روزنامه اصفهان امروز شماره 4492 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4492

روزنامه اصفهان امروز شماره 4492

روزنامه اصفهان امروز شماره 4492

‫سه شنبه ‪ 24‬ابان ‪ 20 |1401‬ربیع الثانی ‪ |15Nov2022| 1444‬سـال نوزدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4493‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫مسئوالن قضایی از هر راهی‬ ‫برای کنترل بازار دارو به دولت‬ ‫کمککنند‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئله پیش امده در حوزه دارو‬ ‫در کشور به مسئوالن ذیربط قضایی دستور داد در زمینه کنترل‬ ‫بازار از هر راهی که ممکن است به دولت کمک کنند ‪.‬‬ ‫مسیر سه ساله ای که در یک سال و نیم طی می شود‬ ‫دغدغه اب اصفهان روی میز رئیس جمهور‬ ‫با سرعت گرفتن طرح های انتقال اب از دریا و منابع جنوب استان‪ ،‬اب دریا تا یک سال اینده به اصفهان می رسد‬ ‫سرمقاله‬ ‫زور دولت به پولدارها‬ ‫نمی رسد؟‬ ‫معاون فرهنگی اجتماعی شهردار‪:‬‬ ‫‪ 25‬ابان روز رسمی استان اصفهان‬ ‫در تقویم کشور است‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در این استان در نیمه نخست امسال ‪ ۱۸‬مورد بود که نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تعداداهدای عضو از بیماران‬ ‫مرگ مغزی در استان در نیمه‬ ‫نخستامسال‬ ‫‪15‬‬ ‫تعداداهدای عضو از بیماران‬ ‫مرگ مغزی در استان در نیمه‬ ‫نخست سال گذشته‬ ‫‪%20‬‬ ‫رشدنسبتبه‬ ‫مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪23‬‬ ‫تعداد اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی‬ ‫با ‪ ۵۷‬عضو برداشت شده در استان‬ ‫از ابتدای امسال تا کنون‬ ‫‪400‬‬ ‫تعداد بیماران در نوبت انتظار‬ ‫برای پیوند کلیه در استان اصفهان‬ ‫‪25‬‬ ‫تعداد کل اهدای عضو از بیماران‬ ‫مرگ مغزی در سال گذشته‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫اجرای طرح جامع‬ ‫امارگیری حمل ونقل‬ ‫ضروری است‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫امید دراخرین گام از حضور‬ ‫در جام جهانی محروم شد‬ ‫نورافکن در حسرت‬ ‫رویای بربادرفته‬ ‫تولید ‪ 460‬متر فرش‬ ‫با دستان هنرمند‬ ‫مددجویاناصفهانی‬ ‫‪%70‬‬ ‫میزان رضایت خانواده ها برای‬ ‫اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی‬ ‫در اصفهان هنوز بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫بوده و افزایش نیافته است‬ ‫بازار مسکن‬ ‫در شرایط قرمز‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫اینفوگرافیک‪ :‬سید مهدی رضوی ‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫مالیات از جمله ضروری ترین و مهم ترین‬ ‫ابزارهای درامدی برای دولت به شمار‬ ‫می رود که از جهتی مخارج سرمایه در‬ ‫گردش دولت را تامین می کند و از سویی‬ ‫احمدرضامنزه دیگر‪ ،‬باعث توزیع عادالنه ثروت و درامد‬ ‫در بین اعضای جامعه می شود‪ .‬با پرداخت به موقع مالیات دولت‬ ‫از ان برای پرداخت هزینه های جاری خود استفاده می کند‪.‬‬ ‫در نتیجه مالیات باعث توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور‬ ‫می شود‪ .‬واضح است که دولت تنها با فروش منابع ملی نظیر‬ ‫گاز و نفت نمی تواند هزینه های خود را پرداخت کند‪ .‬مالیات‬ ‫به عنوان یکی از بازوهای مهم توسعه اقتصادی و پرداخت‬ ‫هزینه های دولت ها به شمار می رود‪.‬مالیات بخشی از سرمایه‬ ‫و درامد شهروندان کشور است که ان را در اختیار دولت قرار‬ ‫می دهند‪ .‬دولت نیز برای اداره امور مختلف‪ ،‬اجرای سیاست های‬ ‫اقتصادی و مالی‪ ،‬تامین منابع و کاالهای ضروری‪ ،‬تضمین و‬ ‫تامین امنیت شهروندان‪ ،‬اجرای برنامه های سازندگی و عمرانی‬ ‫کشور از این مالیات استفاده می کند‪ .‬در نتیجه نقش مالیات در‬ ‫توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور بسیار مهم است‪ .‬حال با‬ ‫تمام محاسنی که برای دریافت مالیات ذکر می شود‪ ،‬اگر دولتی‬ ‫در دریافت مالیات به صورت عادالنه عمل نکند یا نابرابری‬ ‫در دریافت ان احساس شود‪ ،‬می تواند قواعد را به طورکلی‬ ‫ادامه در صفحه ‪6‬‬ ‫تغییر دهد‪.‬‬ ‫افزایش اهدای عضو در اصفهان‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫چند بحران سهم‬ ‫یک کالن شهر؟‬ ‫حسن روانشید‬ ‫مرهم «سحر» بر اسیب های‬ ‫روانی حادثه دیدگان‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از مالل گریزی نیست‬ ‫لیال شهبازیان‬ ‫چهلستون | ‪8‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2236‬‬ ‫چند بحران سهم یک‬ ‫کالن شهر؟‬ ‫استاندار اصفهان خبر داد‬ ‫خبر‬ ‫دغدغه اب اصفهان روی میز رئیس جمهور‬ ‫کشف ‪ 40‬میلیارد اموال‬ ‫مسروقه از مخفیگاه سارقان‬ ‫با سرعت گرفتن طرح های انتقال اب از دریا و منابع جنوب استان‪ ،‬اب دریا تا یک سال اینده به اصفهان می رسد‬ ‫اصفهان امروز| اســتاندار اصفهان با اشاره به اقدامات‬ ‫متعدد صورت گرفته به منظور مدیریت منابع و مصارف اب‬ ‫طی یک سال گذشته‪ ،‬به طرح جزییاتی از طرح های انتقال‬ ‫اب به اصفهان به منظور احیای زاینده پرداخت‪.‬‬ ‫ســید رضا مرتضوی در گردهمایی شــهرداران استان‬ ‫اصفهان در شورای سازمان همیاری شهرداری های استان‪،‬‬ ‫اصلی ترین مســئله استان اصفهان را کمبود اب و خشکی‬ ‫زاینده رود دانست و بیان کرد‪ :‬از ابتدا می دانستیم که کمبود‬ ‫اب‪ ،‬عدم جریان زاینده رود و فرونشست زمین چالش های‬ ‫اصلی ما در اســتان اصفهان هستند از همین رو ماموریت‬ ‫اصلی خود را در همین چالش ها ترسیم کردیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬یک سال دوندگی و تالش شبانه روزی برای‬ ‫زنده شدن اصفهان با زنده رود‬ ‫او با بیان این که از ابتدای مســئولیت در اســتانداری‬ ‫اصفهان بخش قابل توجهی از وقت مجموعه اســتانداری‬ ‫صرف موضوع زاینده رود و فرونشســت زمین شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در شــرایطی فعالیت خود را در استانداری اصفهان‬ ‫اغاز کردیم که تجمعاتی از شــهریورماه شکل گرفته بود و‬ ‫کشــاورزان اصفهانی از بی عدالتی ها در توزیع اب به ستوه‬ ‫امده بودند از همین رو عــزم خود را جزم کردیم تا ارتباط‬ ‫بی واســطه و مستمری با ذی نفعان‪ ،‬کشاورزان کارشناسان‬ ‫و ‪ ...‬برقرار کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬گوش های شنوا برنامه احیای زاینده رود را‬ ‫تدوین کرده است‬ ‫استاندار اصفهان با اشاره به اینکه مطالعاتی که از دوران‬ ‫قبل در استانداری انجام شده بود یکی از پایه های این مسیر‬ ‫بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با تشکیل قرارگاه اب هر فردی که در حوزه‬ ‫اب و زاینده رود ادعایی داشت را وارد کردیم و گوش شنوایی‬ ‫بودیم برای هر فردی که نظری درباره اب دارد تا در نتیجه‬ ‫به «بسته احیای زاینده رود» برسیم‪ .‬مرتضوی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بسته استخراج شده حاصل نظر کشاورزان‪ ،‬ذی نفعان‪،‬‬ ‫مهندســین‪ ،‬دانشگاهیان و ‪ ...‬است و تالش کردیم بند بند‬ ‫این بسته را در مسیر قانونی خود دنبال کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مسئله تامین اب برای استان اصفهان‪ ،‬به میز‬ ‫رئیس جمهور کشیده شد‬ ‫استاندار اصفهان تصریح کرد‪ :‬در تامین اب برای استان‬ ‫سعی کردیم نسبت به گذشته تفاوت قائل شویم و مسئله‬ ‫اب استان اصفهان را نه در سطح استان بلکه در سطح ملی‬ ‫و به میز رئیس جمهور بکشــانیم‪ .‬این یکی از دستاوردهای‬ ‫مبارکی بود که در این حوزه اتفاق افتاد و دغدغه اســتان با‬ ‫همه ابعاد در ســطح ملی مطرح شد و اکنون همه می دانند‬ ‫مشکل اصفهان در بحث زاینده رود چیست‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬یک میلیارد مترمکعب کمبود اب در منابع‬ ‫نسبت به مصارف استان اصفهان‬ ‫مرتضوی مدیریت مصارف و منابع اب را از رویکردهای‬ ‫اســتانداری دانست و عنوان کرد‪ :‬در بحث مصارف و منابع‬ ‫شفاف ســازی ویژه ای صورت گرفت‪ .‬از سطح وزارت نیرو‪،‬‬ ‫وزارت کشــور و رئیس جمهور همه می دانند در حوزه منابع‬ ‫و مصــارف اصفهان چه وضعیتی وجــود دارد و همه اگاه‬ ‫هستند که نزدیک به یک میلیارد مترمکعب کمبود اب در‬ ‫منابع نســبت به مصارفی که ایجاد شده داریم و این عدد‬ ‫بزرگی اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در پنج محور مدیریت مصرف‪،‬‬ ‫مدیریت پساب‪ ،‬ساماندهی زاینده رود و کنترل برداشت های‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫شــاید این یــک سرنوشــت رقــم‬ ‫رده شــده باشــد کــه در طالــع دو‬ ‫کالن شــهر نزدیــک بــه هــم رقــم‬ ‫خــورده تــا بــا یکدیگــر پیرامــون‬ ‫حسنروانشید جــذب بحران هــای تــازه کــورس‬ ‫بگذارنــد! اگرچــه فرونشســت در اغــاز از دشـت های‬ ‫اســتان اصفهان شــروع شــد امــا بالفاصلــه خبرهایی‬ ‫نیــز پیرامــون ایــن بحــران در دشــت ورامیــن برمــا‬ ‫گردیــد تــا پــس از رقابــت تعــداد روزهــای الــوده‬ ‫هــوا در ایــن اســتان ها پدیــده تــازه ای بــرای دوی‬ ‫ماراتــن باشــد و امــروز نوبــت اب اشــامیدنی ذخیــره‬ ‫در پشــت پنــج ســد تامین کننــده پایتخــت و تنهــا‬ ‫یــک ســد مشــترک بیــن دو اســتان می رســد کــه‬ ‫به ســوی تخلیــه ظــرف طــی ســه مــاه اینــده‬ ‫می رونــد تــا یــک جمعیــت ‪ 20‬میلیونــی را در‬ ‫عجیب تریــن و ناگشــودنی ترین بن بســت قــرار‬ ‫دهنــد‪ .‬وزیر کشــور در حاشــیه ســومین جلســه ســتاد‬ ‫مدیریــت بحــران کالن شــهر تهــران بــا اشــاره بــه‬ ‫کاهــش نــزوالت اســمانی تاکیــد کــرد‪ ،‬وضعیت اب‬ ‫پشــت ســدهای تهــران خــوب نیســت و الزم اســت‬ ‫مــردم در مصــرف اب صرفه جویــی کننــد‪ ،‬هرچنــد‬ ‫اب یکــی بحران هــای پیــش روی تهــران اســت‬ ‫کــه مشــکالت ایــن ابــر شــهر بــه ایــن موضــوع‬ ‫ختــم نمی گــردد و ایــن شــهر بــا چالش هــای‬ ‫دیگــری هــم مواجــه اســت‪ .‬مهــدی بابایــی رئیــس‬ ‫کمیتــه ایمنــی و مدیریــت بحــران شــورای اســامی‬ ‫پایتخــت معتقــد اســت «ایــن بحران هــا همیشــه‬ ‫یکــی از دغدغه هــا بــوده اســت‪ .‬بحرانــی کــه در‬ ‫تهــران تکــرار شــده موضــوع ســیل اســت کــه البتــه‬ ‫پیش بینی هــا جهــت مقابلــه تــا حــدودی در ایــن‬ ‫حــوزه قابل قبــول می باشــد زیــرا هم اکنــون در‬ ‫تهــران ‪ 530‬کیلومتــر کانــال زیرزمینــی طراحــی‬ ‫و اجــرا شــده و ایــن یکــی از اتفاقاتــی اســت کــه‬ ‫موجــب شــده تهــران برابــر خطــرات ســیل قابــل‬ ‫مدیریــت باشــد‪ ».‬امــا در اصفهــان چــه اقداماتــی‬ ‫پیرامــون مواجهــه بــا ســیالب بخصــوص در جنــوب‬ ‫ایــن کالن شــهر شــده اســت کــه پیرامــون بی ابــی‬ ‫مســلم ایــن روزهــا بیشــتر بــا عنــوان کم ابــی‬ ‫شــناخته می شــود‪ .‬به هرحــال موضــوع تغییــرات‬ ‫اقلیمــی اســت کــه در کل دنیــا موردتوجــه قــرار‬ ‫گرفتــه و بحران هایــی را ایجــاد می کنــد و تهــران‬ ‫را نیــز تحــت تاثیــر قــرار داده اســت کــه مدیریــت‬ ‫اب و فاضــاب اعــام می کنــد «اگــر بهینه ســازی‬ ‫مصــرف اب را بــا کمــک مــردم انجــام ندهیــم‬ ‫و بارندگی هایــی را در صــد روز اینــده نداشــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬بحــران اب در ایــن مــدت خیلــی جدی تــر‬ ‫می شــود‪ ».‬ایــن موضــوع بــرای اســتان و بخصــوص‬ ‫کالن شــهر اصفهــان هــم صــدق می کنــد زیــرا تنها‬ ‫ســد تامین کننــده در ان میــزان ابــی را ذخیــره دارد‬ ‫کــه بــرای کمتــر از ‪ ۹۰‬روز اینــده جوابگــو می باشــد‬ ‫و وجــه مشــترک بحــران در دو اســتان کنــار هــم‬ ‫به حســاب ایــد تــا عــاوه بــر نگرانــی بــرای تامیــن‬ ‫اب اشــامیدنی زیــاده روی و اســراف بیــش از الگــو و‬ ‫عــرف در مصــرف معضــل فرونشس ـت های مــداوم‬ ‫را نیــز تشــدید نمایــد‪ ،‬خوشــبختانه طــی چنــد ســال‬ ‫اخیــر تالش هایــی توســط شــوراهای اســامی دو‬ ‫کالن شــهر پیرامــون اســتفاده بهینــه از روان اب هــا‬ ‫و تصفیــه نــوع خاکســتری ان به منظــور اســتفاده‬ ‫در فضــای ســبز شــده تــا بهــره وری از اب شــرب‬ ‫را در شــبکه شــهری مدیریــت نمــوده و اجــازه‬ ‫ندهــد ایــن گوهــر گرانبهــا هــدر بــرود و در ادامــه‬ ‫شــورای اســامی شــهر اصفهــان هــم شــهرداری‬ ‫را مجــاب کنــد تــا حداقــل در بخــش جنوبــی بــا‬ ‫ایجــاد کانال هــا و مدیریــت ســیالب بتــوان از ان‬ ‫اســتفاده بهینــه نمــود؛ امــا دیگــر وجــه مشــترک‬ ‫مخاطــره انگیــز بیــن دو کالن شــهر و شــاید ابــر‬ ‫شــهر مبحــث ســاختمان های ناایمنــی می باشــد‬ ‫کــه بــرای پایتخــت عــدد ‪ ۱۲۹‬محــرز گردیــد و در‬ ‫کالن شــهر اصفهــان هــم رقمــی بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪۴۰‬‬ ‫عنــوان شــده درحالی کــه تعــداد ان هــا بخصــوص‬ ‫در بافــت مرکــزی و تاریخــی شــهر بســیار بیشــتر از‬ ‫ان اســت امــا تاکنــون اقــدام عاجلــی در حــد امنیــت‬ ‫صــورت نگرفتــه و شــورای اســامی پایتخــت‬ ‫اجــرای ان را بــه برنامــه چهارســاله بعــد گذشــته‬ ‫و تــاش شــده اســت اتش نشــانی بــه کاهــش‬ ‫حــوادث ملــزم شــود و نبایــد از یــاد بــرد حوادثــی‬ ‫چــون پالســکو و متروپــل را کــه منتظــر اقدامــات‬ ‫مــا نمی ماننــد و از ســویی بایــد وزارت کشــور‬ ‫هــم پــای کار بســیاری از مســائل شــهر بیایــد‬ ‫زیــرا شــهرداری ها ازنظــر مالــی وضعیــت مناســب‬ ‫گذشــته را ندارنــد درحالی کــه بــا فرســودگی های‬ ‫گــذر زمــان مواجــه می باشــند و عوامــل طبیعــی‬ ‫دیگــر همچــون زلزلــه بخصــوص بــرای پایتخــت‬ ‫در کمیــن اســت و می طلبــد کــه حداقــل تکلیــف‬ ‫ســاختمان های خطرافریــن در دو کالن شــهر‬ ‫اصفهــان و تهــران مشــخص گــردد کــه تنهــا راه‬ ‫عملــی شــدن ایــن موضــوع ترغیــب و تشــویق‬ ‫مالــکان بــا اســتفاده از همــه توانایی هــا و امتیازاتــی‬ ‫اســت کــه از ســوی ارگان هــا و نهادهــا پرداخــت‬ ‫تســهیالت وجــوه اداره شــده پــای کار اینــد‪ .‬امــروز‬ ‫اگرچــه احــاد جامعــه همچــون گذشــته مهیا هســتند‬ ‫تــا در امــور امنیتــی فضاهــای فیزیکــی کمــک کنند‬ ‫کــه تحمــل این گونــه بحران هــای ناخواســته‬ ‫برایشــان مقــدور و متصــور نیســت‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫سه شنبه | ‪ 24‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4493‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫غیرقانونی‪ ،‬تغییر الگوی کشــت و تامین اب برنامه ریزی‬ ‫جامعی صورت گرفت و با تمام توان به دنبال عملیاتی شدن‬ ‫اهداف هستیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تامین اب برای اســتان اصفهان در قالب‬ ‫طرح های متعدد‬ ‫استاندار اصفهان با اشاره به راهکارهای تامین اب برای‬ ‫اســتان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نمی توانیم ســالیانه یک میلیارد کمبود‬ ‫مصرف اب را با مدیریت مصرف جبران کنیم قطعا باید تامین‬ ‫اب ویژه ای در حوضه زاینده رود اتفاق بیفتد تا چالش ها کمتر‬ ‫شود؛ بنابراین در چند بخش تالش شد روی موضوع تامین‬ ‫اب کار شود که یکی از این بخش ها که در ایام اخیر با جدیت‬ ‫پیگیر بودیم تامین اب از خلیج فارس است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بهره مندی اصفهان از خلیج فارس با ابگیر‬ ‫مستقل‬ ‫مرتضوی افزود‪ :‬از دوره قبل تامین اب از خلیج فارس در‬ ‫دستور کار استان بود اما در حد مطالعات و با هدف استفاده‬ ‫اســتان از یک ابگیر مشترک با سایر استان ها و مطالعات‪،‬‬ ‫عملیــات میدانی‪ ،‬مجوزها‪ ،‬برداشــت و ‪ ...‬پیش نرفته بود‬ ‫اما با برنامه ریزی های صورت گرفته توانســتیم مجوز یک‬ ‫مســیر مجزا را برای اصفهان اخذ کنیم و استان ما مجوز‬ ‫یک ابگیر مستقل را اخذ کرده اســت‪ .‬او بیان کرد‪ :‬ابگیر‬ ‫قبلی که اصفهان تالش می کرد از ان بهره مند شود دست‬ ‫دیگران بود و اصطالحا شیرفلکه ان دست ما نبود یعنی ما‬ ‫دوباره پایین دست بودیم و همه مخاطرات استان در گروه‬ ‫تصمیمات دیگران قرار می گرفت‪ .‬همچنین استان اصفهان‬ ‫را برای ده ها ســال خریدار اب و درگیر حواشــی می کرد‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان اضافه کرد‪ :‬در این راستا جلسات بسیاری‬ ‫برگزار و حتی گرفتار برخی حواشــی به خاطر پافشاری بر‬ ‫حفظ منافع پایدار اســتان شدیم اما نهایتا یک مسیر مجزا‬ ‫از منطقه ســیریک به اســتان اصفهان اختصاص یافت و‬ ‫مجوز بهره مندی استان به ‪ ۴۰۰‬میلیون مترمکعب افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬مطالعات مســیر انجام و مجوزان الزم اخذ شد‪ .‬نهم‬ ‫شــهریورماه این مسیر کلنگ زنی شد و در حال حاضر ‪۸۰‬‬ ‫کیلومتر در مسیر پیش رفته ایم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مسیر سه ساله ای که در یک سال و نیم طی‬ ‫می شود‬ ‫او عنوان کــرد‪ :‬تصور اولیه این بود که عملیات اجرایی‬ ‫تا منطقه ســیرجان‪ ،‬منطقه ای که مقرر بود اب را به استان‬ ‫به فروش برســاند سه ساله انجام شود اما در حال حاضر با‬ ‫سرعتی که پروژه در حال پیشرفت است تخمین می زنیم این‬ ‫پروژه در فاصله یک سال و نیم به انجام برسد و امیدواریم‬ ‫بتوانیم تا بهمن ماه سال اینده بخشی از اب خلیج فارس را‬ ‫از طریق شبکه ای که تا ســیرجان کشیده شده به استان‬ ‫اصفهان انتقال دهیم و دو سال بعد بتوانیم اب را از سیریک‬ ‫با ظرفیت مشخص (در گام نخست ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫و در گام دوم ‪ ۴۰۰‬میلیون) به استان اصفهان منتقل کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬انتقال اب از منابع جنوب استان‬ ‫استاندار اصفهان فعالیت های انجام شده در تامین اب از‬ ‫جنوب استان را مطلوب دانست و اظهار کرد‪ :‬نزدیک به دو‬ ‫میلیارد مترمکعب اب از استان ما خارج می شود و از گذشته‬ ‫زمینه اســتفاده از این اب در اســتان فراهم نبوده بنابراین‬ ‫تالش شد اجماعی صورت بگیرد و در جلسه ‪ ۲۷‬مردادماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬طرح جامع انتقال اب به اصفهان به تائید و تصویب‬ ‫رئیس جمهور رسید و مقرر شد این عملیات در ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب و ‪ ۲۶۰‬میلیون مترمکعب در دو خط اتفاق بیفتد‬ ‫و بتوانیم از اب های جنوب استان در مناطق مرکزی استان‬ ‫استفاده کنیم و شرایط را در حوضه زاینده رود بهبود ببخشیم‪.‬‬ ‫مرتضوی با اشــاره به اینکه پروژه بهشت اباد مجددا روی‬ ‫میز مدیریت استان امده و مذاکراتی در این خصوص انجام‬ ‫شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تعامل با استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫یکی از محورهایی بود که از ابتدا در دستور کار قرار دادیم‪.‬‬ ‫معتقدیم مردمی کــه در دوران دفاع مقدس برای یکدیگر‬ ‫جان می دادند نباید با فضاســازی دشمن همدلی و برداری‬ ‫خود را فراموش کنند از این رو سعی کردیم با نگاه برادرانه و‬ ‫همدلی موضوعات را به پیش ببریم‪ .‬او در خصوص مدیریت‬ ‫مصرف اب‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در سفر ریاست جمهوری برای تامین‬ ‫اب از سامانه دوم اب رسانی چهار هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫به استان اختصاص یافت که در تامین اب شرب ‪ ۵۸‬شهر و‬ ‫‪ ۳۸۰‬روستای استان کمک رسان خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مدیریت مصرف اب با ابزارهای قانونی‬ ‫استاندار اصفهان با بیان اینکه ساماندهی برداشت های‬ ‫زاینده رود یکی دیگر از محورهایی بود که مورد تاکید قرار‬ ‫گرفت ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای نخســتین بار است که در ماه های‬ ‫گذشــته ابزار قانونی به کمک وزارت نیرو امده تا بتواند در‬ ‫برداشــت ها کنترل داشته باشد‪ .‬وزارت نیرو به ما قول داده‬ ‫در بازه چهار تا پنج ماهه کل مســیر را در استان اصفهان و‬ ‫چهارمحال و بختیاری مجهز به کنتور هوشمند ببرد و بتوانند‬ ‫با برنامه ریزی هایی به برداشت ها قانونی برسیم‪ .‬او یاداور شد‪:‬‬ ‫در موضوع تغییر الگوی کشت نیز تصمیمات و فعالیت های‬ ‫خوبی انجام شــد و زمینه های استفاده از تسهیالت بانکی‬ ‫و پشــتیبانی های وزارت جهاد کشاورزی فراهم شده است‪.‬‬ ‫اســتاندار اصفهان افزود‪ :‬در سال گذشته در کنار همه این‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬سعی کردیم حقابه های کشاورزان شرق و غرب‬ ‫استان که (دارای حقابه بودند) در چند مرحله هر چند (جزئی‬ ‫و بخشــی) اما بخشــی از حقابه ها تامین شود امسال نیز‬ ‫پرداخت ها انجام شده و در ادامه مسیر نیز پرداخت ها انجام‬ ‫خواهد شــد‪ .‬همچنین در پنج مرحله بازگشایی رودخانه را‬ ‫برای کشت کشاورزان داشتیم و در پنج نوبت به کشاورزان‬ ‫شرق و غرب اب رسانی شد‪ .‬مرتضوی تصریح کرد‪ :‬به دنبال‬ ‫این هســتیم با یک برنامه ریزی جامع حداقل هایی را برای‬ ‫رفع دغدغه های کشاورزی استان فراهم کنیم‪ .‬بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب اب در ســال گذشته برای کشاورزی و‬ ‫محیط زیست رهاسازی شد که این عدد قابل توجهی است‪.‬‬ ‫او در پایان یاداور شــد‪ :‬نگفتن ایــن فعالیت ها و اقدامات‬ ‫تصوراتی را ایجاد می کند که در حوزه اب کاری انجام نشده‬ ‫درحالی که مجموعه اســتانداری‪ ،‬شرکت های تخصصی و‬ ‫ســازمان های مربوطه وقت و زمان ویژه ای را در حوزه اب‬ ‫صرف کرده اند و روزی نیست که بخشی از وقت و جلسات‬ ‫ما به بحث مدیریت و تامین اب برای استان اصفهان نگذرد‪.‬‬ ‫تولید ‪ 460‬متر فرش با دستان هنرمند مددجویان اصفهانی‬ ‫گروه رویداد‪ :‬مددجویان تحت حمایت کمیته امداد‬ ‫اســتان اصفهان‪ ،‬گره گــره بر تار و پــود فرش های‬ ‫دســتبافت‪ ،‬نقش های هنرمندانــه ای زدند و ‪ 90‬تخته‬ ‫فرش با متراژ ‪ 460‬متر مربع تولید کردند‪.‬‬ ‫احمد رضایی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره) استان اصفهان‪ ،‬با اعالم این خبر بیان‬ ‫داشــت‪ :‬از ابتدای سال جاری تاکنون مددجویان تحت‬ ‫حمایــت این نهاد‪ 90 ،‬تخته فرش دســتبافت به متراژ‬ ‫‪ 460‬متر مربع و ارزشی بیش از ‪ 2‬میلیارد و ‪ 750‬میلیون‬ ‫تومان تولید کردند‪.‬‬ ‫احمد رضایی با اشــاره به استعداد سنجی و مشاوره‬ ‫شغلی مددجویان برای اجرای طرح های قالیبافی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر ‪ 410‬بافنده با ایجاد کارگاه های قالیبافی‬ ‫بــرای تامین معاش خود فعالیت می کنند‪ .‬او با تاکید به‬ ‫کیفیت مطلوب فرش های تولیدی مددجویان‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ 260‬مددجوی هنرمند با نظارت ‪ 19‬استادکار حرفه ای‬ ‫در قالب طرح راهبری شــغلی به تولید فرش دستبافت‬ ‫مشغول هســتند که پس از تکمیل‪ ،‬توسط راهبران به‬ ‫فروش می رســد‪ .‬معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته‬ ‫امداد استان‪ ،‬با بیان اینکه کار نظارت‪ ،‬اموزش و هدایت‬ ‫مددجویان بافنده فرش توســط کارشناســان این نهاد‬ ‫انجام می شود‪ ،‬افزود‪ :‬امسال تاکنون ‪ 14‬کارگاه اموزشی‬ ‫با هدف پایدارســازی طرح برای قالیبافان برگزار شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت‪:‬‬ ‫دشمن به دنبال بزرگنمایی برخی نابرابری ها است‬ ‫عضو شــورای مرکــزی جمعیت پیشــرفت و عدالت‬ ‫بزرگنمایی برخی نابرابری ها و تبعیض های موجود در جامعه‬ ‫را از شــیوه های دشــمن در جنگ ادراکی دانست و گفت‪:‬‬ ‫در این جریان حس زیســت پذیری در جامعه هدف اسیب‬ ‫قــرار می گیرد تا به ارامی اعتماد عمومی بین افراد جامعه و‬ ‫شهروندان با حاکمیت کمرنگ شود‪.‬‬ ‫مصطفی نباتی نژاد در گفت وگو با ایمنا در خصوص تاثیر‬ ‫اغتشاشات اخیر بر جامعه اظهار کرد‪ :‬جنگ ترکیبی از ترکیب‬ ‫چند بعد با یکدیگر ایجاد می شود‪ ،‬در قدیم بیشتر درگیری ها‬ ‫نظامی بود و خاســتگاه ان نیز موضوعات سیاسی‪ ،‬قدرت‬ ‫یا حداکثر منافع اقتصادی بود‪ ،‬در حالی که جنگ های نوین‬ ‫ممکن است با خاستگاه قدرت اغاز شود اما این قدرت تنها‬ ‫در کشورگشایی یا چپاول منابع نیست‪.‬‬ ‫وی هدف از جنگ های نوین را تغییر نرم و هوشمندانه‬ ‫رفتارها دانست و افزود‪ :‬این جنگ ها به شکلی برنامه ریزی‬ ‫می شــود که جامعه مغلوب با مسیر کســانی که با ان در‬ ‫حال دشمنی و رقابت هستند‪ ،‬به شکل اتوماتیک همراهی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت با اشاره‬ ‫به تفاوت عرصه ها و نمودهای جنگ ترکیبی گفت‪ :‬در این‬ ‫نبرد شــیوه رویارویی با دشمن نیز متفاوت است زیرا نقاط‬ ‫ضعف جامعه هدف در عرصه های مختلف اجتماعی‪ ،‬قومیتی‬ ‫و اقتصادی نشــانه گرفته می شود که بسیاری از انها نقاط‬ ‫ضعف به شمار نمی اید بلکه حقایق و تنوع جامعه است‪.‬‬ ‫وی تنوع قومیتی در ایران را یکی از ظرفیت های کشور‬ ‫توصیف کرد و ادامه داد‪ :‬این فرصت در کشور ما به بستری‬ ‫برای ایجاد گسســت بین قومیت های مختلف در کشــور‬ ‫تبدیل شــده است و هر یک از انها بیش از ان که به ایران‬ ‫بها دهند‪ ،‬بر موضوع قومیت تمرکز دارند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬موج سواری بر گسست های فرهنگی و مذهبی‬ ‫نباتی نژاد ایجاد جدال های ایدئولوژیک را یکی دیگر از‬ ‫شــیوه های جنگ ترکیبی معرفی کرد و یاداور شد‪ :‬در این‬ ‫شیوه با بهره گیری از گرایش ها و نگرش های مختلف افراد‪،‬‬ ‫دشــمن روی برخی گسست های فرهنگی و مذهبی سوار‬ ‫می شــوند و با اضافه کردن برخی نابرابری ها و مشکالت‬ ‫در عرصه اقتصاد‪ ،‬شــرایط را برای ایجاد یک شورش بین‬ ‫قشری فراهم می اورند‪.‬‬ ‫وی افزایش شکاف طبقاتی در جامعه را ظرفیتی برای‬ ‫ایجاد خواسته تحول اقتصادی دانست و گفت‪ :‬در این میان‬ ‫افرادی که معیشت انها بیشتر تحت الشعاع قرار گرفته است‪،‬‬ ‫وارد میدان می شــوند و همه این حرکت ها به شکل یک‬ ‫جنگ ادراکی صورت می گیرد زیرا ممکن است در هر زمینه‬ ‫کاستی هایی وجود داشته باشد که شدت و اندازه ان بسیار‬ ‫باالتر از واقعیت موجود به مخاطب معرفی می شود‪.‬‬ ‫عضو شــورای مرکــزی جمعیت پیشــرفت و عدالت‬ ‫بزرگنمایی برخــی نابرابری ها‪ ،‬بی عدالتی ها و تبعیض های‬ ‫موجود در جامعه را از دیگر شــیوه های دشــمن در جنگ‬ ‫ادراکی اعــام کرد و یاداور شــد‪ :‬در ایــن جریان حس‬ ‫زیست پذیری در جامعه هدف اسیب قرار می گیرد تا به ارامی‬ ‫اعتماد عمومی بین افراد جامعه‪ ،‬شهروندان با حاکمیت و بین‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫اقشار گوناگون مردم کمرنگ شود‪.‬‬ ‫وی درباره راه های مقابلــه با جنگ ادراکی تاکید کرد‪:‬‬ ‫افرادی که نسبت به این موضوع هوشیار و هوشمند هستند‪،‬‬ ‫وظیفه اگاهی بخشی و تبیین دیگر اقشار جامعه را بر عهده‬ ‫دارند‪ ،‬انها باید اتفاقات جاری و فضای حاکم را تحلیل کنند‬ ‫و در عین حال با امیدواری درباره پیشرفت و فرداهای روشن‬ ‫ایران صحبت کنند‪.‬‬ ‫نباتی نژاد همه احزاب‪ ،‬رســانه ها‪ ،‬اعضای هیئت علمی‬ ‫دانشــگاه ها و کل جریان نخبگان جامعه را در هر ساحتی‬ ‫موظف به تعریف رسالت های خود و انجام اقدامات عملی‬ ‫در این زمینه دانســت و گفت‪ :‬در اصل و ضرورت حضور‬ ‫مســئوالن در بین اقشــار جامعه و برگزاری نشست های‬ ‫گفت وگو شــکی وجود ندارد اما درباره چگونگی برگزاری‬ ‫این نشست ها باید به پروتکلی دست پیدا کنیم تا مشخص‬ ‫شود چه افرادی باید درباره چه موضوعاتی در این نشست ها‬ ‫صحبت کنند و خروجی نهایی چه باشد‪.‬‬ ‫وی توجه به نظر مخاطبــان در این زمینه را ضروری‬ ‫دانســت و ادامه داد‪ :‬بر خالف اتفاقی که در گذشته رخ داد‬ ‫باید از افراد حاضر در جلسه بازخوردی گرفته شود تا احساس‬ ‫نکنند در یک برنامه نمایشی حضور یافتند‪.‬‬ ‫گـروه رویـداد‪ :‬جانشـین فرمانـده انتظامـی اسـتان از‬ ‫دسـتگیری سـارقان منـزل در عملیات کاراگاهـان پلیس‬ ‫اگاهـی ایـن فرماندهـی و کشـف ‪ 40‬میلیارد ریـال اموال‬ ‫مسـروقه از مخفیـگاه انان خبـر داد‪.‬‬ ‫سـردار محمدرضـا هاشـمی فـر بیـان داشـت‪ :‬در پـی‬ ‫شـکایت چندین نفر از شـهروندان سـاکن در حوزه جنوب‬ ‫شهرسـتان اصفهان مبنی بر سـرقت امـوال از منازل انها‪،‬‬ ‫بررسـی موضوع به صورت ویژه در دسـتور کار کاراگاهان‬ ‫پایـگاه جنـوب پلیس اگاهی اسـتان اصفهان قـرار گرفت‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬کاراگاهـان پـس از بررسـی دقیـق محل هـای‬ ‫وقـوع سـرقت و انجـام یـک سـری اقدامات هوشـمندانه‬ ‫پلیسـی و همچنیـن تحقیقـات علمـی صـورت گرفتـه‬ ‫سـرانجام رد پای یک باند ‪ 6‬نفره از سـارقان سـابقه دار که‬ ‫در زمینـه سـرقت از منـازل مـردم فعال بودند را به دسـت‬ ‫اوردند‪ .‬جانشـین فرمانـده انتظامی اسـتان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫بـا تلاش شـبانه روزی و رصـد هوشـمندانه کاراگاهـان‪،‬‬ ‫مخفیـگاه ‪ 3‬نفـر از این افراد در اصفهان و باقیمانده انها در‬ ‫یکی از اسـتان های مجاور شناسـایی و پـس از هماهنگی‬ ‫بـا مرجـع قضائـی به صـورت هم زمـان طـی دو عملیات‬ ‫ضربتـی تمامـی انهـا در مخفیگاه هایشـان دسـتگیر و به‬ ‫پلیـس اگاهـی اسـتان منتقل شـدند‪ .‬ایـن مقـام انتظامی‬ ‫بـا بیـان اینکـه در بازرسـی از مخفیگاه متهمـان ‪ 20‬عدد‬ ‫فشـنگ جنگـی‪ ،‬مقادیـر قابل توجهـی انواع طالجـات‪2 ،‬‬ ‫دسـتگاه تلویزیـون‪ ،‬یـک دسـتگاه مانیتـور‪ ،‬یک دسـتگاه‬ ‫پرینتـر‪ 2 ،‬دسـتگاه دوربیـن فیلم بـرداری و عکس برداری‪،‬‬ ‫یـک دسـتگاه لپ تـاپ‪ ،‬یـک دسـتگاه تبلـت و تعـدادی‬ ‫سـاعت مچـی‪ ،‬بدلیجات‪ ،‬گوشـی تلفـن همـراه و تعدادی‬ ‫اسـناد و مدارک هویتی سـرقتی کشـف شـد تصریح کرد‪:‬‬ ‫سـارقان در تحقیقـات صـورت گرفته تاکنون بـه ‪ 35‬فقره‬ ‫سـرقت از منازل اعتـراف کردند که ارزش اموال مسـروقه‬ ‫برابـر ارزیابی کارشناسـان مربوطه ‪ 40‬میلیـارد ریال براورد‬ ‫شـده اسـت‪ .‬سـردار هاشـمی فـر بـا اشـاره بـه تحویـل‬ ‫متهمـان به مرجع قضائی خاطرنشـان کـرد‪ :‬در این رابطه‬ ‫تعـدادی از مال باختـگان شناسـایی شـده و تلاش بـرای‬ ‫شناسـایی سـایر مال باختگان کمـاکان ادامـه دارد‪.‬‬ ‫فعالیت سومین سامانه بارشی‬ ‫در غرب و جنوب اصفهان‬ ‫به گفته کارشـناس اداره کل هواشناسـی اسـتان اصفهان‬ ‫فعالیت سـومین سامانه بارشـی پاییزی طی روز چهارشنبه‬ ‫بیسـت وپنجم تـا پایان جمعـه بیسـت وهفتم ابان مـاه در‬ ‫سـطح اسـتان به ویژه نیمه غربـی و جنوبی اصفهـان اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حجت ا‪ ...‬علی عسـگریان در خصـوص پیش بینی وضعیت‬ ‫جـوی هـوای اسـتان اصفهان‪ ،‬بـه ایمنا گفت‪ :‬نقشـه های‬ ‫هواشناسـی بیانگـر اسـتقرار جـوی نسـبتا پایـدار طی دو‬ ‫روز اینـده روی اسـتان اسـت‪ .‬بـر ایـن اسـاس طـی ایـن‬ ‫مـدت وضعیـت جـوی در بیشـتر مناطق اسـمان صاف تا‬ ‫قسـمتی ابـری گاهـی وزش بـاد پیش بینی می شـود‪ .‬او با‬ ‫اشـاره به اسـتقرار جـوی نسـبتا پایـدار طـی دو روز اینده‬ ‫روی اسـتان اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬امروز اسـمان در بیشـتر مناطق‬ ‫صـاف تـا قسـمتی ابـری گاهـی وزش بـاد خواهد بـود و‬ ‫غبار صبحگاهی در کالن شـهر اصفهان و مناطق صنعتی‬ ‫منجـر به کاهـش دید و کیفیت هوا می شـود‪ .‬کارشـناس‬ ‫اداره کل هواشناسـی اسـتان اصفهـان در خصـوص‬ ‫اغـاز فعالیـت سـومین سـامانه بارشـی پاییـزی طـی روز‬ ‫چهارشـنبه بیسـت وپنجم تـا پایـان جمعـه بیسـت وهفتم‬ ‫ابـان مـاه‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬با نفوذ سـامانه ناپایـدار‪ ،‬افزایش ابر‬ ‫و بـارش از غـرب اغـاز خواهد شـد و تـا اوایـل روز جمعه‬ ‫در سـطح اسـتان به ویژه در نیمه غربـی و جنوب اصفهان‬ ‫پیش بینـی می شـود‪ .‬او افـزود‪ :‬در ایـن مـدت بارش هـا در‬ ‫مناطق مسـتعد گاهـی به صورت رگبـار و رعدوبرق‪ ،‬بارش‬ ‫بـرف (مناطـق سردسـیر و مرتفـع)‪ ،‬کاهـش دیـد و وزش‬ ‫تنـد بـاد موقتـی پیش بینـی می شـود‪ .‬عسـگریان گفـت‪:‬‬ ‫لغزندگـی سـطح جاده هـا‪ ،‬احتمـال بـاال امدن سـطح اب‬ ‫رودخانه هـا و مسـیل‪ ،‬احتمال اب گرفتگـی معابر عمومی‪،‬‬ ‫لغزندگـی و کاهـش دیـد در جاده هـای کوهسـتانی دور‬ ‫از انتظـار نیسـت‪ .‬او اظهـار کـرد‪ :‬پرهیـز از تـردد و توقف‬ ‫غیرضـروری در مناطق مسـتعد و مسـیل ها‪ ،‬اجتناب از هر‬ ‫گونـه فعالیت های کوهنـوردی و صعود به قله ها‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫از امکانات و وسـایل ایمنی در خودروهـا‪ ،‬جمع اوری دام ها‬ ‫در مراتـع و مناطـق کوهسـتانی‪ ،‬امادگـی سـازمان های‬ ‫امـدادی بـرای کاهش خطـرات احتمالی توصیه می شـود‪.‬‬ ‫کارشـناس اداره کل هواشناسـی اسـتان اصفهان با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه بیشـینه دمـای هـوا امـروز در بیشـتر مناطـق‬ ‫اسـتان تغییـر محسوسـی نـدارد‪ ،‬افـزود‪ :‬بـر ایـن اسـاس‬ ‫امـروز بیشـینه دمـای اصفهـان ‪ ۱۸‬درجـه سـانتی گراد و‬ ‫دمـای کمینـه فـردا بـه چهـار درجـه سـانتی گراد بـاالی‬ ‫صفـر خواهد رسـید‪ .‬او خاطرنشـان کرد‪ :‬چوپانـان با دمای‬ ‫‪ ۲۰‬درجـه سـانتی گراد بـاالی صفـر و بوئین میاندشـت بـا‬ ‫دمـای منفـی چهـار درجـه سـانتی گراد بـاالی صفـر بـه‬ ‫ترتیـب گرم تریـن و خنک تریـن مناطق اسـتان هسـتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫بهسازی اساسی پارک های‬ ‫منطقه ‪ 9‬جزو اولویت های‬ ‫شهرداری است‬ ‫بنا به گفته مدیر منطقه ‪ ۹‬شهرداری اصفهان رنگ امیزی وسایل‬ ‫حرکت درمانی‪ ،‬سطل های زباله‪ ،‬نرده ها‪ ،‬سرویس های بهداشتی‬ ‫و المان های موجود در پارک ها با هدف حذف الودگی بصری و‬ ‫مهیا کردن محیطی پاک و سالم برای شهروندان با اعتبار ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون ریالی در حال انجام است‪.‬سید سلمان قاضی عسگر با اشاره‬ ‫به اهمیت بوستان ها به عنوان ظرفیتی برای تفریح شهروندان‬ ‫به ایمنا گفت‪ :‬با توجه به شرایط زندگی در شهرها اهمیت‬ ‫بوستان ها بیش از گذشته نمایان شده است‪ ،‬زیرا شهروندان با‬ ‫پرهیز از فضاهای بسته و منازل‪ ،‬اشتیاق بیشتری برای وقت‬ ‫گذراندن در پارک ها دارند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پارک های سطح منطقه‬ ‫‪ ۹‬بخش مهمی از فضاهای تفریحی و تفرجگاهی اصفهان‬ ‫است که در طول شبانه روز میزبان تعداد زیادی از شهروندان‬ ‫است و بهسازی اساسی این اماکن جزو اولویت های شهرداری‬ ‫است‪ .‬مدیر منطقه ‪ ۹‬شهرداری اصفهان با اشاره به بازدید از‬ ‫پارک های سطح این منطقه به منظور ساماندهی ان‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬نوسازی و بهسازی نیمکت ها‪ ،‬االچیق ها‪ ،‬سطل های‬ ‫زباله‪ ،‬تعویض و مرمت کف پوش ها‪ ،‬حذف و رفع موانع پرخطر‬ ‫فیزیکی و بررسی تجهیزات ورزشی و زمین های بازی کودکان‬ ‫با پیگیری واحد زیباسازی این منطقه با اعتباری بیش از هزار‬ ‫میلیون ریال در دست اقدام است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬رنگ امیزی‬ ‫وسایل حرکت درمانی‪ ،‬سطل های زباله‪ ،‬نرده ها‪ ،‬سرویس های‬ ‫بهداشتی و المان های موجود در پارک ها با هدف حذف الودگی‬ ‫بصری و مهیا کردن محیطی پاک و سالم برای شهروندان با‬ ‫اعتبار ‪ ۵۰۰‬میلیون ریالی در حال انجام است‪ .‬قاضی عسگر اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در راستای تامین رفاه و اسایش شهروندان با پیگیری واحد‬ ‫زیباسازی منطقه ‪ ۹‬شهرداری اصفهان‪ ،‬مبلمان شهری پارک ها‬ ‫مطابق با معیارها و طراحی نوین بازطراحی و بهسازی می شود‪.‬‬ ‫پیاده روسازی خیابان چهارباغ‬ ‫خواجو تکمیل شد‬ ‫مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان از نوسازی پیاده روهای‬ ‫چهارباغ خواجو خبر داد و گفت‪ :‬پیاده رو خیابان چهارباغ خواجو‬ ‫برای عبور نابینایان‪ ،‬جانبازان و معلوالن مناسب سازی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬محمدباقر کالهدوزان با اشاره به ساماندهی‬ ‫پیاده روهای سطح منطقه سه شهرداری اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫عملیات پیاده روسازی ضلع شرقی خیابان چهارباغ خواجو‬ ‫پس از زیرسازی و عملیات بلوک فرش با هزینه ‪ ۲۸‬میلیارد‬ ‫ریال به پایان رسیده است‪ .‬او با اشاره به طول هزار متری این‬ ‫پیاده راه‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به قدمت باالی خیابان چهارباغ خواجو‬ ‫از سنگ های ویژه هتن اباد برای سنگ فرش پیاده رو استفاده‬ ‫شده است‪ .‬مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫نهضت پیاده روسازی منطقه سه تاکنون خیابان های باغ گلدسته‪،‬‬ ‫کمال اسماعیل‪ ،‬نشاط‪ ،‬هاتف و عبدالرزاق نوسازی شده است‪،‬‬ ‫همچنین این پیاده روها برای عبور نابینایان‪ ،‬جانبازان و معلوالن‬ ‫مناسب سازی شده است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در جریان ساماندهی‬ ‫پیاده روها تمام پل های غیراستاندارد در مسیر جمع اوری یا‬ ‫اصالح شده است‪ .‬کالهدوزان با بیان اینکه ایستگاه های‬ ‫اتوبوسی که در مسیر ساماندهی قرار دارد با ایستگاه های طرح‬ ‫جدید جایگزین می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در ادامه این روند‪،‬‬ ‫به زودی ساماندهی پیاده روهای خیابان فلسطین تکمیل خواهد‬ ‫شد و احداث پیاده روی خیابان احمداباد نیز انجام می شود‪.‬‬ ‫بهره برداری از پروژه شهدای‬ ‫ورزشکار تا پایان امسال‬ ‫به گفته معاون عمران شهری شهردار اصفهان پروژه تقاطع‬ ‫غیرهمسطح شهدای ورزشکار با حدود ‪ ۷۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی و ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان هزینه تا پایان سال جاری به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬اصغر کشاورزراد به ایمنا گفت‪ :‬موقعیت‬ ‫پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشکار از سمت شرق به‬ ‫غرب از خیابان فرزانگان به سمت خیابان تابان و از سمت شمال‬ ‫به جنوب از شهر دولت اباد به سمت خیابان بعثت قرار دارد که با‬ ‫توجه به تردد وسایل نقلیه سنگین و حجم ان وسایل‪ ،‬ترافیک‬ ‫سنگینی در این محور برای شهروندان ساکن در مناطق هفت و‬ ‫‪ ۱۴‬شهرداری ایجاد شده بود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در سال های گذشته‬ ‫شهرداری اصفهان پروژه محور فرزانگان به سمت شرق‪ ،‬اتوبان‬ ‫شهید اردستانی و همچنین ادامه رینگ چهارم را اجرا کرد و با‬ ‫توجه به زیاد بودن حجم وسایل نقلیه سنگین و سبک در این‬ ‫محور به این نتیجه رسید که نیاز به ایجاد تقاطع غیرهمسطح‬ ‫ورزشکار است‪ .‬معاون عمران شهری شهردار اصفهان افزود‪ :‬این‬ ‫پروژه از قسمت شمال با محدوده دولت اباد و از قسمت جنوب‪،‬‬ ‫شرق و غرب در محدوده شهرداری اصفهان بود‪ ،‬بر این اساس‬ ‫طبق توافق شهرداری اصفهان و دولت اباد ‪ ۷۵‬درصد هزینه های‬ ‫این پروژه توسط شهرداری اصفهان و ‪ ۲۵‬درصد هزینه ها توسط‬ ‫شهرداری دولت اباد پرداخت می شود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬عملیات‬ ‫اجرایی این پروژه در سال ‪ ۹۹‬اغاز شد‪ ،‬اما پس از حدود پنج‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی‪ ،‬به حجم انبوهی از تاسیسات شامل‬ ‫لوله های ‪ ۱۶۰۰‬اب و فاضالب‪ ،‬لوله ‪ ۲۵۰‬و ‪ ۴۰۰‬اب‪ ،‬لوله ‪۲۵۰‬‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬پوند گاز‪ ،‬تاسیسات برقی‪ ،‬دکل های فشار قوی برق و‬ ‫همچنین کابل های مخابرات برخورد کردیم‪ .‬کشاورزراد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬زمان زیادی به طول انجامید تا پروژه متوقف و تمام‬ ‫تاسیسات زیرزمینی با همکاری شرکت های تاسیساتی به طور‬ ‫کامل از مسیر پروژه جابه جا شد‪ ،‬البته به تازگی عملیات اجرایی‬ ‫ان به اتمام رسیده است و هزینه های اجرای این پروژه از ابتدا‬ ‫تا پایان با احتساب جابه جایی تاسیسات ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫براورد شده است‪ .‬او گفت‪ :‬پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای‬ ‫ورزشکار حدود ‪ ۷۵۰‬متر طول دارد و چهار پل در مسیر ان‬ ‫اجرا شده است که در پل اخر ان در حال اجرای تابلیه هستیم؛‬ ‫همچنین دیواره های اطراف ان در حال احداث است و پس‬ ‫از ان خاکبرداری‪ ،‬زیرسازی و اسفالت پروژه کلید می خورد‬ ‫که امیدواریم تا پایان امسال به بهره برداری برسد و در اختیار‬ ‫شهروندان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 24‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4493‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫معاون فرهنگی اجتماعی شهردار‪:‬‬ ‫‪ 25‬ابان روز رسمی استان اصفهان در تقویم کشور است‬ ‫گرامیداشت هفته فرهنگی اصفهان از سوم تا نهم اردیبهشت مختص شهر اصفهان است‬ ‫فـردا ‪ 25‬ابـان مـاه اسـت؛ روزی کـه برای‬ ‫مـردم اصفهان مناسـبتی ویژه در بر داشـته‬ ‫و هـر سـال بـه نـام روز حماسـه و ایثـار‬ ‫نام گـذاری و شـناخته شـده اسـت چـرا که‬ ‫چهـل سـال پیـش مـردم اصفهـان در این‬ ‫میناعباسپور روز ‪ 370‬شـهید دفـاع مقـدس در عملیـات‬ ‫محـرم را به یک باره تشـییع کردند؛ اما در سـال جـاری این روز‬ ‫اهمیـت ویژه تـری نیـز پیـدا کرد‪ .‬بـه ایـن ترتیب که بـا ابالغ‬ ‫مصوبه شـورای عالی انقالب فرهنگی توسـط رئیس جمهور و‬ ‫رئیـس شـورای عالی انقلاب فرهنگـی‪ ،‬بیسـت وپنج ابان ماه‬ ‫در تقویـم رسـمی بـه عنـوان «روز اصفهـان» نام گـذاری‬ ‫شـد‪ .‬پیـش از ایـن یکـم اذرمـاه از سـوی اصفهان دوسـتان و‬ ‫اصفهـان شناسـان بـه ایـن عنـوان برگزیـده شـد چـرا که بر‬ ‫اسـاس مسـتندات تاریخی‪ ،‬طالـع بنیان گذاری شـهر اصفهان‬ ‫در مـاه اذر (قـوس) دیـده شـده اسـت و انـان نـگاره تاریخـی‬ ‫منقوش بر کاشـی کاری های سـردر بـازار قیصریـه اصفهان را‬ ‫کـه تصویـر فـرد تیرانـدازی را با سـر انسـان و تنه ببر یا شـیر‬ ‫و دم اژدهـا نشـان می دهـد و بـا اقتباس از صـورت فلکی برج‬ ‫قـوس ( اذر مـاه ) و بـا محتوایی متعالـی طراحی شـده به عنوان‬ ‫نمـاد اصفهـان انتخـاب کردنـد‪ .‬در ادامـه شـهرداری اصفهان‬ ‫بر اسـاس دسـتورالعمل شـورای اسالمی شـهر اصفهان‪ ،‬سوم‬ ‫اردیبهشـت ماه را به عنوان سـالروز والدت شـیخ بهایی و به نام‬ ‫روز اصفهـان نام گـذاری کردنـد‪ .‬ایـن روز در تقویـم روز معمار‬ ‫نام گـذاری شـده اسـت و تـا مدت هـا بحث بـر سـر اینکه چه‬ ‫روزی را بایـد رسـما بـه مناسـبت روز اصفهـان در تقویم ثبت‬ ‫کرد مناقشـه بود؛ اما همان طور که اشـاره شـد در سـال جاری‬ ‫شـورای عالـی انقالب فرهنگی بـا در نظر گرفتن رخـداد ویژه‬ ‫‪ 25‬ابـان در اصفهـان‪ ،‬ایـن روز را بـه نـام و یـاد ‪ 370‬شـهید‬ ‫تشـییع شـده در یک روز توسـط مردم اصفهان به طور رسـمی‬ ‫در تقویـم کشـور ثبـت کرد‪ .‬بـه همین مناسـبت روز گذشـته‬ ‫معـاون فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اصفهـان در‬ ‫نشسـت خبـری بـه تشـریح برنامه هایی کـه به این مناسـبت‬ ‫برگـزار خواهـد شـد پرداخت‪ .‬مجتبی شـاه مرادی در پاسـخ به‬ ‫اصفهـان امـروز مبنی بـر اینکه بیـن روزهـای مختلف مطرح‬ ‫شـده بـه مناسـبت روز اصفهـان‪ ،‬بـه چـه علـت در نهایت ‪25‬‬ ‫ابان ماه در نظر گرفته شـد و اکنون تکلیف سـوم اردیبهشـت‬ ‫و یکـم اذر چـه خواهـد بود؟ پاسـخ داد‪ :‬تصمیم گیـری انتخاب‬ ‫ایـن روز توسـط شـورای فرهنگی انقالب اسلامی بـوده و ما‬ ‫تابـع اسـناد باالدسـتی خواهیم بـود‪ .‬اگرچه باید اشـاره داشـت‬ ‫‪ 25‬ابـان مـاه روز اسـتان اصفهان بوده و سـوم اردیبهشـت ماه‬ ‫روز شـهر اصفهـان اسـت‪ .‬ضمن اینکه ما از هـر فرصتی برای‬ ‫گرامیداشـت اصفهـان و ارزش هایـش اسـتفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اجرای ‪ 430‬برنامه در سطح شهر‬ ‫شـاهمرادی در ادامـه بیـان داشـت‪ :‬در ‪ 25‬ابـان ماه سـال جاری‬ ‫بیـش از ‪ 115‬برنامـه در قالـب ‪ 430‬اجـرا در سـطح شـهر برگزار‬ ‫خواهد شـد که مناطق و محالت مختلف شـهر را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬برنامه هـای امسـال بـا همـکاری نهادهـای مختلف از‬ ‫جملـه سـازمان هایی همچـون زیباسـازی‪ ،‬اتش نشـانی و ‪ ...‬در‬ ‫شـهرداری بـه همـراه ارتـش‪ ،‬سـپاه‪ ،‬بسـیج‪ ،‬بنیاد حفظ و نشـر‬ ‫اثـار دفـاع مقـدس‪ ،‬اموزش وپـرورش و ‪ ...‬بـا شـعار «تـا پـای‬ ‫جـان‪ ،‬بـرای ایـران» برگزار می شـود‪ .‬معاون فرهنگـی اجتماعی‬ ‫ورزشـی شـهردار اصفهان از برگزاری یـک ویژه برنامه ترکیبی با‬ ‫محوریـت دفـاع مقدس خبـر داد و گفت‪ :‬ایـن برنامه با همکاری‬ ‫ارتـش در محل توپخانه ‪ 44‬با ظرفیـت بازدید ‪ 5‬هزار نفر از مردم‬ ‫در هر شـب اسـت که در بخشـی از ان زندگی نامه شـهید صیاد‬ ‫شـیرازی از تولـد تـا شـهادت پخـش شـده و در باقـی برنامه ها‬ ‫بیـش از ‪ 500‬هنـرور بـه ایفـای نقـش می پردازنـد‪ .‬برنامه هـا با‬ ‫هـدف معرفـی بیـش از پیـش ‪ 25‬ابان در کشـور اسـت و برای‬ ‫گروه هـای سـنی مختلـف به مـدت دو سـاعت برگزار می شـود‪.‬‬ ‫در حاشـیه ان نیز نمایشـگاه های مختلفی توسـط ارتش‪ ،‬سپاه و‬ ‫بسـیج تدارک دیده شـده اسـت‪ .‬شـاهمرادی بیان داشت‪ :‬قیمت‬ ‫بلیـت حضور در ایـن برنامه ‪ 150‬هزار تومان براورد شـده اسـت‬ ‫کـه بـا حمایـت حامیان مالـی می تـوان ان را به صـورت رایگان‬ ‫از تمام فرهنگ سـراهای شـهرداری در سطح شـهر دریافت کرد‬ ‫اما به دلیل رعایت مسـائل امنیتـی ورود الزاما با بلیت امکان پذیر‬ ‫خواهـد بود‪ .‬او به تهیه نشـان واره ویژه ایـن روز که نماد اصفهان‪،‬‬ ‫گل اللـه بـه یاد شـهدا و رنگ سـبز که نمـاد ارامـش و زندگی‬ ‫اسـت توسـط حامـد مغروری تهیه شـده کـه ترکیب سـه رنگ‬ ‫ان نیـز بـه معنـی پرچـم ایـران اسـت‪ .‬شـاهمرادی در ادامـه به‬ ‫معرفـی برگـزاری ویژه برنامه هـای شـاخص ایـن روز پرداخت و‬ ‫بیـان داشـت‪ :‬سـازمان زیباسـازی شـهرداری اصفهـان بـا تهیه‬ ‫پرچم هـای ریسـه ای در ‪ 5‬نقطـه شـهر بـا طراحـی ویـژه همت‬ ‫داشـته اسـت‪ ،‬در سـازمان اتش نشـانی شـهرداری نیـز دیـدار با‬ ‫خانـواده شـهدای اتش نشـان و اهـدای خـون برنامه ریزی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬هم چنیـن در پایانه هـای اصفهـان کـه در ورودی هـای‬ ‫شـهر محل تردد مسـافران سراسـر اسـتان و کشـور اسـت تئاتر‬ ‫خیابانی و نمایشـگاه های تصویری برپـا خواهد بود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫در مسـیری که شـهدا تشییع شـده اند ‪ 370‬دوچرخه سـوار رکاب‬ ‫زنـی خواهند کـرد و در باغ های بانوان ویژه برنامه شـهدخت اجرا‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نصـب تصویـر شـهید و پلاک اللـه در‬ ‫کوچه هـای مزیـن بـه نـام شـهدا‬ ‫او بـا بیـان اینکـه در طـول ایـن مـدت بـا خانواده های شـهدا‬ ‫بازدیـد و دیـدار انجـام می شـود‪ ،‬در بیـش از ‪ 150‬کوچـه کـه‬ ‫محل زندگی خانواده شهداسـت اذین بندی و تجلیل از خانواده‬ ‫شـهدا تـدارک دیده شـده اسـت‪ .‬شـاهمرادی با بیـان اینکه از‬ ‫‪ 8‬ابـان کـه روز نوجـوان اسـت تـا ‪ 30‬ابـان ویژه برنامه هایـی‬ ‫بـرای نوجوانـان شـهر در جریـان اسـت گفـت‪ :‬در برنامـه ای‬ ‫بـه نـام فرمانـده دل هـا کـه در محل گلـزار شـهدای اصفهان‬ ‫برگـزار می شـود‪ ،‬روزانـه ‪ 200‬دانش اموز کـه در مجموع حدود‬ ‫‪ 4‬هـزار دانش امـوز را شـامل می شـود حضـور می یابنـد‪ .‬او از‬ ‫اقـدام ویـژه سـازمان زیباسـازی شـهرداری نیـز سـخن گفت‬ ‫کـه بنـا دارد در برخـی محلات اصفهـان کـه بـه نام شـهدا‬ ‫نام گـذاری شـده اسـت‪ ،‬پلاک دایـره ای تبدیـل به یـک الله‬ ‫شـده و عکس شـهید در سـردر کوچه نصب کند‪ .‬شـاهمرادی‬ ‫در مـورد بودجـه و هزینه هـای برگـزاری مجمـوع ‪ 430‬برنامه‬ ‫گفت‪ :‬سـهم شـهرداری از معاونت فرهنگی اجتماعی ورزشـی‬ ‫تـا سـازمان های مختلـف در حـدود ‪ 15‬تـا ‪ 16‬میلیـارد تومان‬ ‫بـوده و ارتـش نیز ‪ 10‬تا ‪ 12‬میلیـارد تومان هزینه براورد شـده‬ ‫کـه برخـی از این حمایت ها به صورت زیرسـاختی بوده اسـت‪.‬‬ ‫او در افـزود‪ :‬پیش بینی می شـود ‪ 2‬میلیون نفر در سـطح شـهر‬ ‫مخاطـب ایـن برنامه ها قـرار گیرند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لـزوم الگوگیری از دفاع مقدس برای نسـل‬ ‫‪ 80‬و ‪90‬‬ ‫در ادامـه مدیرکل حفظ و نشـر اثار دفـاع مقدس اصفهان بیان‬ ‫داشـت‪ :‬عملیـات محـرم در ‪ 10‬ابان سـال ‪ 1361‬اغاز شـد که‬ ‫رزمنـدگان اصفهـان نقـش به سـزایی در ان داشـته و لشـکر‬ ‫‪ 14‬امـام حسـین نیز بـه عنـوان خط شـکن در ان ایفای نقش‬ ‫کردند‪ .‬در این عملیات ‪ 1250‬شـهید از اسـتان اصفهان بود که‬ ‫‪ 370‬پیکر انها در روز ‪ 25‬ابان تشـییع شـدند‪ .‬سـرهنگ محمد‬ ‫رضایی بیان داشـت‪ 70 :‬شـهید در سـطح فرمانده از دسـته تا‬ ‫تیـپ بـوده و دو فرمانده نیز به نام های سـردار منصور رئیسـی‬ ‫و سـردار مهـدی نصـر اصفهانی از لشـکر ‪ 14‬امام حسـین به‬ ‫درجـه رفیع شـهادت نائل امدنـد‪ .‬در مجمـوع ‪ 50‬درصد یعنی‬ ‫‪ 700‬شـهید از شـهر اصفهان بوده و مابقی از شهرسـتان های‬ ‫سراسـر اسـتان بوده اند‪ .‬به همیـن دلیل عظمـت و بزرگی این‬ ‫روز دلیـل نام گـذاری ‪ 25‬ابان به نام اسـتان اصفهـان در تقویم‬ ‫کشـور شـد‪ .‬وظیفه داریم از این روز و جنگی که به تعبیر مقام‬ ‫معظـم رهبـری‪ ،‬یک گنج بوده و حقیقتی تمام نشـدنی اسـت‬ ‫برای نسـل ‪ 80‬و ‪ 90‬کشـور الگوگیری کنیم تا بتوانند گام دوم‬ ‫انقلاب را بردارنـد‪ .‬او بیـان داشـت‪ :‬برنامه هـای در نظر گرفته‬ ‫شـده بـرای اجـرا در ‪ 25‬ابان سـال جـاری در سـایه دو راهبرد‬ ‫مردمـی بودن و پوشـش تمـام مردم اسـتان اسـت‪ .‬او که دبیر‬ ‫شـورای هماهنگی حفظ و نشـر اثار دفاع مقدس اسـت‪ :‬افزود‪:‬‬ ‫این شـورا دارای هشـت کمیته اسـت که در چهار مناسب مهم‬ ‫سـال از جملـه هفتـه دفـاع مقـدس‪ ،‬سـوم خـرداد‪ 25 ،‬ابان و‬ ‫‪ 13‬دی مـاه اسـت ویژه برنامه هایـی را برگـزار می کننـد‪ .‬ایـن‬ ‫هشـت کمیتـه تحـت عنوان های ادبـی‪ ،‬راهیـان نور‪ ،‬اسـناد و‬ ‫مدارک دفاع مقدس‪ ،‬بانوان و روحانیت‪ ،‬پیشکسـوتان و فضای‬ ‫مجازی و رسانه هاسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ارسال ‪ 7273‬اثر به جشنواره ملی فانوس‬ ‫سـرهنگ رضایـی به میزبانی ششـمین دوره جشـنواره هنری‬ ‫ملـی فانـوس در اصفهـان نیز اشـاره داشـت و گفـت‪ :‬پیش از‬ ‫این جشـنواره فانـوس در ‪ 5‬بخش از جمله هنرهای نمایشـی‪،‬‬ ‫تلویزیونی و سـینمایی‪ ،‬موسـیقی و سـرود‪ ،‬هنرهای تجسـمی‬ ‫و بخـش رادیویـی بـوده اسـت کـه امسـال بـا درخواسـت و‬ ‫پیشـنهادی کـه مـا داشـتیم دو بخـش ازاد ویـژه ‪ 25‬ابـان نیز‬ ‫بـه ان اضافـه شـد‪ .‬او اظهـار کـرد‪ :‬اثـار ارسـال شـده بـه این‬ ‫جشـنواره از سراسر کشـور شـامل ‪ 7273‬مورد در این ‪ 7‬بخش‬ ‫بـوده اسـت که در دو بخش داوری شـده و در نهایـت ‪ 651‬اثر‬ ‫پذیرفتـه شـده تعـداد ‪ 74‬اثـر برگزیده شـدند به علاوه اینکه‬ ‫‪ 7‬اثـر برتـر نیـز بـه عنـوان بخـش ویـژه در نظر گرفته شـد‪.‬‬ ‫اختتامیـه ایـن جشـنواره نیـز در چهارشـنبه ‪ 25‬ابـان در محل‬ ‫تـاالر هنـر بـا حضور مسـئوالن کشـوری و لشـکری از جمله‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری و رئیـس بنیاد شـهید امـور ایثارگران‬ ‫برگزار می شـود‪.‬‬ ‫در انتهـای این نشسـت از تصویر تشـییع ‪ 25‬ابان اصفهان که‬ ‫اثر هنرمند افشـین جلیلی و در قالب نقاشـی بود رونمایی شـد‪.‬‬ ‫بـه مناسـبت ‪ 25‬ابـان و روز اصفهـان ‪ 700‬نفر از مردم اقشـار‬ ‫مختلـف اصفهـان در تاریـخ شـنبه ‪ 28‬ابـان دیـداری ویـژه با‬ ‫رهبر معظم انقالب خواهند داشـت تا از صحبت و فرمایشـات‬ ‫ایشـان فیض بـرده و نقشـه اینده را تعرسـیم کنند‪.‬‬ ‫شهرداراصفهان‪:‬‬ ‫اجرای طرح جامع امارگیری حمل ونقل ضروری است‬ ‫شهردار اصفهان با اشاره به اجرای طرح جامع امارگیری حمل ونقل‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این طرح شهر اصفهان به ‪ ۳۶۵‬ناحیه تقسیم شده است و از‬ ‫جمعیت هرکدام از نواحی شهر‪ 2/5 ،‬درصد در این امارگیری مشارکت‬ ‫خواهند کرد‪.‬به گزارش ایمنا‪ ،‬علی قاسم زاده در جلسه شورای ترافیک‬ ‫و بررسی طرح جامع حمل ونقل شهر اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اجرای‬ ‫طرح جامع امارگیری حمل ونقل در شهر اصفهان ضروری است و‬ ‫باید به بهترین شکل و با مشارکت شهروندان انجام شود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬در دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و محدودیت هایی که‬ ‫در این بازه زمانی شاهد بودیم‪ ،‬امکان اجرای طرح جامع امارگیری‬ ‫حمل ونقل در اصفهان مقدور نبود‪ ،‬اما در حال حاضر بهتر است‬ ‫این طرح اجرایی شود‪ .‬شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬شورای عالی‬ ‫حمل ونقل و ترافیک وزارت کشور امور مربوط به طرح ها و اعتبارات‬ ‫ترافیکی و حمل ونقل در اصفهان را منوط به اجرای طرح امارگیری‬ ‫کرده است‪ .‬او با تاکید بر لزوم همراهی و همکاری بین بخشی در‬ ‫اجرای این طرح مهم‪ ،‬افزود‪ :‬قرار است اجرای طرح به دانش اموزان‬ ‫در مدارس سپرده شود که در این رابطه این گروه از دانش اموزان‪،‬‬ ‫اموزش های الزم را فرا خواهند گرفت‪ .‬قاسم زاده ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫طرح شهر اصفهان به ‪ ۳۶۵‬ناحیه تقسیم شده است و از جمعیت‬ ‫هرکدام از نواحی مختلف شهر‪ ۲.۵ ،‬درصد در طرح جامع امارگیری‬ ‫حمل ونقل مشارکت خواهند کرد‪ .‬او اظهار امیدواری کرد‪ :‬طرح جامع‬ ‫امارگیری حمل ونقل با همکاری رسانه ها از جمله صداوسیمای مرکز‬ ‫استان‪ ،‬تبلیغات محیطی و همکاری خوب اصفهانی ها در اذرماه اجرا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬لزوم اطالع رسانی اجرای طرح جامع امارگیری‬ ‫حمل ونقل به شهروندان‬ ‫ابوالفضل قربانی‪ ،‬نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در این‬ ‫نشست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاریخ اجرای طرح جامع امارگیری در اذرماه‬ ‫هم زمان با رویداد جام جهانی است‪ ،‬ازاین رو ممکن است این‬ ‫هم زمانی در نحوه اجرا و مشارکت شهروندان تاثیرگذار باشد‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر می خواهیم این طرح به شکل موفقی پیاده شود‪،‬‬ ‫باید افکار عموم مردم را نسبت به اهمیت اجرای این طرح و اثار‬ ‫مثبت ان اگاه کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ضرورت همکاری صداوسیما برای اجرای طرح‬ ‫جامعحمل ونقل‬ ‫سید علی معرک نژاد‪ ،‬مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫اصفهان نیز در این نشست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای اجرای طرح جامع‬ ‫اگهی مزایده نوبت دوم‬ ‫شهرداری اصغراباد به موجب مجوز شماره ‪ 827‬مورخ ‪ 1401/07/25‬شورای محترم اسالمی شهر در‬ ‫نظر دارد نسبت به فروش ساختمان واقع در خیابان امام خمینی (ره) واقع در شهراصغراباد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید ‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این اگهی جهت بازدید و کسب اطالعات بیشتر به امور مالی شهرداری مراجعه و پیشنهادات‬ ‫خود را به مدت ‪ 10‬روز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(‪ )setadiran.ir‬درج نمایند ‪.‬‬ ‫بهای فروش اسناد ‪ 545/000:‬ریال به حساب شماره ‪ ۰۱۰۸۶۰۶۳۶۵۰۰۴‬بانک ملی به نام شهرداری اصغراباد‬ ‫واریز ســپرده شرکت در مزایده ‪ :‬مبلغ ‪ 2‬میلیارد ریال به حســاب شــماره ‪ 0108732123000‬بانک ملی به نام‬ ‫شهرداریاصغراباد‬ ‫اخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد‪ :‬تا پایان وقت اداری روز شنبه ‪1401/09/05‬‬ ‫م الف‪1410621 :‬‬ ‫رضا غالمرضایی‪ -‬شهردار اصغراباد‬ ‫امارگیری حمل ونقل باید رسانه ها به ویژه صداوسیما در اجرای این‬ ‫طرح همکاری کنند‪ .‬او افزود‪ :‬صداوسیما مرجع اطالع رسانی مردم‬ ‫اصفهان است که در این بین بخش های خبری رادیوتلویزیون‬ ‫بیشترین تعداد مخاطب را به خود اختصاص داده است و شبکه های‬ ‫اجتماعی غیررسمی در جایگاه بعدی قرار دارد‪ .‬مدیرکل ارتباطات و‬ ‫امور بین الملل شهرداری اصفهان ادامه داد‪ :‬در فرصت باقی مانده تا‬ ‫اجرای طرح جامع امارگیری حمل ونقل‪ ،‬تبلیغات رسانه ای و محیطی‬ ‫باید تکرار شود تا شهروندان از نحوه اجرای این طرح اطالع یابند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اجرای طرح جامع امارگیــری حمل ونقل در‬ ‫اذرماه‬ ‫علی نادران‪ ،‬مشاور طرح جامع حمل ونقل اصفهان نیز در این جلسه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مطالعات جامع حمل ونقل‪ ،‬اخرین بار سال ‪ ۷۸‬در اصفهان‬ ‫اجرا شد و تاکنون بر اساس همان امار فعالیت ها در این بخش دنبال‬ ‫می شود‪ .‬او با بیان اینکه تصمیمات در حوزه حمل ونقل و ترافیک ‪۱۵‬‬ ‫ساله است‪ ،‬بنابراین اجرای امارگیری این حوزه تا افق ‪ ۱۴۱۶‬را در بر‬ ‫خواهد گرفت‪ ،‬ادامه داد‪ ۸۷۶ :‬هزار خانوار در محدوده اصفهان و حومه‬ ‫این شهر زندگی می کنند که در نمونه اماری امسال ‪ ۲۲‬هزار خانوار‬ ‫باید سرشماری شوند‪ .‬مشاور طرح جامع حمل ونقل اصفهان گفت‪:‬‬ ‫طرح جامع امارگیری حمل ونقل با همکاری دانش اموزان متوسطه و‬ ‫تکمیل پرسشنامه ها و فرم های امارگیری در اذرماه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫راه اندازی ‪ 2‬کتابخانه سیار در‬ ‫روستاهایشهرضا‬ ‫به گفته رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شهرضا‬ ‫‪ ۲‬دستگاه اتوبوس سیار توسط شهرداری به نهاد کتابخانه ها‬ ‫به مدت ‪ ۲۰‬سال به منظور کتابخانه سیار تحت عنوان‬ ‫پیک دانایی و پیک دانش برای روستاهای فاقد کتابخانه و‬ ‫مناطق کم برخوردار شهرضا اختصاص یافت‪.‬فاطمه پورخاقان‬ ‫رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شهرضا با‬ ‫اشاره به سی امین دوره هفته کتاب امسال از بیست ویکم تا‬ ‫تو هفتم ابان ماه به فارس گفت‪ :‬شعار امسال هفته کتاب‬ ‫بیس ‬ ‫«ما همانیم که می خوانیم» است و برنامه های متنوعی در‬ ‫این هفته برگزار می شود‪ .‬او با بیان اینکه تاسیس کتابخانه در‬ ‫شهرستان شهرضا به سال ‪ ۱۳۲۰‬برمی گردد‪ ،‬افزود‪ :‬قدمت‬ ‫کتابخانه در شهرضا نشان از میزان عالقه و اعتالی فرهنگی‬ ‫مردمی است که ریشه در تاریخ کهن این مرز و بوم دارد‪.‬‬ ‫پورخاقان گفت‪ :‬از سال ‪ ۱۳۸۳‬با تاسیس نهاد کتابخانه های‬ ‫عمومی کشور و استقالل کتابخانه های عمومی در تمامی‬ ‫زمینه ها‪ ،‬اعم از جذب بودجه‪ ،‬تخصیص اعتبارات و تجهیزات‬ ‫توجه ویژه ای به این نهاد شده است و تاکنون پیشرفت هایی‬ ‫در راستای فرهنگ ترویج مطالعه و جذب مخاطب داشته‬ ‫است‪ .‬رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شهرضا‬ ‫با بیان اینکه اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شهرضا‬ ‫در طول یک سال اخیر فعالیت های متعددی در سه حوزه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اداری‪ ،‬فنی و نیز فعالیت های عمرانی انجام داده‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کتابخانه های عمومی در شهرستان شهرضا‬ ‫از نهادهای فعال فرهنگی هستند که نقش بی بدیلی در تغذیه‬ ‫فکری و اگاهی بخشی عمومی در میان مردم دارند‪ ،‬نقش‬ ‫کتابخانه های عمومی این شهرستان با توجه به پراکندگی‬ ‫کتابخانه ها در سطح شهر و دسترسی راحت مردم شهرستان‬ ‫قابل توجه و چشمگیر است‪ .‬او با اشاره به اینکه شهرضا دارای‬ ‫‪ ۱۳‬باب کتابخانه عمومی شامل ‪ ۸‬باب کتابخانه نهادی‪۲ ،‬‬ ‫دستگاه اتوبوس و ‪ ۳‬باب کتابخانه مشارکتی است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬زیر بنای کتابخانه های عمومی ‪ ۵‬هزار و ‪ ۸۹۷‬مترمربع‬ ‫است و ‪ ۱۴۷‬هزار و ‪ ۲۴۷‬نسخه کتاب در این کتابخانه ها‬ ‫موجود است‪.‬پورخاقان با اشاره به عضویت بیش از ‪ ۵‬هزار‬ ‫نفر در کتابخانه های عمومی این شهرستان افزود‪ ۷۵ :‬هزار‬ ‫کتاب در طول یک سال اخیر به اعضای کتابخانه های‬ ‫عمومی امانت داده شده و ‪ ۹‬هزار و ‪ ۱۰۰‬نسخه کتاب به‬ ‫کتابخانه ها نیز اهدا شده است‪ .‬رئیس اداره کتابخانه های‬ ‫عمومی شهرستان شهرضا با اشاره به برگزاری ‪ ۴۵۰‬برنامه‬ ‫فرهنگی طی یک سال گذشته به صورت انالین و حضوری‬ ‫تصریح کرد‪ ۵ :‬کتابخانه دانشگاهی‪ ۴ ،‬کتابخانه حوزوی‪ ،‬یک‬ ‫کتابخانه مستقل‪ ۱۱ ،‬کتابخانه در مساجد‪ ،‬یک کتابخانه در‬ ‫اموزش وپرورش از دیگر کتابخانه های شهرستان شهرضا‬ ‫است که با ‪ ۲۷۲‬هزار و ‪ ۴۷‬نسخه و ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۳۶‬عضو‬ ‫در حال فعالیت هستند‪ .‬او با اشاره به افتتاح پروژه کتابخانه‬ ‫عمومی شهر منظریه پس از ده سال با همکاری شهرداری‬ ‫منظریه گفت‪ :‬افتتاح کتابخانه و فرهنگسرای خمینی اباد در‬ ‫محله کم برخوردار خمینی اباد با همکاری شهرداری شهرضا‬ ‫و واگذاری ‪ ۲‬دستگاه اتوبوس سیار توسط شهرداری به نهاد‬ ‫کتابخانه ها به مدت ‪ ۲۰‬سال به منظور کتابخانه سیار تحت‬ ‫عنوان پیک دانایی و پیک دانش از مهم ترین اقدامات عمرانی‬ ‫این نهاد است‪ .‬پورخاقان با اشاره به اختصاص ‪ ۲‬دستگاه‬ ‫اتوبوس سیار برای مناطق کم برخوردار و روستاهای فاقد‬ ‫کتابخانه در شهرضا گفت‪ :‬دسترسی دانش اموزان‪ ،‬دانشجویان‬ ‫و سایر اقشار که در مناطق کم برخوردار و روستاهایی که‬ ‫کتابخانه عمومی وجود ندارد و این ساکنان از دریافت اینگونه‬ ‫خدمات محروم هستند‪ ،‬از اهداف ایجاد کتابخانه سیار است‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬دستگاه اتوبوس جدید‬ ‫به ناوگان اتوبوسرانی اضافه‬ ‫می شود‬ ‫شهردار مبارکه گفت‪ :‬تا پایان سال جاری ‪ ۱۵‬دستگاه اتوبوس‬ ‫بازسازی شده به چرخه ناوگان حمل ونقل عمومی شهر اضافه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬محمدمهدی احمدی در جمع خبرنگاران‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برنامه ای جامع برای بازسازی و نوسازی خطوط‬ ‫اتوبوس های حمل ونقل عمومی در راستای کاهش الودگی‬ ‫هوا و ترافیک شهری تدوین شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حمل ونقل عمومی به عنوان یکی از‬ ‫مهمترین حوزه های شهری در طول یک دهه گذشته با‬ ‫مشکالتی روبه رو بوده است افزود‪ :‬اتوبوس های شهری‬ ‫فرسوده یکی از عوامل الودگی هوا است و تالش داریم تا‬ ‫پایان سال جاری با الحاق ‪ ۱۵‬دستگاه به ناوگان مدیریت‬ ‫حمل ونقل عمومی شهرداری‪ ،‬کمک ویژه ای به کاهش‬ ‫الودگی هوا داشته باشیم‪.‬‬ ‫شهردار مبارکه با بیان اینکه برنامه ای جامع برای بازسازی‬ ‫و نوسازی ناوگان اتوبوس های شهری تدوین شده است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بر این اساس تاکنون سه دستگاه اتوبوس به‬ ‫صورت کامل بازسازی شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته‬ ‫است و چهار دستگاه دیگر نیز با توان داخلی نوسازی و به‬ ‫زودی به ناوگان حمل ونقل عمومی اضافه می شود‪.‬‬ ‫احمدی ادامه داد‪ :‬توسعه و تقویت حمل ونقل عمومی از‬ ‫مهم ترین سیاست های شهرداری مبارکه به منظور رشد سهم‬ ‫حمل ونقل عمومی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه توسعه حمل ونقل عمومی امری ضروری‬ ‫برای توسعه شهرها است‪ ،‬گفت‪ :‬خرید و نوسازی ناوگان‬ ‫اتوبوس شهری در دستور کار شهرداری مبارکه قرار دارد‪ ،‬اما‬ ‫در شرایط امروزی و برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان‪،‬‬ ‫با بازسازی ناوگان نیز می توان بهره وری سیستم حمل ونقل‬ ‫شهری و کیفیت ارائه خدمات را افزایش داد‪.‬‬ ‫شهردار مبارکه تاکید کرد‪ :‬بعضی از ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫بیش از ‪ ۱۴‬سال عمر دارد‪ ،‬درحالی که میانگین عمر مفید‬ ‫ناوگان حمل ونقل در بسیاری از کشورهای دنیا بسیار پایین تر‬ ‫است و این شرایط ضرورت نوسازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی را دو چندان می کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫ابتالی ‪ ۱۵‬درصد جمعیت‬ ‫اردستان به دیابت‬ ‫مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به سامانه وزارت بهداشت و درمان‪ ،‬حدود ‪ ۳۴۸۷‬نفر که‬ ‫معادل بیش از ‪ ۱۵‬درصد از کل جمعیت شهرستان اردستان را‬ ‫تشکیلمی دهند‪،‬بهبیماریدیابتمبتالهستند‪.‬‬ ‫حسن ذبیحی در گفت وگو ایسنا با اشاره به فرارسیدن روز‬ ‫جهانی و هفته ملی دیابت از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۷‬ابان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫روز بزرگترین کمپین اگاهی از دیابت در دنیا است که هر ساله‬ ‫در ‪ ۱۴‬نوامبر برگزار می شود‪.‬وی افزود‪ :‬اگاهی بخشی به مردم‬ ‫درباره بیماری دیابت و تاکید بر اصالح شیوه زندگی بیشتر از‬ ‫سال های گذشته در این هفته را باید بیش از پیش در اولویت‬ ‫قرار داد‪ ،‬زیرا در سال های اخیر افزایش شیوع بیماری دیابت در‬ ‫دنیا‪ ،‬این بیماری را به بزرگ ترین اپیدمی تاریخ تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان درباره وضعیت‬ ‫بیماری دیابت در اردستان‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اعالم سامانه وزارت‬ ‫بهداشت و درمان و غربالگری های انجام شده‪ ،‬حدود ‪ ۳۴۸۷‬نفر‬ ‫که معادل بیش از ‪ ۱۵‬درصد از کل جمعیت شهرستان اردستان‬ ‫هستند به بیماری دیابت مبتال هستند‪.‬ذبیحی با بیان اینکه از‬ ‫این تعداد ‪ ۱۰۴۸‬نفر در روستاهای شهرستان و ‪ ۲۴۳۹‬نفر در‬ ‫مناطقشهریزندگیمی کنند‪،‬گفت‪:‬وضعیتبیماریدیابتدر‬ ‫اردستان باالتر از نرخ کشور است و بیش از ‪ ۲۹۵۳‬نفر در استانه‬ ‫ابتال به بیماری دیابت قرار دارند‪.‬وی با اشاره به اینکه‪ ۹۰‬درصد از‬ ‫مراقبت هایاینبیماریبرعهدهخودبیماراست‪،‬گفت‪:‬پزشک‪،‬‬ ‫دارو و راهنمایی الزم را به بیماران ارائه می دهد‪ ،‬اما نحوه انجام‬ ‫ان به خود بیمار باز می گردد که بیماران به نحوه دقیق ان ها‬ ‫توجه زیادی نداشته اند‪.‬مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان‬ ‫اردستانسبکغلطزندگی‪،‬کم تحرکی‪،‬چاقی‪،‬مصرفغذاهای‬ ‫پرچرب و پرکالری را زمینه ساز ابتالی به دیابت دانست و گفت‪:‬‬ ‫پرخوری‪ ،‬پر ادراری‪ ،‬خستگی زیاد‪ ،‬کاهش وزن‪ ،‬سوزش در‬ ‫انگشتان دست و پا‪ ،‬اختالل در بینایی‪ ،‬عفونت های مکرر‪ ،‬تاخیر‬ ‫در بهبود زخم ها و بریدگی ها از عالئم بیماری دیابت هستند‪.‬‬ ‫ذبیحی تاکید کرد‪ :‬در تمام مراکز خدمات جامع سالمت و‬ ‫پایگاه های شهری و خانه های بهداشت برنامه غربالگری برای‬ ‫بیماری های دیابت‪ ،‬فشارخون و خطرسنجی قلب و عروق به‬ ‫صورت مستمر در حال اجراست و افراد می توانند با مراجعه به‬ ‫این مراکز نسبت به تشخیص زودهنگام این بیماری اقدام کنند‪.‬‬ ‫هفت شهرک صنعتی استان‬ ‫اصفهان به لحاظ مسائل ایمنی‬ ‫پُرخطرهستند‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت‪ :‬هفت‬ ‫شهرک صنعتی استان اصفهان به دلیل در ارتباط بودن با‬ ‫مواد شیمیایی و مسائل ایمنی ‪ ،‬در زمره نقاط ُپرخطر به شمار‬ ‫می روند‪.‬منصور شیشه فروش در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬از‬ ‫جمله شهرک های صنعتی پر خطر استان اصفهان می توان به‬ ‫شهرک صنعتی رازی‪ ،‬سجزی و مبارکه اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وقوع حادثه روز گذشته حریق در شهرک‬ ‫صنعتی مبارکه گفت‪ :‬این حادثه مربوط به یک شرکت تولید‬ ‫مواد شیمایی با عنوان « اراد صنعت» بود که توسط ‪ ۴۵‬تیم‬ ‫عملیاتیازشهرهایهمجوارمبارکهکنترلومهارشد‪.‬مدیرکل‬ ‫مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود‪ :‬این حادثه هیچ‬ ‫تلفات جانی نداشت ولی درمجموع ‪ ۱۵‬نفر به علت استنشاق‬ ‫گاز مسموم شدند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬اکنون تیم ارزیابی متشکل‬ ‫از اتش نشانی‪ ،‬ایمنی شهرک های صنعتی‪ ،‬کارشناسان کانون‬ ‫رسمی دادگستری و دیگر بخش ها به محل برای بررسی فنی‬ ‫علت و میزان خسارت اعزام شدند‪.‬شیشه فروش با بیان اینکه‬ ‫این حادثه اخرین حادثه ای نیست که در شهرک های صنعتی‬ ‫ُرخ می دهد‪ ،‬گفت‪ ۷۰ :‬شهرک صنعتی در استان اصفهان‬ ‫وجود دارد که بارها به شرکت شهرک های صنعتی تاکید‬ ‫شده باید تمامی این شهرک ها دارای «پَد بالگرد» باشند‪ .‬وی‬ ‫همچنین بر رعایت الزامات ایمنی در تمامی واحدهای مستقر‬ ‫در شهرک های صنعتی تاکید کرد و افزود‪ :‬این واحدها باید‬ ‫بیمه باشند‪.‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود‪:‬‬ ‫همچنین شرکت شهرک ها موظف است امکان اطفای حریق‬ ‫را در شهرک ها استقرار دهد که اکنون تنها در ‪ ۴۰‬شهرک این‬ ‫امکان موجود است‪.‬‬ ‫رانندگی تهاجمی در معابر‬ ‫لغزنده باعث افزایش ضریب‬ ‫تصادفاتمی شود‬ ‫رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬یکی از عواملی که موجب افزایش ضریب تصادفات‬ ‫به ویژه واژگونی خودروها می شود‪ ،‬رانندگی تهاجمی در معابر‬ ‫لغزنده در اثر بارندگی باران است‪.‬سرهنگ محمدرضا محمدی‬ ‫در گفت وگو با ایمنا‪ ،‬با بیان اینکه پایبندی به اصول رانندگی‬ ‫تدافعی و پرهیز از رانندگی تهاجمی‪ ،‬یکی از راه های کاهش‬ ‫سوانح و تصادفات رانندگی در کشور است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رانندگی‬ ‫تهاجمی همیشه خطرناک است‪ ،‬اما این گونه رانندگی در‬ ‫شرایط بارندگی خطرات بیشتری دارد و به دلیل لغزنده بودن‬ ‫معابر باعث افزایش ضریب تصادفات به ویژه واژگونی خودروها‬ ‫می شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬نکته حائز اهمیت اینکه رانندگان وسایل‬ ‫نقلیه باید هنگام بارندگی‪ ،‬مه و کوالک از سرعت وسیله نقلیه‬ ‫تا حدی که برحسب مورد برای پرهیز از خطر یا تصادف‬ ‫ضرورت دارد‪ ،‬بکاهند و با سرعت مطمئن حرکت کنند‪ .‬رئیس‬ ‫پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫رانندگی تدافعی یعنی پیوسته خیال کنیم خطری در کمین‬ ‫است؛ تمام جوانب پیشگیرانه و منطقی در برابر بروز سوانح و‬ ‫تصادفات رانندگی چه از جانب خودمان چه از جانب دیگران از‬ ‫اصول رانندگی تدافعی است‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬سرعت مطمئنه‬ ‫در بسیاری از مواقع با توجه به شرایط می تواند کمتر از سرعت‬ ‫مجاز و حتی به یک کیلومتر بر ساعت نیز برسد‪ ،‬رانندگان در‬ ‫شرایط بارانی به ویژه در بارندگی ها اولیه بسیار هوشیار باشند‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 24‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4493‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مرهم «سحر» بر اسیب های روانی حادثه دیدگان‬ ‫جان باختگان یک حادثه در قله ای قرار دارند که ما ان را‬ ‫به وضوح مشاهده می کنیم‪ ،‬درحالی که در دامنه کوه افرادی‬ ‫هستند که مجروح یا مصدوم شده اند و در پایین ترین محل‬ ‫افرادی قرار دارند که خسارت مالی دیده اند‪ .‬اما در قسمت‬ ‫نهان کوه که بسیار بزرگ تر از چیزی است که تصور می شود‪،‬‬ ‫افرادی قرار دارند که دچار اسیب های روانی شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬همواره زمانی که صحبت از یک حادثه‬ ‫می شود اغلب به میزان تلفات ان و قله کوه توجه می شود‬ ‫و افرادی که دچار اسیب های روانی شده اند دیده نمی شوند‪،‬‬ ‫چراکه این افراد عالئم اسیب دیدگی خود را به مرور زمان نشان‬ ‫می دهند‪ .‬امدادگران روان هالل احمر که به نام تیم های سحر‬ ‫شناخته می شوند‪ ،‬با مداخالت خود‪ ،‬روان افراد را از اسیب های‬ ‫ناشی از شوک و شدت حوادث نجات داده و تالش می کنند‬ ‫ان ها به زندگی عادی بازگردند‪.‬‬ ‫نام «سحر» برگرفته از عنوان سفیران حمایت روان است و‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬سال از زمان تشکیل ان می گذرد‪ .‬نخستین بار این‬ ‫تیم ها در زمان وقوع زمین لرزه ورزقان تشکیل شد و اعضای‬ ‫ان برای حمایت روانی از زلزله زدگان به این مناطق اعزام‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫حیدرعلی خانبازی‪ ،‬معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر‬ ‫استان اصفهان با اشاره به نحوه فعالیت تیم سحر در استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬می گوید‪ :‬تیم سحر یا سفیران حمایت های روانی‬ ‫به محض وقوع بالیا و حوادث در مناطق اسیب پذیر حضور‬ ‫پیدا می کنند و با فعالیت های مختلف به حمایت های روانی‬ ‫می پردازند‪ .‬در ادامه گفت وگو با معاون امور جوانان جمعیت‬ ‫هالل احمر استان اصفهان را می خوانید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایا همه اعضای تیم سحر در یک راستا فعالیت‬ ‫می کنند؟‬ ‫تیم سحر به گروه های مختلف تقسیم می شوند‪ .‬یکی از‬ ‫گروه ها‪ ،‬کمک های اولیه روان شناختی انجام می دهند‪ .‬این‬ ‫افراد دوره های تخصصی را اموزش دیده و ساماندهی شده اند‬ ‫تا در حوادث حضور پیدا کرده و کمک های اولیه روان شناختی‬ ‫را به حادثه دیدگان ارائه دهند‪ .‬هدف این گروه این است که‬ ‫تاثیرات روانی حوادث را برای اسیب دیدگان کاهش دهند و از‬ ‫بروز اسیب های بیشتر روانی و اجتماعی به متاثران از حادثه‬ ‫جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫این گروه در دقایق اولیه حادثه به مردم کمک می کنند‬ ‫که افراد اسیبی به خودشان نرسانند و اگر نیاز به خدمات‬ ‫تخصصی تر یا پزشکان متخصصی داشته باشند ان ها را به‬ ‫سیستم های تخصصی ارجاع می دهند‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫افراد را برای تهیه نیازهای اولیه شان به مراجع مربوط هدایت‬ ‫می کنند تا اگر خانواده ای نمی داند از کجا چادر یا اقالم غذایی‬ ‫تهیه کند به ان ها کمک کنند‪ .‬درواقع این گروه در کنار مردم‬ ‫حادثه دیده هستند تا سالمت روانی و اجتماعی ان ها به خطر‬ ‫نیفتد‪.‬‬ ‫گروهی دیگر از تیم سحر به فعالیت های محله محور‬ ‫می پردازند و به طور شاخص در مناطق مختلف فضاهای‬ ‫دوستدار کودک را برپا می کنند و تحت نظر یونیسف به‬ ‫کودکان با بازی اموزش های مراقبتی ارائه می دهند‪ .‬طبق‬ ‫تعریف یونیسف سنین زیر ‪ ۱۸‬سال کودک و نوجوان محسوب‬ ‫می شوند و می توانند از خدمات مختلف اموزشی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫روان شناختی و مشاوره این فضاها در سطوح مختلف عمومی‬ ‫و تخصصی استفاده کنند‪.‬‬ ‫در گروه های محله محور سعی می کنیم با توانمندسازی جامعه‬ ‫محلی مردم را دوباره به شرایط تسلط به زندگی خودشان‬ ‫دعوت و کمک کنیم تا ان ها دوباره تسلط به زندگی خودشان‬ ‫را به دست اورند‪ .‬همچنین در این راه از توانمندی مردم‬ ‫همان منطقه استفاده می کنیم و از ان ها می خواهیم عهده دار‬ ‫مشکالت خودشان شوند و به این شکل به سالمت روانی‬ ‫اجتماعی ان ها کمک خواهیم کرد‪.‬‬ ‫گروهی دیگر از تیم سحر به موضوعات رسانه ای می پردازند‪،‬‬ ‫ان ها اخبار حوادث را به صورت دقیق رصد می کنند و اخبار‬ ‫جعلی را اطالع می دهند‪ ،‬همچنین بررسی می کنند برای افراد‬ ‫متاثر از حادثه در فضای مجازی چه چیزی را با چه عنوانی‬ ‫باید طراحی کنند و ارائه دهند تا از نظر روانی و اجتماعی از‬ ‫اسیب دیدگان حمایت کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اعضای تیم سحر چه اموزش هایی دیده اند؟‬ ‫اعضای این تیم ها تحت نظر اساتیدی از سوی یونیسف‬ ‫تربیت شده اند و خود این افراد اساتید فرماندهان تیم سحر‬ ‫در همه شهرستان ها هستند که اعضای تیم سحر را اموزش‬ ‫می دهند‪ .‬هر شعبه ما یک تیم ‪ ۱۴‬نفره سحر دارد که برخی از‬ ‫افراد تخصصی در یک گروه هستند و برخی در هر سه گروه‬ ‫فعالیتمی کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تیم سحر در زمان هایی که حادثه ای اتفاق‬ ‫نیفتادهچهمی کنند؟‬ ‫در زمانی که حادثه ای نیست تیم های سحر به مناطقی می روند‬ ‫که اسیب دیده هستند‪ ،‬اما به شدت زمان های بحران یا حادثه‬ ‫نیستند‪ .‬به عنوان مثال در ماه گذشته در زمینه خشک سالی‪،‬‬ ‫اولین کاروان نیکوکاری به روستای چوپانان شهرستان نائین‬ ‫اعزام شدند‪ .‬تیم سحر پس از استقرار در این روستا فضای‬ ‫دوستدار کودک را در مدارس ایجاد کردند و با سر زدن به‬ ‫خانواده ها پای درد و دلشان نشستند‪.‬از طرفی بقیه حوزه های‬ ‫هالل احمر با این تیم همراه هستند و نیازهای اولویت دار‬ ‫به ویژه خدمات درمانی افراد را بررسی می کنند‪ ،‬البته موارد‬ ‫دیگر در حیطه تیم سحر نیست و تیم سحر صرفًا خدمات‬ ‫حمایت های روانی و اجتماعی را به مردم ارائه می کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصفهان چند تیم سحر دارد؟‬ ‫در اصفهان ‪ ۲۶‬شعبه داریم که در برخی از شعبه ها به فراخور‬ ‫کوچک و بزرگ انجا ممکن است دو یا سه تیم داشته باشند‪.‬‬ ‫درمجموع در استان اصفهان ‪ ۳۰‬تیم سحر داریم که اقایان و‬ ‫بانوان هر دو می توانند عضو این تیم ها باشند و محدودیتی‬ ‫برای حضور افراد وجود ندارد‪ .‬همان طور که متاثرین حوادث‬ ‫زنان و مردان هستند‪ ،‬تمرکز حمایت های روانی ما بر روی‬ ‫کودکان‪ ،‬نوجوانان و زنان است‪ ،‬اما سایر گروه ها وابسته به‬ ‫اینکه چقدر اسیب پذیر یا متاثر از حادثه باشند از حمایت های‬ ‫گروه ما استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اعضای این تیم ها باید چه ویژگی هایی داشته‬ ‫باشند؟‬ ‫اولویت ما برای عضویت در تیم سحر متخصصان روانشناسی‬ ‫یا رشته های مددکاری هستند‪ ،‬ولی چنانچه عالقه مندان‬ ‫دیگری باشند پذیرای ان ها هستیم‪ .‬ما متخصصان و‬ ‫عالقه مندان را اموزش می دهیم و بدون اموزش هیچ کسی‬ ‫را به هیچ منطقه ای اعزام نمی کنیم‪ .‬همچنین یکسری‬ ‫داوطلبانی از هیئت علمی و اساتید دانشگاه ها داریم که در همه‬ ‫استان ها متخصصان سوپروایزر ما هستند که سابقه حضور‬ ‫در حوادث بزرگ را به همراه تیم های مختلف ما داشته اند و‬ ‫در جریان فعالیت تیم سحر قرار دارند‪ .‬نقش ان ها برای تیم‬ ‫سحر‪ ،‬نظارتی و راهبری است و اگر اعضای تیم زمانی که وارد‬ ‫منطقه شوند با مشکلی برخورد کنند یا مشورتی بخواهند باید‬ ‫از اعضای متخصص راهنمایی بگیرند‪.‬‬ ‫اشاره ای هم به فعالیت تیم سحر ویژه کودکان داشته باشید‪.‬‬ ‫کودکان در حوادث به واسطه مشاهده صحنه های دل خراش و‬ ‫از دست دادن عزیزانشان اسیب می بینند‪ .‬بر این اساس فضای‬ ‫دوستدار کودک را در بعضی از مناطق حادثه زده تشکیل داده‬ ‫و امکانات الزم را نیز در اختیار تیم های حمایت روان قرار‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬حضور تیم سحر در کدام حادثه بیشتر پررنگ‬ ‫بوده؟‬ ‫در مواردی کودکان پشتیبان خود را از دست می دهند و هزار‬ ‫و یک اتفاق برای ان ها رخ می دهد‪ ،‬یا متاسفانه خانواده بعد از‬ ‫زمان وقوع حادثه ان قدر درگیر می شود که فرزندش را از یاد‬ ‫می برد و رسیدگی های الزم برای کودک انجام نمی شود‪ ،‬البته‬ ‫در شرایط رخ داده خانواده های کودکان هم درگیر هستند‪ .‬در‬ ‫زلزله ورزقان اذربایجان یکی از بزرگ ترین کارهایی که انجام‬ ‫شد عادی سازی فضا برای کودکان و خانواده هایی بود که‬ ‫بستگان خود را از دست داده بودند‪ .‬تاکنون مردم از حضور این‬ ‫تیم ها در حوادث استقبال به خوبی استقبال کرده اند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫مسئوالن قضایی از هر راهی برای کنترل بازار دارو به دولت کمک کنند‬ ‫گروه جامعه‪ :‬رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئله پیش امده‬ ‫در حوزه دارو در کشور به مسئوالن ذیربط قضایی دستور داد در‬ ‫زمینه کنترل بازار از هر راهی که ممکن است به دولت کمک‬ ‫کنند و چنانچه افرادی سودجو و نفوذی در حوزه دارو وجود دارند‪،‬‬ ‫اقدامات مقتضی قانونی و قضایی را در قبال انها به عمل اورند‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫غالمحسین محسنی اژه ای‪ ،‬امروز دوشنبه (‪ ۲۳‬ابان) در نشست‬ ‫شورای عالی قوه قضاییه افزود‪ :‬سازمان بازرسی کل کشور به‬ ‫موضوع دارو ورود کرده است؛ در اینجا نیز تاکید می کنم با عنایت‬ ‫به اتفاق رخ داده و شرایط زمانی موجود و در پیش بودن فصل‬ ‫زمستان‪ ،‬جدیت و اهتمام سازمان بازرسی در این عرصه باید‬ ‫بسیار زیاد باشد و به نحوی اتخاذ عمل شود که دسترسی مردم‬ ‫به دارو تسهیل و تسریع شود و در این زمینه به تعزیرات نیز‬ ‫کمک شود‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای اظهارداشت‪ :‬ورود مجدانه سازمان بازرسی به‬ ‫مقوله دارو باید به نحوی باشد که دسترسی مردم به اقالم‬ ‫دارویی را تسهیل و تسریع کند و نباید خود این ورود‪ ،‬در این‬ ‫زمینه مشکل به وجود اورد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بزرگوار‪،‬‬ ‫سردار عالیقدر و دانشمند برجسته حاج حسن طهرانی مقدم و‬ ‫همرزمان وی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شهید طهرانی مقدم در زمره‬ ‫انسان هایی بود که در دل سختی و مشکالت با چاره اندیشی های‬ ‫خود‪ ،‬دیگران را متعجب می کنند؛ این شهید واالمقام در اوج‬ ‫جنگ تحمیلی و تحریم های دشمنان‪ ،‬برای کشور تولید قدرت‬ ‫بازدارنده کرد و فناوری ساخت و توسعه موشکی را در پیش‬ ‫گرفت و در نتیجه همان سختی ها و مجاهدت های مخلصانه‪،‬‬ ‫امروز شاهد ساخت موشک بالستیک فراصوت در کشور هستیم‬ ‫و می توانیم بسیاری از نیازهای دفاعی و غیردفاعی خود را تولید‬ ‫و وفق ضوابط بین المللی صادر کنیم‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به‬ ‫استان خراسان جنوبی و مصوبات این سفر برای رفع مسائل و‬ ‫مشکالت مردم گرانقدر این استان‪ ،‬گفت‪ :‬مقامات و مسئوالن‬ ‫بخش های ذیربط قضایی که در جریان سفر به استان خراسان‬ ‫جنوبی به نقاط مختلف این استان عزیمت کردند و پای‬ ‫صحبت های مردم نشستند‪ ،‬موارد مصوب شده و تصمیمات‬ ‫اتخاذ شده را تا حصول نتیجه و رفع مسائل و مشکالت مردم‬ ‫خراسان جنوبی با جدیت و مداومت پیگیری کنند‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه در همین زمینه به مقامات قضایی دستور داد‬ ‫مطالبات و خواسته هایی که در جریان سفر به خراسان جنوبی به‬ ‫صورت کتبی و شفاهی از ناحیه مردم و مراجعان دریافت شده‬ ‫است را در نهایت جدیت و مداومت و با نگاهی ویژه پیگیری‬ ‫کنند و نسبت به اجابت هر مقدار از ان مطالبات و خواسته های‬ ‫مردمی که در حیطه مسئولیت های قانونی مقامات قضایی است‪،‬‬ ‫اهتمام داشته باشند‪.‬رئیس قوه قضاییه در همین راستا افزود‪:‬‬ ‫مسئوالن و مقامات قضایی هر مقدار از مطالبات و خواسته های‬ ‫مردمی واصل شده را که رفع و اجابت انها در حیطه اختیارات‬ ‫قانونی شان نیست‪ ،‬به مردم درخواست کننده اطالع دهند و‬ ‫اینگونه نباشد که هموطن مطالبه گر از وضعیت درخواست و‬ ‫مطالبه خود بی اطالع بماند‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای تاکید کرد‪ :‬مردمی که در جریان سفرهای‬ ‫استانی با مقامات و مسئوالن قضایی به صورت چهر ه ب ه چهره‬ ‫و بدون واسطه مالقات می کنند‪ ،‬انتظارات به حقی دارند و به هیچ‬ ‫وجه نباید انها را مایوس کرد و باید مطالبات و خواسته های ‬ ‫انان را در حیطه مسئولیت های قانونی خود با جدیت و مداومت‬ ‫پیگیری کنیم و به سرانجام برسانیم‪.‬رئیس دستگاه قضا با‬ ‫اشاره به نخستین برنامه سفر استانی خود به خراسان جنوبی‬ ‫و حضور در دانشگاه بیرجند و دیدار و گفت وگو و تبادل نظر‬ ‫با دانشجویان‪ ،‬گفت‪ :‬در جریان حضور در دانشگاه بیرجند‪،‬‬ ‫چند تن از دانشجویان از دانشجویان دانشگاه های مختلف در‬ ‫نهایت ادب و نزاکت و بدون لکنت زبان‪ ،‬مسائل‪ ،‬خواسته ها‪،‬‬ ‫نقدها و پیشنهادات و اعتراض خود را مطرح کردند و از جمله‬ ‫از مبارزه مجدانه با مفاسد در ساحت های گوناگون‪ ،‬مرزبندی‬ ‫با اغتشاشاگران‪ ،‬ایجاد کرسی های ازاداندیشی و رفع مشکالت‬ ‫معیشتی مردم سخن گفتند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬مطالبات دانشجویان‪،‬‬ ‫مطالبات به حقی بود و مسائل مطرح شده از جانب انها مانند‬ ‫ایجاد کرسی های ازاداندیشی و فراهم امدن بسترهای گفت وگو‬ ‫و نقد برای رفع ایرادها و ابهام ها همچنین مبارزه با فساد در‬ ‫عرصه ها و ساحت های مختلف‪ ،‬از جمله مطالبات و تاکیدات‬ ‫رهبر معظم انقالب طی سالیان متمادی است‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه افزود‪ :‬دانشجویان در صحبت هایی که با من‬ ‫داشتند تاکید می کردند که صف شان از اغتشاشگران جداست‬ ‫و به ارزش های نظام اسالمی و کشور پایبند هستند اما در عین‬ ‫حال پاره ای نقدها را در حوزه های مختلف از جمله مدیریت‬ ‫در ساحت های گوناگون کشور و وجود برخی کمبودها‪ ،‬دارند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به دیدار خود با اقشار مختلف‬ ‫مردمی استان خراسان جنوبی نیز گفت‪ :‬نکات و نقطه نظرات‬ ‫مطرح شده از جانب نمایندگان اقشار مختلف مردمی استان‬ ‫خراسان جنوبی بسیار اموزنده و راهگشا بودند و انها با روحیه‬ ‫جهادی و انقالبی و خیرخواهانه‪ ،‬پیشنهادهای خوبی را برای رفع‬ ‫برخی از مسائل و مشکالت استا ن خود مطرح کردند؛ ما نیز باید‬ ‫کمک ها و همکاری های الزم را به مسئوالن‪ ،‬نخبگان و مردم‬ ‫این استان در راستای رفع مسائل داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در جریان دیدارهایی که با دانشجویان و اقشار‬ ‫مختلف مردمی استان خراسان جنوبی داشتم‪ ،‬یکی از موضوعات‬ ‫برجسته مطرح شده از ناحیه انها‪ ،‬مرتبط با مسائل معیشتی مردم‪،‬‬ ‫مدیریت بازار کاالهای اساسی و ارز‪ ،‬ایجاد اشتغال و رفع موانع‬ ‫کسب و کار بود و دانشجویان و مردم عزیز خراسان جنوبی در‬ ‫این حوزه ها انتظارات و مطالبات به حقی داشتند؛ ما مسئوالن‬ ‫نیز در بخش های مختلف باید با کمک و همکاری یکدیگر در‬ ‫راستای رفع این مسائل و مشکالت اهتمام جدی داشته باشیم‬ ‫و مسئولیت ما در این عرصه سنگین است‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای اظهار داشت‪ :‬یکی از موضوعات قابل تامل‬ ‫مطرح شده از جانب یکی از نمایندگان اقشار مختلف مردمی‬ ‫استان خراسان جنوبی این بود که با وجود دشمنی ها و تحریم ها‪،‬‬ ‫برخی موانع در کشور خودساخته هستند‪ ،‬بنابراین می توان انها‬ ‫را به سهولت رفع کرد‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه به مقامات دستگاه قضا از جمله دادستان کل‬ ‫کشور‪ ،‬همه دادستان های سراسر کشور و معاون پیشگیری قوه‬ ‫قضاییه دستور داد هر مقدار که در توان دارند به ویژه در حوزه‬ ‫مسائل اولویت دار کشور از جمله رونق و جهش تولید و رفع موانع‬ ‫کسب و کار به دولت کمک و همکاری کنند‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا خطاب به مسئوالن ذیربط قضایی در سراسر‬ ‫کشور دستور داد که در راستای رفع موانع تولید‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫تعطیلی بنگاه های تولیدی و صنعتی‪ ،‬احیای واحدهای تولیدی‬ ‫کوچک و بزرگ‪ ،‬جلوگیری از توقیف مواد اولیه و تجهیزات مورد‬ ‫نیاز کارگاه ها و کارخانه ها‪ ،‬تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چنانچه برای یک بنگاه تولیدی مسئله ای ایجاد‬ ‫شده است‪ ،‬مسئوالن ذیربط قضایی به گونه ای تدبیر کنند‬ ‫تا در صورتی که نیازی وجود ندارد‪ ،‬مسدود شدن حساب یا‬ ‫ممنوع الخروجی برای گرداننده بنگاه مزبور یا احیانًا بازداشت‬ ‫او‪ ،‬به نحوی که فرایند تولید را در ان بنگاه مختل کند‪ ،‬صورت‬ ‫نگیرد و در عین حال پیگیری های مقتضی قانونی و قضایی‬ ‫نیز انجام شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کشف احتکار محموله ‪ ۲۴۵‬هزار سرم‬ ‫در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطالعات‬ ‫دستگاه قضا از کشف یک محموله احتکار شده دارویی در یکی‬ ‫از استان های کشور حاوی ‪ ۲۴۵‬هزار سرم در یک مجموعه‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اتباع بیگانه می توانند از سامانه ابالغ‬ ‫الکترونیک(ثنا)استفادهکنند‬ ‫محمد کاظمی فرد رئیس مرکز امار و فناوری اطالعات قوه‬ ‫قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به یکی از چالش های قدیمی‬ ‫دستگاه قضایی در زمینه ابالغ الکترونیکی به اتباع بیگانه‬ ‫گفت‪ :‬در نتیجه همکاری وزارت کشور و مرکز امار و فناروری‬ ‫اطالعات قوه قضاییه‪ ،‬اکنون خدمات شناسایی اتباع بیگانه که‬ ‫از شهریور سال جاری به صورت ازمایشی راه اندازی شده بود‪،‬‬ ‫در همه مراجع قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل‬ ‫استفاده است و اتباع بیگانه از این پس می توانند با مراجعه به این‬ ‫مراجع و دفاتر‪ ،‬نسبت به ثبت نام ثنا و به تبع ان ابالغ الکترونیکی‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این پس همه اطالع رسانی های مهم به اتباع بیگانه‬ ‫در موضوعات ثبت و ارجاع پرونده‪ ،‬صدور ابالغیه‪ ،‬صدور رای‪،‬‬ ‫ارسال پرونده به تجدیدنظرخواهی و اجرای احکام به صورت‬ ‫الکترونیکی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫کاظمی فرد گفت‪ :‬امکان ورود به پنجره واحد خدمات هوشمند‬ ‫قضایی نیز برای اتباع بیگانه مهیا شده و این افراد می توانند‬ ‫از خدماتی که در این پنجره واحد در نظر گرفته شده مانند‬ ‫اطالع رسانی پرونده‪ ،‬نوبت دهی قضایی‪ ،‬پرداخت هزینه و‬ ‫شرکت در دادرسی های الکترونیکی استفاده کنند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۶۰‬هزار‬ ‫حیوان گزیدگی در کشور به‬ ‫ثبت رسیده است‬ ‫رئیس گـروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسـان‬ ‫و حیوان گفت‪ :‬سـال گذشـته ‪ ۲۶۰‬هزار حیوان گزیدگی در‬ ‫کشـور ثبـت کردیم و برای نخسـتین بـار ‪ ۱۶‬مـورد مرگ‬ ‫انسـانی ناشـی از هـاری داشـتیم‪ ،‬از ایـن رو رونـد افزایش‬ ‫حیوان گزیدگـی و هـاری روزبـه روز در حال افزایش اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬بهـزاد امیـری در نوزدهمیـن همایش‬ ‫کشـوری بیماری هـای قابـل انتقال بیـن انسـان و حیوان‬ ‫«زئونـوز»‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬یکـی از اهداف مهـم این همایش‪،‬‬ ‫تحقـق رویکـرد سلامت یکپارچـه و واحد اسـت؛ بیماری‬ ‫زئونـوز بیـش از هـر بیمـاری دیگـری‪ ،‬بـرای پیشـگیری‬ ‫نیازمند تعامالت فرابخشـی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اهـداف برگـزاری نوزدهمیـن همایـش‬ ‫کشـوری بیماری هـای قابـل انتقال بیـن انسـان و حیوان‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪ :‬ارتقـای نظـام مراقبـت بیماری هـای زئونـوز‪،‬‬ ‫شناسـایی و تحلیـل نقـاط ضعـف نظـام مراقبـت‪ ،‬ارتقای‬ ‫هماهنگی ها و همکاری های درون بخشـی و بین بخشـی‪،‬‬ ‫بررسـی چالش هـا و مشـکالت و تازه هـای مراقبـت و‬ ‫کنتـرل‪ ،‬تدویـن و به روزرسـانی برنامه های زئونـوز‪ ،‬تدوین‬ ‫و به روزرسـانی فهرسـت پایش هـای فنـی‪ ،‬بیماری هـای‬ ‫نوپدیـد و بازپدیـد (زئونـوز) بـا اولویـت طاعـون و تب کیو‬ ‫و توالرمـی‪ ،‬طـرح موضوعـات مرتبـط بـا سـامانه پورتال‬ ‫و سـیب‪ ،‬شـرح اهـم اقدامـات انجـام شـده و برنامه هـای‬ ‫در دسـت اجـرا‪ ،‬بیـان انتظـارات متقابـل مرکـز مدیریـت‬ ‫بیماری هـا و دانشـگاه ها از جملـه اهـداف مـد نظـر در این‬ ‫زمینه اسـت‪.‬‬ ‫رئیس گـروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسـان‬ ‫و حیـوان تصریـح کـرد‪ :‬بـراورد مشـخصی در زمینـه این‬ ‫بیمـاری وجود نـدارد‪ ،‬از این رو بحـث ارتقای نظام مراقبت‬ ‫مطـرح شـده تا به صـورت مرتب بـراوردی از میـزان بروز‬ ‫و شـیوع بیماری ها داشـته باشـیم و مسائلی جهت صحت‬ ‫بیماری و حساسـیت نظام مراقبت تبیین شـود‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬در اسـتان های غربـی‪ ،‬شـمال غـرب و‬ ‫شـمال شـرق کشـور بیشـترین موارد ابتالء به بروسلوز به‬ ‫جهت موضوعات اقلیمی و سلامت دام وجـود دارد‪ ،‬از این‬ ‫رو بعیـد اسـت در یـک اسـتان مانند همدان که بیشـترین‬ ‫میزان بروز بروسـلوز را دارد‪ ،‬اسـتان های مجاور ان به یک‬ ‫سـوم بروز برسـد‪ ،‬از این رو از دید تخصصی و کارشناسـی‬ ‫به نظر می رسـد در ان اسـتان ها نظـام بیماریابی و مراقبت‬ ‫ضعیـف عمل کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬در صورتـی که سـایر سـازمان ها‪ ،‬ادارات‬ ‫و دسـتگاه هایی که در راسـتای پیشـگیری بیمـاری زئونوز‬ ‫مسـئولیت دارنـد‪ ،‬همـکاری نکننـد نمی توانیم بـه اهداف‬ ‫تعیین شـده دسـت یابیم‪.‬‬ ‫امیـری گفـت‪ :‬سـال گذشـته بیـش از ‪ ۲۶۰‬هـزار‬ ‫حیوان گزیدگـی در کشـور ثبـت کردیـم و برای نخسـتین‬ ‫بـار ‪ ۱۶‬مورد مرگ انسـانی ناشـی از هاری داشـتیم‪ ،‬از این‬ ‫رو رونـد افزایـش مـوارد حیـوان گزیدگـی و درصـد ابتالء‬ ‫حیوانـات عامـل گـزش و هـاری نیـز روزبـه روز در حـال‬ ‫افزایـش اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۰ ÁÁ‬مرکـز درمان پیشـگیری هـاری در‬ ‫کشـور وجود دارد‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ‪ ۷۰۰‬مرکـز درمـان پیشـگیری هاری‬ ‫در کشـور وجـود دارد کـه خدمات ارزنـده ای به مـردم ارائه‬ ‫می کننـد‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬اسـتنباط عمـده افرادی که سـال‬ ‫گذشـته جـان خـود را بـر اثـر هـاری از دسـت دادنـد‪ ،‬این‬ ‫بـوده که خراش سـاده مشـکلی ایجـاد نمی کند‪ ،‬همچنین‬ ‫بسـیاری اتباع خارجی بودند که اطالعات کافی نداشـتند یا‬ ‫از اتبـاع غیرمجاز بودند‪ ،‬به همین دلیل به مراکز بهداشـتی‬ ‫مراجعـه نکردنـد کـه در نهایت بـه مرگ ان ها منجر شـد‪.‬‬ ‫رئیـس گـروه مدیریـت بیماری هـای قابـل انتقـال بیـن‬ ‫انسـان و حیـوان افزود‪ :‬سـازمان شـهرداری ها و دهیاری ها‬ ‫اقدامات فراوانی طی دو سـال گذشـته انجـام داده که قابل‬ ‫تقدیر اسـت‪ ،‬همچنیـن دسـتورالعمل های کشـوری ابالغ‬ ‫شـد کـه در نامـه ای بـه معاونت بهداشـت دانشـگاه ها این‬ ‫دسـتورالعمل را ابلاغ کردیـم‪ ،‬اجـرای دسـتورالعمل های‬ ‫مرتبـط در سـطح اسـتان ها و شـهرها بـه صـورت کامـل‬ ‫ازجملـه مطالبـات مـد نظـر در این حوزه اسـت‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬الزم اسـت بـه صورت هدفمنـد حرکت‬ ‫کنیـم تا با ارزیابی مسـائل‪ ،‬اهـداف مد نظر را محقق کنیم‪،‬‬ ‫دسـتورالعمل ها نواقصـی دارد‪ ،‬اما قابل تقدیر اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اختصـاص ‪ ۳۰‬میلیـارد اعتبـار جهـت‬ ‫کنترلوپیشـگیریازسـالکدرسـالجاری‬ ‫امیـری خاطرنشـان کـرد‪ :‬دسـتورالعملی تهیـه شـده کـه‬ ‫براسـاس ان سـگ ها را عقیـم‪ ،‬واکسـینه و سـپس ازاد‬ ‫می کننـد کـه ایـن اقـدام هزینه بر‪ ،‬طاقت فرسـا و سـنگین‬ ‫اسـت؛ به طورطبیعـی یک دسـتگاه بـه تنهایـی نمی تواند‬ ‫متولـی ان باشـد‪ ،‬امـا علی رغم تمام مشـکالت ایـن اقدام‬ ‫توسـط سـازمان دهیاری هـا انجـام می شـود‪ ،‬از ایـن رو‬ ‫امیدواریـم بخشـی از معضـل افزایش جمعیت سـگ های‬ ‫بـدون صاحـب را کنتـرل کنیـم و ایـن موضـوع بایـد در‬ ‫اسـتان ها و شهرسـتان ها به صـورت جدی پیگیری شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اینکـه در اجـرای برنامه های متعـدد چالش ها‬ ‫و مشـکالتی وجـود دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬بیـش از ‪ ۱۵۰‬مشـکل و‬ ‫چالـش درخصـوص بیمـاری زئونوز احصا شـده اسـت که‬ ‫اولویت بندی هـا صـورت گرفتـه و براسـاس مـواردی کـه‬ ‫بیشـترین اثربخشـی را می تواند داشته باشـد‪ ،‬اقدامات را به‬ ‫پیـش می بریم‪.‬‬ ‫رئیس گـروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسـان‬ ‫و حیـوان بـا اشـاره بـه اینکه بسـیاری از پزشـکان تاکنون‬ ‫یـک بیمار توالرمـی و تب کیو و طاعون مشـاهده نکردند‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬ضعـف در اموزش پزشـکی وجـود دارد‪ ،‬یکی‬ ‫دیگـر از وظایـف ایـن اسـت که مباحـث مرتبـط را در این‬ ‫راسـتا مد نظر داشـته باشـیم و دسـتورالعمل ها را به عنوان‬ ‫منبـع ازمـون در بعد تخصصی قـرار دهیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫گیشه‬ ‫پنج فیلم روی پرده تیزر‬ ‫رایگان تلویزیونی می گیرند‬ ‫بـا پخـش گسـترده و رایـگان تیـزر فیلم هـای در‬ ‫حـال اکـران در سـینماها از تلویزیون‪ ،‬فصل تـازه ای از‬ ‫همکاری های دوجانبه سـازمان سـینمایی و صداوسیما‬ ‫اغـاز خواهد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬در حاشـیه جلسـه شـورای عالی‬ ‫سـینما در نهـاد ریاسـت جمهـوری بـا توافـق محمـد‬ ‫خزاعی رئیس سـازمان سـینمایی و پیمان جبلی رئیس‬ ‫سـازمان صداوسـیما‪ ،‬مقرر شـد در گام اول تیزر ‪ ۵‬فیلم‬ ‫سـینمایی در حال اکران از طریق شـبکه های تلویزیون‬ ‫پخش شـود‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه محمـد خزاعـی رئیـس سـازمان‬ ‫سـینمایی کشـور بـا اشـاره بـه رویکـرد همکاری های‬ ‫جمعـی دو سـازمان‪ ،‬فعالیـت کارگـروه مشـترک و‬ ‫تاکیـد بـر گسـترش و تعمیـق هر چـه بیشـتر روابط و‬ ‫همکاری های دوجانبه گفت‪ :‬تعامل سـازمان سـینمایی‬ ‫و صداوسـیما‪ ،‬به منظـور ارتقا و گسـترش فرهنگ فیلم‬ ‫دیـدن و رونـق بیشـتر سـالن های سـینمایی صـورت‬ ‫گرفته اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در مرحله نخسـت این طرح‪ ،‬قرار اسـت‬ ‫تیـزر فیلم هـای سـینمایی «بخارسـت»‪« ،‬بامبـاال»‪،‬‬ ‫«لوپتـو»‪« ،‬بیـرو» و «طبقه یک و نیم» از شـبکه های‬ ‫مختلـف تلویزیـون به انتن پخش سـپرده شـوند‪.‬‬ ‫خزاعـی ضمـن تاکیـد بـر نزدیکـی و تعامـل هـر‬ ‫چـه بیشـتر بیـن سـینما و تلویزیـون و به موجـب ان‪،‬‬ ‫ترسـیم چشـم انداز روشـنی پیش روی دسـت اندرکاران‬ ‫سـینما‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬یکـی از دغدغه هـای تهیه کننـدگان‬ ‫و کارگردانـان سـینما در ادوار مختلـف‪ ،‬نحـوه پخـش‬ ‫تیزرهـای فیلم هـای در حـال اکـران از تلویزیـون بوده‬ ‫اسـت که به نظر می رسـد بـا این اقـدام‪ ،‬در دوره جدید‪،‬‬ ‫گام هـای عملـی و جـدی در جهت رفع موانع برداشـته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬صنعـت سـینما و اکـران و‬ ‫عرضـه فیلم هـا بـه تبلیغـات و حمایت هـای خبـری و‬ ‫اطالع رسـانی نیـاز دارنـد‪ .‬چراکـه یکـی از پرتکرارترین‬ ‫دغدغه هـا و مشـکالت سـینماداران‪ ،‬تهیه کننـدگان و‬ ‫پخش کننـدگان موضوع تبلیغات تلویزیونـی فیلم ها در‬ ‫سـال های گذشـته و هم اکنون اسـت که خوشـبختانه‪،‬‬ ‫بـا تعامـل خـوب روسـای سـازمان صداوسـیما دور‬ ‫جدیـدی از حمایت هـا و همکاری هـای دو مجموعـه‬ ‫سـازمان سـینمایی و صداوسـیما اغـاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه او‪ ،‬رونـق اکـران و اساساً صنعت سـینما‬ ‫بـه سـازوکارهای خبـری و تبلیغاتـی ان بسـتگی دارد؛‬ ‫بنابرایـن به طورقطع ایسـتادن تلویزیون در کنار سـینما‬ ‫و سـینماگران بیش از گذشـته منجر به رونق و شـادابی‬ ‫سـالن های سـینما و رشـد گیشـه می شود‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان سـینمایی کشـور‪ ،‬از اغـاز بـه کار‬ ‫کارگـروه سـینما و تلویزیـون کـه در دوره جدید اشـاره‬ ‫و عنـوان کـرد‪ :‬ایـن کارگـروه طـی ماه هـای گذشـته‬ ‫شـکل گرفته و فعالیت مسـتمر ان باهدف رفع چالش ها‬ ‫و مشـکالت سـینما در حوزه های مختلف ازجمله خرید‬ ‫رایـت فیلم ها توسـط رسـانه ملی و بسـته های خدمات‬ ‫تبلیغـی و گفتمانـی‪ ،‬بـه زودی اغاز می شـود‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 24‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4493‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سیر تحول نمایش خانگی کابوس صداوسیما و سینما‬ ‫شــبکه نمایش خانگی در طول حیات ‪ ۱۲‬ساله خود‪ ،‬فراز و‬ ‫نشــیب هایی را تجربه کرده؛ عملکردی که حاال این رسانه‬ ‫را در نقطه ای مطلــوب قرار داده اما طبق قاعده بین المللی‬ ‫وی ‪ .‬او‪ .‬دی هــا‪ ،‬هیچ تضمینی برای اســتمرار این روند در‬ ‫اینده وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نیمه دوم دهه ‪ ۸۰‬شمســی‪ ،‬نقط ه اشنایی‬ ‫بســیاری از خانواده ها و جوانان ایرانی با مقوله سریال های‬ ‫روتین (عادی) شبانه و هفتگی غربی بود؛ بهانه چنین اگاهی‬ ‫نیز پخش گسترده سریال های مخاطب شماری چون فرار از‬ ‫زندان و الست بود که با اســتقبال خیره کننده ای از سوی‬ ‫مخاطبان ایرانی مواجه شد‪.‬‬ ‫این اســتقبال سهمگین‪ ،‬پیام روشنی برای جامعه سینمایی‬ ‫و مدیریت ســینمای کشور داشــت‪ .‬این جمعیت با درک‬ ‫این پیام‪ ،‬خیلی زود به تولید ســریال هایی روی اوردند که‬ ‫با الگوبــرداری از نمونه های موفق غربــی‪ ،‬باهدف جذب‬ ‫مخاطب انبــوه‪ ،‬جلــوی دوربین می رفــت‪ .‬ضمن ان که‬ ‫وسوسه تولید چنین محصوالتی‪ ،‬بســیاری از کارگردانان‪،‬‬ ‫فیلمنامه نویســان و تهیه کنندگان را به صرافت تولید چنین‬ ‫اثاری فرامی خواند‪.‬‬ ‫این رســانه که از ان تحت عنوان شــبکه نمایش خانگی‬ ‫نام برده می شــد‪ ،‬محدودیت های سریال های تلویزیونی را‬ ‫نداشت و در قالب بندی‪ ،‬پیرو اثار سینمایی بود؛ بنابراین این‬ ‫رســانه‪ ،‬فضای خوبی برای کارگردانان و بازیگرانی بود که‬ ‫عامدانه از تولیدات تلویزیونی فاصله گرفته بودند و حاال این‬ ‫فرصت را داشتند که بخت خود را در یک سریال‪ ،‬ان هم از‬ ‫جنس شبکه نمایش خانگی بیازمایند‪.‬‬ ‫نخستین سریالی که با این تفکر جلوی دوربین رفت‪ ،‬قلب‬ ‫یخی بود‪ .‬تئوری تولید این اثر‪ ،‬کامال غربی است و صاحبان‬ ‫اثر تالش کردند تا با پشــتوانه یک داستان الیه الیه و البته‬ ‫بهره مندی از چهره های شاخص سینمایی‪ ،‬گام بلندی در این‬ ‫مسیر بردارند‪ .‬البته که تاحدود بسیاری هم موفق می شوند و‬ ‫می توانند به فروش خوبی هم دست یابند؛ بنابراین نخستین‬ ‫تجربه سریال سازی ایرانی در شبکه نمایش خانگی که در‬ ‫اواخر دهه ‪ ۸۰‬شمسی به وقوع می پیوندد‪ ،‬با استقبال فراتر‬ ‫از انتظار مخاطبان و البتــه الگوبرداری صرف از اثار غربی‬ ‫مواجه می شود‪.‬‬ ‫در ادامه این روند‪ ،‬مهران مدیری که در اوج مشــغله کاری‬ ‫خود به ســر می برد‪ ،‬پــس از چند مدل سریال ســازی در‬ ‫تلویزیون‪ ،‬با قهوه تلخ‪ ،‬قدم در گود شــبکه نمایش خانگی‬ ‫می گذارد‪ .‬سریالی ‪ ۱۰۲‬قسمتی که در ابتدا‪ ،‬موفق به جذب‬ ‫مخاطبان بسیاری شــده اما در ادامه‪ ،‬با استقبال چندانی از‬ ‫سوی انها مواجه نمی شود‪.‬‬ ‫شهرزاد‪ ،‬نخســتین اثر در دوران گذار است که با استقبالی‬ ‫هنگفت از ســوی مخاطبــان مواجه می شــود‪ .‬دامنه این‬ ‫اســتقبال به اندازه ای بود که هنوز فصل نخست این سریال‬ ‫را پرمخاطب ترین و پرفروش ترین محصول تاریخ نمایش‬ ‫خانگی ایران می نامند‬ ‫ساخت ایران در ســال ‪ ،۹۰‬یک کمدی هوشمندانه بود که‬ ‫در ‪ ۱۸‬قســمت و با بهره گیری از ســتارگان سینما موفق‬ ‫به جذب مخاطبان بســیاری شــد‪ .‬در ادامه اما روند توفیق‬ ‫سریال های این شبکه‪ ،‬با توقفی طوالنی همراه می شود تا‬ ‫برای نخستین بار در تاریخ نه چندان طوالنی شبکه نمایش‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه‪ 9705092 :‬و ‪9705093‬‬ ‫‪ -1 -2439‬شماره اگهی‪ 140103902004000070 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/08/23 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 139704002004000564‬و ‪ 139704002004000565‬تمامت ششدانگ پالک ثبتی یازده‬ ‫فرعی از پنج هزار و دویست هشتاد و شش اصلی (‪ )5286/11‬واقع در بخش ‪ 4‬ثبت اصفهان با‬ ‫حق العبور از کوچه چهار متری در صفحه ‪ 537‬دفتر ‪ 62‬ذیل ثبت ‪ 7909‬به شماره چاپی ‪293573‬‬ ‫به نام ناهید هفت برادران فرزند اکبر به میزان دو دانگ و در صفحه ‪ 414‬دفتر ‪ 200‬ذیل ثبت‬ ‫‪ 43412‬به شماره چاپی ‪ 065438‬به نام علیرضا ساوج فرزند علیرضا به میزان دو دانگ و در صفحه‬ ‫‪ 417‬دفتر ‪ 200‬ذیل ثبت ‪ 43413‬به شماره چاپی ‪ 065439‬به نام علیرضا ساوج فرزند علیرضا به‬ ‫میزان دو دانگ سابقه ثبت و سند دارد به ادرس‪ :‬اصفهان خیابان شریف واقفی‪ ،‬کوی خسروی‪ ،‬بن‬ ‫بست الله حدودومشخصات‪ :‬شما ً‬ ‫ال‪ :‬به خط مستقیم مفروض به راهرو چهار متری به طول ‪15.60‬‬ ‫متر (درب مدخل بعدًا در این حد خواهد بود) شرقًا‪ :‬به خط مستقیم مفروض به قطعه ‪5286/12‬‬ ‫به طول ‪ 27.90‬متر جنوبًا‪ :‬به خط مستقیم مفروض به قطعه پالک ‪ 5286/6‬به طول ‪ 15.10‬متر‬ ‫غربًا‪ :‬به خط مستقیم مفروض به قطعه ‪ 5286/10‬به طول ‪ 27.90‬مترکه طبق نظر کارشناس‬ ‫رسمی مساحت عرصه ‪ 420‬متر مربع بدون حقوق ارتفاقی (بر اساس اطالعات طرح تفضیلی‬ ‫شهرداری اصفهان ‪ 22/5‬مترمربع ملک در مسیر تعریض قرار دارد)‪ ،‬مساحت اعیان ‪ 600‬متر مربع‬ ‫و ملک مورد نظر بر اساس کد نوسازی ‪ 3/1/103044/107‬در دو سقف‪ ،‬زیر زمین ‪ 178‬متر مربع‬ ‫مسکونی ‪ 54‬متر مربع انباری‪ ،‬همکف ‪ 258‬مترمربع مسکونی و دو پارکینگ سر پوشیده به متراژ‬ ‫‪ 800‬مترمربع‪ ،‬طبقه اول ‪ 30‬متر مربع انباری می باشد‪ ،‬همچنین دارای پروانه ساختمانی شماره‬ ‫‪ 13/5869‬مورخ ‪ 1374/03/06‬و پایان کار شماره ‪ 5286/11‬مورخ ‪ 1375/07/18‬می باشد‪ .‬پالک‬ ‫فوق با قدمتی حدود ‪ 27‬سال واقع در دو طبقه (یک زیر زمین‪ ،‬یک همکف با چهار اتاق) بصورت‬ ‫تک واحدی با اسکلت فلزی و دیوار‪ ،‬سقف ها طاق ضربی با نمای اجرنما ‪ ،‬پارکینگ مسقف‪ ،‬راه‬ ‫پله سنگ کف واحد همکف سرامیک‪ ،‬دیوار ها رنگ و روغن ‪ ،‬سقف گچ کاری ‪ ،‬سرویس بهداشتی‬ ‫و حمام کاشی و سرامیک‪ ،‬اشپزخانه اوپن با کابینت ‪ ، MDF‬درب های داخلی چوبی ‪ ،‬درب و‬ ‫پنجره ها الومینیومی و دارای برق‪ ،‬اب و گاز دایر‪ ،‬سرمایش کولر ابی‪ ،‬گرمایش شوفاژ‪ .‬که به‬ ‫موجب طبق سند ‪ 6455‬مورخ ‪ 1391/04/14‬دفتر ‪ 253‬و طبق سند ‪ 13366‬مورخ ‪1393/08/04‬‬ ‫دفتر ‪ 253‬در رهن بانک رفاه کارگران قرار دارد و طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه می‬ ‫باشد ازساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/09/08‬در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان‬ ‫واقع در اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور‬ ‫سمت چپ طبقه سوم از مبلغ ‪ 120/000/000/000‬ریال (یکصد و بیست میلیارد ریال) شروع و‬ ‫به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت‬ ‫بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی‬ ‫که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ‬ ‫مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن انکه‬ ‫پس از مزایده در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده‬ ‫مزایده مسترد می گردد ضمنًا این اگهی در یک نوبت در روزنامه اصفهان امروز چاپ اصفهان‬ ‫مورخ ‪ 1401/08/24‬درج و منتشر می گردد‪ .‬توضیحًا شرکت درمزایده منوط به پرداخت ده درصد‬ ‫ازمبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت به شماره حساب ‪IR090100004061013207670192‬‬ ‫وشناسه واریز‪ 998108561161070070570000000000 :‬و حضور خریدار یا نماینده قانونی‬ ‫او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج‬ ‫روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ‪،‬‬ ‫مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب‬ ‫خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‬ ‫گردد‪ .‬ضمنًا درج اگهی در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به منزله درج اگهی در‬ ‫روزنامه های کثیراالنتشار می باشد‪ .‬رئیس اداره اجرای اسناد رهنی و شرطی اصفهان‪ -‬وکیلی‬ ‫‪/1410472‬م الف‬ ‫قفسه‬ ‫‪5‬‬ ‫مساله مند کردن کتاب با‬ ‫برنامه هایمناسبتیامکان پذیر‬ ‫نیست‬ ‫محسنکاظمیگفت‪:‬مساله مندکردنکتابدربینمردمبا‬ ‫برگزاریبرنامه هایمناسبتیامکان پذیرنیست‪.‬‬ ‫محسن کاظمی‪ ،‬تاریخ نگار و پژوهشگر حوزه تاریخ شفاهی‬ ‫گفت‪ :‬مساله مند کردن کتاب در بین مردم با برگزاری مجموعه‬ ‫برنامه هایمناسبتیامکان پذیرنیستونمی توانبااینبرنامه ها‬ ‫مردم را به سوی کتاب و کتاب خوانی سوق داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کتاب نیازمند یک برنامه ریزی جامع است‪ .‬درواقع‬ ‫باید سلسله برنامه هایی را تدارک دید که در ان وظیفه هر نهاد‬ ‫و ارگان مربوط به حوزه کتاب واضح و مشخص باشد‪ .‬بخش‬ ‫دیگری از مســائل حوزه کتاب نیز مربوط به صاحبان فکر و‬ ‫اندیشه می شود که باید وظیفه شان را درست انجام دهند‪.‬‬ ‫مورخ کتاب «نقاشــی قهوه خانه» ادامه داد‪ :‬تا زمانی که‬ ‫برگزاری مناســب هایی مثل هفته کتاب یک فرصت برای‬ ‫خودنمایی و دریافت بودجه برای نهادهای مربوط به کتاب باشد‪،‬‬ ‫هیچ اتفاق مثبتی در حوزه کتاب رخ نخواهد داد‪ .‬این در حالی‬ ‫است که کتاب را با ابالغ و دستور نمی توان تبدیل به مسئله‬ ‫مردم کرد و کتاب باید وارد بافت ذهنی مردم شــود‪ .‬وقتی در‬ ‫کشوری افرادی بدون تجربه و فاقد تخصص های الزم در راس‬ ‫تصمیم گیری های حوزه نشر و کتاب قرار بگیرند صنعت نشر‬ ‫متحولنخواهدشد‪.‬‬ ‫خانگی‪ ،‬بسیاری از تولیدات با شکست مواجه شوند؛ اتفاقی‬ ‫که در نیمه نخســت دهه ‪ ۹۰‬رخ داد و طی ان‪ ،‬سریال های‬ ‫فصل سوم قلب یخی‪ ،‬ویالی من‪ ،‬شاهگوش‪ ،‬شوخی کردم‪،‬‬ ‫عشق تعطیل نیســت‪ ،‬ابله‪ ،‬عطسه‪ ،‬دندون طال و اسپرین‪،‬‬ ‫با اســتقبالی نه چندان زیاد‪ ،‬ماندگاری چندانی در این رسانه‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫در نیمه دوم دهه ‪ ،۹۰‬ورق تاحدودی برای تولیدات شــبکه‬ ‫نمایش خانگی برمی گردد‪ .‬مهم ترین دلیلی که ســبب این‬ ‫رویکرد می شــود ان اســت که اوال شکست های پی درپی‬ ‫تولیدات این رسانه‪ ،‬فعاالن این حوزه را به فکر فرو برد تا به‬ ‫پشتوانه داستان هایی روایت گر‪ ،‬به این فصل سرد در شبکه‬ ‫نمایش خانگی پایان دهند و ثانیا در شرایطی که این رسانه‬ ‫با انبوه اثار کم اقبال مواجه بود‪ ،‬مخاطبان ایرانی‪ ،‬اســتقبال‬ ‫خوبی از ســریال های غربی و حتی ترک به عمل اورده و‬ ‫این شرایط‪ ،‬این ضرورت را رقم زد که باید برای مخاطبان‬ ‫داخلی‪ ،‬از تولیدات ملی استفاده شود‪.‬‬ ‫با همین رویکرد‪ ،‬شهرزاد‪ ،‬نخستین اثر در دوران گذار است‬ ‫که با اســتقبالی هنگفت از سوی مخاطبان مواجه می شود‪.‬‬ ‫دامنه این اســتقبال به اندازه ای بود که هنوز فصل نخست‬ ‫این ســریال را پرمخاطب تریــن و پرفروش ترین محصول‬ ‫تاریخ نمایش خانگی ایران می نامند‪.‬‬ ‫در نیمه دوم دهه ‪ ،۹۰‬فروغ چندانی به ســراغ تولیدات این‬ ‫رســانه نیامد و اثاری چون عالیجناب و هیوال نتوانســتند‬ ‫باوجــود امتیازهایی کــه از ان برخــوردار بودند‪ ،‬به توفیق‬ ‫چندانی دست یابند‬ ‫پخش فصل نخست این ســریال که با تولید قسمت های‬ ‫انتهایی ان همزمان شــد‪ ،‬صاحبان اثر را به این وسوســه‬ ‫انداخت تا ســریالی که قرار بود در یک فصل روایت شود را‬ ‫کشــدار کرده و ان را در سه فصل به دست مردم برسانند‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2305‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/03/17 -۲۶۶۲‬هیات چهارم خانم مکیه شاه سنائی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۲۳۱۱۱‬کدملی ‪ ۴۷۲۲۴۰۴۴۰۲‬صادره کربال فرزند کریم ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 28/46‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۳۱‬فرعی از ‪ ۳۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی علی نصر اصفهانی مورد ثبت صفحه‬ ‫‪ ۲۸۳‬دفتر ‪ ۱۲۰‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/08/24 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1402722‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -2435‬شماره نامه‪ 140185602210006284 :‬سند مالکیت چهار حبه و چهار پنجم حبه‬ ‫مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ ۱۷۹۰‬فرعی از ‪ 2248‬اصلی واقع در بخش ‪6‬‬ ‫ثبت اصفهان که بموجب رای شماره ‪ 1380/10/11 -1466‬ماده ‪ 147‬قانون ثبت به مالکیت‬ ‫ملک اغا میرزاده قمشه در امده و سند بشماره چاپی ‪( 542561‬دفترچه ای)‪ ،‬مورد ثبت صفحه‬ ‫‪ 401‬دفتر امالک جلد ‪ 153‬تحت شماره ثبت ‪ 40863‬تسلیم ایشان شده است و سپس بموجب‬ ‫سند انتقال شماره ‪ 1388/12/6 - ۱۱۱۹۱‬دفترخانه ‪ ۱۷۷‬بهارستان تمامت ‪ 197/85‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 55339‬سهم ششدانگ از مالکیت نامبرده به شرکت عمران بهارستان منتقل گردید سپس‬ ‫ورثه وی با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود ان ذیل شماره‬ ‫یکتا ‪ 140102155776000964‬و رمز تصدیق ‪ 319115‬که به گواهی دفترخانه ‪ ۳۱۲‬اصفهان‬ ‫رسیده‪ ،‬مدعی اند که سند مالکیت ان بعلت نامشخص مفقود گردیده و نامبردگان درخواست‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل‬ ‫ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله‬ ‫نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف‬ ‫مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم‬ ‫و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد‬ ‫بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا‬ ‫سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬حوزه ثبت‬ ‫ملک جنوب شرق اصفهان ‪/1409812‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -2438‬شماره نامه‪ 140185602033002910 :‬سند مالکیت ششدانگ قطعات زمین‬ ‫مشجر و محصور بمساحت ‪ ۳۵۲۰‬مترمربع پالک ثبتی ‪ ۱۴۶۸‬فرعی از ‪-۹‬اصلی واقع در‬ ‫کوی علیاء جزء بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت ‪ ۱۲۴۳۲‬صفحه ‪ ۵۱۷‬دفتر ‪-۹۹‬امالک‬ ‫بنام سید محمد خلیل زاده فرزند سید تقی بشماره چاپی ‪ ۲۱۱۷۵۳‬صادر و تسلیم گردیده‬ ‫است سپس بموجب دادنامه حصر وراثت ‪ 1399220349616533‬مورخ ‪ 1399/۰۸/07‬قاضی‬ ‫شعبه دوم شورای حل اختالف نطنز سید محمد نامبرده فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از‬ ‫‪ -۱‬سید جعفر خلیلی زاده نطنزی ‪ -۲‬طاهره سادات ‪-۳‬صدیقه شهرت هر دو خلیل زاده نطنزی‬ ‫(فرزندان) والغیر‪ ،‬که بموجب نامه شماره های ‪ ۱۳۹۹۰۰۹۰۰۶۵۴۳۶۲۷‬مورخ ‪1399/12/19‬‬ ‫و ‪ ۱۳۹۹۰۰۹۰۰۵۱۷۶۸۵۷‬مورخ ‪ 1399/08/27‬قاضی محترم واحد اجرای احکام شعبه دادگاه‬ ‫همین اتفاق سبب شد تا ان استقبال چشمگیر‪ ،‬تنها از فصل‬ ‫نخست اثر به عمل امده و ‪ ۲‬فصل دیگر شهرزاد‪ ،‬هرگز ان‬ ‫استقبال باشکوه را به خود نبیند‪.‬‬ ‫در تداوم این روند‪ ،‬سریال عاشقانه نیز به کمک شهرزاد امد‬ ‫تا ســال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬که مقارن با نمایش این دو سریال‬ ‫بود‪ ،‬سال هایی پرمخاطب باشد‪ .‬عاشقانه نیز از همان عامل‬ ‫(فاکتور) یک داستان عاشــقانه (رومنس) پرالیه با چاشنی‬ ‫تعلیق و کمــدی و البته بهره منــدی از بازیگران تراز اول‬ ‫استفاده کرد و توانست یکی از پرمخاطب ترین محصوالت‬ ‫شبکه نمایش خانگی باشد‪.‬‬ ‫در نیمه دوم دهه ‪ ،۹۰‬فروغ چندانی به ســراغ تولیدات این‬ ‫رســانه نیامد و اثاری چون عالیجناب‪ ،‬اشــوب‪ ،‬گلشیفته‪،‬‬ ‫هیوال‪ ،‬کرگدن‪ ،‬رقص روی شیشه‪ ،‬احضار‪ ،‬ساخت ایران ‪ ۲‬و‬ ‫ممنوعه نتوانستند باوجود تمام امتیازهایی که از ان برخوردار‬ ‫بودند‪ ،‬به توفیق چندانی دســت یابنــد‪ .‬گرچه این حرکت‬ ‫متناوب (سینوسی) با نمایش برخی سریال ها نظیر مانکن‪،‬‬ ‫کارایی را از رسیدن به کف کیفیت و استقبال‪ ،‬ارتقاء داد‪.‬‬ ‫این دوره گذار از چند جهت‪ ،‬دوره تاثیرگذاری در تاریخ یک‬ ‫دهه ای شــبکه نمایش خانگی محسوب می شود‪ .‬نخست‬ ‫ان که ســبب شــد تا ان حباب و ذوق زدگی ها تمام شده و‬ ‫یک واقعیت محض در رابطه با مقوالت کیفی‪ ،‬در پیشگاه‬ ‫مخاطب‪ ،‬تولیدکننده و مدیریت شبکه نمایش خانگی ظهور‬ ‫یابد که نشــان از اتمام دوران مقدماتــی و ورود به مرحله‬ ‫بلــوغ و بالندگی این رســانه اســت و دوم ان که همگان‬ ‫پذیرفتند که این رســانه به مانند ســینما و تلویزیون‪ ،‬انتها‬ ‫ندارد و می تواند به عنوان ضلع ســوم مثلث دنیای رسانه‪ ،‬از‬ ‫ان بهره برداری هایی به عمل اورد که نه در انحصار سینما‬ ‫بود و نه در تنگنای تلویزیون‪ .‬با همین بلوغ‪ ،‬شبکه نمایش‬ ‫خانگی‪ ،‬پا به حیات جدید و مدرن خود گذاشــت؛ دوره ای‬ ‫که توانمندی های رســانه ای ان افزوده شد و وی اودی ها‪،‬‬ ‫مرزهای ان را درنوردیدند‪.‬‬ ‫حاال دیگر می توان از یک رســانه هوشمند و فراگیر سخن‬ ‫گفت‪ .‬رسانه ای که دیگر محدود به نمایش صرف تولیدات‬ ‫نیست و حاال محلی برای رقابت با سینما و تلویزیون است‪.‬‬ ‫رسانه ای که دیگر خود‪ ،‬وارد گود تولیدات شده و سرمایه در‬ ‫گردش باالیی دارد‪ .‬مکانی که حاال در کنار سینما‪ ،‬اوردگاه‬ ‫نخستین نمایش برخی اثار سینمایی است و همین قابلیت ها‬ ‫سبب شده تا این رســانه‪ ،‬فراگیرتر از هر زمان دیگری‪ ،‬به‬ ‫شکلی ‪ ۲۴‬ساعته به مخاطبان خود خدمات بدهد و مرزهای‬ ‫خدماتی خود را به طرز بی منتهایی بگستراند‪.‬‬ ‫نتیجــه چنیــن فرایندی‪ ،‬کــوچ معنادار چندین نســل از‬ ‫فیلمسازان‪ ،‬از سینما به شبکه نمایش خانگی بود؛ رسانه ای‬ ‫کــه هم فراگیرتر بود و هم اورده مالی بســیار خوبی برای‬ ‫فعاالنش به همراه داشت‪ .‬درنتیجه این میزان استقبال بود‬ ‫که کارهای خوب و پرمخاطبی در وی اودی ها نمایش داده‬ ‫شــد؛ از اقازاده و قورباغه و می خواهم زنده بمانم گرفته تا‬ ‫گیسو‪ ،‬هم گناه‪ ،‬ملکه گدایان و سیاوش‪.‬‬ ‫شــبکه نمایش خانگی در نقطه ای ایســتاده که هم تولید‬ ‫ثروت می کند‪ ،‬هم به عنوان یک نهاد تولیداتی هم چنان در‬ ‫بازار رقابت ورود کرده که سینما و تلویزیون را از ان حالت‬ ‫دوقطبی چندین دهه کشور خارج کرده است طی یک سال‬ ‫اخیر نیز سریال هایی چون حرفه ای‪ ،‬خاتون‪ ،‬دراکوال‪ ،‬جزیره‪،‬‬ ‫نیســان ابی‪ ،‬زخم کاری‪ ،‬میدان سرخ‪ ،‬قبله عالم‪ ،‬خسوف‪،‬‬ ‫جیران‪ ،‬ساخت ایران ‪ ،۳‬انتن‪ ،‬بی گناه‪ ،‬جادوگر‪ ،‬یاغی‪ ،‬شبکه‬ ‫مخفی زنان‪ ،‬نوبت لیلی‪ ،‬افتاب پرست‪ ،‬خونسرد و پوست شیر‬ ‫در ســکوهای وی اودی نمایش داده شــدند که میانگین و‬ ‫معدل مخاطب و میزان رضایت انها از تولیدات این رسانه را‬ ‫به طرز قابل قبولی افزایش دادند‪.‬‬ ‫عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان نطنز تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور‬ ‫سهمی سید جعفر خلیلی زاده نطنزی در قبال مبلغ دو میلیارد و پانصد هزار ریال بازداشت می‬ ‫باشد‪ ،‬در ادامه خانم طاهره سادات خلیل زاده نطنزی فرزند سید محمد احدی از ورثه تقاضای‬ ‫صدور سند مالکیت سهم االرث خود از مورد ثبت فوق نموده است و نیز اعالم نموده که سند‬ ‫مالکیت اولیه فوق الذکر نزد سید جعفر خلیلی زاده نطنزی فرزند سید محمد می باشد‪ ،‬که طی‬ ‫اخطاریه شماره ‪ ۱۴۰۱۲۱۷۰۲۰۳۳۰۰۲۶۴۴‬مورخ ‪ 1401/07/26‬به نامبرده اخطار گردیده که‬ ‫در ظرف مدت ده روز اصل سند مالکیت صادره را تحویل نمایند ولی در مدت مقرر‪ ،‬اصل‬ ‫سند به این اداره از طرف نامبرده عودت داده نشده است که بموجب درخواستی منضم به‬ ‫دو برگ استشهادیه که امضاء شهود ان به شماره شناسه یکتا ‪۱۴۰۱۰۲۱۵۵۶۱۰۰۰۱۰۳۶‬‬ ‫و رمز تصدیق ‪ ۴۴۲۵۲۱‬و شماره ‪ ۲۲۸۱۵‬مورخ ‪ 1401/08/15‬که به تایید دفترخانه اسناد‬ ‫رسمی ‪ ۱۶۸‬نطنز رسیده است‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره سه اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین‬ ‫نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به‬ ‫ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت‬ ‫ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم‬ ‫و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد‬ ‫گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند‬ ‫مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت طبق مقررات خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1401/08/24 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز‬ ‫‪/1408286‬م الف‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص پیشران ساختمان سازه بردیا درتاریخ‬ ‫‪ 1401/08/17‬به شماره ثبت ‪ 890‬به شناسه ملی ‪14011640416‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم‬ ‫اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬انجام خدمات مشاوره ای و پیمانکاری‪ ،‬طراحی‪ ،‬مطالعات‬ ‫و اجرای طرحهای راه سازی شامل راه های شهری‪ ،‬روستایی‪ ،‬انجام کلیه امور ساختمانی‪،‬‬ ‫راهسازی‪ ،‬نهر کشی‪ ،‬زهکشی‪ ،‬جدول کشی‪ ،‬انجام کلیه عملیات اپارتمان سازی‪ ،‬پل سازی‪،‬‬ ‫سد سازی‪ ،‬تونل سازی‪ ،‬محوطه سازی‪ ،‬نقشه کشی‪ ،‬نقشه برداری‪ ،‬ایجاد و راه اندازی‬ ‫کلیه پروژه های صنعتی‪ ،‬فنی‪ ،‬جوشکاری‪ ،‬برشکاری‪ ،‬تراشکاری‪ ،‬لوله کشی خطوط‪ ،‬رنگ‬ ‫امیزی‪ ،‬سند پالست‪ ،‬ایزوگام‪ ،‬تهیه و تامین ماشین االت سبک و سنگین خرید و فروش‬ ‫ان‪ ،‬خرید و فروش‪ ،‬تولید بتن و مصالح ساختمانی‪ ،‬ضایعات ساختمانی‪ ،‬اجرای اسکله‪ ،‬سقف‪،‬‬ ‫امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی‪ ،‬اجری‪ ،‬سنگی‪ ،‬بتنی‪،‬‬ ‫فلزی و انبوه سازی ساختمان‪ ،‬خاک برداری‪ ،‬خاکریزی‪ ،‬گودبرداری‪ ،‬رنگ کاری انجام کلیه‬ ‫فعالیتهای پیمانکاری در امور خدماتی تولیدی و تاسیساتی و کشاورزی و ساختمانی شامل‪:‬‬ ‫فروش مصالح ساختمانی‪ ،‬تیرچه بلوک سیمانی‪ ،‬لوله کشی اب و برق و گاز خانگی و‬ ‫صنعتی‪ ،‬ایجاد و نگهداری فضای سبز‪ ،‬امور باغبانی‪ ،‬تنظیفات ابدارخانه‪ ،‬خدمات کشاورزی‪،‬‬ ‫ابیاری‪ ،‬نی بری‪ ،‬دفع افات‪ ،‬جوشکاری‪ ،‬و برشکاری‪ ،‬نصب و سرویس انواع کولر دو تیکه‪،‬‬ ‫نصب اسانسور‪ ،‬اجرای داربستهای فلزی‪ ،‬نصب انواع سقف کاذب‪ ،‬شرکت در مناقصات‬ ‫و مزایدات‪ ،‬اخذ وام و تسهیالت بانکی از بانکها جهت شرکت‪ ،‬اخذ و اعطای نمایندگی‬ ‫شرکتهای داخلی و خارجی‪ ،‬دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (اب‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫نفت) شبکه گازرسانی و تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی‪ ،‬سیستمهای سردکننده و گرم‬ ‫کننده ساختمان‪ ،‬تاسیسات و تجهیزات ساختمانی (اب‪ ،‬گاز‪ ،‬برق و فاضالب) و انتقال زباله‪،‬‬ ‫تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های اب و فاضالب‪ ،‬وسایل انتقال (اسانسور و پله برقی)‬ ‫سیستمهای خبر و هشداردهنده‪ ،‬سیستمهای ارتباطی‪ ،‬شبکه های رایانه ای ساختمان‪ ،‬ماسه‬ ‫تخفیف در قیمت کتاب ها‬ ‫راه حلی مفید برای جذب‬ ‫جامعه به مطالعه است‬ ‫یک نویسنده کتاب گفت‪ :‬افزایش قیمت کتاب اولین ضربه‬ ‫را به خود نویسندگان وارد کرده است‪ ،‬زیرا نویسنده برای نوشتن‬ ‫نیازمند مطالعه است افزایشده تابیست درصدی کتابدرهرماه‬ ‫سبب می شود نویسندگان کتاب با چالش روبرو شوند‪.‬‬ ‫فاطمه سلیمانی ازندریاری در گفت وگو با میزان پیرامون‬ ‫چالش های صنعت نشر و سرانه مطالعه گفت‪ :‬افزایش قیمت‬ ‫مواد اولیه و کاغذ زمینه ساز مشکالت بسیار زیادی برای صنعت‬ ‫نشر شده که هم ناشر و هم نویسنده را به خود مشغول کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی به افزایش قیمت کتاب اشــاره و بیان کرد‪ :‬افزایش‬ ‫قیمت کتاب اولین ضربه را به خود نویسندگان وارد کرده است‪،‬‬ ‫زیرا نویسنده برای نوشتن نیازمند مطالعه است‪ ،‬افزایش ده تا‬ ‫بیست درصدی کتاب در هرماه سبب می شود نویسندگان کتاب‬ ‫با چالش روبرو شوند‪ ،‬اما این مهم برای خانواده کمی تفاوت دارد‬ ‫افزایش قیمت کتاب سبب حذف این کاالی فرهنگی از سبد‬ ‫خانواده شده و اقالم اساسی و خوراکی جایگزین ان می شوند‪.‬‬ ‫وی به سرانه مطالعه اشاره و بیان کرد‪ :‬جامعه ما جزو جوامعی‬ ‫اســت که سرانه مطالعه در ان بسیار کم است در این شرایط‬ ‫کسانی که عالقه و یا بهتر بگویم هنجار سازی پیرامون مطالعه‬ ‫در انان درونی نشــده است عموما کتاب نمی خرند و به سوی‬ ‫مطالعه نیز حرکت نمی کنند‪ ،‬اما در این میان افرادی هم هستند‬ ‫که به مطالعه عالقه مند هســتند این افراد تالش دارند تا از‬ ‫هزینه های دیگر زندگی بزنند تا بتوانند کتاب را خریداری کنند‬ ‫که البته تعداد این افراد بسیار محدود است‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -2436‬برابر رای شماره ‪ ۱۱۰۸۲‬مورخ ‪ 1395/9/13‬و رای اصالحی شماره ‪ ۲۵۲۵‬مورخ‬ ‫‪ 1401/8/3‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای سعید خرم دستجردی به شناسنامه شماره ‪ ۴۰۲‬کدملی ‪۱۹۷۱۳۰۰۴۷۰‬‬ ‫صادره مسجد سلیمان فرزند عباس بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 128/17‬مترمربع مفروزی‬ ‫از پالک شماره ‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای محمد شیخ دستجردی (مالک‬ ‫رسمی) خریداری گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/08/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/09/09 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1409825‬م الف‬ ‫پاشی (سندبالس) حفاظت کاتودی‪ ،‬پوشش (الینینگ) شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات‬ ‫داخلی و خارجی و انجام کلیه امور مربوط طراحی و نظارت اجرای ساختمانها و همچنین‬ ‫انجام امور مربوط به مجری ذیصالح بر اساس مقررات و قوانین مربوط به انها‪( .‬پس از اخذ‬ ‫مجوزهای الزم)‪ .‬درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت‬ ‫‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان تیران و کرون ‪،‬‬ ‫بخش مرکزی ‪ ،‬شهر تیران‪ ،‬محله حسینیه قدیم ‪ ،‬خیابان چهارده معصوم ‪ ،‬کوچه حجت‬ ‫‪ ،‬پالک ‪ ، 1.001‬طبقه همکف کدپستی ‪ 8531638693‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت‬ ‫است از مبلغ ‪ 5,000,000‬ریال نقدی منقسم به ‪ 100‬سهم ‪ 50000‬ریالی تعداد ‪ 100‬سهم‬ ‫ان با نام عادی مبلغ ‪ 5000000‬ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ‪ 158‬مورخ‬ ‫‪ 1401/04/30‬نزد بانک ملی شعبه تیران با کد ‪ 3228‬پرداخت گردیده است اعضا هیئت‬ ‫مدیره خانم پروین براتی به شماره ملی ‪ 1080309861‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره‬ ‫به مدت ‪ 2‬سال اقای عبداله رمضانی حسن ابادی به شماره ملی ‪ 5499716536‬به سمت‬ ‫عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای حسن رمضانی به شماره ملی ‪5499955522‬‬ ‫به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال و به سمت مدیرعامل به مدت ‪ 2‬سال دارندگان‬ ‫حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪،‬‬ ‫قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد رئیس هیات‬ ‫مدیره‪ ،‬همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان‬ ‫اقای رسول عباسی ابگرمی به شماره ملی ‪ 5499852294‬به سمت بازرس اصلی به مدت‬ ‫‪ 1‬سال اقای سیدمحمد عظیمی به شماره ملی ‪ 5499941191‬به سمت بازرس علی البدل‬ ‫به مدت ‪ 1‬سال روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین‬ ‫گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل‬ ‫ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و‬ ‫کرون (‪)1410419‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سرمقاله‬ ‫زور دولت به پولدارها‬ ‫نمی رسد؟‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬در کشور ما‪ ،‬قوانین به گونه ای‬ ‫است که برخی مشاغل و فعاالن اقتصادی باید مالیات خود‬ ‫را به اجبار هم که هست در زمان مقرر بدون کم و کاستی‬ ‫به دولت پرداخت کنند‪ ،‬اما در همین شرایط هستند افرادی‬ ‫که از پرداخت مالیات فرار می کنند‪ .‬تاسف اور اینجاست که‬ ‫اکثر فراریان مالیاتی از اقشار پردرامد جامعه هستند و حتی با‬ ‫پرداخت مالیات نیز مشکلی در زندگی ان ها ایجاد نمی شود‬ ‫اما به دالیل مختلفی دولت توانایی دریافت مالیات از ان ها‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫برای نمونه قانون دریافت مالیات از خانه ها و خودروهای‬ ‫لوکس در حال اجراست اما طبق اطالعات موجود؛ این طرح‬ ‫تاکنون با شکست روبرو بوده چون عم ً‬ ‫ال مبلغ چندانی از این‬ ‫راه نصیب دولت نشده است‪ .‬نکته مهم اینجاست که باید دید‬ ‫چرا دولت نمی تواند یا نمی خواهد از اقشار با سطوح درامدی‬ ‫بسیار باال مالیات دریافت کند؟‬ ‫ایا ضعف در قوانین است؟ با توجه به قوانین متعدد و‬ ‫بخشنامه ها و ایین نامه ها به نظر می رسد کمبود و خال قانونی‬ ‫در این ز مینه وجود ندارد‪ ،‬پس اگر این طور است دلیل ناتوانی‬ ‫دریافت مالیات در چیست؟‬ ‫شاید زور دولت به پولدارها نمی رسد یا شاید دولت ترس‬ ‫دارد که دل ثروتمندان با دریافت مالیات بشکند و احساساتشان‬ ‫جریحه دار شود! شاید هم برخی از دولتی ها خودشان جز اقشار‬ ‫ثروتمند باشند و تمایلی به اجرای قانون ندارند! البته ضعف در‬ ‫اجرای قانون و عدم جدیت در پیشبرد اهداف‪ ،‬محتمل ترین‬ ‫گزینه در این بخش است‪.‬‬ ‫درهرصورت به نظر می رسد با این دست و فرمان‪ ،‬دریافت‬ ‫مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس به جایی نخواهد رسید‬ ‫و همچنان فراریان مالیاتی با خیال راحت می توانند به فکر‬ ‫خوش گذرانی بدون هیچ گونه نگرانی باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پروازمستقیمکیش ‪-‬دوحه‬ ‫برای جام جهانی برقرار شد‬ ‫سخنگوی ایران ایر گفت بلیت پرواز کیش‪-‬دوحه‪ ،‬عالوه‬ ‫بر پروازهای تهران‪-‬دوحه برای روزهایی که بازی ایران برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬از طریق سامانه فروش ایران ایر به فروش می رسد‪.‬‬ ‫حسام قربانعلی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬پرواز کیش‪-‬‬ ‫دوحه‪-‬کیش روی وب سایت فروش اینترنتی هما (ایران ایر) به‬ ‫ادرس ‪ ebooking.iranair.com‬قرار می گیرد و یک تعداد‬ ‫پرواز از فرودگاه امام خمینی (ره) تهران به دوحه و از دوحه به‬ ‫تهران هم از طریق سامانه فروش ایران ایر واگذار می شود و‬ ‫عالقه مندانی که بلیت بازی های جام جهانی و هیاکارت و‬ ‫اقامت رزروشده قطر دارند‪ ،‬می توانند از این بلیت ها استفاده‬ ‫کنند‪ .‬وی درباره قیمت بلیت پروازهای کیش به قطر بیان‬ ‫کرد‪ :‬بخشی از فروش چارتری انجام می شود و بخشی هم‬ ‫به صورت سیستمی به فروش می رسد‪ .‬قیمت بلیت ها برای‬ ‫مسیر کیش ‪-‬دوحه (مسیر رفت) از هشت میلیون تومان اغاز‬ ‫می شود؛ در مسیرهای رفت ممکن است این قیمت باالتر‬ ‫و در مسیرهای برگشت ممکن است کمتر باشد و حداقل‬ ‫قیمت ها سه میلیون تومان و باالتر است‪ .‬سخنگوی شرکت‬ ‫ت بلیت ها به‬ ‫هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران ادامه داد‪ :‬قیم ‬ ‫ت را بخرند بستگی دارد و‬ ‫تاریخی که عالقه مندان بخواهند بلی ‬ ‫قیمت نهایی را بازار تعیین می کند‪ .‬اگر تقاضا در ان روزها باال‬ ‫باشد‪ ،‬محدوده قیمتی رفت وبرگشت ممکن است از‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫تومان باالتر باشد‪ ،‬زیرا مناسبات خریدوفروش و رفت وبرگشت‬ ‫باید به نحوی باشد که ایرالین متضرر نشود‪ .‬قربانعلی درباره‬ ‫زمان این پروازها نیز توضیح داد‪ :‬ما از مسیر کیش به دوحه و‬ ‫فرودگاه امام خمینی (ره) به دوحه چهار پرواز را برای روزهایی‬ ‫که بازی ایران در جام جهانی قطر برگزار می شود‪ ،‬بارگذاری‬ ‫کردیم که مردم می توانند استفاده کنند‪ .‬البته همچنان استقبالی‬ ‫از خرید بلیت به طور مستقیم نشده است و با وجود ‪ ۲۱‬هزار نفر‬ ‫بلیتی که به بازی های ایران اختصاص یافته‪ ،‬صندلی پروازها‬ ‫خالی است و هواپیمایی هما تقاضای بلیت زیادی ندارد‪ .‬در‬ ‫روزهای گذشته اعالم شده بود که مبدا پروازهای ایران به‬ ‫قطر برای بازی های جام جهانی به تهران‪ ،‬شیراز‪ ،‬الر و المرد‬ ‫محدود و کیش از مبداهای پروازی حذف شده‪ ،‬اما روز گذشته‬ ‫اعالم شد هواپیمایی ایران ایر مسیر پروازی از کیش به دوحه‬ ‫را برای هواداران تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫قطر راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫امار صدور مجوزهای مشاغل‬ ‫خانگی اعالم شد‬ ‫رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و توسعه مشاغل‬ ‫خانگی کشور از صدور ‪ ۷۰‬هزار فقره مجوز مشاغل‬ ‫خانگی ظرف ‪ ۷‬ماه گذشته خبر داد و گفت‪ :‬وزارت کار‪،‬‬ ‫پیشتاز صدور مجوزهای مشاغل خانگی از نظر تعداد و‬ ‫سرعت صدور در بین سایر وزارتخانه هاست‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬در حال حاضر اشتغال خانگی یکی از راه های موثر‬ ‫برای اشتغال زایی در بسیاری از کشورها به شمار می رود‬ ‫و به منبع مهمی برای درامد افراد و خانوارها تبدیل شده‬ ‫است؛ افراد با کار در خانه در کنار دیگر اعضا عالوه بر‬ ‫افزایش سطح درامد و توسعه کسب وکار خود به افزایش‬ ‫رفاه و اقتصاد خانواده نیز کمک می کنند‪ .‬امارها حاکی‬ ‫از ان است که ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۳‬درصد اشتغال در کشورهای‬ ‫توسعه یافته متعلق به مشاغل خانگی است درحالی که این‬ ‫رقم در ایران بین ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد براورد می شود‪ .‬وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم ‪ ،‬در راستای‬ ‫توسعه و تقویت هرچه بیشتر مشاغل خانگی مدت زمان‬ ‫صدور مجوزهای فعالیت این دسته مشاغل را به سه روز‬ ‫کاهش داده تا ضمن رفع موانع تولید در بخش اشتغال‬ ‫خانگی‪ ،‬متقاضیان کسب وکارهای خانگی با انگیزه بیشتر‬ ‫به این حوزه ورود کنند‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 24‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4493‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫بازار مسکن در شرایط قرمز‬ ‫کارشناسان و فعاالن حوزه مسکن بر این باورند که صنعت‬ ‫ساختمان در هر دو حوزه تولید و خریدوفروش در رکود قرار دارد‬ ‫و راه برون رفت از این شرایط اجاره داری نوین با همکاری دولت‬ ‫و بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫بررسی های مهر در شــهرداری های مختلف و همچنین‬ ‫مشــاوران امالک در اســتان اصفهان بیانگــر حال ناخوش‬ ‫بازار مسکن در اســتان اصفهان است‪ ،‬شرایطی که به اعتقاد‬ ‫کارشناسان ماه ها اســت که بر بازار مسکن چنبره زده و هنوز‬ ‫دولت و بخش خصوصی راهکاری موثر برای برون رفت از ان‬ ‫ارائه نداده اند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که هر روز شاهد افزایش پرونده های‬ ‫اختالف بین مستاجر و موجران هستیم و از سوی دیگر مراجعات‬ ‫شــهروندان به مراکز خیریه ای مســکن افزایش یافته است‬ ‫به گونه ای که به گفته مهدی رقایی‪ ،‬قائم مقام موسسه خیریه‬ ‫امام حسین (ع) تخصصی حوزه مسکن تعداد مراجعات برای‬ ‫کمک هزینه رهن و اجاره نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫حدود چهار برابر شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که کارشناسان صنعت‬ ‫ســاختمان نیز بر این باورند که رکود در بازار مسکن تا حداقل‬ ‫‪ ۶‬ماه اینده ادامه دارد‪ ،‬مهرداد رجبی دراین باره می گوید‪ :‬در حال‬ ‫حاضر قیمت ها در بازار مسکن به نقطه اوج خود رسیده و این امر‬ ‫به صورت سنتی منجر به کاهش معامالت خواهد شد‪.‬‬ ‫او ادامــه می دهد‪ :‬درصورتی که برنامه های دولت در بخش‬ ‫مسکن شتاب بیشتری بگیرد‪ ،‬احتما ً‬ ‫ال شاهد ثبات قیمت در بازار‬ ‫مسکن خواهیم بود اما این ها به منزله ثبات شرایط فعلی بازار‬ ‫مسکن نیست چراکه عوامل بیرونی از جمله نوسانات اقتصادی‬ ‫نیز بر بازار مسکن تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫این کارشناس مسکن بر این باور است که پس از نیمه دوم‬ ‫سال جاری سرمایه ها از بازارهای موازی خارج شده و به صورت‬ ‫سنتی وارد بازار مسکن می شوند‪ ،‬او دراین باره ابراز می کند‪ :‬این‬ ‫امر به دلیل رکود در بــازار بورس اتفاق خواهد افتاد و معمو ً‬ ‫ال‬ ‫ســرمایه های خارج شــده از بورس به سمت مسکن سرازیر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رجبی با اشاره به اینکه طرح فروش متری مسکن در بورس‬ ‫تاثیر چندانی بر بهبود شرایط بازار مسکن ندارد‪ ،‬اضافه می کند‪:‬‬ ‫فروش متری مســکن طرحی است که به علت رکود در بازار‬ ‫بورس و پیشگیری از خروج سرمایه های بلوکه شده در این بازار‬ ‫صورت گرفته که در راستای حفظ سرمایه افراد طرح خوبی است‬ ‫اما این طرح کمکی به ساماندهی بازار مسکن و یا خانه دار شدن‬ ‫افراد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه حجــم پروژه هایی که برای عرضه متری‬ ‫مسکن در بورس تعیین شده‪ ،‬قابل مقایسه با حجم معامالت بازار‬ ‫مسکن نیست‪ ،‬می افزاید‪ :‬ازاین رو این میزان پروژه نمی تواند بر‬ ‫شرایط بازار مسکن تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه در ‪ ۶‬ماهه نخست‬ ‫سال جاری رشد سرمایه گذاری در حوزه مسکن از سمت بخش‬ ‫خصوصی منفی بوده اســت‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬خروج از شرایط‬ ‫رکود بازار مسکن و خانه دار کردن افراد مستلزم ورود دولت به‬ ‫این امر و واگذاری زمین از سوی دولت به مردم است؛ در حال‬ ‫حاضر ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن موانع بسیاری‬ ‫از جمله عدم پرداخت تسهیالت از سوی بانک ها دارد‪ ،‬درحالی که‬ ‫زمین های در مالکیت دولت‪ ،‬تنها یک سری چالش های حقوقی‬ ‫دارد که قابل رفع است‪ ،‬بنابراین اولویت واگذاری زمین بر ساخت‬ ‫مسکن می تواند تاثیر بهتری بر حوزه مسکن و خانه دار کردن‬ ‫افراد داشته باشد‪.‬‬ ‫پس از نیمه دوم ســال جاری سرمایه ها از بازارهای موازی‬ ‫خارج شــده و به صورت سنتی وارد بازار مسکن می شوند‪ ،‬این‬ ‫امر به دلیل رکود در بــازار بورس اتفاق خواهد افتاد و معمو ً‬ ‫ال‬ ‫ســرمایه های خارج شــده از بورس به سمت مسکن سرازیر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنین علی صالحی تبار‪ ،‬عضو انجمن صنفی انبوه سازان‬ ‫مسکن و ساختمان استان اصفهان به وضعیت این روزهای بازار‬ ‫مسکن پرداخته و اظهار می کند‪ :‬متاسفانه التهابات این روزهای‬ ‫بازار ارز همچون گذشته بر روری بازار زمین و مسکن به شدت‬ ‫تاثیر گذاشته است و قیمت مسکن و اجاره بها همچون نرخ ارز‬ ‫لحظه ای شده است‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکه بــازار این روزهای زمین و مســکن نه‬ ‫فروشنده ای در ان است و نه خریداری می افزاید‪ :‬حجم معامالت‬ ‫این روزهای خریدوفروش مسکن در اصفهان به شدت کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬بنابراین سیاست های مسکنی دولت دیگر جوابگو نیست‬ ‫و تا دیر نشده دولت باید به سمت راهکارهای اساسی و بنیادی‬ ‫برود‪.‬‬ ‫عضو انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان‬ ‫اصفهان با بیان اینکه توســعه اقتصادی بــدون ثبات نرخ ارز‬ ‫امکان پذیر نیســت‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬طی سال های گذشته اگر‬ ‫نرخ ارز افزایش می یافت ما شــاهد بودیم که متقاضیان برای‬ ‫خرید خانه مراجعه می کردند اما از ابتدای امسال تاکنون با توجه‬ ‫به افزایش شــدید قیمت ها دیگر شاهد چنین اتفاقی نیستم و‬ ‫از دالیــل اصلی ان می توان به نبود نقدینگی و کاهش قدرت‬ ‫خرید مردم اشاره کرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه متوسط قیمت اپارتمان در مناطق مختلف‬ ‫اصفهــان از ‪ ۱۲‬میلیون تومان تا بیــش از ‪ ۴۰‬میلیون تومان‬ ‫متفاوت است‪ ،‬می گوید‪ :‬بررسی بازار اجاره بها نشان می دهد با‬ ‫وجود کاهش چشمگیر جابه جایی ها در فصل پاییز‪ ،‬نرخ رشد‬ ‫کرایه واحدهای مسکونی همچنان مثبت است‪.‬‬ ‫همچنین رســول جهانگیری‪ ،‬رئیس اتاق اصناف استان‬ ‫اصفهان نیز که معتقد است وضعیت مسکن هنوز رکود تورمی‬ ‫حاکم است‪ ،‬به خبرنگار مهر می گوید‪ :‬قیمت ها کاهش نداشته‬ ‫و در بخش خریدوفروش نیز ان طور که باید بخش خصوصی‬ ‫و حمایت هایی که باید برای رونق مســکن در دستور کار قرار‬ ‫می گرفت‪ ،‬محقق نشد‪.‬‬ ‫دولت باید نظام حمایتی خود در حوزه های مختلفی همچون‬ ‫تامین مالی و حذف بروکراسی از طریق ارائه تسهیالت متناسب‬ ‫را فراهم کند و به حوزه مسکن استیجاری برای اقشار کم درامد‬ ‫جامعه ورد پیدا کند تا بتواند اشفته بازار مسکن را به خوبی کنترل‬ ‫و در دست بگیرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در شــهرداری ها نیز با کاهش شدید صدور‬ ‫پروانه ساختمان روبه رو هستیم‪ ،‬ابراز می کند‪ :‬شرایطی خوبی‬ ‫را در صنعت مســکن نداریم و پیشنهاد ما این است که دولت‬ ‫ان طور که خود صالح می داند هر چه زودتر نسبت به رونق بازار‬ ‫مسکن اقدام کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان اصفهان با بیان اینکه‬ ‫ما در کشور ساالنه به یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم‪،‬‬ ‫تصریح می کند‪ :‬از سوی دیگر نیز یک میلیون مسکن نیز ساالنه‬ ‫در کشــور نیاز به بازسازی و تخریب دارد و ازاین رو ‪ ۲‬برابر نیاز‬ ‫ساالنه نیاز مسکن احصا شده و از سویی تولید مسکن ما مطابق‬ ‫با نیاز بازار نیست‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه امروز بازار مسکن حالت سرمایه ای و ارزش‬ ‫افزوده به خود گرفته است‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬اندک جابجایی هایی‬ ‫که انجام می شود بیشتر در راستای نقل وانتقال سرمایه ها است‬ ‫و عم ً‬ ‫ال خریداران واقعی که نیازمند مسکن هستند توانایی خرید‬ ‫ندارند و از سویی نیز مسکن های موجود مطابق با نیاز خریداران‬ ‫واقعی نیست‪.‬جهانگیری می افزاید‪ :‬ذائقه خریداران واقعی مسکن‬ ‫در کشور و به ویژه استان اصفهان با توجه به کاهش ‪ ۲‬الی ‪ ۳‬نفره‬ ‫شدن خانواده ها و همچنین افزایش متقاضیان خانه های مجردی‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬متر به ‪ ۳۰‬تا حداکثر ‪ ۱۰۰‬متر رسیده است و با حرکت به‬ ‫این ساخت وسازها می تواند تا حدودی نسبت به تامین تقاضای‬ ‫متقاضیان حوزه مسکن کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫او معتقد اســت که دولت باید در سیاست های انبوه سازی‬ ‫خود ساخت وساز با متراژهای پایین و ایجاد مشوق هایی برای‬ ‫اجاره داری نوین را در دســتور کار قرار دهد‪ ،‬می گوید‪ :‬صنعت‬ ‫ساختمان در بسیاری از کشــورهای دنیا به سمت اجاره داری‬ ‫نوین رفته و نباید این طور باشد که همه مالک خانه باشند بلکه‬ ‫خانواده ها می توانند با استفاده از این ظرفیت‪ ،‬در حوزه های دیگر‬ ‫سرمایه گذاریکند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان اصفهان با بیان اینکه‬ ‫دولت باید در این زمینه زمین رایگان را برای بخش خصوصی‬ ‫در نظر بگیرد‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬دولت باید در صنعت مســکن‬ ‫تسهیلگر باشد و ورود دولت به بخش اجرایی در این صنعت با‬ ‫مشکل مواجه می شود‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬اگر توجه داشته باشیم در بخش مسکن مهر نیز‬ ‫ان دسته از پروژه هایی که دست تعاونی ها و انبوه سازان بود به‬ ‫خوبی اجرایی شد و ان بخشی که توسط خود دولت اجرا شد در‬ ‫بدترین جانمایی ها و با ایرادات اساسی همراه بود‪.‬‬ ‫جهانگیری می گوید‪ :‬اگر دولت در اجرای طرح مسکن مهر‬ ‫از ظرفیت بافت های فرسوده استفاده می کرد موفقیت بیشتری را‬ ‫داشت‪ .‬الزم به ذکر است که پیگیری ها برای دریافت اظهارنظر‬ ‫مسئوالن اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و همچنین‬ ‫معاون مسکن وزیر راه به جایی نبرد و هیچ یک از مسئوالن در‬ ‫این زمینه حاضر به پاسخگویی نشدند‪.‬‬ ‫معاون دبیرکل اکو مستقر در ایران عنوان کرد‬ ‫همکاری در حوزه مواد معدنی مولفه استراتژی اکو در رشد اقتصادی‬ ‫معاون دبیرکل اکو با بیان اینکه همکاری در حوزه مواد‬ ‫معدنی مولفه کلیدی استراتژی اکو در رشد اقتصادی پایدار‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬همکاری شرکت کنندگان در حوزه مواد معدنی‬ ‫یک مولفه کلیدی استراتژی اکو در خصوص رشد اقتصادی‬ ‫پایدار اســت که منطقه ما را قادر خواهد ساخت تا با فراهم‬ ‫کردن سرمایه گذاری مواد معدنی‪ ،‬رشد بخش مواد معدنی‪،‬‬ ‫گســترش تجارت و تضمین رویکردهای پایدار نسبت به‬ ‫توسعه مواد معدنی همکاری کنیم‪.‬‬ ‫حســین بیچکلی در افتتاح هشــتمین نشست گروه‬ ‫کارشناســان معدنی کشــورهای عضو اکو در که در اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه مراتب قدردانی‬ ‫عمیق خود را از ســازمان زمین شناسی ایران برای میزبانی‬ ‫هشتمین نشســت گروه کارشناســان معدنی اکو پس از‬ ‫یک وقفه پنج ســاله ابراز می دارم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اکنون شاهد‬ ‫تالش های متعهدانه ســازمان زمین شناسی و اکتشافات ‬ ‫معدنی ایران به منظور افزایش همکاری های منطقه ای در‬ ‫زمینه مواد معدنی در میان کشورهای عضو اکو هستیم‪.‬‬ ‫وی خطاب به نمایندگان کشورهای عضو اکو‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بر اســاس شواهد حاصل از اکتشاف منابع معدنی در‬ ‫گذشته و تولید فعلی‪ ،‬بخش مواد معدنی یکی از حامیان عمده‬ ‫اقتصادی کشورهای عضو اکو است که بسیاری از ان ها غنی‬ ‫از منابع معدنی هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬معاون دبیرکل اکو مستقر در ایران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬انتظار می رود تقاضا برای مواد معدنی درون اکو و در‬ ‫دیگر اقتصادهای مشــتری در پس رشد اقتصادی در حال‬ ‫بهبود ســریع افزایش یابد‪ ،‬چراکه دوره پس از شیوع کرونا‬ ‫اکنون اغاز شده و توقع می رود رشد استفاده از مواد معدنی‬ ‫با تقاضا در اقتصادهای درحال توسعه که با نرخ سریع تری‬ ‫نسبت به اقتصادهای توسعه یافته در حال رشد هستند‪ ،‬در‬ ‫میان مدت و بلندمدت ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه درعین حــال الگوهای تقاضای‬ ‫معدنی به تغییر خود ادامه خواهند داد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تقاضا‬ ‫برای مواد معدنی مورد استفاده در صنایع سنتی و کاربران‬ ‫نهایی به رشد خود ادامه خواهد داد و تحت الشعاع مصرف‪،‬‬ ‫ساخت وساز‪ ،‬تولید و کشاورزی و تقاضاهای جدید نیز در حال‬ ‫مطرح شدن است‪.‬‬ ‫بیچکلی ادامه داد‪ :‬این امر با تکیه بر حرکت به ســوی‬ ‫انتشــار کمتر االینده ها‪ ،‬انرژی تجدیدپذیر و ذخیره انرژی‪،‬‬ ‫برقی شدن حمل ونقل‪ ،‬فناوری های دیجیتال و چهارمین‬ ‫انقالب صنعتی‪ ،‬تقاضای رو به رشد سریع برای مواد معدنی‬ ‫حیاتی و تقاضای فزون یافته برای مواد معدنی سنتی مانند‬ ‫مس‪ ،‬نیکل‪ ،‬الومینیوم و قلع بزرگ ترین تغییر در بازارهای‬ ‫مواد معدنی برای چند دهه به شمار می اید‪.‬‬ ‫معاون دبیرکل اکو مســتقر در ایران‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫شیوه های پیشــرو از جمله منبع یابی معتبر‪ ،‬نیاز به امنیت‬ ‫عرضه مواد معدنی و حرکت به ســمت کاهش انتشــار‬ ‫االینده ها از زنجیره های تامین مواد معدنی‪ ،‬کاهش اثرات‬ ‫و خطرات زیست محیطی و ضرورت دستیابی به مجوزهای‬ ‫اجتماعی برای فعالیت از جوامع میزبان در حال تکامل سریع‬ ‫هستند‪.‬وی با بیان اینکه بسیاری از معیارها توسط ملت های‬ ‫پیشرو در زمینه مواد معدنی و نیز سازمان های مواد معدنی در‬ ‫جای دیگر تعیین شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این امر فرصتی را‬ ‫برای اکو به منظور نهایت بهره و استفاده بردن از شیوه های‬ ‫پیشرو در جهان و انطباق ان ها متناسب با شرایط منطقه ای‪،‬‬ ‫انتظارات در‬ ‫ضمن اجرای بهبود مستمر برای همگام بودن با‬ ‫ِ‬ ‫حال تحول را فراهم می کند‪.‬‬ ‫بیچکلی یاداور شد‪ :‬به منظور میسر کردن کاربرد موثر‬ ‫عمل و شیوه صحیح‪ ،‬یک ضرورت و بایستگی برای قابلیت‬ ‫راهبری و هدایت قوی‪ ،‬نه تنها در داخل دولت‪ ،‬بلکه با صنعت‬ ‫و سازمان های جامعه وجود دارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان‪:‬‬ ‫سیاست ایران افزایش همکاری ها با اکو است‬ ‫رئیس ســازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬سیاســت ایران در افزایــش همکاری های منطقه ای‬ ‫تعریف شده و یکی از این زمینه ها سازمان اکو است‪.‬‬ ‫امیرحسین کمیلی در هشتمین نشست گروه کارشناسان‬ ‫معدنی کشــورهای عضو اکو که در اتــاق بازرگانی اصفهان‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جمهوری اســامی ایــران یکی از‬ ‫کشــورهای بنیان گذار اکو اســت و در ‪ ۴۰‬سال اخیر به یک‬ ‫کشور قوی در زیرساخت ها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما در زمینه اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری معدنی‬ ‫پیشرفت کرده ایم‪ .‬اکنون ظرفیت های باالیی به خصوص در‬ ‫فناوری های روز و شرکت های دانش بنیان وجود دارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صمت اســتان اصفهان تاکید کرد‪ :‬سایر‬ ‫کشورهای اکو نیز پیشرفت های خوبی در این زمینه داشته اند‬ ‫و امیدواریم همکاری های اتی جدی تر و عملیاتی تر شود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امادگی کامل داریم این همکاری مشــترک‬ ‫در زمینه ســرمایه گذاری مشترک برای اکتشاف‪ ،‬استخراج و‬ ‫فراوری و حتی ایجاد شرکت های صنعتی برای فراوری های‬ ‫معدنی صورت گیرد‪.‬‬ ‫کمیلــی تصریــح کــرد‪ :‬سیاســت ایــران در افزایش‬ ‫همکاری های منطقه ای تعریف شــده و یکی از این زمینه ها‬ ‫سازمان اکو است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایران و کشورهای اکو‪ ،‬زمینه بسیاری در حوزه‬ ‫معدن دارند و کل جدول مندلیف را در این منطقه داریم‪ .‬عزم‬ ‫بزرگی برای برداشت از این عناصر وجود دارد تا ارزش افزوده‬ ‫باالیی برای اکو باشد‪.‬مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫اســتانداری اصفهان نیز در این نشست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اصفهان‬ ‫یکی از پرپتانســیل ترین استان های کشــور است و یکی از‬ ‫محاسن این استان هماهنگی بین بخش دولتی و غیردولتی‬ ‫است‪ ،‬بنابراین برای اینکه بتوانیم تحولی در اصفهان‪ ،‬کشور‬ ‫و اعضای اکو داشته باشیم‪ ،‬باید فرصت های موجود را معرفی‬ ‫کنیم‪.‬احسان شهیر با اشاره به رویکرد رویداد اکو‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫رویکرد اســتراتژیک و همه جانبه‪ ،‬متناســب با زمان و مکان‬ ‫است و امیدوارم این رویداد تحولی را در سطح ارتباطات بین‬ ‫کشورها ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کــرد‪ :‬اصفهان به عنوان پایتخت اســامی و‬ ‫تحوالت بســیار و با ظرفیت های باال می تواند مقدمه خوبی‬ ‫برای هم افزایی باشد‪ .‬هم افزایی رمز پیروزی شرکت ها است‪،‬‬ ‫شرط موفقیت ما هم افزایی بین شرکت ها و حاکمیت است و‬ ‫امیدواریم این اجالس نقش موثری در هم افزایی ایجاد کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دبیر کل اتاق بازرگانی نیز در این نشست‬ ‫گفت‪ :‬دلیــل عالقه مندی به میزبانی اتاق بازرگانی برای این‬ ‫اجالس‪ ،‬اهمیت بخش معدن برای اقتصاد کشــور و منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهنــام ابراهیمی افــزود‪ :‬نهــاد منطقه ای اکــو از نظر‬ ‫زمین شناسی و معدنی ارتباط خوبی بین کشورهای عضو اکو‬ ‫ایجاد می کند و امیدواریم این نشست زمینه همکاری خوبی‬ ‫باشــد و این اجالس موجب رونق بیشتر و تامین مواد اولیه‬ ‫معدنی کشور شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫ایران را به سمت خام فروشی‬ ‫می برند‬ ‫رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران گفت‪ :‬سلطه فنی‬ ‫ظالمانــه امروزه در مجامع بین المللی به گونه ای اســت که‬ ‫ان چنان اســتانداردها را در سطح پایین تعریف می کنند که‬ ‫بتوانند محصــوالت خود را به جهان قالب کنند و در مقابل‬ ‫وقتی ما به دنبال صادرات هستیم‪ ،‬الزامات فنی و استانداردها‬ ‫را به اندازه ای باال می برند که صادرات ما محدود شــده یا در‬ ‫نهایت به سمت خام فروشی نزول می یابد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫مهدی اسالم پناه در همایش روز ملی کیفیت در محل مرکز‬ ‫همایش های بین المللی صداوسیما اظهار کرد‪ :‬انچه تاب اوری‬ ‫را باال می برد افزایش کیفیت با منشا نواوری و خالقیت در‬ ‫اکوسیستم جدید رقابتی است‪ ،‬بنابراین در عمده کشورهای‬ ‫پیشــرفته نواوری به کمک فضایی رقابتی امده و به بهبود‬ ‫فضای رقابتی در حوزه تولید کاال و خدمات کمک می کند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه موضوع خدمات‬ ‫مغفول مانده‪ ،‬گفــت‪ :‬این موضوع ناظر به علوم انســانی‪،‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی است که باید هم زمان با افزایش توان‬ ‫رقابتی از این برخورداری نوین نیز اســتفاده کنیم‪ .‬صنایع و‬ ‫خدمات در جهان امروز با چالش های متعددی روبه رو است و‬ ‫ظرفیت انتخاب انطباق پذیری یکی از مولفه های اصلی برای‬ ‫غلبه بر این چالش ها است‪ .‬اسالم پناه با بیان اینکه مهم ترین‬ ‫ویژگی نواوری داشــتن ظرفیت انطباق پذیری است‪ ،‬اما با‬ ‫شرایط موجود و بحران ها‪ ،‬همچنین مسائل زیست محیطی‪،‬‬ ‫جنگ ها و اینده غیرقابل پیش بینی‪ ،‬برای غلبه بر بحران ها‬ ‫نیاز به باال بردن انطباق داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مطابق با اخرین‬ ‫گزارش های بین المللی‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۲۲‬نواوری ایران با هفت‬ ‫پله صعود به جایگاه ششــم منطقه و جایگاه پنجاه و سوم‬ ‫جهانی رسیده است‪ .‬اسالم پناه با بیان اینکه بررسی ها نشان‬ ‫داد که دلیل اصلی باالتر بودن رتبه برخی کشورهای منطقه‬ ‫در نواوری مهاجرت نخبگان از ایران به این کشــورها است‬ ‫که توانستند این ارتقا را رقم بزنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جایگاه بیست‬ ‫و ششم استاندارد ایران در ســال جاری در بین ‪ ۱۶۷‬کشور‬ ‫جهان و رتبه نخست در صدور گواهی ها و نشان های تجاری‬ ‫همگی نشان می دهد که قابلیت ارتقا برای مطرح شدن به‬ ‫عنوان مرجعیت در جهان وجود دارد‪ ،‬همان گونه که در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬حدود ‪ ۱۳‬درصد از استانداردسازی بین المللی در حوزه‬ ‫نانوتکنولوژی و هشت استاندارد بین المللی رقابتی را ایران به‬ ‫جهان تقدیم کرد‪ .‬وی با بیان اینکه مسائل زیست محیطی و‬ ‫انرژی ســبب می شود تا موضوع کیفیت تحت تاثیر عوامل‬ ‫متعددی قرار بگیــرد و چالش هایی همچون تغییر و متنوع‬ ‫شدن تکنولوژی تولید‪ ،‬در حال گذار بودن مواد اولیه و تغییرات‬ ‫اقلیمی را به وجود بیاورد که نیازمند تحقیق و توسعه در این‬ ‫بخش ها هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این سازمان ملی با بسیج افکار‬ ‫متخصصان و نخبگان امادگی دارد تا برای ارتقای کیفیت‬ ‫تولیدات و خدمات اقدام کرده و در مقابل سلطه فنی ظالمانه‬ ‫امروزه جهان ایفای نقش کنــد‪ .‬در مجامع بین المللی این‬ ‫سلطه فنی ظالمانه را شاهد هستیم‪ ،‬به گونه ای که ان چنان‬ ‫اســتانداردها را در ســطح پایین تعریف می کنند که بتوانند‬ ‫محصوالت خود را به جهان قالب کنند و در مقابل وقتی ما به‬ ‫دنبال صادرات هستیم‪ ،‬الزامات فنی و استانداردها را به اندازه ای‬ ‫باال می برند که صادرات ما محدود شده یا در نهایت به سمت‬ ‫خام فروشی نزول می یابد‪ .‬اسالم پناه با تاکید بر اینکه نگاه به‬ ‫استانداردسازی و استاندارد نویسی در نظام های بین المللی‪ ،‬باید‬ ‫نگاه گره گشایی از مسائل اقتصادی کشور باشد‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫متحول سازی‪ ،‬بومی سازی و نگاه صادرات محور داشته باشیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در گذشته ایران موفق به فروش برخی استانداردها به‬ ‫دیگر کشورها از مسیرهای رسمی‪ ،‬قانونی و دیپلماسی کیفیت‬ ‫شده است که نشان می دهد قابلیت استاندارد کشورمان باال‬ ‫اســت‪ .‬این سازمان در نظر دارد در برنامه هفتم توسعه نظام‬ ‫مدیران کنترل کیفیت و نظام کارشناسان استاندارد را شکل‬ ‫دهد‪ .‬اسالم پناه در پایان تاکید کرد که اگر نیاز به بازتعریف‪،‬‬ ‫اصالح و دگرگونی روش های اجرایی باشد انجام خواهد شد تا‬ ‫عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم‪.‬‬ ‫معافیت هایمالیاتی‪۴۴‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بیشتر از‬ ‫درامدهایمالیاتی‬ ‫رئیس ســازمان امور مالیاتی ضمن پیش بینی ‪ ۴۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی درامد مالیاتی در سال جاری‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬سال‬ ‫گذشته‪ ۳۵۰‬هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در اظهارنامه ها‬ ‫دریافت کردیم‪ ،‬درحالی که کل درامد مالیاتی ‪ ۳۰۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بود که ‪ ۴۴‬هزار میلیارد تومان کمتر از معافیت ها بوده‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬داوود منظور در نهمین همایش ساالنه‬ ‫اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه بیشترین اسیب پذیری اقتصاد‬ ‫از تحریم ها‪ ،‬فشارهایی اســت که به تامین مالی دولت وارد‬ ‫می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این فشارها تالش می کند دولت را در‬ ‫ارائه خدمات دچار مشکل و نارسایی کند‪ .‬باید بتوان دولت را‬ ‫به سمتی هدایت کرد که بار مالی ان از منابع درون زای داخلی‬ ‫تامین و هرگونه فشــار خارجی در حوزه اقتصاد کم اثر شود‪.‬‬ ‫منظور با تاکید بر این که مالیات به عنوان منبع درامد پاک و‬ ‫پایدار محسوب می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این منبع درامد بهترین‬ ‫شیوه برای تامین مالی دولت در ارائه خدمات است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه باید تالش شود منبع اصلی تامین مالی دولت مالیات‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر شکاف مالیاتی و فاصله مالیات وصول شده‬ ‫و مالیــات بالقوه را به تدریج کاهش دهیم‪ ،‬این امکان فراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان امور مالیاتی با بیــان این که طی دو‬ ‫دهه گذشته تحوالت خوبی در نظام مالیاتی شکل گرفته‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در حال نزدیک شــدن به نقاط بلوغ نظام‬ ‫مالیاتی هستیم اما تا رســیدن به وضعیت ایده ال که این‬ ‫منبع درامدی بتواند بودجــه دولت را به طور کامل تامین‬ ‫کنــد‪ ،‬فاصله زیادی داریم که این فاصله باید در بازه میان‬ ‫مدت کم شــود‪ .‬منظور ادامه داد‪ :‬در مرحل ه اول باید همه‬ ‫هزینه های جاری دولت با مالیات تامین شود و در مرحله بعد‬ ‫کل بودجه دولت باید از طریق مالیات تامین شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سه شنبه | ‪ 24‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4493‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫حاج صفیتنهابازیکن‬ ‫اصفهانی حاضر در جام‬ ‫جهانی‬ ‫لیست نهایی تیم ملی فوتبال برای حضور در جام جهانی‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬قطر مشخص شد‪ .‬براین اساس پیام نیازمند ورامین‬ ‫رضاییان از سپاهان در جام جهانی حضور خواهند داشت‪،‬‬ ‫همچنین احسان حاج صفی تنها بازیکن اصفهانی تیم ملی‬ ‫فوتبال در جام جهانی است؛ حاج صفی در دو دوره قبلی جام‬ ‫جهانی نیز حضور داشت‪ .‬علی رضا بیرانوند‪ ،‬امیر عابدزاده‪،‬‬ ‫سیدحسینی‪ ،‬پیام نیازمند‪ ،‬رامین رضاییان‪ ،‬صادق محرمی‪،‬‬ ‫حسین کنعانی‪ ،‬سیدمجید حسینی‪ ،‬مرتضی پورعلی گنجی‪،‬‬ ‫شجاع خلیل زاده‪ ،‬ابوالفضل جاللی‪ ،‬میالد محمدی‪ ،‬روزبه‬ ‫چشمی‪ ،‬سعید عزت اللهی‪ ،‬احمد نوراللهی‪ ،‬علی کریمی‪،‬‬ ‫احسان حاج صفی‪ ،‬سامان قدوس‪ ،‬وحید امیری‪ ،‬علی‬ ‫قلی زاده‪ ،‬علی رضا جهانبخش‪ ،‬کریم انصاری فرد‪ ،‬سردار‬ ‫ازمون‪ ،‬مهدی طارمی و مهدی ترابی بازیکنان تیم ملی‬ ‫در جام جهانی خواهند بود‪ .‬جام جهانی قطر از روز یک شنبه‬ ‫‪ ۲۹‬ابان شروع می شود و تیم ملی فوتبال ایران با تیم های‬ ‫انگلیس‪ ،‬امریکا و ولز هم گروه است‪.‬‬ ‫سهمیه ‪ ۳۶‬درصدی لیگ‬ ‫ایران در جام جهانی‬ ‫لیست منتخب کارلوس کی روش نشان می دهد هفت‬ ‫لژیونر بیشتر نسبت به بازیکنان لیگ برتری دعوت شده اند‪.‬‬ ‫سرمربی تیم ملی فوتبال ایران فهرست ‪ ۲۵‬نفره بازیکنان‬ ‫مدنظرش برای حضور در جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬را اعالم کرد‬ ‫که دراین بین ‪ ۱۶‬لژیونر دیده می شود و ‪ ۹‬بازیکن هم از‬ ‫لیگ برتر ایران دعوت شده اند‪ .‬در لیست اعالم شده توسط‬ ‫فدراسیون فوتبال‪ ،‬پرسپولیس‪ ۴‬بازیکن‪ ،‬استقالل‪ ۳‬بازیکن‬ ‫و سپاهان ‪ ۲‬بازیکن دارند که این تعداد ‪ ۳۶‬درصد از لیست‬ ‫منتخب کی روش را تشکیل می دهد و ‪ ۱۳‬باشگاه لیگ‬ ‫برتری هم بدون سهمیه هستند‪ .‬علیرضا بیرانوند‪ ،‬مرتضی‬ ‫پورعلی گنجی‪ ،‬وحید امیری و مهدی ترابی از پرسپولیس‪،‬‬ ‫سید حسینی‪ ،‬سید ابوالفضل جاللی و روزبه چشمی از‬ ‫استقالل و درنهایت سید پیام نیازمند ورامین رضاییان از‬ ‫سپاهان دعوت شده اند‪ .‬کارلوس کی روش در جام جهانی‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬مثل لیست اولیه‪ ،‬نام ‪ ۹‬بازیکن لیگ برتری را در‬ ‫فهرست نهایی و ‪ ۲۳‬نفره گذاشته بود که البته ممکن است‬ ‫با خط خوردن دو بازیکن از لیست ‪ ۲۵‬نفره فعلی‪ ،‬سهمیه‬ ‫لیگ برتری ها در جام ‪ ۲۰۲۲‬کمتر از دوره قبل شود‪ .‬امیر‬ ‫عابدزاده‪،‬شجاعخلیل زاده‪،‬محمدحسینکنعانی زادگان‪،‬سید‬ ‫مجید حسینی‪ ،‬صادق محرمی‪ ،‬میالد محمدی‪ ،‬احسان‬ ‫حاج صفی‪ ،‬احمد نوراللهی‪ ،‬علی کریمی‪ ،‬سعید عزت اللهی‪،‬‬ ‫سامان قدوس‪ ،‬علیرضا جهانبخش‪ ،‬علی قلی زاده‪ ،‬مهدی‬ ‫طارمی‪ ،‬سردار ازمون و کریم انصاری فرد نیز ‪ ۱۶‬بازیکن‬ ‫لژیونر هستند که در فهرست ‪ ۲۵‬نفره تیم ملی ایران‬ ‫قرارگرفته و شانس بازی در جام جهانی رادارند‪.‬‬ ‫ستاره سپاهان در شوک از‬ ‫دست دادن جام جهانی‬ ‫یکی از بازیکنانی که یک درصد هم فکر نمی کرد‪ ،‬شانس‬ ‫حضور در جام جهانی را از دست دهد‪ ،‬امید نورافکن بود‪.‬‬ ‫فوتبال است و هزار یک اتفاق غیرقابل پیش بینی و یک‬ ‫از جذابیت های فوتبال هم به همین اتفاقات است‪ .‬امید‬ ‫نورافکن که به همراه تیم جوانان در سال ‪ 2017‬و در کره‬ ‫جنوبی حضور در جام جهانی زیر ‪ 20‬سال را تجربه کرده بود‪،‬‬ ‫پیش بینی می کرد در دوحه حتی یکی از مهره های کلیدی‬ ‫تیم ملی باشد‪ .‬چند ماه پیش بود که اسکوچیچ از او در‬ ‫ترکیب تیم ملی در پست دفاع وسط هم بهره برد و به نوعی‬ ‫به اچارفرانسه این مربی کروات تبدیل شده بود‪ .‬وقتی از‬ ‫اسکوچیچ پرسیده شد چرا به امید در پست مدافع میانی بازی‬ ‫می دهد‪ ،‬درحالی که بازیکن ذخیره در این پست روی نیمکت‬ ‫دارد‪ ،‬به کیفیت بازی امید اشاره می کرد‪ .‬مربی کروات راست‬ ‫می گفت‪ .‬امید در فاز دفاعی یکی از بهترین هاست‪ .‬هراسی‬ ‫از دوئل ندارد‪ .‬با همه توان توپ گیری می کند و از قدرت‬ ‫فیزیکی خوبی برخوردار است و بعد از توپ گیری با پاس‬ ‫بلند به خوبی پرس را می شکند و تیم را از دفاع به حمله‬ ‫می برد؛ اما همه این ها برای کارلوس کی روش برای اینکه‬ ‫امید را در لیست نهایی اش قرار دهد‪ ،‬کافی نبود‪ .‬اینجاست‬ ‫که باید بگوییم مربیگری شغل سلیقه ای است و کارلوس‬ ‫کی روش بدون شک بدون هیچ خصومتی نسبت به امید‬ ‫تصمیم گرفت‪ ،‬در این پست از میالد محمدی استفاده کند‬ ‫و ابوالفضل جاللی که بازیکنان سرعتی تری نسبت به امید‬ ‫هستند و البته تیم ملی در این پست احسان حاج صفی‬ ‫را هم دارد‪ .‬نه تنها امید چند بازیکن دیگر هم می توانستند‪،‬‬ ‫در لیست مسافران دوحه قرار بگیرند‪ .‬بازیکنی مثل محمد‬ ‫محبی که ستاره استقالل در ‪ 11‬هفته سپری شده بود‪.‬‬ ‫حتی محمدرضا اخباری که در امتیازگیری های تراکتور‬ ‫نقش بی بدیل داشت‪ .‬امیرحسین زاده که در فصل اول‬ ‫حضورش در تیم شارلروا به بازیکن فیکس تبدیل شده و‬ ‫حتی گل هم زده؛ اما واقعیت این است که کارلوس کی‬ ‫روش با محدودیت در لیست مواجه بود و با توجه نوع بازی‬ ‫حریفان و نیازهای تیمش و هم چنین تجربیات بازیکنان به‬ ‫ط خورده باشند‪.‬‬ ‫این جمع بندی رسید که این ها جز نفرات خ ‬ ‫فوتبال ادامه دارد‪ .‬در یک چشم به هم زدن جام جهانی‬ ‫بعدی از راه می رسد و بازیکنی برنده است که قوی تر از‬ ‫گذشته برگردد‪ .‬امید نورافکن یا محمد محبی و هر بازیکن‬ ‫دیگری به شرطی قوی تر از گذشته برمی گردد که علت خط‬ ‫خوردن را تنها در سلیقه کارلوس کی روش جستجو نکند‪.‬‬ ‫به راحتی می توان نقدهایی به عملکرد امید نورافکن در تیم‬ ‫سپاهان داشت‪ .‬جایی که جایگاه خود را در ترکیب اصلی‬ ‫این تیم از دست داد‪ .‬امید علت خط خوردن را در خود ببیند‬ ‫به طور حتم قوی تر از گذشته برمی گردد و جام جهانی بعدی‬ ‫را به این راحتی از دست نخواهد داد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪7‬‬ ‫اصفهان میزبان هفته نخست‬ ‫لیگ برتر کشتی فرنگی‬ ‫امید دراخرین گام از حضور در جام جهانی محروم شد‬ ‫نورافکن در حسرت‬ ‫رویای بربادرفته‬ ‫برای امید نورافکن بد اتفاق فوتبالی همین‬ ‫دو روز پیش روی داد‪ .‬ستاره دو فصل اخیر‬ ‫سپاهان درحالی که تنها یک قدم با حضور در‬ ‫جام جهانی ‪ 2022‬فاصله داشت درست در‬ ‫اخریــن غربالگری خط خورد تا با ناامیدی‬ ‫امیرحسیناحتشامی اردوی تیم ملــی را ترک کند‪ .‬او که زمان‬ ‫حضور اسکوچیچ یکی از بازیکنان مورد اعتماد اسکوچیچ بود با‬ ‫امدن کی روش هم دوباره به تیم ملی دعوت شــد اما جایگاه‬ ‫چندان مستحکمی پیدا نکرد‪ .‬این تزلزل جایگاه هم از تفکرات‬ ‫ویژه کی روش نشات می گیرد که تصمیم دارد پست دفاع چپ‬ ‫تیم ملی به یک بازیکن باتجربه بســپارد‪ .‬مهرداد محمدی و‬ ‫احسان حاج صفی گزینه های اصلی برای دفاع چپ به شمار‬ ‫می رود و ابوالفضل جاللی هم گزینه سومی محسوب می شود‬ ‫که همراه با دیگر ملی پوشان در قطر حاضر خواهد شد‪ .‬نورافکن‬ ‫در بازی دوســتانه با نیکاراگوئه هم هرچند نه به عنوان مدافع‬ ‫چــپ بلکه در خط هافبک به کار گرفته شــد و تنها گل تیم‬ ‫ملی هم بروی پاس او به ثمر رســید اما بااین حال نتوانست‬ ‫اعتماد کی روش را جلب کند‪ .‬البته ترافیک بازیکنان در منطقه‬ ‫چپ و میانی را هم نباید ازنظر دور داشــت که مربی تیم ملی‬ ‫برای گزینش نفرات منتخب به دردسر انداخت‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫غیبت این بازیکن در اردوی اتریش تیم ملی هم ظاهرا مزید‬ ‫بر علت شــده تا رویای حضور در جام جهانی برای نورافکن‬ ‫تعبیر نشود‪ .‬نکته حائز اهمیت درباره سبک بازی این بازیکن‬ ‫برخورداری از قدرت پای بسیار باالتر نسبت به تمام بازیکنان‬ ‫فوتبال ایران است‪ .‬توانایی که باعث شده او هرلحظه که اراده‬ ‫کند بدون کمترین دورخیز حتی با پای راست و غیرتخصصی‬ ‫منطقه بــازی را در قطر زمین عوض کند‪ .‬مهارتی که او را از‬ ‫هم پســتی هایش متمایز کرده و به درد سبک بازی تیم ملی‬ ‫زیر نظر کارلوس کی روش هم می خورد‪ .‬ازانجایی که تیم ملی‬ ‫دربازی های جــام جهانی قراری بر ارائه فوتبال مالکانه ندارد‪،‬‬ ‫گریزهای لحظه ای بازیکنان خط جلو تیم ملی در اولین لحظه‬ ‫بازپس گیری توپ لحظات کلیدی بازی را برای تیم ملی رقم‬ ‫می زند‪ .‬کاری که امید هنرش در ان را در اخرین دقیقه نیمه اول‬ ‫دربی برگشت لیگ شانزدهم به خوبی نشان داد و با ارسال یک‬ ‫پاس درجای ‪ 50‬متری کاوه رضایی را در شــرایط گلزنی برابر‬ ‫دروازه پرســپولیس قرارداد‪ .‬البته که این توانایی ها هم موجب‬ ‫نشد تا سرمربی تیم ملی امید نورافکن را همراه با تیم ملی به‬ ‫دوحه ببرد‪ .‬ستاره سپاهان برخالف سه سال گذشته که یکی‬ ‫از مهره های همیشــه ثابت تیم فوتبال سپاهان در لیگ بوده‬ ‫است در لیگ ‪ 22‬شرایط چندان مناسبی ندارد و گاهی جایی در‬ ‫ترکیب اصلی طالیی پوشان اصفهانی پیدا نمی کند‪ .‬نخستین‬ ‫مرتبه در دیدار هفته سوم برابر گل گهر بود که نورافکن طعم‬ ‫تلخ نیمکت نشینی را چشــید و اتفاقا زکی پور جانشین او در‬ ‫ورزشــگاه قاسم سلیمانی سیرجان موفق به ثبت دو گل شد؛‬ ‫دو گل مقابل چشــمان امیر قلعه نویی که سبب شد مورایس‬ ‫در دیدار بعدی برابر فوالد خوزســتان هم به زکی پور فرصت‬ ‫بدهد ولی دوباره در دربی اصفهان نورافکن را به میدان فرستاد‬ ‫و دوباره این بازیکن را در مصاف هفته ششم برابر الومینیوم این‬ ‫بازیکن را نیمکت نشین کرد‪ .‬پس از تعطیالت سه هفته ای لیگ‬ ‫برتر‪ ،‬بار دیگر شاهد تغییرات عجیبی در ترکیب سپاهان بودیم‪،‬‬ ‫ولی این بار برای دومین بازی پیاپی فرصت به نورافکن رسید و‬ ‫او توانست به خوبی از شانس خود استفاده کند و پیش از اینکه‬ ‫سوت پایان بازی در نیمه اول به صدا دربیاید روی یک ارسال‬ ‫دقیق دیگر از رضائیان با شــیرجه ای به سمت دروازه با ضربه‬ ‫سر دروازه هوادار را باز کرد‪ .‬البته سرمربی پرتغالی سپاهان در‬ ‫دقایق پایانی مسابقه میالد زکی پور را وارد زمین کرد ولی این‬ ‫بار به جای نورافکن بازیکن دیگری را با این مدافع عوض کرد‬ ‫و در ‪ 15‬دقیقه پایانی گاهی شــاهد حضور نورافکن در پست‬ ‫وینگر چپ بودیم و گاهی هم این مسئولیت را زکی پور عهده دار‬ ‫می شد تا همچنان درباره پست دفاع چپ ابهاماتی در ترکیب‬ ‫سپاهان برای بازی های اینده وجود داشته باشد‪ .‬به هرحال امید‬ ‫نورافکــن در حال حاضر یکی از مغموم ترین بازیکنان فوتبال‬ ‫ایران به شمار می رود چرا فرصت حضور در مهم ترین رویداد‬ ‫دوران بازیگری اش را ازدست داده است‪ .‬فرصتی که شاید دوباره‬ ‫نصیب او نشود‪ .‬البته نورافکن ‪ 25‬ساله در جام جهانی بعدی ‪29‬‬ ‫ساله خواهد شد و همچنان می تواند امیدوار به حضور در جام‬ ‫جهانی باشد؛ اما ناکامی اخیر بدون شک تا مدت ها ازنظر روانی‬ ‫ستاره سپاهان را دچار اشفتگی خواهد کرد چراکه فراموشی این‬ ‫موضوع چندان اســان نخواهد بود‪ .‬فراموشی یکی از بدترین‬ ‫اتفاق هایی که ممکن است برای هر بازیکنی رخ داده و به خاطره‬ ‫تلخ و ماندگار تبدیل شود‪ .‬حاال امید نورافکن درست در نقطه‬ ‫کانونی یک بحران روحی قرار دارد و در این میان ژوزه مورایس‬ ‫برای بازگرداندن ســتاره تیمش به شرایط مطلوب ماموریتی‬ ‫دشواری را بر عهده خواهد داشت‪ .‬سرمربی برزیلی سپاهان که‬ ‫به هنرنمایی نورافکن نیاز دارد باید از تمام اموخته هایش استفاده‬ ‫کند تا مهره کلیدی تیمش را دوباره به شرایط عادی بازگرداند‬ ‫چراکه امید یکی از مهره های کلیدی تیمش به حساب می اید‪.‬‬ ‫انتخاب مربی از لیگ برتر انتخابی مناسب برای امید‬ ‫ازانجایی که فدراسیون فوتبال درگیر پشتیبانی از تیم‬ ‫ملی برای حضور شایسته در جام جهانی دوحه است‪،‬‬ ‫انتخاب سرمربی تیم امید را به بعدازاین تورنمنت محول‬ ‫کرد‪ .‬فدراسیون فوتبال سرپرست تیم امید را انتخاب‬ ‫کرده و اعالم داشته بعد از جام جهانی سرمربی هم‬ ‫انتخاب خواهد شد‪ .‬درباره انتخاب سرمربی برای تیم‬ ‫امید خبر رسیده کمیته جوانان و کمیته فنی روی مربیان‬ ‫لیگ برتری دست گذاشته اند و یکی از گزینه های‬ ‫موردعالقه این کمیته ها مجتبی حسینی است‪ .‬مربی ای‬ ‫که چه فصل گذشته و چه این فصل معرف بیشترین‬ ‫جوان در لیگ برتر بوده و نتایج خوبی به همراه این تیم‬ ‫گرفته است‪ .‬اینکه این مربی سرمربی تیم امید خواهد‬ ‫شد یا نه بستگی به نظرات اعضای هیئت رئیسه و از‬ ‫همه مهم تر رضایت باشگاه پیکان دارد‪ ،‬به این خاطر‬ ‫که مجتبی حسینی تا پایان فصل با پیکان قرارداد دارد‪.‬‬ ‫بااین حال شیوه ای که فدراسیون فوتبال برای انتخاب‬ ‫سرمربی تیم امید در پیش گرفته یک شیوه خوب است‬ ‫که بدون شک منجر به اتفاقات خوبی برای تیم امید‬ ‫خواهد شد‪ .‬مجتبی حسینی یا هر مربی لیگ برتری‬ ‫دیگر که سرمربی تیم امید شود‪ ،‬نسبت به بازیکنان رده‬ ‫سنی امید تیم های لیگ برتری شناخت دارد و طبیعتا‬ ‫با اگاهی نفرات مدنظر خود را به اردوی تیم امید دعوت‬ ‫تغییر مسیر دروازه بان تراکتور‬ ‫از قطر به ترکیه‬ ‫خواهد کرد‪ .‬از همه مهم تر مربی ای که در لیگ برتر کار‬ ‫می کند‪ ،‬می تواند حس همکاری خوبی بین باشگاه ها و‬ ‫تیم امید به وجود بیاورد و چون خود مربی لیگ برتر‬ ‫بوده بهتر همکاران خود را درک می کند و به گونه ای‬ ‫برنامه ریزی خواهد کرد که منافع باشگاه ها دچار خطر‬ ‫نشود‪ .‬فدراسیون فوتبال درگذشته هم تالش زیادی کرد‬ ‫که مربیان تیم های لیگ برتری چون امیر قلعه نویی و‬ ‫یحیی گل محمدی را برای تیم امید در اختیار بگیرد اما‬ ‫مشکل اینجا بود که حاضر نمی شد دستمزد خوبی برای‬ ‫این مربیان در نظر بگیرد و اگر این سیاست ادامه پیدا‬ ‫کند‪ ،‬بدون شک هیچ مربی باشگاهی حاضر به کار در‬ ‫تیم امید نخواهد بود‪ .‬اولین انگیزه برای هر انسانی در‬ ‫کار کردن کسب درامد و گذران زندگی باکیفیت خوب‬ ‫است‪ .‬خوشبختانه به نظر می رسد فدراسیون فوتبال این‬ ‫بار تصمیم گرفته در مدیریت تیم امید تجدیدنظرهایی‬ ‫داشته باشد که همان انتخاب یک مربی لیگ برتری‬ ‫برای تیم امید است‪ .‬فدراسیون فوتبال ماهی ‪ 50‬هزار‬ ‫دالر به کارلوس کی روش می دهد و اگر بخواهد‬ ‫یک سوم این مبلغ را هزینه سرمربی تیم امید کند‪ ،‬بدون‬ ‫شک می تواند از بین مربیان لیگ برتری انتخاب خوبی‬ ‫برای تیم امید داشته باشد و بعد از دهه ها طلسم حضور‬ ‫در المپیک را بشکند‪.‬‬ ‫جدال ناب رابر تیم ملی در‬ ‫جام جهانی از نگاه حدادی فر‬ ‫در هفته نخست لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور‬ ‫سپاهان میزبان شهرداری مسجدسلیمان است‪ .‬این دیدار در‬ ‫سالن اختصاصی سپاهان بیست و ششم ابان در ساعت های‬ ‫‪ ۱۰‬و ســی دقیقه و ‪ ۱۳‬و سی دقیقه برگزار می شود‪ .‬در این‬ ‫میان مربی ســپاهان پیرامون شرایط این تیم برای حضور‬ ‫در لیگ برتر کشــتی فرنگی توضیحاتی ارائه کرد‪ .‬بهروز‬ ‫حضرتی پور درباره اینکه ایا تیم ســپاهان با ملی پوش سوم‬ ‫خود به توافق رسیده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مهدی محسن نژاد و‬ ‫ناصر علیزاده را که از قبل گرفته بودیم‪ ،‬احتماال طی روزهای‬ ‫اینده هم ملی پوش سوم جذب خواهد شد‪ .‬وی درباره اینکه‬ ‫تیم فوالد مبارکه سپاهان در رقابت با فوالد خوزستان چقدر‬ ‫شانس قهرمانی در لیگ این فصل را دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬حداقل‬ ‫یک هفته باید برگزار شود تا بشود دراین باره بهتر صحبت‬ ‫کرد‪ .‬به هرحال انچه از ابتدا به لحاظ مالی و زمانی مدنظرمان‬ ‫بود انجام نشــد و ما تیم را دیرتر بستیم اما فوالد خوزستان‬ ‫زودتر از ما کارش را شــروع کرد‪ .‬این مربی سازنده با تشکر‬ ‫از اسپانسرهایی که در کشتی فرنگی سرمایه گذاری می کنند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬من از همه تیم هایی که امدند تشــکر می کنم‬ ‫که کشتی را تحت پوشش و حمایت خود قرار می دهند‪ .‬از‬ ‫اصفهان‪ ،‬از خوزســتان‪ ،‬از دانشگاه ازاد‪ ،‬از همه ان هایی در‬ ‫کشتی سرمایه گذاری می کنند ممنونم‪ .‬حضرتی پور در رابطه‬ ‫بااینکه لیگ کشــتی فرنگی در یک ماه برگزار خواهد شد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬خوبی لیگ به این است که رفت وبرگشت‬ ‫برگزارشده و برگزاری مسابقه در شهرها هیجان ایجاد کند‪.‬‬ ‫طبیعتا این به ســود کشتی اســت‪ ،‬اما از یک سو هم برای‬ ‫تیم هایی که وضعیت مالی خوبی ندارند طوالنی شدن مسابقه‬ ‫و برگزاری رفت وبرگشت ان با توجه به هزینه های ایاب و‬ ‫ذهاب شرایط خوبی ایجاد نمی کند‪ .‬ماقبل از مسابقات جهانی‬ ‫صربستان جلسه ای داشتیم و خاطرم هست که صحبت بر‬ ‫سر این بود که به دلیل نداشتن تایم‪ ،‬لیگ چه زمانی برگزار‬ ‫شود‪ .‬ابتدا مسابقات زیر ‪ 23‬سال جهان و بعدازان جام جهانی‬ ‫در پیش بود و اواخر اذر هم باید قهرمان کشــوری را برگزار‬ ‫می کردیم‪ .‬به همین دلیل تنها همین تایم را برای برگزاری‬ ‫لیگ داشتیم‪ .‬عضو سابق تیم ملی کشتی فرنگی درباره دو‬ ‫قهرمانی اخیر تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات امیدهای‬ ‫جهان و جام جهانی باکو خاطرنشــان کرد‪ :‬به نظرم بچه ها‬ ‫کشتی های بسیار خوبی گرفتند‪ .‬خوشبختانه پشتوانه خوبی‬ ‫در کشــتی فرنگی دیده می شود‪ .‬هم جوانان با ان اختالف‬ ‫قهرمان جهان شدند و بعد امیدها کشتی های خیلی خوبی‬ ‫در اسپانیا گرفتند که ان تیم ترکیبی از تیم ملی بزرگساالن‬ ‫و جوانان بود‪ .‬همین تیم جوان به همراه دو سه کشتی گیر‬ ‫بزرگسال به جام جهانی اعزام شد و انجا هم بچه ها عملکرد‬ ‫خوبی داشــتند و این جای خوشحالی دارد که پشتوانه های‬ ‫خوبی در اختیارداریم‪ .‬این جای تبریک به مربیان سازنده و‬ ‫اعضای کادرفنی تیم ملی دارد که توانستند این تیم را خوب‬ ‫جمع‪‎‬وجور کنند‪ .‬به جامعه کشــتی هم تبریک می گویم و‬ ‫امیدوار هستم این تیم سال های سال افتخار کسب کنند‪.‬‬ ‫پیروزی بزرگ گیتی پسند در‬ ‫لیگ برتر والیبال‬ ‫تیم والیبال گیتی پسند اصفهان در هفته نهم لیگ برتر‬ ‫مقابل پاس گرگان به پیروزی رســید‪ .‬هفته نهم لیگ برتر‬ ‫والیبال با برگزاری ‪ ۷‬دیدار پیگیری شد که تیم گیتی پسند‬ ‫اصفهان مهمان پاس گرگان رده دومی بود‪ .‬شاگردان سعید‬ ‫عقیلی در گیتی پســند دست نخست را با نتیجه ‪ ۲۵‬بر ‪۲۲‬‬ ‫واگذار کردند؛ در دست دوم اما گیتی پسند موفق شد با نتیجه‬ ‫‪ ۲۷‬بر ‪ ۲۵‬حریف را شکست دهد‪ .‬در دست سوم نیز نماینده‬ ‫اصفهان توانست با نتیجه ‪ ۲۵‬بر ‪ ۲۳‬از سد پاس گرگان عبور‬ ‫کرد؛ دست چهارم نیز با برتری ‪ ۲۵‬بر ‪ ۱۷‬شاگردان عقیلی‬ ‫همراه بود‪ .‬به این ترتیب گیتی پسند موفق شد با نتیجه ‪ ۳‬بر‬ ‫یک پاس گرگان را شکســت دهد و به چهارمین پیروزی‬ ‫خود دست پیدا کند‪ ،‬پاس گرگان نیز سومین شکست خود در‬ ‫لیگ برتر را تجربه کرد‪ .‬تیم والیبال گیتی پسند که پیش ازاین‬ ‫دیدار تنها با سه برد در برابر پنج باخت و مجموع ‪ ۱۰‬امتیاز‬ ‫در رده دهم قرار داشــت‪ ،‬با این پیروزی جمع امتیازات خود‬ ‫را به عدد ‪ ۱۳‬رســاند و در رده نهم قرار گرفت‪ .‬اصفهانی ها‬ ‫در بازی دهم خود روز چهارشنبه هفته جاری‪ ،‬در رفسنجان‬ ‫میهمان تیم مس این شهر خواهند بود‪ .‬سی‪‎‬و ششمین دوره‬ ‫مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران از‬ ‫روز چهارشنبه ششم مهرماه با حضور ‪ ۱۴‬تیم پاس گرگان‪،‬‬ ‫نیان الکترونیک خراسان‪ ،‬سایپا تهران‪ ،‬راه یاب ملل مریوان‪،‬‬ ‫شهداب یزد‪ ،‬هورسان رامسر‪ ،‬مس رفسنجان‪ ،‬فوالد سیرجان‬ ‫ایرانیان‪ ،‬لبنیات هراز امل‪ ،‬ایفا ســرام اردکان‪ ،‬گیتی پسند‬ ‫اصفهان‪ ،‬پیکان تهران‪ ،‬شهرداری ارومیه و شهرداری گنبد‬ ‫در یک گروه مقدماتی اغازشده است‪.‬‬ ‫دعوت ‪ 9‬بازیکن اصفهانی به‬ ‫تیم ملی هندبال‬ ‫با خط خوردن محمدرضا اخباری‪ ،‬باشگاه تراکتور در این دوره‬ ‫از جام جهانی نیز نماینده ای نخواهد داشت‪ .‬محمدرضا اخباری‬ ‫برای دومین جام جهانی متوالی یکی از نامزدهای حضور در‬ ‫لیست نفرات تیم ملی ایران بود‪ .‬او اما مثل روسیه‪ ،‬جایی در‬ ‫فهرست منتخبین نهایی کارلوس کی روش نداشت و از سفر‬ ‫به قطر بازماند‪ .‬این دروازه بان ‪ 29‬ساله حاال باید ‪ 4‬سال دیگر‬ ‫صبر کند تا شــاید اگر تا ان زمان امادگی خود را حفظ کرد‪،‬‬ ‫دوباره برای حضور در جامی تالش کند که دوست دارد حضور‬ ‫در ان را هم به کارنامه فوتبالی خود اضافه کند‪ .‬حضور اخباری‬ ‫در بین اعضای تیم ملی در جام جهانی برای تراکتوری ها هم‬ ‫مهم بود‪ .‬این تیم طی پنج دوره حضور قبلی تیم ملی در جام‬ ‫جهانی‪ ،‬نماینده ای نداشته است‪ .‬عملکرد خوب اخباری در این‬ ‫فصل و درخشــش او در دور گروهی لیگ قهرمانان اسیای‬ ‫فصل گذشــته‪ ،‬این امیدواری را در ان ها ایجاد کرده بود که‬ ‫او را به عنوان اولین نماینده خود در جام جهانی ببینند که این‬ ‫اتفاق با اعالم لیست نهایی کی روش رخ نداد تا انتظار ان ها‬ ‫نیز یک دوره دیگر تمدید شود‪ .‬محمدرضا اخباری در حالی‬ ‫موفق به حضور در لیست نهایی تیم ملی نشد که در بین ‪25‬‬ ‫بازیکن دعوت شده‪ ،‬نام ‪ 4‬دروازه بان به چشم می خورد‪ .‬علیرضا‬ ‫بیرانوند‪ ،‬امیر عابدزاده‪ ،‬ســید حسین حسینی و پیام نیازمند‪،‬‬ ‫دروازه بانانی هســتند که اخباری در رقابت با ان ها نتوانست‬ ‫موفق به ورود به لیســت نهایی کی روش شود‪ .‬او حاال باید‬ ‫به جای قطر راهی ترکیه شــده و در کنار هم باشگاهی های‬ ‫خود حضور پیدا کند‪ .‬او امسال شانس زیادی برای خود قائل‬ ‫بود تا در لیست نهایی کی روش حضورداشته باشد اما بازهم‬ ‫موفق به این کار نشد‪.‬‬ ‫مربی تیم فوتبال ذوب اهن بازی ایران برابر انگلیس را یک‬ ‫جدال نابرابر توصیف کرد‪ .‬قاسم حدادی فر درباره وضعیت تیم‬ ‫ملی ایران برای حضور در جام جهانی قطر گفت‪ :‬بعد از امدن‬ ‫کی روش نظم تیم ملی شکل بهتری گرفت و او با انجام بازی‬ ‫دوستانه با نیکاراگوئه هم قصد داشت شرایط بازیکنانی که در‬ ‫اردو هستند را محک بزند‪ .‬بازی با تونس هم با تمامی نفرات‬ ‫و اضافه شدن لژیونرها برگزار خواهد شد و امیدوارم با شرایطی‬ ‫خوب راهی جام جهانی شویم‪ .‬وی با اشاره به مصدومیت امید‬ ‫ابراهیمی تاکید کرد‪ :‬ابراهیمی بازیکن موردعالقه من است‬ ‫و از مصدومیت این بازیکن ناراحت شدم‪ .‬او در جام جهانی‬ ‫گذشته نمایش خوبی داشت و با شرایط فوتبال قطر هم اشنا‬ ‫بود‪ .‬امیدوارم بازیکنان دیگر بتوانند جای ابراهیمی را پر کنند‪.‬‬ ‫حدادی فر در ارتباط با شانس صعود ایران به جام جهانی گفت‪:‬‬ ‫هر تیمی دوست دارد بهترین نتایج را در این جام بگیرد و تیم‬ ‫ملی هم روی کاغذ برای صعود شانس دارد‪ .‬بااین حال نمی توان‬ ‫کتمان کرد که کار تیم ملی برابر هر سه تیم سخت است‪،‬‬ ‫به ویژه بازی با انگلیس که ازنظر من یک جدال نابرابر است‪.‬‬ ‫تمامی بازیکنان انگلیس در شرایط بازی و بهترین وضعیت‬ ‫ممکن هستند‪ ،‬ان ها از بهترین لیگ دنیا به جام جهانی می ایند‪.‬‬ ‫حدادی فر در پاسخ به این پرسش که «ایا مهدی طارمی‬ ‫می تواند درخشش در رده باشگاهی را در جام جهانی تکرار‬ ‫کند؟» خاطرنشان کرد‪ :‬طارمی در اوج پختگی و در بهترین‬ ‫شرایط ممکن قرار دارد و قطعا می تواند در جام جهانی هم‬ ‫بدرخشد‪ .‬امیدوارم سردار ازمون هم به شرایط ایده ال برسد و با‬ ‫درخشش این دو بازیکن و دیگر بازیکنان تیم ملی نتایج خوبی‬ ‫بگیریم تا حداقل در این وضعیت مردم کمی خوشحال شوند‪.‬‬ ‫نفرات دعوت شده به اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال اعالم‬ ‫شــد و ‪ 9‬بازیکن اصفهانی در بین نفرات دعوت شده‪ ،‬حضور‬ ‫دارند‪ .‬اردوی اماده سازی تیم ملی هندبال مردان ایران جهت‬ ‫حضور در رقابت های قهرمانی جهان از ‪ ۲۶‬ابان ماه لغایت ‪۳‬‬ ‫اذرماه به میزبانی تاالر فدراسیون هندبال برگزار خواهد شد از‬ ‫استان اصفهان ‪ ۹‬بازیکن به نام های امین کاظمی نورالدین وند‪،‬‬ ‫علی شیرانی دستجردی‪ ،‬محمد کیانی‪ ،‬کیارش طاهری‪ ،‬صابر‬ ‫حیدری رادمشــه‪ ،‬محمدمهدی بهنام نیا‪ ،‬جالل کیانی‪ ،‬وحید‬ ‫مســعودی مرغملکی و کامیار طاهــری در این اردو حضور‬ ‫خواهند داشت‪ ،‬همچنین شهداد مرتجی از اصفهان به عنوان‬ ‫مربی‪ ،‬تیم ملی را همراهی خواهد کرد‪ .‬روح ا‪...‬اکرمی نیا به عنوان‬ ‫سرپرست‪ ،‬وسلین وویوویچ به عنوان سرمربی‪ ،‬حمید صادق‬ ‫شاه نشین و شهداد مرتجی از اصفهان به عنوان مربی و دانیال‬ ‫مصلح به عنوان پزشک یار در این اردو حضور خواهند داشت‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه | ‪ 24‬ابان ‪ | 1401‬ســـال نوزدهم | شـــمــاره ‪4493‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬ابان ‪ / 1401‬سـال نوزدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪15Nov2022 | 4493‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫از مالل گریزی نیست‬ ‫از صبح که از خواب بیدار شده ام کسل‬ ‫هستم‪ .‬دل ودماغ ندارم و کارهایم پیش‬ ‫نمی روند‪ .‬سری به گلدان ها می زنم تا اماری‬ ‫بگیرم که کدامشان تشنه اند‪ .‬سه گلدان را‬ ‫اب می دهم‪ ،‬چایی دم می کنم‪ ،‬موسیقی‬ ‫می شنوم‪ ،‬چند نفس عمیق می کشم و‬ ‫لیالشهبازیان‬ ‫کمی راه می روم؛ اما حالم جا نمی اید‪ .‬روی صندلی می نشینم‬ ‫و چای می نوشم‪ .‬در باز می شود و او نفس زنان کوله اش را کنار‬ ‫جاکفشی می گذارد‪ .‬می گوید که از پله ها امده تا کمی تحرک‬ ‫داشته باشد‪ .‬سرحال است و اهنگی زیر لب زمزمه می کند و‬ ‫موهای بلندش را جلوی ایینه شانه می زند‪ .‬به سمتم می اید‬ ‫و می گوید که انگار دل ودماغ نداری و می شنود که نه زیاد‬ ‫سرحال نیستم‪ .‬بی انکه چیزی بگوید‪ ،‬کنارم می نشیند و به فکر‬ ‫می رود‪ ،‬بلند می شود و به اتاقش می رود‪ .‬برایش لیوانی چایی‬ ‫می ریزم‪ .‬کتاب به دست از اتاق بیرون می اید‪ .‬کتاب را نشانم‬ ‫می دهد‪« .‬فلسفه مالل» نوشته الرس اسونسن‪ ،‬ترجمه افشین‬ ‫خاکباز‪ ،‬نشر نو‪ .‬می گویم که یعنی من ملولم و تو می خواهی از‬ ‫مالل برایم صحبت کنی؟ می گوید‪« :‬نمی دانم که حال االن تو‬ ‫مالل است یا نه اما گاهی حاالتی و رفتاری در تو می بینم که‬ ‫مالل است‪ .‬اگر حوصله داری درباره اش حرف بزنیم‪ ».‬گوش‬ ‫می دهم و او از تجربه خود و از کتاب هایی که در این زمینه‬ ‫خوانده‪ ،‬می گوید‪« .‬فلسفه مالل» را یکی از بهترین کتاب ها‬ ‫می داند‪ .‬می گوید که نویسنده در پیشگفتار اعتراف می کند‬ ‫که تجربه خودش از ماللی عمیق باعث شده تا این کتاب را‬ ‫بنویسد‪ .‬پژوهش های زیادی در فلسفه‪ ،‬ادبیات‪ ،‬روان شناسی‪،‬‬ ‫الهیات و جامعه شناسی انجام داده که حاصل ان شده است‬ ‫این کتاب‪ .‬کتاب چهارفصل دارد با عنوان های‪ :‬فلسفه مالل‪،‬‬ ‫داستان های مالل‪ ،‬پدیدارشناسی مالل و اخالق مالل‪.‬‬ ‫کتاب را ورق می زند و جزئیات بیشتری از فصل های ان‬ ‫که حاصل خواندن و تحقیق درباره کتاب است می گوید‪.‬‬ ‫فصل نخست کتاب «فلسفه مالل» به طرح چیستی مالل‪،‬‬ ‫جنبه های این احساس خالگون و رابط ه ان با عصر مدرن‬ ‫می پردازد‪ .‬اسونسن معتقد است که مالل عمیق به چیزی شبیه‬ ‫به بی خوابی می ماند؛ مانند چاهی به ظاهر بی پایان که فرد را‬ ‫در خود می بلعد‪ .‬به راستی تنگنای این جهان بی عبور است‬ ‫که ادمی را به هیچ بودگی و شاید سر اخر به طغیان و گذار از‬ ‫مرزهایی می رواند که تمام هستی اش را محصور کرده است‪.‬‬ ‫بی سبب نیست که کی یر که گور ادعا می کند «مالل ریشه تمام‬ ‫شرهاست»‪ .‬مالل فرد را چنان تهی می کند که بی معنایی همه‬ ‫دنیای او می شود؛ دنیایی که جامعه و فرهنگ در ایجاد ان بی‬ ‫جعبهسیاه‬ ‫نقش نیستند و همین بی معنایی است که موجب می شود ادمی‬ ‫به همه چیز دست اویزد تا خفقان این احساس را فروکاهد؛ اما‬ ‫دریغا که همه چیز گویی در هیچ گم شده است؛ همچنان که‬ ‫تی اس الیوت این گمگشتگی را غریبانه می جوید‪« :‬زندگی ای‬ ‫که در زیستن ازدست داده ایم کجاست؟ حکمتی که در دانش‬ ‫گم کرده ایم کجاست؟ دانشی که در اطالعات گم کرده ایم‬ ‫کجاست؟»‬ ‫در فصل دوم‪« ،‬داستان های مالل» به بازگویی تاریخ اسیران‬ ‫مالل می پردازد‪ .‬از دربندان مالل وسطایی «اکدیا» گرفته تا‬ ‫دربندان سودازد ه عصر نوزایی و مالل اشنای روزگار حاضر که‬ ‫نخستین بار پاسکال از ان سخن به میان اورد‪ .‬برخی از این‬ ‫اندیشمندان‪ ،‬مالل را به مثابه گردابی هایل و عبورناپذیر ترسیم‬ ‫می کنند که نمی شود از ان رها شد و برخی ان را خوش یمن‬ ‫می دانند و از دریچه ای ابرانسانی به ان می نگرند‪ .‬پاسکال معتقد‬ ‫است که کسانی که گرفتار مالل می شوند در مقایسه با کسانی‬ ‫که در جست وجوی سرگرمی هستند‪ ،‬خود را بیشتر می شناسند‪.‬‬ ‫به نظر لئو پاردی‪ ،‬مالل منحصر به نجیب زادگان است و توده ها‬ ‫در بهترین حالت تنها از بیکاری رنج می برند‪ .‬لودویگ تیک‬ ‫در رمان ویلیام الول می گوید‪« :‬در اینجا‪ ،‬همچون ساعتی‬ ‫که بی وقفه حرکت دورانی خسته کننده ای را تکرار می کند در‬ ‫جهانی خالی از لذت ایستاده ام»‪ .‬نیچه مالل را ارامش نامطبوع‬ ‫روح می داند که طالیه دار خالقیت است‪ .‬به گفته او‪ ،‬انسان های‬ ‫خالق مالل را تحمل می کنند؛ حال انکه انسان های پست تر از‬ ‫ان می گریزند‪ .‬وارهل نیز معتقد است که انچه افراد را به دردسر‬ ‫می اندازد تخیالتشان است‪ ،‬اگر تخیلی نداشتیم‪ ،‬مشکلی هم‬ ‫نداشتیم‪ ،‬چون انچه را که بود می پذیرفتیم‪.‬‬ ‫نویسنده در فصل سوم کتاب به پدیدارشناسی مالل از دیدگاه‬ ‫هایدگر می پردازد‪ .‬در بخشی از کتاب‪ ،‬هایدگر با تمایز میان‬ ‫«ملول بودن از چیزی» و «خود را با چیزی ملول کردن»‬ ‫انگار زمانه ما را توصیف می کند‪ ،‬زمانه ای که مردمانش گرفتار‬ ‫ماللی از جنس مالل دوم اند چراکه بی امان در پِی موقعیتی‬ ‫هستند تا خود را با هم ه تهی شدن ها در ان پرتاب کنند و‬ ‫خود را از یاد ببرند‪ ،‬اما جز بازگشتی مایوسانه نصیب نمی شود‪،‬‬ ‫چراکه نمی توان بی معنایی را ب ا فریب به معنا بدل کرد‪ .‬هایدگر‬ ‫ادعا می کند که مالل از عمق برمی خیزد‪ .‬پس چنین ماللی‬ ‫باید ژرف باشد؛ اما به تصور اسونسن «به نظر نمی رسد این‬ ‫مالل رایج پست از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بتواند بار‬ ‫مسئولیتی را تحمل کند که هایدگر می خواهد بر شانه هایش‬ ‫بگذارد»‪.‬فصل چهارم کتاب با عنوان «اخالق مالل» به این‬ ‫پرسش بنیادی می پردازد که راه رهایی از مالل چیست؟ به‬ ‫گفته نویسنده‪ ،‬ایا عشق به خدا و رابطه با معبودی است که‬ ‫پاسکال می گوید؟ یا دست کشیدن از خواسته ها که شوپنهاور‬ ‫توصیه می کند؟ یا شاید هم پیشنهاد رابرت پیرسینگ‪ ،‬یعنی‬ ‫خواب؛ ولی مگر تا کی می توان خوابید؟ شاید هم بتوان با‬ ‫ارنولد گلن هم نظر شد و واقعیت را تجویز نهایی دانست یا‬ ‫شاید هم باید پیشنهاد جوزف برودسکی را پذیرفت که می گوید‪:‬‬ ‫«هنگامی که مالل به شما حمله ور می شود‪ ،‬خود را به درونش‬ ‫پرتاب کنید‪ .‬اجازه دهید شما را در هم بفشارد‪ ،‬در خود غرق کند‬ ‫و به اعماق خود ببرد»‪ .‬شاید هم بتوان با نیچه و راسل و بکت‬ ‫و ‪ ...‬هم راستا بود‪ .‬شاید هم راه بهتری وجود داشته باشد‪« :‬مالل‬ ‫را به رسمیت بشناسیم» یا شاید هم راهی دیگر‪.‬‬ ‫می پرسم که شاید هم به اندازه ادم های ملول راه وجود داشته‬ ‫باشد برای رودررو شدن با ان اما قبل از هر چیز باید مالل را‬ ‫بپذیریم و به قول نویسنده کتاب‪ ،‬مالل را به رسمیت بشناسیم‪.‬‬ ‫بخش هایی از کتاب را می خواند‪.‬‬ ‫«تفاوت بین مالل عمیق و افسردگی چیست؟ به گمان من‬ ‫این دو مفهوم با یکدیگر همپوشانی زیادی دارند‪ .‬همچنین‬ ‫حدس می زنم که تقریبًا صد درصد مردم در مقطعی از زندگی‬ ‫خود دچار مالل می شوند ‪ ...‬مالل معموال زمانی ایجاد می شود‬ ‫که نمی توانیم انچه را می خواهیم انجام دهیم‪ ،‬یا مجبور‬ ‫باشیم کاری را انجام دهیم که نمی خواهیم‪ .‬ولی هنگامی که‬ ‫نمی دانیم چه کاری را می خواهیم انجام دهیم‪ ،‬وقتی توانایی‬ ‫پذیرش مسئولیت های خود در زندگی مان را نداریم چطور؟ در‬ ‫اگهی مزایده نوبت سوم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11/9453‬‬ ‫مساحت‬ ‫متر مربع‬ ‫کاربری‬ ‫موقعیت‬ ‫ادرس‬ ‫‪ 180‬متر مربع‬ ‫مسکونی‬ ‫جنوبی‬ ‫وزوان‪ -‬جنوب مسجد‬ ‫صاحب الزمان (عج)‬ ‫محمدرضا شفیعی‪ -‬شهردار وزوان‬ ‫اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده‬ ‫شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام )به شماره ثبت ‪12622‬‬ ‫وشناسه ملی ‪10260336470‬‬ ‫م الف‪1410478 :‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬ناهید زمانی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان؛‬ ‫رویداد کارافرینی و نواوری کمند برگزار می شود‬ ‫رویداد«کمند»بههمتمعاونتفرهنگیاجتماعیدانشگاهصنعتی‬ ‫اصفهان برگزار خواهد شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان‪ ،‬نخستین رویداد کار‪ ،‬مهارت‪ ،‬و نواوری دانشجویان دختر‬ ‫دانشگاه های استان اصفهان به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫در اذرماه سال جاری در این استان برگزار می شود‪ .‬در این رویداد‬ ‫عالوه بر برگزاری کارگاه های اموزشی با محورهای مهارت افزایی‬ ‫و کارافرینی‪ ،‬محیطی مناسب برای ارتباط موثر میان دانشجویان‬ ‫خالق و شرکت های دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی‬ ‫اصفهان فراهم می شود‪ .‬جوایز این رویداد شامل اهدای مبلغ هشت‬ ‫میلیون تومان به هر حوزه و همچنین اهدای یک تا سه میلیون‬ ‫تومان جایزه نقدی به سه طرح منتخب خواهد بود‪ .‬دانشجویان‬ ‫مستعد و عالقه مند به حوزه کسب وکار می توانند طرح ها و ایده های‬ ‫خود را در زمینه های فنی‪ ،‬مهندسی‪ ،‬علوم پایه‪ ،‬علوم انسانی و نیز‬ ‫فرهنگ و هنر تا اول اذرماه ‪ ۱۴۰۱‬در دبیرخانه «کمند» ارسال‬ ‫کنند‪ .‬همچنین‪ ،‬عالقه مندان به این رویداد‪ ،‬می توانند برای ثبت نام‬ ‫و کسب اطالعات بیشتر به سایت ‪WWW.FARHANGI.:‬‬ ‫‪ IUT.AC.IR‬مراجعه و یا با شماره های ‪ ۰۹۱۰۳۵۲۲۹۴۹‬و‬ ‫‪ ۰۳۱۳۳۹۱۲۴۲۱‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه مرحله اول‬ ‫دوم‬ ‫چاپاول‬ ‫نوبت‬ ‫شهرداری کلیشاد و ســودرجان از محل منابع داخلی (غیر عمرانی) و به استناد مصوبه شــماره ‪ ٦٢٦٠‬مــورخ ‪1401/٠٧/16‬‬ ‫شورای محترم اسالمی در نظر دارد نسبت به انجام عملیات فونداسیون و اسکلت بتنی فرهنگسرای افرینش واقع در خیابان شهید رجایی‬ ‫مطابق توضیحات مندرجه در برگه پیشنهاد قیمت با اعتبار ‪50/000/000/000‬ریال (پنجاه میلیارد ریال) انجام نماید‪ .‬لذا از پیمانکاران و شرکت های‬ ‫حقوقی با گرایش ابنیه واجد الشرایط تقاضا می شود اخرین بهاء ممکنه خود را با احتساب کـســورات اعالم نموده ودر سـامانه ســتاد وارد نماید‪.‬‬ ‫الف)مشخصات‬ ‫اجرای انجام عملیات فونداسیون و اسکلت بتنی فرهنگسرای افرینش طبق نقشه و مشخصات مناقصه با اعتبار ‪ 50/000/000/000‬ریال طبق فهرست‬ ‫بهاء ابنیه سال ‪1401‬‬ ‫ب) زمان بندی‬ ‫مهلت بازدید و اخذ اسناد‬ ‫‪ 1401/08/16‬الی ‪1401/09/02‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد‬ ‫‪ 1401/08/16‬الی ‪1401/09/03‬‬ ‫‪1401/09/05‬‬ ‫بازگشایی اسناد‬ ‫ شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬‫ سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود می باشد‪.‬‬‫ شرکت کنندگان باید سپرده ای معادل ‪ 5‬در صدد معادل قیمت پایه ی کار شناسی شده را به حساب سپرده شهرداری واریز و یا نسبت به صدور‬‫ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ادرس دریافت و تحویل مدارک‪ :‬اصفهان‪ -‬شهر کلیشاد و سودرجان ‪ -‬خیابان مطهری ‪ -‬ساختمان مرکزی شهرداری ‪ -‬واحد دبیرخانه شهرداری‬ ‫شماره تماس‪03137488000 :‬‬ ‫مهدی مختاری‪ -‬شهردار کلیشاد و سودرجان‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی‬ ‫م الف‪1407341 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫اولاز طریق‬ ‫نوبتزیر را‬ ‫‪ -1‬شرکت اب فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ‪ ،‬به شرح جدول‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫موضوع اگهی ‪ :‬دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده‬ ‫الف ‪ :‬زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده‬ ‫از کلیــه ســهامداران‪ ،‬وکیل یا قائم مقــام قانونی صاحب ســهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشــخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلســه‬ ‫مجمــع عمومی این شــرکت که در روز یکشــنبه مورخــه ‪ 1401/09/06‬ســاعت‪ 14‬در محل دفتر شــرکت واقع در اصفهان دروازه شــیراز‬ ‫خیابان دانشگاه روبروی درب شمالی دانشگاه کوچه برزویه پالک یک طبقه اول با کد پستی شماره ‪8173966651‬برگزار میگردد‪ ،‬حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫ب ‪ :‬دستور جلسه‬ ‫‪ -1‬تکمیل اعضای اصلی هیات مدیره‬ ‫‪ -2‬سایر موارد‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫باعنایت به ابالغیه ‪ 121/166547‬مورخ ‪ 1400/10/04‬سازمان بورس اوراق بهادار حضور کلیه سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی جدید وارائه کارت واکسن بالمانع می باشد‪ .‬همچنین ان دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند‬ ‫مجمع مذکور را از طریق تارنمای ‪ https://ddn.csdiran.ir‬به صورت پخش زنده مشاهده و سواالت خود را مطرح نمایند‪.‬‬ ‫توزیع کارت ‪ :‬سهامداران متقاضی حضور در مجمع جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ ‪1401/09/05‬با دردست داشتن کارت واکسن‬ ‫و کارت ملی یا وکالتنامه معتبر به دفتر شرکت واقع در اصفهان دروازه شیرازخیابان دانشگاه روبروی درب شمالی دانشگاه کوچه برزویه پالک‬ ‫یک طبقه اول با کد پستی شماره ‪8173966651‬مراجعه فرمایند‪ .‬ضمن ًا جهت حضور در جلسه ارائه کارت ورود به جلسه الزامی است‪.‬‬ ‫هیات مدیره شرکت ساختمان اصفهان‬ ‫ان هنگام ممکن است خود را در مالل عمیقی بیابیم که یاداور‬ ‫فقدان قدرت اراده است‪ ،‬چون چیزی نیست که اراده بتواند بر‬ ‫ان چنگ بیندازد‪».‬‬ ‫می گوید که خودش تجربه کرده است که در مقاطعی از‬ ‫زندگی اش که به پوچی رسیده و معنایی ندارد تا برای زندگی‬ ‫تعریف کند‪ ،‬ماللی عمیق سراغش امده است‪ .‬این قسمت از‬ ‫کتاب را می خواند که گویای حرف اوست‪« .‬انسان ها به معنا‬ ‫معتادند‪ .‬ما همه مشکل بزرگی داریم‪ :‬زندگی ما باید نوعی‬ ‫محتوا داشته باشد و نمی توانیم زندگی ای را تحمل کنیم که‬ ‫از نوعی محتوای معنابخش تهی باشد‪ .‬بی معنایی مالل انگیز‬ ‫است و برای توصیف مالل می توان از استعاره عقب نشینی‬ ‫معنا بهره جست‪ .‬مالل را می توان ازردگی ای دانست که نشانه‬ ‫این است که نیاز به معنا براورده نشده است‪ .‬برای اینکه بتوانیم‬ ‫این ناراحتی را برطرف کنیم‪ ،‬به جای بیماری به نشانه های ان‬ ‫حمله می کنیم و چیزهای مختلفی را به جای معنا می نشانیم‪».‬‬ ‫حالم بهتر شده است‪ .‬می گوید که بگذار این جمله درخشان‬ ‫نویسنده را هم بگویم‪« .‬یکی از منابع مالل عمیق این است‬ ‫که به دنبال لحظه بزرگ می گردیم درحالی که انچه داریم‬ ‫لحظه های کوچک است»‪ .‬بلند می شوم و دو لیوان چایی‬ ‫می ریزم و می گویم که بله همین نشستن ما در کنار هم و چای‬ ‫نوشیدن و حرف زدن‪ ،‬خودش از لحظه های ناب کوچک است‬ ‫که باید غنیمت بشماریم‪ .‬کتاب را از دستش می گیرم تا از مالل‬ ‫و فلسفه اش بیشتر بدانم‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری وزوان به استناد مجوز شــماره ‪ 1401/6/386‬مورخ‪1401/07/20 :‬‬ ‫شورای محترم اسالمی شهر وزوان در نظر دارد نسبت به فروش (‪ )۱‬یک قطعه زمین‬ ‫مســکونی دارای سند به شرح ذیل از طریق اگهی مزایده کتبی با شرایط اعالمی اقدام نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این اگهی حداکثر به مدت ‪ ۱۰‬روز جهت دریافت شرایط‬ ‫شــرکت در مزایده بصورت حضوری به امور مالی شهرداری و یا جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫به سایت شهرداری به ادرس‪ www.Vazvan.ir :‬مراجعه نمایند‪ .‬الزم به ذکر است مبالغ‪،‬‬ ‫تقسیط نخواهد شد و هزینه چاپ اگهی و نقل و انتقال و ‪ ...‬به عهده برنده مزایده می باشد ‪.‬‬ ‫ردیف شماره پالک ثبتی‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫شماره مرجع‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‬ ‫( ریال )‬ ‫شماره سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید لوله پلی اتیلن کورتیوپ به قطر ‪1200‬‬ ‫میلیمتر جهت شهرشاهین شهر‬ ‫‪401 - 3 -228 / 3‬‬ ‫‪2.217.000.000‬‬ ‫‪2001001434000121‬‬ ‫‪ -2‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت‬ ‫مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬تاریخ ‪ 1401/08/23‬می باشد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫ساعت‬ ‫روز‬ ‫تاریخ‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه‬ ‫‪13:00‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪1401/9/2‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‬ ‫‪13:00‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪1401/9/12‬‬ ‫زمان بازگشائی پاکتها‬ ‫‪8:00‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1401/9/13‬‬ ‫‪ -3‬اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف‪:‬‬ ‫‪ -1-3‬ادرس‪ :‬اصفهان‪ ،‬خیابان شیخ کلینی‪ ،‬خیابان جابر ابن حیان‪ ،‬دبیرخانه معامالت شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫تلفن‪ ،031-36680030-8 :‬اتاق (‪)292‬‬ ‫‪ -4‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫‪ -1-4‬مرکز تماس‪1456:‬‬ ‫‪ -2-4‬دفتر ثبت نام‪ 88969737:‬و ‪85193768‬‬ ‫‪ -5‬اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام ‪ /‬پروفایل ‪ /‬تامین کننده ‪ /‬مناقصه گر‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫نام روزنامه ‪ :‬اصفهان امروز‬ ‫تاریخ انتشار ‪1401/08/24:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 1556

روزنامه اصفهان امروز 1556

شماره : 1556
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه اصفهان امروز 4550

روزنامه اصفهان امروز 4550

شماره : 4550
تاریخ : 1401/11/02
روزنامه اصفهان امروز 4548

روزنامه اصفهان امروز 4548

شماره : 4548
تاریخ : 1401/10/29
روزنامه اصفهان امروز 4547

روزنامه اصفهان امروز 4547

شماره : 4547
تاریخ : 1401/10/28
روزنامه اصفهان امروز 4546

روزنامه اصفهان امروز 4546

شماره : 4546
تاریخ : 1401/10/27
روزنامه اصفهان امروز 4545

روزنامه اصفهان امروز 4545

شماره : 4545
تاریخ : 1401/10/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!