روزنامه اصفهان امروز شماره 3781 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 3781

روزنامه اصفهان امروز شماره 3781

روزنامه اصفهان امروز شماره 3781

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬اردیبهشت ‪ 10 |1399‬رمضان ‪ | 04May 2020 | 1441‬سـال شانزدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 3781‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫تعطیلی مدارس ‬ ‫تا ‪ ۲۷‬اردیبهشت ماه‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه ‪ ۱۳۲‬شهرستان وضعیت سفید‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬مساجد این شهرستان ها از فردابازگشایی‬ ‫و نماز جمعه در انها برگزار می شود‪...‬‬ ‫ارزوهای پساکرونایی شهرها جهان برای یکدیگر؛‬ ‫همدلی با اصفهان از کواالالمپور تا فلورانس‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫اصفهان‬ ‫ ‬ ‫دانشگاه های‬ ‫ن برترین های ‬ ‫در میا ‬ ‫نظام رتبه بندی راوند‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫اصفهانی‬ ‫ ‬ ‫تغییرات مدیریتی در باشگاه‬ ‫ کمی پیچیده شده است‬ ‫معادله چند مجهولی‬ ‫مدیرعاملیسپاهان‬ ‫ نگاری‬ ‫ ‬ ‫بازیگران دیپلماسی شهری از همه قاره های جهان برای رد و بدل تجربه ها و اطالعات مفید در مقابله با کرونا دست به کار شده اند و با ارسال پیام و نامه‬ ‫با شهرهای مهم جهان از جمله اصفهان‪ ،‬خواستار همکاری برای برون رفت از این شرایط شده اند‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان‬ ‫خبر داد‬ ‫دستگیری‪ ۱۲۰‬محتکر‬ ‫اقالمبهداشتی ‬ ‫در اصفهان‬ ‫اغازفعالیتهتل هایاصفهان‬ ‫با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫حقوقشهروندیاین گونهپایمال‬ ‫می شود‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫در صد و بیست و یکمین جلسه علنی‬ ‫شورای اسالمی شهر مطرح شد‬ ‫حسن روانشید‬ ‫ورود شورا به موضوع‬ ‫پارک وحش صفه‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫اطالع رسانی | صفحه ‪2‬‬ ‫اگهی دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت معتبر مهندسی ‬ ‫و عمرانی (گرید ‪)1‬‬ ‫اطالع رسانی | صفحه ‪8‬‬ ‫اگهی دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فناوری ‬ ‫اطالعات ارامین‬ ‫ش نفت اصفهان‬ ‫شرکتپاالی ‬ ‫(سهامی عام)‬ ‫اگهیفراخوانارزیابیکیفیمناقصهعمومی‬ ‫شمـاره ‪/ 98 / 36‬م‬ ‫نوبت اول‬ ‫به پیمانکار واجد شــرایط واگذار‬ ‫ط زیر ‬ ‫ش نفت اصفهان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را بر اســاس شــرای ‬ ‫شــرکت پاالی ‬ ‫نماید ‪.‬‬ ‫‪ -1‬مشخصات مناقصه‪ :‬‬ ‫‪ - 1-1‬موضوع انجام عملیات ترمیم اسفالت و اجرای روکش اسفالت در سطح شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪ - 1-2‬محل انجام خدمات‪ :‬شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫‪ -1-3‬مبلغ براورد تخمینی کارفرما ‪000 :‬ر‪000‬ر‪000‬ر‪( 10‬به حروف ‪:‬ده میلیارد) ریال‬ ‫‪ - 1-4‬مدت انجام کار‪ :‬یکسال شمسی‬ ‫‪ - 1-5‬سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تقریبی ‪000‬ر‪040‬ر‪( 159‬به حروف‪:‬یکصد و پنجاه و نه میلیون و چهل هزار ) ریال‬ ‫و تضمین انجام تعهدات به میزان ‪ 5‬درصد مبلغ پیشنهادی‬ ‫‪ -2‬شرایط متقاضی‬ ‫‪ - 2-1‬شرکتهای دارای گواهینامه معتبر با حداقل رتبه ‪ 5‬در رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‬ ‫‪ - 2-2‬داشتن سوابق کاری مرتبط در ‪ 5‬سال گذشته‬ ‫‪ - 2-3‬داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی‬ ‫‪ - 2-4‬داشتن سیستم مدیریت ‪( HSE‬داشتن گواهینامه های ‪ ISO-14001‬محیط زیست و ‪ OHSAS-18001‬ایمنی و‬ ‫بهداشت و یا گواهینامه سیستم مدیریت ‪)HSE‬‬ ‫‪ - 2-5‬کسب حداقل شصت امتیاز در ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز هر یک از عوامل ارزیابی کیفی‪.‬‬ ‫‪ - 2-6‬داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -3‬نحوه درخواست شرکت در مناقصه‬ ‫‪ - 1-3‬از کلیه شــرکتهای واجد شــرایط که دارای صالحیت الزم و امادگی انجام کارهای مذکور می باشند‪ ،‬دعوت به عمل‬ ‫می اید ضمن ارســال نامه اعالم امادگی جهت حضور در مناقصه فوق الذکر از طریق دورنگار ‪ ، 031-33964871‬به سایت‬ ‫شــرکت پاالیش نفت اصفهان به ادرس ‪ www.eorc.ir‬مراجعه و در قســمت مزایده و مناقصه نسبت به دریافت پرسشنامه‬ ‫شــرایط پذیرش پیمانکاران و مشاوران (اشخاص حقوقی) اقدام نموده و پس از تکمیل‪ ،‬پرسشنامه موصوف را به همراه مدارک‬ ‫مندرج در پرسشــنامه حداکثر ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از نشر اگهی به شرکت پاالیش نفت اصفهان واقع در کیلومتر ‪ 5‬جاده‬ ‫اصفهان‪-‬تهران‪ ،‬ساختمان مرکزی دوم‪ ،‬اتاق ‪ ،218‬کمیته بررسی منابع پیمانکاری و اسناد ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪ - 2-3‬الزم به ذکر اســت شــرکتهایی که نزد کمیته مذکور دارای پرونده می باشند‪ ،‬می توانند جهت ارسال رزومه جدید یا‬ ‫بروز رسانی پرونده با شماره تلفن ‪ 33964325‬یا ‪ 33964329‬در صورت عدم پاسخگویی با شماره تلفن ‪031-33964326‬‬ ‫تماس حاصل فرمایند‪ .‬بدیهی است در صورت عدم بروز رسانی به موقع و یا کامل نبودن پرونده‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی متوجه این‬ ‫کمیته نبوده و صرف ًا بر اساس مستندات واصله اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 3-3‬اسناد و مدارک ارائه شده توسط متقاضی در رابطه با تکمیل پرسشنامه قابل عودت نمی باشد‪.‬‬ ‫دارای گواهینامه بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت (‪ ،)ISO-9001, ISO/TS-29001‬زیست محیطی (‪،)ISO-14001‬‬ ‫ایمنی و بهداشت حرفه ای (‪)OHSAS-18001‬‬ ‫اصفهان ‪ -‬کیلومتر ‪ 5‬جاده تهران صندوق پستی ‪ 81465-415‬کدپستی ‪8335113115 :‬‬ ‫تلفن ‪ )031( 36686041-8 :‬نمابر ‪)031( 36686962 - )031( 366152836 :‬‬ ‫‪Email : info@eorc.ir‬‬ ‫‪Website : www.eorc.ir‬‬ ‫ش نفت اصفهان(سهامی عام)‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالی ‬ ‫‪ 2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه| ‪ 15‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3781‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫ بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1521‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رئیس جمهور خبر داد‬ ‫تعطیلی مدارس تا‪ ۲۷‬اردیبهشت ماه‬ ‫حقوقشهروندیاین گونهپایمالمی شود‬ ‫حسن روانشید| این روزها باعث شده تا گرفتاری های عدیده یک‬ ‫میهمان ناخوانده و تحمیلی بتواند تمامی محاسبات را در دنیا به هم بریزد‬ ‫که عالوه بر خسارات اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و بهداشتی‪ ،‬قوانین‬ ‫و مقررات مدون را نیز تحت تاثیر حضور نامبارک خود قرار دهد! اگرچه‬ ‫کرونا را از ســویی می توان یک نعمت برای ایجاد شوک در کسانی که‬ ‫همه چیز را به فراموشی سپرده و انصاف را از یاد برده بودند دانست تا از‬ ‫خواب غفلت بیدار شــوند و نگاهی به دوروبر خود انداخته و بدانند خطر‬ ‫بیخ گوششان نجوا می کند اما از طرف دیگر باری تازه بر فشارهایی است‬ ‫که گروه بسیاری از جامعه ســنگینی ان ها را تحمل می کردند و امروز‬ ‫ناچارنــد نگرانی های تازه ازجمله بیکاری‪ ،‬بیماری‪ ،‬عقب ماندگی از روند‬ ‫زندگی و بدهکاری را بر ان بیفزایند‪ .‬همه می دانند این بحران متعلق به‬ ‫کشور خاصی نبوده و تمامی جهان را فراگرفته که ازاین جهت دستگاه ها‬ ‫و نهادهای مسئول مدنی را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است‬ ‫اما انتظارشان این است تا ارگان ها هم که خود قسمتی از جامعه هستند‬ ‫همراه و هم نفس باشــند و اجازه ندهند که معدودی فرصت طلب های‬ ‫همیشگی از النه ها بیرون زده و قوانین و مقررات را به نفع خود رقم بزنند!‬ ‫هنوز هم بی دردان جامعه شب ها را وقف دور دور با خودروهای میلیاردی‬ ‫کرده اند تا خواب و استراحت یکسره اما بدون درد را در پنت هاوس های‬ ‫باالی شــهر طی طول روز تخلیه نمایند و در محله های پایین شهر به‬ ‫ترکاندن نارنجک های پرسروصدا بپردازند تا زحمتکشان نگران و چپیده‬ ‫در خانه های الونکی از وحشــت قبض روح شوند! و این عمل هر شب‬ ‫تکرار شــود‪ .‬درحالی که متولیان حفظ امنیت اجتماعی همچنان دغدغه‬ ‫معضالت کرونــا را دارند که انگار احکام ماموریت ان ها به نام مبارزه با‬ ‫کووید ‪ 19‬تغییر یافته و امروز نیز یکی از فرصت های مبارزه با مشکالت‬ ‫اســت و مســئولیت های مدنی نمی توانند کمتر از دفاع مقدس باشند‪.‬‬ ‫اگر ویروس کووید ‪ ۱۹‬برای بهداشــت‪ ،‬امنیت و ســامتی جامعه ابی‬ ‫نداشت اما برای اقشــار خاص و فرصت طلبانی که پول های سرگردان‬ ‫دارند نان اور اســت تا هرکدام در راه و مســیر و تخصص خود موریانه‬ ‫وار پیــش بروند و دعا کنند تا کرونــا همچنان باقی بماند! در این میان‬ ‫تنها شــهرداری ها نیستند که به گونه ای خود را به کوچه های علی چپ‬ ‫زده اند و مقررات وضع شده پیرامون شرایط تخریب و زمان خاک برداری‬ ‫را نادیده می گیرند بلکه میراث فرهنگی هم به گروه متاثرین از ویروس‬ ‫کرونا پیوسته تا به بهانه حضور دو سومی کارمندان خود مبحث بازرسی‬ ‫را به فراموشی بسپارد که عده ای فرصت طلب خانه های تاریخی ناشناخته‬ ‫را شــبانه به دست گروه تخریب بسپارند و قبل از سپیده صبح تسطیح‬ ‫نمایند تا «نه از تاک نشــان ماند و نه از تاکنشــان»! دیداری شبانه از‬ ‫بافت های قدیمی خیابان های جامی‪ ،‬هاتف و جویباره کالن شهر اصفهان‬ ‫و کوچه پس کوچه های ان ها می تواند قسمتی از این اتفاق نامبارک را به‬ ‫رویت مسئوالن حفظ میراث فرهنگی برساند! و این نوعی تجاوز اشکار‬ ‫به حقوق شهروندی و تامین اسایش ان ها و به نوعی انهدام هویت هاست‬ ‫که صورت می گیرد درحالی که بحران کرونا پس از مدتی فروکش خواهد‬ ‫کرد اما این بی توجهی بزرگ می تواند تنش تازه ای به نام مشکالت روانی‬ ‫پسا کرونا را برای احاد جامعه به همراه داشته باشد!‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫امروز مساجد ‪ ۱۳۲‬شهرستان سفید بازگشایی می شوند‬ ‫گروه رویداد| رئیس جمهور با بیان اینکه ‪ ۱۳۲‬شهرستان وضعیت سفید‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬مساجد این شهرستان ها از فردا بازگشایی و نماز جمعه در انها‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد ملی کرونا‪ ،‬با قدردانی از تالش های‬ ‫انجام شده در طی این مدت برای مقابله با ویروس کرونا و همچنین اقدامات‬ ‫انجام شده برای تامین نیازهای اساسی و ضروری مردم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به نامشــخص بودن وضعیت ویروس کرونا باید برای مقابله با شرایط بد و‬ ‫ســخت احتمالی در اینده از هر نظر اماده باشیم‪ .‬وزارت بهداشت و درمان‬ ‫اعالم کرده پروتکل هایی که به مردم و صنوف اعالم شده باید مورد مراعات‬ ‫قرار بدهند‪ ،‬به طور متوسط ‪ ۸۳‬درصد در کشور مراعات شده است؛ در بعضی‬ ‫شهرستان ها ‪ ۹۲‬درصد مورد مراعات بوده است‪ .‬بعضی جاها ‪ ۸۰‬درصد بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور تصریح کرد‪ :‬در یک ماه و نیم گذشــته کادر درمان با همه‬ ‫وجــود و توان به صحنه امدند فداکاری بزرگی انجام داده و می دهند‪ .‬تعداد‬ ‫مراجعه کننده ها به بیمارستان برای بستری شدن در سطح کشور در طول‬ ‫شبانه روز گذشــته حدود ‪ ۳۰۰‬نفر بوده و این عدد خیلی پایین تر از روزها و‬ ‫هفته های قبل است؛ این نشان از همکاری مردم و تالش کادر پزشکی است‬ ‫که ما را به این نقطه مطلوب رسانده است‪ .‬مطلوبی که موردنظر ما است‪ ،‬هنوز‬ ‫فاصله است و باید کار شود تا به ان نقطه برسیم‪ .‬روحانی با اشاره به غربالگری‬ ‫در موضوع شــیوع کرونا ادامه داد‪ :‬در طرح غربالگری در نوبت نخست‪۷۸ ،‬‬ ‫میلیون نفر مورد غربالگری قرار گرفتند‪ .‬در مرحله دوم ‪ ۳۰‬میلیون نفر تحت‬ ‫پوشش غربالگری قرار گرفتند که هدفمندتر و دقیق تر از غربالگری دوره اول‬ ‫بود و کار بســیار بزرگی است‪ .‬او افزود‪ :‬از ابتدای اسفندماه هزار ونتیالتور به‬ ‫بخش درمان کشور اضافه شده است‪ .‬به این معنی که هزار تخت مراقبت‬ ‫ویژه می تواند برای این بیماری اضافه شود‪ .‬در حال حاضر بیش از ‪ ۴۰۰‬تخت‬ ‫مراقبت ویژه اضافه شــده است‪ .‬کادر درمانی و تولیدکننده ها در بیرون‪ ،‬کار‬ ‫بزرگی انجام دادند‪ .‬نیازها را االن دارند تامین می کنند‪ .‬رئیس جمهور گفت‪:‬‬ ‫روشن نیســت که پایان کرونا چه هفته‪ ،‬چه روز و چه ماهی است و هنوز‬ ‫روشن نیست ان دارویی که این بیماری را درمان می کند‪ ،‬دقیقًا کدام است‬ ‫و همه برای تولید واکسن تالش می کنند‪ .‬تعداد زیادی از مراکز هستند که‬ ‫تالش می کنند این دارو را کشف کنند‪ .‬باید خودمان را برای شرایط بد هم‬ ‫اماده کنیم‪ .‬این شرایط ممکن است تا تابستان طول بکشد‪ ،‬بیشتر‪ ،‬کمتر‪ ،‬کم‬ ‫بشود و باز دومرتبه در مقطعی اوج بگیرد‪ .‬روحانی گفت‪ :‬در ‪ ۲‬بخش خیلی‬ ‫باید حواسمان جمع باشد‪ ،‬یکی بخش تجهیزات و نیروی انسانی درمانگر‬ ‫اســت؛ یعنی نیروی انسانی باید به اندازه کافی باشد‪ .‬این نیروی انسانی به‬ ‫مرخصی رفته باشد‪ ،‬روحیه کافی داشته باشد‪ .‬تجهیزات هم به اندازه کافی‬ ‫تولید شده باشد‪ ،‬کیت های ازمایشگاهی به اندازه کافی تولید شده باشد‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در اغاز کار‪ ،‬روز دوم اسفند تصمیم گرفتیم که نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫بیمارستان های سیارشان را مجهز کنند و در بسیاری از مراکز نقاهتگاه تشکیل‬ ‫بدهند‪ .‬از روی بدبینی این کار را کردیم و گفتیم ممکن است موج و اوج این‬ ‫بیماری به گونه ای بشود که ان وقت باید پیش بینی شب عید را می کردیم و‬ ‫در همان جلسه گفتیم که به شب عید و به تعطیالت می رسیم و باید از حاال‬ ‫اماده شویم؛ از حاال که اغاز اسفند است‪ ،‬خودمان را اماده کنیم و این امادگی‬ ‫درست شد که شما ان همه تخت های بیمارستانی که نیروهای مسلح اماده‬ ‫کردند را دیدید‪ .‬رئیس جمهور نشان کرد‪ ۴ :‬هزار تخت بیمارستانی که البته از‬ ‫خیلی های ان استفاده و نیاز نشد ولی این امادگی‪ ،‬روحیه و پشتوانه بود‪ .‬این‬ ‫امادگی‪ ،‬ارامش است و وقتی مردم می بینند این بیمارستان تخت خالی دارد‪،‬‬ ‫در کنارش یک بیمارســتان سیار است و ان طرف تر نقاهتگاه است‪ ،‬دلشان‬ ‫قرص می شود‪ .‬روحانی گفت‪ :‬بعضی از کشورها بعدًا شما دیدید گرفتار شدند‬ ‫اما ما به خاطر این پیش بینی گرفتار نشــدیم ولو اینکه نقاهتگاه ها استفاده‬ ‫نشــد ولی درعین حال کار بزرگی بود کــه انجام گرفت‪ .‬خود این تجهیز و‬ ‫امادگی و پای کار بودن که مردم ما می فهمند اگر روزی مشکلی پیش بیاید‪،‬‬ ‫نیروی اماده ما از هالل احمر‪ ،‬اورژانس و نیروهای مســلح گرفته که همه‬ ‫در کنار وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی می ایند و همه در کنار‬ ‫ان قرار می گیرند که این کار بســیار بزرگی بود که انجام گرفت‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باید خودمان را برای یک روز سخت احتمالی اماده کنیم ضمن اینکه‬ ‫ما االن بازگشــایی ها را ارام ارام و پلکانی توسعه می دهیم و امروز تصمیم‬ ‫گرفتیم برای ‪ ۱۳۲‬شهرستانی که شرایط سفید دارند که در جلسه گفتند به‬ ‫جای سفید بگوییم کم خطر و شرایطشان کم خطر است و یا وضع سفید دارند‪،‬‬ ‫از فردا مساجدتان و روز جمعه‪ ،‬نماز جمعه ان ها شروع می شود و پروتکل ها‬ ‫را مراعــات می کنند‪ .‬رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬به نظر من در مســاجدی که‬ ‫پروتکل ها را مراعات می کنند‪ ۲ ،‬زیبایی است که هم زیبایی معنوی و هم‬ ‫زیبایی نظم و اجرای مقررات است‪ .‬این طوری تعبیر کنم‪ ،‬بگویم در مسجد‬ ‫یک عمل مستحب انجام می گیرد و یک عمل واجب یعنی نمازگزار فاصله را‬ ‫مراعات می کند که به عمل واجب عمل می کند و اینکه در مسجد نماز بخواند‬ ‫عمل مستحب می کند یعنی جایگاه ان کار فاصله گذاری از لحاظ طبقه بندی‬ ‫باالتر از نماز جماعت است که ان همه ثواب دارد و ان همه تاکید شده است‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬برخی از صنوفی که ممنوع بوده اســت‪ ،‬حتی در بخش های‬ ‫قرمز هم برخی صنوف مثل ارایشگاه ها و برخی مراکز ورزشی اعالم می شود‬ ‫در یک حدی که تجمع نباشــد بازگشایی شود و کارهایی است که وزارت‬ ‫بهداشــت و درمان اعالم می کند‪ .‬در بازگشــایی خیلی با ارامش و پلکانی‬ ‫به پیش می رویم اما درعین حال از یاد هم نمی بریم که یک کرونا هنوز هست‬ ‫و از یاد نمی بریم که ممکن است در یک روزی با یک اوجی روبرو شویم‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از امروز باید برای ان اوج‪ ،‬هم از لحاظ تجهیزات و امکانات و‬ ‫هم از لحاظ مواد غذایی و کاالی اساسی فکر کنیم‪ .‬این دو اگر در کشور ما‬ ‫اماده باشد‪ ،‬مردم نگرانی و هم شرایط را شرایط بهتری برای جامعه ما می کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اضافه کرد‪ :‬یک زمانی هم که بازگشایی ها را شروع کردیم باز‬ ‫نزدیک بود یک دوقطبی دیگر شــکل بگیرد؛ دوقطبی بین جان و نان که‬ ‫یکی بگوید جان مقدم است‪ ،‬دیگری بگوید نان الزم است؛ این دوقطبی هم‬ ‫صورت نگرفت؛ یعنی همه فهمیدند هم باید جان را حفظ کنیم و هم باید‬ ‫نان را اماده کنیم؛ نمی شود که مردم گرسنه باشند‪ .‬روحانی گفت‪ :‬صادرات‪،‬‬ ‫واردات دنیا در پساکرونا مثل پیش از کرونا نیست؛ سرمایه گذاری پساکرونا‬ ‫مثل قبل از کرونا نیست؛ اینها تغییر می کند؛ االن می بینید که در دنیایی که‬ ‫ادعا می کردند تنها راه زندگی اتحادیه های بزرگ منطقه ای و جهانی است به‬ ‫سمت ملی گرایی رفتند و دارند اتحادیه ها را رها می کنند و بندهای اتحادیه ها‬ ‫دارد شل می شود‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬اگر روزی بود که تحریم امریکا با زبان نرم‬ ‫محکوم می شد‪ ،‬امروز با زبان قاطع در سراسر دنیا تحریم امریکا را محکوم‬ ‫می کنند که یک کار غیرانسانی غلطی است که در این شرایط انجام می دهد؛‬ ‫پس همه چیز تغییر کرده‪ ،‬اقتصاد هم تغییر کرده است؛ اینکه من از دولت و‬ ‫وزارت کشور خواستم که روی سرمایه گذاری های زودبازده که در این مقطع‬ ‫االن به درد ما می خورد‪ ،‬کار کنند؛ یک چیزی بود قبل از کروناست صادرات‬ ‫ان مشتری خیلی داشت االن یک چیزهای دیگر مشتری دارد؛ رنگ و بوی‬ ‫صادرات و تولید عوض شده و شرایط نیازهای جامعه تغییر کرده است؛ باید‬ ‫خودمان را برای این شرایط امروز اماده کنیم‪ .‬رئیس جمهور اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫کشورمان امروز می بینیم که نسبت به درمان یک بیمار نگاه نمی کنیم که‬ ‫این ایرانی است یا غیرایرانی‪ ،‬نگاه نمی کنیم مذهبش چیست‪ ،‬نگاه نمی کنیم‬ ‫مال کدام قبیله و شهر است؛ همه را یکسان می بینیم و حتی اتباع خارجی را‬ ‫مجانی معالجه می کنیم و ان وقت در همین جلسه گفته شد که در امریکا بین‬ ‫سیاه وسفید‪ ،‬بین انهایی که بومی هستند و بین انهایی که از کشورهایی دیگر‬ ‫در این مدت امده اند به امریکا ملحق شدند‪ ،‬فرق می گذارند و متفاوت با انها‬ ‫رفتار می شود‪ .‬روحانی گفت‪ :‬در جلسه یکی از مسائلی که مطرح شد گشایش‬ ‫در امر اموزش در مدارس بود که در مناطقی که کم خطر یا به اصطالح سفید‬ ‫اســت برای مدتی دیگر مث ً‬ ‫ال پیشنهاد شد ‪ ۲۰‬اردیبهشت‪ ،‬در ان مناطق با‬ ‫حفظ پروتکل های بهداشتی مدارس بازگشایی شود و یک ماه هم اموزش‬ ‫ادامه پیدا کند و بعد امتحانات برگزار شود‪ .‬من یک مقدار کمی نگران بودم که‬ ‫ایا می توانیم به خوبی اجرا کنیم‪ .‬او ً‬ ‫ال زمان ان را تاخیر انداختیم یعنی گفتیم‬ ‫به جای بیستم‪ ،‬زمان را تاخیر بیندازند و بیست و هفتم می گذاریم و در این‬ ‫زمان باز مطالعه می کنیم‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬شرایط اسان نیست البته همه تالش‬ ‫خود را برای رسته های شغلی و کارگرانی که تحت فشار شدید قرار گرفتند‪،‬‬ ‫می کنیم و برای انها فکری کنیم تا مشکالت انها کمتر شود و اقداماتی هم‬ ‫چه به صورت وام و چه به صورت بسته های معیشتی انجام دادیم که باز هم‬ ‫ایــن اقدامات را انجام و ادامه می دهیم‪ .‬رئیس جمهور گفت‪ :‬در خانه ماندن‪،‬‬ ‫تفریح و سفر نرفتن ســخت است‪ ،‬االن مراکز ورزشی و سینمایی نیست‪،‬‬ ‫سخت است‪ ،‬در بازار با پروتکل باید برویم و بیاییم‪ ،‬سخت است‪ ،‬در اتوبوس‬ ‫و همه اینها سخت است حاال از این سختی ها بیشتر ان است که شغل خود‬ ‫و کسب وکار و مزد خود را از دست داده است پس ما باید اینجا صبر داشته‬ ‫باشیم و درعین حال همه باید به وظایف خود عمل کنند‪.‬‬ ‫اعالم دو شهرستان سفید اصفهان از امروز‬ ‫اگهی دعوت به همکاری‬ ‫نوبت اول‬ ‫یک شرکت معتبر مهندسی و عمرانی (گرید‪ )1‬در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی در یکی از پروژه های‬ ‫خود در شــهر اصفهان‪ ،‬از افراد توانمند و واجد شــرایط ذیل (ساکنین اصفهان و حومه) دعوت به همکاری‬ ‫می نماید‪ .‬متقاضیان می توانند رزومه های خود را با درج کد پست درخواستی در موضوع ایمیل‪ ،‬به ادرس‬ ‫الکترونیکی‪ hr1396hr@gmail.com‬ارسالنمایند‪.‬‬ ‫کد پست‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی و مشخصات‬ ‫سابقه کار در پروژه های‬ ‫عمرانی (سال)‬ ‫‪1070‬‬ ‫مدیر پروژه‬ ‫لیسانس مهندسی عمران یا سایر رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫‪ 20‬سال‬ ‫‪1060‬‬ ‫سرپرست کارگاه‬ ‫لیسانس مهندسی عمران یا سایر رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫‪ 15‬سال‬ ‫‪1061‬‬ ‫سرپرست اجرا ‪ -‬کارشناس اجرایی‬ ‫لیسانس مهندسی عمران یا سایر رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫‪ 10‬سال ‪ 5 -‬سال‬ ‫‪1062‬‬ ‫سرپرست دفتر فنی ‪-‬کارشناس دفتر فنی‬ ‫لیسانس مهندسی عمران یا سایر رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫‪ 10‬سال ‪ 5 -‬سال‬ ‫‪1063‬‬ ‫سرپرست ‪-‬کارشناس امور قراردادها‬ ‫لیسانس مهندسی عمران یا سایر رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫‪ 7‬سال ‪ 3 -‬سال‬ ‫‪1064‬‬ ‫سرپرست – کارشناس کنترل پروژه‬ ‫لیسانس مهندسی صنایع یا سایر رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫‪ 7‬سال ‪ 3 -‬سال‬ ‫‪1065‬‬ ‫سرپرست مالی ‪ -‬حسابدار‬ ‫لیسانس حسابداری یا سایر رشته های مرتبط‬ ‫‪ 7‬سال ‪ 3 -‬سال‬ ‫‪1066‬‬ ‫سرپرست انبار ‪ -‬انباردار‬ ‫لیسانس رشته های مرتبط ‪ -‬دیپلم‬ ‫‪ 7‬سال ‪ 3 -‬سال‬ ‫‪1067‬‬ ‫پشتیبانی و تدارکات ‪ -‬مسئول خرید‬ ‫دیپلم به باال – دارای ضامن معتبر‬ ‫‪ 10‬سال – ‪ 5‬سال‬ ‫‪1068‬‬ ‫سرپرست اداری – کارشناس اداری و منشی‬ ‫لیسانس رشته های مرتبط‬ ‫‪ 7‬سال ‪ 3 -‬سال‬ ‫‪1069‬‬ ‫سرپرست ‪ - HSE‬افسر ‪HSE‬‬ ‫کارشناسی ایمنی ‪ -‬بهداشت حرفه ای‬ ‫‪ 7‬سال ‪ 3 -‬سال‬ ‫‪1071‬‬ ‫سرپرست نقشه برداری ‪ -‬نقشه بردار‬ ‫لیسانس نقشه برداری‬ ‫‪ 7‬سال ‪ 3 -‬سال‬ ‫‪1072‬‬ ‫سرپرست برق و تاسیسات ‪ -‬تاسیساتی‬ ‫لیسانس مرتبط ‪ -‬فوق دیپلم‪/‬دیپلم صنعتی‬ ‫‪ 7‬سال ‪ 5 -‬سال‬ ‫‪1073‬‬ ‫سرپرست ماشین االت ‪ -‬دفتر فنی ماشین االت‬ ‫لیسانس‪/‬فوق دیپلم فنی‬ ‫‪ 15‬سال ‪5 -‬سال‬ ‫‪10731‬‬ ‫سرپرست تعمیرگاه ‪ -‬تعمیرکار‪/‬سرویسکار‬ ‫فوق دیپلم فنی‪/‬دیپلم‬ ‫‪ 10‬سال ‪ 5 -‬سال‬ ‫‪10732‬‬ ‫راننده‪/‬اپراتور ماشین االت‬ ‫سواد خواندن و نوشتن – دارای گواهینامه پایه‬ ‫‪ /1‬ویژه‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪1074‬‬ ‫حراست و نگهبانی‬ ‫دارای ضامن معتبر‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫به گفته اســتاندار اصفهان ســیر نزولی ابتال بــه کرونا در‬ ‫شماری از شهرستان های این استان به معنای نادیده گرفتن‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی نیست‪.‬عباس رضایی روز گذشته‬ ‫پس از برگزاری جلســه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به‬ ‫شکل ویدئوکنفرانس افزود‪ :‬اجرای پروتکل های بهداشتی و‬ ‫رعایت فاصله گذاری اجتماعی یک ضرورت اســت و هرگز‬ ‫نباید فراموش کرد‪ .‬به واسطه همین رعایت پروتکل ها بوده‬ ‫که امروز فوتی بیماری کرونا در برخی شهرستان های استان‬ ‫به صفر رســیده است‪ .‬استاندار اصفهان با بیان اینکه در کل‬ ‫کشور ‪ ۱۳۲‬منطقه سفید اعالم شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫از این تعداد ‪ ۲‬شهرستان متعلق به استان است که اسامی ان‬ ‫از سوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫شهرستان هایی که در وضعیت سفید قرار می گیرند از امروز‬ ‫می توانند برنامه های نماز جمعه و جماعات خود در مســاجد‬ ‫را داشــته باشــند و به مرورزمان و افزایش تبدیل وضعیت‬ ‫شهرستان های دیگر از زرد به سفید‪ ،‬تعداد مناطق سفید استان‬ ‫افزایش خواهد یافت؛ البته این خبرهای خوش به معنای پایان‬ ‫کرونا نیست زیرا نه تنها در ایران بلکه در هیچ کجای جهان‬ ‫واکســن یا درمانی برای این بیماری وجود ندارد و هیچ کس‬ ‫نمی تواند پایان این بیماری را پیش بینی کند‪ .‬رضایی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬از همین رو باید از نظر نیروی انسانی‪ ،‬تجهیزات و سایر‬ ‫موارد خود را برای بدبینانه ترین و ســخت ترین شرایط اماده‬ ‫کنیــم و برای اینده امکانــات الزم را پیش بینی کنیم‪ .‬وی‬ ‫با مقایســه عملکرد نظام درمانی ایران اسالمی در مواجهه‬ ‫مواجه با کرونا با برخی کشورهای دیگر گفت‪ :‬کلیه مبتالیان‬ ‫و افراد مشــکوک به کرونا در ایران بــدون در نظر گرفتن‬ ‫سن‪ ،‬جنس‪ ،‬ملیت و قومیت مداوا شدند درحالی که در برخی‬ ‫کشورهای مدعی چنین عملکردی وجود نداشتند‪ .‬عملکرد‬ ‫نظام بهداشت و درمان کشور را در جایگاه بسیار خوبی قرار‬ ‫داده است و نتیجه ان قرار گرفتن مناطق مختلف کشور و از‬ ‫جمله شهرستان های استان اصفهان در شیب نزولی ابتال به‬ ‫کروناست و در این بخش باید از کادر پزشکی و پیراپزشکی‬ ‫تجلیل کرد‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت مهندسی سوالر انرژی اذرخش سهامی خاص به‬ ‫شماره ثبت ‪ 59141‬و شناسه ملی ‪14007056179‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1398/11/27‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شد ‪ :‬مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان‬ ‫اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله نظرمیانی ‪ ،‬کوچه پرستو[‪ ، ]34‬خیابان‬ ‫توحید ‪ ،‬پالک ‪ ، 0‬ساختمان نگین ‪ ،‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 111‬کدپستی‪ 8173643391‬تغییر‬ ‫یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک‬ ‫استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)829059‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ساختمانی ارین ارک شرکت سهامی‬ ‫خاص به شماره ثبت ‪ 11212‬و شناسه ملی ‪10260322695‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ‪ 98/12/14‬و بنا به اختیار حاصله‬ ‫تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 98/12/13‬در خصوص افزایش‬ ‫سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و الیحه اصالحی‬ ‫قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ‪21000000000‬ریال ( منقسم به‬ ‫‪ 150000‬سهم ‪ 140000‬ریالی ) به مبلغ ‪ 100500000000‬ریال ( منقسم به‬ ‫‪ 150000‬سهم ‪ 670000‬ریالی) از طریق تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده‬ ‫اشخاص ازشرکت افزایش یافت‪ .‬ب‪ :‬سرمایه شرکت مبلغ ‪100500000000‬‬ ‫ریال منقسم به ‪ 150000‬سهم ‪ 670000‬ریالی با نام می باشد و ماده مربوطه‬ ‫در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصالح گردید ‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و‬ ‫امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان‬ ‫(‪)829088‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ساختمانی ارین ارک شرکت سهامی‬ ‫خاص به شماره ثبت ‪ 11212‬و شناسه ملی ‪10260322695‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1398/12/15‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شد ‪ :‬ماده ‪ 25‬اساسنامه بدین شرح اصالح شد ‪ :‬هر یک از مدیران‬ ‫باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک از سهام شرکت بوده و ورقه سهم‬ ‫مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران‬ ‫منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود‪ ،‬به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن‬ ‫ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از ان از قبیل حق رای و دریافت‬ ‫سود نمیباشد ولی مادامی که مدیر مفاصاحساب دوره تصدی خود را از شرکت‬ ‫دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)829083‬‬ ‫ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه صنف تولید کنندگان و تعمیرکنندگان‬ ‫الکتروموتور و اسانسور شهرستان اصفهان زمان ثبت نام ‪ 99/02/21 :‬الی ‪99/02/30‬‬ ‫نوبت‬ ‫اولمعدن و‬ ‫صنعت ‪،‬‬ ‫روند ثبت نام ‪ :‬ثبت نام الکترونیکی در سامانه ایرانیان اصناف به نشانی‪ www. iranianasnaf. ir :‬و دریافت کد رهگیری و سپس مراجعه به سازمان‬ ‫تجارت ( میدان ازادی ‪ -‬بلوار دانشگاه ‪ -‬مقابل در شمالی دانشگاه ‪ -‬ساختمان شهید خرازی ) بهمراه اصل مدارک جهت تایید ثبت نام (عدم مراجعه جهت تایید ثبت نام در‬ ‫مهلت مقرر ‪ ،‬بمنزله انصراف از ثبت نام بوده و ثبت نام اولیه داوطلب رد می گردد )‬ ‫مدارک الزم ‪ -۱ :‬پروانه کسب معتبر ‪ -۲‬شناسنامه ‪ -۳‬کارت ملی ‪ -۴‬مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم) ‪ -۵‬یک قطعه عکس رنگی ‪ -۶‬اعتبار نامه ‪ ،‬برای افراد دارای سابقه‬ ‫عضویت در هیات مدیره‬ ‫اتحادیه صنف تولید کنندگان و تعمیرکنندگان الکتروموتور و اسانسور شهرستان اصفهان‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫ شهر‬ ‫انجام روزانه ‪ 3‬تا ‪ 5‬مورد‬ ‫عملیات مارگیری در شهر‬ ‫به گفته ســخنگوی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری اصفهان روزانه سه تا پنج مورد عملیات مارگیری‬ ‫در شــهر اصفهان توســط نیروهای اتش نشــانی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فرهاد کاوه اهنگران ســخنگوی ســازمان اتش نشانی و‬ ‫خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه با اغاز فصل‬ ‫بهار و پایان خواب زمستانه مارها‪ ،‬مشاهده این حیوان در‬ ‫سطح شــهر افزایش می یابد‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬در این فصل‬ ‫مار پس از خواب زمســتانه بیدار شــده و به دنبال تغذیه‬ ‫می گردد و در این بین تخم پرندگان محبوب ترین خوراکی‬ ‫برای این حیوان است ‪.‬او افزود‪ :‬مار ها به دنبال پیدا کردن‬ ‫النه پرنــدگان از درخت باال رفته و اغلب در نقاطی مانند‬ ‫زیر زمین و بین شــکاف دیوار ها به دنبال پیدا کردن النه‬ ‫پرندگان هستند‪ .‬سخنگوی سازمان اتش نشانی و خدمات‬ ‫ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه خانواده ها باید هنگام‬ ‫مراجعه به باغ و مزارع کشاورزی نکات ایمنی را نسبت به‬ ‫ورود مار به خودرو‪ ،‬ســبد میوه و وسایل خود توجه داشته‬ ‫باشــند‪ ،‬افزود‪ :‬در منازل اطراف پارک ها‪ ،‬مزارع کشاورزی‪،‬‬ ‫دامپروری ها و گاوداری ها باید همیشه بسته باشد‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر اینکه روزانه سه تا پنج مورد عملیات مارگیری در شهر‬ ‫اصفهان توسط نیرو های اتش نشانی انجام می شود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬البته باید توجه داشت که در همه نقاط شهر اصفهان‬ ‫عملیات مارگیری انجام شده‪ ،‬اما در مناطق یاد شده تعداد‬ ‫بیشتری مشاهده شده است‪.‬‬ ‫دانشگاه های اصفهان در میان ‬ ‫برترین هاینظامرتبه بندی‬ ‫راوند‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬دانشگاه های اصفهان‪ ،‬صنعتی اصفهان‬ ‫ن برترین دانشــگاه های جهان در نظام‬ ‫و کاشــان در میا ‬ ‫رتبه بندی راوند قرار گرفتند‪ .‬رتبه بندی های دانشگاه جهانی‬ ‫‪ RUR‬عملکرد ‪ ۸۲۹‬موسســه اموزش عالی برتر جهان‬ ‫را با ‪ ۲۰‬شــاخص گروه بندی شــده در چهار حوزه اصلی‬ ‫فعالیت شامل «تدریس»‪« ،‬تحقیق»‪« ،‬تنوع بین المللی»‬ ‫و «پایداری مالی» دانشــگاه ارزیابی می کند‪ .‬از مهمترین‬ ‫مزایای این نظام رتبه بندی‪ ،‬ارزیابی دقیق دانشــگاه ها در‬ ‫شــاخص های مختلف و اعالم امتیــاز و رتبه به تفکیک‬ ‫شاخص است‪ .‬در اخرین نظام رتبه بندی راوند (‪Round‬‬ ‫‪ )University‬در ســال ‪ ،۲۰۲۰‬دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫تهران در رتبه ‪ ،۲۲۲‬دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه ‪،۲۳۹‬‬ ‫دانشگاه تهران با رتبه ‪ ،۳۳۹‬دانشگاه علم و صنعت ایران در‬ ‫رتبه ‪ ،۴۵۶‬دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با رتبه‬ ‫‪ ،۴۷۱‬دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با رتبه ‪ ،۵۷۷‬دانشگاه‬ ‫اصفهان با رتبه ‪ ،۵۹۱‬دانشــگاه شهید بهشتی در جایگاه‬ ‫‪ ،۵۹۶‬دانشگاه کاشان در جایگاه ‪ ۶۱۴‬جهان‪ ،‬دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبایی در رتبه ‪ ۶۸۴‬و دانشگاه الزهرا در جایگاه ‪ ۷۲۱‬قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬موسسه رتبه بندی دانشگاه روند در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۳‬در مسکو اغاز به کار کرد‪ .‬هدف از تاسیس این‬ ‫موسسه‪ ،‬ایجاد رقابت اثر بخش میان دانشگاه های جهان‬ ‫است‪ .‬این موسسه رتبه بندی‪ ،‬ساالنه رتبه های حدود هزار‬ ‫دانشگاه در ‪ ۸۰‬کشــور را در شاخص های مختلف منتشر‬ ‫می کند‪ .‬یکی از فعالیت های مهم موسسه رتبه بندی روند‬ ‫ارائه مشــاوره به دانشگاهها برای ارتقای سطح اموزش و‬ ‫پژوهش است‪.‬‬ ‫ازادی ‪ ۱۶‬زندانی جرایم‬ ‫غیرعمد اصفهان از ابتدای ماه‬ ‫رمضان‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬به گفته مدیرکل زندان های اســتان‬ ‫اصفهان در شب های گذشــته ماه مبارک رمضان زمینه‬ ‫ازادســازی ‪ ۱۶‬نفر از زندانیان استان با کمک های مردمی‬ ‫فراهم شد همچنین یک هزار و ‪ ۱۳۰‬زندانی جرایم غیرعمد‬ ‫در زندان های اســتان چشــم به راه کمک خیران و مردم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اســدا‪ ...‬گرجی زاده اظهار کرد‪ :‬در شــب های گذشته ماه‬ ‫مبارک رمضان زمینه ازادســازی ‪ ۱۶‬نفر از زندانیان استان‬ ‫با کمک های مردمی فراهم شد‪ .‬او در خصوص مبالغ این‬ ‫کمک های مردمی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تاکنون بالغ بر یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۳۹‬میلیارد تومان کمــک مردمی بوده که مردم برای‬ ‫ازادی زندانیان واریز یا تعهد کرده اند‪ .‬مدیرکل زندان های‬ ‫اســتان اصفهان افزود‪ :‬در برنامه یک شهر ضیافت شب‬ ‫گذشــته دو زندانی ازاد شــدند که مبلغ بدهی انها ‪۲۹۷‬‬ ‫میلیون تومان بوده اســت که ‪ ۱۵۳‬میلیون از این مبلغ با‬ ‫گذشت شاکیان تامین شــد و مابقی ‪ ۱۳۸‬میلیون تومان‬ ‫توســط خیران و مردم نیکوکار تامین شد‪ .‬او در خصوص‬ ‫تمدید مرخصی زندانیان‪ ،‬گفت‪ :‬زندانیانی که حضور انها در‬ ‫جامعه خطرناک بود به زندان ها بازگشتند و مرخصی مابقی‬ ‫زندانیان تا پایان ماه مبارک رمضان تمدید شد‪ .‬گرجی زاده‬ ‫در خصوص مراقبــت از زندان ها و کنترل ویروس کرونا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همه موارد و پروتکل های بهداشتی در زندان ها‬ ‫در حال اجرایی شــدن اســت و بر امور بهداشتی زندان ها‬ ‫نظارت کامل می شود‪ .‬او در خصوص عفو زندانیان گفت‪:‬‬ ‫تاکنون از طریق عفو مقام معظم رهبری به مناسبت نوروز‬ ‫‪ ۹۱۴‬نفر از زندانیان ازاد شــده اند همچنین برای ‪ ۹۸۰‬نفر‬ ‫هم پایان حبس صادر شده است همچنین در حال بررسی‬ ‫وضعیت زندانیان برای پیشنهاد اسامی برای عفوهای ماه‬ ‫مبارک رمضان هستیم‪ .‬مدیرکل زندان های استان اصفهان‬ ‫در خصوص امار زندانیان جرایم غیرعمد‪ ،‬گفت‪ :‬یک هزار‬ ‫و ‪ ۱۳۰‬زندانی جرایم غیرعمد در زندان های استان هستند‬ ‫که برای ازادسازی این تعداد نیازمند ‪ ۳۹۰‬میلیارد هستیم‬ ‫و امیدواریــم مردم برای ازادی این تعداد همکاری الزم را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫دوشنبه| ‪ 15‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3781‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در صد و بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر مطرح شد‬ ‫ورود شورا به موضوع پارک وحش صفه‬ ‫‪ 50‬هزار کارگر در اصفهان به دنبال شیوع کرونا بیکار شدند‬ ‫گروه اصفهان| روز گذشــته در صد و بیســت و یکمین‬ ‫جلســه علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان با تصویب شورا‪،‬‬ ‫شــهرداری اصفهان ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان در برنامه یک شــهر‬ ‫ضیافت کمک می کند تا بــرای ازادی زندانیان جرائم غیرعمد‬ ‫هزینه شود‪ .‬الیحه کمک به ازادی زندانیان جرایم غیرعمد پس‬ ‫از تایید در کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی مطرح شد‪ .‬این‬ ‫کمک به ارزش ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان بوده و از طریق برنامه یک‬ ‫شــهر ضیافت پرداخت خواهد شد‪ .‬ضمن تصویب این الیحه‪،‬‬ ‫پیشنهادی نیز در جلسه شورا مطرح شد که برای بودجه سال های‬ ‫بعد‪ ،‬شورای شهر در زمان بودجه ریزی ردیف جداگانه ای برای این‬ ‫اقدام تخصیص دهد‪ .‬همچنین هیات رئیسه شورا امکان دعوت‬ ‫از مسئوالن ستاد دیه برای حضور در صحن علنی را در جلسات‬ ‫اینده بررسی خواهد کرد تا گزارشی از نحوه هزینه کرد کمک های‬ ‫مدیریت شهری به این ستاد در صحن شورا ارائه شود‪.‬‬ ‫در این جلســه همچنین اعضای شورا در جریان بررسی الیحه‬ ‫طرح نامه پروژه پژوهشی تغییرات اقلیمی در کالنشهر اصفهان‬ ‫خواستار مشخص شدن تاثیر خشکسالی سال های اخیر بر میزان‬ ‫مهاجرت به اصفهان شــدند‪ .‬پیشــتر این الیحه در کمیسیون‬ ‫اجتماعی شــورا مطرح شــده بود که با نظر کارشناسان محیط‬ ‫زیســت درخواست شد برای بررســی بیشتر مهلت دو ماهه ای‬ ‫قرار داده شــود تا این طرح با بررسی بیشتری به صحن شورای‬ ‫شهر بیاید‪ .‬کورش خسروی‪ ،‬رئیس مرکز پژوهش های شورای‬ ‫شــهر نیز در جریان بررسی این الیحه‪ ،‬نظر مرکز پژوهش ها را‬ ‫برای انجام این پژوهش بــا رعایت نکاتی‪ ،‬مثبت اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬برای انکه این پژوهش به سرنوشت دیگر پژوهش هایی‬ ‫که انجام شده اند اما اکنون در قفسه خاک می خورند دچار نشده‬ ‫و کاربردی تر شــود‪ ،‬نیاز به مالحظاتی دارد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫گرمایش زمین در میزان مصرف اب تاثیر گذاشته و این پژوهش‬ ‫می تواند تصمیم گیری های سازمان پارک ها را با توجه به میزان‬ ‫مصرف اب در سال های اینده تسهیل کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نیاز است‬ ‫در این پژوهش تخمینی از میزان مصرف اب در ‪ ۳۰‬سال اینده با‬ ‫دو سناریو انجام شود؛ یکی با حفظ میزان فضای سبز موجود در‬ ‫سطح شهر و دیگری با این پیش فرض که هرسال چند درصد به‬ ‫فضای سبز شهر اضافه شود‪ ،‬میزان مصرف اب چه عددی خواهد‬ ‫بود‪ .‬خسروی خاطرنشــان کرد‪ :‬الزم است میزان مصرف برق‬ ‫به ویژه در فصل تابستان‪ ،‬میزان بارش ها با توجه به تغییر الگوی‬ ‫بارشی‪ ،‬میزان روان اب ها و میزان مصرف اب شرب نیز در این‬ ‫پژوهش تخمین زده شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬همچنین باید مشخص‬ ‫شــود تا چه اندازه خشکسالی های اخیر در مهاجرت ها تاثیرگذار‬ ‫بوده اســت تا در مجموع این داده ها بتوان از نتایج پژوهشی که‬ ‫انجام می شود در مدیریت شهری استفاده کرد‪.‬با موافقت اعضای‬ ‫شورای شهر الیحه به کمیسیون مربوطه بازگردانده شد تا شورای‬ ‫هماهنگی محیط زیست ذیل کمیسیون تشکیل و تا دو ماه دیگر‬ ‫بررسی ها را برای جزئیات مربوط به الیحه منظور کند‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در این نشست با قدردانی‬ ‫از کســانی که بر مبنای ســیره امیر مومنان (ع) بر دستگیری‬ ‫از نیازمندان همــت می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مســئوالن در کنار‬ ‫فعالیت های خیرین با برخورد با محتکرانی که سبب ساز گرانی‬ ‫اقالم مورد نیاز مردم شــده اند‪ ،‬این افــراد را درس عبرت برای‬ ‫دیگر محتکران قرار دهند‪ .‬علیرضا نصراصفهانی با بیان اینکه‬ ‫قیمت ها در حال افزایش بی حســاب و کتاب است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬نیاز است ستاد تنظیم بازار نظارت بیشتری بر قیمت اقالم‬ ‫مورد نیاز مردم در بازار داشته باشد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بسته تشویقی‬ ‫مصوب در جلسه گذشته شــورای شهر که با نهایت همراهی‬ ‫اعضای شــورا و مدیران شهرداری به تصویب رسید‪ ،‬در جلسه‬ ‫فوق العاده فرمانداری نیز به تصویب رسیده که درخواست داریم از‬ ‫هفته جاری عملیاتی شود‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫از شــهرداری خواست با همکاری رســانه ها در خصوص این‬ ‫بسته تشویقی به شهروندان اطالع رسانی الزم را بکنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شهروندان باید از مفاد این بسته اطالع پیدا کرده و جزئیات ان‬ ‫برای انبوه سازان تبیین شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در شهرداری‬ ‫مناطق باید بر اساس این مصوبه عمل کرده و از هرگونه اقدام‬ ‫توافقی و فشار مضاعف بر مردم خودداری شود‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫مصوبه شــورا کسانی که زودتر به شــهرداری مراجعه کنند از‬ ‫تخفیف بیشــتری برخوردار شده و زمان بیشتری برای دریافت‬ ‫پروانه خواهند داشت‪ .‬نصراصفهانی تصریح کرد‪ :‬در روزهای اخیر‬ ‫مشاهده شد که عده ای از شهروندان در خصوص پارک وحش‬ ‫صفه توقع و انتظار خود را در شبکه های اجتماعی مطرح کردند‬ ‫ استان‬ ‫‪ 3‬‬ ‫اصالح محور اسیب دیده‬ ‫زواره ‪ -‬دره باغ در استان‬ ‫بــه گفته رئیس اداره راهداری وحمــل ونقل جاده ای‬ ‫شهرستان اردستان عملیات اصالح محور اسیب دیده‬ ‫زواره‪ -‬دره باغ در اســتان اصفهان که در اثر بارشهای‬ ‫جوی اخیر اسیب دید‪ ،‬اغاز شده است‪.‬‬ ‫مرتضی صادقی به مهــر گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۱‬کیلومتر از‬ ‫محور زواره_دره باغ شهرستان اردستان در اثر بارشهای‬ ‫شدید باران و جاری شدن سیل دچار اسیب جدی شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه عملیات اصالح محور اســیب دیده به‬ ‫سرعت توســط اکیپ های امانی اداره راهداری وحمل‬ ‫ونقل جاده ای شهرستان اردستان اغاز شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫الیه اسفالت تخریب شده توسط ماشین االت راهداری‬ ‫جمع اوری و بستر برای اجرای عملیات اسفالت سرد در‬ ‫حال اماده ســازی است‪ .‬صادقی با اشاره به هفت مورد‬ ‫اب بردگی شدید در محور و تخریب ‪ ۱۲‬اب نما در این‬ ‫مسیر بیان داشت‪ :‬در حال حاضر ابنیه فنی اسیب دیده‬ ‫در این محور توســط راهداران در حال ترمیم و اصالح‬ ‫است‪.‬‬ ‫عدم رعایت فاصله گذاری‬ ‫اجتماعیدرگلپایگان‬ ‫که از کمیسیون اجتماعی شورا درخواست دارم به این موضوع‬ ‫ورود جدی تری داشــته و اقدامــات الزم را بعمل اورد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬هر اقدامی که در این رابطه انجام شــود‪ ،‬با رعایت حقوق‬ ‫حیوانات و حفظ هویت تفرجگاهی این مکان برای شهروندان‬ ‫لحاظ خواهد شد‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان همچنین‬ ‫با تقدیر از کســانی که در برنامه یک شهر گفت وگو همکاری‬ ‫کردند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬طی فراخوان این برنامه ‪ ۷۴۱‬نفر ثبت نام کرده‬ ‫و ‪ ۵۶۰‬نفر داوطلبانه نیز در جلسات مربوط به تدوین برنامه جامع‬ ‫حضور فعال داشــتند که اتفاق مبارکی بوده و سبب غنابخشی‬ ‫به تصمیمات می شود‪ .‬او با تاکید بر لزوم رعایت فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی در مراکز عمومی شــهر‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر موازین مربوط‬ ‫رعایت نشده و فاصله گذاری اجتماعی به عادت عمومی تبدیل‬ ‫نشود‪ ،‬شاید با موج دیگری از بیماری کرونا مواجه می شویم که‬ ‫زندگی شهر و شــهروندان را به مخاطره خواهد انداخت‪ .‬نصر‬ ‫اصفهانی گفت‪ :‬نظارت بر مدیریت شــهری و امور جاری شهر‬ ‫برای حفظ منافع مردم یکی از وظایف شــورای شهر است که‬ ‫در صورت قطعی شــدن حتی یک تخلف در شهرداری با افراد‬ ‫متخلف تعارفی نخواهیم داشت‪ .‬کسانی که به دلیل انجام یک‬ ‫تخلف مورد خطاب قرار می گیرند روی ترش نکنند و نیروهای‬ ‫پاکدست شهرداری ها و ســازمان ها نیز خطاب شورای شهر را‬ ‫به خود نگیرند بلکه مخاطب تذکرات و نطق های میان دستور‬ ‫اعضای شورای شــهر اصفهان‪ ،‬تعداد اندک متخلفان هستند‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد‪ :‬اخباری که‬ ‫ق زده نکند تا دست به‬ ‫در این زمینه منتشر می شود‪ ،‬عده ای را ذو ‬ ‫تسویه حساب سیاسی زده و دنبال ماهی گرفتن از اب گل الود‬ ‫باشــند زیرا شورای شــهر اگرچه بر ایفای وظایف قانونی خود‬ ‫مصمم است‪ ،‬لیکن با وحدت در درون مدیریت شهری امور شهر‬ ‫را به پیش می برد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بیکاری ‪ ۵۰‬هزار کارگــر اصفهان به دنبال‬ ‫شیوع کرونا‬ ‫عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این جلسه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هفته کارگر و روز جهانی کارگر را در حالی پشت سر‬ ‫گذاشتیم که امســال به دلیل بیماری کرونا برگزاری جلسات و‬ ‫تجمعات برای تبیین و طرح خواسته ها و مشکالت جامعه کارگری‬ ‫مقدور نبود‪ .‬اصغر برشان افزود‪ :‬امسال ‪ ۵۰‬هزار نفر از کارگران در‬ ‫شهر اصفهان عالوه بر مشکالت همیشگی و ساختاری این قشر‪،‬‬ ‫بیکار و مشــاغل ان ها تعطیل شــد و بر مبنای قانون‪ ،‬حقوق و‬ ‫مزایای خود را بایستی از طریق سازمان تامین اجتماعی دریافت‬ ‫کنند‪ .‬عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در نیمه اردیبهشت ماه هستیم و هنوز هیچ بودجه ای از طرف‬ ‫دولت به سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت حقوق و مزایای‬ ‫کارگران اختصاص داده نشده و این قشر با گذشت بالغ بر دو ماه‬ ‫هیچ حقوقی دریافت نکرده اند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با وجود اینکه براساس‬ ‫قانون حداقل مزد باید برمبنای تورم و سبب هزینه زندگی که از‬ ‫سوی مراجع رســمی اعالم و تایید می شود‪ ،‬این رقم امسال به‬ ‫اندازه نیمی از تورم باالی ‪ ۴۱‬درصد بوده و بدون درنظر گرفتن‬ ‫خواسته نمایندگان کارگران و فقط با نظر کارفرما و دولت که خود‬ ‫بزرگترین کارفرماســت تصویب و اعالم شد که مورد اعتراض‬ ‫شدید جامعه کارگری قرار گرفت‪ .‬برشان با بیان اینکه قرار است‬ ‫شــورای عالی کار مجددًا با تشــکیل جلسه مصوبه دستمزد را‬ ‫اصالح و در رقم تعیین شده برمبنای تورمی که از سوی مراجع‬ ‫رســمی اعالم می شود اعالم شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬حداقل مزد‬ ‫بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز با این حداقل‬ ‫مزد تبعیت کرده و حداقل مزد شــاغلین و بازنشستگان تامین‬ ‫اجتماعی از حداقل مزد و مزایای کارمندان کشــوری و لشکری‬ ‫یعنی ماهیانه دو میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان در ماه کمتر است‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با وجود اینکه همسان سازی و متناسب سازی حقوق‬ ‫برای بازنشستگان کشوری و لشکری با منابع دولتی انجام شده‬ ‫این همســان سازی و متناسب سازی برای بازنشستگان تامین‬ ‫اجتماعی با تمامی قول ها و وعده های داده شده هنوز عملیاتی‬ ‫نشده و دولت که خود بزرگترین کارفرما و ابر بدهکار به سازمان‬ ‫تامین اجتماعی است بدهی خود را جهت تامین منابع به سازمان‬ ‫تامین اجتماعی که نزدیک به ‪ ۶۰‬درصد جمعیت کشور را از نظر‬ ‫بیمه ای‪ ،‬درمانی و بازنشستگی تحت پوشش دارد پرداخت نکرده‬ ‫و متاسفانه همسان سازی حقوق اجرایی نشده است‪ .‬عضو هیات‬ ‫رئیسه شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت‪ ۱۰ :‬درصد سهام‬ ‫شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به دستور دولت در بورس‬ ‫عرضه شد و منابع حاصل از این عرضه سهام به صورت شفاف‬ ‫باید با نظر صاحبان ســرمایه در راستای ارتقا سهام و تبدیل به‬ ‫احسن سرمایه گذاری در بازار سهام مصرف گردد‪ .‬او با اشاره به‬ ‫رونمایی از تندیس کارگر به دســت شهردار اصفهان و با حضور‬ ‫نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی و تقدیر از سازنده‬ ‫ایــن تندیس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدوارم رونمایی از این تندیس عامل‬ ‫توجه حقیقی و عنایت ویژه به کارگران در تحقق خواســته های‬ ‫جامعه کارگری باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اجباری به دانش اموزان برای حضور در شبکه‬ ‫شاد نداشتیم‬ ‫این نشســت پربار به مناسبت بزرگداشت مقام معلم با حضور‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش اســتان اصفهان نیــز همراه بود‪.‬‬ ‫محمد اعتدادی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان‪،‬‬ ‫با اشــاره به اینکه از پنجم اسفندماه سال گذشته که به واسطه‬ ‫شــیوع ویروس کرونا مدارس تعطیل شدند‪ ،‬به اجبار از فضای‬ ‫فیزیکی به سمت فضای مجازی کوچ کردیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شاید‬ ‫کمتر کسی می توانســت باور کند که طوالنی ترین تعطیلی‬ ‫مدارس اتفاق بیفتد و هیچ کشــوری در دنیا تجربه ای در این‬ ‫زمینه نداشت‪ ،‬با این وجود معلمان مصمم و خالق ما نگذاشتند‬ ‫وقفه ای در اســتمرار اموزش اتفاق بیفتد‪ ،‬اگرچه ممکن است‬ ‫نواقصی داشته باشــد‪ ،‬چون هیچ چیز نمی تواند جای کالس‬ ‫درس را بگیرد‪ .‬او با بیــان اینکه در زمان تعطیلی مدارس ‪۸۰‬‬ ‫درصد محتوای اموزشی تمام شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬معلمان باید ‪۲۰‬‬ ‫درصد باقی مانده محتوا را ارائه می دادند‪ ،‬به غیر از پایه دوازدهم‬ ‫که به روال هر ســال تقریبا همه محتوای درسی اموزش داده‬ ‫شــده بود‪ .‬مدیرکل اموزش و پرورش استان با اعالم اینکه با‬ ‫شــیوع ویروس کرونا یک هزار و ‪ ۳۷۷‬واحد اموزشــی و ‪۱۲‬‬ ‫هزار کالس درس در شــهر اصفهان تعطیل شد و ‪ ۳۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۶۵‬دانش اموز نتوانســتند سر کالس درس بروند‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫تعطیلی مدارس باید مدیریتی انجام می شد تا عدالت اموزشی‬ ‫را رعایت کرده باشــیم و همه دانش اموزان از فضای مجازی‬ ‫برای یادگیری اســتفاده می کردند‪ ،‬درحالی که در مناطقی از‬ ‫شــهر بضاعت کمتری وجود دارد و به این نتیجه رسیدیم که‬ ‫صــد در صد دانش اموزان نمی توانند اموزش از طریق فضای‬ ‫مجازی را دنبال کنند‪ .‬او درخصوص تدابیر اتخاذ شــده برای‬ ‫برقراری عدالت اموزشی و استمرار اموزش برای دانش اموزانی‬ ‫که دسترســی به فضای مجازی ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬همکاران ما در‬ ‫مناطق حاشیه شهر درسنامه هایی بین دانش اموزان توزیع کرده‬ ‫و بسته های اموزشــی را در اختیار این دانش اموزان قرار می‬ ‫دهند‪ ،‬به طوری که بیش از ‪ ۵۸‬راهنمای اموزشــی و صد نفر‬ ‫در گروه های اموزشی این کار را به عهده گرفته اند‪ .‬اعتدادی‬ ‫با بیان اینکه اموزش و پرورش همه امکانات و زیرساخت های‬ ‫الزم را ندارد و امــوزش غیرحضوری نیز تجربه جدیدی بوده‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬با این وجود معلمان همــه تالش خود را کردند‬ ‫و بــا رویکرد عالمانه کار را دنبال کردند‪ ،‬تاجایی که حتی وقت‬ ‫مضاعفی نسبت به زمانی که در مدرسه حضور داشتند صرف می‬ ‫کنند‪ .‬وی با اشاره به مشخص شدن تکلیف پایه دوازدهم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر ستاد ملی مقابله با کرونا مالحظاتی نداشته باشد امتحانات‬ ‫این پایه از روز ‪ ۱۷‬خرداد به صورت حضوری برگزار می شود و تا‬ ‫‪ ۱۵‬تیر ادامه دارد‪ ۳ ،‬هفته بعد هم کنکور برگزار می شود‪ .‬در دوره‬ ‫ابتدایی هم امتحانات توصیفی است و طبق سال های گذشته‬ ‫معلمان دانش اموزان را ارزیابی می کنند‪ ،‬اما تکلیف امتحانات‬ ‫متوسطه اول تا پایه دوازدهم امروز مشخص می شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫اموزش و پرورش استان راه اندازی شبکه شاد برای اولین بار در‬ ‫تاریخ اموزش و پرورش را یاداور شــد و گفت‪ :‬این شبکه قطعا‬ ‫مشکالتی هم دارد‪ ،‬به طوری که بسیاری از خانواده ها گوشی‬ ‫مناسب و اینترنت نداشتند‪ ،‬اما شاید هیچ وقت اموزش و پرورش‬ ‫نمی توانست چنین شبکه ای راه اندازی کند‪ .‬او با تاکید براینکه‬ ‫ما هیچ دانش اموزی را مجبور به خرید گوشی اندروید نکردیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امروز ‪ ۵۵‬درصد دانش اموزان اســتان عضو شبکه شاد‬ ‫شــده اند و بیش از ‪ ۹۵‬درصد مدیران عضو این شبکه هستند‪،‬‬ ‫همچنین بیش از ‪ ۷۰‬درصد کالس های درس تشکیل شده اما‬ ‫با حضور همه دانش اموزان نیست که نشان می دهد اجباری به‬ ‫دانش اموزان برای حضور در شبکه شاد نداشته ایم‪ .‬اعتدادی با‬ ‫اشاره به راه اندازی سامانه ای به نام ای ار پی در اصفهان از سال‬ ‫قبل‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای اموزش پایه های اول نگرانی داریم و به‬ ‫همین خاطر به خانواده ها اعالم کرده ایم از طریق سامانه ای‬ ‫ار پی که دسترسی به ان اسان تر است‪ ،‬با کد ملی دانش اموز‬ ‫از محتوای درسی بارگذاری شده استفاده کنند‪ .‬مدیرکل اموزش‬ ‫و پرورش استان با اشاره به اینکه ارزیابی معلمان در دستور کار‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از مالک های ارزیابی برای انتخاب‬ ‫معلم نمونه امسال‪ ،‬معلمانی بوده اند که در این مدت در فضای‬ ‫مجازی وقت زیادی صرف و تالش زیادی کرده اند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به استمرار روند اموزش از سوی مدارس طی این مدت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این مدت هیچ اموزگار یا دبیری که ازاد به کار گرفته شــده‬ ‫اخراج نشده و فرایند اموزش متوقف نشده است‪ ،‬بنابراین شهریه‬ ‫ای که مربوط به اموزش می شــود باید از طرف اولیا پرداخت‬ ‫شود‪ ،‬ولی شهریه ای که مربوط به امور فوق برنامه مثل اردوها‬ ‫و کالس های مختلفی است که در طول سال برگزار می شود‬ ‫باید به اولیای دانش اموزان برگردانده شود‪.‬‬ ‫ارزوهای پساکرونایی شهرها جهان برای یکدیگر؛‬ ‫همدلی با اصفهان از کواالالمپور تا فلورانس‬ ‫اصفهان امروز| بازیگران دیپلماسی شهری از همه قاره های‬ ‫جهان برای رد و بدل تجربه ها و اطالعات مفید در مقابله با کرونا‬ ‫دست به کار شده اند و با ارسال پیام و نامه نگاری با شهرهای مهم‬ ‫جهان از جمله اصفهان‪ ،‬خواستار همکاری برای برون رفت از این‬ ‫شرایط شده اند‪ .‬با شیوع کرونا و بسته شدن مرزهای جغرافیایی‬ ‫اما مرزهای ارتباطی شهرها با یکدیگر هنوز باز است و دریچه‬ ‫اشتراک تجربه ها و تبادل دانش برای غلبه بر مشکالت نه تنها‬ ‫بسته نشده بلکه شــهرداران شهرهای خواهرخوانده و رئیس‬ ‫اتحادیه بین المللی اینتا (انجمن بین المللی توسعه شهری) را بر‬ ‫ان داشته تا شکل جدیدی از رابطه دیپلماتیک را میان همتایان‬ ‫خود برای تحکیم دیپلماســی شهری ترتیب دهند‪ .‬در همین‬ ‫راستا رئیس اتحادیه بین المللی اینتا (انجمن بین المللی توسعه‬ ‫شهری) در نامه ای خطاب به شهردار اصفهان‪ ،‬ضمن همدردی‬ ‫با مردم اصفهان در روزهای مبارزه با کرونا‪ ،‬بر ماموریت دشوار‬ ‫شهرهای ایران در مقایسه با همتایان خود در سرتاسر جهان به‬ ‫دلیل فشارهای ناشی از تحریم های امریکا تاکید کرد‪ .‬فرناندو‬ ‫نونس داسیلوا در این نامه که پاسخی به مکاتبه اخیر شهردار‬ ‫اصفهان‬ ‫اصفهان مبنی بر غیرانسانی بودن تحریم های امریکا در زمان‬ ‫شیوع بحران کرونا بود‪ ،‬نوشت‪ :‬علیرغم همه فشارها‪ ،‬ما همواره‬ ‫همراه اصفهان بوده و خواهیم بود‪ .‬او همچنین پیشنهاد برگزاری‬ ‫ویدیوکنفرانس هایی میان گروه های کارشناســی از اصفهان‬ ‫و شــهرهای برتر عضو اینتا در حوزه برنامه ریزی و پزشــکی‬ ‫را مطرح کرد‪ .‬داســیلوا اعالم امادگی کــرد تا با فراهم اوردن‬ ‫بستری‪ ،‬تجربیات شهرهای موفق جهان و راهکارهای مفید انها‬ ‫در مقابله با بیماری کووید ‪ ۱۹‬را با اصفهان به اشتراک بگذارد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ INTA ،‬یک انجمن بین المللی عضویت است که‬ ‫در ان سیاســت گذاران دولتی‪ ،‬خصوصی و مسئوالن شهری‬ ‫برای اشــتراک دانش‪ ،‬تجربه و ابزارهای اجرایی برای توسعه‬ ‫یکپارچه شهری با یکدیگر جمع می شوند‪ .‬اعضای انجمن اینتا‪،‬‬ ‫متخصصان با تجربه در زمینه های فرهنگ‪ ،‬خالقیت‪ ،‬نواوری‬ ‫شــهری‪ ،‬دانش‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬معماری و طراحی و ‪ ...‬هســتند که‬ ‫فعالیت های خود را در این زمینه ها با تجربه و تخصص ترکیب‬ ‫می کنند تا با ایجاد هم افزایی به تعمیق درک توسعه یکپارچه‬ ‫شهری کمک کنند‪ .‬همچنین پنج شهر خواهرخوانده اصفهان‬ ‫هم زمان با درگیری اکثر شــهرهای جهان از جمله اصفهان با‬ ‫بیماری کووید ‪ ،19‬با ارسال پیام همدلی و امادگی برای اشتراک‬ ‫تجربه های کرونایی‪ ،‬همچنــان دریچه گفت وگو و ماندن در‬ ‫شبکه ارتباطی شهرها را باز نگه داشته اند‪ .‬خواهرخوانده های شهر‬ ‫اصفهان هم از این شبکه ارتباط جهانی خود را جدا نکرده اند و‬ ‫با ارسال پیام های همدلی به شهردار اصفهان‪ ،‬از ارزوهای خود‬ ‫برای شــهرهای پساکرونا و روابط جدید مبتنی بر این شرایط‬ ‫گفته اند‪ .‬شهردار بارسلونا در پیامی به شهردار اصفهان در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬شهرها به عنوان خط مقدم مشکالت جهانی هستند‬ ‫اما بااین حال باید راهکارهای انها از طریق اشتراک تجربیات و‬ ‫استراتژی ها به کمک یکدیگر بیاید تا این همه گیری به بهترین‬ ‫شــکل مدیریت شود‪ .‬شیان هم یکی دیگر از این شهرها بود‬ ‫که شــهردارش دست به قلم شده و در این روزها برای همتای‬ ‫اصفهانی خود نوشــته است‪ :‬امیدوارم اصفهان هرچه زودتر در‬ ‫این جنگ پیروز شــود تا به شیوع (کرونا) نیز پایان داده شود‪.‬‬ ‫«دوست ان اســت که گیرد دست دوست در پریشان حالی و‬ ‫درماندگی»‪ ،‬بنابراین بهترین ارزوها را برای همه بیماران دارم‬ ‫و امیدوارم هرچه زودتر بهبود یابند‪ .‬شهردار فرایبورگ هم پیام‬ ‫ســامتی خود برای ساکنان شهرها را دریغ نکرده است و در‬ ‫پیامی اورده است‪ :‬خواستارم شما را از همبستگی خود (با شما)‬ ‫مطمئن کنم و برای شــما ارزوی توانایی و موفقیت در اجرای‬ ‫اقدامات موردنیاز دارم‪ .‬ارزو می کنم همه شهروندان شهرهای‬ ‫خواهرخوانده ما در ســامتی باشند و به زودی بهبودی یابند‪.‬‬ ‫شهردار کواالالمپور هم در روزهای سخت کرونایی به بزرگ تر‬ ‫کردن قاب روابط خود با اصفهان می اندیشد و اینگونه پیام خود‬ ‫را ابراز می کند‪ :‬در این شــرایط دشوار‪ ،‬بهترین اروزها را برای‬ ‫مردم بزرگ اصفهان دارم‪ .‬در این شرایط ما با هم هستیم و با‬ ‫هم بهبود می یابیم‪ .‬کواالالمپور در انتظار تقویت بیشتر روابط با‬ ‫اصفهان به عنوان خواهرخوانده خود است‪ .‬ایتالیا هم که تاریخ‬ ‫دشواری را برای فائق امدن بر کووید ‪ 19‬از سر می گذراند‪ ،‬با پیام‬ ‫شهردار فلورانس به ابراز همدلی با اصفهان پرداخت‪ :‬ارزومندم بر‬ ‫این کابوس غلبه کنیم و هرچه زودتر به زندگی عادی بازگردیم‬ ‫تا دوباره بتوانیم برای یک بار دیگر تبادالت بین المللی داشــته‬ ‫باشیم و روابط بین شهرهای خود را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫به گفته رئیس شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان‬ ‫گلپایگان تصور نکنیم ویروس کرونا به پایان رســیده‪،‬‬ ‫بلکه الزم اســت شــهروندان ضمن رعایت فاصله با‬ ‫یکدیگر‪ ،‬از ماسک استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ناصر رستمی اظهار کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫در مرحلــه ای از کنترل بیماری کرونا قــرار داریم‪ ،‬اما‬ ‫برای بهبود شــرایط به همکاری مردم بیش از گذشته‬ ‫نیازمندیم‪ .‬با بازگشایی کسب و کارها ترددها اغاز شد‪،‬‬ ‫اما نباید فکر کنند که این بیماری تمام شــده است اگر‬ ‫فاصله گذاری هوشمند رعایت نشود‪ ،‬احتماال در فعالیت‬ ‫کســب و کارها ممکن است به شرایط قبل باز گردیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬درحال حاضر بیماران بستری در گلپایگان‬ ‫نسبت به قبل کاهش یافته اند‪ ،‬اما پ بیماران سرپایی‬ ‫افزایش یافته اند‪ .‬از شروع این بیماری تاکنون ‪۱۴۳‬نفر‬ ‫در بیمارستان بستری شدند که نتیجه ازمایش ‪ ۶۵‬نفر‬ ‫انها مثبت بود که از این تعداد‪۴۸ ،‬نفر بســتری بودند و‬ ‫‪ ۱۷‬نفر از بیماران سرپایی بوده که در بین انها مادر باردار‬ ‫هم وجود داشــت‪ .‬همچنین طی چند روز اخیر هم دو‬ ‫بیمار مشکوک به کرونا به اصفهان اعزام شده اند‪ .‬رییس‬ ‫شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس تصمیم معاونت درمان دانشگاه اصفهان برخی‬ ‫از شهرها بیماران مشکوک به کرونا را به اصفهان اعزام‬ ‫می کنند تا شرایط بیمارستان ها با اجرای برنامه هایی‬ ‫به بیمارستان پاک تبدیل شوند و بتوانند فعالیت خود را‬ ‫در زمینه جراحی ها از سر بگیرند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بنابراین‬ ‫بیماران مشکوک به کرونا به اصفهان اعزام می شوند‪،‬‬ ‫همچنین امکان اینکه بیماران مشــکوک به کرونا در‬ ‫بیمارستان ایت ا‪ ...‬گلپایگانی شهر گوگد بستری شوند‬ ‫وجود ندارد چراکه انجا هنوز مجوز بیمارســتان را ندارد‬ ‫و بســتری کردن بیمار در ان مکان ممکن است برای‬ ‫ما مسئولیت های قانونی به همراه داشته باشد‪ .‬رستمی‬ ‫افزود‪ :‬بعد از بررســی بیمــاران کرونا مثبت به صورت‬ ‫سرپایی‪ ،‬مشخص شد یا ســابقه مسافرت داشتند و یا‬ ‫میزبان مسافر بودند‪ .‬برخی از افرادی که شناسایی شدند‬ ‫با وجود اینکه اموزش های الزم به انها داده شــد‪ ،‬اما‬ ‫اصول قرنطینه را رعایت نکردند و باعث شــدند سایر‬ ‫اعضای خانواده انها نیز درگیر شــوند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫یکی از نقاط ضعف در شهرســتان این است که فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی رعایت نمی شود که این موضوع امر‬ ‫خطرناکی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در مراکز تهیه و توزیع‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬تعدادی از پست بانک ها و ادارات‪ ،‬فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی رعایت نمی شود‪ .‬تصور نکنیم که این‬ ‫بیماری به پایان رسیده و الزم است شهروندان ضمن‬ ‫رعایت فاصله با یکدیگر در محل های تجمع از ماسک‬ ‫استفاده کنند‪ .‬رئیس شبکه بهداشت و درمان گلپایگان‬ ‫در رابطه با اعالم نام گلپایگان در لیست شهرهای سفید‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با تالش کادر بهداشت‪ ،‬همدلی خیران‬ ‫و ‪ ...‬شرایط گلپایگان خوب بود‪ ،‬اما شکننده است چرا که‬ ‫اگر بیماران سرپایی زیاد شوند و مردم اصول را رعایت‬ ‫نکنند به شــرایط قبل بر می گردیم‪ ،‬مراقبان‪ ،‬رابطان‬ ‫بهداشت و بهورزان در مراکز بهداشت و درمان در سطح‬ ‫شهرستان غربالگری نوبت دوم را با اولویت گروه های‬ ‫پر خطر اغاز کردند‪.‬‬ ‫انهدام باند سارقان مدارس‬ ‫کاشان‬ ‫گروه استان‪ :‬بنا به گفته فرمانده انتظامی شهرستان‬ ‫کاشــان باند سارقان مدارس کاشان با ‪ ۸۵‬فقره سرقت‬ ‫منهدم شد‪.‬‬ ‫سرهنگ پاســدار علی قربانی با اشاره به گزارش های‬ ‫رسیده به پلیس کاشان مبنی بر سرقت از مدارس این‬ ‫شهر اظهار داشت‪ :‬این موضوع به صورت ویژه در دستور‬ ‫کار ماموران اگاهی پلیس کاشان قرار گرفت‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه ماموران پلیس موفق شــدند پس از یک سری‬ ‫اقدامات پلیسی و اطالعاتی اعضای این باند را بازداشت‬ ‫کنند‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬اعضای این باند دو مرد ‪ ۵۰‬و ‪ ۴۰‬ساله‬ ‫و یک پسر ‪ ۱۶‬ساله بودند که بعد از بازجویی به ‪ ۸۵‬فقره‬ ‫سرقت از مدارس کاشان اعتراف کردند‪ .‬فرمانده انتظامی‬ ‫شهرستان کاشان عمده اقالم سرقتی این باند سرقت از‬ ‫مدارس را موتور کولر‪ ،‬شیراالت‪ ،‬کامپیوتر و سیم کابل‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬اعضای این باند عالوه بر سرقت‬ ‫از مدارس به اقدامات مجرمانه خود در سرقت از اماکن‬ ‫دولتی و مساجد سطح شهر کاشان نیز اعتراف کردند‪.‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫جامعه‬ ‫دوشنبه| ‪ 15‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3781‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫ کوتاه از کشور‬ ‫کرونا مرد و زن نمی شناسد‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خبر داد‬ ‫ کوتاه از اصفهان‬ ‫دستگیری ‪ ۱۲۰‬محتکر اقالم بهداشتی در اصفهان‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬واحد صنفی در اصفهان پلمب شد‬ ‫عضو کمیته کشــوری مبارزه با بیماری های واگیر‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با تاکید بر‬ ‫اینکه ویروس کرونا جنســیت نمی شناســد و مردان و‬ ‫زنانی که دارای بیماری های زمینه ای هستند را یکسان‬ ‫درگیــر می کند‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه عنوان می کنند سیســتم‬ ‫ایمنی زنان قوی تر از مردان است باوری اشتباه است‪ .‬با‬ ‫شیوع ویروس کرونا‪ ،‬شایعه ابتال و افزایش فوت مردان‬ ‫نســبت به زنان هم اوج گرفت و شاهد ادعا‪ ،‬امارهای‬ ‫منتشر شده از کشورهای مختلف عنوان شد تا انجا که‬ ‫گزارش ســازمان بهداشت جهانی هم نشان داد مردان‬ ‫بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد بیشــتر از زنــان احتمال مرگ به‬ ‫دنبال تشــخیص ویروس کرونا را دارند‪ .‬در اعالم دلیل‬ ‫ابتال هم انگشــت اتهام به سمت ضعف سیستم ایمنی‬ ‫بدن مردان در مقایســه با قدرت سیســتم ایمنی زنان‬ ‫نشانه رفت و در این حوزه‪ ،‬مردان‪ ،‬جنس ضعیف تلقی‬ ‫شــدند‪ .‬ایرنا به دنبال یافتن علت واقعی این مساله‪ ،‬به‬ ‫ســراغ «مینو محرز» رفت و بــا او درباره چرایی فوت‬ ‫بیشتر مردان نسبت به زنان در ابتالء به ویروس کرونا‬ ‫بــه گفت و گو پرداخت ‪.‬محــرز در این گفت وگو همه‬ ‫باورها از ضعف سیســتم ایمنی مردان را رد کرد و علت‬ ‫های دیگری بر این امر برشمرد ‪.‬عضو کمیته کشوری‬ ‫مبارزه با بیماری های واگیردار وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی‪ ،‬تماس و حضور بیشتر مردان با محیط‬ ‫بیرون از خانه‪ ،‬را نخســتین دلیل ابتال و فوت بیشــتر‬ ‫مــردان در برخورد با ویروس کرونا عنوان کرد و یاداور‬ ‫شــد‪ :‬شــاهدیم که زنان در حال حاضر بیشتر در خانه‬ ‫هســتند ضمن اینکه تالش می کنند در صورت خروج‬ ‫از خانه‪ ،‬تمامی نکات بهداشتی و ایمنی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫اما مردان به دلیل شــرایط معیشتی و اقتصادی‪ ،‬اوقاتی‬ ‫را در محیط کار و بیرون از خانه ســپری می کنند که‬ ‫گاه این حضور بدون رعایت نکات بهداشــتی و ایمنی‬ ‫است و همین امر سبب شده سریع تر به ویروس مبتال‬ ‫شوند‪ .‬محرز با تاکید بر اینکه اختالف زیادی میان زنان‬ ‫و مــردان در ابتال به ویروس وجود ندارد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬یکی دیگر از دالیلی که عنوان می شــود تعداد‬ ‫مردان بستری یا فوت شده در اثر ویروس کرونا بیشتر از‬ ‫زنان است به دلیل سیگار کشیدن یا مصرف مشروبات‬ ‫الکی اســت ‪.‬او توضیح داد‪ :‬ســیگار کشیدن یا مصرف‬ ‫مشــروبات الکی خطر ابتال به بیماری های ریه و قلب‪،‬‬ ‫فشــار خون باال و ســرطان را افزایش می دهد و همه‬ ‫ایــن موارد بخصوص درگیر کردن ریــه‪ ،‬احتمال ابتال‬ ‫و بروز عالئم شــدید ویروس کرونا را تشدید می کند‪.‬‬ ‫امارهای منتشر شده در جهان هم شاهد این امر هستند‪.‬‬ ‫عضو ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با یاداوری اینکه‬ ‫اختالف جنســیت تاثیری بر ابتال به این ویروس ندارد‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬علت این فوت ها‪ ،‬ربطی به فیزیولوژی‬ ‫بدن مردان ندارد و اینکه عنوان می کنند سیستم ایمنی‬ ‫زنان قوی تر از مردان است باوری اشتباه است‪ .‬هر کس‬ ‫دارای بیماری زمینه ای باشد حال چه مرد و چه زن‪ ،‬به‬ ‫ویروس کرونا مبتال می شــود‪.‬در تکمیل سخنان عضو‬ ‫ســتاد ملی کرونا می توان به امارهای سایر کشورهای‬ ‫جهان درباره میزان مصرف ســیگار و مشروبات الکلی‬ ‫در مردان نسبت به زنان اشــاره کرد انجا که اختالف‬ ‫میــزان مرگ و میر مردان در چین بر اثر ابتال به کرونا‬ ‫‪ ۲.۸‬درصد و در زنان ‪ ۱.۷‬درصد اعالم شد حال انکه در‬ ‫این کشــور‪ ۵۰ ،‬درصد از مردان و کمتر از چهار درصد‬ ‫زنان سیگار می کشند‪.‬همچنین مطالعات نشان می دهند‬ ‫احتمال کمتــری وجود دارد که مــردان از رژیم های‬ ‫غذایی ســالم پیروی کنند یا در صــورت نیاز به مراکز‬ ‫پزشــکی مراجعه کنند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬مردان بیشتر از زنان‬ ‫از بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی و ریوی‪،‬‬ ‫ســرطان‪ ،‬فشــار خون باال و دیابت نوع ‪ ۲‬رنج می برند‬ ‫ همــه این موارد می تواننــد منجر به عالئم جدی تر‬‫ویروس کرونا شوند ‪.‬ضمن اینکه احتمال کمتری وجود‬ ‫دارد که مردان از توصیه های بهداشتی از جمله شستن‬ ‫دســت ها با صابون یا رعایــت فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫در محیط کار پیروی کنند‪ .‬نکاتی که تفاوت های مهم‬ ‫رفتاری بین جنسی را نشان می دهد نه قدرت یا ضعف‬ ‫سیستم ایمنی مردان را‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در نخســتین نشست‬ ‫خبری با خبرنگاران در سال ‪ ۹۹‬در حوزه ایجاد احساس امنیت‬ ‫در جامعه به عملکرد ‪ ۴۰‬روزه نیروی انتظامی استان اصفهان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تمرکز با مقابله بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر‪،‬‬ ‫افزایش نظم ترافیکی و هوشمند سازی پلیس برای مقابله با‬ ‫قاچاق کاال و برخورد با سارقان و افزایش قدرت کشف پلیس‬ ‫در سال جدید دنبال می شود‪ .‬به گزارش ایمنا‪ ،‬سردار مهدی‬ ‫معصوم بیگی به افزایش ‪ ۱۸‬درصدی قدرت کشــف نیروی‬ ‫انتظامی استان اصفهان در ‪ ۴۰‬روز نخست امسال نسبت به‬ ‫سال گذشته اشاره کرد و افزود‪ :‬در حوزه برخورد و دستگیری‬ ‫سارقان نیز با افزایش ‪ ۱۹‬درصدی روبرو بوده ایم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کاهش سرقت از منزل و افزایش سرقت از‬ ‫اصناف‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با بیــان اینکه عمده‬ ‫باندهای سرقت در استان اصفهان مربوط به سرقت از منزل‪،‬‬ ‫خودرو و به عنف بوده اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید توجه داشت در‬ ‫ســال جاری در زمینه ســرقت خودرو‪ ،‬کیف قاپی و منزل با‬ ‫کاهش قابل توجهی روبرو بوده ایم اما سرقت از اصناف‪ ،‬اماکن‬ ‫و موتورسیکلت افزایش داشته است‪ .‬او با اشاره به شناسایی‬ ‫باند چهار نفره سارق که ‪ ۱۵‬میلیارد تومان سرقت از استان های‬ ‫دیگر داشتند و باند دیگری که با استفاده از چک های سرقتی‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد تومان کالهبرداری داشته‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬همچنین‬ ‫یک کالهبردار با انجام ‪ ۱۲۰‬فقره سرقت و باند سارق ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫دالر و ‪ ۲۰‬میلیارد ریال پول و طال از شــهروندان نیز در سال‬ ‫جاری شناسایی و دستگیر شدند‪ .‬سردار معصوم بیگی با بیان‬ ‫اینکه در سال جاری با افزایش ‪ ۸۰‬درصدی پرونده های قاچاق‬ ‫کاال را داشته ایم‪ ،‬گفت‪ ۱۵۰ :‬درصد افزایش پرونده های باالی‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان گزارش شده است که در این زمینه ارزش‬ ‫ریالی کاالی مکشوفه ‪ ۱۸۰‬میلیارد تومان بوده و ‪ ۵۳‬خودرو‬ ‫نیز در این زمینه توقیف شده است‪.‬‬ ‫وی در خصوص عملکرد نیروی انتظامی استان اصفهان‬ ‫در حوزه شناسایی محتکران اقالم بهداشتی نیز گفت‪ :‬در این‬ ‫بحران بیش از پنج میلیون اقالم بهداشــتی کشــف و ‪۱۲۰‬‬ ‫محتکر دستگیر شدند‪ .‬فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان‬ ‫اینکــه در طرح فاصله گذاری اجتماعــی و فیزیکی در ‪۲۰۰‬‬ ‫نقطه نیرو مســتقر کردیم‪ ،‬افزود‪ :‬هفت هــزار و ‪ ۱۲۶‬خودرو‬ ‫جریمه ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی شدند‪ ۳۰ ،‬هزار خودرو برگشت داده‬ ‫شــدند‪ ۴۰ ،‬هزار خودرو تذکر گرفتنــد و ‪ ۵۴۰‬خودرو توقیف‬ ‫شد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در بحران شــیوع کرونا ‪ ۱۲۵‬هزار خودرو‬ ‫در طرح زوج و فرد جریمه شدند‪.‬سردار معصوم بیگی با بیان‬ ‫اینکه یک هزار و ‪ ۶۰۰‬واحد صنفی در اصفهان به دلیل عدم‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی پلمب شدند‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح‬ ‫نظارتــی همچنان ادامه دارد‪.‬وی بــه کاهش جرایم فضای‬ ‫مجازی با توجه به عملیاتی شدن رمز پویا اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫کالهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز ‪ ۶۰‬درصد کاهش‬ ‫یافتــه‪ ،‬مزاحمت های اینترنتی ‪ ۱۸‬درصــد و مزاحمت های‬ ‫نوامیس در فضای مجازی نیز ‪ ۸۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان اصفهان در خصوص انتظام بخشی‬ ‫ترافیکــی نیز گفت‪ :‬تمرکــز پلیس در ایــن زمینه اموزش‬ ‫شهروندان اســت و برای این امر کالهی برای زندگی را در‬ ‫دستور کار قرار داد است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کشف ‪ ۹‬تن مواد مخدر در اصفهان‬ ‫او در خصوص برخورد با سوداگران مرگ نیز گفت‪ :‬طی‬ ‫‪ ۴۰‬روز اخیر ‪ ۹‬تن مواد مخدر کشف شد که نسبت به مدت‬ ‫مشــابه ‪ ۶۰‬درصد افزایش داشته ایم‪.‬سردار معصوم بیگی به‬ ‫افزایش ‪ ۲۹‬درصدی برخورد بــا اراذل و اوباش در اصفهان‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬افزایش کشف ســاح را نیز داشته ایم‪،‬‬ ‫پاکسازی محالت اصفهان از این افراد نیز در دستور کار است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به صورت ماهانه ‪ ۵۷۰‬هزار بار شــهروندان‬ ‫با پلیس ‪ ۱۱۰‬اما گرفته اند‪ ،‬افزود‪ :‬بر اســاس خروجی سامانه‬ ‫‪ ۱۹۷‬رضایتمندی از پلیس ‪ ۱۱۰‬اصفهان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در خصوص اجرای اعمال‬ ‫قانون نداشتن برگه معاینه فنی اظهار کرد‪ :‬این طرح تا پایان‬ ‫ماه مبارک رمضان تمدید شد اما شهروندان این موضوع را به‬ ‫روزهای پایانی واگذار نکنند‪ .‬او در خصوص ابتالی نیروهای‬ ‫انتظامی استان اصفهان به کرونا گفت‪ :‬تعدادی از نیروها مبتال‬ ‫شده اند اما امار دقیقی از مبتالیان نداریم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کرونا بهانه ای برای روزه خواری علنی نباشد‬ ‫سردار معصوم بیگی در خصوص برخورد با جرایم روزه‬ ‫خواری علنی اظهار کرد‪ :‬پلیس مانند ســال های گذشــته‬ ‫برخورد با افــرادی که به روزه خواری تظاهر می کنند را در‬ ‫دستور کار دارد‪ ،‬در این زمینه تعدادی دستگیر و تعدادی از‬ ‫واحدهای صنفی نیز پلمب شــده اند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬شیوع‬ ‫کرونا نباید بهانه ای برای روزه خواری باشــد و با هر گونه‬ ‫رفتاری در این زمینه برخورد خواهیم کرد‪.‬فرمانده انتظامی‬ ‫اســتان اصفهان با بیان اینکه تنها در فرودگاه‪ ،‬ترمینال ها‬ ‫و جاهای خاص و مشــخص شــده امکان فعالیت اغذیه‬ ‫فروشی ها قبل از ساعت ‪ ۱۴‬وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مابقی اغذیه‬ ‫فروشی ها باید بعد از ساعت ‪ ۱۴‬و به صورت برون بر فعالیت‬ ‫داشــته باشــند‪.‬وی در خصوص عملکرد پلیــس در حوزه‬ ‫جمع اوری معتــادان متجاهر افزود‪ :‬برای این امر باید دیگر‬ ‫دســتگاه ها ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی همکاری‬ ‫الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫پیامدهایروان شناختی ‬ ‫پسا بحران کرونا‬ ‫روانشــناس بالینی با تاکید بر ضرورت مواجه علمی‬ ‫با بحــران کرونا و مدیریت بهداشــت روانی جامعه در‬ ‫این شــرایط‪ ،‬ضمن پیش بینی پیامدهــا و رفتارهای‬ ‫روانشناختی دوران پســاکرونا‪ ،‬به برخی نکات کارگشا‬ ‫جهت بهبود شــرایط روانی در جامعه و گام های موثر‬ ‫در کنترل و مدیریت فشــارهای روانی دوران پساکرونا‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫دکتر محمد خدایاری فرد‪ ،‬استاد روانشناسی تربیتی‬ ‫و مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه‬ ‫تهران با بیان اینکه این روزها تمامی مردم جهان ورای‬ ‫رنگ‪ ،‬نــژاد‪ ،‬طبقه اجتماعی‪ ،‬ملیــت و جغرافیا گرفتار‬ ‫معضل و اندوهی مشــترک اند‪ ،‬به ایســنا گفت‪ :‬حجم‬ ‫مضاعفی از نگرانی‪ ،‬اضطراب و ناامیدی سراسر جهان را‬ ‫در برگرفته و هر ساعت شاهد مرگ ده ها انسان هستیم‪،‬‬ ‫در این شرایط به جای گریختن و هراسیدن باید با خرد‪،‬‬ ‫تدبیر و اعتماد به قــدرت بی نهایت خداوند به جنگ با‬ ‫این بیماری برویم‪ .‬گویی سرنوشت بشر اکنون در گرو‬ ‫همبستگی و اتحاد بیش از پیش است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تضعیف سیستم ایمنی بدن با ترس و‬ ‫اضطراب‬ ‫او با اشاره به ماهیت بحران کرونا و شیوع استرس‬ ‫و اضطراب به دنبال گسترش بیماری ‪،۱۹-COVID‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بین اســترس‪ ،‬ســامت روانــی‪ ،‬ابتال به‬ ‫بیماری و کاهش احساس سالم بودن رابطه وجود دارد‪.‬‬ ‫در این میان هرچند نقش قدرت سیستم ایمنی بدن در‬ ‫پیشگیری از ابتال به بیماری شناخته شده و مبرهن است‪،‬‬ ‫اما باید توجه داشــت که در کنار سیســتم ایمنی بدن‪،‬‬ ‫سیستم های روان شناختی نیز باید تقویت شود؛ چراکه‬ ‫اگر ترس و اضطراب بر فرد حاکم شود‪ ،‬قدرت سیستم‬ ‫ایمنی بدن نیز کاهش می یابد‪.‬‬ ‫این استاد دانشــگاه در رابطه با پیامدهای اجتماعی‬ ‫و روان شــناختی پســا بحران کرونا به بروز یا تشدید‬ ‫اختالالت روان شــناختی‪ ،‬شکل گیری ســوگ در اثر‬ ‫فقــدان عزیزان‪ ،‬عوارض ناشــی از بــروز بیماری در‬ ‫مبتالیان‪ ،‬زندگی طوالنی مدت در استرس و اضطراب‪،‬‬ ‫خودبیمارانگاری و تعارضات خانوادگی و غیره اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬باید برای پیشــگیری از تشدید این اختالالت‬ ‫و کنتــرل و مدیریــت شــرایط بحــران برنامه ریزی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پیش بینی برخــی رفتارها در دوران‬ ‫پساکرونا‬ ‫او با بیــان اینکه وجــود بیماری های جســمی و‬ ‫روانی در خانواده عامل اســترس زا تلقی می شود و باید‬ ‫به شــکل صحیح با ان مقابله شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شیوع‬ ‫کروناویروس در ایران‪ ،‬عامل تهدیدکننده ســامتی در‬ ‫جامعه بوده و می تواند عالوه بر بار جســمی و پزشکی‪،‬‬ ‫بار اقتصادی و روان شناختی زیادی داشته باشد؛ در این‬ ‫میان درگیری با بیماری‪ ،‬سوگ‪ ،‬مشکالت مالی خانواده‪،‬‬ ‫تعارضات خانوادگی‪ ،‬خشــم و عصبانیت‪ ،‬خودخواهی و‬ ‫ارضای نیازهای فردی در برخی افراد و ســطوح قابل‬ ‫پیش بینی اســت‪ ،‬اما از طرف دیگر افراد شریف‪ ،‬فداکار‬ ‫و از خودگذشــته نیز وجود دارند کــه در جهت بهبود‬ ‫شرایط تالش می کنند‪ .‬به گفته او رفتار جامعه در دوران‬ ‫پســابحران به ارزش های فردی‪ ،‬دینی و رشد اخالقی‬ ‫افراد بستگی دارد و ممکن است در هر سطحی از جامعه‬ ‫اتفاق بیافتد‪.‬‬ ‫این روانشــناس بالینی در ادامه با تاکید بر اهمیت‬ ‫یادگیــری مهارت هــا و راهبردهایی بــرای مدیریت‬ ‫اســترس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقداماتی همچون مدیریت رسانه‬ ‫و اخبار منفی‪ ،‬افزایش خلق و رفتار مثبت‪ ،‬ایجاد فضای‬ ‫شاد در جامعه‪ ،‬به کارگیری خالقیت فردی و خانوادگی‬ ‫و مدیریت بحران می تواند به کاهش نگرانی‪ ،‬اســترس‬ ‫و اضطــراب و در نهایت اقدام و عمــل موثر و کارامد‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫برخی نکات کارگشا جهت بهبود شرایط روانی در جامعه‬ ‫■ باور کنیم که کرونا هم یک بیماری است مثل سایر بیماری ها که با رعایت نکات بهداشتی قابل پیشگیری بوده‬ ‫و در مورد اکثریت قابل درمان است‪.‬‬ ‫■ امیدواری ســبب می شود که روحیه بهتری داشته باشیم و روحیه قوی موجب تقویت سیستم ایمنی می شود‪.‬این‬ ‫بیماری را همانند سایر بالیای طبیعی با صبر و پذیرش و توکل به خدا دنبال کنیم‪.‬‬ ‫■ به عزیزان و کسانی که دوستشان داریم و خاطرات خوبی که داشتیم‪ ،‬فکر کنیم (خاطره گویی مثبت)‪.‬‬ ‫■ به احساســات همدیگر توجه کنیم‪ ،‬اگر کســی مضطرب است‪ ،‬به احســاس او احترام بگذاریم و با جان و دل به‬ ‫صحبت هایش گوش کنیم و در صورت نیاز از مراقبت های روان شناختی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫■ در کنار رعایت اصول بهداشتی به خدای بزرگ توکل کرده و همه چیز را به او واگذار کنیم‪.‬‬ ‫■ فنون و راهبردهای کاهش استرس و نگرانی را فرا بگیریم و اجرا کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬گام های موثر در مدیریت فشــارهای‬ ‫روانی جامعه‬ ‫اســتاد دانشــگاه تهران با اشــاره به تاثیر مستقیم‬ ‫پیش بینی رفتارها و واکنش­ــهای جامعــه در عملکرد‬ ‫مطلوب‪ ،‬برنامه ریزی و سیاستگذاری های خرد و کالن‬ ‫دوران پساکرونا‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اختصاص بودجه مالی‬ ‫برای هر بخش اســیب پذیر و اســیب دیده به خصوص‬ ‫در طبقــات پایین تر جامعه از ســوی دولت گام اول در‬ ‫مدیریت فشارهای روانی است‪ .‬همدلی ملی‪ ،‬همکاری‬ ‫و اتحاد اجتماعی‪ ،‬انجام کار رســانه ای و فرهنگ سازی‬ ‫موثر ر این زمینه نقش مهمی دارد‪.‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫اضطراب و تنش زدایی در جامعــه و تقویت تاب اوری‬ ‫فردی‪ ،‬خانوادگی و ملی بسیار مهم و حیاتی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫تجهیز جامعه به مهارت های مدیریت بحران و ارتقای‬ ‫سالمت روانی نیز در جهت کنتری و مدیریت فشارهای‬ ‫وارده بر جامعه بســیار ضروری اســت‪.‬دکتر خدایاری‬ ‫فرد در خاتمه ضمن اسیب شناســی دالیل تاخیر مردم‪،‬‬ ‫رهبران و مســئوالن جوامع مختلف در ورود به بحران‬ ‫و عدم درک عمق و ســطح بحران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد جدید و کم سابقه بودن بحران کرونا و برخورد‬ ‫هیجانی و کوشش و خطایی‪ ،‬در این زمینه نقش اساسی‬ ‫دارد‪ .‬از طرفی ویژگی های شخصیتی افراد متفاوت است‬ ‫و برخــی کم ارزش پنداری و کوچک پنــداری و برخی‬ ‫اغراق و بزرگ نمایی دارند‪ .‬همه مشــکالت در نداشتن‬ ‫اعتدال و داشــتن افراط و تفریط و برخورد هیجانی با‬ ‫مشکالت و بحران هاست‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫شهریه مصوب مدارس‬ ‫غیردولتی بازگردانده‬ ‫نمی شود‬ ‫گروه جامعه‪ :‬بنا به گفته رئیس اداره مدارس و مراکز‬ ‫غیردولتی و مشــارکت های مردمی اداره کل اموزش و‬ ‫پرورش استان اصفهان بازگشت شهریه مصوب مدارس‬ ‫غیردولتــی به خانواده ها امکان پذیر نیســت چرا که در‬ ‫زمان تعطیلی مدارس‪ ،‬اموزش تعطیل نبوده است وحید‬ ‫محمودی در خصوص وضعیت شهریه مدارس غیردولتی‬ ‫در تعطیلی مدارس‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬شــهریه این مدارس‬ ‫از دو قسمت شــهریه مصوب و شهریه خدمات جانبی‬ ‫تشــکیل شده اســت‪ .‬او با بیان اینکه بازگشت شهریه‬ ‫مصوب امسال مطرح نیست‪ ،‬افزود‪ :‬در وضعیت تعطیلی‬ ‫مدارس به دلیل شــیوع کرونا امــوزش تعطیل نبوده و‬ ‫تنها رویکرد ان تغییر کرده به همین دلیل این شــهریه‬ ‫به والدین بازگشت داده نمی شــود‪.‬رئیس اداره مدارس‬ ‫و مراکــز غیردولتی اداره کل اموزش و پرورش اســتان‬ ‫اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در مورد بازگشت شهریه اردوها و‬ ‫کالس های غیر درسی که در ابتدای سال بین مدارس و‬ ‫والدین مقرر شده بود پس از اعالم پایان سال تحصیلی‬ ‫در کمیته تخصصی که در ســازمان مدارس غیردولتی‬ ‫تشکیل شــده است بررسی و اعالم نظر خواهد شد‪.‬وی‬ ‫در خصوص مدارس پیش دبســتانی افزود‪ :‬این مدارس‬ ‫به دلیل اینکه اموزش مناسبی ارائه ندادند هر تصمیمی‬ ‫که از طرف این کمیته تخصصی در روزهای اینده اتخاذ‬ ‫شــود در مورد این مدارس هم اعالم و اجرایی می شود‪.‬‬ ‫محمودی در خصوص لــزوم پرداخت حقوق کارکنان‬ ‫مدارس غیردولتی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شهریه مصوب از سوی‬ ‫والدین در ابتدای ســال پرداخت شــده است و حقوق‬ ‫کارکنان و معلمان این مدارس در اسفند و فروردین ماه‬ ‫برابر با قرارداد انها باید پرداخت شده باشد‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫واکسیناسیون کودکان به‬ ‫دنبال ترس از کرونا‬ ‫گروه جامعه‪ :‬به گفته مســئول بیماری های واگیردار‬ ‫مرکز بهداشت اصفهان در استان اصفهان‪ ،‬واکسیناسیون‬ ‫‪ ۱۰‬درصد کودکان براثر ترس از کرونا کاهش یافته است‪.‬‬ ‫رضا فدایی با اشاره به کاهش واکسیناسیون کودکان بر‬ ‫اثر ترس از کرونا در بیــن خانواده های اصفهانی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬مردم به دالیل مختلف از جمله ترس از کرونا‬ ‫به مراکز بهداشت برای واکسیناسیون فرزندانشان مراجعه‬ ‫نکردند‪.‬وی افزود‪ :‬در ماه های اسفند و فروردین ماه‪۱۰ ،‬‬ ‫درصد کودکان در اســتان اصفهان برای واکسیناسیون‬ ‫اقدام نکردند‪ .‬مسئول بیماری های واگیردار مرکز بهداشت‬ ‫اصفهان بــا اهمیت واکسیناســیون تجویزی کودکان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با استفاده از سامانه «سیب» کودکانی که‬ ‫موعد واکسیناســیون انها گذشته است احصا می شود و‬ ‫بــا تماس با والدین در زمان بندی مشــخص و رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی برای واکسیناسیون این کودکان‬ ‫مبادرت می شود‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬عدم واکسیناسیون به‬ ‫موقع کودکان احتمال بیماری های ســرخچه‪ ،‬سرخک‪،‬‬ ‫سیاه ســرفه و دیفتری را که در سطح جامعه به ندرت‬ ‫دیده می شود‪ ،‬افزایش می دهد‪ .‬فدایی با اشاره به امادگی‬ ‫کامل همه مراکز بهداشتی و پایگاه های سالمت جهت‬ ‫واکسیناسیون کودکان گفت‪ :‬واکسیناسیون کودکان در‬ ‫شرایط بهداشتی انجام می شود و الزم است شهروندان‬ ‫هنگام مراجعه وســایل حفاظتی همراه داشته باشند و با‬ ‫رعایت فاصله فیزیکی نســبت به واکسیناسیون کودک‬ ‫خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫تولد نوزاد دوبار فریز شده‬ ‫پس از ‪ ۱۲‬سال‬ ‫گروه جامعه‪ :‬با تالش متخصصان در اصفهان نوزادی‬ ‫دوبار فریز شــده برای نخستین بار پس از ‪ ۱۲‬سال فریز‬ ‫متولد شد‪ .‬پزشک معالج مرکز باروری و ناباروی اصفهان‬ ‫در این خصوص اظهار داشــت‪ :‬اهمیت این موضوع به‬ ‫خاطر قدمت مدت فریز شدن است‪ ،‬بسیاری از کشور ها‬ ‫جنین های فریز شــده باالی ده سال را از گردنه خارج‬ ‫می کنند‪ .‬اســدا‪ ...‬کالنتری با اشاره به اینکه جنین این‬ ‫نوزاد در سال ‪ ۱۳۸۷‬فریز شــده بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۷‬جنین را برگردانده و دو جنین به بیمار منتقل کردیم‬ ‫که این انتقال در ان زمان موفقیت امیز نبود‪ .‬این پزشک‬ ‫معالج در ادامه اظهار داشت‪ ،:‬اما یکی از جنین ها را که در‬ ‫مرحله ســه روزگی بود‪ ،‬مجدد فریز کرده و پس از یک‬ ‫ســال مجددا در شهریور ماه سال ‪ ۹۸‬اقدام و پس از ‪۱۲‬‬ ‫ســال نوزاد دوبار فریز شده به بیمار منتقل شده که این‬ ‫تالش به ثمر نشســت‪.‬کالنتری خود تاکید کرد‪ :‬هرگز‬ ‫نقطه پایان بر امید زوج های نابارور نگذارید‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری هرند با استناد مصوبه شورای اسالمی شهر هرند در نظر دارد نسبت به فروش ‪ 5‬قطعه پالک کارگاهی واقع‬ ‫در میدان خلیج فارس از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مزایده‬ ‫و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ‬ ‫‪ 99/3/7‬به شهرداری هرند مراجعه و یا با تلفن ‪ 031-46402366‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫حبیب رضوانی‪ -‬شهردار هرند‬ ‫م الف‪831040 :‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ قفسه‬ ‫ سینمای جهان ‬ ‫ در نشست چهارم چهلچراغ مطرح شد؛‬ ‫صبر‪ ،‬ویژگی بارز زندگی ارام‬ ‫اجرای طرح بهارانه کتاب ‬ ‫با ‪ ۲‬میلیارد اعتبار‬ ‫مدیرعامل خانه کتاب از اختصاص ‪ ۲۰‬میلیارد ریال به طرح‬ ‫«بهارانه کتاب ‪ »۹۹‬خبر داد و گفت یارانه خرید کتاب نیز ‪۲۰‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫نیکنام حســینی پور با با اعالم این خبر گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫مضیقه مالی دولت و به تبع ان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫این میزان یارانه با توجه به دغدغه معاونت امور فرهنگی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اســامی درباره کتاب فروشان درنظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او اظهــار کرد‪ :‬یارانــه اختصاصی به هر کتاب فروشــی‬ ‫قبل از شــروع طرح اعالم خواهد شــد و این اعتبار به دلیل‬ ‫محدودیت های مالی به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود‪ ،‬لذا‬ ‫مدیریت این اعتبار بر عهده خود کتاب فروشان است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل موسســه خانه کتــاب با تاکید بــر رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی در شرایط شیوع و گسترش ویروس‬ ‫کرونا اظهار کرد‪ :‬به منظور رعایــت فاصله گذاری اجتماعی‪،‬‬ ‫خریدهای غیرحضوری نیز با ثبت اطالعات مربوطه در پنل از‬ ‫سوی کتاب فروشی ها پوشش داده می شود‪ .‬همچنین مدیریت‬ ‫پروتکل های بهداشتی در زمان اجرای طرح بر عهده واحدهای‬ ‫صنفی‪ ،‬شهروندان و خریداران کتاب خواهد بود‪.‬‬ ‫او تصریح کــرد‪ :‬در این دوره از طرح «بهارانه کتاب‪»۹۹‬‬ ‫ســقف مجاز خرید برای هر خریدار ‪ ۱۵۰۰۰۰۰‬ریال است و‬ ‫خریدار می تواند در چند نوبت و از چند کتاب فروشی‪ ،‬عالوه بر‬ ‫کتاب های عمومی و کودک و نوجوان‪ ،‬کتاب های دانشگاهی را‬ ‫با ‪ ۲۰‬درصد تخفیف از کتاب فروشی های عضو طرح خریداری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫حســینی پور گفت‪ :‬در این طرح‪ ،‬امکانی فراهم شــده تا‬ ‫کتاب فروشان در تامین بخشی از یارانه مشارکت داشته باشند‬ ‫و بعد از اتمام بخشی از یارانه در نظر گرفته شده برای ان ها‪ ،‬در‬ ‫تامین ‪۵۰‬درصد یارانه مشارکت کنند‪.‬‬ ‫او با اشاره به تغییر برگزاری مدت زمان اجرای طرح «بهارانه‬ ‫کتاب ‪ »۹۹‬گفت‪ :‬این طرح از روز شنبه‪ ۲۰ ،‬اردیبهشت همزمان‬ ‫با والدت امام حســن مجتبی (ع) تا سه شنبه‪ ۳۰ ،‬اردیبهشت‬ ‫ماه در کتاب فروشــی های عضو طرح در سراسر کشور برگزار‬ ‫می شــود‪.‬مدیرعامل موسسه خانه کتاب در پایان گفت‪ :‬مدت‬ ‫زمان تسویه حساب طرح «بهارانه کتاب ‪ »۹۹‬دو هفته پس از‬ ‫پایان طرح است و کنترل و نظارت در طول طرح بر عهده خود‬ ‫کتاب فروشان خواهد بود و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استان ها نیز بر طرح نظارت خواهند کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این خبر‪ ،‬کتاب فروشی های عضو طرح های قبلی‬ ‫خانه کتاب برای تایید شرکت در طرح «بهارانه کتاب ‪ »۹۹‬به‬ ‫ثبت نام مجدد نیاز ندارند و کافی است با مراجعه به پنل کاربری‬ ‫خود شرایط شرکت در طرح را تایید و اطالعات خود را کنترل‬ ‫و ویرایش کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه| ‪ 15‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3781‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫ت علمی و رییس دانشکده روانشناسی و مشاوره‬ ‫عضو هیئ ‬ ‫دانشگاه اصفهان گفت‪ :‬افراد مختلف در شرایط اضطرار مانند‬ ‫شیوع بیماری کرونا بی تفاوت‪ ،‬شاکی‪ ،‬صبور یا مامور هستند‬ ‫و افراد با زندگی ارام در شرایط اضطرار صبور هستند که جزو‬ ‫محاسن این نوع زندگی است‪.‬‬ ‫سلسله نشست های چهل چراغ در ماه رمضان امسال با‬ ‫موضوع «طراحی زندگی برای روزهای ســخت» به همت‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان از‬ ‫ســاعت ‪ 14:30‬تا ‪ 16‬روزهای زوج از سیمای مرکز استان‬ ‫مهمان خان ه اصفهانی ها است‪.‬‬ ‫نشســت چهارم چهل چراغ به به طــرح «زندگی ارام»‬ ‫پرداخت‪.‬هدف از بررسی این نوع زندگی این بود که مخاطبان‬ ‫دریابند ایا زندگی انها و یا اطرافیان شان ارام است یا خیر‪ ،‬چه‬ ‫ویژگی هایی از این نوع زندگی مورد پســند انها است و اگر‬ ‫قرار است در شرایط اضطرار‪ ،‬زندگی متفاوتی را طراحی کنند‬ ‫تمایل دارند چه بخش هایی از زندگی ارام را در ان بگنجانند‪.‬‬ ‫ت علمی و رییس‬ ‫انچه دکتر محمدرضا عابدی عضو هیئ ‬ ‫دانشکده روانشناسی و مشاوره دانشگاه اصفهان و دکتر راضیه‬ ‫ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه صفاهان در این نشست‬ ‫درباره ویژگی های زندگی ارام گفتند را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫افــرادی که زندگــی ارامی دارند اهل احتیاط هســتند‬ ‫و اجازه ریســک کردن و کارهای جدید به خود نمی دهند‪،‬‬ ‫چون این کارها ارامش انهــا را برهم می زند‪ .‬اجتناب از هر‬ ‫عاملی که ثبات را برهم بزند و قابل پیش بینی نیست از دیگر‬ ‫ویژگی های زندگی ارام اســت‪ .‬این افراد با زندگی سازگاری‬ ‫دارند‪ .‬همچنین قناعــت را انتخاب و به دیگران نیز توصیه‬ ‫می کنند و سکوت‪ ،‬سکون و ارامش در زندگی ارام حرف اول‬ ‫را می زند‪ .‬افراد با طرح زندگی ارام در بحث ها حق را به طرف‬ ‫مقابل می دهند و از دعوا فــرار می کنند‪ .‬این افراد کم حرف‬ ‫هستند و به سفرهای انفرادی عالقه دارند‪ .‬حتی برخی از انها‬ ‫تصمیم می گیرند ازدواج نکنند و اگر هم ازدواج کنند تالش‬ ‫می کنند کمتر رفت و امد کنند‪.‬‬ ‫زندگــی ارام و زندگی راحت دو تفــاوت عمده دارند؛ در‬ ‫زندگی راحت‪ ،‬اســتراحت حرف اول را می زند اما افرادی که‬ ‫زندگی ارام دارند اتفاقًا اهل استراحت نیستند و بسیار تالش‬ ‫می کنند‪ .‬این افــراد مکالمات تلفنی کوتاهی دارند و از افراد‬ ‫کم حرف خوششــان می اید‪ .‬همچنین برخــاف افراد ارام‪،‬‬ ‫کســانی که زندگی راحت را انتخــاب کرده اند صبور و اهل‬ ‫سازش نیستند‪.‬‬ ‫مســیر زندگی افراد ارام ُکند پیش می رود‪ ،‬انها بســیار‬ ‫کمال گرا هستند و بسیار دقت می کنند در حالی که در زندگی‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1-265‬شماره‪ 1553/98 :‬حل‪ 11‬مشخصات محکوم علیه‪:‬نام و نام خانوادگی‪-1 :‬شهرام‬ ‫رسولی ‪-2‬یوسف اسا ‪ ،‬نشانی‪:‬هردو مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪:‬نام و نام‬ ‫خانوادگی‪ :‬ناصر هاشمیان ‪ ،‬با وکالت علیرضا هاشمیان و امیرحسین علیشاهی ‪ ،‬نشانی‪:‬‬ ‫شهرک صنعتی محموداباد ـ خ‪ 34‬سنگبری باران محکوم به‪:‬به موجب رای شماره ‪2115‬‬ ‫تاریخ ‪ 98/10/30‬حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت‬ ‫یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم است به‪ :‬حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به‬ ‫پرداخت مبلغ صد و نود و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و پانصد‬ ‫و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه‬ ‫از تاریخ سر رسید چک ‪ 98/2/28‬در زمان اجرا در حق خواهان و نیم عشر دولتی در حق‬ ‫صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد‪ .‬ماده‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین که‬ ‫اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع‬ ‫اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و‬ ‫استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند‬ ‫باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی‬ ‫ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر ـ ایمان‬ ‫بختیاری م الف ‪ 828702 :‬تاریخ انتشار‪1399/02/15 :‬‬ ‫اگهی ابالغ اخطار‬ ‫‪ -1-282‬شماره‪ ، 99/356 :‬تاریخ‪ 1399/02/09 :‬اقای محمد هلیلی موگویی مجهول المکان‬ ‫همسر شما بانو افسانه میساموگوئی برابر دادنامه شماره ‪ 9809973636301728‬مورخ‬ ‫‪ 1398/09/06‬صادره از شعبه اول دادگاه خانواده خمینی شهر تقاضای ثبت طالق نموده لذا‬ ‫شایسته است ظرف مدت یک هفته پس از انتشار این اگهی در دفترخانه طالق ‪ 21‬واقع در‬ ‫شهر درچه خیابان امام کوچه شماره‪ 8‬حاضر شوید و در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام به‬ ‫ثبت طالق خواهد شد و اعتراض بعدی شما مسموع نخواهد بود‪ .‬سر دفتر طالق ‪ 21‬درچه ـ‬ ‫سید علی هاشمی م الف‪ 829345 :‬تاریخ انتشار‪1399/02/15 :‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1-284‬شماره‪ 1701/98 :‬حل‪ 11‬مشخصات محکوم علیه‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬سیدمحمد‬ ‫حسینی ‪ ،‬نشانی‪ :‬مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬محمدرضا رحیمی‬ ‫‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه ‪ 127‬پ‪ 2‬محکوم به‪:‬به موجب رای شماره‬ ‫‪ 2087‬تاریخ ‪ 98/10/30‬حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت‬ ‫یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم است به‪ :‬حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت‬ ‫مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال بابت‬ ‫هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها ‪ 96/8/10‬و‬ ‫‪ 96/7/17‬لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و نیم عشر دولتی در حق صندوق‬ ‫دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد‪ .‬ماده‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین که اجرائیه به‬ ‫محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا‬ ‫ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به‬ ‫از ان میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور‬ ‫صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪.‬‬ ‫قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر ـ ایمان بختیاری م الف ‪828699 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/02/15 :‬‬ ‫اگهی مفاد اراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان‬ ‫‪ -1-285‬مفاد اراء هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجرای‬ ‫ماده ‪ ۱‬قانون و ماده ‪ ۸‬ایین نامه صادر گردیده است و در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلی اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی‬ ‫که به اراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ‬ ‫الصاق اگهی در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید‬ ‫اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل‬ ‫ارائه نمایند‪ .‬بدیهی است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد‬ ‫بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود ‪ .‬صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ -1398/11/12 -139860302019000558‬اقای مصطفی حسین پور‬ ‫فرزند محمدرضا ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 202/75‬مترمربع مجزی شده از پالک‬ ‫‪ 207‬فرعی از ‪ 123‬اصلی واقع در خلف جمبد دهاقان طبق کسر مالکیت مشاعی خود متقاضی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1399/02/15‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬سه شنبه ‪1399/02/30‬‬ ‫داود جعفری‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان ‪/829355‬م الف‬ ‫راحت کمال گرایی وجود ندارد‪ .‬کتاب هایی که بسیار دقیق و با‬ ‫ریزه کاری های فراوان نوشته می شود کار افراد ارام است‪ .‬انها‬ ‫می توانند مدت ها در خانه و دور از ســروصدا و هیاهو بمانند‬ ‫و کاری را تصحیح کنند و برخالف سرعت‪ ،‬دقت در زندگی‬ ‫انها زیاد است‪ .‬افراد ارام اهل تلویزیون تماشا کردن و دیدن‬ ‫برنامه های پرهیاهو نیستند و معمو ً‬ ‫ال گوشه دنجی از طبیعت‬ ‫را بیشتر دوست دارند‪.‬‬ ‫افــرادی که زندگــی ارام دارند در شــرایط عادی اهل‬ ‫سکون و سکوت هســتند‪ .‬انها در شرایط پراسترس از سه‬ ‫روش اجتنــاب‪ ،‬واکنش هیجانی و حل مســاله‪ ،‬اجتناب از‬ ‫شرایط اســترس زا را انتخاب می کنند‪ .‬انها چون به استرس‬ ‫با اجتناب پاسخ می دهند‪ ،‬زمانی که امتحانی در پیش دارند‬ ‫دیر به سراغ درس می روند و به اصطالح دقیقه نودی هستند‬ ‫پس در کنکور زیاد موفق نمی شــوند‪ ،‬اما اگر کنکور وجود‬ ‫نداشــت و رشــته موردعالقه خود را دنبال می کردند در ان‬ ‫موفق می شدند‪.‬‬ ‫افــراد با زندگی ارام در شــرایط بحــران از چهار روش‬ ‫منفعالنه‪ ،‬واکنشــی‪ ،‬فعال و پیشتاز‪ ،‬روش منفعل را انتخاب‬ ‫اگهی تغییرات شرکت توسعه زراعی چم یوسفعلی شرکت‬ ‫تعاونی به شماره ثبت ‪ 162‬و شناسه ملی ‪10260042296‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1398/11/19‬و نامه شماره ‪ 139‬مورخ‬ ‫‪ 1399/01/19‬اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان لنجان تصمیمات ذیل‬ ‫اتخاذ شد ‪ :‬ایرج نوروزی چم یوسفعلی به شماره ملی ‪ 6209866565‬به سمت‬ ‫رئیس هیات مدیره و فایز نوروزی چم یوسفعلی به شماره ملی‪6209935631‬‬ ‫به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و یاور نوروزی به شماره ملی ‪6209874789‬‬ ‫به سمت منشی هیئت مدیره و علی نوروزی چم یوسفعلی به شماره ملی‬ ‫می کنند و در بحران خود را به دردســر نمی اندازند‪ ،‬صرفًا به‬ ‫خاطر اینکه ارامش شان بهم نخورد‪ .‬افراد مختلف در شرایط‬ ‫اضطرار بی تفاوت‪ ،‬شــاکی‪ ،‬صبور یا مامور هستند و افراد با‬ ‫زندگی ارام در شرایط اضطرار صبور هستند که جزو محاسن‬ ‫این نوع زندگی اســت‪ .‬افراد ارام شرایط قرنطینه را دوست‬ ‫دارند و برعکس‪ ،‬در شــلوغی و ترافیک اذیت می شــوند‪،‬‬ ‫بنابراین هرچه در شــرایط بحران خوب عمل نمی کنند در‬ ‫شرایط اضطرار بهتر هستند‪ .‬این جنبه از زندگی افراد ارام در‬ ‫شرایط اضطرار مانند شیوع بیماری کرونا می تواند برای همه‬ ‫کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫فردی که زندگی ارام دارد اگر برای زندگی مشترک نیز‬ ‫فردی با زندگــی ارام را انتخاب کند رضایت هر دو نفر باال‬ ‫اســت اما پویایی این زندگی کم است‪ .‬پس باید دید هدف‬ ‫افراد در زندگی مشترک چیست و اگر هدف چیزی جز ارامش‬ ‫است‪ ،‬بهتر است فرد ارام با فرد ارام دیگری ازدواج نکند و بر‬ ‫اساس هدف خود دست به انتخاب بزند‪.‬‬ ‫چون در زندگی ارام احتیاط زیاد اســت مشکل و خطر‬ ‫کم پیش می اید‪ ،‬تنش در این نوع زندگی کم است و اعمال‬ ‫به شماره ثبت ‪ 60277‬و شناسه ملی ‪14007527693‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ‬ ‫‪ 1399/01/31‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬اعضای هیات مدیره عبارتند‬ ‫از محمدرضا جان نثاری الدانی به کد ملی ‪- 1283455706‬حسن جان‬ ‫نثاری الدانی به کد ملی ‪- 1290020868‬صدیقه جان نثاریون به کد‬ ‫ملی ‪ 1283456583‬برای مدت دو سال انتخاب شدند‪ .‬مجید جوانی‬ ‫‪ 1160164215‬و سعید نوروزی چم یوسفعلی به شماره ‪ 1160033544‬به سمت‬ ‫به کد ملی ‪ 1293114261‬به سمت بازرس اصلی و محمدحسین جان‬ ‫اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند‪ .‬علی نوروزی‬ ‫نثاری الدانی به کد ملی ‪ 1283453916‬به سمت بازرس علی البدل برای‬ ‫چم یوسفعلی به شماره ملی ‪1160164215‬به سمت مدیر عامل برای مدت سه‬ ‫مدت یکسال مالی انتخاب شدند‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان‬ ‫سال انتخاب گردیدند کلیه قرارداد ها و اسناد تعهد اور از قبیل چک ‪ ،‬سفته و‬ ‫برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل (اقای علی‬ ‫نوروزی چم یوسفعلی )و اقای ایرج نوروزی چم یوسفعلی (رئیس هیات مدیره) و‬ ‫در غیاب اقای ایرج نوروزی چم یوسفعلی (رئیس هیئت مدیره) با امضای اقای‬ ‫فایز نوروزی چم یوسفعلی (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد‬ ‫بود و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل (اقای علی نوروزی چم یوسفعلی ) و مهر‬ ‫شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان (‪)829076‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تامین هوشمند نوافرینان اصفهان‬ ‫درتاریخ ‪ 1399/02/06‬به شماره ثبت ‪ 64444‬به شناسه ملی‬ ‫‪14009094960‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم‬ ‫اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک داللی و حق‬ ‫العمل کاری و نمایندگی تجاری فعالیت بازار یابی غیر هرمی و غیر شبکه ای مشاوره و‬ ‫نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی‪ ،‬شبکه داده ها (ارائه اجرا و پشتیبانی) برگزاری‬ ‫دوره های اموزشی کوتاه مدت و خدمات مشاوره ای در زمینه مدیریت نواورانه‪ ،‬توسعه‬ ‫کسب و کار‪ ،‬توسعه بازار‪ ،‬نواوری باز و منابع انسانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای‬ ‫الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان‬ ‫اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله باغ فردوس ‪ ،‬کوچه‬ ‫امام رضا [‪ ، ]11‬کوچه والفجر [‪ ، ]10‬پالک ‪ ، 88‬طبقه همکف کدپستی ‪8177843966‬‬ ‫سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ‪ 1000000‬ریال نقدی میزان سهم الشرکه‬ ‫هر یک از شرکا خانم نسرین نادری خوزانی به شماره ملی ‪ 1130361551‬دارنده ‪10000‬‬ ‫ریال سهم الشرکه اقای مهرداد یزدانی گارماسه به شماره ملی ‪ 1270346954‬دارنده‬ ‫‪ 990000‬ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم نسرین نادری خوزانی به شماره ملی‬ ‫‪ 1130361551‬و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود اقای مهرداد یزدانی‬ ‫گارماسه به شماره ملی ‪ 1270346954‬و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان‬ ‫حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪،‬‬ ‫قراردادها‪ ،‬عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل‬ ‫همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه روزنامه کثیر‬ ‫االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت‬ ‫مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان‬ ‫اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)829074‬‬ ‫اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)829063‬‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی اریا فراز ایریک‬ ‫درتاریخ ‪ 1399/02/01‬به شماره ثبت ‪ 64404‬به شناسه ملی‬ ‫‪14009086397‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی‬ ‫میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬طراحی‪ ،‬محاسبه ‪ ،‬مشاوره‪ ،‬نظارت‪ ،‬پیمانکاری ‪ ،‬اجرا وانجام کلیه‬ ‫پروژه های عمرانی‪ ،‬ساختمانی‪ ،‬مکانیکی‪،‬خدمات تاسیساتی وتجهیزاتی‪،‬کشاورزی‪ ،‬ابنیه‬ ‫اعم از انبوه سازی شهرک سازی‪ ،‬سوله سازی‪ ،‬انبارها وسیلوها‪-‬ابنیه های فنی ‪ ،‬دکل‬ ‫ها‪ ،‬سازه های فلزی‪ ،‬بتنی سبک وسنگین‪،‬راه وترابری‪،‬ساخت راه وباند‪،‬جدول کشی‬ ‫وفضای سبز‪ ،‬سد وتونل‪ ،‬مخازن ‪ ،‬سازه های فلزی‪،‬انجام پیمانکاری کلیه امور مربوط به‬ ‫اب وفاضالب‪ ،‬کانالهای انتقال اب وشبکه های ابیاری وزهکشی‪،‬شرکت در مناقصات‬ ‫ومزایدات دولتی وخصوصی‪-‬تامین نیروی انسانی بطور موقت‪-‬صادرات وواردات کلیه‬ ‫کاالهای مجاز بازرگانی‪-‬اخذواعطا نمایندگی ومشارکت وانعقاد قرارداد با کلیه ارگانهای‬ ‫دولتی وخصوصی‪-‬اخذ وام و تسهیالت از بانکها وموسسات درراستای اهداف شرکت‬ ‫درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت‬ ‫به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی‬ ‫‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله اریسون ‪ ،‬کوچه یاس ‪ ،‬کوچه یاس ‪ ، 5‬پالک ‪ ، 8‬ساختمان‬ ‫مسکونی فرهنگیان بلوک ای ‪ ،‬طبقه همکف کدپستی ‪ 8159119935‬سرمایه شخصیت‬ ‫حقوقی عبارت است از مبلغ ‪ 10000000‬ریال نقدی منقسم به ‪ 1000‬سهم ‪10000‬‬ ‫ریالی تعداد ‪ 1000‬سهم ان با نام عادی مبلغ ‪ 10000000‬ریال توسط موسسین طی‬ ‫گواهی بانکی شماره ‪ 99/0012‬مورخ ‪ 1399/01/23‬نزد بانک بانک ملت شعبه مشتاق‬ ‫اول با کد ‪ 92510‬پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره اقای امیر کارگر سیچانی به‬ ‫شماره ملی ‪ 1292807921‬و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای‬ ‫مهرداد سلیمانی دشتکی به شماره ملی ‪ 4689124213‬و به سمت مدیرعامل به مدت‬ ‫‪ 2‬سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای جالل گلی به شماره ملی‬ ‫‪ 5659920871‬و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال دارندگان حق امضا ‪:‬‬ ‫کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها‬ ‫عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل ورئیس هیات‬ ‫مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان‬ ‫خانم مینا الیاس پور به شماره ملی ‪ 4610422999‬به سمت بازرس علی البدل به مدت‬ ‫یک سال مالی خانم محبوبه الیاس پور به شماره ملی ‪ 4689895791‬به سمت بازرس‬ ‫اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های‬ ‫شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت‬ ‫نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)829070‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫بازگشایی سینماهای چک و‬ ‫نروژ با شرایط خاص‬ ‫انها برای دیگران نیز تنش افرین نیســت پــس افراد ارام‬ ‫همسایه های خوبی هستند‪ .‬در کنار این مزایا‪ ،‬شور و هیجان‬ ‫زندگی ارام کم اســت و حوصله بقیه از انها ســر می رود و‬ ‫ممکن است فرد بسیاری از موقعیت های رسیدن به موفقیت‬ ‫را از دســت بدهد با این هدف کــه ارامش او برهم نخورد‪.‬‬ ‫ســازش در زندگی ارام زیاد است و ممکن است فرد خیلی‬ ‫اوقات کوتاه بیاید اما سازگاری این افراد کم است‪.‬‬ ‫کارشناســان برنامه چهل چراغ در ادامه و در بخش فراتر‬ ‫از زندگی به سراغ مفهوم بسندگی رفتند‪ .‬انها عنوان کردند‪:‬‬ ‫«برخی اوقــات در زندگی قناعت هســت اما خیلی اوقات‬ ‫بســندگی نیست‪ .‬قناعت صفت بسیار خوبی است اما باید با‬ ‫بسندگی امیخته شــود‪ .‬در زندگی ارام به کم بسنده کردن‬ ‫وجود دارد اما خود بسندگی وجود ندارد‪ .‬بسندگی یعنی ارتباط‬ ‫کامل با چیزی که زندگی هم اکنون به ما ارائه کرده اســت‪.‬‬ ‫افراد کمال گرا همواره بــه دنبال هدفی جز چیزی که االن‬ ‫دارند می گردند اما وقتی بســندگی وجود دارد‪ ،‬فرد به جای‬ ‫اینکه به دنبال چیز دیگری باشد می تواند از همان چیزهایی‬ ‫که در زندگی دارد استفاده کند و لذت ببرد‪».‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت چوب زیتون سپاهان سهامی خاص‬ ‫سبک زندگی‬ ‫سالن های سینما و تئاتر دو کشور نروژ و چک طی‬ ‫چند روز اینده و با ظرفیت محدود دوباره فعالیت خود‬ ‫را از سر می گیرند‪.‬‬ ‫به گــزارش هالیــوود ریپورتر‪ ،‬دو کشــور نروژ و‬ ‫جمهوری چک قصد دارند به سرعت سینماها و دیگر‬ ‫کســب و کارهایی را که ب ه دلیل قرنطینه برای مدتی‬ ‫تعطیل بودند با شرایطی خاص بازگشایی کنند‪.‬‬ ‫کشور نروژ که از ‪ ۱۲‬مارس به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونا به حالت نیمه قرنطینــه درامده بود اعالم کرده‬ ‫از روز ‪ ۷‬می (‪ ۱۸‬اردیبهشــت) دوباره سینماها را فعال‬ ‫خواهد کــرد‪ ،‬اما ظرفیت هر ســینما حداکثر ‪ ۵۰‬نفر‬ ‫خواهد بود‪ ،‬درست شبیه به شرایطی که کشور سوئیس‬ ‫برای سالن های ســینما اعالم کرده است‪ .‬همچنین‬ ‫مخاطبان ســینما باید حداقل فاصله یک متری را از‬ ‫یکدیگر رعایت کنند‪.‬‬ ‫دولــت جمهوری چــک نیــز از روز ‪ ۱۱‬می (‪۲۲‬‬ ‫اردیبهشت) و دو هفته زودتر از موعد اعالم شده قبلی‬ ‫فعالیت سینماها و سالن های تئاتر را از سر می گیرد و‬ ‫در ابتدا هر سالن سینما حداکثر با ظرفیت ‪ ۱۰۰‬نفر به‬ ‫نمایش فیلم خواهــد پرداخت‪ .‬پیش تر تجمع بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬نفر در این کشور برای جلوگیری از شیوع ویروس‬ ‫کرونا ممنوع اعالم شده بود‪.‬‬ ‫بر اســاس اعالم وزیر بهداشــت چک‪ ،‬عالوه بر‬ ‫سینماها‪ ،‬رویدادهای فرهنگی و ورزشی با تجمع کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬نفر نیز از این تاریخ مجاز به ادامه فعالیت خود‬ ‫هستند‪ .‬این کشور یکی از مهمترین مناطق برای تولید‬ ‫اثار ســینمایی و تلویزیونی است و بازگشایی سینماها‬ ‫نشانه خوبی برای اغاز دوباره فعالیت صنعت سرگرمی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫جمهــوری چک یکی از موفق ترین کشــورها در‬ ‫کنترل ویــروس کرونا بوده و محدودیت ها و اقدامات‬ ‫پیشــگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را‬ ‫خیلی زود اغاز کرد‪ .‬بر اساس اخرین اطالعات‪ ،‬میزان‬ ‫مرگ و میر ناشی از کرونا در این کشور به صفر رسیده‬ ‫اســت‪ .‬در مجموع ‪ ۷۵۰۰‬مورد ابتال به کرونا در این‬ ‫کشــور گزارش شــد و ‪ ۲۲۷‬نیز جان خود را از دست‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬پنجاه و پنجمین جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم «کارلــووی واری» در کشــور جمهوری چک‬ ‫که از مهم ترین رویدادهای ســینمایی در اروپاســت‬ ‫چنــدی پیش اعالم کرد به ســبب بحــران جهانی‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا امســال برگــزار نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت سفیر سداد‬ ‫درتاریخ ‪ 1398/05/28‬به شماره ثبت ‪ 2296‬به شناسه ملی‬ ‫‪14008553874‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع‬ ‫عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬برنامه ریزی‪ ،‬راهبری‪ ،‬مدیریت و اجرای‬ ‫تمام یا بخشی از فعالیت های صادراتی بنگاه های اقتصادی بویژه شرکت‬ ‫های دانش بنیان و تولیدی در راستای تسهیل تجارت خارجی در چارچوب‬ ‫قراردادهای بلندمدت به عنوان شرکت مدیریت صادرات (‪ )EMC‬محصوالت و‬ ‫خدمات دانش بنیان ارائه کلیه خدمات صادراتی اعم از انجام تحقیقات بازاریابی‬ ‫غیر هرمی وغیر شبکه ای‪ ،‬شناسایی کانال های توزیع در بازارها صادراتی ‪،‬‬ ‫ایجاد و مدیریت شبکه های توزیع در بازارهای صادراتی‪ ،‬ارائه خدمات پس‬ ‫از فروش به مشتریان‪ ،‬تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز صادرات‪ ،‬هماهنگی و‬ ‫یا ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری‪ ،‬پیگیری امور گمرگی‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫انبارداری در بازارهای صادراتی‪ ،‬مشاوره و اطالع رسانی در زمینه قرارداهای‬ ‫تجاری‪ ،‬شرکت مستقیم یا با واسطه در مناقصات بین المللی برای صدور کاال‬ ‫و خدمات شرکتهای ایرانی در خصوص مواد غذایی ‪ ،‬مواد معدنی غیر فلزی ‪،‬‬ ‫اخذ نمایندگی از واحدهای تولیدی و شرکتهای فنی و مهندسی جهت صادرات‪،‬‬ ‫تامین مواد اولیه و یا ماشین االت مورد نیاز شرکتهای تولیدی و خدماتی‪ ،‬ارائه‬ ‫و انجام خدمات بسته بندی صادراتی ‪ ،‬ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور‪،‬‬ ‫اخذ تسهیالت از بانک های داخل و خارج ازکشور در جهت انجام موضوع‬ ‫فعالیت شرکت‪ ،‬برگزاری و یا شرکت در نمایشگاه های داخل و خارج از کشور‬ ‫به غیر از نمایشگاه های فرهنگی و هنری ‪ ،‬پذیرش و اعزام هیاتهای تجاری و‬ ‫بازرگانی ‪،‬صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و انجام کلیه مطالعات‪،‬‬ ‫پژوهش ها و تحقیقات کاربردی که منجر به تولید محصول یا خدمات جدید‬ ‫و یا رضایت مشتریان یا توسعه فعالیت های شرکت که ارزش افزوده و مزیت‬ ‫رقابتی ایجاد نماید‪ .‬همچنین انجام کلیه پروژه های ساختمانی و احداث کارخانه‬ ‫ها و کارگاه ها و راه اندازی پس از اخذ مجوز از سازمانهای ذیربط‪ .‬درصورت‬ ‫لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به‬ ‫مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان مبارکه ‪ ،‬بخش مرکزی‬ ‫‪ ،‬شهر مبارکه‪ ،‬بسیج ‪ ،‬کوچه سی وچهارم[‪ ، ]34‬خیابان بسیج جنوبی ‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ، 147‬طبقه اول کدپستی ‪ 8481746554‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است‬ ‫از مبلغ ‪ 100000000‬ریال نقدی منقسم به ‪ 100‬سهم ‪ 1000000‬ریالی تعداد‬ ‫‪ 100‬سهم ان با نام عادی مبلغ ‪ 35000000‬ریال توسط موسسین طی گواهی‬ ‫بانکی شماره ‪ 283‬مورخ ‪ 1398/02/21‬نزد بانک ملی ایران شعبه مبارکه با کد‬ ‫‪ 3231‬پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا‬ ‫هیئت مدیره اقای حمید جانقلیان طالخونچه به شماره ملی ‪5120000282‬و به‬ ‫سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال خانم ملیحه جانقلیان طالخونچه به‬ ‫شماره ملی ‪5419772396‬و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای‬ ‫محسن جانقلیان طالخونچه به شماره ملی ‪5419813408‬و به سمت نایب رئیس‬ ‫هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای امیر جانقلیان به شماره ملی ‪5419946270‬و‬ ‫به سمت مدیرعامل به مدت ‪ 2‬سال دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد‬ ‫بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها عقود اسالمی‬ ‫و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مشترک رئیس هیات مدیره‬ ‫و مدیر عامل همراه با مهر شرکت وکلیه اسناد و اوراق عادی و اداری تنها با‬ ‫امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد ‪ .‬اختیارات مدیر عامل‬ ‫‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان خانم سبا حق جو به شماره ملی ‪ 1850383618‬به‬ ‫سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سارا حق جو به شماره ملی‬ ‫‪ 1861673337‬به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه‬ ‫کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت‬ ‫موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل‬ ‫ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫مبارکه (‪)829048‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ صنعت و معدن‬ ‫تولید ماسک توسط ‬ ‫ب اهن‬ ‫ذو ‬ ‫منصور یــزدی زاده‪ ،‬مدیر عامل شــرکت ذوب اهن از‬ ‫کارگاه تولید ماسک سه الیه استریلیزه که مورد تایید وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی است در خیاط خانه این‬ ‫شــرکت بازدید کرد‪ .‬به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬خیاط خانه‬ ‫شرکت در مدیریت خدمات شهری و امور پسماند‪ ،‬این روزها‬ ‫به تولید ماسک سه الیه استریلیزه می پردازد تا نیاز کارکنان‬ ‫این شرکت به این ماسک ها را تامین نماید‪ .‬موسی سلیمانی‪،‬‬ ‫مدیر خدمات شهری و امور پسماند در این خصوص گفت‪:‬‬ ‫این مدیریت در راســتای مقابله با بحــران ویروس کرونا‪،‬‬ ‫صرفه جویی اقتصادی‪ ،‬استفاده بهینه از امکانات موجود اقدام‬ ‫به تولید ماســک های سه الیه با ضوابط بهداشتی در محل‬ ‫کارگاه خیاط خانه نمود کــه ظرفیت تولید دراین کارگاه با‬ ‫توجه به حداقل نیروی دوزنده ‪ 300‬عدد درروز می باشــد‪ .‬او‬ ‫با اشاره به اینکه تولید این ماسک ها از نظر قیمت تمام شده‬ ‫بسیار پایین تر از قیمت بازار بوده و از این نظر مقرون به صرفه‬ ‫می باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬متریال مورد نیاز جهت ســاخت ماسک‬ ‫طبق استاندارد معاونت غذا و دارو و اتحادیه استان اصفهان‬ ‫می باشد و از سه الیه تشکیل شده است که الیه اول و سوم‬ ‫از پارچه ویســکوز و پنبه و الیه میانی (اســپان باند) جهت‬ ‫جلوگیری از ورود ذرات و هوای الوده تعبیه شده است‪ .‬شایان‬ ‫ذکر است تمام مراحل تهیه ماسک شامل برش‪ ،‬لبه دوزی‬ ‫میانی‪ ،‬لبه دوزی کناری بصورت رفت و برگشــت‪ ،‬دوخت‬ ‫کش‪ ،‬اتوکشی و پرس‪ ،‬بسته بندی در فضایی کامال ایزوله و‬ ‫محافظت شده انجام می گیرد‪.‬‬ ‫نظارت شرکت مهندسی و‬ ‫پویش ساخت ذوب اهن بر‬ ‫پروژه های صدر تامین‬ ‫غالمرضا ســلیمانی‪ ،‬مدیرعامل هلدینگ صدر تامین‪،‬‬ ‫شــرکت مهندسی و پویش ســاخت ذوب اهن اصفهان را‬ ‫جهت نظــارت‪ ،‬کنترل و ارزیابی پروژه های شــرکت های‬ ‫تابعه این هلدینگ معرفی نمود‪ .‬به گزارش اصفهان امروز‪،‬‬ ‫در معرفی نامه مربوطه امده اســت‪ :‬با توجه به لزوم کنترل‬ ‫و ارزیابی نحوه اجرا و پیشــرفت پروژه های در دست اقدام‬ ‫و اتی شــرکت های تابعه از سوی هلدینگ صدرتامین‪ ،‬این‬ ‫شــرکت در نظر دارد با اســتفاده از ظرفیت خدمات فنی‪،‬‬ ‫مهندسی و مشاوره ای شــرکت مهندسی و پویش ساخت‬ ‫ذوب اهن اصفهان نســبت به نظارت‪ ،‬کنتــرل و ارزیابی‬ ‫پروژه های شــرکت های تابعه اقدام نماید‪ .‬با توجه به موارد‬ ‫مذکور و مذاکرات به عمل امده با مهندس منصور یزدی زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهان و مهندس امیــر ایرانپور‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندســی و پویش ساخت ذوب اهن‪،‬‬ ‫مقرر گردید در مرحله نخســت‪ ،‬پروژه های در دست اقدام‬ ‫مورد بررســی‪ ،‬مطالعه و بازدید قرار گرفته و در صورت نیاز‬ ‫مستندات الزم جهت مطالعه و بررسی در اختیار ان شرکت‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫افزایش تولید با راه اندازی‬ ‫کوره بلند شماره یک ذوب ‬ ‫اهن‬ ‫ذوب اهن اصفهان در ســال ‪ 98‬به منظور رونق تولید‬ ‫اقدامات مهمی انجام داد تا بتواند به این مهم دست یابد و در‬ ‫این راه تالشگران شرکت از هیچ کوششی فرو گذار نبودند‪،‬‬ ‫در سال ‪ 99‬برنامه ریزی های مدونی انجام شده تا این شرکت‬ ‫بتواند جهش تولید را محقق سازد و رکوردهای جدیدی در‬ ‫صنعت فوالد به ثبت برساند‪ .‬به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬سید‬ ‫کاظم تدین‪ ،‬مدیر کوره بلند ذوب اهن‪ ،‬سال ‪ 98‬سال را پر‬ ‫از موفقیــت و رونق تولید برای ذوب اهن اصفهان و بخش‬ ‫کوره بلند دانســت و گفت‪ :‬در سال گذشته توانستیم رکورد‬ ‫تولید روزانه و ماهیانه با دو کوره را افزایش دهیم‪ ،‬همچنین‬ ‫در پایان ســال با دو کوره بلند شــماره ‪ 2‬و ‪ ، 3‬دو میلیون‬ ‫‪ 526‬هــزار تن چدن مذاب تولید کردیم و رکورد جدیدی را‬ ‫به ثبت برسانیم‪ .‬او با اشاره به این که افزایش تولید در کوره‬ ‫بلند‪ 5 ،‬درصد بیشتر از برنامه تعیین شده بود‪ ،‬افزود ‪ :‬با توجه‬ ‫به مشــکالت‪ ،‬تحریم ها و عدم نقدینگی ارزی که داشتیم‬ ‫و همین طــور بحران کرونا با تالش و همت و همدلی بین‬ ‫پرسنل و همچنین با حمایت مدیریت عالی شرکت توانستیم‬ ‫به این رقم از تولید در کوره بلند دست پیدا کنیم‪ .‬مدیر کوره‬ ‫بلند با اشــاره به این که ســال ‪ 99‬به فرمایش مقام معظم‬ ‫رهبری سال جهش تولید نام گذاری شده است‪ ،‬گفت‪ :‬نقشه‬ ‫راه برای همه کســانی در تولید و مدیریت تولید نقش دارند‬ ‫مشخص شده ذوب اهن اصفهان نیز برنامه های مختلفی در‬ ‫راســتای افزایش تولید دارد که در صورت تامین مواد اولیه‬ ‫محقق خواهد شد ‪ .‬او یاداور شد‪ :‬راه اندازی کوره بلند شماره‬ ‫یک در نیمه اول ســال جاری‪ ،‬تزریق پودر زغال و کاهش‬ ‫مصرف کک از جمله اقداماتی اســت که در این سال انجام‬ ‫خواهد شد تا از خروج ارز جلوگیری شود و تولید افزایش یابد‪.‬‬ ‫دوشنبه| ‪ 15‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3781‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫اصفهانمهمانمی پذیرد‬ ‫روزنه های امید در صنعت گردشگری نصف جهان‬ ‫تالش مسئوالن استان اصفهان برای بازگشایی هتل ها و‬ ‫مراکز گردشگری و اقامتی از ‪ ۱۳‬اردیبهشت ماه رسانه ای شد‬ ‫و ان طور که رئیس جامعه مهمان پذیران استان اعالم می کند‪،‬‬ ‫همان روز نیز دســتور بازگشــایی این مراکز به شرط استفاده‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت‪ ،‬از سوی ســتاد مبارزه با بیماری کرونا‬ ‫صادرشده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬اردیبهشــت ماه‪ ،‬استاندار اصفهان طی نامه ای به وزیر‬ ‫میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬خواستار بازگشایی‬ ‫هتل ها و مراکز گردشگری این خطه با رعایت تمامی موازین و‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عباس رضایی‬ ‫در این نامه خطاب به علی اصغر مونسان‪ ،‬ضمن ذکر مصیبتی‬ ‫که به سبب تعطیلی ها بر سر استان اصفهان اوار شده بود‪ ،‬از‬ ‫ضربات جبران ناپذیر ویروس کرونا بر پیکره صنعت گردشگری‬ ‫گفت و ‪ ۱۰‬پیشنهاد را مطرح کرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬صدور دستور بازگشایی مجدد هتل ها و مراکز اقامتی‪،‬‬ ‫دفاتر خدمات مســافرتی با رعایت کامل جوانب بهداشــتی‬ ‫پرسنل و مسافر و نیز رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی و‬ ‫فاصله گذاریاجتماعی‬ ‫‪ -۲‬ارائه تسهیالت بانکی بدون بهره و کم بهره (تک رقمی)‬ ‫همراه با تنفس بازپرداخت یک ساله به هتل ها و مراکز اقامتی‪،‬‬ ‫دفاتــر خدمات مســافرتی و جهانگــردی‪ ،‬راهنمایان فعال‬ ‫توربر گردشــگری‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬تولیدکنندگان و فروشندگان‬ ‫صنایع دستی با تایید و رتبه بندی اتحادیه و انجمن های صنفی‬ ‫مربوطه و معرفی میراث فرهنگی و نظارت و پایش استانداری‬ ‫بدون بروکراسی اداری‬ ‫‪ -۳‬معافیت کامل مالیاتی و سهم بیمه کارفرما از شروع تا‬ ‫پایان بیماری کرونا‬ ‫‪ -۴‬حمایــت ویژه و موثر دولت از صنعت گردشــگری‪،‬‬ ‫هتل داری‪ ،‬تولید و فروش صنایع دســتی با اســتفاده از توان‬ ‫بالقوه وزارت امور خارجه در خارج از کشور و در راستای تحقق‬ ‫فرمایش معلم معظم رهبری در خصوص جهش تولید‬ ‫‪ -۵‬حمایت موثر دولت از خرید تضمینی صنایع دســتی‬ ‫کیفی تولیدی هنرمندان هنرهای صنایع دســتی و هنرهای‬ ‫ســنتی و الزام وزارتخانه ها‪ ،‬نهادها‪ ،‬سازمان ها و شرکت های‬ ‫دولتی برای عملیاتی کردن این طرح با درصدی از بودجه های‬ ‫عمرانی که در سنوات قبل نیز روال بوده است ‪.‬‬ ‫‪ -۶‬حمایت موثر دولت از فراهم نمودن زیرســاخت های‬ ‫تجارت الکترونیک در حمایت از تولیدکنندگان‪ ،‬فروشندگان‬ ‫و هنرمندان صنایع دستی‬ ‫‪ -۷‬صدور دســتور ممانعــت از حذف مــاده ‪ ۱۴۲‬قانون‬ ‫مالیات هایمستقیم‬ ‫‪ -۸‬حمایت موثر دولــت از برگزاری هفته های فرهنگی‪،‬‬ ‫هنری و گردشگری اســتان های محوری مانند اصفهان در‬ ‫کشورهای دوست و هدف با مسئولیت و برنامه ریزی استان ها‬ ‫و تمرکززدایی از مرکز‬ ‫‪ -۹‬اختصاص بخشی از بودجه وزارتخانه ها‪ ،‬سازمان ها و‬ ‫نهادها برای ترغیب و الزام به سفرهای زیارتی‪ ،‬سیاحتی داخلی‬ ‫دالیل کمبود شکر در اصفهان اعالم شد‬ ‫معاون امــور بازرگانی و تجارت ســازمان صمت‬ ‫اســتان اصفهان گفت‪ :‬با توجه به اینکه شکر تحویلی‬ ‫به اصفهان فله ای بود‪ ،‬کار بســته بندی این محصول‬ ‫توسط شرکت های بسته بندی تا اواخر هفته گذشته به‬ ‫طول انجامید و از روز شــنبه حواله توزیع شکر تحویل‬ ‫فروشگاه ها شد‪.‬‬ ‫اســماعیل نادری در گفت وگو با ایســنا با تشریح‬ ‫دالیل کمبود شــکر در بازار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شکر تحویل‬ ‫داده شده به اصفهان‪ ،‬به صورت فله ای بود‪ ،‬اما براساس‬ ‫مصوبه ستاد تنظیم بازار کشــور‪ ،‬شکر باید به صورت‬ ‫بسته بندی یک کیلویی عرضه شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه زمانی که توزیع شــکر در اصفهان‬ ‫از طریق ســامانه رهتاب اغاز شد‪ ،‬حدود دو روز از ماه‬ ‫مبارک رمضان گذشــته بود‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از این زمان و‬ ‫بنا بر تصمیم ســتاد تنظیم بازار کشور‪ ،‬سازمان صمت‬ ‫اصفهان شکر فله ای را تحویل شرکت های بسته بندی‬ ‫داد و با توجه بــه زمان بر بودن حمل این محصول به‬ ‫کارخانه ها و کارگاه های بسته بندی و صدور حواله برای‬ ‫فروشــگاه ها‪ ،‬این کار تا پایان هفته گذشــته به طول‬ ‫انجامید‪.‬‬ ‫معاون امــور بازرگانی و تجارت ســازمان صمت‬ ‫استان اصفهان با بیان اینکه از پنجشنبه هفته گذشته‬ ‫حواله های توزیع شــکر از سوی سازمان صمت صادر‬ ‫شــد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از روز شــنبه فروشــگاه های کوثر‬ ‫حواله های شکر خود تحویل گرفته اند و این محصول را‬ ‫در فروشگاه های خود توزیع می کنند‪.‬‬ ‫او درباره نبود شــکر در فروشگاه های افق کوروش‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬این فروشــگاه ها خود‪ ،‬شــکر داشــتند و‬ ‫حواله ای برای انها صادر نشد‪.‬‬ ‫نادری با اشاره به اینکه ‪ ۱۵۰۰‬تن شکر در شهرستان‬ ‫اصفهان توزیع خواهد شــد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شــرکت های‬ ‫بســته بندی به طور مداوم در حال بســته بندی شکر‬ ‫هســتند و با توجه به اینکه از روز شنبه توزیع شکر در‬ ‫اصفهان اغاز شده پیش بینی می شود تا چند روز اینده‬ ‫مشکل توزیع و کمبود شکر در فروشگاه های اصفهان‬ ‫حل خواهد شد‪.‬‬ ‫او بــا یــاداوری اینکه شــکر در بســته های یک‬ ‫کیلوگرمی ‪ ۵۶۰۰‬تومان به دست مصرف کننده می رسد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬پیش بینی می شود تا چند روز اینده وضعیت‬ ‫توزیع شکر در اصفهان به حالت ثابت بازگردد‪.‬‬ ‫معاون امــور بازرگانی و تجارت ســازمان صمت‬ ‫اســتان اصفهان درباره اینکه برخی فروشگاه ها برای‬ ‫توزیع شکر اقدام به ســهمیه بندی کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫بحث عرضه شــکر محدودیت هایی وجــود دارد‪ ،‬البته‬ ‫سازمان صمت بحث ســهمیه بندی را مطرح نکرده و‬ ‫شــاید برخی فروشگاه ها با توجه به میزان شکر موجود‬ ‫محدودیت هایی در نظر گرفته اند تا شــکر بین جمعیت‬ ‫بیشتری از مردم توزیع شود‪.‬‬ ‫او همچنین دربــاره توزیع برنج و قیمت باالی این‬ ‫محصول‪ ،‬گفــت‪ :‬پیش از ماه مبارک رمضان شــاهد‬ ‫کســری برنج بودیم که خوشبختانه با ورود ‪ ۱۰۸‬هزار‬ ‫تن برنج به کشــور و ترخیص ان از بندر‪ ،‬شرایط تقریبا‬ ‫عادی شده است‪.‬‬ ‫نادری افزود‪ :‬در حال حاضر برنج وارداتی با برندهای‬ ‫مختلف بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬هزار تومان در فروشگاه ها توزیع‬ ‫می شــود‪ ،‬البته قیمت مورد نظر برای مصرف کننده از‬ ‫سوی سازمان صمت ‪ ۸۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫او همچنین درباره دالیل افزایش قیمت برنج ایرانی‬ ‫نیز‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به فاصله گرفتن از فصل کشــت و‬ ‫برداشــت برنج‪ ،‬همواره در این ایام و به خصوص ماه‬ ‫رمضان با توجــه به افزایش تقاضــا‪ ،‬قیمت ها اندکی‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫معاون امــور بازرگانی و تجارت ســازمان صمت‬ ‫استان اصفهان تاکید کرد‪ :‬با این وجود سازمان صمت‬ ‫در حال بررســی و نظارت بر بازار برنج هستند و طی‬ ‫چند روز گذشــته چند انبار که برنج احتکار کرده بودند‬ ‫شناســایی و دســتور توزیع این محصول به بازار داده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫برای ایجاد روحیه نشــاط اجتماعی در مردم و فعالیت مجدد‬ ‫چرخه گردشگری و باز فعال نمودن مشاغل مرتبط با این حوزه‬ ‫‪ -۱۰‬ایجــاد صنــدوق حمایــت و جبران خســارت از‬ ‫تاسیسات گردشگری‪ ،‬دفاتر خدمات مسافرتی و هنرمندان و‬ ‫تولیدکنندگان صنایع دستی و راهنمایان گردشگری با مشارکت‬ ‫دولــت‪ ،‬اتحادیه‪ ،‬انجمن های صنفی و اتــاق بازرگانی برای‬ ‫جبران خسارت های ناشی از شرایط ویژه‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان‬ ‫اصفهان نیز ‪ ۱۳‬اردیبهشت ماه اعالم کرد که با توجه به فعال‬ ‫شــدن تدریجی کسب وکارها در کشور از تاریخ ‪ ۲۳‬فروردین‪،‬‬ ‫در تالشیم تا از مجموع هفت جامعه فعال گردشگری استان‪،‬‬ ‫واحدهای اقامتی استان بتوانند به تدریج فعالیت های خود را در‬ ‫راستای خدمات رسانی اغاز کنند‪.‬‬ ‫به فاصله یک روز‪ ،‬رئیس اتحادیه هتلداران استان اصفهان‬ ‫با بیان اینکه طی دو ماه گذشته جامعه هتلداران حدود یک صد‬ ‫میلیــارد ضرر مالی و ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد تعدیل نیرو داشــته اند‪،‬‬ ‫اعالم کرد که فعالیت هتل ها‪ ،‬هتل اپارتمان ها و اقامتگاه های‬ ‫سنتی این استان از امروز‪ ۱۴ ،‬اردیبهشت ماه به شرط کار با ‪۵۰‬‬ ‫درصد ظرفیت اغاز شده است‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیه مهمان پذیران اســتان اصفهــان نیز از‬ ‫بازگشــایی مهمان پذیرها خبر داد و گفت‪ :‬طبق مصوبه ستاد‬ ‫مبارزه با بیماری کرونا از ‪ ۱۳‬اردیبهشت ماه کلیه مراکز اقامتی‬ ‫در استان اصفهان شروع به کار کرده اند و مجازند با ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ظرفیت خود اقدام به پذیرش کنند‪.‬‬ ‫اســداهلل عدالت پناه ادامه داد‪ :‬البته این پذیرش حتمًا باید‬ ‫همراه با رعایت پروتکل های بهداشتی باشد و به همین دلیل‬ ‫برای مثال اتاقی که در اختیار یک مهمان بوده تا ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫بعد از تخلیه به فرد دیگری داده نمی شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه بازار اکنون از مواد ضدعفونی اشباع شده‬ ‫و می توان به راحتی وســایل الزم برای پیشــگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا را تهیه کرد گفت‪ :‬جامعه مهمان پذیران استان‬ ‫اصفهان در این دو ماه تعطیلی بیش از دو میلیارد تومان ضرر‬ ‫کرده و اکنون نیز به خاطر ماه رمضان فصل گردش و تفریح‬ ‫نیست و شلوغی ای نداریم اما پیش بینی می کنیم که برای عید‬ ‫فطر به ویژه اگر سهمیه بنزین سفر اختصاص داده شود‪ ،‬شاهد‬ ‫تحولی در این زمینه باشیم‪.‬‬ ‫همه این ســخنان یک پیام واحد دارد‪ :‬اصفهان به خاطر‬ ‫ضررهای ناشــی از تعطیلی‪ ،‬ولو کم اما مهمان می پذیرد‪ .‬با‬ ‫توجه به این که مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان‬ ‫اصفهان خبر داده اصفهان همچنان در وضعیت قرمز شــیوع‬ ‫ویروس کرونا قــرار دارد و از اینکه مردم فکر می کنند همه‬ ‫چیز به حالت عادی برگشــته اظهار تاســف کرده است‪ ،‬باید‬ ‫امیدوار بود این تصمیم‪ ،‬منجر به عادی ســازی بیشــتر و در‬ ‫نتیجه شیوع گسترده تر ویروس کرونا نشود‪ .‬در صورت بهتر‬ ‫شدن شــرایط نیز انتظار می رود‪ ،‬بر سایر پیشنهادات استاندار‬ ‫سرعت اجرایی شدن پیشنهاد نخست‪ ،‬جامه عمل‬ ‫اصفهان به‬ ‫ِ‬ ‫پوشانده شود‪.‬‬ ‫سخنگوی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‪:‬‬ ‫ریزش خیابان میرزا طاهر ارتباطی به‬ ‫فرونشست زمین نداشت‬ ‫سخنگوی شــرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬حادثه خیابان میرزا طاهر اصفهان و ایجاد حفره‬ ‫در ان ارتباطــی با موضوع فرونشســت و فروچاله در‬ ‫اصفهان ندارد و تنها به دلیل اب ناشــی از حوادث لوله‬ ‫اب که محل خط فاضالب قدیم بوده‪ ،‬این محل اندکی‬ ‫دچار نشست شد‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬اکبر بنی طبا درباره سقوط‬ ‫یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد در حفره ای به ابعاد‬ ‫‪ 10‬متــر در ‪ 4‬متر به عمــق ‪ 1/5‬الی ‪ 2‬متر در خیابان‬ ‫میــرزا طاهر اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش تر در این محل‬ ‫یک خط شبکه قدیمی فاضالب وجود داشت که اکنون‬ ‫در مدار نیســت‪ ،‬اما به دلیل شکستگی لوله اب شاهد‬ ‫ریزش این بخش از خیابان بودیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه مدتی قبل اصالح شــبکه فاضالب‬ ‫این منطقه انجام شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬مسیر قبلی فاضالب‬ ‫قبال از مدار خارج شــده بود و با شکستگی لوله اب در‬ ‫این محل‪ ،‬میزانی اب تجمع پیدا کرده بود که متاسفانه‬ ‫منجر به نشســت زمین در خیابان میرزا طاهر اصفهان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سخنگوی شــرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫با بیان اینکه در حال حاضر بار شبکه فاضالب در این‬ ‫محل نیســت و تنها اب در این محل جمع شد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این قســمت از زمین نیاز به بازســازی نداشت و‬ ‫شــرکت ابفا زمین را با شــن و ماسه پر کرده و سپس‬ ‫این بخش از خیابان اسفالت شد و خوشبختانه در این‬ ‫منطقه قطعی اب نداشتیم‪.‬‬ ‫بنی طبا تصریــح کرد‪ :‬حادثه خیابــان میرزا طاهر‬ ‫اصفهــان و ایجاد حفــره در ان ارتباطــی با موضوع‬ ‫فرونشست و فروچاله در اصفهان نداشت‪.‬‬ ‫ الزم به ذکر اســت که حادثه ســقوط یک دستگاه‬ ‫اتوبوس شــرکت واحد در حفره ایجاد شــده در زمین‬ ‫خیابان میرزا طاهر اصفهان هیچ حادثه جانی نداشت‪.‬‬ ‫او اعالم کرد‪ :‬این حادثه با ترمیم و اصالح لوله اب‬ ‫سپس با پرسازی حفره به وجود امده ترمیم و رفع شد‪.‬‬ ‫کرونا تاکیدی بر توجه به صنایع سالمت محور است‬ ‫بازدید مدیرعامل ذوب اهن از‬ ‫روند بازسازی کوره بلند شماره‬ ‫یک‬ ‫منصور یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل ذوب اهن به همراه مهرداد‬ ‫توالئیان‪ ،‬معاون بهره برداری و جمعی از مســئولین شرکت‬ ‫در ادامه بازدیدهای مســتمر از روند کوره بلند شماره یک‪،‬‬ ‫چهارشــنبه ‪ 10‬اردیبهشــت ماه در این کوره حضور یافتند‬ ‫و با تالشــگران حاضر در این بازســازی گفتگو نمودند‪ .‬به‬ ‫گزارش اصفهان امروز‪ ،‬یزدی زاده در این بازدید بر تسریع در‬ ‫راه اندازی کوره بلند تاکید نمود‪ .‬مدیرعامل شرکت همچنین‬ ‫در انبار شمالی شرکت نیز حضور یافت و از روند مدیریت و‬ ‫تفکیک مواد اهن دار و نسوز بازدید کرد‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رییس ســازمان صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجــارت اصفهان گفت‪:‬‬ ‫شیوع ویروس کرونا‪ ،‬تلنگر و تاکیدی بر توجه جدی به صنایع‬ ‫سالمت محور بویژه در استان های صنعتی است‪.‬‬ ‫ایرج موفق در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬توســعه و حمایت از‬ ‫صنایع ســامت محور از برنامه های اصلی این نهاد در سال‬ ‫جاری اســت تا در ادامه شیوع کرونا یا بیماری های مشابهی‬ ‫که در اینده ممکن است باز هم برای انسان ها دردسرساز شود‬ ‫مشکل تامین اقالم و مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده کاهش‬ ‫یابد‪.‬او با تاکید بر اهمیت دادن به مقوله های مرتبط با پزشکی‬ ‫و ســامت ادامه داد‪ :‬ضروری اســت که در صنعت صنایع‬ ‫ســامت محور به خودکفایی برسیم بویژه در استان صنعتی‬ ‫اصفهان این ظرفیت وجود دارد که واحدهای جدید تولید اقالم‬ ‫بهداشتی اضافه شوند و مجموعه های گذشته توسعه یابند‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬باید بگونه ای پیش رفت که در وسایل‬ ‫و مواد مورد نیاز در حوزه بهداشــت و درمان از واردات بی نیاز‬ ‫شــویم و اســتان های با تجربه در زمینه صنعت و تولید باید‬ ‫پیشگام این عرصه باشند‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان‪ ،‬توسعه‬ ‫صنعتی و جهش تولید را مستلزم تفویض اختیار به استان ها و‬ ‫عدم تمرکزگرایی دانســت و گفت ‪ :‬برای صدور مجوزها هر‬ ‫اندازه دست ما باز باشد در کمترین زمان ممکن می توان برای‬ ‫احداث یا توسعه واحدهای تولیدی تصمیم گیری کرد و این به‬ ‫نفع صنعت استان و کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫موفق ادامه داد‪ :‬برای مثال مجوزی که حدود سه چهار ماه‬ ‫برای ان زمان نیاز اســت با تفویض اختیار به استان ها ظرف‬ ‫یک هفته یا در نهایت ‪ ۱۰‬روز برای متقاضی صادر می شود و‬ ‫این امر باعث افزایش اشتیاق تولیدکنندگان برای توسعه کسب‬ ‫و کار و یا ساخت واحدهای جدید خواهد شد‪.‬‬ ‫او به ضرورت گســترش دولت الکترونیک اشــاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬بهبود فرایندها با ساز و کار فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫تا حد زیادی می تواند در راستای افزایش و جهش تولید موثر‬ ‫باشــد‪ ،‬زیرا در زمان امور اداری و ســاز و کارها صرفه جویی‬ ‫می شود و تولید کنندگان می توانند زمان بیشتری را برای تولید‬ ‫در مجموعه های خود صرف کنند‪.‬‬ ‫رییس ســازمان صمت اصفهان شناسایی مجموعه های‬ ‫تولیــدی و صنعتی راکد و کمک به راه اندازی مجدد انها را از‬ ‫دیگر برنامه های این سازمان برای بهبود در تولید و اشتغالزایی‬ ‫برشــمرد و اظهارداشت‪ :‬بررســی تعداد و نوع مشکالت این‬ ‫واحدها اغاز شد و به زودی به جمع بندی خواهیم رسید‪.‬‬ ‫اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت‪ ،‬بیش از ‪ ۹‬هزار‬ ‫واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ‪ ۲۲۱‬هزار میلیارد ریال‬ ‫و اشتغال ‪ ۲۶۳‬هزار نفر‪ ،‬حدود ‪ ۸۴۰‬معدن در حال بهره برداری‬ ‫با ســرمایه گذاری بیش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریال و حدود ‪۱۸۰‬‬ ‫هزار واحد صنفی دارد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫ خبر‬ ‫نصب روتور توربین ‪ HP‬واحد‬ ‫مولد برق نیروگاه اصفهان‬ ‫روتور توربین ‪ HP‬واحد مولد برق ‪ 120‬مگاواتی بخاری‬ ‫نیروگاه اصفهان توسط متخصصان شرکت مدیریت تولید‬ ‫برق اصفهان نصب شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫مدیریت تولید برق اصفهان‪ ،‬رئیس اداره تعمیرات تجهیزات‬ ‫مکانیک این شرکت‪ ،‬ضمن اعالم این خبر خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در تعمیرات اساسی توربین باید اندازه گیری ها به دقت انجام‬ ‫گردد تا در زمان مونتاژ‪ ،‬قطعات ثابت و متحرک با هم درگیر‬ ‫نشوند‪ .‬وحید ایزدی گفت‪ :‬در واحد شماره ‪ 3‬نیز با توجه به‬ ‫سن باالی توربین و با توجه به اینکه سیلهای روتور توربین‬ ‫‪ HP‬و سیلهای پوسته داخلی تعویض شده بودند‪ ،‬به دلیل‬ ‫انجام تنظیمات توربین می بایست وضعیت پوسته ها و روتور‬ ‫با اندازه گیری مشــخص می گردید‪ ،‬لذا جهت اندازه گیری‬ ‫فوق اقدام به کشیدن سیم پیانو شد‪ .‬رئیس اداره تعمیرات‬ ‫تجهیزات مکانیک اظهار داشــت‪ :‬ایــن مراحل کاری به‬ ‫ترتیب ذیل توســط کارکنان متخصص شرکت مدیریت‬ ‫تولید برق اصفهان انجام گردید‪ ،‬مونتاژ نیمه زیرین کلیه‬ ‫قطعات و کشیدن سیم پیانو‪ ،‬انجام اندازه گیری های قطعات‬ ‫ثابت نسبت به ســیم‪ ،‬مونتاژ نیمه باالیی قطعات ثابت و‬ ‫انجام اندازه گیری های الزم مونتاژ پوسته خارجی توربین‬ ‫و انجام اندازه گیری های الزم‪ ،‬ســپس کلیه قطعات باز و‬ ‫سیم پیانو جمع اوری شد‪ .‬ایزدی در تشریح روند تعمیرات‬ ‫اساسی اضافه کرد‪ :‬در نهایت روتور بر روی یاتاقانها نصب‬ ‫و وضعیت روتور نسبت به بدنه اصلی توربین اندازه گیری‬ ‫شد و سپس بعد از نصب روتور وضعیت روتور با موقعیت‬ ‫سیم پیانو مقایســه گردید که نهایتا محاسبات مربوط به‬ ‫چپ و راســت و باال و پایین قطعات ثابت نسبت به سیم‬ ‫انجام گردید و اصالحات بر روی قطعات ثابت با سنگزنی‪،‬‬ ‫جوشــکاری‪ ،‬الینرگذاری و تراشکاری کی های هر قطعه‬ ‫ثابت انجام شد‪.‬‬ ‫نشست با صنعتگران قطب‬ ‫سنگ ایران در شمال غرب‬ ‫اصفهان‬ ‫مدیر برق منطقه ‪ 2‬اصفهان گذر از پیک ســال ‪ 99‬را‬ ‫برای صنایع تشریح نمود‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم ترین اهداف صنعت برق گذر از پیک بار در سال های‬ ‫متوالی که نتیجه ان روزهای بدون خاموشــی می باشد؛‬ ‫صنعت برق در این سال ها تالش کرده که فراز و فرودها‬ ‫و قله هــا و دره های انرژی را بــا برنامه های گوناگون به‬ ‫فرایندهــای هموار تبدیل کند که این موضوع مهم بدون‬ ‫همکاری و تعامل مشــترکین از جمله مشترکین صنعتی‬ ‫امکان پذیر نمی باشد؛ از طرفی یکی از اهداف کالن کشور‬ ‫جهش تولید می باشــد که به صورت مســتقیم با فعالیت‬ ‫صنعت در ارتباط است ازاین رو دستیابی به این دو موضوع‬ ‫نیازمند مدیریت و برنامه ریزی هدفمند در چارچوب مدیریت‬ ‫مصرف می باشد‪ .‬امور برق منطقه ‪ 2‬با خدمات رسانی به دو‬ ‫قطب صنعتی محموداباد و امیرکبیر نقش بسیار پررنگی در‬ ‫این دو حوزه دارد‪ .‬در این راستا‪ ،‬داریوش باروتی‪ ،‬مدیر امور‬ ‫برق منطقه‪ 2‬با نمایندگان صنعت جلسه ای برگزار نمود‪ .‬او‬ ‫ضمن قدردانی از همکاری ایشان در گذر از پیک سال ‪98‬‬ ‫به تشــریح طرح های پیک سایی در سال جاری پرداخت‪.‬‬ ‫او ‪ ،‬به اهمیت مدیریت مصرف اشــاره و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫انــرژی در حیات اقتصاد صنعتی جوامع‪ ،‬نقش زیربنایی را‬ ‫ایفا می کند‪ ،‬به طوری که هرگاه انرژی به مقدار کافی و به‬ ‫موقع در دسترش باشد‪ ،‬توسعه اقتصادی نیز میسر خواهد‬ ‫بــود‪ .‬باروتی در پایان خواســتار همکاری هدفمند بخش‬ ‫صنعتی به گونه ای که خدشه ای در چرخ تولید ایجاد نشود‪،‬‬ ‫شد و نتایج حاصل از مدیریت مصرف برق را برای عموم‬ ‫جامعه‪ ،‬کلیدی عنوان نمود‪.‬‬ ‫ چلوکبابی ها به افزایش قیمت‪،‬‬ ‫فکر هم نمی کنند‬ ‫رئیــس اتحادیه چلوکبابــی‪ ،‬رســتوران و تاالرهای‬ ‫پذیرایی اصفهان گفت‪ :‬تقاضای عمومی برای خرید غذا از‬ ‫چلوکبابی ها در وضعیت کنونی به میزانی کاهش یافته که‬ ‫این واحدهای صنفی به افزایش قیمت فکر هم نمی کنند‪.‬‬ ‫امیرحسین عکاف زاده سواری در گفت وگو با ایمنا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر اســاس اخرین مصوبه و دستورالعمل ستاد ملی‬ ‫مقابله با ویروس کرونا و اتاق اصناف‪ ،‬فعالیت چلوکبابی ها‬ ‫همچنان به صورت بیرون بر و با رعایت پروتکل های ابالغ‬ ‫شده از ســوی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫مجاز است‪ .‬او افزود‪ :‬تاالرهای پذیرایی استان نیز همچنان‬ ‫تعطیل هستند و از فعالیت در شرایط کنونی منع شده اند‪.‬‬ ‫هنوز دســتورالعمل یا ابالغیه ای از ســوی دستگاه های‬ ‫نظارتی و اجرایی پایتخت برای بازگشایی مجدد تاالرهای‬ ‫پذیرایی و نحوه عملکرد انها در شرایط کنونی ابالغ نشده‬ ‫و تاالر داران همچنان منتظر دستورالعمل هستند‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه چلوکبابی‪ ،‬رستوران و تاالرهای پذیرایی اصفهان با‬ ‫بیان اینکه ظاهرًا دولت هنوز اقدامی برای ارائه تسهیالت‬ ‫به واحدهای صنفی زیر نظر این اتحادیه انجام نداده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دستورالعملی برای استفاده از وام های دولتی و‬ ‫تسهیالت حمایتی دستگاه های اقتصادی ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫عکاف زاده اضافه کرد‪ :‬تاالرهای پذیرایی یکی از رسته های‬ ‫صنفی لیست مشاغل اســیب دیده درجه اول هستند اما‬ ‫هنوز حمایتی از این واحدهای صنفی انجام نشــده است؛‬ ‫خسارت دقیق وارد شــده به تاالرهای پذیرایی در مدت‬ ‫قرنطینه و منع فعالیت به صورت کامل مشــخص نیست‬ ‫و هنوز پژوهش کارشناســی در این حوزه صورت نگرفته‬ ‫اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تاالرهای پذیرایی شرایط متفاوتی از‬ ‫یکدیگر دارند و از این رو بررسی دقیق خسارت مالی وارد‬ ‫شده به انها در پیش شیوع گسترده ویروس کرونا‪ ،‬نیاز به‬ ‫فعالیت کارشناسی دارد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دوشنبه| ‪ 15‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3781‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ خبر کوتاه‬ ‫ منهای فوتبال‬ ‫اطالعیه سپاهان در مورد‬ ‫حواشی روزهای اخیر‬ ‫باشگاه ســپاهان با انتشــار اطالعیه ای به حواشی‬ ‫پیرامون این باشــگاه و اســامی ای که برای حضور در‬ ‫سمت مدیریت باشــگاه مطرح می شود‪ ،‬واکنش نشان‬ ‫داد‪ .‬طی روزهای گذشــته و پــس از اعالم رای کمیته‬ ‫استیناف در رابطه با دیدار لغو شده سپاهان و پرسپولیس‬ ‫گمانه زنی های زیــادی پیرامون انتخــاب مدیرعامل‬ ‫سپاهان انجام شــده و نام هایی هم در این میان توسط‬ ‫برخی رسانه ها مطرح شده که حاال روابط عمومی باشگاه‬ ‫سپاهان به صورت رسمی به این اخبار واکنش نشان داده‬ ‫و متن زیر را منتشر کرده است‪« :‬اخیرامشاهده شده است‬ ‫برخی از رسانه های رسمی و غیررسمی مبادرت به انتشار‬ ‫مطالب و اسامی خاص مبنی بر گزینه مدیرعاملی باشگاه‬ ‫ســپاهان نموده اند‪ .‬بر همین اساس به اطالع هواداران‬ ‫وعالقمندان به باشــگاه سپاهان می رساند‪ ،‬این اسامی‬ ‫گمانه زنی رسانه ها اســت و مجموعه فوالد مبارکه و‬ ‫هیئت مدیره باشــگاه در حال بررسی جهت انتخاب و‬ ‫انتصاب مدیرعامل طی روزهای اینده می باشــند‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر است این باشگاه با شایعه سازان که به دنبال سو‬ ‫اســتفاده و به فکر منافع خود می باشند از طریق مراجع‬ ‫ذیصالح اقدام می نماید‪ .‬یاداور است خبرهای باشگاه را‬ ‫از طریق منابع رســمی ان مطلع شوید‪ ».‬گفتنی است‬ ‫مدیریت باشگاه سپاهان پس از طاهری به تابش سپرده‬ ‫شد و او نزدیک به سه سال مدیرعامل سپاهان بود ولی‬ ‫اتفاقات دیدار سپاهان و پرسپولیس که درنهایت با رای‬ ‫کمیته انضباطی با نتیجه سه بر صفر به سود سرخ پوشان‬ ‫پایتخت نشین اعالم شد‪ ،‬سبب شد تا تابش از سمت خود‬ ‫کناره گیــری کند و در حال حاضر منوچهرنیکفر رئیس‬ ‫هیئت مدیره باشگاه به عنوان سرپرست‪ ،‬کارهای اجرایی‬ ‫را پیش می برد‪.‬‬ ‫تمرین های دشوار مدافع‬ ‫ذوب اهن در دو ماه گذشته‬ ‫مدافع تیم فوتبال ذوب اهن از دشواری های تمرین‬ ‫در دو ماه گذشته ســخن گفت‪ .‬مسعود ابراهیم زاده در‬ ‫ارتباط با تعطیلی دوماهه مسابقات لیگ برتر گفت‪ :‬فعال‬ ‫که چاره ای نداریم و باید با این وضعیت کنار بیاییم‪ .‬در‬ ‫دو ماه گذشته ســخت ترین دوران فوتبالم را پشت سر‬ ‫گذاشــتم و تحمل این شرایط واقعا بسیار سخت است‪.‬‬ ‫باشگاه های بدنسازی هم تعطیل است و وقتی به پارک‬ ‫هم می رویم ما را بیرون می اندازند‪ .‬امیدوارم این وضعیت‬ ‫هر چه زودترتمام شود‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫«ایا موافق ادامه برگزاری مسابقات لیگ برتر هستید؟»‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بازی ها هم می تواند تعطیل شود و هم ادامه‬ ‫پیدا کنــد‪ .‬فعال که همه جا باز اســت و فقط ورزش و‬ ‫فوتبال را تعطیل کرده اند‪ .‬االن اداره ها‪ ،‬بانک ها‪ ،‬پاساژها‬ ‫و … فعالیــت می کنند ولی نمی دانم چرا رشــته های‬ ‫ورزشی ازجمله فوتبال تعطیل هستند‪ .‬مدافع تیم فوتبال‬ ‫ذوب اهن در قسمت دیگری از حرف هایش خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬من معتقدم که با یک نظــارت خاص می توانند‬ ‫بازی های لیگ برتر را به اتمام برسانند و مسابقات هم‬ ‫بدون تماشاگر برگزار شود‪ .‬حداقل ورزشکاران می توانند‬ ‫خیلی چیزها را مراعات کنند و فکر می کنم پایان دادن‬ ‫به مسابقات فصل جاری امکان پذیر باشد‪.‬‬ ‫دروازه بان سابق ذوب اهن در‬ ‫میان برترین هایاسیا‬ ‫گلــر کنونی تراکتور و ســابق ذوب اهــن در میان‬ ‫نامزدهای بهترین دروازه بان لیگ قهرمانان اسیا در سال‬ ‫‪ 2016‬قرار گرفت‪ .‬کنفدراســیون فوتبال اسیا به دلیل‬ ‫تعطیلی مســابقات این روزها نظرسنجی های مختلفی‬ ‫را برگزار می کند‪ .‬این سازمان در جدیدترین نظرسنجی‬ ‫می خواهد تیم منتخب بهترین های لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫در سال ‪ 2016‬با ارا کاربرانش را انتخاب کند‪ .‬در بخش‬ ‫انتخاب بهتریــن گلر برای تیم منتخب لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا ‪ 2016‬نام رشید مظاهری‪ ،‬دروازه بان کنونی تراکتور‬ ‫و سابق ذوب اهن دیده می شود‪ AFC.‬درباره درخشش‬ ‫مظاهری در سال ‪ ،2016‬گفت‪ :‬لخویا سال ها درخشید و‬ ‫اکنون نام الدحیــل را دارد‪ .‬ذوب اهن در مرحله گروهی‬ ‫عملکرد خوبی داشــت و تنهــا دو گل در این مرحله‬ ‫دریافت کرد‪ .‬عملکرد خــوب ذوب اهن در این مرحله‬ ‫مدیون درخشش رشید مظاهری در چارچوب دروازه بود‪.‬‬ ‫در مرحله یک هشتم ذوب اهن به وسیله العین حذف شد‬ ‫تا درخشش های مظاهری در این رقابت ها متوقف شود‪.‬‬ ‫باشگاه ذوب اهن تابع تصمیم‬ ‫سازمان لیگ است‬ ‫سخنگوی باشگاه ذوب اهن گفت‪ :‬ما تابع دستورات‬ ‫فدراســیون هســتیم و برایمان تعطیلی و شروع شدن‬ ‫لیگ فرقی نمی کند‪ .‬شایعه شروع تمرینات و همچنین‬ ‫اغاز مجدد مســابقات لیگ برتر باعث شده تا تعدادی‬ ‫از تیم های حاضر در مســابقات لیگ برتر نســبت به‬ ‫این موضوع واکنش نشــان بدهند‪ .‬سخنگوی باشگاه‬ ‫ذوب اهن نیز در واکنش به شروع شدن و یا تعطیل شدن‬ ‫لیگ اظهار داشت‪ :‬باشگاه ذوب اهن در ‪ 26‬رشته ورزشی‬ ‫فعال است‪ .‬برای این باشگاه فرقی نمی کند چه تصمیمی‬ ‫اتخاذ خواهد شد‪ .‬ما تابع قانون هستیم و هر تصمیمی‬ ‫فدراسیون بگیرد به ان عمل می کنیم‪ .‬جمشیدی درباره‬ ‫شــروع تمرینات تیم ذوب اهن عنــوان کرد‪ :‬ما منتظر‬ ‫دستور سازمان لیگ برای شروع شدن تمرینات هستیم‪.‬‬ ‫برای سرمربی تیم بلیت تهیه شــده است تا در صورت‬ ‫شروع شدن تمرینات در اولین فرصت به تیم اضافه شود‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ 7‬‬ ‫انتقاد دونده اصفهانی از دبیر‬ ‫سابق فدراسیون دوومیدانی‬ ‫تغییرات مدیریتی در باشگاه اصفهانی کمی پیچیده شده است‬ ‫معادله چند مجهولی مدیرعاملی سپاهان‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬شــاید تعیین مدیرعامل جدید باشــگاه‬ ‫ســپاهان‪ ،‬در این روزها مهم ترین دغدغــه مجموعه فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان باشــد کــه در این مورد اســامی و نام های‬ ‫زیادی هم در رسانه های مختلف مطرح شد ه اما تمام ان ها یا‬ ‫بازنشسته هستند یا به هر صورت قادر به همکاری با باشگاه‬ ‫سپاهان نخواهند بود‪ .‬بعد از استعفای مسعود تابش از مدیریت‬ ‫باشگاه سپاهان اصفهان‪ ،‬منوچهر نیکفر رئیس هیئت مدیره با‬ ‫حفظ سمت‪ ،‬سرپرستی باشگاه را بر عهده گرفت‪ .‬ابتدا اعالم‬ ‫شد قرار است نیکفر تا پایان فصل مدیریت باشگاه را بر عهده‬ ‫داشــته اما با توجه به تعطیلی لیگ و طی شــدن بازه زمانی‬ ‫مدنظر‪ ،‬انتخاب مدیرعامل در دســتور کار باشــگاه و شرکت‬ ‫فوالد مبارکه قرارگرفته اســت‪ .‬درصورتی که لیگ ادامه پیدا‬ ‫می کرد دوران مدیریت نیکفر هم به پایان می رسید و ازاین رو‬ ‫مدیران سپاهان‪ ،‬زمان فعلی که از قبل در نظر گرفته بودند را‬ ‫به عنــوان زمان انتخاب مدیرعامل جدید در نظر گرفته اند‪ .‬در‬ ‫جلسه اخیر هیئت مدیره باشگاه‪ ،‬درباره روشن شدن وضعیت‬ ‫مدیریتی سپاهان صحبت شده و قرار شده به زودی مدیرعامل‬ ‫این باشگاه معرفی شود‪ .‬محمدرضا ساکت مدیرعامل پیشین‬ ‫سپاهان و دبیر کل سابق فدراسیون فوتبال‪ ،‬علیرضا رحیمی‬ ‫مدیرعامل ســابق ســپاهان و پرســپ