هفته نامه بازار کار گیلان شماره 208 - مگ لند

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 208

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 208

هفته نامه بازار کار گیلان شماره 208

‫هفته انهم‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫شماره ‪208‬‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫رمضان‪1443‬‬ ‫ ‪ 277‬شوال‬‫شنبه ‪7‬‬ ‫شماره ‪203‬‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪9 -- 1443‬‬ ‫‪- 1401‬‬ ‫خرداد‪1401‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫‪ 20‬صفحه ‪ 3000‬تومان‬ ‫هفته نامه بازار کار گیالن‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫صاحب امتیازو مدیر مسئول‪ :‬مسعود قره داغی‬ ‫تلفن تماس‪ 01333521330 :‬و ‪09119316172‬‬ ‫وبسایت هفته نامه بازارکار گیالن‪:‬‬ ‫کانال هفته نامه بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪www.guilanjob.ir‬‬ ‫کانال سراسری بازار کار گیالن‪:‬‬ ‫‪@bazarekarw‬‬ ‫‪@bazarekar‬‬ ‫برای نصب اپلیکیشن موبایلی بازارکار عدد ‪ 1‬را به شماره‬ ‫‪ 50004150004198‬ارسال نمایید‬ ‫مجوزها‬ ‫درگاه ایملی‬ ‫سرپرستها‬ ‫جمهور‪ :‬بعد از اتصال دستگاه‬ ‫مجوزفروشی‬ ‫برای‬ ‫معاون علمی رییس‬ ‫پایانی حضور‬ ‫با‬ ‫استان گیالن‪:‬‬ ‫بهبورس منطقه‬ ‫تاالر‬ ‫مرکز نواوری مکعب‬ ‫نمایندهکار‬ ‫فضای‬ ‫اشتراکیدرومجلس‪:‬‬ ‫مردم رشت و خمام‬ ‫��‬ ‫سنوات ارتقای رتبهبندی معلمان مناطق‬ ‫در رشت افتتاح شد‬ ‫محروم به ‪ ۴‬سال کاهش یافت‬ ‫��‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫شخم اولیه در ‪ ۶۰‬درصد شالیزارهای گیالن انجام شد‬ ‫��‬ ‫نماینده مردم فومن و شفت؛‬ ‫معامالت بورس منطقه ای گیالن ‪ ۳۰‬درصد افزایش یافت‬ ‫سازمان تامین اجتماعی مکلف به ساماندهی بیمه‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار کارگر ساختمانی شد‬ ‫استاندار‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار شغل جدید در گیالن ایجاد می شود‬ ‫��‬ ‫وزیر کار و رفاه‪:‬‬ ‫‪ ۱۴‬میلیون نفر در کشور‬ ‫شغل «شایستهای» ندارند‬ ‫معاون وزیر تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫تدوین بسته تشویقی کارفرمایان در مراحل پایانی قرار دارد‬ ‫��‬ ‫اغاز ثبت نام امریه سربازی‬ ‫در وزارت راه و شهرسازی‬ ‫��‬ ‫شرایط ثبتنام در سامانه‬ ‫امریه قوه قضائیه اعالم شد‬ ‫معاون روابط کار وزارت تعاون خبر داد‪:‬‬ ‫ایجاد یک ��‬ ‫جاری‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫شغلی‬ ‫فرصت‬ ‫میلیون‬ ‫ایرانیان خارج از کشور با انجام طرح تحقیقاتی کارت معافیت سربازی میگیرند‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهور خبر داد‪:‬‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫غذا� دارای نمایند� برند‬ ‫�کت پخش و توزی ــع مواد ی‬ ‫معت�‪ ،‬جهت تکمیل کادر اداری و فروش از افراد‬ ‫های ب‬ ‫واجد ش�ایط ذیل دعوت به همکاری یم نماید‬ ‫جهت‬ ‫کشاورزی ر‬ ‫مجموعه‬ ‫اتون‪۷‬درنفر اقا‬ ‫موزع ‪-‬‬ ‫خدماتنفر اقا‬ ‫ویزیتور ‪۱۵ -‬‬ ‫کلیهاهفار‬ ‫فروش و‬ ‫توسعه‬ ‫تیمغفروش‬ ‫از همر‬ ‫اریا� به‬ ‫ترجیحا‬ ‫کادر‪ ۳ -‬نفر‬ ‫فروش‬ ‫رسپرست‬ ‫اقاباز ب‬ ‫دراقا‬ ‫کشاورزینفر‬ ‫حسابدار ‪۱ -‬‬ ‫‪۱‬نفر اقا‬ ‫کمک‬ ‫کمک به‬ ‫های مرتبط‬ ‫انباردار ‪-‬رشته‬ ‫التحصیالن‬ ‫کاریبهمرتبط‬ ‫حومهسابقه‬ ‫شهر رشت و با‬ ‫همکاری یم نماید‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫ث‬ ‫معت� ‪ -‬حقوق‬ ‫حداک� ‪ ۳۵‬سال ‪ -‬دارای‬ ‫ش�ایط و مزایا‪ :‬سن‬ ‫‪09197207686‬ضامن ب‬ ‫ثابت ‪ ۶,۰۰۰,۰۰۰‬تومان ‪ -‬بیمه ی ن‬ ‫کاال�‬ ‫پورسانت‬ ‫‬‫اجتمایع‬ ‫تام�‬ ‫ی‬ ‫‪09193756180‬‬ ‫انگ� ش�‪ ،‬پاداش پوشش ت‬ ‫ پاداش ی ز‬‫مش�ی‪ ،‬پاداش کارخانجات ‪-‬‬ ‫هزینه ایاب و ذهاب و هزینه تلفن ‪ -‬اموزش برای مبتدیان‬ ‫متقاضیان از ساعت ‪ ۸‬صبح ایل ‪ ۱۶‬عرص با شماره های زیر تماس‬ ‫حاصل فرمایند ‪09360210104 - 09191151255‬‬ ‫س�نگ جهت تکمیل کادر خود در استان گیالن از‬ ‫گروه کارخانجات ی‬ ‫همکاریادیمواجد‬ ‫توحیدبه از افر‬ ‫صنعتگران‬ ‫ش� ش‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫گیلدعوت‬ ‫روغن وقت‬ ‫بصورت تمام‬ ‫کت�ایط زیر‬ ‫افراد واجد ش‬ ‫نماید‬ ‫یم‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫دعوت‬ ‫ذیل‬ ‫ایط‬ ‫�‬ ‫غذا�) ‪ -‬اقا و خانم‬ ‫بازاریاب حضوری (مواد ی‬ ‫ش‬ ‫اموز� رایگان و تخصیص برای افراد بدون سابقه کار‬ ‫دوره‬ ‫(ویزیتور)‬ ‫فروش‬ ‫کارشناس‬ ‫غذا�)‬ ‫فروش‬ ‫رسپرست‬ ‫(مواد ی‬ ‫نفر‬ ‫با حداقل ‪ ۲‬سال سابقه ‪۲‬‬ ‫تبط ‪ -‬مسلط به سیستم‬ ‫کار مر‬ ‫سال‬ ‫‪۳‬‬ ‫حداقل‬ ‫سابقه‬ ‫مس�بندی و تکنیک های فروش‬ ‫اشنا� با بازار گیالن و ی‬ ‫ی‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫تن‬ ‫داش� کارت پایان خدمت و حداقل مدرک دیپلم برای اقایان الزامیست‪.‬‬ ‫مزایا‪ :‬حقوق ثابت اداره کار‪ ۲،‬نفر‬ ‫پورسانت‪ ،‬بیمه‪ ،‬بیمه تکمییل‪،‬‬ ‫فعال‬ ‫هوشمند‬ ‫شغیل‪،‬کارت‬ ‫پاداش‪ ،‬امنیت با‬ ‫هزینه ایاب و ذهاب‪ ،‬حق مسئولیت‬ ‫از متقاضیان واجد ش�ایط کارگر‬ ‫ساده رزومه خود را به شماره‬ ‫خواهشمندیم‬ ‫واتساپ زیر ارسال نمایند‪.‬لطفا‪۲‬ازنفر‬ ‫تماس ن‬ ‫تلف� خودداری نمایید‬ ‫دیپلم‬ ‫حداقل مدرک‬ ‫‪09308900495‬‬ ‫واتساپ ‪01334987 09129495460‬‬ ‫رستوران خانه کنتایک پرسنل اقا و خانم بصورت نیمه وقت‬ ‫همکاری یم کند‬ ‫ذیل دعوت‬ ‫شغیل زیر‬ ‫کافه در‬ ‫استخدامبهیم نماید‬ ‫عناوین ش�ایط‬ ‫تمام وقت با‬ ‫بن و‬ ‫صندوقدار‬ ‫سالندار‬ ‫باریستا‬ ‫پیک موتوری‬ ‫تک شیفت‪ :‬عرص‪ ،‬دو ‪:‬شیفت‪ :‬صبح و عرص‬ ‫جنسیت اقا و خانم‬ ‫شیفت)با بیمه‬ ‫تومان همراه‬ ‫نیمهمیلیون‬ ‫حقوق ‪ ۳‬تا ‪۵‬‬ ‫وقت (تک‬ ‫خانم‬ ‫ساعت پرسنل‬ ‫گشت برای‬ ‫�ویس‬ ‫با‬ ‫‪۱۶٫۳۰‬‬ ‫‪ ۸٫۳۰‬تا‬ ‫بر از‬ ‫صبح‬ ‫شیفت‬ ‫شام‬ ‫و‬ ‫نهار‬ ‫با‬ ‫اه‬ ‫ر‬ ‫هم‬ ‫شیفت عرص از ساعت ‪ ۱۶‬عرص تا ‪ ۱۲٫۳۰‬شب‬ ‫ادرس‪ :‬رشت‪ ،‬چهارراه گلسار‪ ،‬روبه روی بانک میل‪ ،‬جنب‬ ‫‪09131071643‬شماره زیر در‬ ‫فرمانداری از طریق واتس اپ با‬ ‫در صورت تمایل‬ ‫تماس باشید ‪09127960632 :WhatsApp‬‬ ‫سالن دار با تجربه‬ ‫پز‬ ‫اش� حرفه ای و با تجربه‬ ‫باریستا با تجربه‬ ‫الهیجانبا ش�ایط ذیل‬ ‫فروشنده خانم‬ ‫فودران‪،‬‬ ‫تحریر مه‬ ‫خانه کنتایک‬ ‫کتاب وفست‬ ‫نماید‬ ‫استخدام یم‬ ‫همکاری یم نماید‬ ‫دعوت به‬ ‫از افراد واجد ش�ایط ذیل‬ ‫فروشنده خانم‬ ‫بخش فروش لوازم ن‬ ‫ه�ی و معماری‬ ‫صندوقدار خانم‬ ‫ش�ایط‪:‬‬ ‫گ� خانم‬ ‫سفارش ی‬ ‫سن ‪:‬‬ ‫حداقل ‪ ۱۸‬سال‬ ‫سالندار اقا و خانم‬ ‫تحصیالت مهم نیست‬ ‫ن‬ ‫خانم و اقا‬ ‫خانه‬ ‫وی کار‬ ‫ین�‬ ‫کاری‪:‬در پ‬ ‫‪ ۱۶٫۳۰‬تا ‪۲۲‬‬ ‫‪ ۱۴‬و‬ ‫اش� تا‬ ‫‪۹٫۳۰‬‬ ‫ساعت‬ ‫پیک‬ ‫ش‬ ‫موتوریقانون کار همراه با بیمه‬ ‫اموز� طبق‬ ‫حقوق‪ :‬بعد از‬ ‫محل سکونت ترجیحا نزدیک فروشگاه باشد‬ ‫ادرس‪ :‬الهیجان‪ ،‬بلوار امام رضا (ع)‪ ،‬روبروی استخر‪ ،‬ساختمان ن‬ ‫چی�‬ ‫ادرس ‪ :‬رشت ‪ ،‬معلم ‪ ،‬میدان رسگل‬ ‫‪09384541368‬به شماره واتساپ زیر‬ ‫متقاضیان میتوانند رزومه خود را‬ ‫ارسال نمایند‪09918015383 :WhatsApp .‬‬ صفحه 1 ‫با نصب اپلیکیشن بازارکار‪،‬‬ ‫فرصت های استخدامی را‬ ‫سریعتر از دیگران‬ ‫دریافت کنید‬ ‫جهت دریافت لینک‬ ‫فایل نصبی عدد ‪ 1‬را به‬ ‫‪50004150004198‬‬ ‫ارسال نمایید‬ ‫ربات بازارکار گیالن در واتساپ! ��‬ ‫(یک سرویس منحصربفرد و برای اولین بار در ایران)‬ ‫��‬ ‫جهت سهولت و دسترسی سریعتر به فرصت های شغلی‪ ،‬می توانید با عضویت رایگان در‬ ‫ربات واتساپ بازارکار گیالن‪ ،‬اطالعیه های استخدامی را بصورت منظم دریافت کنید‪.‬‬ ‫ربات ‪ ۷‬روز هفته و ‪ ۲۴‬ساعته انالین و پاسخگوست‪.‬‬ ‫⬅‬ ‫عضویت در ربات واتساپ و دریافت خبرنامه استخدامی رایگان است‪ ،‬همچنین ما برای‬ ‫حریم خصوصی کاربران خود ارزش قائل هستیم و به هیچ وجه شما را در هیچ گروه واتساپی‬ ‫عضو نخواهیم کرد بنابراین شماره های اعضاء برای سایرین قابل مشاهده نخواهد بود و اطالعیه‬ ‫ها را توسط ربات بصورت یک پیام کامال خصوصی برای شما ارسال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫⬅‬ ‫تا کنون بیش از ‪ ۷۵۰۰‬نفر در ربات ثبت نام کرده اند‪ ،‬شما نیز برای ثبت نام کافیست شماره‬ ‫زیر را بعنوان مخاطب خود ذخیره و سپس یک پیام دلخواه در واتساپ ارسال نمایید‬ ‫��‬ ‫ربات واتساپ ‪۰9۳۷۲۵۴۰۴۶۴ :‬‬ صفحه 2 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫رمضان ‪1443‬‬ ‫خرداد ‪ 27۷ - 1401‬شوال‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫‪203208‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪9 -- 1443‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫رییس سازمان چای کشور؛‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫‪ 48‬درصد‬ ‫بیمهچای تا‬ ‫برگ سبز‬ ‫تضمینی‬ ‫قیمت خرید‬ ‫کشاورزی‬ ‫گیالنی از‬ ‫کشاورزان‬ ‫افزایش گریز‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫برخــی از کارشناســان کشــاورزی معتقدنــد‬ ‫کشــاورزان اغلــب بیمــه بــا گزینــه پاییــن‬ ‫را انتخــاب و تصــور میکننــد بیمــه بایــد‬ ‫غرامــت تمــام خســارت انهــا را بپــردازد‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫دارد و بیمــه گــذاران حداقــل گزینــه و‬ ‫ضعیفتریــن بیمــه را انتخــاب میکننــد و‬ ‫تمــام خطراتــی کــه اتفــاق میافتــد‪ ،‬تحــت‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫انقــدر بــا تاخیــر‬ ‫منعقــدمبلــغ هــم‬ ‫قــراردادهمــان‬ ‫مــوارد‬ ‫پرداخــت مــی شــود کــه بــا توجــه بــه‬ ‫ گــذاری و‬ ‫دیگــرقیمت‬ ‫شــورای‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫وی‬ ‫کارایــی‬ ‫چنــدان‬ ‫قیمــت‬ ‫نوســانات‬ ‫ـوالت‬ ‫ـنمحصـ‬ ‫حمایتـایــی‬ ‫ های‬ ‫سیاس ـت‬ ‫بـاتخـ‬ ‫ـات‬ ‫موضوعـ‬ ‫ـدارد و‬ ‫ـاورزان نـ‬ ‫ـرایـاذکشـ‬ ‫تضمینی‬ ‫قیمـــت‬ ‫اساسـ‬ ‫ـذاری‬ ‫ـد گـ‬ ‫خریــه‬ ‫ـرای بیم‬ ‫ـاورزی را ب‬ ‫کشـــاورزان‬ ‫ـیکش‬ ‫ـزه‬ ‫انگیـ‬ ‫اســت‪.‬ــه یــک بــرای ســال‬ ‫ـای درج‬ ‫کاهــشســبز چـ‬ ‫بــرگ‬ ‫داشــته‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬را ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومــان و بــرگ‬ ‫ـت هوــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫بــودنرا هفـ‬ ‫درجــه ‪۲‬‬ ‫حادثــهــای‬ ‫ســبز چ‬ ‫ضــرورت‬ ‫گیــان‬ ‫خیــز‬ ‫ اســت‪.‬‬ ‫ه‬ ‫کرد‬ ‫اعــام‬ ‫تومــان‬ ‫بیمــه کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫رییــس ســازمان چــای کشــور بــا بیــان‬ ‫امــا اغلــب کارشناســان و حتــی کشــاورزان‬ ‫اینکــه بــرای خریــد بــرگ ســبز چــای‬ ‫بــی اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫چایــکاران توســط کارخانــه هــای‬ ‫بیمــه محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬واقعــی‬ ‫چایســاری امادگــی کامــل وجــود‬ ‫ســازی نشــدن میــزان پرداخــت خســارت‪،‬‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ ۱۷۰‬کارخانــه‬ ‫نحــوه تعییــن خســارتهای وارده بــه باغات و‬ ‫چایســازی در گیــان و مازنــدران بــرای‬ ‫مــزارع و عــدم بــه موقــع پرداخــت غرامــت‬ ‫خریــد تضمینــی بــرگ ســبز چــای اعــام‬ ‫و اگاه نبــودن برخــی کشــاورزان از مزیــت‬ ‫امادگــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫هــای بیمــه محصــوالت را عمــده دلیــل‬ ‫کشــاورزی مــی‬ ‫جهانســازاز بیمــه‬ ‫اســتقبال ســرد‬ ‫تاکنــون‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫حبیــب‬ ‫ـد‪.‬ـش از یکصــد کارخانــه بــرای خریــد‬ ‫داننـبیـ‬ ‫بــا‬ ‫قیمــت خریــد‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫جهانســاز بیــان‬ ‫اســتانداری‬ ‫بحــران‬ ‫مدیریــت‬ ‫مدیــرکل‬ ‫یــک‬ ‫درجــه‬ ‫چــای‬ ‫ســبز‬ ‫بــرگ‬ ‫تضمینــینیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫گیــان‬ ‫گذشــته‬ ‫ســال‬ ‫نســبتـهبــه‬ ‫جــاری‬ ‫ـور‬ ‫اول کشـ‬ ‫خیــز‬ ‫ـتان حادثـ‬ ‫ســالـج اسـ‬ ‫درـزو پنـ‬ ‫جـ‬ ‫درصــد‬ ‫اینــکدو ‪۴۸‬‬ ‫درجــه‬ ‫اســت‪،‬درصــد‬ ‫‪۳۷.۵‬‬ ‫بیمــه‬ ‫شــرایط‬ ‫گفــت‪ :‬وهــم‬ ‫افزایــش یافت‬ ‫ اســت‪ .‬و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫بهتــره شــده‬ ‫گــذاری‬ ‫بــه دلیــل شــرایط جغرافیــای خــاص‬ ‫برداشــت بهــاره بــرگ هــای ســبز چــای‬ ‫و بارشــهای فــراوان‪ ،‬اســتانی مســتعد‬ ‫بــرای نخســتین فصــل چینــش ســال جــاری‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬امــا درعیــن حــال بــا‬ ‫از امــروز پنجشــنبه در اســتان گیــان اغــاز‬ ‫وقــوع حوادثــی همچــون ســیابها ‪،‬‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫تندبــاد‪ ،‬خشکســالی جــزو پنــج اســتان‬ ‫حادثــه خیــز کشــور محســوب مــی‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار گیــان بــه نقــل از‬ ‫افــزوده کــه کشــاورز بایــد پرداخــت مــی‬ ‫شــود کــه بخــش کشــاورزی نیــز از ایــن‬ ‫ایرنــا‪ ،‬برداشــت بــرگ هــای ســبز چــای‬ ‫در اســتان های‬ ‫امــار‪،‬‬ ‫اخریــن‬ ‫براســاس‬ ‫اســت ‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫حــذف‬ ‫کــرد ‪،‬‬ ‫بــرگمانــد‪.‬‬ ‫برداشــتنمــی‬ ‫مخاطــراتبــادر امــان‬ ‫ســبز چــای‬ ‫از امــروز‬ ‫گیــان و مازنــدران بالــغ بــر ‪ ۵۵‬هــزار‬ ‫بــه‬ ‫کشــاورزان‬ ‫کــه‬ ‫درحالــی‬ ‫ایــم‬ ‫اســتــتان فومــن اغــاز شــده‬ ‫در شهرس‬ ‫چایــکاران‬ ‫چایــکار وجــود دارد‪ ،‬وســعت باغ هــای‬ ‫امیــر مــرادی افزود‪:‬حادثــه خبــر نمــی کنــد‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫اقش‬ ‫از‬ ‫ـداران‬ ‫ـ‬ ‫باغ‬ ‫و‬ ‫ـالیکاران‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـوص‬ ‫ـ‬ ‫خصطــی روزهــای اینــده چیــن بهــاره در‬ ‫و‬ ‫چــای ایــن ‪ ۲‬اســتان حــدود ‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫تنهــا‬ ‫انجــان‬ ‫محصوالتشـ‬ ‫ـودههـکــه‬ ‫ـیب پذیــر‬ ‫ـی‬ ‫ـام مـ‬ ‫ـای گیــان‬ ‫شهرسـبــتان‬ ‫اســـایر‬ ‫س‬ ‫هکتــار اســت‪ ،‬برداشــت بــرگ ســبز چــای‬ ‫بــرگ ســبز چــای قــرارداد منعقــد شــده بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫ـود‪.‬امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫زمینــه‬ ‫شـ‬ ‫هــر ســاله در ســه چیــن بهــاره‪ ،‬تابســتانه و‬ ‫نیــز کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫گفــت‬ ‫گیانــی در‬ ‫شــالیکاران‬ ‫یکــی از‬ ‫و در صــورت کوچــک تریــن اســیبی‬ ‫چایســازی‬ ‫ هــای‬ ‫ه‬ ‫کارخان‬ ‫بقیــه‬ ‫بــا‬ ‫و‬ ‫پاییــزه صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪ ،‬و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫دولــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫محصولــش را بیمــه مــی‬ ‫مدیر هــر‬ ‫خانوادگــی و حتــی فرهنگــی مواجــه‬ ‫کــردگیالن‪:‬‬ ‫جهادکشاورزی‬ ‫ســالسازمان‬ ‫زراعت‬ ‫امــا امســال دیگــر قصــد بیمــه کــردن‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بیمــه کشــاورزی کــه در ایــران بیــش از شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫شد‬ ‫شالیزارهای‬ ‫نیمی‬ ‫ســه دهــه قدمــت دارد و ازخزان‬ ‫ـت خســارت کشــاورزان بــه‬ ‫انجامغرامـ‬ ‫گیالن گذشــته‬ ‫خســارت‬ ‫ازغرامــت در مقابــل‬ ‫انــدک‬ ‫ گیری مبلــغ‬ ‫ســاله‪1363‬‬ ‫بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬ســال گذشــته بــرای بیــش از ‪ 2‬موقــع پرداخــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫بــا عنــوان « صنــدوق بیمــه محصــوالت هکتــار زمیــن‪ ،‬حــدود یــک و نیــم تــن بیمــه گــذاران شــالیکار از ‪ 20‬هــزار نفــر در‬ ‫مراقبــت‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫ـال‬ ‫شــالیکارانــر در سـ‬ ‫ـدود ‪ 50‬هــزار نف‬ ‫بیــانبــه حـ‬ ‫ویـال ‪99‬‬ ‫کشــاورزی « از ســوی بانــک کشــاورزی برداشــت کمتــر داشــتم کــه از نظــر ریالــی سـ‬ ‫یافـرا‬ ‫خزانــه‬ ‫روزانــه از‬ ‫باشــند تـوـا‬ ‫داشــتهبیــن ‪50‬‬ ‫نیــزدولــت‬ ‫ـت و‬ ‫افزایــش‬ ‫اجرایــی شــد‪ ،‬بــه عنــوان مامنــی بــرای نزدیــک بــه ‪ 91‬میلیــون تومــان خســارت بــه ‪1400‬‬ ‫ـکالت‬ ‫حــقـه مشـ‬ ‫فقــط گونـ‬ ‫ـاهده هــر‬ ‫میلیــارد مشـ‬ ‫‪55‬صــورت‬ ‫جبــران خســارتهای ایــن حــوزه اقتصــادی محصــوالت مــن وارد شــد امــا فقــط ســه در‬ ‫بابــت‬ ‫بیمــه‬ ‫تومــان‬ ‫ـرد‪.‬ــاء بــه مراکــز‬ ‫ـد نش‬ ‫ـ‬ ‫رش‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫رون‬ ‫در‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫عالی‬ ‫محســوب مــی شــود کــه تــا بــه امــروز بــا میلیــون و ‪ 100‬هــزار تومــان بــه مــا غرامــت وشــالیکاران پرداخــت کـ‬ ‫جهادکشــاورزی مراجعــه و راهنمایی هــای‬ ‫بیرغبتــی از ســوی بههــر بــرداران مواجــه پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫دریافــت‬ ‫الزم را‬ ‫بــه ضــرورت بیمــه‬ ‫اشــاره‬ ‫مــرادی بــا‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حســن زاده افــزود‪ :‬از ایــن میــزان غرامــت گــذاری بــرای محصــوالت اســتراتژیکی‬ ‫ـاورزی‬ ‫کشـ‬ ‫جهــاد‬ ‫ـت‬ ‫زراعـ‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت طــی ســالیان هــم یــک میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان بابــت مدیـ‬ ‫ـج‬ ‫ـرای برنـ‬ ‫ـزود‪ :‬بـ‬ ‫ـازمان افـ‬ ‫ـج سوـ چــای‬ ‫برنـ‬ ‫همچـرــون‬ ‫کــهدر ‪۱۸۹‬‬ ‫دادیــمنیــز‬ ‫شــخم اولیــه‬ ‫تــاش داشــته اســت تــا توســط صنــدوق بیمــه پرداخــت کــرده بــودم کــه عمــا گیــان‬ ‫بتوانیــم‬ ‫افــزود‪:‬تشــکیل‬ ‫کارگروهــی‬ ‫درصــد‬ ‫هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار‬ ‫معــادلبــه‪100۸۰‬‬ ‫هکتــار کار را‬ ‫گــذاران برنــج‬ ‫بیمــه کشــاورزی و همچنیــن بــا ارائــه بســته یــک میلیــون و ‪ ۷00‬هــزار تومــان بیشــتر بیمــه‬ ‫کــه‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫شــد‬ ‫انجــام‬ ‫اســتان‬ ‫شــالیزارهای‬ ‫برســانیم؛ ضمــن اینکــه بحــث‬ ‫مشــترک‬ ‫هــای حمایتــی بخشــی از خســارت هــای غرامــت دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫ســال گذشــته در همیــن زمــان ‪ ۷۶‬درصــد‬ ‫از فروردیــن تــا هشــت اردیبهشــت‪ ،‬رســتم فراگیــر شــدن بیمــه چــای نیــز دنبــال مــی‬ ‫کنــد امــا رغبتــی‬ ‫زراعــتجبــران‬ ‫کشــاورزی را‬ ‫جهادکشــاورزی‬ ‫ســازمان‬ ‫مدیــر‬ ‫شــالیزارهای گیــان شــخم اولیــه شــده‬ ‫ـج شــود‪.‬‬ ‫فومنـبرنـ‬ ‫ـرداد‪،‬ــت‬ ‫ـکات کاش‬ ‫مشـ‬ ‫اردیبهشـه‬ ‫ـادبــا‪۱۸‬اشــاره بـ‬ ‫وی‬ ‫ـی‬ ‫خزانـهـده نمـ‬ ‫اینکــهامــر دی‬ ‫بیــانــر ایــن‬ ‫ـاورزان ب‬ ‫گیــانکشـ‬ ‫ســوی‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫‪۲‬‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫اب‬ ‫ گیــری‬ ‫بــا‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫کاش‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫اظه‬ ‫ان‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫هزین‬ ‫و‬ ‫زراعــی‬ ‫ســال‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫طــوری‬ ‫بــه‬ ‫شــود‬ ‫شــالیزارهای خــارج از شــبکه ‪۱۷‬‬ ‫درصــد معــادل ‪ ۱۱۹‬هــزار هکتــار از‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫بــه ‪ ۷0‬میلیــارد خســارت بــرای ‪ 60‬هــزار‬ ‫مقــرون‬ ‫کشــاورزان‬ ‫بــرای‬ ‫خــود‬ ‫‪ 43‬برنــج‬ ‫شدهفقــط‬ ‫انجــامـردار‬ ‫اســتانبهــره بـ‬ ‫‪ 312‬هــزار‬ ‫جدیــد از‬ ‫شــده‬ ‫عنــوان‬ ‫اردیبهشــت‬ ‫‪۶‬‬ ‫تــا‬ ‫فروردیــن‬ ‫ اســت‪،‬‬ ‫شــالیزارهای‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــخم اولیــه در‬ ‫صرفــه نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه کشــاورز‬ ‫احــداثـرده انـ‬ ‫درــداری کـ‬ ‫کشــاورزانخری‬ ‫گفــت‪:‬ــر بیمــه نامــه‬ ‫هــزار نف‬ ‫ـد‪ .‬اســت‪.‬‬ ‫خزانــه‬ ‫مبــارزه بــا علــف هــرز و از بیــن بــردن‬ ‫و نشــاء حتمــا تقویــم زراعــی را رعایــت هــای کشــاورزی از جملــه کــود‪ ،‬ســم و‬ ‫انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد در خــاک و‬ ‫ـت معــاون خدمــات بیمــه ای بانک کشــاورزی‬ ‫در حالــی بیمــه کشــاورزی در خطــه ســبز کارگــر افزایــش چشــمگیری داشــته اسـ‬ ‫کننــد و در تهیــه خزانــه حتی االمــکان از اگــر چــه برخــی از شــالیکاران در صرفه جویــی در مصــرف انــواع کودهــا‬ ‫هــای گیــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫خســارت‬ ‫بایــد‬ ‫مــوارد‬ ‫گیــانایــن‬ ‫درصــدی و بــه‬ ‫اســتقبال‬ ‫گواهــی بــا‬ ‫گیــان فقــط‬ ‫زراعــی‬ ‫بــه تقویــم‬ ‫توجــه‬ ‫بــدون‬ ‫‪13‬نماینــد‪.‬‬ ‫اســتفاده‬ ‫شــده‬ ‫بــذر‬ ‫اهمیــت زیــادی دارد بنابرایــن شــالیکاران‬ ‫بــذر و احــداث بــا بیــان اینکــه درســال زراعــی گذشــته‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫اضافــه‬ ‫نیــز‬ ‫را‬ ‫طبیعــی‬ ‫شــدن‬ ‫دار‬ ‫جوانــه‬ ‫بــرای‬ ‫طبــق‬ ‫هرســاله‬ ‫کــه‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫مواجــه‬ ‫بــه انجــام ایــن مرحلــه از کشــت و کار‬ ‫نقــل‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه‬ ‫بهرهبــردار‬ ‫داشــتهنفــر‬ ‫اهتمــامهــزار‬ ‫(‪۷0 )1400-99‬‬ ‫بــهدولـ‬ ‫گیــانیــز‬ ‫بــازارکاربیمــه را‬ ‫ـی از حــق‬ ‫قوانیــن بخشـ‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫ـت خزانــه اقــدام کرده انــد امــا کارشناســان شــالیکاری‬ ‫کــه‬ ‫تاکیــد‬ ‫جهادکشــاورزی‬ ‫توصیــه‬ ‫اســاسو اعــام و‬ ‫پرداخــت بــر‬ ‫از ایرنــا‪،‬‬ ‫ـم محصــوالت شــان را بیمــه کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫دارنــدـر زخـ‬ ‫ـه نمــک بـ‬ ‫غیرواقــع بینانـ‬ ‫تنهــا کارشناســی‬ ‫کشــاورزان‬ ‫مــی کنــد‬ ‫را فعالیت‬ ‫گیــان‪،‬‬ ‫جهــاد‬ ‫فــر‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫کشاورز‬ ‫کشــاورزیــق بیمــه‬ ‫کمــی از ایــن ح‬ ‫ســازمانبســیار‬ ‫قســمت‬ ‫عبداللهــیســاله‬ ‫پیمــانگیــان هــر‬ ‫در اســتان‬ ‫اظهــارـالیزارها‬ ‫ هــای کشــت و کار برنــج بــر نشــا شـ‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫انجــام‬ ‫تقویــم‬ ‫اســاس‬ ‫شــالیزارهای‬ ‫در‬ ‫بــذر‬ ‫شــدن‬ ‫ دار‬ ‫جوانــه‬ ‫کشــاورزی‬ ‫بیمــه‬ ‫مشــمول‬ ‫محصــوالت‬ ‫بــه‬ ‫قانــون‬ ‫طبــق‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫خواهــد‬ ‫پرداخــت‬ ‫از اواخــر زمســتان بــا انجــام شــخم اول‬ ‫فروردیــن‬ ‫درصــداز ‪۱۷‬‬ ‫ابرســانی‬ ‫داخــل شــبکه‬ ‫دامــی‪،‬‬ ‫شــامل‬ ‫را یــک کشــاورز دیگــر از عــدم پوشــش را‬ ‫حــق بیمــه‬ ‫متوســط ‪۷0‬‬ ‫طــور‬ ‫باغــی‪،‬برداشــت‬ ‫محصــوالتمــاه بــا‬ ‫در اواخــر تیــر‬ ‫اغــاز و‬ ‫ـازمان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫زراع‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫مدی‬ ‫ـرزاده‬ ‫ـ‬ ‫اکب‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ابراهی‬ ‫‪۳۱‬‬ ‫تــا‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫ابــاد‬ ‫رســتم‬ ‫اردیبهشــت‪،‬‬ ‫تــاـ‪۶‬‬ ‫شــیاتی و طیــور‬ ‫طبیعــی‪،‬‬ ‫منابــع‬ ‫‪،‬‬ ‫زراعــی‬ ‫ـرد‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫گای‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫طبیع‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـارت‬ ‫ـ‬ ‫خس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫تمام‬ ‫ـاورز‬ ‫ـ‬ ‫کش‬ ‫ـهم‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ـرده‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫ـت‬ ‫دول‬ ‫محصــول بــه پایــان می رســد‪.‬‬ ‫پنجشــنبهشـدر‬ ‫روز‬ ‫گیــان‬ ‫شــالیزارهای‬ ‫اردیبهشــت‪،‬‬ ‫ـده و عوامــل تولیــد شــامل تنــه درختــان میــوه‪،‬‬ ‫ـول بیمــه‬ ‫محصـ‬ ‫جهادکشــاورزیبــرای‬ ‫ـود و گفــت‪ :‬وقتــی‬ ‫فومنــاتکــهو بــا ایــن وجـ‬ ‫درصــد اســت‬ ‫تنهــا ‪30‬‬ ‫کنیــد؛ایرنــا اظهــار‬ ‫خبرنــگار‬ ‫گفــت و گــو‬ ‫نســبتبهچهــار‬ ‫فروردیــن تــا‬ ‫شــاهد ‪۱۵‬‬ ‫هــماز شــبکه‬ ‫خــارج‬ ‫االت‬ ‫برنــج‪،‬‬ ‫نشــاء‬ ‫ســالهبانــک‬ ‫گلخانــه‪،‬‬ ‫بــامــی‬ ‫خســارت‬ ‫بیمــه اعــام‬ ‫بیمیلــی‬ ‫بــاز‬ ‫ماشــین‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون و‬ ‫یــک‬ ‫بیــش از‬ ‫کارشناســان هــر‬ ‫جــوی‬ ‫خزانــه‬ ‫از‬ ‫کشــاورزان‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مناســب‬ ‫اردیبهشــت‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫اف‬ ‫و‬ ‫ـرد‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـوان‬ ‫ـ‬ ‫عن‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫برداش‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫کاش‬ ‫و‬ ‫کننــد‬ ‫نمــی‬ ‫قبــول‬ ‫را‬ ‫خســارت‬ ‫بیشــتر‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫هــزار تــن شــلتوک از اراضــی شــالیزاری‬ ‫جبــران وانبــا توجــه‬ ‫اســتفاده کننــد‬ ‫و پشــته‬ ‫تومــان‬ ‫گیــان بیــش از‬ ‫اســتانگذشــته‬ ‫پرداخــت ســال‬ ‫اعتبــاری ایکــه بابــت‬ ‫میلیــاردکــه از‬ ‫‪۷0‬ی شــود‬ ‫برداشــت م‬ ‫دمایــی‬ ‫بیمــه بــه‬ ‫گمشــدهزراعــی‬ ‫طبــق تقویــم‬ ‫بــی ایــن‬ ‫بــر‬ ‫ـاورزان‬ ‫ـر از کش‬ ‫ـزار نفـ‬ ‫‪ 60‬هـ‬ ‫ـرای حـ‬ ‫هوادهــی خزانــه و بـ‬ ‫کــم اســت‪.‬‬ ‫نوســاناتبســیار‬ ‫مــی شــود ‪،‬‬ ‫اســاسحلقــه‬ ‫اعتمــادی‬ ‫برنــجـســفید‬ ‫تــن‬ ‫هــزار‬ ‫ـدود‪۷۵۰‬‬ ‫مقــدار‬ ‫ایــن‬ ‫را‬ ‫خزانــه‬ ‫پوشــش‬ ‫طــرف‪،‬‬ ‫دو‬ ‫بازکــردن‬ ‫داخــل‬ ‫شــالیزارهای‬ ‫در‬ ‫خزانــه‬ ‫احــداث‬ ‫غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫دیــده‬ ‫خســارت‬ ‫کشــا و ر ز ی‬ ‫ شــود‪.‬‬ ‫اســتحصال می‬ ‫انجــامداد‪:‬دهنــد‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه در بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫حتمــاادامــه‬ ‫شــبکه ابرســانی در گیــان نیــز از ‪ ۱۹‬وی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫سیاح؛‬ ‫امیر‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫استاندار‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫توجه به شرکت های دانش بنیان و رفع‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫دغدغه انان اولویت مدیران گیالن باشد‬ ‫اســتاندار گیــان توجــه بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان و رفــع موانــع‬ ‫انــان را اولویــت همــه مدیــران عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬همــه دســتگاه ها‬ ‫از ظرفیــت شــرکت های دانــش بنیــان اســتفاده کننــد و ســهم اعتبــارات‬ ‫پژوهــش نیــز در جهــت تقویــت همیــن بخش هــا هزینــه شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار گیــا بــه نقــل از ایرنــا‪ ،‬اســداهلل عباســی در‬ ‫نشســت هم اندیشــی شــرکت های دانــش بنیــان و خــاق اســتان گیــان‬ ‫در اســتانداری بــا بیــان اینکــه کوتاهــی مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫اســتان گیــان در ارتبــاط بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان را نمــی بخشــم‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مدیــران بایــد بــرای شــرکت هــای دانــش بنیــان وقــت‬ ‫بگذارنــد و بــا حصــور میدانــی از مشــکالت موجــود مانــع زدایــی کننــد‪.‬‬ ‫کســبـ و‬ ‫محیــط‬ ‫ملــی‬ ‫کارـا‬ ‫ـری بـ‬ ‫معظــم رهب‬ ‫بهبــودمقــام‬ ‫پایــشاز وســوی‬ ‫مطالعــاتامســال‬ ‫نامگــذاری‬ ‫مرکــزبــه‬ ‫رئیــساشــاره‬ ‫وی بــا‬ ‫صـــدور‬ ‫ افرینباشافـــد شـ‬ ‫نتواســته‬ ‫دسـ‬ ‫دانـاگـ‬ ‫ـد‪،‬ـت‪:‬‬ ‫تولیـگفـ‬ ‫ـالــاد‬ ‫اقتص‬ ‫ـاش‬ ‫ـرابطـد ت‬ ‫ـزود‪ :‬بایـ‬ ‫ـتگاهیـتغال‬ ‫ـان و اشـ‬ ‫ـشـربنیـ‬ ‫وزارت سـ‬ ‫عنــوان‬ ‫مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی میشــود‪.‬‬ ‫کنیــم تــا در راســتای شــعار راهبــردی ســال تمــام برنامــه هــای خــود را‬ ‫اقــای امیــر ســیاح رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط‬ ‫بــه اجــرا دراوریــم‪.‬‬ ‫کســب و کار وزارت اقتصــاد در گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫خصــوص صــدور ملــی مجوزهــا صحبــت کــرد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در گیــان بــا اشــاره بــه مصوبــات ســفر رییــس‬ ‫ـان‬ ‫هــاـه گیـ‬ ‫ـوری بـ‬ ‫جمهـ‬ ‫ســامانهرییــس‬ ‫ـشبــهاز ســفر‬ ‫ـت‪ :‬پیـ‬ ‫ـان گفـ‬ ‫هــمـه گیـ‬ ‫ـوری بـ‬ ‫جمهـ‬ ‫متصــل‬ ‫مجوز‬ ‫صــدور‬ ‫نهــاد‬ ‫چنــد‬ ‫اکنــون‬ ‫ســوال‪:‬‬ ‫جلســه در نهــاد رییــس جمهــوری در مــورد مصوبــات ســفر بــرای‬ ‫‪۲‬نشــدند؟‬ ‫دولتــی‬ ‫دســتگاههای‬ ‫دولتــی ســایر‬ ‫اعتبــاراز ‪2-1‬‬ ‫بــه غیــر‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫داده‬ ‫اســتانداران‬ ‫اختیاراتــی بــه‬ ‫دســتگاهدر ان‬ ‫داشــتیم کــه‬ ‫تخصیــص‬ ‫ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل شــدند‪ .‬وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫بــه‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫اتصــال‬ ‫خــود‬ ‫تــاش‬ ‫میلیـنیــز‬ ‫مرکــزی‬ ‫بانــک‬ ‫ـاوری‬ ‫بــرای فنـ‬ ‫ـارکراعلــم و‬ ‫ـرای پـ‬ ‫تمــامـان بـ‬ ‫ـارد تومـ‬ ‫اینکــه ‪۱۸‬‬ ‫بهداشــتـا وبیــان‬ ‫عباســی بـ‬ ‫دهنـهــد‪.‬‬ ‫ـاردانجـ‬ ‫مجوزـهــا‬ ‫ـامانه ملـ‬ ‫ـدهـ بـهـ سـ‬ ‫ـده ب‬ ‫ـتگاهـر باقـ‬ ‫ـاندس‬ ‫انـ دو‬ ‫در‬ ‫میکـ‬ ‫ـامــی‬ ‫تومان‬ ‫ـی‪ ۴۰‬میلی‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـود‪ ،‬افـ‬ ‫ـیــهمانـشـ‬ ‫گرفت‬ ‫درـ نظـ‬ ‫گی‬ ‫ـیارـز بعقـــب‬ ‫تومـــی‬ ‫خصوص‬ ‫‪۲۰‬ـش‬ ‫ـادیـهبخـ‬ ‫های‬ ‫ـرارتشـ‬ ‫اکنقـــون‬ ‫ـه ه‬ ‫البتـ‬ ‫ـرای‬ ‫ـانبسراـ نیـ‬ ‫میلیــارد‬ ‫اقتصـاضافـ‬ ‫ـود بــه‬ ‫ـکلـه بـ‬ ‫گرفتـ‬ ‫ـمــده‬ ‫ـارـبن‬ ‫اختیـ‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا حــرف مــردم اولویــت دارد نــه دســتگاه مربوطــه کــه ایــا‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری گیــان اختصــاص دادم‪.‬‬ ‫مــردم مــی تواننــد مجــوز اخــذ کننــد یــا خیــر؟‬ ‫ـارات‬ ‫ســایتایــن اعتبـ‬ ‫خواســتم تــا‬ ‫ـعال ســال‬ ‫تواننــد شـ‬ ‫اهتمــام بــه‬ ‫اکنــونــت‪ :‬بــا‬ ‫هــمبیــان داش‬ ‫وی‬ ‫‪mojavez.‬‬ ‫مراجعــه بــه‬ ‫بــا‬ ‫مــردم می‬ ‫انــدازی‬ ‫راه‬ ‫بــه‬ ‫بخشــیدن‬ ‫ســرعت‬ ‫و‬ ‫بنیــان‬ ‫دانــش‬ ‫دهکــده‬ ‫بــرای‬ ‫‪ ir‬درخواســت مجــوز کســب و کار مربــوط خــود را بدهنــد و اگــر‬ ‫ـرایطو‬ ‫بــرق ‪،‬شـگاز‬ ‫اب‪،‬‬ ‫ـورتاینکــه‬ ‫ضمــن‬ ‫ان‬ ‫کننــد یــا‬ ‫موانــعــت‬ ‫همــهـی دریاف‬ ‫الکترونیکـ‬ ‫گــردد؛ــه صـ‬ ‫صــرفمجــوز را ب‬ ‫نتوانســتند‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫برداشــته‬ ‫ان‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫زیرســاخ‬ ‫صــدور مجــوز حضــوری بــود و یــا بــا مشــکات دیگــر مواجــه بودنــد‬ ‫بــه مــا اعــام کننــد‪.‬‬ ‫صنعت سراغ افراد نواور و خالق برود‬ ‫مجوزـهــا‬ ‫ـان ملـ‬ ‫درگاه‬ ‫هاییدرکــه‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـوندرایـاسـاـدس‬ ‫ـاسدولـقانـ‬ ‫ـوال‪:‬‬ ‫سـ‬ ‫ـت‬ ‫ـیــه دوس‬ ‫اینک‬ ‫ادام بـــهـهبــا بیـ‬ ‫ـان‬ ‫ـتانـ گیـ‬ ‫ـت‬ ‫براســـی‬ ‫ـده عال‬ ‫نماینـ‬ ‫دســتشــدند؟‬ ‫ایــدهـیازمعرفــی‬ ‫ـتگاه قضایـ‬ ‫نــواور‪،‬ــدند‪ ،‬بـ‬ ‫عزیــزانمتصــل نش‬ ‫فروردیــن‬ ‫تــا ‪6‬‬ ‫انــدرکاران‬ ‫ـه ودسـدارای‬ ‫خــاق‬ ‫نــدارم‬ ‫صنعــت خواهــش کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬صنعــت بایــد بــه دنبــال افــراد نــواور‬ ‫ســیاح‪ :‬هــدف مجــازات دســتگاهها نیســت و مــا تــا ‪ 6‬فروردیــن تــاش‬ ‫و خــاق بــرود‪.‬‬ ‫کردیــم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫اگــر مــردم نتواســتند مجــوز را اخــذ کننــد و دســتگاهی نتواســته باشــد‬ ‫ـت‬ ‫قضایــی حمایـ‬ ‫دســتگاهرا مــورد‬ ‫بــه فنــاوری‬ ‫ـش و‬ ‫فراهــمپژوهـ‬ ‫صنــدوق‬ ‫صــدورـر اینکــه‬ ‫شــرایطتاکیــد بـ‬ ‫وی بــا‬ ‫معرفــی‬ ‫کنــد‪،‬‬ ‫مجــوز را‬ ‫شــوند‪.‬دهیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬امــا بــرای پول پاشــی تــاش نمی کنیــم ایــن‬ ‫قــرار مــی‬ ‫می‬ ‫مهــم بایــد در زیســت بــوم فنــاوری جلوگیــری شــود و در ایــن بخــش‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫عمــل‬ ‫سوال‪:‬ـمندانه‬ ‫هوشـ‬ ‫مجوزها در چه مراحلهای قرار دارد؟‬ ‫صدور‬ ‫استعام‬ ‫عباســی در بخــش دیگــری از ســخنانش در نشســت هم اندیشــی‬ ‫اینکــهبــه‬ ‫بیــانهــا را‬ ‫مجوز‬ ‫ هایاواخــر‬ ‫ت از‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫در‬ ‫الکترونیکــی بــا‬ ‫اســتعاماســتان گیــان‬ ‫اســفندو خــاق‬ ‫دانــش بنیــان‬ ‫شــرک‬ ‫ولــی‬ ‫ســرگردان‬ ‫دســتگاهها‬ ‫ـق‬ ‫نشــوند‪،‬هــا حـ‬ ‫ـت‪ :‬بانــک‬ ‫مــردماظهــار داشـ‬ ‫تــاه ایــم‪،‬‬ ‫کردیــمکرد‬ ‫مطــرحهــا ورود‬ ‫داری بانــک‬ ‫بنــگاه‬ ‫عقــب هســتند‪.‬‬ ‫راســتا‬ ‫کــهدر‬ ‫دســتگاهها‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫ایــنداری‬ ‫بنــگاه‬ ‫ندارنــد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حــدود ‪ ۷۱۲‬واحــد راکــد و غیرفعــال در اســتان گیــان‬ ‫ســوال‪ :‬اگــر مراجعــان در اخــذ مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫افــزود‪ ۲۸۴ :‬واحــد در گیــان قابلیــت احیــا دارنــد کــه صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫مرکــزی شــکایت کننــد؟‬ ‫تجــارت گیــان موظــف بــه راه انــدازی ان در ســال جــاری شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیاح‪ :‬شــرایط و زمــان هــر مجــوز در همــان بخــش نوشــته شــده‬ ‫ـرکت‬ ‫ـت‪:‬درایــن شـ‬ ‫ـده بـگیـ‬ ‫درـراسـشــتان‬ ‫ـده عالـ‬ ‫نماین‬ ‫درگاه ملــی‬ ‫داشــوز‬ ‫ـار مجـ‬ ‫اظههـــر‬ ‫ـانــل‬ ‫ـود ذی‬ ‫ـتذکـ‬ ‫دولـــی‬ ‫ـرایطـیخاص‬ ‫ـرـ شـ‬ ‫اگـ‬ ‫ـایر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫بنی‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫دان‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـکل‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫توان‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫احی‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫قاب‬ ‫ـای‬ ‫هـ‬ ‫مجوزهــا‪ ،‬دکمــه مغایــری وج ـود دارد کــه مراجعــان میتواننــد بــه ان‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫داشــته‬ ‫مــوارد‬ ‫بخــش بــرای شــکایت مراجعــه کننــد و اگــر مــوردی باشــد بــه دســتگاه‬ ‫بیــانشــود‪.‬‬ ‫ارســال می‬ ‫داشــت‪ :‬ســامانه ارتبــاط بــا شــرکت هــای دانــش‬ ‫نظارتــیخاتمــه‬ ‫وی در‬ ‫بنیــان در اســتانداری اســتان گیــان بــرای ارتبــاط بــا شــرکت هــا راه‬ ‫انــدازی شــود‪.‬‬ ‫استان گیالن دارای ‪ ۷۳‬شرکت دانش بنیان است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪۱6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫خرداد ‪ 27۷ - 1401‬شوال‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫‪203208‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫رمضان ‪9 - 1443‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫حقوق‬ ‫زمان واریز‬ ‫جدید؛در مجلس‪:‬‬ ‫فامنین‬ ‫همدان و‬ ‫نماینده مردم‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫اختصاص بودجه ‪ 38‬هزار میلیارد‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫تومانی برای رتبه بندی معلمان‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫اســت بــه خصــوص ایــن بــار کــه مجلــس شــورای اســامی افزایــش «میلیونــی»‬ ‫را بــرای حقــوق انهــا تصویــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ســربازی از جملــه موضــوع پراهمیــت خانوادههــای‬ ‫ایرانــی اســت چراکــه جوانــان ذکــور بــا رســیدن بــه ســن ‪ 1۸‬ســالگی بایــد‬ ‫وضعیــت ســربازی خــود را تعییــن تکلیــف کننــد یــا بــه خدمــت ســربازی‬ ‫رفتــه یــا از معافیتهــای پیــش رو از جملــه ادامــه تحصیــل‪ ،‬پزشــکی‪،‬‬ ‫کفالــت‪ ...‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ازجملــه یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای جوانانــی کــه بــه خدمــت ســربازی‬ ‫مــی رونــد مســاله « حقــوق» اســت؛ حقوقــی کــه طبــق قانــون بایــد بــه کارکنان‬ ‫وظیفــه پرداخــت شــود؛ موضوعــی کــه در ســالهای اخیــر مطالبــه مشــموالن‬ ‫شــورایرا هــم در‬ ‫مجلــسمجلــس‬ ‫فامنیــنودرنماینــدگان‬ ‫مســووالنوســتادکل‬ ‫بــوده و‬ ‫اســامیپــیاز‬ ‫پیگیــری همــدان‬ ‫نماینــده مــردم‬ ‫افزایــش‬ ‫نوبــت‬ ‫اخیــر‬ ‫کــه‬ ‫اســت تــا‬ ‫ـان‬ ‫ـدی معلمـ‬ ‫چندیــنـه بنـ‬ ‫ـی بـدرـرای رتبـ‬ ‫ســالهایتومانـ‬ ‫ـزاردرمیلیــارد‬ ‫انجــا هـ‬ ‫بودجــه ‪38‬‬ ‫داشــتهـاص‬ ‫اختصـ‬ ‫حقــوق در دســتور بــوده تــا در نهایــت بــه مبلــغ مدنظــر در قانــون منجــر شــود‪.‬‬ ‫خبــر داد‬ ‫و امــا در جریــان تصویــب الیحــه بودجــه ‪ 1401‬در ســال گذشــته یکــی از‬ ‫بــه گــزارش اداره اطــاع رســانی و روابــط عمومــی امــوزش و پرورش‬ ‫مــوارد مهــم دربــاره ســربازان‪ ،‬مســاله افزایــش حقــوق بــود کــه مقــرر شــد‬ ‫برســد؛از‬ ‫معلمــان‬ ‫هــزارجمــع‬ ‫ـته در‬ ‫گذشـ‬ ‫حــدودظه‪3‬ــر روز‬ ‫ســربازانـیبــهبابایــی‬ ‫حمیدرضــا حاجـ‬ ‫اســتان‪،‬‬ ‫تومــان‬ ‫‪300‬‬ ‫میلیــون و‬ ‫حداقــل حقــوق‬ ‫ـد‪.‬رتبــه بنــدی معلمــان‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫تومان‬ ‫ـارد‬ ‫ـ‬ ‫میلی‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫‪38‬‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بودج‬ ‫ـاص‬ ‫اختصـ‬ ‫ـالهای کــه فع ـ ً‬ ‫ا محقــق نشــده و بایــد منتظــر مانـ‬ ‫مسـ‬ ‫‪1401‬از‬ ‫ـیاری‬ ‫ـ‬ ‫بس‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫توج‬ ‫ـرورش‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ـوزش‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫اگ‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫گف‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خبــر‬ ‫ســوی دیگــر مســئله افزایــش حقــوق ســربازان فقــط بــه بودجــه‬ ‫از‬ ‫ـت‪.‬اول اســفند ‪ 1400‬بــه حقــوق تمــام‬ ‫ـدای‬ ‫تومــان‬ ‫مشــم نشــد‬ ‫خت‬ ‫خواهـازـدابتـرفـ‬ ‫ـزارــن‬ ‫‪250‬ـههـاز بی‬ ‫ـکالت وجامعـ‬ ‫ـل توجــه‬ ‫افزایــش‬ ‫ـدای‬ ‫ـغـ جـ‬ ‫ـنــهاضافــه‬ ‫ـانـا ایـ‬ ‫ـی بشــاـد؛بیـامـ‬ ‫بابایــه‬ ‫ـیاضاف‬ ‫ـربازان‬ ‫ـرورش‬ ‫ـوزشقابوـ پـ‬ ‫ان امـ‬ ‫ـاری‬ ‫ـال جـ‬ ‫مبلـس‬ ‫بودجــه‬ ‫اینک‬ ‫سـحاجـ‬ ‫ـد شــد‪.‬‬ ‫پرداختــه‬ ‫بــدان‬ ‫ـزود‪:‬درامـرســانه‬ ‫عنــوان و‬ ‫مجلــس‬ ‫‪ 13.1‬بــود‬ ‫حقوقــی‬ ‫جایگاه‬ ‫ـرورش بایـ‬ ‫ـوزشهاو پـ‬ ‫ـت‪ ،‬افـ‬ ‫درـیده اسـ‬ ‫کــهرسـ‬ ‫درصــد‬ ‫بــه‬ ‫خصــوص‬ ‫شــده ومجلــس‬ ‫اســت‬ ‫ســوال‬ ‫ـازی‪،‬‬ ‫درـی سـ‬ ‫خصوصـ‬ ‫تصویــبتوجــه‬ ‫مبلــغکــه عــدم‬ ‫کــهچــرا‬ ‫کنــد‬ ‫ایــنپیــدا‬ ‫ـود را‬ ‫حــالـی خـ‬ ‫واقعـ‬ ‫افزایــش حقــوق ســربازان چــه زمانــی محقــق شــده و بــه حســاب ســربازان‬ ‫امــوزش و پــرورش را زمیــن گیــر کــرده و موجــب شــده کــه بــا کمبــود‬ ‫واریــز مــی شــود؟‬ ‫‪ 300‬هــزار معلــم مواجــه باشــیم‪.‬‬ ‫پیگیــری خبرنــگار انتظامــی خبرگــزاری فــارس از مســووالن مربوطــه حاکــی‬ ‫از ایــن اســت کــه بایــد تــا اول اردیبهشــت مــاه منتظــر مانــد و دیــد تــا چــه‬ ‫توســعهبــهو‬ ‫پــرورش‬ ‫امــوزش و‬ ‫اینکــه‬ ‫تاکیــد بــر‬ ‫مقــدارضمــن‬ ‫وی‬ ‫مــی رایابــد تــا‬ ‫اختصــاص‬ ‫بایــدمســلح‬ ‫نیروهــای‬ ‫ســتادکل‬ ‫بودجــه بــه‬ ‫معلمــان‬ ‫اســتخدام‬ ‫مــدارس‪،‬‬ ‫کــردن‬ ‫تجهیــز‬ ‫بــا‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫دهیــم‪،‬‬ ‫رشــد‬ ‫عنــوان افزایــش حقــوق بــه ســربازان پرداخــت شــود؛ در ایــن صــورت مــی‬ ‫رشــدـق ان اطـ‬ ‫ـزان دقیـ‬ ‫ـربازان و می‬ ‫میلیونــی‬ ‫ـش حقـ‬ ‫افزایــشـاره افزایـ‬ ‫توــوان دربـ‬ ‫ـاعو‬ ‫امــوزش‬ ‫توســعهـ و‬ ‫ توانیــمسـبــه‬ ‫ـوقمی‬ ‫ســازی‬ ‫مدرســه‬ ‫پــرورشکــرد‪.‬‬ ‫رســانی‬ ‫کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫بیرانوند‪:‬‬ ‫کریمی‬ ‫برای‬ ‫ظرفیتی‬ ‫ بنیان‬ ‫شرکتهایازدانش‬ ‫اقدامی‬ ‫خانگی‪،‬‬ ‫مشاغل‬ ‫حمایت‬ ‫واردات است‬ ‫در نیازی از‬ ‫هدفمندبی‬ ‫اشتغال پایدار‬ ‫راستای ایجاد‬ ‫منــدی وازرفــاه‬ ‫ـاون‪ ،‬کار‬ ‫وزارتو تعـ‬ ‫هــایاشــتغال‬ ‫شــرکتــی و‬ ‫گیــانکارافرین‬ ‫اســتاندارتوســعه‬ ‫معــاون‬ ‫انهــا‬ ‫بهــره‬ ‫دانــش بنیــان‬ ‫اســتانهاکــه‬ ‫کارهایــی‬ ‫ـب و‬ ‫ـت از کسـ‬ ‫نیــازیوازحمایـ‬ ‫ـت‪:‬بــیتوســعه‬ ‫ـی گفـ‬ ‫رااجتماعـ‬ ‫بــه‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫دانســت و‬ ‫واردات‬ ‫بــرای‬ ‫ظرفیتــی‬ ‫مهمــی‬ ‫بنیــانـش‬ ‫ـود‪ ،‬نقـ‬ ‫حــوزهمیشـ‬ ‫درــا یــاد‬ ‫انه‬ ‫ـاغل خانگـ‬ ‫ـوان مشـ‬ ‫بــا عنـ‬ ‫کــه‬ ‫دارنــد‬ ‫دانــش‬ ‫ظرفیــتـیخوبازــی‬ ‫گیــان‬ ‫خصــوص‬ ‫اســت‪.‬کــه طــی ســالهای اخیــر دچــار‬ ‫ـاغلی دارد‬ ‫ـارهومشـ‬ ‫نیازمنــدــق دوبـ‬ ‫در رون‬ ‫هدایــت‬ ‫حمایــت‬ ‫رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫حاشــیهاشــتغال‬ ‫کارافرینــی و‬ ‫توســعه‬ ‫اســداهللـد معـ‬ ‫ایرنــا بیرانونـ‬ ‫کریمــی‬ ‫محمــود‬ ‫افتتــاح‬ ‫ســه شــنبه در‬ ‫ـاونروز‬ ‫عباســی‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه‬ ‫ـگار‬ ‫ـ‬ ‫خبرن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫گفتگ‬ ‫در‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫اجتماع‬ ‫ـاه‬ ‫ـ‬ ‫رف‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫تع‬ ‫وزارت‬ ‫ـتین کارخانــه نــواوری گیــان بــا حضــور ســورنا ســتاری معــاون‬ ‫نخسـ‬ ‫ـعهـ و‬ ‫توسـ‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫اظهـــار ک‬ ‫دانشـ‬ ‫ـزاری‬ ‫اجتماعـ‬ ‫گـ‬ ‫ـده‬ ‫دهک‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـگارانـ افـ‬ ‫ـجو‪،‬خبرن‬ ‫جمــع‬ ‫ـور در‬ ‫خبرگـجمهـ‬ ‫ـاوریـیرییــس‬ ‫ـروهو فنـ‬ ‫علمــی‬ ‫ـی از‬ ‫ـوان بـمشـ‬ ‫ـه بـ‬ ‫ـی کـ‬ ‫ـبـو‬ ‫ـتـاز‬ ‫حمایـ‬ ‫ان‬ ‫خانگـــعه‬ ‫ـاغلـه توس‬ ‫ـوده کـ‬ ‫عنـــان‬ ‫درـا گی‬ ‫ـوب‬ ‫کارهایـخـ‬ ‫ـت هــای‬ ‫کسـظرفی‬ ‫ـان از‬ ‫ـش بنی‬ ‫دانـ‬ ‫میشــود‪ ،‬میتوانــد نقــش مهمــی در رونــق دوبــاره‬ ‫مـان‬ ‫یــادــت‪.‬‬ ‫هــاــر اس‬ ‫ـد نظ‬ ‫مشــاغلی داشــته باشــد کــه طــی ســالهای اخیــر و بــه ویــژه در‬ ‫هــایشــدهاند‪.‬‬ ‫رکــود‬ ‫کرونــابــهدچــار‬ ‫گســترده و متنــوع گیــان در حــوزه‬ ‫ظرفیــت‬ ‫دوران اشــاره‬ ‫وی بــا‬ ‫تعــاون بــر ایــن‬ ‫مــا در وزارت‬ ‫منابــعتــاش‬ ‫عمــده‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬کــرد‪:‬‬ ‫وی اضافــه‬ ‫امیدواریــم‬ ‫گردشــگری‪،‬گفت‪:‬‬ ‫طبیعــی و‬ ‫صنعتــف‬ ‫ـاغلـ افـ‬ ‫نخسـ‬ ‫ـشــهبنیـدر‬ ‫ـت ک‬ ‫تولیـاس‬ ‫ـالــده‬ ‫ـزـ ش‬ ‫متمرک‬ ‫ـرادیانهـکـاــهرا‬ ‫ـتفاده و‬ ‫ـتـتمشهـــا اس‬ ‫ظرفیـ‬ ‫گامایــن‬ ‫ـان از‬ ‫ـدـدانـ‬ ‫درـس‬ ‫کــه‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫چال‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫کرون‬ ‫ـاری‬ ‫ـ‬ ‫بیم‬ ‫ـیوع‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـدت‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ان‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ـب‬ ‫کسـ‬ ‫ـکوفا نماییــم و بــه ایــن ترتیــب کشــور و اســتان گیــان را از واردات‬ ‫شـ‬ ‫ـدهـم‪.‬اســت را بــا اعطــای تســهیات و خدمــات مختلــف‬ ‫ـرو‬ ‫ـازشـکنیـ‬ ‫روبـنیـ‬ ‫بــی‬ ‫مــورد حمایــت قــرار دهیــم و کســب و کارهــای خانگــی هــم‬ ‫ـاغلشـهسـ‬ ‫ـانمشـ‬ ‫دســـاـتهبیـاز‬ ‫گیــن‬ ‫ـتاندارهمیـ‬ ‫جـــزو‬ ‫ـتند‪.‬ــای دلنــش بنیــان مــا در ایــن‬ ‫ـرکت ه‬ ‫اینکــه‬ ‫ـان ب‬ ‫اس‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫تعــاون‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫اشــتغال‬ ‫و‬ ‫کارافرینــی‬ ‫توســعه‬ ‫معــاون‬ ‫اســتان در ســطح کشــور انــدک اســت‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬تــاش مــی کنیــم‬ ‫مشــاغل‬ ‫دردر‬ ‫شــد‪:‬‬ ‫اجتماعــی‬ ‫ـوری‬ ‫حمایــتـامازجمهـ‬ ‫راســتایدر تــراز نظـ‬ ‫گیــان را‬ ‫یــاداوربنیــان‬ ‫ـای دانــش‬ ‫رفــاهـرکت هـ‬ ‫تــا شـ‬ ‫همچنیــن حمایــت از صاحبــان ایــن گونــه شــغلها‬ ‫خانگــی و‬ ‫برســانیم‪.‬‬ ‫اســامی‬ ‫تعاونیهــای ویــژه مشــاغل خانگــی در سراســر کشــور‬ ‫است‪.‬هــای مذکــور بــه‬ ‫فعالتعاونی‬ ‫همــه‬ ‫نهایــت‬ ‫بنیان در‬ ‫شــده و‬ ‫گیالن‬ ‫در استان‬ ‫انــدازیدانش‬ ‫راهشرکت‬ ‫‪۷۳‬‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫کشور‪:‬‬ ‫جهاد اصناف‬ ‫رئیس اتاق‬ ‫نایب‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫سازمان‬ ‫رییس‬ ‫شد مجلس است‬ ‫اصناف از‬ ‫مطالبه‬ ‫نظام صنفی”‬ ‫“اصالح‬ ‫جدیانجام‬ ‫گیالن‬ ‫شالیزارهای‬ ‫قانوندرصد‬ ‫در ‪60‬‬ ‫طرحاولیه‬ ‫بررسی فوریشخم‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس»‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪2‬‬ ‫هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج‬ ‫شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪،‬‬ ‫گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی‬ ‫شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری در‬ ‫تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان‬ ‫مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج‬ ‫را بــر اســاس تقویــم زراعــی ( اواســط‬ ‫کشــورهای پیشــرفته‬ ‫داشــت‪ :‬در‬ ‫ابــراز‬ ‫انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫فروردیــن)‬ ‫اقتصــادی روی بنگاه هــای اقتصــادی‬ ‫ کننــد چــرا‬ ‫ گذاری می‬ ‫ کوچــک ســرمایه‬ ‫ارقــام‬ ‫تولیدکننــده‬ ‫بزرگتریــن‬ ‫گیــان‬ ‫کوچــک‬ ‫کیفیــت بنگاه‬ ‫معتقدنــد ایــن‬ ‫کــه‬ ‫بــه‬ ‫ هــایکشــور‬ ‫برنــج در‬ ‫بومــی و بــا‬ ‫زودتــر‬ ‫داشــت ه و‬ ‫ـار‬ ‫ـزار هکتـ‬ ‫بیشــتری‪ 23۸‬هـ‬ ‫ افرینی کــه بــا‬ ‫اشــتغالمیایــد‬ ‫شــمار‬ ‫ســرمایه را از قــوه بــه فعــل تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫دادهاســت‪.‬‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫خریــد مــردم در‬ ‫افزایــش‬ ‫مقولــه‬ ‫کارشناســان‬ ‫قــدرتهــای‬ ‫بــه توصیه‬ ‫برنجــکاران‬ ‫ شــود افــزود‪:‬‬ ‫تعریــف م‬ ‫ افرینی‬ ‫اشــتغال‬ ‫محصــول‬ ‫کشــتیایــن‬ ‫بــرای‬ ‫کشــاورزی‬ ‫حــال وحاضــر‬ ‫بخــشدراصنــاف‬ ‫فعــاالن‬ ‫شــیار‬ ‫موضــوعدرشــخم‬ ‫اســتراتژیک‬ ‫توانســتند حــدود ‪9‬‬ ‫خالــی‬ ‫بــا‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫دســتتوجــه‬ ‫زمســتانه‬ ‫میلیــون و نیــم اشــتغال را در ســطح کشــور‬ ‫ایجــاد کننــد و در ادامــه نیازمنــد حمایــت‬ ‫دولــت هســتند از طرفــی اتــاق اصنــاف نیــز‬ ‫طرح هــای حمایتــی خــود را بــه دولــت‬ ‫گذشــته و دولــت فعلــی ارائــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای مــورد‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪1۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸31‬تــن کــود ازتــه‪ ،‬ســه هــزار و‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫نزدیــک گفـ‬ ‫ـاف کشــور‬ ‫کــوداتــاق اصن‬ ‫رئیــس‬ ‫نایـ‬ ‫چهــار‬ ‫فســفاتهـ و‬ ‫ـبتــن‬ ‫‪2۷4‬‬ ‫طــرح‬ ‫فــوریـع شــده‬ ‫بررســیــه توزیـ‬ ‫اصنــاف‪،‬کــود پتاس‬ ‫دغدغــه‪ ۷۸1‬تــن‬ ‫هــزار و‬ ‫ـاح قانــون نظــام صنفــی” در مجلــس‬ ‫“اصـ‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫اسـ‬ ‫شــورای اســامی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کــود فســفات‬ ‫در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه‬ ‫اصــاح نظــام پرداخــت یارانــه کاالهــای‬ ‫تصریــح‬ ‫بین گیــان‬ ‫اصنــاف‬ ‫زیراتــاق‬ ‫اساســی‪ ،‬تامیــن نقدینگــی اصنــاف را رییــس‬ ‫مجلس؛‬ ‫ذره‬ ‫بــا چالــش رو بــه رو می کنــد یــا خیــر کــرد‪ :‬از ایــن رو بــرای رســیدن بــه ایــن‬ ‫دســت و‬ ‫درقوانیــن‬ ‫برخــی‬ ‫جایــگاه بایــد‬ ‫دولــت اکنــون‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬سیاســت‬ ‫مجوزهای کسبوکار‬ ‫صدور‬ ‫اجرایی‬ ‫دستگاههای‬ ‫تخلفات‬ ‫حمایــت و ارائــه تســهیالت ‪ 18‬درصــد پاگیــر نظــام تامیــن اجتماعــی‪ ،‬نظــام رییــس اتــاق اصنــاف اســتان گیــان بــا‬ ‫بخشــی از‬ ‫بانکــی‪،‬‬ ‫نظــام‬ ‫ایــن‬ ‫اینکــه‬ ‫امادگــیــا دو‬ ‫اصنــافــز یــک ی‬ ‫اتــاقـت و بهج‬ ‫ـوده اسـ‬ ‫بیــانـی نبـ‬ ‫قانــون کافـ‬ ‫وجــود دارد‬ ‫قانــون‬ ‫در ایــن‬ ‫مالیاتــی‪،‬کــه‬ ‫به ویــژه بــه واحدهــای تولیــدی صنعتــی نکاتــی‬ ‫اصــاح‬ ‫تجــارت‬ ‫قانــون‬ ‫و‬ ‫صنفــی‬ ‫نظیــر دامداری هــا‪ ،‬دامپروری هــا و نظــام‬ ‫اشــتغال‬ ‫ایجــاد‬ ‫فراینــد‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫بحــث شــفافیت در صــدور مجوزهــا دســتگاه اجرایــی باقــی دســتگاهها بــه ایــن‬ ‫ســایه ان‬ ‫تــا در‬ ‫کــهشــود‬ ‫اســت روز‬ ‫و بــه‬ ‫مرغداری هــا اســت‪.‬‬ ‫ـد‬ ‫ـده بای‬ ‫ـلگفنشـــت‪:‬‬ ‫متصـــد‬ ‫ـت باش‬ ‫درگاهـد‪ ،‬یاریگــر‬ ‫قــدرت جدیـ‬ ‫اندـو‬ ‫دولـیــا‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫اســت اگــر‬ ‫منظــور‬ ‫بدیــن‬ ‫ناخالــص‬ ‫مجــوزیو تولیــد‬ ‫ســرمایه گذاری‬ ‫ هــای‬ ‫ـام بنگاه‬ ‫انجـتــا‬ ‫ایــد‬ ‫بــه‬ ‫ندادهانــد‪،‬‬ ‫وجــودــبی‬ ‫ـدام مناس‬ ‫شــرایطی اقـ‬ ‫ملــییــاو یــا اینکــه‬ ‫کنــد و‬ ‫دریافــت می‬ ‫فــردی‬ ‫نمیدرامـ‬ ‫ـردم و‬ ‫خریــد مـ‬ ‫ـی و قـ‬ ‫نایــب رئیــس اتــاق اصنــاف کشــور افــزود‪ :‬داخلـ‬ ‫ـاد‬ ‫پایشــیایجـ‬ ‫بــه کــه بــا‬ ‫باشــند‬ ‫بــاـدوار‬ ‫کــرد‪ :‬امیـ‬ ‫ـادی نیــز‬ ‫ـد اقتصـ‬ ‫کــه‬ ‫توجــه‬ ‫اظهــار‬ ‫کنــد‬ ‫دریافــت‬ ‫ـدرت را‬ ‫مجــوزی‬ ‫فــردی‬ ‫در‬ ‫ـی کــه‬ ‫ گذاری موانعـ‬ ‫ـرمایه‬ ‫انجــام ل و سـ‬ ‫یابــد‪.‬باشــد و مبــادا اشــتغا‬ ‫اســت‬ ‫مشــخص‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫افزایــشداشــته‬ ‫انــان وجــود‬ ‫ســرانهقانونــی‬ ‫بــا رصدهایــی کــه انجــام می شــود مــواد دلیــل‬ ‫ـو‬ ‫ایــن بــا لغـ‬ ‫ـود دارد‬ ‫ـرمایه گذاری‬ ‫کــهـیر سـ‬ ‫اولیــه تولیــد نظیــر روغــن و ارد بــرای عــدهای بــا رانــت بــه مجــوزی دسترســی مسـ‬ ‫درگاه‬ ‫وجـبــه‬ ‫دســتگاهها‬ ‫کــدام‬ ‫کشــور‬ ‫اصنــاف‬ ‫اتــاق‬ ‫ـد‬ ‫ـن جدیـ‬ ‫شــدهقوانی‬ ‫متصــلایجــاد‬ ‫بازدارنــده و‬ ‫بــا قوانیــن‬ ‫کــدام‬ ‫اندـ و‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫ـابه از‬ ‫ـرایط مشـ‬ ‫ای بــا شـ‬ ‫رئیــسعــده‬ ‫نایــبکننــد و‬ ‫قنادی هــا افزایــش می یابــد و بایــد پیــدا‬ ‫دولــت‬ ‫بــه‬ ‫اشــاره‬ ‫متصــلــد‪.‬نشــدهاند‪.‬‬ ‫دســتگاه‬ ‫حمایــتراهانـ‬ ‫ضــرورتـوز بــرای‬ ‫ـه یــک مجـ‬ ‫ـیدن بـ‬ ‫اطالعــات و امــار دقیقــی بــه دســت رسـ‬ ‫ـرفهاخواهــد ش‬ ‫ـدازیاز برطـ‬ ‫ـک خاطرنشــان‬ ‫محــرومکوچـ‬ ‫وکاراقتصــادی‬ ‫کســبـای‬ ‫بیاوریــم تــا اگــر واحدهــای تولیــدی بنگاه هـ‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫ـش داشـ‬ ‫ن بخـ‬ ‫ویــژهـ ‬ ‫ـازی در ای‬ ‫ـود و یــا نیـ‬ ‫کمبـ‬ ‫دوشــنبه بــا‬ ‫تصریــحــه «روز‬ ‫ـته کــرد‪ :‬اگــر ایــن گونه باشــد کــه تنهــا یارانه وی بــا بیــان اینک‬ ‫تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫کمیســیون‬ ‫رئیــس‬ ‫دعوتو‬ ‫مجلــس‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫اقتصــاد جلســهای‬ ‫ هایوزارت‬ ‫مســئوالن‬ ‫تصریحکــرد‪:‬‬ ‫مجلــس‬ ‫پیــداـن در‬ ‫افزایــشتنکابـ‬ ‫تســهیالت نماینــده‬ ‫تــا از ارائــه‬ ‫اســامی‬ ‫دولــت بــه‬ ‫کنــد و‬ ‫شــورایبخواهیــم‬ ‫مجلــساز دولــت‬ ‫باشــند‬ ‫صنایــع‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪،‬‬ ‫دنبــال ازکمیســیون‬ ‫کمیســیون ویــژه‬ ‫ایــن زمینــه در‬ ‫اســتو را در‬ ‫کــرده‬ ‫پیشبینــی‬ ‫قانونگــذار‬ ‫متبوعــش‬ ‫واحدهــا‬ ‫حمایــت از‬ ‫ گذاری و‬ ‫نیــز ســرمایه‬ ‫کمیســیونســمت‬ ‫نظارتــیرا بــه ایــن‬ ‫گــزارشبانکــی‬ ‫سیســتم‬ ‫ســایر‬ ‫کشــاورزی و‬ ‫اقتصــادی‪،‬‬ ‫کردیــم»‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ارزش جهــش‬ ‫کنیــم کــه‬ ‫ایــن ســمت‬ ‫بنگاهبــه‬ ‫عملکــرد دســتگاهها و نهادهــای کــه‬ ‫دربــاره‬ ‫حرکــتنــرود‬ ‫اقتصــادی خــرد‬ ‫ هــای‬ ‫هدایــت کنــد‪.‬‬ ‫شــرایط‬ ‫برگــزارتوجــه بــه‬ ‫تولیــدبایــد بــا‬ ‫کمیســیون ها‬ ‫ـئوالن‬ ‫دولــتاز مسـ‬ ‫دعــوت‬ ‫ـده نیــز ب‬ ‫حاکــماینـ‬ ‫ـد هفتــه‬ ‫وکار‪،‬‬ ‫کســب‬ ‫ـه رشـ‬ ‫مجوزهــایــد رو بـ‬ ‫صــدورتوجــه بــه رون‬ ‫درگاهملــی بــا‬ ‫مختلــف درخصــوص صــدور مجــوز پــول‬ ‫بــه‬ ‫دســت‬ ‫کشــورــاکــه‬ ‫بــر‬ ‫زدهجلســهای‬ ‫زمینــه‬ ‫بــزرگدر ایــن‬ ‫جراحــیاقتصــاد‬ ‫صــدور وزارت‬ ‫ی از‬ ‫باشــدم و‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫ـت درگاه‬ ‫ـرف‬ ‫ـری ظـ‬ ‫برابــس‬ ‫ـنـدمجل‬ ‫صحـ‬ ‫وکارها بـ‬ ‫ویــب‬ ‫کس‬ ‫ شــود‪.‬‬ ‫خدشــه دار‬ ‫تــورم دوبــاره‬ ‫قیمـ‬ ‫چنـ‬ ‫افزایــهـش‬ ‫دربــاره‬ ‫اولویــت‬ ‫اقتصــادی‬ ‫ـدی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫بن‬ ‫جمع‬ ‫از‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫خواهی‬ ‫را‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫خــودداری‬ ‫کاغــذی‬ ‫مجوزهــای‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫و‬ ‫شــکر‬ ‫بــودن‬ ‫ناکافــی‬ ‫و‬ ‫روغــن‬ ‫و‬ ‫شــکر‬ ‫طرح هــای خــود را عــوض کننــد‪ ،‬اگــر‬ ‫موضــوع‬ ‫ـاره ایــن‬ ‫کمیســیون دربـ‬ ‫بــه وی بــا اشــاره بــه اهمیــت حمایــت گــزارش‬ ‫رئیــس‬ ‫شــده ازحســینی‬ ‫الدین‬ ‫سیدشــمس‬ ‫ســوی دولــت‬ ‫ارائــه‬ ‫روغــن‬ ‫روی‬ ‫جدیــد را‬ ‫اصالحــات‬ ‫بخواهیــم ایــن‬ ‫پارلمــان‬ ‫قبلـدر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫جهــش تولیــد‬ ‫مجلــس‬ ‫ویــژه از‬ ‫کمیســیونداخلــی‬ ‫رئیــسه گذاران‬ ‫ـکر ســرمای‬ ‫تولیــدـرخ شـ‬ ‫جهــشاینکــه نـ‬ ‫ویــژهـا بیــان‬ ‫کمیســیونـادان بـ‬ ‫صنــف قنـ‬ ‫ـزل‬ ‫علنــیســر منـ‬ ‫صحــنــم بــه‬ ‫ـی بنــا کنی‬ ‫ـان پــی‬ ‫واحدهــای همـ‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫توســط قرائــت‬ ‫کــهـاغ ایــن‬ ‫پولــیاز ابـ‬ ‫ـرد‪ :‬پــس‬ ‫ـوان کـ‬ ‫ـس عنـ‬ ‫بــه مجلـ‬ ‫چیــزی بــا‬ ‫گفتوگــو‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫اگــر‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫خــرد‬ ‫دردیگــر‬ ‫بــوده و‬ ‫روغــن ازاد‬ ‫و‬ ‫ رســد‪.‬‬ ‫مقصــود نمی‬ ‫نظــامموظــف‬ ‫اجرایــی‬ ‫دســتگاههای‬ ‫وجــود قانــون‬ ‫شــکرتســنیم‪،‬‬ ‫خبرگــزاری‬ ‫پارلمانــی‬ ‫بانکــی‬ ‫داخلــی بــه‬ ‫ســرمایه گذاران‬ ‫روغــن و‬ ‫خبرنــگارســهمیه‬ ‫عنــوان‬ ‫ـت‪:‬ـ پــس‬ ‫مجلـگفـ‬ ‫ـریــس‬ ‫بازنگـمجل‬ ‫ـزومـن در‬ ‫ـکریه لـتنکابـ‬ ‫نماینــده‬ ‫درگاه‬ ‫ظــرف‬ ‫بودنــد‬ ‫افزایـ(‪)1‬‬ ‫اصــاحـطمــواد‬ ‫بــهـی شـ‬ ‫ســالبایگانـ‬ ‫یــکــپرده‬ ‫عنــوان س‬ ‫ رود و بــه‬ ‫ـش مـی‬ ‫قانــوننبایــد فقـ‬ ‫اینکــهدولــت‬ ‫بیــانگفــت‪:‬‬ ‫بــاـدارد‬ ‫نـ‬ ‫ـورای‬ ‫ـس ش‬ ‫ـده شـ‬ ‫صحــن‬ ‫بــودن در‬ ‫کمیســیون‬ ‫ســکه‪ ،‬از قرائـ‬ ‫زمیــن‪،‬و امــور‬ ‫خانــه‪،‬اقتصــاد‬ ‫خریــدوزارت‬ ‫ـی کــه‬ ‫الکترونیکـ‬ ‫کلــی‬ ‫صــرف‬ ‫ـد یــا‬ ‫هایــه بایـ‬ ‫سیاســت بلک‬ ‫اجــرایـرار دهــد‬ ‫قانــونمدنظــر قـ‬ ‫(‪)۷‬ه هــا را‬ ‫ویاران‬ ‫ هــای‬ ‫طرح‬ ‫ـزارشت دار‬ ‫ـتدرگـاولویــ‬ ‫اســامی‬ ‫مــوردالزم بــا‬ ‫هــای‬ ‫پارلمــان‬ ‫تولیــد علنــی‬ ‫بپیوندنــد کــه‬ ‫کنــد‬ ‫ایجــاد‬ ‫دارایــی‬ ‫مــواد بــرای‬ ‫(‪ )44‬از‬ ‫اصــل‬ ‫بــه عرصــه‬ ‫می را‬ ‫ شــود‬ ‫دالر می‬ ‫مختلــف ارز و‬ ‫تریــنل های‬ ‫مهمدر شــغ‬ ‫ گذاری‬ ‫ســرمایه‬ ‫از‬ ‫تاکیــد‬ ‫پیگیریرا‬ ‫کمیســیون ها‬ ‫موجــود در‬ ‫قانــون‬ ‫اجــرای‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫هایی‬ ‫دســتگاه‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫نظارت‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بع‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قان‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫در‬ ‫کشــور‬ ‫در‬ ‫وکار‬ ‫کســب‬ ‫فضــای‬ ‫بهبــود‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫کوچ‬ ‫ـادی‬ ‫ـ‬ ‫اقتص‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ ه‬ ‫ه‬ ‫بنگا‬ ‫در‬ ‫ـژه‬ ‫ـ‬ ‫ وی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫نی‬ ‫ـردم‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫خری‬ ‫ـدرت‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫کن‬ ‫ـت‬ ‫حمایـ‬ ‫قــرار داد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬تمــام‬ ‫ـامیــتهبایـاند‬ ‫وکار داش‬ ‫کســب‬ ‫طریــق صـ‬ ‫ـری شــده‬ ‫ـسازپیگیـ‬ ‫ـوییمجلـ‬ ‫ـوع از سـ‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن قانــون در بهمنمــاه موضـ‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫ایــن‬ ‫ تــوان‬ ‫کنیــم م‬ ‫تزریــق‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫ـد‬ ‫ـورای اسـ‬ ‫ـای شـ‬ ‫مجوزهـــس‬ ‫ـدورـای مجل‬ ‫طرح هـ‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫خواهیــم‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫برخوردهــای‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـفندماه‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫و‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫تصوی‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫مجل‬ ‫در‬ ‫‪99‬‬ ‫ســال‬ ‫بــه روان ســازی اقتصــاد‪ ،‬کاهــش تــورم بــا توجــه بــه شــرایط موجــود بررســی شــده‬ ‫ـاغ‬ ‫ـ‬ ‫اب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫دول‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـرا‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـان‬ ‫همـ‬ ‫شــکریه افزایــش قــدرت خریــد مــردم و افزایــش قــدرت خریــد مــردم کمــک و بــه ســمت حمایــت از ایــن جراحــی‬ ‫از‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫های‬ ‫پیگیری‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـراز‬ ‫ـ‬ ‫اب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـینی‬ ‫ـ‬ ‫حس‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫دانســت‬ ‫تولیــدی‬ ‫گــرو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بــزرگ اقتصــادی دولــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ هــای ســوی نماینــدگان بــرای اجــرای قانــون‬ ‫احــکام‬ ‫خــرددر وایــنیــاقانــون‬ ‫ـان اینکــه‬ ‫بنگابهــا بیـ‬ ‫وی‬ ‫بنگاه‬ ‫ هــای‬ ‫اینکــه شــد‬ ‫مشــخص‬ ‫انهــاو انجــام‬ ‫ـی از‬ ‫دارد کــه‬ ‫اقتصــادیوجــود‬ ‫متعــددی‬ ‫کــهاز‬ ‫بخشــی‬ ‫اســتبــر‬ ‫شــدهتاکیــد‬ ‫شــکریه بــا‬ ‫ شــود‬ ‫برخمـی‬ ‫انجــام‬ ‫بــزرگ‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا‬ صفحه 4 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫رمضان ‪1443‬‬ ‫خرداد ‪ 27۷ - 1401‬شوال‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫‪203208‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪9 -- 1443‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫تا سقف یک میلیارد ریال؛‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫ مدت به‬ ‫طوالنی‬ ‫بازپرداخت‬ ‫ بهره با‬ ‫پرداخت تسهیالت کم‬ ‫کشاورزی‬ ‫بیمه‬ ‫گیالنی از‬ ‫کشاورزان‬ ‫گریز‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫ـه‬ ‫ـاورزیـهیالت‬ ‫ارائــه تسـ‬ ‫ـاوری افـ‬ ‫و‬ ‫معتقدنبــد‬ ‫بــر کش‬ ‫ـزونــان‬ ‫کارشناس‬ ‫برخفنـــی از‬ ‫نوپــا‬ ‫شــرکت‬ ‫فنــاور و‬ ‫شــرکت‬ ‫ هایپاییــن‬ ‫گزینــه‬ ‫بیمــه بــا‬ ‫ هایاغلــب‬ ‫کشــاورزان‬ ‫کاربــردی‬ ‫تصــورن نام‬ ‫دانشــجوییو از پایا‬ ‫ هــای بیمــه بایــد‬ ‫میهکننــد‬ ‫را انتخــاب‬ ‫فناورانــه‬ ‫قالــب طــرح‬ ‫نیــز‬ ‫گرنــترا بپــردازد‪.‬‬ ‫خســارت انهــا‬ ‫در تمــام‬ ‫غرامــت‬ ‫ کنــد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫حمایــت‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫دارد و بیمــه گــذاران حداقــل گزینــه و‬ ‫ـان‬ ‫اذربایجـ‬ ‫بیمــهـمراو فنـ‬ ‫ـارک علـ‬ ‫ـس پـ‬ ‫رئیـ‬ ‫کننــد و‬ ‫ـاوری می‬ ‫انتخــاب‬ ‫تریــن‬ ‫ضعیف‬ ‫ـن‬ ‫دانش‬ ‫خطراتـــار‬ ‫ـرقی اظه‬ ‫ش‬ ‫همچنیــت‬ ‫ـجویانـد‪ ،‬تحـ‬ ‫ـاقـ میافتـ‬ ‫ـرد‪:‬اتفـ‬ ‫ـیککـــه‬ ‫تمـــام‬ ‫دســتیار‬ ‫طــرح‬ ‫از‬ ‫ منــدی‬ ‫ه‬ ‫بهر‬ ‫بــا‬ ‫ تواننــد‬ ‫ی‬ ‫مپوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫فنــاوری به عنــوان کارامــوز در پــارک‬ ‫ـاورزانو‬ ‫کشـفنــاور‬ ‫ های‬ ‫اغلـوـبفنــاوری‬ ‫علــم‬ ‫تـی‬ ‫شــرکحتـ‬ ‫کارشناسوــان و‬ ‫امــا‬ ‫بــرای‬ ‫الزم‬ ‫مهــارت‬ ‫و‬ ‫تجربــه‬ ‫ بنیــان‬ ‫ش‬ ‫بـدان‬ ‫ـی اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫کنن‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫کس‬ ‫را‬ ‫ـاور‬ ‫ـ‬ ‫فن‬ ‫ـول‬ ‫ـ‬ ‫محص‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫تولی‬ ‫بیمــه محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬واقعــی‬ ‫الگوهــای‬ ‫کــرد‪ .‬بــا تاخیــر‬ ‫بیــانانقــدر‬ ‫فرهنگــی هــم‬ ‫همــان مبلــغ‬ ‫مــوارد‬ ‫پرداخــت مــی شــود کــه بــا توجــه بــه‬ ‫بــرای تغییــر‬ ‫واعظــی‬ ‫کارایــی‬ ‫کــرد‪:‬چنــدان‬ ‫تصریــحدیگــر‬ ‫نوســانات قیمــت‬ ‫فنــاوری‬ ‫حــوزه‬ ‫کشـت های‬ ‫زیرســاخ‬ ‫ـات‬ ‫موضوعـ‬ ‫ســازمانی ایــن‬ ‫ـاورزان نــدارد و‬ ‫بــرای‬ ‫فنــاوری در‬ ‫نــواوری؛‬ ‫ـذاری‬ ‫نهادهــایبیمــه گـ‬ ‫تقویــت را بــرای‬ ‫کشــاورزان‬ ‫انگیــزه‬ ‫اســت‪ .‬مراکــز رشــد و‬ ‫داشــتهتقویــت‬ ‫دانشــکده ها‪،‬‬ ‫کاهــش‬ ‫نــواوری و تقویــت انجمن هــای علمــی و‬ ‫فناورانـوـه ضــروری‬ ‫ماموریت هـ‬ ‫تعریـ‬ ‫ضــرورت‬ ‫بــودنـایگیــان‬ ‫ـفخیــز‬ ‫حادثــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بیمــه کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫خــاص‬ ‫دلیــل‬ ‫بــه‬ ‫ـان‬ ‫جغرافیــایاذربایجـ‬ ‫شــرایط و فنــاوری‬ ‫ـارک علــم‬ ‫رئیــس پـ‬ ‫بحــرانم بهــره بــا‬ ‫تســهیالت ک‬ ‫وی‬ ‫اســتانداری‬ ‫ارائــهمدیریــت‬ ‫مدیــرکل‬ ‫مســتعد‬ ‫فــراوان‪ ،‬اســتانی‬ ‫ بهــره‬ ‫تســهیالت کم‬ ‫بارشــهایپرداخــت‬ ‫وشــرقی از‬ ‫اینکــه ســقف‬ ‫ مــدت (تــا‬ ‫طوالنی‬ ‫گیــان‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫بازپرداخــت بــا‬ ‫گیــان نیــز‬ ‫حــال بــا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کشــاورزی‬ ‫ســقف‬ ‫درعیــنتــا‬ ‫امــای مــدت‬ ‫طوالن‬ ‫بازپرداخــت‬ ‫بــا‬ ‫تســهیالت‬ ‫اعطــای‬ ‫ریــال)‪،‬‬ ‫میلیــاردـتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫یــک پنــج اسـ‬ ‫جــزو‬ ‫ســیابها ‪،‬‬ ‫وقــوع‬ ‫هــای‬ ‫همچــونشــرکت‬ ‫حوادثــیریــال بــه‬ ‫یــک میلیــارد‬ ‫بانــک‪،‬‬ ‫اینــک نــه‬ ‫پــارک و‬ ‫بیمــه‬ ‫شــرایط‬ ‫خــود هــم‬ ‫توســطگفــت‪:‬‬ ‫اســتانو ســازی نشــدن میــزان پرداخــت خســارت‪ ،‬اســت‪،‬‬ ‫جــزو‬ ‫خشکســالی‬ ‫تندبــاد‪،‬‬ ‫پنــج علــم‬ ‫پــارک‬ ‫توســط‬ ‫دانــش بنیــان‬ ‫فنــاوری‪،‬‬ ‫و‬ ‫علــم‬ ‫پــارک‬ ‫گــذاری در‬ ‫ـای اســتقرار‬ ‫واردهـبـرــهالگوهـ‬ ‫ـارتهای و تغیی‬ ‫ـانـ ســازی‬ ‫ـوهــی‬ ‫واعظ‬ ‫بهتــر شــده و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫باغات و‬ ‫گفتمـخس‬ ‫تعییــن‬ ‫خبــرداد‪.‬محســوب مــی نحـ‬ ‫اســتانکشــور‬ ‫فنــاوریخیــز‬ ‫حادثــه‬ ‫ت ها‬ ‫پرداخـــرک‬ ‫ـدــا و ش‬ ‫ـتارتاپـ ه‬ ‫تاثیرگــذاری‬ ‫ـو بــا‬ ‫بخــشـی در گفتگـ‬ ‫کــهـا واعظـ‬ ‫عبدالرضـ‬ ‫ـی‬ ‫ـت مـ‬ ‫اســاورز بای‬ ‫ـازیکشـ‬ ‫توانمندسـکــه‬ ‫بــر افــزوده‬ ‫غرامــت‬ ‫بــرایپرداخــت‬ ‫تــاشموقــع‬ ‫فرهنگــی‪،‬ــدم بــه‬ ‫ـگار مــزارع و ع‬ ‫خبرنـایــن‬ ‫نیــز از‬ ‫کشــاورزی‬ ‫شــود‬ ‫اســتــا‪.‬و دوره هــای‬ ‫کارگاه ه‬ ‫ـزاری‬ ‫طریـ‪،‬ـق برگـ‬ ‫در از‬ ‫جامعــه و‬ ‫نمــیمی‬ ‫دانشــجویان‬ ‫بــازار‬ ‫شــده‬ ‫حــذف‬ ‫کــرد‬ ‫تغییــرــت‬ ‫ـاورزان از مزی‬ ‫پیرامونــیـیو کشـ‬ ‫محیــطنبــودن برخـ‬ ‫ تواننــد بــا و اگاه‬ ‫مانــد‪.‬‬ ‫افــزود‪ :‬امــان‬ ‫مخاطــرات در‬ ‫ هــای مختلــف‪ ،‬تســهیالت تجاری ســازی و‬ ‫ هــارارا الزم‬ ‫بیمــهو ایین نامه‬ ‫مقــررات‬ ‫کــه و شــرک‬ ‫اســتارتاپ هــا‬ ‫تشــکیل‬ ‫عمــدههدلیــل‬ ‫محصــوالت‬ ‫ های هــای‬ ‫ت بــه‬ ‫کشــاورزان‬ ‫درحالــی اســت‬ ‫ایــم‬ ‫حمایــت‬ ‫پشــتیبانی)‪،‬‬ ‫و‬ ‫(مالــی‬ ‫بازاریابــی‬ ‫تحقــق‬ ‫در‬ ‫ ها‬ ‫ه‬ ‫دانشــگا‬ ‫تاثیرگــذاری‬ ‫باغـت‬ ‫حمای‬ ‫ـوصازشـتمامــی‬ ‫فنــاور‬ ‫مــادی اســتقبال ســرد از بیمــه کشــاورزی مــی امیــر مــرادی افزود‪:‬حادثــه خبــر نمــی کنــد‬ ‫ هــایاز اقشــار‬ ‫ـداران‬ ‫ـالیکاران و‬ ‫خصـ‬ ‫جهــت شــرکت در نمایشــگاه های داخلــی‬ ‫و معنــوی پــارک علــم و فنــاوری اقتصــاد دانش بنیــان دانســت‪.‬‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا داننــد‪.‬‬ ‫و خارجــی و بهره منــدی از تمامــی امتیــاز‬ ‫رودـه‬ ‫ـیـل بـ‬ ‫تبدیـ‬ ‫ـود را‬ ‫ـده‬ ‫ـده و‬ ‫ـوردار‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫ـمار مـ‬ ‫ـانخـبشـ‬ ‫ـاشایـانـ‬ ‫ـرارشـمعـ‬ ‫برخــه امـ‬ ‫زمینـ‬ ‫وی تغییــر نگــرش نســبت بــه ارزش بیشــتر مناطــق ازاد ازجملــه معافیــت مالیاتــی‬ ‫صــورت دانش‬ ‫محصــوالت‬ ‫بکننــد‪.‬اســیبی یکــی از شــالیکاران گیانــی در گفــت کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫ بنیــان تریــن‬ ‫کوچــک‬ ‫و در‬ ‫مالکیــت فکــری در مقابــل دارایی هــای و گمرکــی بــرای شــرکت های مســتقر‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪ ،‬و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر پیشــگام بــودن فیزیکــی‪ ،‬تغییــر ارزش هــای مربــوط بــه را از اصلی تریــن خدمــات پــارک علــم‬ ‫خانوادگــی و حتــی فرهنگــی مواجــه هــر ســال محصولــش را بیمــه مــی کــرد دولــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫دانشــجویان بــرای ایجــاد کس ـب وکارهای کارافرینــی و اســتخدام‪ ،‬بازنگــری و و فنــاوری بــرای شــرکت های فنــاور و‬ ‫امــا امســال دیگــر قصــد بیمــه کــردن‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازتعریــف مفاهیــم مربــوط بــه موفقیــت و دانش بنیــان مســتقر عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫پــارک‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫کشــاورزینشــان‬ ‫فناورانــه خطــر‬ ‫علــم شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫بیــش از‬ ‫ایــران‬ ‫کــه در‬ ‫بیمــه‬ ‫نخبگــی را از الزمه هــای گفتمــان و تغییــر‬ ‫ســه دهــه قدمــت دارد و از ســال ‪ 1363‬مبلــغ انــدک غرامــت در مقابــل خســارت گذشــته غرامــت خســارت کشــاورزان بــه‬ ‫بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬ســال گذشــته بــرای بیــش از ‪ 2‬موقــع پرداخــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫سرپرست تاالر بورس منطقه ای استان گیالن‪:‬‬ ‫بــا عنــوان « صنــدوق بیمــه محصــوالت هکتــار زمیــن‪ ،‬حــدود یــک و نیــم تــن بیمــه گــذاران شــالیکار از ‪ 20‬هــزار نفــر در‬ ‫کشــاورزی « از ســوی بانــک کشــاورزی برداشــت کمتــر داشــتم کــه از نظــر ریالــی ســال ‪ 99‬بــه حــدود ‪ 50‬هــزار نفــر در ســال‬ ‫یافت‬ ‫گیالنــان‪۳۰‬‬ ‫منطقبـه‬ ‫معامالت‬ ‫ـت و دولــت بیــن ‪ 50‬تــا‬ ‫افزایشـش یافـ‬ ‫درصد ‪ 1400‬افزایـ‬ ‫خســارت بــه‬ ‫ ایمیلیــون توم‬ ‫ـه ‪91‬‬ ‫بورس نزدیــک‬ ‫مامنــی بــرای‬ ‫اجرایــی شــد‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫جبــران خســارتهای ایــن حــوزه اقتصــادی محصــوالت مــن وارد شــد امــا فقــط ســه ‪ 55‬میلیــارد تومــان فقــط حــق بیمــه بابــت‬ ‫ـورســرد‪.‬‬ ‫پرداخبـــت ک‬ ‫محســوب مــی شــود کــه تــا بــه امــروز بــا میلیــون و ‪ 100‬هــزار تومــان بــه مــا غرامــت شـ‬ ‫منطق ـه ای اســتان‬ ‫ـالیکارانتــاالر‬ ‫سرپرســت‬ ‫بیرغبتــی از ســوی بههــر بــرداران مواجــه پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫گیــان گفــت‪ :‬بــازار ســهام در مــاه اخیــر‪،‬‬ ‫بیمــه‬ ‫ضــرورت‬ ‫بــه‬ ‫اشــاره‬ ‫بــا‬ ‫مــرادی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫معامــات روان و باثباتــی را طــی کــرده و‬ ‫اســتراتژیکی‬ ‫محصــوالت‬ ‫بــرای‬ ‫گــذاری‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫غرام‬ ‫ـزان‬ ‫ـ‬ ‫می‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫از‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫اف‬ ‫زاده‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫حس‬ ‫افزایــش ارزش معامــات در مقایســه بــا‬ ‫ـج‬ ‫برنـ‬ ‫ـدهـرای‬ ‫ـزود‪ :‬بـ‬ ‫ـای اف‬ ‫ـجـ و چ‬ ‫حجـبرن‬ ‫ـاتــون‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت طــی ســالیان هــم یــک میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان بابــت ثبـهمچ‬ ‫ـان‬ ‫اطمینـ‬ ‫ـانـ دهنـ‬ ‫ـهام‪،‬ـنشـ‬ ‫ـمـس‬ ‫بتوانیــم‬ ‫دادیــم‬ ‫تشــکیل‬ ‫کارگروهــی‬ ‫کــه بــوده‬ ‫متعــادل‬ ‫ هــای‬ ‫حرکت‬ ‫تــاش داشــته اســت تــا توســط صنــدوق بیمــه پرداخــت کــرده بــودم کــه عمــا بیشــتر از‬ ‫هــزار‬ ‫کار‬ ‫برنــج‬ ‫بیمــه‬ ‫‪100‬نســبت‬ ‫ـازاررا رابــهنیــز‬ ‫ـک بـ‬ ‫گــذارانریسـ‬ ‫ـن اینکــه‬ ‫بیمــه کشــاورزی و همچنیــن بــا ارائــه بســته یــک میلیــون و ‪ ۷00‬هــزار تومــان بیشــتر ضمـ‬ ‫اینکــه بحــث‬ ‫ضمــن‬ ‫مشــترک‬ ‫هــای حمایتــی بخشــی از خســارت هــای غرامــت دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫ اســت‪.‬‬ ‫برســانیم؛کرده‬ ‫گذشــته کمتــر‬ ‫بــه‬ ‫فراگیــر شــدن بیمــه چــای نیــز دنبــال مــی‬ ‫کشــاورزی را جبــران کنــد امــا رغبتــی از‬ ‫شــود‪ .‬حافــظ محفوظــی روز شــنبه در‬ ‫ســوی کشــاورزان بــر ایــن امــر دیــده نمــی وی بــا اشــاره بــه مشــکات کاشــت برنــج دکتــر‬ ‫شــود بــه طــوری کــه در ســال زراعــی و هزینــه هــای ان اظهــار داشــت‪ :‬کاشــت گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار‬ ‫هــزار‬ ‫بــرای‬ ‫خســارت‬ ‫جدیــد از ‪ 312‬هــزار بهــره بــردار فقــط ‪ 43‬برنــج خــود بــرای کشــاورزان مقــرون بــه ‪۷0‬‬ ‫‪ 60‬بینــی‬ ‫پیــش‬ ‫شــرایط‬ ‫میلیــارد ایــن‬ ‫داشــت‪ :‬در‬ ‫مــاه‬ ‫اردیبهشــت‬ ‫ســرمایه‬ ‫بــازار‬ ‫ـرده انـ‬ ‫خریــداری کـ‬ ‫ـه نامــه‬ ‫فعــاالنــر بیمـ‬ ‫هــزار نف‬ ‫کشــاورزکــه نوســانات طبیعــی بــازار در‬ ‫ـد‪ .‬صرفــه نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه می شــود‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫گیالن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـاخص‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫همزم‬ ‫ریــال‬ ‫میلیــارد‬ ‫‪۹۷۱‬‬ ‫و‬ ‫هــزار‬ ‫امســال ‪۳۳‬‬ ‫و‬ ‫ســم‬ ‫کــود‪،‬‬ ‫جملــه‬ ‫از‬ ‫کشــاورزی‬ ‫هــای‬ ‫تعــادل و ادامــه دار باشــد‪.‬‬ ‫ـهام‬ ‫ـروش‬ ‫ـتری بــه ف‬ ‫ـشبیشـ‬ ‫افزایـــه‬ ‫ـر عالق‬ ‫کارگـــز‬ ‫ســبز هــا نی‬ ‫گیــان‬ ‫منطقــهدرای‬ ‫ســهام‬ ‫ـت معــاون خدمــات بیمــه ای بانک کشــاورزی‬ ‫ـتهسـاسـ‬ ‫ـمگیریـ داشـ‬ ‫چشـ‬ ‫خطــه‬ ‫بــورســاورزی‬ ‫حالــیدربیمــه کش‬ ‫در‬ ‫خســارت یــک‬ ‫بایــدایــن مــدت‬ ‫زیــرا در‬ ‫دادنــد‪،‬‬ ‫بــه فروردیــن‬ ‫معاملــه‬ ‫صنــدوقــا‬ ‫داشــت‪ :‬خبرنــگار ایرن‬ ‫اظهــارــت و گــو بــا‬ ‫ویــان در گف‬ ‫هــای گی‬ ‫مــوارد‬ ‫نشــان ایــن‬ ‫درصــدی و بــه‬ ‫نســبت ‪13‬‬ ‫کــهاســتقبال‬ ‫کردنــدبــا‬ ‫گیــان فقــط‬ ‫نیــز میلیــون‬ ‫طبیعــی ورا‪۱۶۵‬‬ ‫طبــق میلیــارد‬ ‫هرســالهداشــته‬ ‫کــه افزایــش‬ ‫درصــد‬ ‫شــدهـه ‪۳۰‬‬ ‫مواجــهـدود بـ‬ ‫مــاه حـ‬ ‫گذشــته‬ ‫اینکــه درســال‬ ‫‪ ۳۹۰‬هــزار و ‪ ۲۲۴‬بــا‬ ‫زراعــیصنــدوق‬ ‫اعتمادافریــن‪،‬‬ ‫بیــان گذاری‬ ‫ســرمایه‬ ‫اضافــه وکــرد‪.‬‬ ‫اســت‬ ‫بهرهاســناد‬ ‫اســیا و‬ ‫اســت‪ .‬بخشــی از حــق بیمــه را نیــز دولــت ســهم فروختــه و ‪ ۹۵۲‬میلیــون و ‪ ۷۷۳‬هــزار بــا درامــد‬ ‫بــردار‬ ‫فیــروزهنفــر‬ ‫ثابــت هــزار‬ ‫(‪۷0 )1400-99‬‬ ‫قوانیــن‬ ‫خریــداری‬ ‫تنهــا و ‪۹۱‬‬ ‫کشــاورزان بــازار‬ ‫ـگار وایرنــا‪ ،‬فعــاالن‬ ‫خبرنـ‬ ‫بــه گـ‬ ‫معامــات‬ ‫ارزش‬ ‫ اســت‪.‬ـر زخــم خزانــه ‪۹۱۰‬‬ ‫بودنــد‪،‬‬ ‫کــرده‬ ‫بیشــترینبیمــه‬ ‫محصــوالت شــان را‬ ‫شدهنمــک بـ‬ ‫بینانــه‬ ‫ســهم غیرواقــع‬ ‫کارشناســی‬ ‫کنــد‬ ‫ـزارشمــی‬ ‫پرداخــت‬ ‫از‬ ‫بیــش‬ ‫امســال‬ ‫مــاه‬ ‫فروردیــن‬ ‫ســرمایه‬ ‫منطقــه ای‬ ‫بــورس‬ ‫مــاه در‬ ‫اردیبهشــت‬ ‫در‬ ‫فــر‬ ‫عبداللهــی‬ ‫پیمــان‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫قســمت بســیار کمــی از ایــن حــق بیمــه را کشاورز‬ ‫میلیــون‬ ‫میلیــارد و‬ ‫هــزار و ‪۲۱۶‬‬ ‫‪۲۶‬‬ ‫بیمــه اختصــاص‬ ‫مشــمول خــود‬ ‫گیــان را بــه‬ ‫بــه ارزش ســهام خریــداری شــده نیــز از ســهم اســتان‬ ‫کشــاورزی‬ ‫محصــوالت‬ ‫‪۳۰۵‬قانــون‬ ‫طبــق‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫پرداخــت‬ ‫عــدم‪ ۱۷‬هــزار‬ ‫ـت کــه‬ ‫پیشــی‬ ‫یــکــه شــده‬ ‫خــودرا فروخت‬ ‫درصــد انــد‬ ‫معاملــه کرده‬ ‫ریــال ســهام‬ ‫داده انــد‪.‬‬ ‫شــامل محصــوالت باغــی‪ ،‬دامــی‪،‬‬ ‫پوشــش را‬ ‫گرفـاز‬ ‫دیگــر‬ ‫کشــاورز‬ ‫کــهبیمــه‬ ‫حــق‬ ‫متوســط ‪۷0‬‬ ‫طــور‬ ‫ـزار‬ ‫ـون‬ ‫ـایمیلیـ‬ ‫‪۲۶۳‬‬ ‫ـارد و‬ ‫ـیمیلیـ‬ ‫‪۲۵۲‬‬ ‫ـود ‪۸۰‬‬ ‫ـهمصعـ‬ ‫گذشســـته‬ ‫ـفند مکـــاه‬ ‫ـت بــه اس‬ ‫دولـــبت‬ ‫نس‬ ‫ـرد زراعــی ‪ ،‬منابــع طبیعــی‪ ،‬شــیاتی و طیــور‬ ‫‪۳۹۰‬ـههـکـ‬ ‫ـیوگایـ‬ ‫طبیعـ‬ ‫ـارت هـ‬ ‫خسـ‬ ‫ـاورز وتمامـ‬ ‫کشـ‬ ‫ـرده و‬ ‫پرداخـــت‬ ‫و‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫خری‬ ‫ـبد‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫ـهم‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫‪۲۴۴‬‬ ‫و‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫تجربــه‬ ‫را‬ ‫درصــدی‬ ‫ـاالر‬ ‫درختــن‬ ‫ـه هفتمی‬ ‫ـوان‬ ‫ـت بعن‬ ‫تولیـرش‬ ‫ـورس‬ ‫تنهــا ‪ 30‬درصــد اســت کــه بــا ایــن وجــود و گفــت‪ :‬وقتــی بــرای محصــول بیمــه شــده تـوـاالر ب‬ ‫ـوه‪،‬‬ ‫ـانتـمیـ‬ ‫ـاملـ تنـ‬ ‫ـدـشـ‬ ‫عوامـــل‬ ‫کنیــد؛و ‪ ۵۲۵‬هــزار‬ ‫مــیمیلیــون‬ ‫خســارت‪۸۳۳‬‬ ‫میلیــارد و‬ ‫بــاز هــم شــاهد بیمیلــی نســبتبه بیمــه ‪۷۱۸‬‬ ‫بــورس‬ ‫تــاالر‬ ‫نهمیــن‬ ‫ ای و‬ ‫گلخانــه‪،‬منطقــه‬ ‫کارشناســان بــورس‬ ‫االت‬ ‫ماشــین‬ ‫برنــج‪،‬‬ ‫نشــاء‬ ‫بانــک‬ ‫اعــام‬ ‫بیشــتر ســهم‬ ‫همچنیــن بــازار ســرمایه اســتان گیــان کــه و ‪۸۶۳‬‬ ‫ـاحافـشــد‪.‬‬ ‫‪۱۳۸۳‬کـافتت‬ ‫ـاه س‬ ‫ـتابـوـان مـ‬ ‫ـور‬ ‫قــرارو کشـ‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـردـ و‬ ‫ـالــوان‬ ‫ـتـ عن‬ ‫برداشـ‬ ‫کاشـ‬ ‫فــروشکننــد‬ ‫ســبد نمــی‬ ‫نیــز رادرقبــول‬ ‫خســارت‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫فروردیــن مــاه در تعــداد ســهام معاملــه گرفــت‪.‬‬ ‫اعتبــاری کــه بابــت جبــران ان پرداخــت ســال گذشــته بیــش از ‪ ۷0‬میلیــارد تومــان‬ ‫شــده عقــب نشــینی کــرد‪ ،‬طــی مــاه‬ ‫منطقــه ای‬ ‫کارگــزارانـ در‬ ‫ـاورزان‬ ‫بــورس کشـ‬ ‫ـزار نفــر از‬ ‫تعــداد حــدود ‪ 60‬ه‬ ‫بــرای‬ ‫بــی اعتمــادی حلقــه گمشــده بیمــه مــی شــود ‪ ،‬بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫گذشــته بــا افزایــش نامحســوس معاملــه ‪ ۲‬معامــات روان و باثبــات بــازار ســرمایه در‬ ‫عنــوان‬ ‫نفــر‬ ‫‪۶۰‬‬ ‫گذشــته‬ ‫مــاه‬ ‫طــی‬ ‫گیــان‬ ‫خســارت دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫کشــا و ر ز ی‬ ‫میلیــارد و ‪ ۱۱۸‬میلیــون و ‪ ۱۶۳‬هــزار و ‪ ۳۱۵‬یــک مــاه اخیــر‬ ‫ اســت‬ ‫داد‪ :‬ضمــن اینکــه در بیشــتر شد ه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه‬ ‫ســهم را ثبــت کــرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫علمی سیاح؛‬ ‫معاون امیر‬ ‫رییس جمهور‪:‬‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫قانون جهش تولید دانش بنیان به زودی‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫ابالغ می شود‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه تصویــب قانــون‬ ‫جهــش تولیــد دانــش بنیــان در مجلــس گفــت‪ :‬ایــن قانــون بــه زودی‬ ‫ابــاغ مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬دکتــر ســورنا ســتاری عصــر روز ســه شــنبه‬ ‫در جلســه ای کــه در اســتانداری گیــان برگــزار شــد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان مصــوب مجلــس‪ ،‬جهــت گیــری ‪٢٠‬‬ ‫ســال اینــده کشــور در ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت نیــروی انســانی همــواره مــورد توجــه مــا در‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬گیــان ظرفیــت فــوق العــاده ای‬ ‫کار‬ ‫کســب‬ ‫محیــط‬ ‫بهبــود‬ ‫پایــش و‬ ‫ملــی‬ ‫ـد‬ ‫ـد‪،‬وبایـ‬ ‫مرتفــع کنـ‬ ‫ـتان را‬ ‫ـکل اسـ‬ ‫مطالعــاتــد مشـ‬ ‫ـرا نمــی توان‬ ‫مرکــزـه چـ‬ ‫رئیــسـا اینکـ‬ ‫دارد امـ‬ ‫ـتگاهی نتواســته باشــد شــرابط صــدور‬ ‫ـاد اگـ‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـاد گفـ‬ ‫وزارت‬ ‫ـرـلدسـکنیــم‪.‬‬ ‫وصـ‬ ‫اقتصـ‬ ‫اقتصبـــه‬ ‫ـوزش را‬ ‫امـ‬ ‫مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی میشــود‪.‬‬ ‫محیــط‬ ‫اظهــارـش و بهبـ‬ ‫جمهــورـات پایـ‬ ‫رییــســی مطالعـ‬ ‫فنــاوریمرکــز مل‬ ‫ـیاح رئیــس‬ ‫معــاونامیــر سـ‬ ‫اقــای‬ ‫بــه‬ ‫داشــت‪:‬ـودهمــه‬ ‫علمــی و‬ ‫خبــری در‬ ‫اقتصــاد‬ ‫کســبـ و‬ ‫ـدور‬ ‫بخــشو در صـ‬ ‫زنــدهبگیرنــد‬ ‫گفتگــوجــدی‬ ‫ـشدربنیــان را‬ ‫وزارتــوع دانـ‬ ‫کارـد موض‬ ‫ـود بایـ‬ ‫نوبــه خ‬ ‫کننــد‪ .‬مجوزهــا صحبــت کــرد‪.‬‬ ‫صــدور ملــی‬ ‫خصــوصتســهیل‬ ‫مجوزهــا‬ ‫هــا متصــل‬ ‫فــوالدمجوز‬ ‫صــدور‬ ‫کارخانــهســامانه‬ ‫انــدازی نهــاد بــه‬ ‫اکنــون چنــد‬ ‫ســوال‪ :‬هــم‬ ‫پیشــرفت‬ ‫بــرای‬ ‫ســیمان و‬ ‫اســتقرار و راه‬ ‫وی‬ ‫نشــدند؟را اشــتباه دانســت و گفــت‪ :‬کشــاورزی از محورهــای اصلــی در‬ ‫گیــان‬ ‫دولتــی‬ ‫دســتگاهـههای‬ ‫کشـســایر‬ ‫دولتــی‬ ‫ـوژی‬ ‫تکنولـ‬ ‫ـاورزی نیــاز بـ‬ ‫دســتگاهحــوزه‬ ‫‪2-1‬ــتان در‬ ‫غیــرایـازـن اس‬ ‫بــهـت و‬ ‫ســیاح‪ :‬اسـ‬ ‫گیــان‬ ‫ســامانه دارد‪.‬‬ ‫وبــهنــواوری‬ ‫صــدور مجوزهــا متصــل شــدند‪ .‬وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشــت و بانــک مرکــزی نیــز تمــام تــاش خــود را بــرای اتصــال‬ ‫توجه‬ ‫دانشگاه‬ ‫شودــی مجوزهــا انجــام میدهنــد‪.‬‬ ‫ـامانه مل‬ ‫ـده بـهاـه سـ‬ ‫درـی مانـ‬ ‫فناوری باقـ‬ ‫حوزهدســتگاه‬ ‫بهان دو‬ ‫البتــه هــم اکنــون تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی بســیار عقــب‬ ‫در‬ ‫ـتگاه و فنـ‬ ‫تحقیقــات‬ ‫ـت علـ‬ ‫وزارت‬ ‫ـاوری و نـ‬ ‫ـاون‬ ‫معـ‬ ‫ـاوریکـنیـهــزایــا‬ ‫مربوطــه‬ ‫ـوم‪،‬ــه دسـ‬ ‫دارد ن‬ ‫ـواوریاولویـ‬ ‫ـرف مــردم‬ ‫ـتند‪،‬فنـامــا حـ‬ ‫هسـ‬ ‫ـر؟ویــژه معاونــت علمــی و‬ ‫ـای‬ ‫ـتـا هـ‬ ‫حمای‬ ‫توجــه‬ ‫ـت‪ :‬بــا‬ ‫ـه گفـ‬ ‫جلسـ‬ ‫مایــن‬ ‫خیـ‬ ‫ـدـ یـ‬ ‫اخـبــذـه کننـ‬ ‫مجــوز‬ ‫تواننــد‬ ‫ـی‬ ‫ـردم مـ‬ ‫فنــاوری رییــس جمهــور از شــرکت هــای دانــش بنیــان‪ ،‬جــا دارد کــه بــه‬ ‫توجــه شــود‪.‬‬ ‫میـگاه هــا‬ ‫مــردمدانشـ‬ ‫ـاوری در‬ ‫ـوزه فنـ‬ ‫حـ‬ ‫مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫تواننــد بــا‬ ‫اکنــون‬ ‫هــم‬ ‫‪ ir‬درخواســت مجــوز کســب و کار مربــوط خــود را بدهنــد و اگــر‬ ‫بــه‬ ‫توانــد‬ ‫منطقــه‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫خیرالدیــنصـبــا‬ ‫علــی‬ ‫ـرایط‬ ‫مــییــا شـ‬ ‫گیــانکننــد‬ ‫دریافــت‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫ـورت‬ ‫مجــوز را بــه‬ ‫دکتــرــتند‬ ‫نتوانس‬ ‫اظهــار‬ ‫شــود‪،‬‬ ‫مطــرح‬ ‫کشــور‬ ‫در‬ ‫نــواوری‬ ‫و‬ ‫فنــاوری‬ ‫قطــب‬ ‫عنــوان‬ ‫ـدور مجــوز حضــوری بــود و یــا بــا مشــکات دیگــر مواجــه بودنــد‬ ‫صـ‬ ‫ـم و فنــاوری جــز قدیمــی تریــن پــارک هــای کشــور‬ ‫ـت‪ :‬پ‬ ‫علــد‪.‬‬ ‫ـارککننـ‬ ‫اعـــام‬ ‫داشـمــا‬ ‫بــه‬ ‫اســت کــه ‪ ۳۵‬واحــد فنــاور در ان مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬براســاس قانــون ایــا دســتگاههایی کــه بــه درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫جمهــور‬ ‫ـس‬ ‫معرفـریی‬ ‫ـاوری‬ ‫ـتگاهـی و‬ ‫دسـعلمـ‬ ‫معاونـهــت‬ ‫نشـــق‬ ‫متصـــاـلتواف‬ ‫ـنـت‪ :‬ب‬ ‫داشـ‬ ‫وی‪6‬بیــان‬ ‫ـدند؟‬ ‫ـیـشـ‬ ‫قضایفنـــی‬ ‫ـدند‪ ،‬بـ‬ ‫فروردیـ‬ ‫تــا‬ ‫طــرح ملــی ترویــج کارافرینــی را پیشــنهاد دادیــم کــه در فــاز اول‬ ‫ـک‬ ‫ـدازهـ یـ‬ ‫ـاری بــه انـ‬ ‫مدنظـ‬ ‫مجـدانشـ‬ ‫ـدفـزار‬ ‫‪ ٣٠‬هـ‬ ‫ـاش‬ ‫فروردیــن ت‬ ‫اعتبتـــا ‪6‬‬ ‫ـتـتکـوـه مــا‬ ‫ـتگاهـرهااسـنیسـ‬ ‫ـجودسـ‬ ‫ـازات‬ ‫ـدود هـ‬ ‫حســـیاح‪:‬‬ ‫بــا‬ ‫مرتبــط‬ ‫هــای‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫بتواننــد‬ ‫تــا‬ ‫شــود‬ ‫مــی‬ ‫ارایــه‬ ‫تومــان‬ ‫میلیــون‬ ‫کردیــم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫کاً‬ ‫مشــارکت‬ ‫رافرینــی و‬ ‫کننــد‪.‬و دســتگاهی نتواســته باشــد‬ ‫ـذ کننــد‬ ‫رویدادهــاــوز را اخـ‬ ‫نتواســتند مج‬ ‫اگــر مــردم‬ ‫شــرایط صــدور مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی‬ ‫شــوند‪ .‬ارتقاء بهره وری است‬ ‫نگاه دولت‬ ‫می‬ ‫دارد؟ ارتقــاء بهــره‬ ‫قراردولــت‬ ‫ایـگاه‬ ‫مراحله نـ‬ ‫چهگفــت‪:‬‬ ‫جلســه‬ ‫صدور در ایـ‬ ‫ـان نیــز‬ ‫ـتاندار گیـ‬ ‫اسـ‬ ‫مجوزـنها در‬ ‫استعام‬ ‫سوال‪:‬‬ ‫وری اســت بنابرایــن راهــی جــزء فعــال کــردن بهــره وری نداریــم‪ .‬بهــره‬ ‫وری ســرمایه در کشــور نیــاز بــه حرکــت بــه ســوی نــواوری و کســب‬ ‫ســیاح‪ :‬از اواخــر اســفند اســتعام الکترونیکــی مجوزهــا را بــه‬ ‫و کار و دانــش اســت‪.‬‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫دســتگاهها در ایــن راســتا عقــب هســتند‪.‬‬ ‫اســداهلل عباســی اظهــار داشــت‪ :‬در ســال تولیــد‪ ،‬دانــش بنیــان و اشــتغال‬ ‫افریــن عــزم و اراده دولــت تحقــق ایــن شــعار اســت در ایــن ارتبــاط نیــز‬ ‫ســوال‪ :‬اگــر مراجعــان در اخــذ مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان‪ ،‬مــردم و مســئوالن ســه ضلــع تحقــق شــعار‬ ‫مرکــزی شــکایت کننــد؟‬ ‫ســال هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪ ۷۳‬شــرکت دانــش بنیــان در اســتان گیــان‬ ‫ســیاح‪ :‬شــرایط و زمــان هــر مجــوز در همــان بخــش نوشــته شــده‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه حــدود هفــت هــزار شــرکت دانــش بنیــان‬ ‫درگاه ملــی‬ ‫کــمـوز در‬ ‫ـر مجـ‬ ‫ـل هـ‬ ‫ایــنبــود ذیـ‬ ‫گیــانــرازشــده‬ ‫خاصــی ذک‬ ‫درــر شـ‬ ‫اگ‬ ‫بایــد‬ ‫اســت کــه‬ ‫هــا‬ ‫شــرکت‬ ‫ـرایطســهم‬ ‫کشــور‬ ‫کنیــم‪.‬وجــود دارد کــه مراجعــان میتواننــد بــه ان‬ ‫مغایــری‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫دکم‬ ‫ـا‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫مجوزه‬ ‫نخبــگان را هدایــت‬ ‫بخــش بــرای شــکایت مراجعــه کننــد و اگــر مــوردی باشــد بــه دســتگاه‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ارســالفنـمی‬ ‫رییــس جمهــور صبــح امروز ســه شــنبه در ســفر‬ ‫ـاوری‬ ‫نظارتــیعلمــی و‬ ‫معــاون‬ ‫یکــروزه بــه اســتان گیــان ار شــرکت هــای دانــش بنیــان فــراوری و‬ ‫ســاخت قطعــات خــودروی ایــران‪ ،‬پایــا کالچ و زیســت فــراورد پــارس‬ ‫بازدیــد کــرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪۱6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫خرداد ‪ 27۷ - 1401‬شوال‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫‪203208‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫رمضان ‪9 - 1443‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫حقوق‬ ‫دستگاهواریز‬ ‫اعالم اسامی زمان‬ ‫جدید؛اجرا نمی کنند؛‬ ‫قانون را‬ ‫ هایی که‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫‪ ۲۵‬هزار ایثارگر‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫تبدیل وضعیت شدند‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫اســامی‬ ‫شــهید‬ ‫بنیــاد‬ ‫کارافرینــی‬ ‫اشــتغالایـ و‬ ‫اعــام«میلیونــی»‬ ‫ـامیازافزایــش‬ ‫ـورای اسـ‬ ‫ـس شـ‬ ‫ـن بــار کــه مجلـ‬ ‫مدیــرکلخصــوص‬ ‫اســت بــه‬ ‫ـت‪ .‬ایثارگــران را اجــرا نمی کننــد‬ ‫وضعیــت‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫تبدی‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قان‬ ‫ـوقکــه‬ ‫ هایی‬ ‫دسبــتگا‬ ‫انهــا تصویــب کــرده اس‬ ‫ـرایه حقـ‬ ‫را‬ ‫موضــوع پراهمیــت خانوادههــای‬ ‫مجلــس جملـ‬ ‫بازرســی سوــربازی از‬ ‫ســازمانبــازارکار‪،‬‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫بــه‬ ‫خبــرـه داد‪.‬‬ ‫ایثارگــرانبایــد‬ ‫وضعیــت ‪ 1۸‬ســالگی‬ ‫ـیدن بــه ســن‬ ‫ـور بــا رسـ‬ ‫بــازارکار‪،‬ـان ذکـ‬ ‫گــزارشچراکــه جوانـ‬ ‫ایرانــی اســت‬ ‫در‬ ‫تبدیــل‬ ‫قانــون‬ ‫بــه‬ ‫ســربازی‬ ‫خدمــت‬ ‫کننــدبــهیــا بــه‬ ‫خــوددررا تعییــن‬ ‫ســربازی‬ ‫کــه‬ ‫رســید‬ ‫تصویــب‬ ‫تکلیــف‪۱۴۰۰‬‬ ‫بودجــه ســال‬ ‫اجرایــی‬ ‫وضعیــت های‬ ‫دســتگاه‬ ‫پزشــکی‪،‬‬ ‫معافیت‬ ‫از از‬ ‫ـییــا‬ ‫رفتــه‬ ‫در‬ ‫تحصیــل‪،‬مختلــف‬ ‫ادامــهبهانه هــای‬ ‫جملــهـته بــه‬ ‫روـالاز گذشـ‬ ‫پیــش سـ‬ ‫هــایاجرایــی‬ ‫ های‬ ‫دســتگاه‬ ‫برخـ‬ ‫کفالــت‪ ...‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اجــرای قانــون تبدیــل وضعیــت اســتخدامی ایثارگــران تعلــل کردنــد‪ ،‬در‬ ‫ازجملــه یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای جوانانــی کــه بــه خدمــت ســربازی‬ ‫ـوب‬ ‫ـه مصـ‬ ‫ـاس‬ ‫ـتقانوـ بـ‬ ‫روشـکــن‬ ‫ـت؛ـوص‬ ‫خصـ‬ ‫درـ ایـ‬ ‫قوانیـ‬ ‫ـیــیرونـکـ‬ ‫حال‬ ‫کارکنان‬ ‫ـر بایاســـد بـ‬ ‫ـون‬ ‫اســـق‬ ‫ـه طب‬ ‫حقوقــی‬ ‫ـناسـ‬ ‫ـوق»‬ ‫ـنحق‬ ‫ـاله «‬ ‫ـدـهمسـ‬ ‫مـ‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫ـاز‬ ‫ـ‬ ‫نی‬ ‫ـورد‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫مال‬ ‫ـارات‬ ‫ـ‬ ‫اعتب‬ ‫و‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫مناب‬ ‫و‬ ‫ـامی‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـورای‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫مجل‬ ‫وظیفــه پرداخــت شــود؛ موضوعــی کــه در ســالهای اخیــر مطالبــه مشــموالن‬ ‫پیگیــریـده اسـ‬ ‫مشـوـخص شـ‬ ‫ان‬ ‫ـت‪ .‬ســتادکل و نماینــدگان مجلــس را هــم در پــی‬ ‫مســووالن‬ ‫بــوده‬ ‫نشــدن‬ ‫اجرایــی‬ ‫درخصــوص‬ ‫ایثارگــران‬ ‫اعتراضــات‬ ‫موضــوع‬ ‫ایــن‬ ‫داشــته اســت تــا انجــا کــه در ســالهای اخیــر در چندیــن نوبــت افزایــش‬ ‫پــیــود‪.‬‬ ‫منجــر ش‬ ‫همــراهـر در قانـ‬ ‫بــهــغ مدنظـ‬ ‫‪۱۴۰۰‬ـه مبل‬ ‫نهایــت بـ‬ ‫درـا در‬ ‫ـوده تـ‬ ‫ایــنـتور بـ‬ ‫صحیــحدر دسـ‬ ‫حقــوق‬ ‫ان‬ ‫ـونو در‬ ‫داشــت‬ ‫ســال‬ ‫قانــون‬ ‫گذشــته یکــی از‬ ‫ســال‬ ‫حقــوقبودجــه ‪1401‬‬ ‫احقــاق الیحــه‬ ‫بــرایتصویــب‬ ‫مســئولینجریــان‬ ‫و امــا در‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫ش هایــی‬ ‫ایثارگــراندرواکن‬ ‫توئیتشـــد‬ ‫درــرر‬ ‫ـه مق‬ ‫ـود کـ‬ ‫ـششـحقـ‬ ‫افزایـ‬ ‫ـربازان‪،‬رئیـمسـ‬ ‫ـال دربـ‬ ‫ـوارد سمهـــم‬ ‫مـ‬ ‫ـی‬ ‫ـامی‬ ‫ـوق بـاسـ‬ ‫ـورای‬ ‫ـس‬ ‫ـالهمجلـ‬ ‫ـس‬ ‫ـارهـتهسـنایــب‬ ‫گذشـ‬ ‫تیرمــاه‬ ‫برســد؛‬ ‫ـران‪300،‬‬ ‫میلیــون و‬ ‫حــدود‬ ‫ـان‬ ‫تومــانصاحبـ‬ ‫هــزار حــق‬ ‫جفــا در‬ ‫ـون‪ 3‬ایثارگـ‬ ‫بــهــق قانـ‬ ‫ســربازان دقی‬ ‫حقــوقـرا نشــدن‬ ‫حداقــلــود اجـ‬ ‫نوشــته ب‬ ‫مســالهای کــه فع ـ ً‬ ‫ا محقــق نشــده و بایــد منتظــر مانــد‪.‬‬ ‫اصلــی انقــاب اســت‪ .‬انــان کــه بــرای دفــاع از میهــن و مــردم خویــش‪،‬‬ ‫از ســوی دیگــر مســئله افزایــش حقــوق ســربازان فقــط بــه بودجــه ‪1401‬‬ ‫ـن‬ ‫ـرایحقـدقیـ‬ ‫پیگیــر اج‬ ‫جدیـ‬ ‫ـسابتـبــا‬ ‫ـزارـد‪.‬تومـمجل‬ ‫گرفتنـ‬ ‫ـرـدکـوـف‬ ‫جـ‬ ‫ـقتمایـــام‬ ‫ـوق‬ ‫‪1400‬ـ بــه‬ ‫اولـتاســفند‬ ‫ـدای‬ ‫ـانـاز‬ ‫‪ 250‬هـ‬ ‫ـان بـنشـ‬ ‫ختــم‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫خواه‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قانــربازان اضافــه شــد؛ امــا ایــن اضافــه مبلــغ جــدای ان افزایــش قابــل توجــه‬ ‫س‬ ‫بودجــه‬ ‫بــدانبرنامــه‪،‬‬ ‫کمیســیون‬ ‫مجلــس هــم‬ ‫ســالدرگذشــته‬ ‫حقوقــیمــاه‬ ‫ابــان‬ ‫پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫رئیــسرســانهها‬ ‫عنــوان و در‬ ‫بــود کــه‬ ‫ـون‬ ‫ـادهدر(‪ ،)۲‬قانـ‬ ‫شــدهـمول مـ‬ ‫ های مشـ‬ ‫دســتگاه‬ ‫کــهــود‬ ‫گفتــه ب‬ ‫ایــنـس‬ ‫ســوال مجلـ‬ ‫ومحاســبات‬ ‫خصــوص‬ ‫مجلــس‬ ‫تصویــب‬ ‫مبلــغ‬ ‫اســت‬ ‫حــال‬ ‫ـربازان‬ ‫اسـحسـ‬ ‫ـدهبـوـهبــه‬ ‫مکلـشـ‬ ‫محقــق‬ ‫ـربازان بـچــهـه زمانـ‬ ‫خدمــوق‬ ‫ـش حق‬ ‫ـل‬ ‫ـاب وسـتبدیـ‬ ‫ـتخدام‬ ‫ـف‬ ‫ـیـران‬ ‫ایثارگـ‬ ‫ـاتسـرســانی‬ ‫افزایـــع‬ ‫جام‬ ‫مــیاسـشــود؟‬ ‫ـتخدامی همــه مشــموالن مــاده (‪ )۲۱‬قانــون جامــع خدمــات‬ ‫واریــزـت‬ ‫وضعیـ‬ ‫حاکــی‬ ‫مربوطــه‬ ‫ایثارگــرانمســووالن‬ ‫ـزاری فــارس از‬ ‫ایثارگــرانــی‬ ‫خبرنــگار انتظام‬ ‫پیگیـ‬ ‫تــا‬ ‫ دهــم‪،‬‬ ‫اطمینــان می‬ ‫خبرگـو بــه‬ ‫هســتند‬ ‫ـری بــه‬ ‫رســانی‬ ‫ایــنـد تــا چــه‬ ‫پیگیــر و دیـ‬ ‫اجرایــیــر مانــد‬ ‫ـت مــاه منتظ‬ ‫اردیبهشـ‬ ‫قانــونتــادراول‬ ‫کامــلــه بایــد‬ ‫اجــرایاســت ک‬ ‫از ایــن‬ ‫مصوبــه‬ ‫ های‬ ‫دســتگاه‬ ‫مقــدار بودجــه بــه ســتادکل نیروهــای مســلح اختصــاص مــی یابــد تــا بــه‬ ‫مجلــس هســتیم‪.‬‬ ‫عنــوان افزایــش حقــوق بــه ســربازان پرداخــت شــود؛ در ایــن صــورت مــی‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫ـرک‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـا‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫بانکه‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫برخ‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫مانن‬ ‫ هایی‬ ‫ه‬ ‫ـتگا‬ ‫ـ‬ ‫دس‬ ‫زاده‬ ‫حســن‬ ‫گفتـ‬ ‫افزایــش حقــوق میلیونــی ســربازان و میــزان دقیــق ان اطــاع‬ ‫دربـهــاره‬ ‫بتـــهـوان‬ ‫ هــای نظامــی و انتظامــی‪ ،‬شــرکت مخابــرات‪ ،‬برخــی‬ ‫و‬ ‫نیر‬ ‫بیمــه‪،‬‬ ‫رســانی کــرد‪.‬‬ ‫شــهرداریها‪ ،‬برخــی نهاد هــای تابعــه قــوه قضاییــه مثــل شــورای حــل‬ ‫اختــاف‪ ،‬نهاد هــای غیردولتــی مثــل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام‪ ،‬بنیــاد‬ ‫کریمی بیرانوند‪:‬‬ ‫مســتضعفان‪ ،‬اســتان قــدس رضــوی و ‪ ...‬در حــال حاضــر از اجــرای‬ ‫قانــون ســرباز می زننــد و از طــرف بنیــاد شــهید پیگیری هــای الزم‬ ‫حمایت از مشاغل خانگی‪ ،‬اقدامی‬ ‫انجــام شــده اســت کــه در مســیر اجــرای قانــون‪ ،‬مشــکالت و اختــاف‬ ‫پایدارــع‬ ‫ـد زیــادی رف‬ ‫ـوده کــه تــا حـ‬ ‫راستایقانــون بـ‬ ‫درو برداشــت‬ ‫هدفمندتفســیر‬ ‫نظر هایــی در‬ ‫اشتغال‬ ‫ایجاد‬ ‫شــده و دســتگاه ها مجــاب بــه اجــرای قانــون شــده انــد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫ـاره‬ ‫کارهای بـــا‬ ‫ایثارگــران‬ ‫کســـور‬ ‫از و ام‬ ‫ـتـهید‬ ‫ـادـشـ‬ ‫ـی بنیـ‬ ‫ـتغال و‬ ‫مدیـ‬ ‫ـیاشکـــه‬ ‫ـب و‬ ‫حمای‬ ‫کارافرینـو‬ ‫ـت‪ :‬توســعه‬ ‫ـرکلـیاشـگفـ‬ ‫اجتماعـ‬ ‫تبدیل‬ ‫‪،۱۴۰۱‬‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بودج‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قان‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫ـره‬ ‫ـ‬ ‫تبص‬ ‫«و»‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بن‬ ‫ـتناد‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اینک‬ ‫ببـــهـا عنــوان مشــاغل خانگــی از انهــا یــاد میشــود‪ ،‬نقــش مهمــی‬ ‫ـده‬ ‫ـروط‬ ‫ـت شـ‬ ‫ـاغلی جـ‬ ‫درـ ســال‬ ‫وضعیـ‬ ‫ذکــردچشـــار‬ ‫اخیــر‬ ‫های‬ ‫رعایــال‬ ‫ـاریکنیـــهـز بطـــاـی س‬ ‫دارد‬ ‫ـرانمش‬ ‫ایثارگـــاره‬ ‫ـتـق دوب‬ ‫رونـ‬ ‫در‬ ‫اند‪ ۱-.‬تغییــر وضعیــت ان هــا بــه معنــای ارتقــاء جایــگاه‬ ‫ـور‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫مذک‬ ‫ـد‬ ‫در بنـ‬ ‫رکــود شــده‬ ‫ـتغال‬ ‫ـی و اشـ‬ ‫کارافرینـ‬ ‫ـاون بانتوسـ‬ ‫‪۲‬ـدشـمعـ‬‫بیرانونـ‬ ‫کریمـیـی‬ ‫محمـ‬ ‫ـی‬ ‫غیرانتفاعـ‬ ‫ـات‬ ‫ـعهـا و موسسـ‬ ‫ک هـ‬ ‫ـرکتها‪،‬‬ ‫ باشــد‪.‬‬ ‫ـودــان نم‬ ‫ـغلی ان‬ ‫شـ‬ ‫خبرنـ‬ ‫ـود‪.‬ـو ب‬ ‫گفتگـ‬ ‫رفــاه‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫ـگارـه‬ ‫ـانی کـ‬ ‫‪۳‬ــاکسـ‬‫دری شـ‬ ‫ـی‪،‬ـم م‬ ‫اجتماعـحکـ‬ ‫ـمول ایــن‬ ‫کارـزومشـ‬ ‫ـت نیـ‬ ‫تعـدولـ‬ ‫وزارتبــه‬ ‫وابســته‬ ‫ـعهـ و‬ ‫مشـکـ‬ ‫ـتگاهــار‬ ‫ـجو‪،‬ـ اظه‬ ‫دانشـ‬ ‫ـالــزاری‬ ‫خبرگ‬ ‫اجتماع‬ ‫ـند‬ ‫توسـباش‬ ‫ـرد‪:‬ــکار‬ ‫ـغول ب‬ ‫ان دس‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫ـیـاه سـ‬ ‫ـنـ مـ‬ ‫ـروهـان بهمـ‬ ‫تـگـاـ پایـ‬ ‫خانگشـــی از‬ ‫ـاغل‬ ‫ـوان‬ ‫ـرادعنـ‬ ‫ـد‪.‬ـی‪۴-‬کـافـهـ بــا‬ ‫کارهایـ‬ ‫ـتایـاز‬ ‫حمایـ‬ ‫ـرایط‬ ‫حکــم‬ ‫ـمولمشایـــن‬ ‫مشـ‬ ‫ـب موی گردنـ‬ ‫کســـون‬ ‫ـن قان‬ ‫ـمول‬ ‫مشـ‬ ‫دوبــاره‬ ‫رونــق‬ ‫مهمــی‬ ‫توانــد‬ ‫یــاد می‬ ‫ان‬ ‫ـوده‬ ‫االجــرا بـ‬ ‫ـند‪،‬درالزم‬ ‫نقــشــته باشـ‬ ‫ـی را داش‬ ‫شــود‪،‬ـایمیعمومـ‬ ‫صالحیت هـ‬ ‫هــاـی و‬ ‫عمومـ‬ ‫مشــاغلی داشــته باشــد کــه طــی ســالهای اخیــر و بــه ویــژه در‬ ‫و پیگیری هــای الزم بصــورت مســتمر ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫دوران کرونــا دچــار رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫حســن زاده گفــت‪ :‬تعــداد ایثارگــران تبدیــل وضعیــت شــده ‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عمــده تــاش مــا در وزارت تعــاون بــر ایــن‬ ‫اداریـهو‬ ‫ســازمان‬ ‫تاییــد‬ ‫انتظــار‬ ‫نفــر‬ ‫ـرادی کـ‬ ‫ـاغل افـ‬ ‫ـت مشـ‬ ‫نفــردرنیــزگامدرنخسـ‬ ‫هــزارکــه‬ ‫اســتشـوـده‪۱۴‬اســت‬ ‫متمرکــز‬ ‫ً‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫ـتگا‬ ‫ـ‬ ‫دس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـوط‬ ‫ـ‬ ‫مرب‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫صرف‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫و‬ ‫ـتند‬ ‫ـ‬ ‫هس‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫کش‬ ‫ـتخدامی‬ ‫اسـ‬ ‫کســب و کار انهــا طــی مــدت شــیوع بیمــاری کرونــا بــا چالــش‬ ‫ســایر‬ ‫در‬ ‫نیــز‬ ‫شــرایط‬ ‫واجــد‬ ‫ایثارگــران‬ ‫از‬ ‫بســیاری‬ ‫و‬ ‫بــوده‬ ‫اجرایــی‬ ‫روبــرو شــده اســت را بــا اعطــای تســهیات و خدمــات مختلــف‬ ‫مختلــف‬ ‫ســازمان های‬ ‫ هــا و‬ ‫تابعــه ووزارتخانه‬ ‫دســتگاه ها و واح‬ ‫خانگــی هــم‬ ‫کارهــای‬ ‫کســب و‬ ‫ هــایدهیــم‬ ‫حمایــتدقــرار‬ ‫مــورد‬ ‫ شــوند‪.‬ـتند‪.‬‬ ‫ـاغل هسـ‬ ‫دســته‬ ‫تبدیــلهمیــن‬ ‫جــزو‬ ‫مشـمی‬ ‫از یــا‬ ‫شــده‬ ‫وضعیــت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫وزارت‬ ‫امــور اشــتغال‬ ‫کارافرینــی و‬ ‫توســعه‬ ‫خبرنــگاران‬ ‫باشــگاه‬ ‫ایثارگــران بــه‬ ‫بنیــاد شــهید و‬ ‫معــاونرئیــس‬ ‫پیشــتر‬ ‫مشــاغل‬ ‫حمایــت از‬ ‫راســتای‬ ‫یــاداور شــد‪:‬‬ ‫اجتماعــی‬ ‫رفــاه‬ ‫بــه‬ ‫ایثارگــران را‬ ‫فــردی از‬ ‫دســتگاهیدرحقــوق‬ ‫بــود اگــر‬ ‫جــوان گفتــه‬ ‫شــغلها‬ ‫صاحبــان‬ ‫همچنیــن‬ ‫خانگــی‬ ‫ـاس‬ ‫گونــهبــر اسـ‬ ‫ایــنکنــد و‬ ‫ـکایت‬ ‫حمایــت مـازـاده ‪ ۱۶‬شـ‬ ‫ـه کمســیون‬ ‫ـد‪ ،‬موی توانــد بـ‬ ‫او ندهـ‬ ‫مشــاغل‬ ‫هــای‬ ‫تعاونی‬ ‫کشــورـد‬ ‫سراســرــام خواهـ‬ ‫درخاطــی انج‬ ‫خانگــیـتگاه‬ ‫قانونــی بــا دسـ‬ ‫ویــژهبرخــورد‬ ‫ـام شــده‬ ‫ـکایت انجـ‬ ‫شـ‬ ‫راهانــدازی شــده و در نهایــت همــه تعاونیهــای مذکــور بــه‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫کرد؛‬ ‫پرورش اعالم‬ ‫اموزش و‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫سازمان جهاد‬ ‫رییس‬ ‫خدماتی‬ ‫مشاغل‬ ‫درصدکار به‬ ‫پرداخت‪60‬اضافه‬ ‫انجام شد‬ ‫کارکنانگیالن‬ ‫شالیزارهای‬ ‫استمراراولیه در‬ ‫شخم‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی‬ ‫اســت‪.‬ریــزی و توســعه منابــع‬ ‫شــالیزاریبرنامــه‬ ‫معــاون‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش از پرداخــت‬ ‫ـی‬ ‫جهادکشــاورزیخدماتـ‬ ‫ســازمانکارکنــان مشــاغل‬ ‫رییــس کار بــه‬ ‫اضافــه‬ ‫گیــان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫کودهــایخبــر‬ ‫اردیبهشــت مــاه‬ ‫دربــارهـی ســابق‬ ‫کمــا فـ‬ ‫مــورد‬ ‫توزیــعازانــواع‬ ‫عســکری‬ ‫بــازارکار‪ ،‬ســعید‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه‬ ‫شــالیزارها اظهــار‬ ‫شــالیکاران در‬ ‫اســتفاده‬ ‫منابــع‬ ‫توســعه‬ ‫برنامــه‬ ‫ـاری ‪1۸‬‬ ‫ریــزیــنو مــاه جـ‬ ‫ـم فروردی‬ ‫معــاون تــا نهـ‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫ـاغل‬ ‫ـت‪ :‬هـمشـ‬ ‫ـوزش‬ ‫وزارتو امـ‬ ‫ـزار و‬ ‫گفـســه‬ ‫ـرورشــه‪،‬‬ ‫ـن وکپــود ازت‬ ‫‪ ۸31‬تـ‬ ‫هــزار‬ ‫ـوزش‬ ‫زحمتکــش‬ ‫نیروهــای‬ ‫ـی از‬ ‫خدماتـ‬ ‫نزدیــکامـچهــار‬ ‫فســفاته و‬ ‫کــود‬ ‫تــن‬ ‫‪2۷4‬‬ ‫افزایــش‬ ‫همزمــان بــا‬ ‫هســتندـو‬ ‫پــرورش‬ ‫توزیــع شــده‬ ‫ـود پتاســه‬ ‫‪ ۷۸1‬تــن ک‬ ‫هوــزار و‬ ‫ـت‪ .‬حقوقــی کــه بــه ســایر کارکنــان‬ ‫هــای‬ ‫اسـ‬ ‫دولــت از جملــه معلمــان تعلــق گرفتــه بــود‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کــود فســفات‬ ‫و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس»‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪2‬‬ ‫هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج‬ ‫شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪،‬‬ ‫گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی‬ ‫شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع‬ ‫ـکاران از ان بــی بهــره بودنــد‪ ،‬از‬ ‫ـن همـ‬ ‫و ایـ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫ســال گذشــته نگرانــی هــای زیــادی دربــاره‬ ‫وجــود‬ ‫همــکاران‬ ‫در‬ ‫گیــری‬ ‫ایــن خزانــه‬ ‫معیشــتیاینکــه‬ ‫امــوربــا بیــان‬ ‫وی‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان‬ ‫اســت‪،‬ـت هایــی‬ ‫گرفتــهمحدودیـ‬ ‫انجــامــه دلیــل‬ ‫ـزود‪ :‬لــذا ب‬ ‫وی افـ‬ ‫اظهــار‬ ‫مــوردی‬ ‫گیــری جملــه‬ ‫باالدســتی از‬ ‫داشــت‪:‬قانــون‬ ‫کــه در‬ ‫برنــج‬ ‫هــای خزانه‬ ‫شــالیکاران‬ ‫ـوری وجــود‬ ‫تقویــمـات کشـ‬ ‫ـت خدمـ‬ ‫ـون مدیریـ‬ ‫اواســط‬ ‫زراعــی (‬ ‫اســاس‬ ‫راقانـبــر‬ ‫شــد تــا از طریــق‬ ‫گرفتــه‬ ‫تصمیــم‬ ‫داشــت‪،‬‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫انجــام‬ ‫فروردیــن)‬ ‫پرداخــت اضافــه کار بــه مشــاغل خدماتــی‬ ‫بتوانیــم از‬ ‫بزرگتریــن و پــرورش‬ ‫گیــاندر امــوزش‬ ‫شــاغل‬ ‫ارقــام‬ ‫تولیدکننــده‬ ‫بخشــی‬ ‫و‬ ‫کــرده‬ ‫قدردانــی‬ ‫انــان‬ ‫خدمــات‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور بــه‬ ‫شــمار میایــد کــه بــا ‪ 23۸‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫از شــکاف هــای حقوقــی کــه بیــن انــان‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫و ســایر کارکنــان بــه وجــود امــده بــود را‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫جبــران کنیــم‪.‬‬ ‫دادهاســت‪.‬‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع ادامــه‬ ‫داد‪ :‬پرداخــت هــای اضافــه کار بــه کارکنان‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫دولــت محدودیــت هایــی دارد کــه یکــی‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫از محدودیــت هــای ان‪ ،‬عــدم پرداخــت‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫اضافــه کار در مــاه فرودیــن اســت‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫بــا توجــه بــه محدودیــت هــای تخصیــص‬ ‫شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫اعتبــارات ابالغــی در فروردیــن مــاه کــه‬ ‫بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫صرفــا پرداخــت حقــوق کارکنــان اســت‪،‬‬ ‫در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫پرداخــت اضافــه کار کارکنــان شــاغل‬ ‫و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫در مشــاغل خدماتــی از اردیبهشــت مــاه‪،‬‬ ‫درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫هماننــد ســال گذشــته اســتمرار خواهــد‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز اطــاع رســانی و روابــط‬ ‫شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫عمومــی وزارت امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫عســکری در پایــان تصریــح کــرد‪ :‬عــاوه‬ ‫شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫بــر پرداخــت اضافــه کار بــه مشــاغل‬ ‫بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫خدماتــی‪ ،‬حداقــل حقــوق کارکنــان دولــت‬ ‫در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫بــر اســاس قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬کل‬ ‫برنجــکاران بــه توصیههــای کارشناســان‬ ‫کشــور مصــوب مجلــس شــورای اســامی‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫بــه رقــم پنــج میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫زمســتانه توجــه کننــد‪.‬‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫ذره بین‬ ‫مجلس؛واحد قابلیت احیاء دارند‬ ‫گیالن ‪۲۸۴‬‬ ‫زیر در‬ ‫از ‪ ۷۰۰‬واحد تولیدی راکد‬ ‫علمــیکار‬ ‫کسبو‬ ‫مجوزهای‬ ‫صدور‬ ‫صنعــتدر‬ ‫اجرایی‬ ‫دستگاههای‬ ‫دانشــجویان خــاق‬ ‫دســتاوردهای‬ ‫بایــد بــه‬ ‫اســت کــه‬ ‫بلکــه ایــن‬ ‫تخلفاتـه وجــود ‪۷۰۰‬‬ ‫اســتاندار گیــان بــا اشــاره بـ‬ ‫واحــد تولیــدی غیرفعــال و راکــد در ایــن دنبــال ایــن ایده هــا بیایــد و حرکــت کنــد‪ .‬بایــد بــا جدیــت دنبــال شــود و دنبــال انــان‬ ‫نکاتــی کــه در ایــن قانــون وجــود دارد کافــی نبــوده اســت و بهجــز یــک یــا دو‬ ‫باشــید و اجــازه ندهیــد دانشــجوی خــاق‬ ‫اســتان گفــت‪ ۲۸۴ :‬واحــد ان قابلیــت‬ ‫بحــث شــفافیت در صــدور مجوزهــا دســتگاه اجرایــی باقــی دســتگاهها بــه ایــن‬ ‫احیــاء دارنــد و دســتگاه ها موظــف هســتند نماینــده عالــی دولــت در اســتان گیــان ناامیــد شــوند‪.‬‬ ‫اســت کــه بدیــن منظــور اســت اگــر درگاه الکترونیکــی یــا متصــل نشــدهاند و‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۱‬ان هــا را بــه صــورت بــا بیــان اینکــه بــاال بــردن کیفیــت و‬ ‫فــردی مجــوزی دریافــت میکنــد و یــا یــا اینکــه اقــدام مناســبی انجــام ندادهانــد‪،‬‬ ‫دانش بنیــان و ســایر روش هــا احیــا کننــد ‪ .‬رقابت پذیــری مطلــوب مــد نظــر اســت نماینــده عالــی دولــت در اســتان گیــان‬ ‫فــردی مجــوزی را دریافــت نمیکنــد اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه پایشــی کــه‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بســیاری از بیکاری هــای فعالیــت بیــش از ‪ 700‬واحــد تولیــدی‬ ‫دلیــل قانونــی وجــود داشــته باشــد و مبــادا انجــام شــده اســت مشــخص اســت‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار گیــان بــه نقــل جامعــه امــروز افــراد تحصیل کــرده هســتند غیرفعــال و راکــد در گیــان را مــورد‬ ‫عــدهای بــا رانــت بــه مجــوزی دسترســی کــه کــدام دســتگاهها بــه ایــن درگاه‬ ‫از تســنیم‪ ،‬اســداهلل عباســی پیــش از کــه امــاده کار کــردن هســتتد و بایــد اشــاره قــرار داد و بیــان کــرد‪ 284 :‬واحــد‬ ‫پیــدا کننــد و عــدهای بــا شــرایط مشــابه از الکترونیکــی متصــل شــدهاند و کــدام‬ ‫ظهــر امــروز در نشســت هم اندیشــی بســترهای الزم بــرای انــان فراهــم شــود‪ .‬راکــد و غیرفعــال گیــان قابلیــت احیــاء‬ ‫رســیدن بــه یــک مجــوز بــرای راهانــدازی دســتگاهها متصــل نشــدهاند‪.‬‬ ‫دارنــد و دســتگاه ها موظــف هســتند‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان و خــاق اســتان‬ ‫کســبوکار محــروم شــوند‪.‬‬ ‫ت شــرکت های در ســال ‪ 1401‬ان هــا را بــه صــورت‬ ‫گیــان در اســتانداری اظهــار داشــت‪ :‬وی توجــه ویــژه بــه ظرفی ـ ‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه «روز دوشــنبه بــا دعوت‬ ‫رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت تجاری ســازی و دانش بنیــان را وظیفــه همــه دســتگاه های دانش بنیــان و ســایر روش هــا احیــاء کنن ـد ‪.‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از ارائــه نماینــده تنکابــن در مجلــس تصریحکــرد‪ :‬از مســئوالن وزارت اقتصــاد جلســهای‬ ‫تولیــدات دانش بنیــان و اســتعدادهایی اجرایــی دانســت و گفــت‪ :‬شــرکت ‬ ‫گــزارش نظارتــی کمیســیون متبوعــش قانونگــذار پیشبینــی کــرده اســت را در ایــن زمینــه در کمیســیون ویــژه‬ ‫کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد می توانیــم شــهرک های صنعتــی و بخــش کشــاورزی وی ضــرورت رشــد اقتصــادی‪ ،‬حمایــت‬ ‫دربــاره عملکــرد دســتگاهها و نهادهــای کــه بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم کــه جهــش تولیــد برگــزار کردیــم»‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫در ایــن مســیر بــه موفقیت هــای خوبــی در گیــان بــه طــور ویــژه بــه بخش هــای از شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬رفــع فقــر‬ ‫مختلــف درخصــوص صــدور مجــوز درگاه صــدور مجوزهــای کســبوکار‪ ،‬هفتــه اینــده نیــز بــا دعــوت از مســئوالن‬ ‫دانش بنیــان توجــه داشــته باشــند البتــه مطلــق و افزایــش اشــتغالزایی را مــورد‬ ‫برســیم‪.‬‬ ‫کســبوکارها بــه صحــن مجلــس ظــرف درگاه الکترونیکــی باشــد و از صــدور وزارت اقتصــاد در ایــن زمینــه جلســهای‬ ‫بودجــه بــرای بخــش پژوهــش بــه تاکیــد قــرار داد و بیــان کــرد‪ :‬گیــان بــا‬ ‫داد‪ .‬مجوزهــای کاغــذی خــودداری شــود‪ .‬را خواهیــم داشــت و پــس از جمعبنــدی‪،‬‬ ‫خبــر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫اســتاندار گیــان جایــگاه ایــن اســتان در دســتگاه ها اختصــاص می یابــد و انتظــار ایــن حجــم از موهبت هــا نبایــد دچــار‬ ‫گــزارش کمیســیون دربــاره ایــن موضــوع‬ ‫سیدشــمسالدین حســینی رئیــس‬ ‫برخــورداری از نخبــگان و اســتعدادهای م ـی رود در ایــن حــوزه جــدی کار شــود‪ .‬فقــر‪ ،‬بیــکاری و ســایر مشــکالت باشــد‬ ‫کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد مجلــس رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد هفتــه اینــده در صحــن علنــی پارلمــان‬ ‫بلکــه بایــد توانمندســازی ایــن افــراد و‬ ‫دانش بنیانــی را مــورد ارزیابــی قــرار داد‬ ‫شــورای اســامی در گفتوگــو بــا مجلــس عنــوان کــرد‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن قرائــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫و گفــت‪ :‬در ایــن حــوزه کم توجهــی اســتاندار گیــان بــا اشــاره بــه ســند تحــول ایجــاد اشــتغال به طــور جــدی دنبــال شــود‪.‬‬ ‫خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری تســنیم‪ ،‬قانــون دســتگاههای اجرایــی موظــف‬ ‫شــده اســت زیــرا مــا اســتعدادها و نخبــگان دولــت مردمــی و اختیــارات پیش بینــی‬ ‫بــا بیــان اینکــه قانــون اصــاح مــواد (‪ )1‬بودنــد ظــرف یــک ســال بــه درگاه نماینــده تنکابــن در مجلــس گفــت‪ :‬پــس‬ ‫بســیار خوبــی در گیــان داریــم کــه بایــد شــده بــرای اســتانداران در ایــن ســند اســتاندار گیــان ابــراز داشــت‪ :‬بــرای‬ ‫و (‪ )۷‬قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی الکترونیکــی کــه وزارت اقتصــاد و امــور از قرائــت گــزارش کمیســیون در صحــن‬ ‫از ایــن ظرفیــت به خوبــی اســتفاده شــود خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال ‪ ،1401‬حــدود حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان و‬ ‫اصــل (‪ )44‬از مهمتریــن مــواد بــرای دارایــی ایجــاد میکنــد بپیوندنــد کــه علنــی پارلمــان پیگیریهــای الزم بــا‬ ‫دو هــزار و ‪ 200‬میلیــارد تومــان در اختیــار ایده هــای خــاق بــه مدیــرا ن جهــادی و‬ ‫امــا از ســایر اســتان ها عقــب ماندیــم‪.‬‬ ‫بهبــود فضــای کســبوکار در کشــور در اجــرای قانــون و از بعــد نظارتــی ایــن دســتگاههایی کــه در اجــرای قانــون‬ ‫اســتان گیــان قــرار گرفتــه کــه بایــد در پــای کار نیازمندیــم بنابرایــن قــرار دادن‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن قانــون در بهمنمــاه موضــوع از ســوی مجلــس پیگیــری شــده صــدور مجوزهــای کســبوکار داشــتهاند‬ ‫عباســی بــا بیــان اینکــه رفــع موانــع راه اختیــار بخــش تولیــد قــرار گیــرد و امــاک ایــن پتانســیل ها در دســت اندازهای‬ ‫برخوردهــای الزم را خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫ســال ‪ 99‬در مجلــس تصویــب و اســفندماه اســت‪.‬‬ ‫بروکراســی و عــدم حمایــت کردن هــا‬ ‫ســرمایه گذاری و حمایــت از تولیــدات دولتــی نیــز مولدســازی شــود‪.‬‬ ‫همــان ســال بــرای اجــرا بــه دولــت ابــاغ‬ ‫از ســوی برخــی مدیــران بــه هیــچ وجــه‬ ‫دانش بنیــان در دســتور کار اســت‬ ‫حســینی بــا ابــراز بــا پیگیریهایــی کــه از‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬کســانی که دارای عباســی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال پذیرفتنــی نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن قانــون احــکام ســوی نماینــدگان بــرای اجــرای قانــون‬ ‫نــواوری‪ ،‬اختــراع و ایــده هســتند و قصــد ‪ 1401‬بــه عنــوان ســال “تولیــد‪ ،‬دانش بنیــان‬ ‫متعــددی وجــود دارد کــه برخــی از انهــا انجــام شــده اســت مشــخص شــد کــه‬ ‫دارنــد ایــده علم پایــه ای خــود را اجرایــی و اشــتغال افرین” تصریــح کــرد‪ :‬تــاش‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا‬ ‫کننــد نبایــد بــه صنعــت خواهــش کننــد بــرای تجاری ســازی و کشــف و توجــه بــه‬ صفحه 6 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫رمضان ‪1443‬‬ ‫خرداد ‪ 27۷ - 1401‬شوال‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫‪203208‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪9 -- 1443‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی ‪:‬‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫کشاورزیدالر رسید‬ ‫‪ ۲۸۰‬میلیون‬ ‫ازاد‬ ‫گریزاز منطقه‬ ‫صادرات کاال‬ ‫انزلیازبهبیمه‬ ‫گیالنی‬ ‫کشاورزان‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫برخــی از کارشناســان کشــاورزی معتقدنــد‬ ‫کشــاورزان اغلــب بیمــه بــا گزینــه پاییــن‬ ‫را انتخــاب و تصــور میکننــد بیمــه بایــد‬ ‫غرامــت تمــام خســارت انهــا را بپــردازد‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫دارد و بیمــه گــذاران حداقــل گزینــه و‬ ‫ضعیفتریــن بیمــه را انتخــاب میکننــد و‬ ‫تمــام خطراتــی کــه اتفــاق میافتــد‪ ،‬تحــت‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫صنعتــی‪،‬‬ ‫کاالهــای‬ ‫از‬ ‫تاخیــر‬ ‫انقــدر بــا‬ ‫دالرهــم‬ ‫میلیــونمبلــغ‬ ‫‪ ۲۴۳‬همــان‬ ‫مــوارد‬ ‫محصــوالت‬ ‫صنایــع‬ ‫بــه‬ ‫ســلولوزی‪،‬بــا توجــه‬ ‫غذایــی‪،‬شــود کــه‬ ‫پرداخــت مــی‬ ‫پوشــاک و‬ ‫انــواع‬ ‫ارایشی‪-‬بهداشــتی‪،‬‬ ‫کارایــی‬ ‫چنــدان‬ ‫دیگــر‬ ‫نوســانات قیمــت‬ ‫بازارهــای‬ ‫بــه‬ ‫محصــوالت‬ ‫ـات‬ ‫ـن موضوعـ‬ ‫شــیمیاییو ایـ‬ ‫ـاورزان نــدارد‬ ‫بــرای کشـ‬ ‫مصرفــی‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫کااله‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫تامی‬ ‫جهــت‬ ‫داخلــیکشــاورزان را بــرای بیمــه گــذاری‬ ‫انگیــزه‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد انزلــی‬ ‫گیــان ومنطقــه ازاد‬ ‫بــودنبــه فــرد‬ ‫منحصــر‬ ‫ضــرورت‬ ‫موقعیــتخیــز‬ ‫حادثــه‬ ‫ـادرات‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـدات‬ ‫ـ‬ ‫تولی‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـاط‬ ‫ـ‬ ‫ارتب‬ ‫ـی را در‬ ‫انزلـ‬ ‫کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫بیمــه‬ ‫محــور و وجــود دو مجتمــع بنــدری‬ ‫محــدوده ایــن‬ ‫کــه در‬ ‫مدیــرکلو انزلــی‬ ‫کاســپین‬ ‫اســتانداری‬ ‫بحــران‬ ‫مدیریــت‬ ‫بــی‬ ‫فرصــت‬ ‫را‬ ‫انــد‬ ‫شــده‬ ‫واقــع‬ ‫منطقــه‬ ‫گیــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫هــای‬ ‫هزینــه‬ ‫کاهــش‬ ‫جهــت‬ ‫نظیــری‬ ‫جــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫شــرایط تــر و‬ ‫صــدور ســریع‬ ‫تولیــد‬ ‫اســت‪،‬شــده‬ ‫تمــام‬ ‫بیمــه‬ ‫هــمو اینــک‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫تولیــدی‬ ‫محصــوالت‬ ‫و‬ ‫کاالهــا‬ ‫ارزانتــر‬ ‫گــذاری بهتــر شــده و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫فرامنطقــهمـای‬ ‫بازارهــای‬ ‫بــه‬ ‫ـی‬ ‫ایـدوپرداخــت‬ ‫منطقــهبایـ‬ ‫کشــاورز‬ ‫ـزوده کــه‬ ‫افـ‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫ارزیابــی‬ ‫کــرد ‪ ،‬حــذف شــده اســت ‪.‬‬ ‫اکبــری مقــدم اظهــار داشــت ‪ :‬قــرار‬ ‫المللــی‬ ‫گرفتــن در‬ ‫ـد‬ ‫بیــننمــی کنـ‬ ‫کریدورهــایخبــر‬ ‫ـرادی افزود‪:‬حادثــه‬ ‫امیــر مـ‬ ‫شــمال‪-‬جنوب و چین‪-‬قزاقســتان‪-‬ایران؛‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫نزدیکــی بــه پایتخــت و قطــب هــای‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫صنعتــی و مراکــز جمعیتــی کشــور‪ ،‬بهــره‬ ‫کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫منــدی از نیــروی انســانی بــا کیفیــت در‬ ‫باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫کنــار جایــگاه محــوری در زمینــه توســعه‬ ‫دولــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫مناســبات کشــورمان بــا اعضــای اتحادیــه‬ ‫اقتصــادی اوراســیا‪ ،‬منطقــه ازاد انزلــی را‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫بــه یکــی از فرصــت هــای بــی نظیــری را‬ ‫گذشــته غرامــت خســارت کشــاورزان بــه‬ ‫بــرای تولیــدات صــادرات محــور در ســطح‬ ‫موقــع پرداخــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫کشــور تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫در‬ ‫ـزار نف‬ ‫ـتازهـ‪20‬‬ ‫ـالیکار‬ ‫ـذاران بـشـ‬ ‫بیمـ‬ ‫ـرــن‬ ‫ـوق‪،‬ـای‬ ‫ـایهـفـ‬ ‫ـه مزیـ‬ ‫ویـهبــاگـاشــاره‬ ‫ـال‬ ‫جهــتدر سـ‬ ‫ـزار نفــر‬ ‫ـدود ‪ 50‬هـ‬ ‫بــاـه حـ‬ ‫منطقــه‪ 99‬بـ‬ ‫ســال‬ ‫ارائــه‬ ‫اراضــی‬ ‫کمبــود‬ ‫ـتتـ‪،‬ـا‬ ‫ـدهـناسـ‪50‬‬ ‫ـتـ بیـ‬ ‫دولـ‬ ‫ـت و‬ ‫ـش یافـ‬ ‫‪1400‬ـ افزایـ‬ ‫ـه ش‬ ‫مواجـ‬ ‫ـذاران‬ ‫ـرمایه گـ‬ ‫بــه س‬ ‫بابــت‬ ‫بیمــه‬ ‫حــق‬ ‫فقــط‬ ‫تومــان‬ ‫میلیــارد‬ ‫‪55‬‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬طــرح ایجــاد ســومین‬ ‫صنعتــیـتدرکــرد‪.‬‬ ‫ـالیکاران پرداخـ‬ ‫شـ‬ ‫پســکرانه مجتمــع‬ ‫شــهرک‬ ‫بــه دلیــل شــرایط جغرافیــای خــاص‬ ‫و بارشــهای فــراوان‪ ،‬اســتانی مســتعد امــا اغلــب کارشناســان و حتــی کشــاورزان‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬امــا درعیــن حــال بــا بــی اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫وقــوع حوادثــی همچــون ســیابها ‪ ،‬بیمــه محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬واقعــی‬ ‫بــرشخســارت‪،‬‬ ‫پرداخــت‬ ‫ـدن میــزان‬ ‫انزلــی ســازی‬ ‫ازاداســتان‬ ‫منطقــهپنــج‬ ‫ســازمان جــزو‬ ‫خشکســالی‬ ‫تندبــاد‪،‬‬ ‫خــورده‬ ‫چارچــوب‬ ‫پلیمــرینشـ و‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫مقاصــدــه باغات و‬ ‫ـارتهای وارده ب‬ ‫تعییــن خس‬ ‫مــیو نحــوه‬ ‫صادراتــی‬ ‫چوبــیـ را بــه‬ ‫منفصلــه‬ ‫مجمــوعمحســوب‬ ‫کــرد‪:‬کشــور‬ ‫اعــام خیــز‬ ‫حادثــه‬ ‫صــادرات‬ ‫ـتان‪،‬‬ ‫ترکمنسـ‬ ‫گرجســتان‪،‬‬ ‫ـورهای‬ ‫ایــنو مـنظیــر‬ ‫غرامــت‬ ‫پرداخــت‬ ‫ـه موقــع‬ ‫کشـعــدم بـ‬ ‫ـزارع و‬ ‫واحدهــاینیــز از‬ ‫مجــددکشــاورزی‬ ‫صــادراتبخــش‬ ‫شــود کــه‬ ‫تولیــدی‬ ‫متحــده‬ ‫افغانســتان‪،‬اماراتاز مزیــت‬ ‫کنــگ‪،‬برخــی کشــاورزان‬ ‫هنــگنبــودن‬ ‫مانــد‪.‬از مــرز و اگاه‬ ‫نمــی‬ ‫ـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫امــاندر سـ‬ ‫مخاطــراتــندرمنطقــه‬ ‫تجــاری ای‬ ‫ـتان‬ ‫تاجیکسـ‬ ‫ـراق و‬ ‫ـره جنوبــی‪ ،‬عـ‬ ‫ـی‪ ،‬کـ‬ ‫کشــاورزان بــه عربـ‬ ‫دلیــل‬ ‫عمــده‬ ‫محصــوالت را‬ ‫بیمــه‬ ‫هــای‬ ‫اســت کــه‬ ‫ایــم‬ ‫گذشــت‪.‬‬ ‫درحالــی دالر‬ ‫‪ ۲۸۰‬میلیــون‬ ‫اســتقبالکــرده‬ ‫نقــل صــادر‬ ‫گیــان‬ ‫گــزارش‬ ‫انــد‪.‬بیمــه کشــاورزی مــی‬ ‫ســرد از‬ ‫بــهاقشــار‬ ‫ـداران از‬ ‫بــازارکارباغـ‬ ‫ـالیکاران و‬ ‫بــهــوص شـ‬ ‫خص‬ ‫اکبــری مقــدم بــه اهمیــت صــادرات‬ ‫ اوســط اکبری‬ ‫پذیــرعلبـی‬ ‫ایرنــا‪،‬‬ ‫روز داننــد‪.‬‬ ‫ مقــدم تنهــا‬ ‫محصوالتشــان‬ ‫ـوده کــه‬ ‫ازــیب‬ ‫اس‬ ‫راســتای مجــدد بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن‬ ‫چهارشــنبه‬ ‫در مــی رود‬ ‫داشــت‪:‬ـمار‬ ‫اظهــار انــان بشـ‬ ‫ـرار معــاش‬ ‫زمینــه امـ‬ ‫ازاد‬ ‫عملکــرد‬ ‫شــاخص هــای‬ ‫مقاومتــی‬ ‫اقتصــاد‬ ‫ـاخص هــای‬ ‫درــق شـ‬ ‫وتحق‬ ‫مناطــقگفــت‬ ‫گیانــی در‬ ‫شــالیکاران‬ ‫در یکــی از‬ ‫اســیبی‬ ‫تریــن‬ ‫کوچــک‬ ‫صــورت‬ ‫اینکــهو‬ ‫بیــان کــرد‬ ‫ـذاربــااشــاره‬ ‫ـرمایه گـ‬ ‫بــاـذب سـ‬ ‫گــو جـ‬ ‫ـاد بوــرای‬ ‫ناپذیــرــرای اقتصـ‬ ‫ارزاوری ب‬ ‫ـادرات و‬ ‫بخــش صـ‬ ‫ایرنــا‬ ‫خبرنــگار‬ ‫معیشــتی‪،‬‬ ‫جبران‬ ‫خســارات‬ ‫بــا‬ ‫ـادرات‬ ‫ـوع صـ‬ ‫‪،۱۴۰۰‬رامجمـ‬ ‫در ســال‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫صــادرات افـ‬ ‫صــادرات و‬ ‫مجمــوع‬ ‫کشــور‪،‬‬ ‫مــی کــرد‬ ‫بیمــه‬ ‫محصولــش‬ ‫ســال‬ ‫هــر‬ ‫فرهنگــی مواجــه‬ ‫حتــی‬ ‫خانوادگــی و‬ ‫کــردنو‬ ‫ـوی تجــار‬ ‫گرفتــه از‬ ‫امســالـورت‬ ‫امــاــدد صـ‬ ‫بیــش از ‪ ۱۶۰‬واحــد تولیــدی‪ -‬مج‬ ‫مجــدد‬ ‫قصــد سـبیمــه‬ ‫دیگــر‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪۲۵۹‬‬ ‫نــداردـنبــامنطقــه‬ ‫صادراتــی ایـ‬ ‫هــای شــرکت هـ‬ ‫شــرکت‬ ‫صنعتــی منطقــه‬ ‫گایــه از‬ ‫شــالیزارهایـایخــود را‬ ‫بیــش از‬ ‫همــراهایــران‬ ‫کشــاورزیبــهکــه در‬ ‫بیمــه‬ ‫ـامل‬ ‫مقابــلکــه شـ‬ ‫دالر بــود‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار‬ ‫مبلــغـون و‬ ‫صــادرات میلیـ‬ ‫همچنیــن‬ ‫صادراتــی و‬ ‫تجــاری‬ ‫خســارت‬ ‫غرامــت در‬ ‫انــدک‬ ‫ســال ‪1363‬‬ ‫دارد و از‬ ‫دهــه قدمــت‬ ‫ســه‬ ‫ـراد‬ ‫بــرای‪ ،‬تختــه‬ ‫گذشــتهــودرو‬ ‫ســال شــامل خ‬ ‫گفــت‪:‬کاالهــا‬ ‫اســامیاز انــواع‬ ‫شــورایگذشــته‬ ‫مجلــس در ســال‬ ‫تصویــبـی منطقــه‬ ‫خدمــات فنـ‬ ‫بیــش نـاز ‪2‬‬ ‫بــا‬ ‫نفتــی‬ ‫یــک وکک‬ ‫ســاختمانی ‪،‬‬ ‫گذشــت‪.‬‬ ‫‪« ۲۸۰‬میلیــون‬ ‫مــرز‬ ‫نیــم تــن‬ ‫هــایحــدود‬ ‫ســنگزمیــن‪،‬‬ ‫محصــوالت ‪،‬هکتــار‬ ‫دالربیمــه‬ ‫صنــدوق‬ ‫عنــوان‬ ‫بــا‬ ‫صنعتــی‬ ‫تجهیــزات‬ ‫یدکــی‬ ‫بانــکایــن‬ ‫ســوی طــی‬ ‫تصریــحاز کــرد‪:‬‬ ‫وی‬ ‫نظــر ریالــی‬ ‫داشـوـتم کــه از‬ ‫لــوازم کمتــر‬ ‫مــدت ‪،‬برداشــت‬ ‫کشــاورزی‬ ‫کشــاورزی «‬ ‫دریــای‬ ‫کــهـهبــه‬ ‫تولیــدی‬ ‫کاالهــای‬ ‫صــادرات‬ ‫حــوزهــارت بــه‬ ‫کشــورهایــان خس‬ ‫‪ 91‬میلیــون توم‬ ‫بــودـک بـ‬ ‫توســط نزدیـ‬ ‫مامنــی بــرای‬ ‫عنــوان‬ ‫شــد‪ ،‬بــه‬ ‫اجرایــی‬ ‫شــده‬ ‫صــادر‬ ‫محصــوالتـیا و‬ ‫در خزر‪،‬اوراسـ‬ ‫فعــال‬ ‫کارخانجــات‬ ‫خسـهــا‬ ‫شــرکت‬ ‫فقــط ســه‬ ‫اســیاامــا‬ ‫غــربشــد‬ ‫مــن وارد‬ ‫ـادی‬ ‫ـوزه اقتصـ‬ ‫ـارتوهای ایــن حـ‬ ‫جبــران‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪۳۰۰‬‬ ‫و‬ ‫میلیــون‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫بــه‬ ‫انزلــی‬ ‫ازاد‬ ‫منطقــه‬ ‫ـوب مــی شــود کــه تــا بــه امــروز بــا میلیــون و ‪ 100‬هــزار تومــان بــه مــا غرامــت‬ ‫محسـ‬ ‫شــد‪.‬اینکــه بــه دلیــل شــرایط‬ ‫پرداخــتبیــان‬ ‫رســید‪.‬بههــر بــرداران مواجــه وی بــا‬ ‫دالر ســوی‬ ‫هــزارــی از‬ ‫بیرغبت‬ ‫تحریــم ‪،‬تامیــن کاالهــا و بنــدری کاســپین و طــرح توســعه محــدوده‬ ‫اســت‪ .‬ســازمان منطقــه ازاد انزلــی ســخت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫بیمــه‬ ‫راســتایاشــاره‬ ‫مــرادی بــا‬ ‫شــده‬ ‫ضــرورترو بــه‬ ‫تامیــنبــهنیازهــای‬ ‫محصــوالت مــورد نیــاز بــازار داخلــی در‬ ‫منطقــه‬ ‫در‬ ‫مســتقر‬ ‫هــای‬ ‫کارخانــه‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫اســتراتژیکی‬ ‫محصــوالت‬ ‫بــرای‬ ‫گــذاری‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫غرام‬ ‫ـزان‬ ‫ـ‬ ‫می‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫از‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫اف‬ ‫زاده‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫حس‬ ‫توســط واحدهــای تولیــد کننــده فعــال گســترش در دســتور کار قــرار دارد و بــی‬ ‫ای از‬ ‫مجموعــه‬ ‫ـج‬ ‫کاسـبرنـ‬ ‫ـدریـرای‬ ‫ـزود‪ :‬بـ‬ ‫ـایـاف‬ ‫ـالچـ‬ ‫ـجـ و‬ ‫ـونــابرنـ‬ ‫کاالهــای هــم یــک میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان بابــت‬ ‫طــی ســالیان‬ ‫دولــت‬ ‫انزلــیاینکــه‬ ‫ازادوجــود‬ ‫بــا‬ ‫ـپین‬ ‫ـعـ بنـ‬ ‫مجتم‬ ‫اتص‬ ‫همچـــد ب‬ ‫از تردی‬ ‫یکــی‬ ‫انزلــی‬ ‫ازاد‬ ‫منطقــه‬ ‫بیمــهســطح‬ ‫دیوارپــوش ‪ ،‬انــواع چــوب ‪ ،‬مــواد ســوختی در‬ ‫بتوانیــم‬ ‫کــه‬ ‫دادیــم‬ ‫تشــکیل‬ ‫کارگروهــی‬ ‫عمــا‬ ‫کــه‬ ‫بــودم‬ ‫کــرده‬ ‫پرداخــت‬ ‫صنــدوق‬ ‫توســط‬ ‫تــا‬ ‫اســت‬ ‫داشــته‬ ‫تــاش‬ ‫رویکردهــای اصلــی تشــویقی‪-‬حمایتی بــه خــط ریــل سراســری کــه پیــش بینــی‬ ‫ارائـسـ‬ ‫ـن بهـــاـای‬ ‫همچنیــن‬ ‫هیدروکربـ‬ ‫کشانـــواع‬ ‫ـامل‬ ‫ش‬ ‫هــزار‬ ‫تامیــنکار را بــه‬ ‫بــابرنــج‬ ‫گــذاران‬ ‫ـبکـتهو یــک میلیــون و ‪ ۷00‬هــزار تومــان بیشــتر‬ ‫ـه بسـ‬ ‫ـاورزی و‬ ‫بیمـــه‬ ‫‪100‬الزم در‬ ‫اعتبــارات‬ ‫بیمــه شــود‬ ‫ـرد‪ :‬مــی‬ ‫ســنگین ‪ ،‬میــخ و مفتــول هــای فلــزی ‪ ،‬ایــن ســازمان اســت ‪ ،‬خاطــر نشــان کـ‬ ‫بحــث‬ ‫برســانیم؛‬ ‫هــای حمایتــی بخشــی از خســارت هــای غرامــت دریافــت‬ ‫اینکــه منطقــه‬ ‫ضمــن شــود ‪،‬‬ ‫ـالجاری محقــق‬ ‫مشــترک سـ‬ ‫نکــردم‪ .‬تولیدی‪-‬صنعتی نیمــه دوم‬ ‫پرینترهــای صنعتــی ‪ ،‬دیــاگ خــودرو‪ ،‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬واحدهــای‬ ‫ـی‬ ‫کانــونـای نیــز دنبــال مـ‬ ‫بــهبیمــه چـ‬ ‫انزلــیـدن‬ ‫فراگیــر شـ‬ ‫تولید‪،‬صــادرات و‬ ‫کشــاورزی را جبــران کنــد امــا رغبتــی از منطقــه ازاد انزلــی موفــق بــه صــدور بیــش ازاد‬ ‫مکمــل خــوراک دام ‪،‬کمپانــد و‬ ‫گرانــول وی بــا اشــاره بــه مشــکات کاشــت برنــج شــود‪.‬‬ ‫ســوی کشــاورزان بــر ایــن امــر دیــده نمــی‬ ‫ترانزیــت کاال تبدیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫شــود بــه طــوری کــه در ســال زراعــی و هزینــه هــای ان اظهــار داشــت‪ :‬کاشــت‬ ‫جمهور‪ ۷0 :‬میلیــارد خســارت بــرای ‪ 60‬هــزار‬ ‫مقــرون بــه‬ ‫کشــاورزان‬ ‫خــود‬ ‫جدیــد از ‪ 312‬هــزار بهــره بــردار فقــط ‪ 43‬بابرنــج‬ ‫رییس‬ ‫بــرایعلمی‬ ‫معاون‬ ‫حضور‬ ‫هــزار نفــر بیمــه نامــه خریــداری کــرده انــد‪ .‬صرفــه نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه کشــاورز‬ ‫هــای کشــاورزی از جملــه کــود‪ ،‬ســم‬ ‫مکعب ودر رشت افتتاح شد‬ ‫فضای کار اشتراکی و مرکز نواوری‬ ‫در حالــی بیمــه کشــاورزی در خطــه ســبز کارگــر افزایــش چشــمگیری داشــته اســت معــاون خدمــات بیمــه ای بانک کشــاورزی‬ ‫گیــان فقــط بــا اســتقبال ‪ 13‬درصــدی و بــه ایــن مــوارد بایــد خســارت هــای گیــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫ـز‬ ‫زراعــیـن مرکـ‬ ‫درســالاینکــه ایـ‬ ‫اینکــهبــا بیــان‬ ‫گیالنپــور‬ ‫کــرد‪.‬ـار داشــت‪ :‬ایــن امی‬ ‫ـور اظهـ‬ ‫نیــزــک پـ‬ ‫طبیعــیامیراــر مل‬ ‫طبــقو دکتــر‬ ‫هرســالهعلــم‬ ‫کــهپــارک‬ ‫اشــتراکی‬ ‫فضــای کار‬ ‫گذشــته‬ ‫بــاــربیــان‬ ‫اضافــه‬ ‫شــده اســت‬ ‫مواجــه‬ ‫فضایــی‬ ‫جوانــان در‬ ‫‪۷0‬رشــد‬ ‫بــرای‬ ‫ـواوری مــکان فضایــی بــرای فعالیــت اســتارت اپ فرصتــی‬ ‫ـز ن‬ ‫ـاوری‬ ‫فنـ‬ ‫بهرهبــردار‬ ‫هــزار نفــر‬ ‫(‪)1400-99‬‬ ‫ـزـدولــت‬ ‫مرکـنیـ‬ ‫ـانبیموــه را‬ ‫ـتانازگیحـــق‬ ‫بخشاســـی‬ ‫قوانیــن‬ ‫ایــن‬ ‫کــرده در‬ ‫بیمــهداشــت‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫اشــتراکی متفــاوت‬ ‫فضــای‬ ‫ـی کــه‬ ‫اســت‬ ‫ـور هــا‬ ‫کشــاورزانحضـ‬ ‫ـروز وســه شــنبه بــا‬ ‫مــی امـ‬ ‫پرداخــتعصــر‬ ‫مکعــب‬ ‫بودنــد‪،‬‬ ‫شــان را‬ ‫محصــوالت‬ ‫ـک بــر زخــم‬ ‫ایــنــه نمـ‬ ‫درـع بینان‬ ‫غیرواقـ‬ ‫کارشناسـ‬ ‫تنهــا‬ ‫کنــد‬ ‫در‬ ‫پیمــانصاحبــان ایـ‬ ‫ـردازان و‬ ‫اظهــار ایــده پـ‬ ‫کاری بــا تمــام امکانــات بــرای کســب مرکــز‬ ‫فنــاوری میــز‬ ‫ســتاری‬ ‫عبداللهــیـدهفــر‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫کشاورز‬ ‫علمــیـقو بیمــه را‬ ‫معــاونایــن حـ‬ ‫کمــی از‬ ‫ســورنابســیار‬ ‫قســمت‬ ‫کشــاورزیو‬ ‫حمایــت هــا‬ ‫از‬ ‫مختلــف‬ ‫هــای‬ ‫حــوزه‬ ‫ـرد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫گی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـرار‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ـراد‬ ‫ـ‬ ‫اف‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫اختی‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫افتتــاح‬ ‫رشــت‬ ‫در‬ ‫جمهــور‬ ‫رییــس‬ ‫محصــوالت مشــمول بیمــه‬ ‫پرداخــت خواهــد کــرد‪ .‬طبــق قانــون بــه‬ ‫باغــی‪ ،‬شــوند‪.‬‬ ‫بهــره مــی‬ ‫شــامل ایــن مرکــز‬ ‫ـترکی راامکانــات‬ ‫ـای مشـ‬ ‫دیگــرـنازفضـ‬ ‫ـت‪ :‬در ایـ‬ ‫یــکبیــان داشـ‬ ‫علــم وی‬ ‫پــارک‬ ‫معــاون‬ ‫دامــی‪،‬‬ ‫محصــوالت‬ ‫پوشــش‬ ‫عــدم‬ ‫کشــاورز‬ ‫بیمــه را‬ ‫نــواوریحــق‬ ‫فنــاوری‪۷0‬ودرصــد‬ ‫متوســط‬ ‫طــور‬ ‫ایــن‬ ‫در‬ ‫افــراد‬ ‫ایــن‬ ‫حضــور‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫وی‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫فعالی‬ ‫ـکان‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫اپ‬ ‫ـتارت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـزون‬ ‫ـ‬ ‫اف‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫بی‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫مراس‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫گی‬ ‫ـاوری‬ ‫دولـفنـ‬ ‫و‬ ‫ـت پرداخــت کــرده و ســهم کشــاورز تمامــی خســارت هــای طبیعــی گایــه کــرد زراعــی ‪ ،‬منابــع طبیعــی‪ ،‬شــیاتی و طیــور‬ ‫ـبکه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـاد‬ ‫ـ‬ ‫ایج‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫موج‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫مرک‬ ‫ـورت‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫فض‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اینک‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ضم‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫دارن‬ ‫ایــن‬ ‫اشــتراکی‬ ‫فضــای‬ ‫دوم‬ ‫فــاز‬ ‫اینکــه‬ ‫تنهــا ‪ 30‬درصــد اســت کــه بــا ایــن وجــود و گفــت‪ :‬وقتــی بــرای محصــول بیمــه شــده و عوامــل تولیــد شــامل تنــه درختــان میــوه‪،‬‬ ‫ـازی‬ ‫تجــاری س‬ ‫فراینــد‬ ‫بانــک در‬ ‫گلخانــه‪ ،‬ســازی‬ ‫بــرای و شــبکه‬ ‫کنیــد؛انــان‬ ‫خســارتدرمــیاختیــار‬ ‫اعــام قیمــت‬ ‫فــاز ارزان‬ ‫شــده‪،‬‬ ‫افتتــاح‬ ‫هــمامــروز‬ ‫پــارک‬ ‫ماشــینـاالت‬ ‫برنــج‪،‬‬ ‫نشــاء‬ ‫کارشناســان‬ ‫گفــت‪:‬بیمــه‬ ‫نســبتبه‬ ‫میلــی‬ ‫شــاهد بی‬ ‫بــاز‬ ‫ـتــاومــی‬ ‫ـده ه‬ ‫ایـ‬ ‫دوم فضــای اشــتراکی بــا بیــش از ‪ ٢‬میلیــارد فعالیــت قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ـود‪.‬عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫برداششـــت‬ ‫کاشـ‬ ‫بیشــتر خســارت را قبــول نمــی کننــد و‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫تومــان ســرمایه گــذاری “تجهیــزات “ مدیــر دانــش بنیــان فنــاور مرکــز نــواوری معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور‬ ‫اعتبــاری کــه بابــت جبــران ان پرداخــت ســال گذشــته بیــش از ‪ ۷0‬میلیــارد تومــان‬ ‫افتتــاح شــده کــه بخشــی بــا حمایــت مکعــب نیــز گفــت‪ :‬ایــن مرکــز در ‪ ۳۵۹‬صبــح امــروز ســه شــنبه ار شــرکت هــای‬ ‫بــرای حــدود ‪ 60‬هــزار نفــر از کشــاورزان‬ ‫بــی اعتمــادی حلقــه گمشــده بیمــه مــی شــود ‪ ،‬بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور متــر مربــع ‪ ،‬شــامل هشــت اتــاق بــا پنــج دانــش بنیــان فــراوری و ســاخت قطعــات‬ ‫خســارت دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫کشــا و ر ز ی‬ ‫بــوده ضمــن اینکــه ســاختمان ایــن مرکــز میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری افتتــاح خــودروی ایــران‪ ،‬پایــا کالچ و زیســت‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ضمــن اینکــه در بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫فــراورد پــارس بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بازســاری شــده اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫امیر باسیاح؛‬ ‫وجود اینماد؛‬ ‫کالهبرداری‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫ن جلوگیری‬ ‫«اینماد» چه میزان در تضمی ‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫از کالهبرداری اینترنتی موثر است!؟‬ ‫نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی (اینمــاد) در بیــن مــردم بــه عنــوان نمــاد‬ ‫الکترونیکــی تضمیــن کننــده فروشــگاه های اینترنتــی شــناخته می شــود امــا‬ ‫بــا ایــن وجــود مشــاهده شــده برخــی از فروشــگاه های اینترنتــی بــا وجــود‬ ‫داشــتن اینمــاد‪ ،‬اقــدام بــه کالهبــردای می کننــد و بــا وجــود دریافــت پــول از‬ ‫خریــدار کاالیــی تحویــل نمی دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از خبرگــزاری فــارس‪ ،‬یکــی از موثرتریــن عوامــل‬ ‫بــرای ایجــاد یــک فضــای امــن تجــارت الکترونیــک ســاماندهی ســایت های‬ ‫تجــاری در کشــور اســت‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر اســتفاده از نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی (اینمــاد) می توانــد‬ ‫نقــش مهمــی در اطمینــان بخشــی بــه مــردم در ایــن حــوزه داشــته باشــد بــه‬ ‫کســب‬ ‫محیــط‬ ‫بهبــود‬ ‫پایــش‬ ‫مطالعــات‬ ‫ملــی‬ ‫کاراز‬ ‫اطمینـوـان‬ ‫ـت بــا‬ ‫ـق اینترنـ‬ ‫ـد واز طریـ‬ ‫ـگام خریـ‬ ‫ـردم در هنـ‬ ‫مرکــزـم مـ‬ ‫رئیــسکــه هـ‬ ‫نحــوی‬ ‫ـدور‬ ‫ـرابط صـ‬ ‫بــهــد شـ‬ ‫ ها باش‬ ‫نتواسـهـته‬ ‫ـتگاهی‬ ‫خریــد اگــر‬ ‫ هاگفــت‪:‬‬ ‫ـاد‬ ‫وزارت اقتصـ‬ ‫در‬ ‫خــود‬ ‫تعهــدات‬ ‫فروشــگا‬ ‫دسـهــم‬ ‫کننــد و‬ ‫فروشــگاه‬ ‫ایــن‬ ‫مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی میشــود‪.‬‬ ‫قبــال انــان عمــل کننــد و حقــوق مصرف کننــدگان را بــه رســمیت بشناســند‪.‬‬ ‫اقــای امیــر ســیاح رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط‬ ‫نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی کــه بــه (اینمــاد) معــروف اســت بــه عنوان نشــانه ای‬ ‫کســب و کار وزارت اقتصــاد در گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫کــه وابســته بــه وزارت‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫تجــارت‬ ‫صــدورتوســعه‬ ‫خصــوصمرکــز‬ ‫از طــرف‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫هــا صحبــت‬ ‫ملــی مجوز‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســت‪ ،‬بــه عنــوان تاییدیــه بــه فروشــگاه های‬ ‫منحصرا‬ ‫مجوز کـ‬ ‫ـن اســت‬ ‫ ای نمادیـ‬ ‫ـاد نشــانه‬ ‫نهــاداینمـ‬ ‫چنــدواقــع‬ ‫ـود‪ .‬در‬ ‫هــم مــی شـ‬ ‫ـی داده‬ ‫اینترنتـ‬ ‫هــاـه متصــل‬ ‫صــدور‬ ‫ســامانه‬ ‫بــه‬ ‫اکنــون‬ ‫ســوال‪:‬‬ ‫نشــدند؟مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی صــادر می شــود و بــه کســب و‬ ‫توســط‬ ‫دولتــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫دســتگاهسـدولتــی‬ ‫غیــر از‬ ‫ـایبــه‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫ـت‬ ‫هایصالحیـ‬ ‫ـت و‬ ‫ســایرـراز هویـ‬ ‫ـاماندهی‪ ،‬احـ‬ ‫‪2-1‬ــا هــدف‬ ‫مجــاز ب‬ ‫مجــازی‬ ‫کارهـ‬ ‫صــدور مجوزهــا متصــل شــدند‪ .‬وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫ســامانه‬ ‫بــه‬ ‫ شــود‪.‬‬ ‫اعطــا می‬ ‫بــرای‬ ‫خــود را‬ ‫تــاش‬ ‫مرکــزیتسـنیــز‬ ‫ـوادو هـبانــک‬ ‫بهداشــت‬ ‫اتصــالـز‬ ‫ـای مرکـ‬ ‫کاربردهـ‬ ‫توســعه‬ ‫تمــامـاری و‬ ‫ـهیل تجـ‬ ‫ـادی‪ ،‬معــاون‬ ‫ محمدجـ‬ ‫الکترونیکـــد‪.‬‬ ‫ـادـام میدهن‬ ‫انجـ‬ ‫ـادهــا‬ ‫مجوز‬ ‫ـامانه‬ ‫الکترونیکــده‬ ‫ـارت باقــی مانـ‬ ‫دســـتگاه‬ ‫توسـدو‬ ‫ان‬ ‫ـی‬ ‫اعتمـ‬ ‫ـیــا نمـ‬ ‫رابطـملــه ب‬ ‫ـی بـهــهـمسـدر‬ ‫ـعه تج‬ ‫اعتمــاد بســیار عقــب‬ ‫خصوصــی‬ ‫ـادی بخـ‬ ‫های ازاقتصـ‬ ‫هــدفـکل‬ ‫اســت‪:‬ــون تشـ‬ ‫گفتــههــم اکن‬ ‫البتــه‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫ـشنمــاد‬ ‫قانــون‬ ‫الــزام‬ ‫اصلــی‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا حــرف مــردم اولویــت دارد نــه دســتگاه مربوطــه کــه ایــا‬ ‫(اینمــاد) ســامان دهی فضــای تجــارت الکترونیکــی‪ ،‬جلوگیــری از‬ ‫مــردم مــی تواننــد مجــوز اخــذ کننــد یــا خیــر؟‬ ‫فعالیت هــای غیرقانونــی‪ ،‬کالهبرداری هــای اینترنتــی‪ ،‬عرضــه کاالهــای‬ ‫ممنوعــه و‬ ‫قاچــاق‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬بــا مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫غیــرهتواننــد‬ ‫مــردم می‬ ‫اکنــون‬ ‫هــم‬ ‫صــورت‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫بــ‬ ‫کاال‬ ‫فــروش‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫ســای‬ ‫از‬ ‫برخــی‬ ‫اینکــه‬ ‫وجــود‬ ‫امــا بــا‬ ‫درخواســت مجــوز کســب و کار مربــوط خــود را بدهنــد و اگــر‬ ‫‪ir‬‬ ‫بــروز‬ ‫دریافـبــاز‬ ‫هســتند‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫اعتمــاد‬ ‫دارای‬ ‫اینترنتــی‪،‬‬ ‫شــاهدــرایط‬ ‫هــمـد یــا ش‬ ‫ـت کننـ‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫ـورت‬ ‫نمــادــه صـ‬ ‫ـوز را ب‬ ‫ـتند مجـ‬ ‫نتوانسـ‬ ‫(اینمــاد)ـدو‬ ‫اعتمــاد بــه‬ ‫موجــب‬ ‫مواجــه بودنـ‬ ‫کاهــش دیگــر‬ ‫مشــکات‬ ‫مســاله یــا بــا‬ ‫ایــن بــود و‬ ‫کــهـوری‬ ‫هســتیمحضـ‬ ‫تخلفاتــیمجــوز‬ ‫صــدور‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫ـروزــامشاعـــام‬ ‫بــه م‬ ‫ـرای افــرادی کــه براســاس اعتمــاد بــه اینمــاد اقــدام بــه‬ ‫ـکالتی ب‬ ‫خریــد از یــک فروشــگاه اینترنتــی کرده انــد می شــود‪.‬‬ ‫مجوزهــا‬ ‫درگاهـ ملـ‬ ‫ وجـــه ب‬ ‫هایی ک‬ ‫مشـــتگاه‬ ‫ـیــاازدس‬ ‫ـونـ ای‬ ‫ـاس قان‬ ‫ـوال‪:‬‬ ‫بـسـ‬ ‫ـداران‬ ‫ـیخریـ‬ ‫ـرای‬ ‫ـودــهامــده ب‬ ‫ـکالت به‬ ‫ـارس‪،‬ـ یک‬ ‫براسـفـ‬ ‫ـزارش‬ ‫ـه گـ‬ ‫ـدند؟‬ ‫ـی‬ ‫قضایمـــی‬ ‫ـهـدسـ‬ ‫ هایمتصـ‬ ‫فروردیــن‬ ‫تازــا ‪6‬‬ ‫رســیده‬ ‫ـه ثبشـــت‬ ‫معرفـبـ‬ ‫ـن» نیــز‬ ‫ـتگاهـارس‬ ‫ـامانه «فـ‬ ‫ـدند‪،‬دربـس‬ ‫ـلـینشـکــه‬ ‫اینترنتـ‬ ‫فروشــگاه‬ ‫اســت خریــدی اینترنتــی از شــرکتی فعــال در فضــای مجــازی و دارای نمــاد‬ ‫ســیاح‪ :‬هــدف مجــازات دســتگاهها نیســت و مــا تــا ‪ 6‬فروردیــن تــاش‬ ‫اعتمــاد الکترونیکــی اســت کــه ایــن شــرکت بــا شــعار (مرکــز فــروش امــن‬ ‫کردیــم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫اقســاطی ایــران) اقــدام بــه فعالیــت در فضــای مجــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫اگــر مــردم نتواســتند مجــوز را اخــذ کننــد و دســتگاهی نتواســته باشــد‬ ‫معرفــیاز‬ ‫مشــتریان بعــد‬ ‫(فــارس‬ ‫فراهــمســامانه‬ ‫شــده در‬ ‫گــزارش ثبــت‬ ‫مــن)‪،‬قضایــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫مجــوز را‬ ‫براســاس صــدور‬ ‫شــرایط‬ ‫شــوند‪.‬ـک فروشــگاه مجــازی و باوجــود پرداخــت وجــه بــا گذشــت‬ ‫خریــد از یـ‬ ‫می‬ ‫چنــد مــاه موفــق بــه دریافــت کاالی خریــداری شــده نشــده اند‪.‬‬ ‫دارد؟از شــکایت از‬ ‫قرارـه پــس‬ ‫ـت کـ‬ ‫چه ایــن اس‬ ‫مخاطبــان‬ ‫صدورتوســط‬ ‫استعام ذکــر‬ ‫ـکات قابــل‬ ‫از نـ‬ ‫مراحلهـای‬ ‫مجوزها در‬ ‫سوال‪:‬‬ ‫ایــن فروشــگاه اینترنتــی نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی (اینمــاد) از ایــن فروشــگاه‬ ‫توجــهبــه‬ ‫مجوزبــاهــا را‬ ‫اســتعام‬ ‫اواخــر‬ ‫اینترنتــی از‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫بــه‬ ‫الکترونیکــیخریــد‬ ‫مخاطبــان در زمــان‬ ‫اســفند امــا‬ ‫شــده اســت‬ ‫گرفتــه‬ ‫اینترنتــی ولــی‬ ‫فروشــگاه نشــوند‪،‬‬ ‫مــردمایــنســرگردان‬ ‫کردیــم تــا‬ ‫مطــرح‬ ‫خریــد‬ ‫الکترونیکــی از‬ ‫اعتمــاد‬ ‫دســتگاهبــهها نمــاد‬ ‫اعتمــاد‬ ‫ انــد‪.‬ها در ایــن راســتا عقــب هســتند‪.‬‬ ‫دســتگاه‬ ‫کرده‬ ‫برایــن اســاس‪ ،‬خریــداران از فروشــگاه های اینترنتــی ایــن ســوال را از‬ ‫ســوال‪ :‬اگــر مراجعــان در اخــذ مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫مســئوالن مربوطــه مطــرح می کننــد کــه اگــر نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی‬ ‫مرکــزی شــکایت کننــد؟‬ ‫ابــزاری بــرای دادن اطمینــان خاطــر بــه مــردم بــرای خریــد از فروشــگاه های‬ ‫شــدهاز‬ ‫نوشــتهنمــاد‬ ‫بخــشــر ایــن‬ ‫ـدارد؟ و اگ‬ ‫در را نـ‬ ‫مجــوزالزم‬ ‫کارایــی‬ ‫شــرایطـهوچــه دلی‬ ‫ـی اســت بـ‬ ‫اینترنتـ‬ ‫همــان‬ ‫زمــانــلهــر‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫اینترنتــی‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫فروشــگا‬ ‫بــه‬ ‫دلیــل‬ ‫چــه‬ ‫بــه‬ ‫نیســت‬ ‫برخــوردار‬ ‫الزم‬ ‫کارایــی‬ ‫اگــر شــرایط خاصــی ذکــر شــده بــود ذیــل هــر مجــوز در درگاه ملــی‬ ‫اعطــاـهمی‬ ‫ایــن‬ ‫ شــود؟ وجــود دارد کــه مراجعــان میتواننــد بــه ان‬ ‫مغایــری‬ ‫نمــاد دکمـ‬ ‫مجوزهــا‪،‬‬ ‫ـتگاهـز‬ ‫دسـمرکـ‬ ‫ـئوالن‬ ‫ـ‬ ‫مس‬ ‫از‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـارس‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـامانه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫مخاطب‬ ‫ـوال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـارس‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـزارش‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫بــه‬ ‫بخــش بــرای شــکایت مراجعــه کننــد و اگــر مــوردی باشــد بــه‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ارســال می‬ ‫ـی ایــن اســت کــه ایــا نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی‬ ‫الکترونیکـ‬ ‫نظارتــیتجــارت‬ ‫توســعه‬ ‫(اینمــاد) تضمیــن کننــده فروشــگاه های مجــازی و تضمیــن کننــده‬ ‫جلوگیــری از کالهبــردای توســط ایــن فروشــگاه ها اســت و ایــا ایــن نمــاد‬ ‫می توانــد تضمیــن کننــده پــول مــردم باشــد؟‬ صفحه 7 ‫‪۱6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫خرداد ‪ 27۷ - 1401‬شوال‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫‪203208‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫رمضان ‪9 - 1443‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫جدید؛‬ ‫زمان واریز‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫حقوقاعالم‬ ‫عبدالملکی‬ ‫دکتر‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫امادگی وزارت کار در تعیین تکلیف‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫جاماندگان سهام عدالت‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫اســت بــه خصــوص ایــن بــار کــه مجلــس شــورای اســامی افزایــش «میلیونــی»‬ ‫را بــرای حقــوق انهــا تصویــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ســربازی از جملــه موضــوع پراهمیــت خانوادههــای‬ ‫ایرانــی اســت چراکــه جوانــان ذکــور بــا رســیدن بــه ســن ‪ 1۸‬ســالگی بایــد‬ ‫وضعیــت ســربازی خــود را تعییــن تکلیــف کننــد یــا بــه خدمــت ســربازی‬ ‫رفتــه یــا از معافیتهــای پیــش رو از جملــه ادامــه تحصیــل‪ ،‬پزشــکی‪،‬‬ ‫کفالــت‪ ...‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ازجملــه یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای جوانانــی کــه بــه خدمــت ســربازی‬ ‫در‬ ‫ـدهــهاصلــی‬ ‫گیرن‬ ‫حقوقـگف‬ ‫اجتماعــی‬ ‫حقـرفـ‬ ‫کار و‬ ‫وزی‬ ‫کارکنان‬ ‫بایـــد ب‬ ‫ـمـون‬ ‫تصمیـقانـ‬ ‫ـتـه ‪ :‬طبــق‬ ‫ـیـکـ‬ ‫ـاهاســت؛‬ ‫ـوق»‬ ‫ـاون‪،‬ـاله «‬ ‫تعــد مسـ‬ ‫ـیــررونـ‬ ‫مـ‬ ‫دارایــی‬ ‫عدالــت‬ ‫جامانــدگان‬ ‫تکلیــف‬ ‫اقتصــادـه ومشــموالن‬ ‫وزارتــر مطالبـ‬ ‫ـالهای اخی‬ ‫ســهامـه در سـ‬ ‫موضوعــی کـ‬ ‫ـت شــود؛‬ ‫تعییــن پرداخـ‬ ‫وظیفــه‬ ‫درـپــی‬ ‫مجلــس‬ ‫ســتادکلـ و‬ ‫پیگیــری‬ ‫بــوده‬ ‫ـرای‬ ‫هــمرا ب‬ ‫ـیراالزم‬ ‫نماینــدگان امادگـ‬ ‫ـاه اجتماعــی‬ ‫مســووالن کار و رف‬ ‫وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫ـت وامــا‬ ‫اسـ‬ ‫افزایــش‬ ‫چندیــن‬ ‫اخیــرسـدر‬ ‫انجــادرکــه‬ ‫داشــته‬ ‫نوبــتـتند دارد‪.‬‬ ‫ـت هسـ‬ ‫ـهام عدالـ‬ ‫ســالهایــت‬ ‫درـت دریاف‬ ‫اولویـ‬ ‫تــا کــه‬ ‫اســتـانی‬ ‫ـی کسـ‬ ‫معرفـ‬ ‫ـانیــر شــود‪.‬‬ ‫ رسـمنج‬ ‫اطالقانـعـون‬ ‫ـر در‬ ‫ـطمبلــغ‬ ‫رواببـــه‬ ‫نهایــت‬ ‫ـوده تازــا در‬ ‫دســـتور بـ‬ ‫ـوق در‬ ‫وزارت‬ ‫مدنظـو‬ ‫عمومــی‬ ‫مرکــز‬ ‫ـازارکار‬ ‫ـزارش ب‬ ‫حقـگـ‬ ‫بــه‬ ‫از‬ ‫یکــی‬ ‫گذشــته‬ ‫ســال‬ ‫در‬ ‫‪1401‬‬ ‫بودجــه‬ ‫الیحــه‬ ‫تصویــب‬ ‫جریــان‬ ‫در‬ ‫و امــا‬ ‫تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬دکتــر «حجــت اهلل عبدالملکــی » در‬ ‫مــوارد مهــم دربــاره ســربازان‪ ،‬مســاله افزایــش حقــوق بــود کــه مقــرر شــد‬ ‫گفت وگــو بــا خبرگــزاری خانــه ملــت افــزود‪ :‬تصمیــم گیرنــده اصلــی‬ ‫حداقــل حقــوق ســربازان بــه حــدود ‪ 3‬میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان برســد؛‬ ‫ـت‪ ،‬وزارت اقتصــاد و‬ ‫جامانـ‬ ‫ـف‬ ‫اتکلیـ‬ ‫در‬ ‫ـنـ ً‬ ‫عدالـــد‪.‬‬ ‫ـهامـر مان‬ ‫ـدگانـدسـمنتظـ‬ ‫ـده و بایـ‬ ‫ـق نشـ‬ ‫محقـ‬ ‫تعییـفع‬ ‫زمینـایـه کــه‬ ‫مســاله‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫کن‬ ‫ـخص‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بای‬ ‫ـاد‬ ‫ـ‬ ‫اقتص‬ ‫وزارت‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫فراین‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫دارای‬ ‫از ســوی دیگــر مســئله افزایــش حقــوق ســربازان فقــط بــه بودجــه ‪1401‬‬ ‫داردـامو‬ ‫واگــذاری‬ ‫قابلیــت‬ ‫چــه‬ ‫ت ها‬ ‫ـوق تمـ‬ ‫‪ 1400‬بــه حقـ‬ ‫ترتیبــیاســفند‬ ‫ـدای اول‬ ‫تومـوـانبــهاز ابتـ‬ ‫شــرکـزار‬ ‫کــدام‪ 250‬هـ‬ ‫ســهامنشــد و‬ ‫ختــم‬ ‫ـرد‪.‬‬ ‫ـیقابـراـلبگیـ‬ ‫نهایـ‬ ‫تصمی‬ ‫ـنـت‬ ‫ـادی ایـهیئـ‬ ‫اقتصـ‬ ‫ـربازانـه تیـ‬ ‫در ادامـ‬ ‫ـه‬ ‫توجـ‬ ‫ـش‬ ‫انــمافزایـ‬ ‫ـتـغبایـجــدـدای‬ ‫دولـمبلـ‬ ‫اضافــه‬ ‫ـد؛ امــا‬ ‫ـمـه شـ‬ ‫اضافـ‬ ‫سـ‬ ‫حقوقــی بــود کــه در مجلــس عنــوان و در رســانهها بــدان پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫تصویــب شــده مجلــس در خصــوص‬ ‫حــال ســوال ایــن اســت کــه مبلــغ‬ ‫جمشیدی‪:‬‬ ‫افزایــش حقــوق ســربازان چــه زمانــی محقــق شــده و بــه حســاب ســربازان‬ ‫واریــز مــی شــود؟‬ ‫حاکــی‬ ‫ـووالن مربوطــه‬ ‫بزرگتریناز مسـ‬ ‫اشتغالخبرگــزاری فــارس‬ ‫ایجادـگار انتظامــی‬ ‫پیگیــری خبرنـ‬ ‫اصالحی‬ ‫کار‬ ‫از ایــن اســت کــه بایــد تــا اول اردیبهشــت مــاه منتظــر مانــد و دیــد تــا چــه‬ ‫زندانیان‬ ‫برای‬ ‫اختصــاص مــی یابــد تــا بــه‬ ‫نیروهــای مســلح‬ ‫مقــدار بودجــه بــه ســتادکل‬ ‫عنــوان افزایــش حقــوق بــه ســربازان پرداخــت شــود؛ در ایــن صــورت مــی‬ ‫تــوان دربــاره افزایــش حقــوق میلیونــی ســربازان و میــزان دقیــق ان اطــاع‬ ‫رســانی کــرد‪.‬‬ ‫ساختمانی؛‬ ‫کارگران‬ ‫جهادبیمه‬ ‫قانون‬ ‫اصالحیه‬ ‫با تصویب‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫سازمان‬ ‫رییس‬ ‫شدقرار گرفته اند‬ ‫ اجتماعی‬ ‫بیمه تامی‬ ‫درصدتحت پوشش‬ ‫ساختمانی‪،‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار نفر از‬ ‫گیالنن انجام‬ ‫شالیزارهای‬ ‫کارگراندر ‪60‬‬ ‫شخم اولیه‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫بــا تصویــب اصالحیــه قانــون بیمــه‬ ‫گیــان‬ ‫ســازمان‬ ‫رییــس‬ ‫ هــای‬ ‫جهادکشــاورزیت‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬محدودی‬ ‫کارگــران‬ ‫کودهــای مــورد‬ ‫ایــنانــواع‬ ‫اســتفادهتوزیــع‬ ‫دربــاره‬ ‫خدمــات‬ ‫قشــر از‬ ‫اظهــار‬ ‫شــالیزارها‬ ‫شــالیکاران در‬ ‫اســتفاده‬ ‫ شــود‪.‬‬ ‫رفــع می‬ ‫ اجتماعــی‬ ‫تامین‬ ‫‪1۸‬‬ ‫ـاری‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـاه‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫فروردی‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫نه‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫داش‬ ‫بــهــت‪:‬گــزارش بــازارکار‪ ،‬حجــت اهلل‬ ‫کارـه وهــزار و‬ ‫ـه‪ ،‬سـ‬ ‫وزیــرـود ازتـ‬ ‫عبدالملکــی تــن کـ‬ ‫هــزار و ‪۸31‬‬ ‫رفــاه‬ ‫تعــاون‬ ‫چهــار‬ ‫نزدیــک‬ ‫فســفاته و‬ ‫اجتماعــیکــود‬ ‫‪ 2۷4‬تــن‬ ‫بــا‬ ‫کــرد‬ ‫امیــدواری‬ ‫اظهــار‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫توزی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫پتاس‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫‪۷۸1‬‬ ‫هــزار‬ ‫تصویـوـب اصالحیــه قانــون بیمــه کارگــران‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬محدودیت هــای مربــوط‬ ‫بــه اســتفاده ایــن قشــر از کارگــران از‬ ‫رفــعفســفات‬ ‫ اجتماعــیکــود‬ ‫بــه اهمیــت‬ ‫اشــاره‬ ‫وی بــا‬ ‫شــده‬ ‫تامین‬ ‫خدمــات‬ ‫و همــه کارگــران ســاختمانی واجــد‬ ‫و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس»‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪2‬‬ ‫هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج‬ ‫شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪،‬‬ ‫گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی‬ ‫شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شــرایط‪ ،‬بتواننــد تحــت پوشــش بیمــه‬ ‫گیــری در‬ ‫قــرارخزانــه‬ ‫ اجتماعــیاینکــه‬ ‫تامینبــا بیــان‬ ‫وی‬ ‫گیرنــد‪.‬‬ ‫اســتان‬ ‫تعــدادی‬ ‫هــایکارگــران‬ ‫شهرســتانبیمــه‬ ‫عبدالملکــیاز دربــاره‬ ‫اظهــار‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫گرفتــه‬ ‫ســاختمانیانجــام‬ ‫مــوردی‬ ‫قبلــی بیمــه‬ ‫قانــون‬ ‫گفــت‪ :‬در‬ ‫برنــج‬ ‫گیــری‬ ‫خزانه‬ ‫شــالیکاران‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫کارگــران ســاختمانی‪ ،‬منابــع پیش بینــی‬ ‫اواســط‬ ‫زراعــی‬ ‫راـبــر‬ ‫ـه (کارگــران‬ ‫تقویــمبیمــه همـ‬ ‫اســاس هزینــه‬ ‫ـده‪ ،‬کفــاف‬ ‫ش‬ ‫فروردیــن) وانجــام‬ ‫دهنــد‪ .‬اجتماعــی بــه‬ ‫ســازمان تامین‬ ‫را نمــی داد‬ ‫علــت محدودیــت منابــع‪ ،‬ناچــار بــه نوعــی‬ ‫ارقــام‬ ‫تولیدکننــده‬ ‫قشــر شــده‬ ‫بزرگتریــنبیمــه ایــن‬ ‫گیــان بندی بــرای‬ ‫ســهمیه‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور بــه‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫ـار‬ ‫هکتـ‬ ‫ـوبـزار‬ ‫‪ 23۸‬هـ‬ ‫ـزود‪:‬ایبـــاـدهمکـــه بــا‬ ‫ـمارـ می‬ ‫شـ‬ ‫ـیون‬ ‫کمیسـ‬ ‫ـکاری خـ‬ ‫وی اف‬ ‫اجتماعــی مجلــس‪ ،‬طرحــی بــرای اصــاح‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫قانــون بیمــه کارگــران ســاختمانی و تامیــن‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫منابــع مالــی مطمئــن و پایــدار‪ ،‬امــاده و‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫در ایــن کمیســیون تصویــب شــده کــه‬ ‫دادهاســت‪.‬‬ ‫بعــد از مطــرح شــدن در صحــن علنــی‬ ‫مجلــس‪ ،‬بــرای برخــی اصالحــات بــه‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫کمیســیون اجتماعــی بازگشــته اســت‪ .‬در‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫صــورت تصویــب نهایــی ایــن طــرح در‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫مجلــس‪ ،‬دیگــر بــرای بیمــه کارگــران‬ ‫رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫ســاختمانی محدودیتــی نخواهیــم داشــت‬ ‫شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫و ســهمیه بندی هــم منتفــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫ســازمان تامین اجتماعــی بــرای پوشــش‬ ‫و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫بیمــه کارگــران ســاختمانی تــا دی ‪۱۴۰۰‬‬ ‫درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫بیــش از ‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد تومــان کســری‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫منابــع داشــته اســت کــه در قوانیــن و‬ ‫مقــررات فعلــی‪ ،‬محلــی بــرای جبــران‬ ‫شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫ایــن کســری پیش بینــی نشــده اســت‪ .‬در‬ ‫بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫حــال حاضــر نزدیــک بــه ‪ ۸۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫از کارگــران ســاختمانی‪ ،‬تحــت پوشــش‬ ‫بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫بیمــه تامین اجتماعــی قــرار گرفته انــد‬ ‫در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫و از خدمــات تامین اجتماعــی اســتفاده‬ ‫برنجــکاران بــه توصیههــای کارشناســان‬ ‫می کننــد‪ .‬حــدود ‪ ۴۰۰‬هــزار نفــر از‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫کارگــران ســاختمانی نیــز کارت مهــارت‬ ‫اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫فنــی دریافــت کــرده و متقاضــی و در‬ ‫زمســتانه توجــه کننــد‪.‬‬ ‫نوبــت اســتفاده از خدمــات بیمــه کارگــران‬ ‫ســاختمانی هســتند‪.‬‬ ‫امداد‪:‬‬ ‫بینکمیته‬ ‫رئیس‬ ‫زیرمقام‬ ‫قائم‬ ‫مجلس؛‬ ‫ذره‬ ‫ شود‬ ‫ایجاد می‬ ‫صدورامداد‬ ‫در کمیته‬ ‫سوی‬ ‫جدید از‬ ‫تخلفاتهزار‬ ‫‪۵۰۰‬‬ ‫کار‬ ‫کسبو‬ ‫مجوزهای‬ ‫اجرایی‬ ‫شغلهای‬ ‫دستگاه‬ ‫کریمی بیرانوند‪:‬‬ ‫حمایت از مشاغل خانگی‪ ،‬اقدامی‬ ‫هدفمند در راستای ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫ـی‬ ‫ـرایتعســـند‬ ‫ـری اجـ‬ ‫راهبـ‬ ‫کارافرینـسـ‬ ‫ـعهـو حقیقــی‬ ‫عضـ‬ ‫ـیدی‬ ‫جمشـ‬ ‫قضایـــاه‬ ‫ـول و رف‬ ‫ـاون‪،‬تحـکار‬ ‫وزارت‬ ‫ـتغال‬ ‫ـتاداشـ‬ ‫ـی و‬ ‫توسـ‬ ‫ـاون‬ ‫معـ‬ ‫ـان‬ ‫ـانودر اسـ‬ ‫کارافرینـ‬ ‫ـن و‬ ‫ـعهـعوخیریـ‬ ‫توسـجمـ‬ ‫ـت‪:‬ـا در‬ ‫ـدان هـ‬ ‫ـازمانـ زن‬ ‫سـ‬ ‫ـتانـیگیـکــه‬ ‫کارهایـ‬ ‫ـب‬ ‫ـت از کسـ‬ ‫حمایـ‬ ‫ـیـ گفـ‬ ‫اجتماع‬ ‫ـف‬ ‫ـود‪،‬ـهنقهــای‬ ‫ـرفتمیدرشـجنبـ‬ ‫ـیثبـازـات‬ ‫خانگـــل‬ ‫ـاغلـن عام‬ ‫مهمتریـ‬ ‫ـتغال‬ ‫مختلــی‬ ‫ـش مهم‬ ‫پیشیــاد‬ ‫انوهــا‬ ‫ـوانرامشـ‬ ‫ب‪،‬ــااشـعنـ‬ ‫ـتند‪ .‬مشــاغلی دارد کــه طــی ســالهای اخیــر دچــار‬ ‫دانســاره‬ ‫ـق دوب‬ ‫در‬ ‫رونـــی‬ ‫اجتماع‬ ‫شــده‬ ‫رکــود‬ ‫اند‪.‬از رشت‪،‬جمشــیدی ‪ ،‬بــا اشــاره بــه دعــای دوازدهمیــن‬ ‫رکنــا‬ ‫ـزارش‬ ‫بــه گـ‬ ‫ـتغال‬ ‫کاریاشـ‬ ‫کارافرینــی و‬ ‫ایــنــعه‬ ‫ـاون توس‬ ‫رمضــانــد معـ‬ ‫ـی بیرانون‬ ‫ـود کریمـ‬ ‫تــا‬ ‫کــن‬ ‫کــه ‪ ،‬خدایــا‬ ‫مبنــی بــر‬ ‫مبــارک‬ ‫محمـمــاه‬ ‫روز‬ ‫ـگار‬ ‫ـ‬ ‫خبرن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫گفتگ‬ ‫در‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫اجتماع‬ ‫ـاه‬ ‫ـ‬ ‫رف‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫تع‬ ‫وزارت‬ ‫گناهــان دیگــران را بپوشــانیم ‪ ،‬تالقــی ان بــا حضــور خیریــن و‬ ‫گــروه اجتماعــی خبرگــزاری دانشــجو‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬توســعه و‬ ‫کارافرینــان را در ایــن گردهمایــی مبــارک دانســتند‪.‬‬ ‫حمایــت از کســب و کارهایــی کــه بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از‬ ‫عضــو حقیقــی ســتاد راهبــری اجــرای ســند تحــول قضایــی ســازمان‬ ‫انهــا یــاد میشــود‪ ،‬میتوانــد نقــش مهمــی در رونــق دوبــاره‬ ‫حضــور‬ ‫تشــکر‬ ‫تقدیــر‬ ‫ضمــن‬ ‫هــای‬ ‫زنــدان‬ ‫ـه ازویــژه در‬ ‫اخیوــر و بـ‬ ‫ـالهای‬ ‫ادامــهـی سـ‬ ‫کشــورـ ‪،‬ـددرکــه طـ‬ ‫داشــته باش‬ ‫ـاغلی‬ ‫مشـ‬ ‫اند‪.‬هیــچ کار اصالحــی را بزرگتــر‬ ‫ـت ‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫نشس‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫کارافرین‬ ‫و‬ ‫ـن‬ ‫خیریـ‬ ‫دوران کرونــا دچــار رکــود شــده‬ ‫ـان‬ ‫پراسیبشـ‬ ‫مظلــوم و‬ ‫در هــای‬ ‫مــاـواده‬ ‫تــاشخانـ‬ ‫زندانیــان و‬ ‫کــرد‪:‬ـرای‬ ‫اضافــهــتغال بـ‬ ‫ازویایجــاد اش‬ ‫ایــن‬ ‫تعــاون بــر‬ ‫وزارت‬ ‫عمــده‬ ‫ـتند ‪.‬‬ ‫مهمتـ‬ ‫متمرکـتـ‬ ‫ارجــح‬ ‫در گام نخســت مشــاغل افــرادی کــه‬ ‫نداسکـــه‬ ‫ـرـت‬ ‫اسـ‬ ‫ـزـرشوــده‬ ‫ـتغال‬ ‫بیمـدر قـ‬ ‫ـیوعـش‬ ‫ـدتوشـپژوهـ‬ ‫ـالـیهـمـاـ کار‬ ‫ـاره بـ‬ ‫ـبــاو اشـ‬ ‫کســان ب‬ ‫ایشـ‬ ‫اشــش‬ ‫قضایی بـــهـا ‪،‬چال‬ ‫ـاریـوهکرونــا‬ ‫انـههــاسـطـ‬ ‫کار‬ ‫ـاتدرمختلــف‬ ‫ســالمخدمـ‬ ‫ـهیات و‬ ‫ـای تسـ‬ ‫امــوزیـترا رااز بــا اعطـ‬ ‫حرفــهشــده اسـ‬ ‫وروبــرو‬ ‫جامعــه‬ ‫ســازی‬ ‫عوامــل‬ ‫مهمتریــن‬ ‫حمایــت قــرار دهیــم و کســب و کارهــای خانگــی هــم‬ ‫مــورد‬ ‫برشــمردند‪.‬‬ ‫اشــتغالمشراــاغل هسـ‬ ‫دســته از‬ ‫همیــن‬ ‫جـ‬ ‫ـتند‪ .‬کســب درامــد ‪ ،‬درامــد را‬ ‫مصــادف بــا‬ ‫ایجــاد‬ ‫ـزوکــه‬ ‫چــرا‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫تعــاون‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫اشــتغال‬ ‫و‬ ‫کارافرینــی‬ ‫توســعه‬ ‫معــاون‬ ‫هویــت و هویــت را شــخصیت و شــخصیت را یعنــی عــدم بازگشــت بــه‬ ‫رفــاه اجتماعــی یــاداور شــد‪ :‬در راســتای حمایــت از مشــاغل‬ ‫زنــدان تشــریح نمودنــد‪.‬‬ ‫خانگــی و همچنیــن حمایــت از صاحبــان ایــن گونــه شــغلها‬ ‫جمشــیدی در پایــان‪ ،‬از حضــور همــه خیریــن و کارافرینــان برتــر و‬ ‫تعاونیهــای ویــژه مشــاغل خانگــی در سراســر کشــور‬ ‫بــهو‬ ‫تقدیــر‬ ‫ارزشــمند‬ ‫ـش‬ ‫ـن همایـ‬ ‫نهایــتــی ایـ‬ ‫ـکاران در برپای‬ ‫همــه همـ‬ ‫تالشــهای‬ ‫مذکــور‬ ‫هــای‬ ‫تعاونی‬ ‫همــه‬ ‫شــده و در‬ ‫انــدازی‬ ‫راه‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫نمودن‬ ‫تشـ‬ ‫ـکر تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫یــک‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫امــدادتولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫رئیــسویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫امــام‬ ‫کمیتــه‬ ‫رئیــسمقــام‬ ‫قائــم‬ ‫ارائــه‬ ‫از‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫مجلــس‬ ‫خمینــی(ره) کشــور گفــت‪ :‬برنامه ریــزی‬ ‫متبوعــشـد‬ ‫کمیســیونشــغل جدیـ‬ ‫نظارتــی ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫گــزارشــت ایجــاد‬ ‫الزم جه‬ ‫نهادهــای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دســتگاه‬ ‫دربــاره‬ ‫عملکــردهــزار مســکن در طــرح‬ ‫ســاخت ‪۳۶۰‬‬ ‫و‬ ‫مجــوز‬ ‫صــدور‬ ‫درخصــوص‬ ‫مختلــف‬ ‫نهضــت ملــی مســکن صــورت گرفتــه و‬ ‫ـرف‬ ‫ گشــاییـس ظـ‬ ‫صحـهـن مجلـ‬ ‫وکارها بــه‬ ‫کســب‬ ‫در‬ ‫جــدی‬ ‫شــاهد گر‬ ‫امیدواریــم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــهمســیر باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن‬ ‫رئیــس‬ ‫حســینی‬ ‫سیدشــمسالدین‬ ‫خاکســار قهــرودی ‪۲۸‬‬ ‫مصطفــی‬ ‫مجلــس‬ ‫اییــنتولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫کمیســیون‬ ‫‪۲۸۳‬‬ ‫اختتامیــه‬ ‫ویــژه در‬ ‫فروردیــن مــاه‬ ‫وگــو بــا‬ ‫اســامی در گفت‬ ‫‪۱۲۵۰‬‬ ‫مددجویــی و‬ ‫شــورای مســکونی‬ ‫واحــد‬ ‫خبرگــزاری تســنیم‪،‬‬ ‫پارلمانــی‬ ‫چهارمحــال‬ ‫ زدایــی در‬ ‫خبرنــگارمحرومیت‬ ‫پــروژه‬ ‫کــرد‪ :‬مــواد (‪)1‬‬ ‫اظهــاراصــاح‬ ‫اینکــه قانــون‬ ‫بــا بیــان‬ ‫موضــوع‬ ‫بختیــاری‪،‬‬ ‫و‬ ‫کلــی‬ ‫سیاســت‬ ‫قانــون‬ ‫ـی‬ ‫هایابتدایـ‬ ‫لحظــه‬ ‫اجــرایـردم از‬ ‫ـانی بــه مـ‬ ‫(‪)۷‬ک رسـ‬ ‫وکم‬ ‫اســامی بــرای‬ ‫تریــن مــواد‬ ‫ گیریاز مهم‬ ‫اصــلل(‪)44‬‬ ‫ایــران‬ ‫جمهــوری‬ ‫شــک‬ ‫کشــور‬ ‫در‬ ‫وکار‬ ‫کســب‬ ‫فضــای‬ ‫بهبــودزمانــی کــه حضــرت امــام (ره) در‬ ‫و از‬ ‫بهمنمــاه‬ ‫قانــون در‬ ‫ایــن‬ ‫اندیشــهگفــت‪:‬‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫بودنــد‬ ‫اســامی‬ ‫نظــام‬ ‫تشــکیل‬ ‫ـفندماه‬ ‫اصلــی و اسـ‬ ‫ هــایتصویــب‬ ‫مجلهــس‬ ‫یکــی‪99‬ازدر‬ ‫ســال‬ ‫بــود‬ ‫ایشــان‬ ‫دغدغ‬ ‫ـاغ‬ ‫ـ‬ ‫اب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫دول‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـرا‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـان‬ ‫هم بـــه همیــن دلیــل نیــز کمیتــه امــداد امــام‬ ‫و‬ ‫شــده‬ ‫اســت‪ .‬از اولیــن نهادهایــی بــود کــه‬ ‫خمینــی(ره)‬ ‫اینکــه در ایــن قانــون احــکام‬ ‫تشــکیلـان‬ ‫وی بــا بیـ‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫انه‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫برخ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫دارد‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫وج‬ ‫ـددی‬ ‫متعـ‬ ‫مقــام رئیــس کمیتــه امــداد کشــور‬ ‫قائــم‬ ‫از‬ ‫یکــی‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ادامــه‬ ‫دارنــد‪،‬‬ ‫اجــرا‬ ‫زمــان‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن موضــوع کــه ســپاه پاســداران‬ ‫وجــود دارد‬ ‫ایــنتقانــون‬ ‫کــه در‬ ‫نکاتــی‬ ‫تــاش‬ ‫ زدایــی در‬ ‫محرومی‬ ‫حــوزه‬ ‫در‬ ‫مجوزهــا‬ ‫صــدور‬ ‫در‬ ‫شــفافیت‬ ‫بحــث‬ ‫اســت ضرورتــی نیســت کــه مربــوط بــه‬ ‫بلکــهاگــر‬ ‫باشــداســت‬ ‫منظــور‬ ‫بدیــن‬ ‫اســت‬ ‫ایــن‬ ‫حــال‬ ‫کــهزمــان‬ ‫امــروز و‬ ‫یــا‬ ‫و‬ ‫کنــد‬ ‫می‬ ‫دریافــت‬ ‫مجــوزی‬ ‫فــردی‬ ‫موضــوع ضــرورت ذات انقــاب اســامی‬ ‫ســپاه نمیکنــد‬ ‫دریافــت‬ ‫مجــوزی را‬ ‫پاســداران‬ ‫امــروزه‬ ‫فــردی و اینکــه‬ ‫اســت‬ ‫قابــلـد و مبــادا‬ ‫قــدرـته باشـ‬ ‫ـود داشـ‬ ‫قانونــی‬ ‫دلیــل‬ ‫توجهــی‬ ‫وجـبــه‬ ‫اســت‬ ‫توانســته‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫رس‬ ‫دست‬ ‫ـوزی‬ ‫ـ‬ ‫مج‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ران‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫ـدهمیــان مــردم از محبوبیــت برخــوردار‬ ‫عـدر‬ ‫از‬ ‫ـابه‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـرایط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫کنن‬ ‫ـدا‬ ‫پیـباشــد بــه دلیــل ایــن اســت کــه همــواره‬ ‫ـدازی‬ ‫ـرای‬ ‫مجـــوز ب‬ ‫ـک‬ ‫خدم بـــه‬ ‫درــیدن‬ ‫رس‬ ‫ـود‬ ‫راهانـاز خـ‬ ‫ـردم و‬ ‫ـرایـمـ‬ ‫ـردم‪ ،‬ب‬ ‫ـتیـمـ‬ ‫اســت‪.‬محــروم شــوند‪.‬‬ ‫کســبوکار‬ ‫مــردم‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خدمت گــذاری‬ ‫تصریحکــرد‪:‬‬ ‫مجلــس‬ ‫ـن در‬ ‫نماینــده‬ ‫نظــام‬ ‫اســامی و‬ ‫جامعــه‬ ‫تنکابـدر‬ ‫مــردم‬ ‫بــه‬ ‫اســت‬ ‫کــرده‬ ‫بینــی‬ ‫جمهــوری پیش‬ ‫قانونگــذار‬ ‫ هــا‬ ‫ماموریت‬ ‫ایــران از‬ ‫اســامی‬ ‫ســمت‬ ‫کــهـا‬ ‫کنیــماساسـ‬ ‫حرکــتـه داد‪:‬‬ ‫اســت‪ ،‬ادامـ‬ ‫ایــناصلــی‬ ‫بــهــف‬ ‫کــهوظای‬ ‫و‬ ‫وکار‪،‬‬ ‫کســب‬ ‫مجوزهــای‬ ‫صــدور‬ ‫درگاه‬ ‫ـاب رخ داد و نظــام جمهوری اســامی‬ ‫انقـ‬ ‫صــدور‬ ‫باشــد و‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫درگاه‬ ‫ـطه‬ ‫ـردم بازــه واسـ‬ ‫ـت تــا مـ‬ ‫ـران شــکل گرفـ‬ ‫ایـ‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫خــودداری‬ ‫کاغــذی‬ ‫مجوزهــای‬ ‫قرارگیــری در رفــاه قــادر باشــند مســیر‬ ‫تعالــی را طــی کــرده و فــاح و رســتگاری‬ ‫ویــژه جهــش تولیــد‬ ‫رئیــس‬ ‫کمیســیونبزنــد‪.‬‬ ‫جامعــه مــوج‬ ‫در‬ ‫ـاغ ایــن‬ ‫کــرد‪:‬ـس از‬ ‫اضافــهکــرد‪ :‬پـ‬ ‫خاکســارعنــوان‬ ‫مجلــس‬ ‫کمیتــه‬ ‫انچــهابـدر‬ ‫موظــف‬ ‫اجرایــی‬ ‫امــداد دســتگاه‬ ‫قانــون‬ ‫بــا‬ ‫ابتــدای راه‬ ‫های از‬ ‫خمینــی(ره)‬ ‫درگاه‬ ‫بــه‬ ‫ســال‬ ‫یــک‬ ‫ظــرف‬ ‫بودنــد‬ ‫حضــور مــردم و همــکاری و هم افزایــی‬ ‫ـاد و امــور‬ ‫انجــام اقتصـ‬ ‫ هاوزارت‬ ‫دســتگاـهـه‬ ‫الکترونیکــی ک‬ ‫براســاس‬ ‫شــده‬ ‫ســایر‬ ‫کــه‬ ‫بپیوندنــد‬ ‫کنــد‬ ‫می‬ ‫ایجــاد‬ ‫دارایــی‬ ‫نگاهــی اســت کــه برخــوردار از روح و‬ ‫ـه ایـ‬ ‫نظارتـکــی‬ ‫ـونمسـو از بعـ‬ ‫ـرای قان‬ ‫در‬ ‫ـنـر‬ ‫بنابـ‬ ‫ـدــوده‬ ‫ـئولیتی ب‬ ‫ـابـو‬ ‫اجـانقـ‬ ‫ذات‬ ‫بــر شــده‬ ‫(ره)ــری‬ ‫ـس پیگی‬ ‫مجلـ‬ ‫فرمایــشاز ســوی‬ ‫موضــوع‬ ‫دوش‬ ‫امــام‬ ‫حضــرت‬ ‫اســت‪.‬و در همیــن مســیر نیــز در حــال‬ ‫دارد‬ ‫حرکــت اســت‪.‬‬ ‫ـی کــه از‬ ‫پیگیریهایـ‬ ‫مقــامابــراز بـ‬ ‫ـینی بــا‬ ‫حسـ‬ ‫کشــور‬ ‫امــداد‬ ‫رئیــسـا کمیتــه‬ ‫قائــم‬ ‫اصلــی قانــون‬ ‫محورهــایاجــرای‬ ‫نماینــدگان بــرای‬ ‫ســوی‬ ‫کمیتــه‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ایجــاد شــد‬ ‫مشــخص‬ ‫تهیــه اســت‬ ‫امــدادشــده‬ ‫انجــام‬ ‫کــهو‬ ‫اشــتغال‬ ‫مســکن‪،‬‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫انج‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫زمین‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫اقدامات‬ ‫کمــک بــرای تشــکیل خانــواده پایــدار‬ ‫ـک یــا دو‬ ‫ســهـز یـ‬ ‫ایــنبهجـ‬ ‫اگــرـت و‬ ‫ـوده اسـ‬ ‫کافــی‬ ‫تامیــن‬ ‫مــورد‬ ‫اســت نبـکــه‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـ‬ ‫دس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫باق‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫اجرای‬ ‫ـتگاه‬ ‫دسـ‬ ‫شــود جامعــه در مســیر رســتگاری و‬ ‫دسترســیاند و‬ ‫متصــل نشــده‬ ‫الکترونیکـیـی یــا‬ ‫درگاه‬ ‫بــه‬ ‫ گیــرد و‬ ‫فــاح قــرار م‬ ‫ندادهانــد‪،‬‬ ‫انجـ‬ ‫موضـاقـ‬ ‫اینکــه‬ ‫ـکاری‬ ‫ـلـامو همـ‬ ‫ـبیتعامـ‬ ‫مناســد‬ ‫ـدامنیازمنـ‬ ‫ـوع‬ ‫یـایـاــن‬ ‫اســت‪ .‬پایشــی کــه‬ ‫توجــه بــه‬ ‫بــا‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫تمامــی دســتگاه ها‬ ‫اســت‬ ‫مشــخص‬ ‫اســت‬ ‫انجــام‬ ‫‪۳۰۰‬‬ ‫گذشــته‬ ‫درســال‬ ‫شــدهشــد‪:‬‬ ‫یــاداور‬ ‫وی‬ ‫درگاه‬ ‫ایــن‬ ‫بــه‬ ‫ها‬ ‫دســتگاه‬ ‫کــدام‬ ‫کــه‬ ‫ـزار فرصــت شــغلی و بیــش از ‪ ۷۰‬هــزار‬ ‫هـ‬ ‫خانــواده کــدام‬ ‫شــدهاند و‬ ‫متصــل‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫پــاک‬ ‫تحقــق‬ ‫بــرای‬ ‫جهیزیــه‬ ‫صــورتنشــده‬ ‫ها متصــل‬ ‫دســتگاه‬ ‫اند‪ .‬همچنیــن‬ ‫گرفــت‬ ‫پایــدار‬ ‫و‬ ‫برنامه ریــزی الزم جهــت ایجــاد ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫دعوت‬ ‫ـنبه بــا‬ ‫ـاخت دوش‬ ‫اینکـسـهـ «روز‬ ‫ـغلـا بیـ‬ ‫وی بـ‬ ‫ـکن‬ ‫ـزار مسـ‬ ‫‪۳۶۰‬ـ هـ‬ ‫ـانــد و‬ ‫جدی‬ ‫شـ‬ ‫ای‬ ‫جلســه‬ ‫اقتصــاد‬ ‫وزارت‬ ‫مســئوالن‬ ‫ازدر طــرح نهضــت ملــی مســکن صــورت‬ ‫کمیســیون ویــژه‬ ‫ایــن زمینــه‬ ‫را در‬ ‫ گشــایی‬ ‫امیدواریــمدرشــاهد گره‬ ‫گرفتــه و‬ ‫کردیــم»‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫برگــزار‬ ‫تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫جــدی در ایــن مســیر باشــیم‪.‬‬ ‫درــئوالن‬ ‫کــرد‪:‬از مس‬ ‫دعــوت‬ ‫خاکســارـده نیــز بــا‬ ‫هفتــه اینـ‬ ‫کنــار‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫جلســهای‬ ‫ایــن زمینــه‬ ‫اقتصــاد در‬ ‫وزارت‬ ‫در‬ ‫تمامــی افــراد‬ ‫مختلــف‬ ‫دســتگاه های‬ ‫ـدی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫بن‬ ‫جمع‬ ‫از‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫خواهی‬ ‫راجامعــه اســامی دارای مســئولیت هســتند‬ ‫جامعــه موضــوع‬ ‫ســاختــاره ایــن‬ ‫بــرایــیون درب‬ ‫ـزارش کمیس‬ ‫رســتگار‬ ‫گوـ بایــد‬ ‫پارلمــان‬ ‫کننــددر صحــن‬ ‫تــاشاینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫مبانــی‬ ‫علنــیبــه‬ ‫درصورتــی کــه‬ ‫شــد‪.‬ایــات قــران کریــم‬ ‫خواهــدـام و‬ ‫قرائــتمبیــن اسـ‬ ‫دیــن‬ ‫نیــز توجــه شــود اهمیــت انفــاق‪ ،‬کمــک بــه‬ ‫ـت‪:‬یپــس‬ ‫ـس گفـ‬ ‫در مجلـ‬ ‫ســایرین‪،‬تنکابــن‬ ‫نماینــده‬ ‫ زنــد‬ ‫مــوج م‬ ‫صدقــه‬ ‫ذکات و‬ ‫رســتگاریــن‬ ‫مســیرـیون در صح‬ ‫اگــرکمیسـ‬ ‫ـزارش‬ ‫ازتــاقرائــت‬ ‫در‬ ‫امــروزگـنیــز‬ ‫هــای‬ ‫پیگیری‬ ‫پارلمــان‬ ‫بــاـه‬ ‫الزمـه بـ‬ ‫ـش رفتـ‬ ‫ـزت پیـ‬ ‫ـدار و عـ‬ ‫علنــیـه بــا اقتـ‬ ‫جامعـ‬ ‫قانــون‬ ‫اجــرای‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫هایی‬ ‫ منــدی از تعالیــم دینــی اســت‬ ‫دســتگاهبهره‬ ‫برکــت‬ ‫وکارو داشــتهاند‬ ‫تمامــیــب‬ ‫مجوزهــای کس‬ ‫صــدور‬ ‫مســئوالن‬ ‫مــردم‬ ‫بنابرایــن بایــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫خواهیــم‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫برخوردهــای‬ ‫ایــن ســرزمین دســت در دســت هــم دهنــد‬ ‫تــا مشــکالت رفــع و نتایــج خوبــی حاصــل‬ ‫شــود‪.‬‬ صفحه 8 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫رمضان ‪1443‬‬ ‫خرداد ‪ 27۷ - 1401‬شوال‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫‪203208‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪9 -- 1443‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس‪:‬‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫مجلس نهایی می شود‬ ‫بیمهتعطیالت‬ ‫پس از‬ ‫کارکنان دولت”‬ ‫استخدام‬ ‫کشاورزی‬ ‫گیالنی از‬ ‫کشاورزان‬ ‫طرح “ساماندهی گریز‬ ‫ـورای‬ ‫بیمــهمجلــس شـ‬ ‫اجتماعــی‬ ‫امتنــاع کمیســیون‬ ‫عضــو‬ ‫محصــوالت‬ ‫کشــاورزان از‬ ‫ـتخدام‬ ‫ـاماندهی اسـ‬ ‫ـرح “سـ‬ ‫ـت‪ :‬طـ‬ ‫ـامی گفـ‬ ‫خطرنــاک‬ ‫رفتارهــای‬ ‫ـات و‬ ‫تصمیمـ‬ ‫یکاســـی از‬ ‫ـس‬ ‫مجل‬ ‫کارکنــان دول‬ ‫ـهـدر‬ ‫ـات کـ‬ ‫تعطیـاســت‬ ‫ـسدیازــده‬ ‫ـت” پرنــج‬ ‫زحمتکشــان‬ ‫ایــن‬ ‫گیــان شـ‬ ‫همچــونــا نهایــی‬ ‫ـن مـی رود ت‬ ‫بــه صحـ‬ ‫ـود‪.‬همــواره‬ ‫کــه‬ ‫اســتانهایی‬ ‫جمع‬ ‫پنجشــنبه در‬ ‫حــوادث شــامگاه‬ ‫مســتعدمحمدیاری‬ ‫حســن‬ ‫غیرمترقبــه‬ ‫طبیعــی و‬ ‫وضعیــت‬ ‫اقدامــی اخریــن‬ ‫میتوانــد تشــریح‬ ‫خبرنــگاران در‬ ‫خطرنــاک باشــد‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫ـت‬ ‫ـتخدام کارکنـ‬ ‫ـاماندهی اسـ‬ ‫ـرح سـ‬ ‫طـ‬ ‫دولـبــه‬ ‫ـان را‬ ‫کشــاورزان‬ ‫دســترنج‬ ‫حاصــل‬ ‫کــه‬ ‫ـاماندهی اســتخدام کارکنان‬ ‫بــرــت‪:‬‬ ‫یکبــارهداش‬ ‫اظهــار‬ ‫بــادسـدهــد‪.‬‬ ‫دولــت جــزو اولویت هــای کمیســیون‬ ‫شــده‬ ‫خواســته‬ ‫شــرایطاز دولــت‬ ‫دلیــلاســت و‬ ‫اجتماعــی‬ ‫خــاص‬ ‫جغرافیــای‬ ‫بــه‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫اســتانیارائــه‬ ‫قالــب الیحــه‬ ‫بارشــهایرا در‬ ‫وبــود تــا ان‬ ‫مســتعد‬ ‫فــراوان‪،‬‬ ‫ـورای‬ ‫درعیــنـس شـ‬ ‫اجتماعــی مجلـ‬ ‫کمیســیون‬ ‫عضــو‬ ‫حــال بــا‬ ‫اســت‪ .‬امــا‬ ‫کشــاورزی‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫زم‬ ‫در‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫دول‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اینک‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـاره‬ ‫ـ‬ ‫اش‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـامی‬ ‫اسـ‬ ‫وقــوع حوادثــی همچــون ســیابها ‪،‬‬ ‫ـان‬ ‫پنــجکارکنـ‬ ‫جــزوـتخدام‬ ‫ـاماندهی اسـ‬ ‫تندبــاد‪،‬الیحــه سـ‬ ‫مقــرر‬ ‫اســتان‬ ‫خشکســالی‬ ‫کمیســیون‬ ‫نکــرد افــزود‪:‬‬ ‫محســوب مــی‬ ‫ارائــهکشــور‬ ‫دولــت راخیــز‬ ‫حادثــه‬ ‫ایــنرا‬ ‫موضــوع‬ ‫ایــن‬ ‫طــرح‬ ‫قالــب‬ ‫اجتماعــی در‬ ‫بخــش کشــاورزی نیــز از‬ ‫شــود کــه‬ ‫پیشــنهاد ‪10‬‬ ‫بــرای‬ ‫حتــی‬ ‫دنبــال‬ ‫ثبــتمانــد‪.‬‬ ‫نمــی‬ ‫امــان‬ ‫کــرددر‬ ‫مخاطــرات‬ ‫روز بــه دولــت زمــان دادنــد کــه ان هــم‬ ‫ایــم درحالــی اســت کــه کشــاورزان بــه‬ ‫منقضــی شــد لــذا پــس از تعطیــات مجلــس‬ ‫خصــوص شــالیکاران و باغــداران از اقشــار‬ ‫ایــن طــرح بــه صحــن مــی رود تــا نهایــی‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫محمدیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه بررســی‬ ‫و در صــورت کوچــک تریــن اســیبی‬ ‫طــرح ســاماندهی کارکنــان دولــت بــه دو‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪،‬‬ ‫بخــش تقســیم شــد گفــت‪ :‬یــک بخــش‬ ‫خانوادگــی و حتــی فرهنگــی مواجــه‬ ‫تعییــن تکلیــف انعقــاد قــرارداد مســتقیم کار‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫معیــن بــرای نیروهــای شــرکتی و حجمــی و‬ ‫بیمــه کشــاورزی کــه در ایــران بیــش از‬ ‫طرح هــای عمرانــی بــود کــه مصــوب شــد‬ ‫ســال ‪1363‬‬ ‫قدمــت دارد و‬ ‫کارکنــان‬ ‫ســاماندهی ازســایر‬ ‫دهــهدیگــر‬ ‫ســهبخــش‬ ‫و‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫مجلــس‬ ‫تصویــب‬ ‫بــا‬ ‫نیروهــای قــرارداد کار معیــن اســت کــه‬ ‫محصــوالت‬ ‫ان بیمــه‬ ‫صنــدوق‬ ‫عنــوان «‬ ‫بــا‬ ‫الیحــه ای بدهــد‪.‬‬ ‫بایــد بــرای‬ ‫دولــت‬ ‫کشــاورزی‬ ‫بانــک‬ ‫مجمــعاز ســوی‬ ‫کشــاورزی «‬ ‫گیــان‬ ‫اســتان‬ ‫نماینــدگان‬ ‫عضــو‬ ‫مامنــی بــرای‬ ‫شــورایعنــوان‬ ‫شــد‪ ،‬بــه‬ ‫اجرایــی‬ ‫بررســی‬ ‫اســامی از‬ ‫مجلــس‬ ‫در‬ ‫ـادی‬ ‫ـ‬ ‫اقتص‬ ‫ـوزه‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫های‬ ‫ـارت‬ ‫ـ‬ ‫خس‬ ‫جبــران‬ ‫بخــش نخســت طــرح ســاماندهی اســتخدام‬ ‫ـروزـ بــا‬ ‫تعطیبـــه ام‬ ‫ـسکـازـه تــا‬ ‫ـود‬ ‫ـی ش‬ ‫ـوب‬ ‫محسـ‬ ‫ـس‬ ‫ـاتـ مجل‬ ‫ـتـ پـ‬ ‫ـان مـدولـ‬ ‫کارکنـ‬ ‫دادازوســوی بههــر‬ ‫رغبتــی‬ ‫مواجــهاز‬ ‫ـردارانپــس‬ ‫خاطرنشــان بـکــرد‪:‬‬ ‫بیخبــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مجلــس بخــش نخســت در حــوزه‬ ‫شــدهــات‬ ‫تعطی‬ ‫نیروهــای پیمانــکاری و حجمــی توســط‬ ‫ســالیان‬ ‫تعییــن دولــت‬ ‫نماینــدگان اینکــه‬ ‫بــا وجــود‬ ‫طــی شــود‪.‬‬ ‫تکلیــف می‬ ‫صنــدوق‬ ‫توســط‬ ‫اســت‬ ‫داشــته‬ ‫ـورای‬ ‫ـس شـ‬ ‫تــاـی مجلـ‬ ‫اجتماعـ‬ ‫ـیون‬ ‫تــاش کمیسـ‬ ‫عضــو‬ ‫تمکیــنارائــه بسـ‬ ‫همچنیــن بــا‬ ‫اســامیــاورزی‬ ‫بیمــه کش‬ ‫دولــتـتهاز‬ ‫دربــارهوعــدم‬ ‫هــای‬ ‫حمایتــی‬ ‫در‬ ‫خســارتــران‬ ‫بخشــیحقازــوق کارگ‬ ‫درصــدی‬ ‫هــایـش ‪57‬‬ ‫افزایـ‬ ‫کــرد‪:‬رغبتــی از‬ ‫کنــد امــا‬ ‫جبــران‬ ‫کارگــران‬ ‫عنــوان‬ ‫کشــاورزیبخراش هــا‬ ‫برخــی از‬ ‫بایــدنمــی‬ ‫دولتــیدیــده‬ ‫ هایـن امــر‬ ‫دســتگاـهـر ایـ‬ ‫درـاورزان ب‬ ‫شــاغلکشـ‬ ‫ســوی‬ ‫بــر‬ ‫کارزراعــی‬ ‫ســال‬ ‫شــورای در‬ ‫طــوری کــه‬ ‫مبنــایبــه‬ ‫شــود‬ ‫حقــوق‬ ‫عالــی‬ ‫مصوبــه‬ ‫ســالـط ‪43‬‬ ‫ـردار فقـ‬ ‫ـزاردربهــره بـ‬ ‫دریافــت ‪ 312‬ه‬ ‫جدیــد از‬ ‫‪1401‬‬ ‫بودجــه‬ ‫کننــدـ و‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـرده انـ‬ ‫ـداری‬ ‫ـوقخریـ‬ ‫حقــه‬ ‫ـه نام‬ ‫ـزارمقنفـــر‬ ‫ـد‬ ‫درصـ‬ ‫ـرانکـ‪57‬‬ ‫کارگـ‬ ‫بیمـــد‬ ‫ـرر ش‬ ‫هـنیــز‬ ‫افزایــش بایــد‪.‬‬ ‫ســبز‬ ‫ـاورزی‬ ‫حالــیـانبیمــه‬ ‫ـن‬ ‫خطــهتمکیـ‬ ‫درعــدم‬ ‫ـورت‬ ‫کشـدر صـ‬ ‫اینکــه‬ ‫دروی بــا بیـ‬ ‫درصــدی‬ ‫اســتقبال‬ ‫ـی‬ ‫‪13‬بعــد نظارتـ‬ ‫ـس از‬ ‫بــاـون مجلـ‬ ‫فقــط قانـ‬ ‫گیــان از ایــن‬ ‫دولــت‬ ‫اخبــار طبــق‬ ‫هرســاله‬ ‫اســت کــه‬ ‫مواجــهیشــده‬ ‫منفــی‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫ کنــد ابــراز‬ ‫ورود م‬ ‫ـت‬ ‫ـققانـ‬ ‫ـرای ایحـــن‬ ‫ـورد‬ ‫در‬ ‫دولـــت‬ ‫ـطدول‬ ‫توســز‬ ‫ـون را نی‬ ‫بیمــه‬ ‫اجــی از‬ ‫بخشـ‬ ‫قوانیـمــن‬ ‫ـی‬ ‫اجتماعـ‬ ‫کنــدـرا ًوکمیســیون‬ ‫مــیو اخیـ‬ ‫پرداخــتشــده‬ ‫منعکــس‬ ‫تنهــا‬ ‫کشــاورزان‬ ‫تــا‬ ‫جمهــور‬ ‫مکاتبــ‬ ‫داشــتـه را‬ ‫حــق بیمـ‬ ‫رئیــساز ایــن‬ ‫بــا کمــی‬ ‫ ایــیار‬ ‫ـمتهبس‬ ‫قسـ‬ ‫ـال‬ ‫ـدی را‬ ‫کــرد‪.‬درصـ‬ ‫ـش ‪57‬‬ ‫پرداخــتــن افزایـ‬ ‫دولــت ای‬ ‫اعمـبــه‬ ‫قانــون‬ ‫طبــق‬ ‫خواهــد‬ ‫کنـ‬ ‫ـد‪ .‬متوســط ‪ ۷0‬درصــد حــق بیمــه را‬ ‫طــور‬ ‫وزارت‬ ‫ـکیل‬ ‫ـرحسـتشـ‬ ‫ـورد ط‬ ‫پرداخـدر م‬ ‫محمدیــاری‬ ‫کشــاورز‬ ‫ـهم‬ ‫ـردهـ و‬ ‫ـتـ کـ‬ ‫دولــت‬ ‫در‬ ‫بازرگانــی‬ ‫طــرحـود‬ ‫ایــنـن وجـ‬ ‫اینکــه بــا ایـ‬ ‫بیــانـت کــه‬ ‫بــاـد اسـ‬ ‫درصـ‬ ‫تنهــا ‪30‬‬ ‫در‬ ‫نســبتبهکــرد‪:‬‬ ‫میلــیتصریــح‬ ‫بی شــد‬ ‫شــاهدـرح‬ ‫هــمدهــم مطـ‬ ‫مجلــس‬ ‫بیمــه‬ ‫بــاز‬ ‫رابطــه اخیــرا ً مکاتباتــی بــا دولــت انجــام‬ ‫ایــن‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫و بــا توجــه بــه موافقــت دولــت ایــن موضــوع‬ ‫ـی‬ ‫تخصصـ‬ ‫حلقــهــه کمیتــه‬ ‫اجتماعــی ب‬ ‫بــیکمیســیون‬ ‫از‬ ‫بیمــه‬ ‫گمشــده‬ ‫اعتمــادی‬ ‫دادهیشــد تــا ســازوکاری بــرای ان‬ ‫ارجــاع‬ ‫کشــا و ر ز‬ ‫پیش بینــی شــود‪.‬‬ ‫ـورای‬ ‫ـس شـ‬ ‫ـی مجلـ‬ ‫اجتماعـ‬ ‫کمیســیون‬ ‫عضــو‬ ‫معتقدنــد‬ ‫ـاورزی‬ ‫کشـ‬ ‫کارشناســان‬ ‫ـی از‬ ‫برخ‬ ‫نماینــدگان‬ ‫موافقــت‬ ‫اســامی‬ ‫اکثــرگزینــه پاییــن‬ ‫بیمــه بــا‬ ‫کشــاورزانازاغلــب‬ ‫ـر‬ ‫ـی خبـ‬ ‫بازرگانـ‬ ‫وزارت‬ ‫انتخــابـا وتشــکیل‬ ‫رامجلــس بـ‬ ‫بایــد‬ ‫بیمــه‬ ‫کننــد‬ ‫تصــور می‬ ‫بپــردازد‪.‬از‬ ‫طــرح پــس‬ ‫ایــن‬ ‫تمــامداشــت‪:‬‬ ‫اذعــان‬ ‫داد و‬ ‫انهــا را‬ ‫خســارت‬ ‫غرامــت‬ ‫کمیســیون‬ ‫در‬ ‫تخصصــی‬ ‫کمیتــه‬ ‫بررســی‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫ رود وو‬ ‫حداقــل مــی‬ ‫بــه صحــن‬ ‫مطــرح و‬ ‫اجتماعــی‬ ‫گزینــه‬ ‫گــذاران‬ ‫بیمــه‬ ‫دارد و‬ ‫بــا‬ ‫دولــت‬ ‫نماینــدگان رامجلــس و‬ ‫کننــد و‬ ‫انتخــاب می‬ ‫اغلــبتریــن بیمــه‬ ‫ضعیف‬ ‫موافــق‬ ‫بازرگانــی‬ ‫مســتقل‬ ‫تشــکیل‬ ‫ـد‪ ،‬تحــت‬ ‫ـاق میافتـ‬ ‫وزارتکــه اتفـ‬ ‫خطراتــی‬ ‫تمــام‬ ‫هســتند‪ .‬بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫پوشــش‬ ‫نماینــده مــردم تالــش‪ ،‬رضوانشــهر و ماســال‬ ‫دربــاره‬ ‫اســامی‬ ‫مجلــس‬ ‫کشــاورزان‬ ‫شــورای و حتــی‬ ‫کارشناســان‬ ‫درـا اغلــب‬ ‫امـ‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫تن‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫رف‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫جه‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫انج‬ ‫ـای‬ ‫پیگیری‬ ‫اعتمـ هــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫بــی‬ ‫ـه‬ ‫کشــاورزی‪،‬ــان اینکـ‬ ‫انتخابیــه خــود بــا بی‬ ‫بیمــه در حــوزه‬ ‫ابــی‬ ‫واقعــی‬ ‫محصــوالت‬ ‫ـتان‬ ‫درـاسـ‬ ‫ـزانابــی زی‬ ‫ـدنتنـمیــش‬ ‫ـال شنشـــاهد‬ ‫امسـ‬ ‫ـارت‪،‬‬ ‫ـادیخس‬ ‫پرداخـــت‬ ‫ـازی‬ ‫سـ‬ ‫ ها‬ ‫ه‬ ‫ســردهن‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫تصریــح‬ ‫نبودیــم‬ ‫گیــان‬ ‫نحــوه تعییــن خســارتهای وارده بــه باغات و‬ ‫احیــاـتو‬ ‫موقـ‪3‬‬ ‫مــزارع در‬ ‫شهرســتان غرامـ‬ ‫ـع پرداخــت‬ ‫ابرســانیعــدم بــه‬ ‫مــزارع و‬ ‫بســته‬ ‫همگــی‬ ‫تالــش‬ ‫دائمــی‬ ‫ســردهنه‬ ‫و‪100‬‬ ‫ـودن برخــی کشــاورزان از مزیــت‬ ‫اگاه نبـ‬ ‫هــای بــود‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫بیمــه محصــوالت را عمــده دلیــل‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه همچنیــن ‪ 60‬چــاه‬ ‫اســتقبال ســرد از بیمــه کشــاورزی مــی‬ ‫راه انــدازی و ‪ 18‬کیلومتــر الیروبــی انجــام‬ ‫داننــد‪.‬‬ ‫شــد و در مــورد تامیــن اب زراعــی در حوزه‬ ‫انتخابیــه مشــکلی نداریــم ابــراز داشــت‪:‬‬ ‫یکــی از شــالیکاران گیانــی در گفــت‬ ‫تکمیــل ســد الســتیکی تالــش و ماســال نیــز‬ ‫و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه‬ ‫در دســتور کار اســت؛ ســد الســتیکی ماســال‬ ‫هــر ســال محصولــش را بیمــه مــی کــرد‬ ‫‪ 86‬درصــد پیشــرفت داشــته و مشــکل تامیــن‬ ‫امــا امســال دیگــر قصــد بیمــه کــردن‬ ‫اعتبــار ان حــل شــد‪.‬‬ ‫شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از‬ ‫محمدیــاری بــا بیــان اینکــه ســد الســتیکی‬ ‫مبلــغ انــدک غرامــت در مقابــل خســارت‬ ‫شهرســتان های تالــش و ماســال بــه توجــه بــه‬ ‫ـی از ‪2‬‬ ‫بیــش‬ ‫بــرای‬ ‫ســال‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫دارد‬ ‫ـارات ملـ‬ ‫گذشــته اعتبـ‬ ‫ـروژه نیــاز بــه‬ ‫ـت پـ‬ ‫موقعیـ‬ ‫تــن‬ ‫نیــم‬ ‫و‬ ‫یــک‬ ‫حــدود‬ ‫زمیــن‪،‬‬ ‫هکتــار‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا پیگیری هــای انجــام‬ ‫ریالــی‬ ‫ـه از‬ ‫داشـــتم‬ ‫ـدهــت‬ ‫برداش‬ ‫ـرای‬ ‫ـوردنظنیـــرـاز بـ‬ ‫ـاراتکـمـ‬ ‫ـر اعتب‬ ‫کمتـاز‬ ‫بخشــی‬ ‫شـ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـارت‬ ‫ـ‬ ‫خس‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫توم‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫میلی‬ ‫‪91‬‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـک‬ ‫نزدیـ‬ ‫ســاخت ســد الســتیکی تالــش و ماســال در‬ ‫جمهــورســه‬ ‫امــا فقــط‬ ‫اســتانیشــد‬ ‫مــن وارد‬ ‫محصــوالت‬ ‫بــه‬ ‫رئیــس‬ ‫ســفر‬ ‫اعتبــارات‬ ‫ـان بــه مــا غرامــت‬ ‫ـان هـ‬ ‫گیـ‪100‬‬ ‫ـون و‬ ‫تومـــد‪.‬‬ ‫ـزارـق ش‬ ‫محقـ‬ ‫میلیـــتان‬ ‫اس‬ ‫پرداخــت‬ ‫شــد‪.‬نماینــدگان اســتان گیــان‬ ‫مجمــع‬ ‫عضــو‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی در تشــریح‬ ‫ـزان غرامــت‬ ‫پرداخــتاز ایــن میـ‬ ‫زاده افــزود‪:‬‬ ‫حســن‬ ‫کارگــران‬ ‫معوقــات‬ ‫وضعیــت‬ ‫ســالبابــت‬ ‫تومــان‬ ‫‪ 300‬هـ‬ ‫شــفارودـون و‬ ‫ســدــک میلیـ‬ ‫هــم ی‬ ‫نــو‬ ‫ـزار از‬ ‫پیــش‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫داشــتیمکــه‬ ‫کــرده بــودم‬ ‫پرداخــت‬ ‫عمــااز‬ ‫بخشــی‬ ‫ هایــی کــه‬ ‫بیمــهپیگیری‬ ‫بــا‬ ‫بیشــتر‬ ‫تومــان‬ ‫میلیــون‬ ‫ـت‬ ‫پرداخـ‬ ‫هــزارـفارود‬ ‫‪۷00‬ســد شـ‬ ‫کارگـوـران‬ ‫یــکــات‬ ‫مطالب‬ ‫نکــردم‪.‬ــت نشــد بنــده در‬ ‫دریافــتــان پرداخ‬ ‫غرامــت عیــدی ان‬ ‫شــد امــا‬ ‫مجلــس بــه قالیبــاف نیــز تذکــر داد م تــا در‬ ‫برنــج‬ ‫مشـکاش‬ ‫ـکات‬ ‫ـاره بـ‬ ‫وی‬ ‫ـرح‬ ‫ـتمطـ‬ ‫ـکلـ را‬ ‫مشـایــن‬ ‫ـرانـهقــوا‬ ‫اشـسـ‬ ‫جلسبــاـات‬ ‫کنــد‪.‬ــه هــای ان اظهــار داشــت‪ :‬کاشــت‬ ‫و هزین‬ ‫کاربرانـبــه‬ ‫کشــاورزانـهرمقــرون‬ ‫خــود‬ ‫ـی‬ ‫بــرایـش‪ ،‬رضوانشـ‬ ‫ـردم تالـ‬ ‫برنــجـده مـ‬ ‫نماینـ‬ ‫هزینــه‬ ‫اسـاب‪،‬‬ ‫تامیــن‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـامی گفـ‬ ‫زیــراـورای‬ ‫نیســتـس شـ‬ ‫صرفــه در مجلـ‬ ‫ماســال‬ ‫کشــاورزی از‬ ‫ســم هـوـا‬ ‫کــود‪،‬مدت‬ ‫جملــهشــفارود‬ ‫ـران ســد‬ ‫هــاینفــر از کارگـ‬ ‫‪800‬‬ ‫ـت‬ ‫بالتکلیـچش‬ ‫افزایــش‬ ‫کارگـ‬ ‫ـه‬ ‫ـتهــیاسـکـ‬ ‫داشـحال‬ ‫ـمگیری در‬ ‫ـفـ هســتند‬ ‫ـتـرکــه‬ ‫اسـ‬ ‫هــای‬ ‫خســارت‬ ‫مــوارد وبایــد‬ ‫و بــه‬ ‫بــه‬ ‫ارتباطــی‬ ‫کارفرمــا‬ ‫ایــنپیمانــکار‬ ‫اختــاف‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫اضافــه‬ ‫کارگــران نیــز‬ ‫طبیعــی را‬ ‫یــک مــاه دیگــر‬ ‫اگــر تــا‬ ‫نــدارد‬ ‫ایــن موضــوع تعییــن تکلیــف نشــود بنــده‬ ‫کــرده‬ ‫از‬ ‫اســتفادهـر زخــم‬ ‫خــودنمــک بـ‬ ‫قانونــی بینانــه‬ ‫اختیــاراتغیرواقــع‬ ‫کارشناســی‬ ‫کشاورز ســوال از وزیــر را مطــرح می کنــم‪.‬‬ ‫و طــرح‬ ‫وی در مــورد اخریــن اقدامــات انجــام شــده‬ ‫ـوزه‬ ‫عــدمـتان حـ‬ ‫در ‪3‬از شهرسـ‬ ‫ـش ابــی‬ ‫یــک حــل تنـ‬ ‫بــرای‬ ‫پوشــش‬ ‫دیگــر‬ ‫کشــاورز‬ ‫ب ‬ ‫ـل مشـ‬ ‫ـایـرای‬ ‫ـرد‪ :‬بـ‬ ‫خســان کـ‬ ‫ـیـه بیـ‬ ‫انتخابیـ‬ ‫ـکلکـاـرد‬ ‫گایــه‬ ‫طبیعـحــی‬ ‫ـارت هـ‬ ‫تمامـ‬ ‫فلمــن‬ ‫تجهیــز‬ ‫تالــش‬ ‫شــرب‬ ‫چــاهـه شــده‬ ‫ـول بیمـ‬ ‫پــروژهمحصـ‬ ‫ـی بــرای‬ ‫ـت‪ :‬وقتـ‬ ‫و گفـ‬ ‫در‬ ‫کنیــد؛بــه ســرعت‬ ‫انتقــال اب‬ ‫تکمیــل خــط‬ ‫و‬ ‫کارشناســان‬ ‫خســارت مــی‬ ‫اعــام‬ ‫‪60‬‬ ‫پیشــرفت‬ ‫بیشــتر اجــرا‬ ‫حــال‬ ‫کننــد و‬ ‫اکنــوننمــی‬ ‫اســترا وقبــول‬ ‫خســارت‬ ‫ـروژه‬ ‫جبــرانــامانایــن پـ‬ ‫بابــتـرای اتم‬ ‫دارد امــا بـ‬ ‫درصـ‬ ‫پرداخــت‬ ‫ـدیکــه‬ ‫اعتبــاری‬ ‫اســت‪.‬اســت‪.‬‬ ‫مــورد نیــاز‬ ‫میلیــارد‪،‬تومــان‬ ‫‪50‬‬ ‫بســیار کــم‬ ‫مــی شــود‬ ‫محمدیــاری بــا بیــان اینکــه بــرای جلوگیــری‬ ‫ـک‬ ‫در بــا یـ‬ ‫تمهیداتــی‬ ‫ادامــهــیداد‪:‬در تابسـ‬ ‫ویتنــش اب‬ ‫از‬ ‫بیشــتر‬ ‫ـتان اینکــه‬ ‫ضمــن‬ ‫افــزود‪ :‬در‬ ‫اندیشــیده شــد‬ ‫تاخیــر‬ ‫انقــدر بــا‬ ‫تومــانمبلــغ هــم‬ ‫میلیــاردهمــان‬ ‫مــوارد‬ ‫مکعبــی‬ ‫بــالیتــر‬ ‫کــهـزار‬ ‫شــودـزن هـ‬ ‫ـاخت مخـ‬ ‫اســالم نیــز‬ ‫بــه‬ ‫توجــه‬ ‫پرداخــت سـمــی‬ ‫چنــدانــال اجــرا‬ ‫دیگــرــان در ح‬ ‫قیمــتـارد توم‬ ‫نوســانات ‪ 15‬میلیـ‬ ‫بــا اعتبــار‬ ‫کارایــی‬ ‫ـش و‬ ‫اب در تالـ‬ ‫ـعـ کمبـ‬ ‫کشـــرای رفـ‬ ‫ـت و ب‬ ‫بـاسـ‬ ‫ـات‬ ‫موضوعـ‬ ‫ـودایــن‬ ‫ـدارد و‬ ‫ـاورزان ن‬ ‫ـرای‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫تجهی‬ ‫دور‬ ‫ـرب‬ ‫ـ‬ ‫غ‬ ‫ـانی‬ ‫ـ‬ ‫ابرس‬ ‫ـروژه‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫انگیــزه کشــاورزان را بــرای بیمــه گــذاری‬ ‫اســت‪.‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫داشــته‪ 3‬نقطــه‬ ‫کاهــشــن در‬ ‫چــاه فلم‬ ‫عضــو مجمــع نماینــدگان گیــان در مجلــس‬ ‫بــه اینکــه در‬ ‫بــا اشــاره‬ ‫اســامی‬ ‫ضــرورت‬ ‫گیــان و‬ ‫بــودن‬ ‫شــورایخیــز‬ ‫حادثــه‬ ‫اب‬ ‫ هــای‬ ‫ه‬ ‫پروژ‬ ‫بــرای‬ ‫ماســال‬ ‫شهرســتان‬ ‫کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫بیمــه‬ ‫و فاضــاب بــه تعریــف کــد عملیاتــی‬ ‫کــرد‪ :‬پــس از‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫نیــاز‬ ‫اســتانداری‬ ‫بحــران‬ ‫داریــممدیریــت‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ـروژه‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـارات‬ ‫ـ‬ ‫اعتب‬ ‫و‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بودج‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـف‬ ‫تعریـ‬ ‫گیــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫ـاب‬ ‫ـ‬ ‫فاض‬ ‫و‬ ‫اب‬ ‫ـروژه‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫ـد؛‬ ‫ـ‬ ‫ یاب‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـاص‬ ‫ـ‬ ‫اختص‬ ‫جــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫ـرایط را‬ ‫همیــن شـ‬ ‫ـهر نیــز‬ ‫رضوانشـ‬ ‫اســت‪،‬ـتان ‬ ‫شهرسـ‬ ‫بیمــه‬ ‫شــرایط‬ ‫اینــک‬ ‫هــم‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫دار د ‪.‬‬ ‫گــذاری بهتــر شــده و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫ســاحل‬ ‫در‬ ‫زبالــه‬ ‫ســاماندهی‬ ‫مــورد‬ ‫در‬ ‫وی‬ ‫ـزوده کــه کشــاورز بایــد پرداخــت مــی‬ ‫افـ‬ ‫اســت ‪.‬طــرح جامــع‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫بــا‬ ‫تالــش‬ ‫قــروق‬ ‫کــرد ‪ ،‬حــذف شــده‬ ‫مدیریــت پســماند در اســتان بــه ‪ 7‬پهنــه‬ ‫پهنـــه‬ ‫ـرادیکــه طبــق ان‬ ‫ـیمـشــد‬ ‫تقسـ‬ ‫ـد‬ ‫ـروق کن‬ ‫ـاحلـرقـنمــی‬ ‫افزود‪:‬حادثـسـهـ خبـ‬ ‫ـر م‬ ‫امیـ‬ ‫دوم اســت گفــت‪ 255 :‬تــن زبالــه روزانــه‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫در تالــش‪ ،‬رضوانشــهر و ماســال تولیــد‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫می شــود کــه عــدم تعییــن تکلیــف کارخانــه‬ ‫کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫کمپوســت مــا را بــا مشــکل مواجــه می کنــد‪.‬‬ ‫باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫نماینــده مــردم تالــش‪ ،‬رضوانشــهر و ماســال‬ ‫دولــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه کارخانــه کمپوســت شهرســتان تالــش‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫از ســال ‪ 99‬متوقــف شــده اســت تصریــح‬ ‫گذشــته غرامــت خســارت کشــاورزان بــه‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی از مشــکالت احــداث ایــن‬ ‫موقــع پرداخــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫کارخانــه انتقــال ســند مالکیــت ان اســت کــه‬ ‫در‬ ‫ـزار‬ ‫ـالیکار‬ ‫ـذارانحـشـ‬ ‫ـدهنفوــربایــد‬ ‫‪20‬ـذهـشـ‬ ‫حاضــراز اخـ‬ ‫ـال‬ ‫ـه سگـــند در‬ ‫بیمـــه‬ ‫البت‬ ‫ـود‪ .‬در ســال‬ ‫ـزارشـنفــر‬ ‫ـش‪50‬‬ ‫ـدود‬ ‫بـســهـالشـ‪ 99‬بــه‬ ‫منتقهـــل‬ ‫ـهرداریحـتالـ‬ ‫ایــنـا‬ ‫طرفــی‪ 50‬تـ‬ ‫ـت بیــن‬ ‫ـت و دول‬ ‫بــا یافـ‬ ‫محمدیــاریـش‬ ‫‪ 1400‬افزایـ‬ ‫اینکــهـاز‬ ‫بیــان‬ ‫بابــت‬ ‫بیمــه‬ ‫حــق‬ ‫فقــط‬ ‫تومــان‬ ‫میلیــارد‬ ‫‪55‬‬ ‫کارخانــه هیــچ اســیب زیســت محیطی‬ ‫ـاتـرد‪.‬‬ ‫ـت کـ‬ ‫پرداخـ‬ ‫ـالیکاران‬ ‫زیس ـت محیطی در‬ ‫مالحظـ‬ ‫همــه‬ ‫نـشــدارد و‬ ‫ان رعایــت شــده اظهــار داشــت‪ :‬امیدواریــم‬ ‫بیمــه‬ ‫ضــرورت‬ ‫اشــارهدربــه‬ ‫همراهــی‬ ‫زمینــه بــا مــا‬ ‫بــاـی نیــز‬ ‫مــرادیقضایـ‬ ‫حــوزه‬ ‫اســتراتژیکی‬ ‫محصــوالت‬ ‫بــرای‬ ‫گــذاری‬ ‫باشــد تــا کارخانــه کمپوســت تالــش‬ ‫داشــته‬ ‫ـج‬ ‫ـرایشـبرنـ‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫مناسـافـ‬ ‫ـیــای‬ ‫مکانوـ چ‬ ‫ـتــج‬ ‫ـونـ برن‬ ‫همچـ‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫تاسبـــیس‬ ‫ـب‬ ‫موقعی‬ ‫در‬ ‫بتوانیــم‬ ‫اســتانکــه‬ ‫دادیــم‬ ‫مجمــعتشــکیل‬ ‫کارگروهــی‬ ‫گیــان در‬ ‫نماینــدگان‬ ‫عضــو‬ ‫هــزار‬ ‫دربــاره‪100‬‬ ‫کار را بــه‬ ‫شــورایبرنــج‬ ‫گــذاران‬ ‫بیمــه‬ ‫وضعیــت‬ ‫اســامی‬ ‫مجلــس‬ ‫بحــث‬ ‫اینکــه‬ ‫ضمــن‬ ‫برســانیم؛‬ ‫مشــترک‬ ‫روســتایی‬ ‫ـایری و‬ ‫ـای عشـ‬ ‫ـاماندهی جاده هـ‬ ‫سـ‬ ‫ـی‬ ‫ماســالـز دنبــال مـ‬ ‫ـه وچــای نیـ‬ ‫ـر شــدن بیمـ‬ ‫فراگیـ‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫رضوانشــهر‬ ‫تالــش‪،‬‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬ســاماندهی جاده هــای روســتایی و‬ ‫عشــایری بــه مصالــح رودخان ـه ای نیــاز دارد‬ ‫هــزار‬ ‫بــرایاخـ‪60‬‬ ‫ـذ مجــوز‬ ‫خســارتمســتلزم‬ ‫میلیــاردــن کار نیــز‬ ‫‪۷0‬ـه انجــام ای‬ ‫کـ‬ ‫کشــاورز‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫قضایــی‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بدیــن جهــت از‬ ‫ـاورزی‬ ‫اییبانک‬ ‫خدمــات بیمـ‬ ‫معــاون‬ ‫ کنیــمکشـکــه از‬ ‫دعــوتـه م‬ ‫دادســتان ها‬ ‫ایــنایرنـ‪3‬ـا‬ ‫پرتــرددــگار‬ ‫پرخطــر گـوـو بــا خبرن‬ ‫در گفــت و‬ ‫گیــان‬ ‫مســیرهای‬ ‫گذشــته‬ ‫درســال‬ ‫بیــان‬ ‫بــا‬ ‫زراعــیباشــند تــا‬ ‫ـی داشــته‬ ‫اینکــهـد میدانـ‬ ‫ـتان بازدیـ‬ ‫شهرسـ‬ ‫بــردار‬ ‫هــزار نفــر‬ ‫بهرهشــوند‬ ‫ســاماندهی‬ ‫‪۷0‬مســیرها‬ ‫(‪)1400-99‬ایــن‬ ‫جاده هــای‬ ‫کــردهعشــایری‬ ‫بیمــهــیرهای‬ ‫ـاماندهی مس‬ ‫ـرای سـ‬ ‫گفــت‪ :‬بـ‬ ‫بودنــد‪،‬‬ ‫شــان را‬ ‫محصــوالت‬ ‫عبداللهــیهیــچ‬ ‫رئیــس جمهــور‬ ‫در‬ ‫فــر‬ ‫اســتانی پیمــان‬ ‫ســفرداشــت‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫بیمــه بــود‪.‬‬ ‫مشــمول نشــده‬ ‫محصــوالتپیش بینــی‬ ‫بودجــه ای‬ ‫کشــاورزی‬ ‫را شــامل محصــوالت باغــی‪ ،‬دامــی‪،‬‬ ‫شــیاتیووماســال‬ ‫رضوانشــهر‬ ‫منابــعتالــش‪،‬‬ ‫زراعــی م‪،‬ــردم‬ ‫نماینــده‬ ‫طیــور‬ ‫طبیعــی‪،‬‬ ‫ـرد‪ :‬از‬ ‫ـوان ک‬ ‫ـامی عنـ‬ ‫ـورایـ اسـ‬ ‫ـس ش‬ ‫ـوه‪،‬‬ ‫ـانـمیـ‬ ‫درختـ‬ ‫ـامل تنــه‬ ‫تولیـــد ش‬ ‫مجلــل‬ ‫ودرعوام‬ ‫ماشــینرئیــس‬ ‫اجرایــی‬ ‫نشــاءمعــاون‬ ‫بانــکــرای‬ ‫گلخانــه‪،‬نامـه ای ب‬ ‫ایــن رو‬ ‫االت‬ ‫برنــج‪،‬‬ ‫اینکوــهافـفقــط‬ ‫ـتــاعنـتوجـ‬ ‫برداشـتــا ب‬ ‫ـت ونوشــتیم‬ ‫جمهــور‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـوانـه بکـــهـرد‬ ‫کاش‬ ‫ماســال جــاده‬ ‫تالــش‬ ‫رودبــار‪،‬‬ ‫شهرســتان‬ ‫تومــان‬ ‫‪ ۷0‬ومیلیــارد‬ ‫بیــش از‬ ‫گذشــته‬ ‫ســال‬ ‫تومــانـ اعتبــار‬ ‫ـاورزان‬ ‫میلیــاردـر از کش‬ ‫‪100‬هــزار نفـ‬ ‫دارد‪60‬‬ ‫عشــایریـدود‬ ‫بــرای حـ‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫یاب‬ ‫ـاص‬ ‫ـ‬ ‫اختص‬ ‫ـر‬ ‫ـن امـ‬ ‫بــرای ایـ‬ ‫دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫خســارت‬ ‫اســت‪.‬قول هایــی داده شــد‪.‬‬ ‫زمینــه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫مدیرکلامیر سیاح؛‬ ‫تعزیرات گیالن‪:‬‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫نانوایی های بی توجه به ساعات کاری‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫متخلف شناخته می شوند‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گیــان بــا بیــان اینکــه عــدم رعایــت‬ ‫ســاعات کاری موجــب ایجــاد صف هــای طوالنــی در مقابــل نانوایی هــا‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬نانوایی هایــی کــه ســاعت کاری را رعایــت نکننــد‬ ‫متخلــف هســتند و ســازمان تعزیــرات حکومتــی بــا انــان برخــورد‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا از روابــط عمومــی تعزیــرات حکومتــی گیــان‪،‬‬ ‫مرتضــی امینــی بــا بیــان اینکــه در بحــث ارد و نــان اختیــارات دیگــری‬ ‫هــم بــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی تفویــض شــده اســت ‪،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تــا قبــل از اجــرای طــرح ســاماندهی توزیــع ارد بعنــوان کاالی‬ ‫اســتراتژیک‪ ،‬بخــش عمــده ای از ایــن کاال بــه عنــوان قاچــاق از کشــور‬ ‫ شــد‪.‬ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار‬ ‫مرکــز‬ ‫رئیــس می‬ ‫خــارج‬ ‫وزارت اقتصــاد گفــت‪ :‬اگــر دســتگاهی نتواســته باشــد شــرابط صــدور‬ ‫مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی میشــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پرونده هــای بســیاری در ایــن نهــاد در بــاب قاچــاق‬ ‫اقــای امیــر ســیاح رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط‬ ‫ارد وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬افزایــش قیمــت تنهــا مختــص همــان چهــار‬ ‫کســب و کار وزارت اقتصــاد در گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫ـایر کاالهــا را بــه هیــچ‬ ‫صحبــت و سـ‬ ‫هــاـام کــرده‬ ‫مجوز اعـ‬ ‫ملــیدولــت‬ ‫ـت کــه‬ ‫خصــوصـی اسـ‬ ‫قلــم کاالیـ‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫صــدور‬ ‫عنــوان شــامل نمی شــود‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬هــم اکنــون چنــد نهــاد بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل‬ ‫نشــدند؟از نظــارت ســازمانهای جهــاد کشــاورزی‪ ،‬ســازمان صمــت و‬ ‫امینــی‬ ‫ســایر‬ ‫عرضــهدولتــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫غیــرـ از‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫دولتــیـه‬ ‫های هرگونـ‬ ‫دســتگاهـزود‪:‬‬ ‫ـر داد و افـ‬ ‫کاالهــا خبـ‬ ‫‪2-1‬ــازار‬ ‫ـی بــر ب‬ ‫ـراتبــهحکومت‬ ‫تعزیـ‬ ‫وزارت‬ ‫کاالهــامتصــل‬ ‫مجوزهــا‬ ‫ســامانه‬ ‫بــه‬ ‫ـد‬ ‫علــوم‪،‬بــا تاییـ‬ ‫وزارتـر اینکــه‬ ‫شــدند‪.‬ــت مگـ‬ ‫غیرقانونــی اس‬ ‫صــدورســایر‬ ‫قیمتــی در‬ ‫افزایــش‬ ‫خــودو را بــرای اتصــال‬ ‫تمــامفتــاش‬ ‫مرکــزی‬ ‫بهداشــت و بانــک‬ ‫تولیدکننــدگان‬ ‫ کننــدگان‬ ‫نیــزمصر‬ ‫حقــوق‬ ‫حمایــت از‬ ‫ســازمان‬ ‫ـتگاه باقــی مانــده بــه ســامانه ملــی مجوزهــا انجــام میدهنــد‪.‬‬ ‫ان‬ ‫دوـیدسشـــود‪.‬‬ ‫اجرایـ‬ ‫ـب‬ ‫ـیار عقـ‬ ‫خصوصـ‬ ‫ـادی بخـ‬ ‫اقتصـ‬ ‫ـکل نـهای‬ ‫ـونـرتشـ‬ ‫اکنـ‬ ‫ـهــاهــم‬ ‫البت‬ ‫ـته‬ ‫نداشـ‬ ‫ـشـیقیمتبســـی‬ ‫ـشـه افزایـ‬ ‫هیچگونـ‬ ‫ـنتی‬ ‫ـان سـ‬ ‫اینکــه‬ ‫ـد بـ‬ ‫تاکیـ‬ ‫ویـ ب‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا حــرف مــردم اولویــت دارد نــه دســتگاه مربوطــه کــه ایــا‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن راســتا در چنــد روز گذشــته برخــورد‬ ‫مــردم مــی تواننــد مجــوز اخــذ کننــد یــا خیــر؟‬ ‫قانونــی و شــدیدی بــا نانوایــی هــای متخلــف داشــتیم کــه بــه دالیــل‬ ‫مراجعــهـیبــهداشــتند‪.‬‬ ‫بــاـران فروشـ‬ ‫تواننــد گـ‬ ‫فروشــی و‬ ‫اکنــونـد کــم‬ ‫هــمــف قصـ‬ ‫مختل‬ ‫ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫مــردم می‬ ‫‪ ir‬درخواســت مجــوز کســب و کار مربــوط خــود را بدهنــد و اگــر‬ ‫ـرایطو‬ ‫متخلــف‬ ‫ـتی هـ‬ ‫نانوای‬ ‫ـیــب‬ ‫الکترونیکـپلم‬ ‫ـورتگیــان از‬ ‫حکومتــی‬ ‫ـرکل‬ ‫مدیـ‬ ‫ـای یــا ش‬ ‫کننــد‬ ‫دریافـ‬ ‫ـرات بــه صـ‬ ‫تعزیـــوز را‬ ‫ـتند مج‬ ‫نتوانسـ‬ ‫اضافــدـه‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫خب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫انه‬ ‫در‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫روی‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫متخل‬ ‫ـوان‬ ‫ـ‬ ‫عن‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫بن‬ ‫ـب‬ ‫نصـــدور مجــوز حضــوری بـود و یــا بــا مشـکات دیگــر مواجــه بودنـ‬ ‫ص‬ ‫ـنـام‬ ‫ـرد‪:‬ـاایـاعـ‬ ‫بـکــه مـ‬ ‫کننـازـد‪.‬نانوایــی هــا اصــرار بــه تخلــف کــم فروشــی و گــران‬ ‫دســته‬ ‫فروشــی داشــتند و چندیــن بــار هــم بــه انــان تذکــر داده شــده و تشــکیل‬ ‫ـت‪.‬ــتگاههایی کــه بــه درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫اسـاـ دس‬ ‫ـدهایـ‬ ‫ـون‬ ‫براس‬ ‫ـوال‪:‬‬ ‫سـ‬ ‫ـاسـامقانـشـ‬ ‫ـمـانجـ‬ ‫ـده هـ‬ ‫پرونـ‬ ‫عمــدهشــدند؟‬ ‫کــهمعرفــی‬ ‫اســتــی‬ ‫ـتگاه قضای‬ ‫شــدـ‪ :‬ـل نشــدند‪ ،‬ب‬ ‫یــاداور متص‬ ‫امینــیفروردیــن‬ ‫تــا ‪6‬‬ ‫واحدهــای‬ ‫اعتقادمــانــهبــردسـایــن‬ ‫صنفــی اســتان گیــان بســیار منصــف و از خــود مــردم هســتند امــا‬ ‫ســیاح‪ :‬هــدف مجــازات دســتگاهها نیســت و مــا تــا ‪ 6‬فروردیــن تــاش‬ ‫بــا افزایــش اختیاراتــی کــه توســط ســران قــوا بــه ســازمان تعزیــرات‬ ‫کردیــم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫حکومتــی داده شــده بــا هرگونــه اقــدام غیرقانونــی کــه مخــل مســائل‬ ‫اگــر مــردم نتواســتند مجــوز را اخــذ کننــد و دســتگاهی نتواســته باشــد‬ ‫ کنیــم‪.‬‬ ‫برخــورد می‬ ‫کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی‬ ‫فراهــم‬ ‫باشــدمجــوز را‬ ‫اقتصــادیصــدور‬ ‫شــرایط‬ ‫میشــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در چنــد روز گذشــته بــا کمــک ســایر دســتگاهای‬ ‫کاالهــای احتــکار‬ ‫ای سـ‬ ‫ـکر و‬ ‫چهـن شـ‬ ‫ـن‪،‬در‪ ۲۴‬تـ‬ ‫صدورـن روغ‬ ‫ـدود ‪ ۳۴‬تـ‬ ‫سوال‪:‬ـی حـ‬ ‫نظارتـ‬ ‫ـایردارد؟‬ ‫قرار‬ ‫مراحله‬ ‫مجوزـها‬ ‫استعام‬ ‫شــده توقیــف شــد افــزود‪ :‬تمامــی ایــن کاالهــا در ســطح بــازار عرضــه‬ ‫بــه‬ ‫مجوز‬ ‫ســیاح‪ :‬از‬ ‫هــااسـراـت‪.‬‬ ‫ـیدگی‬ ‫الکترونیکــیرسـ‬ ‫اســتعامهــم در قالــب‬ ‫اســفندمتخلفــان‬ ‫اواخــر اتهامــی‬ ‫پرونده هــای‬ ‫شــد و‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫عقــب‬ ‫راســتا‬ ‫دســتگاه‬ ‫ـام متخلفــان بــازار هشــدار‬ ‫ـان بــه تمـ‬ ‫ـی گیـ‬ ‫ایــنحکومتـ‬ ‫درـرات‬ ‫ـرکلهاتعزیـ‬ ‫مدیـ‬ ‫داد و اظهــار داشــت‪ :‬در صــورت مشــاهده اخــال و تخلــف در حــوزه‬ ‫ســوال‪ :‬اگــر مراجعــان در اخــذ مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫کاالهــا بــه ویــژه نــان برخــورد شــدید اتفــاق می افتــد از طرفــی از مــردم‬ ‫مرکــزی شــکایت کننــد؟‬ ‫هــم می خواهیــم از طریــق ســامانه ‪ ۱۳۵‬در امــر نظــارت بــر بــازار بــه مــا‬ ‫ســیاح‪ :‬کننــد‪.‬‬ ‫کمــک‬ ‫شــرایط و زمــان هــر مجــوز در همــان بخــش نوشــته شــده‬ ‫ایجــاد‬ ‫موجــب‬ ‫کاری‬ ‫ســاعات‬ ‫رعایــت‬ ‫عــدم‬ ‫اینکــه‬ ‫بیــان‬ ‫بــا‬ ‫امینــیشــرایط خاصــی ذکــر شــده بــود ذیــل هــر مجــوز در درگاه ملــی‬ ‫اگــر‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫ـودنانوای‬ ‫جلــوی‬ ‫مغایـدر‬ ‫طوالنــی‬ ‫صف‬ ‫اســت‪،‬تواننــد بــه ان‬ ‫شــدهــان می‬ ‫ هــامراجع‬ ‫داردیکــه‬ ‫ـری وجـ‬ ‫ هــایدکمــه‬ ‫مجوزهــا‪،‬‬ ‫ هــا‬ ‫دسـی‬ ‫توســطبــهنانوای‬ ‫ســاعتمـکاری‬ ‫ـکایتعــدم‬ ‫صــورت‬ ‫ـش بـدر‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـوردی باشــد‬ ‫رعایــتـد و اگــر‬ ‫مراجعــه کننـ‬ ‫ـرای شـ‬ ‫بخـ‬ ‫ارســال مـمی‬ ‫شــود‪.‬بــه دســتگاهای نظارتــی اطــاع دهنــد تــا هــم‬ ‫ـوارد را‬ ‫نظارتــیی تواننــد‬ ‫مــردم م‬ ‫حــوزه نظارتــی و هــم حــوزه قضایــی نســبت بــه برخــورد بــا متخلفــان‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫‪۱6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫خرداد ‪ 27۷ - 1401‬شوال‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫‪203208‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫رمضان ‪9 - 1443‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫زمان واریز حقوق جدید؛‬ ‫استخدام تدوینگر و مدیر فنی سرور در مجمتع اموزشی پل‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫ش‬ ‫اموز� پل از افراد واجد ش�ایط ذیل دعوت به همکاری یم نماید‬ ‫مجتمع‬ ‫تدوینگر مسلط به گرافیک‬ ‫ش�ایط همکاری ‪ :‬تمام وقت‪ ،‬حقوق مناسب‪ ،‬بیمه ی ن‬ ‫تام� اجتمایع‬ ‫مدیر ن‬ ‫رسوراز مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫ف�یکــی‬ ‫وظیفــه‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان‬ ‫ش‬ ‫تام�ن‬ ‫بیمه‬ ‫مناسب‪،‬‬ ‫حقوق‬ ‫افزایـ ی‬ ‫ـش «میلیونــی»‬ ‫ـامی‬ ‫ـورای اسـ‬ ‫حضوری‪،‬ـس شـ‬ ‫نیمهـار کــه مجلـ‬ ‫همکاری ‪:‬ایــن بـ‬ ‫ایطخصــوص‬ ‫�بــه‬ ‫اســت‬ ‫اجتمایعاســت‪.‬‬ ‫را بــرای حقــوق انهــا تصویــب کــرده‬ ‫مربوطه اقدام‬ ‫لینک‬ ‫رزومه‬ ‫ـازارکار‪،‬ایسـارسال‬ ‫یم بـتوانند بر‬ ‫متقاضیان‬ ‫خانوادههــای‬ ‫پراهمیــت‬ ‫طریقـوع‬ ‫جملـازـه موضـ‬ ‫ـربازی از‬ ‫ـزارش‬ ‫بــه گـ‬ ‫‪https://poulgilan.com/cooperate‬‬ ‫نمایند‬ ‫ایرانــی اســت چراکــه جوانــان ذکــور بــا رســیدن بــه ســن ‪ 1۸‬ســالگی بایــد‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫استخدام مدیر فروش در فروشگاه تاسیساتی مقدم‬ ‫استخدام فروشنده در فروشگاه ردپا‬ ‫شخم اولیه در ‪ 60‬درصد شالیزارهای گیالن انجام شد‬ ‫ت‬ ‫فروشگاه ردپا واقع در رشت با ش�ایط ذیل دعوت به همکاری یم نماید‬ ‫فروشگاه تاسیسا� مقدم در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنیل خود‬ ‫فروشنده اقا و خانم‬ ‫یک نفر همکار اقا یا خانم با سمت مدیر فروش جذب نماید‪.‬‬ ‫تومان و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫میلیونــان‬ ‫ـاورزی گی‬ ‫حقوقجهــاد‬ ‫رییــس ســازمان‬ ‫ماهیانهکش‪۴‬ـتا ‪۶‬‬ ‫مدیر فروش‬ ‫بیمه اراضــی کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪ ،‬را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫درصــد‬ ‫‪60‬‬ ‫نزدیــک‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫همراه با‬ ‫اقا یا خانم‬ ‫وقترفــت افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫اولیــه‬ ‫ـخم‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫زی‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـالیزاری‬ ‫شـ‬ ‫نیمه وقت و تمام‬ ‫سن ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬سال همراه با بیمه‬ ‫خوابیدگــی ســاقههای برنــج ت «ورس» دادهاســت‪.‬‬ ‫از‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫امــاده‬ ‫کشــت‬ ‫فصــل‬ ‫بــرای‬ ‫تــا‬ ‫متقاضیان رزومه کاری خود را به شماره واتساپ زیر ارسال نمایند‬ ‫کارجویان مح�م جهت تکمیل فرم مصاحبه به ادرس رشت خیابان‬ ‫ً‬ ‫شــو د ‪.‬‬ ‫می‬ ‫لطفا از هر گونه تماس ن‬ ‫تلف� با شماره زیر خودداری نمایید‬ ‫سعدی‪ ،‬ابتدای بلوار معلم‪ ،‬مجتمع تجاری معلم‪ ،‬فروشگاه مقدم‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫‪WhatsApp: 09120991840‬‬ ‫مراجعه نمایند ‪01333225471 09111313855‬‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫وضعیــت ســربازی خــود را تعییــن تکلیــف کننــد یــا بــه خدمــت ســربازی‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫رفتــه یــا از معافیتهــای پیــش رو از جملــه ادامــه تحصیــل‪ ،‬پزشــکی‪،‬‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪ 2‬رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫کننــد‪.‬و کارشناس فروش در شرکت گیل خزر‬ ‫اســتفادهدفتری‬ ‫کفالــت‪...‬کارمند‬ ‫استخدام‬ ‫استخدام صندوقدار‪ ،‬باریستا‪ ،‬سالندار‪ ،‬پیک موتوری در رستوران خانه کنتاکی‬ ‫استخدام ‪ ۵‬ردیف شغلی در فست فود خانه کنتاکی الهیجان‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫ش‬ ‫به‬ ‫دعوت‬ ‫یر‬ ‫ز‬ ‫ایط‬ ‫�‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫کادر‬ ‫تکمیل‬ ‫ای‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫خزر‬ ‫گیل‬ ‫گا�‬ ‫ر‬ ‫باز‬ ‫ش�‬ ‫ـربازی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫خدم‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫جوانان‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫دغدغ‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫مهمتری‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫یک‬ ‫ـه‬ ‫کتـ‬ ‫ازجمل‬ ‫الهیجان‬ ‫خانه‬ ‫فست‬ ‫وقت و‬ ‫بصورت نیمه‬ ‫خانم‬ ‫گیانــه‪،‬پرسنل اقا و‬ ‫رستوران خانه کنتایک‬ ‫نی‬ ‫تمامبرنــج‬ ‫شــده‬ ‫کشــت‬ ‫رقمهــای‬ ‫بیشــترین‬ ‫کنتایکاب مفیــد‬ ‫ـداری‬ ‫فودنگهـ‬ ‫انهــا‪،‬‬ ‫و از بیــن بــردن‬ ‫شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬وقت با ش‬ ‫از افراد واجد ش‬ ‫ـی‪:‬‬ ‫نماید‬ ‫همکاری‬ ‫کارکنان‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بای‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قان‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫طب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـ‬ ‫حقوق‬ ‫ـت؛‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـوق»‬ ‫ـ‬ ‫حق‬ ‫«‬ ‫ـاله‬ ‫ـ‬ ‫مس‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫رون‬ ‫ـی‬ ‫مـ‬ ‫نماید‬ ‫یم‬ ‫استخدام‬ ‫ذیل‬ ‫ایط‬ ‫�‬ ‫نماید‬ ‫یم‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫دعوت‬ ‫ذیل‬ ‫ایط‬ ‫�‬ ‫می‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫کارمند امور ت‬ ‫عمویمـهباال‬ ‫روابط‬ ‫ـال با‬ ‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫صورت‬ ‫خانم به‬ ‫ـتیش‪-‬‬ ‫دف�‬ ‫سالندار‬ ‫صندوقدار‬ ‫ـموالن‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـ‬ ‫مطالب‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫اخی‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫موضوع‬ ‫ـود؛‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫وظیف‬ ‫خانم‬ ‫گ�‬ ‫سفارش‬ ‫خانم‬ ‫صندوقدار‬ ‫ی‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫به صورت تمام وقت با روابط عمویم باال‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫باریستا پیک موتوری‬ ‫ین�وی کار در پ ز‬ ‫پیگیــری‬ ‫بــوده و‬ ‫خانمـ و‬ ‫فوایــدو خانم‬ ‫مســووالن ســتادکل و نماینــدگان مجلــس را هــم در پــی سالندار اقا‬ ‫گیــان را شــامل‬ ‫صبحبرنـوـج‬ ‫محص‪:‬ــول‬ ‫درصـ‬ ‫تکتوزیــع‬ ‫اقاــن شــالیکاران گیــان‬ ‫ـج بی‬ ‫خانهـده برن‬ ‫اش� شـ‬ ‫انجــام شــخم اولیــه در اراضــی‬ ‫حقوق و سایر ش�ایط در زمان مصاحبه اعالم خواهد شد‬ ‫عرص‬ ‫دوـدشیفت‬ ‫شیفت‪ :‬عرص‪،‬‬ ‫افزایــش‬ ‫نوبــت‬ ‫چندیــن‬ ‫در‬ ‫اخیــر‬ ‫ســالهای‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫انجــا‬ ‫تــا‬ ‫اســت‬ ‫داشــته‬ ‫پیک موتوری‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫حقوق ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬می‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫ادرس ‪ :‬رشت‪ ،‬میدان گاز‪ ،‬بلوار الکان‪ ،‬روبروی دانشگاه ازاد پخش لوله گیل خزر‬ ‫تومان همراه با بیمه‬ ‫میلیون‬ ‫منجــر شــود‪.‬‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قان‬ ‫در‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫مدنظ‬ ‫ـغ‬ ‫ـ‬ ‫مبل‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫نهای‬ ‫در‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـوده‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـتور‬ ‫ـ‬ ‫دس‬ ‫در‬ ‫ـوق‬ ‫ادرس‪ :‬الهیجان‪ ،‬بلوار امام رضا (ع)‪،‬‬ ‫حقـمتقاضیان یم توانند رزومه خود را به شماره زیر از طریق تلگرام یا‬ ‫با رسویس برگشت برای پرسنل خانم همراه با نهار و شام‬ ‫روبروی استخر‪ ،‬ساختمان ن‬ ‫از‬ ‫یکــی‬ ‫گذشــته‬ ‫نمایند‪ 1401‬در ســال‬ ‫بودجــه‬ ‫الیحــه‬ ‫و امــا در جریــان تصویــب‬ ‫چی�‬ ‫ارسال‬ ‫واتساپ‬ ‫فرمانداری‬ ‫جنب‬ ‫میل‪،‬‬ ‫بانک‬ ‫روی‬ ‫روبه‬ ‫گلسار‪،‬‬ ‫اه‬ ‫ر‬ ‫چهار‬ ‫رشت‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان وی بــا بیــان اینکــهادرس‬ ‫خزانــه گیــری در شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫ـرر شــد‬ ‫حقــوق بــود کــه مقـ‬ ‫‪09031317675‬ــاره ســربازان‪ ،‬مســاله افزایــش‬ ‫مــوارد مهــم درب‬ ‫‪01333422273‬‬ ‫‪- 01333422274‬‬ ‫‪09131071643‬‬ ‫ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫‪09384541368‬مــورد تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان بیشــترین‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای‬ ‫برســد؛‬ ‫تومــان‬ ‫هــزار‬ ‫‪300‬‬ ‫و‬ ‫میلیــون‬ ‫‪3‬‬ ‫حــدود‬ ‫بــه‬ ‫ســربازان‬ ‫حداقــل حقــوق‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫مســالهای کــه فع ـ ً‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫مان‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫منتظ‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بای‬ ‫و‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫نش‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫محق‬ ‫ا‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪ 1۸‬داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫سامان ‪1401‬‬ ‫بیمه بودجــه‬ ‫فقــط بــه‬ ‫دیگــرومســئله‬ ‫از‬ ‫ســربازانسازان‬ ‫حقــوقدر اتیه‬ ‫افزایــشفروش‬ ‫کارشناس‬ ‫ســوی مدیر‬ ‫استخدام‬ ‫موحدی‬ ‫اواســطمشاوردردر مشاور‬ ‫استخدام‬ ‫سایه ها‬ ‫خانمازتـدر‬ ‫استخدام‬ ‫مهــم اســت تــا‬ ‫امالکبســیار‬ ‫کشــت برنــج‬ ‫بــر اســاس تقویــم زراعــی (‬ ‫عروس را‬ ‫مزونهــزار و‬ ‫ـه‪ ،‬ســه‬ ‫پرسنلــود‬ ‫‪ ۸31‬تــن ک‬ ‫هــزار و‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫تم‬ ‫ـوق‬ ‫ـ‬ ‫حق‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫‪1400‬‬ ‫ـفند‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫اول‬ ‫ـدای‬ ‫ـ‬ ‫ابت‬ ‫از‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫توم‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫‪250‬‬ ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫نش‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫خت‬ ‫گروه اتیه سازان بیمه سامان برای تکمیل کادر مدیر و کارشناس فروش دعوت به‬ ‫بعنوان کمک‬ ‫خانم‬ ‫تعدادیو همکار‬ ‫تــن سایه‬ ‫عروس‬ ‫کارشناســان‬ ‫هــای‬ ‫تعدادیتوصیه‬ ‫برنجــکاران بــه‬ ‫فروردیــن)‬ ‫چهــار‬ ‫نزدیــک‬ ‫کــودهافســفاته‬ ‫مزون‪2۷4‬‬ ‫عنوان شغیل‬ ‫پرسنل با‬ ‫دهنــد‪.‬امالک موحدی واقع در رشت‪،‬‬ ‫خیاط‪ ،‬انجــام مشاور‬ ‫ـش‪۲۵‬‬ ‫افزایـسن‪:‬‬ ‫سالتوجــه‬ ‫قابــل‬ ‫ـدایهاان‬ ‫دیپلممبلــغ‬ ‫اضافــه‬ ‫تحصییلای‪:‬ــن‬ ‫مدرکـد؛ امــا‬ ‫اضافــه شـ‬ ‫سـ‬ ‫حداقل‬ ‫تمایمجـرشته‬ ‫حداقل‬ ‫ـربازانکند‪.‬‬ ‫همکاری یم‬ ‫ـدهیم نماید‬ ‫استخدام‬ ‫کشــاورزی نماید‬ ‫مشاور جذب یم‬ ‫کارشناس‬ ‫اتوکار‪،‬‬ ‫بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫فروشـهو‪..‬توزیــع شـ‬ ‫ـود پتاسـ‬ ‫‪ ۷۸1‬تــن کـ‬ ‫هــزار و‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫پرداختــه‬ ‫بــدان‬ ‫ها‬ ‫رســانه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫عنــوان‬ ‫مجلــس‬ ‫در‬ ‫کــه‬ ‫بــود‬ ‫حقوقــی‬ ‫حضوری‬ ‫مصاحبه‬ ‫ازمون‬ ‫در‬ ‫قبویل‬ ‫خانم‬ ‫پرسنل‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده ارقــام اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ن‬ ‫مایل‪ ،‬رشد‬ ‫شغیل (ازادی‬ ‫تصویــباینده‬ ‫چشم انداز و‬ ‫پشتیبا�‬ ‫حــالشغیل‪:‬‬ ‫مزایای‬ ‫خصــوص‬ ‫مجلــس در‬ ‫شــده‬ ‫مستمرمبلــغ‬ ‫اموزش کــه‬ ‫ایــنواســت‬ ‫ســوال‬ ‫مشاورتوجــه کننــد‪.‬‬ ‫حقوق از ‪ ۳‬میلیون تا ‪ ۵‬میلیون تومان بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور بــه زمســتانه‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫تفرییح‪،‬‬ ‫اموز�‬ ‫(تورهای‬ ‫شغیل‬ ‫های‬ ‫جذابیت‬ ‫جامعه)‬ ‫در‬ ‫قوی‬ ‫ارتباطات‬ ‫شخصی�‪،‬‬ ‫همراه با اموزش جامع‬ ‫ـربازان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـاب‬ ‫ـ‬ ‫حس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫محق‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫زمان‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫چ‬ ‫ـربازان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـوق‬ ‫ـ‬ ‫حق‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫افزای‬ ‫بیمهفســفات شــمار میایــد کــه بــا ‪ 23۸‬هــزار هکتــار‬ ‫اهمیــت باکــود‬ ‫وی بــا اشــاره بــه همراه‬ ‫ث‬ ‫شــود؟گرویه) اعطای کدرسیم فروش محصوالت بیمه ای‬ ‫سمینارها‪ ،‬کار‬ ‫حداک� سن ‪ ۲۷‬سال‬ ‫واریــز مــی‬ ‫امکان تاسیس ت‬ ‫حضوری‬ ‫اجعه‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫جزئیات تکمییل‬ ‫دف� مستقل رقابت‪ ،‬هیجان‪ ،‬تنوع و درامد باال‬ ‫ادرس ‪ :‬رشت‪ ،‬معلم‪ ،‬میدان رسگل‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫حاک‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫مربوط‬ ‫ـووالن‬ ‫ـ‬ ‫مس‬ ‫از‬ ‫ـارس‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـزاری‬ ‫ـ‬ ‫خبرگ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫انتظام‬ ‫ـگار‬ ‫پیگیــری خبرنـ‬ ‫ق‬ ‫رشت خ ت‬ ‫ش‬ ‫تخ� روبروی کوچه خرسا�‪ ،‬مزون سایه ها‬ ‫متقاضیان گرایم یم توانند برای ثبت نام و �کت در مصاحبه حضوری‪ ،‬رزومه کامل‬ ‫‪09373779474‬ــا چــه‬ ‫نمایندــر مانــد و دیــد ت‬ ‫ـاه منتظ‬ ‫از ایــن اســت کــه بایــد تــا اول اردیبهشــت مـ‬ ‫خود را از طریق پیامک یا پیام واتس اپ به شماره زیر ارسال‬ ‫‪ 09116103039 - 01333221748‬زیر ذره بین مجلس؛‬ ‫‪09039204149‬‬ ‫مقــدار بودجــه بــه ســتادکل نیروهــای مســلح اختصــاص مــی یابــد تــا بــه‬ ‫عنــوان افزایــش حقــوق بــه ســربازان پرداخــت شــود؛ در ایــن صــورت مــی‬ ‫تخلفات دستگاههای اجرایی در صدور مجوزهای کسبوکار‬ ‫دقیــق ان‬ ‫تولیدیــزان‬ ‫ـربازان و می‬ ‫درـی سـ‬ ‫میلیونـ‬ ‫حقـوـوق‬ ‫اتوکار‪،‬افزایــش‬ ‫استخدامدربــاره‬ ‫تــوان‬ ‫مهاجر‬ ‫شرکت‬ ‫طراح‬ ‫چرخکار‬ ‫استخدام فروشنده تلفنی و فروشنده حضوری‬ ‫تجارتاطــاع استخدام صندوقدار‪ ،‬کانتر کار‪ ،‬کمک اشپز و نظافتچی در رستوران‬ ‫ـرد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـانی‬ ‫رسـ‬ ‫ن‬ ‫کــه در ایــن قانــون وجــود دارد ن‬ ‫گلیمدو‬ ‫ـک یــا‬ ‫زمینهجــز یـ‬ ‫ـت و به‬ ‫رشتــوده‬ ‫کافــی نب‬ ‫نکاتــیانزیل با‬ ‫معت� جهت تکمیل کادر پرسنیل شعبه جدید خود در منطقه ازاد‬ ‫ش�کت تولیدی مهاجر تجارت منطقه ازاد انزیل جهت تکمیل کادر خود‬ ‫رستورا� ب‬ ‫فرش‪،‬‬ ‫فعالاسـدر‬ ‫گا� در‬ ‫یک مجموعه بازر‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫در استان گیالن از افراد واجد �ایط زیر دعوت به همکاری یم نماید‪.‬‬ ‫�ایط زیر دعوت به همکاری مینماید بحــث شــفافیت در صــدور و‪ ..‬با ش‬ ‫نمایدــتگاهها بــه ایــن‬ ‫یمــی دس‬ ‫ـی باق‬ ‫ـتگاه اجرایـ‬ ‫�ایطدسـ‬ ‫مجوزهــا‬ ‫استخدام‬ ‫ذیل‬ ‫‪۵,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫صندوقدار ‪ ۶‬روز در هفته ساعت کاری ‪ ۱۲‬ظهر تا ‪ ۱۲‬شب حقوق‬ ‫اتوکاربیرانوند‪:‬‬ ‫کریمی‬ ‫الکترونیکــی یــا متصــل نشــدهاند و‬ ‫درگاه‬ ‫اگــر‬ ‫اســت‬ ‫منظــور‬ ‫بدیــن‬ ‫کــه‬ ‫اســت‬ ‫فروشنده ن‬ ‫میلیون بیمه پس از سه ماه کار ‪ -‬کمک پ ز‬ ‫تلف�‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫‪۸‬‬ ‫مرخیص‬ ‫روز‬ ‫‪۲‬‬ ‫مایه‬ ‫چرخکار‬ ‫اش�‬ ‫فــردی مجــوزی دریافــت میکنــد و یــا یــا اینکــه اقــدام مناســبی انجــام ندادهانــد‪،‬‬ ‫روز حقوق ‪ ۷,۰۰۰,۰۰۰‬تومان‪ ۴ ،‬ساعت اضافه کار به حقوق اضافه‬ ‫طراح خانم‬ ‫حضوری‬ ‫میشودمجــوزی را دریافــت نمیکنــد فروشنده‬ ‫بــا توجــه بــه پایشــی کــه‬ ‫اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫فــردی‬ ‫ت‬ ‫اقدامی‬ ‫مشاغل‬ ‫حمایت ی ن‬ ‫خانگی‪،‬برگشت‬ ‫رسویس رفت و‬ ‫از اجتمایع و‬ ‫تام�‬ ‫مزایا‪ :‬بیمه‬ ‫کان� کار ‪ ۶‬روز هفته ساعت کاری ‪ ۱۲‬ظهر تا ‪ ۱۲‬شب حقوق ‪ ۵,۰۰۰,۰۰۰‬میلیون‬ ‫پورسانت و بیمه‬ ‫اداره کار‪،‬‬ ‫ـی وجــود داشــته مباشزـایا‬ ‫مشــخص اســت‬ ‫شــده اســت‬ ‫حقوق پایهانجــام‬ ‫ـد‪ :‬و مبــادا‬ ‫‪۷,۰۰۰,۰۰۰‬قانونـ‬ ‫بیمه پس از سه ماه کار ‪ -‬نظافت�چ ‪ ۱۱‬شب تا ‪ ۸‬صبح حقوق دلیــل‬ ‫ت‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک‬ ‫گل�‬ ‫تومان‬ ‫صنع� شماره ‪ ۱‬حسن رود‪ ،‬خیابان اویشن‪ ،‬کوچه پ‬ ‫هدفمند در راستای ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫ـدهای بــا رانــت بــه مجــوزی دسترســی کــه کــدام دســتگاهها بــه ایــن درگاه‬ ‫با رسویس رفت و برگشت از رشت به منطقه ازاد و عـ‬ ‫بلعکس‬ ‫متصــل شــدهاند و کــدام‬ ‫پیــدا کننــد و عــدهای بــا شــرایط مشــابه از الکترونیکــی‬ ‫‪09118346800‬‬ ‫‪09111831141‬‬ ‫ـتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشـ‬ ‫‪09117593010‬‬ ‫رســیدن بــه یــک مجــوز بــرای راهانــدازی دســتگاهها متصــل نشــدهاند‪.‬‬ ‫اجتماعــی گفــت‪ :‬توســعه و حمایــت از کســب و کارهایــی کــه‬ ‫کســبوکار محــروم شــوند‪.‬‬ ‫بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از انهــا یــاد میشــود‪ ،‬نقــش مهمــی‬ ‫ـنبه بــا دعوت‬ ‫«روز دوشـ‬ ‫جهتاینکــه‬ ‫خانمـا بیــان‬ ‫استخدام پرسنل وی بـ‬ ‫تولیــد‬ ‫ویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫رئیــس‬ ‫موزه‬ ‫سالندار و‬ ‫استخدام‬ ‫پوشاک‬ ‫فروش‬ ‫فنی مهندسی افراز‬ ‫جهــشدفتر‬ ‫طراح در‬ ‫معمار و‬ ‫مهندس‬ ‫اخیــر دچــار استخدام‬ ‫کافههای‬ ‫خدماتـیدرســال‬ ‫دارد کــه طـ‬ ‫بارتندر‪،‬ــاغلی‬ ‫دوبــاره مش‬ ‫در رونــق‬ ‫تنکابــن در مجلــس تصریحکــرد‪ :‬از مســئوالن وزارت اقتصــاد جلســهای‬ ‫نماینــده‬ ‫ارائــه‬ ‫همکار از‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫مجلــس‬ ‫ت‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنیل خود از افراد واجد ش‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ایط‬ ‫�‬ ‫رشت‬ ‫موزه‬ ‫کافه‬ ‫اند‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫رکــود‬ ‫یم‬ ‫استخدام‬ ‫ذیل‬ ‫ایط‬ ‫�‬ ‫با‬ ‫خانم‬ ‫رشت‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫از‬ ‫ر‬ ‫اف‬ ‫مهندیس‬ ‫ف�‬ ‫دف�‬ ‫به تعدادی همکار خانم جهت فروش پوشاک بصورت نیمه وقت و‬ ‫کمیســیون ویــژه‬ ‫زمینــه در‬ ‫کــرده‬ ‫کمیســیون‬ ‫معمار ‪ -‬طراح‬ ‫نظارتــی مهندس‬ ‫گــزارش نماید‬ ‫ثابت نیازمندیم‬ ‫ایــنو حقوق‬ ‫را ودرذهاب‬ ‫اســتبا ایاب‬ ‫وقت همراه‬ ‫متبوعــش قانونگــذار پیشبینــی تمام‬ ‫مینمایدکارافرینــی و اشــتغال‬ ‫همکاریتوســعه‬ ‫دعوتـدبهمعــاون‬ ‫ذیلبیرانونـ‬ ‫محمــود کریمــی‬ ‫فتوشاپ بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم کــه جهــش تولیــد برگــزار کردیــم»‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫نهادهــایو کــه‬ ‫اتوکد‪،‬ها و‬ ‫دســتگاه‬ ‫دربــاره‬ ‫(قسمت‬ ‫تندر‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬بار‬ ‫اسکیچاپ ‪3D‬‬ ‫عملکــردار های‬ ‫مسلط به نرم افز‬ ‫گفتگــو بــان خبرنــگار‬ ‫رسد)در‬ ‫بارــی‪،‬‬ ‫اجتماع‬ ‫رفــاه‬ ‫کار و‬ ‫ن‬ ‫رسد ت‬ ‫سن�‪ ،‬بست� و‪..‬‬ ‫اماده کردن ابمیوه های طبییع‪ ،‬نوشید� های‬ ‫پوشاکنیــز بــا دعــوت از مســئوالن‬ ‫فروشندهاینــده‬ ‫گ�یمجــوز درگاه صــدور مجوزهــای کســبوکار‪ ،‬هفتــه‬ ‫صــدور‬ ‫مختلــف درخصــوص‬ ‫مسلط به رندر ی‬ ‫و‬ ‫ـعه‬ ‫ـ‬ ‫توس‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫اظه‬ ‫ـجو‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫دانش‬ ‫ـزاری‬ ‫ـ‬ ‫خبرگ‬ ‫گــروه اجتماعــی‬ ‫کمک پ ز‬ ‫اش� (قسمت سالن پذیر یا�)‬ ‫ـرفتمام وقت‬ ‫شهرداری ‪-‬‬ ‫مهندیس و‬ ‫قوان�ــهنظام‬ ‫اشنا با‬ ‫درگاه الکترونیکــی باشــد و از صــدور وزارت اقتصــاد در ایــن زمینــه جلســهای‬ ‫مجلــس ظـ‬ ‫صحــن‬ ‫وکارهای نب‬ ‫کســب‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫خانگ‬ ‫ـاغل‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـوان‬ ‫ـ‬ ‫عن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫ـب‬ ‫حمایــت از کسـ‬ ‫ز‬ ‫حقوق با توجه به توانا� های فرد ی ن‬ ‫اش�خانه‬ ‫خدمات پ‬ ‫خواهد شد‬ ‫‪۳,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫تومانو پــس از جمعبنــدی‪،‬‬ ‫داشــت‬ ‫وقت خواهیــم‬ ‫نیمه را‬ ‫مجوزهــای کاغــذی خــودداری شــود‪.‬‬ ‫تعی�داد‪.‬‬ ‫اینــده ی خبــر‬ ‫ن هفتــه‬ ‫ز‬ ‫دوبــاره‬ ‫رونــق‬ ‫در‬ ‫مهمــی‬ ‫نقــش‬ ‫توانــد‬ ‫می‬ ‫شــود‪،‬‬ ‫انهــا یــاد می‬ ‫اش�خانه‬ ‫رئیــسرزومه خود را به شماره‬ ‫حســینیدرخواست و‬ ‫متقاضیان یم توانند‬ ‫نشا�‪ :‬رشت‪ ،‬گلسار‪،‬‬ ‫شستشوی ظروف و نظافت پایان کار پ‬ ‫‪۶,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫توماندربــاره ایــن موضــوع‬ ‫کمیســیون‬ ‫وقتــزارش‬ ‫تمام گ‬ ‫سیدشــمسالدین‬ ‫زیرــژه در‬ ‫ـه وی‬ ‫شمارهــر و بـ‬ ‫های اخی‬ ‫ـیراسازــال‬ ‫ـه طـ‬ ‫میتوانندباشــد کـ‬ ‫متقاضیان داشــته‬ ‫مشــاغلی‬ ‫واتساپ‬ ‫طریق‬ ‫خود‬ ‫درخواست‬ ‫زیر از طریق واتساپ ارسال نمایند‬ ‫ً کمیســیون ن ویــژه جهــش تولیــد مجلــس رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد هفتــه اینــده در صحــن علنــی پارلمــان‬ ‫‪WhatsApp : 01333551414‬‬ ‫ارسال‬ ‫نماینددچــار رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫کرونــا‬ ‫دوران‬ ‫لطفا از تماس تلف� با شماره مندرج خودداری فرمایید ‪09036176516 :‬‬ ‫‪09382982288 - 09112328207‬‬ ‫شــورای اســامی در گفتوگــو بــا مجلــس عنــوان کــرد‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن قرائــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عمــده تــاش مــا در وزارت تعــاون بــر ایــن‬ ‫خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری تســنیم‪ ،‬قانــون دســتگاههای اجرایــی موظــف‬ ‫متمرکــز شــده اســت کــه در گام نخســت مشــاغل افــرادی کــه‬ ‫بــا بیــان اینکــه قانــون اصــاح مــواد (‪ )1‬بودنــد ظــرف یــک ســال بــه درگاه نماینــده تنکابــن در مجلــس گفــت‪ :‬پــس‬ ‫خونه‬ ‫رستوران‬ ‫در مـکافه‬ ‫دعوت به‬ ‫استخدام بازاریاب در مجموعه پشتیبان بانک اینده‬ ‫بزرگـا بــا چالــش استخدام فروشنده خانم در فروشگاه سیسمونی فرشته ها‬ ‫اقا کرونـ‬ ‫ـاری‬ ‫ـیوع بیمـ‬ ‫ـدت شـ‬ ‫همکاریــی‬ ‫کار انهــا ط‬ ‫کســب و‬ ‫و (‪ )۷‬نقانــون اجــرای سیاســتهای کلــی الکترونیکــی کــه وزارت اقتصــاد و امــور از قرائــت گــزارش کمیســیون در صحــن‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫مختل‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫خدم‬ ‫و‬ ‫ـهیات‬ ‫ـ‬ ‫تس‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫اعط‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫روبــرو‬ ‫ـدهخونه اقا بزرگ از عالقه مندان به کار با انرژی باال و‬ ‫رستوشرـان‬ ‫کافه‬ ‫فروشنده‬ ‫تعدادی‬ ‫عرص‬ ‫شیفت‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫کادر‬ ‫تکمیل‬ ‫جهت‬ ‫ها‬ ‫فرشته‬ ‫سیسمو�‬ ‫فروشگاه‬ ‫جذب‬ ‫جهت‬ ‫اریاب‬ ‫ز‬ ‫با‬ ‫بعنوان‬ ‫خانم‬ ‫و‬ ‫اقا‬ ‫همکار‬ ‫تعدادی‬ ‫اینده‬ ‫بانک‬ ‫پشتیبان‬ ‫مجموعه‬ ‫علنــی پارلمــان پیگیریهــای الزم بــا‬ ‫(‪ )44‬از مهمتریــن مــواد بــرای دارایــی ایجــاد میکنــد بپیوندنــد‬ ‫اصــل‬ ‫کــهرتخوان با ش‬ ‫مینماید‪.‬‬ ‫به وهمکاری‬ ‫دعوت‬ ‫متعهد‬ ‫خانم با ش�ایط ذیل استخدام یم نماید فروشنده خانم – ‪ ۶‬نفر‬ ‫کارهــای خانگــی هــم‬ ‫کســب و‬ ‫دهیــم‬ ‫قــرار‬ ‫مــورد حمایــت‬ ‫نماید‬ ‫یم‬ ‫استخدام‬ ‫ذیل‬ ‫ایط‬ ‫�‬ ‫کا‬ ‫دستگاه‬ ‫فضــای کســبوکار در کشــور در اجــرای قانــون و از بعــد نظارتــی ایــن دســتگاههایی کــه در اجــرای قانــون‬ ‫بهبــود‬ ‫ش�ایط ن‬ ‫س� ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۰‬سال ساعت کار ‪ ۸‬ساعت همه روزه ‪ ۱۵‬تا ‪۲۳‬‬ ‫بازاریاب اقا یا خانم‬ ‫اقاــتند‪.‬‬ ‫سالندارهس‬ ‫جــزو همیــن دســته از مشــاغل‬ ‫دیپلموکار داشــتهاند‬ ‫کســب‬ ‫امکانپذیرســوی مجلــس پیگیــری شــده صــدور مجوزهـ‬ ‫هفتهـوع از‬ ‫موضـ‬ ‫ماهیانهبهمن‬ ‫قانــون در‬ ‫ظرفشوروخانم‬ ‫مــاه ایام اخر‬ ‫(مرخیص در‬ ‫ایــنمرخیص‬ ‫گفــت‪:‬تا ‪ ۴‬روز‬ ‫اســت‪،‬برگشت ‪۲‬‬ ‫اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و همراه با رسویس‬ ‫ـایحداقل‬ ‫تحصییل‪:‬‬ ‫ساکن ‪ :‬رشت یا الهیجان مدرک‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی‬ ‫موجهرا خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫الزم‬ ‫برخوردهــای‬ ‫تومان اســت‪.‬‬ ‫ـفندماه‬ ‫ـب و اسـ‬ ‫تصویـ‬ ‫نیست)ـس‬ ‫ســال ‪ 99‬در مجلـ‬ ‫بارتندر با سابقه‬ ‫‪۳,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫حقوق‬ ‫حداقل‬ ‫ظاهری‬ ‫دارای روابط عمویم باال و‬ ‫مشــاغل‬ ‫از‬ ‫حمایــت‬ ‫راســتای‬ ‫در‬ ‫شــد‪:‬‬ ‫رفــاه اجتماعــی یــاداور‬ ‫ض‬ ‫ن‬ ‫ـاغ‬ ‫ـ‬ ‫اب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫دول‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـرا‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫هم‬ ‫موقعیت مرکز شهر (میدان شهرداری) محیط دلچسب و کاری‬ ‫تعی� حقوق پایه‪ ،‬متقا�‬ ‫مصاحبه حضوری وجود ندارد و جهت تایید و احراز صالحیت و ی‬ ‫همراه با حقوق ثابت و پورسانت‬ ‫ن ‪ :‬رشت‪ ۲ ،‬کیلوم�ت‬ ‫ها‬ ‫شــغل‬ ‫گونــه‬ ‫ایــن‬ ‫صاحبــان‬ ‫از‬ ‫حمایــت‬ ‫همچنیــن‬ ‫خانگــی‬ ‫ش‬ ‫ایل ‪ ۲۳٫۳۰‬وعده شام مهمان مجموعه‬ ‫شیفتوعرص ‪۱۵‬‬ ‫شــده‪ ۳‬روز‬ ‫باید به مدت‬ ‫بصورت ازمای� در فروشگاه فعالیت نمایدنشا� حســینی بــا ابــراز بــا پیگیریهایــی کــه از‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫با اموزش رایگان‬ ‫ق‬ ‫کشــور‬ ‫سراســر‬ ‫در‬ ‫خانگــی‬ ‫مشــاغل‬ ‫ویــژه‬ ‫هــای‬ ‫تعاونی‬ ‫توجه‬ ‫(با‬ ‫ال‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ‫تواف�‬ ‫ایا‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫مرخیص‬ ‫‪ ۲‬روز‬ ‫نادری‪ ،‬جنب‬ ‫ـکامسفره خانه‬ ‫روبروی‬ ‫سمت‬ ‫ساعت تماس ‪ ۹ :‬ایل ‪01332134490 ۱۴‬‬ ‫نماینــدگان بــرای اجــرای قانــون‬ ‫ســوی‬ ‫سازی)‪،‬احـ‬ ‫(پاکتقانــون‬ ‫کوچصفهانایــن‬ ‫اینکــه در‬ ‫جانباـزـاانبیـبهـان‬ ‫بعد از پلوی ب‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫بــه‬ ‫مذکــور‬ ‫هــای‬ ‫تعاونی‬ ‫همــه‬ ‫نهایــت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شــده‬ ‫انــدازی‬ ‫راه‬ ‫‪09115774477‬‬ ‫شما)‬ ‫توانا�‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫‪09116604338‬‬ ‫واتساپ‬ ‫‬‫ها‬ ‫فرشته‬ ‫سیسمو�‬ ‫‪،‬‬ ‫مصط�‬ ‫خرید‬ ‫مرکز‬ ‫کــهطریق شماره واتساپ زیر اقدام نمایید ‪09116100846‬‬ ‫رزومه از‬ ‫ارسال‬ ‫جهت‬ ‫ی‬ ‫متعــددی وجــود دارد کــه برخــی از انهــا انجــام شــده اســت مشــخص شــد‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا‬ صفحه 10 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫رمضان ‪1443‬‬ ‫خرداد ‪ 27۷ - 1401‬شوال‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫‪203208‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪9 -- 1443‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫امیر سیاح؛‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫گریز کشاورزان گیالنی از بیمه کشاورزی‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل شــرایط جغرافیــای خــاص‬ ‫و بارشــهای فــراوان‪ ،‬اســتانی مســتعد‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬امــا درعیــن حــال بــا‬ ‫وقــوع حوادثــی همچــون ســیابها ‪،‬‬ ‫تندبــاد‪ ،‬خشکســالی جــزو پنــج اســتان‬ ‫حادثــه خیــز کشــور محســوب مــی‬ ‫شــود کــه بخــش کشــاورزی نیــز از ایــن‬ ‫مخاطــرات در امــان نمــی مانــد‪.‬‬ ‫ایــم درحالــی اســت کــه کشــاورزان بــه‬ ‫خصــوص شــالیکاران و باغــداران از اقشــار‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫و در صــورت کوچــک تریــن اســیبی‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪،‬‬ ‫خانوادگــی و حتــی فرهنگــی مواجــه‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بیمــه کشــاورزی کــه در ایــران بیــش از‬ ‫ســه دهــه قدمــت دارد و از ســال ‪1363‬‬ ‫بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بــا عنــوان « صنــدوق بیمــه محصــوالت‬ ‫کشــاورزی « از ســوی بانــک کشــاورزی‬ ‫اجرایــی شــد‪ ،‬بــه عنــوان مامنــی بــرای‬ ‫جبــران خســارتهای ایــن حــوزه اقتصــادی‬ ‫محســوب مــی شــود کــه تــا بــه امــروز بــا‬ ‫بیرغبتــی از ســوی بههــر بــرداران مواجــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت طــی ســالیان‬ ‫تــاش داشــته اســت تــا توســط صنــدوق‬ ‫بیمــه کشــاورزی و همچنیــن بــا ارائــه بســته‬ ‫هــای حمایتــی بخشــی از خســارت هــای‬ ‫کشــاورزی را جبــران کنــد امــا رغبتــی از‬ ‫ســوی کشــاورزان بــر ایــن امــر دیــده نمــی‬ ‫شــود بــه طــوری کــه در ســال زراعــی‬ ‫جدیــد از ‪ 312‬هــزار بهــره بــردار فقــط ‪43‬‬ ‫هــزار نفــر بیمــه نامــه خریــداری کــرده انــد‪.‬‬ ‫در حالــی بیمــه کشــاورزی در خطــه ســبز‬ ‫گیــان فقــط بــا اســتقبال ‪ 13‬درصــدی‬ ‫مواجــه شــده اســت کــه هرســاله طبــق‬ ‫قوانیــن بخشــی از حــق بیمــه را نیــز دولــت‬ ‫پرداخــت مــی کنــد و کشــاورزان تنهــا‬ ‫قســمت بســیار کمــی از ایــن حــق بیمــه را‬ ‫پرداخــت خواهــد کــرد‪ .‬طبــق قانــون بــه‬ ‫طــور متوســط ‪ ۷0‬درصــد حــق بیمــه را‬ ‫دولــت پرداخــت کــرده و ســهم کشــاورز‬ ‫تنهــا ‪ 30‬درصــد اســت کــه بــا ایــن وجــود‬ ‫بــاز هــم شــاهد بیمیلــی نســبتبه بیمــه‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫بــی اعتمــادی حلقــه گمشــده بیمــه‬ ‫کشــا و ر ز ی‬ ‫برخــی از کارشناســان کشــاورزی معتقدنــد‬ ‫کشــاورزان اغلــب بیمــه بــا گزینــه پاییــن‬ ‫را انتخــاب و تصــور میکننــد بیمــه بایــد‬ ‫غرامــت تمــام خســارت انهــا را بپــردازد‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫دارد و بیمــه گــذاران حداقــل گزینــه و‬ ‫ضعیفتریــن بیمــه را انتخــاب میکننــد و‬ ‫تمــام خطراتــی کــه اتفــاق میافتــد‪ ،‬تحــت‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫امــا اغلــب کارشناســان و حتــی کشــاورزان‬ ‫بــی اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫بیمــه محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬واقعــی‬ ‫ســازی نشــدن میــزان پرداخــت خســارت‪،‬‬ ‫نحــوه تعییــن خســارتهای وارده بــه باغات و‬ ‫مــزارع و عــدم بــه موقــع پرداخــت غرامــت‬ ‫و اگاه نبــودن برخــی کشــاورزان از مزیــت‬ ‫هــای بیمــه محصــوالت را عمــده دلیــل‬ ‫اســتقبال ســرد از بیمــه کشــاورزی مــی‬ ‫داننــد‪.‬‬ ‫یکــی از شــالیکاران گیانــی در گفــت‬ ‫و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه‬ ‫هــر ســال محصولــش را بیمــه مــی کــرد‬ ‫امــا امســال دیگــر قصــد بیمــه کــردن‬ ‫شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از‬ ‫مبلــغ انــدک غرامــت در مقابــل خســارت‬ ‫گفــت‪ :‬ســال گذشــته بــرای بیــش از ‪2‬‬ ‫هکتــار زمیــن‪ ،‬حــدود یــک و نیــم تــن‬ ‫برداشــت کمتــر داشــتم کــه از نظــر ریالــی‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 91‬میلیــون تومــان خســارت بــه‬ ‫محصــوالت مــن وارد شــد امــا فقــط ســه‬ ‫میلیــون و ‪ 100‬هــزار تومــان بــه مــا غرامــت‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫حســن زاده افــزود‪ :‬از ایــن میــزان غرامــت‬ ‫هــم یــک میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان بابــت‬ ‫بیمــه پرداخــت کــرده بــودم کــه عمــا‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۷00‬هــزار تومــان بیشــتر‬ ‫غرامــت دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مشــکات کاشــت برنــج‬ ‫و هزینــه هــای ان اظهــار داشــت‪ :‬کاشــت‬ ‫برنــج خــود بــرای کشــاورزان مقــرون بــه‬ ‫صرفــه نیســت زیــرا تامیــن اب‪ ،‬هزینــه‬ ‫هــای کشــاورزی از جملــه کــود‪ ،‬ســم و‬ ‫کارگــر افزایــش چشــمگیری داشــته اســت‬ ‫و بــه ایــن مــوارد بایــد خســارت هــای‬ ‫طبیعــی را نیــز اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫کارشناســی غیرواقــع بینانــه نمــک بــر زخــم‬ ‫کشاورز‬ ‫یــک کشــاورز دیگــر از عــدم پوشــش‬ ‫تمامــی خســارت هــای طبیعــی گایــه کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬وقتــی بــرای محصــول بیمــه شــده‬ ‫اعــام خســارت مــی کنیــد؛ کارشناســان‬ ‫بیشــتر خســارت را قبــول نمــی کننــد و‬ ‫اعتبــاری کــه بابــت جبــران ان پرداخــت‬ ‫مــی شــود ‪ ،‬بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ضمــن اینکــه در بیشــتر‬ ‫‪11‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫مــوارد همــان مبلــغ هــم انقــدر بــا تاخیــر‬ ‫پرداخــت مــی شــود کــه بــا توجــه بــه‬ ‫نوســانات قیمــت دیگــر چنــدان کارایــی‬ ‫بــرای کشــاورزان نــدارد و ایــن موضوعــات‬ ‫انگیــزه کشــاورزان را بــرای بیمــه گــذاری‬ ‫کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫حادثــه خیــز بــودن گیــان و ضــرورت‬ ‫بیمــه کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫گیــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫جــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اینــک شــرایط بیمــه‬ ‫گــذاری بهتــر شــده و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫افــزوده کــه کشــاورز بایــد پرداخــت مــی‬ ‫کــرد ‪ ،‬حــذف شــده اســت ‪.‬‬ ‫امیــر مــرادی افزود‪:‬حادثــه خبــر نمــی کنــد‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫دولــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫گذشــته غرامــت خســارت کشــاورزان بــه‬ ‫موقــع پرداخــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫بیمــه گــذاران شــالیکار از ‪ 20‬هــزار نفــر در‬ ‫ســال ‪ 99‬بــه حــدود ‪ 50‬هــزار نفــر در ســال‬ ‫‪ 1400‬افزایــش یافــت و دولــت بیــن ‪ 50‬تــا‬ ‫‪ 55‬میلیــارد تومــان فقــط حــق بیمــه بابــت‬ ‫شــالیکاران پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫مــرادی بــا اشــاره بــه ضــرورت بیمــه‬ ‫گــذاری بــرای محصــوالت اســتراتژیکی‬ ‫همچــون برنــج و چــای افــزود‪ :‬بــرای برنــج‬ ‫کارگروهــی تشــکیل دادیــم کــه بتوانیــم‬ ‫بیمــه گــذاران برنــج کار را بــه ‪ 100‬هــزار‬ ‫مشــترک برســانیم؛ ضمــن اینکــه بحــث‬ ‫فراگیــر شــدن بیمــه چــای نیــز دنبــال مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫‪ ۷0‬میلیــارد خســارت بــرای ‪ 60‬هــزار‬ ‫کشــاورز‬ ‫معــاون خدمــات بیمــه ای بانک کشــاورزی‬ ‫گیــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫بــا بیــان اینکــه درســال زراعــی گذشــته‬ ‫(‪ ۷0 )1400-99‬هــزار نفــر بهرهبــردار‬ ‫محصــوالت شــان را بیمــه کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬پیمــان عبداللهــی فــر‬ ‫محصــوالت مشــمول بیمــه کشــاورزی‬ ‫را شــامل محصــوالت باغــی‪ ،‬دامــی‪،‬‬ ‫زراعــی ‪ ،‬منابــع طبیعــی‪ ،‬شــیاتی و طیــور‬ ‫و عوامــل تولیــد شــامل تنــه درختــان میــوه‪،‬‬ ‫گلخانــه‪ ،‬بانــک نشــاء برنــج‪ ،‬ماشــیناالت‬ ‫کاشــت و برداشــت عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫ســال گذشــته بیــش از ‪ ۷0‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای حــدود ‪ 60‬هــزار نفــر از کشــاورزان‬ ‫خســارت دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار‬ ‫وزارت اقتصــاد گفــت‪ :‬اگــر دســتگاهی نتواســته باشــد شــرابط صــدور‬ ‫مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی میشــود‪.‬‬ ‫اقــای امیــر ســیاح رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط‬ ‫کســب و کار وزارت اقتصــاد در گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫خصــوص صــدور ملــی مجوزهــا صحبــت کــرد‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬هــم اکنــون چنــد نهــاد بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل‬ ‫نشــدند؟‬ ‫ســیاح‪ :‬بــه غیــر از ‪ 2-1‬دســتگاه دولتــی ســایر دســتگاههای دولتــی‬ ‫بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل شــدند‪ .‬وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشــت و بانــک مرکــزی نیــز تمــام تــاش خــود را بــرای اتصــال‬ ‫ان دو دســتگاه باقــی مانــده بــه ســامانه ملــی مجوزهــا انجــام میدهنــد‪.‬‬ ‫البتــه هــم اکنــون تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی بســیار عقــب‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا حــرف مــردم اولویــت دارد نــه دســتگاه مربوطــه کــه ایــا‬ ‫مــردم مــی تواننــد مجــوز اخــذ کننــد یــا خیــر؟‬ ‫هــم اکنــون مــردم میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫‪ ir‬درخواســت مجــوز کســب و کار مربــوط خــود را بدهنــد و اگــر‬ ‫نتوانســتند مجــوز را بــه صــورت الکترونیکــی دریافــت کننــد یــا شــرایط‬ ‫صــدور مجــوز حضــوری بــود و یــا بــا مشــکات دیگــر مواجــه بودنــد‬ ‫بــه مــا اعــام کننــد‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬براســاس قانــون ایــا دســتگاههایی کــه بــه درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫تــا ‪ 6‬فروردیــن متصــل نشــدند‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــدند؟‬ ‫ســیاح‪ :‬هــدف مجــازات دســتگاهها نیســت و مــا تــا ‪ 6‬فروردیــن تــاش‬ ‫کردیــم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫اگــر مــردم نتواســتند مجــوز را اخــذ کننــد و دســتگاهی نتواســته باشــد‬ ‫شــرایط صــدور مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی‬ ‫میشــوند‪.‬‬ ‫سوال‪ :‬استعام صدور مجوزها در چه مراحلهای قرار دارد؟‬ ‫ســیاح‪ :‬از اواخــر اســفند اســتعام الکترونیکــی مجوزهــا را بــه‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫دســتگاهها در ایــن راســتا عقــب هســتند‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬اگــر مراجعــان در اخــذ مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫مرکــزی شــکایت کننــد؟‬ ‫ســیاح‪ :‬شــرایط و زمــان هــر مجــوز در همــان بخــش نوشــته شــده‬ ‫اگــر شــرایط خاصــی ذکــر شــده بــود ذیــل هــر مجــوز در درگاه ملــی‬ ‫مجوزهــا‪ ،‬دکمــه مغایــری وجــود دارد کــه مراجعــان میتواننــد بــه ان‬ ‫بخــش بــرای شــکایت مراجعــه کننــد و اگــر مــوردی باشــد بــه دســتگاه‬ ‫نظارتــی ارســال میشــود‪.‬‬ صفحه 11 ‫‪۱6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫خرداد ‪ 27۷ - 1401‬شوال‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫‪203208‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫رمضان ‪9 - 1443‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫حقوق‬ ‫دانشگاهواریز‬ ‫رئیس زمان‬ ‫جدید؛خبر داد؛‬ ‫حرفه ای‬ ‫فنی و‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫تشکیل رصدخانه مهارتی برای اشتغال‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫صددرصدی فارغ التحصیالن‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫رصدخانــه‬ ‫تشــکیل‬ ‫اشــارهاسـبــه‬ ‫حرفــه‬ ‫فنــیبـو‬ ‫دانشــگاه‬ ‫ـش «میلیونــی»‬ ‫ـامی افزایـ‬ ‫ ایـسبــاشــورای‬ ‫مجلـ‬ ‫ـار کــه‬ ‫ـوص ایــن‬ ‫رئیــسـه خصـ‬ ‫اســت بـ‬ ‫ های مهارتــی ممکــن اســت در‬ ‫ل‬ ‫ـغ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫گف‬ ‫ـگاه‬ ‫ـ‬ ‫دانش‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫مهارتـ‬ ‫درــوق انهــا تصویــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫ـیحق‬ ‫ـرای‬ ‫را بـ‬ ‫ـایـه‬ ‫ـی‪ ،‬بـ‬ ‫ـتـه دالیلـ‬ ‫پراهمیــا بـ‬ ‫ـوعبعــد بنـ‬ ‫ـند‪،‬‬ ‫جملــتهـه باشـ‬ ‫ـربازیـقازداشـ‬ ‫ـی رونـ‬ ‫ـزارشـ بـاـیــک‬ ‫ـکـبــوم ت‬ ‫خانوادههـ‬ ‫موضـ‬ ‫جایـسـ‬ ‫ـازارکار‪،‬‬ ‫یبــه گ‬ ‫ـور‬ ‫فراینـــد‬ ‫ـومـ رون‬ ‫اســرـتانتقــال‬ ‫دیگـ‬ ‫حضبایـــد‬ ‫ـالگی‬ ‫ـد‪ 1۸ .‬س‬ ‫یابنــن‬ ‫ـقـه س‬ ‫ـیدنـ بـ‬ ‫انـابـرس‬ ‫ـد وذکـدرـور بـ‬ ‫کننــان‬ ‫چراکـپیــهـداجوانـ‬ ‫ـومــی‬ ‫بـایران‬ ‫ســربازیاً‬ ‫رصدخانــه دائمــ‬ ‫شــود و‬ ‫رصــد‬ ‫تعییــنبایــد‬ ‫مختلــف‬ ‫ هــای‬ ‫وضعیــت در بوم‬ ‫شــغل ها‬ ‫بــه خدمــت‬ ‫کننــد یــا‬ ‫تکلیــف‬ ‫خــود را‬ ‫ســربازی‬ ‫پزشــکی‪،‬را‬ ‫تحصیــل‪،‬دانشــگاه‬ ‫ادامــهرشــته های‬ ‫جملــهــد و‬ ‫ـتم را رص‬ ‫اکوسیس‬ ‫صنایــع‬ ‫ـازار‪،‬از نیــاز‬ ‫نیــاز ب‬ ‫روـ از‬ ‫هــایوپیــش‬ ‫معافیت‬ ‫رفتــهـیــا‬ ‫کننــد‪.‬ی کنــد‪.‬‬ ‫بروزرســانی م‬ ‫پایــش و‬ ‫کفالــت‪ ...‬اســتفاده‬ ‫ـربازیو‬ ‫دانشــگاهسـفنــی‬ ‫بــازارکار‪،‬‬ ‫بــه‬ ‫رئیــسـه خدمــت‬ ‫خســرویانـی کــه بـ‬ ‫عرفــان هــای جوانانـ‬ ‫ـن دغدغــه‬ ‫گــزارش از مهمتریـ‬ ‫ازجملــه یکــی‬ ‫یکــی‬ ‫فــارس‬ ‫ وگــو‬ ‫ـد در‬ ‫ ای‬ ‫حرفــه‬ ‫اینکــهکارکنان‬ ‫بیــانــد بــه‬ ‫بــاــون بای‬ ‫ـق قان‬ ‫خبرگــزاریکــه طبـ‬ ‫بــاــت؛ حقوقــی‬ ‫ـوق» اس‬ ‫گف «تحقـ‬ ‫مســاله‬ ‫رونـ‬ ‫مــی‬ ‫ـموالن‬ ‫توزیــع مشـ‬ ‫هایه هااخیـوـر مطالبــه‬ ‫تناســبســال‬ ‫ـی کــه در‬ ‫موضوعـ‬ ‫ـت شــود؛‬ ‫پرداخـ‬ ‫ازوظیفـ‬ ‫در‬ ‫انهــا‬ ‫رشــت‬ ‫عــدم‬ ‫دانشــگاه‬ ‫ هــای‬ ‫ضعـهف‬ ‫اسـپــی‬ ‫ـی در‬ ‫هــم‬ ‫مجلــس را‬ ‫نماینــدگان‬ ‫ســتادکل و‬ ‫مســووالن‬ ‫پیگیــری‬ ‫بــوده‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫بخشـ‬ ‫ـت و بــو ِم‬ ‫اکوسیســتم صنعـ‬ ‫ـب بــا‬ ‫ـور متناسـ‬ ‫جغرافیـوـای کشـ‬ ‫نوبــت افزایــش‬ ‫چندیــن‬ ‫اخیــریدر‬ ‫ســالهای‬ ‫انجــا کــه در‬ ‫گفــت‪:‬اســت تــا‬ ‫داشــته‬ ‫راســتای‬ ‫صنایــع در‬ ‫ ها و‬ ‫اســتاندار‬ ‫همــکاری‬ ‫اقداماتــی بــا‬ ‫صــورتشــود‪.‬‬ ‫ایــنـون منجــر‬ ‫بــهدر قانـ‬ ‫مدنظــر‬ ‫خــوردهمبلــغ‬ ‫نهایــت بــه‬ ‫ هاــا در‬ ‫ـوده ت‬ ‫ملــیـتور بـ‬ ‫امایــشدر دسـ‬ ‫حقــوق‬ ‫کــه‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫کلیــد‬ ‫رشــته‬ ‫یکــیـ از‬ ‫گذشــته‬ ‫درسـدر‬ ‫ـای‪1401‬‬ ‫بودجــه‬ ‫تصویــبازالیحــه‬ ‫امــا‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫خواهــد ش‬ ‫ســالـاح‬ ‫ـی اصـ‬ ‫کدرشــته هـ‬ ‫جریــانبســیاری‬ ‫در عنــوان‬ ‫ـوا و‬ ‫ومحتـ‬ ‫دارد؛ـرر شــد‬ ‫وجــودکــه مقـ‬ ‫شــاخصـوق بــود‬ ‫چنــدافزایــش حقـ‬ ‫امایــش‪،‬مســاله‬ ‫بــرایســربازان‪،‬‬ ‫افــزود‪:‬دربــاره‬ ‫ـوارد مهــم‬ ‫مـ‬ ‫یکــی‬ ‫وی‬ ‫تومــان برســد؛‬ ‫هــزار‬ ‫بــومو ‪300‬‬ ‫میلیــون‬ ‫خــودبــه حــدود‬ ‫ســربازان‬ ‫بحــث‬ ‫دیگــری‬ ‫دارد و‬ ‫دانشــگاه‪ 3‬در‬ ‫حقــوقکــه‬ ‫حداقــل هایــی‬ ‫ظرفیت‬ ‫اییکـ هاـه وفع ـ ً‬ ‫مانـ‬ ‫منتظـ‬ ‫ـدفووبایــد‬ ‫نشــده‬ ‫محقـ‬ ‫ا‬ ‫مسـ‬ ‫ـد‪.‬کــه در مراکــز فنــی‬ ‫ـت‬ ‫ـیـراسـ‬ ‫صنایعـ‬ ‫ـق هـ‬ ‫ـای‬ ‫بازارهـ‬ ‫ـالهـنج‬ ‫نیازسـ‬ ‫‪1401‬‬ ‫ـگاهفقــط‬ ‫ســربازان‬ ‫حقــوق‬ ‫افزایــش‬ ‫مســئله‬ ‫دیگــر‬ ‫در‬ ‫بودجــهکــه‬ ‫تصمیـبــهـم دارد‬ ‫ـن دانشـ‬ ‫بنابرایــن ایـ‬ ‫دارد‪،‬‬ ‫وجــود‬ ‫ســوی ای‬ ‫وازحرفــه‬ ‫ـوقـ تمـ‬ ‫ داریــهعبـحقـ‬ ‫ـگاه‪ 1400‬ب‬ ‫ـفند‬ ‫اول اسـ‬ ‫ـدای‬ ‫امـــان از‬ ‫ـتتوم‬ ‫مدیریــزار‬ ‫جدیـوـد‪ 250‬هـ‬ ‫ـلنشــد‬ ‫فصـــم‬ ‫خت‬ ‫ـردهـامو‬ ‫ـور ک‬ ‫دانشـ‬ ‫ـی‪ ،‬از‬ ‫ـوزشابتـعالـ‬ ‫کنــد‪.‬ــش قابــل توجــه‬ ‫حرکــتان افزای‬ ‫عالــیـغ جــدای‬ ‫اضافــه مبلـ‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـد؛‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اضاف‬ ‫ـربازان‬ ‫سـ‬ ‫بــه ســمت حکمرانــی امــوزش‬ ‫حقوقــی بــود کــه در مجلــس عنــوان و در رســانهها بــدان پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫خصــوص‬ ‫مبلــغ‬ ‫اســت‬ ‫خسـایــن‬ ‫ســوال‬ ‫حــال‬ ‫در‬ ‫درــت کــه‬ ‫مجلــس اس‬ ‫شــدهای مهــم‬ ‫تصویــبحرفــه‬ ‫ـگاه فنــی و‬ ‫کــهدانشـ‬ ‫ـرای‬ ‫ـرویان‪ ،‬بـ‬ ‫گفتــه‬ ‫بــه‬ ‫ـربازان‬ ‫ـتـ یـهــاحس‬ ‫ـدهـو ب‬ ‫محقــق‬ ‫زمانــی‬ ‫ـربازان چ‬ ‫ـوق سـ‬ ‫فـافزایـ‬ ‫ـب‬ ‫ـاببــاسـکسـ‬ ‫خیـــر‪.‬‬ ‫ـکاریشـهس‬ ‫ـکل بیـ‬ ‫ایـــاـهمشـ‬ ‫شهرســتان‬ ‫حقـیــا‬ ‫ـشــهر‬ ‫ـان ش‬ ‫شــود؟‬ ‫واریــزـ مــی‬ ‫ـگاه فنــی و حرف ـه ای در شهرســتان از طریــق امــوزش‬ ‫ـات‪ ،‬دانشـ‬ ‫اطالع‬ ‫ـه حاکــی‬ ‫مربوطـ‬ ‫حــوزهمسـ‬ ‫درـارس از‬ ‫ـزاری فـ‬ ‫انتظامــی‬ ‫ایجــادخبرنـ‬ ‫وپیگیــری‬ ‫ بخشــی‬ ‫ک‬ ‫ـووالن تحر‬ ‫اشــتغال‬ ‫خبرگوـ کار‬ ‫کســب‬ ‫ـگار های‬ ‫خوشــه‬ ‫ـد وبــادیــد تــا چــه‬ ‫منتظــر مانـ‬ ‫اردیبهشــت مـ‬ ‫یعنــیـا اول‬ ‫ دهــد‪،‬بایــد تـ‬ ‫انجــام ماسـیـت کــه‬ ‫از ایــن‬ ‫مســئوالن‬ ‫ بخشــی‬ ‫همــکاریـاه بین‬ ‫یــک‬ ‫بــه‬ ‫تــا‬ ‫یابــد‬ ‫مــی‬ ‫اختصــاص‬ ‫مســلح‬ ‫نیروهــای‬ ‫ســتادکل‬ ‫بــه‬ ‫بودجــه‬ ‫مقــدار‬ ‫محلــی و اســتان در کشــور خواهیــم داشــت کــه ایــن مفهــوم‪ ،‬فراتــر از‬ ‫ـرایــورت مــی‬ ‫درـیایـبــن ص‬ ‫ـنـود؛‬ ‫ـتبیـشـ‬ ‫ـکپرداخ‬ ‫ـربازان‬ ‫اســه س‬ ‫ـوق بـ‬ ‫حقـ‬ ‫ـگاهافزایـ‬ ‫ـوان‬ ‫عنـ‬ ‫حکمرانی‬ ‫بخشـ‬ ‫برنامـــه‬ ‫ـتـ و یـ‬ ‫ـرف‬ ‫ـشصـ‬ ‫ داری‬ ‫دانشـ‬ ‫توصیـــاع‬ ‫ـنان اط‬ ‫ـزانبــادقیایـــق‬ ‫میلیونــی‬ ‫درـوق‬ ‫ـیحقـ‬ ‫ـش‬ ‫ـای افزایـ‬ ‫درب هـــاره‬ ‫ـف‬ ‫ـربازانیو شـمیــود‪.‬‬ ‫محسـســوب م‬ ‫کشــور‬ ‫مهارتـ‬ ‫ـوانش‬ ‫تـاموز‬ ‫ـانیسـکـ‬ ‫یـرسـ‬ ‫ـرد‪.‬رشــته جدیــد تعریــف می شــود و کدرشــته ها یــک چرخــه‬ ‫ـری‬ ‫ـک‬ ‫تکمیــل و تکامــل خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫کریمی بیرانوند‪:‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬مثــ ً‬ ‫ا یــک کدرشــته ممکــن اســت چنــد ســال‬ ‫اقدامیـال بعــد‬ ‫ـود‪ ،‬امــا چنــد سـ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫فری‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫دالیل‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ازبنــا ب‬ ‫حمایتــد‪،‬‬ ‫در بــازار باشــد‪ .‬بع‬ ‫مشاغل خانگی‪،‬‬ ‫دوبــاره بــه بــازار برگــردد‪ ،‬ایــن یعنــی بــه صــورت انعطاف پذیــر بتوانیــم‬ ‫پایدار‬ ‫ایجاد‬ ‫هدفمند در‬ ‫یــک‬ ‫اشتغال اســت‬ ‫حتــی ممکــن‬ ‫راستایباشــیم‪.‬‬ ‫دانشــگاه داشــته‬ ‫رشــته ها را در‬ ‫کدرشــته در یــک مرکــز یــا اموزشــکده و دانشــکده ای چنــد ســال‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫رونــق داشــته باشــد و در حــال حاضــر‪ ،‬از رونــق افتــاده باشــد‪ ،‬امــا در‬ ‫اجتماعــی گفــت‪ :‬توســعه و حمایــت از کســب و کارهایــی کــه‬ ‫گوشــه دیگــر از کشــور بــرای ان بســتر رشــد وجــود داشــته باشــد‪ .‬پــس‬ ‫بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از انهــا یــاد میشــود‪ ،‬نقــش مهمــی‬ ‫ان کدرشــته را دوبــاره انتقــال می دهیــم و بــرای ایــن کار در ســاختار‬ ‫در رونــق دوبــاره مشــاغلی دارد کــه طــی ســالهای اخیــر دچــار‬ ‫نهــادی‪ ،‬ایجــاد رصد خانــه مهــارت بــرای دانشــگاه ها را در برنامــه قــرار‬ ‫رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫داده ایــم‪.‬‬ ‫محمــود کریمــی بیرانونــد معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫* تشکیل رصدخانه مهارتی در دانشگاه فنی و حرفه ای‬ ‫گــروه اجتماعــی خبرگــزاری دانشــجو‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬توســعه و‬ ‫حمایــت از کســب و کارهایــی کــه بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از‬ ‫رئیــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای دربــاره رصدخانــه مهارتــی ایــن‬ ‫انهــا یــاد میشــود‪ ،‬میتوانــد نقــش مهمــی در رونــق دوبــاره‬ ‫دانشــگاه گفــت‪ :‬شــغل های مهارتــی ممکــن اســت در یــک بــوم تــا‬ ‫مشــاغلی داشــته باشــد کــه طــی ســالهای اخیــر و بــه ویــژه در‬ ‫یــک جایــی رونــق داشــته باشــند‪ ،‬بعــد بنــا بــه دالیلــی‪ ،‬بــه بــوم دیگــر‬ ‫دوران کرونــا دچــار رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫انتقــال پیــدا کننــد و در ان بــوم رونــق یابنــد‪ .‬فراینــد حضــور شــغل ها‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عمــده تــاش مــا در وزارت تعــاون بــر ایــن‬ ‫در بوم هــای مختلــف بایــد رصــد شــود و رصدخانــه دائم ـاً نیــاز بــازار‪،‬‬ ‫متمرکــز شــده اســت کــه در گام نخســت مشــاغل افــرادی کــه‬ ‫نیــاز صنایــع و اکوسیســتم را رصــد و رشــته های دانشــگاه را پایــش و‬ ‫کســب و کار انهــا طــی مــدت شــیوع بیمــاری کرونــا بــا چالــش‬ ‫به روزرســانی می کنــد‪.‬‬ ‫روبــرو شــده اســت را بــا اعطــای تســهیات و خدمــات مختلــف‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پیــش از ایــن دانشــگاه رســالت داشــت کــه به یک‬ ‫مــورد حمایــت قــرار دهیــم و کســب و کارهــای خانگــی هــم‬ ‫جــوان پــس از دو ســال امــوزش مهارتــی‪ ،‬مــدرک کاردانــی بدهــد‪،‬‬ ‫جــزو همیــن دســته از مشــاغل هســتند‪.‬‬ ‫ســپس ایــن فــرد رهــا می شــد و از دانشــگاه بــه بــازار کار می رفــت و‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫مثــل فارغ التحصیــان بقیــه دانشــگاه ها خــودش می بایســت بــه دنبــال‬ ‫رفــاه اجتماعــی یــاداور شــد‪ :‬در راســتای حمایــت از مشــاغل‬ ‫شــغلش می رفــت‪ .‬حــاال مــا بــا پایشــی کــه در رصدخانــه انجــام مــی‬ ‫خانگــی و همچنیــن حمایــت از صاحبــان ایــن گونــه شــغلها‬ ‫دهیــم‪ ،‬در نظــر داریــم بدانیــم هــر جــوان عالقه منــد از زمانــی کــه‬ ‫تعاونیهــای ویــژه مشــاغل خانگــی در سراســر کشــور‬ ‫دانشــجوی ایــن دانشــگاه می شــود بــرای کــدام صنعــت بایســتی تربیــت‬ ‫راهانــدازی شــده و در نهایــت همــه تعاونیهــای مذکــور بــه‬ ‫شــود تــا پــس از فــارغ التحصیلــی جــذب بــازار کار شــود‪.‬‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫وزیر صنعت‪:‬‬ ‫کشاورزی گیالن‪:‬‬ ‫معاونجهاد‬ ‫رییس سازمان‬ ‫ایجاد می شود‬ ‫گیالن در‬ ‫ وکارهای خرد‬ ‫از کسب‬ ‫حمایت‬ ‫کوچک با‬ ‫کشورشد‬ ‫انجام‬ ‫شالیزارهای‬ ‫درصد‬ ‫هدف‪60‬‬ ‫اولیه در‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬کارگاهشخم‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت را تهیــه کــرد و هــدف مــا از نشســت امــروز اعطــاء می شــود‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪ ،‬را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫گفــت‪ :‬هــزار کارگاه هــای کوچــک بــرای تهیــه دســتورالعمل های عملیاتــی بــرای وی بــا اشــاره بــه مشــکل کمبــود زمیــن در‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫اســتان گیــان افــزود‪ :‬در اســتان گیــان بــا‬ ‫کســب و کارهــای کوچــک ایجــاد می شــود اجــرای ایــن برنامه هــا بــود‪.‬‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس» دادهاســت‪.‬‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫تــا افــرادی کــه توانایــی مالــی باالیــی نداشــته وی بــا بیــان اینکــه توســعه شــرکت های مشــکل جــدی کمبــود زمیــن مواجــه هســتیم‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫امــا ایــده و تــوان عملیاتــی خوبــی دارنــد از دانش بنیــان و حمایــت انــان از جملــه و مکان هایــی کــه بــرای توســعه صنعتــی‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫برنامه هایــی اســت کــه مصــوب شــده و وجــود دارد محــدود بــوده و رعایــت شــرایط‬ ‫ایــن ظرفیــت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫علــی رســولیان شــامگاه سه شــنبه در جمــع عملیاتــی می شــود اظهــار داشــت‪ :‬مردمــی زیس ـت محیطی و ســایر اســتانداردها در ایــن‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫خبرنــگاران در تشــریح امــار شــهرک های کــردن اقتصــاد بــا مشــارکت بخــش محدوده هــا دشــوار اســت کــه در ایــن زمینــه‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪ 2‬رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫صنعتــی مصــوب در ســطح اســتان های خصوصــی در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی نیازمنــد همــکاری اســتاندار و مســئوالن‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫کشــور اظهــار داشــت‪ :‬هــزار و ‪ 37‬شــهرک کشــور یکــی از برنامه هــای جــدی مــا اســت هســتیم‪.‬‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪ ،‬بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫و ناحیــه صنعتــی مصــوب در ســطح کشــور کــه امــروز دســتورالعمل ان مشــخص شــد‪ .‬رئیــس ســازمان صنایــع کوچــک و‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد ناحیــه صنعتــی رســولیان بــه مشــکل تامیــن اب در شــهرک های صنعتــی ایــران بــا بیــان اینکــه‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫‪ 844‬شــهرک در حــال حاضــر فعــال هســتند‪ .‬شــهرک های صنعتــی کشــور اشــاره و مــا نیــز تعهــد می کنیــم منابــع مالــی الزم را‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫رئیــس ســازمان صنایــع کوچــک و خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از مشــکالت از ســطح ملــی بــه گیــان اختصــاص دهیــم‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫شــهرک های صنعتــی ایــران گفــت‪ 500 :‬شــهرک ها و نواحــی صنعتــی در ســطح گفــت‪ :‬بیشــتر ناحیه هــای صنعتــی معمــوالً‬ ‫ناحیــه صنعتــی در روســتاها و مناطــق محــروم کشــور تامیــن اب پایــدار اســت از ایــن رو در مناطــق روســتایی ایجــاد شــده اســت و‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان وی بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری در شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫و شهرســتان ها واقــع شــده و ‪ 9‬منطقــه الگوهــای مشــخصی بــرای تامیــن اب در امســال سیاســت ســازمان انجــام فعالیت هــا‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای مــورد تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫ویــژه نیــز تحــت مدیریــت ســازمان صنایــع درازمــدت اکنــون مــورد مطالعــه قــرار گرفته براســاس امایــش ســرزمینی اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫کوچــک و شــهرک های صنعتــی اســت؛ ‪ 60‬اســت و در اســتان گیــان نیــز بازچرخانــی و رســولیان از برنامــه وزارت صمــت بــرای‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪ 1۸‬داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫توســعه شــهرک ها در روســتاها خبــر داد و‬ ‫شــهرک صنعتــی نیــز زیــر مجموعــه ســازمان تصفیــه اب حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸31‬تــن کــود ازتــه‪ ،‬ســه هــزار و را بــر اســاس تقویــم زراعــی ( اواســط در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫بــوده امــا توســط بخــش خصوصــی اداره وی بــا اشــاره بــه تامیــن بــرق پایــدار بــرای ابــراز داشــت‪ :‬وزارت صمــت در حــال انجــام‬ ‫برنجــکاران بــه توصیههــای کارشناســان‬ ‫‪ 2۷4‬تــن کــود فســفاته و نزدیــک چهــار فروردیــن) انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫شــهرک ها افــزود‪ :‬کاهــش بــرق در مطالعاتــی اســت کــه در قالــب ان هــم نحــوه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸1‬تــن کــود پتاســه توزیــع شــده‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت فصل هــای گــرم صنعــت را دچــار مشــکل واگــذاری زمیــن و هــم اعتبــارات ملــی تغییــر‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده ارقــام اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫افــزود‪ :‬در مجمــوع ‪ 49‬هــزار و ‪ 200‬واحــد کــرده از ایــن رو در حــال ایجــاد روش هایــی کنــد در ایــن مطالعــات تمرکــز بــر مناطــق‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور بــه زمســتانه توجــه کننــد‪.‬‬ ‫تولیــدی در ایــن شــهرک ها و نواحــی کار بــرای خودتامینــی در شــهرک ها و ایجــاد روســتایی و محــروم اســت تــا از تمرکــز‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کــود فســفات شــمار میایــد کــه بــا ‪ 23۸‬هــزار هکتــار‬ ‫می کننــد و ‪ 46‬هــزار طــرح تولیــدی نیــز در شــهرک های خورشــیدی هســتیم تــا از صنعــت در شــهرهای بــزرگ جلوگیــری‬ ‫حــال ایجــاد اســت؛ یــک میلیــون نفــر نیــز ســقف شــهرک ها و واحدهــای تولیــدی شــود‪.‬‬ ‫بــه صــورت مســتقیم در ایــن شــهرک ها بــرای تولیــد انــرژی اســتفاده شــود و وی بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه خوش ـه های‬ ‫زیر ذره بین مجلس؛‬ ‫صنعتــی از دیگــر برنامه هــای ســازمان‬ ‫مشــغول بــه کار بــوده و ‪ 930‬واحــد تولیــدی تفاهم نامــه ایــن طــرح نیــز امضــا شــد‪.‬‬ ‫نیــز در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســت افــزود‪ :‬در ایــن طــرح مناطــق کشــور‬ ‫کسبو‬ ‫مجوزهای‬ ‫کارچنانچــه بــا یــک‬ ‫ کنیــم و‬ ‫بررســی می‬ ‫صدوراشــاره و را‬ ‫درکوچــک‬ ‫اجرایی هــای‬ ‫هایایجــاد کارگاه‬ ‫تخلفات دستگاه بــه‬ ‫گیــان مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫رســولیان ابــراز داشــت‪ :‬براســاس اخریــن خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از اقدامــات دیگــر اســتعداد تولیــد بــه عنــوان مثــال تولیــد‬ ‫ـک یــا دو‬ ‫منطقــهبه ایجــز یـ‬ ‫اســت و‬ ‫ـی نبـ‬ ‫هــزار کافـ‬ ‫وجــود دارد‬ ‫قانــون‬ ‫تحقــقایــن‬ ‫کــه در‬ ‫نکاتــی‬ ‫شــدیم‬ ‫مواجــه‬ ‫ـوده در‬ ‫ دســتی‬ ‫صنایع‬ ‫ســال ایجــاد‬ ‫شــعار‬ ‫جهــت‬ ‫عارضه یابی هــای انجــام شــده بــا هــدف در‬ ‫ـههایــن‬ ‫ـتگاهها بـ‬ ‫در دسـ‬ ‫صنعــتــی‬ ‫اجرایــی باق‬ ‫مجوزهــاو دسـ‬ ‫شــفافیت در‬ ‫ های‬ ‫خوشــ‬ ‫قالــب‬ ‫ـتگاهایــن‬ ‫بــرای‬ ‫صــدور کســب‬ ‫کوچــک بــرای‬ ‫بحــثه هــای‬ ‫احیــای واحدهــای راکــد صنعتــی از ‪ 49‬هــزار کارگا‬ ‫تــانشــدهاند و‬ ‫متصــل‬ ‫مرحلــه یــا‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫کــه درگاه‬ ‫افــرادیاگــر‬ ‫تــااســت‬ ‫منظــور‬ ‫کــه‬ ‫و ‪ 200‬واحــدی کــه پروانــه بهره بــرداری اســت‬ ‫بازاریابــی‬ ‫تولیــد‬ ‫صنعتــی از‬ ‫بدیــن اســت‬ ‫کوچــک‬ ‫کارهــای‬ ‫ کنیــم‪ .‬انجــام ندادهانــد‪،‬‬ ‫ ریــزیـداممیمناســبی‬ ‫اینکــه اقـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫یــا‬ ‫و‬ ‫کنــد‬ ‫می‬ ‫دریافــت‬ ‫مجــوزی‬ ‫فــردی‬ ‫اخــذ کردنــد ‪ 12‬هــزار و ‪ 67‬واحــد تولیــدی توانایــی مالــی باالیــی نداشــته امــا ایــده و برنامه‬ ‫کشــور کــه‬ ‫درپایشــی‬ ‫اینکــهبــه‬ ‫بیــانتوجــه‬ ‫کــرد‪ :‬بــا‬ ‫ـت اظهــار‬ ‫کنــد‬ ‫خوبـرا‬ ‫مجــوزی‬ ‫‪500‬‬ ‫رســولیان بــا‬ ‫نمیظرفیـ‬ ‫دریافــتایــن‬ ‫ـی دارنــد از‬ ‫فــردیعملیاتــی‬ ‫در داخــل شــهرک ها و بیــرون از ان راکــد تــوان‬ ‫مشــخص‪ 3‬اســت‬ ‫خوشــه شــده‬ ‫کننــد‪.‬وجــود داشــته باشــد و مبــادا انجــام‬ ‫قانونــی‬ ‫هســتند از ایــن رو بیــش از ‪ 600‬مشــاور در دلیــل‬ ‫خوشــه‬ ‫اســتدر گیــان‬ ‫شناســایی و‬ ‫اســتفاده‬ ‫بــه ایــن‬ ‫دســتگاهها‬ ‫کــدام‬ ‫رســیو کــه‬ ‫ـوزی دست‬ ‫ســازمانبــه مجـ‬ ‫ای بــا رانــت‬ ‫مراکــز خدمــات کســب و کار شــهرک ها عــده‬ ‫درگاهاز‬ ‫اســت تــا‬ ‫شــده‬ ‫پیاده ســازی ‬ ‫صنعتــی‬ ‫کوچــک‬ ‫صنایــع‬ ‫رئیــس‬ ‫کــدام‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شــده‬ ‫متصــل‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫از‬ ‫ـابه‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـرایط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫کنن‬ ‫پیــدا‬ ‫شــهرک های صنعتــی ایــران بــا بیــان اینکــه ایــن طریــق بــه توســعه روســتایی و صنایــع‬ ‫مســتقر شــدند‪.‬‬ ‫کنیــمنشــده‬ ‫متصــل‬ ‫دســتگاهها‬ ‫ـرای راهانـ‬ ‫مجــوز‬ ‫ـیدن بـازـه یــک‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ 400‬مشــاور نیــز در ایــن رسـ‬ ‫اند‪.‬کــرد‪ :‬اگــر‬ ‫عنــوان‬ ‫کمــک‬ ‫ـدازیاز خانگــی‬ ‫گذشــته‬ ‫ســا بلـ های‬ ‫افــراد از‬ ‫برخــی‬ ‫بــرایشــوند‪.‬‬ ‫محــروم‬ ‫کســبوکار‬ ‫تولیــد گرفتنــد امــا مناطقــی را در روســتاهای گیــان در اختیــار‬ ‫زمینــی را‬ ‫امــر بــا مــا همــکاری دارنــد عنــوان کــرد‪ :‬دولــت‬ ‫دعوت‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـنبه‬ ‫ـ‬ ‫دوش‬ ‫«روز‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اینک‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫بی‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫وی‬ ‫تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫ یابــی تاکنــون تولیــدی در ایــن زمین هــا انجــام بگیریــم کارگاه هــای کوچــک را راه انــدازی‬ ‫عارضه‬ ‫ویــژه بــه‬ ‫کمیســیون دقــت‬ ‫رئیــسمشــاوران بــا‬ ‫ایــن‬ ‫جلســهای‬ ‫وزارت اقتصــاد‬ ‫تصریحافـکـ‬ ‫ـنـ در‬ ‫تنکابـ‬ ‫نماینـدــده‬ ‫شــورای میاســامی‬ ‫مجلــس‬ ‫اســتان‬ ‫کارگاهــی در‬ ‫مســئوالن اشــتغال‬ ‫ـرد‪:‬از مازی کنیــم تــا‬ ‫ـراد‬ ‫ـسرو ایــن‬ ‫مجلـــن‬ ‫ـت‪ :‬از ای‬ ‫داش‬ ‫اذعــان‬ ‫ارائــهاز نشـ‬ ‫ پردازنــد واز پــس‬ ‫واحدهــای راکــد‬ ‫یابــد‪.‬زمینــه در کمیســیون ویــژه‬ ‫توســعهایــن‬ ‫ـن را در‬ ‫اســت‬ ‫قانونگــذار‬ ‫متبوعــش‬ ‫دقیــق‪،‬کمیســیون‬ ‫نظارتــی‬ ‫کــرده ان زمیـ‬ ‫بینــیـد شــده و‬ ‫پیشخلــع یـ‬ ‫مذکــور‬ ‫ســتاد اراضــی‬ ‫موضــوع در‬ ‫گــزارش های‬ ‫بررســی‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫کردیــم»‪،‬‬ ‫برگــزار‬ ‫تولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫کــه‬ ‫کنیــم‬ ‫حرکــت‬ ‫ســمت‬ ‫ایــن‬ ‫بــه‬ ‫کــه‬ ‫نهادهــای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دســتگاه‬ ‫عملکــرد‬ ‫دربــاره و رفــع موانــع تولیــد اســتان ها مطــرح در اختیــار فعــال اقتصــادی واقعــی قــرار معــاون وزیــر صمــت دربــاره الکترونیکــی‬ ‫تســهیل‬ ‫صنعتــیــئوالن‬ ‫ـوت از مس‬ ‫دعـ‬ ‫فعالیــتنیــز بـ‬ ‫شــدناینــده‬ ‫صــدور مجوزهــای کســبوکار‪ ،‬هفتــه‬ ‫ـش درگاه‬ ‫مجــوز‬ ‫اظهــار‬ ‫ های‬ ‫شــرکـات‬ ‫می گیــر د ‪.‬‬ ‫صــدور بــا بخـ‬ ‫درخصــوصمشــارکت‬ ‫مختلــفـق تامیــن مالــی‪،‬‬ ‫و از طریـ‬ ‫جلســهای‬ ‫هــدفدرازایــن زمینــه‬ ‫داشــت‪:‬اقتصــاد‬ ‫ـم وزارت‬ ‫صــدور‬ ‫باشــد و‬ ‫درگاه‬ ‫انظــرف‬ ‫اولیــهـس‬ ‫ـن مجلـ‬ ‫تامیــنصحـ‬ ‫وکارها بــه‬ ‫کســب‬ ‫شــدن‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫موضوعازــات مهـ‬ ‫الکترونیکــیـی از‬ ‫ـولیان گفــت‪ :‬یکـ‬ ‫واحــد رسـ‬ ‫مــواد‬ ‫خصوصــی‪،‬‬ ‫ـدی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫بن‬ ‫جمع‬ ‫از‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫خواهی‬ ‫را‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫خــودداری‬ ‫کاغــذی‬ ‫مجوزهــای‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫در شــهرک های صنعتــی اســتان گیــان امــور‪ ،‬تســهیل امــورات متقاضیــان‪ ،‬کاهــش‬ ‫احیــاء می شــود‪.‬‬ ‫ـوع‬ ‫ـ‬ ‫موض‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـاره‬ ‫ـ‬ ‫درب‬ ‫ـیون‬ ‫ـ‬ ‫کمیس‬ ‫ـزارش‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫رئیــس‬ ‫حســینی‬ ‫الدین‬ ‫سیدشــمس‬ ‫معــاون وزیــر صمــت از احیــای ‪ 2‬هــزار تامیــن بــرق اســت کــه طرح هایــی در ایــن زمــان انجــام کار و شفاف ســازی و حــذف‬ ‫علنــی پارلمــان‬ ‫صحــن‬ ‫امضــایاینــده‬ ‫ـد هفتــه‬ ‫تولیــد‬ ‫کمیســیونــاویــژه‬ ‫مجلــس‬ ‫جهــش‬ ‫فرایندهــا‬ ‫لــذا ایــن‬ ‫دراســت‬ ‫طالیــی‬ ‫جهــشــه تولیـ‬ ‫واحدهایــی ک‬ ‫رئیــسارائــه شــده ت‬ ‫ـد زمینــه‬ ‫تولیــد‪ 54‬واحـ‬ ‫کشــور و‬ ‫ویــژهســطح‬ ‫کمیســیونــد در‬ ‫واحــد راک‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫شناســاییخواهــد‬ ‫بــه قرائــت‬ ‫ـاغراایــن‬ ‫تولیــدیاز ابـ‬ ‫بــرقـرد‪ :‬پــس‬ ‫ـوان کـ‬ ‫بــرقـس عنـ‬ ‫خبــر مجلـ‬ ‫وگــو بــا‬ ‫گفت‬ ‫شــورای‬ ‫در حــال کدگــذاری‬ ‫شــده و‬ ‫خــود‬ ‫دارنــد‬ ‫گذشــته‬ ‫اســامیطــیدرســال‬ ‫اســتان گیــان‬ ‫در‬ ‫موظــف‬ ‫اجرایــی‬ ‫های‬ ‫دســتگاه‬ ‫قانــون‬ ‫تســنیم‪،‬‬ ‫خبرگــزاری‬ ‫پارلمانــی‬ ‫خبرنــگار‬ ‫داد و گفــت‪ :‬امســال نیــز احیــای ‪ 2‬هــزار واحدهــای دیگــر بفروشــند و حتــی اگــر توســط برنامه نویســان اســت‪.‬‬ ‫مــاـس‬ ‫ـت‪ :‬پـ‬ ‫نخســتین گفـ‬ ‫در مجلــس‬ ‫تنکابــن‬ ‫ســال انبــهرا درگاه‬ ‫بودنــد‬ ‫مــوادتعـ(‪)1‬‬ ‫اصــاح‬ ‫بــا‬ ‫در‬ ‫اقــدام‬ ‫اینکــه‬ ‫ـدهبیــان‬ ‫نماینـبــا‬ ‫بــدون وی‬ ‫یــکنرفــت‬ ‫ظــرففــروش‬ ‫اســتان بــه‬ ‫ـداد در‬ ‫اســت؛‬ ‫قانــونـتور کار‬ ‫اینکــهدر دسـ‬ ‫بیــانتولیــدی‬ ‫واحــد‬ ‫ـیون در صحــن‬ ‫الکترونیکــیکمیسـ‬ ‫ـت گــزارش‬ ‫ ها از قرائـ‬ ‫ـور‬ ‫ـاد و ام‬ ‫وزارتبــهاقتصـ‬ ‫حــقکــه‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫کلــی‬ ‫و (‪)۷‬‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫کــردن‪،‬‬ ‫راســتای‬ ‫اســتاـن‬ ‫ســایر‬ ‫ترانزیــت‬ ‫ های پرداخــت‬ ‫هایک‬ ‫سیاســتشــهر‬ ‫اجــرایراکــد در‬ ‫قانــونصنعتــی‬ ‫واحدهــای‬ ‫گفـبــا‬ ‫الزم‬ ‫پارلمــان‬ ‫علنــی‬ ‫ـبت دارایــی‬ ‫بــرای‬ ‫تریــنـالمــواد‬ ‫(‪)44‬ـوراز تــامهم‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫هــایــود‬ ‫پیگیریزمیــن ب‬ ‫واگــذاری‬ ‫ـردن فراینــد‬ ‫بفروشــند‪.‬ایجــاد میکنــد بپیوندنــد کــه کـ‬ ‫‪ 1400‬نسـ‬ ‫پایــان سـ‬ ‫اصــلـی کشـ‬ ‫صنعتـ‬ ‫قانــون‬ ‫اجــرای‬ ‫کــهیدر‬ ‫دســتگاه‬ ‫اعطــایـی ایــن‬ ‫صمــت بعـازـد نظارتـ‬ ‫وزیــرــون و از‬ ‫معــاونـرای قان‬ ‫کشــور در اجـ‬ ‫کســبوکار‬ ‫فضــای‬ ‫بهبــود‬ ‫ ای‬ ‫ـر نقط ـه‬ ‫ توانــد در هـ‬ ‫هاییفــرد م‬ ‫ـال هــر‬ ‫زمیــن از امسـ‬ ‫در یافــت‪.‬‬ ‫کاهــش‬ ‫‪ 15‬درصــد‬ ‫ســال ‪،99‬‬ ‫بــه‬ ‫داشنــتهاند‬ ‫طریــقــب‬ ‫مجوزهـازـای کس‬ ‫ـدور‬ ‫ـده صـ‬ ‫ایجادکننـــده‬ ‫پیگیــری ش‬ ‫مجلــس‬ ‫ـه سـ‬ ‫ـوعبـاز‬ ‫موضـ‬ ‫قانــون در بهمن‬ ‫رئیــس گفــت‪:‬‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫ هــای‬ ‫وکارزمی‬ ‫ســامانه‬ ‫بخواهــد‬ ‫کــه‬ ‫صنعتــی‬ ‫ـویــای‬ ‫واحده‬ ‫ـگان‬ ‫کوچــکمــاهو رایـ‬ ‫ســازمانایــنصنایــع‬ ‫برخوردهــای‬ ‫ـت اســت‪.‬‬ ‫ـفندماه‬ ‫ـرانــب‬ ‫تصوی‬ ‫ـس‬ ‫ هایمجلـ‬ ‫ک در‬ ‫ـهر ‪99‬‬ ‫سشـــال‬ ‫داشــت‪ .‬و‬ ‫خواهیــممســاحت‬ ‫الزم راکشــور‪،‬‬ ‫صنعتــی‬ ‫نیــروگاه کوچــک بــرق خبــر داد و عنــوان شــهرک‬ ‫اسـنشسـ‬ ‫دربـوـاره‬ ‫ـی ایـ‬ ‫صنعتـ‬ ‫ـاغ‬ ‫ـ‬ ‫اب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫دول‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـرا‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـان‬ ‫همـ‬ ‫امــروز مدیــران ســتادی و اســتانی ســازمان کــرد‪ :‬در راســتای خودتامینــی در واحدهــای واگــذاری یــا عــدم واگــذاری ان را دیــده‪،‬‬ ‫گیــه از‬ ‫ـتان کـ‬ ‫هایـــی‬ ‫ـرازـ بــا‬ ‫ـینی بوــا اب‬ ‫کوچــک و شــهرک های صنعتــی حسـ‬ ‫صنایــعاســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫ـان زمیــن را در ســامانه انتخــاب کنــد و هزینه هــا‬ ‫پیگیری اس‬ ‫ـرق صنعــت‬ ‫تامیـــن ب‬ ‫صنعتــی‬ ‫اجــراینیـقانــون‬ ‫ســوی‬ ‫ـون احــکام‬ ‫در ایــن قان‬ ‫اینکــه‬ ‫ایــران بیــان‬ ‫وی بــا‬ ‫ـروگاه را نیــز از همــان بســتر پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫بــرایــه ایجــاد‬ ‫نماینــدگاناقــدام ب‬ ‫واحدهایــی کــه‬ ‫راســتای بــه‬ ‫صمــتـ در‬ ‫وزارت‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫کــه‬ ‫شــد‬ ‫مشــخص‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫انجــام‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫انه‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫برخ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫دارد‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫وج‬ ‫ـددی‬ ‫متعـ‬ ‫تحقــق شــعار ســال برنامه هــای مشــخصی مقیــاس کوچــک کننــد زمیــن رایــگان‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا‬ صفحه 12 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫رمضان ‪1443‬‬ ‫خرداد ‪ 27۷ - 1401‬شوال‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫‪203208‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪9 -- 1443‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی استان گیالن‪:‬‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫پایش و برطرف کردند‬ ‫بیمهگیالن را‬ ‫استان‬ ‫واحد صنعتی‬ ‫مشکالت ‪۱۰۰‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫گیالنی از‬ ‫کشاورزان‬ ‫مهندسان بسیجی گریز‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل شــرایط جغرافیــای خــاص‬ ‫و بارشــهای فــراوان‪ ،‬اســتانی مســتعد‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬امــا درعیــن حــال بــا‬ ‫وقــوع حوادثــی همچــون ســیابها ‪،‬‬ ‫تندبــاد‪ ،‬خشکســالی جــزو پنــج اســتان‬ ‫حادثــه خیــز کشــور محســوب مــی‬ ‫شــود کــه بخــش کشــاورزی نیــز از ایــن‬ ‫مخاطــرات در امــان نمــی مانــد‪.‬‬ ‫مســئول ســازمان بســیج مهندســین صنعتــی‬ ‫ایــم درحالــی اســت کــه کشــاورزان بــه‬ ‫اســتان گیــان گفــت‪ :‬مشــکالت بیــش از‬ ‫خصــوص شــالیکاران و باغــداران از اقشــار‬ ‫‪ ۱۰۰‬واحــد صنعتــی اســتان تاکنــون توســط‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا‬ ‫کارگروه هــای ســازمان بســیج مهندســین‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫صنعتــی ســپاه اســتان گیــان برطــرف شــده‬ ‫و در صــورت کوچــک تریــن اســیبی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪،‬‬ ‫محمدرضــا عابدی محــزون عصــر امــروز‬ ‫فرهنگــی مواجــه‬ ‫خانوادگــی و حتــی‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫خبرنــگاران اظهــار‬ ‫در جمــع‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫خواهنــد‬ ‫بــه اینکــه گیــان واحدهــای‬ ‫توجــه‬ ‫بــا‬ ‫بیــش از‬ ‫ایــران‬ ‫کــهزیـدر‬ ‫کشــاورزی‬ ‫بیمــه‬ ‫ـازمان‬ ‫دارد سـ‬ ‫ـادی‬ ‫تعطیــل‬ ‫صنعتــی نیمــه‬ ‫‪1363‬‬ ‫دهــه‬ ‫‪96‬‬ ‫ســالــال‬ ‫ازــتان س‬ ‫داردـیو اس‬ ‫قدمــتصنعتـ‬ ‫مهندســین‬ ‫ســهـیج‬ ‫بسـ‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫مجلــس‬ ‫تصویــب‬ ‫بــا‬ ‫کلینیــک تخصصــی صنعــت بــا هــدف‬ ‫محصــوالت‬ ‫بیمــه‬ ‫صنــدوق‬ ‫«‬ ‫عنــوان‬ ‫بــا‬ ‫پایــش‪ ،‬عارضه یابــی و احیــای صنایــع‬ ‫کشــاورزی‬ ‫کشــاورزی‬ ‫ـات‬ ‫بانــکارائــه خدمـ‬ ‫ســویــان‪،‬‬ ‫نیمـ«ـهازفعــال گی‬ ‫راکــد و‬ ‫بــرای‬ ‫مامنــی‬ ‫عنــوان‬ ‫بــه‬ ‫شــد‪،‬‬ ‫اجرایــی‬ ‫مشــاوره و مطالعــات امکان ســنجی را‬ ‫ـارتهای ایــن حــوزه اقتصــادی‬ ‫ـ‬ ‫خس‬ ‫جبــران‬ ‫تاســیس کــرد‪.‬‬ ‫محســوب مــی شــود کــه تــا بــه امــروز بــا‬ ‫مواجـــه‬ ‫ـیجـر بـ‬ ‫ـویبسـبههـ‬ ‫ـئولـیسـاز سـ‬ ‫رغبتـ‬ ‫ـی‬ ‫ـرداران صنعت‬ ‫مهندســین‬ ‫ـازمان‬ ‫بیمسـ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫اســتان گیــان بــه نقــش مهندســین جــوان‬ ‫در ارائــه راهکارهــای مناســب جهــت‬ ‫ هــای ســالیان‬ ‫دولــته طــی‬ ‫وجــود‬ ‫بــا‬ ‫گیــان‬ ‫اینکــه کارخان‬ ‫مشــکالت‬ ‫حــل‬ ‫صنــدوق‬ ‫کــرد‪:‬توســط‬ ‫اســت تــا‬ ‫داشــته‬ ‫تــاش‬ ‫بســیج‬ ‫ســازمان‬ ‫عنــوان‬ ‫اشــاره و‬ ‫فراهــته‬ ‫ـالـه بسـ‬ ‫ـهــادنبـارائـ‬ ‫ـن ب‬ ‫همچنیـ‬ ‫ـاورزی‬ ‫کشـ‬ ‫بیمــه‬ ‫ـم‬ ‫ـواره بـ‬ ‫ـتانوهمـ‬ ‫ـین اسـ‬ ‫مهندسـ‬ ‫خســارت هــای‬ ‫بخشــی از‬ ‫حمایتــی‬ ‫هــای‬ ‫خــاق‬ ‫تــا جوانــان‬ ‫بســتری اســت‬ ‫کــردن‬ ‫امــاورغبتــی از‬ ‫جبــران کنــد‬ ‫کشــاورزی‬ ‫تشــکیل‬ ‫تخصصــی‬ ‫مشــاورراه های‬ ‫بــا‬ ‫نمــی‬ ‫شــده‬ ‫ـر دی‬ ‫اســتارتــر ایـ‬ ‫کشــاورزان ب‬ ‫ـوی‬ ‫بــه‬ ‫ بنیــان‬ ‫ـنوامـدان‬ ‫اپــی‬ ‫ هــای‬ ‫سـتیم‬ ‫بپردازنــد‪.‬زراعــی‬ ‫اســتاندر ســال‬ ‫طــوری کــه‬ ‫حــل بــه‬ ‫شــود‬ ‫مشــکالت‬ ‫جدیــد از ‪ 312‬هــزار بهــره بــردار فقــط ‪43‬‬ ‫ـردهـ انــد‪.‬‬ ‫خریـ‬ ‫ـارهـهبــهنامــه‬ ‫ـزاربــانفــراشـبیمـ‬ ‫ـتفاده‬ ‫ـداریـهکـبه اس‬ ‫ـت توجـ‬ ‫اهمیـ‬ ‫هـوی‬ ‫حداکثــری از ظرفیــت جامعــه هــدف‬ ‫ـتان‬ ‫خطــهاسـ‬ ‫درـت در‬ ‫ـاورزیصنعـ‬ ‫راندمــان‬ ‫حالــیافزایـ‬ ‫درجهــت‬ ‫ســبز‬ ‫ـشکشـ‬ ‫بیمــه‬ ‫مهندســین‬ ‫افــزود‪:‬بــاســازمان‬ ‫بســیج درصــدی‬ ‫اســتقبال ‪13‬‬ ‫گیــان فقــط‬ ‫گیــان‬ ‫جهــت‬ ‫کــهگذشــته‬ ‫اســت های‬ ‫طــی ســال‬ ‫هرســاله طبــق‬ ‫گیــانشــده‬ ‫مواجــه‬ ‫ـتان‬ ‫اســت‬ ‫صنایـــزـعدول‬ ‫ـای را نی‬ ‫ـانحوــقاحیـبیمــه‬ ‫راندمـاز‬ ‫افزایــنـشبخشــی‬ ‫قوانیـ‬ ‫ هــا‬ ‫ظرفیت‬ ‫ کارگیــریو تمامــی‬ ‫در به‬ ‫ســعی‬ ‫تنهــا‬ ‫کشــاورزان‬ ‫مــی کنــد‬ ‫پرداخــت‬ ‫صنعتــی رااز‬ ‫ایجــاد‬ ‫داشــته وبسـبــا‬ ‫کلینیــکــق بیمــه‬ ‫ـی از ایــن ح‬ ‫ـیار کمـ‬ ‫قســمت‬ ‫ های‬ ‫طبــقســازما‬ ‫کــرد‪ .‬ها و‬ ‫دانشــگاه‬ ‫ هــای‬ ‫ظرفیت‬ ‫قانــونن بــه‬ ‫خواهــد‬ ‫پرداخــت‬ ‫ـرده اســت‪.‬‬ ‫طــورـط بهــره‬ ‫مرتبـ‬ ‫درصــد حــق بیمــه را‬ ‫متوســطبـ‪۷0‬‬ ‫دولــت پرداخــت کــرده و ســهم کشــاورز‬ ‫اعضــای‬ ‫بیــان‬ ‫محــزوناسـبــا‬ ‫اینکــهـن وجــود‬ ‫ـه بــا ایـ‬ ‫ـت کـ‬ ‫عابــدیدرصــد‬ ‫تنهــا ‪30‬‬ ‫بیمــهو‬ ‫دانشــجویان‬ ‫اســاتید‪،‬‬ ‫از‬ ‫کلینیــک‬ ‫ایــنهــم شــاهد بیمیلــی نســبتبه‬ ‫بــاز‬ ‫نخبــگان مهنــدس ســازمان هســتند ابــراز‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫داشــت‪ :‬بــه جهــت اینکــه اعضــای کلینیک‬ ‫بیمــهرا‬ ‫خدمــات‬ ‫حلقــه تریــن‬ ‫اعتمــادی کیفیت‬ ‫بهتریــن و بــا‬ ‫گمشــده‬ ‫بــی‬ ‫ارتقـیـاء و احیــای صنایــع در اختیــار‬ ‫جهـ‬ ‫ـت ر ز‬ ‫کشــا و‬ ‫صاحبــان صنایــع و واحدهــای تولیــدی‬ ‫برخــی از کارشناســان کشــاورزی معتقدنــد‬ ‫کشــاورزان اغلــب بیمــه بــا گزینــه پاییــن‬ ‫را انتخــاب و تصــور میکننــد بیمــه بایــد‬ ‫غرامــت تمــام خســارت انهــا را بپــردازد‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫دارد و بیمــه گــذاران حداقــل گزینــه و‬ ‫ضعیفتریــن بیمــه را انتخــاب میکننــد و‬ ‫تمــام خطراتــی کــه اتفــاق میافتــد‪ ،‬تحــت‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫امــا اغلــب کارشناســان و حتــی کشــاورزان‬ ‫بــی اعتمــادی بــه اجــرای تعهــدات صنــدوق‬ ‫بیمــه محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬واقعــی‬ ‫ســازی نشــدن میــزان پرداخــت خســارت‪،‬‬ ‫نحــوه تعییــن خســارتهای وارده بــه باغات و‬ ‫مــزارع و عــدم بــه موقــع پرداخــت غرامــت‬ ‫و اگاه نبــودن برخــی کشــاورزان از مزیــت‬ ‫اســتان قــرار دهنــد‪ ،‬بیــش از ‪ 100‬دوره‬ ‫هــای بیمــه محصــوالت را عمــده دلیــل‬ ‫اموزشــی در حوزه هــای مختلــف بــرای‬ ‫اســتقبال ســرد از بیمــه کشــاورزی مــی‬ ‫ایــن افــراد برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫داننــد‪.‬‬ ‫مســئول ســازمان بســیج مهندســین‬ ‫یکــی از شــالیکاران گیانــی در گفــت‬ ‫صنعتــی اســتان گیــان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اینکــه‬ ‫ایرنــا‬ ‫خبرنــگار‬ ‫و گــو‬ ‫ـت‬ ‫بیــانصنعـ‬ ‫بــاــوزه‬ ‫ـان ح‬ ‫متخصصـ‬ ‫بــاـان و‬ ‫کارشناسـ‬ ‫کــرد‬ ‫مــی‬ ‫بیمــه‬ ‫را‬ ‫محصولــش‬ ‫ســال‬ ‫هــرـک بــه حــل مشــکالت اســتان گیــان‬ ‫کم‬ ‫کــردن‬ ‫امــادرامســال‬ ‫ انــد‬ ‫بیمــه داده‬ ‫قصــد قــرار‬ ‫دیگــر خــود‬ ‫دســتور کار‬ ‫را‬ ‫نــداردو بــا گایــه از‬ ‫شــبکهخــود را‬ ‫شــالیزارهای‬ ‫جهادگــران‬ ‫پایشــگران‬ ‫و در‬ ‫خســارت‬ ‫بســیج مقابــل‬ ‫غرامــت در‬ ‫انــدک‬ ‫مبلــغ‬ ‫ســپاه‬ ‫مهندســین‬ ‫ســازمان‬ ‫صنعتــی‬ ‫مهندســین و‪2‬‬ ‫بــرای بیــش از‬ ‫گذشــته‬ ‫ســال‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫اســتان بیــش از ‪ 100‬نفــر از‬ ‫بــه نیــم تــن‬ ‫یــک و‬ ‫حــدود‬ ‫هکتــار زمیــن‪،‬‬ ‫فعالیــت‬ ‫مشــغول‬ ‫ اموختــگان‬ ‫دانش‬ ‫ـت کمتــر داشــتم کــه از نظــر ریالــی‬ ‫برداشـ‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 91‬میلیــون تومــان خســارت بــه‬ ‫ـشســه‬ ‫فقــط‬ ‫مــن‬ ‫از‬ ‫امــاان بیـ‬ ‫شــد بــر‬ ‫واردــاوه‬ ‫ـت‪ :‬ع‬ ‫محصــوالتداشـ‬ ‫وی اظهــار‬ ‫ـه موــا غرامــت‬ ‫ـزار تومــان بـ‬ ‫نفــرواز‪ 100‬هـ‬ ‫‪40‬ــون‬ ‫میلی‬ ‫صاحبــان‬ ‫مشــاوران‬ ‫اســاتید‪،‬‬ ‫پرداخــتدرشــد‪.‬‬ ‫حوزه هــای مختلــف در شــبکه‬ ‫نظــران‬ ‫مشــاوران و متخصصــان ســازمان بســیج‬ ‫درغرامــت‬ ‫اســتانـزان‬ ‫صنعتــیاز ایــن میـ‬ ‫زاده افــزود‪:‬‬ ‫حســن‬ ‫قالــب‬ ‫مهندســین‬ ‫ســازمانبابــت‬ ‫ـزار تومــان‬ ‫‪ 300‬هـ‬ ‫ـون و‬ ‫ـکه میلیـ‬ ‫هــم یـ‬ ‫بــه‬ ‫ گانــه‬ ‫هفت‬ ‫ هــای‬ ‫کارگرو‬ ‫عمــا‬ ‫کــه‬ ‫کــردهازبــودم‬ ‫پرداخــت‬ ‫ـد‬ ‫ـای تولیـ‬ ‫واحدهـ‬ ‫پشــیبانی‬ ‫بیمــه زدایــی و‬ ‫مانع‬ ‫تومــان بیشــتر‬ ‫‪ ۷00‬هــزار‬ ‫میلیــون و‬ ‫یــک‬ ‫برخــی‬ ‫گیــان و در‬ ‫اســتان‬ ‫صنعتــی‬ ‫و‬ ‫نکــردم‪.‬‬ ‫ پردازنــد‪.‬‬ ‫دریافــتمی‬ ‫غرامــت کشــور‬ ‫مــوارد‬ ‫نهــادـت برنــج‬ ‫ـکات کاشـ‬ ‫ محــزونـه مشـ‬ ‫عابدــای اشــاره بـ‬ ‫وی ب‬ ‫مــردم‬ ‫تاســیس‬ ‫ـت‪:‬راکاشــت‬ ‫ـار داشـ‬ ‫ان اظهـ‬ ‫هزینــه هــای‬ ‫مــورد‬ ‫گیــان‬ ‫اســتان‬ ‫“روجــا” در‬ ‫ونهــاد‬ ‫مقــرون بــه‬ ‫کشــاورزان‬ ‫خــود‬ ‫برنــج‬ ‫ـدف‬ ‫ـرد‪ :‬بــا هـ‬ ‫بــرای عنــوان کـ‬ ‫ـرار داد و‬ ‫ـاره قـ‬ ‫اشـ‬ ‫اب‪،‬و هزینــه‬ ‫تامیــن‬ ‫نیســت زیــرا‬ ‫صرفــه‬ ‫ایجــاد‬ ‫ت هــا‬ ‫ارتقــای مهار‬ ‫کمــک بــه‬ ‫نخبــگان‬ ‫جوانــان و‬ ‫اشــتغال پایــدار‬ ‫کــود‪ ،‬ســم و‬ ‫بــرایجملــه‬ ‫کشــاورزی از‬ ‫هــای‬ ‫ـین‬ ‫ـمگیریــیج‬ ‫ـازمان بس‬ ‫ـتان‪ ،‬سـ‬ ‫ـدس اس‬ ‫مهنـ‬ ‫مهندســت‬ ‫داشــته اس‬ ‫چشـ‬ ‫افزایـــش‬ ‫کارگــر‬ ‫ـازمان‬ ‫بایــد تاســیس‬ ‫مــواردـدام بــه‬ ‫ایــنــتان اقـ‬ ‫بــهــی اس‬ ‫وصنعت‬ ‫خســارتسـهــای‬ ‫کارافرینــان بــاران”‬ ‫“روجــا‬ ‫مردم‬ ‫اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫ نهــادنیــز‬ ‫طبیعــی را‬ ‫کــرد کــه همــه اعضــای ایــن ســازمان از‬ ‫ـین‬ ‫مهندسـ‬ ‫بینانــوـه بسنمــیج‬ ‫ـانـععضـ‬ ‫ـی جوانـ‬ ‫ـگانـ و‬ ‫نخبـ‬ ‫زخــم‬ ‫ـک بــر‬ ‫غیرواقـ‬ ‫کارشناس‬ ‫کشاورزهســتند‪.‬‬ ‫اســتان‬ ‫مهندســین‬ ‫بســیج‬ ‫ســازمان‬ ‫مســئول‬ ‫عــدم پوشــش‬ ‫دیگــر از‬ ‫کشــاورز‬ ‫یــک‬ ‫ تریــن‬ ‫مهـم‬ ‫بیــان‬ ‫گیــان‬ ‫ـه کــرد‬ ‫اینکــهگای‬ ‫طبیعــی‬ ‫بــاـای‬ ‫ـارت هـ‬ ‫صنعتــیخسـ‬ ‫تمامــی‬ ‫نخســتین‬ ‫روجــا‬ ‫تاســیسبیمــه شــده‬ ‫محصــول‬ ‫ســمنــرای‬ ‫دســتاوردوقتــی ب‬ ‫و گفــت‪:‬‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫اذعــان‬ ‫بــوده‬ ‫اســتارتاپ‬ ‫خانــه‬ ‫اعــام خســارت مــی کنیــد؛ کارشناســان‬ ‫ـازمان‬ ‫ـتارتاپ سـ‬ ‫ـتین راخانــه اس‬ ‫ـیس نخسـ‬ ‫تاسـ‬ ‫کننــد و‬ ‫قبــولـ نمــی‬ ‫خســارت‬ ‫بیشــتر‬ ‫ـان‬ ‫انـتان گیـ‬ ‫جبــران اسـ‬ ‫کشــور در‬ ‫کــهــین‬ ‫مهندس‬ ‫بســیج‬ ‫پرداخــت‬ ‫بابــت‬ ‫اعتبــاری‬ ‫اســت‪.‬ایــن ســمن‬ ‫دســتاوردهای‬ ‫از‬ ‫مهمتریــنبســیار کــم‬ ‫مــی شــود ‪،‬‬ ‫بــوده کــه ســال گذشــته بــا حضــور ســردار‬ ‫کشــور‬ ‫بســیج‬ ‫ســازمان‬ ‫فرمانــده‬ ‫ســلیمانی‬ ‫در بیشــتر‬ ‫اینکــه‬ ‫ضمــن‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫وی‬ ‫مــوارد همــان مبلــغ هــم انقــدر بــا تاخیــر‬ ‫پرداخــت مــی شــود کــه بــا توجــه بــه‬ ‫نوســانات قیمــت دیگــر چنــدان کارایــی‬ ‫بــرای کشــاورزان نــدارد و ایــن موضوعــات‬ ‫انگیــزه کشــاورزان را بــرای بیمــه گــذاری‬ ‫کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫حادثــه خیــز بــودن گیــان و ضــرورت‬ ‫بیمــه کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫گیــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫جــزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اینــک شــرایط بیمــه‬ ‫گــذاری بهتــر شــده و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫افــزوده کــه کشــاورز بایــد پرداخــت مــی‬ ‫کــرد ‪ ،‬حــذف شــده اســت ‪.‬‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫امیــر مــرادی افزود‪:‬حادثــه خبــر نمــی کنــد‬ ‫وی ضــرورت ایجــاد اشــتغال پایــدار‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫در اســتان گیــان بــا بهره گیــری از‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫اســتارت اپ ها را مــورد تاکیــد قــرار‬ ‫کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫داد و افــزود‪ :‬در خانــه اســتارتاپ بســتری‬ ‫ هــایاز‬ ‫دریافتــیحمــان‬ ‫باشــد‬ ‫ســهمایــده و طر‬ ‫حمایــت ورشــد‬ ‫مناســب بــرای‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـتر‬ ‫ـ‬ ‫بیش‬ ‫ـت‬ ‫دول‬ ‫نخبـــگان و صاحبــان ایــده فراهــم امــده و‬ ‫همچنیــن بــه جهــت افزایــش ســرعت رشــد‬ ‫ســال‬ ‫خوشــبختانهو در‬ ‫اینکــه‬ ‫وی‬ ‫اشــتغال‬ ‫ایجــاد درامــد‬ ‫بیــانتــا‬ ‫یــکبــاایــده‬ ‫بــه‬ ‫ـاورزان‬ ‫ـ‬ ‫کش‬ ‫ـارت‬ ‫ـ‬ ‫خس‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫غرام‬ ‫گذشــته‬ ‫پایــدار‪ ،‬رویدادهــا‪ ،‬دوره هــای اموزشــی‬ ‫ـداد‬ ‫ـت‪:‬اسـتعـ‬ ‫متخصـداشـ‬ ‫ـاوراناظهــار‬ ‫مشـشــد‪،‬‬ ‫پرداخازــت‬ ‫برگـــع‬ ‫موق‬ ‫ـتفاده‬ ‫ـص‬ ‫ـزار و‬ ‫ـذاران شــالیکار از ‪ 20‬هــزار نفــر در‬ ‫مبیمیــه گـ‬ ‫ شــود‪.‬‬ ‫ســال ‪ 99‬بــه حــدود ‪ 50‬هــزار نفــر در ســال‬ ‫ـدـا‬ ‫واحـتـ‬ ‫ـن ‪50‬‬ ‫ـت بیـ‬ ‫ـتـانو دول‬ ‫افزایــش‬ ‫‪500‬‬ ‫اینکـــه‬ ‫ـزون بـیافـاـ بیـ‬ ‫‪1400‬ی محـ‬ ‫عابد‬ ‫بابــت‬ ‫بیمــه‬ ‫حــق‬ ‫فقــط‬ ‫تومــان‬ ‫میلیــارد‬ ‫‪55‬‬ ‫تولیــدی صنعتــی اســتان گیــان توســط‬ ‫جهــادیکــرد‪.‬‬ ‫ هــای پرداخــت‬ ‫ـالیکاران‬ ‫شـ‬ ‫ســازمان بســیج‬ ‫گروه‬ ‫مهندســین صنعتــی پایــش شــد خاطرنشــان‬ ‫بیمــه‬ ‫ضــرورت‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫مــرادی بــا‬ ‫احصــاء‬ ‫مشــکالت‬ ‫موانــع و‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫اســتراتژیکی‬ ‫گــذاری بــرای‬ ‫محصــوالت در قــرارگاه‬ ‫واحدهــای تولیــدی‬ ‫شــده‬ ‫ـج‬ ‫حــالــرای برنـ‬ ‫درـزود‪ :‬ب‬ ‫ـای افـ‬ ‫خاتــمو چـ‬ ‫ـون برنــج‬ ‫همچـ‬ ‫پشــتیبانی‬ ‫اســتان‬ ‫صنعتــی‬ ‫بتوانیــم‬ ‫همچنیــنکــه‬ ‫تشــکیل دادیــم‬ ‫کارگروهــی‬ ‫مشــاوران‬ ‫ زدایــی اســت‬ ‫و مانع‬ ‫هــزار‬ ‫برنــج کار‬ ‫وبیمــه گــذاران‬ ‫‪100‬نقــش‬ ‫اســتاررات ابــهپ ها‬ ‫متخصصــان در‬ ‫بحــث‬ ‫مشــترک‬ ‫اینکــه دارنــد‪.‬‬ ‫ضمــن حــوزه‬ ‫برســانیم؛در ایــن‬ ‫مثمــر ثمــری‬ ‫بســیار‬ ‫فراگیــر شــدن بیمــه چــای نیــز دنبــال مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ـئول ســازمان بســیج مهندســین صنعتــی‬ ‫مسـ‬ ‫گیــان از حــل مشــکل ‪ 100‬واحــد صنعتــی‬ ‫هــزار‬ ‫بــرایدر‪60‬‬ ‫خســارت‬ ‫میلیــارد‬ ‫‪۷0‬‬ ‫راســتای‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫خبــر داد و‬ ‫اســتان‬ ‫کشــاورزـداف ســازمان بســیج مهندســین‬ ‫تحقــق اهـ‬ ‫صنعتــی ســپاه اســتان گیــان تاکنــون‬ ‫بــه بیــش‬ ‫مشــکالت‬ ‫ـاورزی‬ ‫مربــوطکشـ‬ ‫معضــاتای بانک‬ ‫خدمـوـات بیمــه‬ ‫معــاون‬ ‫سراســر‬ ‫گیـ‪100‬‬ ‫از‬ ‫اســتانـا‬ ‫ـگار ایرنـ‬ ‫درـا خبرنـ‬ ‫صنعتــیـو بـ‬ ‫واحــدــت و گـ‬ ‫ـان در گف‬ ‫زراعــیتخصصــی‬ ‫درســالــازمان‬ ‫کارگروه هــای س‬ ‫توســط‬ ‫گذشــته‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫بــا‬ ‫برطــرف‬ ‫بســیج‬ ‫بــردار‬ ‫اســتانبهره‬ ‫صنعتــینفــر‬ ‫مهندســین هــزار‬ ‫(‪۷0 )1400-99‬‬ ‫شــده اســت‬ ‫محصــوالت شــان را بیمــه کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬پیمــان عبداللهــی فــر‬ ‫ســازمان بســیج‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫وی بــا‬ ‫کشــاورزی‬ ‫مشــمولدربیمــه‬ ‫محصــوالت‬ ‫اکنــون ‪7‬‬ ‫گیــان‬ ‫مهندســین صنعتــی‬ ‫دامــی‪،‬‬ ‫باغــی‪،‬‬ ‫محصــوالت‬ ‫را شــامل‬ ‫شــیاتی بیوــش از‬ ‫طبیعــی‪،‬عضویــت‬ ‫تخصصــی بــا‬ ‫کارگـ‬ ‫طیــور‬ ‫ـروهمنابــع‬ ‫زراعــی ‪،‬‬ ‫اســتان‬ ‫متخصصــان‬ ‫مشــاوران و‬ ‫ـوه‪،‬‬ ‫ـان میـ‬ ‫ـامل تنــه درختـ‬ ‫نفــرـلازتولیــد شـ‬ ‫و‪40‬عوامـ‬ ‫کارگــروه‬ ‫ـال ‪ 98‬ه‬ ‫بانــکاز سـ‬ ‫گرفتــه و‬ ‫شــکل‬ ‫االت‬ ‫برنــج‪،‬ــمماشــین‬ ‫نشــاء‬ ‫گلخانــه‪،‬‬ ‫امادگــی‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـیسعنشـــد‬ ‫ـتبنیـوـان‬ ‫ـش‬ ‫دانـ‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـرد و افـ‬ ‫ـوانافـکـ‬ ‫تاســـت‬ ‫برداش‬ ‫کاشـ‬ ‫میلیــاردســمینار‬ ‫توجیهــی و‬ ‫کارگاه هـ‬ ‫ســالـزاری‬ ‫برگـ‬ ‫تومــان‬ ‫بیــشـایاز ‪۷0‬‬ ‫گذشــته‬ ‫کشـش بنیــان‬ ‫ـول دان‬ ‫مفاهیهـــم و‬ ‫محوریــت‬ ‫ـاورزان‬ ‫اصــر از‬ ‫ـزار نفـ‬ ‫ـدود ‪60‬‬ ‫ببـــاـرای حـ‬ ‫در‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫خصوص‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫دولت‬ ‫کل‬ ‫ـران‬ ‫ـ‬ ‫مدی‬ ‫بــرای‬ ‫خســارت دیــده غرامــت پرداخــت شــده‬ ‫ســازمان وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫سیاح؛‬ ‫معاون سازمان امیر‬ ‫اطالعات خبر داد‪:‬‬ ‫فناوری‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫اختصاص ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫برای حمایت از شرکت های استارتاپی‬ ‫وزارت ارتباطــات بــرای حمایــت از شــرکت های نوپــا و اســتارتاپ ها‪،‬‬ ‫تســهیالت ‪ ۱۷۰۰‬میلیــارد تومانــی درنظــر گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز سه شــنبه ایرنــا‪« ،‬حامــد منکرســی» معــاون ســازمان‬ ‫فنــاوری اطالعــات در گفتگویــی از تخصیــص ‪ ۱۷۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت بــرای شــرکت های نوپــا‪ ،‬اســتارتاپ‪ ،‬پلتفرم هــای فعــال و‬ ‫محصــوالت پهپــادی خبــر داد‪.‬‬ ‫ وی تاکیــد کــرد‪ :‬درصورتی کــه ایــن منابــع به صــورت کامــل جــذب‬ ‫شــود‪ ،‬بــرای حــدود ‪ ۱۲‬هــزار نفــر شــغل ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه نامگــذاری امســال باعنــوان اشــتغالزایی‪ ،‬ایــن‬ ‫تســهیالت می توانــد بســیار کمک کننــده در جهــت تحقــق ایــن هــدف‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫وزارت اقتصــاد گفــت‪ :‬اگــر دســتگاهی نتواســته باشــد شــرابط صــدور‬ ‫معــاون ســازمان فنــاوری اعــام کــرد‪ :‬متقاضیــان می تواننــد بــرای‬ ‫مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی میشــود‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن تســهیالت بــه ســامانه تــوان افریــن مراجعــه کــرده و‬ ‫اقــای امیــر ســیاح رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط‬ ‫در کننــد‪.‬‬ ‫دریافــت‬ ‫تکمیلــی‬ ‫گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫وزارترااقتصــاد‬ ‫توضیحــاتکار‬ ‫کســب و‬ ‫کــرد‪.‬ثبــت درخواســت و‬ ‫مربــوط بــه‬ ‫فرایندهــای‬ ‫صــدورتمــام‬ ‫خصــوص افــزود‪:‬‬ ‫منکرســی‬ ‫صحبــت‬ ‫ملــی مجوزهــا‬ ‫اعطــای بــه صــورت انالیــن در همیــن ســامانه انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬هــم اکنــون چنــد نهــاد بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل‬ ‫نشــدند؟‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران‪:‬‬ ‫ســیاح‪ :‬بــه غیــر از ‪ 2-1‬دســتگاه دولتــی ســایر دســتگاههای دولتــی‬ ‫بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل شــدند‪ .‬وزارت علــوم‪ ،‬وزارت‬ ‫اتصــال‬ ‫بهرا بــرای‬ ‫خــود‬ ‫نیــز تمــام تــاش‬ ‫مرکــزی‬ ‫تعیینبانــک‬ ‫بهداشــت و‬ ‫اعضای‬ ‫پرداختی‬ ‫حقوق‬ ‫سقف‬ ‫ان دو دســتگاه باقــی مانــده بــه ســامانه ملــی مجوزهــا انجــام میدهنــد‪.‬‬ ‫ـش شد‬ ‫رفع‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫خصوصــی بســیار عقــب‬ ‫ـادی بخـ‬ ‫های اقتصـ‬ ‫البتــه هــم اکنــون تشــکل‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا حــرف مــردم اولویــت دارد نــه دســتگاه مربوطــه کــه ایــا‬ ‫ـر؟اینکــه تمــام تالشــمان‬ ‫خیـــان‬ ‫ـرانی بـــاـا بی‬ ‫ـکی تهـ‬ ‫ـیــگاه‬ ‫دانش‬ ‫رئیـــس‬ ‫کننــد‬ ‫پزشـاخــذ‬ ‫ـومــوز‬ ‫علـمج‬ ‫تواننــد‬ ‫ـردم مـ‬ ‫م‬ ‫را می کنیــم کــه اعضــای هیئت علمــی احســاس بی عدالتــی نکننــد‪،‬‬ ‫انجــام اســت کــه‬ ‫حــال‬ ‫تمهیداتــی‬ ‫میکارانــه‬ ‫پرداخــت‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫‪mojavez.‬‬ ‫ســایت‬ ‫دربــه‬ ‫مراجعــه‬ ‫تواننــد بــا‬ ‫اکنــون مــردم‬ ‫هــم‬ ‫اگــر‬ ‫بدهنــد‬ ‫مربــوط‬ ‫کســبایـوـنکار‬ ‫ـدهواســت‬ ‫خــودقطعراــی شـ‬ ‫تقریبــا‬ ‫موضــوع‬ ‫مجــوز شــود؛‬ ‫درخواســتبرداشــته‬ ‫سـ‪ir‬ـقف کارانــه‬ ‫الکترونیکــی دریافــت کننــد یــا شــرایط‬ ‫ـاغبــه ص‬ ‫ـوز را‬ ‫ـهـتند مج‬ ‫نتوانسـ‬ ‫ـورتــد‪.‬‬ ‫خواهـــد ش‬ ‫زودیـابـ‬ ‫کــه بـ‬ ‫ـد‬ ‫مواجــه بودنـ‬ ‫دیگــر‬ ‫حســینمشـ‬ ‫دکتــرو یــا بــا‬ ‫ـوری بــود‬ ‫گــزارشـوز حضـ‬ ‫بــهــدور مجـ‬ ‫ص‬ ‫بررســی‬ ‫نشســت‬ ‫ـکات در‬ ‫قناعتــی‬ ‫بــازارکار‪،‬‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫وضعیمـــا‬ ‫بــه‬ ‫اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران‪،‬‬ ‫ـامـوق‬ ‫ـتاعـحقـ‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬قوانیــن اخیــری کــه در خصــوص قانــون اصــاح پــاره ای‬ ‫ســوال‪ :‬براســاس قانــون ایــا دســتگاههایی کــه بــه درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫از مقــررات مربــوط بــه پایــه حقــوق اعضــاء رســمی هیئت علمــی‬ ‫تــا ‪ 6‬فروردیــن متصــل نشــدند‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــدند؟‬ ‫(اموزشــی و پژوهشــی) مطــرح شــده و بــه دنبــال ان کاهــش ضریــب‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫ـده‬ ‫ هایــی شـ‬ ‫موجـ‬ ‫ زده‬ ‫رق ـم‬ ‫ـک ک‬ ‫ـدفـه یـ‬ ‫ـی هـ‪ ۶/۱‬بـ‬ ‫حقوقـ‬ ‫ـاش‬ ‫ـن تـ‬ ‫فروردیـ‬ ‫شـا ‪6‬‬ ‫چالـا تـ‬ ‫ـبو مـ‬ ‫ـت‬ ‫ها نیسـ‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـازاتــهدسـ‬ ‫مجـ‬ ‫ـیاح‪:‬‬ ‫سـ‬ ‫پزشــکی‬ ‫علــوم‬ ‫دانشــگاه‬ ‫ علمــی‬ ‫ت‬ ‫هیئ‬ ‫اعضــای‬ ‫از‬ ‫نفــر‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫از‬ ‫بیــش‬ ‫کردیــم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫باشــه‬ ‫ـته را ب‬ ‫ـدد‬ ‫ـتگاهیـن عـ‬ ‫تمهیداتــی ایـ‬ ‫توانســـذـتیم ب‬ ‫ـد؛ـامـ‬ ‫نتواسمـی‬ ‫ـردمــامل‬ ‫ـرانمـرا ش‬ ‫ـد‬ ‫نتواسـ‬ ‫کننــاـد و دسـ‬ ‫ـوزـارا اخ‬ ‫ شـمج‬ ‫ـتند‬ ‫تهـاگــر‬ ‫دهیــم‪.‬‬ ‫صــدورکاهــش‬ ‫شــرایط‪ ۴۰‬نفــر‬ ‫حــدود‬ ‫فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی‬ ‫مجــوز را‬ ‫شــوند‪.‬داد‪ :‬بــرای ایــن تعــداد از اعضــای هیئت علمــی در دانشــگاه‬ ‫میادامــه‬ ‫وی‬ ‫علــوم پزشــکی تهــران برنامــه داریــم‪ ،‬چــرا کــه بایــد حــق ضایعــه شــده‬ ‫مجوزها در چه مراحلهای قرار دارد؟‬ ‫صدورــود‪.‬‬ ‫استعامــری ش‬ ‫سوال‪:‬ـراد پیگی‬ ‫ایــن افـ‬ ‫دکتــر قناعتــی تصریــح کــرد‪ :‬موضــوع بعــدی نشســت ایــن بــود کــه‬ ‫ســیاح‪ :‬از اواخــر اســفند اســتعام الکترونیکــی مجوزهــا را بــه‬ ‫بــا روش هــای قانونــی کــه وجــود دارد؛ از جملــه حق التدریــس ســعی‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫می کنیــم جبــران کمــی از کســری حقوقــی ایــن تعــداد از اعضــای‬ ‫دســتگاهها در ایــن راســتا عقــب هســتند‪.‬‬ ‫هیئت علمــی را انجــام دهیــم کــه خدایــی نکــرده ان هــا هــم احســاس‬ ‫نکننــد‪.‬‬ ‫ عدالتــی‬ ‫مراجعــان در اخــذ مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫اگــر‬ ‫بیســوال‪:‬‬ ‫کننــد؟ــکی تهــران خاطرنشــان کــرد‪ :‬خبــر خوبــی‬ ‫شــکایتــوم پزش‬ ‫دانشــگاه عل‬ ‫رئیــس‬ ‫مرکــزی‬ ‫کــه می خواهــم در ایــن فرصــت مغتنــم مطــرح کنــم‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫نوشــتهســقف‬ ‫اســت کــه‬ ‫تمهیداتــی در‬ ‫کارانــه‬ ‫پرداخــت‬ ‫بــرای‬ ‫شــده‬ ‫انجــامبخــش‬ ‫حــالهمــان‬ ‫مجــوز در‬ ‫زمــان هــر‬ ‫شــرایط و‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫ـی‬ ‫ـدهدر‬ ‫قطعـرــیمجـشــوز‬ ‫ـل هـ‬ ‫ـوعـود ذی‬ ‫ـده بـ‬ ‫ـنـر شـ‬ ‫ذکـ‬ ‫خاصــی‬ ‫اگـ‬ ‫درگاهــهملبـــه‬ ‫اســت ک‬ ‫تقریبـــا‬ ‫موضـ‬ ‫ـود؛ ایـ‬ ‫ـرایطـته شـ‬ ‫ـرـهشـبرداشـ‬ ‫کارانـ‬ ‫ـد‪ .‬وجــود دارد کــه مراجعــان میتواننــد بــه ان‬ ‫ـری‬ ‫ـاغدکمــه‬ ‫مجوزهـــا‪،‬‬ ‫مغایـشـ‬ ‫خواهــد‬ ‫زودی اب‬ ‫ـتگاه‬ ‫ـران‪،‬دسـ‬ ‫تهــد بــه‬ ‫ـکیباشـ‬ ‫ـوردی‬ ‫ـگاهو علاگـــر‬ ‫کننــد‬ ‫مراجع‬ ‫ـکایت‬ ‫ـرای شـ‬ ‫ـش بـ‬ ‫دکتــر‬ ‫ـوممـپزشـ‬ ‫ـیــهدانشـ‬ ‫عمومـ‬ ‫روابــط‬ ‫ـزارش‬ ‫بخـگـ‬ ‫بــه‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫خصــوص بحــث مالیــات و موضوعــات دیگــر‬ ‫می در‬ ‫ارســالشــد‪:‬‬ ‫نظارتــیــاداور‬ ‫قناعتــی ی‬ ‫هــم مرتــب پیگیــر هســتیم و در مراجــع ذی صالحــی کــه دسترســی‬ ‫داریــم‪ ،‬اعتراض هــای خودمــان را اعــام می کنیــم کــه ایــن کار هــم‬ ‫به درســتی انجــام و مرتفــع شــود‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪۱6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫خرداد ‪ 27۷ - 1401‬شوال‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫‪203208‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫رمضان ‪9 - 1443‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫جدید؛‬ ‫حقوق‬ ‫زمان‬ ‫تعاون‪:‬‬ ‫وزارت‬ ‫واریزکار‬ ‫روابط‬ ‫معاون‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫ایجاد یک میلیون فرصت شغلی‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫در سال جاری‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫اســت بــه خصــوص ایــن بــار کــه مجلــس شــورای اســامی افزایــش «میلیونــی»‬ ‫را بــرای حقــوق انهــا تصویــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ســربازی از جملــه موضــوع پراهمیــت خانوادههــای‬ ‫ایرانــی اســت چراکــه جوانــان ذکــور بــا رســیدن بــه ســن ‪ 1۸‬ســالگی بایــد‬ ‫وضعیــت ســربازی خــود را تعییــن تکلیــف کننــد یــا بــه خدمــت ســربازی‬ ‫رفتــه یــا از معافیتهــای پیــش رو از جملــه ادامــه تحصیــل‪ ،‬پزشــکی‪،‬‬ ‫کفالــت‪ ...‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ازجملــه یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای جوانانــی کــه بــه خدمــت ســربازی‬ ‫مــی رونــد مســاله « حقــوق» اســت؛ حقوقــی کــه طبــق قانــون بایــد بــه کارکنان‬ ‫وظیفــه پرداخــت شــود؛ موضوعــی کــه در ســالهای اخیــر مطالبــه مشــموالن‬ ‫بــوده و پیگیــری مســووالن ســتادکل و نماینــدگان مجلــس را هــم در پــی‬ ‫داشــته اســت تــا انجــا کــه در ســالهای اخیــر در چندیــن نوبــت افزایــش‬ ‫یکــیـود‪.‬از‬ ‫ایســنا‪،‬‬ ‫اشــتغالمنجــر شـ‬ ‫ملــیدر قانــون‬ ‫بــوممدنظــر‬ ‫زیســتمبلــغ‬ ‫طــرحنهایــت بــه‬ ‫ـوده تــا در‬ ‫گــزارشـتور بـ‬ ‫بــهــوق در دسـ‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫گذشــته کــه‬ ‫اجتماعــی اســت‬ ‫بودجــهرفــاه‬ ‫الیحــهکار و‬ ‫تعــاون‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫امــاتدر هــای‬ ‫واولوی‬ ‫یکــی از‬ ‫‪ 1401‬در ســال‬ ‫تصویــب‬ ‫جریــان‬ ‫در‬ ‫ ســازی‬ ‫ســیزدهم‬ ‫اشــتغال‬ ‫ـرر وشــد‬ ‫پیادکهــه مقـ‬ ‫تدویــن بـوـود‬ ‫ـش حقــوق‬ ‫دولــتـاله افزایـ‬ ‫ـربازان‪ ،‬مسـ‬ ‫برنامــهـاره سـ‬ ‫راســتایمهــم دربـ‬ ‫مــوارد‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـده اسـ‬ ‫ـده شـ‬ ‫ـی دیـ‬ ‫کارافرینـ‬ ‫فرهنـ‪3‬ـگ‬ ‫بــهــعه‬ ‫ســربازانتوس‬ ‫ـکاری و‬ ‫حداقــلــش بیـ‬ ‫ان کاه‬ ‫برســد؛‬ ‫تومــان‬ ‫هــزار‬ ‫‪300‬‬ ‫میلیــون و‬ ‫حــدود‬ ‫حقــوق‬ ‫ـد‪.‬عنــوان چشــم انــداز‬ ‫منتظـکـرــهمانبـــه‬ ‫ـیبایـاشــدـتغال‬ ‫ـومـ مل‬ ‫ـت ب‬ ‫زیسـ‬ ‫اج‬ ‫ـویـ ً‬ ‫ـدهـ و‬ ‫ـقـ نش‬ ‫محقـ‬ ‫ا‬ ‫الگــه فع‬ ‫ـرایای ک‬ ‫مســـاله‬ ‫‪۸۵۰‬‬ ‫ـکبــهمیلیــون‬ ‫ســربازانـاد یـ‬ ‫ـذاری ایجـ‬ ‫هدف گـ‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫دیگــرــرح‬ ‫ســویکار مط‬ ‫اشــتغال‬ ‫بودجــهو‪1401‬‬ ‫فقــط‬ ‫حقــوق‬ ‫افزایــش‬ ‫مســئله‬ ‫از‬ ‫‪۱۴۰۱‬ــامرا‬ ‫ـفندـا پایـ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تـ‬ ‫دوم سـ‬ ‫ـزار ازتومـنیمـ‬ ‫ـغلی‬ ‫فرصـوـت‬ ‫هـ‬ ‫ـالـوق تم‬ ‫ـانــهسـحقـ‬ ‫‪ 1400‬ب‬ ‫ـدایـالاول اسـ‬ ‫ـانـهاز ابتـ‬ ‫‪250‬شـهـ‬ ‫ـزار نشــد‬ ‫ختــم‬ ‫دنبــال م‬ ‫کنــهـد‪.‬شــد؛ امــا ایــن اضافــه مبلــغ جــدای ان افزایــش قابــل توجــه‬ ‫ـربازانــیاضافـ‬ ‫سـ‬ ‫حقوقــی بــود کــه در مجلــس عنــوان و در رســانهها بــدان پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫خصــوصو‬ ‫مجلــس ریـدرـزی شــده‬ ‫شــدهـی برنامه‬ ‫خصوصـ‬ ‫مبلــغبخــش‬ ‫ـکاری‬ ‫ـتغال بــا‬ ‫حــالمیــزان‬ ‫ایــن‬ ‫تصویــب‬ ‫اســتهمـکــه‬ ‫ســوالاشـایــن‬ ‫ـت‬ ‫ـابازسـظرفیـ‬ ‫حســـال‬ ‫ـار س‬ ‫ـی شطــی‬ ‫تحقســـق‬ ‫افزایــت ب‬ ‫دولـ‬ ‫ـربازان‬ ‫چهــه‬ ‫ـده و ب‬ ‫میلیونــق‬ ‫ـتغالـی محق‬ ‫برنامــهچــهاشـزمانـ‬ ‫ـربازان‬ ‫ـرایـوق‬ ‫ـشـحقـ‬ ‫شــود؟ اســتفاده خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫خصوصــی‬ ‫بخـ‬ ‫ـش مــی‬ ‫واریــز‬ ‫پیگیــری خبرنــگار انتظامــی خبرگــزاری فــارس از مســووالن مربوطــه حاکــی‬ ‫تعــاون‪ ،‬چــه‬ ‫وزارتو دیــد تــا‬ ‫کارـر مانــد‬ ‫روابــطمنتظـ‬ ‫معــاونــت مــاه‬ ‫اولـ اردیبهش‬ ‫رعیتــی تــا‬ ‫حســینکــه بایــد‬ ‫علــیـن اســت‬ ‫از ایـ‬ ‫کار‬ ‫فــرد‬ ‫درتــا بــه‬ ‫یابــد‬ ‫اختصــاص مــی‬ ‫نیروهــای مســلح‬ ‫ســتادکل‬ ‫رفــاهبودجــه بــه‬ ‫ومقــدار‬ ‫ســال‬ ‫شــغلی‬ ‫میلیــون فرصــت‬ ‫ایجــاد یــک‬ ‫اجتماعــی ـ از‬ ‫ـورتـ مــی‬ ‫تولیـص‬ ‫ـامایــن‬ ‫ـود؛ نـدر‬ ‫پرداخـ‬ ‫ـیـه سـ‬ ‫ـوق بـ‬ ‫جعنـــوان‬ ‫ـتغال‬ ‫ـدـ و اش‬ ‫ـالیـتکـشـهـ بــه‬ ‫ـربازاندر سـ‬ ‫گویــد‪:‬‬ ‫حقـو مـ‬ ‫افزایـــرـشداده‬ ‫ـاری خب‬ ‫اناشاطــاع‬ ‫ـق دقیـ‬ ‫ـزان‬ ‫زمینـوـه میـ‬ ‫ـربازان‬ ‫اســی‬ ‫میلیون‬ ‫افزایتـــش‬ ‫ـوان دربـ‬ ‫ـتغال‬ ‫تولیــقـد و‬ ‫رونـ‬ ‫ـتسکـــه‬ ‫ـوقــن‬ ‫ـاشحقبــر ای‬ ‫ـذاریـارهشــده‬ ‫تـنامگـ‬ ‫ـورـرد‪.‬‬ ‫ـانیـ کـ‬ ‫ایجــاد شــود و صــدور مجــوز کســب و کار و تســهیل ان از‬ ‫رسـکش‬ ‫در‬ ‫جملــه اقدامــات اساســی و بنیــادی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ .‬کریمی بیرانوند‪:‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در حــال حاضــر صــدور مجــوز یــک روز بیشــتر زمــان‬ ‫اقدامی‬ ‫مشاغل‬ ‫حمایت‬ ‫متقاضــی‬ ‫خانگی‪،‬کســانی کــه‬ ‫تســهیل شــده تــا‬ ‫مشــاغلازخانگــی‬ ‫نمــی بــرد و‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫بگیرن‬ ‫ـوز‬ ‫ـ‬ ‫مج‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫راحت‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـتند‬ ‫ـ‬ ‫هس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫خانگ‬ ‫اشــتغال‬ ‫هدفمند در راستای ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫تعــاون‪ ،‬رفـ‬ ‫ـاون‪ ،‬کار و‬ ‫وزارت تعـ‬ ‫بــهاش‪۴‬ــتغال‬ ‫ـی و‬ ‫کارافرینـ‬ ‫ـاون توسـ‬ ‫معـ‬ ‫کارـاهو‬ ‫وزارت‬ ‫کالن پــروژه‬ ‫اشــاره‬ ‫وزیــرـعهکار بــا‬ ‫معــاون‬ ‫ هــایـی کــه‬ ‫کارهایـ‬ ‫کسـوـب و‬ ‫ـت از‬ ‫افزایــد‪ :‬حمایـ‬ ‫مــیتوســعه و‬ ‫اجتماعــیـت‪:‬‬ ‫اجتماعــی گفـ‬ ‫شــغلی‬ ‫فرصت‬ ‫اشــتغال‬ ‫ایجــاد‬ ‫رفــاه‬ ‫میلیـــی‬ ‫ـکمهم‬ ‫ـود‪،‬ـادنقـیــش‬ ‫ـاسمیش‬ ‫اســاد‬ ‫ان بهـــرـا یـ‬ ‫ـی‬ ‫ـاغل‬ ‫ـوان مش‬ ‫نخسـعنـ‬ ‫بــا‬ ‫ـون‬ ‫انـایجـ‬ ‫ـتازکــه‬ ‫خانگـاسـ‬ ‫ـروژه ای‬ ‫کالنـپـ‬ ‫ـتین‬ ‫اخیــر دچــار‬ ‫های‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫دارد‬ ‫ـاغلی‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـاره‬ ‫ـ‬ ‫دوب‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫رون‬ ‫در‬ ‫فرصــت شــغلی بــرای امســال در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫ـتغال‬ ‫کارگاهـــی‬ ‫کارافرین‬ ‫ـاون‬ ‫افزایـمعـ‬ ‫بیرانونــد‬ ‫کریمــی‬ ‫ـور‬ ‫ـی بوــهاشـمنظـ‬ ‫ـعهـوار‬ ‫توسـجـ‬ ‫مراکــز‬ ‫ـش‬ ‫همچنیــن از‬ ‫ـودــرد‬ ‫محمــی ف‬ ‫رعیتـ‬ ‫ـگار‬ ‫ـ‬ ‫خبرن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫گفتگ‬ ‫در‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫اجتماع‬ ‫ـاه‬ ‫ـ‬ ‫رف‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫تع‬ ‫وزارتبــه انگیــزه کارگــران خبــرداده و اعــام کــرده اســت کــه طــی ‪۶‬‬ ‫کمــک‬ ‫توســعه و‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـارشـکـ‬ ‫اظهـ‬ ‫ـزاری دانشـ‬ ‫ـیازخبرگ‬ ‫اجتماعـ‬ ‫ـاهـروه‬ ‫مـگـ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـده‬ ‫ـادر‬ ‫ـجو‪ ،‬صـ‬ ‫کارگاهــی‬ ‫‪۶۰۰‬ـجــواز‬ ‫ـش‬ ‫گذشــته بیـ‬ ‫حمایــت از کســب و کارهایــی کــه بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از‬ ‫دوبــاره‬ ‫مهمــیــادر‬ ‫نقــش‬ ‫شــود‪،‬‬ ‫ـن می‬ ‫یــاد‬ ‫ان‬ ‫ـی‬ ‫رونــق پیش بینـ‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫اجتماعــی ب‬ ‫توانــدرفــاه‬ ‫میکار و‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫وزیــر تعـ‬ ‫هــااز ایـ‬ ‫ـش‬ ‫پیـ‬ ‫در‬ ‫ـژه‬ ‫ـ‬ ‫وی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫اخی‬ ‫های‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫باش‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫داش‬ ‫ـاغلی‬ ‫ـ‬ ‫مشــع و بودجــه تولیــد و اشــتغال در تبصــره ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬الیحــه بودجــه‪ ،‬از‬ ‫مناب‬ ‫شــدهاند‪.‬‬ ‫دچــار‬ ‫دوران‬ ‫اشــتغال بــرای ســال ‪ ۱۴۰۱‬خبــر‬ ‫رکــودتوســعه‬ ‫تثبیــت و‬ ‫کرونــاویــژه‬ ‫تدویــن بســته‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬عمــده تــاش مــا در وزارت تعــاون بــر ایــن‬ ‫وی بــود‪.‬‬ ‫داده‬ ‫متمرکــز شــده اســت کــه در گام نخســت مشــاغل افــرادی کــه‬ ‫ـادچالـ‬ ‫ایج بـــا‬ ‫کرونــا‬ ‫ـیوعـیبیمــاری‬ ‫ـدتـ ش‬ ‫کارشناســان‪،‬ــی‬ ‫ـادکار انهــا ط‬ ‫ـبـ و‬ ‫ـشو‬ ‫شــغل‬ ‫اشــتغال بــه‬ ‫ـومـ ملـ‬ ‫زیسمـــت ب‬ ‫کسـاعتق‬ ‫بــه‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫مختل‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫خدم‬ ‫و‬ ‫ـهیات‬ ‫ـ‬ ‫تس‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫اعط‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـرو‬ ‫روبـ‬ ‫کاهــش بیــکاری و توســعه فرهنــگ کارافرینــی کمــک مــی کنــد و‬ ‫خانگــی راهــم‬ ‫کســب و‬ ‫دهیــم و‬ ‫کــهقــرار‬ ‫حمایــت‬ ‫مــورد‬ ‫بــر‬ ‫کارهــایبــا اشــتغال‬ ‫اجــزای مرتبــط‬ ‫تمــام‬ ‫هماهنگــی‬ ‫بســتری اســت‬ ‫دارد‪.‬ـن دســته از مشــاغل هســتند‪.‬‬ ‫عهــده همیـ‬ ‫جــزو‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫تعــاون‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫اشــتغال‬ ‫و‬ ‫کارافرینــی‬ ‫توســعه‬ ‫معــاون‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬بــا توجــه بــه پیش بینــی منابــع و بودجه هــای تولیــد و‬ ‫حمایــت‬ ‫راســتای‬ ‫شــد‪:‬اشـدر‬ ‫رفــاه‬ ‫مشــاغلـه‬ ‫‪ ۱۶‬واز ‪ ۱۸‬الیحـ‬ ‫تبصره هــای‬ ‫ـتغال در‬ ‫یــاداورملــی‬ ‫اجتماعــیــت بــوم‬ ‫ـتغال ذیــل زیس‬ ‫اشـ‬ ‫شــغلها‬ ‫صاحبــان‬ ‫حمایــت از‬ ‫خانگــی و‬ ‫ملــی‬ ‫گونــه بــوم‬ ‫ایــنزیســت‬ ‫اشــتغال‬ ‫هدفگــذاری‬ ‫همچنیــنمــی رود‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬انتظــار‬ ‫بودجــه‬ ‫کشــور‬ ‫ویــژه‬ ‫ـود‬ ‫سراســرمحقــق شـ‬ ‫خانگــیهــردرچــه بهتــر‬ ‫مشــاغل و جدیــت‬ ‫ـاری بــا قــوت‬ ‫هــایـال جـ‬ ‫تعاونی در سـ‬ ‫اشــتغال‬ ‫همــهـد‪.‬تعاونیهــای مذکــور بــه‬ ‫نهایــت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شــده‬ ‫انــدازیـتغال میلیونــی بــه اجــرا در ایـ‬ ‫وراهبرنامــه اشـ‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫کاربردی‪:‬‬ ‫جهادعلمی‬ ‫دانشگاه‬ ‫سرپرست‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫سازمان‬ ‫رییس‬ ‫شدکشور باشد‬ ‫ افرین در‬ ‫شالیزارهایاشتغال‬ ‫درصدمحور توسعه‬ ‫‪ 60‬تواند‬ ‫درمی‬ ‫کاربردی‬ ‫دانشگاه علمی‬ ‫گیالن انجام‬ ‫شخم اولیه‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علمــی کاربــردی ماموریــت و رســالت خــود بــا اهــداف نهادهــا و ســازمان ها در تحقــق توســعه‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪ ،‬را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫گفــت‪ :‬دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی پیــش رو و اتــکا بــه ســه خصیصــه متــوازن و پایــدار تربیــت نیــروی انســانی‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫باتوجــه بــه انعطــاف پذیــری خــود و ارتباط بنیــادی‪ ،‬ســاختار کارافرینانــه‪ ،‬برنامــه متخصــص کارامــد و مــورد نیــاز بخــش‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس» دادهاســت‪.‬‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫بــا بــازار کار و بخــش خصوصــی می توانــد درســی عملگرایانــه (دروس بــا ســهم ‪ ۶۰‬هــای مختلــف کشــور باشــد‪.‬‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫محــور توســعه اشــتغال افرین در کشــور درصــد عملــی و ‪ ۴۰‬درصــد تئــوری) و وی افــزود‪ :‬دانشــگاه جامــع علمی کاربردی‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫مدرســان کارافریــن؛ پیشــتازی در تحقــق باتوجــه بــه انعطــاف پذیــری خــود و ارتباط‬ ‫باشــد‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬حســین بلنــدی دانشــگاه های نســل ســوم و امــوزش بــا بــازار کار و بخــش خصوصــی می توانــد‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه جامــع علمــی کارافرینانــه را برخــورد تکلیــف نمــوده محــور توســعه اشــتغال افرین در کشــور‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪ 2‬رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫باشــد لــذا تــاش می نمایــد پیشــران ایــن‬ ‫کاربــردی برنامــه هــای ایــن دانشــگاه را اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫در راســتای تحقــق شــعار “تولیــد‪ ،‬دانــش وی افــزود‪ :‬دانشــگاه جامــع حرکــت در امــوزش عالــی بــوده و بــرای‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪ ،‬بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫علمی کاربــردی بــا طراحــی و تدویــن اشــتغال همــه دانش اموختــگان امــوزش‬ ‫بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین”اعــام کــرد‪.‬‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫حســین بلنــدی گفــت‪ :‬بدیهــی اســت تحقق برنامــه راهبــردی و برخــورداری از عالــی کشــور برنامــه ریــزی نمایــد‪.‬‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫اهــداف شــعار ســال جــاری کــه توســط مزیت هایــی از جملــه گســتره فعالیــت سرپرســت دانشــگاه جامــع علمــی‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫رهبــر فرزانــه انقــاب اعــام شــد منــوط در ســطح کشــور (‪ ۳۱‬اســتان‪ ،‬بیــش از کاربــردی گفــت‪ :‬تقویــت و توســعه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫بــه تعامــل و همــکاری همــه نهادهــا و ‪ ۵۷۰‬مرکــز امــوزش علمــی کاربــردی) دوره هــای مهارتــی امــوزش عالــی در‬ ‫فعــاالن ایــن عرصــه بــرای گــذار از اقتصــاد و تنــوع برنامه هــای درســی مهارت محــور مناطــق مختلــف کشــور متناســب بــا‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان وی بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری در شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫نفتــی بــه اقتصــاد دانش بنیــان و در جهــت و فناورانــه (بالــغ بــر ‪ ۹۰۰‬عنــوان برنامــه مزیــت هــای منطقــه ای و کارامدســازی‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای مــورد تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫نهادینه شــدن ان اســت‪ .‬دانشــگاه ها محــل درســی در دوره هــای مقطــع دار و ‪ ۹۵۰‬و توانمندســازی دانــش اموختــگان در‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫اصلــی تحقــق فعالیت هــای تولیــد نیــروی عنــوان دوره کوتاه مــدت و ترویجــی) راســتای کارافرینــی و ورود بــه بــازار کار‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪ 1۸‬داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫انســانی مــورد نیــاز بخشــهای مختلــف‪ ،‬وجــود شــبکه اموزشــی وســیع (بیــش از و رفــع نیازهــای بومــی و ملــی‪ ،‬مهم تریــن‬ ‫هــزار و ‪ ۸31‬تــن کــود ازتــه‪ ،‬ســه هــزار و را بــر اســاس تقویــم زراعــی ( اواســط در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫دانــش بنیــان نمــودن فرایندهــا و فراهــم ‪ ۲۲۰‬هــزار دانشــجو و ‪ ۳۵‬هــزار مــدرس) سیاســت دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی‬ ‫برنجــکاران بــه توصیههــای کارشناســان‬ ‫‪ 2۷4‬تــن کــود فســفاته و نزدیــک چهــار فروردیــن) انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫نمــودن زمینــه هــای اشــتغال افرینــی نقشــه راه خــود را بــا مــورد نظــر قــرار طــی ســال ‪ ۱۴۰۱‬اســت و بــرای دســتیابی‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸1‬تــن کــود پتاســه توزیــع شــده‬ ‫محســوب می شــوند‪ .‬در نظــام امــوزش دادن‪ ،‬رصــد و رفــع نیازهــای اموزشــی بــه ان اقدامــات عملــی متعــدد شــامل‪:‬‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده ارقــام اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫عالــی بــرای هــر یــک از زیــر نظام هــا‪ ،‬بــازار کار مــدون و بســتر قابــل توجــه توســعه روش هــای شناســایی نیازهــای‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور بــه زمســتانه توجــه کننــد‪.‬‬ ‫وظایــف و ماموریت هــای پیش بینــی و اثرگــذاری بــرای تحقــق تولیــد‪ ،‬اموزشــی بــازار کار و تبدیــل ان بــه‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کــود فســفات شــمار میایــد کــه بــا ‪ 23۸‬هــزار هکتــار‬ ‫شــده کــه تحقــق جامــع و صحیــح ان دانش بنیــان و اشــتغال افرینی در کشــور اموزش هــای بلندمــدت و تکمیلــی بیــن‬ ‫ســطوح تحصیلــی‪ ،‬تبییــن نقــش ایــن‬ ‫فراهــم نمــوده اســت‪.‬‬ ‫نیازمنــد تقســیم کار ملــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا دانشــگاه بلنــدی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن دانشــگاه دانشــگاه در توانمندســازی افــراد بــرای‬ ‫زیر ذره بین مجلس؛‬ ‫جامــع علمی کاربــردی بــه عنــوان مرجــع براســاس منویــات مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬دســتیابی بــه اشــتغال پایــدار مولــد بــه ویــژه‬ ‫و متولــی اموزش هــای شــغل محــور و نســبت بــه بازبینــی ماموریت هــای خــود در گروه هــای زنــان سرپرســت خانــوار‪،‬‬ ‫مجوزهای‬ ‫ویــژهدر‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫تخلفات‬ ‫کارـی و …‪ ،‬طراحــی‬ ‫کسبـهوعمومـ‬ ‫ـموالن وظیفـ‬ ‫صدوراجرایــی مشـ‬ ‫فرایندهــای‬ ‫برنامه ریــزی‬ ‫دستگاه و‬ ‫اشــتغال کشــور‪،‬‬ ‫تاثیرگــذار در توســعه‬ ‫رســالت تربیــت و توانمند ســازی نیــروی متناســب بــا نقــش نیــروی انســانی در تولیــد و اجــرای اموزش هــای اشــتغال افرین‬ ‫مشــاغلـک یــا دو‬ ‫ـت وو بهجــز یـ‬ ‫کــمنبــوده اس‬ ‫نمــوده وکافــی‬ ‫وجــود دارد‬ ‫نکاتــی‬ ‫نوظهــور‬ ‫ســرمایـه بر‬ ‫قانــوناقــدام‬ ‫ایــنل محور‬ ‫کــهودراشــتغا‬ ‫ بنیــان‬ ‫انســانی متخصــص و ماهــر مــورد نیــاز دانش‬ ‫ هــایـتگاهها بــه‬ ‫ـی دسـ‬ ‫بــاــیبخباقـ‬ ‫متناســباجرای‬ ‫بــه دســتگاه‬ ‫مجوزهــا‬ ‫شــفافیت در‬ ‫بخش هــای مختلــف اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی بحــث‬ ‫مختلــفایــنو‬ ‫ش‬ ‫صــدوردو منظــر‬ ‫دانشــگاه از‬ ‫اســت‪ .‬لــذا ایــن‬ ‫اندـ و‬ ‫ـازیــده‬ ‫توانمندســـل نش‬ ‫ـی یــا متص‬ ‫الکترونیکـ‬ ‫ـو اگــر‬ ‫اســت‬ ‫ـی‬ ‫مهارت‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫درگاهــای جهانـ‬ ‫تالش بازاره‬ ‫منظــورـک سـ‬ ‫بدیــندارد‪ .‬از یـ‬ ‫کــهتوجــه‬ ‫اســتســال‬ ‫و فرهنگــی را برعهــده دارد‪ .‬در ایــن شــعار‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ان‬ ‫نداده‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫انج‬ ‫ـبی‬ ‫ـ‬ ‫مناس‬ ‫ـدام‬ ‫ـ‬ ‫اق‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫اینک‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫یــا‬ ‫و‬ ‫کنــد‬ ‫می‬ ‫دریافــت‬ ‫مجــوزی‬ ‫فــردیــد نقــش خــود را در تحقــق شــعار خروجــی ســایر زیرنظــام هــای امــوزش‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬عواملــی از جملــه به هنــگام می نمای‬ ‫دانشـکــه‬ ‫پایشــی‬ ‫ـرایبــه‬ ‫توجــه‬ ‫کــرد‪ :‬ریـبــا‬ ‫کنــد‬ ‫ـاینمی‬ ‫دریافــت‬ ‫مجــوزی‬ ‫ـگاه‬ ‫تبدیــل‬ ‫ـزی بـ‬ ‫اظهــار برنامه‬ ‫ـگاه عالــی‪،‬‬ ‫دانشـ‬ ‫ـوبراکارکردهـ‬ ‫فــردیدر چارچـ‬ ‫بــودن اموزش هــا‪ ،‬مرتبــط بــودن امــوزش ســال‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫انجــام‬ ‫انســانیـد و مبـ‬ ‫داشــته باشـ‬ ‫تربیــتوجــود‬ ‫بــا قانونــی‬ ‫دلیــل‬ ‫اســتو‬ ‫مشــخصمنطقــه‬ ‫تکنســین در‬ ‫تربیــت‬ ‫قطــب‬ ‫ماهــرـادااز بــه‬ ‫نیــروی‬ ‫بــا نیــاز روز دنیــای کار‪ ،‬در نظــر گرفتــن و‬ ‫توانمندســازیبــه‬ ‫کــدام دســتگاهها‬ ‫ـردی کــه‬ ‫ کاربـرســی‬ ‫دست‬ ‫ـوزی‬ ‫مجـ‬ ‫ـرایـت بـ‬ ‫اجـاـ رانـ‬ ‫ای بـ‬ ‫درگاهو‬ ‫ایــنرشــد‬ ‫مراکــز‬ ‫راهبــری و‬ ‫علمی‬ ‫ـای‬ ‫دورـهه هـ‬ ‫ـدهـق‬ ‫نیازهــای اینــده بــازار کار براســاس عـطریـ‬ ‫کــدام‬ ‫اند و‬ ‫شــده‬ ‫تــوامـابه از‬ ‫ـرایط مشـ‬ ‫ای بــا ش‬ ‫متناســبـد وبــاعــده‬ ‫تکنولوژی هــای پیــش رو و بــا بهره منــدی پیــدا کننـ‬ ‫ـد‬ ‫در فراینـ‬ ‫الزم‬ ‫متصــلــات‬ ‫الکترونیکــیارائــه خدم‬ ‫بــا نــواوری و‬ ‫کارـ و‬ ‫نیــاز‬ ‫متصــل‬ ‫دســتگاهها‬ ‫محقــقراهانـ‬ ‫روز بــرای‬ ‫مجــوز‬ ‫ هــایــک‬ ‫ـیدن بــه ی‬ ‫از اخریــن مهارت هــا و فنــون‪ ،‬تاثیرگــذار رسـ‬ ‫نشــدهرااند‪.‬پیــش بینــی‬ ‫محصــول‬ ‫ایــده بــه‬ ‫ـدازیو تبدیــل‬ ‫نمایــد‬ ‫نویــن‬ ‫فناوری‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫وکار‬ ‫کســب‬ ‫رویکــرد عمــده نمــوده و فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫محــرومســه‬ ‫دیگــر بــا‬ ‫ســوی‬ ‫از‬ ‫و نقش افریــن هســتند‪.‬‬ ‫دادهـا دعوت‬ ‫قــرارـنبه بـ‬ ‫«روز دوشـ‬ ‫ســرلوحهاینک‬ ‫وی بــا بیــان‬ ‫بــهتولیــد‬ ‫جهــش‬ ‫ویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫رئیــس‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کارــهخــود‬ ‫دلیــل توســعه فنــاوری‪ ،‬توســعه اشــتغال افرین و را‬ ‫دانشــگاه‬ ‫ایــن‬ ‫بلنــدی گفــت‪:‬‬ ‫ـر از مســئوالن وزارت اقتصــاد جلســهای‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫تصریحکـ‬ ‫ـده تنکابـ‬ ‫بســیاراز ارائــه‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫مجلــس‬ ‫دیگـ‬ ‫ـس یاریگــر‬ ‫مجلـه ای‬ ‫ـنـتدرحرفـ‬ ‫صالحیـ‬ ‫نماینـــعه‬ ‫نزدیــک توس‬ ‫قرابــت‬ ‫ راســتایی و‬ ‫هم‬ ‫گــزارش نظارتــی کمیســیون متبوعــش قانونگــذار پیشبینــی کــرده اســت را در ایــن زمینــه در کمیســیون ویــژه‬ ‫دربــاره عملکــرد دســتگاهها و نهادهــای کــه بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم کــه جهــش تولیــد برگــزار کردیــم»‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫رئیس اورژانس کشور خبر داد‪:‬‬ ‫مختلــف درخصــوص صــدور مجــوز درگاه صــدور مجوزهــای کســبوکار‪ ،‬هفتــه اینــده نیــز بــا دعــوت از مســئوالن‬ ‫کســبوکارها بــه صحــن مجلــس ظــرف درگاه الکترونیکــی باشــد و از صــدور وزارت اقتصــاد در ایــن زمینــه جلســهای‬ ‫کشور‬ ‫کاغــذی در‬ ‫هزار نیرو‬ ‫کمبود ‪۸‬‬ ‫خواهیــم داشــت و پــس از جمعبنــدی‪،‬‬ ‫اورژانس را‬ ‫خــودداری شــود‪.‬‬ ‫مجوزهــای‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫گــزارش کمیســیون دربــاره ایــن موضــوع‬ ‫سیدشــمسالدین حســینی رئیــس‬ ‫ایــن پارلمــان‬ ‫علنــی‬ ‫اینــده‬ ‫گفــت‪ :‬هفتــه‬ ‫جهــش تولیــد‬ ‫کمیســیون‬ ‫کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد مجلــس رئیــس‬ ‫ویــروس‬ ‫صحــنبــه‬ ‫ناشــیدراز ابتــا‬ ‫شــدگان‬ ‫ویــژهگــرگان‬ ‫میزبانــی‬ ‫ســامت بــه‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫قرائــت‬ ‫ـاغوایــن‬ ‫انجــاماز ابـ‬ ‫ـرد‪ :‬پــس‬ ‫ هــای کـ‬ ‫ـسیعنــوان‬ ‫شــورای اســامی در گفتوگــو بــا مجلـ‬ ‫روز یــک رقمــی شــد‪.‬‬ ‫خواهــد در‬ ‫ـد صدنفــر‬ ‫بــا از چنـ‬ ‫شــده‬ ‫الزم‬ ‫هماهنگ‬ ‫میلیــاردموظــف‬ ‫اجرایــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری تســنیم‪ ،‬قانــون‬ ‫تومــان او گفــت‪ :‬هــر چــه از درون نظــام خــود‬ ‫های ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار و‬ ‫اعتبــار یــک‬ ‫ـت‪ :‬پــس‬ ‫اســیبـس گفـ‬ ‫کنیــم‪،‬در مجلـ‬ ‫مقــاومتنکابــن‬ ‫نماینــده‬ ‫درگاه‬ ‫واردبــه‬ ‫ســال‬ ‫جامعــه‬ ‫پذیــری‬ ‫ـس را‬ ‫اورژانـ‬ ‫یــکــس‬ ‫ظــرفامبوالن‬ ‫بودنــددســتگاه‬ ‫بــا بیــان اینکــه قانــون اصــاح مــواد (‪ )1‬هــزار‬ ‫صحــن‬ ‫در در‬ ‫امــاـیون‬ ‫کمیسـ‬ ‫ـزارش‬ ‫کمتــرـت گـ‬ ‫ شــود‪.‬وزارت اقتصــاد و امــور از قرائـ‬ ‫ی کــه‬ ‫الکترونیکـمـی‬ ‫در‬ ‫مقابــل‬ ‫شــد‪،‬‬ ‫خواهــد‬ ‫و (‪ )۷‬قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی کشــور‬ ‫اســیبالزم بــا‬ ‫پیگیریهــای‬ ‫صــورتپارلمــان‬ ‫در علنــی‬ ‫بپیوندنــدنفــرکــه‬ ‫ایجــاد می‬ ‫دارایــی‬ ‫پذیــری‬ ‫مقاومــت کمتــر‬ ‫کنــد‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫فعالیــت‬ ‫اشــاره بــه‬ ‫اصــل (‪ )44‬از مهمتریــن مــواد بــرای او بــا‬ ‫یافــت‪.‬اجــرای قانــون‬ ‫کــه در‬ ‫افزایــشهایی‬ ‫کمبــود دســتگاه‬ ‫بــاــی ایــن‬ ‫نظارت‬ ‫کشــور و از بعـ‬ ‫ـرای قانــون‬ ‫بهبــود فضــای کســبوکار در کشــور در اجـ‬ ‫خواهــد‬ ‫گفــت‪:‬ـدمــا‬ ‫اورژانــس‬ ‫ـاوگان صــدور مجوزهــای کســبوکار داشــتهاند‬ ‫ـری شــده‬ ‫ـوی‬ ‫ـوعهـاز‬ ‫موضـ‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن قانــون در بهمن‬ ‫پیگیـــن نـ‬ ‫ـسدر ای‬ ‫مجلـــرو‬ ‫ـری نی‬ ‫ـزارسـنفـ‬ ‫ـت‬ ‫مــاهو هشـ‬ ‫رئیــس مرکــز فوریت هــای پزشــکی‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫خواهیــم‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫برخوردهــای‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـفندماه‬ ‫ســال ‪ 99‬در مجلــس تصویــب و اس‬ ‫اختصــاصـ هــزار روبــرو هســتیم و در حــال رایزنــی بــا همایــش ‪ ۲‬روزه تخصصــی پدافنــد‬ ‫اورژانــس کشــور از‬ ‫همــان ســال بــرای اجــرا بــه دولــت ابــاغ‬ ‫اورژانــس ســازمان امــور اســتخدامی بــرای دریافــت غیرعامــل و مدیریــت حــوادث و بالیــا در‬ ‫دســتگاه امبوالنــس جدیــد بــه‬ ‫اســتخدام بــا‬ ‫ـینی بــا ابــراز‬ ‫حسـ‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫پیگیریهایــی کــه از نظــام ســامت ویــژه دانشــگاه های علــوم‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫مجــوز‬ ‫کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫قانــون‬ ‫اجــرای‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن قانــون احــکام‬ ‫ـر پزشــکی اســتان های گلســتان‪ ،‬مازنــدران‪،‬‬ ‫ـگ نابرابـ‬ ‫بــرایــا جنـ‬ ‫نماینــدگانـا کرون‬ ‫ســویــر گفــت‪ :‬بـ‬ ‫همایــش میعادف‬ ‫جعفــر میعــادی فــر امــروز در‬ ‫مشــخص شــد‬ ‫اســت‬ ‫شــده‬ ‫متعــددی وجــود دارد کــه برخــی از انهــا انجــام‬ ‫کــهاز گیــان و ســمنان از امــروز سه شــنبه اغــاز‬ ‫درخشــان‬ ‫کارنامــه ای‬ ‫امــا بــا‬ ‫داشــتیم‪،‬‬ ‫‪ ۲‬روزه تخصصــی پدافنــد غیرعامــل‬ ‫ـدهـ امــا‬ ‫ـامـ شـ‬ ‫ـور زمینـ‬ ‫ـرایطدرعبایـــن‬ ‫اقداماتـــی‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از‬ ‫ـوت شــد‪.‬‬ ‫ـداد ف‬ ‫ـهـمانجوـتع‬ ‫کردیـ‬ ‫نظــام ان ش‬ ‫و مدیریــت حــوادث و بالیــا در‬ صفحه 14 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫رمضان ‪1443‬‬ ‫خرداد ‪ 27۷ - 1401‬شوال‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫‪203208‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪9 -- 1443‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسالمی‪:‬‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫استخدام نمی کنند‬ ‫بیمهازاد را‬ ‫دانشگاه‬ ‫ التحصیالن‬ ‫گریز فارغ‬ ‫دانشگاه های دولتی‪،‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫گیالنی از‬ ‫کشاورزان‬ ‫شــما بایــد‬ ‫کننــد کــه‬ ‫علمــی القــا‬ ‫تاخیــر‬ ‫انقــدر بــا‬ ‫مبلــغ هــم‬ ‫هیــات همــان‬ ‫مــوارد‬ ‫صورتــی‬ ‫همســان‬ ‫پرداخــت هــا‬ ‫بــا دولتی‬ ‫بــه‬ ‫شــوید‪،‬بــادرتوجــه‬ ‫شــود کــه‬ ‫مــی‬ ‫چنــدان مقــاالت‬ ‫دیگــرعلمــی بــا‬ ‫قیمــتهیــات‬ ‫اعضــای‬ ‫کــه مــا‬ ‫کارایــی‬ ‫نوســانات‬ ‫داشــته‬ ‫بهتــری‬ ‫ ایم‪ .‬ایــن موضوعــات‬ ‫ـدارد و‬ ‫ـاورزان نـ‬ ‫کارکشـ‬ ‫بـوـرای‬ ‫وجود‬ ‫ـگاه‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫دولت‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫او‬ ‫گفـزه کشــاورزان را ب ـرای بیم ـه گــذاری‬ ‫انگیـ‬ ‫دولتــی نیســتید‪ ،‬دســته‬ ‫چــون‬ ‫کاهــشکــه‬ ‫داشــت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫داشــته‬ ‫دو هســتید و هرکســی می خواهــد دســت‬ ‫ـدوو پولــش را‬ ‫بــودنــی باشـ‬ ‫خیــزــد دولت‬ ‫حادثــهــد‪ ،‬بای‬ ‫اول باش‬ ‫ضــرورت‬ ‫گیــان‬ ‫االن‬ ‫کــه‬ ‫اســت‬ ‫همیــن‬ ‫بگیــرد‪.‬‬ ‫دولــت‬ ‫از‬ ‫بیمــه کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫دانشــگاه دولتــی فارغ التحصیــان دانشــگاه‬ ‫مدیریــتی کننــد‪.‬‬ ‫اســتخدام نم‬ ‫ازاد را‬ ‫بحــران اســتانداری‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ گوینــد‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫اصــا‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ادامــه‬ ‫طهراچــی‬ ‫گیــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫مفیــد‬ ‫فــرد‬ ‫ـور‬ ‫کارهــایکشـ‬ ‫داردـهوخیــز اول‬ ‫مقالــهحادثـ‬ ‫چقــدراســتان‬ ‫ـزو پنــج‬ ‫جـ‬ ‫شــرایطازادی‬ ‫دانشــگاه‬ ‫هــم بیننــد‬ ‫تــا می‬ ‫اســت‪،‬بلکــه‬ ‫کــرده‬ ‫بیمــه‬ ‫اینــک‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ی کننــد‪.‬‬ ‫گرفتــن م‬ ‫بهتــربــه بهان‬ ‫گــذاریشــروع‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫ارزش‬ ‫درصــد‬ ‫شــدهــهو ‪9‬‬ ‫هیــات‬ ‫جــذب‬ ‫نظــام‬ ‫از‬ ‫بایــد‬ ‫مــوارد‬ ‫ایــن‬ ‫ـزوده کــه کشــاورز بایــد پرداخــت مــی‬ ‫افـ‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫برداش‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـی‬ ‫علمـ‬ ‫کــرد ‪ ،‬حــذف شــده اســت ‪.‬‬ ‫غیردولتــی‬ ‫خصوصــی و‬ ‫کــدامازنهــاد‬ ‫ـاورزی معتقدنــد‬ ‫کارشناســان کشـ‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت برخــی‬ ‫ـدوارم‬ ‫ کنــد؟ امی‬ ‫عمــل م‬ ‫کشــاورزانـفاف‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک اینقــدر شـ‬ ‫گزینــهـپاییــن‬ ‫بیمــهیبــا‬ ‫اغلــب‬ ‫کــه‬ ‫امــوزش‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در رابخــش‬ ‫غیردولتــی بایــد‬ ‫عالــیکننــد بیمــه‬ ‫تصــور می‬ ‫انتخــاب و‬ ‫ پرداز‬ ‫شــهریه‬ ‫دولتــی‬ ‫دانشــگاه های‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره حتــی‬ ‫بپــردازد‪.‬‬ ‫انهــا را‬ ‫خســارت‬ ‫غرامــت تمــام‬ ‫شــفاف‬ ‫را‬ ‫خــودش‬ ‫بودجــه‬ ‫هــم‬ ‫دارنــد‪،‬‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه ایــن درحالــی اســت کــه بیمــه چنــد گزینــه‬ ‫ـت‬ ‫حداقــلایــن اسـ‬ ‫گــذارانـا داریــم‬ ‫ـکالی کــه مـ‬ ‫داردـد‪.‬و اشـ‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد کنـ‬ ‫گزینــه و‬ ‫بیمــه‬ ‫شــهریه‬ ‫انتخــاببــر‬ ‫ازادرا مبتنــی‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه کــه‬ ‫میکننــد و‬ ‫دانشــگاهبیمــه‬ ‫ضعیفتریــن‬ ‫ گــذار‬ ‫خطراتمـی‬ ‫حرکــت‬ ‫ت تحــت‬ ‫قیمـد‪،‬‬ ‫ولــیمیافتـ‬ ‫ کنــد‪،‬اتفــاق‬ ‫ـی کــه‬ ‫تمــام‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫کــه‬ ‫ اند‬ ‫ه‬ ‫شــد‬ ‫دولتــی‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫دانشــگا‬ ‫رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی گفــت‪ :‬اصلــی‬ ‫پوشــش بیمهنامــه انتخابــی انــان نیســت‪.‬‬ ‫ التحصیــان بــه بحــث دانشــجویان شــهریه پرداز ورود‬ ‫جغرافیــای خــاص‬ ‫شــرایط‬ ‫بــه‬ ‫دولتــی‪ ،‬فارغ‬ ‫دلیــل های‬ ‫دانشــگاه‬ ‫از‬ ‫جــدی‬ ‫کرده انــد و‬ ‫پیــدا‬ ‫ـاورزان‬ ‫بخــشکشـ‬ ‫انهــاو حتــی‬ ‫کارشناســان‬ ‫اغلــب‬ ‫وتــا امــا‬ ‫مســتعد‬ ‫فــراوان‪،‬‬ ‫بارشــهای‬ ‫اســتانی کننــد‬ ‫اســتخدام نمی‬ ‫ازاد را‬ ‫ودانشــگاه‬ ‫اختصــاص‬ ‫موضــوع‬ ‫ایــن‬ ‫خودشــان را‬ ‫ـدات صنــدوق‬ ‫ـرای تعهـ‬ ‫بــه اجـ‬ ‫ـادی بــه‬ ‫ـت‪ ،‬بــی اعتمـ‬ ‫حــالـ بــا‬ ‫درعیــن‬ ‫ازادی اس‬ ‫امــاــگاه‬ ‫اســت‪ .‬دانش‬ ‫کشــاورزیمتقاضــی‬ ‫می بیننــد‬ ‫بیمــه انــد‪.‬‬ ‫ســیابها ‪ ،‬داده‬ ‫محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬واقعــی‬ ‫حوادثــی‬ ‫وقــوع‬ ‫همچــونمی کننــد‪.‬‬ ‫بهانــه گرفتــن‬ ‫شــروع بــه‬ ‫ های‬ ‫دانشــگاه‬ ‫تاکیــدمیـبــر‬ ‫او بــا‬ ‫پنــجدانشـ‬ ‫جــزورئیــس‬ ‫طهرانچــی”‬ ‫“محمدمهــدی‬ ‫ـارت‪،‬‬ ‫اینکــهــت خسـ‬ ‫ـزان پرداخ‬ ‫ـازی نشــدن‬ ‫ـگاه سـ‬ ‫اســتان‬ ‫خشکســالی‬ ‫تندبــاد‪،‬‬ ‫عمــل‬ ‫بســیار‬ ‫ت وگــو بــا‬ ‫اســامی در گف‬ ‫ازاد‬ ‫غیرشــفافباغات و‬ ‫ـارتهای وارده بــه‬ ‫غیرانتفاعــی خسـ‬ ‫خبرنــگار نحــوه تعییــن‬ ‫محســوب مــی‬ ‫کشــور‬ ‫حادثــه خیــز‬ ‫هــم‬ ‫انهــا‬ ‫امیــدوارم‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ـگاه ممـی‬ ‫ـی در‬ ‫بخــشــفافیت مالـ‬ ‫کــهــورد ش‬ ‫شــود در م‬ ‫ایلنــا‬ ‫ کننــد‪،‬ــدم بــه موقــع پرداخــت غرامــت‬ ‫ـزارع و ع‬ ‫دانشـایــن‬ ‫نیــز از‬ ‫کشــاورزی‬ ‫در‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫کســی‬ ‫مانــد‪.‬کــه در وبــه‬ ‫مصوبــه ای‬ ‫اســامی‬ ‫ازاد‬ ‫نــهــت‬ ‫انهــا مزی‬ ‫ـاورزان از‬ ‫پاســخگوکشـ‬ ‫ـودن برخــی‬ ‫اگاه نبـ‬ ‫گفــت‪:‬نمــی‬ ‫در امــان‬ ‫مخاطــرات‬ ‫ـخگویی‬ ‫محصــوالتـهرادر پاسـ‬ ‫ـات علمــی و نـ‬ ‫ـداد هیـ‬ ‫بودجــه امســال وجــود داشــت‪ ،‬ایــن بــود تعـ‬ ‫عمــده دلیــل‬ ‫بیمــه‬ ‫هــای‬ ‫ایــم درحالــی اســت کــه کشــاورزان بــه‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫دانشــگاه‬ ‫بــه دانشــجویان خودشــان شــفاف‬ ‫ـامی تمـ‬ ‫ـگاه ازاد‬ ‫ـه دانش‬ ‫کـ‬ ‫ـد‬ ‫تصریــحــی کنـ‬ ‫ازادــه خبــر نم‬ ‫افزود‪:‬حادث‬ ‫رئیــسـرادی‬ ‫نیســتند امیــر مـ‬ ‫ـد اســتقبال ســرد از بیمــه کشــاورزی مــی‬ ‫درامـــار‬ ‫ـدارانـاماز اقش‬ ‫ـالیکاراناسـو باغـ‬ ‫ـوصـشـ‬ ‫خصـ‬ ‫و هزینه هــای خــودش را در وزارت و وزارت علــوم هــم نســبت بــه ظرفیــت واقعیــت ایــن اســت کــه وقتــی وارد‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫اســیب پذیــر بــوده کــه محصوالتشــان تنهــا داننــد‪.‬‬ ‫اقتصــاد و دارایــی ثبــت کنــد‪ .‬مــا منتظریــم دانشــجویان ایــن دانشــگاه‪ ،‬شــفاف نیســت‪ .‬دانشــگاه ازاد می شــویم می بینیــم حتــی‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫زمینــه امــرار مع ـاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫او در مــورد چرایــی اســتفاده از واژه دســت مــن کــه از نظــام امــوزش دولتــی بــه اینجــا‬ ‫اقتصــاد در‬ ‫بیــن وزارت‬ ‫ارتباطــات‬ ‫ایــن یکــی از شــالیکاران گیانــی در گفــت کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫اســیبی‬ ‫کوچــک تریــن‬ ‫صــورت‬ ‫و در‬ ‫دوم و لیــگ دســت دوم کــه توســط او و امــده ام اذعــان می کنــم ایــن ســرمایه‪،‬‬ ‫خســاراتگیــرد‪.‬‬ ‫مســیر شــکل‬ ‫جبرانناپذیــر معیشــتی‪ ،‬و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫بــا‬ ‫او گفــت‪ :‬مــا بــرای ثبــت درامــد مالــی دهقانــی فیروزابــادی‪ ،‬معــاون تحقیقــات‪ ،‬ســرمایه بزرگــی اســت و بایــد نگاه مــان‬ ‫خانوادگــی و حتــی فرهنگــی مواجــه هــر ســال محصولــش را بیمــه مــی کــرد دولــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫خودمــان امادگــی کامــل داریــم‪ .‬فکــر فنــاوری و نــواوری دربــاره دانشــگاه ازاد را از دولتــی و غیردولتــی بــه نــگاه برتــر و‬ ‫امــا امســال دیگــر قصــد بیمــه کــردن‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫اســامی بــه کار بــرده می شــود‪ ،‬توضیــح غیــر برتــر ببریــم‪.‬‬ ‫مســئلهدرفنــی‬ ‫ کنــم اگــر‬ ‫می‬ ‫انجــام شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫هــمبیــش از‬ ‫ایــران‬ ‫کشــاورزی کــه‬ ‫بیمــه‬ ‫داد‪ :‬همــواره می خواســتند بــه اعضــای‬ ‫خواهیــم‬ ‫شــفافیت‬ ‫شــود‪،‬‬ ‫داشــت‪ .‬مبلــغ انــدک غرامــت در مقابــل خســارت گذشــته غرامــت خســارت کشــاورزان بــه‬ ‫ســال ‪1363‬‬ ‫را و از‬ ‫دارد‬ ‫اوجقدمــت‬ ‫دهــه‬ ‫ســه‬ ‫بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬ســال گذشــته بــرای بیــش از ‪ 2‬موقــع پرداخــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫اموزش در‬ ‫است؛ـه گــذاران شــالیکار از ‪ 20‬هــزار نفــر در‬ ‫حضوری بیمـ‬ ‫فرهنگیان و نیــم تــن‬ ‫دانشگاهحــدود یــک‬ ‫هکتــار زمیــن‪،‬‬ ‫بــا عنــوان « صنــدوق بیمــه محصــوالت‬ ‫کشــاورزی « از ســوی بانــک کشــاورزی برداشــت کمتــر داشــتم کــه از نظــر ریالــی ســال ‪ 99‬بــه حــدود ‪ 50‬هــزار نفــر در ســال‬ ‫ـش یافــت و دولــت بیــن ‪ 50‬تــا‬ ‫‪۶‬افزایـ‬ ‫‪1400‬‬ ‫ـارت بــه‬ ‫میلیــون تومــان خسـ‬ ‫معلم بــه ‪91‬‬ ‫طرح نزدیــک‬ ‫ارائهبــرای‬ ‫اجرایــی شــد‪ ،‬بــه عنــوان مامنــی‬ ‫ترم‬ ‫پس از‬ ‫دانشجویان‬ ‫شدن‬ ‫جبــران خســارتهای ایــن حــوزه اقتصــادی محصــوالت مــن وارد شــد امــا فقــط ســه ‪ 55‬میلیــارد تومــان فقــط حــق بیمــه بابــت‬ ‫محســوب مــی شــود کــه تــا بــه امــروز بــا میلیــون و ‪ 100‬هــزار تومــان بــه مــا غرامــت شــالیکاران پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫جــذب دانشــجو معلمــان بودیــم‪.‬‬ ‫بیرغبتــی از ســوی بههــر بــرداران مواجــه پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫دانشــجو‬ ‫ـای جــذب‬ ‫ـاره روش‬ ‫خنیفــر‬ ‫بیمــه‬ ‫ضــرورت‬ ‫اشــاره هـبــه‬ ‫مــرادیدربـبــا‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــرای جبــران کمبــود معلــم از جملــه‬ ‫حســن زاده افــزود‪ :‬از ایــن میــزان غرامــت گــذاری بــرای محصــوالت اســتراتژیکی‬ ‫جــذب دوره کاردانــی بــرای دوره ابتدایــی‪،‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت طــی ســالیان هــم یــک میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان بابــت همچــون برنــج و چــای افــزود‪ :‬بــرای برنــج‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬از ایــن موضــوع اســتقبال‬ ‫تــاش داشــته اســت تــا توســط صنــدوق بیمــه پرداخــت کــرده بــودم کــه عمــا کارگروهــی تشــکیل دادیــم کــه بتوانیــم‬ ‫نشــد امــا طــرح “ســه بــه اضافــه یــک” را در‬ ‫بیمــه کشــاورزی و همچنیــن بــا ارائــه بســته یــک میلیــون و ‪ ۷00‬هــزار تومــان بیشــتر بیمــه گــذاران برنــج کار را بــه ‪ 100‬هــزار‬ ‫نظــر داریــم یعنــی “دانشــجو معلمانــی” کــه‬ ‫مشــترک برســانیم؛ ضمــن اینکــه بحــث‬ ‫هــای حمایتــی بخشــی از خســارت هــای غرامــت دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫ســه ســال تحصیــل کرده انــد می تواننــد‬ ‫فراگیــر شــدن بیمــه چــای نیــز دنبــال مــی‬ ‫کشــاورزی را جبــران کنــد امــا رغبتــی از‬ ‫اســتخدام شــده و بــه عنــوان معلم بــه کالس‬ ‫ســوی کشــاورزان بــر ایــن امــر دیــده نمــی وی بــا اشــاره بــه مشــکات کاشــت برنــج شــود‪.‬‬ ‫درس برونــد و یــک ســال باقــی مانــده‬ ‫شــود بــه طــوری کــه در ســال زراعــی و هزینــه هــای ان اظهــار داشــت‪ :‬کاشــت‬ ‫دوران تحصیــل خــود را ایــام پایانــی هفتــه‬ ‫بــه ‪ ۷0‬میلیــارد خســارت بــرای ‪ 60‬هــزار‬ ‫ـط بــه برنــج خــود بــرای کشــاورزان مقــرون‬ ‫ـردار فقـ‬ ‫دانشــگاهــزار بهــره ب‬ ‫رئیــس از ‪ 312‬ه‬ ‫جدیــد‬ ‫اشــاره‬ ‫فرهنگیــانـ بــا‬ ‫‪ 43‬خوابگاه هــای ایــن دانشــگاه شــبانه روزی در کالس هــای درس دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫هزینــه کشــاورز‬ ‫اب‪،‬‬ ‫تامیــن‬ ‫زیــرا‬ ‫نیســت‬ ‫صرفــه‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ان‬ ‫ـرده‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـداری‬ ‫ـ‬ ‫خری‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫نام‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بیم‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫نف‬ ‫هــزار‬ ‫ـاز‬ ‫ـ‬ ‫نی‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫فرص‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫هفت‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫بنابرای‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـجویان‬ ‫ـ‬ ‫دانش‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫درص‬ ‫‪۷۰‬‬ ‫از‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫بی‬ ‫ـایی‬ ‫ـ‬ ‫بازگش‬ ‫شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫کــود‪ ،‬ســم و‬ ‫کشــاورزی‬ ‫حضــوری امــوزش می بیننــد‪ ،‬گفت‪:‬طــی هــای‬ ‫جملــه شــود‪.‬‬ ‫شــرایطازفراهــم‬ ‫داشــتیم تــا‬ ‫ـاورزی‬ ‫ـات بیمــه‬ ‫ویــاون‬ ‫ـت مع‬ ‫داشــته اسـ‬ ‫افــزود‪:‬ـش چشـ‬ ‫کارگــر افزایـ‬ ‫خطــه‬ ‫اموزدر‬ ‫ـاورزی‬ ‫بیمــه‬ ‫در‬ ‫درصــد‬ ‫ـمگیری‪70‬‬ ‫بیــش از‬ ‫ســبز وی‬ ‫مجــازی‬ ‫ش هــا‬ ‫کشـــون‬ ‫ـته چ‬ ‫حالــیگذشـ‬ ‫دو ســال‬ ‫کشـاضافــه‬ ‫بانکبــه‬ ‫طــرحای“ســه‬ ‫خدمـداد‪:‬‬ ‫ادامــه‬ ‫ هــایــا‬ ‫ـگار ایرن‬ ‫ـ‬ ‫خبرن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫گف‬ ‫در‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫گی‬ ‫هــای‬ ‫خســارت‬ ‫بایــد‬ ‫مــوارد‬ ‫ایــن‬ ‫بــه‬ ‫و‬ ‫درصــدی‬ ‫‪13‬‬ ‫اســتقبال‬ ‫بــا‬ ‫فقــط‬ ‫گیــان‬ ‫فرهنگیــان‬ ‫دانشــگاه‬ ‫ هــای‬ ‫س‬ ‫پردی‬ ‫ هــای‬ ‫ه‬ ‫خوابگا‬ ‫ظرفیــت‬ ‫از‬ ‫بیشــتر‬ ‫بــود‬ ‫یــک” پیشــنهاد شــده و در ماه‬ ‫گذشــته‬ ‫بیــان‬ ‫دانشــجومعلمان بــا‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫اضافــه‬ ‫نیــز‬ ‫طبیعــی را‬ ‫کــه‬ ‫ـگاهشــده‬ ‫مواجــه‬ ‫حضور‬ ‫ـدند و‬ ‫ـایی شـ‬ ‫طبــق بازگشـ‬ ‫هرســالهجــذب‬ ‫ـجو معلــم‬ ‫اســتدانشـ‬ ‫فرهنگیــان‪،‬‬ ‫دانشـ‬ ‫زراعــیخواهــد‬ ‫درســالم گیــری‬ ‫اینکــهان تصمی‬ ‫دربــاره‬ ‫اینــده‬ ‫بــردار‬ ‫انســانی بهره‬ ‫هــزار نفــر‬ ‫(‪)1400-99‬‬ ‫فکــرنیــز دولـ‬ ‫بــهـه را‬ ‫بایــدبیمـ‬ ‫اکنــون حــق‬ ‫بخشــی از‬ ‫قوانیــن‬ ‫خوابــگاه‬ ‫کردیــم و‬ ‫جلســات‬ ‫‪ ۷0‬منابــع‬ ‫مرکــز‬ ‫ـت ورودی ســال های ‪ 98 ،97‬و ‪ 1400‬را اغــاز شــد‪ ،‬بــا‬ ‫بودنــد‪،‬‬ ‫برگــزاربیمــه‬ ‫محصــوالتراشــان را‬ ‫اماد بهــر زخـ‬ ‫حــالنمــک‬ ‫همچنیــنــعدربینانــه‬ ‫کارشناســی غیرواق‬ ‫ ســازی‬ ‫مــی کنــد و کشــاورزان تنهــا کردیــم‬ ‫پرداخــتـیم‪.‬‬ ‫انهــا باشـ‬ ‫کــرده مقــرر‬ ‫کردیــم و‬ ‫ـم هماهنگــی‬ ‫فــر‬ ‫عبداللهــی‬ ‫پیمــان‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫اظهــار‬ ‫کشاورز‬ ‫را‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫بیم‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫کم‬ ‫ـیار‬ ‫ـ‬ ‫بس‬ ‫ـمت‬ ‫قسـ‬ ‫‪99‬‬ ‫ســال‬ ‫ورودی‬ ‫دانشــجومعلمان‬ ‫حضــور‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫فرهنگی‬ ‫ـگاه‬ ‫ـ‬ ‫دانش‬ ‫ـس‬ ‫رئی‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫خنیف‬ ‫حســین‬ ‫شــد ایــن طــرح بــه صــورت پــروژه در‬ ‫کشــاورزی‬ ‫مشــمول‬ ‫طبــق قانــون‬ ‫خواهــدبــاکــرد‪.‬‬ ‫بــه و بخشــی از ســال ‪ 98‬هســتیم‪.‬‬ ‫اجتماعــی‬ ‫خبرنــگار‬ ‫پرداخــت وگــو‬ ‫در گفت‬ ‫بیمــهشــود‪ .‬البتــه‬ ‫تعریــف‬ ‫محصــوالتپــرورش‬ ‫امــوزش و‬ ‫دامــی‪،‬‬ ‫پوشــش بـرا‬ ‫عــدم‬ ‫ـودن از‬ ‫دیگــر‬ ‫کشــاورز‬ ‫ـگاه بیــش از‬ ‫دانشـ‬ ‫ـازی بـ‬ ‫یــکــل مجـ‬ ‫برگــزاریرا بــه دلی‬ ‫دربــاره‬ ‫تســنیم‪،‬‬ ‫خبرگــزاری‬ ‫حــق بیمــه‬ ‫درصــد‬ ‫متوســط ‪۷0‬‬ ‫طــور‬ ‫باغــی‪،‬نیســت و‬ ‫محصــوالتاجبــاری‬ ‫شــاملــجو معلمــان”‬ ‫ـرای “دانش‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫کردی‬ ‫ـرش‬ ‫ـ‬ ‫پذی‬ ‫ـم”‬ ‫ـ‬ ‫معل‬ ‫ـجو‬ ‫ـ‬ ‫“دانش‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ظرفی‬ ‫دانشــگاه‪،‬‬ ‫ایــن‬ ‫در‬ ‫حضــوری‬ ‫ هــای‬ ‫س‬ ‫طیــور‬ ‫و‬ ‫شــیاتی‬ ‫طبیعــی‪،‬‬ ‫منابــع‬ ‫‪،‬‬ ‫زراعــی‬ ‫ـرد‬ ‫ک‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫گای‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫طبیع‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـارت‬ ‫ـ‬ ‫خس‬ ‫ـی‬ ‫تمام‬ ‫ـاورز‬ ‫ـ‬ ‫کش‬ ‫ـهم‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ـرده‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫ـت‬ ‫کالـ‬ ‫دول‬ ‫افــرادی کــه تمایــل دارنــد بعــد از اتمــام ‪6‬‬ ‫ـهـیشـدو‬ ‫ـت‪:‬بیمـطـ‬ ‫محصـگفـ‬ ‫فرهنگیــان‬ ‫دانشـ‬ ‫اعــام‬ ‫ادعــای‬ ‫ـوه‪،‬‬ ‫مــدارسدرختــان‬ ‫واردـامل تنــه‬ ‫ تواننــدـد شـ‬ ‫عوامـیـل تولیـ‬ ‫ـده و‬ ‫ـول‬ ‫ـگاه بــرای‬ ‫وقتــی‬ ‫ـسـت‪:‬‬ ‫ـود ورئیـگفـ‬ ‫کــه وجـ‬ ‫افــرادی ایــن‬ ‫ـت کــه بــا‬ ‫کــرد‪:‬ــد اسـ‬ ‫اظهــار‪ 30‬درص‬ ‫تنهــا‬ ‫شــوند ومیـدر‬ ‫تــرم م‬ ‫کنیــد؛ هــا مجــازی‬ ‫مــیاموزش‬ ‫چــون‬ ‫اعــامگذشــته‬ ‫بیمــه ســال‬ ‫نســبتبه اســت‬ ‫ـایی نشــده‬ ‫بازگشـ‬ ‫هــمدانشـ‬ ‫کردنــد‪،‬‬ ‫االت‬ ‫ماشــین‬ ‫باقــیبرنــج‪،‬‬ ‫تــرمنشــاء‬ ‫بانــک‬ ‫خســارت‬ ‫میلــی‬ ‫ـگاه بی‬ ‫شــاهد‬ ‫بــاز‬ ‫ســپری‬ ‫مانــده را‬ ‫گلخانــه‪ ،‬دو‬ ‫کارشناســان کنــار ان‬ ‫ هــای‬ ‫ه‬ ‫خوابگا‬ ‫ظرفیــت‬ ‫از‬ ‫بیشــتر‬ ‫بــود‬ ‫ ها‬ ‫ی‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫بازگش‬ ‫از‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫ـوم‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫دوم‬ ‫در روز‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫اف‬ ‫و‬ ‫ـرد‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـوان‬ ‫ـ‬ ‫عن‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫برداش‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫کاش‬ ‫و‬ ‫کننــد‬ ‫نمــی‬ ‫قبــول‬ ‫را‬ ‫خســارت‬ ‫بیشــتر‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫کننــد‪ ،‬ایــن طــرح باعــث می شــود کــه ‪20‬‬ ‫“دانشــجو معلــم”‬ ‫تومــان‬ ‫بیــشـهازامـ‪۷0‬‬ ‫گذشــته‬ ‫فرهنگیــان‪،‬جبــران ان‬ ‫دانشــگاه کــه بابــت‬ ‫بــود کــه مــا غافلگیــر شــدیم چــرا کــه اعتبــاری‬ ‫میلیــاردـرورش‬ ‫ـوزش و پـ‬ ‫جدیــد بـ‬ ‫ســالمعلــم‬ ‫پرداخــت هــزار‬ ‫کردیــم و‬ ‫جــذب‬ ‫دو ســال‬ ‫حلقــهبعــد از‬ ‫فرهنگیــان‬ ‫دانشــگاه‬ ‫ـاورزان‬ ‫دانشــگاهنفــر از کشـ‬ ‫شــوند و‪ 60‬هــزار‬ ‫اضافــه حــدود‬ ‫بایــد بــه فکــر بــرای‬ ‫اکنــوناســت‪.‬‬ ‫بســیار کــم‬ ‫شــود ‪،‬‬ ‫بیمــه مــی‬ ‫گمشــده‬ ‫اعتمــادی‬ ‫بــی‬ ‫فرهنگیــان هــم‬ ‫شــده‬ ‫غرامــت‬ ‫تعطیلــیر ز ی‬ ‫کشــا و‬ ‫پرداخــتهــزار‬ ‫پذیــرش ‪20‬‬ ‫دیــدهبــرای‬ ‫خســارتخالــی‬ ‫امــوزش حضــوری و پــس خوابــگاه انهــا باشــیم‪ ،‬بــه دلیــل انکــه ظرفیــت‬ ‫‪ 100‬هــزار‬ ‫بیــش از‬ ‫پــرورش‬ ‫امــوزش‬ ‫بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫اینکــه در‬ ‫ضمــن‬ ‫ادامــهو داد‪:‬‬ ‫از ‪ 13‬روز تعطیــات نــوروز قــرار بــود وی‬ ‫دانشــجوی جدیــد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بازگشــایی شــود ان هــم در شــرایطی کــه کمبــود معلــم دارد ناچــار بــه افزایــش‬ ‫‪15‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫سیاح؛خبر داد‪:‬‬ ‫امیر علوم‬ ‫معاون وزیر‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫منطقه گیالن می تواند قطب فناوری و‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫نواوری کشور باشد‬ ‫علــی خیرالدیــن در جلســه ســتاد «تولیــد؛ دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین»‬ ‫اســتان گیــان‪ ،‬بــا اشــاره بــه تصویــب قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ایــن قانــون راه را بــرای اکوسیســتم فنــاوری و نــواوری‬ ‫کشــور و پارک هــای علــم و فنــاوری همــوار می کنــد‪.‬‬ ‫وی افتتــاح کارخانــه نــواوری گیــان را نویدبخــش اغــاز حرکــت‬ ‫دانش بنیــان دانســت و افــزود‪ :‬منطقــه گیــان می توانــد قطــب فنــاوری‬ ‫و نــواوری کشــور باشــد‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪ ،‬بــا بیــان‬ ‫اینکــه پــارک علــم و فنــاوری گیــان از قدیمی تریــن و قــوی تریــن‬ ‫پــارک هــای کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪ ۳۵۰ :‬واحــد فنــاور در پــارک علــم و‬ ‫دانشوبنیـکار‬ ‫کســب‬ ‫محیــط‬ ‫پایــش و‬ ‫مرکــز‬ ‫رئیــس‬ ‫ـان‬ ‫ـرکت‬ ‫بهبــود‪ ۶۰‬شـ‬ ‫فعالیــت‬ ‫مطالعــاتو شــاهد‬ ‫ملــیـتقر بــوده‬ ‫ـان مسـ‬ ‫ـاوری گیـ‬ ‫فنـ‬ ‫ـرابط صــدور‬ ‫حــوزهباشــد‬ ‫نتواســته‬ ‫بــرایـر دسـ‬ ‫ـت‪ :‬اگـ‬ ‫اقتصــاد گفـ‬ ‫وزارت‬ ‫اشــتغال‬ ‫دانششـبنیــان‬ ‫ـتگاهی در‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬نفــر‬ ‫توانســته‬ ‫هســتیم کــه‬ ‫فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی میشــود‪.‬‬ ‫مجــوزکنراــد‪.‬‬ ‫ایجــاد‬ ‫ـود محیــط‬ ‫ـش و بهبـ‬ ‫معاونــتــات پای‬ ‫حمایــتملــی مطالع‬ ‫ـس مرکــز‬ ‫بــاــیاح‬ ‫خیرالدیــنـر س‬ ‫اقــای امیـ‬ ‫ریاســت‬ ‫فنــاوری‬ ‫علمــیـ و‬ ‫رئیـبــه‬ ‫اشــاره‬ ‫خبــری در‬ ‫بنیــان‪،‬زنــده‬ ‫گفتگــو‬ ‫اقتصــاد در‬ ‫کار وزارت‬ ‫کســب و‬ ‫بایــد‬ ‫بخــشکــرد‪:‬‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫دانــش‬ ‫شــرکت هــای‬ ‫جمهــوری از‬ ‫صحبــت‬ ‫ملــیبــامجوزهــا‬ ‫بیــنصــدور‬ ‫خصــوص‬ ‫کــرد‪.‬فنــاوری و هســته ها و‬ ‫علــم و‬ ‫پــارک هــای‬ ‫دانشــگاه ها‬ ‫تعامــل‬ ‫واحدهــای فنــاور برقــرار شــود و دانشــجویان بتواننــد در حــوزه فنــاوری‬ ‫کننــد‪ .‬نهــاد بــه ســامانه صــدور مجوزهــا متصــل‬ ‫اکنــون چنــد‬ ‫وســوال‪:‬‬ ‫هــمفعالیــت‬ ‫نــواوری‬ ‫نشــدند؟‬ ‫دولتــی‬ ‫های‬ ‫ســایر‬ ‫دســتگاه دولتــی‬ ‫غیــرـ از‬ ‫ســیاح‪:‬اجـبــه‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـوان کـ‬ ‫دســتگاهعنـ‬ ‫خبــر داد و‬ ‫کارافرینــی‬ ‫‪2-1‬ـی ترویــج‬ ‫ـرح ملـ‬ ‫ـرای ط‬ ‫وی از‬ ‫ـری‬ ‫کارگیـ‬ ‫وزارترا بــه‬ ‫شــدند‪.‬دانشــجو‬ ‫متصــل هــزار‬ ‫مجوزهــاـدود ‪۳۰‬‬ ‫ـن طــرح حـ‬ ‫نخســت ایـ‬ ‫بــهفــاز‬ ‫در‬ ‫وزارت‬ ‫علــوم‪،‬‬ ‫صــدور‬ ‫ســامانه‬ ‫در‬ ‫بــرایتومــان‬ ‫میلیــون‬ ‫تــاش یــک‬ ‫تمــامـر کــدام‬ ‫اعتبــار هـ‬ ‫بانــکــجویان بـ‬ ‫بهداشــت ایوــن دانش‬ ‫می کنیــم‪.‬‬ ‫اتصــال‬ ‫خــود را‬ ‫مرکــزیـانیــز‬ ‫ـرکت‬ ‫رویدادهــای‬ ‫ـیـو‬ ‫ـطـبـ‬ ‫ـایـ مرتب‬ ‫کارمیشـدهنــد‪.‬‬ ‫کســاـبانجوــام‬ ‫مجوزه‬ ‫ـامانه ملــی‬ ‫کارافرینـهـ س‬ ‫ـیـا مانــده بـ‬ ‫ـتگاهـباق‬ ‫دورهدوهـدس‬ ‫ان‬ ‫کننــد‪.‬اکنــون تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی بســیار عقــب‬ ‫میــه هــم‬ ‫البت‬ ‫ـی‬ ‫ـتگاه‪ ۳۰‬میلی‬ ‫بودجــه‬ ‫تخصیـ‬ ‫ـردمــاره بـ‬ ‫ـوم‪ ،‬بمــا اش‬ ‫ـاون‬ ‫معـ‬ ‫تومانایـــا‬ ‫ـاردکــه‬ ‫مربوطـــه‬ ‫ـصـه دسـ‬ ‫دارد نـ‬ ‫ـهـت‬ ‫اولویـ‬ ‫علــرف‬ ‫وزیــاـرحـ‬ ‫ـتند‪ ،‬ام‬ ‫هسـ‬ ‫ـر؟و هســته ها و واحدهــای‬ ‫خیـها‬ ‫دانشــگاه‬ ‫ـذ در‬ ‫مذکــور‬ ‫اجــرای‬ ‫کننــد یــا‬ ‫طــرحــوز اخـ‬ ‫تواننــد مج‬ ‫جهــتمــی‬ ‫مــردم‬ ‫فنــاور‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬طــرح ناحیــه نــواوری گیــان را تهیــه خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون مــردم میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪mojavez.‬‬ ‫مربــوطرفاه‬ ‫تعاون‪،‬کار و‬ ‫وزیر‬ ‫معاون‬ ‫اجتماعی‪:‬اگــر‬ ‫خــود را بدهنــد و‬ ‫کســب و کار‬ ‫مجــوز‬ ‫‪ ir‬درخواســت‬ ‫نتوانســتند مجــوز را بــه صــورت الکترونیکــی دریافــت کننــد یــا شــرایط‬ ‫دربودنــد‬ ‫مواجــه‬ ‫تشویقیمشــکات دیگــر‬ ‫ـوری بــود و یــا بــا‬ ‫تدوینحضـ‬ ‫صــدور مجــوز‬ ‫کارفرمایان‬ ‫بسته‬ ‫بــه مــا اعــام کننــد‪.‬‬ ‫مراحل پایانی قرار دارد‬ ‫ســوال‪ :‬براســاس قانــون ایــا دســتگاههایی کــه بــه درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫توســعه‬ ‫معــاون‬ ‫بیرانونــد‪،‬‬ ‫بــازارکار‪،‬‬ ‫ـدند؟‬ ‫معرفــی شـ‬ ‫کریمــیقضایــی‬ ‫محمــوددســتگاه‬ ‫نشــدند‪ ،‬بــه‬ ‫گــزارشـن متصــل‬ ‫بــه‪ 6‬فروردیـ‬ ‫تــا‬ ‫کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬گفــت‪ :‬بســته‬ ‫مراحــل‬ ‫فروردیـدر‬ ‫نیروهــای‪6‬جدیــد‬ ‫بــرای‬ ‫ـن تــاش‬ ‫جــذب و مــا تــا‬ ‫ها نیســت‬ ‫کارفرمایــانــتگاه‬ ‫جدیــدمجــازات دس‬ ‫تشــویقیهــدف‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫تصویــب‬ ‫از‬ ‫پــس‬ ‫ان‬ ‫جزئیــات‬ ‫کــه‬ ‫دارد‬ ‫قــرار‬ ‫دولــت‬ ‫در‬ ‫تصویــب‬ ‫پایانــیـم مــردم بتواننــد مجــوز خــود را بــه صــورت الکترونیکــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫کردیـ‬ ‫ شــود‪.‬‬ ‫اعــام م‬ ‫مجــوز را اخــذ کننــد و دســتگاهی نتواســته باشــد‬ ‫نتواسیــتند‬ ‫نهایــیــردم‬ ‫اگــر م‬ ‫معرفــیـا‬ ‫قضایــیــامی بـ‬ ‫دســتگاهــورای اس‬ ‫کنــد‪،‬ـیبــهمجلــس ش‬ ‫فراهــماجتماعـ‬ ‫کمیســیون‬ ‫صــدوراعضــای‬ ‫شــرایطنشســت‬ ‫وی در‬ ‫مجــوز را‬ ‫شــوند‪.‬ـاق بازرگانــی اردبیــل بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــرای‬ ‫اعضــای اتـ‬ ‫می‬ ‫اولیــن بــار ایــن نــرخ تعییــن شــد‪.‬‬ ‫دارد؟رفــاه اجتماعــی‬ ‫قرارکار و‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫ـتغالچهوزارت‬ ‫کارافرینــی و‬ ‫ـاون توســعه‬ ‫معـ‬ ‫مراحلهتعـای‬ ‫اشـدر‬ ‫مجوزها‬ ‫استعام صدور‬ ‫سوال‪:‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬اثــر افزایــش دســتمزدها بــر حــوزه تــورم برخــاف انچــه گفتــه‬ ‫ـزارش‬ ‫ـت و‬ ‫الکترونیکــیـده اسـ‬ ‫اســتعامــران اثبــات نشـ‬ ‫در کشــور ای‬ ‫اواخــرعلمــی‬ ‫ـود‪ ،‬بـازـه لحــاظ‬ ‫می شـ‬ ‫هــاگـرا بــه‬ ‫مجوز‬ ‫اســفند‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫تاکی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫نکت‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫«‪»ILO‬‬ ‫کار‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫جهان‬ ‫ـازمان‬ ‫سـ‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫بــه گفتــه کریمــی بیرانونــد‪ ،‬براســاس انچــه در فضــای اقتصــاد دیــده‬ ‫دســتگاهها در ایــن راســتا عقــب هســتند‪.‬‬ ‫می شــود‪ ،‬افزایــش دســتمزد بــه لحــاظ علمــی تقاضــای موثــر را بــاال می بــرد‬ ‫و در نهایــت می توانــد فــروش محصــوالت را هــم افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬اگــر مراجعــان در اخــذ مجــوز دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫مرکــزی شــکایت کننــد؟‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بســته تشــویقی جدیــد کارفرمایــان بــرای جــذب نیروهــای‬ ‫جدیــد در مراحــل پایانــی تصویــب در دولــت قــرار دارد کــه جزئیــات ان‬ ‫ســیاح‪ :‬شــرایط و زمــان هــر مجــوز در همــان بخــش نوشــته شــده‬ ‫پــس از تصویــب نهایــی اعــام مــی شــود‪.‬‬ ‫اگــر شــرایط خاصــی ذکــر شــده بــود ذیــل هــر مجــوز در درگاه ملــی‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬محمــود کریمــی بیرانونــد‪ ،‬معــاون توســعه کارافرینــی و‬ ‫مجوزهــا‪ ،‬دکمــه مغایــری وجــود دارد کــه مراجعــان میتواننــد بــه ان‬ ‫اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬گفــت‪ :‬بســته تشــویقی جدیــد‬ ‫بخــش بــرای شــکایت مراجعــه کننــد و اگــر مــوردی باشــد بــه دســتگاه‬ ‫کارفرمایــان بــرای جــذب نیروهــای جدیــد در مراحــل پایانــی تصویــب در‬ ‫می‬ ‫شــود‪.‬ـات ان پــس از تصویــب نهایــی اعــام می شــود‪.‬‬ ‫ـه جزئیـ‬ ‫ارســال کـ‬ ‫نظارتــیـرار دارد‬ ‫دولــت قـ‬ ‫وی در نشســت اعضــای کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی بــا‬ ‫اعضــای اتــاق بازرگانــی اردبیــل بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــرای‬ ‫اولیــن بــار ایــن نــرخ تعییــن شــد‬ صفحه 15 ‫‪۱6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫خرداد ‪ 27۷ - 1401‬شوال‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫‪203208‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫رمضان ‪9 - 1443‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫جدید؛‬ ‫ن پزشکان؛‬ ‫حقوق دندا‬ ‫واریزت های‬ ‫زمان مهار‬ ‫با هدف ارتقا‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫دوره های اموزشی ویژه دندان پزشکان‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫اســت بــه خصــوص ایــن بــار کــه مجلــس شــورای اســامی افزایــش «میلیونــی»‬ ‫را بــرای حقــوق انهــا تصویــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ســربازی از جملــه موضــوع پراهمیــت خانوادههــای‬ ‫ایرانــی اســت چراکــه جوانــان ذکــور بــا رســیدن بــه ســن ‪ 1۸‬ســالگی بایــد‬ ‫وضعیــت ســربازی خــود را تعییــن تکلیــف کننــد یــا بــه خدمــت ســربازی‬ ‫رفتــه یــا از معافیتهــای پیــش رو از جملــه ادامــه تحصیــل‪ ،‬پزشــکی‪،‬‬ ‫کفالــت‪ ...‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ازجملــه یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای جوانانــی کــه بــه خدمــت ســربازی‬ ‫مــی رونــد مســاله « حقــوق» اســت؛ حقوقــی کــه طبــق قانــون بایــد بــه کارکنان‬ ‫وظیفــه پرداخــت شــود؛ موضوعــی کــه در ســالهای اخیــر مطالبــه مشــموالن‬ ‫پزشــکی‬ ‫علــوم‬ ‫دانشــگاهی‬ ‫دندانپزشــکی وجهــاد‬ ‫دپارتمــان‬ ‫همــت‬ ‫بــه‬ ‫هــم در پــی‬ ‫مجلــس را‬ ‫نماینــدگان‬ ‫مســووالن ســتادکل‬ ‫پیگیــری‬ ‫بــوده و‬ ‫ پزشــکان‬ ‫ن‬ ‫دندا‬ ‫ویــژه‬ ‫اموزشــی‬ ‫ هــای‬ ‫ه‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫کارگاه‬ ‫بهشــتی‪،‬‬ ‫شــهید‬ ‫داشــته اســت تــا انجــا کــه در ســالهای اخیــر در چندیــن نوبــت افزایــش‬ ‫برگــزارـ م‬ ‫ شــود‪.‬ـغ مدنظــر در قانــون منجــر شــود‪.‬‬ ‫ـتیبــه مبلـ‬ ‫حضــوری تــا در نهای‬ ‫ صــورتدســتور بــوده‬ ‫بهحقــوق در‬ ‫یکــی از‬ ‫‪1401‬‬ ‫الیحــهـانبودجــه‬ ‫جریــان‬ ‫امــاـدر‬ ‫ـدف‬ ‫گذشــتهـا هـ‬ ‫ســالواحــد بـ‬ ‫ـکیدرایــن‬ ‫دندانپزشـ‬ ‫تصویــبدپارتمـ‬ ‫ـازارکار‪،‬‬ ‫ـزارش بـ‬ ‫بـوـه گ‬ ‫تخصصشـــد‬ ‫ـای مقــرر‬ ‫ـود هـکــه‬ ‫ـوق بـ‬ ‫ پزشـحقـ‬ ‫افزایـنـش‬ ‫مسـ‬ ‫ـربازان‪،‬‬ ‫ـاره سـ‬ ‫مهـه ـم دربـ‬ ‫مـ‬ ‫ـی‬ ‫دوره‬ ‫ـکان‬ ‫ـالهدندا‬ ‫ـای‬ ‫ت هـ‬ ‫ـانی مهار‬ ‫روزرسـ‬ ‫ـواردو بـ‬ ‫ارتقــا‬ ‫برســد؛‬ ‫دانشــجویانهــزار تومــان‬ ‫میلیــون و ‪300‬‬ ‫بــهنحــدود ‪3‬‬ ‫حقــوق‬ ‫حداقــل‬ ‫بــا‬ ‫دندانپزشــکی‬ ‫ پزشــکان و‬ ‫ســربازاندندا‬ ‫را ویــژه‬ ‫حــوزه‬ ‫ایــن‬ ‫مســالهای کــه فع ـ ً‬ ‫بهــارمانــد‪.‬‬ ‫کشــورــددرمنتظــر‬ ‫سراســرــده و بای‬ ‫اازمحقــق نش‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬برگــزار می کنــد‪.‬‬ ‫پذیــرش فراگیــر‬ ‫از ســوی دیگــر مســئله افزایــش حقــوق ســربازان فقــط بــه بودجــه ‪1401‬‬ ‫ایــن دوره هــای اموزشــی شــامل ایمپلنت هــای دندانــی‪ ،‬اندو‪-‬روتــاری‪،‬‬ ‫ختــم نشــد و ‪ 250‬هــزار تومــان از ابتــدای اول اســفند ‪ 1400‬بــه حقــوق تمــام‬ ‫ صــورت‬ ‫کــهـ در‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بقابهــل توجــه‬ ‫بهــارافزایــش‬ ‫ـدای ان‬ ‫هســتندمبلــغ ج‬ ‫ونیــر اضافــه‬ ‫کامپوزیــتــا ایــن‬ ‫کارگاهاضافــه شــد؛ ام‬ ‫وســربازان‬ ‫ شــوند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫برگــزار‬ ‫مجــرب‬ ‫اســاتید‬ ‫تدریــس‬ ‫بــا‬ ‫حضــوری‬ ‫حقوقــی بــود کــه در مجلــس عنــوان و در رســانهها بــدان پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫پزشــکی‬ ‫دانشــگاهی‬ ‫عمومــی جهــاد‬ ‫روابــط‬ ‫براســاس‬ ‫علــومخصــوص‬ ‫مجلــس در‬ ‫تصویــب شــده‬ ‫کــه مبلــغ‬ ‫اعــاماســت‬ ‫ســوال ایــن‬ ‫حــال‬ ‫ـربازاناز‬ ‫یــک‬ ‫گذرانــدن‬ ‫بهشــتی‪،‬سـبــه‬ ‫شــهید‬ ‫هــر سـ‬ ‫حســاب‬ ‫پــس شازــده و بــه‬ ‫پذیــرانمحقــق‬ ‫دانــشـه زمانــی‬ ‫ـربازان چـ‬ ‫ـش حقــوق‬ ‫افزایـ‬ ‫واریــز‬ ‫شــود؟ه هــای اموزشــی گواهــی معتبــر و قابــل ترجمــه از‬ ‫مــی کارگا‬ ‫ هــا و‬ ‫دوره‬ ‫پزشــکی حاکــی‬ ‫ـووالن مربوطــه‬ ‫دانشــگاهیمسـ‬ ‫ـزاری فــارس از‬ ‫اموزشــیخبرگـ‬ ‫ـگار انتظامــی‬ ‫ـری خبرنـ‬ ‫پیگیـ‬ ‫شــهید‬ ‫علــوم‬ ‫جهــاد‬ ‫معاونــت‬ ‫ســوی‬ ‫ شــود‪.‬ـا اول اردیبهشــت مــاه منتظــر مانــد و دیــد تــا چــه‬ ‫اعطــاکـمـهیبایــد تـ‬ ‫بهشــتیاســت‬ ‫از ایــن‬ ‫مقــدار بودجــه بــه ســتادکل نیروهــای مســلح اختصــاص مــی یابــد تــا بــه‬ ‫عنــوان افزایــش حقــوق بــه ســربازان پرداخــت شــود؛ در ایــن صــورت مــی‬ ‫عالقه منــدان بــرای کســب اطالعــات می تواننــد بــا شــماره های‬ ‫تــوان دربــاره افزایــش حقــوق میلیونــی ســربازان و میــزان دقیــق ان اطــاع‬ ‫‪( ۲۲۴۳۹۸۶۵‬داخلــی ‪ )۳‬و ‪( ۰۹۳۰۲۲۱۹۲۱۱‬خانــم متقــی) در طــول‬ ‫‪۹‬‬‫رســانی کــرد‪.‬‬ ‫ســاعات اداری تمــاس گرفتــه و یــا بــه نشــانی اینترنتــی ‪edu.jdsbm.‬‬ ‫‪ ac.ir‬مراجعــه نماینــد‬ ‫کریمی بیرانوند‪:‬‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫گودرزی مطرح‬ ‫سرهنگ‬ ‫اقدامی‬ ‫خانگی‪،‬‬ ‫از مشاغل‬ ‫حمایت‬ ‫هدفمند در راستای ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫کالهبرداری از کارجویان حرفه ای‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫کســب و کارهایــی کــه‬ ‫حمایــت‬ ‫اجتماعــی گفــت‪ :‬توســعه و‬ ‫رمز ازارز‬ ‫حوزه‬ ‫بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از انهــا یــاد میشــود‪ ،‬نقــش مهمــی‬ ‫دچــار‬ ‫فضــایاخیــر‬ ‫کالهبــردارانـالهای‬ ‫دارد کــه طــی سـ‬ ‫گــودرزیــاغلی‬ ‫ســرهنگ دوبــاره مش‬ ‫در رونــق‬ ‫بــا‬ ‫ســایبر‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫اخــذ مــدارک هویتــی معاملــه گــران رمــز ارز دســت بــه اقــدام‬ ‫محمــود کریمــی بیرانونــد معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال‬ ‫ زننــد‪.‬‬ ‫مجرمانــهتعـمی‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫گــروه اجتماعــی خبرگــزاری دانشــجو‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬توســعه و‬ ‫حمایــت از کســب و کارهایــی کــه بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از‬ ‫ـران‬ ‫ـای تهـ‬ ‫ـس فتـ‬ ‫نقــشرئیــس‬ ‫ـودرزی‪،‬‬ ‫می گـ‬ ‫معظمــی‬ ‫ـرهنگ‬ ‫سـ‬ ‫دوبــاره‬ ‫رونــق‬ ‫مهمــیپلیـدر‬ ‫توانــد‬ ‫داوودشــود‪،‬‬ ‫یــاد می‬ ‫انهــا‬ ‫ـوان‬ ‫تحـــهـتویـعنـ‬ ‫های سـ‬ ‫ـالــای‬ ‫ـودجوـیدرسـفض‬ ‫ـراد‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـاغلیگفـ‬ ‫ـزرگ‬ ‫ـژه در‬ ‫ـایبر و ب‬ ‫اخیــر‬ ‫ـدسـکــه طـ‬ ‫ـتهافـباشـ‬ ‫داشـ‬ ‫بـمشـ‬ ‫اند‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫رکــود‬ ‫دچــار‬ ‫کرونــا‬ ‫دوران‬ ‫موسســات کاریابــی فعالیــت می کننــد و در فراینــد ثبت نــام‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عمــده تــاش مــا در وزارت تعــاون بــر ایــن‬ ‫ـناد‬ ‫ـاغلــاافـایــن‬ ‫ـد و ب‬ ‫ کننـ‬ ‫نخسمـی‬ ‫در راگاماخــذ‬ ‫ـهروندان‬ ‫ـدهـیاسـشـ‬ ‫هویتـ‬ ‫ـدارک‬ ‫ـرادیاسـکــه‬ ‫مشـ‬ ‫ـت‬ ‫ـت کــه‬ ‫ـز شـ‬ ‫مـمتمرکـ‬ ‫کرونــا بــا چالــش‬ ‫ـاری‬ ‫ـدتراشــیوع‬ ‫ـی مـ‬ ‫اقــدامانهــا طـ‬ ‫هویتــی و کار‬ ‫کســب‬ ‫ دهنــد‪.‬‬ ‫انجــامبیممـی‬ ‫خــود‬ ‫مجرمانــه‬ ‫روبــرو شــده اســت را بــا اعطــای تســهیات و خدمــات مختلــف‬ ‫مــورد حمایــت قــرار دهیــم و کســب و کارهــای خانگــی هــم‬ ‫تهــران بــزرگ‪ ،‬کالهبــرداران‬ ‫گفتــه‬ ‫فتــایهســتند‪.‬‬ ‫پلیــســاغل‬ ‫رئیــسـته از مش‬ ‫همیــن دسـ‬ ‫بــهــزو‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫تعــاون‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫اشــتغال‬ ‫و‬ ‫کارافرینــی‬ ‫توســعه‬ ‫معــاون‬ ‫فضــای ســایبر در حــوزه رمز ارزهــا‪ ،‬بانکــداری الکترونیــک‪،‬‬ ‫رفــاه اجتماعــی یــاداور شــد‪ :‬در راســتای حمایــت از مشــاغل‬ ‫اپراتور هــا و اخــذ ســیم کارت هــا از مــدارک هویتــی شــهروندان‬ ‫خانگــی و همچنیــن حمایــت از صاحبــان ایــن گونــه شــغلها‬ ‫جــا‬ ‫سراســرافــراد‬ ‫جــای ایــن‬ ‫خودشــان را بــه‬ ‫هــای کننــد‬ ‫اســتفاده می‬ ‫کشــور‬ ‫خانگــی در‬ ‫ویــژهو مشــاغل‬ ‫تعاونی‬ ‫مذکــور بــه‬ ‫هــای‬ ‫تعاونی‬ ‫همــه‬ ‫نهایــت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شــده‬ ‫انــدازی‬ ‫راه زدنــد و دســت بــه اقــدام بــه مجرمانــه می زننــد‪.‬‬ ‫می‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫ایثارگران؛‬ ‫شهید و‬ ‫رییسبنیاد‬ ‫گیالن‪:‬‬ ‫امورکشاورزی‬ ‫جهاد‬ ‫سازمان‬ ‫خانواده هایشان‬ ‫ایثارگران‬ ‫نفت برای‬ ‫وزارت‬ ‫شرکت‬ ‫اعالم امادگی‬ ‫انجاموشد‬ ‫استخدامگیالن‬ ‫شالیزارهای‬ ‫درصد‬ ‫ هایدر ‪60‬‬ ‫اولیه‬ ‫شخم‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫دادهاســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران صندوقــی ســهمیه اســتخدامی کشــور بــه ایثارگــران‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫تشــکیل داد تــا ســبدی از تســهیالتی‪ ،‬و ‪ ۵‬درصــد هــم بــه فرزنــدان ایثارگــران و‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫چــون قرض الحســنه پرداخــت کنــد کــه ‪ ۵‬شــهدا تعلــق می گیــرد بــه طــور میانگیــن‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس»‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫درصــد ســهمیه ســازمان اســتخدامی کشــور حــدود ‪ ۱۰‬هــزار نفــر در ســال ســهمیه‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫بــه بنیــاد شــهید و ایثارگــران اختصــاص اســتخدامی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫در بخــش دولتــی اســت کــه انتظــار داریــم‬ ‫داده شــد‪.‬‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫مدیــرکل اشــتغال و کارافرینــی بنیــاد در بخــش خصوصــی هــم همکاری هــای‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫شــهید و امــور ایثارگــران گفــت‪ :‬الزم انجــام شــود‪.‬‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪ 2‬رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫شــرکت های وزارت نفــت بــه تازگــی وی گفــت‪ :‬بنــد ج مــاده ‪ ۷۷‬قانــون‪ ،‬دولــت‬ ‫میتبدیــل‬ ‫کشــتایــن‬ ‫گیــانی کننــد‪.‬‬ ‫ـت پیــدا م‬ ‫ـج دائــم یــا ثابـ‬ ‫شــود‪،‬‬ ‫شــالیزارهای‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنـ‬ ‫در زمینــه قانــون اســتخدام ایثارگــران را مکلــف کــرد همــه فرزنــدان شــهید‬ ‫بــا‬ ‫کــه‬ ‫شــد‬ ‫شــروع‬ ‫پارســال‬ ‫از‬ ‫وضعیــت‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪ ،‬بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫و خانواده هــای انــان اعــام امادگــی و جانبــاز ‪ ۷۰‬درصــد بــه بــاال اســتخدام‬ ‫‪۱۴۰۰‬‬ ‫ـیـان‬ ‫کیفـپایـ‬ ‫ان تــا‬ ‫ـرعت ک‬ ‫توجایـــه ب‬ ‫ـمی‬ ‫هاشـ‬ ‫ـمـای‬ ‫رقمـهـ‬ ‫ـنــهاسـســتان‪،‬‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن در‬ ‫شــوند کــه از ابتــدای برنامــه ششــم توســعه‪،‬‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫‪۱۴۰۱‬‬ ‫ســال‬ ‫در‬ ‫امــا‬ ‫نرســید‪،‬‬ ‫نتیجــه‬ ‫بــه‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایثــار‪ ،‬تاکنــون تنهــا یــک ســال اخــر ایــن بنــد‬ ‫پیگیــری‬ ‫حــال‬ ‫در‬ ‫مجلــس‬ ‫همــکاری‬ ‫بــا‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫ســردار حســن زاده مدیــرکل اشــتغال و اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫می‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫کارافرینــی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران مدیــرکل اشــتغال و کارافرینــی بنیــاد‬ ‫بــا اشــاره بــه همــکاری خــوب ســازمان ها‪ ،‬شــهید و امــور ایثارگــران افــزود‪ :‬بــرای‬ ‫در وام های‬ ‫کارافرینی رشــت و صومعهســرا‬ ‫شهرســتان هــای‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان وی بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری‬ ‫وزارتخانه هــا و بانک هــای دولتــی در اســتخدام ایثارگــران در بخش هــای دولتــی‬ ‫بنیــاد‬ ‫کارافرینــی‬ ‫و‬ ‫اشــتغال‬ ‫مدیــرکل‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای مــورد تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫زمینــه قانــون اســتخدام ایثارگــران و ازمون هــای مجزایــی در یــک مرحلــه‬ ‫اختیــار وام هــای‬ ‫ـران گفــت‪:‬‬ ‫شــالیکاریـور ایثارگ‬ ‫اظهــار شــهید و امـ‬ ‫دارنــد‪،‬‬ ‫گیــانـ در‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪،‬‬ ‫خانواده هــای انــان گفــت‪ :‬دربــاره بقیــه بــرای ان هــا برگــزار می شــود تاکنــون‬ ‫ملــی‬ ‫توســعه‬ ‫صنــدوق‬ ‫از‬ ‫کارافرینــی‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪ 1۸‬داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫دســتگاه ها کــه بــه ایــن قانــون تمکیــن یــک مرحلــه از ایــن ازمــون برگــزار شــده‬ ‫میلیــارد‬ ‫ شــود‪ ،‬کــه‬ ‫تامیــن م‬ ‫تــا‬ ‫‪۱۵۰۰‬اســت‬ ‫بســیار مهــم‬ ‫کشــتیبرنــج‬ ‫هــزار و ‪ ۸31‬تــن کــود ازتــه‪ ،‬ســه هــزار و را بــر اســاس تقویــم زراعــی ( اواســط در‬ ‫نکردنــد‪ ،‬مجلــس بایــد تصمیــم بگیــرد‪ .‬اســت کــه در ان ‪ ۵‬هــزار نفــر پذیرفتــه‬ ‫اختصــاص‬ ‫شــهید‬ ‫بنیــاد‬ ‫بــه‬ ‫ان‬ ‫تومــان‬ ‫برنجــکاران بــه توصیههــای کارشناســان‬ ‫‪ 2۷4‬تــن کــود فســفاته و نزدیــک چهــار فروردیــن) انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫حســن زاده افــزود‪ :‬در زمینــه تبدیــل شــدند کــه تــا ‪ ۲۰‬فروردیــن هــم تکمیــل‬ ‫ایــن‬ ‫ کنیــم‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫تــاش‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫داده‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸1‬تــن کــود پتاســه توزیــع شــده‬ ‫وضعیــت اســتخدامی‪ ،‬مشــخصات ‪ ۵۰‬ظرفیــت ایــن ازمــون انجــام شــده اســت‬ ‫شــخمو ومناطــق‬ ‫مختلــف‬ ‫درن های‬ ‫اســتا‬ ‫ارقــام وام هــا در‬ ‫شــیار‬ ‫موضــوع‬ ‫اســتراتژیک‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫هــزار نفــر در ســامانه مربوطــه بــا کــد کــه نتایــج ان را ســازمان ســنجش بــه‬ ‫کشــاورزی و صنعــت‬ ‫بخــش‬ ‫زمســتانهدر‬ ‫بــه محــروم‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫توجــه‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور‬ ‫کارمنــدی بارگــذاری شــد کــه ‪ ۲۵‬هــزار زودی اعــام می‬ ‫ کنــد‪ 23۸.‬هــزار هکتــار بــه کار گرفتــه شــود‪ .‬نــرخ ســود و شــرایط‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کــود فســفات شــمار میایــد کــه بــا‬ ‫نفــر تعییــن تکلیــف شــدند و پرونــده ‪ ۲۵‬حس ـن زاده گفــت‪ :‬مجوزهایــی کــه بــرای دریافــت تســهیالت بــا بقیــه کارافرینــان‬ ‫هــزار نفــر نیــز در دســت بررســی اســت‪ .‬اشــتغال ایــن ‪ ۵‬هــزار نفــر در نظــر گرفتــه یکســان اســت کــه الزم اســت در ایــن‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس بانــک شــد متاســفانه متناســب بــا‬ ‫شــرایط و زمینــه تســهیل گری بــرای ایثارگــران در‬ ‫زیر ذره بین مجلس؛‬ ‫جامــع اطالعاتــی ایثارگــران‪ ،‬ســطح موقعیــت جغرافیایــی ایــن افــراد نیســت نظــر گرفتــه شــود‪ ،‬تنهــا مزیــت موجــود‬ ‫درخواســت های انــان را بررســی بــرای نمونــه فرزنــد ایثارگــر در غــرب بــرای ان هــا دریافــت وام خــارج از نوبــت‬ ‫کسب‬ ‫اجراییمیدر‬ ‫دستگاههای‬ ‫ کنــد‪ ،‬امــا‬ ‫کشــور زندگــی‬ ‫تخلفاترســیدگی بــه‬ ‫می کنیــم کــه اولیــن مرحلــه‬ ‫کارتازگــی در مجلس‬ ‫اینکـوـه بــه‬ ‫مجوزهای ضمــن‬ ‫صدورشــرایط اســت‪.‬‬ ‫امــور ایثارگــران‪ ،‬مشــاوره بــرای اگاهــی از اســتخدامی در شــرق کشــور بــرای او تصویــب شــد کــه وام خوداشــتغالی عــاوه‬ ‫نکاتــی کــه در ایــن قانــون وجــود دارد کافــی نبــوده اســت و بهجــز یــک یــا دو‬ ‫توانمندی هــا و روحیــات انــان اســت تــا مهیــا شــده اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط بــر افــراد ایثارگــر حقیقــی بــه شــرکت های‬ ‫بحــث شــفافیت در صــدور مجوزهــا دســتگاه اجرایــی باقــی دســتگاهها بــه ایــن‬ ‫بتوانیــم ان هــا را در مســیر شــغلی مناســب خانوادگــی ایــن افــراد‪ ،‬نیــاز بــه حضــور ایثارگــران (اشــخاص حقوقــی) هــم‬ ‫ شــان درگاه الکترونیکــی یــا متصــل نشــدهاند و‬ ‫اســتهاگــر‬ ‫اســت کــه‬ ‫منظــور خانواد‬ ‫بدیــننزدیــک‬ ‫افــراد در‬ ‫ایــن‬ ‫قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫اســاس یــا اینکــه اقــدام مناســبی انجــام ندادهانــد‪،‬‬ ‫کنــد و یــا‬ ‫می‬ ‫دریافــت‬ ‫مجــوزی‬ ‫فــردی‬ ‫وجــود دارد و ایــن جــذب بــر‬ ‫فــردی مجــوزی را دریافــت نمیکنــد اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه پایشــی کــه‬ ‫اموزش مهارت ها‬ ‫دســتورالعمل های ســازمان اســتخدامی حســن زاده گفــت‪ :‬خبــر خــوب ایــن اســت‬ ‫دلیــل قانونــی وجــود داشــته باشــد و مبــادا انجــام شــده اســت مشــخص اســت‬ ‫حســن زاده افــزود‪ :‬در زمینــه امــوزش کشــور بــا توجــه بــه نیــاز بــه منابــع انســانی کــه مقــرر شــده ‪ ۱۰‬درصــد تســهیالت‬ ‫عــدهای بــا رانــت بــه مجــوزی دسترســی کــه کــدام دســتگاهها بــه ایــن درگاه‬ ‫مهــارت‪ ،‬تفاهم نامه هایــی را بــا ســازمان انجــام شــد کــه تــاش می شــود در ســفرهای اســتانی رئیــس جمهــور در‬ ‫پیــدا کننــد و عــدهای بــا شــرایط مشــابه از الکترونیکــی متصــل شــدهاند و کــدام‬ ‫فنــی حرفــه ای و مجتمــع فنــی تهــران ازمــون بعــدی ایــن بــه کارگیــری متناســب حــوزه اشــتغال بــه ایثارگــران اختصــاص‬ ‫ـدازی دســتگاهها متصــل نشــدهاند‪.‬‬ ‫راهانـ‬ ‫ایــنـرای‬ ‫زندگــیــوز بـ‬ ‫شــرایطیــک مج‬ ‫بــاــیدن بــه‬ ‫امضــا کردیــم کــه ایثارگــران می تواننــد رس‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫افــراد‬ ‫یابــد‪.‬‬ ‫کســبوکار محــروم شــوند‪.‬‬ ‫بــا تخفیــف از خدماتشــان اســتفاده کننــد وی افــزود‪ :‬مراحــل اســتخدام ایــن توصیــه می کنیــم ایثارگــران بــه ســمت‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه «روز دوشــنبه بــا دعوت‬ ‫رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد‬ ‫و مهــارت ببیننــد‪ ،‬ضمــن اینکــه در زمینــه افــراد‪ ،‬بــه کنــدی صــورت می گیــرد‪ ،‬خوداشــتغالی برونــد و منتظــر فراهــم شــدن‬ ‫اســتخدام از مســئوالن وزارت اقتصــاد جلســهای‬ ‫تصریحکــرد‪:‬‬ ‫مجلــس‬ ‫خوشــبختانهدر‬ ‫امــاــده تنکابــن‬ ‫ارائــهو نماین‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫قانــون‬ ‫در‬ ‫کســبازپروانــه‬ ‫امــکان‬ ‫مجلــس مجــوز‪،‬‬ ‫صــدور‬ ‫شــرایط اســتخدام نباشــند‪ ،‬چــون حــدود‬ ‫ـل را در ایــن زمینــه در کمیســیون ویــژه‬ ‫اســت‬ ‫کــرده‬ ‫بینــی‬ ‫پیش‬ ‫قانونگــذار‬ ‫متبوعــش‬ ‫کمیســیون‬ ‫نظارتــی‬ ‫گــزارش‬ ‫ـ‬ ‫حداق‬ ‫ـذ‬ ‫ـ‬ ‫اخ‬ ‫و‬ ‫ـنی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫معافی‬ ‫ـران‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ایثارگ‬ ‫ کنیــم‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫فراهــم‬ ‫بــار‬ ‫یــک‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫امثــال‬ ‫‪ ۲۴۰‬هــزار جامعــه هــدف ایثارگــر داریــم‬ ‫دربــاره عملکــرد دســتگاهها و نهادهــای کــه بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم کــه جهــش تولیــد برگــزار کردیــم»‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران معــدل معــادل در ازمــون در نظــر گرفتــه کــه امــار باالیــی اســت و زمــان زیــادی‬ ‫مشــکلی هفتــه اینــده نیــز بــا دعــوت از مســئوالن‬ ‫کســبوکار‪،‬‬ ‫صــدور‬ ‫مختلــف‬ ‫مجوزهــایزمینــه‬ ‫صــدورکــه در ایــن‬ ‫درگاه اســت‬ ‫مجــوزاز شــده‬ ‫ســبدی‬ ‫درخصــوصداد تــا‬ ‫صندوقــی تشــکیل‬ ‫بــرای ســاماندهی ان هــا الزم اســت‪.‬‬ ‫ ایــد‪.‬از صــدور وزارت اقتصــاد در ایــن زمینــه جلســهای‬ ‫باشــد و‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫ـت درگاه‬ ‫ـرف‬ ‫ـس ظـ‬ ‫مجلـ‬ ‫ضـن‬ ‫صحـ‬ ‫وکارهاـ بــه‬ ‫کســـب‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫پیــش‬ ‫ هــا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫بــرای‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫ـنه‬ ‫ـ‬ ‫ الحس‬ ‫قر‬ ‫ـون‬ ‫چ‬ ‫ـهیالتی‪،‬‬ ‫تس‬ ‫مشوق های خوداشتغالی‬ ‫بنیــاد را خواهیــم داشــت و پــس از جمعبنــدی‪،‬‬ ‫کارافرینــیشــود‪.‬‬ ‫کاغــذیو خــودداری‬ ‫مجوزهــای‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫اینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫کنــد کــه ‪ ۵‬درصــد ســهمیه ســازمان مدیــرکل اشــتغال‬ ‫مدیــرکل اشــتغال و کارافرینــی بنیــاد‬ ‫گــزارش کمیســیون دربــاره ایــن موضــوع‬ ‫سیدشــمسالدین حســینی رئیــس‬ ‫اســتخدامی کشــور بــه بنیــاد شــهید و شــهید و امــور ایثارگــران گفــت‪ :‬اولیــن شــهید و امــور ایثارگــران گفــت‪ :‬در زمینــه‬ ‫منابــع هفتــه اینــده در صحــن علنــی پارلمــان‬ ‫تامیــنتولیــد‬ ‫ویــژهامــاجهــش‬ ‫کمیســیون‬ ‫مجلــس رئیــس‬ ‫تولیــد‬ ‫ایثارگــرانویــژه‬ ‫کمیســیون‬ ‫شــد‪،‬‬ ‫برگــزار‬ ‫ازمــون‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫جهــشداده‬ ‫اختصــاص‬ ‫خوداشــتغالی عــاوه بــر اینکــه تــا ‪ ۵‬ســال‬ ‫شــورای اســامی در گفتوگــو بــا مجلــس عنــوان کــرد‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن قرائــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اشــتغال و کارافرینــی بنیــاد مالــی بــه کار گیــری ان هــا در دســتگاه ها بیمــه ایثارگــران و مجموعه هــای ان هــا را‬ ‫خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری تســنیم‪ ،‬قانــون دســتگاههای اجرایــی موظــف‬ ‫شــهید و امــور ایثارگــران افــزود‪ :‬بانــک هنــوز بالتکلیــف اســت‪ ،‬چــون بودجـه اش پرداخــت می کنیــم‪ ۱۲ ،‬تــا ‪ ۱۸‬مــاه هــم‪،‬‬ ‫ـازمان نماینــده تنکابــن در مجلــس گفــت‪ :‬پــس‬ ‫بــهسـدرگاه‬ ‫ســال‬ ‫یــک‬ ‫مــواد (‪)1‬‬ ‫اصــاح‬ ‫قانــون‬ ‫اینکــه‬ ‫بیــان‬ ‫بــا‬ ‫ـهید از‬ ‫ـاد شـ‬ ‫ظــرفکــه بنیـ‬ ‫بودنــد نشــده‬ ‫کــه تامیــن‬ ‫داریــم‬ ‫ گذاری‬ ‫ســپرده‬ ‫ هــای‬ ‫عامل‬ ‫پرداخــت ‪ ۷۵‬درصــد حقــوق کارگــران‬ ‫ـت از قرائــت گــزارش کمیســیون در صحــن‬ ‫ـع اماســـور‬ ‫ـادـو‬ ‫اقتصـ‬ ‫وزارت‬ ‫بودجـکــهـه‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫کلــی‬ ‫های‬ ‫سیاســت‬ ‫اجــرای‬ ‫قانــون‬ ‫وتسـ(‪)۷‬‬ ‫مناب‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫تامی‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫پیگی‬ ‫و‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫برنام‬ ‫ـرخ‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ ت‬ ‫ن‬ ‫پایی‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـرخ‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـهیالت‬ ‫ان هــا را تقبــل می کنیــم‪.‬‬ ‫اســتخدامی علنــی پارلمــان پیگیریهــای الزم بــا‬ ‫بپیوندنــد کــه‬ ‫میکنــد‬ ‫ایجــاد‬ ‫دارایــی‬ ‫مــواد بــرای‬ ‫تریــن‬ ‫(‪ )44‬از‬ ‫اصــل‬ ‫وضعیــت‬ ‫تبدیــل‬ ‫بحــث‬ ‫ایثارگــران و در‬ ‫اختیــار‬ ‫مهمدر‬ ‫ک هــا‬ ‫مصــوب بان‬ ‫افــراد دســتگاههایی کــه در اجــرای قانــون‬ ‫انــانـی ایــن‬ ‫ هــای نظارتـ‬ ‫خانوادهاز بعــد‬ ‫قانــون و‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫در‬ ‫کشــور‬ ‫در‬ ‫وکار‬ ‫کســب‬ ‫فضــای‬ ‫بهبــود‬ ‫قــرار می دهــد کــه بیشــتر ایــن تســهیالت ایثارگــران و‬ ‫حســن زاده افــزود‪ :‬معافیت هــای مالیاتــی‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن قانــون در بهمنمــاه موضــوع از ســوی مجلــس پیگیــری شــده صــدور مجوزهــای کســبوکار داشــتهاند‬ ‫خوداشــتغالی بــا ســقف ســود ‪ ۱۰‬درصــد غیــر رســمی در دســتگاه های دولتــی بــه ایثارگــران‪ ،‬تنهــا مختــص فرزنــد شــهید و‬ ‫برخوردهــای الزم را خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫‪ 99‬در مجلــس تصویــب و اســفندماه اســت‪.‬‬ ‫ســال‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫زودی اســتخدام رســمی ان هــا بــه پایــان شــخص جانبــاز و در بخــش دولتــی اجــرا‬ ‫ـاغ‬ ‫ـ‬ ‫اب‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫دول‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـرا‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـان‬ ‫همـ‬ ‫می رســد‪.‬‬ ‫می شــود‪ .‬در بخــش خصوصــی معافیــت‬ ‫پیگیریهایـبخـیشکــه از‬ ‫زادهــراز بــا‬ ‫ـینی بــا اب‬ ‫حسـ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫ هــای‬ ‫در‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫حســن‬ ‫استخدام‬ ‫مالیاتــی وجــود نــدارد‪ ،‬ولــی معافیــت‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن قانــون احــکام ســوی نماینــدگان بــرای اجــرای قانــون‬ ‫حســن زاده گفــت‪ :‬در بحــث اســتخدام غیردولتــی هــم براســاس قانــون تامیــن بیمــه ای در نظــر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫وضــع شــد کــه‬ ‫مشــخص‬ ‫اســت‬ ‫درصــد انجــام‬ ‫ـی از انهــا‬ ‫دارد کــه‬ ‫وجــود‬ ‫بــرـددی‬ ‫متعـ‬ ‫اســتخدام‬ ‫افــراد‬ ‫شــدهایــن‬ ‫اجتماعــی‬ ‫برخـ‪۲۵‬‬ ‫جامــع‬ ‫قانــون‬ ‫اســاس‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا‬ صفحه 16 ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫رمضان ‪1443‬‬ ‫خرداد ‪ 27۷ - 1401‬شوال‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫‪203208‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫‪9 -- 1443‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس؛‬ ‫بازی با حاصل رنج؛‬ ‫کشاورزیو بروکراسی هاست‬ ‫بی انگیزگی‬ ‫عامل‬ ‫قراردادی‬ ‫گریزرسمی و‬ ‫تفاوت حقوق کارمندان‬ ‫بیمه‬ ‫گیالنی از‬ ‫کشاورزان‬ ‫امتنــاع کشــاورزان از بیمــه محصــوالت‬ ‫یکــی از تصمیمــات و رفتارهــای خطرنــاک‬ ‫ایــن زحمتکشــان رنــج دیــده اســت کــه در‬ ‫اســتانهایی همچــون گیــان کــه همــواره‬ ‫مســتعد حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه‬ ‫اســت‪ ،‬میتوانــد اقدامــی خطرنــاک باشــد‬ ‫کــه حاصــل دســترنج کشــاورزان را بــه‬ ‫یکبــاره بــر بــاد دهــد‪.‬‬ ‫ـس‬ ‫ـران مجلـ‬ ‫ـیونـ عمـ‬ ‫کمیس‬ ‫ـرتازعضــو‬ ‫فط‬ ‫معتقدنــد‬ ‫ـاورزی‬ ‫ـانـ کش‬ ‫کارشناسـ‬ ‫برخـــی‬ ‫بــا‬ ‫گــو‬ ‫گفــت‬ ‫اســامی در‬ ‫شــورای‬ ‫پاییــن‬ ‫گزینــه‬ ‫بیمــه بــا‬ ‫کشــاورزان اغلــب‬ ‫برنــا‬ ‫خبرگــزاری‬ ‫راخبرنــگار‬ ‫بیمــه بایــد‬ ‫اقتصــادیمیکننــد‬ ‫انتخــاب و تصــور‬ ‫چــون‬ ‫خســارتمی‬ ‫داشــت‪ :‬انهــا‬ ‫اظهــار‬ ‫ گفتنــدبپــردازد‪.‬‬ ‫انهــا را‬ ‫غرامــت تمــام‬ ‫ های‬ ‫پســت‬ ‫دولــت‬ ‫گزینــه‬ ‫دهــدچنــد‬ ‫نمــیـه بیمــه‬ ‫اجــازهــت کـ‬ ‫درحالــی اس‬ ‫ایــن‬ ‫اســتخدام‬ ‫گــذارانو اجــازه‬ ‫پــر کنیــد‬ ‫خالــی را‬ ‫حداقــل گزینــه و‬ ‫بیمــه‬ ‫دارد و‬ ‫جــذب‬ ‫انتخــاب بــه‬ ‫دهــد اقــدام‬ ‫نمــی‬ ‫قانونــی را‬ ‫میکننــد و‬ ‫بیمــه را‬ ‫تریــن‬ ‫ضعیف‬ ‫ـن‬ ‫میوافتـوقتـ‬ ‫ـاقــم‬ ‫ـه ماتفیـ کنی‬ ‫ـرکتی‬ ‫نیروهــای‬ ‫ـد‪،‬ـیتحایـــت‬ ‫خطراتشـــی کـ‬ ‫تمــام‬ ‫ـذب‬ ‫ـرکتی جـ‬ ‫نامــهنیروهــای‬ ‫بیمهــب‬ ‫پوشــشدر قال‬ ‫افــراد‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫انتخابــیشـانــان‬ ‫مــی شــوند مراحــل گزینــش را طــی نمــی‬ ‫کننــد‪.‬ـب کارشناســان و حتــی کشــاورزان‬ ‫امــا اغلـ‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫یازدهــمصنــدوق‬ ‫مجلــس تعهــدات‬ ‫نماینــدهــه اجــرای‬ ‫ایــناعتمــادی ب‬ ‫بــی‬ ‫کار‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬ســر‬ ‫ایــن وســیله بــر‬ ‫افــرادی کــه بــه‬ ‫واقعــی‬ ‫محصــوالت‬ ‫بیمــه‬ ‫ـغول‬ ‫خسـمشـ‬ ‫رابطــه‬ ‫ـزاناســاس‬ ‫ـوالـ بــر‬ ‫ـازیــدنشـمعمـ‬ ‫مسـی این‬ ‫ـارت‪،‬‬ ‫پرداخــت‬ ‫ـدن می‬ ‫ایــن‬ ‫اســتفاده از‬ ‫ شــوند و‬ ‫تعییمـی‬ ‫بــهـوهکار‬ ‫باغات و‬ ‫بــا وارده بــه‬ ‫ـارتهای‬ ‫ـن خسـ‬ ‫نحـ‬ ‫را‬ ‫تریــن‬ ‫افــرادـت‬ ‫ـت غرامـ‬ ‫ضعیــفپرداخـ‬ ‫جنــسبــه موقــع‬ ‫شــیوه و عــدم‬ ‫مــزارع‬ ‫اســتخدام‬ ‫کنیــم‪.‬کشــاورزان از مزیــت‬ ‫مــیبرخــی‬ ‫ـودن‬ ‫و اگاه نبـ‬ ‫مــوارد همــان مبلــغ هــم انقــدر بــا تاخیــر‬ ‫فــارس‬ ‫اســتان‬ ‫نماینــدگان‬ ‫مجمــع‬ ‫رئیــس‬ ‫بــه‬ ‫توجــه‬ ‫کــه بــا‬ ‫مــی شــود‬ ‫پرداخــت‬ ‫چنــداناز حقــوق‬ ‫ایــن افــراد‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫نشــان‬ ‫خاطــر‬ ‫کارایــی‬ ‫دیگــر‬ ‫قیمــت‬ ‫نوســانات‬ ‫نیســتند و‬ ‫نیــز‬ ‫مناســبی‬ ‫ـات‬ ‫برخــوردارموضوعـ‬ ‫ـدارد و ایــن‬ ‫ـاورزان نـ‬ ‫هــایکشـ‬ ‫بــرای‬ ‫کارکنــان‬ ‫خودشــان‬ ‫ـذاری‬ ‫حقــوقــه گـ‬ ‫بــاـرای بیم‬ ‫ـاورزانرارا بـ‬ ‫حفــوق کشـ‬ ‫انگیــزه‬ ‫دچــار بی انگیزگــی‬ ‫مقایســه و‬ ‫رســمی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کاهــش داشــته‬ ‫شــده و در مســیر اعطــای مجوزهــا خلــل‬ ‫ کنــد‪.‬‬ ‫حادثــه می‬ ‫ایجــاد‬ ‫بــودن گیــان و ضــرورت‬ ‫خیــز‬ ‫بیمــه کــردن محصــوالت کشــاورزی‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس یازدهــم تاکیــد‬ ‫ـع باعــث شــد‬ ‫ـکالت و موانـ‬ ‫ـن مشـ‬ ‫کــرد‪ :‬ایـ‬ ‫اســتانداری‬ ‫بحــران‬ ‫مدیریــت‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قان‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫ـئله‬ ‫ـ‬ ‫مس‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫کــه‬ ‫مجلنیــز بــا اشــاره بــه اینکــه گیــان‬ ‫گیــان‬ ‫را‬ ‫ وکار‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫کس‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫مجوزه‬ ‫ـدور‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـهیل‬ ‫جتســـزو پنــج اســتان حادثــه خیــز اول کشــور‬ ‫کنــد‪ .‬هــم اینــک شــرایط بیمــه‬ ‫تصویــبگفــت‪:‬‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای‬ ‫بــه دلیــل شــرایط جغرافیــای خــاص‬ ‫اســامی دربــاره علــت بروکراســی شــدید‬ ‫مجوزهــایمســتعد‬ ‫فــراوان‪ ،‬اســتانی‬ ‫بارشــهای‬ ‫کســب‬ ‫بــرای صــدور‬ ‫واداری‬ ‫بــا‬ ‫حــال‬ ‫درعیــن‬ ‫امــا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کشــاورزی‬ ‫و کار گفــت‪ :‬متاســفانه در بیســت ســال‬ ‫ســیابها ‪،‬‬ ‫حوادثــی‬ ‫وقــوع‬ ‫امــور‬ ‫همچــونســازمان‬ ‫کشــور بــه‬ ‫گذشــته در‬ ‫جــزو پنــج‬ ‫تندبــاد‪،‬و خشکســالی‬ ‫اســتانو‬ ‫توجهــی شــد‬ ‫اســتخدامی بــی‬ ‫اداری‬ ‫گــذاری بهتــر شــده و ‪ 9‬درصــد ارزش‬ ‫کــردنمــی‬ ‫محســوب‬ ‫حادثــه‬ ‫بــه‬ ‫کشــورشــروع‬ ‫خیــز دولتــی‬ ‫دســتگاههای‬ ‫امیدواریـــم‬ ‫ـدــت‪:‬‬ ‫ـاورزــهبایـگف‬ ‫در ادام‬ ‫پافـــاک‬ ‫ـی‬ ‫پرداخــت م‬ ‫ـرتکشـ‬ ‫ـزودهفطـکــه‬ ‫ایــن‬ ‫از‬ ‫نیــز‬ ‫کشــاورزی‬ ‫بخــش‬ ‫کــه‬ ‫شــود‬ ‫ـذب نیــرو در قالــب نیروهــای شــرکتی و‬ ‫جـ‬ ‫اســتس‪.‬ــال فقــط در‬ ‫شــدهـون در‬ ‫حــذفــن قانـ‬ ‫تصویــب ای‬ ‫کــه‬ ‫کــرد ‪،‬‬ ‫مانــد‪.‬‬ ‫نمــی‬ ‫امــان‬ ‫در‬ ‫مخاطــرات‬ ‫دلیلــش ان هــم ایــن بــود کــه دولــت بــه مــا هــای بیمــه محصــوالت را عمــده دلیــل حــد شــعار باقــی نمانــد تــا بتوانیــم مقــداری‬ ‫ایــم درحالــی اســت کــه کشــاورزان بــه‬ ‫کنـــم‬ ‫ـکانـیدهی‬ ‫راـتـ‬ ‫ـرادیـش خصوص‬ ‫ـرـدمـو بخـ‬ ‫تولیـ‬ ‫اجــازه نمــی دهــد نیــروی جدیــد اســتخدام پــاک فطــرت اظهــار کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫ـد‬ ‫ـر نمـ‬ ‫ـیخب‬ ‫افزود‪:‬حادثـــه‬ ‫افــراد امیـ‬ ‫ـوص شــالیکاران و باغــداران از اقشــار اســتقبال ســرد از بیمــه کشــاورزی مــی‬ ‫خصـ‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫وقتــی کــه وارد سیســتم اداری شــدند و بــه ایــن وســیله باعــث رونــق تولیــد در‬ ‫و همــواره حــوادث در بخــش کشــاورزی‬ ‫پــاک داننــد‪.‬‬ ‫علیرضــاـان تنهــا‬ ‫محصوالتشـ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـوده‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫پذی‬ ‫ـیب‬ ‫اسـ‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪،‬‬ ‫کشــور شــویم‪.‬‬ ‫شــروع بــه کارشــکنی مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــوده اســت و هــر قــدر تعــداد کشــاورزانی‬ ‫زمینــه امــرار معــاش انــان بشــمار مــی رود‬ ‫و در صــورت کوچــک تریــن اســیبی یکــی از شــالیکاران گیانــی در گفــت کــه از بیمــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫رمزارزی‬ ‫کانادایی؛باشــد حمایــت و ســهم دریافتــی مــان از‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫صرافیایرنــا بــا‬ ‫کالهبرداریخبرنــگار‬ ‫بــا خســارات جبرانناپذیــر معیشــتی‪ ،‬و گــو بــا‬ ‫خانوادگــی و حتــی فرهنگــی مواجــه هــر ســال محصولــش را بیمــه مــی کــرد دولــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫هزار دیگــر‬ ‫امــا امســال‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫کــردندیجیتال از دست داد‬ ‫قصــدرابیمــهبا ارز‬ ‫دالرش‬ ‫ماجرای مردی که ‪۵۰۰‬‬ ‫بیمــه کشــاورزی کــه در ایــران بیــش از شــالیزارهای خــود را نــدارد بــا گایــه از وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در ســال‬ ‫بــه‬ ‫ایــنکشــاورزان‬ ‫بــهـارت‬ ‫دسترســیخسـ‬ ‫گذشــته غرامــت‬ ‫معامــات را‬ ‫خســارت عبــور‬ ‫مقابــلدر عرصــه‬ ‫پیچیــده‬ ‫کالهبــرداری‬ ‫کانادایـ‬ ‫ـزارزی‬ ‫صرافــی‬ ‫ـرداری‬ ‫کالهبـ‬ ‫غرامــت در‬ ‫یــکانــدک‬ ‫ـی مبلــغ‬ ‫‪1363‬‬ ‫ســال‬ ‫داردرمـو از‬ ‫قدمــت‬ ‫دهــه‬ ‫ســه‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫مســتندی‬ ‫مجلــسســاخت‬ ‫ ای بــرای‬ ‫بــه ســوژه‬ ‫پرداخــت شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫اســت‪.‬بــرای بیــش از ‪ 2‬موقــع‬ ‫مــدرنگذشــته‬ ‫فنــاوریســال‬ ‫در گفــت‪:‬‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫تصویــب‬ ‫بــا‬ ‫شــوهرش‬ ‫کــردشـکــه ل‬ ‫تــن او‬ ‫کــه در‬ ‫مهنــدس‬ ‫تانــگ زو‪،‬‬ ‫عنــوان «تبدیــل شـ‬ ‫نتفلکیــس‬ ‫در‬ ‫ تــاپــزار نفــر‬ ‫ـالیکارپاز ‪ 20‬ه‬ ‫ادعــاـذاران‬ ‫بیمــه گـ‬ ‫ افــزارینیــم‬ ‫حــدودنرمیــک و‬ ‫زمیــن‪،‬‬ ‫ـد‪.‬بیمــه محصــوالت هکتــار‬ ‫صنــدوق‬ ‫بــا‬ ‫ دانــدـ و‬ ‫عبــور را‬ ‫رمــز‬ ‫تصمیــم‬ ‫ـی بـ‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫کشــاورزیه سـ‬ ‫کــه بــا مبادلــ‬ ‫افــرادی را‬ ‫شــاید‬ ‫ـال‬ ‫ی در س‬ ‫ـزار نفنمــر‬ ‫ـدود ‪ 50‬هـ‬ ‫امــا حـ‬ ‫دارد‪ 99‬بــه‬ ‫ـی سراــال‬ ‫ـود‪،‬ـر ریال‬ ‫از نظـ‬ ‫درـتمبدهکــه‬ ‫ـرقداشـ‬ ‫کمتغــر‬ ‫ـالــت‬ ‫برداش‬ ‫بانــک‬ ‫ماجــرایســوی‬ ‫کشــاورزی « از‬ ‫ـکو‬ ‫سانفرانسیسـ‬ ‫میلیـخـ‬ ‫‪91‬ــان‬ ‫اپارتم‬ ‫گرفــت‬ ‫رســیده‬ ‫کالنــی‬ ‫ثــروت‬ ‫رمزارزهــا بــه‬ ‫اســتـا‬ ‫نتوانســتهـن ‪ 50‬تـ‬ ‫هــم دولــت بیـ‬ ‫فنــیــت و‬ ‫کارشــناسـش یاف‬ ‫ـه ‪ 1400‬افزایـ‬ ‫ـارت بـ‬ ‫درــان خسـ‬ ‫ـودتوم‬ ‫ـون‬ ‫ـک بــه‬ ‫ اند‪ ،‬نزدی‬ ‫بــرای‬ ‫مامنــی‬ ‫عنــوان‬ ‫شــد‪ ،‬بــه‬ ‫اجرایــی‬ ‫بیمــه ایــن‪،‬‬ ‫وجــود‬ ‫فقــطبــا‬ ‫تومــانکنــد‪.‬‬ ‫میلیــارد پیــدا‬ ‫رمــز ان را‬ ‫بفروشــد‬ ‫وارد بدهــ‬ ‫بازپرداخــت‬ ‫ـراد را بــرای‬ ‫اقتصـافـ‬ ‫زندگــی‬ ‫ـارتامــا‬ ‫باشــید‪،‬‬ ‫ش‬ ‫بابــت‬ ‫حــق‬ ‫ســه ‪55‬‬ ‫ اشفقــط‬ ‫شــدیامــا‬ ‫محصــوالت مــن‬ ‫ـادی‬ ‫ـتانحــوزه‬ ‫داســـن‬ ‫های ای‬ ‫ـنیدهخس‬ ‫جبــران‬ ‫ـرد‪.‬ـک بــه بازیابــی‬ ‫ـرایکـکمـ‬ ‫ـانی کــه‬ ‫حسابرسـ‬ ‫مــکان‬ ‫داشــتـ بــه‬ ‫درز‬ ‫رســانـا بهـ ها‬ ‫پرداخبــت‬ ‫ـالیکاران‬ ‫ـت شـ‬ ‫نقـــال غرامـ‬ ‫ونکــوورـه مـ‬ ‫ـزار تومــان بـ‬ ‫قصــدو ‪ 100‬ه‬ ‫پیــدا ومیلیــون‬ ‫ـروز بــا‬ ‫ـه امـ‬ ‫بــهکــه تـ‬ ‫کمتــرــود‬ ‫مالباختــه مــی ش‬ ‫محســوب‬ ‫شــد‪ ۴۰۰ .‬هــزار دالر امریــکا ارز هــای رمزنگاری شــده اســتخدام شــدند‪،‬‬ ‫پرداخــت بایــد‬ ‫افــراد کنــد‪ .‬او‬ ‫یکــی از‬ ‫تانــگ‬ ‫م‬ ‫ایــنمواجــه‬ ‫ـرداران‬ ‫ـویزوبههــر بـ‬ ‫ کنــد‪ .‬از سـ‬ ‫بییرغبتــی‬ ‫دسترســی‬ ‫بــهکاتــن‬ ‫ تــاپ‬ ‫توانســتندبــابــه لپ‬ ‫اســت‪ .‬او‬ ‫بیمــه‬ ‫ضــرورت‬ ‫اشــاره‬ ‫حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار دالر کانــادا را بــه حســاب خــود در کانــادا منتقــل مــرادی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫شــدند کــه کیــف‬ ‫بــرایمتوجــه‬ ‫کننــد و‬ ‫ـت پیــدا‬ ‫پرداخــت‬ ‫ خواســتمیـاز‬ ‫امــا می‬ ‫ کــرد‬ ‫شــامل پس انــداز خــود و ‪ ۲۰۰‬هــزار دالری می‬ ‫اســتراتژیکی‬ ‫محصــوالت‬ ‫گــذاری‬ ‫ـزان غرامـ‬ ‫ـزود‪ :‬از ایــن‬ ‫زاده افـ‬ ‫حســن‬ ‫ـداری‬ ‫ـ‬ ‫نگه‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫انج‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫دیجیتال‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ ه‬ ‫ل‬ ‫پو‬ ‫کمیســیون‬ ‫حــق‬ ‫بانکــی‬ ‫ هــای‬ ‫ه‬ ‫هزین‬ ‫داده بودنـ‬ ‫اینکــهــه او‬ ‫والدینــش ب‬ ‫بــا کــه‬ ‫را‬ ‫ـد‪ ،‬هــم یــک میلیــون و ‪ 300‬هــزار تومــان بابــت همچــون برنــج و چــای افــزود‪ :‬بــرای برنــج‬ ‫ســالیان‬ ‫هدیــهطــی‬ ‫دولــت‬ ‫وجــود‬ ‫هشــت مــاه‬‫تشــکیل‪۲۰۱۸‬‬ ‫کارگروهــیاوریــل‬ ‫عمــا می شــد‪ ،‬در‬ ‫راه هــای‬ ‫بــودمبــه‬ ‫بنابرایــن‬ ‫کنــد؛‬ ‫خــودداری‬ ‫جریــان‬ ‫در‬ ‫بتوانیــم‬ ‫دادیــم کــه‬ ‫کــه‬ ‫کــرده‬ ‫پرداخــت‬ ‫صرافــی بیمــه‬ ‫یــکصنــدوق‬ ‫کالهبــرداریتوســط‬ ‫داشــته اســت تــا‬ ‫تــاش‬ ‫شــده‬ ‫مــرگ او‪-‬‬ ‫بیمــه از‬ ‫بیشــتر قبــل‬ ‫تومــاناز ایــن‬ ‫هــزاریکــی‬ ‫ کــرد و‬ ‫جایگزیــن‬ ‫دســت‬ ‫رمــزارزی از‬ ‫ اند‪.‬هــزار‬ ‫‪100‬‬ ‫خالــیرا بــه‬ ‫برنــج کار‬ ‫گــذاران‬ ‫فکــر‪۷00‬‬ ‫میلیــون و‬ ‫داد‪.‬ــن بــا ارائــه بســته یــک‬ ‫همچنی‬ ‫ـاورزی و‬ ‫بیمــه کشـ‬ ‫دریافــتاز صرافی‬ ‫غرامــتاســتفاده‬ ‫ گویــد‪ :‬راه هــا‬ ‫اســکاازی نیوز می‬ ‫تانــگ زو‬ ‫نکــردم‪ .‬هــای رمــزارزی مشــترک برســانیم؛ ضمــن اینکــه بحــث‬ ‫خســارت هــای‬ ‫بــهبخشــی‬ ‫حمایتــی‬ ‫هــای‬ ‫رمــزارزی‬ ‫ـی‬ ‫صرافــی دنبــال مـ‬ ‫ایــنچــای نیــز‬ ‫صاحــببیمــه‬ ‫همســرـر شــدن‬ ‫افســرده بــود؛ همان جایــی کــه ســرمایه زندگـی اش فراگیـ‬ ‫مــرارغبتــی از‬ ‫واقعــاامــا‬ ‫ماجــراکنــد‬ ‫«یــاداوری راانجبــران‬ ‫کشــاورزی‬ ‫ابــراز ناراحتــی و ناامیــدی از ایــن‬ ‫داد‪.‬ــه مشــکات کاشــت برنــج بــا‬ ‫در را‬ ‫پــول‬ ‫ کنــد‪.‬ـ می‬ ‫سمـی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫بــادـاره ب‬ ‫بــهـا اشـ‬ ‫وی بـ‬ ‫ـده رانمــی‬ ‫ایــنـر دیـ‬ ‫ توانســتمــن امـ‬ ‫ـاورزان بــر ای‬ ‫ـوی کش‬ ‫ـت وضعیــت‪ ،‬می گویــد کــه مــدام از جوامــع‬ ‫خریــد‬ ‫خــودـ بی‬ ‫ســرمای‬ ‫ گذاریدرکنــم‬ ‫بــهســرمایه‬ ‫امــاک‬ ‫ کویــنکاشـ‬ ‫ـارتداشــت‪:‬‬ ‫ـایه ان اظه‬ ‫بــاــه هـ‬ ‫ســهام واوهزین‬ ‫ســالیــازراعــی‬ ‫طــوری کــه‬ ‫شــود‬ ‫تهدیدهایــی‬ ‫دیجیتــال‬ ‫ارزهــای‬ ‫انالیــن‬ ‫صرافــی‬ ‫طریــق‬ ‫بــرایکــه از‬ ‫داشــت‬ ‫انتظــار‬ ‫ـردارــهفقـدس‬ ‫بیشـبــتری ب‬ ‫ـتم پـ‬ ‫ـرم‪.‬ازخواس‬ ‫بخـ‬ ‫هــزار‬ ‫بــرای ‪60‬‬ ‫خســارت‬ ‫میلیــارد‬ ‫بــه ‪۷0‬‬ ‫مقــرون‬ ‫کشــاورزان‬ ‫خــود‬ ‫ـت وبرنــج‬ ‫ـطـ‪43‬‬ ‫ـزارـولبهــره‬ ‫‪312‬ـ هـ‬ ‫جدیــد‬ ‫کشــاورز می کنــد‪.‬‬ ‫هزینــه دریافــت‬ ‫اب‪،‬حســاب‬ ‫تامیــن بــه‬ ‫هــزار دالر‬ ‫‪۵۰۰‬‬ ‫کوادریــگا‪،‬‬ ‫نــدارم‪.‬‬ ‫چیــزی‬ ‫هیــچ‬ ‫حــاال‬ ‫و‬ ‫بیــاورم‬ ‫هــزار نفــر بیمــه نامــه خریــداری کــرده انــد‪ .‬صرفــه نیســت زیــرا‬ ‫کــود‪،‬امــا بع‬ ‫جملــهشــود؛‬ ‫کشــاورزیـادااز واریــز‬ ‫هــایی او در کانـ‬ ‫بســیاری از مــردم مــرا بــه دلیــل ایــن بانکـ‬ ‫ســمــدو‬ ‫هــزار‬ ‫‪۷۶‬‬ ‫حــدود‬ ‫پلیــس‪،‬‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه‬ ‫نبــود‪.‬‬ ‫پــول‬ ‫از‬ ‫اثــری‬ ‫هنــوز‬ ‫مــاه‪،‬‬ ‫ســه‬ ‫مــن از‬ ‫ســرزنش می‬ ‫کارگــر افزایــش چشــمگیری داشــته اســت معــاون خدمــات بیمــه ای بانک کشــاورزی‬ ‫بلــه! ســبز‬ ‫ کننــد‪.‬خطــه‬ ‫ـاورزی در‬ ‫موضــوع بیمــه کشـ‬ ‫در حالــی‬ ‫میلیــون‬ ‫‪۱۶۹‬‬ ‫مجمــوع‬ ‫در‬ ‫ گذار‬ ‫ه‬ ‫ســرمای‬ ‫ توانســتم‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫«اصــا‬ ‫ گویــد‪:‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫زو‬ ‫بیشــتر‬ ‫بایــد‬ ‫زیــرا‬ ‫ ام‬ ‫ش‬ ‫ســرزن‬ ‫بــا اســتقبال ‪ 13‬درصــدی و بــه ایــن مــوارد بایــد خســارت هــای گیــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫مســتحقفقــط‬ ‫گیــان‬ ‫زراعــیصرافــی‬ ‫دلیــل اتفــاق‬ ‫اینکــهبــه‬ ‫کانــادا را‬ ‫بارهــا‬ ‫تحقیــق می کــردم؛ امــا قبــول کنیــد‬ ‫گذشــته‬ ‫درســال‬ ‫دالربیــان‬ ‫صرافــی ای میــل بــا‬ ‫بــه کــرد‪.‬‬ ‫اضافــه‬ ‫بخوابــم‪.‬را نیــز‬ ‫کــه طبیعــی‬ ‫مواجــه شــده اســت کــه هرســاله طبــق‬ ‫نفــر ازبهرهدســت‬ ‫هــزار‪۲۰۱۹‬‬ ‫(‪ )1400-99‬در‪ ۷0‬ســال‬ ‫زدم و پرســیدم پــول مــن کجــا اســت؟ کوادریــگا‬ ‫بدشانســی هــم اوردم‪».‬‬ ‫بــردار‬ ‫قوانیــن بخشــی از حــق بیمــه را نیــز دولــت‬ ‫ایــن مالباختــه بــه بزرگ تریــن صرافــی ان هــا جــواب می دادنــد وارد یــک داده انــد‪.‬‬ ‫پرداخــت مــی کنــد و کشــاورزان تنهــا کارشناســی غیرواقــع بینانــه نمــک بــر زخــم محصــوالت شــان را بیمــه کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫تانــگ زو اکنــون عــاوه بــر پیگیــری‬ ‫رمــزارزی کانــادا بــه نــام «کوادریــگا دعــوای حقوقــی شــده اند و بایــد منتظــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬پیمــان عبداللهــی فــر‬ ‫قســمت بســیار کمــی از ایــن حــق بیمــه را کشاورز‬ ‫ســی ایکس» (‪ )Quadriga CX‬اعتمــاد بمانــم‪ .‬فقــط دعــا می کــردم کــه ماجــرا شــکایت قانونــی خــود ‪ ،‬در حــال همــکاری‬ ‫محصــوالت مشــمول بیمــه کشــاورزی‬ ‫پرداخــت خواهــد کــرد‪ .‬طبــق قانــون بــه‬ ‫کــرد؛ یــک صرافــی بــزرگ کــه ادعــا کالهبــرداری نباشــد‪ .‬تــا اینکــه معلــوم شــد بــا نتفلیکــس بــرای ســاخت یــک مســتند‬ ‫طــور متوســط ‪ ۷0‬درصــد حــق بیمــه را یــک کشــاورز دیگــر از عــدم پوشــش را شــامل محصــوالت باغــی‪ ،‬دامــی‪،‬‬ ‫دربــاره ایــن کالهبــرداری اســت‪ .‬او‬ ‫شــد بنیان گــذارش کــه رمــز عبــور کیــف همین طــور بــوده اســت‪».‬‬ ‫دولــت پرداخــت کــرده و ســهم کشــاورز تمامــی خســارت هــای طبیعــی گایــه کــرد زراعــی ‪ ،‬منابــع طبیعــی‪ ،‬شــیاتی و طیــور‬ ‫پــول دیجیتــال مشــتریان خــود را در اختیــار بــا ایــن حــال‪ ،‬جنیفــر رابرتســون‪ ،‬همســر می گویــد‪« :‬می خواهــم داســتانم را بــه‬ ‫تنهــا ‪ 30‬درصــد اســت کــه بــا ایــن وجــود و گفــت‪ :‬وقتــی بــرای محصــول بیمــه شــده و عوامــل تولیــد شــامل تنــه درختــان میــوه‪،‬‬ ‫جرالــد کاتــن کــه هرگونــه اطــاع از اشــتراک بگــذارم تــا دیگــران از ایــن‬ ‫داشــت‪ ،‬از دنیــا رفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــاز هــم شــاهد بیمیلــی نســبتبه بیمــه اعــام خســارت مــی کنیــد؛ کارشناســان گلخانــه‪ ،‬بانــک نشــاء برنــج‪ ،‬ماشــیناالت‬ ‫اعــام خبــر مــرگ مرمــوز جرالــد کاتــن‪ ،‬تخلــف همســرش را رد کــرده‪ ،‬ادعــا ماجــرا عبــرت بگیرنــد و بیشــتر تحقیــق‬ ‫بیشــتر خســارت را قبــول نمــی کننــد و کاشــت و برداشــت عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫ گــذار صرافــی کوادریــگا در ‪ ۳۰‬می کنــد همســرش در ژانویــه ‪ ۲۰۱۹‬کننــد‪».‬‬ ‫بنیان‬ ‫اعتبــاری کــه بابــت جبــران ان پرداخــت ســال گذشــته بیــش از ‪ ۷0‬میلیــارد تومــان‬ ‫ســالگی‪ ،‬گمانه زنی هایــی را مطــرح بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا هنــگام ســفر بــه او اکنــون در یــک اپارتمــان اجــاره ای در‬ ‫ـاورزان‬ ‫ کنــدازو مکش‬ ‫ـزار نفــر‬ ‫ونکــوورـدود ‪60‬‬ ‫اســت‪ .‬می گویــد بــرای حـ‬ ‫باختــهکــم‬ ‫جــانبســیار‬ ‫هنــد‪،‬شــود ‪،‬‬ ‫بیمــهاو مــی‬ ‫جملــه حلقــه‬ ‫اعتمــادی‬ ‫بــی‬ ‫یـ گویــد‬ ‫زندگــیهـ می‬ ‫اســت‪ .‬او‬ ‫گمشــدهاســت‬ ‫اینکــه ممکــن‬ ‫کــرد؛ از‬ ‫شــده‬ ‫پرداخــت‬ ‫غرامــت‬ ‫دیــده‬ ‫خســارت‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫کشــا‬ ‫هنــوز زنــده باشــد‪ .‬بــا تحقیقــات بیشــتر‪ ،‬نمی توانــد صدهــا میلیــون دالر مشــتریان بــا دنیــای رمزارزهــا خداحافظــی کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫همسـدر‬ ‫اینکــه‬ ‫ادامــه‬ ‫بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫ـرش رمــز‬ ‫ضمــنــط‬ ‫داد‪:‬زیــرا فق‬ ‫دهــد؛‬ ‫ویپــس‬ ‫پلیــس اعــام کــرد کــه ایــن ماجــرا شــبیه را‬ ‫‪17‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫سیاح؛‬ ‫رئیس سازمان امیر‬ ‫هالل احمر خبر داد‪:‬‬ ‫جمعیت‬ ‫پایانی برای مجوزفروشی بعد از اتصال‬ ‫ساماندهی وضعیت استخدامی داوطلبان‬ ‫دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها‬ ‫هالل احمر در سال جاری‬ ‫رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر از برنامــه ایــن‬ ‫جمعیــت بــرای ســاماندهی وضعیــت اســتخدامی داوطلبــان ایــن جمعیــت‬ ‫در ســال جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار ‪ ،‬مهــدی ولی پــور بعــد از ظهــر امــروز در حاشــیه‬ ‫مراســم تکریــم و معارفــه مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر گلســتان‬ ‫بــه خبرنــگاران اســتان اظهــار کــرد‪ :‬هــال احمــر بــا تمــام فــراز و‬ ‫نشــیب هایی کــه در طــول دهه هــای گذشــته بــا ان روبــرو بــود‪ ،‬تمــام‬ ‫تــاش را بــرای ارائــه بهتریــن خدمــات در حوزه هــای مختلــف را بــرای‬ ‫مــردم داشــته و خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬رویکردهــای هــال احمــر از امســال دســتخوش‬ ‫ـای وهـکار‬ ‫کســب‬ ‫محیــط‬ ‫مطالعــات‬ ‫مرکــز‬ ‫رئیــس‬ ‫ـال‬ ‫فعالیت هـ‬ ‫بهبــودــت‬ ‫پایــشـروایــن اس‬ ‫ـعی مــا بـ‬ ‫ملــیشــد و سـ‬ ‫خواهــد‬ ‫تغییرهایــی‬ ‫نتواســته باشــد شــرابط صــدور‬ ‫ـتگاهی‬ ‫جانبــهـر دسـ‬ ‫همــهـت‪ :‬اگـ‬ ‫ـاد گفـ‬ ‫وزارت اقتصـ‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫داشــته‬ ‫توســعه‬ ‫احمــر‬ ‫مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی میشــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اقــای امیــر ســیاح رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبــود محیــط‬ ‫تــاش مــا بــر ایــن اســت در کنــار اقدامــات امــدادی‪ ،‬بتوانیــم در‬ ‫کســب و کار وزارت اقتصــاد در گفتگــو زنــده بخــش خبــری در‬ ‫دهیــم‪.‬‬ ‫گســترش‬ ‫مردمــی را‬ ‫اجتماعــی‬ ‫فعالیت‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫صحبــت‬ ‫ملــیومجوزهــا‬ ‫ هــایصــدور‬ ‫خصــوص‬ ‫ولی پــور بیــان کــرد‪ :‬براســاس وســعت حــوادث و ســوانحی کــه‬ ‫امــدادی‬ ‫ذخایــر‬ ‫ســامانهداشــته‬ ‫گذشــته‬ ‫طــی‬ ‫کشــور‬ ‫در‬ ‫هــا متصــل‬ ‫ ایم‪،‬مجوز‬ ‫صــدور‬ ‫ســالبــه‬ ‫‪ ۱۰‬نهــاد‬ ‫چنــد‬ ‫اکنــون‬ ‫ســطحهــم‬ ‫ســوال‪:‬‬ ‫نشــدند؟ دســتخوش تغییراتــی شــد و انطــور کــه بایــد جایگزیــن نشــد‪.‬‬ ‫جمعیــت‬ ‫دولتــی‬ ‫دولتــی‬ ‫دســتگاه‬ ‫کــرد‪:‬از ‪2-1‬‬ ‫بــه غیــر‬ ‫ســیاح‪:‬‬ ‫بــه‬ ‫هاینیــاز‬ ‫دســتگاهنیــز‬ ‫ســایرجمعیــت‬ ‫هوایــی‬ ‫زمینــی و‬ ‫لجســتیک‬ ‫اضافــه‬ ‫وی‬ ‫وزارت‬ ‫علــوم‪،‬‬ ‫مجوزهــا متصــل‬ ‫ســامانه‬ ‫بــه‬ ‫ان‬ ‫بایــد بــه‬ ‫وزارتکــه‬ ‫شــدند‪.‬انطــور‬ ‫محدودیت هــا‬ ‫صــدوربــه خاطــر‬ ‫داشــت و‬ ‫نوســازی‬ ‫بــرای‬ ‫ هایـنیــز‬ ‫مرکــزی‬ ‫بهداشــتـ و‬ ‫اتصــالـا‬ ‫گذشــته بـ‬ ‫خــود سراــال‬ ‫تــاششــد در‬ ‫تمــامانجــام‬ ‫ـی کــه‬ ‫بانــک پیگیری‬ ‫ـد امــا بــا‬ ‫توجــه نش‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫ـنانجـ‬ ‫مجوزایهـــا‬ ‫خوبـملـ‬ ‫ـامانه‬ ‫ـده بــه‬ ‫مانـ‬ ‫ـتباقوــی‬ ‫ـتگاه‬ ‫ان‬ ‫ـوب‬ ‫ـامــهمیمصـ‬ ‫عرص‬ ‫ـیــرای‬ ‫ـی ب‬ ‫بودجســـه‬ ‫ـس‬ ‫مجلـ‬ ‫دسـدولـ‬ ‫دوــی‬ ‫همراه‬ ‫ـد‪ .‬هــم اکنــون تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی بســیار عقــب‬ ‫البتــه‬ ‫شـ‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا حــرف مــردم اولویــت دارد نــه دســتگاه مربوطــه کــه ایــا‬ ‫مــردم مــی تواننــد مجــوز اخــذ کننــد یــا خیــر؟‬ ‫رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر گفــت‪ :‬امیــد‬ ‫‪mojavez.‬را‬ ‫ســایتـده‪ ،‬ذخایــر‬ ‫مراجعــهــربــهگرفتــه شـ‬ ‫بــاــای در نظ‬ ‫بودجه ه‬ ‫میـن‬ ‫مــردمــا ایـ‬ ‫اکنــونبتوانیــم ب‬ ‫هــمـم کــه‬ ‫داریـ‬ ‫تواننــد‬ ‫ـم‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫کنی‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬ ‫نوس‬ ‫و‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ترمی‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫نی‬ ‫را‬ ‫ـتیک‬ ‫ـ‬ ‫لجس‬ ‫و‬ ‫ـرده‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـران‬ ‫جبـدرخواســت مجــوز کســب و کار مربــوط خــود را بدهنــد و اگــر‬ ‫‪ir‬‬ ‫نتوانســتند مجــوز را بــه صــورت الکترونیکــی دریافــت کننــد یــا شــرایط‬ ‫احمــر‬ ‫ های‬ ‫یکــی بـاز‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫هــالـه بودنــد‬ ‫جمعیــتـر مواجـ‬ ‫ـکات دیگـ‬ ‫سیاســــاتمشـ‬ ‫ـود و یــا ب‬ ‫حضــوری‬ ‫ پــورمجــوز‬ ‫ولصـیـدور‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫بســـه مــا اعـ‬ ‫ـذب و بکارگیــری داوطلبــان‪ ،‬نجاتگــران و امدادگــران‬ ‫ـامجـ‬ ‫ـاماندهی و‬ ‫جمعیــت اســت و برنامه هــای خوبــی در ایــن عرصــه اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســوال‪ :‬براســاس قانــون ایــا دســتگاههایی کــه بــه درگاه ملــی مجوزهــا‬ ‫صنعتیشــدند؟‬ ‫جهاددانشگاهیـی معرفــی‬ ‫عمومیـدند‪ ،‬بــه دســتگاه قضایـ‬ ‫ـن متصــل نشـ‬ ‫تــا ‪ 6‬فروردیـ‬ ‫شریف؛‬ ‫روابط‬ ‫ســیاح‪ :‬هــدف مجــازات دســتگاهها نیســت و مــا تــا ‪ 6‬فروردیــن تــاش‬ ‫مرکز‬ ‫سربازی در‬ ‫بگیرنــد‪.‬‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫امریهرا بــه صــورت‬ ‫نیرویـوز خــود‬ ‫جذب بتواننــد مجـ‬ ‫کردیــم مــردم‬ ‫اگــر مــردم نتواســتند مجــوز را اخــذ کننــد و دســتگاهی نتواســته باشــد‬ ‫خدمات تخصصی مکاترونیک‬ ‫شــرایط صــدور مجــوز را فراهــم کنــد‪ ،‬بــه دســتگاه قضایــی معرفــی‬ ‫میشــوند‪.‬‬ ‫مرکــز خدمــات تخصصــی مکاترونیک ســازمان جهاددانشــگاهی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫قرارــی‬ ‫ـذب م‬ ‫(امریــه) ج‬ ‫صدورـروی‬ ‫ـریف نیـ‬ ‫سوال‪:‬ـی شـ‬ ‫صنعتـ‬ ‫دارد؟‬ ‫مراحلهـای‬ ‫مجوزفنـهاـیدر چه‬ ‫استعام‬ ‫هــا را بــه‬ ‫مجوز‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫اســتعام‬ ‫اواخــر‬ ‫ســیاح‪ :‬از‬ ‫صنعتی‬ ‫ـگاهی‬ ‫جهاددانشـ‬ ‫عمومــی‬ ‫اســفندروابــط‬ ‫ـازارکار از‬ ‫ـزارش بـ‬ ‫بــه گـ‬ ‫دســتگاهها مطــرح کردیــم تــا مــردم ســرگردان نشــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫هســتند‪.‬مکاترونیــک ســازمان‬ ‫تخصصــی‬ ‫خدمــات‬ ‫مرکــز‬ ‫شــریف‪،‬‬ ‫دســتگاهها در ایــن راســتا عقــب‬ ‫جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف نیــروی فنــی (امریــه) بــا شــرایط‬ ‫دچــار مشــکل شــوند بــه چــه‬ ‫مراجعــان در‬ ‫دعـاگــر‬ ‫ســوال‪:‬‬ ‫مجــوزـد‪.‬‬ ‫اخــذــی کنـ‬ ‫ـکاری م‬ ‫ـوت بــه همـ‬ ‫زیــر‬ ‫کننــد؟‬ ‫شــکایت‬ ‫مرکــزی‬ ‫ فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک‬‫تولید‬ ‫ساخت و‬ ‫گرایش‬ ‫هــر مجــوز در همــان بخــش نوشــته شــده‬ ‫زمــان‬ ‫شــرایط و‬ ‫ســیاح‪:‬‬‫سالیدورک‬ ‫کشی‪،‬‬ ‫ـرایطنقشه‬ ‫اشنا به‬ ‫و‪...‬ـل هــر مجــوز در درگاه ملــی‬ ‫ـود ذیـ‬ ‫ذکــر شــده بـ‬ ‫خاصــی‬ ‫اگــر شـ‬‫ـری وجــود دارد کــه مراجعــان میتواننــد بــه ان‬ ‫فرایندمغایـ‬ ‫اشناـا‪،‬بهدکمــه‬ ‫مجوزهـ‬‫تولید‬ ‫بخــش بــرای شــکایت مراجعــه کننــد و اگــر مــوردی باشــد بــه دســتگاه‬ ‫ اشنا به فرایند مهندسی معکوس‬‫نظارتــی ارســال میشــود‪.‬‬ ‫ تاربخ اعزام‪ :‬شهریورماه ‪1401‬‬‫گفتنــی اســت‪ ،‬متقاضیــان مــی تواننــد رزومــه خــود را بــه ادرس‬ ‫‪ Mechatronic.ce@jdsharif.ac.ir‬ارســال کننــد‪.‬‬ صفحه 17 ‫‪۱6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫‪ 28‬مه‬ ‫خرداد ‪ 27۷ - 1401‬شوال‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫‪203208‬‬ ‫شماره‬ ‫هشتم ‪-‬‬ ‫سالسال‬ ‫‪- 2022‬‬ ‫اوریل‬ ‫رمضان ‪9 - 1443‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫جدید؛‬ ‫موافقتحقوق‬ ‫زمان واریز‬ ‫نمایندگان‪:‬‬ ‫با‬ ‫اخرین جزئیات افزایش‬ ‫شرایط جدید استخدام و به کارگیری‬ ‫حقوق سربازان وظیفه‬ ‫نیروها در دستگاه های اجرایی‪ +‬جزئیات‬ ‫افزایــش حقــوق کارکنــان وظیفــه یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ســربازان‬ ‫شــورای‬ ‫گــزارش‬ ‫مجلــس«میلیونــی»‬ ‫علنــیافزایــش‬ ‫نشســتـامی‬ ‫ایرنــا‪ ،‬شـدرـورای اسـ‬ ‫نقــلـهازمجلــس‬ ‫بــهـار کـ‬ ‫بــازارکارـن بـ‬ ‫خصــوص ایـ‬ ‫بــهــت بــه‬ ‫اس‬ ‫کمیســیون امــور داخلــی کشــور و‬ ‫گــزارش‬ ‫تصویـبــه‬ ‫رســیدگی‬ ‫ادامــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـب کــرده‬ ‫ـوق انهــا‬ ‫اســامی حقـ‬ ‫را بــرای‬ ‫ـتگاههای‬ ‫ـتو دسـ‬ ‫ گانه‬ ‫ـوای س ـه‬ ‫ـفافیت ق‬ ‫ـی شـ‬ ‫ـزارشمـبــورد طـ‬ ‫ـوراها در‬ ‫خانوادههــای‬ ‫پراهمیـ‬ ‫موضـــوع‬ ‫جملــه‬ ‫فوریتـاز‬ ‫ـرحسـدوـربازی‬ ‫ـازارکار‪،‬‬ ‫بشـــه گـ‬ ‫ـنهاد‬ ‫ـدگانـ بــا‬ ‫نماین‬ ‫ـی بقــاـراررسـگرفـ‬ ‫ـورد‬ ‫نهادهـهــا مـ‬ ‫اسـسـ‬ ‫ـی و‬ ‫پیشـبایــد‬ ‫ـالگی‬ ‫ـنـ‪ 1۸‬س‬ ‫ـتــهو سـ‬ ‫ـیدن ب‬ ‫بررســور‬ ‫ـان ذکـ‬ ‫جوانـ‬ ‫ـتـایرچراکـ‬ ‫اجرایــی‬ ‫ایرانـ‬ ‫شــدن‬ ‫اضافــه‬ ‫مبنــی بــر‬ ‫در مــاده‬ ‫محــات‬ ‫مــردم‬ ‫ســربازینماینــده‬ ‫وضعیــتســلیمی‬ ‫علیرضــا‬ ‫ســربازی‬ ‫خدمــت‬ ‫کننــد ‪۲‬یــا بــه‬ ‫تکلیــف‬ ‫تعییــن‬ ‫خــود را‬ ‫ـوه‬ ‫همچنیــن نحـ‬ ‫ادامــهـالیانه و‬ ‫جملــهـه و سـ‬ ‫دریافتـازـی ماهیانـ‬ ‫هــایــات‪،‬‬ ‫معافیت تجربی‬ ‫ـات‪،‬از ســوابق‪،‬‬ ‫تحصی‬ ‫پزشــکی‪،‬‬ ‫تحصیــل‪،‬‬ ‫پیــش رو‬ ‫رفتــهـ یــا‬ ‫اداره جــات و شــرکت هــا رای مثبــت دادنــد‪.‬‬ ‫کارمنــدان‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫بکارگیــریاســتفاده‬ ‫کفالــت‪...‬‬ ‫ـربازیـا‬ ‫ـتـدسـداده هـ‬ ‫موظفنـ‬ ‫جوانانـایـ‬ ‫ـایـمولین‬ ‫است‪:‬مشـ‬ ‫ـنـنشــرح‬ ‫ـرح بدیـ‬ ‫ـنـ ط‬ ‫مــاده‬ ‫ـونخدمـ‬ ‫قانـبــه‬ ‫ـیـنکــه‬ ‫دغدغــه هـ‬ ‫مهمتریـ‬ ‫ـیـ از‬ ‫ازجملـ‪۲‬ـهایـیک‬ ‫ـامانه‬ ‫ـهـق سـ‬ ‫طریـ‬ ‫ـتگاه م‬ ‫حقوقـدس‬ ‫ـت؛ــه ان‬ ‫ـوط ب‬ ‫ـل «راحقکــه‬ ‫اطالع‬ ‫کارکنان‬ ‫ـد‪،‬بایازــد بـ‬ ‫باشــون‬ ‫ـی قانـ‬ ‫طبــق‬ ‫ـیـکــه‬ ‫مربـاسـ‬ ‫ـوق»‬ ‫ذیــاله‬ ‫ـاتمسـ‬ ‫رونـــد‬ ‫موــی‬ ‫ـرارــردهنـ‬ ‫ـالــوم‬ ‫ـترسسـعم‬ ‫دسـ‬ ‫ـود؛منتشــر و‬ ‫ـت خشــود‬ ‫پرداخـبــه‬ ‫ـایــهمربــوط‬ ‫ـد‪:‬ــه مشــموالن‬ ‫مطالب‬ ‫هایقـاخی‬ ‫ـه در‬ ‫در کـ‬ ‫موضوعــی‬ ‫هـوظیف‬ ‫ـرکتهای‬ ‫ـات و ش‬ ‫ـاختار‪ ،‬موسسـ‬ ‫راجـوـع بــه سـ‬ ‫اطالعــات‬ ‫پیگیــریــیس و‬ ‫ـف‪-‬واســناد تاس‬ ‫هــمـ در پــی‬ ‫مجلــس را‬ ‫نماینــدگان‬ ‫ســتادکل‬ ‫مســووالن‬ ‫الـبــوده‬ ‫افزایــشو‬ ‫نوبــتوظایــف‬ ‫چندیــنـتخدام‬ ‫درـری و اسـ‬ ‫بکارگیـ‬ ‫کارکنــان‪ ،‬نحـ‬ ‫ـته‪،‬تــامدیــران‬ ‫داشــتهـا وابسـ‬ ‫تابــع یـ‬ ‫ســالهایـوهاخیــر‬ ‫انجــا وکــه در‬ ‫اســت‬ ‫ـای‬ ‫ـوب و‬ ‫ـایـرمص‬ ‫طرحهـ‬ ‫برنامه‬ ‫گزارـرشش هـــود‪.‬‬ ‫ـون منجـ‬ ‫درـ قانـ‬ ‫مدنظـ‬ ‫ـت هبــاـه ومبلــغ‬ ‫اداری‪،‬نهایـ‬ ‫ـای تــا در‬ ‫فرایندهـــوده‬ ‫ـاراتدرودســتور ب‬ ‫اختیـــوق‬ ‫حق‬ ‫عملکرد‪ .‬جریــان تصویــب الیحــه بودجــه ‪ 1401‬در ســال گذشــته یکــی از‬ ‫و امــا در‬ ‫درامدهــا‬ ‫ـوق بـدارای‬ ‫امــوال‪،‬‬ ‫افزایـبــه‬ ‫راجــع‬ ‫صورتهــای‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ هــا‪،‬مقــرر شــد‬ ‫ـودیکــه‬ ‫ـش حقـ‬ ‫اطالعــاتـاله‬ ‫مالــیسـوـربازان‪ ،‬مسـ‬ ‫دربــاره‬ ‫ـوارد مهــم‬ ‫مـ‬ ‫زمیــن‪،‬‬ ‫واگــذاری‬ ‫بودجــه و‬ ‫توزیــع‬ ‫تخصیــص و‬ ‫حداقــل هــا‪،‬‬ ‫و هزینه‬ ‫تومــان برســد؛‬ ‫تجهیــزات‪،‬هــزار‬ ‫میلیــون و ‪300‬‬ ‫حــدود ‪3‬‬ ‫ســربازان بــه‬ ‫حقــوق‬ ‫(تحــت تملــک‪ ،‬در اختیــار‬ ‫ســاختمان‬ ‫امــاک‬ ‫مشــخصات‬ ‫تســهیالت‪،‬کــه فع ـ ً‬ ‫ هاـر مانــد‪.‬‬ ‫منتظـ‬ ‫ـدهوو بایــد‬ ‫محقــق نشـ‬ ‫ا‬ ‫مســالهای‬ ‫ هــای‬ ‫بــهواگذار‬ ‫کمکهــا و‬ ‫همچنیــن‬ ‫ بــرداری) و‬ ‫مســئلهبهره‬ ‫اســتفاده یــا‬ ‫وازمــورد‬ ‫بودجــهی‪1401‬‬ ‫ســربازان فقــط‬ ‫حقــوق‬ ‫افزایــش‬ ‫ســوی دیگــر‬ ‫دریافتــی‪.‬‬ ‫اعطائــی‬ ‫اعــم‬ ‫ـدای اول اســفند ‪ 1400‬بــه حقــوق تمــام‬ ‫تومـوـان از ابتـ‬ ‫‪250‬ازهــزار‬ ‫بالعــوضـد و‬ ‫ختــم نشـ‬ ‫مراجــع‬ ‫انقــاب و‬ ‫دادگاه‬ ‫پ‪-‬‬ ‫همچنیــنـل توجــه‬ ‫افزایــش قابـ‬ ‫عمومــیجـوـدای ان‬ ‫هــایــه مبلــغ‬ ‫ـن اضاف‬ ‫قطعــیامــا ایـ‬ ‫اراءـه شــد؛‬ ‫کلیــهاضافـ‬ ‫ـربازان‬ ‫سـ‬ ‫امنیتــیو ودرحفــظ‬ ‫غیرقضایــی‬ ‫شــخصی‪.‬شــد‪.‬‬ ‫اطالعــاتپرداختــه‬ ‫رســانهها بــدان‬ ‫موازیــنعنــوان‬ ‫رعایــتمجلــس‬ ‫بــودبــاکــه در‬ ‫حقوقــی‬ ‫ـزرگ‬ ‫ـات بـ‬ ‫ـوط بــه‬ ‫ـای مربـ‬ ‫مبلــغقراردادهـ‬ ‫تمامــی‬ ‫ایــنالحاقـ‬ ‫ســوالــم و‬ ‫حــالــن‪ ،‬متم‬ ‫ت‪-‬مت‬ ‫خصــوص‬ ‫معامـدر‬ ‫مجلــس‬ ‫شــده‬ ‫تصویــب‬ ‫ـاتکــه‬ ‫اســت‬ ‫قوانیــن‬ ‫مطابـ‬ ‫متوسـ‬ ‫ـور‪.‬ــق شــده و بــه حســاب ســربازان‬ ‫کشـمحق‬ ‫ـرراتــی‬ ‫ـربازانو چمقـــه زمان‬ ‫ـق سـ‬ ‫ـوق‬ ‫ـطحقـ‬ ‫ـش‬ ‫وافزایـ‬ ‫ هــا و عــوارض و هزینه هــای ارائــه خدمــات و مصوبــات‬ ‫مــیتعرفه‬ ‫مبالــغ‬ ‫ث‪-‬‬ ‫شــود؟‬ ‫واریــز‬ ‫تصویــب‪.‬‬ ‫صالحیــت‬ ‫بــه‬ ‫مربــوط‬ ‫مســتندات‬ ‫و‬ ‫انهــا‬ ‫تصویــب‬ ‫مرجــع‬ ‫پیگیــری خبرنــگار انتظامــی خبرگــزاری فــارس از مســووالن مربوطــه حاکــی‬ ‫شــرایط‬ ‫مشــارکتـ و‬ ‫درقالبهــای‬ ‫همــکاری‬ ‫ گذاری‬ ‫ســرمایه‬ ‫ـد تــا چــه‬ ‫ـر مانــد و دی‬ ‫ـت مــاه منتظـ‬ ‫اولواردیبهشـ‬ ‫ـد تــا‬ ‫فرصتهــایکــه بایـ‬ ‫ج‪-‬ایــن اســت‬ ‫از‬ ‫فرصتهــا‪.‬‬ ‫ـتفاده از ایـ‬ ‫اسـ‬ ‫ســتادکل نیروهــای مســلح اختصــاص مــی یابــد تــا بــه‬ ‫ـن بــه‬ ‫بودجــه‬ ‫مقــدار‬ ‫شرایط‬ ‫بکارگیری‬ ‫اشتغال‬ ‫افزایـهای‬ ‫فرصت‬ ‫ان‪ .‬مــی‬ ‫ـورت‬ ‫انسانیایـوـن صـ‬ ‫نیرویـود؛ در‬ ‫جذبـت شـ‬ ‫ـربازانوپرداخـ‬ ‫ـوقوبــه سـ‬ ‫ـش حقـ‬ ‫چ‪-‬ـوان‬ ‫عنـ‬ ‫پروانــه‬ ‫هرگونــه‬ ‫صــدور‬ ‫اخــذـ و‬ ‫تـح‪-‬‬ ‫یــا اطــاع‬ ‫مجــوز ان‬ ‫ـزان دقیــق‬ ‫ـربازان و میـ‬ ‫ـی سـ‬ ‫اداری میلیون‬ ‫مراحــلحقــوق‬ ‫فرایندهــا وافزایــش‬ ‫ـوان دربــاره‬ ‫فعالیــت‪.‬کــرد‪.‬‬ ‫رســانی‬ ‫خ‪ -‬تمامی اسناد باالدستی‪ ،‬قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود‪.‬‬ ‫علیرضــا ســلیمی نماینــده مــردم محــات بــا طــرح پیشــنهادی در مــاده ‪ ۲‬گفــت‪:‬‬ ‫بیرانوند‪:‬‬ ‫کارشــدند و شــرکت هــای ماننــد‬ ‫کریمیــغول بــه‬ ‫بســیاری از مدیــران بــا ســفارش مش‬ ‫برخــی خــودرو ســازران تــا حــدود ‪ ۲۰‬هــزار نیــروی مــازاد دارنــد و بســیاری از‬ ‫حمایت از‬ ‫اقدامیـدند ایــن‬ ‫خانگی‪،‬ـغول بــه کار شـ‬ ‫مشاغلـب منصبــان مشـ‬ ‫ـفارش برخــی صاحـ‬ ‫ایــن کارکنــان بــا سـ‬ ‫بــا چــه ســاز و کاری مشــغول بــه کار شــده اســت؟‬ ‫پایدار‬ ‫اشتغال‬ ‫راستای‬ ‫هدفمند‬ ‫ـوق‬ ‫تحصیــات ‪،‬حقـ‬ ‫ایجادســوابق‪،‬‬ ‫داشــت‪ :‬بایــد‬ ‫درمجلــس بیــان‬ ‫رییســه‬ ‫عضــو هیــات‬ ‫مســائل‬ ‫ایــن‬ ‫شــود‬ ‫مشــخص‬ ‫نیروهــا‬ ‫و‬ ‫مدیــران‬ ‫بکارگیــری‬ ‫نحــوه‬ ‫ماهیانــه‬ ‫ـاونوتوســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫معـ‬ ‫کار‬ ‫ـوابقی‬ ‫کســچـبگونوــه سـ‬ ‫ـراد هیـ‬ ‫حمایــی اف‬ ‫ـود برخـ‬ ‫ـخص ش‬ ‫ـردم مش‬ ‫ـرای‬ ‫بایــد بـ‬ ‫ـیدرکــه‬ ‫کارهایـ‬ ‫ـتـ از‬ ‫ـعهـ و‬ ‫ـت‪:‬ـتوسـ‬ ‫ـیمـگفـ‬ ‫اجتماعـ‬ ‫ـرای‬ ‫ـکالتی را ب‬ ‫ـد و‬ ‫ـرــاعهیـــده‬ ‫ـیـیازهــم ب‬ ‫مهمـ‬ ‫ـاغلهــای‬ ‫پســت‬ ‫مهمـــی‬ ‫ـود‪،‬مشـنقــش‬ ‫گرفتنـشـ‬ ‫ـاد می‬ ‫انـه‬ ‫خانگـ‬ ‫ـدارد ومشـ‬ ‫بخـــاـودعننــوان‬ ‫کردنـ‬ ‫ـقــاد‬ ‫رونـایج‬ ‫درــور‬ ‫کش‬ ‫ـارهـد‪.‬مشــاغلی دارد کــه طــی ســالهای اخیــر دچــار‬ ‫دوبـ‬ ‫کارنامــی قبــل از اعــام مخالفــت خــود بــا پیشــنهاد ســلیمی‬ ‫بابایــی‬ ‫عبــاس‬ ‫رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫ـتغالـه‬ ‫ـراناشازـجملـ‬ ‫کارافرینـوزیـ‬ ‫ـعه برخــی از‬ ‫ـتیضاح‬ ‫گفت‪:‬چــرا‬ ‫ـیمجلــس‬ ‫ـس‬ ‫ـودـه رییـ‬ ‫ـاب بـ‬ ‫خطـ‬ ‫ـی و‬ ‫ـاوناسـتوسـ‬ ‫بیرانونــد معـ‬ ‫کریمـ‬ ‫محمـ‬ ‫قــرار‬ ‫هنــوز‬ ‫اســتدرامــا‬ ‫رییســه‬ ‫تقدیــم‬ ‫وزیــر‬ ‫دســتورـگار‬ ‫درـا خبرنـ‬ ‫ـو بـ‬ ‫گفتگـ‬ ‫شــدهــی‪،‬‬ ‫اجتماع‬ ‫هیــاترفــاه‬ ‫کار و‬ ‫صمــتـاون‪،‬‬ ‫وزارت تعـ‬ ‫ـروه اســت ‪.‬‬ ‫نگرفتــه‬ ‫اجتماعــی خبرگــزاری دانشــجو‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬توســعه و‬ ‫گـ‬ ‫موضــوع‬ ‫ایــن‬ ‫بــر‬ ‫ نامــه‬ ‫ن‬ ‫ایی‬ ‫‪۲۲۱‬‬ ‫مــاده‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫بیــان‬ ‫ســاری‬ ‫مــردم‬ ‫نماینــده‬ ‫حمایــت از کســب و کارهایــی کــه بــا عنــوان مشــاغل خانگــی از‬ ‫ـته‬ ‫امضــاء داشـ‬ ‫مهمــیـشدراز ‪۱۰‬‬ ‫ـی کــه بیـ‬ ‫ـتیضاح زمانـ‬ ‫میاسـ‬ ‫شــود‪،‬ـت‬ ‫میدرخواسـ‬ ‫یــادکــه‬ ‫هــادارد‬ ‫تاکیــد‬ ‫دوبــاره‬ ‫رونــق‬ ‫نقــش‬ ‫توانــد‬ ‫ان‬ ‫ـده‬ ‫ویــول‬ ‫ـامـهوصـ‬ ‫ـورای اس‬ ‫ـتهـه در‬ ‫بالفاصلـ‬ ‫مشـــد بایــد‬ ‫باش‬ ‫ـژهشـدر‬ ‫ـامیـراعـو بـ‬ ‫هایـ اخیـ‬ ‫ـس سشـــال‬ ‫مجلـــی‬ ‫ـنـه ط‬ ‫صحـکـ‬ ‫باشــد‬ ‫ـاغلی داشـ‬ ‫‪.‬‬ ‫ـرد‬ ‫ـ‬ ‫گی‬ ‫ـرار‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ـیدگی‬ ‫ـ‬ ‫رس‬ ‫ـورد‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ودوران کرونــا دچــار رکــود شــدهاند‪.‬‬ ‫مجلــس‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫تصریــح‬ ‫اســامی‬ ‫شــورای‬ ‫مجلــس‬ ‫ســاری در‬ ‫نماینــده‬ ‫مــا در وزارت تعــاون بــر ایــن‬ ‫تــاش‬ ‫عمــده‬ ‫مــردمکــرد‪:‬‬ ‫اضافــه‬ ‫وی‬ ‫احــوال‬ ‫اوضــاع و‬ ‫خــودرو و‬ ‫داردکـوـهدردربحــث‬ ‫نظارتــی‬ ‫در‬ ‫ـرادی کــه‬ ‫ـاغل افـ‬ ‫گرانــیـت مشـ‬ ‫گام نخسـ‬ ‫حــقـت‬ ‫ـده اسـ‬ ‫بعــدــز شـ‬ ‫متمرک‬ ‫ـشـد‬ ‫ـحـدهـ‬ ‫ـ‬ ‫توضی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫رئیس‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫هی‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫بیای‬ ‫ـاه‬ ‫ـ‬ ‫کوت‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫مل‬ ‫ـوق‬ ‫ـ‬ ‫حق‬ ‫از‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ توان‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫ـادی‬ ‫ـ‬ ‫اقتص‬ ‫کســب و کار انهــا طــی مــدت شــیوع بیمــاری کرونــا بــا چال‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫ـن‪ -‬وزی‬ ‫ـهیاتـیو امیـ‬ ‫ـیدرضا فاطمـ‬ ‫ـتـ(سـ‬ ‫ـروـراشـاسـ‬ ‫روبـچـ‬ ‫کــه‬ ‫صنعـــف‬ ‫ـاتــرمختل‬ ‫خدمـ‬ ‫ـای تسـ‬ ‫صمـاعط‬ ‫وزیـراـر بــا‬ ‫ـتیضاحـت‬ ‫ـده اسـ‬ ‫ـران‬ ‫کارگـ‬ ‫کارهــایحقــوق‬ ‫ـود‪ .‬بنوــده پیگیــر‬ ‫ـولونمی شـ‬ ‫ـام وصـ‬ ‫ـارت‪) -‬اعـ‬ ‫مــوردو تجـ‬ ‫معــدن‬ ‫هــم‬ ‫خانگــی‬ ‫کســب‬ ‫دهیــم‬ ‫قــرار‬ ‫حمایــت‬ ‫ـتند‪.‬ـن موضــوع را بــا جدیــت دنبــال‬ ‫هســـم ایـ‬ ‫ خواه‬ ‫ـز می‬ ‫ـما نیـ‬ ‫دسـاز‬ ‫ـنـتم و‬ ‫هسـ‬ ‫ـزوــت‬ ‫درـدول‬ ‫ـاغل‬ ‫مشـ‬ ‫ـتهشـاز‬ ‫همیـ‬ ‫ج‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫وی در اعــام مخالفــت خودافــزود‪ :‬در کشــور‪ ۲۷‬نــوع قــرارداد بــرای ورودی‬ ‫رفــاه اجتماعــی یــاداور شــد‪ :‬در راســتای حمایــت از مشــاغل‬ ‫دســتگاههای اجرایــی داریــم مدیــر اجــازه دارد بــر اســاس قانــون ‪ ۱۷‬خدمــات‬ ‫خانگــی و همچنیــن حمایــت از صاحبــان ایــن گونــه شــغلها‬ ‫کشــوری بنــا بــر نیــاز ســازمان نیــرو جــذب کنــد بایــد شــفافیت مدیــران در‬ ‫تعاونیهــای ویــژه مشــاغل خانگــی در سراســر کشــور‬ ‫دســتور کار قــرار گیــرد بــه نظــر مــن نبایــد از ایــن منظــر شــفافیت را تنــزل‬ ‫راهانــدازی شــده و در نهایــت همــه تعاونیهــای مذکــور بــه‬ ‫ندهیــم مــن بــا ایــن پیشــنهاد مخالــف هســتم‪.‬‬ ‫یــک تعاونــی واحــد کشــوری تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بازارکارگیالن‬ ‫اولین و تنها نشریه اختصاصی گیالن در زمینه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬کاریابی و اطالعات استخدامی‬ ‫پوشاک ایران‪:‬‬ ‫صادرات نساجی‬ ‫رییستولید و‬ ‫رئیس اتحادیه‬ ‫کشاورزی وگیالن‪:‬‬ ‫سازمان جهاد‬ ‫گیالنشود‬ ‫پوشاک نمی‬ ‫درصدصنعت‬ ‫حمایتی از‬ ‫انجام شد‬ ‫شالیزارهای‬ ‫هیچ در ‪60‬‬ ‫شخم اولیه‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان‬ ‫رئیــس اتحادیــه تولیــد و صــادرات نســاجی‬ ‫گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ 60‬درصــد اراضــی‬ ‫و پوشــاک ایــران درخصــوص حمایــت‬ ‫شــالیزاری اســتان زیــر شــخم اولیــه رفــت‬ ‫دولــت و مســئولین از صنعــت پوشــاک در‬ ‫تــا بــرای فصــل کشــت امــاده شــوند‪.‬‬ ‫شــرایط ســخت اقتصــادی و کرونــا‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫هیــچ زمانــی هیــچ حمایتــی انجــام نشــد‪.‬‬ ‫صالــح محمــدی افــزود‪ :‬ایــن میــزان ‪142‬‬ ‫هــم زمانــی کــه بــه دلیــل کرونــا فروشــگاه‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی شــالیزاری اســتان‬ ‫هــا تعطیــل شــد و هــم برهــه ای کــه بــه‬ ‫گیــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫دلیــل مشــکالت دیگــر‪ ،‬بــرق کارخانــه هــا‬ ‫را قطــع کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مبــارزه بــا علــف هــرز‬ ‫در ایــن مــدت دســتگاه هــای دولتــی بــه‬ ‫و از بیــن بــردن انهــا‪ ،‬نگهــداری اب مفیــد‬ ‫خصــوص بیمــه تامیــن اجتماعــی و دارایــی‬ ‫در خــاک‪ ،‬صرفهجویــی در مصــرف‬ ‫طبــق روال ســابق و بــدون هیــچ اغماضــی‬ ‫انــواع کودهــا و ســموم شــیمیایی از جملــه‬ ‫پــول هــای خــود را درخواســت کردنــد‪ .‬از‬ ‫فوایــد انجــام شــخم اولیــه در اراضــی‬ ‫ســوی دیگــر هزینــه گاز و بــرق واحدهــای‬ ‫شــالیزاری اســت‪.‬‬ ‫صنعتــی بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن دوران نــه تنهــا کمکــی انجــام نشــده‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــان‬ ‫اســت بلکــه توقعــات دســتگاه هــای دولتــی‬ ‫دربــاره توزیــع انــواع کودهــای مــورد‬ ‫و خدماتــی بیشــتر هــم شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده شــالیکاران در شــالیزارها اظهــار‬ ‫میــزان فــروش کــم شــده اســت ‪ /‬فعــاالن‬ ‫داشــت‪ :‬تــا نهــم فروردیــن مــاه جــاری ‪1۸‬‬ ‫صنعــت پوشــاک تمایلــی بــه توســعه کار‬ ‫هــزار و ‪ ۸31‬تــن کــود ازتــه‪ ،‬ســه هــزار و‬ ‫خــود ندارنــد‬ ‫‪ 2۷4‬تــن کــود فســفاته و نزدیــک چهــار‬ ‫نامــی درخصــوص میــزان کاهــش فــروش‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸1‬تــن کــود پتاســه توزیــع شــده‬ ‫در بــازار پوشــاک گفــت‪ :‬بــه طــور کلــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بایــد حجــم بــازار را در نظــر بگیریــم‪.‬‬ ‫زمانــی بــا حضــور برندهــای خارجــی و‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کــود فســفات‬ ‫عــدم ممنوعیــت واردات‪ ،‬مقــدار مصــرف‬ ‫مــردم مشــخص بــود‪ ،‬امــا در حــال حاضــر‬ ‫و پتــاس افــزود‪ :‬اســتفاده از ایــن‬ ‫باتوجــه بــه ایــن کــه واردات انجــام نمــی‬ ‫کودهــا موجــب از بیــن رفتــن افــات‪،‬‬ ‫شــود و بیشــتر تولیدکننــدگان داخلــی‬ ‫افزایــش محصــول برنــج و جلوگیــری‬ ‫هســتند‪ ،‬بــاز هــم میــزان فــروش تولیدکننده‬ ‫از خوابیدگــی ســاقههای برنــج «ورس»‬ ‫داخلــی کمتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫وی درخصــوص کاهــش قــدرت خریــد‬ ‫مــردم در حــوزه پوشــاک گفــت‪ :‬بودجــه‬ ‫توزیع هزار تن بذرگواهی شده برنج‬ ‫ای کــه خانوارهــا بــرای پوشــاک درنظــر‬ ‫مــی گیرنــد کوچکتــر و کوچکتــر مــی‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ‪2‬‬ ‫شــود‪ .‬قــدرت خریــد مــردم پاییــن امــده‬ ‫هــزار تــن انــواع بــذر گواهــی شــده برنــج‬ ‫اســت‪ .‬صنعــت پوشــاک بــه عنــوان‬ ‫شــامل هاشــمی‪ ،‬انــام‪ ،‬خــزر‪ ،‬گیانــه‪،‬‬ ‫تولیدکننــده یکــی از اصلــی تریــن مایحتاج‬ ‫گیــار‪ ،‬رش و کیــان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫زندگــی مــردم در ســبد هزینــه ای خانــوار‬ ‫مــدت هــزار تــن از ایــن بذرهــای گواهــی‬ ‫جایــگاه ویــژه ای دارد‪ .‬از طرفــی صنعــت‬ ‫شــده برنــج بیــن شــالیکاران گیــان توزیــع‬ ‫پوشــاک یکــی از اشــتغالزاترین صنایــع در‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کشــور اســت کــه بــا کمتریــن هزینــه مــی‬ ‫تــوان ان را ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خزانــه گیــری در‬ ‫تولیــد پوشــاک در ایــن چنــد ســال اخیــر‬ ‫تعــدادی از شهرســتان هــای اســتان‬ ‫بــه دلیــل ممنوعیــت واردات گســترش‬ ‫مــوردی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫بیشــتری داشــته و بــازار بزرگــی اســت کــه‬ ‫داشــت‪ :‬شــالیکاران خزانهگیــری برنــج‬ ‫بایــد تامیــن شــود‪ ،‬امــا مشــکالت و مســائل‬ ‫را بــر اســاس تقویــم زراعــی ( اواســط‬ ‫زیــادی دارد‪ .‬بــه غیــر از شــرکت هــای‬ ‫فروردیــن) انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫تولیــدی بــزرگ دولتــی و خصولتــی کــه از‬ ‫رانــت هــای مالــی اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬باقی‬ ‫گیــان بزرگتریــن تولیدکننــده ارقــام‬ ‫صنایــع تولیــدی صــد در صــد خصوصــی‪،‬‬ ‫بومــی و بــا کیفیــت برنــج در کشــور بــه‬ ‫مثــل پوشــاک کــه در کشــور فعالیــت مــی‬ ‫شــمار میایــد کــه بــا ‪ 23۸‬هــزار هکتــار‬ ‫کننــد‪ ،‬بــا مشــکالت ســاختاری و اقتصــادی‬ ‫زیــادی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫زیر ذره بین مجلس؛‬ ‫اراضــی شــالیزاری‪ ،‬رتبــه اول کشــور‬ ‫از طرفــی مزیــت هــای نســبی از قبــل‬ ‫را از لحــاظ ســطح زیرکشــت و رتبــه‬ ‫داشــته ایــم کــه االن هــم وجــود دارد‬ ‫دوم تولیــد برنــج را بــه خــود اختصــاص‬ ‫کــه مــی توانیــم از ان هــا اســتفاده کنیــم‬ ‫دادهاســت‪.‬‬ ‫تــا ایــن صنعــت را گســترش دهیــم‪ .‬ایــن‬ ‫صنعــت نیــاز بــه توجــه و حمایــت بیشــتری‬ ‫ارقــام هاشــمی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬صــدری‪،‬‬ ‫در بخــش هــای مختلــف از جملــه تامیــن‬ ‫حســنی و دیلمانــی جــزو رقــم هــای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬مالیــات‪ ،‬قوانیــن موجــود و‬ ‫کیفــی و ارقــام گوهــر و ســپیدرود جــزو‬ ‫هزینــه هــای انــرژی دارد‪ .‬اگــر قــرار اســت‬ ‫رقمهــای پرمحصــول اســت کــه در‬ ‫از تولیــد حمایــت شــود بــه صــورت عملــی‬ ‫شــالیزارهای گیــان کشــت میشــود‪،‬‬ ‫فکــری شــود‪ ،‬اگــر نــه حــرف هــا در حــد‬ ‫بیشــترین رقمهــای کشــت شــده برنــج‬ ‫شــعار مــی مانــد‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان‪ ،‬رقمهــای کیفــی هاشــمی‬ ‫رئیــس اتحادیــه تولیــد و صــادرات نســاجی‬ ‫و علــی کاظمــی اســت کــه افــزون بــر ‪۸5‬‬ ‫و پوشــاک ایــران در اخــر گفــت‪ :‬کارخانه‬ ‫درصــد محصــول برنــج گیــان را شــامل‬ ‫هــای کوچــک از نظــر ســرمایه گــذاری در‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫صنعــت پوشــاک ایــران کــه توانســته اســت‬ ‫بــرای ‪ 100‬نفــر اشــتغال ایجــاد کنــد‪ ،‬بــا‬ ‫شهرســتان هــای رشــت و صومعهســرا‬ ‫همــان مشــکالتی مواجــه اســت کــه یــک‬ ‫بیشــترین ســهم را از مســاحت اراضــی‬ ‫کارخانــه بــزرگ پتروشــیمی بــا ‪ 100‬نفــر‬ ‫شــالیکاری گیــان در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫پرســنل مواجــه اســت‪ .‬امــا چــرا بــه ان‬ ‫بــا توجــه بــه جایــگاه اســتان گیــان‬ ‫کارخانــه پتروشــیمی توجــه مــی شــود و‬ ‫در کشــت برنــج بســیار مهــم اســت تــا‬ ‫اینکــه ایــا قوانیــن بیمــه تامیــن اجتماعــی‬ ‫برنجــکاران بــه توصیههــای کارشناســان‬ ‫بــرای هــر دو یکســان اســت؟ بــرای همیــن‬ ‫کشــاورزی بــرای کشــت ایــن محصــول‬ ‫اســت کــه بســیاری از شــرکت هــای‬ ‫اســتراتژیک در موضــوع شــخم و شــیار‬ ‫تولیدکننــده پوشــاک تمایلــی بــرای توســعه‬ ‫زمســتانه توجــه کننــد‪.‬‬ ‫کار خــود ندارنــد و بــه دلیــل بحــث بیمــه‬ ‫تامیــن اجتماعــی و قوانیــن کار ترجیــح مــی‬ ‫دهنــد کوچــک بماننــد‪.‬‬ ‫معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت؛‬ ‫تخلفات دستگاههای اجرایی در صدور مجوزهای کسبوکار‬ ‫پوشش بیمه رایگان برای سه دهک پایین درامدی‬ ‫معــاون بیمــه خدمــات ســامت ســازمان‬ ‫بیمــه ســامت ضمــن توضیــح شــرایط‬ ‫برقــراری بیمــه رایــگان بــرای ‪ ۳‬دهــک‬ ‫درامــدی‪ ،‬گفــت‪ :‬ســازمان بیمــه ســامت‬ ‫طبــق بودجــه مشــخص‪ ،‬مبلــغ ‪۶۰۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای بیمــه رایــگان‬ ‫در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد‬ ‫دکتــر مهــدی رضایــی در گفت وگــو بــا‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از ارائــه‬ ‫ایســنا‪ ،‬دربــاره پوشــش بیمــه افــراد فاقــد‬ ‫گــزارش نظارتــی کمیســیون متبوعــش‬ ‫نفر‬ ‫ـدود و‪ ۶‬میلیــون‬ ‫گفــت‪ :‬حـ‬ ‫ـش بیمــه‪،‬‬ ‫پوشـ‬ ‫نهادهــای‬ ‫دســتگاهها‬ ‫عملکــرد‬ ‫دربــاره‬ ‫مجــوزـه‬ ‫دارنــد‪ ،‬البتـ‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫وج‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫کش‬ ‫در‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫نش‬ ‫ـه‬ ‫بیمـ‬ ‫مختلــف درخصــوص صــدور‬ ‫ـن‬ ‫ـشظـاز ایـ‬ ‫مجلـپیـ‬ ‫ـنــت‪.‬‬ ‫صحـنیس‬ ‫قطعــی‬ ‫ـبــا کامـ‬ ‫اماره‬ ‫ـرف‬ ‫ـس‬ ‫ـا بــه‬ ‫وکارها‬ ‫کسـ‬ ‫جهــت داد‪.‬‬ ‫اینــدهبیمــه‪ ،‬خبــر‬ ‫پوشــش‬ ‫هفتــهافــراد فاقــد‬ ‫هــم‬ ‫نوبــت رئیــس‬ ‫حســینی‬ ‫سیدشــمس‬ ‫فراخــوان‬ ‫الدینچندیــن‬ ‫طــی‬ ‫بیمــه ای‬ ‫مجلــس‬ ‫جهــش‬ ‫کمیســیون‬ ‫ـون‬ ‫تولیــد ‪ ۷۰‬قانـ‬ ‫ـف مــاده‬ ‫ویــژه بنــد الـ‬ ‫براســاس‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫وگــون بــا‬ ‫اســامی‬ ‫ نامــه‬ ‫گفت و ائی‬ ‫توســعهدرکشــور‬ ‫شــورایششــم‬ ‫برنامــه‬ ‫خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری تســنیم‪،‬‬ ‫اجرایــی ان‪ ،‬کلیــه شــهروندان فاقــد بیمــه‬ ‫بــا بیــان اینکــه قانــون اصــاح مــواد (‪)1‬‬ ‫پایــه‪ ،‬جهــت برقــراری پوشــش بیمــه پایــه‬ ‫و (‪ )۷‬قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی‬ ‫ـامانه‬ ‫مــوادـه سـ‬ ‫مراجعــه بـ‬ ‫مهمبــا‬ ‫ تواننــد‬ ‫ـامت م‬ ‫سـ‬ ‫بــرای‬ ‫تریــن‬ ‫(‪)44‬ی از‬ ‫اصــل‬ ‫ـازمان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـهروندی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫غیرحضوری‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫خدم‬ ‫بهبــود فضــای کســبوکار در کشــور‬ ‫ـت‬ ‫بهمندولـ‬ ‫ـخوان‬ ‫ایــندفاتــر‬ ‫گفــت‪:‬و یــا‬ ‫اســت‪،‬ســامت‬ ‫بیمــه‬ ‫مــاه‬ ‫پیشـدر‬ ‫قانــون‬ ‫ـفندماه‬ ‫تصویـ‬ ‫ـرف‪ 99‬در‬ ‫سطـــال‬ ‫ـردن‬ ‫ـبـه وبیمـاسـهـ کـ‬ ‫ـبت بـ‬ ‫ـس نسـ‬ ‫مجلــان‪،‬‬ ‫قراردادم‬ ‫کننــد‪.‬ابــاغ‬ ‫اقــدامدولــت‬ ‫ شــانــرا بــه‬ ‫ـرای اج‬ ‫خــود سوــال بـ‬ ‫همــان‬ ‫خانواده‬ ‫اســت‪.‬ـگان بیمـه ای بــرای ســه دهــک‬ ‫شــدهـش رایـ‬ ‫پوشـ‬ ‫ـدیــه در ایــن قانــون احــکام‬ ‫درامـاینک‬ ‫ـن بیــان‬ ‫پاییـبــا‬ ‫وی‬ ‫متعــددی وجــود دارد کــه برخــی از انهــا‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬بــر اســاس بنــد د تبصــره‬ ‫زمــان اجــرا دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬یکــی از‬ ‫نکاتــی کــه در ایــن قانــون وجــود دارد‬ ‫بحــث شــفافیت در صــدور مجوزهــا‬ ‫‪ ۱۴‬قانــون بودجــه ‪ ،۱۴۰۱‬افــراد فاقــد بیمــه‬ ‫اســت کــه بدیــن منظــور اســت اگــر‬ ‫بــه‬ ‫دهــک پاییــن‬ ‫فــردیســه‬ ‫پایــه‬ ‫درامــدی‪ ،‬یــا‬ ‫دریافــت میکنــد و‬ ‫مجــوزی‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫پرداخ‬ ‫ـدون‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ـگان‬ ‫ـ‬ ‫رای‬ ‫ـورت‬ ‫صـ‬ ‫فــردی مجــوزی را دریافــت نمیکنــد‬ ‫ گیرنــد‪.‬‬ ‫قــرار م‬ ‫ـادا‬ ‫باشـیـد و مبـ‬ ‫پوشــشداشــته‬ ‫تحــت وجــود‬ ‫بیمــهقانونــی‬ ‫دلیــل‬ ‫رســی‬ ‫ـوزی‬ ‫ـت بـ‬ ‫ـتعالمــا رانـ‬ ‫ـدهای ب‬ ‫ـگاه‬ ‫دستپایـ‬ ‫ـگان از‬ ‫مجـهـ رایـ‬ ‫ـانـهبیمـ‬ ‫متقاضیـ‬ ‫عـاسـ‬ ‫ـانـا شــرایط مشــابه از‬ ‫ایـ بـ‬ ‫ـاهــده‬ ‫رفـع‬ ‫ـد و‬ ‫کننـ‬ ‫پیــدا‬ ‫ایرانی‬ ‫ـات‬ ‫اطالعـ‬ ‫رســیدن بــه یــک مجــوز بــرای راهانــدازی‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫محــروم‬ ‫کســبوکار‬ ‫افــراد متقاضــی‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫همچنیــن‬ ‫وی‬ ‫اســتفاده از یارانــه دولــت جهــت حــق‬ ‫نماینــده تنکابــن در مجلــس تصریحکــرد‪:‬‬ ‫ســرانه بیمــه از پایــگاه اطالعــات رفــاه‬ ‫قانونگــذار پیشبینــی کــرده اســت‬ ‫براســاس‬ ‫ســمتمی‬ ‫اســتعالم‬ ‫ شــوند وکنیــم کــه‬ ‫حرکــت‬ ‫ایرانیــان‪،‬ایــن‬ ‫کــه بــه‬ ‫وکار‪،‬از‬ ‫یکــی‬ ‫در‬ ‫شــده‬ ‫انجــام‬ ‫اســتعالم‬ ‫صــدور مجوزهــای کســب‬ ‫درگاه‬ ‫ شــوند‪.‬‬ ‫ک هــای‬ ‫ده‬ ‫تعریــفازمیصــدور‬ ‫درامــدیباشــد و‬ ‫الکترونیکــی‬ ‫درگاه‬ ‫خــودداری شــود‪.‬‬ ‫مجوزهــای‬ ‫درامــدی‬ ‫کاغــذیبــه دهــک‬ ‫دولــت بســته‬ ‫یارانــه‬ ‫تعییــن شــده بــه متقاضــی تعلــق خواهــد‬ ‫گرفــت‪.‬کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد‬ ‫رئیــس‬ ‫مجلــس عنــوان کــرد‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن‬ ‫قانــون دســتگاههای اجرایــی موظــف‬ ‫رضایــی دربــاره زمــان مــورد نیــاز بــرای‬ ‫بودنــد ظــرف یــک ســال بــه درگاه‬ ‫اســتعالم دهــک درامــدی متقاضیــان‬ ‫الکترونیکــی کــه وزارت اقتصــاد و امــور‬ ‫اعــام‬ ‫داد‪ :‬قانــون‬ ‫ادامــه‬ ‫دارایــیرایــگان‪،‬‬ ‫بیمــه‬ ‫بپیوندنــد کــه‬ ‫کنــد‬ ‫ایجــاد می‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫ده‬ ‫‪۳‬‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫وس‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ارزیاب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـرده‬ ‫ک‬ ‫درـ اجــرای قانــون و از بعــد نظارتــی ایــن‬ ‫انجــام‬ ‫هفتــه‬ ‫ظــرف‬ ‫بایــد‬ ‫ـری شــده‬ ‫ـسدوپیگیـ‬ ‫ـوی مجلـ‬ ‫درامــدیاز سـ‬ ‫موضــوع‬ ‫اســت‪ .‬مــا اعــام شــود‪ .‬همچنیــن طبــق‬ ‫و بــه‬ ‫بودجــه مشــخص‪ ،‬مبلــغ ‪ ۶۰۰۰‬میلیــارد‬ ‫ـی ک‬ ‫رایـهایـ‬ ‫پیگیری‬ ‫ـراز بــا‬ ‫اعتبـابـ‬ ‫ـینی بــا‬ ‫حس‬ ‫درــهنظـازـر‬ ‫ـگان‬ ‫ـرای بیمــه‬ ‫ـار بـ‬ ‫تومـــان‬ ‫نماینــدگان بــرای اجــرای قانــون‬ ‫ســوی‬ ‫گرفته ایــم‪.‬‬ ‫انجــام شــده اســت مشــخص شــد کــه‬ ‫اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده امــا‬ ‫کافــی نبــوده اســت و بهجــز یــک یــا دو‬ ‫دســتگاه اجرایــی باقــی دســتگاهها بــه ایــن‬ ‫رضایــی ادامــه داد‪ :‬ســه دهــک درامــدی‬ ‫درگاه الکترونیکــی یــا متصــل نشــدهاند و‬ ‫درصــد‬ ‫ـام‪۴۰‬‬ ‫انجـاز‬ ‫ن تــر‬ ‫مناسـپایی‬ ‫درامدشــان‬ ‫پاییــن‬ ‫ندادهانــد‪،‬‬ ‫ـبی‬ ‫اینکــه اقــدام‬ ‫یــا‬ ‫کــه‬ ‫ ‬ ‫ت‬ ‫اســ‬ ‫دســتمزد‬ ‫و‬ ‫حقــوق‬ ‫حداقــل‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه پایشــی کــه‬ ‫کرونــا‬ ‫ شــوند‪ .‬در‬ ‫بیمــه می‬ ‫دوران اســت‬ ‫مشــخص‬ ‫اســت‬ ‫رایــگانشــده‬ ‫انجــام‬ ‫دســتگاهها‬ ‫کــدام‬ ‫کــه‬ ‫درگاهـا‬ ‫ایــن نشــد تـ‬ ‫بــهاعمــال‬ ‫وســع‬ ‫ـون ارزیابــی‬ ‫موقتــا قانـ‬ ‫کــدام‬ ‫شــده‬ ‫اندنشوــوند‪.‬‬ ‫ـارج‬ ‫متصــلـه خـ‬ ‫الکترونیکــیــش بیمـ‬ ‫افــراد از پوش‬ ‫دســتگاهها متصــل نشــدهاند‪.‬‬ ‫وی دربــاره حــق بیمــه ســایر دهک هــای‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه «روز دوشــنبه بــا دعوت‬ ‫درامــدی نیــز گفــت‪ :‬اکنــون نیــز طبــق‬ ‫از مســئوالن وزارت اقتصــاد جلســهای‬ ‫قانــون قبلــی دهــک ‪ ۴‬می بایســت ‪۵۰‬‬ ‫را در ایــن زمینــه در کمیســیون ویــژه‬ ‫بعــد‬ ‫کردیــم»‪،‬بــه‬ ‫برگــزاردهــک ‪۵‬‬ ‫تولیــد بیمــه و‬ ‫درصــد حــق‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫جهــش‬ ‫ـئوالنرا‬ ‫مسـبیمــه‬ ‫ـوت حازــق‬ ‫درصــد‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫ـت‬ ‫ بایس‬ ‫ـمـهمی‬ ‫هـ‬ ‫ـدهـ نیــز بــا دعـ‬ ‫اینـ‬ ‫هفتـ‬ ‫ـتای‬ ‫زمینــهدر راسـ‬ ‫ایــنــامت‬ ‫بیمــه س‬ ‫وزارتـت کننـ‬ ‫پرداخـ‬ ‫جلســهای‬ ‫ـد‪.‬در‬ ‫اقتصــاد‬ ‫ـدی‪،‬‬ ‫ـریجمع‬ ‫ـسـ از‬ ‫فشـو‬ ‫ـردمــت‬ ‫خواهیـــهـممـداش‬ ‫ـود‪،‬‬ ‫واردبنـشـ‬ ‫ـارپـکمت‬ ‫رااینکــه ب‬ ‫موضراــوع‬ ‫ایــنــاره ای‬ ‫ـیون درب‬ ‫پیشــنهاد کمیسـ‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه‬ ‫اییــنــننامــه‬ ‫اصــاح‬ ‫پارلمــان‬ ‫علنــی‬ ‫صحــن‬ ‫هیئــتاینــده‬ ‫هفتــه‬ ‫مــا‬ ‫پیشــنهاد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دولــتدرداده ‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫خواهــد‬ ‫قرائــت‬ ‫ایــن بــوده اســت کــه دهک هــای بیشــتری‬ ‫شــامل بیمــه رایــگان شــوند و در نهایــت بــه‬ ‫نماینــده تنکابــن در مجلــس گفــت‪ :‬پــس‬ ‫صــورت پلکانــی حــق بیمــه افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫از قرائــت گــزارش کمیســیون در صحــن‬ ‫علنــی پارلمــان پیگیریهــای الزم بــا‬ ‫ســازمان‬ ‫در ســامت‬ ‫خدمــات‬ ‫دســتگاهبیمــه‬ ‫معــاون‬ ‫اجــرای قانــون‬ ‫هایی کــه‬ ‫ـغ‬ ‫ـرد‪:‬ـتهمبلـ‬ ‫تاکیــد‬ ‫مجوزهـدر‬ ‫ـدورســامت‬ ‫بیمــه‬ ‫اند‬ ‫وکارکـداشـ‬ ‫ـانــب‬ ‫ـایپایـکس‬ ‫صـ‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫برخوردهــایسـالزم‬ ‫ـوز‬ ‫خواهیــمــاری هنـ‬ ‫ـامترادر ســال ج‬ ‫ســرانه بیمــه‬ ‫مصــوب نشــده اســت‪ .‬ســال گذشــته ســرانه‬ ‫بیمــه یــک ســاله بــرای هــر نفــر حــدود‬ ‫‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان بــود‪.‬‬ صفحه 18 ‫نشریه‬ ‫بازارکار گیالن را‬ ‫انالیــن بخوانیــد‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ صفحه 19 صفحه 20

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار گیلان

هفته نامه بازار کار گیلان 246

هفته نامه بازار کار گیلان 246

شماره : 246
تاریخ : 1402/12/19
هفته نامه بازار کار گیلان 245

هفته نامه بازار کار گیلان 245

شماره : 245
تاریخ : 1402/12/05
هفته نامه بازار کار گیلان 244

هفته نامه بازار کار گیلان 244

شماره : 244
تاریخ : 1402/11/02
هفته نامه بازار کار گیلان 243

هفته نامه بازار کار گیلان 243

شماره : 243
تاریخ : 1402/10/09
هفته نامه بازار کار گیلان 242

هفته نامه بازار کار گیلان 242

شماره : 242
تاریخ : 1402/09/18
هفته نامه بازار کار گیلان 241

هفته نامه بازار کار گیلان 241

شماره : 241
تاریخ : 1402/09/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!