــد؛ امــا ایــن اضافــه مبلــغ جــدای ان افزایــش قابــل توجــه‬ ‫شــد‪.‬ـی‬ ‫پرداختــهنانوایـ‬ ‫بــدان نــان بــه‬ ‫رســانهفـهاـروش‬ ‫ـد بـدرـه ازای‬ ‫‪ ۱۵‬درصـ‬ ‫ـاندراینکــه‬ ‫بــودـا بیـ‬ ‫ـحاقی‪ ،‬بـ‬ ‫اسـ‬ ‫عنــوان و‬ ‫مجلــس‬ ‫کــه‬ ‫حقوقــی‬ ‫ـرح‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫زودی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫متذک‬ ‫ـرد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫گی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫تعل‬ ‫ـوان‬ ‫ـ‬ ‫کارتخ‬ ‫دارای‬ ‫حــال ســوال ایــن اســت کــه مبلــغ تصویــب شــده مجلــس در خصــوص‬ ‫ـربازان‬ ‫حسوــاب‬ ‫مــیو بــه‬ ‫اجرایــیشــده‬ ‫ـی محقــق‬ ‫اســتانچوــه زمانـ‬ ‫ســطحســربازان‬ ‫ـشدرحقــوق‬ ‫افزایـ‬ ‫در‬ ‫اردسـازاد‬ ‫شــود‬ ‫کشــور‬ ‫کامــا‬ ‫ـارمــی‬ ‫واریــز‬ ‫شــود؟ــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫نانوایــان ق‬ ‫اختیـ‬ ‫پیگیــری خبرنــگار انتظامــی خبرگــزاری فــارس از مســووالن مربوطــه حاکــی‬ ‫ـرد‪:‬ـاهیچـــه‬ ‫ـاندیکـــد تـ‬ ‫ـد و‬ ‫منتظــر مانـ‬ ‫دانسمـــاه‬ ‫ـتــت‬ ‫اردیبهش‬ ‫ـدونـا اول‬ ‫ـانــهرا ببایـــد تـ‬ ‫ـت ک‬ ‫خریـاسـ‬ ‫ویایــن‬ ‫از‬ ‫ـچ‬ ‫خاطرنشـ‬ ‫ـت و‬ ‫محدودیـ‬ ‫ـد نـ‬ ‫مقــدار بودجــه بــه ســتادکل نیروهــای مســلح اختصــاص مــی یابــد تــا بــه‬ ‫محدودیتــی بــرای فــروش نــان اعــام نشــده و خانواده هــا مــی تواننــد‬ ‫عنــوان افزایــش حقــوق بــه ســربازان پرداخــت شــود؛ در ایــن صــورت مــی‬ ‫ـزانکنن‬ ‫تهیــه‬ ‫محدودیـ‬ ‫ـان را‬ ‫ـارهــاز‬ ‫ـورد نی‬ ‫نتـــان‬ ‫ـد‪ .‬ان اطــاع‬ ‫دقیـــق‬ ‫ـت میـ‬ ‫ـربازان و‬ ‫ـدونـی سـ‬ ‫ـوق بـمیلیونـ‬ ‫خودشـحقـ‬ ‫افزایــش‬ ‫ـوانمـدربـ‬ ‫رســانی کــرد‪.‬‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گیالن‪:‬‬ ‫کریمی بیرانوند‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۷۰۰‬واحد نانوایی گیالن به‬ ‫اقدامی‬ ‫حمایت از‬ ‫شدند‬ ‫خانگی‪،‬مجهز‬ ‫مشاغلهوشمند‬ ‫کارتخوان‬ ‫دستگاه‬ ‫پایدار‬ ‫هدفمندودر‬ ‫ـش‬ ‫اشتغالـه امــروز بیـ‬ ‫ایجادگفــت ‪ :‬تــا بـ‬ ‫راستایـی گیــان‬ ‫خدمــات بازرگانـ‬ ‫مدیــرکل غلــه‬ ‫اختیــار‬ ‫یارانــه‬ ‫خریــد نــان‬ ‫کارتخــوان‬ ‫ازمعـ‪۷۰۰‬‬ ‫درو رفــاه‬ ‫ـاون‪،‬ایکار‬ ‫وزارت تعـ‬ ‫ویــژهـتغال‬ ‫ـی و اشـ‬ ‫دســتگاه کارافرینـ‬ ‫ـاون توســعه‬ ‫ـتان ق‬ ‫ـت‪ :‬اسـ‬ ‫نانوایــی‬ ‫اجتماعــای‬ ‫واحدهـ‬ ‫ـت‪.‬از کســب و کارهایــی کــه‬ ‫گرفـــت‬ ‫ـرارحمای‬ ‫ـعهـو‬ ‫توسـ‬ ‫ـی گفـ‬ ‫ایرنــاـیبــا‬ ‫خبرنــگار‬ ‫گفــتـ و‬ ‫اســدی‬ ‫ـش مهمـ‬ ‫بــاـود‪ ،‬نقـ‬ ‫گــوشـ‬ ‫ـاد می‬ ‫پنجشــنبهازدرانهــا ی‬ ‫عصــرخانگــی‬ ‫مشــاغل‬ ‫فــرزادــوان‬ ‫بــا عن‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫اظه‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫در‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫نانوای‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫واح‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫بی‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫وج‬ ‫رونبـــه‬ ‫درـاره‬ ‫اشـ‬ ‫ـق دوبــاره مشــاغلی دارد کــه طــی ســالهای اخیــر دچــار‬ ‫ـده تــا پایــان خردادمــاه تمامــی واحدهــای نانوایــی بــه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـرر‬ ‫ـ‬ ‫مق‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫مجهــز شــوند‪.‬‬ ‫ـاوننــان‬ ‫خریــد‬ ‫ـیـوان وی‬ ‫کریمـخـ‬ ‫ـودکارت‬ ‫ـتگاه‬ ‫دسـ‬ ‫کارافرینــی و اشــتغال‬ ‫توســعه‬ ‫ـژه معـ‬ ‫بیرانونـــد‬ ‫محمـ‬ ‫منظــور‬ ‫بــه‬ ‫نــان‬ ‫عرضــه‬ ‫ســازی‬ ‫هوشــمند‬ ‫طــرح‬ ‫اینکــه‬ ‫بیــان‬ ‫بــا‬ ‫وی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫همچنیــن‬ ‫و‬ ‫شــبکه‬ ‫از‬ ‫خــارج‬ ‫توزیــع‬ ‫در‬ ‫بیشــتر‬ ‫نظــارت‬ ‫و‬ ‫جلوگیــری‬ ‫گــروه اجتماعــی خبرگــزاری دانشــجو‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬توســعه و‬ ‫بمنظــور‬ ‫اقــدام‬ ‫ایــن‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫کشــور اجــرا‬ ‫ارد از‬ ‫خــروج‬ ‫خانگــی از‬ ‫ـاغل‬ ‫ـوان مشـ‬ ‫ شــود‪،‬ـا عنـ‬ ‫ی کــه بـ‬ ‫کارهایـمـی‬ ‫کســب و‬ ‫ـت از‬ ‫حمایـ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اصلــی خــود‬ ‫رونــق دوبــاره‬ ‫مهمــی در‬ ‫شــبکهنقــش‬ ‫درتوانــد‬ ‫محصــولمی‬ ‫ایــنمیشــود‪،‬‬ ‫مصــرفیــاد‬ ‫انهــا‬ ‫ـردم‬ ‫ویـــه م‬ ‫ـت ک‬ ‫اخیـــن‬ ‫همچنی‬ ‫داشـوـتهخدم‬ ‫ـاغلیغلــه‬ ‫مدیـــرکل‬ ‫ـژهـ در‬ ‫گفبـــه‬ ‫ـر و‬ ‫ـانهای‬ ‫ـی سگیـــال‬ ‫بازرگانـــی‬ ‫ـاتکــه ط‬ ‫باشـــد‬ ‫مش‬ ‫اند‪.‬ــای بانکــی خــود را بــه همــراه‬ ‫کارت ه‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫یک‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫حتم‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫خری‬ ‫بــرای‬ ‫دوران کرونــا دچــار رکــود شــده‬ ‫طــرح‬ ‫تعــاونایــن‬ ‫وزارتنخســت‬ ‫بــرای فــاز‬ ‫فراموشــی‬ ‫باشــند و در‬ ‫بــر ایــن‬ ‫مــا در‬ ‫صــورتتــاش‬ ‫کــرد‪ :‬عمــده‬ ‫داشــتهاضافــه‬ ‫وی‬ ‫نبایـــهـد‬ ‫موضــوع‬ ‫ـیـ ایــن‬ ‫کننـــد‬ ‫تواننـ‬ ‫مــی‬ ‫ـرادی ک‬ ‫ـاغل افـ‬ ‫ـتولـمش‬ ‫ـتفادهنخس‬ ‫ـراندراسـگام‬ ‫دیگکـــه‬ ‫کارتـت‬ ‫ـزـدشـازـده اسـ‬ ‫متمرکـ‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫باش‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ادام‬ ‫ـتمر‬ ‫ـ‬ ‫مس‬ ‫ـورت‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫بــه‬ ‫کســب و کار انهــا طــی مــدت شــیوع بیمــاری کرونــا بــا چالــش‬ ‫کارت‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫خری‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫کنن‬ ‫ـادات‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ـردم‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اینک‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫تاکی‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫وی‬ ‫روبــرو شــده اســت را بــا اعطــای تســهیات و خدمــات مختلــف‬ ‫اول‬ ‫کــرد‪ :‬در‬ ‫اضافــه‬ ‫داشــته وباشــند ‪،‬‬ ‫بانکــی خــود را‬ ‫مرحلــههــم‬ ‫خانگــی‬ ‫کارهــای‬ ‫کســب و‬ ‫همــراه دهیــم‬ ‫حمایــت قــرار‬ ‫مــورد‬ ‫کارت بانکــی مشــکل نــدارد امــا‬ ‫فراموشــی‬ ‫ـورت‬ ‫دسـصـ‬ ‫ـرح در‬ ‫ـرای طـ‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫مشــاغل‬ ‫ـته از‬ ‫همیــن‬ ‫اجـــزو‬ ‫ج‬ ‫همــراه‬ ‫را‬ ‫خــود‬ ‫بانکــی‬ ‫کارت‬ ‫نــان‬ ‫خریــد‬ ‫بــرای‬ ‫کننــد‬ ‫تــاش‬ ‫مــردم‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫بانکی‬ ‫کارت‬ ‫حتمــا نیــاز بــه‬ ‫ـدی طــرح‬ ‫مراحــل بعـ‬ ‫اجتماعــیــرای‬ ‫ـته زیــرا در اج‬ ‫داشـ‬ ‫مشــاغل‬ ‫حمایــت از‬ ‫راســتای‬ ‫شــد‪ :‬در‬ ‫یــاداور‬ ‫رفــاه‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫باش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـخاص‬ ‫اشـ‬ ‫خانگــی و همچنیــن حمایــت از صاحبــان ایــن گونــه شــغلها‬ ‫کشــوراز‬ ‫سراســرـازی نــان‬ ‫خانگــیـه ودرهوشمندسـ‬ ‫مشــاغلــاح یارانـ‬ ‫ازمایشــی اص‬ ‫هــایطــرح‬ ‫نخســت‬ ‫فــاز‬ ‫ویــژه‬ ‫تعاونی‬ ‫تعاونیشــد‪.‬‬ ‫همــه اغــاز‬ ‫نهایــتگیــان‬ ‫درــاری در‬ ‫ـاه ج‬ ‫انــدازیــرداد م‬ ‫راهـانزدهم خ‬ ‫شـ‬ ‫هــای مذکــور بــه‬ ‫شــدهـ و‬ ‫است‪.‬‬ ‫فعال‬ ‫گیالن‬ ‫در‬ ‫نانوایی‬ ‫واحد‬ ‫هزار‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫تاکید کرد‪:‬‬ ‫گیالن‬ ‫دانشگاهی‬ ‫سازمان‬ ‫سرپرست‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫جهادجهاد‬ ‫سازمان‬ ‫رییس‬ ‫صنایع دستی‬ ‫اشتغال با‬ ‫در ایجاد‬ ‫گیالن‬ ‫ظرفیت جهاد‬ ‫محوریت شد‬ ‫گیالن انجام‬ ‫شالیزارهای‬ ‫درصد‬ ‫دانشگاهی‪60‬‬ ‫شخم اولیه در‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس»‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫اثــر تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد ‪۱۲۰۰‬‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫اثــر ثبــت ملــی شــده اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫اســت‪.‬موفــق بــه ثبــت جنــگل هــای‬ ‫همچنیــن‬ ‫داده‬ ‫هیرکانــی اســتان گیــان شــدیم‪.‬‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫هیرکانــی در‬ ‫‪ ۱۲‬سـ‬ ‫حســنی سوــایت از‬ ‫وی ســه‬ ‫هــای‬ ‫ـایت رقــم‬ ‫جــزو‬ ‫دیلمانــی‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫ســپیدرودگیــان‬ ‫ـوطوبــه اســتان‬ ‫ارقــامرا مربـ‬ ‫کشــور‬ ‫شــمال‬ ‫جــزو‬ ‫گوهــر‬ ‫کیفــی و‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫تصریــح‬ ‫پرمحصــولـی شــده‬ ‫هــایکــه ثبــت جهانـ‬ ‫دانســت‬ ‫در‬ ‫اســتو کــه‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪ 2‬رقم‬ ‫ســایت از‬ ‫گیــان ایــن ‪۱۲‬‬ ‫عرصــه ثبتــی‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج کــرد‪:‬‬ ‫شــود‪،‬‬ ‫کشــت می‬ ‫شــالیزارهای‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫هکت‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫‪۱۲۹‬‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫هیرکان‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـگل‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪ ،‬جنـ‬ ‫بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫مســاحت ‪۲۵‬‬ ‫ـایبــا‬ ‫ســایت‬ ‫ـمی‬ ‫کیفــی هاشـ‬ ‫ســهرقمهـ‬ ‫کــهـتان‪،‬‬ ‫اســتـن اسـ‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن در ایـ‬ ‫ـرارــردارد‬ ‫ـان قـ‬ ‫ـی اس‬ ‫کاظمـدر‬ ‫ـزارـیهکتــار‬ ‫‪۸5‬‬ ‫ـزون ب‬ ‫گیــه افـ‬ ‫ـتان کـ‬ ‫اســـت‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی هوـعلـ‬ ‫گشــترودخان‬ ‫ـامل‬ ‫رودبــار‪،‬ــان را شـ‬ ‫ســیاهرودبرنــج گی‬ ‫شــاملمحصــول‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع ودرصــد‬ ‫شــود‪.‬لیســار تالــش مــی شــود‪.‬‬ ‫فومــن و‬ ‫می‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان جهــاد دانشــگاهی دســتگاه هــا مــی تواننــد از ان بهــره منــد مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫ســازماناقدامــات و‬ ‫گیــان‪ ،‬بــر‬ ‫صومعهـه راه‬ ‫رشــتــاواشــاره بـ‬ ‫هــایگیــان‪ ،‬ب‬ ‫شهرســتاندســتی‬ ‫بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری در و صنایــع‬ ‫ســرا‬ ‫هــای وی‬ ‫برنامــهگیــان‬ ‫جهادکشــاورزی‬ ‫رییــس‬ ‫تاکیــد‬ ‫فرهنگــی‬ ‫میــراث‬ ‫بــا‬ ‫هیرکانــی‬ ‫هــای‬ ‫جنــگل‬ ‫پایــگاه‬ ‫انــدازی‬ ‫مشــترکتوزیــع انــواع کودهــای مــورد تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫دربــاره‬ ‫دانشــگاهی‬ ‫جهــاد‬ ‫ســازمان‬ ‫راســتای‬ ‫اســتفاده گفــت‪ :‬در‬ ‫کــرد و‬ ‫اختیــاریونســکو‬ ‫کــرد‪:‬درســازمان‬ ‫تصریــح‬ ‫اظهــار اســتان‪،‬‬ ‫دارنــد‪،‬‬ ‫گیــان‬ ‫شــالیکاری‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫گرفتــه‬ ‫سرپرســتانجــام‬ ‫ملــی مــوردی‬ ‫طــرحاظهــار‬ ‫شــالیزارها‬ ‫شــالیکاران در‬ ‫گیــری هــای‬ ‫خزانه برنامــه‬ ‫اقدامــات و‬ ‫داشــت‪ :‬بــر‬ ‫سرپرســت گیــان‬ ‫جنــگل هــای‬ ‫بــه دنبــال‬ ‫گیــان‬ ‫جهانــیاســتان‬ ‫ثبــتجایــگاه‬ ‫توجــه بــه‬ ‫برنــج بــا‬ ‫شــالیکاران‬ ‫زنــان جــاری ‪1۸‬‬ ‫اقتصــادیـن مــاه‬ ‫توانمندســازیـم فروردیـ‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهـ‬ ‫فرهنگــی تاکیــد‬ ‫مشــترک بــا‬ ‫ـوزههـصنای‬ ‫خوبـ‬ ‫هـخانـ‬ ‫کــه در‬ ‫انتظاراتــی‬ ‫کشــتاز مــا‬ ‫هیرکانــی‬ ‫تــا‬ ‫دارداســت‬ ‫مهــم‬ ‫برنــج بســیار‬ ‫اواســط در‬ ‫میــراث زراعــی (‬ ‫اســاس تقویــم‬ ‫ـع را بــر‬ ‫ـزارـو‬ ‫درـه‪،‬حـســه‬ ‫ـودـیازتـ‬ ‫ـت کـ‬ ‫ظرفیتـــن‬ ‫ـوار‪۸31،‬‬ ‫ـزار و‬ ‫توانمنــدی‬ ‫ایجــاد‬ ‫داریــم‪.‬فســفاته و نزدیــک چهــار کــرد و‬ ‫دســتی‬ ‫ایــن حریــم و‬ ‫بایــد از‬ ‫کســب و کار و مرحلــه‬ ‫کارشناســان‬ ‫هــای‬ ‫نخســتتوصیه‬ ‫برنجــکاران بــه‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫انجــام‬ ‫فروردیــن)‬ ‫تــن کــود‬ ‫‪2۷4‬‬ ‫ایــن کنیــم‪.‬‬ ‫نگهــداری‬ ‫حفاظــت‬ ‫بــا اشــتغالزایی بــرای زنــان سرپرســت خانــوار عرصــه‬ ‫محصــول‬ ‫بــرای وکشــت‬ ‫کشــاورزی‬ ‫دیــدارــده‬ ‫مســکنیـهدرتوزیــع ش‬ ‫حمیدرضــاکــود پتاسـ‬ ‫دکتــرو ‪ ۷۸1‬تــن‬ ‫هــزار‬ ‫ملــی جهــاد‬ ‫ماموریــت هــای‬ ‫یکــی از‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری را‬ ‫ارقــام اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫تولیدکننــده‬ ‫بزرگتریــن‬ ‫گیــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫و‬ ‫دانســت‬ ‫گیــان‬ ‫در‬ ‫دانشــگاهی‬ ‫کننــد‪.‬ســامانه ثبــت نــام‬ ‫توجــهانــدازی‬ ‫زمســتانه از راه‬ ‫و صنایــع دســتی اســتان گیــان‪ ،‬بــا اشــاره بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور بــه جهانــی‪،‬‬ ‫دســتی‬ ‫حــوزه‬ ‫خوبــیکـدر‬ ‫کــود ایــن‬ ‫همــکاری‬ ‫طوالنــی‬ ‫ســابقه‬ ‫ـار گردشــگران بــرای بازدیــد از ســایت‬ ‫صنایــع هکتـ‬ ‫‪ 23۸‬هــزار‬ ‫ـه بــا‬ ‫ظرفیــتمیایــد‬ ‫دو شــمار‬ ‫فســفات‬ ‫اهمیــت‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫بــه بــا‬ ‫وی‬ ‫مجموعــه و انجــام کارهــای مشــترک‪ ،‬داریــم‪.‬‬ ‫هــای هیرکانــی گیــان خبــر داد و بیــان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ســازمان جهــاد دانشــگاهی‬ ‫کــرد‪ :‬در راســتای ایــن ســامانه وضعیــت‬ ‫«ســتفا» را مامــور‬ ‫زیر واحــد‬ ‫اســتان اشــنایی خوبــی بــا ماموریــت هــا و مســکنی‪،‬‬ ‫بخــش گردشــگری‪ ،‬اقامــت‪ ،‬حفاظــت‪ ،‬پســماند‬ ‫مجلس؛‬ ‫ذره بین‬ ‫برنامــه هــای میــراث فرهنگــی دارد‪.‬‬ ‫تجــاری ســازی بخــش تولیــدات زنــان و‪ ...‬در عرصــه هــای هیرکانــی مدیریــت‬ ‫سرپرســت خانــوار دانســت و بیــان کــرد‪:‬‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫مــی‬ ‫مجوزهای کسبوکار‬ ‫تخلفات دستگاههای اجرایی در صدور‬ ‫وی گــروه پژوهشــی مطالعــات ناحیــه ای در قالــب یــک طــرح ملــی بــه دنبــال‬ ‫وجــودــتیم‬ ‫قانــونـازار هس‬ ‫تولیــد و بـ‬ ‫نکاتــی امـ‬ ‫را از جملــه بخش هــای پژوهشــی جهــاد اتصــال‬ ‫درصــدی‬ ‫‪۸۰‬ــک یــا دو‬ ‫امادگــیـز ی‬ ‫همچنیــناسازــت و بهجـ‬ ‫ویــی نبــوده‬ ‫داردو کاف‬ ‫ـوزش‪،‬ایــن‬ ‫کــه در‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫زن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫خانگ‬ ‫ـدات‬ ‫ـ‬ ‫تولی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫الگوی‬ ‫ـای‬ ‫دانشــگاهی اســتان دانســت کــه مرتبــط بــا بازاره‬ ‫دادـنو‬ ‫خبــر‬ ‫جهانــی‬ ‫ثبــت‬ ‫بــرای‬ ‫ماســوله‬ ‫بحــثـ شــفافیت در صــدور مجوزهــا دســتگاه اجرایــی باقــی دســتگاهها بــه ایـ‬ ‫اســتشــود‪.‬‬ ‫احــداث مــی‬ ‫کــهخانــوار‬ ‫سرپرســت‬ ‫اند و‬ ‫اســتاندار‬ ‫ورود‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫ـل نشــده‬ ‫بــامتصـ‬ ‫ـی یــا‬ ‫الکترونیکـ‬ ‫اگــر درگاه‬ ‫بدیــن منظــور‬ ‫حــوزه میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و اســت‬ ‫صنایــع دســتی اســت‪.‬‬ ‫شــاهد‬ ‫گیــان‬ ‫ندادهانــد‪،‬‬ ‫دادگســتریانجــام‬ ‫کلـدام مناســبی‬ ‫رئیــســه اقـ‬ ‫فــردی مجــوزی دریافــت میکنــد و یــا یــا اینک‬ ‫نمیــی بـ‬ ‫دریافــتالگوی‬ ‫مجــوزیـهرابازارهــای‬ ‫فــردی بیــان اینکـ‬ ‫وی بــا‬ ‫کــهو‬ ‫هســتیم‬ ‫جهانــی‬ ‫رونــد ثبــت‬ ‫تســریع در‬ ‫پایشــی‬ ‫توجــه بــه‬ ‫کــرد‪ :‬بــا‬ ‫کنــدـه اظهــار‬ ‫بندرانزلــی‬ ‫ـوتـ در‬ ‫قانونـپایلـ‬ ‫ـورت‬ ‫سرپرســت ســازمان جهــاد دانشــگاهی ص‬ ‫ـان‬ ‫مشــخصو گیـ‬ ‫اســتـرای ایــران‬ ‫فرصــت بـ‬ ‫انجــامایــن‬ ‫اندازی نبایــد‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫راهو مبــادا‬ ‫باشــد‬ ‫ـود داشــته‬ ‫ـی وج‬ ‫دلیـــل‬ ‫ـازی‬ ‫توانمندسـ‬ ‫ـده شـ‬ ‫گیــان‪ ،‬بــا بیــان اینکــه واحــد امــوزش عمـــی‬ ‫کــدامبــرود‪.‬‬ ‫کــهدســت‬ ‫اقتصادی از‬ ‫دســتگاهها بــه ایــن درگاه‬ ‫دسترســی‬ ‫ـوزی‬ ‫ـت‪:‬ــه مجـ‬ ‫گفــت ب‬ ‫ـود‪ ،‬رانـ‬ ‫ای بــا‬ ‫مشـاسـ‬ ‫مرکــز‬ ‫ـدهخانـ‬ ‫ـت‬ ‫ـتان الکترونیکــی متصــل شــدهاند و کــدام‬ ‫ـابه از‬ ‫ـوارشـدرـرایط‬ ‫ای بــا‬ ‫سرپرسـعـ‬ ‫ـانکننــد و‬ ‫کارکنــان دولــت ایــن ســازمان همــکاری پیزنـــدا‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫دنب‬ ‫خوبــی بــا ادارات و دســتگاه هــای نیـ‬ ‫نشــدهاند‪.‬‬ ‫ـزـیدن بــه یــک مجــوز بــرای راهانــدازی دســتگاه‬ ‫رسـ‬ ‫گیــان ثبــت‬ ‫متصــلفرهنگــی‬ ‫مدیــرکلهامیــراث‬ ‫اجرایــی اســتان دارد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬جهــاد کســبوکار محــروم شــوند‪.‬‬ ‫جهانــی ماســوله را یــک ســرمایه گــذاری‬ ‫گیــان‬ ‫اســتان‬ ‫دانشــگاهی در‬ ‫میــراث بــا دعوت‬ ‫«روز دوشــنبه‬ ‫اینکــه‬ ‫بــزرگــان‬ ‫واحدهــای مســکنی‪ ،‬جهــاد دانشــگاهی را دارای وی بــا بی‬ ‫جهــش تولیــد‬ ‫ویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫رئیــس‬ ‫فرهنگــی‬ ‫وزارت‬ ‫بــرای‬ ‫پژوهشــکده‬ ‫شــورایمــی توانــد‬ ‫مجلــس دارد کــه‬ ‫زیــادی‬ ‫جلســهای‬ ‫وزارت‬ ‫مســئوالن‬ ‫هــایکــرد‪:‬‬ ‫پژوهشــگاهتصریح‬ ‫هــا ودر مجلــس‬ ‫تنکابــن‬ ‫خدمــت نماینــده‬ ‫اســامی دراز ارائــه‬ ‫ـگاهی‬ ‫اقتصــاد دانشـ‬ ‫ـرد‪ :‬جهــاد‬ ‫اضافــه کـ‬ ‫مهــم ازدانســت و‬ ‫واحدهــای ان‬ ‫برخــی از‬ ‫اجرایــی دانســت‬ ‫نظارتــیدســتگاه‬ ‫گــزارشنهادهــا و‬ ‫ادارات‪،‬‬ ‫گردشـویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫ایــن‬ ‫در راگیـدر‬ ‫اســت‬ ‫بینــی کــرده‬ ‫کــهپیش‬ ‫قانونگــذار‬ ‫هــایمتبوعــش‬ ‫کمیســیون‬ ‫ـگری‬ ‫درحــوزه‬ ‫زمینــه در‬ ‫ـی توانــد‬ ‫ـان مـ‬ ‫حرکــتعنــوان‬ ‫ـدازی شــده و‬ ‫راه انـ‬ ‫کــهـتان‬ ‫نهادهــایرا اسـ‬ ‫کردیــم»‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫برگــزار‬ ‫تولیــد‬ ‫ـرد‪ :‬وجهــش‬ ‫کنیــمکـکــه‬ ‫ســمت‬ ‫بــههــاایــن‬ ‫ها وای اســتان‬ ‫دســتگاهـعه‬ ‫عملکــردــای توسـ‬ ‫دربــارهو برنامــه ه‬ ‫باشــد‬ ‫میــراث‬ ‫کمــک کار‬ ‫دســتی‬ ‫صنایــع‬ ‫تخصصــی بــه‬ ‫خدمــات‬ ‫بخــش‬ ‫درخصــوص صــدور مجــوز در‬ ‫ـز بــا دعــوت از مســئوالن‬ ‫فرهنگــیــده نیـ‬ ‫زودی هفتــه این‬ ‫کســبوکار‪،‬‬ ‫مجوزهــای‬ ‫صــدور‬ ‫درگاه‬ ‫مختلــف‬ ‫ببــرد‪.‬‬ ‫پیــش‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫ـتان بـازـا پشـ‬ ‫ـرطان پسـ‬ ‫ـد درمــان سـ‬ ‫کســبوکارها بــه صحــن مجلــس ظــرف واحـ‬ ‫جلســهای‬ ‫اقتصــاد در‬ ‫وزارت‬ ‫صــدور‬ ‫باشــد و‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫درگاه‬ ‫فعــال‬ ‫زمینــههنــر‬ ‫ایــنهــزار‬ ‫اینکــه ‪۲۷‬‬ ‫بــا بیــان‬ ‫ـتوانه وی‬ ‫در‬ ‫دانشــگاهی‬ ‫جهــاد‬ ‫معتمــد‬ ‫پژوهشــکده‬ ‫ـدی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫بن‬ ‫جمع‬ ‫از‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫خواهی‬ ‫را‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫خــودداری‬ ‫کاغــذی‬ ‫مجوزهــای‬ ‫مســکنی‪ ،‬اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫داد‪.‬را‬ ‫خبــر زیســت‬ ‫پژوهشــکده محیــط‬ ‫در بخــش صنایــع دســتی داریــم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫جهــاد گیــان راه انــدازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ـاره ایوــن موضــوع‬ ‫ـیون دربـ‬ ‫ـزارش‬ ‫گـ‬ ‫بــزرگرئیــس‬ ‫حســینی‬ ‫سیدشــمسالدین‬ ‫ظرفیــت هــای‬ ‫یکــی از‬ ‫تاسیســات‬ ‫گــردی‬ ‫کمیسـبوم‬ ‫واحــد‬ ‫‪۱۳۴‬‬ ‫پارلمــان‬ ‫لــذاعلنــی‬ ‫صحــن‬ ‫اینــده در‬ ‫جهــاد هفتــه‬ ‫جهــش تولیــد‬ ‫خــونویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫رئیــس‬ ‫مجلــس‬ ‫تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫دانشــگاهیویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫بنــد نــاف‬ ‫بانــک‬ ‫حــال وی‬ ‫کــه در‬ ‫دانســت‬ ‫گیــان‬ ‫ایــن‬ ‫صاحبــان‬ ‫داریــم و‬ ‫گردشــگری‬ ‫خواهــد‬ ‫امکانــی قرائــت‬ ‫گیــان ابـراـاغ ایــن‬ ‫اســتان پــس از‬ ‫ـوان کــرد‪:‬‬ ‫ـت مجلــس عنـ‬ ‫وگــواسـبــا‬ ‫گفت‬ ‫اســامی‬ ‫دانشــگاهی در‬ ‫کشــور‬ ‫درـتان و‬ ‫ـه اسـ‬ ‫شــورای رســانی بـ‬ ‫خدمــت‬ ‫شــد‪ .‬هنرمنــدان صنایــع‬ ‫همچنیــن‬ ‫واحدهــا‪،‬‬ ‫موظــف‬ ‫اجرایــی‬ ‫های‬ ‫دســتگاه‬ ‫پارلمانــی‬ ‫دانســت‬ ‫ســامتی‬ ‫انــداز‬ ‫قانــون پــس‬ ‫تســنیم‪،‬ـه بــرای‬ ‫خبرگــزاریـات ناحیـ‬ ‫پژوهشــی مطالعـ‬ ‫خبرنــگار گــروه‬ ‫و گفــت‪:‬‬ ‫کــه دســتی ســنتی نیازمنــد امــوزش هســتند‪.‬‬ ‫درگاهو نماینــده تنکابــن در مجلــس گفــت‪ :‬پــس‬ ‫پژوهشــگاهســال‬ ‫ظــرف یــک‬ ‫(‪)1‬و بودنــد‬ ‫مــواد‬ ‫اصــاح‬ ‫قانــون‬ ‫بــا‬ ‫بــهاســت‬ ‫رویــان‬ ‫زیرمجموعــه‬ ‫ـهری‬ ‫ـزی شـ‬ ‫برنامــه ریـ‬ ‫اینکــهـش‬ ‫بیــاندر بخـ‬ ‫ای نیــز‬ ‫صحــن‬ ‫قرائـ‬ ‫ـور‬ ‫ـکان امـ‬ ‫اقتصامـــاد و‬ ‫وزارت‬ ‫ـرد‪:‬کـ‬ ‫الکترونیکـــی‬ ‫همـکلــی‬ ‫ـرایهای‬ ‫سیاســت‬ ‫اجــرای‬ ‫قانــون‬ ‫فریـ‬ ‫مرکــز‬ ‫درـهایــن‬ ‫ـکاری اظهــار ک‬ ‫خوبــی بـ‬ ‫ظرفیــت‬ ‫(‪)۷‬ـتایی‬ ‫وروسـ‬ ‫ـش‬ ‫ـیونرادراز بخـ‬ ‫کمیســـش‬ ‫ـزارشو پژوه‬ ‫ـتامگـــوزش‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫ـز ازجهانـ‬ ‫هــای الزم بــا‬ ‫پیگیری‬ ‫علنــی پارلمــان‬ ‫بپیوندنــد کــه‬ ‫کنــد‬ ‫ایجــاد می‬ ‫مــواد بــرای‬ ‫بــهتریــن‬ ‫مشــترکمهم‬ ‫اصــل (‪ )44‬از‬ ‫بنیــادی تــا‬ ‫هــای‬ ‫دارایــی ســلول‬ ‫میــراث کــردن‬ ‫ویــژه بــا‬ ‫هــای‬ ‫فرهنگــی‬ ‫میــراث‬ ‫اشــتراکی بیــن‬ ‫ســال هــای‬ ‫قانــون‬ ‫اجــرای‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫هایی‬ ‫دســتگاه‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫نظارت‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بع‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قان‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫در‬ ‫کشــور‬ ‫در‬ ‫وکار‬ ‫کســب‬ ‫فضــای‬ ‫بهبــود‬ ‫شــاهد‬ ‫زودی‬ ‫بــه‬ ‫لــذا‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجــود‬ ‫هــا‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فرهنگــی‬ ‫و جهــاد دانشــگاهی دانســت و متذکــر‬ ‫الزمداشــتهاند‬ ‫مقدمــاتوکار‬ ‫ـای کســب‬ ‫ـدور مجوزهـ‬ ‫ـز صـ‬ ‫ـده‬ ‫ـری شـ‬ ‫ـتــس‬ ‫جهـمجل‬ ‫ـوی‬ ‫اقدامــوع‬ ‫بــر موض‬ ‫بهمنمــاه‬ ‫ایــن قانــون در‬ ‫مرکـ‬ ‫پیگیـایــن‬ ‫توســعه‬ ‫ـاتازموثســـر‬ ‫دانشــگاهی را‬ ‫گفــت‪:‬جهــاد‬ ‫اســت‪،‬تاکیــد‬ ‫وی‬ ‫جهــت‬ ‫امیدواریــم‬ ‫شــد‪:‬‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫خواهیــم‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫برخوردهــای‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـفندماه‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫و‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫تصوی‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫مجل‬ ‫ســال ‪99‬‬ ‫امــوزشدرهــای کوتــاه مــدت مهــارت در گیــان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫راه انــدازی رشــته هــای مرتبــط بــا میــراث‬ ‫خوشـابــاغ‬ ‫دولــت‬ ‫ـرای اج‬ ‫ـالـ بـ‬ ‫ـورسـ‬ ‫محـــان‬ ‫هم‬ ‫ـبختانه‬ ‫ـرا بکـــهـرد‪:‬‬ ‫اضافـــه‬ ‫ـت و‬ ‫دانس‬ ‫فرهنگــی همچــون باســتان شناســی‪ ،‬مــردم‬ ‫از‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫های‬ ‫پیگیری‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـراز‬ ‫ـ‬ ‫اب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـینی‬ ‫ـ‬ ‫حس‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫فرهنگ‬ ‫ـراث‬ ‫ـ‬ ‫می‬ ‫ـرکل‬ ‫ـ‬ ‫مدی‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫جهان‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ول‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫توانمنــدی‬ ‫هــم‬ ‫و‬ ‫امکانــات‬ ‫هــم‬ ‫شناســی‪ ،‬بناهــای تاریخــی‪ ،‬مرمــت‪ ،‬صنایــع‬ ‫اجــرای قانــون‬ ‫ـدت ســوی‬ ‫احـــکام‬ ‫ـیقانـ‬ ‫تخصصـــن‬ ‫ـوزشــه در ای‬ ‫ـان اینک‬ ‫ویـ بــا‬ ‫بــرای دســتی‬ ‫نماینــدگانصنایــع‬ ‫گردشــگری و‬ ‫ـونـاه م‬ ‫کوتـ‬ ‫ـشبیـامـ‬ ‫بخ‬ ‫اســتان دســتی و‪ ...‬در مراکــز علمــی ‪ -‬کاربــردی‬ ‫کــه‬ ‫شــد‬ ‫مشــخص‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫انجــام‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫انه‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫برخ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫دارد‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫وج‬ ‫ـددی‬ ‫متع‬ ‫درـجهــاد دانشــگاهی اســتان وجــود دارد و گیــان نیــز‪ ،‬بــا بیــان اینکــه گیــان ‪ ۵۲۰۰‬جهــاد دانشــگاهی اســتان فراهــم شــود‪.‬‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا‬ صفحه 4 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪210‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷12- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫‪- 2022‬سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫یکشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫استاندار گیالن خبر داد؛‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫ های گیالن‬ ‫دولتی و بانک‬ ‫گریزکار اداره‬ ‫تغییر ساعت‬ ‫کشاورزی‬ ‫نهادهایاز بیمه‬ ‫ ها‪،‬گیالنی‬ ‫کشاورزان‬ ‫جلــب‬ ‫تاکیــد بــر‬ ‫کشــاورزانبــا‬ ‫اســتاندار گیــان‬ ‫محصــوالت‬ ‫از بیمــه‬ ‫امتنــاع‬ ‫بهینــه‬ ‫مصــرف‬ ‫همگانــیو بــرای‬ ‫مشــارکت‬ ‫خطرنــاک‬ ‫رفتارهــای‬ ‫تصمیمــات‬ ‫یکــی از‬ ‫ هــادر‪،‬‬ ‫ســاعت‬ ‫انــرژی‪ ،‬از‬ ‫ادارکهــه‬ ‫کارــت‬ ‫ـده اس‬ ‫تغییــررنــج دیـ‬ ‫زحمتکشــان‬ ‫ایــن‬ ‫خبــر‬ ‫فــردا‬ ‫از‬ ‫ هــا‬ ‫ک‬ ‫بان‬ ‫و‬ ‫دولتــی‬ ‫نهادهــای‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره‬ ‫در‬ ‫دســتگاه هــا‬ ‫عملکــرد‬ ‫مســتعدگفــت‪:‬‬ ‫داد و‬ ‫غیرمترقبــه‬ ‫طبیعــی و‬ ‫حــوادث‬ ‫ـی‬ ‫خطرنــاکبررسـ‬ ‫ـرق‪ ،‬نظــارت‪،‬‬ ‫ـرف بـ‬ ‫اســت‪،‬ـت مصـ‬ ‫مدیریـ‬ ‫باشــد‬ ‫اقدامــی‬ ‫میتوانــد‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫کــهپایــش‬ ‫و‬ ‫دســترنج کشــاورزان را بــه‬ ‫حاصــل‬ ‫ جاری‬ ‫ســال‬ ‫بــرقـ در‬ ‫ـد‬ ‫معتقدنـ‬ ‫ـاورزی‬ ‫مصــرفــان کش‬ ‫کاهــشاز کارشناس‬ ‫برخــی‬ ‫گزینــهکــه بــا‬ ‫کشــاورزانی‬ ‫خوانــد و‬ ‫پاییــن‬ ‫گفــت‪ :‬بیمــه بــا‬ ‫کشــاورزان اغلــب‬ ‫گیــان‬ ‫بــرق‬ ‫نیــروی‬ ‫توزیــع‬ ‫راشــرکت ‬ ‫بایــد‬ ‫بیمــه‬ ‫کننــد‬ ‫تصــور می‬ ‫انتخــاب و‬ ‫الــی‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫ســاعت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کــرده‬ ‫همــکاری‬ ‫غرامــت تمــام خســارت انهــا را بپــردازد‪.‬‬ ‫روشــن‬ ‫فعالیــت‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫ـه‬ ‫جملــهــد گزینـ‬ ‫برقــیکــهاز بیمــه چن‬ ‫ـی اســت‬ ‫ـن درحالـ‬ ‫ایـ‬ ‫حداقــلپمپــاژ‬ ‫گــذارانسیســتم‬ ‫موتــور چــاه و‬ ‫ابو‬ ‫گزینــه‬ ‫بــودنو بیمــه‬ ‫دارد‬ ‫کننــد‪،‬‬ ‫بیمــه را‬ ‫تریــنخــود‬ ‫کشــاورزی‬ ‫کننــددرو‬ ‫متوقــف می‬ ‫را انتخــاب‬ ‫ضعیف‬ ‫از‬ ‫ تواننــد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ روز‬ ‫ه‬ ‫شــبان‬ ‫ســاعات‬ ‫ســایرخطراتــی کــه اتفــاق میافتــد‪ ،‬تحــت‬ ‫تمــام‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫رایــگان‬ ‫تعرفــه‬ ‫منــدنیســت‪.‬‬ ‫بهــرهانــان‬ ‫انتخابــی‬ ‫بــرقنامــه‬ ‫پوشــش بیمه‬ ‫ابتــدا از‬ ‫عملکــرد‬ ‫همچنیــن‬ ‫تاخیــر‬ ‫انقــدر بــا‬ ‫پایــشهــم‬ ‫همــان مبلــغ‬ ‫ومــوارد‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫اغــاز‬ ‫بــا توجــه بــه‬ ‫مــیکــه‬ ‫شــود‬ ‫اســتانداریمــی‬ ‫پرداخــت‬ ‫نوســانات قیمــت دیگــر چنــدان کارایــی‬ ‫ـاده ‪۲‬‬ ‫ـنــاس مـ‬ ‫ـرد‪:‬وبرایـاس‬ ‫ـانـ کـ‬ ‫خاطرنشـ‬ ‫بـعباسـ‬ ‫ـات‬ ‫موضوعـ‬ ‫ـدارد‬ ‫ـاورزان ن‬ ‫ـرایـیکشـ‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫ـتگا‬ ‫ـ‬ ‫دس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫هم‬ ‫ـران؛‬ ‫ـ‬ ‫وزی‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫هیئ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫مصوب‬ ‫انگیــزه کشــاورزان را بــرای بیمــه گــذاری‬ ‫نیروهــای مســلح و‬ ‫ک هــا‪،‬‬ ‫اجرایــی‪ ،‬بان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫داشــته‬ ‫کاهــش‬ ‫نهادهــای عمومــی غیردولتــی موظــف بــه‬ ‫مصــرف انــرژی‬ ‫کاهــش ‪۳۰‬‬ ‫ضــرورت‬ ‫درصــدیگیــان و‬ ‫خیــز بــودن‬ ‫حادثــه‬ ‫ـاعت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـول‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫در‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫گذش‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـبت بــه‬ ‫نسـ‬ ‫کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫بیمــه‬ ‫کاری روزانــه هســتند و در صــورت‬ ‫بحــرانبــرق مواجــه‬ ‫بــا قطــع‬ ‫مدیــرکلنکــردن‪،‬‬ ‫رعایــت‬ ‫اســتانداری‬ ‫مدیریــت‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫گیــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫جــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫اســتاندار گیــان بــا بیــان اینکــه در‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اینــک شــرایط بیمــه‬ ‫برخــورد بــا دســتگاه هــای متخلــف‬ ‫گــذاری بهتــر شــده و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫هیــچ گونــه مالحظــه ای نداریــم‪ ،‬تغییــر‬ ‫افــزوده کــه کشــاورز بایــد پرداخــت مــی‬ ‫الگــوی مصــرف و اســتفاده بهینــه را امــری‬ ‫کــرد ‪ ،‬حــذف شــده اســت ‪.‬‬ ‫ضــروری خوانــد و افــزود‪ :‬الزمســت صــدا‬ ‫و ســیما و رســانه هــا در ایــن خصــوص‬ ‫امیــر مــرادی افزود‪:‬حادثــه خبــر نمــی کنــد‬ ‫اطــاع رســانی کــرده و بســته هــای‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫تشــویقی در حــوزه مدیریــت انــرژی را بــه‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫جامعــه معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫مدیریــتاز‬ ‫دریافتــی مــان‬ ‫حمایــت وبــهســهم‬ ‫موضــوع‬ ‫باشــدهمچنیــن‬ ‫وی‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـرفبیشـ‬ ‫دولـــت‬ ‫درـترحــوزه صنعــت و لــزوم توجــه‬ ‫مص‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫اســداهلل عباســی در جلســه کارگــروه‬ ‫اســتان‬ ‫شــرایطمصــرف‬ ‫دلیــلتقاضــا و‬ ‫مدیریــت‬ ‫بــرقخــاص‬ ‫جغرافیــای‬ ‫بــه‬ ‫اینکــه‬ ‫بــه‬ ‫اشــاره‬ ‫بــا‬ ‫همچنیــن‬ ‫عباســی‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫دم‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫رون‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـاره‬ ‫ـ‬ ‫اش‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫گیــان‪ ،‬ب‬ ‫بارشــهای فــراوان‪ ،‬اســتانی مســتعد امــا اغلــب کارشناســان و حتــی کشــاورزان‬ ‫و‬ ‫در کشــور و لــزوم مدیریــت مصــرف بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬امــا درعیــن حــال بــا بــی اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫انــرژی اظهــار کــرد‪ :‬بایــد مصــرف انــرژی بهــای بــرق بــرای مصــارف خانگــی کــم‬ ‫وقــوع حوادثــی همچــون ســیابها ‪ ،‬بیمــه محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬واقعــی‬ ‫بــه گونــه ای مدیریــت شــود کــه همــه مصــرف تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام‬ ‫تندبــاد‪ ،‬خشکســالی جــزو پنــج اســتان ســازی نشــدن میــزان پرداخــت خســارت‪،‬‬ ‫مــردم بتواننــد ایــن دوره گرمایــش را بــدون خمینــی(ره) و ســازمان بهزیســتی کشــور‬ ‫حادثــه خیــز کشــور محســوب مــی نحــوه تعییــن خســارتهای وارده بــه باغات و‬ ‫از تخفیــف صــد درصــدی برخــوردار‬ ‫نگرانــی پشــت ســر بگذارنــد‪.‬‬ ‫شــود کــه بخــش کشــاورزی نیــز از ایــن مــزارع و عــدم بــه موقــع پرداخــت غرامــت‬ ‫مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬رویکــرد مدیریــت‬ ‫و اگاه نبــودن برخــی کشــاورزان از مزیــت‬ ‫مخاطــرات در امــان نمــی مانــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بســیاری از مشــترکان مصــرف بایــد در تمامــی الیــه هــای جامعــه‬ ‫ایــم درحالــی اســت کــه کشــاورزان بــه هــای بیمــه محصــوالت را عمــده دلیــل‬ ‫می تواننــد بــا برنامــه ریــزی مناســب‪ ،‬بــه درســتی اجرایــی شــود تــا ارامــش‬ ‫خصــوص شــالیکاران و باغــداران از اقشــار اســتقبال ســرد از بیمــه کشــاورزی مــی‬ ‫بخشــی از مصــارف بــرق خــود را از اجتماعــی و نشــاط جمعــی محقــق گــردد‪.‬‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا داننــد‪.‬‬ ‫ســاعات اوج مصــرف بــه دیگــر ســاعات و‬ ‫ـاریـیانتقـرود‬ ‫ـمار مـ‬ ‫بشـ‬ ‫معـ‬ ‫زمینــه‬ ‫ـال وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس مصوبــه‬ ‫ـم بـ‬ ‫ـانکـ‬ ‫ـاش هـانــای‬ ‫ـاعت‬ ‫ـرارسـ‬ ‫ترجیحـامـاـ بــه‬ ‫گفــت‬ ‫گیانــی‬ ‫شــالیکاران‬ ‫انــرژی یکــی‬ ‫مصــرفاســیبی‬ ‫کوچــک تریــن‬ ‫دهنــد؛صــورت‬ ‫و در‬ ‫تغییــردرســاعات‬ ‫اختیــار‬ ‫هیئــتازدولــت‪،‬‬ ‫چراکــه مدیریــت‬ ‫اینکــه‬ ‫بیــان‬ ‫بــا‬ ‫ایرنــا‬ ‫خبرنــگار‬ ‫بــا‬ ‫گــو‬ ‫و‬ ‫معیشــتی‪،‬‬ ‫ناپذیــر‬ ‫جبران‬ ‫خســارات‬ ‫بــا طریــق جابجایــی بــار‪ ،‬بســیار کــم هزینــه اداری بــه اســتانداران واگــذار شــده‪ ،‬از‬ ‫از‬ ‫کــرد‬ ‫گیــانمــی‬ ‫محصولــشدررا بیمــه‬ ‫تغییــرســال‬ ‫انضبــاط هــر‬ ‫فرهنگــیو مواجــه‬ ‫نیــازوبــهحتــی‬ ‫خانوادگــی‬ ‫خبــر داد‬ ‫ســاعت کاری‬ ‫برنامــه ریــزی‬ ‫بــوده و‬ ‫قصــد‬ ‫دیگــر‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫کــردن بــه تامیــن بــرق انهــا بــه منظــور حفــظ‬ ‫بیمــهنهادهــای‬ ‫اداره هــا‪،‬‬ ‫ـرداد‬ ‫امســال ‪ 17‬خـ‬ ‫وامــاگفــت‪ :‬از‬ ‫خواهنــددارد‪.‬‬ ‫کاری‬ ‫ســال‬ ‫خوشــبختانه‬ ‫جریــانبیــان‬ ‫ســاعتاز وی بــا‬ ‫یــکگایــه‬ ‫نــدارد بــا‬ ‫خــود را‬ ‫کســبدرو کار‬ ‫اینکــهتوســعه‬ ‫تولیــد و‬ ‫ک هــا‬ ‫شــالیزارهاینیــز بان‬ ‫بیمــه کشــاورزی کــه در ایــران بیــش از دولتــی و‬ ‫بــه‬ ‫خسـ‬ ‫گذشــته غرام‬ ‫مقابــل‬ ‫غرامــت‬ ‫انــدک‬ ‫در مبلــغ‬ ‫‪1363‬‬ ‫بســتهاز ســال‬ ‫دارد و‬ ‫ســه‬ ‫ـاورزاننیــز‬ ‫کشـبخــش‬ ‫ـارتایــن‬ ‫ـرد‪ :‬در‬ ‫ـت کـ‬ ‫تصریـــح‬ ‫خســارت اشــاره و‬ ‫ کننــد‪.‬‬ ‫ کاردر می‬ ‫شــروع بــه‬ ‫زودتــر‬ ‫تشــویقی‬ ‫قدمــتبــه‬ ‫دهــه گیــان‬ ‫اســتاندار‬ ‫ـداد‬ ‫ـ‬ ‫تع‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫اظه‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫موق‬ ‫‪2‬‬ ‫از‬ ‫بیــش‬ ‫بــرای‬ ‫گذشــته‬ ‫ســال‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫مجلــس‬ ‫تصویــب‬ ‫بــا‬ ‫بایــد مدیریــت مصــرف و بهــره گیــری از‬ ‫ایــن بــازه هــای زمانــی اشــاره و تصریــح‬ ‫در‬ ‫مصــرفنفــر‬ ‫کاهــش‪ 20‬هــزار‬ ‫ـالیکار از‬ ‫ـذاران شـ‬ ‫روشگـ‬ ‫تــن بیمــه‬ ‫یــک و‬ ‫هکتــار‬ ‫محصــوالت‬ ‫صنــدوق‬ ‫عنــوان «‬ ‫بــا‬ ‫بــرق‬ ‫نویــن‬ ‫هــای‬ ‫نیــمتاکیــد‬ ‫ـان بــا‬ ‫حــدوددر گیـ‬ ‫زمیــن‪،‬دولــت‬ ‫ـده عالــی‬ ‫کــه نماینـ‬ ‫بیمــهخانگــی‬ ‫بخــش‬ ‫مشــترکان‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫باشــد‪.‬ســال‬ ‫صنایــعــر در‬ ‫صاحبــان هــزار نف‬ ‫توجــهحــدود ‪50‬‬ ‫مــورد‪ 99‬بــه‬ ‫ـی ســال‬ ‫ـرژینظـ‬ ‫ـتمـهکانـــه از‬ ‫داشـ‬ ‫ـت کمتـ‬ ‫برداشـ‬ ‫کشــاورزی‬ ‫کشــاورزی « از‬ ‫ریالهـ هــا‬ ‫درـرادار‬ ‫بهینـ‬ ‫ـرـت‬ ‫مدیریـ‬ ‫ـزوم‬ ‫گــرم بــر لـ‬ ‫بانــک هــای‬ ‫ســوی در ماه‬ ‫مصــرف را‬ ‫الگــوی‬ ‫ـه ‪ 1400‬افزایــش یافــت و دولــت بیــن ‪ 50‬تــا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـارت‬ ‫ـ‬ ‫خس‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫توم‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫میلی‬ ‫‪91‬‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫نزدی‬ ‫بــرای‬ ‫مامنــی‬ ‫عنــوان‬ ‫بــه‬ ‫شــد‪،‬‬ ‫ـرداد لغایــت شــهریور) رعایــت و نهادهــا‪ ،‬همــه افــراد را مســئول بهینــه‬ ‫اجرایــی خـ‬ ‫ســال(از‬ ‫بابــت‬ ‫مســئوالنفقــط‬ ‫میلیــارد تومــان‬ ‫ســه ‪55‬‬ ‫شــدـهامــا‬ ‫قبــلاقتصــادی‬ ‫حــوزه‬ ‫بــهایــن‬ ‫نســبتهای‬ ‫خســارت‬ ‫جبــران‬ ‫بیمــهاســتان‬ ‫حــقبــرق‬ ‫حــوزه‬ ‫عباســی از‬ ‫فقــطمهــم‬ ‫داد‪ :‬ایــن‬ ‫وارد ادامـ‬ ‫مــنــت و‬ ‫محصــوالت دانس‬ ‫کاهــش ســازی بــرق‬ ‫ســال‬ ‫کــرده و‬ ‫صــت کـ‬ ‫پرداخـ‬ ‫ـت شـ‬ ‫بــا غرامـ‬ ‫ـه مــا‬ ‫ ســتتوموــان بـ‬ ‫یــزار‬ ‫همگان ه‬ ‫وظیفــه و ‪100‬‬ ‫ ازای میلیــون‬ ‫ـروز بــا‬ ‫داشــتهـه تــا بــه‬ ‫بــرقشــود کـ‬ ‫ـوب مــی‬ ‫محسـ‬ ‫ـرد‪.‬ـفاف بــا مــردم‬ ‫ـورت شـ‬ ‫ـالیکارانــا بــه‬ ‫خواســت ت‬ ‫اهتمــام‬ ‫بایــد‬ ‫باشــند؛امـبــه‬ ‫مصــرف‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ـرداران مواجــه‬ ‫ ســاعتــر بـ‬ ‫تــوی بهه‬ ‫کیلووا س‬ ‫رغبتــی از‬ ‫بی‬ ‫صحبــت کننــد و بــا صداقــت گفتــار‬ ‫تحقــق ان تــاش کــرد‪.‬‬ ‫پرداخــتـرای‬ ‫پــاداش جــدی بـ‬ ‫کاهــش‪،‬‬ ‫هــر‬ ‫بیمــه‬ ‫ضــرورت‬ ‫بــه‬ ‫اشــاره‬ ‫بــا‬ ‫مــرادی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫از انــان جهــت همــکاری اثربخــش در‬ ‫همــکاری مدیریــت مصــرف دریافــت مــی‬ ‫اســتراتژیکی‬ ‫ضــرورتـزان غرامـ‬ ‫بــه از ایــن میـ‬ ‫اشــارهـزود‪:‬‬ ‫بــازاده افـ‬ ‫ویــن‬ ‫حس‬ ‫محصــوالتبجوینــد‪.‬‬ ‫بــرای مشــارکت‬ ‫گــذاری بــرق‬ ‫ـت مصــرف‬ ‫نظــارت و‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫مدیریبابــت همچــون برنــج و چــای افــزود‪ :‬بــرای برنــج‬ ‫تومــان‬ ‫‪ 300‬ه‬ ‫عملکـــون‬ ‫ـک میلی‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت طــی ســالیان هــم‬ ‫ـزار در‬ ‫ـتگاهـ هــا‬ ‫ـرد ودسـ‬ ‫بررسیــی‬ ‫عمــا کارگروهــی تشــکیل دادیــم کــه بتوانیــم‬ ‫کشــاورزی بیمــه‬ ‫توســط صنــدوق‬ ‫داشــته‬ ‫تــاش‬ ‫کــهراســتای‬ ‫بــودم در‬ ‫کــرده کــرد‪:‬‬ ‫پرداخــت اضافــه‬ ‫مصــرف بــرق‪،‬‬ ‫اســتدرتــابخــش‬ ‫تشــویقی‬ ‫بســته‬ ‫وی‬ ‫بیشــتر بیمــه گــذاران برنــج کار را بــه ‪ 100‬هــزار‬ ‫تومــان‬ ‫مهــم‪ ،‬هــزار‬ ‫ایــن و ‪۷00‬‬ ‫میلیــون‬ ‫بــرای یــک‬ ‫دولــتـه بســته‬ ‫ـن بــا ارائـ‬ ‫همچنیـ‬ ‫ـاورزی و‬ ‫بیمــهازکشـ‬ ‫مصــرف‬ ‫مدیریــت‬ ‫اجــرای‬ ‫ های‬ ‫سیاســت‬ ‫دیگــر‬ ‫را‬ ‫مشــترک برســانیم؛ ضمــن اینکــه بحــث‬ ‫هــای حمایتــی بخشــی از خســارت هــای غرامــت دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫کشــاورزی را جبــران کنــد امــا رغبتــی از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت‪ :‬فراگیــر شــدن بیمــه چــای نیــز دنبــال مــی‬ ‫ســوی کشــاورزان بــر ایــن امــر دیــده نمــی وی بــا اشــاره بــه مشــکات کاشــت برنــج شــود‪.‬‬ ‫شــود بــه طــوری کــه در ســال زراعــی و هزینــه هــای ان اظهــار داشــت‪ :‬کاشـ‬ ‫شالیزارهایـتکاشت نشده رشت‬ ‫اخطار نشاء برنج به صاحبان‬ ‫جدیــد از ‪ 312‬هــزار بهــره بــردار فقــط ‪ 43‬برنــج خــود بــرای کشــاورزان مقــرون بــه ‪ ۷0‬میلیــارد خســارت بــرای ‪ 60‬هــزار‬ ‫هــزار نفــر بیمــه نامــه خریــداری کــرده انــد‪ .‬صرفــه نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه کشــاورز‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان رشــت هــای کشــاورزی از جملــه کــود‪ ،‬ســم و وی بــا اشــاره بــه اینکــه کــود پتــاس مانــع‬ ‫برنــج مــی‬ ‫ایبــرای‬ ‫گرمایــی‬ ‫تنــش‬ ‫بنــدی اب‬ ‫نوبــت‬ ‫انجــام‬ ‫حالــی هــر‬ ‫درگفــت‪:‬‬ ‫ـاورزی‬ ‫بانک کشـ‬ ‫ـات بیمــه‬ ‫ازدیــادخدمـ‬ ‫شــالیزارهای معــاون‬ ‫درداشــته اســت‬ ‫ـمگیری‬ ‫ـش چشـ‬ ‫ـر افزایـ‬ ‫کــه کارگـ‬ ‫افــرادیســبز‬ ‫ســریعتردر خطــه‬ ‫چــهــاورزی‬ ‫بیمــه کش‬ ‫ـگارـه مـ‬ ‫توصیـ‬ ‫ـکاران‬ ‫ـزود‪:‬ـ بـ‬ ‫گیـــود‪،‬‬ ‫رشــتایــن مــوارد بایــد خســارت هــای ش‬ ‫نکاشــت رهـ‬ ‫بــاـه صـ‬ ‫فقــطرا بـ‬ ‫شالیزارشــان‬ ‫ـیـا‬ ‫ایرنـ‬ ‫خبرنـ‬ ‫برنجــو بــا‬ ‫ـه و گـ‬ ‫ـت‬ ‫ـان افـدر گف‬ ‫درصــدیـا و بــه‬ ‫ـورت‪13‬‬ ‫اســتقبال‬ ‫گیــان‬ ‫زراعــی حتمــا از‬ ‫نشــاکاری‬ ‫اینکــهبعــد از‬ ‫‪ ۲۰‬روز‬ ‫شــود‬ ‫ـدام کننـ‬ ‫برنــج اقـ‬ ‫شــدهـرای نش‬ ‫مواجــه انــد بـ‬ ‫کــرده‬ ‫گذشــته‬ ‫درســال‬ ‫بیــان‬ ‫بــا‬ ‫ـد‪ .‬طبیعــی را نیــز اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫طبــق‬ ‫هرســاله‬ ‫اســتــاءکــه‬ ‫هــزارکننــد‪.‬‬ ‫اســتفاده‬ ‫ـتـا وی خاطرنشــان کــرد‪ ۹۲ :‬درصــد اراضــی کــود‬ ‫دولــو بـ‬ ‫ـتـزو گـ‬ ‫ـعود اس‬ ‫مس‬ ‫نفــر بهرهبــردار‬ ‫پتــاس ‪۷0‬‬ ‫(‪)1400-99‬‬ ‫درــهگفـرا نیـ‬ ‫ـرور بیم‬ ‫ـدیازپـحــق‬ ‫بخشـــی‬ ‫قوانیـــن‬ ‫طریـ‬ ‫نمـاز‬ ‫رشـــهـت‬ ‫ـی شهرس‬ ‫ـالیزاری‬ ‫شــالیزارهای شـ‬ ‫مطلــوب‬ ‫وضعیــت‬ ‫ایســنا از‬ ‫ـد محصــوالت شــان را بیمــه کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫ـرـقزخســـم‬ ‫ـک بـ‬ ‫ـتانبینان‬ ‫غیرواقـــع‬ ‫کارشناسـ‬ ‫کشــاورزان تنهــا‬ ‫کنــد و‬ ‫پرداخــت مــی‬ ‫تاکنــون‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اســدی پــرور‬ ‫کــه‬ ‫فــر‬ ‫عبداللهــی‬ ‫داشــت‪ :‬پیمــان‬ ‫ســفیدرود ابیــاری مــی شــود و جهــت اظهــار‬ ‫برنــج کشاورز‬ ‫شهرســتانبیمــه را‬ ‫بزرگتریــنایــن حــق‬ ‫ـیار کمــی از‬ ‫رشــتبسـ‬ ‫قســمت‬ ‫ـالیزاری‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫اراض‬ ‫از‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫درص‬ ‫‪۹۹‬‬ ‫در‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫تقریب‬ ‫ســفیدرود‬ ‫ســد‬ ‫اب‬ ‫از‬ ‫بهینــه‬ ‫اســتفاده‬ ‫خبــر‬ ‫شــود‬ ‫مــی‬ ‫محســوب‬ ‫کشــور‬ ‫خیــز‬ ‫محصــوالت مشــمول بیمــه کشــاورزی‬ ‫پرداخــت خواهــد کــرد‪ .‬طبــق قانــون بــه‬ ‫باغــی‪،‬صــورت‬ ‫نشــاکاری‬ ‫شهرســتان رشــت‬ ‫عــدم در‬ ‫بنــدی اب‬ ‫نوبــت‬ ‫رهاســازی‬ ‫ هــای‬ ‫درصــد چاه‬ ‫‪۷0‬انــدازی‬ ‫متوســطراه‬ ‫طــورو افــزود‪:‬‬ ‫داد‬ ‫دامــی‪،‬‬ ‫محصــوالت‬ ‫حــال را شــامل‬ ‫پوشــش‬ ‫دیگــر از‬ ‫کشــاورز‬ ‫نیمــه یــک‬ ‫بیمــه را‬ ‫حــق‬ ‫زراعــی ‪،‬اســت‪.‬‬ ‫ـارت هــای طبیعــی گایــه کــرد گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـهم های‬ ‫ایســتگاه‬ ‫انــدازی‬ ‫عمیــق و‬ ‫منابــع طبیعــی‪ ،‬شــیاتی و طیــور‬ ‫انجــامخسـ‬ ‫پمپــاژ تمامــی‬ ‫کشــاورز‬ ‫ـرده و سـ‬ ‫راهــت کـ‬ ‫پرداخ‬ ‫دولــت‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫کشــاورزی‬ ‫مدیــر‬ ‫وجـایـ‬ ‫کســب‬ ‫ـدان‬ ‫تنهــااحیـ‬ ‫و‬ ‫ـوه‪،‬‬ ‫رشــتـان میـ‬ ‫کشــاورزیـه درختـ‬ ‫جهــادــد شــامل تنـ‬ ‫مدیــرــل تولی‬ ‫تصریــح و عوام‬ ‫رشــتبیمــه شــده‬ ‫محصــول‬ ‫جهــادـی بــرای‬ ‫ـت‪ :‬وقتـ‬ ‫ـن و گفـ‬ ‫ـود‬ ‫منجــهـرب بـــاـهایــن‬ ‫ـت کـ‬ ‫ابـدبنـاسـ‬ ‫‪30‬ـایدرصـ‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫قیم‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫توج‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـبختانه‬ ‫ـ‬ ‫خوش‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫زراع‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫فص‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫پای‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫امیداری‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫مطلــوب‬ ‫وضعیــت‬ ‫بــاز هــم شــاهد بیمیلــی نســبتبه بیمــه اعــام خســارت مــی کنیــد؛ کارشناســان گلخانــه‪ ،‬بانــک نشــاء برنــج‪ ،‬ماشــیناالت‬ ‫شــالیزارها‬ ‫کــردن‬ ‫برنــج‪،‬‬ ‫همچنــان‬ ‫شــالیزارها‬ ‫وی بــا‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـرد و افـ‬ ‫رهــاــوان کـ‬ ‫نکاشــتـت عن‬ ‫ـت و برداشـ‬ ‫خوبــی کاشـ‬ ‫وضعیــت کننــد و‬ ‫قبــول نمــی‬ ‫خســارت را‬ ‫هســتیم‪ .‬بیــان اینکــه امســال در ذخیــره اب بیشــتر‬ ‫قبــل‬ ‫ســال‬ ‫بــه‬ ‫نســبت‬ ‫امســال‬ ‫رشــت‬ ‫در‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫داشــته‬ ‫ســال‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫بــ‬ ‫ ‬ ‫ت‬ ‫نســب‬ ‫ســفیدرود‬ ‫ســد‬ ‫پشــت‬ ‫اعتبــاری کــه بابــت جبــران ان پرداخــت ســال گذشــته بیــش از ‪ ۷0‬میلیــارد تومــان‬ ‫کشـــه افــراد‬ ‫ازــم ب‬ ‫ـال ه‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـدودـه اس‬ ‫ـشـیافتـ‬ ‫بـکاهـ‬ ‫کاهــش‬ ‫درصــد‬ ‫قبــل ‪۳۰‬‬ ‫ـاورزان‬ ‫ـزارامسنفـــر‬ ‫‪60‬ـهـ‬ ‫ـرای ح‬ ‫اب مــی شــود ‪ ،‬بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫ذخیــرهبیمــه‬ ‫گمشــده‬ ‫حلقــه‬ ‫اعتمــادی‬ ‫بــی‬ ‫ـریعتر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫چ‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫دادی‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫اخط‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫متخل‬ ‫بــرای‬ ‫پتــاس‬ ‫کــود‬ ‫از‬ ‫اســتفاده‬ ‫ضــرورت‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫مناس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫بارندگ‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ادام‬ ‫دارد‪،‬‬ ‫وجــود‬ ‫خســارت دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫کشــا و ر ز ی‬ ‫اردیبهشــت مــاه بــه کشــاورزان کمــک کاهــش تنــش ابــی شــالیزارهای رشــت بایــد بــرای نشــاء وارد مــزارع شــان شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ضمــن اینکــه در بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫زیــادی کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫معاون بنادر وامیر سیاح؛‬ ‫دریانوردی عنوان کرد‪:‬‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫بندر انزلی؛ شاهراه ترانزیتی منطقه‪/‬‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫اقتصاد دریا پایه مورد توجه دولت سیزدهم‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار‬ ‫ـوردی‬ ‫ـتگاهیـی سـ‬ ‫دسـزیربنایـ‬ ‫ـرــور‬ ‫اگـام‬ ‫ـت‪:‬ــعه‬ ‫گفـتوس‬ ‫ـی و‬ ‫مهندسـ‬ ‫معــاون‬ ‫دریانـصــدور‬ ‫ـادرشـوـرابط‬ ‫ـازمانباشبنـــد‬ ‫نتواســته‬ ‫ـاد‬ ‫وزارت اقتصـ‬ ‫شــود‪.‬اســت‪،‬‬ ‫ـیزدهم‬ ‫معرفــی سـ‬ ‫قضایــیـه دولــت‬ ‫ـورد توجـ‬ ‫بــه پایــه مـ‬ ‫کنــد‪،‬دریــا‬ ‫اقتصــاد‬ ‫ـان رااینکــه‬ ‫بــا بیـ‬ ‫می‬ ‫دســتگاه‬ ‫فراهــم‬ ‫مجــوز‬ ‫تــاـطاز‬ ‫ـیایــن‬ ‫بایــدملـدر‬ ‫کننــدمحیـ‬ ‫کمــکبهبــود‬ ‫زمینــهپایــش و‬ ‫مطالعــات‬ ‫مــردممرکــز‬ ‫مســئوالن ورئیــس‬ ‫گفــت‪:‬امیــر ســیاح‬ ‫اقــای‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫ـتفاده بهینـ‬ ‫کارـود اسـ‬ ‫ـت وموجـ‬ ‫ظرفیـ‬ ‫گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫اقتصــادـهدر‬ ‫وزارت‬ ‫کســب‬ ‫خصــوص صــدور ملــی مجوزهــا صحبــت کــرد‪.‬‬ ‫محمدرضــا الهیــار در مراســم تکریــم و معارفــه مدیــرکل بنــادر و‬ ‫متصــل‬ ‫هــا‬ ‫دیرینــهمجوز‬ ‫صــدور‬ ‫نهــادـبــه‬ ‫اکنــونگیـچنــد‬ ‫ســوال‪:‬‬ ‫ـدری‬ ‫ـع بنـ‬ ‫مجتمـ‬ ‫ســامانهــت‬ ‫ـاره بــه قدم‬ ‫ـان‪ ،‬بــا اش‬ ‫هــماســتان‬ ‫ـوردی‬ ‫دریانـ‬ ‫نشــدند؟‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬مجتمــع بنــدری انزلــی بــه عنــوان یکــی از پرســابقه‬ ‫انزلــی‬ ‫ـت‪.‬های دولتــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫غیــرـ از‬ ‫ســیاح‪:‬بنـبــه‬ ‫ســایرــته اسـ‬ ‫دولتــیـی داش‬ ‫دســتگاهــی خوبـ‬ ‫‪2-1‬ـش افرین‬ ‫ـور‪ ،‬نقـ‬ ‫ـادر کش‬ ‫تریــن‬ ‫بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل شــدند‪ .‬وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫یــکاتصــال‬ ‫بــرای‬ ‫گیــانخــود را‬ ‫تمــامدرتــاش‬ ‫مرکــزی نیــز‬ ‫بانــک‬ ‫بهداشــت‬ ‫بنــدر‬ ‫داریــم و‬ ‫تجــاری‬ ‫بنــدر مهــم‬ ‫افــزود‪:‬و ســه‬ ‫وی‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫دهن‬ ‫می‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫انج‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫مجوز‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫مل‬ ‫ـامانه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫مان‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫باق‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـ‬ ‫دس‬ ‫ان دو‬ ‫تفریحــی‪ ،‬گردشــگری و مســافری در چمخالــه نیــز در حــال ســاخت‬ ‫همـــی بسـ‬ ‫خصوص‬ ‫ـش‬ ‫ـتایبخـ‬ ‫ـادی‬ ‫هایدراقتصـ‬ ‫ـون‬ ‫ـتهــم اکنـ‬ ‫البتـــه‬ ‫ـبـه‬ ‫عقـچـ‬ ‫ـیارهــر‬ ‫ـکاری‬ ‫ـات و‬ ‫تعامـ‬ ‫راسـ‬ ‫ـکلـادر‬ ‫تشــن بنـ‬ ‫ـم ایـ‬ ‫امیدواریـ‬ ‫اس‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا حــرف مــردم اولویــت دارد نــه دســتگاه مربوطــه کــه ایــا‬ ‫بیشــتر رشــد و توســعه اقتصــاد دریــا محــور را بــه همــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مــردم مــی تواننــد مجــوز اخــذ کننــد یــا خیــر؟‬ ‫الهیــار بــا بیــان اینکــه اقتصــاد دریــا پایــه مــورد توجــه دولــت ســیزدهم‬ ‫هــم اکنــون مــردم میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مســئوالن و مــردم بایــد در ایــن زمینــه کمــک‬ ‫‪ ir‬درخواســت مجــوز کســب و کار مربــوط خــود را بدهنــد و اگــر‬ ‫ـیکنیـ‬ ‫الکترونیکـــه‬ ‫اســتفاده بهین‬ ‫صـــود‬ ‫ـتبــهموج‬ ‫ظرفی‬ ‫نتوانسـتــا‬ ‫کننــد‬ ‫ـم‪.‬ــت کننــد یــا شــرایط‬ ‫دریاف‬ ‫ـورت‬ ‫ـوزـ را‬ ‫ـتندازمجـ‬ ‫صــدور مجــوز حضــوری بــود و یــا بــا مشــکات دیگــر مواجــه بودنــد‬ ‫ـد‪.‬و معــاون مهندســی و توســعه امــور زیربنایی ســازمان‬ ‫کننـــل‬ ‫ـامعام‬ ‫هیئـــت‬ ‫ـوـا اع‬ ‫عضـمـ‬ ‫بــه‬ ‫بنــادر و دریانــوردی گفــت‪ :‬طــرح مدیریــت یکپارچــه مناطــق ســاحلی‬ ‫بتوانیــمهــااز‬ ‫شــود‬ ‫ـه مــی‬ ‫موجــب‬ ‫ـتگاهامــر‬ ‫دسـایــن‬ ‫اســتایــاکــه‬ ‫مراحــل‬ ‫ـی مجوز‬ ‫درگاه ملـ‬ ‫هایی کــه بـ‬ ‫نهایــیقانــون‬ ‫براســاس‬ ‫درــوال‪:‬‬ ‫س‬ ‫ـدند؟بهــره‬ ‫خوبــی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫اگ‬ ‫ـاید‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ـیم‬ ‫ـ‬ ‫باش‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بهین‬ ‫ـتفاده‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـادر‬ ‫ـ‬ ‫بن‬ ‫ـت‬ ‫ظرفی‪6‬ـفروردیــن متصــل نشــدند‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شـ‬ ‫تــا‬ ‫بــرداری شــود نیــاز بــه اقتصــاد مبتنــی بــر نفــت کمتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســیاح‪ :‬هــدف مجــازات دســتگاهها نیســت و مــا تــا ‪ 6‬فروردیــن تــاش‬ ‫ـتی‬ ‫ـتفادهـیاز کش‬ ‫ـی و اسـ‬ ‫دریایـ‬ ‫ـعه نـ‬ ‫اینکــه‬ ‫ـردم بــر‬ ‫تاکیــد‬ ‫وی ب‬ ‫بگیرنـــد‪.‬‬ ‫الکترونیکـ‬ ‫ـورت‬ ‫ـاوگانصـ‬ ‫ـود را بــه‬ ‫توسـخـ‬ ‫مجــوز‬ ‫بتواننــد‬ ‫کردیـــاـم مـ‬ ‫باشــد‬ ‫نتواســته‬ ‫ـتگاهی‬ ‫افــزود‪:‬و دسـ‬ ‫ـذ کننــد‬ ‫ـوز را اخـ‬ ‫ـتند مجـ‬ ‫رو‪-‬رونتواسـ‬ ‫هــایمــردم‬ ‫اگــر‬ ‫بــه‬ ‫گیــان‬ ‫اســتان‬ ‫بنــادر‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫توجــه‬ ‫مــورد‬ ‫قضایــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫فراهــم‬ ‫مجــوز را‬ ‫خصــوصصــدور‬ ‫شــرایط‬ ‫معرفــیو‬ ‫مــی شــود‬ ‫محســوب‬ ‫منطقــه‬ ‫ترانزیتــی‬ ‫شــاهراه‬ ‫بندرانزلــی‬ ‫شــوند‪.‬ــه طــرح جامــع تعریــف شــده انتظــار داریــم شــاهد افزایــش‬ ‫میتوجــه ب‬ ‫بــا‬ ‫ترانزیــت و تعامــات بنــادر گیــان بــا کشــورهای منطقــه باشــیم‪.‬‬ ‫سوال‪ :‬استعام صدور مجوزها در چه مراحلهای قرار دارد؟‬ ‫الهیــار بــا اشــاره بــه نامگــذاری شــعار ســال گفــت‪ :‬یکــی از موضوعاتــی‬ ‫گیــرد‪،‬هــا را بــه‬ ‫الکترونیکــی مجوز‬ ‫اســفند‬ ‫ســیاح‪ :‬از‬ ‫رویکــرد‬ ‫اســتعام توجــه قــرار‬ ‫بیشــتر مــورد‬ ‫اواخــر رود‬ ‫انتظــار مــی‬ ‫کــه‬ ‫ولــی‬ ‫نشــوند‪،‬‬ ‫ســرگردان‬ ‫مــردم‬ ‫تــا‬ ‫کردیــم‬ ‫مطــرح‬ ‫ها‬ ‫دســتگاه‬ ‫ بنیــان اســت و در همیــن راســتا دو قــرارداد بــرای تجهیــز‬ ‫دانش‬ ‫عقــب هســتند‪.‬‬ ‫راســتا‬ ‫ایــن‬ ‫ها در‬ ‫دســتگاه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫منعقــد‬ ‫بندرانزلــی‬ ‫ســوال‪ :‬اگــر مراجعــان در اخــذ مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫معــاون مهندســی و توســعه امــور زیربنایــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی‬ ‫مرکــزی شــکایت کننــد؟‬ ‫ادامــه داد‪ :‬یکــی از قراردادهــا توســط مرکــز دانــش بنیــان داخلــی بــرای‬ ‫ســاخت چهــار عــدد لودینــگ‪.‬ارم بــه امضــا رســیده و پــس از ســاخت‬ ‫ســیاح‪ :‬شــرایط و زمــان هــر مجــوز در همــان بخــش نوشــته شــده‬ ‫ـیـه‬ ‫درگاهـیملـکـ‬ ‫تجهیزاتـ‬ ‫ـنـریکـ‬ ‫ـرد؛‬ ‫ـرارـرمشیـ گی‬ ‫خاصـــی‬ ‫بندرانزل‬ ‫اختیـــار‬ ‫ـیـوزاز در‬ ‫مجـ‬ ‫همچنیـهـ‬ ‫ـود ذیــل‬ ‫ـدهـ بـ‬ ‫ـی قـذکـ‬ ‫ـرایط‬ ‫درــر ش‬ ‫اگ‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫اولی‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـتاکر‬ ‫ـ‬ ‫ریچ‪.‬اس‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫بودی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫خارج‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫خری‬ ‫ـد‬ ‫نیازمنـ‬ ‫مجوزهــا‪ ،‬دکمــه مغایــری وجــود دارد کــه مراجعــان میتواننــد بــه ان‬ ‫ـی شـ‬ ‫خریـ‬ ‫ـرای انزل‬ ‫ـد و بـ‬ ‫ـل‬ ‫در‬ ‫ـود‪.‬باشــد بــه دســتگاه‬ ‫ـوردی‬ ‫ـداریــرمـمـ‬ ‫ـد و اگ‬ ‫ـیکننـ‬ ‫مراجعـــه‬ ‫ـکایت‬ ‫تولیـشـ‬ ‫ـرای‬ ‫داخـبـ‬ ‫بخــش‬ ‫نظارتــی ارســال میشــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬امیدواریــم بتوانیــم در راســتای تولیــد دانــش بنیــان‬ ‫بیــش از پیــش نیازمنــدی هــای کشــور را در داخــل تولیــد کــرده و نیــاز‬ ‫بــه خــارج را بــه صفــر برســانیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪۱6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷12- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫یکشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫شرکتحقوق‬ ‫زمان واریز‬ ‫جدید؛گیالن‪:‬‬ ‫توزیع برق‬ ‫مدیرعامل‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫قطعی برق شهر صنعتی رشت براساس‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫تفاهمنامه با سازمان صمت است‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫«میلیونــی»‬ ‫برنامــهــش‬ ‫ـامی افزای‬ ‫ـورای اسـ‬ ‫بــرقــس شـ‬ ‫توزیــعــه مجل‬ ‫شــرکتـن بــار ک‬ ‫خصــوص ایـ‬ ‫اســت بــه‬ ‫بــرق‬ ‫قطعــی‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫گیــان‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫بــرـت‪.‬‬ ‫رشــت اسـ‬ ‫ـب کــرده‬ ‫شــهرــا تصویـ‬ ‫ـوق انه‬ ‫تحقـ‬ ‫ـرای‬ ‫را بـ‬ ‫اســاس تفامه نامــه ای اســت کــه‬ ‫صنعتــی‬ ‫ های‬ ‫شــرک‬ ‫ـدهـشــای‬ ‫خانواده‬ ‫پراهمیـــت‬ ‫تجــوع‬ ‫موضـ‬ ‫جملــه‬ ‫ـربازی از‬ ‫ـازارکار‪ ،‬س‬ ‫ـزارش ب‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـان منعقـ‬ ‫ـارت گی‬ ‫ـدن و‬ ‫ـت‪ ،‬معـ‬ ‫ـازمانـ صنعـ‬ ‫ـتهـ بــا سـ‬ ‫بـســهـالگـگذشـ‬ ‫ـالگی بایـ‬ ‫ـنــا‪ 1۸‬سـ‬ ‫ـیدن بوــهگـسـ‬ ‫در رس‬ ‫ـنبه بــا‬ ‫ذکـــور‬ ‫روزـان‬ ‫ـزادهجوانـ‬ ‫چراکــه‬ ‫محمدتقـاسـ‬ ‫ایرانــی‬ ‫ایرنــدـا‬ ‫خبرنــگار‬ ‫ـو ب‬ ‫گفـــت‬ ‫پنجش‬ ‫ـیـتمهدیـ‬ ‫ســربازی‬ ‫خدمــت‬ ‫کننــد یــا‬ ‫ســربازیــقخــود‬ ‫وضعیــت‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫ـازمان صنعـ‬ ‫بــهـا سـ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بـ‬ ‫تکلیــفســال‬ ‫تعییــن ای کــه‬ ‫تفاهـراـم نامـه‬ ‫داشــت‪ :‬طب‬ ‫اظهــار‬ ‫پزشــکی‪،‬‬ ‫تحصیــل‪،‬‬ ‫ادامــه‬ ‫رفتــه‬ ‫ـرف‪،‬‬ ‫ـک مصـ‬ ‫ـش بــار پیـ‬ ‫جملــهکاهـ‬ ‫روـد‪،‬از بــرای‬ ‫پیــش شـ‬ ‫هــایمنعقــد‬ ‫معافیتاســتان‬ ‫یــاتجازــارت‬ ‫ـدن و‬ ‫معـ‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫اســتفاده‬ ‫کفالــت‪...‬‬ ‫بــرق تعــدادی از شــرکتهای شــهر صنعتــی روزانــه و در ســاعات معینــی‬ ‫ شــود‪.‬از مهمتریــن دغدغــه هــای جوانانــی کــه بــه خدمــت ســربازی‬ ‫ازجملـمـهییکــی‬ ‫قطــع‬ ‫مــی رونــد مســاله « حقــوق» اســت؛ حقوقــی کــه طبــق قانــون بایــد بــه کارکنان‬ ‫ـموالن‬ ‫مطالبکـــهـهمش‬ ‫ـرقــهطبـدرـقســال‬ ‫موضوعـبــی ک‬ ‫ـوی‬ ‫ازـسـ‬ ‫ـرـت‬ ‫های ایاخیـاسـ‬ ‫برنام ـه‬ ‫ـود؛ قطعــی‬ ‫ـتـهشـایــن‬ ‫پرداخـالبتـ‬ ‫ـهـزود‪:‬‬ ‫وظیفـافـ‬ ‫وی‬ ‫پــی‬ ‫هــم‬ ‫مجلــسم را‬ ‫پیگیــری‬ ‫بــوده و‬ ‫ـن‬ ‫در ایـ‬ ‫ـود و‬ ‫ی شـ‬ ‫نماینــدگانــا ارائــه‬ ‫ســتادکل وگیــان بــه م‬ ‫مســووالنو تجــارت‬ ‫ـت‪ ،‬معــدن‬ ‫ـازمان صنعـ‬ ‫سـ‬ ‫اخیــر‬ ‫ســالهای‬ ‫انجــاشـکــه‬ ‫داشــته‬ ‫افزایــشاز‬ ‫نوبــتــرکتها‬ ‫چندیــنهمــه ش‬ ‫ـیدرشــود و‬ ‫ـام مـ‬ ‫در هــا اعـ‬ ‫ـرکت‬ ‫اســت نیـتــاـز بــه‬ ‫ـی بــرق‬ ‫قطعـ‬ ‫ـتند‪.‬ـغ مدنظــر در قانــون منجــر شــود‪.‬‬ ‫هســه مبلـ‬ ‫نهایــعـت بـ‬ ‫ـودهختـــا‬ ‫ـتور بـ‬ ‫دسـ‬ ‫حقــوق‬ ‫ـوددرمطلـ‬ ‫ـرق‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـاعتدرقطعـ‬ ‫سـ‬ ‫و امــا در جریــان تصویــب الیحــه بودجــه ‪ 1401‬در ســال گذشــته یکــی از‬ ‫البتــهمقــرر شــد‬ ‫ـود کــه‬ ‫ـوق بـ‬ ‫ـش حقـ‬ ‫ـاله افزایـ‬ ‫توزیــع مسـ‬ ‫شــرکتســربازان‪،‬‬ ‫ـم دربــاره‬ ‫مــوارد مهـ‬ ‫روزهــای‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ادامــه‬ ‫گیــان‬ ‫بــرق‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫برســد؛‬ ‫تومــان‬ ‫حقــوق‬ ‫حداقــل‬ ‫ـال‬ ‫ـی اعمـ‬ ‫هــزارصنعتـ‬ ‫‪300‬شــهر‬ ‫میلیــونهـوـای‬ ‫حــدودش‪3‬ــرکت‬ ‫بــهـرق در‬ ‫ســربازانـی بـ‬ ‫جمعــه قطعـ‬ ‫ـنبه و‬ ‫پنجشـ‬ ‫ً‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫مان‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫منتظ‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بای‬ ‫و‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫نش‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫محق‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫فع‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ای‬ ‫ـالهشــود و بــرق هیــچ شــرکت در ‪ ۲‬روز پایانــی هفتــه قطــع نخواهــد‬ ‫مســی‬ ‫نمـ‬ ‫‪1401‬‬ ‫بودجــه‬ ‫فقــط‬ ‫ســربازان‬ ‫حقــوق‬ ‫ـی‬ ‫خاموشـ‬ ‫بــهـده‪،‬‬ ‫ـی شـ‬ ‫ـش بینـ‬ ‫برنامــه پیـ‬ ‫افزایــشطبــق‬ ‫مســئلهدوبــاره‬ ‫دیگــر شــنبه‬ ‫ســوی از روز‬ ‫شازــد امــا‬ ‫ـوق مقتمـــام‬ ‫ـورت بــه حق‬ ‫صـ‪1400‬‬ ‫ـراتـفند‬ ‫اول اسـ‬ ‫ـدای‬ ‫ـاناسازـابتـ‬ ‫‪250‬شـهـ‬ ‫نشــد‬ ‫ـرر‬ ‫پذیرفتـــه‪،‬‬ ‫مذاکـ‬ ‫ـاس‬ ‫تومبـــر‬ ‫ـزارامــا‬ ‫ـود‪،‬‬ ‫ـال موــی‬ ‫ختـاــماعمـ‬ ‫هـ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫توج‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫قاب‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫ان‬ ‫ـدای‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـغ‬ ‫ـ‬ ‫مبل‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اضاف‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـد؛‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اضاف‬ ‫ـربازان‬ ‫شســـد بــا هــدف کاهــش تبعــات بــه بخــش تولیــد‪ ،‬همــکاری و تعامــل‬ ‫صنعتــیشــد‪.‬‬ ‫مشــترکین پرداختــه‬ ‫رســانهها بــدان‬ ‫عنــوان و‬ ‫در مجلــس‬ ‫بــود کــه‬ ‫حقوقــی‬ ‫انجــام‬ ‫تعدیــلدربــار‬ ‫زمانبنــدی‬ ‫برنامــه‬ ‫بــرای‬ ‫الزم‪،‬‬ ‫ـود‪ .‬ســوال ایــن اســت کــه مبلــغ تصویــب شــده مجلــس در خصــوص‬ ‫حــال‬ ‫شـ‬ ‫افزایــش حقــوق ســربازان چــه زمانــی محقــق شــده و بــه حســاب ســربازان‬ ‫شــود؟‬ ‫واریــز‬ ‫اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر میــزان مصــرف بــرق‬ ‫مــیبــا‬ ‫مهدیــزاده‬ ‫حاکــی‬ ‫مربوطـ‬ ‫ـووالن‬ ‫ـارساسازـمسـ‬ ‫ـزاری فـ‬ ‫خبرگـ‬ ‫انتظامـــی‬ ‫خبرنـــگار‬ ‫ـری‬ ‫ـالیان‬ ‫ـیـه سـ‬ ‫ـت‪ :‬طـ‬ ‫ـت‪ ،‬گفـ‬ ‫ـگاوات‬ ‫‪ ۸۰۰‬مـ‬ ‫ـزار و‬ ‫ـدود یکه‬ ‫ـتان ح‬ ‫پیگیـاسـ‬ ‫در‬ ‫درــد تــا چــه‬ ‫بخصــوصو دی‬ ‫بــرقمنتظــر مانــد‬ ‫ـت مــاه‬ ‫اولواردیبهشـ‬ ‫بیــنـد تــا‬ ‫ناتــرازیـه بایـ‬ ‫ـن اســت کـ‬ ‫از ایـ‬ ‫ماههــای‬ ‫مصــرف‬ ‫تولیــد‬ ‫اخیــر‬ ‫یابــدازتــا بــه‬ ‫نیروهــای‬ ‫ســتادکل‬ ‫دربــه‬ ‫بودجــه‬ ‫ایــن‬ ‫مــی کــه‬ ‫اختصــاصکــرد‬ ‫مســلحرا ایجــاد‬ ‫چالشــهایی‬ ‫کشــور‬ ‫ســطح‬ ‫مقــدارســال‬ ‫گــرم‬ ‫ـورت مــی‬ ‫ـن صـ‬ ‫ـترکیندر ایـ‬ ‫ـژهـتمشـشــود؛‬ ‫پرداخـ‬ ‫ـی سـ‬ ‫همراهـبــه‬ ‫ـشوحقــوق‬ ‫روــوان‬ ‫عن‬ ‫ـنگین‬ ‫ـارف سـ‬ ‫مصـ‬ ‫ـربازانـه ویـ‬ ‫همــه بـ‬ ‫افزایـــی‬ ‫هماهنگ‬ ‫ـوق میلیونــی ســربازان و میــزان دقیــق ان اطــاع‬ ‫ـش حقـ‬ ‫صنعتــیـاره افزایـ‬ ‫توــوان دربـ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ضــروری‬ ‫رســانی کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اقدامــات کالن انجــام شــده از ســوی‬ ‫بیرانوند‪:‬پیــش رو مشــکالت بویــژه‬ ‫کریمیدر تابســتان‬ ‫وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر‪،‬‬ ‫قطعــی در بخــش خانگــی نســبت بــه ســالیان گذشــته کاســته خواهــد شــد‬ ‫و از ســوی دیگــر بــا کنترل پذیــر کــردن مشــترکین از راه دور‪ ،‬قابلیــت‬ ‫خانگی‪،‬‬ ‫محدودیــتاز‬ ‫اعمــالحمایت‬ ‫اقدامیدر ایــام‬ ‫مشــترکین پرمصــرف‬ ‫مشاغلبــرای‬ ‫بــار مصرفــی‬ ‫درــود‪.‬‬ ‫هدفمندــی ش‬ ‫پیــک فراهــم م‬ ‫راستای ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫امــررفــاه‬ ‫کار و‬ ‫اظهــار تعـ‬ ‫گیــانوزارت‬ ‫بــرقاشــتغال‬ ‫ـی و‬ ‫کارافرینـ‬ ‫توســعه‬ ‫معــاون‬ ‫مــی‬ ‫ـاون‪،‬ایــن‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫توزیــع‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫ـی کــه‬ ‫کارهایـ‬ ‫کســب‬ ‫پایــداریـت از‬ ‫ـعه و حمایـ‬ ‫کمــکــت‪:‬‬ ‫اجتماعــی گف‬ ‫ســایر‬ ‫بــرق‬ ‫عــدموقطــع‬ ‫شــبکه و‬ ‫توسـبــه‬ ‫بســزایی‬ ‫توانــد‬ ‫مهمـــی‬ ‫ـبشــود‪،‬‬ ‫ـرـادنصـمی‬ ‫دیگـیـ‬ ‫انهــا‬ ‫ـاغل‬ ‫ـاـعنـ‬ ‫ـمند‬ ‫ـشهوش‬ ‫کنتورهنقـــای‬ ‫ـیسـازـوی‬ ‫خانگـاز‬ ‫باشــد و‬ ‫مشـــته‬ ‫ـوانداش‬ ‫ـترکین‬ ‫بـمش‬ ‫ـرعتـردردچحـــار‬ ‫هایـ اخیـ‬ ‫مشــی سـ‬ ‫ـه طـ‬ ‫پذیـکـ‬ ‫ـاغلیـرلدارد‬ ‫رونـ‬ ‫بـدر‬ ‫ـال‬ ‫ـالــا س‬ ‫ـترکین ب‬ ‫ـری‬ ‫مشـو کنتـ‬ ‫ـارهـری‬ ‫دوبـپذیـ‬ ‫ـقــت‬ ‫روی‬ ‫ـرای‬ ‫شــدهاند‪.‬‬ ‫رکــوداســت‪.‬‬ ‫انجــام‬ ‫محمــود کریمــی بیرانونــد معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال‬ ‫ـگار‬ ‫ـو بــا‬ ‫گفتگـ‬ ‫ـانکار‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫وزارتـ تعـ‬ ‫ـبکه‬ ‫خبرنـشـ‬ ‫کیلومتــر‬ ‫ـزار‬ ‫در‪ ۳۱‬هـ‬ ‫ـی‪ ،‬بــه‬ ‫اجتماعـــک‬ ‫ـاهـتان نزدی‬ ‫رفـاسـ‬ ‫در وکل‬ ‫ـرق گیـ‬ ‫توزیــع ب‬ ‫دســتگاهــرد‪ :‬توســعه و‬ ‫‪۹۲۴‬اظهــار ک‬ ‫ـجو‪،‬‬ ‫ـزاری دانش‬ ‫اجتماعـوـی خبرگ‬ ‫گـ‬ ‫ترانســفورماتور‬ ‫هــزارـ و‬ ‫ضعیــفـ و ‪۲۳‬‬ ‫ـروهمتوســط‬ ‫فشــار‬ ‫خانگــی از‬ ‫ـوان مشـ‬ ‫حــدودعنـ‬ ‫حاضــر کــه بــا‬ ‫کارهایــی‬ ‫ـب و‬ ‫حمایــت‬ ‫هــزار‬ ‫ـاغلو ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیــون‬ ‫یــک‬ ‫حــال‬ ‫کسـدر‬ ‫داردازکــه‬ ‫بــرق‬ ‫میشــود‪ ،‬میتوانــد نقــش مهمــی در رونــق دوبــاره‬ ‫یــاد‬ ‫انهــا‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مشــترک‬ ‫مشــاغلی داشــته باشــد کــه طــی ســالهای اخیــر و بــه ویــژه در‬ ‫شــدهاند‪.‬‬ ‫دچــار‬ ‫کرونــا‬ ‫ـدود ‪ ۹۰۰‬مــگاوات اســت کــه در‬ ‫رکــودـان حـ‬ ‫ـرق در گیـ‬ ‫ـرف بـ‬ ‫دورانـن مصـ‬ ‫میانگیـ‬ ‫ایــن‬ ‫وزارت‬ ‫تــاش مــا‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫وی‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫تعــاونــدبــرداشـ‬ ‫ـش خواه‬ ‫درـم افزایـ‬ ‫ـگاوات هـ‬ ‫عمــدهـزار مـ‬ ‫ـش از ‪ ۲‬هـ‬ ‫اضافــهــه بیـ‬ ‫ـام پیــک ب‬ ‫ایـ‬ ‫متمرکــز شــده اســت کــه در گام نخســت مشــاغل افــرادی کــه‬ ‫ـش‬ ‫ـاـچال‬ ‫کرونــا‬ ‫رســا ط‬ ‫ـاتانه‬ ‫کار‬ ‫ـقـب و‬ ‫کسـ‬ ‫ـی‬ ‫ـتانـطـ‬ ‫در بـاس‬ ‫ـاریبــرق‬ ‫بیمـــرف‬ ‫ـیوعمص‬ ‫ـدت میشـــزان‬ ‫ـمیــیبیشمـــترین‬ ‫گزارشـ‬ ‫طبـ‬ ‫مختلــف‬ ‫خدموــات‬ ‫ـهیات‬ ‫اتفـبــا‬ ‫ـال را‬ ‫امســـت‬ ‫ـده اس‬ ‫روبــرو ش‬ ‫ـگاوات‬ ‫‪ ۸۰۱‬مـ‬ ‫ـک وهــزار‬ ‫تسبـــه یـ‬ ‫ـایکــه‬ ‫اعطــاد‬ ‫ـاق افتـ‬ ‫خردادمـــاه‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫مــورد حمایــت قــرار دهیــم و کســب و کارهــای خانگــی هــم‬ ‫جــزو همیــن دســته از مشــاغل هســتند‪.‬‬ ‫تولیــدو‪۲‬‬ ‫حداکثــر تــوان‬ ‫اســتان‬ ‫توســعهنیــروگاه بــرق‬ ‫اکنــون ‪۱۱‬‬ ‫هــم‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫گیــانوزارت‬ ‫اشــتغال‬ ‫کارافرینــی و‬ ‫معــاون‬ ‫ـروگاه‬ ‫ـداد بازــه نیـ‬ ‫ـه ایــن تعـ‬ ‫دردارنــد کـ‬ ‫ـرق را‬ ‫ـرژی بـ‬ ‫ـگاوات انـ‬ ‫رفــاهو ‪ ۳۰۰‬مـ‬ ‫هــزار‬ ‫مشــاغل‬ ‫حمایــت‬ ‫راســتای‬ ‫شــد‪:‬‬ ‫یــاداور‬ ‫اجتماعــی‬ ‫ـرف‬ ‫ـزان مصـ‬ ‫ایــنـش میـ‬ ‫صاحبــانـا کاهـ‬ ‫امیدواریــم کــه بـ‬ ‫هســتند و‬ ‫ـور متصـل ‬ ‫هــای کش‬ ‫شــغلها‬ ‫گونــه‬ ‫حمایــت از‬ ‫همچنیــن‬ ‫خانگــیـ و‬ ‫بــرق‬ ‫سراســرقطــع‬ ‫دیگــر شــاهد‬ ‫مشــاغلدر کشــور‪،‬‬ ‫جویــی مناســب‬ ‫بــرق و‬ ‫کشــور‬ ‫خانگــی در‬ ‫صرفــه ویــژه‬ ‫تعاونیهــای‬ ‫نباشــیم‪.‬‬ ‫انــدازی شــده و در نهایــت همــه تعاونیهــای مذکــور بــه‬ ‫راه‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫ورزش‪:‬‬ ‫جوانان وزارت‬ ‫معاون امور‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫سازمان جهاد‬ ‫رییس‬ ‫خالی است‬ ‫گیالنکشور‬ ‫شالیزارهایادارات‬ ‫درصدجوانان در‬ ‫‪60‬حوزه‬ ‫های‬ ‫‪ ۴۳‬درصد‬ ‫انجام شد‬ ‫پستدر‬ ‫شخمازاولیه‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی‬ ‫جوانــان بــه پســت هــای ســازمانی مربــوط‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت‬ ‫بــه حــوزه جوانــان در کشــور اشــاره کــرد‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫و گفــت‪ :‬از ‪ ۸۲۰‬پســت حــوزه جوانــان‬ ‫در ادارات کشــور‪ ۴۳ ،‬درصــد ان خالــی‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫اســت و از ســوی دیگــر‪ ،‬تعــداد زیــادی از‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان‬ ‫پســتهای جوانــان در جاهــای دیگــر مشــغول‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫بــکار هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬وحیــد یامین پــور روز‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد‬ ‫سه شــنبه در نشســت روســای گــروه و‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف‬ ‫کارشناســان حــوزه مشــارکتهای اجتماعــی‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه‬ ‫ورزش و جوانــان سراســر کشــور کــه‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی‬ ‫در رشــت برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫کنش گــری ســازمانهای مــردم نهــاد نبایــد‬ ‫معطــوف بــه قــدرت و مســایل سیاســی‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان‬ ‫شــود چــون در نهایــت ایــن امــر منجربــه‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای مــورد‬ ‫فســاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪1۸‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه مســئله اهمیــت‬ ‫هــزار و ‪ ۸31‬تــن کــود ازتــه‪ ،‬ســه هــزار و‬ ‫مشــارکتهای جوانــان در مســایل اجتماعــی‬ ‫‪ 2۷4‬تــن کــود فســفاته و نزدیــک چهــار‬ ‫‪ ،‬مســئله ای غیرقابــل انــکار اســت و الگــوی‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸1‬تــن کــود پتاســه توزیــع شــده‬ ‫فعالیتهــای جوانــان نیــز در مســائل انقــاب‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در جهــان‪ ،‬معیــار اســت و مــا نیــز بــرای‬ ‫ارتقــای فعالیتهــای جوانــان هــدف گــذاری‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کــود فســفات‬ ‫کردیــم و هنــر مــا جلــب مشــارکتهای‬ ‫اجتماعــی جوانــان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۱۰۰‬هــزار تشــکل‬ ‫مردمــی در کشــور داریــم و از ایــن تعــداد‬ ‫و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫چهــار هــزار ســمن مربــوط بــه حــوزه‬ ‫کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫جوانــان اســت کــه تحــت مجــوز وزارت‬ ‫افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫ورزش و جوانــان فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس»‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــرای ارتقــای جایــگاه جوانــان در‬ ‫توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫وزارت ورزش نیــز در دیــدار بــا رییــس‬ ‫جمهــوری ‪ ،‬تصمیــم بــه احیــای دبیرخانــه‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪2‬‬ ‫حــوزه جوانــان در نهــاد ریاســت جمهــوری‬ ‫هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج‬ ‫بــود چــون احیــای ســازمان ملــی جوانــان‬ ‫شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪،‬‬ ‫ملــزم بــه تصمیــم گیــری در مجلــس و‬ ‫گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫مشــمول زمــان بــود‪.‬‬ ‫مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی‬ ‫شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع‬ ‫یامین پــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا حامــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫فعالیتهــای ســمن هــا هســتیم و بــرای ارتقــای‬ ‫جوانــان ‪ ،‬هدف گــذاری کــرده ایــم و‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری در‬ ‫هنــر مــا نیــز جلــب مشــارکتهای اجتماعــی‬ ‫تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان‬ ‫جوانــان اســت و از ســوی دیگــر ‪ ،‬ســمن‬ ‫مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫هــای موفــق‪ ،‬ســمن هایــی هســتند کــه بــه‬ ‫داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج‬ ‫شــکل شــرکتی مشــغول بــه کار هســتند و‬ ‫را بــر اســاس تقویــم زراعــی ( اواســط‬ ‫بــه مرحلــه درامدزایــی و اســتخدام نیــرو‬ ‫فروردیــن) انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫رســیدند و از مرحلــه فعالیتهــای داوطلبانــه‬ ‫عــام المنفعــه خــارج شــده انــد‪.‬‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده ارقــام‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور بــه‬ ‫حــل مشــکالت جوانــان در هیاهــوی ورزش‬ ‫شــمار میایــد کــه بــا ‪ 23۸‬هــزار هکتــار‬ ‫بــه حاشــیه نــرود‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان گیــان در ادامه‬ ‫زیر ذره بین مجلس؛‬ ‫ایــن نشســت بــه اهمیــت فعالیــت جوانــان در‬ ‫ایــن اداره اشــاره و اظهــار کــرد‪ :‬در هیاهوی‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫ورزش‪ ،‬نبایــد حــل مشــکالت جوانــان بــه‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫حاشــیه بــرود و بایــد بــرای ایــن بخــش نیــز‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫اهمیــت ویــژه ای قایــل شــویم‪.‬‬ ‫دادهاســت‪.‬‬ ‫جهانبخــش ارمــان افــزود‪ :‬بــا وجــود‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫اینکــه جوانــان در حــوزه هــای مختلــف‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫فرهنگــی ‪ ،‬هنــری ‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫ورزشــی و ســایر حــوزه هــا نقــش افرینــی‬ ‫رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫و افتخارافرینــی مــی کننــد‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫مشــکالت انــان توجــه و ایــن مشــکالت بــه‬ ‫بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫حداقــل کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا نیــز در گیــان هماننــد‬ ‫درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫وزارت ورزش و جوانــان ‪ ،‬مترصــد کاهــش‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫معضــات و مشــکالت امــور جوانــان‬ ‫هســتیم کــه بی شــک بــرای برطــرف‬ ‫شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫کــردن معضــات جوانــان‪ ،‬فقــط اداره‬ ‫بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫ورزش کارایــی نــدارد و بایــد همــه نهادهــا‬ ‫شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫و ارگانهــا در ایــن بخــش ســهم و مشــارکت‬ ‫بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫برنجــکاران بــه توصیههــای کارشناســان‬ ‫در نشســت روســای گــروه و کارشناســان‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫حــوزه مشــارکتهای اجتماعــی ورزش و‬ ‫اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫جوانــان سراســر کشــور‪ ،‬عــاوه برحضــور‬ ‫زمســتانه توجــه کننــد‪.‬‬ ‫وحیــد یامیــن پــور معــاون امــور جوانــان‬ ‫وزارت ورزش‪ ،‬مســئوالن اداره ورزش و‬ ‫جوانــان گیــان‪ ،‬مســئوالن امــور جوانــان‬ ‫اســتانهای مختلــف کشــور نیــز حضــور‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫تخلفات دستگاههای اجرایی در صدور مجوزهای کسبوکار‬ ‫سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫نکاتــی کــه در ایــن قانــون وجــود دارد کافــی نبــوده اســت و بهجــز یــک یــا دو‬ ‫بحــث شــفافیت در صــدور مجوزهــا دســتگاه اجرایــی باقــی دســتگاهها بــه ایــن‬ ‫شدند‬ ‫مراکشی‬ ‫گیالن در‬ ‫باغات‬ ‫اند و‬ ‫سمپاشیـل نشــده‬ ‫الکترونیکــی یــا متصـ‬ ‫ملخ درگاه‬ ‫برابراگــر‬ ‫منظــور اســت‬ ‫کــه بدیــن‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬هزار هکتار ازاســت‬ ‫فــردی مجــوزی دریافــت میکنــد و یــا یــا اینکــه اقــدام مناســبی انجــام ندادهانــد‪،‬‬ ‫پایشــی کــه‬ ‫توجــه بــه‬ ‫کــرد‪ :‬بــا‬ ‫دریافــت نمیکنــد اظهــار‬ ‫مجــوزی را‬ ‫فــردی‬ ‫نباتــات‬ ‫حفــظ‬ ‫مدیریــت‬ ‫سرپرســت‬ ‫نشده اســت‪.‬‬ ‫خســارتی وارد‬ ‫اســت‬ ‫مشــخص‬ ‫جهــاداســت‬ ‫ســازمانشــده‬ ‫دلیــل قانونــی وجــود داشــته باشــد و مبــادا انجــام‬ ‫بــا‬ ‫گیــان‬ ‫کشــاورزی‬ ‫درگاه‬ ‫دســتگاهها‬ ‫کــه‬ ‫دسترســی‬ ‫مجــوزی‬ ‫ـت بــه‬ ‫بــابــا رانـ‬ ‫ـدهای‬ ‫ـک‬ ‫ایــننزدیـ‬ ‫بــهـی در‬ ‫سمپاشـ‬ ‫کــدام تاکنــون‬ ‫ـان اینکــه‬ ‫افــت بیـ‬ ‫بیشــترین‬ ‫اینکــه‬ ‫بیــان‬ ‫عـوی‬ ‫کــدام‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شــده‬ ‫متصــل‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫از‬ ‫ـابه‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـرایط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫کنن‬ ‫ـدا‬ ‫پیـملــخ مراکشــی در شهرســتان رودبــار بــه ‪ ۳۰‬هــزار هکتــار از باغــات رودبــار‬ ‫اند‪.‬‬ ‫دســتگاهـها‬ ‫ـدازی‬ ‫اضافــهراهانـ‬ ‫ـوز بــرای‬ ‫ـک مجـ‬ ‫گــزارشـه یـ‬ ‫رســیدن بـ‬ ‫ـارزه بــا ملــخ‬ ‫نشــدهمبـ‬ ‫متصــلافــزود‪:‬‬ ‫ـده اســت‪،‬‬ ‫در انجــام ش‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫ اســت‪،‬‬ ‫شده‬ ‫کســبوکار محــروم شــوند‪.‬‬ ‫شهرســتان های املــش‪ ،‬رودســر‪ ،‬ســیاهکل مراکشــی در مجمــوع در ‪ ۵۰۰‬هکتــار از‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه «روز دوشــنبه بــا دعوت‬ ‫رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد‬ ‫و اســتارا ملــخ مراکشــی کمتــر بــود کــه باغــات شهرســتان های املــش‪ ،‬رودســر‪،‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از ارائــه نماینــده تنکابــن در مجلــس تصریحکــرد‪ :‬از مســئوالن وزارت اقتصــاد جلســهای‬ ‫ویــژهو‬ ‫کمیســیونشــده ‬ ‫اســتارادرنیــز انجــام‬ ‫ســیاهکل‬ ‫شهرســتان‬ ‫ایــن‬ ‫قانونگــذارهمــه‬ ‫البتــه در‬ ‫ایــنوزمینــه‬ ‫مبــارزه را در‬ ‫کــرده ها اســت‬ ‫بینــی‬ ‫پیش‬ ‫گــزارش نظارتــی کمیســیون متبوعــش‬ ‫خســارت‬ ‫ ها‬ ‫ن‬ ‫شهرســتا‬ ‫از‬ ‫یــک‬ ‫هیــچ‬ ‫در‬ ‫ اســت‪.‬‬ ‫ه‬ ‫شد‬ ‫انجــام‬ ‫ملــخ‬ ‫بــا‬ ‫شــیمیایی‬ ‫دربــاره عملکــرد دســتگاهها و نهادهــای کــه بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم کــه جهــش تولیــد برگــزار کردیــم»‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ اســت‪.‬ــوت از مســئوالن‬ ‫نشدهـز بــا دع‬ ‫گــزارشـده نیـ‬ ‫مختلــف درخصــوص صــدور مجــوز درگاه صــدور مجوزهــای کســبوکار‪ ،‬هفتــه اینـ‬ ‫مدیریــت‬ ‫سرپرســت‬ ‫نباتــات وزارت اقتصــاد در ایــن زمینــه جلســهای‬ ‫حفــظاز صــدور‬ ‫باشــد و‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫کســبوکارها بــه صحــن مجلــس ظــرف درگاه‬ ‫ـدی‪،‬ـه‬ ‫ـت کـ‬ ‫ـالی اس‬ ‫مراکش‬ ‫ـان راافــت‬ ‫ـتان گیـ‬ ‫ـاورزی اسـ‬ ‫جهــاد کشـ‬ ‫ســازمان‬ ‫جمعـبنـ‬ ‫چندسـاز‬ ‫ـی پــس‬ ‫ـتـ و‬ ‫ـخ داشـ‬ ‫خواهیملــم‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫خــودداری‬ ‫کاغــذی‬ ‫مجوزهــای‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫مدیریــت‬ ‫سرپرســت‬ ‫ـخ‬ ‫موضـملـ‬ ‫ـنایــن‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫شدـه اس‬ ‫ـزارشـتان‬ ‫وارد اسـ‬ ‫ـوع‬ ‫ـارهـ ایـ‬ ‫ـان درب‬ ‫گیــیون‬ ‫کمیس‬ ‫نباتــات بیــان داشــت‪ :‬هــر ســال اواخــر اســفندماه گـ‬ ‫حفــظ رئیــس‬ ‫حســینی‬ ‫سیدشــمسالدین‬ ‫تولیــدـان اعـ‬ ‫ـاورزی گیـ‬ ‫ویــژهکشـ‬ ‫کمیســیونجهــاد‬ ‫ســازمان‬ ‫تشــکیل‬ ‫ گــذاری زیــر‬ ‫هفتــهتخم‬ ‫باغــات بــا‬ ‫مراکشــی در‬ ‫پایــش‬ ‫ـام کار‬ ‫خــاک‪،‬پارلمــان‬ ‫صحــن علنــی‬ ‫اینــده در‬ ‫جهــش تولیــد‬ ‫ملــخ ویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫رئیــس‬ ‫مجلــس‬ ‫جهــش‬ ‫گفتاز ‪۳۰‬‬ ‫ـروز بیــش‬ ‫شــورایــه تــا بــه ام‬ ‫کــرد ک‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫خواهــد‬ ‫بــه قرائــت‬ ‫توجــهایــن‬ ‫تــاازبــاابــاغ‬ ‫ شــودـس‬ ‫انجــام مکـیـرد‪ :‬پـ‬ ‫رودبــار عنــوان‬ ‫ـزار مجلــس‬ ‫وگــوهـبــا‬ ‫اســامیـ در‬ ‫ گذرانی بــا گــرم و‬ ‫زمســتان‬ ‫کانــون و‬ ‫برابــر‬ ‫پارلمانــیاســتان در‬ ‫خبرنــگاراز باغــات‬ ‫هکتــار‬ ‫موظــف‬ ‫اجرایــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫ملــخ قانــون‬ ‫تســنیم‪،‬‬ ‫خبرگــزاری‬ ‫بــرای مساعدشــدن هــوا پــس از خــروج از تخــم‬ ‫ ریــزی ‬ ‫های برنامه‬ ‫شــرایط‪،‬‬ ‫تراکــم و‬ ‫قانــونشــدند‪.‬‬ ‫سمپاشــی‬ ‫مراکشــی‬ ‫منطقــهــت‪ :‬پــس‬ ‫مجلــس گف‬ ‫تنکابـوـن در‬ ‫نماینــده‬ ‫ســال‬ ‫یــک‬ ‫مبــارزهظــرف‬ ‫اصــاح مــواد (‪ )1‬بودنــد‬ ‫اینکــه‬ ‫بــا بیــان‬ ‫خســارت‬ ‫اراضــی‬ ‫باغــات‬ ‫بــه درگاه بــه‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫انجــام‬ ‫شــیمیایی‬ ‫ زنــد‪ .‬گــزارش کمیســیون در صحــن‬ ‫و (‪ )۷‬قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی الکترونیکــی کــه وزارت اقتصــاد و امــور مازیقرائــت‬ ‫ هــای علنــی پارلمــان پیگیریهــای الزم بــا‬ ‫بپیوندنــدن کــه‬ ‫میکنــد‬ ‫مــواد‬ ‫ـی از‬ ‫(‪)44‬‬ ‫ـت و گـ‬ ‫تریــندر گفـ‬ ‫مهمه شــنبه‬ ‫روز س‬ ‫اصــل غیاثـ‬ ‫رضــا‬ ‫مشــاهده کانو‬ ‫ایجــاد بــه‬ ‫دارایــی اشــاره‬ ‫بــرایـو وی بــا‬ ‫قانــون‬ ‫اجــرای‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫هایی‬ ‫دســتگاه‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫نظارت‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بع‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قان‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫در‬ ‫کشــور‬ ‫در‬ ‫وکار‬ ‫کســب‬ ‫فضــای‬ ‫بهبــود‬ ‫مشــاهده‬ ‫بــه‬ ‫اشــاره‬ ‫بــا‬ ‫ایرنــا‬ ‫خبرنــگار‬ ‫بــا‬ ‫ملــخ مراکشــی در باغــات رودبــار در هجــوم افــت ملــخ مراکشــی ابتــدا از‬ ‫ های موضــوع از ســوی مجلــس پیگیــری شــده صــدور مجوزهــای کســبوکار داشــتهاند‬ ‫بهمننمــاه‬ ‫قانــون در‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫شهرســتا‬ ‫در‬ ‫مراکشــی‬ ‫ ‬ ‫خ‬ ‫ملــ‬ ‫افــت‬ ‫اوایــل فرودیــن اظهــار داشــت‪ :‬عملیــات مراتــع اســت‪ ،‬بعــد وارد مــزارع و باغــات‬ ‫برخوردهــای الزم را خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫ســال ‪ 99‬در مجلــس تصویــب و اســفندماه اســت‪.‬‬ ‫رودبــار‪ ،‬املــش‪ ،‬رودســر‪ ،‬ســیاهکل و مبــارزه بــا ملــخ مراکشــی از دوازدهــم می شــود و در صــورت عــدم کنتــرل‪،‬‬ ‫همــان ســال بــرای اجــرا بــه دولــت ابــاغ‬ ‫اســتارا اظهــار داشــت‪ :‬بــه دلیــل پایــش فرودیــن مــاه در باغــات شهرســتان رودبــار ســیکل زندگــی را تکمیــل کــرده و‬ ‫شناســایی بــه موقــع کانون هــای حســینی بــا ابــراز بــا پیگیریهایــی کــه از‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫و‬ ‫ادامــه گیاهــان مســیر خــود را بــا تغذیــه نابــود‬ ‫اغــاز شــده و در‬ ‫ییالقــیقانــون‬ ‫مناطــقاجــرای‬ ‫نماینــدگان بــرای‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن قانــون احــکام ســوی‬ ‫ ها‬ ‫ن‬ ‫شهرســتا‬ ‫ایــن‬ ‫در‬ ‫مراکشــی‬ ‫ملــخ ‬ ‫انجــام شــده اســت مشــخص شــد کــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫متعــددی وجــود دارد کــه برخــی از انهــا‬ ‫و سمپاشــی‪ ،‬بــه باغــات اســتان گیــان‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا‬ صفحه 6 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪210‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷12- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫‪- 2022‬سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫یکشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫مدیر عامل ابفا ‪:‬‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫نخواهیم داشت‬ ‫بیمهاستارا‬ ‫ابی در‬ ‫کشاورزانبدون‬ ‫هیچ روستای‬ ‫کشاورزی‬ ‫گیالنی از‬ ‫تا پایان سالگریز‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫برخــی از کارشناســان کشــاورزی معتقدنــد‬ ‫کشــاورزان اغلــب بیمــه بــا گزینــه پاییــن‬ ‫را انتخــاب و تصــور میکننــد بیمــه بایــد‬ ‫غرامــت تمــام خســارت انهــا را بپــردازد‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫دارد و بیمــه گــذاران حداقــل گزینــه و‬ ‫ضعیفتریــن بیمــه را انتخــاب میکننــد و‬ ‫تمــام خطراتــی کــه اتفــاق میافتــد‪ ،‬تحــت‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫در جمــع خبرنــگاران افــزود‪ :‬جهــاد‬ ‫ســپاهکشــاورزان‬ ‫همــکاری حتــی‬ ‫کارشناســان و‬ ‫امــا اغلــب‬ ‫پاســداران‬ ‫ابرســانی بــا‬ ‫مــیصنـ‬ ‫اجــراـدات‬ ‫ـرای تعهـ‬ ‫ـادی بــه اجـ‬ ‫بـوـی اعتمـ‬ ‫ـدوقو‬ ‫شــود‬ ‫خصوصــی‬ ‫بخــش‬ ‫در واقعــی‬ ‫کشــاورزی‪،‬‬ ‫محصــوالت‬ ‫کشــور‬ ‫‪۱۰‬هــزار روســتا‬ ‫بیمــهمجمــوع‬ ‫در‬ ‫پرداخــت خســارت‪،‬‬ ‫ابرســانیــدن میـ‬ ‫ســازی نش‬ ‫ـزانشــد‪.‬‬ ‫خواهــد‬ ‫کــردن باغات و‬ ‫برطــرفوارده بــه‬ ‫کــرد‪:‬ــارتهای‬ ‫بیــانــن خس‬ ‫ویـوه تعیی‬ ‫نحـ‬ ‫مشــکل‬ ‫بعــدــت‬ ‫ـت غرام‬ ‫شهرســتانـع پرداخـ‬ ‫فاضــابعــدم بــه موقـ‬ ‫مــزارع و‬ ‫از‬ ‫اســتارا‬ ‫ـراراز مزی‬ ‫ـاورزان‬ ‫گرفــت‬ ‫کشـکار قـ‬ ‫ـیــتور‬ ‫برخـدس‬ ‫ـودن در‬ ‫اگاهـننبـســال‬ ‫وچندیـ‬ ‫عمــده دلیــل‬ ‫محصــوالت‬ ‫هــای‬ ‫زمینــه‬ ‫موثــریرادر ایــن‬ ‫بیمــهاقــدام‬ ‫بــزودی‬ ‫و‬ ‫خواهــد ازشــد‪.‬‬ ‫انجــام‬ ‫بیمــه کشــاورزی مــی‬ ‫اســتقبال ســرد‬ ‫داننــد‪.‬‬ ‫مــوارد همــان مبلــغ هــم انقــدر بــا تاخیــر‬ ‫مجموعــه‬ ‫اظهــار‬ ‫بــه‬ ‫کــرد‪:‬توجــه‬ ‫کــه بــا‬ ‫ابفــاشــود‬ ‫مدیرعامــلمــی‬ ‫پرداخــت‬ ‫اســتارا بــزودی‬ ‫نوســاناتخانــه‬ ‫تصفیــه‬ ‫کارایــی‬ ‫فاضــاب چنــدان‬ ‫قیمــت دیگــر‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـرداری‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـره‬ ‫ـ‬ ‫به‬ ‫ـدار‬ ‫بـوارد‬ ‫ـرایمـکشــاورزان نــدارد و ایــن موضوعــات‬ ‫بطــور‬ ‫طــرح‬ ‫ایــن‬ ‫اینــده‬ ‫ســال‬ ‫شــهریور‬ ‫انگیــزه کشــاورزان را بــرای بیمــه گــذاری‬ ‫اســت‪.‬خواهــد رســید‪.‬‬ ‫بــرداری‬ ‫کاهــشبهــره‬ ‫کامــل‬ ‫داشــته‬ ‫گیــان واب شــیرین‬ ‫بــودنانــدازی‬ ‫کــرد‪ :‬راه‬ ‫وی‬ ‫ضــرورت‬ ‫بیــانخیــز‬ ‫حادثــه‬ ‫اســتارا‬ ‫در‬ ‫مکعبــی‬ ‫متــر‬ ‫هــزار‬ ‫پنــج‬ ‫کــن‬ ‫بیمــه کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫بــا خریــد تضمینــی و بــا همــکاری بخــش‬ ‫خــاص‬ ‫شــرایط‬ ‫دلیــل‬ ‫بــه‬ ‫تــا‬ ‫جغرافیــایگفــت‪:‬‬ ‫ابفــای کشــور‬ ‫عامــل‬ ‫مدیــر‬ ‫هــای ابفــای‬ ‫مدیریــتبرنامــه‬ ‫خصوصــی جــزو‬ ‫اســتانداری‬ ‫بحــران‬ ‫مدیــرکل‬ ‫مســتعد‬ ‫اســتانی‬ ‫فــراوان‪،‬‬ ‫بارشــهای‬ ‫وپایــان ســال جــاری هیــچ روســتای بــدون‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫گیــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫درعیــن حــال‬ ‫اســتارا امــا‬ ‫کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫داشــتبــاو‬ ‫نخواهیــم‬ ‫ابــی در‬ ‫جعفــری ادامــه داد‪ :‬در فــاز دوم طــرح اب‬ ‫جــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫هاـ ‪،‬‬ ‫ســیاب‬ ‫همچــون‬ ‫حوادثــی‬ ‫وقــوع‬ ‫ـن‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫ـزودی‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـیرین‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫اب‬ ‫ـرح‬ ‫ـ‬ ‫ـرای ط‬ ‫اجـ‬ ‫شــیرین کــن‪ ،‬مخــزن ‪ ۱۰‬هــزار متــر مکعبــی‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اینــک شــرایط بیمــه‬ ‫پنــج اســتان‬ ‫جــزو‬ ‫خشکســالی‬ ‫تندبــاد‪،‬‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫خواهــد‬ ‫اغــاز‬ ‫شهرســتان‬ ‫راه انــدازی خواهــد شــد تــا مشــکل کــم‬ ‫گــذاری بهتــر شــده و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫حادثــه خیــز کشــور محســوب مــی‬ ‫ابــی و افــت فشــار اب منطقــه رفــع شــود‪.‬‬ ‫افــزوده کــه کشــاورز بایــد پرداخــت مــی‬ ‫نیــز از ایــن‬ ‫کشــاورزی‬ ‫شــود کــه‬ ‫اتابــک‬ ‫ایرنــا‬ ‫بخــشخبرنــگار‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه‬ ‫شهرســتان اســتارا بــا ‪ ۹۱‬هــزار نفــر‬ ‫کــرد ‪ ،‬حــذف شــده اســت ‪.‬‬ ‫مانــد‪.‬‬ ‫نمــی‬ ‫در امــان‬ ‫مخاطــرات‬ ‫جلســه‬ ‫حاشــیه‬ ‫در‬ ‫پنجشــنبه‬ ‫روز‬ ‫جعفــری‬ ‫جمعیــت در منتهــی الیــه غــرب اســتان‬ ‫کشــاورزان بــه‬ ‫اســت‬ ‫درحالــی‬ ‫ایــم‬ ‫عمــران‬ ‫کــهتوســعه و‬ ‫ریــزی‬ ‫برنامــه‬ ‫شــورای‬ ‫گیــان واقــع شــده و مرکــز ان دارای ‪۲۳‬‬ ‫امیــر مــرادی افزود‪:‬حادثــه خبــر نمــی کنــد‬ ‫اقشـــار‬ ‫ـداران از‬ ‫ـپیناسـ‬ ‫ـالیکاران و باغ‬ ‫ـوصدرشـ‬ ‫خصـ‬ ‫ـتان‬ ‫شهرس‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫هت‬ ‫ـتارا‬ ‫اس‬ ‫هــزار مشــترک اب اســت‪.‬‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫رئیس مرکز جذب خبر داد؛‬ ‫و در صــورت کوچــک تریــن اســیبی یکــی از شــالیکاران گیانــی در گفــت کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪ ،‬و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫تعویق‬ ‫دلیل‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫ـتر مــی شـ‬ ‫اعضایــت بیشـ‬ ‫جذبکــرد دول‬ ‫فراخوانبیمــه مــی‬ ‫ناممحصولــش را‬ ‫ثبتســال‬ ‫در هــر‬ ‫مواجــه‬ ‫فرهنگــی‬ ‫خانوادگــی و حتــی‬ ‫امــا امســال دیگــر قصــد بیمــه کــردن‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫دره ها و‬ ‫دانشــگا‬ ‫اینکــهنیــاز‬ ‫اعــام‬ ‫ســال‬ ‫خوشــبختانه‬ ‫بررســیبیــان‬ ‫بیمــه کشــاورزی کــه در ایــران بیــش از شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از وی بــا‬ ‫ـارت‬ ‫مرکـــز نظـ‬ ‫توســط‬ ‫ظرفیـ‬ ‫ـات تخصیـ‬ ‫مقابــلــای هیـ‬ ‫ـذب اعض‬ ‫انــدک مرکــز‬ ‫ـش از ایــن‬ ‫ســه دهــه قدمــت دارد و از ســال ‪ 1363‬پیـ‬ ‫بــه‬ ‫ـاورزان‬ ‫ـارت کش‬ ‫ـتـتخسـ‬ ‫ـصغرامـ‬ ‫گذشــته‬ ‫خســارت‬ ‫غرامــتجـدر‬ ‫مبلــغ‬ ‫اغــاز و‬ ‫‪۱۴۰۱‬‬ ‫فروردیــن‬ ‫ارزیابــی‬ ‫بــرایکــرده‬ ‫گذشــتهاعــام‬ ‫وزارت علــوم‬ ‫بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی علمــی‬ ‫ـداد‬ ‫ـت‪ :‬تعـ‬ ‫ـار داشـ‬ ‫پرداخـازـت‪۱۴‬شــد‪ ،‬اظهـ‬ ‫بــود‪ ،‬وموقــع‬ ‫بیــش از ‪2‬‬ ‫گفــت‪ :‬ســال‬ ‫فروردیــن‬ ‫فراخــوان‬ ‫شــرکت در‬ ‫داشــت‪.‬در‬ ‫ادامــهـزار نفــر‬ ‫‪۱۴۰۱‬از ‪ 20‬هـ‬ ‫ـالیکار‬ ‫تــاــه‪۲۶‬گــذاران شـ‬ ‫اردیبهشــت بیم‬ ‫جــذب و نیــم تــن‬ ‫حــدود یــک‬ ‫زمیــن‪،‬‬ ‫بــا عنــوان « صنــدوق بیمــه محصــوالت هکتــار‬ ‫‪۱۴۰۱‬‬ ‫نیــز‬ ‫دانشــگا‬ ‫ـکالت‬ ‫ـاره‬ ‫دلیــل پـ‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬ب‬ ‫ـال‬ ‫فروردیــندر سـ‬ ‫‪۲۷‬هــزار نفــر‬ ‫ـدوداز ‪50‬‬ ‫‪99‬هبـ هاـه حـ‬ ‫بــه ســال‬ ‫ریالــی‬ ‫ـتم ایکــهاز ازمشـنظــر‬ ‫داشـ‬ ‫ـتــهکمتــر‬ ‫کشــاورزی « از ســوی بانــک کشــاورزی برداشـ‬ ‫بــه‬ ‫ـوان الــی‬ ‫خسـفراخـ‬ ‫ـاننــام‬ ‫ـت‬ ‫ـکان ثبـ‬ ‫‪91‬و ام‬ ‫ـک بافتـــهـاده‬ ‫تعویـــق‬ ‫نیــازـا‬ ‫تطبیــق‪ 50‬تـ‬ ‫ـت بیــن‬ ‫‪۱۴۰۱‬دولـ‬ ‫اردیبهشــتـت و‬ ‫‪۹1400‬افزایــش یافـ‬ ‫ـارت بــه‬ ‫تومـ‬ ‫میلیـــون‬ ‫اجرایــی شــد‪ ،‬بــه عنــوان مامنــی بــرای نزدی‬ ‫پرداختــه و‬ ‫نظــارت‬ ‫فقــطــود‪.‬‬ ‫خواهــد ب‬ ‫واردتاخیـ‬ ‫ـوی بــا‬ ‫جبــران خســارتهای ایــن حــوزه اقتصــادی تــا اطــاع‬ ‫بابــت‬ ‫حــق بیمــه‬ ‫مرکــزفقــط‬ ‫تاییدیــهتومــان‬ ‫بــهمیلیــارد‬ ‫ســه ‪55‬‬ ‫شــدـر امــا‬ ‫محصــوالتثانـمــن‬ ‫محمــد خلــج امیرحســینی رئیــس مرکــز‬ ‫ـرد‪ .‬بــرای جــذب‬ ‫متقاضیــان‬ ‫ـالیکارانت نــام‬ ‫فراینــد ثب‬ ‫جــذب‬ ‫پرداخــت کـ‬ ‫علمــی شـ‬ ‫هیــاتغرامــت‬ ‫اعضــای بــه مــا‬ ‫ـزار تومــان‬ ‫فراخــوان‪ 100‬هـ‬ ‫بــه میلیــون و‬ ‫ـروز بــا‬ ‫علــوم تــادربــه امـ‬ ‫وزارتــود کــه‬ ‫ـوب مــی ش‬ ‫محسـ‬ ‫پاســخ‬ ‫جــذب‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬دانشــگاه ها و موسســات در دانشــگاه ها قــرار بــود از ‪ ۱۸‬اردیبهشــت‬ ‫مواجــه اردیبهشـ‬ ‫پرداخــتـتشــد‪.‬‬ ‫بــهـرداران‬ ‫دربــارهـر بـ‬ ‫مهــرـوی بههـ‬ ‫خبرنــگاراز سـ‬ ‫بیرغبتــی‬ ‫افتــادن‬ ‫تعویــق‬ ‫ضــرورتــش از‬ ‫اشــارهـودبــهکــه ایــن بخ‬ ‫‪۱۴۰۱‬بــااغــاز شـ‬ ‫امــوزش عالــی‪ ،‬پژوهشــی و فنــاوری مــاه‬ ‫بیمــه‬ ‫مــرادی‬ ‫اســت‪ .‬فراخــوان جــذب کــه قــرار‬ ‫شــده نــام در‬ ‫ثبت‬ ‫افتــاد‪.‬‬ ‫تعویــق‬ ‫بــه‬ ‫جــذب‬ ‫فراینــد‬ ‫کشــور از‬ ‫شــدهـتو گــذاری بــرای محصــوالت اســتراتژیکی‬ ‫اغــاز غرامـ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬میــزان‬ ‫اســفنداز ایــن‬ ‫زاده‪۸‬افــزود‪:‬‬ ‫بــود‪ ،‬اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۱‬انجــام شــود‪ ،‬حســن‬ ‫ـیـ تـ‬ ‫امـ‬ ‫دانشیـــگاه‬ ‫ـتـا همچــون برنــج و چــای افــزود‪ :‬بــرای برنــج‬ ‫عالـباب‬ ‫ـوزشــان‬ ‫ـزار توم‬ ‫ـات هـ‬ ‫موسسـ‪300‬‬ ‫ـک هامیلیوــون و‬ ‫ـاه هــم‬ ‫ســالیان‬ ‫دولــت طــی‬ ‫اینکــه‬ ‫وجــود‬ ‫بــا‬ ‫اردیبهشــت مـ‬ ‫فراخــوان‬ ‫دربــاره‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ثبــت نــام‬ ‫رســانی‬ ‫عمــاـا اطــاع‬ ‫داشــتند بـ‬ ‫کــرده فرصـ‬ ‫پرداخــتـاه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ـان اســفند مـ‬ ‫صنــدوق پایـ‬ ‫بتوانیــم‬ ‫جدیــدکــه‬ ‫زمــاندادیــم‬ ‫تشــکیل‬ ‫کارگروهــی‬ ‫ـتکــه‬ ‫بــودم‬ ‫بیمــه‬ ‫توســط‬ ‫اســت تــا‬ ‫منتظــرداشــته‬ ‫تــاش‬ ‫از‬ ‫اســتخدامی‬ ‫ردیــف‬ ‫تخصیــص‬ ‫اعضــای‬ ‫برنــجمرکـ‬ ‫طریــق‬ ‫بیمــهــوان از‬ ‫وزارت فراخ‬ ‫هــزارجــذب‬ ‫‪۷00‬مرکــز‬ ‫میلیــونسـوـامانه‬ ‫مراجعــه بــه‬ ‫هــزار‬ ‫ـذب‪100‬‬ ‫کارـزراجـبــه‬ ‫گــذاران‬ ‫تومــان بیشــتر‬ ‫بیمــه کشــاورزی و همچنیــن بــا ارائــه بســته یــک‬ ‫نشــانی‬ ‫بــه‬ ‫علــوم‬ ‫وزارت‬ ‫علمــی‬ ‫هیــات‬ ‫‪https://applicant.‬‬ ‫نشــانی‬ ‫طــرف ســازمان امــور اســتخدامی هســتیم‪ .‬علــوم بــه‬ ‫مشــترک برســانیم؛ ضمــن اینکــه بحــث‬ ‫هــایو غرامــت دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫بخشــی از‬ ‫خســارته انــد‬ ‫همــکاری داد‬ ‫حمایتــیقــول‬ ‫هــایافــزود‪:‬‬ ‫وی‬ ‫‪ markazjazb.ir‬بــرای جــذب هیــات ‪/http://mjazb.ir‬انجــام خواهــد شــد‬ ‫فراگیــر شــدن بیمــه چــای نیــز دنبــال مــی‬ ‫رغبتــی از‬ ‫امــا‬ ‫کنــد‬ ‫جبــران‬ ‫کشــاورزیـ را‬ ‫ـوان‬ ‫ـ‬ ‫فراخ‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫وق‬ ‫ـرع‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫در‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـتیم‬ ‫پیگیــر هس‬ ‫علمــی اعــام نیــاز کننــد‪.‬‬ ‫بیفتــد‪.‬ــر ایــن امــر دیــده نمــی وی بــا اشــاره بــه مشــکات کاشــت برنــج شــود‪.‬‬ ‫ـاورزان ب‬ ‫ـوی کشـ‬ ‫جریــان‬ ‫سـبــه‬ ‫شــود بــه طــوری کــه در ســال زراعــی و هزینــه هــای ان اظهــار داشــت‪ :‬کاشــت‬ ‫گیالن‪ ۷0 :‬میلیــارد خســارت بــرای ‪ 60‬هــزار‬ ‫مقــرون بــه‬ ‫کشــاورزان‬ ‫بــرای‬ ‫مدیرکلخــود‬ ‫جدیــد از ‪ 312‬هــزار بهــره بــردار فقــط ‪ 43‬برنــج‬ ‫دارایی‬ ‫اقتصاد و‬ ‫امور‬ ‫هــزار نفــر بیمــه نامــه خریــداری کــرده انــد‪ .‬صرفــه نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه کشــاورز‬ ‫هــای کشــاورزی از جملــه کــود‪،‬‬ ‫اشتغالســمو وتولید گیالن جذب شد‬ ‫‪ ۲۴۸‬میلیارد تومان برای حمایت از‬ ‫در حالــی بیمــه کشــاورزی در خطــه ســبز کارگــر افزایــش چشــمگیری داشــته اســت معــاون خدمــات بیمــه ای بانک کشــاورزی‬ ‫گیــان فقــط بــا اســتقبال ‪ 13‬درصــدی و بــه ایــن مــوارد بایــد خســارت هــای گیــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫ـرد‬ ‫زراعــیـوان کـ‬ ‫مختلــف عنـ‬ ‫اینکــه هــای‬ ‫در حــوزه‬ ‫بــاـرح‬ ‫میلیــارد تومــان‪ ۸۳ ،‬طـ‬ ‫صنعــت‬ ‫طبــقاز در‬ ‫گیــان‬ ‫کــهدارایــی‬ ‫اقتصــاد و‬ ‫مدیــرکل‬ ‫گذشــته‬ ‫درســال‬ ‫بیــان‬ ‫‪۱۵۷‬کــرد‪.‬‬ ‫اضافــه‬ ‫حــوزهنیــز‬ ‫طبیعــی را‬ ‫هرســاله‬ ‫امــوراســت‬ ‫شــده‬ ‫مواجــه‬ ‫بــردارو‬ ‫بهرههــزار‬ ‫نفــریــک‬ ‫مجمــوع‬ ‫داشــت‪ :‬در‬ ‫تومــان طــرح در حــوزه جهادکشــاورزی ‪ ۳۲‬میلیــارد و اظهــار‬ ‫‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار‬ ‫(‪۷0 )1400-99‬‬ ‫میلیــوندولــت‬ ‫ـه را نیــز‬ ‫میلیــاردـقوبیمـ‬ ‫‪۲۴۸‬ـی از حـ‬ ‫جــذببخشـ‬ ‫قوانیــن‬ ‫در‬ ‫کــردهاعتبــار‬ ‫بیمــهتومــان‬ ‫میلیــون‬ ‫محصــوالتو ‪۷۰۰‬‬ ‫حــوزه ‪ ۵۶‬میلیــارد‬ ‫طــرح‬ ‫تومــان‪،‬‬ ‫میلیــون‬ ‫بودجــه و ‪۵۰۰‬‬ ‫تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون‬ ‫تومــان‬ ‫بودنــد‪،‬‬ ‫شــان را‬ ‫درـر زخــم‬ ‫ـک بـ‬ ‫بینانـ‪۶‬ـه نمـ‬ ‫غیرواقــع‬ ‫کارشناســی‬ ‫کشــاورزان تنهــا‬ ‫محــلکنــد و‬ ‫پرداخــتاز مــی‬ ‫ـدوق‬ ‫پیمــان بانکهــا و صن‬ ‫ـات عامــل (‬ ‫اظهــار موسسـ‬ ‫کشاورزعلــم و فنــاوری ‪ ۲۳‬میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬اختیــار‬ ‫تولیـراـد پــارک‬ ‫ـتغال و‬ ‫ـتـاز‬ ‫ـیارـتای‬ ‫ـمتدربسـراسـ‬ ‫‪۱۴۰۰‬‬ ‫عبداللهــیـ فــر‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫بیمــه‬ ‫ـناشحـــق‬ ‫حمایـاز ای‬ ‫کمــی‬ ‫قسـ‬ ‫ایــن‬ ‫از‬ ‫کــه‬ ‫گرفــت‬ ‫قــرار‬ ‫امیــد)‬ ‫کارافرینــی‬ ‫ـراث‬ ‫ـ‬ ‫می‬ ‫ـوزه‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫در‬ ‫ـرح‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫توم‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫میلی‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫اســتان‬ ‫در‬ ‫محصــوالت مشــمول بیمــه کشــاورزی‬ ‫پرداخــت خواهــد کــرد‪ .‬طبــق قانــون بــه‬ ‫تومــان‬ ‫‪ ۲۴۸‬میلیــارد و‬ ‫ـک رامیــزان‬ ‫عــدمدســتی یـ‬ ‫صنایــع‬ ‫گردشــگری‬ ‫فرهنگــی ‪،‬‬ ‫میلیــوندامــی‪،‬‬ ‫‪۲۰۰‬باغــی‪،‬‬ ‫محصــوالت‬ ‫شــامل‬ ‫پوشــش‬ ‫دیگــرو از‬ ‫کشــاورز‬ ‫طــور متوســط ‪ ۷0‬درصــد حــق بیمــه را یــک‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـذب‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـارد‬ ‫ـ‬ ‫میلی‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـان‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫توم‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫میلی‬ ‫‪۲۰۰‬‬ ‫ـارد و‬ ‫گفــت میلی‬ ‫شــنبه در‬ ‫نــوروزیکـروز‬ ‫خســارت هــای طبیعــی گایــه کــرد زراعــی ‪ ،‬منابــع طبیعــی‪ ،‬شــیاتی و طیــور‬ ‫تمامـــی‬ ‫کشــاورز‬ ‫ســهســهم‬ ‫ـرده و‬ ‫علیرضــاپرداخــت‬ ‫دولــت‬ ‫در‬ ‫ـرح‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫هف‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫توم‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫میلی‬ ‫‪۵۰۰‬‬ ‫و‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫ایرنــا‬ ‫خبرنــگار‬ ‫‪ 30‬بــا‬ ‫تنهــاگــو‬ ‫و‬ ‫درصــد اســت کــه بــا ایــن وجــود و گفــت‪ :‬وقتــی بــرای محصــول بیمــه شــده و عوامــل تولیــد شــامل تنــه درختــان میــوه‪،‬‬ ‫بیــان‬ ‫بــا‬ ‫گیــان‬ ‫دارایــی‬ ‫و‬ ‫اقتصــاد‬ ‫مدیــرکل‬ ‫‪۳۲‬‬ ‫و‬ ‫اجتماعــی‬ ‫رفــاه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫‪،‬‬ ‫تعــاون‬ ‫حــوزه‬ ‫ـتانی‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫دبیرخان‬ ‫ـزارش‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫اخری‬ ‫ـاس‬ ‫ـ‬ ‫براس‬ ‫بــاز هــم شــاهد بیمیلــی نســبتبه بیمــه اعــام خســارت مــی کنیــد؛ کارشناســان گلخانــه‪ ،‬بانــک نشــاء برنــج‪ ،‬ماشــیناالت‬ ‫تبصــره‬ ‫تســهیالت‬ ‫جــذب‬ ‫اینکــه‬ ‫موضــوع بنــد الــف تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه میلیــارد تومــان بــرای ‪ ۲۰‬طــرح در‬ ‫ابالغــیو افــزود‪:‬‬ ‫ـوان کــرد‬ ‫برداشــت عنـ‬ ‫ـت و‬ ‫حــوزه کاشـ‬ ‫بیشــتر خســارت را قبــول نمــی کننــد و‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫ســال ‪۲۴۸ ،۱۴۰۰‬میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون بافــت هــای فرســوده حــدود پرداخــت شــد‪ ۱۸ .‬فرصــت مغتنمــی بــرای ایجــاد اشــتغال‬ ‫اعتبــاری کــه بابــت جبــران ان پرداخــت ســال گذشــته بیــش از ‪ ۷0‬میلیــارد تومــان‬ ‫و افزایــش تولیــد در اســتان اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫تومــان توســط دســتگاههای اجرایــی در‬ ‫بــرای حــدود ‪ 60‬هــزار نفــر از کشــاورزان‬ ‫بــی اعتمــادی حلقــه گمشــده بیمــه مــی شــود ‪ ،‬بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫نــوروزی طــرح هــای مصــوب کمیتــه اســتانی دســتگاهها تــا پایــان تیرمــاه فرصــت دارنــد تــا‬ ‫اســتان جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫خســارت دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫کشــا و ر ز ی‬ ‫را بــرای برخــورداری از اعتبــارات بنــد الــف اعتبــار اختصــاص داده شــده ایــن تبصــره را در‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ضمــن اینکــه در بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن راســتا بــرای ‪ ۱۲‬طــرح تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه ســال ‪ ۷۵۶ ،۱۴۰۰‬اســتان جــذب کننــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫سیاح؛مخدر استان گیالن؛‬ ‫امیرمواد‬ ‫رئیس پلیس مبارزه با‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫بستر اشتغالزایی برای معتادان‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫بهبودیافته در استان گیالن فراهم نیست‬ ‫رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان گیــان بــا اشــاره بــه مغفــول‬ ‫مانــدن اشــتغالزایی بــرای معتــادان بهبودیافتــه در اســتان گیــان گفــت‪ :‬تــا‬ ‫زمانــی کــه امــار بــاالی بیــکاری در اســتان کاهــش نیابــد‪ ،‬حــل مشــکالت‬ ‫مربــوط بــه اعتیــاد نیــز بــه کنــدی پیــش م ـی رود‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی احمدپــور در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در رشــت‪ ،‬در‬ ‫تشــریح امــاری از شــمار معتــادان متجاهــر جمـع اوری شــده از ابتــدای ســال‬ ‫تاکنــون در گیــان اظهــار داشــت‪ :‬پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر گیــان‬ ‫امســال ‪ 200‬نفــر از معتــادان را از ســطح پارک هــا به ویــژه پارک هــای‬ ‫شهرســتان رشــت جم ـع اوری کــرده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر گیــان بــا بیــان اینکــه امــار‬ ‫کســب و‬ ‫محیــط‬ ‫پایــش‬ ‫رئیــس‬ ‫کارـر‬ ‫ـت نظـ‬ ‫ـوده و تحـ‬ ‫بهبــودــرفته بـ‬ ‫مرکـوـزی پیش‬ ‫مطالعــات کــه‬ ‫ملــیــز مــاده ‪16‬‬ ‫مرکــزدر مرک‬ ‫بهبودیافتــگان‬ ‫ـدور‬ ‫ـرارـد شـ‬ ‫ـته قـباشـ‬ ‫ـتگاهی‬ ‫ـر دس‬ ‫بهزیســاد‬ ‫ـازمان اقتصـ‬ ‫وزارت‬ ‫ـی‬ ‫ـرابطـارصـخوبـ‬ ‫دارد امـ‬ ‫نتواســدر‬ ‫ـواد مخـ‬ ‫ـارزهـ بــا مـ‬ ‫ـت‪:‬ـساگـمبـ‬ ‫گفـپلیـ‬ ‫ـتی و‬ ‫سـ‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫می‬ ‫معرفــی‬ ‫قضایــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫بــه‬ ‫کنــد‪،‬‬ ‫فراهــم‬ ‫را‬ ‫مجــوزگفــت‪ :‬بیــش از ‪ 60‬درصــد معتــادان ایــن مرکــز بهبــود یافتــه و بــه‬ ‫اســت‬ ‫ گردنــد‪ .‬ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط‬ ‫ـس مرکــز‬ ‫کانــونامیــر سـ‬ ‫اقــای‬ ‫رئیـمی‬ ‫ـیاحبــاز‬ ‫خانــواده‬ ‫کســب و کار وزارت اقتصــاد در گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫مجوز‬ ‫ملــی‬ ‫خصــوص صــدور‬ ‫کــرد‪ .‬کــه امــار معتــادان‬ ‫صحبــت اســت‬ ‫هــادر حالــی‬ ‫ایــن‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫احمدپــور‬ ‫بهبودیافتــه در کمپ هــای تــرک اعتیــاد مــاده ‪ 15‬کــه تعــداد ان در اســتان‬ ‫مجوز‬ ‫نهــاد بــه‬ ‫اکنــون‬ ‫متصــلاز‬ ‫هــا کمتــر‬ ‫ـوده و‬ ‫صــدور تــر بـ‬ ‫ســامانه ‪ 16‬پایین‬ ‫مراکــز مــاده‬ ‫چنــدـبت بــه‬ ‫ـت‪ ،‬نسـ‬ ‫هــمهــم اسـ‬ ‫ســوال‪:‬زیــاد‬ ‫گیــان‬ ‫نشــدند؟ـد معتادانــی کــه وارد ایــن مرکــز می شــوند بهبــود پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫‪ 30‬درصـ‬ ‫ســیاح‪ :‬بــه غیــر از ‪ 2-1‬دســتگاه دولتــی ســایر دســتگاههای دولتــی‬ ‫وزارتـه‬ ‫علــوم‪،‬ـان اینکـ‬ ‫ـان بــا بیـ‬ ‫شــدند‪.‬در گیـ‬ ‫متصــلمعتــادان‬ ‫ـتغالزایی بــرای‬ ‫ـترهای اشـ‬ ‫ســامانهبسـ‬ ‫بــه دربــاره‬ ‫وی‬ ‫وزارت‬ ‫مجوزهــا‬ ‫صــدور‬ ‫ـان‬ ‫ـتان گیـ‬ ‫خــودـهرادر اسـ‬ ‫تــاشــت کـ‬ ‫اهدافــی اس‬ ‫ـگان جـ‬ ‫بهبودیافتـ‬ ‫ـتغالزایی بوــرای‬ ‫اشـ‬ ‫اتصــال‬ ‫بــرای‬ ‫نیــزـزوتمــام‬ ‫مرکــزی‬ ‫بانــک‬ ‫بهداشــت‬ ‫بــرای‬ ‫بهتریــن و‬ ‫یکــی از‬ ‫اســت‬ ‫مانــده‬ ‫راهدهنــد‪.‬‬ ‫اثرگذارتریــنمی‬ ‫مجوزهــا انجــام‬ ‫ـامانه ملــی‬ ‫افــزود‪:‬بــه سـ‬ ‫ـی مانــده‬ ‫ـتگاه باقـ‬ ‫مغفــولدسـ‬ ‫ان دو‬ ‫ـی‬ ‫رهایـ‬ ‫ـیـیبسفــرد‬ ‫روانـ‬ ‫روحــی و‬ ‫هایاعتیـ‬ ‫چرخــه‬ ‫ـردنـافـ‬ ‫ـارجهـکـ‬ ‫خـ‬ ‫ـب‬ ‫ـیار عقـ‬ ‫خصوصـ‬ ‫ـیـش‬ ‫بازتوانـبخـ‬ ‫ـادــادی‬ ‫اقتص‬ ‫ـرادتشـازـکل‬ ‫ـون‬ ‫ـم اکن‬ ‫البتــه‬ ‫اعتیـــاـادحـاسـ‬ ‫هســـه از‬ ‫یافت‬ ‫ـت‪.‬مــردم اولویــت دارد نــه دســتگاه مربوطــه کــه ایــا‬ ‫ـرف‬ ‫ـتند‪ ،‬ام‬ ‫مــردم مــی تواننــد مجــوز اخــذ کننــد یــا خیــر؟‬ ‫احمدپــور گفــت‪ :‬از ایــن رو بایــد پــس از س ـم زدایی معتــاد طــی پروس ـه ای‬ ‫ـتور‬ ‫یافتــه در دسـ‬ ‫بــهبهبــود‬ ‫مراجعــهفــرد‬ ‫بــاو روانــی‬ ‫روحــی‬ ‫میــی‬ ‫بازتوان‬ ‫اکنــونماهــه‪،‬‬ ‫ـک الــی ‪3‬‬ ‫‪mojavez.‬‬ ‫ســایت‬ ‫تواننــد‬ ‫مــردم‬ ‫یـهــم‬ ‫بیمــار‬ ‫کــردن‬ ‫مربــوطدرگیــر‬ ‫کاردر ســایه‬ ‫مســئلهونیــز‬ ‫گیــرد کــه‬ ‫کار قــرار‬ ‫فــردو اگــر‬ ‫بدهنــد‬ ‫خــود را‬ ‫ایــنکســب‬ ‫مجــوز‬ ‫درخواســت‬ ‫‪ir‬‬ ‫دوبــاره‬ ‫محقــق م‬ ‫ امــوزی بــه‬ ‫مهارت‬ ‫مجـبــا‬ ‫یافتــه‬ ‫تــاشــرایط‬ ‫ شــود یــا‬ ‫ـتیکننــد‬ ‫الکترونیکـاوـی دریافـ‬ ‫ـورت‬ ‫کار بـوـه صـ‬ ‫ـوز را‬ ‫بهبــودــتند‬ ‫نتوانس‬ ‫اعتیـــاد‬ ‫ویـ بــه‬ ‫بازگشـ‬ ‫صــاهد‬ ‫شـ‬ ‫ـیم‪.‬ـا مشــکات دیگــر مواجــه بودنــد‬ ‫نباشـــا بـ‬ ‫ـود و ی‬ ‫ـوری ب‬ ‫ـتحض‬ ‫ـوز‬ ‫ـدور مجـ‬ ‫بــه مــا اعــام کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اشــاره بــه اینکــه اشــتغالزایی بــرای معتــادان بهبودیافتــه بــه طــور‬ ‫ـته‬ ‫درگاهـتیملـسـ‬ ‫ـزود‪:‬کــهالبتبـــهـهبهزیسـ‬ ‫ـت افـ‬ ‫دسـاسـ‬ ‫نشـاــده‬ ‫اجرایـ‬ ‫گیـــان‬ ‫کامــل‬ ‫گذشهـــا‬ ‫ـیـالمجوز‬ ‫هایی‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـونـیایـ‬ ‫ـاس قانـ‬ ‫ـوال‪:‬دربراس‬ ‫سـ‬ ‫ـدند؟نظیــر‬ ‫ هایــی‬ ‫ه‬ ‫حوز‬ ‫در‬ ‫درمانــی‬ ‫جامــع‬ ‫مرکــز‬ ‫یــک‬ ‫ انــدازی‬ ‫ه‬ ‫را‬ ‫بــه‬ ‫اقــدام‬ ‫تــا ‪ 6‬فروردیــن متصــل نشــدند‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شـ‬ ‫پــرورش گل و گیــاه‪ ،‬امــوزش نانوایــی‪ ،‬ارایشــگری و ســفالگری کــرد امــا‬ ‫نیسـی‬ ‫ـت نم‬ ‫ـتانـکفای‬ ‫مجـکل اس‬ ‫ـرای‬ ‫مرکهـــز بـ‬ ‫ایســـن‬ ‫ـد‪.‬ــا تــا ‪ 6‬فروردیــن تــاش‬ ‫ کنـو م‬ ‫ـت‬ ‫ـتگاهـها‬ ‫ـازاتـ دس‬ ‫ـدف‬ ‫ـیاح‪:‬‬ ‫کردیــم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫باش بـــدـر‬ ‫ـته بنــا‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـراز داشـ‬ ‫ـان ابـ‬ ‫ـذ اسـ‬ ‫ـدر‬ ‫ـوادرامخـ‬ ‫ـتند بــا‬ ‫ـارزه‬ ‫ـس مبـ‬ ‫ـسـپلیـ‬ ‫رئی‬ ‫نتواسـ‬ ‫ـتگاهی‬ ‫ـتان وگیـدسـ‬ ‫کننــد‬ ‫اخـ‬ ‫مجمـــوز‬ ‫نتواسـ‬ ‫ـردم‬ ‫اگـــر م‬ ‫ـکاری‬ ‫ـرخ بیـ‬ ‫باالتریــن نـ‬ ‫ های بــا‬ ‫فراهــماز اســتا‬ ‫ـان یکــی‬ ‫صــدورـتان گیـ‬ ‫واصلــه‪ ،‬اسـ‬ ‫امــار‬ ‫معرفــی‬ ‫قضایــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫کنــد‪،‬نبــه‬ ‫مجــوز را‬ ‫شــرایط‬ ‫شــوند‪.‬کشــور اســت لــذا تــا زمانــی کــه مشــکل بیــکاری و اقتصــاد‬ ‫میســطح‬ ‫در‬ ‫برطــرف نشــود حــل مشــکالت مربــوط بــه اعتیــاد نیــز بــه کنــدی پیــش‬ ‫مــی‬ ‫ رود‪.‬استعام صدور مجوزها در چه مراحلهای قرار دارد؟‬ ‫سوال‪:‬‬ ‫احمدپــور بــا تاکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه اشــتغالزایی بــرای بهبودیافتــگان‬ ‫ســیاح‪ :‬از اواخــر اســفند اســتعام الکترونیکــی مجوزهــا را بــه‬ ‫جهــت خــارج کــردن معتــاد از چرخــه بیمــاری عنــوان کــرد‪ :‬اگــر فــرد بیمــار‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫بهبودیافتــه مــورد حمایــت دســتگاه های مرتبــط قــرار گرفتــه و وام هــای‬ ‫دســتگاهها در ایــن راســتا عقــب هســتند‪.‬‬ ‫کم بهــره و شــرایط اشــتغال اســان بــرای او فراهــم شــود مطمئن ـاً بــه چرخــه‬ ‫اعتیــاد بــاز نمی گــردد‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬اگــر مراجعــان در اخــذ مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫مرکــزی شــکایت کننــد؟‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از ‪ 17‬دســتگاه‪ ،‬متولــی مقابلــه بــا اعتیــاد و حــل‬ ‫مشــکالت مرتبــط بــا ان هســتند گفــت‪ :‬از جملــه ایــن دســتگاه ها می تــوان‬ ‫ســیاح‪ :‬شــرایط و زمــان هــر مجــوز در همــان بخــش نوشــته شــده‬ ‫بــه اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬اداره کل ورزش و جوانــان‪،‬‬ ‫درگاه ملـ‬ ‫بــادر‬ ‫مبــارزهـوز‬ ‫پلیــسهــر مجـ‬ ‫ـودو ذیــل‬ ‫بهداشــتـر وشــده بـ‬ ‫خاصــی ذکـ‬ ‫ـرایط‬ ‫اگــر شـ‬ ‫مخــدرـیو‬ ‫مــواد‬ ‫درمــان‬ ‫حــوزه‬ ‫بهزیســتی‪،‬‬ ‫ـت‪.‬ـود دارد کــه مراجعــان میتواننــد بــه ان‬ ‫داشـوجـ‬ ‫ـارهـری‬ ‫ـیـهاشـمغایـ‬ ‫دکمـ‬ ‫ـا‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫مجوزه‬ ‫ـتگاه قضایـ‬ ‫دسـ‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـ‬ ‫دس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫باش‬ ‫ـوردی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫اگ‬ ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫کنن‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫مراجع‬ ‫ـکایت‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫بخـ‬ ‫ـش پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر گیــان افــزود‪ :‬بــا وجــود ایــن ‪17‬‬ ‫رئیــس‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫می‬ ‫حجــم کار در راســتای مقابلــه بــا اعتیــاد بــر دوش‬ ‫ـترین‬ ‫ارســالبیشـ‬ ‫نظارتــیاکنــون‬ ‫دســتگاه‬ ‫پلیــس‪ ،‬بهزیســتی و دســتگاه قضایــی اســت و ایــن ‪ 3‬مجموعــه بــه عنــوان‬ ‫متولــی اصلــی مقابلــه بــا مــواد مخــدر مطــرح هســتند کــه ایــن امــر نادرســت‬ ‫بــوده و همــه بایــد پــای کار باشــند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪۱6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷12- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫یکشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫حقوق جدید؛‬ ‫مرکزواریز‬ ‫از سویزمان‬ ‫جهاددانشگاهی؛‬ ‫ازمون‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫نتایج ازمون استخدامی‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫بانک شهر اعالم شد‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫اســت بــه خصــوص ایــن بــار کــه مجلــس شــورای اســامی افزایــش «میلیونــی»‬ ‫را بــرای حقــوق انهــا تصویــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ســربازی از جملــه موضــوع پراهمیــت خانوادههــای‬ ‫ایرانــی اســت چراکــه جوانــان ذکــور بــا رســیدن بــه ســن ‪ 1۸‬ســالگی بایــد‬ ‫وضعیــت ســربازی خــود را تعییــن تکلیــف کننــد یــا بــه خدمــت ســربازی‬ ‫رفتــه یــا از معافیتهــای پیــش رو از جملــه ادامــه تحصیــل‪ ،‬پزشــکی‪،‬‬ ‫کفالــت‪ ...‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ازجملــه یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای جوانانــی کــه بــه خدمــت ســربازی‬ ‫ـهر‬ ‫بانـــهـک شـ‬ ‫کتبـهــی‬ ‫ـون‬ ‫ـت؛ازمـ‬ ‫اســـج‬ ‫ـوق»نتای‬ ‫ـازارکار ‪،‬‬ ‫مسـبـ‬ ‫ـزارش‬ ‫کارکنان‬ ‫ـتخدامیـد ب‬ ‫اسـقانــون بایـ‬ ‫طبــق‬ ‫ـی کـ‬ ‫حقوقـ‬ ‫ـاله « حقـ‬ ‫بمـــهـیگـرونــد‬ ‫‪https://‬‬ ‫جهاددانشــگاهی‬ ‫ســایت‬ ‫نشــانیــه مشــموالن‬ ‫بــهــر مطالب‬ ‫های اخی‬ ‫ازمــونـی کــه در ســال‬ ‫مرکــز موضوعـ‬ ‫ـت شــود؛‬ ‫توســطپرداخـ‬ ‫وظیفــه‬ ‫ـران‪،‬‬ ‫مجلــسحراــوزه‬ ‫نماینــدگان از پنــج‬ ‫ـزار داوطلــب‬ ‫ـدود ‪ ۱۰‬هـ‬ ‫پیگیــریشــد‪ .‬حـ‬ ‫‪ hrtc.ir‬اعــام‬ ‫هــم تهدرـ پــی‬ ‫ســتادکل و‬ ‫مســووالن‬ ‫بــوده و‬ ‫افزایــش‪۶‬‬ ‫نوبــتتاریــخ‬ ‫کــه در‬ ‫ازمــون‬ ‫در ایــن‬ ‫کــهودرشــیراز‬ ‫اصفهــان‬ ‫تبریــز‪،‬‬ ‫چندیــن‬ ‫اخیــر در‬ ‫ســالهای‬ ‫تــا انجــا‬ ‫مشــهد‪،‬اســت‬ ‫داشــته‬ ‫حــد‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫شــد‪،‬‬ ‫برگــزار‬ ‫خــرداددرمــاه‬ ‫کــهشــود‪.‬‬ ‫داوطلبانــیمنجــر‬ ‫بــاـر در قانــون‬ ‫مدنظـ‬ ‫حضــورــه مبلــغ‬ ‫در نهایــت ب‬ ‫ـوده تــا‬ ‫دســتور بـ‬ ‫حقــوق‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫گذشــتهکرده ان‬ ‫ســالکســب‬ ‫ـتخدامی را‬ ‫بودجــهاسـ‬ ‫الیحــه کتبــی‬ ‫تصویــبازمــون‬ ‫قبولــی در‬ ‫ـابدرنمــره‬ ‫یکــیـ از‬ ‫‪ 1401‬در‬ ‫جریــان‬ ‫ونصـامــا‬ ‫گرفتــه‬ ‫تمــاس‬ ‫اتــی‬ ‫ هــای‬ ‫ه‬ ‫هفت‬ ‫در‬ ‫بعــدی‬ ‫مراحــل‬ ‫در‬ ‫حضــور‬ ‫بــرای‬ ‫مــوارد مهــم دربــاره ســربازان‪ ،‬مســاله افزایــش حقــوق بــود کــه مقــرر شــد‬ ‫ شــود‪.‬‬ ‫می‬ ‫حقــوق ســربازان بــه حــدود ‪ 3‬میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان برســد؛‬ ‫حداقــل‬ ‫مســالهای کــه فع ـ ً‬ ‫ا محقــق نشــده و بایــد منتظــر مانــد‪.‬‬ ‫تخصصــی‪،‬‬ ‫مصاحبه‬ ‫حقــوقانجــام‬ ‫کتبــی‪ ،‬بــا‬ ‫ازمــون‬ ‫برگزیــدگان‬ ‫ هــایبودجــه ‪1401‬‬ ‫فقــط بــه‬ ‫ســربازان‬ ‫افزایــش‬ ‫دیگــردرمســئله‬ ‫‪،‬از ســوی‬ ‫ـب‬ ‫اداریـ و‬ ‫ـفندمراحـ‬ ‫اســی‬ ‫اول طـ‬ ‫ـدایـی و‬ ‫عمومـ‬ ‫ـتـ و‬ ‫صالحیـ‬ ‫ـمــی‬ ‫بررس‬ ‫ـوقکستمـــام‬ ‫ـل بــه حق‬ ‫‪1400‬‬ ‫ـتگی ابتـ‬ ‫شایســـان از‬ ‫ـزار توم‬ ‫‪ 250‬ه‬ ‫نشــد و‬ ‫ختـ‬ ‫ـشمقابیـ ش‬ ‫افزایـــهر‬ ‫ـک ش‬ ‫ـذب‬ ‫مبلـج‬ ‫ـرارداد‬ ‫ـاد قـ‬ ‫ـر‪ ،‬ب‬ ‫ـربازانــورد‬ ‫امتیــاز م‬ ‫ـوند‪.‬ــه‬ ‫ـلـ توج‬ ‫ـدایبانـان‬ ‫ـغـ جـ‬ ‫اضافــه‬ ‫ـد؛ــاامــاانعقایـــن‬ ‫اضافــهنظـشـ‬ ‫سـ‬ ‫حقوقــی بــود کــه در مجلــس عنــوان و در رســانهها بــدان پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫داد؛شــده مجلــس در خصــوص‬ ‫تصویــب‬ ‫وزیر کــه‬ ‫حــال ســوال ایــن اســت‬ ‫مبلــغخبر‬ ‫علوم‬ ‫افزایــش حقــوق ســربازان چــه زمانــی محقــق شــده و بــه حســاب ســربازان‬ ‫واریــز مــی شــود؟‬ ‫حاکــی‬ ‫ـووالن مربوطــه‬ ‫مسلحاز مسـ‬ ‫ـزاری فــارس‬ ‫ـگارباانتظامــی خبرگـ‬ ‫پیگیــری خبرنـ‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫نیروهای‬ ‫توافق‬ ‫از ایــن اســت کــه بایــد تــا اول اردیبهشــت مــاه منتظــر مانــد و دیــد تــا چــه‬ ‫جایگزین‬ ‫مقــدار بودجــه بــهطرح‬ ‫سربازیمــی یابــد تــا بــه‬ ‫مســلح اختصــاص‬ ‫ســتادکل نیروهــای‬ ‫عنــوان افزایــش حقــوق بــه ســربازان پرداخــت شــود؛ در ایــن صــورت مــی‬ ‫ـای‬ ‫ـری بـ‬ ‫ـزاندکت‬ ‫ـرحمیـپســا‬ ‫ارائــه طـ‬ ‫میلیونمهـــر‬ ‫ـل از‬ ‫ـهـنقـ‬ ‫ـزارش‬ ‫بتـــه گ‬ ‫انـهاطـجــاع‬ ‫دقیـــق‬ ‫ـربازان و‬ ‫ـی سـ‬ ‫ـوق‬ ‫ـازارکار بـحق‬ ‫ـارهبـافزایــش‬ ‫ـوانـ دربـ‬ ‫ـال گذشــته از ســوی وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری اعــام‬ ‫ـربازیکـسـ‬ ‫سـ‬ ‫ـرد‪.‬‬ ‫رســانی‬ ‫و قــرار شــد بــر اســاس ایــن طــرح دانش اموختگانــی کــه بــا ارائــه طــرح‬ ‫بیرانوند‪:‬را حــل کننــد‪ ،‬از ســربازی‬ ‫ـکالت جامعــه‬ ‫پســا دکتــری مشــکلی از مشـ‬ ‫کریمی‬ ‫معــاف شــوند‪ ،‬توافقــات ابتدایــی ایــن طــرح بــا ســتاد نیروهــای مســلح‬ ‫اقدامیامســال‬ ‫تدویــن شــده و از‬ ‫نامــه ان نیــز‬ ‫بــود شــیوه‬ ‫انجام شــده و‬ ‫خانگی‪،‬‬ ‫مشاغل‬ ‫قــرار از‬ ‫حمایت‬ ‫اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫هدفمند در راستای ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫خبرنــگاررفــاه‬ ‫ـاون‪ ،‬کار و‬ ‫وزارت تع‬ ‫وزیــراشـ‬ ‫کارافرینــی و‬ ‫ـاون توسـ‬ ‫معـ‬ ‫مهــر‬ ‫گفتگــوـبــا‬ ‫ـتغال در‬ ‫علــوم‬ ‫علــیـعهزلفــی گل‪،‬‬ ‫محمــد‬ ‫اجتماعــی گفــت‪ :‬توســعه و حمایــت از کســب و کارهایــی کــه‬ ‫دربــاره اخریــن وضعیــت ارائــه طــرح پســا دکتــری بــه جــای ســربازی‬ ‫بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از انهــا یــاد میشــود‪ ،‬نقــش مهمــی‬ ‫ـای‬ ‫ـال سـ‬ ‫ـری بــا‬ ‫دکتـ‬ ‫پسـ‬ ‫ـرای امریـ‬ ‫ـت‪:‬ـ بـ‬ ‫در سـ‬ ‫در‬ ‫نیروهـــار‬ ‫کلـر دچ‬ ‫ـتاداخیـ‬ ‫های‬ ‫ـی سـ‬ ‫ـهـا طـ‬ ‫داردـهکـ‬ ‫ـاغلی‬ ‫گفـمش‬ ‫ـاریـاره‬ ‫ـالــقجـدوبـ‬ ‫رون‬ ‫اند‪.‬رســیده ایم‪.‬‬ ‫توافــق‬ ‫بــه‬ ‫مســلح‬ ‫رکــود شــده‬ ‫محمــود کریمــی بیرانونــد معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال‬ ‫ـگار‬ ‫ـو بــا‬ ‫گفتگـ‬ ‫اجتماعـاــی‪،‬‬ ‫وزارت تع‬ ‫ـال‬ ‫خبرنـامسـ‬ ‫ـاری نیــز‬ ‫اعتبـ‬ ‫درــم و‬ ‫کرده ای‬ ‫رفـــهـاهنیــز امضـ‬ ‫کارــمو نام‬ ‫ـاون‪ ،‬تفاه‬ ‫ـزود‪:‬ـیــک‬ ‫وی افـ‬ ‫گــروه اجتماعــی خبرگــزاری دانشــجو‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬توســعه و‬ ‫بــرای ان پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫حمایــت از کســب و کارهایــی کــه بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از‬ ‫ـق‬ ‫رونــقـود محقـ‬ ‫ـر مــا نبـ‬ ‫نقــشکــه مــد‬ ‫توانــدـدادی‬ ‫ـدار و تعـ‬ ‫میـه ان‬ ‫یــادالبتـ‬ ‫هــاـزود‪:‬‬ ‫وی افـ‬ ‫دوبــاره‬ ‫مهمــینظـدر‬ ‫مقـمی‬ ‫شــود‪،‬‬ ‫ان‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ ش‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـرا‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫امس‬ ‫ـده‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـروع‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـبختانه‬ ‫ـ‬ ‫خوش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ول‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫نشـ‬ ‫ـاغلی داشــته باشــد کــه طــی ســالهای اخیــر و بــه ویــژه در‬ ‫مشـ‬ ‫کرونــاـده اسـ‬ ‫ـه نیــز امـ‬ ‫بودجـ‬ ‫ـت‪.‬رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫دچــار‬ ‫دوران‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عمــده تــاش مــا در وزارت تعــاون بــر ایــن‬ ‫ـاغل اف‬ ‫ـت مشـ‬ ‫دانشـنخسـ‬ ‫ـرشگام‬ ‫ـهـدر‬ ‫ـدهـتاسـطــت‬ ‫ـنـز شـ‬ ‫متمرکـ‬ ‫ـرادیــیکـبــهـه‬ ‫ـاتـتکمیل‬ ‫تحصیـ‬ ‫ـجویان‬ ‫ـرحکـپذی‬ ‫وضعیـ‬ ‫اخریـ‬ ‫کســب و کار انهــا طــی مــدت شــیوع بیمــاری کرونــا بــا چالــش‬ ‫صــورت اســتادمحور‬ ‫روبــرو شــده اســت را بــا اعطــای تســهیات و خدمــات مختلــف‬ ‫ـرش‬ ‫ـت طــرح‬ ‫ـن وضعیـ‬ ‫ـوص‬ ‫قــراردر خصـ‬ ‫همچنیــن‬ ‫مــوردعلــوم‬ ‫وزیــر‬ ‫پذیـهــم‬ ‫خانگــی‬ ‫کارهــای‬ ‫اخریـو‬ ‫کســب‬ ‫دهیــم و‬ ‫حمایــت‬ ‫ـورت اســتاد محــور نیــز گفــت‪:‬‬ ‫هسـصـ‬ ‫ـاغل بــه‬ ‫تکمیلــی‬ ‫ـات‬ ‫دانشـ‬ ‫ـتند‪.‬‬ ‫از مشـ‬ ‫تحصیــته‬ ‫ـجویانـن دس‬ ‫ـزو همیـ‬ ‫جـ‬ ‫کارافرینــی و‬ ‫توســعه‬ ‫معــاون‬ ‫کار ودر‬ ‫تعــاون‪،‬نشــد‪،‬‬ ‫وزارتعملیاتــی‬ ‫اشــتغالکنکــور‬ ‫ـرات قانــون‬ ‫ـال بــه دلیــل تغییـ‬ ‫ـرح امسـ‬ ‫ایــن طـ‬ ‫مشــاغل‬ ‫حمایــت‬ ‫یــاداور شــد‪:‬‬ ‫ هــای‬ ‫اولویــتازبرنامه‬ ‫راســتایدر‬ ‫ریســکدربــود ولــی‬ ‫اجتماعــیشــدن ان‬ ‫رفــاه عملیاتــی‬ ‫واقــع‬ ‫خانگــی و همچنیــن حمایــت از صاحبــان ایــن گونــه شــغلها‬ ‫وزارت علــوم قــرار دارد کــه در اولیــن فرصــت ان را اجرایــی خواهیــم‬ ‫تعاونیهــای ویــژه مشــاغل خانگــی در سراســر کشــور‬ ‫راهـرد‪.‬‬ ‫کـ‬ ‫انــدازی شــده و در نهایــت همــه تعاونیهــای مذکــور بــه‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫وزیر علوم‪:‬‬ ‫کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫معاونجهاد‬ ‫رییس سازمان‬ ‫کردند‬ ‫ایجاد‬ ‫درصدهزار شغل‬ ‫ن ها ‪۹۰‬‬ ‫شخم دان‬ ‫انجام شد‬ ‫گیالن‬ ‫شالیزارهای‬ ‫ بنیا‪60‬‬ ‫شدر‬ ‫اولیه‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کار‪ ،‬علــی خیرالدیــن‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان‬ ‫ظهــر امــروز در اییــن امضــای تفاهمنامــه‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای مــورد‬ ‫اجــرای طــرح مهــارت افزایــی دانــش‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار‬ ‫اموختــگان دانشــگاه ها‪ ،‬موسســات‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪1۸‬‬ ‫امــوزش عالــی‪ ،‬پژوهشــی و فنــاوری‬ ‫هــزار و ‪ ۸31‬تــن کــود ازتــه‪ ،‬ســه هــزار و‬ ‫موســوم بــه طــرح نخلســتان کــه در مرکــز‬ ‫‪ 2۷4‬تــن کــود فســفاته و نزدیــک چهــار‬ ‫تربیــت مربــی کــرج برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸1‬تــن کــود پتاســه توزیــع شــده‬ ‫داشــت‪ :‬امــروز بســیاری از رشــته های‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دانشــگاهی از جملــه ای تی در کشــورهای‬ ‫پیشــرفته بیشــترین شــغل را دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کــود فســفات‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــران برخــاف دیگــر‬ ‫و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس»‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪2‬‬ ‫هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج‬ ‫شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪،‬‬ ‫گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی‬ ‫شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫نقــاط دنیــا فــارغ التحصیــان ای تــی‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری در‬ ‫بیــکار هســتند‪.‬‬ ‫تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‬ ‫مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ‪ 3 ،97‬میلیــون‬ ‫داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج‬ ‫و ‪ 170‬هــزار فــارغ التحصیــل بیکار داشــتیم‬ ‫را بــر اســاس تقویــم زراعــی ( اواســط‬ ‫کــه یــک میلیــون و ‪ 390‬هــزار نفــر دانــش‬ ‫فروردیــن) انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫اموختــه دانشــگاه هســتند‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫طــرح نخلســتان قصــد ایجــاد اشــتغال بــرای‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده ارقــام‬ ‫‪ 500‬هــزار نفــر در بــازده زمانــی پنــج ســاله‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور بــه‬ ‫را داریــم‪.‬‬ ‫شــمار میایــد کــه بــا ‪ 23۸‬هــزار هکتــار‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫ســازمان های موفــق در حــوزه اشــتغالزایی‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫در کشــور ســازمان فنــی و حرفـه ای اسـت ‪،‬‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ 49‬پــارک علــم و‬ ‫دادهاســت‪.‬‬ ‫فنــاوری‪ 12 ،‬پردیــس علــم و فنــاوری‪246 ،‬‬ ‫مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور و ‪ 10‬هــزار‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫و ‪ 800‬واحــد فنــاور در کشــور داریــم‪.‬‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫خیرالدیــن بــا اشــاره بــه اینکــه یک هــزار‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫و ‪ 778‬شــرکت دانش بنیــان مســتقر در‬ ‫رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫پارک هــا و مراکــز رشــد وجــود دارنــد‪،‬‬ ‫شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪ 6‬هــزار‬ ‫بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫و ‪ 671‬شــرکت دانــش بنیــان داریــم و ‪9‬‬ ‫در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫هــزار نفــر در واحدهــای فنــاور مشــغول بــه‬ ‫و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ 320‬هــزار شــغل توســط‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان در کشــور‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬دانــش‬ ‫شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫بنیان هــا بســتر مناســبی بــرای جلوگیــری از‬ ‫بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫مهاجــرت نخبــگان و اشــتغالزایی هســتند‪.‬‬ ‫شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‬ ‫بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته دانــش‬ ‫در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫بنیان هــا ‪ 65‬هــزار شــغل ایجــاد کردنــد‪،‬‬ ‫برنجــکاران بــه توصیههــای کارشناســان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ســالجاری ایــن عــدد بــه ‪90‬‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫هــزار شــغل افزایــش یافتــه اســت و طــرح‬ ‫اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫نخلســتان مشــکالت مهارتــی را بــرای‬ ‫زمســتانه توجــه کننــد‪.‬‬ ‫ورود بــه بــازار کار حــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫تهران خبر داد‪:‬‬ ‫فرماندار‬ ‫مجلس؛‬ ‫ذره بین‬ ‫زیر‬ ‫ایجاد اشتغال‬ ‫صدوراز دستگاه‬ ‫هر یک‬ ‫هایتعیین‬ ‫اشتغال و‬ ‫ایجاد سامانه‬ ‫برایوکار‬ ‫ هاکسب‬ ‫مجوزهای‬ ‫سهمدر‬ ‫اجرایی‬ ‫رصددستگاه‬ ‫تخلفات‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬محمــد طهرانــی‬ ‫در جلســه کارگــروه تخصصــی اشــتغال و‬ ‫ســرمایه گــذاری شهرســتان تهــران کــه بــا‬ ‫حضــور حامــد ویــس کرمــی مدیــر کل‬ ‫تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اســتان تهران‪،‬‬ ‫قــدرت اهلل محمــدی مدیــر عامــل شــرکت‬ ‫ســاماندهی صنایــع و مشــاغل شــهر تهــران‬ ‫و مدیــران ارشــد دســتگاههای اســتانی و‬ ‫شهرســتانی برگــزار شــد گفــت‪ :‬بــا عنایــت‬ ‫بــه نــام گــذاری ســال ‪ 1401‬از ســوی مقــام‬ ‫ســال تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫کمیســیونبــهویــژه‬ ‫رئیــس‬ ‫تولیــد‪،‬‬ ‫عنــوان‬ ‫معضــم رهبــری‬ ‫ارائــه‬ ‫از‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫مجلــس‬ ‫دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن‪ ،‬مهمتریــن‬ ‫کارگــروه کمیســیون‬ ‫گــزارش نظارتــی‬ ‫متبوعــشو‬ ‫تخصصــی اشــتغال‬ ‫هــدف‬ ‫نهادهــای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دســتگاه‬ ‫دربــاره‬ ‫عملکــرد شهرســتان تهــران تحقــق‬ ‫ـرمایه گــذاری‬ ‫سـ‬ ‫درخصــوص صــدور مجــوز‬ ‫مختلــف‬ ‫اشــتغال پایــدار اســت‪.‬‬ ‫ـس ظـ‬ ‫حقیقــتمجلـ‬ ‫درـه صحــن‬ ‫وکارها بـ‬ ‫ویـب‬ ‫کسـ‬ ‫ـرفو‬ ‫موانــع‬ ‫رفــع‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫مشــکالت جهــت ایجــاد اشــتغال و رونــق‬ ‫رئیــس‬ ‫حســینی‬ ‫ـت‬ ‫مهمتریــن سیاسـ‬ ‫الدینـتان از‬ ‫سیدشــمسشهرسـ‬ ‫تولیــد در‬ ‫مجلــس‬ ‫تولیــد‬ ‫ـاد‬ ‫ـتای ایجـ‬ ‫جهــشدر راسـ‬ ‫ویــژهـیزدهم‬ ‫کمیســیونــت سـ‬ ‫هــای دول‬ ‫وگــو بــا‬ ‫سیاســتگفت‬ ‫اســامی در‬ ‫مردمــی‬ ‫دولــت‬ ‫شــورای اســت‪.‬‬ ‫اشــتغال‬ ‫خبرگــزاریو تســنیم‪،‬‬ ‫انقالبــیپارلمانــی‬ ‫خبرنــگار‬ ‫ســرمایه‬ ‫حمایــت از اشــتغال‬ ‫و‬ ‫اصــاح مــواد (‪)1‬‬ ‫قانــون‬ ‫گــذاریاینکــه‬ ‫بــا بیــان‬ ‫دســتگاههای‬ ‫تمامــی‬ ‫اســت و‬ ‫کلــی‬ ‫سیاســتهای‬ ‫قانــون‬ ‫و (‪)۷‬‬ ‫در‬ ‫هســتند‬ ‫اجــرای موظــف‬ ‫شهرســتان‬ ‫اجرایــی‬ ‫بــرای‬ ‫مــواد‬ ‫تریــن‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫(‪)44‬‬ ‫اصــل‬ ‫خصــوص اشــتغال و ســرمایه گــذاری‬ ‫باشــند‪.‬در کشــور‬ ‫کســبوکار‬ ‫اهتمــامفضــای‬ ‫بهبــود‬ ‫جــدی داشــته‬ ‫مــاه‬ ‫ـامانهقانــون در‬ ‫ایــن‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫ـاد‬ ‫بهمنایجـ‬ ‫مخصوصــی‬ ‫گفــت‪ :‬سـ‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫وی‬ ‫دســتگاهـفندماه‬ ‫بایســتــب و اسـ‬ ‫مــیـس تصوی‬ ‫ شــوددرو مجلـ‬ ‫ـال ‪99‬‬ ‫هــای‬ ‫سمـی‬ ‫ـاغ‬ ‫ـ‬ ‫اب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫دول‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـرا‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـان‬ ‫همـ‬ ‫اجرایــی امــار اشــتغال ایجــاد شــده در‬ ‫حــوزهاســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫خــود را در ســامانه رصــد اشــتغال‬ ‫اســاس احـ‬ ‫بــرـن قانــون‬ ‫در ایـ‬ ‫ـان اینکــه‬ ‫ثبــت بیـ‬ ‫وی بــا‬ ‫ـکامو‬ ‫امــار‬ ‫نماینــد و‬ ‫نــام‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫انه‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫برخ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫دارد‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫وج‬ ‫ـددی‬ ‫متعـ‬ ‫اطالعــات ایــن ســامانه ســهم هــر یــک از‬ ‫از‬ ‫یکــی‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ادامــه‬ ‫دارنــد‪،‬‬ ‫اجــرا‬ ‫زمــان‬ ‫دســتگاهها بــرای ایجــاد اشــتغال مشــخص‬ ‫کــه در ایــن قانــون وجــود دارد‬ ‫نکاتــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫مــی‬ ‫مجوزهــا‬ ‫صــدور‬ ‫در‬ ‫شــفافیت‬ ‫بحــث‬ ‫بخــش دیگــری از ایــن جلســه حامــد‬ ‫در‬ ‫تعــاون‪،‬اگــر‬ ‫منظــور اســت‬ ‫ویــسکــه‬ ‫اســت‬ ‫کار‬ ‫بدیــنمدیــرکل‬ ‫کرمــی‬ ‫کنــد و یــا‬ ‫دریافــت می‬ ‫رفــاهمجــوزی‬ ‫فــردی‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫تهــران‬ ‫اجتماعــی شــهر‬ ‫و‬ ‫کنــد‬ ‫نمی‬ ‫دریافــت‬ ‫را‬ ‫مجــوزی‬ ‫فــردی‬ ‫اهمیــت مســئله اشــتغال بــرای همــگان‬ ‫ـد و مبــادا‬ ‫رهبــرــته باشـ‬ ‫وجـوـود داش‬ ‫قانونــی‬ ‫دلیــل‬ ‫انقــاب‬ ‫معظــم‬ ‫اســت‬ ‫واضــح‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫رس‬ ‫دست‬ ‫ـوزی‬ ‫ـ‬ ‫مج‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ران‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫ـدهایــن زمینــه تاکیداتــی داشــته اند‪ .‬از‬ ‫عـدر‬ ‫از‬ ‫ـابه‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـرایط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫کنن‬ ‫ـدا‬ ‫پیـســوی وزارت کار ایجــاد فرصت هــای‬ ‫ـات‪،‬راهانـ‬ ‫ـرای‬ ‫ـشـوز بـ‬ ‫ـکبخـمجـ‬ ‫ـیدن بـ‬ ‫ـدازیو‬ ‫صنعــت‬ ‫خدمـ‬ ‫درـه یســـه‬ ‫رســـغلی‬ ‫ش‬ ‫کســب‬ ‫شــوند‪.‬ــت همچنیــن‬ ‫محــرومشــده اس‬ ‫وکارتدویــن‬ ‫ـاورزی‬ ‫کشـ‬ ‫‪ ۴۲‬هــزار فرصــت شــغلی نیــز در اســتان‬ ‫اســت‪.‬تصریحکــرد‪:‬‬ ‫مجلــس‬ ‫تدویــن در‬ ‫ـده تنکابــن‬ ‫نماینـ‬ ‫شــده‬ ‫تهــران‬ ‫اســت‬ ‫بینــی‬ ‫قانونگــذار‬ ‫ـتی‬ ‫کــردهباالدسـ‬ ‫ـای اســناد‬ ‫پیشت هـ‬ ‫ـزود‪ :‬اولوی‬ ‫وی افـ‬ ‫کــه‬ ‫بــهمـایــن‬ ‫ـت‬ ‫کنیــماسـ‬ ‫حرکــتگرفتــه‬ ‫ســمتــه قــرار‬ ‫ـورد مالحظ‬ ‫کــهـتان‬ ‫اسـ‬ ‫وکار‪،‬‬ ‫کســب‬ ‫مجوزهــای‬ ‫صــدور‬ ‫درگاه‬ ‫جمعیــت‪ ،‬نــرخ بیــکاری‪ ،‬محرومیــت‪،‬‬ ‫و‬ ‫از صــدور‬ ‫باشــد و‬ ‫درگاه‬ ‫موضــوع‬ ‫بســیاری‬ ‫الکترونیکــی ها و‬ ‫عملکــرد دســتگاه‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ـده‬ ‫خــودداریل ها شـ‬ ‫کاغــذیـاد ایــن شــغ‬ ‫مجوزهــایــر بــه ایجـ‬ ‫دیگــر منج‬ ‫اســت‪ .‬مــا بــه عنــوان دســتگاه اجرایــی‬ ‫تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫ویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫ـق‬ ‫ـرای تحقـ‬ ‫ـود را بـ‬ ‫ـاش خـ‬ ‫رئیــستمامــی تـ‬ ‫بایــد‬ ‫رفــن‬ ‫ـاغـا ایـ‬ ‫ـس از‬ ‫ـوانـ کـ‬ ‫ـسـ عن‬ ‫مجلـ‬ ‫ـاه‬ ‫گیریابـــم تـ‬ ‫ـرد‪ :‬پـکار‬ ‫ـت بــه‬ ‫ـایـ دول‬ ‫برنامه ه‬ ‫ـود‪ .‬موظــف‬ ‫اجرایــی‬ ‫های‬ ‫دســتگاه‬ ‫قانــون‬ ‫بــرای شــهروندان ایجــاد شـ‬ ‫اجتماعــیدرگاه‬ ‫رفــاهســال بــه‬ ‫یــک‬ ‫ظــرف‬ ‫بودنــد‬ ‫شــهر‬ ‫تعــاون و‬ ‫مدیــرکل‬ ‫صــورتو امــور‬ ‫وزارت اقتصــاد‬ ‫تاکیــدکــه‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫روزانــه‬ ‫کــرد‪ :‬بــه‬ ‫تهــران‬ ‫بپیوندنــد کــه‬ ‫میکنــد‬ ‫ایجــاد‬ ‫شــوند‬ ‫شــغلی رصــد‬ ‫ هــای‬ ‫دارایــیفرصت‬ ‫بایــد‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫نظارت‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بع‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫ســامانه قان‬ ‫دراجــرای‬ ‫در‬ ‫مخصــوص اطالعــات تمامــی‬ ‫ـفششـــده‬ ‫ـری‬ ‫ـغلپیگیـ‬ ‫ـس‬ ‫ـوع کازــهســوی‬ ‫موضـ‬ ‫ـده‬ ‫تعریـ‬ ‫مجلـشـ‬ ‫برایشــان‬ ‫ـرادی‬ ‫افـ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اســت مشــخص می شــود و دســتگاه ها‬ ‫نمی تواننــد بــه صــورت همزمــان‬ ‫کننــد‪ .‬از‬ ‫ثبــتــی کــه‬ ‫پیگیریهای‬ ‫یــک بــا‬ ‫اطالعــاتـا ابــراز‬ ‫حســینی بـ‬ ‫در‬ ‫نفــر را‬ ‫بحــث قانــون‬ ‫روســتاییاجــرای‬ ‫نماینــدگان بــرای‬ ‫ســوی‬ ‫ایجــاد‬ ‫حــوزه اشــتغال‬ ‫کــه‬ ‫شــد‬ ‫مشــخص‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫انجــام‬ ‫اعتبــارات الزم در حــوزه اشــتغال در نظــر‬ ‫ الحسامـــا‬ ‫ضـده‬ ‫ـام شـ‬ ‫منابـانج‬ ‫زمینــه‬ ‫اقداماتــهـیشـدر‬ ‫ـنه‬ ‫ـعـقر‬ ‫ـنـت و‬ ‫ـدهایـاسـ‬ ‫گرفتـ‬ ‫ـتورـا دو‬ ‫ـک یـ‬ ‫خانگبهـج‬ ‫ـت و‬ ‫ـودهـ اسـ‬ ‫ـی نبـ‬ ‫کافـ‬ ‫کار‬ ‫ـیــزدریـدسـ‬ ‫ـتغال‬ ‫ـرای اش‬ ‫ـز بـ‬ ‫نیـ‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـ‬ ‫دس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫باق‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫اجرای‬ ‫ـتگاه‬ ‫دسـ‬ ‫ـرار گرفتــه اســت‪ .‬هــر پــروژه و طرحــی‬ ‫قـ‬ ‫ـده شـاند و‬ ‫تعریـــل‬ ‫ هامتص‬ ‫ـتگایهــا‬ ‫الکترونیکـــی‬ ‫ـوند‬ ‫ـفنشمـی‬ ‫درگاهتوســط دس‬ ‫کــه‬ ‫ندادهانــد‪،‬‬ ‫الزمــام‬ ‫ـبی انج‬ ‫دارایـدام مناسـ‬ ‫اینکــه اقـ‬ ‫یــا‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫اعتبــارات‬ ‫بایــد‬ ‫کــه‬ ‫پایشــی‬ ‫بــه‬ ‫توجــه‬ ‫بــا‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫در ادامــه قــدرت اهلل محمــدی مدیرعامــل‬ ‫مشــخص اســت‬ ‫شــرکتشــده‬ ‫انجــام‬ ‫مشــاغل‬ ‫اســت صنایــع و‬ ‫ســاماندهی‬ ‫درگاه‬ ‫ایــن‬ ‫بــه‬ ‫ها‬ ‫دســتگاه‬ ‫کــدام‬ ‫کــه‬ ‫شــهر تهــران نیــز گفــت‪ :‬رویکــرد مــا‬ ‫کــدام‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شــده‬ ‫متصــل‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫توجــه بــه اشــتغال اســت و در همیــن‬ ‫نشــده‬ ‫متصــل‬ ‫اند‪.‬بنیــان توجــه‬ ‫ـش‬ ‫ های دانـ‬ ‫دســتگاهـههاشــرکت‬ ‫راســتا بـ‬ ‫بســیاری داشــته ایم‪ .‬مشــاغل خانگــی از‬ ‫ـنبه بــا‬ ‫بســزایی«روز دوشـ‬ ‫اهمیــتـان اینکــه‬ ‫وی بــا بیـ‬ ‫دعوتو‬ ‫هســتند‬ ‫برخــوردار‬ ‫ای‬ ‫جلســه‬ ‫اقتصــاد‬ ‫وزارت‬ ‫مســئوالن‬ ‫ازدر همیــن راســتا در بوســتان های تهــران‬ ‫کمیســیون ویــژه‬ ‫ هــایزمینــه در‬ ‫بازارچهایــن‬ ‫را در‬ ‫انــدازی‬ ‫مختلفــی راه‬ ‫تولیــد برگــزار کردیــم»‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫جهــش‬ ‫می شــو ند ‪.‬‬ ‫مســئوالن‬ ‫شــرکتدعــوت از‬ ‫ـده نیــز بــا‬ ‫ویـه اینـ‬ ‫هفتـ‬ ‫صنایــع‬ ‫ســاماندهی‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫بــرایجلســهای‬ ‫تهــرانزمینــه‬ ‫شــهردر ایــن‬ ‫اقتصــاد‬ ‫وزارت‬ ‫اســتفاده‬ ‫مشــاغل‬ ‫و‬ ‫جمعبنــدی‪،‬‬ ‫مشــاغلــس از‬ ‫تولیــداتداشــت و پ‬ ‫راازخواهیــم‬ ‫ایجــاد‬ ‫خانگــی و‬ ‫واردموضــوع‬ ‫خــودایــن‬ ‫دربــاره‬ ‫کمیســیون‬ ‫گـ‬ ‫میــدان‬ ‫فصلــی‬ ‫ـزارش هــای‬ ‫بازارچه‬ ‫علنــیدرپارلمــان‬ ‫صحــن‬ ‫اینــده در‬ ‫هفتــه‬ ‫تهــران‬ ‫زیــادی‬ ‫بســیاری‬ ‫شــد‪ .‬نقــاط‬ ‫وجــودخواهــد‬ ‫قرائــت‬ ‫شــد‪ .‬می تــوان انهــا را‬ ‫دارنــد کــه‬ ‫بــه منطقــه گردشــگری تبدیــل کــرد و‬ ‫ـت‪:‬اشپـــس‬ ‫نماینـ‬ ‫ـتغال‬ ‫گفـــاد‬ ‫ـسایج‬ ‫مجلـــای‬ ‫درـه معن‬ ‫ـنـز بـ‬ ‫تنکابـنیـ‬ ‫ـدهـگری‬ ‫گردشـ‬ ‫اســت‪.‬ـت گــزارش کمیســیون در صحــن‬ ‫از قرائـ‬ ‫الزم بــا‬ ‫هــای‬ ‫پیگیری‬ ‫ هــای‬ ‫بازارچه‬ ‫ایجــاد‬ ‫پارلمــانبــه‬ ‫علنــیبــا اشــاره‬ ‫وی‬ ‫قانــون‬ ‫اجــرای‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫دســتگاههایی‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن بازارچه هــا اشــتغال‬ ‫ثابــت‬ ‫ـتهـاند‬ ‫کسـ‬ ‫مجوزهشـــای‬ ‫ـزار‬ ‫وکار ازداش‪۵‬ـه‬ ‫ـببیــش‬ ‫ـت‬ ‫ـده اسـ‬ ‫ـدورایجــاد‬ ‫صثابـــت‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫خواهیــم‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫برخوردهــای‬ ‫دســت فــروش شناســایی شــدند و در ‪۴۰‬‬ ‫روز بــازار تهــران جانمایــی شــدند و تــا‬ ‫پایــان ســال ‪ ۲۰‬روز بــازار دیگــر نیــز تعبیــه‬ ‫می شــوند‪ .‬در ایــن بازارچه هــا ســهمی‬ ‫بــرای زنــان سرپرســت خانــوار در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ صفحه 8 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪210‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷12- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫‪- 2022‬سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫یکشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫رنج؛خواستار شد؛‬ ‫حاصلگیالن‬ ‫استاندار‬ ‫معاون اقتصادی‬ ‫بازی با‬ ‫های بنادر‬ ‫بیمه ظرفیت‬ ‫بهینه از‬ ‫کشاورزان استفاده‬ ‫اقتصادی گیالن با‬ ‫کشاورزی‬ ‫گیالنی از‬ ‫رونق گریز‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل شــرایط جغرافیــای خــاص‬ ‫و بارشــهای فــراوان‪ ،‬اســتانی مســتعد‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬امــا درعیــن حــال بــا‬ ‫وقــوع حوادثــی همچــون ســیابها ‪،‬‬ ‫تندبــاد‪ ،‬خشکســالی جــزو پنــج اســتان‬ ‫حادثــه خیــز کشــور محســوب مــی‬ ‫شــود کــه بخــش کشــاورزی نیــز از ایــن‬ ‫معــاون اقتصــادی اســتاندار گیــان خواســتار‬ ‫مخاطــرات در امــان نمــی مانــد‪.‬‬ ‫الیروبــی هــر چــه ســریع تــر بنــدر اســتارا‬ ‫ایــم درحالــی اســت کــه کشــاورزان بــه‬ ‫شــد و تصریــح کــرد‪ :‬بــرای اســتفاده بهینــه‬ ‫خصــوص شــالیکاران و باغــداران از اقشــار‬ ‫از ظرفیــت هــای بنــادر اســتان بایــد تمــام‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا‬ ‫شــرایط الزم بــرای رونــق اقتصــادی را فراهــم‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫و در صــورت کوچــک تریــن اســیبی‬ ‫ناپذیــر‬ ‫بــا‬ ‫معیشــتی‪،‬و‬ ‫مراســم تکریــم‬ ‫جبراندر‬ ‫خســاراتاســحاقی‬ ‫ســید محمــد‬ ‫مواجــه‬ ‫فرهنگــی‬ ‫حتــی‬ ‫و‬ ‫خانوادگــی‬ ‫معارفــه مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی اســتان‬ ‫گیــان‪ ،‬شــد‪.‬‬ ‫خواهنــد‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬عدالــت محــوری‬ ‫ایــراندربیــش از‬ ‫کشــاورزیازکــه‬ ‫بیمــه‬ ‫دولــت‬ ‫در مهــم‬ ‫ارکان‬ ‫فســاد ســتیزی‬ ‫و‬ ‫قدمــت دارد و از ســال ‪1363‬‬ ‫دهــه‬ ‫ســه‬ ‫ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی‬ ‫محصــوالت‬ ‫بیمــه‬ ‫صنــدوق‬ ‫عنــوان «‬ ‫بــا‬ ‫ســیزدهم‬ ‫دولــت‬ ‫اینکــه‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫وی بــا‬ ‫راســتایبانــک‬ ‫را «دراز ســوی‬ ‫کشــاورزی‬ ‫کشــاورزیو‬ ‫مردمــی ســازی‬ ‫طرحــی‬ ‫مامنــی بــرای‬ ‫پرداخــتشــد‪ ،‬بــه‬ ‫اجرایــی‬ ‫مرحلــه‬ ‫عنــوانهــا بــه‬ ‫عادالنــه یارانــه‬ ‫ـادی‬ ‫ـ‬ ‫اقتص‬ ‫ـوزه‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫های‬ ‫ـارت‬ ‫ـ‬ ‫خس‬ ‫ـرانرســاند‪ ،‬افــزود‪ :‬میــدان داری مــردم بــا‬ ‫جباجـــرا‬ ‫قس بـــا‬ ‫ـروز‬ ‫اقامـــاـه بـعــه ام‬ ‫ـرایــه ت‬ ‫ـود ک‬ ‫ـیـ ش‬ ‫ـوب مـ‬ ‫ـط‬ ‫ـدلـ و‬ ‫ـانـ بـ‬ ‫جوان‬ ‫محســـتازی‬ ‫پیش‬ ‫ـرداران مواجــه‬ ‫ارکانـوی‬ ‫دیگــر از سـ‬ ‫بیازرغبتــی‬ ‫ســیزدهم‬ ‫ـر بـدولــت‬ ‫بههـدر‬ ‫مهــم‬ ‫اســت‪.‬اســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫هماهنگــیســالیان‬ ‫دولــت طــی‬ ‫سرپرســت اینکــه‬ ‫بــا وجــود‬ ‫امــور‬ ‫معاونــت‬ ‫گیــان صنــدوق‬ ‫اســتانداریتــا توســط‬ ‫داشــته اســت‬ ‫تــاش‬ ‫تصریــح‬ ‫اقتصــادی‬ ‫بداننــته‬ ‫ارائــدـه بسـ‬ ‫همچنیــن بــا‬ ‫ـاورزی و‬ ‫ـرد‪:‬کشـ‬ ‫بیمــه‬ ‫ـد‬ ‫ـئوالن بایـ‬ ‫ـران و مس‬ ‫همــه مدیـ‬ ‫ک‬ ‫هــای‬ ‫بخشــی‬ ‫هــای‬ ‫ـدار‬ ‫خســارتو اقتـ‬ ‫تولیـازـد ثــروت‬ ‫حمایتــی بــرای‬ ‫ـزش علمــی‬ ‫خیـ‬ ‫اســت‪.‬از‬ ‫ایــرانرغبتــی‬ ‫کنــد امــا‬ ‫جبــران‬ ‫کشــاورزی را‬ ‫اســامی‬ ‫جمهــوری‬ ‫نظــام‬ ‫ســوی کشــاورزان بــر ایــن امــر دیــده نمــی‬ ‫ـه در‬ ‫کــه‬ ‫شــود‬ ‫زراعــیاز‬ ‫ســالمــداری‬ ‫خانــواده‬ ‫طــوریاینکـ‬ ‫بــهبــا بیــان‬ ‫ـحاقی‬ ‫اسـ‬ ‫ـزود‪43:‬‬ ‫ـردار افـفقــط‬ ‫ـره بـ‬ ‫ـد از‬ ‫جدی‬ ‫در‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫ـزاردولـبهــت‬ ‫‪312‬مههـــم‬ ‫ارکان‬ ‫دیگـــر‬ ‫ـرده انـ‬ ‫ـرراتــهو خریـ‬ ‫بیمــه نام‬ ‫ـزارـ نف‬ ‫ـد‪.‬ـه‬ ‫مقولـ‬ ‫ـداریـهکایـــن‬ ‫ضوابــط بـ‬ ‫ـر مقـ‬ ‫ـنـو‬ ‫هـقوانی‬ ‫پرداختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در حالــی بیمــه کشــاورزی در خطــه ســبز‬ ‫درصــدیو‬ ‫‪ 13‬ماموریــم‬ ‫اســتقبالمــا‬ ‫تاکیــدبــابــر اینکــه‬ ‫وی‬ ‫بــا فقــط‬ ‫گیــان‬ ‫ـال‬ ‫هرســالهـاه حـ‬ ‫کــهبــرای رفـ‬ ‫ـبانه روز‬ ‫شــدهـد شـ‬ ‫ـئول و بایـ‬ ‫مسـ‬ ‫طبــق‬ ‫اســت‬ ‫مواجــه‬ ‫ـت‬ ‫ازـم‪،‬‬ ‫ـاشـیکنیـ‬ ‫ـردم‬ ‫مـ‬ ‫ظرفیــت‬ ‫ـادرــزاز دولـ‬ ‫ـت‪:‬ـهبنـرا نی‬ ‫گفـبیمـ‬ ‫حــق‬ ‫ـنتـبخشـ‬ ‫قوانیـ‬ ‫تنهــاو‬ ‫کشــاورزانباشــد‬ ‫گیــان دارا مــی‬ ‫اســتان‬ ‫خاصــی‬ ‫کنــد و‬ ‫پرداخــتدرمــی‬ ‫خــوش‬ ‫اســتفادهـ از‬ ‫بایــد‬ ‫ظرفیــتبیمــه را‬ ‫ایــنــن حــق‬ ‫ـی از ای‬ ‫ـمتبــابســیار کم‬ ‫قسـ‬ ‫بدرخشــیم‪.‬خواهــد کــرد‪ .‬طبــق قانــون بــه‬ ‫پرداخــت‬ ‫طــور متوســط ‪ ۷0‬درصــد حــق بیمــه را‬ ‫امــور‬ ‫هماهنگــی‬ ‫معاونــت‬ ‫سرپرســت‬ ‫کشــاورز‬ ‫ـرده و ســهم‬ ‫پرداخــت کـ‬ ‫دولــت‬ ‫پایــان‬ ‫اقتصــادی‬ ‫دروجــود‬ ‫گیــانایــن‬ ‫اســتانداری کــه بــا‬ ‫درصــد اســت‬ ‫تنهــا ‪30‬‬ ‫ـدر‬ ‫نســبتبهــر بنـ‬ ‫میلــی ســریع ت‬ ‫بیـر چــه‬ ‫ـی هـ‬ ‫هــم الیروبـ‬ ‫خواســتار‬ ‫بیمــه‬ ‫شــاهد‬ ‫بــاز‬ ‫هســتیم‪ .‬شــد و تصریــح کــرد‪ :‬بــرای اســتفاده‬ ‫اســتارا‬ ‫بهینــه از ظرفیــت هــای بنــادر اســتان بایــد‬ ‫بیمــهرا‬ ‫اقتصــادی‬ ‫ـرای رونــق‬ ‫اعتمــادیالزم بـ‬ ‫بــیـام شــرایط‬ ‫تمـ‬ ‫گمشــده‬ ‫حلقــه‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫فراهــم‬ ‫کشــا و ر ز ی‬ ‫برخــی از کارشناســان کشــاورزی معتقدنــد‬ ‫کشــاورزان اغلــب بیمــه بــا گزینــه پاییــن‬ ‫را انتخــاب و تصــور میکننــد بیمــه بایــد‬ ‫غرامــت تمــام خســارت انهــا را بپــردازد‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫دارد و بیمــه گــذاران حداقــل گزینــه و‬ ‫ضعیفتریــن بیمــه را انتخــاب میکننــد و‬ ‫تمــام خطراتــی کــه اتفــاق میافتــد‪ ،‬تحــت‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫امــا اغلــب کارشناســان و حتــی کشــاورزان‬ ‫بــی اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫بیمــه محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬واقعــی‬ ‫ســازی نشــدن میــزان پرداخــت خســارت‪،‬‬ ‫نحــوه تعییــن خســارتهای وارده بــه باغات و‬ ‫مــزارع و عــدم بــه موقــع پرداخــت غرامــت‬ ‫تعلــل در تکمیــل خــط اهــن فرصت هــای‬ ‫و اگاه نبــودن برخــی کشــاورزان از مزیــت‬ ‫اقتصــادی را از بیــن می بــرد‬ ‫هــای بیمــه محصــوالت را عمــده دلیــل‬ ‫اســتقبال ســرد از بیمــه کشــاورزی مــی‬ ‫حجت االســام والمســلمین ســید عبدالجــواد‬ ‫داننــد‪.‬‬ ‫ـمس الدیــن‪ ،‬امــام جمعــه بندرانزلــی نیــز‪،‬‬ ‫شـ‬ ‫ضمــن تســلیت ســالگرد رحلــت بنیانگــذار‬ ‫گفــت‬ ‫گیانــی‬ ‫شــالیکاران‬ ‫یکــی‬ ‫ـه‬ ‫درــت دهـ‬ ‫گرامیداش‬ ‫همچنیــن‬ ‫ـابازاســامی‬ ‫انقـ‬ ‫اینکــه‬ ‫بیــان‬ ‫بــا‬ ‫ایرنــا‬ ‫خبرنــگار‬ ‫بــا‬ ‫گــو‬ ‫وکرامــت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬امــروز در جنــگ‬ ‫کــرد‬ ‫بیمــهـدمــی‬ ‫محصولــش را‬ ‫هــر‬ ‫ـه‬ ‫انچــه کـ‬ ‫ـتیم و بایـ‬ ‫ســالتحمیلــی هسـ‬ ‫اقتصــادی‬ ‫کــردن‬ ‫امســال‬ ‫ـزار‬ ‫بیمــهــرم افـ‬ ‫قصــدــزار و ن‬ ‫دیگــرــخت اف‬ ‫داریــم از س‬ ‫امــاتــوان‬ ‫در‬ ‫گایــه از‬ ‫خــود را‬ ‫شــالیزارهای‬ ‫در‬ ‫بــا جنــگ‬ ‫نــداردایــن‬ ‫دشــمن در‬ ‫مقابلــه بــا‬ ‫بــرای‬ ‫خســارت‬ ‫انــدک‬ ‫ـد‬ ‫مقابــلرا در تاکیـ‬ ‫درمســئله‬ ‫غرامــتــن‬ ‫بگیریــم کــه ای‬ ‫مبلــغــت‬ ‫خدم‬ ‫بیــشـالازهــا‪2‬‬ ‫بــرای‬ ‫گذشــته‬ ‫ســال‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫معظــم رهبــری در نامگــذاری سـ‬ ‫مقــام‬ ‫حــدود یــک و نیــم تــن‬ ‫هکتــار‬ ‫زمیــن‪،‬دیــد‪.‬‬ ‫ـی تــوان‬ ‫نیــز مـ‬ ‫برداشــت کمتــر داشــتم کــه از نظــر ریالــی‬ ‫ـارت بــه‬ ‫ـذاریـانامسـخسـ‬ ‫ـون تومـ‬ ‫‪91‬ــهمیلیـ‬ ‫اشـــه‬ ‫ـک ب‬ ‫نزدی‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـال‪ ،‬افـ‬ ‫نامگـ‬ ‫ـاره ب‬ ‫ویـبــا‬ ‫مــن وارد‬ ‫ســهاز‬ ‫فقــطــی‬ ‫امــاکــه یک‬ ‫شــددارد‬ ‫الزاماتــی‬ ‫محصــوالتشــعار‬ ‫تحقــق ایــن‬ ‫ـت‬ ‫ـهـنمــاو غرامـ‬ ‫ـان بـ‬ ‫تومـ‬ ‫ـزار‬ ‫میلی‬ ‫ـد‬ ‫کارامـ‬ ‫نویـ‬ ‫ـای‬ ‫ـیوه هـ‬ ‫‪100‬ازهـشـ‬ ‫ـوناسـوـتفاده‬ ‫انهـــا‬ ‫ادارهشــد‪.‬‬ ‫پرداخــت‬ ‫کشــور اســت کــه در مدیریــت‬ ‫بــرای‬ ‫هــا نیــز ایــن مســائل مــورد توجــه بایــد باشــد‬ ‫مســیرغرامــت‬ ‫ـندرمیــزان‬ ‫ـزود‪ :‬از ایـ‬ ‫حســن زاده‬ ‫دانــش‬ ‫کشــور‬ ‫مجموعــه افـهــای‬ ‫و‬ ‫ـانـد‪.‬بابــت‬ ‫‪ 300‬هـ‬ ‫ـون و‬ ‫ـکاشـمیلیـ‬ ‫ـم ی‬ ‫ـزارـتتومـکننـ‬ ‫حرکـ‬ ‫افریــن‬ ‫ـتغال‬ ‫ـانـ و‬ ‫هـبنیـ‬ ‫بیمــه پرداخــت کــرده بــودم کــه عمــا‬ ‫بیشــتر‬ ‫میلیــون و‬ ‫ـه‬ ‫تومــانـر اینکـ‬ ‫هــزارتاکیــد بـ‬ ‫‪۷00‬ـی بــا‬ ‫بندرانزلـ‬ ‫یــکجمعــه‬ ‫امــام‬ ‫نکــردم‪.‬‬ ‫هــای نویــن را در‬ ‫دریافــتشــیوه‬ ‫غرامــتنیــز بایــد‬ ‫بنــادر‬ ‫دســتور کار داشــته و بــه دنبــال جــذب‬ ‫گفــت‪:‬ــج‬ ‫کاشــت برن‬ ‫ـکات‬ ‫گــذارـهو مشـ‬ ‫ســرمایهاشــاره بـ‬ ‫وی بــا‬ ‫در‬ ‫باشــد‪،‬‬ ‫تجــار‬ ‫ظرفیــت‬ ‫بایــد‬ ‫از کاشــت‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫انزلــیداشـ‬ ‫شهرســتاناظهــار‬ ‫اســتانـهو هــای ان‬ ‫و هزینـ‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫داشــته‬ ‫اســتفاده بهینــه‬ ‫دریــا‬ ‫مقــرون بــه‬ ‫کشــاورزان‬ ‫بنــادربــرای‬ ‫برنــج وخــود‬ ‫صرفــه نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه‬ ‫در‬ ‫اشــتغال‬ ‫بحــث‬ ‫از در‬ ‫اینکــه‬ ‫هــایبــا بیــان‬ ‫وی‬ ‫ســم و‬ ‫کــود‪،‬‬ ‫جملــه‬ ‫کشــاورزی‬ ‫ـی‬ ‫متاســفانه ش‬ ‫شهرسـ‬ ‫اسـ‬ ‫مطلوبــت‬ ‫ـرایطـته اسـ‬ ‫ـمگیریـ داشـ‬ ‫ـتانچشـ‬ ‫ـش‬ ‫ـتانـرو افزایـ‬ ‫کارگـ‬ ‫انزلــی‬ ‫کــه در‬ ‫انچــه‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫نداریــم‪،‬‬ ‫بنــدر هــای‬ ‫خســارت‬ ‫بایــد‬ ‫مــوارد‬ ‫ایــن‬ ‫و بــه‬ ‫کــرد‪ .‬مدنظــر داشــته‬ ‫کل بنــادر‬ ‫نیــزاداره‬ ‫داریــم‬ ‫توقــع‬ ‫اضافــه‬ ‫طبیعــی را‬ ‫باشــد جــذب نیروهــای بومــی در اولویــت‬ ‫قــرار‬ ‫ـرد‪.‬غیرواقــع بینانــه نمــک بــر زخــم‬ ‫بگیـــی‬ ‫کارشناس‬ ‫کشاورز‬ ‫حجت االســام شــمس الدین بــا اشــاره بــه‬ ‫پوشــشـا‬ ‫عــدم هــر کجـ‬ ‫دیگــرــناز حــوزه‬ ‫کشــاورزفعــاالن ای‬ ‫یــکـه تجــار و‬ ‫اینکـ‬ ‫ رونــد‪،‬‬ ‫انجــا م‬ ‫باشــد‬ ‫شــرایط‬ ‫یـه کــرد‬ ‫گایـ‬ ‫طبیعــی‬ ‫بهتــرــای‬ ‫ـارت ه‬ ‫کــهـی خسـ‬ ‫تمامـ‬ ‫ـه‬ ‫هایـــهـیشـکـ‬ ‫ـرایزیرسـ‬ ‫بسـبــتر و‬ ‫گفـــد ک‬ ‫وتاکی‬ ‫ـده‬ ‫ـاختبیم‬ ‫محصــول‬ ‫ـرد‪:‬ــی‬ ‫ـت‪:‬ـوقت‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫فرص‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫کنی‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫فراه‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بای‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫داری‬ ‫ـاز‬ ‫نیـ‬ ‫اعــام خســارت مــی کنیــد؛ کارشناســان‬ ‫بایــد‬ ‫امــده‬ ‫وجــود‬ ‫مــا بــه‬ ‫بیشــترکــه بــرای‬ ‫دریــا‬ ‫کننــد و‬ ‫نمــی‬ ‫قبــول‬ ‫خســارت را‬ ‫بابــتداشــته‬ ‫اســتفاده را‬ ‫نهایــت‬ ‫باشــیم‪.‬پرداخــت‬ ‫جبــران ان‬ ‫اعتبــاری کــه‬ ‫مــی شــود ‪ ،‬بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از مــوارد‬ ‫ـل‬ ‫ـل و نقـ‬ ‫تجــارت‬ ‫داد‪:‬ــاز در‬ ‫ـورد نی‬ ‫ویـم و مـ‬ ‫مهـ‬ ‫بیشــتر‬ ‫اینکــهحمـدر‬ ‫ضمــن‬ ‫ادامــه‬ ‫اســت‪ ،‬تکمیــل خــط راه اهــن را خواســتار‬ ‫مــوارد همــان مبلــغ هــم انقــدر بــا تاخیــر‬ ‫پرداخــت مــی شــود کــه بــا توجــه بــه‬ ‫نوســانات قیمــت دیگــر چنــدان کارایــی‬ ‫بــرای کشــاورزان نــدارد و ایــن موضوعــات‬ ‫انگیــزه کشــاورزان را بــرای بیمــه گــذاری‬ ‫کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫حادثــه خیــز بــودن گیــان و ضــرورت‬ ‫بیمــه کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫گیــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫جــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اینــک شــرایط بیمــه‬ ‫گــذاری بهتــر شــده و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫افــزوده کــه کشــاورز بایــد پرداخــت مــی‬ ‫شــد و گفــت‪ :‬اگــر ان را تکمیــل نکنیــم ایــن‬ ‫کــرد ‪ ،‬حــذف شــده اســت ‪.‬‬ ‫فرصــت از دســت مــا م ـی رود‪.‬‬ ‫امیــر مــرادی افزود‪:‬حادثــه خبــر نمــی کنــد‬ ‫امــام جمعــه بندرانزلــی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫مســئوالن اهتمــام ویــژه داشــته باشــند و‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫حتــی اگــر الزم اســت در شــرایط فعلــی از‬ ‫کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫بودجــه برخــی جاهــای دیگــر اســتفاده کننــد‬ ‫باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫و تکمیــل ایــن خـط اهــن در اولویــت باشــد‪،‬‬ ‫دولــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫زیــرا از لحــاظ اقتصــادی و سیاســی بســیار‬ ‫مهــم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫بــه‬ ‫ـاورزان‬ ‫ـارت‬ ‫غرامـکــت‬ ‫گذشــته‬ ‫ـرورت‬ ‫کشـاز ضـ‬ ‫دیگــر‬ ‫خســـی‬ ‫ـرد‪ :‬یک‬ ‫تصریــح‬ ‫وی‬ ‫ـداد‬ ‫ـ‬ ‫تع‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫اظه‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫موق‬ ‫ـع فرصــت هــای بــزرگ کــه متاســفانه‬ ‫هــاـو‬ ‫در‬ ‫نمــینفــر‬ ‫اســتفادههــزار‬ ‫ـالیکار از ‪20‬‬ ‫ایــنگــذاران‬ ‫بیمــه‬ ‫کنیــم‬ ‫فرصــتشـزیــاد‬ ‫از‬ ‫ـال‬ ‫ـرــددرمـسـ‬ ‫‪50‬ـ هـ‬ ‫ـدود‬ ‫ـه حـ‬ ‫گردشـ‪ 99‬بـ‬ ‫ســال‬ ‫ـورد‬ ‫ـزارــهنفـبای‬ ‫ـت ک‬ ‫ـی اس‬ ‫دریایـ‬ ‫ـگری‬ ‫ـش یافــت و دولــت بیــن ‪ 50‬تــا‬ ‫افزایــد‪.‬‬ ‫‪1400‬ـه باشـ‬ ‫توجـ‬ ‫‪ 55‬میلیــارد تومــان فقــط حــق بیمــه بابــت‬ ‫شــمســرد‪.‬‬ ‫پرداخــت ک‬ ‫ـالیکاران‬ ‫شـ‬ ‫الدیــن در پایــان‬ ‫االســام‬ ‫حجت‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬دســتگاه های اقتصــادی در‬ ‫بیمــه‬ ‫ضــرورت‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫مــرادی بــا‬ ‫بهــره وری‬ ‫فنــاوری و‬ ‫نــواوری و‬ ‫مســیر‬ ‫اســتراتژیکی‬ ‫محصــوالت‬ ‫انتخــاب مدیــران نیــز‬ ‫بــرای و در‬ ‫گــذاری کننــد‬ ‫حرکــت‬ ‫ـج‬ ‫ـزود‪:‬ـ بـ‬ ‫ـجـدونظـچــرـای‬ ‫برنـــد‬ ‫ـرای توان‬ ‫ـرا می‬ ‫باشـافــد‪ ،‬زی‬ ‫برنـمـ‬ ‫ـونـئله‬ ‫همچـمسـ‬ ‫ایــن‬ ‫بتوانیــم‬ ‫نظــامکــه‬ ‫دادیــم‬ ‫تشــکیل‬ ‫اســامی و‬ ‫اهــداف‬ ‫کارگروهــیبــه‬ ‫در دســتیابی‬ ‫هــزار‬ ‫توطئــهبــه ‪100‬‬ ‫کــردنکار را‬ ‫اب برنــج‬ ‫گــذاران‬ ‫بیمــه‬ ‫دشــمنان در‬ ‫نقــش بــر‬ ‫اینکــه بحــث‬ ‫ضمــن‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫برســانیم؛موثــر‬ ‫مشــترکاقتصــادی‬ ‫جنــگ‬ ‫فراگیــر شــدن بیمــه چــای نیــز دنبــال مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫محمــد پورخــوش ســعادت‪ ،‬فرمانــدار‬ ‫شهرســتان بندرانزلــی نیــز در ادامــه‪ ،‬بــا‬ ‫هــزار‬ ‫خســارت‬ ‫میلیــارد‬ ‫بــرایــط‪60‬ســاحلی‬ ‫کیلومتــر خ‬ ‫اینکــه ‪۴۷‬‬ ‫‪۷0‬ــاره بــه‬ ‫اش‬ ‫کشــاورز‬ ‫بندرانزلــی داریــم‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬انتظــار‬ ‫در‬ ‫داریــم تــا هرچــه بیشــتر ســرمایه گــذاران‬ ‫کشـاســتفاده‬ ‫بانکــت‬ ‫ـه ایـایـن فرص‬ ‫بیمـاز‬ ‫ـده و‬ ‫خدمـشـ‬ ‫ـاونمنطقــه‬ ‫وارد‬ ‫ـاورزی‬ ‫ـات‬ ‫معـ‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫ـان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫گیـ‬ ‫بــا بیــان اینکــه درســال زراعــی گذشــته‬ ‫ظرفیــت‬ ‫اســتفاده‬ ‫‪ ۷0‬بــر‬ ‫تاکیــد‬ ‫وی بــا‬ ‫بــردار‬ ‫نفــر ازبهره‬ ‫هــزار‬ ‫(‪)1400-99‬‬ ‫اســتان کــه‬ ‫دریانــوردی‬ ‫بنــادر و‬ ‫اداره کل‬ ‫بودنــد‪،‬‬ ‫کــرده‬ ‫شــان را بیمــه‬ ‫محصــوالت‬ ‫عبداللهــیانتظــار‬ ‫گرفتــه‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بندرانزلــی‬ ‫در‬ ‫فــر‬ ‫قــرارپیمــان‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫بیمــهـائل اجتماعــی‬ ‫مشــمول در مسـ‬ ‫ـن اداره کل‬ ‫داریــم تــا ایـ‬ ‫کشــاورزی‬ ‫محصــوالت‬ ‫باغــی‪،‬فرهنگــی و‬ ‫ـتگاه هــای‬ ‫ـک حــال دسـ‬ ‫شراــهر کمـ‬ ‫دامــی‪،‬‬ ‫محصــوالت‬ ‫شــامل‬ ‫باشــد‪.‬طبیعــی‪ ،‬شــیاتی و طیــور‬ ‫اجتماعــی منابــع‬ ‫زراعــی ‪،‬‬ ‫و عوامــل تولیــد شــامل تنــه درختــان میــوه‪،‬‬ ‫نهایــت‬ ‫برنــج‪،‬کــرد‪:‬‬ ‫تصریــح‬ ‫ســعادت‬ ‫االت‬ ‫ماشــین‬ ‫نشــاء‬ ‫پورخــوشبانــک‬ ‫گلخانــه‪،‬‬ ‫لحــاظ‬ ‫ـت وبــرای‬ ‫احتــرام‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫بــارو افـ‬ ‫کاالکـوـرد‬ ‫صاحبــانـوان‬ ‫برداشــت عنـ‬ ‫کاشـ‬ ‫میلیــارددر بنــدر‬ ‫ســرمایه گذار‬ ‫اســتقبال از‬ ‫زمینــه‬ ‫تومــان‬ ‫بیــش از ‪۷0‬‬ ‫گذشــته‬ ‫وســال‬ ‫کشـهمچنیــن‬ ‫ـمـرشـازـود؛‬ ‫ـدوداز پیـ‬ ‫ـی بیحـــش‬ ‫بـانزلـ‬ ‫ـاورزان‬ ‫فراهـنفـ‬ ‫ـشـزار‬ ‫‪ 60‬هـ‬ ‫ـرای‬ ‫بنــدر‬ ‫در‬ ‫ویــژه‬ ‫بــه‬ ‫کارگــران‬ ‫از‬ ‫حمایــت‬ ‫خســارت دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫اســت‪.‬تاکیــد اســت‪.‬‬ ‫مــورد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫سیاح؛ خبر داد‪:‬‬ ‫امیرتعاون‬ ‫معاون وزیر‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫اغاز به کار مرکز تماس طرح پایش‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫اشتغال کشور با همکاری رایتل‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪« ،‬محمــود کریمی بیرانونــد»‬ ‫معــاون وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه دبیرخانــه‬ ‫شــورای عالــی اشــتغال مســئول نظــارت بــر طرح هــای اشــتغال کشــور‬ ‫اســت گفــت‪ :‬هــدف از راه انــدازی ایــن مرکــز تمــاس‪ ،‬نظــارت بــر‬ ‫اجــرای طرح هــای اشــتغال زای کشــور ذیــل «برنامــه زیســت بوم ملــی‬ ‫اشــتغال» و صحت ســنجی اشــتغال ثبــت شــده در «ســامانه ملــی رصــد»‬ ‫و نظــارت بــر چگونگــی تحقــق اهــداف کمــی و کیفــی اشــتغال در‬ ‫سیاســت ها و برنامه هــای اشــتغال کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه شــیوه نامه صحت ســنجی اجــرای برنامــه‬ ‫زیسـت بوم ملــی اشــتغال کشــور تنظیــم شــده اســت و در راســتای ان بــا‬ ‫کســب و کار‬ ‫پایــشتو بهبــود‬ ‫مطالعــات‬ ‫ منــدملــی‬ ‫مرکــز‬ ‫مراحــل‬ ‫محیــطه هــای‬ ‫ ســنجی‪ ،‬از جنب‬ ‫فراینــد صح‬ ‫کــردن‬ ‫رئیــس نظام‬ ‫هــدف‬ ‫ـرابط صــدور‬ ‫ســامانه شـ‬ ‫درـته باشــد‬ ‫نتواسـ‬ ‫اشــتغالـتگاهی‬ ‫امــاراگــر دسـ‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫اقتصــاد‬ ‫وزارت‬ ‫اشــتغال‬ ‫رصــد‬ ‫ایجــادی‬ ‫ثبــت‬ ‫نظــارت بــر‬ ‫معرفــیـا می‬ ‫قضایــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫مجــوز‬ ‫شــود‪ .‬مغایــر‬ ‫مصادیــق‬ ‫برخــورد بـ‬ ‫مواجهــه و‬ ‫بــهــوه‬ ‫کنــد‪،‬و نح‬ ‫فراهــممالــی‬ ‫ـور‪،‬راضوابــط‬ ‫کشـ‬ ‫ـود بوممحیملـــط‬ ‫ـات پایـ‬ ‫مطالعـ‬ ‫مرتبـملـ‬ ‫مرکــز‬ ‫ـس‬ ‫بخشـرئیـ‬ ‫ نامـــرـهسوــیاح‬ ‫ـاینامی‬ ‫ـی‬ ‫بهبـت‬ ‫ـش وزیس ـ‬ ‫برنامــه‬ ‫ـرای‬ ‫ـیــا اجـ‬ ‫ـط ب‬ ‫ های‬ ‫ـنامه‬ ‫اقـائی‬ ‫بــا‬ ‫گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫اقتصــاد در‬ ‫کســب‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وزارتتدویــن‬ ‫کاره نامه ای‬ ‫اشــتغال‪ ،‬وشــیو‬ ‫کــرد‪.‬ــهیالت اشــتغال زایی‬ ‫صحبــتــای تس‬ ‫هــاــته بــا اعط‬ ‫مجوزگذش‬ ‫ملــیـد در‬ ‫صــدوربیرانونـ‬ ‫خصــوصکریمــی‬ ‫بــه گفتــه‬ ‫نظــارت بــر فراینــد طــرح صــورت نمی گرفــت و منابــع دچــار انحــراف‬ ‫هــا‬ ‫نهــادـهبــه‬ ‫هــم‬ ‫متصــلـه‬ ‫ـد مرحلـ‬ ‫مجوزچنـ‬ ‫صــدورــاس‬ ‫ســامانهمرکــز تم‬ ‫کمــک‬ ‫چنــدـون بـ‬ ‫اکنــونــا اکنـ‬ ‫ گردیــد ام‬ ‫ســوال‪:‬می‬ ‫هزینــه‬ ‫نشــدند؟صــورت می گیــرد تــا اشــتغال واقعــی رقــم بخــورد‪.‬‬ ‫نظــارت‬ ‫های ودولتــی‬ ‫غیــر از ‪2-1‬‬ ‫ســیاح‪ :‬بــه‬ ‫رفــاه‬ ‫دســتگاه کار‬ ‫ســایر تعــاون‪،‬‬ ‫دولتــیوزارت‬ ‫دســتگاهاشــتغال‬ ‫کارافرینــی و‬ ‫توســعه‬ ‫معــاون‬ ‫ـار‬ ‫علــوم‪،‬را دو بـ‬ ‫وزارتطرح هــا‬ ‫شــدند‪ .‬کلیــه‬ ‫ـف اســت‬ ‫ـاس موظـ‬ ‫مرکــز تمـ‬ ‫ســامانهگفــت‪:‬‬ ‫اجتماعــی‬ ‫وزارت‬ ‫متصــل‬ ‫مجوزهــا‬ ‫صــدور‬ ‫بــه‬ ‫نمایــد‪.‬‬ ‫صــورت‬ ‫مشــخص‪ ،‬بــه‬ ‫فاصلــه وزمانــی‬ ‫در‬ ‫اتصــال‬ ‫نظــارتبــرای‬ ‫تلفنــیخــود را‬ ‫تــاش‬ ‫نیــز تمــام‬ ‫بانــک مرکــزی‬ ‫بهداشــت‬ ‫وظیفــه‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫اشــتغال‬ ‫مراحــل‬ ‫میدهنــد‪.‬‬ ‫کشــورانجــام‬ ‫مجوزهــا‬ ‫بــر ملــی‬ ‫نظــارتـامانه‬ ‫ـده بــه سـ‬ ‫خصــوصباقــی مانـ‬ ‫در دســتگاه‬ ‫وی دو‬ ‫ان‬ ‫بــر‬ ‫ـشدســتگاه‬ ‫توســط‬ ‫ایجــادی‬ ‫اشــتغال‬ ‫عالــی‬ ‫اجرایــیــب‬ ‫ هایبســیار عق‬ ‫خصوصــی‬ ‫ـادی بخـ‬ ‫های اقتصـ‬ ‫ـونبــرتشــکل‬ ‫نظــارتـم اکنـ‬ ‫البتــه هـ‬ ‫ـد‬ ‫ـتگاهـن سـ‬ ‫دسـو ایـ‬ ‫ـهـت‬ ‫دارد نـاسـ‬ ‫کشــور‬ ‫ـردمبودجـ‬ ‫ـه و‬ ‫هســـده‬ ‫عه‬ ‫بازدیایـــا‬ ‫ـازمانکــه‬ ‫مربوطــه‬ ‫اولویـهــت‬ ‫برنامـمـ‬ ‫ـازمانــرف‬ ‫ـتند‪،‬سـامــا ح‬ ‫ـر؟ مرکــز را انجــام داده و‬ ‫شــدهـ از‬ ‫انتخابــیـ و‬ ‫مازـ طر‬ ‫ارســالیــا خی‬ ‫ـذ کننــد‬ ‫نمونــهمجــوز اخ‬ ‫ هــایتواننــد‬ ‫ـردمحمــی‬ ‫ســتاد معاونــت توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫ هــای‬ ‫ســایت از طرح‬ ‫بــه بازدیــد‬ ‫دارد و‬ ‫برعهــده‬ ‫می ملــی‬ ‫ناظــر‬ ‫وظیفــه‬ ‫اجتماعــی‬ ‫‪mojavez.‬‬ ‫مراجعــه‬ ‫تواننــدرابــا‬ ‫مــردم‬ ‫اکنــون‬ ‫هــم‬ ‫خــودیرا دهــد‪.‬‬ ‫مربــوطانجــام م‬ ‫مرکــز را‬ ‫نمونــه‬ ‫بدهنــد و اگــر‬ ‫شــده وازکار‬ ‫ارســالکســب‬ ‫انتخابــی ومجــوز‬ ‫درخواســت‬ ‫‪ir‬‬ ‫در‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫کننــار‬ ‫ـتاظهـ‬ ‫ـردم‬ ‫وزارت مـ‬ ‫ـورتاشــتغال‬ ‫صــی و‬ ‫کارافرینـ‬ ‫توسـ‬ ‫معـ‬ ‫ـرایط‬ ‫داشـشـ‬ ‫ـد یــا‬ ‫دریافـ‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫ـعهـوز را بــه‬ ‫مجـ‬ ‫ـاونـتند‬ ‫نتوانسـ‬ ‫کارـدو‬ ‫کل‬ ‫اشــتغال‬ ‫مدیریــت‬ ‫ایــن‬ ‫تعــاون‪،‬بودنـ‬ ‫ـر مواجــه‬ ‫ادارهدیگـ‬ ‫ـکات‬ ‫کارافرینــیـا بوــا مشـ‬ ‫ـوری بــود و یـ‬ ‫طــرحــوز حضـ‬ ‫ـدور مج‬ ‫صـ‬ ‫ـتان وظیفــه ناظــر اســتانی را برعهــده دارد؛ همچنیــن‬ ‫اجتماعـ‬ ‫بـرفـ‬ ‫اســد‪.‬‬ ‫ـامـیکننـ‬ ‫ـاهــا اعـ‬ ‫ـه م‬ ‫کارشناســان کارافرینــی و اشــتغال ادارات شهرســتانی وظیفــه ناظــر‬ ‫ـیــاو‬ ‫ـیانتخابـ‬ ‫درگاهنمونملـــه‬ ‫طر بـحـه هــای‬ ‫بازدیــد‬ ‫دارنــد‬ ‫براسـرا بـ‬ ‫ـوال‪:‬ـتانی‬ ‫شهرسـ‬ ‫مجوزه‬ ‫هاییازکــه‬ ‫دسـوـتگاه‬ ‫ـده ایــا‬ ‫عهـــون‬ ‫ـر قان‬ ‫ـاس‬ ‫سـ‬ ‫ دهــد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫انجــام‬ ‫را‬ ‫مرکــز‬ ‫از‬ ‫شــده‬ ‫ارســال‬ ‫تــا ‪ 6‬فروردیــن متصــل نشــدند‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــدند؟‬ ‫«قاســم رســتم پور» رئیــس دبیرخانــه شــورای عالــی اشــتغال نیــز در ایــن‬ ‫اشــتغال‬ ‫ هــای‬ ‫ هاتـوـا ‪6‬برنامه‬ ‫مرکــز‬ ‫ـن تــاش‬ ‫فروردیـ‬ ‫تــا‬ ‫سیاســو م‬ ‫پایــشنیســت‬ ‫ملــیـتگاهها‬ ‫ـازات دسـ‬ ‫گفــت‪:‬مجـ‬ ‫نشســتهــدف‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫میــان‬ ‫هماهنگــی‬ ‫ایجــاد‬ ‫وظیفــه‬ ‫اشــتغال‬ ‫ عالی‬ ‫ی‬ ‫شــورا‬ ‫دبیرخانــه‬ ‫ذیــلــم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫کردی‬ ‫ـارت‬ ‫ـتگاهیمتولـ‬ ‫میدانـــی) و‬ ‫ـی‪،‬ـذتلفنـ‬ ‫نظارتی(پیامک‬ ‫سـ‬ ‫ـیـتهنظـباشــد‬ ‫نتواسـ‬ ‫ـیـدوو دس‬ ‫کننـ‬ ‫راـاخـ‬ ‫ـفــتند مجــوز‬ ‫مختلـنتواس‬ ‫ـطوحـردم‬ ‫اگــر مـ‬ ‫دســتگاهــت‪.‬‬ ‫اشــتغال اس‬ ‫ بوم ملـ‬ ‫مجــوزـهرازیس ـت‬ ‫ـرای برنامـ‬ ‫ـی اجـ‬ ‫عملیاتـ‬ ‫قضایــی معرفــی‬ ‫ـیبــه‬ ‫کنــد‪،‬‬ ‫فراهــم‬ ‫صــدور‬ ‫شــرایط‬ ‫ـزود‪ :‬بــه صــورت مســتمر‪ ،‬منظــم و هدفمنــد بــه منظــور ســنجش‬ ‫وی افـ‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫می‬ ‫اثربخشــی اجــرای برنامــه زیســت بوم ملــی اشــتغال بــا اســتفاده از‬ ‫فعالیــت و عملکــرد‬ ‫شــده‪،‬‬ ‫تعریــف‬ ‫ های‬ ‫شــاخص‬ ‫معیارهــا و‬ ‫قرار دارد؟‬ ‫مراحلهای‬ ‫مناســب چه‬ ‫مجوزها در‬ ‫صدور‬ ‫استعام‬ ‫سوال‪:‬‬ ‫دســتگاه های اجرایــی کشــور را مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار مــی‬ ‫دهیــم‪.‬‬ ‫ســیاح‪ :‬از اواخــر اســفند اســتعام الکترونیکــی مجوزهــا را بــه‬ ‫ســتم پــور بــا بیــان اینکــه ایــن مرکــز طرح هــای نمونــه انتخابــی را‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫در اختیــار ناظــران عالــی‪ ،‬ملــی‪ ،‬اســتانی و شهرســتانی قــرار می دهــد‪،‬‬ ‫دســتگاهها در ایــن راســتا عقــب هســتند‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬دســتگاه های اجرایــی کشــور در حــدود مســئولیت خــود‪،‬‬ ‫مکلــف بــه پاســخگویی و ارائــه گــزارش عملکــرد بــه ایــن مرکــز‬ ‫ســوال‪ :‬اگــر مراجعــان در اخــذ مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫مرکــزی شــکایت کننــد؟‬ ‫بــه گفتــه رئیــس دبیرخانــه شــورای عالــی اشــتغال سرشــماره‬ ‫‪ ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۷۳‬جهــت برقــراری تمــاس و ارســال پیامــک انتخــاب‬ ‫ســیاح‪ :‬شــرایط و زمــان هــر مجــوز در همــان بخــش نوشــته شــده‬ ‫شــده اســت و طبــق نظــر اســتان ها‪ ،‬نظــارت میدانــی بــا همراهــی مراکــز‬ ‫شــدملــی‬ ‫درگاه‬ ‫اغــازــوز در‬ ‫ـل هاهــر مج‬ ‫همــکارانـود ذیـ‬ ‫کارافرینــیذکوــر شــده بـ‬ ‫ـرایط خاصــی‬ ‫اگــر شـ‬ ‫کــه‬ ‫خواهــد‬ ‫اســتان‬ ‫مشــاوره و‬ ‫ان‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫توانن‬ ‫می‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫مراجع‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫دارد‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫وج‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬ ‫مغای‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫دکم‬ ‫ـا‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫مجوزه‬ ‫وظیفــه نظــارت بــر اشــتغال ایجــادی کل جامعــه امــاری را برعهــده‬ ‫دارنــد‪ .‬بــرای شــکایت مراجعــه کننــد و اگــر مــوردی باشــد بــه دســتگاه‬ ‫بخــش‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫نظارتــی‬ ‫ـش اشــتغال کشــور بــا همــکاری شــرکت رایتــل‬ ‫می پایـ‬ ‫ارســالـرح‬ ‫تمــاس طـ‬ ‫مرکــز‬ ‫و بــا حضــور «ســیدمحمدرضا احمــدی» عضــو هیئــت مدیــره و معــاون‬ ‫زنجیــره تامیــن و پشــتیبانی و «محمدصــادق کریمــی» عضــو هیئــت‬ ‫مدیــره شــرکت رایتــل افتتــاح شــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪۱6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷12- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫یکشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫زمان واریز حقوق جدید؛‬ ‫استخدام فروشنده خانم در فروشگاه عینک‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫افتا�‪ ،‬از دو نفر‬ ‫شعبه مرکزی فروشگایه در زمینه عینکهای ب‬ ‫ط� و ب‬ ‫خانم جهت امر فروش در داخل فروشگاه با ش�ایط ذیل دعوت به‬ ‫همکاری یم نماید‬ ‫فروشنده خانم‬ ‫افزایــش ث‬ ‫ـای ســربازان‬ ‫دغدغههـ‬ ‫یکــی از‬ ‫وظیفــه‬ ‫کارکنـ‬ ‫بیان‬ ‫ـنرای فن‬ ‫مهمتریوـدا‬ ‫عمویم باال‬ ‫روابط‬ ‫سالـان با‬ ‫ـوق‪۳۲‬‬ ‫حقـسن‬ ‫حداک�‬ ‫‪« ۲۱‬میلیونــی»‬ ‫افزایتاــش‬ ‫ـامی‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـورای‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫مجل‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـوص‬ ‫ـ‬ ‫خص‬ ‫ـت ب‬ ‫ایــهشیفت صبح و عرص با ساعت کاری ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬و ‪۱۷‬‬ ‫اسـبر‬ ‫طبقاســت‪.‬‬ ‫ـبمزکـایاـرده‬ ‫قانون کار‪،‬‬ ‫تصویـو‬ ‫را بــرای حقــوق انهباــاحقوق‬ ‫بگ�ید‬ ‫‪ ۱۰‬ایل‬ ‫بــه گـ رصفا‬ ‫تماس ی‬ ‫ـت خانوادههــای‬ ‫پراهمیـ‬ ‫‪۲۱‬ــوع‬ ‫‪۱۷‬ــهایلموض‬ ‫ـربازی‪۱۳‬از وجمل‬ ‫ساعات سـ‬ ‫ـزارش بـدرـازارکار‪،‬‬ ‫‪01332113559‬‬ ‫رســیدن بــه ســن ‪ 1۸‬ســالگی بایــد‬ ‫ایرانــی اســت چراکــه جوانــان ذکــور بــا‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫استخدام اپراتور تلفنی خانم در موسسه نیکوکاری‬ ‫استخدام صندوقدار‪ ،‬باریستا‪ ،‬سالندار‪ ،‬پیک موتوری در رستوران خانه کنتاکی‬ ‫شخم اولیه در ‪ 60‬درصد شالیزارهای گیالن انجام شد‬ ‫معت� در رشت تعدادی اپراتور ن‬ ‫رستوران خانه کنتایک پرسنل اقا و خانم بصورت نیمه وقت و تمام‬ ‫تلف� خانم با‬ ‫یک موسسه نیکوکاری ب‬ ‫وقت با ش�ایط ذیل استخدام یم نماید‬ ‫ش�ایط ذیل استخدام یم نماید‬ ‫شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫اراضــی‬ ‫ایــن‬ ‫از‬ ‫اســتفاده‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫پتــاس‬ ‫و‬ ‫سالندارـان‬ ‫کشــاورزی گیـ‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد‬ ‫صندوقدار‬ ‫با روابط عمویم خوب بدون ش�ایط ن‬ ‫س� و تحصییل‬ ‫درصــدموتوری‬ ‫‪ 60‬پیک‬ ‫باریستا‬ ‫اراضــی کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪ ،‬را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک‬ ‫تمام پرسنل محیط کار خانم هستند‬ ‫صبح‬ ‫شیفت‪:‬‬ ‫عرص‪،‬شـدو‬ ‫شیفت‬ ‫شـ تک‬ ‫ـتو عرصافزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫ـه رفـ‬ ‫ـخم اولیـ‬ ‫ـتان‪:‬زیــر‬ ‫ـالیزاری اسـ‬ ‫با پوشش رسیم نیمه وقت از ساعت ‪ ۹‬ایل ‪۱۴‬‬ ‫بیمه‬ ‫با‬ ‫اه‬ ‫ر‬ ‫هم‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫‪۶‬‬ ‫تا‬ ‫‪۴‬‬ ‫حقوق‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس» داده‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬ث‬ ‫حداک� ‪ ۲,۰۰۰,۰۰۰‬تومان‬ ‫حقوق حداقل ‪ ۱,۵۰۰,۰۰۰‬و‬ ‫با رسویس برگشت برای پرسنل خانم همراه با نهار و شام‬ ‫شــو د ‪.‬‬ ‫می‬ ‫ادرس‪ :‬رشت ب ز‬ ‫س�ه میدان روبروی پاساژ‬ ‫فرمانداری‬ ‫جنب‬ ‫میل‪،‬‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬چهارراه گلسار‪ ،‬روبه روی بانک‬ ‫ساعت مراجعه ‪ ۹‬ایل ‪۱۴‬‬ ‫ت ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫ـزان ‪142‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میـ‬ ‫‪09131071643‬‬ ‫بیستون باالی دف� پیشخوان ‪09104156100‬‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫وضعیــت ســربازی خــود را تعییــن تکلیــف کننــد یــا بــه خدمــت ســربازی‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫رفتــه یــا از معافیتهــای پیــش رو از جملــه ادامــه تحصیــل‪ ،‬پزشــکی‪،‬‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪ 2‬رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫پرسنل خانم جهت فروش پوشاک‬ ‫کفالــت‪...‬استخدام‬ ‫استخدام بازاریاب اقا در مجموعه پخش یراق‬ ‫استخدام ‪ ۵‬ردیف شغلی در فست فود خانه کنتاکی الهیجان‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫نیمه‬ ‫بصورت‬ ‫پوشاک‬ ‫فروش‬ ‫جهت‬ ‫خانم‬ ‫همکار‬ ‫تعدادی‬ ‫به‬ ‫ـربازی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫خدم‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫جوانان‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫دغدغ‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫مهمتری‬ ‫یکــی از‬ ‫ازجملــه‬ ‫خانه‬ ‫فست‬ ‫نفر همکار‬ ‫رقمیک‬ ‫رشت‬ ‫گیانــه‪،‬راق واقع در‬ ‫خــزر‪،‬ی پخش ی‬ ‫مجموعه‬ ‫جهتبرنــج‬ ‫کشــتاقاشــده‬ ‫هــای‬ ‫بیشــترین‬ ‫الهیجان شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪،‬‬ ‫کنتایکاب مفیــد‬ ‫ـداری‬ ‫فودنگهـ‬ ‫انهــا‪،‬‬ ‫و از بیــن بــردن‬ ‫از افراد واجد ش‬ ‫نیازمندیم‬ ‫ثابت‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫ذهاب‬ ‫و‬ ‫ایاب‬ ‫با‬ ‫اه‬ ‫ر‬ ‫هم‬ ‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫کارکنان‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بای‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قان‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫طب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫حقوق‬ ‫ـت؛‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـوق»‬ ‫ـ‬ ‫حق‬ ‫«‬ ‫ـاله‬ ‫ـ‬ ‫مس‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫رون‬ ‫ـی‬ ‫مـ‬ ‫نماید‬ ‫یم‬ ‫استخدام‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫اریا�‬ ‫ز‬ ‫با‬ ‫نماید‬ ‫یم‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫دعوت‬ ‫ذیل‬ ‫ایط‬ ‫�‬ ‫ب‬ ‫ایــن در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در‬ ‫بازاریاب و فروشنده‬ ‫ـموالن‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫مطالب‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫اخی‬ ‫های‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫موضوع‬ ‫ـود؛‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫وظیف‬ ‫خانم‬ ‫گ�‬ ‫سفارش‬ ‫خانم‬ ‫صندوقدار‬ ‫ی‬ ‫کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی و علــی‬ ‫فروشنده پوشاک‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫ین�وی کار در پ ز‬ ‫خانمـ و‬ ‫فوایــدو خانم‬ ‫بــوده و پیگیــری مســووالن ســتادکل و نماینــدگان مجلــس را هــم در پــی سالندار اقا‬ ‫خدمتـان را شــامل‬ ‫پایانــج گیـ‬ ‫ـول برن‬ ‫محصـ‬ ‫نیازــع‬ ‫بدونتوزی‬ ‫اقاــن شــالیکاران گیــان‬ ‫ـج بی‬ ‫خانهـده برن‬ ‫اش� شـ‬ ‫انجــام شــخم اولیــه در اراضــی‬ ‫درصــد ت ن‬ ‫ین‬ ‫کارت‬ ‫داش�‬ ‫ماش�‬ ‫به‬ ‫افزایــش‬ ‫نوبــت‬ ‫چندیــن‬ ‫در‬ ‫اخیــر‬ ‫داشــته اســت تــا انجــا کــه در ســالهای‬ ‫پیک موتوری‬ ‫سالشــود‪.‬‬ ‫سن زیر ‪۳۵‬می‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫نیمه وقت ‪ ۳,۰۰۰,۰۰۰‬تومان‬ ‫حقوق ‪ ۸‬میلیون‬ ‫مدنظــر در قانــون منجــر شــود‪.‬‬ ‫ـغ‬ ‫ـ‬ ‫مبل‬ ‫در نهایــت بــه‬ ‫ـوده تــا‬ ‫ادرس‪ :‬الهیجان‪ ،‬بلوار امام رضا (ع)‪،‬‬ ‫‪ ۶,۰۰۰,۰۰۰‬تومان‬ ‫وقت‬ ‫حقــوق در دســتور بـتمام‬ ‫بیمه پاداش پورسانت‬ ‫روبروی استخر‪ ،‬ساختمان ن‬ ‫از‬ ‫یکــی‬ ‫گذشــته‬ ‫ســال‬ ‫در‬ ‫‪1401‬‬ ‫بودجــه‬ ‫الیحــه‬ ‫تصویــب‬ ‫و امــا در جریــان‬ ‫چی�‬ ‫‪.‬‬ ‫زیر وارسال‬ ‫هــایشماره‬ ‫شهرســتان اپ به‬ ‫خوددررا از طریق واتس‬ ‫مشخصات‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان وی بــا بیــان اینکــهلطفا‬ ‫کنیدســرا‬ ‫صومعه‬ ‫رشــت‬ ‫گیــری‬ ‫خزانــه‬ ‫ـوق بــود کــه مقــرر شــد‬ ‫‪09112328207‬مس‪-‬ــاله افزایــش حقـ‬ ‫مــوارد مهــم دربــاره ســربازان‪،‬‬ ‫‪09382982288‬‬ ‫‪09918659536‬‬ ‫ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫‪09384541368‬مــورد تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان بیشــترین‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای‬ ‫حداقــل حقــوق ســربازان بــه حــدود ‪ 3‬میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان برســد؛‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫مســالهای کــه فع ـ ً‬ ‫ا محقــق نشــده و بایــد منتظــر مانــد‪.‬‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪ 1۸‬داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫‪1401‬‬ ‫بودجــه‬ ‫بــه‬ ‫فقــط‬ ‫ســربازان‬ ‫حقــوق‬ ‫افزایــش‬ ‫مســئله‬ ‫از ســوی دیگــر‬ ‫کاروس‬ ‫بازرگانی‬ ‫در‬ ‫ویزیتور‬ ‫استخدام‬ ‫گیل‬ ‫شرکت‬ ‫برنــج در‬ ‫کشــتفروش‬ ‫کارشناس‬ ‫کارمند‬ ‫استخدام‬ ‫نمایندگیبــررنو دلشاد‬ ‫سازـ در‬ ‫خودروـ و‬ ‫مکانیک‬ ‫خزر تــا‬ ‫اســت‬ ‫مهــم‬ ‫بســیار‬ ‫دفتری و در‬ ‫اواســط‬ ‫زراعــی (‬ ‫اســاس تقویــم‬ ‫ـزار و را‬ ‫جلوبندیــه ه‬ ‫ـود ازتــه‪ ،‬س‬ ‫‪ ۸31‬تــن ک‬ ‫استخدامـزار و‬ ‫هـ‬ ‫گ‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫تم‬ ‫ـوق‬ ‫ـ‬ ‫حق‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫‪1400‬‬ ‫ـفند‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫اول‬ ‫ـدای‬ ‫ـ‬ ‫ابت‬ ‫از‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫توم‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫‪250‬‬ ‫ختــم ننشــد و‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫خود پرسنل اقا با‬ ‫نزدیــک ف�‬ ‫تکمیل کادر‬ ‫دلشاد جهت‬ ‫کارشناســان‬ ‫کادر بــه‬ ‫برنجــکاران‬ ‫چهــار‬ ‫فســفاته و‬ ‫رنوکــود‬ ‫نمایند�تــن‬ ‫‪2۷4‬‬ ‫بازرگا� کاروس گیالن جهت تکمیل کادر فروش الین ارای� و‬ ‫هــای دعوت به‬ ‫توصیهایط زیر‬ ‫خود با ش�‬ ‫گا� گیل خزر برای تکمیل‬ ‫فروردیــن) انجــام ش�کت‬ ‫دهنــد‪.‬بازر نی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫توج‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫قاب‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫ان‬ ‫ـدای‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـغ‬ ‫ـ‬ ‫مبل‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اضاف‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـد؛‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اضاف‬ ‫سـ‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫‪:‬‬ ‫ـربازاناسباب بازی خود از تعدادی ویزیتور اقا و خانم با �ایط‬ ‫غذا� و‬ ‫ـده‪.‬‬ ‫نماید‬ ‫استخدام‬ ‫�‬ ‫نمایدبــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫کشــاورزی‬ ‫توزیـیمـع شـ‬ ‫زیر پتاســه‬ ‫ایطــود‬ ‫ـن ک‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸1‬تـ‬ ‫ی‬ ‫همکاری می‬ ‫کارمند امور ت‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫پرداختــه‬ ‫بــدان‬ ‫ها‬ ‫رســانه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫عنــوان‬ ‫مجلــس‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫بــود‬ ‫حقوقــی‬ ‫‪.‬‬ ‫مینماید‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫دعوت‬ ‫ذیل‬ ‫باال‬ ‫عمویم‬ ‫روابط‬ ‫با‬ ‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خانم‬ ‫‬‫ی‬ ‫دف�‬ ‫ساز‬ ‫جلوبندی‬ ‫مکانیک‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده ارقــام اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مجلــس در خصــوص‬ ‫تصویــب شــده‬ ‫کــه مبلــغ‬ ‫حــال ســوال‬ ‫ق‬ ‫پورسانت‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫اســتخانم‬ ‫ایــناقا و‬ ‫ویزیتور‬ ‫کننــد‪.‬روابط عمویم باال‬ ‫وقت با‬ ‫زمســتانهتمام‬ ‫کشــور بــه به صورت‬ ‫کارشناسدرفروش‬ ‫تواف�‬ ‫حقوق‬ ‫توجــه‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج‬ ‫ش‬ ‫ـربازانن‬ ‫تکمییل‬ ‫بیمه‬ ‫اجتمایع‬ ‫تام�‬ ‫بیمه‬ ‫حقوق و سایر �ایط در زمان مصاحبه اعالم خواهد شد‬ ‫ـربازان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـاب‬ ‫ـ‬ ‫حس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫محق‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫زمان‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫چ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـوق‬ ‫افزایــش حقـ‬ ‫ی‬ ‫‪ ۱۶٫۳۰‬میایــد کــه بــا ‪ 23۸‬هــزار هکتــار‬ ‫فســفات‪ ۸‬تا شــمار‬ ‫کار کــود‬ ‫اهمیــت‬ ‫اشــارهمزبــه‬ ‫وی‬ ‫ساعت کاری‬ ‫ایا اداره‬ ‫بــاو سایر‬ ‫بیمه‬ ‫شــود؟ مصاحبه حضوری همه روزه به جز جمعه از‬ ‫مــی جهت‬ ‫متقاضیان‬ ‫ادرس ‪ :‬رشت‪ ،‬میدان گاز‪ ،‬بلوار الکان‪ ،‬روبروی دانشگاه ازاد پخش لوله گیل خزر‬ ‫واریــز‬ ‫ن‬ ‫ماب� مهدیه و سه راه پاستوریزه‪،‬‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬خیابان شهدا‪ ،‬ی‬ ‫نمایند‬ ‫مسـراجعه‬ ‫زیر م‬ ‫ادرس‬ ‫‪ ۲۱‬به‬ ‫‪ ۱۹‬ایل‬ ‫ـگار‪ ۱۴‬و‬ ‫‪۱۰‬ـ ایل‬ ‫ساعت‬ ‫متقاضیان یم توانند رزومه خود را به شماره زیر از طریق تلگرام یا‬ ‫گ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫حاک‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫مربوط‬ ‫ـووالن‬ ‫از‬ ‫ـارس‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـزاری‬ ‫ـ‬ ‫خبرگ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫انتظام‬ ‫خبرن‬ ‫پیگیــری‬ ‫تعم�گاه مرکزی رنو دلشاد (نمایند� ی ن‬ ‫خودرو)‬ ‫نگ�‬ ‫ی‬ ‫رشت بلوار انصاری کوچه ولیعرص ‪ ۳‬ساختمان فربد‬ ‫واتساپ ارسال نمایند‬ ‫واحدـا چــه‬ ‫طبقهو‪۳‬دیــد تـ‬ ‫ـر مانــد‬ ‫از ایــن اســت کــه بایــد تــا اول اردیبهشــت مــاه منتظـ‬ ‫‪09111835985‬‬ ‫مجلس؛‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫‪09113378034 ۶‬‬ ‫‪01333422273 - 01333422274‬‬ ‫‪09031317675‬‬ ‫مقــدار بودجــه بــه ســتادکل نیروهــای مســلح اختصــاص مــی یابــد تــا بــه‬ ‫عنــوان افزایــش حقــوق بــه ســربازان پرداخــت شــود؛ در ایــن صــورت مــی‬ ‫تخلفات دستگاههای اجرایی در صدور مجوزهای کسبوکار‬ ‫دقیــق ان‬ ‫تولیدیــزان‬ ‫ـربازان و می‬ ‫درـی سـ‬ ‫میلیونـ‬ ‫حقـوـوق‬ ‫اتوکار‪،‬افزایــش‬ ‫استخدامدربــاره‬ ‫تــوان‬ ‫مهاجر‬ ‫شرکت‬ ‫طراح‬ ‫چرخکار‬ ‫استخدام منشی و مدیر تشریفات و اموزش در شرکت تبلیغاتی‬ ‫تجارتاطــاع استخدام صندوقدار‪ ،‬کانتر کار‪ ،‬کمک اشپز و نظافتچی در رستوران‬ ‫ـرد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـانی‬ ‫رسـ‬ ‫ن‬ ‫قانــون ت‬ ‫تبلیغا� ی ن‬ ‫شغیلدو‬ ‫ـک یــا‬ ‫پرسنلو به‬ ‫تکمیلــت‬ ‫ـوده اس‬ ‫رشت نبـ‬ ‫کافــی‬ ‫وجــود‬ ‫نکاتــیانزیل با‬ ‫معت� جهت تکمیل کادر پرسنیل شعبه جدید خود در منطقه ازاد‬ ‫ش�کت تولیدی مهاجر تجارت منطقه ازاد انزیل جهت تکمیل کادر خود‬ ‫رستورا� ب‬ ‫خودجـدرـزدویـسمت‬ ‫جهت‬ ‫معت� در‬ ‫ب� الملیل‬ ‫کــه در ایــنیک ش�کت‬ ‫دارد ب‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫در استان گیالن از افراد واجد �ایط زیر دعوت به همکاری یم نماید‪.‬‬ ‫�ایط زیر دعوت به همکاری مینماید‬ ‫ها ب‪۸‬ـتا‬ ‫ـتگاهکار‬ ‫کار دسـساعت‬ ‫دس‪:‬ـ همر‬ ‫نماید ‪ .‬ش�ایط‬ ‫استخدام یم‬ ‫بحــث شــفافیت درهمکار خانم‬ ‫‪۱۶‬ــن‬ ‫ـه ای‬ ‫اضافهــی‬ ‫بیمهـوـی باق‬ ‫ـتگاهاه بااجرای‬ ‫مجوزهــا‬ ‫صــدور‬ ‫کــه بدیــن منظــور ش‬ ‫‪۵,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫صندوقدار ‪ ۶‬روز در هفته ساعت کاری ‪ ۱۲‬ظهر تا ‪ ۱۲‬شب حقوق‬ ‫اتوکاربیرانوند‪:‬‬ ‫کریمی‬ ‫‪۵,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫درگاه حقوق‬ ‫شعبه رشت‬ ‫خانم‬ ‫من�‬ ‫توماننشــدهاند و‬ ‫متصــل‬ ‫الکترونیکــی یــا‬ ‫اگــر‬ ‫اســت‬ ‫اســت‬ ‫میلیون بیمه پس از سه ماه کار ‪ -‬کمک پ ز‬ ‫مدیر ش‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫‪۸‬‬ ‫مرخیص‬ ‫روز‬ ‫‪۲‬‬ ‫مایه‬ ‫چرخکار‬ ‫اش�‬ ‫تومان‬ ‫‪۱۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫حقوق‬ ‫اموزش‬ ‫و‬ ‫یفات‬ ‫ت�‬ ‫فــردی مجــوزی دریافــت میکنــد و یــا یــا اینکــه اقــدام مناســبی انجــام ندادهانــد‪،‬‬ ‫روز حقوق ‪ ۷,۰۰۰,۰۰۰‬تومان‪ ۴ ،‬ساعت اضافه کار به حقوق اضافه‬ ‫طراح خانم‬ ‫ارسال‬ ‫اظهــاراماده و از‬ ‫نمی را براساس فرم زیر‬ ‫رزومه خود‬ ‫میشودمجــوزی را لطفا‬ ‫نمایید‪،‬کــه‬ ‫پایشــی‬ ‫واتساپبــه‬ ‫طریقتوجــه‬ ‫کــرد‪ :‬بــا‬ ‫دریافــت‬ ‫فــردی‬ ‫ت‬ ‫اقدامی‬ ‫مشاغل‬ ‫حمایت ی ن‬ ‫کنــدمندرج در اگیه ی ز‬ ‫ین‬ ‫خانگی‪،‬برگشت‬ ‫رسویس رفت و‬ ‫از اجتمایع و‬ ‫تام�‬ ‫مزایا‪ :‬بیمه‬ ‫کان� کار ‪ ۶‬روز هفته ساعت کاری ‪ ۱۲‬ظهر تا ‪ ۱۲‬شب حقوق ‪ ۵,۰۰۰,۰۰۰‬میلیون‬ ‫ن� یم توانید رزومه خود را ثبت نمایید‬ ‫همچن� از طریق لینک‬ ‫اســت‬ ‫اســت‬ ‫انجــام– شــده‬ ‫ـی وجــود داشــته باشــد و گمبـ‬ ‫‪۷,۰۰۰,۰۰۰‬قانونـ‬ ‫نظافت� ‪ ۱۱‬شب تا ‪ ۸‬صبح حقوق دلیــل‬ ‫ت‬ ‫مشــخص محل‬ ‫سابقه کاری ‪– :‬‬ ‫تحصیالت‪– :‬‬ ‫ـاداسن‪ – :‬تاهل‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک‬ ‫گل�‬ ‫تومان‬ ‫بیمه پس از سه ماه کار ‪-‬‬ ‫صنع� شماره ‪ ۱‬حسن رود‪ ،‬خیابان اویشن‪ ،‬کوچه پ‬ ‫چ‬ ‫– نام و نام خانواد�‪– :‬‬ ‫هدفمند در راستای ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫درگاه‬ ‫ایــن‬ ‫ایطهاکاربــه‬ ‫دســتگاه‬ ‫ـیارسالکــه‬ ‫دسترس‬ ‫ـدهای بــا رانــت بــه مجـ‬ ‫با رسویس رفت و برگشت از رشت به منطقه ازاد و عـ‬ ‫بلعکس‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫ارسال‬ ‫کــدام اولیه‪ ،‬ش�‬ ‫رزومه و تایید‬ ‫پسـاز‬ ‫ـوزی(محله)‪:‬‬ ‫سکونت‬ ‫شــدهاند و کــدام‬ ‫الکترونیکــی متصــل‬ ‫پیــدا کننــد و عــدهای بــا شــرایط مشــابه از‬ ‫‪09118346800‬‬ ‫‪09111831141‬‬ ‫‪b2n.ir/k84557‬‬ ‫‪09367683811‬‬ ‫ـتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشـ‬ ‫رســیدن بــه یــک مجــوز بــرای راهانــدازی دســتگاهها متصــل نشــدهاند‪.‬‬ ‫اجتماعــی گفــت‪ :‬توســعه و حمایــت از کســب و کارهایــی کــه‬ ‫کســبوکار محــروم شــوند‪.‬‬ ‫بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از انهــا یــاد میشــود‪ ،‬نقــش مهمــی‬ ‫دعوت‬ ‫ـنبه بــا‬ ‫«روز دوشـ‬ ‫شرکتاینکــه‬ ‫درــا بیــان‬ ‫استخدام کارشناس فروشوی ب‬ ‫کمیســیونوویــژه‬ ‫رئیــس‬ ‫همکاری‬ ‫دعوت‬ ‫رایاناب‬ ‫فروزش‬ ‫اروین‬ ‫تولیــدشرکت پخش‬ ‫جهــشدو در‬ ‫راننده پایه‬ ‫استخدام بازاریاب‬ ‫گیالندچــار‬ ‫بلواراخیــر‬ ‫شعبههای‬ ‫سناتورســال‬ ‫ای طــی‬ ‫زنجیرهکــه‬ ‫فروشگاه دارد‬ ‫ـارهدرمشــاغلی‬ ‫رونـبهـق دوبـ‬ ‫در‬ ‫اقتصــاد جلســهای‬ ‫وزارت‬ ‫ش مجلــس شــورای اســامی ت از ارائــه نماینــده تنکابــن در شمجلــس تصریحکــرد‪ :‬از مســئوالن‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫کادر‬ ‫تکمیل‬ ‫جهت‬ ‫گیالن‬ ‫بلوار‬ ‫شعبه‬ ‫سناتور‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫زنج�‬ ‫فروشگاه‬ ‫اند‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫رکــود‬ ‫ی‬ ‫محصوالت‬ ‫اد‬ ‫ر‬ ‫اف‬ ‫از‬ ‫رشت‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫بهداش�‬ ‫پخش‬ ‫کت‬ ‫�‬ ‫�کت اروین فروزش رایاناب تعدادی کارشناس فروش تلف� با �ایط ذیل جذب‬ ‫ویــژه‬ ‫زمینــه در‬ ‫گــزارش نظارتــی کمیســیون متبوعــش قانونگــذار پیشبینــی کــرده اســت را در ایــن‬ ‫دعوت به‬ ‫ـاونایط‬ ‫واجد ش�‬ ‫بانوان‬ ‫صندوق از‬ ‫چیدمان و‬ ‫بخش‬ ‫کمیســیونشغل‬ ‫فروش ‪ -‬عالقمند به‬ ‫اریا� و‬ ‫نماید‪.‬ــتغال‬ ‫یم و اش‬ ‫همکاریــی‬ ‫کارافرین‬ ‫توســعه‬ ‫ـد معـ‬ ‫بیرانونـ‬ ‫کریمــی‬ ‫محمــود‬ ‫یم نماید جنسیت‪ :‬خانم اشنا به مفاهیم باز ب‬ ‫واجد ش�ایط زیر دعوت به همکاری یم نماید‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫کردیــم»‪،‬‬ ‫کنیــم‬ ‫حرکــت‬ ‫تومان‬ ‫‪۴,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫ماهیانه‬ ‫حقوق‬ ‫صندوقدار‬ ‫کامپیوتر و‬ ‫برگــزاراشنا به‬ ‫تولیــدبیان باال ‪-‬‬ ‫جهــشرای فن‬ ‫کــهنیم باشد) ‪ -‬دا‬ ‫ویزیتور‬ ‫(منظور‬ ‫دربــاره عملکــرد دســتگاهها و نهادهــای کــه بــه ایــن ســمت فروش‬ ‫ـگار‬ ‫ـ‬ ‫خبرن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫گفتگ‬ ‫در‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫اجتماع‬ ‫ـاه‬ ‫ـ‬ ‫رف‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫تع‬ ‫وزارت‬ ‫ت‬ ‫فروش ‪-‬از ش‬ ‫فروش ن‬ ‫الین دار حقوق ماهیانه ‪ ۳,۵۰۰,۰۰۰‬تومان‬ ‫ـئوالن‬ ‫مسـ‬ ‫دعــوت‬ ‫توانا� انیـرـز‬ ‫ـده‬ ‫هفتــه‬ ‫وکار‪،‬‬ ‫کســب‬ ‫مجــوز درگاه صــدور‬ ‫درخصــوص‬ ‫مختلــف‬ ‫خو�و و‬ ‫ائه بگـزـاارش‬ ‫‪-B2B‬‬ ‫تلف�‬ ‫سابقه‬ ‫مجوزهــای‪ -‬دارای‬ ‫این�نت‬ ‫صــدورخانم‬ ‫اریاب اقا و‬ ‫باز‬ ‫اینـ ی‬ ‫گــروه اجتماعــی خبرگــزاری دانشــجو‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬توســعه و‬ ‫ن‬ ‫ساعت کار شیفت صبح ‪ ۸‬تا ‪ ۱۶‬ساعت کار شیفت عرص ‪ ۱۶‬تا ‪۲۴‬‬ ‫پذیر‪-‬ای‬ ‫جلســه‬ ‫ایــنوزمینــه‬ ‫اقتصــاد‬ ‫باشــد و‬ ‫مسئولیت‬ ‫تعهددرسازما�‬ ‫وزارت‪ -‬دارای‬ ‫صــدوراصول مذاکره‬ ‫برخورداز‪ -‬مسلط به‬ ‫کســبوکارها بــه صحــن مجلــس ظــرف درگاه الکترونیکــیخوش‬ ‫حمایــت از کســب و کارهایـ ت‬ ‫چرخ�عنـ‬ ‫ـی کــه بشــا‬ ‫خودرو یا با خودرو‬ ‫ـوان مشــاغل خانگــی از راننده‬ ‫ات ن‬ ‫است‬ ‫بصور�‬ ‫شیفت ها‬ ‫انرژی‬ ‫فعال و پر‬ ‫قوی ‪-‬‬ ‫روابط‬ ‫تلف�‬ ‫اصول و فنون‬ ‫مجوزهــای کاغــذیتوانمند در‬ ‫ـدی‪،‬‬ ‫جمعبنـ‬ ‫ـس از‬ ‫عمویمو پـ‬ ‫داشــت‬ ‫خواهیوــم‬ ‫شــود‪ .‬مذاکررا‬ ‫خــودداری‬ ‫بدون داد‪.‬‬ ‫پیکان وانتخبــر‬ ‫نیسان یااینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫ً‬ ‫دوبــاره‬ ‫رونــق‬ ‫در‬ ‫مهمــی‬ ‫نقــش‬ ‫توانــد‬ ‫شــود‪،‬‬ ‫انهــابا یــاد‬ ‫ث‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫میای ساعت ‪ ۱۲‬شب (برای رشت)‬ ‫گشت بر‬ ‫میبر‬ ‫رسویس‬ ‫حداک�‬ ‫دربـتییم‬ ‫ـیون کار‬ ‫روحیه‬ ‫ـزارش دارای‬ ‫انگ�ه‪ ،‬خالقگوـ منظم ‪-‬‬ ‫و اموزش پذیر ‪ -‬با ی‬ ‫‪۳۵‬ــوع‬ ‫موض‬ ‫ـاره‪ -‬ایــن‬ ‫کمیسـ‬ ‫بیش� بارئیــس‬ ‫حســینی‬ ‫الدین‬ ‫سیدشــمس‬ ‫شماره تلفن زیر تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫لطفا جهت‬ ‫سناتورـژه در‬ ‫فروشگاهبــه ویـ‬ ‫گیالن‪،‬اخیــر و‬ ‫ـالهای‬ ‫رشت سـ‬ ‫ـه‪ :‬طــی‬ ‫ـتهایلباشــد کـ‬ ‫ـاغلی داش‬ ‫مرمشـ‬ ‫بلوار‬ ‫‪۱۴‬ادرس‬ ‫حضوریـ‪۹‬‬ ‫اجعه‬ ‫سال سن ‪ -‬نوع قرارداد‪ :‬تمام وقت ‪ -‬دارای سابقه کار ‪ -‬ساعات کاری‪ :‬شنبه تا‬ ‫رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد هفتــه اینــده در صحــن علنــی پارلمــان‬ ‫فرماییدجهــش تولیــد مجلــس‬ ‫کمیســیون ویــژه‬ ‫‪01333716891‬‬ ‫حاصل‬ ‫‪09214280682‬‬ ‫دوران کرونــا دچــار رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ ۹٫۳۰‬تا ‪ ۱۷٫۴۵‬پنجشنبه ‪ ۹٫۳۰‬تا ‪ - ۱۴‬واتساپ ‪09010750508‬‬ ‫شــورای اســامی در گفتوگــو بــا مجلــس عنــوان کــرد‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن قرائــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عمــده تــاش مــا در وزارت تعــاون بــر ایــن‬ ‫خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری تســنیم‪ ،‬قانــون دســتگاههای اجرایــی موظــف‬ ‫متمرکــز شــده اســت کــه در گام نخســت مشــاغل افــرادی کــه‬ ‫بــا بیــان اینکــه قانــون اصــاح مــواد (‪ )1‬بودنــد ظــرف یــک ســال بــه درگاه نماینــده تنکابــن در مجلــس گفــت‪ :‬پــس‬ ‫خونه‬ ‫رستوران‬ ‫در مـکافه‬ ‫دعوت به‬ ‫استخدام کارگر در کارواش‬ ‫استخدام منشی خانم در کلینیک دامپزشکی‬ ‫بزرگـا بــا چالــش‬ ‫اقا کرونـ‬ ‫ـاری‬ ‫ـیوع بیمـ‬ ‫ـدت شـ‬ ‫همکاریــی‬ ‫کار انهــا ط‬ ‫کســب و‬ ‫کلــی الکترونیکــی کــه وزارت اقتصــاد و امــور از قرائــت گــزارش کمیســیون در صحــن‬ ‫های‬ ‫قانــون اجــرای سیاســت‬ ‫و (‪)۷‬‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫مختل‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫خدم‬ ‫و‬ ‫ـهیات‬ ‫ـ‬ ‫تس‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫اعط‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫روبــرو‬ ‫ـدهخونه اقا بزرگ از عالقه مندان به کار با انرژی باال و‬ ‫رستوشرـان‬ ‫کافه‬ ‫نیازمندیم‬ ‫ذیل‬ ‫ایط‬ ‫�‬ ‫با‬ ‫شیک‬ ‫دام�‬ ‫کلینیک‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫جهت‬ ‫خانم‬ ‫من�‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫پ‬ ‫رشت‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫کارواش‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫جهت‬ ‫ساده‬ ‫گر‬ ‫کار‬ ‫تعدادی‬ ‫به‬ ‫تریــن مــواد بــرای دارایــی ایجــاد میکنــد بپیوندنــد کــه علنــی پارلمــان پیگیریهــای الزم بــا‬ ‫اصــل (‪ )44‬از مهم ش‬ ‫مینماید‪.‬‬ ‫به وهمکاری‬ ‫دعوت‬ ‫متعهد‬ ‫من� خانم‬ ‫کارهــای خانگــی هــم‬ ‫کســب و‬ ‫دهیــم‬ ‫قــرار‬ ‫مــورد حمایــت‬ ‫نیازمندیم‬ ‫بهبــود فضــای کســبوکار در کشــور در اجــرای قانــون و از بعــد نظارتــی ایــن دســتگاههایی کــه در اجــرای قانــون‬ ‫مجرد‬ ‫اقاــتند‪.‬‬ ‫سالندارهس‬ ‫جــزو همیــن دســته از مشــاغل‬ ‫دارید)از ســوی مجلــس پیگیــری شــده صــدور مجوزهــای کســبوکار داشــتهاند‬ ‫موضــوع‬ ‫(ارتباط در بهمن‬ ‫ایــن قانــون‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫خانم‬ ‫ظرفشور‬ ‫مــاهحیوانات‬ ‫مستقیم با‬ ‫حیوانات‬ ‫مند به‬ ‫عالقه‬ ‫کارگر ساده‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫تعــاون‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫اشــتغال‬ ‫و‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی‬ ‫الزم را خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫برخوردهــای‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫(بهــفندماه‬ ‫ایلـب‪۲۱‬و اس‬ ‫تصویـ‬ ‫ساعت‪99‬‬ ‫ســال‬ ‫بارتندر با سابقه‬ ‫وقت)‬ ‫صورت تمام‬ ‫ـسو ‪۱۷‬‬ ‫مجلـ‪۱۴‬‬ ‫در ایل‬ ‫کار ‪۹‬‬ ‫خوب‬ ‫حقوق و انعام‬ ‫مشــاغل‬ ‫از‬ ‫حمایــت‬ ‫راســتای‬ ‫در‬ ‫شــد‪:‬‬ ‫رفــاه اجتماعــی یــاداور‬ ‫همــان ســال بــرای اجــرا ق‬ ‫ق‬ ‫ـت ابــاغ‬ ‫ـ‬ ‫دول‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫موقعیت مرکز شهر (میدان شهرداری) محیط دلچسب و کاری‬ ‫حقو� تواف�‬ ‫ها‬ ‫شــغل‬ ‫گونــه‬ ‫ایــن‬ ‫صاحبــان‬ ‫از‬ ‫حمایــت‬ ‫همچنیــن‬ ‫خانگــی‬ ‫ت‬ ‫ایل ‪ ۲۳٫۳۰‬وعده شام مهمان مجموعه‬ ‫شیفتوعرص ‪۱۵‬‬ ‫شــده در‬ ‫هایــی کــه‬ ‫اســت‪.‬صورت تمایل مصاحبه حضوری حســینی بــا ابــراز بــا‬ ‫بگ�ید‬ ‫پیگیریرای‬ ‫ب‬ ‫اطالعاتازبیش� با شماره تلفن زیر تماس ی‬ ‫ق‬ ‫کشــور‬ ‫سراســر‬ ‫در‬ ‫خانگــی‬ ‫مشــاغل‬ ‫ویــژه‬ ‫هــای‬ ‫تعاونی‬ ‫توجه‬ ‫(با‬ ‫ال‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ‫تواف�‬ ‫ایا‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫مرخیص‬ ‫‪ ۲‬روز‬ ‫معلم‬ ‫رشت‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ادرسایــن قانــون احــکام ســوی نماینــدگان بــرای اجــرای قانــون‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در‬ ‫بــه‬ ‫مذکــور‬ ‫هــای‬ ‫تعاونی‬ ‫همــه‬ ‫نهایــت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شــده‬ ‫انــدازی‬ ‫راه‬ ‫‪09115774477‬‬ ‫شما)‬ ‫توانا�‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫‪09118092660‬از انهــا انجــام شــده اســت مشــخص شــد کــه ‪09113191128‬‬ ‫ی‬ ‫متعــددی وجــود دارد کــه برخــی‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا‬ صفحه 10 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪210‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷12- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫‪- 2022‬سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫یکشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫امیر سیاح؛‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫گریز کشاورزان گیالنی از بیمه کشاورزی‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل شــرایط جغرافیــای خــاص‬ ‫و بارشــهای فــراوان‪ ،‬اســتانی مســتعد‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬امــا درعیــن حــال بــا‬ ‫وقــوع حوادثــی همچــون ســیابها ‪،‬‬ ‫تندبــاد‪ ،‬خشکســالی جــزو پنــج اســتان‬ ‫حادثــه خیــز کشــور محســوب مــی‬ ‫شــود کــه بخــش کشــاورزی نیــز از ایــن‬ ‫مخاطــرات در امــان نمــی مانــد‪.‬‬ ‫ایــم درحالــی اســت کــه کشــاورزان بــه‬ ‫خصــوص شــالیکاران و باغــداران از اقشــار‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫و در صــورت کوچــک تریــن اســیبی‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪،‬‬ ‫خانوادگــی و حتــی فرهنگــی مواجــه‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بیمــه کشــاورزی کــه در ایــران بیــش از‬ ‫ســه دهــه قدمــت دارد و از ســال ‪1363‬‬ ‫بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بــا عنــوان « صنــدوق بیمــه محصــوالت‬ ‫کشــاورزی « از ســوی بانــک کشــاورزی‬ ‫اجرایــی شــد‪ ،‬بــه عنــوان مامنــی بــرای‬ ‫جبــران خســارتهای ایــن حــوزه اقتصــادی‬ ‫محســوب مــی شــود کــه تــا بــه امــروز بــا‬ ‫بیرغبتــی از ســوی بههــر بــرداران مواجــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت طــی ســالیان‬ ‫تــاش داشــته اســت تــا توســط صنــدوق‬ ‫بیمــه کشــاورزی و همچنیــن بــا ارائــه بســته‬ ‫هــای حمایتــی بخشــی از خســارت هــای‬ ‫کشــاورزی را جبــران کنــد امــا رغبتــی از‬ ‫ســوی کشــاورزان بــر ایــن امــر دیــده نمــی‬ ‫شــود بــه طــوری کــه در ســال زراعــی‬ ‫جدیــد از ‪ 312‬هــزار بهــره بــردار فقــط ‪43‬‬ ‫هــزار نفــر بیمــه نامــه خریــداری کــرده انــد‪.‬‬ ‫در حالــی بیمــه کشــاورزی در خطــه ســبز‬ ‫گیــان فقــط بــا اســتقبال ‪ 13‬درصــدی‬ ‫مواجــه شــده اســت کــه هرســاله طبــق‬ ‫قوانیــن بخشــی از حــق بیمــه را نیــز دولــت‬ ‫پرداخــت مــی کنــد و کشــاورزان تنهــا‬ ‫قســمت بســیار کمــی از ایــن حــق بیمــه را‬ ‫پرداخــت خواهــد کــرد‪ .‬طبــق قانــون بــه‬ ‫طــور متوســط ‪ ۷0‬درصــد حــق بیمــه را‬ ‫دولــت پرداخــت کــرده و ســهم کشــاورز‬ ‫تنهــا ‪ 30‬درصــد اســت کــه بــا ایــن وجــود‬ ‫بــاز هــم شــاهد بیمیلــی نســبتبه بیمــه‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫بــی اعتمــادی حلقــه گمشــده بیمــه‬ ‫کشــا و ر ز ی‬ ‫برخــی از کارشناســان کشــاورزی معتقدنــد‬ ‫کشــاورزان اغلــب بیمــه بــا گزینــه پاییــن‬ ‫را انتخــاب و تصــور میکننــد بیمــه بایــد‬ ‫غرامــت تمــام خســارت انهــا را بپــردازد‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫دارد و بیمــه گــذاران حداقــل گزینــه و‬ ‫ضعیفتریــن بیمــه را انتخــاب میکننــد و‬ ‫تمــام خطراتــی کــه اتفــاق میافتــد‪ ،‬تحــت‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫امــا اغلــب کارشناســان و حتــی کشــاورزان‬ ‫بــی اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫بیمــه محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬واقعــی‬ ‫ســازی نشــدن میــزان پرداخــت خســارت‪،‬‬ ‫نحــوه تعییــن خســارتهای وارده بــه باغات و‬ ‫مــزارع و عــدم بــه موقــع پرداخــت غرامــت‬ ‫و اگاه نبــودن برخــی کشــاورزان از مزیــت‬ ‫هــای بیمــه محصــوالت را عمــده دلیــل‬ ‫اســتقبال ســرد از بیمــه کشــاورزی مــی‬ ‫داننــد‪.‬‬ ‫یکــی از شــالیکاران گیانــی در گفــت‬ ‫و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه‬ ‫هــر ســال محصولــش را بیمــه مــی کــرد‬ ‫امــا امســال دیگــر قصــد بیمــه کــردن‬ ‫شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از‬ ‫مبلــغ انــدک غرامــت در مقابــل خســارت‬ ‫گفــت‪ :‬ســال گذشــته بــرای بیــش از ‪2‬‬ ‫هکتــار زمیــن‪ ،‬حــدود یــک و نیــم تــن‬ ‫برداشــت کمتــر داشــتم کــه از نظــر ریالــی‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 91‬میلیــون تومــان خســارت بــه‬ ‫محصــوالت مــن وارد شــد امــا فقــط ســه‬ ‫میلیــون و ‪ 100‬هــزار تومــان بــه مــا غرامــت‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫حســن زاده افــزود‪ :‬از ایــن میــزان غرامــت‬ ‫هــم یــک میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان بابــت‬ ‫بیمــه پرداخــت کــرده بــودم کــه عمــا‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۷00‬هــزار تومــان بیشــتر‬ ‫غرامــت دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مشــکات کاشــت برنــج‬ ‫و هزینــه هــای ان اظهــار داشــت‪ :‬کاشــت‬ ‫برنــج خــود بــرای کشــاورزان مقــرون بــه‬ ‫صرفــه نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه‬ ‫هــای کشــاورزی از جملــه کــود‪ ،‬ســم و‬ ‫کارگــر افزایــش چشــمگیری داشــته اســت‬ ‫و بــه ایــن مــوارد بایــد خســارت هــای‬ ‫طبیعــی را نیــز اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫کارشناســی غیرواقــع بینانــه نمــک بــر زخــم‬ ‫کشاورز‬ ‫یــک کشــاورز دیگــر از عــدم پوشــش‬ ‫تمامــی خســارت هــای طبیعــی گایــه کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬وقتــی بــرای محصــول بیمــه شــده‬ ‫اعــام خســارت مــی کنیــد؛ کارشناســان‬ ‫بیشــتر خســارت را قبــول نمــی کننــد و‬ ‫اعتبــاری کــه بابــت جبــران ان پرداخــت‬ ‫مــی شــود ‪ ،‬بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ضمــن اینکــه در بیشــتر‬ ‫‪11‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫مــوارد همــان مبلــغ هــم انقــدر بــا تاخیــر‬ ‫پرداخــت مــی شــود کــه بــا توجــه بــه‬ ‫نوســانات قیمــت دیگــر چنــدان کارایــی‬ ‫بــرای کشــاورزان نــدارد و ایــن موضوعــات‬ ‫انگیــزه کشــاورزان را بــرای بیمــه گــذاری‬ ‫کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫حادثــه خیــز بــودن گیــان و ضــرورت‬ ‫بیمــه کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫گیــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫جــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اینــک شــرایط بیمــه‬ ‫گــذاری بهتــر شــده و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫افــزوده کــه کشــاورز بایــد پرداخــت مــی‬ ‫کــرد ‪ ،‬حــذف شــده اســت ‪.‬‬ ‫امیــر مــرادی افزود‪:‬حادثــه خبــر نمــی کنــد‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫دولــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫گذشــته غرامــت خســارت کشــاورزان بــه‬ ‫موقــع پرداخــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫بیمــه گــذاران شــالیکار از ‪ 20‬هــزار نفــر در‬ ‫ســال ‪ 99‬بــه حــدود ‪ 50‬هــزار نفــر در ســال‬ ‫‪ 1400‬افزایــش یافــت و دولــت بیــن ‪ 50‬تــا‬ ‫‪ 55‬میلیــارد تومــان فقــط حــق بیمــه بابــت‬ ‫شــالیکاران پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫مــرادی بــا اشــاره بــه ضــرورت بیمــه‬ ‫گــذاری بــرای محصــوالت اســتراتژیکی‬ ‫همچــون برنــج و چــای افــزود‪ :‬بــرای برنــج‬ ‫کارگروهــی تشــکیل دادیــم کــه بتوانیــم‬ ‫بیمــه گــذاران برنــج کار را بــه ‪ 100‬هــزار‬ ‫مشــترک برســانیم؛ ضمــن اینکــه بحــث‬ ‫فراگیــر شــدن بیمــه چــای نیــز دنبــال مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫‪ ۷0‬میلیــارد خســارت بــرای ‪ 60‬هــزار‬ ‫کشــاورز‬ ‫معــاون خدمــات بیمــه ای بانک کشــاورزی‬ ‫گیــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫بــا بیــان اینکــه درســال زراعــی گذشــته‬ ‫(‪ ۷0 )1400-99‬هــزار نفــر بهرهبــردار‬ ‫محصــوالت شــان را بیمــه کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬پیمــان عبداللهــی فــر‬ ‫محصــوالت مشــمول بیمــه کشــاورزی‬ ‫را شــامل محصــوالت باغــی‪ ،‬دامــی‪،‬‬ ‫زراعــی ‪ ،‬منابــع طبیعــی‪ ،‬شــیاتی و طیــور‬ ‫و عوامــل تولیــد شــامل تنــه درختــان میــوه‪،‬‬ ‫گلخانــه‪ ،‬بانــک نشــاء برنــج‪ ،‬ماشــیناالت‬ ‫کاشــت و برداشــت عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫ســال گذشــته بیــش از ‪ ۷0‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای حــدود ‪ 60‬هــزار نفــر از کشــاورزان‬ ‫خســارت دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار‬ ‫وزارت اقتصــاد گفــت‪ :‬اگــر دســتگاهی نتواســته باشــد شــرابط صــدور‬ ‫مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی میشــود‪.‬‬ ‫اقــای امیــر ســیاح رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط‬ ‫کســب و کار وزارت اقتصــاد در گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫خصــوص صــدور ملــی مجوزهــا صحبــت کــرد‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬هــم اکنــون چنــد نهــاد بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل‬ ‫نشــدند؟‬ ‫ســیاح‪ :‬بــه غیــر از ‪ 2-1‬دســتگاه دولتــی ســایر دســتگاههای دولتــی‬ ‫بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل شــدند‪ .‬وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشــت و بانــک مرکــزی نیــز تمــام تــاش خــود را بــرای اتصــال‬ ‫ان دو دســتگاه باقــی مانــده بــه ســامانه ملــی مجوزهــا انجــام میدهنــد‪.‬‬ ‫البتــه هــم اکنــون تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی بســیار عقــب‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا حــرف مــردم اولویــت دارد نــه دســتگاه مربوطــه کــه ایــا‬ ‫مــردم مــی تواننــد مجــوز اخــذ کننــد یــا خیــر؟‬ ‫هــم اکنــون مــردم میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫‪ ir‬درخواســت مجــوز کســب و کار مربــوط خــود را بدهنــد و اگــر‬ ‫نتوانســتند مجــوز را بــه صــورت الکترونیکــی دریافــت کننــد یــا شــرایط‬ ‫صــدور مجــوز حضــوری بــود و یــا بــا مشــکات دیگــر مواجــه بودنــد‬ ‫بــه مــا اعــام کننــد‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬براســاس قانــون ایــا دســتگاههایی کــه بــه درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫تــا ‪ 6‬فروردیــن متصــل نشــدند‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــدند؟‬ ‫ســیاح‪ :‬هــدف مجــازات دســتگاهها نیســت و مــا تــا ‪ 6‬فروردیــن تــاش‬ ‫کردیــم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫اگــر مــردم نتواســتند مجــوز را اخــذ کننــد و دســتگاهی نتواســته باشــد‬ ‫شــرایط صــدور مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی‬ ‫میشــوند‪.‬‬ ‫سوال‪ :‬استعام صدور مجوزها در چه مراحلهای قرار دارد؟‬ ‫ســیاح‪ :‬از اواخــر اســفند اســتعام الکترونیکــی مجوزهــا را بــه‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫دســتگاهها در ایــن راســتا عقــب هســتند‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬اگــر مراجعــان در اخــذ مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫مرکــزی شــکایت کننــد؟‬ ‫ســیاح‪ :‬شــرایط و زمــان هــر مجــوز در همــان بخــش نوشــته شــده‬ ‫اگــر شــرایط خاصــی ذکــر شــده بــود ذیــل هــر مجــوز در درگاه ملــی‬ ‫مجوزهــا‪ ،‬دکمــه مغایــری وجــود دارد کــه مراجعــان میتواننــد بــه ان‬ ‫بخــش بــرای شــکایت مراجعــه کننــد و اگــر مــوردی باشــد بــه دســتگاه‬ ‫نظارتــی ارســال میشــود‪.‬‬ صفحه 11 ‫‪۱6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷12- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫یکشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫حقوق‬ ‫رئیس بنیادزمان‬ ‫جدید؛ های مسلح؛‬ ‫کل نیرو‬ ‫واریزستاد‬ ‫نخبگان‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫تکذیب حذف یا معافیت در طرح‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫جایگزینی خدمت دوره پسادکتری‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫ـگان‬ ‫ـاد نخبـ‬ ‫افزایـبنیـ‬ ‫ـامیــس‬ ‫ـیما رئی‬ ‫ـسصشـــدا و‬ ‫ـزاری‬ ‫ـزارش‬ ‫ـهـ گ‬ ‫«میلیونــی»‬ ‫ـش‬ ‫ـورایسـاسـ‬ ‫خبرگـمجلـ‬ ‫ـازارکارـن بازــار کــه‬ ‫خصبــوص ایـ‬ ‫ـتـ بــه‬ ‫بـاس‬ ‫ـت‪ .‬ســربازی پســا دکتــری بــرای‬ ‫دوره‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫گف‬ ‫ـلح‬ ‫ـ‬ ‫مس‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ ه‬ ‫و‬ ‫نیر‬ ‫کل‬ ‫ـتاد‬ ‫ـ‬ ‫سرا بــرای حقــوق انهــا تصویــب کـرده اسـ‬ ‫در‬ ‫گونــه‬ ‫ شــود‪،‬‬ ‫تســهیل می‬ ‫نخبــگان‬ ‫معافیتــیـای‬ ‫یــا خانوادههـ‬ ‫حــذفــت‬ ‫ـوع پراهمی‬ ‫هیــچ موضـ‬ ‫ولــی جملــه‬ ‫ـربازی از‬ ‫ـازارکار‪ ،‬سـ‬ ‫ـزارش بـ‬ ‫بــه گـ‬ ‫ـادکتری ق‬ ‫دورهـ پس‬ ‫خدمـ‬ ‫جایگزینــی‬ ‫ـرح‬ ‫طـ‬ ‫ـدارد‪ .‬ســالگی بایــد‬ ‫ـرار نســن ‪1۸‬‬ ‫ـیدنـ بــه‬ ‫ـورـبــا رسـ‬ ‫ـتـان ذک‬ ‫جوانـ‬ ‫چراکــه‬ ‫ـی اســت‬ ‫ایرانـ‬ ‫وضعیــت ســربازی خــود را تعییــن تکلیــف کننــد یــا بــه خدمــت ســربازی‬ ‫جایگزیــن‬ ‫پیشــنهادی‬ ‫طــرح‬ ‫موضــوع‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ نــژاد‬ ‫واعظی‬ ‫تحصیــل‪ ،‬پزشــکی‪،‬‬ ‫ادامــه‬ ‫جملــه‬ ‫پیــش رو از‬ ‫هــای‬ ‫معافیت‬ ‫ســرداریــا از‬ ‫رفتــه‬ ‫عمومــی فــارغ التحصیــان دوره پســادکتری توســط‬ ‫کفالــت‪...‬وظیفــه‬ ‫خدمــت‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫گونــه‬ ‫اســت و‬ ‫مســلح‬ ‫نیرواز هــای‬ ‫ســتادــهکل‬ ‫هیــچســربازی‬ ‫خدمــت‬ ‫بررســیکــه بــه‬ ‫حــالجوانانــی‬ ‫درـه هــای‬ ‫دغدغـ‬ ‫مهمتریــن‬ ‫یکــی‬ ‫ازجمل‬ ‫معافیتــیـ در‬ ‫نــدارد‪.‬ــون بایــد بــه کارکنان‬ ‫قــرارـه طبــق قان‬ ‫کارــی کـ‬ ‫دســتورحقوق‬ ‫ـوق» اســت؛‬ ‫حــذفــدیــامســاله « حق‬ ‫مــی رون‬ ‫وظیفــه پرداخــت شــود؛ موضوعــی کــه در ســالهای اخیــر مطالبــه مشــموالن‬ ‫هــم در پــی‬ ‫مجلــس را‬ ‫نماینــدگان‬ ‫ســتادکل و‬ ‫پیگیــری‬ ‫نخبــگان‬ ‫ســربازی‬ ‫طــرح‬ ‫اخیرکــه‬ ‫مســووالن‪ ۱۵‬ســال‬ ‫اینکــه در‬ ‫بــودهبــاو بیــان‬ ‫وی‬ ‫افزایــش‬ ‫نوبــت‬ ‫اخیــر در‬ ‫کــه‬ ‫اســت‬ ‫ـر‬ ‫ـتعداد برتـ‬ ‫چندیــنــا اسـ‬ ‫ـزار نخبــه ی‬ ‫ســالهای‪ ۲۲‬هـ‬ ‫ـت‪،:‬دربیــش از‬ ‫انجــاگفـ‬ ‫ـدهتــااســت‬ ‫داشــتهـی شـ‬ ‫اجرایـ‬ ‫منجــر شـ‬ ‫تحقیقاتـــرـیدریــاقانپـــون‬ ‫مبلــغ مدنظ‬ ‫ـتـ بــه‬ ‫انجـــاـامدریـنهایـ‬ ‫ـوده ت‬ ‫ـربازیـتور‬ ‫ـوقسـدر دسـ‬ ‫حقـ‬ ‫ـود‪.‬ـه‬ ‫فناورانـ‬ ‫ـروژه‬ ‫ـروژه‬ ‫ـک پ‬ ‫را بــا‬ ‫دوره‬ ‫تصویــب الیحــه بودجــه ‪ 1401‬در ســال گذشــته یکــی از‬ ‫وسـامــا‬ ‫جریــانــد‪.‬‬ ‫ـپریدرکــرده ان‬ ‫مــوارد مهــم دربــاره ســربازان‪ ،‬مســاله افزایــش حقــوق بــود کــه مقــرر شــد‬ ‫ایــنهــزار‬ ‫ظرفیــت‪300‬‬ ‫اینکــهمیلیــون و‬ ‫حــدود ‪3‬‬ ‫ســربازان بــه‬ ‫حداقــل حقــوق‬ ‫برســد؛‪۲‬‬ ‫تومــانســال‬ ‫طــرح در‬ ‫بابیــان‬ ‫واعظــی نــژاد‬ ‫ســردار‬ ‫اســت ً‬ ‫قالــبمانــد‪.‬‬ ‫افــرادـددرمنتظــر‬ ‫ـده و بایـ‬ ‫گفــت‪ :‬نشـ‬ ‫ا محقــق‬ ‫نفــرکــه فع ـ‬ ‫ـالهای‬ ‫مسـ‬ ‫نخبه هــای دانشــگاهی‪،‬‬ ‫ایــن‬ ‫هــزار‬ ‫فقــط‬ ‫ســربازان‬ ‫مســئله‬ ‫دیگــر‬ ‫سازـ ســوی‬ ‫‪1401‬از‬ ‫بودجــهـارج‬ ‫بــهــای خـ‬ ‫نخبه ه‬ ‫ـگر و‬ ‫حقــوقپژوهشـ‬ ‫افزایــشســرباز‬ ‫ـای فنــاور‪،‬‬ ‫نخبه هـ‬ ‫ـربازفناور‪،‬‬ ‫ گذراننــد‪.‬ـدای اول اســفند ‪ 1400‬بــه حقــوق تمــام‬ ‫ـزاریتومــان از ابتـ‬ ‫نشــد و ‪250‬‬ ‫ختــم‬ ‫ســربازیهـرا م‬ ‫کشــور‬ ‫ســربازان اضافــه شــد؛ امــا ایــن اضافــه مبلــغ جــدای ان افزایــش قابــل توجــه‬ ‫پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫جلســه بــدان‬ ‫حاشــیهرســانهها‬ ‫عنــوان و در‬ ‫چنــدیمجلــس‬ ‫علــومکــه در‬ ‫حقوقــی بــود‬ ‫امــوزش‬ ‫کمیســیون‬ ‫پیــش در‬ ‫وزیــر‬ ‫شــده‬ ‫ـسکــه‬ ‫اســت‬ ‫خصــوصاز‬ ‫در مســلح‪،‬‬ ‫مجلــسـای‬ ‫کل نیرو هـ‬ ‫تصویــبـتاد‬ ‫مبلــغــی بــا سـ‬ ‫از رایزن‬ ‫ایــنـود‪ :‬پـ‬ ‫ســوالــه بـ‬ ‫حــالـس گفت‬ ‫مجلـ‬ ‫ـابسـســربازان‬ ‫ـده و‬ ‫ـق شـ‬ ‫زمانـــاـیدرمحقـ‬ ‫ـربازانـ چــه‬ ‫ـوق‬ ‫ـش‬ ‫افزای‬ ‫ـربازی‪،‬‬ ‫حســای‬ ‫ـرا‪ ،‬ببـــهـه جـ‬ ‫دکتـ‬ ‫دوره‬ ‫ـگان اق‬ ‫ـشسـاموخت‬ ‫ـسحقـدانـ‬ ‫ـنـ پـ‬ ‫ایـ‬ ‫شــود؟‬ ‫مــی‬ ‫واریــز‬ ‫امریــه پســادکترا دریافــت می کننــد تــا طرحــی تحقیقاتــی را در راســتای‬ ‫دانشـحاک‬ ‫مربوطــه‬ ‫ـارس از‬ ‫صنایـــی‬ ‫ـگاروانتظام‬ ‫پیگی هـــری‬ ‫ـیـا‬ ‫ـگاهـ بـ‬ ‫ـووالنـاتید‬ ‫مسـاز اسـ‬ ‫یکــی‬ ‫ـزاریـرفـنظــر‬ ‫خبرگــی زیـ‬ ‫ـع نظامـ‬ ‫خبرنـــور‬ ‫ـای کش‬ ‫نیاز‬ ‫ـد‪ .‬مــاه منتظــر مانــد و دیــد تــا چــه‬ ‫ببرنـــت‬ ‫اردیبهش‬ ‫پرداختتـــا‬ ‫ـوقـه بایــد‬ ‫ـت کـ‬ ‫از ایـ‬ ‫اولــش‬ ‫ـی‪ ،‬پی‬ ‫حداقــنـلاسـحقـ‬ ‫مقــدار بودجــه بــه ســتادکل نیروهــای مســلح اختصــاص مــی یابــد تــا بــه‬ ‫عنــوان افزایــش حقــوق بــه ســربازان پرداخــت شــود؛ در ایــن صــورت مــی‬ ‫دولت‬ ‫کرد‪:‬میــزان دقیــق ان اطــاع‬ ‫ابالغـربازان و‬ ‫میلیونــی سـ‬ ‫هیاتحقــوق‬ ‫تــوان دربــاره افزایــش‬ ‫رســانی کــرد‪.‬‬ ‫اجرای افزایش حداقل مستمری‬ ‫کریمی بیرانوند‪:‬‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬ازکارافتادگی و بازماندگان‬ ‫حمایتدر از‬ ‫اقدامیپیشــنهاد‬ ‫خانگی‪،‬امســال و بــه‬ ‫مشاغلخــرداد مــاه‬ ‫جلســه چهــارم‬ ‫هیــات دولــت‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و در اجــرای مــواد (‪ )۹۶‬و (‪)۱۱۱‬‬ ‫هدفمند در راستای ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫قانــون تامیــن اجتماعــی مصــوب ‪ ،۱۳۵۴‬افزایــش مســتمری بازنشســتگی‪،‬‬ ‫ـتغالـب کـ‬ ‫تصویـ‬ ‫ـعهو بازمانـ‬ ‫توســـی‬ ‫ازکارافتادگ‬ ‫ـرد‪ .‬تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫وزارت‬ ‫ـدگان ورااشـ‬ ‫کارافرینــی‬ ‫معــاون‬ ‫اجتماعــی گفــت‪ :‬توســعه و حمایــت از کســب و کارهایــی کــه‬ ‫مســتمری‬ ‫حداقــل‬ ‫ـاغلاز اول‬ ‫اســاس‬ ‫بــرعنـایــن‬ ‫ـش مهمــی‬ ‫امســال‪،‬ـود‪ ،‬نقـ‬ ‫مــاهـاد میشـ‬ ‫فروردیــنهــا یـ‬ ‫خانگــی از ان‬ ‫ـوان مشـ‬ ‫بــا‬ ‫ســنوات‬ ‫ازکارافتادگــی و‬ ‫بازنشســتگی‪،‬‬ ‫بــاـر دچــار‬ ‫متناســباخیـ‬ ‫بازمانــدگانســالهای‬ ‫دارد کــه طــی‬ ‫دوبــاره مشــاغلی‬ ‫در رونــق‬ ‫اند‪.‬ــه معــادل حداقــل حقــوق موضــوع مصــوب ‪ ۱۹‬اســفند‬ ‫ـق بیم‬ ‫رکــودـت حـ‬ ‫پرداخـ‬ ‫شــده‬ ‫باالتــر‬ ‫ســطوح‬ ‫بــود و بــرای‬ ‫خواهــد‬ ‫ عالی‬ ‫شــورای‬ ‫گذشــته‬ ‫اشــتغال‬ ‫کارافرینــی و‬ ‫توســعه‬ ‫کارـاون‬ ‫ـد معـ‬ ‫بیرانونـ‬ ‫کریمــی‬ ‫ســالــود‬ ‫محم‬ ‫مشــموالن‬ ‫دروظیفه‬ ‫بازنشســتگان و‬ ‫هماننــد‬ ‫مســتمری‬ ‫از‬ ‫ بگیــرانخبرنــگار‬ ‫گفتگــو بــا‬ ‫ـاه اجتماعــی‪،‬‬ ‫کار و رفـ‬ ‫حداقــلــاون‪،‬‬ ‫وزارت تع‬ ‫ـعهبنـوـد‬ ‫توسـ(‪)۴‬‬ ‫ـرد‪:‬بنــد‬ ‫کــوع‬ ‫موضـ‬ ‫ـکری‬ ‫دانشوـ لشـ‬ ‫ـوری‬ ‫ـتگی کشـ‬ ‫بازنشسـ‬ ‫ـروهق هــای‬ ‫صندو‬ ‫اظهــار‬ ‫ـجو‪،‬‬ ‫ـزاری‬ ‫خبرگـ‬ ‫اجتماعــی‬ ‫گـ‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫خانگـی‬ ‫افزایــش م‬ ‫کل‬ ‫بودج‬ ‫(‪ )۱۲‬وقانــون‬ ‫ازــره‬ ‫ـتتبص‬ ‫ـف)‬ ‫(الـ‬ ‫ یابـاز‬ ‫ـی‬ ‫ـورـاغل‬ ‫کشـمشـ‬ ‫ـوان‬ ‫ـالعنـ‬ ‫امس بـــا‬ ‫ـیــهکــه‬ ‫کارهایـ‬ ‫کســب‬ ‫حمایـ‬ ‫انهــا یــاد میشــود‪ ،‬میتوانــد نقــش مهمــی در رونــق دوبــاره‬ ‫ماهانــه‬ ‫کــه‬ ‫امشنـ دســته‬ ‫دریافتــیـژه در‬ ‫مجمــوع و بــه ویـ‬ ‫های اخیــر‬ ‫باالتــرـال‬ ‫ســطوحطــی سـ‬ ‫مشــموالنـد کــه‬ ‫ـاغلی ازداشــته باشـ‬ ‫اند‪.‬کمتــر از یکصــد میلیــون ریــال‬ ‫شــدهبنــد‬ ‫ـوع ایــن‬ ‫ـ‬ ‫موض‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫از‬ ‫ـس‬ ‫ان هــا‬ ‫دورانپـکرونــا دچــار رکــود‬ ‫پانصــد‬ ‫و‬ ‫میلیــون‬ ‫‪۶‬‬ ‫اضافــه‬ ‫بــه‬ ‫مزبــور‬ ‫ســقف‬ ‫تــا‬ ‫افزایــش‬ ‫ایــن‬ ‫باشــد‪،‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عمــده تــاش مــا در وزارت تعــاون بــر ایــن‬ ‫ـد بـ‬ ‫خواهـ‬ ‫متمرکـریـ‬ ‫هــزار‬ ‫ـود‪.‬ــه در گام نخســت مشــاغل افــرادی کــه‬ ‫ـت ک‬ ‫اسـ‬ ‫ـالــده‬ ‫ـز ش‬ ‫کســب و کار انهــا طــی مــدت شــیوع بیمــاری کرونــا بــا چالــش‬ ‫اوالد‬ ‫ منــدی و‬ ‫ هزینــه عائل‬ ‫کمک‬ ‫مختلــف‬ ‫خدمـهـات‬ ‫ـهیات و‬ ‫مصوبــه‪،‬تسـ‬ ‫ایــن اعطــای‬ ‫اســاسرا بــا‬ ‫بــر اســت‬ ‫همچنیــنشــده‬ ‫روبــرو‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫مدیری‬ ‫ـتگان‬ ‫ـ‬ ‫بازنشس‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫همانن‬ ‫ـرایط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫واج‬ ‫ـران‬ ‫ـ‬ ‫بگی‬ ‫ـتمری‬ ‫ـی مسـ‬ ‫تمامـ‬ ‫حمایــت قــرار دهیــم و کســب و کارهــای خانگــی هــم‬ ‫مــورد‬ ‫افزایــش می‬ ‫کشــوری‬ ‫خدمــات‬ ‫ یابــد‪.‬ـتند‪.‬‬ ‫ـاغل هسـ‬ ‫ـته از مشـ‬ ‫همیــن دسـ‬ ‫جــزو‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫مصــوب‬ ‫مــاده (‪)۶۸‬‬ ‫بنــد (‪)۴‬‬ ‫مشــمول‬ ‫اجرایــی‬ ‫دســتگاه های‬ ‫قانــونمشــاغل‬ ‫حمایــت از‬ ‫راســتای‬ ‫شــد‪ :‬در‬ ‫یــاداور‬ ‫اجتماعــی‬ ‫رفــاه‬ ‫حقــوق‬ ‫افزایــش‬ ‫خصــوص‬ ‫در‬ ‫وزیــران‬ ‫هیــات‬ ‫‪۱۴۰۱/۰۳/۰۴‬‬ ‫جلســه‬ ‫خانگــی و همچنیــن حمایــت از صاحبــان ایــن گونــه شــغلها‬ ‫مســتمری بازنشســتگی‪ ،‬ازکارافتادگــی و بازمانــدگان نیــز پیــش از ایــن‬ ‫تعاونیهــای ویــژه مشــاغل خانگــی در سراســر کشــور‬ ‫مشــخص و طــی نام ـه ای در ‪ ۱۸‬خــرداد امســال توســط «محمــد مخبــر»‬ ‫راهانــدازی شــده و در نهایــت همــه تعاونیهــای مذکــور بــه‬ ‫ابــاغ شــده بودنــد‪.‬‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫فارس‪:‬‬ ‫جهادزیست‬ ‫محیط‬ ‫رییسمعاون‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫سازمان‬ ‫استخدام‬ ‫محیط بان‬ ‫‪300‬‬ ‫امسال‬ ‫شوندشد‬ ‫میانجام‬ ‫گیالن‬ ‫شالیزارهای‬ ‫درصد‬ ‫فقط‪60‬‬ ‫اولیه در‬ ‫شخم‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫معــاون محیــط زیســت فــارس بــا بیــان اینکــه وضعیــت‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی‬ ‫پریشــان خیلــی بحرانــی اســت و از ســال ‪ ۸۸‬کامــا‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت‬ ‫خشــک شــده و هیــچ ابگیــری نمی شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫بــا طــرح انتقــال اب از ســد نرگســی بــه میــزان ‪۲۰‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب ‪ ۳‬ســاله مشــکل پریشــان حــل‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از شــیراز‪ ،‬نبی الــه‬ ‫مــرادی صبــح امــروز در بازدیــد از پــارک ملــی‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز‬ ‫بمــو بــه مناســبت هفتــه محیــط زیســت بــا اشــاره بــه‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد‬ ‫گرمــای هــوا و امــکان حریــق در مناطــق حفاظــت‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف‬ ‫شــده اســتان فــارس اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای دهــه‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه‬ ‫‪ 90‬اتش ســوزی ها بــه دلیــل خشــکی هــوا و ورود‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی‬ ‫بیشــتر مــردم بــه عرصه هــای طبیعــی شــدت گرفــت‪.‬‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــرای کاهــش اتش ســوزی ها‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان‬ ‫برنامه هــا و اقدامــات پیشــگیرانه انجــام می شــود‪،‬‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای مــورد‬ ‫گفــت‪ :‬در همیــن راســتا بــرای تشــکیل گروه هــا در‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار‬ ‫نقــاط مختلــف اســتان و تجهیــز انهــا اقــدام و‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪1۸‬‬ ‫نقــاط بحرانــی شناســایی شــده اســت کــه از کل‬ ‫هــزار و ‪ ۸31‬تــن کــود ازتــه‪ ،‬ســه هــزار و‬ ‫محــدوده محیــط زیســت اســتان فــارس ‪ 5 _4‬منطقــه‬ ‫‪ 2۷4‬تــن کــود فســفاته و نزدیــک چهــار‬ ‫بــا ریســک بــاالی حریــق هســتند‪.‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸1‬تــن کــود پتاســه توزیــع شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی اســتان‬ ‫فــارس بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته از مشــارکت‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کــود فســفات‬ ‫جوامــع محلــی بــرای کاهــش حریــق اســتفاده شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬امســال هــم در تعــداد و هــم گســتره کمتــر‬ ‫شــده و تــا امــروز ‪ 3‬مــورد اتش ســوزی رخ داده کــه‬ ‫بــه ‪ 3‬هکتــار نرســیده اســت در صورتــی کــه ســال‬ ‫گذشــته بــه ‪ 2‬هــزار هکتــار نیــز رســید‪.‬‬ ‫و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫نظــارت محیــط زیســت در هفــت بــرم شــبانه روزی‬ ‫کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫می شــود‬ ‫افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس»‬ ‫وی دربــاره تــاالب هفــت بــرم نیــز گفــت‪ :‬در چنــد‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫ســال گذشــته بــا تغییــر کاربــری کــه در هفــت بــرم‬ ‫رخ داده‪ ،‬بازرس ـی ها بیشــتر و دســتگاه قضایــی ورود‬ ‫توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫کــرده اســت و بنــا شــده واحــد حفاظتــی در ایــن‬ ‫منطقــه ایجــاد شــود کــه ایــن واحــد امســال کار خــود‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪2‬‬ ‫را شــروع خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج‬ ‫شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪،‬‬ ‫معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی اســتان‬ ‫گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫فــارس اظهــار داشــت‪ :‬یکــی دیگــر از اقدامــات بــرای‬ ‫مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی‬ ‫حفاظــت هفــت بــرم ایــن اســت کــه حــد و حریــم‬ ‫شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع‬ ‫تــاالب توســط اب منطقـه ای مشــخص شــود و جهــاد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کشــاورزی نیــز بایــد در رابطــه بــا تغییــر کاربــری‬ ‫زمین هــای اطــراف ورود کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری در‬ ‫تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان‬ ‫مــرادی بــا بیــان اینکــه احیــای هفــت بــرم مطالبــه‬ ‫مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫مــا نیــز هســت و بایــد ایــن برنامه هــا در هفــت بــرم‬ ‫داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج‬ ‫اجرایــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬محیــط زیســت بــرای حفاظــت‬ ‫را بــر اســاس تقویــم زراعــی ( اواســط‬ ‫از هفــت بــرم بحــث امــوزش‪ ،‬پاکســازی محــل‪،‬‬ ‫فروردیــن) انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫جلوگیــری از صیــد‪ ،‬شــکار غیــر مجــاز و تشــدید‬ ‫گشــت ها تاکیــد دارد و نظــارت محیــط زیســت در‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده ارقــام‬ ‫هفــت بــرم بــه صــورت شــبانه روزی می شــود‪.‬‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور بــه‬ ‫شــمار میایــد کــه بــا ‪ 23۸‬هــزار هکتــار‬ ‫ابطــال ‪ 80‬پروانــه معــدن در منطقــه حفاظــت شــده‬ ‫بهــرام گــور‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫محیــط زیســت کــه قابلیــت گردشــگری و تفــرج‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬زیرســاخت هایی امــاده شــده اســت‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫امــا بایــد ظرفیــت بــرد منطقــه در نظــر گرفتــه شــود بــه‬ ‫دادهاســت‪.‬‬ ‫صــورت مثــال ظرفیــت ابشــار مارگــون ‪ 600‬نفــر در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده امــا چــون بیشــتر وارد منطقــه شــدند‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫هــم زیرســاخت ها تخریــب شــده و هــم طبیعــت از‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫بیــن رفتــه اســت‪.‬‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫مــرادی بــا بیــان اینکــه بایــد ورود گردشــگر براســاس‬ ‫شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫ظرفیــت منطقــه باشــد‪ ،‬افــزود‪ :‬محیــط زیســت تــاش‬ ‫بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫می کنــد کــه ایــن مناطــق تفرجگاهــی هــم پاســخگوی‬ ‫در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫گردشــگری باشــد و هــم طبیعــت حفــظ شــود و البتــه‬ ‫و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫پیشــگیری از تخریــب و الودگــی مدنظــر اســت‪.‬‬ ‫درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ 54‬ســمن فعــال در زمینــه محیــط‬ ‫زیســت در اســتان فــارس فعالیــت دارنــد‪ ،‬عنــوان‬ ‫شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن ســمن ها در مناســبت های مختلــف کار‬ ‫بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫می کننــد بــه ویــژه در تــاالب و اتش ســوزی ها‬ ‫شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫فعــال هســتند و محیــط زیســت ســعی می کنــد انهــا را‬ ‫بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫توانمنــد کنــد تــا مخاطبیــن بیشــتری را تحــت پوشــش‬ ‫در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫قــرار دهنــد و جوامــع هــدف مشــخص و متفــاوت‬ ‫برنجــکاران بــه توصیههــای کارشناســان‬ ‫اقدامــات متناســب اجــرا شــود‪.‬‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫هــر ‪ 15‬هــزار هکتــار یــک محیــط بــان در اســتان‬ ‫زمســتانه توجــه کننــد‪.‬‬ ‫فــارس‬ ‫هوشــنگ علیپــور؛ معــاون توســعه ســازمان محیــط‬ ‫زیســت نیــز دربــاره کمبــود نیروهــا در محیــط زیســت‬ ‫زیر ذره بین مجلس؛‬ ‫وی دربــاره منطقــه حفاظــت شــده بهــرام گــور نیــز اســتان فــارس گفــت‪ :‬براســاس اســتاندارد جهانــی‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن منطقــه از مناطقــی اســت کــه تفاهــم نامــه هــر هــزار هکتــار یــک محیــط بــان نیــاز اســت امــا‬ ‫کسبو‬ ‫مجوزهای‬ ‫زیســت ودر‬ ‫اجرایی‬ ‫تخلفات دستگاههای‬ ‫کارــت مدیریــت محیــط‬ ‫منطقــه تح‬ ‫ـتان فــارس ‪13‬‬ ‫صدورو معــادن در اسـ‬ ‫وزارت صنایــع‬ ‫ســازمان محیــط‬ ‫بــرای حفاظــت از ان مربــوط بــه دهــه ‪ 40‬اســت و زیســت اســت‪.‬‬ ‫تنها تاالب هفت برم و برمشور زنده هستند‬ ‫محــدود کافــی نبــوده اســت و بهجــز یــک یــا دو‬ ‫وجــود دارد‬ ‫قانــون‬ ‫کــه در‬ ‫نکاتــی‬ ‫معــدن کاوی‬ ‫ایــننیــز‬ ‫نقــاط از ان‬ ‫برخــی از‬ ‫در‬ ‫حفاظـــن‬ ‫هاـهبــه ای‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـیشـدسـ‬ ‫ـی باق‬ ‫ـتگاه‬ ‫ایــن دس‬ ‫مجوزهــا‬ ‫صــدور‬ ‫شــفافیت‬ ‫مــرادی دربــاره اخریــن وضعیــت تاالب هــای اســتان وبحــث‬ ‫ـت‬ ‫منطقـ‬ ‫ـامل ‪8‬‬ ‫منطقـــه‬ ‫اجرایـ‪13‬‬ ‫ـزود‪ :‬ایــن‬ ‫ویـافـ‬ ‫نقــاط هــم‬ ‫در برخــی‬ ‫اســت و‬ ‫ممنــوع شــده‬ ‫ـدهاند‬ ‫ـی یـ‬ ‫الکترونیکـ‬ ‫بدیــن‬ ‫ممنوعیــتکــه‬ ‫فــارس نیــز بیــان کــرد‪ :‬تنهــا تــاالب هفــت بــرم و اســت‬ ‫منطقـوـه‬ ‫ـلـشنشوـ ‪21‬‬ ‫متصـوحـ‬ ‫پناهـاــگاه‬ ‫ـی‪2 ،‬‬ ‫درگاه‪ 3‬پــارک ملـ‬ ‫نــدارد‪.‬منظــور اســت اگــر شــده‪،‬‬ ‫وجــود‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ان‬ ‫نداده‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫انج‬ ‫ـبی‬ ‫ـ‬ ‫مناس‬ ‫ـدام‬ ‫ـ‬ ‫اق‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اینک‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫یــا‬ ‫و‬ ‫کنــد‬ ‫می‬ ‫دریافــت‬ ‫مجــوزی‬ ‫فــردی‬ ‫شــکار ممنــوع اســت امــا بــرای هــر ‪ 15‬هــزار هکتــار‬ ‫برمشــور بــا وجــود مشــکالت زیــاد زنــده هســتند و‬ ‫پایشــی کــه‬ ‫توجــه‬ ‫ بــان بــا‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫کنــد‬ ‫نمی‬ ‫ـت را‬ ‫مجــوزی‬ ‫کشــور‬ ‫بــه بــه کل‬ ‫نســبت‬ ‫داریــم و‬ ‫اظهــارمحیط‬ ‫ـتان یــک‬ ‫ـتی اسـ‬ ‫دریافــتزیسـ‬ ‫طبیعــی و تنــوع‬ ‫فــردیمحیــط زیسـ‬ ‫کارکــرد تاالبــی دارد مابقــی تاالب هــا خشــک شــده معــاون‬ ‫مشــخصـت‪.‬اســت‬ ‫شــده‬ ‫فعالیــادا‬ ‫ـدـورو مبـ‬ ‫و وضعیــت مناســبی ندارنــد امــا وضعیــت پریشــان فـدلیــل‬ ‫اســتبســیار زیــاد اسـ‬ ‫ـتان فــارس‬ ‫انجــامدر اسـ‬ ‫ـت کمبــود‬ ‫باشـگـ‬ ‫ـتهــرام‬ ‫داشــه به‬ ‫ـودمنطقـ‬ ‫وجـهـ در‬ ‫ـیاینکـ‬ ‫قانونــان‬ ‫ـارس بــا بیـ‬ ‫عنــوان کــه کــدام دســتگاهها بــه ایــن درگاه‬ ‫دسترســی‬ ‫ـوزی‬ ‫ـ‬ ‫مج‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ران‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫خیلــی بحرانــی اســت و از ســال ‪ 88‬کامــا خشــک عــده‬ ‫معدنــی ممنوعیــت کامــل نداشــته اســت‪،‬‬ ‫کــدام‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شــده‬ ‫متصــل‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫از‬ ‫ـابه‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـرایط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫کنن‬ ‫پیــدا‬ ‫کــرد‪ :‬در گذشــته تعــداد زیــادی پروانــه معــادن علیپــور بــا بیــان اینکــه در کل کشــور ‪3200‬‬ ‫شــده و هیــچ ابگیــری نمی شــود‪.‬‬ ‫نشــده‬ ‫متصــل‬ ‫دســتگاهها‬ ‫ـدازی‬ ‫راهانـ‬ ‫مجـــوز‬ ‫ـهـ یـ‬ ‫ـیدن بـ‬ ‫اند‪.‬در حالــی کــه‬ ‫هســتند‬ ‫ســازمان‬ ‫اســتخدام‬ ‫ـوارد محیط بــان‬ ‫ـداد مـ‬ ‫ـرای‪ 90‬تعـ‬ ‫ـدای بـدهــه‬ ‫ـکدر ابت‬ ‫ـود و‬ ‫ـده ب‬ ‫رســادر شـ‬ ‫صـ‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫محــروم‬ ‫ـورد اعتــراض قــرار حداقــل بایــد ‪ 7500‬نفــر باشــند‪ ،‬تصریــح کرد‪:‬امســال‬ ‫ـود کــه مـ‬ ‫وکارـیار زیــاد بـ‬ ‫کســبـده بسـ‬ ‫وی دلیــل خشــکیدگی و وضعیــت بحرانــی پریشــان ثبــت شـ‬ ‫دعوت‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـنبه‬ ‫ـ‬ ‫دوش‬ ‫«روز‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اینک‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫بی‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫وی‬ ‫تولیــد‬ ‫مترمکعبــیجهــش‬ ‫کمیســیون ویــژه‬ ‫رئیــس‬ ‫فقــط ‪ 300‬نفــر ســهم اســتخدام محیــط بــان ان هــم در‬ ‫ایــن گرفــت‪.‬‬ ‫مخــازن اب‬ ‫کســری ‪ 40‬میلیــون‬ ‫را‬ ‫اقتصــاد جلســهای‬ ‫ارائــه‬ ‫شــورای‬ ‫وزارتاســت‪.‬‬ ‫مســئوالنداده شــده‬ ‫ـراف نماینــده تنکابــن در مجلــس تصریحکــرد‪ :‬ازســطح کشــور‬ ‫اســامیچــاهازدر اطـ‬ ‫ـح کــرد‪ :‬هــزار‬ ‫مجلــسـوان و تصریـ‬ ‫تــاالب عنـ‬ ‫اســتاز را در ایــن زمینــه در کمیســیون ویــژه‬ ‫تصریــحپیش‬ ‫قانونگــذار‬ ‫متبوعــش‬ ‫کمیســیون‬ ‫کــردهحفاظــت‬ ‫بینــیادامــه بــرای‬ ‫کــرد‪ :‬در‬ ‫ـت مــرادی‬ ‫محدودیــت برداشـ‬ ‫نظارتــیو بــدون‬ ‫گــزارشـال هســتند‬ ‫پریشــان فعـ‬ ‫شیرازافــزود‪:‬‬ ‫کردیــم»‪،‬‬ ‫برگــزار‬ ‫تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫کــه‬ ‫کنیــم‬ ‫حرکــت‬ ‫ســمت‬ ‫ایــن‬ ‫بــه‬ ‫کــه‬ ‫نهادهــای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دســتگاه‬ ‫عملکــرد‬ ‫دربــاره‬ ‫انجــام و کشــت می شــود بایــد بــه ســمت ایــن منطقــه صنعــت و معــدن و محیــط زیســت تعامــل انتقال صنایع و کارخانه های االینده از‬ ‫اب‬ ‫گســترده هفتــه اینــده نیــز بــا دعــوت از مســئوالن‬ ‫کســبوکار‪،‬‬ ‫صــدور‬ ‫ـوی درگاه‬ ‫مجــوز‬ ‫صــدور‬ ‫درخصــوص‬ ‫مجوزهــای تخریــب‬ ‫بــرای جلوگیــری از‬ ‫کردنــد کــه‬ ‫تغییــر الگـ‬ ‫غیرمجــاز و‬ ‫مختلــفــردن چاه هــای‬ ‫مســلوب ک‬ ‫جلســهای‬ ‫زمینــه‬ ‫اقتصــاد در‬ ‫درگاه‬ ‫مجلـ‬ ‫وکارها بــه‬ ‫انســانی‬ ‫محیــط‬ ‫ایــنبخــش‬ ‫کارشــناس‬ ‫وزارتتبــری‪،‬‬ ‫صــدورـه خلیــل‬ ‫ازــخص و بـ‬ ‫باشــدپهنـوـه مش‬ ‫الکترونیکــی کــه ‪5‬‬ ‫ـدودی مشــخص شــود‬ ‫ـس ظــرف حـ‬ ‫ـرد‪.‬‬ ‫ـن بگیـ‬ ‫صحجـــان‬ ‫پریشــان‬ ‫ـبرفــت تــا‬ ‫کســـت‬ ‫کش‬ ‫ـدی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫بن‬ ‫جمع‬ ‫از‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫خواهی‬ ‫را‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫خــودداری‬ ‫کاغــذی‬ ‫مجوزهــای‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫محیــط زیســت اعــام شــد تــا غیــر از ان در جــای محیــط زیســت فــارس نیــز بــا تاکیــد بــر برنامه هــای‬ ‫بــرایموضــوع‬ ‫گفــت‪:‬ایــن‬ ‫دربــاره‬ ‫محیــطــیون‬ ‫ـزارش کمیس‬ ‫ـتان دیگــری اکتشــافات انجــام و پروانــه جدیــد صــادر گـ‬ ‫رئیــس‬ ‫حســینی‬ ‫الدین‬ ‫صنایــع‪،‬‬ ‫زیســت‬ ‫اموزشــی‬ ‫ـوع زیســتی اسـ‬ ‫ـت طبیعــی و تنـ‬ ‫سیدشــمس زیسـ‬ ‫معــاون محیــط‬ ‫پارلمــان‬ ‫اینــده‬ ‫مجلــس‬ ‫ـی‬ ‫علنــیـای اموزشـ‬ ‫صحــن دوره هـ‬ ‫ـوزشدرو پــرورش‬ ‫هفتــه ها و امـ‬ ‫رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد ســمن‬ ‫ـای نشــود‪.‬‬ ‫تولیــدـرای احیـ‬ ‫جهــشمدونــی بـ‬ ‫ویــژهـه برنامــه‬ ‫کمیســیونـان اینکـ‬ ‫فــارس بــا بیـ‬ ‫شــورای‬ ‫شــد‪ .‬رادیویــی اجــرا می شــود‬ ‫خواهــد برنامــه‬ ‫قرائــتشــده و ‪60‬‬ ‫بــاـه مجلــس عنــوان کــرد‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن برگــزار‬ ‫وگــوـت کـ‬ ‫گفتــد اسـ‬ ‫درکــرد‪ :‬امی‬ ‫اســامیــوان‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬عن‬ ‫تــاالب ‬ ‫موظــف‬ ‫اجرایــی‬ ‫های‬ ‫دســتگاه‬ ‫قانــون‬ ‫تســنیم‪،‬‬ ‫خبرگــزاری‬ ‫پارلمانــی‬ ‫خبرنــگار‬ ‫بــا طــرح انتقــال اب از ســد نرگســی بــه میــزان ‪ 20‬وی بــا بیــان اینکــه در ادامــه حفاظــت از منطقــه بهــرام و بــا صداوســیما در خصــوص مســائل اموزشــی‬ ‫ـس گفــت‪ :‬پــس‬ ‫شــدهمجلـ‬ ‫ـن در‬ ‫همــکاری تنکابـ‬ ‫درگاهدر نماینــده‬ ‫ســال‬ ‫ظــرف‬ ‫بودنــد‬ ‫بــا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نزدیکــی‬ ‫بــهــد کــه‬ ‫معرفــی ش‬ ‫یــکپهنــه‬ ‫ابطــال و ‪6‬‬ ‫‪ 80‬پروانــه‬ ‫(‪)1‬را گــور‬ ‫مــوادــان‬ ‫اصــاحـکل پریش‬ ‫قانــونبتــوان مشـ‬ ‫اینکــه ‪ 3‬ســاله‬ ‫بیــانمترمکعــب‬ ‫میلیــون‬ ‫درحــال از قرائــت گــزارش کمیســیون در صحــن‬ ‫داشــت‪:‬و امــور‬ ‫اقتصــاد‬ ‫وزارت‬ ‫الکترونیکـ‪4‬ـی ک‬ ‫اظهــار‬ ‫پهنــهــهرســید‪،‬‬ ‫قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی نهایــت بــه‬ ‫(‪)۷‬کــرد‪.‬‬ ‫وحــل‬ ‫افــزود‪:‬الزم بــا‬ ‫نیــزهــای‬ ‫پیگیری‬ ‫علنــی‬ ‫بپیوندنــد کــه‬ ‫معــادنکنــد‬ ‫ایجــاد می‬ ‫براســاس‬ ‫پارلمــان صنایــع‬ ‫دربــاره انتقــال‬ ‫مرحلــه وی‬ ‫بــرای ‪ 2‬پهنــه بــه‬ ‫دارایــیعملیــات‬ ‫اصــل (‪ )44‬از مهمتریــن مــواد بــرای حاضــر‬ ‫پــاکقانــون‬ ‫اجــرای‬ ‫کــه در‬ ‫هایی‬ ‫ـت‪ .‬از بعــد نظارتــی ایــن دســتگاه‬ ‫ـون و‬ ‫ـرایـ قان‬ ‫اکتشـاجـ‬ ‫‪ 10‬در‬ ‫کشــور‬ ‫وکارم در‬ ‫فضــای ازکســب‬ ‫انتقــال‬ ‫قانــون هــوای‬ ‫مــاده ‪14‬‬ ‫دســتورالعمل‬ ‫ـیدهـ اسـ‬ ‫ـاف رس‬ ‫ نامــه بیــن‬ ‫انعقــاد تفاه‬ ‫بهبــود همچنیــن‬ ‫مــرادی‬ ‫داشــتهاند‬ ‫مجوزهـ‬ ‫مــاهو موضــوع از ســوی مجلــس پیگیــری شــده صـ‬ ‫ هــابهمن‬ ‫قانــونبدر‬ ‫ایــن‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫اســتان‬ ‫وکاربــاره‬ ‫ـب ایــن‬ ‫کسـو در‬ ‫ـایشــود‬ ‫انجــام‬ ‫ـدوربایــد‬ ‫صنایــع‬ ‫خبــر داد‬ ‫احیــای تاال‬ ‫گفــت‪ :‬در‬ ‫دســتگاه اثرگــذار‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫برخوردهــاییالزم‬ ‫ـاس اســت‪.‬‬ ‫ـفندماه‬ ‫ـبشـو اس‬ ‫ـتگاهمجل‬ ‫دسـدر‬ ‫ـزود‪99:‬‬ ‫سافـــال‬ ‫برنامــه‬ ‫خواهیــمیــک‬ ‫ کنــدراکــه طبــق‬ ‫تخریــب زیرســاخت و طبیعــت مارگــون بــه دلیــل تصمیم گیــری م‬ ‫ـدندـبراسـ‬ ‫تصویـــف‬ ‫ـســط موظ‬ ‫ هایـمرتب‬ ‫ـاغ‬ ‫ـ‬ ‫اب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫دول‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـرا‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـان‬ ‫همـ‬ ‫زمان بنــدی صنایــع و کارخانه هــای االینــده‬ ‫بــرش زمان بنــدی بــه تکالیــف خــود عمــل کننــد افزایــش بیــش از حــد گردشــگران‬ ‫وشــده‬ ‫اســت‪ .‬هــای پریشــان‪ ،‬مهارلــو و کافتــر نیــز حســینی بــا ابــراز بــا پیگیریهایــی کــه از جابه جــا می شــوند و در صــورت عــدم اجــرای ایــن‬ ‫بــرای تاالب‬ ‫قانــون‬ ‫شــدهقانــون‬ ‫گرفتــهایــن‬ ‫نظــرــه در‬ ‫ـاندراینک‬ ‫برنامـــه ـا بیـ‬ ‫وی ب‬ ‫ـتان امــر و دســتور دســتگاه قضایــی ورود می کنــد‪.‬‬ ‫اجــرایــتی اسـ‬ ‫بــرای تنــوع زیس‬ ‫نماینــدگانطبیعــی و‬ ‫ســویمحیــط زیســت‬ ‫اســت‪ .‬احــکام معــاون‬ ‫احیــا‬ ‫کــه‬ ‫شــد‬ ‫مشــخص‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫انجــام‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫انه‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫برخ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫دارد‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫وج‬ ‫ـددی‬ ‫متعـ‬ ‫فــارس همچنیــن دربــاره مناطــق تحــت مدیریــت‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا‬ صفحه 12 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪210‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷12- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫‪- 2022‬سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫یکشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫بررسی چالش ها و راهکارهای اشتغال رشته های علوم زمین؛‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫کارافرینی می شوند‬ ‫دانشجو‬ ‫‪ ۳۰‬هزار‬ ‫در مرحله اول‬ ‫عرصه کشاورزی‬ ‫وارداز بیمه‬ ‫گیالنی‬ ‫کشاورزان‬ ‫گریز‬ ‫محصــوالتو‬ ‫بیمــهچالــش هــا‬ ‫بررســی‬ ‫نخســتین رویــداد‬ ‫کشــاورزان از‬ ‫امتنــاع‬ ‫ـوم‬ ‫خطرنـعلـ‬ ‫ـایــان در‬ ‫ـش بنی‬ ‫ـتغالزایی دانـ‬ ‫راهکارهــای اش‬ ‫ـاک‬ ‫رفتارهـ‬ ‫تصمیمـــات و‬ ‫یکــی از‬ ‫نــواوری‬ ‫فنــاوری و‬ ‫زمیــن بــا‬ ‫ـت کــه در‬ ‫معــاوندیــده اسـ‬ ‫حضــور رنــج‬ ‫زحمتکشــان‬ ‫ایــن‬ ‫خوارزمــی‪،‬‬ ‫دانشــگاه‬ ‫علــوم‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫کــه همــواره‬ ‫رئیــسگیــان‬ ‫همچــون‬ ‫اســتانهایی‬ ‫شــرکت‬ ‫اکتشــاف‬ ‫حــوادثمدیریــت‬ ‫مســتعد اکتشــاف‬ ‫معــاون‬ ‫غیرمترقبــه‬ ‫طبیعــی و‬ ‫ـن‬ ‫ـره انجمـ‬ ‫اقدامــیهیــات مدیـ‬ ‫ـران‪ ،‬رییــس‬ ‫اســت‪،‬نفــت ایـ‬ ‫ملــی‬ ‫باشــد‬ ‫خطرنــاک‬ ‫میتوانــد‬ ‫اســاتیدبــهو‬ ‫دســترنججمعــی از‬ ‫حاصــلایــران و‬ ‫ژئوفیزیــک‬ ‫کشــاورزان را‬ ‫کــه‬ ‫دهــد‪ .‬علــوم زمیــن از سراســر‬ ‫بــادـته هــای‬ ‫ـجویان رشـ‬ ‫دانشـ‬ ‫یکبــاره بــر‬ ‫کشــور در پردیــس کــرج دانشــگاه خوارزمــی‬ ‫ـاتید‬ ‫جغرافیــایروزه اسـ‬ ‫شــرایطرویــداد یک‬ ‫دلیــلـد‪ .‬در ایــن‬ ‫برگــزار شـ‬ ‫خــاص‬ ‫بــه‬ ‫ـود‬ ‫اســتانیهــای خـ‬ ‫فــراوان‪،‬ــه دیــدگاه‬ ‫ـجویان ضمــن ارائ‬ ‫وو دانشـ‬ ‫مســتعد‬ ‫بارشــهای‬ ‫ـازیبــاو‬ ‫درعیــنـم سـ‬ ‫ـک هــای تیـ‬ ‫کشــاورزیهــا و‬ ‫بــا مهــارت‬ ‫حــال‬ ‫تکنیـامــا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـوم‬ ‫ـ‬ ‫عل‬ ‫در‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫بنی‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫دان‬ ‫ـوزه‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ـتاوردهای‬ ‫نیــز‬ ‫دسـ حوادثــی همچــون ســیابها ‪،‬‬ ‫وقــوع‬ ‫تندبــاد‪،‬اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫زمیــن‬ ‫خشکســالی جــزو پنــج اســتان‬ ‫حادثــه خیــز کشــور محســوب مــی‬ ‫دانشــجو‬ ‫کشــاورزیهــزار‬ ‫ایــن طــرح ‪۳۰‬‬ ‫مرحلــه اول‬ ‫در‬ ‫نیــز از ایــن‬ ‫بخــش‬ ‫شــود کــه‬ ‫شــوند‬ ‫مــی‬ ‫کارافرینــی‬ ‫عرصــه‬ ‫وارد‬ ‫مخاطــرات در امــان نمــی مانــد‪.‬‬ ‫ایــم درحالــی اســت کــه کشــاورزان بــه‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬معــاون فنــاوری و‬ ‫خصــوص شــالیکاران و باغــداران از اقشــار‬ ‫نــواوری وزارت علــوم بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا‬ ‫بایســتی تولیــد در کشــور را مبتنــی بــر نیــاز‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫اشــتغال افریــن و دانــش بنیــان دنبــال کنیــم‪،‬‬ ‫و در صــورت کوچــک تریــن اســیبی‬ ‫گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۴۰‬درصــد بیــکاران در کشــور‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪،‬‬ ‫از فــارغ التحصیــان دانشــگاهی هســتند‪.‬‬ ‫خانوادگــی و حتــی فرهنگــی مواجــه‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر علــی خیرالدیــن روز پنجشــنبه در‬ ‫بیمــه کشــاورزی کــه در ایــران بیــش از‬ ‫رویــداد بررســی چالــش هــا و راهکارهــای‬ ‫‪1363‬‬ ‫ســال‬ ‫دارددرو از‬ ‫ســه دهــه‬ ‫کــه‬ ‫زمیــن‬ ‫علــوم‬ ‫قدمــتبنیــان‬ ‫اشــتغالزایی دانــش‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫مجلــس‬ ‫تصویــب‬ ‫بــا‬ ‫در پردیــس کــرج دانشــگاه خوارزمــی برگــزار‬ ‫محصــوالت‬ ‫بیمــه‬ ‫صنــدوق‬ ‫«‬ ‫عنــوان‬ ‫بــا‬ ‫شــد‪ ،‬بــه صــورت انالیــن حضــور یافــت و‬ ‫کشــاورزی‬ ‫متاسـ« از‬ ‫کشــاورزی‬ ‫در‬ ‫بانــکـان پذیــرش‬ ‫ســویمتقاضیـ‬ ‫ـفانه تعــداد‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫بــرای‬ ‫مامنــی‬ ‫عنــوان‬ ‫بــه‬ ‫شــد‪،‬‬ ‫اجرایــیهــای علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد‬ ‫پــارک‬ ‫اقتصــادی‬ ‫کــهحــوزه‬ ‫اســتایــن‬ ‫ـارتهای‬ ‫بــه خسـ‬ ‫روـران‬ ‫جبـ‬ ‫عمــل‬ ‫دلیــل ان‬ ‫کاهــش‬ ‫کارافرینبـــا‬ ‫ـش امــروز‬ ‫در تـبخـاـبــه‬ ‫ـودهـکـاــه‬ ‫ـوبـهمــی‬ ‫محسـ‬ ‫ـی‬ ‫ماموریشـــت‬ ‫ـردن بـ‬ ‫نکـ‬ ‫مواجـــه‬ ‫ـرـ بـ‬ ‫ـوی‬ ‫ـیـیاز س‬ ‫بیرغبتـ‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـردارانـی باش‬ ‫ـده هــا مـ‬ ‫ـتاببههـدهن‬ ‫درـشـ‬ ‫نوافرینـ‬ ‫و‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایســتی در دانشــگاه هــا و مراکــز‬ ‫طــیو ســالیان‬ ‫مراکــزدولــت‬ ‫ابتــدااینکــه‬ ‫وجــود‬ ‫بــا‬ ‫نــواوری‬ ‫کارافرینــی‬ ‫علمــی‪،‬‬ ‫توســطانصنــدوق‬ ‫مراکــزاســت‬ ‫ســپسداشــته‬ ‫تــاش‬ ‫پردیــس‬ ‫تــاپــس از‬ ‫رشــد و‬ ‫و‬ ‫شــود‪.‬ارائــه بســته‬ ‫ایجــادــن بــا‬ ‫نــواوریهمچنی‬ ‫کشـوـاورزی و‬ ‫بیمــه‬ ‫فنــاوری‬ ‫هــای حمایتــی بخشــی از خســارت هــای‬ ‫رغبتــی از‬ ‫ای‬ ‫امــا اینــده‬ ‫کنــد در‬ ‫جبــرانکــرد‪:‬‬ ‫کشــاورزی راتصریــح‬ ‫خیرالدیــن‬ ‫نــواوریــی‬ ‫فنــاوریامـوـر دیــده نم‬ ‫پردیــس بــر ایــن‬ ‫کشــاورزان‬ ‫ســوی‬ ‫در‬ ‫نزدیــک‬ ‫طــوری‬ ‫زراعــیـد‬ ‫ســالشــد و بعـ‬ ‫کــهـاددرخواهــد‬ ‫ـی ایجـ‬ ‫بــهخوارزمـ‬ ‫شــودـگاه‬ ‫دانشـ‬ ‫ـطرا‪43‬‬ ‫فنــاوریفقـ‬ ‫ـره بــردار‬ ‫ـزار به‬ ‫ســال‪ 312‬هـ‬ ‫جدیـدوـد از‬ ‫در‬ ‫نیــز‬ ‫علــمـ و‬ ‫پــارک‬ ‫از‬ ‫اشــتغالــد‪.‬‬ ‫بســترکــرده ان‬ ‫ـداری‬ ‫ـه خریـ‬ ‫دانشــگاهـه نامـ‬ ‫ـزار نفــر بیمـ‬ ‫راه‬ ‫ایجــاد‬ ‫بــرای‬ ‫هـایــن‬ ‫انــدازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در حالــی بیمــه کشــاورزی در خطــه ســبز‬ ‫درصــدی‬ ‫فقــط‬ ‫ـاوری‬ ‫‪13‬ــس فنـ‬ ‫اســتقبالپردی‬ ‫اینکـبــاـه نخســتین‬ ‫گیــانبیــان‬ ‫وی بــا‬ ‫ایجــاد طبــق‬ ‫یــزدهرســاله‬ ‫دانشــگاهکــه‬ ‫در اســت‬ ‫شــده‬ ‫مواجــه‬ ‫شــده‪،‬‬ ‫نــواوری‬ ‫و‬ ‫ـرای‬ ‫مناسـزــبی ب‬ ‫کارافرین‬ ‫بخشــج‬ ‫ـت‪ :‬تروی‬ ‫گف‬ ‫دولــت‬ ‫ـقــیبیمـبسـهــتررا نیـ‬ ‫ـی از حـ‬ ‫قوانیـــن‬ ‫ـت‬ ‫ـش اسـ‬ ‫ـازی در ایــن بخـ‬ ‫ـگ سـ‬ ‫پرداخــتفرهنـ‬ ‫اشــتغال و‬ ‫تنهــا‬ ‫کشــاورزان‬ ‫کنــد و‬ ‫مــی‬ ‫ترویــج‬ ‫کــه‬ ‫ملــیبیمــه را‬ ‫طــرححــق‬ ‫منظــوراز ایــن‬ ‫ایــنکمــی‬ ‫بــرایــیار‬ ‫ـمت بس‬ ‫قسـ‬ ‫دنبــال مــی‬ ‫کارافرینــی را‬ ‫کنیــم‪ .‬قانــون بــه‬ ‫کــرد‪ .‬طبــق‬ ‫خواهــد‬ ‫پرداخــت‬ ‫طــور متوســط ‪ ۷0‬درصــد حــق بیمــه را‬ ‫اول‬ ‫مرحلــه‬ ‫افــزود‪:‬سـدر‬ ‫ـاورز‬ ‫ـهم کشـ‬ ‫علــومـرده و‬ ‫وزیــرــت کـ‬ ‫معــاونپرداخ‬ ‫دولــت‬ ‫ـی‬ ‫ـهـمـ‬ ‫عرصـ‬ ‫‪۳۰‬ـ ه‬ ‫‪30‬ـرح‬ ‫ـن طـ‬ ‫ای‬ ‫ـود‬ ‫وج‬ ‫واردایــن‬ ‫ـجو بــا‬ ‫دانشـکــه‬ ‫ـزارــت‬ ‫ـدـ اس‬ ‫درص‬ ‫تنهـــا‬ ‫در‬ ‫نســبتبهتومــان‬ ‫میلــیمیلیــون‬ ‫ـت یــک‬ ‫هــمـه بــا‬ ‫ـوند کـ‬ ‫شـ‬ ‫بیمــه‬ ‫پرداخـبی‬ ‫شــاهد‬ ‫بــاز‬ ‫هــای کارامــوزی ان وارد مــی شــوند و‬ ‫دوره‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫در فــاز بعــدی پنــج میلیــون بــرای کارافرینــی‬ ‫ـی‬ ‫کارافرینـ‬ ‫حلقــهتورهــای‬ ‫اعتمــادیــود کــه‬ ‫پرداخــت مــی ش‬ ‫بیمــه‬ ‫گمشــده‬ ‫بــی‬ ‫ـازیبرگــزار مــی شــود تــا دانشــجویان‪،‬‬ ‫در ای‬ ‫ـن فرـ ز‬ ‫کشــاـ و‬ ‫مدیــران و کارشناســان در حــوزه فنــاوری بــا‬ ‫ـنا‬ ‫ـاورزیبنیــان‬ ‫ـایـدانــش‬ ‫ـرکت‬ ‫ـتاوردهای شـ‬ ‫دس‬ ‫اشـــد‬ ‫معتقدن‬ ‫ـانهـکش‬ ‫کارشناسـ‬ ‫برخـــی از‬ ‫ـورت‬ ‫تجربــه هــم‬ ‫اغلــبانتقــال‬ ‫ـن اینکــه‬ ‫شــوند ضمـ‬ ‫گزینــهصـپاییــن‬ ‫بیمــه بــا‬ ‫کشــاورزان‬ ‫مراــی گیــرد‪.‬‬ ‫انتخــاب و تصــور میکننــد بیمــه بایــد‬ ‫غرامــت تمــام خســارت انهــا را بپــردازد‪.‬‬ ‫ـش‬ ‫ـدـام نقـ‬ ‫ـدادچنـتمـ‬ ‫در ایکـــن‬ ‫ـن بــا بیـ‬ ‫ایـوی‬ ‫گزینــه‬ ‫رویـــه‬ ‫ـه بیم‬ ‫اینکـاسـهــت‬ ‫ـانــی‬ ‫درحال‬ ‫ـده‬ ‫ـواوری دیـ‬ ‫ـاوری و نـ‬ ‫بیمــهـت بــوم فنـ‬ ‫افرینـوـان زیسـ‬ ‫گزینــه و‬ ‫حداقــل‬ ‫گــذاران‬ ‫دارد‬ ‫ـن‬ ‫میمهمتری‬ ‫انتخــابــی‬ ‫راـتغال افرین‬ ‫بیمــهاشـ‬ ‫تریــنــزود‪:‬‬ ‫ضعیفـوند‪ ،‬اف‬ ‫مــی شـ‬ ‫کننــدـ و‬ ‫ـیـترا‬ ‫مختلفـ‬ ‫ـرح هـ‬ ‫ـتـک‬ ‫خطراتـماسـ‬ ‫ـش کار‬ ‫تحـ‬ ‫ـایــد‪،‬‬ ‫میافت‬ ‫ـهــهاتفطـــاق‬ ‫ـی ک‬ ‫تمبخـــام‬ ‫ـم‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫داری‬ ‫ـدام‬ ‫ـ‬ ‫اق‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫دس‬ ‫در‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫فــارغ‬ ‫بــرای‬ ‫تصریــح‬ ‫اشــتغالـاورزان‬ ‫حتــی کشـ‬ ‫کــرد‪:‬ـان و‬ ‫کارشناسـ‬ ‫وی اغلــب‬ ‫امــا‬ ‫ـورت‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بای‬ ‫ـگاهی‬ ‫ـ‬ ‫دانش‬ ‫ـکار‬ ‫ـ‬ ‫بی‬ ‫ـان‬ ‫التحصیـ‬ ‫اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫بــی‬ ‫ان‬ ‫ـی بــرای‬ ‫محصــوالت کــه چــه قدمـ‬ ‫تخصصــی کار شــود‬ ‫واقعــی‬ ‫کشــاورزی‪،‬‬ ‫بیمــه‬ ‫تــوان‬ ‫برداشــت‪.‬پرداخــت خســارت‪،‬‬ ‫ـدن میــزان‬ ‫مــینشـ‬ ‫هــاـازی‬ ‫سـ‬ ‫نحــوه تعییــن خســارتهای وارده بــه باغات و‬ ‫ـتو‬ ‫غرامــی‬ ‫ـتـاله یابـ‬ ‫پرداخـمسـ‬ ‫موقـــهـعدنبــال‬ ‫ـاتید ب‬ ‫ـجویانـ و‬ ‫مـدانشـ‬ ‫ـدماسبـــه‬ ‫ـزارع و ع‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫جامع‬ ‫ـایل‬ ‫ـ‬ ‫مس‬ ‫وحــل‬ ‫اگاه نبــودن برخــی کشــاورزان از مزیــت‬ ‫هــای بیمــه محصــوالت را عمــده دلیــل‬ ‫رییــس دانشــگاه خوارزمــی نیــز در ایــن‬ ‫اســتقبال ســرد از بیمــه کشــاورزی مــی‬ ‫رویــداد گفــت‪ :‬اتفاقــات مهــم و ارزشــمندی‬ ‫داننــد‪.‬‬ ‫در فرهنــگ دانشــگاهی در حــال رخ دادن‬ ‫اســت و برگــزاری ایــن رویدادهــا جزیــی از‬ ‫یکــی از شــالیکاران گیانــی در گفــت‬ ‫ایــن فرهنــگ ســازی اســت زیــرا هــم اســاتید‪،‬‬ ‫و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه‬ ‫دانشــجویان و کارکنــان وارد فضاهایــی مــی‬ ‫هــر ســال محصولــش را بیمــه مــی کــرد‬ ‫شــوند کــه بعــد از امــوزش و پژوهــش بــه‬ ‫امــا امســال دیگــر قصــد بیمــه کــردن‬ ‫دنبــال مســاله یابــی و حــل مســایل جامعــه‬ ‫شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از‬ ‫هســتند کــه بســیار ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫مبلــغ انــدک غرامــت در مقابــل خســارت‬ ‫بیــشاز ایازـ ‪2‬‬ ‫ســال‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ـن‬ ‫بــرایهایــی‬ ‫گذشــتهحرکــت‬ ‫ـی افــزود‪:‬‬ ‫ـه حبیبـ‬ ‫عزیزالـ‬ ‫تــن‬ ‫نیــم‬ ‫و‬ ‫یــک‬ ‫حــدود‬ ‫زمیــن‪،‬‬ ‫هکتــارنشــان مــی دهــد دانشــگاه زنــده و پویــا‬ ‫نمونــه‬ ‫امادگـــی‬ ‫مقاطـنظـعــر ریال‬ ‫ـامـه از‬ ‫داشـدرـتمتمـکـ‬ ‫کمتــر‬ ‫برداش‬ ‫ـی‬ ‫ـجویان‬ ‫ـتدانشـ‬ ‫ـتـ و‬ ‫اسـ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـارت‬ ‫ـ‬ ‫خس‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫توم‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫میلی‬ ‫‪91‬‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـک‬ ‫نزدیـــد در ایــن وطــن خدمــت کننــد و دانســته‬ ‫دارن‬ ‫ســه‬ ‫شــددرامــا‬ ‫وارد‬ ‫مــن‬ ‫ـه‬ ‫فقــطجامعـ‬ ‫خدمــت‬ ‫ـود را‬ ‫ـای خـ‬ ‫محصــوالتـه هـ‬ ‫هــا و اموختـ‬ ‫ـد‪ .‬هــزار تومــان بــه مــا غرامــت‬ ‫‪100‬‬ ‫ـون وگیرنـ‬ ‫میلیـکار‬ ‫بــه‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از جملــه مزایــای برگــزاری‬ ‫ـزان غرامــت‬ ‫اســتــن‬ ‫ـزود‪ :‬از ای‬ ‫ایــنـن زاده‬ ‫حسـ‬ ‫مجموعــه‬ ‫کــهمیـایــن‬ ‫رویــدادافـایــن‬ ‫تومـوـان بابـ‬ ‫تــکهــزار‬ ‫دیگــرو ‪300‬‬ ‫ـکهــامیلیــون‬ ‫هــم یـ‬ ‫ـتو‬ ‫منفــرد‬ ‫فعالیــت‬ ‫فعالیــت‬ ‫ســازیعمــا‬ ‫بــودم کــه‬ ‫بیمــه‬ ‫اســت‬ ‫کــردهجریــان‬ ‫پرداخــت بلکــه‬ ‫شــخصی نیســت‬ ‫بیشــتر‬ ‫تومــان‬ ‫هــزار‬ ‫‪۷00‬‬ ‫و‬ ‫میلیــون‬ ‫یــک‬ ‫کــه دانشــجویان و اســاتید را بــه دنبــال خــود می‬ ‫نکــردم‪.‬‬ ‫ـی را بــه خــط مــی‬ ‫دریافــتـز پژوهشـ‬ ‫غرامــتهــم مراکـ‬ ‫اورد و‬ ‫کنــد ضمــن اینکــه مراکــز صنعتــی نیــز اثــرات‬ ‫عملکــج‬ ‫کاشـوـت برن‬ ‫وی‬ ‫ـرد‬ ‫ـکاتتولیــد‬ ‫مشـبهبــود‬ ‫ـارهـبـاــهرا در‬ ‫اشــت ه‬ ‫ـنبــافعالیـ‬ ‫ایـ‬ ‫ـت‬ ‫انخـاظه‬ ‫هزینـوـهبهـهـ‬ ‫ـی‬ ‫کاشـمـ‬ ‫ـت‪:‬ــاهده‬ ‫داشــه مش‬ ‫ـارـه عینـ‬ ‫ـودـ بـ‬ ‫ـرهـایوری‬ ‫وخــود‬ ‫ـد‪.‬خــود بــرای کشــاورزان مقــرون بــه‬ ‫برنــج‬ ‫کننـ‬ ‫صرفــه نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه‬ ‫ســم و‬ ‫کشــاورزی از‬ ‫ـداد‬ ‫کــود‪ ،‬رویـ‬ ‫جملــهکــه ایــن‬ ‫ـدواری کــرد‬ ‫هــایـی ابــراز امیـ‬ ‫حبیبـ‬ ‫ـت‬ ‫ـجویانــته‬ ‫ـمگیری داش‬ ‫ـی بـچشـ‬ ‫ـش‬ ‫کارگاغـــرـازافزایـ‬ ‫ـه‬ ‫اسـکـ‬ ‫باشــد‬ ‫ـرای دانشـ‬ ‫حرکتـ‬ ‫هــا‬ ‫خســارتوهــای‬ ‫و بــه‬ ‫تــوان‬ ‫بایــدو تخصــص‬ ‫مــواردعلــم‬ ‫ایــنکننــد و‬ ‫سدشــکنی‬ ‫کــرد‪.‬ــه کار گیرنــد‪.‬‬ ‫اضافــه مــردم ب‬ ‫نیــزاســایش‬ ‫طبیعــیرا بـراـرای‬ ‫خــود‬ ‫ـل‬ ‫ـت بـدر‬ ‫ـارینمـنفـ‬ ‫ـع حف‬ ‫ـای‬ ‫ـیدکل هـ‬ ‫کارشناســـد‬ ‫‪ ۷۰‬درص‬ ‫داخــم‬ ‫ـر زخ‬ ‫ـک‬ ‫بینانـــه‬ ‫غیرواقـ‬ ‫کشاورزتولیــد مــی شــود‬ ‫کشــور‬ ‫شــرکت‬ ‫معــاون اکتشــاف‬ ‫اکتشــافپوشــش‬ ‫مدیریــتاز عــدم‬ ‫کشــاورز دیگــر‬ ‫یــک‬ ‫‪۳۰‬ســال‬ ‫کــرد‪ :‬تــا‬ ‫اعــام‬ ‫گایــه کــرد‬ ‫طبیعــی‬ ‫ایــرانهــای‬ ‫نفــتــارت‬ ‫ملــیـی خس‬ ‫تمامـ‬ ‫نفــت‬ ‫حفــاری‬ ‫ـه شــده‬ ‫هــایــول بیمـ‬ ‫دکلمحص‬ ‫درصــدــرای‬ ‫‪ ۹۰‬وقتــی ب‬ ‫پیــشـت‪:‬‬ ‫و گفـ‬ ‫درصــد‬ ‫اکنــون ‪۷۰‬‬ ‫مــیکــه‬ ‫خســارتبــود‬ ‫کشــور وارداتــی‬ ‫کارشناســان‬ ‫کنیــد؛‬ ‫اعــام‬ ‫تولیــد‬ ‫داخــل‬ ‫بیشــتردکل هــا در‬ ‫ایــن‬ ‫شــود‪ .‬و‬ ‫مــیکننــد‬ ‫نمــی‬ ‫قبــول‬ ‫خســارت را‬ ‫اعتبــاری کــه بابــت جبــران ان پرداخــت‬ ‫اســت‪ .‬هــا برایــن‬ ‫کــم تــاش‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫ســلیمانی‬ ‫بســیار‬ ‫بهمــنشــود ‪،‬‬ ‫مــی‬ ‫اســت تــا تمــام دکل هــای حفــاری بــا کمــک‬ ‫ـور‬ ‫ـل کشـ‬ ‫ضمــنـان در‬ ‫داد‪:‬دانــش بنیـ‬ ‫ادامــهـای‬ ‫ویـرکت هـ‬ ‫شـ‬ ‫بیشــتر‬ ‫داخـدر‬ ‫اینکــه‬ ‫ســاخته شــود‪.‬‬ ‫همــان مبلــغ هــم انقــدر بــا تاخیــر‬ ‫مــوارد‬ ‫پرداخــت مــی شــود کــه بــا توجــه بــه‬ ‫ـاف شــرکت‬ ‫ـت اکتشـ‬ ‫قیمــتمدیریـ‬ ‫ـان اینکــه‬ ‫وی بــا بیـ‬ ‫کارایــی‬ ‫چنــدان‬ ‫دیگــر‬ ‫نوســانات‬ ‫موضوعراـ بــه‬ ‫پــروژهــنبــزرگ‬ ‫ایــراننـ‪۱۰‬‬ ‫نفــت‬ ‫بـملــی‬ ‫ـات‬ ‫ـدارد و ای‬ ‫ـاورزان‬ ‫ـرای کشـ‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫ســپرده‬ ‫کشــور‬ ‫هــای‬ ‫دانشــگاه‬ ‫انگیــزه کشــاورزان را بــرای بیمــه گــذاری‬ ‫برخــی نهادهــا ماننــد ســتاد‬ ‫امــروز‬ ‫ظرفیــتاســت‪.‬‬ ‫کاهــشاز داشــته‬ ‫اجرایــی فرمــان امــام (ره) در بخــش صنعــت‬ ‫بــودنـود‪.‬‬ ‫خیــز مــی شـ‬ ‫حادثــهاســتفاده‬ ‫نفــت‬ ‫گیــان و ضــرورت‬ ‫بیمــه کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫معــاون اکتشــاف مدیریــت اکتشــاف شــرکت‬ ‫داشــت‪ :‬بایســتی بــه‬ ‫نفــت ایــران‬ ‫ملــی‬ ‫اســتانداری‬ ‫اظهــاربحــران‬ ‫مدیریــت‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫داده‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫به‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫ابداع‬ ‫و‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫فناوران‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ایــده‬ ‫گیــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫دان‬ ‫در‬ ‫ـراد‬ ‫ـ‬ ‫اف‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ـرو‬ ‫ـ‬ ‫پیش‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـزش‬ ‫ـ‬ ‫انگی‬ ‫وجــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫شــرایطنباشــند‬ ‫اینــککــه اگــر‬ ‫هــم باشــند‬ ‫گفــت‪:‬خــاق‬ ‫اســت‪،‬ــا بایــد‬ ‫بنیــان ه‬ ‫بیمــه‬ ‫شــرکت‬ ‫اینکــه‬ ‫ضمــن‬ ‫نیســتند‬ ‫بنیــان‬ ‫دانــش‬ ‫گــذاری بهتــر شــده و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫بــرای‬ ‫جدیــد‬ ‫هــای‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫بنیــان‬ ‫دانــش‬ ‫هــای‬ ‫ـزوده کــه کشــاورز بایــد پرداخــت مــی‬ ‫افـ‬ ‫فعالیــت هــای‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کننــد‬ ‫اســتفاده‬ ‫فعالیــت‬ ‫کــرد ‪ ،‬حــذف شــده اســت ‪.‬‬ ‫کالســیک خــارج شــوند‪.‬‬ ‫امیــر مــرادی افزود‪:‬حادثــه خبــر نمــی کنــد‬ ‫حــوزه علــوم زمیــن و اشــتغالزایی بــه یــک‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫مســاله ملــی تبدیــل شــود‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫رییــس دانشــکده علــوم زمیــن دانشــگاه‬ ‫باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫خوارزمــی نیــز در نشســت تخصصــی بررســی‬ ‫دولــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫چالــش هــا و فرصــت هــای اشــتغالزایی دانــش‬ ‫بنیــان در علــوم زمیــن گفــت‪ :‬امســال‪ ،‬ســال‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫علــوم پایــه از طــرف یونســکو و ســال تولیــد‪،‬‬ ‫گذشــته غرامــت خســارت کشــاورزان بــه‬ ‫اشــتغال افریــن و دانــش بنیــان از ســوی رهبــر‬ ‫موقــع پرداخــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫معظــم انقــاب نامگــذاری شــده کــه بــه همیــن‬ ‫در‬ ‫ـزار نفـ‬ ‫‪20‬ـ هـ‬ ‫ـذاران شـ‬ ‫ـل گـ‬ ‫بیمـــه‬ ‫ـرـزار‬ ‫برگـ‬ ‫ـداد را‬ ‫ـالیکارــنازروی‬ ‫گرفتیــم ای‬ ‫تصمیــم‬ ‫دلی‬ ‫ـم‪ 99.‬بــه حــدود ‪ 50‬هــزار نفــر در ســال‬ ‫ـال‬ ‫سـ‬ ‫کنیـ‬ ‫‪ 1400‬افزایــش یافــت و دولــت بیــن ‪ 50‬تــا‬ ‫بابــت‬ ‫حــق‬ ‫اظهــارفقــط‬ ‫نخعــیتومــان‬ ‫میلیــارد‬ ‫‪55‬‬ ‫بیمــهبدانیــم‬ ‫بایســتی‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫محمــد‬ ‫دریاچـکـهــرد‪.‬‬ ‫پرداخــت‬ ‫ارومیــه هفــت هــزار‬ ‫ـالیکاران بــرای‬ ‫شچـــرا دولــت‬ ‫میلیــارد تومــان بودجــه گذاشــت ولــی بــرای‬ ‫بیمــه‬ ‫اشــاره وبــه‬ ‫مــرادی بــا‬ ‫ضــرورتخــاک‬ ‫چــرا گــرد و‬ ‫کاری نکــرد‬ ‫هامــون‬ ‫اســتراتژیکی‬ ‫محصــوالت‬ ‫بــرای‬ ‫گــذاری‬ ‫ـتان تبدیــل بــه یــک مســاله ملــی شــد و‬ ‫خوزسـ‬ ‫ـزود‪ :‬بــرای برنــج‬ ‫ســالچــای‬ ‫چنــدــج و‬ ‫ـون برن‬ ‫مطــرحافـشــد؟‬ ‫همچـاز‬ ‫بعــد‬ ‫کارگروهــی تشــکیل دادیــم کــه بتوانیــم‬ ‫هــزار‬ ‫برنــج کار‬ ‫بیمــه‬ ‫‪ 100‬علــوم‬ ‫بدانیــمرادربــهحــوزه‬ ‫گــذاران بایــد‬ ‫نخعــی گفــت‪:‬‬ ‫بحــث‬ ‫اینکــهاشــتغال‬ ‫ضمــنمشــکل‬ ‫برســانیم؛چگونــه‬ ‫مشــترکاشــتغالزایی‬ ‫زمیــن و‬ ‫ـی‬ ‫کنیــمـال‬ ‫تبدیــلــز دنبـ‬ ‫ملــیچــای نی‬ ‫بیمــه‬ ‫یــکــدن‬ ‫فراگیــر ش‬ ‫کــهمـدر‬ ‫مســاله‬ ‫را بــه‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ـت و مجلــس بــه ان اهمیــت دهنــد و چــرا‬ ‫دولـ‬ ‫اســتادیوم رفتــن خانــوم هــا مســاله شــده ولــی‬ ‫هــزار‬ ‫بــرای ‪60‬‬ ‫‪۷0‬‬ ‫منافــع اســت‬ ‫خســارت تضــاد‬ ‫میلیــاردمســائلی کــه‬ ‫ایــن گونــه‬ ‫کشــاورز‬ ‫نمــی شــود‪.‬‬ ‫مطــرح‬ ‫ـاورزی‬ ‫بانک کش‬ ‫ـات بیمــه‬ ‫ویـاون‬ ‫معـ‬ ‫چگونــهـ مســاله‬ ‫بدانیــمایکــه‬ ‫خدمـبایــد‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫ـودـا‬ ‫ایرنـ‬ ‫خبرنـ‬ ‫ـکومسگــو‬ ‫گفـیــت‬ ‫گیـــان‬ ‫ـگار شـ‬ ‫تبدیــل‬ ‫ـالهبــاملــی‬ ‫در بــه‬ ‫ـتغالزایی‬ ‫اش‬ ‫گذشــته‬ ‫کنیــمدرســال‬ ‫اینکــه‬ ‫زراعــیاشــتغالزایی‬ ‫بتوانیــم کافــه‬ ‫بیــانکاری‬ ‫وبــابایــد‬ ‫بــردار‬ ‫(‪ )1400-99‬در‪۷0‬کلهــزار‬ ‫بهره ایــد‪.‬‬ ‫نفــروجــود‬ ‫کشــور بــه‬ ‫علــوم زمیــن‬ ‫محصــوالت شــان را بیمــه کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫کافــه هــا‬ ‫ایجــاد ایــن‬ ‫اظهــار بیــان‬ ‫وی بــا‬ ‫فــر‬ ‫عبداللهــی‬ ‫اینکــهپیمــان‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫بیمــهکشــور اســت‪،‬‬ ‫مشــمولیــک‬ ‫بخــش رشــد‬ ‫مهمتریــن‬ ‫کشــاورزی‬ ‫محصــوالت‬ ‫گفتــه شــده‬ ‫محصــوالتمجــازی‬ ‫شــاملـرد‪ :‬در فضــای‬ ‫تصریــح کـ‬ ‫دامــی‪،‬‬ ‫باغــی‪،‬‬ ‫را‬ ‫جهانــی بــرای‬ ‫جنــگ‬ ‫بعــد از‬ ‫ســوییس‬ ‫کــه‬ ‫طیــور‬ ‫شــیاتی و‬ ‫طبیعــی‪،‬‬ ‫منابــع‬ ‫زراعــی ‪،‬‬ ‫ـانـردمیـکــه‬ ‫ـدـکـ‬ ‫کتابخانــه تولیـ‬ ‫ـلکشـ‬ ‫ـازی‬ ‫وبازسـ‬ ‫ـوه‪،‬‬ ‫درخت‬ ‫ـورشــامل تن‬ ‫تولیــد ش‬ ‫عوامـ‬ ‫ـده مــی‬ ‫برنــج‪،‬اش دیـ‬ ‫ـون نتیجــه‬ ‫ـال اکنـ‬ ‫چنــد سـ‬ ‫پــس از‬ ‫االت‬ ‫ماشــین‬ ‫نشــاء‬ ‫بانــک‬ ‫گلخانــه‪،‬‬ ‫اســتـ و در‬ ‫جــو‬ ‫صلــح‬ ‫یــک‬ ‫شــود و‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـرد و اف‬ ‫ـوان کـ‬ ‫کشــور عنـ‬ ‫برداشــت‬ ‫ـت و‬ ‫کاشـ‬ ‫میلیــاردـر هســتد‬ ‫‪۷0‬ــم درگیـ‬ ‫بیــشـورازبــا ه‬ ‫گذشــته‪ ۴۶‬کشـ‬ ‫ـرایطی کــه‬ ‫شـ‬ ‫تومــان‬ ‫ســال‬ ‫منافــع‬ ‫اســت‪.‬ــاورزان‬ ‫ســوییس از کش‬ ‫هــاــزار نفــر‬ ‫ـدودان‪ 60‬ه‬ ‫حافــظحـ‬ ‫بــرای‬ ‫خســارت دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫امیر سیاح؛‬ ‫خرداد؛‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫اخرین مهلت ثبت نام طالب وظیفه در‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار محمــد نــادی معــاون اداری مالــی و مدیریــت‬ ‫منابــع ســتاد همکاری هــای حــوزه و امــوزش و پــرورش اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه ســامانه ای شــدن ثبــت نــام امریــه طــاب‪ ،‬همچنیــن لــزوم‬ ‫تســریع در ارائــه جــواز تلبــس از ســوی مراکــز مدیریــت اســتان ها و‬ ‫مقــارن شــدن ایــام ثبت نــام بــا تعطیــات ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬خــرداد‪ ،‬ایــن فراخــوان‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬روز دیگــر تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن فراخــوان بــا هماهنگــی ســتاد همکاری هــای حــوزه‬ ‫و امــوزش و پــرورش و مرکــز امــور طــاب و دانش اموختــگان‬ ‫حوزه هــای علمیــه‪ ،‬فراینــد ثبت نــام پذیــرش امریــه طــاب معلــم‬ ‫اســت‪.‬پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار‬ ‫مطالعــات‬ ‫صــورتملــی‬ ‫رئیــس مرکــز‬ ‫گرفتــه‬ ‫وظیفــه‬ ‫وزارت اقتصــاد گفــت‪ :‬اگــر دســتگاهی نتواســته باشــد شــرابط صــدور‬ ‫مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی میشــود‪.‬‬ ‫نــادی بیــان کــرد‪ :‬مطابــق بــا صورتجلســه نشســت مشــترک معــاون‬ ‫اقــای امیــر ســیاح رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط‬ ‫ســتاد همکاری هــا و مدیــر تســهیالت مرکــز امــور طــاب و دانــش‬ ‫کســب و کار وزارت اقتصــاد در گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫کــرد‪.‬داوطلــب و متقاضــی‬ ‫طــاب‬ ‫هــات نــام‬ ‫علمیــه‪ ،‬ثب‬ ‫صــدور هــای‬ ‫اموختــگان حوزه‬ ‫صحبــت‬ ‫ملــی مجوز‬ ‫خصــوص‬ ‫ســپری کــردن دوران ضــرورت خدمــت ســربازی در امــوزش و‬ ‫در‬ ‫شــخصی‬ ‫صــدورپنــل‬ ‫مراجعــه بــه‬ ‫بــهبــا‬ ‫خــرداد‬ ‫لغایــت‬ ‫هــم‪۱۱‬‬ ‫پــرورش از‬ ‫متصــل‬ ‫مجوزهــا‬ ‫ســامانه‬ ‫‪ ۲۵‬نهــاد‬ ‫چنــد‬ ‫اکنــون‬ ‫ســوال‪:‬‬ ‫نشــدند؟پیشــخوان حوزه هــای علمیــه ‪ http://login.ismc.ir‬انجــام‬ ‫ســامانه‬ ‫شــد‪.‬غیــر از ‪ 2-1‬دســتگاه دولتــی ســایر دســتگاههای دولتــی‬ ‫خواهــد بــه‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل شــدند‪ .‬وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫اتصــال‬ ‫بــرای‬ ‫تــاش‬ ‫بانــک‬ ‫بهداشــت و‬ ‫ـای‬ ‫حوزه هـ‬ ‫خــودی هراــای‬ ‫همکار‬ ‫تمــامســتاد‬ ‫نیــزمنابــع‬ ‫مرکــزیــت‬ ‫ـی و مدیری‬ ‫اداری مالـ‬ ‫معــاون‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫میدهنـ‬ ‫جملــهانجشـــام‬ ‫مجوزهــا‬ ‫ـی‬ ‫ـامانه‬ ‫ـرورشبــه سـ‬ ‫ـیـ مانــده‬ ‫ـتگاه‬ ‫دو ودسـ‬ ‫ان‬ ‫ـد‬ ‫جدیـ‬ ‫ـرایط‬ ‫ـرد‪ :‬از‬ ‫ـانملـکـ‬ ‫خاطرنشـ‬ ‫ـوزشباقـو پ‬ ‫امـ‬ ‫علمیــه‬ ‫ـب‬ ‫ـیار عقـ‬ ‫ـادی‬ ‫ـون‬ ‫ـال‪،‬ـم اکنـ‬ ‫امســـه هـ‬ ‫البت‬ ‫ـز‬ ‫مرکـ‬ ‫بســـت‬ ‫ـیهم‬ ‫خصوصـــه‬ ‫ـشســاعته ب‬ ‫بخـ‪۵۴‬‬ ‫ـوزی‬ ‫اقتصـامـ‬ ‫هایـارت‬ ‫ـکل مهـ‬ ‫ـدنتشـدوره‬ ‫گذرانـ‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا حــرف مــردم اولویــت دارد نــه دســتگاه مربوطــه کــه ایــا‬ ‫اموزش هــای مهارتــی و کاربــردی حــوزه علمیــه و همچنیــن دوره‬ ‫مــردم مــی تواننــد مجــوز اخــذ کننــد یــا خیــر؟‬ ‫امــوزش نظامــی در ابتــدای خدمــت اســت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون مــردم میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫اعالمراکرد؛‬ ‫کارترکیه‬ ‫اماری‬ ‫موسسه‬ ‫بدهنــد و اگــر‬ ‫مربــوط خــود‬ ‫کســب و‬ ‫‪ ir‬درخواســت مجــوز‬ ‫نتوانســتند مجــوز را بــه صــورت الکترونیکــی دریافــت کننــد یــا شــرایط‬ ‫ترکیهدیگــر مواجــه بودنــد‬ ‫بیکاریمشــکات‬ ‫نرخبــود و یــا بــا‬ ‫صــدور مجــوز حضــوری‬ ‫بــه مــا اعــام کننــد‪.‬‬ ‫به ‪ ۱۱.۳‬درصد رسید‬ ‫ســوال‪ :‬براســاس قانــون ایــا دســتگاههایی کــه بــه درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫ـدند؟ـه در‬ ‫ـکارـیدرشـترکیـ‬ ‫ـراد‬ ‫ـداد افـ‬ ‫دسـتعـ‬ ‫ـانبــهداد‪،‬‬ ‫نشـنشـ‬ ‫ترکیــه‬ ‫رســـنـمی‬ ‫امارهــای‬ ‫ـیبیـمعرفـ‬ ‫قضایـ‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـدند‪،‬‬ ‫متصــل‬ ‫فروردی‬ ‫تــا ‪6‬‬ ‫مــاه اوریــل بــا ‪ ۰.۱‬درصــد افزایــش بــه ‪ ۱۱.۳‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫ســیاح‪ :‬هــدف مجــازات دســتگاهها نیســت و مــا تــا ‪ 6‬فروردیــن تــاش‬ ‫ـتات‬ ‫ـرک اسـ‬ ‫ـورتترکیــه‪ ،‬تـ‬ ‫موسسـبــهـهامصـــاری‬ ‫ـد ازمجـایسـ‬ ‫ـازارکار‬ ‫ـزارش بـ‬ ‫بــه گـ‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫بگیرنـ‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫ـوزـنا‪،‬خــود را‬ ‫ـردم بتواننـ‬ ‫کردیــم مـ‬ ‫ـد‬ ‫ـته باشـ‬ ‫افــرادو دسـ‬ ‫تعــدادکننــد‬ ‫کــه اخــذ‬ ‫کــردـوز را‬ ‫ـتند مجـ‬ ‫(‪)TurkStat‬نتواسـ‬ ‫اگــر مــردم‬ ‫باالتــر‬ ‫نتواسـو‬ ‫ـتگاهیســاله‬ ‫بیــکار ‪۱۵‬‬ ‫اعــام‬ ‫معرفــی‬ ‫قضایــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫فراهــم‬ ‫مجــوز را‬ ‫ـون نفــر در‬ ‫‪ ۳.۸‬میلیـ‬ ‫تقریبــا بــه‬ ‫افزایــش‬ ‫ـزار نفــر‬ ‫صــدورــا ‪۶۵‬هـ‬ ‫شــرایطاوریــل ب‬ ‫در مــاه‬ ‫می‬ ‫شــوند‪.‬مــاه قبــل از ان رســیده اســت‪.‬‬ ‫مقایســه بــا‬ ‫قرارـالدارد؟‬ ‫بیشـای‬ ‫مراحله‬ ‫ـروی چه‬ ‫مجوزـها در‬ ‫استعام‬ ‫گذشــته پــس از‬ ‫ـتر سـ‬ ‫کار در‬ ‫صدورـی از نی‬ ‫ـتفاده ناکافـ‬ ‫سوال‪ :‬اسـ‬ ‫میــزان‬ ‫رســیدن بــه اوج ‪ ۲۹.۶‬درصــدی در ژانویــه ‪ ۲۰۲۱‬تحــت تاثیــر اقدامــات‬ ‫ســیاح‪ :‬از اواخــر اســفند اســتعام الکترونیکــی مجوزهــا را بــه‬ ‫بــرای مبــارزه بــا همه گیــری کوویــد‪ ،-۱۹‬رونــد کاهشــی داشــت‪.‬‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫دســتگاهها در ایــن راســتا عقــب هســتند‪.‬‬ ‫نــرخ بیــکاری در مــاه مــارس ‪ ۱۱.۲‬درصــد بــود و داده هــای ایــن موسســه‬ ‫افزایــش‬ ‫مشــکلدرصــد‬ ‫کار بــا ‪۰.۷‬‬ ‫ـروی‬ ‫ـارکت نیـ‬ ‫ـرخدرمشـ‬ ‫اگــرـان داد‪ .‬نـ‬ ‫ســوال‪:‬را نشـ‬ ‫نیــز ان‬ ‫چــه‬ ‫شــوند بــه‬ ‫دچــار‬ ‫مجــوز‬ ‫اخــذ‬ ‫مراجعــان‬ ‫‪ ۵۳.۱‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫شــکایتبــه‬ ‫ـه مــاه قبــل‬ ‫نســبت بـ‬ ‫کننــد؟‬ ‫مرکــزی‬ ‫شــده‬ ‫نوشــته‬ ‫بخــش‬ ‫ـرایو مـزمــان‬ ‫شــرایط‬ ‫ـد بــوده‬ ‫‪ ۱۴.۵‬درصـ‬ ‫همــانــان‬ ‫درــرای زن‬ ‫مجــوز و ب‬ ‫هــر درصــد‬ ‫ـردان ‪۹.۷‬‬ ‫ســیاح‪:‬ـکاری بـ‬ ‫نــرخ بیـ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫مل‬ ‫درگاه‬ ‫در‬ ‫ـوز‬ ‫ـ‬ ‫مج‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ذی‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ذک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫خاص‬ ‫اگــر‬ ‫ـرایطــکاری جوانــان در گــروه ســنی ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۴‬ســال ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫ـت‪ .‬نشـــرخ بی‬ ‫اسـ‬ ‫تواننــد بــه ان‬ ‫می‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫مراجع‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫دارد‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫وج‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬ ‫مغای‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫دکم‬ ‫ـا‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫مجوزه‬ ‫بــا ‪ ۰.۸‬واحــد درصــد کاهــش نســبت بــه مــاه قبــل بــوده اســت‪.‬‬ ‫بخــش بــرای شــکایت مراجعــه کننــد و اگــر مــوردی باشــد بــه دســتگاه‬ ‫نظارتــی ارســال میشــود‪.‬‬ ‫تــرک اســتات همچنیــن تعــداد شــاغالن را ‪ ۳۰.۴‬میلیــون نفــر بــا افزایــش‬ ‫‪۴۰۸‬هــزار نفــر اعــام کــرد و نــرخ اشــتغال بــا ‪ ۰.۶‬واحــد درصــد افزایــش‬ ‫بــه ‪ ۴۷.۱‬درصــد رســید‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪۱6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷12- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫یکشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫جدید؛‬ ‫حقوق‬ ‫واریز‬ ‫زمان‬ ‫شغلی؛‬ ‫امنیت‬ ‫سلب‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫طرح ساماندهی‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫کارکنان دولت به کجا رسید؟‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫اســت بــه خصــوص ایــن بــار کــه مجلــس شــورای اســامی افزایــش «میلیونــی»‬ ‫را بــرای حقــوق انهــا تصویــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ســربازی از جملــه موضــوع پراهمیــت خانوادههــای‬ ‫ایرانــی اســت چراکــه جوانــان ذکــور بــا رســیدن بــه ســن ‪ 1۸‬ســالگی بایــد‬ ‫وضعیــت ســربازی خــود را تعییــن تکلیــف کننــد یــا بــه خدمــت ســربازی‬ ‫رفتــه یــا از معافیتهــای پیــش رو از جملــه ادامــه تحصیــل‪ ،‬پزشــکی‪،‬‬ ‫کفالــت‪ ...‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ازجملــه یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای جوانانــی کــه بــه خدمــت ســربازی‬ ‫مــی رونــد مســاله « حقــوق» اســت؛ حقوقــی کــه طبــق قانــون بایــد بــه کارکنان‬ ‫جنبــه‬ ‫موقــت‪،‬‬ ‫کــهــموالن‬ ‫کارهایــیـه مش‬ ‫روزههایدراخیــر مطالبـ‬ ‫قــرارداددر‪۸۹‬ســال‬ ‫موضوعــی کــه‬ ‫کاریـود؛‬ ‫قراردادهــایــت شـ‬ ‫وظیفــه پرداخ‬ ‫شــغلی‬ ‫پیمانــکاران‬ ‫ســپردن وکار بــه‬ ‫مســتمر دارنــد‬ ‫امنیــت در پــی‬ ‫مجلــس را هــم‬ ‫نماینــدگان‬ ‫همچنیــنســتادکل‬ ‫پیگیــریومســووالن‬ ‫بــوده و‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســلب‬ ‫کارگــران را‬ ‫ســالهای اخیــر در چندیــن نوبــت افزایــش‬ ‫کــرده در‬ ‫انجــا کــه‬ ‫اســت تــا‬ ‫داشــته‬ ‫ـارت‬ ‫ـونکار‬ ‫ـرارداد‬ ‫کار‪،‬‬ ‫ـادهبـ‪۷‬ـه قان‬ ‫ـاس م‬ ‫ـنا‪ ،‬بـ‬ ‫ـزارشدسـایسـ‬ ‫حقـگـ‬ ‫بــه‬ ‫منجــرعبـشــود‪.‬‬ ‫ـر قـدر قانـ‬ ‫ـونمدنظـ‬ ‫مبلــغ‬ ‫نهایــت‬ ‫اسـدر‬ ‫ـر تــا‬ ‫ـوده‬ ‫ـتور بـ‬ ‫ـوق در‬ ‫ـال‬ ‫ـر در قب‬ ‫ان کارگـ‬ ‫بودجــهبــه‬ ‫ـفاهی کــه‬ ‫تصویــبــا شـ‬ ‫ـرارداد کتبــی ی‬ ‫ـت از‬ ‫یکــیـ از‬ ‫گذشــته‬ ‫موجـدرـبســال‬ ‫‪1401‬‬ ‫الیحــه‬ ‫در قـجریــان‬ ‫واسـامــا‬ ‫ـت‬ ‫ـدت‬ ‫ـوقیـبــا مـ‬ ‫حقـــت‬ ‫ـشموق‬ ‫ـدت‬ ‫ـرای مـ‬ ‫ـربازان‪،‬را بـ‬ ‫ـعیسـکاری‬ ‫دریافـ‬ ‫غیرموقـشــد‬ ‫ـه مقــرر‬ ‫ـود کـ‬ ‫افزایـ‬ ‫مســاله‬ ‫ الســـاره‬ ‫ـواردـتمهـحـمقدرب‬ ‫مـ‬ ‫ دهــد‪.‬‬ ‫حقــوق انجــام م‬ ‫حداقــلکارفرمــا‬ ‫بــرای‬ ‫حــدود ‪ 3‬میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان برســد؛‬ ‫ســربازانیبــه‬ ‫تبصــرهــهاولفع ـ ً‬ ‫مــدت موقــت بــرای‬ ‫کــه‬ ‫در‬ ‫حداکثــرــد‪.‬‬ ‫ـد منتظــر مان‬ ‫شــدهو بایـ‬ ‫اشــارهنشــده‬ ‫انمحقــق‬ ‫ا‬ ‫مســالهای ک‬ ‫کار‬ ‫فقــطتوسـ‬ ‫ســربازاندارد‬ ‫ـر مســتمر‬ ‫جنبــه غیـ‬ ‫مســئله ان هــا‬ ‫دیگــرطبیعــت‬ ‫ـی کــه‬ ‫کارهایـ‬ ‫وزارت‪1401‬‬ ‫بــهـطبودجــه‬ ‫حقــوق‬ ‫افزایــش‬ ‫ســوی‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫کارهای‬ ‫ـدهـهدر‬ ‫گفتــه شـ‬ ‫ـدایان ه‬ ‫ـرهابتـدوم‬ ‫ تبص‬ ‫ـود‪ .‬و‬ ‫ـخصـدموی شـ‬ ‫تمــام‬ ‫حقــوق‬ ‫‪ 1400‬بـ‬ ‫ـمــفند‬ ‫اولـاس‬ ‫ـانـاز‬ ‫ـزاردرتومـ‬ ‫‪ 250‬هـ‬ ‫مشــم نشـ‬ ‫خت‬ ‫ـرارداد‬ ‫درـ ق‬ ‫مدتــی‬ ‫ـدای کـ‬ ‫صورتــی‬ ‫ـهـاشـجنب‬ ‫اضافـ هـ‬ ‫ـربازانـع ان‬ ‫کســه طبـ‬ ‫ـلـ توجــه‬ ‫ـش قاب‬ ‫انـهافزایـ‬ ‫درــغ جـ‬ ‫داردـه مبل‬ ‫ـتمراضافـ‬ ‫ـد؛ــهامــامسایـــن‬ ‫ی شــود‪.‬‬ ‫ذکــر‬ ‫رســانهها بــدان پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫تلقــیو مدر‬ ‫دائمــیعنــوان‬ ‫قــراردادمجلــس‬ ‫نشــود‪ ،‬کــه در‬ ‫حقوقــی بــود‬ ‫ـن‪،‬‬ ‫درـت‪ ،‬معیـ‬ ‫مجلــسموقـ‬ ‫شــدهـای کار‬ ‫قراردادهـ‬ ‫مبلــغانــواع‬ ‫کــهــدن‬ ‫ـود ام‬ ‫ایــنـه وجـ‬ ‫ـال بــا بـ‬ ‫حــالـن حـ‬ ‫بــا ایـ‬ ‫خصــوص‬ ‫تصویــب‬ ‫اســت‬ ‫ســوال‬ ‫همچنیــن‬ ‫دارنــد و‬ ‫کارهایــی‬ ‫روزهـدر‬ ‫ـاب ســربازان‬ ‫مســتمربــه حسـ‬ ‫جنبــه شــده و‬ ‫کــهمحقــق‬ ‫زمانــی‬ ‫ـربازان چــه‬ ‫‪۸۹‬ـوق س‬ ‫قــرارداد حقـ‬ ‫افزایــش‬ ‫پیمانــکاران امنیــت شــغلی کارگــران ســلب شــده اســت‪.‬‬ ‫کار بــه‬ ‫سـ‬ ‫شــود؟‬ ‫ـپردنمــی‬ ‫واریــز‬ ‫طرحی‬ ‫پیمانکارانمربوطــه حاکــی‬ ‫حذفاز مســووالن‬ ‫برایــارس‬ ‫ـزاری ف‬ ‫دولت خبرگـ‬ ‫کارکنانانتظامــی‬ ‫ساماندهیخبرنــگار‬ ‫پیگیــری‬ ‫ـس‬ ‫کمیسـ‬ ‫اردیبهشـکـ‬ ‫اولدولــت‬ ‫کارکنـاــان‬ ‫ـنسـ‬ ‫ـرح‬ ‫مجلـچــه‬ ‫ـیـد تــا‬ ‫اجتماعـدیـ‬ ‫ـیونمانــد و‬ ‫منتظــر‬ ‫ـه مــاه‬ ‫ـت‬ ‫ـاماندهیبایــد تـ‬ ‫اســت کــه‬ ‫طازـ ایـ‬ ‫ان‬ ‫مــیوضعی‬ ‫تبدیــل‬ ‫ـرده بــرای‬ ‫ـب کـ‬ ‫ـل تصویـ‬ ‫بــه ســال قبـ‬ ‫بودجــهمــاه‬ ‫مقــداردر دی‬ ‫ان را‬ ‫ـت بــه‬ ‫یابــدـتــا‬ ‫اختصــاص‬ ‫مســلح‬ ‫نیروهــای‬ ‫ســتادکل‬ ‫کار‬ ‫پیمانـ‬ ‫پرداخــا ش‬ ‫ـربازانکــه بـ‬ ‫ـتسـاســت‬ ‫دســـته‬ ‫ـکاری مــی‬ ‫صــورت‬ ‫ هایایــن‬ ‫ت در‬ ‫ـرکـود؛‬ ‫ـتـ شـ‬ ‫دول بـــه‬ ‫ـانــوق‬ ‫کارکنـحق‬ ‫ـوانازافزایــش‬ ‫عن‬ ‫ـت‬ ‫ـزانــال‬ ‫ـربازانوو بـمیـهـ دنب‬ ‫ـراردادسـندارنــد‬ ‫ـت قـ‬ ‫ـتقیم بـ‬ ‫ کننــد‬ ‫تمـی‬ ‫امنیــاع‬ ‫ـاد اطـ‬ ‫ایجـان‬ ‫دقیــق‬ ‫میلیونــی‬ ‫دولــوق‬ ‫ـشـاحقـ‬ ‫دربـوـارهمسـافزایـ‬ ‫ـوان‬ ‫یکسان ســازی قراردادهــای کار اســت‪.‬‬ ‫رســغلی‬ ‫شـ‬ ‫ـانی وکــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس طــرح ســاماندهی اســتخدام کارکنــان دولــت‪ ،‬اســتخدام در‬ ‫دســتگاه های اجرائــی بــه دو روش اســتخدام رســمی بــرای بکارگیــری‬ ‫کریمی بیرانوند‪:‬‬ ‫در مشــاغل حاکمیتــی و اســتخدام پیمانــی بــرای بکارگیــری در مشــاغل‬ ‫غیرحاکمیتــی دائمــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫مشاغل‬ ‫حمایت‬ ‫اقدامیه کاران‬ ‫خانگی‪،‬طریــق مقاطعــ‬ ‫افــرادی کــه از‬ ‫ازی گویــد‪:‬‬ ‫طــرح م‬ ‫در واقــع ایــن‬ ‫یــا پیمانــکاران بــه اســتخدام درامده انــد‪ ،‬از حالــت پیمانــکاری‬ ‫هدفمند در راستای ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫خــارج می شــوند؛ بنابرایــن پیمانــکاران و مقاطع ـه کاران کامــا حــذف‬ ‫بــا‬ ‫شــوند‬ ‫ســامانهتعـکار‬ ‫وارد‬ ‫ خواهنــد‬ ‫کارافرینمـی‬ ‫افــرادی کــه‬ ‫ شــوند و‬ ‫بایــدــاه‬ ‫کار و رف‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫ـتغال‬ ‫ـی و اشـ‬ ‫توســعه‬ ‫ممعیــاون‬ ‫قــرارداد‬ ‫ان‪،‬‬ ‫معاونــت‬ ‫ـت‪:‬نهــاد‬ ‫ســازمانـیــا‬ ‫خــود‬ ‫ببندنــد‪.‬کــه‬ ‫کارهایــی‬ ‫ـب و‬ ‫پشــتیبانیکسـ‬ ‫حمایــت از‬ ‫توسـوـعه و‬ ‫اجتماعــی گف‬ ‫کارکنان‬ ‫دارد؟میشــود‪ ،‬نقــش مهمــی‬ ‫مالی یــاد‬ ‫دولتازبارانهــا‬ ‫خانگــی‬ ‫ساماندهیـاغل‬ ‫طرحعنــوان مشـ‬ ‫بــا‬ ‫نماینــدگان‬ ‫هایکــه‬ ‫دارد‬ ‫دولــت‬ ‫ســاماندهی‬ ‫طــرح‬ ‫اخیــر دچــار‬ ‫مخالفانــیـال‬ ‫موافقــانکوــه طــی سـ‬ ‫ـاغلی دارد‬ ‫ـاره مشـ‬ ‫رونــق دوبـ‬ ‫در‬ ‫اند‪ .‬کــه ایــن طــرح امنیــت شــغلی و پرداخــت حقــوق‬ ‫ گوینــد‬ ‫رکــودمی‬ ‫موافــق‬ ‫شــده‬ ‫ایــن‬ ‫ـعه مدعــی‬ ‫مخالفــان‬ ‫ کنــدمعـامــا‬ ‫تضمیــن می‬ ‫کارگــران را‬ ‫کــهـتغال‬ ‫هســتندو اشـ‬ ‫کارافرینــی‬ ‫ـاون توسـ‬ ‫بیرانونــد‬ ‫کریمــی‬ ‫محمــود‬ ‫ـگاررا‬ ‫ـتقیم‬ ‫ـرارداد مسـ‬ ‫صالحیــت قـ‬ ‫همچنیــن همـ‬ ‫ـاون‪ ،‬دارد‬ ‫وزارتـارتعـمالــی‬ ‫طــرح بـ‬ ‫خبرنـ‬ ‫گفتگــو بــا‬ ‫ـهـی‪ ،‬در‬ ‫اجتماعـ‬ ‫کار وو رفــاه‬ ‫ـان‬ ‫همچن‬ ‫ـرد‪:‬ـرح‬ ‫ـن طـ‬ ‫ـدگان‬ ‫ـزاری وعـ‬ ‫خبرگـوجــود‬ ‫ـنـیدلیــل بــا‬ ‫ـروه بــه همیـ‬ ‫ندارنــد‬ ‫ـعهـ و‬ ‫توسـ‬ ‫ـارایـکـ‬ ‫نماینـاظهـ‬ ‫ـدهـجو‪،‬‬ ‫دانشـ‬ ‫اجتماعـ‬ ‫گـ‬ ‫ولــی‬ ‫بــا‬ ‫زمینــه‬ ‫ایــن‬ ‫در‬ ‫اســت‬ ‫مجلــس‬ ‫صحــن‬ ‫در‬ ‫تصویــب‬ ‫انتظــار‬ ‫در‬ ‫حمایــت از کســب و کارهایــی کــه بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از‬ ‫کردیــم‪.‬‬ ‫مهمــی گف‬ ‫نقــشمجلــس‬ ‫اجتماعــی‬ ‫کمیســیون‬ ‫رئیــس‬ ‫اســماعیلی‪،‬‬ ‫ وگــو دوبــاره‬ ‫درترونــق‬ ‫توانــد‬ ‫شــود‪ ،‬می‬ ‫یــاد می‬ ‫انهــا‬ ‫ـاماندهی‬ ‫ـه سـ‬ ‫ـرح‬ ‫هایدربـ‬ ‫ـالـت‪:‬‬ ‫ـسسـگفـ‬ ‫کمیسـ‬ ‫مشـــس‬ ‫رئی‬ ‫ویــژه در‬ ‫ـارهـرطـو بـ‬ ‫اخیـ‬ ‫مجلـــی‬ ‫ـیـه ط‬ ‫اجتماعـکـ‬ ‫ـیون باشــد‬ ‫داشــته‬ ‫ـاغلی‬ ‫ـک مــاه پیــش بــا حضــور دکتــر‬ ‫ ای کــه‬ ‫دچــار جلسـه‬ ‫ـت پیــرو‬ ‫دورانـان دولـ‬ ‫کارکنـ‬ ‫شــدهیـاند‪.‬‬ ‫رکــود‬ ‫کرونــا‬ ‫توافقــات‬ ‫کلــیدررســیدیم‬ ‫جمــع بنــدی‬ ‫داشــتیم‬ ‫قالیبــاف‬ ‫تقریبــا بــر ایــن‬ ‫وزارتوتعــاون‬ ‫تــاش مــا‬ ‫بــهعمــده‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫اضافــه‬ ‫وی‬ ‫ـهه ‬ ‫کمیتـ‬ ‫ـدـیــک‬ ‫ـتبــرمشایـــن ش‬ ‫نخســـرار‬ ‫گامشــد ق‬ ‫حاصــل‬ ‫مجلـ‬ ‫کلــی‬ ‫ـرادی کـ‬ ‫ـاغلـاف‬ ‫ـتـه در‬ ‫دولـکـ‬ ‫ـساسوــت‬ ‫ـده‬ ‫ـن شـ‬ ‫متمرکبیـــز‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫اجتماعـ‬ ‫ـاریکمیسـ‬ ‫اعضـــای‬ ‫ـرح‪،‬‬ ‫ـانمـایــن‬ ‫طراحـ‬ ‫ ای ومرکـ‬ ‫ویـ‬ ‫ـش‬ ‫ـونبــا چالـ‬ ‫کرونــا‬ ‫ـیوع بیم‬ ‫ـدتطـشـ‬ ‫ـی‬ ‫کارـبانازهــا طـ‬ ‫کسـژـهـب‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـکل‬ ‫ـ‬ ‫تش‬ ‫ـتخدامی‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫اداری‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـازمان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـاون‬ ‫ـ‬ ‫مع‬ ‫و‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫کارشناس‬ ‫روبــرو شــده اســت را بــا اعطــای تســهیات و خدمــات مختلــف‬ ‫ســامانه‬ ‫ایــن کار در‬ ‫ماحصــل‬ ‫حــال وحاضــر‬ ‫اســماعیلی‪،‬‬ ‫گفتــه‬ ‫بــه‬ ‫خانگــی هــم‬ ‫کارهــای‬ ‫کســب و‬ ‫قــراردردهیــم‬ ‫حمایــت‬ ‫مــورد‬ ‫ـتند‪ .‬بدهنــد و در دســتور صحــن‬ ‫ـود را‬ ‫ـنهادات خـ‬ ‫دسـتـ‬ ‫ـنــت‬ ‫ـدگانـ اس‬ ‫نماینـ‬ ‫هسـ‬ ‫پیشـمشــاغل‬ ‫ـتهـا از‬ ‫ـزو همی‬ ‫جـ‬ ‫بررســی می‬ ‫توســعهتعطیــات‬ ‫معــاون بعــد از‬ ‫اســت و‬ ‫ شــود‪.‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫اشــتغال‬ ‫کارافرینــی و‬ ‫مشــاغلـا‬ ‫حمایــتمالـازـی دارد مـ‬ ‫راســتایــرح بــار‬ ‫ـتدرکــه ایــن ط‬ ‫یــاداورـد اسـ‬ ‫اجتماعــیـت معتقـ‬ ‫رفــاه گویــد‪ :‬دولـ‬ ‫او می‬ ‫شــد‪:‬‬ ‫خزانــه‬ ‫مرکــز‬ ‫از‬ ‫بســیار‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫واســط‬ ‫بــا‬ ‫نهایــت‬ ‫در‬ ‫پــول‬ ‫ایــن‬ ‫معتقدیــم‬ ‫خانگــی و همچنیــن حمایــت از صاحبــان ایــن گونــه شــغلها‬ ‫توافقــات‬ ‫خروجــی‬ ‫مشــاغلایــن حــال‬ ‫ویــژه شــود‪ ،‬بــا‬ ‫پرداخــت می‬ ‫دولــت‬ ‫بــه کشــور‬ ‫سراســر‬ ‫خانگــیدردر‬ ‫تعاونیهــای‬ ‫نزدیــک رســیدیم البتــه یــک ســری اختــاف نظرهــای کوچــک وجــود‬ ‫راهانــدازی شــده و در نهایــت همــه تعاونیهــای مذکــور بــه‬ ‫دارد کــه قــرار اســت در صحــن علنــی بحــث شــود‪.‬‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫کشاورزیکشور‪:‬‬ ‫بازرسی کل‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫سازمانجهاد‬ ‫رئیسسازمان‬ ‫رییس‬ ‫بازگشتند‬ ‫تولید‬ ‫چرخه‬ ‫راکد کشور به‬ ‫شخمواحد‬ ‫‪۳۵۰۰‬‬ ‫انجام شد‬ ‫گیالن‬ ‫شالیزارهای‬ ‫تولیدیدرصد‬ ‫اولیه در ‪60‬‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬روحیــه توجــه بــه‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫عدالــت‪ ،‬تقــوا‪ ،‬خــدا ترســی و مبــارزه‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫کــه در ریاســت قــوه قضائیــه و‬ ‫دادهفســاد‬ ‫بــا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مدیــران ارشــد دســتگاه قضــا وجــود دارد‬ ‫ســاری و‬ ‫قضائیــه‬ ‫بدنــه‬ ‫کل‬ ‫بایــد‬ ‫ـدری‪،‬‬ ‫ـی‪ ،‬صـ‬ ‫قــوهکاظمـ‬ ‫علــی‬ ‫ـمی‪،‬‬ ‫ـامدرهاشـ‬ ‫ارقـ‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫جــاری‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫قریشــی بــا‬ ‫والمســلمین‬ ‫جــزو‬ ‫ســپیدرود‬ ‫االســامگوهــر و‬ ‫حجــتو ارقــام‬ ‫کیفــی‬ ‫گرفتــه در‬ ‫صــورت‬ ‫بــه اقدامــات‬ ‫اشــاره‬ ‫در‬ ‫اســت کــه‬ ‫پرمحصــول‬ ‫هــای‬ ‫رقم‬ ‫میمــردم‪،‬‬ ‫کشــت بــا‬ ‫پیرامــون ارتبــاط‬ ‫قــوه‬ ‫شــود‪،‬‬ ‫قضائیــه گیــان‬ ‫شــالیزارهای‬ ‫ســازمان‬ ‫کشــت های‬ ‫هــایبازرســی‬ ‫نظــارت و‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫برنــج‬ ‫شــده‬ ‫بیشــترین رقم‬ ‫شــود‪.‬هاشــمی‬ ‫دنبــالکیفــی‬ ‫جدیــتهــای‬ ‫بــاـتان‪ ،‬رقم‬ ‫بازرســیاسـ‬ ‫در ایــن‬ ‫کشــور در‬ ‫‪۸5‬‬ ‫کلـزون بــر‬ ‫بازرســیـه افـ‬ ‫ســازمان اســت کـ‬ ‫رئیــس کاظمــی‬ ‫و علــی‬ ‫همــراه‬ ‫خــود‬ ‫ـامل‬ ‫بــهرا شـ‬ ‫ـان‬ ‫اســتانیـج گیـ‬ ‫ســفرــول برنـ‬ ‫دومیــن محص‬ ‫درصــد‬ ‫شــود‪.‬از مقامــات ایــن ســازمان وارد‬ ‫جمعــی‬ ‫می‬ ‫فــرودگاه شــهید باکــری ارومیــه شــد‪.‬‬ ‫اســتان‬ ‫فقیــه در‬ ‫نماینــده ولــی‬ ‫دیــدار بــا‬ ‫ســرا‬ ‫صومعه‬ ‫رشــت و‬ ‫شهرســتان هــای‬ ‫در مراســم‬ ‫غربــی‪،‬ازحضــور‬ ‫اراضــی‬ ‫مســاحت‬ ‫اذربایجــانســهم را‬ ‫بیشــترین‬ ‫اختیــار حضــور‬ ‫ کلدراســتان‪،‬‬ ‫بــازرس‬ ‫معارفــه‬ ‫دارنــد‪،‬‬ ‫گیــان‬ ‫شــالیکاری‬ ‫اســتانو جلســه‬ ‫قضائــی‬ ‫شــورای‬ ‫در‬ ‫گیــان‬ ‫جایــگاه‬ ‫نشســتبــه‬ ‫بــا توجــه‬ ‫اســتــی‪،‬‬ ‫ های نظارت‬ ‫ـتگاه‬ ‫برنــجـی دسـ‬ ‫هماهنگـ‬ ‫درـورای‬ ‫شـ‬ ‫تــا‬ ‫مهــم‬ ‫بســیار‬ ‫کشــت‬ ‫هــایی کل اســتان‬ ‫توصیهبازرســ‬ ‫کارکنــان‬ ‫دیــدار بــا‬ ‫کارشناســان‬ ‫برنجــکاران بــه‬ ‫چنــد بازدیــد‬ ‫اذربایجــان‬ ‫محصــول‬ ‫انجــامایــن‬ ‫غربــی وکشــت‬ ‫کشــاورزی بــرای‬ ‫ایــنو ســفر‬ ‫ هــای‬ ‫جملــه برنامه‬ ‫مهــم از‬ ‫شــیار‬ ‫شــخم‬ ‫موضــوع‬ ‫اســتراتژیک در‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫زمســتانه توجــه کننــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫شــخصاً مســائل ان هــا را پیگیــری می کنــد‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫و تاکیــد دارد کــه زنــدان بایــد بــا اقدامــات‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫برنــجاجتماعــی‬ ‫زمینــه بــاز‬ ‫تربیتــی‬ ‫ازاموزشــی و‬ ‫«ورس»‬ ‫ســاقههای‬ ‫خوابیدگــی‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫زندانیــان را فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫میـردن‬ ‫کـ‬ ‫شــو د ‪.‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪ 142‬وی همچنیــن بــه تاکیــدات رئیــس قــوه‬ ‫اختیارات‬ ‫ـون رعایــت‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان قضائی‬ ‫ـدودبرنج‬ ‫بذرگواهیحـشده‬ ‫پیرامـتن‬ ‫توزیعــههزار‬ ‫قانونــی ضابطیــن و مقامــات قضائــی در‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫اشــاره‬ ‫کــرد و‪2‬‬ ‫بیــش از‬ ‫ هــاتولیــد‬ ‫پروندهبــه‬ ‫رســیدگیبــابــهاشــاره‬ ‫بــه گــزارش بــازار کاربــه نقــل از محمــدی‬ ‫برنـــی‬ ‫مقاومت‬ ‫اقتصـ‬ ‫ـتادهای‬ ‫ـد‪ :‬س‬ ‫ـج‬ ‫ـیـادشــده‬ ‫گواهـ‬ ‫ـواعـ بــذر‬ ‫ـاداورـنشـانـ‬ ‫خدائیــان یهـــزار تـ‬ ‫ذبیــحبــااهللعلــف هــرز‬ ‫مهــر‪،‬مبــارزه‬ ‫خبرگــزاریداشــت‪:‬‬ ‫وی اظهــار‬ ‫مقــام‬ ‫منویــات‬ ‫اجــرای‬ ‫پیگیــر‬ ‫همچنــان‬ ‫در شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪،‬‬ ‫مفیــد‬ ‫ولــی اب‬ ‫نماینــدهــداری‬ ‫بــاانهــا‪ ،‬نگه‬ ‫ـردن‬ ‫ودراز بیــن بـ‬ ‫فقیــه‬ ‫دیــدار‬ ‫ـوصدرهســتند‪.‬‬ ‫کیــان خصـ‬ ‫ـریودر ایــن‬ ‫گیــار‪،‬رهبـ‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف معظــم‬ ‫ایــن‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫رش‬ ‫اذربایجــان غربــی و امــام جمعــه ارومیــه‬ ‫گواهـــان‬ ‫ـایــور بی‬ ‫بذرهـکش‬ ‫ـی کل‬ ‫ـازمان‬ ‫ـسهـسـ‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه مـرئیـ‬ ‫ـی‬ ‫بازرســـن‬ ‫ـن از ای‬ ‫ـزار تـ‬ ‫ـدت‬ ‫بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه‬ ‫ســند‬ ‫بازرســی‬ ‫ســازمان‬ ‫ـع‬ ‫اجــرایتوزیـ‬ ‫درگیــان‬ ‫ـالیکاران‬ ‫ـن شـ‬ ‫کــرد‪:‬برنــج بیـ‬ ‫کــرد‪ :‬شــده‬ ‫اظهــاراراضــی‬ ‫اولیــه در‬ ‫شــخم‬ ‫دورهانجــام‬ ‫فوایــد‬ ‫تعالــی‬ ‫تحــول و‬ ‫در‬ ‫قضائــی بــا ارائــه هشــدارهای بــه‬ ‫تحــولاســت‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬تعالــی‪ ،‬اقدامــات مثبــت شــده‬ ‫شــالیزاریتحــول و‬ ‫در دوره‬ ‫موقــع بــه دنبــال پیشــگیری از ســوجریانات‬ ‫و گام هــای بلنــدی برداشــته شــده کــه‬ ‫ویـت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان اسـ‬ ‫بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری در‬ ‫موجــب افزایــش ســرمایه اجتماعــی نظــام‬ ‫توزیــع انــواع کودهــای مــورد تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان‬ ‫دربــارهاســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫اســت‪،‬در دوره‬ ‫دســتگاه قضــا‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار تحــول‬ ‫اظهــار‬ ‫جهــشگرفتــه‬ ‫مــوردیو انجــام‬ ‫گیــریاســت‬ ‫خزانهکننــده‬ ‫امیــدوار‬ ‫داشــت‪:‬و تعالــی‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪ 1۸‬تحــول‬ ‫برنــج‬ ‫شــالیکاران‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در دوره تحــول و‬ ‫اذربایجــان غربــی‬ ‫اســاس فقیــه‬ ‫نماینــده ولــی‬ ‫اواســط‬ ‫در زراعــی (‬ ‫تقویــم‬ ‫ـدید را بــر‬ ‫ـزار و‬ ‫اقتصـســه‬ ‫ـودـدازتــه‪،‬‬ ‫ـن کـ‬ ‫ـیومبـ‪ ۸31‬ت‬ ‫ـزار‬ ‫ـادیهـتشـ‬ ‫مفاسـ‬ ‫ـارزهـبــا‬ ‫هـتعالـ‬ ‫در ایــن دیــدار‪،‬‬ ‫انجــامــه نیــز‬ ‫جمعــه ارومی‬ ‫‪ 2۷4‬تــن کــود فســفاته و نزدیــک چهــار و امــام‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫فروردیــن)‬ ‫و احــکام قاطــع و ســنگینی صــادر شــده‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸1‬تــن کــود پتاســه توزیــع شــده بــا بیــان اینکــه انتخــاب رئیــس قــوه قضائیــه‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ریاســت قــوه قضائیــه تاکیــد‬ ‫تولیدکننــدهاشــراف‬ ‫قضــا بــه دلیــل‬ ‫درون دســتگاه‬ ‫از‬ ‫ارقــام‬ ‫بزرگتریــن‬ ‫گیــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دارنــد مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی بایــد بــا‬ ‫کشــورــور‬ ‫ـیت بهتــر ام‬ ‫ـب تمشـ‬ ‫ـث‪ ،‬موجـ‬ ‫بــه‬ ‫بــه‬ ‫برنــج در‬ ‫کیفیــت‬ ‫مباحوـ بــا‬ ‫بومــی‬ ‫رعایــت مــر قانــون صــورت گیــرد و دقــت‬ ‫ریاســت‬ ‫زمــان‬ ‫کــرد‪ :‬از‬ ‫ شــود‪،‬‬ ‫ـار‬ ‫ـزار هکتـ‬ ‫‪ 23۸‬هـ‬ ‫اظهــارکــه بــا‬ ‫میایــد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کــود فســفات مشـیـمار‬ ‫شــود تحــت تاثیــر فضاســازی رســانه ای‬ ‫حجــت االســام والمســلمین محســنی در ایــن ســفر بررســی مســائل و مشــکالت‬ ‫حقــی از کســی تضییــع نشــود‪.‬‬ ‫اژه ای بــر مجموعــه قــوه قضائیــه‪ ،‬تحــول اســتان اذربایجان غربــی در دســتور کار‬ ‫رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور‬ ‫احســاس قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫دســتگاه قضــا‬ ‫جهشــی در‬ ‫مجلس؛‬ ‫ذره بین‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬در دوره تحــول و تعالــی و زیر‬ ‫احمــد اســدیان معــاون نظــارت و بازرســی‬ ‫می شــود کــه امیــدوار کننــده اســت‪.‬‬ ‫توجــه جــدی بــه تولیــد و اشــتغال شــده‬ ‫قضائــی‪ ،‬ســیدجعفر‬ ‫مجوزهای سیاســی‬ ‫قریشــی ابــراز امــور‬ ‫حجــت االســام‬ ‫کسب ووکار‬ ‫مهــدیصدور‬ ‫اجرایی در‬ ‫دستگاههای‬ ‫تخلفاتایــن مــدت‪،‬‬ ‫اســت بــه طــوری کــه در‬ ‫امیــدواری کــرد کــه بــا اقدامــات و کاظم پــور معــاون نظــارت و بازرســی‬ ‫حــدود ‪ ۳۵۰۰‬واحــد تولیــدی فعــال شــده‬ ‫مصطفــی‬ ‫فرهنگــیـ و‬ ‫امــور‬ ‫قانــونقــوه‬ ‫ایــنرئیــس‬ ‫خــوب‬ ‫ هــای‬ ‫طرح‬ ‫اجتماعــی‪،‬ـک یــا دو‬ ‫ـت و بهجــز یـ‬ ‫ـی نبــوده اس‬ ‫قضائیــه کافـ‬ ‫وجــود دارد‬ ‫کــه در‬ ‫نکاتــی‬ ‫و یــا از تعطیلــی و ورشکســتگی ان هــا‬ ‫بازرســی‬ ‫نظــارت‬ ‫معــاون‬ ‫مــردم عل‬ ‫اعتمــاد‬ ‫درقضــا‪،‬‬ ‫دســتگاه‬ ‫مجموعــه‬ ‫و‬ ‫ـتگاهوها بــه ایــن‬ ‫ـی دسـ‬ ‫ اصغرپــورــی باقـ‬ ‫دسـیـتگاه اجرای‬ ‫مجوزهــا‬ ‫صــدور‬ ‫شــفافیت‬ ‫بحــث‬ ‫جلوگیــری بــه عمــل امــده اســت‪.‬‬ ‫ـرکل‬ ‫ـادرنشـمدیـ‬ ‫ـدی‬ ‫درگاهاقتصــادی‬ ‫شــود‪.‬اســت اگــر امــور‬ ‫بیــش‬ ‫ـدهاند و‬ ‫متصبهـــل‬ ‫الکترونیکـوـیمهیــا‬ ‫جلــبمنظــور‬ ‫ایــنبدیــن‬ ‫اســت ازکــه‬ ‫خدائیــان بــه تاکیــدات و اقدامــات رئیــس‬ ‫عمومــیــد‪،‬و‬ ‫روابــط‬ ‫ریاســت‪،‬‬ ‫اســتان‬ ‫فقیــه در‬ ‫نماینــده ولــی‬ ‫انجــام ندادهان‬ ‫مناســبی‬ ‫حــوزهــه اقــدام‬ ‫اذربایجــان یــا اینک‬ ‫میکنــد و یــا‬ ‫دریافــت‬ ‫مجــوزی‬ ‫قــوه قضائیــه در حــوزه ســاماندهی زندان هــا فــردی‬ ‫ســازمان‬ ‫ هــایبــا بین‬ ‫اموزش‬ ‫توجــه بــه‬ ‫فــردی لــزوم‬ ‫غربــی‬ ‫ المللــیپایشــی کــه‬ ‫توجــه بــه‬ ‫همکاریکــرد‪:‬‬ ‫ هایــی اظهــار‬ ‫نمیکنــد‬ ‫دریافــت‬ ‫مجــوزی را‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬رئیــس قــوه قضائیــه‬ ‫ســفر‬ ‫اســت را در‬ ‫خدائیــان‬ ‫بازرســی‪،‬‬ ‫مباحــث‬ ‫پیرامــون‬ ‫ایــن اســت‬ ‫مشــخص‬ ‫شــده‬ ‫ســازمان انجــام‬ ‫درـد و مبــادا‬ ‫اخالقــیباشـ‬ ‫ـود داشــته‬ ‫قانونــی وجـ‬ ‫بیــش از هــر رئیــس قوه قضاییــه ای در دلیــل‬ ‫کــداممی کننــد‪.‬‬ ‫همراهــی‬ ‫ـوزیمــورد‬ ‫مجـ ها را‬ ‫دادگســتری‬ ‫دســتگاهها بــه ایــن درگاه‬ ‫اشــاره کــه‬ ‫دسترســی‬ ‫بازرســیــاورانــت بــه‬ ‫عــدهای ب‬ ‫زندان هــا حضــور پیــدا کــرده‪ ،‬بــا زندانیــان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ـد و عــدهای بــا شــرایط مشــابه از الکترونیکــی متصــل شــدهاند و کــدام‬ ‫قــرارکننـ‬ ‫پیــدا‬ ‫مالقــات چهــره بــه چهــره داشــته اســت‪،‬‬ ‫رســیدن بــه یــک مجــوز بــرای راهانــدازی دســتگاهها متصــل نشــدهاند‪.‬‬ ‫محــروم شــوند‪.‬‬ ‫کســبووکار‬ ‫سازمان اداره استخدامی کشور‪:‬‬ ‫پشتیبانی‬ ‫معاون توسعه منابع‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه «روز دوشــنبه بــا دعوت‬ ‫رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از ارائــه نماینــده تنکابــن در مجلــس تصریحکــرد‪ :‬از مســئوالن وزارت اقتصــاد جلســهای‬ ‫می شوند‬ ‫گیری‬ ‫فراهمبینــیشدن‬ ‫در صورت‬ ‫متقاضی کار‬ ‫گــزارشافراد‬ ‫کمیســیون ویــژه‬ ‫زمینــه در‬ ‫کارایــن‬ ‫اشتغال بهرا در‬ ‫کــرده اســت‬ ‫قانونگــذار پیش‬ ‫متبوعــش‬ ‫نظارتــی کمیســیون‬ ‫دربــاره عملکــرد دســتگاهها و نهادهــای کــه بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم کــه جهــش تولیــد برگــزار کردیــم»‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫هــایمســئوالن‬ ‫ـوت از‬ ‫بــه بــا دعـ‬ ‫ـدهرانیــز‬ ‫مــاــهاناینـ‬ ‫مختلــف درخصــوص صــدور مجــوز درگاه صــدور مجوزهــای کســبوکار‪ ،‬هفت‬ ‫اجرایــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫هــا‬ ‫جلســهای‬ ‫ایــندرزمینــه‬ ‫اقتصــاد در‬ ‫کســبوکارها بــه صحــن مجلــس ظــرف درگاه الکترونیکــی باشــد و از صــدور وزارت‬ ‫اعــام‬ ‫صــورت‬ ‫کنیــم و‬ ‫معرفــی مــی‬ ‫ـدی‪،‬‬ ‫جمعبن‬ ‫ـسایـاز‬ ‫ـت و‬ ‫داشـ‬ ‫خواهیــم‬ ‫داد‪ .‬مجوزهــای کاغــذی خــودداری شــود‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫ـه‬ ‫ـرادـرا بـ‬ ‫ـن افـ‬ ‫اعتبـپــار‬ ‫ـص‬ ‫تخصیـ‬ ‫نیراــاز و‬ ‫شــوند‪.‬ـاره ایــن موضــوع‬ ‫ـیون دربـ‬ ‫کمیسـ‬ ‫گــزارش‬ ‫سیدشــمسالدین حســینی رئیــس‬ ‫مــی‬ ‫کارگیــری‬ ‫پارلمــان‬ ‫علنــی‬ ‫صحــن‬ ‫اینــده در‬ ‫روز‬ ‫کــه از‬ ‫افــرادی‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫هفتــهاذعــان‬ ‫کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد مجلــس رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد وی‬ ‫مــاشــد‪.‬‬ ‫خواهــد‬ ‫شــورای اســامی در گفتوگــو بــا مجلــس عنــوان کــرد‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن قرائــت‬ ‫مراجعــه مــی کننــد دو‬ ‫گذشــته بــه‬ ‫خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری تســنیم‪ ،‬قانــون دســتگاههای اجرایــی موظــف دســته هســتند یــک دســته ان هــا بــه‬ ‫تــک پــس‬ ‫تعــدادیگفــت‪:‬‬ ‫گروهــیدرومجلــس‬ ‫صــورتتنکابــن‬ ‫بــا بیــان اینکــه قانــون اصــاح مــواد (‪ )1‬بودنــد ظــرف یــک ســال بــه درگاه نماینــده‬ ‫نفــره‬ ‫صحــن‬ ‫ـزارش‬ ‫بــودهــت‬ ‫و (‪ )۷‬قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی الکترونیکــی کــه وزارت اقتصــاد و امــور از قرائ‬ ‫نفــر‬ ‫در ‪۶۰‬‬ ‫ـیونبــه‬ ‫کمیسـهــا‬ ‫امــار ان‬ ‫انــدگـکــه‬ ‫پارلمــان پیگیریهــای الزم بــا‬ ‫علنــیرســد‪.‬‬ ‫اصــل (‪ )44‬از مهمتریــن مــواد بــرای دارایــی ایجــاد میکنــد بپیوندنــد کــه مــی‬ ‫نظارتـکـ‬ ‫ـیــددارنــد‬ ‫ابهامات‬ ‫ـوند‬ ‫وضعیـــت‬ ‫ـی تفرشـ‬ ‫کســبســید‬ ‫ـازارکار؛‬ ‫بهبــودـزارش بـ‬ ‫بــه گـ‬ ‫قانــون‬ ‫هایی‬ ‫بایــن‬ ‫ـه ایـ‬ ‫ـی‬ ‫ازـبع‬ ‫ـون و‬ ‫ـرایشـقانـ‬ ‫ـی در اج‬ ‫کشــور‬ ‫وکارعلـدر‬ ‫فضــای‬ ‫ـتگاه‬ ‫اجــرای دسـ‬ ‫کــهــردراینکــه اگــر‬ ‫تاکیــد ب‬ ‫دســتگاهبــا‬ ‫ـد تفرشــی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫نی‬ ‫ـرادی‬ ‫ـ‬ ‫اف‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـح‬ ‫ـ‬ ‫تصری‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫رف‬ ‫ـازمان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـتیبانی‬ ‫ـ‬ ‫پش‬ ‫و‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫مناب‬ ‫ـعه‬ ‫ـ‬ ‫توس‬ ‫ـاون‬ ‫معـ‬ ‫اند‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫وکار‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫کس‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫مجوزه‬ ‫ـدور‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬ ‫پیگی‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫مجل‬ ‫ـوی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫از‬ ‫ـوع‬ ‫ـ‬ ‫موض‬ ‫مــاه‬ ‫بهمن‬ ‫در‬ ‫قانــون‬ ‫ایــن‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫هــا ســهل انــگاری کننــد حتمــا پیگیــر‬ ‫بــا مــا‬ ‫گفتگــو‬ ‫تصویـدر‬ ‫اســتخدامیـسکشــور‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫برخوردهــای الزم‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـفندماه‬ ‫ـب و اسـ‬ ‫اداره ‪ 99‬در مجلـ‬ ‫ســال‬ ‫دنبــال‬ ‫خواهیــم بــه‬ ‫خاطرنشــانراکــرد‪ :‬مــا‬ ‫مراجعــه مــی کننــد کــه متقاضــی کار هســتیم‬ ‫نیــوز؛‬ ‫کــرد‪:‬ـت ابــاغ‬ ‫اظهــاربــه دولـ‬ ‫ـرای اجــرا‬ ‫جهانبیــنـال بـ‬ ‫همــان سـ‬ ‫مراجعــه هســتند کــه مــا ان هــا را متقائــد مــی کنیــم حــل مشــکالت و مطالبــات قانونــی مــردم‬ ‫عمومــی‬ ‫اســتخدام‬ ‫ازمــون‬ ‫طریــق‬ ‫از‬ ‫کــه‬ ‫دولــت‬ ‫کارکنــان‬ ‫عمومــا‬ ‫مــا‬ ‫کننــدگان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫حســینی بــا ابــراز بــا پیگیریهایــی کــه از هســتیم و در صــورت نیــاز بــه دســتگاه‬ ‫ســویاقــدام‬ ‫ـکام بایــد‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫جــذب‬ ‫نماینــدگان‬ ‫ـون احـ‬ ‫مشــکالتــن قانـ‬ ‫کــهاینکــه در ای‬ ‫هســتندبیــان‬ ‫وی بــا‬ ‫کننــد‪.‬بــرای اجــرای قانــون هــای اجرایــی بــرای بــه کارگیــری نیــرو‬ ‫اســتبرخــی‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫وی بــا‬ ‫نیــزشــد کــه‬ ‫مشــخص‬ ‫تفرشــیشــده‬ ‫خانــواده انجــام‬ ‫اینکــهــی از انهــا‬ ‫بــهکــه برخ‬ ‫اشــارهدارد‬ ‫ـددی وجــود‬ ‫متعـ‬ ‫متقاضــی دســتورات الزم را مــی دهیــم‪.‬‬ ‫کــه‬ ‫هســتند‬ ‫شــرکتی‬ ‫صــورت‬ ‫بــه‬ ‫کار‬ ‫تبدیــل‬ ‫خواهنــد‬ ‫مــی‬ ‫کــه‬ ‫ایثارگرانــی‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا‬ صفحه 14 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪210‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷12- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫‪- 2022‬سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫یکشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور؛‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫کاراموزان فراهم می شود‬ ‫بیمه مربیان و‬ ‫مهارتی برای‬ ‫کشاورزانش های‬ ‫کارامدی اموز‬ ‫کشاورزی‬ ‫گیالنی از‬ ‫درامدزایی‪ ،‬اثربخشی وگریز‬ ‫ـای‬ ‫ازمون هـ‬ ‫ـوزش یــا‬ ‫کارشناسـامـ‬ ‫برخــی از اجــرای‬ ‫ناش‬ ‫معتقدنــد‬ ‫ـاورزی‬ ‫ـان کشـ‬ ‫ هــای‬ ‫چارچــوب برنام‬ ‫ محــور و در‬ ‫پروژه‬ ‫گزینــههپاییــن‬ ‫اغلــب بیمــه بــا‬ ‫کشــاورزان‬ ‫بــر‬ ‫میو یــا‬ ‫ محور‬ ‫اموزشــی(عرضه‬ ‫مبتنــیبایــد‬ ‫کننــد بیمــه‬ ‫تصــور‬ ‫را انتخــاب و‬ ‫در‬ ‫را موثــر‬ ‫عوامــل‬ ‫تمــاممشــارکت‬ ‫قــرارداد) بــا‬ ‫بپــردازد‪.‬‬ ‫خســارت انهــا‬ ‫غرامــت‬ ‫ســایر‬ ‫مربیــانـدوگزینــه‬ ‫ امــوزان‪،‬بیمــه چنـ‬ ‫تــت کــه‬ ‫اموزش(مهار اس‬ ‫ایــن درحالــی‬ ‫اموزشــی‬ ‫واحدهــای‬ ‫مرتبــط در‬ ‫حداقــل گزینــه و‬ ‫گــذاران‬ ‫پرســنلبیمــه‬ ‫دارد و‬ ‫ـای‬ ‫گروه هـ‬ ‫راـکان و یـ‬ ‫ـت مـ‬ ‫محدودیـ‬ ‫بــدون‬ ‫کننــد و‬ ‫انتخــابـا می‬ ‫بیمــه‬ ‫ضعیفتریــن‬ ‫کســبـ م‬ ‫هــدف)‬ ‫ شــود‪.‬میافتــد‪ ،‬تحــت‬ ‫ـهیاتفــاق‬ ‫خطراتــی ک‬ ‫تمــام‬ ‫ایــن‬ ‫اســاس‬ ‫بــر‬ ‫نیــا‪،‬‬ ‫حســینی‬ ‫گفتــه‬ ‫بــه‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫دســتورالعمل مراکــز اموزشــی کــه اقــدام‬ ‫فــروش‬ ‫ســفارش‪،‬‬ ‫تولیــد یــا‬ ‫کشــاورزان‬ ‫قبــول و حتــی‬ ‫کارشناســان‬ ‫بــهاغلــب‬ ‫امــا‬ ‫خدمــات‬ ‫عرضــه‬ ‫و‬ ‫تولیــدی‬ ‫محصــوالت‬ ‫بــی اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫ ای‬ ‫کشــاورزی‪،‬گونــه‬ ‫مکلــف هســتند بــه‬ ‫ کننــد‪،‬‬ ‫می‬ ‫واقعــی‬ ‫محصــوالت‬ ‫بیمــه‬ ‫امــر‬ ‫ـزانکــه‬ ‫کننــد‬ ‫ ریــزی‬ ‫برنامه‬ ‫ایــنـارت‪،‬‬ ‫انجــام خسـ‬ ‫پرداخــت‬ ‫ـدن میـ‬ ‫ـازی نشـ‬ ‫سـ‬ ‫منطبــق وو‬ ‫ هــای‬ ‫بــاـوهبرنامه‬ ‫انهــاــه باغات‬ ‫اموزشــیوارده ب‬ ‫خســارتهای‬ ‫تعییــن‬ ‫نحـ‬ ‫مانــدن‬ ‫باعــث‬ ‫مغفــولغرامــت‬ ‫پرداخــت‬ ‫بــودهـه وموقــع‬ ‫هماهنــگــدم بـ‬ ‫مــزارع و ع‬ ‫یــا‬ ‫و‬ ‫اموزشــی‬ ‫اســتاندارد‬ ‫ هایــی‬ ‫وبخش‬ ‫ـودنازبرخــی کشــاورزان از مزیــت‬ ‫اگاه نبـ‬ ‫عمــدهنشــود‪.‬‬ ‫اموزشــی‬ ‫مــدت دوره‬ ‫افزایــش‬ ‫دلیــل‬ ‫محصــوالت را‬ ‫بیمــه‬ ‫هــای‬ ‫حســینی نیــا‪ ،‬بــا اشــاره بــه حضــور دو‬ ‫اســتقبال ســرد از بیمــه کشــاورزی مــی‬ ‫کارگــروه هماهنگــی در اداره کل و‬ ‫داننــد‪.‬‬ ‫مراکــز ثابــت دولتــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫تدویــن‪ ،‬تصویــب و ابــاغ دســتورالعمل‬ ‫یکــی از شــالیکاران گیانــی در گفــت‬ ‫اجرایــی‪ ،‬ایجــاد شــرایط الزم بــرای‬ ‫و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه‬ ‫اجــرای بهینــه دســتورالعمل ابالغــی‬ ‫هــر ســال محصولــش را بیمــه مــی کــرد‬ ‫بــا هم افزایــی بیــن اعضــای کارگــروه‬ ‫امــا امســال دیگــر قصــد بیمــه کــردن‬ ‫ســتادی‪ ،‬بررســی نظــرات و پیشــنهادات‬ ‫شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از‬ ‫واصلــه از کارگروه هــای ادارات کل‬ ‫مبلــغ انــدک غرامــت در مقابــل خســارت‬ ‫و تمهیــد اقدامــات موثــر در بهبــود‬ ‫بیــش از‬ ‫اجــرای ســال‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ هــا ‪2‬و‬ ‫بــرای چالش‬ ‫گذشــتهو رفــع‬ ‫دســتورالعمل‬ ‫تــن‬ ‫نیــم‬ ‫و‬ ‫یــک‬ ‫حــدود‬ ‫زمیــن‪،‬‬ ‫هکتــاری ها‪ ،‬انجــام صحیــح و دقیــق مفــاد‬ ‫کاســت‬ ‫ریالـــی‬ ‫ـت نظ‬ ‫ـه از‬ ‫ـتم کـ‬ ‫ـرـداشـ‬ ‫برداشــت کمتـ‬ ‫ـده‬ ‫تمـــرـام ش‬ ‫قیمـ‬ ‫ـراورد‬ ‫ـتورالعمل‪ ،‬ب‬ ‫دسـ‬ ‫محصــوالت‪،‬خســارت ب‬ ‫زمانــیمیلیــون تومــان‬ ‫ـک بــه ‪91‬‬ ‫نزدیـ‬ ‫خدمــاتــهو‬ ‫بــازه‬ ‫و‬ ‫وظایـســه‬ ‫ـرحفقــط‬ ‫امــا‬ ‫ـف‬ ‫شــد شـ‬ ‫واردــی از‬ ‫مــن جانب‬ ‫محصــوالت هــای‬ ‫ســایر هزینه‬ ‫اســت‪.‬مــا غرامــت‬ ‫تومــان بــه‬ ‫کارگــروه‪ 100‬هــزار‬ ‫میلیــون و‬ ‫هماهنگــی‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫ارائــهبــاتوســط‬ ‫قابــل‬ ‫معرفــی‬ ‫وی‬ ‫تاخیــر‬ ‫انقــدر‬ ‫خدمــاتهــم‬ ‫همــان مبلــغ‬ ‫مــوارد‬ ‫گــزارش‬ ‫تنظیــم‬ ‫اموزشــی‪،‬‬ ‫مرکــز‬ ‫بــه‬ ‫بــا توجــه‬ ‫شــود کــه‬ ‫پرداخــت مــی‬ ‫چنــداناعــام بــه‬ ‫گرفتــه و‬ ‫صــورت‬ ‫ هــای‬ ‫فعالیت‬ ‫کارایــی‬ ‫دیگــر‬ ‫قیمــت‬ ‫نوســانات‬ ‫ماهــه‪،‬‬ ‫زمانــی ‪۴‬‬ ‫ـتانینـدر بـ‬ ‫ـروهـ اسـ‬ ‫ـات‬ ‫موضوعـ‬ ‫ـازهایــن‬ ‫ـدارد و‬ ‫ـاورزان‬ ‫کارگـکش‬ ‫بــرای‬ ‫برگشــتی از‬ ‫کشـگرفتــن‬ ‫هزینــه‬ ‫بــه‬ ‫ـذاری‬ ‫اعتبــاراتبیمــه گـ‬ ‫ـاورزان را بــرای‬ ‫انگیــزه‬ ‫اســت‪ .‬ایــن دســتورالعمل‪،‬‬ ‫ـاس مفــاد‬ ‫کاهــشــر اسـ‬ ‫خزانــه ب‬ ‫داشــته‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه از محصــوالت‬ ‫وظایــف ایــن‬ ‫بــودندیگــر‬ ‫خیــز را از‬ ‫تولیــدی و…‬ ‫ضــرورت‬ ‫گیــان و‬ ‫حادثــه‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫عنــوان‬ ‫کارگــروه‬ ‫کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫بیمــه‬ ‫معــاون وزیــر کار اظهــار داشــت‪ :‬مراکــز‬ ‫رعایــت اهــداف‬ ‫اموزشــی موظفنــد‬ ‫اســتانداری‬ ‫مدیریــتبــابحــران‬ ‫مدیــرکل‬ ‫کیفیــت‬ ‫بــه‬ ‫توجــه‬ ‫نظــربــاکــه‬ ‫مــورد‬ ‫اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫گیــان نیــز‬ ‫ً‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫درام‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫کس‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫صرف‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫اموزشپنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫جــزو‬ ‫خدمــات‬ ‫تولیــد و‬ ‫هــمیــا‬ ‫ســفارش‬ ‫انجــام‬ ‫در‬ ‫بیمــه‬ ‫شــرایط‬ ‫اینــک‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫ امــوزان‬ ‫ت‬ ‫مهار‬ ‫مشــارکت‬ ‫حداکثــر‬ ‫گــذاری بهتــر شــده و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫میــزان‬ ‫دهنــد‬ ‫ـی‬ ‫پرداخوــت مـ‬ ‫قــراربایــد‬ ‫توجــهـاورز‬ ‫مــوردکــه کشـ‬ ‫افراــزوده‬ ‫بــا توجــه بــه‬ ‫ امــوزان‬ ‫ت‬ ‫مهار‬ ‫مشــارکت‬ ‫کــرد ‪ ،‬حــذف شــده اســت ‪.‬‬ ‫نــوع کار‪ ،‬توســط مربــی مربوطــه تعییــن و‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫افزود‪:‬حادثــه خبــر نمــی کنــد‬ ‫ثبــتمــرادی‬ ‫امیــر‬ ‫رئیــس ســازمان امــوزش فنی و حرفــه ای‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫کشــور‪ ،‬اجــرای دســتورالعمل اجرایــی‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫جدیــد «ائین نامــه بنــد(ی) تبصــره ‪»۷۵‬‬ ‫کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫را تحــول در حــوزه مهارت امــوزی‬ ‫باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫بــا اجــرای طرح هــای محــوری عنــوان‬ ‫دولــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬اجــرای دســتورالعمل‬ ‫مذکــور بــا توجــه بــه جامعــه فراصنعتــی‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫امــروز‪ ،‬توســعه کمــی همــراه بــا کیفیــت‬ ‫گذشــته غرامــت خســارت کشــاورزان بــه‬ ‫اموزش هــای فنی و حرفــه ای و مهارتــی‪،‬‬ ‫موقــع پرداخــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫در راســتای ایجــاد و پایــداری اشــتغال را‬ ‫دارد‪.‬ــالیکار از ‪ 20‬هــزار نفــر در‬ ‫ـذاران ش‬ ‫بــهــه گـ‬ ‫بیم‬ ‫دنبــال‬ ‫ســال ‪ 99‬بــه حــدود ‪ 50‬هــزار نفــر در ســال‬ ‫‪ 1400‬افزایــش یافــت و دولــت بیــن ‪ 50‬تــا‬ ‫‪ 55‬میلیــارد تومــان فقــط حــق بیمــه بابــت‬ ‫شــالیکاران پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫روابــط‬ ‫بیمــهمرکــز‬ ‫بــازارکار از‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه‬ ‫محصــوالت‬ ‫کشــاورزان از‬ ‫امتنــاع‬ ‫تعــاون‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫ رســانی‬ ‫اطالع‬ ‫عمومــی و‬ ‫خطرنــاک‬ ‫رفتارهــای‬ ‫ـات و‬ ‫تصمیمـ‬ ‫یکــی از‬ ‫«غالمحســین‬ ‫اجتماعــی‪،‬‬ ‫کار و‬ ‫ـده اســت کــه در‬ ‫رفــاهـان رنــج دیـ‬ ‫زحمتکشـ‬ ‫ایــن‬ ‫مربیــان‬ ‫بیــان‬ ‫اســتانهایی نیا» بــا‬ ‫حســینی‬ ‫کــههمــواره‬ ‫ایــن کــه‬ ‫گیــان‬ ‫همچــون‬ ‫مذکــور‪،‬‬ ‫حــوادث از ائین‬ ‫بهره گیــری‬ ‫بــا‬ ‫ نامــهغیرمترقبــه‬ ‫طبیعــی و‬ ‫مســتعد‬ ‫خــود‬ ‫اقدامــی اموزشــی‬ ‫میتوانــدماهیــت‬ ‫اســت‪،‬اســاس‬ ‫بــر‬ ‫خطرنــاک باشــد‬ ‫قبــول‬ ‫دســترنجامــر‬ ‫حاصــلاقــدام بــه‬ ‫کــه تواننــد‬ ‫می‬ ‫تولیــد‪ ،‬را بــه‬ ‫کشــاورزان‬ ‫دهــد‪.‬محصــوالت تولیــدی‬ ‫فــروش‬ ‫ســفارش‬ ‫بــروبــاد‬ ‫یکبــاره‬ ‫و عرضــه خدمــات کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬البتــه‬ ‫منطبــق‬ ‫ارائــه شــده‬ ‫ هــای‬ ‫اموزش‬ ‫بایــد خــاص‬ ‫جغرافیــای‬ ‫شــرایط‬ ‫دلیــل‬ ‫بــه‬ ‫ســازمان‬ ‫فــراوان‪،‬شایســتگی‬ ‫اســتانداردهای‬ ‫اســتانی مســتعد‬ ‫وبــابارشــهای‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫ حرفــه‬ ‫یو‬ ‫کشــاورزیفن ‬ ‫امــوزش‬ ‫کشــورحــال بــا‬ ‫امــا ایدرعیــن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ تواننــد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ســازمان‬ ‫مربیــان‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫وی‬ ‫وقــوع حوادثــی همچــون ســیابها ‪،‬‬ ‫مالــی‬ ‫تبصــره از‬ ‫اجــرای ایــن‬ ‫بــا‬ ‫مزایــایاســتان‬ ‫جــزو پنــج‬ ‫خشکســالی‬ ‫تندبــاد‪،‬‬ ‫پیشــین‪،‬‬ ‫دســتورالعمل‬ ‫بــه‬ ‫نســبت‬ ‫بیشــتری‬ ‫حادثــه خیــز کشــور محســوب مــی‬ ‫شــود منــد‬ ‫بهره‬ ‫شــوند‪.‬کشــاورزی نیــز از ایــن‬ ‫کــه بخــش‬ ‫ حرفــه ای‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫فن‬ ‫امــوزش‬ ‫ســازمان‬ ‫رئیــس‬ ‫مخاطــرات در امــان نمــی مانــد‪.‬‬ ‫کشــور تصریــح کــرد‪ :‬ایــن دســتورالعمل‬ ‫ایــم درحالــی اســت کــه کشــاورزان بــه‬ ‫در راســتای امــوزش اثربخــش و‬ ‫خصــوص شــالیکاران و باغــداران از اقشــار‬ ‫کارامدتــر بــا مشــارکت مهارت امــوز‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا‬ ‫در فراینــد پــروژه و محیــط کار عملــی و‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫ترغیــب بیشــتر مهارت امــوزان در فراینــد‬ ‫و در صــورت کوچــک تریــن اســیبی‬ ‫یادگیــری بــه واســطه مشــخص بــودن‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪،‬‬ ‫هــدف و نتیجــه در امــوزش پــروژه محــور‬ ‫خانوادگــی و حتــی فرهنگــی مواجــه‬ ‫و ارائــه چشــم انداز روشــنی از اینــده بــه‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مهــارت امــوز تدویــن‪ ،‬تصویــب و ابــاغ‬ ‫بیمــه کشــاورزی کــه در ایــران بیــش از‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫‪1363‬‬ ‫ســال‬ ‫ـاون‪،‬دارد‬ ‫قدمــت‬ ‫دهــه‬ ‫ـی‬ ‫اجتماعـ‬ ‫کارووازرفــاه‬ ‫وزیــر تعـ‬ ‫ســهـاون‬ ‫معـ‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫مجلــس‬ ‫تصویــب‬ ‫بــا‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن دســتورالعمل‪،‬‬ ‫محصــوالت‬ ‫بیمــه‬ ‫صنــدوق‬ ‫«‬ ‫عنــوان‬ ‫بــا‬ ‫درامدهــای فــروش محصــوالت‪،‬‬ ‫کشــاورزی‬ ‫بانــک‬ ‫تولیــدات‪ « ،‬از ســوی‬ ‫کشــاورزی‬ ‫ هــای‬ ‫دورریزی‬ ‫ضایعــات و‬ ‫بــرای‬ ‫مامنــی‬ ‫عنــوان‬ ‫بــه‬ ‫شــد‪،‬‬ ‫اجرایــیاولیــه و مصرفــی ناشــی از ان و یــا‬ ‫مــواد‬ ‫ هــای اقتصــادی‬ ‫زمینهحــوزه‬ ‫در ایــن‬ ‫خدمــاتهای‬ ‫ارائــه خســارت‬ ‫جبــران‬ ‫صنعــت‪،‬‬ ‫ـروز بــا‬ ‫ـه تــا بــه ام‬ ‫خدمــات‪،‬مــی شــود ک‬ ‫محســوب‬ ‫هنــر‪،‬‬ ‫فرهنــگـ و‬ ‫کشــاورزیـ و‬ ‫بیرغبتــی از ســوی بههــر بــرداران مواجــه‬ ‫مــرادی بــا اشــاره بــه ضــرورت بیمــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫پس از تصویب در هیئت وزیران اعالم شد‪:‬‬ ‫حســن زاده افــزود‪ :‬از ایــن میــزان غرامــت گــذاری بــرای محصــوالت اســتراتژیکی‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت طــی ســالیان هــم یــک میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان بابــت همچــون برنــج و چــای افــزود‪ :‬بــرای برنــج‬ ‫اجتماعی‬ ‫جزئیات‬ ‫تشــکیل دادیــم کــه بتوانیــم‬ ‫تامینکارگروهــی‬ ‫بازنشستگانعمــا‬ ‫حقوقکــرده بــودم کــه‬ ‫افزایش پرداخــت‬ ‫صنــدوق بیمــه‬ ‫تــاش داشــته اســت تــا توســط‬ ‫بیمــه کشــاورزی و همچنیــن بــا ارائــه بســته یــک میلیــون و ‪ ۷00‬هــزار تومــان بیشــتر بیمــه گــذاران برنــج کار را بــه ‪ 100‬هــزار‬ ‫مشــترک برســانیم؛ ضمــن اینکــه بحــث‬ ‫هــای حمایتــی بخشــی از خســارت هــای غرامــت دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫مســتمری‬ ‫افــرادی‬ ‫ســایر‬ ‫جزئــی‬ ‫کشــاورزی را جبــران کنــد امــا رغبتــی از کمتــر نباشــد‪.‬‬ ‫ـی‬ ‫کــه دنبــال مـ‬ ‫ـای نیــز‬ ‫بیمــه چـ‬ ‫ـر وشــدن‬ ‫فراگیـ‬ ‫شــود‪ .‬بــه نســبت ســنوات پرداخــت حــق‬ ‫ســوی کشــاورزان بــر ایــن امــر دیــده نمــی وی بــا اشــاره بــه مشــکات کاشــت برنــج انــان‬ ‫‪ ۱۹‬بیمــه برقــرار شــده اســت بــه همــان نســبت‬ ‫کار م‬ ‫ـارــی‬ ‫اظهـعال‬ ‫ـورای‬ ‫مصوبــه‬ ‫شــود بــه طــوری کــه در ســال زراعــی ووفــق‬ ‫ـورخــت‬ ‫ـت‪:‬ـ کاش‬ ‫داشـ‬ ‫ـایشـان‬ ‫هزینــه هـ‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫خواه‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫ـوق‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫مصوب‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫مبتن‬ ‫و‬ ‫ـران‬ ‫ـ‬ ‫کارگ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫دریافت‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫حداق‬ ‫‪،۱۴۰۰‬‬ ‫ـفند‬ ‫جدیــد از ‪ 312‬هــزار بهــره بــردار فقــط ‪ 43‬اسـ‬ ‫برنــج خــود بــرای کشــاورزان مقــرون بــه ‪ ۷0‬میلیــارد خســارت بــرای ‪ 60‬هــزار‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫و‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫میلی‬ ‫ـج‬ ‫ـ‬ ‫پن‬ ‫ـغ‬ ‫ـ‬ ‫مبل‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫‪۱۴۰۱‬‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـرای‬ ‫هــزار نفــر بیمــه نامــه خریــداری کــرده انــد‪ .‬بـ‬ ‫صرفــه نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه کشــاورز‬ ‫جملــهرســید‪.‬‬ ‫در مــاه‬ ‫هــایهــزار تومـ‬ ‫‪۵۸۰‬‬ ‫کــود‪ ،‬ســم و‬ ‫ـان از‬ ‫کشــاورزی‬ ‫کشـقانــون‬ ‫حکــم‬ ‫خدمـبــا‬ ‫همچنیــن‬ ‫ـاورزی‬ ‫بــهبانک‬ ‫توجــه ای‬ ‫ـات بیمــه‬ ‫در حالــی بیمــه کشــاورزی در خطــه ســبز کارگــر افزایــش چشــمگیری داشــته اســت معــاون‬ ‫بنابرایــن براســاس مصوبــه اخیــر هیئــت بودجــه ســال ‪( ۱۴۰۱‬مصــوب مجلــس‬ ‫گیــان فقــط بــا اســتقبال ‪ 13‬درصــدی و بــه ایــن مــوارد بایــد خســارت هــای گیــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫وزیــران مقــرر شــد کــه در خصــوص شــورای اســامی) در خصــوص صنــدوق‬ ‫بــا بیــان اینکــه درســال زراعــی گذشــته‬ ‫مواجــه شــده اســت کــه هرســاله طبــق طبیعــی را نیــز اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫جزئیــات افزایــش حقــوق بازنشســتگان حداقــل حقــوق بازنشســتگان‪ ،‬از کار هــای مختلــف بازنشســتگی (مبنــی بــر‬ ‫(‪ ۷0 )1400-99‬هــزار نفــر بهرهبــردار‬ ‫قوانیــن بخشــی از حــق بیمــه را نیــز دولــت‬ ‫افتــادگان ومجمــوع مســتمری بازمانــدگان رشــد ‪ ۱۰‬درصــدی حقــوق بازنشســتگان)‬ ‫تصویــب‬ ‫پــس از‬ ‫اجتماعــی‬ ‫تامیــن‬ ‫در کارشناســی غیرواقــع بینانــه نمــک بــر زخــم محصــوالت شــان را بیمــه کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫تنهــا‬ ‫کشــاورزان‬ ‫کنــد و‬ ‫پرداخــت مــی‬ ‫هیئــت وزیــران اعــام شــد کــه بــر اســاس ســازمان تامیــن اجتماعــی کــه بــه موجــب و در راســتای هماهنــگ ســازی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬پیمــان عبداللهــی فــر‬ ‫قســمت بســیار کمــی از ایــن حــق بیمــه را کشاورز‬ ‫ان حداقــل دریافتــی مســتمری بگیــران قوانینــی از جملــه مــواد ‪ ۹۶‬و ‪ ۱۱۱‬قانــون پرداخــت حقــوق در کلیــه صنــدوق هــای‬ ‫محصــوالت مشــمول بیمــه کشــاورزی‬ ‫پرداخــت خواهــد کــرد‪ .‬طبــق قانــون بــه‬ ‫تامیــن اجتماعــی نبایــد از حداقــل مــزد بازنشســتگی‪ ،‬بــرای این دســته از مشــمولین‬ ‫‪۷0‬حقــوق‬ ‫حداقــل‬ ‫نبایــد از‬ ‫همــان یــک کشــاورز دیگــر از عــدم پوشــش را شــامل محصــوالت باغــی‪ ،‬دامــی‪،‬‬ ‫مصــوببیمــه را‬ ‫درصــد حــق‬ ‫متوســط‬ ‫طــور‬ ‫کارگــری کمتــر باشــد؛ بــا رعایــت کــه دارای دریافتــی بیــش از حداقــل‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫ســال‬ ‫ـهم کشــاورز تمامــی خســارت هــای طبیعــی گایــه کــرد زراعــی ‪ ،‬منابــع طبیعــی‪ ،‬شــیاتی و طیــور‬ ‫کمتــر و سـ‬ ‫کارگــران کــرده‬ ‫ـت پرداخــت‬ ‫دولـ‬ ‫قوانیــن مربــوط و لحــاظ مصوبــه شــورای باشــند‪ ،‬افزایــش ‪ ۱۰‬درصــدی اعمــال‬ ‫تنهــا ‪ 30‬درصــد اســت کــه بــا ایــن وجــود و گفــت‪ :‬وقتــی بــرای محصــول بیمــه شــده و عوامــل تولیــد شــامل تنــه درختــان میــوه‪،‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬بــر اســاس مــواد ‪ ۹۶‬عالــی کار ‪ ،‬میــزان دریافتــی انــان معــادل مــی شــود‪ .‬همچنیــن بــه منظــور کمــک‬ ‫االت‬ ‫ماشــین‬ ‫مســتمریبرنــج‪،‬‬ ‫بانــک نشــاء‬ ‫گلخانــه‪،‬‬ ‫دســتمزدکارشناســان‬ ‫مــی کنیــد؛‬ ‫حداقــلخســارت‬ ‫بــاز هــم شــاهد بیمیلــی نســبتبه بیمــه اعــام‬ ‫باالتــر از‬ ‫بگیــران‬ ‫معیشــت‬ ‫کارگــران بــه‬ ‫حقــوق و‬ ‫هســتیم‪.‬قانــون تامیــن اجتماعــی‪ ،‬افزایــش‬ ‫و ‪۱۱۱‬‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـرد و‬ ‫‪۱۰‬ـوان‬ ‫ـتـرعنـ‬ ‫ـل‪،‬وعـبرداش‬ ‫حداقــت‬ ‫ـدی کاشـ‬ ‫کننــد و‬ ‫قبــول‬ ‫بیشــتر‬ ‫مذکافـــور ‪،‬‬ ‫درصکـــد‬ ‫ـاوهـ بـ‬ ‫نمــیدرصـ‬ ‫ـش ‪۵۷.۴‬‬ ‫خســارتــاراافزایـ‬ ‫ـاغل تعییــن و ب‬ ‫ـتمری مســتمری بگیران ســازمان تامیــن شـ‬ ‫مسـ‬ ‫تومــان‬ ‫میلیــارد‬ ‫‪۷0‬‬ ‫از‬ ‫بیــش‬ ‫گذشــته‬ ‫ســال‬ ‫پرداخــت‬ ‫ان‬ ‫جبــران‬ ‫بابــت‬ ‫کــه‬ ‫اعتبــاری‬ ‫اجتماعــی هــر ســال بــه تصویــب هیئــت همــراه خواهــد بــود‪ ،‬بــه نحــوی کــه از پنــج مبلــغ ‪ ۶۵۰‬هــزار تومــان (تاســقف دریافتــی‬ ‫ـاورزان‬ ‫تومــان) ازبــهکشـ‬ ‫میلیــونــزار نفــر‬ ‫ـدود ‪ 60‬ه‬ ‫کمتــر نباشــد‪ .‬بــرای‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـزارکــم‬ ‫بســیار‬ ‫بــی اعتمــادی حلقــه گمشــده بیمــه‬ ‫صــورت‬ ‫ماهانــهحـ‪۱۰‬‬ ‫تومــان‬ ‫شــود ‪ ۵۸۰،‬هـ‬ ‫مــیــون و‬ ‫ـل میلی‬ ‫ـرانرمـزـییرســد‪ ،‬بــه نحــوی کــه حداقـ‬ ‫وزیـ‬ ‫پرداخــت شــده‬ ‫غرامــت‬ ‫دیــده‬ ‫خســارت‬ ‫کشــا و‬ ‫ماهانــه پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دریافتــی مســتمری بگیــران از حداقــل‬ ‫کارافتــادگان اســت‪.‬‬ ‫اینکــه در بیشــتر‬ ‫ضمــن‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ادامــه‬ ‫وی‬ ‫حقــوق مصــوب همــان ســال کارگــران در خصــوص مســتمری از‬ ‫‪15‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫سیاح؛‬ ‫ملی فرش؛‬ ‫امیرروز‬ ‫به مناسبت‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫‪ ۷۰‬درصد تولید فرش مددجویان کمیته‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫امداد به بازارهای جهانی صادر می شود‬ ‫بــه گــزارش بــازار کار بــه نقــل از ایرنــا از کمیتــه امــداد‪ ،‬مرتضــی‬ ‫فیروزابــادی بــا گرامیداشــت روز صنایــع دســتی و روز ملــی فــرش‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اکنــون حــدود ‪ ۵۰‬هــزار طــرح اشــتغال در حــوزه قالــی‬ ‫و گلی بافــی توســط مددجویــان کمیتــه امــداد در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مددجویــان کمیتــه امــداد ســاالنه بیــش از ‪ ۱۵۰‬هــزار متــر‬ ‫مربــع قالــی و گلیــم تولیــد و بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی ارســال‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد بــه نقش افرینــی‬ ‫خانواده هــای تحــت حمایــت کمیتــه امــداد در عرصــه صــادرات‬ ‫فــرش کشــور اشــاره کــرد و گفــت‪ ۶۰ :‬تــا ‪ ۷۰‬درصــد تولیــدات فــرش‬ ‫مددجویــان کمیتــه امــداد توســط تجــار معتبــر ایرانــی بــه کشــورهای‬ ‫مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار‬ ‫ملــی‬ ‫رئیــس مرکــز‬ ‫ شــود‪.‬‬ ‫صــادر می‬ ‫هــدف‬ ‫ـدور‬ ‫ـد ش‬ ‫نتواســته باشـ‬ ‫گفـ‬ ‫وزارتـاقتص‬ ‫ـداد‬ ‫ـرابطــهصـامـ‬ ‫ـانـکمیت‬ ‫مددجویـ‬ ‫ـتگاهیــرش‬ ‫دســـدات ف‬ ‫ـت‪:‬اینکاگـــهـرتولی‬ ‫ـان‬ ‫ـادـا بیـ‬ ‫ـادیـبـ‬ ‫فیروزاب‬ ‫اســت‪،‬شــود‪.‬‬ ‫معرفــی می‬ ‫دســتگاه‬ ‫بــه‬ ‫مجــوز را‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫قضایــیشــده‬ ‫«احســان»‬ ‫ المللــی‬ ‫کنــد‪،‬بین‬ ‫فراهــمنشــان‬ ‫بــه ثبــت‬ ‫موفــق‬ ‫کیفیــت محیـ‬ ‫ـش و بهبــود‬ ‫ـات پایـ‬ ‫مددجویــانمرکــز مل‬ ‫فــرشــیاح رئیــس‬ ‫کــرد‪ :‬امیــر س‬ ‫اقــای‬ ‫بــاالـطو‬ ‫دلیــل‬ ‫مطالعـبــه‬ ‫کمیتــهــیامــداد‬ ‫خوبـدر‬ ‫خبــری‬ ‫ـه گفتگــو‬ ‫نقشـدر‬ ‫اقتصــاد‬ ‫کســب و‬ ‫ـی‬ ‫بخــشـتقبال‬ ‫زنــدهـورد اسـ‬ ‫اختصاصــی‪ ،‬مـ‬ ‫وزارتدســت‬ ‫کاراز هــزار‬ ‫ـورداری‬ ‫برخـ‬ ‫صحبــت کــرد‪.‬‬ ‫مجوزهــا‬ ‫ملــی‬ ‫صــدور‬ ‫خصــوص‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫قــرار‬ ‫جهانــی‬ ‫بازارهــای‬ ‫در‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬قیمــت هــر متــر مربــع قالــی روســتایی باف‪ ،‬عشــایرباف و‬ ‫متصــل‬ ‫مجوز‬ ‫نهــادامـبــه‬ ‫هــم اکنــون‬ ‫ســوال‪:‬‬ ‫در‬ ‫ـونهــاتومــان‬ ‫صــدورمیلیـ‬ ‫ســامانهتــا پنــج‬ ‫ـداد ســه‬ ‫چنــدکمیتــه‬ ‫مددجویــان‬ ‫ت باف‬ ‫درش ـ‬ ‫نشــدند؟ـت کــه ســقف درامــد ‪ ۱۵‬میلیــون تومانــی را بــرای مددجویــان‬ ‫بــازار اسـ‬ ‫ اورد‪ 2-1‬دســتگاه دولتــی ســایر دســتگاههای دولتــی‬ ‫غیــر از‬ ‫بــهمـی‬ ‫ســیاح‪:‬ــان‬ ‫بــه ارمغ‬ ‫بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل شــدند‪ .‬وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫بــرای اتصــال‬ ‫خــود را‬ ‫مرکــزی نیــز‬ ‫داد؛‬ ‫تــاشخبر‬ ‫تمــامصمت‬ ‫وزارت‬ ‫بهداشــت و بانــکمعاون‬ ‫ان دو دســتگاه باقــی مانــده بــه ســامانه ملــی مجوزهــا انجــام میدهنــد‪.‬‬ ‫البتــه هــم اکنــون تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی بســیار عقــب‬ ‫شرک‬ ‫ هایایــا‬ ‫تــه کــه‬ ‫مربوط‬ ‫بهــتگاه‬ ‫صادراتیـه دس‬ ‫جایزه اولویــت دارد نـ‬ ‫اعطایـرف مــردم‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا حـ‬ ‫ـر؟‬ ‫ـ‬ ‫خی‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫کنن‬ ‫ـذ‬ ‫ـ‬ ‫اخ‬ ‫ـوز‬ ‫ـ‬ ‫مج‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫توانن‬ ‫مــردم مــی دانش بنیان تقاضا محور‬ ‫هــم اکنــون مــردم میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬محمــد جــواد حاجــی حســینی دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه‬ ‫‪ ir‬درخواســت مجــوز کســب و کار مربــوط خــود را بدهنــد و اگــر‬ ‫در لرســتان در ســخنانی بــا بیــان اینکــه ‪ ۱۰۶‬پــروژه تحولــی از ســوی وزارت‬ ‫نتوانســتند مجــوز را بــه صــورت الکترونیکــی دریافــت کننــد یــا شــرایط‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بنیانـــد‬ ‫ـشبودن‬ ‫مواجـــه‬ ‫دیگــر‬ ‫ـررــاشـمشـ‬ ‫مقـــا ب‬ ‫ـودـه‪،‬و ی‬ ‫ـوری بـ‬ ‫حضـ‬ ‫مجـــوز‬ ‫ـی‬ ‫ـرکت دان‬ ‫ـکاتـه شـ‬ ‫ـده کــه بـ‬ ‫گرفتـ‬ ‫ـورت‬ ‫ـزی صـ‬ ‫ـدورـه ری‬ ‫صـبرنامـ‬ ‫بــا‬ ‫ـزه اعــام‬ ‫جایـمــا‬ ‫بــه‬ ‫ـد‪.‬ــا شــود کــه تقاضــا محــور هســتند‪ ،‬نــه شــرکت هایی‬ ‫کننـاعط‬ ‫صادراتــی‬ ‫کــه چیــزی را تولیــد می کننــد ســپس دنبــال مشــتری بــرای ان باشــند‪.‬‬ ‫مجوزشـهــا‬ ‫درگاهنظـملـرــی‬ ‫ـنـه بــه‬ ‫هاییایـکـ‬ ‫ـون ای‬ ‫ـاسـهقانـ‬ ‫سـ‬ ‫ـده‬ ‫گرفتــه‬ ‫رابطــه در‬ ‫ـتگاهـز در‬ ‫دســـی نیـ‬ ‫ـاراتــاخوب‬ ‫اعتبـ‬ ‫براسـاینکـ‬ ‫ـوال‪:‬بیــان‬ ‫وی بــا‬ ‫طر ش‬ ‫احیــایــی‬ ‫دنبــالــی معرف‬ ‫ـتگاه قضای‬ ‫ـدند‪ ،‬بــه دس‬ ‫در نشـ‬ ‫کــرد‪:‬ــل‬ ‫عنــوانـن متص‬ ‫اســتفروردیـ‬ ‫تــا ‪6‬‬ ‫ـدند؟نیمــه‬ ‫حـ هــای‬ ‫صمــتـ بــه‬ ‫وزارت‬ ‫کاره هســتیم‪.‬‬ ‫ـاش‬ ‫فروردیــن تـ‬ ‫صنعــت‪،‬ــا ‪6‬‬ ‫وزارتـت و مــا ت‬ ‫ـتگاهها نیسـ‬ ‫ـازات دسـ‬ ‫معــاون هــدف‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫بــا‬ ‫تجــارت‬ ‫معــدن و‬ ‫مجلــس‬ ‫حقوقــیمجوـامــور‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫بگیرن‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫الکترونیک‬ ‫ـورت‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ـوز‬ ‫ـ‬ ‫مج‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بتوانن‬ ‫ـردم‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـم‬ ‫کردیـاینکــه بــه عنــوان مثــال بــرای طرح هــای نیمــه تمــام اســتان سیســتان‬ ‫بیــان‬ ‫باشـــد‬ ‫نتواســـته‬ ‫ـتگاهی‬ ‫ـاردکننـ‬ ‫ـزاررامیلیاخـــذ‬ ‫مجـهــوز‬ ‫ـردم‬ ‫واگــر مـ‬ ‫ـت‬ ‫ـده اس‬ ‫گرفتــه ش‬ ‫دسـنظــر‬ ‫تومــدـانو در‬ ‫ـتند بــه‬ ‫نتواســک‬ ‫ـتان نزدیـ‬ ‫بلوچسـ‬ ‫نظــرمعرفــی‬ ‫قضایــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫فراهــم‬ ‫گونــهمجــوز را‬ ‫صــدور‬ ‫گرفتــه‬ ‫محــروم در‬ ‫مناطــق‬ ‫اولویــت‬ ‫اعتبــارات بــا‬ ‫شــرایطایــن‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫ـت تــا طرح هایــی کــه چنــد ســال اســت نیمــه تمــام باقــی مانــده بــه‬ ‫میـده اسـ‬ ‫شـ‬ ‫ســرانجامی برســند‪.‬‬ ‫ هــایقرار‬ ‫مراحلهای‬ ‫بــردر چه‬ ‫مجوزها‬ ‫حاجــیاستعام‬ ‫سوال‪:‬‬ ‫دارد؟ مگــر اینکــه‬ ‫ایجــادی‬ ‫اینکــه طرح‬ ‫صدورتاکیــد‬ ‫حســینی بــا‬ ‫طرح هــای اســتراتژیک و اولویــت دار باشــند کــه در دســتور کار قــرار بگیرنــد‬ ‫نداشـبــه‬ ‫ـارت‪ ،‬را‬ ‫مجوزهــا‬ ‫اواخــر‬ ‫ـتن‬ ‫الکترونیکــی و تجـ‬ ‫اســتعامصنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫اســفنددر وزارت‬ ‫ـکالت مــا‬ ‫ازـده مشـ‬ ‫ســیاح‪:‬عمـ‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫نشــوند‪،‬صـولــی‬ ‫مــردم‬ ‫مطــرح‬ ‫دســتگاه‬ ‫ـورت‬ ‫ســرگردانـزی هــای‬ ‫ـات و برنامــه ریـ‬ ‫تــااقدامـ‬ ‫کردیــمـه بــا‬ ‫ـت بــود کـ‬ ‫امایـهاـش صنعـ‬ ‫طــرح‬ ‫عقــب‬ ‫‪۴۸۰‬ایــن‬ ‫ـرایدر‬ ‫دســتگاهها‬ ‫هســتند‪.‬ـت تهیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫امایــش صنعـ‬ ‫راســتاــرح‬ ‫شهرســتان ط‬ ‫گرفتــه بـ‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن امــر نیــز بــرای لرســتان صــورت گرفتــه و طرح هــای‬ ‫شناسـچــه‬ ‫شــوند بــه‬ ‫مشــکل‬ ‫دچــار‬ ‫اگــر‬ ‫ـایی‬ ‫ـن اســتان‬ ‫ظرفیــت ایـ‬ ‫مجــوززیــر‬ ‫اخــذتعطیــل و‬ ‫مراجعــانـل‪،‬درنیمــه‬ ‫راکــد‪ ،‬تعطیـ‬ ‫ســوال‪:‬ــام‪،‬‬ ‫نیمــه تم‬ ‫شــکایت‬ ‫کننــد؟لرســتان نیــز جلســاتی را در ایــن رابطــه برگــزار‬ ‫نماینــدگان‬ ‫مرکــزیـا همــه‬ ‫شــده و بـ‬ ‫کرده ایــم ادامــه داد‪ :‬ایــن امــر اتفــاق خیلــی خوبــی بــرای کشــور اســت‪.‬‬ ‫بخــش‬ ‫زمــان‬ ‫شــدهـه‬ ‫نوشــتهدر ادامـ‬ ‫تجــارت‬ ‫همــانــدن و‬ ‫درــت‪ ،‬مع‬ ‫مجــوزصنع‬ ‫هــروزارت‬ ‫مجلــس‬ ‫شــرایط اموــور‬ ‫ســیاح‪:‬حقوقــی و‬ ‫معــاون‬ ‫درگاهداشملـــی‬ ‫ـوز بـدر‬ ‫ـرایمجـ‬ ‫ـلبـهــر‬ ‫ذیـ‬ ‫ـده بـ‬ ‫ذکـــر‬ ‫خاصـشــی‬ ‫ـرـشـ‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـار بیــان‬ ‫اولیــن‬ ‫ـور‬ ‫ـاریـودکشـ‬ ‫ـرازشـتجـ‬ ‫ـدن ت‬ ‫ـرایطمثبــت‬ ‫ـاره بــه‬ ‫اگـاش‬ ‫بــا‬ ‫شــده‬ ‫میلیــون‬ ‫مراجعـ‪۴۰۰‬‬ ‫نفتــیــهکشــور‬ ‫بــرای‬ ‫دالرــه ان‬ ‫تواننــد ب‬ ‫ـان می‬ ‫غیــردارد ک‬ ‫تجــاریــود‬ ‫تــرازــری وج‬ ‫بــارـه مغای‬ ‫اولیــندکمـ‬ ‫مجوزهــا‪،‬‬ ‫بخـــت‪.‬‬ ‫اس‬ ‫ـش بــرای شــکایت مراجعــه کننــد و اگــر مــوردی باشــد بــه دســتگاه‬ ‫شــود‪.‬ـا اشــاره بــه موضــوع درج قیمــت تولیــد کننــده‬ ‫همچنیــن بـ‬ ‫نظارتــیحســینی‬ ‫حاجــی‬ ‫ارســال می‬ ‫و اعــام اینکــه قیمــت کاالی مصرفــی تــا ‪ ۳۰‬درصــد و کاالی ســرمایه ای تــا‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد می توانــد افزایــش پیــدا کنــد ادامــه داد‪ :‬مــردم نبایــد ســردرگم‬ ‫شــوند‪ ،‬اجــرای ایــن طــرح موجــب ایجــاد شــفافیت مالیاتــی و… می شــود‬ صفحه 15 ‫‪۱6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷12- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫یکشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫جدید؛‬ ‫حقوق‬ ‫مرکزواریز‬ ‫نظرزمان‬ ‫مجلس‪:‬‬ ‫ های‬ ‫پژوهش‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫طرح تبدیل وضعیت پذیرفته شدگان‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫ازمون های استخدام ادواری‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫ـی‬ ‫ـسافزایطــی‬ ‫ـایاسـمجلـ‬ ‫ش هـ‬ ‫مرکــز‬ ‫ـت‬ ‫مدیری‬ ‫ـات‬ ‫مطالعـ‬ ‫دفتـــر‬ ‫گزارشـــی»‬ ‫ـش «میلیون‬ ‫ـامی‬ ‫ـورای‬ ‫پژوهشـ‬ ‫مجلــس‬ ‫ـار کــه‬ ‫ـنـ بـ‬ ‫ـوص ایـ‬ ‫خصـ‬ ‫ـت بــه‬ ‫اس‬ ‫طــرح تبدیــل وضعیــت پذیرفتــه‬ ‫دربــاره‬ ‫کارشناســی‬ ‫اظهارنظــر‬ ‫بــهــرای حقــوق انهــا تصویــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫را ب‬ ‫پراهمیــت خانوادههــای‬ ‫موضــوع‬ ‫اســتخدامجملــه‬ ‫هــایســربازی از‬ ‫ـازارکار‪،‬‬ ‫ـزارش بـ‬ ‫بــه گـ‬ ‫پرداخــت‪.‬‬ ‫ادواری‬ ‫ازمــون‬ ‫شــدگان‬ ‫مرکــزـالگی بایــد‬ ‫ـن ‪ 1۸‬سـ‬ ‫ـیدن بــه سـ‬ ‫ازــا رسـ‬ ‫ـور ب‬ ‫ـان ذکـ‬ ‫ـت چراکــه‬ ‫ایرانــی اسـ‬ ‫پژوهــش‬ ‫عمومــی‬ ‫روابــط‬ ‫نقــل‬ ‫جوانـبــه‬ ‫بــازارکار ‪،‬‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه‬ ‫ســربازی‬ ‫خدمــت‬ ‫تکلیــفگـکننــد‬ ‫ســربازی‬ ‫وضعیــت‬ ‫ـل‬ ‫ـرح «تبدیـ‬ ‫بــهـده‪ :‬طـ‬ ‫ـزارشیــاامـ‬ ‫تعییــندر ایــن‬ ‫خــوداسـراـامی‪،‬‬ ‫ـورای‬ ‫مجلــس شـ‬ ‫هــای‬ ‫پزشــکی‪،‬‬ ‫جملــهاسـادامــه‬ ‫ازمـرو‬ ‫پیــش‬ ‫هــای‬ ‫یــا از‬ ‫ـدف‬ ‫تحصیــل‪ ،‬بــا هـ‬ ‫ـتخدام ادواری»‬ ‫ـونازهــای‬ ‫ـدگان‬ ‫معافیتشـ‬ ‫پذیرفتــه‬ ‫رفتــهــت‬ ‫وضعی‬ ‫کفالــت‪ ...‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫تبدیــل وضعیــت کارکنــان قــراردادی دارای کارنامــه قبولــی ازمــون‬ ‫ازجملــه یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای جوانانــی کــه بــه خدمــت ســربازی‬ ‫قــرار‬ ‫اســامی‬ ‫دســتور کار‬ ‫حقـدر‬ ‫پیمانــی‬ ‫کارکنان‬ ‫شــورای بایــد بــه‬ ‫مجلــسطبــق قانــون‬ ‫حقوقــی کــه‬ ‫ـوق» اســت؛‬ ‫ادواریــدبــهمســاله «‬ ‫مــی رون‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫وظیفـــهـه اسـ‬ ‫گرفت‬ ‫ـت شــود؛ موضوعــی کــه در ســالهای اخیــر مطالبــه مشــموالن‬ ‫پرداخـ‬ ‫پــیـه‬ ‫ـت کـ‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـاور‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـرح‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـده‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـح‬ ‫ـ‬ ‫تصری‬ ‫ـزارش‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ادام‬ ‫در‬ ‫بــوده و پیگیــری مســووالن ســتادکل و نماینــدگان مجلــس را هــم در‬ ‫ـکل‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫تضیی‬ ‫ـرایط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫واجدی‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫برخ‬ ‫ـق‬ ‫حـ‬ ‫داشــته اســت تــا انجــا کــه در ســالهای اخیــر در چندیــن نوبــت افزایــش‬ ‫ـر شاســـود‪.‬‬ ‫منجـ‬ ‫ـتـون‬ ‫درـقانـ‬ ‫ـادهمبلــغ‬ ‫«مـبــه‬ ‫ـت‪:‬ـت‬ ‫اسـنهایـ‬ ‫دادهدر‬ ‫ـوده تــا‬ ‫ـتور بـ‬ ‫پیشــوق‬ ‫حق‬ ‫ـت‬ ‫ـف‬ ‫موظـ‬ ‫مدنظـ–ـردول‬ ‫واحــده‬ ‫ارائــه‬ ‫دسـرا‬ ‫ـنهاددرزیــر‬ ‫یکــی از‬ ‫گذشــته‬ ‫بودجــه ‪1401‬‬ ‫تصویــب‬ ‫امــا در‬ ‫ـتگاه‬ ‫در دسـ‬ ‫ســالــاغل‬ ‫درــی‪ ،‬ش‬ ‫کارشناس‬ ‫الیحــهــدرک‬ ‫حداقــل م‬ ‫جریــاندارای‬ ‫کارکنــان‬ ‫وکلیــه‬ ‫ـررسشـــد‬ ‫ـتخدامکــه مقـ‬ ‫ـوق بــود‬ ‫ـشـ حق‬ ‫ازمـافزایـ‬ ‫درــاله‬ ‫ـربازان‪،‬ـهمس‬ ‫ـارهـسـ‬ ‫ـوارد مهـ‬ ‫ـال‬ ‫ادواری‬ ‫ـایـ اسـ‬ ‫ـون ه‬ ‫ـی را کـ‬ ‫دربـدولت‬ ‫اجرایـمــی‬ ‫مهـــای‬ ‫تومــانصـبرســد؛‬ ‫هــزار‬ ‫‪300‬‬ ‫میلیــون و‬ ‫حــدود‬ ‫ســربازان بــه‬ ‫حداقــل‬ ‫ـورت‬ ‫ـد و بــه‬ ‫ـده انـ‬ ‫ـناخته شـ‬ ‫مجـ‪3‬ـاز شـ‬ ‫پذیرفتــه و‬ ‫حقــوق‪۱۳۹۸‬‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬تــا‬ ‫هــای‬ ‫مســالهای کــه فع ـ ً‬ ‫ا محقــق نشــده و بایــد منتظــر مانــد‪.‬‬ ‫قــرارداد مــدت معیــن‪ ،‬قــرارداد انجــام کار مشــخص‪ ،‬قــرارداد طــرح‬ ‫از ســوی دیگــر مســئله افزایــش حقــوق ســربازان فقــط بــه بودجــه ‪1401‬‬ ‫ـران‬ ‫دائمـهــی‬ ‫ـفندــای‬ ‫قرارداده‬ ‫ـرمایه‬ ‫دارایـــی‬ ‫تملـ‬ ‫هـ‬ ‫کارگـتمــام‬ ‫حقــوق‬ ‫‪ 1400‬بـ‬ ‫ای‪،‬اول اسـ‬ ‫ـدای‬ ‫ـایـانسـاز ابتـ‬ ‫ـزارهـتومـ‬ ‫ـک‪ 250‬ه‬ ‫ـد و‬ ‫ـای نشـ‬ ‫ختــم‬ ‫معیــن‪،‬‬ ‫مــدت‬ ‫کارگــری‬ ‫و‬ ‫معیــن‬ ‫کار‬ ‫کارگــری‬ ‫کار‪،‬‬ ‫قانــون‬ ‫مشــمول‬ ‫ســربازان اضافــه شــد؛ امــا ایــن اضافــه مبلــغ جــدای ان افزایــش قابــل توجــه‬ ‫ـدی‬ ‫بالتصـ‬ ‫ـازمانی‬ ‫ـت سـ‬ ‫وجــود پس‬ ‫مجلــسصـ‬ ‫درـتند‪ ،‬در‬ ‫کــههسـ‬ ‫بــودکار‬ ‫حقوقــی بــه‬ ‫مشــغول‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫پرداختــه‬ ‫بــدان‬ ‫رســانهـها‬ ‫ـورتو در‬ ‫عنــوان‬ ‫ـتخدام‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫عموم‬ ‫ـرایط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـتن‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫و‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ان‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫تحصیل‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫رش‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـب‬ ‫متناس‬ ‫حــالـ ســوال ایــن اســت کــه مبلــغ تصویــب شــده مجلــس در خصــوص‬ ‫ـاب ســربازان‬ ‫پیمانــی حس‬ ‫اســتخدامــده و بــه‬ ‫بــهـی محقــق ش‬ ‫الذکــرزمانـ‬ ‫ـربازان چــه‬ ‫قراردادهــای سـ‬ ‫ازافزایــش حقــوق‬ ‫دســتگاه‬ ‫درـ ان‬ ‫فــوق‬ ‫شــود؟وضعیــت کنــد‪».‬‬ ‫مــیتبدیــل‬ ‫واریــزـی‪،‬‬ ‫اجرایـ‬ ‫حاکــی‬ ‫مربوطــه‬ ‫ـارس از‬ ‫ـزاری فـ‬ ‫تاکیــدخبرگـ‬ ‫گــزارشانتظامــی‬ ‫ایــن خبرنــگار‬ ‫پیگیــری‬ ‫در‬ ‫طــرح‬ ‫ـووالن ایــن‬ ‫ذکــرمسـاســت‬ ‫شــایان‬ ‫شــده‪:‬‬ ‫در‬ ‫دسـاـ چــه‬ ‫ـاغالنـد تـ‬ ‫ـد و دیـ‬ ‫ـلـاه منتظ‬ ‫ـتـمـ‬ ‫اردیبهشـ‬ ‫ـتـد ت‬ ‫تحـبایـ‬ ‫ـتـمکــه‬ ‫مجلایـــن‬ ‫از‬ ‫ـتگاه‬ ‫وضعیـــرـتمانـشـ‬ ‫«تبدی‬ ‫اولطــرح‬ ‫عنـــاـوان‬ ‫ـساسـدهـ‬ ‫مقــدار بودجــه بــه ســتادکل نیروهــای مســلح اختصــاص مــی یابــد تــا بــه‬ ‫هــای دولتــی دارنــده گواهینامــه قبولــی شــرکت در ازمــون ادواری از‬ ‫عنــوان افزایــش حقــوق بــه ســربازان پرداخــت شــود؛ در ایــن صــورت مــی‬ ‫اســامی‬ ‫مجلــس‬ ‫دســتورـ کار‬ ‫ـوق در‬ ‫‪»۱۳۹۶‬‬ ‫ســال‬ ‫‪۱۳۸۰‬‬ ‫تـســال‬ ‫شــورایان اطــاع‬ ‫ـزان دقیــق‬ ‫ـربازان و میـ‬ ‫میلیونــی س‬ ‫ـش حقـ‬ ‫ـارهتــاافزایـ‬ ‫ـوان دربـ‬ ‫ـت‪ ،‬امــا مســکوت مانــد‪ .‬در ادامــه طــرح حاضــر ارزیابــی شــده‬ ‫ـ‬ ‫گرف‬ ‫ـرارـانی کــرد‪.‬‬ ‫قـرسـ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کریمی بیرانوند‪:‬‬ ‫درخواست تا ‪24‬‬ ‫تیر؛اقدامی‬ ‫خانگی‪،‬‬ ‫مهلتاز مشاغل‬ ‫حمایت‬ ‫هدفمند در راستای ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫فراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط با‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫صنعتــب و کارهایــی کــه‬ ‫وــت از کس‬ ‫حمای‬ ‫اجتماعــی گفــت‪ :‬توســعه و‬ ‫جامعه‬ ‫بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از انهــا یــاد میشــود‪ ،‬نقــش مهمــی‬ ‫در رونــق دوبــاره مشــاغلی دارد کــه طــی ســالهای اخیــر دچــار‬ ‫رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫محمــود کریمــی بیرانونــد معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫گــروه اجتماعــی خبرگــزاری دانشــجو‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬توســعه و‬ ‫حمایــت از کســب و کارهایــی کــه بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از‬ ‫انهــا یــاد میشــود‪ ،‬میتوانــد نقــش مهمــی در رونــق دوبــاره‬ ‫مشــاغلی داشــته باشــد کــه طــی ســالهای اخیــر و بــه ویــژه در‬ ‫دوران کرونــا دچــار رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عمــده تــاش مــا در وزارت تعــاون بــر ایــن‬ ‫صنعت‬ ‫جامعــه و‬ ‫ـاط با‬ ‫ـت هـ‬ ‫ـتدرفعالیـ‬ ‫ـتیبانیـ و‬ ‫ـتایشـپشـ‬ ‫در راسـ‬ ‫ـرادی کــه‬ ‫ـاغل افـ‬ ‫ـایـتارتبـمشـ‬ ‫نخسـ‬ ‫گام‬ ‫تقویـــه‬ ‫ـت ک‬ ‫ـده اس‬ ‫متمرکــز‬ ‫ـرش‬ ‫ـت پذی‬ ‫ـاریـوان‬ ‫بیمـفراخـ‬ ‫ـیوعـور‪،‬‬ ‫ـدتـیشـکشـ‬ ‫ـوزش عالـ‬ ‫ـگاه وهــا و‬ ‫دانش‬ ‫چالـــش‬ ‫جهـاـ بــا‬ ‫کرونـ‬ ‫ـزـاامطــی مـ‬ ‫مراکـهـ‬ ‫کار ان‬ ‫کســـب‬ ‫ـفو‬ ‫جامعــه‬ ‫ارتبــاط‬ ‫پرســنل‬ ‫عنــوان‬ ‫بــا مختلـ‬ ‫ـات‬ ‫امریــهو خدمـ‬ ‫ـهیات‬ ‫ـای تسـ‬ ‫بــهـا اعطـ‬ ‫جــذبرا بـ‬ ‫متقاضــیاســت‬ ‫افــرادـرو شــده‬ ‫روبـ‬ ‫ـنبه‬ ‫خانگــی شـ‬ ‫کارهــایـا روز ســه‬ ‫‪1401/03/16‬و اغــاز و تـ‬ ‫قــرارمــورخ‬ ‫دوشــنبه‬ ‫ـت از روز‬ ‫صنعـ‬ ‫هــم‬ ‫دهیــم و کســب‬ ‫حمایــت‬ ‫مــورد‬ ‫ـاغلـت‪.‬‬ ‫مشـداشـ‬ ‫خواهــد‬ ‫ـنادامـ‬ ‫‪1401/03/24‬‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫دســهـته از‬ ‫جــزو همیـ‬ ‫ســامانه‬ ‫مراجعــه بــه‬ ‫تواننــد بــا‬ ‫متقاضیــانو مــی‬ ‫بــازارکار‪،‬‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫وزارت‬ ‫اشــتغال‬ ‫کارافرینــی‬ ‫توســعه‬ ‫معــاون‬ ‫نشــانی‪:‬‬ ‫صنعــت بــه‬ ‫جامعــه و‬ ‫ارتبــاط بــا‬ ‫امریــه‬ ‫جــذب پرســنل‬ ‫مشــاغل‬ ‫حمایــت از‬ ‫راســتای‬ ‫شــد‪ :‬در‬ ‫یــاداور‬ ‫اجتماعــی‬ ‫رفــاه‬ ‫‪https://amriye.msrt.ir‬‬ ‫حمایــت از صاحبــان ایــن گونــه شــغلها‬ ‫خانگــی و همچنیــن‬ ‫‪1401/06/01‬‬ ‫ـت اعــزام‬ ‫درخواســت‬ ‫ویــژهتکمیــل‬ ‫ـت نــام و‬ ‫تعاونیــه ثبـ‬ ‫نســبت ب‬ ‫سراســر کشــور‬ ‫جهـدر‬ ‫خانگــی‬ ‫مشــاغل‬ ‫هــای‬ ‫ـدام نماینـ‬ ‫ـد‪.‬شــده و در نهایــت همــه تعاونیهــای مذکــور بــه‬ ‫انــدازی‬ ‫اقـراه‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫جهاددستی‬ ‫صنایع‬ ‫رییسمعاون‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫سازمان‬ ‫گیالنملی‬ ‫شالیزارهایدستی‬ ‫درصددرصد صنایع‬ ‫دارای ‪۱۰‬‬ ‫انجام شد‬ ‫گیالندر ‪60‬‬ ‫شخم اولیه‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای مــورد‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪1۸‬‬ ‫گیــان‪ ،‬هــزار و‬ ‫دســتیازتــه‪ ،‬ســه‬ ‫ـن کــود‬ ‫معــاون ‪ ۸31‬تـ‬ ‫هــزار و‬ ‫حــوزه‬ ‫صنایــع‬ ‫چهــار‬ ‫کــودرافســفاته‬ ‫‪2۷4‬‬ ‫ـی‬ ‫نزدیــککــه مـ‬ ‫ارزاورودانســت‬ ‫تــندســتی‬ ‫صنایــع‬ ‫ـده‬ ‫ـع شـ‬ ‫توزیـ‬ ‫پتاســه‬ ‫ـن کـ‬ ‫جایگزیـــن‬ ‫ـزارـدو ‪ ۷۸1‬ت‬ ‫ـد‬ ‫باشـ‬ ‫ـت‬ ‫ـرای نفـ‬ ‫ـودـی بـ‬ ‫خوبـ‬ ‫هـتوانـ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬ویژگــی صنایــع دســتی‬ ‫و‬ ‫امیختگــی بــا روح و عشــق و عالقــه اســت‬ ‫فســفات‬ ‫اشــاره‬ ‫ویـه بــا‬ ‫ـود‬ ‫کــودنمــی شـ‬ ‫اهمیــتدیــده‬ ‫بــهماشــینی‬ ‫ـدات‬ ‫در تولیـ‬ ‫کـ‬ ‫لــذا عالقمنــدان زیــادی دارد‪.‬‬ ‫و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس»‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪2‬‬ ‫هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج‬ ‫شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪،‬‬ ‫گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی‬ ‫شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری در‬ ‫تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان‬ ‫مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج‬ ‫اواســط‬ ‫زراعــیرا( مســتلزم‬ ‫تقویــم حــوزه‬ ‫اســاس در هــر‬ ‫راویبــرپیشــرفت‬ ‫انجــام‬ ‫دهنــد‪.‬از کار دانســت‬ ‫ـن و بعــد‬ ‫فروردیــن)ــل‪ ،‬حیـ‬ ‫امــوزش قب‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬هنرمنــدان صنایــع دســتی‬ ‫ارقــام‬ ‫تولیدکننــدهتولیــد و‬ ‫بزرگتریــن مهــارت در‬ ‫گیــان بــر کســب‬ ‫عــاوه‬ ‫بــه‬ ‫ـن موـبــا‬ ‫بومــی‬ ‫کشــورمــی‬ ‫در را یــاد‬ ‫برنــجــی‬ ‫کیفیــتبازاریاب‬ ‫ـواد اولیــه‪،‬‬ ‫تامیـ‬ ‫گیرنــد‪.‬میایــد کــه بــا ‪ 23۸‬هــزار هکتــار‬ ‫شــمار‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫دادهاســت‪.‬‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫تــا‬ ‫ســفالاســت‬ ‫ابــاد‪ ،‬مهــم‬ ‫قاســم بســیار‬ ‫چادرشــب برنــج‬ ‫در کشــت‬ ‫جیــرده‪،‬‬ ‫کارشناســان‬ ‫توصیه‬ ‫برنجــکاران بــه‬ ‫هــاییعنــی بــا ثبــت‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫ـیاهمزگی و‪...‬‬ ‫پنیــر سـ‬ ‫محصــول‬ ‫بــرای کشــت‬ ‫ایــننیــز بــرای‬ ‫برندســازی‬ ‫کشــاورزی یــک‬ ‫جغرافیایــی‬ ‫شــیار‬ ‫شــخمـ و‬ ‫اســتراتژیکخـدر‬ ‫ـد و لــذا‬ ‫موضــوع مــی افت‬ ‫ـاص اتفــاق‬ ‫محصــوالت‬ ‫توجــه‬ ‫زمســتانه‬ ‫کننــد‪.‬مــی کنــد‪.‬‬ ‫کمــک‬ ‫صــادرات‬ ‫بــه‬ ‫وی حــوزه صنایــع دســتی را ارزاور‬ ‫معــاون صنایــع دســتی گیــان‪ ،‬بــا تاکیــد بر دانســت کــه مــی توانــد جایگزیــن خوبــی‬ ‫مجلس؛‬ ‫ذرهـ بین‬ ‫حمیدرضــا اذرپــور در گفت وگــو بــا لــزومزیر‬ ‫ـازارداری و‬ ‫بازاریابــی‪ ،‬ب‬ ‫بازارشناســی بــرای نفــت باشــد و عنــوان کــرد‪ :‬ویژگــی‬ ‫ایســنا‪ ،‬بــا بیــان اینکــه در اســتان گیــان در حــوزه هنرهــای ســنتی‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬صنایــع دســتی امیختگــی بــا روح و عشــق‬ ‫دربــه پیکــره‬ ‫جــدی‬ ‫کرونــا اســیب‬ ‫کارتولیــدات ماشــینی‬ ‫کسبکـوـه در‬ ‫مجوزهایــه اســت‬ ‫صدورصنایــع و عالق‬ ‫تخلفات بــا صنایــع‬ ‫حــدود ‪ ۸۱‬رشــته مرتبــط‬ ‫اجرایی‬ ‫دستگاههای‬ ‫دســتی توســط هنرمنــدان فعــال اســت‪ ،‬دســتی مــا زد‪ ،‬امــا فرصــت خوبــی ایجــاد دیــده نمــی شــود و لــذا عالقمنــدان زیــادی‬ ‫بازاریابــی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬گیــان بیــش از یــک ســوم کــرد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ـی نبــوده اســت و بهجــز یــک یــا دو‬ ‫در کافـ‬ ‫فــروشدارد‬ ‫قانــون ووجــود‬ ‫تجربــهایــن‬ ‫نکاتــیتــاکــه در‬ ‫صــدورـم‪ .‬در واقـ‬ ‫تجربــه کنیـ‬ ‫ـای مجــازی‬ ‫کل هنرهــای ســنتی کشــور را در بــر مــی فضـ‬ ‫ـع دســتگاه اجرایــی باقــی دســتگاهها بــه ایــن‬ ‫مجوزهــا‬ ‫شــفافیترا در‬ ‫بحــث‬ ‫منظــور دوران‬ ‫حضــوری در‬ ‫بیــان‬ ‫گیــان‪،‬نشـبــا‬ ‫معــاون صنایــع‬ ‫گیــرد‪.‬‬ ‫ـدهاند و‬ ‫دســتیمتصــل‬ ‫الکترونیکــی یــا‬ ‫کرونــا درگاه‬ ‫اســت اگــر‬ ‫غیــربدیــن‬ ‫فــروشکــه‬ ‫اســت‬ ‫هنرمنــدان در‬ ‫مجــوزی بــه‬ ‫کمــک بزرگــی‬ ‫ـتی‬ ‫صنایــع‬ ‫ـدان‬ ‫هنرمنـ‬ ‫اینکــه‬ ‫دسانــد‪،‬‬ ‫نداده‬ ‫انجــام‬ ‫ـبی‬ ‫ـدات مناسـ‬ ‫تولیـاقــدام‬ ‫اینکــه‬ ‫جهــت یــا‬ ‫کنــد و یــا‬ ‫دریافــت می‬ ‫فــردی‬ ‫دریافــتو نـ‬ ‫بســته بنــدی‬ ‫ـاری ســازی‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪ ۲۷‬هــزار هنرمنــد تجـ‬ ‫شــود‪،‬‬ ‫صــادر می‬ ‫اروپــا وبــاروســیه‬ ‫ـواوری مــا‬ ‫پایشــی کــه‬ ‫توجــه بــه‬ ‫بــه کــرد‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫نمیکنــد‬ ‫مجــوزیو را‬ ‫فــردی‬ ‫متنــوع و‬ ‫تولیــدات‬ ‫صنایــع دســتی در گیــان‪ ،‬افــزود‪ :‬ظرفیــت و‬ ‫ـی‬ ‫مشــخصبازرگانـ‬ ‫ـکاری اتــاق‬ ‫شــدهبــا همـ‬ ‫ـاداور شــد‪:‬‬ ‫کیفیــت یـ‬ ‫اســت‬ ‫اســت‬ ‫انجــام‬ ‫ارتقــایـد و مبــادا‬ ‫داشــته باشـ‬ ‫ـی وجــود‬ ‫دلیــل قانونـ‬ ‫ورود‬ ‫زمینــه‬ ‫نتیجــه‬ ‫کــه‬ ‫خــوب هنرمنــدان و تهیــه اســان مــواد عـکاال‬ ‫ـدف‬ ‫ـای هـ‬ ‫بازارهـ‬ ‫کــدامبــه شناسـ‬ ‫ـد اقــدام‬ ‫بــه بایـ‬ ‫درگاه‬ ‫ایــن‬ ‫ـایی بــه‬ ‫دســتگاهها‬ ‫کــه‬ ‫رســی‬ ‫دست‬ ‫ـوزی‬ ‫درــه مجـ‬ ‫ـت ب‬ ‫کــرد رانـ‬ ‫ـدهای بــا‬ ‫بازارهــای‬ ‫شــد‪ .‬شــرایط مشــابه از کنیــم‪.‬‬ ‫الکترونیکــی متصــل شــدهاند و کــدام‬ ‫جهانــیای بــا‬ ‫ـد و عــده‬ ‫اولیــه بــرای تولیــدات ســنتی موجــب شــده پیــدا کننـ‬ ‫گیــان جایــگاه خوبــی در کشــور داشــته رســیدن بــه یــک مجــوز بــرای راهانــدازی دســتگاهها متصــل نشــدهاند‪.‬‬ ‫محــروم را‬ ‫صنایــع دســتی‬ ‫وی‬ ‫نشــات گرفتــه اذرپــور‪ ،‬صنایــع دســتی را یکــی از حلقــه‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫کســبوکار‬ ‫دعوتو‬ ‫دانســت‬ ‫زنجیــره‬ ‫گردشــگریـنبه بــا‬ ‫اینکــه «روز دوشـ‬ ‫هــایـا بیــان‬ ‫رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد از تفکــر و اندیشــه و هنــر دانســت و وی بـ‬ ‫ـسدســتی‬ ‫صنایــع‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫ـع‬ ‫اقتصــادـوزه‬ ‫عرضــه در حـ‬ ‫مســئوالنـد و‬ ‫پیونــد افازــزود‪ :‬تولیـ‬ ‫دســتی اداره‬ ‫مجلــسصنایــع‬ ‫معــاون‬ ‫صنایـای‬ ‫جلســه‬ ‫وزارت‬ ‫تصریحکــرد‪:‬‬ ‫در مجلـ‬ ‫تنکابــن‬ ‫میــراث نماینــده‬ ‫اســامیکلاز ارائــه‬ ‫شــورای‬ ‫بینــیلــذا سیاس‬ ‫پیشـوده و‬ ‫صنعــت بـ‬ ‫دســتی هنــر و‬ ‫ویــژهو‬ ‫کمیســیوناســت‬ ‫زمینــهـددرگردشــگری‬ ‫ایــنـد درصـ‬ ‫ـتی صـ‬ ‫صنایــع‬ ‫گردشــگری و‬ ‫اداره رادسـدر‬ ‫کــردهــتاســت‬ ‫قانونگــذار‬ ‫متبوعــش‬ ‫کمیســیون‬ ‫فرهنگــی‪،‬نظارتــی‬ ‫گــزارش‬ ‫فرهنگــی‪،‬‬ ‫هنــری کل‬ ‫دســتی‬ ‫خریــد‬ ‫تولیــدزمینــه‬ ‫توانیــم‬ ‫گردشــگریکــهو مــی‬ ‫رشــته‬ ‫ثبــت ملــی‬ ‫گیــان‪ ،‬از‬ ‫صنایــعافــزود‪:‬‬ ‫کردیــم»‪،‬‬ ‫برگــزار‬ ‫جهــش‬ ‫حرکــت کنیــم‬ ‫میــراث ســمت‬ ‫کــه بــه ایــن‬ ‫نهادهــای‬ ‫‪۶۳‬ها و‬ ‫دســتگاه‬ ‫عملکــرد‬ ‫دربــاره‬ ‫اســتفاده از‬ ‫صــدور اســتان‬ ‫درگاهـع دســتی‬ ‫مجــوزو صنایـ‬ ‫ـئوالنو‬ ‫جــذاب‬ ‫بســته‬ ‫کاربــریـ را‬ ‫خبــر داد‬ ‫کشــور‬ ‫مختلــفدســتی در‬ ‫صنایــع‬ ‫بنــدیاز مسـ‬ ‫دعــوت‬ ‫بــاـز بــا‬ ‫ـده نیـ‬ ‫فرصــت هفتــه این‬ ‫کســبوکار‪،‬‬ ‫مجوزهــای‬ ‫صــدور‬ ‫درخصــوص‬ ‫هــای طالیــی‬ ‫کیفــی‬ ‫مناســب و‬ ‫برندســازی‬ ‫شــکیل و‬ ‫رشــته‬ ‫گفــت‪ :‬از‬ ‫جلســهای‬ ‫ایــن زمینــه‬ ‫اقتصــاد در‬ ‫نــوروز وزارت‬ ‫تعطیــاتصــدور‬ ‫ماننــدباشــد و از‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫در درگاه‬ ‫ـرف‬ ‫هفــتـس ظـ‬ ‫تعــدادـن مجلـ‬ ‫ایــنـه صحـ‬ ‫وکارها بـ‬ ‫کســب‬ ‫مناســبت هــا‬ ‫‪ ۱۰‬و تابســتان‬ ‫فراهــم رابــرای‬ ‫ملــی شــده کــه‬ ‫کنیــم‪.‬بنــدی‪،‬‬ ‫فراهــماز جمع‬ ‫گردشــگرانو پــس‬ ‫خواهیــم داشــت‬ ‫جهــت شــود‪.‬‬ ‫خــودداری‬ ‫مجوزهــایوکاغــذی‬ ‫خبــرمعــادلداد‪.‬‬ ‫گیــان ثبــتاینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫چادرشــب‬ ‫همچنیــن‬ ‫بــوده؛‬ ‫درصــد‬ ‫بافــی ســازی فــروش بــدون دغدغــه و عرضــه گــزارش کمیســیون دربــاره ایــن موضــوع‬ ‫رئیــس‬ ‫حســینی‬ ‫الدین‬ ‫سیدشــمس‬ ‫ویــژه اســت‪.‬‬ ‫کمیســیوندســتی‬ ‫مســتقیم صنایــع‬ ‫گردشــگران‬ ‫امــروز‬ ‫اینکــه‬ ‫هفتــهبــا بیــان‬ ‫ایــن وی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫قاســم‬ ‫علنــی پارلمــان‬ ‫صحــن‬ ‫اینــده در‬ ‫جهــشدرتولیــد‬ ‫مجلــس رئیــس‬ ‫جهانــیتولیــد‬ ‫ثبــتجهــش‬ ‫ابــادویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫نــوروز‬ ‫راســتا‬ ‫نیــز چادرشــب قاســم‬ ‫داخلــی‬ ‫خارجــی و‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫خواهــد‬ ‫‪ ۴۳۰‬قرائــت‬ ‫بــر ایــن‬ ‫بالــغـاغ‬ ‫امســال از ابـ‬ ‫ـرد‪ :‬پــس‬ ‫طــیـوان کـ‬ ‫ـس عنـ‬ ‫شــورای اســامی در گفتوگــو بــا مجلـ‬ ‫هایرا در مبـ‬ ‫دســتگاهــتی‬ ‫قانــونصنایــع دس‬ ‫صنایــع غرفــه‬ ‫ورودی ابــاد را مــی شناســند‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ســال‬ ‫اذرپــور‪ ،‬ســفال‬ ‫ـادیموظــف‬ ‫اجرایــی‬ ‫ســرامیک‪ ،‬تســنیم‪،‬‬ ‫پارلمانــیوخبرگــزاری‬ ‫خبرنــگار‬ ‫دایــر‬ ‫شهرســتان هــا‬ ‫خروجــی‬ ‫چلنگــری(‪)1‬و و‬ ‫هــای‬ ‫بانــک‬ ‫ماننــد‬ ‫دســتی‬ ‫ـت‪ :‬پــس‬ ‫بــه گفـ‬ ‫طــرحمجلراــس‬ ‫‪۱۴۹۹‬ـن در‬ ‫گذشــتهتنکابـ‬ ‫کردیــم نماینــده‬ ‫بــه درگاه‬ ‫ســال‬ ‫ظــرف یــک‬ ‫بودنــد‬ ‫اصــاح مــواد‬ ‫فلــزیقانــون‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫بــا‬ ‫خوبــی در‬ ‫نقــش‬ ‫چوبــی کــه‬ ‫‪۶۰۰‬‬ ‫ـارد و‬ ‫ـزارشــم و‬ ‫ـی کردی‬ ‫تولیــدات‬ ‫صحــن‬ ‫میلیـدر‬ ‫‪۳۴‬ـیون‬ ‫کمیسـ‬ ‫معرفـگـ‬ ‫ـلــت‬ ‫تولیــدات ازعامـقرائ‬ ‫فــروشـاد و امــور‬ ‫وزارت اقتصـ‬ ‫ـی کــه‬ ‫الکترونیکـ‬ ‫های کلــی‬ ‫ســنتی‪،‬سیاســت‬ ‫جواهرســازیاجــرای‬ ‫و (‪ )۷‬قانــون‬ ‫ـد‬ ‫پیگیریــه‬ ‫تســهیالت ب‬ ‫ـون تومــان‬ ‫داشــت‪ .‬ایجــاد میکنــد بپیوندنــد کــه میلیـ‬ ‫ســنتی‪،‬‬ ‫نســاجی‬ ‫و‬ ‫هنرمنـبــا‬ ‫‪۲۰۲۱‬الزم‬ ‫هــای‬ ‫پارلمــان‬ ‫علنــی‬ ‫تولیــدات دارایــی‬ ‫مــواد بــرای‬ ‫تریــن‬ ‫حصیــری‪ ،‬از مهم‬ ‫اصــل (‪)44‬‬ ‫افزایــش‬ ‫امیدواریــم بــا‬ ‫ســنگ و‬ ‫اجــرای قانــون‬ ‫شــد‪.‬کــه در‬ ‫پرداخــتهایی‬ ‫هــای در اجــرای قانــون و از بعــد نظارتــی ایــن دســتگاه‬ ‫بافــتکشــور‬ ‫وکار در‬ ‫تــراشکســب‬ ‫چرمــی‪،‬فضــای‬ ‫بهبــود‬ ‫همــکاری‬ ‫بــه‬ ‫اشــاره‬ ‫ارتقــای‬ ‫شــاهد‬ ‫دولــت‪،‬‬ ‫درامدهــای‬ ‫نمــد‬ ‫گلیــم و‬ ‫ایــنماننــد‬ ‫داری‬ ‫اســت‪،‬و غیــر‬ ‫داری‬ ‫وکار داشــتهاند‬ ‫کســب‬ ‫مجوزهــای‬ ‫ســایر صــدور‬ ‫ـری شــده‬ ‫ـس پیگیـ‬ ‫مجلـ‬ ‫اذرپــور‪،‬ازبــاســوی‬ ‫مــاهرا موضــوع‬ ‫بهمن‬ ‫قانــون در‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫در دسـ‬ ‫ـتی‬ ‫صنایــع دسـ‬ ‫هنرمنــدان‬ ‫برخوردهــای ای‬ ‫ـتگاه هــا جهــت ایجــاد بازارچــه هــای جایــگاه بیمــه‬ ‫شــده‬ ‫دســتی‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫خواهیــم‬ ‫الزم را‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـفندماه‬ ‫تولیــداسـ‬ ‫تصویــب و‬ ‫صنایــعـس‬ ‫جملــهدر مجلـ‬ ‫سازــال ‪99‬‬ ‫رشــته ثابــت صنایــع دســتی‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از نیــز باشــیم‪.‬‬ ‫دانســت‬ ‫تنــوع ابــاغ‬ ‫داد‪:‬دولــت‬ ‫ادامــه بــه‬ ‫ـرایو اجــرا‬ ‫گیــانســال بـ‬ ‫همــان‬ ‫میــراث‬ ‫اقدامــات اداره‬ ‫ـای هنــری‬ ‫هـ‬ ‫کلـی کــه از‬ ‫پیگیریهایـ‬ ‫مهمتریــنـا ابــراز بــا‬ ‫اســت‪ .‬ســنتی گیــان موجــب شــده حســینی بـ‬ ‫شــده‬ ‫هــای‬ ‫فرهنگــی اســتان‬ ‫باشـ‬ ‫داشـ‬ ‫ـرای ف‬ ‫ـانـی بـ‬ ‫خوبـ‬ ‫بـ‬ ‫نشــان قانــون‬ ‫ثبــتاجــرای‬ ‫نماینــدگان بــرای‬ ‫ـیم ســوی‬ ‫ـکام‬ ‫ـونـتهاحـ‬ ‫ـروشقانـ‬ ‫درـ ایــن‬ ‫اینکــه‬ ‫ـازارـا بیـ‬ ‫وی بـ‬ ‫تولیــدات‬ ‫اســت دســتی‬ ‫شــدهصنایــع‬ ‫جغرافیایــی‬ ‫جذابیــت‬ ‫بــرای‬ ‫کــه‬ ‫مشــخصو شــد کــه‬ ‫دارد‪ .‬انجــام‬ ‫از انهــا‬ ‫گردشــگرانـه برخــی‬ ‫وجــود دارد کـ‬ ‫ـددی‬ ‫متعـ‬ ‫عنبــران‪،‬‬ ‫گلیــمشــده امــا‬ ‫همچــونانجــام‬ ‫گیــانــن زمینــه‬ ‫ســنتیـی در ای‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از اقداماتـ‬ صفحه 16 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫‪210‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷12- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫‪- 2022‬سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫یکشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیالن؛‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫بیمه در گیالن‬ ‫پرورشازراتون‬ ‫پیش بینی‬ ‫کشاورزی‬ ‫رونقگیالنی‬ ‫کشاورزان‬ ‫گریز‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل شــرایط جغرافیــای خــاص‬ ‫و بارشــهای فــراوان‪ ،‬اســتانی مســتعد‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬امــا درعیــن حــال بــا‬ ‫وقــوع حوادثــی همچــون ســیابها ‪،‬‬ ‫تندبــاد‪ ،‬خشکســالی جــزو پنــج اســتان‬ ‫حادثــه خیــز کشــور محســوب مــی‬ ‫شــود کــه بخــش کشــاورزی نیــز از ایــن‬ ‫مخاطــرات در امــان نمــی مانــد‪.‬‬ ‫ایــم درحالــی اســت کــه کشــاورزان بــه‬ ‫جهــاد‬ ‫تولیــدات‬ ‫معــاون‬ ‫ســازمان اقشــار‬ ‫گیاهــیــداران از‬ ‫ـالیکاران و باغ‬ ‫ـوص شـ‬ ‫خصـ‬ ‫بینــی‬ ‫پیــش‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫گیــان‬ ‫کشــاورزی‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا‬ ‫پــرورش‬ ‫رونــق‬ ‫شــاهد‬ ‫امســال‬ ‫م‬ ‫ـمار مــی رود‬ ‫ـان بشـ‬ ‫ـاش انـ‬ ‫ شــودـرار معـ‬ ‫زمینیــه امـ‬ ‫تریــنباشــیم‪.‬‬ ‫کوچــکاســتان‬ ‫شــالیزارهای‬ ‫راتــون در‬ ‫اســیبی‬ ‫صــورت‬ ‫و در‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪،‬‬ ‫مواجــه‬ ‫فرهنگــی‬ ‫حتــی‬ ‫خانوادگــی و‬ ‫ایســنا‬ ‫گــو بــا‬ ‫گفــت و‬ ‫موســوی در‬ ‫علــی‬ ‫بیــان شــد‪.‬‬ ‫خواهنــد‬ ‫اینکــه نشــاء در شــالیزاری هــای‬ ‫بــا‬ ‫درصـاز‬ ‫ایــران‪۷۴‬بیــش‬ ‫کــهـ در‬ ‫بیمــه‬ ‫ـد‬ ‫ـت و در‬ ‫کشــاورزیـده اس‬ ‫ـان تمــام شـ‬ ‫گیـ‬ ‫اراضــیســال ‪1363‬‬ ‫دارد و از‬ ‫قدمــت‬ ‫دهــه‬ ‫شــالیزاری‬ ‫هکتــار‬ ‫هــزار‬ ‫ســه‪۲۳۸‬‬ ‫از‬ ‫بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گیــان وجیــن نیــز انجــام شــده اســت‪،‬‬ ‫بــا عنــوان « صنــدوق بیمــه محصــوالت‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در مجمــوع وضعیــت‬ ‫کشــاورزی « از ســوی بانــک کشــاورزی‬ ‫بــرایاز‬ ‫اســت و‬ ‫خــوب‬ ‫شــالیزارهای‬ ‫مامنــی‬ ‫اســتانعنــوان‬ ‫شــد‪ ،‬بــه‬ ‫اجرایــی‬ ‫برخــی از کارشناســان کشــاورزی معتقدنــد‬ ‫کشــاورزان اغلــب بیمــه بــا گزینــه پاییــن‬ ‫را انتخــاب و تصــور میکننــد بیمــه بایــد‬ ‫غرامــت تمــام خســارت انهــا را بپــردازد‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫دارد و بیمــه گــذاران حداقــل گزینــه و‬ ‫ضعیفتریــن بیمــه را انتخــاب میکننــد و‬ ‫تمــام خطراتــی کــه اتفــاق میافتــد‪ ،‬تحــت‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫امــا اغلــب کارشناســان و حتــی کشــاورزان‬ ‫بــی اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫بیمــه محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬واقعــی‬ ‫ســازی نشــدن میــزان پرداخــت خســارت‪،‬‬ ‫نحــوه تعییــن خســارتهای وارده بــه باغات و‬ ‫مــزارع و عــدم بــه موقــع پرداخــت غرامــت‬ ‫و اگاه نبــودن برخــی کشــاورزان از مزیــت‬ ‫هــای بیمــه محصــوالت را عمــده دلیــل‬ ‫ـود‬ ‫کشــاورزیوجـ‬ ‫بیمــهــکلی فعــا‬ ‫ابازنیــز مش‬ ‫تامیــن‬ ‫نظــر‬ ‫مــی‬ ‫ســرد‬ ‫اســتقبال‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫داننــد‪.‬‬ ‫صــورت‬ ‫پارســال بــه‬ ‫همــانکــه‬ ‫ هایــی‬ ‫زمین‬ ‫تاخیــر‬ ‫انقــدر بــا‬ ‫مبلــغ هــم‬ ‫مــوارد‬ ‫بــه‬ ‫شــود کــه‬ ‫توجــهزیــر‬ ‫بودنــدبــاامســال‬ ‫مــیشــده‬ ‫پرداخــترهــا‬ ‫نکاشــت‬ ‫کارایــی‬ ‫قیمــت‬ ‫چنــدانمی شــود‬ ‫دیگــرش بینــی‬ ‫رفتنــد‪ .‬پی‬ ‫نوســاناتبرنــج‬ ‫کشــت‬ ‫ـات‬ ‫موضوعـ‬ ‫اولیــهو ایــن‬ ‫برداشــتنــدارد‬ ‫کشــاورزان‬ ‫گیــان‬ ‫برنــج در‬ ‫ـرای از‬ ‫بـپــس‬ ‫ـذاری‬ ‫ـاورزان را‬ ‫انگیـ‬ ‫ـرایـونبیمـنیــهـزگـباشــیم‪.‬‬ ‫ـرورشبـراتـ‬ ‫کشـــق پـ‬ ‫ـزه رون‬ ‫ـاهد‬ ‫شـ‬ ‫کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫معــاون تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد‬ ‫حادثــه خیــز بــودن گیــان و ضــرورت‬ ‫کشــاورزی گیــان گفــت‪ :‬البتــه ایــن‬ ‫بیمــه کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫رونــق پــرورش راتــون بســتگی بــه شــرایط‬ ‫بارشــی دارد کــه‬ ‫هوایــی و‬ ‫اب و‬ ‫اســتانداری‬ ‫میــزانبحــران‬ ‫مدیریــت‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ افتــد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اتفــاق‬ ‫برنــج‬ ‫برداشــت‬ ‫از‬ ‫پــس‬ ‫گیــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫جــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫بیمــه‬ ‫راتــون شــرایط‬ ‫هــم اینــک‬ ‫برنجــی کــم‬ ‫گفــت‪:‬اینکــه‬ ‫اســت‪ ،‬بیــان‬ ‫وی بــا‬ ‫ارزش‬ ‫گــذاری بهتــر‬ ‫درصــدطعم تــر‬ ‫شــده و ‪9‬خــوش‬ ‫گــران تــر‬ ‫رنج تــر‪،‬‬ ‫ـی‬ ‫ـت مـ‬ ‫بایــد پرداخـ‬ ‫اولیــهــاورز‬ ‫برنــجکــه کش‬ ‫افازــزوده‬ ‫ کرد‪:‬‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫کــرد ‪،‬‬ ‫اســتاز‪.‬شــالیزارهای‬ ‫شــدههکتار‬ ‫حــذفهــزار‬ ‫ـال در ‪۹۰‬‬ ‫پارسـ‬ ‫گیــان راتــون پــرورش یافــت و امیدواریم‬ ‫امیــر مــرادی افزود‪:‬حادثــه خبــر نمــی کنــد‬ ‫امســال بیــش از ایــن میــزان پــرورش راتــون‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫گیانــیکــهدردریافـ‬ ‫گزارشــاتی‬ ‫ـزود‪ :‬طبــق‬ ‫وی اف‬ ‫ـت کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫گفــت‬ ‫شــالیکاران‬ ‫یکــیـ از‬ ‫جهــاد‬ ‫کشــاورزیاز‬ ‫دریافتــی مــان‬ ‫ســازمانســهم‬ ‫رییــسحمایــت و‬ ‫مکعــب باشــد‬ ‫میلیــونبــامتــر‬ ‫اســت‪۵۵۲ ،‬‬ ‫وشــده‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫خبرنــگار ایرنــا‬ ‫گــو بــا‬ ‫ـود‪.‬زمــان پــرورش‬ ‫داد‪:‬شـدر‬ ‫ادامــهمــی‬ ‫گیــانبیشــتر‬ ‫ـود دولــت‬ ‫کــرد‬ ‫محصولــشـدراسـبیمــه‬ ‫هــر‬ ‫مــیوجـ‬ ‫ـفیدرود‬ ‫ســالاب پشــت سـ‬ ‫ذخیــره‬ ‫حــال راتــون معمــوال روســتاییان از رهــا کــردن‬ ‫بیمــهدرکــردن‬ ‫دیگــریقصــد‬ ‫امــا‬ ‫ هایــی کــه‬ ‫امســالنوبت بند‬ ‫دارد و بــا‬ ‫ســال‬ ‫خوشــبختانهودر‬ ‫خــوداینکــه‬ ‫دامهــایبیــان‬ ‫ـی وی بــا‬ ‫گایــهـ از‬ ‫شــالیزارهای‬ ‫در ایــن‬ ‫پرهیــز می کننــد‬ ‫بــاـال زراع‬ ‫نــدارد سـ‬ ‫را ـی رود‬ ‫خــودـد م‬ ‫ـت‪ ،‬امیـ‬ ‫انجــام اسـ‬ ‫بــه‬ ‫ـارت کش‬ ‫ـت‬ ‫ـوصغرامـ‬ ‫گذشــته‬ ‫انــدک‬ ‫ـاورزانبیــن‬ ‫خوبــی در‬ ‫ـگخسســـازی‬ ‫فرهنـ‬ ‫مقابــل خســارت خصـ‬ ‫درــم‪.‬‬ ‫غرامــتکنی‬ ‫ـی ســپری‬ ‫مبلــغـه خوبـ‬ ‫را بـ‬ ‫ـداد‬ ‫ـت‪ :‬تعـ‬ ‫ـار داشـ‬ ‫بــرایــد‪ ،‬اظهـ‬ ‫پرداخــت ش‬ ‫گفــت‪ :‬ســال گذشــته بــرای بیــش از ‪ 2‬موقــع‬ ‫راتــون‬ ‫تولیــد‬ ‫افزایــش‬ ‫کشــاورزان‬ ‫ـالیکار از ‪ 20‬هــزار نفــر در‬ ‫ـذاران شـ‬ ‫هکتــار زمیــن‪ ،‬حــدود یــک و نیــم تــن بیمــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫انجــامگـشــده‬ ‫موســوی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫برداشــت کمتــر داشــتم کــه از نظــر ریالــی ســال ‪ 99‬بــه حــدود ‪ 50‬هــزار نفــر در ســال‬ ‫قیمــت‬ ‫حتــی ‪ 1400‬افزایــش یافــت و دولــت بیــن ‪ 50‬تــا‬ ‫برنــجـارت بــه‬ ‫فــروشــان خسـ‬ ‫خــوبمیلیــون توم‬ ‫ـک بــه ‪91‬‬ ‫نزدیـ‬ ‫جبــران خســارتهای ایــن حــوزه اقتصــادی محصــوالت مــن وارد شــد امــا فقــط ســه ‪ 55‬میلیــارد تومــان فقــط حــق بیمــه بابــت‬ ‫مدیرعامل بنیاد برکت مطرح کرد‪:‬‬ ‫محســوب مــی شــود کــه تــا بــه امــروز بــا میلیــون و ‪ 100‬هــزار تومــان بــه مــا غرامــت شــالیکاران پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫بیرغبتــی از ســوی بههــر بــرداران مواجــه پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫بــه شغل‬ ‫هزار‬ ‫ایجادبــا‪۱۲‬‬ ‫ضــرورت بیمــه‬ ‫اشــاره‬ ‫حمایت بنیاد برکت از کسب وکارهای خانوادگی و مــرادی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حســن زاده افــزود‪ :‬از ایــن میــزان غرامــت گــذاری بــرای محصــوالت اســتراتژیکی‬ ‫ شــود‪.‬ـزود‪ :‬بــرای برنــج‬ ‫تامیــنومچیــای افـ‬ ‫ـون برنــج‬ ‫ـت همچـ‬ ‫تومــان‬ ‫هــرهــزار‬ ‫داد‪300:‬‬ ‫ـون و‬ ‫ـک میلیـ‬ ‫محمــد هــم یـ‬ ‫مهــر‪ ،‬ســالیان‬ ‫خبرگــزاری طــی‬ ‫اینکــه دولــت‬ ‫بــهوجــود‬ ‫بــا‬ ‫دهنــده‬ ‫خــردبابـبــه‬ ‫کارگاه‬ ‫ادامــه‬ ‫ترکمانــه‬ ‫گــزارش‬ ‫بتوانیــم‬ ‫بــودم کــه‬ ‫ هــای بیمــه‬ ‫صنــدوق‬ ‫درتــا‬ ‫اســت‬ ‫داشــته‬ ‫تــاش‬ ‫کــهکــرد‪ :‬بــا‬ ‫دادیــمــد‬ ‫تشــکیلـت تاکی‬ ‫کارگروهــیبنیــاد برکـ‬ ‫عمــا مدیرعامــل‬ ‫نفــر و هــر‬ ‫کــرده‪ ۳‬تــا ‪۵‬‬ ‫پرداخــتبــرای‬ ‫طــور متوســط‬ ‫توســطبرنامه‬ ‫تشــریح‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ترکمانــه‬ ‫هــزار‬ ‫کســراببــه‬ ‫کلینیــک کار‬ ‫گــذاران برنــج‬ ‫بیمــه‬ ‫کوچــک‪۷00‬‬ ‫کارگاهمیلیــون و‬ ‫ وکارهای یــک‬ ‫ارائــه بســته‬ ‫همچنیــن بـ‬ ‫ایــنکشـ‬ ‫بیمــه‬ ‫‪100‬برکــت‬ ‫ وکار‬ ‫ انــدازی‬ ‫بیشــتر راه‬ ‫تومــاننفــر بــه‬ ‫هــزارتــا ‪۱۰‬‬ ‫بــرای ‪۶‬‬ ‫کســـاب‬ ‫ـاورزی وحــوزه‬ ‫بنیــاد در‬ ‫بحــث‬ ‫ضمــن‬ ‫برســانیم؛‬ ‫اینکــهح هــای‬ ‫تبدیــل طر‬ ‫نزدیــک‪،‬‬ ‫مشــترکه ای‬ ‫اشــتغال می کنــد‪ .‬در اینــد‬ ‫دریافــتایجــاد‬ ‫غرامــتمســتقیم‬ ‫هــایو شــکل‬ ‫خســارتهــزار‬ ‫حمایــت از ‪۲‬‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫خانوادگــی‬ ‫نکــردم‪.‬‬ ‫بخشــی از‬ ‫حمایتــی‬ ‫هــای‬ ‫ـیمبـــه‬ ‫کارگاهـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ وکار‬ ‫خانوادگــی بــه گفتــه مدیرعامــل بنیــاد برکــت‪ ،‬کس ـ‬ ‫ وکارهای‬ ‫طــرحراکســب‬ ‫‪۵۰۰‬‬ ‫ـی‬ ‫ـال‬ ‫ـایـهنیــز دنبـ‬ ‫خانوادگـچـ‬ ‫ـدن بیمــه‬ ‫فراگیـبـر شـ‬ ‫امــا رغبتــی از‬ ‫جبــران کنــد‬ ‫کشــاورزی‬ ‫ـکل سیســتماتیک انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ـج شـ‬ ‫ـرح‬ ‫ـت طـ‬ ‫کاشـ‪۵۰۰‬‬ ‫ـزار و‬ ‫ـعهـ ‪ ۲‬هـ‬ ‫ـدازی و‬ ‫کوچــک راه‬ ‫خــرد‬ ‫قالــبـ کارگا‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫برنـ‬ ‫ـکات‬ ‫توسـمش‬ ‫ـاره بــه‬ ‫وی انبـــا اشـ‬ ‫ـر ودیــده نمــی‬ ‫ هــایــن امـ‬ ‫ـاورزانه بــر ای‬ ‫سـدرـوی کش‬ ‫ـت ترکمانــه تصریــح کــرد‪ :‬راه انــدازی و‬ ‫جــاری‬ ‫ـار در‬ ‫خانوادگــی‬ ‫ وکار‬ ‫قــرار وکســ‬ ‫ســالکار‬ ‫دســتور‬ ‫ســال‬ ‫ســال کاشـ‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫ـای ان اظهـ‬ ‫بـه هـ‬ ‫هزینـ‬ ‫زراعــی‬ ‫در در‬ ‫جــاریکــه‬ ‫طــوری‬ ‫بــرایبــه‬ ‫شــود‬ ‫خانوادگــی‬ ‫ وکارهای‬ ‫میلیــاردکســب‬ ‫حمایــت از‬ ‫فرصــت‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار و‬ ‫ایجــاد‬ ‫اشــتغال‬ ‫هــزار‬ ‫بــرای ‪60‬‬ ‫خســارت‬ ‫بــه ‪۷0‬‬ ‫‪۲۵۰‬مقــرون‬ ‫کشــاورزان‬ ‫بــرای‬ ‫باعــثخــود‬ ‫‪ ۱۲‬برنــج‬ ‫بــرای ‪43‬‬ ‫ـردار فقــط‬ ‫ایجــادـره بـ‬ ‫زمینــهــزار بهـ‬ ‫کــه‪ 312‬ه‬ ‫داردـد از‬ ‫جدیـ‬ ‫گذشــته در سراســر کشــور اغــاز‬ ‫هزینــه از ســال‬ ‫اب‪،‬اشــتغال‬ ‫متقاضیــان‬ ‫کشــاورز‬ ‫بــرایتامیــن‬ ‫مســتقیمزیــرا‬ ‫شــغلی نیســت‬ ‫مســتقیم صرفــه‬ ‫شــکلــرده انــد‪.‬‬ ‫بــهـداری ک‬ ‫نفــرـهراخریـ‬ ‫‪۲۵۰‬ـه نامـ‬ ‫هــزارنفـوـر بیمـ‬ ‫هــزار‬ ‫کشــاورزی از جملــه کــود‪ ،‬ســم و شــده و در ســال جــاری نیــز ادامــه خواهــد‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فراهــم خواهــد اورد‪.‬‬ ‫هــای‬ ‫برکتـ در‬ ‫ـمگیریبنیــاد‬ ‫چشـکــرد‪:‬‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫ترکمانـ‬ ‫هــدف‬ ‫کشـافــزود‪:‬‬ ‫ترکمانــه‬ ‫محمــد‬ ‫داشــت‪.‬خدمــات بیمــه ای بانک کشــاورزی‬ ‫ـت معــاون‬ ‫داشــته اس‬ ‫ـرـهافزایــش‬ ‫ایــن کارگـ‬ ‫خطــهاز ســبز‬ ‫ـاورزی در‬ ‫حالــی بیمــه‬ ‫در‬ ‫کســ‬ ‫ک هــزار‬ ‫حمایــت از ی‬ ‫ایــنــته نیــز ب‬ ‫بــه گذش‬ ‫خانگــی وســال‬ ‫بــاح هــای‬ ‫تبدیــل طر‬ ‫اقــدام‬ ‫ وکارهایـا‬ ‫بــگار ایرنـ‬ ‫خبرن‬ ‫شــد‪:‬ــو بــا‬ ‫یــاداورــت و گ‬ ‫ویـان در گف‬ ‫هــای گیـ‬ ‫خســارت‬ ‫مــواردــابایــد‬ ‫خــرد ودرصــدی‬ ‫اســتقبال ‪13‬‬ ‫گیــان فقــط‬ ‫زراعــیفــراوری‬ ‫درســالزمینــه‬ ‫بیشــتر در‬ ‫خانوادگــی‬ ‫خانوادگـ‬ ‫نیــز وکار‬ ‫کس ـب‬ ‫توســعه طــرح‬ ‫کارگاهــی و‬ ‫شــدهبــه‬ ‫خانوادگــی‬ ‫گذشــته‬ ‫اینکــه‬ ‫کــرد‪.‬ـی عــاوه بــر بــا بیــان‬ ‫اضافــه‬ ‫طبیعــی را‬ ‫هرســاله طبــق‬ ‫اســت کــه‬ ‫مواجــه‬ ‫بهرهه هــای‬ ‫نفــر حوز‬ ‫کشــاورزی و‬ ‫کســ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کسـب‬ ‫بــردار‬ ‫محصــوالت ‪ ۷0‬هــزار‬ ‫ وکارهای کمــک بــه بــزرگ شــدن کســب و کار (‪)1400-99‬‬ ‫بـز دولــت‬ ‫را نیـ‬ ‫بیمــه‬ ‫ وکارشــان حــق‬ ‫ـن بخشــی از‬ ‫قوانی‬ ‫کــردههســتند‪.‬‬ ‫بیمــه فعــال‬ ‫صنایــع رادســتی‬ ‫ـم مرتبــط بــا‬ ‫ـزار‬ ‫ـر هـ‬ ‫ـرایبـ‪۴‬‬ ‫ـع اشـ‬ ‫ـاد‬ ‫ـیــه ایجـ‬ ‫زمین‬ ‫ـود ان هــا‬ ‫کشــاورزانی شـ‬ ‫کنــد هایوــی گفتــه م‬ ‫ـه طرح‬ ‫پرداخــتـی بـ‬ ‫خانوادگـ‬ ‫بودنــد‪،‬‬ ‫محصــوالت شــان‬ ‫زخـ‬ ‫ـتغالنمبـــک‬ ‫بینانــه‬ ‫غیرواقـ‬ ‫کارشناسـ‬ ‫تنهــا‬ ‫مــی‬ ‫نحــوه‬ ‫برکــت دربــاره‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫کشاورزنفــر را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫دهنــده و ‪۹۰۰‬‬ ‫کــه‬ ‫فــر‬ ‫عبداللهــی‬ ‫بنیــاد پیمــان‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫تشــکیلبیمــه را‬ ‫اعضــایــن حــق‬ ‫درصــدکمــی از ای‬ ‫‪۴۰‬بســیار‬ ‫ـمت‬ ‫قسـ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫خانوادگ‬ ‫ وکارهای‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫کس‬ ‫ـورداری‬ ‫ـ‬ ‫برخ‬ ‫برکــت‬ ‫بنیــاد‬ ‫حمایــت‬ ‫نحــوه‬ ‫دربــاره‬ ‫وی‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـوده‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـواده‬ ‫ـ‬ ‫خان‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫اعض‬ ‫از‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ ه‬ ‫ان‬ ‫محصــوالت مشــمول بیمــه کشــاورزی‬ ‫پرداخــت خواهــد کــرد‪ .‬طبــق قانــون بــه‬ ‫عالقه منــدان‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ـت ایــن بنیــاد‬ ‫را حمایـ‬ ‫پوشــش از‬ ‫عــدم توضیــح‬ ‫خانوادگــی‬ ‫ وکارهای‬ ‫کســب‬ ‫بیمــه را از‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫خویشــاوندی‬ ‫دامــی‪،‬‬ ‫باغــی‪،‬‬ ‫محصــوالت‬ ‫شــامل‬ ‫دیگــر از‬ ‫کشــاورز‬ ‫یــک‬ ‫داشــتهحــق‬ ‫درصــد‬ ‫رابطــهمتوســط ‪۷0‬‬ ‫طــور‬ ‫ـن بنیــاد‬ ‫طبیعــی‪،‬ـه اپلیکیش‬ ‫مراجعــه بـ‬ ‫ـد بــا‬ ‫ـرد می تواننـ‬ ‫حــوزه‬ ‫ـی در‬ ‫بنیــاد‬ ‫کمــک‬ ‫ هــای‬ ‫اشــاره‬ ‫طیــور‬ ‫شــیاتیـ و‬ ‫منابــع‬ ‫زراعــی ‪،‬‬ ‫گایــه کـ‬ ‫اصلــی طبیعـ‬ ‫ـارت هــای‬ ‫داد‪:‬ــی خسـ‬ ‫ بینــی تمام‬ ‫شــاورز‬ ‫ـهمپیکش‬ ‫برنامهو سـ‬ ‫بــهــرده‬ ‫ـت ک‬ ‫بــاپرداخـ‬ ‫ویـت‬ ‫دولـ‬ ‫‪app.barkat.ir‬‬ ‫ادرس‬ ‫برکــتـل بــه‬ ‫ایــن‬ ‫شــدن‬ ‫اســتقرار و‬ ‫ایجــاد‪،‬‬ ‫ایــن‬ ‫ـوه‪،‬‬ ‫ـامل تنــه درختــان میـ‬ ‫تولیــد شـ‬ ‫ـده و عوامـ‬ ‫ـه شـ‬ ‫بــزرگـول بیمـ‬ ‫ـرای محصـ‬ ‫ـت‪ :‬وقتــی بـ‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬و گفـ‬ ‫ســالوجــود‬ ‫بــرای ایــن‬ ‫حــوزهکــه بــا‬ ‫ـد اســت‬ ‫شــده‪30‬دردرصـ‬ ‫تنهــا‬ ‫کارگاهــی و‬ ‫قســمت‬ ‫بانــک در‬ ‫خــود را‬ ‫کارشناســان طــرح‬ ‫اســت‪ .‬تســهیالت‬ ‫ وکارها‬ ‫اعــام کســب‬ ‫بیمــهاز نــوع‬ ‫حمایــت‬ ‫ انــدازی و‬ ‫هــمداشــت‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫االت‬ ‫برنــج‪ ،‬ماشــین‬ ‫نشــاء‬ ‫گلخانــه‪،‬‬ ‫مــی کنیــد؛‬ ‫خســارت‬ ‫نســبتبه‬ ‫شــاهدراهبیمیلــی‬ ‫بــاز‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫کســـب‬ ‫قبــولطــرح‬ ‫بــه هــر‬ ‫تخصیــص‬ ‫‪ ۲‬هـ‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ثبــتو افـ‬ ‫خانوادگــیکــرد‬ ‫ وکارهایــت عنــوان‬ ‫ـت و برداش‬ ‫ســویو کاش‬ ‫نمــیازکننــد‬ ‫یافتــه را‬ ‫خســارت‬ ‫ـزار و ‪ ۵۰۰‬کس ـب وکار خانوادگــی را بیشــتر‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫بررســی اولیــه‬ ‫گذشــتهبنیــاد‬ ‫تســهیل گران‬ ‫‪ ۷۵۰‬میلیــون‬ ‫میلیــارد و‬ ‫برکــت ‪۳‬‬ ‫در برنامــه امســال مان داریــم کــه از ایــن بنیــاد‬ ‫تومــان‬ ‫پــس‪۷0‬از میلیــارد‬ ‫بیــش از‬ ‫پرداخــت ســال‬ ‫جبــران ان‬ ‫بابــت‬ ‫اعتبــاری کــه‬ ‫متقاضیــان‬ ‫بــه‬ ‫ هــا‬ ‫ح‬ ‫طر‬ ‫ ســنجی‬ ‫ت‬ ‫اهلی‬ ‫و‬ ‫ گذاری‬ ‫ه‬ ‫ـرمای‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـوع‬ ‫ـ‬ ‫مجم‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫قالــب ریـ‬ ‫‪ ۷۵۰‬طــرح‬ ‫ هــزار و‬ ‫تعــداد یک‬ ‫بــرای حــدود ‪ 60‬هــزار نفــر از کشــاورزان‬ ‫مــیـالشــود ‪ ،‬بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫در بیمــه‬ ‫گمشــده‬ ‫حلقــه‬ ‫اعتمــادی‬ ‫بــی‬ ‫کــرد‬ ‫خواهنــد‬ ‫مراجعــه‬ ‫‪۳۰۰‬‬ ‫و‬ ‫میلیــارد‬ ‫‪۷‬‬ ‫بــه‬ ‫متقاضــی‬ ‫اورده‬ ‫بــا‬ ‫بــه‬ ‫نیــز‬ ‫طــرح‬ ‫‪۷۵۰‬‬ ‫و‬ ‫خــرد‬ ‫ هــای‬ ‫خســارت دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫کارگاوهر ز ی‬ ‫کشــا‬ ‫اورده در‬ ‫داد‪:‬می‬ ‫ریــال‬ ‫میلیــون‬ ‫بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫بیشــتردر‬ ‫ رســد‪.‬اینکــه‬ ‫ضمــن‬ ‫ادامــه‬ ‫صــورت کارگاه هــای کوچــک خواهنــد وی‬ ‫ایــن طرح هــا از ســوی اعضــای تشــکیل‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫سیاح؛‬ ‫مدیرکل امور بینامیر‬ ‫وزارت تعاون و کار‪:‬‬ ‫ الملل‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫اعزام نیرو و دیپلماسی کار در دولت‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫سیزدهم دنبال می شود‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬حامــد فــروزان در نشســت تبییــن دســتاوردهای‬ ‫مشــارکت ایــران در یکصــد و دهمیــن کنفرانــس ســازمان جهانــی کار‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ســه راهبــرد اصلــی از ســوی دفتــر امــور‬ ‫بین الملــل وزارتخانــه دنبــال مــی شــود کــه ایــن ســه راهبــرد شــامل توســعه‬ ‫صــادرات محصــوالت و خدمــات شــرکت هــای زیرمجموعــه وزارتخانــه‪،‬‬ ‫ارتقــاء تصویــر ایــران در حــوزه هــا و عرصــه هــای بیــن الملــل و اســت‪.‬‬ ‫هرچــه تعامــات بین المللــی مــا جــدی تــر و بیشــتر باشــد بهتــر مــی توانیــم‬ ‫موفقیــت هــا و واقعیــت هــای کشــور را بــه مــردم جهــان اطــاع رســانی‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫فــروزان اجــاس ســازمان جهانــی کار را مهمتریــن رویــداد ســازمان‬ ‫کشــورمانکار‬ ‫نماینــدگانکســب و‬ ‫بهبــود محیــط‬ ‫پایــش و‬ ‫مرکــز‬ ‫در‬ ‫حضــور‬ ‫مطالعــاتتشــریح‬ ‫ملــیو ضمــن‬ ‫دانســت‬ ‫رئیــس کار‬ ‫جهانــی‬ ‫ـدور‬ ‫ـتغالباشوــد‬ ‫نتواســـته‬ ‫ـتگاهی‬ ‫ـت‪ :‬اگــر‬ ‫ـار‬ ‫ـرابطـتهصـاظهـ‬ ‫کارشـشایسـ‬ ‫ـتهای اش‬ ‫دسـسیاسـ‬ ‫ـتانداردها‪،‬‬ ‫گفـاسـ‬ ‫ـادــی‪،‬‬ ‫اقتصـهـ فن‬ ‫وزارتکمیتـ‬ ‫چهــار‬ ‫دســتگاه قضایــی‬ ‫اجــاسکنــد‪،‬‬ ‫مجــوزدررا فراهــم‬ ‫شــود‪.‬ه هــای‬ ‫معرفــیرامیدر کمیت‬ ‫کارشناســان خــود‬ ‫امســالبــهحضــور‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫کــهمحیــط‬ ‫کارامــوزیــود‬ ‫ســازی پایــش و بهب‬ ‫مطالعــات‬ ‫مرکــز ملــی‬ ‫کردیــم‪.‬ـس‬ ‫پیگیــریــیاح رئیـ‬ ‫ـای امیــر س‬ ‫اقـ‬ ‫یکــی‬ ‫اســتاندارد‬ ‫کمیتــه‬ ‫فنــی‬ ‫خبــریهدر‬ ‫بخــش‬ ‫زنــده‬ ‫اقتصــاد در‬ ‫وزارت‬ ‫کســبـهوهـکار‬ ‫ ای‬ ‫ـی و حرف ـ‬ ‫ـازمان فنـ‬ ‫گفتگــوــه سـ‬ ‫کار بــود را ب‬ ‫ـازمان جهانــی‬ ‫ـای سـ‬ ‫از کمیتـ‬ ‫صحبــت ازکــرد‪.‬‬ ‫مجوزهــا‬ ‫صــدور ملــی‬ ‫خصــوص‬ ‫طــرف ایــن ســازمان در‬ ‫معرفــی شــده‬ ‫کارشــناس‬ ‫کردیــم و‬ ‫واگــذار‬ ‫جلســات محتوایــی قبــل از اجــاس و کارگــروه هــا حضــور فعالــی داشــت‬ ‫متصــل‬ ‫ســامانه‬ ‫چنــددیـنهــاد‬ ‫ـتراک‬ ‫هــااشـ‬ ‫مجوزبــه‬ ‫صــدورــود را‬ ‫ـگاه هــای خ‬ ‫بــهـا و نـ‬ ‫ـدگاه هـ‬ ‫اکنــونکمیتــه‬ ‫هــمدر ایــن‬ ‫ســوال‪:‬ـتیم‬ ‫و توانسـ‬ ‫نشــدند؟‬ ‫بگذاریــم‪.‬‬ ‫ســیاح‪ :‬بــه غیــر از ‪ 2-1‬دســتگاه دولتــی ســایر دســتگاههای دولتــی‬ ‫ـی‬ ‫علــوم‪،‬ن المللـ‬ ‫اجــاس بی‬ ‫دهمیــن‬ ‫متصــلصــد و‬ ‫مجوزهــااینکــه در‬ ‫صــدورن بــا بیــان‬ ‫ـین فــروزا‬ ‫محمدحسـ‬ ‫وزارت‬ ‫وزارت‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫ســامانه‬ ‫بــه‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫شــدرا اظهــار‬ ‫برگــزار‬ ‫مجــازی‬ ‫بانــک ها بــه‬ ‫عمــدهونشســت‬ ‫کار‬ ‫بــرای اتصــال‬ ‫خــود‬ ‫تــاش‬ ‫صــورت تمــام‬ ‫مرکــزی نیــز‬ ‫بهداشــت‬ ‫ـیـد‪.‬و‬ ‫میمالـ‬ ‫ـامـای‬ ‫ـرانـهـ‬ ‫ـی کنــار‬ ‫ـامانهــرملـدر‬ ‫ـالهای اخی‬ ‫ـیـیکــهمانـدر‬ ‫دوـاس‬ ‫ان اسـ‬ ‫بــر‬ ‫دهنـ‬ ‫بحـاـ انج‬ ‫مجوزهـ‬ ‫ـدهسبــه سـ‬ ‫اتفاقاتـباقـ‬ ‫دســتگاه‬ ‫ـودـبرا‬ ‫ـای‬ ‫ـت‬ ‫ـشـم موفقیـ‬ ‫بتوانیـ‬ ‫ـود کـ‬ ‫هایــن بـ‬ ‫ـکلــا ای‬ ‫دغدغــه م‬ ‫داد‪،‬‬ ‫کرون‬ ‫ـیارخـعقـ‬ ‫ـیهـبسـ‬ ‫خصوصـ‬ ‫ـادیـهبخـ‬ ‫اقتصـ‬ ‫ـون تشـ‬ ‫رخاکنـ‬ ‫ـهــاهــم‬ ‫البتـ‬ ‫ـتانداردهای‬ ‫تدویــن‬ ‫ـود‬ ‫ـتـب خ‬ ‫اولویـمطالـ‬ ‫ـردمــم و‬ ‫ـرح کنی‬ ‫ـاسـ مطـ‬ ‫هسـایــن‬ ‫در‬ ‫اســه کــه ایــا‬ ‫مربوط‬ ‫ـه رادسـدرـتگاه‬ ‫داردـنـ‬ ‫ـرف مـ‬ ‫ـتند‪،‬اجامـــا ح‬ ‫اشــتغال در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫مختلــف از‬ ‫بــرای‬ ‫کــه‬ ‫جملــه خیــر؟‬ ‫کننــد یــا‬ ‫هــایـوز اخــذ‬ ‫کمیتــهـد مجـ‬ ‫ـی تواننـ‬ ‫ـردم مـ‬ ‫مـ‬ ‫بــود‪ ،‬ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫هــم اکنــون مــردم میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫ـتور‬ ‫ـی‪ ،‬ودسـ‬ ‫اجتماعـ‬ ‫مربــوطو رفـ‬ ‫کارـاون‪ ،‬کار‬ ‫وزارت تعـ‬ ‫الملــل‬ ‫درخواســتبیــن‬ ‫مدیــرکل امــور‬ ‫اگــر‬ ‫بدهنــد‬ ‫ـاه را‬ ‫خــود‬ ‫کســب و‬ ‫مجــوز‬ ‫‪ir‬‬ ‫ـای‬ ‫برنامـشـهـ هـ‬ ‫کننــر‬ ‫ـتدیگ‬ ‫دریافراـاز‬ ‫ـیکار‬ ‫الکترونیکـــن‬ ‫حقــوق بنیادی‬ ‫ـول و‬ ‫اصالحیــه‬ ‫کار‬ ‫ـرایط‬ ‫ـد یــا‬ ‫ـورت‬ ‫اصـصـ‬ ‫‪ ۱۹۹۸‬بــه‬ ‫مجــوز را‬ ‫نتوانســتند‬ ‫ـب‬ ‫مواجــهـهموجـ‬ ‫گفــرـت‪ :‬بـ‬ ‫ـوان کـ‬ ‫جهانـ‬ ‫ـازمان‬ ‫ـال سـ‬ ‫اج‬ ‫بودنــد‬ ‫ـرد ودیگـ‬ ‫ـکات‬ ‫کاربــاعنـمشـ‬ ‫ـودـیو یــا‬ ‫ـوری بـ‬ ‫حضـ‬ ‫امســـوز‬ ‫ـاسمج‬ ‫صـــدور‬ ‫ـد‪.‬ــت موثــر از شــرایط کار و محیــط کار ایمــن و ســالم‬ ‫حفاظ‬ ‫اصالحیـ‬ ‫ـه‪،‬کننـ‬ ‫ـام‬ ‫ـنمــا اعـ‬ ‫بایـــه‬ ‫و حفاظــت کافــی از جــان و ســامت کارگــران مــورد توجــه قــرار گرفــت‬ ‫بهداشــت‬ ‫ایمنــی و‬ ‫نامــهــه‪۱۵۵‬‬ ‫دسـبــه‬ ‫ایــران‬ ‫ـی مجوزهــا‬ ‫درگاه ملـ‬ ‫مقاولــه کــه ب‬ ‫ـتگاههایی‬ ‫الحــاقایــا‬ ‫ان‪ ،‬قانــون‬ ‫بــرــاس‬ ‫عــاوهبراس‬ ‫وســوال‪:‬‬ ‫ـدند؟ایــران‬ ‫ـامی‬ ‫ـ‬ ‫ اس‬ ‫ی‬ ‫جمهور‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫تصوی‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫دس‬ ‫در‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـرح‬ ‫ـ‬ ‫مط‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫نی‬ ‫ـغلیفروردیــن متصــل نشــدند‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شـ‬ ‫تشـــا ‪6‬‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســیاح‪ :‬هــدف مجــازات دســتگاهها نیســت و مــا تــا ‪ 6‬فروردیــن تــاش‬ ‫دنبال می‬ ‫مهارتصـرا‬ ‫سیزدهم‬ ‫در‬ ‫کنیمــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫الکترونیک‬ ‫ـورت‬ ‫دیپلماسی را بــه‬ ‫موضوعــوز خــود‬ ‫بتواننــد مج‬ ‫دولتمــردم‬ ‫کردیــم‬ ‫اگــر مــردم نتواســتند مجــوز را اخــذ کننــد و دســتگاهی نتواســته باشــد‬ ‫ســیزدهم‬ ‫دســتگاهدولــت‬ ‫گفــت‪ :‬در‬ ‫وزارت‬ ‫الملــل‬ ‫صــدور بیــن‬ ‫مدیــرکل امــور‬ ‫قضایــی معرفــی‬ ‫کار بــه‬ ‫کنــد‪،‬‬ ‫فراهــم‬ ‫مجــوز را‬ ‫شــرایط‬ ‫شــوند‪.‬دیپلماســی مهــارت را دنبــال مــی کنیــم و معتقدیــم در حــوزه‬ ‫موضــوع‬ ‫می‬ ‫مهــارت بــا بســیاری از کشــورها مــی توانیــم تعامــل داشــته باشــیم‪ .‬بــا‬ ‫دارد؟انهــا دعــوت‬ ‫قرارتــک‬ ‫تــک‬ ‫داشــتیم و از‬ ‫کشــورها‬ ‫ســفرای اکثــر‬ ‫مراحلهای‬ ‫دیــداردر چه‬ ‫مجوزها‬ ‫استعام صدور‬ ‫سوال‪:‬‬ ‫کردیــم بــه وزارتخانــه بیاینــد و انهــا را در جریــان ظرفیت هــای شــرکتهای‬ ‫زیرمجموعــه وزارت کار قــرار دادیــم‪.‬‬ ‫ســیاح‪ :‬از اواخــر اســفند اســتعام الکترونیکــی مجوزهــا را بــه‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫فــروزان افــزود‪ :‬ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای نیــز مســابقات ملــی‬ ‫دســتگاهها در ایــن راســتا عقــب هســتند‪.‬‬ ‫مهــارت را برگــزار کــرده و امســال مســابقات جهانــی مهــارت را هــم شــاهد‬ ‫خواهیــم بــود کــه امیدواریــم کاراموزانــی کــه در ایــن دوره از مســابقات‬ ‫ســوال‪ :‬اگــر مراجعــان در اخــذ مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫شــرکت مــی کننــد‪ ،‬دســتاوردهای خوبــی بــرای کشــورمان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مرکــزی شــکایت کننــد؟‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســخنرانی وزیــر کار در تاریــخ ‪ ۱۰‬خــرداد در اجــاس‬ ‫ســیاح‪ :‬شــرایط و زمــان هــر مجــوز در همــان بخــش نوشــته شــده‬ ‫کشــورهای عــدم تعهــد بــه شــکل مجــازی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬وزیــر کار در‬ ‫ المللــیملــی‬ ‫ـوز بیدرندرگاه‬ ‫عمومــیهــر مجـ‬ ‫مجمــعـود ذیــل‬ ‫در شــده بـ‬ ‫ذکــر‬ ‫ـرایط خاصـ‬ ‫اگــر‬ ‫کار‬ ‫ســازمان‬ ‫خــردادـینیــز‬ ‫تاریــخشـ ‪۱۷‬‬ ‫گرفــت‪.‬تواننــد بــه ان‬ ‫مراجعــان می‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫دارد‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫وج‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬ ‫مغای‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫دکم‬ ‫ـا‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫مجوزه‬ ‫ســخنرانی کــرد کــه مــورد توجــه کشــورها قــرار‬ ‫بخــش بــرای شــکایت مراجعــه کننــد و اگــر مــوردی باشــد بــه دســتگاه‬ ‫ـتشــود‪.‬‬ ‫تقویـمی‬ ‫ارســال‬ ‫نظارتــی‬ ‫دیپلماســی کار از برنامــه هــای جمهــوری اســامی‬ ‫ـه وی‪،‬‬ ‫بــه گفتـ‬ ‫ایــران در یکصــد و دهمیــن اجــاس ســازمان جهانــی کار بــوده و انتظــار‬ ‫مـی رود بــا دســتاوردهای بـه دسـت امــده ســال اینــده حضــور و مشــارکت‬ ‫قــوی بیشــتری از ســوی ایــران مشــاهده شــود‪.‬‬ صفحه 17 ‫‪۱6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪12 -9 1443‬‬ ‫القعده‬ ‫‪ ۷12- -1401‬ذی‬ ‫فروردین‪1401‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫شماره‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬شماره‬ ‫سالسالهشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪- 1443‬‬ ‫رمضان‬ ‫یکشنبه‪20‬‬ ‫شنبه‬ ‫واریز‬ ‫معاونت زمان‬ ‫جدید؛جمهوری؛‬ ‫حقوقریاست‬ ‫فناوری‬ ‫علمی و‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫چالش استقرار شرکت های دانش بنیان و‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫خالق در مراکز غیر تجاری حل شد‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫فنــاوری‬ ‫علمــی و‬ ‫معاونــت‬ ‫نقــل‬ ‫گــزارش‬ ‫ـش «میلیونــی»‬ ‫ـامی افزایـ‬ ‫ازــورای اسـ‬ ‫ـس ش‬ ‫بــهمجلـ‬ ‫بــازارکار کــه‬ ‫ـوص ایــن بــار‬ ‫بــهـت بــه خصـ‬ ‫اسـ‬ ‫ـت‪ .‬معــاون علمــی و فنــاوری‬ ‫ســتاری‬ ‫جمهــوری‪،‬‬ ‫ســورناـرده اسـ‬ ‫تصویــب کـ‬ ‫ریاســتحقــوق انهــا‬ ‫را بــرای‬ ‫تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫ابــاغـوعقانــون‬ ‫تصویــب‬ ‫بــه ایــن‬ ‫اشــاره‬ ‫بـبــا‬ ‫خانوادههــای‬ ‫پراهمیــت‬ ‫جملـوـه موضـ‬ ‫کــهـربازی از‬ ‫ـازارکار‪ ،‬سـ‬ ‫ـزارش بـ‬ ‫ـه گـ‬ ‫ بوم‬ ‫زیســ‬ ‫اینــده‬ ‫روشــن‬ ‫ش‬ ‫دان‬ ‫ـالگیتبایــد‬ ‫‪ 1۸‬سـ‬ ‫ گــذارــه ســن‬ ‫ریـالرســیدن ب‬ ‫ کنندهذکـوـور بـ‬ ‫جوانــان‬ ‫ بنیــان‪،‬چراکــه‬ ‫ـی اســت‬ ‫ایرانـ‬ ‫تولیــد‬ ‫قانــون‬ ‫تکلیــفداد‪:‬‬ ‫تعییــن ادامــه‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫نــواوری‬ ‫فنــاوری و‬ ‫جهــشســربازی‬ ‫بــه خدمــت‬ ‫کننــد یــا‬ ‫خــود را‬ ‫ســربازی‬ ‫وضعیــت‬ ‫ـاالن‬ ‫ـای فعـ‬ ‫ادامــهدغدغه هـ‬ ‫ـکالت و‬ ‫ـیاری‬ ‫ـشیــابنیـازـان بسـ‬ ‫دانـ‬ ‫پزشــکی‪،‬‬ ‫تحصیــل‪،‬‬ ‫ـا‪ ،‬ازمشـجملــه‬ ‫نیازهـرو‬ ‫هــایازپیــش‬ ‫معافیت‬ ‫رفتــه‬ ‫کننــد‪.‬و نــواوری را برطــرف می کنــد‪.‬‬ ‫فنــاوری‬ ‫کفالــت‪ ...‬بوم‬ ‫زیســت‬ ‫اســتفاده‬ ‫ بنیــان‪،‬‬ ‫قانــون‬ ‫ کــه در‬ ‫بیــاناز این‬ ‫وی‬ ‫شســربازی‬ ‫دانـت‬ ‫تولیــدخدمـ‬ ‫جهــشکــه بــه‬ ‫ـای جوانانــی‬ ‫دغدغــه هـ‬ ‫مهمتریــن‬ ‫بــایکــی‬ ‫ازجملــه‬ ‫ـان‬ ‫ـش بنیـ‬ ‫فعالیـ‬ ‫توسـ‬ ‫حقـــرای‬ ‫ ای ب‬ ‫ـتـدویمســـژه‬ ‫کارکنان‬ ‫دانبــه‬ ‫ هایبایــد‬ ‫تـون‬ ‫ـرک قانـ‬ ‫ـتـهشـطبــق‬ ‫ـی کـ‬ ‫ـعهحقوقـ‬ ‫ـت؛‬ ‫ـوق» اسـ‬ ‫ـاله «‬ ‫ظرفیـرونـ‬ ‫مــی‬ ‫ـموالن‬ ‫هایاناخی‬ ‫ـشســال‬ ‫ـیـعکـپیـهـدر‬ ‫موضوعـ‬ ‫ـت شـ‬ ‫وظیفـــه‬ ‫ـه‬ ‫مطالبـنظـهــرمشـگرفتـ‬ ‫ـر در‬ ‫ هــا‬ ‫روی‬ ‫موانـ‬ ‫ـود؛رفــع‬ ‫ـدف‬ ‫پرداخـاـ هـ‬ ‫ـاق بـ‬ ‫وخ‬ ‫شــهریهــم در‬ ‫مجلــس را‬ ‫نماینــدگان‬ ‫مســووالن ســتادکل و‬ ‫بــوده‬ ‫یکــیپــیاز‬ ‫محیــط‬ ‫کرد‪:‬اســتقرار در‬ ‫پیگیــریعنــوان‬ ‫شــدهواســت‪،‬‬ ‫افزایــش‬ ‫نوبــت‬ ‫چندیــن‬ ‫ســالهایشـاخیــر در‬ ‫روی در‬ ‫انجــا کــه‬ ‫اســت‬ ‫داشــته‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫ـان اسـ‬ ‫ـش بنیـ‬ ‫ـرکتهای دانـ‬ ‫فعالیــت‬ ‫ـایتــاپیــش‬ ‫ـش هـ‬ ‫چالـ‬ ‫فنــاوریمنجــر شــود‪.‬‬ ‫علمــیـرودر قانــون‬ ‫مبلــغ مدنظـ‬ ‫توافــقنهایــت بــه‬ ‫ـوده تــا در‬ ‫ســالدر دسـ‬ ‫حقــوق‬ ‫ریاســت‬ ‫معاونــت‬ ‫ـتوروبـبــا‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫از‬ ‫ های یکــی از‬ ‫گذشــته‬ ‫اســتقراردر ســال‬ ‫بودجــه ‪1401‬‬ ‫الیحــه‬ ‫جریــان تصویــب‬ ‫و امــا در‬ ‫دانــش‬ ‫شــرکت‬ ‫تهــران‬ ‫شــهرداری‬ ‫جمهــوری بــا‬ ‫کارکـوـه مقــرر ش‬ ‫ هــایبــود‬ ‫پهنهحقــوق‬ ‫درـش‬ ‫واقــعافزایـ‬ ‫مســکونیمســاله‬ ‫ـاره ســربازان‪،‬‬ ‫درـم دربـ‬ ‫ـوارد مهـ‬ ‫مـ‬ ‫فعالیــتــدو‬ ‫اماکــن‬ ‫بنیــان‬ ‫تومــان برســد؛‬ ‫‪ 300‬هــزار‬ ‫میلیــون و‬ ‫بالمانــعحــدود ‪3‬‬ ‫ســربازان بــه‬ ‫حقــوق‬ ‫حداقــل‬ ‫ســالیان‬ ‫اســاس‪ ،‬در‬ ‫ایــن‬ ‫اســت و بــر‬ ‫تهــران‬ ‫مختلــط در‬ ‫تـ ً‬ ‫متعـمنتظــر‬ ‫ـانبایــد‬ ‫ـدهـو‬ ‫ـق نش‬ ‫ هایمحقـ‬ ‫ا‬ ‫ـرکـه فع‬ ‫ایـ کـ‬ ‫مس‬ ‫ـد‪.‬ــن مــکان اســتفاده‬ ‫ـددی مانازـ ای‬ ‫ـشـ بنی‬ ‫دانـ‬ ‫ـاله ش‬ ‫اخیـــر‬ ‫بودجــه‬ ‫ســایر بــه‬ ‫ســربازان فقــط‬ ‫حقــوق‬ ‫عــدم افزایــش‬ ‫امــا مســئله‬ ‫دیگــر‬ ‫ســوی‬ ‫از‬ ‫‪1401‬و‬ ‫ شــهرها‬ ‫کالن‬ ‫شــهرداری‬ ‫همــکاری‬ ‫ انــد‪،‬‬ ‫کرده‬ ‫تمــام‬ ‫کشـحقـ‬ ‫‪ 1400‬بــه‬ ‫ـدایشـاول اسـ‬ ‫ـانـااز ابت‬ ‫توافـتوم‬ ‫ـکانــزار‬ ‫ـدم وامـ‪ 250‬ه‬ ‫ـزـمعـنشــد‬ ‫ختـ‬ ‫ـث‬ ‫ـوقباعـ‬ ‫ـور‬ ‫ـفندهــای‬ ‫ـهرداری‬ ‫کلیـــه‬ ‫ـقـ بـ‬ ‫نیـ‬ ‫توجـــه‬ ‫بنیـقابـ‬ ‫ـشـش‬ ‫ـرکتهایاندانـافزایـ‬ ‫ـورمبلـشــغ جــدای‬ ‫اضافـــه‬ ‫ـایرامـنقـاـایـ‬ ‫درـه سشـــد؛‬ ‫اضافـ‬ ‫ـن‬ ‫ـانـلاز ای‬ ‫ـن کش‬ ‫ـاط‬ ‫ـربازانـود‬ ‫سشـــده بـ‬ ‫مجلــس عنــوان و در رســانهها بــدان پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫ـروم در‬ ‫بــود کــه‬ ‫بماننــد‪.‬‬ ‫حقوقــی محـ‬ ‫امــکان‬ ‫خصــوص‬ ‫مجلــس‬ ‫مبلــغستصویــب‬ ‫ایــنواســت کــه‬ ‫ســوال‬ ‫حــال‬ ‫حــل‬ ‫در بــه‬ ‫اشــاره‬ ‫شــدهبــا‬ ‫ جمهــوری‬ ‫فنــاوری رئی‬ ‫علمــی‬ ‫معــاون‬ ‫ـربازان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـاب‬ ‫ـ‬ ‫حس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫محق‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫زمان‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫چ‬ ‫ـربازان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـوق‬ ‫ـ‬ ‫حق‬ ‫ـش‬ ‫افزایـــش اســتقرار شــرکت های دانش بنیــان و خــاق در پهنه هــای‬ ‫چال‬ ‫واریــز مــی‬ ‫شــود؟کالن شــهرها بــر اســاس قانــون جهــش تولیــد‬ ‫تجــاری‬ ‫غیــر‬ ‫حاکــی‬ ‫مربوطــه‬ ‫ـزاری ف‬ ‫ـری‬ ‫پیگیـ‬ ‫ـاده‬ ‫«‪ »۲۴‬مـ‬ ‫ـووالنبنــد‬ ‫مســاح‬ ‫ـارسـاازاصـ‬ ‫ـاسـ و بـ‬ ‫خبرگـاسـ‬ ‫ـی ایــن‬ ‫انتظامـــر‬ ‫ـگارـت‪ :‬ب‬ ‫خبرنـگفـ‬ ‫ بنیــان‬ ‫ش‬ ‫دان‬ ‫جهــش تــا چــه‬ ‫قانــونــد و دیــد‬ ‫‪۱۳۵۲‬ـاهدرمنتظــر مان‬ ‫اردیبهشــت مـ‬ ‫شــهرداریاول‬ ‫قانــون کــه بایــد تــا‬ ‫(‪)۵۵‬ـن اســت‬ ‫از ایـ‬ ‫تولیــد‬ ‫مصــوب‬ ‫ـتتــاکـبــه‬ ‫یابــد‬ ‫اختصــاصشـمــی‬ ‫مســلح‬ ‫ســتادکل‬ ‫بودجــه بــه‬ ‫مقــدار‬ ‫ـه‬ ‫ـده اسـ‬ ‫ـکان ایجــاد‬ ‫نیروهــای امـ‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬ایــن‬ ‫مصــوب‬ ‫ـش بنیــان‬ ‫دانـ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـورت‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫ـود؛‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫ـربازان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـوق‬ ‫ـ‬ ‫حق‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫عنــوان‬ ‫اســتقرار دفتــر شــرکت های دانــش بنیــان و خــاق‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫توافــق ان اطــاع‬ ‫ـزان دقیــق‬ ‫ـربازان و میـ‬ ‫محســوبـی سـ‬ ‫حقــوق میلیونـ‬ ‫غیــرافزایــش‬ ‫دربــاره‬ ‫تــوان‬ ‫معاونــت‬ ‫مشــابه‬ ‫شــده و‬ ‫تجــاری‬ ‫فعالیــت‬ ‫ـرد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـانی‬ ‫رسـ‬ ‫علمــی و فنــاوری و شــهرداری تهــران در کلیــه شــهرهای کشــور‬ ‫اســتقرار دفتــر شــرکتهای دانــش بنیــان در اماکــن مســکونی‬ ‫بالمانــع محســوب شــود‪.‬‬ ‫کریمی بیرانوند‪:‬‬ ‫رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان‪ ،‬بــا اشــاره بــه ابــاغ ایین نامــه‬ ‫در ایــن‬ ‫خانگی‪ ،‬و خــاق‬ ‫مشاغل دانش بنیــان‬ ‫شــرکت های‬ ‫اجرائــی‬ ‫اقدامی‬ ‫اســتقراراز‬ ‫حمایت‬ ‫پهنه هــا توســط وزارت کشــور بــه شــهرداری ها بــر اســاس قانــون‬ ‫پایدار‬ ‫اشتغال‬ ‫ایجاد‬ ‫راستای‬ ‫هدفمند در‬ ‫محتــرم‬ ‫وزارت‬ ‫همراهــی‬ ‫حمایــت و‬ ‫خوشــبختانه بــا‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫کشــور‪ ،‬مجــوز و ایین نامــه اجرایــی اســتقرار شــرکت های‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫دانش بنیــان و خــاق در واحدهــای غیــر تجــاری ابــاغ شــد‬ ‫اجتماعــی گفــت‪ :‬توســعه و حمایــت از کســب و کارهایــی کــه‬ ‫کــه بــه ایــن شــرکت ها بــرای حضــور در پهنه هــای نواورانــه‬ ‫بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از انهــا یــاد میشــود‪ ،‬نقــش مهمــی‬ ‫شــهری‪ ،‬تجاری ســازی محصــوالت و خدمــات و رونــق تولیــد‬ ‫در رونــق دوبــاره مشــاغلی دارد کــه طــی ســالهای اخیــر دچــار‬ ‫دانش بنیــان کمــک شــایانی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫محمــود کریمــی بیرانونــد معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال‬ ‫همراهــی و همــکاری تمامــی دســتگاه ها بــرای اجــرای مفــاد‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان‪ ،‬توجــه بــه منویــات مقــام معظــم‬ ‫گــروه اجتماعــی خبرگــزاری دانشــجو‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬توســعه و‬ ‫رهبــری و توجــه بــه پیشــرفت و توشــعه کشــور بــر مبنــای تســهیل‬ ‫حمایــت از کســب و کارهایــی کــه بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از‬ ‫فعالیت هــای شــرکت های دانش بنیــان و خــاق گفــت‪ :‬اهمیــت‬ ‫انهــا یــاد میشــود‪ ،‬میتوانــد نقــش مهمــی در رونــق دوبــاره‬ ‫ایــن قانــون و اجرایــی ســازی مفــاد ان بــا تدبیــر مقــام معظــم‬ ‫مشــاغلی داشــته باشــد کــه طــی ســالهای اخیــر و بــه ویــژه در‬ ‫رهبــری در نامگــذاری ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــا عنــوان تولیــد دانــش بنیــان‪،‬‬ ‫دوران کرونــا دچــار رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫اشــتغال افــری بیــش از پیــش برجســته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عمــده تــاش مــا در وزارت تعــاون بــر ایــن‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه تاییــد قانــون جهــش تولیــد دانــش‬ ‫متمرکــز شــده اســت کــه در گام نخســت مشــاغل افــرادی کــه‬ ‫بنیــان توســط شــورای محتــرم نگهبــان و ابــاغ ان به دســتگاه های‬ ‫کســب و کار انهــا طــی مــدت شــیوع بیمــاری کرونــا بــا چالــش‬ ‫اجرایــی‪ ،‬ایین نامه هایــی بــا همــکاری دســتگاه های مختلــف‬ ‫روبــرو شــده اســت را بــا اعطــای تســهیات و خدمــات مختلــف‬ ‫و پیگیــری معاونــت علمــی و فنــاوری متناســب بــا فعالیــت‬ ‫مــورد حمایــت قــرار دهیــم و کســب و کارهــای خانگــی هــم‬ ‫ان دســتگاه‪ ،‬تدویــن شــده اســت‪ .‬بــا توجــه بــه نقــش کلیــدی‬ ‫جــزو همیــن دســته از مشــاغل هســتند‪.‬‬ ‫دســتگاه های اجرائــی در رونــق زیســت بوم فنــاوری و نــواوری‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫و تحقــق شــعار ســال‪ ،‬می بایــد همــه بخش هــا عــزم خــود را در‬ ‫رفــاه اجتماعــی یــاداور شــد‪ :‬در راســتای حمایــت از مشــاغل‬ ‫تحقــق مفــاد قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان و ایفــای نقــش‬ ‫خانگــی و همچنیــن حمایــت از صاحبــان ایــن گونــه شــغلها‬ ‫خــود در اجــرای ان بــه کار ببندنــد کــه خوشــبختانه ایــن رونــد‬ ‫تعاونیهــای ویــژه مشــاغل خانگــی در سراســر کشــور‬ ‫در حــال انجــام و پیشــرفت اســت‪.‬‬ ‫راهانــدازی شــده و در نهایــت همــه تعاونیهــای مذکــور بــه‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بانک شهر‪:‬‬ ‫عمومی‬ ‫جهاد روابط‬ ‫مدیریت و‬ ‫حوزه‬ ‫مدیر امور‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫سازمان‬ ‫رییس‬ ‫هزار‬ ‫جذب ‪100‬‬ ‫بهداشت برای‬ ‫برنامه‬ ‫نیروشد‬ ‫انجام‬ ‫گیالن‬ ‫شالیزارهای‬ ‫وزارت‪ 60‬درصد‬ ‫اولیه در‬ ‫شخم‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫افزایــش نیــروی انســانی در مراکــز درمانــی و بــر اینکــه جــذب نیــروی انســانی بایــد بــر اســاس خدمــات بهداشــتی و درمانــی هــم در گفتگــو بــا‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪ ،‬را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫افزایــش حقــوق و مزایــا بــرای درمانگرانــی کــه اســتراتژی درســت و حســب نیازهــای تخصصــی ســپید بــه تبعــات تاخیــر در جــذب کادر درمــان‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫جــان خودشــان را بــه خطــر می اندازنــد‪ ،‬اقــدام و حقیقــی در وزارت بهداشــت باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬می پــردازد و می گویــد‪« :‬االن بحــث ایــن نیســت‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس» دادهاســت‪.‬‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫حیاتــی بــرای بهبــود وضعیــت فعلــی نظام ســامت «بــا توجــه بــه این کــه کمبــود منابــع انســانی در کــه چــه تعــداد نیــروی درمانــی جدیــد بــه مراکــز‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬تقــدم بخشــیدن بــر پیشــگیری و بخش هــای مختلــف درمانــی و بهداشــتی کامــا درمــان کرونــا اضافــه می شــود‪ .‬بحــث اصلــی‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫همچنیــن توســعه زیرســاخت های نــرم افــزاری و مشــهود اســت‪ ،‬درخواســت صــدور مجــوز ‪ ۱۰۰‬اینجاســت کــه چــه زمانــی ایــن نیروهــای جدیــد‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫ســخت افــزاری نظــام ســامت‪ ،‬دو اقــدام کلیــدی هــزار نیــرو را بــه ســازمان اداری و اســتخدامی بــه مراکــز درمانــی اضافــه می شــود‪ .‬تاخیــر در‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای توســعه خدمــات نظــام ســامت اســت کــه ارســال کرده ایــم و امیــدوارم بــا بخــش عمــده ان جــذب ایــن نیروهــا بــه فرســایش بیشــتر کادر‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪ 2‬رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫درمــان منجــر می شــود‪ .‬نبایــد جــذب ایــن نیروهــا‬ ‫بایــد در کشــور مــا جــدی گرفتــه شــود‪ .‬اگــر قــرار موافقــت شــود‪».‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫باشــد بــا همیــن سیاس ـت های فعلــی جلــو برویــم وی گفــت‪« :‬ســالی کــه گذشــت تجــارب انقــدر دیــر و کنــد انجــام شــود کــه مصــداق‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪ ،‬بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫و جــذب نیروهــای جدیــد همچنــان بــه تاخیــر ارزشــمندی را در حوزه هــای مختلــف مدیریتــی‪ ،‬نوشــداروی پــس از مــرگ باشــد‪ .‬بــا توجــه‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫بیفتــد‪ ،‬در ان صــورت زیرســاخت های فعلــی توســعه و زیرســاختی در وزارت بهداشــت بــه مــا بــه تمــام نشــدن کرونــا‪ ،‬مجموعــه تصمیمــات‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫نظــام ســامت نمی توانــد پاســخگوی نیازهــای اموخــت و بایــد از ان تجــارب بــه نحــو احســن کارشناســی مــا نیــز بایــد در مســیری باشــد تــا‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫در ســال جــاری بــرای پیشــبرد اهــداف ایــن بتوانیــم کنتــرل بیمــاری را از دســت ندهیــم‪».‬‬ ‫همــه بیمــاران باشــد‪.‬‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان می کنــد‪« :‬تاخیــر در جــذب‬ ‫عبــاس شــیراوژن‪ ،‬معــاون فرهنگــی و دانشــجویی وزارتخانــه اســتفاده کنیــم‪».‬‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی معــاون توســعه مدیریــت و منابع وزارت بهداشــت نیروهــای حرفــه ای موجــب خواهــد شــد کــه‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان وی بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری در شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫هــم بــا اشــاره بــه همیــن موضــوع مهــم‪ ،‬از برنامــه بــا بیــان این کــه ســاماندهی منابــع انســانی وزارت برخــی مراکــز درمانــی بــه ناچــار بــه جــذب‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای مــورد تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫جدیــد ایــن وزارتخانــه بــرای جــذب ‪ 100‬هــزار بهداشــت بــا جدیــت دنبــال شــود گفــت‪« :‬موضوع نیروهــای غیرحرفــه ای روی بیاورنــد تــا بتواننــد‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫نیــروی تــازه نفــس ســخن گفتــه و یــاداور شــده ســاماندهی منابــع انســانی در کل مجموعــه وزارت نیازهــای درمانــی را هرطــور کــه شــده مرتفــع‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪ 1۸‬داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫اســت‪« :‬جــذب و اســتخدام ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر در بهداشــت و دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور کننــد و بتواننــد پاســخگوی ســیل مراجعــان‬ ‫هــزار و ‪ ۸31‬تــن کــود ازتــه‪ ،‬ســه هــزار و را بــر اســاس تقویــم زراعــی ( اواســط در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫حــوزه بهداشــت و درمــان و ســایر بخش هــای در ســال جــاری بــا جدیــت دنبــال شــود و باشــند‪ .‬در صــورت گســترش چنیــن رویــه ای‪،‬‬ ‫برنجــکاران بــه توصیههــای کارشناســان‬ ‫‪ 2۷4‬تــن کــود فســفاته و نزدیــک چهــار فروردیــن) انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بهداشــت و درمــان در راســتای بهره گیــری از چهارچــوب و ســاختار منســجم تر و متمرکزتــری کیفیــت خدمــات درمانــی ارائــه شــده بــه بیمــاران‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸1‬تــن کــود پتاســه توزیــع شــده‬ ‫نیــروی انســانی توانمنــد در دســتور کار ایــن را بــه خــود گیــرد تــا بشــود در بهتریــن شــرایط از مبتــا بــه کرونــا نیــز افــت محسوســی خواهــد‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده ارقــام اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وزارتخانــه اســت کــه تحقــق ایــن مهــم بســتگی همــه ظرفیت هــای نیــروی انســانی در راه خدمــت داشــت‪ .‬یعنــی تاخیــر در جــذب نیروهــای‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور بــه زمســتانه توجــه کننــد‪.‬‬ ‫حرفـه ای‪ ،‬در نهایــت بــه ضــرر بیمــاران نیــز تمــام‬ ‫بــه کشــور اســتفاده کــرد‪».‬‬ ‫بــه موافقــت ســازمان برنامــه و بودجــه دارد‪».‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کــود فســفات شــمار میایــد کــه بــا ‪ 23۸‬هــزار هکتــار‬ ‫وی افــزود‪« :‬وزارت بهداشــت نســبت بــه ســایر رحیمــی بــا اشــاره بــه اهمیــت امنیــت شــغلی خواهــد شــد‪».‬‬ ‫کشــورها از نیروهــای توانمنــد و متخصصــی بــرای کلیــه کارکنــان وزارت بهداشــت گفــت‪ :‬همچنیــن محمــد شــریفی قــدم‪ ،‬دبیــرکل خانــه‬ ‫برخــوردار اســت کــه در شــرایط شــیوع کرونــا «مقــام معظــم رهبــری بــر موضــوع امنیــت پرســتار هــم در گفتگــو بــا ســپید بــه ضــرورت‬ ‫زیر ذره بین مجلس؛‬ ‫شــغلی کارکنــان نظــام ســامت تاکیــد زیــادی حیاتــی جــذب پرســتاران جدیــد در ســخن‬ ‫ایــن مهــم بــه اثبــات رســید‪».‬‬ ‫شــیراوژن بیــان کــرد‪« :‬تعرفه گــذاری و افزایــش دارنــد‪ .‬در ایــن راســتا بایــد تــاش کنیــم کــه می گویــد و یــاداور می شــود‪« :‬بــه دلیــل اینکــه‬ ‫کار‬ ‫کسبو‬ ‫مجوزهای‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫دارویــی و جراحــی‬ ‫درمــان‬ ‫بیمــاری کرونــا‪،‬‬ ‫صدور حــوزه‬ ‫دربهداشــت در‬ ‫وزارت‬ ‫اولویت هــای‬ ‫دستگاه از‬ ‫تخلفاتاز راهکارهــای‬ ‫پرداخت هــای پرســتاران یکــی‬ ‫جبــران زحمــات ایــن قشــر فــداکار و انگیــزه ای منابــع انســانی‪ ،‬تبدیــل وضعیــت کارکنــان نظــام نــدارد‪ ،‬بنابرایــن کادر پزشــک هــم کمتریــن‬ ‫دارد‪.‬یــا دو‬ ‫بیمــارانـک‬ ‫ایــنبهجــز یـ‬ ‫ـت و‬ ‫ـوده اسـ‬ ‫داردـه کافــی‬ ‫ایــن‬ ‫نکاتــی‬ ‫بیشــتر‬ ‫درمــان‬ ‫مداخلــهنبـرا در‬ ‫وجــودـبت بـ‬ ‫قانــونخاطــر نسـ‬ ‫ارامــش‬ ‫درـا بــا‬ ‫کــهـد تـ‬ ‫ـامت باشـ‬ ‫بــرای عــدم مهاجــرت پرســتارها خواهــد بــود کــه سـ‬ ‫بیمـــن‬ ‫ـه ای‬ ‫ـتگاهـها‬ ‫باقــا‪،‬ـیبحـدس‬ ‫اجرایـاــی‬ ‫ـتگاه‬ ‫بحــث‬ ‫ـار‬ ‫ـتبـاز‬ ‫ـثـ مراقب‬ ‫کرونـ‬ ‫مقابلــه بـ‬ ‫دســـث‬ ‫مجوزهــارا بح‬ ‫صــدوربایــد تــوازن‬ ‫درــا باشــند‪،‬‬ ‫شــفافیتکوش‬ ‫ـت در کشــور‬ ‫بایــد مــورد توجــه ســازمان برنامــه و بودجــه قــرار خدمـ‬ ‫عهــدهنشــدهاند و‬ ‫متصــل‬ ‫ـی یــا‬ ‫الکترونیکـ‬ ‫توزیــعکــه‬ ‫اســت‬ ‫پرســتاران‬ ‫بــار بــر‬ ‫بیشــترین‬ ‫درگاه کــه‬ ‫اگــرـر اســت‬ ‫اســتحداکثـ‬ ‫منظــورــور بــه‬ ‫بدیــنـانی در کش‬ ‫منابــع انسـ‬ ‫گیــرد تــا در ایــن زمینــه اعتبــارات مطلوبــی را در در‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ان‬ ‫نداده‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫انج‬ ‫ـبی‬ ‫ـ‬ ‫مناس‬ ‫ـدام‬ ‫ـ‬ ‫اق‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اینک‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫یــا‬ ‫و‬ ‫کنــد‬ ‫می‬ ‫دریافــت‬ ‫مجــوزی‬ ‫فــردی‬ ‫خــود برســانیم و کمبــود نیــرو را در مناطــق کــم اســت‪ .‬تــا قبــل از کرونــا هــم بــا کمبــود شــدید‬ ‫نظــر بگیــرد‪».‬‬ ‫پایشــی کــه‬ ‫توجــه بــه‬ ‫مواجــهبــا‬ ‫پرســتار کــرد‪:‬‬ ‫دریافــت نمیکنــد اظهــار‬ ‫مجــوزی را‬ ‫معــاون فرهنگــی دانشــجویی وزارت بهداشــت فــردی‬ ‫نســبت‬ ‫طــوری کــه‬ ‫بودیــم؛‬ ‫جبــران کنیــم‪».‬‬ ‫برخــوردار کشــور‬ ‫نصــف اســت‬ ‫مشــخص‬ ‫شــده‬ ‫ـت انجــام‬ ‫بهداشــادا‬ ‫ـد و مبـ‬ ‫ـته باشـ‬ ‫ـت وداشـ‬ ‫مدیریــود‬ ‫ـی وجـ‬ ‫دلیـــل‬ ‫حداقــل‬ ‫اســتایــران‪،‬‬ ‫جمعیــت در‬ ‫پرســتار بــه‬ ‫وزارت‬ ‫منابع‬ ‫قانونـــعه‬ ‫ـاون توس‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬تعریــف ردیف هــای اســتخدامی مع‬ ‫درگاه‬ ‫ایــن‬ ‫بــه‬ ‫ها‬ ‫دســتگاه‬ ‫کــدام‬ ‫کــه‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫رس‬ ‫دست‬ ‫ـوزی‬ ‫ـ‬ ‫مج‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ران‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫از دیگــر برنامه هــای وزارت بهداشــت اســت کــه عــده‬ ‫گفــت‪« :‬امــوزش مدیــران و کارکنــان حــوزه اســتانداردهای جهانــی اســت‪ .‬بــا بحــران کرونــا‪،‬‬ ‫کــدام‬ ‫شــدهاند‬ ‫خدمــاتمتصــل‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫ـابه از‬ ‫ـرایطـوممشـ‬ ‫ـگاـاهشـ‬ ‫ایـ بـ‬ ‫بهداشـو ع‬ ‫وزارتکننــد‬ ‫در ایــن راســتا جــذب و اســتخدام ‪ ۱۰۰‬هــزار پیــدا‬ ‫یــک‬ ‫تشــدید وشــد‪.‬‬ ‫پرســتاری‬ ‫ـکی نیــاز بــه‬ ‫پزشـ‬ ‫ های علـ‬ ‫ـدهدانش‬ ‫ـتـو‬ ‫متصــل‬ ‫دســتگاهها‬ ‫ـرای راه‬ ‫جدیــتـوز بـ‬ ‫ـک مجـ‬ ‫ـیدن بــه‬ ‫نفــر در حــوزه بهداشــت و درمــان در کشــور در رسـ‬ ‫اند‪.‬خدمــات ‪24‬‬ ‫نشــدهبــه‬ ‫کرونــا‪ ،‬نیــاز‬ ‫مبتــا بــه‬ ‫ـدازیاز بیمــار‬ ‫شــود‪.‬انـیکــی‬ ‫دنبــال‬ ‫بایــد یـبــا‬ ‫کشــور‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫محــروم‬ ‫وکار‬ ‫کســب‬ ‫دغدغه هــای وزیــر بهداشــت‪ ،‬امــوزش در حــوزه ســاعته مراقبــت پرســتاری دارد‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫دســتور کار ایــن وزارتخانــه اســت‪».‬‬ ‫دادهدعوت‬ ‫ـنبه بــا‬ ‫جراحــیدوشـ‬ ‫کــهــه «روز‬ ‫بیمــار اینک‬ ‫یــکــا بیــان‬ ‫ـکالت پرســنلی اســت کــه بایــد برنامه هایــی مــدون و بــر وی ب‬ ‫جهــشمشـتولیــد‬ ‫ویــژه‬ ‫رئیــس‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫انجــام‬ ‫ـایی و رفــع‬ ‫کمیســیون«شناسـ‬ ‫ـیراوژن ادامــه داد‪:‬‬ ‫شـ‬ ‫جلســهای‬ ‫اقتصــاد‬ ‫مســئوالن‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫تصریح‬ ‫مجلــس‬ ‫روزــنمدیـدر‬ ‫ـدهــازتنکاب‬ ‫نماینـ‬ ‫حــوزهاســامی‬ ‫شــورای‬ ‫مجلــس‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پرســتاری‬ ‫وزارتمراقبــت‬ ‫چهــار ســاعت‬ ‫ـده ازنیــاز بــه‬ ‫تدویکنـ شـ‬ ‫کارکنــان‬ ‫ـران و‬ ‫ـای نی‬ ‫ارائــهو مبنـ‬ ‫خوابگاهــی‪،‬از تغذیــه‬ ‫دانشــجویان در‬ ‫جــذبویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫توســعهدر‬ ‫کشــورهایزمینــه‬ ‫ هــای رادر در ایــن‬ ‫اســت‬ ‫قانونگــذار‬ ‫متبوعــش‬ ‫کادر‬ ‫یافتــه روی‬ ‫کــردهدوره‬ ‫بینــیدر قالــب‬ ‫پیشه ای‬ ‫ صــورت دور‬ ‫ ها و به‬ ‫کمیســیوندر دانشــگاه‬ ‫نظارتــیـائل فرهنگــی‬ ‫گــزارشارتقــای مسـ‬ ‫همچنیــن‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫کردیــم»‪،‬‬ ‫برگــزار‬ ‫تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫کــه‬ ‫کنیــم‬ ‫حرکــت‬ ‫ســمت‬ ‫ایــن‬ ‫بــه‬ ‫کــه‬ ‫نهادهــای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دســتگاه‬ ‫دربــاره‬ ‫عملکــردـد و ایــن مهــم تنهــا بــا بازدیــد تخصصــی و عمومــی در راســتای افزایــش ســطح پرســتار در دوران کرونــا تمرکــز کردنــد‪ ،‬امــا‬ ‫ـد مدنظــر باشـ‬ ‫نیــز بایـ‬ ‫ـئوالن‬ ‫مسـ‬ ‫ـوت‬ ‫کشـدع‬ ‫در بــا‬ ‫ـیتیــز‬ ‫ـده نی‬ ‫ـه اینـ‬ ‫صــدور‬ ‫درگاه‬ ‫دانشــجویانمجــوز‬ ‫درخصــوص صــدور‬ ‫در‬ ‫ـدارد‪.‬‬ ‫وجـازـود نـ‬ ‫ـورـمــا‬ ‫حساسـ‬ ‫هفتـــن‬ ‫کســبوکار‪ ،‬چنی‬ ‫مجوزهــایــود‪».‬‬ ‫امــوزش داده ش‬ ‫ـش شــغلی‬ ‫محقــق دانـ‬ ‫مختلــفو گفت وگــو بــا‬ ‫میدانــی‬ ‫جلســهـای‬ ‫وزارت‬ ‫باشــد و‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫درگاه‬ ‫کســب‬ ‫ـتار‬ ‫زمینــههــزار پرس‬ ‫ایــنـاالنه ‪10‬‬ ‫درـی سـ‬ ‫اقتصــاد حتـ‬ ‫بگیریــد اگــر‬ ‫صــدورو نظــر‬ ‫از نظــارت‬ ‫ارزیابــی‪،‬‬ ‫اهمیــت‬ ‫بــا اشــاره بــه‬ ‫وکارها بــه صحــن مجلــس ظــرف وی‬ ‫ شــود‪».‬‬ ‫می‬ ‫ـدی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫بن‬ ‫جمع‬ ‫از‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫خواهی‬ ‫را‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫خــودداری‬ ‫کاغــذی‬ ‫مجوزهــای‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫گفتــه معــاون فرهنگــی دانشــجویی وزارت پایــش عملکــرد کارکنــان در وزارت بهداشــت جدیــد جــذب شــود‪ ،‬فقــط وضعیــت موجــود‬ ‫بــه‬ ‫ شــود‪».‬ـیون دربــاره ایــن موضــوع‬ ‫ـزارشیکمیسـ‬ ‫تعالــی بیــان کــرد‪« :‬ماحصــل همــه نــکات مدیریتــی گـ‬ ‫عدالــت ورئیــس‬ ‫حســینی‬ ‫سیدشــمسالدین‬ ‫حفــظ م‬ ‫«اجــرای طــرح‬ ‫بهداشــت‪،‬‬ ‫پارلمــان‬ ‫علنــی‬ ‫تولیــد‬ ‫ویــژهبهجهــش‬ ‫کمیســیون‬ ‫مجلــس‬ ‫جهــش‬ ‫‪50‬‬ ‫ـه حــدود‬ ‫صحــنـود انکـ‬ ‫در «بــا وجـ‬ ‫اینــدهــد‪:‬‬ ‫هفتــهــد می کن‬ ‫ ای او تاکی‬ ‫ صــورت دوره‬ ‫کارکنــان‬ ‫رئیــسعملکــرد‬ ‫ـوردار‪ ،‬پایــش‬ ‫تولیــدبرخـ‬ ‫ـهرهای کــم‬ ‫ویــژهدر شـ‬ ‫کمیســیونـه ویــژه‬ ‫ســامت بـ‬ ‫خواهــد‬ ‫قرائــت‬ ‫ـاغنظـایــن‬ ‫ارزیابـابـ‬ ‫ـس از‬ ‫ـن کـ‬ ‫ـوان‬ ‫ـسـهعنـ‬ ‫مجلـ‬ ‫وگــو بــا‬ ‫اســامی در‬ ‫شــورای‬ ‫شــد‪.‬ــم و در بحــران کرونــا‪،‬‬ ‫ـکار داری‬ ‫پرســتار بیـ‬ ‫ـارت هــزار‬ ‫ـی و‬ ‫ـرد‪ :‬پبایـــد‬ ‫راســتا‬ ‫در ایـ‬ ‫ـت کـ‬ ‫ دهــی اسـ‬ ‫گفت جهت‬ ‫ســامت را‬ ‫اصلــی نظــام‬ ‫مســیر‬ ‫موظــف‬ ‫اجرایــی‬ ‫های‬ ‫دســتگاه‬ ‫قانــون‬ ‫تســنیم‪،‬‬ ‫خبرگــزاری‬ ‫پارلمانــی‬ ‫خبرنــگار‬ ‫کــرده و شــاخص هایی همچــون تعــداد تخــت را بیش ازپیــش افزایــش دهیــم‪ .‬تعامــل اداره کل نیــاز جــدی بــه انهــا داریــم‪ ،‬امــا برنامه ریــزی‬ ‫ـت‪ :‬پــس‬ ‫مجلــس‬ ‫ـدهو تنکابــن‬ ‫ـول نماینـ‬ ‫درگاه‬ ‫ســال‬ ‫یــک‬ ‫اصــاح مــواد‬ ‫قانــون‬ ‫اینکــه‬ ‫بــا بیــان‬ ‫وجــود‬ ‫جــذبگفـانهــا‬ ‫بلندمدتــیدربــرای‬ ‫علمــی‬ ‫بــه و تحـ‬ ‫مدیریــت‬ ‫توســعه‬ ‫ظــرفمرکــز‬ ‫بودنــدانســانی و‬ ‫امکانــات(‪)1‬را منابــع‬ ‫متخصــص و‬ ‫پزشــکان‬ ‫بیمارســتانی‪،‬‬ ‫شــدنصحــن‬ ‫ـیون در‬ ‫بــهکمیسـ‬ ‫ـزارش‬ ‫بــا گـ‬ ‫نــدارد‪.‬ـت‬ ‫یابــد؛ از قرائـ‬ ‫افزایــشامــور‬ ‫اقتصــاد و‬ ‫وزارتکــه‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫مــوردقانــون‬ ‫و (‪)۷‬‬ ‫بحــران‬ ‫طوالنــی‬ ‫توجــه‬ ‫وزارتبایــد‬ ‫بهداشــت‬ ‫سیاســتهای کلــی اداری در‬ ‫اجــرایمی دهــد‪».‬‬ ‫ارزیابــی قــرار‬ ‫بــا‬ ‫الزم‬ ‫هــای‬ ‫پیگیری‬ ‫پارلمــان‬ ‫علنــی‬ ‫کــه‬ ‫بپیوندنــد‬ ‫کنــد‬ ‫می‬ ‫ایجــاد‬ ‫دارایــی‬ ‫بــرای‬ ‫مــواد‬ ‫تریــن‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫(‪)44‬‬ ‫اصــل‬ ‫شــیراوژن بــا اشــاره بــه شــایعه مهاجــرت پرســتاران چراکــه هــر دو حــوزه رابطــه تنگاتنگــی در کرونــا‪ ،‬کادر پرســتاری مــا خســته و فرســوده‬ ‫قانــون‬ ‫اجــرای‬ ‫هاییهــرکــه‬ ‫ایــنــی ایــن‬ ‫دارنــد‪.‬نظارت‬ ‫از بعــد‬ ‫منابــعـون و‬ ‫ـرای قانـ‬ ‫کشــوراز در اجـ‬ ‫وکار در‬ ‫کســب‬ ‫بهبــود‬ ‫چنــد‬ ‫جــای‬ ‫در نیــز بــه‬ ‫پرســتار‬ ‫دســتگاهاالن‬ ‫موضــوع شــده اند‪.‬‬ ‫انســانی‬ ‫ســاماندهی‬ ‫مهــم ناشــی‬ ‫«ایــن‬ ‫فضــای کــرد‪:‬‬ ‫کشــور بیــان‬ ‫از‬ ‫داشــتهاند‬ ‫ کنــد‪.‬ـای کسـ‬ ‫مجوزهـ‬ ‫ـدور‬ ‫پزشــکی صـ‬ ‫ـری شــده‬ ‫ هایپیگیـ‬ ‫دانشــگاهـس‬ ‫ـوی مجلـ‬ ‫ـوع از سـ‬ ‫ـت‪ ،‬موض‬ ‫بهمناسـمــاه‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫کاری‪،‬‬ ‫وکارفشــار‬ ‫ـبایــن‬ ‫محصــول‬ ‫کار می‬ ‫نیــرو‬ ‫علــوم‬ ‫سرتاســر‬ ‫بایــدـدر‬ ‫درـمنان‬ ‫قانــوندشـ‬ ‫ایــنه پراکنی‬ ‫گفــت‪ :‬شــایع‬ ‫ـات منفــی و‬ ‫تبلیغـ‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫خواهیــم‬ ‫الزم را‬ ‫ـفندماه‬ ‫ـب تـوـااسـ‬ ‫ـسکشـتصوی‬ ‫درـالحالـ‪99‬‬ ‫سـ‬ ‫بــاال‬ ‫پزشــکی‬ ‫کــه خطــای‬ ‫برخوردهــایبــود‬ ‫اســت‪ .‬کشــور نهادینــه شــود و اطالعــات مابیــن ایــن خواهــد‬ ‫ـتند سراســر‬ ‫ش هسـ‬ ‫ـورهاـ در‬ ‫مجلـــی‬ ‫درـه برخ‬ ‫ـی کـ‬ ‫ـاغ‬ ‫ـ‬ ‫اب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫دول‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـرا‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫هم‬ ‫بــا دالرهــای نفتــی‪ ،‬کمبــود نیــروی انســانی خــود هــر دو حــوزه در راســتای بهبــود عملکــرد‪ ،‬رشــد مــی رود‪ .‬پرســتار تــا حــدی تــوان دارد‪ .‬اگــر‬ ‫پیگیریهایــی‬ ‫ـراز ببهــا‬ ‫ـینی بــا ابـ‬ ‫اســت‪.‬منفــی علیــه ایــران جبــران کننــد‪ ».‬وحسـ‬ ‫شــود‪».‬کــه از فشــار بــه جامعــه پرســتاری افزایــش پیــدا کنــد و‬ ‫ کارگیــری‬ ‫ســازمانی‬ ‫تعالــی‬ ‫شــدهتبلیغــات‬ ‫را بــا‬ ‫قانــون‬ ‫اجــرای‬ ‫بــرای‬ ‫نماینــدگان‬ ‫ســوی‬ ‫ـکام‬ ‫ـ‬ ‫اح‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قان‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اینک‬ ‫وی بــا بی‬ ‫نیروهــای تــازه نفــس جــذب نشــوند‪ ،‬امــار مــرگ‬ ‫همچنیــنــانبهــروز رحیمــی‪ ،‬معــاون توســعه تبعات تاخیر در جذب کادر بهداشت و درمان‬ ‫متخصــصشــد کــه‬ ‫درویشــی‪ ،‬مشــخص‬ ‫شــده اســت‬ ‫تاکیـــاـد انجــام‬ ‫ـم بـازـا انه‬ ‫برخـهــی‬ ‫وزارت کــه‬ ‫ـود دارد‬ ‫ـددیووج‬ ‫متعـ‬ ‫مدیریــت و میــر هــم بــاال مــی رود‪».‬‬ ‫احمدرضــا‬ ‫بهداشــت‬ ‫منابـــع‬ ‫مدیریــت‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا‬ صفحه 18 ‫نشریه‬ ‫بازارکار گیالن را‬ ‫انالیــن بخوانیــد‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ صفحه 19 صفحه 20

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار گیلان

هفته نامه بازار کار گیلان 246

هفته نامه بازار کار گیلان 246

شماره : 246
تاریخ : 1402/12/19
هفته نامه بازار کار گیلان 245

هفته نامه بازار کار گیلان 245

شماره : 245
تاریخ : 1402/12/05
هفته نامه بازار کار گیلان 244

هفته نامه بازار کار گیلان 244

شماره : 244
تاریخ : 1402/11/02
هفته نامه بازار کار گیلان 243

هفته نامه بازار کار گیلان 243

شماره : 243
تاریخ : 1402/10/09
هفته نامه بازار کار گیلان 242

هفته نامه بازار کار گیلان 242

شماره : 242
تاریخ : 1402/09/18
هفته نامه بازار کار گیلان 241

هفته نامه بازار کار گیلان 241

شماره : 241
تاریخ : 1402/09/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!