روزنامه اصفهان امروز شماره 4410 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4410

روزنامه اصفهان امروز شماره 4410

روزنامه اصفهان امروز شماره 4410

‫یکشنبه ‪ 09‬مرداد ‪ 02 |1401‬محرم الحرام ‪ |31Jul2022| 1444‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4410‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد|صفحه‪6‬‬ ‫ضرورت توجه ویژه به تجارت‬ ‫الکترونیک در استان اصفهان‬ ‫استاندار اصفهان اظهار کرد‪ :‬با توجه به سیاست هایی‬ ‫که از سال های گذشته به دلیل شرایط خاص اصفهان‬ ‫در استان حاکم شده است‪ ،‬برنامه های مدون پیرامون دو‬ ‫محور «گردشگری» و «صنایع هایتک» تعریف شده است‬ ‫و برنامه استان این است که اقتصاد خود را بر این دو‬ ‫محور و راهبرد اساسی تعریف کند‪.‬‬ ‫اصفهان | صفحه‪3‬‬ ‫شهردار اصفهان مطرح کرد‬ ‫خسارت به شهر در سایه‬ ‫بی توجهیبهنخبگان‬ ‫تداوم شرایط اضطرار تا امروز‬ ‫اصفهان از لیست سیالب خط خورد‬ ‫فرهنگ و هنر |صفحه‪5‬‬ ‫اصفهانمشارکت کننده‬ ‫جشنواره فیلم کودک‬ ‫است نه اسپانسر ان‬ ‫طی دو روز اینده بارش ها در شهر اصفهان در حد رگباری خواهد بود و شدت ان در حد سیالب ناگهانی یا روانابی که در قسمت های غربی و جنوبی استان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬برای کالن شهر اصفهان پیش بینی نمی شود‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پاالیش و پخش‬ ‫پاشنه اشیل وزارت نفت‬ ‫لیگ برتر محروم از تکنولوژی‬ ‫کمک داورویدیوئی‬ ‫اصفهانقرمزشد‬ ‫‪%44‬‬ ‫میزان استفاده از ماسک‬ ‫در بین مردم استان‬ ‫‪%38‬‬ ‫میزان تزریق نوبت سوم واکسن‬ ‫در جمعیت باالی ‪ ۱۸‬سال استان‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ VAR‬همچنان به فوتبال‬ ‫ایران لبخند نمی زند‬ ‫رویداد| صفحه ‪2‬‬ ‫لزوماسیب شناسی‬ ‫مهاجرتپزشکان‬ ‫از کشور‬ ‫‪%2‬‬ ‫وضعیت بسیار پرخطر‬ ‫پرخطر‬ ‫میزان تزریق نوبت چهارم واکسن‬ ‫در جمعیت باالی ‪ ۱۸‬سال استان‬ ‫‪7‬‬ ‫نسبتاپرخطر‬ ‫عادی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شهرستان با وضعیت قرمز‬ ‫شهرستان با وضعیت نارنجی‬ ‫شهرستان با وضعیت زرد‬ ‫شهرستان با وضعیت ابی‬ ‫اصفهان| چادگـان| خوانسار| دهـــاقان‬ ‫سمیرم| شهرضا| فردین| فریدون شهر‬ ‫فالورجــان| مبارکـــه| نائین| نطنــــز‬ ‫اردستان| بوئین میاندشت|نجف ابــاد‬ ‫خور| گلپایگان| خمینی شهر|کاشان‬ ‫تیران و کرون | شاهین شهر‬ ‫لنجان | اران و بیدگل‬ ‫برخوار‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫شهرداری خمینی شهر در نظر دارد‪:‬‬ ‫‪ -١‬مناقصــه خودروهــای ســواری اســتیجاری بــه شــماره‬ ‫‪ 2001093298000017‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا‬ ‫بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیــان شــرکت در فراخوان در صــورت عــدم عضویت در‬ ‫ســامانه‪ ،‬نســبت به ثبت نام و دریافت گواهــی امضای الکترونیکی‬ ‫(به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر ســازمانی‬ ‫مواعدزمانی‪:‬‬ ‫ تاریخ انتشار فراخوان‪1401/05/02 :‬‬‫ مهلت دریافت اسناد فراخوان‪1401/05/10 :‬‬‫ مهلت ارسال پیشنهادات‪1401/05/22 :‬‬‫ زمان بازگشایی پاکت ها‪1401/05/23 :‬‬‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬ضمانتنامه بانکی‬ ‫یا سپرده نقدی‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪ :‬خمینی شهر میدان قدس شهرداری‬ ‫مرکزی ‪۳۳۶۴۱۴۱۵‬‬ ‫علی اصغر حاج حیدری‪ -‬شهردار خمینی شهر‬ ‫فراخوان تجدید مزایده عمومی‬ ‫فروش امالک مازاد(نوبت دوم)‬ ‫م الف‪1354929 :‬‬ ‫چاپاولدوم‬ ‫نوبت‬ ‫اداره کل بهزیستی استان اصفهان در نظر دارد به استناد مجوز صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی ‪ ۱‬فقره از اموال غیرمنقول مازاد تحت‬ ‫مالکیت خود در سطح استان را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده‪ ،‬با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬به فروش برساند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬از تاریخ انتشار در سامانه تدارکات تا ساعت ‪ ۱۹‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/05/13‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ :‬از تاریخ انتشار در سامانه تدارکات تا ساعت ‪ ۱۹‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/05/25‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکتهای مزایده‪ :‬ساعت ‪ ۱۱‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/05/26‬از طریق سامانه تدارکات‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫تضمین شرکت در مزایده ششدانگ یکدستگاه اپارتمان به پالک ثبتی ‪ 2181/37‬با حق استفاده از حیاط مشاعی به مساحت ‪ ۱۷۶‬مترمربع واقع در‬ ‫اصفهان‪ ،‬چهار راه سرتیپ‪ ،‬کوچه شماره ‪( ۲۶‬شهید مرتضوی)‪ ،‬اخرین درب بن بست‪ -‬پالک ‪ ۳۹۶‬مبلغ ‪ 1/200/000/000‬ریال‬ ‫واریز به حساب شماره ‪ ۴۰۶۱۰۳۴۵۰۷۶۷۰۰۹۶‬و شماره شبا ‪ IR420100004061034507670096‬بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه‬ ‫سپرده اداره کل بهزیستی استان اصفهان و یا به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی در پاکت «الف» بارگزاری شود و اصل فیش واریزی و یا‬ ‫ضمانت نامه پس از بارگزاری و ارسال از طریق سامانه ستاد در پاکت دربسته قرار داده شده و پس از ثبت در دبیرخانه حداکثر تا ساعت ‪ ۱۲‬روز‬ ‫سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/25‬به صورت دستی تحویل دفتر حراست اداره کل بهزیستی استان اصفهان نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از روز پنجشنبه مورخ ‪ 1401/05/20‬لغایت روز دو شنبه مورخ ‪ 1401/05/24‬صرفا در ساعات اداری از ساعت ‪ ۹‬تا ‪( ۱۲‬بازدید‬ ‫از امالک الزامی می باشد‪).‬‬ ‫ادرس محل دریافت و تحویل اسناد مزایده‪ :‬سامانه ستاد به نشانی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به معاونت پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی استان اصفهان‪ ،‬دفتر امور حقوقی واقع در اصفهان‪ ،‬چهار راه‬ ‫اپادانا‪ -‬ابتدای ‪ ۱۵‬خرداد مراجعه و یا با تلفن ‪ ۰۳۱-۳۶۴۱۰۳۱۷‬تماس گرفته شود‪.‬‬ ‫معاونت پشتیبانی و منابع انسانی‬ ‫اداره کل بهزیستی استان اصفهان‬ ‫م الف‪1357679 :‬‬ ‫کاهشچشمگیرابرسانی‬ ‫سیار در شهر اصفهان‬ ‫نسبت به سال گذشته‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫بحران در امنیت‬ ‫اجتماعی‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫ذخیره سد زاینده رود ‪ ۲۷۷‬میلیون مترمکعب‬ ‫‪ ۷۸‬درصد سد خالی است‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫اقتصاد | صفحه‪6‬‬ ‫اینفوگرافیک‪ :‬سید مهدی رضوی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫فصـل تابسـتان اسـت و سـفرهای‬ ‫تفریحـی خانواده هـا بـه اوج خـود‬ ‫رسـیده‪ ،‬امـا موضوعـی کـه در سـایه‬ ‫ایـن سـفرها و دغدغه هـای کرونایـی و‬ ‫شیدا اریایی پور موضوعـات حـوزه گردشـگری مغفـول‬ ‫مانـده‪ ،‬مشـکالت ناشـی از کمبـود تولیـد بنزین در کشـور‬ ‫و تبعـات ناشـی از ان اسـت‪.‬درحالی که در سـالیان نه چندان‬ ‫دور موضوع صادرات بنزین ایران در دسـتور کار وزارت نفت‬ ‫قـرار داشـت‪ ،‬اما حـاال تولیـد داخـل نه تنها کفـاف مصرف‬ ‫کشـور را نمی دهد بلکه واردات ان هم در دسـتور کار وزارت‬ ‫نفـت قـرار دارد‪.‬مشـاهدات میدانی در حالی بـر این موضوع‬ ‫صحـه می گذارنـد کـه مدیرعامـل شـرکت ملـی پاالیـش‬ ‫و پخـش فراورده هـای نفتـی ایـران‪ ،‬پیش ازایـن به طـور‬ ‫ضمنـی از کاهش در تولید سـخن به میـان اورده و ان را به‬ ‫موضوعـات فنـی در حـوزه پاالیـش ربـط داده بـود‪.‬‬ ‫نگاهـی بـه امارهـای غیررسـمی نشـانگر این نکته اسـت‬ ‫کـه کشـور در حـوزه تولیـد بنزیـن دچـار مشـکالت جدی‬ ‫شـده و پاالیشـگاه ها بـه دالیل مختلف ازجمله فرسـودگی‬ ‫تجهیـزات و امکانات‪ ،‬امـکان افزایش تولیـد را ندارند و این‬ ‫موضـوع مـی رود تا به عنوان مشـکلی اساسـی بـرای دولت‬ ‫ادامـه در صفحـه ‪6‬‬ ‫تبدیـل شـود‪.‬‬ ‫ورزش| صفحه‪4‬‬ ‫مدیر بهره برداری و نگهداری از سد زاینده رود با بیان اینکه‬ ‫ذخیره کنونی سد زاینده رود در پی بارش های سیالبی ‪۲۷۷‬‬ ‫میلیون مترمکعب است‪ ،‬گفت‪ :‬همچنان ‪ ۷۸‬از ظرفیت سد زاینده‬ ‫رود خالی است‪.‬‬ ‫سید مجتبی موسوی نائینی در گفت وگو با مهر اظهار داشت‪:‬‬ ‫ورودی اب به سد زاینده رود از ابتدای سال ابی (مهرماه ‪)۱۴۰۰‬‬ ‫تاکنون در مجموع ‪ ۹۱۵‬میلیون مترمکعب بوده است در حالی‬ ‫که این سد در مدت مشابه سال گذشته ‪ ۷۱۵‬میلیون مترمکعب‬ ‫و در بلندمدت (‪ ۵۲‬ساله) یک میلیارد و ‪ ۲۷۸‬میلیون مترمکعب‬ ‫ورودی داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ورودی به سد زاینده رود از ابتدای سال‬ ‫ابی تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ‪ ۲۸‬درصد‬ ‫افزایش دارد‪ ،‬افزود‪ :‬مقایسه ورودی اب به سد زاینده رود در‬ ‫سال ابی کنونی با مشابه بلند مدت همچنان حاکی از کاهش‬ ‫‪ ۲۸‬درصدی ورودی اب به این سد است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬خروج ‪ ۸۶۳‬میلیون مترمکعب اب از ســد‬ ‫زاینده رود‬ ‫مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه های زاینده رود‬ ‫همچنین حجم اب خروجی از این سد مخزنی را از ابتدای سال‬ ‫ابی تاکنون ‪ ۸۶۳‬میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت‪ :‬خروجی‬ ‫از سد در مدت مشابه سال گذشته ‪ ۵۵۷‬میلیون مترمکعب و در‬ ‫مشابه بلندمدت یک میلیارد و ‪ ۹۸‬میلیون مترمکعب بوده است‪.‬‬ ‫موسوی نائینی ابراز داشت‪ :‬خروجی از سد زاینده رود امسال‬ ‫نسبت به سال گذشته ‪ ۵۵‬درصد افزایش و در مقایسه با حجم‬ ‫خروجی در بلند مدت ‪ ۲۱‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ورودی فعلی به سد زاینده رود ‪ ۶۶‬متر مکعب‬ ‫بر ثانیه‬ ‫مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه های زاینده رود‬ ‫ذخیره کنونی سد زاینده رود را در پی بارش های سیالبی ‪۲۷۷‬‬ ‫میلیون مترمکعب اعالم کرد و افزود‪ :‬حجم اب ورودی به‬ ‫سد هم اکنون ‪ ۶۶.۹۰‬مترمکعب بر ثانیه و خروجی از ان ‪۲۹‬‬ ‫مترمکعب بر ثانیه است‪.‬‬ ‫موسوی نائینی با اشاره به اینکه ذخیره سد زاینده رود در‬ ‫مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳۲۳‬میلیون مترمکعب و در مشابه بلند‬ ‫مدت (‪ ۵۲‬ساله) ‪ ۹۱۶‬میلیون مترمکعب بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ذخیره‬ ‫کنونی این سد مخزنی در مقایسه با سال گذشته ‪ ۱۴‬درصد و‬ ‫نسبت به بلند مدت ‪ ۷۰‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪ ۲۲ÁÁ‬درصد از ظرفیت سد پرشدگی دارد‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۲۲‬درصد از ظرفیت سد زاینده رود هم‬ ‫اکنون پرشدگی دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۷۸‬درصد سد‬ ‫خالی است‪.‬‬ ‫مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه های زاینده‬ ‫رود همچنین به میانگین بارش های تاکنون کوهرنگ سرشاخه‬ ‫اصلی حوضه زاینده رود اشاره کرد و گفت‪ :‬از ابتدای سال ابی‬ ‫(مهر ‪ )۱۴۰۰‬تا امروز هشتم مردادماه یک هزار و ‪ ۲۵۰‬میلیمتر‬ ‫بارش در در کوهرنگ ثبت شده در حالی که مدت مشابه سال‬ ‫گذشته میانگین بارشی این منطقه ‪ ۸۲۱‬میلیمتر و بلند مدت تا‬ ‫امروز یک هزار و ‪ ۳۵۴‬میلیمتر بود‪.‬‬ ‫موسوی نائینی با بیان اینکه حجم بارندگی شبانه روز گذشته‬ ‫در کوهرنگ ‪ ۳.۵‬میلیمتر بوده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به گرمای هوا و وضعیت ذخیره این سد‪ ،‬مدیریت مصرف اب‬ ‫در همه بخش ها اعم از شرب و بهداشت‪ ،‬کشاورزی و صنعت‬ ‫ضروری است‪ .‬‬ ‫سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ‪ ۲۳۹‬میلیون‬ ‫مترمکعب به عنوان یکی از اصلی ترین سدهای مرکز کشور و‬ ‫تامین کننده اب اشامیدنی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬کشاورزی و صنعت‬ ‫در منطقه مرکزی ایران است‪ .‬این سد قوسی شکل که سال‬ ‫‪ ۱۳۴۹‬به بهره برداری رسید در ‪ ۱۱۰‬کیلومتری غرب اصفهان در‬ ‫شهرستان چادگان قرار دارد‪.‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫نوبت دوم‬ ‫جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف‬ ‫کارکنان پاالیش نفت اصفهان راس ســاعت ‪ 14/00‬روز یکشــنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/05/23‬در محل ســالن امفی تئاتر باشــگاه فرهنگی رفاهی شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان به ادرس‪ :‬اصفهان‪ -‬جاده تهران‪ -‬شــهرک شهید محمد‬ ‫منتظری تشکیل میگردد‪.‬‬ ‫لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت‬ ‫راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل ‪ /‬نماینده خود‬ ‫را کتبا معرفی نمایید‪.‬‬ ‫* ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده ‪ ۱۸‬ائین نامه نحوه تشکیل مجامع‬ ‫عمومی؛ تعداد اراء وکالتی هر عضو حداکثر ‪ ۳‬رای و هر شخص غیر عضو تنها یک‬ ‫رای خواهد بود‪ .‬و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی‪ ،‬می بایست به همراه نماینده‬ ‫خود حداکثر تا تاریخ ‪ 1401/05/20‬در محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪:‬‬ ‫‪1401/05/09‬‬ ‫احراز هویت و تایید وکالت‪ ،‬برگه ورود به مجمع را دریافت دارند‪.‬‬ ‫* دستور جلسه‪:‬‬ ‫ گزارش هیئت مدیره و بازرس بازرسان‬‫ طرح و تصویب صورتهای مالی سال ‪ 1400/12/29‬و نحوه تقسیم سود ویژه‬‫و بوجه سال جاری شرکت‬ ‫ ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی‬‫ انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس ‪ /‬بازرسان‬‫ تعیین خط مشی اینده شرکت تعاونی‬‫ تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اگهی های شرکت‬‫* داوطلبان تصدی ســمتهای بازرســی به موجب ماده (‪ )2‬دستور العمل نحوه‬ ‫نظــارت بر انتخابات تعاونیها موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشــار اگهی‬ ‫دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند‪.‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان پاالیش نفت اصفهان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2159‬‬ ‫بحران در امنیت اجتماعی‬ ‫سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد‬ ‫لزوم اسیب شناسی مهاجرت پزشکان از کشور‬ ‫«مشکل تمایل به مهاجرت نه فقط در عرصه پزشکی‬ ‫ن جامعه مهندســان و رشته های‬ ‫و کادر درمان بلکه در میا ‬ ‫مختلف فنــی افزایش یافته اســت و ایــن موضوع باید‬ ‫اسیب شناسی شــود وگرنه بخش زیادی از هزینه هایی که‬ ‫برای تربیت پزشکان و کادر درمان پرداخت می شود به نتیجه‬ ‫نخواهد رسید‪».‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬دی ماه ســال گذشته رئیس جمهور و‬ ‫رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬ماده واحده «افزایش‬ ‫ظرفیت پزشــکی در مقطع عمومی» را برای اجرا به وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬سازمان سنجش اموزش‬ ‫کشور و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ابالغ‬ ‫کرد‪ .‬در تبصره این طرح امده اســت که وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی مکلف است طرح افزایش ظرفیت‬ ‫در رشــته های تخصصی پزشکی‪ ،‬دندان پزشکی عمومی و‬ ‫تخصصی دندان پزشکی به همراه اصالحات پیشنهادی خود‬ ‫برای تشویق دانشجویان به تحصیل در رشته های تخصصی‬ ‫پزشکی موردنیاز و کم متقاضی را تهیه و ظرف مدت دو ماه‬ ‫جهت تصویب به ســتاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی‬ ‫کشــور ارائه نماید‪ .‬از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این‬ ‫گزارش‪ ،‬اجازه تربیت دانشجوی پزشکی به سایر دانشگاه ها‬ ‫مانند دانشــگاه های وزارت علوم است؛ این کار می تواند در‬ ‫جهت کاهــش تعارض منافع در سیاســت گذاری اموزش‬ ‫پزشکی کشور و همچنین افزایش امکانات تربیت دانشجوی‬ ‫پزشکی و دندانپزشکی باشد‪ .‬همچنین توسعه ارائه خدمات و‬ ‫اموزش طب سنتی که در سیاست های ابالغی مقام معظم‬ ‫رهبری در حوزه سالمت نیز به ان اشاره شده است‪ ،‬می تواند‬ ‫به افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و‬ ‫کاهش انحصار در حوزه درمان کمک کند‪ .‬در راستای طرح‬ ‫اصالح قانون پذیرش پزشــکی با زهرا شیخی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اسالمی به‬ ‫گفت وگو پرداختیم که مشروح ان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‪ÁÁ‬موضوع کمبود پزشک تا چه اندازه جدی است‬ ‫و مجلس برای حل این مشکل چه برنامه ای دارد؟‬ ‫این موضوع در کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس‬ ‫شورای اسالمی موردتوجه قرار گرفته‪ ،‬نکته روشن و قطعی‬ ‫برای همه ما این بــوده که در برخی تخصص های خاص‬ ‫و برخی از استان ها و شهرســتان های کشور دچار مشکل‬ ‫کمبود پزشــک متخصص و حتی پزشک عمومی هستیم‪.‬‬ ‫نظر کمیســیون بهداشــت مجلس این است که بر اساس‬ ‫ائین نامه ها و قوانین متقنی که وجود دارد‪ ،‬باید بر اســاس‬ ‫ائین نامه های داخلی وزارت بهداشت و درمان متناسب با رشد‬ ‫جمعیت‪ ،‬تعداد مشخصی پزشک‪ ،‬پرستار‪ ،‬تخت بیمارستان‬ ‫و امکانات وجود داشته باشد‪ ،‬به عبارت دیگر با اضافه شدن‬ ‫تعداد شهرستان ها یا افزایش جمعیت باید تعداد پزشکان و‬ ‫پرســتاران نیز افزایش پیدا کند؛ اما امروز یکی از مشکالت‬ ‫مهم نحوه توزیع پزشــکان اســت که باید حل شود‪ .‬نکته‬ ‫دیگری که در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح شده این‬ ‫است که در گام نخست باید اسیب شناسی دقیق انجام شود‬ ‫تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است که در یک منطقه کمبود تعداد‬ ‫پزشک متخصص و حتی کمبود پزشک عمومی وجود دارد‪.‬‬ ‫یکی از مشکالتی که نه تنها برای پزشکان بلکه برای جامعه‬ ‫نخبگانی و تحصیل کرده های جوان کشور باید به طورجدی‬ ‫به ان پرداخته شود‪ ،‬موضوع مهاجرت است‪ .‬مشکل تمایل‬ ‫به مهاجرت نه فقط در عرصه پزشکی و کادر درمان بلکه در‬ ‫میان جامعه مهندسان و رشته های مختلف فنی افزایش یافته‬ ‫اســت و این موضوع باید اسیب شناسی شود وگرنه بخش‬ ‫زیادی از هزینه هایی که برای تربیت پزشکان و کادر درمان‬ ‫پرداخت می شود به نتیجه نخواهد رسید به ویژه انکه یکی‬ ‫از پرهزینه ترین رشــته ها برای تربیت نیروی دولتی‪ ،‬تربیت‬ ‫کمیسیون بهداشت دنبال این هستند که بدانند این موضوع‬ ‫تا چه اندازه در کشــور اجرایی شده است اما به نظر می رسد‬ ‫که در مرحله اجرا مشکالت بسیار زیادی در این راستا وجود‬ ‫دارد‪ .‬وزارت بهداشــت و درمان اعالم کرد که بودجه الزم را‬ ‫برای اجرای قانون پزشک خانواده در اختیار ندارد در حالی که‬ ‫نظر کمیسیون بهداشت و درمان و نمایندگان این است که‬ ‫مانع اصلی اجرای پزشک خانواده وابستگی زیادی به بودجه‬ ‫ندارد زیرا بودجه خوبی برای اجرای این قانون اختصاص یافته‬ ‫است‪ .‬همچنین اختصاص یک درصد درامد ارزش افزوده به‬ ‫این قانون می تواند بسیاری از مسائل از جمله موضوع پزشک‬ ‫خانواده را حل کند بنابراین مشکل اصلی در نظام سالمت‪،‬‬ ‫اجرایی نشــدن درست قانون اســت اگر قانون به درستی‬ ‫اجرا شــود در بسیاری از موارد مانند موضوع پزشک خانواده‬ ‫مشکالت حل خواهد شــد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬موضوع مصوبه‬ ‫مردادماه ‪ ۱۴۰۰‬هیئت وزیران درباره بیمه رایگان غربالگری‬ ‫سرطان های شایع بود که زیرساخت این قانون اجرای پزشک‬ ‫خانــواده و نظام ارجاع در مناطق با جمعیت باالی ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫نفر است اما سوال اینجاســت که ایا این ساختار در وزارت‬ ‫خانه متولی امر سالمت به درستی اجرا می شود؟ این همان‬ ‫پرسشــی اســت که برای ناظر اصلی اجرای درست قانون‬ ‫برنامه که مجلس و کمیسیون بهداشت هستند‪ ،‬وجود دارد‬ ‫که باید از وزیر بهداشت پرسیده شود به همین دلیل ما به این‬ ‫موضوع ورود کردیم و داوطلب شدیم که ایرادهای احتمالی و‬ ‫موانعی مانند پرداخت نشدن به موقع بودجه از سوی سازمان‬ ‫برنامه وبودجه یا کمک به موقع وزارتخانه هایی که وظایفی در‬ ‫این زمینه به عهده دارند را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایــا این مطالبه و پیگیری جدی از ســوی‬ ‫نمایندگان مجلس وجود دارد؟‬ ‫بله‪ .‬این موضوع هم از طرف کمیته تخصصی و هم در‬ ‫فراکسیون دیپلماسی سالمت و سبک زندگی سالم از زمانی‬ ‫که این قانون تصویب شد‪ ،‬جلسات منظم تشکیل شده است‬ ‫تا این قانون اجرایی و عملیاتی شود زیرا در غیر این صورت‬ ‫بسیاری از مسائل دیگر به دنبال ان حل نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬وضعیت پیگیری موضوع اب اصفهان را در‬ ‫چه شرایطی می بینید؟‬ ‫قبل از شــروع دولت جدیــد و در روزهای اول مجلس‬ ‫یازدهم پیشــنهاد دادیم که کارگروه ویژه برای این موضوع‬ ‫تشکیل شود و مسائلی که در دولت قبل اتفاق افتاده است را‬ ‫از این موضوع کنار بگذاریم اما نکته اصلی و درخواست ما این‬ ‫است که بارها اعالم کردیم مشکل اب یک موضوع استانی‬ ‫نیست بلکه در سطح ملی مطرح است و نباید تنها به عنوان‬ ‫یک موضوع سیاسی به ان نگاه کرد بلکه الزم است شخص‬ ‫رئیس جمهور در این حوزه ورود پیدا کند و برای حل مشکل‬ ‫اب‪ ،‬تصمیم کارشناسی دقیق گرفته شود‪ .‬درست است باران‬ ‫از اسمان می بارد اما راهکار حل موضوع اب از اسمان نمی اید‬ ‫و واقعیت این است که باید یک تصمیم کارشناسی در این‬ ‫زمینه گرفته شود‪ .‬یکی از گالیه های ما این است که پیش‬ ‫از سفر رئیس جمهور به اصفهان نشستی با حضور اعضای‬ ‫مجمع استان و معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد و در‬ ‫این جلسه مسئله اب را مطرح کردم و از وزیر نیرو خواستم که‬ ‫برای حل بحران اب اصفهان راهکار کارشناسی دقیق ارائه‬ ‫دهد‪ .‬پیشنهاد وزیر نیرو تعیین صاحب نفوذها در استان های‬ ‫اصفهان‪ ،‬چهارمحال و بختیاری و یزد برای بررسی موضوع‬ ‫بود در حالی که معتقدم با ریش سفیدی نمی توان مشکل اب‬ ‫اصفهان و حتی استان های دیگر را حل کرد و وزیر باید در این‬ ‫زمینه راهکار دقیق کارشناسانه و برنامه دقیق و درست ارائه‬ ‫دهد‪ .‬به عنوان نماینده مردم بار حق الناس رای مردم را روی‬ ‫شانه های خود احساس و اعالم می کنم که مهم ترین موضوع‬ ‫برای مردم اصفهان اب است و وزارت نیرو باید برای حل این‬ ‫مشــکل راهکار داشته باشد‪ .‬از معاون اجرایی رئیس جمهور‬ ‫خواســتم در این سفر‪ ،‬کالن مسئله استان اصفهان که اب‬ ‫زاینده رود اســت باید محور توجه باشد زیرا سالمتی مردم‬ ‫اصفهان به اب زاینده رود گره خورده اســت‪ .‬به عنوان یک‬ ‫پزشک می توانم بگویم شیوع بیماری های غیر واگیر و رتبه‬ ‫باالی اصفهان در بیماری هایی مانند سرطان‪ ،‬مشکالت قلبی‬ ‫عروقی و ام اس وابستگی کامل و جدی به موضوع خشکی‬ ‫زاینده رود و وضعیت اب و هوا دارد‪ .‬از ســوی دیگر از جمله‬ ‫دالیل شیوع بیماری های صعب العالج در اصفهان‪ ،‬الودگی‬ ‫هوا است که ان هم به نوعی با موضوع خشکی زاینده رود در‬ ‫ارتباط است به همین دلیل خواسته ما از رئیس جمهور در سفر‬ ‫استانی این بود که برای مسئله اب اصفهان راهکار عملیاتی‬ ‫ارائه کنند زیرا این تهدید وجود دارد که اگر برای حل مشکل‬ ‫راهکاری اندیشیده نشود‪ ،‬موضوع فرونشست زمین خطری‬ ‫بوده که ممکن است یک شبه فروچاله هایی برای اصفهان‬ ‫ایجاد کند و تبعات این موضوع بسیار جدی و فراتر از متروپل‬ ‫و پالسکو است و حیثیت ملی ایران زمین را زیر سوال می برد‬ ‫زیرا تمام فرهنگ و تمدن ایران زمین در اســتان اصفهان‬ ‫خالصه می شــود‪ .‬اصفهان نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا‬ ‫شهری بی نظیر است که از نظر معماری همتایی ندارد و این‬ ‫معماری وابستگی کامل به اب دارد به همین دلیل باید این‬ ‫موضوع را جدی گرفت‪.‬‬ ‫عکس‪:‬ایمنا‬ ‫دهـه چهـل شمسـی و سـاعات پایانی‬ ‫شـب در کوچه پس کوچه هـای خیابـان‬ ‫اللـه زار و طـی بیسـت وچهار سـاعت‬ ‫محـدوده دروازه غـار پایـگاه اصلـی‬ ‫حسنروانشید عربده کشـانی بـود کـه تـا خرخـره‬ ‫مشـروبات الکلی خـورده بودند و از فرط مسـتی به صورت‬ ‫جمعـی بـه چاقـو و قمه کشـی می پرداختنـد تـا نسـق‬ ‫بگیرنـد و باج سـبیل دریافـت کننـد‪ .‬ان زمـان هـوا که رو‬ ‫بـه تاریکـی می رفـت دیگـر از امنیـت نسـبی روز خبری‬ ‫نبـود و تنهـا کسـانی می توانسـتند عابـر شـب در خیابان‬ ‫بماننـد که تیغی در یک دسـت و شیشـه ای از مشـروبات‬ ‫الکلی در دسـت دیگر داشـته باشـند و حتی پاسـبان های‬ ‫کالنتـری هم حریفشـان نشـوند زیـرا به انها نیز سـهمی‬ ‫از ایـن باده گسـاری و باج گیری هـا می رسـید‪ .‬این معضل‬ ‫کـه پـس ازان نه تنهـا در ایـران بلکـه در کشـورهای‬ ‫غربـی هم شـدت گرفته بـود اواخـر سـال ‪ 57‬و پس ازان‬ ‫جمهـوری اسلامی را مجـاز کـرد تـا دیگر جایـگاه امنی‬ ‫بـرای اراذل نباشـد؛ امـا چنـد سـالی اسـت ایـن نظم که‬ ‫حاصـل تلاش شـبانه روزی کمیته های انقالب اسلامی‬ ‫طـی اواخـر دهـه پنجـاه و طول دهه شـصت و پـس ازان‬ ‫در دهـه هفتـاد و هشـتاد بـود‪ ،‬دهـه نـود را جا بگـذارد تا‬ ‫بـه دلیـل پـاره ای کوتاهی هـا بـا نـام دهان پرکـن ازادی‬ ‫خلل هایـی در ان ایجـاد شـود و باعـث گـردد گروهـی‬ ‫محـدود محیـط را مناسـب انجام بعضی هنجارشـکنی ها‬ ‫ببیننـد و در اغـاز ایـن حملـه را از طالبـی شـروع نمایند‬ ‫کـه نیتـی جـز امربه معـروف و نهـی از منکر نداشـتند که‬ ‫شـاهد بودیـم چگونه تعـدادی از انهـا را در مقابل چشـم‬ ‫یکدیگر ضرب و شـتم کرده و حتی به شـهادت رسـاندند‪.‬‬ ‫ابعـاد ایـن ماجـرا تنها بـه کوتاهی ها برمی گردد تا سـپس‬ ‫شـامل بعضی بی تفاوتـی و بی توجهی ها شـود و درنهایت‬ ‫علاوه بـر خسـارات مـادی و معنـوی‪ ،‬دسـتگاه های‬ ‫بهداشـتی کشـور را نیز با چالش روبرو سـازد‪ .‬مشاور وزیر‬ ‫بهداشـت چنـد روز پیـش در پسـتی این گونه نوشـته بود‬ ‫کـه‪« :‬چتونـه؟! تنهـا در یکـی از بیمارسـتان های تهران!‬ ‫طـی دیروز و امـروز بیش از ‪ 180‬عمل جراحی اورژانسـی‬ ‫دسـت و پالسـتیک ناشـی از جراحـات نـزاع انجام شـده‪.‬‬ ‫کیـس هـای اورژانسـی مربوط به دعـوا و درگیـری در دو‬ ‫روز اخـر هـر هفتـه افزایـش چشـمگیری دارد کـه عمده‬ ‫ان مربـوط بـه مـوارد شـرب خمـر و در حالـت مسـتی‬ ‫اسـت‪ ».‬عجیب اسـت امـا همیـن روزها فرد مسـتی بعد‬ ‫از چاقـو خوردن به بیمارسـتان شـهدای تجریـش امده و‬ ‫بـا دراوردن پیراهـن خـود در میان راهروهای بیمارسـتان‬ ‫فریـاد می کشـید و بـا پرسـتاران و دکترها دعـوا می کرد‪.‬‬ ‫همـان وقـت فـرد مسـت دیگـری کـه در حالت مسـتی‬ ‫بـا موتـور بـه دیـوار زده بـود و در شـرایطی نیمه هشـیار‬ ‫قـرار داشـت ضمن گفتـن الفـاظ مسـتهجن‪ ،‬همراهان و‬ ‫دکترهـا و پرسـتاران را خطـاب خـود قـرار داده بـود‪ .‬این‬ ‫در حالـی بـود که شـرایط ایجـاد شـده حتی پرسـتاران و‬ ‫دکترهـا و دیگـر اعضـای کادر درمـان را نیـز بر اثر فشـار‬ ‫باال به پرخاشـگری با یکدیگر وا داشـته بـود‪ .‬اگرچه وزیر‬ ‫کشـور به اسـتانداران سراسـر ایران دسـتور داده اسـت تا‬ ‫بـه فوریـت و ضمن برنامه ریزی جامـع و عملیاتی حداکثر‬ ‫تـا پایـان شـهریور معتـادان متجاهر را از سـطح شـهرها‬ ‫جمـع اوری کننـد بایـد پرسـید چـه دسـتگاهی متولـی‬ ‫پیشـگیری و جمع کـردن این قشـر از هنجارشـکنی ها در‬ ‫قالب مسـتی و تیغ کشـی هسـتند کـه امنیت شـهرها را‬ ‫بخصـوص در روزهای پایانی هفته سـلب می کنند و کادر‬ ‫درمانـی را کـه پس از دو سـال فشـار ویـروس کرونا قرار‬ ‫بـود نفسـی تازه کننـد‪ ،‬به سـتوه اورده اند؟ قرار اسـت این‬ ‫امنیـت ایدئـال کـه پس از پیـروزی انقالب اسلامی طی‬ ‫‪ 30‬سـال اول ارامشـی دلپذیـر ایجـاد کرده بود بـار دیگر‬ ‫بـه دهه های چهل و قبـل از ان برگردد تا اوضاع شـهرها‬ ‫و محیط هـای تفریحـی و گردشـگری همانند شـهرهای‬ ‫اروپـا و امریـکا روزهـای پایـان هفتـه و اخـر شـب ها را‬ ‫در ناامنـی ایجـاد شـده توسـط اراذل واوبـاش و مسـت ها‬ ‫بسـر بـرد کـه این گونـه با جـان و سلامتی مـردم بازی‬ ‫می کننـد؟ بـاور داشـته باشـیم که ایـن ملـت منحصر به‬ ‫فردتریـن انسـان های روی زمیـن هسـتند کـه خداوند در‬ ‫قـرن اخیـر افریـده زیرا تحـت هر شـرایطی اعتقـاد خود‬ ‫را زیـر پـا نمی گذارنـد و هرگـز از نظـام ارزشـمندی کـه‬ ‫دارنـد دور نخواهند شـد حتـی اگر با خشکسـالی‪ ،‬الودگی‬ ‫هوا‪ ،‬فرونشسـت زمین‪ ،‬تحریم ها‪ ،‬رکود اقتصادی و فشـار‬ ‫از بیـرون روبـرو باشـد کـه اهـل وام خواهـی و چانه زنـی‬ ‫نیسـتند و اماده انـد تـا در هرگونـه ازمایـش و امتحانـی‬ ‫موفـق باشـند امـا انتظـار دارنـد متولیـان اجتماعـی کـه‬ ‫ارتباطـی بـا اقتصـاد ندارنـد وظیفـه خـود را بهتـر انجـام‬ ‫ادامـه دارد‬ ‫دهنـد!‬ ‫یکشنبه | ‪ 09‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4410‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫پزشــک اســت و از انجا که بخش زیادی از این هزینه با‬ ‫مالیات مردم تامین می شود‪ ،‬برای تربیت یک پزشک سال ها‬ ‫از بیت المال استفاده می شود‪ ،‬پس باید سازوکارها به گونه ای‬ ‫طراحی شود که پزشک پس از فارغ التحصیلی به همین مردم‬ ‫خدمت کند و حتی جذب رشته های دیگر نشود‪.‬‬ ‫برخی بررســی ها نشــان می دهد گاهی پزشــکان در‬ ‫تخصص های خود مشغول نمی شوند‪ ،‬یا اینکه کار پزشکی‬ ‫انجام نمی دهند و به گرایش های بسیار دورتری از تخصص‬ ‫خود مانند ساختمان سازی رو می اورند که همه این مسائل‬ ‫باید اسیب شناســی شود و سپس تصمیم درستی درباره ان‬ ‫گرفته شــود‪ .‬نگرانی که در این زمینه وجود دارد این است‬ ‫که ظرفیت ها افزایش یابد که به هیچ وجه کمیسیون بهداشت‬ ‫و درمان مخالف این موضوع نیست‪ ،‬اما نظر کمیسیون این‬ ‫است که این اقدام باید متناسب با توانایی و زیرساخت های‬ ‫موجود انجام شــود‪ ،‬همچنین نباید پزشکی در کشورمان‬ ‫تربیت کنیم و ســپس ان را به کشور دیگری تقدیم کنیم‪.‬‬ ‫ازاین رو این موضوع باید موردبررسی قرار بگیرد زیرا اکنون‬ ‫برخی از کشــورها برای اینکه از زیر بار هزینه های سنگین‬ ‫تربیت پزشک شانه خالی کنند‪ ،‬برای جذب نیرو از کشورهای‬ ‫دیگر برنامه ریزی کردند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایا اعضای کمیســیون بهداشت و درمان‬ ‫مجلس در صورت ایجاد زیرســاخت‪ ،‬موافق‬ ‫افزایش توزیع پزشک در مناطق محروم هستند؟‬ ‫بله قطعًا درصورتی که زیرســاخت های الزم ایجاد شود‪،‬‬ ‫مبحث افزایش توزیع پزشک در مناطق محروم مورد تایید‬ ‫کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواهد بود؛ زیرا بر اساس‬ ‫اصل سوم قانون اساســی‪ ،‬هرگونه ارائه خدمات به مردم در‬ ‫تمام زمینه های مختلف از جمله اموزش‪ ،‬بهداشت‪ ،‬سالمت‪،‬‬ ‫باید عادالنه باشد یعنی همه مناطق باید سهم عادالنه ای از‬ ‫پزشک‪ ،‬پرستار و کادر درمان داشته باشند و این قانون منافاتی‬ ‫با اسیب شناسی توزیع پزشک و ارائه راهکار برای ان ندارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مدتی قبل از دخالت کمیسیون های مجلس‬ ‫در کار کمیســیون بهداشت انتقاد کردید‪ ،‬این‬ ‫موضوع چه تاثیری بر نظام سالمت کشور دارد؟‬ ‫از انجا کــه وزارت بهداشــت و درمــان متولی اصل‬ ‫موضوع ســامت افراد جامعه اســت و وظیفــه اموزش و‬ ‫پژوهش در خصوص مســائل درمانی کشور بر عهده دارد‪،‬‬ ‫در این راستا بعضًا شاهد هستیم که برخی کمیسیون های‬ ‫مجلس در خصوص مســائل تخصصی بهداشت و درمان‬ ‫و اموزش پزشــکی دخالت می کنند و تصمیماتی را بدون‬ ‫اطالع کمیسیون بهداشت و درمان اتخاذ می کنند بر همین‬ ‫اساس ممکن است این تصمیمات اسیب های متعددی را بر‬ ‫نظام سالمت کشــور وارد کند‪ .‬این گالیه از سوی اعضای‬ ‫کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وجود دارد که قضاوت‬ ‫و رای گیری ها برای مصوبــات به ویژه در زمینه طرح های‬ ‫تخصصی‪ ،‬نظر تخصصی کمیسیون را دریافت کنند و مسائل‬ ‫مربوط به حوزه سالمت باید به شکل تخصصی بررسی شود‪.‬‬ ‫معتقدم اگر در این زمینه پژوهشــی انجام شده و اطالعات‬ ‫دقیقی وجود دارد‪ ،‬باید ارائه شــود زیــرا برخی از انتقادات و‬ ‫مشکالت مطرح شده باعث ناراحتی جامعه تخصصی شده‬ ‫است‪ .‬کادر درمان به ویژه پزشکان در دو سال گذشته با توجه‬ ‫به شــیوع بیماری کرونا‪ ،‬دچار اسیب بسیار زیادی شدند اما‬ ‫دالورانه ایستادند‪ ،‬امیدواریم اظهارنظر اعضای جامعه و به ویژه‬ ‫نمایندگان مجلس به گونه ای نباشــد که خدمات این قشر‬ ‫به طور کامل نادیده گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬موضوع پزشــک خانواده تا چه میزان اجرا‬ ‫شده و اهداف ان چیست؟‬ ‫زیرســاخت انجام بســیاری از کارهای مهم در زمینه‬ ‫سیاســت های ابالغــی در نظــام ســامت و همچنین‬ ‫رویکردهای پیشگیری و خود مراقبتی و بسیاری از اصالحات‬ ‫نظام سالمت‪ ،‬در راستای اجرای طرح پزشک خانواده است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال باال بودن هزینه های بخش بهداشت و درمان‪،‬‬ ‫تجویز باال و گاهی نابه جای دارو برای بیمار و مراجعه نکردن‬ ‫به هنگام بیمار به پزشک در بیماری هایی مانند سرطان که‬ ‫منجر به پیشروی بیماری می شود و هر موضوع مهم دیگری‬ ‫که در نظام سالمت وجود دارد از نظر زیرساختی یک ضلع‬ ‫ان به پزشــک خانواده و ضلع دیگر به نسخه الکترونیک و‬ ‫نظام ارجاع می رســد‪ ،‬پس برای اینکــه بتوانیم یک نظام‬ ‫سالمت اصالح شده داشته باشیم نیازمند برنامه ریزی درست‬ ‫برای ساختار پزشک خانواده هســتیم‪ .‬این دستاورد بسیار‬ ‫مهمی است که برای پزشک خانواده در قانون بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫رقم بسیار خوبی اختصاص یافته است‪ .‬در کمیسیون بهداشت‬ ‫و درمان نیز کمیته تخصصی بــرای پیگیری این موضوع‬ ‫تعیین شده است چون هنگامی که قرار شد معاون مربوطه‬ ‫در کمیسیون بهداشــت و درمان در این باره گزارش دهد‪،‬‬ ‫محور اصلی این گزارش گذشــته نگر بود در حالی اعضای‬ ‫ضرورت تشکیل سازمان نظام رسان ه در کشور‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به محرومیت‬ ‫فعاالن حوزه رسانه از ســازمان یا نظامی که پیگیر حقوق انها باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تذکــری در این رابطه به وزیر ارشــاد تدوین و از ســوی نمایندگان امضا‬ ‫شــده است که در خصوص طراحی ســازمان یا نظامی برای فعاالن رسانه‬ ‫چاره اندیشی و اقدام کند‪.‬‬ ‫حجت االسالم حسین میرزایی در خصوص تذکر به وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫درباره ســاماندهی وضعیت فعاالن حوزه رســانه ها به ایمنا گفت‪ :‬صنف های‬ ‫مختلفی در کشور وجود دارند از جمله مهندسان و پزشکان که از سازمان و نظامی‬ ‫برای پیگیری و استیفای حقوق خود برخوردار هستند‪ ،‬اما فعاالن حوزه رسانه و‬ ‫خبرنگاران از چنین نعمتی محروم مانده اند‪ .‬او از رایزنی با اعضای خانه مطبوعات‬ ‫برای طرح این مطالبه خبر داد و افزود‪ :‬به محض اینکه متوجه وجود چنین خالئی‬ ‫شدیم تصمیم گرفتیم تذکری را برای وزیر ارشاد در دستور کار قرار دهیم که در‬ ‫خصوص طراحی سازمان یا نظامی برای فعاالن رسانه چاره اندیشی و اقدام کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به امضای این تذکر از‬ ‫سوی بسیاری از نمایندگان مجلس گفت‪ :‬این تذکر در فرصت مناسب خوانده و‬ ‫به وزارتخانه مربوطه انتقال داده خواهد شد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫لزوم پیگیری حقابه تاالب‬ ‫گاوخونی و طرح جامع‬ ‫زاینده رود‬ ‫نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی از تاکیــد نماینــدگان اســتان اصفهــان بــر‬ ‫لــزوم پیگیــری حقابــه باتــاق گاوخونــی در نشســت‬ ‫بــا رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت خبــر داد‪.‬‬ ‫حجت االســام محمدتقــی نقدعلــی‪ ،‬در خصــوص‬ ‫نشســت نماینــدگان بــا رئیــس ســازمان حفاظــت‬ ‫محیط زیســت کشــور بــه ایمنــا گفــت‪ :‬ســازمان‬ ‫محیط زیســت در جایــگاه ویــژه ای قــرار دارد و‬ ‫نماینــدگان اســتان در مجلــس بــه شــکل انفــرادی‬ ‫در گذشــته جلســات زیــادی را پیرامــون مســائل‬ ‫محیط زیســتی اســتان و شهرســتان های حــوزه‬ ‫انتخابیــه بــا معاونــان ایــن ســازمان برگــزار کردنــد‪ .‬او‬ ‫برگــزاری ایــن نشســت را بــا توجــه بــه تغییــر مدیریت‬ ‫ســازمان محیط زیســت ضــروری دانســت و افــزود‪ :‬در‬ ‫ایــن جلســه کــه بــا حضــور اعضــای مجمــع نمایندگان‬ ‫تشــکیل شــد‪ ،‬مباحــث مختلفــی پیرامــون اثــرات‬ ‫زیس ـت محیطی خشکســالی بــر اصفهــان و همچنیــن‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬فضــای ســبز‪ ،‬اقتصــاد و تــاالب گاوخونــی‬ ‫مطــرح شــد‪ .‬نماینــده خمینی شــهر بــا اشــاره بــه تاکیــد‬ ‫نماینــدگان بــر لــزوم جامع نگــری در محیط زیســت در‬ ‫ایــن نشســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از دیگــر مباحــث مطــرح شــده‬ ‫ایــن بــود کــه ایجــاد محیط زیســت و شــکل گیری‬ ‫باغــات در یــک منطقــه بــه معنــای تامیــن و بی نیــازی‬ ‫محیط زیســت ان مــکان نیســت بلکــه چــه بســا‬ ‫گاهــی در یــک منطقــه محیط زیســت بــه شــکل‬ ‫ســرطانی رشــد می یابــد بــه قیمــت ان کــه در مناطــق‬ ‫دیگــر محیــط طبیعــی و زندگــی از بیــن مــی رود‪ .‬او‬ ‫چالش هــای انتقــال اب را از دیگــر مباحــث مطرح شــده‬ ‫بــا رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت دانســت و‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مباحــث پیرامــون انتقــال اب چــه در گذشــته‬ ‫و چــه در طرح هایــی کــه اکنــون مطــرح اســت‪ ،‬در‬ ‫ایــن جلســه بیــان و نقطــه نظــرات نماینــدگان اصفهان‬ ‫دربــاره ان گوشــزد شــد‪ .‬حجت االســام نقدعلــی بــا‬ ‫اشــاره بــه خروجــی ایــن جلســه در زمینــه اب گفــت‪:‬‬ ‫جمع بنــدی رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت‬ ‫از مطالبــی کــه مطــرح شــد‪ ،‬تاکیــد بــر لــزوم پیگیــری‬ ‫حقابــه باتــاق گاوخونــی و همچنیــن پیگیــری طــرح‬ ‫جامعــی بــود کــه بتوانــد در عرصــه محیط زیســت‬ ‫منافــع کل ذی نفعــان را در حوضــه ابریــز زاینــده رود‬ ‫تامیــن کنــد‪ .‬او در خصــوص مشــکالت مطــرح شــده‬ ‫در زمینــه هــوا‪ ،‬ریزگردهــا و صنایــع در ایــن نشســت‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬نقطــه نظــرات نماینــدگان در ایــن‬ ‫زمینــه‪ ،‬طــرح جامــع و جدیــت ســازمان محیط زیســت‬ ‫در پیگیــری اســتانداردهای زیس ـت محیطی بــا حضــور‬ ‫رئیــس ســازمان محیط زیســت مــورد تاکیــد قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫ضرورت گرایش وقف های‬ ‫جدید اصفهان در حوزه‬ ‫نیازهای روز جامعه‬ ‫معــاون امــور فرهنگــی و اجتماعــی اداره کل اوقــاف‬ ‫و امــور خیریــه اصفهــان بــر ضــرورت گرایــش واقفــان‬ ‫بــه وقف هــای جدیــد در حــوزه نیازهــای روز جامعــه و‬ ‫چالش هــای موجــود تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫حجت االســام ولــی ا‪ ...‬روان بــه ایرنــا گفــت‪:‬‬ ‫بیشــترین نیازهــای اجتماعــی روز ازدواج‪ ،‬اشــتغال‪،‬‬ ‫پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی و نیــز تحصیــل‪،‬‬ ‫مســکن جوانــان و خانواده هــای محــروم اســت کــه‬ ‫بــه واقفــان نیک اندیــش می تواننــد هنــگام وقــف‬ ‫امــوال خــود بــه ایــن نیازهــا توجــه کننــد‪ .‬معــاون‬ ‫امــور فرهنگــی و اجتماعــی اداره کل اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه اصفهــان افــزود‪ :‬واقفــان می تواننــد پیــش از‬ ‫اقــدام بــرای اجــرای نیــت خــود بــه کارشناســان اداره‬ ‫کل اوقــاف بــرای معرفــی نیازهــای جامعــه بــرای‬ ‫وقــف مراجعــه و اجــر عمــل نیــک خــود را در جامعــه‬ ‫صدچنــدان کننــد‪ .‬او اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری تاکنــون ‪ ۱۹‬وقــف جدیــد در ســامانه جامــع‬ ‫موقوفــات و بقــاع متبرکــه اســتان بــه ثبــت رســیده‬ ‫کــه بیشــترین فراوانــی بــه لحــاظ تعــداد موقوفــات‬ ‫مربــوط بــه شهرســتان اصفهــان بــا چهــار مــورد وقــف‬ ‫اســت‪ .‬حجت االســام روان عمــده نیــات واقفــان را‬ ‫در حوزه هــای مذهبــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬قرانــی‬ ‫و تعزی ـه داری اهل بیــت (ع) برشــمرد و گفــت‪ :‬امســال‬ ‫ســه وقف در شهرســتان فریــدن‪ ۲ ،‬مــورد در اردســتان‪،‬‬ ‫‪ ۲‬مــورد در تیــران وکــرون و در شــهرهای اران و‬ ‫بیــدگل‪ ،‬خمینی شــهر‪ ،‬ســمیرم‪ ،‬شــهرضا‪ ،‬فالورجــان‪،‬‬ ‫کاشــان لنجــان و ناییــن هرکــدام یــک مــورد وقــف‬ ‫جدیــد در ســامانه جامــع موقوفــات اســتان بــه ثبــت‬ ‫رســیده اســت‪ .‬او‪ ،‬ســنت الهــی و نهــاد مقــدس وقــف‬ ‫را یــک ظرفیــت بــزرگ در حــوزه اقتصــاد اســامی‬ ‫برشــمرد کــه همــواره می توانــد در کنــار فعالیــت ســایر‬ ‫بخش هــا بــه توســعه و پیشــبرد اهــداف کشــور کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬معــاون امــور فرهنگــی و اجتماعــی اداره کل‬ ‫اوقــاف و امــور خیریــه اصفهــان همچنیــن بــا اشــاره‬ ‫بــه موضــوع وقــف مشــارکتی گفــت‪ :‬از ایــن مقولــه‬ ‫می تــوان بــه عنــوان یکــی از ظرفیت هــای رفــع‬ ‫نیازهــای روز جامعــه و شــتاب در توســعه اســتان بهــره‬ ‫بــرد‪ .‬او وقف مشــارکتی را اقــدام نیک و خداپســندانه ای‬ ‫دانســت کــه بــر اســاس ان همــه افــراد جامعــه بــا توان‬ ‫مالــی متوســط رو بــه پاییــن می تواننــد در راســتای‬ ‫محرومیت زدایــی و تامیــن بخشــی از نیازهــای روز‬ ‫جامعــه شــرکت کننــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫تجلیل شهرداری از‬ ‫پیرغالمان محله های منطقه‪۲‬‬ ‫جلوگیری از تعمیرات داخلی‬ ‫غیرمجاز ‪ ۱۲۳۳‬ساختمان در‬ ‫اصفهان‬ ‫مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری‬ ‫اصفهان با بیان اینکه در چهار ماه نخست سال جاری از‬ ‫تعمیرات داخلی غیرمجاز ‪ ۱۲۳۳‬ساختمان جلوگیری شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت برای رفع و پیشگیری از تخلف‬ ‫سد معبر ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۷۶‬تذکر ارائه شده است‪.‬‬ ‫روح ا‪ ...‬ابوطالبی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره‬ ‫کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری در چهار‬ ‫ماه نخست امسال‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬در این مدت برای رفع‬ ‫و پیشگیری از تخلف سد معبر ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۷۶‬تذکر و‬ ‫‪ ۲۸۳۷‬اخطاریه صادر و رفع تخلف ‪ ۹۷۴۴‬متصدی صنف‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای‬ ‫غیرمجاز تعداد ‪ ۲۲۷۸‬اخطاریه صادر و ‪ ۷۴۵‬مورد نصب‬ ‫تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده است‪ .‬مدیرکل پیشگیری‬ ‫و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در‬ ‫چهار ماه نخست امسال در راستای جمع اوری خودروهای‬ ‫فرسوده رها شده در معابر شهر ‪ ۲۹۱‬اخطاریه صادر و ‪۷۹‬‬ ‫خودروی فرسوده رها شده جمع اوری شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این مدت ‪ ۴۲۴‬دست فروش و ‪ ۱۹۶‬نفر متکدی جمع اوری‬ ‫شدند‪ .‬او با بیان اینکه در مدت چهار ماه ابتدایی سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه‬ ‫فعالیت و تعطیلی کارگاه های ساختمانی متخلف یا بدون‬ ‫مجوز و پروانه از ‪ ۵۴‬مورد احداث زمین بایر جلوگیری‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در این مدت از افزایش طبقات ‪۵۶۰‬‬ ‫ساختمان‪ ،‬تعمیرات داخلی غیرمجاز ‪ ۱۲۳۳‬ساختمان‪،‬‬ ‫تبدیل وضعیت ‪ ۴۵۳‬ساختمان و فعالیت ‪ ۵۰۴۸‬کارگاه‬ ‫ساختمانی متخلف نیز جلوگیری شده است‪ .‬ابوطالبی‬ ‫با اشاره به اقدامات مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات‬ ‫شهری در بخش کنترل دفع ضایعات ساختمانی سطح‬ ‫شهر همچون پیشگیری و تعطیلی کارگاه های ایجادکننده‬ ‫سد معبر از مصالح و نخاله‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این راستا ‪۵۳۱۵‬‬ ‫مورد اخطاریه صادر و ‪ ۵۱۸‬کارگاه ساختمانی متخلف‬ ‫نیز تعطیل شده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در چهار ماه ابتدایی‬ ‫امسال در راستای اجرای بند ‪ ۲۰‬قانون شهرداری ها‬ ‫مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه های صنفی مزاحم از طریق‬ ‫اجرای تمهیدات و تعطیلی‪ ۱۱۱ ،‬رای اجرا شد و بر اساس‬ ‫بند ‪ ۱۴‬قانون شهرداری ها مبنی بر رفع خطر از بناهای‬ ‫حادثه افرین‪ ،‬چاله ها و اشیای مشرف بر معابر عمومی‬ ‫نیز ‪ ۲۰۰‬رای اجرا شده است‪ .‬مدیرکل پیشگیری و رفع‬ ‫تخلفات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬در چهار‬ ‫ماه نخست سال جاری در راستای اجرای ماده ‪ ۱۱۰‬قانون‬ ‫شهرداری ها ‪ ۶۶۶‬رای اجرا شده است‪.‬‬ ‫نرخ سرویس مدارس اصفهان‬ ‫ابالغ شد‬ ‫به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر‬ ‫تاکسیرانی شهرداری اصفهان نرخ سرویس مدارس برای‬ ‫سال تحصیلی ‪ ۱۴۰۱–۱۴۰۲‬به سازمان تاکسیرانی ابالغ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمد پرورش به ایمنا گفت‪ :‬نرخ کرایه در جلسات‬ ‫متعدد کارشناسی در کارگروه ماده ‪ ۱۸‬که اساس‬ ‫کار سرویس مدارس است‪ ،‬بررسی و در نهایت مبلغ‬ ‫کارشناسی پیشنهاد شد‪ .‬او افزود‪ :‬برای اینکه تعیین‬ ‫نرخ سرویس مدارس مسیر قانونی خود را طی کند‪،‬‬ ‫به شورای اسالمی شهر اصفهان تقدیم شد و پس‬ ‫از بررسی های مختلف در کمیسیون حمل ونقل و‬ ‫کمیسیون تلفیق شورا در جلسه علنی مصوب و توسط‬ ‫فرماندار اصفهان به سازمان تاکسیرانی ابالغ شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی‬ ‫شهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬نرخ های جدید مدارس‬ ‫به شرکت های حمل ونقل دانش اموزی ابالغ می شود و‬ ‫شرکت ها بر اساس نرخ جدید شروع به جذب راننده‬ ‫می کنند‪ .‬او با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع برای‬ ‫شرکت های حمل ونقل و رانندگان‪ ،‬نرخ کرایه است‪،‬‬ ‫گفت‪ ۴۶ :‬شرکت حمل ونقل دانش اموزی در شهر‬ ‫اصفهان وجود دارد که در امر سرویس دهی دانش اموزان‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬پرورش ادامه داد‪ :‬از تمام افرادی که‬ ‫تمایل به همکاری جهت سرویس مدارس دارند‪ ،‬دعوت‬ ‫می شود به شرکت های زیرمجموعه سازمان تاکسیرانی‬ ‫اصفهان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 09‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4410‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهردار اصفهان مطرح کرد‬ ‫استان‬ ‫خسارتبهشهردرسایهبی توجهیبهنخبگان‬ ‫بهره مندی از دانش نخبگان در مدیریت شهر ضروری است‬ ‫گروه اصفهان | بنا به گفته شهردار اصفهان فضای کار‬ ‫در شــهرداری اصفهان برای همه نخبگان فراهم است‪ ،‬زیرا‬ ‫عرصه های تاثیرگذار زیادی در این مجموعه برای انها وجود‬ ‫دارد‪ .‬گردهمایی صمیمانه نخبگان و مستعدان برتر اصفهان با‬ ‫محوریت امضای تفاهم نامه علمی و فرهنگی بین شهرداری‬ ‫اصفهان و بنیاد نخبگان اســتان اصفهان روز جمعه ششم‬ ‫مردادماه برگزار شد‪ .‬شهردار اصفهان در این مراسم به ضرورت‬ ‫بهره منــدی از مهارت و دانش نخبگان در مدیریت شــهر‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬دســت نیاز خود را به سمت نخبگان دراز‬ ‫کرده ایم‪ ،‬زیرا معتقدیم بی توجهی به حضور تاثیرگذار نخبگان‬ ‫خسارت های سنگینی را در شهر ایجاد می کند‪ .‬علی قاسم زاده‬ ‫افزود‪ :‬فضای کار در شهرداری اصفهان برای همه نخبگان‬ ‫فراهم است‪ ،‬زیرا عرصه های تاثیرگذار زیادی برای انها وجود‬ ‫دارد‪ .‬او با اشــاره به امضای تفاهم نامه علمی و فرهنگی بین‬ ‫شــهرداری اصفهان و بنیاد نخبگان‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬نیازهای‬ ‫مختلف خود را از کوچک تا بزرگ در قالب این تفاهم نامه به‬ ‫بنیاد نخبگان عرضه کرده ایم‪ .‬قاسم زاده با اشاره به اینکه شعار‬ ‫این دوره مدیریت شهری «اصفهان من شهر زندگی» است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه نخبگان با حضور تاثیرگذار خود و کمک‬ ‫به مدیریت شهری می توانند شرایط را برای زندگی بهتر فراهم‬ ‫کنند از این رو باید برای بهتر شدن حال شهر به ما کمک کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬امضای تفاهم نامه در راســتای بهره مندی از‬ ‫ظرفیت هایهوشمصنوعی‬ ‫رئیس بنیاد نخبگان اســتان اصفهان نیز در این مراسم‬ ‫گفــت‪ :‬یکی از برنامه های محوری بنیاد نخبگان اســتان‬ ‫اصفهان موضوع هوش مصنوعی است‪ ،‬چنانکه رهبر معظم‬ ‫انقالب نیــز در دیدار با نخبگان برای قــرار گرفتن ایران‬ ‫جزو ‪ ۱۰‬کشور اول جهان در زمینه هوش مصنوعی تاکید‬ ‫داشتند‪ .‬حسین ربانی افزود‪ :‬طی بررسی های صورت گرفته‬ ‫به ظرفیت های فوق العاده اصفهان در زمینه های مرتبط با‬ ‫هوش مصنوعی پی برده ایم که با موافقت مسئوالن عالی‬ ‫استان برای تبدیل اصفهان به عنوان هاب هوش مصنوعی‬ ‫کشور‪ ،‬باید اقدامات و مطالعات اولیه با همت نخبگان استان‬ ‫اغاز شــود‪ .‬او حضور نخبگان اســتان در این مسیر را حائز‬ ‫اهمیت دانســت و تاکید کرد‪ :‬امضای تفاهم نامه همکاری‬ ‫با شــهرداری اصفهان و رفع مسائل اصفهان با استفاده از‬ ‫هوش مصنوعی نیز در این راســتا انجام می گیرد‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬تفاهم نامه علمی و فرهنگی بین شهرداری اصفهان و‬ ‫بنیاد نخبگان استان به منظور گسترش فعالیت های علمی‪،‬‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬کاربردی و اموزشی و نیز تکمیل زنجیره علم‪،‬‬ ‫فناوری‪ ،‬بازار‪ ،‬تجارت و نیز حفظ‪ ،‬توانمندسازی و به کارگیری‬ ‫جامعه نخبگانی استان و کشور و بهره مندی از ظرفیت های‬ ‫پیشــران ســخت افزاری و نرم افزاری امضا شد‪ .‬طبق این‬ ‫تفاهم نامه موضوع های همکاری بــا محوریت و عاملیت‬ ‫بنیاد نخبگان استان و با حمایت شهرداری پیگیری و اجرا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫بازدید کارگروه اداره کل استاندارد از واحد پیرولیز سازمان پسماند‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬به گفته مدیرعامل ســازمان مدیریت‬ ‫پســماند شــهرداری اصفهان کارگروه اداره کل استاندارد‬ ‫استان اصفهان از واحد پیرولیز سازمان پسماند بازدید کرد‬ ‫و خواســته های دو طرف در خصوص اجــرای این پروژه‬ ‫شاخص مطرح شد‪ .‬غالمرضا ســاکتی با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬احداث واحد پیرولیز ضایعات خطوط پردازش پسماند‬ ‫شهر اصفهان به ظرفیت ‪ ۱۰‬تن در روز یکی از مهمترین‬ ‫پروژه های سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان‬ ‫است که برای نخســتین بار در کشور با خوراک ضایعات‬ ‫مخلوط پردازش پسماند عملیاتی شده است‪ .‬او افزود‪ :‬این‬ ‫طرح بر اســاس یک پروژه مشارکتی با بخش خصوصی‬ ‫اجرا شده که تا ابان ماه سال جاری بهره برداری می شود و‬ ‫با اجرای ان‪ ،‬سوخت مایع با قابلیت صادرات تولید خواهد‬ ‫شــد‪ .‬ساکتی با اشاره به بازدید کارگروه اداره کل استاندارد‬ ‫استان اصفهان از این پروژه اظهار کرد‪ :‬در این بازدید که با‬ ‫حضور نمایندگان اداره کل استاندارد استان اصفهان‪ ،‬شرکت‬ ‫پاالیــش و پخش فراورده‪-‬های نفتی‪ ،‬ســازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اســتان اصفهان و ســتاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز از واحد پیرولیز انجام شــد‪ ،‬در خصوص الزامات‬ ‫پیشنهادی در مسیر استانداردســازی محصول تولیدی و‬ ‫صدور مجوز صادرات بحث و گفتگو شــد‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫این نمایندگان همچنین دربــاره روند دریافت مجوزهای‬ ‫الزم برای بهره برداری از پروژه پیرولیز توضیحاتی را بیان‬ ‫کردند و سازمان مدیریت پسماند نیز تاکید کرد که هدف از‬ ‫اجرای این پروژه کاهش دفن پسماند و اخذ مجوز صادرات‬ ‫محصول تولیدی مهمترین رکن در روند اجرای ان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با‬ ‫بیان اینکه واحد پیرولیز ضایعات خطوط پردازش پسماند‬ ‫شهر اصفهان به ظرفیت ‪ ۱۰‬تن در روز برای نخستین بار‬ ‫در کشــور به مرز تولید محصول رسیده است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫تازگی این پروژه در کشــور ایجاب می کند که بازدیدهای‬ ‫الزم از ســوی اداره کل استاندارد استان صورت گیرد و بر‬ ‫همین اساس مقرر شــد در بازدید بعدی در دو ماه اینده و‬ ‫با بهره بــرداری از واحد پیرولیز در خصوص نمونه گیری و‬ ‫انالیز محصول تولیدی این پروژه و بررســی تناسب ان با‬ ‫استانداردهای الزم اقدام شود‪.‬‬ ‫انجام‪ ۸۰‬درصد ازادسازی های کیلومتر‪ ۲۵۰۰‬تا‪ ۴۰۰۰‬حلقه حفاظتی اصفهان‬ ‫با توجه به توسعه افقی شهر اصفهان و افزایش حجم ترافیک سه‬ ‫رینگ این کالن شهر‪ ،‬احداث حلقه حفاظتی شهر یا رینگ چهارم‬ ‫ترافیکی به طول ‪ ۷۸.۲‬کیلومتر به عنوان پروژه زیرساختی در دستور‬ ‫کار مدیران شهری اصفهان قرار گرفت چرا که احداث و تکمیل ان‬ ‫در کاهش ترافیک و صرفه جویی در مصرف سوخت و زمان تاثیر‬ ‫بسزایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬مطالعات اولیه پروژه حلقه حفاظتی شهر اصفهان‬ ‫از سال ‪ ۸۶‬برای رفع مسائل ترافیکی و مشخص شدن محدوده‬ ‫افقی این کالن شهر تعریف شد‪ ،‬در سال ‪ ۸۹‬به تصویب شورای‬ ‫عالی استان رسید و از طرف استاندار وقت به شهرداران شهرهای‬ ‫در مسیر اجرای این طرح‪ ،‬ابالغ شد‪ .‬حلقه حفاظتی شهر اصفهان‬ ‫حدود ‪ ۷۸.۲‬کیلومتر است که حدود ‪ ۴۶‬کیلومتر ان در محدوده ‪۱۱‬‬ ‫منطقه شهرداری اصفهان قرار دارد‪ ،‬بعضی از قسمت های این پروژه‬ ‫در محدوده یا حریم شهر اصفهان است و سایر قسمت های ان نیز‬ ‫در شهرهای برخوار‪ ،‬خمینی شهر‪ ،‬فالورجان و شهرهای حبیب اباد‪،‬‬ ‫دولت اباد‪ ،‬خورزوق‪ ،‬درچه و ابریشم قرار دارد‪ ،‬البته مدیریت این پروژه‬ ‫بزرگ به عهده شهرداری اصفهان است‪ .‬طی سال های گذشته‬ ‫در طرح هایی از جمله میدان استقالل‪ ،‬تقاطع شهدای اشکاوند‪،‬‬ ‫دوربرگردان شهید باالیی و تقاطع رضوان‪ ،‬مجموعه پل های سردار‬ ‫شهید سلیمانی‪ ،‬پل افتاب و بلوار فرزانگان که اجرای انها در تداخل‬ ‫و تقاطع با رینگ حفاظتی بود‪ ،‬به عنوان بخش هایی از پروژه حلقه‬ ‫حفاظتی اجرا شده است‪ .‬شهرداری اصفهان در سال های گذشته‬ ‫طی جلساتی با استانداری و فرمانداری شهرستان ها در صدد بود‬ ‫بودجه دولتی را برای پروژه حلقه حفاظتی که پس از قطار شهری‬ ‫یکی از بزرگ ترین پروژه های عمرانی بزرگ شهر اصفهان است‪،‬‬ ‫تصویب کند‪ .‬طرح حلقه حفاظتی به پنج اولویت تقسیم شده است‬ ‫که اولویت اول از کیلومتر صفر تا ‪ ۹‬و اولویت دوم از کیلومتر ‪۴۵‬‬ ‫تا محل تقاطع حلقه حفاظتی با اتوبان ذوب اهن در شرق زندان‬ ‫دستگرد است؛ اگر به سمت جنوب و جنوب غربی حرکت کنیم‪،‬‬ ‫در منطقه ‪ ۱۳‬و شهر ابریشم و حدود ‪ ۱۰‬کیلومتر نیز در اراضی‬ ‫ارتش و از جنوب سپاهان شهر که به بزرگراه شهید دستجردی‬ ‫متصل می شود‪ ،‬در اولویت دوم اجرایی طرح حلقه حفاظتی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬البته برای تحقق ان به همراهی ارتش و سپاه در این قسمت‬ ‫نیاز است‪ .‬در اولویت دوم رینگ حفاظتی از کیلومتر ‪ ۴۵‬تا ‪ ۶۳‬به‬ ‫کمربندی شهر متصل می شود و ادامه ان نیز به کیلومتر صفر در‬ ‫کنار تقاطع شهید سردار سلیمانی می رسد و حدود ‪ ۶۰‬درصد از‬ ‫کارایی رینگ را تکمیل می کند؛ اولویت سوم پروژه حلقه حفاظتی‬ ‫شهر در شهرستان های خمینی شهر و درچه و از کیلومتر ‪ ۲۹‬تا ‪۴۵‬‬ ‫در این اولویت قرار دارد‪ .‬از کیلومتر ‪ ۶۳‬در مجاورت سیتی سنتر تا‬ ‫تقاطع سردار شهید سلیمانی به طول حدود ‪ ۱۸‬کیلومتر در اولویت‬ ‫چهارم پروژه قرار دارد که این مسیر نیاز به ازادسازی ندارد و تنها‬ ‫باید تعریض شود‪ .‬اولویت پنجم پروژه حلقه حفاظتی از کیلومتر‬ ‫‪ ۹‬تا ‪ ۲۹‬در اراضی شهرهای حبیب اباد‪ ،‬خورزوق و دولت اباد و‬ ‫منطقه ‪ ۱۲‬است که حدود ‪ ۲۰‬کیلومتر خواهد بود‪ .‬برای احداث‬ ‫پروژه حلقه حفاظتی شهر‪ ،‬کیلومتر صفر تا ‪ ۹‬در اولویت قرار گرفته‬ ‫است؛ کیلومتر صفر این پروژه از محل مجموعه پل ها و تقاطع چهار‬ ‫سطحی سردار شهید سلیمانی است و در ادامه نیز جاده خاتون اباد و‬ ‫اتصال ان به ادامه بلوار فرزانگان است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رعایت استانداردها برای احداث رینگ چهارم‬ ‫اصغر کشاورزراد‪ ،‬معاون عمران شهری شهردار اصفهان با‬ ‫بیان اینکه طول حلقه حفاظتی شهر حدود ‪ ۷۸.۲‬کیلومتر است‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬حدود ‪ ۴۶‬کیلومتر رینگ حفاظتی شهر در ‪ ۱۱‬منطقه‬ ‫شهرداری اصفهان قرار دارد‪ ،‬برخی از قسمت های این پروژه در‬ ‫محدوده یا حریم شهر اصفهان است و سایر قسمت های ان‬ ‫نیز در محدوده فرمانداری های برخوار‪ ،‬خمینی شهر‪ ،‬فالورجان و‬ ‫شهرهای حبیب اباد‪ ،‬دولت اباد‪ ،‬خورزوق‪ ،‬درچه و ابریشم قرار دارد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه مدیریت پروژه حلقه حفاظتی به عهده شهرداری‬ ‫اصفهان است‪ ،‬می افزاید‪ :‬استانداردهای الزم برای احداث حلقه‬ ‫حفاظتی همچون حداقل سه یا چهار خط حرکت تندرو و دو‬ ‫خط برای برقراری دسترسی به مراکز جمعیتی کوچک‪ ،‬مراکز‬ ‫صنعتی و روستاها در سمت کندرو‪ ،‬نبود گذر عرضی و تقاطع‬ ‫همسطح و وجود زیرگذرها و روگذرها برای عبور افراد و وسایل‬ ‫نقلیه در نقاط جمعیتی رعایت شده است‪ .‬معاون عمران شهری‬ ‫شهردار اصفهان با بیان اینکه پروژه رینگ چهارم به کاهش‬ ‫ترافیک و الودگی هوای اصفهان کمک خواهد کرد‪ ،‬تصریح‬ ‫می کند‪ :‬مزایای احداث این رینگ بر کسی پوشیده نیست‪ ،‬زیرا‬ ‫موجب کاهش زمان سفر و الودگی هوا‪ ،‬کاهش مصرف سوخت‬ ‫و صرفه جویی اقتصادی می شود‪ .‬او با اشاره به احداث رینگ‬ ‫چهارم ترافیکی شهر اصفهان حدفاصل کیلومتر ‪ ۲۵۰۰‬تا ‪،۴۰۰۰‬‬ ‫اظهار می کند‪ :‬احداث این بخش پروژه از مهرماه سال گذشته‬ ‫در دستور کار قرار گرفت و در صورت ازادسازی تا پایان سال‬ ‫جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد‪ .‬کشاورزراد ادامه می دهد‪:‬‬ ‫در پی سیل اخیر صورت گرفت‬ ‫همراهی کامل اتش نشانان اصفهان با مردم یزد‬ ‫مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‬ ‫اصفهان با اشاره به اعزام نیروها و تجهیزات این سازمان به شهر‬ ‫یزد در پی سیل اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر همکاران اعزامی در‬ ‫حال تخلیه اب از معابر هستند و تا زمانی که الزم باشد برای‬ ‫امدادرسانی حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫اتشپاد دوم ابراهیم مطلبی به ایمنا گفت‪ :‬با توجه به اعالم ستاد‬ ‫مدیریت بحران استانداری اصفهان و هماهنگی انجام شده با‬ ‫معاون خدمات شهری و شهردار اصفهان‪ ،‬به دلیل بارندگی های‬ ‫عظیم در شهر یزد و اب گرفتگی و سیالبی که در این شهر‬ ‫به وجود امد‪ ،‬در ساعات اولیه اکیپ کاملی از سوی سازمان‬ ‫اتش نشانی شهرداری اصفهان به یزد اعزام شد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫اکیپ اعزام شده شامل ‪ ۱۲‬نیروی اتش نشان‪ ،‬تعداد زیادی‬ ‫پمپ های ابکشی سبک و سنگین به همراه یک دستگاه‬ ‫جرثقیل پنج تن و دو دستگاه خودروی شاسی بلند است که‬ ‫در حال امدادرسانی هستند‪ .‬مدیرعامل سازمان اتش نشانی و‬ ‫خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خاطرنشان می کند‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه معابر به ویژه زیرگذرهای شهر یزد مملو از اب شده‬ ‫است‪ ،‬نیروهای اتش نشانی اصفهان در حال تخلیه اب از معابر و‬ ‫رفع مشکالت هستند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه احساس‬ ‫می شد امکانات در شهر یزد کم باشد‪ ،‬شب گذشته شش نفر دیگر‬ ‫از نیروهای اتش نشان اصفهان به همراه یک دستگاه کمپرسی‪،‬‬ ‫یک دستگاه پمپ سنگین ابکشی و تعدادی دیگر از تجهیزات‬ ‫الزم به این شهر اعزام شدند‪ .‬مطلبی با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫همکاران اعزامی به یزد در حال ابکشی و تخلیه اب از معابر‬ ‫هستند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اتش نشانان اعزام شده تا زمانی که الزم‬ ‫باشد‪ ،‬برای امدادرسانی تالش می کنند و امیدواریم هر چه زودتر‬ ‫ماموریت انها به پایان برسد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعطیلی گردشگری باغبادران تا‬ ‫اطالع ثانوی‬ ‫عکس‪ :‬سامان خوش پیمان‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان از ائین تجلیل‬ ‫پیرغالمان منطقه دو همزمان با ائین اهتزاز پرچم اباعبدا‪...‬‬ ‫الحسین (ع) خبر داد‪.‬‬ ‫محمد صیرفی نژاد در حاشیه اهتزاز پرچم اباعبدا‪...‬‬ ‫حسین (ع) میدان استقالل به ایمنا گفت‪ :‬امسال پرچم‬ ‫اباعبدا‪ ...‬حسین (ع) در میدان استقالل با حضور هیئت های‬ ‫مذهبی و پیرغالمان منطقه دو شهرداری به اهتزاز درامد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬میدان استقالل یکی از میدان های مهم شهر‬ ‫اصفهان و در محدوده منطقه دو شهرداری است که‬ ‫به دلیل اهمیت ان در تردد شهری‪ ،‬تصمیم گرفته شد‬ ‫که پرچم منقش به نام امام حسین (ع) در این میدان‬ ‫نصب شود‪ .‬مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این مراسم با توجه به اغاز دهه محرم با کمک‬ ‫معاونت فرهنگی منطقه‪ ،‬از ‪ ۱۰‬نفر پیرغالمان محله های‬ ‫مختلف این منطقه تجلیل به عمل امد‪ .‬صیرفی نژاد با‬ ‫تاکید بر برگزاری محرم متفاوت اظهار امیدواری کرد‪ :‬در‬ ‫محله های منطقه دو شهرداری در دهه محرم‪ ،‬مراسمی‬ ‫درخور عزاداری امام حسین (ع) برگزار شود‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫پروژه عملیات احداث کیلومتر ‪ ۲۵۰۰‬تا ‪ ۴۰۰۰‬حلقه حفاظتی‬ ‫شهر اصفهان واقع در محدوده منطقه ‪ ۱۵‬شهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۳۵‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪ .‬او با اشاره به‬ ‫مشخصات مورد استفاده تا پایان پروژه احداث کیلومتر ‪۲۵۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰۰۰‬حلقه حفاظتی شهر اصفهان‪ ،‬خاطرنشان می کند‪:‬‬ ‫برای احداث این بخش از پروژه رینگ چهارم‪ ۷۳ ،‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مترمکعب خاک‪ ۲۷ ،‬هزار تن اسفالت مورد استفاده قرار می گیرد‬ ‫و ‪ ۳۴‬هزار مترمکعب ساب بیس‪ ۱۸ ،‬هزار مترمکعب بیس و‬ ‫‪ ۹۷‬هزار مترمکعب خاک برداری انجام می شود‪ .‬معاون عمران‬ ‫شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه مبلغ‪ 1310‬میلیارد ریال‬ ‫قرارداد اجرایی احداث کیلومتر ‪ ۲۵۰۰‬تا ‪ ۴۰۰۰‬حلقه حفاظتی‬ ‫اصفهان است‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬تاکنون ‪ ۱۴۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ساعت‬ ‫نیرو و ‪ ۵۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ساعت ماشین االت برای احداث ان‬ ‫مورد استفاده قرار گرفته است‪ .‬او با بیان اینکه کیلومتر ‪۲۵۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰۰۰‬حلقه حفاظتی شهر‪ ،‬شامل دو مسیر کندرو‪ ،‬دو مسیر‬ ‫تندرو‪ ،‬رفیوژ بین دو تندرو به عرض پنج متر و رفیوژ بین تندرو‬ ‫و کندرو به عرض ‪ ۳.۴‬متر به صورت شمال به جنوب به عرض‬ ‫کلی ‪ ۷۵‬متر است‪ ،‬می افزاید‪ :‬در میانه مسیر‪ ،‬تقاطع غیرهمسطح‬ ‫بهاران واقع شده است که خیابان رویان را به روستای بهاران‬ ‫متصل می کند و توسط چهار رمپ و دو لوپ‪ ،‬تردد و دسترسی‬ ‫ایمن در این محدوده را فراهم کرده است‪ .‬کشاورزراد اضافه‬ ‫می کند‪ :‬تاکنون ‪ ۸۰‬درصد عملیات ازادسازی کیلومتر ‪ ۲۵۰۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬مسیر رینگ با صرف هزینه ای بالغ بر ‪ ۵۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫بنا به گفته شهردار باغبادران به رغم اینکه در ایام تابستان‬ ‫به ویژه پایان هفته‪ ،‬شاهد حضور گردشگران بسیاری در این‬ ‫شهر ساحلی هستیم‪ ،‬با همراهی های انجام شده طی روزهای‬ ‫گذشته شاهد یکی از روزهای بدون گردشگر بودیم‪.‬‬ ‫حجت ا‪ ...‬امینی با اشاره به صدور هشدار در خصوص تشدید‬ ‫فعالیت سامانه بارشی «مونسونی» در شهرستان لنجان‪ ،‬به ایمنا‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به گزارشات سازمان هواشناسی در خصوص‬ ‫احتمال وزش باد و رگبار شدید باران و احتمال وقوع سیل‪،‬‬ ‫شهرداری باغبادران از چند دوز قبل با هدف مقابله با حوادث‬ ‫احتمالی تمهیدات الزم را در این رابطه اندیشیده و با اماده باش‬ ‫کامل همه ظرفیت های خود را به کار گرفته است تا شاهد‬ ‫کاهش حوادث احتمالی باشیم‪ .‬او افزود‪ :‬در هنگام وقوع سیل‬ ‫پیش بینی مسیر سیالب کار بسیار دشواری است و ممکن است‬ ‫ناگهان با افزایش حجم اب‪ ،‬مسیر سیل نیز تغییر کند‪ ،‬از این‬ ‫رو عالوه بر اطالع رسانی و انجام اقدامات پیشگیرانه همچون‬ ‫پاکسازی و الیروبی انهار و ابراهه ها و کانال ها و مسیل ها با‬ ‫همکاری مشترک تیم گشت و اجراییات شهرداری‪ ،‬پلیس‬ ‫راهور و کالنتری از حضور گردشگران و شهروندان در پارک‬ ‫و جاده ساحلی و بیشه زارهای شهر باغبادران جلوگیری شده‬ ‫است‪ .‬شهردار باغبادران با بیان اینکه شهروندان باید از استقرار‬ ‫و اسکان اطراف رودها هنگام بارندگی پرهیز کنند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در روزهای پنجشنبه و جمعه نیروهای اجرایی شهرداری با‬ ‫همراهی نیروی انتظامی از توقف و پارک خودرو در مسیرهای‬ ‫گردشگری شهر و استقرار و برپا کردن چادر در حاشیه زاینده رود‬ ‫جلوگیری کردند و باید گفت علی رغم اینکه در ایام تابستان‬ ‫به ویژه پایان هفته شاهد حضور گردشگران بسیاری در این‬ ‫شهر ساحلی هستیم با همراهی های انجام شده شاهد یکی‬ ‫از روزهای بدون گردشگر در این شهر بودیم‪ .‬امینی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شهروندان به این نکته توجه داشته باشند که طی روزهای‬ ‫پیش رو از حضور در حریم و بستر رودخانه ها‪ ،‬مسیل ها و نقاط‬ ‫کوهستانی و ارتفاعات شهر پرهیز کرده‪ ،‬همچنین از قرار گرفتن‬ ‫در کنار درختان کهن سال‪ ،‬ساختمان های در حال ساخت‪،‬‬ ‫تیرها و دکل های برق و تابلوهای تبلیغاتی اجتناب کنند تا دچار‬ ‫غافل گیری و بروز حادثه ای ناگوار نباشیم‪ .‬او با بیان اینکه برخی‬ ‫تصور می کنند چون شنا بلدند سیل برایشان خطری ندارد که‬ ‫این‪ ،‬تصوری نادرست است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ورود برخی افراد‬ ‫نااگاه به رودخانه زاینده رود با هدف شنا و تفریح باید گفت در‬ ‫شرایط فعلی باید حتی از جریان های اب به ظاهر ارام نیز دوری‬ ‫کرد؛ چراکه در شرایط هشدار‪ ،‬برخی اب های ارام نیز ممکن‬ ‫است سیالبی شوند؛ حال انکه توجه نکردن به هشدارها و ورود‬ ‫برخی از گردشگران و جریان تند رودخانه زاینده رود طی ماه های‬ ‫گذشته در باغبادران چند قربانی گرفته است‪.‬‬ ‫خدمت رسانی‪ ۱۵‬تیم عملیاتی‬ ‫شهرداریخوانسار‬ ‫شهردار خوانسار با اشاره به خدمات رسانی ‪ ۱۵‬تیم عملیاتی‬ ‫شهرداری برای رفع اب گرفتگی معابر شهر‪ ،‬گفت‪ :‬بیشترین‬ ‫تهدیدها و خطرات وقوع سیل مربوط به مناطق باالدست‬ ‫ازجمله منطقه مسکن مهر‪ ،‬مسیرهای منتهی به کوه سمت‬ ‫منظریه‪ ،‬پایتخت و چهارباغ است‪.‬مهدی احمدی به ایمنا گفت‪:‬‬ ‫با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی و تاکیدات مدیریت‬ ‫بحران استانداری اصفهان‪ ،‬یک هفته قبل از بارش باران‬ ‫اقدامات پیشگیرانه ای از قبیل بازگشایی مسیرها‪ ،‬رودخانه ها‪،‬‬ ‫دهانه پل ها و ایجاد حوضچه های ارامش در مسیرها برای‬ ‫جلوگیری از اینکه رسوبات دامنه کوه ها به داخل معابر کشیده‬ ‫شود‪ ،‬انجام دادیم‪ .‬او گفت‪ :‬اکنون ‪ ۱۵‬تیم عملیاتی شهرداری‬ ‫خوانسار به همراه ‪ ۳۰‬دستگاه خودرو به منظور رفع اب گرفتگی‬ ‫معابر در نقاط مختلف سطح شهر مستقر هستند‪ .‬شهردار‬ ‫خوانسار افزود‪ :‬بارندگی ها از روز پنجشنبه ششم مردادماه در‬ ‫شهر خوانسار به صورت پراکنده اغاز شده‪ ،‬روز جمعه هفتم‬ ‫مردادماه از ساعت ‪ ۱۳:۳۰‬تا ‪ ۲۲‬شب بارندگی به اوج خود رسید‪،‬‬ ‫بر اساس هشدار سازمان هواشناسی تا روز دوشنبه دهم مردادماه‬ ‫اماده باش هستیم‪.‬احمدی افزود‪ :‬بیشترین تهدیدها و خطرات‬ ‫وقوع سیل به داخل شهر مناطق باالدست خوانسار مانند منطقه‬ ‫مسکن مهر‪ ،‬مسیرهای منتهی به کوه سمت منظریه‪ ،‬پایتخت‬ ‫و چهارباغ است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اب های سطحی و روان اب ها به‬ ‫سمت رودخانه بزرگ شهر خوانسار هدایت می شود‪ ،‬شهروندان‬ ‫از حضور در کنار رودخانه بزرگ شهر برای گرفتن تصویر و فیلم‬ ‫و تماشا پرهیز کنند‪ .‬شهردار خوانسار تصریح کرد‪ :‬سامانه ‪۱۳۷‬‬ ‫شهرداری خوانسار به صورت شبانه روزی اماده پاسخ گویی به‬ ‫شهروندان است‪ ،‬در صورت بروز هرگونه مشکل با این سامانه‬ ‫تماسبگیرند‪.‬‬ ‫هیچ خسارتی در جرقویه‬ ‫نداشتیم‬ ‫به گفته فرماندار جرقویه حجم سیل ایجاد شده در مسیل ها‬ ‫اندک بود که به همین دلیل هیچ خسارتی به محصوالت‬ ‫کشاورزی و منازل مسکونی وارد نشد‪.‬محسن ریاحی درباره‬ ‫بارندگی و خسارت سیل در شهرستان جرقویه‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫طبق پیش بینی های اداره کل هواشناسی تصور بر این بود که‬ ‫بارندگی شدیدی در جرقویه رخ دهد که این پیش بینی به طور‬ ‫کامل محقق نشد‪ .‬به همین دلیل حجم سیل ایجاد شده در‬ ‫مسیل ها انقدر زیاد نبود که منجر به خسارت شود و بیشتر اب‬ ‫ایجاد شده به شکل رواناب بود که در نتیجه هیچ خسارتی در‬ ‫شهرستان تا این لحظه گزارش نشده است‪ .‬او افزود‪ :‬بارندگی در‬ ‫اطراف شهرستان و در شهرضا قابل توجه بود‪ ،‬اما بارندگی های‬ ‫جرقویه شدید نبود‪ .‬البته چند روز قبل از اغاز بارندگی تمام‬ ‫مسیل ها و رودخانه ها را با کار جهادی پاکسازی کردیم به همین‬ ‫دلیل حرکت سیل با مشکلی مواجه نشد و به راحتی از مسیل ها‬ ‫عبور کرد‪ .‬فرماندار جرقویه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بارندگی در شهر‬ ‫جرقویه هم زیاد شدید نبود‪ ،‬به همین دلیل هیچ اب گرفتگی‬ ‫رخ نداد و در روستاها نیز با مشکل روبرو نشدیم‪ .‬حجم سیل‬ ‫محدود بود و هنوز میزان بارندگی در جرقویه اعالم نشده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫برگزاری پویش خون بهای‬ ‫عشق در محرم و صفر‬ ‫تزریق دز یاداور واکسن کرونا‬ ‫ضروری است‬ ‫مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی اعالم کرد‪ ۲۰۴ :‬بیمار بر اثر کرونا در هفته‬ ‫اول مردادماه فوت کردند‪.‬‬ ‫تعداد فوتی های بیماران کرونایی از ‪ ۶۹‬مورد در هفته اخر تیر‬ ‫به ‪ ۲۰۴‬مورد در هفته اول مرداد رسید‪ .‬بستری های کرونا نیز‬ ‫نسبت به هفته اخر تیر از ‪ ۴۱۱۹‬نفر به ‪ ۷۳۷۶‬نفر و تعداد بیماران‬ ‫سرپایی هم از ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۶۱۷‬نفر به ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۱۷۱‬افزایش‬ ‫یافت‪ .‬در استان تهران از ابتدای شیوع اپیدمی تاکنون شامل‬ ‫‪ ۱۹۴‬هزار و ‪ ۶۹۶‬مورد بستری‪ ۲۱ ،‬هزار و ‪ ۲۵۳‬مورد فوتی‬ ‫و ‪ ۴۱۸‬هزار و ‪ ۶۷۲‬مورد سرپایی مثبت شناسایی شده است‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین به روزرسانی ها‪ ،‬تعداد شهرهای با وضعیت‬ ‫قرمز از ‪ ۵۷‬به ‪ ۱۲۰‬افزایش یافته همچنین تعداد شهرهای با‬ ‫وضعیت نارنجی از ‪ ۸۶‬به ‪ ۱۱۲‬شهر افزایش یافته است‪ .‬تعداد‬ ‫شهرهای با وضعیت زرد از ‪ ۱۹۹‬به ‪ ۱۶۶‬و تعداد شهرهای با‬ ‫وضعیت ابی از ‪ ۱۰۶‬به ‪ ۵۰‬شهر رسید‪ .‬بر این اساس‪ ،‬اکنون‬ ‫‪ ۱۲۰‬شهر در وضعیت قرمز‪ ۱۱۲ ،‬شهر در وضعیت نارنجی‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۶‬شهر در وضعیت زرد و فقط ‪ ۵۰‬شهر در وضعیت ابی‬ ‫کرونایی قرار دارند‪ .‬بهرام عین اللهی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی نیز درباره اینکه واکسیناسیون ایمنی دائمی‬ ‫نمی دهد و بعد از مدتی ایمنی کاهش می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬اخیرا‬ ‫تغییراتی در امیکرون ایجاد شده و جهش با سرعت بیشتری‬ ‫دارد که می تواند بیماری زایی ایجاد کند‪ .‬ما از واکسیناسیون‬ ‫به عنوان «یاداوری» نام می بریم و توصیه ما به مردم که به‬ ‫ما کمک بسیاری کردند این است که افراد باالی ‪ ۱۲‬سال‬ ‫واکسن یاداوری را تزریق کنند‪ .‬ما بازگشت حجاج‪ ،‬بازگشایی‬ ‫مدارس‪ ،‬ایام محرم را داریم که ممکن است ویروس را منتقل‬ ‫کنند و افزایش دهند‪ .‬با توجه به افزایش موارد ابتال‪ ،‬بستری ها‪،‬‬ ‫سرپایی ها و شهرهای قرمز و نارنجی‪ ،‬بر استفاده از ماسک در‬ ‫کلیه فضاها چه باز و چه سر پوشیده در این شهرهای قرمز و‬ ‫نارنجی تاکید می شود‪ .‬عباس شیراوژن در صفحه توییتر خود‬ ‫نوشت‪ :‬همچون بیشتر نقاط دنیا‪ ،‬شاهد روند افزایشی ابتال به‬ ‫کرونا با زیر سویه ‪ BA۵‬هستیم که ما مسئوالن و عموم مردم‬ ‫باید مراقب باشیم با عادی انگاری ها‪ ،‬این روند شتاب بیشتری‬ ‫نگیرد‪ .‬او با اشاره به فعال تر شدن طرح شهید سلیمانی با‬ ‫همکاری بسیج مستضعفین که به غربالگری و پیشگیری توجه‬ ‫خاص دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مردم عزیز نسبت به تزریق نوبت‬ ‫یاداور واکسن پس از ‪ ۶‬ماه از نوبت های قبلی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫تداوم شرایط اضطرار تا امروز‬ ‫اصفهان از لیست سیالب خط خورد‬ ‫گروه جامعه| معاون پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی‬ ‫استان اصفهان با بیان اینکه سیالب ناگهانی یا روانابی که در‬ ‫قسمت های غربی و جنوبی استان وجود دارد‪ ،‬برای کالن شهر‬ ‫اصفهان پیش بینی نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬بیشترین بارش های دریافتی‬ ‫تاکنون با میزان ‪ ۳۲‬میلی متر متعلق به شهرستان سمیرم بوده‬ ‫است‪ .‬نوید حاجی بابایی اظهار کرد‪ :‬روز جمعه‪ ،‬هفتم مردادماه‬ ‫شاهد بارش های رگباری در نواحی غرب و جنوبی استان شامل‬ ‫شهرستان های میمه‪ ،‬خوانسار‪ ،‬چادگان‪ ،‬فریدون شهر‪ ،‬سمیرم‬ ‫و شهرضا بودیم‪ .‬او با بیان اینکه بیشترین بارش های دریافتی‬ ‫تاکنون با میزان ‪ ۳۲‬میلی متر متعلق به شهرستان سمیرم بوده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬طی بارش های اخیر‪ ،‬شهرستان دهاقان ‪ ۱۶‬میلی متر‪،‬‬ ‫میمه ‪ ۱۳‬میلی متر‪ ،‬پادنای سمیرم ‪ ۲۷‬میلی متر و خوانسار هشت‬ ‫میلی متر بارش دریافت کرده اند‪ .‬معاون پیش بینی و تحقیقات اداره‬ ‫کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه طی دو روز اینده در‬ ‫اوایل شب کماکان بارش های رگباری در مناطق جنوبی و غربی‬ ‫استان ادامه خواهد داشت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این بارش ها می توانند‬ ‫منجر به ایجاد روان اب و سیالب های محلی شوند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫این بارش ها می تواند منجر به ایجاد خسارات جانی و مالی شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬با توجه به شرایط مذکور توصیه می شود افراد از هرگونه‬ ‫تردد در کنار رودخانه های فصلی‪ ،‬مسیل ها‪ ،‬مناطق کوهستانی‬ ‫و مناطق مستعد خودداری کنند‪ .‬حاجی بابایی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بارش ها در شهر اصفهان در حد رگباری خواهد بود و شدت ان در‬ ‫حد سیالب ناگهانی یا روانابی که در قسمت های غربی و جنوبی‬ ‫استان وجود دارد‪ ،‬برای کالن شهر اصفهان پیش بینی نمی شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ارسال تجهیزات امدادرسانی به استان یزد‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه‬ ‫طی روزهای اخیر‪ ،‬سه نفر در منطقه انارک که گرفتار سیل شده‬ ‫بودند‪ ،‬نجات یافتند گفت‪ :‬استان اصفهان در امدادرسانی و ارسال‬ ‫تجهیزات امدادرسانی به استان های گرفتار سیل‪ ،‬حضور فعالی‬ ‫داشته است‪ .‬منصور شیشه فروش به ایمنا گفت‪ :‬ادامه بارش های‬ ‫رگباری جمعه‪ ،‬هشتم مردادماه‪ ،‬سیالب و رواناب در روستاهای‬ ‫برخی شهرستان های استان همچون فریدن‪ ،‬بوئین میاندشت‪،‬‬ ‫رزوه‪ ،‬چادگان‪ ،‬مندرجان‪ ،‬چادگان و روستاهای بخش کرون‪.‬‬ ‫شهرهای میمه و وزوان‪ ،‬منطقه عشایری زردفهره‪ ،‬فریدون شهر‪،‬‬ ‫روستای پهلوشکن و محور جاده ای پادنا سی سخت باعث ایجاد‬ ‫خسارت هایی به راه ها و بخش کشاورزی و اماکن مسکونی شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬امدادرسانی به خانوارهای عشایری در‬ ‫محاصره سیل‬ ‫او افزود‪ :‬محورهای جاده ای تیران و کرون‪ ،‬داران و گلپایگان‪،‬‬ ‫دهق و علویجه برای ساعاتی مسدود و ارتباط مخابراتی سه‬ ‫روستای بخش میمه با بازسازی فیبر نوری برقرار شد؛ همچنین‬ ‫جریان سیالبی از سه حوضه شهرستان ورزنه به سمت تاالب‬ ‫گاوخونی هدایت شد و شبکه برق فشار متوسط روستای گالب‬ ‫شهرستان تیران و کرون بازسازی و سیالب در بخش کرون‬ ‫به سمت رودخانه مرغاب و سد خمیران هدایت شد‪ .‬مدیرکل‬ ‫مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اقدامات استان‬ ‫اصفهان در حوزه امدادرسانی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امدادرسانی به‬ ‫ثبت نام ‪ ۶۵‬هزار نفر از اصفهان‬ ‫برای مراسم اربعین‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫مدیرکل انتقال خون استان تهران از برگزاری پویش «خون‬ ‫بهای عشق» با هدف اهدای خون مردم در ایام محرم و صفر‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬در پایتخت خبر داد‪.‬‬ ‫ دکتر محمدرضا مهدی زاده پیرامون برگزاری پویش خون‬ ‫بهای عشق‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اتفاقات ویژه امسال‪ ،‬همزمانی‬ ‫چهل و هشتمین سالروز تاسیس سازمان انتقال خون و ایام‬ ‫محرم است که در فرهنگ دینی ما‪ ،‬بزرگترین و باالترین‬ ‫الگو برای تعریف عشق‪ ،‬ایثار و وفاداری در حماسه کربالی‬ ‫امام حسین (ع) وجود دارد و برای جاودانگی این معانی‪،‬‬ ‫خون سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش در مسیر خدا و نجات‬ ‫انسان ها از گمراهی تقدیم شد و البته این تعابیر ممتاز انسانی‬ ‫در رفتار اهداکنندگان خون که این کار را برای نجات جان‬ ‫انسان ها انجام می دهند نیز متبلور است و همه این ها باعث‬ ‫شد تا پویش اهدای خون تهرانی ها در محرم امسال با عنوان‬ ‫خون بهای عشق معرفی شود‪ .‬او افزود‪ :‬یکی از خواسته های‬ ‫ما در این پویش‪ ،‬حضور پر شور جوانان و بانوان در مراکز‬ ‫اهدای خون است و امیدواریم کسانی که دل در گرو مکتب‬ ‫عاشورا دارند‪ ،‬با تاسی از سیره عملی شهدای کربال‪ ،‬خون‬ ‫خود را نذر کنند تا بیماران بتوانند زندگی دوباره ای را شروع‬ ‫کنند‪ .‬مهدی زاده در ادامه با تاکید بر نیاز همیشگی و روزانه‬ ‫بیماران به خون و فراورده های خونی‪ ،‬گفت‪ :‬از مردم عزیز‬ ‫می خواهم اهدای خون خود را فقط به روزهای تاسوعا و‬ ‫عاشورا اختصاص ندهند؛ زیرا که بیش از ‪ ۱۶۰‬بیمارستان‬ ‫سطح پایتخت به صورت روزانه تقاضای خون و فراورده های‬ ‫خونی برای نجات جان بیماران دارد و امیدواریم در ایام محرم‬ ‫و صفر شاهد افزایش حضور مردم نوع دوست در مراکز اهدای‬ ‫خون باشیم‪ .‬بنا بر اعالم روابط عمومی انتقال خون استان‬ ‫تهران‪ ،‬او گفت‪ :‬یک تقاضای ویژه از مردم به ویژه جوانان دارم‬ ‫و ان هم تبلیغ و اطالع رسانی فرهنگ اهدای خون و پویش‬ ‫خون بهای عشق در فضای مجازی و موقعیت های مختلف‬ ‫اجتماعی است تا به امید خدا‪ ،‬این فرهنگ نجات بخش به‬ ‫عنوان یک الگوی خوب در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫و مهرورزی عمومی نهادینه شود‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 09‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4410‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خانوارهای عشایری در محاصره سیل در بخش پادنای علیای‬ ‫سمیرم و بازگشایی محور پادنا به سی سخت که به علت رانش‬ ‫مسدود شده بود‪ ،‬بخشی از اقدامات روزهای اخیر بوده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تامین اب شرب برخی روستاهای شهرستان‬ ‫اصفهان‬ ‫او ادامه داد‪ :‬به دلیل ورود سیالب به رودخانه زاینده رود و‬ ‫گل الود شدن اب با افزایش کدورت اب در تصفیه خانه ها روبه رو‬ ‫بودیم‪ ،‬به همین جهت اب شرب سه روستای بخش مهردشت و‬ ‫تامین اضطراری اب برای مناطق در دستور کار قرار گرفت و اب‬ ‫این مناطق تامین شد‪ .‬شیشه فروش با بیان اینکه طی روزهای‬ ‫اخیر سه نفر در منطقه انارک که گرفتار سیل شده بودند‪ ،‬نجات‬ ‫یافتند‪ ،‬گفت‪ :‬استان اصفهان در امدادرسانی و ارسال تجهیزات‬ ‫امدادرسانی به استان دیگر کشور که گرفتار سیل بودند‪ ،‬حضور‬ ‫فعالی داشته است یکی از این اقدامات ارسال تجهیزات به استان‬ ‫یزد بود که ‪ ۲۵‬نفر نیروی امدادی‪ ،‬یک دستگاه جرثقیل پنج تن‬ ‫ایسوز‪ ،‬سه دستگاه تویوتا شاسی بلند‪ ،‬یک دستگاه موتور پرکینز‪،‬‬ ‫چهار دستگاه موتور روبین‪ ۱۰ ،‬دستگاه اسپیکو‪ ،‬هفت دستگاه‬ ‫لجن کش‪ ،‬سه دستگاه موتوربرق‪ ،‬پنج دستگاه لودر‪ .‬یک دستگاه‬ ‫بلدوزر‪ ،‬دو دستگاه بیل مکانیکی‪ ،‬چهار دستگاه کامیون‪ ،‬سه‬ ‫دستگاه پمپ کف کش به استان یزد ارسال شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تداوم شرایط اضطرار تا امروز‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به‬ ‫اسکان اضطراری ‪ ۳۷۰‬نفر و نجات ‪ ۶۰‬نفر از سیل‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫علت ناگهانی بودن بارش ها و ادامه انها با شدتی کمتر از سه‬ ‫روز گذشته‪ ،‬شرایط اضطراری تا امروز ادامه دارد و امدادگران‬ ‫در محل های امدادی مستقر هستند‪ .‬شیشه فروش اظهار کرد‪:‬‬ ‫ویژگی سامانه جوی حال حاضر‪ ،‬بارش های ناگهانی معموال‬ ‫در انتهای روز و اوایل شب است‪ .‬او با اشاره به اسکان بیش‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬اکیپ امدادی در شهرستان ها و امدادرسانی به ‪۱۲۲‬‬ ‫دستگاه خودرو‪ ،‬افزود‪ :‬در پی بارش های اخیر‪ ،‬شش روستا تخلیه‬ ‫و ساکنان انها به منظور نجات از سیل به مناطق امن منتقل‬ ‫شدند‪ ،‬چهار محور ارتباطی به صورت موقت مسدود شد‪۳۷۰ ،‬‬ ‫نفر اسکان اضطراری یافتند و اقداماتی برای نجات افراد از سیل‬ ‫انجام شد که درپی ان حدود ‪ ۶۰‬نفر عشایر از سیالب نجات پیدا‬ ‫کردند‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاضر شدت بارش ها در مناطق غرب و جنوبی استان‬ ‫نظیر شهرستان های چادگان‪ ،‬فریدون شهر‪ ،‬فریدن و سمیرم‬ ‫ادامه داد همچنین شاهد ریزش کوه و رانش زمین در منطقه‬ ‫پادنا و سی سخت بوده ایم و تعدادی از عشایر در نقاط مستعد‬ ‫سیل قرار گرفتند که جمعیت هالل احمر به منظور امدادرسانی‬ ‫به مناطق مذکور اعزام شدند‪ .‬او با اشاره به سیل بردگی برخی از‬ ‫راه ها در منطقه پادنای سمیرم‪ ،‬ورودی چادگان و در بخشی از‬ ‫فریدن و تیران و کرون‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه همکاران در مدیریت‬ ‫بحران در تمام بخش ها نهایت تالش را برای خدمت رسانی به‬ ‫مردم می کنند‪ .‬شیشه فروش با اشاره به بررسی خسارات سیل‬ ‫توسط تیم های ارزیابی در روز جمعه و اطالع رسانی به منظور‬ ‫ادامه داشتن شدت بارش های ناگهانی در مناطق غرب و جنوب‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ترافیک از منطقه غرب در تیران و کرون و فریدن‬ ‫به اصفهان در جریان است و پلیس راه به منظور پیشگیری از‬ ‫تصادفات‪ ،‬اقدام به برقراری محدودیت های ترافیکی کرده است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر رعایت توصیه ایمنی در مسیرهای رفت وامد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به علت ناگهانی بودن بارش ها و ادامه انها با‬ ‫شدتی کمتر از دو روز گذشته‪ ،‬شرایط اضطراری تا روز یکشنبه‬ ‫ادامه دارد و امدادگران در محل های امدادی مستقر هستند‪ .‬با‬ ‫توجه به توصیه ها‪ ،‬افراد از توقف در حاشیه رودخانه های فصلی‬ ‫اجتنابکنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬امدادرسانی به بیش از ‪ ۵۸۰‬اسیب دیده از‬ ‫سیل و اب گرفتگی در استان اصفهان‬ ‫سرپرست جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانی‬ ‫به بیش از ‪ ۵۸۰‬نفر متاثر از سیل و بارندگی در طی یک روز‬ ‫گذشته در نقاط مختلف استان خبر داد‪ .‬محمد نوید متقی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نیروهای امدادی این جمعیت طی ‪ 48‬ساعت گذشته به‬ ‫‪ ۵۸۵‬نفر متاثر از سیل و بارندگی امدادرسانی کردند‪ .‬او با‬ ‫اشاره به شدت بارش بارندگی در نواحی مختلف استان از روز‬ ‫گذشته تاکنون افزود‪ :‬امدادگران و نجاتگران ‪ ۱۲‬شهرستان‬ ‫بدون هیچ گونه وقفه ای در حال امدادرسانی و تخلیه اب منازل‬ ‫هستند‪ .‬سرپرست جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره‬ ‫به ‪ ۶۱‬مورد تخلیه اب از منازل در نقاط سیل زده‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۹‬خودرو گرفتار در سیل رهاسازی و ‪ ۱۲۷‬خانوار‬ ‫توسط امدادگران هالل احمر امدادرسانی شدند‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫عملیات امدادونجات در نقاط مختلف استان ادامه دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته ‪ ۱۰۶‬نفر نیروی امدادی و ‪۳۵‬‬ ‫نفر پرسنل در قالب ‪ ۳۱‬تیم در حال امدادرسانی هستند‪ .‬متقی‬ ‫افزود‪ :‬تاکنون اقالم امدادی موردنیاز از قبیل بسته غذایی‪ ،‬موکت‪،‬‬ ‫پتو‪ ،‬چراغ والور‪ ،‬نایلون‪ ،‬نفت توسط جمعیت هالل احمر در بین‬ ‫خانوارهای اسیب دیده از سیل توزیع شده است‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫تعداد ‪ ۱۷۰‬نفر از عشایر با توجه به شرایط جوی موجود اسکان‬ ‫اضطرارییافتند‪.‬‬ ‫سویه جدید کرونا کودک و بزرگسال نمی شناسد‬ ‫بنا به گفته عضو ستاد ملی کرونا در سویه ‪۵.BA‬‬ ‫کودکان نیز همچون بزرگساالن مبتال می شوند‬ ‫درصورتی که در سویه های قبلی کرونا‪ ،‬کودکان مبتال‬ ‫نمی شدند یا درصد ابتالی انان بسیار کم بود‪.‬‬ ‫حمید عمادی به ایمنا گفت‪ :‬زیرسویه جدید کرونا‬ ‫که هم اکنون کشور و جهان را درگیر کرده‪ ،‬یکی از زیر‬ ‫سویه های اومیکرون به نام ‪ ۵.BA‬است؛ این سویه به‬ ‫اندازه ای تغییر و جهش پیدا کرده که بنا به گفته برخی از‬ ‫دانشمندان از لحاظ عالئم‪ ،‬همه گیری و عوارض ابتال با‬ ‫ویروس اصلی کرونا بسیار متفاوت است‪.‬‬ ‫نکات مهم درباره سویه ‪۵.BA‬‬ ‫او افزود‪ :‬کرونا‪ ،‬ویروس جدیدی نیست بلکه نخستین‬ ‫نمونه این ویروس تحت عنوان «سارس کووید یک»‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۳‬در جهان نمایان شد و کرونایی که سه‬ ‫سال پیش کل جهان را درگیر خود کرد به نام «سارس‬ ‫کووید ‪ »۲‬شناخته شد و بعضی دانشمندان و متخصصان‬ ‫ویروس شناسی زیرسویه جهش یافته اومیکرون ‪۵.BA‬‬ ‫را به عنوان «سارس کووید ‪ »۳‬معرفی کردند‪ .‬این عضو‬ ‫ستاد ملی کرونا تصریح کرد‪ :‬سویه ‪ ۵.BA‬با تغییرات و‬ ‫جهش هایی که کرده است‪ ،‬تبدیل به یک ویروس جدید‬ ‫با قابلیت های جدید نسبت به ویروس کرونا شده است‬ ‫که یکی از مهم ترین ویژگی این ویروس قابلیت انتشار‬ ‫فوق العاده باال و بیماری زایی بسیار کم است که این امر‬ ‫نشان دهنده تکامل ویروس کرونا است‪ ،‬زیرا وقتی هر نوع‬ ‫ویروسی تکامل پیدا می کند‪ ،‬قابلیت انتشار ان افزایش و‬ ‫در مقابل شدت بیماری زایی ان کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬خاصیت واکسن گریزی سویه جدید‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬به دلیل جهشی که سویه ‪ ۵.BA‬پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬نسبت به زیرسویه های قبلی همچون دلتا‪ ،‬خاصیت‬ ‫واکسن گریزی پیدا کرده است‪ .‬بر اساس مطالعات بالینی‬ ‫که روی تمام واکسن های کرونا و اثربخشی ان روی‬ ‫سویه ‪ ۵.BA‬صورت گرفته‪ ،‬مشخص شده است که‬ ‫هیچ کدام از واکسن های کرونا نمی تواند در پیشگیری‬ ‫از ابتالی فرد به سویه ‪ ۵.BA‬موثر واقع شود و امکان‬ ‫ابتالی فرد حتی اگر چهار دوز واکسن کرونا را تزریق‬ ‫کند باال است؛ اما در افرادی که واکسن کرونا تزریق‬ ‫کرده اند‪ ،‬شدت بیماری بسیار کاهش پیدا می کند‪ .‬عمادی‬ ‫تاکید می کند‪ :‬وقتی عنوان می شود شدت کشندگی سویه‬ ‫‪ ۵.BA‬نسبت به زیرسویه های دیگر کرونا همچون دلتا‬ ‫کمتر است‪ ،‬بدین خاطر است که در سویه های قبلی کرونا‬ ‫همچون دلتا با اینکه تعداد ابتالی افراد کم بود‪ ،‬اما امار‬ ‫فوتی ها و بستری در ای سی یو زیاد بود؛ درصورتی که‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص بنشن جاوید سبز پارتاک درتاریخ ‪ 1401/05/05‬به شماره ثبت ‪ 71656‬به شناسه ملی ‪14011371640‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬تولید و بسته بندی و پخش و فروش کلیه فراورده های غذایی اعم از‬ ‫اماده و نیمه اماده ‪ ،‬خوراک گرم اماده مصرف ‪ ،‬خشکبار و حبوبات و چای و فراوری و بسته بندی انواع قهوه با نام تجاری خود و دیگران با استفاده از ظرفیت های خالی کارخانه ‪ ،‬بازرسی‬ ‫کاال و کنترل کیفیت و صدور مشاور کیفی استاندارد – پخش و تامین و توزیع و خرید و فروش ( بازرگانی ‪ ،‬تجاری ‪ ،‬اقتصادی و سرمایه گذاری اعم از خرید و فروش ) صادرات و واردات‬ ‫کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ‪ ،‬ترخیص کاال از گمرکات داخلی و بین المللی ‪ ،‬گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها ‪ ،‬اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات‬ ‫مالی و اعتباری صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ‪ ،‬شرکت در مناقصات و مزایدات ‪ ،‬اخذ و اعطای نمایندگی مجاز بازرگانی ‪ ،‬شرکت در نمایشگاهها ‪ ،‬مشارکت با افراد حقیقی یا حقوقی‬ ‫خارجی و داخلی در طرح های سرمایه گذاری (مرتبط با موضوع شرکت) ‪ ،‬تولیدی و صنعتی و دولتی و خدماتی و بازرگانی و تجاری و پیمان کاری و بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای‬ ‫و دریافت مجوز از مراجع ذیصالح طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی – تولید محصوالت کشاورزی ‪ ،‬ارائه خدمات و تامین نیاز تولیدکنندگان کشاورزی ‪ ،‬واردات بذر ‪ ،‬پیاز ‪ ،‬قلمه‬ ‫‪ ،‬پیوند ‪ ،‬ریشه و نهال و تخم نباتات ‪ ،‬در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت‬ ‫به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله چرخاب ‪ ،‬کوچه جنت [‪ ، ]1‬خیابان شهید موحدیان ‪ ،‬پالک ‪ ، 19-‬مجتمع ثریا‬ ‫‪ ،‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 4‬کدپستی ‪ 8143914515‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ‪ 100,000,000‬ریال نقدی منقسم به ‪ 10000‬سهم ‪ 10000‬ریالی تعداد ‪ 10000‬سهم ان با‬ ‫نام عادی مبلغ ‪ 100000000‬ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ‪ 162‬مورخ ‪ 1401/04/20‬نزد بانک بانک ملی ایران شعبه شعبه خیابان فردوسی اصفهان با کد ‪1703014‬‬ ‫پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم ساغر خیاطی به شماره ملی ‪ 1270905260‬به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای امیر رضائی خیرابادی به شماره ملی‬ ‫‪ 1271896494‬به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای امید نقیه به شماره ملی ‪ 1284884661‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای سعید هاشمی‬ ‫به شماره ملی ‪ 1287060013‬به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای سید میثم کتابی پور به شماره ملی ‪ 1288224559‬به سمت مدیرعامل به مدت ‪ 2‬سال دارندگان حق‬ ‫امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء اقای سعید هاشمی و اقای سید‬ ‫میثم کتابی پور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان خانم اعظم سهیلی فرد به شماره ملی ‪ 1287251919‬به سمت بازرس علی البدل به‬ ‫مدت ‪ 1‬سال خانم شیوا شمسی به شماره ملی ‪ 1290651620‬به سمت بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سال روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪.‬‬ ‫ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1358071‬‬ ‫در سویه ‪ ۵.BA‬با وجود اینکه شدت ابتالی ان ده ها‬ ‫برابر بیشتر از سویه های قبلی کرونا است‪ ،‬امار فوتی ها و‬ ‫بستری بیماران در ای سی یو بسیار پایین تر است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬در سویه ‪ ۵.BA‬شاهد هستیم افرادی که در این‬ ‫سه سال پاندمی کرونا مبتال نشده اند‪ ،‬مبتال به این سویه‬ ‫می شوند که این نشان می دهد در سویه ‪ ۵.BA‬فردی‬ ‫مصون نیست‪ ،‬اما شاهد بیماران بدحال و فوتی های‬ ‫کمتری در این زیرسویه هستیم درحالی که در سویه دلتا‬ ‫حتی شاهد فوتی های روزانه باالی ‪ ۵۰۰‬نفر در کشور‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬عمده افراد فوتی در اثر ابتال به سویه ‪۵.BA‬‬ ‫رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬عمده افرادی که شاهد هستیم در اثر ابتال به سویه‬ ‫‪ ۵.BA‬فوت می کنند‪ ،‬بیشتر افراد سالخورده‪ ،‬دارای‬ ‫بیماری های خاص و زمینه ای و افرادی هستند که اقدام‬ ‫به واکسیناسیون کرونا حتی یک دوز هم نکردند در واقع‬ ‫در ماه های اخیر شاهد فوت یک فرد مبتال به زیرسویه‬ ‫‪ BA۵‬که فاقد بیماری خاص و زمینه ای که واکسیناسیون‬ ‫کرونا خود را انجام داده است‪ ،‬نبوده ایم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫هم اکنون به بیمارستان ها مراجعه کنیم‪ ،‬درخواهیم یافت‬ ‫افرادی که در اثر ابتال به این سویه جدید در بیمارستان ها‬ ‫بستری هستند‪ ،‬افراد سالخورده‪ ،‬دارای بیماری زمینه ای و‬ ‫بیماری های خاص هستند‪ .‬عمادی تصریح کرد‪ :‬در سویه‬ ‫‪ ۵.BA‬کودکان هم همچون بزرگساالن مبتال می شوند‬ ‫در صورتی که در سویه های قبلی کرونا کودکان مبتال‬ ‫نمی شوند یا درصد ابتالی انان بسیار کم و ناچیز بود‬ ‫اما در زیرسویه جدید فرقی بین بزرگ سال و کودک در‬ ‫ابتال به کرونا نیست؛ منتهی شدت کشندگی زیرسویه‬ ‫‪ ۵.BA‬در کودکان بسیار کم است مگر کودکانی که‬ ‫دچار بیماری خاص‪ ،‬نقص سیستم ایمنی بدن به صورت‬ ‫مادرزادی هستند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مدت قرنطینه افراد در زیرسویه ‪۵.BA‬‬ ‫او گفت‪ :‬سویه ‪ ۵.BA‬عالئم جدیدی نسبت به‬ ‫سویه های قبلی کرونا ندارند و به طورمعمول با بدن درد‪،‬‬ ‫سردرد‪ ،‬کمردرد‪ ،‬اسهال شدید‪ ،‬گلودرد بسیار شدید و غیره‬ ‫است که البته فرد مبتال همه این عالئم را ندارد بلکه تنها‬ ‫یک تا دو عالمت را دارد‪ .‬این عضو ستاد ملی کرونا اضافه‬ ‫کرد‪ :‬بهبود فرد مبتال به زیر سویه ‪ ۵.BA‬پس از شش‬ ‫روز است اما مدت قرنطینه فرد در خانه نباید کمتر ‪۱۰‬‬ ‫روز باشد و فردی که در اثر ابتال به این زیرسویه کمتر از‬ ‫‪ ۱۰‬روز در اجتماع حاضر شود‪ ،‬باعث شیوع این ویروس‬ ‫به دیگران می شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به ثبت نام‬ ‫بیش از ‪ ۶۵‬هزار اصفهانی برای مراسم اربعین در سامانه سما‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ثبت نام پیاده روی اربعین از دهم تیر در سامانه سماح اغاز‬ ‫شده است و تا هفدهم مردادماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫علیرضا صادقی با اشاره به ثبت نام بیش از ‪ ۶۵‬هزار‬ ‫اصفهانی برای مراسم اربعین در سامانه سماح اظهار کرد‪:‬‬ ‫ثبت نام پیاده روی اربعین از دهم تیرماه در سامانه سماح اغاز‬ ‫شده است و تا هفدهم مرداد ادامه دارد و پس از اتمام زمان‬ ‫ثبت نام‪ ،‬ستاد مرکزی اربعین در خصوص شیوه برگزاری مراسم‬ ‫تصمیم گیری و دستورالعمل برگزاری مراسم را به همه ستادها‬ ‫ازجمله ستاد ثبت نام و اخذ ویزا ابالغ می کند‪ .‬او افزود‪ :‬پس از‬ ‫تکمیل ثبت نام ها‪ ،‬دولت عراق در خصوص اینکه مراسم اربعین‬ ‫امسال مانند سال گذشته به صورت هوایی برگزار می شود یا‬ ‫زائران به صورت زمینی مشرف می شوند‪ ،‬تصمیم گیری و نتیجه‬ ‫نهایی را اعالم می کند‪ .‬درحال حاضر ایرانیان برای ورود به‬ ‫عراق برای زیارت نیازی به ارائه ویزا ندارند اما اینکه در ایام‬ ‫محرم نیز می توانند بدون ویزا وارد خاک عراق شوند یا خیر‪،‬‬ ‫مشخص خواهد شد‪ .‬مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با‬ ‫تاکید بر تزریق دو دوز واکسن کرونای زائران و اهمیت نداشتن‬ ‫نوع واکسن تزریقی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امکان ارائه خدمات ویژه به‬ ‫بیماران خاص وجود ندارد؛ بنابراین به افراد دارای بیماری های‬ ‫خاص مانند بیماران سرطانی‪ ،‬کلیوی‪ ،‬دیابت شدید و افرادی‬ ‫که نیازمند مراقبت های ویژه هستند‪ ،‬توصیه شده است که در‬ ‫سامانه سماح ثبت نام نکنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬درحال حاضر افراد‬ ‫باالی ‪ ۶۵‬سال اجازه ثبت نام در سامانه سماح را ندارند اما به‬ ‫محض صادر شدن مجوز از سمت دولت عراق‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫می شود‪ .‬در صورتی که مراسم اربعین به صورت زمینی‬ ‫برگزار شود‪ ،‬زائران از ششم شهریورماه پیاده روی خود را اغاز‬ ‫می کنند و تا چند روز پس از روز اربعین‪ ،‬رفت وامد زائران ادامه‬ ‫دارد‪ .‬صادقی خاطرنشان کرد‪ :‬طی سال گذشته با توجه به‬ ‫صادر نشدن مجوز برای پیاده روی اربعین و برگزاری مراسم‬ ‫به صورت هوایی‪ ،‬بیش از دو هزار و ‪ ۶۵۰‬نفر زائر به کربال‬ ‫مشرف شدند که بیش از یک هزار ‪ ۶۰۰‬نفر مربوط به ستاد‬ ‫بازسازی و عتبات موکب ها و مابقی نیز زائرانی بودند که ویزای‬ ‫خود را توسط سازمان حج و زیارت دریافت کرده بودند‪.‬‬ ‫ازادی ‪ ۲۷‬محکو م به قصاص‬ ‫با کمک شورای حل اختالف‬ ‫اصفهان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬بنا به گفته رئیس شورای حل اختالف استان‬ ‫اصفهان در سال ‪ ۱۴۰۰‬با همت و تالش همکاران شوراهای‬ ‫حل اختالف در سطح استان ‪ ۲۷‬نفر از قصاص رهایی یافتند‪.‬‬ ‫سید محمد موسویان با بیان اینکه ‪ ۲۷‬نفر در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫از قصاص نفس رهایی یافتند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فلسفه تشکیل‬ ‫شوراهای حل اختالف ایجاد صلح و سازش با استفاده‬ ‫از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان است‪ .‬او این امر مهم را‬ ‫قدردان زحمات کارکنان زحمتکش و خدوم شوراهای حل‬ ‫اختالف دانست و گفت‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬با تالش همکاران‬ ‫شوراهای حل اختالف در سطح استان اصفهان ‪ ۲۷‬فقره‬ ‫پرونده قصاص به مصالحه رسیده و باگذشت اولیای دم از‬ ‫اجرای حکم‪ ،‬محکوم علیه ها از قصاص نفس رهایی یافتند‬ ‫و به زندگی بازگشتند‪ .‬رئیس شوراهای حل اختالف استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬گذشت خانواده های اولیای دم را اقدامی ارزشمند و‬ ‫خداپسندانه عنوان کرد‪.‬‬ ‫اجرای طرح اطعام حسینی‬ ‫کمیته امداد امام (ره) اصفهان‬ ‫در ماه محرم و صفر‬ ‫گروه جامعه‪ :‬در ماه محرم و صفر با مشارکت خیران‪ ،‬طرح‬ ‫اطعام و احسان حسینی با هدف کمک به معاش خانواده های‬ ‫نیازمند اجرا می شود‪.‬مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬با اشاره به زمان اجرای طرح اطعام و احسان‬ ‫حسینی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این طرح برای خدمت به خانواده های‬ ‫نیازمند‪ ،‬هم زمان با شروع ماه محرم و ایام سوگواری حضرت‬ ‫ابا عبدا‪ ...‬الحسین (ع) اغاز و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬کریم زارع با بیان اینکه توزیع بسته های معیشتی‪ ،‬طبخ‬ ‫غذای گرم برای مددجویان تحت حمایت و حامی یابی برای‬ ‫کودکان یتیم و نیازمند از جمله برنامه های این طرح است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬مراکز نیکوکاری‪ ،‬مساجد‪ ،‬حسینیه ها‪ ،‬تکایا و هیئت های‬ ‫مذهبی و مردم عزادار استان با تمام ظرفیت خود در این امر‬ ‫خیر سهیم خواهند شد‪.‬‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص نانو فناوران صنعت سبز پارس درتاریخ ‪ 1401/04/28‬به شماره ثبت ‪ 71583‬به شناسه ملی ‪14011348150‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬شرح فعالیت ) تهیه و تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی پیشرفته مبتنی‬ ‫بر فناروی شیمیایی و نانو فناوری فراورده های اصلی و فرعی انها ) ارایه خدمات تخصصی ازمایشگاهی و انالیز مواد ) انجام خدمات تخصصی پژوهشی در زمینه مختلف شیمیایی ) انجام‬ ‫خدمات مشاوره ای در زمینه کاری صنایع شیمیایی تصفیه اب و هوا‪ ،‬پساب صنعتی و امور و فعالیت های محیط زیستی ) تهیه وتولید مواد کربنی و اتش زا ‪ ،‬ذغال ها و تجهیزات وابسته‬ ‫) توانمند سازی دانش اموختگاه دانشگاه و مراکز اموزشی به منظور ورود به فضای کسب و کار ) ارایه مشاوره در زمینه ثبت اختراع ایده نوین و دانش بنیان ) صادرات و واردات انواع مواد‬ ‫اولیه و تجهیزات صنعتی‪ ،‬ازمایشگاهی و ماشین االت ) حمل و نقل درون شهری ) انبارداری و بسته بندی‪ ،‬پخش و فروش محصوالت ) برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و‬ ‫بین المللی ) شرکت در کلیه مناقصات ‪ ،‬پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی ) اخذ و اعطا نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی ) دریافت وام یا اعتبار از‬ ‫منابع داخلی یا خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش‬ ‫مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله سیچان ‪ ،‬کوچه فرشاد ‪ ،‬کوچه مهرگان ‪ ،‬پالک ‪ ، 31‬طبقه همکف کدپستی ‪ 8173763411‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ‪10,000,000‬‬ ‫ریال نقدی منقسم به ‪ 10000‬سهم ‪ 1000‬ریالی تعداد ‪ 10000‬سهم ان با نام عادی مبلغ ‪ 10000000‬ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ‪ 325‬مورخ ‪ 1401/04/09‬نزد بانک‬ ‫ملی شعبه چهارراه نظر با کد ‪ 3111‬پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره اقای مهران کیانی هرچگانی به شماره ملی ‪ 1270401671‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪1‬‬ ‫سال اقای سید حسین بنی طبا به شماره ملی ‪ 1288291108‬به سمت مدیرعامل به مدت ‪ 1‬سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 1‬سال اقای مهرداد کیانی هرچگانی به شماره‬ ‫ملی ‪ 1292903570‬به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 1‬سال دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها عقود‬ ‫اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء سید حسین بنی طبا و مهران کیانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪.‬بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی‬ ‫فوق متناسب با نیاز شرکت بالمانع است‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان اقای علیرضا حاجی هاشمی به شماره ملی ‪ 1199776467‬به سمت بازرس علی البدل به مدت ‪1‬‬ ‫سال اقای علیداد کیانی هرچگانی به شماره ملی ‪ 4622922304‬به سمت بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سال روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪.‬‬ ‫ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1358112‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫قاب جادویی‬ ‫کرونا سریال کرونایی‬ ‫«ده نمکی» را تعطیل کرد‬ ‫سریال «ازادی مشروط» به تهیه کنندگی و کارگردانی‬ ‫مسعود ده نمکی به دلیل ابتالی برخی عوامل و بازیگران‬ ‫به صورت موقت تعطیل شد‪.‬‬ ‫به گزارش سیما فیلم‪ ،‬در پی ابتالی کارگردان و تعدادی از‬ ‫عوامل و بازیگران سریال «ازادی مشروط» به کرونا‪ ،‬تولید این‬ ‫پروژه تلویزیونی به صورت موقت تعطیل شد‪.‬‬ ‫سریال جدید مسعود ده نمکی که موضوع ان درباره‬ ‫کروناست‪ ،‬در لوکیشن بیمارستان در حال تولید بود که به‬ ‫دلیل اوج گیری کرونا در روزهای گذشته و فعالیت مستمر گروه‬ ‫در لوکیشن بیمارستان‪ ،‬تعدادی از عوامل و بازیگران سریال‬ ‫ازجمله مسعود ده نمکی تهیه کننده و کارگردان مجموعه‪ ،‬به‬ ‫ویروس کرونا مبتال شدند و هم اکنون تحت درمان هستند‪.‬‬ ‫سریال ‪ ۳۰‬قسمتی و طنز «ازادی مشروط» با محوریت‬ ‫ت گروه های جهادی‪ ،‬کادر درمان و پرستاران‬ ‫طنز درباره فعالی ‬ ‫در ایام کرونا و مصائب و شیرینی های این دوران به‬ ‫تهیه کنندگی و کارگردانی مسعود ده نمکی در مرکز سیمافیلم‬ ‫ساختهمی شود‪.‬‬ ‫نگارش فیلمنامه سریال توسط کریم خودسیانی و شهاب‬ ‫عباسی براساس طرحی از مسعود ده نمکی انجام شده است‪.‬‬ ‫سریال جعفری جوزانی و برنامه‬ ‫سیدجواد هاشمی از ساترا‬ ‫مجوزگرفتند‬ ‫«بهشت تبهکاران» مسعود جعفری جوزانی و «چیدمانه»‬ ‫سیدجواد هاشمی از شورای تولید و انتشار ساترا مجوز گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ساترا‪ ،‬جلسه شورای انتشار‬ ‫ساترا با حضور اعضای حقیقی و حقوقی روز چهارشنبه‪ ،‬پنج‬ ‫مردادماه ساعت ‪ ۱۳.۳۰‬در ساترا تشکیل شد و شورا با انتشار‬ ‫برنامه «چیدمانه» به تهیه کنندگی سیدجواد هاشمی در رسانه‬ ‫«فیلم ناب» موافقت کلی انجام داد‪ .‬در این جلسه برنامه «اول‬ ‫شو» دیگر برنامه رسانه «فیلم ناب» نیز موردبررسی اعضا‬ ‫قرار گرفت‪.‬همچنین بعدازظهر روز چهارشنبه شورای صدور‬ ‫مجوز تولید سریال‪ ،‬با حضور اعضای حقیقی و حقوقی در ساترا‬ ‫تشکیل شد و اعضای شورا به بررسی طرح ها و فیلمنامه های‬ ‫وصول شده به دبیرخانه شورا پرداختند‪.‬در این جلسه با‬ ‫طرح فیلمنامه سریال «بهشت تبهکاران» به نویسندگی‬ ‫مسعود جعفری جوزانی موافقت شد و فیلمنامه «طاغی»‪،‬‬ ‫«سانفرانسیسکو» و «قمارباز» موردبررسی اعضا قرار گرفت و‬ ‫مقرر شد جلسات کارشناسی با نویسندگان برگزار شود‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 09‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4410‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫معاون فرهنگی شهردار اصفهان مطرح کرد‪:‬‬ ‫اصفهان مشارکت کننده جشنواره فیلم کودک است نه اسپانسر ان‬ ‫اهالی هنر هفتم در چهارمین نشســت اعضای کمیسیون‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شــورای اسالمی شهر اصفهان با‬ ‫هنرمندان به بیان دیدگاه ها و دغدغه هــای خود در این حوزه‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬حجت االسالم مهروی پور رئیس کمیسیون‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شــورای اسالمی شهر اصفهان در‬ ‫این نشســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از رویکردهای ما در شــورای‬ ‫ششم‪ ،‬برگزاری نشست های هم اندیشی با نخبگان و خبرگان‬ ‫عرصه هــای مختلف هنری بوده اســت‪ .‬هــدف ما کمک به‬ ‫فعالیت های هنری در شهر اصفهان است‪ ،‬در این راستا جلسات‬ ‫خوبی برگزار کردیم که ماحصل ان قرار اســت اتفاقات خِیر در‬ ‫کالنشهر اصفهان باشد‪.‬‬ ‫علی صالحی عضو کمیســیون فرهنگی اجتماعی ورزشی‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد‪ :‬شعار‬ ‫این دوره از مدیریت شهری حول محور زیست پذیری اصفهان‬ ‫اســت‪ ،‬یعنی‪ ،‬اصفهان من شهر زندگی‪ .‬معتقدیم نصف جهان‬ ‫ظرفیت ایجاد یــک زندگی متعادل را دارد تا با رفع مخاطراتی‬ ‫کــه به تازگی شــکل گرفته‪ ،‬این ویژگی کالن شــهر اصفهان‬ ‫همچنان پابرجا باشــد‪ .‬وظایف مدیریت شهری در حوزه های‬ ‫مختلف محقق نمی شود مگر اینکه همه بخش های ان برای‬ ‫هم گرایــی در کنار هم قرار بگیرند‪ .‬اکنون در این نشســت‪ ،‬از‬ ‫نخبگان سینمای اصفهان می خواهیم تا بگویند چگونه می توانیم‬ ‫از ابزارهای این هنر برای ارتقای شرایط زندگی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در زمانه ای کــه در مواجهه با تهاجم های جدی‬ ‫در حوزه شــناختی و ادراکی هستیم‪ ،‬باید بتوانیم از راهبردهای‬ ‫متخصصان این حوزه استفاده کنیم‪ .‬نگاه ما به هنر‪ ،‬نگاهی برای‬ ‫ایجاد پیوستگی اجتماعی است‪ .‬ما به دنبال تقویت موضوعاتی‬ ‫باید باشــیم که در قالب چســب اجتماعی این همبســتگی و‬ ‫پیوســتگی را ایجاد کند و چه چیزی بهتر از قاب تصویر که در‬ ‫چارچوب های مختلف از ان استفاده می شود‪ .‬باید تالش کنیم‬ ‫هنر را از قالب یک کاال برای یک قشر خاص خارج کنیم تا در‬ ‫دســترس عموم مردم قرار گیرد و به واسطه این عمومی سازی‬ ‫شاهد تاثیرات مثبت باشیم‪.‬‬ ‫این مســئول بابیان اینکه هنرمندان به ویژه در حوزه رسانه‬ ‫شناخت خوبی از زمانه و اقتضائات ان و سالیق مردم در برهه‬ ‫کنونی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اســتفاده از این شــناخت می تواند ما را در‬ ‫تصمیم گیری ها کمک کند‪ .‬به هرحال باید از ظرفیت هنر برای‬ ‫ترویج و تبلیغ حقیقت اســتفاده کنیم و مدیریت شهری برای‬ ‫داشتن سرمایه اجتماعی باید بر مبنای حقیقت گام بردارد و این‬ ‫حس را در مردم تقویت کند‪.‬‬ ‫بزرگداشت دو گرافیست فقید اصفهانی‬ ‫برگزار شد‬ ‫سومین نشست تخصصی گپ و گرافیک به بزرگداشت‬ ‫زنده یاد استاد سید مجید عقیلی و استاد سید محمدحسن عقیلی‬ ‫پیشکسوتانگرافیکاصفهانپرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سومین نشست تخصصی گپ و گرافیک‬ ‫به یاد زنده یاد استاد سید مجید عقیلی و استاد سیدمحمدحسن‬ ‫عقیلی پیشکسوتان گرافیک اصفهان صبح شنبه برگزار شد‪،‬‬ ‫این مراسم با عنوان «در ستایش لبخند او» با حضور هنرمندان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1377‬برابر رای شماره ‪ 140160302007001699‬مورخ ‪ 1401/4/21‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا باقریان سهلوانی فرزند‬ ‫احمد بشماره شناسنامه ‪ ۴۸۳۵‬و کد ملی ‪ ۱۱۱۰۰۴۷۴2۸‬صادره از فالورجان در ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین کشاورزی با کاربری زراعی به مساحت ‪ 1768/21‬متر مربع (که ‪ 1345/44‬متر‬ ‫مربع ان در حریم رودخانه واقع شده است) پالک ‪ ۵۱۹‬اصلی واقع در دستگرد شاده خریداری‬ ‫از مالک رسمی اقایان حسین و حسن محمدی نسبت به عین و منافع محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/24 :‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1357515‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1261‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/04/07-۳۷۲۷‬هیات سوم خانم اعظم عباسی بهارانچی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲‬کدملی‪ ۱۲۹۰۲۹۹۱۳۷‬صادره اصفهان فرزند براتعلی در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 240/90‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۱۹۹‬فرعی از ‪ ۹‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی حسین عباسی بهارانچی مورد‬ ‫ثبت صفحه ‪ ۵۸۰‬دفتر ‪ ۳۷‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/09 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان‪/1349878‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1384‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۹۳۸‬مورخ ‪ 1401/5/2‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی باقری باباشیخعلی‬ ‫فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه ‪ ۲۰۱‬و کد ملی ‪ ۱۱۱۲۰۷۰۱۵۱‬صادره از فالورجان در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با کاربری زراعی به مساحت ‪ 1117/78‬مترمربع پالک ‪۴۳۴‬‬ ‫اصلی واقع در کارویه خریداری از مالک رسمی اقای رحمت اله باقری باباشیخعلی محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/09:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/24:‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1357601‬م الف‬ ‫عرصه گرافیک و اساتید این رشته‪ ،‬دوستان و خانواده این دو‬ ‫استاد مرحوم در سالن سعدی حوزه هنری اصفهان برگزار و‬ ‫شلوغی و حضور جمعیت در سنین مختلف در سالن سعدی‬ ‫نشان از محبوبیت این دو هنرمند در میان دوستان‪ ،‬اشنایان‬ ‫و جامعه هنری اصفهان داشت‪.‬در این مراسم که با اجرای‬ ‫محمدعلی ناصحی طراح و گرافیست برگزار شد‪ ،‬برخی از‬ ‫دوستان و همکاران این دو برادر به بیان خاطرات خود از ایشان‬ ‫اگهی مفقود شدن سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1382‬شماره نامه‪ 140185602007002461 :‬اقای رضا عسکریان فرزند علی رضا به‬ ‫استناد ‪ ۲‬برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده است مدعی‬ ‫است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به پالک ثبتی ‪ 766‬فرعی از ‪ ۱۲‬اصلی واقع در‬ ‫فالورجان‪ ،‬زازران بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان بسریال ‪/96 - 418093‬الف در دفتر امالک الکترونیک‬ ‫‪ ۱۳۹6۲۰۳۰۲۰۰۷۰۰۵۰۰۳‬به نام نامبرده ثبت‪ ،‬صادر وتسلیم گردیده و سپس مفقود شده است‪.‬‬ ‫بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده‬ ‫‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک‬ ‫مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز به این اداره‬ ‫مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت‪ ،‬المثنی سند مالکیت مرقوم‬ ‫صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬محمدعلی ناظمی اشنی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک فالورجان ‪/1357577‬م الف‬ ‫اگهی مفقود شدن سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1383‬شماره نامه‪ 140185602007002458 :‬اقای علی علیخانی با وکالت از اقای‬ ‫کوروس انصاری جابری فرزند حسین به استناد ‪ ۲‬برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء‬ ‫شهود رسما گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت ‪ 25326‬سهم مشاع از ‪ 63954‬سهم‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به پالک ثبتی ‪ ۸۹‬فرعی ‪ 447‬اصلی واقع در فالورجان‪،‬‬ ‫اشترجان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان بسریال ‪/96 -418022‬الف در دفتر امالک الکترونیک‬ ‫‪ ۱۳۹6۲۰۳۰۲۰۰۷۰۰4۹4۹‬به نام نامبرده (کوروس انصاری جابری) ثبت و صادر و تسلیم‬ ‫گردیده و سپس مفقود شده است‪ .‬بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هر‬ ‫کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪.‬‬ ‫و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت‪ ،‬المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان ‪/1357586‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1390‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۹۴۳‬مورخ ‪ 1401/5/2‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه عشوری‬ ‫مهرنجانی فرزند علی باز بشماره شناسنامه ‪ ۱۲‬وکد ملی ‪ ۱۱۱۱۴۲۹۲۵۱‬صادره از فالورجان در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با کاربری زراعی به مساحت ‪ 899/83‬مترمربع پالک ‪۸۶‬‬ ‫فرعی از ‪ ۴۳۴‬اصلی واقع در کارویه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای عباسقلی کرمی‬ ‫میان رشیدی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/24 :‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1357573‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1386‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۹۴۴‬مورخ ‪ 1401/5/3‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب سالک اصفهانی‬ ‫فرزند اکبر بشماره شناسنامه ‪ ۴۳۴۱‬و کد ملی ‪ ۱۲۹۲۱۹۶۲۲۱‬صادره از اصفهان در ششدانگ‬ ‫سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد‪ :‬ارتقای‬ ‫برند شهری اصفهان خصوصًا در حوزه گردشگری و حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان اصفهانی در حوزه سینما نکاتی است که صاحبان‬ ‫این حوزه می توانند راهکارهایی در خصوص ان به ما ارائه بدهند‪.‬‬ ‫مجتبی شاه مرادی معاون فرهنگی شهردار اصفهان در این‬ ‫نشست اظهار کرد‪ :‬در چند سال گذشته جشنواره در حوزه روابط‬ ‫عمومی شهرداری پیگیری می شد‪ .‬رفت وامدها و گفت وگوهای‬ ‫متعددی با دوستان ما در ارشاد صورت گرفته است‪ .‬نگاه دوستان‬ ‫در تهران این است که هرجا اسپانسر بهتری باشد ما جشنواره‬ ‫را به انجا می بریم و نگاهی به سوابق و برند جشنواره ندارند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬از بهمن ماه سال گذشته رفت وامدهایی به وزارت‬ ‫ارشاد و بنیاد فارابی داشتیم‪ ،‬قرار است طی ‪ ۱۰‬روز اینده پیشنهاد‬ ‫تهران به اصفهان اعالم شــود‪ .‬ما اعــام کردیم که اصفهان‬ ‫پرداختند‪.‬حشمت اهلل انتخابی یکی از فعاالن عرصه انتشارات‬ ‫در اصفهان اظهار داشت‪ :‬عقیلی ها دل و رفتارشان پر از شادی‬ ‫بود و طنز اصفهانی که در رفتار این خانواده وجود داشت باعث‬ ‫می شد که بر لب همه لبخند بنشیند‪.‬او با اشاره به این که روزگار‬ ‫عبوس شده است افزود‪ :‬این مراسم پاسداشت بزرگی است زیرا‬ ‫بزرگداشت انسان هایی است که لبخند و شاد بودن را به همه‬ ‫افراد اطرافشان هدیه می دادند‪.‬در ادامه حامد قصری یکی از‬ ‫فعاالن عرصه رسانه و هنر مقاله ای را به عنوان وای بر ما وای‬ ‫بر اصفهان در رثای از دست دادن اساتید و هنرمندان بزرگ‪،‬‬ ‫پیشکسوتان و مرگ جبران ناپذیر چهره های فرهنگی و هنری‬ ‫اصفهان برای حضار خواند‪.‬سپس همسر استاد عقیلی به بیان‬ ‫خصوصیات اخالقی این دو هنرمند پرداخت و از عالقه این دو‬ ‫امادگی دارد اما اصفهان مشــارکت کننده در جشنواره است نه‬ ‫اسپانسر ان‪.‬‬ ‫مصطفــی نباتی نژاد عضو کمیســیون فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشی شــورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد‪ :‬اگر هنر‬ ‫و هنرمند در این نشست شــرکت می کند و ما نیز حضور پیدا‬ ‫می کنیم علت ان همبســتگی برای رســیدن به عنوان شهر‬ ‫زندگی است‪ .‬در این مسیر که حق طلبی و صراحت در ان دیده‬ ‫می شود همه ما باید قدم برداریم تا شهر ما شهر زندگی شود‪ .‬از‬ ‫گفت وگوها نرنجیم و فقط اداب را رعایت کنیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اقدامات خوبی تاکنون انجام شده و باید جلسات‬ ‫با هنرمندان صورت جلسه تحلیل محتوایی الزم را داشته باشد‪،‬‬ ‫صحبت ها نوشته و مصوبات درج شود و انچه در اراده شهرداری‬ ‫است از سمت خود شهرداری پیگیری شود‪ .‬انچه در این راستا‬ ‫به شورا مربوط است نیز تبدیل به الیحه می شود‪ ۱۳ .‬نفر باید در‬ ‫کنار هم بنشینیم و ان دغدغه را با توجه به اولویت های مختلف‬ ‫شهر بررسی کنیم که ایا اجرای ان به صالح هست یا نیست‪.‬‬ ‫این عضو شــورای شــهر اصفهان افزود‪ :‬هنوز برای اهالی‬ ‫فرهنگ و هنر‪ ،‬موضوع برنامه ریــزی جایزه بزرگ اصفهان را‬ ‫تبیین نکرده ایم که این اقدام نیز باید صورت گیرد‪ .‬توجه ویژه به‬ ‫اهالی ســینما‪ ،‬دست یابی به اهداف واحد در حوزه هنر و سینما‪،‬‬ ‫برنامه ریزی برای تامین نیازها و توسعه و گسترش فعالیت های‬ ‫سینمایی و تلویزیونی‪ ،‬کوشــش برای ارتقا ظرفیت این هنر و‬ ‫به روزاوری ســطح علمی و اموزش اعضا‪ ،‬راه اندازی و استقرار‬ ‫صندوق رفاه‪ ،‬توجه ویژه به اثار مستند به منظور نشر ان‪ ،‬پرداخت‬ ‫به موقع مطالبات مالی ســینماگران‪ ،‬بازنگری کلی و محتوایی‬ ‫نسبت به جشنواره فیلم کودک و نوجوان از جمله نکاتی بود که‬ ‫اهالی سینما در این نشست بر ان تاکید کردند‪.‬‬ ‫برادر به اموختن و کتاب خواندن گفت‪.‬در این مراسم هنرمندانی‬ ‫مانند عارف عدیلی‪ ،‬مهدی ارسطویی‪ ،‬جواد طاهری‪ ،‬نیما‬ ‫پیراسته‪ ،‬علیرضا عسگری فر‪ ،‬مهدی غالمی‪ ،‬هادی عسگری‬ ‫فر‪ ،‬استاد شهریاری و مرتضی اخراجی یکی از اقوام این دو‬ ‫هنرمند به بیان وجوه شخصیتی و حرفه ای این دو استاد هنرمند‬ ‫پرداختند‪.‬نیما پیراسته به رابطه دوستانه ای که استاد مجید عقیلی‬ ‫با شاگردانش داشت اشاره کرد و مهدی ارسطویی صمیمیت را‬ ‫مهم ترین چیزی دانست که در استاد مجید عقیلی وجود داشت‪.‬‬ ‫مهدی غالمی دیگر هنرمند گرافیست در خصوص استاد‬ ‫مجید عقیلی گفت‪ :‬بیشتر از اینکه استاد عقیلی گرافیک به ما‬ ‫یاد دهد به ما عشق‪ ،‬احترام و دوست داشتن را اموخت و در هر‬ ‫چیزی که یاد می داد ردپایی از عشق وجود داشت‪.‬‬ ‫یک قطعه زمین مزروعی با کاربری زراعی به مساحت ‪ 1166/60‬مترمربع پالک ‪ ۸۶‬فرعی از‬ ‫‪ ۴۳۴‬اصلی واقع در کارویه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای عباسقلی کرمی میان‬ ‫رشیدی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/24 :‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1357565‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1388‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۹۳۹‬مورخ ‪ 1401/5/2‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اکبر سالک اصفهانی‬ ‫فرزند على بشماره شناسنامه ‪ ۷۹۴‬و کد ملی ‪ ۱۲۸۵۴۵۹۴۵۸‬صادره از اصفهان در ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین مزروعی با کاربری زراعی به مساحت ‪ 1242/62‬مترمربع پالک ‪ ۸۶‬فرعی از‬ ‫‪ ۴۳۴‬اصلی واقع در کارویه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای عباسقلی کرمی میان‬ ‫رشیدی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/24 :‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1357569‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1266‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/03/22 -۲۸۴۶‬هیات چهارم اقای سعید سهرابی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۶۶‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۲۲۶۰۵۹‬صادره اصفهان فرزند على ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 172/50‬متر مربع از پالک ‪ ۲۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب از مالکیت‬ ‫مالکرسمیحسینشیرهجونیبموجبطبقسندانتقالی‪ ۳۶۵۵۳‬مورخ‪ 1347/08/20‬دفترخانه‪۸۶‬‬ ‫اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/09 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1350509‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شرکت پایا فرین پیروز شرکت با مسئولیت محدود به شماره‬ ‫ثبت ‪ 55717‬و شناسه ملی ‪14005639550‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1401/04/02‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‬ ‫‪ :‬مرکز اصلی شرکت به نشانی استان اصفهان‪ ،‬شهرستان برخوار‪ ،‬بخش حبیب اباد‪ ،‬روستای‬ ‫شهرک صنعتی دولت اباد‪ ،‬شهرک صنعتی دولت اباد‪ ،‬خیابان حبیب اباد‪ ،‬بن بست ششم‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ،1‬طبقه همکف‪ ،‬کدپستی ‪ 8341659146‬تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اصفهان (‪)1358107‬‬ ‫چهره ها‬ ‫‪5‬‬ ‫صباغ زاده‪ :‬برای نجات سینما‬ ‫سلبریتی ها را کنار بگذاریم‬ ‫مهدی صباغ زاده کارگردان و تهیه کننده سینما گفت‪:‬‬ ‫به نظر من تنها راه نجات سینما این است که سلبریتی های‬ ‫چند میلیاردی را کنار گذاشته و بازیگران تازه نفس وارد کنیم‪.‬‬ ‫مهدی صباغ زاده در گفت وگو با میزان‪ ،‬پیرامون اخرین‬ ‫فعالیت های خود در عرصه سینما گفت‪ :‬فعال مشغول پروژه‬ ‫خاصی در مقام کارگردان و یا تهیه کننده نیستم‪ ،‬واقعیت امر‬ ‫شرایط اقتصادی سینما به نحوی نیست که بتوان فیلمی را‬ ‫تولید کرد‪ ،‬از سویی اثار بازگشت مالی هم ندارد و این مورد‬ ‫هم مزید بر علت شده است‪.‬‬ ‫او درباره ساخت فیلم جدید «کاوه صباغ زاده» فرزندش‬ ‫اضافه کرد‪ :‬کاوه از سال گذشته فیلمنامه ای را در دست‬ ‫داشت که پروانه ساخت هم گرفته بود اما در مرحله انتخاب‬ ‫بازیگران به مشکالت فراوانی برخورد کرد‪ ،‬وی با بازیگرانی‬ ‫صحبت کرده بود اما این بازیگران به اصطالح سلبریتی‬ ‫این قدر وی را اذیت کردند و سر پروژه های نمایش خانگی و‬ ‫غیره رفتند که وی به طور کامل ساخت ان اثر را کنسل کرد‪.‬‬ ‫صباغ زاده در همین رابطه ادامه داد‪ :‬متاسفانه این‬ ‫بازیگران فقط دنبال پول بودند و هرکجا پول بیشتری می داد‬ ‫انجا می رفتند‪ ،‬با بی اخالقی نزدیک به شش هفت ماه کاوه‬ ‫را معطل کردند تا جایی که از ساخت این فیلم با بازیگران‬ ‫چهره منصرف شد و به سراغ نگارش فیلمنامه دیگری رفت‬ ‫که نیازمند چهره ها نباشد‪.‬‬ ‫این کارگردان پیشکسوت سینما در همین رابطه افزود‪:‬‬ ‫حال اینکه فیلم جدید پسرم به جشنواره فیلم فجر امسال‬ ‫خواهد رسید یا نه به خودش مرتبط است و باید ببینیم‬ ‫درنهایت چه تصمیمی می گیرد؛ اما با توجه به مشکالتی‬ ‫که سلبریتی ها برایش به وجود اورند نگاهش به تولید فیلم‬ ‫جدیدش کامال عوض شده است‪.‬‬ ‫صباغ زاده با اشاره به افت محسوس تعداد مخاطبان‬ ‫سینما افزود‪ :‬در اولین قدم ما مشکالت فراوانی در تبلیغات‬ ‫سینما داریم‪ ،‬فیلم ها بستر مناسبی برای تبلیغت ندارند و از‬ ‫سویی بعد از دوران کرونا مردم به نوعی سینما را از سبد‬ ‫کاالیی خود کنار گذاشته و سینما نمی روند‪ .‬البته دراین بین‬ ‫ادامه شیوع کرونا هم در کاهش مخاطبان سینما بی تاثیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی برون رفت از وضعیت فعلی سینما را نیازمند تغییرات‬ ‫بنیادین دانست و تاکید کرد‪ :‬ازنظر من اگر می خواهیم‬ ‫سینما را نجات دهیم‪ ،‬کارگردانان باید دست از سر بازیگران‬ ‫معروف و چهره بردارند‪ ،‬بازیگر تازه نفس به سینمای کشور‬ ‫اضافه کنند تا هم هزینه های تولید کاهش یابد و هم اینکه‬ ‫مخاطب با چهره های تازه اشنا شود‪.‬‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص مهان مدیا صنعت نویان‬ ‫درتاریخ ‪ 1401/05/03‬به شماره ثبت ‪ 2830‬به شناسه ملی‬ ‫‪14011364122‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع‬ ‫عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬انجام فعالیتهای تولیدی‪ ،‬مهندسی‪،‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬مشاوره ای و نظارت‪ ،‬طراحی‪ ،‬تولید‪ ،‬ساخت و مونتاژ‪ ،‬خرید‪،‬‬ ‫فروش کلیه قطعات صنعتی و پلیمری در زمینه سازه های الیافی و پلیمری به‬ ‫ویژه مرتبط با محیط های فیلترکننده‪ ،‬فرایندهای فیلتراسیون‪ ،‬امیزه ها و مستربچ‬ ‫های پلیمری‪ ،‬ژئوسینتتیک ها‪ ،‬منسوجات محافظتی و ایمنی‪ ،‬عایق های صوت‪،‬‬ ‫گرما و رطوبت ها‪ ،‬جاذب ها‪ ،‬منسوجات پزشکی و کلیه عملیات مربوط به ان ها از‬ ‫قبیل تاسیس و بهره برداری از کارخانجات تولیدی و ایجاد و تاسیس شرکتهای‬ ‫جدید و مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز‪ ،‬ترخیص و انجام امور گمرکی ـ شرکت‬ ‫در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی ـ‬ ‫حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ اخذ انواع تسهیالت ارزی و ریالی‬ ‫از کلیه بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی‪ ،‬خصوصی و دولتی جهت‬ ‫شرکت و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی‪ ،‬انجام هرگونه فعالیت و خدمات ازمایشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت‬ ‫ـ ایجاد شعب داخلی و خارجی‪ ،‬دریافت نمایندگی از شرکتهای خارجی ـ اعطای‬ ‫نمایندگی داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع‬ ‫ذیربط ‪ ،‬مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای کلیه پروژه های تولیدی و صنعتی‪،‬‬ ‫انعقاد قراردادهای همکاری‪ ،‬مشارکت با شرکت‪‎‬های داخلی و خارجی و انتقال‬ ‫فناوری در زمینه موضوع فعالیت شرکت‪ .‬درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای‬ ‫الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی‬ ‫‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان خمینی شهر ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر خمینی شهر‪،‬‬ ‫محله دانشگاه صنعتی ‪ ،‬خیابان کمربندی خمینی شهر ‪ ،‬بلوار ازادگان ‪ ،‬پالک ‪0‬‬ ‫‪ ،‬ساختمان کریستال ‪ ،‬طبقه همکف کدپستی ‪ 8415683111‬سرمایه شخصیت‬ ‫حقوقی عبارت است از مبلغ ‪ 1,000,000‬ریال نقدی منقسم به ‪ 100‬سهم ‪10000‬‬ ‫ریالی تعداد ‪ 100‬سهم ان با نام عادی مبلغ ‪ 1000000‬ریال توسط موسسین‬ ‫طی گواهی بانکی شماره ‪ 140134‬مورخ ‪ 1401/04/29‬نزد بانک بانک ملی‬ ‫ایران شعبه دانشگاه صنعتی اصفهان با کد ‪ 3187‬پرداخت گردیده است اعضا‬ ‫هیئت مدیره اقای روح اله رستمی نجف ابادی به شماره ملی ‪1091240248‬‬ ‫به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای کیوان نادری به شماره ملی‬ ‫‪ 1160165068‬به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال و به سمت‬ ‫مدیرعامل به مدت ‪ 2‬سال اقای پرهام سلطانی به شماره ملی ‪ 1249941369‬به‬ ‫سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال و به سمت عضو اصلی هیئت‬ ‫مدیره به مدت ‪ 2‬سال دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور‬ ‫شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‬ ‫مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی‬ ‫و اداری‪ ،‬قراردادها و عقود اسالمی باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر‬ ‫می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان اقای میالد کمالی عباس‬ ‫ابادی به شماره ملی ‪ 0012984590‬به سمت بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سال اقای‬ ‫محمد قربانی به شماره ملی ‪ 1092303375‬به سمت بازرس علی البدل به مدت‬ ‫‪ 1‬سال روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین‬ ‫گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری خمینی شهر (‪)1358099‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سرمقاله‬ ‫پاالیش و پخش‬ ‫پاشنه اشیل وزارت نفت‬ ‫اگر قرار باشد واردات بنزین در دستور کار دولت قرار گیرد‪ ،‬با‬ ‫توجه به موضوع تحریم های امریکا‪ ،‬این امکان وجود دارد که‬ ‫واردات بنزین به کشور با چالش جدی مواجه شده و بسیاری‬ ‫از کشورها برای در امان ماندن از اثرات این تحریم ها‪ ،‬زیر‬ ‫بار صادرات بنزین به ایران نروند‪ .‬مصرف روزانه تقریبًا ‪120‬‬ ‫میلیون لیتر بنزین در کشور‪ ،‬زنگ خطری است که مسئوالن‬ ‫وزارت نفت و نیز شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی‬ ‫باید ان را جدی گرفته و برای رفع این مشکل چاره اندیشی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫درحالی که می شد با مدیریت صحیح روند تولید در‬ ‫پاالیشگاه ها و استفاده از ظرفیت پتروشیمی ها در تولید بنزین‪،‬‬ ‫روند صادرات این محصول استراتژیک را نیز ادامه داد‪ ،‬اما‬ ‫حاال به نظر می رسد چراغ قرمز برای تامین مصرف داخلی نیز‬ ‫روشن شده و بایستی چاره ای اساسی برای ان اندیشیده شود‪.‬‬ ‫به گفته مسئوالن ارشد دولت سیزدهم‪ ،‬با توجه به شرایط‬ ‫اقتصادی فعلی کشور‪ ،‬افزایش قیمت بنزین در دستور‬ ‫کار ان ها قرار ندارد و اگر قرار باشد تامین بنزین برای‬ ‫مصرف داخلی با مشکل مواجه شود‪ ،‬به نظر می رسد تنها‬ ‫راه ان‪ ،‬واردات باشد که با نگاهی به بودجه سال جاری‬ ‫کشور‪ ،‬برای ان بند و تبصره ای هم دیده نشده است‪ .‬به‬ ‫هر ترتیب درحالی که وزارت نفت برای افزایش صادرات و‬ ‫یافتن بازارهای جدید تالش مضاعفی را اغاز کرده‪ ،‬اما به‬ ‫نظر می رسد بنزین می تواند نقطه ضعف و پاشنه اشیل دولت‬ ‫سیزدهم در این حوزه تلقی شود و اگر فکر عاجلی برای رفع‬ ‫مشکالت ناشی از ان نشود‪ ،‬در اینده نزدیک اثرات منفی بر‬ ‫تالش های صورت گرفته در سایر بخش های وزارت نفت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید مدیرعامل و معاون‬ ‫ابفای کشور از کاروان امداد‬ ‫رسانی ابفای اصفهان در یزد‬ ‫مدیرعامل و معاون بهره برداری شرکت مهندسی‬ ‫ابفای کشور از تجهیزات و خودروهای ارسالی شرکت‬ ‫ابفای استان اصفهان به شهر سیل زده یزد بازدید کردند‪.‬‬ ‫مدیر مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ابفای استان‬ ‫اصفهان با اعالم این خبر افزود‪ :‬این تجهیزات و خودروها‬ ‫شامل دو عدد پمپ خودمکش ‪ 6‬اینچ‪ ،‬بادیسان بحران‬ ‫(دارای سه عدد پمپ ابکش و لجن کش چهار و ‪ 6‬اینچ‪،‬‬ ‫دیزل ژنراتور و جرثقیل سه تن)‪ ،‬یک دستگاه ولوو تریلر‬ ‫و دو دستگاه ایسوزو بحران دارای تجهیزات کامل اولیه‬ ‫است‪ .‬ابراهیم محمدی خاطر نشان کرد‪ :‬این تجهیزات روز‬ ‫جمعه هفتم مرداد همزمان با اغاز سیل شدید به شهر یزد‬ ‫اعزام شد‪ ،‬تا ابفای استان اصفهان نیز همراه و همگام با‬ ‫سایر مردم و ارگان های کشور‪ ،‬تمام تالش خود را برای‬ ‫کمک به مناطق سیل زده یزد به کار بندد‪ .‬گفتنی است این‬ ‫اقدام خیرخواهانه در حالی صورت گرفت که بخش های‬ ‫مختلف استان اصفهان نیز درگیر سیل شدید شده اند و‬ ‫کارکنان ابفای استان اصفهان با اقدامات جهادی و شبانه‬ ‫روزی‪ ،‬درصدد رفع مشکالت در اسرع وقت هستند‪ .‬الزم به‬ ‫توضیح است‪ ،‬به منظور خدمت رسانی به مردم و امدادرسانی‬ ‫مطلوب به اسیب دیدگان از حوادث غیر مترقبه در اقصی‬ ‫نقاط کشور‪ ،‬اولین مرکز مدیریت بحران صنعت ابفای کشور‬ ‫در استان اصفهان راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫نماد پاالیشی شرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان (شپنا) به سمت‬ ‫پتروپاالیشیشدن‬ ‫نماد شپنا اعالم کرد بیش از ‪ ۴۸‬درصد سهم پتروشیمی‬ ‫اصفهان و بیش از ‪ ۱۷‬درصد سهام شرکت نفت سپاهان‬ ‫را خریده و این سرمایه گذاری ها در راستای تبدیل شدن‬ ‫به هلدینگ پترو پاالیشی شپنا است‪ .‬پاالیشگاه اصفهان با‬ ‫نماد شپنا اعالم کرد بیش از ‪ ۴۸‬درصد سهم پتروشیمی‬ ‫اصفهان و بیش از ‪ ۱۷‬درصد سهام شرکت نفت سپاهان‬ ‫را خریده و این سرمایه گذاری ها در راستای تبدیل شدن‬ ‫به هلدینگ پترو پاالیشی شپنا است‪ .‬سرمایه گذاری در‬ ‫زنجیره ارزش بنزن و احداث واحد فنل استن‪ ،‬سرمایه‬ ‫گذاری در زنجیره ارزش بوتان و احداث واحد بوتادین و‬ ‫صنایع وابسته مانند ‪ pbr‬با هدف جلوگیری از سوزاندن‬ ‫فراورده ال پی جی‪ ،‬سرمایه گذاری در زنجیره ارزش پروپان‬ ‫و احداث واحد ‪ DHT‬و دستیابی به پروپیلن با هدف‬ ‫جلوگیری از سوزاندن فراورده ال پی جی‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫در احداث واحد اسید فسفریک در شهرستان سمیرم با‬ ‫هدف کاهش گوگرد نهایی که مجموعه سرمایه گذاری ها‬ ‫در این چهار طرح یک میلیارد یورو است‪.‬‬ ‫مردمان ‪ 87‬روستای استان‬ ‫اصفهان از ابرسانی پایدار‬ ‫بهره مندمی شوند‬ ‫عملیات اجرایی طرح جهاد ابرسانی به منظور ابرسانی پایدار‬ ‫به‪ 87‬روستا در سه شهرستان استان اصفهان با همکاری قرارگاه‬ ‫سازندگی امام حسن مجتبی (ع) در حال اجرا است‪ .‬در نخستین‬ ‫مرحله از اجرای این طرح که در قالب طرح جهاد ابرسانی‬ ‫به ‪ 10‬هزار روستای کشور در حال اجرا است‪ 87 ،‬روستا در‬ ‫شهرستان هاینائین‪،‬فریدونشهروسمیرمازابرسانیپایداربهره‬ ‫مند می شوند‪ .‬در شهرستان نایین و در مرحله نخست اجرای این‬ ‫طرح‪ 3000 ،‬نفر در ‪ 54‬روستا از ابرسانی پایدار بهره مند می‬ ‫شود و تاکنون برای اجرای طرح های ابرسانی به مجتمع های‬ ‫روستایی الی سیاه و کوهستان‪ -‬بهارستان در حدود ‪15000‬‬ ‫متر حفاری و ‪ 8200‬متر لوله گذاری شده است‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 09‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4410‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در همایش تجارت الکترونیک‪ ،‬تولید و اقتصاد دانش بنیان و توانمندسازی فعاالن اقتصادی تاکید شد‬ ‫ضرورت توجه ویژه به تجارت الکترونیک در استان اصفهان‬ ‫اسـتاندار اصفهـان در همایـش تجـارت‬ ‫الکترونیـک‪ ،‬تولیـد و اقتصـاد دانش بنیان‬ ‫و توانمندسـازی فعاالن اقتصـادی در اتاق‬ ‫بازرگانـی اصفهـان اظهار کرد‪ :‬بـا توجه به‬ ‫سیاسـت هایی که از سـال های گذشـته به‬ ‫دلیـل شـرایط خـاص اصفهـان در اسـتان‬ ‫محمدمنزه‬ ‫حاکـم شـده اسـت‪ ،‬برنامه هـای مـدون پیرامـون دو محـور‬ ‫«گردشـگری» و «صنایـع هایتـک» تعریـف شـده اسـت و‬ ‫برنامـه اسـتان این اسـت که اقتصـاد خود را بر ایـن دو محور‬ ‫و راهبـرد اساسـی تعریـف کند‪.‬‬ ‫سـید رضـا مرتضـوی ادامـه داد‪ :‬وقتـی‬ ‫صحبـت از اقتصـاد دیجیتـال و تجـارت‬ ‫الکترونیـک می شـود راه مـا بـه حـوزه‬ ‫فنـاوری اطالعـات بـاز می شـود و ایـن‬ ‫را بـه عنـوان یکـی از رمـوز موفقیـت در‬ ‫ایـن دو راهبـرد در اسـتان می تـوان برشـمرد‪ .‬مـا نمی توانیم‬ ‫بـدون ارتباط وسـیع و گسـترده بـا دنیا‪ ،‬معرفـی صحیحی از‬ ‫ظرفیت هـا در حـوزه گردشـگری اسـتان داشـته باشـیم‪ .‬اگر‬ ‫امـروز در ارتبـاط بـا زیبایی های اصفهـان و شـرایط ویژه ان‬ ‫در حـوزه گردشـگری صحبـت می کنیـم باید یک جـا تجلی‬ ‫پیـدا کند‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬تجـارت الکترونیـک و حـوزه فضـای‬ ‫مجـازی می تواند شـرایط مطلوبی را برای ایـن بخش فراهم‬ ‫اورد‪ .‬سیاسـت دولـت توسـعه اقتصـاد دیجیتـال اسـت و در‬ ‫سـال های گذشـته برحسـب تجربه‪ ،‬رویکردهایی کـه در این‬ ‫حـوزه پایه گـذاری شـده اسـت در مقاطع مختلفـی مفید بوده‬ ‫اسـت‪ .‬بـه همین خاطـر باید فهم عمومـی در جامعـه فراهم‬ ‫کنیـم تـا این موضوع بـه عنوان یک گفتمـان درایـد‪ .‬اگر در‬ ‫ارتبـاط بـا صنایع دسـتی صحبت می کنیم به عنوان پیوسـت‬ ‫اصلـی و راهبـردی هنـر اسـتان بایـد قبـول کنیـم کـه اگـر‬ ‫تعریف درسـتی از ان نشـود‪ ،‬این هنر در پسـتوهای کارگاه ها‬ ‫و در دسـتان هنرمنـدان دچـار غفلـت و بی توجهی می شـود‪.‬‬ ‫ریشـه ایـن هـم منـوط بـه این می شـود کـه شـرایط خوبی‬ ‫بـرای معرفـی ایـن بخش ایجـاد کنیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬دانشـگاهیان و دانش اموزان که نسـل های‬ ‫اینده و سـرمایه های اصلی هسـتند و اگر بتـوان رویکردهای‬ ‫جدیـدی را بـرای معرفی فرصت های اقتصـادی فراهم کنیم‬ ‫گام بلنـدی برداشـته ایم و تـا چنـد سـال اینـده بسـیاری از‬ ‫مشـکالت اصلاح می شـود‪ .‬یـک نسـل وارد میـدان شـده‬ ‫اسـت که بر تمـام موضوعات فضـای مجازی اشـراف کامل‬ ‫دارنـد‪ .‬اگـر همیـن رویکـرد و تجربـه را در دوران کرونا مرور‬ ‫کنیـم شـاهد خواهیم بود کـه در زمینه های امـوزش‪ ،‬تعلیم و‬ ‫تربیـت و معرفـی محصـوالت تا چه حـد اثرگذار بوده اسـت‪.‬‬ ‫در بحـث هدفمنـدی یارانه هـا نیز بـرای اینکـه بتوانیم توزیع‬ ‫متوازنـی از ایـن اقـدام داشـته باشـیم‪ ،‬اقتصـاد دیجیتـال بـه‬ ‫کمک مـا امد‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬اگربخواهیـم تعریـف درسـتی از حـوزه‬ ‫تجـارت الکرونیـک داشـته باشـیم بایـد اعتـراف کـرد که به‬ ‫غیـر از ایـن موضـوع چیـز دیگری بـرای اینده نبایـد متصور‬ ‫بـود‪ .‬اسـتان اصفهـان به دلیل وجـود بنگاه هـای اقتصادی و‬ ‫ظرفیت هـای متعـدد هنـری و گردشـگری و نیروی انسـانی‬ ‫بـه جـز اینکـه رویکرد خـود را بر اسـاس اقتصـاد دیجیتال و‬ ‫تجـارت الکترونیـک تغییـر بدهد هیـچ چاره ای نـدارد‪.‬‬ ‫مشـاور عالـی رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن‬ ‫و کشـاورزی اصفهـان در ایـن همایـش بـا اشـاره بـه اینکه‬ ‫تحـول و رشـد اقتصـاد دیجیتـال و تجـارت دیجیتـال بـر‬ ‫هیـچ کـس پنهان نیسـت‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬اسـتان اصفهـان در‬ ‫حـوزه تولیـد کشـور ظرفیـت بسـیار خوبـی دارد اما بـر روی‬ ‫اقتصـاد دیجیتالـی تصمیـم انچنانی نگرفته شـده اسـت‪ .‬در‬ ‫حـال حاضـر قابلیت داریم تـا با تولیـدات خود نیـاز بازارهای‬ ‫بسـیاری از کشـورهای دنیـا را پوشـش دهیـم امـا بـه دلیل‬ ‫ضعـف نـرم افـزاری ایـن کار اتفـاق نیفتاده اسـت‪.‬‬ ‫علـی کرباسـی زاده بیـان کـرد‪ :‬تحولی‬ ‫کـه در انقلاب دیجیتـال می افتـد‬ ‫فرصتـی را بـرای مـا فراهـم می کنـد‬ ‫تـا بتوانیـم محصـوالت خـود را در دنیا‬ ‫معرفـی کنیـم‪ .‬تکنولـوژی دیجیتـال‬ ‫مرزهـا را برداشـته و راه هـای صـادرات جدیـد را بـر روی‬ ‫خـود بـاز کرده اسـت‪ .‬اتـاق بازرگانـی برای پیشـبرد اهداف‬ ‫صادراتـی خـود در روی مبحـث ای تـی متمرکـز شـده‬ ‫اسـت و بایـد توجـه ویژه ای بـه بخش کشـاورزی خدمات‬ ‫صـادرات و و در ایـن حـوزه شـود‪.‬‬ ‫او خاطـر نشـان کرد‪ :‬تحـول در اقتصـاد بخش خصوصی‬ ‫در گـروه حـوزه ای تـی اسـت‪ .‬در حـال حاضـر ‪ ۲۷‬درصد از‬ ‫صنایـع دسـتی جهان متعلق به اصفهان اسـت امـا ا فرهنگ‬ ‫سـازی ان در جهان اتفاق نیفتاده اسـت‪ .‬اگـر بتوانیم خودمان‬ ‫را بـا تکنولوژی هـای روز منطبـق کنیـم از دنیـا عقـب نمـی‬ ‫مانیـم‪ .‬بـه همین جهـت در اتـاق بازرگانـی برنامه ریزی های‬ ‫الزم انجـام گرفته اسـت‪.‬‬ ‫معـاون وزیر ارتباطـات و فناوری اطالعـات و مدیرعامل‬ ‫شـرکت ملی پسـت نیز گفـت‪ ۳۰۰ :‬فرصت هوشمندسـازی‬ ‫ت اصلی شـرکت ملی پسـت شناسـایی شـده اسـت‬ ‫در عملیا ‬ ‫و می طلبـد کـه متخصصـان فنـاوری اطالعـات بـرای پیاده‬ ‫سـازی ایـن فرصت هـا به بهترین شـکل به ما کمـک کنند‪.‬‬ ‫محمـود لیائـی افـزود‪ :‬هرچـه فرصـت‬ ‫هـای هوشمندسـازی بـه درسـتی اجـرا‬ ‫شـود و شـاهد گسـترش ان بعنـوان یک‬ ‫بحـث لجسـتیکی (ترابـری) در پسـت‬ ‫باشـیم‪ ،‬تجـارت الکترونیـک نیـز رونـق‬ ‫خواهـد یافـت‪ .‬وی با بیـان اینکـه حرکت های خوبـی برای‬ ‫هوشمندسـازی در بخـش هـای رهسـپاری‪ ،‬توزیـع و تجزیه‬ ‫مبـادالت در شـرکت ملـی پسـت انجـام شـده اسـت‪ ،‬اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬چنـد مـاه گذشـته سـورتینگ هوشـمند در مرکـز‬ ‫تجزیـه مبادالت پسـت بـا اسـتفاده از فناوری هـای جدید و‬ ‫تـوان متخصصـان داخلی افتتاح شـد و در ایـن زمینه در بین‬ ‫کشـورهای منطقـه‪ ،‬حـرف اول را بـرای گفتـن داریـم‪.‬‬ ‫لیائـی بـا بیـان اینکـه امـاده انتقـال دانـش و تجربـه‬ ‫سـورتینگ هوشـمند پست به کشـورهای همسـایه هستیم‪،‬‬ ‫اضافـه کرد‪ :‬این سیسـتم در اصفهان نیز بعنـوان یکی از پنج‬ ‫شـهر اصلی اجـرا کننده طرح مذکـور‪ ،‬پیاده شـده و نتایج ان‬ ‫گویـای تجربـه موفقی در اسـتفاده از این ابـزار بمنظور رونق‬ ‫تجـارت الکترونیک اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکـه امیدواریـم این تجربه در سراسـر‬ ‫کشـور توسـعه یابـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬مـا در بخـش حمـل و نقل و‬ ‫توزیـع در شـرکت ملـی پسـت نیـز فرصت هـای زیـادی در‬ ‫زمینه هوشمندسـازی داریـم که از فعاالن فنـاوری اطالعات‬ ‫کشـور مـی خواهیـم تـا بـرای اسـتفاده از انهـا به مـا کمک‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملی پسـت بـا بیان اینکـه مهمترین‬ ‫وظیفـه این شـرکت‪ ،‬مباحث لجسـتیکی اسـت‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬سـرانه پسـتی یکی از شـاخص هـای توسـعه یافتگی‬ ‫در کشـورها بشـمار مـی اید امـا ما جایـگاه چنـدان مطلوبی‬ ‫در ایـن زمینـه نداریـم زیـرا سـرانه پسـتی کشـورمان هفت‬ ‫مرسـوله در سال اسـت درحالیکه در کشـورهای توسعه یافته‬ ‫بیـن ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬مرسـوله اسـت‪.‬‬ ‫لیائـی یکـی از دالیـل توفیـق کشـورهای پیشـرفته در‬ ‫تجـارت الکترونیـک را باال بودن سـرانه پسـتی انها دانسـت‬ ‫و گفـت‪ :‬قدرتمند بـودن تجارت الکترونیـک ارتباط تنگاتنگ‬ ‫بـا سـرانه مرسـوالت دارد و ما بـرای جبران عقـب ماندگی و‬ ‫شـکاف عمیق در این زمینه با کشـورهای توسـعه یافته باید‬ ‫به سـمت هوشمندسـازی و تحـول دیجیتال حرکـت کنیم‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر لـزوم بکارگیـری ابزارهـای تحـول‬ ‫دیجیتـال و هوشمندسـازی در چهار عمل اصلی پسـت یعنی‬ ‫قبول‪ ،‬تجزبه مبادالت‪ ،‬رهسـپاری و توزیع مرسـوالت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این کار باعث افزایش سـرعت و دقت در ارسـال مرسـوالت‬ ‫و کاهـش هزینـه و نیروی انسـانی می شـود‪.‬‬ ‫وی از اصفهـان به عنـوان یکـی از اسـتان هـای پیشـرو‬ ‫در حـوزه هوشمندسـازی فرایندهای پسـتی نام بـرد و اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬طرح ازمایشـی در این زمینه در اسـتان اصفهان پیاده‬ ‫شـده و نتیجه مثبتی به همراه داشـته اسـت به طوریکه باعث‬ ‫کاهـش ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی در هزینه های تمام شـده ارسـال‬ ‫مرسـوالت و ‪ ۳۰‬درصدی در نیروی انسـانی شـده اسـت‪.‬‬ ‫لیائـی با بیـان اینکه با اسـتفاده از ابزار فنـاوری اطالعات‬ ‫در همـه عملیـات هـای اصلی پسـتی مـی توانیم هوشـمند‬ ‫سـازی داشـته باشـیم‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬شـرکت ملی پست‬ ‫اماده گسـترش تجـارت الکترونیک در همه اسـتان هاسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به مرکـز نواوری پسـت در اصفهـان‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تـا کنـون پنـج مرکز نواوری پسـت در کشـور داشـتیم و‬ ‫از امـروز نیـز مرکـز نـواوری پسـت در اصفهـان اغـاز به کار‬ ‫مـی کند‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان نظـام صنفی رایانـه ای اسـتان اصفهان‬ ‫نیـز گفت‪ :‬اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات تنها راه توسـعه در‬ ‫همـه ارکان اجتماعـی اسـت و پیمـودن هیـچ راهـی بـدون‬ ‫اسـتفاده از ایـن عرصـه ممکن نیسـت‪.‬‬ ‫کاظـم ایـت اللهـی بـا اشـاره بـه نقـش‬ ‫تنظیم گـری حاکمیـت و نقـش جامعـه‬ ‫در اسـتفاده هرچـه بیشـتر از فنـاوری‬ ‫اطالعـات‪ ،‬افـزود‪ :‬تجـارت الکترونیـک‬ ‫بخـش بسـیار مهم و ارزشـمندی اسـت‬ ‫کـه مـی تواند تحول اساسـی در توسـعه اقتصاد ایجـاد کند و‬ ‫منشـا اثـر و رفـاه جامعه باشـد‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به برگزاری هفته تجـارت الکترونیک از اول‬ ‫تـا هشـتم مـرداد در اصفهان‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬انسـجام فکری‬ ‫خوبـی بـرای برگـزاری ایـن رویداد در بین دسـت انـدرکاران‬ ‫ایـن حـوزه در اسـتان شـکل گرفـت کـه هـدف اصلـی ان‬ ‫توسـعه تجـارت الکترونیـک و فرهنگ سـازی و امـوزش در‬ ‫ایـن زمینـه بود‪.‬‬ ‫ایـت اللهـی با بیـان اینکه سـرانه تجـارت الکترونیک در‬ ‫اصفهـان نسـبت بـه کشـور و با توجه بـه ظرفیـت هایی که‬ ‫دارد در جایـگاه مناسـبی نیسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در هفته‬ ‫تجـارت الکترونیـک اموزش هـای متنوعی بـرای مخاطبان‬ ‫مختلـف مانند تولیدکنندگان‪ ،‬اصنـاف‪ ،‬توزیع کنندگان‪ ،‬دانش‬ ‫پژوهـان و صاحبـان کسـب و کارهـای نوپا ارائه شـد‪.‬‬ ‫رییـس رویـداد هفتـه تجـارت الکترونیـک اصفهـان بـه‬ ‫برگـزاری رویـداد مهـرگان و تعامـل بـا سـرمایه گـذاران نیز‬ ‫اشـاره و اضافـه کـرد‪ :‬از فـردا فعالیـت دبیرخانـه دائمی هفته‬ ‫تجـارت الکترونیـک بـرای برگـزاری دومین رویداد در سـال‬ ‫اینـده اغـاز می شـود‪.‬‬ ‫اختالف نظر سازمان بورس و وزارت صمت بر سر میزان عرضه خودرو است‬ ‫رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت‪ :‬وزارت صمت‬ ‫میزانی را برای عرضه خودرو در بورس کاال در نظر گرفت‬ ‫که نســبت به ان معترض بودیــم و اعالم کردیم میزان‬ ‫عرضه باید بیش از رقم در نظر گرفته شــده از سوی این‬ ‫وزارتخانهباشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ۲۱ ،‬تیرماه گذشته بود که طرح عرضه‬ ‫خــودرو در بورس کاال در شــورای عالی بورس با حضور‬ ‫وزرای اقتصاد و صمت به تصویب رسید و اعالم شد عالوه‬ ‫بر عرضه فیزیکی خودرو‪ ،‬تامین مالی خودروسازان از مسیر‬ ‫اوراق گواهی سپرده کاالیی و سلف موازی استاندارد نیز در‬ ‫بورس کاال عملیاتی می شود‪ .‬در این میان پیگیری های‬ ‫خبرنگار ایرنا نشان می دهد که ورود خودرو به جاده بورس‬ ‫کاال در مراحل اخر قرار دارد و ان‪ ،‬توافق ســازمان بورس‬ ‫و اوراق بهــادار و وزارت صمت در خصوص میزان عرضه‬ ‫است‪.‬‬ ‫«مجید عشــقی» به اخرین جزییــات عرضه خودرو‬ ‫در بورس کاال اشــاره کرد و افزود‪ :‬طی چند وقت گذشته‬ ‫مذاکراتی را با مسووالن حاضر در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت انجام دادیم و به توافقاتی در زمینه عرضه خودرو در‬ ‫بورس کاال دست پیدا کردیم‪ .‬وی به مشکالت حاضر بر‬ ‫ســر راه اجرایی شدن این طرح اشاره کرد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫اکنون در زمینه نحوه عرضه خودرو در بورس کاال در حال‬ ‫رایزنی هستیم‪ .‬عشقی تاکید کرد‪ :‬وزارت صمت شرایطی‬ ‫را بــرای عرضه خودرو در بورس در نظر دارد که با مطرح‬ ‫شدن ان مخالفت هایی از ســوی سازمان بورس نسبت‬ ‫به ان صــورت گرفت و اکنون در حال مذاکره برای رفع‬ ‫ان اختالف نظرها هستیم‪ .‬رییس سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار ادامه داد‪ :‬در این راستا وزارت صمت میزانی را برای‬ ‫عرضه خودرو در بورس کاال در نظر گرفت که نســبت به‬ ‫ان معترض بودیم و اعالم کردیم میزان عرضه باید بیش‬ ‫از رقم در نظر گرفته شده از سوی وزارت صمت باشد‪ .‬وی‬ ‫اعالم کرد که اکنون در این زمینه در حال رایزنی ها هستیم‬ ‫و به محض رفع مشکل عرضه خودرو در بورس کاال از سر‬ ‫گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫عشقی به نوع خودروهایی که قرار است در بورس کاال‬ ‫عرضه شوند اشاره کرد و گفت‪ :‬عرضه در بورس کاال را از‬ ‫خودروهایی که قبال مشمول قیمت گذاری نبودند‪ ،‬اغاز می‬ ‫کنیم و به مرور تالش خواهیم کرد تا همه خودروها را وارد‬ ‫این بازار کنیم‪.‬‬ ‫کاهش چشمگیر ابرسانی سیار در شهر اصفهان نسبت به سال گذشته‬ ‫ابرسانی سیار در شهر اصفهان در تیرماه‪ ،‬نسبت به مدت زمان‬ ‫مشابه سال گذشته‪ ،‬به صورت چشمگیری کاهش یافت‪.‬‬ ‫مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان ابفای استان اصفهان با‬ ‫اعالم این خبر گفت‪ :‬در روزهای ‪ 12‬تا ‪ 14‬تیر ماه سال جاری که‬ ‫دمای هوا در کالنشهر اصفهان تا‪ 43‬درجه سانتیگراد رسید‪ ،‬به دلیل‬ ‫افزایش زمان استفاده از کولرهای ابی و افزایش مصرف اب‪ ،‬میزان‬ ‫ذخیره مخازن تامین اب شهر اصفهان به شدت کاهش یافت و‬ ‫در نتیجه در برخی از نقاط شهر اصفهان‪ ،‬ابرسانی سیار در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫عباس عباسی خاک افزود‪ :‬مجموع ابرسانی سیار صورت گرفته‬ ‫در روزهای ‪ 12‬تا ‪ 14‬تیر ماه ســال جاری به میزان ‪ 222‬هزار لیتر‬ ‫توسط‪ 37‬دستگاه تانکر انجام شد‪ .‬همچنین تیر ماه در مجموع‪265‬‬ ‫هزار لیتر اب توسط ‪ 42‬تانکر ابرسانی در سطح شهر توزیع شده‬ ‫است‪ ،‬این در حالی است که در مدت مشابه سال ‪ ،1400‬حدود ‪30‬‬ ‫میلیون لیتر ابرسانی سیار انجام شده است که این حجم از ابرسانی‬ ‫در تیرماه امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از‬ ‫‪ 99‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شــرکت اب و فاضالب اســتان اصفهان با به‬ ‫کارگیری سامانه های تله متری و تله کنترل و مدیریت فشار اب‬ ‫تالش می کند تا عدالت در توزیع اب برقرار شود‪.‬‬ ‫عباسی خاک افزود‪ :‬ابفای استان سال گذشته ‪ 62‬میلیون لیتر‬ ‫اب را به وسیله بیش از ‪ 5‬هزار و ‪ 800‬تانکر ابرسانی در سطح شهر‬ ‫اصفهان توزیع کرد در حالی که امسال تاکنون ‪ 42‬تانکر ابرسانی‬ ‫شــده و این حاکی از بهبود شرایط در سال جاری نسبت به سال‬ ‫گذشتهاست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به شرایط کمبود اب و کاهش فشار شبکه‬ ‫به منظور رفع مشکل فشار اب در طبقات باال به همشهریان توصیه‬ ‫می شود از پمپ مجاز اب استفاده کنند‪ ،‬بدین صورت که پس از‬ ‫کنتور اب باید مخزن وجود داشته باشد تا اب ابتدا وارد مخزن شده‬ ‫و سپس از مخزن با پمپ به سمت باال پمپاژ اب صورت گیرد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان ابفای استان اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬تامین اب اصفهان به صورت پایدار و ‪۱۰۰‬درصد از تصفیه‬ ‫خانه بابا شیخعلی انجام می شود‪ ،‬اما از نیمه خرداد تا شهریور ماه‪،‬‬ ‫با توجه به افزایش دمــا و مصرف‪ ،‬برای تامین اب با کیفیت‪ ،‬به‬ ‫ناچار از منابع محلی استفاده می شود و برخی چاه های با کیفیت‪،‬‬ ‫با هماهنگی مرکز بهداشت‪ ،‬ازمایشگاه های کیفی‪ ،‬میکروبی و در‬ ‫نهایت تایید شبکه بهداشت استان‪ ،‬وارد مدار توزیع می گردد و به‬ ‫این علت است که ممکن است این اختالط اب موجب تغییر در‬ ‫مزه اب شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت هم اســتانی ها در صورت قطعی اب و یا‬ ‫افت فشــار می توانند در هر ساعت از شبانه روز‪ ،‬با مرکز ارتباط با‬ ‫مشتریان(سامانه‪)122‬تماسبگیرند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫فوالد مبارکه همواره درک‬ ‫درستی از شرایط بازار و‬ ‫مشتریان داشته است‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ســازه های‬ ‫فوالدی ایــران که به همراه جمعی از اعضای هیئت مدیره و‬ ‫کارگزاران این تشکل از فوالد مبارکه بازدید می نمود در جلسه ای‬ ‫با مدیران مدیریت فروش و بازاریابی فوالد مبارکه گفت‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکه همواره درک درستی از شرایط بازار و مشتریان خود داشته‬ ‫است‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬حامد ضیایی با اشاره به تعامالت‬ ‫سازنده مابین فوالد مبارکه و انجمن‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬نه فقط در‬ ‫این شرایط که با کاهش قیمت ها مواجه هستیم‪ ،‬بلکه در همه‬ ‫احوال تالش کرده ایم با گفت وگو و تعامل دوطرفه مشکالت‬ ‫را مدیریت و مرتفع نماییم‪.‬در فرهنگ سازمانی فوالد مبارکه‬ ‫این گونه نیست که شرکت فقط منافع خود را مدنظر قرار دهد‬ ‫و نسبت به مشکالت صنایع پائین دست بی تفاوت باشد‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر این که اگر از یک مرحله به بعد برای اعضای انجمن‬ ‫امکان و توان خرید سلب شود‪ ،‬به یقین تولیدکننده اصلی هم‬ ‫متضرر خواهد شــد‪ ،‬گفت‪:‬ازاین رو با گفت وگو ارائه نظرهای‬ ‫کارشناسیبینطرفینتالشخواهیمکردشرایطیفراهمکنیم‬ ‫تا هم در تولید و فروش و هم در زنجیره مشتریان به مداومت‬ ‫برسیم‪.‬ما باید تالش کنیم با پیش بینی های اقتصادی کارامد و‬ ‫درک درست از تولید‪ ،‬بازار و مشتری به راهکارهایی دست یابیم‬ ‫که برای باالدســت و پایین دست و رده های میانی و مشتری‬ ‫نهاییبهترینشرایطایجادشود‪.‬‬ ‫حامد ضیایی ادامه داد‪ :‬این انجمن در راستای کار تشکلی‬ ‫که حتما برای کل مجموعه صنفی و مشتری های هر صنف‬ ‫و زنجیره های تولیدکنندگان باالدســت و پایین دست فوالد‬ ‫نتیجه بخش خواهد بود‪ ،‬باهدف ایجاد همدلی و یک صدایی و‬ ‫تجمیع نظرات و حرکت به سمت کار جمعی ایجاد شده است‪ .‬در‬ ‫این راستا انجمن در ذیل اتاق بازرگانی ایران که پارلمان بخش‬ ‫خصوصی است تشکیل شده و اعتقاد ما این است که رستگاری‬ ‫اقتصاد در کشور از طریق اتاق بازرگانی میسر خواهد بود‪ .‬باید‬ ‫تصدی گری دولت از این طریق کم بشود و اختیارات مخصوصا‬ ‫اقتصــادی به بخش خصوصی ان هم از طریــق کانال اتاق‬ ‫بازرگانی ایران و اتاق های استانی و شهرستانی تفویض شود‪.‬‬ ‫رئیسانجمنتولیدکنندگانوصادرکنندگانسازه هایفوالدی‬ ‫ایران بابیان این که این انجمن در ایران ‪ 600‬کارخانه تولید سازه‬ ‫فوالدی را در زیرگروه خود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بسیاری از اعضا وظیفه‬ ‫صادرات به کشورهای منطقه را با ظرفیت حدود‪ 4‬میلیون تن بر‬ ‫عهد هدارند‪ .‬وی از وجود ظرفیت اشتغال حدود ‪ 40‬تا ‪ 50‬هزار نفر‬ ‫در این حوزه خبر داد و با اشاره به اهمیت تولید محصوالت کیفی‬ ‫در حوزه ساختمان تصریح کرد‪ :‬انجمن از دیرباز به این نکته توجه‬ ‫ویژه داشته است‪ .‬ازاین رو سال هاست که کار صنعت ساختمان‬ ‫و سازه مهندسی شده است و در این راستا در همه کارخانه های‬ ‫صنف واحد طراحی و ‪ QC‬بنانهاده شده است‪ .‬البته با طراحان‬ ‫و جامعه مهندسین مشاور و انجمن علمی سازه های فوالدی نیز‬ ‫مشارکت داشته و داریم‪ .‬در همین راستا از شرکت فوالد مبارکه‬ ‫نیز برای حضــور در کنفرانس اذرماه دعوت به عمل اورده ایم‪.‬‬ ‫ضیایی در خصوص نتایج حاصل از جلسه انجمن تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان ســازه های فوالدی ایران با مدیران فروش و‬ ‫بازاریابی فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬جلسه خوبی بود؛ و مدیران‬ ‫فروش داخلی فوالد مبارکه هوشمندانه و منطقی خواسته های‬ ‫اعضای انجمن را شنیدند و مقرر شد راهکارهای ارائه شده نهایی‬ ‫و به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫محمد تاجمیــر ریاحی مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه‬ ‫نیز در خصوص اهمیت و نتایج این جلسه گفت‪ :‬جلسه باهدف‬ ‫بهبود ارتباط فوالد مبارکه و مشتریان سازه های فلزی‪ ،‬بهبود‬ ‫تعامالت با فوالد مبارکه و انجمن سازه های فلزی‪ ،‬ارتقاء سطح‬ ‫کیفی محصوالت فوالد مبارکه و شناسایی انتظارات مشتریان‬ ‫برگزار شد‪ .‬محمد تاجمیر ریاحی از مطرح شدن مباحث مفید‬ ‫و کاربردی در این جلســه خبر داد و گفت‪ :‬یکی از این موارد‬ ‫استفاده از محصوالت کیفی در سازه های فلزی بود که در این‬ ‫خصوص تبادل نظر شد و شرکت را بر ان داشت تا راهکارهای‬ ‫موثر در حوزه بهبود کیفیت محصول در حوزه سازه های فلزی را‬ ‫دنبال و اجرایی نماید تا بدین وسیله سازه های مقاوم تر و سبک تر‬ ‫در جریان احداث بناها به کار گرفته شــود‪ .‬لذا در همین راستا‬ ‫شناسایی نیازها و انتظارات انجمن مطرح شد که امیدواریم فوالد‬ ‫مبارکه بتواند این توقعات را به بهترین شکل براورده نماید‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر این که کاهش شدید قیمت ها در بازار و دست یابی به‬ ‫راهکارهای مناسب برای گذر از این شرایط‪ ،‬اهمیت برقراری‬ ‫تعامل هرچه بیشتر بین فوالد مبارکه و انجمن و سایر مشتریان‬ ‫را دوچندان نموده است گفت‪ :‬در پایان این جلسه پیشنهادهای‬ ‫اعطای اعتبارات بلندمدت تر به مشتریان فوالد و کاهش عرضه‬ ‫محصوالت در بورس کاال مطرح گردید که مقرر شــد فوالد‬ ‫مبارکه با هماهنگــی وزارت صمت این موضوعات را اجرایی‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫فروش محصوالت دخانی‬ ‫در دکه ها به صورت مشروط‬ ‫مجاز شد‬ ‫طبق اعالم اتاق اصناف‪ ،‬با اصالح دستورالعمل موضوع‬ ‫مــاده ‪ ۷‬مبارزه با قاچاق محصوالت دخانی مبنی بر اضافه‬ ‫شــدن اتحادیه دکه داران و جراید به اتحادیه های مجاز و‬ ‫مرتبــط محصوالت دخانی‪ ،‬مقرر شــده واحدهای صنفی‬ ‫دکه داران و جراید‪ ،‬هر چه ســریع تر نسبت به استعالم از‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬صدور پروانه کسب و ساماندهی فعالیت‬ ‫واحدهای فاقد پروانه کســب اقدام کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫قاســم نوده فراهانی‪ ،‬نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف‬ ‫ایران‪ ،‬با اشــاره به برگزاری نشســت بررسی نحوه عرضه‬ ‫محصوالت دخانی‪ ،‬درباره تصمیمات اخیر اتاق اصناف در‬ ‫حوزه مدیریت عرضه محصوالت دخانی‪ ،‬گفته که تمرکز‬ ‫اتاق اصناف بر ارائه راهکارهای مبارزه با محصوالت قاچاق‬ ‫و تقلبی اســت‪ .‬در حال حاضر بــار کاالی قاچاق همراه با‬ ‫تریلی هزاران کیومتر مسیر را تا مرز استان ها طی می کنند؛‬ ‫اما هیچ برخوردی با ان ها صورت نمی گیرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یکشنبه | ‪ 09‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4410‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫شکست سپاهان در سومین‬ ‫بازی تدارکاتی‬ ‫فراز و نشیب انحالل برخی‬ ‫تیم های باشگاه ذوب اهن‬ ‫شاگردان ژوزه مورایس با نتیجه یک بر صفر مقابل‬ ‫المسیمیر قطر شکست خوردند‪ .‬این سومین بازی‬ ‫تدارکاتی سپاهان در اردوی ترکیه بود که با باخت یک بر‬ ‫صفر تمام شد‪ .‬سپاهانی ها پیش ازاین در دو دیدار دوستانه‬ ‫مقابل اریکای ترکیه به پیروزی ‪ 4‬بر یک دست یافته بودند‬ ‫و در مصاف با استانبول اسپور هم به تساوی یک بریک‬ ‫رسیدند‪ .‬اردوی شاگردان مورایس در ترکیه از چهارشنبه‬ ‫هفته گذشته اغازشده بود و روز اینده اعضای این تیم به‬ ‫ایران بازخواهند گشت تا دور جدید تمرینات در مجموعه‬ ‫باغ فردوس اصفهان از سر گرفته شود‪ .‬گفتنی است در‬ ‫اردوی ترکیه سه بازیکن خارجی به سایر بازیکنان ملحق‬ ‫شدند و طی روزهای اینده یک بازیکن خارجی دیگر نیز‬ ‫به سپاهان اضافه می شود‪.‬‬ ‫باشگاه ذوب اهن اعالم کرد قصد تیم داری در لیگ برتر‬ ‫هندبال مردان و فوتبال بانوان را ندارد‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬برای‬ ‫نخستین بار خبرگزاری فارس اصفهان در تاریخ ‪ ۷‬تیرماه سال‬ ‫جاری از تصمیم احتمالی باشگاه ذوب اهن اصفهان در مورد‬ ‫انحالل برخی تیم های لیگ برتری این باشگاه خبری منتشر‬ ‫کرد‪ .‬در استانه فصل جدید اخبار نگران کننده ای از احتمال‬ ‫انحالل برخی از رشته های ورزشی این باشگاه به گوش‬ ‫می رسید که باعث نگرانی بازیکنان بومی حاضر در تیم های‬ ‫مختلف ورزشی این باشگاه و هواداران ذوب اهن شده بود‪ .‬علی‬ ‫احسانی‪ ،‬مدیرعامل باشگاه ذوب اهن دراین باره گفته بود‪« :‬در‬ ‫انتظار تصویب بودجه نهایی باشگاه برای فصل جدید هستیم‪،‬‬ ‫برای تمامی رشته ها پیش بینی بودجه انجام شده است اما اتخاذ‬ ‫تصمیم نهایی برای این موارد در گرو تخصیص اعتبارات الزم‬ ‫است؛ بحث بدهی های سنواتی را در باشگاه داریم که نمی توان‬ ‫نسبت به ان بی تفاوت بود؛ نمی توان بدون اعتبارات کافی‬ ‫در رشته ای تیم داری کرد‪ .‬باشگاه ذوب اهن ازنظر امکانات‬ ‫ساختاری توانمندی تیم داری در تمامی رشته ها را دارد‪ ،‬اگر‬ ‫اعتبارات پیش بینی شده اختصاص داده شود‪ ،‬هیچ رشته ای را‬ ‫حذف نمی کنیم‪ ».‬احسانی در تاریخ‪ ۲۶‬تیرماه در حاشیه تمرین‬ ‫تیم فوتبال ذوب اهن اعالم کرد‪« :‬قطعا تیمی منحل نمی شود‪،‬‬ ‫برخی تیم ها در باشگاه بودند که به خاطر بحث موازی کاری‬ ‫می خواستیم صرفًا در لیگ برتر فعالیت نکنند‪ ،‬اما در رده های‬ ‫پایه تیم داری را ادامه می دادیم‪ ،‬برای مثل حدود سه تیم از‬ ‫اصفهان در لیگ برتر هندبال حضور دارند که استان ما این‬ ‫کشش را ندارد؛ هیچ تیمی از باشگاه ذوب اهن در فصل اتی‬ ‫منحل نمی شود و حتی یک تیم هم به مجموعه باشگاه اضافه‬ ‫می شود‪ ،‬تنها شاید به خاطر کمبود بودجه سطح تیم داری‬ ‫تفاوت کند‪ ».‬مدیرعامل باشگاه ذوب اهن اما در تاریخ ‪۴‬‬ ‫تو گویی با اعالم اینکه هندبال مردان و فوتبال‬ ‫مردادماه در گف ‬ ‫بانوان منحل شده است‪ ،‬گفت‪« :‬فوتبال بانوان ما به بلوغ و‬ ‫شکلی نرسیده که تیم پایه ذوب اهن شرایط بازی در لیگ‬ ‫برتر را داشته باشد‪ ،‬در اینده می توانیم چند سال در لیگ های‬ ‫استانی و مدارس فوتبال فعالیت کنیم تا بازیکن سازی انجام‬ ‫شود و با پتانسیلی که خودمان داریم در لیگ برتر فوتبال بانوان‬ ‫دوباره حضور پیدا کنیم‪ .‬سپاهان دو تیم لیگ برتری در هندبال‬ ‫دارد و استان اصفهان ظرفیت سه تیم در لیگ برتر هندبال‬ ‫را ندارد‪ ،‬سال گذشته ‪ ۶۰‬الی ‪ ۷۰‬در صد بازیکنان تیم های‬ ‫اصفهانی غیربومی بودند و اگر بازیکنان بومی این سه تیم را‬ ‫جمعمی کردیم‪،‬نمی توانستیمیکتیمتشکیلدهیم ؛بههمین‬ ‫دالیل در بخش پایه هندبال تیم داری می کنیم‪ ،‬اما در لیگ برتر‬ ‫بزرگساالن به خاطر مشکالت مالی احتماال فعالیت نکنیم‪».‬‬ ‫این تصمیمات در حالی گرفته شده است که تیم ذوب اهن‬ ‫در دومین دوره لیگ پاورلیفتینگ باشگاه های کشور برای‬ ‫نخستین بار در این رقابت ها شرکت می کند؛ تیم ذوب اهن‬ ‫در گروه نخست این رقابت ها با تیم های نیروی زمینی‪ ،‬شاهین‬ ‫تهران و پیام نور اردبیل دیدار می کند‪ .‬تصمیمات جدید باشگاه‬ ‫ذوب اهن در مورد تیم داری در برخی رشته ها در لیگ برتر‬ ‫ناراحتی بازیکنان هندبال مردان و فوتبال بانوان را در پی داشته‬ ‫است و ان ها هرکدام به طریقی ناراحتی خود را اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫انحالل رشته های لیگ برتری به خصوص در ورزش بانوان‬ ‫که نیاز به حمایت بیشتری دارد‪ ،‬برای باشگاه های که از گذشته‬ ‫پایگاه کشف و بروز استعدادهای ورزشی بوده است‪ ،‬قطعا تلخ‬ ‫و درداور است‪ .‬از طرفی اما تیم داری در لیگ برتر به هر قیمتی‬ ‫ارزشی ندارد و توجه به بازیکن سازی و استفاده از بازیکنان‬ ‫بومی در تیم ها باید مدنظر قرار داده شود؛ نکته ای که از گذشته‬ ‫همیشه به ان اشاره شده است‪.‬‬ ‫سپاهان با یک کاپیتان جدید‬ ‫و جوان‬ ‫محمد کریمی در مصاف تدارکاتی برابر قطر بازوبند‬ ‫کاپیتانی سپاهان را بر بازو بسته بود‪ .‬جمعه گذشته‬ ‫سپاهان در سومین و اخرین دیدار تدارکاتی اردوی ترکیه‬ ‫به مصاف المسیمیر قطر رفت و در پایان این مسابقه را با‬ ‫نتیجه یک بر صفر واگذار کرد‪ .‬یکی از نکات جالب توجه‬ ‫این مسابقه اما بازوبند کاپیتانی بر دست محمد کریمی‬ ‫بازیکن جوان سپاهان بود که در تصاویر منتشرشده توسط‬ ‫روابط عمومی باشگاه دیده شد‪ .‬کریمی ‪ ۲۶‬ساله در ابتدای‬ ‫لیگ هجدهم یکی از خریدهای امیر قلعه نویی از رایکای‬ ‫بابل بود و توانست در همان فصل عنوان پدیده مسابقات‬ ‫را از ان خود کند و بهترین پاسور لیگ لقب گرفت‪ .‬این‬ ‫بازیکن بابلی حاال به واسطه چهار سال حضور پیاپی در‬ ‫اردوی طالیی پوشان اصفهانی و با توجه به جدایی برخی‬ ‫بازیکنان باتجربه تیم حاال در جوانی تبدیل به یکی از‬ ‫مهره های کلیدی سپاهان شده و پس از قلعه نویی‬ ‫و نویدکیا به نظر می رسد مورایس نیز حساب ویژه ای‬ ‫روی او و توانایی هایش بازکرده است‪ .‬گفتنی است به‬ ‫نظر می رسد با توجه به تجربه جالل علی محمدی این‬ ‫بازیکن به همراه محمدرضا حسینی کاپیتان های اول و‬ ‫دوم سپاهان در لیگ بیست و دوم باشند‪.‬‬ ‫مالقات اسکوچیچ و مورایس‬ ‫در کمپ سپاهان‬ ‫دراگان اسکوچیچ در اردوی تیم سپاهان حضور یافت‪.‬‬ ‫سرمربی تیم ملی ایران که به صورت سرزده در اردوی‬ ‫استقالل حاضرشده بود‪ ،‬به کمپ سپاهان رفت تا با ژوزه‬ ‫مورایس دیدار کند‪ .‬در جریان این دیدار او برای دقایقی‬ ‫با سرمربی پرتغالی و جدید تیم سپاهان گفتگو کرد و‬ ‫طرفین با یکدیگر به تبادل دیدگاه پرداختند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که دستیاران مورایس ازجمله هوگو المیدا نیز در‬ ‫این مالقات سرمربی پرتغالی را همراهی کردند و مقابل‬ ‫اسکوچیچنشستند‪.‬‬ ‫دیدار تدارکاتی استقالل پیش‬ ‫از بازی با سپاهان‬ ‫ریکاردو ساپینتو قصد دارد تا پیش از دیدار با سپاهان‪،‬‬ ‫حداقل در یک بازی تدارکاتی دیگر شاگردانش را محک‬ ‫بزند‪ .‬استقالل و سپاهان که دو تیم از میان چند مدعی‬ ‫جدی قهرمانی در فصل بعد لیگ برتر هستند‪ ،‬در همان‬ ‫هفته نخست رقابت های لیگ برتر به مصاف هم می روند‪.‬‬ ‫شاگردان ریکاردو ساپینتو که در اردوی ترکیه چهار بازی‬ ‫دوستانه برگزار کرده بودند‪ ،‬به تهران بازگشتند و از‬ ‫امروز تمرینات خود را از سر خواهند گرفت‪ .‬بااین حال‬ ‫و در شرایطی که ‪ 12‬روز دیگر رقابت های لیگ برتر‬ ‫به صورت رسمی اغاز خواهد شد و استقالل و سپاهان‬ ‫در گام نخست به مصاف هم می روند‪ ،‬ساپینتو قصد دارد‬ ‫شاگردانش را در بازی های دوستانه جدید محک بزند‪.‬‬ ‫سرمربی پرتغالی از مدیران تیم درخواست کرده که تا‬ ‫قبل از رویارویی با سپاهان‪ ،‬یک یا دو بازی تدارکاتی‬ ‫دیگر در تهران برگزار کنند و او به شناخت بیشتری از‬ ‫شاگردانش دست پیدا کند‪ .‬در حال حاضر زمان و نام‬ ‫حریفان تدارکاتی استقالل مشخص نشده و ابی ها‬ ‫رایزنی های خود را برای انجام بازی دوستانه یا یک یا دو‬ ‫حریف مطلوب اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫پنج تیم لیگ برتری حق ثبت‬ ‫قرارداد ندارند‬ ‫پنج باشگاه به علت بدهی های داخلی فعال مجوز ثبت‬ ‫قرارداد بازیکنان جدید خود را ندارند‪ .‬در فاصله چند روز‬ ‫مانده به شروع مسابقات لیگ برتر‪ ،‬چندین باشگاه لیگ‬ ‫برتری تاکنون وضعیت بدهی های خود در کمیته وضعیت‬ ‫فدراسیون فوتبال را تعیین تکلیف نکرده اند و به همین‬ ‫دلیل نیز فع ً‬ ‫ال اجازه ثبت قرارداد و استفاده از بازیکنان‬ ‫جدید را نخواهند داشت‪ .‬نفت مسجدسلیمان‪ ،‬ذوب اهن‪،‬‬ ‫مس کرمان‪ ،‬پیکان و هوادار تهران پنج باشگاهی هستند‬ ‫که کمیته وضعیت به ان ها اعالم کرد ه است باید طی چند‬ ‫روز اینده وضعیت بدهی های داخلی خود را سروسامان‬ ‫دهند و در غیر این صورت اجازه استفاده از بازیکنان جدید‬ ‫را نخواهند داشت‪ .‬دو باشگاه استقالل و پرسپولیس نیز‬ ‫که تا چند وقت پیش مشکالت و پرونده های متعددی‬ ‫در کمیته وضعیت و ارکان انضباطی فدراسیون فوتبال‬ ‫داشتند‪ ،‬طی هفته های اخیر با شاکیان خود به توافق‬ ‫رسیده اند و با ارائه اسناد به کمیته وضعیت‪ ،‬اکنون مشکلی‬ ‫برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود ندارند‪.‬‬ ‫لیگ برتر محروم از تکنولوژی کمک داور ویدیوئی‬ ‫‪ VAR‬همچنان به فوتبال ایران‬ ‫لبخندنمی زند‬ ‫فوتبال ایران هنوز به ‪ VAR‬مجهز نشده‬ ‫و ظاهرا هم قرار نیست به این زودی ها‬ ‫از این سیستم استفاده کند‪ .‬سیستمی که‬ ‫حاال دیگر در دنیای فوتبال جزو ملزومات‬ ‫هر مسابقه ای به شمار می اید و کمتر بازی‬ ‫امیرحسیناحتشامی در سطح استاندارد فوتبال از این تکنولوژی‬ ‫محروم است؛ اما همین سیستم جاافتاده در فوتبال دنیا‬ ‫هنوز به ایران نرسیده و هیچ کس هم نمی داند چه زمانی‬ ‫ورزشگاه های ما حداقل در سطح لیگ برتر با ‪ VAR‬تجهیز‬ ‫خواهند شد‪ .‬سیستمی که کمبود ان در لیگ ‪ 21‬صدای‬ ‫اغلب مربیان لیگ برتری را دراورد و برخی از همین مربیان‬ ‫عاجزانه از فدراسیون درخواست داشتند تا هر چه زودتر در این‬ ‫زمینه اقدامی صورت گیرد‪ .‬ازجمله این مربیان امیر قلعه نویی‬ ‫و مهدی تارتار بودند که تیم هایشان براثر اشتباهات داوری‬ ‫سریالی حسابی اسیب دیدند‪ .‬قلعه نویی دراین باره چنین‬ ‫اظهارنظر کرد «این یک چیز معمولی است و برای من جای‬ ‫تعجب دارد که این کارها را انجام نمی دهیم‪ .‬قطر میزبان جام‬ ‫جهانی است و جام جهانی برگزار می کند‪ .‬استادیوم هایش را‬ ‫هم ببینید برای ما بد است که نمی توانیم یک ‪ VAR‬بیاوریم‪.‬‬ ‫این برای ما خیلی بد است‪ .‬چند روز پیش یک برنامه دیدم‬ ‫که در ان اعالم شد تیم گل گهر سیرجان در جدول تیم‬ ‫دومی است که از ناحیه داوری متضرر شده است‪ .‬البته این‬ ‫مسئله ‪ 12-10‬سال است که وجود دارد‪ .‬فصل گذشته که‬ ‫هیچ‪ ،‬فصل ماقبل ان از ‪ 13‬پنالتی ‪ 11‬تای ان که به ضرر‬ ‫ما بوده اشتباه بوده است‪ .‬به نظر من ‪ VAR‬را نمی اورند‬ ‫که یکسری معادالت به هم نخورد‪ ».‬مهدی تارتار هم در‬ ‫پیرامون جایگاه ‪ VAR‬در فوتبال ایران گفت‪« :‬اگر بازی های‬ ‫داخلی با حضور کمک داور ویدیویی برگزار شود فوتبال ایران‬ ‫این قدر به خاطر این تکنولوژی دربازی های بین المللی ضربه‬ ‫نمی خورد‪ .‬اگر بازی های داخلی با حضور کمک داور ویدیویی‬ ‫برگزار می شد بازیکن تیم امید در بازی با ترکمنستان اخراج‬ ‫نمی شد یا مهدی شیری در فینال اسیا هند نمی کرد‪ .‬چون در‬ ‫این صورت بازیکنان متوجه می شدند کوچک ترین خطایی از‬ ‫ان ها از چشم داور پنهان نمی ماند‪ .‬بازیکنان ما این موضوع را‬ ‫دربازی های لیگ برتر تجربه نکرده اند و وقتی به بازی های‬ ‫بین المللی می روند تصور می کنند همانند بازی های لیگ‬ ‫برتر برخی از خطاهای ان ها از چشم داور پنهان می ماند‬ ‫درصورتی که این طور نیست‪ .‬شما دیدید که در بازی ایران با‬ ‫ترکمنستان کمک داور ویدیویی سه تصمیم به ضرر تیم امید‬ ‫ایران گرفت و یا در فینال لیگ قهرمانان اسیا هند مهدی‬ ‫شیری گرفته شد‪ ».‬اما تازه ترین اظهارنظر پیرامون ‪ VAR‬در‬ ‫لیگ برتر به خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران بازمی گردد‬ ‫که همین چند روز پیش صراحتا عنوان کرد بعید است ‪VAR‬‬ ‫به لیگ ‪ 22‬رسید‪« .‬برای استفاده از ‪ VAR‬باید پنج مرحله‬ ‫را پشت سر گذاشت‪ .‬ما مرحله اول را طی کردیم و مرحله‬ ‫دوم هم که این است که باید با یک شرکت قرارداد ببندیم‬ ‫و تقریبا رو به پایان است‪ .‬با توجه به اینکه ساختار کشور‬ ‫باید شرکت تحت امر ما در ‪ VAR‬را نهایی کند‪ ،‬منتظر‬ ‫تصمیم نهایی وزارت ورزش هستم‪ .‬مرحله سوم هم اموزش‬ ‫داوران است که ‪ ۳۲‬داور را در این دوره اموزش می دهیم‬ ‫که داوران بین المللی هم هستند‪ .‬امیدوارم که اتفاقات خوبی‬ ‫بیفتد تا داوران دغدغه ای نداشته باشند‪ .‬به هرحال استفاده از‬ ‫این تکنولوژی گرچه زمان بر است اما حدس می زنم بتوانیم‬ ‫اواخر فصل تا فصل اینده ‪ VAR‬را در ایران داشته باشیم؛‬ ‫البته اگر بتوانیم ساختار و مسائل اینترنت را رعایت کنیم و‬ ‫ورزشگاه ها را به روز کنیم‪ .‬در بدبینانه ترین حالت هم سال‬ ‫اینده این اتفاق می افتد‪ ».‬واقعیت این است که فدراسیون‬ ‫فوتبال درباره ورود این تکنولوژی به ایران و پدید اوردن‬ ‫زیرساخت ها هیچ اقدامی انجام نداده؛ باهمه صحبت هایی‬ ‫که از سوی مدیران فدراسیون فوتبال به میان امده و جالب‬ ‫اینکه هنوز نتوانسته ایم کالس اموزشی کمک داور ویدئویی‬ ‫را برای داوران ایرانی برگزار کنیم تا جایی که فیفا داوران‬ ‫ایرانی که هنوز اموزش کمک داور ویدئویی را پشت سر‬ ‫نگذاشته اند؛ از قضاوت دربازی های بین المللی منع کرد‪ .‬دبیر‬ ‫کل فدراسیون فوتبال وعده داده بود بهمن ماه سال گذشته‬ ‫داوران را به کالس اموزشی در دوحه می فرستد اما بهمن ماه‬ ‫امد و سپری شد و داوران برای اموزشی راهی دوحه نشدند؛‬ ‫اما نکته جالب اینکه در ایران هنوز برخی از تیم های داوری‪،‬‬ ‫هدست رادیویی ندارند‪ .‬برخی از هدست های رادیویی که‬ ‫از سوی داوران دربازی های لیگ برتر مورداستفاده قرار‬ ‫می گیرد از سوی باشگاه ها تامین شده است‪ VAR .‬نیاز‬ ‫ضروری تیم های داوری دربازی های لیگ برتر است اما حاال‬ ‫که هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته؛ دست کم از‬ ‫کمیته داوران انتظار می رود برای تیم های داوری در لیگ‬ ‫برتر به اندازه کافی هدست های رادیویی خریداری کند تا‬ ‫داوران مجبور نشوند کالمی باهم ارتباط بگیرند‪ .‬به هرحال‬ ‫فوتبال ایران در حالی از داشتن تکنولوژی روز جهان محروم‬ ‫است که حاال دیگر ‪ VAR‬به یک مطالبه عمومی تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سپاهانلیگ‪22‬؛ترکیبیکامل‬ ‫و در قامت مدعی‬ ‫طالیی پوشان اصفهان در فصل اینده یکی از غنی ترین‬ ‫ترکیب های فوتبال ایران را در اختیاردارند‪ .‬شــاید بعد از‬ ‫استعفای محرم نویدکیا و جدایی همزمان چهار مهره ثابت‬ ‫فصل گذشته سپاهان‪ ،‬خوشبین ترین هوادار طالیی پوشان‬ ‫هم تصورش را نمی کرد در فاصله دو هفته تا شروع لیگ‬ ‫تو دوم‪ ،‬سپاهان یکی از قوی ترین اسکوادهای فوتبال‬ ‫بیس ‬ ‫ایران را در کنار اسمی ترین نیمکت لیگ در اختیار داشته‬ ‫باشــد‪ .‬حضور ژوزه مورایس پرتغالی به همراه دستیاران‬ ‫مشــهورش در اصفهان که با جذب ســتارگان سرخابی‬ ‫و بازیکنان موثر ســایر تیم های لیگ همراه بود‪ ،‬حسابی‬ ‫هواداران این تیم را امیدوار کرد تا بعد از هشت سال بتوانند‬ ‫شاهد قهرمانی تیم محبوبشــان باشند‪ .‬با در نظر داشتن‬ ‫وجود یک ســهمیه خارجی خالی برای ســپاهان و البته‬ ‫پر بودن لیست بازیکنان بزرگســال این تیم در ادامه‪ ،‬با‬ ‫توجه به عالقه ســرمربی سپاهان به سیستم ‪ 4-3-3‬به‬ ‫بررسی اسکواد طالیی پوشان برای بازی در این سیستم‬ ‫می پردازیم‪ .‬با پیوستن رشید مظاهری در نیم فصل لیگ‬ ‫بیســت و یکم به جمع طالیی پوشــان‪ ،‬خیال هواداران‬ ‫ســپاهان از داشــتن یک دروازه بان درجه یک در سطح‬ ‫فوتبال ایران راحت شــد‪ .‬مظاهری که چه در اســتقالل‬ ‫و چــه در تراکتور و ذوب اهن نشــان داده بود در صورت‬ ‫برخــورداری از تمرکز صد درصدی‪ ،‬گلری مطمئن برای‬ ‫تیم های در کورس قهرمانی به شــمار می رود‪ .‬رشید که‬ ‫یکی از سه دروازه بان ایران در جام جهانی ‪ 2018‬روسیه‬ ‫بود‪ ،‬امیدوار اســت تا با درخشش زیر نظر پائولو سانتوس‬ ‫بتواند یکی از مسافران قطر باشد‪ .‬با رفتن کریستوفر کنت‪،‬‬ ‫نیما میــرزازاد نیز که به صــورت قرضی به صنعت نفت‬ ‫ابادان پیوسته بود‪ ،‬به سپاهان برگشته تا با رشید مظاهری‬ ‫برای حضور در ترکیب رقابت کند‪ .‬با جدایی گولســیانی‬ ‫و دانیال اسماعیلی فر پیش بینی می شد طالیی پوشان در‬ ‫این دو پست با مشکل مواجه شــوند اما باگذشت زمان‬ ‫مشخص شد که ان ها اگر اوضاع بهتری پیدا نکرده باشند‪،‬‬ ‫وضعیتشان بدتر هم نشده‪ .‬جایی که با خرید محمد دانشگر‬ ‫لو انتقاالت لیگ را رقم‬ ‫از اســتقالل یکی از بزرگترین نق ‬ ‫زدند و مدافع میانی اصلی تیم قهرمان لیگ را به خدمت‬ ‫گرفتند‪ .‬تمدید قرارداد با محمد نژادمهدی در کنار جذب‬ ‫رافائل داسیلویرا برزیلی باعث شده تا سپاهان در قلب دفاع‬ ‫با مشکلی مواجه نباشد‪ .‬بازگشت محمدرضا مهدی زاده از‬ ‫مصدومیت هم مزید بر علت شده تا دست مورایس برای‬ ‫چیدمان مهره های دفاعی اش کامال باز باشد‪ .‬سپاهانی ها‬ ‫برای پرکردن جای خالی اسماعیلی فر به سراغ دیگر تیم‬ ‫بــزرگ پایتخت رفتند‪ .‬جذب رامین رضاییان که به نوعی‬ ‫به خاطر امدن دانیال به پرســپولیس از این تیم جداشده‬ ‫بود‪ ،‬یکی از جذاب ترین جابه جایی های پنجره تابســتانی‬ ‫فوتبال ایران بود تا طالیی پوشــان دغدغه خاصی بابت‬ ‫این پست نداشته باشند‪ .‬بدون شک بزرگ ترین وجه تمایز‬ ‫سپاهان نسبت به ســایر تیم های فوتبال ایران به پست‬ ‫دفاع مربوط می شــود‪ .‬جایی که با حضور ستاره ای چون‬ ‫امیــد نورافکن هم ازنظر تهاجمی و هــم ازنظر تدافعی‬ ‫کمترین دغدغه ای متوجه مورایس و همکارانش نخواهد‬ ‫بود‪ .‬هرچند محرم نویدکیا در زمان جذب ستاره خط میانی‬ ‫استقالل مدیران این باشگاه را برای راحت از دست دادن‬ ‫مســعود ریگی سرزنش کرد‪ ،‬اما این بازیکن فروغ دوران‬ ‫حضورش در جمع ابی پوشــان را تکرار نکرد‪ .‬بااین حال‬ ‫توانایی های مورچه کارگر طالیی پوشــان بر هیچ کسی‬ ‫پوشیده نیست و حاال در اوج امادگی می تواند نقش مهمی‬ ‫در ترکیب تیم مورایس ایفا کند‪ .‬سید محمد کریمی هم‬ ‫در کنار مسعود ریگی از شانس بسیار باالیی برای حضور‬ ‫در ترکیب ثابت طالیی پوشــان برخوردار است‪ .‬در پست‬ ‫وینگرها‪ ،‬سپاهان با کلکسیونی از ستارگان جوان‪ ،‬باتجربه‬ ‫را در اختیار دارد‪ .‬در خط حمله باوجود تمام زمزمه ها مبنی‬ ‫بر تمایل سپاهان به جذب بازیکنانی چون بافتمی گومیس‬ ‫و عمر السوما‪ ،‬سیستم وینگر محور مورایس به یک مهاجم‬ ‫نوک شش دانگ بیشــتر احتیاج ندارد‪ .‬جایی که شهریار‬ ‫مغانلو به عنوان اقای گل اســبق فوتبال ایران و یکی از‬ ‫متفاوت ترین مهاجمان لیگ در لیست سپاهانی ها حاضر‬ ‫است‪ .‬شــهریار که فصل گذشته نتوانست تمام انتظارات‬ ‫هواداران سپاهان را براورده کند‪ ،‬امیدوار است تا در فصل‬ ‫پیش رو زیر نظر ژوزه مورایــس پرتغالی وارد دوران اوج‬ ‫فوتبالش شود‪.‬‬ ‫مالقات خوش هنگام اسکوچیچ با ساپینتو و مورایس‬ ‫دیـدار اسـکوچیچ بـا سـاپینتو و مورایـس سـرمربیان تیـم‬ ‫هـای اسـتقالل و سـپاهان در ترکیـه از برنامه ریـزی مربی‬ ‫کـروات بـرای اینده تیم ملی خبـر داد‪ .‬جو حاکـم بر فضای‬ ‫فوتبـال ایـران علیـه اوسـت؛ مربـی ای که در یک شـرایط‬ ‫سـخت هدایـت تیم ملـی را برعهـده گرفـت و باوجود همه‬ ‫مخالفت هـا و تردیدهایـی که نسـبت بـه حضـور او در راس‬ ‫کادر فنـی تیـم ملـی فوتبـال ایـران وجـود داشـت بااقتـدار‬ ‫تیـم ملـی را راهـی جام جهانـی کـرد‪ .‬امانگاه هـای پیش از‬ ‫حضـور او در تیـم ملـی بـه بعـد از صعـود بـه جـام جهانـی‬ ‫تعمیـم پیداکـرده اسـت‪ .‬به طوری کـه یکی از نشـریات تیتر‬ ‫زد درصورتی کـه مهـدی تـاج ‪ 8‬شـهریور رئیس فدراسـیون‬ ‫فوتبال شـود یـک مربی بزرگ جانشـین اسـکوچیچ خواهد‬ ‫شـد؛ احتمـاال کارلـوس کـی روش‪ .‬مصوبـه کمیتـه فنـی‬ ‫اسـکوچیچ را از پـای درنیـاورد‪ .‬شـاید مربـی دیگـری جای‬ ‫او بـود بـه خاطـر ایـن رفتـار و شـاید هـم قدرنشناسـی که‬ ‫برخـی از سـتاره های فوتبـال ایـران هم بـدان اشـاره کردند‬ ‫ازجملـه خـداداد عزیـزی بـه حضـور خـود در فوتبـال ایران‬ ‫پایـان مـی داد؛ تیم ملی فوتبـال ایران در شـرایطی در اختیار‬ ‫اسـکوچیچ قـرار گرفـت کـه بـه خاطر باخـت بـه بحرین و‬ ‫عـراق در دوره مربیگـری مارک ویلموتس ممکن بود به دور‬ ‫نهایـی مقدماتی جـام جهانی صعود نکنـد و اعطای میزبانی‬ ‫بازی هـا بـه بحرین هم سـختی صعـود را مضاعف کـرد اما‬ ‫تیم اسـکوچیچ از همه ازمون های سـخت به سلامت عبور‬ ‫کـرد و درنهایـت بااقتدار راهی جام جهانی شـد‪ .‬اسـکوچیچ‬ ‫بعـد از اسـتوری بازیکنـان و مصوبـه کمیته فنی بـه تهران‬ ‫امـد و در نشسـت بـا اعضـای هیئت رئیسـه ان هـا را بـرای‬ ‫ادامـه حضـور در راس کادر فنـی تیـم ملـی متقاعـد کـرد‪.‬‬ ‫دیـدار بـا شـهاب زاهـدی در اتریـش و حـاال مالقـات بـا‬ ‫سـاپینتو و مورایـس در اردوی ترکیـه‪ .‬ایـن نشـان می دهـد‬ ‫مربـی کـروات همچنـان سـرمربی تیم ملـی فوتبـال ایران‬ ‫اسـت و بـرای ادامه درخشـش در تیم ملی فوتبـال ایران در‬ ‫حـال برنامه ریـزی اسـت‪ .‬او نه فقط از سـوی اهالـی فوتبال‬ ‫در ایـران بلکـه از سـوی رقبا همه تحت فشـار اسـت‪ .‬جایی‬ ‫کـه نشـریه سـان تیتـر زد خـدا را شـکر بـا ایـران همگروه‬ ‫شـدیم‪ .‬این نشـان می دهـد که حریفان به سـختی بـازی با‬ ‫ایـران معتقد نیسـتند‪ .‬باوجوداینکـه ایـران در دو جام جهانی‬ ‫قبلـی تیـم هـای بزرگـی چـون ارژانتیـن‪ ،‬پرتغال و اسـپانیا‬ ‫را به سـختی وا داشـت و دو تیـم ارژانتیـن و اسـپانیا مردنـد‬ ‫تـا ایـران را بردنـد‪ .‬از همـه حاشـیه ها بگذریم بایـد بگوییم‬ ‫اسـکوچیچ یک بار دیگر اشـتیاق خـود را بـرای هدایت تیم‬ ‫ملـی فوتبال ایـران نشـان داد‪ .‬همان طـور که در یادداشـت‬ ‫خـود نوشـته بـود به دنبـال واگـذاری جایگاه خود نیسـت و‬ ‫بـرای حفظ ان تلاش می کند‪ .‬شـاید اردوی شـهریورماه و‬ ‫بازی هـای دوسـتانه ای کـه تیم ملی در فیفـا دی یک و پنج‬ ‫مهـر برگـزار می کنـد ورق را بـه سـود ایـن مربـی پیـش از‬ ‫جـام جهانـی برگردانـد‪ .‬هرچند برگـزاری انتخابات ریاسـت‬ ‫فدراسـیون فوتبال که ‪ 8‬شـهریورماه برگزار می شـود ممکن‬ ‫اسـت معـادالت نیمکت تیـم ملی را تغییـر دهد‪ .‬شـاید اگر‬ ‫اسـکوچیچ پیـش از حضـور در تیـم ملـی مربـی تیـم ملی‬ ‫چنـد کشـور دیگـر بود به راحتـی با هـر کارنامـه ای در ایران‬ ‫موردقبـول واقـع می شـد همان طـور کـه مـارک ویلموتس‬ ‫موردقبـول واقـع شـد و باوجـود شکسـت در برابـر عـراق و‬ ‫بحریـن اگر در تهران می ماند فدراسـیون فوتبال بـا او ادامه‬ ‫می داد‪ .‬شـاید مشـکل اسـکوچیچ این اسـت که با تیم ملی‬ ‫فوتبـال ایـران در حـال بزرگ شـدن اسـت‪ .‬به هـر صورت‬ ‫مالقات هـا بـا سـاپینتو و مورایـس یک بار دیگر اسـکوچیچ‬ ‫را سـرمربی تیـم ملـی کرد؛ و شـاید همه ایـن نقدها موجب‬ ‫شـود اسـکوچیچ ایـن بـار جایـگاه خـود را در تیـم ملـی‬ ‫جدی تـر بگیـرد و رونـدش را در تیم ملی فوتبـال ایران بهتر‬ ‫کنـد همان طور که در جلسـه اعضای هیئت رئیسـه گفت به‬ ‫همـراه تیم ملـی در دوحه به دنبال صعـود از مرحله گروهی‬ ‫اسـت؛ اتفاقی کـه در فوتبـال ایران تازگـی دارد‪.‬‬ ‫اغاز هفته چهارم لیگ برتر‬ ‫فوتسال از امروز‬ ‫هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتسال امروز با ‪۷‬‬ ‫مسابقه در شهر های مختلف کشور برگزار می شود‪ .‬هفته‬ ‫چهارم مسابقات لیگ برتر فوتسال از امروز با ‪ ۷‬مسابقه و‬ ‫به صورت هم زمان از ساعت ‪ ۱۷‬در شهر های مختلف کشور‬ ‫برگزار می شود‪ .‬در مهم ترین بازی های امروز تیم فوتسال‬ ‫کراپ الوند قزوین در خانه میزبان گهرزمین سیرجان خواهد‬ ‫بود‪ .‬شاگردان محمود خوراکچی در تیم کراپ الوند تا قبل از‬ ‫شروع هفته چهارم با ‪ ۹‬امتیاز در رده دوم جدول قرار دارند‬ ‫و گهرزمین تیم تازه صعود کرده به رقابت های لیگ برتر‬ ‫هم با ‪ ۶‬امتیاز جایگاه پنجم جدول را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬در دیگر بازی مهم تیم فوتسال سن ایچ ساوه‬ ‫صدرنشین مسابقات در امل رو در روی قند کاترین قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬شاگردان حسین صبوری در تیم سن ایچ ساوه‬ ‫تا قبل از بازی فردا با ‪ ۹‬امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر‬ ‫جدول قرار دارند و تیم قند کاترین امل هم که امسال برای‬ ‫اولین بار در لیگ برتر حضور پیداکرده با یک امتیاز در جایگاه‬ ‫دوازدهم جدول جای گرفته است‪ .‬در اخرین بازی مهم‬ ‫تیم های فرش ارای مشهد و گیتی پسند اصفهان مقابل‬ ‫هم قرار خواهند گرفت‪ .‬این بازی به میزبانی فرش ارا و در‬ ‫سالن شهید بهشتی مشهد برگزار می شود‪ .‬فرش ارا تا قبل‬ ‫از شروع هفته چهارم با ‪ ۳‬امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد‬ ‫و گیتی پسند اصفهان قهرمان فصل گذشته مسابقات لیگ‬ ‫برتر هم با ‪ ۶‬امتیاز رده سوم جدول را در اختیار گرفته است‪.‬‬ ‫تیم ملی تکواندو نوجوانان در‬ ‫راه صوفیه‬ ‫تیم ملی تکواندو نوجوانان کشورمان جهت حضور در‬ ‫رقابت های قهرمانی جهان تهران را به مقصد صوفیه ترک‬ ‫کرد‪ .‬سیزدهمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی نوجوانان‬ ‫جهان با حضور ‪ ۸۰۹‬تکواندوکار از بیش از یکصد کشور جهان‬ ‫طی روزهای ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۶‬مردادماه به میزبانی بلغارستان در سالن‬ ‫«ارمتس» شهر صوفیه برگزار خواهد شد‪ .‬تیم ملی نوجوانان‬ ‫کشورمان به منظور حضور در این رقابت ها تهران را به مقصد‬ ‫استانبول ترک کرد و ازانجا راهی صوفیه خواهد شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه | ‪ 09‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4410‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫یکشنبه ‪ 09‬مرداد ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪31Jul2022 | 4410‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫خوداگاهیرباتیک‬ ‫رباتیک اپی ژنیک برگرفته از واژه تکامل اســت و به مباحث‬ ‫مرتبط با این موضوع می پردازد‪ .‬در علم رباتیک اپی ژنیک که‬ ‫تحت عنوان رباتیک تکاملی نیز شــناخته می شود دررابطه با‬ ‫یادگیری ربات و نحوه ارتقای توانایی های ان بحث می شود؛‬ ‫درواقع این علم پیرامون ساخت ربات هایی فعالیت می کند که‬ ‫می توانــد به تدریج یاد بگیــرد و توانایی های خود را از طریق‬ ‫سیستم یادگیری ماشین ارتقا دهد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬توانایی های ربات چگونه ارتقا می یابد؟‬ ‫در ابتدا توانایی های ربات از یک نقطه اولیه ساده اغاز می شود‬ ‫و به مرورزمان ربات با تکامل شبکه های عصبی خود‪ ،‬محیط‬ ‫مختلــف را درک می کند و با اســتفاده از یادگیری می تواند‬ ‫اعمالی مانند صحبت‪ ،‬تماشــا و شنیدن را بهتر از قبل انجام‬ ‫دهــد‪ .‬درواقع یادگیری و تکامل ربات مانند انســان ها انجام‬ ‫می شــود‪ ،‬همان طور که انســان از لحظه تولد یاد می گیرد و‬ ‫به مرورزمان به انسانی بالغ تبدیل شــده و توانایی های خود‬ ‫را بهبود می بخشد‪ ،‬رباتیک تکاملی نیز تالش دارد با تحقیق‬ ‫پیرامون این مســئله ربات هایی را ایجاد کند که مانند انسان‬ ‫توانایی تکامل و پیشرفت داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬علم رباتیــک اپی ژنیک یــا تکاملی چه‬ ‫زیرشاخه هاییدارد؟‬ ‫رباتیک تکاملی یا اپی ژنیک به طور خاص به مباحث یادگیری‬ ‫تقویتی می پردازد و یکی از زیرشاخه های این علم نیز یادگیری‬ ‫تقویتی عمیق است که از تلفیق مکانیزم های پاداش و تنبیه و‬ ‫شبکه های عصبی موجود در ربات ها‪ ،‬فرایند اموزش تدریجی‬ ‫به همراه تکامل رفتارهای ربات را اغاز می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اینده علم رباتیک تکاملی چگونه خواهد بود؟‬ ‫یکــی از محبوب ترین و مهم ترین شــاخه های علم رباتیک‬ ‫مباحث مرتبط با رباتیک اپی ژنیک یا تکاملی است‪ .‬پیش بینی‬ ‫می شــود با اســتفاده از این علم‪ ،‬بتوان در اینده ماشین ها و‬ ‫ربات هایی را ایجاد کرد که از انســان ها بســیار باهوش تر و‬ ‫توانمندتر باشد و بتواند در هر حوزه ای نه تنها جایگزین انسان ها‬ ‫شود‪ ،‬بلکه فعالیت های مختلف را بهتر از ان ها انجام دهد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬جایگاه علم رباتیــک اپی ژنیک در جهان‬ ‫چگونه است؟‬ ‫رباتیک تکاملی یکــی از مباحث مربوط به هوش مصنوعی‬ ‫است و درواقع مرز نهایی یادگیری ماشین و هوش مصنوعی‬ ‫به شمار می رود؛ بنابراین رباتیک تکاملی علم بسیار ارزشمندی‬ ‫محسوب می شــود و تمرکز اصلی پژوهش های رباتیک نیز‬ ‫پیرامون مباحث مرتبط با این علم اســت‪ .‬امروزه بسیاری از‬ ‫ازمایشــگاه ها و پژوهشــگاه ها پیرامون این مسئله فعالیت‬ ‫می کنند و در حال ساختن ربات هایی با توانایی تکامل هستند؛‬ ‫شرکت ها و کمپانی های بزرگی مانند گوگل و اپل پروژه های‬ ‫عظیمی با ســرمایه گذاری های بســیار برای ساخت چنین‬ ‫ربات هایی راه اندازی کرده اند و درحال توسعه این علم هستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایــا ایران نیز در حــوزه رباتیک اپی ژنیک‬ ‫فعالیتمی کند؟‬ ‫بلــه؛ در ایران نیز شــرکت های مختلفــی پیرامون رباتیک‬ ‫اپی ژنیک فعالیت می کنند؛ یکی از شرکت هایی که در زمینه‬ ‫رباتیک تکاملی در حال فعالیت است در حال ساخت و توسعه‬ ‫نمونه ای از این ربات ها است‪.‬‬ ‫محتشم شهرتش را مدیون شعر عاشورایی اش است‬ ‫مدیرگـروه زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه کاشـان با‬ ‫اشـاره بـه رسـمیت دادن به مذهـب شـیعه در دوره صفوی‬ ‫گفـت‪ :‬در ایـن دوره پـای علمـای دینـی بـه حکومـت بـاز‬ ‫شـد و شـعر و شـاعری جایگاه پیشـین خود را از دست داد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه فاطمـه سـادات طاهـری‪ ،‬شاه طهماسـب‬ ‫نخسـتین پادشـاه صفـوی بـود کـه بـا نشـان دادن اشـکار‬ ‫بی عالقگـی خـود بـه شـعر‪ ،‬شـاعران را بـه سـرودن شـعر‬ ‫در منقبـت و مرثـیۀ ائمـه اطهـار(ع) ترغیب کـرد یکی از‬ ‫ایـن شـاعران محتشـم کاشـانی اسـت‪ .‬عضـو هیئت علمی‬ ‫دانشـگاه کاشـان‪ ،‬محتشـم را این طـور معرفـی کـرد‪:‬‬ ‫شمس الشـعرا‪ ،‬کمال الدیـن علـی محتشـم کاشـانی فرزنـد‬ ‫خواجـه میراحمـد از شـاعران دربـار شاه طهماسـب اول‬ ‫صفـوی بـا شـغل اصلـی بـ ّزازی و شـعربافی بـود کـه در‬ ‫نوجوانـی علـوم دینـی و ادبیـات زمـان خـود را اموخـت‪،‬‬ ‫فنـون شـاعری را از «صدقی اسـترابادی» فراگرفت و خود‬ ‫شـاگردانی ماننـد «تقی الدیـن محمـد حسـینی»‪« ،‬صرفی‬ ‫سـاوجی»‪« ،‬وحشـتی جوشـقانی» و «حسـرتی کاشانی» را‬ ‫پـرورش داد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬طاهری‪ ،‬محتشم را از نام اورترین شاعران‬ ‫مرثیه سـرای ایرانـی و شـهرتش را مدیون ائـمۀ اطهار‬ ‫(ع) به خصـوص امـام حسـین (ع) دانسـت و اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫محتشـم سـه قصیده و یک ترکیب بند در مـدح امیرمومنان‬ ‫امـام علی و یـک ترکیب بند در مـدح امام رضا(ع) سـروده‪،‬‬ ‫امـا مشـهورترین اثـرش ترکیب بنـد دوازده بنـدی معـروف‬ ‫او در رثـای سـاالر شـهیدان اسـت‪ .‬بـه گفتـه او‪ ،‬شـهرت‬ ‫ترکیب بنـد محتشـم کاشـانی و تاثیر و انعـکاس فوق العادۀ‬ ‫فارسـی بعد از صفوی‪ ،‬موجب شـد شـاعران‬ ‫ان در ادبیـات‬ ‫ِ‬ ‫متعـددی از ترکیب بنـد او پیـروی کننـد؛ گرچـه هیـچ یک‬ ‫بـه لطافت سـخن و اثرگـذاری ترکیب بند محتشـم دسـت‬ ‫نیافته انـد‪ .‬محتشـم در ربیع االول سـال ‪ ۹۹۶‬هجری قمری‬ ‫در ‪ ۹۱‬سـالگی در کاشـان دارفانـی را وداع گفت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ترکیب بند محتشم‪ ،‬اسان برای درک‪ ،‬سخت‬ ‫برایتقلید‬ ‫محمـد خداداد پژوهشـگر ایینی و فرهنـگ و ادب عامه‬ ‫در مـورد مضامیـن شـعر محتشـم گفـت‪ :‬محتشـم شـاعر‬ ‫سـبک واسـوخت (رویگردانـی و سـرخوردگی از سـبک‬ ‫قدیـم) و پیشـگام مکتـب وقـوع یـا واقعه گویـی اسـت و‬ ‫بـه نظـر می رسـد شـعر عاشـورایی مشـهورش را کـه بـه‬ ‫تعبیـری بزرگتریـن غـم نامـه عاشـورایی اسـت‪ ،‬در دوران‬ ‫پختگـی شـعری اش خلق کرده اسـت‪ .‬او افـزود‪ :‬ترکیب بند‬ ‫محتشـم‪ ،‬گرچـه خیلـی اسـان به نظـر می رسـد و همگان‬ ‫راحـت بـا ان ارتباط برقـرار می کنند‪ ،‬اما سـرودن ان خیلی‬ ‫سـخت اسـت و به همیـن دلیل پس از او کسـی نتوانسـت‬ ‫شـعری بـه پایه ومایه ان بسـراید‪ .‬بـه گفته این پژوهشـگر‬ ‫حـوزه ادبیـات‪ ،‬محتشـم به هیچ وجـه در سـرودن شـعرش‬ ‫به ویـژه در سـرودن ترکیب بنـد خـود در قیدوبنـد ترتیـب‬ ‫تاریخـی نبوده و بیشـتر جنبه احسـاس عاطفی و برداشـت‬ ‫ادراکـی مدنظـرش بـوده اسـت‪ .‬خـداداد بیـان کـرد‪ :‬اینکه‬ ‫مـردم در هـر زمـان می تواننـد بـا ایـن ترکیب بنـد ارتبـاط‬ ‫برقـرار کننـد نشـانه نامکرر بودن و کهنه نشـدن شـعر این‬ ‫مرثیه سـرای بـزرگ اسـت‪ .‬او معتقـد اسـت بخشـی از این‬ ‫توفیـق محتشـم در خلـق مضامیـن عاشـورایی مرتبـط بـا‬ ‫زیسـت بوم وی‪ ،‬تاثیر دارالمومنین شـیعی حسـینی کاشـان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬عشقی که محتشم غزل سرا را دگرگون کرد‬ ‫محتشـم هماننـد بسـیاری از شـاعران هـم عصـر و‬ ‫شـاعران پیشـین خـود غزل سـرا بـود و ازایـن رو رسـاله‬ ‫جاللیـه را بـه وجود اورد‪ ،‬اما پس از سـال ها عشـق مجازی‬ ‫ناگهان عشـق عاشـورایی و عشـق حسـینی برجان و دلش‬ ‫اتـش زد و اندیشـه اش را دگرگـون سـاخت‪ .‬ایـن را سـید‬ ‫علی اصغـر صائم کاشـانی شـاعر و ادیب کاشـانی می گوید‬ ‫و تصریـح می کند‪ :‬عشـق به کاروانسـاالر عاشـقان دشـت‬ ‫داغ نینـوا و محبـت ال اهلل و اسـیران کربلا محتشـم را‬ ‫دگرگـون سـاخت و دوازده بنـد را بـه وجـود اورد‪ .‬بـه بـاور‬ ‫او‪ ،‬اگرچـه ده هـا شـاعر بـه اسـتقبال دوازده بنـد محتشـم‪،‬‬ ‫ان هـا هـم ترکیب بنـد افریدنـد‪ ،‬امـا شـعر محتشـم شـعر‬ ‫دیگـری اسـت؛ حتـی موالنـا صباحـی بیدگلی کـه به جای‬ ‫‪ ۱۲‬بند ‪ ۱۴‬بند سـروده و اشـعارش بسـیار محکـم و در اوج‬ ‫انسـجام اسـت از نظر گیرایی‪ ،‬شیوایی و سـوز دل و اه جان‬ ‫بـه عظمـت شـعر موالنا محتشـم کاشـانی نمی رسـد‪ .‬این‬ ‫محقـق و نویسـنده ادب پارسـی یـاداور شـد‪ :‬محتشـم بـر‬ ‫قله سـار ادبیـات شـعر ایینـی ایسـتاده و هیـچ شـاعر ایینی‬ ‫حتـی صباحـی بیدگلـی‪ ،‬عمـان سـامانی‪ ،‬نیـر تبریـزی و‬ ‫وصـال شـیرازی نتوانسـته به پـای او برسـد‪ .‬اسـتاد صائـم‬ ‫کاشـانی معتقد اسـت محتشـم‪ ،‬خالق ترکیبات سـوزناک و‬ ‫مضامیـن جان گـداز به عنوان ابداعات در شـعر خود اسـت و‬ ‫می تـوان او را پـدر شـعر عاشـورایی و ایینـی نامیـد‪.‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫اینترنت کودک و‬ ‫نوجوان در اینده‬ ‫نزدیکرونمایی‬ ‫می شود‬ ‫بررسی توسعه علم رباتیک اپی ژنیک‬ ‫در علم رباتیک اپی ژنیک کــه تحت عنوان رباتیک تکاملی‬ ‫نیز شــناخته می شود دررابطه با یادگیری ربات و نحوه ارتقای‬ ‫ن بحث می شود؛ درواقع این علم پیرامون ساخت‬ ‫توانایی های ا ‬ ‫ربات هایی فعالیــت می کند که می تواند به تدریج یاد بگیرد و‬ ‫توانایی های خود را از طریق سیستم یادگیری ماشین ارتقا دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنــا‪ ،‬رباتیک تکاملی که برخــی اوقات تحت‬ ‫عنوان «رباتیک اپی ژنیک» شناخته می شود‪ ،‬شاخه ای از علم‬ ‫رباتیک است که پیرامون مکانیسم های تکاملی‪ ،‬معماری ها و‬ ‫محدودیت هــا مطالعه می کند و امکان یادگیری مادام العمر و‬ ‫بدون پایان مهارت های جدید و دانش جدید در ماشــین های‬ ‫ترمیم یافته را میسر می کند‪ .‬رباتیک تکاملی مرتبط با رباتیک‬ ‫عصبــی بوده‪ ،‬اما با این علم متفاوت اســت؛ درواقع رباتیک‬ ‫عصبی از جوامع ربات هایی استفاده می کند که در طول زمان‬ ‫تکامل می یابد‪ ،‬اما رباتیک تکاملی به چگونه توســعه یافتن‬ ‫سازماندهی سیستم یک ربات واحد از طریق تجربه در طول‬ ‫زمان عالقه مند اســت‪ .‬در رباتیک تکاملی‪ ،‬ربات باید بتواند‬ ‫معماری ها و مکانیســم های یادگیری مستقل از کار را مورد‬ ‫هدف قرار دهد‪ ،‬یعنی وظایف جدیدی را که توســط مهندس‬ ‫ناشناخته است بیاموزد‪ .‬رباتیک تکاملی بر توسعه بدون پایان‬ ‫و یادگیــری مادام العمر تاکید دارد‪ ،‬اما این مســئله به معنای‬ ‫یادگیری همه چیز نیســت بلکه تنها مجموعه مهارت های‬ ‫به دســت امده باید گســترش یابد‪ .‬رباتیک تکاملی یکی از‬ ‫مهم ترین و پراهمیت ترین شاخه های علم رباتیک محسوب‬ ‫می شود و تمام پژوهشگران پیرامون توسعه این علم فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬اپی ژنیک یا رباتیک تکاملی امروزه از جایگاه ویژه ای‬ ‫برخوردار است و شرکت ها و ازمایشگاه های گوناگونی پیرامون‬ ‫این علم فعالیت می کنند که تمام ان ها تالش دارند به رباتی‬ ‫دســت یابند که به مرورزمان تکامل یابــد و یاد بگیرد‪ .‬برای‬ ‫بررســی و شناخت بیشتر علم رباتیک تکاملی یا اپی ژنیک با‬ ‫حامد شهبازی‪ ،‬دکترای هوش مصنوعی و رباتیک گفت وگویی‬ ‫انجام داده ایم که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‪ÁÁ‬تکاملچیست؟‬ ‫تکامل‪ ،‬فرایندی تدریجی به شمار می رود که در طول زندگی‬ ‫موجــودات زنده موجب پیشــرفت ان ها می شــود؛ درواقع‬ ‫به مرورزمان کروموزوم های مفیدی که در موجودات زنده وجود‬ ‫دارد‪ ،‬رشد می کند و موجب پیشرفت موجودات زنده می شود‬ ‫که به این فرایند تکامل گفته می شود‪ .‬تکامل باعث می شود‬ ‫تا کروموزوم هایی که موجب نقض و ایراد بوده به تدریج از دور‬ ‫حیات حذف و موجودی بهتر خلق شود‪ .‬تکامل در خلقت انسان‬ ‫نیــز وجود دارد و «نظریه داروین» که تکامل در موجودات را‬ ‫طی قرن ها و میلیون ها سال مورد بررسی قرار داده به عطش‬ ‫تکامل اشاره می کند و این مسئله یکی از دالیل و نشان های‬ ‫نقش خداوند در خلقت و نظم زیبای ان است‪.‬‬ ‫در رباتیک اپی ژنیک چه مسئله ای مورد بررسی قرار می گیرد؟‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫‪ÁÁ‬ترکیب بندمحتشم‪،‬گنجینهمیراثشفاهی‬ ‫عبـاس تـراب زاده کارشـناس اداره میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی کاشـان گفـت‪ :‬باتوجه بـه ایـن‬ ‫که محرم هرسـال‪ ،‬اشـعار محتشـم به ویژه مرثیـه «باز این‬ ‫چـه شـورش اسـت کـه در خلق عالـم اسـت» زینت بخش‬ ‫مجالـس سـوگواری سـید و سـاالر شـهیدان در تکایـا و‬ ‫حسـینیه ها می شـود‪ .‬اشـعار این شـاعر پارسـی گوی سـده‬ ‫دهـم هجـری بـا عنـوان گنجینـه میراث شـفاهی‪ ،‬سـی ام‬ ‫دی سـال ‪ ۱۳۹۷‬به شـماره ‪ ۱۷۵۱‬در فهرسـت میراث ملی‬ ‫ناملمـوس بـه ثبـت رسـید‪ .‬بـه گفتـه او تاکنـون ‪ ۳۰‬اثر از‬ ‫منطقـه کاشـان در فهرسـت اثـار ملی ناملموس ثبت شـده‬ ‫کـه نیمـی از ان‪ ،‬ایین هـای عاشـورایی اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بزرگداشت محتشم کاشانی در روز ملی شعر‬ ‫ایینی‬ ‫میثـم نمکـی رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫کاشـان بـا بیـان اینکـه محتشـم کاشـانی را از قلـل رفیـع‬ ‫شـعر ایینی ایران می شناسـند گفـت‪ :‬شـورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگـی در نشسـتی کـه ‪ ۱۸‬خـرداد سـال قبـل داشـت‪،‬‬ ‫روز اول محـرم را به عنـوان «روز ملـی ادبیـات ایینـی و‬ ‫بزرگداشـت محتشـم کاشـانی» برای درج در تقویم رسمی‬ ‫کشـور مصـوب و ابلاغ کـرد‪ .‬او ثبـت ایـن روز در تقویـم‬ ‫ملـی را بـر اسـاس پیشـنهاد و از دسـتاورد های شـورای‬ ‫فرهنـگ عمومـی شهرسـتان کاشـان خوانـد‪ .‬رئیـس اداره‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی کاشـان بـه برنامه هایـی که به‬ ‫ایـن مناسـبت برگزار می شـود پرداخـت و افـزود‪ :‬برگزاری‬ ‫ایین بزرگداشـت محتشـم در انجمن اثار و مفاخر فرهنگی‬ ‫کشـور همراه بـا رونمایی کتـاب مجموعه مقـاالت انجمن‬ ‫بـا موضـوع بزرگداشـت محتشـم همچنیـن تجلیـل از‬ ‫برگزیـدگان طراحـی جایـزه ادبی محتشـم کاشـانی از این‬ ‫برنامه هاسـت‪ .‬نمکی پیشـنهاد کرد‪ :‬خانه محتشـم کاشانی‪،‬‬ ‫به عنـوان شایسـته ترین مـکان بـرای اسـتمرار رویداد های‬ ‫فرهنگـی ایینـی و عاشـورایی‪ ،‬تملـک‪ ،‬احیـا و میزبـان‬ ‫دبیرخانـه دائمـی شـعر و ادبیـات ایینی کشـور شـود‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطات گفت‪ :‬پـروژه اینترنت کودک و نوجوان‬ ‫امـاده شـده و بـرای افتتـاح منتظر مسـئوالن هسـتیم و‬ ‫رسـانه ای کردن ایـن موضوع و رونمایـی از ان را در اینده‬ ‫نزدیـک انجـام می دهیم‪.‬‬ ‫عیسـی زارع پور وزیر ارتباطات و فنـاوری اطالعات در‬ ‫گفت وگـو با فارس در پاسـخ به این سـوال کـه راه اندازی‬ ‫اینترنـت کـودک و نوجوان در چه مرحله ای اسـت؟ گفت‪:‬‬ ‫منتظر هسـتیم که اقایان (مسئوالن) وقتی را تنظیم کنند‬ ‫و بـا هم برنامـه افتتاح را انجـام دهیم‪ .‬او افـزود‪ :‬کار اماده‬ ‫شـده اسـت و منتظر افتتاح اسـت‪ .‬وزیر ارتباطات در پاسخ‬ ‫بـه سـوال دیگـری درباره اینکه گفته شـده بـود که برای‬ ‫راه انـدازی اینترنت کودک و نوجوان منتظر تعیین لیسـت‬ ‫سـفید هسـتید‪ ،‬گفت‪ :‬این کار انجام شده اسـت و در حال‬ ‫حاضـر پـروژه راه انـدازی شـده اسـت کـه عالقه منـدان‬ ‫می تواننـد ایـن موضوعـات را از طریـق ادرس ‪https://‬‬ ‫‪ /family.ict.gov.ir‬دنبـال کننـد‪ .‬او افـزود‪ :‬رسـانه ای‬ ‫کـردن ایـن موضـوع و رونمایـی از ان را هـم در اینـده‬ ‫نزدیـک انجـام می دهیم‪.‬‬ ‫اغاز پویش نذر اب‬ ‫همزمان با شروع ماه‬ ‫محرم‬ ‫همزمان با فرارسیدن ماه محرم‪ ،‬همراه اول پویش‬ ‫مردمی «نذر اب» باهدف ابرسانی به روستاهای محروم‬ ‫کشور را اغاز کرد‪.‬‬ ‫به گــزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات‬ ‫سیار ایران‪ ،‬مشترکان اپراتورهای تلفن همراه می توانند‬ ‫با شــماره گیری رایگان ‪ ۹۹۹۸‬در پویش «نذر اب» که‬ ‫به مناســبت ماه محرم تدارک دیده شده است‪ ،‬ضمن‬ ‫گوش ســپردن به تالوت ایات نورانی «سوره نور» در‬ ‫قرعه کشی کمک هزینه سفر به «کربالی معلی» نیز‬ ‫شرکت کنند‪ .‬مشترکان می توانند با دعوت از دوستان و‬ ‫عزیزان خود به مشارکت در این پویش‪ ،‬زمینه ابرسانی‬ ‫هر چه بیشتر به روستاهای محروم کشور توسط همراه‬ ‫اول را فراهم سازند‪ .‬سوره نور بیست و چهارمین سوره‬ ‫قران کریم‪ ،‬از سوره های مدنی و در جزء ‪ ۱۸‬این کتاب‬ ‫نورانی است‪ .‬این سوره را ازان جهت نور نامیدند که کلمه‬ ‫«نور» هفت مرتبه در ان به کاررفته است‪.‬‬ ‫عرضه ‪ ۴۳‬محصول‬ ‫فناورانه برای توسعه‬ ‫صنعتهوایی‬ ‫بر اســاس اعــام معاونت علمی و فنــاوری ‪۶۰‬‬ ‫شــرکت و تولید ‪ ۴۳‬محصول فناورانــه در حوزه های‬ ‫مختلف مرتبط با صنعت هوایی‪ ،‬به رونق بازار بومی این‬ ‫محصوالت و قطعات کمک کرد‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫شــبکه صنعت هوایی و هوانوردی ایــران به عنوان‬ ‫بانک جامعــی از اطالعات و داده هــای کاربردی در‬ ‫صنعــت هوایی با حمایت معاونت علمــی و فناوری‬ ‫ریاســت جمهوری راه اندازی شده است‪ .‬در این شبکه‬ ‫دستاوردها و توانمندی های شرکت های دانش بنیانی‬ ‫که در حوزه هوایی و هوانوردی فعالیت می کنند ثبت‬ ‫شــده است‪ .‬دســتاوردهایی از تولید قطعات گرفته تا‬ ‫پهپادهــای تجاری و هواپیماهــای کوچک تک نفره‬ ‫که به صنعت هوایی ورود کرده و مورداســتفاده قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬مثل پهپاد پایش محیط زیســت‪ ،‬پهپادهای‬ ‫شناسایی‪ ،‬ربات های صنعتی‪ ،‬دستگاه تست اصطکاک‬ ‫باند فرودگاه و غیره که هرکدام کارایی خاصی در این‬ ‫صنعت راهبردی دارند‪ .‬در حال حاضر این شبکه میزبان‬ ‫‪ ۴۳‬محصول فناورانه و ‪ ۶۰‬شرکتی است که توانسته اند‬ ‫با تولید محصوالت و ارائه خدمات مختلف‪ ،‬ســهمی‬ ‫از بازار بومی این محصــوالت را از ان خود کنند و به‬ ‫ایران در مسیر دستیابی به جایگاه ‪ ۱۰‬کشور برتر دنیا در‬ ‫صنعت هوایی یاری برسانند‪ .‬این شبکه که توسط گروه‬ ‫هوانوردی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل‬ ‫پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد‬ ‫شده به دنبال توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور‪ ،‬حذف‬ ‫انحصار و گســترش رقابت و اشتغال زایی در صنعت‬ ‫هوایی و هوانوردی اســت‪ .‬در این فضای فراهم شده‬ ‫برای شرکت ها و مجموعه های فعال؛ ‪ ۴۳‬دستاورد ارائه‬ ‫شده اســت تا زنجیره ای از توانمندی ها و محصوالت‬ ‫تولیدی ارائه و به متقاضیان معرفی شود‪.‬‬ ‫گرانی هتل و اقامت مسافران‬ ‫طرح‪ :‬مهناز یزدانی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫دسترسی یکپارچه به اطالعات برای ترویج‬ ‫کتاب خوانی ضروری است‬ ‫دکتر اصنافی استاد دانشگاه گفت‪ :‬متخصصان علم‬ ‫اطالعات و کتابداران باتوجه به شناخت منابع و شناسایی نیاز‬ ‫استفاده کنندگان می توانند در کتابخانه های مختلف دسترسی‬ ‫رایگان به اطالعات را تا حد ممکن فراهم کنند‪.‬‬ ‫این مدرس دانشگاه در نشست تخصصی و کارشناسی‬ ‫صداوسیما‪ ،‬افزود‪ :‬امروزه اطالعات در ساختار های مختلفی از‬ ‫جمله به صورت رایگان و هزینه ای در دسترس است‪ .‬خیلی از‬ ‫افراد توانایی پرداخت هزینه برای دریافت اطالعات را ندارند‪ .‬مثال‬ ‫دسترسی به پایگاه اطالعاتی اشتراکی ‪ -‬تخصصی یا دسترسی‬ ‫به کتاب هایی که مستلزم این است که برای دریافت ان ها باید‬ ‫هزینه پرداخت کنیم‪ .‬ضمن اینکه اطالعاتی که افراد استفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬کتاب یا مقاله نباشد‪ ،‬ممکن است فیلم باشد و یا ممکن‬ ‫است یک پایگاه صوتی باشد‪ .‬اما در این میان ان چیزی که برای‬ ‫ما به عنوان متخصصان علم اطالعات و کتابدار اهمیت دارد‪،‬‬ ‫دسترسی رایگان به اطالعات برای همگان تا حد ممکن است‪.‬‬ ‫اصنافی گفت‪ :‬یکی از فعالیت هایی که ما کتابداران می توانیم‬ ‫انجام دهیم‪ ،‬این است که منابع معتبر و مرتبط با نیاز های مردم‬ ‫را شناسایی کرده و بتوانیم به صورت رایگان در اختیار مردم‬ ‫قرار دهیم‪ .‬کتابداران بهترین منبع تشخیص منابع مناسب‬ ‫برای کاربران هستند‪ ،‬چون کتابداران در کتابخانه های مختلف‪،‬‬ ‫عمومی‪ ،‬دانشگاهی‪ ،‬تخصصی و ‪ ...‬به علت تعامل با کتاب ها و‬ ‫تشخیص نیاز های اطالعاتی افراد بهتر می توانند منابع رایگان را‬ ‫شناسایی کرده و در اختیار کاربران قرار دهند‪ .‬او افزود‪ :‬خیلی از‬ ‫پایگاه های اطالعاتی هستند که اطالعات رایگان در اختیار مردم‬ ‫قرار می دهند که می تواند‪ ،‬شامل متن‪ ،‬صدا‪ ،‬تصاویر و ‪ ...‬باشند‪ .‬ما‬ ‫کتابداران می توانیم بر اساس نیاز های اطالعاتی افراد یک پنجره‬ ‫یا درگاهی را در کتابخانه خودمان ایجاد کنیم‪ .‬یک تجربه ای‬ ‫که خودم در این زمینه داشتم پایان نامه کارشناسی ارشدم در‬ ‫خصوص دسترسی رایگان به اطالعات بود که یک برنامه ای‬ ‫را برای دانشگاه محل تحصیل طراحی کردم‪ .‬برای این کار در‬ ‫گام نخست نیاز های رشته های مختلف دانشگاهی را شناسایی‬ ‫کردم و بر اساس نیاز های رشته های مختلف دانشگاهی در‬ ‫پایگاه های مختلف اطالعاتی جستجو و منابع معتبر را بر اساس‬ ‫شاخص های مجموعه سازی در کتابخانه ها شناسایی و کامال‬ ‫علمی و استاندارد به صورت یکپارچه در وبگاه طراحی شده در‬ ‫اختیار کاربران قرار دادم‪ .‬او گفت‪ :‬حاال کتابداران کتابخانه های‬ ‫مختلف می توانند این کار را انجام دهند‪ .‬بر اساس شناختی که‬ ‫از جامعه استفاده کننده خودشان دارند‪ ،‬می تواند منابع مختلف‬ ‫اطالعاتی از جمله مجله روزنامه‪ ،‬کتاب‪ ،‬فایل صوتی ‪ -‬تصویری‬ ‫و ‪ ...‬را بازیابی کرده و در اختیار کاربران قرار دهند‪ .‬این مدرس‬ ‫دانشگاه افزود‪ :‬خیلی از افراد شاید نخواهند کتاب متنی بخوانند‬ ‫در داخل ماشین هنگام رانندگی‪ ،‬یا دوچرخه سواری یا پیاده روی‬ ‫می خواهند از منابع استفاده کنند‪ ،‬بنابراین در قالب یک پایگاه‬ ‫یکپارچه می توان دسترسی به اطالعات رایگان را برای کاربران‬ ‫مختلف فراهم کرد‪ .‬او در خصوص نهادینه کردن فرهنگ کتاب و‬ ‫کتابخوانی در جامعه تاکید کرد‪ :‬برای این موضوع به چند زنجیره‬ ‫نیاز است‪ ،‬در گام نخست این که در یک خانواده افراد باید بتوانند‬ ‫محیطی را فراهم و فرزند خود را به سمت کتابخوانی هدایت‬ ‫کنند‪ ،‬اما پس از ان نیز نیاز است سازمان های مدنی و دولتی‬ ‫حمایت هایی را از افراد خانواده در جهت کتابخوانی فراهم کنند‪.‬‬ ‫اقای اصنافی افزود‪ :‬مثال کودکی که متولد می شود تمامی‬ ‫مدارک ان در ثبت احوال وجود دارد اگر یک پایگاه اطالعاتی‬ ‫یکپارچه داشته باشیم که این اطالعات در کتابخانه های مختلف‬ ‫در دسترس باشد و نزدیکترین کتابخانه برای کودک کارت‬ ‫عضویت صادر کند‪ ،‬این اولین حق فردی است که وارد جامعه‬ ‫شده است و می تواند از کتاب استفاده کند‪ .‬راهکار دوم این است‬ ‫که برنامه کتابخوانی از طریق خانواده تقویت شود از طریق‬ ‫پدر و مادر و بزرگتر ها ما در خانه جمع خوانی داشته باشیم و در‬ ‫ساعت های مشخص و معینی کتاب مطالعه کنیم و برای این‬ ‫کار وقت بگذاریم‪.‬‬ ‫تولید مکمل دارویی برای درمان پیرچشمی‬ ‫محققان یک شرکت فناور با استفاده از تسهیالت‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری سالمت مکمل دارویی برای‬ ‫درمان بیماری های چشمی تولید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬زهره ستار‪ ،‬مدیر عامل یکی از‬ ‫شرکت های فناور لوتئین ‪ ۲۰‬میلی گرم برای درمان‬ ‫بیماری های پیرچشمی را از محصوالت این شرکت دانست‬ ‫که برای جلوگیری از اب مروارید و برای سالمندان کاربرد‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬لوتئین یکی از قوی ترین انتی اکسیدان های‬ ‫موجود در طبیعت است که بدن انسان قادر به تولید ان‬ ‫نیست و باید از طریق رژیم غذایی بطور مداوم هر روز در‬ ‫بدن جایگزین شود‪ .‬محل ذخیره لوتئین در شبکیه چشم‬ ‫است و از اعصاب بینایی موجود در ماکوال محافظت می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ماکوال قسمتی از شبکیه است که مسئول‬ ‫دید مستقیم و واضح مثل خواندن و رانندگی است‪ .‬لوتئین‬ ‫موجود در ماکوال با فیلتر کردن نور ‪ UV‬نمی گذارد به ماکوال‬ ‫اسیبی وارد شود‪ ،‬با افزایش سن سلول های ماکوال نیز‬ ‫همانند سایر سلول های بدن توانایی بازسازی خود را از دست‬ ‫می دهند و چنانچه در معرض اسیب قرار گیرند‪ ،‬امکان ترمیم‬ ‫ان وجود نخواهد داشت و در نهایت باعث کوری می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی این محصول به صورت سافت ژل تولید‬ ‫می شود و مجوزهای الزم را از سازمان غذا و دارو دریافت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی صندوق سالمت ثامن‪ ،‬ستار با‬ ‫اشاره به تسهیالت دریافتی از صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫سالمت ثامن گفت‪ :‬ما از تسهیالت سرمایه در گردش‬ ‫صندوق سالمت ثامن جهت خرید مواد اولیه استفاده کردیم‬ ‫و این تسهیالت با یک روند اداری بسیار سریع و همچنین با‬ ‫کمترین تضامین پرداخت شد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!