روزنامه اصفهان امروز شماره 3780 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 3780

روزنامه اصفهان امروز شماره 3780

روزنامه اصفهان امروز شماره 3780

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫یکشنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 09 |1399‬رمضان ‪ | 03May2020 | 1441‬سـال شانزدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 3780‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫تشکیل ستاد اقتصاد کرونا‬ ‫در شهرداری‬ ‫اجرایسنگفرش‬ ‫میدان امام حسین(ع)‬ ‫تا یک ماه اینده‬ ‫شهردار اصفهان گفت‪ :‬شهرداری از همان روزهای اغازین‬ ‫شیوع کرونا‪ ،‬ستاد «اقتصاد کرونا» را برای مدیریت بهتر‬ ‫شرایط تشکیل داد تا شهروندان‪...‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫احتمالتعطیلیدائم‬ ‫چایخانه های اصفهان‬ ‫مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان از حمایت های ویژه تولید در سال جاری خبر داد‬ ‫تسهیالت مالیاتی برای فعاالن اقتصادی اصفهان‬ ‫مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان در گفت وگویی از درامدها و فرارهای مالیاتی استان اصفهان گفت و این که در تضاد میان مالیات گرفتن‬ ‫و ادامه حیات یک مجموعه اقتصادی‪ ،‬اداره امور مالیاتی چه انتخابی خواهد داشت‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫حادثه در خیابان میرزا طاهر اصفهان؛‬ ‫زمین زیر پای اتوبوس را‬ ‫خالیکرد‬ ‫ورود ‪ ۲۱‬شرکت‬ ‫و محصول به بازار‬ ‫سرمایه در سال ‪۹۸‬‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫سپاهان با دوری از‬ ‫حاشیه هاشانس‬ ‫قهرمانی دارد‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫استانداراصفهان‬ ‫خواستاربازگشاییهتل ها‬ ‫و مراکز گردشگری شد‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫بروز قطعی‬ ‫موج دوم و سوم کرونا‬ ‫[عکس‪:‬رسولشجاعی‪/‬ایمنا]‬ ‫برگزاریهم اندیشینمایندگانومنتخبانمردم‬ ‫استاناصفهاندرمجلس‬ ‫دبیر مجمع نیروهای انقالب اصفهــان گفت‪ :‬نمایندگان و‬ ‫منتخبان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با هدف‬ ‫تعامل هرچه بهتر برای حل مشکالت استان و کشور جلساتی‬ ‫را برگزار کردند‪.‬‬ ‫علیرضا باطنی در گفت وگو با فارس اظهار داشت‪ :‬طی روزهای‬ ‫اخیر دو جلسه با حضور نمایندگان استان با محورت مجمع‬ ‫نیروهای انقالبی برگزار شده است‪.‬‬ ‫دبیر مجمع نیروهای انقالب اصفهان افزود‪ :‬در این جلسات‬ ‫که نخستین ان ‪ ۴‬اردیبهشــت و دومین جلسه هم روز ‪۱۲‬‬ ‫اردیبهشت ماه با حضور ایت اهلل مهدوی عضو مجلس خبرگان‬ ‫رهبــری و تعدادی از نمایندگان اصفهان در مجلس یازدهم‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هدف از برپایی این جلســات هم اندیشی و‬ ‫هم فکری و همچنین ایجاد وحدت بین نمایندگان اســتان‬ ‫است تا بتوانند مشکالت اســتان را شناسایی و به همدیگر‬ ‫کمک کنند‪.‬باطنی خاطرنشان کرد‪ :‬در این دو جلسه هر کدام‬ ‫از نمایندگان مسائلی را بیان کردند و جمع بندی این بود که‬ ‫نماینــدگان با حمایت و تعامل با یکدیگر وارد مجلس جدید‬ ‫بشوند تا بتوانند در خصوص حل مشکالت استان در درجه اول‬ ‫و در مرحله بعد مسائل کشور تاثیرگذار باشند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور استان اصفهان‪:‬‬ ‫تردد خودروها در محدوده زوج و فرد ممنوع نیست‬ ‫اصفهان رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه‬ ‫توقف طرح زوج و فرد در اصفهان فعال به روال قبل ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار باشد این طرح اجرا و خودروها اعمال‬ ‫قانون شوند‪ ،‬از چند روز قبل اطالع رسانی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬معاینه فنی زیر نظر پلیس نیســت‪ ،‬ولی با توجه به‬ ‫اینکه از ‪ ۱۵‬اردیبهشت قرار است اعمال قانون انجام دهیم‬ ‫و خودروهای فاقد معاینه فنی از این تاریخ به بعد جریمه‬ ‫می شوند‪ ،‬اطالع رسانی کردیم تا رانندگانی که تاریخ معاینه‬ ‫فنی ان ها گذشته غافلگیر نشــوند و هرچه زودتر برای‬ ‫دریافت معاینه فنی اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه از ‪ ۱۵‬اردیبهشت دوربین های ثبت‬ ‫تخلف و ماموران راهنمایــی و رانندگی خودروهای فاقد‬ ‫معاینه فنی را اعمال قانون می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬مراکز معاینه‬ ‫فنی در شــهر اصفهان فعال هستند و مردم می توانند تا‬ ‫فرصت هست به این مراکز مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور اســتان درخصوص طرح زوج و فرد‬ ‫در شــهر اصفهان نیز گفت‪ :‬توقف طرح زوج و فرد فعال‬ ‫بــه روال قبل ادامه دارد و ورود خودروها به محدوده زوج‬ ‫و فرد بالمانع اســت‪ ،‬اما اگر قرار باشــد این طرح اجرا و‬ ‫خودورها اعمال قانون شوند‪ ،‬از چند روز قبل اطالع رسانی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬عدم اجرای طرح زوج و فرد به معنای‬ ‫نادیده گرفتن سایر تخلفات راهنمایی و رانندگی نیست و‬ ‫با تخلفات دیگر مثل عبور از چراغ قرمز‪ ،‬سرعت غیرمجاز‪،‬‬ ‫تجاوز به گذرگاه عابر پیاده و سایر تخلفات به صورت جدی‬ ‫برخورد می شود‪.‬‬ ‫محمدی همچنین با اشاره به مراجعه ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفری‬ ‫به مراکز تعویض پالک اســتان در یک هفته گذشــته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به تعطیلی بیش از یک ماه مراکز تعویض‬ ‫پالک‪ ،‬پیش بینی می کردیم طی یکی دو هفته اول حجم‬ ‫مراجعه کنندگان به این مراکز زیاد باشــد‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی در نظر گرفته شد و به صورت‬ ‫جدی در این مراکز اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به زوج و فرد شدن خودروها برای مراجعه‬ ‫به مراکــز تعویض پــاک‪ ،‬گفت‪ :‬برای اجــرای طرح‬ ‫فاصله گــذاری اجتماعــی‪ ۵۰ ،‬خودرو بــه داخل مرکز‬ ‫فرستاده می شــوند تا از ازدحام جلوگیری شود‪ ،‬همچنین‬ ‫مراجعه کنندگان و همکاران مــا در این مراکز باید حتما‬ ‫ماســک و دستکش داشته باشند و در صورت بی توجهی‬ ‫بــه این موضوع تذکر داده و اگر نیاز باشــد خدمات ارائه‬ ‫نمی کنیم‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور اســتان یاداور شد‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫ســاعت مراکز تعویــض پالک تا ‪ ۱۶‬نیــازی به حضور‬ ‫مراجعه کنندگان زودتر از ساعت اداری به این مراکز نیست‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه مالکان وســایل نقلیه توقیفی جهت‬ ‫ترخیص وسیله می توانند به نزدیک ترین دفتر پلیس ‪+۱۰‬‬ ‫محل ســکونت خود مراجعه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به باال‬ ‫بودن حج م مراجعات مالکان وسایل نقلیه به واحد ترخیص‬ ‫ستاد راهور استان واقع در شهرک ازمایش و از سوی دیگر‬ ‫با توجه به شــرایط کنونی و لــزوم رعایت فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی مردم می توانند به نزدیک ترین دفتر پلیس‪۱۰+‬‬ ‫محل سکونت خود مراجعه کنند‪.‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫جایگاهکمیتهالتیام‬ ‫کجاست؟!‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1520‬‬ ‫جایگاه کمیته التیام‬ ‫کجاست؟!‬ ‫حسن روانشید|به جز حوادث و چالش های فضای‬ ‫مجازی کــه به خودی خود نوعــی از بحران های خفته‬ ‫هستند‪ ،‬هر انچه که به عنوان حوادث غیرمترقبه معرفی‬ ‫می شود را می توان تکراری دانست تا بر اساس تجربیات‬ ‫به جامانده از گذشته به مقابله با ان ها رفت‪ .‬سیل‪ ،‬زلزله‪،‬‬ ‫طوفان‪ ،‬هجــوم ملخ و درنهایت ســیطره بیماری های‬ ‫میکروبی و ویروسی بحث های تازه ای برای کشورهای‬ ‫اســیایی و بخصوص منطقه غرب ان نیســت و تورق‬ ‫تاریخ در گذشته ان ها را درباره طاعون‪ ،‬وبا‪ ،‬سل و انواع‬ ‫انفوالنزا به یاد دارد که هرکدام در زمان خود خســارات‬ ‫زیاد مالی و جانی به جامعــه وارد کرده اند اما در عوض‬ ‫تجربیاتی را نیز به جا گذاشته تا اگر تکرار شدند از ان ها‬ ‫درزمینه دفاع و مبارزه اســتفاده شود‪ .‬جنگ نیز یکی از‬ ‫همین بالیای ناخواسته است که مردم ایران طی تمامی‬ ‫قرن های سپری شــده با نمونه های متعدد و متفاوت ان‬ ‫روبرو گردیده و درنهایت با دادن هزینه هایی از کنار ان‬ ‫گذشته اند‪ .‬خسارات وارد در دامنه این اتفاقات خواسته و‬ ‫ناخواسته همیشه در چند فصل تعریف شده که درمجموع‬ ‫بــه چندگونه مادی‪ ،‬معنوی‪ ،‬جســمی و روحی خالصه‬ ‫می شوند‪ .‬ابعاد مادی ان را می توان با مدتی در حصر بودن‬ ‫جبران نمود که خوشبختانه ملت ایران طی چهل سال‬ ‫گذشته همه نوع فشارهای تحریمی دشمنان را امتحان و‬ ‫تحمل نموده و به فوالدهای ابدیده تبدیل شده اند که بس‬ ‫سخت تر و طاقت فرساتر از این بوده و از بعد معنوی نیز‬ ‫پشتیبانی محکم ایمان و اعتقاد نقش ارزنده ای را داشته‬ ‫و در هیچ مقطــع از زمان اجازه نداده خللی در ان ایجاد‬ ‫شود که در روزهای ســخت پیروزی انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫هشت سال دفاع مقدس و دیگر حوادث همچون سیل و‬ ‫زلزله شاهد برکات ان بوده ایم که خسارات جسمی نیز از‬ ‫پیامدهای همین حوادث می باشد و نیازمند مراقبت های‬ ‫فردی است که متولیان وزارت بهداشت نهایت تالش و‬ ‫ایثار را برای کاســتن از تبعات به کار بسته اند که امروز‬ ‫می بینیم میزان ان در برابر کشــورهای پیشرفته بسیار‬ ‫اندک می باشد‪ .‬در اینجا چالشــی که مغبون واقع شده‬ ‫اســت صدمات روحی روانی بوده و الزمست از همین‬ ‫امروز با ایجاد کمیته ای به ایجاد زیرساخت های رفع ان‬ ‫پرداخت همانگونه که در بحران های غیرمترقبه جهانی‪،‬‬ ‫دولت ها موظف بودند با ایجاد فضاهایی شاد اجازه ندهند‬ ‫نگرانی ها عمیق باشــد و روبنایی باقــی بماند‪ .‬درمان‬ ‫هجوم روانی کووید ‪ 19‬با انچــه که تا امروز رایج بوده‬ ‫عملی نخواهد شــد بلکه نیازمند است تا توسط گروهی‬ ‫از روانشناســان و متخصصان خبره به واکاوی پرداخته‬ ‫و داروهــای مقطعی و طویل المــدت جهت کاهش و‬ ‫التیــام ان ها تجویز گردد‪ .‬پرداخت یارانه‪ ،‬تســهیالت و‬ ‫ســبدهای معیشتی از بعد مادی می تواند موثر واقع شود‬ ‫اما درمان های مرســوم در این زمینه مستلزم معنویات‬ ‫خاص خود بــوده که التیام روحی نیازمند نوعی تلطیف‬ ‫می باشــد تا جامعه روانشناسان کشور به انجام ان ورود‬ ‫پیدا نمایند‪ .‬کمیته التیام امروز باید در جای جای کشــور‬ ‫با حضور جامعه روانشناسان و چهره های مثبت و موجه‬ ‫که موردقبول احاد کشور باشند در زیرمجموعه سازمان‬ ‫بهزیستی با استفاده از بودجه سال جاری وزارتخانه های‬ ‫نیمه تعطیل فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬اموزش وپرورش‪،‬‬ ‫میراث فرهنگی و گردشگری و دیگر ارگان ها تشکیل تا‬ ‫بهره وری شبانه روزی از امکانات رسانه ملی برنامه های‬ ‫شاد و فرح بخش را راهی خانه های مردم در سراسر کشور‬ ‫نمایند‪ .‬امروز رسانه ملی تک بعدی شده است زیرا تمام‬ ‫توان خود را صرف اطالع رســانی پیرامون کرونا می کند‬ ‫و از تبعات اجتماعی ان در پشــت درهای بسته بی خبر‬ ‫مانده است که مهمترین وظیفه ان ارامش بخشیدن به‬ ‫االم جامعه بوده تا با مدیریت و نظارت بیدار در پخش و‬ ‫تکرار سریال ها‪ ،‬فیلم ها و نمایش های رادیویی اجازه ندهد‬ ‫میدان استرس و نگرانی بیش از این وسعت یابد‪ .‬توجه‬ ‫به محتوای بعضی از این نمایش های پایان شب در رادیو‬ ‫اصفهان ازجمله تراژدی پخش شده در ساعت بیست ودو‬ ‫و سی دقیقه پنجشنبه شب چهارم اردیبهشت ماه جاری‬ ‫نشان می دهد که نه تنها توجهی به مخاطبان قدیمی ترین‬ ‫وســیله ارتباطی که همان روز هشتادمین سالگرد خود‬ ‫را جشــن می گرفت‪ ،‬ندارند بلکه فراموش کرده اند اکثر‬ ‫شنوندگان ان را افراد سالخورده و تنها تشکیل می دهند‬ ‫که این روزها به شدت نگران ویروس کرونا هستند!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫یکشنبه| ‪ 14‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3780‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهردار اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫تشکیل ستاد اقتصاد کرونا در شهرداری‬ ‫شــهردار اصفهان گفت‪ :‬شــهرداری از همان روزهای‬ ‫اغازین شــیوع کرونا‪ ،‬ســتاد «اقتصاد کرونــا» را برای‬ ‫مدیریت بهتر شرایط تشکیل داد تا شهروندان از برقراری‬ ‫خدمات در شهر خیالی اسوده داشته باشند‪.‬‬ ‫قدرت ا‪ ...‬نوروزی در برنامه رادیویی «ســام اصفهان»‬ ‫ضمن تبریک «روز کارگر» اظهار کرد‪ :‬کارگران شــهر‪،‬‬ ‫قهرمانان ســامت هســتند زیرا در این شرایط ویژه و‬ ‫در خاموشی شــب در حال خدمت رسانی و نظافت شهر‬ ‫هستند‪ .‬او با بیان اینکه کارگران در شرایطی که فعالیت‬ ‫و کار کردن ســخت و دشوار است‪ ،‬شــهر را می سازند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬قدردان کارگرانی که هوشــیارانه در حال خدمت‬ ‫بوده تا مردم احســاس اسایش و ارامش در شهر داشته‬ ‫باشند‪ ،‬هستیم‪ .‬شــهردار اصفهان با تبریک «روز معلم»‬ ‫نیز تصریح کرد‪ :‬معلمان به عنوان دیگر قشر زحمتکش‬ ‫جامعه این روزها با وجود شرایط ویژه همچنان دلسوزانه‬ ‫به تعلیم و تربیت اهتمام دارنــد که باید قدردان تالش‬ ‫انها نیز بــود‪ .‬او با اشــاره به تحت تاثیر قــرار گرفتن‬ ‫اقتصادی شهرها از شــیوع ویروس کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬کرونا‬ ‫بسیاری از مســائل به ویژه اقتصاد شــهر و درامدهای‬ ‫شــهرداری را نیز تحت تاثیر قــرار داده‪ ،‬به طوری که در‬ ‫حال حاضــر در دنیا درامد شــهرداری ها در حوزه هایی‬ ‫که هزینه های ثابت جاری دارند‪ ،‬دچار تزلزل شــده و با‬ ‫مشکالتی روبه رو شده اند که اصفهان نیز از این موضوع‬ ‫مســتثنی نبوده اســت‪ .‬نوروزی ادامه داد‪ :‬شهرداری از‬ ‫همان روزهای اغازین شــیوع کرونا‪ ،‬ستاد اقتصاد کرونا‬ ‫را برای مدیریت بهتر شــرایط تشکیل داد تا شهروندان‬ ‫از برقراری خدمات در شهر خیالی اسوده داشته باشند‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با وجود مشکالت مالی که کرونا برای‬ ‫شــهرداری ایجاد کرده‪ ،‬تمام پروژه های عمرانی شــهر‬ ‫از شهرســتان ها انجام شــد‪ .‬او با بیان اینکه در شهرستان‬ ‫نطنز نیازمند هماهنگی بیشتری در حوزه بهداشت و درمان‬ ‫هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬در اوایل شیوع کرونا بازدید مسئوالن دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی از نطنز انجام شد اما در این شهرستان نوعی‬ ‫چند دســتگی بین وظایف معاونت های درمان یا معاونت‬ ‫بهداشــتی دیده می شود که بهتر است هماهنگی بیشتری‬ ‫فعال بوده‪ ،‬هیچ پروژه ای متوقف نشــده و سایر تعهدات‬ ‫شهرداری در حال انجام است‪ .‬شهردار اصفهان با اشاره‬ ‫به رویداد «شنبه های خالق اصفهان»‪ ،‬گفت‪ :‬به خالقیت‬ ‫شهروندان برای تداوم خدمت رســانی مدیریت شهری‬ ‫در شــرایط کنونی نیاز داریم‪ ،‬از این رو شنبه های خالق‬ ‫پایه ریزی شــد و امروز سومین هفته از شنبه های خالق‬ ‫پیرامون «کرونا و مدیریت شهری» ارائه ایده هایی برای‬ ‫مدیریت شــهری در مواجهه با وضعیت کرونایی برگزار‬ ‫در این حوزه ها ایجاد شود‪ .‬نماینده نطنز در شورای اسالمی‬ ‫استان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با وجود اینکه شهرستان بادرود جمعیتی‬ ‫بیش از نطنز دارد اما تنها یک بیمارستان فاطمه بادرود ان‬ ‫هم بدون داشتن مجوز کتبی‪ ،‬مرکز بستری بیماران کرونا‬ ‫شــد که از نظر دارا بودن تخصص های الزم با مشکالت‬ ‫بســیاری روبروســت‪ .‬او با بیان اینکه در این شهرســتان‬ ‫حتی یک تخت ای سی یو هم نداریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مشــکالت بهداشــت و درمان‬ ‫این شهرستان بســیار است هر چند ‪۸۰‬‬ ‫درصد بیماران ما بهبود یافته اند اما نبود‬ ‫تجهیــزات و امکانات را نمی توان نادیده‬ ‫گرفت‪ .‬میرزائیان اظهار کرد‪ :‬در اســتان‬ ‫اصفهان ‪ ۵۰۰‬تخت ای ســی یو وجود‬ ‫دارد اما سهم این تخت ها به درستی بین‬ ‫همه شهرستان های استان توزیع نشده‬ ‫است که الزم است به این موضوع توجه‬ ‫بیشتری شــود‪ .‬او در خصوص درمانگاه‬ ‫جدید نطنز‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از ســال ها درمانگاهی با زمین ‪۱۰‬‬ ‫هزار متری در مرکز شهر راه اندازی شد اما این درمانگاه در‬ ‫دو طبقه و با زیربنایی بســیار محدود ساخته شده که حتی‬ ‫اسانسور هم ندارد و ســاخت چنین درمانگاهی برای یک‬ ‫شهر ‪ ۲۰‬هزار نفری باعث تعجب بوده و امیدواریم به حوزه‬ ‫بهداشت و درمان شهرستان ها بیش از گذشته توجه شود‪.‬‬ ‫می شود‪ .‬او افزود‪ :‬باوجود مشکالت اقتصادی‪ ،‬شهرداری‬ ‫تا ‪ ۵۰‬درصد تخفیف برای مغازه هایی که از شــهرداری‬ ‫اجاره شــده‪ ،‬همچنین پارکینگ هــا و غرفه ها در نقاط‬ ‫مختلف شــهر در نظر گرفته است‪ .‬نوروزی با بیان اینکه‬ ‫در راستای دیپلماسی شهری برای پیشبرد بهتر پروژه ها‬ ‫و بهبود خدمت رســانی‪ ،‬مذاکرات را مجدد اغاز کرده ایم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هفته گذشــته برای چند ابرپروژه شهری از‬ ‫جمله تراموا‪ ،‬خط دو مترو‪ ،‬انجام ازادســازی های جدید و‬ ‫توسعه سرمایه گذاری در شهر جلسات مختلفی با مدیران‬ ‫عالی کشور از جمله وزیر راه‪ ،‬فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا‪،‬‬ ‫مدیرعامل مپنا و تعدادی از فرماندهان ارتش انجام شــد‬ ‫که نتایج خوبی به همراه داشت‪ .‬او اظهار امیدواری کرد‪:‬‬ ‫امســال نیز انقالب عمرانی در شهر تداوم پیدا کند و به‬ ‫محض کنترل ویروس کرونا و امکان تجمع شهروندان‪،‬‬ ‫هر هفته افتتاحیه هایی در مناطق ‪ ۱۵‬گانه و ســازمان ها‬ ‫برای پروژه های مختلف برگزار می شود‪.‬‬ ‫احتمال تعطیلی دائم‬ ‫چایخانه های اصفهان‬ ‫بنا به گفته مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬احتمال دارد با پیگیری هایی که از طریق‬ ‫استانداری‪ ،‬اداره اماکن پلیس و شهرداری‪ ،‬دادستانی و اتاق‬ ‫اصناف انجام داده ایم‪ ،‬چایخانه ها دیگر بازگشایی نشوند‪،‬‬ ‫چراکه اینگونه مکان ها در شــرایط بحرانی کرونا از لحاظ‬ ‫تجمع افراد و استعمال مشترک قلیان بسیار خطرناک است‪.‬‬ ‫سید مهدی میرجهانیان با بیان اینکه برای چگونگی فعالیت‬ ‫ارایشگاه های زنانه اعالم رسمی شده است‪ ،‬به ایمنا گفت‪:‬‬ ‫فعالیت ارایشگاه های زنانه باید تحت نظارت خاص انجام‬ ‫شود‪ ،‬رعایت دستورالعمل های بهداشتی مربوط به شیوع‬ ‫کرونا در ارایشگاه ها به استانداری نیز ارسال شد تا به ان ها‬ ‫اعالم شــود‪ ،‬انجام فعالیت در ارایشگاه های زنانه فعال در‬ ‫حد کوتاه کردن مو و موارد این چنینی است و انجام سایر‬ ‫فعالیت ها ممنوع است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬فعالیت ارایشگاه های‬ ‫زنانه به شدت تحت نظارت است و توسط مرکز بهداشت‪،‬‬ ‫اداره اماکن و اتحادیه سرکشی و بازرسی می شوند‪ ،‬خطرات‬ ‫مربوط به شیوع کرونا بیشــتر متوجه ارایشگران است تا‬ ‫افــرادی که به ان ها مراجعه می کنند و الزم اســت تمام‬ ‫موارد بهداشتی‪ ،‬نبود ازدحام در ارایشگاه ها و فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی برای پیشــگیری از ابتال به کرونا با جدیت تمام‬ ‫رعایت شود‪ .‬مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط استان‬ ‫اصفهان با اشاره به اینکه هنوز نهادهایی هستند که اجازه‬ ‫فعالیت ندارند‪ ،‬افزود‪ :‬ورزشــگاه ها‪ ،‬باشــگاه ها‪ ،‬استخرها‪،‬‬ ‫سالن های بدنســازی و هر نوع مکانی که تجمعی باشد‪،‬‬ ‫هنوز اجازه فعالیت ندارند‪ ،‬همچنین رســتوران ها‪ ،‬فست‬ ‫فودها و ابمیوه فروشــی ها اجازه پذیرایــی ندارند و فقط‬ ‫می تواننــد در حد بیرون بر به افراد خدمات ارائه دهند‪ .‬او با‬ ‫توضیح اینکه زمان شروع فعالیت تمام مشاغلی که هنوز‬ ‫اجازه فعالیت ندارند به تصمیمات ستاد ملی کرونا بستگی‬ ‫دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬احتمال دارد با پیگیری هایی که از طریق‬ ‫استانداری‪ ،‬اداره اماکن پلیس و شهرداری‪ ،‬دادستانی و اتاق‬ ‫اصناف انجام داده ایم‪ ،‬چایخانه ها دیگر بازگشایی نشوند‪،‬‬ ‫چراکه اینگونه مکان ها در شــرایط بحرانی کرونا از لحاظ‬ ‫تجمع افراد و استعمال مشترک قلیان بسیار خطرناک است‪.‬‬ ‫میرجهانیان خاطرنشان کرد‪ :‬فعالیت باشگاه ها هنوز ممنوع‬ ‫و غیرقانونی است و اگر باشگاهی فعالیت دارد‪ ،‬باید اطالع‬ ‫داده شود تا در اسرع وقت برای جلوگیری از فعالیت ان ها‬ ‫اقدامات الزم بشود‪ ،‬در گام دوم مقابله با شیوع کرونا که از‬ ‫‪ ۲۳‬فروردین اجرایی شده‪ ،‬حدود هفت مورد گزارش مردمی‬ ‫به مرکز بهداشــت داشته ایم و به محض دریافت گزارش‬ ‫برای برخــورد با مکان های اطالع داده شــده که برخی‬ ‫باشــگاه ها نیز جز ان ها بوده اند‪ ،‬اقدام کرده ایم‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬رعایت اصول بهداشتی باید در مردم نهادینه شود تا از‬ ‫ابتال به کرونا جلوگیری شود‪ ،‬مسائل و رفتارهای بهداشتی‬ ‫باید به طور جدی در جامعه اجرا شود و افراد باید یاد بگیرند‬ ‫که چگونه عمل کنند تا در شرایط موجود سالم بمانند‪.‬‬ ‫حل مشکالت کارگران با اصالح قانون کار‬ ‫منتخب اصفهان در مجلس شورای اسالمی اعتقاد دارد‬ ‫حل بخش اعظم مســائل بازار کار ناشــی از اصالحات‬ ‫قانون کار که مدت ها به تاخیر افتاده‪ ،‬اســت و اگر قرار‬ ‫باشــد در مجلس یازدهم کاری بــرای کارگران انجام‬ ‫شــود‪ ،‬اصالح قانون از مهم ترین ان اســت‪ .‬به گزارش‬ ‫فارس‪ ،‬مهدی طغیانی در نشست مطالبه گری چالش ها و‬ ‫مشکالت کارگری در پساکرونا که به مناسبت روز جهانی‬ ‫کارگر برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مشکالت جامعه کارگری‬ ‫باید به صورت دوطرفه بررســی شود و عدم توجه به این‬ ‫مســائل دوطرفه باعث شده که موضوع رابطه کارفرما و‬ ‫کارگر مانند استخوانی در زخم باشد‪ .‬منتخب اصفهان در‬ ‫مجلس شــورای اسالمی عنوان کرد‪ :‬بازار کار دچار عدم‬ ‫انعطاف است که این مسئله باعث شده نتوانیم برخی از‬ ‫مسائل را رصد کنیم‪ ،‬اگر به صورت موضعی به موضوعات‬ ‫بپردازیم نه تنها حل نخواهد شد بلکه وضعیت پیچیده تر‬ ‫خواهد شــد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬مشــکالت متعددی در زمینه‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1-270‬شماره‪ 1602/98 :‬حل‪ 11‬مشخصات محکوم علیه‪:‬نام و نام خانوادگی‪-1 :‬علی‬ ‫عابدی ‪-2‬ناصر قپانی ‪ ،‬نشانی‪-1 :‬مجهول المکان ‪-2‬خمینی شهر خ امام شمالی کوچه شهید‬ ‫ملک پور پ‪ 25‬منزل فتح اله قپانی ؛ مشخصات محکوم له‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬علی حاج‬ ‫حیدری ‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی شهر خ پاسداران محکوم به‪:‬به موجب رای شماره ‪ 2207‬تاریخ‬ ‫‪ 98/11/20‬حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪.‬‬ ‫محکوم علیه محکوم است به‪ :‬حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ جمعًا‬ ‫پنجاه و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنجاه و هفت هزار‬ ‫و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها ‪ 82/4/20‬و‬ ‫‪ 82/3/20‬و ‪ 82/6/30‬و ‪ 82/5/18‬لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و نیم‬ ‫عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد‪ .‬ماده‪ 34‬قانون اجرای‬ ‫احکام‪ :‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫قرنطینه کامل زنان‬ ‫کارتن خواباصفهان‬ ‫مسئول مرکز نگهداری زنان کارتن خواب اصفهان اخرین‬ ‫وضعیت این زنان را با توجه به شیوع بحران کرونا را تشریح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫الهام طاهری در خصوص اخرین وضعیت مرکز نگهداری‬ ‫زنان کارتن خواب در اصفهان به ایمنا گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ ۶۸‬زن در بازه سنی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬سال در این مرکز نگهداری‬ ‫می شوند‪ .‬او با بیان اینکه از نیمه بهمن ماه تاکنون این زنان‬ ‫اجــازه خروج از مرکز را نداشــته اند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هیچ گونه‬ ‫مالقاتی نیز نداشته ایم و زنان در این مرکز در قرنطینه کامل‬ ‫هستند‪ .‬مسئول مرکز نگهداری زنان کارتن خواب اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬از نیمه بهمن ســال گذشــته تاکنون نیز هیچ مورد‬ ‫جدیدی نیز در مرکز نگهداری زنان کارتن خواب اصفهان‬ ‫پذیرش نشده است‪ .‬او در خصوص تامین اقالم بهداشتی‬ ‫و مواد غذایی موردنیاز زنان کارتن خواب در دوران قرنطینه‬ ‫گفت‪ :‬همه موارد موردنیاز برای این افراد قبل از عید نوروز‬ ‫تهیه شده و مشکلی در این خصوص نداریم‪.‬‬ ‫نهادهای متولی فشاری برای‬ ‫بازگشایی اماکن مذهبی‬ ‫ندارند‬ ‫توزیع نادرست تخت های ای سی یو‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫بنا به گفته نماینده اصفهان در شورای عالی استان ها در‬ ‫اســتان اصفهان ‪ ۵۰۰‬تخت ای سی یو وجود دارد اما سهم‬ ‫این تخت ها به درستی بین همه شهرستان های استان توزیع‬ ‫نشده است که الزم اســت به این موضوع توجه بیشتری‬ ‫شود‪.‬حســین میرزائیان به ایمنا گفت‪ :‬در شهرستان نطنز‬ ‫همه اقدامــات الزم برای جلوگیری از کرونا زودتر از دیگر‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫جامعه کارگری وجــود دارد‪ ،‬ما معموال در دانش اقتصاد‬ ‫بویژه در دهه های اخیر وقتی که با چنین مسائلی روبه رو‬ ‫می شویم‪ ،‬سراغ نهادهای مسئول را می گیریم‪ ،‬یکی از ان‬ ‫مسائل نهادی بسیار مهم بحث قانون کار است و قانون‬ ‫کار ســال ها اســت که به صورت ازمایشی اجرا می شود‬ ‫و هیچ کار مبنایی برای قانون کار انجام نشــده اســت‪.‬‬ ‫طغیانی تصریح کرد‪ :‬حوزه کار حوزه ای دوطرفه است و‬ ‫روابط ارگانیکی دارد که در قوانین کار این روابط ارگانیک‬ ‫و دوطرفه رعایت نشــده اســت‪ ،‬همچنین خالهایی در‬ ‫قانــون وجود دارد و می توان گفــت که جای مدل های‬ ‫مشارکتی که در فقه اســامی وجود دارد‪ ،‬در قانون کار‬ ‫خالی اســت‪ .‬منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای‬ ‫اســامی اظهار کرد‪ :‬حداقل مقدار معیشت در کشور‪ ،‬در‬ ‫محیط های مختلف زندگی متفاوت بوده و یکسان نیست‪،‬‬ ‫یکی از مشکالت قانون کار به غیر از عدم توجه به روابط‬ ‫ارگانیک بین کارگر و کارفرما‪ ،‬یکسان دیدن حوزه تولید‬ ‫مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که‬ ‫اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد‬ ‫اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و‬ ‫اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر ـ‬ ‫ایمان بختیاری م الف ‪ 827561 :‬تاریخ انتشار‪1399/02/14 :‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1-269‬شماره‪ 2316/97 :‬حل‪ 3‬مشخصات محکوم علیه‪:‬نام و نام خانوادگی‪-1 :‬قانع کریمی‬ ‫‪-2‬نادر کریمی ‪ ،‬نام پدر‪ :‬هردوصالح ‪ ،‬شغل‪ :‬هردو ازاد ‪ ،‬نشانی‪ :‬هردو مجهول المکان ؛ مشخصات‬ ‫محکوم له‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬رمضانعلی نقدی ‪ ،‬نام پدر‪ :‬مرتضی ‪ ،‬شغل‪ :‬ازاد ‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی‬ ‫شهر منظریه بلوار فیض االسالم ک گلستان پ‪ 78‬محکوم به‪:‬به موجب رای شماره ‪ 158‬تاریخ‬ ‫‪ 98/02/04‬حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪.‬‬ ‫محکوم علیها محکوم اند به‪ :‬نحو تضامنی پرداخت مبلغ ‪ 85/000/000‬ریال بابت اصل خواسته‬ ‫در همه موقعیت ها است و زندگی کارگر با ارقام مختلفی‬ ‫قابل تامین است‪ .‬او در ادامه بیان کرد‪ :‬همچنین در قانون‬ ‫کار به موضوعاتی مانند سایز بنگاه‪ ،‬فناوری تولید و زمینه‬ ‫فعالیت نیز توجه نشــده است‪ .‬طغیانی گفت‪ :‬باید با نگاه‬ ‫انســانی به دغدغه کارگران توجه کرد‪ ،‬اگر در اصالح و‬ ‫حل مسائل حوزه کار ریشه را اصالح نکنیم‪ ،‬این عوارض‬ ‫قابل پیشــگیری نیست بنابراین در این راستا باید منفعت‬ ‫سه گروه کارگر رســمی‪ ،‬کارگر غیررسمی و بیکاران را‬ ‫در نظر گرفت‪ .‬منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای‬ ‫اســامی خاطرنشان کرد‪ :‬حل بخش اعظم مسائل بازار‬ ‫کار ناشــی از اصالحات قانون کار که مدت ها به تاخیر‬ ‫افتاده‪ ،‬اســت و اگر قرار باشــد در مجلس یازدهم کاری‬ ‫برای کارگران انجام شود‪ ،‬اصالح قانون از مهمترین ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫و پرداخت مبلغ ‪ 1/102/500‬ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ‬ ‫سر رسید چک ‪ 96/1/15‬لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی‬ ‫است‪ .‬ماده‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف‬ ‫است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی‬ ‫معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در صورتی که خود قادر به‬ ‫اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم‬ ‫کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر ـ‬ ‫ایمان بختیاری م الف ‪ 828069 :‬تاریخ انتشار‪1399/02/14 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-268‬شماره نامه‪ ، 139985602006000717:‬تاریخ‪ 1399/02/09 :‬اقای عبدالرسول‬ ‫زهتابچی خوزانی فرزند رزاق به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود‬ ‫رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک شماره ‪ 110/317‬واقع در‬ ‫ســخنگوی دولت به ایسنا گفت‪ :‬از سوی نهادهای رسمی‬ ‫مثل حوزه علمیه قم فشاری برای بازگشایی اماکن مذهبی‬ ‫بر دولت نیست‪ .‬علی ربیعی سخنگوی دولت درباره سوالی‬ ‫مبنی بر تصمیــم دولت برای بازگشــایی اماکن مذهبی‬ ‫و اموزشــی با اظهار کرد‪ :‬ما از سوی نهادهای رسمی که‬ ‫متولی این کار هستند‪ ،‬مثل مدیریت حوزه علمیه قم فشاری‬ ‫نداشتیم‪ .‬سپاسگزاری می کنیم از همکاری کاملی که با ما‬ ‫دارند؛ من فکر می کنم در تاریخ حمایت مراجع از تصمیماتی‬ ‫که متخصصین امر در این زمینه اتخاذ کردند بی نظیر بوده‬ ‫اســت‪ .‬البته برخی ها هم در این حوزه اظهار نظر می کنند‬ ‫که هیچ مســئولیتی ندارند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ما توصیه می کنیم‬ ‫افرادی که تریبون های رسمی دستشان هست اجازه دهند‬ ‫کارگروه های ذی ربط با فراغ بال و با ارامش تصمیم خود‬ ‫را بگیرند‪ .‬سخنگوی دولت تصریح کرد‪ :‬هیچ کس نمی تواند‬ ‫ادعا کند که در پابوســی حضرت امام رضا (ع) مشــتاق تر‬ ‫از دیگری اســت؛ قطعا اعضای دولت‪ ،‬اعضای ستاد ملی‪،‬‬ ‫اعضای کارگروه ها‪ ،‬کادر وزارت بهداشــت و درمان که در‬ ‫ایــن زمینه مشــورت می دهند در برخی مواقع بیشــتر از‬ ‫مدعیان اشتیاقشــان برای زیارت بیش تر است‪ .‬خود دولت‬ ‫و رئیس جمهور در این زمینه حساســیت دارند‪ .‬او افزود‪ :‬ما‬ ‫نمی توانیم در مورد زیارتگاه ها تصمیم بگیریم؛ چون فقط‬ ‫بحث زیارتگاه ها نیســت که بگوییــم همان جا را کنترل‬ ‫می کنیم‪ .‬مسیر ســفر‪ ،‬هتلداری‪ ،‬رستوران داری میان راه و‬ ‫مقصد‪ ،‬مسیر برگشت و دیدوبازدیدها هم هست‪ .‬مجموعه‬ ‫بزرگی است‪ .‬ربیعی با بیان اینکه مرجع اصلی تصمیم گیری‬ ‫در مورد بازگشــایی مجدد اماکن مذهبی و اموزشی وزارت‬ ‫بهداشت است‪ ،‬گفت‪ :‬از اقای اعرافی سپاسگزاری می کنم‬ ‫که به عنوان نماینده حوزه خودشان و نمایندگانشان در این‬ ‫جلسات مشارکت می کنند‪ .‬با نظر هم پروتکل های بهداشتی‬ ‫اخذ می شــود و تصمیماتی که تاکنون اخذشــده در مورد‬ ‫شهرهای سفید و مســاجد بوده است‪ .‬او گفت‪ :‬در صورت‬ ‫گزارش های جدیــد و پروتکل های اطمینان بخش جدید‪،‬‬ ‫تصمیمات جدید را اعــام می کنیم‪ .‬قطعا این تصمیمات‬ ‫جدید در راستای دیدگاه های کارشناسی وزارت بهداشت و‬ ‫موردتوافق نمایندگان رسمی نهادهای مسئول که در مورد‬ ‫جان مردم هم پاسخگو هستند گرفته می شود‪ .‬افرادی هم‬ ‫هستند اظهار نظر می کنند‪ ،‬اما مسئولیتی در قبال جان مردم‬ ‫ندارند‪..‬‬ ‫اعزام مبتالیان به کرونا‬ ‫اردستان به مرکز استان‬ ‫به گفته رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان با توجه به‬ ‫کاهش امار مبتالیان به ویروس کرونا در اردســتان‪ ،‬بیماران‬ ‫کرونایی در بیمارستان شهید بهشتی بستری نمی شوند و به‬ ‫مرکز استان اعزام می شوند‪.‬مرتضی کفیل با اشاره به اخرین‬ ‫وضعیت ویروس کرونا در شهرستان اردستان‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫با توجه به کاهش امار بیماری کرونا در اردستان و همچنین‬ ‫دستورالعمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‪ ،‬بیماران کرونایی‬ ‫و بیماران مشــکوک که نیاز به بســتری دارند در بیمارستان‬ ‫شهید بهشتی اردستان بســتری نمی شوند و به مرکز استان‬ ‫اعزام می شــوند‪ .‬او با بیان اینکه این دستورالعمل در بسیاری‬ ‫از شهرستان هایی که در وضعیت بهتری نسبت به قبل قرار‬ ‫دارند اجرا می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬فعالیت های معمول بیمارســتان‬ ‫مانند عمل های جراحی و فعالیت درمانگاه های بیمارستان از‬ ‫روز پنجشنبه از سرگرفته شده است‪ .‬رئیس بیمارستان شهید‬ ‫بهشتی اردستان با بیان اینکه در حال حاضر هیچ بیمار کرونایی‬ ‫در بیمارستان شهید بهشتی اردستان بستری نیست‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای شــیوع بیماری کرونا در شهرســتان اردستان‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ ۲۵۸‬بیمار در بیمارستان شهید بهشتی و دیگر مراکز درمانی‬ ‫شهرستان اردستان بستری و خدمات درمانی دریافت کردند‪.‬‬ ‫خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ 568‬دفتر ‪ 80‬امالک ذیل ثبت‪ 30342‬بنام‬ ‫عفت ابراهیمی خوزانی فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره‬ ‫‪ 1359/04/26-53355‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 73‬به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری‬ ‫هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته مفقود شده است چون‬ ‫درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین‬ ‫نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی‬ ‫ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده‬ ‫روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم‬ ‫نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر‬ ‫اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به‬ ‫متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪:‬‬ ‫‪ 828429‬تاریخ انتشار ‪1399/02/14:‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫در شهر‬ ‫اجرای سنگفرش میدان امام‬ ‫حسین(ع) تا یک ماه اینده‬ ‫بنا به گفته معاون عمران شهری شهردار اصفهان عملیات‬ ‫اجرایی ســنگفرش میدان امام حسین (ع) تا یک ماه اینده‬ ‫اغاز و تردد خودروها در این میدان محدود می شود‪.‬‬ ‫ایــرج مظفر به ایمنا گفت‪ :‬با سنگفرش شــدن میدان امام‬ ‫حسین (ع) تردد خودروها حذف نخواهد شد‪ ،‬بلکه به صورت‬ ‫محدود و هدایت شده انجام می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬محدودیت‬ ‫تردد خودروها در اینده در خیابان سپه اعمال می شود و تمام‬ ‫این مسیر به محور پیاده راه تبدیل خواهد شد‪ .‬معاون عمران‬ ‫شهری شهردار اصفهان با اشاره به پروژه های شاخص شهر‬ ‫در ســال جاری‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ادامه عملیات پروژه تجاری‬ ‫کمر زرین‪ ،‬تکمیل سالن گلستان شهدا و ساختمان بحران‬ ‫در منطقه هفت و مجموعه ورزشــی فرهنگی فضای سبز‬ ‫گلستان‪ ،‬احداث تئاتر شهر در چهارباغ‪ ،‬تکمیل تصفیه خانه‬ ‫فاضالب شــمال و جنوب‪ ،‬نازک کاری مرکــز اموزش و‬ ‫توانمندسازی اسیب دیدگان اجتماعی شهر‪ ،‬ساماندهی پایانه‬ ‫شهید محرابی‪ ،‬پل اتصال خیابان های صاحب روضات و اذر‬ ‫مهر در مناطق یک و ‪ ،۹‬مجموعه فرهنگی گل نرگس در‬ ‫منطقه پنج و ادامه خیابان توحید از جمله پروژه های شاخص‬ ‫شهر در سال ‪ ۹۹‬است‪ .‬او با بیان اینکه ایجاد فضای شهری‬ ‫با رویکرد گردشــگری مجاور پل بزرگمهــر از پروژه های‬ ‫شاخص در دست اقدام شهرداری در سال جاری است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مطالعات اجرای این پروژه در معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫شهرداری در حال انجام است تا عالوه بر پل های تاریخی‬ ‫در این مســیر‪ ،‬نقاط جاذب گردشگری دیگری ایجاد شود‪.‬‬ ‫مظفر ادامه داد‪ :‬تعداد زیادی پروژه در مناطق ‪ ۱۵‬گانه شهر‬ ‫برنامه ریزی شده تا با هماهنگی ستاد در سال ‪ ۹۹‬اجرا شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬طرح ساماندهی میدان امام حسین (ع)‬ ‫و گذرهای پیرامون ان‪ ،‬با توجه به اتصال محور پیاده چهارباغ‬ ‫به محور خیابان سپه که در اینده پیاده راه می شود تهیه شده‬ ‫و اجرای ان در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رتبه برتر عضو کانون پرورش‬ ‫فکری اصفهان در طرح‬ ‫سفیران سالمت کشور‬ ‫عضو کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان‬ ‫اصفهان رتبه برتر طرح سفیران سالمت کشور را کسب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوســیما‪ ،‬مدیرکل کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان گفت‪ :‬پرنیان‬ ‫منصوری عضو ‪ ۱۰‬ســاله مرکز فرهنگی هنری شماره ‪۹‬‬ ‫کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان در طرح‬ ‫سفیران سالمت‪ ،‬عنوان برترین سفیر سالمت کشور را به‬ ‫دست اورد‪ .‬سید محمد قلمکاریان با بیان اینکه در این طرح‬ ‫کمپین هر دانش اموز یک سفیر سالمت با شعار «نه به سفر‪،‬‬ ‫نه به دید و بازدید و ســالم در خانه بمانیم» در اپلیکیشــن‬ ‫سفیران سالمت ایجاد شد افزود‪ :‬پرنیان منصوری با خلق‬ ‫یک نقاشی زیبا و خالقانه توانست عنوان نفر اول این طرح‬ ‫در کشور را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫معضل رعایت فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی در اصفهان‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معتقد است اگر‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی را خوب رعایت کرده بودیم‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر وضعیت بسیار بهتری نسبت به شرایط موجود داشتیم‬ ‫و کرونا در اســتان اصفهان تک گیــر بود‪ .‬ارش نجیمی با‬ ‫اشــاره به وضعیت کرونا در استان اصفهان به فارس گفت‪:‬‬ ‫هفته های گذشــته روزانه حدود ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۴۰‬نفر بســتری‬ ‫می شــدند‪ ،‬اما در حال حاضر تعداد موارد بستری روزانه به‬ ‫‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬نفر رسیده اســت‪ ،‬تقریبًا هر روز این تعداد را‬ ‫با عالئم بالینی ابتال به کرونا در بیمارســتان ها بســتری‬ ‫می کنیم‪ .‬سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود‪:‬‬ ‫نه ان چنان روند کاهشی قابل توجهی و نه روند افزایشی یا‬ ‫پیک بیماری را داریم‪ ،‬باید دید‪ ،‬هفته های اینده ایا امار پایین‬ ‫می اید و ما می توانیم به روندی برسیم که بگوییم بیماری‬ ‫کنترل شده است یا خیر‪ .‬او با انتقاد از این که فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی در اســتان اصفهان رعایت نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫فاصله گــذاری اجتماعی را خوب رعایت کــرده بودیم‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر وضعیت بسیار بهتری نسبت به شرایط موجود‬ ‫داشتیم و کرونا در استان اصفهان تک گیر بود‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم پایبندی بعضی از‬ ‫مردم به ان اصولی که اعالم کرده ایم‪ ،‬ســبب شده ما هنوز‬ ‫درگیر این بیماری باشــیم درحالی که پیش بینی می کردیم‬ ‫در این زمان درگیری ما بســیار کمتر از وضع موجود باشد‪.‬‬ ‫نجیمی با اشاره به بازگشــایی بعضی از مساجد در بعضی‬ ‫از شهرســتان های اســتان اصفهان بیان کرد‪ :‬هنوز هیچ‬ ‫دستورالعمل و هیچ اجازه ای برای بازگشایی مساجد و اماکن‬ ‫مذهبی داده نشده و اگر مسجدی هم بازگشایی شده بدون‬ ‫مجوز بوده است‪ .‬سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬بازگشایی مساجد می تواند مشکالتی را ایجاد کند‬ ‫و بیماری را افزایش دهــد تا زمانی که به یک جمع بندی‬ ‫کامل نرسیم و اعالم نشود‪ ،‬مساجد نباید بازگشایی شوند‪،‬‬ ‫به مردم توصیه می کنیــم از حضور در محل های تجمع و‬ ‫نه فقط اماکن مذهبی خودداری کنند‪ .‬نجیمی با اشــاره به‬ ‫این که حدود ‪ ۲۵۰‬نفر از کادر درمان استان اصفهان به کرونا‬ ‫مبتال شدند‪ ،‬گفت‪ :‬در خود اصفهان یک نفر از کادر درمان‬ ‫و یک نفر از پرسنل بهداشــتی‪ ،‬درمانی فوت شدند که در‬ ‫مجموع اصفهان ‪ ۲‬نفر فوت کادر درمان ناشی از کرونا داشته‬ ‫است‪ .‬سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به‬ ‫فوت یونس نوروزی‪ ،‬پزشک شاغل در بیمارستان گلدیس‬ ‫شاهین شــهر عنوان کرد‪ :‬یونس نوروزی‪ ،‬یکی از پزشکان‬ ‫بخش خصوصی بود که مرگشــان بر اثر کرونا نبوده است‬ ‫و عالئم بالینی این ویروس را نداشته است و ازمایش او نیز‬ ‫منفی اعالم شده است‪.‬‬ ‫یکشنبه| ‪ 14‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3780‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫حادثه در خیابان میرزا طاهر اصفهان؛‬ ‫زمین زیر پای اتوبوس را خالی کرد‬ ‫گروه اصفهان| روز گذشــته یک دســتگاه اتوبوس‬ ‫شــهری در خیابان میرزا طاهر اصفهــان طی حادثه ای‬ ‫بــه دل زمین فرو رفت‪ .‬به دنبال ان مدیرعامل شــرکت‬ ‫واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه اظهار کرد‪ :‬در حادثه‬ ‫ک دســتگاه اتوبوس خط ‪ ۹۴‬شرکت‬ ‫فرونشست زمین ی ‬ ‫واحد در تقاطع بزرگراه شهید خرازی و خیابان میرزا طاهر‬ ‫به درون حفره ای بزرگ به عرض حدود ســه متر و طول‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬متر فرو رفت‪ .‬قــدرت افتخاری به ایمنا گفت‪:‬‬ ‫بالفاصلــه پس از وقوع حادثه ســقوط اتوبوس به حفره‬ ‫ایجاد شده بر اثر فرونشست زمین‪ ،‬مراتب به اتش نشانی‬ ‫اصفهان اعالم شد و نیروهای این سازمان در محل حضور‬ ‫پیدا کردند‪ .‬او با بیان اینکه جرثقیل مناســب برای خارج‬ ‫کردن اتوبوس با تناژ ‪ ۲۰‬تن از حفره ایجاد شده‪ ،‬از طریق‬ ‫بخش خصوصی تامین شــد‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر ان جرثقیل‬ ‫شرکت واحد اتوبوســرانی نیز بکار گرفته شد و با تالش‬ ‫مجموعه فنی و بخش تصادفات شرکت واحد و با انسداد‬ ‫مســیرهای منتهی به تقاطع توسط پلیس راهور‪ ،‬اتوبوس‬ ‫با کمترین خسارت از حفره خارج شد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومــه تصریح کرد‪ :‬قبل از‬ ‫انجام این عملیات‪ ،‬تمام مســافران در صحت و سالمت‬ ‫کامل توســط عوامل شرکت واحد از اتوبوس پیاده شدند‪.‬‬ ‫افتخاری خاطرنشــان کرد‪ :‬با حضور و اقدامات نیروهای‬ ‫اتش نشــانی‪ ،‬خدمات شــهری‪ ،‬شــهرداری منطقه ‪ ۹‬با‬ ‫محوریت شرکت واحد‪ ،‬اتوبوس از حفره خارج شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬حادثه فقط خسارت مالی داشت‬ ‫این در حالی اســت که سخنگوی ســازمان اتش نشانی‬ ‫و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان با اشاره به حادثه در‬ ‫خیابان میرزا طاهر اظهار داشت‪ :‬زمین حدود ‪ 3‬متر در این‬ ‫خیابــان به هنگام عبور اتوبوس نشســت کرد‪ ،‬این حادثه‬ ‫ساعت ‪ 9‬و ‪ 14‬دقیقه به ســازمان اتش نشانی اطالع داده‬ ‫شد و کمتر از ‪ 4‬دقیقه نیروهای اتش نشانی در محل مستقر‬ ‫شدند و کسی اسیب ندید‪ .‬حدود یک ساعت طول کشید تا‬ ‫اتوبوس از چاله خارج شــود و علت ان احتماال به اداره اب‬ ‫مربوط است‪ .‬سخنگوی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری اصفهان با بیان اینکه کارشناسان شهرداری علت‬ ‫نشســت را مربوط به اداره اب اعالم کردند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫احتمال دارد لوله اب و یا فاضالب در زیر زمین ترکیده باشد‬ ‫که این امر بارها در اصفهان رخ داده و اتفاق جدیدی نیست‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬به هنگام فرونشست زمین سواری و یا موتور‬ ‫سیکلتی به درون چاه نیفتاده است و اتوبوس واژگون شده‬ ‫در چاه نیز مســافری نداشته است که با کمترین خسارت‬ ‫این مسئله رفع شد و خیابان نیز تا اخر شب در محدودیت‬ ‫ترافیکی قرار دارد‪.‬‬ ‫خارجی اصفهان مقارن شــد و ضربــات جبران ناپذیری را‬ ‫بر پیکره این صنعت نوپا و اســیب پذیر وارد کرد‪ .‬استاندار‬ ‫اصفهان با اشــاره به تحریم ظالمانــه و تالش های دولت‬ ‫برای خنثی سازی توطئه های دشمنان از طریق دیپلماسی‬ ‫عمومی افزود‪ :‬این گردشگران به صورت انفرادی یا گروهی‬ ‫افکار عمومی جهان را بیش از پیش با تمدن بزرگ ایرانی‬ ‫اسالمی اشــنا کرده و مبلغانی در ترغیب سایر دوستداران‬ ‫فرهنگ‪ ،‬تمدن‪ ،‬تاریخ و هنر کشــور هستند‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫در شرایط فعلی تعطیلی هتل ها‪ ،‬مراکز اقامتی‪ ،‬دفاتر خدمات‬ ‫مسافرتی و جهانگردی استان و مشکالت نقدینگی و عدم‬ ‫فروش‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬هنرمندان و فروشــندگان در ‪۱۹۹‬‬ ‫رشته صنایع دستی را با بحرانی بی سابقه مواجه کرده است‪.‬‬ ‫رضایی با اشاره به نوسان قیمت نفت و فشار تحریم ها افزود‪:‬‬ ‫چرخش موتور محرکه اقتصاد از مسیر صنعت گردشگری‬ ‫و صنایع دستی راه نجات کشور است و موجب رفع بیکاری‬ ‫نیروی ماهر و جوان هتل ها و فعاالن عرصه گردشــگری‪،‬‬ ‫توسعه پایدار گردشــگری داخلی و خارجی و تالش برای‬ ‫صادرات این صنایع خواهد شــد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬بررســی‬ ‫به عمل امده نشان می دهد ارائه بسته های حمایتی قبلی‬ ‫مانند امهال حامل های انرژی و تســهیالت وام ‪ ۱۲‬درصد‪،‬‬ ‫اثر بخشی چندانی نداشته و موجب یاس و ناامیدی دست‬ ‫اندرکاران این عرصه شده است‪.‬‬ ‫به منظور جبران ضرر کرونا انجام شد؛‬ ‫تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی شهرداری برای‬ ‫مستاجران‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬بنا به گفته شهردار اصفهان تصمیم گرفتیم‬ ‫تخفیف های چندماهه و برحســب شــرایط تا ‪ ۵۰‬درصد برای‬ ‫اماکنی که از شهرداری اجاره شده است در نظر بگیریم‪ .‬قدرت‬ ‫اله نوروزی با تبریک روز کارگر و معلم اظهار کرد‪ :‬کارگران شهر‬ ‫اصفهان قهرمانان سالمت هستند و در خاموشی‪ ،‬خدمت کرده‬ ‫و شهر را در این شرایط ویژه نظافت می کنند‪ .‬معلمان نیز در این‬ ‫روزها با وجود شرایط ویژه همچنان دلسوزانه به تعلیم و تربیت‬ ‫اهتمام دارند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬کرونا بسیاری از بخش ها و درامدهای‬ ‫شــهرداری را تحت تاثیر قرار داده است چرا که شهرداری ها‬ ‫نهادی در کنار مردم هســتند و زندگی مردم ارتباط مستقیم با‬ ‫وضعیت شهرداری ها دارد‪ .‬شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬اکنون‬ ‫در کل دنیا شــهرداری ها در حوزه هایی که هزینه ثابت جاری‬ ‫وجود دارد دچار مشکل شده اند‪ ،‬درامدها در این وضعیت دچار‬ ‫تزلزل شــده است و اصفهان هم از این موضوع مستثنا نیست‬ ‫اما از همان روزهای اغازین ستاد اقتصاد کرونا را برای مدیریت‬ ‫موضوع تشــکیل دادیم تا مردم از برقراری خدمات شهرداری‬ ‫اطمینان داشته باشند‪.‬‬ ‫استان‬ ‫‪ 3‬‬ ‫توزیع ‪ 500‬بسته غذایی بین‬ ‫اسیب دیدگان کرونا در‬ ‫گلپایگان‬ ‫‪ 500‬بســته غذایی در بین خانواده های اســیب دیده‬ ‫از کرونا شهرســتان گلپایگان توزیع شــد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬سرهنگ سید عباس میرکریمی‪،‬‬ ‫فرمانده ناحیه مقاومت بســیج گلپایــگان ارزش این‬ ‫بسته ها را یک میلیارد و ‪ 500‬میلیون ریال عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬خیرین و مردم و پایگاه های مقاومت بســیج‬ ‫گلپایگان در تهیه و توزیع این بسته ها که شامل برنج‪،‬‬ ‫گوشت قرمز‪ ،‬مرغ‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬رب گوجه فرنگی‪ ،‬روغن‪،‬‬ ‫خرما و ماکارونی است‪ ،‬همکاری داشتند‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمدتقی کرامتی‪ ،‬امام جمعه گلپایگان‬ ‫نیز در حاشیه توزیع این بسته ها گفت‪ :‬امسال با توجه‬ ‫به شــرایط بیماری کرونا و عدم برگزاری ضیافت های‬ ‫افطاری در ماه مبارک رمضان‪ ،‬مردم می توانند نذورات‬ ‫خود را در قالب بســته های غذایــی بین خانواده های‬ ‫اســیب دیده از کرونــا و اقشــار اســیب پذیر توزیع‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫توزیع یک و نیم میلیارد ریال‬ ‫بسته معیشتی در زواره‬ ‫‪ ÁÁ‬ریزش خیابــان میرزا طاهــر ارتباطی به‬ ‫فرونشست زمین ندارد‬ ‫در ادامه سخنگوی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫گفــت‪ :‬حادثه خیابان میرزا طاهر اصفهان و ایجاد حفره در‬ ‫ان ارتباطی با موضوع فرونشســت و فرو چاله در اصفهان‬ ‫ندارد و تنها به دلیل تجمع اب زیر زمین‪ ،‬این محل اندکی‬ ‫دچار نشســت شد‪ .‬اکبر بنی طبا درباره سقوط یک دستگاه‬ ‫اتوبوس شرکت واحد در حفره ای با عرض سه متر در خیابان‬ ‫میرزا طاهر اصفهان‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬پیشتر در این محل یک‬ ‫خط شبکه قدیمی فاضالب وجود داشت که اکنون در مدار‬ ‫نیست‪ ،‬اما به دلیل شکســتگی لوله اب شاهد ریزش این‬ ‫بخــش از خیابان بودیم‪ .‬او با بیان اینکه مدتی قبل اصالح‬ ‫شبکه فاضالب این منطقه انجام شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬مسیر قبلی‬ ‫فاضالب قبال از مدار خارج شده بود و با شکستگی لوله اب‬ ‫در این محل‪ ،‬میزانی اب تجمع پیدا کرده بود که منجر به‬ ‫نشست زمین در خیابان میرزا طاهر اصفهان شد‪ .‬سخنگوی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه در حال‬ ‫حاضر بار شبکه فاضالب در این محل نیست و تنها اب در‬ ‫این محل جمع شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این قسمت از زمین‬ ‫نیاز به بازسازی ندارد و شرکت ابفا به دنبال پر کردن زمین‬ ‫با شن و ماسه است و سپس این بخش از خیابان را اسفالت‬ ‫خواهد کرد و در این منطقه قطعی اب نداریم‪.‬‬ ‫استانداراصفهانخواستاربازگشاییهتل هاومراکزگردشگریشد‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬اســتاندار اصفهان با ارســال نامه ای‬ ‫خطاب به وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫بازگشایی هتل ها و مراکز گردشگری این خطه را با رعایت‬ ‫تمامی موازین و دستورالعمل های بهداشتی خواستار شد‪.‬‬ ‫عباس رضایی در این نامه خطاب به علی اصغر مونسان با‬ ‫اشاره به پیشینه معنوی‪ ،‬هنری و تاریخی اصفهان نوشت‪:‬‬ ‫پر واضح اســت که یکی از منابع درامدی پایدار این شهر‬ ‫جهانی صنایع دســتی و شــهر خالق جهان‪ ،‬درامدهای‬ ‫حاصل از صنعت گردشــگری‪ ،‬هتل داری و تولید‪ ،‬فروش‬ ‫و صادرات صنایع دســتی و هنرهای ســنتی است و اغاز‬ ‫شــیوع کرونا با ابتدای فصل پررونق گردشگری داخلی و‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ ÁÁ‬تداوم پروژه های عمرانی و انجام تعهدات‬ ‫او بیان کرد‪ :‬با وجود مشــکالت مالی که کرونا برای شهرداری‬ ‫ایجاد کرده است‪ ،‬خوشبختانه در شهر اصفهان همه پروژه های‬ ‫عمرانی شــهرداری فعال و سایر تعهدات شهرداری هم در حال‬ ‫انجام است که البته دشواری های زیادی دارد‪ .‬نوروزی افزود‪ :‬برای‬ ‫اینکه مدیریت شــهری در این فضا بهتر بتواند خدمات را تداوم‬ ‫بخشد به خالقیت شهروندان نیاز داریم‪ .‬ما به این خالقیت چشم‬ ‫دوخته ایم و شنبه های خالق را در این خصوص پایه ریزی‬ ‫کردیم‪ .‬او گفت‪ :‬امروز سومین هفته از شنبه های خالق‬ ‫با موضوع راه حل هــای پیش رو در بحران کرونا برگزار‬ ‫می شود‪ .‬شهردار اصفهان همچنین اظهار کرد‪ :‬تصمیم‬ ‫گرفتیم تخفیف های چندماهه و برحسب شرایط تا ‪۵۰‬‬ ‫درصد برای اماکنی که از شهرداری اجاره شده است در‬ ‫نظر بگیریم و تمهیداتی هم برای پارکینگ ها و غرفه های‬ ‫مختلف که از شــهرداری اجاره شــده است‪ ،‬اندیشیده‬ ‫شــده است‪ .‬چراکه اجاره کنندگان در این مدت به خاطر‬ ‫تعطیلی ها نتوانستند بهره برداری الزم را داشته باشند‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اینکه در راستای دیپلماسی شهری هم مذاکرات را مجددًا اغاز‬ ‫کردیم و برای چند ابرپروژه شهری از جمله تراموا‪ ،‬خط دوم مترو‪،‬‬ ‫ازادسازی های جدید و توسعه سرمایه گذاری جلساتی را با مدیران‬ ‫عالی کشور داشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬در همین راستا نشست هایی با وزیر‬ ‫راه‪ ،‬فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا‪ ،‬مدیرعامل مپنا و فرماندهان ارتش‬ ‫داشتیم که با هرکدام در موضوعات مربوطه مذاکراتی داشتیم و به‬ ‫نتایج خوبی رسیدیم‪ .‬نوروزی اظهار کرد‪ :‬به محض کنترل کرونا و‬ ‫امکان تجمع مردم‪ ،‬هر هفته در مناطق ‪ ۱۵‬گانه افتتاحیه هایی در‬ ‫شهر اصفهان خواهیم داشت‪.‬‬ ‫اســتاندار اصفهان در این نامه ‪ ۱۰‬پیشنهاد به‬ ‫شرح ذیل ارائه کرده است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬صدور دســتور بازگشایی مجدد هتل ها و مراکز اقامتی‪،‬‬ ‫دفاتر خدمات مســافرتی با رعایت کامل جوانب بهداشتی‬ ‫پرســنل و مسافر و نیز رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی‬ ‫و فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫‪ -۲‬ارائه تسهیالت بانکی بدون بهره و کم بهره (تک رقمی)‬ ‫همراه با تنفس بازپرداخت یک ســاله بــه هتل ها و مراکز‬ ‫اقامتی‪ ،‬دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی‪ ،‬راهنمایان فعال‬ ‫توربر گردشــگری‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬تولیدکنندگان و فروشندگان‬ ‫صنایع دستی با تائید و رتبه بندی اتحادیه و انجمن های صنفی‬ ‫مربوطه و معرفی میراث فرهنگی و نظارت و پایش استانداری‬ ‫بدون بروکراسی اداری‬ ‫‪ -۳‬معافیت کامل مالیاتی و ســهم بیمه کارفرما از شروع تا‬ ‫پایان بیماری کرونا‬ ‫‪ -۴‬حمایــت ویژه و موثــر دولت از صنعت گردشــگری‪،‬‬ ‫هتل داری‪ ،‬تولید و فروش صنایع دســتی با استفاده از توان‬ ‫بالقوه وزارت امور خارجه در خارج از کشــور و در راســتای‬ ‫تحقق فرمایش معلم معظم رهبری در خصوص جهش تولید‬ ‫‪ -۵‬حمایــت موثر دولت از خرید تضمینی صنایع دســتی‬ ‫کیفــی تولیــدی هنرمنــدان هنرهای صنایع دســتی و‬ ‫هنرهای ســنتی و الزام وزارتخانه ها‪ ،‬نهادها‪ ،‬ســازمان ها‬ ‫و شــرکت های دولتی برای عملیاتــی کردن این طرح با‬ ‫درصــدی از بودجه های عمرانی که در ســنوات قبل نیز‬ ‫روال بوده است ‪.‬‬ ‫‪ -۶‬حمایــت موثر دولت از فراهم نمودن زیرســاخت های‬ ‫تجارت الکترونیک در حمایت از تولیدکنندگان‪ ،‬فروشندگان و‬ ‫هنرمندانصنایع دستی‬ ‫‪ -۷‬صــدور دســتور ممانعــت از حذف مــاده ‪ ۱۴۲‬قانون‬ ‫مالیات هایمستقیم‬ ‫‪ -۸‬حمایــت موثر دولت از برگــزاری هفته های فرهنگی‪،‬‬ ‫هنری و گردشــگری استان های محوری مانند اصفهان در‬ ‫کشورهای دوست و هدف با مسئولیت و برنامه ریزی استان ها‬ ‫و تمرکززدایی از مرکز‬ ‫‪ -۹‬اختصاص بخشــی از بودجه وزارتخانه ها‪ ،‬سازمان ها و‬ ‫نهادها برای ترغیب و الزام به ســفرهای زیارتی‪ ،‬سیاحتی‬ ‫داخلی برای ایجاد روحیه نشاط اجتماعی در مردم و فعالیت‬ ‫مجدد چرخه گردشــگری و باز فعال نمودن مشاغل مرتبط‬ ‫با این حوزه‬ ‫‪ -۱۰‬ایجاد صندوق حمایت و جبران خســارت از تاسیسات‬ ‫گردشــگری‪ ،‬دفاتــر خدمــات مســافرتی و هنرمندان و‬ ‫تولیدکننــدگان صنایع دســتی و راهنمایان گردشــگری با‬ ‫مشارکت دولت‪ ،‬اتحادیه‪ ،‬انجمن های صنفی و اتاق بازرگانی‬ ‫برای جبران خسارت های ناشی از شرایط ویژه‬ ‫ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫در اصفهان افزایش می یابد‬ ‫به گفته رئیس ســتاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان‬ ‫دوربین های ثبت تخلف سطح شهر از ‪ ۱۵‬اردیبهشت ماه نسبت‬ ‫به اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی برای هر بار عبور از‬ ‫این سامانه ها به میزان ‪ ۵۰‬هزار تومان اقدام خواهد کرد‪ .‬جمشید‬ ‫جمشیدیان به ایمنا گفت‪ :‬در حال حاضر هفت مرکز معاینه فنی‬ ‫خودروهای سبک با ‪ ۱۱‬خط مکانیزه از ساعت هشت صبح تا ‪۱۷‬‬ ‫عصر اماده ارائه خدمات به شهروندان است‪ .‬او افزود‪ :‬مرکز معاینه‬ ‫فنی خودروهای فنی نیمه سنگین و سنگین نیز در بلوار فرزانگان‬ ‫روبروی بوســتان فدک نیز همه روزه اماده ارائه خدمت‬ ‫است‪ .‬رئیس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان‬ ‫با بیان اینکه این مرکز امادگی دارد در یک شیفت کاری‬ ‫به ‪ ۲۵۰۰‬دستگاه خودرو ســرویس دهی کند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫صورت افزایش میزان مراجعه شهروندان‪ ،‬امکان افزایش‬ ‫ساعات فعالیت مراکز و معاینه فنی ‪ ۳۵۰۰‬دستگاه خودرو‬ ‫در یــک روز وجود دارد‪ .‬او با بیان اینکه مدارک مورد نیاز‬ ‫برای انجام معاینه فنی خودرو صرفا همراه داشتن کارت‬ ‫خودرو است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خودروهای مشمول معاینه فنی‬ ‫شامل خودروهای عمومی تا یک سال پس از تولید و خودروهای‬ ‫شخصی چهار سال پس از سال ساخت است‪ .‬جمشیدیان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه از ‪ ۱۵‬اردیبهشــت ماه سال جاری بار دیگر‬ ‫دوربین های ثبت تخلف نسبت به اعمال قانون خودروهای فاقد‬ ‫معاینه فنی برای هر بار عبور از این سامانه ها به میزان ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومان اقدام می کنند‪ ،‬انتظار می رود شهروندان برای اخذ گواهی‬ ‫به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند‪ .‬او با تاکید بر اینکه در اصفهان‬ ‫به هیچ عنوان نوبت دهی معاینه فنی تلفنی انجام نمی شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه عامل انسانی در هیچ یک از مراحل معاینه فنی‬ ‫خودروها دخیل نیست‪ ،‬در عمل امکان جعل برچسب های ان نیز‬ ‫وجود ندارد‪ .‬او با بیان اینکه ستاد معاینه فنی خودروهای شهرداری‬ ‫اصفهان مجری استانداردهایی است که از طرف سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیســت در ارتباط با الودگی هوا اعالم می شــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫استانداردهای ایمنی خودرو بر اساس شاخص های تعیین شده در‬ ‫سامانه سیمفا است‪ ،‬البته در شهر اصفهان به شدت نظارت انجام‬ ‫می شود تا معاینه فنی به صورت درست انجام شود‪ .‬جمشیدیان‬ ‫با اشــاره به کارکرد سامانه سیمفا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی که خودرو‬ ‫وارد مرکز معاینه فنی می شود‪ ،‬دوربین های پالک خوان پالک‬ ‫خودرو را خوانده و به سامانه سیمفا ارسال می کنند و در مسیر بعد‬ ‫اطالعات خودرو از طریق این سامانه از سرور پلیس راهور استعالم‬ ‫می شود و پس از ان مراحل الزم را برای دریافت معاینه فنی طی‬ ‫می کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اگر اطالعات خودرو منطبق باشد در مراکز‬ ‫معاینه فنی پذیرش خواهد شد‪ ،‬البته تمامی دستگاه های موجود در‬ ‫مراکز معاینه فنی مکانیزه هستند و عامل انسانی در ان دخالتی‬ ‫ندارد و تمامی اطالعات به سیمفا منتقل و بر اساس استانداردهای‬ ‫شورای عالی محیط زیست و سازمان ملی استاندارد مطابقت داده‬ ‫می شود‪ .‬رئیس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان افزود‪:‬‬ ‫اگر اطالعات با هم تطابق داشته باشد‪ ،‬اجازه صدور گواهی معاینه‬ ‫فنی داده می شود و در غیر این صورت رد خواهد شد و هیچ گونه‬ ‫دخالت انسانی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫بنا به گفته مســئول گروه جهــادی رجا زواره بیش از‬ ‫یک و نیم میلیارد ریال اقالم برای بســته های کمک‬ ‫معیشتی در این شهر جمع اوری شد‪.‬‬ ‫محمدحســین لباف قاســمی به فارس گفت‪ :‬قرارگاه‬ ‫جهادی جوانان رجا زواره از حدود ‪ ۵‬سال قبل فعالیت‬ ‫خود را شروع کرد به این صورت که از هر محله شهر‬ ‫زبان یک نفر از نیروهای انقالبی انتخاب شد و حضور‬ ‫پر رنگی در برنامه های فرهنگی و اجتماعی داشــتند‪.‬‬ ‫مســئول گروه جهادی رجــا زواره درباره فعالیت های‬ ‫گروه جهــادی رجا عنوان کرد‪ :‬از همان روزهای اولیه‬ ‫و همه گیر شــدن ویروس کوویــد ‪ ۱۹‬جوانان رجا در‬ ‫صحنه حضور داشتند و با تشکیل اکیپ های ضدعفونی‬ ‫و فرهنگ ســازی و توزیع اقالم بهداشــتی شروع به‬ ‫خدمت رســانی به مردم کردند که از جمله مهم ترین‬ ‫فعالیت هایی که در این دو ماه انجام شــده ضدعفونی‬ ‫منابع محله هــا و مکان های پرتردد شــهری‪ ،‬انجام‬ ‫غربالگری ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفر به صورت حضور درب‬ ‫منازل بوده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن مــواد ضدعفونی کننده بین‬ ‫مغازه داران و کســبه ای که باید درب مغازه های ان ها‬ ‫باز می شد و اقالم بهداشتی و دستکش ماسک و الکل‬ ‫بین اهالی شهر زواره توزیع شد؛ راه اندازی کاروان نسیم‬ ‫انتظار به مناســبت نیمه شعبان و حضور در ‪ ۱۵‬محله‬ ‫شهر زواره از دیگر اقدامات شاخص بوده است‪ .‬قاسمی‬ ‫در مورد روند تهیه بسته های کمک معیشتی رزمایش‬ ‫مواسات تصریح کرد‪ :‬یکی از دغدغه های بچه های این‬ ‫گروه جهادی کنترل و عدم بروز مشکالت معیشتی در‬ ‫پی تعطیلی کســب و کار در شهر بود که بعد از فرمان‬ ‫مقام معظم رهبری مبنی بر راه اندازی رزمایش مواسات‬ ‫و کمــک مومنانه اعضای گروه تصمیم گرفتند در این‬ ‫رزمایش شرکت کنند‪.‬‬ ‫مســئول گروه جهادی رجا زواره عنــوان کرد‪ :‬ابتدا با‬ ‫توجه به عدم وجود منابــع مالی تصمیم بر تهیه صد‬ ‫بســته کمک معیشتی شــد و از همان ابتدا یک خیر‬ ‫تهیه گوشت مرغ بســته ها را قبول کرد و جمع اوری‬ ‫مبالغ کمک های مردمی شــروع شد؛ همچنین یکی‬ ‫از مســئوالن شهرســتان قول تهیه برنج بسته های‬ ‫کمک معیشــتی را دادند که این مهم محقق نشــد و‬ ‫اعضای گروه جهادی رجا با اقدامی خودجوش شــروع‬ ‫به جمع اوری کمک های مومنانه کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به شناســایی بیش از ‪ ۲۰۰‬نفر در شهر که دچار‬ ‫اســیب جدی از اپیدمــی ویروس کرونا شــده بودند‬ ‫تصمیم بر ان شــد تا تعداد ‪ ۳۱۳‬بســته تهیه شود که‬ ‫با مشــورت هایی با ناحیه مقاومت بســیج شهرستان‬ ‫اردستان‪ ،‬کمیته امداد امام خمینی شهرستان‪ ،‬بهزیستی‬ ‫شهرستان و افرادی که کمک معیشتی در شهر توزیع‬ ‫می کردند لیســتی از افراد اسیب دیده تهیه شد با توجه‬ ‫به امداد الهی و اعتماد مردم به اعضای گروه روز به روز‬ ‫به تعداد اقالم و کاالها در بسته کمک معیشتی افزوده‬ ‫شد‪ .‬قاسمی گفت‪ :‬یکی از خیرین شهر که نذر گوساله‬ ‫برای سالروز میالد کریمه اهل بیت امام حسن مجتبی‬ ‫داشــت بیش از نیمی از گوشت موردنیاز در بسته ها را‬ ‫تقبل کرد و یکی دیگر از خیرین شهر اقالم بهداشتی‬ ‫بسته ها را متقبل شد‪.‬‬ ‫مســئول گروه جهادی رجا زواره عنوان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به تاکید مقــام معظم رهبری مبنی بر خرید کاالهای‬ ‫ایرانــی و جهش تولید اعضای گــروه تصمیم گرفتند‬ ‫همه اقالم تهیه شــده ایرانی باشند با توجه به مبالغی‬ ‫که جمع اوری شــده بود تصمیم شــد که برنج ایرانی‬ ‫درجه یک در بسته ها قرار گیرد و خیر دیگری تعدادی‬ ‫بسته های شیرینی به گروه اهدا کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بــا امداد الهی تقریبا بیش از یــک و نیم میلیارد ریال‬ ‫اقالم برای بسته های کمک معیشتی جمع اوری شد‪.‬‬ ‫قاسمی در رابطه با برنامه های اینده این گروه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تصمیم داریم که چند نوبت غذای گرم به عنوان‬ ‫افطاری درب منازل توزیع کنیم و همچنین تصمیم بر‬ ‫ان شد که توزیع اقالم کمک معیشتی و کمک مومنانه‬ ‫در طول سال ادامه پیدا کند‪ .‬مسئول گروه جهادی رجا‬ ‫زواره گفت‪ :‬با همراهی مردم عزیز و شــهید این مهم‬ ‫محقق می شود و جا دارد از تمام خیرین و مردم عزیز‬ ‫که در این امر مهم ما را یاری کرده اند تشکر و قدردانی‬ ‫بکنیم با توجه به اینکه تعدادی از ان ها دوســت دارند‬ ‫گمنام بمانند نامی از ان سروران گرامی اورده قید نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫تبادل ‪ ۶۰۰‬میلیون فایل در‬ ‫شبکه شاد‬ ‫گروه جامعه‪ :‬مرکز برنامه ریزی و فناوری اطالعات وزارت‬ ‫اموزش وپــرورش از ثبت نام ‪ ۹‬میلیــون و ‪ ۱۴۱‬هزار و ‪۳۹‬‬ ‫دانش اموز‪ ،‬معلم و مدیر در شــاد و تبــادل ‪ ۱‬میلیارد و ‪۶۴۹‬‬ ‫میلیون پیام در شبکه اموزشی دانش اموزان (شاد) خبر داد‪.‬‬ ‫تا دیروز ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۵۸۷‬هزار و ‪ ۶۱۲‬بار شــبکه اموزش‬ ‫دانش اموزی نصب شــده است که از این تعداد ‪ ۸‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۶۶‬هــزار و ‪ ۶۱۹‬دانش اموز‪ ۶۴۹ ،‬هزار و ‪ ۹۶۱‬معلم و ‪۱۲۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۵۹‬مدیر‪ ،‬در شبکه شاد ثبت نام کرده اند و بیش از ‪۴‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۱۰‬هزار و ‪ ۹۷۳‬کالس درس فعال و ‪ ۱۴۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۹‬مدرسه در شبکه اموزشی دانش اموزان تاسیس شده‬ ‫است‪ .‬گفتنی اســت؛ تاکنون ‪ ۶۰۰‬میلیون فایل و ‪ ۱‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۴۹‬میلیون و ‪ ۸۷‬هزار و ‪ ۹۵۳‬پیام در این شــبکه مبادله‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بروز قطعی موج دوم و سوم‬ ‫کرونا‬ ‫گروه جامعه‪ :‬رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت‬ ‫تولید واکســن کرونا در دنیا‪ ،‬گفت‪ :‬در پاییز و ماه های مهر‪،‬‬ ‫ابان و اذر نگرانی مان بســیار جدی است؛ چراکه در این ایام‬ ‫می تواند موج بعدی کرونا رخ دهد‪ .‬محمدرضا شانه ساز درباره‬ ‫بروز موج دوم و سوم ویروس کرونا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در رخداد این‬ ‫موضوع هیچ شــکی نداریم و قطعا رخ می دهد‪ .‬با توجه به‬ ‫پیشگیری و اقدامات و همکاری های خوبی که در کشور انجام‬ ‫شد‪ ،‬نگرانی هایمان درباره ادامه اردیبهشت ماه و خرداد کاهش‬ ‫یافته است‪ ،‬اما در پاییز و ماه های مهر‪ ،‬ابان و اذر نگرانی مان‬ ‫بسیار جدی است؛ چراکه در این ایام می تواند موج بعدی کرونا‬ ‫رخ دهد؛ بنابراین مهمترین توصیه رعایت بهداشت فردی و‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی است که همچنان به عنوان مهم ترین‬ ‫ابزار برای کنترل این ویروس مطرح است‪ .‬او درباره وضعیت‬ ‫تولید واکسن ویروس کرونا‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل پیچیدگی ماهیت‬ ‫ویروس‪ ،‬ساخت واکسن کرونا به اسانی میسر نیست‪ .‬بخش‬ ‫مهمی از انچه در دنیا هم ادعا می شود‪ ،‬جنبه تبلیغاتی دارد‪ ،‬با‬ ‫توجه به مقاطع انتخابات مختلف که در دنیا مورد بحث است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬کشورها دارند بر روی این موضوع کار می کنند‪،‬‬ ‫اما ازانجایی که هنوز ماهیت کامل ویروس شناخته نشده‪ ،‬تولید‬ ‫واکسن هم بر همین اساس پیچیدگی های خاص خودش را‬ ‫دارد‪ .‬شانه ســاز تاکید کرد‪ :‬هنوز داروی مشخصی برای این‬ ‫بیماری شناخته نشده است‪ .‬درعین حال واکسنی هم ندارد‪ ،‬اما‬ ‫در کشورهای مختلف از جمله کشور ما بر روی تولید ان کار‬ ‫و تحقیق می شود‪ .‬او درباره اقدامات ایران در این حوزه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایران جــزو رتبه های باال در زمینه تحقیقات در عرصه های‬ ‫مختلف کرونا اســت‪ .‬در حوزه دارو تمام داروهایی که اکنون‬ ‫مطرح شده و دنیا برای درمان کرونا به ان ها امید بسته است‪،‬‬ ‫هم تولید می شود و هم مورد مطالعات بالینی قرارگرفته و ما‬ ‫هم همگام با کشورهای پیشرفته دنیا داریم این اقدامات را‬ ‫انجام می دهیم‪ .‬شانه ساز که در یک برنامه تلویزیونی صحبت‬ ‫می کرد‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان مثال در ســه قلم دارویی که در دنیا‬ ‫به شــدت درباره ان صحبت شــد و تبلیغات شد‪ ،‬می توانیم‬ ‫همه ان ها را تولید کنیم‪ .‬در حوزه واکســن هم چند مورد از‬ ‫شرکت های ما دارند کار می کنند و گام به گام پیش می روند و‬ ‫سعی می کنیم تا زمانی که امیدها جدی نشده و تا زمانی که‬ ‫نتوانیم نتایج قطعی را اعالم کنیم‪ ،‬ان را رسانه ای نکنیم‪ ،‬اما‬ ‫در حال کار بر روی این موارد هستیم‪.‬‬ ‫اعتیاد اینترنتی دانش اموزان‬ ‫در روزهای کرونایی‬ ‫سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری مرکز تشخیص‬ ‫و پیشگیری پلیس فتای ناجا نسبت به اعتیاد اینترنتی دانش‬ ‫اموزان در شرایط کرونا هشدار داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سرگرد‬ ‫حامد محمدی سپاسی با اشــاره به تعطیلی مدارس در ایام‬ ‫شیوع کرونا و حضور بیشتر دانش اموزان در فضای مجازی‬ ‫گفت‪ :‬در پی تعطیلی مدارس و در خانه ماندن دانش اموزان و‬ ‫اموزش از راه دور و انالین شاهد افزایش استفاده از اینترنت‬ ‫و فضای مجازی از ســوی دانش اموزان هستیم که این امر‬ ‫عالوه بر اسیب های جسمانی می تواند اسیب های روانی نیز‬ ‫در پی داشــته باشــد که اعتیاد اینترنتی یکی از اسیب های‬ ‫روانی این امر اســت‪ .‬او افزود‪ :‬عدم کنترل زمان‪ ،‬تاثیر منفی‬ ‫بر دیگر بخش های زندگی‪ ،‬بی اهمیتی به گذر زمان‪ ،‬تمایل و‬ ‫عالقه شدید به چت و بازی های انالین‪ ،‬پناه بردن به اینترنت‬ ‫در هنگام بروز مشــکالت‪ ،‬احساســات چندگانه‪ ،‬استرس و‬ ‫اضطراب و‪ ...‬از نشانه های اعتیاد اینترنتی است‪ .‬سپاسی ادامه‬ ‫داد‪ :‬زمانی که کودکان ما دو یا سه مورد از این عالئم را از خود‬ ‫بروز دهند باید گفت در استانه اعتیاد اینترنتی قرارگرفته اند‪،‬‬ ‫لذا داشتن برنامه برای محدودسازی استفاده ان ها از اینترنت‬ ‫یک ضرورت است‪.‬‬ ‫یکشنبه| ‪ 14‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3780‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ضرورت فرهنگ سازی و ایجاد زیرساخت ها برای کاهش حوادث رانندگی در اصفهان وجود دارد‬ ‫سهم ‪ 78‬درصدی خودروهای شخصی‬ ‫در تصادفات جاده ای‬ ‫عامل انسانی‪ ،‬جاده و خودرو نقش قابل توجهی در حوادث‬ ‫رانندگی استان اصفهان دارد که در این راستا فرهنگ سازی‪،‬‬ ‫ایجاد زیرساخت ها و رعایت دقیق قوانین نقش موثری در‬ ‫پیشگیری از این حوادث دارد‪ .‬به طور تقریبی هرروز چراغ‬ ‫زندگی افرادی در اصفهان و کشــور بر اثر سوانح جاده ای‬ ‫خاموش می شود و وسایل نقلیه‪ ،‬جاده و نیروی انسانی هر‬ ‫کدام ســهمی در بروز این حوادث دارند و با توجه به اینکه‬ ‫عامل انسانی اصلی ترین عامل در بروز حوادث و تصادفات‬ ‫رانندگی است‪ ،‬اصالح و توســعه فرهنگ رانندگی‪ ،‬نقش‬ ‫بسزایی در کاهش این حوادث و تلفات ناشی از ان خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بنا بر امار موجود ســاالنه ‪ ۱۷‬هزار نفر‬ ‫بر اثر تصادفات جاده ای در کشــور جان خود را از دســت‬ ‫می دهند و ‪ ۶۵۰‬هزار نفر در این ســوانح مصدوم می شوند‬ ‫که فرهنگ سازی‪ ،‬ایجاد زیرساخت ها و رعایت دقیق قوانین‬ ‫نقش موثری در پیشــگیری از حوادث دارد که باید بیش از‬ ‫پیش مورد توجه قرار گیرد‪ .‬کارشناسان خودروهای ناایمن‪،‬‬ ‫شبکه جاده ای نامناسب و کمبود منابع برای اجرای قوانین‬ ‫ایمنی در جاده ها و ضعف در شیوه امدادرسانی را از مهمترین‬ ‫عوامــل امار باالی مرگ ومیرهای ناشــی از تصادفات در‬ ‫کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ذکر می کنند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که کشورهای توسعه یافته‪ ،‬کمترین امار مرگ‬ ‫و میر در بخش تصادفات جاده ای را دارند زیرا این کشورها‬ ‫منابع الزم برای حفظ جاده ها و ایجاد اســتانداردهای باال‬ ‫را دارند و هرروز قوانین ســخت گیرانه تری را برای حرکت‬ ‫در جاده هــا وضع می کنند‪ .‬نهادها و دســتگاه های متولی‬ ‫نیز باید جدیت‪ ،‬تمرکز و برنامه ریزی ویژه ای در راســتای‬ ‫توســعه فرهنگ رانندگی در جامعه بــرای کاهش تعداد‬ ‫ســوانح و تصادفات جاده ای داشته باشند و در کنار تقویت‬ ‫فرهنگ رانندگی‪ ،‬افزایش و توسعه شبکه راه های استان و‬ ‫زیرساخت های این بخش داشته باشند و در این راستا شدت‬ ‫نظارت و کنترل پلیس بر عملکرد رانندگان نیز در کاهش‬ ‫حوادث و تلفات رانندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است‪.‬‬ ‫در کنار عامل انســانی و جاده خودرو نیز نقش قابل توجهی‬ ‫در حــوادث رانندگی دارد به نحوی که ‪ ۷۸‬درصد تصادفات‬ ‫جاده ای اصفهان مربوط به خودروهای شــخصی اســت؛‬ ‫بنابرایــن ضرورت دارد که بــرای کاهش حوادث رانندگی‬ ‫و تلفات ناشــی از ان در کنار فرهنگ ســازی‪ ،‬به توســعه‬ ‫زیرساخت ها‪ ،‬تشدید نظارت ها با بهره گیری از فناوری های‬ ‫جدید و ایمن سازی و افزایش امنیت خودروها نیز توجه شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اقدامات نواورانه ای برای کاهش تصادفات‬ ‫در اصفهان‬ ‫فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت‪ :‬بخشی از ماموریت‬ ‫راهنمایی و رانندگی این است که تصادفات و جان باختگان‬ ‫را به حداقل ممکن برســاند که اقدامات خوب و نواورانه و‬ ‫خالقانه ای در این راستا صورت گرفته است‪ .‬سردار مهدی‬ ‫معصوم بیگی افزود‪ :‬اصفهان از معدود اســتان هایی که به‬ ‫صورت متوالی ‪ ۱۰‬سال کاهش جان باخته داشته و بر اساس‬ ‫امارها شــرایط منطقه از میانگین کشور بهتر است‪ .‬او بیان‬ ‫کــرد‪ :‬به ازای هر ‪ ۱۰۰‬هزار جمعیت به صورت میانگین در‬ ‫کشور ‪ ۲۱‬نفر جانشان را سال گذشته از دست دادند که این‬ ‫عدد در اســتان ‪ ۲۰‬نفر بوده است‪ .‬معصوم بیگی ادامه داد‪:‬‬ ‫انتظار ما این است که استان نقش خود را متفاوت ایفا کند‪،‬‬ ‫درست است که امار مجروحان‪ ،‬مصدومان و جان باختگان‬ ‫استان از کشور مناسب تر است اما فرهنگ رانندگی مردم و‬ ‫رفتارها باید تفاوت معنادار داشته باشد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬کار این‬ ‫مجموعه به قدری مهم است که رهبری فرمودند من نسبت‬ ‫به امار جان باختگان دغدغه دارم و کاری بکنید که این امار‬ ‫کاهش یابد‪ .‬فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت‪۲ :‬‬ ‫رکن اساسی مدیریت تصادفات قبل و بعد از تصادف است‬ ‫که نیازمند ارتقا و بهبود در این راستا هستیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ناگزیریم به ســمت سیســتم نظارت‬ ‫هوشمند حرکت کنیم‬ ‫رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫کمبود نیروی انسانی و مشکالت متعدد ناگزیریم به سمت‬ ‫نظام نظارت هوشــمند حرکت کنیم‪ .‬محمدرضا محمدی‬ ‫افزود‪ :‬هوشمند ســازی و توجه به شبکه نظارت هوشمند‬ ‫بسیار حائز اهمیت و مورد تاکید است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اگر قرار‬ ‫است سازمان های مرتبط نســبت به اقدامات کمتر توجه‬ ‫کند ما منتظر انها نمی مانیــم و تالش می کنیم که کارها‬ ‫را خودمــان به پیش ببریم‪ .‬او با بیــان اینکه امروز یکی از‬ ‫رویکردهای پلیس در حوزه اموزش اســت‪ ،‬ادامه داد‪۸۰ :‬‬ ‫درصد تصادفات در راســتای عابران پیاده و موتورسواران‬ ‫صورت می گیرد که اموزش باید در این راستا صورت بگیرد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیس راهور اصفهان گفــت‪ :‬اجرای مقررات ضلع‬ ‫دیگری از ارکان ترافیک است که در حوزه پلیس قرار دارد از‬ ‫این رو امروزه اجرای مقررات به سمت و سوی شبکه نظارت‬ ‫هوشمند حرکت می کند‪.‬‬ ‫‪ ۷۸ÁÁ‬درصد از تصادفات جاده ای اصفهان‬ ‫سهم خودروهای شخصی است‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان در این‬ ‫باره اظهار داشت‪ :‬برایند امارها نشان می دهد ‪ ۲۲‬درصد از‬ ‫تصادفات جاده ای در این استان سهم حمل ونقل عمومی‬ ‫اعم از بار و مسافر و ‪ ۷۸‬درصد سهم خودروهای شخصی‬ ‫است‪ .‬مهدی خضری توجه بیشــتر رانندگان خودروهای‬ ‫شخصی به ارتقا فرهنگ رانندگی را خواستار شد و افزود‪:‬‬ ‫رفتارهای ترافیکی شهروندان در نقاطی مانند ازادراه ها که‬ ‫از سطح باالیی از استانداردهای یک راه ایمن برخوردارند‪،‬‬ ‫بسیار ناراحت کننده اســت‪ .‬او با بیان این که رسانه فقط‬ ‫روزنه امید برای تغییر در فرهنگ رانندگی این گروه بزرگ‬ ‫محســوب می شــود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برنامه های ویژه و مدونی‬ ‫از سال گذشــته برای کنترل و نظارت بیشتر و بازاموزی‬ ‫دوره های اموزشی و ارتقا فرهنگ رانندگی گروه حمل ونقل‬ ‫عمومی اغاز شــد که نتایج ان در اینده نزدیک اشــکار‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان‬ ‫اصفهان اضافه کــرد‪ :‬روز ملی ایمنی حمل ونقل بهانه ای‬ ‫برای هم قســم شدن با رســانه ها برای اگاهی بخشی به‬ ‫جامعه و قلم زدن در این مســیر است‪ .‬او با اشاره به صفر‬ ‫شدن امار تصادفات ‪ ۲‬گروه از کاربران پرخطر جاده ای در‬ ‫اصفهان شامل دانش اموزان مدارس حاشیه راه ها و ساکنان‬ ‫روستاهای مجاور راه های استان بیان کرد‪ :‬تحقق این مهم‬ ‫حاصل یک دهه تالش مســتمر این اداره کل و پلیس راه‬ ‫برای اگاه سازی و فرهنگ سازی است‪ .‬خضری از کاهش‬ ‫تصادفات منجر به فوت در اســتان خبر داد و خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬تصادفات منجر به فوت در ســال ‪ ۹۷‬بیش از ‪۳۷۳‬‬ ‫فقره بود که در سال گذشته به ‪ ۳۳۰‬مورد کاهش یافت‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اصفهان مقام اول تعداد ازادراه ها‪ ،‬بزرگراه ها و‬ ‫راه های اصلی کشــور را دارد و پنج درصد از کل ترددهای‬ ‫کشــور‪ ،‬در این استان انجام شده است‪ .‬مدیرکل راهداری‬ ‫و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫هشت جلســه کمیســیون مدیریت اجرایی ایمنی برای‬ ‫ساماندهی اقدامات دستگاه های ذی ربط برای ایمنی برگزار‬ ‫شد و اقدام جهادی برای رفع نقاط و محورهای حادثه خیز‪،‬‬ ‫تالش برای ارتقا فرهنگ رانندگی و ارتقا اگاهی گروه های‬ ‫در معــرض خطــر تصادفات انجام شــد‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫سال گذشــته دوره های اموزشی برای روستاها و مدارس‬ ‫حاشــیه راه ها و اهدا رایگان کاله ایمنی به موتورسواران‬ ‫با موفقیت برگزار شــد و تصادفات در محورهای روستایی‬ ‫و تصادفات دانش اموزان در مدارس حاشیه راه های استان‬ ‫به صفر رسید‪ .‬خضری با بیان اینکه در زمان حاضر استان‬ ‫اصفهان با ‪ ۵۰‬مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی رتبه اول‬ ‫اگهی مناقصه (چاپ اول)‬ ‫شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق اگهی اقدام نماید‪:‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬زیر سازی و اسفالت معابر سطح شهر‬ ‫مبلغ اولیه اعتبار‪ 20/000/000/000 :‬ریال ‬‫مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪100/000/000 :‬ریال‬‫محل تامین اعتبارات‪ :‬اعتبارات شهرداری‬‫مهلت ارائه پیشنهاد های مناقصه ‪ :‬پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ‪99/2/29‬‬‫ محل دریافت اسناد‪ :‬امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر‬‫محل ارائه پیشنهادات‪ :‬دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر‬‫ تاریخ بازگشایی پیشنهادات‪ :‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪99/2/30‬‬‫ مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬روز شنبه ‪99/3/10‬‬‫‪ -‬اصالح‪ ،‬جایگزینی و پس گرفتن پیشنهاد ها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود‪.‬‬ ‫علی اصغر حاج حیدری‪ -‬شهردار خمینی شهر‬ ‫در این عرصه را به خود اختصاص داد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬جذب‬ ‫سرمایه گذاران برای ساخت مجتمع های خدماتی رفاهی در‬ ‫محورهای مواصالتی استان و ارتقا کیفی خدمات در این‬ ‫مجتمع ها از دیگر اقدامات این اداره کل در راستای کاهش‬ ‫تصادفات جاده ای است‪ .‬او افزود‪ :‬تمام ظرفیت های استان‬ ‫اعم از نیروی انسانی‪ ،‬ماشین االت راهداری‪ ،‬فناوری های‬ ‫نوین در حوزه ‪ ،ITS‬ســاخت مجتمع های خدماتی رفاهی‬ ‫و اموزش را برای کاهش تصادفات جاده ای به کار گرفته‬ ‫شده است‪ .‬مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬در راستای افزایش نظارت هوشمند بر‬ ‫محورهای مواصالتی استان ‪ ۳۴‬دوربین نظارت تصویری‪،‬‬ ‫‪ ۱۴۵‬دوربین ثبت تخلف‪ ۱۵ ،‬تابلو پیام متغیر و ‪ ۱۳۰‬دستگاه‬ ‫دوربین تردد شــمار در راه های استان اصفهان نصب شده‬ ‫است‪ .‬او از تمام رانندگان حمل و نقل عمومی و رانندگان‬ ‫خودروهای شخصی خواست با رعایت قوانین و مقررات و‬ ‫سرعت مطمئنه ضمن حفظ ایمنی خود و خانواده هایشان‪،‬‬ ‫ایمنی سایر کاربران جاده ها را نیز ارتقا دهند‪ .‬خضری ابراز‬ ‫امیدواری کرد در سال جاری با تداوم اقدامات انجام شده‪،‬‬ ‫شاهد کاهش هرچه بیشتر تصادفات رانندگی در جاده های‬ ‫استان اصفهان باشــیم‪ .‬مدیرکل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای اســتان اصفهان گفت‪ :‬ســال گذشته تصادف در‬ ‫جاده های روســتایی و تصادف دانــش اموزان در مدارس‬ ‫حاشیه راه های این منطقه به صفر رسید‪ .‬او اظهار داشت‪:‬‬ ‫به صفر رســیدن تصادف در این محورها حاصل یک دهه‬ ‫تالش مستمر این اداره کل و پلیس راه برای اگاه سازی و‬ ‫فرهنگ سازی است‪ .‬خضری ادامه داد‪ :‬برگزاری دوره های‬ ‫اموزشــی برای روســتاها و مدارس حاشــیه راه ها و اهدا‬ ‫رایگان کاله ایمنی به موتورسواران از اقدام های موفق این‬ ‫اداره کل در راستای اگاه سازی و فرهنگ سازی محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تصادفات فوتی در اســتان اصفهان ‪۱۱.۵‬‬ ‫درصد کاهش یافت‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬امار تصادفات منجر به فوت این اســتان در ســال‬ ‫گذشته ‪ ۱۱.۵‬درصد نسبت به سال ‪ ۹۷‬کاهش داشته است‪.‬‬ ‫او اظهار داشــت‪ :‬تعداد تصادفات منجر به فوت در سال ‪۹۷‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۷۳‬فقره بود که در ســال گذشــته به ‪ ۳۳۰‬فقره‬ ‫کاهش پیدا کرد‪ .‬خضری با بیان اینکه میزان تلفات ســر‬ ‫صحنه هشت درصد کاهش یافته است ادامه داد‪ :‬سال ‪۹۷‬‬ ‫تعداد کشته شدگان سر صحنه ‪ ۴۴۰‬نفر بودند که در سال‬ ‫گذشــته به ‪ ۴۰۵‬نفر کاهش پیدا کرده است‪ .‬او افزود‪ :‬این‬ ‫استان پس از استان های قم‪ ،‬اردبیل‪ ،‬مازندران‪ ،‬البرز و قزوین‬ ‫بیشترین کاهش در تعداد تصادف های منجر به فوت استان‬ ‫را داشته اســت‪ .‬مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫اصفهان با مقایسه حجم تردد و گستردگی این استان ها با‬ ‫استان اصفهان گفت‪ ۶ :‬درصد از حجم تردد کل کشور در‬ ‫محورهای مواصالتی اصفهان انجام می شــود و با مطالعه‬ ‫دقیق تر در این زمینه میزان اثرگذاری اقدامات استان برای‬ ‫ص خواهد شد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬سال‬ ‫کاهش تصادفات مشــخ ‬ ‫گذشته عالوه بر اقدام جهادی برای رفع نقاط و محورهای‬ ‫حادثه خیز اســتان‪ ،‬تالش های بسیاری برای ارتقا فرهنگ‬ ‫رانندگی و همچنین ارتقا اگاهی گروه های در معرض خطر‬ ‫تصادفات انجام شد‪ .‬خضری جذب ســرمایه گذاران برای‬ ‫احداث مجتمع های خدماتی رفاهی در محورهای مواصالتی‬ ‫اســتان و ارتقا کیفی خدمــات در این مجتمع ها را از دیگر‬ ‫اقدامات این اداره کل در راستای کاهش تصادفات جاده ای‬ ‫دانســت و ابراز امیدواری کرد که در ســال جاری با تداوم‬ ‫اقدامات انجام شــده شاهد کاهش هر چه بیشتر تصادفات‬ ‫رانندگی در جاده های استان اصفهان باشیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کمبود اعتبار مهمترین مشــکل راه های‬ ‫اصفهان است‬ ‫رئیــس اداره نگهــداری راه هــای اداره کل راهداری و‬ ‫حمل ونقل جــاده ای اصفهان گفت‪ :‬کمبود منابع مالی یکی‬ ‫از مهمترین چالش های این اداره است که سال گذشته برای‬ ‫حل این معضل بخشــی از محورهای مواصالتی استان از‬ ‫روش های جدید به جای اســفالت گرم استفاده شد‪ .‬مهدی‬ ‫فقهی اظهار داشــت‪ :‬وضعیت روکش اســفالت محورهای‬ ‫مواصالتی اســتان اصفهان به صــورت دائم پایش و رصد‬ ‫شــده و برنامه ریزی برای بهبود ان انجام می شود‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه کیفیت روکش های اسفالت جدید شامل بازیافت سرد‬ ‫و سیلکت قابل قبول است ادامه داد‪ :‬ساماندهی‪ ،‬ایمن سازی‬ ‫و محدودســازی دسترســی های غیرمجــاز از مهمترین‬ ‫ماموریت های این اداره کل در سال جاری است‪ .‬رئیس اداره‬ ‫نگهداری راه هــای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫اصفهان خاطرنشــان کرد‪ :‬تحلیل سوانح و تصادفات استان‬ ‫نشان می دهد که با افزایش دسترسی از روستاها‪ ،‬شهرک های‬ ‫صنعتی یا مسکونی به محورهای اصلی امکان و احتمال بروز‬ ‫تصادف به شدت افزایش می یابد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬استان اصفهان‬ ‫با وسعت ‪ ۱۰۷‬هزار کیلومترمربع انواع شبکه های بزرگراهی‪،‬‬ ‫ازادراهی‪ ،‬اتوبانی و روستایی کشور را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫فقهی با اشاره به اینکه راه های استان نیاز به نگاه ویژه دارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬عبور کریدور شمال و جنوب کشور از اصفهان‬ ‫ضرورت این نگاه ویژه را می طلبد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬وجود‬ ‫صنایع مادر و جاذبه های گردشــگری بی نظیر در اســتان‬ ‫اصفهان حاکی از لزوم داشتن نگاه ویژه دولت به راه های این‬ ‫اســتان است که تا کنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام‬ ‫شده است‪ .‬نگهداری راه ها‪ ،‬وظیفه اصلی راهداری است و از‬ ‫مجموع ‪ ۱۲‬هزار کیلومتر راه های این اســتان‪ ۸۰۰ ،‬کیلومتر‬ ‫ان خرابی شــدید دارد و برای بهسازی و لکه گیری راه های‬ ‫شریانی این استان‪ ،‬نزدیک به ‪ ۳۵۰۰‬میلیارد ریال اعتبار نیاز‬ ‫است‪ .‬بیشترین خرابی راه های استان در محورهای اردستان‪،‬‬ ‫نائین‪ ،‬خور و بیابانک و کوهپایه شناسایی شده است و سال‬ ‫گذشته برای نوسازی‪ ،‬بهسازی و لکه گیری راه های شریانی‬ ‫این استان ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال اختصاص یافت‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر راه در استان اصفهان وجود دارد‬ ‫و با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی‪ ،‬به عنوان چهارراهی‬ ‫ترانزیتی رتبه نخست حمل بار و رتبه سوم حمل مسافر را‬ ‫در کشور داراست‪.‬‬ ‫اگهیمزایده‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یادداشت‬ ‫مقدمه ای بر برندسازی‬ ‫شخصی‬ ‫محمدرضا منتظر القائم| در یادداشــت های قبلی‬ ‫دوران هایی که بر سر راه برندسازی شخصی وجود داشت‬ ‫را بررســی کردیم‪ .‬در این مسیر دریافتیم که برندسازی‬ ‫شــخصی‪ ،‬به شکل و حالت امروزی‪ ،‬چیزی در حدود ‪20‬‬ ‫سال است که رخ نمایی می کند‪ .‬حال در این یادداشت قصد‬ ‫داریم که تا در ابتدا تعاریفی که در خصوص برندســازی‬ ‫شخصی موجود اســت و عنوان شده است را با هم مرور‬ ‫کنیم و پس از ان نوبت به بررسی مقدمه ای بر برندسازی‬ ‫شخصی را می رسد‪ .‬برندســازی‪ ،‬درواقع‪ ،‬یک قدرت نرم‬ ‫اســت‪ .‬همانند اصول برندســازی محصول‪ ،‬برندسازی‬ ‫اشــخاص هم بسیار مهم است‪ .‬همه ما می دانیم این که‬ ‫صرفا مدرک تحصیلی‪ ،‬تجربه یا عناوین شغلی می توانند‬ ‫موجب موفقیت فرد شــوند‪ ،‬تصور درســتی از بازار کار‬ ‫نیست‪ .‬خواه ناخواه برندســازی و قدرت نرم بر همه ابعاد‬ ‫زندگی روزمره مان تاثیرگذار اســت؛ زیرا در محیط کاری‬ ‫و تخصصی بسیار مهم می شود که دیگران راجع به ما و‬ ‫توانمندی ما چه فکر می کنند‪ .‬برند مجموعه ای از تعریف ها‬ ‫و خاطرات مشــتریان و اطرافیان از ماست که نوع نگاه‬ ‫اطرافیان درباره ما را شکل می دهد‪ .‬درواقع برند مجموعه‬ ‫ویژگی های منحصربه فرد است که به کسب وکار و روابط‬ ‫ان بــا جامعه معنا می دهد‪ .‬در تعریف دیگری که شــاید‬ ‫بهترین و جالب ترین تعریف برندسازی شخصی به شمار‬ ‫رود‪ ،‬جف بیزوس مدیرعامل شــرکت امازون برندسازی‬ ‫شــخصی را این گونه تعریف می کند که‪ :‬برند شخصی‬ ‫شــما‪ ،‬ان چیزی اســت که افراد بعد از بیرون رفتنتان از‬ ‫اتاق‪ ،‬پشت سرتان می گویند‪ .‬در تعریف دیگری نیز امده‬ ‫است که برندســازی شخصی به معنی ایفای یک نقش‬ ‫فعال در مســیر شغلی و زندگی فردی مان است‪ .‬اینکه ما‬ ‫یاد بگیریم چگونه خود را در بازار برای رسیدن به حداکثر‬ ‫مزایا جایگاه سازی کنیم‪ .‬پس اگر خودمان را برند نکنیم‬ ‫شخص دیگری در حوزه کاریمان‪ ،‬ادراک بهتری در ذهن‬ ‫بقیه ایجاد می کند و از ما موفق تر خواهد شــد و به زبان‬ ‫ســاده تر او جای ما را می گیرد؛ بنابراین با بررســی این‬ ‫تعاریف که مطرح شد‪ ،‬می توانیم چند بعد ثابت را به خوبی‬ ‫تجزیه و تحلیل کنیم‪ .‬اول انکه اشاره به شناخت ویژگی‬ ‫درونی خودمان و تعیین مسیرمان اشاره دارد؛ اما نکته دوم‬ ‫و بسیار حائز اهمیت ان است که به صورت کامل بایستی‬ ‫دایره ارتباطات خودمان را گسترش دهیم تا دیگران بتوانند‬ ‫از توانایی ما اگاهی کافی و کامل را داشته باشند‪ .‬در ادامه‬ ‫به مقدمات حوزه برندســازی شخصی خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫اگر امروز کســی که در زمینه ای که تخصص‪ ،‬توانمندی‬ ‫و مهارتی که داریم به ما مراجعه نمی کند باید خودمان را‬ ‫مقصر بدانیم چرا که ما احتماال هیچ کارت دعوتی برای‬ ‫کسی ارسال نکردیم‪ .‬برند شخصی مقوله ای است که به‬ ‫ما می اموزد تا اوال توانمندی های خود را بشناسیم و سپس‬ ‫ان را به مخاطبین خود عرضه کنیم‪ .‬احتماال تا زمانی که‬ ‫به دنبال ارتقای شغلی‪ ،‬شغل جدید یا تغییر حرفه نباشیم‪،‬‬ ‫فکر می کنیم برند شخصی اهمیتی ندارد و این طرز فکر‬ ‫اشتباه است‪ .‬یکایک ما انسان ها از برند برخوردار هستیم‪.‬‬ ‫برندی که بر پایه خصلت ها‪ ،‬گرایش ها‪ ،‬فعالیت ها‪ ،‬دوستان‪،‬‬ ‫فامیل‪ ،‬شکل ظاهری‪ ،‬دارایی ها و مهارت های حرفه ای ما‬ ‫شکل می گیرد‪ .‬دوست داشته شدن و مورداحترام بودن ما‬ ‫تا حد زیادی ریشــه در برند ما دارند‪ .‬مدیریت برند شامل‬ ‫دو بخش اســتراتژیک و اجرایی است استراتژیک به این‬ ‫معنا که می خواهیم برند خود را در کدام زمینه به خصوص‬ ‫شــاخص ســازیم و اجرایی یعنی ان که برای انتقال ان‬ ‫به میان مخاطبان چه اقداماتی را باید به انجام رســانیم‪.‬‬ ‫نکته ای که کمتر شــاید به ان پرداخته می شود و اشتباه‬ ‫بسیار رایجی بین ما اســت‪ ،‬ان است که تصور می کنیم‬ ‫برندســازی شخصی‪ ،‬برای خودمان است‪ .‬در صورتی که‬ ‫این موضوع غلط ترین تصور ممکن اســت برند شخصی‬ ‫مــا در واقع به این معنی اســت که ما باید تالش بکنیم‬ ‫تا بتوانیــم ارزش هایمان را برای مخاطبمان روشــن و‬ ‫مشــخص کنیم‪ .‬علت ناکامی بسیاری از افراد با استعداد‬ ‫و دارای تخصص و مهارت باال در کشــور ما ان است که‬ ‫انها نتوانستند از اهرم برندینگ شخصی به منظور استفاده‬ ‫از مهارت و عرضه خود به بازار استفاده کنند‪ .‬کشورهایی‬ ‫مثل ما که ‪ ۶‬دهه پیش با صدای نهضت برندســازی در‬ ‫جهان بیدار نشــدند هم اکنون به عنوان تولید کنندگان و‬ ‫عرضه کنندگان محصوالت و خدمات بی هویت شناخته‬ ‫می شود‪ .‬برند شخصی نشــان دهنده یک انرژی واقعی و‬ ‫بالقوه قدرتمند به منظور شناخت و مدیریت استعدادهای‬ ‫فردی اســت‪ .‬برندینگ شــخصی یک خیابان دو طرف‬ ‫است‪ .‬برند شخصی قدرتمند باید به یکی از افرادی که با‬ ‫ان ارتباط برقرار می کنند نتایج احساسی قابل تصور انتقال‬ ‫دهد‪ .‬دیگران باید هنگام مواجه شدن با برند شخصی ما از‬ ‫ان لذت و رضایت خاطر دریافت کنند‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری کوهپایه در نظر دارد ‪ ،‬نسبت به فروش ‪ ۵‬قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در یاداوران جنوبی شهر کوهپایه از طریق اگهی مزایده اقدام‬ ‫نماید‪ .‬متقاضیان حداکثر تا اخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ‪ 1399/02/25‬جهت دریافت اسناد و مدارک به شهرداری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫((الزم به ذکر است کلیه هزینه های اگهی‪ ،‬کارشناسی و ‪ ...‬به عهده برنده مزایده می باشد ))‬ ‫م الف‪828555 :‬‬ ‫محسن علیخانی ‪ -‬شهردار کوهپایه‬ ‫اگهی مزایده نوبت دوم‬ ‫م الف‪829887 :‬‬ ‫شهرداری الیبید در نظر دارد با استناد مصوبه شــماره ‪/99/05‬ش مورخه ‪ 1399/01/20‬شورای محترم اسالمی‪ ،‬تعداد ‪ ۳۸‬قطعه پالک زمین با‬ ‫کاربری مسکونی واقع در خیابان شهید علی نقی توکلی را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد یا اقساط به فروش برساند؛ لذا متقاضیان میتوانند برای‬ ‫شــرکت در مزایده و یا کسب اطالعات بیشتر از تاریخ ‪ 1399/02/13‬لغایت پایان وقت اداری ‪ 1399/02/20‬به شهرداری مراجعه و یا با شماره‬ ‫تماس ‪ 03145332500‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫م الف‪830265 :‬‬ ‫علی مسعودی ‪ -‬شهردار الیبید‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫احتماال سگ ها می تواند ناقلین‬ ‫خاموش ویروس کرونا را‬ ‫شناساییکنند‬ ‫یکی از بزرگترین معضالت بشر در حال حاضر شناسایی‬ ‫ناقلین ویروس کرونا عنوان می شود‪ .‬این ویروس ممکن است‬ ‫در بســیاری از افراد عالئمی از خود بروز ندهد و شــخص را‬ ‫به یک ناقل مخفی تبدیل کند‪ .‬به همین دلیل پایان قرنطینه‬ ‫و بازگشــت به زندگی عادی کمی سخت می شود‪ .‬محققین‬ ‫بریتانیایی اما عقیده دارند که سگ ها می توانند این افراد را به‬ ‫کمک بوی شاخصشان تشخیص دهند‪.‬‬ ‫محققین باور دارند هر ویروسی داخل بدن انسان یک بوی‬ ‫مشخصی دارد و به همین دلیل سگ ها با اشنا شدن با این بو‪،‬‬ ‫می توانندناقلینراتشخیصدهند‪.‬محققیندانشکدهبهداشتو‬ ‫داروی لندن (‪ )LSHTM‬قصد جمع سپاری پروژه ای دارند که‬ ‫طی ان می توانند از طریق اموزش سگ ها‪ ،‬انسان های در ظاهر‬ ‫سالم ولی ناقل ویروس کرونا را شناسایی کنند‪.‬‬ ‫درصورتی که این تحقیقات ثمربخش باشد‪ ،‬دولت بریتانیا‪،‬‬ ‫ســگ ها را از ابتدای تابســتان در مجامع عمومی اســتفاده‬ ‫خواهد کرد‪ .‬جیمز لوگــن مدیر ‪ LSHTM‬می گوید‪:‬هنوز در‬ ‫مراحل اولیه کار هستیم‪ .‬بااین حال می دانیم بیماری هایی مثل‬ ‫بیماری های تنفسی و انفلوانزا‪ ،‬بوی مشخصی دارند و در اصل‬ ‫بوی ان ها کامل متمایز است‪ .‬احتمال بسیار باالیی وجود دارد‬ ‫که بیماری کووید‪ ۱۹-‬نیز بوی مشــخصی داشته باشد و اگر‬ ‫چنین باشد‪ ،‬من مطمئنم که سگ ها می توانند بوی ان را یاد‬ ‫بگیرند و بیماران را شناسایی کنند‪.‬‬ ‫سینمای ایران‬ ‫مدیرعاملخانهتئاتر‪:‬‬ ‫بازگشایی سالن های تئاتر کار اشتباهی است‬ ‫مدیرعامل «خانه تئاتر» در خصوص مطرح شــدن بحث‬ ‫بازگشــایی سالن های تئاتر از یک ماه اینده با صراحت گفت‬ ‫بحث بازگشایی سالن های تئاتر در شرایط فعلی کار اشتباهی‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهرام گیل ابادی مدیرعامل خانه تئاتر درباره مطرح شدن‬ ‫بحث بازگشایی سالن های تئاتر در محافل مختلف هنری و‬ ‫مدیریتی در شــرایط فعلی ویروس کرونا و اینکه ایا موضوع‬ ‫زمان و چگونگی بازگشایی مجدد ســالن ها از سوی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی و وزارت بهداشــت با خانه تئاتر‬ ‫مطرح شــده است یا نه به مهر گفت‪ :‬موضوع زمان بازگشایی‬ ‫مجدد سالن های تئاتر هنوز به صورت رسمی اعالم نشده البته‬ ‫موضوعی اســت که در فضاهای مختلف مطرح شده ولی در‬ ‫این خصوص با خانه تئاتر طرح موضوع و مسئله نشده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه ســخنان خود تصریح کرد‪ :‬بحث بازگشایی‬ ‫سالن های تئاتر در شرایط فعلی کار اشتباهی است‪.‬‬ ‫گیل ابــادی بابیان اینکه همان طور که جامعه پزشــکی‬ ‫متخصصان حوزه خود هســتند ما تئاتری ها هم متخصص‬ ‫کار خودمان هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حداقل انتظاری که از وزارت‬ ‫بهداشت می رود این اســت که اطالعات تخصصی صنوف‬ ‫تئاتری را بگیرد‪ .‬متاسفانه این هم گرایی یا مصاحبت تخصصی‬ ‫میان وزارت بهداشت و صنف تئاتر وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه تئاتر دربــاره تالش های صورت گرفته‬ ‫برای شــکل گیری تعامل میان وزارت بهداشت و خانه تئاتر‪،‬‬ ‫یاداور شــد‪ :‬ما تالش های خودمان را برای نزدیک شدن به‬ ‫جامعه پزشکی انجام دادیم ولی با توجه به درگیری های جامعه‬ ‫پزشکی در شرایط فعلی‪ ،‬این امکان میسر نشده است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه اگر قرار باشد در زمینه بازگشایی سالن های‬ ‫تئاتر تصمیم گیری شــود باید به نکات تخصصی تئاتر توجه‬ ‫شود‪ ،‬متذکر شــد‪ :‬اگر به نکات تخصصی توجه نشود باجان‬ ‫مردم بازی خواهد شد‪ .‬گیل ابادی در پایان سخنان خود تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به یقین باید برای بازگشایی سالن های تئاتر برنامه ریزی‬ ‫جدی کرد و این برنامه ریزی نیازمند مصاحبت جامعه پزشکی‬ ‫با صنف تئاتر است تا ما مختصات دقیقی را در اختیار انها قرار‬ ‫دهیم در غیر این صورت نتیجه شکل گیری دستورالعمل اول‬ ‫وزارت بهداشت درباره فضاهای و فعالیت های تئاتری می شود‬ ‫که بسیار غیرتخصصی بود‪.‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1-267‬شماره‪ 2318/97 :‬حل‪ 3‬مشخصات محکوم علیه‪:‬نام و نام خانوادگی‪-1 :‬هوشیار‬ ‫رحمنی ‪-2‬نادر کریمی ‪ ،‬نام پدر‪-1 :‬حبیب اله ‪-2‬صالح ‪ ،‬شغل‪ :‬هردو ازاد ‪ ،‬نشانی‪ :‬هردو مجهول‬ ‫المکان ؛ مشخصات محکوم له‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬رمضانعلی نقدی ‪ ،‬نام پدر‪ :‬مرتضی ‪ ،‬شغل‪:‬‬ ‫ازاد ‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی شهر منظریه بلوار فیض االسالم ک گلستان پ‪ 78‬محکوم به‪:‬به موجب‬ ‫رای شماره ‪ 388‬تاریخ ‪ 98/02/28‬حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که‬ ‫قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیها محکوم اند به‪ :‬نحو تضامنی پرداخت مبلغ ‪100/000/000‬‬ ‫ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ‪ 1/280/000‬ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت‬ ‫خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ‪ 97/4/20‬لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم‬ ‫عشر دولتی رای صادره غیابی است‪ .‬ماده‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین که اجرائیه به محکوم‬ ‫علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی‬ ‫برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از‬ ‫ان میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور‬ ‫صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪.‬‬ ‫قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر ـ ایمان بختیاری م الف ‪ 828066 :‬تاریخ‬ ‫انتشار‪1399/02/14 :‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1-266‬شماره‪ 2829/97 :‬حل‪ 12‬مشخصات محکوم علیه‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬زهرا فروتن‬ ‫‪ ،‬نشانی‪ :‬مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬امین رنجبر ‪ ،‬نام پدر‪:‬‬ ‫رسول ‪ ،‬با وکالت خانم مریم مشتاقی ‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی شهر خ پاسداران کوی زاگرس ـ وکیل‪:‬‬ ‫خمینی شهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر گلستانه محکوم به‪:‬به موجب رای شماره ‪ 258‬تاریخ‬ ‫‪ 98/02/27‬حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪.‬‬ ‫محکوم علیه محکوم است به‪ :‬پرداخت مبلغ پنجاه میلیون بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت‬ ‫تاخیر تادیه از تاریخ ‪ 97/3/27‬لغایت اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی‬ ‫محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ ششصد و سی و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و‬ ‫پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان و نیم عشر دولتی به حساب دولت رای صادره غیابی‬ ‫است‪ .‬ماده‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه‬ ‫مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد‬ ‫یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در صورتی که خود‬ ‫قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت‬ ‫اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف‬ ‫خمینی شهر ـ ایمان بختیاری م الف ‪ 826846 :‬تاریخ انتشار‪1399/02/14 :‬‬ ‫اگهی تعیین وقت افراز‬ ‫‪ -1-277‬نظر به اینکه مصطفی و هما و فروغ الزمان شهرت حقانی مورکانی و بهجت السادات‬ ‫فاضلی نژاد فرزندان عشقعلی و سید عباس زمان مالک ‪ ۶۰‬حبه مشاع از ششدانگ پالک‬ ‫‪ 4793/1461‬اصلی بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان ذیل شماره دفتر الکترونیک ‪ 1399/002637‬امالک‬ ‫سابقه ثبت و سند مالکیت دارد‪ ،‬به بطرفیت داریوش انصاری باستناد قانون و ائین نامه قانون‬ ‫افراز و فروش امالک مشاع مصوب اذرماه ‪ ۱۳۵۷‬تقاضای افراز پالک مشترک فوق را نموده و‬ ‫نامبردگان مجهول المکان می باشد‪ ،‬لذا بدینوسیله باطالع می رساند روز شنبه مورخ ‪99/02/27‬‬ ‫ساعت ‪ ۹‬صبح خواهان به اتفاق نماینده و مهندس ثبت در محل مورد تقاضای افراز حاضر‬ ‫خواهند شد‪ ،‬لذا جهت تنظیم صورت مجلس و امضای ان در روز و ساعت مقرر در محل‬ ‫حاضر شوید‪ .‬عدم حضور شما مانع از رسیدگی نخواهد گردید‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1399/02/14‬اعظم‬ ‫قویدل‪ -‬رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان ‪/830199‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده سه قانون وماده ‪13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-274‬نظر به صدور اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 4982‬مورخ ‪ 98/12/17‬هیات اول اقای علی اکبر اقالر به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 808‬کدملی ‪ 1283527677‬صادره اصفهان فرزند حیدر علی بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 76‬مترمربع مفروزی از پالک شماره‪ 340‬فرعی از ‪ 5000‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪5‬‬ ‫حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف اقای امین اله زیدی‬ ‫خریداری شده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 4942‬مورخ ‪ 98/12/13‬هیات اول اقای شهاب نوروزپورجونقانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 6935‬کدملی ‪ 4679156988‬صادره فارسان فرزند حسین علی بر ششدانگ یکبابخانه‬ ‫به گفته بیــل گیتــس‪ ۱۱۵ ،‬واکســن کووید‪۱۹-‬‬ ‫درحال توســعه اســت و بنیاد بیل و ملیندا گیتس روند‬ ‫توسعه این واکسن ها را با دقت دنبال می کند‪ .‬درگذشته‬ ‫مدیرعامل سابق مایکروسافت خبر از کمک به توسعه ‪۷‬‬ ‫به مساحت ‪ 81/82‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 9‬فرعی از ‪ 4483‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف اقای محمود‬ ‫سخنوری خریداری شده است‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ 61‬مورخ ‪ 99/01/19‬هیات اول اقای سیدمحسن طیباطیبا به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 847‬کدملی ‪ 1289314251‬صادره اصفهان فرزند سیدمحمد برششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 41/30‬مترمربع مفروزی از پالک شماره‪ 131‬فرعی از‪ 4483‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف اقای‬ ‫محمدصادق ناظر دستجردی خریداری شده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 3‬مورخ ‪ 99/01/05‬هیات اول اقای محمدرضا خیرخواهی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 2444‬کدملی ‪ 1289157057‬صادره فرزند علی بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 108/10‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 4786‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت‬ ‫ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف اقای غالمعباس نظری خریداری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ 155‬مورخ ‪ 99/01/25‬هیات اول اقای اله کرم بیگدلی کمیتکی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 52‬کدملی ‪ 5759840169‬صادره چادگان فرزند عباس بر ششدانگ یکبابخانه به‬ ‫مساحت ‪ 131/90‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 4786‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه‬ ‫ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف اقای غالمحسین مصدق‬ ‫دنبه خریداری شده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ 4693‬مورخ ‪ 98/11/29‬هیات اول خانم مریم محمدعلی دستگردی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 23702‬کدملی ‪ 1282705318‬صادره فرزند حیدر بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 98/10‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 30‬فرعی از ‪ 4348‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪5‬‬ ‫حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ 4549‬مورخ ‪ 98/11/23‬هیات اول خانم مهری عسگریان دستجردی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 66‬کدملی ‪ 1288744625‬صادره اصفهان فرزند عبدل بر ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 139‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 116‬فرعی از ‪ 4483‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه‬ ‫مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪ 4700‬مورخ ‪ 98/11/29‬هیات اول اقای اسکندر سرکهکی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 146‬کدملی ‪ 1911031678‬صادره رامهرمز فرزند عبدشاه بر ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 69/60‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 3067‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه‬ ‫ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪ 37‬مورخ ‪ 99/01/17‬هیات اول اقای علی مینایی به شناسنامه شماره ‪127‬‬ ‫کدملی ‪ 1110776276‬صادره فالورجان فرزند اسمعیل نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 424‬مترمربع مفروزی از پالک شماره‪ 150‬فرعی از‪ 4483‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه (سهم‬ ‫االرث نامبرده از پدرش اقای اسماعیل مینائی) مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪ 38‬مورخ ‪ 99/01/17‬هیات اول خانم طیبه کیانی فالورجانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1‬کدملی ‪ 1110714969‬صادره فالورجان فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 424‬مترمربع مفروزی از پالک شماره‪ 150‬فرعی از‪ 4483‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه‬ ‫و همچنین سهم االرث نامبرده از همسرش (اقای اسماعیل مینائی) مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪ 55‬مورخ ‪ 99/01/19‬هیات اول اقای محمد مینائی به شناسنامه شماره ‪3618‬‬ ‫کدملی ‪ 1292745983‬صادره اصفهان فرزند اسمعیل نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 424‬مترمربع مفروزی از پالک شماره‪ 150‬فرعی از‪ 4483‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه (سهم‬ ‫االرث نامبرده از پدرش اقای اسماعیل مینائی) مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪ 56‬مورخ ‪ 99/01/19‬هیات اول اقای داود مینائی به شناسنامه شماره ‪2639‬‬ ‫کدملی ‪ 1289058822‬صادره اصفهان فرزند اسمعیل نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 424‬مترمربع مفروزی از پالک شماره‪ 150‬فرعی از‪ 4483‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه (سهم‬ ‫االرث نامبرده از پدرش اقای اسماعیل مینائی) مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪ 5046‬مورخ ‪ 98/12/27‬هیات اول اقای حسین کاروان پور فرد به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 13388‬کدملی ‪ 1293027502‬صادره اصفهان فرزند مرتضی بر ششدانگ یکبابخانه به‬ ‫مساحت ‪ 41/5‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 4786‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه‬ ‫ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف اقای عباس ابراهیمی‬ ‫خریداری شده است‪.‬‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪ 1‬مورخ ‪ 99/01/05‬هیات اول خانم الهام بیگی هرچگانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 72‬کدملی ‪ 4623121348‬صادره فرزند علی بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪203/20‬‬ ‫مترمربع مفروزی از پالک شماره‪ 118‬فرعی از‪ 4483‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت‬ ‫فروش ‪ ۵۰‬هزار بلیط برای طال‬ ‫با بررسی امار تجمیعی فروش بلیت های فیلم طال در دو‬ ‫سرویس وی اودی فیلیمو و نماوا‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬هزار بلیت در دو‬ ‫روز ابتدایی اکران این فیلم به فروش رفته است‪.‬‬ ‫طال به کارگردانی پرویز شهبازی فیلمی در ژانر اجتماعی‬ ‫است که از چهارشــنبه (‪ ۱۰‬اردیبهشــت ماه) به اکران در‬ ‫سینمای انالین رسید‪ .‬امار فروش هر دو سرویس به صورت‬ ‫مجزا در دسترس است‪.‬‬ ‫طبق معیارهای سنجش تعداد تماشاگر در شبکه نمایش‬ ‫خانگی یعنی در نظر گرفتن حداقل ‪ ۲.۵‬تماشــاگر به ازای‬ ‫یک بلیت‪ ،‬دسترسی هشت ساعته به محتوا و امکان تماشای‬ ‫خانوادگی‪ ،‬مجموع تعداد تماشاگران فیلم طال در دو سرویس‬ ‫وی اودی فیلیمو و نماوا را می توان حداقل ‪ ۱۲۵‬هزار نفر در‬ ‫‪ ۴۸‬ساعت ابتدایی تخمین زد‪.‬‬ ‫در ایــن فیلم نــگار جواهریان‪ ،‬هومن ســیدی‪ ،‬طناز‬ ‫طباطبایی‪ ،‬هــدی زین العابدین‪ ،‬احتــرام برومند و مهرداد‬ ‫صدیقیان بازی کرده اند‪ .‬طال به تهیه کنندگی مشترک رامبد‬ ‫جوان و محمد شایسته در بخش خصوصی ساخته شده که‬ ‫به عنوان دومین فیلم سینمای انالین اکران شده است‪.‬‬ ‫مافیای پخش کتاب از دیده‬ ‫شدن اثار ناشران شهرستانی‬ ‫جلوگیریمی کند‬ ‫واکسن کرونا در برنامه واکسیناسیون نوزادان قرار می گیرد‬ ‫ویروس کرونــا تبدیل به بزرگتریــن بحران کنونی‬ ‫بشــر شده و به اعتقاد بســیاری تا زمانی که واکسن ان‬ ‫به صورت انبوه تولید نشــود‪ ،‬جهان بــه وضعیت عادی‬ ‫بازنمی گردد‪ .‬بیل گیتس به تازگی اعالم کرده که چالش‬ ‫اصلی واکسن کرونا مربوط به تولید حداقل ‪ ۷‬میلیارد دوز‬ ‫می شود و همچنین احتماال این واکسن تبدیل به بخشی‬ ‫از واکسیناسیون روتین نوزادان خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســابق مایکروسافت یکی از حامیان مالی‬ ‫بزرگ تولید واکســن کرونا در جهان شناخته می شود که‬ ‫هرچند وقت یکبار در مصاحبه ها یا یادداشــت های خود‬ ‫اطالعات جدیدی در اختیار ما قرار می دهد‪ .‬اخیرا گیتس‬ ‫در یادداشتی به این موضوع اشاره کرده که ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬واکسن‬ ‫درحال توســعه می توانند گزینه های مناسبی برای تولید‬ ‫باشــند و زمانی که واکسن نهایی تولید شود‪ ،‬احتماال به‬ ‫تمام نوزادانی که به دنیا می ایند‪ ،‬تزریق می شود‪.‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫قفسه‬ ‫بیل گیتس‪:‬‬ ‫فیس ایدی قادر به تشخیص‬ ‫چهره با ماسک نیست‬ ‫اپل در نسخه سوم بتای ‪ 13.5 iOS‬امکانی فراهم کرده‬ ‫اســت که کاربران دسترسی ســریع تری به ورود گذرواژه و‬ ‫قفل گشاییایفون هاداشتهباشند‪.‬‬ ‫یکی از بهترین روش های ارائه شد ه اپل برای قفل گشایی‬ ‫دستگاه های این شرکت ازجمله گوشی ایفو ن ‪ Face ID‬است‬ ‫که تنها با اسکن چهره کاربر امکان دسترسی وی به دستگاه را‬ ‫ممکن می سازد‪ .‬باوجود برتری چنین ویژگی‪ ،‬گویا در شرایطی‬ ‫که بیماری کرونا دنیا را مشغول به خودکرده است‪ ،‬کار با ‪Face‬‬ ‫‪ ID‬کمی برای کاربران دشوار شده است‪.‬‬ ‫طبق نظرات کاربران‪ Face ID ،‬درزمانی که ان ها ماسک‬ ‫تنفسی به صورت دارند‪ ،‬قادر به تشخیص چهره نیست‪ .‬درواقع‬ ‫ماسک های تنفســی که گفته شــده برخورداری از ان ها در‬ ‫امکان عمومی برخی نقاط از دنیا اجباری شده است‪ ،‬نیمی از‬ ‫چهره کاربر را می پوشاند و به همین علت ‪ Face ID‬قادر به‬ ‫تشخیص صورت کاربر نیست‪.‬‬ ‫یکشنبه| ‪ 14‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3780‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫واکسن داده بود که شامل کارخانه ها و زنجیره تامین برای‬ ‫تولید انبوه ان ها می شود‪ .‬روند توسعه و تولید یک واکسن‬ ‫جدید زمان گیر است‪ ،‬اما واکسن ویروس کرونا با سرعت‬ ‫باالیی این مراحل را طی می کند که البته به گفته گیتس‪،‬‬ ‫این موضوع امنیت و اثرگذاری ان را زیر سوال نمی برند‪.‬‬ ‫برخــی محققان در حال کار روی واکســن غیرفعال‬ ‫و زنــده هســتند‪ .‬گیتس در ایــن زمینه اعــام کرده‪:‬‬ ‫واکسن های غیرفعال و زنده همان چیزی هستند که ما‬ ‫به عنوان رویکردهای ســنتی در نظر می گیریم‪ .‬تعدادی‬ ‫از کاندیداهای واکســن کووید‪ ۱۹-‬در این دودسته قرار‬ ‫می گیرند چراکه ثابت شده هستند‪ .‬ما می دانیم چگونه این‬ ‫نوع واکسن ها را ازمایش و تولید کنیم‪.‬‬ ‫یکی از مشــکالت در رابطه با واکسن کرونا‪ ،‬تولید‬ ‫انبوه ان هاســت چراکه باید ‪ ۷‬تا ‪ ۱۴‬میلیارد دوز از ان ها‬ ‫به تولید برســد و ازانجایی که بیشتر با مواد بیولوژیکی‬ ‫ســروکار داریم‪ ،‬باید رشــد کنند‪ .‬به گفته گیتس تولید‬ ‫واکســن های ‪ RNA‬راحت تر از نوع ســنتی است‪ ،‬اما‬ ‫نگهداری ان ها به علت نیاز بــه دمای منفی ‪ ۸۰‬درجه‬ ‫سلسیوس سخت تر است‪.‬‬ ‫ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم صغرا وحید دستجردی‬ ‫خریداری شده است‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 63‬مورخ ‪ 99/01/19‬هیات اول خانم افسانه وحید دستجردی به‬ ‫‪- 15‬‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 6863‬کدملی ‪ 1292778377‬صادره فرزند حسن بردو دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 215/50‬مترمربع مفروزی از پالک شماره‪ 22‬و‪ 26‬فرعی از‪ 4348‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه‬ ‫مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -16‬رای شماره ‪ 64‬مورخ ‪ 99/01/19‬هیات اول اقای محمود توکلی دستجردی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1524‬کدملی ‪ 1289022895‬صادره اصفهان فرزند یداهلل برچهار دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 215/50‬مترمربع مفروزی از پالک شماره‪ 22‬و‪ 26‬فرعی‬ ‫از‪ 4348‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی‬ ‫مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪ 65‬مورخ ‪ 99/01/19‬هیات اول اقای مرتضی توکل دستجردی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 2244‬کدملی ‪ 1289084556‬صادره اصفهان فرزند یداله بر سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 195/50‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪26‬فرعی از‪ 4348‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه‬ ‫مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪ 66‬مورخ ‪ 99/01/19‬هیات اول اقای احمدرضا توکل دستجردی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 230‬کدملی ‪ 1289134911‬صادره اصفهان فرزند یداله بر سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 195/50‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪26‬فرعی از‪ 4348‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه‬ ‫مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -19‬رای شماره ‪ 4912‬مورخ ‪ 98/12/12‬هیات اول خانم زهرا محمدی حسن ابادی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 10‬کدملی ‪ 5419475529‬صادره فرزند لطفعلی بر دو دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 213/35‬مترمربع پالک شماره‪ 90‬فرعی از‪ 4485‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز‬ ‫ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -20‬رای شماره ‪ 4913‬مورخ ‪ 98/12/12‬هیات اول خانم منصوره محمدی حسن ابادی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 14254‬کدملی ‪ 1292852208‬صادره فرزند قهرمان بر دو دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 213/35‬مترمربع پالک شماره‪ 90‬فرعی از‪ 4485‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه‬ ‫مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -21‬رای شماره ‪ 4914‬مورخ ‪ 98/12/12‬هیات اول اقای مسعود محمدی حسن ابادی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 3052‬کدملی ‪ 1289237311‬صادره فرزند قهرمان بر دو دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 213/35‬مترمربع پالک شماره‪ 90‬فرعی از‪ 4485‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه‬ ‫مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -22‬رای شماره ‪ 27‬مورخ ‪ 99/01/17‬هیات اول خانم پروانه عظیمی سرتشنیزی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 14‬کدملی ‪ 6339831192‬صادره مرکزی فرزند قیصر بر ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 102/60‬مترمربع پالک شماره‪ 58‬فرعی از‪ 4483‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪5‬‬ ‫حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف اقای عباس صالح‬ ‫دستگردی خریداری شده است‪.‬‬ ‫‪ -23‬رای شماره ‪ 31‬مورخ ‪ 99/01/17‬هیات اول خانم نسرین شاه حسینی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1075‬کدملی ‪ 1288815468‬صادره اصفهان فرزند کریم بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 96/21‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪28‬فرعی از‪ 4483‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪5‬‬ ‫حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -24‬رای شماره ‪ 4949‬مورخ ‪ 98/12/13‬و رای اصالحی شماره ‪ 556‬مورخ ‪ 99/02/11‬هیات‬ ‫اول اقای محمدعلی محمدی برنجگانی به شناسنامه شماره ‪ 14223‬کدملی ‪1815583711‬‬ ‫صادره ابادان فرزند امرعلی بر ششدانگ یکبابخانه دو طبقه به مساحت‪ 113/36‬مترمربع‬ ‫مفروزی از پالک شماره‪ 131‬فرعی از‪ 4483‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف اقای ابوطالب وحید دستجردی‬ ‫خریداری شده است‪.‬‬ ‫‪ -25‬رای شماره ‪ 5047‬مورخ ‪ 98/12/27‬هیات اول اقای اسکندر خان محمدی خشوئی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 29‬کدملی ‪ 6209886620‬صادره لنجان فرزند خانجان بر چهار دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکبابخانه به مساحت‪ 161/79‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 4786‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف‬ ‫اقای علی رمضان پور خریداری شده است‪.‬‬ ‫‪ -26‬رای شماره ‪ 5048‬مورخ ‪ 98/12/27‬هیات اول خانم پروین نقدی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 361‬کدملی ‪ 1291134492‬صادره فرزند براتعلی بر دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به‬ ‫حمید فرهمند بروجنی می گوید اکثر توزیع کنندگان کتاب‬ ‫در تهران هستند و به صوت درون خانوادگی عمل می کنند‪.‬‬ ‫انها از امکان دیده شــدن کتاب های ناشــران شهرستانی‬ ‫جلوگیریمی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬صنعت چاپ و نشر ایران سال های اخیر‬ ‫را با مشکالت فراوانی دست وپنجه نرم کرده است‪ .‬مشکالتی‬ ‫چون افزایش سرسام اور قیمت کاغذ‪ ،‬کاهش محسوس تیراژ‬ ‫کتاب‪ ،‬عدم ریسک پذیری ناشــران در حمایت از مولفان و‬ ‫همچنین افزایش چاپ کتب غیرمجاز و قاچاق لطمه های‬ ‫جدی به بدنه صنعت چاپ و نشر وارد اورده است‪ .‬ضعف در‬ ‫سیستم توزیع کتاب نیز گالیه مشترک بسیاری از ناشران‬ ‫کتاب است‪.‬‬ ‫به دنبال افزایش روز افزون مشکالت چاپ‪ ،‬بسیاری از‬ ‫ناشــران تا استانه ورشکستگی‪ ،‬تعدیل نیرو و حتی تعطیلی‬ ‫پیش رفته اند‪ .‬شیوع کرونا مشــکالت ناشران را چند برابر‬ ‫کرد‪ .‬این میان اما باید به ناشران فعال در شهرستان ها توجه‬ ‫بیشتری شود‪ .‬انها پیش از کرونا نیز با مشکالت عدیده ای‬ ‫دســت و پنجه نرم می کردند‪ ،‬مشکالتی که شاید ناشران‬ ‫تهرانی چندان با ان مواجه نمی شدند‪.‬‬ ‫مساحت‪ 161/79‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 4786‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬حوزه‬ ‫ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف اقای علی رمضان پور‬ ‫خریداری شده است‪.‬‬ ‫‪ -27‬رای شماره ‪ 4158‬مورخ ‪ 98/10/26‬هیات اول اقای حسین وحیدی دستجردی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 23‬کدملی ‪ 1288638108‬صادره فرزند کریم بر ششدانگ یکباب مغازه به‬ ‫مساحت ‪ 28‬مترمربع مفروزی از پالک شماره‪ 449‬و ‪ 450‬فرعی از‪ 4348‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف اقای حسین‬ ‫ازادی رنانی خریداری شده است‪.‬‬ ‫‪ -28‬رای شماره ‪ 2‬مورخ ‪ 99/01/05‬هیات اول اقای رضا حبیبی دنبه به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1886‬کدملی ‪ 1288874995‬صادره اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 170/50‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 4786‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت‬ ‫ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف اقای سید مرتضی هاشمی دنبه‬ ‫خریداری شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 99/02/14 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 99/02/29 :‬رئیس منطقه ثبت اسناد‬ ‫و امالک جنوب اصفهان‪ -‬اعظم قویدل‪/829747‬م الف‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫‪ - 1-273‬اقای مهدی خواجه گیلی دارای شناسنامه شماره ‪ 5490080299‬به شرح دادخواست‬ ‫به کالسه ‪ 75/99‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که‬ ‫شادروان علیرضا خواجه گیلی شماره شناسنامه ‪ 2‬در تاریخ ‪ 1399/1/31‬اقامتگاه دائمی خود‬ ‫بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‪ -1 :‬فاطمه خواجه گیلی‬ ‫میرابادی ش ش ‪ 35‬ت ت ‪ 1316/9/2‬مادر ‪ -2‬مهدی خواجه گیلی ش ش ‪ 5490080299‬ت‬ ‫ت ‪ 1375/7/26‬فرزند ‪ -3‬خاور خواجه گیلی میرابادی ش ش ‪ 5‬ت ت ‪ 1350/1/7‬همسر ‪-4‬‬ ‫رویا خواجه گیلی ش ش ‪ 1080250115‬ت ت ‪ 1371/10/1‬فرزند ‪ -5‬احمدرضا خواجه گیلی‬ ‫ش ش ‪ 5490148365‬ت ت ‪ 1382/6/24‬فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست‬ ‫مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه اگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد‬ ‫و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه‬ ‫تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بخش کرون‬ ‫‪/828430‬م الف‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫‪ -1-272‬خانم سمیه شریفی دارای شناسنامه شماره ‪ 28‬به شرح دادخواست به کالسه ‪81/99‬‬ ‫از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر شریفی‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 3‬در تاریخ ‪ 1398/11/28‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین‬ ‫الفوت ان مرحوم منحصر است به‪ -1 :‬سمیه شریفی ش ش ‪ 28‬ت ت ‪ 1363/6/30‬فرزند‬ ‫‪ -2‬فاطمه سلیمی ش ش ‪ 18‬ت ت ‪ 1333/7/20‬همسر ‪ -3‬علیرضا شریفی ش ش ‪ 54‬ت ت‬ ‫‪ 1350/9/3‬فرزند ‪ -4‬غالمعلی شریفی ش ش ‪ 23‬ت ت ‪ 1352/1/3‬فرزند ‪ -5‬حسن شریفی‬ ‫ش ش ‪ 24‬ت ت ‪ 1352/12/1‬فرزند ‪ -6‬عباس شریفی ش ش ‪ 304‬ت ت ‪1354/4/10‬‬ ‫فرزند ‪ -7‬ماشاء اله شریفی ش ش ‪ 305‬ت ت ‪ 1356/12/1‬فرزند ‪ -8‬ابراهیم شریفی ش‬ ‫ش ‪ 13‬ت ت ‪ 1358/3/1‬فرزند ‪ -9‬محمد شریفی ش ش ‪ 5‬ت ت ‪ 1361/2/29‬فرزند‬ ‫‪ -10‬اسماعیل شریفی ش ش ‪ 6‬ت ت ‪ 1361/2/29‬فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه اگهی می نماید تا هر کسی‬ ‫اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک‬ ‫ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه اول شورای حل اختالف‬ ‫بخش کرون ‪/828556‬م الف‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1-271‬شماره‪ 1297/98 :‬حل‪ 2‬مشخصات محکوم علیه‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬شرکت بین‬ ‫المللی پارس اکسین ویستا با مدیریت ایناس سالمی ‪ ،‬نشانی‪ :‬مجهول المکان ؛ مشخصات‬ ‫محکوم له‪:‬نام و نام خانوادگی‪ :‬امیر صالحی ‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی شهر خ میریان روبروی پارک‬ ‫پالک ‪ 103‬محکوم به‪:‬به موجب رای شماره ‪ 1863‬تاریخ ‪ 98/10/24‬حوزه دوم شورای‬ ‫حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم است‬ ‫به‪ :‬پرداخت مبلغ ‪ 50/000/000‬ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ‪ 1/675/000‬ریال به‬ ‫عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت‬ ‫در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت ضمنًا در اجرای حکم تبصره‪ 2‬ماده‬ ‫‪ 306‬رعایت گردد‪ .‬ماده‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد‬ ‫محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‬ ‫محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد‬ ‫و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع‬ ‫دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬قاضی شعبه‬ ‫دوم شورای حل اختالف خمینی شهر ـ ایمان بختیاری م الف ‪ 827422 :‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪1399/02/14‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تبریک روز کارگر توسط‬ ‫مدیرعامل توکا فوالد‬ ‫عبدالرضا جمالی مدیر عامل و‬ ‫عضو هیات مدیره توکا فوالد‪ ،‬روز‬ ‫کارگر را تبریک گفت‪ .‬به گزارش‬ ‫اصفهان امــروز در پیام عبدالرضا‬ ‫جمالی امده است‪:‬‬ ‫«بنام خداوند فعال ما یشاء؛ روز‬ ‫جهانی کارگر را به همه کارگران عزیز کشورمان و کارگران‬ ‫گرانقدر شاغل در مجموعه گروه توکا فوالد صمیمانه تبریک‬ ‫می گویم و برای همه این عزیزان و خانواده های گرامی شان‬ ‫ارزوی سالمتی و سعادتمندی دارم ما قدردان زحمات شما‬ ‫عزیزان هستیم‪ .‬انشاءاهلل در سال جاری با تالش و کوشش‬ ‫همگانی سالی بهتر از هرسال در مجموعه رقم خواهد خورد‬ ‫وبه همت کارگران عزیز جهش تولید محقق خواهد شد‪».‬‬ ‫یکشنبه| ‪ 14‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3780‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان از حمایت های ویژه تولید در سال جاری خبر داد‬ ‫تسهیالت مالیاتی برای فعاالن اقتصادی اصفهان‬ ‫کاهش نرخ تورم‪ ،‬اصلی ترین‬ ‫راه حمایت از کارگران‬ ‫نایــب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد اســت نرخ دو‬ ‫رقمی تورم که در طول ســال های گذشته‪ ،‬به طور مداوم‬ ‫در اقتصاد ایران رخ داده است‪ ،‬یکی از اصلی ترین عوامل در‬ ‫ایجاد فشار معیشتی بر کارگران است‪.‬‬ ‫تو گو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫حسین ســاح ورزی در گف ‬ ‫متاســفانه به دلیل نبود اطالعات دقیق و شــفاف از ابعاد‬ ‫مختلف اقتصاد ایران‪ ،‬واقعیت دســتمزد کارگران ایران در‬ ‫رشــته های مختلف اقتصادی مانند صنعت و خدمات امار‬ ‫دقیقی ندارد و از این رو برنامه ریزی برای اصالح این شرایط‬ ‫با دشــواری مواجه می شــود‪ .‬به گفته او‪ ،‬در نبود اطالعات‬ ‫دقیق‪ ،‬تعیین رابطه دقیق نسبت مزد با کل هزینه بنگاه ها‬ ‫مشخص نمی شــود و همین امر برنامه ریزی برای بهبود‬ ‫ســطح رفاه کارگران را دشــوار می کند‪ .‬نایب رییس اتاق‬ ‫بازرگانی ایران با بیان اینکه برای عبور از شرایط فعلی باید دو‬ ‫راهبرد مهم را در دستور کار قرار داد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به وجود امدن‬ ‫موج های طوالنی مدت از تورم دو رقمی در اقتصاد ایران‪ ،‬از‬ ‫سویی بنگاه ها را در رساندن نرخ دستمزدها به تورم با مشکل‬ ‫با مواجه کرده و از ســوی دیگر فشار معیشت برکارگران را‬ ‫افزایش داده است‪ .‬سالح ورزی ادامه داد‪ :‬تداوم فشار تورمی‬ ‫کارگران را به جایی می رساند که مجبور شوند از سبدغذایی‬ ‫خود برخی کاالها را حذف کنند‪ .‬از این رو راهبرد نخســت‬ ‫باید پیگیری اصالحات اقتصادی باشد که سرعت رشد تورم‬ ‫را کاهش داده و ان را در مرز تک رقمی نگه دارد و شــتاب‬ ‫افزایشی تورم را کنترل کند که این امر در قوانین بودجه قابل‬ ‫پیگیری اســت‪ .‬به گفته او‪ ،‬راهبرد دوم‪ ،‬افزایش سطح رفاه‬ ‫کارگران است که این امر نیز زمانی رخ خواهد داد که تولید‬ ‫ملی گسترش یابد و نیاز به در کنار هم قرار گرفتن عوامل‬ ‫مختلف دارد تا بنگا ه اقتصادی در ارائه مزد به کارگر تغییراتی‬ ‫ایجاد کرده و البته همزمان تحت تاثیر فشارهای بیرونی‪ ،‬خود‬ ‫با مشکل مواجه نشود‪.‬‬ ‫ورود ‪ ۲۱‬شرکت و محصول به‬ ‫بازار سرمایه در سال ‪۹۸‬‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫بیان اینکه شرکت های بزرگ از ظرفیت های جدید به ویژه‬ ‫بازار سرمایه برای تامین مالی خود استفاده کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫سال گذشته پنج شرکت بخش تولید در بورس‪ ۱۱ ،‬شرکت‬ ‫در فرابــورس و پنج محصول در بورس کاال وارد شــده و‬ ‫مجموع ‪ ۲۱‬شرکت و محصول نشان می دهد هنوز ظرفیت‬ ‫خالی زیادی در این میسر وجود دارد‪.‬‬ ‫ی افزود‪ :‬سوق دادن‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬سعید زرند ‬ ‫شرکت های تولیدی به استفاده از ابزارهای نوین مالی یکی از‬ ‫مهمترین سیاست های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫او با یاداوری اینکه در سال ‪ ۹۹‬سرمایه در گردش مورد نیاز‬ ‫بخش صنعت حدود ‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد تومان براورد شــده‪،‬‬ ‫بیان داشــت‪ :‬برای سرمایه گذاری ثابت نیز نیاز این بخش‬ ‫نزدیک به ‪ ۸۵‬هزار میلیارد تومان خواهد بود‪ .‬معاون طرح و‬ ‫برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اضافه کرد‪ :‬این حجم‬ ‫منابع مالی در سیستم بانکی قابل تامین نیست‪ ،‬بر این اساس‬ ‫از شــرکت های بزرگ خواسته ایم از ظرفیت های جدید به‬ ‫ویژه بازار سرمایه برای تامین مالی خود اقدام کنند‪ .‬زرندی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در سال گذشــته دفتری مستقل در ساختار‬ ‫ت صنعت با عنوان دفتر ســرمایه گذاری و تامین منابع‬ ‫وزار ‬ ‫مالی ایجاد شد تا شرکت های تولیدی را به سوی استفاده از‬ ‫ابزارهای جدید مالی سوق دهد‪ .‬او خاطرنشان کرد ‪ :‬پارسال‬ ‫در مجموع بیش از دو هزار و ‪۲۰۰‬میلیارد تومان از ابزارهایی‬ ‫مثــل اوراق بدهی‪ ،‬لیزینگ‪ ،‬صکوک و گام در بخش تولید‬ ‫استفاده شــده و باید تغییر نگاه در این موضوع هم در بین‬ ‫فعاالن صنعتی و معدنی و هم متولیان این امر انجام شود‪.‬‬ ‫زرندی گفت‪ :‬در تالشیم موانعی که در این زمینه وجود دارد‪،‬‬ ‫تســهیل شود تا روند استفاده شــرکت های تولیدی از این‬ ‫ابزارها سرعت گیرد‪.‬‬ ‫فروش یکجای سهام عدالت‬ ‫امکانپذیرنیست‬ ‫رییس ســازمان خصوصی ســازی گفت‪ :‬در شــیوه‬ ‫سهامداری مستقیم‪ ،‬فروش یکجای سهام عدالت امکانپذیر‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه محدودیتی در معامالت وجود دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫تو گویی تلویزیونی اظهار داشت‪:‬‬ ‫ایرنا‪ ،‬علیرضا صالح در گف ‬ ‫علت این موضوع‪ ،‬امکان بروز مشکالت با ورود یکباره همه‬ ‫افراد برای فروش سهام است‪ ،‬به همین دلیل پس از اینکه‬ ‫اوراق سهام عدالت به نام افراد شد‪ ،‬مطابق ساز و کاری که‬ ‫شورای عالی بورس تعیین می کند عمل خواهد شد‪ .‬او بیان‬ ‫داشت‪ :‬در ابالغیه رهبر معظم انقالب نیز تصریح شده که‬ ‫ساز و کار این مهم از سوی شورای عالی بورس تعیین شود‪.‬‬ ‫مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان در گفت وگویی از‬ ‫درامدها و فرارهای مالیاتی استان اصفهان گفت و این که‬ ‫در تضــاد میان مالیات گرفتن و ادامه حیات یک مجموعه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اداره امور مالیاتی چه انتخابی خواهد داشت‪.‬‬ ‫بهروز مهدلو‪ ،‬مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درست است که سال ‪ ۹۹‬به دلیل شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫شــرایط ویژه ای را برای شرکت های اقتصادی رقم زده اما‬ ‫باید توجه داشــت تا پیش از کرونــا هم به دلیل تحریم و‬ ‫مشــکالتی که وجود داشت بســیاری از مجموعه نیازمند‬ ‫کمک بودند‪ ،‬در همین راستا سال گذشته در اردیبهشت بسته‬ ‫حمایتی را به استاندار ارائه کردیم و در شورای گفت وگوی‬ ‫بخش خصوصی به تصویب رسید‪ ،‬این بسته‪ ،‬نخستین پکیج‬ ‫حمایتی کل کشــور بود که تا پایان ســال ‪ ۹۸‬کمک حال‬ ‫مجموعه های اقتصادی بود؛ در این بسته تسهیالت ویژه ای‬ ‫برای واحدهای تولیدی در نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫بــه گزارش فارس‪ ،‬او ادامه داد‪ :‬با توجه به موفقیت این‬ ‫بســته و رضایتی که فعاالن اقتصادی داشتند و از طرفی‬ ‫شــرایط ویژه ای که سال ‪ ۹۹‬را اغاز کردیم‪ ،‬بسته حمایتی‬ ‫برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی در نظر گرفتیم‪ ،‬بسته‬ ‫جدید به برای تصویب و اقدام اســتاندار ارائه شده و پس از‬ ‫چکش کاری و اخذ نظرات بخش خصوصی مصوب خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬فکر می کنم حمایت هایی که در نظر گرفته شده تا‬ ‫حدی کمک کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان عنوان کرد‪ :‬بسته‬ ‫حمایتی سال قبل ‪ ۱۴‬بند داشت که در بسته جدید به ‪ ۱۷‬بند‬ ‫افزایش پیدا کرده و قرار است توسط اصناف‪ ،‬تعاون و اتاق‬ ‫بازرگانی بررسی می شود‪ .‬برایند این وضعیت نشان می دهد‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬برای تحقق کامل درامدهای مالیاتی راه سختی‬ ‫در پیش داریم‪ ،‬در بســته حمایتی سال گذشته بخشودگی‬ ‫جرائم و تقسیط طوالنی مدت داشتیم که در سال جاری هم‬ ‫خواهیم داشت؛ در بحث تقسیط برای نمونه به طور معمو ً‬ ‫ال‬ ‫تــا ‪ ۴‬ماه مودی فرصت دارد تا مالیاتش را پرداخت کند‪ ،‬در‬ ‫این بســته حمایتی تسهیالتی ارائه دادیم که تا ‪ ۳‬سال هم‬ ‫تقسیط انجام شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از پاییز ‪ ۸۷‬مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده‬ ‫و ‪ ۴۶‬دوره سه ماهه تاکنون اخذ شده‪ ،‬فرصت پرداخت هم‬ ‫‪ ۱۵‬روز اســت به این ترتیب که مالیات بهار هر سال تا ‪۱۵‬‬ ‫تیر ماه فرصت پرداخت دارد و اســتثنایی که وجود داشت‬ ‫برای فروردین بود که به دلیل تعطیلی نوروز تا ‪ ۳۱‬فروردین‬ ‫امکان پرداخت وجود داشت‪ .‬حتی یک روز تاخیر هم در این‬ ‫سال ها نبود‪ ،‬با توجه به شرایطی که در کشور حاکم شده با‬ ‫تصمیم ستاد مقابله با ویروس کرونا تا ‪ ۳۱‬اردیبهشت تمدید‬ ‫شد‪ ،‬برای این تاخیر جریمه ای نباید اعالم شود‪ ،‬این امتیاز‬ ‫برای همه مودیان مالیاتی اعمال شد و نه فقط برای کسانی‬ ‫که اسیب دیده اند‪.‬‬ ‫مهدلو تصریح کرد‪ :‬یک بخشــنامه دیگر داشــتیم که‬ ‫اگر تولیدی هــا اصل مالیات و ‪ ۱۰‬درصد جریمه شــان تا‬ ‫پایان اســفند بدهند و ‪ ۹۰‬درصد جریمه بخشوده می شد و‬ ‫غیر تولیدی ها اصل مالیات و ‪ ۲۰‬درصد از جریمه شــان را‬ ‫پرداخت کنند ‪ ۸۰‬درصد مابقی بخشوده می شود با توجه به‬ ‫شرایطی که پیش امد این فرصت تا پایان خرداد ماه تمدید‬ ‫شده است؛ سعی داریم تا با همکاری و تعامل چک مودیان‬ ‫برگشت نخورد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬حمایت از فعاالن اقتصادی اصفهان‬ ‫او گفت‪ :‬یکی از مســائلی که در اصفهان به ان توجه‬ ‫داشــتیم‪ ،‬این بود که فعــاالن اقتصادی از بررســی های‬ ‫مالیاتی ناراضی بودند و پرونده های بســیاری به شوراهای‬ ‫حل اختالف می رفت؛ این موضوع را ریشــه یابی کردیم‪،‬‬ ‫بخشی مربوط می شود به مودیان که مدارکشان کامل نبود‬ ‫و بعضی هم مربوط می شد به همکاران ما که مالیات را زیاد‬ ‫می نوشــتند‪ ،‬در اصفهان اداره ‪ ۲۰۵۰‬را با جمعی از خبرگان‬ ‫امور مالیاتی تشکیل دادیم‪ ،‬پرونده هایی که اختالفاتی داشت‬ ‫را به این جمع واگذار کردم که منجر به رضایتمندیی باالی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان ادامه داد‪ :‬تجمیع‬ ‫عوارض و بخشــودگی جرائمی که در گذشــته غیرقابل‬ ‫بخشــودگی بود نیز در نظر گرفتیم‪ ،‬در پکیج حمایتی این‬ ‫موضوع دیده شده که اگر تا ‪ ۳۰‬اذر ‪ ۹۹‬اصل مبلغ را پرداخت‬ ‫کنند جریمه ها بخشیده می شود‪ ،‬همچنین بر معافیت های‬ ‫قانونی تاکید کرده ایم‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬در بودجه سال گذشته ‪ ۱۴۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان درامد مالیاتی در نظر گرفته شد بود که تحقق ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی درامدهای مالیاتی را داشــتیم‪ ،‬امسال ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫میلیاردی در نظر گرفته شــده که رشد قابل توجهی دارد؛‬ ‫بسیاری از فعاالن هنوز شروع نکردند یا با ظرفیت پایین‬ ‫فعال شــده اند و در ماه های اینده هم تحت تاثیر خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مهدلــو اضافه کرد‪ :‬انچه در بودجه ‪ ۹۸‬برای درامدهای‬ ‫مالیاتی استان اصفهان در نظر گرفته شده بود عدد ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بود که ‪ ۹‬هزار میلیارد ان محقق شد‪ ،‬هرچند‬ ‫‪ ۱۰‬درصد از بودجه کمتر بود اما نســبت با ســال ‪۲۸ ۹۷‬‬ ‫درصد افزایش دریافت مالیات داشتیم‪ .‬برای سال جدید هنوز‬ ‫قطعی نشده‪ ،‬اما احتما ً‬ ‫ال عددی بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است و همانطور که گفتم با توجه به شرایط کشور‪،‬‬ ‫راه سختی برای تحقق ان در پیش داریم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬در بحث فــرار مالیاتی اقداماتی را انجام‬ ‫داده ایم و با همکاری دستگاه های نظارتی طی ماه های اینده‬ ‫فرار مالیاتی کاهش خواهد داشت؛ از جمله کارهای مهم در‬ ‫این حوزه تکمیل بانک های اطالعاتی بوده که تا حد زیادی‬ ‫از فرارهای مالیاتی جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬هیچ گونه مالیاتی گرفته نمی شود مگر به موجب‬ ‫قانون و هیچ معافیت مالیاتی اعمال نمی شود مگر به موجب‬ ‫قانون‪ .‬قانون کشــور ما معافیت ها مختلفی را اعالم کرده‬ ‫که تعدادشــان کم نیست و مسووالن اعالم می کنند تعداد‬ ‫معافیت ها به حدی زیاد شده که بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد اقتصاد‬ ‫کشــور معاف از مالیات شده است‪ .‬اگر مث ً‬ ‫ال یک سلبریتی‬ ‫درامــد میلیاردی دارد و مالیات نمی دهد باید دید مشــکل‬ ‫قانون چه بوده که چنین اتفاقی افتاده و ان را اصالح کرد‪،‬‬ ‫وگرنه در عمل‪ ،‬امور مالیاتی نمی تواند سلیقه ای عمل کند‪ ،‬از‬ ‫یک شخص مالیات بگیرد و از دیگری نگیرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اصالح برخی رویه ها برای کمک به اقتصاد‬ ‫مهدلو اظهار کرد‪ :‬فرار مالیاتی به یک گروه خاص مربوط‬ ‫نمی شود‪ ،‬در مورد پزشکان که سال گذشته به سوژه رسانه ها‬ ‫تبدیل شد‪ ،‬طبق قانونی که مجلس شورای اسالمی مصوب‬ ‫کرد‪ ،‬باید صندوق فروشــگاهی (پوز) پزشــکان به سامانه‬ ‫مالیاتی متصل می شد که این موضوع هم پیگیر شد و طی‬ ‫چندین جلسه و دادن مهلت بیشتر پزشکان اقدام کردند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر صحبت پزشــکان این بود که چرا فقط تاکید‬ ‫روی قشــر پزشکان است؟ بررســی کردیم و به ‪ ۵۰‬شغل‬ ‫دیگــر نیز ابالغ کردیم که تا اخر اســفند ‪ ۹۸‬برای اتصال‬ ‫به ســامانه مالیاتی مهلت دارید‪ ،‬امــا این موضوع به دلیل‬ ‫شیوع ویروس کرونا فع ً‬ ‫ال راکد شده تا بعد از بهبود وضعیت‬ ‫پیگیری می شود‪ .‬ضرورت دیگری که در ایام شیوع بیماری‬ ‫خودش را نشان داد‪ ،‬مسائلی است که پول نقد به همراه دارد‪،‬‬ ‫هم برای ســامت در این شرایط مناسب نیست و همین‬ ‫که بخشــی از سرمایه مملکت برای چاپ اسکناس صرف‬ ‫می شود‪ ،‬در صورتی که زیرساخت الزم را داریم و می توانیم‬ ‫اسکناس را از چرخه معامالت حذف کنیم تا هم در بودجه‬ ‫کشور صرفه جویی شود و هم شفافیت مالی بیشتر‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ذهنیتی ایجاد شده که اگر صندوق فروشگاهی‬ ‫را بگذارند مالیاتشــان چند برابر می شــود‪ ،‬در صورتی در‬ ‫جلساتی که داشــتیم اعالم کرده و اماده ایم با حضور افراد‬ ‫بررسی کنیم که در صورت انجام این کار مالیات ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد مودیان از سال قبل کمتر می شود‪ ،‬چون هزینه های‬ ‫ان ها هم مشخص تر خواهد شد‪ .‬می ماند ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد‪،‬‬ ‫این ها کسانی هستند که درامدشان خیلی بیشتر از ان چیزی‬ ‫اســت که اعالم کرده اند و در شرایط فعلی از دادن مالیات‬ ‫فرار می کنند‪ ،‬که خوب تبعیض در حق سایر هم صنفی های‬ ‫ان هاست‪ ،‬پس این طرح عدالت را به همراه دارد‪.‬‬ ‫مهدلــو اضافه کــرد‪ :‬برنامه ای تحت عنــوان اطلس‬ ‫سرمایه گذاری در نظر گرفته شــده که قرار است در اینده‬ ‫رونمایی شــود‪ ،‬در این اطلس فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫احصا و مجوزهای طرح ها از پیش تهیه شــده و شــخص‬ ‫سرمایه گذار می تواند به فوریت در طرح را وارد مرحله اجرایی‬ ‫کند‪ .‬مســاله ای که در امور مالیاتی وجود داشت بروکراسی‬ ‫اداری بود که با اقداماتی که صورت گرفته از ســال گذشته‬ ‫وضعیتش بهتر شد و با توجه به ارائه بسته حمایتی که ذکر‬ ‫شد‪ ،‬امور مالیاتی در کاهش بروکراسی از موفق ترین ادارات‬ ‫استان بود؛ در حال حاضر بســیاری از کارهای مالیاتی به‬ ‫صورت غیرحضوری انجام می شــود و دیگر نیاز به حضور‬ ‫فیزیکی مودیان نیست‪ ،‬این امادگی را داریم تا هر چه بیشتر‬ ‫به سمت انجام وظایف به صورت غیرحضوری برویم‪.‬‬ ‫مهدلو ادامه داد‪ ۲۳ :‬شــغل بودند که از گذشته مواردی‬ ‫را بیــان می کردند مبنی بر این کــه نمی توانیم در چرخه‬ ‫ی را داشته باشیم؛ در همین‬ ‫ارزش افزوده پرداختی و دریافت ‬ ‫راستا نمایندگان مجلس سال های اخیر در بودجه تصویب‬ ‫می کردند برای این بخش ها نرخ مقطوعی به عنوان ضریب‬ ‫ارزش افزوده مشــخص شود‪ ،‬این عدد لزومًا ‪ ۹‬درصد نبود‬ ‫اما به عنوان ‪ ۹‬درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شد‪ ،‬اما‬ ‫این بحث در بودجه ‪ ۹۹‬به تصویب نرسید‪ .‬طی بخشنامه ای‬ ‫در روزهای اخیر به ‪ ۲۳‬مشــاغل مذکور اعالم کردیم مثل‬ ‫سایر مشــاغل در فاکتورهایی که صادر می کنند ‪ ۹‬درصد‬ ‫ارزش افــزوده را بگیرنــد و در خریدهایی که می کنند هم‬ ‫پرداخت و نهایتًا مبالغ را تهاتر کنند اگر مانده بیشــتر بود‬ ‫باید به امور مالیاتــی پرداخت کنند اگر کمتر بود‪ ،‬تقاضای‬ ‫استرداد کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بخشــنامه دیگری هم در زمان شیوع ویروس‬ ‫کرونا ارســال شــد که هم برای مودیــان مالیاتی و هم‬ ‫برای حوزه ســامت مفید بود‪ ،‬این کــه خیریه ها از جمله‬ ‫معافیت هایی هستند که ماده ‪ ۱۳۹‬قانون تصریح می کند‪ ،‬اگر‬ ‫خیریه ای در چارچوب اساسنامه اش فعالیتی داشته باشد که‬ ‫اقتصادی نیست‪ ،‬باید اظهارنامه مالیاتی را با مدارک به امور‬ ‫مالیاتی تسلیم کند و در این صورت نیازی به پرداخت مالیات‬ ‫ندارند‪ .‬در بخشنامه جدید امده که اگر اشخاص هم کمکی‬ ‫در حــوزه مقابله با کرونا انجام دهنــد‪ ،‬این افراد می توانند‬ ‫به حساب های مشخص علوم پزشــکی پول نقد یا اقالم‬ ‫بهداشتی کمک کند‪ ،‬از درامد مالیاتی شخص کم می شود‪.‬‬ ‫مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان در پایان گفت‪ :‬این‬ ‫اطمینان را به همه فعاالن اقتصادی می دهم‪ ،‬نمی گذاریم‬ ‫واحد تولیدی به خاطر مالیات بسته شود‪ ،‬شعارهای سال که‬ ‫برای تولید نام گذاری می شــود خط و مشی ما را مشخص‬ ‫می کند‪ ،‬امســال جهــش تولید نام گذاری شــده و تالش‬ ‫مجموعه امور مالیاتی در همین راستاست‪.‬‬ ‫حجت الهصیدی‪:‬‬ ‫بانک صادرات‪ 30‬هزار میلیارد تومان‬ ‫معامله در عملیات بازار باز داشت‬ ‫حجت اله صیــدی‪ ،‬مدیرعامل بانک صادرات گفت‪:‬‬ ‫بانک صادرات ایران در عملیات بازار باز فعال اســت و‬ ‫از زمان راه انــدازی این بازار تا به امروز‪ ،‬حدود ‪ ٣٠‬هزار‬ ‫میلیارد تومان عرضه و معامله داشته ایم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران‪،‬‬ ‫صیدی درباره میزان فعالیت این بانک در عملیات بازار‬ ‫باز و انتشــار اخباری مبنی بر عدم اســتقبال بانک ها از‬ ‫فعالیــت در این بخش اظهار کرد‪ :‬بانــک صادرات در‬ ‫عملیــات بازار باز فعال اســت و در مدت راه اندازی این‬ ‫بــازار تا به امروز چیزی حــدود ‪ ٣٠‬هزار میلیارد تومان‬ ‫عرضه و معامله داشته ایم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ممکن اســت نیاز به نقدینگی برای برخی‬ ‫از بانک ها حل شده باشد اما هنوز هم برخی از بانک ها‬ ‫بــه نقدینگی نیاز دارند از اینرو معامــات در بازار بازار‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانک صادرات در خصوص نرخ بازدهی‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری بانکی و بیمه ای قابل معامله‬ ‫در بورس گفت‪ :‬طبیعتا انتطار می رود سود این ‪ETF‬ها‬ ‫بیشتر بازده بدون ریسک باشد‪ .‬نرخ بازده بدون ریسک‬ ‫در حال حاضر بین ‪ ١٥‬تا ‪ ١٨‬درصد است و قطعا بازدهی‬ ‫صندوق بیشتر از این اعداد خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات همچنین درباره انتشــار‬ ‫تحلیل هایــی مبنــی بــر تفاوت هــای صندوق های‬ ‫ســرمایه گذاری معامله پذیر در ایران و ســایر کشورها‬ ‫گفــت‪ :‬بازدهی‪ETF‬هــا در همه جای دنیــا مبتنی بر‬ ‫دارایی های ان صندوق اســت که در ایران هم همین‬ ‫روال پیش می رود‪.‬‬ ‫صیــدی افزود‪ :‬صندوق های معاملــه پذیر در ایران‬ ‫با دنیا تفــاوت عمده ای ندارند‪ ،‬این دارایی ها بســتگی‬ ‫مستقیمی با ریسک و بازده تک تک سهام دارند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه ترکیب دارایی ها و نحوه عملکرد‬ ‫بازارگردان بســیار مهم اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬باید دید ایا‬ ‫بازارگردان بــا روند محتاطانه عمل می کند یا خیر‪ .‬باید‬ ‫توجه داشــته باشیم که تمام این موضوعات بر قیمت و‬ ‫ارزش سهام این صندوق ها اثرگذار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه صندوقی که‬ ‫به زودی عرضه می شــود ‪ ٥‬دارایی قوی و بنیادی دارد‬ ‫که سهام ‪ ٣‬بانک هم در این صندوق حضور دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ســهام بانک ها دارایی ‪ ETF‬محسوب می شود و ارزش‬ ‫صندوق را مشخص می کنند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ی رشد خوب سهام‬ ‫پیش بین ‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫معاون مالی بانک صادرات ایران گفت‪ :‬پیش بینی می کنیم‬ ‫که امســال با سود بیشتری به مجمع بانک خواهیم رفت و‬ ‫انتظار داریم تا قبل از برگزاری مجمع امسال‪ ،‬نرخ سهم بانک‬ ‫صادرات ایران به میزان قابل توجهی باال برود‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬احمد فاضلی‪ ،‬با بیان این مطلب‬ ‫در خصوص پیش بینی وضعیت سهم بانک صادرات ایران در‬ ‫بازار سرمایه طی سال ‪ ٩٩‬گفت‪ :‬تا پیش از تحرک اخیر بازار‬ ‫سرمایه و استقبال قابل توجه مردم‪ ،‬انتظار ما این بود که تا‬ ‫قبل از برگزاری مجمع سال مالی ‪( ٩٨‬در سال ‪ ،)٩٩‬نرخ سهم‬ ‫به ‪ ١٤٠‬تا ‪ ١٥٠‬تومان برسد‪ .‬مسلما ویژگی های مهم بانک‬ ‫از جمله باال بودن ارزش ذاتی (‪ )NAV‬وبصادر‪ ،‬قدمت‪ ،‬دوام‬ ‫و گستردگی شعب بانک‪ ،‬زمینه این افزایش را فراهم کرده‬ ‫است‪ .‬فاضلی در تشریح شرایط عمومی بازار سرمایه و احتمال‬ ‫تاثیر پذیری «وبصادر» از افزایش شدید تقاضا در این بازار نیز‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ســخنان مطرح شده اخیر در زمینه حبابی بودن‬ ‫برخی ســهم ها در بازار سرمایه در خصوص بانک صادرات‬ ‫ایران و سهم هایی از این جنس‪ ،‬مصداق ندارد و تردید ندارم‬ ‫که ســهام بانک صادرات ایران متناسب با این موج پیش‬ ‫نمی رود‪ .‬در واقع افزایش نرخ «وبصادر» به شرایط خود بانک‬ ‫مربوط اســت‪ .‬گواه این ادعا روند رو به بهبود عملکرد بانک‬ ‫و تبدیل زیان هر ســهم در صورت های مالی تا سال ‪١٣٩٧‬‬ ‫به میزان ‪ ١٦٩‬ریال به ســود طی سال ‪ ٩٨‬است به گونه ای‬ ‫که در صورت های مالی میاندوره ای شــش ماهه و ‪ ٩‬ماهه‬ ‫سال ‪ ٩٨‬به سه ریال و پنج ریال سود رسیده ایم و پیش بینی‬ ‫می کنیم که امسال با سود بیشتری به مجمع خواهیم رفت و‬ ‫این روند پیام خوبی برای سهامداران است‪ .‬بر اساس تجربیات‬ ‫اینجانب‪ ،‬در حوزه حسابداری و حسابرسی و تجزیه و تحلیل‬ ‫صورت های مالی‪ ،‬به نظر می رســد وضعیت بانک صادرات‬ ‫ایران در پایان ســال ‪ ٩٩‬به مراتب بهتر از سایر شرکت های‬ ‫موجود در بازار ســرمایه خواهد بود و از رتبه قابل قبولی در‬ ‫بین ‪ ١٠‬شرکت برتر برخوردار خواهد شد‪ .‬معاون مالی بانک‬ ‫صادرات ایران روند افزایشی قیمت سهم را مورد اشاره قرار‬ ‫داد و تاکید کرد‪ :‬حفظ سرمایه سهامداران برای ما ارزش دارد‪.‬‬ ‫از این رو به صورت معنی دار و سیســتماتیک مراقب سهم‬ ‫بانک هستیم تا هیجانات بازار و هجوم توده وار به این سهم و‬ ‫سهامدارانش اسیب نزند‪ .‬در این راستا از امکانات بالقوه بانک‬ ‫منجمله شبکه مویرگی ان استفاده می کنیم‪ .‬بانک صادرات‬ ‫شبکه گســترده ای است به نحوی که اگر بخواهیم اقدامی‬ ‫رادر حوزه خدمات بانکی در کشــور رقم بزنیم‪ ،‬ظرف چند‬ ‫دقیقه در سطح کشور قابل اجرا است‪ .‬این گونه گستردگی‬ ‫در دنیا در هر صنعتی به عنوان یک مزیت شناخته می شود‬ ‫و بانکداری نیز از این مزیت مســتثنی نیست‪ .‬با سیاست ها‬ ‫واستراتژی های مدیریت بانک‪ ،‬و با استفاده از امکانات فوق‬ ‫به عنوان یکی از ابزارهای موجود شــرایط برای سوداوری‬ ‫ریشه ای و معنی دار از طریق افزایش منابع و مصارف برای‬ ‫بانک صادرات در اینده ای نه چندان دور قابل دســترس و‬ ‫دست یافتنی است‪ .‬معاون مالی بانک صادرات ایران تشکیل‬ ‫صف خرید «وبصادر» توسط حقیقی های بازار سرمایه را نیز‬ ‫ناشــی از نگاه ویژه به سهم بانک عنوان کرد و افزود‪ :‬نگاه‬ ‫عموم سهامداران همواره به واقعیت بانک ها است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫سود سرمایه و ارزش ذاتی بانک با نرخ های فعلی سهم قابل‬ ‫مقایسه نیست و ســهامداران حقیقی عمدتا این واقعیت را‬ ‫می دانند‪ .‬فاضلی اظهار کرد‪ :‬تا زمانی که زیان انباشته داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬سودی تقسیم نخواهیم کرد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬زیان انباشته‬ ‫بانک ماندنی نیست البته به سرعت هم قابل حذف نیست در‬ ‫عین حال شیب رشد با یک روند منطقی تداوم خواهد یافت‬ ‫و روند فعالیت جاری بانک‪ ،‬کاهش اتی ان را تایید می کند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ٩٩‬به طور ‪ ١٠٠‬درصد شاهد کاهش بخش هایی‬ ‫از ان خواهیــم بود‪ .‬او در خصوص دریافت بخش دیگری از‬ ‫مطالبات بانک از شــرکت های دولتی و اشخاص حقیق و‬ ‫حقوقی در قالب اسناد تسویه خزانه نیز اظهار کرد‪ :‬در سال ‪٩٨‬‬ ‫با وجود برخی محدودیت ها مبالغی از این مطالبات تسویه شد‬ ‫و انتظار می رود در سال ‪ ٩٩‬با تمهیداتی که در حوزه بانکداری‬ ‫معاونت شرکت های دولتی‪ ،‬بانک ها و بیمه های وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی در نظر گرفته شده تسویه مطالبات بانک ها‬ ‫از شرکت های مذکور در قالب اسناد تسویه با مطالبات بانک‬ ‫مرکــزی از بانک ها‪ ،‬به صورت قابل توجهی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫فاضلی همچنین از اماده شــدن صورت های مالی شرکت‬ ‫اصلی و تلفیقی در اینده نزدیک خبر داد و گفت‪ :‬متاسفانه به‬ ‫دلیل شرایط شیوع بیماری کرونا‪ ،‬حسابرسان موفق به حضور‬ ‫در تعداد زیادی از شرکت های بورسی نشده اند و ممکن است‬ ‫روند حسابرسی برخی شرکت ها با تاخیر همراه شود که البته‬ ‫با توجه به رایزنی های صورت گرفته‪ ،‬شرایط مطلوب برای‬ ‫دسترسی حسابرسان در بانک فراهم شده است‪.‬‬ ‫خرید واحد های صندوق‬ ‫سرمایه گذاری (‪ )ETF‬در سایت‬ ‫بانک صادرات‬ ‫او دربــاره واگذاری دارایی های بانک صادرات اظهار‬ ‫کرد ‪ :‬واگــذاری دارایی های فیزیکــی از جمله امالک‬ ‫مرتب در حال انجام است و بزرگ ترین شرکتی که همه‬ ‫سهام ها در ان تجمیع شــده‪ ،‬شرکت گروه مالی سپهر‬ ‫صادرات است که کارهای بورسی ان پیش رفته و ظرف‬ ‫ماه های اینده عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات درباره اقدامات انجام شده‬ ‫از ســوی این بانک برای کاهش اســیب های ناشی از‬ ‫کرونــا گفت‪ :‬اولین اقدام بانک تنفس ســه ماهه برای‬ ‫بازپرداخت اقســاط بود که به اجرا رســید‪ .‬اقدام بعدی‬ ‫بانک ارایه بسته حمایتی در قالب تسهیالت به کسب و‬ ‫کارهای اسیب دیده بود‪ .‬سهم بانک صادرات از بسته ‪٧٥‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی دولت‪ ٨ ،‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫صیدی تاکید کرد‪ :‬هر چند که سال سختی است اما‬ ‫باید جوابگوی سهامداران هم باشیم‪.‬‬ ‫او درباره اثرات مثبت و منفی شــیوع کرونا بر بانک‬ ‫گفت‪ :‬تاثیر مثبت این شــرایط این اســت که بانک ها‬ ‫تسهیالت بیشــتری به کسب و کارها ارایه می دهند و‬ ‫تسهیالت بیشتر به معنی درامد بیشتر است‪.‬‬ ‫صیدی ادامه داد‪ :‬تاثیر منفی شــیوع کرونا هم این‬ ‫است که بســیاری ها به دلیل بحران اقتصادی‪ ،‬قدرت‬ ‫بازپرداخت اقساط را نخواهند داشت که از این رو فرصت‬ ‫ســه ماهه برای بازپرداخت اقســاط داده شد تا پول با‬ ‫قدرت بیشتری به گردش در اید‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صــادرات تاکید کرد‪ :‬در مجموعه‬ ‫شــیوع کرونا تاثیر قابل توجهی بر ســوداوری بانک ها‬ ‫نخواهد داشــت و نظام بانکی بــا تهمیداتی کار خود را‬ ‫انجام می دهد‪.‬‬ ‫سامانه ثبت نام و خرید واحد های صندوق سرمایه گذاری‬ ‫(‪ )ETF‬بانک هــای صادرات ایران‪ ،‬ملت‪ ،‬تجارت‪ ،‬بیمه البرز‬ ‫و بیمه اتکایی امین در سایت بانک صادرات ایران اغاز شد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی بانک صادرات ایــران‪ ،‬با‬ ‫راه اندازی این سامانه در سایت بانک به نشانی‪www.bsi. :‬‬ ‫‪ ،ir‬مشتریان و عموم هموطنان می توانند با مراجعه به این‬ ‫سامانه با ارائه کد ملی و شماره شبای حساب خود‪ ،‬اطالعات‬ ‫هویتی خود را تکمیل و برای خرید تا سقف ‪ ۲۰‬میلیون ریال‬ ‫با تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی اقدام کنند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬متقاضیانی‬ ‫که کد بورسی ندارند‪ ،‬فرصت دارند با ثبت نام در سامانه سجام‬ ‫و مراجعه به شــعب منتخب بانک صادرات ایران در سراسر‬ ‫کشور یا دفاتر پیشــخوان دولت‪ ،‬کد بورسی خود را جهت‬ ‫معامله واحدهای خریداری شده در بازار سرمایه دریافت کنند‪.‬‬ ‫بر اساس تصمیمات دولت‪ ،‬باقیمانده سهم دولت از سهام ‪۱۳‬‬ ‫شرکت بورسی در قالب واحد های سه صندوق قابل معامله در‬ ‫بازار سرمایه‪ ،‬در اولویت واگذاری قرار دارد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یکشنبه| ‪ 14‬اردیبهشت ‪ | 1399‬ســـال شانزدهم | شـــمــاره ‪3780‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪ 7‬‬ ‫سرمربی ذوب اهن در استانه‬ ‫بازگشت به اصفهان‬ ‫ملی پوش اصفهانی تکواندو در‬ ‫رتبه هشتم رده بندی جهانی‬ ‫ســرمربی تیم فوتبال ذوب اهن اصفهان این هفته به‬ ‫ایران بازمی گردد‪ .‬شیوع ویروس کرونا سبب شد تا مسابقات‬ ‫و تمرینات تیم ها لغو و اعضای خارجی تیم های باشگاهی‬ ‫نیز برای اســتراحت راهی کشور خود شــوند‪ .‬میودراگ‬ ‫رادولوویچ‪ ،‬سرمربی مونته نگرویی ذوب اهن که حدود ‪۵۰‬‬ ‫روز قبل ایران را ترک کرد‪ ،‬با درخواست باشگاه ذوب اهن‬ ‫در حال بازگشــت به ایران است تا با اجازه ستاد مقابله با‬ ‫کرونا تمرینات ذوبی ها را اغاز کند‪ .‬قرار است سرمربی تیم‬ ‫فوتبال ذوب اهن اصفهان این هفته به ایران بازگردد‪ .‬احمد‬ ‫جمشیدی‪ ،‬سخنگوی باشگاه ذوب اهن این خبر را تایید‬ ‫کرد‪ .‬ذوب اهن درحالی که حاضر و با کسب ‪ ۲۲‬امتیاز از ‪۲۱‬‬ ‫بازی در رده یازدهم جدول رده بندی قرار دارد و امیدوار است‬ ‫تا بتواند در لیگ برتر نتایج بهتری کسب کند‪.‬‬ ‫رده بندی برتریــن تکواندوکاران جهــان در ماه می‬ ‫میالدی اعالم شــد و نمایندگان ایران جایــگاه خود را‬ ‫حفظ کردند‪ .‬فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ المپیکی‬ ‫تکوانــدوکاران در ماه مــی را اعالم کرد‪ .‬ملی پوشــان‬ ‫تکواندوی ایران بعد از مسابقات فینال گرندپری ‪ ۲۰۱۹‬در‬ ‫رویدادی حضور پیدا نکرده اند‪ .‬شرکت در مسابقات قهرمانی‬ ‫اسیا و تورنمنت در دستور کار تکواندوکاران ایران بود که با‬ ‫توجه به شیوع ویروس کرونا در حال حاضر این رویدادها‬ ‫به تعویق افتاده است اما بااین حال هوگوپوشان جایگاه خود‬ ‫را در میان برترین های جهان حفــظ کردند‪ .‬در رده بندی‬ ‫اعالم شده از سوی فدراسیون جهانی‪ ،‬ارمین هادی پور یکی‬ ‫از دو المپیکی ایران نماینده وزن ‪ -۵۸‬کیلوگرم کشورمان‬ ‫جایگاه ششــم را در اختیار دارد؛ فرزان عاشــورزاده دیگر‬ ‫تکواندوکار این وزن نیز در بیست و نهم قرار دارد‪ .‬در وزن‬ ‫‪ -۶۸‬کیلوگرم میرهاشــم حسینی دیگر نماینده المپیکی‬ ‫ایــران در رده هفتم قرار دارد‪ ،‬ســروش احمدی جایگاه‬ ‫چهاردهم را به خود اختصاص داده و امیرمحمد بخشی نیز‬ ‫رده بیست و سوم را به نام خود ثبت کرده است‪ .‬محمدعلی‬ ‫خســروی در وزن ‪ -۸۰‬کیلوگرم در رده ســی و دوم قرار‬ ‫دارد و علی اشــکوریان نیز با ‪ ۱۰۵‬امتیاز رده سی و هفتم‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪ .‬سجاد مردانی تکواندوکار‬ ‫اصفهانی وزن ‪ +۸۰‬کیلوگرم جایگاه هشــتمی را به خود‬ ‫اختصاص داده اســت‪ .‬سعید رجبی دیگر نماینده این وزن‬ ‫رده ســی و دوم را در اختیــار دارد‪ .‬اما در گروه زنان ناهید‬ ‫کیانی در وزن ‪ -۴۹‬کیلوگرم رده چهل و ششــم را به نام‬ ‫خود ثبت کرده اســت‪ .‬مهال مومن زاده دیگر نماینده این‬ ‫وزن نیز که در مسابقات جهانی موفق به کسب مدال نقره‬ ‫شد با کسب ‪ ۸۱‬امتیاز در رده شصتم قرار دارد‪ .‬در وزن ‪-۶۷‬‬ ‫کیلوگرم یلدا ولی نژاد رده نوزدهم را به خود اختصاص داده؛‬ ‫کیمیا همتی دیگر نماینده ایران در این وزن با ‪ ۷۷‬امتیاز در‬ ‫رده چهل و هشتم قرارگرفته است‪ .‬ملیکا میرحسینی نیز با‬ ‫در جایگاه شصت و چهارم قرار دارد و پریسا جوادی نیز در‬ ‫رده صد و چهارم قرارگرفته اســت‪ .‬در وزن ‪ +۶۷‬کیلوگرم‬ ‫نیز زهرا پوراسماعیل رده پنجاه و پنجم را به خود اختصاص‬ ‫داده‪ ،‬اکــرم خدابنده دیگر نماینده این وزن در رده پنجاه و‬ ‫نهم جای دارد‪.‬‬ ‫واکنش سعید اذری به یک‬ ‫شایعه‬ ‫مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزســتان با تکذیب ای ‬ ‫ن‬ ‫موضوع که فوالد خواهان برگزاری لیگ برتر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ان روزی که کسی جرئت نداشت‪ ،‬درخواست تعطیلی‬ ‫لیگ برتر را بدهد‪ ،‬من از رئیس جمهور درخواست تعطیلی‬ ‫لیگ را داشتم‪ .‬سعید اذری پیرامون این که گفته می شود‬ ‫باشگاه فوالد به همراه دو باشگاه دیگر خواهان برگزاری‬ ‫ادامه لیگ برتر فوتبال است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ان روزی که‬ ‫کسی جرئت نداشت‪ ،‬درخواست تعطیلی لیگ برتر را بدهد‪،‬‬ ‫من از رئیس جمهور درخواســت تعطیلی لیگ را داشتم و‬ ‫برخالف خیلی از مدیرها که در طول یک هفته حرف خود‬ ‫را تغییر می دهند‪ ،‬من این گونه نیســتم و باز هم می گویم‬ ‫اولویت اول و اخر من‪ ،‬سالمتی مردم‪ ،‬هواداران‪ ،‬بازیکنان‪،‬‬ ‫ کادر فنی و عوامل باشگاهم است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اگر قرار‬ ‫است‪ ،‬فوتبال به قیمت بازی با جان مردم برگزار شود‪ ،‬هرگز‬ ‫چنین چیزی را نمی خواهم و بارها این موضوع را از طریق‬ ‫صفحه شخصی ام در اینستاگرام اعالم کرده ام‪.‬مدیرعامل‬ ‫باشگاه فوالد خوزســتان ادامه داد‪ :‬موضع ما تغییر نکرده‬ ‫است و تنها کسانی که می توانند اجازه برگزاری لیگ برتر‬ ‫را بدهند و صالحیت اعالم برگزاری یا عدم برگزاری لیگ‬ ‫را دارند‪ ،‬ستاد ملی مبارزه با کرونا و بعد هم سازمان لیگ‬ ‫است‪ ،‬پس با پیشنهاد من و دیگران این کار شدنی نیست‪.‬‬ ‫من حاضر نیستم به هر قیمتی حرفم را عوض کنم و برای‬ ‫ن موضوع‬ ‫صحبتی که کرده ام ارزش قائلم‪ .‬وی با تکذیب ای ‬ ‫که فوالد خواهان برگزاری لیگ برتر است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حتی اقای نکونام نیز در مصاحبه هایی که داشته‪ ،‬مرتب‬ ‫اعالم کرده است که سالمتی بازیکنان برایمان مهم است‪.‬‬ ‫به هرحال ما مرجع تصمیم گیری نیستیم‪ .‬اگر هم به طور‬ ‫مثال ما بگوییم االن لیگ را برگزار کنید ولی وقتی در چند‬ ‫روز گذشــته شاهد این بوده ایم که برخی استان ها به خط‬ ‫قرمز کرونا نزدیک می شوند‪ ،‬ایا عاقالنه است که باشگاه‬ ‫فوالد پیشــنهاد برگزاری فوتبال را بدهد؟ تنها یک نفر‬ ‫می تواند حرف اول و اخر را بزند‪ ،‬ان هم ســتاد ملی مبارزه‬ ‫با کرونا است‪.‬‬ ‫حریف سپاهان به دنبال‬ ‫تمدید قرارداد معروف‬ ‫باشــگاه العین رســما به مهاجم خود پیشنهاد تمدید‬ ‫قراردادش را داد ‪ .‬نشــریه «البیان» امارات خبر داد باشگاه‬ ‫العین رســما به جمال معروف‪ ،‬بازیکنش پیشنهاد تمدید‬ ‫قــراردادش را داد‪ .‬این مهاجم ‪ 28‬ســاله اگرچه در فصل‬ ‫جاری غالبا به عنوان یار ذخیره وارد زمین شده ولی در زمان‬ ‫حضورش عملکرد خوبی داشته به همین خاطر مسئوالن‬ ‫العین به دنبال تمدید قراردادش هستند‪ .‬العین یکی از رقبای‬ ‫سپاهان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اسیا است که در‬ ‫دیدار رفت با نتیجه چهار بر صفر مقابل نماینده کشورمان‬ ‫شکست خورد‪.‬‬ ‫سرمربی سپاهان به حضور استرماچونی روی نیمکت تیم ملی واکنش نشان داد‬ ‫حمایت نرم امیر قلعه نویی از اسکوچیچ‬ ‫سرمربی تیم فوتبال سپاهان بابیان اینکه فدراسیون فوتبال‬ ‫یک ماه و نیم بــا او برای حضور در تیم ملی مذاکره کرده‬ ‫بود‪ ،‬به مطرح شدن حضور استراماچونی در تیم ملی به جای‬ ‫اسکوچیچ واکنش نشان داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬امیر قلعه نویی‬ ‫درباره اتفاقات رخ داده پیرامون انتخاب ســرمربی تیم ملی‬ ‫فوتبال و اینکه بعد از بــازی بانام او و علی دایی درنهایت‬ ‫دراگان اسکوچیچ انتخاب شــد‪ ،‬گفت‪ :‬اقای دایی انسان و‬ ‫مربی بزرگی اســت‪ .‬من درباره خودم صحبت می کنم‪ .‬با‬ ‫اسم من بازی نشد‪ .‬ما چندین جلسه با فدراسیون داشتیم‪.‬‬ ‫اقایــان حتی به اصفهان امدند و مذاکرات حدود یک ماه و‬ ‫خرده ای طول کشــید‪ .‬با اقای علی نژاد معاون وزیر ورزش‬ ‫صحبت کردیم‪ .‬ان ها هم با مدیرعامل و هیئت مدیره باشگاه‬ ‫در جلسه تلفنی صحبت کردند‪ .‬تعهدی که به سپاهان داشتم‬ ‫دغدغه من بود‪ .‬با اسم من بازی نشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اماده حضور در تیم ملی بودم‬ ‫وی افزود‪ :‬برای من یک ماه و نیم با بنده مذاکره شد‪ .‬حتی‬ ‫اقایان کشــوری فرد و بهاروند به اصفهان امدند و جلسه‬ ‫سپاهان با دوری از حاشیه ها شانس قهرمانی دارد‬ ‫پیشکسوت و کارشــناس فوتبال اصفهان بر این باور‬ ‫است تیم فوتبال ســپاهان با دوری از حاشیه ها در لیگ‬ ‫برتر فوتبال کشور شانس قهرمانی را دارد‪ .‬حسین چرخابی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬سپاهان می تواند با استفاده از ظرفیت های‬ ‫بالقوه خود بهترین بهــره را ببرد و موفق به قهرمانی در‬ ‫لیگ برتر شــود‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬ســپاهان در دو ماه‬ ‫گذشته حاشیه های زیادی را پشت سر گذاشت و سراغاز‬ ‫ان دیدار برگزار نشده با پرسپولیس در چهارم اسفند سال‬ ‫گذشــته بود که به ضرر این تیم تمام شــده است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه سپاهان یکی از پرافتخارترین تیم های اسیا‬ ‫و ایران است‪ ،‬گفت‪ :‬بعدازان اتفاقات کمیته انضباطی رای‬ ‫خود را درباره دیدار برگزار نشده سپاهان و پرسپولیس در‬ ‫هفته بیستم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران با نتیجه‬ ‫ســه بر صفر به سود قرمز پوشــان صادر کرد که بعد از‬ ‫اعتراض سپاهان این رای باز هم در کمیته استیناف تایید‬ ‫شد‪ .‬چرخابی بابیان اینکه نوع ادبیات عضو کمیته استیناف‬ ‫فدراسیون فوتبال در مورد رای دیدار سپاهان و پرسپولیس‬ ‫درست نبود‪ ،‬گفت‪ :‬این نوع ادبیات در گفت وگو با رسانه ها‬ ‫برای اعالم رای کمیته استیناف درست نبود ولی به هرحال‬ ‫نتیجه به نفع سپاهان نبود و این تیم باز هم بازنده اعالم‬ ‫شــد‪ .‬وی با اشاره به اینکه ســپاهان یک تیم ریشه دار و‬ ‫مردمی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬نوع تفکری که پشت بازی نکردن‬ ‫این تیم در مقابل پرســپولیس وجود داشت درست نبود و‬ ‫این تفکر ازنظر من غلط بود بااین حال این اتفاق رخ داد‪.‬‬ ‫جایگاه فعلی ذوب اهن در شان این تیم‬ ‫نیست‬ ‫مدافع تیم فوتبال ذوب اهن اصفهان جایگاه فعلی این تیم‬ ‫را شایسته ندانست‪ .‬حمید بوحمدان درباره اخرین وضعیت خود‬ ‫و همچنین نظرش پیرامون ادامه رقابت های لیگ برتر گفت‪:‬‬ ‫فروش دیاباته دردی از‬ ‫استقالل دوا نمی کند‬ ‫استقاللی ها به خاطر مشکالت مالی تمایل زیادی به‬ ‫فروش شــیخ دیاباته به یک باشگاه عربی دارند تا بتوانند‬ ‫دوباره کاسبی کنند ولی اگر قرارداد این بازیکن فسخ شود‪،‬‬ ‫در ان صورت یک دالر هم به اســتقالل نمی رسد‪ .‬شیخ‬ ‫دیاباته استقالل را تهدید کرده که اگر تا روز ‪ ۲۶‬اردیبهشت‬ ‫‪ ۲۳۰‬هزار دالر به این بازیکن پرداخت نشود‪ ،‬قرارداد خود را‬ ‫یک طرفه با این باشگاه فسخ می کند‪ .‬استقالل فعال ندارد‬ ‫این پول را بپردازد‪ .‬چند روز پیش این شــایعه مطرح شد‬ ‫که احتماال استقالل دوباره از فیفا درخواست خواهد کرد تا‬ ‫بخشی از پول این بازیکن را بپردازد ولی ان طور که متوجه‬ ‫شدیم فدراسیون جهانی فوتبال تنها بابت پرونده هایی پول‬ ‫می دهد که تعیین وضعیت برایش رای داده باشد‪ .‬مثال اگر‬ ‫االن می خواهند پول منشا یا جپاروف را بدهند‪ ،‬به این دلیل‬ ‫است که حکم صادرشــده‪ ،‬بنابراین بعید است پول شیخ‬ ‫دیاباته ای را بدهند که همچنان بازیکن استقالل است‪ .‬با‬ ‫این وضعیت اگر استقالل نتواند تا روز ‪ ۲۶‬اردیبهشت پول‬ ‫جور کند‪ ،‬قرارداد شیخ دیاباته با این تیم فسخ خواهد شد‪.‬‬ ‫فسخ قرارداد او هم تمام نقشه های باشگاه استقالل را به هم‬ ‫می ریزد‪ .‬با توجه به وضع مالی خراب استقالل‪ ،‬این باشگاه‬ ‫توانایــی حفظ دیاباته را برای فصل بعد ندارد‪ .‬این بازیکن‬ ‫قرارداد دوساله با استقالل بست که سال دوم ان منوط به‬ ‫رضایت و توافق مالی بود‪ .‬طرفین تازه در پایان فصل باید‬ ‫دوباره پای میز مذاکره بنشینند ولی حتی اگر دیاباته بخواهد‬ ‫از استقالل جدا شود‪ ،‬باید مثل مامه تیام پولی بپردازد‪ .‬بر‬ ‫این اساس اگر قرارداد دیاباته با استقالل فسخ شود در ان‬ ‫صورت یک دالر هم به استقالل نمی رسد‪.‬‬ ‫در اصفهان برگزار شــد‪ .‬اقای علی نژاد چندین بار با بنده‬ ‫صحبت کرد‪ .‬من گفتم رضایت مسئوالن سپاهان را بگیرید‬ ‫اما اقای عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد سپاهان مخالفت‬ ‫کرد و کارخانه فوالد ســاعت یک بامداد بیانیه داد‪ .‬من هم‬ ‫گفتم مثل سرباز وطن هر کاری از دستم بربیاید برای تیم‬ ‫ملی انجام می دهم‪ .‬مثل دفعه اول که در بدترین شرایط به‬ ‫تیم ملی امدم و نتایج خوبی گرفتم‪ .‬بااینکه کم لطفی هایی‬ ‫صورت گرفت مثــل همان پروژه دادگاه در رســانه ملی‪.‬‬ ‫عده ای منافعشان با حضور قلعه نویی قطع می شد‪ .‬سرمربی‬ ‫تیم فوتبال سپاهان تاکید کرد‪ :‬االن شرایط تیم ملی شرایط‬ ‫بدی نیســت‪ .‬من به خاطر تعهدی که به تیمم و طرفداران‬ ‫سپاهان داشتم نیامدم‪ .‬کارخانه سپاهان هم بیانیه ای را صادر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬در یک دوره ‪ 17‬هزار مدیرعوض شده است‬ ‫قلعه نویی در پاســخ به این پرسش که ایا اسکوچیچ بافکر‬ ‫انتخاب شده است؟ گفت‪ :‬این همه مدیر امده ایا همه لیاقتش‬ ‫را داشته اند؟ بحث من فقط در فوتبال نیست؛ چه کسانی که‬ ‫از بیرون فوتبال امدند و چه کسانی که پست هایی داشتند‪.‬‬ ‫ایا حقشان این جایگاه ها بوده است؟ در یک دوره مدیریتی‬ ‫‪ ۱۷‬هزار مدیر عوض می شــود‪ .‬سال های گذشته هم این‬ ‫اتفاقات رخ داده است‪ .‬اقایان یک پست گرفته اند و ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫مدیر جابجا کرده اند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اسکوچیچ مربی بدی نیست‬ ‫وی درباره مطرح شدن نام استراماچونی برای تیم ملی در این‬ ‫وضعیت ادامه داد‪ :‬اسکوچیچ ادم تحصیل کرده بوده و سابقه‬ ‫داشته اســت و نتایج بدی هم نگرفته است‪ .‬چون فوتبال‬ ‫نیست باید این بازی ها انجام شــود اما باید یک جور رفتار‬ ‫کنیم که شــخصیت ادم ها حفظ شود‪ .‬االن مد شده است‬ ‫هرکسی هرچه دلش می خواهد می گوید تا جایگاهی پیدا‬ ‫کند‪ .‬ارزش مداری و کرامت نه در فوتبال که در خیلی جاها‬ ‫نیســت‪ .‬بعضی از ادم ها اعتقاددارند بدنامی بهتر از بی نامی‬ ‫است‪ .‬می ایند مصاحبه می کنند تا روی بورس باشند‪ .‬احترام‪،‬‬ ‫شخصیت و کرامت ادم ها مهم است‪ .‬سرمربی تیم فوتبال‬ ‫ســپاهان اظهار کرد‪ :‬اسکوچیچ امده و هنوز اتفاقی نیفتاده‬ ‫اســت که این طور قضاوتش می کنیم‪ .‬در مملکت ما از این‬ ‫مســائل زیاد است‪ .‬ایا فالن مدیرکل لیاقت داشته انتخاب‬ ‫شود؟‬ ‫‪ÁÁ‬برخی در تریبون فوتبال غرق می شوند‬ ‫قلعه نویــی که با رادیو جوان گفتگــو می کرد‪ ،‬بابیان اینکه‬ ‫فوتبال تریبون دارد یاداور شــد‪ :‬این قدر که اســم رئیس‬ ‫فدراســیون فوتبال می اید شاید اســم رئیس جمهور نیاید‪.‬‬ ‫یکسری ادم ها در تریبون فوتبال غرق می شوند‪ .‬فالن مدیر‬ ‫چند سال اســت رفته ولی دو هزار مصاحبه درباره فوتبال‬ ‫کرده است‪ .‬اگر قابلیت داشتند چرا در رشته خودشان استفاده‬ ‫نشدند؟ چرا باید امثال دادکان و مصطفوی از فوتبال بیرون‬ ‫باشند؟‬ ‫‪ÁÁ‬مشکل فوتبال باالتر از مدیریت است‬ ‫وی درباره اینکه مطرح شــدن بحث تغییر سرمربی در این‬ ‫شرایط به خاطر مشــکالت مدیریتی است‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل‬ ‫باالتر از مدیریت است‪ .‬مشــکل این است که ما برنامه و‬ ‫سیستم نداریم‪ .‬اگر برنامه داشته باشیم هر اتفاقی رخ بدهد‬ ‫پنج تا ‪ ۱۰‬درصد باال پایین می شــود‪ .‬مگر تیم ملی المان‬ ‫قهرمان جهان نشد‪ .‬بعدازان «یواخیم لو» بدترین نتایج تاریخ‬ ‫المان را هم گرفت ولی در تیم ملی المان ماند‪ .‬ما تا برنامه‬ ‫نداشته باشیم همین «باری به هر جهت» است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬باید به اسکوچیچ وقت دهیم‬ ‫قلعه نویــی ادامه داد‪ :‬باید به اســکوچیچ وقــت بدهیم‪ .‬او‬ ‫انتخاب شــده و از جنس فوتبال است‪ .‬این مربی که از غیر‬ ‫فوتبال نیســت‪ .‬همه باید به او کمک کنیم‪ .‬من کاندیدای‬ ‫اصلی هدایت تیم ملی بودم و به خاطر تعهدم گفتم نه ولی‬ ‫االن می گویم همه به اسکوچیچ کمک کنیم‪ .‬یک روز راجع‬ ‫به کی روش صحبت کردم و گفتم همه به خاطر ایران باید‬ ‫حمایتش کنیم و االن هم همین طور است‪ .‬سرمربی سپاهان‬ ‫در پایان گفت‪ :‬منچستریونایتد بعد از فرگوسن هنوز شرایط‬ ‫ایده ال پیدا نکرده اســت‪ .‬باید به اسکوچیچ کمک کنیم‪.‬‬ ‫بازیکنان خوب و بزرگی در فوتبالمان داریم‪ .‬به علی نژاد و‬ ‫بهاروند هم گفتم؛ ما االن چند تیم ملی داریم‪ .‬اگر این تیم‬ ‫ملــی را یک تیم کنیم و مدیر و بازیکن جایگاهش را بداند‬ ‫تیم ملی راحت به جام جهانی صعود می کند‪.‬‬ ‫البته باید قبل از هر چیز این را بگویم که شــیوع این ویروس‬ ‫بروی همه افراد جامعه در کشور ما و سایر کشورهای جهان و‬ ‫همچنین روی ورزش و فوتبال نیز تاثیر منفی گذاشــته است‪.‬‬ ‫اما به هرحال سالمتی‪ ،‬اهمیت بسیار باالیی دارد و حاال حضور‬ ‫بازیکنان و تماشاگر فرقی نمی کند‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ما تمرینات مجازی خــود را زیر نظر کادر فنی و مربی‬ ‫بدنســاز انجام می دهیم البته هیچ چیز تمرین در زمین اصلی‬ ‫نمی شود و طبیعی است که بدن بازیکنان در‬ ‫این مدت افت کرده باشد‪ .‬بازیکن سابق فوالد‬ ‫خوزستان در بخش دیگری از صحبت هایش‬ ‫با اشاره به احتمال اغاز مسابقات گفت‪ :‬بازی ها‬ ‫باید زمانی برگزار شود که مسئوالن بهداشتی‬ ‫ضمانت کافی را بدهند‪ .‬امیــدوارم روی هم‬ ‫بهترین تصمیــم را بگیرند‪ .‬بــه هر ترتیب‬ ‫ســازمان لیگ برای انجام اماده سازی تیم ها‬ ‫باید زمــان کافی در نظر بگیرد‪ .‬بوحمدان در‬ ‫بخش پایانی صحبت هایــش تصریح کرد‪:‬‬ ‫ذوب اهــن بدون در نظر گرفتن بازی اخر در‬ ‫نیم فصل دوم نتایج بهتری کسب کرده بودیم‬ ‫اما اگر مســابقات برگزار شــود ما با تمام توان تمرین خواهیم‬ ‫کرد و تمام تالش خود را برای کســب بهترین نتایج خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬جایگاه ذوب اهن این جای جدول نیست و ما برای ارتقای‬ ‫جایگاه و حداقل رتبه تالش خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مربی سابق سپاهان بابیان اینکه نقد سازنده به پیشرفت‬ ‫تیم کمــک خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬تفکری که پشــت بازی‬ ‫نکردن سپاهان و پرسپولیس بود‪ ،‬باعث شد سپاهان ضربه‬ ‫بخورد درحالی که همه از قوانین مطلع هســتیم نباید این‬ ‫اتفاق رخ می داد‪ .‬وی با تاکید بر فراموشی اتفاقات بازی با‬ ‫پرسپولیس گفت‪ :‬ازنظر من سپاهان در ادامه رقابت های‬ ‫لیــگ برتر فرصت قهرمانی را دارد چــون از بازیکنان و‬ ‫کادر فنی خوبی برخوردار است و این تیم ظرفیت باالیی‬ ‫در ایــن زمینه را دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬یکی از ارکان هر‬ ‫تیم برای قهرمانی دوری از حاشیه هاست‪ ،‬این تیم باید از‬ ‫حاشیه دوری کند و برای موفقیت با تالش بیشتر به کار‬ ‫خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫ورزش ایران چشم انتظار تصمیم ستاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونا‬ ‫رئیس فدراســیون پزشــکی ورزش می گویــد هنوز هیچ‬ ‫تصمیمی برای ازســرگیری رقابت های ورزشــی گرفته نشده‬ ‫اســت‪ .‬مهرزاد خلیلیان با تاکید بر اینکه دستورالعمل های ستاد‬ ‫ملی مبارزه با کرونا در نشست روز یکشنبه برای‬ ‫ورزش و تصمیم گیری در این عرصه تعیین کننده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس این دستورالعمل ها و طبق‬ ‫پیشنهاد هایی که توســط اقای علی نژاد به ستاد‬ ‫ملی ارائه شــده‪ ،‬می توانیم تصمیمات جدیدی در‬ ‫مورد چگونگی فعالیت های ورزشی بگیریم‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به بازگشایی پارک ها و فضاهای سبز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یکی از موارد مطرح شده به ستاد ملی مبارزه با‬ ‫کرونا در رابطه با اجرای ورزش همگانی در اماکن‬ ‫عمومی مانند پارک هاست و اینکه افراد می توانند‬ ‫با حفظ فاصله اجتماعی و پروتکل های مبارزه با‬ ‫کرونا‪ ،‬در این فضاها تمرینی داشته باشند یا خیر؟‬ ‫رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد‪ :‬در کل پیشنهادهای‬ ‫مطرح شده در رابطه با ورزش های انفرادی و تمرین در فضای باز‬ ‫بود و اینکه در رشته هایی که افراد درگیری زیادی با یکدیگر پیدا‬ ‫نمی کنند یا اصال درگیر نمی شوند مانند تنیس خاکی‪ ،‬دوومیدانی‬ ‫و تیراندازی می توان شرایط برای بازگشت به تمرین را ایجاد کرد‬ ‫یا همچنان باید ممانعت داشت‪ .‬سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در‬ ‫ورزش یاداور شد‪ :‬در رابطه با ورزش قهرمانی و شروع مسابقات‬ ‫و اردوها هیچ پیش فرض و پیشنهادی نداشتیم‪ .‬تمام پیشنهادهای‬ ‫مطرح شده در حیطه ورزش همگانی و انفرادی بوده است که در‬ ‫همه ان ها هم کماکان باید پروتکل های مبارزه با کرونا و به ویژه‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود‪.‬‬ ‫بعد از استعفای مسعود تابش از مدیریت باشگاه سپاهان‬ ‫اصفهان‪ ،‬منوچهر نیکفر رئیس هیئت مدیره با حفظ سمت‪،‬‬ ‫سرپرستی باشگاه را بر عهده گرفت‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬ابتدا‬ ‫اعالم شــد قرار است نیکفر تا پایان فصل مدیریت باشگاه‬ ‫را بر عهده داشــته اما با توجه به تعطیلی لیگ و طی شدن‬ ‫بازه زمانی مدنظر‪ ،‬انتخاب مدیرعامل در دستور کار باشگاه‬ ‫و شرکت فوالد مبارکه قرارگرفته است‪ .‬درصورتی که لیگ‬ ‫ادامه پیدا می کرد دوران مدیریت نیکفر هم به پایان می رسید‬ ‫و ازاین رو مدیران ســپاهان‪ ،‬زمان فعلی که از قبل در نظر‬ ‫گرفته بودنــد را به عنوان زمان انتخاب مدیرعامل جدید در‬ ‫نظر گرفته اند‪ .‬در جلســه اخیر هیئت مدیره باشگاه‪ ،‬درباره‬ ‫روشن شدن وضعیت مدیریتی سپاهان صحبت شده و قرار‬ ‫شده به زودی مدیرعامل این باشگاه معرفی شود‪ .‬محمدرضا‬ ‫ســاکت مدیرعامل پیشــین ســپاهان و دبیر کل سابق‬ ‫فدراسیون فوتبال‪ ،‬علیرضا رحیمی مدیرعامل سابق سپاهان‬ ‫و پرسپولیس و رئیس پیشین فدراسیون هندبال‪ ،‬سعید اذری‬ ‫مدیرعامل پیشــین ذوب اهن و مدیرعامــل کنونی فوالد‬ ‫خوزستان و امیررضا واعظ اشتیانی مدیرعامل پیشین باشگاه‬ ‫استقالل و رئیس اسبق فدراسیون دوچرخه سواری ازجمله‬ ‫گزینه های مدیرعاملی سپاهان بوده و هستند اما با توجه به‬ ‫سرمربی تیم فوتســال گیتی پسند بابیان اینکه تعداد‬ ‫نمایندگان فوتســال ایران در جام باشــگاه های اسیا باید‬ ‫افزایــش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری بــازی فینال لیگ برتر در‬ ‫شرایط فعلی بسیار دشوار است‪ .‬حمید بی غم پیشنهاد هایش‬ ‫را برای برگزاری فینال لیگ برتر فوتسال برشمرد و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بهترین راهکار‪ ،‬برگزاری فینال ســال گذشــته در‬ ‫ابتدای فصل بعد و یا تعداد افزایش ســهمیه ایران در جام‬ ‫باشگاه های اسیا است‪ .‬حمید بی غم افزود‪ :‬بازیکنان دو تیم‬ ‫مس و گیتی پسند حدود ‪ ۷۵‬روز از توپ و تمرین گروهی‬ ‫دور هســتند‪ .‬برگزاری فینال در این وضعیت سخت است‬ ‫مگر اینکه یک ماه به دو تیم برای اماده ســازی فرصت‬ ‫بدهند‪ .‬باشــگاه ها هزینه کرده اند و دوست دارند قهرمان‬ ‫شوند ولی به بازیکنان و مربیان فشار وارد می شود‪ .‬برگزاری‬ ‫فینال لیگ در این وضعیت شاید باعث شود حق به حق دار‬ ‫نرسد‪ .‬پس بهتر است فرصت کافی بدهند‪ .‬به نظرم االن‬ ‫بهترین زمان برای مکاتبه کمیته فوتسال با کنفدراسیون‬ ‫فوتبال اسیا است تا تعداد تیم های ایران در جام باشگاه های‬ ‫اسیا افزایش یابد‪ .‬ما باید مکاتبه کنیم تا ‪ AFC‬نمایندگان‬ ‫کشورهای درجه یک فوتســال اسیا ازجمله ایران‪ ،‬ژاپن و‬ ‫تایلند را در جام باشگاه های اســیا افزایش بدهد‪ .‬در این‬ ‫صورت دو تیم ایران یعنی گیتی پسند و مس می توانند با‬ ‫خیال راحت به این مسابقات بروند‪.‬‬ ‫تاریخ برگزاری مسابقات‬ ‫هندبال جوانان اسیا اعالم‬ ‫شد‬ ‫کنفدراســیون هندبال اســیا تاریخ جدیــد برگزاری‬ ‫رقابت هــای جوانان این قاره به میزبانــی ایران را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬هفدهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی پسران‬ ‫جوان اسیا که قرار بود تیرماه در شیراز برگزار شود‪ ،‬به دلیل‬ ‫شیوع کرونا به تعویق افتاد‪ .‬این رقابت ها‪ ،‬مسابقات انتخابی‬ ‫قهرمانی ‪ ۲۰۲۱‬جهانی مجارستان نیز بود‪ .‬این مسابقات‬ ‫که قرار بود از ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۱‬تیرماه برگزار شــود به علت شیوع‬ ‫کرونا ویروس به تعویق افتاد و اکنون کنفدراســیون اسیا‬ ‫تاریخ جدید برگزاری را اعالم کرد‪ .‬به این ترتیب این بازی ها‬ ‫از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۲‬مهر سال جاری برگزار خواهد شد‪ .‬این دوره از‬ ‫رقابت های هندبال قهرمانی جوانان اسیا به میزبانی ایران و‬ ‫در شهر شیراز برگزار می شود‪.‬‬ ‫منع حضور مربیان تیم ملی‬ ‫کشتی در لیگ برتر‬ ‫اغازتالش هابرایانتخابمدیرعاملجدیدباشگاهسپاهان‬ ‫نامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به باشگاه های صنعتی‬ ‫پیرامون عدم به کارگیری افراد بازنشســته‪ ،‬عمال باید روی‬ ‫نام دو گزینه اول یعنی ســاکت و رحیمی برای مدیرعاملی‬ ‫خط کشــید‪ .‬در کنار افرادی که از ان ها نام برده شد باید نام‬ ‫منوچهر نیکفر را هم اضافه کرد که در صورت انتخاب نشدن‬ ‫گزینه های باال از شانس زیادی برای مدیرعاملی برخوردار‬ ‫خواهد شد‪ .‬احتمال بازگشت سعید اذری به اصفهان با توجه‬ ‫به حضورش در فوالد بســیار اندک است‪ ،‬نکته ای که خود‬ ‫اذری نیز به ان اشــاره و اعالم کرده که قصد دارد در فوالد‬ ‫به کارش ادامه دهد‪ .‬عالوه بر این در شرکت فوالد مبارکه و‬ ‫پیشنهاد سرمربی تیم‬ ‫فوتسال گیتی پسند به ‪AFC‬‬ ‫باشگاه سپاهان نیز یکی دو فرد تاثیرگذار مخالف سرسخت‬ ‫مدیرعاملی اذری در سپاهان هستند که همین موضوع باعث‬ ‫شده حضور او در سپاهان غیرممکن به نظر برسد‪.‬‬ ‫سرمربیان تیم های ملی کشتی ازاد و فرنگی از هدایت‬ ‫تیم های لیگ برتری منع شدند‪ .‬سال گذشته مربیان تمام‬ ‫رده های تیم های ملی کشــتی ازاد و فرنگی از تیم داری‬ ‫در لیگ برتر کشتی منع شدند‪ .‬امسال اما شرایط متفاوت‬ ‫اســت و تنها ســرمربیان تیم های ملی بزرگساالن حق‬ ‫ســرمربیگری در لیگ برتر را ندارند‪ .‬طبق اعالم علیرضا‬ ‫دبیر‪ ،‬غالمرضا محمدی و محمد بنا به عنوان ســرمربیان‬ ‫تیم های ملی کشتی ازاد و فرنگی بزرگساالن نمی توانند‬ ‫هدایت تیم های لیگ برتری را بر عهده بگیرند‪ .‬بااین حال‬ ‫سرمربیان تیم های جوانان و نوجوانان برخالف سال گذشته‬ ‫مجوز حضور در لیگ برتر را خواهند داشت‪.‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫یکشنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ / 1399‬شانزدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪03May2020 |3780‬‬ ‫دعای روز نهم ماه مبارک رمضان‬ ‫خدایا قرار بده برایم در ان بهره ای از رحمت فراوانـت وراهنمائیم کن در ان به برهان وراههای درخشانت وبگیر عنانم‬ ‫به سوی رضایت همه جانبه ات بدوستی خود ای ارزوی مشتاقان‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار حیوانات باغ وحش‬ ‫اصفهان باشــد‪ ،‬حیواناتی که پس از ســال ها تحمل رنج‬ ‫اسارت‪ ،‬حاال ماندن بر ســر دوراهی ماندن و رفتن ‪ .‬قصه‬ ‫تلخ اســارت در نــاژوان ادامه فصل دیگــر این‪ ‬تراژدی‬ ‫دردناکی است که شــهرداری سال هاست با بنیان نهادن‬ ‫اســارتگاه های حیوانات در دامن کوه صفه و بیشه ناژوان‬ ‫رقم زده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ماجــرای حیوانــات باغ وحش‬ ‫مظفرالدین شاه را حتمًا شنیده اید‪ .‬باغ وحشی که حیواناتش‬ ‫کمترین بهــره را از بودجــه خوردوخــوراک می بردند و‬ ‫این کارکنــان بودند کــه بهره مندان اصلــی بودند‪ .‬کار‬ ‫بــه انجا رســیده بود که ببر و پلنگ و شــیر از مشــقت‬ ‫گرســنگی یکی یکی تلف شــدند و متصدیان باغ وحش‬ ‫برای انکــه همه چیز را عــادی جلوه دهنــد؛ به ناچار در‬ ‫زمــان بازدید مظفرالدین شــاه‪ ،‬کارکنــان را در جلد ببر و‬ ‫شیرهای تلف شــده می کردند تا سری و دمی تکان دهند‬ ‫و همه چیــز ختم به خیر شــود! حاال ماجــرای باغ وحش‬ ‫اصفهان را بشــنوید؛ باغ وحشــی که در نامناســب ترین‬ ‫شــرایط سال هاســت حیوانات بومــی و غیربومی را در‬ ‫دامنه کوه صفه‪ ،‬یکی از میراث طبیعی ارزشــمند اصفهان‬ ‫به اسارت کشــیده اســت‪ .‬در همه این دوران متصدیان‬ ‫ایــن باغ وحش اصرار بر ادامه کار داشــته اند و هیچ گاه از‬ ‫مواضع خود در قبال کارشناســان و فعاالن محیط زیست‬ ‫کوتاه نیامده اند‪ .‬جای تامل اینجاست که شهری بااین همه‬ ‫داعیه گری در فرهنگ‪ ،‬هنوز اندر خم تفکرات ســال های‬ ‫قاجــار مانده و اصرار به اداره باغ وحشــی دارد که در دنیا‬ ‫منسوخ شــده و تامل برانگیزتــر اینکه این شــهر جز این‬ ‫باغ وحش‪ ،‬تاســیس چهره های جدیدی از اســارتگاه های‬ ‫حیوانات را در قالب اکواریوم و باغ پرندگان و خزندگان را‬ ‫در کارنامه دارد‪ .‬کاری که در دوران متعدد‪ ،‬شهرداری های‬ ‫اصفهان اصرار دارند با تقلید از شهرهای خواهرخوانده ‪ ‬بر‬ ‫فهرست افتخاراتشان بیفزایند‪ .‬همه شواهد و دالیل نشان‬ ‫می دهد باغ وحش صفه اصفهان باید تعطیل شود؛ از شرایط‬ ‫نامساعد محل نگهداری حیوانات تا انچه جسته وگریخته‬ ‫از ظاهر و رفتارشناسی ان ها نشان می دهد همه حاکی از‬ ‫وضعیت دشوار این باغ وحش است‪ .‬این ماجرا در سال های‬ ‫پیش تر از ســوی فعاالن حقوق حیوانات پیگیری شد‪ ‬اما‬ ‫شــهرداری و گردانندگان این باغ وحش با انواع توجیه ها و‬ ‫موجــه جلوه دادن مکان نگهداری حیوانات اصرار بر ادامه‬ ‫کار این باغ وحش داشتند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬قصه اسارت حیوانات در اصفهان‬ ‫باوجوداینکــه باغ وحــش داری در همــه جــای دنیا‬ ‫منسوخ شــده‪ ،‬ما همچنان در ایران و در اصفهان اصرار به‬ ‫ایجاد اسارتگاه های انواع و اقسام حیوانات داریم‪ .‬از همین‬ ‫باغ وحش صفه گرفته تا باغ پرندگان و اکواریوم با شــدت‬ ‫و ضعف‪  ،‬نمونه های بارز این اسارتگاه ها هستند‪ .‬از دیدگاه‬ ‫فعاالن حقوق حیوانات و محیط زیســت اســارت‪ ،‬اسارت‬ ‫اســت؛ چه دلفیناریوم و اکواریوم باشد‪ ،‬چه تور بزرگ باغ‬ ‫پرندگان اصفهان‪ ،‬چه قفس های تنگ و زمین های اسفالت‬ ‫باغ وحش صفه‪ .‬کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای‬ ‫شــهر اصفهان گفته پیگیر این ماجراســت و قرار است با‬ ‫بازدیدی کــه از این مکان دارند سرنوشــت حیوانات این‬ ‫باغ وحش رقم بخورد؛ اینکــه همین جا در اصفهان بمانند‬ ‫یا ان ها را راهی باغ وحش دیگری با استانداردهای بهتری‬ ‫کنند‪ .‬بزرگ ترین چالش اما تصمیم گیری برای سرنوشت‬ ‫این حیوانات است‪ ،‬حیواناتی که ناگزیر از طبیعت دورمانده‬ ‫و حاال اینده شــان خواهی نخواهی در دست انسان هاست‪.‬‬ ‫ســوال این است که ایا ‪ ‬این حیوانات می توانند به طبیعت‬ ‫بازگردنــد؟! یا انکه زندگی در باغ وحش‪ ،‬ان ها را در مواجه‬ ‫با طبیعت با بحران روبــه رو می کند؟! چه تضمینی وجود‬ ‫دارد کــه انتقال ان ها بــه باغ وحش های دیگر شــرایط‬ ‫زندگــی را بهتر از سرنوشتشــان در اصفهان کند؟! جواب‬ ‫این ســوال ها هرچه باشــد‪ ،‬باید گفت همه این شــک و‬ ‫تردیدها همه تبعات ناشــی از تصمیمات شتاب زده است‬ ‫ی باید ایــن تجربه را در قبال‬ ‫و به طورقطع‪ ‬اصفهــان روز ‬ ‫باغ پرندگان و اکواریوم مســتقر در ناژوان نیز تکرار کند و‬ ‫ناچار به تصمیم گیری های دشــواری باشد که زیر ذره بین‬ ‫فعاالن حقوق حیوانات است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬سرنوشت نامعلوم اسیران صفه‬ ‫علی جعفری‪ ،‬مســئول پارک کوهستانی صفه گفت‪:‬‬ ‫همه چیز منتهی به بازدید و رای نهایی شورای شهر دارد و‬ ‫بعدازان تصمیم نهایی در خصوص اینکه باغ وحش به همین‬ ‫شکل بماند‪ ،‬تغییراتی داشته باشد و یا جابه جایی هایی انجام‬ ‫شــود اتخاذ خواهد شــد‪ .‬کورش محمدی مسئول کمیته‬ ‫اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان از بزرگ ترین‬ ‫چالش پیشــرو برای‪  ‬تصمیم گیری در خصوص سرنوشت‬ ‫این حیوانات گفت‪  :‬صحبت بر ســر این است که اگر قرار‬ ‫باشد باغ وحش صفه را تعطیل کنیم‪ ،‬سرنوشت این حیوانات‬ ‫چه خواهد شــد؟! ایا مکان مناسب یا ژئوپارکی هست که‬ ‫بتوانــد این حیوانات را بپذیرد یــا حتی ما در اصفهان این‬ ‫امکان را داریم که این حیوانات را در طبیعت رها کنیم؟! به‬ ‫گفته محمدی اینکه این حیوانات در طبیعت وحشی بزرگ‬ ‫نشــده اند و امکان دارد با رهاسازی در طبیعت دستخوش‬ ‫اسیب و نابودی شوند و از طرفی اقدامات اموزش‪ ،‬تحقیق‬ ‫و پژوهش در زمینــه حیات وحش در اصفهان ناچیز بوده‪،‬‬ ‫شورای شهر نمی خواهد تصمیم هیجانی ای در این رابطه‬ ‫بگیرد اما بناســت به دنبال توقف فعالیت باغ وحش صفه‬ ‫باشند‪ .‬حاال قرار اســت تعطیلی باغ وحش صفه به عنوان‪ ‬‬ ‫پیشنهاد کمیســیون محیط زیست شورای شهر به صحن‬ ‫علنی برود تا بعدازاینکه فعالیت های باغ وحش متوقف شد‪،‬‬ ‫شرایط واگذاری بخشی از این انتقال به بخش خصوصی‬ ‫امکان سنجی شود‪ .‬او هم چنین افزود‪ :‬بهترین حالت‪  ‬این‬ ‫است که بخش خصوصی مشارکت کند و بتواند با تامین‬ ‫استانداردهای دنیا برای حفاظت و حقوق حیوانات متناسب‬ ‫با اقلیــم و محیط های ‪ ‬طبیعی اصفهان اقدام کند؛ اما اگر‬ ‫امکان ان نباشد با مراکزی که حداقل شرایط استانداردتری‬ ‫برای زیست طبیعی داشته باشند وارد مذاکره خواهیم شد‪.‬‬ ‫دهکــده حیوانات قزوین اعالم امادگــی کرده تا برخی از‬ ‫حیوانات وحشــی باغ وحش صفه را بپذیرد و محمدی به‬ ‫ایرنا در این رابطه گفت ممکن اســت حیوانات وحشــی‬ ‫باغ وحش را با تضمین بیشــتری در اختیار این باغ وحش‬ ‫قزوین قرار بدهند؛ اما درعین حال این عضو شــورای شهر‬ ‫اصفهان از بررسی گزینه های دیگر هم گفت‪  :‬نگرانی ما‬ ‫از حقوق حیوانات اســت‪ ،‬قرار نیست که ما حیوانات را از‬ ‫این باغ وحــش به باغ وحش دیگری منتقل کنیم‪ .‬اگر قرار‬ ‫باشــد به حیات وحش دیگری منتقل کنیم خوب در شهر‬ ‫خودمان باغ وحش داریــم و ضرورتی برای صرف وقت و‬ ‫هزینه نیست‪ .‬در خصوص دهکده حیوانات باراجین قزوین‬ ‫که اعالم امادگی کرده می تواند پذیرای برخی از حیوانات‬ ‫باغ وحش اصفهان باشــد باید گفت؛ این دهکده شــرایط‬ ‫خیلی بهتری نســبت به باغ وحش صفه دارد و کسی که‬ ‫ان را تاســیس کرده یکی از دوستداران حیات وحش است‬ ‫کــه البته نه در طبیعت که در مســاحتی بالغ بر ‪ ۱۰‬هکتار‬ ‫در کیلومتر پنج‪  ‬بوســتان باراجین از حیوانات اسیب دیده‬ ‫حمایت می کند‪ .‬او در دهکده حیوانات که بانام باغ وحش در‬ ‫حفاظت محیط زیست ثبت شده و از سوی شهرداری قزوین‬ ‫حمایت می شود بیشتر از حیواناتی مراقبت می کند که دیگر‬ ‫قادر به زندگی در طبیعت نیســتند‪ ،‬اســیب دیده انسان ها‬ ‫هستند‪ ،‬در اســارت بود ه یا نقص عضو شده اند‪ .‬محمدی‬ ‫که می گوید کمیسیون محیط زیست شورای شهر مصمم‬ ‫اســت یک باغ وحش از هفتاد باغ وحش کشــور کم بشود‬ ‫معتقد است یکسری از حیوانات باغ وحش صفه مانند قوچ‬ ‫قابلیت رهاسازی در طبیعت اصفهان را دارند؛ اما این امکان‬ ‫را الزمه تضمین ها و نظرات کارشناســی سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست اســتان اصفهان دانست‪ .‬حســین اکبری‪،‬‬ ‫معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت‬ ‫اســتان اصفهان به خبرنگار ایرنا گفت برای انتقال برخی‬ ‫از حیوانات باغ وحش صفه نیازمند بررســی های بیشتری‬ ‫هســتند و باید با اخذ نظرات کارشناسان این سازمان‪ ،‬در‬ ‫این رابطه اعالم نظر قطعی کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شهرداری از تصدی گری حیات وحش دست‬ ‫بردارد‬ ‫شاهین سپنتا‪ ،‬دامپزشــک و حامی حقوق حیوانات بر‬ ‫این باور است که شهر اصفهان از ظرفیت های بسیار عالی‬ ‫تاریخی‪ ،‬فرهنگی و طبیعی برای جلب گردشگر برخوردار‬ ‫است و هیچ نیازی به ایجاد باغ وحش برای چنین منظوری‬ ‫ندارد‪ .‬او افزود‪ :‬حتی اگر ادعا شــود این باغ وحش باهدف‬ ‫اموزش موضوعاتی در مورد حیوانات به مخاطبان خصوصا‬ ‫کودکان و ایجاد حس عالقه نسبت به حیوانات ایجادشده‪،‬‬ ‫بازهم به جرات می تــوان گفت‪ :‬باغ وحش صفه نه تنها در‬ ‫دستیابی به‪  ‬چنین هدفی ناکام بوده بلکه با خلق جلوه های‬ ‫زشت از به اسارت کشیدن حیوانات برای کودکان و دانش‬ ‫اموزان ما جنبه بداموزی دارد‪ .‬ان طور که ســپنتا می گوید‬ ‫امروز در برخی کشــورها برای اموزش کودکان و نزدیکی‬ ‫با حیات وحــش به جای احداث باغ وحش هــای واقعی به‬ ‫ق باغ وحش های مجازی هفت بعدی اقدام می کنند که‬ ‫خل ‬ ‫به مراتب سالم تر‪ ،‬کم هزینه تر‪ ،‬اموزنده تر و جذاب تر هستند‪.‬‬ ‫عضو انجمن دوستداران اصفهان هم چنین یاداور شد‪  :‬هیچ‬ ‫گردشگر خارجی یا حتی داخلی حاضر نیست صرف هزینه‬ ‫کند و در شهر تاریخی اصفهان به تماشای اسارت حیوانات‬ ‫بنشــیند؛ بنابراین اســارتگاه وحش جــز هزینه و اتالف‬ ‫سرمایه‪ ،‬نفعی برای اصفهان ندارد‪ .‬سپنتا بنیان گذار انجمن‬ ‫حمایت از حیوانات در اصفهان ادامه داد‪ :‬از ســال ها قبل‬ ‫مجموعه فعاالن محیط زیســت و حامیان حقوق حیوانات‬ ‫در اصفهان با تصدی گری شــهرداری اصفهان در ایجاد‬ ‫باغ وحش‪ ،‬باغ پرندگان‪ ،‬باغ خزندگان و دلفیناریوم مخالف‬ ‫بوده و هستیم که خوشــبختانه مورد اخر احداث نشد اما‬ ‫سایر موارد باوجود همه مخالفت ها احداث شده و به کار خود‬ ‫ادامه می دهد ولی تالش می شــود شهرداری اصفهان در‬ ‫تصدی گری خود در خصوص حیات وحش تجدیدنظر کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪  :‬باغ وحش های مطرح دنیا خود را به دانش روز‬ ‫مجهز کرده اند و استانداردهای جهانی را رعایت می کنند؛‬ ‫اما برعکس در ایران فرســنگ ها با استانداردهای جهانی‬ ‫فاصله داریــم و انچه در امروز در ایــران به نام باغ وحش‬ ‫شناخته می شود دست کمی از اسطبل های سلطنتی دوران‬ ‫قاجار کــه نام هایی مثل فیل خانه یا شــیر خانه را یدک‬ ‫می کشیدند ندارند‪ .‬این دامپزشک یاداور شد‪ :‬در ایران نه تنها‬ ‫زیرساخت های احداث باغ وحش فراهم نیست بلکه با توجه‬ ‫با مغفول ماندن سرفصل های نگهداری و درمان جانوران‬ ‫وحشی در نظام اموزشی ما‪ ،‬به طورمعمول‪ ‬شیوه های علمی‬ ‫نوین در این موارد رعایت نمی شــود‪ .‬ســپنتا معتقد است‬ ‫انتقال این حیوانات به سایر باغ وحش های موجود در ایران‬ ‫در بهبود شرایط ان ها چندان موثر نیست و بهتر است که از‬ ‫باغ وحش های استاندارد اسیایی یا اروپایی درخواست کنیم‬ ‫این حیوانات را پس از طی مراحل قرنطینه تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫ســپنتا تاکید کرد‪ :‬قبل از هرگونه انتقال‪ ،‬این حیوانات باید‬ ‫به دقت معاینه و قرنطینه و در صورت لزوم مورد درمان قرار‬ ‫بگیرند‪ ،‬شرایط حمل ونقل ان ها باید طبق ضوابط سازمان‬ ‫دامپزشــکی باشد تا از رهگذر نقل وانتقال به محیط جدید‪،‬‬ ‫اسیب های بیشتری به این حیوانات وارد نشود‪.‬‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫جوالن ما فسرد به زنجیر خواب پا‬ ‫واماندگی ست حاصل تعبیر خواب پا‬ ‫دیر یا زود ســایه کرونا از کشور رخت بر خواهد بست‬ ‫و این چالش های میان اقتصاد و کرونا است که جایگزین‬ ‫مشکالت حوزه سالمت خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬در ســال های گذشته روزبه روز فشار‬ ‫اقتصادی بر مردم سنگین تر می شود و اتفاقات گوناگونی هم‬ ‫که در این میان رخ می دهد بیش از هر چیز بر اقتصاد کشور‬ ‫تاثیر می گذارد؛ ســال ‪ ،۹۸‬سال دشواری هم برای مردم و‬ ‫هم برای اصناف مختلف بود‪ ،‬اتفاقاتی که در این سال رخ‬ ‫داد بازار را دچار رکود و اکثر مشــاغل را با ضرر های بسیار‬ ‫روبه رو کرد‪ .‬این رکود و کســادی بازار باعث شده بود که‬ ‫اصناف مختلف برای جبران ضرر های متحمل شده چشم به‬ ‫تعطیالت عید نوروز و سفر های نوروزی مردم بدوزند که با‬ ‫شیوع‪ ‬ویروس کرونا‪ ‬در کشور و توقف سفر های نوروزی امید‬ ‫ان ها هم ناامید شد‪ .‬چه بسیار کارگرانی که از کار بیکار شده‬ ‫و چه تولیدکنندگانی که نمی دانند با اجناس بدون مشتری‬ ‫خود چه کار کنند‪ ،‬نداشــتن درامد از یک سو و هزینه های‬ ‫مختلف مانند اجاره بهای مغازه ها و کارگاه ها و مالیات از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬باعث سردرگمی اصناف مختلف شده است‪ .‬سه ماهی‬ ‫می شود که به صورت جدی با بیماری کرونا درگیر هستیم و‬ ‫چند روزی است که امار ها نشان از کنترل نسبی این بیماری‬ ‫نسبت به گذشته دارد‪ ،‬ازاین رو برخی از مشاغل که به دلیل‬ ‫شیوع این بیماری و دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا فعالیت‬ ‫خود را متوقف کرده بودند‪ ،‬شــروع به کارکردند‪ .‬دیر یا زود‬ ‫سایه کرونا از کشور رخت بر خواهد بست و این چالش های‬ ‫میان اقتصاد و کرونا اســت که جایگزین مشکالت حوزه‬ ‫سالمت خواهد شد؛ مسئله ضرر های تحمیل شده به مشاغل‬ ‫مختلف به حدی اهمیت دارد که اگر به ان توجه کافی نشود‪،‬‬ ‫ضربه ای سنگین تر از ضربه کرونا بر جامعه بهداشت و درمان‬ ‫را به کشور وارد خواهد کرد‪ .‬صنعت گردشگری و در ادامه‬ ‫ان‪ ‬صنفهتلداران‪ ‬ازاصلی ترینمشاغلیمحسوبمی شوند‬ ‫که با شــیوع بیماری کرونا و ممنوعیت سفر ها دچار ضرر‬ ‫شدند‪ .‬کریم بیگی‪ ،‬رئیس جامعه هتلداران اصفهان در این‬ ‫خصوص اظهار داشت‪ :‬از اوایل اسفندماه و به دستور ستاد‬ ‫ملی مبارزه با کرونا بود که فعالیت هتل ها متوقف شد‪ .‬او با‬ ‫اشاره به هم زمانی شیوع ویروس کرونا با عید نوروز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این شرایط در بدترین بازه زمانی رخ داد‪ ،‬چون اخر سال‬ ‫بود و بحث عیدی و پاداش و سنوات مطرح بود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تعدیل ‪ ۳۰‬درصدی نیرو های هتل ها در‬ ‫اصفهان‬ ‫بیگی ادامه داد‪ :‬موعد پرداخت همه موارد ذکرشــده در‬ ‫اسفندماه است که طبیعتًا بار مالی سنگینی را وارد می کند‬ ‫که‪ ‬هتلداران‪ ‬مجبور به تعدیل حدودًا ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد نیرو ها‬ ‫در اســتان اصفهان شدند‪ .‬رئیس جامعه هتلداران اصفهان‬ ‫بابیان این که فعالیت تمامی هتل ها تابه حال متوقف بوده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بااین حال در زمان طرح فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی حدود دو هتل وجود داشت که با هماهنگی ستاد‬ ‫ملی مبارزه با کرونا و نظارت اداره بهداشت به دلیل این که‬ ‫سفر های ضروری در استان پیش امد‪ ،‬فعال بودند‪ ،‬ولی در‬ ‫کل مجموعه هتل های استان تعطیل بود و هنوز هم فعالیت‬ ‫کامل خود را شــروع نکرده اند‪ .‬او بیان داشــت‪ :‬پیش بینی‬ ‫می شد که از اول اردیبهشت ماه هتل ها شروع به کار کنند‪،‬‬ ‫ولی این اتفاق رخ نداد و تصمیم نهایی به زودی اعالم خواهد‬ ‫شد که تعدادی از هتل ها به صورت مرحله ای فعالیت خود‬ ‫را از ســر بگیرند‪ .‬بیگی تصریح کرد‪ :‬بعید است که به این‬ ‫زودی سالن های پذیرایی برای برگزاری مراسم های مختلف‬ ‫بازگشایی شود‪ ،‬همان طور که با هر نوع تجمعی مخالفت‬ ‫شده است و حتی اماکن مذهبی باوجود قرار داشتن در ماه‬ ‫مبارک رمضان هم تعطیل هستند‪ .‬رئیس جامعه هتلداران‬ ‫اصفهان در خصوص مهم ترین چالــش هتلداران پس از‬ ‫پاشی که در رستوران ها استفاده می شود اکنون در ورودی برخی‬ ‫اماکن با تغییراتی استفاده می شود که افراد را خیس می کند اما‬ ‫این مه پاش چنین ایرادی ندارد‪ .‬به گفته قائم مقام مدیرعامل این‬ ‫شــرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران‪ ،‬از‬ ‫این مه پاش می توان در اماکن مختلف‪ ،‬بیمارستان ها‪ ،‬ورودی ها‬ ‫و …اســتفاده کرد؛ اکنون برای این منظور تونلی ‪ ۶‬متری را‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫بیدل دهلوی‬ ‫مهار کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد دوباره امنیت ذهنی برای مهمانان‬ ‫مهم ترین مسئله صنعت هتلداری است که چگونه دوباره‬ ‫اطمینان از بهداشت و سفر بدون خطر را به مهمانان بدهیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جذب گردشــگر خارجی بسیار سخت‬ ‫خواهد بود‬ ‫او افزود‪ :‬عمده سفر های بین المللی به دلیل این که دیگر‬ ‫کشور ها نیز با این بیماری درگیر شدند‪ ،‬دچار مشکل خواهد‬ ‫شد‪ ،‬به خصوص جلب اعتماد مردم کشور های اروپایی که‬ ‫بسیار محتاط هستند بسیار دشوار خواهد بود‪ .‬بیگی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬پیش بینی کارشناسان این حوزه نشان می دهد که‬ ‫امکان دارد تا یک ســال دیگر با این مشکالت و ترغیب‬ ‫مردم برای سفر درگیر باشیم‪ .‬رئیس جامعه هتلداران اصفهان‬ ‫بابیان این که هزینه هایی که در این مدت به مراکز اقامتی‬ ‫تحمیل شد‪ ،‬بسیار سنگین و مشکل افرین بود‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫در سالی که گذشت اتفاقات بسیار بدی را تجربه کردیم‪ ،‬از‬ ‫ابتدای سال که با ســیل درگیر بودیم و سفر های نوروزی‬ ‫مردم به دنبال ان کاهش یافت‪ ،‬در ادامه مشکالت گرانی‪،‬‬ ‫ســقوط هواپیمای اوکراینی‪ ،‬ترور شهید سلیمانی و در اخر‬ ‫هم کرونا باعث شد که ســال ‪ ۹۸‬یکی از بدترین سال ها‬ ‫برای صنعت گردشگری به حســاب اید‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همه‬ ‫فعاالن این عرصه به این امید بودند که در ابتدای ســال‬ ‫جدید میالدی و ســال جدید چینی که زیرســاخت های‬ ‫زیادی هم برای ســفر چینی ها در این زمان به ایران مهیا‬ ‫شده بود و هتل ها هزینه های زیادی را برای بازسازی ها و‬ ‫تغییرات دکوراسیون متحمل شدند‪ ،‬این ضرر ها جبران شود‬ ‫که با شــیوع کرونا تمام امید ها و برنامه ریزی های صنعت‬ ‫گردشــگری به نابودی کشیده شد‪ .‬بیگی افزود‪ :‬همه این‬ ‫مشــکالت دست در دســت یکدیگر باعث شدند که این‬ ‫صنعت دچار چالش های جدی شود و امید است مسئوالن‬ ‫مربوطه با چاره اندیشــی‪ ،‬هر طور که هست این صنعت را‬ ‫حفظ کنند‪ ،‬چون صنعت گردشگری از مهم ترین راه های‬ ‫کسب درامد برای کشــور و به ویژه شهر اصفهان است و‬ ‫اگر به ان توجه نشود از درامد پایدار و درازمدت ان محروم‬ ‫خواهیم شد‪ .‬رئیس جامعه هتلداران اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫ســرمایه گذاران در این بخش نیازمند تفکر و مســاعدت‬ ‫مسئوالن هستند تا این صنعت را پایدار نگه دارند؛ مسائل‬ ‫اشــتغال زایی‪ ،‬درامد های ارزی و صدور فرهنگ به دیگر‬ ‫کشور ها به وسیله توریست‪ ،‬وجود دارند که نشان می دهد باید‬ ‫توجه ویژه ای به صنعت‪ ‬گردشگری‪ ‬داشت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تسهیالت کم بهره راهگشای هتلداران‬ ‫است‬ ‫او بیان کرد‪ :‬می توان تســهیالت با بهره های زیر ‪۱۰‬‬ ‫درصد به این صنف داده شود تا ان ها بتوانند تنها هزینه های‬ ‫جاری خود مانند دستمزد پرسنل را جبران کنند‪ ،‬همچنین‬ ‫معافیت های الزم در مباحث تامین اجتماعی و هزینه های‬ ‫انرژی می تواند برای ســرمایه گذاران دلگرمی باشد‪ .‬بیگی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬همکاران خود در صنف هتلداران را نیز به‬ ‫صبوری دعوت می کنیم‪ ،‬بایــد این تهدید پیش امده را به‬ ‫فرصت تبدیل کنیم‪ ،‬با استفاده از روش های جدید و خالقانه‬ ‫پذیرایی‪ ،‬موارد بهداشتی را رعایت کرده و در اینده پیشگیری‬ ‫الزم را برای هرگونه مشکالت بهداشتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫زادروز خواجه عبداهلل انصاری‬ ‫در مهد صنایع دستی کشور‬ ‫صادرات ‪ 40‬میلیون دالری‬ ‫صنایع دستیچمدانیاصفهان‬ ‫امار صادرات چمدانی صنایع دســتی اســتان‬ ‫اصفهان بیش از ‪ 40‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش‪ ‬صداوسیما‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به امار ارائه شده از گمرک استان‪ ،‬این رقم غیر‬ ‫از خریدهای غیر گمرکی گردشگران در سال رونق‬ ‫تولید و نســبت به سال ‪ 97‬رشد قابل قبولی داشته‬ ‫است‪ .‬فریدون اهلل یاری افزود‪ :‬عرضه صنایع دستی‬ ‫اســتان اصفهان به طرق مختلف صورت می گیرد‬ ‫کــه از ان جملــه می تــوان به خرید مســتقیم‬ ‫صنایع دستی از سوی گردشگران داخلی و خارجی‬ ‫یا صادرات صنایع دســتی از طریق گمرک استان‬ ‫توســط تولیدکنندگان صنایع دستی و شرکت های‬ ‫صادرات الکترونیک فعال در بخش صنایع دســتی‬ ‫اشاره کرد‪ .‬استان اصفهان با دارا بودن حدود ‪200‬‬ ‫رشته اصیل بومی‪ ،‬یک سوم صنایع دستی جهان و‬ ‫دوسوم صنایع دستی کشور را به خود اختصاص داده‬ ‫است و به لحاظ تعدد و سهم ‪ 60‬درصدی تولید‪ ،‬مهد‬ ‫صنایع دستی ایران است‪.‬‬ ‫بهره مندی شرکت های‬ ‫دانش بنیان از لیزینگ‬ ‫صادراتی‬ ‫بیش از ‪ ۴۷۰۰‬شــرکت دانش بنیان از لیزینگ‬ ‫خارجی برای انجام صادرات بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش‪ ‬باشــگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬توســعه‬ ‫بازار صادراتی شــرکت های دانش بنیــان ازجمله‬ ‫اقداماتی اســت کــه می تواند تســهیلگر جهش‬ ‫در تولیــد محصــوالت دانش بنیان باشــد‪ .‬بیش‬ ‫از ‪ ۴۷۰۰‬شــرکت دانش بنیــان در صــورت دارا‬ ‫بودن شــرایط می توانند عالوه بــر لیزینگ داخلی‬ ‫محصــوالت‪ ،‬از لیزینگ خارجی نیــز برای انجام‬ ‫صــادرات بهره مند شــوند‪ .‬صــادرات محصوالت‬ ‫دانش بنیان ازجمله اهدافی است که مدیران بسیاری‬ ‫از این واحد های فناور به صورت خودجوش به عنوان‬ ‫یک هدف‪ ،‬برای خود تعیین کرده اند‪ .‬این شرکت ها‬ ‫تاکنون در این زمینه موفقیت های قابل توجهی نیز‬ ‫کســب کرده اند‪ .‬این موفقیت ها از این سو ارزشمند‬ ‫و قابل توجــه اســت که باوجود شــرایط تحریمی‬ ‫و برخی محدودیت ها به دســت امده اســت‪ .‬فعال‬ ‫شــدن پایگاه های صادراتی که به شکل خصوصی‬ ‫اداره می شــوند‪ ،‬ازجمله خدماتی اســت که در این‬ ‫زمینه عرضه می شــود‪ .‬لیزینگ داخلی محصوالت‬ ‫دانش بنیان در حال حاضر فعال اســت و تا ســقف‬ ‫‪ ۸۰‬درصد از مبلغ قرارداد را پوشش می دهد‪ .‬بر این‬ ‫اساس طرح لیزینگ خارجی محصوالت دانش بنیان‬ ‫نیز فعال شده است‪ .‬شــرکت های دانش بنیانی که‬ ‫بتوانند از صندوق ضمانت صادرات‪ ،‬ضمانت نامه های‬ ‫الزم را دریافــت کنند‪ ،‬می تواننــد از این خدمات‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫رویارویی اهالی رسانه با شبکه های اجتماعی‬ ‫ساختتونلضدعفونی کنندهدریکشرکتدانش بنیان‬ ‫محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید مه پاش و‬ ‫مواد ضدعفونی کننده ای شدند که امکان ضدعفونی کردن افراد‬ ‫در یک تونل را دارد‪.‬‬ ‫میالد توصیفیان قائم مقام مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان‬ ‫در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در گفتگو با‪  ‬مهر‪ ‬گفت‪:‬‬ ‫در ایــن شــرکت پیش از شــیوع کرونا موفق بــه تولید مواد‬ ‫ضدعفونی کننده ای شدیم که مورد تایید وزارت بهداشت است‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه پیش از شــیوع کرونــا از این مواد در خط تولید‬ ‫مواد لبنی استفاده می کردیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این محلول بدون الکل‬ ‫است و در صورت اســتفاده هیچ گونه ضرری ندارد‪ .‬توصیفیان‬ ‫بابیان اینکه به تازگی توانستیم دستگاهی را طراحی کنیم که مه‬ ‫پاش است و از مواد ضدعفونی کننده تولید خودمان در ان بهره‬ ‫می بریم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این سیستم مه پاش که مشابه خارجی دارد‬ ‫بر اساسی ساخته شده که عالوه بر ضدعفونی کردن تجهیزات‬ ‫یا افراد مانع از خیس شدن می شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬دستگاه های مه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫خانه نشینی ‪ 30‬درصدی کارکنان هتل ها‬ ‫در دوران کرونا‬ ‫فناوری‬ ‫طراحــی کردیم که فرد در ان طــی ‪ ۶‬ثانیه ضدعفونی خواهد‬ ‫شد‪ .‬او بابیان اینکه طی بررسی هایی که داشتیم تونل را ‪ ۶‬متر‬ ‫طراحی کردیم زیرا طی این مسافت‪ ،‬بار میکروبی تا ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫از بین می رود‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدای ورود و به هنگام خروج تســت‬ ‫بار میکروبی اندازه گیری می شود‪ .‬او بابیان اینکه استشمام این‬ ‫محلول بــرای ضدعفونی افرادی کــه در تونل قرار می گیرند‬ ‫ضرری ندارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برای استریل یک تجهیز یا افراد‪ ،‬اندازه‬ ‫میکرونی باید زیر ‪ ۵‬میکرون باشــد که این دســتگاه این گونه‬ ‫عمل می کند‪ .‬به گفته توصیفیان‪ ،‬در حال حاضر وزارت بهداشت‬ ‫بودجه ای برای بیمارستان ها اختصاص نداده که این دستگاه را‬ ‫خریداری کنند به همین دلیل ما دســتگاه را نمی فروشیم ولی‬ ‫خدمات استریل ســازی را ارائه می دهیم تا یک مکان یا افراد‬ ‫را ضدعفونی کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اکنون به بیمارستان های مسیح‬ ‫دانشوری‪ ،‬سعدی و… خدمات ارائه می دهیم و اتاق های عمل و‬ ‫بخش های بیماران مبتالبه کرونا را استریل می کنیم‪.‬‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫زاهد در دنیا کسی است که حرام بر صبرش غلبه نکند‪ ،‬و حالل از‬ ‫شکرش باز ندارد‪.‬‬ ‫امام علی (ع)‬ ‫غربت و اسارت‪ ،‬سرنوشت تلخ حیوانات باغ وحش اصفهان‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫با ظهور فضای مجازی و همه گیر شــدن شبکه هایی مانند‬ ‫فیسبوک و توییتر مردم به منابع اطالعاتی جدیدی دست یافتند‬ ‫و خبرنگاران با چالش های مختلف روبرو شــدند‪ ،‬اما برخی از این‬ ‫چالش‪ ،‬فرصت ســاختند و از بستر فضای مجازی برای فعالیت‬ ‫سریع تر و در برخی موارد صریح تر رسانه ای به ویژه در ابراز نظرات‬ ‫دوسویه بهره بردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬ظهور فضای مجازی در دهکده جهانی تاثیر‬ ‫بسیار زیادی بر‪ ‬رسانه ها‪ ‬و مطبوعات گذاشت‪ .‬سایت ها و بسترهای‬ ‫انالین جدید‪ ،‬بسیاری از روزنامه ها را به تعطیلی کشاند و این بستر‬ ‫جدید تبدیل به منبع اطالعاتی اصلی مردم جهان شد‪ .‬بااین حال‬ ‫اولین گروهی که سریعًا اهمیت اینترنت را درک کردند‪ ،‬مطبوعات‬ ‫بودند که با ایجاد خبرگزاری ها ابتکار عمل را در بستر انالین هم‬ ‫در دســت گرفتند و ازانچه بحران مطبوعات در دهه های گذشته‬ ‫خوانده شد بهترین استفاده را کردند‪ .‬ادامه فرمانروایی خبرگزاری ها‬ ‫بر اینترنت با تمام چالش ادامه داشت تا اینکه پدیده جدیدی به نام‬ ‫شبکه های اجتماعی ظهور کرد‪ .‬به یک باره فیسبوک‪ ،‬توییتر و سپس‬ ‫اینستاگرام در کنار پیام رسان ها به وجود امدند و این بار مطبوعات‬ ‫و حتــی خبرگزاری ها با چالش جدی مواجه شــدند‪ .‬محبوبیت‬ ‫شبکه های اجتماعی به سرعت افزایش یافت و به بازیگر اصلی در‬ ‫دنیای مجازی تبدیل شدند ضمن اینکه بسیاری از مردم که اکنون‬ ‫در این فضا خود را در قامت یک «شهروند خبرنگار» فعال می دانند‬ ‫به جای روزنامه ها و یا خبرگزاری ها اطالعاتشان را از این شبکه ها‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬عالوه بر این چالش ها‪ ،‬رسانه های اجتماعی یک‬ ‫مشکل بزرگ دیگر را برای مطبوعات و خبرنگاران ایجاد کردند‪.‬‬ ‫این مشکل فعالیت خبرنگاران در صفحات مجازی بود‪ .‬خبرنگاران و‬ ‫روزنامه نگاران جز گروه های خاص در اجتماع هستند‪ ،‬افرادی که به‬ ‫منابع دست اول خبری دسترسی دارند و زودتر از دیگران از اتفاقات‬ ‫باخبر می شوند‪ .‬همین موضوع باعث شده تا این قشر از مقبولیت‬ ‫بیشتری در مردم برخوردار باشند و نحوه فعالیت و محتوا منتشرشده‬ ‫انان بیش از بقیه زیر نظر قرار گیرد‪ .‬بســیاری از رسانه های دنیا‬ ‫دستورالعمل مشــخصی برای فعالیت خبرنگاران خود در فضای‬ ‫مجازی و محتوای خبری که در صفحات شــخصی خود منتشر‬ ‫می کنند‪ ،‬دارند‪ .‬در ایران هم تاکنون برخی از خبرنگاران به علت‬ ‫انتشــار برخی اخبار و محتواهای خالف سیاست های رسانه خود‬ ‫در فضای مجازی دچار مشکالتی از سوی مدیران مسئول شدند‪.‬‬ ‫همچنین استفاده خبرنگاران از محتوای فضای مجازی در خبرها‬ ‫و مطالب خود نیز مســئله ای مورد مناقشه است‪ .‬در ادامه نگاهی‬ ‫به دستورالعمل های خبرگزاری ها و مطبوعات مختلف دنیا برای‬ ‫استفاده خبرنگاران از شبکه های مجازی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬رسانه های ایران‬ ‫محدوده فعالیــت روزنامه نگاران و خبرنگاران رســانه های‬ ‫ایرانی در شبکه های اجتماعی هنوز به شفافی رسانه های خارجی‬ ‫مشخص نشده است‪ .‬بســیاری از فعاالن رسانه ای با درج اینکه‬ ‫مطالب ذکرشده در این صفحه نظرات شخصی است و ارتباطی با‬ ‫رسانه ان ها ندارد مشغول فعالیت در شبکه های اجتماعی هستند‪.‬‬ ‫این فعالیت گاهًا حاشــیه های زیادی به بــار اورده و در جاهایی‬ ‫که خالف سیاست های رسانه بوده حتی در مواردی باعث قطع‬ ‫همکاری بین خبرنگاران و ان رسانه شده است‪ .‬علی رغم اینکه‬ ‫بسیاری از رسانه های ایرانی دستورالعمل شفافی درباره حد و حدود‬ ‫فعالیت کارمندان خود در شــبکه های اجتماعی ندارند‪ ،‬اما تقریبًا‬ ‫تمام مطبوعات مرامنامه و یا اساسنامه هایی تحت عنوان اخالق‬ ‫حرفه ای دارند که خط مشی رســانه را تعیین می کنند‪ .‬بسیاری‬ ‫معتقدند خبرنگاران باکار در یک رســانه درواقع این خط مشی را‬ ‫قبول کرده اند و اظهارنظری برخالف ان در شبکه های اجتماعی‬ ‫تحت عنوان دیدگاه شخصی غیرمنطقی به نظر می رسد‪ .‬بااین حال‬ ‫همچنان یکی از چالش های خبرنگاران و رســانه ها شبکه های‬ ‫اجتماعی هستند‪ ،‬از طرفی این فضاهای تعاملی جدید گوی سبقت‬ ‫را از رســانه ها ربوده انــد و از طرفی دیگر حد و حدود محدودیت‬ ‫فعاالن عرصه مطبوعات در این فضا مشخص نیست‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!