روزنامه اصفهان امروز شماره 3783 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 3783

روزنامه اصفهان امروز شماره 3783

روزنامه اصفهان امروز شماره 3783

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬اردیبهشت‪ 12|1399‬رمضان‪ | 06May 2020| 1441‬سـال شانزدهم |‪ 8‬صفحه | شـمـاره‪ 2000| 3783‬تومان |‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫در پی تصویب تغییر واحد پول به تومان‬ ‫در نگاهی به رنگ بندی شهرستان های‬ ‫اصفهان در ابتال به کرونا مطرح شد‬ ‫اقتصاد ملی تقویت‬ ‫می شود‬ ‫حضور کم رنگ کرونا‬ ‫در غرب اصفهان‬ ‫کارشناسان معتقدند حذف صفر از پول ملی تاثیرات‬ ‫مثبتی بر اقتصاد و اعتماد عمومی خواهد داشت‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫سرنوشتغمبارخانه های‬ ‫تاریخیاصفهان‬ ‫استاندار اصفهان تاکید کرد‬ ‫سازگاری مردم اصفهان با کم ابی‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫جشنواره فرهنگی ورزشی موالی عرشیان‬ ‫و بانوی قدسیان در فضای مجازی برگزار‬ ‫می شود‬ ‫استاندار اصفهان معتقد است همان طور که این روزها خود را برای شرایط و تمهیدات زندگی با کرونا اماده کرده ایم‬ ‫باید برای شرایط کم ابی هم مهیا کنیم‬ ‫سبک زندگی | صفحه ‪5‬‬ ‫اجرای مصوبه ساماندهی خدمات‬ ‫ارزش افزوده یک ماه دیگر به تعویق افتاد‬ ‫پایان وس‬ ‫تا یک ماه دیگر‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫کاهش ‪ 70‬درصدی سفر‬ ‫با تاکسی در اوج کرونا‬ ‫تجربه رقابت مجازی‬ ‫در جشنواره ورزشی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫ازمایشگاهتخصصی‬ ‫تشخیص کووید‪۱۹‬‬ ‫دراصفهان‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان خسارت‬ ‫به صنعت گردشگری استان‬ ‫اصفهان در سه ماه‬ ‫[عکس‪ :‬اریا جعفری‪/‬ایسنا]‬ ‫گزاره اول‬ ‫چگونهمی توانسهل انگاری های‬ ‫گذشته را نادیده گرفت؟‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫ازمایشگاه تخصصی تشخیص کووید ‪ ۱۹‬در اصفهان‬ ‫ازمایشگاه تخصصی تشخیص کووید ‪( ۱۹‬کرونا) معاونت بهداشت استان اصفهان در شهر‬ ‫اصفهان قرار دارد؛ نیروهای این ازمایشــگاه به عنوان ســربازان خط مقدم مبارزه با کرونا‬ ‫ویروس با تعهد‪ ،‬احســاس مسئولیت و فداکاری در مسیر تشخیص و درمان بیماران کووید‬ ‫‪ ۱۹‬گام برمی دارند و سالمت و اسایش خود را در راه اعتالی سالمت جامعه قرار می دهند‪.‬‬ ‫این مدافعان سالمت نزدیک به دو ماه و نیم است که روزانه بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬ساعت مشغول‬ ‫به کار هستند‪ .‬تاکنون بیش از ‪ ۱۳‬هزار نمونه در این ازمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته و‬ ‫این ازمایشــگاه مورد تایید انستیتو پاستور کشوری است‪ .‬پس از دریافت نمونه ها از مناطق‬ ‫مختلف استان اصفهان‪ ،‬طی پروسه ای به اسم «استخراج «‪ ،‬ویروس از نمونه ها جداسازی‬ ‫می شود و سپس توسط ازمایش های بسیار پیشرفته‪ ،‬نمونه اماده سازی شده و با کیت های تشخیصی‪ ،‬مورد ارزیابی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫عملیات استخراج ویروس و بررسی تشخیصی ان‪ ،‬زیر دستگاهی به نام «هود « انجام می شود که دارای فیلتر پاک سازی کننده‬ ‫است که در واقع محیطی بسیار الوده به ویروس دارد‪ /.‬عکس ها‪ :‬اریا جعفری| ایسنا‬ ‫▲ مریم مختاری کارشناس ارشد ازمایشگاه با ‪ ۹‬سال سابقه‬ ‫کار یکی از نیروهای ازمایشگاه تخصصی تشخیص کووید ‪۱۹‬‬ ‫(کرونا) در معاونت بهداشت اصفهان است‪ .‬وی پس از ایزوله‬ ‫شدن به مدت ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬ساعت در ازمایشگاه فعالیت می کند‪.‬‬ ‫▲ امید ابراهیمی کارشناس ازمایشگاه با ‪ ۱۵‬سال سابقه کار‪ ،‬به عنوان یکی از نیروهای ازمایشگاه تخصصی تشخیص کووید ‪۱۹‬‬ ‫(کرونا) در معاونت بهداشت اصفهان مشغول فعالیت است‪ .‬امید ابراهیمی در باکس مخصوص ایزوله و محافظ شیشه ای نمونه گیری‬ ‫ویروس کووید ‪ ۱۹‬در حال کار است‪ .‬این اتاقک برای دریافت نمونه از بیماران مشکوک به کرونا است‪.‬‬ ‫▲ سولماز رستمی کارشناس ارشد ازمایشگاه با ‪ ۱۴‬سال سابقه کار است‪ .‬به علت کار زیاد و امکان انتقال ویروس‪ ،‬امکان حضور‬ ‫کامل در کنار همسر و فرزندان خود در منزل را ندارد‪.‬‬ ‫▲ مرتضی زمانی یکی از نیروهای خدماتی ازمایشگاه تخصصی تشخیص کووید ‪( ۱۹‬کرونا) در‬ ‫معاونت بهداشت اصفهان است‪ .‬مرتضی جعبه های مخصوص نمونه ازمایش ویروس کووید ‪ ۱۹‬را‬ ‫از ماشین های مخصوص حمل تحویل گرفته و پس از ضدعفونی کامل باکس ها‪ ،‬نمونه های داخل‬ ‫ان ها را به ازمایشگاه تحویل می دهد‪.‬‬ ‫▲ یکی از مهم ترین بخش های درمان بیماران کووید ‪ ،۱۹‬ازمایشگاهیان هستند که سهم‬ ‫قابل توجهی در مقابله با کرونا دارند‪ ،‬افرادی که خود در خطر ابتال به این ویروس عالم گیر‬ ‫هستند اما به منظور حفظ سالمت مردم‪ ،‬از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی کنند‪.‬‬ ‫▲ دکتر شــهرام نکویان مسئول ازمایشــگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی است‪ .‬او با‬ ‫▲ یکی از مهم ترین بخش های درمان بیماران کووید ‪ ،۱۹‬ازمایشگاهی است که سهم نرم افزار مخصوص پردازش در حال تحلیل نتایج ازمایش ها بر اساس ژن های مثبت و ▲ فریبا مزروعی کارشناس ارشد ایمنولوژی با ده سال سابقه کار‪ ،‬مسئول ازمایشگاه‬ ‫تخصصی تشخیص کووید ‪( ۱۹‬کرونا) در اصفهان است‪.‬‬ ‫قابل توجهی در مقابله با کرونا دارند‪.‬‬ ‫منفی است تا گزارش تشخیص را کامل و تحویل دهد‪.‬‬ ‫▲ پس از دریافت نمونه ها از مناطق مختلف اســتان اصفهان‪ ،‬طی پروسه ای به اسم‬ ‫«استخراج «‪ ،‬ویروس از نمونه ها جداسازی می شود و سپس توسط ازمایش های بسیار‬ ‫پیشرفته‪ ،‬نمونه اماده سازی شده و با کیت های تشخیصی‪ ،‬مورد ارزیابی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫▲ عملیات اســتخراج ویروس و بررسی تشخیصی ان‪ ،‬زیر دستگاهی به نام «هود «‬ ‫انجام می شود که دارای فیلتر پاک سازی کننده است که در واقع محیطی بسیار الوده به ▲جعبه های مخصوص نمونه ازمایش ویروس کووید ‪ ۱۹‬از ماشــین های مخصوص‬ ‫حمل تحویل گرفته شده و پس از ضدعفونی کامل به ازمایشگاه می رود‪.‬‬ ‫ویروس دارد‪ .‬اتاق استخراج الوده ترین محل ازمایشگاه تشخیص است‪.‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه| ‪ 17‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3783‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1523‬‬ ‫چگونهمی توانسهل انگاری های‬ ‫گذشته را نادیده گرفت؟‬ ‫حسن روانشید| فضل و کرم از خصائص الهی است تا‬ ‫بنده درمانده را در زمان اســتیصال به ان سو رهنمون باشد و‬ ‫خالصانه بگوید‪« :‬الهی عاملنا بفضلک و ال تعاملنا بعدلک» که‬ ‫امروز اگر خداوند تبارک وتعالی بخواهد به عدل با بندگان خود‬ ‫رفتار نماید‪ ،‬روایت ان مومنی را می ماند که در حضور مظلوم‬ ‫اظهار می دارد‪ :‬هفتادسال عبادت کردم و پروردگار هرروز سهم‬ ‫مرا تنها یک نان و یک انار حواله نمود که خود را طلبکار درگاه‬ ‫احدیت می دانم و انگاه فرشتگان ندا اورند هر انچه کردی ارزش‬ ‫یک حبه از انارهایی که خوردی را ادا نکرده است! بنابراین به جز‬ ‫استمداد فضل راهی به نظر نمی رسد تا در قبال ان مسیر توبه‬ ‫را پیش گیریم و در خدمت خلق باشــیم و وظایف خود را به‬ ‫نحو مطلوب به انجام برسانیم‪ .‬اگرچه ویروس کووید ‪ 19‬یک‬ ‫فاجعه برای بشریت به حساب می اید اما باید دید دالیل حضور‬ ‫ان در این برهه از زمان چیست که نتوانسته ایم حق یک دانه‬ ‫از انــار را ادا نماییم و وظیفه خود را در مقابل جامعه صادقانه و‬ ‫خالصانه انجام دهیم تا در امتحانی به نام کرونا روسفید باشیم‪.‬‬ ‫اگر وزارت بهداشــت و درمان توانسته این گونه در مقابل یک‬ ‫ویروس هجومی خطرناک مقاومت کند نیازمند است تا نگاهی‬ ‫به گذشته این مجموعه و احاد کارکنان ان داشته باشیم که با‬ ‫حداقل حقوق و مزایا مسئولیت سنگین سالمت جامعه را به‬ ‫عهده داشــتند اما به جز گله مندی از کار خود کم نگذاشتند و‬ ‫تالش شبانه روزی این روزهای ان ها مشتی است نمونه خروار‬ ‫تا مردم را در مقابل این همه بزرگواری شرمنده نماید و دنیای‬ ‫طب را متعجب ســازد چگونه کشوری که چهل سال در تب‬ ‫تحریم می سوزد ظرف دو ماه توانست گام های بلندی در مهار‬ ‫این ویروس برداشــته و نیازهای مقابله با گسترش ان را در‬ ‫داخل فراهم نماید؛ اما بد نیست نگاه گذرایی نیز به بعضی از‬ ‫ارگان های همسو با بهداشت جامعه داشته باشیم که تمامی‬ ‫این سال ها را به حیاط خلوت بودن خود قناعت کردند و حاال‬ ‫نوبت امتحان فرا می رسد تا در همان خلوت های سکوت باقی‬ ‫بمانند درحالی که ان ها نیز همچون وزارت بهداشت مسئولیتی‬ ‫بس خطیر به عهد ه دارند‪ .‬شاید ان قدر که به معالجه مبتالیان‬ ‫به ویروس کرونا فکر می کنیم به بحث روان شناختی جامعه‬ ‫نیندیشــیم که اگر پرخاشگر نشده باشند در نوعی سکوت به‬ ‫سر می برند و خود دلیلی بر شروع افسردگی است که اگر امروز‬ ‫از روند ان پیشــگیری نشود قطعًا در اینده به معضل تازه ای‬ ‫برای جامعه تبدیل خواهد شد‪ .‬این وظیفه سازمان عریض و‬ ‫طویل بهزیستی کشور است که می بایست برای چنین مواردی‬ ‫امادگی کامل داشته باشد‪ .‬بهتر است نبش قبر گذشته ها را کنار‬ ‫بگذاریم و ماهی را زمانی از اب بگیریم که تازه باشــد‪ .‬احاد‬ ‫جامعه این روزها را به جز تغذیه صحیح جسم نیازمند غذای روح‬ ‫هســتند تا امیدواری و استقامتشان مضاعف شود‪ .‬اجرای این‬ ‫وظیفه به قدری حساس است که یک دقیقه تاخیر در ان قابل‬ ‫جبران نخواهد بود بنابراین سعی می کنیم تا در حد استطاعت‬ ‫و با استفاده از برداشت های معتبر جهانی و تحقیقات دکتر مک‬ ‫گینگال که معتقد است اســترس می تواند شما را باهوش تر‪،‬‬ ‫شــجاع تر و قوی تر کند مطالبی پیرامون دوستی و مراقبت از‬ ‫خود در مقابل اســترس ها به طور خالصه بیان نماییم تا شاید‬ ‫مدیران مجموع بهزیســتی کشــور اگر خودشان را به خواب‬ ‫نزده اند ملزم به اجرای وظایف شــوند! مطمئن باشیم که ما‬ ‫برای مراقبت از عزیزانمان به قدر کافی شجاعت داریم و پاسخ‬ ‫مراقبت و دوستی‪ ،‬غریزه اساسی بقاء ما برای اجتناب از اسیب‬ ‫است‪ .‬درخطر نیاز است نترس و بی باک باشیم و ایمان داشته‬ ‫باشیم کاری که انجام می دهیم می تواند شرایط را تغییر دهد‪،‬‬ ‫اگر فکر کنیم هیچ کاری از دســتمان برنمی اید ممکن است‬ ‫تسلیم شویم و اگر ترس ما را میخکوب کند شاید عزیزانمان‬ ‫را از دســت بدهیم‪ .‬پاســخ مراقبت و دوستی‪ ،‬یک وضعیت‬ ‫بیولوژیک اســت و برای این طراحی شده تا ترس را کاهش و‬ ‫امید را افزایش دهد‪ .‬بهترین راه برای اینکه درک کنید پاسخ‬ ‫مراقبت و دوستی چطور یک چنین کاری انجام می دهد این‬ ‫است که به نحوه تاثیر ان بر مغزتان توجه کنید‪ .‬ما می دانیم که‬ ‫استرس می تواند سطح هورمون هایی مثل «اکسی توسین» را‬ ‫افزایش دهد و این هورمون هم تمایالت اجتماعی ما را فعال‬ ‫می کند‪ ،‬اما این فقط بخشی از کارکرد پاسخ مراقبت و دوستی‬ ‫است که واقعًا فعالیت را در سه سیستم مغزی افزایش می دهد‪.‬‬ ‫سیستم مراقبت اجتماعی که به وسیله «اکسی توسین» تنظیم‬ ‫می شود‪ ،‬وقتی این سیستم فعال است احساس همدلی‪ ،‬اعتماد‬ ‫و ارتباط پیدا می کنید‪ .‬دوست دارید با دیگران رابطه قوی تر یا‬ ‫نزدیک تری داشته باشید‪ .‬این شبکه‪ ،‬مراکز ترس مغز را بازداری‬ ‫می کند و شــجاعت و دلیری را افزایش می دهد‪ .‬از ســویی‬ ‫سیستم پاداش انتقال دهنده عصبی «دوپامین» را ازاد می کند‪.‬‬ ‫با فعالیت سیستم پاداش‪ ،‬انگیزش هم زیاد می شود اما ترس‬ ‫تعدیل می گردد‪ .‬پاسخ به استرسی که با افزایش «دوپامین»‬ ‫همراه باشد‪ ،‬باعث می شود نسبت به توانایی هایتان خوش بین‬ ‫شــوید و بدانید می توانید کار درستی انجام دهید‪« .‬دوپامین»‬ ‫مغز را برای فعالیت اماده می سازد‪ ،‬به طوری که مطمئن باشید‬ ‫تحت فشار و شرایط سخت از ترس میخکوب نمی شوید؛ اما‬ ‫سیستم همسویی با انتقال دهنده عصبی «سروتونین» تحریک‬ ‫می شود‪ ،‬وقتی این سیستم فعال باشد‪ ،‬ادراک و بینش شما هم‬ ‫بهبود پیدا می کند و کنترل بیشــتری بر خود دارید که باعث‬ ‫می شــود بهتر بفهمید چه کاری نیاز است و کمکتان می کند‬ ‫مطمئن باشید کاری که انجام می دهید بزرگ ترین اثرات مثبت‬ ‫را دارد‪ .‬به عبارتی پاسخ مراقبت و دوستی ما را شجاع‪ ،‬زیرک و‬ ‫اجتماعی می کند و شجاعت و امید را برایمان به ارمغان می اورد‬ ‫که برای دســت به کار شدن و ماهرانه عمل کردن به ان نیاز‬ ‫داریم‪ .‬اینجاست که همه چیز جالب می شود‪ ،‬پاسخ مراقبت و‬ ‫دوستی در ابتدا برای این بود که ما از خانواده هایمان حمایت‬ ‫کنیم‪ ،‬اما وقتی یک بار در این حالت قرار بگیریم‪ ،‬این شجاعت‬ ‫و بی باکی به همه چالش هایی که با ان ها مواجه می شویم هم‬ ‫منتقل می شود و مهم ترین بخش قضیه همین جاست‪ .‬هر بار‬ ‫که انتخاب می کنیم به دیگران کمک کنیم‪ ،‬ان حالت دوباره‬ ‫فعال می گردد‪ ،‬یعنی مراقبت از دیگران‪ ،‬بیولوژی شجاعت را‬ ‫راه اندازی می کند که نتیجه ان امید است‪ .‬در قسمت های بعدی‬ ‫بازهم به نقش مثبت استرس اشاره خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫استاندار اصفهان تاکید کرد‬ ‫خبر‬ ‫سازگاری مردم اصفهان با کم ابی‬ ‫اســتاندار اصفهان معتقد است همان طور که این روزها‬ ‫خــود را برای شــرایط و تمهیدات زندگی بــا کرونا اماده‬ ‫کرده ایم باید برای شرایط کم ابی هم مهیا کنیم‪.‬‬ ‫عباس رضایی در حاشیه چهل و سومین جلسه کمیته‬ ‫تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم ابی در گفت وگو با‬ ‫ایرنــا‪ ،‬افزود‪ :‬مردم اطالع دارند که اصفهان در یک منطقه‬ ‫خشــک و شــرایط کم اب قرار دارد و باید در بخش های‬ ‫مختلف خود را برای زندگی در چنین شرایطی اماده کنیم‪.‬‬ ‫او اظهار داشــت‪ :‬در همین راســتا وزارت نیرو و سازمان‬ ‫برنامه بودجه کشــور از اســتان اصفهان درخواست کرده‬ ‫بودند مجموعه برنامه های پیشنهادی خود برای سازگاری‬ ‫در این شــرایط را ارائه کند‪ .‬استاندار اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫دستگاه های مختلف مجموعه برنامه هایی برای سازگاری‬ ‫در این شــرایط ارائه کردند که در جلسه امروز به بحث و‬ ‫گفت وگو گذاشــته شــد‪ .‬او گفت‪ :‬به عنوان مثال استفاده از‬ ‫پســاب در بخش صنعت یا اســتفاده از شیرهای پدالی در‬ ‫مســاجد‪ ،‬مدارس و امثال ان به منظــور جلوگیری از هدر‬ ‫رفت اب اشــامیدنی از جمله برنامه هایی است که می توان‬ ‫برای کاهــش مصرف اب به کار گرفــت‪ .‬رضایی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همچنین در بخش کشــاورزی استفاده از روش های‬ ‫نویــن ابیاری به جای روش هــای غرقابی یا تغییر الگوی‬ ‫کشت به سمت گیاهان گلخانه ای‪ ،‬گیاهان مقاوم در برابر‬ ‫خشک ســالی و گیاهانی که اب کمتری مصرف می کنند‬ ‫از اقدامات بخش کشــاورزی اســت‪ .‬او به نقش مردم در‬ ‫کاهش مصرف اب اشــاره کرد و ادامــه داد‪ :‬جلوگیری از‬ ‫اسراف و هدر رفت اب عالوه بر اینکه یک ضرورت عقلی‪،‬‬ ‫اجتماعی و عرفی است از منظر مذهب جایگاه ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬بر همین اساس ضرورت‬ ‫دارد مردم در مصرف اب اشامیدنی که با هزینه های بسیار‬ ‫تهیه می شود نهایت دقت و صرفه جویی داشته باشند‪ .‬چهل‬ ‫و سومین جلســه کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری‬ ‫با کم ابی روز یکشــنبه به ریاست اســتاندار اصفهان و با‬ ‫حضور دســتگاه هایی چون جهاد کشاورزی‪ ،‬محیط زیست‪،‬‬ ‫اب منطقــه ای‪ ،‬اب و فاضالب‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان و همچنین با ارتباط ویدئو کنفرانسی با وزارت نیرو‬ ‫برگزار شــد‪ .‬در این جلسه راهکارهای کاهش مصرف اب‬ ‫در بخش محیط زیست‪ ،‬صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬خانگی بررسی‬ ‫شــد‪ .‬افزایش جمعیت باعث کاهش منابع اب در دسترس‬ ‫شــده است و دو ســوم جمعیت جهان از ســال ‪ ۲۰۲۵‬با‬ ‫مشــکل کم ابی مواجه خواهند بود‪ .‬کاهش چشمگیر منابع ‬ ‫ابی و خشکی زاینده رود اکنون در صدر چالش های فراروی‬ ‫این اســتان نظیر الودگی هوا‪ ،‬ترافیک‪ ،‬فرونشست زمین و‬ ‫زیســت محیطی است که به تاکید کارشناسان و مسئوالن‬ ‫امــر باید بــرای برون رفت ایــن معضل اساســی فراگیر‬ ‫برنامه ریزی علمی و عملی پایدار با اجرای طرح های تامین‬ ‫اب صورت گیرد‪ .‬سد زاینده رود به عنوان یکی از اصلی ترین‬ ‫ســدهای مرکز کشور و تامین کننده اب ُشرب و بهداشت‪،‬‬ ‫محیط زیست‪ ،‬کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران‪،‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۴۹‬با ظرفیت ‪ ۱.۴‬میلیارد مترمکعب بهره برداری‬ ‫شــد‪ ،‬در زمان حاضر حجم ذخیره اب سد زاینده رود حدود‬ ‫‪ ۴۶۰‬میلیون مترمکعب است و نشان می دهد حدود دو سوم‬ ‫ســدی که یک میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون مترمکعب ظرفیت‬ ‫دارد‪ ،‬خالی است‪ .‬از اغاز سال ابی جاری (مهر ‪ )۹۸‬تاکنون‬ ‫میزان بارش ها در سرشاخه های زاینده رود حدود یک هزار‬ ‫میلی متر و ‪ ۱۶‬درصد از میانگین بلندمدت (‪ ۴۴‬ساله) کمتر‬ ‫بوده اســت‪ .‬ان طور که مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫اصفهــان می گوید در روزهای اغازین ســال نو که کرونا‬ ‫را با خود به همراه داشــت مصرف اب بخش اشامیدنی و‬ ‫بهداشت این استان افزون بر ‪ ۱۸‬درصد در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال قبل بیشتر شده است‪.‬‬ ‫در نگاهی به رنگ بندی شهرستان های اصفهان در ابتال به کرونا مطرح شد‬ ‫حضور کم رنگ کرونا در غرب اصفهان‬ ‫گروه رویداد| وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫پیشــنهادی را برای رنگ بندی و طبقه بندی مناطق مختلف‬ ‫کشــور در زمینه ابتال به بیماری کرونا ارائه کرد که با توجه به‬ ‫ان بیشتر شهرستان های اصفهان‪ ،‬زردرنگ و با خطر متوسط‬ ‫مواجه هستند‪ .‬ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی اردیبهشت امسال اعالم کرد که شهرستان ها‬ ‫بر اســاس میزان ابتال و فوت ناشــی از ویروس کرونا تقسیم‬ ‫و رنگ بندی شــده و بازگشایی اماکن مذهبی در شهرهای با‬ ‫وضعیت سفید انجام می شــود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬شهرستانی در‬ ‫وضعیت سفید (کم خطر) قرار دارد که در ‪ ۲‬هفته اخیر ‪ ۲‬شرط‬ ‫تعیین شده را داشته باشــند که شامل متوسط میزان بستری‬ ‫روزانه (بــه ازای هر صد هزار نفر جمعیت) حداکثر یک نفر و‬ ‫متوسط تعداد بستری روزانه حداکثر یک نفر باشد به این معنی‬ ‫که حداکثر ‪ ۱۴‬بســتری در شهرستان در طول ‪ ۲‬هفته (شامل‬ ‫موارد مشکوک و قطعی) داشته باشد‪ .‬همچنین شهرستانی در‬ ‫وضعیت قرمز (خطر باال) قرار دارد که در ‪ ۲‬هفته اخیر متوسط‬ ‫میزان بســتری روزانه ان (به ازای هر صد هزار نفر جمعیت)‬ ‫باالی سه نفر باشد و سایر شهرستان ها که سفید یا قرمز نباشند‬ ‫در وضعیت زرد (خطر متوسط) قرار می گیرند‪ .‬مسئوالن وزارت‬ ‫بهداشت تاکید کردند که وضعیت سفید به معنای بدون مخاطره‬ ‫بودن شهرســتان نیست و اگر شهری از وضعیت سفید به زرد‬ ‫برگردد‪ ،‬مقررات شــهر زرد برای ان شهر اجرا می شود و هیچ‬ ‫تساهلی انجام نخواهد شد‪ .‬در جدول رنگ بندی شهرستان ها‬ ‫که چهاردهم اردیبهشــت توسط رسانه ها منتشر شد از استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬شهرستان های بویین میاندشت و تیران و کرون در‬ ‫وضعیت ســفیدرنگ و خمینی شهر‪ ،‬نطنز‪ ،‬برخوار و کاشان در‬ ‫وضعیت قرمز قرار داشــتند‪ .‬در نقشه پراکندگی بیماری کرونا‬ ‫در سامانه ماســک (پویش مردمی علیه کرونا) نیز ‪ ۲‬قسمت‬ ‫ســفیدرنگ در غرب استان اصفهان که شامل تیران و کرون‬ ‫و بویین میاندشت است به چشم می خورد و نوار قرمز رنگی از‬ ‫سمت کاشان به نطنز‪ ،‬برخوار و خمینی شهر مشاهده می شود‪.‬‬ ‫سامانه ماسک (‪ )mask‬به اطالع رسانی درباره بیماری کرونا‪،‬‬ ‫سنجش احتمال ابتال به ان و امار شیوع کرونا در مناطق مختلف‬ ‫کشور می پردازد‪ .‬با وجود فهرست ها و نقشه های منتشر شده‪ ،‬از‬ ‫سوی دانشگاه علوم پزشکی اعالم شد بویین میاندشت در غرب‬ ‫استان تنها منطق ه بین شهرستان های زیرپوشش این دانشگاه‬ ‫است که در وضعیت ســفید در زمینه بیماری کرونا قرار دارد‪.‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬برخوار و نطنز در وضعیت قرمز و سایر شهرستان های‬ ‫زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (‪ ۱۸‬شهرستان) در‬ ‫وضعیت زرد قرار دارند‪ .‬طبقه بندی این شهرستان ها بر اساس‬ ‫شاخص های متوسط میزان بســتری روزانه به ازای هر صد‬ ‫هزار نفر جمعیت و متوسط تعداد بستری روزانه انجام و نتایج‬ ‫ان به وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی اعالم شد‪.‬‬ ‫نگاهی به رنگ بندی شهرســتان های اصفهان از نظر ابتال به‬ ‫کرونا نشان می دهد که مناطق غربی استان درگیری کمتری با‬ ‫این بیماری دارند که به گفته مسئول بیماری های واگیر مرکز‬ ‫بهداشت اصفهان‪ ،‬تراکم پایین جمعیت در این شهرستان ها از‬ ‫دالیل اصلی سفید بودن وضعیت در انجاست‪ .‬رضا فدایی به‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬بیماری های واگیر بویژه تنفسی در مناطق پرجمعیت‬ ‫و متراکم بیشتر دیده می شود اما شیوع ان در مناطق کم جمعیت‬ ‫پایین تر است به همین دلیل بر اساس اخرین امار و اطالعات‬ ‫می بینیم که شهرستان بویین میاندشت در وضعیت سفید قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به گفته او در مناطق شهری پرتراکم‪ ،‬مردم در خانه های‬ ‫کوچک در مجتمع های بــزرگ و پرجمعیت زندگی می کنند‬ ‫اما در شهرستان های با جمعیت کم از جمله در مناطق غربی‬ ‫استان‪ ،‬زندگی اپارتمان نشینی چندان رواج ندارد بلکه مردم در‬ ‫خانه های بزرگتر زندگی می کنند‪ .‬فدایی با بیان اینکه رنگ بندی‬ ‫شهرستان ها‪ ،‬شدت اپیدمی کرونا را در مناطق مختلف نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سفید بودن برخی شهرها به این معنی‬ ‫نیســت که انجا مشکل کرونا وجود ندارد بلکه نشان می دهد‬ ‫که انها وضعیت نسبتا بهتری نسبت به شهرهای قرمز دارند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬طبقه بندی شهرستان ها به تصمیم گیری برای از سرگیری‬ ‫برخی فعالیت ها و کسب وکارها کمک می کند اما این کار باید‬ ‫به صورت مداوم انجام شود زیرا شرایط در حال تغییر است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تنها یک شهر سفید در استان اصفهان داریم‬ ‫این در حالی است که به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان امار چنــد روز اخیر مبتالیان به ویروس کرونا وقوع‬ ‫پیک جدید در استان اصفهان را نشان نمی دهد‪ ،‬اما هر لحظه‬ ‫احتمال وقوع پیک یا موج بعدی شــیوع کرونا را در اصفهان‬ ‫می دهیم‪ .‬ارش نجیمی در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر‬ ‫شروع پیک خفیف جدیدی از شیوع کرونا در ‪ ۱۵‬استان کشور‬ ‫و از جمله اصفهان‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬اماری که تا روز دوشنبه‪۱۵ ،‬‬ ‫اردیبهشت داشتیم نشان دهنده شروع پیک جدید نیست‪ ،‬اما‬ ‫با توجه به اتفاقاتی که در سایر استان ها افتاده‪ ،‬قدرت سرایت‬ ‫ویروس و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی توســط مردم‬ ‫احتمال ان دور از ذهن نیست‪ .‬او افزود‪ :‬اینکه بگوییم در حال‬ ‫حاضر چنین اتفاقی افتاده و پیک جدیدی در استان اصفهان‬ ‫شروع شــده درست نیســت و امار چند روز اخیر وقوع پیک‬ ‫جدید کرونا در اســتان اصفهان را نشان نمی دهد‪ .‬سخنگوی‬ ‫دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه احتمال وقوع‬ ‫پیک مجدد شیوع کرونا در استان اصفهان وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مدتی اســت اعالم می کنیم هر لحظه احتمال وقوع پیک یا‬ ‫موج بعدی شیوع ویروس کرونا را می دهیم و اصفهان هم جزو‬ ‫استان هایی است که پیش بینی شده با موج جدید مواجه شود‪ .‬او‬ ‫معاون متوسطه اموزش وپرورش اصفهان‪:‬‬ ‫شبکه اجتماعی «شاد» دائمی خواهد بود‬ ‫بنا به گفته معاون متوسطه اموزش وپرورش اصفهان شبکه‬ ‫اجتماعی دانش اموزان «شــاد» به عنوان سامانه ای برای‬ ‫امــوزش مجازی دانش اموزان به صورت دائمی خواهد بود‪.‬‬ ‫محمدرضا ناظم زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به‬ ‫شبکه اجتماعی دانش اموزان به عنوان سامانه دائمی جهت‬ ‫اموزش مجازی اظهار داشــت‪ :‬تاکنون در استان اصفهان‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــد مدارس‪ ۸۰ ،‬درصد معلمان و ‪ ۶۰‬درصد دانش‬ ‫اموزان در سامانه «شــاد» ثبت نام شده اند‪ .‬او افزود‪ :‬شبکه‬ ‫اجتماعــی دانش اموزان به عنوان بســتری جهت دریافت‬ ‫اموزش های مجازی تعریف شــده اســت و تا اغاز ســال‬ ‫تحصیلی جدید اشکاالت ان رفع خواهد شد‪ .‬معاون متوسطه‬ ‫اموزش وپرورش اصفهان با اشاره به اینکه بررسی ها حاکی‬ ‫از ان اســت که ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۵‬درصد دانــش اموزان جامانده از‬ ‫سامانه «شاد» از نوعی اموزش مجازی برخوردارند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬معلمان با حضور در نواحی و مناطق محروم با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی و فاصله گــذاری فیزیکی اقدام به‬ ‫برگــزاری کالس های حضوری کردند و با توزیع درس نامه‬ ‫و تماس تلفنی به رفع اشکال این دانش اموزان پرداختند‪.‬‬ ‫محرومیت ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد دانش اموزان اصفهان از اموزش‬ ‫مجازی‬ ‫او بیان داشــت‪ :‬در استان اصفهان ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد از دانش‬ ‫اموزان از اموزش های مجازی محروم هســتند و دسترسی‬ ‫بــه اینترنت ندارند که با همت معلمان اموزش های الزم را‬ ‫دانســتن شبکه اجتماعی‬ ‫دریافت کردند‪ .‬ناظم زاده با مهم‬ ‫ِ‬ ‫دانش اموزان گفت‪ :‬سامانه «شاد» به عنوان پلتفرم اموزش‬ ‫مجازی برای دانش اموزان در کنار اموزش های حضوری‪،‬‬ ‫دائمی خواهد بود‪.‬‬ ‫تعیین زمان امتحانات منوط به اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫او اشاره ای هم به برگزاری امتحانات پایان سال داشت و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬ازمون نهایی‬ ‫پایه دوازدهم به صــورت حضوری و با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی از ‪ ۱۷‬خردادماه برگزار می شــود و نحوه و زمان‬ ‫برگزاری امتحانات پایان سال در مابقی مقاطع متعاقبًا توسط‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم خواهد شد‪ .‬معاون متوسطه‬ ‫اموزش وپرورش اصفهان اشــاره ای به امادگی بازگشــایی‬ ‫مدارس در شهرستان های با وضعیت سفید در مقابله با شیوع‬ ‫کرونا داشــت و گفــت‪ :‬اداره کل اموزش وپرورش امادگی‬ ‫بازگشایی مدارس در شهرستان های با وضعیت سفید را دارد‬ ‫که با اعالم ستاد ملی کرونا این مدارس بازخواهند شد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬از نظر علمی تاثیر گرمای هوا بر از بین رفتن‬ ‫ویروس کرونا ثابت نشده‪ ،‬بنابراین نمی توان اطمینان داشت با‬ ‫گرم شــدن هوا در پایان خرداد احتماال پیکی اتفاق نیفتد و یا‬ ‫سریع فروکش کند‪ .‬نجیمی با اشاره به اینکه هنوز تعداد ثابتی‬ ‫از مبتالیان به ویروس کرونا را در اســتان داریم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫البته تعداد مبتالیان نسبت به قبل کاهش پیدا کرده‪ ،‬اما هنوز‬ ‫روند کاهشــی از ابتال به ویروس کرونا را در استان نداریم‪ .‬او‬ ‫بــا بیان اینکه وضعیت اصفهان با توجه به تعداد مبتالیان به‬ ‫کرونا هنوز قرمز اســت‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس دو مقیاسی که برای‬ ‫تقسیم بندی رنگ های ســفید‪ ،‬زرد و قرمز شهرها داریم‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر فقط بویین میاندشــت را می توان به عنوان شهر‬ ‫سفید معرفی کرد‪ .‬سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫در خصوص نگرانی هایی که از ورود مسافران به اصفهان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هر جابجایی و تحرک جمعیتی می تواند منبعی برای‬ ‫انتقال ویروس و یا افزایش موارد بیماری باشد‪ ،‬بنابراین جابجایی‬ ‫در سطح شهر خطراتی دارد و اگر جابجایی بین استان ها صورت‬ ‫گیرد قطعا خطر بیشتری هم دارد‪ ،‬بااین وجود باید همه بخش ها‬ ‫و از جمله هتل هایی که با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت اغاز به کار می کنند‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی تعیین شده را باید به صورت جدی‬ ‫رعایت کنند که باعث کم شدن بسیاری از نگرانی ها می شود‪.‬‬ ‫نجیمی با بیان اینکه مشارکت مردم و حتی برخی اصناف در‬ ‫عمل به دستورالعمل های بهداشتی پایین بوده‪ ،‬گفت‪ :‬اگر همه‬ ‫مردم به صورت جدی این دستورالعمل ها را رعایت می کردند‬ ‫حتی با بازگشایی هایی که انجام شد می توانستیم خیلی سریع تر‬ ‫به شرایط بهتری برسیم‪.‬‬ ‫گفتنی است بویین میاندشــت با حدود ‪ ۲۰‬هزار نفر جمعیت‬ ‫در ‪ ۱۸۰‬کیلومتــری غرب اصفهان اســت‪ .‬حســن روحانی‬ ‫رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری‬ ‫کرونا اعالم کرد که مساجد ‪ ۱۳۲‬شهرستان که شرایط منطقه‬ ‫سفید و کم خطر دارند با رعایت پروتکل های بهداشتی از دوشنبه‬ ‫(پانزدهم اردیبهشت) بازگشایی و از این هفته نماز جمع ه در این‬ ‫شهرستان ها برگزار می شود‪ .‬در استان اصفهان امور بهداشتی‬ ‫و درمانی ‪ ۲۲‬شهرستان با حدود چهار میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر‬ ‫زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ‪ ۲‬شهرستان کاشان‬ ‫و اران و بیدگل با حدود ‪ ۵۰۰‬هزار نفر جمعیت زیر نظر دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی کاشان است‪ .‬تاکنون بیش از ‪ ۹۸‬هزار نفر در کشور‬ ‫به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شدند و تعداد جان باختگان‬ ‫کرونا در کشور به بیش از ‪ ۶‬هزار نفر رسید‪.‬‬ ‫فکرنمی کنمپساکرونایی‬ ‫داشتهباشیم‬ ‫یک نماینده مجلس معتقد اســت با پایان موج شیوع‬ ‫کرونا‪ ،‬شــاهد افزایش مراجعه بیماران غیر کرونایی به‬ ‫بیمارستان ها خواهیم بود که باید برای ان فکری کنیم‪.‬‬ ‫به گــزارش رویداد ‪ 24‬حیــدر علی عابــدی نماینده‬ ‫اصفهان در مجلس شــورای اسالمی در خصوص لزوم‬ ‫توجه و رســیدگی به کادر پزشکی و درمانی کشور که‬ ‫در هفته های گذشــته توان و انرژی زیادی را مصروف‬ ‫مقابله با ویروس کردند‪ ،‬گفت‪ :‬مســلم اســت که باید‬ ‫قدردان زحمات تیم پزشــکی و پرســتاری باشیم زیرا‬ ‫نهایت تالش و فداکاری خودشــان را انجــام دادند و‬ ‫اکنون نوبت مســئوالن است که پاسخ این فداکاری را‬ ‫بدهند‪ ،‬ما از نظر استانداردهای پزشکی شرایط خوبی را‬ ‫نداشته ایم‪ ،‬چه در بحث تهیه لوازم حفاظتی برای کادر‬ ‫پرســتاری در ابتدای کار و چه در ادامه برای توازن بین‬ ‫تعداد پرستاران و بیماران و واقعًا در این زمینه مشکالت‬ ‫بســیاری را داریم‪ ،‬فشــار در حال حاضر هم در بخش‬ ‫درمان روی پزشــکان و پرستاران است و هم در بخش‬ ‫بهداشت در خانه های بهداشت‪ ،‬پایگاه های بهداشتی و‬ ‫مراکز بهداشت جامع سالمت برای اقدامات پیشگیری‪،‬‬ ‫به هرحــال دولت باید در این زمینه جدی برخورد کند و‬ ‫جدی برخورد کردن منوط بر این اســت که اســتخدام‬ ‫پرســتاران را مدنظر و در اولویــت قرار دهد به صورتی‬ ‫که پرستاران بتوانند از مزایایی که قانون برای انها دیده‬ ‫است‪ ،‬استفاده کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬حتی در دیدار اخیری که‬ ‫شورای عالی نظام پرستاری با اقای رئیسی‪ ،‬رئیس قوه‬ ‫قضائیه داشــتند و ما قدردان برخورد حکیمانه ایشان در‬ ‫رابطه با حل مشکالت جامعه پرستاری هستیم‪ ،‬دستور‬ ‫دادند کمیته ای ویژه جهت رسیدگی به علل عدم اجرای‬ ‫قوانینی که در خصوص حق پرستاران تصویب شده‪ ،‬اما‬ ‫تاکنون اجرا نشــده است‪ ،‬تشکیل شود‪ .‬لذا ما امیدواریم‬ ‫مسئوالن خودشان پیش از این که سیستم قوه قضائیه‬ ‫وارد عمل شــود‪ ،‬سعی کنند به پاس قدردانی از زحمات‬ ‫این قشر زحمت کش قوانین را اجرا کنند و برای اجرای‬ ‫قوانین چاره ای ندارند جز این که نسبت به جذب پرستار‬ ‫در حدی که حداقل استانداردهایی که وزارت بهداشت‬ ‫ان را قبــول دارد‪ ،‬اقدام کنند تا از این طریق به رفع این‬ ‫اختالف کمکی شــود‪ .‬نماینده اصفهان در ادامه افزود‪:‬‬ ‫همچنین مباحث دیگری در رابطه با حق وحقوقی که از‬ ‫نظر مادی باید مدنظر قرار گرفته شود‪ ،‬مطرح است‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر پرستاران‪ ،‬پزشکان و کادر بهداشتی‪-‬درمانی‬ ‫که در خط مقدم هســتند‪ ،‬برای این که مجبور هستند‬ ‫در محل کار حاضر شــوند و اغلب انهــا نمی توانند از‬ ‫سرویس های عمومی استفاده کنند و از وسایل شخصی‬ ‫استفاده می کنند‪ ،‬حتی عالوه بر پاداش های خاصی که‬ ‫مدنظر است‪ ،‬کمیسیون بهداشت و درمان به دنبال این‬ ‫دوران مقابله با‬ ‫بود که پیشنهادی بدهد تا زمان خدمت در ِ‬ ‫بیماری کرونا به عنوان خدمات ایثارگری محسوب شود‪،‬‬ ‫حال این که چقدر این موضــوع جلو برود زمان خواهد‬ ‫برد‪ ،‬اما باید یکسری اقدامات صورت گیرد‪ ،‬به نظر من‬ ‫مهم ترین موضوع جذب نیروهای تازه نفس اســت‪ .‬او‬ ‫همچنین درباره مسئله نگرانی از شیوع پیک دوم بیماری‬ ‫و شدت یافتن مراجعه به بیمارستان ها‪ ،‬بیان داشت‪ :‬من‬ ‫مدتی قبل نامه ای به اقای روحانی نوشــتم و گفتم که‬ ‫اگر پیک دوم هم وجود نداشــته باشد اکنون نزدیک به‬ ‫‪ ۲‬ماه اســت که بیماران غیر کرونایی به دلیل ترس از‬ ‫بیماران کرونا یا خودشان مراجعه نکردند یا بیمارستان ها‬ ‫پذیرش نکردند‪ ،‬این بیماری ها روی هم انباشته می شود‬ ‫و با سیل بیماران دیگری غیر از کرونا هم روبه رو خواهیم‬ ‫شــد‪ ،‬یعنی هجوم بیماران در یکی‪ ،‬دو ماه اینده را هم‬ ‫باید مدنظر قرار بدهیــم و کار برای کادر درمانی خیلی‬ ‫سنگین خواهد شد‪ .‬عابدی همچنین در خصوص لزوم‬ ‫همکاری نهادهای عمومی غیردولتی با دولت با توجه به‬ ‫توانایی اقتصادی شان‪ ،‬در زمین ه رسیدگی به اقشار اسیب‬ ‫دیده از شیوع کرونا ابراز داشت‪ :‬من از بودجه های ان ها‬ ‫اطالعی ندارم که برایشان توصیه ای داشته باشم؛ اما این‬ ‫را می دانم که اگر موقعیتی دارند حتمًا کمک می کنند‪،‬‬ ‫کما این که من دیدم اقای فتاح رئیس بنیاد مستضعفان‬ ‫گزارشــی دادند‪ ،‬حال این که چقدر بودجه دارند و چقدر‬ ‫کمک می کننــد را اطالع دقیق ندارم‪ ،‬اما امیدواریم که‬ ‫پس از اتمام بحران کرونا اینها توانســته باشند نظرات‬ ‫و انتظارات مردم را تامین کنند‪ .‬او در ادامه در پاســخ به‬ ‫سوالی درباره اقتصاد در دوره پسا کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬این که شما‬ ‫می گویید بعد از کرونا یا به قول خیلی ها دوره پساکرونا را‬ ‫قبول ندارم و فکر نمی کنم ما پساکرونایی داشته باشیم‪.‬‬ ‫من فکر می کنم نه تنها ایران بلکه بشر مجبور می شود‬ ‫دوره طوالنی ای را با کرونا زندگی کند‪ ،‬همان طور که با‬ ‫انفلوانزا زندگی می کند‪ ،‬منتها ممکن است دارو و واکسن‬ ‫ان ســاخته شود که من امیدوارم داروی ان کشف شود‬ ‫زیرا دارو می تواند کارسازتر از واکسن ان باشد‪ .‬درنهایت‬ ‫قصد دارم بگویم که باید روش مســالمت امیزی برای‬ ‫زندگی با کرونــا پیدا کنیــم و در راس این کار بحث‬ ‫بیماریابی وجود دارد‪ ،‬اگر تســت هایی که اقای روحانی‬ ‫گفتند حاضریم انها را صادر کنیــم وجود دارد‪ ،‬باید در‬ ‫مشاغلی که مجبور هستند روزانه کار کنند‪ ،‬تست روزانه‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫عدم فعالیت مهدهای‬ ‫کودک تا زمان اعالم ستاد‬ ‫ملی کرونا‬ ‫به گفته معاون اجتماعی بهزیســتی استان اصفهان‬ ‫فعالیت مراکز روزانه بهزیستی با رعایت تمام دستورات‬ ‫بهداشتی اغاز شده است اما با توجه به اینکه مهدهای‬ ‫کودک جزء مراکز تجمعی و پرخطر اموزشی هستند‬ ‫هنوز امکان بازگشایی انها در اکثر مناطق وجود ندارد‬ ‫و همچنان برای شروع فعالیت ان ها منتظر اعالم نظر‬ ‫ستاد ملی کرونا هستیم‪.‬‬ ‫مجتبــی ناجی در خصوص شــروع فعالیت مهدهای‬ ‫کودک در اســتان اصفهان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬مهدهای‬ ‫کودک جز مراکز روزانه بهزیستی هستند اما بازگشایی‬ ‫انها مانند دیگر مراکز اموزشــی با اعالم ســتاد ملی‬ ‫مقابله با شــیوع کرونا اغاز می شود و همچنان منتظر‬ ‫ابالغ دستورالعمل شروع فعالیت این مراکز هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به احتمال زیاد در شهرســتان هایی‬ ‫که از طرف وزارت بهداشت سفید اعالم شده فعالیت‬ ‫مهدهای کودک اغاز شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در اســتان‬ ‫اصفهان تنها وضعیت شهرســتان بوئین و میاندشت‬ ‫و تیران و کرون ســفید اعالم شده و به احتمال زیاد‬ ‫مهدهای کودک این دو شهرســتان از ‪ ۲۷‬اردیبهشت‬ ‫بازگشایی می شود‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫فعالیت مراکز روزانه بهزیستی با رعایت تمام دستورات‬ ‫بهداشتی اغاز شده است اما با توجه به اینکه مهدهای‬ ‫کودک جزء مراکز تجمعی و پرخطر اموزشی هستند‬ ‫هنوز امکان بازگشایی انها در اکثر مناطق وجود ندارد‬ ‫و همچنان برای شروع فعالیت ان ها منتظر اعالم نظر‬ ‫ستاد ملی کرونا هستیم‪.‬‬ ‫طرح های ویژه شهرداری‬ ‫برای رونق ساخت و ساز‬ ‫معــاون مالی و اقتصــادی شــهردار اصفهان گفت‪:‬‬ ‫شهرداری در این دوره از مدیریت شهری برای رونق‬ ‫صنعت ساخت و ســاز و بازگردادن سرمایه گذاران به‬ ‫شــهر‪ ،‬طرح های متفاوتــی را در زمان های مختلف‬ ‫اجرایی کرده است‪.‬‬ ‫مرتضی طهرانی به ایمنا گفت‪ :‬افرادی که اســفندماه‬ ‫سال گذشته موفق به دریافت پروانه ساختمانی نشدند‬ ‫می توانند از ‪ ۱۵‬اردیبهشت تا ‪ ۱۵‬خرداد ماه پروانه خود‬ ‫را با قیمت سال ‪( ۹۸‬بدون تخفیف) دریافت کنند‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکه تخفیف هــا برای صــدور پروانه‬ ‫ساختمانی تا پایان ســال بر اساس جدول مشخص‬ ‫شده به متقاضیان ارائه می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫جدول در نظر گرفته شده‪ ،‬صدور پروانه ساختمانی تا‬ ‫‪ ۱۵‬مــرداد مطابق با ‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬تا ‪ ۱۵‬مهر ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫قیمت‪ ،‬تــا ‪ ۱۵‬اذر ‪ ۳۰‬درصد قیمت‪ ،‬تا ‪ ۱۵‬بهمن ‪۲۰‬‬ ‫درصد قیمت و تا پایان ســال ‪ ۱۰‬درصد رشد قیمت‬ ‫پروانه در سال جاری محاسبه و صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان ادامه داد‪:‬‬ ‫برای کسانی که نیاز به دریافت پایان کار دارند و به هر‬ ‫دلیل پرونده انها در کمیسیون ماده صد یا بخش های‬ ‫دیگر شهرداری معطل مانده‪ ،‬تسهیالتی در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬او افزود‪ :‬بر این اساس شهروندان می توانند‬ ‫از شــرایط ایجاد شده اســتفاده و تا پایان خردادماه‬ ‫ســال جاری برای دریافــت پایــان کار از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫تخفیف تراکم مســکونی و ارزش افزوده تجاری به‬ ‫صورت ‪ ۲۰‬درصد تخفیف نقدی و ‪ ۳۰‬درصد تخفیف‬ ‫تشویقی استفاده کنند‪.‬‬ ‫طهرانی گفت‪ :‬به همین نسبت در ماه های تیر‪ ،‬مرداد و‬ ‫شهریور بر اساس جدول مشخص شده‪ ،‬درصد تخفیف‬ ‫به ترتیب از ‪ ۵۰‬درصد به ‪ ۳۰ ،۴۰‬و ‪ ۲۵‬درصد کاهش‬ ‫پیدا می کند؛ بنابراین شهروندان باید فرصت را غنیمت‬ ‫شمرده و از تسهیالت بیشتری بهره مند شوند‪.‬‬ ‫اجرای پاتوق شهری در‬ ‫خیابان جامی‬ ‫بنــا به گفته مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان با‬ ‫همت و تالش واحد زیباســازی ایــن منطقه پاتوق‬ ‫شهری در خیابان جامی با نصب سردیس جامی اجرا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مهین شکرانی به ایمنا گفت‪ :‬پاتوق شهری در خیابان‬ ‫جامی با نصب سردیس جامی و استفاده از اشعار جامی‬ ‫در سردرب چهارتاقی به همراه نصب مبلمان شهری و‬ ‫نورپردازی‪ ،‬اجرا شده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکــه پاتوق های شــهری محور خیابان‬ ‫صائب حدفاصل پل شــیری تا ارامگاه صائب (محور‬ ‫گردشگری) ایجاد شده است‪ ،‬افزود‪ :‬پاتوق های شهری‬ ‫در فضای معماری و شــهری برای افزایش تعامالت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و کاهش مشکالت افراد در جوامع‬ ‫شــهری اجرا می شــود‪ .‬مدیر منطقه یک شهرداری‬ ‫اصفهان خاطرنشــان کرد‪ :‬پاتوق ها هرچند فضاهای‬ ‫محدودی از شــهر را به خود اختصاص می دهند‪ ،‬اما‬ ‫جز فضاهایی در محالت هســتند که در بین شلوغی‬ ‫و ازدحام شهرها‪ ،‬فرصتی هر چند کوتاه برای مکث و‬ ‫ایجاد روابط اجتماعی بین شهروندان ایجاد می کند‪ .‬او‬ ‫از اجرای هنر شهری خیابان ایت ا‪ ...‬کاشانی حدفاصل‬ ‫خیابان میرداماد و چهارراه هفتم محرم خبر داد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬پاتوق شــهری در این محدوده از شــهر در حال‬ ‫اجرا اســت‪ .‬شکرانی گفت‪ :‬هنر شــهری زنده رود در‬ ‫خیابان خلجا اجرا شده و پاتوق شهری نیز در خیابان‬ ‫خلجا نبش تقاطع خیابان های طالقانی و خلجا ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫چهارشنبه| ‪ 17‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3783‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سالمتی و معیشت دغدغه تاکسیرانان اصفهان است‬ ‫کاهش ‪ 70‬درصدی سفر با تاکسی‬ ‫در اوج کرونا‬ ‫رانندگان تاکســی در دوران اوج کرونا با وجود داشــتن مجوز‬ ‫فعالیت از کســب و کار خوبی برخــوردار نبودند‪ ،‬دغدغه این‬ ‫روزهای انها حفظ سالمتی و تامین معیشت است‪.‬‬ ‫به گزارش تســنیم‪ ،‬باتوجه به فراگیر شــدن ویروس کرونا در‬ ‫کشور و متاثر شدن تمامی مشاغل از این عارضه‪ ،‬همه اقشار و‬ ‫صنوف به دنبال بسترسازی هایی هستند تا بتوانند ضمن مقابله‬ ‫با کرونا از متوقف شدن چرخه فعالیت و اقتصاد خود پرهیز کنند‪.‬‬ ‫در همین راستا مردم نیز با همیاری یکدیگر در راستای مبارزه‬ ‫با این ویروس منحوس برخاستند و با ماندن در خانه مدتی از‬ ‫کســب و کار و فعالیت خود گذشــتند تا گامی در مسیر بهبود‬ ‫شــرایط دارند‪ ،‬این امر نه تنها به مشاغل خصوصی ضربه وارد‬ ‫کرد بلکه اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر خود قرار داد‪ .‬از جمله‬ ‫شــاغالنی که در این مدت بسیار اسیب دیده و باوجود داشتن‬ ‫مجوز فعالیت‪ ،‬کسب و کار خوبی نداشتند رانندگان تاکسی بودند‬ ‫که در زمان تعطیلی همه اماکن و البته دیگر بخش های حمل‬ ‫و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس شــغل خود را رها نکردند‬ ‫و همچنان به خدمت رسانی در شهر مشغول بودند اما فعالیت‬ ‫انان توفیق زیادی نداشت چرا که بسیاری از مردم خانه نشینی‬ ‫را بر دیگر کارها ترجیــح داده بودند و اکنون نیز بیش از قبل‬ ‫وسایل نقلیه شخصی جای حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی‬ ‫را گرفته اســت‪ .‬محمد احمدی یکی از رانندگان تاکسی های‬ ‫پالک «ت در شــهر اصفهان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با وجود اینکه فعالیت ما در شهر بالمانع بود اما‬ ‫مسافران زیادی در شــهر نبودند که در واقع کسب ما را دچار‬ ‫مشــکل کرده بود‪ .‬او بیان کرد‪ :‬قوانین و مقرراتی در راستای‬ ‫حفظ موارد بهداشتی به ما ابالغ شد که نمونه ان ها سوار کردن‬ ‫‪ 3‬مسافر و رعایت فاصله اجتماعی است اما در نظر داشته باشید‬ ‫که این تعداد مسافر همزمان غنیمت بود چراکه مسافران زیادی‬ ‫وجود نداشــت‪ .‬یکی دیگر از رانندگان تاکسی دراین باره گفت‪:‬‬ ‫تاکســی ها به عنوان یکی از بخش های سیستم حمل و نقل‬ ‫عمومی فعالیت می کردند‪ ،‬ما رعایت نکات بهداشتی را بر خود‬ ‫واجب می دانیم و حتی اگر به ما اعالم هم نمی کردند به موارد‬ ‫بهداشتی اهمیت می دادیم و حتی االمکان مسافران کمی سوار‬ ‫می کنیم‪ .‬او بیان کرد‪ :‬همه تاکسی ها از اول عید می توانستند‬ ‫فعالیت کنند اما بسیاری از ان ها این کار را انجام ندادند ولی باید‬ ‫توجه کرد که رانندگان تاکسی اگر فعالیت نکنند معاش انها به‬ ‫سختی تامین می شــود‪ .‬تامین سالمتی و معیشت دو خواسته‬ ‫رانندگان تاکسی در شهر اصفهان است که در دوران کرونا‪ ،‬از‬ ‫فعالیت دست برنداشته و در خدمت مردم و همشهریان بودند‪.‬‬ ‫خواسته انها از مسئوالن توجه به این دو موضوع مهم است تا‬ ‫بتوانند در ســایه ان به سالمتی و با ارامش به فعالیت و کسب‬ ‫و کار خود ادامه دهند‪ .‬هادی منوچهری مدیرعامل ســازمان‬ ‫تاکسیرانی اصفهان در این باره گفت‪ :‬در دوران اوج گیری کرونا‬ ‫حدود ‪ 70‬درصد کاهش ســفر داشتیم و در حال حاضر نیز که‬ ‫شرایط بهتر از قبل شده است تاکسی های پالک «ت» نسبت‬ ‫به سال گذشته شاهد ‪ 50‬درصد افت مسافر بودند و این درحالی‬ ‫است که تاکسی های انالین نیز با کاهش ‪ 55‬درصدی مسافر‬ ‫رو به رو شدند‪ .‬او افزود‪ :‬به دستور ستاد مبارزه با کرونای استان‬ ‫همه تاکسی ها موظف هستند که تنها ‪ 3‬مسافر در خودرو خود‬ ‫سوار کنند که با اموزش هایی که به ان ها داده شده و همچنین‬ ‫اقالم بهداشــتی که از ســازمان تحویل گرفتند پایبند به این‬ ‫موضوع هستند و بیش از ‪ 3‬مسافر در تاکسی ها سوار نمی شوند‪.‬‬ ‫‪ 2ÁÁ‬طرح با هدف سالمت رانندگان تاکسی‬ ‫علیرضا نصراصفهانی رئیس شورای شهر اصفهان اظهار داشت‪:‬‬ ‫همه مردم باید هم فعال باشند و هم تمامی نکات بهداشتی را‬ ‫در رفتارهای خودشــان رعایت کنند چرا که رعایت این نکات‬ ‫اگر توسط همه شهروندان انجام بگیرد امکان فعالیت همزمان‬ ‫با لحاظ کردن نکات بهداشتی بهتر انجام می گیرد‪ .‬او در ادامه‬ ‫گفــت‪ :‬به دنبال اجرایی کردن طرحی تحت عنوان کیف پول‬ ‫برای رانندگان تاکســی هستیم تا کمتر با پول نقد در تماس‬ ‫باشند که این طرح مستلزم گوشی هوشمند هست به همین‬ ‫خاطر به صورت پایلــوت و با اولویت رانندگان داوطلب انجام‬ ‫خواهد شــد‪ .‬رئیس شورای شــهر اصفهان عنوان کرد‪ :‬طرح‬ ‫دیگری که درحال انجام است‪ ،‬طرح حصارگذاری بین رانندگان‬ ‫و مسافران در تاکسی هاست تا به نوعی فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫را رعایت کرده باشیم که البته فع ً‬ ‫ال این طرح در مسیرهای پر‬ ‫مســافر رقم خواهد خورد‪ .‬باتوجه به شرایطی که کرونا برای‬ ‫مردم به وجود اورده اســت ضربه های ســنگینی به مشاغل‬ ‫مختلف وارد شــد که رانندگان تاکسی نیز از این امر مستثنی‬ ‫نیستند و با وجود تعطیلی بسیاری از اماکن و بخش های حمل‬ ‫و نقل عمومی در اصفهان این شغل با وجود کاهش فعالیت‪ ،‬اما‬ ‫تعطیل نبود که با این وجود توفیق زیادی نیز عاید انان نشد؛‬ ‫چراکه مردم نیز با اهتمام ورزیدن به شعار درخانه بمانیم کمتر‬ ‫از حمل و نقل عمومی استفاده می کردند ولی درکل رانندگان با‬ ‫رعایت اصول بهداشتی خدمت رسانی به مردم را ترک نکردند‪.‬‬ ‫بنابراین رانندگان تاکسی که با وجود سختی های کار خود در‬ ‫دوران اوج کرونا نیز مســافران را تنها نگذاشتند نیازمند یاری‬ ‫بیشتر مسئوالن هستند‪ ،‬از تمهیداتی که به سالمتی انها منجر‬ ‫شود تا کمک هایی برای تامین معیشت و زندگی انها‪.‬‬ ‫جشنواره فرهنگی ورزشی موالی عرشیان و بانوی قدسیان در فضای مجازی برگزار می شود‬ ‫تجربه رقابت مجازی در جشنواره ورزشی‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬معاون ورزشــی تفریحی سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان با اشــاره به برگزاری‬ ‫مسابقات مجازی کاراته و تکواندو در هفته فرهنگی اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬امسال به علت شیوع کرونا‪ ،‬مسابقات جام موالی عرشیان‬ ‫و بانوی قدسیان در قالب رقابت های مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫حبیب اله ناظریان با اعالم این خبر اظهار داشت‪ :‬به مناسبت‬ ‫هفته فرهنگی اصفهان مســابقات کاراته مجــازی با عنوان‬ ‫همــراه با کاراته در بخش کاتای انفــرادی اقایان و بانوان در‬ ‫همه رده های کمربندی و سبک های ازاد ویژه اقایان و بانوان‬ ‫ت کاراته اســتان اصفهان برگزار شد‪.‬او افزود‪:‬‬ ‫با همکاری هیئ ‬ ‫کمیته داوران هیئت کاراته اســتان چند اجرای کاتا را پیشنهاد‬ ‫داده و خانواده ها فیلم اجرای این فرم ها توســط فرزندان خود‬ ‫ت کاراته ارســال کرده که پس از داوری‪ ،‬به‬ ‫را برای کانال هیئ ‬ ‫نفرات اول تا سوم این رقابت ها احکام قهرمانی اهدا می شود‪ .‬او‬ ‫با اشاره به استقبال کاراته کاهای اصفهانی از مسابقات مجازی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برگزاری چنین مسابقاتی باعث شده ورزش و تحرک‬ ‫در خانه ها تداوم پیدا کند و نشان داد که حتی در شرایط فعلی‬ ‫نیز می توان در سطح خوبی در خانه تمرین کرد‪.‬معاون ورزشی‬ ‫تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬مسابقات تکواندو مجازی بانوان و اقایان نیز در بخش کاتا‬ ‫با عنوان همراه با تکواندو با همکاری هیئت تکواندو اســتان‬ ‫اصفهان در هفته فرهنگی اصفهان برگزار شــد‪.‬او با اشاره به‬ ‫شیوه برگزاری مسابقات ورزشی جام موالی عرشیان و بانوی‬ ‫قدســیان با توجه به شیوع بیماری کرونا تصریح کرد‪ :‬امسال‬ ‫به علت شرایط موجود و بیماری کرونا‪ ،‬مسابقات جام موالی‬ ‫عرشــیان و بانوی قدسیان با شــعار در خانه بمانیم در رشته‬ ‫های پیالتس‪ ،‬یوگا‪ ،‬کیک بوکسینگ‪ ،‬کراس فیت و‪ ...‬به صورت‬ ‫رقابت های مجازی برگزار می شود‪.‬ناظریان به برگزاری لیگ‬ ‫مسابقات لیوان چینی با لیوان کاغذی‪ ،‬توپینگ(حرکات نمایشی‬ ‫با توپ و راکت) و طناب زنی سرعتی و نمایشی هر کدام به مدت‬ ‫‪ 10‬شــب در مناطق ‪15‬گانه شهر اصفهان به صورت مجازی‬ ‫اشاره و بیان کرد‪ :‬شــهروندان می توانند با ارسال فیلم در این‬ ‫رقابت های مجازی با عنوان بازیمون نیز شرکت کنند‪.‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬هر ‪ 15‬منطقه شهر اصفهان در طول هفته فرهنگی اصفهان‬ ‫و ماه مبارک رمضان این مسابقات را برگزار کرده و فیلم های‬ ‫شــهروندان را دریافت و برای فرهنگسرای مجازی سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان(‪ )vcci.ir‬ارسال‬ ‫می کنند که در نهایت سه نفر نخست هر منطقه معرفی می شوند‬ ‫تا با انجام این مسابقات در راستای گسترش ورزش خانوادگی‬ ‫و همگانی گام بردارند‪.‬او اظهار داشت‪ :‬ایتم مسابقات معما نیز‬ ‫به صورت مجازی از هفته فرهنگی اصفهان برنامه ریزی شده‬ ‫کــه هر یک از این معماها در صفحــه ‪@tafriheshahr‬‬ ‫و کانال معاونت ورزشــی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشی شهرداری در فضای مجازی منتشر شده است‪.‬گفتنی‬ ‫است؛ عالقه مندان برای استفاده از برنامه های سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی ورزشــی شهرداری می توانند به صفحه و وب سایت‬ ‫فرهنگسرای مجازی این سازمان به نشانی ‪ vcci.ir‬و صفحه‬ ‫‪ instagram.com/isfahanfarhang‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مراسم شب های قدر اصفهان در مکان های مشخص برگزار می شود‬ ‫تعیین‪ ۷‬مکان روباز برای برگزاری مراسم احیا‬ ‫گروه اصفهان| بنا به گفته استاندار اصفهان امسال به‬ ‫دلیل وجود کرونا مراسم احیای شب قدر در مساجد و اماکن‬ ‫مذهبی برگزار نمی شود و چند مکان روباز برای این مراسم‬ ‫مشــخص شده است‪ .‬عباس رضایی در جلسه ستاد استانی‬ ‫مبارزه با کرونا با اشاره به اماده سازی چند مکان روباز برای‬ ‫برگزاری مراسم احیای شب های قدر اظهار داشت‪ :‬در شهر‬ ‫اصفهان باغ رضوان‪ ،‬ورزشگاه ‪ 22‬بهمن‪ ،‬باغ فدک‪ ،‬صحن‬ ‫مسجد سید‪ ،‬میدان امام علی علیه السالم‪ ،‬ورزشگاه دانشگاه‬ ‫صنعتی و باغ غدیــر با در نظر گرفتن دســتورالعمل های‬ ‫بهداشتی برای برگزاری مراسم شب های قدر اماده می شود‬ ‫‪ .‬او افزود‪ :‬برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا امسال این‬ ‫مراسم در مساجد و اماکن سر بسته برگزار نمی شود‪.‬استاندار‬ ‫اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬امکان هیچ گونه صرف غذا و نذر‬ ‫مواد غذایی در مراس م شب های قدر وجود ندارد و افرادی که‬ ‫قصد شرکت در مراسم احیا را دارند حتما از وسایل شخصی‬ ‫خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫هم چنین سخنگوی ســتاد استانی مدیریت بیماری کرونا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به دغدغه مومنان درباره شب قدر‪ ،‬ایین های‬ ‫ویژه این شــب در چند مکان مشــخص اصفهان برگزار‬ ‫می شــود‪ .‬حجت ا‪ ...‬قاســمی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شهر اصفهان‬ ‫میدان امام علی(ع)‪ ،‬باغ غدیر‪ ،‬باغ رضوان‪ ،‬ورزشگاه تختی‪،‬‬ ‫ورزشگاه ‪ ۲۲‬بهمن و مسجد سید برای بررسی کارشناسی‬ ‫و امکان سنجی برگزاری مراسم معنوی شب قدر با رعایت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشتی انتخاب شــده اند‪.‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫در سایر شهرســتان ها نیز با توجه به تعداد جمعیت ‪ ۲‬یا ‪۳‬‬ ‫مکان ســر باز توسط کمیته ای متشــکل از امامان جمعه‪،‬‬ ‫فرمانداران‪ ،‬نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان‬ ‫و کاشان‪ ،‬بسیج و سپاه‪ ،‬نیروی انتظامی و برخی دستگاه های‬ ‫دیگر پس از بررســی و امکان ســنجی‪ ،‬انتخــاب و برای‬ ‫برگزاری این مراسم معرفی می شود‪.‬سخنگوی ستاد استانی‬ ‫مدیریت بیماری کرونا با اشاره به پخش زنده این مراسم از‬ ‫شبکه های صدا و ســیما‪ ،‬گفت‪ :‬شهروندان حتی المقدور در‬ ‫خانه‪ ،‬برنامه های عبادی این شــب را دنبال کنند‪ .‬غالمی با‬ ‫اشاره به ضرورت فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬افزود‪ :‬ممنوعیت‬ ‫توزیع پذیرایــی و نذری‪ ،‬همراه اوردن زیرانداز و کتاب های‬ ‫ادعیه و قران‪ ،‬رعایت فاصله در نشستن‪ ،‬محدودیت زمانی‬ ‫برگزاری این مراسم از جمله شرایط مراسم لیالی قدر امسال‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به منوط شدن بازگشایی مدارس و مساجد‬ ‫به سفید شــدن وضعیت شهرستان های استان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موظف شد وضعیت شهرهای‬ ‫مختلف را بررسی و به محض تبدیل وضعیت یک شهرستان‬ ‫به وضعیت سفید‪ ،‬این مســاله را اعالم کند‪ .‬غالمی گفت‪:‬‬ ‫همچنین اموزش و پرورش استان موظف شد مقدمات امر‬ ‫را تا ‪ ۲۷‬اردیبهشت فراهم کند تا در صورت اعالم وضعیت‬ ‫سفید شهرستانی نسبت به بازگشایی مدارس ان اقدام شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی ستاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس اعالم دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و کاشان‪،‬‬ ‫تاکنون از مجموع ‪ ۲۴‬شهرســتان اصفهان تنها شهرستان‬ ‫بویین میاندشــت در وضعیت سفید قرار دارد‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫براساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیش از ‪۷۸‬‬ ‫درصد واحد صنفی و تولیدی اســتان ُکد بهداشتی دریافت‬ ‫کرده اند و بر اســاس نظارت های صورت گرفته بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درصد این واحدها دســتورالعمل های بهداشــتی را رعایت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪ 3‬‬ ‫قدرت بسیج؛ حضور مردم‬ ‫درصحنه هایمختلف‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬یکی ازموفقیت های بسیج همراهی و‬ ‫با مردم بودن است‪ .‬این مطلب را مسعود اکبری فرمانده‬ ‫ناحیه مقاومت بسیج شهرضا در نشست خبری به مناسبت‬ ‫رزمایش کمــک مومنانه اظهارداشــت و گفت‪ :‬روحیه‬ ‫بسیجی درست و به موقع عمل کردن است ‪.‬مسعوداکبری‬ ‫با اشــاره به فرمان مواسات وهمدلی مقام معظم رهبری‬ ‫اظهارداشت‪ :‬بنا به تدابیر و فرمایشات مقام معظم رهبری‬ ‫‪ ،‬کمک به محرومان بیــش از پیش مبنای برنامه های‬ ‫بسیج قرار گرفت تا رزمایش سراسری کمک مومنانه در‬ ‫نواحی‪ ،‬حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج سراسر کشور‬ ‫و نیز شهرستان شهرضا اجرا شود‪ .‬فرمانده ناحیه مقاومت‬ ‫بسیج شــهرضا خاطرنشان ساخت‪ :‬بسیج با همت مردم‬ ‫و با پیشــگامی در فرمان مقام معظم رهبری در عرصه‬ ‫مبارزه باویروس کرونا این همدلی وکمک ونوعدوســتی‬ ‫را درماه مبارک رمضان بیش ازپیش جریان و مشــهود‬ ‫کرد‪ .‬او درادامه افزود‪ :‬در هر زمینه ای که بسیج با پشتوانه‬ ‫مردمی حضور داشته است صحنه موفقیت امیزی به وجود‬ ‫امده است ‪ .‬او بااشاره به رزمایش کمک مومنانه وتشکیل‬ ‫قرارگاه مواسات درشهرستان اظهارداشت‪ :‬هدف از اجرای‬ ‫رزمایش مواســات‪ ،‬رســیدگی و دلجویی از نیازمندان و‬ ‫اسیب دیدگان از کرونا بیان داشت و گفت‪ :‬این امر باعث‬ ‫توســعه رزق و روزی و مایوس شدن دشمنان می شود‪.‬‬ ‫مسعود اکبری با اشاره به شناسایی خانوارهای مستضعف‬ ‫و قابل دریافت کمک های معیشــتی شهرستان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬تاکنون ‪ 4500‬خانوارنیازمند بسته های معیشتی ‪،‬‬ ‫شناسایی که تاکنون تحت هیچ گونه پوشش هیچ نهادی‬ ‫نبوده اند و در این بازده زمانی ویروس کرونا مشــکالتی‬ ‫برای انها ایجاد شده و توزیع بسته های معیشتی به طور‬ ‫عادالنه در بین انها انجــام خواهد گرفت‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫امید اســت تا نیمه ماه مبارک رمضان همزمان با میالد‬ ‫کریم اهلبیت حضرت امام حســن مجتبی (ع) جمعیت‬ ‫بیشــتری از افراد را پوشش و تعداد بیش از ‪ 2‬هزار بسته‬ ‫معیشتی رادربین نیازمندان توزیع کنیم ‪.‬در پایان فرمانده‬ ‫ناحیه مقاومت بسیج شهرضا ضمن دعوت از خیران و با‬ ‫تاکیــد بر این که در این طرح مردم می توانند با کمک و‬ ‫مشارکت خود در این ماه مبارک رمضان یک یا چند فرد‬ ‫ب دیده که از بیماری کرونا ضربه اقتصادی دیده اند‪،‬‬ ‫اسی ‬ ‫به عنوان حامی انتخاب کنند‪.‬‬ ‫‪ ۸‬محکوم مالی زندان‬ ‫گلپایگان در انتظار کمک‬ ‫خیران‬ ‫به گفته رئیس اداره زندان گلپایگان امسال هشت محکوم‬ ‫مالــی و جرائم غیرعمد زندان گلپایگان در انتظار کمک‬ ‫خیران هستند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬غالمحسن حبیبی اظهار داشت‪ :‬امسال‬ ‫به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا در ماه مبارک رمضان‬ ‫مراسم جشن گلریزان در شهرســتان گلپایگان برگزار‬ ‫نمی شــود اما برنامه ریزی کردیم که با جمع اوری مبالغ‬ ‫اهدایی خیرین جهــت ازادی زندانیان جرایم غیرعمد و‬ ‫محکومین مالی که توان مالــی برای پرداخت دیه و یا‬ ‫بدهی ندارند اقدام کنیم‪.‬او افزود‪ :‬خیران و نیکوکاران مبالغ‬ ‫اهدایی خود را جهت ازادی زندانیان به شــماره حساب‬ ‫‪ ۸۶۵۵۸۷۵۷۶۳‬و شماره کارت ‪۶۱۰۴۳۳۷۴۰۳۷۹۴۹۶۷‬‬ ‫به نام یاوران ســتاد دیه و کمک های مردمی اســتان‬ ‫اصفهــان ویژه گلپایــگان نزد بانک ملــت یا انجمن‬ ‫حمایت از زندانیان شهرستان گلپایگان به شماره حساب‬ ‫‪ ۸۹۱۰۳۶۰۰۱‬نزد بانک قرض الحســنه مهر ایران واریز‬ ‫کنند‪.‬رئیس اداره زندان گلپایگان با اشاره به مبالغ اهدایی‬ ‫از ســوی خیرین طی ســال های ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۸‬افزود‪ :‬سال‬ ‫‪ ۹۳‬مبلغ ‪ ۴۵‬میلیون تومان‪ ،‬ســال ‪ ۹۴‬مبلغ ‪۷۵‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬ســال ‪ ۹۵‬مبلغ ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان‪ ،‬ســال ‪۹۶‬‬ ‫مبلغ ‪ ۲۲۰‬میلیون تومان‪ ،‬ســال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان و سال ‪ ۹۸‬مبلغ ‪۴۷۰‬میلیون تومان برای کمک به‬ ‫ازادی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی زندان‬ ‫گلپایگان جمع اوری شــده اســت‪.‬او با بیان اینکه سال‬ ‫گذشته تعداد ‪ ۲۷‬زندانی در زندان گلپایگان با بدهی یک‬ ‫میلیــارد و ‪۲۰۰‬میلیون تومان زمینه ازادی انان با کمک‬ ‫خیرین فراهم شد‪ ،‬افزود‪ :‬اورده شخصی زندانیان حدود‬ ‫‪۵۰‬میلیون تومان‪ ۱۸۰ ،‬میلیون تومان تسهیالت بانکی‪،‬‬ ‫‪۴۴۰‬میلیون تومان کمک بالعوض و مبلغ ‪ ۵۳۰‬میلیون‬ ‫تومان از سوی شــاکیان تخفیف داده شد‪.‬حبیبی گفت‪:‬‬ ‫امسال با کمک خیران‪ ،‬بنیاد مستضعفان‪ ،‬انجمن حمایت‬ ‫از زندانیان و ســازمان زندان ها و مســاعدت مدیرکل‬ ‫زندان استان اصفهان مبلغ ‪۴۰‬میلیون تومان به صورت‬ ‫کارت هدیه ‪ ۲۰۰‬هــزار تومانی و همچنین حدود ‪۱۱۰‬‬ ‫بسته غذایی شامل (برنج‪ ،‬مرغ‪ ،‬گوشت‪ ،‬روغن‪ ،‬پرتغال‪،‬‬ ‫ســیب و خیار) هر بســته غذایی به ارزش تقریبی ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تومان میان خانواده زندانیان شهرســتان گلپایگان‬ ‫توزیع شد‪.‬او ادامه داد‪ :‬امسال انجمن حمایت از زندانیان‬ ‫گلپایگان و انجمن حمایت ســازمان زندانیان حدود ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تومان کمک نقدی به شماره حساب ‪ ۱۲۰‬خانواده‬ ‫زندانی شهرستان گلپایگان واریز شده است‪.‬رئیس اداره‬ ‫زندان گلپایگان با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه شهرستان‬ ‫گلپایگان خیران و نیکوکاران را تشــویق و ترغیب کنند‬ ‫تــا در ازادی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی‬ ‫به کمک اداره زندان شهرستان گلپایگان بشتابند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امســال هشــت زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد‬ ‫زندان گلپایــگان در انتظار کمک خیــران برای ازادی‬ ‫هستند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در زندان شهرستان گلپایگان‬ ‫هیچکدام یک از زندانیان زندان شهرستان گلپایگان به‬ ‫ویروس کرونا مبتال نشــده اند‪ ،‬از سوی واحد بهداشت و‬ ‫درمان اداره زندان گلپایگان بند زندانیان به صورت روزانه‬ ‫ضدعفونی می شود‪.‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫چهارشنبه| ‪ 17‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3783‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫معاون اموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان مطرح کرد؛‬ ‫از سرگیری خدمات اورژانس‬ ‫دندانپزشکی در مطب ها‬ ‫دبیر شــورای دندانپزشــکی وزارت بهداشت با بیان‬ ‫اینکه با ابالغیه معاونت درمــان‪ ،‬ارائه خدمات اورژانس و‬ ‫ضروری دندانپزشــکی در سراسر کشــور با رعایت دقیق‬ ‫پروتکل های‪ ،‬قابل انجام اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بنابراین مردم‬ ‫می توانند به مطب های دندان پزشکی مراجعه کنند و ضمن‬ ‫اینکه خودشان باید اصول بهداشت فردی را رعایت کنند‪،‬‬ ‫دندان پزشــکان هم باید به طور جدی دستورالعمل ها را‬ ‫رعایت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬بهزاد هوشمند‪ ،‬استاد دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی شهیدبهشــتی و دبیر شــورای دندانپزشکی و‬ ‫تخصصی وزارت بهداشــت در ارتباط ویدیو کنفرانســی‬ ‫با خبرنگاران‪ ،‬گفــت‪ :‬باید توجه کرد که مدیریت کرونا به‬ ‫این معنا نیســت که داســتان کووید‪ ۱۹-‬تمام شده تلقی‬ ‫شود‪ .‬بنابراین از همه هموطنان مان خواهش می کنیم که‬ ‫کماکان اصول فاصله گذاری اجتماعی و حفاظت بهداشت‬ ‫فــردی را به صورت کامل تا زمان ریشــه کنی کامل این‬ ‫ویروس منحوس در کشــور رعایت کنند‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫خدمات دندان پزشکی در روزهای کرونایی در کشور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫همه تالشگران عرصه دندان پزشــکی کشور دوشادوش‬ ‫ســایر مدافعان ســامت از زمان اغــاز اپیدمی‪ ،‬خدمات‬ ‫اورژانس و ضروری را در مراکز منتخب دولتی و خصوصی‬ ‫ارائه دادند که این مراکز شــامل ‪ ۱۱۰‬مرکز دولتی و ‪۲۸۳‬‬ ‫مرکز خصوصی اعم از کلینیک ها و مطب ها بوده است که‬ ‫خدمات ضروری و اورژانسی دندان پزشکی را ارائه می دادند‪.‬‬ ‫هوشــمند ادامه داد‪ :‬از تاریخ ‪ ۱۵‬اردیبهشت ماه با ابالغیه‬ ‫معاونت درمان کشور‪ ،‬ارائه خدمات اورژانس و ضروری در‬ ‫سراسر کشور با رعایت دقیق پروتکل و دستورالعمل های‬ ‫ابالغی که الزم االجراست‪ ،‬قابل انجام است‪ .‬بنابراین مردم‬ ‫می توانند به مطب های دندان پزشکی مراجعه کنند و ضمن‬ ‫اینکه خودشان باید اصول بهداشت فردی را رعایت کنند‪،‬‬ ‫همکاران دندان پزشک هم باید به طور جدی ان را رعایت‬ ‫می کنند‪ .‬او همچنین گفت‪ :‬در مناطقی که به عنوان منطقه‬ ‫ســفید اعالم شده است‪ ،‬درمان های الکتیو یا اختیاری هم‬ ‫قابلیت انجام دارد که با رعایت دستورالعمل هاست‪ .‬بنابراین‬ ‫تاکید ما رعایت دســتورالعمل های بهداشتی هم از سوی‬ ‫همکاران خودمان و هم از سوی مردم است‪ .‬هوشمند افزود‪:‬‬ ‫در عین حال از مسئوالن هم درخواست می کنیم که با توجه‬ ‫به ابالغیه اقای نهاوندیان و همچنین اعالم وزیر بهداشت‬ ‫مبنی بر اینکه صنف دندان پزشــکی از مشاغل اسیب پذیر‬ ‫است‪ ،‬بر همین اســاس خواسته دندان پزشکی کشور این‬ ‫اســت که مورد عنایت قرار بگیرنــد و از انجایی که ضرر‬ ‫بسیار زیادی را متحمل شــدند‪ ،‬به دور از هرگونه حواشی‬ ‫مورد حمایت قرار گیرند و تجهیزات مورد نیاز در اختیارشان‬ ‫قرار گرفته و بتوانند خدمــات الزم را ارائه دهند‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬توصیه مهم من به هموطنانم این اســت که در این‬ ‫دوران بهداشت دهان و دندان را جدی بگیرند‪ .‬از انجایی که‬ ‫ویروس کرونا در ته حلف کلونیزه می شود‪ ،‬رعایت بهداشت‬ ‫دهان به صورت روزمره و اســتفاده از دهان شــویه هایی‬ ‫که به ویژه اکســید کننده هستند‪ ،‬مطالعات نشان داده که‬ ‫می توانند هم به میزان زیادی برای ارائه دهندگان خدمات‬ ‫سالمت و هم برای مردم بسیار موثر باشد‪ .‬بنابراین رعایت‬ ‫کامل بهداشــت دهان و دندان و استفاده از دهان شویه به‬ ‫صورت غرغره کردن به مدت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬ثانیه که می تواند‬ ‫به میزان زیادی بــار ویروس را در داخل حلق کم کرده و‬ ‫انتقال را به حداقل برساند‪ ،‬توصیه اکید ماست‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫به مردم اعالم می کنم کــه کلیه اصول حفاظت فردی و‬ ‫اجتماعــی را رعایت کرده و تا حــد امکان در خانه بمانند‪.‬‬ ‫هوشمند همچنین گفت‪ :‬در عین حال تاکید می کنم که در‬ ‫ماه مبارک رمضان هم اصول اولیه تغذیه را رعایت کنند تا‬ ‫بتوانیم از این بحران به خوبی عبور کنیم‪.‬‬ ‫اینده روشن اموزش عالی در فضای مجازی‬ ‫تجربه اموزش مجازی‪ ،‬فرصتی مناسب برای دوران پساکروناست‬ ‫معاون اموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان‬ ‫معتقد است اینده اموزش عالی بدون بهره گیری از اموزش‬ ‫مجازی امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫یوسف شاقول با بیان اینکه مرکز اموزش های مجازی‬ ‫دانشــگاه اصفهان از اوایل دهه ‪ ۸۰‬با چند رشــته محدود‬ ‫اغــاز به کار کرده اســت‪ ،‬به ایســنا گفت‪ :‬پــس از نگاه‬ ‫امایش وزارت علوم که ماموریت دانشــگاه های دولتی را‬ ‫در برگــزاری اموزش های مجازی محــدود کرد‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر تنها چند رشته کارشناسی ارشد به صورت مجازی در‬ ‫دانشگاه اصفهان ارائه می شود‪.‬به گفته او‪ ،‬اموزش مجازی‬ ‫به دو صورت برخط و خارج از خط برگزار می شــود که با‬ ‫بارگذاری محتوا و برگزاری کالس انالین هر چند جلسه‪،‬‬ ‫یک بار به صورت انالین برگزار می شــود‪.‬معاون اموزشی‬ ‫و تحصیــات تکمیلی دانشــگاه اصفهــان در خصوص‬ ‫زیرساخت های اموزش مجازی در دانشگاه اصفهان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زیرســاخت های این شیوه اموزشــی در دانشگاه اصفهان‬ ‫متناسب با تعداد محدود رشته های مجازی و دانشجویان‬ ‫اندک این رشته بود که در پی شیوع کرونا و تصمیم برای‬ ‫ارائه شیوه های اموزشی به صورت مجازی نیازمند ارتقاء ان‬ ‫بودیم‪.‬شــاقول با بیان اینکه کرونا واقعیتی پیش بینی نشده‬ ‫بــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ابتدا‪ ،‬نقص های کار شناســایی و از‬ ‫نرم افزار «اَدوبی کانکت» استفاده شد و در مراحل بعد خرید‬ ‫نرم افزارهای «بیگ بلو باتن» در دســتور کار قرار داده شد‬ ‫که به کمک ان دسترسی اســاتید و دانشجویان اسان تر‬ ‫و مشــکالت کمتر شد‪.‬به گفته او مشــکل اصلی بیشتر‬ ‫دانشگاه ها و مراکز اموزشی در روزهای نخست شیوع کرونا‪،‬‬ ‫افزایش تقاضا برای نرم افزارهای اموزش مجازی و کمبود‬ ‫این نرم افزارها در بازار بود‪ .‬در شــرایطی که حجم باالیی‬ ‫به ســمت روش های جایگزین اموزش حضوری هدایت‬ ‫شدند‪ ،‬بازار تقاضا برای نرم افزارهای اموزش مجازی زیاد‬ ‫و این موضوع موجب افزایش هزینه نرم افزارهای این حوزه‬ ‫شد‪.‬معاون اموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬باوجود محدودیت های بودجه دانشگاه‪ ،‬تامین‬ ‫زیرســاخت ها و خرید نرم افزارهای به روز اولویت دانشگاه‬ ‫تعیین شــد و باوجودی که در ان شــرایط در بازار عرضه‬ ‫کم بود‪ ،‬مدیریت این روش به گونه ای صحیح در دســتور‬ ‫کار قرار گرفت‪ .‬شاقول ادامه داد‪ :‬مدیریت اموزش مجازی‬ ‫و ب ه روز رســانی ها انجام و راهنمایی های الزم به صورت‬ ‫متن‪ ،‬صوت و فیلم در اختیار کاربران قرار گرفت‪.‬او با تاکید‬ ‫بر اینکه از ‪ ۱۰‬اســفند اعالم شد که کالس های اموزشی‬ ‫دانشگاه اصفهان به صورت غیرحضوری برگزار می شود و‬ ‫سیاست دانشگاه ارائه شیوه های مجازی به صورت انالین‬ ‫و افالین اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در ابتدا محتوای دروس‬ ‫به صورت افالین بارگذاری و در همین زمان ارتقاء سیستم‬ ‫نیز انجام شد‪ .‬معاون اموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه‬ ‫اصفهان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این رویه در ایام تعطیالت نوروز نیز با‬ ‫هماهنگی های الزم انجام شــد و کارشناسان الکترونیکی‬ ‫اماده پاسخگویی بودند‪ .‬بعد از مشخص شدن افق دانشگاه‬ ‫و استمرار ارائه اموزش های مجازی‪ ،‬پوشش صددرصدی‬ ‫مدنظر بود که نیازمند برنامه ریزی گســترده تری هم بود و‬ ‫باید توزیع مناســب و نرمالی از نظر زمانی و تعداد دانشجو‬ ‫انجام می شد‪.‬شــاقول اضافه کرد‪ :‬از زمان بعد از تعطیالت‬ ‫نوروز کالس های انالین دانشگاه از ‪ ۸‬صبح تا ‪ ۹:۳۰‬شب‬ ‫از شنبه تا پنج شــنبه هر کالس یک ساعت برگزار شد و‬ ‫براورد این بود که بیشتر ‪ ۳۰‬کالس هم زمان برگزار نشود‪.‬‬ ‫معاون اموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان‬ ‫با تاکید بــر اینکه به دلیل افزایش حجم دانشــجویان و‬ ‫نااشنایی دانشجو و اســاتید‪ ،‬بروز مشکالتی در این حوزه‬ ‫پیش بینی می شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سعی کردیم با رصد پیوسته‬ ‫و پاســخگویی سیستم فناوری دانشــگاه‪ ،‬مشکالت را به‬ ‫حداقل برســانیم‪ .‬شاقول افزود‪ :‬تا پیش از تعطیالت نوروز‬ ‫تنها مدیران کارشناس الکترونیک درگیر رفع مشکالت و‬ ‫مسائل بودند و بعد از تعطیالت تمام کارشناسان «فاوا» به ‬ ‫عنوان همیار اموزش الکترونیک پاسخگوی رفع مشکالت‬ ‫سیســتم اموزش مجازی شــدند‪.‬به گفتــه او کالس ها‪،‬‬ ‫دانشکده به دانشکده رصد شد و ضریب اطمینان باال رفت‬ ‫و دسترسی استاد و دانشجو به راهنمایی ها اسان تر و ارتباط‬ ‫گروه ها بیشتر شد و در هنگام برگزاری کالس یا پایان روز‬ ‫مسائل پیگیری و مشــکالت رفع شد‪ .‬او افزود‪ :‬در نهایت‬ ‫می تــوان گفت پس از رفع ابهامات‪ ،‬بــا حجم باالیی از‬ ‫اشتیاق روبرو شدیم‪ .‬هر چند که این کار مشکالتی داشت‪،‬‬ ‫اما ب ه مرور اشتیاق اساتید به استفاده از این روش‪ ،‬سرمایه‬ ‫مهمی برای دوران پســاکرونا خواهد بود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫نگران گذراندن کالس ها به شــیوه مجازی نیستیم و این‬ ‫فرهنگ و زیرســاخت و این اقبال اساتید و دانشجویان در‬ ‫کنار نقد انها در دوران پســاکرونا قابل استفاده خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته معاون اموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه‬ ‫اصفهان‪ ،‬امــوزش حضوری کارایی متفاوتی نســبت به‬ ‫اموزش مجازی دارد‪ ،‬اما اموزش انالین افق جدیدی پیش‬ ‫روی همه گشود که از تجربه ان می توان برای دوران پس‬ ‫از کرونا استفاده کرد‪ .‬او در خصوص کیفیت اموزش های‬ ‫مجازی‪ ،‬گفت‪ :‬دروس ارائه شــده توسط اساتید باید دارای‬ ‫اســتاندارد الزم باشــد و اگر در این چارچوب و سرفصل‬ ‫و به صورت اســتاندارد ارائه شــود‪ ،‬از نظر دانشگاه کالس‬ ‫برگزار شــده و نیازی به جبران کالس به صورت حضوری‬ ‫نیست‪.‬شاقول در خصوص چگونگی بررسی کیفیت شیوه‬ ‫اموزشــی مجازی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شیوه استاندارد به این‬ ‫اگهیتجدیدمزایده‬ ‫چاپ اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری خمینی شهر در نظر دارد تعدادی پالک مسکونی و تجاری از طریق اگهی مزایده بفروش برساند‪.‬‬ ‫ مهلت ارائه پیشنهادهای مزایده‪ :‬پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪99/3/7‬‬‫ محل دریافت اسناد‪ :‬امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر‬‫محلارائهپیشنهادات‪:‬دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر‬‫ تاریخ بازگشایی پیشنهادات‪ :‬ساعت‪ ۱۰‬صبح روز پنجشنبه مورخ‪99/3/8‬‬‫مدتاعتبارپیشنهادها‪:‬روز یکشنبه‪99/3/18‬‬‫‪ -‬اصالح‪ ،‬جایگزینی و پس گرفتن پیشنهاد ها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود‪.‬‬ ‫علی اصغر حاج حیدری‪ -‬شهردار خمینی شهر‬ ‫م الف‪834412 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫صورت است که اساتید باید همانند کالس های حضوری‬ ‫پاورپوینــت و متن مطالب درســی را با صــدا بارگذاری‬ ‫کرده و پاســخگوی رفع اشکاالت دانشجویان باشند‪ ،‬اگر‬ ‫اموزش مجازی در این چارچوب باشــد چه به شیوه برخط‬ ‫یا برون خط‪ ،‬دیگر نیاز به جبران کالس حضوری نیســت‪.‬‬ ‫معاون اموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان‬ ‫در توضیح مزایــای اموزش مجازی‪ ،‬گفــت‪ :‬در اموزش‬ ‫مجازی اســاتید می تواننــد بدون اتــاف وقت کالس‪،‬‬ ‫سواالت دانشجویان را پاسخ دهند‪ .‬در این شیوه اموزشی‬ ‫و به کمک سیســتم های موجود‪ ،‬تمــام امکانات کالس‬ ‫حضوری به جز دیدن دانشــجویان در اختیار اساتید است‪.‬‬ ‫شاقول تاکید کرد‪ :‬اینده اموزش عالی بدون بهره گیری از‬ ‫اموزش مجازی امکان پذیر نیست‪ .‬ادبیات تحقیق در این‬ ‫حوزه در شکل گرفته بود که کرونا عامل کاتالیزور (تسریع‬ ‫کننــده) را برای اموزش عالی در دنیا و کشــور ایفا کرد و‬ ‫ایــن تجربه اکنون کمک بزرگی برای همه خواهد بود‪ .‬او‬ ‫در پاسخ به این پرسش که چه کنیم کیفیت اموزش عالی‬ ‫دانشــگاه را در ابعاد مختلف ارتقا دهیم؟ گفت‪ :‬یکی از راه‬ ‫های ارتقای کیفیت اموزشی‪ ،‬همکاری با اساتید برجسته‬ ‫از نقاط مختلف دنیا است که در قالب استاد وابسته استفاده‬ ‫از این ظرفیت ممکن می شود‪ .‬دانشگاه اصفهان از چندی‬ ‫پیش به سمت جذب اســاتید بین المللی به صورت اساتید‬ ‫وابســته حرکت کرده و در حال حاضر چند استاد وابسته‬ ‫از کشورهای مختلف با دانشگاه اصفهان همکاری دارند‪.‬‬ ‫معاون اموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان با‬ ‫بیان اینکه تحرک اســتاد و دانشجو یک اصل در پیشبرد‬ ‫اموزش عالی اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اساتید وابسته می توانند‬ ‫تدریــس‪ ،‬تحقیق و پژوهش و راهنمایــی پایان نامه را بر‬ ‫عهده بگیرند‪ .‬در کشــور محدودیت هایی از جمله امکان‬ ‫حضور دانشــجویان در دیگر کشــورها فراهم اســت که‬ ‫استاد وابسته می تواند کمک بزرگی در این راستا باشد‪ .‬در‬ ‫این شــرایط اموزش مجازی این امکان را فراهم اورده و‬ ‫دانشجویان و اساتید می توانند از این ظرفیت استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گفته شاقول این یکی از مزایای استفاده از اموزش های‬ ‫مجازی است که به کمک ان از بهترین اساتید می توانیم‬ ‫اســتفاده کنیم یا بهترین داورها در جلســات دفاع حضور‬ ‫خواهند داشــت‪.‬او با اشاره به اینکه تا پیش از شیوع کرونا‪،‬‬ ‫مرکز اموزش مجازی دانشــگاه قرار بــود تولید محتوای‬ ‫اموزش مجازی فارسی را در دستور کار داشته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولید این محتوا اکنون ضرورت یافته و اگر تولید محتوای‬ ‫خوب داشــته باشیم در اقصی نقاط دنیا کسانی هستند که‬ ‫می توانند از این اموزش اســتفاده کنند و بخش زیادی از‬ ‫گنجینه زبان فارسی را می توان با کمترین مشکل و هزینه‬ ‫به دنیا عرضه کرد‪.‬معاون اموزشــی و تحصیالت تکمیلی‬ ‫دانشــگاه اصفهان همچنین افزود‪ :‬می توان از برکات این‬ ‫سیســتم و این ظرفیت ها در پســاکرونا استفاده کرد‪ .‬اگر‬ ‫بتوانیــم از این بحران پیش امــده به منزله فرصتی بهینه‬ ‫اســتفاده کنیم‪ ،‬برنده خواهیم بود‪ .‬کرونا فرصتی است که‬ ‫در عیــن بلیه بودن‪ ،‬قابلیت هم دارد‪.‬به گفته شــاقول در‬ ‫حال حاضر حدود بیش از ‪ ۹۵‬درصد اســاتید و دانشجویان‬ ‫دانشگاه اصفهان از شیوه اموزش مجازی استفاده کرده و‬ ‫‪ ۸۰‬درصد کالس ها انالین برگزار شده است و در صورت‬ ‫استمرار این شرایط و نبود مشکل در زیرساخت ها نگرانی‬ ‫در برگــزاری کالس ها وجود نــدارد و کالس ها روزبه روز‬ ‫کیفی تر می شــود‪.‬او بابیان اینکه تا اینجای کار قرار است‪،‬‬ ‫ازمون های دانشگاه به شیوه مجازی برگزار شود‪ ،‬در مورد‬ ‫اجرای صحیح ازمون ها‪ ،‬گفت‪ :‬در تمام دنیا نگرانی از سالم‬ ‫بون ازمون ها وجود دارد و به عقیده من کرونا درســی از‬ ‫اخالق اموزش باید پوســت‬ ‫اخالق را امــوزش می دهد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫بیندازد و دانشجویان در این شرایط یاد بگیرند که با راستی‬ ‫و درســتی در ازمون ها شرکت کرده و با این کار به خود و‬ ‫همکالسانشان ضربه ای وارد نکنند‪.‬‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫ایجاد ‪ ۸۲۴۹‬فرصت شغلی‬ ‫توسط کمیته امداد اصفهان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬کمیته امداد استان اصفهان در سال ‪ ۹۸‬با‬ ‫پرداخت تسهیالت اشتغال و ارائه خدمات کاریابی‪۸۲۴۹ ،‬‬ ‫فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا کیانــی‪ ،‬معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره) اســتان اصفهان با تاکید بر اهمیت‬ ‫خودکفایی جامعه تحت حمایت ایــن نهاد‪ ،‬گفت‪ :‬به جز‬ ‫سالمندان و افراد دارای بیماری های خاص و صعب العالج‪،‬‬ ‫ســایر مددجویان با ارائه خدمات اموزشــی‪ ،‬فنی و حرفه‬ ‫ای‪ ،‬مشــاوره شغلی‪ ،‬پرداخت تسهیالت اشتغال‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و همچنین کاریابــی با همکاری بانک ها و موسســات‬ ‫کارافرینی به ســمت خودکفایی و توانمندی هدایت می‬ ‫شوند‪ .‬او اموزش‪ ،‬ارائه مشاوره شغلی‪ ،‬پرداخت تسهیالت‬ ‫اشــتغال و کاریابی را در کنار نظارت مستمر‪ ،‬محورهای‬ ‫اصلی خدمات اشتغال کمیته امداد استان اصفهان معرفی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در ســال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۸۲۴۹‬فرصت شغلی‬ ‫توســط این نهاد برای مددجویان فراهم شد‪ .‬او پرداخت‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه اشتغال را دارای بیشترین سهم‬ ‫در فرصت های شــغلی ایجاد شــده این نهاد عنوان کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬بیش از ‪ ۲۲۴‬میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان در‬ ‫قالب ‪ ۶۶۹۷‬وام قرض الحســنه اشــتغال در سال ‪ ۹۸‬به‬ ‫مددجویان و واجدین شرایط توسط این نهاد پرداخت شده‬ ‫است‪ .‬کیانی درباره خدمات کاریابی ارائه شده به مددجویان‬ ‫تحت حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان نیز گفت‪ :‬این‬ ‫خدمات بر ارائه بســته های تشویقی به کارفرمایان برای‬ ‫استخدام مددجویان از جمله پرداخت وام قرض الحسنه به‬ ‫ازای بکارگیری هر مددجو و یا پرداخت حق بیمه ماهیانه‬ ‫ان به مدت معینی اســتوار شده است و در سال ‪ ۹۸‬از این‬ ‫طریــق ‪ ۱۵۵۲‬نفر از جامعه تحت حمایت این نهاد‪ ،‬جذب‬ ‫بازار کار شده اند‪.‬‬ ‫توقف پیوند عضو در اصفهان‬ ‫به گفته مســوول واحد فراهم اوری اعضای پیوندی مرکز‬ ‫اموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان پیوند عضو به بیماران‬ ‫نیازمند از اسفند سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا در‬ ‫این استان متوقف شده است‪ .‬مریم خلیفه سلطانی به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬در برخی استان ها با توجه به شرایطی که در زمینه‬ ‫بیماری کرونا دارند‪ ،‬کار پیوند عضو شروع شده است اما در‬ ‫اصفهان هنوز این کار انجام نمی شود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بر اساس دستور وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫در زمان حاضر پیوند روده‪ ،‬ریه و پانکراس در همه استان ها‬ ‫ممنوع است اما برای سایر اعضای بدن در استان ها با توجه‬ ‫به شرایط موجود درباره شیوع بیماری کرونا تصمیم گیری‬ ‫می شود‪ .‬خلیفه سلطانی در پاســخ به این پرسش که ایا‬ ‫بیمارانی که نیاز مبرم به پیوند عضو دارند با توجه به توقف‬ ‫ان در اصفهان می توانند به استان های دیگر مراجعه کنند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هر بیماری در انتخاب محل پیوند عضو ازاد‬ ‫است‪ .‬حدود ‪ ۳۱۲‬نفر در استان اصفهان دارای پرونده فعال‬ ‫در فهرســت انتظار کلیه هستند اما تعداد بیماران نیازمند‬ ‫به پیوند کلیه بیشــتر از این امار اســت و حدود ‪ ۷۰۰‬نفر‬ ‫ارزیابی می شود‪ .‬مسوول واحد فراهم اوری اعضای پیوندی‬ ‫مرکز اموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان پیش از این به‬ ‫ایرنا گفت که شــیوع بیماری کرونا از اسفند سال گذشته‪،‬‬ ‫امار اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در این اســتان را‬ ‫کاهش داد‪ .‬تعداد بیماران مرگ مغزی که در سال گذشته‬ ‫از انها اهدای عضو صورت گرفت ‪ ۴۲‬نفر بود که نســبت‬ ‫به ســال ‪ ۹۷‬که ‪ ۴۹‬مورد بود‪ ،‬کاهش یافت‪ .‬سال گذشته‬ ‫‪ ۶۲‬کلیه‪ ۱۲ ،‬کبد و ‪ ۲‬قلب از افراد مرگ مغزی به بیماران‬ ‫نیازمند‪ ،‬اهدا و پیوند شد و ‪ ۶۱‬مورد پیوند کلیه از افراد زنده‬ ‫نیز صورت گرفت‪.‬‬ ‫دو مورد جدید مبتال به کرونا در مراکز بهزیستی اصفهان شناسایی شدند‬ ‫فوت بیمار مبتال به کرونا در بهزیستی‬ ‫به گفته دبیر کارگروه کرونای بهزیستی استان اصفهان مراکز‬ ‫روزانه بهزیستی در راستای اجرایی کردن گام دوم فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی و با توجه به ثبت اطالعات انها در ســامانه ســامت‬ ‫و اخذ کد رهگیری و مجوز شــروع فعالیت از ‪ ۱۵‬اردیبهشت با‬ ‫رعایت همه موارد و شــروط الزم امکان بازگشایی دارند‪.‬پژمان‬ ‫پورشــبانان با اعالم خبر شروع به کار مراکز روزانه بهزیستی‪ ،‬به‬ ‫ایمنا گفت‪ :‬مراکز روزانه بهزیستی در راستای اجرایی کردن گام‬ ‫دوم فاصلــه گذاری اجتماعی و با توجه به ثبت اطالعات انها در‬ ‫سامانه سالمت و اخذ کد رهگیری و مجوز شروع فعالیت از ‪۱۵‬‬ ‫اردیبهشــت با رعایت همه موارد و شروط الزم امکان بازگشایی‬ ‫دارند‪.‬او در خصوص مراکز روزانه تصریح کرد‪ :‬برای مراکز اموزشی‬ ‫توانبخشی‪،‬حرفه ای‪،‬کارگاه هایتولیدیحمایتیومراکزپشتیبانی‬ ‫شغلی ملزم هستند در بازگشایی و ادامه فعالیت تمام پروتکل های‬ ‫بهداشتی را رعایت کرده و حضور حداکثر دو سوم کارکنان مرکز‬ ‫در محل و یک سوم به صورت دورکاری الزم است همچنین باید‬ ‫برای نوبت دهی به توان خواهان برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬انجام مشاوره های انفرادی‬ ‫معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان با تاکید بر اینکه‬ ‫همه مشــاوره ها باید به صورت انفرادی انجام شود‪ ،‬افزود‪ :‬هر‬ ‫گونه تجمع و تشــکیل کالس برای مراکز ممنوع است و باید‬ ‫اموزش در مراکز روزانه به صورت انفرادی باشــد و هیچ نوع‬ ‫تجمعی صورت نگیرد و هر خدمتی که امکان انجام ان برای‬ ‫توان خواهان از راه دور هست قطعا روش از راه دور اجرایی شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه در کارگاه ها و مراکز حرفه اموزی و پشتیبانی‬ ‫شغلی باید مراجعه ‪ ۱۰‬درصدی توانخواهان صورت بگیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیگیری تکالیف باید در فضای مجازی از طریق مربیان صورت‬ ‫بگیرد همچنین کلینیک های دولتی روان پزشــکی بهزیستی‬ ‫که خدمــات کاردرمانی انجام می دهند باید همه پروتکل های‬ ‫وزارت بهداشت را اجرایی کنند‪.‬پورشبانان در خصوص فعالیت‬ ‫کمیسیون های پزشــکی و فعالیت های مددکاری بهزیستی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مددکاری و توانمندســازی مددجویان و کمیسیون های‬ ‫پزشکی به دلیل داشتن ارتباطات بیشتر از شروع شیوع کرونا‬ ‫تا حد زیادی متوقف شده بود و به دلیل اینکه کمیسیون های‬ ‫پزشــکی الزمه تائید مددجو برای ورود به چرخه بهزیستی و‬ ‫گرفتن خدمات است فعالیت انها با درنظر گرفتن فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی و نوبت دهی مجاز به ادامه فعالیت هستند‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تازه ها‬ ‫کشف انتی بادی که از ابتال به‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬جلوگیری می کند‬ ‫محققان انتی بادی کشف کرده اند که اجازه نمی دهد‬ ‫سلول های بدن انسان به ویروس کووید ‪ ۱۹‬مبتال شوند‪.‬‬ ‫به گزارش دیلی میل‪ ،‬محققان ادعا می کنند انتی بادی‬ ‫را کشف کرده اند که از ابتال به ویروس ‪۲-SARS-CoV‬‬ ‫جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫ایــن انتی بــادی ‪ ۴۷D۱۱‬نــام دارد و پروتئین های‬ ‫اسپایک کووید ‪ ۱۹‬را هدف می گیرد‪ .‬ویروس با استفاده از‬ ‫این پروتئین ها به سلول می چسبد و فرد را مبتال می کند‪.‬‬ ‫ازمایش در موش ها نشــان داد این انتی بادی به پروتئین‬ ‫اسپایک ویروس کووید ‪ ۱۹‬می چســبد و اجازه نمی دهد‬ ‫انها به دیوار سلول متصل شوند؛ به عبارت دیگر انتی بادی‬ ‫مذکور به طور موثر پروتئین اســپایک کووید ‪ ۱۹‬را خنثی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بــه گفته محققان اگر این انتی بادی به بدن انســان‬ ‫تزریق شود‪ ،‬مســیر ابتال به عفونت را تغییر می دهد یا در‬ ‫برابر ویروس از بدن فرد محافظت می کند‪.‬‬ ‫گروهی از محققان اروپایی با بررسی ‪ ۵۱‬ستون سلولی‬ ‫در موش های مهندسی شده (تا ژن انسان را حمل کنند) به‬ ‫این نتایج دست یافتند‪.‬‬ ‫چهره ها‬ ‫اجرای مصوبه ساماندهی خدمات ارزش افزوده یک ماه دیگر به تعویق افتاد‬ ‫سریع ترین دوربین دنیا از راه‬ ‫رسید‬ ‫محققان از تولید دوربینی خبر داده اند که ســریع ترین‬ ‫دوربین جهان محسوب شده و با سرعت ‪ ۷۰‬تریلیون فریم‬ ‫در ثانیه قادر به عکاسی است‪.‬‬ ‫به گزارش نیواطلس‪ ،‬بهترین دوربین های تلفن همراه‬ ‫جهان می توانند با ســرعت زیر هزار فریم در ثانیه عکس‬ ‫بگیرند‪ ،‬اما این رقم در مورد دوربین های حرفه ای تجاری‬ ‫به چند هزار فریم در ثانیه ارتقا می یابد‪ .‬سریع ترین دوربین‬ ‫جهان با سرعت عکاسی ‪ ۷۰‬تریلیون فریم در ثانیه قادر به‬ ‫عکاسی از امواج نور نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫دوربین یادشــده که در دانشگاه کل تک ساخته شده‪،‬‬ ‫‪ CUSP‬نام گرفته و برای عکاسی از پالس های کوتاه اشعه‬ ‫لیزر استفاده می کند که مدت زمان تابش هر یک از انها تنها‬ ‫یک فمتوثانیه است‪ .‬هر فمتو برابر با ‪ ۱۰‬به توان منفی ‪۱۵‬‬ ‫یا ‪ ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱‬ثانیه است‪.‬‬ ‫سیســتم اپتیکی این دوربین پالس های یادشده را به‬ ‫تابش های نوری کوچک تری تقسیم می کند و هر یک از‬ ‫انها با اتصال به حسگرهایی خاص در این دوربین تصویر‬ ‫نهایی را تولید می کنند‪ .‬سریع ترین دوربین جهان تا قبل از‬ ‫تولید این دوربین قادر به ثبت ‪ ۱۰‬تریلیون فریم در ثانیه بود‪.‬‬ ‫چهارشنبه| ‪ 17‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3783‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫افزوده مشــترک‪ ،‬خدمت درخواستی را برای وی فعال کنند‪.‬‬ ‫هرگونه تمدید یا فعال سازی دوباره اعتبار خدمات ارزش افزوده‬ ‫باید پس از درخواست مجدد از سوی مشترک انجام شود‪.‬‬ ‫امامی می گوید دارنده پروانه موظف اســت پس از پایان‬ ‫اعتبار خدمات ارزش افزوده‪ ،‬پیامکی مبنی بر پایان اعتبار این‬ ‫خدمات برای مشترک ارسال کند و برای مشترکین تلفن ثابت‬ ‫و همراه دائمی به صورت جداگانه صورتحساب صادر کند‪.‬‬ ‫این مصوبه قرار بود از ‪ ۱۵‬اردیبهشت ماه سال ‪ ۹۹‬اجرایی‬ ‫شود‪ .‬حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم‬ ‫کرده که اجرای مصوبه مربوطه به یک ماه دیگر موکول شده‬ ‫است‪ .‬مدیرکل نظارت بر ســرویس های ارتباطی و فناوری‬ ‫اطالعــات رگوالتوری‪ ،‬علت تمدید مهلــت اجرای الحاقیه‬ ‫مصوبه موردبحث را شرایط پیش امده به سبب شیوع ویروس‬ ‫کرونا و موانع فنی برای پیاده ســازی فرایندهای مناسب در‬ ‫شبکه اپراتورها برای اجرای مفاد مصوبه عنوان کرد‪.‬‬ ‫ماسک های کارتونی دیزنی به جنگ کرونا می روند‬ ‫شــرکت دیزنــی ماســک های غیرپزشــکی بــا طرح‬ ‫شخصیت های کارتونی و فانتزی می فروشد‪.‬‬ ‫دیزنی اعالم کرد ماســک های غیرپزشکی با طرح هایی‬ ‫الهام گرفته از شــخصیت های کارتونی شرکت پیکسار و‬ ‫دنیای مارول و مجموعه جنگ ستارگان تولید و روانه بازار‬ ‫کرده است‪ .‬طبق اعالم این شرکت‪ ،‬فروش این ماسک ها‬ ‫از ابتدای سپتامبر در امریکا اغاز می شود‪.‬‬ ‫براســاس اعالم دیزنی‪ ،‬یک میلیــون دالر از محل درامد‬ ‫حاصل از فروش این ماســک ها و نیز یک میلیون قطعه از‬ ‫ان ها به یک خیریه تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫شخصیت هایی از انیمیشــن فروزن‪ ،‬داستان اسباب بازی‪،‬‬ ‫اگهی مفاد اراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان‬ ‫‪ -1-138‬اراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون مذکور در ‪ ۲‬نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق‬ ‫روزنامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به ارای مذکور اعتراض دارند‬ ‫از تاریخ اولین اگهی ظرف مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسلیم و‬ ‫رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این‬ ‫صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان‬ ‫مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‬ ‫‪ )1‬رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۰۰۳‬مورخ ‪ -1399/01/20‬اقای حسین خانی فرزند محمد به‬ ‫کدملی ‪ ۱۱۸۹۲۸۳۲۲۰‬صادره اردستان ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک‬ ‫‪ ۱۰۲‬اصلی علیا واقع در اردستان مزرعه خرم اباد بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ‪ ۲۹۵‬متر مربع‬ ‫مالک رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/2/2 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1399/2/17 :‬ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک اردستان ‪/818360‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-140‬برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۹۴۱‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای محمود جمالی فرزند عیسی بشماره شناسنامه ‪ ۵۲۸‬صادره از چنارود در یک‬ ‫باب واحد دامداری پرورش گاو شیری به مساحت ‪ ۳۰۰۰‬مترمربع پالک ‪ 1‬فرعی از ‪ ۲۹۱‬اصلی واقع در‬ ‫چادگان ‪ -‬اصفهانک علیا خریداری از مالک رسمی اقای علی جمالی فرزند عیسی و ایشان نیز از عیسی‬ ‫جمالی فرزند علی پناه محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 99/02/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 99/02/17:‬موسی الرضا امامی رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک فریدن ‪/818471‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-142‬برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۹۶2‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای محرم علی محمدی فرزند صفدر بشماره شناسنامه ‪ ۱۴۴‬صادره از چادگان در‬ ‫یک باب واحد گاو داری شیری به مساحت ‪ 3984/73‬متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک ‪ ۵‬فرعی‬ ‫از ‪ ۶۰‬اصلی مزرعه قنات سفید رزوه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای سید محمد تقی موسوی‬ ‫فرزند اسمعیل و صفدر علی محمدی فرزند شکر اله محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1399/2/2:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1399/2/17‬موسی الرضا امامی‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک فریدن ‪/818509‬م الف‬ ‫اگهی مفاد اراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در ثبت دهاقان‬ ‫‪ -1-136‬مفاد اراء هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجرای ماده ‪۱‬‬ ‫قانون و ماده ‪ ۸‬ایین نامه صادر گردیده است و در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از‬ ‫طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلی اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به اراء مذکور اعتراض‬ ‫داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق اگهی در محل تا دوماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند‪ .‬بدیهی است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود ‪ .‬صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫مجموعــه فیلم های اونجرز و جنگ ســتارگان روی این‬ ‫ماســک ها قرار می گیرند‪ .‬دیزنی بعد از ان تصمیم گرفت‬ ‫این ماســک ها را تولید کند که مرکز جلوگیری از شیوع‬ ‫بیماری های واگیردار امریکا پیشنهاد داد همه افراد حاضر‬ ‫در محل های عمومــی برای جلوگیری از شــیوع کرونا‬ ‫ماسک بزنند‪.‬‬ ‫دیزنی اعالم کرد این ماسک ها مناسب استفاده پرستاران و‬ ‫سایر کادر درمانی فعال در نزدیکی افراد مبتال به ویروس‬ ‫نیست‪ .‬ادوارد پارک‪ ،‬قائم مقام ارشد بخش فروش دیزنی‪،‬‬ ‫درباره این محصول گفت‪:‬‬ ‫به این نتیجه رســیدیم خانواده ها دوره دشــواری سپری‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ -1398/11/26 -۱۳۹۸۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۹۷‬اقای حجت اله ولیخانی دهاقانی فرزند‬ ‫عبدالمجید تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ پالک شماره ‪ 624‬فرعی از ‪ ۱۲۷‬اصلی به‬ ‫مساحت ششدانگ ‪ 2316/18‬متر مربع انتقال عادی به رسمی مع الواسطه از طرف عبد المجید ولیخانی‬ ‫(مالک رسمی)‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬سه شنبه ‪ 1399/02/02‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهار شنبه ‪ 1399/02/17‬داود‬ ‫جعفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان ‪/814546‬م الف‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫‪ – 1-240‬خانم زهرا محمدی دارای شناسنامه شماره ‪ 5499772215‬به شرح دادخواست به کالسه‬ ‫‪ 89/99‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر محمدی‬ ‫الوری به شماره شناسنامه ‪ 113‬در تاریخ ‪ 1374/2/25‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین‬ ‫الفوت ان مرحوم منحصر است به‪ -1 :‬علی محمدی الوری ش ش ‪ 15‬ت ت ‪ 36/9/5‬نسبت فرزند‬ ‫‪ -2‬اقدس محمدی الوری ش ش ‪ 2‬ت ت ‪ 44/1/5‬نسبت فرزند ‪ -3‬حسن محمدی ش ش ‪ 19‬ت‬ ‫ت ‪ 34/3/24‬نسبت فرزند ‪ -4‬حسین محمدی ش ش ‪ 13‬ت ت ‪ 1330/11/2‬نسبت فرزند ‪ -5‬زهرا‬ ‫محمدی ش ش ‪ 17‬ت ت ‪ 48/6/30‬نسبت فرزند ‪ -6‬لیلی محمدی ش ش ‪ 14‬ت ت ‪ 26/7/3‬نسبت‬ ‫فرزند ‪ -7‬عصمت محمدی ش ش ‪ 1‬ت ت ‪ 1339/1/2‬نسبت فرزند ‪ -8‬فاطمه جعفری قهریزجانی‬ ‫فرزند یداله ش ملی ‪ 5499235082‬نسبت همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور‬ ‫را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه اگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از‬ ‫متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بخش کرون ‪/830350‬م الف‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫‪ – 1-306‬خانم طاهره کاظمی عسکرانی دارای شناسنامه شماره ‪ 11‬به شرح دادخواست به کالسه‬ ‫‪ 93/99‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله‬ ‫کاظمی عسگرانی به شماره شناسنامه ‪ 57‬در تاریخ ‪ 1398/11/2‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته‬ ‫ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‪ -1 :‬طاهره کاظمی عسکرانی ش ش ‪ 11‬ت ت ‪1353/1/6‬‬ ‫فرزند ‪ -2‬مریم کاظمی عسکرانی ش ش ‪ 55‬ت ت ‪ 1340/7/22‬فرزند ‪ -3‬اقدس کاظمی عسکرانی‬ ‫ش ش ‪ 58‬ت ت ‪ 1342/1/5‬فرزند ‪ -4‬نبی اله کاظمی ش ش ‪ 28‬ت ت ‪ 1333/3/2‬فرزند ‪ -5‬زینب‬ ‫کاظمی عسکرانی ش ش ‪ 20‬ت ت ‪ 1337/4/12‬فرزند ‪ -6‬بیگم کاظمی عسکرانی ش ش ‪ 12‬ت ت‬ ‫‪ 1338/2/22‬فرزند ‪ -7‬حجت اله کاظمی عسکرانی ش ش ‪ 8‬ت ت ‪ 1345/1/2‬فرزند ‪ -8‬قاسم کاظمی‬ ‫عسکرانی ش ش ‪ 55‬ت ت ‪ 1347/2/30‬فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در‬ ‫یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه اگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی‬ ‫نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بخش کرون ‪/831584‬م الف‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1-308‬شماره‪ 1546/98 :‬حل‪ 8‬مشخصات محکوم علیه‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬مهران قربانی ‪ ،‬نشانی‪:‬‬ ‫مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬قدمعلی حاجی حیدری ‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی شهر‬ ‫‪ 700‬دستگاه چهارراه بسیج نوشت افزار فدک محکوم به‪:‬به موجب رای شماره ‪ 1853‬تاریخ ‪98/10/30‬‬ ‫حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم‬ ‫است به‪ :‬پرداخت مبلغ ‪ 1/800/000‬ریال اصل خواسته و مبلغ ‪ 50/000‬ریال خسارات دادرسی و خسارت‬ ‫تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ‪ 80/11/1‬لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بانک‬ ‫مرکزی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی می نماید رای صادره غیابی است‪ .‬ماده‪ 34‬قانون اجرای‬ ‫احکام‪ :‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به‬ ‫موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء‬ ‫محکوم به از ان میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور‬ ‫صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬قاضی شعبه‬ ‫هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر ـ ایمان بختیاری م الف ‪ 829748 :‬تاریخ انتشار‪1399/02/17 :‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1-309‬شماره‪ 704/96 :‬حل‪ 1‬مشخصات محکوم علیه‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬ناصر محمدی ‪ ،‬نام پدر‪:‬‬ ‫عبدالعظیم ‪ ،‬نشانی‪ :‬مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬علی بخش صالحی ‪،‬‬ ‫نام پدر‪ :‬محمد ‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی شهر خ امام صندوق حضرت مهدی محکوم به‪:‬به موجب رای شماره‬ ‫‪ 1057‬تاریخ ‪ 96/10/09‬حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪.‬‬ ‫محکوم علیه محکوم است به‪ :‬پرداخت مبلغ سی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ‪412/500‬‬ ‫بابت هزینه دادرسی و از باب تسبیب به پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ چک تا زمان پرداخت اصل دین‬ ‫محکوم و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی می باشد‪ .‬ماده‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین که‬ ‫اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد‬ ‫یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان‬ ‫میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع‬ ‫دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬قاضی شعبه اول شورای‬ ‫حل اختالف خمینی شهر م الف ‪ 829802 :‬تاریخ انتشار‪1399/02/17 :‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1-310‬شماره‪ 1743/98 :‬حل‪ 4‬مشخصات محکوم علیه‪:‬نام و نام خانوادگی‪-1 :‬راضیه رضائی‬ ‫‪-2‬حسن علی روح الهی ‪ ،‬نام پدر‪ :‬حسین ‪ ،‬نشانی‪-1 :‬مجهول المکان ‪-2‬خمینی شهر خ شهید دستغیب‬ ‫جنب مسجد النبی پالک ‪ 64‬؛ مشخصات محکوم له‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬حسینعلی اعتمادی ‪ ،‬نام پدر‪:‬‬ ‫می کنند و زدن ماســک می تواند موجب وحشــت برخی‬ ‫افراد شــود‪ .‬در دیزنی امیدواریم ماسک های پارچه ای که‬ ‫تصاویری از شــخصیت های دوست داشتنی جهان روی‬ ‫ان ها نقش بسته‪ ،‬به خانواده ها کمک کند با این وضعیت‬ ‫کنار بیایند‪.‬‬ ‫این ماسک ها در بسته بندی های چهارتایی با قیمت ‪۹۹/۱۹‬‬ ‫دالر عرضه می شــوند و افراد عالقه منــد می توانند این‬ ‫ماسک ها را در سایت دیزنی پیش خرید کنند‪ .‬این ماسک ها‬ ‫در اندازه های مختلف ازجمله اندازه مناسب کودکان عرضه‬ ‫خواهد شــد‪ .‬دیزنی اعالم کرده اســت انتظار می رود این‬ ‫ماسک ها ‪ ۱۵‬ژوئیه وارد بازار شوند‪.‬‬ ‫محمود ‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی شهر منظریه ک صبا ک پ ‪ 8419145146‬محکوم به‪:‬به موجب رای شماره‬ ‫‪ 2400‬تاریخ ‪ 98/11/15‬حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪.‬‬ ‫محکوم علیها محکوم اند به‪ :‬تضامنی پرداخت مبلغ ‪ 50/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و پرداخت‬ ‫مبلغ ‪ 1/675/000‬ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک‬ ‫لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است‪ .‬ماده‪ 34‬قانون‬ ‫اجرای احکام‪ :‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد‬ ‫انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم‬ ‫و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف‬ ‫مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم‬ ‫نماید‪ .‬قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر ـ عمار امیری م الف ‪ 829803 :‬تاریخ‬ ‫انتشار‪1399/02/17 :‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1-311‬شماره‪ 1741/98 :‬حل‪ 4‬مشخصات محکوم علیه‪:‬نام و نام خانوادگی‪-1 :‬غفور فرحیان ‪-2‬حمزه‬ ‫نعمتی ‪ ،‬نام پدر‪-1 :‬عبداله ‪-2‬حسن ‪ ،‬نشانی‪-1 :‬مجهول المکان ‪-2‬خمینی شهر خ شریعتی شمالی‬ ‫ک‪ 144‬فرعی‪ 9‬؛ مشخصات محکوم له‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬حسینعلی اعتمادی ‪ ،‬نام پدر‪ :‬محمود ‪،‬‬ ‫نشانی‪ :‬خمینی شهر منظریه ک صبا ک پ ‪ 8419145146‬محکوم به‪:‬به موجب رای شماره ‪ 2403‬تاریخ‬ ‫‪ 98/11/15‬حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم‬ ‫علیها محکوم اند به‪ :‬تضامنی پرداخت مبلغ ‪ 150/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ‬ ‫‪ 2/935/000‬ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت‬ ‫اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است‪ .‬ماده‪ 34‬قانون اجرای‬ ‫احکام‪ :‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به‬ ‫موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء‬ ‫محکوم به از ان میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور‬ ‫صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬قاضی شعبه‬ ‫چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر ـ عمار امیری م الف ‪ 829805 :‬تاریخ انتشار‪1399/02/17 :‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1-313‬شماره‪ 831/98 :‬حل‪ 4‬مشخصات محکوم علیه‪:‬نام و نام خانوادگی‪-1 :‬مجتبی باقری ‪-2‬داود‬ ‫هاشمی ‪ ،‬نام پدر‪ :‬رمضان ‪ ،‬نشانی‪:‬هردو مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪:‬نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫احمد نقدی ‪ ،‬نام پدر‪ :‬محمدعلی ‪ ،‬با وکالت پریسا غیاثی ‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ‬ ‫الزهرا طبقه اول محکوم به‪:‬به موجب رای شماره ‪ 1699‬تاریخ ‪ 98/07/29‬حوزه چهارم شورای حل‬ ‫اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیها محکوم اند به‪ :‬تضامنی پرداخت‬ ‫مبلغ ‪ 200/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ‪ 2/560/000‬ریال بابت خسارات دادرسی و‬ ‫حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم‬ ‫در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است‪ .‬ماده‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین‬ ‫که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد‬ ‫یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان‬ ‫میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع‬ ‫دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬قاضی شعبه چهارم شورای‬ ‫حل اختالف خمینی شهر ـ عمار امیری م الف ‪ 829806 :‬تاریخ انتشار‪1399/02/17 :‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1-314‬شماره‪ 1240/98 :‬حل‪ 11‬مشخصات محکوم علیه‪:‬نام و نام خانوادگی‪-1 :‬مهدی یحیی‬ ‫خوندابی ‪ -2‬حسن پیمانی ‪ ،‬نشانی‪-1 :‬مجهول المکان ‪-2‬خمینی شهر خ امام جنوبی سرتیپ سدهی‬ ‫جنب مسجد اقا سیدجواد ؛ مشخصات محکوم له‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬محمود نقدی ‪ ،‬با وکالت خانم‬ ‫پریسا غیاثی ‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی شهر بلوار بهشتی کوی دانش پ‪ 108‬محکوم به‪:‬به موجب رای شماره‬ ‫‪ 1890‬تاریخ ‪ 98/09/30‬حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته‬ ‫است‪ .‬محکوم علیه محکوم است به‪ :‬حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ صد و پنجاه‬ ‫میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی‬ ‫و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ‪ 97/12/28‬لغایت زمان پرداخت در‬ ‫زمان اجرا در حق خواهان و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد‪.‬‬ ‫ماده‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف‬ ‫ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که‬ ‫اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند‬ ‫باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا‬ ‫اعالم نماید‪ .‬قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر ـ ایمان بختیاری م الف ‪829808 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/02/17 :‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1-315‬شماره‪ 1030/98 :‬حل‪ 4‬مشخصات محکوم علیه‪:‬نام و نام خانوادگی‪-1 :‬احمد رضا زاده‬ ‫‪-2‬مجید جعفرزاده ‪ ،‬نام پدر‪ :‬قربان ‪ ،‬نشانی‪-1 :‬نقده مرکزی خ باهنر اول خ باکری ‪-2‬مجهول المکان‬ ‫؛ مشخصات محکوم له‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬محمود نقدی ‪ ،‬نام پدر‪ :‬محمدعلی ‪ ،‬با وکالت پریسا غیاثی‬ ‫‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا طبقه اول محکوم به‪:‬به موجب رای شماره ‪1602‬‬ ‫تاریخ ‪ 98/02/10‬حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪.‬‬ ‫محکوم علیها محکوم اند به‪ :‬تضامنی پرداخت مبلغ ‪ 108/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و پرداخت‬ ‫‪ 5‬‬ ‫اعالم جزییات خاکسپاری‬ ‫نجفدریابندری‬ ‫پایان وس تا یک ماه دیگر‬ ‫مهلت اجرای الحاقیه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و‬ ‫ارتباطــات رادیویی به اپراتورهای موبایل برای پایان دادن به‬ ‫کالهبرداری های خدمات ارزش افزوده تمدید شد‪.‬‬ ‫اواخر اسفندماه سال پیش‪ ،‬محمدجواد اذری جهرمی‪ ،‬وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬خبر از ابالغ مصوبه کمیسیون‬ ‫تنظیــم مقررات و ارتباطــات رادیویی برای پایــان دادن به‬ ‫کالهبرداری های خدمات ارزش افزوده داد‪ .‬کمیسیون تنظیم‬ ‫مقررات و ارتباطات در اخرین جلسه سال ‪ ۹۸‬باتوجه به مصوبه‬ ‫شــورای عالی فضای مجازی‪ ،‬این الحاقیه برای مصوبه ‪۲۴۸‬‬ ‫را در خصوص ارائه و استفاده از خدمات ارزش افزوده تصویب‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫در ایــن مصوبه‪ ،‬موضــوع اعتبار خدمــات ارزش افزوده‬ ‫پیش بینی شــده اســت که بر اساس ان مشــترک می تواند‬ ‫بســته خدمات ارزش افزوده را باقیمت مشــخصی خریداری‬ ‫کند و اپراتورها نیز صرفًا به مشــترک اجازه می دهند خدمات‬ ‫ارزش افزوده را تا سقف اعتبار تعیین شده فعال کند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫هرگونه مبلغی که بابت خدمات ارزش افزوده از مشترکان تلفن‬ ‫ثابت یا تلفن همراه دائمی یا اعتباری کسر می شود باید از محل‬ ‫اعتبار تعیین شده باشد‪.‬‬ ‫به گفته محمد امامی‪ ،‬مدیرکل نظارت بر ســرویس های‬ ‫ارتباطــی و فناوری اطالعات رگوالتــوری‪ ،‬دارندگان پروانه‬ ‫موظف هستند پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده‬ ‫از سوی مشترک‪ ،‬شرح خدمات‪ ،‬هزینه و زمان استفاده از ان را‬ ‫به مشترک اطالع داده و حداکثر تا سقف اعتبار خدمات ارزش‬ ‫سبک زندگی‬ ‫پیکر نجــف دریابنــدری‪ ،‬امروز (چهارشــنبه ‪۱۷‬‬ ‫اردیبهشــت) در بهشت ســکینه کرج به خاک سپرده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ی میرزائی‪ ،‬مدیرمسئول مجله «نگاه نو» با اعالم‬ ‫عل ‬ ‫این خبر گفت‪« :‬پیکر اقای دریابندری روز چهارشنبه (‪۱۷‬‬ ‫اردیبهشــت ماه) در کنار مزار همسرش‪ ،‬فهیمه راستکار‬ ‫(هنرمند فقید) در بهشــت سکینه کرج به خاک سپرده‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫او همچنین متذکر شد‪« :‬خواهش خانواد ه دریابندری‬ ‫این است که کسی به منزلشــان نرود‪ ،‬چون کسی در‬ ‫خانه نیست‪ .‬خانواده دریابندری برگزاری هرگونه مراسم‬ ‫را به بعد از کرونا محــول کرده اند‪ ».‬نجف دریابندری‪،‬‬ ‫نویسنده و مترجم‪ ،‬زاد ه سال ‪ ۱۳۰۹‬در ابادان بود که ‪۱۵‬‬ ‫اردیبهشت ماه ‪ ۱۳۹۹‬در سن ‪ ۹۰‬سالگی و پس از تحمل‬ ‫ســال ها بیماری از دنیا رفت‪« .‬پیرمرد و دریا» و «وداع‬ ‫با اسلحه» (ارنست همینگوی)‪« ،‬بیگانه ای در دهکده»‬ ‫و «هاکلبری فین» (مارک توایــن)‪« ،‬پیامبر و دیوانه»‬ ‫(جبــران خلیل جبران)‪« ،‬رگتایــم» و «بیلی باتگیت»‬ ‫(دکتروف)‪« ،‬بازمانده روز» (کازوئو ایشی گورو) و «تاریخ‬ ‫فلســفه غرب» (برتراند راســل) ازجمله ترجمه های او‬ ‫هستند‪«.‬کتاب مستطاب اشــپزی‪ ،‬از سیر تا پیاز» نیز‬ ‫عنوان یک کتاب اشپزی اثر نجف دریابندری با همکاری‬ ‫همسر فقیدش‪ ،‬فهیمه راستکار‪ ،‬است‪.‬‬ ‫عاشقانه هایمهرانمدیری‬ ‫به زودی می اید‬ ‫مجموعه اشــعار مهران مدیری‪ ،‬همراه با یک لوح‬ ‫فشرده حاوی دکلمه های او با اهنگسازی خودش ارائه‬ ‫می شود‪.‬به گزارش خبرانالین‪ ،‬مهران مدیری‪ ،‬بازیگر‪،‬‬ ‫کارگردان و مجری ســینما و تلویزیون‪ ،‬اولین مجموعه‬ ‫شعرهای خود را در ماه اینده به چاپ خواهد رساند‪.‬‬ ‫این مجموعه شامل سه بخش دوران نوجوانی‪ ،‬جنگ‬ ‫و عاشقانه های مهران مدیری است‪ .‬به گفته او‪ ،‬بخش‬ ‫جنگ که به موضوع دفــاع مقدس می پردازد‪ ،‬در زمان‬ ‫حضور وی در جبهه در پشــت خاکریزها ســروده شده‬ ‫است‪.‬بخش عاشــقانه ها‪ ،‬مجموعه شعرهای چند سال‬ ‫اخیر زندگی اوســت که در قالب شعر نو و با مضمونی‬ ‫بسیار تلخ ســروده شده اســت‪.‬مدیری در یک برنامه‬ ‫تلویزیونی گفت‪ ،‬عالقه او نسبت به شعر باعث گردیده‬ ‫است تمام دیوان خیام‪ ،‬حافظ و بخش اعظمی از اشعار‬ ‫مولوی را حفظ کند‪.‬‬ ‫مبلغ ‪ 2/420/000‬ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خوانده ردیف اول را به پرداخت‬ ‫خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر‬ ‫دولتی رای صادره غیابی است‪ .‬ماده‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد‬ ‫محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به‬ ‫بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در صورتی که خود‬ ‫قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم‬ ‫کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر ـ عمار‬ ‫امیری م الف ‪ 829807 :‬تاریخ انتشار‪1399/02/17 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-316‬شماره نامه‪ ، 139985602006000679 :‬تاریخ‪ 1399/02/08 :‬محمد ماهوش محمدی‬ ‫ورنوسفادرانی فرزند عباسعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما‬ ‫گواهی شده مدعی است هفت سهم و سی و سه پنجاهم سهم مشاع از هشت سهم و بیست و یک‬ ‫هفتادم یک سهم مشاع از بیست و سه سهم ششدانگ پالک شماره ‪ 215‬فرعی از ‪ 116‬اصلی واقع در‬ ‫خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در دفتر ‪ 86‬صفحه ‪ 394‬مسبوق به ثبت و سند میباشد که در‬ ‫اثر جابجایی مفقود شده است ‪.‬چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره‬ ‫یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله‬ ‫(غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت‬ ‫و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪.‬اگر ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر‬ ‫و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪:‬‬ ‫‪ 830646‬تاریخ انتشار ‪1399/02/17:‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-317‬شماره نامه‪ ، 139985602006000795:‬تاریخ‪ 1399/02/11 :‬ورثه اقای احمد صابری فرزند‬ ‫علی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که‬ ‫سند مالکیت ششدانگ پالک شماره ‪ 170/0858‬واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در‬ ‫صفحه ‪ 35‬دفتر ‪ 623‬امالک ذیل ثبت ‪ 132813‬بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب‬ ‫سند رسمی شماره ‪ 1392/09/24-4676‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 388‬خمینی شهر به او انتقال‬ ‫قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته‬ ‫مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی‬ ‫ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در‬ ‫این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی‬ ‫تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم‬ ‫نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی‬ ‫نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪ 830663 :‬تاریخ انتشار‬ ‫‪1399/02/17:‬‬ ‫تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1-307‬شماره نامه‪ 139985602033000253 :‬نظر به این که تمامی ششدانگ یکباب اتاق‬ ‫تحتانی در کوی باغستان باال پالک ثبتی ‪ ۲444‬فرعی از ‪-۱۹۳‬اصلی واقع در طرق جزء بخش‬ ‫‪ ۱۱‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اقای اکبر عبدالهی طرقی فرزند میرزا‬ ‫در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور‬ ‫قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1399/03/12‬ساعت ‪ ۹‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد ‪ ،‬لذا به موجب این‬ ‫اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور‬ ‫یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس‬ ‫تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد ‪.‬تاریخ انتشار‪ 1399/02/17 :‬علی جوانی‪ -‬مدیر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک نطنز‪/830077 -‬م الف‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1-312‬شماره‪ 1592/98 :‬حل‪ 8‬مشخصات محکوم علیه‪:‬نام و نام خانوادگی‪-1 :‬مهدی دولت شاهی‬ ‫‪-2‬ابراهیم خلیل پاشازاده ‪ ،‬نشانی‪:‬هردو مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪:‬نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫قدمعلی حاجی حیدری ‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی شهر ‪ 700‬دستگاه چهارراه بسیج فروشگاه فدک محکوم به‪:‬به‬ ‫موجب رای شماره ‪ 1831‬تاریخ ‪ 98/11/20‬حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که‬ ‫قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم است به‪ :‬پرداخت مبلغ ‪ 100/000/000‬ریال اصل خواسته و‬ ‫مبلغ ‪ 1/280/000‬ریال خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ‪ 95/2/30‬لغایت‬ ‫استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی می نماید رای‬ ‫صادره غیابی است‪ .‬ماده‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه‬ ‫مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی‬ ‫معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای‬ ‫مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر‬ ‫مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر ـ ایمان بختیاری‬ ‫م الف ‪ 829752 :‬تاریخ انتشار‪1399/02/17 :‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫چهارشنبه| ‪ 17‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3783‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫در پی تصویب تغییر واحد پول به تومان‬ ‫خبر‬ ‫امسال ‪ ،‬صادرات غیرنفتی‬ ‫پیشران اقتصاد کشور است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬امسال پیشران اقتصاد‬ ‫کشور صادرات غیرنفتی است و در همین راستا فعال سازی‬ ‫همه ظرفیت های صادراتی و بازارهای صادراتی با محوریت‬ ‫بخش خصوصی در دستور کار است‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬رضا رحمانی در نشســت با‬ ‫اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل‬ ‫‪ ۴۴‬مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬سال گذشته موفق شدیم‬ ‫با وجود همه مشــکالت بیش از ‪ ۱۳۵‬میلیون تن صادرات‬ ‫انجام دهیم‪ .‬او گفت‪ :‬پارســال فقط در حوزه ساخت داخل و‬ ‫در موارد ثبت شــده بیش از سه میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر‬ ‫کاهش ارزبری محقق شــد و این در حالی است که هم در‬ ‫رقم و هم در موارد مختلف کاالیی‪ ،‬این برنامه بسیار موفق‬ ‫تر از این میزان اعالمی و جلوتر از براورهای ما بوده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اقتصاد ملی تقویت می شود‬ ‫ساخت مسکن کارگران در‬ ‫برنامه دولت است‬ ‫وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه جریان تولید پایدار‬ ‫مســکن در ایران اغاز شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با وزارت رفاه برای‬ ‫تامین مسکن جامعه کارگری مذاکراتی داشته ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد اسالمی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫در حاشیه مراسم اغاز عملیات اجرایی مسکن فرهنگیان در‬ ‫جمع خبرنگاران‪ ،‬با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن و ثبت‬ ‫نام در ان که تاکنون در دو مرحله انجام گرفته است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد ‪ :‬طرح مسکن فرهنگیان یک گام مکمل در طرح اقدام‬ ‫ملی مســکن ویژه فرهنگیان کشور است‪ .‬در این خصوص‬ ‫یک تفاهمنامه ‪ ۱۷۰‬هزار واحدی برای فرهنگیان شاغل و‬ ‫بازنشسته با وزیر اموزش و پرورش امضا و مبادله شده بود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬این تفاهمنامه با مشارکت وزارت اموزش و پرورش در‬ ‫سطح کشور اجرایی می شود‪ .‬به این معنی که وزارت اموزش‬ ‫و پرورش در هر بخشــی اعم از اوردن زمین‪ ،‬پشــتیبانی و‬ ‫تامیــن مالی و حضور تعاونی های مســکن فرهنگیان که‬ ‫دارای رزومه قابل قبول هستند‪ ،‬می تواند در این طرح نقش‬ ‫داشته باشد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه انتخاب‬ ‫تعاونی ها با وزارت اموزش و پرورش و تایید ان ها با وزارت‬ ‫راه و شهرسازی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گام نخست برای احداث‬ ‫این واحدهای مسکونی ویژه فرهنگیان برداشته و با حضور‬ ‫معاون اول رئیس جمهور عملیات اجرایی بیش از ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫واحد در ‪ ۱۱‬استان اغاز شــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬وزارت اموزش و‬ ‫پرورش برای احداث ‪ ۷۲۰‬واحد در یکی از اســتان ها زمین‬ ‫تامین می کند و در مابقی اســتان ها زمین از طریق وزارت‬ ‫راه و شهرســازی تامین شده اســت‪ .‬اسالمی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این زمینه نکته حائز اهمیت این است که فرهنگیان نیز‬ ‫مانند همه مردم کشور باید ضوابط و مقررات قانونی که برای‬ ‫تعیین وضعیت و شرایط و صالحیت اعالم شده را رعایت و‬ ‫طی کنند‪ .‬در غربالگری انجام شده حدود ‪ ۷۵‬هزار نفر واجد‬ ‫شرایط تشخیص داده شده اند و لیست اولیه واجدان شرایط‬ ‫توسط وزارت اموزش و پرورش اعالم شده است‪ .‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی تاکید کرد‪ :‬در این مسیر ممکن است اعتراضاتی‬ ‫وجود داشته باشــد که مجددا به کمک اموزش و پرورش‬ ‫رســیدگی خواهد شد‪ .‬براورد این اســت که در اردیبهشت‬ ‫و خرداد برای واجدین شــرایط بابت حدود ‪ ۱۰۰‬هزار واحد‬ ‫تعیین تکلیف انجام شــود تا پروژه ها را در سطح کشور اغاز‬ ‫کنیم‪ .‬وزیر راه و شهرســازی در ادامه با تبریک هفته معلم‬ ‫به همه معلمان و فرهنگیان کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اهتمام وزیر‬ ‫اموزش و پرورش و همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی‬ ‫این بود که در هفته معلم خشت نخست این طرح گذاشته‬ ‫شود که خوشــبختانه کار با حضور معاون اول و استانداران‬ ‫در سراســر کشور اغاز شد‪ .‬این عضو کابینه دولت دوازدهم‬ ‫با تاکید بر اینکه موضوع مهم در بحث مســکن این است‬ ‫کــه بتوان در همه ابعاد از ظرفیت ها بهره برد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫به جز این تفاهمنامه برای تامین مسکن جامعه کارگری نیز‬ ‫یک تفاهمنامه با وزارت رفاه به امضا رسیده است‪ .‬همچنین‬ ‫برنامه هایی برای تامین مسکن بازنشستگان‪ ،‬نیروهای مسلح‬ ‫و اصحاب فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه در جریان است که در این‬ ‫خصوص مذاکراتی با وزارت ارشاد داشته ایم‪ .‬او افزود‪ :‬در این‬ ‫زمینه با همه دســتگاه هایی که دارای ظرفیت کار با وزارت‬ ‫راه و شهرســازی هستند‪ ،‬تفاهمنامه امضا کرده ایم‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد با این تفاهمنامه ها و زمین های تعییین و انتخاب‬ ‫شده در کنار حمایت بانک ها و مشارکت مردم بتوانیم نهضت‬ ‫خانه سازی را به معنای واقعی کلمه در سال جاری در همه‬ ‫نقاط کشــور فعال کنیم‪ .‬اســامی افزود‪ :‬به این ترتیب از‬ ‫طریق فعال شدن بخش مسکن‪ ،‬صنایع‪ ،‬مشاغل و نیروهای‬ ‫انسانی وابسته در بخش ساختمان و تاسیسات فعال شده و‬ ‫فعالیت شان می تواند روزافزون شود‪ .‬با این شرایط می توانیم‬ ‫در دوران پساکرونا یک محرک واقعی را که اشتغال و تولید‬ ‫را به همراه دارد و به رفع دغدغه ای از نیازهای مبرم جامعه‬ ‫می انجامد‪ ،‬به اقتصاد معرفی کنیم‪ .‬وزیر راه و شهرسازی در‬ ‫پاســخ به ســوالی که این تعداد واحد در چند استان احداث‬ ‫می شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این طرح احداث ‪ ۱۷۰‬هزار واحد‬ ‫مورد تفاهم را دنبال می کنیم و برای ان هیچ سقفی نخواهیم‬ ‫داشت‪ .‬هدف مان با این تفاهمنامه ایجاد یک جریان بود‪ .‬به‬ ‫همین خاطر بود که اسم این طرح‪ ،‬اقدام ملی گذاشته شد تا‬ ‫بدانیم این طرح متعلق به همه اســت و برای یک مقطع و‬ ‫برهه زمانی خاصی نیست‪ .‬این عضو کابینه دولت دوازدهم‬ ‫ادامه داد‪ :‬فراهم کردن زمینه خانه دار شدن مردم وظیفه ما‬ ‫بوده که با تاکید اقای رئیس جمهور این مساله را با اهتمام‬ ‫ویژه ای دنبال می کنیم‪ .‬اقای رئیس جمهور تاکید دارند که‬ ‫پروژه های نیمه تمام و تعهدات که عمدتا در قالب مســکن‬ ‫مهر هســتند‪ ،‬تعیین و تکلیف شوند‪ .‬او افزود‪ :‬البته بسیاری‬ ‫از این تعهدات انجام شــده و بخش قلیلی که باقی مانده به‬ ‫بحث مشکالت قضایی ان ها در محاکم بر می گردد که در‬ ‫حال رسیدگی است‪ .‬امیدواریم با تسریع در این روند‪ ،‬مردمی‬ ‫که در این پروژه ها گرفتار هستند به واحدهای مسکونی خود‬ ‫دسترسی پیدا کنند‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کارشناسان معتقدند‪ ،‬با توجه به تصویب حذف صفر از‬ ‫پول ملی و تغییر واحد پولی ملی کشــور به تومان‪ ،‬این امر‬ ‫تاثیرات مثبتی بر اقتصاد همچون کاهش میزان تورم پولی‪،‬‬ ‫افزایش اعتماد عمومی نســبت به پول ملی‪ ،‬کاهش تورم‪،‬‬ ‫اسان سازی تسویه مبادالت و ‪ ...‬دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بسیاری از کشورهای جهان در پی از‬ ‫سر گذارندن تورم های انفجاری کوتاه مدت یا تجربه تورم‬ ‫فزاینده بلند مدت با پدیــده کاهش خرید پول ملی روبرو‬ ‫شــده اند که در نتیجه این امر‪ ،‬حجم باالیی از اسکناس و‬ ‫مسکوک کم ارزش در اقتصاد ایجاد شده که عالوه بر اثار‬ ‫روانی ناخوشایند بر افکار عمومی جامعه‪ ،‬مشکالت اجرایی‬ ‫عدیده ای نیز به دنبال داشــته است؛ بنابراین‪ ،‬این کشورها‬ ‫ناچار به اجرای برنامه اصالح پولی به صورت های مختلف‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫اصالح پولی به ســه صورت شکل می گیرد که شامل‬ ‫تغییر نام واحد پول یک کشور‪ ،‬حذف چند صفر از واحد پول‬ ‫و ترکیبــی از هر دو روش اســت و اجرای هر یک از این‬ ‫سه روش‪ ،‬نیازمند پیاده سازی بسته سیاستی جامعی است‬ ‫که عالوه بر کنترل تورم‪ ،‬اماده سازی جامعه برای پذیرش‬ ‫شرایط جدید را نیز فراهم کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فواید اقتصادی حذف چهار صفر‬ ‫در کشــور ما که چندی است طرح حذف چهار صفر از‬ ‫واحد پول ملی مطرح شده است‪ ،‬نهایتا روز ‪ ۱۵‬اردیبشهت از‬ ‫سوی نمایندگان مجلس تصویب شد تا طی سه سال اینده‬ ‫واحد پول ملی از ریال به تومان تغییر کند که به بهانه این‬ ‫اقدام‪ ،‬در این گزارش به تاثیرات اقتصادی حذف چهار صفر‬ ‫از پول ملی پرداخته شده است‪.‬‬ ‫بانــک مرکزی مجموعه فواید و هزینه های تغییر واحد‬ ‫پول را بررسی کرده که طبق ان‪ ،‬این اصالح پولی فوایدی‬ ‫همچون کاهش میزان توهم پولی‪ ،‬افزایش اعتماد عمومی‬ ‫نســبت به پول ملی‪ ،‬کاهش تورم‪ ،‬اسان ســازی تســویه‬ ‫مبــادالت و‪ ...‬را در پی دارد که در ادامه جزئیات ان مطرح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬افزایش کارایی در جریان گردش نقدینگی‬ ‫یکی از منافع تغییر واحد پول‪ ،‬دستیابی به کارایی بیشتر‬ ‫در جریان گردش نقدینگی است که براساس این منفعت‪،‬‬ ‫وقتی پول یک کشــور تعداد زیادی صفر داشــته باشــد‪،‬‬ ‫بســیاری از مبادالت در مقیاس میلیون‪ ،‬تریلیون یا مانند‬ ‫ترکیه هزار تریلیون صورت می گیرد‪ .‬چنین شرایطی عالوه‬ ‫بر مشکالتی که در زمینه های محاسباتی و حسابداری دفاتر‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان خبر داد‬ ‫بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب‬ ‫شهرهای فوالد شهر و بویین در سال ‪99‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اســتان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬در ســال جاری توســعه تصفیــه خانه فاضالب‬ ‫شهرهای بویین و فوالدشهر و پکیج تصفیه خانه تودشک‬ ‫درمدار بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬هاشم امینی بیان کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ‪ 4‬باب تصفیه خانه فاضالب جدیداالحداث در‬ ‫شهرهای چادگان‪ ،‬نطنز‪ ،‬گلپایگان‪ ،‬تیران و توسعه تصفیه‬ ‫خانه فاضالب شهرهای فوالدشهر و بویین و پکیج تصفیه‬ ‫خانه تودشــک در حال اجرا است که پیش بینی می شود‬ ‫در سال جاری توســعه تصفیه خانه فاضالب شهرهای‬ ‫بویین و فوالدشــهر و پکیج تصفیه خانه تودشک درمدار‬ ‫بهره برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬هم اکنون احداث و توســعه هفت باب‬ ‫تصفیه خانه فاضالب در اســتان اصفهــان با پیش بینی‬ ‫اعتباری بالغ بر ‪ 441‬میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه اصفهان بیشترین تعداد‬ ‫تصفیه خانه های فاضالب را در کشور به خود اختصاص‬ ‫داده است خاطرنشان ساخت‪ :‬هم اکنون ‪ 26‬باب تصفیه‬ ‫خانه فاضالب در اســتان اصفهــان در مدار بهره برداری‬ ‫قرار دارد که بیانگر بیشترین تعداد تصفیه خانه فاضالب‬ ‫استانی درکشور است‪.‬‬ ‫امینی با اشاره به روش های گوناگون تصفیه فاضالب‬ ‫در اصفهان تصریح کرد‪ :‬فاضالب در اصفهان به‬ ‫روش های متنوع تصفیه می شود که می توان در‬ ‫این راستا به روش برکه تثبیت‪ ،‬الگون هوادهی‬ ‫‪ ،‬لجن فعال و لجن فعال پیشرفته با حذف ازت‬ ‫و فسفر اشاره کرد‪.‬‬ ‫او اظهار داشــت‪ :‬در حال حاضر ‪ 12‬تصفیه‬ ‫خانه به روش الگون هوادهی ‪ 11،‬تصفیه خانه‬ ‫به روش لجن فعــال و ‪ 9‬تصفیه خانه به روش‬ ‫برکه تثبیت فاضالب را تصفیه می کنند‪.‬‬ ‫هاشم امینی با تاکید بر ارتقای کیفیت پساب‬ ‫افزود‪ :‬هم اکنون بیش از ‪ 171‬میلیون مترمکعب‬ ‫پســاب در سال‪ ،‬در اســتان اصفهان مطابق با‬ ‫اســتانداردهای تعریف شــده تولید می شود که‬ ‫حسب اولویت به صنعت‪ ،‬فضای سبز و در نهایت‬ ‫محیط زیست اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفا استان اصفهان احداث و توسعه‬ ‫تصفیه خانه های فاضالب را ضروری برشــمرد و عنوان‬ ‫کرد‪ :‬جلوگیری از الوده شــدن منابع اب های سطحی و‬ ‫زیر زمینی‪ ،‬خاک و هوا‪ ،‬ارتقای ســطح بهداشت عمومی‬ ‫و بهداشــت محیط زیست با جلوگیری از وارد شدن مواد‬ ‫الوده کننده به محیط‪ ،‬بازیافت حجم قابل مالحظه ای از‬ ‫اب هــای به ظاهر زائد وغیر قابل اســتفاده و کاربرد ان‬ ‫در امر کشــاورزی و فضای سبز از جمله عوامل موثر در‬ ‫احداث و توسعه تصفیه خانه فاضالب محسوب می شود‪.‬‬ ‫ایچاد می کند‪ ،‬ناامنی حمل مقادیر زیاد پول‪ ،‬معطل شــدن‬ ‫در صف بانک ها و معضالت شمارش حجم باالی اسکناس‬ ‫و ســکه را نیز در پی دارد که با حــذف صفرهای اضافی‬ ‫برطرف می شود‪.‬اسان تر شدن تسویه مبادالت نیز از دیگر‬ ‫منافع اقتصادی تغییر واحد پول است که هنگامی که افراد‬ ‫و موسســات برای مبادالت خود نیاز به حجم کمتری پول‬ ‫نقد داشته باشند‪ ،‬مشکالتی که در بند قبلی نیز اشاره شد‪،‬‬ ‫کمتر بوده و در نتیجه تسویه مالی مبادالت کاال و خدمت‬ ‫راحت تر انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاهش میزان توهم پولی‬ ‫وقتی پول یک کشــور تعداد زیادی صفر داشته باشد‪،‬‬ ‫دو مصوبه مهم شورایعالی‬ ‫بورس‬ ‫به طور معمول توهم پول نزد احاد جامعه بیشــتر می شود‬ ‫که این امر انتظــارات تورمی را افزایش می دهد و بر روند‬ ‫افزایش قیمت ها نیز موثر است که با اجرای برنامه اصالح‬ ‫پولی و حذف صفر از پول ملی‪ ،‬از اثر انتظارات تورمی کاسته‬ ‫شــده و روند قیمت ها به ســمت پایین تعدیل می شود که‬ ‫این کاهش میزان توهم پولی و از دیگر محســنات تغییر‬ ‫واحد پول است‪.‬‬ ‫طبق اعــام بانک مرکزی‪ ،‬افزایــش اعتماد عمومی‬ ‫نسبت به پول ملی نیز‪ ،‬از دیگر فواید تغییر واحد پول است‪.‬‬ ‫یکی از مشــکالت سیاســت گذاران در هر کشور کاهش‬ ‫اعتماد عمومی نســبت به پول ملی در اثــر تورم و وجود‬ ‫صفرهای متعدد در پول است که این امر موجب جایگزینی‬ ‫پول پرقدرت تر شده و به دالریزه شدن اقتصاد ختم می شود‬ ‫و با حذف صفرهای اضافی و تغییر واحد پول این مشکل تا‬ ‫حد زیادی برطرف می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاهش تورم‬ ‫اخرین مزیت تغییر واحد پول ملی‪ ،‬کاهش تورم است‬ ‫که این مزیت هنگامی قابل وصول اســت که تغییر واحد‬ ‫پول در انتهای برنامه تثبیت اقتصادی انجام شود‪ .‬شواهد‬ ‫تاریخی نشــان می دهد که تغییر واحد پــول در فضای‬ ‫مناســب بوجود امده پــس از اجــرای برنامه اصالحات‬ ‫ســاختاری یا تثبیت اقتصادی به مراتب موفق تر از سایر‬ ‫شــرایط است و امکان دستیابی به نرخ های پایین تر تورم‬ ‫محتمل تر است‪.‬‬ ‫با این تفاســیر‪ ،‬عملیاتی شــدن این فوایدی که بانک‬ ‫مرکزی در پی تغییر واحد پول ملی اعالم کرده‪ ،‬مســتلزم‬ ‫بکارگیری بسته سیاستی جامعی است که عالوه بر کنترل‬ ‫تورم‪ ،‬اماده ســازی جامعه برای پذیرش شرایط جدید را نیز‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان‪:‬‬ ‫افزایش قیمت موبایل حبابی است‬ ‫رئیــس اتحادیه فروشــندگان تلفن ثابــت و همراه‬ ‫اصفهان با اشــاره به تاثیــر ‪ ۲۰‬درصدی افزایش نرخ ارز‬ ‫بر قیمت گوشی موبایل‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه قیمت گوشی تلفن‬ ‫همراه در بازار به صورت حبابی در حال افزایش است‪ ،‬اما‬ ‫تا زمانی که واردات ان ســرعت نگیرد و عرضه و تقاضا‬ ‫همخوانی نداشته باشد‪ ،‬احتمال باال رفتن قیمت موبایل‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫حسن میرشمشیری در گفت وگو با ایسنا در خصوص‬ ‫دالیل افزایش قیمت در اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬بخشــی جزئی‬ ‫از دلیل افزایش قیمت موبایل به نوســانات نرخ ارز برمی‬ ‫گردد‪ ،‬اما بیشتر این افزایش به مباحث واردات برمی گردد‪.‬‬ ‫او توضیــح داد‪ :‬به دلیل شــیوع کرونــا و قرنطینه‬ ‫کشــورهای چین و امارات که بیشــترین حجم واردات‬ ‫گوشــی به ایران را دارند و همچنین کشــور عراق‪ ،‬طی‬ ‫دو ماه در واردات گوشی به ایران‪ ،‬وقفه ایجاد شد که این‬ ‫موجب نوسان در بازار موبایل شد‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیه فروشــندگان تلفن ثابــت و همراه‬ ‫اصفهان بــا اعتقاد بر اینکه قیمت کنونی موبایل در بازار‬ ‫حبــاب دارد‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬در این شــرایط به مردم نه‬ ‫پیشنهاد خرید و نه پیشنهاد نخریدن می کنیم‪ ،‬اما احتمال‬ ‫افزایش قیمت موبایل وجود دارد با این وجود معتقدم این‬ ‫قیمت حبابی است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه واردات گوشــی زمــان بر و نیازمند‬ ‫تشریفات اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تا زمانی که سرعت واردات‬ ‫گوشی افزایش نیابد و منابع مالی مورد نیاز واردکنندگان‬ ‫تامین نشود قیمت گوشی کاهش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫میرشمشیری درباره واردات تب لت و لب تاپ‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬واردات گوشی به هر طریق از جمله مسافری‪ ،‬قانونی‬ ‫و ‪ ...‬با دیگر کاالها متفاوت است‪ ،‬چراکه سریال نامبر انها‬ ‫باید داخل شبکه تعریف و ریجستری شود‪ ،‬البته تب لت‬ ‫های ســیم کارت دار نیز شامل این موضوع می شود‪ ،‬اما‬ ‫تب لت های بدون ســیم کارت و لب تاپ های وارداتی‬ ‫نیاز به ثبت در سامانه ندارد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه نرخ ارز تنها حدود ‪ ۲۰‬درصد بر افزایش‬ ‫قیمت موبایل تاثیر دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در پی شــیوع کرونا‬ ‫و تعطیلی بازارها بیشــترین دلیل افزایش قیمت به بحث‬ ‫واردات برمی گردد‪ ،‬چرا که صد درصد گوشی موجود در‬ ‫بازار وارداتی است‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیه فروشــندگان تلفن ثابــت و همراه‬ ‫اصفهان با اشــاره به افزایش تقاضــا برای خرید موبایل‬ ‫با شــیوع کرونا و با گالیه از امــوزش و پرورش‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه نرم افزار شــاد بر روی گوشی های اندروید و‬ ‫اپل با ورژن پایین کار نمی کند و بســیاری از خانواده ها‬ ‫در این مدت ناچار به تهیه گوشــی موبایل شدند که این‬ ‫هزینه باالیی را به انها تحمیل کرده اســت و در نهایت‬ ‫موجب افزایش تقاضا گوشی در شرایط محدودیت واردات‬ ‫و افزایش قیمت ان شده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬پیش از این جریان‪ ،‬تعدادی گوشــی در‬ ‫بــازار بود که به دلیل افزایش تقاضا خریداری شــد و تا‬ ‫زمانی که دوباره گوشــی به بازار تزریق شــود‪ ،‬عرضه و‬ ‫تقاضا یکسان نخواهد شد‪.‬‬ ‫میرشمشــیری همچنین با اشــاره به افزایش خرابی‬ ‫گوشــی در اصفهان و مراجعات بــرای تعمیرات‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه در پی شــیوع کرونا افراد از موادی استفاده می‬ ‫کنند که داخل ان یا اب و یا موادی غیر از الکل بوده و با‬ ‫اســپری ان به روی گوشی موجب ورود مایعات به داخل‬ ‫ان و خرابی موبایل می شود‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ ۴۰‬درصد تقاضا‬ ‫برای تعمیرات گوشی در اصفهان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیه فروشــندگان تلفن ثابــت و همراه‬ ‫اصفهان با اشاره به برندهای پرتقاضا موبایل در اصفهان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیشــترین تقاضا برای گوشــی های سامسونگ‪،‬‬ ‫شــیامی‪ ،‬انر (هووایی) و نوکیا اســت‪ ،‬اما مردم اصفهان‬ ‫بیشتر تقاضا خرید گوشی شیامی و سامسونگ دارند‪.‬‬ ‫توزیع فله ای شکر برای رفع کمبود ان در اصفهان‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان‬ ‫با بیان اینکه مشــکل کمبود شــکر در بازار به مشــکل‬ ‫بســته بندی ان برمی گردد‪ ،‬گفت‪ :‬برای رفع این مشــکل‬ ‫فروشگاه های بزرگ که از لحاظ بهداشتی مشکلی ندارند‪،‬‬ ‫شکر را با رعایت کامل مسائل بهداشتی به صورت فله ای‬ ‫توزیع کنند تا این مشکل برطرف و در اسرع وقت ظرفیت‬ ‫بسته بندی شکر بیشتر شود‪.‬‬ ‫حسن قاضی عسگر در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در خصوص‬ ‫جلســه تنظیم بازار استان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش از ماه رمضان‬ ‫قرار شــد توزیع برنج و شکر از طریق شبکه رهتاب انجام‬ ‫شود با این وجود در توزیع شکر با برخی مشکالت مواجه‬ ‫هستیم‪.‬او با تاکید بر اینکه مشکل کمبود شکر در بازار به‬ ‫مشکل بســته بندی ان برمی گردد‪ ،‬گفت‪ :‬قرار شد برای‬ ‫رفع این مشکل فروشگاه های بزرگ که از لحاظ بهداشتی‬ ‫مشکلی ندارند‪ ،‬شکر را با رعایت کامل مسائل بهداشتی به‬ ‫صورت فله ای توزیع کنند تا این مشکل برطرف و در اسرع‬ ‫وقت ظرفیت بسته بندی شکر بیشتر شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان‬ ‫ابرازامیدواری کرد؛ در روزهای اینده مشکل توزیع شکر در‬ ‫اصفهان برطرف شود‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه بهره گیری از شبکه رهتاب یکی‬ ‫مدرن تریــن تکنولوژی های توزیع در ایران اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این شبکه را توانسته ایم با مشارکت بخش خصوصی‪،‬‬ ‫شــهرک علمی تحقیقاتی و دانشــگاه صنعتی اصفهان‬ ‫عملیاتی کنیم و امیدواریم مشکل توزیع کاالهای اساسی‬ ‫به این شکل حل شود‪.‬‬ ‫قاضی عســگر در خصوص مشــکالت مرغــداران و‬ ‫ضرورت حمایت از تولیدکنندگان مرغ‪ ،‬گفت‪ :‬با وجودی که‬ ‫هزینه تمام شده تولید مرغ افزایش یافته‪ ،‬اما مرغ با قیمت‬ ‫پایینی در بازار عرضه می شود‪ ،‬اما با تدابیری قرار شد مرغ‬ ‫با قیمت تنظیم بازار ان یعنی ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان توزیع‬ ‫شود‪ ،‬البته اکنون مرغ با زیر این قیمت فروخته می شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫او همچنین در خصــوص افزایش قیمت لیموترش و‬ ‫کمبود ان در بازار‪ ،‬توضیح داد‪ :‬متاســفانه وضعیت تنظیم‬ ‫بازار این محصول در اصفهان خوب نیســت بنابراین قرار‬ ‫شد با ورود برخی مغازه های ابلیموگیری و تعزیرات مشکل‬ ‫کمبود و افزایش قیمت لیموترش برطرف شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حال حاضر مغــازه ای در اصفهان راه اندازی‬ ‫شــده که قرار اســت لیموترش را با نرخ ‪ ۱۸‬هزار تومان‬ ‫تحویل خریداران دهد و از ســوی دیگر مسئوالن امر قرار‬ ‫است به طور مســتقیم با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان‬ ‫لیمو در جهرم ارتباط برقرار کرده و به طور مســتقیم این‬ ‫محصول را به اصفهان وارد کنند‪.‬‬ ‫او در خصوص تنظیم بازار برنج و افزایش قیمت برنج‬ ‫ایرانی در بازار‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برنج ایرانی در حوزه تنظیم بازار‬ ‫نیست و عرضه و تقاضا بازار‪ ،‬قیمت ان را تعیین می کند و‬ ‫تنها برنج جی تی سی یا همان ‪ ۱۱۲۱‬در حوزه تنظیم بازار‬ ‫است که دولت با ارز ‪ ۴۲۰۰‬ان را وارد و توزیع می کند که‬ ‫قیمت یک کیسه ان باید کمتر از ‪ ۸۰‬هزار تومان باشد‪.‬‬ ‫قاضی عســگر تاکید کرد‪ :‬اگر برنج وارداتی با قیمتی‬ ‫باالتر از ‪ ۸۰‬هزار تومان توزیع شــود مــردم باید موارد به‬ ‫ســامانه ‪ ۱۲۴‬ســازمان صمت‪ ،‬یا ‪ ۱۳۵‬تعزیرات و یا ‪۱۱۱‬‬ ‫استانداری گزارش دهند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصــاد از ممنوعیت صدور وکالــت نامه برای‬ ‫مدیریت ســهام عدالت و همچنین اماده سازی زیرساخت‬ ‫احراز هویت غیرحضوری خبر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران؛ فرهاد‬ ‫دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشــیه جلسه‬ ‫شــورای عالی بورس گفت‪ :‬با توجه به شرایط کرونایی و‬ ‫جلوگیری از ازدحام جمعیت در دفاتر پیشخوان‪ ،‬در شورای‬ ‫عالی بورس مقرر شد تا بورس و سامانه سجام برای احراز‬ ‫هویت به صورت غیرحضوری و الکترونیکی عمل کرده و‬ ‫کد بورسی به صورت مجازی صادر شود‪ .‬وزیر اقتصاد افزود‪:‬‬ ‫برای رعایت حقوق سهامداران سهام عدالت و جلوگیری از‬ ‫هرگونه سوء استفاده‪ ،‬وکالت برای سهامداری ممنوع بوده‬ ‫و این موضوع به دفاتر اسناد و واحدهای استانی نیز ابالغ‬ ‫خواهد شد‪ .‬دژپســند ادامه داد‪ :‬چون سهام به نام شرکت‬ ‫سرمایه گذاری استانی است نمی توان برای سهام وکالتی‬ ‫تعلق بگیرد اما افراد می توانند بصورت مدیریت مستقیم از‬ ‫امتیاز سهامداری بهره مند شوند‪ .‬او در پایان گفت‪ :‬مشکل‬ ‫نرم افزاری معامالت سریعا رفع ایراد شد تا در روزهای اینده‬ ‫مشکلی در انجام معامالت وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫سرخابی ها مردادماه وارد‬ ‫بورس می شوند‬ ‫رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه واگذاری‬ ‫مجدد سهام عدالت برای مشموالن جدید ظرفیت قانونی‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم در پایان مرداد ماه‪ ،‬سرخابی ها وارد‬ ‫بازار بورس شده و پذیرش انها انجام گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی خانه ملت‪ ،‬علیرضا صالح‬ ‫پس از نشست کمیســیون اقتصادی درباره وضعیت بازار‬ ‫بورس و واگذاری بنگاه های اقتصادی‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬هرچه عرضه سهام بنگاه های دولتی در بازار سرمایه‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬بازار عمیق تر شده و تنوع سهام بیشتر می شود‬ ‫بنابراین نگرانی مردم و خریداران نسبت به حبابی شدن رشد‬ ‫بورس کاهش می یابد‪ .‬او با بیان اینکه دولت درصدد افزایش‬ ‫عرضه اولیه سهام بنگاه های دولتی است‪ ،‬افزود‪ :‬از انجایی‬ ‫که پذیره نویسی صندوق های سرمایه گذاری واسطه گری‬ ‫مالی اغاز شده‪ ،‬تنوع بخشی و عمق بخشی به بازار سرمایه‬ ‫محقق می شود‪ .‬صالح با بیان اینکه سرمایه گذاری در بورس‬ ‫با ریسک همراه است و نمی توان ادعا کرد که این بازار هر‬ ‫روز ‪ ۵‬درصد ســود داشته باشد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مردم باید به‬ ‫عنوان سرمایه گذاری بلند مدت به بورس بنگرند‪ ،‬مطمئنا‬ ‫بورس در بلندمدت مطمئن ترین بازار برای سرمایه گذاری‬ ‫است‪ .‬رییس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری سهام‬ ‫عدالت به مردمی که در سال ‪ ۸۵‬جا ماندند‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر تنها اقدامات مربوط به ازادســازی ســهام عدالت‬ ‫مشموالنی که در سال ‪ ۸۵‬با موافقت مقام معظم رهبری در‬ ‫زمره دارندگان این سهام قرار گرفتند‪ ،‬در حال انجام است‪،‬‬ ‫واگذاری مجدد سهام عدالت برای مشموالن جدید ظرفیت‬ ‫قانونی ندارد‪ .‬او همچنین درباره خصوصی سازی سرخابی ها‬ ‫توضیح داد‪ :‬جلسات بسیاری با وزیر ورزش برگزار شده است‪،‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم در پایان مرداد ماه‪ ،‬سرخابی ها با دارایی های‬ ‫جدید وارد بازار بورس شده و پذیرش انها انجام گیرد‪ .‬کشف‬ ‫قیمت انها در تابستان صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫حفظسرمایه هایبین النسلی‬ ‫مزیت بورسی شدن شستا‬ ‫محمود ملکوتی خواه‪ ،‬عضو هیات مدیره شستا با بیان‬ ‫اینکه اینکه گفته می شود می توانیم بورس را به دو بخش‬ ‫قبل و بعد از عرضه سهام شستا تقسیم کنیم‪ ،‬جمله کاملی‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬به نظرم باید اقتصاد ایران را به دو بخش قبل‬ ‫و بعد از عرضه سهام شستا در بورس تقسیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا و به نقل از شستا‪ ،‬این عضو هیات مدیره‬ ‫شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی‪ ،‬با تاکید بر سخنان‬ ‫رییس جمهور در خصوص الگو شدن شستا‪ ،‬گفت‪ :‬بورسی‬ ‫شدن شستا باعث ایجاد مدلی از شفافیت برای شرکت های‬ ‫وابسته به نهادهای عمومی و به نوعی باعث ایجاد روش و‬ ‫راهکاری جهت اجرا و پیاده سازی اصل ‪ 44‬قانون اساسی‬ ‫شد‪ .‬ملکوتی خواه گفت‪ :‬با باور اینکه مشارکت مردم در اقتصاد‬ ‫و دور شــدن از تصدی گری دولت با واگذاری شرکت های‬ ‫دولتی از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه امکان پذیر‬ ‫است با ارائه موفقیت امیز سهام شستا در بورس قوت گرفت‬ ‫که این امر موجب تحول واقعی در اقتصاد ایران خواهد شد‪.‬‬ ‫او با بیان این که از ‪ 8‬میلیارد ســهمی که در بورس عرضه‬ ‫شــد ‪ 6‬میلیارد و ‪ 700‬میلیون سهم برای عموم و ‪1‬میلیارد‬ ‫و ‪ 300‬میلیون سهم برای صندوق های سرمایه گذاری در‬ ‫نظر گرفتیم که توسط سازمان بورس اختصاص داده شد‪،‬‬ ‫ضمن ان که سازمان تامین اجتماعی می بایست ‪ 2‬درصد‬ ‫دیگر از سهام شستا را تا ‪ 3‬ماه بعد از عرضه اولیه در بورس‬ ‫عرضه کند‪ .‬عضو هیات مدیره شستا تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه مالکیت شستا برای بیمه شدگان و بازنشستگان‬ ‫سازمان تامین اجتماعی اســت‪ ،‬تمام سرمایه جذب شده‬ ‫از طریق عرضه اولیه مســتقیما به حساب سازمان تامین‬ ‫اجتماعی به عنوان متولی این شــرکت واریز می شود و از‬ ‫انجایی که از دارایی های سازمان تامین اجتماعی به عنوان‬ ‫دارایی های بین النسلی یاد می شود‪ ،‬سازمان این نقدینگی‬ ‫را قاعدتا بر اســاس بودجه ســال ‪ 1399‬ســازمان تامین‬ ‫اجتماعی در پروژه های جدید برای حفظ منافع کارگران و‬ ‫بیمه شدگان سرمایه گذاری می کند‪ .‬او در خصوص ارزش‬ ‫ذاتی شستا نیز گفت‪ :‬ارزش ذاتی دارایی های شستا بیش از‬ ‫‪ 120‬هزار میلیارد تومان می باشد و با توجه به اینکه معموال‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری در زمان عرضه اولیه ‪ 60‬تا ‪70‬‬ ‫درصد ‪( NAV‬خالص ارزش دارایی ها) عرضه می شوند و‬ ‫پس از عرضه در بازار سرمایه قیمت سهام براساس عرضه‬ ‫و تقاضا تعیین می گردد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫چهارشنبه| ‪ 17‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3783‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪ 7‬‬ ‫وقتی اذری حرف های خودش‬ ‫را نقض می کند‬ ‫لژیونر اصفهانی هندبال در‬ ‫انتظار اغاز لیگ رومانی‬ ‫پــای مدیرعامل فوالد به ماجرای قهرمانی ‪ ۱۱‬ســال‬ ‫قبل اســتقالل در رقابت بــا ذوب اهن بار دیگر باز شــد‪.‬‬ ‫ماجرای قهرمانی استقالل در لیگ هشتم که چندی پیش‬ ‫با مصاحبه افشــین پیروانی بار دیگر داغ شد و سر زبان ها‬ ‫افتاد واکنش های مختلفی به همراه داشــت‪ .‬سعید اذری‪،‬‬ ‫مدیرعامل وقــت ذوب اهن که تیمش قهرمانی را در هفته‬ ‫پایان ازدســت داده بود‪ ،‬در گفتگویی با یک روزنامه ورزشی‬ ‫با تکذیب حرف های پیروانی اعالم کرد قهرمانی استقالل‬ ‫شک و شبهه ای نداشته و حاصل تالش بازیکنان این تیم‬ ‫و غفلت ذوبی ها بوده اســت‪ .‬اذری همچنین اعالم کرد که‬ ‫پیروانی اگر ســند و مدرکی داشت همان زمان رو می کرد‪.‬‬ ‫بااین وجود یک مصاحبه قدیمی از اذری منتشرشده که چند‬ ‫سال قبل در ان از شبهاتی در مورد عملکرد عیسی اندوی‪،‬‬ ‫گلر ذوبی ها صحبت کرد‪.‬‬ ‫لیگ هندبال رومانی حدود یک ماه دیگر از سر گرفته‬ ‫خواهد شد و لژیونرهای ایرانی باید در تمرینات تیم هایشان‬ ‫حاضر شوند‪ .‬لیگ هندبال رومانی به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونا مدتی با تعطیلی مواجه شده بود اما قرار است از ‪۱۴‬‬ ‫ژوئن (‪ ۲۵‬خرداد) ادامه پیدا کند‪ .‬محسن باباصفری در تیم‬ ‫‪ ،Timisoara‬شاهو نصرتی در تیم بیزائو و سیدعلیرضا‬ ‫موسوی و سعید حیدری راد در تیم دینامو بخارست چهار‬ ‫لژیونر هندبال ایران هســتند که در لیگ رومانی مشغول‬ ‫هستند‪ .‬محسن باباصفری لژیونر اصفهانی هندبال می گوید‬ ‫که قرار اســت لیگ رومانی از خردادماه از سر گرفته شود‬ ‫و از ‪ ۱۰‬روز دیگر نیز تمریناتشــان اغاز خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫در مورد ادامه مســابقات لیگ هندبال رومانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫مسئوالن تصمیم گرفتند که لیگ را ادامه دهند‪ .‬البته قرار‬ ‫شــد ‪ ۱۸‬ماه می (‪ ۲۹‬اردیبهشت) دوباره جلسه ای داشته‬ ‫باشــند و در این مورد تصمیم نهایی را اعالم کنند اما ‪۹۰‬‬ ‫درصد لیگ هندبال را در ماه ژوئن ادامه خواهند داد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اکنون قرار بر این اســت کــه از ‪ ۱۰‬روز دیگر‬ ‫یعنی ‪ ۱۵‬می (‪ ۲۶‬اردیبهشت) تمرینات خود را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫بازی های عقب مانده و کاپ رومانی نیز از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۸‬ژوئن‬ ‫(‪ ۲۵‬خرداد تا ‪ ۸‬تیر) انجام خواهد شد‪ .‬لژیونر هندبال ایران‬ ‫در مورد فصل جدید خود نیز گفت‪ :‬قبل از شیوع کرونا چند‬ ‫پیشــنهاد از کشورهای مختلف داشتم اما به خاطر شیوع‬ ‫کرونا در شرایط خوبی نیستیم و همه چیز تحت تاثیر این‬ ‫بیماری قرارگرفته است‪ .‬فعال که پیشنهادی نیست‪.‬‬ ‫تمهیدهایبهداشتی‬ ‫سپاهانی ها برای لیگ نوزدهم‬ ‫باشگاه سپاهان تمهیدهای ویژه ای را در صورت برگزاری‬ ‫ادامه بازی های لیگ برتر در نظر می گیرد‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫این احتمال وجود دارد که ستاد مبارزه با کرونا اجازه شروع‬ ‫تمرینات باشگاه های فوتبال را در اینده ای نزدیک بدهد به‬ ‫همین علت باشگاه ســپاهان پیش بینی های الزم را انجام‬ ‫داده است تا نکات بهداشــتی در تمرینات این تیم رعایت‬ ‫شود‪ .‬باشگاه ســپاهان پنج فروردین ماه از اعضای تیم خود‬ ‫تســت کرونا گرفت‪ .‬کادر پزشکی این تیم اصفهانی قصد‬ ‫دارد درصورتی که مجوز شــروع تمرینات و بازی های لیگ‬ ‫برتر داده شــد از بازیکنان معاینــه کلی و ازمایش بگیرد تا‬ ‫اگر مشکلی نداشتند بتوانند تمرین کنند‪ .‬عالوه بر این طبق‬ ‫برنامه ریزی صورت گرفته قرار است تمرینات بدنسازی تیم‬ ‫سپاهان در طول ‪ ۱۵ – ۱۰‬روز به صورت انفرادی انجام شود‬ ‫و هر دفعه چند بازیکن بــا رعایت فاصله اجتماعی تمرین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تمرین مخفیانه برخی از‬ ‫تیم های لیگ برتری‬ ‫طبق اعالم ســتاد مبارزه بــا کرونا تعطیلی رقابت های‬ ‫ورزشــی تا اطالع ثانوی تمدید شد‪ .‬بااین حال‪ ،‬باشگاه های‬ ‫لیگ برتری همچنان در کش وقــوس ادامه یا لغو بازی ها‬ ‫هســتند‪ .‬چند روز پیش ســهیل مهدی‪ ،‬سرپرست کمیته‬ ‫مسابقات سازمان لیگ به صورت رسمی اعالم کرد که ‪۱۳‬‬ ‫باشگاه مخالفت خود را با تعطیلی لیگ برتر اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫این در شــرایطی است که شنیده می شــود حدود هفت یا‬ ‫هشت باشــگاه تمرینات گروهی خود را به شکل مخفیانه‬ ‫اغاز کرده اند و مشغول اماده سازی خود برای شروع بازی ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فشار ‪ AFC‬برای برگزاری‬ ‫رقابت هایلیگ‬ ‫کنفدراسیون فوتبال اسیا با ارسال نامه ای به کشورهای‬ ‫عضو‪ ،‬از ان ها خواســته تا تاریخ اغاز بازی های لیگ خود را‬ ‫اعالم کنند‪ .‬کنفدراسیون فوتبال اسیا در این نامه از کشورهای‬ ‫عضو خواسته تا با تدوین دستورالعمل های بهداشتی مبارزه‬ ‫علیــه کرونا باید زمان برگزاری ادامه بازی های لیگ که به‬ ‫دلیل شیوع همین بیماری متوقف شده است را به ان ها اعالم‬ ‫کنند‪ .‬این در حالی است که بیش از دو ماه است رقابت های‬ ‫لیگ های مختلف فوتبال به دلیل ویروس کرونا و شــیوع‬ ‫بیشتر ان متوقف شده است و سرنوشت لیگ های مختلف‬ ‫در هاله ای از ابهام قرار دارد‪ .‬باوجودانکه هنوز بحران کرونا‬ ‫به پایام نرسیده است کنفدراسیون فوتبال اسیا به دنبال این‬ ‫است تا لیگ های مختلف ازجمله لیگ قهرمانان اسیا برگزار‬ ‫شوند‪ .‬مســئوالن فوتبال ایران نیز پاسخ نامه ای اف سی را‬ ‫دادند‪ .‬ســهیل مهدی دراین باره گفت‪ :‬ان ها یک استعالم‬ ‫کتبی از ما گرفته بودند که کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال‬ ‫جواب ان اعالم شد‪ .‬استعالم ان ها به تخمین ما از شرایط‬ ‫موجود برمی گشت‪ .‬عالوه بر ما تمامی کشورهای عضو نیز‬ ‫نظر خود را دادند و حاال ای اف ســی با جمع اوری نظرات‬ ‫مختلف و جمع بندی نامه ها دربــاره ادامه بازی ها به دنبال‬ ‫اعالم یک تاریخ برای استارت بازی ها خواهد بود‪.‬‬ ‫باوجوداین که برخی رشته های ورزش اجازه فعالیت گرفتند‬ ‫فوتبال ایرانهمچنان در بالتکلیفی‬ ‫باوجوداینکه ســتاد مقابله با کرونا در ورزش قبال اعالم‬ ‫کرده بود رقابت های ورزشی تا پایان اردیبهشت ماه تعطیل‬ ‫است‪ ،‬تصمیم های جدیدی در این رابطه گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬پانزدهم اســفندماه سال گذشته بود که‬ ‫برای نخســتین بار ستاد مقابله با کرونا در ورزش با صدور‬ ‫اطالعیه ای از تعطیلی تمام اماکن و باشگاه های ورزشی و‬ ‫مسابقات و لیگ های مختلف و تمرینات ورزشی باشگاه ها‬ ‫در سراســر کشــور خبر داد و اعالم کرد کــه با توجه به‬ ‫گزارش های ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ادامه شرایط‬ ‫موجود درباره شیوع این بیماری و لزوم اقدامات پیشگیرانه‪،‬‬ ‫تمام رویدادهای ورزشــی سراسر کشور ازجمله لیگ های‬ ‫فوتبال‪ ،‬تمام اماکن ورزشی و تمرینات تیم های باشگاهی‬ ‫تا پایان ســال تعطیل خواهد بود و بدیهی است تصمیمات‬ ‫مقتضی درباره فعالیت های ورزشــی فروردین ماه‪ ،‬پس از‬ ‫بررسی شــرایط روز در اطالعیه های بعدی اعالم خواهد‬ ‫شــد‪ .‬یک هفته پس ازان یعنی ‪ ۲۲‬اسفندماه ‪ ۹۸‬بود که در‬ ‫اطالعیه دیگری ستاد مقابله با کرونا در ورزش اعالم کرد‬ ‫تمام مسابقات ورزشی تا پایان فروردین ماه ‪ ۹۹‬لغو می شود‬ ‫و پس از تاریخ های اعالم شــده و به دنبال بررسی شرایط‬ ‫واکنش برانکو به احتمال حضورش در سپاهان‬ ‫سرمربی پیشین پرســپولیس و تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫به شایعه حضورش در سپاهان اصفهان واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫درحالی که رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران‬ ‫به دلیل شــیوع ویروس کرونا پس از هفته بیســت و یکم‬ ‫دچار وقفه ای طوالنی مدت شــده اســت صحبت پیرامون‬ ‫اینده نیمکت باشگاه ها همچنان داغ است‪ .‬سپاهان اصفهان‬ ‫باوجود اختالف ‪ ۱۰‬امتیازی خود با پرسپولیس که به صدر‬ ‫جــدول تکیه زده‪ ،‬همچنان مدعی عنوان قهرمانی اســت‬ ‫اما برخالف فصل گذشــته خبری از تمدیــد قرارداد امیر‬ ‫قلعه نویی با زردپوشان به گوش نمی رسد‪ .‬این موضوع سبب‬ ‫شد تا صحبت های زیادی درباره اینده نیمکت سپاهانی ها‬ ‫برای فصل اینده انجام شــود و از محرم نویدکیا و برانکو‬ ‫ایوانکوویچ به عنوان گزینه های احتمالی ســرمربیگری در‬ ‫این باشگاه اسم برده شود‪ .‬برانکو ایوانکوویچ درباره احتمال‬ ‫حضورش روی نیمکت سپاهان اصفهان گفت‪ :‬من سرمربی‬ ‫تیم ملی عمان هســتم‪ .‬هرجا بوده ام به قــراردادم پایبند‬ ‫مانده ام‪ .‬قبل از انتخاب عمان با پیشنهادهایی روبرو بودم اما‬ ‫با خواسته خودم به عمان امدم و از این انتخاب کامال راضی‬ ‫هستم‪ .‬در ابتدای هدف گذاری قرار داریم و به روزهای بهتر‬ ‫با تیم ملی عمان فکر می کنم‪ .‬سرمربی پیشین پرسپولیس‬ ‫هشدار کاپیتان ذوب اهن‬ ‫به مسئوالن سازمان لیگ‬ ‫کاپیتان تیم فوتبال ذوب اهن ابراز امیدواری کرد به زودی‬ ‫ی درباره لیگ امسال گرفته شود‪ .‬قاسم حدادی فر‬ ‫تصمیم نهای ‬ ‫در ارتباط با شرایط مبهم لیگ برتر فوتبال و اظهارنظرهای‬ ‫مختلف درباره ادامه یافتن بازی های این فصل گفت‪ :‬برای‬ ‫فدراسیون به دنبال تخفیف از‬ ‫کی روش‬ ‫فدراســیون فوتبال ایران در تالش اســت تا بتواند با‬ ‫کارلوس کی روش به توافق مالی برســد‪ .‬فدراسیون فوتبال‬ ‫ایــران عالوه بــر دغدغه ای که به خاطر شــکایت مارک‬ ‫ویلموتس دارد‪ ،‬باید پاسخ فیفا را هم در مورد پرونده کارلوس‬ ‫کی روش بدهد و مطالبات سرمربی پرتغالی را پرداخت کند‪.‬‬ ‫مهدی محمدنبی درباره اخرین شکایت کی روش مبنی بر‬ ‫گرفتن پاداش مقام سومی نیز عنوان داشت‪ :‬کی روش پنج‬ ‫دسامبر شــکایتی را به فیفا ارسال کرد و پنج مارس کمیته‬ ‫وضعیت فیفا رای را به ســود او صادر کــرد‪ .‬چهار روز بعد‬ ‫فدراســیون فوتبال خواهان جزئیات رای شد که محتویات‬ ‫ان چند روز پیش برای ما امده‪ ،‬اما هنوز شکایتی به ‪CAS‬‬ ‫نداشــته ایم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای دریافت جزئیات رای پرونده‬ ‫کی روش باید ‪ ۲۵‬هزار فرانک پرداخت می شد که ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫فرانک ان بر عهده ما و ‪ ۱۰‬هزار فرانک بر عهده کی روش‬ ‫است‪ .‬دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران یاداور شد‪ :‬کی روش‬ ‫ادم عاطفی است و سال ها در ایران بوده و به تیم ملی تعصب‬ ‫دارد‪ .‬با اقای بهاروند مشــورت کــردم و خودم هم با اقای‬ ‫کی روش تماس می گیرم تا بتوانیم این بحث را با یک تعدیل‬ ‫مناسب تر حل کنیم‪.‬‬ ‫روز و وضعیت شــیوع بیماری کرونا در کشور‪ ،‬تصمیمات‬ ‫مقتضی اعالم می شــود‪ .‬ستاد مقابله با کرونا در ورزش در‬ ‫اواخر فروردین ماه اعالم کرد که کلیه رقابت های ورزشی تا‬ ‫پایان اردیبهشت ماه تعطیل خواهد بود و باشگاه های ورزشی‬ ‫دولتی و خصوصی نیز تا ‪ ۱۵‬اردیبهشت ماه تعطیل هستند‪.‬‬ ‫بعد از این که چند روز پیــش رئیس جمهور پایان وضعیت‬ ‫قرمز برخی از صنوف ازجمله مراکز ورزشی را اعالم کرد و‬ ‫گفت برخی از صنوفی که ممنوع بودند حتی در بخش های‬ ‫قرمز نیز بازگشــایی می شــوند؛ مثل ارایشگاه ها‪ ،‬برخی از‬ ‫مراکز ورزشی و مراکز کشــوری البته در حدی که تجمع‬ ‫نباشــد‪ ،‬برخی برداشت های مبنی بر این که تعطیلی مراکز‬ ‫ورزشی به پایان رسیده است‪ ،‬انجام شد‪ .‬اما مهرزاد خلیلیان‬ ‫درباره این که جلســه تصمیم گیری برای شروع تمرینات‬ ‫تیم های فوتبال چه زمانی برگزار خواهد شد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫این مســئله بستگی به این دارد که ســتاد مقابله با کرونا‬ ‫چه تصمیمی بگیرد‪ ،‬مــا مکاتبات و پیگیری های خودمان‬ ‫را انجام داده ایم‪ .‬سرپرســت فدراسیون پزشکی ورزشی در‬ ‫مورد این که روزهای پانزدهم و بیستم اردیبهشت به عنوان‬ ‫زمان شــروع تمرینات در بین اهالی فوتبال مطرح شــده‪،‬‬ ‫ گفت‪ :‬واقعًا چون این موضوع‪ ،‬موضوع حساســی است و‬ ‫نمی شود گمانه زنی کرد‪ .‬جلسات مکرری برگزارشده‪ ،‬دکتر‬ ‫حریرچی بــه وزارتخانه امدند؛ ما هم بــه انجا رفتیم‪ ،‬در‬ ‫حال بررســی‪ ،‬رایزنی و رصد موضوعات مختلف هستیم و‬ ‫امیدواریم بهترین تصمیم ازنظر سالمتی و فوتبالی گرفته‬ ‫شــود‪ .‬وزارت ورزش به فکر سالمت ورزشکاران و جامعه‬ ‫ورزشی است‪ .‬امیدواریم با خرد جمعی و نظرات کارشناسی‬ ‫و تخصصی مانند متخصصیــن عفونی و اپیدمیولوژی که‬ ‫در شان خود ســتاد کرونا است تصمیم گیری شود‪ .‬وی در‬ ‫مورد اینکه با توجه به زمان برگزاری جلسه به نظر می رسد‪،‬‬ ‫زمان اغاز تمرینات ‪ ۱۵‬اردیبهشت نیست‪ ،‬عنوان کرد ‪ :‬بعید‬ ‫است و به نظرم حتی ممکن است بعد از بیستم اردیبهشت‬ ‫باشد؛ به خاطر احتیاط هایی که برای فوتبالیست ها یا دیگر‬ ‫ورزشــکارانی که ممکن است درخطر قرار بگیرند‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفته می شــود‪ ،‬فکر نمی کنم بیستم اردیبهشت هم این‬ ‫اتفاق بیفتد ولی باید ببینیم ستاد کرونا با اخرین نظرسنجی ها‬ ‫و رایزنی ها چه تصمیم خواهد گرفت‪ .‬قرار بود چند روز پیش‬ ‫با برگزاری جلســه درباره همه رشته های ورزشی صحبت‬ ‫و تصمیم گیری شــود و مسئوالن ورزش کشور پیشنهاد ها‬ ‫خود را درباره ازســرگیری تمریناتی المپیکی ها ارائه کرد ه‬ ‫بودند و درنهایت وزیر ورزش تصمیمات اتخاذشده را بیان‬ ‫داشــت ‪ .‬مسعود سلطانی فر در نشست ستاد مبارزه با شیوع‬ ‫کرونــا در ورزش با اشــاره به مصوبه هجدهمین جلســه‬ ‫ســتاد ملی مبارزه با کرونا با حضور رئیس جمهور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این مصوبه به باشــگاه های ورزشی که دارای رشته‬ ‫انفرادی و غیر گروهی هســتند که ارتبــاط فردی زیادی‬ ‫ندارند در ‪ ۱۳۲‬شــهر ســفید با رعایت دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬اجازه فعالیت را از ‪ ۱۶‬اردیبهشــت ماه می دهد‪.‬‬ ‫سلطانی فر رشته های دوچرخه سواری‪ ،‬تنیس‪ ،‬تنیس روی‬ ‫میــز‪ ،‬تیراندازی‪ ،‬تیرانــدازی با کمان‪ ،‬برخی رشــته های‬ ‫دوومیدانــی‪ ،‬قایقرانی‪ ،‬وزنه بــرداری و بولینگ را ازجمله‬ ‫رشــته هایی اعالم کرد که فعالیت های ان ها در شهرهای‬ ‫که وضعیت ان ها درباره شیوع کرونا سفید اعالم شده‪ ،‬مجاز‬ ‫عنوان کرد‪ .‬وزیر ورزش و جوانان بابیان اینکه تصمیم گیری‬ ‫پیرامون رقابت های ورزشی ازجمله لیگ برتر فوتبال فعال‬ ‫امکان پذیر نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پیرامون فوتبال به صورت‬ ‫ویژه با دکتر نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫صحبت کردم و به این نتیجه رســیدیم که این امکان در‬ ‫حال حاضر وجود ندارد که زمان شــروع لیگ برتر را اعالم‬ ‫کنیــم و تصمیم گیری دراین باره به زمــان بین ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬‬ ‫اردیبهشــت ماه موکول می شود و هیچ مسئولی در شرایط‬ ‫کنونی با توجه به وضعیت غیرقابل پیش بینی ویروس کرونا‪،‬‬ ‫نمی تواند زمان اغاز مســابقات را اعالم کند‪ .‬ســلطانی فر‬ ‫در بخشی از ســخنانش اظهار داشت‪ :‬کشورها تصمیمات‬ ‫مختلفی در خصــوص رقابت های فوتبــال اتخاذ کردند‪،‬‬ ‫برخی از کشورهای اروپایی کال تعطیل کردند و برخی هم‬ ‫تمرینــات را به صورت گروه های کوچک دو تا چهار نفره و‬ ‫شــش نفره اغاز کردند و برخی کشورهای همسایه ازجمله‬ ‫عمان و کویت که درگیر لیگ قهرمانان نیستند‪ ،‬مسابقات‬ ‫را به مرداد و شهریور موکول کردند‪ .‬وزیر ورزش و جوانان‬ ‫گفت‪ :‬فیفا و کنفدراســیون فوتبال اسیا هم هنوز تصمیمی‬ ‫را ابالغ نکردنــد و خبرهای منتشرشــده گمانه زنی های‬ ‫رســانه های عربی است و فدراســیون فوتبال هم در حال‬ ‫بررسی شرایط مختلف برای تصمیم گیری دراین باره است‪.‬‬ ‫من مهم ترین مسئله سالمتی جامعه و همچنین ورزشکاران‬ ‫اســت‪ .‬اگر لیگ برگزار شــود طبیعتا بدون تماشاگر خواهد‬ ‫بود ولی مســئله مهم این است که برگزاری بازی ها در یک‬ ‫چارچوب مشخص باشد و مسائل بهداشتی هم به دقیق ترین‬ ‫شکل ممکن رعایت شود‪ .‬از طرفی باید از بازیکنان هم تست‬ ‫گرفته شــود تا میزان خطر به کمترین حد برسد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر قرار است برگزاری مسابقات ریسک باالیی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬بهتر اســت که لیگ تعطیل شود بااین حال برگزاری‬ ‫لیگ می تواند شــبهات را برطرف کند‪ .‬حدادی فر گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر در حال از دســت دادن‬ ‫زمان هستیم و با این شرایط حتی‬ ‫لیگ فصل بعد هم به خطر می افتد‪.‬‬ ‫مســئله مهم این است که تکلیف‬ ‫بازی هــای این فصــل خیلی زود‬ ‫روشن شود تا بازیکنان و تیم ها هم‬ ‫برنامه خودشــان را بدانند‪ .‬کاپیتان‬ ‫ذوب اهن عنوان کرد‪ :‬جدا از بحث‬ ‫فوتبــال و ورزش‪ ،‬بایــد از زحمات‬ ‫جامعه پزشــکی تشکر کرد و ان ها‬ ‫قهرمان های این فصل هســتند‪.‬‬ ‫امیدوارم این بیماری ریشــه کن شود و دوباره بتوانیم شاهد‬ ‫برگزاری مسابقات فوتبال و بازگشت مردم به زندگی عادی‬ ‫باشیم‪ .‬شایان ذکر است تیم فوتبال ذوب اهن پیش از تعطیلی‬ ‫رقابت های لیگ برتر در جایگاه یازدهم جدول رده بندی این‬ ‫رقابت ها قرار داشت‪.‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬دیگر زمان ادامه فعالیت در تیم ملی عمان است‬ ‫و من برای تمام همکاران خودم در باشگاه هایشان ارزوی‬ ‫موفقیت دارم‪ .‬بنابراین با توجه به اظهارنظر سرمربی پیشین‬ ‫پرســپولیس و تیم ملــی فوتبال ایران‪ ،‬حضــور برانکو در‬ ‫سپاهان کامال منتفی اســت و حضور او به عنوان جانشین‬ ‫قلعه نویی شــایعه ای بیش نیست‪ .‬منوچهر نیکفر سرپرست‬ ‫باشگاه ســپاهان نیز پیش ازاین تاکید بر انتخاب سرمربی‬ ‫فصــل اینده این تیم پس از پایــان رقابت های لیگ برتر‬ ‫فصل جاری کرده بود تــا همچنان احتماالت درباره اینده‬ ‫سرمربی زردپوشان اصفهان به قوت خود باقی بماند‪.‬‬ ‫که ما را نخواهد بخشــید اما بعــد گفت که منظورش بد‬ ‫برداشت شده و فقط گفته خاطرات بدی از داوری ان افراد‬ ‫داشته و بعدازان مشکلی نبود‪ ».‬صحبت های خورشیدی‬ ‫حاال با واکنش سیامک قلیچ خانی مدیر رسانه ای باشگاه‬ ‫ســپاهان مواجه شده و او با اســتناد به این فیلم این طور‬ ‫پاسخ این داور را داده است‪« :‬مثل اینکه اشکان خورشیدی‬ ‫حافظه ضعیفی دارنــد چون کارشناســان داوری اعالم‬ ‫کرده اند که تصمیمات داور و گل هایی که در بازی به ثمر‬ ‫رسیده به طورکلی اشتباه بوده است‪».‬‬ ‫خاطره بازی با برد تاریخی ذوب اهن در عربستان‬ ‫شاگردان منصور ابراهیم زاده در تیم فوتبال ذوب اهن‬ ‫با شکســت الهالل عربستان در ریاض‪ ،‬این تیم را بعد از‬ ‫مدت ها در خانه اش شکســت دادنــد و برای اولین بار به‬ ‫فینال لیگ قهرمانان اســیا در سال ‪ ۲۰۱۰‬رسیدند‪ .‬بعد از‬ ‫پیروزی یک بر صفر در ورزشــگاه فوالدشهر با گل قاسم‬ ‫حدادی فر‪ ،‬ایــن بار ذوب اهن به ریــاض رفته بود تا در‬ ‫عربستان‬ ‫ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض به مصاف الهالل‬ ‫ِ‬ ‫قدرتمند و پرســتاره برود‪ .‬شاگردان منصور ابراهیم زاده تا‬ ‫تاریخ ســازی‪ ،‬تنها یک گام فاصله داشــتند‪ .‬تیاگو نوس‪،‬‬ ‫کریستین ویلهمسون‪ ،‬میرل رادوی‪ ،‬لی یونگ پیو‪ ،‬محمد‬ ‫الشلهوب‪ ،‬ســلمان الفرج‪ ،‬نواف العابد‪ ،‬اوساما هوساوی‪،‬‬ ‫یاسر القحطانی و ‪ ...‬مهم ترین ستاره های داخلی و خارجی‬ ‫الهالل بودند‪ .‬تیمی که باید برای جبران شکست دور رفت‬ ‫به مصاف تیم یکدست ذوب می رفت‪ .‬این بازی هم مانند‬ ‫دیدار رفت تنها یک گل داشت و جالب این است که ان‬ ‫یک گل بازهم توسط نماینده شایسته ایران به ثمر رسید‪.‬‬ ‫ایگور کاستروی برزیلی در محوطه جریمه به زیبایی توپ‬ ‫را کنترل کرد و با چرخشــی بی نقص دروازه الهالل را در‬ ‫دقیقه ‪ ۵۴‬گشود و ورزشــگاه را به سکوت وا داشت‪ .‬این‬ ‫نتیجه تــا پایان به قوت خود باقی ماند تا ذوب اهن برای‬ ‫اولین بار به فینال لیگ قهرمانان اسیا صعود کند‪ .‬اتفاقی‬ ‫که اخرین بار پیش از ان برای ســپاهان در سال ‪۲۰۰۷‬‬ ‫رخ داده بود‪ .‬مردان منصور ابراهیم زاده از سد تیمی گذشتند‬ ‫که در ‪ ۱۶‬بازی اخیر خانگی خود شکست نخورده بود اما‬ ‫وزنه بردار مطرح قزاقســتان با تعویق المپیک توکیو‬ ‫اعالم کــرد از دنیای قهرمانی کنار مــی رود‪ .‬ایلین ایلیا‪،‬‬ ‫وزنه بردار مطرح قزاقستانى که چند دوره قهرمانى جهان و‬ ‫المپیک در کارنامه دارد‪ ،‬اعالم کرده دیگر قصد ندارد روى‬ ‫تخته برود‪ .‬ایلیا تعویق یک ساله المپیک و فقط اختصاص‬ ‫یک سهمیه به تیم مردان قزاقستان براى المپیک پیش‬ ‫رو را دلیل اصلى تصمیم خود عنوان کرده است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫هنوز مشخص نیست که بازی های المپیک توکیو در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬برگزار می شود یا نه و من نمی توانم منتظر بمانم‪.‬‬ ‫شانس من برای کسب سهمیه المپیک کم بود اما تالشم‬ ‫را انجام دادم اما با تعویق المپیک نمی توانم صبر کنم‪ .‬ایلیا‬ ‫دو مدال طالی المپیک پکن و لندن را کســب کرد اما‬ ‫تست او در ازمایش دوباره نمونه ها توسط کمیته بین المللی‬ ‫المپیک مثبت شد و مدال المپیک لندن را از دست داد و‬ ‫دو سال هم از حضور در مسابقات وزنه برداری محروم شد‪.‬‬ ‫این وزنه بردار قزاقستانى قصد داشت در المپیک توکیو در‬ ‫دسته ‪ ٩٦‬کیلوگرم وزنه بزند که کیانوش رستمى و سهراب‬ ‫مرادى در این وزن شانس کسب مدال هستند‪.‬‬ ‫سال ‪ 98‬بهترین سال‬ ‫ملی پوش سمیرمی ووشو‬ ‫پاسخ سپاهانی ها‬ ‫به داور بین الملی فوتبال ایران‬ ‫مدیر رســانه ای باشگاه ســپاهان به اظهارات اشکان‬ ‫خورشــیدی واکنش نشان داد‪ .‬اشــکان خورشیدی داور‬ ‫فوتبال کشــور در مصاحبه ای به اتفاقات دیدار برگشــت‬ ‫تراکتور و ســپاهان در ورزشــگاه یادگار امام تبریز اشاره‬ ‫کرد؛ مســابقه ای که با پیروزی‬ ‫دو بر صفر به ســود قرمز پوشان‬ ‫تراکتوری خاتمــه یافت و البته‬ ‫صحنه های داوری ان مســابقه‬ ‫حواشــی زیادی به همراه داشت‬ ‫که هنــوز هم فراموش نشــده‬ ‫است‪ .‬خورشــیدی در مصاحبه‬ ‫خود در رابطه با ان بازی این طور‬ ‫گفته اســت‪« :‬در بازی سپاهان‬ ‫با تراکتــور این اتفاق افتاد و بعد‬ ‫که در کارشناســی ها مشخص‬ ‫شد تصمیم من درست بوده‪ ،‬ایشان (امیر قلعه نویی) یک‬ ‫اظهارنظر دیگری انجــام داد و گفت که اگر تصمیم من‬ ‫درست باشد فوتبال را کنار می گذارد‪ .‬درنهایت همه داوران‬ ‫و کارشناســان گفتند که تصمیم درست بود‪ .‬یک بار هم‬ ‫مصاحبه کرد و اســم من را در کنار ســه داور دیگر برد‬ ‫رقیب سهراب مرادی‬ ‫قید وزنه برداری را زد‬ ‫در بهتریــن زمان ممکن این اتفــاق برایش رخ داد‪ .‬بعد‬ ‫از پایان بازی بازیکنان ذوب اهن به جبران خوشــحالی و‬ ‫رقص معروف عربستانی ها بعد از پیروزی مقابل تیم ملی‬ ‫ایران در ورزشگاه ازادی‪ ،‬همان خوشحالی را تکرار کردند‬ ‫و سپس پرچم سه رنگ ایران را به اهتزاز دراوردند‪ .‬البته‬ ‫که این تیم در فینال مقابل سئونگنام کره شکست خورد و‬ ‫به مقام نایب قهرمانی رسید اما چیزی از شایستگی هایش‬ ‫کم نشد‪.‬‬ ‫ملی پوش سمیرمی ووشوی بانوان سال ‪ 98‬را ازلحاظ‬ ‫ورزشی یکی از بهترین ســال زندگی اش توصیف کرد‪.‬‬ ‫شــهربانو منصوریان پیرامون این که روزهای کرونایی به‬ ‫چه کاری مشغول اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بعدازاینکه مشکل‬ ‫کرونا پیش امد‪ ،‬فعالیت در باشگاه و ورزش حرفه ای کنسل‬ ‫شده و هیچ درامد و حقوق ثابتی نداریم‪ .‬در حال حاضر نیز‬ ‫اکثر اوقات خود را با پســرم می گذرانم و چاره ای نیست‪.‬‬ ‫باید با این بیماری کنار بیایم و با مراعات این مشکل را نیز‬ ‫سپری کنیم‪ .‬قهرمان اسیا و جهان با اشاره به تفاوت های‬ ‫تمرین خانه با باشــگاه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شرایط تمرینی خانه‬ ‫با اردو فرق های زیادی دارد و دو ســاعت تمرین مستمر‬ ‫خیلی بهتر از هر جای دیگر اســت‪ .‬وقتی در خانه تمرین‬ ‫می کنی بچه صدایت می زنــد‪ ،‬مهمان می اید و یا اتفاق‬ ‫دیگــر می افتد که تمرین را بایــد قطع کنید و در محیط‬ ‫باشگاه تمرین می کنیم انگیزه تاثیرگذار است‪ .‬ملی پوش‬ ‫وزن ‪ -70‬کیلوگرم ووشوی بانوان درباره عملکرد ورزشی‬ ‫در ســال ‪ 98‬و برنامه اش برای سال ‪ ،99‬تاکید کرد‪ :‬سال‬ ‫‪ 98‬ازلحاظ ورزشــی یکی از بهترین سال زندگی ام بود‪.‬‬ ‫به همــراه خواهرم الهه در رقابت های قهرمانی جهان به‬ ‫میزبانی چین توانســتیم دو مدال طــا را برای ایران به‬ ‫دست اوریم‪ .‬برای سال ‪ 99‬هم باوجوداین شرایط بیماری‬ ‫کرونا هیچ برنامه ریزی ندارم ولی تصمیم گرفته بودم در‬ ‫مسابقات قهرمانی اســیا شرکت کنم و یک خوش رنگ‬ ‫دیگر بگیرم‪.‬‬ ‫فدراسیون والیبال به دنبال‬ ‫توافق با والسکو‬ ‫رییس فدراســیون والیبال از مذاکره با ســرمربی‬ ‫ارژانتینی ســابق تیم ملی برای بازگشت به ایران و‬ ‫همراهی بلندقامتان در المپیک توکیو خبر داد‪ .‬احتمال‬ ‫بازگشــت مرد خوش فکر ارژانتینی به والیبال ایران‬ ‫می تواند یکی از بهتریــن اخبار برای عالقه مندان به‬ ‫این رشته باشد‪ .‬خولیو والسکو که هنوز بعد از گذشت‬ ‫شــش ســال از جدایی اش‪ ،‬در ایران نامش به نیکی‬ ‫یاد می شــود و خیلی ها پیشــرفت ویژه والیبال ایران‬ ‫را مدیــون او می دانند‪ ،‬تقریبا یک ســال قبل اعالم‬ ‫بازنشســتگی کرد‪ .‬حاال که فدراسیون والیبال قرارداد‬ ‫کوالکوویچ را فســخ کرده و بــه دنبال انتخاب یک‬ ‫ســرمربی جدید برای تیم ملی است‪ ،‬شایعه بازگشت‬ ‫والسکو با تایید داورزنی نزدیک به واقعیت شده و به‬ ‫نظر می رسد درصورتی که این مرد محبوب ارژانتینی‬ ‫پاسخ مثبت بدهد‪ ،‬والســکو در سمتی جدید والیبال‬ ‫ایران را همراهی خواهد کرد‪.‬‬ ‫چهارشنبه| ‪ 17‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3783‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫چهارشنبه ‪ 17‬اردیبهشت ‪ / 1399‬شانزدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪06May 2020 |3783‬‬ ‫دعای روز ‪ 12‬ماه مبارک رمضان‬ ‫خدایا زینت ده مرا در ان با پوشش و پاکدامنی و بپوشانم در ان جامه قناعت و خوددارى و وادارم نما در ان بر عدل و‬ ‫انصاف و اسوده ام دار در ان از هر چیز که می ترسم به نگاهداری خودت ای نگه دار ترسناکان ‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫ث فرهنگی اصفهان از ان خانه های‬ ‫تلخ ترین سرنوشــت میرا ‬ ‫تاریخی اســت که بی دفاع محکوم به تخریب اند و با قلع وقمع‬ ‫شــدن بافت های تاریخی در اوج بی مهری بر ســرهم اوار یا‬ ‫در بالاستفاده ماندنشــان عاقبت ویران می شوند‪ ،‬اما بر اساس‬ ‫تجربه های جهانی تعاونی هایی که می تواند به جای تخریب‪ ،‬راه‬ ‫ابادانی را برای این یادمان ها باز کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی فقیهی‪ ،‬پژوهشــگر میراث فرهنگی و‬ ‫کسی که از نزدیک سال ها شرایط خانه های تاریخی اصفهان‬ ‫را رصد کرده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تعدادی از خانه هــای تاریخی در‬ ‫محدوده بافــت تاریخی میدان نقش جهان‪ ،‬مرمت شــده و در‬ ‫شــرف گرفتن کاربری هستند اما تعدادی از خانه ها درحالی که‬ ‫دیگر بافت تاریخی ای وجود ندارد و پیرامونشان را بناهای نوساز‬ ‫فراگرفتــه در بی توجهی و بی مهری رو بــه ویرانی اند‪ .‬روایت‬ ‫ی که دیگر وجود ندارند و خانه های‬ ‫فقیهــی از بافت های تاریخ ‬ ‫قدیمی ای که یکه و تنها در انبوه ساختمان های نوساز متروکه‬ ‫و خراب شــده اند‪ ،‬روایت همان خانه نائل است که همین سال‬ ‫گذشته درحالی که در تملک میراث فرهنگی بود با درهای بسته‬ ‫و توســط اشخاص نامعلوم تخریب شد و یا حکایت خانه نواب‬ ‫که در سال های گذشته با تخریب ساباط و بعد هم اتش سوزی‬ ‫قربانی شد‪.‬‬ ‫ت‪‎‬های تاریخی‬ ‫روزگار سیاه باف‪ÁÁ‬‬ ‫فقیهی در ادامه افزود‪ :‬وقتی محله های اصفهان را جسته گریخته‬ ‫بررسی می کنیم‪ ،‬می بینیم یا برخی از این خانه ها خاک برداری‬ ‫و خراب شده اند یا در شروع ویرانی و تخریب اند‪ .‬در محله حکیم‬ ‫بااینکه نزدیک میدان نقش جهان است‪ ،‬سه‪ ،‬چهارخانه مربوط به‬ ‫اواخر قاجار و اوایل پهلوی همین شرایط را دارند‪ .‬این پژوهشگر‬ ‫میــراث فرهنگی گریزی به خانه مشــکی در همین محدوده‬ ‫محله حکیم و در مجاورت میــدان نقش جهان می زند‪ .‬اینکه‬ ‫این خانه شــرایط مطلوبی ندارد و بیشتر خانه هایی که مغفول‬ ‫مانده اند در مناطقی هستند که کال بافت تاریخی از بین رفته و‬ ‫مالک خصوصی دارند‪ .‬خانه های تاریخی اصفهان یا در تملک‬ ‫اشــخاص اند و یا در تملک نهادهایی چــون میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫اوقاف و شــهرداری‪ .‬به اعتقاد فقیهی خانه های تاریخی ای که‬ ‫در تملک نهادها هستند باز شرایط بهتری دارند چراکه در برخی‬ ‫موارد اشخاص از عهده هزینه های مرمت و نگهداری خانه های‬ ‫تاریخی و شــرایط و ضوابط ان ها برنمی ایند اما نهادها غالبا با‬ ‫استقرار در خانه های تاریخی‪ ،‬بهتر می توانند از ان ها نگهداری‬ ‫کنند‪ .‬فقیهی افزود‪ :‬اثار تاریخی اصفهان یکی و ‪ ۱۰‬تا نیست و‬ ‫میراث فرهنگی بسته به اولویت بندی ها و بودجه بندی ها به اثار‬ ‫تاریخی رسیدگی می کند بنابراین باید نهادها در قالب یک طرح‬ ‫شــهری به فریاد خانه های تاریخی اصفهان برسند و ان ها را‬ ‫ت بخشی کنند‪ .‬از سویی اما این کارشناس میراث فرهنگی‬ ‫نجا ‬ ‫بر لزوم ورود جدی تر بخش خصوصی به میدان احیا بخشی در‬ ‫قالب کاربری های گردشگری تاکید دارد و چاره کار را بیشتر در‬ ‫دســتان سرمایه گذاران بخش گردشگری می داند‪ .‬فقیهی که‬ ‫سال ها شاهد شــرایط خانه های تاریخی اصفهان بوده و برای‬ ‫نجات بخشــی ان ها در ارتباط با رســانه ها تالش های زیادی‬ ‫کرده با اشــاره به وضعیت رهاشده چند خانه تاریخی در محله‬ ‫حکیم و کوچه باغ قلندرها و همین طور برخی از خانه های محله‬ ‫جلفا به ایرنا گفت‪ :‬از هر ‪ ۱۰‬خانه تاریخی به طور میانگین ســه‬ ‫یا چهارخانه وضعیت خوبی نــدارد و نود درصد از ان ها مالک‬ ‫شخصی دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬متروکی مساوی با ویرانی‬ ‫مریم قاسمی سیچانی نویسنده کتاب خانه های اصفهان از فعاالن‬ ‫میراث فرهنگی اصفهان اســت که نگاه متفاوت تری به بحث‬ ‫خانه های تاریخی دارد؛ او معتقد اســت خانه ها چه در دســت‬ ‫مالکان شخصی باشند و چه در دست نهادها‪ ،‬وقتی درشان بسته‬ ‫باشد‪ ،‬سرنوشتشان متروکی است و متروکی مساوی با تخریب‬ ‫خواهد بود‪ .‬این پژوهشگر معماری و میراث فرهنگی‪ ،‬اصفهان را‬ ‫یکی از شهرهایی دانست که زیباترین خانه های تاریخی جهان‬ ‫اســام را دارد‪ .‬او گفت‪ :‬مثل رودخانــه ای که فکر می کردند‬ ‫همیشــه اب خواهد داشت‪ ،‬این نگرش هم در میراث فرهنگی‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫صبر بر سه گونه است‪ :‬صبر بر مصیبت‪ ،‬و صبر بر اطاعت‪ ،‬و صبر‬ ‫بر ترک معصیت‪.‬‬ ‫امام علی(ع)‬ ‫سرنوشت غمبار خانه های تاریخی اصفهان‬ ‫گروه نشریات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫تا بود بار غمت بر دل بی هوش مرا‬ ‫سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫سعدی‬ ‫گلبانگ سحری‬ ‫بیداری‪ ،‬دســتاورد بزرگ پرهیزگاری و بصیرت ‪ ،‬نشــانه روشن گلشن ابرار است‪ .‬در اوردگاه حسنات و سیئات اهل‬ ‫ایمان و محسنین در امان اند و با مراقبت نفس ‪،‬نفس هایی قدسی می یابند‪ .‬سحرگهان رزق محتوم پارسایانی است‬ ‫که دل در کف بندگی نهادند و هرچه را غیر اوســت وانهادند‪ .‬چه مبارک ســحری است برای احوالی که به احیای‬ ‫خویش مشغول می شوند و در ترنم نیایش ‪،‬پر پرواز می گسترانند‪ .‬از فرش تا عرش راهی نیست؛به گلبانگ سحری‬ ‫می توان میهمان استان مقدسش شد‪ .‬بسم اهلل‪....‬‬ ‫روز اسناد ملی‬ ‫بومی سازی دستگاه‬ ‫ایمن ساز فناوری‬ ‫المپ های فرابنفش‬ ‫میثم نمکی‬ ‫بهره برداری از گذر گردشگری بهشت‬ ‫تختفوالداصفهان‬ ‫وجود دارد؛ اینکه فکر می کنند اثار تاریخی زیاد داریم و تمامی‬ ‫ندارد؛ جای تاسف است؛ اما از سوی دیگر قاسمی از این خرسند‬ ‫است که در سال های اخیر به رغم همه این بی مهری ها بخش‬ ‫خصوصی توانسته بسیاری از خانه های تاریخی را نجات بدهد؛‬ ‫امــا بازهم نگاهش به تعداد زیاد خانه هایی اســت که در لفافه‬ ‫مشکالت مالکیتی یا صاحبانی که توجیه نیستند‪ ،‬چه اشخاص‬ ‫و چه نهادها در حال ویرانی اند‪ .‬او با اشــاره به خانه مشکی که‬ ‫بخشی از ان در تملک بنیاد ســتاد اجرایی حضرت امام است‬ ‫و بخشــی دیگر در تملک شخص حقیقی‪ ،‬گفت‪ :‬خانه مشکی‬ ‫ظرفیت باالیی برای احیا شدن دارد‪ ،‬این خانه متعلق به کسی‬ ‫است که در تجارت بین الملل اصفهان تاثیرگذار بوده اما حاال این‬ ‫خانه ثبت ملی متروکه و با درهای بسته بر سرهم اوار شده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬خانه های تاریخی‪ ،‬گنج هایی که ارزششان را‬ ‫نمی دانند‬ ‫عضو هیئت علمی دانشــگاه ازاد خوراسگان معتقد است برای‬ ‫نجات خانه های تاریخی اصفهان باید به سراغ تجربه های جهانی‬ ‫رفت چراکه خانه های تاریخی فقط مختص اصفهان نیست و‬ ‫باید دید تجربه های موفق در مواجه با میراث فرهنگی چیست‪:‬‬ ‫به طور مسلم نهادهای دولتی به تنهایی نمی توانند بدون مشارکت‬ ‫مردمی از عهــده حفاظت خانه های تاریخی بربیایند‪ .‬اشــاره‬ ‫قاسمی به تجربه هایی است که در قالب شرکت های تعاونی و‬ ‫جلب مشارکت های مردمی می تواند هم فرصت اقتصادی ایجاد‬ ‫کنند و هم به حفظ و احیا خانه های تاریخی کمک کنند‪ .‬او اظهار‬ ‫داشت‪ :‬حتی برخی از سازمان ها هم ارزش خانه های تاریخی و‬ ‫گنجی که در اختیاردارند را نمی دانند‪ .‬قاســمی خانه انگورستان‬ ‫ملک را دراین باره مثال می زند که در تملک اوقاف است و هیچ‬ ‫برنامه مدیریتی مدونی برای ان وجود ندارد‪ .‬قاســمی در پاسخ‬ ‫به اینکه شــاید وضعیت خانه هایی که او برمی شمارد در مقابل‬ ‫خانه هایی مثل مشکی و شازده که مغفول مانده اند بهتر باشد‬ ‫گفت‪ :‬همیشه متروکه شدن‪ ،‬مخروبه شدن است‪ .‬وقتی خانه ای‬ ‫را رها و متروکه کنی‪ ،‬خواه ناخواه خراب می شود‪ .‬این پژوهشگر‬ ‫معماری و میــراث فرهنگی چالش بزرگ خانه های تاریخی را‬ ‫مالکیت های چندگانــه و وراثی می داند که گاه در فرایند خرید‬ ‫خانه ها حتی از مرمت خانه ها کار را دشوارتر می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬از فرازوفرود یک تجربه‬ ‫دکتر محمدرضا قانعی یکی از اولین کسانی است که در ایران و‬ ‫اصفهان اقدام به خرید و احیای یک خانه تاریخی در سال های‬ ‫ابتدایی دهه هفتاد کرد؛ ســال هایی که هم زمان بود با تخریب‬ ‫حمام خسرو اقا‪ ،‬سال هایی که به گفته قانعی مدیران اصفهان‬ ‫ارزشــی برای اثار تاریخی شــهر قائل نبودند و برخالف میل‬ ‫مردم‪ ،‬شــبانه حمام خسرو اقا در نزدیکی میدان نقش جهان را‬ ‫دســت هایش را در هم و تخریب کردند‪ .‬قانعی از تجربه اش در‬ ‫همان سال ها گفت؛ اینکه مدیر وقت میراث بااینکه معتقد بود‬ ‫خانه های تاریخی ارزشمندند اما به او گفته بود خانه تاریخی را‬ ‫گران خریده‪ .‬قانعی با این تجربه برخالف مریم قاسمی معتقد‬ ‫اســت تعدد مالکین خانه های تاریخی بهانه ای ست در دست‬ ‫مدیــران نهادها تا خانه هــا را ارزان بخرند و این برای برخی از‬ ‫وراث قابل تحمل نیســت‪ .‬قانعی با اشاره به تاخیر چهل ساله در‬ ‫خصوص خانه های تاریخی افزود‪ :‬نسل جدید ما هیچ خاطره ای‬ ‫از خانه های ‪ ۲‬نسل قبلش ندارد و همین موجب شده جوان ها و‬ ‫توریست ها دنبال بافت اصفهان باشند‪ .‬اصفهان به دید همه فقط‬ ‫میدان نقش جهان و مســجدهای تاریخی نیست‪ ،‬ان ها دنبال‬ ‫خانه هایی هستند که عمده بافت اصفهان را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫او در مقابل این نگاه که برای برخی از خانه های تاریخی دیگر‬ ‫کاری نمی توان از پیش برد و فاتحه ان ها خوانده شــده‪ ،‬ان را‬ ‫دیدگاهی منفی می پندارد و معتقد است هر چیزی که از گذشته‬ ‫باقی بماند ارزشمند است و می توان دست به بازافرینی و احیا زد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬الگوهــای جهانی‪ ،‬فرصتی بــرای خانه های‬ ‫تاریخیاصفهان‬ ‫قانعی دراین باره تجربه خودش را دارد‪ .‬او خانه ای که ســال ها‬ ‫پشت میدان نقش جهان و مسجد عباسی متروک و ویران شده‬ ‫بود را بازافرینی کرد‪ .‬خانه ای که خرده مالک های زیادی داشت‬ ‫و چندین نســل بین وارثان چرخیده بود را نه به تنهایی بلکه در‬ ‫قالب یک شرکت تعاونی که خودش استین ها را برای تاسیسش‬ ‫بــاال زد خریداری و بــا بازافرینی تبدیل به هتلی کرد که حاال‬ ‫یکی از زیباترین هتل های ســنتی اصفهان در دو قدمی میدان‬ ‫نقش جهان اســت‪ .‬او دراین باره گفت‪ :‬این دیدگاه وجود داشت‬ ‫کــه دیگر چیزی از این خانه نمانده اســت‪ .‬فقط من‪ ،‬عزم این‬ ‫کار را داشتم‪ ،‬اما واقعیت این بود که توان مالی خریدش را هم‬ ‫نداشتم‪ ،‬چراکه خرید و هم مرمت و تجهیز بنا پول می خواست‪.‬‬ ‫بــه همین دلیل الگویی که در دنیا هســت را پیش گرفتم و با‬ ‫تشکیل یک شرکت همکاری» توانستیم ملک را بخریم و تبدیل‬ ‫کنیــم به هتلی که عالوه بر اینکه خانــه تاریخی را احیا کرده‬ ‫بلکه سهامداران ان از ارزش افزوده این هتل منتفع می شوند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬این اقدام می تواند این باور را ایجاد کند که اگر بخواهیم‬ ‫می توانیم با تشکیل شــرکت های تعاونی خانه های تاریخی را‬ ‫ضمن نجات بخشــی‪ ،‬در راستای گردشــگری پایدار و عرصه‬ ‫اقتصادی ان فعال کنیم‪ .‬اشاره قانعی به شرکت ها و نهادهایی‬ ‫است که در بخش خصوصی و عمومی در بسیاری از شهرهای‬ ‫دنیا در بسیاری از طرح های بازافرینی وجود دارند‪ .‬شرکت هایی‬ ‫که به عنوان نهادهای میانی دســت به توســعه می زنند؛ اما نه‬ ‫توسعه از جنس تخریب و ساخت وساز بلکه توسعه و رونق بخشی‬ ‫در میراث فرهنگی‪ .‬الگویی کــه او معرفی می کند می تواند در‬ ‫جهت صحیح به نفع میراث فرهنگی و خانه های تاریخی باشد‬ ‫اما او یک روایت دیگر هم از این الگو در شــهر اصفهان دارد؛‬ ‫شرکت هایی که کارشان در این سال ها برای اصفهان تخریب‬ ‫و ســاختن بناهایی بوده که حاال در مرکز توریستی اصفهان‬ ‫مانند دژ نظامی نتوانســته هیچ پیوندی با بافت تاریخی شهر‬ ‫داشــته باشد و بلکه ســکته ای هم برای ان بوده است‪ .‬قانعی‬ ‫دراین باره گفت‪ :‬شــرکت ها و نهادهایــی که برای احیا و حفظ‬ ‫میراث فرهنگی اقدام می کنند کارشان تخریب و بسازوبفروش‬ ‫نیست‪ .‬این شرکت های تعاونی کارشان در مقابل شرکت هایی‬ ‫است که زیرمجموعه شهرداری اند و جهان نما ساختند و کارخانه‬ ‫شهرضا نو را خریداری و ویران کردند‪ .‬این شهرساز معتقد است‬ ‫در عصر فراخرد باید اندیشــید و کاربری ها و فعالیت های نوتر‬ ‫ایجاد کرد؛ فعالیت هایی که به طور عمده در ادامه حیات شهری‬ ‫با مشارکت مردم اند؛ یک فضای خالق شهری در جهت تعمیق‬ ‫روابط شهروندی و اجتماعی‪.‬‬ ‫اگهیمزایده‬ ‫بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از شرکت ورشکسته اسایش صنعت سپاهان در نظر دارد عرصه و اعیان و خطوط تولید اب سرد کن و ابگرمکن و کولر‬ ‫گازی موجود در محل شرکت واقع در شهرک صنعتی سگزی ‪ -‬خیابان دوم غربی‪ -‬پالک ‪ -۳‬را از طریق مزایده به شرح ذیل به فروش برساند‪:‬‬ ‫‪ )۱‬مشخصات عرصه و اعیان‬ ‫ واحد صنعتی دارای قرارداد فروش شماره ‪ -۲۶ -۴۱۱۹‬و‪ -‬ج ‪ -‬مورخ ‪ 1384/4/6‬شرکت شهرکهای اصفهان بوده که طی مجوز شماره ‪ ۲۶۸۶۹‬مورخ ‪ 1384/8/21‬به نام شرکت‬‫اسایش صنعت سپاهان انتقال یافته است‪.‬‬ ‫ سوله احداثی بر روی عرصه به مساحت ‪ ۱۲۰۰‬متر مربع‬‫ ‬ ‫ مساحت عرصه ملک ‪ ۶۹۹۶‬متر مربع‬‫ محل شرکت دارای دیوار کشی بوده با ارتفاع حدودا دو متر که دیوار غربی ارتفاع حدود یک متر است‪.‬‬‫ بالکن احداثی در ضلع شمالی سوله به مساحت ‪ ۳۶۰‬متر مربع ‬‫ قیمت پایه مزایده عرصه و اعیان‪ :‬مبلغ ‪ 19/534/800/000‬ریال می باشد‪.‬‬‫‪)۲‬مشخصاتخطوطتولیدواموالمنقولمتفرقهوتاسیسات‬ ‫ محل شرکت فاقد انشعابات اب ‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و مخابرات می باشد‪.‬‬‫ خطوط تولید ابسرد کن و ابگرمکن و کولر گازی که لیست ان جهت مشاهده در محل اداره تصفیه موجود می باشد ‪ ،‬به ارزش ‪1/091/450/000‬ریال‬‫ اموال منقول متفرقه به شرح لیست موجود در محل اداره تصفیه جهت مشاهده به ارزش ‪ 375/400/000‬ریال‬‫ قیمت پایه مزایده خطوط تولید و اموال منقول متفرقه ‪ :‬مبلغ ‪ 1/466/850/000‬ریال می باشد‪.‬‬‫ زمان مزایده‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 99/3/17‬ساعت ‪11‬‬‫ مکان مزایده‪ :‬اصفهان ‪ -‬خیابان چهارباغ باال ‪ -‬ابتدای خیابان شهید نیکبخت ‪ -‬اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان‬‫شرایط مزایده ‪:‬‬ ‫‪ -1‬فروش نقدی و اقساطی و به مدت سه ماه می باشد که مبلغ نقد‪ ٪۵‬در روز مزایده و مابقی در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین می گردد که حداکثر مهلت سه ماه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -٢‬کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست ‪ ٪۵‬از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره ‪IR ۱۱۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۱۲۹۰۷۶۷۰۵۹۳‬واریز و اصل فیش‬ ‫واریزی را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پیشنهادات در ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز مقرر بررسی خواهد شد‪ .‬حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده الزامی است و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست ‪.‬‬ ‫‪-۵‬در صورتیکه برنده مزایده در مهلت مقرر قانونی از پرداخت ثمن مزایده و انجام معامله دردفتراسنادرسمی خودداری نماید‪ ،‬مسوول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده‬ ‫حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -6‬هزینه های نشر اگهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید از محل شرکت‪ ،‬می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫امیریان ‪ -‬مستشار قضائی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان‬ ‫مدیر مجموعه فرهنگی‪ -‬مذهبی تخت فوالد اصفهان‬ ‫زمان بهره برداری گذر گردشگری بهشت این مجموعه را‬ ‫تا پایان سال جاری پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬طرح جامع و عملیاتی مجموعه تخت‬ ‫فوالد باهدف مرمت و ساماندهی برنامه ها و طرح های این‬ ‫مجموعه فرهنگی‪ -‬مذهبی بر اساس چشم اندازی صحیح‬ ‫و مشخص تدوین شده است‪ .‬یک سال و نیم زمان برای‬ ‫بررســی و تدوین این طرح جامع صرف شده و با بررسی‬ ‫در کمیته های فنی مختلف ازجمله شورای سیاست گذاری‬ ‫طرح های عمرانی و کمیسیون بررسی و تصویب طرح ها‪،‬‬ ‫درنهایت ســال ‪ ۹۷‬به تصویب رســید‪ .‬همچنین از سال‬ ‫‪ ۹۸‬تمامی طرح های عمرانی تخت فوالد بر اســاس این‬ ‫طرح جامع اغاز شــد‪ .‬این طرح جامع رویکرد گردشگری‬ ‫دارد و ســرفصل های مختلف ازجمله ایجاد مســیرهای‬ ‫گردشگری پیاده و ســواره در مسیرهای مختلف تخت‬ ‫فوالد‪ ،‬کاربری های متناســب با فضای تاریخی و معنوی‬ ‫ان‪ ،‬موزه ها و نمایشگاه های روباز‪ ،‬کارگاه های متناسب با‬ ‫ظرفیت های موجود‪ ،‬ســاماندهی فضای سبز و نمادها در‬ ‫ان گنجانده شده است‪ .‬همچنین سرفصلی با عنوان کشف‬ ‫نقاط جــرم خیز و ناامن تخت فوالد‪ ،‬ســعی در افزایش‬ ‫امنیت گردشــگری و حس امنیت در این مجموعه دارد‪.‬‬ ‫ســید علی معرک نژاد مدیر مجموعه فرهنگی‪ -‬مذهبی‬ ‫تخت فوالد افزود‪ :‬بهشــت یک گذر گردشــگری است‬ ‫کــه از تکیه بابارکــن الدین اغاز و به ترتیب در مســیر‬ ‫این گذر گردشــگری تکیه های کازرونی‪ ،‬سیدالعراقین و‬ ‫خاتون ابادی به یکدیگر متصل و به تکیه میرفندرســکی‬ ‫ختم می شود‪ .‬او با اشــاره به اینکه بر اساس طرح جامع‬ ‫تخت فوالد‪ ،‬مقررشده که چهار گذر گردشگری در تخت‬ ‫فوالد اصفهان بیان کرد‪ :‬هر یک از این گذرها تعدادی از‬ ‫تکایای تخت فوالد با ظرفیت ها و ویژگی ها و موز ه را در‬ ‫مسیر گذر گردشگری بهشت قرار می دهد‪ .‬مدیر مجموعه‬ ‫فرهنگی‪ -‬مذهبی تخت فوالد اصفهان ادامه داد‪ :‬تاکنون‬ ‫سه گذر از این چهار محور گردشگری اجراشده و از سال‬ ‫‪ ۹۸‬طرح گذر بابارکن الدین بر اساس طرح جامع مجموعه‬ ‫تخت فوالد در دســتور کار قرار گرفت‪ .‬او پیش بینی کرد‬ ‫که ســاماندهی و تکمیل زیرســاخت های گذر بابارکن‬ ‫الدین تا ‪ ۴‬ماه اینده به اتمام برسد‪ .‬معرک نژاد بابیان اینکه‬ ‫با تکمیل گذر بابارکن الدین گذر بهشت تکمیل می شود‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سال گذشته اعتبار یک میلیارد تومانی به این‬ ‫طرح اختصاص یافته بود و ســال جاری نیز ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تومان برای تکمیل ان تخصیص یافته اســت‪ .‬او اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬این گذر گردشگری کف فرش شده و قرار است‬ ‫از مبلمان های شــهری ویژه‪ ،‬تابلوهای راهنما و معرفی‪،‬‬ ‫نورپردازی و روشنایی مناسب در این مسیر استفاده شود‪.‬‬ ‫مدیر مجموعه فرهنگــی‪ -‬مذهبی تخت فوالد اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬همچنین با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری و‬ ‫طی یک فراخوان‪ ،‬نماد و المان شهری ویژه ای که روایتی‬ ‫از تخت فوالد اصفهان دارد برای این گذر گردشــگری‬ ‫طراحی و ســاخته شود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬با اجرای این‬ ‫موارد تکمیلی‪ ،‬گذر بهشت نیز تا اذرماه امسال تکمیل و‬ ‫به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬معرک نژاد اجرای برنامه ها و‬ ‫رویدادهای فرهنگی و گردشگری مجموعه تخت فوالد‬ ‫را پس از افتتاح محور گردشگری بهشت‪ ،‬در همین گذر‬ ‫دانست‪ .‬او همچنین تاکید کرد‪ :‬شیوع ویروس کرونا هیچ‬ ‫خللی درروند اجرای طرح های عمرانی تخت فوالد نداشته‬ ‫و ایــن طرح ها باقوت در حال اجراســت‪ .‬مدیر مجموعه‬ ‫فرهنگی‪ -‬مذهبی تخت فوالد اصفهان مرمت تکیه ها و‬ ‫بناهای این مجموعه در دستور کار این مدیریت برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد اصفهان با‬ ‫مساحت ‪ ۷۵‬هکتار دارای تکایای زیادی است که به دلیل‬ ‫تعدد تکایا و باال بودن مساحت چشم اندازی ‪ ۱۰‬ساله برای‬ ‫ان ترسیم شــده است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬همچنین مرمت و‬ ‫ســاماندهی تکیه ها اعتبار زیادی نیاز دارد بنابراین مقرر‬ ‫شد هر سه ســال یک بار یکی از محورهای گردشگری‬ ‫تخت فوالد مرمت و ســاماندهی شود‪ .‬معرک نژاد افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۸‬میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومــان اعتبار برای ‪ ۲۰‬طرح‬ ‫عمرانی تخت فوالد اختصاص یافته است که از این میزان‬ ‫‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان مربوط به ‪ ۲‬طرح تملکی‬ ‫و ‪ ۷‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان نیز مربوط به ‪ ۱۸‬طرح‬ ‫مرمت و ساماندهی است‪.‬‬ ‫نمایشگاهاینوتکس‪ ۲۰۲۰‬مرداد‬ ‫به صورتانالینبرگزارمی شود‬ ‫نهمیننمایشگاهبین المللینواوریوفناوری«اینوتکس‬ ‫‪ ،»۲۰۲۰‬در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا‪ ،‬به تعویق‬ ‫افتاد؛ دبیرخانه اینوتکس ‪ ۲۰۲۰‬اعالم کرد‪ ،‬این نمایشگاه‬ ‫‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۵‬مردادماه ســال جــاری به صورت انالین برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬به گزارش تسنیم؛ پس از شیوع بیماری کرونا‪،‬‬ ‫همانند بسیاری از رویدادها و نمایشگاه های کشور و جهان‪،‬‬ ‫برگزاری نهمین نمایشــگاه بین المللی نواوری و فناوری‬ ‫اینوتکس نیز به حالت تعلیق درامد تا با توجه به شــرایط‬ ‫جدید تصمیم مناسبی برای برگزاری یا لغو این رویداد گرفته‬ ‫شود‪ .‬درنهایت دبیرخانه این نمایشگاه پس از بررسی های‬ ‫فراوان و در نظر گرفتن شرایط حال حاضر کشور‪ ،‬تصمیم‬ ‫به عــدم برگزاری ان در خردادمــاه و برگزار کردن ان به‬ ‫شــیوه¬ای خالقانه و به صورت مجازی در مردادماه سال‬ ‫جاری گرفت‪ .‬ین تصمیم با توجه به دالیل علمی مبنی بر‬ ‫گسترش بیماری کرونا به واسطه اجتماعات‪ ،‬اتخاذشده است‬ ‫بو کارهای‬ ‫همچنین با توجه به اسیب دیدن بسیاری از کس ‬ ‫بو کارها به زمان برای‬ ‫نوپا از این پاندمی و نیاز این کســ ‬ ‫بازگشت به حالت طبیعی‪ ،‬نمایشگاه امسال با دو ماه تاخیر‬ ‫یعنی در تاریخ ‪ 22‬تا ‪ 25‬مردادماه برگزار می شود‪ .‬رویدادهای‬ ‫جانبی این نمایشــگاه اعم از «استیج»‪« ،‬کافه سرمایه»‪،‬‬ ‫«اینوتکس کواپ»‪« ،‬اینوجوان» و سایر بخش های جانبی‬ ‫نمایشــگاه نیز به صورت مجازی برگزار می شوند‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر است اطالعیه های نحوه برگزاری بخش های مختلف‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬به مرور و از طریق سایت این نمایشگاه به ادرس‬ ‫‪ http://inotex.com‬و شــبکه های اجتماعــی این‬ ‫نمایشگاه در رسانه های اجتماعی ازجمله تلگرام‪ ،‬اینستاگرام‬ ‫و توییتر به ادرس @‪ inotexevent‬به اطالع مخاطبان‬ ‫این رویداد می رسد‪.‬‬ ‫دستگاه ایمن ساز فناوری المپ های فرابنفش در‬ ‫اصفهان طراحی و بومی سازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوســیما‪ ،‬دانشــجوی دانشکده‬ ‫فنی شــهید مهاجر اصفهان و یکی از مخترعان این‬ ‫دستگاه گفت‪ :‬دستگاه ایمن ساز فناوری المپ های‬ ‫فرابنفش باهدف میکروب کشــی در اماکن عمومی‬ ‫و بیمارســتان ها و با ظرفیت استفاده در مکان های‬ ‫عمومی شــامل فروشگاه ها و نمایشــگاه ها بدون‬ ‫اسیب رسانی به انسان طراحی شده است‪ .‬امیرمحمد‬ ‫لشــگری افزود‪ :‬این دســتگاه با تالش و همکاری‬ ‫دانشجویان دانشــکده فنی شهید مهاجر اصفهان و‬ ‫دانشــکده فنی و حرفه ای سمیه نجف اباد و طراحی‬ ‫و بومی سازی شــد‪ .‬او بابیان اینکه پرتو المپ های‬ ‫فرابنفش در حالت عادی برای انســان بسیار مضر‬ ‫اســت و به هیچ عنوان امکان استفاده از این المپ ها‬ ‫در مکان های عمومی و خانگــی وجود ندارد افزود‪:‬‬ ‫به دنبال شــیوع کرونا اهمیت استفاده از المپ های‬ ‫فرابنفــش در ضدعفونی و میکروب کشــی افزایش‬ ‫یافت‪ .‬لشــگری بابیان اینکــه پیش ازاین‪ ،‬دانش و‬ ‫فناوری ســاخت این دســتگاه در انحصار امریکا و‬ ‫چند کشور اروپایی بود‪ ،‬گفت‪ :‬طول عمر المپ های‬ ‫فرابنفش یک ســال و نیم بوده و دستگاه تولیدی‬ ‫محققان اصفهانی بیش از ‪ 5‬ســال قابلیت استفاده‬ ‫دارد و هر مصرف کننده فقط بعد از یک ســال و نیم‬ ‫باید المپ هــا را عوض کند که هزینه ان حدود ‪60‬‬ ‫هزار تومان معادل یک ظرف متوســط الکل است‪.‬‬ ‫المپ های فرابنفــش یا به اختصــار ‪ UV‬بهترین‬ ‫عملکرد را در میکروب کشی به صورت مستقیم دارد‪،‬‬ ‫در بســیاری از بیمارستان ها از این ف ّناوری به جهت‬ ‫ایجاد محیطی بدون میکروب استفاده می شود‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫خسارت به صنعت‬ ‫گردشگری استان اصفهان‬ ‫در سه ماه‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی اســتان اصفهان گفت‪ :‬با شیوع کرونا‪،‬‬ ‫در ماه های بهمن‪ ،‬اســفند و فروردین ماه بالغ بر ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان خســارت به صنعت گردشگری استان‬ ‫اصفهان وارد شد‪.‬‬ ‫فریــدون اهلل یاری در گفت وگو با مهر با اشــاره‬ ‫فعالیــت هتل های اســتان اصفهان با اســتفاده از‬ ‫ظرفیت ‪ ۵۰‬درصدی اظهار داشــت‪ :‬با شیوع بیماری‬ ‫کرونا و تصمیم ستاد مقابله با کرونا در اوج سفرهای‬ ‫نوروزی به اســتان اصفهان‪ ،‬تمام واحدهای اقامتی‬ ‫اســتان اصفهان اعم از هتل ها‪ ،‬اقامتگاه های سنتی‪،‬‬ ‫مهمان پذیرها و اقامتگاه های بوم گردی تعطیل شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا‪ ،‬فعالیت‬ ‫هتل های استان اصفهان با حدود ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت‬ ‫ان ها و رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی برای پیشــگیری از بیماری کرونا اغازشده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرکل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی بیان داشت‪ :‬استان اصفهان دارای بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬هتــل‪ ۴۴۴ ،‬اقامتگاه بــوم گردی‪ ۷۰ ،‬هتل‬ ‫سنتی‪ ۱۵۰ ،‬خانه مسافر و ‪ ۲۳۰‬مهمان پذیر با حدود‬ ‫‪ ۳۵‬هزار تخت است که براورد می شود تعطیلی این‬ ‫مراکز ماهانه بالغ بر ‪ ۲۳۰‬میلیارد تومان ضرر اقتصادی‬ ‫به همراه داشته است‪.‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت مهندسی خدماتی درمانی بهداشتی صفای سالمت سپاهان(سهامی‬ ‫خاص) بشماره ثبت ‪ 1769‬و به شناسه ملی ‪10260566364‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی که در ساعت‪ 15‬مورخ‪ 1399/2/29‬تشکیل میگردد حضور به عمل برساند‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ -2‬انتخاب مدیران شرکت‬ ‫ ‬ ‫دستور جلسه ‪ -1:‬تصویب ترارنامه حساب سود وزیان شرکت‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬سایر موارد قابل مطرح درمجمع عمومی عادی‬ ‫‪ -4‬محل تشکیل جلسه ‪:‬اصفهان‪-‬فالورجان‪-‬جعفر اباد‪-‬جنب هالل احمر‪-‬درمانگاه یاس ‪-‬طبقه اول ‪ -‬کد پستی‪8451137653‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت مهندسی خدماتی درمانی بهداشتی صفای سالمت سپاهان‬

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4723

روزنامه اصفهان امروز 4723

شماره : 4723
تاریخ : 1402/06/28
روزنامه اصفهان امروز 4722

روزنامه اصفهان امروز 4722

شماره : 4722
تاریخ : 1402/06/27
روزنامه اصفهان امروز 4719

روزنامه اصفهان امروز 4719

شماره : 4719
تاریخ : 1402/06/22
روزنامه اصفهان امروز 4718

روزنامه اصفهان امروز 4718

شماره : 4718
تاریخ : 1402/06/21
روزنامه اصفهان امروز 4717

روزنامه اصفهان امروز 4717

شماره : 4717
تاریخ : 1402/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4716

روزنامه اصفهان امروز 4716

شماره : 4716
تاریخ : 1402/06/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!