روزنامه اصفهان امروز شماره 4628 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4628

روزنامه اصفهان امروز شماره 4628

روزنامه اصفهان امروز شماره 4628

‫یکشنبه‪ 31‬اردیبهشت‪ 30|1402‬شوال‪ | 21May 2023| 1444‬سـال نوزدهم |‪ 8‬صفحه | شـمـاره‪ 5000| 4628‬تومان |‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫حفظاصولمنافاتیبا‬ ‫مصلحتندارد‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫رهبر انقالب در دیدار وزیر و مسئوالن وزارت امور خارجه‬ ‫با تبیین سه کلیدواژه عزت‪ ،‬حکمت و مصلحت در سیاست‬ ‫خارجی گفتند‪ :‬عزت‪ ،‬یعنی نفی دیپلماسی التماسی؛ حکمت‬ ‫یعنی عمل خردمندانه در تعامالت بین المللی و مصلحت یعنی‬ ‫شناخت موارد انعطاف که منافاتی با اصول ندارد‪.‬‬ ‫ضرب االجل شهرداری به‬ ‫متخلفانساخت وسازهای‬ ‫غیرقانونی‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫احتمال جبران‬ ‫عقب ماندگی بورس‬ ‫در کوتاه مدت‬ ‫به یاد مادری که با اهدای اعضایش جاودانه شد‬ ‫مرا ادامه بده‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫سی و یکم اردیبهشت ماه روز جهانی اهدای عضو است و این ماجرا نمونه ای از ایثار یک خانواده بود که در سخت ترین شرایط احساسی‪ ،‬تصمیمی دشوار اما ماندگار‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫گرفتند تا زندگی فرد از دست رفته شان هنوز ادامه داشته باشد‪ ،‬این بار در تن انسان هایی دیگر‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیوند اعضای بدن‬ ‫یک تصمیم در زمان اختیار‬ ‫‪25000‬‬ ‫تعداد افراد در لیست‬ ‫پیوندعضودرکشور‬ ‫‪8- 5‬‬ ‫امار فوت با مرگ مغزی در ایران ساالنه‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬تا ‪ ۸۰۰۰‬نفر اســت‪ ،‬ولی تنها‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰۰‬نفر قابلیت اهدای عضو دارند که فقط هزارنفر‬ ‫به اهدا می رســند و اعضای بدن ‪ ۲۰۰۰‬نفر به خاک سپرده‬ ‫می شود ‪.‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫اهدای زندگی در قاب سینما‬ ‫‪12/2‬‬ ‫امار فوتی های ساالنه کشور‬ ‫بهدلیلنرسیدنعضوپیوندی‬ ‫کفش طالی نه چندان‬ ‫مرغوب شهریار‬ ‫به بهانه روز ملی اهدای عضو‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫شاخصاهدایعضو‬ ‫کشور در سال ‪1401‬‬ ‫صنعت توریسم به توسعه‬ ‫رویدادهایفرهنگی‬ ‫وابسته است‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫استانداراصفهان‪:‬‬ ‫‪9/000/000‬‬ ‫هزار‬ ‫وظیفه مسئوالن حل‬ ‫مشکالت مردم است‬ ‫تعداد افراد دارای‬ ‫کارت اهدای عضو در کشور‬ ‫امار فوتی های ساالنه‬ ‫مرگ مغزی در کشور‬ ‫‪%13‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫جمعیتایران‬ ‫کارت اهدای عضو دارند‬ ‫تعدادافرادیکهقابلیت‬ ‫اهدای عضو دارند‬ ‫‪1000‬‬ ‫برایدریافتاطالعات‬ ‫بیشتر و کارت اهدای‬ ‫عضو کیوارکد روبرو را‬ ‫اسکنکنید‬ ‫‪7000‬‬ ‫تعداد اهدای عضو موفق‬ ‫در سال‬ ‫تعداد عضوی که در سال‬ ‫به خاک سپرده می شود‬ ‫اطالعیه لغو امتیاز نمایندگی‬ ‫به اطالع مشتریان محترم می رساند‪ ،‬به استناد ابالغیه‬ ‫کمیسیون اعطاء وتوسعه نمایندگی ها ی گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرودر سال ‪ ،1402‬نمایندگی زیر لغو امتیاز شده‬ ‫و هر گونه فعالیتی در حوزه های فروش خودرو و خدمات‬ ‫پس از فروش‪ ،‬به عنوان نماینده ایران خودرو یا شرکت‬ ‫ایساکو‪ ،‬غیر قانونی وغیر مجازا ست‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شهر‬ ‫کد نمایندگی‬ ‫صاحب امتیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫برخوار‬ ‫‪2065‬‬ ‫محمد مرادی دستجردی‬ ‫ایساکو‬ ‫تامین قطعات | تضمین خدمات‬ ‫‪w w w. i s a c o . i r‬‬ ‫اگهیاستخدام‬ ‫شرکت سیمرغ واحد اصفهان‬ ‫بدینوسـیله بـه اطلاع میرسـاند شـرکت سـیمرغ اصفهـان در نظـر دارد یـک نفـر‬ ‫کارشـناس دامپـروری (اقـا) اسـتخدام نمایـد‪ .‬لـذا متقاضیـان میتواننـد حداکثـر‬ ‫‪ ۱۰‬روز پـس از انتشـار اگهـی مـدارک خـود (شـامل مـدرک تحصیلـی‪ ،‬شناسـنامه‪،‬‬ ‫کارت ملـی) را بـه ادرس‪ :‬اصفهان‪ ،‬خیابان شـیخ صدوق شـمالی‪ ،‬خیابان شـیخ مفید‬ ‫نبش کوچه شماره ‪( ۶‬سعدی)‪ ،‬ساختمان سیمرغ‪ ،‬طبقه دوم تحویل نمایند‪.‬‬ ‫شرکت سیمرغ واحد اصفهان‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫اینفوگرافیک‪ :‬سید مهدی رضوی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫ادم زنده وکیل و وصی نمی خواهد‪ ،‬اما از‬ ‫لحظه ای که بمیرد اختیار همه چیز ازجمله‬ ‫اعضا و جوارحش را از دست خواهد داد و‬ ‫این در حالی است که در شرایط خاص این‬ ‫میناعباسپور‬ ‫امکان وجود دارد اعضای بدن یک نفر را به‬ ‫یک تا چند نفر دیگر پیوند زد و عده زیادی را از معلولیت و بیماری‬ ‫نجات داد‪ .‬در کشور ما رسم بر اهدای اعضای بدن افراد و غالبا‬ ‫کسانی است که دچار مرگ مغزی شده اند‪ ،‬اما عده ای دست به‬ ‫تخلف زیرزمینی فروش اعضای بدن خود می کنند‪ .‬در واقع بازار‬ ‫سیاه بزرگی برای این کاسبی جانی وجود دارد و این در شرایطی ‬ ‫است که افراد زیادی زندگی شان را به دلیل مرگ مغزی از دست‬ ‫داده اما بازماندگان به اهدای اعضای بدن انها رضایت نمی دهند‪ .‬با‬ ‫نگاهی به امار سال ‪ ۱۴۰۰‬می بینیم که ایران با جمعیت ‪85‬میلیون‬ ‫نفر‪ ،‬حدود ‪ 16‬هزار مرگ ومیر ناشی از تصادفات جاده ای را به خود‬ ‫دید و این در حالی بود که هر سال بین ‪ 5‬تا ‪ 8‬هزار مرگ مغزی‬ ‫اتفاق می افتد و بنا بر تخمین ها ‪ ۲۵۰۰‬تا ‪ ۴‬هزار عضو قابل اهدا‬ ‫هستند اما ساالنه تنها حدود هزار مورد (به عنوان مثال در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تعداد ‪ ۱۰۶۱‬مورد) عضو اهدا می شود‪ .‬در شرایطی که تعداد‬ ‫بیماران نیازمند به عضو پیوندی در کشور بیش از ‪ ۲۵‬هزار نفر‬ ‫است که با پیش بینی افزایش امار بیماران کلیوی نیازمند دیالیز‬ ‫و همچنین نارسایی کبدی ها‪ ،‬امار نیازمندان به دریافت عضو به‬ ‫میزان قابل توجهی افزایش یابد‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫وضعیت اهدای‬ ‫عضو در ایران‬ ‫مهاجم سپاهان با امار ‪ 13‬گل به کارش‬ ‫در لیگ ‪ 22‬پایان داد‬ ‫در استقبال از یک‬ ‫میان سالی پربار‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫کارگاه های غیرمجاز ضایعات‬ ‫در مسیر زاینده رود‬ ‫وزارت تعارض منافع‬ ‫حسن روانشید‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫اگهی مزایده فروش زمین (نوبت دوم)‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫نوبت اول‬ ‫اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی استان و شهرستان اصفهان بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ ‪1400/8/30‬‬ ‫(اتحادیه استان) و همچنین مجمع عمومی مورخ‪( 1401/5/25‬اتحادیه تعاونی روستائی شهرستان اصفهان) و صورتجلسه هیات‬ ‫مدیره مورخ ‪ 1400/9/20‬که در اتحادیه تعاون روستائی استان به صورت اشتراکی تشکیل گردید در نظر دارد ملک خود‬ ‫واقع در شهرستان مبارکه‪ ،‬بعد از جاده زیباشهر و پمپ بنزین‪ ،‬سمت چپ به مساحت ‪ 108360‬مترمربع به انضمام یک باب‬ ‫انبار به مساحت ‪ 720‬متر مربع و یک باب ساختمان نگهبانی به مساحت ‪ 39/2‬مترمربع همراه با انشعاب برق سه فاز ‪ 25‬امپر‬ ‫و انشعاب ½ اینچ اب شهری که به صورت ‪ 50 ، 50‬در مالکیت دو اتحادیه فوق الذکر می باشد و از طریق هیات کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری در تاریخ ‪ 1402/02/17‬به مبلغ ‪ 468,000,000,000‬ریال ارزیابی گردیده است را از طریق مزایده به‬ ‫فروشبرساند‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان می توانند از تاریخ ‪ 1402/02/29‬لغایت ‪ 1402/03/05‬ضمن هماهنگی از زمین مزبور بازدید به عمل اورده‬ ‫و قیمتهای پیشنهادی خود را همراه با اعالمیه واریزی سپرده مورد نیاز که مبلغ ‪ 14,000,000,000‬ریال می باشد و به صورت‬ ‫جداگانه (مبلغ ‪ 7,000,000,000‬ریال به حساب شماره ‪ 486337258‬نزد بانک کشاورزی به نام اتحادیه شرکتهای تعاونی‬ ‫روستائی شهرستان اصفهان و مبلغ ‪ 7,000,000,000‬ریال به حساب شماره ‪ 201699533‬نزد بانک کشاورزی به نام‬ ‫اتحادیه تعاونی روستائی استان اصفهان) به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز و در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری تاریخ‬ ‫‪ 1402/03/07‬به دفتر اتحادیه واقع در جاده اصفهان ‪ -‬شیراز بعد از پل راه اهن روبروی اداره شماره گذاری تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به شماره تلفنهای ‪( 09131887023‬اقای مهندس حسینی ) و‬ ‫‪( 09131186001‬اقای مهندس برهانی ) تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی استان و شهرستان اصفهان‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)‬ ‫خرید خاک زراعی مرغوب‬ ‫چاپاولاول‬ ‫نوبت‬ ‫شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان خرید خاک زراعی مرغوب به شماره ‪۲۰۰۲۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۲۰‬‬ ‫را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫مواعد زمانی‪:‬‬ ‫ تاریخ انتشار فراخوان‪1402/۰۲/28 :‬‬‫ مهلت دریافت اسناد فراخوان‪1402/۰۳/10 :‬‬‫ مهلت ارسال پیشنهادات‪1402/۰۳/20 :‬‬‫ زمان بازگشایی پاکت ها‪1402/۰۳/21 :‬‬‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪ :‬شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی‪۰۳۱۴۵۲۲۵۲۰۰ -‬‬ ‫سعید ابریشمی راد‪ -‬شهردار شاهین شهر‬ ‫م الف‪1499277 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2349‬‬ ‫وزارت تعارض منافع‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رهبر انقالب در دیدار مسئوالن وزارت امور خارجه و سفرا‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫حفظ اصول منافاتی با مصلحت ندارد‬ ‫پیوند اعضای بدن‬ ‫یک تصمیم در زمان اختیار‬ ‫مصلحت به مفهوم داشتن انعطاف در موارد الزم برای دور زدن موانع سخت و صخره ای و ادامه دادن مسیر است‬ ‫گروه رویداد| رهبر انقالب در دیدار وزیر و مسئوالن وزارت امور‬ ‫خارجه با تبیین سه کلیدواژه عزت‪ ،‬حکمت و مصلحت در سیاست‬ ‫خارجی گفتند‪ :‬عزت‪ ،‬یعنی نفی دیپلماسی التماسی؛ حکمت یعنی‬ ‫عمل خردمندانه در تعامالت بین المللی و مصلحت یعنی شناخت موارد‬ ‫انعطاف که منافاتی با اصول ندارد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی روز گذشته در دیدار مسئوالن وزارت‬ ‫امور خارجه و سفیران جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬با تبیین ضوابط و‬ ‫شاخص های سیاست خارجی موفق‪« ،‬عزت» به معنای نفی و پرهیز‬ ‫از دیپلماسی التماسی‪« ،‬حکمت» به مفهوم تعامالت و فعالیت های‬ ‫خردمندانه و محاسبه شده و «مصلحت» به معنای انعطاف برای‬ ‫دور زدن موانع سخت و ادامه دادن مسیر را سه کلیدواژه اساسی در‬ ‫دیپلماسی کشور خواندند و مسئوالن دیپلماسی کشور را به رصد دائم‬ ‫تحوالت تدریجی و حوادث تاثیرگذار در نظم بین الملل برای به دست‬ ‫اوردن جایگاه شایسته ایران عزیز در نظم اینده جهان فراخواندند‪.‬‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای‪ ،‬سیاست خارجی خوب و دستگاه‬ ‫دیپلماسی کارامد را رکنی اساسی برای اداره موفق کشور برشمردند‬ ‫و با بیان شش ضابطه الزامی در سیاست خارجی گفتند‪ :‬رعایت این‬ ‫شاخص ها‪ ،‬نشانه سیاست خارجی موفق است و اگر این ضابطه ها‬ ‫مشاهده نشد‪ ،‬یا در نظریه سیاست خارجی و یا در کارکرد و عملیات‬ ‫دیپلماسیدچارمشکلهستیم‪.‬‬ ‫توانایی تبیین اقناع کننده منطق رویکردهای کشور در مسائل‬ ‫مختلف‪ ،‬نخستین ضابطه یک سیاست خارجی موفق بود که رهبر‬ ‫انقالب اسالمی بیان کردند‪.‬‬ ‫«حضور اثرگذار و جهت بخش در پدیده ها‪ ،‬حوادث و جریان های‬ ‫مختلف سیاسی‪-‬اقتصادی جهان»‪« ،‬رفع و کاهش سیاست ها و‬ ‫تصمیمات تهدیدامیز علیه ایران»‪« ،‬تضعیف کانون های خطرافرین»‪،‬‬ ‫«تقویت دولت ها و مجموعه های متحد و همراه با ایران و توسعه عمق‬ ‫راهبردی کشور» و «قدرت تشخیص الیه های پنهان در تصمیمات‬ ‫و اقدامات منطقه ای و جهانی»‪ ،‬پنج ضابطه دیگری بود که ایشان در‬ ‫تشریح یک سیاست خارجی موفق و افتخارامیز‪ ،‬بیان کردند‪.‬‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای همچنین در پردازش معنای سه کلیدواژه‬ ‫«عزت‪ ،‬حکمت و مصلحت» در مقوله سیاست خارجی‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫«عزت»‪ ،‬نفی «دیپلماسی التماسی چه در کالم و چه در محتوا» و‬ ‫پرهیز از چشم دوختن به حرف و تصمیم مقامات کشورهای دیگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایشان تکیه نکردن بر اصول در سیاست خارجی را خالف عزت‬ ‫و باعث تذبذب دانستند و افزودند‪ :‬در همه مسائل جهانی در «حرف و‬ ‫اقدام و مواجهه با اقدام دیگران»‪ ،‬عزتمندانه و متکی بر اصول حرکت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫رهبر انقالب معنای حقیقی «حکمت» را رفتار و گفتار‬ ‫«خردمندانه‪ ،‬اندیشیده شده و محاسبه شده» برشمردند و گفتند‪ :‬هر‬ ‫حرکتی در سیاست خارجی باید عقالنی و فکر شده باشد و تصمیمات‬ ‫و اقدامات دفعی و بدون حساب در مقاطعی به کشور ضربه زده است‪.‬‬ ‫ایشان نداشتن اعتماد بی جا به طرف های مقابل را روی دیگر‬ ‫مفهوم «حکمت» برشمردند و گفتند‪ :‬البته نباید هر حرفی را در عالم‬ ‫عکس‪leader.ir :‬‬ ‫بنیان این تعارض را در سال ‪۱۳۶۵‬‬ ‫گذاشتند که اغاز نوعی مساعدت با دولت‬ ‫در تامین نیازهای ضروری جلوه می کرد‬ ‫اما به مرورزمان توانست نقش خود را از‬ ‫میهمان به صاحبخانه تغییر دهد که امروز‬ ‫حسنروانشید پا به پای هم درحرکت اند تا نشان دهند‬ ‫رقیب اصلی با توانایی های بالقوه و بالفعلی که دارد می تواند‬ ‫مالک را از میدان بدر کند و مجموعه ای را به رغم نیاز به‬ ‫یکپارچه بودن دوقطبی نماید! که امروز این اتفاق افتاده است‬ ‫زیرا درحالی که نیروهای رسمی وزارتخانه متولی از تمامی‬ ‫حقوق و مزایای قانونی بهره مند می شوند و ساعات و زمان‬ ‫کار مشخصی دارند و از تعطیالت رسمی هم با همان‬ ‫تسهیالت بهره مند هستند؛ اما کسانی که از درد بیکاری‬ ‫ناچارند موازی با نیروهای رسمی ولی به صورت مضاعف‬ ‫کار کنند از زیر حداقل ها بهره می برند که تعداد ان ها اماری‬ ‫معادل ‪ 20‬هزار نفر را به خود اختصاص داده است تا به شدت‬ ‫به ان ها ظلم شود و قراردادهای کاریشان اکثرا ساعتی و بر‬ ‫اساس پایین ترین اشل حقوق اداره کار باشد و در طول سال‬ ‫نیز ماه ها بدون قرارداد سرگردان بمانند و همین مختصر را با‬ ‫تاخیر دریافت کنند که ایام تعطیالت نوروز و جمعه ها نیز از‬ ‫ان جمله هستند و اگر اعتراضی هم در کار باشد‪ ،‬اب باریکه‬ ‫تامین معیشت را به راحتی از دست می دهند و جالب اینکه‬ ‫حتی یک نسخه از قرارداد فی مابین به ان ها داده نمی شود!‬ ‫بسیاری مالکان این تعارض منافع به نوعی گروه شباهت‬ ‫دارند که همه چیز را از چشم اقتصاد می بینند زیرا ذینفعانشان‬ ‫در بدنه سیستم حضور دارند و به شدت قدرتمند هستند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل این پروسه سال به سال بیشتر رشد پیدا می کند‬ ‫و بخش دولتی به موازات ان ضعیف و ضعیف تر می شود! تا‬ ‫وقتی سیاست ها به سمت غیردولتی کردن برود‪ ،‬ناخوداگاه‬ ‫به بخش دولتی بی توجهی خواهد شد‪ .‬کاش مقامی باال دل‬ ‫به حال این قشر از جامعه که اکثرا از تحصیلکرده های در‬ ‫سطوح کارشناسی ارشد هستند می سوزاند و لحظه ای سنگ‬ ‫صبور ان ها بوده تا متوجه می شد که علی رغم توانایی ها و‬ ‫خروجی مثبتی که نسبت به رقبای رسمی و دولتی خود‬ ‫دارند اما از حق وحقوقی متناسب برخوردار نیستند و بسیاری‬ ‫از ان ها با حداقل دستمزد و قراردادهای کوتاه مدت و حتی به‬ ‫شکل ساعتی کار می کنند‪ .‬احمد محمود زاده‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫مدارس و مراکز غیردولتی دراین باره می گوید‪« :‬متاسفانه‬ ‫برخی مدارس غیردولتی‪ ،‬پرداخت مناسب به معلمان خود‬ ‫ندارند که به جد پیگیر هستیم تا تمام معلمان مدارس‬ ‫غیردولتی دارای حقوق مناسب شوند‪ .‬به طورکلی یک دسته‬ ‫از فرهنگیانی که متاسفانه خیلی مظلوم واقع شده اند‪ ،‬معلمان‬ ‫مدارس غیرانتفاعی هستند‪ .‬این ها از چند جهت مظلوم واقع‬ ‫شده اند قانون تعارض منافع تصویب شد تا مانع از این بشود‬ ‫افرادی که در مدارس دولتی ذی نفع هستند بتوانند مدرسه‬ ‫غیرانتفاعی تاسیس کنند‪ .‬تصویب این قانون سروصدای‬ ‫زیادی هم به پا کرد‪ ،‬اما همین قانون هم درست اجرا‬ ‫نمی شود‪ .‬در حال حاضر یک اموزش وپرورش غیر رسمی یا‬ ‫موازی یا اموزش وپرورش اختصاصی شده یا چیزی که تحت‬ ‫عنوان ازاد و غیردولتی که به غلط به ان غیر انتفاعی گفته‬ ‫می شود و نمی توانیم اسم مشخصی برایش بگذاریم‪ ،‬وجود‬ ‫دارد‪ ».‬اما مدارس دیگری هم هستند که نه نام دولتی و نه نام‬ ‫غیرانتفاعی دارند‪ .‬رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی‬ ‫معتقد است «تا جایی که من اطالع دارم این مدارس خیلی‬ ‫خاص مدارسی هستند که افراد به راحتی نمی توانند وارد‬ ‫ان ها شوند‪ .‬یعنی هم شرط معدل دارند و هم ازمون و هم‬ ‫مصاحبه‪ .‬فرایند پذیرش این مدارس به این صورت است که‬ ‫دانش اموز هم باید معدل باال داشته باشد و هم در ازمون‬ ‫مدرسه پذیرفته شوند‪ .‬ازمونی که هم علمی و هم مرتبط با‬ ‫رویکرد های مدرسه است و دانش اموزان متقاضی تحصیل در‬ ‫این مدارس باید در این ازمون هم پذیرفته شوند و درنهایت‬ ‫هم مصاحبه صورت می گیرد‪ .‬یعنی کسانی که هم معدل‬ ‫باال دارند و هم در ازمون قبول می شوند‪ ،‬در مرحله بعدی‬ ‫باید از فیلتر ازمون مصاحبه عبور کند‪ .‬شهریه مدارس هم‬ ‫خیلی باالست و اگر کسی هم شرط معدل را داشته باشد و‬ ‫هم در ازمون مصاحبه قبول شود‪ ،‬باید هزینه این مدارس را‬ ‫هم داشته باشد‪ .‬البته اطالعات دقیقی درباره شهریه واقعی‬ ‫این مدارس وجود ندارد‪ .‬گاهی این مدارس درباره شهریه‬ ‫مدارس مبلغی می گویند که شاید با مبلغ اعالمی از سوی‬ ‫مدارس غیرانتفاعی همسان باشد‪ ،‬اما می بینید که تا اخر‬ ‫سال به عناوین مختلف از دانش اموزان پول هایی می گیرند‬ ‫که شهریه ان ها درنهایت بسیار سرسام اور می شود‪ .‬طبیعتًا‬ ‫ما سندی برای صحبت هایمان نمی توانیم داشته باشیم‪.‬‬ ‫البته کسی می تواند سند ارائه دهد که اجازه ورود به این‬ ‫مدارس را داشته باشد و مدرسه یک فضای عمومی و به‬ ‫معنای واقعی ان غیر انتفاعی باشد! که به نوعی با یک ایالت‬ ‫خودمختار مواجهیم! پس نمی توانیم بگوییم صرفه جویی‬ ‫ناشی از حضور دانش اموزان در مدارس غیرانتفاعی‪ ،‬صرف‬ ‫مدارس دولتی می شود‪ .‬ضمن اینکه ازلحاظ اجتماعی و‬ ‫روانی طبقاتی شدن اموزش به ویژه در اموزش عمومی‪،‬‬ ‫باعث اسیب های روحی روانی‪ ،‬ذهنی و اسیب های اجتماعی‬ ‫زیادی برای دانش اموزان می شود‪ .‬فخر فروشی کسانی که در‬ ‫مدارس الکچری و غیر انتفاعی هستند بر دانش اموزان دولتی‬ ‫اسیب های زیادی را در ابعاد مختلف دارد و عدالت اموزشی‬ ‫را به شدت تضعیف و مسیر اموزش عمومی را از مسیر خود‬ ‫خارج کرده است‪ ».‬سوال اینجاست که وقتی دبستانی در‬ ‫پایتخت برای شهریه ساالنه یک دانش اموز شصت میلیون‬ ‫تومان معادل حقوق یکسال قانون اداره کار را از وی می طلبد‬ ‫ایا اینگونه بی عدالتی ها باعث روند دوگانه در بحث تعلیم و‬ ‫تربیت نشده تا در یک مقطع معاونت پرورشی ان تعطیل و‬ ‫بار دیگر تاسیس گردد درحالی که سال های طالیی پرورش‬ ‫نسل جدید فدای این کج سلیقگی ها شده و وزارتخانه ان را به‬ ‫بستر تعارض منافع سوق داده است؟!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫یکشنبه| ‪ 31‬اردیبهشت ‪ | 1402‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4628‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫سیاست دروغ دانست؛ چرا که حرف های صادقانه و قابل قبول وجود‬ ‫دارد اما نباید به همه حرف ها اعتماد کرد‪.‬‬ ‫«مصلحت» به مفهوم داشتن انعطاف در موارد الزم برای دور زدن‬ ‫موانع سخت و صخره ای و ادامه دادن مسیر‪ ،‬کلیدواژه مهم دیگری بود‬ ‫که رهبری به تبیین ان پرداختند‪.‬‬ ‫ایشان گفتند‪ :‬حفظ اصول منافاتی با مصلحت به معنای یاد شده‬ ‫ندارد‪ .‬البته چند سال قبل که مفهوم «نرمش قهرمانانه» مطرح شد‪،‬‬ ‫در خارج و برخی در داخل برداشت غلط کردند؛ چرا که مصلحت یعنی‬ ‫یافتن راهی برای گذشتن از کنار موانع دشوار و ادامه دادن راه برای‬ ‫رسیدن به هدف‪.‬‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای در ادامه سخنانشان در جمع مسئوالن‬ ‫وزارت امور خارجه و سفیران کشورمان‪ ،‬ابتکارات شخصی «خوب‪،‬‬ ‫به موقع و فکر شده» بویژه در تعامالت سفیران را مهم و ضروری‬ ‫خواندند‪.‬مسئله «کیفیت و کمیت نیروی انسانی در وزارت امور خارجه و‬ ‫جذب عناصر کارامد و قابل اعتماد»‪ ،‬نکته دیگری بود که رهبر انقالب‬ ‫به ان اشاره کردند و گفتند‪ :‬وزارت امور خارجه باید نیروهایی جذب‬ ‫کند که عمیقا و از بن دندان به مبانی فکری و سیاسی انقالب و‬ ‫جمهوری اسالمی باور داشته باشند و با انگیزه کافی و اراده ای قوی‬ ‫و تحرک و فعالیت در مقابل طوفان های فکری و تبلیغاتی بیگانگان‬ ‫بایستند و خم نشوند‪.‬‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای با ابراز خرسندی از برنامه وزارت امور‬ ‫خارجه برای جذب نیروهای جوان‪ ،‬تاکید کردند‪ :‬مراقبت از انگیزه‪،‬‬ ‫ایمان و اراده نیروها‪ ،‬وظیفه مهم دستگاه وزارت امور خارجه است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در جمع بندی این بخش از سخنانشان‪ ،‬نمایندگان‬ ‫ایران در خارج از کشور را نماینده مردم و نوع رفتار انها را نشان دهنده‬ ‫هویت و ماهیت ملت ایران خواندند و گفتند‪ :‬دیپلمات ایرانی باید نماد‬ ‫ایمان‪ ،‬عشق به ایران عزیز‪ ،‬غیرت‪ ،‬عزم و اراده و تحرک و پرکاری‬ ‫باشد و گفتار و رفتارشان برای ملت ایران هم احترام برانگیز باشد‪.‬‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان‪ ،‬با اشاره‬ ‫به مرزهای طوالنی ایران با کشورهای متعدد و بعضا مهم و اثرگذار‪،‬‬ ‫سیاست دولت کنونی برای ارتباط با همسایگان را بسیار مهم و درست‬ ‫خواندند و افزودند‪ :‬دست های بیگانه برای ایجاد مشکل بین ایران‬ ‫و همسایگان ان‪ ،‬فعال است که نباید اجازه بدهید این سیاست انها‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫ایشان‪ ،‬سیاست ارتباط با کشورهای اسالمی ولو در دوردست و‬ ‫همچنین سیاست ارتباط با کشورهای هم جهت و همراه را نیز مهم‬ ‫برشمردند و افزودند‪ :‬امروز همراهی و هم جهتی برخی کشورهای‬ ‫بزرگ و مهم دنیا با جمهوری اسالمی ایران در برخی جریان ها و‬ ‫خطوط اساسی سیاست بین الملل پدیده ای بی سابقه است که باید با‬ ‫قدر دانستن این فرصت‪ ،‬ارتباطات با ان کشورها را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با اشاره به موضوع اجالس سفرا مبنی بر تحول‬ ‫در نظم کنونی جهان و پرتکرار شدن این موضوع در ادبیات جهانی‪،‬‬ ‫گفتند‪ :‬تحول در نظم جهانی یک فرایند پر فراز و نشیب و بلندمدت‬ ‫و متاثر از حوادث احتمالی پیش بینی نشده است و کشورهای مختلف‬ ‫نظرات و رویکردهای متعارض و گوناگونی به ان دارند‪.‬‬ ‫ایشان الزمه جانمایی مناسب ایران در نظم جدید را رصد و‬ ‫ارزیابی تحوالت جهانی و شناخت دقیق سمت و سو و پشت پرده‬ ‫حوادث دانستند و گفتند‪ :‬بر اساس این رصد و ارزیابی باید پیشنهادهای‬ ‫عملی استخراج شود که در این زمینه هم سفرا و روسای نمایندگی ها‬ ‫بخصوص در کشورهای اثرگذار نقش مهمی دارند‪.‬‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای در پایان بار دیگر با تاکید بر اهمیت‬ ‫سیاست خارجی و نقش مهم ان در اداره و بهبود کشور‪ ،‬افزودند‪ :‬با‬ ‫وجود توجه به عوامل اقتصادی و فرهنگی در تحلیل وضع کنونی‬ ‫کشور‪ ،‬غالبا در مباحث از عامل سیاست خارجی غفلت می شود‬ ‫درحالی که سیاست خارجی خوب و موفق حتما موجب بهبود وضع‬ ‫کشور می شود و در مقابل‪ ،‬اختالل و اشکال در سیاست خارجی باعث‬ ‫بروز مشکل در وضع عمومی کشور می شود که نمونه های ان نیز‬ ‫کم نبوده است‪.‬‬ ‫در ابتدای این دیدار وزیر امور خارجه به بیان گزارشی از اقدامات‪،‬‬ ‫برنامه ها و اولویت های دستگاه سیاست خارجی در دولت سیزدهم‬ ‫برای ایجاد تحول‪ ،‬پرداخت‪.‬‬ ‫امیر عبداللهیان‪ ،‬خروج از سیاست تک ساحتی برجامی با هدف‬ ‫ایجاد توازن در سیاست خارجی‪ ،‬اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی‪،‬‬ ‫تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی و ظرفیت منحصربه فرد ترانزیتی در‬ ‫کشور‪ ،‬نگاه ویژه به اسیا با اولویت همسایگان و کشورهای اسالمی‪،‬‬ ‫حمایت از محور مقاومت‪ ،‬کنشگری فعال با مشارکت در ائتالف های‬ ‫سودمند منطقه ای همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا‪ ،‬شانگهای و‬ ‫بریکس و پیشبرد همزمان استراتژی «بی اثرکردن تحریم ها» و مذاکره‬ ‫برای «رفع تحریم ها» را از مهمترین راهبردهای وزارت امور خارجه در‬ ‫دولت سیزدهم عنوان کرد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به‪ ۱۱‬سفر خارجی رئیس جمهور‬ ‫و ‪ ۱۴‬سفر سران دیگر کشورها به ایران طی ‪ ۲۰‬ماه گذشته‪ ،‬امضای‬ ‫تفاهم نامه های جامع و بلندمدت با کشورهایی نظیر چین‪ ،‬روسیه و‬ ‫ترکیه را از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت افزایش تعامالت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و افزایش تبادالت تجاری کشور برشمرد‪.‬‬ ‫عبداللهیان با اشاره به حضور بیش از ‪ ۵‬میلیون ایرانی در خارج‬ ‫از کشور‪ ،‬توجه ویژه دولت سیزدهم به ارائه خدمات به این دسته از‬ ‫هم وطنان را از دیگر اقدامات وزارت امور خارجه دانست‪.‬‬ ‫شاهین شهر کریدور جنوب به شمال ایران‬ ‫بنا به گفته فرماندار شاهین شهر و میمه هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر از‬ ‫شهرستان شاهین شهر و میمه امسال به مراسم ارتحال حضرت امام‬ ‫و شرکت در مراسم سخنرانی مقام معظم رهبری اعزام خواهند شد‪.‬‬ ‫سید محمدرضا کاظمی طبا با تبریک فرا رسیدن سوم خرداد‬ ‫سالروز ازادسازی خرمشهر قهرمان از چنگال رژیم بعث عراق‬ ‫توسط رزمندگان اسالم به مهر گفت‪ :‬جلسه جانمایی و بررسی‬ ‫طرح پیشنهادی ایجاد موزه دفاع مقدس شاهین شهر برگزار شد و‬ ‫تصمیمات الزم در خصوص جانمایی این موزه گرفته شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با توجه به اینکه خانواده شهدای اقوام مختلف ایرانی‬ ‫در شاهین شهر زندگی می کنند طراحی فضای مناسب با کاربری‬ ‫فرهنگی و اجتماعی در محل یادمان شهدای گمنام بوستان انقالب‬ ‫نیز با همراهی دستگاه های مختلف از جمله شهرداری در دستور کار‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫فرماندار شاهین شهر و میمه با اشاره در پیش بودن ‪ ۱۵‬خردادماه‬ ‫و رحلت بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران حضرت امام‬ ‫خمینی (ره) و برنامه های این روز تصریح کرد‪ :‬امسال تقریبًا اولین‬ ‫سال بعد از ویروس کرونا است از این رو در حوزه بسیج کارگری‬ ‫و کارمندی و سایر نهادها اعزام ‪ ۱۸‬دستگاه اتوبوس افراد به صورت‬ ‫داوطلبانه و خود شهرستان نیز ‪ ۱۲‬دستگاه اتوبوس اعزام خواهیم‬ ‫داشت و حدود ‪ ۲۵‬درصد این افراد زائر اولی هستند‪.‬‬ ‫اعزام ‪ ۱۲۰۰‬نفر از شاهین شهر به مراسم بزرگداشت رحلت امام‬ ‫خمینی (ره)‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬در مجموع نزدیک به هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر از‬ ‫شهرستان شاهین شهر و میمه امسال به مراسم ارتحال حضرت امام‬ ‫و شرکت در مراسم سخنرانی مقام معظم رهبری اعزام خواهند شد‪.‬‬ ‫کاظمی طبا با بیان اینکه شهرستان شاهین شهر به نوعی کریدور‬ ‫جنوب به شمال ایران هست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امسال در پلیس راه‬ ‫شاهین شهر به کاشان برای پذیرایی از زائران و شرکت کنندگان در‬ ‫مراسم رحلت امام خمینی (ره) از سایر شهرهای جنوبی کشور برپایی‬ ‫ایستگاه صلواتی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫او به انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و‬ ‫دوازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در ‪ ۱۱‬اسفندماه ‪۱۴۰۲‬‬ ‫امسال نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬در حوزه انتخابات امسال ما تابع دستورات‬ ‫و ابالغیه های وزارت کشور هستیم و رویکرد دولت سیزدهم به عنوان‬ ‫مجری و برگزار کنند انتخابات یک رویکردی مشارکت حداکثری با‬ ‫حضور همه سالیق انتخاباتی بدون کوچک ترین دخالت در فرایند یاد‬ ‫شده خواهد بود‪.‬فرماندار شاهین شهر و میمه با بیان اینکه به هیچ عنوان‬ ‫دخالت عوامل اجرایی در دفاع‪ ،‬له یا علیه کاندید انتخاباتی را بر‬ ‫نخواهیم تابید‪ ،‬بیان داشت‪ :‬مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی‬ ‫باید به شدت از خود در خصوص جانب داری یا فعالیت علیه کاندید‬ ‫دیگر به شدت مراقبت کنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه همه کاندیداهایی که توسط شورای نگهبان مورد‬ ‫تایید صالحیت قرار خواهند گرفت برای ما نیز قابل احترام هستند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ما در انتخابات کامال بی طرفیم و هرکسی که در حوزه‬ ‫مدیریت ما به عنوان مجری انتخابات شائبه انتخاباتی داشته باشد‪،‬‬ ‫استانداراصفهان‪:‬‬ ‫گروه رویداد ‪:‬استاندار اصفهان با اشاره به اینکه شان حضور ما‬ ‫در گرو رسیدگی به مشکالت مردم است‪ ،‬گفت‪ :‬به تعبیر حضرت‬ ‫امام(ره)‪ ،‬ما هیچ شانی جز خدمتگزاری به مردم نداریم و اگر ضرورتی‬ ‫برای رسیدگی به مسائل انها وجود نداشته باشد‪ ،‬حضور ما نیز توجیه‬ ‫و ضرورتی نخواهد داشت‪ .‬به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور‬ ‫بین الملل استانداری اصفهان‪ ،‬سیدرضا مرتضوی‪ ،‬روز گذشته با حضور‬ ‫در مرکز سامانه ارتباط مردمی(سامد) با مردم استان بصورت تلفنی‬ ‫گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫او در حاشیه این برنامه گفت‪ :‬برنامه هایی که در استان برای ایجاد‬ ‫ارتباط و شنیدن صدای مردم صورت می گیرد‪ ،‬تنوع و گستردگی‬ ‫زیادی دارد‪.‬مرتضوی ادامه داد‪ :‬مدیران کل و رییسان دستگاه های‬ ‫اجرایی استان‪ ،‬یک روز در هفته را به مالقات مردمی اختصاص‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫بدون شک سریعا عذر او را از ادامه فعالیت در حوزه انتخابیه دو‬ ‫شهرستان شاهین شهر‪ ،‬میمه و برخوار خواهیم خواست‪.‬‬ ‫کاظمی طبا افزود‪ :‬به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد در موضوع‬ ‫مهم انتخابات البی ها و چانه زنی های پشت پرده جریانات سیاسی‬ ‫بر تصمیم گیری های ما تاثیر بگذارد و بدون شک تمام تالش خود‬ ‫را از هم اکنون به کار بسته ایم که یک انتخابات پرشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۷‬هکتار از زمین های وزارت دفاع در شاهین شهر در اختیار‬ ‫وزارت راه قرار گرفت‬ ‫او در ادامه به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سطح‬ ‫شهرستان شاهین شهر و میمه پرداخت و افزود‪ :‬طرح ‪ ۱۴۷‬هکتار‬ ‫هم جوار مسکن مهر شاهین شهر که مالکیت ان در حوزه وزارت دفاع‬ ‫بود به وزارت راه و شهرسازی انتقال پیدا کرد و در حال طراحی برای‬ ‫احداث واحدهای جدید طرح نهضت ملی مسکن هستیم‪.‬‬ ‫فرماندار شاهین شهر و میمه و با بیان اینکه در حوزه اشتغال‬ ‫کماکان تاکید می کنم برای فردی که تخصص و توانایی کار را داشته‬ ‫باشد بیکاری نداریم؛ اما برای ان دسته افرادی که پشت میزنشینی را‬ ‫ترجیح می دهند چرا بیکاری داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در تالش هستیم‬ ‫خروجی دانشگاه ها با کمک سازمان فنی و حرفه ای و سایر نهادها‬ ‫از مدرک گرایی به سمت تخصص گرایی تغییر مسیر دهند‪ .‬چرا که‬ ‫شاهین شهر امروز نیاز به ‪ ۲‬هزار رسته شغل متخصص دارد‪.‬‬ ‫او همچنین در حوزه حمایت از رسانه ها گفت‪ :‬دولت در این راستا‬ ‫نقش تسهیل گر و دستوردهنده همکاری بازی می کند و صاحبان‬ ‫رسانه باید به سمت همکاری بخش خصوصی حرکت کنند و امروز‬ ‫داریم مشاهده کنیم ادامه حیات رسانه های مکتوب به فضای مجازی‬ ‫گره خورده است‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه یک ‪:‬اکنون باید صادقانه با این موضوع‬ ‫مواجه شد که در شرایطی که حدودا یک سوم اعضای بدن‬ ‫انان که با مرگ مغزی مواجه شده اند اهدا می شود‪ ،‬چطور‬ ‫می توان با بازار سیاه فروش اعضای بدن مقابله کرد که‬ ‫دکان هایش را در حدفاصل نیاز افراد به پول و زندگی‪ ،‬بنا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در واقع رونق بازار از افزایش عرضه و تقاضاست و مورد‬ ‫مسئله پیوند اعضای بدن چون در اهدای عضو هنوز فرهنگ‬ ‫جامع و عمیقی ایجاد نشده است‪ ،‬فروش اعضاست که بازار‬ ‫گرمی می کند و اگرچه عده زیادی توان خرید ان را ندارند اما‬ ‫جبرانش را می توان از جیب کسانی تامین کرد که حاضرند‬ ‫برای زنده نگه داشتن فرد بیمار‪ ،‬هرچه قدر هم که باشد هزینه‬ ‫بپردازند‪ .‬شاید همین مسئله باعث شده است قانون همچنان‬ ‫نتواند درب بازار سیاه فروش اعضای بدن را ببندد‪ .‬شاید قبح‬ ‫خریدوفروش اعضای بدن بویژه کلیه از زمانی ریخته شد که‬ ‫دولت به دلیل نیاز بیماران به پیوند اعضا و تشویق مردم به‬ ‫اهدای ان مبلغ یک میلیون تومانی موسوم به «هدیه ایثار»‬ ‫را در نظر گرفت و از ان پس بود کلیه فروشی باب شد‪.‬‬ ‫اکنون سال هاست با این پدیده خو گرفته ایم تا جایی که‬ ‫چشممان به دیدن کاغذهای چسبانده شده به دیوارهای‬ ‫شهر بویژه نزدیک بیمارستان‪ ،‬عادت کرده است و خودمان‬ ‫نیز گاه در مورد مشکالت مادی به طنز از اصطالح «فروش‬ ‫کلیه» استفاده می کنیم‪ .‬با تاکید بر این که پیوند عضو در این‬ ‫مطلب‪ ،‬تنها از افراد مرگ مغزی مدنظر است‪ ،‬می توان رنگ‬ ‫اختیار از سر عجز و ایثار از سر لطف را در خالل داستان‬ ‫اهدای اعضای بدن مشاهده کرد‪ .‬این چنین که انسان تا زنده‬ ‫است اختیار اموال و دارایی ها ازجمله اعضای بدن خود را‬ ‫دارد و زمانی که عمر خود را از دست داد‪ ،‬بازماندگان بجای‬ ‫او تصمیم خواهند گرفت‪ .‬پس باید زیرساخت های اقتصادی‬ ‫و فرهنگی در زمینه سالمت به گونه ای پی ریزی شود که‬ ‫هر فردی در زمان حیاتش «مختار» و «نیازمند» به فروش‬ ‫اعضای بدنش نشود اما در زمان مرگ «اختیار» بر اهدای‬ ‫ان داشته باشند و بازماندگان مانع از انجام این کار نشود‪،‬‬ ‫شاید به این ترتیب زندگی تا جای ممکن برای همه عادالنه‬ ‫جریان داشته باشد‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫احتمال وقوع سیالب در شرق‬ ‫اصفهان‬ ‫به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان شرق‬ ‫استان اصفهان وزش توفان و در غرب نیز بارش رگبار را داریم‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تیم امدادی برای مدیریت بحران در حالت اماده باش‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه سامانه بارشی از دو روز‬ ‫گذشته وارد استان شده است‪ ،‬به مهر گفت‪ :‬این سامانه تا امروز‬ ‫در استان ماندگار خواهد بود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه رگبارهای بهاری‪ ،‬تندباد‪ ،‬رعد وبرق و صاعقه به‬ ‫دنبال فعالیت این سامانه در استان پیش بینی شده است‪ ،‬ابراز‬ ‫داشت‪ :‬امروز بارش رگباری را در اکثر مناطق استان و به ویژه‬ ‫مناطق غربی شاهد هستیم‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه‬ ‫خاصیت سامانه بهاری همرفتی و بارش های نقطه ای است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از این رو در سال های گذشته وقوع سیالب و‬ ‫ابگرفتگی را به دنبال وقوع این بارش ها داشته ایم‪.‬او با بیان‬ ‫اینکه با توجه به ورود این سامانه جلسه مدیریت بحران تشکیل‬ ‫و برنامه ریزی برای جلوگیری از هر گونه خسارت احتمالی‬ ‫انجام شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید توجه داشت که در فصل‬ ‫کوچ عشایر قرار داریم و قرار است این قشر در ‪ ۵۰۰‬نقطه از‬ ‫استان اصفهان در شهرستان های فریدن‪ ،‬فریدونشهر‪ ،‬چادگان‪،‬‬ ‫شهرضا‪ ،‬سمیرم و دهاقان مستقر شوند‪.‬‬ ‫شیشه فروش با بیان اینکه جانمایی استقرار عشایر مشخص‬ ‫شده تا در مسیر سیل قرار نگیرند‪ ،‬افزود‪ :‬تیم هایی برای این امر‬ ‫در حال فعالیت هستند‪.‬او با بیان اینکه برای چند روز اینده در‬ ‫جاده های شرق به ویژه در شهرستان های نائین‪ ،‬خور وبیابانک‪،‬‬ ‫محور فرودگاه و سجزی توفان و گرد و غبار پیش بینی شده‬ ‫است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬در این شرایط کاهش میدان دید را داریم و‬ ‫حرکت در اتوبان شرق باید با رعایت حفظ موارد ایمنی انجام‬ ‫شود‪.‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به‬ ‫اینکه به شهرداری ها نیز تاکید شد تا نسبت به حفاظت مناطق‬ ‫سکونتگاهی در برابر تندباد توجه داشته باشند‪ ،‬افزود‪ :‬شهروندان‬ ‫نیز باید از پارک خودروها زیر درختان فرسوده خودداری کنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در مناطق کوهستانی و غرب استان نیز باید از‬ ‫هر گونه تردد غیر ضروری پرهیز شود‪ ،‬گفت‪ :‬تردد در مسیل ها‬ ‫نیز باید با دقت و در صورت ضرورت انجام شود‪.‬شیشه فروش‬ ‫با اشاره به فعالیت ‪ ۲۰۰‬تیم امدادی برای جلوگیری از خسارات‬ ‫احتمالی فعالیت سامانه بارشی در استان اصفهان طی دو روز‬ ‫اینده گفت‪ :‬پایگاه های امدادی سراسر استان نیز در حالت اماده‬ ‫باشهستند‪.‬‬ ‫وظیفه مسئوالن حل مشکالت مردم است‬ ‫نمایندگان مجلس حامی و‬ ‫پشتیبانفراجاهستند‬ ‫می دهند و هر هفته یک نفر از مدیران کل استان در سامانه سامد‬ ‫حضور می یابد و بصورت تلفنی با مردم گفت وگو می کند‪ .‬استاندار‬ ‫اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬با وجود مشغله های بسیار‪ ،‬بنده نیز هر ماه‬ ‫یک باره افتخار حضور در این سامانه و برقراری ارتباط تلفنی با مردم را‬ ‫دارم و مالقات حضوری با انها نیز بصورت یک روز در ماه‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫می شود‪.‬مرتضوی خاطرنشان کرد‪ :‬البته مشکالت مردم زیاد است؛ اما‬ ‫خدمات بسیاری هم در استان صورت می گیرد که شنیده نمی شود و‬ ‫مدیران استان می کوشند در قالب ارتباط چهره به چهره‪ ،‬تلفنی و در‬ ‫قالب سفرهای شهرستانی‪ ،‬با مردم ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان یاداور شد‪ :‬مردم عزیز با مراجعه به میز خدمت‬ ‫استانداری می توانند در برنامه مالقات مردمی ثبت نام کنند تا تاریخ و‬ ‫ساعت مالقات به انان اعالم شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی‬ ‫صالبت‪ ،‬اقتدار و کارایی پلیس را موازی با توان نظام عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬من و تمام نمایندگان با تمام توان از نیروهای‬ ‫فراجا حمایت و پشتیبانی می کنیم‪ .‬دکتر « مسعود خاتمی»‬ ‫نماینده مردم شهرستان های گلپایگان و خوانسار در مجلس‬ ‫شورای اسالمی در دیدار با سرهنگ» علی اصغر محمدی»‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان ضمن تبریک و تسلیت‬ ‫شهادت تعدادی از نیروهای جان برکف فراجا در دو هفته اخیر‬ ‫گفت‪ :‬تالش های شبانه روزی پلیس در تامین نظم و امنیت‬ ‫شهرها و مرزها از چشم ها پوشیده نیست و ما همیشه قدردان‬ ‫زحمات شبانه روزی این عزیزان هستیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫ساخت پارک موضوعی اموزش‬ ‫مدیریت پسماند در دستور کار‬ ‫شهرداری‬ ‫بهره برداری از خیابان گل ها تا‬ ‫پایان خرداد ‪۱۴۰۲‬‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬بنا به گفته مدیرعامل سازمان عمران‬ ‫شهرداری اصفهان پروژه خیابان گل ها واقع در منطقه چهار‬ ‫شهرداری اصفهان تاکنون ‪ ۷۰‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته‬ ‫و تا پایان خردادماه سا ل جاری به صورت کامل بهره برداری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫امیرعباس رحمتی با اعالم این خبر گفت‪ :‬پروژه خیابان گل ها‬ ‫واقع در منطقه چهار با هزینه ای بالغ بر ‪ ۲۲‬میلیارد تومان برای‬ ‫رفاه شهروندان ساکن در محدوده شهرک زاینده رود‪ ،‬ولی عصر‬ ‫(عج) و گل ها در حال احداث است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این پروژه که با هدف سهولت در ترافیک منطقه و‬ ‫دسترسی اسان بین شهرک ها در حال احداث است‪ ،‬تاکنون‬ ‫‪ ۷۰‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان خردادماه به‬ ‫صورت کامل در اختیار شهروندان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با بیان اینکه‬ ‫احداث خیابان گل ها موجب دسترسی اسان از روشن دشت‬ ‫به خیابان رضوان می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از دیگر اهداف احداث‬ ‫این خیابان‪ ،‬سهولت دسترسی شهرک های منطقه چهار به‬ ‫خیابان ارغوانیه‪ ،‬دانشگاه خوراسگان‪ ،‬خیابان جی و خیابان‬ ‫رضوان است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه طول مسیر خیابان گل ها یک هزار و ‪ 100‬متر‬ ‫است و در دو باند ‪ ۱۱‬متری احداث می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اسفالت‬ ‫خط شرقی این مسیر انجام شده است و خط غربی تا پایان‬ ‫اردیبهشت ماه و پیاده رو تا پایان خردادماه تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫رحمتی ادامه داد‪ :‬میدان مشرف به خیابان گل ها نیز تا پایان‬ ‫خردادماه به بهره برداری می رسد‬ ‫گشایشایستگا همطالعه‬ ‫مسافران در پایانه کاوه اصفهان‬ ‫مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان از‬ ‫افتتاح ایستگاه های مطالعه و ارائه خدمات به زائران حضرت‬ ‫رضا (ع) در پایانه مسافربری کاوه در دهه کرامت خبر داد‪.‬‬ ‫ابوالفضل توکلی با اشاره به برنامه های مهم سازمان پایانه های‬ ‫مسافربری شهرداری اصفهان به مناسبت دهه کرامت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برنامه های دهه کرامت امسال با همکاری کانون خدمت‬ ‫رضوی استان و کانون زیارت رهپویان اسمان هشتم با‬ ‫سالروز ازادسازی خرمشهر همراه شده است و از سی ویکم‬ ‫اردیبهشت ماه هم زمان با روز دختر اغاز خواهد شد و با جشن‬ ‫والدت امام رضا (ع) به پایان می رسد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هدیه ویژه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری‬ ‫اصفهان به شهروندان و مسافران اصفهان به مناسبت روز‬ ‫دختر و دهه کرامت‪ ۵۰ ،‬درصد تخفیف استفاده از شهربازی‬ ‫شهر عجایب‪ ،‬واقع در طبقه زیرین پایانه مسافربری صفه به‬ ‫مدت ‪ ۱۰‬روز از ابتدا تا انتهای دهه کرامت از ساعت ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۲۴‬است‪.‬مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬ویژه برنامه «دخترانه» به مناسبت‬ ‫والدت حضرت معصومه (س) و روز دختر با اجرای سرود و‬ ‫چالش های متنوع سی ویکم اردیبهشت ماه‪ ،‬از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪۱۹‬‬ ‫در سالن شماره چهار پایانه های مسافربری کاوه با همکاری‬ ‫پویش «فرشتگان سرزمین من» برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬سازمان پایانه های شهرداری اصفهان‬ ‫با همکاری شهربازی شهر عجایب‪« ،‬جشن شادمانه» ویژه‬ ‫دختران و خانواده های انان را همراه با مسابقه و اهدای جوایز‪،‬‬ ‫سی ویکم اردیبهشت و یکم خردادماه از ساعت ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۲‬واقع‬ ‫در طبقه زیرین پایانه مسافربری صفه و در شهربازی عجایب‬ ‫برپا می کند‪.‬توکلی از ائین بدرقه زائران بارگاه منور حضرت‬ ‫علی بن موسی الرضا (ع) خبر داد و گفت‪ :‬این مراسم از سی ویکم‬ ‫اردیبهشت ماه هم زمان با والدت حضرت معصومه (س) تا‬ ‫دهم خردادماه هم زمان با والدت حضرت علی ابن موسی الرضا‬ ‫(ع) در پایانه مسافربری کاوه با حضور خادم یاران در سکوهای‬ ‫مسافربری پایانه کاوه از ساعت ‪ ۱۵:۳۰‬برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫یکشنبه| ‪ 31‬اردیبهشت ‪ | 1402‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4628‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کارگاه های غیرمجاز ضایعات در مسیر زاینده رود‬ ‫راه اندازی کارگاه های بازیافت غیرمجاز در حاشیه زاینده رود‬ ‫در شهرستان فالورجان تهدیدی برای رودخانه زاینده رود‬ ‫محسوب می شود و فضایی مزاحم برای شهروندان این منطقه‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫خبرگزاری مهر‪ ،‬بازیافت زباله ها یکی از پردرامدترین مشاغل‬ ‫است و خیلی ها از ان به عنوان طالی کثیف یاد کرده و بازیافت‬ ‫را کمک بزرگی به محیط زیست می دانند‪ ،‬اما در روند بازیافت‬ ‫زباله ها بارها و بارها مشاهده شده که اقدامات صورت گرفته به‬ ‫اسیبی برای محیط زیست تبدیل شده و چالش هایی را برای‬ ‫شهروندان و محیط زیست انها ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫دراین ارتباط می توان به فعالیت حدود ‪ ۱۰۰‬کارگاه بازیافت‬ ‫پسماند در حاشیه زاینده رود در شهرستان فالورجان اشاره‬ ‫کرد‪ ،‬هر چند بسیاری از این کارگاه ها به صورت مجاز و تحت‬ ‫نظارت اصناف شهرستان فعالیت دارند اما اخیرا تعدادی کارگاه‬ ‫غیرمجاز در این منطقه راه اندازی شده که توسط اتباع بیگانه‬ ‫مدیریت شده و منجر به ایجاد نارضایتی شهروندان و الودگی‬ ‫اب در رودخانه زاینده رود شده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لزوم شفاف سازی فعالیت کارگاه های مدیریت‬ ‫بازیافت در فالورجان‬ ‫دراین ارتباط رضا محمدی‪ ،‬رئیس اداره حفاظت محیط زیست‬ ‫شهرستان فالورجان که معتقد است کارگاه های بازیافت‬ ‫پسماند در این شهرستان تحت نظارت اصناف فعالیت دارند‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬بارها در جلسات مدیریت پسماند خواستار شفاف سازی‬ ‫فعالیت این کارگاه های شده ایم که هنوز پاسخ درستی دریافت‬ ‫نکرده ایم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه به دنبال بررسی های صورت گرفته و همچنین‬ ‫پیگیری فعاالن حوزه محیط زیست شهرستان حدود هفت‬ ‫مورد کارگاه غیرمجاز خردکن پت و شستشوی ان در حاشیه‬ ‫زاینده رود در شهرستان فالورجان را شناسایی کرده ایم‪ ،‬اضافه‬ ‫می کند‪ :‬با همکاری اب منطقه ای و نیروی انتظامی شهرستان‬ ‫از این کارگاه ها بازدید و گزارش های الزم را برای تصمیم گیری‬ ‫در خصوص ادامه فعالیت این کارگاه ها تهیه کرده ایم‪.‬‬ ‫دادستان تصمیم گیرنده نهایی است‬ ‫رئیس اداره حفاظت محیط زیست فالورجان با اشاره به اینکه‬ ‫دادستان باید تصمیم گیری نهایی در خصوص ادامه فعالیت این‬ ‫کارگاه ها را داشته باشد‪ ،‬می افزاید‪ :‬در این خصوص به صورت‬ ‫شفاهی گزارش های الزم را به دادستان شهرستان داده ام و‬ ‫به صورت مکتوب نیز این گزارش برای او ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه همه این کارگاه ها مالکیت شخصی دارد‪ ،‬ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬برخی از این فضاها کاربری مسکونی و برخی دیگر‬ ‫کاربری تجاری دارند و باید توجه داشت که راه اندازی کارگاه‬ ‫خردکن پت و شستشو ازانجایی که به عنوان مشاغل مزاحم‬ ‫شناخته می شود نباید در این محدوده صورت گیرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬همه کارگاه ها توسط اتباع مدیریت می شود‬ ‫محمدی با اشاره به اینکه همه این کارگاه ها توسط اتباع‬ ‫خارجی راه اندازی شده است‪ ،‬می افزاید‪ :‬اخطارهای موردنیاز هم‬ ‫برای مالک و هم بهره بردار صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اغلب کارگاه های مجاز بازیافت در شهرستان‬ ‫فالورجان دارای حوضچه های بتنی است‪ ،‬ابراز می کند‪ :‬اما باید‬ ‫توجه داشت که هنوز نمی دانیم پسماند انها توسط تانکر در‬ ‫کدام محل تخلیه می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فعالیــت ‪ ۹۰‬کارگاه غیرمجــاز بازیافت در‬ ‫فالورجان‬ ‫رئیس اداره حفاظت محیط زیست فالورجان با اشاره به اینکه‬ ‫در شهرستان فالورجان در حال حاضر حدود ‪ ۳۰۰‬واحد بازیافت‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬از این تعداد حدود ‪ ۲۱۰‬واحد از اتاق‬ ‫اصناف مجوز دارند و مابقی به صورت غیرمجاز فعالیت دارند‪.‬‬ ‫او با ابراز نگرانی از تبدیل شدن شهرستان فالورجان به انبار‬ ‫ضایعات شهرهای بزرگ استان می گوید‪ :‬در حال حاضر‬ ‫بازیافت شهرستان های اصفهان‪ ،‬نجف اباد و خمینی شهر به این‬ ‫شهرستان منتقل می شود که باید برای ان برنامه ریزی جدی‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پساب ‪ ۱۰‬کارگاه بازیافت به زاینده رود می ریزد‬ ‫همچنین منصور رحمانی‪ ،‬مسئول حفاظت از رودخانه زاینده رود‬ ‫دهاقانبهشتسرمایه گذاری‬ ‫است‬ ‫در شهرستان فالورجان به فعالیت ‪ ۱۰‬کارگاه غیرمجاز بازیافت‬ ‫در حاشیه زاینده رود اشاره می کند و می گوید‪ :‬حدود ‪ ۱۰۰‬کارگاه‬ ‫در این محدوده وجود دارد که بر اساس بررسی های صورت‬ ‫گرفته پساب ‪ ۱۰‬کارگاه به رودخانه زاینده رود وارد می شود‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬کارگاه در این محدوده وجود دارد که بر اساس‬ ‫بررسی های صورت گرفته پساب ‪ ۱۰‬کارگاه به رودخانه‬ ‫زاینده رود وارد می شوداو با بیان اینکه اخطار الزم از سوی‬ ‫اب منطقه ای و محیط زیست به این کارگاه ها داده شده است‪،‬‬ ‫ابراز می کند‪ :‬بر اساس اعالم مسئوالن این کارگاه ها به زودی‬ ‫پاک سازی رودخانه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫حیات زاینده رود همواره دستخوش تغییراتی شده که مسئوالن‪،‬‬ ‫کشاورزان و شهروندان اصفهان به فصلی بودن ان نیز راضی‬ ‫شده اند اما در این بین چالش های زیست محیطی که زاینده رود‬ ‫را تهدید می کند این روزها رو به افزایش است و منجر به ایجاد‬ ‫دغدغه ای بزرگ برای سالمت این رودخانه شده است‪.‬‬ ‫ضرب االجل شهرداری به متخلفان ساخت وسازهای غیرقانونی‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬به گفته شهردار اصفهان شهروندان که در‬ ‫سال های گذشته به دلیل ساخت وسازهای غیرقانونی موفق به‬ ‫دریافت سند تفکیکی نشده اند تا ‪ 25‬تیرماه امسال فرصت دارند‬ ‫نسبت به رفع موانع غیرقانونی ساختمان خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫علی قاسم زاده برگزاری پنجمین اجالس روسای‬ ‫کمیسیون های شهرسازی و معماری کالن شهرها و مراکز‬ ‫استان ها و نخستین اجالس معاونان شهرسازی و معماری‬ ‫کالن شهرها را از رویدادهای مهم طی هفته گذشته در اصفهان‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬اصفهان طی دو روز پرکار‪ ،‬میزبان وزیر کشور‬ ‫نیز بود و در مجموع طی جلسات برگزار شده‪ ،‬تصمیم های خوبی‬ ‫به نفع شهر گرفته شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در سال های گذشته برخی شهروندان در‬ ‫فرایند ساخت وساز ساختمان خود با مشکل دریافت پایان ساخت‬ ‫مواجه می شدند‪ ،‬افزود‪ :‬برخی از این افراد که خالف پروانه خود‬ ‫ساخت وساز کرده یا ساختمانی را بدون پروانه احداث کرده اند‪،‬‬ ‫طبق قانون پایان ساخت دریافت نخواهند کرد‪.‬او ادامه داد‪ :‬این‬ ‫افراد به دلیل نداشتن پایان ساخت‪ ،‬نمی توانند سند تفکیکی‬ ‫دریافت کنند و به تبع ان‪ ،‬خانه از طریق سند قابل فروش نیست و‬ ‫از تسهیالت وام نیز برخوردار نمی شود‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬سال گذشته در تنظیم بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬در بند «ت» بودجه تبصره ای گنجانده شد که بر اساس ان‬ ‫به شهرداری ها اجازه داده شد طی مدتی کوتاه تا پایان ماه نهم‬ ‫سال‪ ،‬پرونده ها را دوباره بررسی کنند‪ .‬بر این اساس درصدد هستیم‬ ‫با استفاده از ظرفیتی که قانون ایجاد کرده است‪ ،‬در صورت امکان‬ ‫مشکل انها را رفع کنیم‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬شهروندان می توانند در سامانه ‪myisfahan.‬‬ ‫‪ ir‬به بخش درخواست اجرای بند «ت» تبصره ‪ ۶‬وارد شوند‪،‬‬ ‫اطالعات خود را بارگذاری و کد ره گیری دریافت کنند تا پرونده‬ ‫انها در شهرداری موردبررسی قرار گیرد‪ ،‬بر این اساس در صورت‬ ‫امکان پایان ساخت برای ان ها صادر خواهد شد‪ .‬قاسم زاده با بیان‬ ‫اینکه شهروندان تا ‪ 25‬تیرماه امسال می توانند از این فرصت‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬گفت‪ :‬طبق قانون زمان این فرصت غیرقابل تکرار‬ ‫است‪ ،‬لذا برای یک بار به کسانی که در ساخت وساز تخلف کردند‬ ‫این فرصت داده می شود تا از این بن بست خارج شوند‪.‬‬ ‫تقویت زیرساخت های تفریحی‪ ،‬اثری ماندگار از فعالیت شورای ششم اصفهان‬ ‫سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه تفریح‬ ‫و نشاط شهری عدد قابل توجه بیش از ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان را‬ ‫در بودجه امسال به خود اختصاص داده است‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫یکی از اثار ماندگار در دوره مدیریتی شورای ششم‪ ،‬تقویت‬ ‫زیرساخت هایتفریحیباشد‪.‬‬ ‫علی صالحی با اشاره به اینکه طرح شفافیت یکی از جامع ترین‬ ‫و نخستین طرح های این دوره از مدیریت شهری در کشور‬ ‫بود‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬برای نخستین بار شاهد شفافیت ارای یک‬ ‫جمع شورایی در شوراها و مجلس شورای اسالمی هستیم و‬ ‫منع به کارگیری بستگان‪ ،‬شفافیت سفرهای خارجی‪ ،‬شفافیت‬ ‫قراردادها و ‪ ۲۵‬بندی که شامل این طرح می شود‪ ،‬گامی بلند‬ ‫برای حرکت مجموعه های اداری و نهادهای عمومی کشور به‬ ‫سمت شفافیت بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬حوزه شفافیت‪ ،‬سالمت اداری‪ ،‬تسهیل فرایندها و مبارزه‬ ‫با مفاسدی که بیشتر سالم سازی فضای اداری است‪ ،‬به طورقطع‬ ‫برای شورا یک موضوع مهم است و امسال در حوزه های‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی باید هدف گذاری جدی تری داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد‪ :‬عالوه بر‬ ‫اینکه شعار سال به عنوان مسئله اصلی‪ ،‬ما را به سمت موضوع‬ ‫اقتصاد هدایت می کند‪ ،‬در دومین سالی که شوراها و این دوره از‬ ‫مدیریت شهری‪ ،‬بودجه شهرداری را تصویب کرده است‪ ،‬در چند‬ ‫حوزه هدف گذاری جدی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه طرح های شورا به شهرداری اصفهان در مسیر‬ ‫ترسیم شده بودجه ‪ ۱۴۰۲‬کمک خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬نخست در‬ ‫حوزه های فرهنگی نگاه ویژه ای به موضوع جنگ شناختی و‬ ‫توجه ویژه به جوانان و نوجوانان شده است‪.‬‬ ‫صالحی با اشاره به حوزه اقتصاد تاکید کرد‪ :‬برای اداره شهر عالوه‬ ‫بر اینکه باید ان را با یک مدل اقتصادی مناسب که ضد تورم‬ ‫باشد و در عین حال به رونق کسب وکارها‪ ،‬تولید و حمایت از‬ ‫پیمانکارانی کمک کند که نزدیک به ‪ ۱۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫فعالیت عمرانی در شهر اصفهان انجام خواهند داد‪ ،‬باید الگوهای‬ ‫جدیدی در برنامه داشته باشیم تا نبض اقتصاد شهر به خوبی‬ ‫بزند و تاثیر ان را در کنترل تورم شاهد باشیم و در تقویت تولید‬ ‫با روش های جدید ابزارهای مالی و سرمایه ای بتوانیم در این‬ ‫مسیر برای اداره شهر گام برداریم‪.‬او ادامه داد‪ :‬در حوزه اجتماعی‬ ‫تجربه بسیار خوب رشد پنج برابری حمایت از مراکز فرهنگی و‬ ‫فعال شدن مجموعه های فرهنگی را در سال گذشته نسبت به‬ ‫سال های قبل داشتیم که از این ظرفیت فعال شده باید برای‬ ‫تقویت بنیان های اجتماعی شهروندان به ویژه بنیان خانواده و در‬ ‫عین حال حرکت به سمت توانمندسازی و مقابله با اسیب های‬ ‫اجتماعی بهره ببریم‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه کرد‪ :‬در حوزه های‬ ‫تخصصی شهر نیز بر موضوعاتی همچون خدمات شهری و‬ ‫حمل ونقل تاکید داریم که باید با قدرت‪ ،‬کالن پروژه هایی که‬ ‫در شهر وجود دارد در حوزه استحصال انرژی های پاک‪ ،‬حوزه‬ ‫حمل ونقل ریلی و رینگ چهارم ترافیکی پیش رود تا بتوانیم‬ ‫رسالت اساسی مجموعه مدیریت شهری را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه موضوع تفریح و نشاط شهری عدد قابل توجه‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان را در بودجه امسال به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم یکی از اثار ماندگار دوره مدیریتی‬ ‫شورای ششم مقوله تقویت زیرساخت های تفریحی باشد؛ سال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬رسیدن به یکی از قله های بلند شهری‪ ،‬بهره برداری از‬ ‫پروژه های این حوزه خواهد بود‪.‬‬ ‫برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی و هنری در دهه کرامت‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬نغمه معصومه‪ ،‬لبخند خدا‪ ،‬اب و افتاب‪ ،‬در‬ ‫سایه خورشید‪ ،‬سروناز و والشمس عنوان برخی از برنامه هایی‬ ‫است که هم زمان با دهه کرامت از سوی سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در نقاط مختلف شهر‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫«نغمه معصومه» عنوان برنامه ای است که در قالب تجمع‬ ‫دختران ‪ 9‬تا ‪ 15‬سال‪ ،‬روز ‪ 31‬اردیبهشت ماه از ساعت ‪ 15‬و ‪30‬‬ ‫دقیقه در گذر فرهنگی پارک کوثر‪ ،‬مزار شهدای گمنام میزبان‬ ‫عالقه مندان است‪ .‬همچنین در این روز‪ ،‬برنامه «لبخند خدا»‬ ‫با محوریت جشن روز دختر از ساعت ‪ 17‬در فرهنگسرای‬ ‫قدس واقع در شهرک قدس برگزار می شود‪ .‬فرهنگسرای‬ ‫اسمان واقع در محموداباد نیز در روز ‪ 31‬اردیبهشت از ساعت‬ ‫‪ 15‬الی ‪ 17‬میزبان برنامه «در سایه خورشید» است که در‬ ‫قالب جشن ویژه دهه کرامت همراه با تجلیل از دختران نخبه‬ ‫محله محموداباد در عرصه های مختلف علمی‪ ،‬ورزشی‪،‬‬ ‫فرهنگی و هنری میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫از دیگر برنامه های دهه کرامت‪« ،‬سروناز» نام دارد که به‬ ‫همت فرهنگسرای امیرالمومنین واقع در ناصرخسرو‪ ،‬روز ‪31‬‬ ‫اردیبهشت از ساعت ‪ 18‬برگزار می شود‪ .‬موضوع این برنامه‪،‬‬ ‫جشن روز دختر همراه با تجلیل از بانوان فعال در حوزه عفاف‬ ‫و حجاب است‪.‬‬ ‫«والشمس» عنوان برنامه دیگری است که از یکم تا هشتم‬ ‫خردادماه‪ ،‬از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 18‬در فرهنگسرای امیرالمومنین‬ ‫واقع در ناصرخسرو برگزار می شود‪ .‬محور این برنامه‪ ،‬برپایی‬ ‫نمایشگاه پوستر و محصوالت فرهنگی با موضوع امام رضا‬ ‫(ع) و سبک زندگی رضوی است‪.‬‬ ‫اما بخوانید درباره برنامه «اب و افتاب» که در قالب جشنواره‬ ‫بازی های شاد و هیجانی روز ‪ 10‬خرداد از ساعت ‪ 18‬در‬ ‫ورزشگاه کوثر واقع در شهرک کوثر میزبان عالقه مندان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استان‬ ‫عکس‪:‬ایسنا‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند‬ ‫شهرداری اصفهان سازمان مدیریت پسماند در ادامه مجموعه‬ ‫اقدامات خود در زمینه اموزش و فرهنگ سازی شهروندان‪،‬‬ ‫اجرای فاز مطالعاتی احداث پارک موضوعی اموزش مدیریت‬ ‫پسماند را در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫غالمرضا ساکتی با اعالم این خبر گفت‪ :‬مدیریت پسماندهای‬ ‫شهری یکی از چالش های مهم جوامع امروزی و نیازمند به‬ ‫همکاری و مشارکت فعال و مسئوالنه شهروندان است‪ .‬از این‬ ‫رو اموزش و فرهنگ سازی در این خصوص از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫او یکی از اصلی ترین گروه های هدف در زمینه اموزش و‬ ‫فرهنگ سازی را کودکان و نوجوانان دانست و افزود‪ :‬سازمان‬ ‫مدیریت پسماند در ادامه مجموعه اقدامات خود در زمینه‬ ‫اموزش و فرهنگ سازی شهروندان‪ ،‬اجرای فاز مطالعاتی‬ ‫احداث پارک موضوعی اموزش مدیریت پسماند را در دستور‬ ‫کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان‬ ‫اینکه فاز مطالعاتی احداث پارک موضوعی مدیریت پسماند‬ ‫با همکاری معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان و جمعی‬ ‫از اساتید دانشگاه تهیه شده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این طرح‪،‬‬ ‫استانداردها و معیارهای موردنیاز پارک های موضوعی مدیریت‬ ‫پسماند با توجه به شرایط بومی اصفهان تهیه شده و به عنوان‬ ‫مبنای طراحی تفصیلی مورداستفاده قرار می گیرد که این‬ ‫بخش توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬در مرحله بعد پس از جانمایی و تملک‬ ‫زمین موردنیاز‪ ،‬مراحل طراحی نهایی و احداث پارک موضوعی‬ ‫مدیریت پسماند در شهر اصفهان کلید خواهد خورد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫بنا به گفته فرماندار دهاقان‪ ،‬این شهرستان بهشت‬ ‫سرمایه گذاری است و مسئوالن استانی این شهرستان‬ ‫را پایلوت طرح های اشتغال زایی قرار دهند‪.‬‬ ‫علی جمشیدیان به مهر گفت‪ :‬اشتغال زایی و حمایت‬ ‫از طرح های اشتغال امری ضروری و مورد تاکید رهبر‬ ‫معظم انقالب است و در سطح شهرستان هم تحت‬ ‫پیگیری قرار دارد‪.‬‬ ‫او با اشاره به ورود برخی از دستگاه ها در زمینه‬ ‫اشتغال زایی افزود‪ :‬بنیاد برکت از جمله دستگاه های‬ ‫فعال‪ ،‬همراه و پیگیر در زمینه اشتغال زایی محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فرماندار دهاقان تصریح کرد‪ :‬ورود سرمایه گذاران به‬ ‫شهرستان یک نیاز مبرم و راهی جهت اشتغال زایی‬ ‫جوانان تلقی می شود و قطعًا سرمایه گذاران به همراهی‬ ‫تسهیالت و حمایت ویژه هم نیاز دارند‪.‬‬ ‫او اذعان کرد‪ :‬خوشبختانه بنیاد برکت نیز در راستای‬ ‫ایجاد اشتغال زایی در شهرستان دهاقان ورود یافت و‬ ‫تاکنون بسیار خوش درخشیده است و این فعالیت‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫جمشیدیان با بیان این که اشتغال زایی نقطه عطف بنیاد‬ ‫برکت است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از سال ‪ ۹۲‬تاکنون در بنیاد‬ ‫برکت دو هزار طرح بررسی و ‪ ۷۰۰‬طرح نیز شروع به‬ ‫فعالیت نموده است و هزینه ای بالغ بر ‪ ۳۰‬میلیارد تومان‬ ‫به این امر اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬بنیاد برکت عالوه بر پرداخت‬ ‫تسهیالت در قدم های بعدی همراهی و پیگیری‬ ‫می نماید تا متقاضی‪ ،‬مراحل بانکی را طی نماید و‬ ‫سنگ اندازی صورت نگیرد‪.‬‬ ‫فرماندار دهاقان افزود‪ :‬به معنای واقعی این همان‬ ‫تسهیلگری و رفع موانع تولید است که مقام معظم‬ ‫انقالب تاکید دارند‪.‬‬ ‫او اظهار داشت‪ :‬بنیاد برکت به سرمایه گذاران این‬ ‫اطمینان را می دهد که حامی دارند و مشکالتشان رفع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جمشیدیان اعالم کرد‪ :‬بنابراین بنیاد برکت و ستاد‬ ‫اجرایی امام بسیار خوش درخشیدند و اشتغال های‬ ‫کوچک را بنا نهادند و مطابق سند امایش پیش رفتند و‬ ‫تاکنون ‪ ۵۰۰‬طرح در سطح شهرستان دهاقان اجرایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او با اشاره به ظرفیت های دهاقان گفت‪ :‬در سال جاری‬ ‫مقام معظم انقالب حمایت از تولیدات را مطرح کردند‬ ‫و به نظر ما و بسیاری از صاحب نظران اقتصادی؛‬ ‫شهرستان دهاقان بهشت سرمایه گذاری است و‬ ‫امیدواریم که بنیاد برکت همچون سابق خوش بدرخشد‪.‬‬ ‫او اذعان کرد‪ :‬امیدواریم که مسئوالن استانی شهرستان‬ ‫دهاقان را برای ورود به طرح های بزرگ پایلوت نمایند و‬ ‫از صنایع تبدیلی و بنگاه محور حمایت شود‪.‬‬ ‫ساختبزرگ ترین‬ ‫دریاچه مصنوعی پساب‬ ‫درشاهین شهر‬ ‫شهردار شاهین شهر از احداث مخزن ذخیره پساب در‬ ‫قالب دریاچه مصنوعی در اراضی غرب شهر و با هدف‬ ‫تامین منابع اب پایدار فضای سبز و ایجاد تفرجگاه‬ ‫بزرگ شهری خبر داد‪.‬‬ ‫سعید ابریشمی راد با بیان این که شاهین شهر در حال‬ ‫حاضر دارای بیش از ‪ ۳۸۰‬هکتار فضای سبز است‪،‬‬ ‫به ایسنا گفت‪ :‬تامین منابع اب پایدار برای نگهداری‬ ‫و توسعه فضای سبز مطابق پیش بینی طرح تفضیلی‬ ‫و اسناد باالدستی یکی از بزرگ ترین چالش های‬ ‫شهرداری شاهین شهر است‪.‬‬ ‫او با اشاره به هدر رفت قابل توجه پساب در فصول پاییز‬ ‫و زمستان افزود‪ :‬ساالنه حدود یک میلیون مترمکعب‬ ‫پساب مازاد بر مصرف فضای سبز در نیمه دوم سال‬ ‫به هدر می رود که با مدیریت بهره وری منابع می توان‬ ‫با ذخیره سازی مناسب از این سرمایه عظیم حفاظت و‬ ‫بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫شهردار شاهین شهر با بیان این که احداث دریاچه‬ ‫مصنوعی پساب در فضایی با وسعت حدود ‪ ۲۰‬هکتار‬ ‫انجام خواهد شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این دریاچه در ضلع‬ ‫غربی شهر و در مجاورت اتوبان ازادگان و جاده جهاداباد‬ ‫با ظرفیت ذخیره سازی حدود ‪ ۲‬میلیون مترمکعب احداث‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه هم زمان در فضای پیرامونی دریاچه‬ ‫مصنوعی حدود ‪ ۵۰‬هکتار تفرجگاه نیز احداث‬ ‫می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای کاهش هزینه های ناشی‬ ‫از خاک برداری در احداث مخزن ذخیره‪ ،‬خاک مازاد به‬ ‫صورت تپه ماهورهای مصنوعی به عنوان بزرگ ترین‬ ‫تفرجگاه شهر برای گذران اوقات فراغت شهروندان و‬ ‫گردشگران سراسر استان و کشور احداث خواهد شد‪.‬‬ ‫ابریشمی راد با تاکید بر لزوم توجه به مسائل‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ذخیره سازی پساب با‬ ‫حجم باال در قالب دریاچه مصنوعی همواره نگرانی های‬ ‫فنی و زیست محیطی در بردارد که با هماهنگی و‬ ‫نظر کارشناسان و مشاوران متخصص و کارازموده‬ ‫تصفیه خانه تکمیلی پساب با ‪ ۴۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫به منظور تصفیه مجدد و کامل تر با اعتبار حدود ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال هم زمان با دریاچه مصنوعی پساب در حال‬ ‫احداث است‪.‬‬ ‫شهردار شاهین شهر با دعوت از بخش خصوصی‬ ‫به منظور جذب سرمای ه در توسعه و رونق گردشگری‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬احداث تفرجگاه بزرگ شهر و دریاچه مصنوعی‬ ‫ذخیره پساب ظرف دو سال اینده با اعتبار اولیه سه هزار‬ ‫میلیارد ریال به سرانجام خواهد رسید‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫یکشنبه| ‪ 31‬اردیبهشت ‪ | 1402‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4628‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫به یاد مادری که با اهدای اعضایش جاودانه شد‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫فوت ‪ ۹۵‬نفر به دلیل‬ ‫مسمومیتبامنوکسیدکربندر‬ ‫سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مدیرکل پزشـکی قانون اسـتان اصفهان از ثبت فوت‬ ‫‪ ۹۵‬نفر به دلیل مسـمومیت با گاز منوکسیدکربن در سال‬ ‫گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫منصـور فیروزبخـت دربـاره امار فوت شـدگان ناشـی‬ ‫از مسـمومیت بـا گاز منوکسـیدکربن در سـال گذشـته‪،‬‬ ‫بـه ایمنـا گفـت‪ :‬بـا وجـود هشـدارهای مطـرح شـده در‬ ‫خصوص پیشـگیری از مـرگ بر اثـر گازگرفتگی و تاکید‬ ‫بـر رعایـت اصول ایمنی در به کارگیری وسـایل گازسـوز‪،‬‬ ‫سـال گذشـته شـاهد افزایـش تلفات مسـمومیت بـا گاز‬ ‫منوکسـیدکربن در پی سهل انگاری برخی شـهروندان در‬ ‫ایـن خصـوص بودیم‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه سـال گذشـته ‪ ۹۵‬نفـر بـه دنبـال‬ ‫مسـمومیت با گاز منوکسـیدکربن جان باختند‪ ،‬افزود‪ :‬امار‬ ‫جان باختـگان با تشـخیص علت مرگ مسـمومیت با گاز‬ ‫منوکسـیدکربن در سـال گذشـته نسـبت به مدت مشابه‬ ‫سـال قبل ‪ ۵۵.۷‬درصد رشـد داشـته اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل پزشـکی قانون اسـتان اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫قربانیان مسـمومیت با گاز منوکسیدکربن در سال گذشته‬ ‫شـامل ‪ ۱۳‬زن و ‪ ۸۲‬مـرد بودنـد؛ بیشـترین امـار تلفـات‬ ‫گازگرفتگی در سـال گذشـته بـا ‪ ۲۳‬نفر فوتـی در دی ماه‬ ‫گزارش شـده است‪.‬‬ ‫او دربـاره گاز منوکسـیدکربن ادامـه داد‪ :‬یکـی از‬ ‫شـایع ترین مـوارد مسـمومیت که پزشـک قانونـی با ان‬ ‫سـروکار دارد مسـمومیت با گاز منوکسـیدکربن است که‬ ‫احتراق ناقص سـوخت های فسـیلی باعث تولید ان شـده‬ ‫و بـه علـت تمایل شـدید ان برای اتصـال به هموگلوبین‬ ‫(حـدود ‪ ۲۰۰‬برابـر اکسـیژن)‪ ،‬حتـی غلظت هـای پاییـن‬ ‫ان نیـز می توانـد در بـدن تجمـع یابـد و مسـمومیت بـا‬ ‫منوکسـیدکربن ایجـاد کند‪.‬‬ ‫دستگیری کالهبردار در ویالی‬ ‫شخصی‬ ‫گـروه جامعـه‪ :‬بـه گفتـه جانشـین فرمانـده انتظامی‬ ‫اسـتان فردی که از شـهروندان اصفهـان ‪ 20‬میلیارد ریال‬ ‫کالهبـرداری کـرده بـود در ویلای شـخصی خـود در‬ ‫شـمال کشور‪ ،‬دستگیر شد‪.‬سـردار محمدرضا هاشمی فر‬ ‫بیـان داشـت‪ :‬در پـی درخواسـت مرجع قضائـی مبنی بر‬ ‫شناسـایی و دسـتگیری یک کالهبردار متـواری موضوع‬ ‫در دسـتور کار ماموران پلیـس اطالعات و امنیت عمومی‬ ‫فرماندهـی انتظامی اسـتان اصفهان قـرار گرفت‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬در بررسـی و تحقیقـات صـورت گرفتـه‬ ‫مشـخص شـد فردی به اتهام کالهبرداری از شـهروندان‬ ‫اصفهانـی به پرداخت ‪ 20‬میلیارد ریـال محکوم و به دلیل‬ ‫متـواری بـودن او حکـم جلب او صادره شـده اسـت‪.‬‬ ‫جانشـین فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهـان عنوان‬ ‫داشـت‪ :‬علی رغم اینکـه هیچ گونـه ردی از این کالهبردار‬ ‫وجود نداشـت اما نهایتـا ماموران با انجـام اقدامات علمی‬ ‫و رصـد هوشـمندانه خـود دریافتنـد کـه او در ویلای‬ ‫شـخصی خود واقع در یکی از روسـتاهای شـمالی کشور‬ ‫مخفـی شـده اسـت‪ .‬سـردار هاشـمی فـر اظهار داشـت‪:‬‬ ‫مامـوران پـس از کسـب اطالعـات الزم از محل مخفی‬ ‫شـدن متهـم‪ ،‬سـریعًا بـا اخـذ نیابت قضائـی به اسـتان‬ ‫مربوطـه اعـزام و فـرد مذکور را در ویالی شـخصی خود‬ ‫دسـتگیر و بـه اصفهان منتقـل کردند‪.‬‬ ‫جانشـین فرمانده انتظامی خاطرنشـان کرد‪ :‬متهم که‬ ‫بـاور نمی کـرد بـه ایـن سـرعت توسـط مامـوران پلیس‬ ‫شناسـایی و دستگیر شـود در مواجه با مدارک و مستندات‬ ‫پلیـس بـه جرم خود معترف و با تشـکیل پرونده به مرجع‬ ‫قضائی تحویل شـد‪.‬‬ ‫از فاصله زمانی که اسمشان را فریاد زد تا وقتی‬ ‫مسلم شد این اخرین بار بوده که صدایش‬ ‫را شنیده اند‪ ،‬تنها ‪ 4‬روز سپری شد و سارا و‬ ‫احمدرضا امروز به عزای چهلمین روز درگذشت‬ ‫مادری نشسته اند که پیش از رفتن‪ ،‬زندگی اش‬ ‫میناعباسپور را با سه نفر تقسیم کرد‪.‬‬ ‫خانواده نیلفروشان در هفدهم فروردین ماه ‪ 1402‬هرگز تصورش‬ ‫را هم نمی کردند این اخرین بار است که ناهار خوش مزه ای با‬ ‫دست پخت مادرشان را می خورند‪ ،‬اما در واقعیت این اتفاق افتاد‬ ‫و ساعت ‪ 14‬و ‪ 20‬دقیقه بود که مادر‪ ،‬احمدرضا‪ ،‬سارا را صدا زد‬ ‫درحالی که پشت میز اشپزخانه نشسته و سرش را در میان دستانش‬ ‫می فشرد‪.‬‬ ‫احمدرضا ماجرای ان روزها را چنین بازگو‬ ‫می کند‪ :‬با شنیدن صدای مادرم به سمت‬ ‫اشپزخانه دویدیم و متوجه شدیم که او‬ ‫بی حال و سپس بی هوش شد؛ بنابراین سریع‬ ‫اورژانس را خبر کردیم و به بیمارستان انتقال‬ ‫داده شد که چهار روز هم در انجا بستری بود‪ .‬مادرم از همان لحظه‬ ‫اول به کما رفت و پزشکان به ما گفتند او دچار عارضه و مرگ‬ ‫مغزی شده است و هیچ امیدی به زنده ماندنش نیست‪».‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ « :‬دقیقا صبح روزی که مادرم دچار مرگ مغزی شد‬ ‫خواب دیدم روی تخت بیمارستان نشسته و من به عیادتش رفته ام‬ ‫و او به من گفت کلیه هایم را بخشیدم‪ .‬ازانجایی که مادرم بسیار‬ ‫بخشنده بود و این خواب روی من اثر زیادی گذاشت‪ ،‬ان را برای‬ ‫اعضای خانواده تعریف کرده و اگرچه تصمیم بسیار سختی بود اما به‬ ‫دنبال پیگیری اهدای اعضای بدن او رفتم‪ .‬البته از طرف بیمارستان‬ ‫نیز پیشنهاد اهدای عضو را با ما مطرح کردند که ما هم پاسخ دادیم‬ ‫این تصمیم را گرفته ایم و موافق عمل اهدا هستیم‪».‬‬ ‫احمدرضا داستان را این گونه ادامه می دهد‪ :‬به ما اطالع داده شد که‬ ‫زمان انجام عمل برداشت اعضا به دلیل وضعیت مادر و نیز لزوم‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫مرا ادامه بده‬ ‫نرخ والدت در استان اصفهان‬ ‫به ‪ 10/03‬درصد رسید‬ ‫معـاون فنـاوری اطالعـات و امـار ثبت احوال اسـتان‬ ‫اصفهـان با بیان اینکـه جمعیت تخمینی اسـتان تا پایان‬ ‫سـال ‪ ،۱۴۰۱‬پنـج میلیـون و ‪ ۳۵۰‬هـزار نفـر اعالم شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬سـال گذشـته ‪ ۵۳‬هـزار و ‪ ۶۳۳‬تولد توسـط‬ ‫ثبت احـوال اسـتان اصفهـان ثبت شـده و نـرخ والدت به‬ ‫‪ 10/03‬درصد رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫مجتبـی یکتامنـش با بیـان اینکه جمعیـت تخمینی‬ ‫اسـتان اصفهان تا پایان سـال ‪ ،۱۴۰۱‬پنج میلیـون و ‪۳۵۰‬‬ ‫هزار نفر اعالم شـده اسـت‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬سـال گذشـته‬ ‫‪ ۵۳‬هـزار و ‪ ۶۳۳‬تولـد توسـط ثبت احوال اسـتان اصفهان‬ ‫ثبت شـده و نـرخ والدت به ‪ 10/03‬درصد رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه امـار فوت شـدگان در سـال گذشـته‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬سـال گذشـته ‪ ۲۶‬هـزار و ‪ ۸۰۲‬نفـر در اسـتان‬ ‫اصفهـان فـوت کردنـد کـه نـرخ فـوت بـه ‪ 5/01‬رصـد‬ ‫رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون فنـاوری اطالعـات و امـار ثبت احوال اسـتان‬ ‫اصفهـان با اشـاره بـه امـار ازدواج اولیه‪ ،‬تصریح کـرد‪۲۴ :‬‬ ‫هـزار و ‪ ۹۲۶‬نفـر تعـداد ازدواج اولیـه و ‪ ۹۷۶۳‬طالق اولیه‬ ‫بـه ثبت رسـیده اسـت که نـرخ طلاق اولیـه ‪ 1/82‬ثبت‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با اشـاره بـه موضوع صدور کارت ملـی‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫مشـکل تهیـه و تولیـد پوکـه کارت ملی هوشـمند که از‬ ‫جنـس پلی کربنـات اسـت و پیش تـر از خـارج از کشـور‬ ‫خریـداری می شـد‪ ،‬توسـط متخصصان داخلـی برطرف و‬ ‫در حـال تولید اسـت کـه به عنـوان کارت افتخـار نامیده‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫یکتامنش خاطرنشـان کرد‪ :‬با تولید انبوه کارت افتخار‬ ‫تـا پایـان سـال جـاری مشـکل کارت هـای پشـت خـط‬ ‫صـدور رفـع و به روزرسـانی خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫دریافت اطالعات عالئم مصرف‬ ‫شیشه‪ ،‬تریاک و کوکائین از‬ ‫خط ‪09628‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اعظم صناعیها‬ ‫انجام ازمایش های موردنیاز بسیار کم و محدود به ‪ 72‬ساعت است‬ ‫بنابراین سریع امور اداری الزم را انجام دادیم و رضایت نامه هایی که‬ ‫باید اعضای خانواده مادرم از جمله مادربزرگ‪ ،‬خاله‪ ،‬دایی و پدرم‬ ‫امضا می کردند را ارائه دادیم تا این کار هرچه زودتر انجام شود‪ .‬پس‬ ‫از امدن نتیجه ازمایش ها‪ ،‬کار اغاز شد و به دلیل اینکه قلب مادرم‬ ‫انژیو شده بود امکان پیوند وجود نداشت اما کلیه ها‪ ،‬کبد‪ ،‬قرنیه چشم‬ ‫و‪ ...‬را برداشتند‪ .‬تا جایی که می دانم یکی از کلیه ها به کودک ‪۱۰‬‬ ‫ساله ای اهدا شده است و هر سه نفر دریافت کننده نیازمند بوده اند‪».‬‬ ‫او از اینکه باعث فرهنگ سازی این اقدام در میان فامیل و اشنایان‬ ‫خود شده اند خوشحال است و می گوید‪« :‬مادرم تنها ‪ ۵۲‬سال سن‬ ‫داشت و هنوز جوان بود‪ .‬در خانواده و فامیل هم پیش ازاین چنین‬ ‫اتفاقی نیفتاده بود بنابراین تجربه ان را نداشتیم و کمی دست پاچه‬ ‫شدیم؛ اما اکنون همگی خوشحالیم که مادر ما بنیان گذار این اتفاق‬ ‫در خانواده شد و بعد از این اتفاق همه تصمیم گرفتند کارت اهدای‬ ‫عضوبگیرند‪».‬‬ ‫‪ÁÁ‬بخشندگی تا ابد‬ ‫در ادامه خواهر احمدرضا که هنوز در شوک از دست دادن مادر مات‬ ‫و مبهوت است‪ ،‬می گوید‪ :‬این چهل روز برای ما سخت گذشت و‬ ‫جای خالی مادرم در خانه ما را خیلی اذیت می کند‪ .‬من هنوز باور‬ ‫نمی کنم که او دیگر در میان ما زندگی نمی کند اما تنها چیزی که‬ ‫تا حدی مایه ارامش و تسکینم می شود این است که ان روز برادرم‬ ‫خواب مادر را دید و ما برای گرفتن تصمیم اهدای اعضا او یکدل‬ ‫کرد‪ .‬شاید اگر این اتفاق نمی افتاد نمی توانستیم به این راحتی با‬ ‫مسئله کنار بیاییم چون مرگ مادر را اصال باور نکرده بودیم؛ اما‬ ‫اکنون میدانیم که زندگی مادر ما در جایی دیگر هنوز جریان دارد و‬ ‫این برای ما شیرین است که مادرمان که به بخشندگی زبانزد بود تا‬ ‫لحظه مرگش به این کار ادامه داد؛ مطمئنم خودش هم از صمیم‬ ‫قلب با این کار موافق بود»‬ ‫سی و یکم اردیبهشت ماه روز جهانی اهدای عضو است و این‬ ‫ماجرا نمونه ای از ایثار یک خانواده بود که در سخت ترین شرایط‬ ‫احساسی‪ ،‬تصمیمی دشوار اما ماندگار گرفتند تا زندگی فرد از‬ ‫دست رفته شان هنوز ادامه داشته باشد‪ ،‬این بار در تن انسان هایی‬ ‫دیگر‪.‬‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد‬ ‫مراجعه‪ 40‬مصرف کننده مشروبات الکلی به بیمارستان‬ ‫بـه گفتـه سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان‬ ‫دیالیـزی شـدن و از کار افتـادن کلیـه‪ ،‬حادتریـن عارضـه‬ ‫مشـاهده شـده در بیـن مصرف کنندگان مشـروبات الکلی‬ ‫دست سـاز در ایـن اسـتان در سـال جـاری بـوده اسـت‪.‬‬ ‫پژمـان عقـدک بـه ایرنـا گفـت‪ :‬مـرگ‪ ،‬بـه کمـا رفتـن‬ ‫و نابینایـی از دیگـر عـوارض و تبعاتـی اسـت کـه بـرای‬ ‫مصرف کننـدگان مشـروبات الکلـی دست سـاز کـه در‬ ‫ماه هـای اخیر به بیمارسـتان های اسـتان اصفهان مراجعه‬ ‫کردنـد‪ ،‬اتفـاق افتاده اسـت‪.‬‬ ‫او خاطرنشـان کـرد‪ :‬حـدود سـه هفته گذشـته بـا مراجعه‬ ‫تعدادی از افراد به بیمارسـتان های اسـتان بویژه خورشـید‬ ‫اصفهـان مواجـه شـدیم کـه به دلیـل مصرف مشـروبات‬ ‫الکلـی دچـار عوارض و مشـکالتی شـده بودند‪.‬‬ ‫عقـدک با اشـاره به اینکه این افراد حـدود ‪ ۴۰‬نفر و از چند‬ ‫شهرسـتان اسـتان بودنـد‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬بر اسـاس اخرین‬ ‫اطالعـات دریافتـی‪ ،‬از بین انهـا یک نفر فوت کـرده و دو‬ ‫نفـر به کما رفتـه و در بخـش مراقبت های ویـژه (‪)ICU‬‬ ‫بستری هستند‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکه از بین این افراد شـش نفر نیـز به دلیل از‬ ‫کار افتـادن کلیـه‪ ،‬دیالیزی شـدند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بـر اثر این‬ ‫عـوارض‪ ،‬ممکن اسـت تعـدادی از ایـن افراد درصـدی از‬ ‫بینایـی خـود را از دسـت بدهند یا به طورکلی‪ ،‬نابینا شـوند‪.‬‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان ادامـه داد‪:‬‬ ‫همچنیـن ممکـن اسـت برخـی از افـراد مصرف کننـده‬ ‫مشـروبات الکلی دست سـاز دچار خونریزی گوارشی شوند‬ ‫و نیـاز بـه جراحی یـا درمان های طوالنی مـدت پیدا کنند‪.‬‬ ‫او توضیـح داد‪ :‬تولیـد و مصـرف مشـروبات الکلـی در‬ ‫کشـورمان غیرشـرعی و غیرقانونـی اسـت امـا برخـی‬ ‫سـودجویان اقـدام بـه تولیـد مشـروبات الکلی دست سـاز‬ ‫می کننـد ولی مـردم باید بداننـد که این مواد چـه عوارض‬ ‫و تبعـات شـدیدی بـرای انسـان دارد‪.‬‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان همچنین‬ ‫بـا اشـاره به تـداوم رونـد کاهشـی امـار کرونا در اسـتان‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬بـر اسـاس امار مربـوط بـه ‪ ۲۹‬اردیبهشـت جاری‪،‬‬ ‫در ایـن روز تعـداد ازمایش هـای مثبـت کوویـد‪ ۱۹-‬صفر‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکه بیشـتر شهرسـتان های اسـتان اصفهان‬ ‫در زمان حاضر بر اسـاس نقشـه کرونایـی در وضعیت زرد‬ ‫(به نسـبت پرخطـر) و ابـی (عادی) بسـر می برنـد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شهرسـتان اصفهان نیـز در وضعیت ابی اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفته او در شـرایطی که شـهری در وضعیـت ابی قرار‬ ‫داشـته باشـد اسـتفاده از ماسـک در اماکـن تجمعـی کـه‬ ‫تهویـه هـوا در ان وجـود دارد و فاصله افراد بیشـتر از یک‬ ‫متر اسـت‪ ،‬نیازی نیسـت‪.‬‬ ‫نسل نو محدود به مرزهای جغرافیایی نیست‬ ‫بـه اعتقـاد مدیـر خانـه جـوان اصفهـان‪ ،‬نسـل نـو ارزش های‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬فکـری‪ ،‬اخالقـی و انسـانی خـود را از جامعه جهانی‬ ‫دریافـت می کنـد و بـه مرزهـای جغرافیایـی جایـی کـه در ان‬ ‫زندگـی می کنـد محـدود نیسـت؛ دانشـجوی امـروز در منطق‬ ‫گفت وگـوی بین االذهانی با همسـاالن خـود‪ ،‬پارادایم جدیدی‬ ‫می سـازد‪ .‬اینجاسـت کـه بایـد از خودمـان بپرسـیم نقـش مـا‬ ‫به عنـوان محافظـان فرهنـگ ایـن مـرز و بوم چیسـت؟‬ ‫تحصیـل در حـوزه روان شناسـی و جامعه شناسـی‪ ،‬مطالعـه در‬ ‫حـوزه جوانـان‪ ،‬تمرکز بر بحـث کارافرینی و امـوزش اثربخش‬ ‫و رهایی بخـش‪ ،‬باعـث می شـود نـام مدیـر خانـه جـوان‪ ،‬در‬ ‫فهرسـت چهره هایـی قـرار بگیرد کـه می خواهیم دربـاره «ما و‬ ‫دانشـجویان امـروز» بـا ان هـا گفت وگـو کنیم‪.‬‬ ‫فاطمـه اکبـرزاده‪ ،‬صحبتـش را بـا توصیـف ویژگی هـای کلی‬ ‫نسـل نـو اغـاز می کنـد و بـه ایسـنا می گویـد‪« :‬جـوان امـروز‬ ‫فردی تر شـده‪ ،‬خود گزیده اسـت و به خودکفایی اهمیت بسـیار‬ ‫می دهـد؛ شـاید به این دلیل که خاسـتگاه منطقی و اسـتداللی‬ ‫هنجارهـای نسـل پیـش از خـود را درک نمی کند و بـرای بیان‬ ‫همیـن اندیشـه و نـگاه فردی سـت که فریـاد «من هسـتم» را‬ ‫سـر می دهد‪».‬‬ ‫او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه وظیفـه مـا در قبـال انـان‬ ‫چیسـت؟ پاسـخ می دهـد‪« :‬در برخـورد بـا چنین جوانانـی‪ ،‬باید‬ ‫مـدام از امکاناتـی کـه می تـوان در اختیـار او گذاشـت گفـت و‬ ‫از مهارت هـای او پرسـید تـا حـس دیـده شـدن‪ ،‬برایـش ایجاد‬ ‫امنیـت کنـد و بـه سـکوی پرتابـی امیدبخـش بـرای او تبدیل‬ ‫شـود‪ .‬بـه نظـرم همین کـه بتوانیم بـه جـوان امـروز بگوییم تو‬ ‫بـا تمـام تفاوت هـای نسـلی‪ ،‬از جانب ما که نسـل گذشـته ایم‬ ‫موردپذیـرش هسـتی‪ ،‬باعـث می شـود او راحت تر بـرون ریزی‬ ‫داشـته باشـد و مـا هم بهتر بدانیـم که باید چه وظیفـه ای برای‬ ‫خودمـان تعریـف کنیم‪».‬‬ ‫انچـه ایـن روانشـناس اجتماعـی در جای جـای گفت وگـو بـر‬ ‫اموزش فکر کـردن خارج از‬ ‫ضـرورت توجـه بـه ان تاکیـد دارد‪ِ ،‬‬ ‫جعبه به دانشـجویان اسـت‪« :‬پرورش خالقیت باعث می شـود‬ ‫جوانـان دانشـجوی ما بـه مدل هـای دیگری از اندیشـیدن هم‬ ‫بیندیشـند و بـه همـه امـور از یـک زاویـه نـگاه نکننـد‪ .‬در این‬ ‫راسـتا‪ ،‬بهتـر اسـت از ان هـا بخواهیم فلسـفه زندگـی و چرایی‬ ‫وجـود خودشـان را بیان کنند‪ ،‬سـپس از منظرهـای مختلف به‬ ‫ان نـگاه کننـد و به تبع این نگاه چند سـویه‪ ،‬با تعریف برنامه ای‬ ‫تـازه و هدفمند‪ ،‬به «خلق دوباره خویشـتن خویـش» بپردازند‪».‬‬ ‫اکبـرزاده‪ ،‬بـا اشـاره به مقتضیات جهانـی نویی که جـوان ما در‬ ‫ان زیسـت می کنـد‪ ،‬یـاداور می شـود که نسـل نـو‪ ،‬ارزش های‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬فکـری‪ ،‬اخالقـی و انسـانی خـود را از جامعه جهانی‬ ‫دریافـت می کنـد و بـه مرزهـای جغرافیایـی جایـی کـه در ان‬ ‫زندگـی می کنـد محدود نیسـت‪« :‬دانشـجوی امـروز در منطق‬ ‫گفت وگـوی بین االذهانی با همسـاالن خـود‪ ،‬پارادایم جدیدی‬ ‫می سـازد‪ .‬اینجاسـت کـه بایـد از خودمـان بپرسـیم نقـش مـا‬ ‫به عنـوان محافظـان فرهنـگ ایـن مرز و بوم چیسـت؟ شـاید‬ ‫سـاده ترین راه ایـن باشـد کـه بـه سـنت ها اشـاره کنیـم‪ ،‬امـا‬ ‫بهتریـن راه‪ ،‬تقویـت خرد خودبنیـاد در جوانـان و پیش رفتن بر‬ ‫مـدار ارزش ها و اصول انسـانی اسـت که در فرهنـگ و تاریخ و‬ ‫تمـدن و سـنت مـا هم بـر ان تاکید شـده؛ از این رهگذر اسـت‬ ‫کـه جـوان حس می کند ایـن ارزش ها از نهاد خودش برخاسـته‬ ‫و چـون می بینـد کـه هژمونی سـلطه گرایانه ای در ان نیسـت‪،‬‬ ‫پذیـرش هـم اتفـاق می افتد‪.‬‬ ‫پذیـرش اینکـه گاهـی ما هم اشـتباه می کنیم و اعتـراف به ان‬ ‫همچنین‪ ،‬انتقال حس ارزشـمند بودن‪ ،‬پرهیـز از قضاوت کردن‬ ‫مـداوم و فرصت دفاع دادن‪ ،‬راهکارهای دیگری اسـت که مدیر‬ ‫خانـه جـوان بـرای شـروع گفت وگـو بـا جـوان امروز ضـروری‬ ‫می دانـد و البتـه خاطرنشـان می کنـد‪« :‬هـر انچه قرار اسـت ما‬ ‫برای دانشـجوی جوان امروز انجام بدهیم‪ ،‬از بسـتر یک ارتباط‬ ‫سـازنده بیرون می اید‪ .‬اگر اصـول این ارتباط را ندانیم و نفهمیم‬ ‫و به ان اگاه نباشـیم‪ ،‬نمی توانیم نسـل نو را به سمت بهتر شدن‬ ‫پیـش ببریـم‪ ،‬امیـد و اعتمـادی هم شـکل نمی گیرد‪ ،‬در بسـتر‬ ‫یک ارتباط نادرسـت خشـونت و یاس افزایش پیدا می کند و در‬ ‫نتیجـه‪ ،‬مـا ان ها را از دسـت می دهیم‪ ،‬در نتیجـه همه چیز دچار‬ ‫دگردیسـی می شـود و چیـزی از بنیادهای تاریخـی و هویتی ما‬ ‫باقـی نمی ماند‪».‬‬ ‫حرکـت به سـمت پروژه محور شـدن به جای برنامـه محوری‪،‬‬ ‫تقویـت کار گروهی و نقـش دادن به جوانـان در اجرای پروژه ها‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫برای مفهوم درک تیم و اصول مشـارکت‪ ،‬دیگر مواردی اسـت‬ ‫کـه مدیـر خانه جـوان به برنامـه ریزان بـرای جوانان پیشـنهاد‬ ‫می کند و می گوید‪ :‬دانشـجوی ما در سـنی اسـت که مهم ترین‬ ‫اتفاقـات زندگـی اش رقـم می خـورد؛ خودکفایـی اقتصـادی و‬ ‫عاطفـی از جملـه نیازهـای اوسـت و شـاید بهتـر باشـد با یک‬ ‫مسـیریابی شـغلی درسـت‪ ،‬او را در مسیر درسـتی برای رسیدن‬ ‫بـه این اهـداف راهنمایی کنیـم؛ طوری که بدانـد ظرفیت های‬ ‫شـغلی رشـته ای که در ان تحصیل می کند و همچنین راه ها و‬ ‫مهارت هـای اتصـال به بازار ان چیسـت‪.‬‬ ‫ایـن روانشـناس کـه سـاعت ها پـای صحبـت جوانـان امـروز‬ ‫نشسـته‪ ،‬بـا بیان اینکـه جوانـان ما به شـدت احسـاس تنهایی‬ ‫می کننـد‪ ،‬ادامـه می دهد‪« :‬دانشـجوی مـا خـود را در جزیره ای‬ ‫کـه بـه او تعلـق ندارد تنهـا می بیند‪ ،‬گمان می کنـد که گفتمان‬ ‫او با گفتمان مسـلط همسـو نیسـت و نیازهایش دیده نمی شود‪،‬‬ ‫اگـر هـم دیده شـود کاری بـرای رفع ایـن نیاز انجام نمی شـود‬ ‫و او بایـد بـرای خـودش تمام این کارهـا را انجام بدهـد‪ .‬اگرچه‬ ‫شـبکه های اجتماعـی بسـیار زیـاد شـده اند ولـی جـوان مـا در‬ ‫شـبکه ای از حمایت جامعه و همسـاالن و نسـل پیشین زندگی‬ ‫نمی کنـد و به همین خاطر چشـم انداز روشـنی هم بـرای اینده‬ ‫نـدارد و ایـن ناامیـدی و بی انگیزگی فاجعه اسـت‪».‬‬ ‫او صحبتـش را این گونـه تکمیـل می کند و به پایان می رسـاند‪:‬‬ ‫« نخسـتین بحران کشـور عزیزمان ایران را نه محیط زیسـت‪،‬‬ ‫نـه اقتصاد و نه سیاسـت می دانم‪ .‬نخسـتین بحران مـا‪ ،‬بحران‬ ‫منابع انسـانی اسـت و از این لحاظ به شـدت در حال فرسـایش‬ ‫هسـتیم‪ .‬شاید بهتر این باشد که احسـاس خطر را کنار بگذاریم‬ ‫و کمـک کنیـم جوانـان امروز مـا از فضای حقیقی شـبکه های‬ ‫حمایتی مـان برخـوردار شـوند‪ .‬بـا ایجـاد و گسـترش فضاهای‬ ‫مدنـی‪ ،‬فرصـت گفت وگـو فراهـم می شـود‪ ،‬ان هـا به جایـی‬ ‫کـه در ان هسـتند و ادم هایـی کـه بـه ان هـا ارزش می دهنـد‬ ‫تعلق خاطـر پیـدا می کننـد و درنهایت‪ ،‬حس می کننـد می توانند‬ ‫و می خواهند که در سـاختن جامعه شـان سـهیم شـوند‪».‬‬ ‫سلسـله گفت وگوهـای «مـا و دانشـجویان امروز»‪ ،‬سـی ام هر‬ ‫مـاه بـه همت سـازمان دانشـجویان جهاد دانشـگاهی اصفهان‬ ‫و با همکاری خبرگزاری ایسـنا منتشـر می شـود تا چـراغ راهی‬ ‫باشـد فراروی شـناخت دانشـجویان جوان امـروز و وظایفی که‬ ‫همـه مـا در قبال انـان داریم‪.‬‬ ‫خط ملی اعتیاد با شماره تماس ‪ ۰۹۶۲۸‬برای مشاوره در‬ ‫زمینه های پیشگیری و درمان اعتیاد و همچنین ارجاع به مراکز‬ ‫ترک اعتیاد به هم وطنان خدمات ارائه می دهد؛ هرچند بنا به‬ ‫اعالم سازمان بهزیستی کشور بیشترین تماس گیرندگان زنان‬ ‫هستند‪ ،‬اما کارشناسان متخصص این سامانه به تمام اقشار‬ ‫جامعه خدمات ارائه می دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬خط ملی اعتیاد با شماره تماس ‪۰۹۶۲۸‬‬ ‫سال هاست راه اندازی شده که متولی ان سازمان بهزیستی‬ ‫است و اماده ارائه مشاوره به خانواده های دچار معضل اعتیاد‬ ‫است‪ .‬همه هم وطنان می توانند از طریق شماره تلفن ‪۰۹۶۲۸‬‬ ‫از سراسر کشور با مشاوران این مرکز ارتباط تلفنی برقرار کرده‬ ‫و در زمینه مواد مخدر و اعتیاد مشکالت خود را مطرح کنند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬نحوه تعیین شدت اعتیاد‪ ،‬شناسایی مواد‬ ‫محرک صنعتی و غیر صنعتی اعتیاداور‪ ،‬معرفی مراکز مجاز‬ ‫ترک اعتیاد و چگونگی ترک اعتیاد از جمله پرسش های‬ ‫تماس گیرندگان است که مشاوران این خط به ان پاسخ‬ ‫می دهند‪ .‬مردم با تماس با خط ملی اعتیاد با شماره تماس‬ ‫‪ ۰۹۶۲۸‬به صورت رایگان می توانند در زمینه درمان اعتیاد و‬ ‫معرفی نزدیک ترین کمپ به محل سکونت خود اطالعات‬ ‫کافی را دریافت کنند‪.‬‬ ‫همچنین اطالعاتی در زمینه عالئم مصرف شیشه‪ ،‬تریاک‬ ‫و کوکائین از جمله مواردی است که مردم با این سامانه در‬ ‫میان می گذارند‪ .‬سواالت باید مرتبط با اعتیاد باشد و درمان‬ ‫پشت خط انجام نمی شود اما راهنمایی شیوه های درمانی و‬ ‫ارجاع به مراکز و سواالت مربوط به درمان ارائه می شود‪.‬‬ ‫گاهی فرد مصرف کننده و گاهی نیز که در خانواده یا‬ ‫اطرافیان‪ ،‬فرد مصرف کننده ای دارد با خط ملی اعتیاد تماس‬ ‫می گیرد تا ب ه طور مثال برای هدایت انان از شیوه های درمانی‬ ‫مطلع شود‪ ،‬گاهی نیز افراد‪ ،‬فرزندانی دارند که نگران هستند‪،‬‬ ‫مواد مصرف کنند بنابراین با خط ملی اعتیاد تماس می گیرند‬ ‫که از اعتیاد فرزندان خود پیشگیری کنند‪.‬‬ ‫تماس گیرندگان در صورت نیاز به تمام مراکزی که تحت‬ ‫نظارت بهزیستی هستند چه دولتی و غیردولتی‪ ،‬سرپایی‪،‬‬ ‫کمپ ها و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی ارجاع داده می شوند‪.‬‬ ‫معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور‬ ‫درباره خط ملی اعتیاد با شماره تماس ‪ ۰۹۶۲۸‬می گوید‪ :‬این‬ ‫سامانه با هدف ارائه راهکارهای پیشگیری از مصرف مواد‬ ‫اعتیاداور‪ ،‬درمان اعتیاد و ارجاع به مراکز ترک و بازتوانی اعتیاد‬ ‫در اسفندماه ‪ ۱۳۸۷‬افتتاح شده است و از همان روز با استقبال‬ ‫مردم روبرو بوده و هزاران تماس گیرنده را زیرپوشش قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فروش نخی سیگار به افراد زیر‬ ‫‪ ۱۸‬سال ممنوع است‬ ‫بنا به گفته رئیس مرکز بهداشت محیط و کار وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی بر اساس اخرین مطالعات‬ ‫کشوری در سال ‪ 14/1 ۱۴۰۰‬درصد مردم در کشور دخانیات‬ ‫مصرفمی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬احمد جندقی در استانه هفته ملی بدون‬ ‫دخانیات (‪ ۴‬تا ‪ ۱۰‬خرداد) در ستاد وزارت بهداشت افزود‪ :‬روند‬ ‫افزایش دخانیات در جوانان بویژه قلیان در سنین ‪ ۱۸‬تا ‪۲۴‬‬ ‫سال زیاد است‪ ،‬به طوری که در زنان ‪ ۹۰‬درصد و مردان ‪۳۴‬‬ ‫درصد رو به رشد است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬وضعیت مصرف سیگار در نوجوانان ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬سال در سال ‪ ۸۶‬تا ‪ ۹۵‬به خصوص در زنان رو به افزایش‬ ‫بوده و به ‪ 4/4‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫او هشدار داد‪ :‬تنباکوهای که در قلیان مصرف می شود‪،‬‬ ‫سیگارهای الیت و الکترونیکی بسیار خطرناک هستند در‬ ‫حالی که این مواد را به گونه ای تبلیغ و نمایش می دهند که‬ ‫خطری برای سالمتی ندارد‪.‬‬ ‫جندقی تاکید کرد‪ :‬بر اساس قانون جامع کنترل دخانیات‪،‬‬ ‫باید قیمت سیگار به گونه ای زیاد باشد که افراد دسترسی به‬ ‫ان نداشته باشند و فروش دانه ای سیگار به افراد زیر ‪ ۱۸‬سال‬ ‫ممنوع است‪ ،‬در سال های اخیر برخی این موضوع را رعایت‬ ‫نکردند و شاهد افزایش مصرف ان در کشور هستیم‪.‬‬ ‫او اظهار داشت‪ :‬اعمال قانون جامع کنترل دخانیات توسط‬ ‫وزارت بهداشت و وزارت صمت انجام می شود و ‪ ۲۶‬هزار‬ ‫بازرس بهداشت محیط این موضوع را رصد می کنند و باید‬ ‫جلوی کسانی که مجاز به مصرف دخانیات نیستند را بگیریم‬ ‫و به دکه ها نیز مهلت یک ساله دادیم که اگر قوانین فروش‬ ‫سیگار را رعایت کنند به انها مجوز فروش خواهند داد‪.‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬افزایش قیمت دخانیات باید به صورت قانونی باشد و‬ ‫مالیات ان افزایش یابد‪ ،‬تاکنون ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان افزایش‬ ‫مالیات از محل فروش دخانیات داشتیم‪ ۲ ،‬هزار میلیارد ان به‬ ‫وزارت بهداشت تخصیص یافت و باید ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان نیز‬ ‫برای برنامه های کاهش مصرف دخانیات هزینه شود‪ ،‬یک و‬ ‫نیم میلیارد تومان نیز برای خرید امبوالنس ها اختصاص یافته‬ ‫است‪.‬به گفته او‪ ،‬به طورکلی ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان هزینه کلی‬ ‫مالیات ناشی از فروش دخانیات است و ‪ 6/2‬هزار میلیارد تومان‬ ‫نیز ارزش افزوده دخانیات ان بوده که ضرورت دارد در مراکز‬ ‫فروش مواد دخانی پایانه هایی مانند نانوایی ها نصب شود تا‬ ‫مالیات مستقیما از فروش این مواد کسر گردد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تبلیغات مواد دخانی به هیچ وجه صورت‬ ‫نگیرد‪ ،‬افزود‪ :‬مردم بدانند که مصرف سیگار ضرر دارد بر اساس‬ ‫مطالعات انجام شده‪ ،‬هفت نفر از هر ‪ ۱۰‬دانش اموز پیام های‬ ‫خود را در مورد مضرات دخانیات از رسانه ها دریافت می کنند‬ ‫و استندهای فروش مواد دخانی و پیام های مصرف دخانیات‬ ‫در مراکز فروشگاهی نیز در پیشگیری از گرایش به این ماده‬ ‫دخانی تاثیرگذار بوده و ‪ ۷۶.۷‬درصد نوجوانان استعمال دخانیات‬ ‫را زیان اور می دانند اما جذابیت هایی است که به مواد دخانی‬ ‫ن مواد بوی زننده دارد عطروطعم‬ ‫اضافه می شود‪ ،‬ازانجایی که ای ‬ ‫به ان می افزایند‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫به بهانه روز ملی اهدای عضو‬ ‫سینما‬ ‫جان ویک» در کلوپ‬ ‫میلیاردی ها‬ ‫به گزارش ورایتی‪ ،‬فروش بلیت مجموعه اکشن کمپانی‬ ‫الینزگیت با بازی کلیدی کیانو ریوز در گیشه های جهان از‬ ‫یک میلیارد دالر گذشت‪ .‬با فروش موفق فیلم چهارم مجموع‬ ‫فروش این ‪ ۴‬فیلم به رقم ‪ ۱.۰۱۱‬میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫فیلم «جان ویک‪ :‬فصل ‪ »۴‬با فروش ‪ ۴۲۵‬میلیون دالری‬ ‫بیشترین فروش را به خود اختصاص داده است‪ .‬اخرین فیلم‬ ‫این مجموعه که با بودجه ‪ ۱۰۰‬میلیون دالری ساخته شده و‬ ‫گران ترین فیلم این مجموعه است‪ ،‬در ماه مارس کارش را با‬ ‫افتتاحیه ‪ ۷۳.۵‬میلیون دالری شروع کرد و رکورد جدیدی را‬ ‫در فروش فرنچایزهای هالیوودی در داخل امریکا ثبت کرد‪.‬‬ ‫«جان ویک» از محدود مجموعه فیلم های سینمایی است‬ ‫که در هر قسمت موفقیت بیشتری کسب کرده است‪ .‬اولین‬ ‫فیلم این مجموعه فروشی ‪ ۸۶.۱‬میلیون دالری را در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬کسب کرد‪ ،‬اما در بخش خانگی به موفقیت خوبی‬ ‫دست یافت‪ .‬دنباله ان در سال ‪ ۲۰۱۷‬با ‪ ۱۷۴.۳‬میلیون دالر‬ ‫کارش را به پایان برد و «پارابلوم» که فیلم سوم بود سال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬با ‪ ۳۲۸.۳‬میلیون دالر در سراسر جهان از صفحه های‬ ‫نقره ای پایین امد‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬اردیبهشـت ماه بـا نـام روز ملـی‬ ‫اهـدای عضـو‪ ،‬اهـدای زندگی ثبت شـده‬ ‫اسـت‪ .‬موضـوع اهـدای عضـو اهمیـت‬ ‫و حساسـیت های بسـیار زیـادی دارد و‬ ‫پرداختن بـه ان باید بادقـت و بهره گیری‬ ‫راضیهچنگیزنائین از نظـرات کارشناسـان و پزشـکان انجام‬ ‫شـود‪ .‬تاکنـون کتاب هـا‪ ،‬فیلم هـا‪ ،‬سـریال ها و مسـتندهای‬ ‫زیـادی دربـاره ایـن موضـوع سـاخته شـده کـه اکثـر انهـا‬ ‫مشـوق اهـدای عضـو بوده انـد‪ .‬طـی چنـد سـال اخیـر در‬ ‫کشـورمان نیـز سـریال ها و فیلم هـای خوش سـاختی درباره‬ ‫ایـن موضـوع و اهدای زندگی با اهدای عضو سـاخته شـده‬ ‫اسـت و همیـن فرهنگ سـازی ها سـبب شـده تـا بسـیاری‬ ‫حتـی قبـل از فوت خود فـرم اهدای عضو را امضـا کرده یا‬ ‫از اطرافیـان خـود بخواهنـد که پس از فوتشـان اگـر امکان‬ ‫ان وجـود داشـت با اهدای اعضایشـان‪ ،‬جان چندین انسـان‬ ‫را نجـات دهنـد‪ .‬رویکـرد سـینما و تلویزیـون بـه اهـدای‬ ‫عضـو رویکـردی مثبـت بوده اسـت امـا همچنـان می توان‬ ‫دربـاره اهـدای عضو کـه نجات بخش و زندگی بخش اسـت‬ ‫سـریال ها و فیلم های بسـیاری سـاخت و مردم را نسـبت به‬ ‫ایـن اقـدام جاودان اشـنا کـرد و حتی نظـر مخالفـان را نیز‬ ‫تغییـر داد‪ .‬در سـینمای جهان نیز اثار و فیلم های سـینمایی‬ ‫باکیفیـت و دیدنـی بـا موضـوع اهـدای عضو سـاخته شـده‬ ‫اسـت‪ .‬در ادامـه و بـه بهانه روز اهدای عضـو‪ ،‬اهدای زندگی‬ ‫برخـی از مشـهورترین و ماندگارتریـن فیلم هـای ایرانـی‬ ‫و خارجـی کـه بـا ایـن موضـوع سـاخته شـده اند را مـرور‬ ‫می کنیـم‪:‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بودن یا نبودن‬ ‫کارگردان‪ :‬کیانوش عیاری‬ ‫شـاید خیلی هـا نداننـد کـه اولیـن فیلـم سـینمای ایـران بـا‬ ‫موضـوع اهدای اعضا را کیانوش عیاری در سـال ‪ 77‬سـاخته‬ ‫اسـت‪ .‬داسـتان ایـن فیلـم بـه زندگی دختـری به نـام انیک‬ ‫می پـردازد کـه به شـدت نیاز به قلـب دارد و عمـل پیوند قلب‬ ‫روی او انجـام می شـود‪ .‬عسـل بدیهـی‪ ،‬حسـین ایل بیگـی‪،‬‬ ‫مریـم بوبانـی و رضـا فیاضـی ایفـا نقـش کرده انـد‪ .‬عسـل‬ ‫بدیعـی کـه خود سـال ها بعـد پس از فـوت‪ ،‬اعضـای بدنش‬ ‫نجات بخـش جان بسـیاری شـد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬یک روز به خصوص‬ ‫کارگردان‪ :‬همایون اسعدیان‬ ‫فیلـم یـک روز به خصوص محصول سـال ‪ ،1394‬اثر دیگری‬ ‫اسـت کـه به موضـوع اهدا عضـو پرداخته و بـه قاچاق اعضا‬ ‫نیز پرداخته اسـت‪.‬‬ ‫داسـتان فیلـم دربـاره حامـد خبرنگاری اسـت که بایـد برای‬ ‫عمـل قلـب خواهرش دسـت به یـک انتخاب بزنـد‪ ،‬انتخابی‬ ‫کـه در اینـده مسـیرهای متفاوتـی را پیـش روی او قـرار‬ ‫می دهـد‪.‬‬ ‫مصطفـی زمانـی‪ ،‬فرهـاد اصالنـی‪ ،‬پرینـاز ایزدیـار‪ ،‬محسـن‬ ‫کیایـی و افسـانه کمالـی نقش هـای ایـن فیلـم را برعهـده‬ ‫داشـتند‪ .‬یک روز بخصوص در گیشـه موفقیت نسـبتًا خوبی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فصل نرگس‬ ‫کارگردان‪ :‬نگار اذربایجانی‬ ‫فیلـم فصـل نرگـس بـه کارگردانـی و نویسـندگی نـگار‬ ‫اذربایجانی و تهیه کنندگی سـحر صباغ سرشـت‪ ،‬دیگر اثری‬ ‫اسـت کـه بـه موضـوع اهدا عضـو می پـردازد و در ایـن فیلم‬ ‫بیشـتر زندگـی افراد شـفا یافته را شـاهد هسـتیم و می بینیم‬ ‫کـه از قلب تازه ای که در سـینه دارند‪ ،‬به چه شـکل اسـتفاده‬ ‫می کننـد‪.‬‬ ‫امیـر اقایـی‪ ،‬ریمـا رامین فـر‪ ،‬پژمـان بازغـی‪ ،‬یکتـا ناصـر‪،‬‬ ‫شایسـته ایرانـی‪ ،‬محمدرضـا هدایتـی‪ ،‬شـیرین اسـماعیلی و‬ ‫گوهـر خیراندیـش بازیگـران ایـن فیلـم بوده انـد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬یکی می خواد باهات حرف بزنه‬ ‫کارگردان‪ :‬منوچهر هادی‬ ‫نـام منوچهر هـادی بیشـتر با سـریال ها و فیلم هـای کمدی‬ ‫بـه یـاد می ایـد و کم تـر کسـی تصـور می کنـد کـه او در‬ ‫سـینمای اجتماعـی فیلـم خوش سـاختی بـه نـام «یکی می‬ ‫خـواد باهـات حرف بزنه» را سـاخته که حتی سـیمرغ بلورین‬ ‫اثر هنری هوش مصنوعی روی‬ ‫جلد کتاب رفت‬ ‫بهتریـن بازیگـر مکمـل زن را بـرای یکتـا ناصـر بـه ارمغان‬ ‫اورده باشـد‪ .‬ایـن فیلم بـه موضوع اهدا عضو پرداخته اسـت‬ ‫و ایـن مسـئله را در پیونـد بـا موضوعاتی چون فقـر و طالق‬ ‫مطـرح می کنـد‪ .‬داسـتان ایـن فیلـم دربـاره زنی به نـام لیال‬ ‫اسـت کـه یـک هفتـه فرصـت دارد بـرای امـری حیاتـی از‬ ‫شـوهر سـابقش رضایت بگیرد‪.‬‬ ‫شـهاب حسـینی‪ ،‬اناهیتا نعمتـی‪ ،‬حمیدرضا پـگاه‪ ،‬یکتا ناصر‪،‬‬ ‫هانیـه غالمـی و مصطفی کوهی در این فیلم محصول سـال‬ ‫‪ 1390‬بـه ایفای نقـش پرداخته اند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬هفت پوند‬ ‫محصول سینمای امریکا‬ ‫ویـل اسـمیت در یکـی از درخشـان ترین نقش افرینی هایش‬ ‫فیلمـی درباره اهدای عضو بازی کرده اسـت که در فهرسـت‬ ‫اثـارش یکـی از مشـهورترین انها نیز هسـت‪« .‬هفـت پوند»‬ ‫فیلمـی با بازی ویل اسـمیت و محصول سـال ‪ 2008‬اسـت‪.‬‬ ‫ویـل اسـمیت در ایـن فیلم نقش فـردی را بـازی می کند که‬ ‫از طریـق اهـدای عضو زندگی ‪ ۷‬نفر را نجـات می دهد‪ .‬رزاریو‬ ‫داوسـون‪ ،‬وودی هارلسـون و بری پیپر از دیگـر بازیگران این‬ ‫فیلم هسـتند کـه یکـی از موفق تریـن فیلم ها دربـاره اهدای‬ ‫اعضـا در سـینمای امریـکا محسـوب می شـود‪ .‬ایـن فیلم در‬ ‫امریـکا و کانـادا در ‪ ۱۹‬دسـامبر ‪ ۲۰۰۸‬توسـط کمپانی کلمبیا‬ ‫پیکچرز اکران شـد‪.‬‬ ‫افتی به نام مصادره مفاخر ایران‬ ‫نام «ابن سینا»‪« ،‬موالنا» و «نظامی گنجوی» دست کم یک بار‬ ‫به گوش هر ایرانی خورده است؛ مفاخری از ایران زمین که نشان‬ ‫ایرانی بودن در تمام اثار ان ها هویداست‪ .‬با این وجود کشورهای‬ ‫همسایه بارها تالش کرده اند با تصاحب هویت این مشاهیر‪ ،‬نام‬ ‫خود را در کنار ان ها قرار دهند‪ ،‬اما پرسش این است ایران در‬ ‫حفظ و صیانت از هویت و جایگاه این مفاخر در جهان چقدر‬ ‫کوشا بوده است؟‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بحث صیانت از مشاهیر و مفاخر ایرانی سال ها‬ ‫مطرح بوده؛ چراکه بارها شاهد بوده ایم کشورهای زیادی سعی‬ ‫داشتند مشاهیر ایرانی را به تصاحب خود دراورند و یا نام خود‬ ‫را در پیشینه ان ها ثبت کنند‪ .‬همین تازگی ها نیز کشور ترکیه‬ ‫اعالم کرد که سریالی درباره «ابن سینا» در دست ساخت دارد‬ ‫که با توجه به پیشینه ترکیه‪ ،‬برداشت شده که قصد از این اقدام‪،‬‬ ‫تصرف این دانشمند ایرانی به نام ترکیه است‪ .‬در سال ‪ ۲۰۰۷‬نیز‬ ‫ترکیه موالنا جالل الدین بلخی‪ ،‬شاعر فارسی زبان را به عنوان‬ ‫شاعر و فیلسوف ترک معرفی کرد و جمهوری اذربایجان نیز در‬ ‫تالش برای به مصادره گرفتن «نظامی گنجوی» است‪.‬‬ ‫با وجود ان که ‪ ۴۱‬نفر از مفاخر از سوی ایران در فهرست مشاهیر‬ ‫علم و ادب یونسکو به ثبت رسیده اند‪ ،‬اما مفاخر زیادی هستند‬ ‫که جایشان در این فهرست خالی است و این نگرانی وجود‬ ‫دارد که در صورت غفلت و کوتاهی ایران‪ ،‬ان ها نیز به مصادره‬ ‫دیگر کشورهای مدعی درایند و این در حالی است که در ادامه‬ ‫نام گذاری های هفته میراث فرهنگی‪ ،‬که از ‪ ۲۸‬اردیبهشت ماه‬ ‫اغاز شده است‪ ،‬روز سی ام اردیبهشت ماه از سوی وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬عنوان «ثبت اثار و مفاخر؛‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -532‬شماره نامه‪ ١٤٠٢٨٥٦٠٢٠١٥۰۰۰۶۰۷ :‬نظر به اینکه غالمرضا صادقی کارویه‬ ‫فرزند حسن به استناد ‪ ۲‬برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده‬ ‫مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه اپارتمان پالک ‪ ٥٥٥٥‬فرعی از ‪ -۵۸۲‬اصلی‬ ‫واقع در فوالدشهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ٣٦٦‬دفتر ‪- ۲۲۲‬امالک این اداره ذیل‬ ‫شماره ‪ ٢٢٦٩٣‬به نام وی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ‪ ٤٢٣٥٠٢‬صادر و تسلیم گردیده‬ ‫و معامله دیگری انجام نشده و به علت جابجایی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت مراتب اگهی‬ ‫می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد‬ ‫خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز پس از ان به این اداره مراجعه و اعتراض خود‬ ‫را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت‪،‬‬ ‫اعتراض اصل سند یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند مالکیت را طبق مقررات‬ ‫صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ضمنا به موجب سند رهنی شماره ‪ ۱۲۰۰۳۵‬مورخ‬ ‫‪ 1392/۰۷/14‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ ۳۹‬شهر فوالد شهر تمامت ششدانگ پالک فوق‬ ‫در قبال مبلغ ‪ 600/000/000‬ریال به مدت ‪ ۲۰‬سال نزد بانک ملی در رهن قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مصطفی شمسی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین شهر(لنجان) ‪/1498485‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت اباد برخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -372‬برابر رای شماره ‪ 140160302018001463‬مورخ ‪ 1401/11/23‬هیات اول‬ ‫موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک دولت اباد برخوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد‬ ‫ایازی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه ‪ 1649‬صادره از شهرضا نسبت به یک باب سوله‬ ‫به مساحت ‪ 297.98‬مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ‪ 313‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫دولت اباد برخوار منطقه صنعتی خریداری بصورت قولنامه عادی از مالک رسمی مشاعی به‬ ‫عملکرد ملی‪ ،‬راهبرد جهانی» را گرفته است‪ ،‬این پرسش پیش‬ ‫می اید که عملکرد ملی برای حفظ و صیانت از مفاخر و مشاهیر‬ ‫ایرانی در این سال ها چه بوده و با مصادره مفاخر چه چیزی در‬ ‫انتظار کشور است؟‬ ‫از این رو‪ ،‬ایسنا با فرهاد نظری ـ عضو کمیته میراث ناملموس‬ ‫ایسسکو و مدیرکل پیشین دفتر ثبت اثار تاریخی در وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی ـ گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫او معتقد است‪ :‬عنوان این روز یعنی «ثبت اثار و مفاخر؛ عملکرد‬ ‫ملی‪ ،‬راهبرد جهانی» جذاب است‪ ،‬اما خالی از اشکال نیست؛‬ ‫چراکه در یونسکو چیزی تحت عنوان «ثبت مفاخر» نداریم‪ .‬البته‬ ‫ثبت اثار اعم از میراث ملموس و ناملموس و میراث طبیعی و‬ ‫نام اقای سید مجید حسینی به شماره سند ‪ 21710‬مورخ ‪ 1394/12/26‬و نامه اصالحی به‬ ‫شماره ‪ 140185655817000012‬مورخ ‪ 1400/12/20‬دفتر ‪ 250‬اصفهان و سند ابتیاعی به‬ ‫شماره ‪ 29957‬مورخ ‪ 1398/06/14‬دفتر ‪ 151‬برخوار به نام منقاضی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‬ ‫‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1402/02/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1402/02/31 :‬مهدی‬ ‫ذکاوتمندجزی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار ‪/1491196‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -367‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۲۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۰۵۹۴‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال نوروزیان فرزند نصراله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 337‬در یک باب خانه به مساحت ‪ 448/37‬متر مربع پالک ‪ ۶‬فرعی از ‪ ۶‬اصلی‬ ‫واقع در کرسگان خریداری از مالک رسمی اقای امیرقلی سبحانی فرزند حسین محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1402/02/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1402/02/31 :‬محمدعلی‬ ‫ناظمی اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1490392‬م الف‬ ‫میراث مستند‪ ،‬رایج و معمول است و چنان که گفتم این رویکر ِد‬ ‫«عملکرد ملی و راهبرد جهانی» جذاب است‪.‬‬ ‫عضو کمیته میراث ناملموس ایسسکو ادامه داد‪ :‬درباره مصادره‬ ‫اثار که تکلیف روشن است و اثار تاریخی غیرمنقول و میراث‬ ‫طبیعی را نمی توان مصادره کرد‪ ،‬چون قابل جابه جایی نیست‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال هیچ کشوری نمی تواند «طاق بستان» یا «سرو ابرقو» را به‬ ‫نام خود ثبت کند‪ ،‬چون این ها در جغرافیا و مالکیت ایران است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اما درباره میراث مستند‪ ،‬وضعیت کمی متفاوت است‪.‬‬ ‫هر کشوری که دارنده نسخه یا میراث مستند باشد‪ ،‬می تواند ان‬ ‫را در فهرست منطقه ای یا جهانی میراث مستند (برنامه حافظه‬ ‫جهانی) ثبت کند‪ .‬حتی اگر ان اثر قب ً‬ ‫ال متعلق به کشوری دیگر‬ ‫‪5‬‬ ‫قفسه‬ ‫اهدای زندگی در قاب سینما‬ ‫شان پن در کن؛ از اعتصاب تا‬ ‫هوشمصنوعی‬ ‫«شان پن» در حاشیه جشنواره کن ضمن اعالم همبستگی‬ ‫با اعتصاب انجمن نویسندگان امریکا‪ ،‬مخالفت با هوش‬ ‫مصنوعی را نوعی حقارت بشری دانست‪.‬‬ ‫به گزارش گاردین‪« ،‬شان پن» در یک نشست مطبوعاتی‬ ‫در کن برای فیلم جدیدش «مگس های سیاه» گفت که از‬ ‫اعتصاب انجمن نویسندگان امریکا به طور کامل حمایت‬ ‫می کند زیرا صنعت سینما برای مدت بسیار بسیار طوالنی‬ ‫نویسندگان‪ ،‬بازیگران و کارگردانان را سرکوب کرده است‪.‬‬ ‫در اعتصاب انجمن نویسندگان امریکا که بیش از دو هفته‬ ‫پیش اغاز شد‪ ،‬هیچ نشانه ای از دستیابی به یک راه حل دیده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫«پن» ادامه داد‪« :‬مفاهیم جدید زیادی از جمله استفاده از‬ ‫هوش مصنوعی در حال مطرح شده است و این به نظر من‬ ‫نوعی حقارت انسانی است که با ان مخالفت می شود‪».‬‬ ‫این بازیگر با اشاره به این که اعضای انجمن بازیگران امریکا‬ ‫نیز ممکن است به زودی به همکاران انجمن نویسندگان‬ ‫در خطوط اعتصاب بپیوندند گفت‪ :‬بسیاری در تالش برای‬ ‫شناسایی مقصران اصلی در نبرد بین عناصر خالق سینما و‬ ‫استودیوهاهستند‪.‬‬ ‫«پن» در ادامه سعی کرد تهیه کنندگان را مقصر بداند و گفت‪:‬‬ ‫«اولین کاری که باید در این گفتگوها انجام دهیم این است‬ ‫که انجمن تولیدکنندگان را تغییر دهیم و به ان ها عنوان کنیم‬ ‫که چگونه رفتار می کنند که شبیه اتحادیه بانکداران هستند»‪.‬‬ ‫درام دلهره اور «مگس های سیاه» به کارگردانی «ژان‪-‬استفان‬ ‫ساوار» و نویسندگی «رایان کینگ» و «بن مک براون» بر‬ ‫اساس رمانی به همین نام اثر «شانون برک» ساخته شده است‪.‬‬ ‫در این فیلم عالوه بر «شان پن» چهره هایی چون «تای‬ ‫شرایدن»‪« ،‬کاترین واترستون»‪« ،‬مایکل پیت»‪« ،‬مایک‬ ‫تایسون» و «راکل ناو» ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫داستان این فیلم که در بخش مسابقه اصلی جشنواره کن به‬ ‫روی پرده رفت و یکی از نامزدهای نخل طالی بهترین فیلم‬ ‫است درباره یک امدادگر جوان (با بازی تای شریدان) که در‬ ‫یک امبوالنس در بروکلین با حجم کاری شدید دست و پنجه‬ ‫نرم می کند و «شان پن» نقش یک همکار کهنه کار را بازی‬ ‫می کند که راه و روش کار را به او اموزش می دهد‪.‬‬ ‫پن در سال ‪ ۱۹۹۷‬برای فیلم «او خیلی دوست داشتنی است»‬ ‫برنده جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره کن شد و در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬در فیلم «درخت زندگی» اثر «ترنس مالیک» بازی کرد‬ ‫که نخل طالی بهترین فیلم را به دست اورد‪.‬‬ ‫دو اثر کارگردانی او نیز در شامل «قول» (‪ )۲۰۰۱‬و «اخرین‬ ‫چهره» (‪ )۲۰۱۶‬نیز در کن رونمایی شده که با استقبال بدی‬ ‫مواجه شد و نشست های مطبوعاتی پرحاشیه ای داشت‪.‬‬ ‫«شان پن» امسال در جشنواره برلین نیز از مستند جدیدش‬ ‫«ابرقدرت» که حاصل سفرهای او پیش از اغاز جنگ و‬ ‫همزمان با وقوع ان در اوکراین است‪ ،‬رونمایی کرد‪.‬‬ ‫یکشنبه| ‪ 31‬اردیبهشت ‪ | 1402‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4628‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫بوده باشد و به نحوی به کشور دیگری منتقل شده باشد‪ .‬به‬ ‫طور مثال ما نسخه نفیسی از «جامع التواریخ» را ثبت کردیم که‬ ‫این اثر در هند تولید شده است‪ ،‬اما در همان زمان به ایران امده‬ ‫و اکنون در کاخ گلستان است‪ .‬اگرچه نویسنده جامع التواریخ‪،‬‬ ‫خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی است‪ ،‬اما این نسخه مورد‬ ‫بحث در هند کتابت و مصورسازی شده است‪ .‬مثال دیگر «اسناد‬ ‫و مخطوطات مصور فارسی» در مصر است که توسط ان کشور‬ ‫ثبت شده‪ ،‬چون انجا نگهداری می شود‪.‬نظری تاکید کرد‪ :‬درباره‬ ‫ثبت و مصادره مفاخر باید بگویم اص ً‬ ‫ال چیزی تحت عنوان ثبت‬ ‫نکوداشت مفاخر همراهی‬ ‫مفاخر در یونسکو وجود ندارد‪ .‬ان ها با‬ ‫ِ‬ ‫می کنند‪ .‬از طرفی‪ ،‬اص ً‬ ‫ال و اساسًا ثبت مفاخر بی معنی است‪.‬‬ ‫یعنی وقتی گفته می شود فالن کشور «ابن سینا» را به نام خود‬ ‫ثبت کرد‪ ،‬سخن اشتباهی است‪ .‬البته مصادره بحث دیگری‬ ‫است که از راه های گوناگون زمینه تحقق ان فراهم می شود‪.‬‬ ‫مصادره مفاخر‪ ،‬نوعی تحریف و دستکاری در تاریخ و تمدن‬ ‫و فرهنگ بشری است‪.‬عضو کمیته میراث ناملموس ایسسکو‬ ‫گفت‪ :‬دولت ها با جعل تاریخ و مصادره مفاخر با هر انگیزه و‬ ‫نیتی مثل هویت سازی‪ ،‬موجب تحمیق ملت خود خواهند شد‪،‬‬ ‫چون حقیقت چیز دیگری است و در این روزگار با این گردش و‬ ‫دسترسی اطالعات‪ ،‬تالش مذبوحانه ای است‪.‬‬ ‫نظری در عین حال بیان کرد‪ :‬البته این صحبت های من به‬ ‫این معنی نیست که باید دست روی دست بگذاریم‪ .‬پاسداری از‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬وظیفه ای انسانی و ملی است و نباید نسبت به‬ ‫ان کوتاهی کرد‪ .‬باید با برنامه ریزی و اولویت بندی دقیق و با در‬ ‫نظر گرفتن منافع و مصالح ملی اقدام کنیم‪.‬‬ ‫انتشـارات «بلومزبـری» اذعـان دارد کـه از اثـر هنـری‬ ‫تولیدشـده توسـط هـوش مصنوعی بـرای رمان «سـارا‬ ‫جـی مـاس» اسـتفاده کرده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از گاردیـن‪ ،‬انتشـارات‬ ‫«بلومزبـری» اعلام کـرد کـه بی انکـه اطلاع داشـته‬ ‫باشـد از تصویـری بـر روی جلـد یکـی از کتاب هـای‬ ‫«سـارا جی ماس»‪ ،‬نویسـنده رمان های تخیلی اسـتفاده‬ ‫کـرده کـه توسـط هـوش مصنوعـی خلق شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه «بلومزبری» جلـد روی کتاب «خانـه زمین و‬ ‫خـون» کـه یک گـرگ را به تصویر می کشـد‪ ،‬از طریق‬ ‫پلتفرم «‪ » Adobe Stock‬ارائه شـده اسـت‪.‬‬ ‫بر اسـاس گزارش وبسـایت خبـری «ورج»‪ ،‬تصویر روی‬ ‫جلـد این کتاب توسـط کاربـری در «‪»Adobe Stock‬‬ ‫ارائـه شـده کـه ایـن اثـر را به عنـوان تصویر خلق شـده‬ ‫توسـط هوش مصنوعـی معرفی کرده اسـت‪.‬‬ ‫شـماری از تصویرگـران و هواداران به اسـتفاده از تصویر‬ ‫تولیدشـده توسـط هـوش مصنوعـی بـر روی جلـد این‬ ‫کتـاب انتقـاد کرده اند‪ ،‬امـا «بلومزبری» اعلام کرده که‬ ‫از خالـق ایـن تصویر اطالعی نداشـته اسـت‪.‬‬ ‫«بلومزبـری» در بیانیـه ای اعلام کـرد‪« :‬گـروه طراحی‬ ‫داخلـی بلومزبـری جلـد نسـخه چـاپ بریتانیـای کتاب‬ ‫«خانـه زمین و خون» را خلق کرده اسـت و در بخشـی‬ ‫از ایـن فراینـد‪ ،‬از یکـی از تصاویر یـک کتابخانه عکس‬ ‫اسـتفاده کردیـم و در ان زمـان اطلاع نداشـتیم که این‬ ‫تصویر را هوش مصنوعی خلق کرده اسـت‪ .‬جلد نهایی‬ ‫بـه طـور کامل توسـط گـروه ما طراحی شـده اسـت‪».‬‬ ‫این نخسـتین باری نیسـت کـه تصویـر روی جلد کتاب‬ ‫یک انتشـارات مهم توسـط هوش مصنوعی خلق شـده‬ ‫اسـت‪ .‬در سـال ‪ ،۲۰۲۲‬انتشـارات «تـور» دریافـت کـه‬ ‫جلـد یکـی از کتاب هـای ایـن انتشـارات توسـط هوش‬ ‫مصنوعی خلق شـده اسـت‪.‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫افتتاح «‪ ۱۰‬روز با عکاسان‬ ‫ایران» با یادی از اکبر عالمی و‬ ‫بابک برزویه‬ ‫نمایشـگاه و نشسـت های تخصصـی نهمیـن دوره «‪۱۰‬‬ ‫روز بـا عکاسـان ایران» از ‪ ۳۱‬اردیبهشـت تـا ‪ ۸‬خرداد در‬ ‫خانـه هنرمندان ایران برپاسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬مراسـم افتتاحیـه نهمیـن دوره «‪۱۰‬‬ ‫روز بـا عکاسـان ایـران» جمعـه ‪ ۲۹‬اردیبهشـت در خانه‬ ‫هنرمنـدان ایـران برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ابتـدای ایـن برنامه بـا پخش یک کلیپ کوتـاه‪ ،‬یاد و‬ ‫خاطره عکاسـانی مانند اکبـر عالمی‪ ،‬مژگان پارسـامقام‪،‬‬ ‫ارش عاشـوری نیا‪ ،‬بابـک برزویـه و‪ ...‬کـه در سـه سـال‬ ‫اخیر درگذشـته اند‪ ،‬گرامی داشـته شـد‪.‬‬ ‫پـس از ان افشـین شـاهرودی‪ ،‬رئیـس هیئـت مدیـره‬ ‫انجمـن عکاسـان ایـران بـه سـخنرانی پرداخـت و بـا‬ ‫بیـان اینکـه ویژگـی ایـن دوره «‪ ۱۰‬روز بـا عکاسـان‬ ‫ایـران» اهمیـت دادن بیشـتر بـه جوانـان اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بـا اطمینـان بیشـتر بـه جوانانـی کـه از بدنـه اکادمیک‬ ‫عکاسـی برامدنـد‪ ،‬این دوره سـامان داده شـد و امیدوارم‬ ‫در سـال های اینـده با کمـک و همراهی دوسـتان جوان‬ ‫بـا انگیـزه و پرشـور‪ ،‬بتوانیـم ایـن رویـداد را هرچه بهتر‬ ‫پیـش ببریم‪.‬شـاهرودی ادامـه داد‪ :‬در حـال حاضـر «‪۱۰‬‬ ‫روز با عکاسـان ایران» در شـرایطی اسـت که می توانیم‬ ‫از ان بـه عنـوان مهم ترین رویداد جمعی عکاسـی ایران‬ ‫نـام ببریـم و در فقـدان دوسـاالنه ها و رویدادهایی از این‬ ‫دسـت‪ ،‬بایـد از ایـن موهبت اسـتفاده کنیم‪ .‬امیـدوارم در‬ ‫سـال های اینـده این رویـداد را در شـرایطی برگزار کنیم‬ ‫کـه جامعـه ما سرشـار از خبرهـا و اتفاقات خوش باشـد‪.‬‬ ‫در ادامـه با پخش قسـمت هایی از فیلم مسـتند «یحیی‬ ‫دهقانپـور» بـه کارگردانـی ویـدا شـیخ محمـدی‪ ،‬اعالم‬ ‫شـد کـه نهمیـن دوره «‪ ۱۰‬روز بـا عکاسـان ایـران» و‬ ‫کتـاب ایـن رویـداد بـه ایـن عکاس تقدیم شـده اسـت‪.‬‬ ‫اگهی انحالل شرکت با مسئولیت محدود نیلوفر ابی سفید هوشمند به شناسه ملی ‪ 14008852323‬و شماره ثبت ‪63733‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ : 1402/01/26‬شرکت منحل گردید و اقای علی شریعت به شماره ملی ‪ 1199296635‬به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید‪ .‬نشانی‬ ‫محل تصفیه استان اصفهان شهر اصفهان خیابان عالمه امینی شرقی کوچه ابکار کوچه میالد پالک ‪ 9‬طبقه ‪ 1‬واحد ‪ 2‬کدپستی ‪ 8158948414‬می باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک‬ ‫استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1499443‬‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص نازی نور رسام درتاریخ ‪ 1402/02/27‬به شماره ثبت ‪ 73995‬به شناسه ملی ‪14012243267‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬انجام کلیه ی فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات‬ ‫و واردات ‪ ،‬خرید وفروش ‪ ،‬تولید‪ ،‬تهیه وتوزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ‪ ،‬اخذ تسهیالت از بانک های دولتی وخصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ‪ ،‬انجام‬ ‫کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور ‪ ،‬شرکت در مناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی ‪ ،‬مشارکت وسرمایه گذاری درشرکت های دولتی وخصوصی ‪،‬‬ ‫اخذ واعطای نمایندگی از شرکت های دولتی وخصوصی ‪ ،‬انجام امور خدماتی از قبیل طراحی ‪ ،‬ساخت ‪ ،‬تولید ‪ ،‬تعمیر ونظارت درزمینه ی امور برق صنعتی والکترونیک ‪،‬‬ ‫انجام امور تاسیساتی ‪ ،‬اتوماسیون ‪ ،‬نورپردازی شهری ‪ ،‬مبلمان شهری ‪ ،‬اذین بندی وتزئینات شهری ‪ ،‬المان و سازه های تزئینی ونوری شهری ‪ ،‬نورپردازی معابر ومیادین‬ ‫‪ ،‬نورپردازی پارکها وخیابان ها‪ ،‬نورپردازی ساختمانها اعم از خصوصی ودولتی ‪ ،‬اجرای ویدئومپینگ و نورپردازی بصری ‪ ،‬سیستم های ابیاری ‪ ،‬ابنما ‪ ،‬اسانسور‪ ،‬خدمات‬ ‫فنی ومهندسی ‪ ،‬مکانیک ‪ ،‬مواد ومتالوژی ‪ ،‬الکترونیک قدرت ‪ ،‬اجرای پروژه های کشاورزی ‪ ،‬عمرانی ‪ ،‬معادن(بجز اکتشاف ‪ ،‬استخراج و بهره برداری از نفت ‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی)‪ ،‬فلزات ‪ ،‬ماشین های فنی مهندسی در صنایع مختلف ‪ ،‬انجام پروژه های پیمانکاری وساختمانی و تابلوهای برق صنعتی ‪ .‬درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای‬ ‫الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان‪ ،‬شهرستان برخوار‪ ،‬بخش حبیب اباد‪ ،‬شهر شاپوراباد‪ ،‬امام خمینی‪ ،‬خیابان‬ ‫شهید علیرضا احمدی ‪ ،‬کوچه شهیداکبررستمی‪ ،‬پالک ‪ ،6‬طبقه همکف کدپستی ‪ 8359126146‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ‪ 300,000,000‬ریال نقدی‬ ‫منقسم به ‪ 1000‬سهم ‪ 300000‬ریالی تعداد ‪ 1000‬سهم ان با نام عادی مبلغ ‪ 300000000‬ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ‪ 13‬مورخ ‪ 1402/02/21‬نزد‬ ‫بانک بانک ملی ایران شعبه امیرکبیر با کد ‪ 3122‬پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره اقای مجید شیرانی دهنوی به شماره ملی ‪ 1270596284‬به سمت مدیرعامل‬ ‫به مدت ‪ 2‬سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای محمدرضا کریمی به شماره ملی ‪ 1270646834‬به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت‬ ‫‪ 2‬سال اقای حبیب استکی به شماره ملی ‪ 5759336533‬به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت‬ ‫ازقبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها ‪ ،‬عقود اسالمی وهمچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ‪ .‬اختیارات مدیر‬ ‫عامل ‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا محمدی پالرتی به شماره ملی ‪ 1100211551‬به سمت بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سال خانم اعظم اردستانی زاده به شماره‬ ‫ملی ‪ 1829356501‬به سمت بازرس علی البدل به مدت ‪ 1‬سال روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت‬ ‫مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1499126‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات مالیات ستانی از کسبه‬ ‫و بازاریان اعالم شد‬ ‫رئیـس سـازمان امـور مالیاتـی جزئیـات نحـوه‬ ‫مالیات سـتانی از کسـبه خـرد‪ ،‬اصنـاف و بازاریـان را‬ ‫تشـریح کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازار‪ ،‬سـید هـادی سـبحانیان در صفحه‬ ‫شـخصی خـود در توییتـر نوشـت‪ :‬برایـن بـاورم‬ ‫فو‬ ‫فرایندهـای مالیات سـتانی از کسـبه خـرد‪ ،‬اصنـا ‬ ‫بازاریان باید بسـیار سـاده‪ ،‬شـفاف و عادالنه باشـد‪ .‬لذا‬ ‫رویکـرد امسـال اسـتفاده حداکثـری از مزایـای تبصره‬ ‫ق م م یعنی پرداخت مالیات منصفان ه مقطوع‬ ‫مـاده ‪ ۱۰۰‬‬ ‫(مبتنـی بـر داده هـای سیسـتمی) بـدون الـزام ایشـان‬ ‫به تسـلیم اظهارنامـه اسـت‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش‪ ،‬مطابـق مـاده ‪ ۱۰۰‬قانـون‬ ‫مالیات های مسـتقیم‪ ،‬مودیان مکلف هستند اظهارنامه‬ ‫مالیاتـی مربوط به فعالیت های شـغلی خــود را در یک‬ ‫سـال مالیاتی طبق فرمت تهیه شـده توسط ســازمان‬ ‫امــور مالیــاتی کشــور‪ ،‬تنظیم و تا اخر خردادماه سال‬ ‫بعد به اداره امور مالیاتی تسلیم و مالیات متعلــق را بـه‬ ‫نـرخ مذکـور در مـاده (‪ )۱۳۱‬این قانـون پرداخت کنند‪.‬‬ ‫طبـق تبصره ایـن ماده‪ ،‬سـازمان امـور مالیاتی کشـور‬ ‫می توانـد برخـی از مشـاغل را که میـزان درامد فروش‬ ‫کاال و خدمـات سـاالنه ان هـا حداکثـر ده برابر معافیت‬ ‫موضـوع ماده (‪ )۸۴‬این قانون باشـد از انجام بخشـی از‬ ‫تکالیـف ماننـد نگهداری اسـناد و مـدارک موضوع این‬ ‫قانـون و ارائـه ی اظهارنامه مالیاتی معـاف کند‪ .‬مالیات‬ ‫مودیـان مذکـور بـه صـورت مقطـوع تعییـن و وصول‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتی کـه مودی کمتر از یک سـال مالی‬ ‫مشـغول بـه فعالیت اقتصادی باشـد‪ ،‬مالیـات متعلق به‬ ‫همـان نسـبت محاسـبه و وصـول می شـود‪ .‬حکم این‬ ‫تبصـره مانـع از رسـیدگی بـه اظهارنامه هـای مالیاتـی‬ ‫تسـلیم شـده در موعد مقرر نخواهـد بود‪.‬‬ ‫ایجاد هم ترازی جدید در‬ ‫وزارتخانه ها ممنوع شد‬ ‫رئیس سـازمان برنامه وبودجه با اشـاره بـه اینکه تحول‬ ‫اداری پرحجم تریـن فصل برنامه هفتم توسـعه اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در الیحـه ایـن برنامـه‪ ،‬ممنوعیتی بـرای ایجاد‬ ‫هم ترازی هـای جدیـد در وزارتخانه هـا اعلام کردیـم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬میثـم لطیفـی در همایـش معرفی‬ ‫سـند برنامه پنج سـاله هفتم توسـعه‪ ،‬دربـاره ایجاد هم‬ ‫تـرازی در وزارتخانه هـا اظهـار کـرد‪ :‬پیش ازایـن اصل‬ ‫هم تـرازی بـرای بحـث حقـوق و دسـتمزد بـود‪ ،‬اما در‬ ‫سـنوات اخیـر از ایـن موضـوع بـرای حفـظ جایـگاه و‬ ‫مرتبـط اسـتفاده شـد؛ بنابراین حکمـی در برنامه هفتم‬ ‫توسـعه بـرای ممنوعیـت در ایـن زمینه اعلام کردیم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تحـول نظام اداری سیسـتم عامل سیسـتم‬ ‫پیشـرفت کشـور اسـت‪ .‬اگـر در ایـن حـوزه تغییـری‬ ‫رخ ندهـد اهـداف مرتبـط بـا پیشـرفت کشـور محقق‬ ‫نخواهـد شـد؛ بنابرایـن می تـوان گفـت پرحجم تریـن‬ ‫بخـش در برنامـه هفتم توسـعه مربوط به سـند تحول‬ ‫اداری اسـت‪.‬‬ ‫رئیس سـازمان اداری و اسـتخدامی‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد زیادی‬ ‫شهرسـتان جدیـد بـا ‪ ۱۵‬الی ‪ ۱۶‬هزار جمعیـت در حال‬ ‫ایجـاد هسـتند و موازنـه روسـتا و شـهر به هـم خورده‬ ‫اسـت‪ .‬در ایـن صـورت نبایـد پسـت جدید ایجاد شـود‬ ‫کـه منجـر به بـزرگ شـدن دولت می شـود‪.‬‬ ‫بـه گفتـه لطیفی‪ ،‬حـذف تشـکیالت مـوازی در احکام‬ ‫الیحـه برنامـه هفتـم توسـعه پیش بینی شـده اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن راسـتا بـا چنـد وزارتخانه هماهنگی هـای الزم‬ ‫انجـام شـده تا ایـن اقدام به صـورت ازمایشـی اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جابه جایی بیش از ‪ ۳۵۰‬میلیون‬ ‫بستهپستی‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات گفـت‪ :‬یکـی از‬ ‫خدمـات وزارت ارتباطـات در ‪ ۲۰‬گذشـته جابه جایـی‬ ‫بیـش از ‪ ۳۵۰‬میلیـون بسـته پسـتی بـه مقاصـد دور و‬ ‫نزدیک اسـت‪.‬به گزارش ایسـنا‪ ،‬طی سـال های گذشته‬ ‫روش هـای گوناگونـی بـرای حمایـت از پلتفرم هـای‬ ‫داخلـی ماننـد وام هـای پنـج میلیـارد تومانـی‪ ،‬پهنـای‬ ‫بانـد مناسـب‪ ،‬ارائـه فضـای هـم مکانـی بـه صـورت‬ ‫رایـگان و کاهـش تعرفـه مصـرف دیتـا به یک سـوم‬ ‫تعرفـه اینترنـت در نظـر گرفتـه شـد‪ ،‬همچنیـن برای‬ ‫کسـب وکارهایی کـه اواخر شـهریورماه سـال گذشـته‬ ‫بـه دلیـل ایجـاد محدودیـت بـرای برخـی پلتفرم های‬ ‫خارجـی زیـان دیـده بودند‪ ،‬بسـته حمایتی ویـژه ای در‬ ‫نظـر گرفتـه شـد کـه شـامل ‪ ۳۰‬نـوع حمایـت دولتی‬ ‫بـوده اسـت‪.‬حال بـا گذشـت بیـش از هشـت مـاه‬ ‫از اتفـاق رخ داده مسـئوالن معتقدنـد اکنـون رونـد‬ ‫طبیعـی کسـب وکارهای اینترنتـی در جریـان اسـت؛‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات با اسـتناد بـر امار‬ ‫شـرکت ملی پسـت اواخر سال گذشـته به ایسنا اعالم‬ ‫کرد‪ :‬امار ترافیک شـرکت ملی پسـت از نظر جابجایی‬ ‫تعـداد مرسـوله ها‪ ،‬نسـبت بـه شـهریورماه افزایش پیدا‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬ایـن امـار در ماه هـای مهر و ابـان کمی‬ ‫افـت داشـت امـا اکنون هم درامد شـرکت ملی پسـت‬ ‫و هـم تعـداد مرسـوله ای کـه جابه جا می کنـد‪ ،‬افزایش‬ ‫پیـدا کـرده اسـت‪.‬در همیـن رابطـه به تازگـی‪ ،‬عیسـی‬ ‫زارع پـور‪ -‬وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات‪ -‬بـا‬ ‫انتشـار پسـتی در یـک شـبکه اجتماعی داخلـی اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬یکی دیگر از خدمـات وزارت ارتباطات در ‪ ۲۰‬ماه‬ ‫گذشـته‪ ،‬جابجایی بیش از ‪ ۳۵۰‬میلیون بسـته پستی به‬ ‫مقاصـد دور و نزدیـک در شـهر و روسـتا اسـت‪.‬‬ ‫یکشنبه| ‪ 31‬اردیبهشت ‪ | 1402‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4628‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مسیر بازار سهام تا پایان سال ‪ ۱۴۰۲‬به کدام سمت است؟‬ ‫احتمال جبران عقب ماندگی بورس در کوتاه مدت‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه ضمن پیش بینی مسیر بازار‬ ‫سهام تا پایان سال ‪ ،۱۴۰۲‬اعالم کرد‪ :‬در مواقعی که به صورت‬ ‫مقطعی و به لحاظ کسب بازدهی شاهد عقب افتادگی بازار سهام‬ ‫نسبت به سایر بازارها بوده ایم‪ ،‬این بازار در مدت کوتاه قادر به‬ ‫جبران این عقب ماندگی بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در ادامه صعود بی وقفه بازار سهام از ابتدای‬ ‫سال جاری‪ ،‬شاخص بورس از اواسط اردیبهشت ماه روند دیگری‬ ‫را به خود گرفت و ریزش سنگین ان برای چند روز متوالی‬ ‫منجر به نگرانی سهامدارانی شد که پس از ‪ ۲‬سال بی اعتمادی‬ ‫به سرمایه گذاری در بورس بار دیگر وارد این بازار شده بودند‬ ‫و با ورود سرمایه های خود به این بازار سعی در کسب بازدهی‬ ‫معقول از این بازار داشتند‪.‬‬ ‫افت شدید شاخص بورس در چند روز گذشته با واکنش‬ ‫متفاوتی از سوی سهامداران و فعاالن حاضر در بورس همراه‬ ‫شد و ترس از تداوم این نوسان در بازار منجر به بالتکلیفی‬ ‫سرمایه گذاران برای ادامه سرمایه گذاری در بازار سهام شد‪.‬‬ ‫به دنبال اینده پر ابهام این بازار و شک و تردید سرمایه گذاران‬ ‫برای ادامه سرمایه گذاری در بورس «مهدی عبدی»‪ ،‬کارشناس‬ ‫ارشد بازار سرمایه ضمن تحلیل نوسانات اخیر شاخص بورس به‬ ‫پیش بینی معامالت بورس در چند ماه اینده و ارائه پیشنهادات‬ ‫الزم به سهامداران به منظور سرمایه گذاری درست در بورس‬ ‫برای کسب بازدهی معقول از این بازار در مقایسه با سایر‬ ‫بازارهای سرمایه گذاری پرداخت که در ادامه ان را می خوانید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬از نظر شــما چه عواملی زمینه ســاز ایجاد‬ ‫نوسانات شدید در بازار ســهام طی چند روز‬ ‫گذشــته بود و ایا این رونــد می تواند در بازار‬ ‫ادامه دار باشد یا خیر؟‬ ‫هرچند که همه فعاالن و سرمایه گذاران بازار سرمایه‬ ‫به ماهیت نوسانی بودن این بازار واقف هستند‪ ،‬اما انچه در‬ ‫چند هفته اخیر اتفاق افتاد به دور از انتظار بود و بسیاری از‬ ‫سرمایه گذاران جدید و حتی فعاالن قدیمی بازار را شوکه کرد‪.‬‬ ‫شاخص کل پس از ثبت کف یک میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار واحد‬ ‫در ابتدای ابان ماه سال گذشته روند متعادل و رو به رشدی را‬ ‫اغاز کرده بود و فارغ از نوسانات قیمتی در بازارهای رقیب و‬ ‫به دور از هیجان به رشد خود ادامه داد و توانسته بود تا ابتدای‬ ‫اسفند و در بازه چهار ماهه بازدهی بیش از ‪ ۲۰‬درصدی را نصیب‬ ‫سرمایه گذاران کند و به یک باره با ورود نقدینگی جدید به این‬ ‫بازار تحت تاثیر اشباع قیمتی بازارهای موازی رشد پرشتابی را‬ ‫از سر بگیرد‪.‬‬ ‫بازدهی شاخص کل تنها در اسفندماه به بیش از ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫رسید و در سال جدید هم ضمن شکستن سقف تاریخی سال‬ ‫‪ ۹۹‬توانست بازدهی ‪ ۱۸.۶‬درصدی را در فروردین ماه به ثبت‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫صعود مستمر قیمت ها و بازدهی باال در مدت کوتاه‪ ،‬نیاز‬ ‫به اصالح قیمتی و زمانی جهت ایجاد رشد پایدار را ضروری‬ ‫کرد‪ ،‬اما فشار ورود پول به بازار اجازه این اصالح را نمی داد و‬ ‫اتخاذ تصمیمات از سوی نهاد ناظر‪ ،‬باعث ترس سرمایه گذاران‬ ‫در راستای احتمال دخالت در بازار و جلوگیری از رشد ان در‬ ‫سرمایه گذاران را ایجاد کرد که در ادامه منجر به فروش های‬ ‫هیجانی و پردامنه در بازار شد‪.‬‬ ‫کاهش حد اعتباری کارگزاری ها‪ ،‬کاهش حدنصاب‬ ‫سرمایه گذاری در سهام صندوق های سرمایه گذاری در اوراق‬ ‫بهادار با درامد ثابت در ‪ ۲‬مرحله و در فواصلی کوتاه و همچنین‬ ‫نشر شایعاتی در مورد کنترل بازار سرمایه به منظور مقابله با‬ ‫تورم باعث شد تا بازار خیلی زود روی دیگری را از خود نشان‬ ‫دهد و این مسئله باعث شد تا در یکی از پررونق ترین دوره های‬ ‫تاریخی بازار سرمایه‪ ،‬سنگین ترین ریزش بازار در یک روز را‬ ‫تجربه کنیم و شاخص کل که در نیمه اول اردیبهشت ماه نیز‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬درصد رشد کرده بود‪ ،‬طی پنج روز معامالتی بیش از‬ ‫‪ ۱۳‬درصد کاهش را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایا روند پرنوســان بورس در ماه اردیبهشت‬ ‫می تواند در ماه خرداد هــم ادامه پیدا کند و با‬ ‫تکرار همراه شود یا خیر؟‬ ‫باید اذعان کرد که اصالح شدید رخ داده در بازه کوتاه‬ ‫و زیان باالی سرمایه گذاران‪ ،‬ضربه سهمگینی را به اعتماد‬ ‫تدریجی شکل گرفته در سهامداران به بازار سرمایه پس از‬ ‫دوران سخت ‪ ۲‬سال و نیم گذشته وارد کرد اما از سوی دیگر‬ ‫باعث شد تا انچه شاید که باید در دوره طوالنی تر اتفاق می افتاد‬ ‫در فاصله کوتاهی رخ دهد و تعیین مسیر اتی بازار با سرعت‬ ‫بیشتری صورت پذیرد‪.‬‬ ‫بررسی پارامترهای اصلی تاثیرگذار بر فعالیت شرکت های‬ ‫بورسی از جمله قیمت های جهانی کاالها‪ ،‬نرخ ارز نیمایی و تورم‬ ‫نشان می دهد پتانسیل رشد همچنان در بازار وجود داشته و پس‬ ‫از گذر از دوره فعلی و دست به دست شدن سهام و تجدید قوا‪،‬‬ ‫بازار می تواند دوباره در مسیر رو به رشد خود قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پیش بینی شما از روند معامالت بازار سهام تا‬ ‫پایان سال ‪ ۱۴۰۲‬چیست؟‬ ‫مقایسه روندهای شکل گرفته در ‪ ۲‬سال گذشته در بازارهای‬ ‫موازی نشان می دهد که بازار سرمایه در سال ‪ ۱۴۰۲‬می تواند‬ ‫گوی سبقت را از سایر بازارها ربوده و بیشترین بازدهی را در بین‬ ‫همه بازارهای سرمایه گذاری به ثبت رساند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر به نظر می رسد که با توجه به شعار سال جاری‬ ‫مبنی بر رونق تولید و مهار تورم‪ ،‬اقدامات الزم جهت سوق دادن‬ ‫سرمایه ها به سوی این بازار باید در دستور کار مسئوالن در‬ ‫عرصه های مختلف تصمیم گیری قرار گرفته باشد‪.‬‬ ‫در این میان اولویت دادن به واحدهای تولیدی و تامین‬ ‫انرژی مورد نیاز ان ها در فصل تابستان‪ ،‬تسهیل صادرات‬ ‫شرکت ها و همچنین به حداقل رساندن قیمت گذاری به صورت‬ ‫ویژه حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫در داخل بازار هم اتخاذ تصمیماتی منطقی و با ثبات در‬ ‫راستای کنترل و کاهش هیجاناتی که در مقاطعی ممکن است‬ ‫دامن گیر بازار شود ضروری به نظر می رسید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایا این ریزش شدید بازار در اردیبهشت ماه‬ ‫می تواند نوعی هشدار به سهامداران برای تکرار‬ ‫روند ‪ ۲‬سال گذشته باشد؟‬ ‫روند بازار در سال ‪ ۱۳۹۹‬یک نقطه عطف در تاریخ بازار‬ ‫سرمایه ایران به شمار می اید و باعث شده تا تمام تصمیمات‬ ‫سرمایه گذاران و حتی ارکان بازار سرمایه‪ ،‬متاثر از اتفاقات ان‬ ‫سال باشند‪.‬‬ ‫مشکل حاکم در بازار این است که به محض شکل گیری‬ ‫روند صعودی در بازار‪ ،‬همه نگران تکرار نیمه نخست سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و به محض شروع اصالح قیمتی در بازار همه نگران‬ ‫تکرار نیمه دوم سال ‪ ۱۳۹۹‬و افت پردامنه سهام شرکت ها‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫اما واقعیت نشان می دهد که فضای فعلی بازار سرمایه و‬ ‫پارامترهای تاثیرگذار بر ان‪ ،‬تفاوت بنیادی با ‪ ۲‬سال گذشته دارد‬ ‫و تکرار اتفاقات ان سال دور از ذهن به نظر می رسد‪.‬‬ ‫ازاین رو با درس گرفتن از اتفاقات این ‪ ۲‬سال و عدم‬ ‫تکرار تصمیماتی که بی نتیجه بودن ان در گذشته ثابت شده‬ ‫است‪ ،‬می توان بستری را ایجاد کرد تا ضمن جلب اعتماد‬ ‫سرمایه گذاران و جذب منابع به سمت بازار سرمایه‪ ،‬زمینه رشد‬ ‫پایدار ان را نیز فراهم کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬توصیه شما به سهامداران در وضعیت بازار‬ ‫سهام و پس از تجربه دوباره نوسان شدید بورس‬ ‫در چند روز گذشته چیست؟‬ ‫همواره تاکید همه کارشناسان بر داشتن نگاه بلندمدت‬ ‫جهت سرمایه گذاری در بازار سرمایه بوده است‪.‬‬ ‫بررسی روندهای گذشته این بازار نشان می دهد که حتی‬ ‫در مواقعی که به صورت مقطعی به لحاظ کسب بازدهی‪ ،‬شاهد‬ ‫عقب افتادگی ان نسبت به سایر بازارها بوده ایم‪ ،‬این بازار توانسته‬ ‫در مدت کوتاهی این عقب ماندگی را جبران و حتی بازدهی های‬ ‫باالتری را محقق کند‪.‬‬ ‫نکته مهم در این میان مشخص نبودن زمان دقیق‬ ‫دوره های رونق در بازار است‪ ،‬بطوریکه چنانچه سرمایه گذاران از‬ ‫این بازار خارج شوند‪ ،‬ممکن است نتوانند دوباره در زمان مناسب‬ ‫به این بازار ورود کنند و به اصطالح از رشد بازار جا بمانند‪.‬‬ ‫روند سه ماهه اخیر بازار شاهد همین مدعاست‪ .‬بر این‬ ‫اساس کسانی که به علت شرایط نامساعد بازار در ‪ ۲‬سال‬ ‫گذشته‪ ،‬منابع خود را از بازار خارج کرده بودند از بازدهی مناسب‬ ‫بازار بی نصیب ماندند و از سوی دیگر کسانی که به تازگی وارد‬ ‫این بازار شده بودند متحمل زیان شدند‪.‬‬ ‫داشتن دید بلنددمدت و سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی‬ ‫که به لحاظ بنیادی پتانسیل مناسبی دارند و همچنین دوری از‬ ‫تصمیمات هیجانی‪ ،‬مهم ترین عواملی است که سرمایه گذاران‬ ‫باید به ان توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سپه خبر داد‬ ‫عبور ارزش دارایی های بانک سپه از مرز یک هزار همت‬ ‫نخستین بانک ایرانی با دارایی باالی ‪ 1000‬همت به عنوان‬ ‫یکی از بانک های قدرتمند حمایت کننده از شرکت های بزرگ‬ ‫و راهبردی در کشور بوده و این حمایت با قوت استمرار خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سپه در دیدار با مدیرعامل گروه خودروسازی‬ ‫سایپا‪ ،‬ضمن اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های باالی این‬ ‫بانک برای حمایت از واحدهای تولیدی بزرگ کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نخستین بانک ایرانی با دارایی باالی ‪ 1000‬همت به عنوان‬ ‫یکی از بانک های قدرتمند حمایت کننده از شرکت های بزرگ‬ ‫و راهبردی در کشور بوده و این حمایت با قوت استمرار خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ دکتر ایت اله ابراهیمی‬ ‫مدیرعامل بانک سپه در دیدار با مهندس تیموری مدیرعامل‬ ‫گروه خودروسازی سایپا‪ ،‬بر ضرورت گسترش همکاری های‬ ‫دوجانبه برای کمک به تحقق اهداف شعار سال «مهار تورم‪،‬‬ ‫رشد تولید» تاکید کرد‪.‬‬ ‫ابراهیمی در این دیدار وجود مدیران جهادی‪ ،‬مومن و متعهد‬ ‫در شرکت خودروسازی سایپا و داشتن برنامه های توسعه‬ ‫محور و اقدامات پیش برنده شرکت در جهت روزامدی و تنوع‬ ‫محصوالت را موجب ارتقا و برجسته شدن جایگاه اینده این‬ ‫شرکت در منطقه دانست‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سپه در این دیدار حرکت به سمت تبدیل شدن‬ ‫به بزرگ ترین بانک دیجیتال کشور را از اولویت ها و برنامه های‬ ‫مهم بانک سپه دانست و گفت‪ :‬این بانک با عملیاتی شدن برنامه‬ ‫تحول راهبردی و سند چشم انداز‪ ،‬حرکت پرشتاب خود را برای‬ ‫پیشرفت و تعالی ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫ابراهیمی افزود‪ :‬بانک سپه بزرگ ترین و گسترده ترین بانک‬ ‫کشور با بیش از ‪ 3500‬شعبه‪ 102 ،‬میلیون حساب فعال بانکی و‬ ‫بیش از ‪ 56‬میلیون مشتری‪ ،‬بخش قابل توجهی از منابع کشور‬ ‫را در اختیار دارد و در حال حاضر ارزش دارایی های ان بالغ‬ ‫بر ‪ 1000‬همت است‪ ،‬این بانک به عنوان یکی از بانک های‬ ‫قدرتمند حمایت کننده از شرکت های بزرگ و راهبردی در کشور‬ ‫بوده و این حمایت با قوت استمرار خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بیش از ‪ 75‬درصد از مردم ایران مشتری بانک‬ ‫سپه هستند و این بانک با ارائه خدمات متنوع‪ ،‬توانسته است در‬ ‫سال گذشته ‪ 201‬هزار و ‪ 632‬میلیارد تومان در قالب یک میلیون‬ ‫و ‪ 967‬هزار و ‪ 262‬فقره تسهیالت در بخش های مختلف به‬ ‫مردم پرداخت کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سپه در ادامه با تاکید بر مولدسازی دارائی ها‬ ‫و فروش اموال مازاد بر اساس ابالغیه های دولت‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫بانک در اجرای سیاست های دولت سیزدهم و کمک به توان‬ ‫تسهیالت دهی بهتر برای حمایت از تولید در سال گذشته ‪353‬‬ ‫رقبه ملک به ارزش ‪ 269‬هزار و ‪ 264‬میلیارد ریال از امالک مازاد‬ ‫را واگذار کرده است‪.‬‬ ‫ابراهیمی بانک سپه را یکی از بانک های همراه و همسو با دولت‬ ‫خواند و گفت‪ :‬این بانک با مسئولیت پذیری و تکیه بر نیروی‬ ‫انسانی متخصص از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی‬ ‫پروژه های ملی در بخش های مهم و حیاتی کشور نظیر میادین‬ ‫مشترک نفتی‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬پاالیشگاهی‪ ،‬فوالد و نیروگاهی‬ ‫استفاده می کند‪ .‬همچنین در حمایت مالی از پروژه های کالن‬ ‫ملی مانند انتقال اب خلیج فارس به استان های مرکزی کشور‬ ‫حضور موثر داشته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ظرفیت مجموعه بانک سپه در حوزه های مالی‬ ‫و فناوری های نوین‪ ،‬افزود‪ :‬مجموعه بانک سپه به همراه دو‬ ‫هلدینگ بزرگ و شرکت های زیرمجموعه‪ ،‬با نیروی انسانی‬ ‫متعهد و متخصص در اینده ای نزدیک به بانکی برجسته و‬ ‫قدرتمند در منطقه تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫ابراهیمی با اشاره به سابقه طوالنی همکاری های بانک سپه و‬ ‫شرکت سایپا‪ ،‬خواستار گسترش تعامالت دوجانبه شد و افزود‪:‬‬ ‫ب مقررات‪ ،‬همکاری های‬ ‫پس از بررسی درخواست ها و چارچو ‬ ‫نخستین بانک ایرانی و گروه خودروسازی سایپا در قالب‬ ‫تفاهم نام هگسترشمی یابد‪.‬‬ ‫ابراهیمی همت‪ ،‬انگیزه و تالش های مجاهدانه سایپا را‬ ‫نویدبخش تحوالت اینده این مجموعه خودروسازی توصیف‬ ‫کرد و افزود‪ :‬تحریم های اقتصادی دشمنان‪ ،‬فرصت رشد و‬ ‫بهره مندی از استعدادها و توانمندی های خودروسازان داخلی‬ ‫با تکیه بر دانش و توان بومی وایرانی را به ویژه در گروه‬ ‫خودروسازی سایپا فراهم کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سپه در پایان‪ ،‬گروه خودروسازی سایپا را یکی‬ ‫از شرکت های خودروساز مهم و اثرگذار در حوزه تولید و اشتغال‬ ‫خواند و ابراز امیدواری کرد گروه خودروسازی سایپا با گسترش‬ ‫همکاری های مستمر و مشترک بتواند برای خدمت رسانی بیشتر‬ ‫به مردم‪ ،‬تولید‪ ،‬اشتغال و حرکت روزافزون چرخ های صنعت‬ ‫خودروسازی در کشور‪ ،‬به یکی از قطب های برتر در منطقه‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز با ابراز خرسندی‬ ‫از برنامه های حمایتی بانک سپه از صنایع گوناگون و پروژه های‬ ‫ملی‪ ،‬بر لزوم گسترش همکاری های دوجانبه تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫گروه خودروسازی سایپا با ‪ ۷‬شرکت زیرمجموعه خود‪ ،‬تولید انواع‬ ‫خودروها را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ضمن قدردانی از توجه بانک‬ ‫سپه به صنعت استراتژیک خودروسازی کشور‪ ،‬ابراز امیدواری‬ ‫کرد پس از بررسی راه های همکاری‪ ،‬تعامل دو مجموعه بزرگ‬ ‫اقتصادی بیش ازپیش توسعه یابد‪.‬‬ ‫ت داودیان‪ ،‬پرتوافکنان و محقق نیا اعضای‬ ‫در این دیدار هیئ ‬ ‫هیئت مدیره بانک سپه‪ ،‬محمد شعبانی مدیر منطقه ‪ 5‬تهران‬ ‫و دیگر اعضای هیئت مدیره سایپا و مدیران عامل شرکت های‬ ‫خودروساز و تامین کننده گروه سایپا حضور داشتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت سپاهان تاکید کرد‬ ‫کاهش چشمگیر قاچاق و عرضه روغن موتورهای تقلبی در بازار‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت سپاهان در جمع خبرنگاران در‬ ‫حاشیه بیست هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫و پتروشیمی تهران تاکید کرد‪ :‬کاهش قابل توجه مشکالت‬ ‫بازار روغن موتور با توزیع مویرگی و مستقیم محصوالت پیش رو‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمد امیر نیکوهمت‪ ،‬مدیرعامل شرکت نفت سپاهان در‬ ‫حاشیه نمایشگاه بین المللی بیست و هفتم نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫و پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت‪ :‬برخی تخلفات‬ ‫انجام گرفته در بازار مثل احتکار محصول‪ ،‬فروش حواله ای‪،‬‬ ‫صادرات غیرقانونی‪ ،‬فروش محصوالت شرکت با برندهای‬ ‫متفرقه و فروش روغن های تقلبی و مواردی از این قبیل ما را‬ ‫مجاب کرد تا در روند توزیع محصوالت شرکت تغییراتی صورت‬ ‫دهیم تا هم مصرف کننده نهایی بتواند محصول با کیفیت و با‬ ‫قیمت مناسب دریافت کند و هم شرکت از این فضای ناسالم‬ ‫زیان بیشتری نبیند‪.‬وی افزود‪ :‬با ورود به توزیع مویرگی و‬ ‫مستقیم محصوالت شرکت‪ ،‬بخش قابل توجهی از مشکالت‬ ‫عرضه روغن موتور در کشور رفع شد و به صورت قابل توجه‪،‬‬ ‫رضایت مصرف کنندگان را در دسترسی به روغن با کیفیت و با‬ ‫قیمت مصوب‪ ،‬به دنبال داشت‪.‬‬ ‫نیکوهمت خاطرنشان کرد‪ :‬برنامه ریزی سه پروژه اصلی‬ ‫شرکت نفت سپاهان‪ ،‬یعنی پروژه های ‪ FRW، Htt‬و‬ ‫‪ TDAE‬که تولید روغن سبز است‪ ،‬در سال های اخیر با هدف‬ ‫توسعه تولید و افزایش کیفیت محصوالت توسط متخصصان‬ ‫شرکت به انجام رسیده و با بهره برداری از این سه طرح‪،‬‬ ‫شرکت نفت سپاهان انواع روغن های با کیفیت برتر و محیط‬ ‫زیست دوست‪ ،‬برابر باالترین استانداردهای اروپایی و روغن سبز‬ ‫را که دارای باالترین کیفیت جهانی و مورد نیاز بازار اروپا است‬ ‫تولید و روانه بازارهای داخلی و صادراتی می کند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪ ÁÁ‬تفاهم نامه نفت سپاهان برای تامین تجهیزات‬ ‫در راستای افزایش بهره وری‬ ‫نفت سپاهان با توجه به اینکه افزایش تولید تا‪ ۱۷۰‬میلیون لیتر‬ ‫محصوالت متنوع را در دستور کار قرار دارد در حاشیه نمایشگاه‬ ‫نفت و گاز تفاهم نامه تامین تجهیزات را با شرکت نهادین ارمان‬ ‫امضا کرد‪ .‬در همین راستا مدیرعامل نفت سپاهان با اشاره به‬ ‫اهمیت افزایش تولید همسو با شعار مهار تورم و رشد تولید گفت‪:‬‬ ‫در راستای دستیابی به این هدف بحث نوسازی و بهسازی‬ ‫تجهیزات اهمیت ویژه ای دارد‪ ،‬به همین منظور پروژه هایی‬ ‫که در نفت سپاهان با حمایت صندوق بازنشستگی نفت و در‬ ‫راستای تکمیل زنجیره ارزش در دست اجرا دارد عالوه بر اینکه‬ ‫می توانند تولید را باال ببرند برای ارتقای کیفیت محصوالت و‬ ‫ایجاد ارزش افزوده و حرکت در مسیر تامین نیازهای کشور موثر‬ ‫هستند‪.‬محمد امیر نیکو همت افزود‪ :‬هم اکنون سه پروژه تعریف‬ ‫شده که شامل تولید روغن های پایه‪ ،‬اچ تی تی و همچنین سایر‬ ‫محصوالت پایه ای است که در افزایش سبد صادراتی شرکت‬ ‫موثر هستند‪.‬او با بیان اینکه تعهدات شرکت در تولید سال گذشته‬ ‫‪ ۱۳۵‬میلیون لیتر بوده تصریح کرد‪ :‬امسال قرار شده تا تولید به‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیون لیتر افزایش یابد و با توجه به اینکه سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫حدود ‪ ۳۵۰‬میلیون دالر صادرات داشته ایم برنامه ما برای سال‬ ‫پیش رو حفظ بازارهای صادراتی از طریق ارتقای کیفیت تولیدات‬ ‫است و همچنین با راه اندازی پروژه های جدید سبد صادراتی‬ ‫توسعه خواهد یافت‪.‬وی افزود‪ :‬تکمیل زنجیره ارزش در بخش‬ ‫روغن مانند پاالیشگاهی باال نیست به همین دلیل شرکت های‬ ‫زیادی هستند که تمایل دارند روغن پایه را گریدینگ کنند‪ ،‬از‬ ‫طرف دیگر حاشیه سود پاالیشگاه ها در گرو صادرات محصوالت‬ ‫زنجیره ارزش است به همین دلیل در جهت توسعه این بخش‬ ‫حرکت کرده ایم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اقدام جدی وزارت کار برای‬ ‫ساماندهیقراردادها‬ ‫یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اصالح قانون کار‬ ‫باید به شکل سه جانبه بررسی شود‪ ،‬از وزارت کار خواست‬ ‫تا در جهت دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت‬ ‫مستمر اقدام جدی صورت دهد‪.‬‬ ‫حمید نجف در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به تدوین‬ ‫پیش نویس اصالحیه قانون کار و بررسی ان در‬ ‫کمیسیون های دولت اظهار کرد‪ :‬تدوین اصالحیه با‬ ‫رویکرد حفظ منافع کارگران و امنیت شغلی ان ها اقدام‬ ‫ی انچه باید به ان توجه کنیم‪،‬‬ ‫مثبت و خوبی است ول ‬ ‫مجریان و کارگزارانی اند که قرار است این اتفاق را رقم‬ ‫بزنند و باید نهایت تالش از سوی وزارت کار صورت گیرد‬ ‫تا امکان سوء استفاده از بندها و تبصره های اصالحی به‬ ‫وجود نیاید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مورد تبصره یک ماده ‪ ۷‬قانون کار حداکثر‬ ‫مدت برای کارهایی که ماهیت ان ها جنبه غیرمستمر‬ ‫دارد‪ ،‬همان سقف چهار سال تعیین شده که قبال در هیات‬ ‫وزیران تصویب شده بود ولی در مورد تبصره دو ماده‬ ‫‪ ۷‬انتظار داریم با توجه به انکه سال های سال است با‬ ‫کارگران در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته‬ ‫می شود‪ ،‬وزارت کار اقدام جدی در جهت دائمی شدن‬ ‫قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر صورت دهد‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه کار درعین حال به وزارت کار‬ ‫پیشنهاد کرد تا حقوق ان دسته از کارگرانی که سال ها‬ ‫در مجموعه های مختلف کار کرده اند در اصالحیه قانون‬ ‫کار مدنظر قرار دهد‪.‬‬ ‫نجف افزود‪ :‬برخی از کارگران ممکن است سال ها در‬ ‫شرکت ها و مجموعه های مختلف کار کرده و طی این‬ ‫مدت سابقه ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬سال داشته باشند ولی در اخرین‬ ‫کارگاه فرضا دو سال مشغول کار باشند و هنگام ساماندهی‬ ‫قرارداد به جای ان ها‪ ،‬کارگرانی که در همان مجموعه‬ ‫چهار سال سابقه کار دارند‪ ،‬پیمانی یا رسمی می شوند‪.‬‬ ‫درواقع کارگر مذکور با داشتن سابقه باال تنها به این دلیل‬ ‫که مدت حضورش در کارگاه اخر کمتر بوده مشمول طرح‬ ‫نمی شود لذا به وزارت کار پیشنهاد می شود بند یا تبصره ای‬ ‫در خصوص وضعیت این دسته کارگران در الیحه بگنجاند‬ ‫تا جلوی بی عدالتی و تضییع حقوق ان ها گرفته شود‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه کار ادامه داد‪ :‬طبعا اصالحیه قانون‬ ‫کار باید به مجلس ارائه شود و در کمیسیون های مربوطه‬ ‫از جمله کمیسیون اجتماعی مورد چکش کاری قرار بگیرد‬ ‫لذا از نمایندگان مجلس انتظار داریم در راستای ساماندهی‬ ‫وضعیت کارگرانی که سال ها در مجموعه های مختلف‬ ‫مشغول فعالیت بوده اند و ممکن است هنگام تبدیل‬ ‫وضعیت قرارداد دچار مشکل شوند‪ ،‬بند یا تبصره ای به‬ ‫پیش نویس مربوطه اضافه کنند تا شامل حال همه‬ ‫کارگران شود و امکان سوء استفاده از مفاد اصالحیه را‬ ‫از میان بردارند‪.‬‬ ‫نجف تصریح کرد‪ :‬معتقدم اصالح قانون کار نباید به‬ ‫سرنوشت قانون خصوصی سازی دچار شود که محتوا و‬ ‫شکل کار خوب بود ولی کارگران زیان دیدند و یک عده‬ ‫خاص قانونی که می توانست انقالبی در صنعت کشور‬ ‫ایجاد کند با تعطیلی کارخانه ها و بیکار شدن کارگران زیر‬ ‫سوال بردند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬بحث اصالح قانون کار باید به شکل‬ ‫سه جانبه دنبال و نظر کارگران و کارفرمایان در اصالح‬ ‫بندهای مورد نظر حتمًا لحاظ شود در غیر این صورت‬ ‫اصالح یکجانبه نمی تواند مبنای قانونی داشته باشد‪.‬‬ ‫پیش بینی تولید ‪ ۱۴۰‬هزار تن‬ ‫عسل در سال جاری‬ ‫مجری طرح توسعه زنبورداری کشور گفت‪ :‬از بهمن ماه‬ ‫تامین شکر را دنبال کردیم و به دلیل مشکالتی که تامین‬ ‫نهاده شکر وجود داشت مقداری این کار با وقفه مواجه‬ ‫شد‪ ،‬ولی با دستور مقام عالی وزارت موضوع در حال‬ ‫پیگیری است و به زودی سهمیه ‪ ۲۰‬هزار تنی شکر که‬ ‫برای زنبورداران به تفکیک استان ها در نظر گرفته شده‪،‬‬ ‫توزیع خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬تورج صارمی در جمع خبرنگاران و در‬ ‫حاشیه اولین همایش ملی زنبورعسل و صنایع وابسته که‬ ‫به مناسبت روز جهانی زنبور برگزار شد در پاسخ به این‬ ‫سوال که گفته می شود در برخی از اقالم دارویی زنبورعسل‬ ‫کمبود داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ممکن است به دلیل تغییرات نرخ‬ ‫ارز به صورت مقطعی با این موضوع مواجه شده باشیم‪،‬‬ ‫ولی به صورت مداوم سازمان دامپزشکی کشور در حال‬ ‫پیگیری موضوع ثبت سفارش داروها و مکمل ها است و‬ ‫تاکنون مشکل خاصی از زنبورداران به ما منعکس نشده‬ ‫است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬طبق امار سرشماری در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تعداد بالغ بر ‪ ۹۴‬هزار زنبوردار حدود ‪ ۱۳۶‬هزار تن عسل‬ ‫در کشور تولید کردند که این تعداد عسل در ظرفیت بالغ‬ ‫بر ‪ ۱۱.۵‬میلیون کلونی توسط تولیدکنندگان انجام شد‪.‬‬ ‫برای سال ‪ ۱۴۰۲‬پیش بینی می کنیم که ‪ ۱۴۰‬هزار تن‬ ‫عسل و ‪ ۱۱۰۰‬تن نیز سایر محصوالت مانند ژل رویال‪،‬‬ ‫گرده و بره موم‪...‬تولید شود‪.‬مجری طرح توسعه زنبورداری‬ ‫در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مصرف سموم‬ ‫بی کیفیت منجر به کاهش جمعیت زنبورعسل در کشور‬ ‫شده و ایا چنین موضوعی صحت دارد یا خیر؟ گفت‪ :‬در‬ ‫سال گذشته چندین جلسه در ستاد گرده افشانی با حضور‬ ‫معاونت های تخصصی‪ ،‬سازمان حفظ نباتات و دامپزشکی‬ ‫و موسسه تحقیقات علوم دامی برگزار کردیم و ماحصل‬ ‫این بود که دستورالعمل هایی برای مراقبت از گرده افشان ها‬ ‫که یکی از ان ها زنبورعسل است توسط سازمان حفظ‬ ‫نباتات تدوین شد‪ .‬مکاتباتی نیز برای امسال داشتیم که‬ ‫متاسفانه مجددا این اتفاق افتاد‪ ،‬ولی مسئوالن در تالش‬ ‫هستند که در شرایط موجود پوشش های حمایتی را برای‬ ‫زنبورداران پیش بینی کنیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یکشنبه| ‪ 31‬اردیبهشت ‪ | 1402‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4628‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫‪7‬‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫رامین رضائیان در اندیشه‬ ‫ترک سپاهان‬ ‫عنوان یازدهمی اصفهان در‬ ‫بوکس جوانان کشور‬ ‫رامین رضاییان در پایان دیدار با مس کرمان از‬ ‫هواداران سپاهان خواست حاللش کنند تا احتمال‬ ‫جدایی اش از این تیم باال برود‪ .‬انتقال رامین رضاییان‬ ‫به سپاهان در ابتدای لیگ بیست و دوم یکی از نقل و‬ ‫انتقاالت خبرساز فوتبال ایران بود‪ .‬رامین بعد از دوران‬ ‫عجیبی که در پرسپولیس داشت‪ ،‬در یک انتقال جنجالی‬ ‫باهدف قهرمانی به سپاهان رفت و البته که در این امر‬ ‫ناکام ماند‪ .‬بااینکه سپاهانی ها برای فصل اینده هم‬ ‫عالقه مند به تمدید قرارداد رضاییان هستند اما او در‬ ‫میکسدزون ورزشگاه کرمان طوری صحبت کرد که انگار‬ ‫وقت جدایی اش از سپاهان فرارسیدهاست‪ .‬مدافع راست‬ ‫تیم ملی ایران در دو جام جهانی گذشته اگرچه در پاسخ‬ ‫به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه در سپاهان می ماند یا‬ ‫نه موضع قطعی خود را اعالم نکرد اما طوری حرف زد‬ ‫که می شد تصور کرد او قصد ترک تیم مدعی اصفهان را‬ ‫دارد‪ .‬رامین در مصاحبه خود از هواداران سپاهان حاللیت‬ ‫خواست و بابت اینکه قهرمان نشده اند‪ ،‬عذرخواهی کرد‪.‬‬ ‫درنهایت رامین وقتی اصرار خبرنگاران برای گرفتن‬ ‫جواب این پرسش را دید‪ ،‬گفت که صحبت های او‬ ‫مبنی بر حاللیت خواستن از هواداران مربوط به فصل‬ ‫گذشته است‪ .‬با همه این ها شاید در لیگ بیست و سوم‬ ‫شاهد حضور رضاییان در تیم دیگری از لیگ برتر باشیم‪.‬‬ ‫بازگشت او به پرسپولیس شاید در مقطع فعلی سخت به‬ ‫نظر برسد‪ ،‬اما بی شک این بازیکن باتجربه در لیگ اینده‬ ‫نیز مشتریان زیادی به خود خواهد دید‪.‬‬ ‫با پایان سی ودومین دوره مسابقات بوکس قهرمانی کشور‬ ‫جوانان‪ ،‬تیم لرستان بر سکوی قهرمانی ایستاد؛ خوزستان‬ ‫نایب قهرمان شد و توابع تهران عنوان سومی را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬سی ودومین دوره مسابقات قهرمانی کشور‬ ‫جوانان با حضور ‪ 223‬بوکسور از ‪ 31‬استان در سالن شهید‬ ‫چاغروند خرم اباد به پایان رسید‪.‬در پایان پنج روز رقابت‬ ‫بوکسورهای جوان‪ ،‬تیم لرستان با کسب ‪ 4‬مدال طال‪1 ،‬‬ ‫نقره‪ 2 ،‬برنز و ‪ 42‬امتیاز کاپ قهرمانی را باالی سر برد؛‬ ‫بوکسورهای خوزستان با ‪ 2‬طال‪ 2 ،‬نقره‪ 2 ،‬برنز و ‪ 29‬امتیاز‬ ‫نایب قهرمان شدند و تیم توابع تهران با ‪ 2‬طال‪ ،‬یک نقره و‬ ‫‪ 23‬امتیاز بر سکوی سومی ایستاد‪.‬تیم های مازندران (یک‬ ‫طال‪ 2 ،‬نقره‪ 2 ،‬برنز و ‪ 23‬امتیاز)‪ ،‬اذربایجان غربی (یک طال‪،‬‬ ‫یک نقره‪ 3 ،‬برنز و ‪ 17‬امتیاز)‪ ،‬کرمانشاه (یک طال‪ ،‬یک برنز‬ ‫و ‪ 16‬امتیاز)‪ ،‬گیالن (‪ 2‬نقره‪ ،‬یک برنز و ‪ 14‬امتیاز)‪ ،‬کردستان‬ ‫(‪ 2‬نقره‪ 2 ،‬برنز و ‪ 13‬امتیاز)‪ ،‬چهارمحال بختیاری (یک طال‪،‬‬ ‫یک برنز و ‪ 11‬امتیاز)‪ ،‬اذربایجان شرقی (یک نقره‪ ،‬یک برنز‬ ‫و ‪ 11‬امتیاز) و اصفهان (یک طال‪ 2 ،‬برنز و ‪ 10‬امتیاز) به‬ ‫ترتیب در رده چهارم تا یازدهم قرار گرفتند‪.‬کاپ اخالق به‬ ‫تیم اذربایجان شرقی رسید و کاپ فنی ترین بازیکن نیز به‬ ‫سیدعلی اکبر میراحمدی از استان چهارمحال بختیاری (وزن‬ ‫‪ 63/5‬کیلوگرم) تعلق گرفت‪.‬‬ ‫سرمربی سپاهان تاب‬ ‫نایب قهرمانی را نداشت‬ ‫ق شدید هواداران‬ ‫سرمربی سپاهان در میان تشوی ‬ ‫این تیم در کرمان به رختکن رفت‪ .‬تیم فوتبال سپاهان‬ ‫دریکی از بهترین فصول خود در تاریخ لیگ ازنظر‬ ‫میانگین امتیازگیری‪ ،‬درنهایت دستش از جام قهرمانی‬ ‫کوتاه ماند و در رده دوم جدول به عنوان نایب قهرمان لیگ‬ ‫فصل را به اتمام رساند‪ .‬بااین حال شانس قهرمانی ان ها‬ ‫در هفته اخر‪ ،‬هواداران زیادی را از اصفهان به کرمان‬ ‫کشاند تا در ورزشگاه باهنر ‪ ۱۰۰‬دقیقه تیم خود را تشویق‬ ‫کنند؛ اما قهرمانی پرسپولیس در قائم شهر با پیروزی در‬ ‫بازی هم زمان هم مانع از شور و شوق سپاهانی ها در‬ ‫تشویق تیم‪ ،‬بازیکنان و سرمربی محبوبشان نشد‪ .‬حدود‬ ‫هزار تماشاگر سپاهان در کرمان در انتهای بازی به شدت‬ ‫اعضای تیم خود را تشویق می کردند و دراین بین مورایس‬ ‫که خستگی و رنج فصلی که پایان ان با قهرمانی همراه‬ ‫نبود حسابی در چهره اش اشکار بود‪ ،‬ترجیح داد خیلی زود‬ ‫پس از پایان بازی به سمت رختکن برود و این لحظات‬ ‫را در زمین چمن و مقابل هواداران پشت سر نگذارد‪.‬‬ ‫به هرحال مورایس در اولین فصل حضور در فوتبال ایران‬ ‫عملکرد مقبولی داشت و بی تردید با توجه به اسکواد‬ ‫سپاهان‪ ،‬ارامش یکنواخت این باشگاه در طول فصل و‬ ‫البته شناخت بیشتر این پرتغالی از فوتبال ایران‪ ،‬فصل‬ ‫اینده را فقط برای قهرمانی شروع خواهد کرد‪.‬‬ ‫ناکامی مورایس و ساپینتو‬ ‫سوژهپرتغالی ها‬ ‫رسانه های پرتغال به ناکامی مربیان سپاهان و‬ ‫استقالل در لیگ ایران پرداختند‪ .‬تیم فوتبال پرسپولیس‬ ‫در هفته پایانی لیگ برتر کشورمان مقابل نساجی با‬ ‫نتیجه ‪ 4‬بر صفر به پیروزی رسید تا قهرمان لیگ بیست‬ ‫و دوم شود‪ .‬نشریه «بالناردی» پرتغال به ناکامی ژوزه‬ ‫مورایس سرمربی سپاهان و ریکاردو ساپینتو سرمربی‬ ‫استقالل در لیگ ایران پرداخت و نوشت‪ :‬مورایس‬ ‫و ساپینتو قهرمانی لیگ برتر ایران را از دست دادند‪.‬‬ ‫پرسپولیس با کسب ‪ 66‬امتیاز در هفته سی ام لیگ برتر‬ ‫ایران یک امتیاز باالتر از مورایس با سپاهان و ‪ 4‬امتیاز‬ ‫بیشتر از ساپینتو با استقالل قهرمان لیگ برتر ایران شد‪.‬‬ ‫همچنین سایت «دسپروتیوا» پرتغال هم به این اخبار‬ ‫با نگاه مثبت پرداخت و نوشت‪ :‬ریکاردو ساپینتو و ژوزه‬ ‫مورایس مربیان پرتغالی در لیگ برتر ایران در جمع ‪3‬‬ ‫تیم برتر قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مهاجم سپاهان با امار ‪ 13‬گل به کارش در لیگ ‪ 22‬پایان داد‬ ‫کفش طالی نه چندان‬ ‫مرغوب شهریار‬ ‫شهریار مغانلو با ‪ 13‬گل زده توانست کفش‬ ‫طالی لیگ را به خودش اختصاص دهد‪.‬‬ ‫اماری که برای یک مهاجم چندان جالب توجه‬ ‫به نظر نمی رسد‪ .‬او اخرین گلش در لیگ ‪22‬‬ ‫را مقابل مس کرمان و در دقیقه ‪ 90‬به ثمر‬ ‫امیرحسیناحتشامی رساند تا با این گل پرونده گلزنان لیگ بسته‬ ‫شود‪ .‬پس از شهریار‪ ،‬مهدی قائدی با ‪ 12‬گل و رضا اسدی با ‪11‬‬ ‫گل به ترتیب رتبه های دوم و سوم جدول را تصاحب کردند و‬ ‫براین اساس هیچ مهاجمی نتوانست عدد بهترین را در کارنامه اش‬ ‫به ثبت برساند‪ .‬این در حالی است که سال گذشته حتی مهاجمانی‬ ‫در لیگ با ثبت بیش از ‪ 20‬گل توانسته بود اقای گل لیگ شوند‪ .‬در‬ ‫تاریخ لیگ برتر‪ ،‬بهترین اقای گل این رقابت ها‪ ،‬رضا نوروزی است‬ ‫که در دهمین دوره ان‪ ،‬با ‪ 24‬گل‪ ،‬کفش طال را تصاحب کرد‪.‬‬ ‫ارش برهانی‪ ،‬کریم انصاری فرد و رضا عنایتی بازیکنانی هستند‬ ‫که با ‪ 21‬گل‪ ،‬اقای گل شدند‪ .‬ادینهو‪ ،‬شهباززاده و یک بار دیگر‬ ‫عنایتی توانستند ‪ 20‬گله اقای گل شوند تا درمجموع این ‪ 7‬نفر تنها‬ ‫نفراتی باشند که تعداد گل های خود در یک فصل را به بیست گل‬ ‫می رسانند‪ .‬ضعیف ترین اقای گل فوتبال ایران هم ادموند بزیک‬ ‫است که با پیراهن سپاهان و در لیگ دوم حرفه ای ‪ 13‬گل به ثمر‬ ‫رساند؛ البته باید توجه کرد که لیگ ایران در ان زمان با ‪ 26‬بازی‬ ‫به پایان می رسید و به عبارتی هر مهاجم حداقل چهار بازی کمتر‬ ‫نسبت به سایرین انجام می داد‪ .‬در دوره های برگزاری مسابقات‬ ‫لیگ برتر هم که با حضور ‪ 16‬تیم برگزارشده‪ ،‬گادوین منشا فصل‬ ‫گذشته ضعیف ترین امار ممکن را از خود به جای گذاشت و با ثبت‬ ‫‪ 14‬گل زده توانست به عنوان برترین گلزن فصل کارش را به پایان‬ ‫ببرد‪ .‬در این سال ها‪ ،‬پرسپولیس با پنج اقای گل‪ ،‬رکورددار داشتن‬ ‫بهترین گلزن لیگ بوده است‪ .‬مهدی طارمی دوبار و علی دایی‪،‬‬ ‫محسن خلیلی و علی علیپور هم یک بار عنوان اقای گلی را به‬ ‫دست اوردند که در میان ان ها‪ ،‬علیپور با ‪ 19‬گل‪ ،‬بهترین امار را‬ ‫ثبت کرد‪ .‬استقالل و سپاهان هم تیم هایی هستند که چهار اقای‬ ‫گل داشته اند‪ .‬برای استقالل رضا عنایتی دوبار و شیخ دیاباته و‬ ‫ارش برهانی یک بار کفش طال را به دست اوردند‪ .‬در سپاهان نیز‪،‬‬ ‫بزیک‪ ،‬عمــــادرضا‪ ،‬کی روش استنــــلی و سجــاد شهباززاده‬ ‫توانستند بهتــــرین گلزن فصل لقب بگیرند‪ .‬اتفاق جالبی که‬ ‫درباره اقای گل های تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران وجود دارد و‬ ‫دیگر رخ نداده‪ ،‬به عنایتی مربوط می شود‪ .‬او در هفته اخر اولین‬ ‫دوره لیگ برتر‪ ،‬بالباس ابومسلم خراسان در برابر استقالل رشت‬ ‫هفت گل به ثمر رساند که ازلحاظ گلزنی در یک بازی لیگ‪ ،‬یک‬ ‫رکورد محسوب می شود‪ .‬این بازی ‪ ۲–۹‬به نفع ابومسلم به پایان‬ ‫رسید تا عنایتی که پیش از ان تنها ‪ 10‬گل در لیگ زده بود‪ ،‬با‬ ‫‪ 17‬گل اقای گل شود و علی اصغر مدیر روستا با ‪ 11‬گل زده در‬ ‫رده دوم قرار بگیرد؛ اما روند گلزنی های شهریار مغانلو در لیگ ‪22‬‬ ‫به گونه ای پرفرازونشیب پیش رفت‪ .‬شهریار مغانلو در لیگ نوزدهم‬ ‫بهترین دوران فوتبالی خود را گذراند‪ ،‬فصلی که در تیم پیکان‬ ‫توانست شکوفا شود و در ‪ 28‬بازی لیگ برتری او ‪ 13‬گل به ثمر‬ ‫رساند‪ .‬پس ازاین دوران و پیوستن این بازیکن به پرسپولیس شهریار‬ ‫به گلزنی هایش ادامه داد اما هرگز نتوانست عدد قابل توجهی را به‬ ‫ثبت برساند‪ .‬البته شهریار که حاال به پیراهن تیم ملی هم رسیده‬ ‫می خواهد یکی از بازیکنان حاضر در جام ملت های سال اینده باشد‬ ‫و درخشش در لیگ ‪ 22‬کلید رسیدن به این موفقیت بزرگ است‪.‬‬ ‫او که با حضور امیر قلعه نویی به اردوی تیم ملی دعوت شد و در‬ ‫دوبازی هم مقابل روسیه و کنیا به میدان رفت به دنبال این بود‬ ‫که با اقای گلی در لیگ برتر در حقیقت با یک تیر دو نشان بزند؛‬ ‫قهرمانی با سپاهان و البته دل بردن از امیر قلعه نویی‪ .‬دو هدفی که‬ ‫اولی محقق نشد اما دومی در دسترس به نظر می رسد‪ .‬پیش تر‬ ‫مغانل و در دوران حضور مارک ویلموتس به همراه برخی دیگر از‬ ‫ی‬ ‫بازیکنان کمتر شناخته شده لیگ برتر توسط این سرمربی بلژیک ‬ ‫به تی م ملی دعوت شد اما در روزهای حساس مقدماتی جام جهانی‬ ‫‪ 2022‬قطر مشخص بود که حضور این بازیکن چندان ادامه دار‬ ‫نخواهد بود و وقتی دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی‬ ‫کار جدی خود را برای رساندن فوتبال ایران به جام جهانی اغاز‬ ‫کرد‪ ،‬باوجود مهاجمان اماده ای نظیر سردار ازمون و مهدی طارمی‬ ‫که در ارایش موردنظر سرمربی کروات وقت تیم ملی زوج مخوفی‬ ‫را تشکیل داده بودند‪ ،‬کسی به یاد شهریار و غیبت او در اردوی‬ ‫تیم ملی نبود‪ .‬داستان شهریار مغانلو با بازگشت کارلوس کی روش‬ ‫هم تغییری نکرد و این مربی بازیکنانی را مدنظر قرار داشت که در‬ ‫دوره هشت ساله خودش به ان ها بال وپر داده بود و امیدوار بود در‬ ‫قطر عصای دست او برای رقم زدن صعود تاریخی به مرحله بعدی‬ ‫شوند اما در این تورنمنت شرایط به هیچ وجه ان طور که سرمربی‬ ‫سابق پرتغالی تیم ملی دوست داشت‪ ،‬پیش نرفت؛ اما با حضور‬ ‫امیر قلعه نویی شرایط به طورکلی برای مغانلو متفاوت شده است‪.‬‬ ‫حاال شهریار امیدوار است یکی از مردان منتخب قلعه نویی در جام‬ ‫ملت های اسیا باشد هرچند کار بسیار دشواری برای رسیدن به این‬ ‫هدف پیش رو دارد‪.‬‬ ‫لغزش های بدموقع و یک پایان تلخ برای سپاهان‬ ‫لیگ بیست و دوم بدون شک یکی از جذاب ترین دوره های‬ ‫برگزارشده در ادوار مختلف لیگ برتر است؛ کشیده شدن دوئل‬ ‫قهرمانی به هفته اخر و رقابت شانه به شانه پرسپولیس‪ ،‬سپاهان‬ ‫و استقالل‪ ،‬لیگ بیست و دوم را تبدیل به یکی از جذاب ترین‬ ‫فصول برگزارشده در تاریخ رقابت های لیگ برتر نموده و‬ ‫می تواند نویدبخش روزهای بهتری برای فوتبال کشور باشد‪.‬‬ ‫بااین حال فصل برای سپاهان به شکل تلخ و دراماتیکی به پایان‬ ‫رسید؛ تیمی که پیش از شروع فصل به عنوان جدی ترین مدعی‬ ‫قهرمانی شناخته شده بود و در طول فصل نیز عملکرد درخشانی‬ ‫از خود به جای گذاشت‪ ،‬در بدترین مقطع فصل دچار لغزش‬ ‫شد و قهرمانی را تنها به یک اشتباه واگذار نمود‪ .‬زردپوشان‬ ‫اصفهانی لیگ بیست و دوم را در شرایطی اغاز کرده بودند که‬ ‫حفظ شاکله اصلی تیم و حضور بازیکنان باکیفیت در کنار حضور‬ ‫یک مربی خارجی بزرگ و صاحب سبک‪ ،‬انتظار قهرمانی را‬ ‫از این تیم به وجود اورده و نتایج سپاهان در طول فصل نیز‬ ‫این انتظارات را بیشتر کرد؛ اما زردپوشان اصفهانی در بدترین‬ ‫مقطع فصل دچار لغزش شدند و از دست دادن ‪ 2‬امتیاز حساس‬ ‫مقابل ملوان‪ ،‬جام را از این تیم گرفت‪ .‬سپاهان در لیگ بیست‬ ‫و دوم عملکرد درخشانی از خود به جای گذاشته و در بسیاری‬ ‫از مولفه های فوتبالی و تاکتیکی جزو برترین تیم های حاضر‬ ‫در لیگ بود‪ ،‬بااین حال با باال رفتن فشارهای روحی روانی در‬ ‫هفته های پایانی‪ ،‬ضریب اشتباهات فردی سپاهانی ها به شکل‬ ‫قابل توجهی افزایش یافت و درنهایت مورایس و شاگردانش‬ ‫کورس قهرمانی را واگذار کردند؛ اما سپاهان در بازی پایانی‬ ‫برخالف روندش در هفته های اخیر‪ ،‬بازی چندان خوبی را به‬ ‫نمایش نگذاشت و بازی این تیم نسبت به هفته های گذشته با‬ ‫پرسپولیس و سپاهان‬ ‫پرافتخارترین تیم های لیگ برتر‬ ‫افت مواجه شده بود؛ زردپوشان اصفهانی در نیمه نخست اسیر‬ ‫بازی منطقی و جسورانه مسی ها شده و زیر فشار باالی بازی‪،‬‬ ‫فوتبالی بدون نظم و احساسی را ارائه دادند و علی رغم برتری در‬ ‫پارامترهای فنی‪ ،‬اکثر حمالت این تیم فاقد زهر و برندگی الزم‬ ‫بود؛ بااین حال شاگردان مورایس در نیمه دوم به جریان بازی‬ ‫بازگشتند و تجربه و کیفیت باالتر بازیکنان سپاهان‪ ،‬روند بازی را‬ ‫به سود این تیم تغییر داد‪ .‬شاگردان مورایس تالش می کردند با‬ ‫پاسکاری های متعدد و کشاندن حریف به میانه میدان ‪ ،‬مسی ها‬ ‫را از الک دفاعی خارج کرده و با استفاده از حمالت برق اسا و‬ ‫پرتعداد مدافعان تیم مقابل را وادار به اشتباه کنند و به گل برسند‪.‬‬ ‫زردپوشان اصفهانی در برنامه های هجومی خودروی سرعت باال‪،‬‬ ‫قدرت حمل توپ و شوت زنی رضاییان‪ ،‬احمدزاده‪ ،‬نورافکن و‬ ‫کریمی برنامه داشتند و تالش می کردند تا با ارسال های بلند‬ ‫و کوتاه‪ ،‬پاس های عرضی و شوت از راه دور به گل برسند‪.‬‬ ‫بااین حال برنامه های تاکتیکی سپاهان در نیمه نخست درست‬ ‫از اب درنیامد و زردپوشان اصفهانی اسیر بازی جسورانه و انالیز‬ ‫دقیق شاگردان حسین خانی از نقاط قوت سپاهان قرارگرفته‬ ‫بودند‪ .‬بااین حال در نیمه دوم‪ ،‬گلزنی زودهنگام زکی پور فشارهای‬ ‫روانی واردشده به بازیکنان سپاهان را کاهش داد و روند حرکتی‬ ‫شاگردان مورایس در این نیمه بهبود چشم گیری پیدا کرد‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر عقب نشینی عجیب بازیکنان مس در نیمه دوم‪ ،‬به‬ ‫زردپوشان اصفهانی اجازه داد تا کنترل بازی را در دست گرفته‬ ‫و برنامه های تاکتیکی شان را پیاده کنند‪ .‬درنهایت باید گفت که‬ ‫سپاهان مقابل مس کرمان اگرچه با افت نسبی مواجه شده بود‬ ‫اما با اتکا به تجربه باالتر‪ ،‬میل به برتری جویی و انسجام تیمی و‬ ‫تاکتیکی بهتر پیروز شود‪.‬‬ ‫حاج صفی س رباز وفادار المیدا‬ ‫در لیگ یونان‬ ‫حضور مربی خارجی در تیم‬ ‫ملی رسمی شد‬ ‫با اعالم رئیس فدراسیون فوتبال طی چند روز اینده‪،‬‬ ‫از دستیار خارجی تیم ملی رونمایی خواهد شد‪ .‬رئیس‬ ‫فدراسیون فوتبال درباره حضور تیم ملی در تورنمنت‬ ‫کافا گفت‪ :‬تیم ملی بزرگساالن به کافا خواهد رفت‪.‬‬ ‫کافا شرایط بسیار خوبی دارد و دقیقا همان تیم هایی‬ ‫هستند که با ان ها در جام ملت های اسیا درگیر هستیم‪.‬‬ ‫با ازبکستان و عمان ممکن است بازی کنیم؛ اما با‬ ‫قرقیزستان هم گروه هستیم و اگر صعود کنیم و در‬ ‫ازبکستان با این تیم و عمان ممکن است بازی کنیم‪.‬‬ ‫احتماال یک تیم افریقایی هم اضافه تا ‪ ۳ ،۲‬روز اینده‬ ‫اضافه خواهد شد‪ .‬بهترین تورنمنت برای مسابقات‬ ‫دوستانه است‪ .‬مهدی تاج درباره قرار امیر قلعه نویی گفت‪:‬‬ ‫قرارداد اقای قلعه نویی هم داریم می بندیم‪ .‬یک مربی‬ ‫خارجی تا چند روز اینده قطعا اضافه خواهد شد‪ .‬امیر‬ ‫قلعه نویی‪ ،‬سرمربی تیم ملی پس از بازگشت از قطر نیز‬ ‫درباره دستیار خارجی اش توضیحاتی ارائه کرد و گفت‬ ‫با توجه به مذاکرات انجام شده توسط فدراسیون‪ ،‬با یک‬ ‫مربی از دو مربی معرفی شده‪ ،‬توافق نهایی انجام شده و‬ ‫حاال با اعالم تاج طی هفته جاری حضور این دستیار‬ ‫خارجی رسمی خواهد شد‪.‬‬ ‫بیمه تعاون قهرمان سوپر لیگ‬ ‫کاراته شد‬ ‫صدرنشین سوپر لیگ کاراته با برتری مقابل پاس فراجا‬ ‫عنوان قهرمانی خود را قطعی کرد‪.‬هفته پایانی سوپر لیگ‬ ‫کاراته جمعه گذشته در حضور مسئوالن فدراسیون کاراته‬ ‫در سالن شهید افراسیابی تهران اغاز شد که در بازی نخست‬ ‫تکلیف قهرمان فصل ‪ ۱۴۰۱‬مشخص شد‪.‬بیمه تعاون و پاس‬ ‫فراجا‪ ،‬تیم های اول و دوم جدول دریکی از حساس ترین‬ ‫بازی های هفته پایانی به مصاف هم رفتند که در پایان‬ ‫شاگردان حسن روحانی در تیم بیمه تعاون به لطف مردان‬ ‫کاتارو خود ‪ ۱۴‬بر ‪ ۱۳‬نتیجه را به سود خود خاتمه داد و با‬ ‫‪ ۲۷‬امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد‪ .‬این تیم در اخرین‬ ‫بازی خود عصر امروز به دیدار دانشگاه ازاد می رود‪.‬شیدزی‪،‬‬ ‫اسالمی و حق نظری در بخش کاتای تیمی و علی صفی‬ ‫اغلو در کاتای انفرادی‪ ،‬بهمن عسگری و مهدی خدابخشی‬ ‫در کومیته مردان دیروز بیمه تعاون بودند‪ .‬سجاد گنج زاده هم‬ ‫برابر محمود نعمتی به تساوی رسید‪ .‬بختیاری‪ ،‬برادران کیانی‬ ‫و میالد بهمنی هم برای پاس فراجا صاحب پیروزی شدند‪.‬‬ ‫دعوت از ‪ ۲۰‬بازیکن به اردوی‬ ‫تیم ملی والیبال بانوان‬ ‫سرمربی تیم ملی والیبال بانوان ‪ ۲۰‬بازیکن را به ششمین‬ ‫مرحله تمرینات اماده سازی این تیم برای حضور شایسته در‬ ‫رویدادهای پیش رو دعوت کرد‪.‬چلنجرکاپ اسیا‪ ،‬قهرمانی‬ ‫بانوان قاره کهن و بازی های اسیایی هانگژو میادین پیش‬ ‫روی تیم ملی بانوان ایران در سال ‪ ۱۴۰۲‬است‪.‬پنجمین‬ ‫اردوی اماده سازی این تیم که چهارشنبه ‪ ۲۰‬اردیبهشت در‬ ‫کمپ تیم های ملی والیبال بانوان در مجموعه ورزشی ازادی‬ ‫تهران (کمپ چمران) اغازشده بود‪ ،‬جمعه گذشته به پایان‬ ‫رسید و فاطمه رشیدی سرمربی تیم ملی والیبال بانوان از‬ ‫‪ ۲۰‬بازیکن برای حضور در ششمین اردوی اماده سازی این‬ ‫تیم دعوت کرد تا با حذف ‪ ۶‬بازیکن‪ ،‬این تیم به ترکیب‬ ‫نهایی نزدیک شود‪.‬مرحله ششم تمرینات اماده سازی تیم‬ ‫ملی والیبال بانوان از دوم تا دوازدهم خرداد در کمپ تیم های‬ ‫ملی بانوان واقع در کمپ شهید چمران مجموعه ورزشی‬ ‫ازادی تهران برگزار خواهد شد‪.‬زهرا مغانی‪ ،‬فاطمه امینی‪،‬‬ ‫فاطمه منظوری‪ ،‬ریحانه داورپناه‪ ،‬نگین شیرتری‪ ،‬مونا اشفته‪،‬‬ ‫درسا فالح‪ ،‬زهرا رضایی‪ ،‬مهسا کدخدا‪ ،‬فاطمه خلیلی‪ ،‬اسما‬ ‫سعیدی‪ ،‬ایتک سالمت‪ ،‬مونا دریس‪ ،‬زهرا کریمی‪ ،‬ریحانه‬ ‫کریمی‪ ،‬محدثه مشتاقی‪ ،‬حانیه محتشم پور‪ ،‬سودابه باقرپور‪،‬‬ ‫کیمیا کیانی و نگار هاشمی بازیکنان دعوت شده به اردوی‬ ‫ششم این تیم هستند‪.‬نازافرین فنودی به عنوان سرپرست‪،‬‬ ‫فاطمه رشیدی (سرمربی)‪ ،‬مهسا اراسته‪ ،‬نوید مشجری و‬ ‫علیرضا بهبودی (مربیان)‪ ،‬مریم پرهیزکاری (مربی بدنساز)‬ ‫و راضیه دوستی به عنوان انالیزور‪ ،‬کادر فنی تیم ملی والیبال‬ ‫بانوان را در این مرحله از تمرینات تشکیل می دهند‪.‬چلنجر‬ ‫کاپ بانوان اسیا که از ‪ ۲۸‬خرداد تا چهار تیر به میزبانی‬ ‫اندونزی برگزار می شود‪ ،‬نخستین رویداد پیش روی شاگردان‬ ‫رشیدی است‪.‬‬ ‫روسیه به دنبال بازی تدارکاتی‬ ‫با تیم ملی ایران‬ ‫پرسـپولیس عنوان بیشـترین قهرمانی و بیشـترین قهرمانی‬ ‫متوالـی را در ‪ ۲۲‬دوره برگزارشـده لیـگ برتـر را در اختیـار‬ ‫دارد‪ ۲۳.‬سـال پیـش بـود کـه لیـگ ایـران پسـوند حرفه ای‬ ‫گرفـت و اولیـن دوره لیـگ برتـر جـام خلیج فـارس برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬از ان روز تـا بـه امـروز ‪ ۲۲‬دوره لیگ برتر برگزارشـده‬ ‫و پنج شنبه شـب گذشـته بیسـت و دومیـن دوره لیـگ بـا‬ ‫معرفـی قهرمـان بـه پایـان رسـید و پرونده ان بسـته شـد؛‬ ‫امـا باگذشـت ‪ ۲۲‬دوره لیـگ برتـر فوتبـال‪ ،‬تاکنـون ‪ ۷‬تیم‬ ‫توانسـته اند جـام را بـه خانـه ببرند‪ .‬پرسـپولیس‪ ،‬اسـتقالل‪،‬‬ ‫سـپاهان‪ ،‬پـاس‪ ،‬سـایپا‪ ،‬فـوالد و اسـتقالل خوزسـتان‬ ‫تیم هایـی هسـتند کـه قهرمـان لیـگ برتـر شـده اند‪ .‬ایـن‬ ‫امـار بیانگـر ایـن اسـت کـه بیـش از ‪ ۴۳‬درصـد تیم هـای‬ ‫لیـگ ایـران توانسـته اند قهرمانـی در لیگ را تجربـه کنند‪.‬‬ ‫پرسـپولیس بـا ‪ ۸‬قهرمانـی پرافتخارتریـن تیـم لیـگ برتر‬ ‫اسـت‪ ،‬پرسپولیسـی ها در دوره هـای اول‪ ،‬هفتم‪ ،‬شـانزدهم‪،‬‬ ‫هفدهم‪ ،‬هجدهم‪ ،‬نوزدهم‪ ،‬بیسـتم و بیسـت و دوم توانستند‬ ‫قهرمانـی را جشـن بگیرند تا بیشـترین جام هـای لیگ برتر‬ ‫را در تاالر افتخاراتشـان داشـته باشـند‪ .‬پس از پرسـپولیس‪،‬‬ ‫سـپاهان بـا پنـج قهرمانـی در رده دوم قـرار دارد‪ ،‬ایـن تیـم‬ ‫اصفهانـی در دوره های دوم‪ ،‬نهم‪ ،‬دهـم‪ ،‬یازدهم و چهاردهم‬ ‫بـه مقـام قهرمانـی رسـید‪ .‬اسـتقالل هـم بـا ‪ ۴‬قهرمانـی‬ ‫در رده سـوم قـرار دارد‪ ،‬ابی پوشـان در دوره هـای پنجـم‪،‬‬ ‫هشـتم‪ ،‬دوازدهم و بیسـت و یکـم قهرمان شـدند‪ .‬در حالی‬ ‫پرسـپولیس رکورددار قهرمانی اسـت که کسـب قهرمانی با‬ ‫بیشـترین امتیـاز متعلـق به قرمزها نیسـت و ایـن عنوان به‬ ‫رقیب سنتی شـان تعلق دارد‪ .‬اسـتقالل در بیسـت و یکمین‬ ‫دوره لیـگ توانسـت بـا ‪ ۶۸‬امتیـاز قهرمـان شـود‪ .‬ابی ها در‬ ‫ایـن دوره بـا ‪ ۱۹‬برد و ‪ ۱۱‬مسـاوی و بدون باخت توانسـتند‬ ‫قهرمان لیگ شـوند‪ .‬از سـوی دیگر تنها دو تیم در ‪ ۲۲‬دوره‬ ‫گذشـته از لیـگ توانسـته اند از عنـوان قهرمانی شـان دفـاع‬ ‫کننـد و به صورت متوالی قهرمان شـوند‪ .‬پرسـپولیس با پنج‬ ‫قهرمانـی پشـت سـر هم بیشـترین قهرمانـی متوالـی را در‬ ‫لیگ برتر دارد‪ .‬سـپاهان با سـه قهرمانی متوالـی در رده دوم‬ ‫قرارگرفته اسـت‪.‬‬ ‫یـک رسـانه یونانـی پیش بینـی کـرد احسـان حـاج صفـی‬ ‫کاپیتـان تیـم ملـی فوتبال ایـران که بـا تیـم ااک به عنوان‬ ‫قهرمانـی سـوپرلیگ یونـان دسـت یافت‪ ،‬جـزو گزینه های‬ ‫بهتریـن بازیکـن ایـن مسـابقات قرار بگیـرد‪ .‬احسـان حاج‬ ‫صفـی بازیکـن ایرانـی ااک یونان فصـل فوق العـاده ای را با‬ ‫ایـن تیم پشـت سـر گذاشـت و موفـق شـد در رقابت های‬ ‫سـوپر لیـگ ایـن کشـور عنـوان قهرمانـی را بـه دسـت‬ ‫بیـاورد‪ .‬عملکـرد حـاج صفـی ان قـدر رضایت بخـش بـود‬ ‫کـه «ماتیـاس المیـدا» سـرمربی ارژانتینـی را متقاعـد بـه‬ ‫تمدیـد قـراردادش کـرد و ایـن اتفـاق حتـی قبـل از پایـان‬ ‫لیـگ رخ داد‪ .‬ایـن بازیکن ایرانی هفته گذشـته قـراردادش‬ ‫را بـه مـدت دو فصـل دیگـر بـا ااک تمدیـد کـرد و فصـل‬ ‫اینـده هـم قطعـا در ایـن تیـم حضـور خواهد داشـت‪ .‬یک‬ ‫وب سـایت یونانـی بـا اشـاره بـه عملکـرد حـاج صفـی در‬ ‫ایـن فصـل پیش بینی کـرد که ایـن بازیکن ایرانـی یکی از‬ ‫گزینه هـای بهتریـن بازیکن فصل یونان باشـد‪ .‬این رسـانه‬ ‫نوشـت‪« :‬سـوالی کـه خیلی هـا می پرسـند کـه چه کسـی‬ ‫را می تـوان ارزشـمندترین و بهتریـن بازیکـن امسـال ااک‬ ‫دانسـت که شـاید درسـت نباشـد‪ .‬امسـال هیچ فوتبالیستی‬ ‫از ایـن تیـم عقـب نبـود‪ .‬برخـی از بازیکنـان ممکن اسـت‬ ‫توجه بیشـتری را به خود جلب کرده باشـند و یکی از ان ها‬ ‫احسـان حاجی صفی اسـت‪ .‬مدافع چپ ‪ ۳۳‬سـاله ااک یکی‬ ‫از فوتبالیسـت هایی بـود کـه امسـال بیشـترین بـازی را بـا‬ ‫پیراهـن زرد و مشـکی انجام داد‪ .‬به خصـوص با مصدومیت‬ ‫میلاد محمـدی‪ ،‬دیگـر مدافـع ایرانـی‪ .‬همان طـور کـه به‬ ‫نظـر می رسـد‪ ،‬می تـوان اسـتدالل کـرد کـه حاجـی صفی‬ ‫جزو کاندیداهای ارزشـمندترین بازیکن سـال اسـت‪ ،‬چراکه‬ ‫شـاید نام او به اندازه ای که باید شـنیده نشـده باشـد‪ .‬بازیکن‬ ‫ایرانـی را می تـوان سـرباز وفـادار المیدا دانسـت کـه در هر‬ ‫خواسـته سـرمربی ارژانتینـی حاضـر اسـت‪ .‬باالخـره خـود‬ ‫سـرمربی ااک هم خواسـتار ماندن او در سـال جدید شـد و‬ ‫نمی خواسـت بازیکنـی مثل حـاج صفی را از دسـت بدهد‪».‬‬ ‫مسئوالن فدراسیون والیبال روسیه به دنبال برگزاری‬ ‫دیدارهایی دوستانه با تیم ملی ایران هستند‪.‬ورزش روسیه‬ ‫به دلیل حمله ارتش این کشور به اوکراین‪ ،‬همچنان مورد‬ ‫تحریم سایر کشورهاست و ورزشکاران روسی حق شرکت‬ ‫در بسیاری از مسابقات را ندارند‪.‬دراین بین‪ ،‬تیم ملی والیبال‬ ‫روسیه که یکی از قدرت های قدیمی جهان به حساب می اید‬ ‫در پی اماده نگه داشتن تیم و ترتیب دادن دیدارهایی تدارکاتی‬ ‫است‪.‬الکساندر یارمنکو‪ ،‬دبیرکل فدراسیون والیبال روسیه در‬ ‫این مورد گفت ‪ :‬اردوهای تدارکاتی تیم ملی بانوان و مردان‬ ‫روسیه با حضور بازیکنان برتر لیگ به زودی اغاز خواهد شد‬ ‫و تقویم فشرده ای پیش روی ما قرار دارد‪.‬دبیرکل فدراسیون‬ ‫والیبال روسیه ادامه داد‪ :‬ما در حال مذاکره با همه تیم هایی‬ ‫هستیم که بتوان با ان ها بازی تدارکاتی و دوستانه برگزار‬ ‫کرد‪ .‬نزدیک ترین تیم هایی که با ان ها در حال رایزنی هستیم‪،‬‬ ‫چین و ایران هستند‪.‬فدراسیون جهانی والیبال پیش ازاین‬ ‫اعالم کرده بود که تیم های ملی بانوان و مردان روسیه ‪ ،‬حق‬ ‫شرکت در مسابقات انتخابی المپیک ‪ 2024‬را ندارند‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه| ‪ 31‬اردیبهشت ‪ | 1402‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4628‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬اردیبهشت ‪ / 1402‬سـال نوزدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪21May2023 | 4628‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫در استقبال از یک میان سالی پربار‬ ‫«یافتن معنا در نیمه دوم عمر» کتابی‬ ‫نوشته جیمز هالیس‪ ،‬روانکاو معروف یونگی‬ ‫است که خواندن ان به ما کمک می کند تا‬ ‫دوره پرفرازونشیب زندگی مان پس از سی‬ ‫و پنج سالگی را بشناسیم و بتوانیم احساس‬ ‫رضایت در این باقی مانده عمر را در خود ایجاد‬ ‫لیالشهبازیان‬ ‫کنیم‪ .‬بنا به گفته کتاب بسیاری از ما در نیمه دوم عمر خود به یک‬ ‫افسردگی می رسیم و چیزهایی که درگذشته برایمان لذت بخش‬ ‫بود دیگر به ما لذت نمی دهد‪ .‬ناگهان متوجه می شویم همه ان‬ ‫چیزهایی که روزی برایش تالش کرده ایم برای ما حصار و زندانی‬ ‫درست کرده که دست و پایمان را بسته است‪.‬‬ ‫هالیس معتقد است که بسیاری به اشتباه فکر می کنند که اگر‬ ‫درامدشان را بیشتر کنند‪ ،‬زمان کارشان را افزایش دهند یا درجه‬ ‫علمی یا کاری خود را ارتقا دهند یا خانه جدید‪ ،‬کار جدید‪ ،‬معشوقه‬ ‫جدید‪ ،‬ماشین جدید بخرند و یا به کشور دیگری مهاجرت کنند‬ ‫شاید اوضاع بهتر شود؛ ولی کسب این موفقیت ها به اضطراب و‬ ‫افسردگی بیشتر منجر می شوند‪ .‬این روانکاو‪ ،‬موشکافانه‪ ،‬عمیق‬ ‫و با زبانی ساده ما را برای یک اتفاق خاص در زندگی مان در‬ ‫میان سالی مهیا می کند‪ .‬او در این کتاب می گوید که مختصات‬ ‫زندگی در نیمه دوم عمر چگونه است و اگر بخواهیم زندگی را‬ ‫با هیجان‪ ،‬لذت و حس رضایت درونی طی کنیم باید دقیقا چه‬ ‫کاری انجام دهیم‪.‬‬ ‫این کتاب که نشر بنیاد فرهنگ زندگی با ترجمه مرتضی‬ ‫نظری ان را منتشر کرده یازده فصل دارد که عبارت اند‬ ‫از‪ :‬روح های گران قیمت‪ :‬چگونه ما به این نقطه در زندگی‬ ‫رسیدیم؟‪ /‬تبدیل شدن به کسی که فکر می کنیم هستیم‪ /‬برخورد‬ ‫خویشتن های افراد‪ /‬موانع تغییروتحول‪ /‬نیروهای روانی درگیر در‬ ‫روابط صمیمی‪ /‬خانواده در نیمه دوم زندگی‪« /‬شغل» در مقایسه با‬ ‫کار موردعالقه‪ /‬اسطوره جدید برامده از ناراحتی های روانی زندگی‬ ‫روزمره‪ /‬بازیابی معنویت بلوغ یافته در عصر مادی‪ /‬مالقات ها با‬ ‫مرداب های روح‪ /‬التیام روح‪.‬‬ ‫در بخشی از کتاب می خوانیم‪ :‬زندگی ما همیشه توسط یک‬ ‫ریسمان نازک اویزان است‪ .‬قبل از رسیدن به خوداگاهی‪ ،‬این‬ ‫ریسمان بندنافی بود که به مادرمان یعنی منبع ما وصل می شد‪.‬‬ ‫ما در زمان و فضا شناور بودیم‪ ،‬قبل از اینکه هیچ یک از این‬ ‫دو دسته بندی خوداگاهی‪ ،‬درون ما وجود داشته باشد؛ درحالی که‬ ‫نیازهای اولیه مان براورده می شد و خانه مان امن بود و سپس ما‬ ‫به درون این جهان انداخته شدیم‪ ،‬به صورتی وحشیانه و پس‬ ‫از ان هرگز دیگر این خانه امن نبوده است‪ .‬تمام ملت ها روایت‬ ‫قبیله ای شان از این رویداد را داشته اند و تقریبًا همگی انها به طور‬ ‫هماهنگ این رویداد را یک فقدان‪ ،‬زوال و هبوط از موقعیت باالتر‬ ‫به موقعیت پایین تر می دانند‪ .‬در نسخه یهودی ـ مسیحی‪ ،‬داستان‬ ‫«بهشت عدن» به ما گفته می شود که دو درخت وجود دارد؛ یکی‬ ‫درختی که از ان اجازه داریم بخوریم و دیگری درخت ممنوعه‪.‬‬ ‫تناول کردن از «درخت زندگی» به معنی زندگی کردن در جهان‬ ‫غریزه تا ابد است‪( ،‬کامل‪ ،‬هماهنگ و زندگی کردن بر اساس‬ ‫عمیق ترین توازن ها‪ ،‬بدون خوداگاهی)‪ .‬تناول کردن از «درخت‬ ‫نقمت «خوداگاهی» را به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫دانش» نعمت در لباس ِ‬ ‫پدیده خوداگاهی هم تجربه ای دردناک و ناگوار و هم هدیه ای‬ ‫عالی است و این تضادهای اشکار تا ابد رفیق و همراه می مانند‪ .‬از‬ ‫زمان جدایی کودک از رحم مادر‪ ،‬خوداگاهی که همیشه بر اساس‬ ‫جداشدن و تضاد است‪ ،‬به دنیا می اید‪ .‬پیدایش زندگی یا حیات‪،‬‬ ‫همچنین به تعبیری به معنی تولد روان رنجوری است؛ چراکه از ان‬ ‫لحظه به بعد ما در خدمت دو برنامه کاری توامان هستیم‪ :‬انگیزه‬ ‫زیست شناختی و معنوی برای توسعه پیداکردن و پیش رفتن‪ ،‬و‬ ‫تمنای باستانی برای عقب گردکردن به خواب جهانی زندگی‬ ‫بخورونمیر غریزی‪ .‬این دو انگیزه همیشه درون هر یک از ما فعال‬ ‫هستند چه به طور خوداگاه به انها توجه کنیم و چه نکنیم اگر شما‬ ‫پدر یا مادر یک نوجوان باشید‪ ،‬این نمایش غم انگیز و حیرت انگیز‬ ‫را هر روز صبح می بینید‪ .‬اگر دقت کنید این نمایش را در خودتان‬ ‫نیز خواهید دید‪.‬‬ ‫توسعه اشپزخانه ها با چاپگرهای سه بعدی‬ ‫چاپگرهای سه بعدی امروزه حتی توانایی تامین و توسعه‬ ‫اشپزخانه های خانگی را هم دارند‪ .‬این چاپگرها به حوزه ای‬ ‫مهم برای فعالیت فناورانه نخبگان کشور تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس؛ شاید بسیاری قرن بیست و یکم را سراغاز‬ ‫فناوری های نوین بدانند؛ اما همواره در پس اتفاقات بزرگ‬ ‫تالش های کوچکی بوده که کمتر به چشم امده است؛ در‬ ‫یک دهه گذشته حرف از کاهش هزینه ها در تولید قطعات به‬ ‫کمک چاپگرهای سه بعدی بوده؛ اما ایا این فناوری در همین‬ ‫قرن معاصر میالدی اختراع شده است؟ بسیاری از دانشمندان‬ ‫از اواسط دهه ‪ ۹۰‬میالدی کار بر روی توسعه چاپگرهای‬ ‫سه بعدی را اغاز کردند؛ اما این اختراع کاربردی برای اولین بار‬ ‫در اواخر قرن نوزدهم میالدی به صورت نسخه ابتدایی و با‬ ‫سختی های فراوان توسط عکاسی پاریسی مورداستفاده قرار‬ ‫گرفت‪ .‬بعدها محققین بسیاری در اروپا‪ ،‬امریکا و ژاپن در قاره‬ ‫اسیا تالش کردند تا این فناوری را توسعه داده و قابلیت های‬ ‫ان را ارتقا بخشند‪ .‬بسیاری از محققین در کنار یکدیگر‬ ‫تالش می کردند تا بتوانند نسخه ای به روزتر از قبل ارائه کرده‬ ‫و قطعات با اشکال و اندازه های بزرگ که مقاومت و کیفیت‬ ‫بهتری داشته باشد و در نهایت برای ثبت اختراع قرعه به نام‬ ‫چاک هال که فارغ التحصیل مهندسی فیزیک و بازنشسته‬ ‫بود افتاد‪ .‬شاید سال ها مهندسین به دنبال تولید محصوالت‬ ‫کوچک صنعتی و یا سرگرمی بودند؛ اما با تولید اولین اعضای‬ ‫بدن مصنوعی هزاره جدید فرصتی تازه برای محققین این‬ ‫حوزه در تمام جهان ایجاد کرد‪ .‬در تعریف ویژگی های‬ ‫کاربردی چاپگرهای سه بعدی شاید همین دو جمله کافی‬ ‫باشد که عالوه بر سرعت باالی تولید نسبت به نمونه های‬ ‫مشابه تولید شده توسط دستگاه های سنتی‪ ،‬این امکان وجود‬ ‫دارد که هر طراحی برای تولید محصول خود دست به انتخاب‬ ‫ان بزند‪ .‬تاریخ دقیقی از ورود اولین نمونه های فناوری چاپگر‬ ‫سه بعدی به ایران وجود ندارد؛ اما سرعت شناسایی و رشد‬ ‫خوبی در بازار ایران پیدا کرده است تا انجا که محققین ایرانی‬ ‫نیز به دنبال تولید و تجاری ساز ان هستند‪ .‬یک تیم تحقیقاتی‬ ‫مستقر در پردیس فنی دانشگاه تهران با راه اندازی شرکت‬ ‫دانش بنیان ایهان چاپگر فلز با حضور در نمایشگاه اینوتکس‬ ‫‪ 1402‬محصوالت خود را در معرض نمایش بازدیدکنندگان‬ ‫داخلی و خارجی قرار داده بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬دانشکده فنی دانشــگاه تهران اولین خانه‬ ‫چاپگر سه بعدی ایرانی‬ ‫ایمان قادری یکی از اعضا این تیم در گفتگو با خبرنگار فارس‬ ‫در خصوص فعالیت های این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه‬ ‫پرینترهای ‪ 3‬بعدی برای رفع و تسریع کارها به کمک ما‬ ‫امده اند‪ ،‬گفت‪ :‬این مجموعه در سال ‪ 1397‬با رویکرد توسعه‬ ‫فناوری های جدید ساخت افزودنی و ارائه خدمات تخصصی‬ ‫پرینت سه بعدی به همت اساتید و فارغ التحصیالن رشته های‬ ‫فنی مهندسی پس از تجربه موفق راه اندازی ازمایشگاه‬ ‫ساخت افزودنی دانشگاه تهران واقع در دانشکده مهندسی‬ ‫مکانیک به عنوان شرکت اسپین اف اغاز به کارکرد‪ .‬او در‬ ‫تشریح فناوری چاپگرهای سه بعدی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در چاپ‬ ‫سه بعدی کار به صورت الیه الیه انجام می شود و امکان چاپ‬ ‫مواد مختلف مثل مواد پلیمری‪ ،‬فلزی و سرامیکی وجود دارد‪،‬‬ ‫همچنین طراحی و مدل سازی مهندسی معکوس قطعات‬ ‫موردنیاز و اسکن سه بعدی از ویژگی های این فناوری است‪.‬‬ ‫قادری با بیان اینکه با هدایت امین جباری و کارن ابری نیا ‪2‬‬ ‫استاد دانشگاه تهران این طرح از محیط ازمایشگاه به تولید‬ ‫رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬طراحی محصول و تولید ان به صورت‬ ‫صفر تا صد توسط تیم ایرانی صورت می گیرد و سعی کردیم‬ ‫بهترین کیفیت را ارائه کنیم و باید بگویم که تمام قطعات ان‬ ‫در داخل کشور تولید می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬در برابر نمونه های خارجی حرف های زیادی‬ ‫داریم‬ ‫این پژوهشگر ادامه داد‪ :‬امروزه توانسته ایم دستگاه هایی‬ ‫طراحی کنیم که امکان چاپ کوچک ترین قطعات باظرافت‬ ‫باال تا بزرگ ترین قطعات را دارند؛ این چاپگرها می توانند‬ ‫هر نیازی اعم از انعطاف پذیری دما (سرما و گرما)‪ ،‬سختی‬ ‫محصول یا سازه موردنظر از اشپزخانه خانه ها تا صنعت‬ ‫هوایی‪ ،‬خودرو‪ ،‬پزشکی و حتی هوافضا را تامین کنند‪ .‬او در‬ ‫پاسخ به این سوال که ایا این فناوری ایرانی قادر به رقابت‬ ‫با نمونه های خارجی است یا خیر‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬در حوزه قیمت‬ ‫به دلیل تامین تمام قطعات در داخل با نمونه خارجی رقابت‬ ‫می کنیم؛ اما نکته مهم تر در کنار مسائل مالی این است که‬ ‫از لحظه تحویل چاپگر به مشتری ما در کنار انها هستیم و‬ ‫ضمانت پس از فروش به معنای رایج برایمان معنی ندارد‪ ،‬در‬ ‫واقع همیشه اماده ارائه مشاوره و رفع مشکالت فنی احتمالی‬ ‫هستیم درحالی که فروشنده خارجی محصول خود را در قبال‬ ‫برخی قطعات و به صورت محدود ضمانت می کند‪ .‬در تولید‬ ‫فناوری های نوین نیاز به سعی و خطا هست و هر ازمونی‬ ‫نیازمند هزینه است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تعطیلیخطتولیدتعطیل!‬ ‫قادری با بیان اینکه بسیاری از صنایع و کارخانه های ایرانی‬ ‫با چنین فناوری اشنا نیستند یا نمی خواهند از ان استفاده‬ ‫کنند و بیشتر متمایل به خرید قطعات از پیش اماده شده‬ ‫خارجی خصوصا قطعات چینی هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خرید چنین‬ ‫قطعاتی هزینه های چندبرابری برای تولیدکنندگان در بر دارد‪،‬‬ ‫درصورتی که با استفاده از چاپگرهای فلزی می توان بسیاری‬ ‫از هزینه ها را در بازه زمانی کمتر و با سرعت بیشتر کاهش‬ ‫داد‪ .‬اگر قطعه ای خراب شود به سرعت امکان جایگزینی برای‬ ‫ان وجود دارد بدون ان که درگیر تعمیر بوده و یا ناچار به‬ ‫تعطیلی خط تولید باشد؛ از لحظه سفارش تا لحظه نصب‬ ‫قطعه در کنار تولیدکننده هستیم و سعی می کنیم محصول‬ ‫را در هر زمان بهینه سازی کنیم‪ .‬این پژوهشگر در خصوص‬ ‫چالش های موجود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما در این کار به این‬ ‫نتیجه رسیده ایم که کار نشد ندارد؛ اما به هرحال در تولید‬ ‫فناوری های نوین نیاز به سعی و خطا هست و هر ازمونی‬ ‫نیازمند هزینه است؛ همچنین نیاز به تجهیزات داریم تا بتوانیم‬ ‫به طراحی یک محصول خاص برسیم‪ ،‬به عنوان مثال برخی‬ ‫تجهیزات و دستگاه ها قیمت میلیون دالری دارند و برای یک‬ ‫شرکت دانش بنیان تهیه ان مشکل است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در کنار شرکت های دانش بنیان بمانید‬ ‫قادری با بیان اینکه همین حاال هم با کمترین بودجه به‬ ‫قابلیت های خوبی دست پیدا کرده ایم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر حمایت های‬ ‫مناسب باشد قطعًا قادر به تولید تکنولوژی های خاص هستیم‬ ‫به صورتی که عالوه بر رفع نیاز کشور‪ ،‬چشم انداز صادرات هم‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬در خصوص صادرات و حتی معرفی محصوالت‬ ‫نیاز است همه بخش ها اعم از رسانه ها‪ ،‬دستگاه دیپلماسی برای‬ ‫هماهنگی حضور در نمایشگاه های خارجی و صندوق های‬ ‫مالی در کنار شرکت های دانش بنیان قرار گیرند‪ .‬او در پایان‬ ‫اشاره کرد‪ :‬در ایران تنها مجموعه دانش بنیانی هستیم که‬ ‫می توانیم با دستگاه های تولیدی چاپ سه بعدی گستره ای از‬ ‫مواد را تولید کنیم؛ بدون شک پتانسیل هایی در مجموعه های‬ ‫دانش بنیان وجود دارد که با حمایت های مالی و معنوی ما را‬ ‫به قله می رساند‪ .‬چاپگرهای سه بعدی یک فناوری نوین است‬ ‫و امروزه نیاز بسیاری از کشورهای جهان به شمار می رود و‬ ‫می توانیم جایگزین مناسبی برای رقبای خارجی همچون چین‬ ‫جهت صادرات به کشورهای اسیایی و اروپایی باشیم‪.‬‬ ‫ی‬ ‫‪ ÁÁ‬اینده جهــان صنعتی در انحصار تکنولوژ ‬ ‫چاپگرهایسه بعدی‬ ‫روند تاریخی نشان می دهد بسیاری از سرمایه گذاران و‬ ‫دولت های جهان به اهمیت استفاده از این فناوری پی‬ ‫نبرده اند درحالی که شواهد نشان از اینده جهان صنعتی با‬ ‫ی چاپگرهای سه بعدی دارد؛ زیرا امروزه‬ ‫انحصار تکنولوژ ‬ ‫عالقه مندان استفاده از این فناوری در ساخت خانه‪ ،‬چاپ‬ ‫سه بعدی در فضا و چاپ پروتزهای پزشکی روبه افزایش‬ ‫هستند‪ .‬وجود پژوهشگران و محققان عالقه مند به این حوزه‬ ‫در ایران حکایت از دورنمایی خوب از این فناوری در کشور‬ ‫دارد؛ اما این توسعه مستلزم تعامل دانشگاه ها و صنعت است‬ ‫تا دانشجویان و کارافرینان نخبه بتوانند مسیر توسعه را با‬ ‫فراغ بال بیشتر طی کنند‪.‬‬ ‫اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی و صنعتی اطلس نور اصفهان سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ ٦۲۸‬و شناسه ملی ‪۱۰۲6۰۱۱۹۸۳۱‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می اید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ ‪ 1402/03/10‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در نشانی‬ ‫استان اصفهان شهرستان نجف اباد شهرک صنعتی منتظریه خیابان ‪ ۱۰۵‬فرعی چهارم شرکت اطلس نور تشکیل می شود حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪ :‬انتخاب اعضای هیات مدیره و تعیین سمت ایشان و تعیین دارندگان حق امضا‪ -‬انتخاب بازرسین‪ -‬تصویب ترازنامه و صورتهای مالی‪ -‬انتخاب‬ ‫روزنامه کثیر االنتشار‪ -‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد‪.‬‬ ‫مقام دعوت کننده‪ :‬هیات مدیره شرکت‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫جعبهسیاه‬ ‫صنعت توریسم به توسعه‬ ‫رویدادهایفرهنگی‬ ‫وابسته است‬ ‫فرمانـدار تیـران و کـرون گفت‪ :‬رونـق و پویایی صنعت‬ ‫توریسـم بـه توسـعه رویدادهـای فرهنگـی و هنری در‬ ‫بخش هـای مختلف این شهرسـتان وابسـته اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬علی محمـدی کیـا اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫رویدادهـای فرهنگـی‪ ،‬هنـری و گردشـگری در شـهر‬ ‫و روسـتا یکـی از بسـترهای مناسـب بـرای تقویـت‬ ‫صنعـت گردشـگری به حسـاب می ایـد کـه بایـد ایـن‬ ‫برنامه ها توسـعه پیدا کنـد‪ .‬او افزود‪ :‬شناسـایی و احیای‬ ‫سـنت های حسـنه در هـر منطقـه بـا برگـزاری ایین و‬ ‫رویـداد فرهنگـی و هنـری بـرای تقویـت گردشـگری‬ ‫و هویت بخشـی بـه ان موثـر اسـت‪ .‬فرمانـدار تیـران‬ ‫و کـرون ادامـه داد‪ :‬توسـعه صنعـت توریسـت وابسـته‬ ‫بـه همیـن اتفاقـات فرهنگـی و هنـری و توسـعه‬ ‫زیرسـاخت ها اسـت کـه بایـد مسـئوالن امـر سـهم‬ ‫خـود را ایفـا و بـا مشـارکت نهادهـای مدنی بـه محتوا‬ ‫و جذابیـت ان بیفزاینـد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه هـر یـک از‬ ‫روسـتاهای ایـن شهرسـتان فرصت های خاصـی برای‬ ‫گردشـگری دارنـد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گردشـگری روسـتایی‬ ‫یکی از پتانسـیل های برجسـته در این منطقـه بوده که‬ ‫کمتـر بـه ان پرداختـه شـده اسـت‪ .‬به گفتـه محمدی‬ ‫کیـا‪ ،‬گردشـگری طبیعی در روسـتای خمیـران با وجود‬ ‫سـد خاکـی شـهید منتظـری‪ ،‬گردشـگری تاریخی در‬ ‫روسـتاهای جاجا و کردسفلی‪ ،‬گل و گالب در محمدیه‪،‬‬ ‫گردشـگری مذهبـی و فرهنگـی روسـتای احمدرضـا‬ ‫از جملـه موضوعـات فعـال و موثـر در تقویـت صنعت‬ ‫توریسـت به حسـاب می ایـد‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪ :‬در‬ ‫شـهرهای این شهرسـتان نیز فرصت های گردشـگری‬ ‫رشـد پیـدا کـرده و در تیران بـا راه انـدازی اقامتگاه های‬ ‫تاریخـی اسـکان و خدمت رسـانی بـه مسـافران نیـز‬ ‫تسـهیل شـده و سـرمایه گذاری بخـش خصوصی خود‬ ‫را نشـان داده و زمینه سـاز ایجاد فرصت اقتصادی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬فرمانـدار تیـران و کـرون معتقـد اسـت‪ ،‬زمینـه‬ ‫فعالیـت و سـرمایه گذاری بیشـتر بـا موضوعـات متنوع‬ ‫گردشـگری در ایـن شهرسـتان وجـود دارد و باید برای‬ ‫ان بسترسـازی کـرد تـا بـه حد اعلای خود برسـد‪ .‬او‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬برندسـازی سـنت ها و فرهنگ هـای نـاب‬ ‫می توانـد امـکان سـرمایه گذاری و تامین منابـع مالی را‬ ‫فراهم سـازد بـه همین دلیـل باید تیم هـای تخصصی‬ ‫تشـکیل و بـه این موضـوع کمک کننـد‪ .‬محمدی کیا‬ ‫ثبـت اثـار تاریخـی‪ ،‬اداب ورسـوم و میـراث ناملمـوس‬ ‫را اقدامـی بـرای انتقـال هویـت بـه نسـل های جدیـد‬ ‫خوانـد و اضافـه کـرد‪ :‬دهیاران و شـهرداران علاوه بر‬ ‫فعالیت هـای عمرانـی به احیـا فرهنگ ها بپردازنـد و با‬ ‫گروه هـا و تیم هـای مردمـی گردشـگری و تاریخی در‬ ‫این راسـتا همـکاری کنند‪ .‬او به جشـنواره گالب گیری‬ ‫روسـتای محمدیـه اشـاره کرد و گفـت‪ :‬در این روسـتا‬ ‫مـزارع کاشـت گل محمـدی ایجـاد شـده و باتوجه بـه‬ ‫تولیـد ایـن محصـول‪ ،‬گالب گیـری انجـام و در بـازار‬ ‫عرضـه می شـود و اگرچه برند گالب متعلق به کاشـان‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا ایـن شهرسـتان هـم فرصت هـای خوبـی‬ ‫دراین خصـوص دارد‪ .‬فرمانـدار تیـران و کـرون اضافـه‬ ‫کـرد‪ :‬فرهنگ و سـنت های قدیمی بـرای گل و گالب‬ ‫در ایـن شهرسـتان وجـود دارد که در دیگر نقاط کشـور‬ ‫بـه ثبـت نرسـیده و بایـد بـا بهره گیـری از گفته هـا و‬ ‫تجـارب قدیمی هـا احیـا و ثبت شـود‪.‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬احمدرفیعی وردنجانی| اصفهان امروز‬ ‫مرمت خانه تاریخی فاطمی اغاز شد‬ ‫رئیـس اداره میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫شهرسـتان نائیـن از اغـاز مرحلـه دوم عملیـات مرمت خانه‬ ‫تاریخـی فاطمـی در این شـهر خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬محمـود مدنیـان اظهـار داشـت‪ :‬بنـای‬ ‫تاریخـی خانـه فاطمـی در محله نوابـاد و در مجـاورت بازار‬ ‫تاریخـی شـهر نائیـن قـرار دارد‪ .‬ایـن بنـا به عنـوان یکی از‬ ‫مهم ترین مسـاکن سنتی شهرسـتان نائین محسوب شده و‬ ‫در حـال حاضر در مالکیت اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی شهرسـتان اسـت‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬باتوجه بـه‬ ‫انجـام مرمت هـای اضطـراری و استحکام بخشـی توسـط‬ ‫مرمتگـران ایـن اداره در ایـن خانـه تاریخی طی سـال های‬ ‫گذشـته‪ ،‬مرحلـه دوم عملیات مرمت شـامل نماهـای حیاط‬ ‫بـزرگ ایـن بنـا در دسـتور کار قـرار گرفـت‪ .‬مدنیـان افزود‪:‬‬ ‫ایـن بنـای تاریخـی بـا مسـاحت ‪ ۲۶۰۰‬مترمربـع متعلق به‬ ‫خانـدان فاطمی هـا در نائیـن بـوده و سـاخت ان مربـوط به‬ ‫دوره قاجار و کمی قبل از ان اسـت و از بخش های مختلفی‬ ‫که هرکدام کاربرد مخصوصی داشـته ساخته شـده اسـت که‬ ‫می تـوان بـه بخش های اندرونـی‪ ،‬بیرونی‪ ،‬محـل نگهداری‬ ‫احشـام و اسـطبل اشـاره کرد‪ .‬رئیـس اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان نائیـن تصریح کرد‪:‬‬ ‫از مهم تریـن ویژگـی هنـری و تزئینـی خانه فاطمـی نائین‬ ‫نیـز می تـوان بـه گچ بری های بسـیار زیبای نقـوش گیاهی‬ ‫و گل و بوته هـای موجـود در اتاق ارسـی و تزئینات مختلف‬ ‫معمـاری دیگـر ازجملـه رسـمی بندی ها‪ ،‬کاربندی هـا و‬ ‫مقرنـس کاری کـه در بخش هـای مختلـف ایـن خانـه قرار‬ ‫دارد می تـوان نـام بـرد‪ .‬او تاکید کـرد‪ :‬به لحاظ وسـعت این‬ ‫بنـا و اسـیب های واردشـده بـه ان در بخش هـای مختلـف‬ ‫طی سـالیان گذشـته مرمت هایـی در چندین مرحلـه در این‬ ‫بنـا صورت گرفتـه کـه بیشـتر ان هـا مرمت های سـازه ای و‬ ‫استحکام بخشـی بوده اسـت‪ ،‬لـذا هم اکنون نیـز مرمت کف‬ ‫ایوان هـای اندرونـی و نیـز نماسـازی کلـی حیـاط اندرونـی‬ ‫اغـاز شـد‪ .‬بنـای تاریخـی خانـه فاطمـی نائیـن به شـماره‬ ‫‪ ۴۷۰۲‬در تاریـخ ‪ ۱۱‬دی مـاه ‪ ۱۳۸۰‬در فهرسـت اثـار ملـی‬ ‫ایـران به ثبت رسـید‪.‬‬ ‫لزوم تسهیل و تضمین بازار محصوالت و خدمات دانش بنیان‬ ‫معاون علمی‪ ،‬فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور‬ ‫گفت‪ :‬یکی از بندهای اصلی در تمام مواففتنامه ها تسهیل‬ ‫و تضمین بازار محصوالت و خدمات دانش بنیان است‪.‬‬ ‫اگر بازار و زمینه الزم را فراهم کنیم به طورقطع محصول‬ ‫دانش بنیان ضمن تامین نیازهای کشور‪ ،‬به اشتغال و‬ ‫ارزش افزوده خواهند رسید‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت علمی‪ ،‬فناوری و اقتصاد دانش بنیان‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬روح اهلل دهقانی با اشاره به نقش صنعت‬ ‫نفت در توسعه اقتصاد دانش بنیان اظهار کرد‪ :‬امضای این‬ ‫توافقنامه های همکاری‪ ،‬زمینه را برای ایجاد بازاری به‬ ‫ارزش ‪ ۵۰۰‬میلیون یورویی برای شرکت های دانش بنیان در‬ ‫حوزه نفت و گاز ایجاد می کند‪ .‬او با تاکید بر این که تضمین‬ ‫خرید محصوالت و خدمات و اجرای این پروژه ها و تعریف‬ ‫ان ها مبتنی بر یک نیاز واقعی صنعت نفت‪ ،‬از ویژگی های‬ ‫اصلی این موافقت نامه ها به شمار می رود‪ ،‬افزود‪ :‬این که‬ ‫از توافقنامه و موافقت نامه صحبت می کنیم به این دلیل‬ ‫است که تضمین بازار‪ ،‬تعریف پروژه به صورت موردی و‬ ‫دقیق و ضمانت استفاده صنایع از این محصوالت و خدمات‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬باعث شده است که از مرحله تفاهم نامه خارج‬ ‫شوند و ضمانتی اجرایی پیدا کنند‪ .‬مدت و برنامه‪ ،‬ارزش‬ ‫قراردادها‪ ،‬حدود و شیوه اجرای ان ها‪ ،‬مجری و مخاطب‬ ‫پروژه ها در قالب این موافقت نامه ها به وضوح مشخص‬ ‫شده است‪ .‬معاون علمی‪ ،‬فناوری و اقتصاد دانش بنیان‬ ‫رئیس جمهور با اشاره با تامین نیازهای گلوگاهی نفت به‬ ‫کمک توانمندی دانش بنیان ها خاطرنشان کرد‪ :‬توسعه‬ ‫محصوالت فناورانه منافع اقتصادی اشتغال و اقتدار خواهد‬ ‫داشت که به طورقطع زمینه را برای ورود سرمایه گذار‬ ‫بخش خصوصی به این عرصه فراهم خواهد کرد‪ .‬او با‬ ‫بیان این که انعقاد موافقت نامه ها در حوزه نفت‪ ،‬پس از‬ ‫اعالم امادگی شرکت های دانش بنیان به قراردادهای با‬ ‫تضامین بازار منطبق با عدد ذکر شده در موافقت نامه ها‬ ‫منجر خواهد شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬رویکرد معاونت علمی‪ ،‬فناوری‬ ‫و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در دوره جدید مبتنی‬ ‫بر تخصیص بازار صنایع بزرگ به شرکت های دانش بنیان‬ ‫است؛ بر همین اساس‪ ،‬یکی از بندهای اصلی در تمام‬ ‫موافقت نامه ها تسهیل و تضمین بازار محصوالت و خدمات‬ ‫دانش بنیان است‪ .‬اگر بازار و زمینه الزم را فراهم کنیم‪،‬‬ ‫به طورقطع محصول دانش بنیان ضمن تامین نیازهای‬ ‫کشور‪ ،‬به اشتغال و ارزش افزوده خواهند رسید‪ .‬رئیس بنیاد‬ ‫ملی نخبگان با اشاره به نقش افرینی بیش از هشت هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬شرکت دانش بنیان در اقتصاد کشور و ظرفیت بالقوه‬ ‫این کسب وکارها برای تامین نیازهای گلوگاهی و راهبردی‬ ‫کشور گفت‪ :‬تالش داریم ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد از تولید ناخالص‬ ‫ملی از محل تولید و تجاری سازی محصوالت دانش بنیان‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫امضای توافق نامه های همکاری به ارزش ‪ ۵۰۰‬میلیون یورو‬ ‫بر اساس موافقت نامه های همکاری امضا شده در این رویداد‪،‬‬ ‫قرارگاه خاتم االنبیا (ص) شرکت ملی نفت‪ ،‬شرکت ملی‬ ‫حفاری ایران‪ ،‬شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‪ ،‬شرکت‬ ‫پتروایران‪ ،‬شرکت مهندسی و توسعه سروک اذر‪ ،‬شرکت‬ ‫گسترش انرژی پاسارگاد طی موافقت نامه هایی با مشارکت‬ ‫و حمایت معاونت علمی‪ ،‬فناوری و اقتصاد دانش بنیان‬ ‫ریاست جمهوری و شرکت های دانش بنیان متعهد شدند‬ ‫تا بازار خود را در حوزه های محوری و گلوگاهی‪ ،‬به‬ ‫شرکت های دانش بنیان اختصاص دهند‪ .‬توافقنامه همکاری‬ ‫در زمینه تعریف چهار مگاپروژه دانش بنیان جمعًا به ارزش‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون یورو با همکاری میان معاونت و قرارگاه‬ ‫خاتم االنبیا در حوزه اکتشاف بهره برداری و سرمایه گذاری‬ ‫در حوزه انرژی های تجدیدپذیر امضا شد‪ .‬همچنین در‬ ‫زمینه توسعه پروژه های دانش بنیان نفت و گاز و با حمایت‬ ‫معاونت علمی و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد‪ ،‬برای‬ ‫تعریف هشت مگاپروژه در مجموع به ارزش ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫یورو‪ ،‬موافقت نامه همکاری امضا شد‪ .‬همچنین قرارداد تولید‬ ‫بار اول در زمینه طراحی و ساخت پمپ های چند فازی برای‬ ‫رفع نیاز صنعت نفت به ارزش ‪ ۴۳۲‬میلیارد تومان با استفاده‬ ‫از ظرفیت دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان با مشارکت‬ ‫شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و با حمایت معاونت‬ ‫علمی‪ ،‬فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به‬ ‫امضا رسید‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4723

روزنامه اصفهان امروز 4723

شماره : 4723
تاریخ : 1402/06/28
روزنامه اصفهان امروز 4722

روزنامه اصفهان امروز 4722

شماره : 4722
تاریخ : 1402/06/27
روزنامه اصفهان امروز 4719

روزنامه اصفهان امروز 4719

شماره : 4719
تاریخ : 1402/06/22
روزنامه اصفهان امروز 4718

روزنامه اصفهان امروز 4718

شماره : 4718
تاریخ : 1402/06/21
روزنامه اصفهان امروز 4717

روزنامه اصفهان امروز 4717

شماره : 4717
تاریخ : 1402/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4716

روزنامه اصفهان امروز 4716

شماره : 4716
تاریخ : 1402/06/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!