روزنامه اصفهان امروز شماره 4608 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4608

روزنامه اصفهان امروز شماره 4608

روزنامه اصفهان امروز شماره 4608

‫پنجشنبه ‪ 06‬مرداد ‪ 28 |1401‬ذی الحجه ‪ |28Jul2022| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4408‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر| صفحه‪5‬‬ ‫لذت جادوی نوشتن‬ ‫پنج شنبه‪ 6‬مرداد‪ 1401‬در شهر کتاب اردیبهشت اصفهان‬ ‫دوستاران ادبیات داستانی به بهانه کتاب «چای خاک» گرد‬ ‫هم می ایند‪ .‬رمان «چای خاک» اثر مرضیه کهرانی است که‬ ‫در دوران پاندمی کرونا منتشر شد و مانند دیگر کتاب های‬ ‫این دوره به نوعی با غربت همراه بود‪ .‬این نویسنده یک سال‬ ‫قبل تر هم رمان «کرانه ناپدید» را در اختیار عالقمندان قرار‬ ‫داده بود‪.‬‬ ‫اقتصاد | صفحه‪6‬‬ ‫مشکلی که با هماهنگی در ‪ 48‬ساعت قابل حل است‬ ‫تثبیت جایگاه دهم ایران ‬ ‫با رشد ‪ ۱۵‬درصدی تولید‬ ‫در گروه فوالد مبارکه‬ ‫نابسامانی وضعیت‪ 3600‬معتاد متجاهر در استان‬ ‫رویداد | صفحه‪2‬‬ ‫ ‬ ‫تمامی‬ ‫بازگشایی‬ ‫مراکز اموزشی اصفهان‬ ‫در مهرماه‬ ‫طبق اخرین امار‪ 4 ،‬هزار معتاد از نوع صرفا متجاهر در استان اصفهان وجود دارد و نکته تاسف برانگیز ان‪ ،‬این است که تنها توان و امکانات جمع اوری‬ ‫‪ 10‬درصد از ان ها یعنی ‪ 400‬نفرشان برای مسئوالن اجرایی شهر به لحاظ مسائل زیرساختی مقدور و میسر است‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫هفت درصد جمعیت بازنشستگان کشور‬ ‫ساکن اصفهان‬ ‫اصفهان نیازمند‬ ‫سرمایه گذاران خارجی‬ ‫‪107/941‬‬ ‫چهلستون| صفحه‪8‬‬ ‫‪52‬‬ ‫تعدادبازنشستگانحقوق‬ ‫بگیر تحت پوشش صندوق‬ ‫بازنشستگی در استان‬ ‫زخم های نهفته بر جان‬ ‫بازار اصفهان‬ ‫‪%13/58‬‬ ‫ورزش| صفحه‪7‬‬ ‫بهداشت و درمان‬ ‫میانگین سن‬ ‫بازنشستگی‬ ‫در استان‬ ‫‪%3/56‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫استقالل و سپاهان این بار با ساپینتو و مورایس‬ ‫به مصاف هم می روند‬ ‫ازادی میدان جنگ ‬ ‫گالدیاتورهایپرتغالی‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫هفت درصد از جمعیت‬ ‫بازنشستگان کشوری در استان‬ ‫اصفهان ساکن هستند‬ ‫‪%3/13‬‬ ‫میانگین سن بازنشستگی در استان ‪ ۵۲‬سال است‬ ‫رئیس اداره مدیریت راه های استان اصفهان مطرح کرد‪:‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫ضروری به بازنشستگان و وظیفه بگیران استان و یکهزار و‬ ‫‪ ۲۹۳‬فقره وام ازدواج به فرزندان بازنشستگان استان پرداخت‬ ‫شده است‪ .‬مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان اصفهان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬حقوق بگیران این صندوق به تفکیک تا پایان‬ ‫خردادماه شامل ‪ ۸۳‬درصد بازنشسته‪ ۱۳ ،‬درصد بازنشسته‬ ‫متوفی‪ ،‬سه درصد شاغل متوفی و یک درصد از کار افتاده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به توزیع دستگاهی حقوق بگیران صندوق‬ ‫بازنشستگی کشوری در استان اصفهان اضافه کرد‪:‬اموزش‬ ‫و پرورش با ‪ ۶۶.۱‬درصد‪ ،‬بهداشت و درمان با ‪ ۱۳.۵۸‬درصد‪،‬‬ ‫جهاد کشاورزی با ‪ ۳.۵۶‬درصد‪ ،‬راه و شهرسازی با ‪ ۳.۱۳‬درصد‬ ‫بیشترین بازنشستگان این صندوق را تشکیل می دهند و وزارت‬ ‫کشور‪ ،‬علوم تحقیقات و فناوری‪ ،‬ارتباطات و فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫اقتصاد و دارایی و سایر در رده های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫هفت درصد از جمعیت بازنشستگان کشوری در استان‬ ‫اصفهان ساکن هستند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (نوبت سوم)‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‬ ‫اداره کل زندان های استان اصفهان‬ ‫نشانی‪ :‬اصفهان‪ -‬ابتدای اتوبان ذوب اهن‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫ارائه خدمات طبخ و توزیع غذای زندانهای استان اصفهان‬ ‫چاپ اول‬ ‫ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان‬ ‫یا واریز وجه نقد به شبای حساب ‪IR ۲۳۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۱۳۱۰۷۶۷۰۴۰۹‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان اصفهان به مبلغ ‪ 2/518/500/000‬ریال‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪: www.setadiran.ir‬‬ ‫جلسه توجیهی‬ ‫تحویل اسناد‬ ‫صرفا پاکت (الف)‬ ‫دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان های استان اصفهان‬ ‫حداکثر تا تاریخ ‪1401/05/24‬‬ ‫اداره کل زندانهای استان اصفهان‬ ‫روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/25‬ساعت ‪ 09/00‬صبح‬ ‫اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان‪ -‬ابتدای اتوبان ذوب اهن‪ -‬اداره کل زندان های استان اصفهان‪ -‬اداره مالی و پشتیبانی اداره کل‬ ‫شماره تماس‪۰۳۱-۳۷۸۷۲۱۰۲ :‬‬ ‫اداره کل زندان های استان اصفهان‬ ‫سامانگرفتنکنکور‬ ‫حسن روانشید ‬ ‫‪1357389‬‬ ‫الف‪862030:‬‬ ‫ممالف‪:‬‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫هشدار سطح نارنجی وقوع سیل در استان اصفهان‬ ‫رئیـس اداره مدیریت راه های اسـتان اصفهان با اشـاره‬ ‫بـه هشـدار سـطح نارنجـی وقوع سـیل در اسـتان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در مجموع شهرسـتان های سـمیرم‪ ،‬شـهرضا‪ ،‬نیـک اباد‪،‬‬ ‫و بخشـی از شهرسـتان لنجـان و شهرسـتان اصفهـان از‬ ‫روز عصـر پنجشـنبه تـا جمعه عصـر درگیر شـرایط جوی‬ ‫ناپایـدار و احتمـاال سـیل خواهند بود‪.‬‬ ‫مریـم تاکـی در گفت وگو با ایسـنا درباره هشـدارهایی‬ ‫نسـبت بـه بروز سـیل در اسـتان‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬بـا توجه به‬ ‫پیش بینی های هواشناسـی از اوایل هفته‪ ،‬هشـدار سـطح‬ ‫نارنجـی وقوع سـیل بـرای اسـتان اصفهـان و قرمز برای‬ ‫اسـتان های جنوبی کشـور اعالم شـد‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد‪ :‬بـا توجه به شـرایط اقلیـم هر منطقه‬ ‫ایـن هشـدار برای وقوع سـیل‪ ،‬رگبار‪ ،‬تگـرگ‪ ،‬رعد و برق‬ ‫شـدید‪ ،‬گرد و غبار و ‪ ...‬پیش بینی شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس اداره مدیریـت راه هـای اسـتان اصفهـان بـا‬ ‫اشـاره بـه احتمـال طوفان شـن در شـرق اسـتان با وزش‬ ‫گـرد و غبـار شـدید‪ ،‬افـزود‪ :‬همچنیـن در بخش هـای‬ ‫جنـوب و جنـوب غـرب اسـتان بـا سـیل و بارش شـدید‬ ‫بـاران مواجـه هسـتیم و اگرچـه امیدواریـم ایـن بارش ها‬ ‫شـرایط حشکسـالی را اندکـی تلطیـف کنـد‪ ،‬اما بـا توجه‬ ‫بـه تجربیـات اسـتان های فارس‪ ،‬سیسـتان و بلوچسـتان‬ ‫و کرمـان‪ ،‬از مـردم می خواهیـم کـه اصلا در حاشـیه‬ ‫رودخانه هـای فصلـی‪ ،‬مسـیل ها و ‪ ...‬توقـف نکننـد‪.‬‬ ‫وی پیشـنهاد داد‪ :‬بـا شـروع بـارش از جاده هـا و‬ ‫مسـیرهای مطمئـن به محل هـای امن منتقل شـوند و به‬ ‫ویـژه در زمـان بـارش ً‬ ‫اصلا در حاشـیه رودخانه ها توقف‬ ‫نکننـد‪ .‬تاکـی با تاکیـد بر اینکه سـیل اصال شـوخی بردار‬ ‫نیسـت و بـا غافگیـری مردم ممکن اسـت در بـازه زمانی‬ ‫کوتاهـی فاجعـه ای رخ دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بـا توجه به اینکه‬ ‫پایـان هفتـه معمـو ً‬ ‫ال مـردم بـه دنبـال تفریـح در مناطق‬ ‫خـوش اب و هـوا هسـتند از انها درخواسـت می شـود که‬ ‫مـوارد ایمنـی را رعایـت کنند و در صورت بـروز هر حادثه‬ ‫بـا سیسـتم های امـدادی ‪ ،۱۴۱‬هلال احمـر و یـا پلیس‬ ‫تمـاس بگیرنـد و در صـورت بـروز محدودیـت راه هـا بـا‬ ‫پلیـس و راهـداری همکاری الزم را داشـته باشـند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکه مـردم نبایـد اصرار بـه حضور‬ ‫در مناطقـی بـا احتمـال خطر وقوع سـیل داشـته باشـند‪،‬‬ ‫توضیـح داد‪ :‬نگرانـی راهـداری نسـبت بـه محورهـای‬ ‫منتهـی بـه اسـتان های یاسـوج‪ ،‬کهگیلویـه و بویراحمـد‬ ‫و چهارمحـال و بختیـاری اسـت‪ ،‬امـا فـارس نیـز جـزو‬ ‫اسـتان هایی بـا هشـدار نارنجـی سـیل اسـت‪ ،‬بنابراین در‬ ‫محورهـای منتهـی به اسـتان فـارس احتمال بروز سـیل‬ ‫وجـود دارد‪.‬‬ ‫رئیـس اداره مدیریـت راه های اسـتان اصفهـان گفت‪:‬‬ ‫در مجموع شهرسـتان های سـمیرم‪ ،‬شـهرضا‪ ،‬نیـک اباد‪،‬‬ ‫و بخشـی از شهرسـتان لنجـان و شهرسـتان اصفهـان از‬ ‫روز عصـر پنجشـنبه تـا جمعه عصـر درگیر شـرایط جوی‬ ‫ناپایـدار و احتمـاال سـیل خواهنـد بـود‪ ،‬امـا این پدیـده از‬ ‫امـروز عصر تا دوشـنبه هفته اینده در کشـور فعال اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اماده بـاش راهداری اسـتان طی چند‬ ‫روز اینـده‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬کل مجموعـه راهـداری از مرکز‬ ‫مدیریت راه ها در سـتاد‪ ،‬ادارات سـتادی مرتبط در معاونت‬ ‫راهـداری و شهرسـتان های درگیـر در اماده بـاش کامـل‬ ‫هسـتند‪ ،‬حتـی شهرسـتان های همسـایه ایـن مناطق نیز‬ ‫در اماده بـاش هسـتند و نـاوگان امدادی راهداری و سـایر‬ ‫سـازمان ها هشـدار گرفته انـد و قطعا در ‪ ۲۴‬سـاعت اینده‬ ‫فعال هسـتنتد‪.‬‬ ‫تاکـی گفـت‪ :‬به صـورت ‪ ۲۴‬سـاعته سـامانه گویـای‬ ‫‪( ۱۴۱‬مرکـز مدیریـت راهداری اسـتان) پاسـخگوی مردم‬ ‫و پیگیـری وقایـع اتفاقی در اسـتان هسـتند‪.‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫از تاریخ ‪ 1401/05/06‬لغایت ‪1401/05/10‬‬ ‫مورخ ‪1401/05/09‬‬ ‫گشایش پیشنهادها‬ ‫‪%66/1‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۷‬هزار و ‪ ۹۴۱‬بازنشسته حقوق بگیر تحت پوشش این‬ ‫صندوق قرار دارند در حالی که میانگین سن بازنشستگی در این‬ ‫استان ‪ ۵۲‬سال است‪.‬‬ ‫علیرضا غفراللهی در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬این صندوق‬ ‫در ‪ ۱۵‬ماه گذشته پنج هزار و ‪ ۸۷۶‬فقره وام به بازنشستگان زیر‬ ‫پوشش این استان پرداخت کرد که بیشتر انها وام ضروری بود‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬در این بازه زمانی چهار هزار و ‪ ۵۸۳‬فقره وام‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫از طریق سامانه تدارکات دولت‬ ‫اصفهان در مسیر‬ ‫هوشمندی با شیب مالیم‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫هفت درصد جمعیت بازنشستگان کشور ساکن اصفهان‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫اصفهان|صفحه‪3‬‬ ‫اینفوگرافیک‪ :‬سید مهدی رضوی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫سـرمایه گذاری خارجی عبارت اسـت‬ ‫از بکارگیـری سـرمایه خارجـی در‬ ‫فعالیت هایـی کـه ریسـک برگشـت‬ ‫سـرمایه و منافـع ان بـه عهـده‬ ‫احمدرضامنزه سـرمایه گذار باشـد‪.‬‬ ‫جریان ورودی سرمایه خارجی عامل مهمی در رشد و‬ ‫توسعه اقتصادی‪ ،‬رفع شکاف پس انداز‪ ،‬سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫انتقال تکنولوژی‪ ،‬دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی‬ ‫محسوب می شود‪ .‬منابع مالی خارجی به عنوان مکمل‬ ‫منابع سرمایه گذاری داخلی است و یکی از راه های ورود‬ ‫منابع ارزی به داخل کشور میزبان (پذیرنده سرمایه‬ ‫خارجی) است‪.‬یکی از مشکالتی که کشورهای در حال‬ ‫توسعه همواره با ان مواجه بوده اند کمبود سرمایه در کشور‬ ‫است که یکی از راه حل های فائق امدن بر این مشکل‪،‬‬ ‫استفاده از سرمایه های انباشته شده در کشورهای توسعه ‬ ‫یافته است‪ .‬ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به‬ ‫کشورهای در حال توسعه می تواند سرمایه موردنیاز رشد‬ ‫و توسعه اقتصادی این کشورها را تامین کند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬کشورهای توسع ه یافته نیز به منظور حفظ و افزایش‬ ‫تولید و رشد اقتصادی خود سعی در جذب سرمایه های‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫خارجی دارند‪.‬‬ ‫بیشترین تعداد‬ ‫بازنشستگانصندوق‬ ‫دوم‬ ‫چاپاول‬ ‫نوبت‬ ‫فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده رو سازی با اولویت محله ایثارگران‬ ‫شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده رو سازی با اولویت محله ایثارگران به شماره‬ ‫‪ ۲۰۰۱۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۲۵‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت‬ ‫در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر‬ ‫سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫مواعد زمانی‪:‬‬ ‫ تاریخ انتشار فراخوان‪1401/04/26 :‬‬‫ مهلت دریافت اسناد فراخوان‪1401/05/05 :‬‬‫ مهلت ارسال پیشنهادات‪1401/05/15 :‬‬‫ زمان بازگشایی پاکت ها‪1401/05/18 :‬‬‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه)‪:‬‬ ‫ضمانتنامه بانکی ‪ /‬فیش نقدی به مبلغ ‪ 650/000/000‬ریال‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪:‬‬ ‫شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی ‪۰۳۱۴۵۲۲۵۲۰۰ -‬‬ ‫سعید ابریشمی راد ‪ -‬شهردار شاهین شهر‬ ‫م الف‪1353702 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫ بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2157‬‬ ‫سامان گرفتن کنکور‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مسئوالن اموزش وپرورش و اموزش عالی نسبت به ایجاد شرایط مناسب تهویه کالس ها و ایاب و ذهاب دانش اموزان و دانشجویان اقدام کنند‬ ‫ خبر‬ ‫بازگشاییتمامیمراکزاموزشیاصفهاندرمهرماه‬ ‫عکس ‪ :‬تسنیم‬ ‫بنا به گفته معاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استانداری‬ ‫اصفهان باید از هم اکنون مدارس و دانشــگاه ها با فرض ادامه‬ ‫داشتن وضعیت کرونایی‪ ،‬اماده سازی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدرضا جان نثاری در جلسه ستاد کرونا در‬ ‫استانداری اصفهان افزود‪ :‬بنا بر تاکید رئیس جمهور‪ ،‬مبنایی برای‬ ‫تعطیل کردن در شرایط کرونایی وجود ندارد و تمام امورات باید‬ ‫برقرار و جاری باشد‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬بر این اساس از هم اکنون‬ ‫مسئوالن اموزش وپرورش و اموزش عالی باید نسبت به ایجاد‬ ‫شرایط مناسب به لحاظ تهویه کالس ها و شیوه ایاب و ذهاب‬ ‫دانش اموزان و دانشجویان اقدام کنند تا تمامی مراکز اموزشی در‬ ‫مهر بازگشایی شود‪ .‬معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استانداری‬ ‫اصفهان همچنین تاکید کرد که فرمانداران‪ ،‬فرماندهان نظامی‬ ‫و انتظامی و مســئوالن دستگاه های اجرایی و قضایی نیز باید‬ ‫بر حوزه کاری خود در راســتای رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫نظارت الزم را داشــته باشــند‪ .‬او با بیان اینکه عادی انگاری‪،‬‬ ‫تناسبی با سویه جدید کرونا ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬باید این موضوع صادقانه‬ ‫با مردم در میان گذاشته شود تا پروتکل های بهداشتی شامل‬ ‫زدن ماسک‪ ،‬رعایت فاصله اجتماعی و شستن دست ها را رعایت‬ ‫کنند‪ .‬جان نثاری افزود‪ :‬روســای دانشگاه های علوم پزشکی‪،‬‬ ‫فرمانداران و سایر مقامات به مردم اعالم کنند که این بیماری‬ ‫انکارناپذیر است و به صورت سخت گیرانه تر پروتکل ها را رعایت‬ ‫کنند‪ .‬او با اشــاره به در پیش بودن مراسم دهه محرم و اربعین‬ ‫گفت‪ :‬برخالف مطالب منتشر شده در شبکه های اجتماعی که‬ ‫برپایی مراسم مذهبی از جمله محرم میزان مبتالیان به کرونا‬ ‫را افزایش می دهد‪ ،‬ثابت شده است که قشر مذهبی و متدین‬ ‫به طور معناداری بیشتر از دیگر اقشار پروتکل های بهداشتی را‬ ‫افزایش سقف تسهیالت‬ ‫اشتغال کمیته امداد (ره) تا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیونتومان‬ ‫رعایت می کنند‪ ،‬معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استانداری‬ ‫اصفهان در عین حال به تمام کســانی که برای اقامه مراسم‬ ‫اباعبدا‪ ...‬الحســین (ع) تالش می کنند توصیه کرد که بمنظور‬ ‫برگزاری باشکوه این مراسم‪ ،‬پروتکل های بهداشتی را به شکل‬ ‫حضور در فضاهای وســیع و روباز رعایت کنند‪ .‬در این جلسه‬ ‫که به صورت ارتباط ویدئوکنفرانس با فرمانداران و مسئوالن‬ ‫شهرستان های دیگر از جمله کاشان‪ ،‬سمیرم و شهرضا برگزار‬ ‫شد گزارشی از وضعیت مبتالیان به کرونا در این شهرستان ها‬ ‫و اقدامات بهداشتی و درمانی ارائه شد‪ .‬ویروس کرونا از اسفند‬ ‫سال ‪ ۹۸‬در کشور شیوع یافت و تاکنون حدود ‪ ۴۹۷‬هزار نفر در‬ ‫استان اصفهان به طور قطعی به بیماری کووید‪ ۱۹-‬مبتال شده‬ ‫و ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۳۱‬نفر بر اثر ان جان باخته اند‪ .‬تاکنون حدود ‪۸۶‬‬ ‫درصد از جمعیت باالی ‪ ۱۲‬سال استان اصفهان نوبت اول و ‪۷۷‬‬ ‫درصد نوبت دوم و ‪ ۳۸.۳‬درصد جمعیت باالی ‪ ۱۸‬سال استان‬ ‫نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫فرماندار اردسـتان از بازگشایی موقت کشتارگاه مشترک‬ ‫دام اردسـتان و زواره بـا هماهنگی مقام قضائی در هفته‬ ‫اینده خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهر‪ ،‬سـید محمـد هـادی احمدی طبـا در‬ ‫کارگـروه اجتماعی سلامت و امنیت غذایی شهرسـتان‬ ‫بـا محوریـت کشـتارگاه دام‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬صحـت و‬ ‫سلامتی مـردم برای ما مهـم اسـت و در این خصوص‬ ‫دغدغـه داریـم‪ ،‬همچنیـن خـدا را شـاکریم کـه در‬ ‫جمهوری اسلامی همـه امور و انتخاب ها بـا رای مردم‬ ‫اسـت و جدایـی بین مسـئولین و مـردم وجود نـدارد‪ .‬او‬ ‫افـزود‪ :‬با قدرت تفکر خیلی از مشـکالت حل می شـود‪،‬‬ ‫اینگونه جلسـات در خصوص انـواع مختلف موضوعات‬ ‫خاص شهرسـتان باید بیشـتر شـود و می طلبد که همه‬ ‫قـدرت تفکـر و مشـورت را در خود افزایـش دهند و بعد‬ ‫از مشـورت انسـان می تواند اقـدام به انجـام کاری کند‪.‬‬ ‫فرمانـدار اردسـتان بـا بیان اینکـه دهه محـرم در پیش‬ ‫اسـت و مـردم ایـن شهرسـتان نیـز مذهبـی هسـتند‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬در روز عیـد غدیـر بـا توجه بـه وجود‬ ‫مشـکالت اقتصادی و معیشـتی بیش از ‪ ۳۰‬هزار پرس‬ ‫غـذا و اطعـام غدیـر بیـن مـردم توزیع شـد‪ .‬احمدی طبا‬ ‫تاکیـد کرد‪ :‬شـهرداران‪ ،‬دامپزشـکی‪ ،‬شـبکه بهداشـت‬ ‫و اتحادیـه قصابـان بـا هماهنگـی مقـام قضائی بخش‬ ‫برنامه ریـزی کننـد بـا امکانـات موجـود و عـدم قطـع‬ ‫رشـد و پیشـرفت هایی کـه در کارهـای عمرانی صورت‬ ‫می گیـرد هفتـه اینـده کشـتار در کشـتارگاه بـا نظارت‬ ‫مسـتمر اغاز شـود‪ .‬او یاداور شـد‪ :‬رونـد کار حل نواقص‬ ‫کشـتارگاه توسـط شـهرداران ادامه پیدا کند و جلسـات‬ ‫را نیـز در خصـوص کشـتارگاه ماهانه برگـزار می کنیم‪.‬‬ ‫اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران مطرح کرد‬ ‫وجود هماهنگی و هم افزایی در نمایشگاه روایت تبلیغ‬ ‫به گفته اســقف اعظــم ارامنه اصفهــان و جنوب‬ ‫ایران نمایشگاه روایت تبلیغ را نمایشگاهی می بینم که‬ ‫هماهنگــی و هم افزایی در ان دیده می شــود و در واقع‬ ‫نوعی ازمون از خود است که ببینیم در کجا ایستاده‪‎‬ایم‪.‬‬ ‫به گــزارش ایمنا‪ ،‬ســیپان کاشــچیان در دیدار از‬ ‫نمایشــگاه روایت تبلیــغ اظهار کرد‪ :‬در این نشســت‬ ‫ســخن از فعالیت های دفتر تبلیغات اسالمی و نتایجی‬ ‫از فعالیت های این دفتر مطرح شــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اگر در‬ ‫زندگی عادی بی توجه باشــیم ثمرات فعالیت های دفتر‬ ‫تبلیغات اسالمی را نخواهیم دید ولی با بازدید از نمایشگاه‬ ‫روایت تبلیغ عمق این فعالیت ها را به خوبی خواهیم دید‪.‬‬ ‫اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران تصریح کرد‪:‬‬ ‫عمق این گونه فعالیت ها را در نمایشــگاه دیگری ندیدم‬ ‫و نمایشــگاه روایت تبلیغ به زیبایی همه فعالیت ها را به‬ ‫نمایش گذاشته است‪ .‬او با بیان اینکه هریک از تصاویر‬ ‫که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است بیانگر عمق‬ ‫فعالیت ها صورت گرفته اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پیش‬ ‫از ســخنرانی من برادر روحانی از خواســته های مردم و‬ ‫دولت هــا صحبت کرد و حقیقتا برای ما جای تفکر دارد‬ ‫که کدام یک از این خواسته ها می تواند قدرتمندتر باشد اما‬ ‫خوش به حال ملت هایی که در برابر خواسته ها هماهنگی‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬او گفت‪ :‬من این نمایشــگاه را نمایشگاهی‬ ‫می بینــم که هماهنگی در ان دیده می شــود و در واقع‬ ‫نوعی ازمون از خود است که ببینیم در کجا ایستاده ایم‪.‬‬ ‫به گفته اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران‪ ،‬باید‬ ‫ایمــان عملی خود را در دو کفه ترازو قرار دهیم و ببینیم‬ ‫در کدام قسمت ها بیشتر و در کدام قسمت کمتر فعالیت‬ ‫کردیــم تا هماهنگی الزم را به وجــود بیاوریم‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬دفتر تبلیغات اســامی با فکر و اندیشه و به وسیله‬ ‫افرادی ایجاد شده که فکر و هدف مقدس داشتند‪ ،‬امروز‬ ‫خوشحال هســتیم این فکر در دست افراد توانمند قرار‬ ‫دارد که می توانند به اهداف مقدس خود دست پیدا کند‪.‬‬ ‫حمایت نمایندگان اصفهان از استیضاح‬ ‫حقابه ‪ ۱۸۰‬میلیونی گاوخونی‪ ،‬مطالبه ما‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‬ ‫از وزیر نیرو است‬ ‫نمایندهخمینی شهر‪:‬‬ ‫نماینده اصفهان در مجلس شـورای اسلامی با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه وزیـر میـراث در یک سـال اخیر برنامـه ای که‬ ‫زمینه سـاز تحـول یـا بهبـود شـرایط در این بخش باشـد‬ ‫ارائـه نکـرده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬طـرح اسـتیضاح وزیـر میراث‬ ‫فرهنگـی از سـوی یکـی از نمایندگان کرمانشـاه نوشـته‬ ‫شـد و نماینـدگان اصفهان نیـز از ان حمایـت کردند‪.‬‬ ‫مهـدی طغیانـی در خصـوص طـرح اسـتیضاح وزیـر‬ ‫میـراث فرهنگـی اصفهـان به ایمنـا گفت‪ :‬مسـئله اصلی‬ ‫دربـاره عملکـرد وزیـر میـراث فرهنگـی ایـن اسـت کـه‬ ‫بـرای اسـتان برتـر و نمونـه کشـور در هـر سـه زمینـه‬ ‫میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایع دسـتی و گردشـگری‪ ،‬برنامه ای‬ ‫کـه زمینه سـاز تحـول یا بهبود شـرایط باشـد‪ ،‬ارائه نکرده‬ ‫اسـت و طـی یـک سـال اخیـر در ایـن بخـش رشـدی‬ ‫ندیده ایـم‪ .‬او بـا تاکیـد بـر لـزوم اطالع رسـانی وزارت‬ ‫میـراث فرهنگـی دربـاره اقدامـات و طرح های در دسـت‬ ‫اقـدام‪ ،‬افـزود‪ :‬وزیـر میـراث فرهنگـی تاکنـون دو بـار به‬ ‫اصفهـان سـفر کـرده اسـت؛ یـک بـار در سـفر اسـتانی‬ ‫رئیس جمهـور و بـار دیگر پاییز سـال گذشـته امـا در این‬ ‫دو سـفر تنهـا وعده هایـی مطـرح شـد و هیـچ پیگیـری‬ ‫یـا حرکتـی بـرای بـه ثمـر رسـاندن ایـن قول هـا دیـده‬ ‫نمی شـود‪ .‬نماینـده اصفهان در مجلس شـورای اسلامی‬ ‫گلـه اصلـی نماینـدگان از وزیر میراث فرهنگـی را به ثمر‬ ‫نرسـیدن وعده هـا دانسـت و خاطرنشـان کـرد‪ :‬در دولـت‬ ‫قبـل انتظـار چندانـی از وزیر میراث فرهنگی نداشـتیم اما‬ ‫از دولـت کار و فعالیـت انتظـار حرکـت و جنـب و جـوش‬ ‫داریـم و بایـد هـر وزارتخانـه در ایـن دولت چشـم اندازی‬ ‫داشـته باشـد در حالـی وزارت خانه میـراث فرهنگی هیچ‬ ‫برنامـه و چشـم اندازی نـدارد‪ .‬او بـا اشـاره بـه مشـکالت‬ ‫میـراث فرهنگـی در همـه اسـتان های کشـور‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫تنهـا صحبـت اسـتان نیسـت و در همـه جـای کشـور‬ ‫شـرایطی وجـود دارد کـه مطلوب نیسـت‪ .‬طغیانـی درباره‬ ‫طـرح اسـتیضاح وزیـر میـراث فرهنگـی اعلام کـرد‪:‬‬ ‫طـرح اسـتیضاح وزیر میـراث فرهنگـی از سـوی یکی از‬ ‫نمایندگان کرمانشـاه نوشـته شـده اسـت‪ ،‬ما نیـز به دلیل‬ ‫شـرایط موجـود از ان حمایـت می کنیم‪ ،‬البتـه برای هفته‬ ‫اینده از مجمع اسـتان دعوت شـده اسـت که در نشسـت‬ ‫بررسـی مسـائل حـوزه میـراث حاضر شـوند و توضیحات‬ ‫وزیـر را بشـنوند‪ .‬او بـا تاکید بر اینکه هنـوز برای قضاوت‬ ‫درباره اسـتیضاح شـدن یـا نشـدن وزیر میـراث فرهنگی‬ ‫زود اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در نشسـت هفتـه اینـده مسـائل را‬ ‫مطـرح می کنیم و قطعاً توضیحات مهمی از سـوی وزیر‬ ‫دراین بـاره باید ارائه شـود کـه امیدواریم قانع کننده باشـد‪،‬‬ ‫هنـوز بـرای قضـاوت زود اسـت و نمایندگان متناسـب با‬ ‫شـرایط دربـاره اسـتیضاح تصمیم گیـری خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم خمینی شهر با اشاره به بیانات رهبری در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬پیرامون مسئله اب اصفهان گفت‪ :‬مقام معظم رهبری‬ ‫‪ ۲۰‬سال قبل بحث اب اســتان اصفهان را مطرح فرمودند‬ ‫و نســبت به بعضی از طرح ها به شکل خاص نام بردند‪ ،‬اما‬ ‫امروز بعد از ‪ ۲۰‬سال طرح هایی همچون تونل سوم کوهرنگ‬ ‫زمین مانده و اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حجت االسالم محمدتقی نقد علی در‬ ‫جلسه علنی مجلس شــورای اسالمی در ابتدای نطق میان‬ ‫دستور خود از رئیس مجلس خواست تا به اتاق فرمان دستور‬ ‫دهد تا بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی پیرامون‬ ‫مسائل خاص اصفهان از جمله اب و تونل سوم کوهرنگ را‬ ‫پخش کنند‪ .‬او پس از پخش بیانات رهبری در صحن مجلس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بیاناتی که از رهبر معظم انقالب اسالمی شنیدید‪،‬‬ ‫مربوطه به سال ‪ ۱۳۸۰‬در دولت اصالحات است‪ ،‬یعنی قریب‬ ‫به ‪ ۲۰‬سال از این نطق می گذرد و مقام معظم رهبری ‪ ۲۰‬سال‬ ‫قبل بحث اب استان اصفهان را مطرح فرمودند و از بعضی از‬ ‫طرح ها به شــکل خاص نام بردند‪ ،‬اما امروز بعد از ‪ ۲۰‬سال‬ ‫طرح هایی همچون تونل سوم کوهرنگ زمین مانده و تعطیل‬ ‫شــده و اجرایی نشده است‪ .‬نماینده مردم خمینی شهر افزود‪:‬‬ ‫حتی اظهارنظرهایی می شود که این تونل غیرقانونی است‪.‬‬ ‫شما کالم مقام معظم رهبری را شنیدید که تصریح می کنند‬ ‫که این پروژه و این طرح به زودی به اتمام برسد‪ .‬نقد علی در‬ ‫ادامه اظهار کرد‪ :‬البته چون همه ما اهل ایران هستیم و ایران‬ ‫باید یکپارچه باشد‪ ،‬به طور مثال همین تونل هایی که گاهی‬ ‫مورد اعتراض برادران عزیزم در استان خوزستان یا چهارمحال‬ ‫و بختیاری قرار می گیرد‪ ،‬اورده ابی این تونل ها ‪ ۳۸۰‬میلیون‬ ‫است که به اغراق رئیس حوزه ابریز زاینده رود کل این اورده‬ ‫همان باالدست در اثر توسعه ابی که اتفاق افتاده است‪ ،‬مصرف‬ ‫می شود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬اینجا می خواهم به وزیر نیرو اعالم‬ ‫کنم که هر کســی امد و یک ضربه ای بــه زاینده رود زد‪ ،‬در‬ ‫دولت اصالحات مجوز انتقال اب به دیگر استان ها صادر شد‬ ‫و در دولت های نهم و دهم مجوز برداشت های بی حدوحساب‬ ‫صادر شد‪ .‬این عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی‬ ‫مجلس خطاب به رئیس جمهــور گفت‪ :‬امروز که قرارداد ‪۴۰‬‬ ‫میلیارد دالری نفت و گازپروم روســیه را می بندید‪ ،‬توســعه‬ ‫میادین نفتی را در دستور کار قرار دادید‪ ،‬امروز اقای پوتین و‬ ‫اقای اردوغان و مقامات بلندپایه کشورها می ایند و در تهران با‬ ‫مقام معظم رهبری مالقات می کنند‪ ،‬ان کسانی که گفتند شما‬ ‫مذاکره با دنیا را بلد نیستید و اخیرا شنیدم باز هم در این مورد‬ ‫اظهار نظر می کنند‪ ،‬ببینند مذاکره با دنیا و ارتباط با همسایگان‬ ‫چطور اســت که به فضل خدا در اینــده نزدیک ثمرات این‬ ‫دیپلماســی اقتصادی را خواهیم دید‪ .‬نقد علی یاداور شــد‪:‬‬ ‫همین جا به رئیس جمهور اعالم می کنم که تدبیری نسبت به‬ ‫حکمرانی اب کنید‪ ،‬امروز ما در جلسات تخصصی می نشینیم‪،‬‬ ‫مشکل اب کشور‪ ،‬مشکل اب سمنان‪ ،‬کرمان‪ ،‬شمال‪ ،‬جنوب‪،‬‬ ‫شرق و غرب کشور با تدبیر زیبا قابل حل است‪ ،‬اما نه اینکه هر‬ ‫دولتی بیاید یک ضربه ای به یک حوزه ابریز بزند و سپس نفر‬ ‫بعد وقتی می اید ضربه بعدی را وارد کند‪ .‬نماینده خمینی شهر‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امروز حقابه‪ ۱۸۰‬میلیونی گاوخونی مطالبه ما از وزیر‬ ‫نیرو است و برای طرح های جدیدی که می خواهد احداث شود‬ ‫ما حرف برای گفتن داریم‪ ،‬البته قبول داریم مسئله نباید بین‬ ‫مردم مطرح شود‪.‬‬ ‫گروه جامعـه‪ :‬به گفته معـاون اشـتغال و خودکفایی‬ ‫کمیتـه امـداد اسـتان اصفهـان از ابتـدای سـال جـاری‬ ‫تاکنـون زمینـه ایجـاد ‪ ۱۸۷۶‬فرصـت شـغلی بـرای‬ ‫مددجویـان فراهـم شـده اسـت‪.‬‬ ‫احمـد رضایـی اظهار کرد‪ :‬توانمندسـازی و ایجـاد درامد‬ ‫پایـدار بـرای خانواده هـای نیازمنـد را از فعالیت هـای‬ ‫اساسـی اسـت و از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون زمینه‬ ‫ایجـاد ‪ ۱۸۷۶‬فرصت شـغلی از مسـیر کاریابـی‪ ،‬هدایت‬ ‫یـا راهبـران شـغلی بـرای مددجویـان فراهـم شـده‬ ‫اسـت‪ .‬او بـا اشـاره بـه افزایش سـقف تسـهیالت حوزه‬ ‫اشـتغال تـا مبلـغ ‪ ۱۰۰‬میلیـون تومـان در سـال جاری‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬از ابتـدای سـال جاری تـا پایان تیرمـاه‪ ،‬اعتباری‬ ‫بالـغ بـر ‪ ۱۱۲‬میلیـارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان تسـهیالت‬ ‫بـرای اجـرای طرح هـای اشـتغال بـه مددجویـان اعطا‬ ‫شـده اسـت‪ .‬معـاون اشـتغال و خودکفایی کمیتـه امداد‬ ‫اسـتان اصفهـان با اشـاره بـه اینکه علاوه بـر افزایش‬ ‫فرصت هـای شـغلی‪ ،‬کیفیت بخشـی به اجـرای طرح ها‬ ‫بـا هـدف افزایـش درامـد مجریـان نیـز مدنظر اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬امید اسـت بتوانیم با تحقق برنامه های‬ ‫تدویـن شـده تا پایان سـال جـاری‪ ،‬در زمینه اشـتغال و‬ ‫خودکفایـی مددجویـان به ویـژه در مسـیر حمایـت از‬ ‫مشـاغل نویـن و دانش بنیـان گام های موثـری برداریم‪.‬‬ ‫بازگشاییموقتکشتارگاه‬ ‫مشترک دام اردستان و زواره‬ ‫مدیر تبلیغات اسالمی اصفهان‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬علیرضا وثیق انصاری‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫ورود بــه دانشــگاه های کشــور‬ ‫بــا ســدی بــه نــام کنکــور از‬ ‫شــصت ســال پیــش شــروع شــد‬ ‫تــا در طــول ان گروه هایــی بــا‬ ‫حسنروانشید نــام هــزار فامیــل و مافیــا بتواننــد‬ ‫بــه نــان و نوایــی برســند‪ .‬در تمــام ایــن مــدت هــر‬ ‫دولتــی کــه ســرکار می امــد یکــی از اولویت هــاش‬ ‫تعییــن تکلیــف ان بــود امــا نه تنهــا گامــی موثــر‬ ‫برداشــته نمی شــد بلکــه ایــن تارهــای عنکبوتــی را‬ ‫پیچیده تــر و گســترده تر می کــرد تــا شــرکت های‬ ‫عظیــم بــرای خالی کــردن جیــب جامعــه مشــتاق‬ ‫ورود بــه دانشــگاه ها بتواننــد بــار خــود را ببندنــد‬ ‫و بازهــم پــس از ســپری شــدن دوران ابتدایــی و‬ ‫متوســطه همــراه بــا کتاب هــای کمک اموزشــی و‬ ‫کالس هــای فوق برنامــه کــه قســمت اعظمــی از‬ ‫ســبد اقتصــادی خانواده هــا را می بلعیــد‪ ،‬بتواننــد ایــن‬ ‫مســیر صــوری امــا پردرامــد را تــا ســطح دکتــرا طــی‬ ‫کننــد‪ .‬اگرچــه اقداماتــی همچــون ایجــاد دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی و مــدارس غیرانتفاعــی توانســت تــا‬ ‫حــدودی بــه جــذب متقاضیــان مــازاد دانشــگاه های‬ ‫دولتــی بپــردازد امــا بحــران بــازار کار و ســطح ارزشــی‬ ‫پایان نامه هــای دولتــی و غیرانتفاعــی همچنــان بــه‬ ‫بیــکاری فارغ التحصیــان دامــن مــی زد تــا بازهــم‬ ‫بــازار موسســات اموزشــی فوق برنامــه و کتاب هــای‬ ‫درســی و جــزوات کنکــوری و کالس هــای ان هــا‬ ‫بــرای رســیدن بــه افــق ایــده ال دانشــگاه های‬ ‫دولتــی و بخصــوص رشــته های پزشــکی‪ ،‬گــرم بــود‪.‬‬ ‫یکــی از اقدامــات دولــت ســیزدهم متمرکــز شــدن‬ ‫بــر شــورای عالی انقــاب فرهنگــی بــود تــا کنکــور‬ ‫‪ 1402‬را نقطــه پایــان به هم ریختگــی ‪۶۵‬ســاله‬ ‫باشــد و تغییراتــی همچــون تاثیــر ‪ 40‬درصــدی‬ ‫ســابقه امتحانــات نهایــی ســال دوازدهــم و همچنیــن‬ ‫برگــزاری دو بــار در ســال کنکــور را قطعــی اعــام‬ ‫کنــد‪ .‬مصوبــه شــورای عالی انقــاب فرهنگــی‬ ‫این گونــه اســت کــه می گویــد مــا یکســری امتحــان‬ ‫تشــریحی بــرای ســال اخری هــا برگــزار می کنیــم‪،‬‬ ‫البتــه بــا فــرض اینکــه می تواننــد امتحانــات را‬ ‫تشــریحی و بــدون مشــکل در همــه کشــور برگــزار‬ ‫کننــد ‪ 40‬درصــد کنکــور همیــن امتحانــات تشــریحی‬ ‫خواهــد بــود و ایــن مشــکل شــکاف طبقاتــی را از‬ ‫بیــن می بــرد‪ .‬چــون دیگــر هنــر تســت زنی نیســت‬ ‫کــه فقــط در کالس کنکــور امــوزش داده می شــود‪.‬‬ ‫االن به تنهایــی نمی توانیــم تمــام مشــکالت عالــم را‬ ‫حــل کنیــم ولــی وقتــی قبــول داریــم هنــر تسـت زنی‬ ‫وجــود دارد و در کنکــور تاثیــر می گــذارد می توانیــم‬ ‫بــه برگــزاری ازمــون تشــریحی و ســهم دادن بــه ان‬ ‫در کنکــور کاری کنیــم به جــای ایــن هنــر تسـت زدن‬ ‫مطالــب عمیقــا در مــدارس یادگیــری و اموختــه‬ ‫شــوند‪ .‬کتاب هــای تشــریحی کنکــور توســط همیــن‬ ‫موسســات چــاپ می شــود و بعضــی قراردادهــای‬ ‫اموزشــی بــه رقــم ‪ 70‬میلیــون تومــان می رســد‬ ‫و کتــاب تســت ای کیــو از ‪ 350‬هــزار تومــان بــه‬ ‫‪ 700‬هــزار تومــان پــرواز می کنــد تــا ایــن شــکاف‬ ‫عمیــق بیــن فقیــر و غنــی افزایــش یابــد و انهایــی‬ ‫کــه پــول دارنــد بــه ترفنــد تس ـت زنی دســت یابنــد‪.‬‬ ‫حــاال تکلیــف این گونــه موسســات کــه مجــوز هــم‬ ‫دریافــت کرده انــد تــا محصــوالت خــود را بــه نــرخ‬ ‫ازاد بفروشــند و بعضــی وقت هــا ســرنخ فــروش‬ ‫کاغــذ دولتــی در بــازار بــه ان هــا ختــم می شــود‪،‬‬ ‫چیســت و بــا طــرح جدیــد کنکــور در ســال ‪ 1402‬چــه‬ ‫ارتباطــی خواهنــد داشــت؟ اینجــا بــه بهســتان و چــه‬ ‫چهســتان اســت کــه هرکــس پــول دارد می توانــد‬ ‫معلــم خصوصــی چنــد ده میلیونــی بگیــرد امــا در‬ ‫چیــن نه تنهــا مدرســه غیرانتفاعــی بلکــه گرفتــن‬ ‫معلــم کنکــور هــم ممنــوع اســت! البتــه شــورای عالی‬ ‫انقــاب فرهنگــی مشــکلی نــدارد کــه چــه کســی و‬ ‫بــه چــه طریــق امــوزش بدهنــد بلکــه معتقــد اســت‬ ‫ایــن اموختــن بایــد عمیــق باشــد‪ ،‬انتظــار شــورا از‬ ‫موسســات کنکــوری ایــن اســت کــه به جــای امــوزش‬ ‫تسـت زنی‪ ،‬دروس مربوطــه را عمیقــا بیاموزنــد‪ .‬شــاید‬ ‫منافــع وجــود کنکــور بــرای موسســات به اصطــاح‬ ‫مافیایــی نباشــد زیــرا شــرکت تعاونــی ســنجش هــم‬ ‫بــه روایتــی ‪ 40‬میلیــارد تومــان از کنکــور بــه دســت‬ ‫می ایــد کــه البتــه رقــم تکذیــب و بــه ‪ 20‬میلیــارد‬ ‫تومــان تقلیــل یافتــه تــا رســما بــه جیــب کارکنــان‬ ‫عضــو ان در ســازمان ســنجش ریختــه شــود‪ .‬منصــور‬ ‫کبگانیــان دبیــر و قائم مقــام ســتاد راهبــردی اجــرای‬ ‫نقشــه جامــع علمــی کشــور شــورای انقــاب فرهنگی‬ ‫می گویــد‪« :‬هرچنــد مصوبــه شــورای عالی انقــاب‬ ‫فرهنگــی قــرار نیســت همــه مشــکالت علــم و عالــم‬ ‫را حــل کنــد ولــی بخــش مهمــی از زخــم دیرینــه‬ ‫کنکــور را شــروع بــه حــل کــردن خواهــد نمــود و‬ ‫اکنــون بچه هــا می داننــد به جــای تســت یادگرفتــن‬ ‫بایــد درس هــا را عمیــق بخواننــد‪ ».‬درحالی کــه یــک‬ ‫عضــو هیئت علمــی دانشــگاه تهــران نظــرات متفاوتــی‬ ‫دارد و پیرامــون ایــن مصوبــه شــورای عالی انقــاب‬ ‫فرهنگــی معتقد اســت «مســئله تعــداد‪ ،‬مســئله مهمی‬ ‫نیســت و مشــکل اصلــی کنکــور هم مشــکل اســترس‬ ‫کنکــور نیســت‪ ،‬اینهــا در حالــی مســئله اصلــی کنکــور‬ ‫را اســترس کنکــور و فشــار روحــی و عصبــی بچه هــا‬ ‫مطــرح می کننــد کــه مســئله اصلــی کنکــور تبعیــض‬ ‫و نابرابــری اســت کــه حول وحــوش ایــن وضعیــت‬ ‫اتفــاق می افتــد‪ .‬حتــی تقلــب هــم مســئله اصلــی‬ ‫کنکــور نیســت‪ ،‬تقلــب یــک امــر ســاختاری در کنکــور‬ ‫نیســت و می توانــد رفــع شــود‪ .‬ایــن سرنوشــت یــک‬ ‫نفــر یــا ده …!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫پنجشنبه | ‪ 06‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4408‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫برپایی موکب های بلند مدت‬ ‫نیازمند مجوز است‬ ‫مدیـرکل تبلیغـات اسلامی اصفهـان گفـت ‪ :‬برپایـی‬ ‫ایسـتگاه های پذیرایـی صلواتـی و موکـب بلنـد مـدت‬ ‫در ایـام محـرم و صفـر نیازمنـد مجوز سـازمان تبلیغات‬ ‫اسلامی و نیـروی انتظامـی اسـت و بایـد متناسـب بـا‬ ‫قوانین شـهری باشـد‪.‬‬ ‫حجـت االسلام و المسـلمین مهـدی فوقـی در گفت‬ ‫و گـو بـا ایرنـا با بیـان اینکـه هـزار ایسـتگاه صلواتی و‬ ‫موکب در سراسـر اسـتان به صورت خودجوش از طرف‬ ‫مـردم بـه صورت مقطعـی یا در طـول دهه محـرم برپا‬ ‫می شـود‪،‬‬ ‫فوقـی افـزود‪ :‬نشسـت های مشـترک بـا امـام جمعه و‬ ‫مدیریـت کالن اجرایی اسـتان و هیات هـای مذهبی در‬ ‫اسـتانه ماه محرم برگزار شـده اسـت و سیاسـت گذاری‬ ‫هـا و جریان سـازی فرهنگـی مورد بحـث و تبادل نظر‬ ‫قـرار گرفـت تـا تشـکل های دینـی از لحـاظ فرهنگی‬ ‫تجهیز شوند‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬پذیرایـی از عـزاداران امـام حسـین(ع)‬ ‫سـنت حسنه اسـت که با ایجاد ایسـتگاه های صلواتی و‬ ‫موکب هـا صورت می گیـرد اما غنای فرهنگـی و ترویج‬ ‫فرهنـگ حسـینی از اهمیـت خاصـی برخوردار اسـت و‬ ‫از ایـن رو امسـال بـه دنبـال توسـعه فرهنگـی و تبدیل‬ ‫این حرکت مردمی به ایسـتگاه هـای اثرگذار معنوی در‬ ‫سطح اسـتان هستیم‪.‬‬ ‫مدیـرکل تبلیغـات اسلامی اصفهـان ارائـه خدمـات‬ ‫فرهنگی‪ ،‬مشـاوره دینی و اعتقادی و عرضه محصوالت‬ ‫مرتبـط با این عرصه از جمله پیشـنهادهایی بوده که به‬ ‫متولیـان و جوانان ارائه شـده اسـت‪.‬‬ ‫حجـت االسلام فوقی از مسـووالن مدیریت شـهری‪،‬‬ ‫دهیـاری هـا و نهادهـای نظارتـی و اداری خواسـت تا با‬ ‫جوانـان در برپایـی موکب هـا و ایسـتگاه هـای صلواتی‬ ‫همـکاری کنند‪.‬‬ ‫وی یاداورشـد‪ :‬رعایـت قوانین و مقررات ضروری اسـت‬ ‫و نباید نظم و ایمنی تهدید شـود اما بروکراسـی سـخت‬ ‫اداری نیـز نباید دلزدگـی ایجاد کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫ شهر‬ ‫اماده باش اتش نشانی برای‬ ‫مقابله با سیالب احتمالی در‬ ‫اصفهان‬ ‫بازدید چهار هزار گردشگر از‬ ‫کوشک باغ زرشک اصفهان‬ ‫گــروه اصفهــان‪ :‬رئیــس اداره گردشــگری ســازمان‬ ‫فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان‬ ‫از بازدیــد بیــش از چهــار هــزار گردشــگر از کوشــک‬ ‫بــاغ زرشــک همزمــان بــا برگــزاری دومیــن رویــداد‬ ‫گردشــگری نیمــرخ خبــر داد‪.‬‬ ‫علیرضــا مســاح بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــه‬ ‫دنبــال تجربــه خــوب بازدیــد شاه نشــین پــل خواجــو در‬ ‫اولیــن رویــداد گردشــگری نیمــرخ و اســتقبال گســترده‬ ‫شــهروندان‪ ،‬دومیــن رویــداد نیمــرخ بــا محوریــت‬ ‫بازدیــد از کوشــک بــاغ زرشــک به عنــوان یکــی‬ ‫دیگــر از گنجینه هــای کمتــر دیــده شــده اصفهــان‬ ‫برنامه ریــزی شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬ایــن بنــای تاریخــی از‬ ‫‪ 25‬تیرمــاه لغایــت ‪ 3‬مردادمــاه‪ ،‬از ســاعت ‪ 17‬الــی ‪23‬‬ ‫میزبــان شــهروندان بــود و بیــش از ‪ 4‬هــزار گردشــگر‬ ‫در طــول ایــن مــدت از کوشــک بــاغ زرشــک بازدیــد‬ ‫کردنــد‪ .‬مســاح افــزود‪ :‬همچنیــن در ایــن رویــداد‬ ‫میزبــان گروه هــای فرهنگــی و گردشــگری مختلفــی‬ ‫بودیــم کــه مجموعــه مدیــران اژانس هــای مســافرتی‬ ‫اصفهــان و شــبکه های رســانه ای از جملــه انــان بودنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬کوشــک بــاغ زرشــک ســاختمان اداری‬ ‫کارخانــه صنایــع پشــم بــوده کــه به عنــوان کارخانــه‬ ‫ریســندگی و بافندگــی شــناخته می شــود و تزئینــات‬ ‫داخلــی فاخــری را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫ارائه محصوالت تخصصی‬ ‫‪ 2‬شرکت دانش بنیان در‬ ‫نمایشگاه مدیریت شهری‬ ‫گــروه اصفهــان‪ :‬مدیرعامــل ســازمان میادیــن میوه‬ ‫و تره بــار و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری‬ ‫اصفهــان از ارائــه محصــوالت دو شــرکت دانش بنیــان‬ ‫در غرفــه ایــن ســازمان در یازدهمیــن نمایشــگاه جامــع‬ ‫مدیریــت شــهری در حــوزه خدمــات شــهری خبــر داد‪.‬‬ ‫امیرحســین مــاه اورپــور بــا اشــاره بــه برگــزاری‬ ‫یازدهمیــن نمایشــگاه جامــع مدیریــت شــهری در‬ ‫حــوزه خدمــات شــهری اظهــار کــرد‪ :‬ایــن ســازمان در‬ ‫نمایشــگاه جامــع خدمــت شــهری بــا هــدف معرفــی‬ ‫رویکردهــای جدیــد خــود حضــور یافتــه اســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان عــاوه بــر اتــکا بــه دانــش‬ ‫و فناوری هــای جدیــد‪ ،‬نیازمنــد بســتری مناســب بــرای‬ ‫ت در حوزه هــای مختلــف نیــز هســتند‪،‬‬ ‫فعالیــت و حمایـ ‬ ‫ازای ـن رو بــا وجــودی کــه نمایشــگاه تــا حــد زیــادی‬ ‫ســخت افزاری اســت‪ ،‬رویکــرد مــا بــه ســمت تقویــت‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان و بسترســازی بــرای فعالیــت‬ ‫هرچــه بیشــتر ان هــا اســت‪ .‬ماه اورپــور بــا بیــان اینکــه‬ ‫در غرفــه ایــن ســازمان دو شــرکت دانش بنیــان‬ ‫محصــوالت خــود را عرضــه می کننــد‪ ،‬خبــر داد‪:‬‬ ‫«دســتگاه فــروش اتوماتیــک وندینــگ میــوه و فــروش‬ ‫گل» و «کارت هــای هوشــمند تغذیه کننــده خــاک در‬ ‫دنیــا» توســط ایــن شــرکت ها ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 06‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4408‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهردار اصفهان در یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری مطرح کرد‬ ‫ استان‬ ‫اصفهاندرمسیرهوشمندیباشیبمالیم‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬شهردار اصفهان در افتتاحیه نمایشگاه‬ ‫خدمات شهری گفت‪ :‬با توجه به تاکید شورای اسالمی‬ ‫شهر‪ ،‬حرکت به سمت اصفهان هوشمند با یک شیب مالیم‬ ‫در جریان است که تاکنون در چند حوزه اجرایی از جمله‬ ‫شهرسازی‪ ،‬حمل ونقل و خدمات شهری این مطالبه را اجرایی‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫علی قاسم زاده در پنجمین نمایشگاه‬ ‫تخصصی حمل ونقل و ترانزیت و‬ ‫یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت‬ ‫شهری که در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی اصفهان برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نگاه ما به اصفهان باید نگاهی جدید و متفاوت باشد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬گاهی نمایشگاه ها برای حل مسائل جدید و ارائه خدمات‬ ‫مطابق با استاندارد امروز و گاهی نیز با نگاه به فردا است که‬ ‫اصفهان فردا را اصفهانی هوشمند می دانیم‪ .‬قاسم زاده افزود‪:‬‬ ‫انچه شورای اسالمی شهر هم از مدیریت شهری خواسته‬ ‫ است‪ ،‬حرکت به سمت اصفهان هوشمند با یک شیب مالیم‬ ‫است که تاکنون در چند حوزه اجرایی ازجمله شهرسازی‪،‬‬ ‫حمل ونقل و خدمات شهری این مطالبه را اجرایی کرده ایم‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان با تاکید بر لزوم ارائه خدماتی سازنده در‬ ‫راستای حرکت به سمت اصفهان هوشمند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از‬ ‫کسانی که در این نمایشگاه شرکت می کنند‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫با نگاه به اصفهان فردا‪ ،‬حضوری فعال تر در نمایشگاه داشته‬ ‫باشند و خدماتی را ارائه کنند که در هر حوزه یک قدم به‬ ‫سمت اصفهان هوشمند حرکت کنیم‪ .‬او افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫در این مسیر اصفهان و دیگر کالنشهرها با همت مدیران‬ ‫شهری‪ ،‬شرکت های دانش بنیان و شرکت های خصوصی‬ ‫پیشگام باشند و روزی فرا رسد که به اصفهان به عنوان‬ ‫شهر زندگی و شهری که مردم از زندگی در ان رضایت‬ ‫کافی دارند‪ ،‬ببالیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬برای اداره شهر به تفکرات نوین نیاز داریم‬ ‫رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات‬ ‫شهری شورای شهر اصفهان هم‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم این نمایشگاه محلی‬ ‫برای تبادل افکار‪ ،‬اندیشه ها و رونق‬ ‫فعالیت های مدیریت شهری و حوزه های‬ ‫مختلف ان باشد‪ .‬سید امیر سامع با اشاره به ضرورت دستیابی‬ ‫به ایده های نو برای اداره شهر اظهار کرد‪ :‬برای اداره شهر‬ ‫به اینده نگری‪ ،‬ایده های جدید‪ ،‬تفکرات نوین و تجربیات‬ ‫مثبت نیاز داریم و این نمایشگاه سعی می کند همه این‬ ‫موارد را در کنار هم داشته باشد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫دعوتی که از مدیران شهرداری های استان و کالن شهرها‬ ‫صورت گرفته است‪ ،‬امیدواریم این نمایشگاه محلی برای‬ ‫تبادل افکار و اندیشه ها و رونق فعالیت های بخش مدیریت‬ ‫شهری‪ ،‬حمل ونقل و ترانزیت شهری و ایمنی و حفاظت باشد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر‬ ‫اصفهان روند حرکت این نمایشگاه را مطلوب دانست و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نمایشگاه مدیریت شهری با بحث مبلمان‬ ‫شهری اغاز شد و امروز در یازدهمین دوره خود مسیر مطلوبی‬ ‫را طی کرده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ارائه دستاوردهای نوین مدیریت پسماند‬ ‫شهرداریاصفهان‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان‬ ‫مدیریت پسماند شهرداری اصفهان نیز‬ ‫در یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت‬ ‫شهری (خدمات شهری)‪ ،‬دستاوردهای‬ ‫نوین مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫اصفهان به نمایش گذاشته شده است‪ .‬فرشاد مستاجران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری‬ ‫(خدمات شهری) که از چهارم تا هفتم مردادماه برگزار‬ ‫شده است‪ ،‬سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با‬ ‫هدف ارائه اخرین دستاوردها‪ ،‬همچنین پل ارتباطی بین‬ ‫مدیریت پسماند شهرداری با تولیدکنندگان محصوالت و‬ ‫ارائه دهندگان خدمات حضور دارد‪ .‬او با بیان اینکه در این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬حوزه مدیریت پسماند در دو بخش مجزا حضور‬ ‫دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یک بخش مربوط به غرفه سازمان مدیریت‬ ‫پسماند و بخش دیگر شرکت های ارائه دهنده محصوالت‬ ‫و خدمات است‪ .‬معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان‬ ‫مدیریت پسماند شهرداری اصفهان افزود‪ :‬شهرداری ها‬ ‫و سازمان های مدیریت پسماند برای پیشبرد اهداف و‬ ‫اجرای ماموریت های خود نیازهایی دارد که برای رفع ان‬ ‫نیازمند انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با شرکت های تولیدکننده‬ ‫خدمات و محصوالت است و این گونه نمایشگاه ها می تواند‬ ‫این مسیر را کوتاه و اثربخش کند‪ .‬او با اشاره به حضور‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬شرکت تولیدکننده محصوالت و خدمات مدیریت‬ ‫پسماند در یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری‪ ،‬از‬ ‫جمله شرکت های تولیدکننده ماشین االت‪ ،‬خطوط پردازش‪،‬‬ ‫تجهیزات و همچنین شرکت های دانش بنیان‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫غرفه سازمان مدیریت پسماند شهرداری‪ ،‬خدمات مدیریت‬ ‫پسماند در سه محور «شهر و شهروندی»‪« ،‬فناوری های‬ ‫نوین» و «عملیات عمرانی» به نمایش گذاشته شده‬ ‫است‪ .‬مستاجران با اشاره به برگزاری سه پنل تخصصی‬ ‫در حاشیه نمایشگاه‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬فناوری های نوین در‬ ‫تولید انرژی از پسماند شهری‪ ،‬راهکارهای نوین اموزش‬ ‫مدیریت پسماند و چالش های نقش افرینی استارت اپ ها‬ ‫در زمینه مدیریت پسماند‪ ،‬عناوین کارگاه ها که پنل های‬ ‫تخصصی حوزه مدیریت پسماند این نمایشگاه است که‬ ‫با حضور متخصصان و کارشناسان برگزار خواهد شد‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬نمایشگاه های تخصصی همواره نقطه تعامل خوبی‬ ‫بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات و محصوالت در‬ ‫همان صنف است‪ .‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لزوم تعامل ســازنده میان شــهرداری و‬ ‫مجموعه هایفناورانه‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی‬ ‫شهرداری اصفهان در جریان بازدید‬ ‫از نمایشگاه دستاوردهای شرکت های‬ ‫دانش بنیان در حوزه مدیریت شهری‪ ،‬بر‬ ‫ایجاد تعامل سازنده و اجرایی بین شهرداری‬ ‫اصفهان و مجموعه های فناورانه نظیر شهرک علمی تحقیقاتی‬ ‫اصفهان و سرای مشترک نواوری دانشگاه ازاد اسالمی استان‬ ‫اصفهان تاکید کرد‪ .‬شهردار اصفهان به همراه معاون برنامه ریزی‬ ‫و توسعه سرمایه انسانی و سایر مدیران ارشد شهری از نمایشگاه‬ ‫دستاوردهای شرکت های دانش بنیان در حوزه مدیریت شهری که‬ ‫روز‪ 4‬مردادماه در سالن نمایشگاه های بین المللی اصفهان افتتاح شد‪،‬‬ ‫بازدید کردند‪ .‬معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری‬ ‫اصفهان در حاشیه این بازدید‪ ،‬بر ایجاد تعامل سازنده و اجرایی بین‬ ‫شهرداری اصفهان و مجموعه های فناوری نظیر شهرک علمی‬ ‫تحقیقاتی اصفهان و سرای مشترک نواوری دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫استان اصفهان تاکید کرد و گفت‪ :‬هدف از برگزاری چنین بازدیدها‬ ‫و تعامالتی اشنایی بیشتر مدیران با توانمندی ها و دستاوردهای‬ ‫دانش بنیان در حوزه مدیریت شهری است‪ .‬سعید ابراهیمی افزود‪:‬‬ ‫چنین رویدادهایی منجر به اشنایی مدیریت شهری با فناوری های‬ ‫نوین و خرید این محصوالت از شرکت های دانش بنیان و ایجاد‬ ‫بازار مطمئن برای این شرکت ها و استارتاپ ها می شود‪.‬‬ ‫تسریع در اجرای خط‪ ۲‬مترو با تامین مالی‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫گـروه اصفهـان| رئیـس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اصفهـان گفـت‪ :‬تامیـن مالـی متـرو‪ ،‬حـدود ‪ ۲۰‬هـزار‬ ‫میلیـارد تومان اسـت که در شـورای اقتصـاد به تصویب‬ ‫رسـید و در سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور و‬ ‫بانـک مرکـزی فراینـد ان انجـام شـد‪.‬‬ ‫محمـد نورصالحـی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫یکـی از انتظـارات مـردم‪ ،‬این اسـت‬ ‫کـه انچـه بـه عنـوان کار بـرای‬ ‫ان هـا در ادارات و سـازمان ها انجـام‬ ‫می شـود‪ ،‬قابـل رصـد و بـه دور از‬ ‫ابهـام باشـد‪ .‬او افـزود‪ :‬بـه لطـف خـدا بـا توجـه بـه این‬ ‫حساسـیت‪ ،‬طرح شـفافیت در دسـتور کار قرار گرفت به‬ ‫گونـه ای کـه درامدهـا و هزینه هـا بـرای مـردم شـفاف‬ ‫شـود‪ .‬طـرح شـفافیت از همان روزهای نخسـت شـروع‬ ‫بـه کار شـورا ارائـه شـد و بـه طـول انجامیـدن ان نیـز‬ ‫بـه علـت تلاش بـرای پخته کـردن طـرح بـود‪ .‬رئیس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر اصفهان گفـت‪ :‬طـرح‪ ،‬تصویب‬ ‫و مراحـل تائیـد خـود را گذرانـد و الزم االجـرا شـد‪ .‬همه‬ ‫مدیـران مدیریـت شـهری عالقه منـد و پیگیـر اجـرای‬ ‫ایـن طـرح بودنـد و سـامانه شـفافیت و سـوت زنی‬ ‫مدیریـت شـهری امـروز در دسـترس مـردم قـرار دارد و‬ ‫همـه می تواننـد از انچـه در شـهرداری می گـذرد مطلـع‬ ‫باشـند‪ .‬او بـا بیـان اینکـه شـهرداری تاکنـون بـه نحـو‬ ‫مطلوبـی ایـن طـرح را پیـاده کرده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬کمیته‬ ‫سلامت اداری هـر هفتـه به ریاسـت شـهردار و نظارت‬ ‫سـه نفر از اعضای شـورا تشـکیل می شـود و پیشـرفت‬ ‫کار را بررسـی می کنند‪ .‬در مسـیر سالم سـازی فعالیت ها‬ ‫و حـذف رانـت در شـهرداری‪ ،‬جدیـت خوبی وجـود دارد‬ ‫و سـایر دسـتگاه ها نیـز در ایـن امـر مدیریت شـهری را‬ ‫یـاری می کننـد‪ .‬نورصالحـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬انچـه‬ ‫در شـهرداری دریافـت می شـود امـروز کاملا شـفاف و‬ ‫بـدون دخالـت افـراد‪ ،‬بـدون دریافـت ریالـی بـه عنـوان‬ ‫توافـق اسـت‪ .‬هزینه هایـی کـه قبلا بـه عنـوان توافق‬ ‫دریافـت می شـد ایـن سـوال را ایجـاد می کـرد کـه ایـا‬ ‫همه چیـز قانونـی اسـت؟ امـروز بـه جرئـت می توانیـم‬ ‫بگوییـم همـه دسـت اندرکاران سـفره هـر نـوع توافق و‬ ‫رقمـی کـه شـفاف نباشـد را برچیده انـد و انچـه دریافت‬ ‫می شـود همـان چیـزی اسـت کـه بـه تصویب شـورا و‬ ‫مراجـع ذی ربـط رسـیده اسـت‪ .‬او تصریح کـرد‪ :‬از اوایل‬ ‫تیرمـاه صـدور پروانه سـاختمانی به صـورت الکترونیکی‬ ‫انجـام می شـود و این اقدامـات به صورت کامل شـفاف‬ ‫و قانونـی خواهـد بـود‪ .‬تا پایان نیز سـال هرنـوع خدمتی‬ ‫در شـهرداری بـه صورت الکترونیکی خواهـد بود‪ .‬رئیس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر اصفهان بیان کرد‪ :‬به یک دوره‬ ‫زمانـی بـرای تمریـن و تکرار نیاز داشـتیم تا مـردم برای‬ ‫دریافـت پروانـه الکترونیکـی بـه رونـد کار اشـنا شـوند‪.‬‬ ‫امـروز این فرایند تسـهیل شـده اسـت و مـردم از طریق‬ ‫سـامانه طراحـی شـده می تواننـد در ایـن زمینـه اقـدام‬ ‫کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شـهرداری صاحب بدنه ای پاک اسـت‬ ‫کـه اکثریـت قریـب بـه اتفـاق کارکنـان مسـیر صحیح‬ ‫انجـام فعالیت هـا را دنبـال می کردنـد‪ .‬با مصوبات شـورا‬ ‫و دقیق سـازی هزینه هـای مربـوط بـه دریافـت پروانـه‬ ‫سـاختمانی‪ ،‬تلاش بر شـفافیت بـود‪ .‬تمام مـواردی که‬ ‫در حـوزه صدور پروانه سـبب ایجاد اسـیب هایی می شـد‬ ‫در ایـن طـرح دیـده شـده و بـر این اسـاس زمینـه برای‬ ‫انجـام کار غیرمتعـارف فراهـم نمی شـود‪ .‬نورصالحی در‬ ‫خصـوص برنامه هـای مدیریـت شـهری در اسـتانه ماه‬ ‫محـرم گفت‪ :‬سیاسـت شـورا و شـهرداری تسـهیلگری‬ ‫حضـور مـردم در برگـزاری رویدادهـای فرهنگی اسـت‪،‬‬ ‫اوج ان را در عیـد غدیـر دیدیـم و در ماه محرم نیز برنامه‬ ‫همیـن اسـت‪ .‬بـا همـکاری سـازمان تبلیغات اسلامی‪،‬‬ ‫دریافـت هـر مجـوز در چارچـوب مقـررات‪ ،‬بـدون نیـاز‬ ‫بـه مراجعـه حضـوری به شـهرداری یا سـازمان تبلیغات‬ ‫اسلامی صـورت می گیـرد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬بـا همـکاری‬ ‫مـردم و مدیریـت شـهری‪ ،‬شـهر یکپارچـه سـیاه پوش‬ ‫می شـود و طـی برنامـه ای ایـن رویـداد انجـام می شـود‬ ‫و همـه بـا هـم به اسـتقبال ماه محـرم می رویـم‪ .‬رئیس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر اصفهـان تصریـح کـرد‪ :‬بـرای‬ ‫ایسـتگاه های صلواتـی نیـز مـردم می تواننـد بـه درگاه‬ ‫مربوطـه دریافـت مجـوز مراجعه کننـد‪ ،‬اگر محـل مورد‬ ‫تائیـد بـود مجـوز داده می شـود و اگـر نیازمنـد جابجایی‬ ‫بـه علـت رعایـت مباحـث ترافیکـی بـود‪ ،‬پیشـنهادات‬ ‫داده می شـود و جانمایـی صـورت می گیرد‪ .‬او افـزود‪ :‬در‬ ‫برپایـی موکب هـا و داربسـت ها شـهرداری بـا امکانـات‬ ‫خـود‪ ،‬بـه مردم کمـک می کند و این مسـائل بـا رعایت‬ ‫مالحظـات ایمنی و ترافیکی انجام می شـود‪ .‬نورصالحی‬ ‫دربـاره رونـد احداث خـط دوی مترو اظهار کـرد‪ :‬خط دو‬ ‫از ایسـتگاه دارک یـا شـمال زینبیـه شـروع و تـا ابتدای‬ ‫خیابان شـهید اشـرفی اصفهانی به طـول ‪ ۱۵‬کیلومتر با‬ ‫‪ ۱۶‬ایسـتگاه احـداث می شـود‪.‬‬ ‫ایـن خـط حـدود ‪ ۳۸‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬روز عیـد غدیـر‪ ،‬دسـتگاه حفـار بـه ایسـتگاه‬ ‫ایـت اهلل کاشـانی وارد شـد‪ .‬ایـن دسـتگاه بـه سـمت‬ ‫میـدان امـام حسـین (ع) و سـپس میـدان امـام علـی‬ ‫(ع) مـی رود و سـپس دو مسـیر در ایـن میـدان بـه هـم‬ ‫می پیوندنـد‪ .‬رئیـس شـورای اسلامی شـهر اصفهـان‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬سـفت کاری ‪ ۱۶‬ایسـتگاه انجـام شـده و‬ ‫بـه زودی نـازک کاری ان اغـاز می شـود‪ .‬همزمـان بـا‬ ‫عیـد غدیـر تامیـن مالـی کل سیسـتم های نـاوگان بـا‬ ‫همـکاری یکـی از شـرکت های توانمنـد داخلـی انجـام‬ ‫شـد‪ .‬او افـزود‪ :‬ایـن تامین مالی حـدود ‪ ۲۰‬هـزار میلیارد‬ ‫تومـان اسـت کـه در شـورای اقتصـاد به تصویب رسـید‬ ‫و در سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور و بانـک‬ ‫مرکـزی فراینـد ان انجـام شـد‪ .‬نورصالحـی گفـت‪ :‬اگر‬ ‫قـرار بـود ایـن بودجـه از شـهرداری تامین شـود چندین‬ ‫سـال طـول می کشـید و در این صـورت پروژه سـریع تر‬ ‫دنبـال می شـود و در ایـن صـورت کمتر شـامل افزایش‬ ‫ت طی مدت زیـادی طوالنی خواهد شـد‪ .‬او با بیان‬ ‫قیمـ ‬ ‫اینکـه ادامـه خط یک تا میـدان اسـتقالل در برنامه قرار‬ ‫دارد و ‪ ۵‬کیلومتـر بـه ایـن خـط اضافـه می شـود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شـهرداری علی رغـم اینکـه بـرای اتصال به شـهرهای‬ ‫اطـراف به طـور قانونی وظیفه نـدارد اما همـکاری الزم‬ ‫را بـرای اتصـال خـط یک بـه بهارسـتان‪ ،‬شاهین شـهر‬ ‫و نجف ابـاد و ادامـه خـط دو بـه خمینی شـهر را دنبـال‬ ‫می کنـد‪ .‬رئیـس شـورای اسلامی شـهر اصفهـان ادامه‬ ‫داد‪ :‬وابسـتگی حمل ونقـل عمومـی بـه اتوبـوس مطرح‬ ‫اسـت بنابراین بـرای تامین ناوگان و خریـد اتوبوس های‬ ‫جدیـد و میـدل بـاس تالش هایـی انجـام شـده تـا در‬ ‫ابتـدای مهـر شـرایط خوبـی از نظر حمل ونقـل عمومی‬ ‫و تردد شـهروندان داشـته باشـیم‪ .‬او گفـت‪ ۲۰۰ :‬میلیارد‬ ‫تومـان برای نوسـازی نـاوگان در بودجه پیش بینی شـده‬ ‫و امیدواریـم اتوبوس هایـی که نیازمند بازسـازی هسـتند‬ ‫بـه زودی بـه ناوگان اضافه شـوند‪ .‬نورصالحی اظهار کرد‪:‬‬ ‫قوانینـی داریـم که مصوب مجلس اسـت که بر اسـاس‬ ‫ان بـرای برخـی اقشـار از جملـه معلـوالن تخفیف هایی‬ ‫در نظـر گرفتـه شـده اسـت که در عـوارض سـاختمانی‬ ‫نیـز ایـن تخفیف هـا وجـود دارد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬بر اسـاس‬ ‫مصوبـه قبـل‪ ،‬کل پروانه ها تا ‪ ۳۱‬تیـر ‪ ۳۵‬درصد تخفیف‬ ‫داشـتند کـه از اول مرداد تا پایان مهر‪ ،‬بر اسـاس مصوبه‬ ‫جدیـد‪ ،‬سـاختمان های تـا سـه طبقه شـامل ‪ ۲۵‬درصـد‬ ‫تخفیـف می شـوند و تخفیـف بقیـه سـاختمان ها فعلا‬ ‫ن تمام‬ ‫حـذف شـود‪ .‬ایـن مجموعـه اقدامـات سـبب ارزا ‬ ‫شـدن ساخت وسـاز برای شـهروندانی اسـت که استفاده‬ ‫شـخصی از ساخت وسـاز خـود دارنـد‪ .‬او بـا اشـاره بـه‬ ‫توجـه مدیریت شـهری بـه محالت کم برخـوردار گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬محلـه از ‪ ۱۵‬منطقـه شناسـایی و رقم هـای خوبـی‬ ‫پیش بینـی و پروژه هـای محـرک خوبـی بـرای ان هـا‬ ‫تعریـف شـد و ایـن رونـد هر سـال انجـام خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۵۰‬نفر معلول‬ ‫زیرپوشش بهزیستی‬ ‫گلپایگان‬ ‫عکس‪:‬ایمنا‬ ‫گــروه اصفهــان‪ :‬بــه گفتــه مدیرعامــل ســازمان‬ ‫اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری اصفهــان در‬ ‫پــی پیش بینــی احتمــال وقــوع ســیالب در روزهــای‬ ‫پایانــی هفته‪ ،‬تمــام امکانــات‪ ،‬ادوات و تجهیــزات مقابله‬ ‫بــا ان در ایــن ســازمان بــه حالــت اماده بــاش کامــل‬ ‫درامــده اســت‪.‬‬ ‫اتشــپاد دوم ابراهیــم مطلبــی اظهــار کــرد‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه اعــام وضعیــت هشــدار و اماده بــاش بــه‬ ‫تمــام واحدهــای امــدادی اســتان بــه دلیــل پیش بینــی‬ ‫بارش هــای ســنگین شــهر اصفهــان در روزهــای‬ ‫پنجشــنبه و جمعــه‪ ،‬ششــم و هفتــم مردادماه‪ ،‬جلســاتی‬ ‫برگــزار و تکالیفــی بــرای تمــام دســتگاه های امــدادی‬ ‫مشــخص شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬ســازمان اتش نشــانی و‬ ‫خدمــات ایمنــی شــهرداری اصفهــان بنــا بــر وظیفــه‬ ‫ذاتــی‪ ،‬امادگــی الزم را دارد و بــا اســتفاده از تمــام‬ ‫ظرفیــت و امکانــات‪ ،‬ادوات و تجهیــزات غواصــی‬ ‫و امدادرســانی بــرای مقابلــه بــا ســیالب در حالــت‬ ‫اماده بــاش کامــل درامــده اســت‪ .‬مدیرعامــل ســازمان‬ ‫اتش نشــانی و خدمــت ایمنــی شــهرداری اصفهــان‬ ‫بــا اشــاره بــه اماده بــاش تمــام نیروهــای امــدادی‬ ‫در روزهــای پایانــی هفتــه‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫پیشــگیری از هــر گونــه خســارت امادگــی داریــم و‬ ‫مشــکلی خاصــی در ایــن حــوزه وجــود نــدارد‪ ،‬همچنین‬ ‫تعــدادی از کارکنــان ســازمان کــه روزهــای پنج شــنبه‬ ‫و جمعــه ایــن هفتــه شــیفت بودنــد را فراخواندیــم تــا با‬ ‫افزایــش نیروهــای کمکــی و امــدادی‪ ،‬بــا کمبــود نیــرو‬ ‫مواجــه نشــویم‪ .‬او بــا بیــان اینکه ســازمان اتش نشــانی‬ ‫اصفهــان مشــکلی بــرای امدادرســانی و ارائــه خدمــات‬ ‫ایمنــی نــدارد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬جلســات متعــددی در حــوزه‬ ‫خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان برگــزار شــده‬ ‫اســت کــه امیدواریــم در ســایه همدلــی و هم افزایــی‬ ‫و تشریک مســاعی تمــام دســتگاه های امــدادی‪،‬‬ ‫مشــکلی را شــاهد نباشــیم و ســیالب احتمالی را پشــت‬ ‫ســر بگذاریــم‪ .‬او گفــت‪ :‬شــهروندان بداننــد ســازمان‬ ‫اتش نشــانی بــا تمــام قــوا در خدمــت مــردم اســت و‬ ‫هــر زمانــی کــه نیــاز بــه حضــور نیروهــا و تجهیــزات‬ ‫اتش نشــانی در برابــر خطــر و امــکان تهدیــد وجــود‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بــا تمــام امکانــات در خدمــت شــهروندان‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫بنــا بــه گفتــه مســئول حــوزه توان بخشــی بهزیســتی‬ ‫شهرســتان گلپایــگان برخــی خانواده ها در تشــخیص‬ ‫بیمــاری اُتســیم در فرزنــدان خــود ناتــوان هســتند و‬ ‫ســن طالیــی درمــان را از دســت می دهنــد‪.‬‬ ‫فاطمــه طیباتــی بــه ایســنا گفــت‪ :‬حــدود هــزار و‬ ‫‪ ۸۵۰‬نفــر معلــول شــناخته شــده (جســمی و ذهنــی‪،‬‬ ‫اعصــاب و روان‪ ،‬شــنوایی‪ ،‬بینایــی و ســالمندان) در‬ ‫گلپایــگان تحــت پوشــش بهزیســتی هســتند‪ .‬از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۷۲۹‬نفــر از بهزیســتی مســتمری و ‪ ۹۰‬نفــر نیز‬ ‫عــاوه بــر مســتمری حــق پرســتاری ماهانــه هــم‬ ‫دریافــت می کننــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬بــه بیشــتر معلــوالن‬ ‫نیازمنــد و متقاضــی وســایل کمــک توان بخشــی‬ ‫داده می شــود‪ .‬در همیــن راســتا از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری تاکنــون ‪ ۵۵‬وســیله توان بخشــی از جملــه‬ ‫ویلچــر برقــی و‪ ...‬بــه خانواده هــای متقاضــی‬ ‫به صــورت رایــگان داده شــده اســت‪ .‬مســئول‬ ‫حــوزه توان بخشــی بهزیســتی شهرســتان گلپایــگان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای پرداخــت هزینــه مناسب ســازی منــزل‬ ‫و خــودرو کارشــناس بازدیدهایــی را از منــزل و‬ ‫خــودروی متقاضیــان انجــام می دهنــد و اگــر نیازمنــد‬ ‫مناسب ســازی باشــد مســتندات بــه اصفهــان ارســال‬ ‫می شــود و حداکثــر تــا ســقف ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان در‬ ‫ایــن راســتا کمــک مالــی انجــام می شــود‪ .‬طیباتــی‬ ‫افــزود‪ :‬منتظــر نماندیــم کــه خــود معلــول درخواســت‬ ‫ارائــه خدمــات کنــد‪ ،‬بلکــه کارشناســان از طریــق‬ ‫همــکاری بــا خانه هــای بهداشــت‪ ،‬بهورزهــا و‬ ‫دهیاری هــا سرکشــی های الزم را انجــام می دهنــد‬ ‫و مددجویــان ایــن حــوزه را شناســایی می کننــد‬ ‫تــا بــه انهــا کمک هــای الزم ارائــه شــود‪ ،‬چراکــه‬ ‫برخــی از افــراد در روســتاهایی هســتند که دسترســی‬ ‫راحتــی بــه بهزیســتی ندارنــد‪ .‬اگــر در خانــواده ای پدر‬ ‫یــا مــادر دارای معلولیــت شــدید وابســته بــه تخــت‬ ‫باشــد فرزنــد پســر می توانــد از معافیــت کفالــت‬ ‫بــرای خدمــت ســربازی اســتفاده کنــد‪ .‬او بــا بیــان‬ ‫اینکــه در شهرســتان گلپایــگان ‪ ۲‬مرکــز توان بخشــی‬ ‫شــبانه روزی (خانــه ســالمندان و دختــران ذهنــی‬ ‫بــاالی ‪ ۱۴‬ســال) داریــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مرکــز‬ ‫اُتســیم در گلپایــگان منطقــه غرب اســتان را پوشــش‬ ‫می دهــد‪ .‬افــراد ایــن مرکــز بیشــتر نیازمنــد کار‬ ‫درمانــی و گفتاردرمانــی هســتند‪ .‬در مرکــز اتیســم‬ ‫گلپایــگان ‪ ۳۵‬نفــر حضــور دارنــد کــه بــه ازای هــر‬ ‫نفــر ماهانــه یک میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار تومــان ســرانه‬ ‫از طریــق دولــت پرداخــت می شــود‪ ،‬امــا ایــن میــزان‬ ‫یارانــه جوابگــوی تامیــن هزینه هــای ایــن مرکــز‬ ‫نیســت‪ .‬مســئول حــوزه توان بخشــی بهزیســتی‬ ‫شهرســتان گلپایــگان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬برخــی از‬ ‫خانواده هــا در تشــخیص بیمــاری اُتســیم در فرزنــدان‬ ‫خــود ناتــوان هســتند و ســن طالیــی درمــان را از‬ ‫دســت می دهنــد؛ بنابرایــن الزم اســت خانواده هــا‬ ‫بــه عالئمــی همچــون دیــر زبــان بــاز کــردن‪ ،‬ارتباط‬ ‫نگرفتــن فرزنــد بــا دیگــر بچه هــا‪ ،‬تمرکــز بــه یــک‬ ‫وســیله خــاص‪ ،‬توجــه نکــردن کــودک بــه صــدازدن‬ ‫اســمش‪ ،‬خندیــدن یــا گریــه کردن هــای بی دلیــل‪،‬‬ ‫غریبگــی بــا محیــط‪ ،‬بی قــراری در محیــط جدیــد‬ ‫و‪ ...‬توجــه داشــته باشــند و در راه انــکار قــدم نگذارنــد‬ ‫تــا فرزندانشــان زودتــر تحــت درمــان قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫طیباتــی اضافــه کــرد‪ :‬گلپایــگان کمبــود یــک مرکــز‬ ‫نگهــداری از بیمــاران اعصــاب و روان را دارد‪ .‬بــه‬ ‫دلیــل کمبــود اعتبــارات دولتــی هنــوز ایــن مرکــز‬ ‫در گلپایــگان راه انــدازی نشــده اســت‪ .‬مناسب ســازی‬ ‫معابــر شــهری از نیازهــای معلــوالن اســت و بــا‬ ‫توجــه بــه اقداماتــی کــه انجام شــده هنــوز دسترســی‬ ‫اســان معلــوالن بــه امکانــات شــهری خیلــی کــم‬ ‫اســت‪ .‬همچنــان رمپ هــا اســتاندارد نیســت و‬ ‫یــک معلــول بــرای اســتفاده از یــک خودپــرداز بــه‬ ‫مشــکل برمی خــورد‪ .‬برخــی از ادارات بودجــه خوبــی‬ ‫هــم دارنــد‪ ،‬امــا یــک اسانســور ندارنــد و یــا خــراب‬ ‫اســت و معلــول نمی توانــد بــه طبقــه فوقانــی ان‬ ‫اداره بــرود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬تعــداد کــودکان نیازمنــد بــه‬ ‫گفتاردرمانــی و کاردرمانــی در گلپایــگان زیــاد اســت‬ ‫و بودجــه بهزیســتی محــدود اســت‪ ،‬نیازمنــد کمــک‬ ‫خیــران در ایــن راســتا هســتیم و امادگــی عقــد‬ ‫قــرارداد بــا کارشناســان حــوزه گفتــار و کاردرمانــی‬ ‫را نیــز داریــم‪ ،‬چراکــه کارشناســان فعلــی بومــی‬ ‫نیســتند و از نیروهــای شهرســتان خمیــن اســتفاده‬ ‫می کنیــم‪ .‬مســئول حــوزه توان بخشــی بهزیســتی‬ ‫شهرســتان گلپایــگان در خصــوص غربالگری هــای‬ ‫دوران بــارداری‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬بــه دنیــا امــدن یــک‬ ‫فرزنــد خیلــی خــوب اســت‪ ،‬امــا زمانــی کــه نــوزادی‬ ‫بــا معلولیــت بــه دنیــا می ایــد یــک خانــواده بــا‬ ‫مشــکالت متعــددی مواجــه می شــود و گاهــی ایــن‬ ‫خانواده هــا در کنــار یکدیگــر زندگــی می کننــد‬ ‫و فقــط همدیگــر را تحمــل می کننــد‪ .‬پیشــگیری‬ ‫از معلولیــت همیشــه بــوده و اکنــون هــم در‬ ‫غربالگری هــا همیــن اتفــاق می افتــد‪ .‬او در همیــن‬ ‫بــاره‪ ،‬افــزود‪ :‬خانواده هایــی هســتند کــه از لحــاظ‬ ‫درامــدی در ســطح مناســبی قــرار دارنــد‪ ،‬امــا هزینــه‬ ‫نگهــداری از یــک فرزنــد معلــول انقــدر زیــاد اســت‬ ‫کــه انهــا را هــم دچــار مشــکل کــرده اســت‪ .‬فرزندان‬ ‫ســندروم داون کــه کمتریــن معلولیــت را دارنــد و‬ ‫کمتریــن هزینــه بــه خانواده هــا تحمیــل می شــود‬ ‫ضریــب هوشــی حــدود ‪ ۵۰‬الــی ‪ ۶۰‬را دارنــد‬ ‫کــه بــا یــک ســونوگرافی در مــاه ســوم بــارداری‬ ‫قابل تشــخیص اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫ کوتاه از کشور‬ ‫رصد سابقه پزشکی بیمار‬ ‫در سامانه ملی باروری سالم‬ ‫توسطپزشکان‬ ‫کشف ‪ 3‬هزار قلم از اموال‬ ‫مسروقه مردم در طرح رعد‬ ‫گروه جامعه‪ :‬به گفته رئیس پلیس پایتخت با اشاره‬ ‫به اغاز ماه محرم از روز شنبه اول محرم اغاز می شود‬ ‫چند هفته گذشته برنامه ریزی های الزم با هیئت ها انجام‬ ‫شده است که تا به این لحظه بالغ بر ‪ ١٢‬هزار تکیه‪،‬‬ ‫حسینیه و‪ ...‬شناسایی شده است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه در اوج اقتدار هستیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اکنون شهر محیط امنی برای جوالن دادن‬ ‫سارقان نیست و در کمترین زمان نسبت به دستگیری‬ ‫انها می شود‪ .‬سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای‬ ‫طرح رعد افزود‪ :‬عوامل پلیس در نقاط مختلف تهران‬ ‫بر شهر تسلط کامل دارند و دیگر شهر محلی برای‬ ‫جوالن سارقان‪ ،‬اراذل واوباش نیست‪ .‬او افزود‪ :‬پنجاه و‬ ‫هشتمین طرح در محل پلیس پیشگیری تهران بزرگ‬ ‫حال اجرا است که در این طرح نیز مقدار قابل توجهی‬ ‫از لوازم سرقتی کشف شد و سارقان در نقاط مختلف‬ ‫تهران دستگیر شدند‪ .‬سردار رحیمی با تاکید بر اینکه‬ ‫هیچ گاه تالش پلیس برای استقرار نظم و امنیت کم‬ ‫نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬در پنجاه و هشتمین طرح رعد‪۲۹۷ ،‬‬ ‫مورد حکم قضایی به اجرا گذاشته و ‪ ۸۵۷‬سارق‪ ،‬زورگیر‪،‬‬ ‫مالخر و کیف قاپ دستگیر شدند‪ .‬رئیس پلیس تهران‬ ‫افزود‪ ۲۵ :‬باند سرقت شناسایی و منهدم و همچنین هزار‬ ‫پرونده سرقت در این مرحله از طرح رعد تشکیل و ‪۱۸۴‬‬ ‫خودرو و موتورسیکلت سرقتی کشف شد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫سه هزار قلم از اموال مسروقه مردم به ارزش ‪ ۶۲‬و نیم‬ ‫میلیارد تومان کشف شد‪ .‬رحیمی با اشاره به اینکه ‪۱۹‬‬ ‫مجرم فراری دستگیر شدند‪ ،‬گفت‪ :‬هفت قبضه سالح‬ ‫گرم‪ ۱۸۸ ،‬سالح سرد کشف شد؛ همچنین ‪ ۵۲‬مورد‬ ‫پاتوق سارق‪ ۹ ،‬مورد مراکز مال خری‪ ۴ ،‬مورد محل تردد‬ ‫اراذل واوباش و ‪ ۵۲‬محل فروش مواد مخدر شناسایی و‬ ‫پلمپ شد‪ .‬سردار رحیمی ادامه داد‪ ۳۰ :‬درصد از متهمان‬ ‫سارقین وسایل نقلیه‪ ۲۱ ،‬سارق اماکن‪ ۱۰ ،‬درصد موبایل‬ ‫قاپ‪ ۵ ،‬درصد سارق منزل‪ ۲۰ ،‬درصد سارق وسایل نقلیه‬ ‫بودند‪ .‬او با اشاره با اینکه چهار درصد از متهمان در حین‬ ‫سرقت دستگیر شدند‪ ،‬گفت‪ ۶۱۵ :‬انواع و اقسام کاالی‬ ‫قاچاق کشف شده در قالب ‪ ۳۶‬پرونده کشف شده است‪.‬‬ ‫بالغ بر ‪ ٨٠‬هیئت بزرگ شناسایی شدند که به صورت‬ ‫میانگین ‪ ۵٠‬نفر از نیروهای پلیس راهور‪ ،‬پلیس انتظامی‬ ‫و ‪ ...‬به صورت نامحسوس مسئولیت برقراری تدابیر‬ ‫امنیتی در این خصوص را دارند رئیس پلیس پایتخت‬ ‫با اشاره به اغاز ماه محرم گفت‪ :‬از روز شنبه اول محرم‬ ‫اغاز می شود چند هفته گذشته برنامه ریزی های الزم‬ ‫با هیئت ها انجام شده است که تا به این لحظه بالغ بر‬ ‫‪ ١٢‬هزار تکیه‪ ،‬حسینیه و‪ ...‬شناسایی شده است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬با این عزیزان جلسه برگزار کردیم و پلیس یاران و‬ ‫محرم یاران در تمام این دسته جات پیش بینی شدند که‬ ‫ماموریت همیاران محرم را به ان ها داده ایم‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مشکلی که با هماهنگی در ‪ 48‬ساعت قابل حل است‬ ‫ کوتاه از اصفهان‬ ‫نابسامانیوضعیت‪ 3600‬معتادمتجاهردراستان‬ ‫مسـئله ناراحـت کننـده ای که امـروز قصد‬ ‫سـخن گفتـن از ان را داریـم این اسـت که‬ ‫طبـق اخریـن امـار‪ 4 ،‬هـزار معتـاد از نـوع‬ ‫صرفا متجاهر در اسـتان اصفهان وجود دارد‬ ‫و نکتـه تاسـف برانگیـز ان‪ ،‬ایـن اسـت که‬ ‫میناعباسپور تنهـا تـوان و امکانات جمـع اوری ‪ 10‬درصد‬ ‫از ان هـا یعنـی ‪ 400‬نفرشـان برای مسـئوالن اجرایی شـهر به‬ ‫لحاظ مسـائل زیرسـاختی مقدور و میسـر اسـت‪.‬‬ ‫در شـرایطی کـه مسـئله جمـع اوری معتـادان متجاهـر یکـی‬ ‫از جملـه اسـیب های اجتماعـی اصفهـان بـوده که مسـئولیت‬ ‫رسـیدگی بـه ان بـر عهده چند دسـتگاه اجرایی اسـتان اسـت‪،‬‬ ‫همـواره شـاهد ایـن موضوع هسـتیم کـه هرکـدام درحالی که‬ ‫اعلام می کنـد به نوبه خـود برای اجرای مسئولیتشـان امادگی‬ ‫الزم را دارنـد امـا به نوعـی تـوپ را در میـدان دسـتگاهی دیگر‬ ‫می اندازنـد و بهانـه شـان بـرای حـل نشـدن ایـن معضـل کم‬ ‫کاری دیگـران اسـت‪ .‬در ایـن رهگـذار بـر طبـق اخریـن اخبار‬ ‫مشـکل بزرگ رسـیدگی به وضعیت معتادان متجاهر در استان‬ ‫اصفهان کمبـود فضای نگهداری و محـدود بودن ظرفیت تنها‬ ‫دو مرکـز مـاده ‪ 16‬قلعـه شـور و سـپاه اسـت که هرکـدام تنها‬ ‫‪ 200‬نفـر گنجایـش دارنـد‪ .‬از سـوی دیگـر مدتـی اسـت که از‬ ‫ایجـاد دو کمـپ مـاده ‪ 16‬جدید در باغ فدک اصفهان و کاشـان‬ ‫بـا ظرفیـت هرکـدام ‪ 500‬نفر سـخن گفته می شـود کـه هنوز‬ ‫امـاده نشـده اند‪ .‬در این راسـتا دبیر شـورای هماهنگی مبـارزه با‬ ‫مـواد مخدر اسـتان اصفهـان در گفتگو با اصفهان امـروز اعالم‬ ‫کـرد‪ :‬مجـوز این کمپ ها دریافت شـده و در حـال تامین اعتبار‬ ‫بـرای تکمیل ان هسـتیم؛ البته کمپ باغ فـدک پس از تکمیل‬ ‫در اختیـار بهزیسـتی اسـتان اصفهـان قـرار خواهـد گرفـت اما‬ ‫تجهیـز ان بر عهـده ما قرار دارد‪ .‬محسـن یارمحمدیـان افزود‪:‬‬ ‫بـا تکمیـل دو کمـپ باغ فـدک و کاشـان با ظرفیـت مجموعا‬ ‫‪4000‬‬ ‫نفر‬ ‫تعداد معتادان متجاهر‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫هـزار نفـر می توانیم امکان جمـع اوری معتادان متجاهر اسـتان‬ ‫اصفهـان را تقریبـا تا سـه برابـر افزایش دهیـم‪ .‬او بیان داشـت‪:‬‬ ‫زمـان نگهـداری معتادان متجاهر بیـن ‪ 4‬تا ‪ 6‬ماه بـوده و بعضا‬ ‫تـا یـک سـال هم بـه طـول می انجامد کـه این تصمیـم و نیز‬ ‫رونـد الزم بـرای خـروج و ازادی فـرد پس ازاین مـدت تماما بر‬ ‫اسـاس دسـتور قاضی خواهـد بود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬افزایش ‪ 70‬درصدی جمــع اوری معتادان‬ ‫متجاهر در سال جاری‬ ‫از سـوی دیگر بی انصافی اسـت اگر اشـاره نداشـته باشـیم که‬ ‫این روزها برخی مسـئوالن اسـتان نسـبت به پاک سازی چهره‬ ‫شـهر از تصویـر نازیبای این اسـیب اجتماعی تلاش می کنند‬ ‫و بـه نوبه خـود اقداماتـی را در این زمینه انجـام می دهند‪ .‬یکی‬ ‫‪400‬‬ ‫نفر‬ ‫تعداد معتادان متجاهر‬ ‫جمع اوری شده‬ ‫‪%10‬‬ ‫معتادان متجاهر استان‬ ‫جمع اوری شده اند‬ ‫از دسـتگاه های تاثیرگـذار در ایـن زمینـه‪ ،‬پلیس مبـارزه با مواد‬ ‫مخـدر اسـتان اصفهـان بـوده کـه بارها اعلام کرده اسـت در‬ ‫صـورت وجـود زیرسـاخت های الزم ایـن امـکان را دارد کـه‬ ‫ظـرف ‪ 48‬سـاعت تمام معتـادان متجاهر را جمـع اوری کند که‬ ‫رئیـس پلیس مبارزه با مواد مخدر اسـتان اصفهان ضمن تاکید‬ ‫بـر ایـن مطلـب در گفتگو بـا اصفهـان امروز بیـان داشـت‪ :‬در‬ ‫سـال جـاری تـا این لحظه نسـبت به سـال گذشـته ‪ 70‬درصد‬ ‫افزایـش جمـع اوری معتـادان متجاهر در اسـتان اصفهان انجام‬ ‫شـده اسـت و طرح هایـی کـه پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر‬ ‫اسـتان اصفهـان در ایـن زمینـه اجـرا کـرده ایـم بـا رشـد ‪13‬‬ ‫درصـدی مواجـه بوده اسـت‪ .‬سـرهنگ احمد نیکبخـت اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬در جمـع اوری معتـادان متجاهـر اصفهان اکنـون فعال از‬ ‫‪1000‬‬ ‫نفر‬ ‫احداث دو کمپ ماده ‪ 16‬در استان‬ ‫با ظرفیت هر کدام ‪ 500‬نفر‬ ‫ظرفیـت دو کمـپ ماده ‪ 16‬موجود اسـتفاده می شـود امـا گاه با‬ ‫هماهنگی هـای انجام شـده بین پلیـس و کمپ های مـاده ‪،15‬‬ ‫از ایشـان نیـز سـهمیه گرفتـه و از ظرفیـت این کمپ هـا برای‬ ‫نگهـداری معتادان متجاهر اسـتفاده می شـود‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکر اسـت در مراکز مـاده ‪ ۱۵‬افراد به صـورت داوطلب‬ ‫بـرای تـرک اعتیاد مراجعه می کننـد و اسـتفاده از خدمات مانند‬ ‫تـرک اعتیـاد و اسـکان در این مراکـز دربردارنده هزینه اسـت؛‬ ‫امـا در مراکـز مـاده ‪ ۱۶‬معتـادان با توجه به شـرایطی کـه دارند‬ ‫بـه اجبار بـرای ترک اعتیاد نگـه داری می شـوند‪ .‬ظرفیت مراکز‬ ‫مـاده ‪ ۱۶‬در اسـتان اصفهـان زیاد نیسـت و تنهـا دو مرکز ماده‬ ‫‪ ۱۶‬کـه یکـی از انها تحت پوشـش بهزیسـتی و دیگری تحت‬ ‫پوشش سـپاه فعال هستند‪.‬‬ ‫‪%70‬‬ ‫میزان افزایش جمع اوری معتادان در سال ‪1401‬‬ ‫نسبت به سال قبل در استان‬ ‫وجود ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۶۸۶‬زندانی جرائم غیرعمدی‬ ‫در کشور‬ ‫به گفته رئیس هیئت امنای ســتاد دیه کشور در برخی‬ ‫اســتان ها شــاهد بودیم که بین زوجین توافقاتی صورت‬ ‫می گرفت تا به صورت صوری طالق بگیرند و از ستاد دیه‬ ‫تقاضای کمک کنند‪.‬‬ ‫به گزارش میزان‪ ،‬سیداسدا‪ ...‬جوالیی درباره موضوع ایا‬ ‫روند کاهش تعداد زندانیان مهریه که پیش تر اعالم شده بود‬ ‫رکورد زده اســت‪ ،‬ادامه دارد یا خیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مدتی بود‬ ‫در برخی اســتان ها شاهد بودیم که توافق هایی بین برخی‬ ‫زوجین برای طالق انجام می شــد تا از ســتاد دیه کمک‬ ‫بگیرند‪ ،‬اما با تحقیقاتی که ستاد دیه انجام داد مشخص شد‬ ‫که این توافق ها صوری و برای کاله برداری است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در قانون مجلس هم امده که ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان با اولویت‬ ‫زندانیان زن و زندانیان مهریه اختصاص یابد اما مقرر شده‬ ‫که برای زندانیان مهریه پس از تحقیقات و صحت سنجی‪،‬‬ ‫وام به این افراد تعلق گیرد‪ .‬رئیس هیئت امنای ســتاد دیه‬ ‫کشــور درباره اینکه ایا نوســانات بازار ارزبر تعداد زندانیان‬ ‫مالی تاثیر گذاشته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این موضوع تاثیرگذار‬ ‫است‪ ،‬چون برخی از افرادی که در زندان هستند بابت خرید‬ ‫کاالیی از ارز اســتفاده می کردند و با نوســانات بازار ارز‪ ،‬با‬ ‫مشکالتی مواجه شدند و ضررهای مالی دیدند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رهبر انقالب بیشترین کمک را برای ازادی‬ ‫زندانیانداشتند‬ ‫او گفت‪ :‬مقام معظم رهبری بیشترین کمک را در بین‬ ‫نیکوکاران کشــور به ستاد دیه داشتند که باعث خرسندی‬ ‫و تشــکر است‪ .‬همچنین سران قوا هم کمک های شایانی‬ ‫به این ســتاد در راســتای ازادی زندانیان داشتند‪ .‬جوالیی‬ ‫بابیان اینکه ستاد دیه‪ ،‬ســتاد نجات انسان ها است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شــروع فعالیت ستاد دیه در ماه رمضان سال ‪ ۶۹‬اغاز‬ ‫شد و تاکنون ادامه دارد‪ .‬سال ها جلسات ستاد دیه در اوین‬ ‫برگزار می شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در چهار ماه اخیر دو هزار و ‪۴۱۵‬‬ ‫محکوم مالی و بدهکاران دیه غیر عمد از بند حبس رهایی‬ ‫یافتند‪ .‬خیران علی رغم محدودیت های کرونایی سنگ تمام‬ ‫گذاشتند و در قالب پویش های متعدد‪ ۱۲۱ ،‬محکوم زن که‬ ‫غیر عمد دربند بودند از زنــدان ازاد کردند‪ .‬دو هزار و ‪۲۹۴‬‬ ‫زندانی مرد هم ازاد شدند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بیش از ‪ ۵۰‬درصد طلبکاران رضایت دادند‬ ‫رئیس هیئت امنای ســتاد دیه کشــور بابیــان اینکه‬ ‫طلبکاران در خط مقدم ازادی زندانیان هستند‪ ،‬گفت‪ :‬مبلغ‬ ‫ازادی این تعداد زندانی ‪ ۱۲‬هزار میلیارد ریال اســت‪ .‬بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصد گذشــت رضایتمندانه از طلبکاران داشتیم‪ .‬در‬ ‫این امار‪ ،‬همچنین با توجه به محدودیت مالی کشــور ‪۳۱‬‬ ‫درصد شکات از شکایت خود گذشتند‪ .‬او با بیان اینکه ‪۹۸‬‬ ‫درصد زندانیان ازاد شده بدهکار مالی بودند‪ ،‬گفت‪ :‬بیشترین‬ ‫امار مربوط به بدهکاران چک هستند که از دو هزار و ‪۴۱۵‬‬ ‫خروج استرازنکا از چرخه تزریق‬ ‫معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‬ ‫با اشاره به سرعت انتشار‪ ،‬عالئم و شدت بیماری زایی سویه‬ ‫‪ BA۵‬امیکرون و تاریخ مصرف واکسن های کرونا گفت‪:‬‬ ‫واکسن استرازنکا به دلیل منقضی شدن تاریخ مصرف موارد‬ ‫موجود در کشور‪ ،‬از چرخه مراکز بهداشتی و درمانی خارج شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدرضا سهرابی با بیان اینکه در سه هفته‬ ‫اخیر تعداد موارد ابتال‪ ،‬بستری و درمان سرپایی کرونا افزایش‬ ‫داشته و در برخی از روزها به دو تا سه برابر نیز رسیده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این امار نشان دهنده شروع موج هفتم کرونا است‪.‬‬ ‫سویه شایع این موج ‪ BA۵‬است که در کشورهای دیگر ‪BA۴‬‬ ‫نیز مشاهده شده که قطعا ایران نیز از این سویه مصون نخواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬از بین رفتن حس بویایی و چشایی در سویه‬ ‫جدید کرونا‬ ‫او با اشاره به خصوصیات این سویه جدید‪ ،‬افزود‪ :‬این سویه‬ ‫یک بیماری شبیه به انفلوانزا را ایجاد می کند که دوره کمون‬ ‫سه تا پنج روز دارد‪ .‬همچنین اختالل بویایی و چشایی مجددًا‬ ‫به مجموعه عالئم کرونا در این سویه جدید بازگشته است‪،‬‬ ‫درحالی که در سویه امیکرون این عالئم وجود نداشت‪.‬‬ ‫دوره بیماری در سویه جدید امیکرون‬ ‫معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با‬ ‫بیان اینکه دوره بیماری پنج تا شش روز و گاهی به ‪ ۱۰‬روز نیز‬ ‫به طول می انجامد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خوش بختانه شدت بیماری‬ ‫در این سویه نسبت به سویه های قبلی خفیف تر است‪ ،‬اما نکته‬ ‫کاهش ذخیره گروه خونی ‪O‬‬ ‫منفی در اصفهان‬ ‫عکس ‪ :‬مهر‬ ‫رئیس مرکز امار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت‬ ‫با اشاره به ایجاد سامانه ای برای رصد وضعیت بارداری‬ ‫زنان باردار و مراجعه کنندگان به مطب های پزشکان‬ ‫متخصص زنان و زایمان گفت‪ :‬پزشکان عالوه بر‬ ‫اینکه به راحتی می توانند در سامانه ملی باروری سالم‪،‬‬ ‫نسخه نویسی الکترونیکی خود را انجام دهند‪ ،‬می توانند‬ ‫سوابق مراجعات قبلی بیمار به مطب خود را هم مالحظه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر امین بیگلرخانی درباره سامانه‬ ‫ملی باروری سالم گفت‪ :‬وزارت بهداشت بر اساس ماده‬ ‫‪ ۵۳‬و ‪ ۵۴‬قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»‬ ‫مکلف به طراحی سامانه ای برای رصد وضعیت بارداری‬ ‫زنان باردار و مراجعه کنندگان به مطب های پزشکان‬ ‫متخصص زنان و زایمان است‪ .‬از طرفی پزشکان برای‬ ‫استفاده از پرونده الکترونیکی سالمت و نسخه نویسی‬ ‫الکترونیک چالش هایی داشتند که ما سعی کردیم با‬ ‫طراحی این سامانه پنل یکپارچه ای را در اختیارشان قرار‬ ‫دهیم تا به راحتی به موضوع مربوط به نسخه نویسی‬ ‫و استفاده از اطالعات مراجعات قبلی و سوابق پرونده‬ ‫پزشکی الکترونیکی بیماران دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬پزشکان عالوه بر اینکه به راحتی می توانند‬ ‫در این سامانه نسخه نویسی الکترونیکی خود را انجام‬ ‫دهند‪ ،‬می توانند سوابق مراجعات قبلی بیمار به مطب‬ ‫خود را هم مالحظه کنند و درصورتی که زیرساخت های‬ ‫قانونی فراهم شود خود افراد هم می توانند به این سوابق‬ ‫دسترسی داشته باشند‪ .‬بیگلرخانی به مزایای این سامانه‬ ‫چندمنظوره اشاره و اظهار کرد‪ :‬این سامانه جزو اولین‬ ‫سامانه هایی است که در ان امضای دیجیتال طراحی‬ ‫شده و به همین خاطر خیالمان از بابت مسائل امنیتی‬ ‫راحت است و بر اساس دستورالعمل ها‪ ،‬پزشکان با‬ ‫تخصص های مختلف می توانند از قسمت های گوناگون‬ ‫سامانه استفاده کنند‪ .‬باید توجه کرد که این سامانه‬ ‫در مرکز وزارت بهداشت بارگذاری شده است و مورد‬ ‫سوء استفاده قرار نمی گیرد‪ .‬پزشکان می توانند بیماران‬ ‫نابارور را در گروه های نابارور عالمت بزنند و مرکز‬ ‫وزارت بهداشت هم این امار و اطالعات را رصد می کند‪.‬‬ ‫بیگلرخانی که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر بیمار‪ ،‬بیمه سازمان تامین اجتماعی باشد‪ ،‬این‬ ‫سامانه اطالعات بیمه ای فرد را به سازمان بیمه تامین‬ ‫اجتماعی هم ارسال می کند و یک قسمت مربوط به‬ ‫دریافت شکایات و پیشنهادات هم طراحی شده و مردم‬ ‫می توانند از این طریق شکایات و پیشنهادات خود را‬ ‫مطرح کنند‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 06‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4408‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫مهم شدت سرایت این سویه است که نسبت به سویه های‬ ‫قبل قدرت سرایت بسیار باالیی دارد‪ .‬در امیکرون یک نفر‬ ‫می توانست تا ‪ ۱۰‬نفر‪ ،‬اما این سویه جدید یک نفر می تواند تا‬ ‫‪ ۱۸‬نفر را مبتال کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬سرعت انتشار ‪ BA۵‬و نگرانی از بروز جهشی‬ ‫دیگر‬ ‫او این شدت سرایت را نگران کننده دانست و اضافه کرد‪ :‬وقتی‬ ‫گردش ویروس چنین سرعت باالیی دارد‪ ،‬مهم ترین نگرانی‬ ‫ما رخ دادن جهش دیگری است‪ .‬سهرابی با تاکید بر لزوم‬ ‫تکمیل واکسیناسیون همه هم وطنان علیه کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۵۰‬درصد مردم هنوز دز سوم را تزریق نکردند و کسانی که‬ ‫شش ماه از تزریق قبلی ان ها گذشته است‪ ،‬می توانند دز بعدی‬ ‫را تزریق کنند‪ .‬شاید برخی از افراد با این ادعا که این سویه‬ ‫خفیف است‪ ،‬خود را توجیه کنند و واکسن تزریق نکنند؛ اما‬ ‫باید بدانیم‪ ،‬با سرعت باالی گردش ویروس امکان رخ دادن‬ ‫جهش دیگر و شروع مجدد مشکالت‪ ،‬وجود دارد‪ .‬او درباره‬ ‫کارایی واکسن ها نیز تاکید کرد‪ :‬واکسن ها هنگام ورود به بازار‬ ‫چندین بار ازمایش می شوند‪ ،‬بنابراین کارایی و اثربخشی ان ها‬ ‫مورد تایید است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬امکان ثبت واکسن تاریخ گذشته وجود ندارد‬ ‫معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با‬ ‫اشاره به اینکه اگر تاریخ انقضای واکسن ها فرا رسیده باشد‪،‬‬ ‫به صورت اتوماتیک اص ً‬ ‫ال قابلیت ثبت در سامانه «تیتک»‬ ‫ندارند‪ ،‬افزود‪ :‬سیستم تیتک به گونه ای تنظیم شده است که‬ ‫اگر واکسنی منقضی شده باشد امکان ثبت ان نیست‪ .‬او با‬ ‫نفر‪ ۱۳ ،‬زندانی راننده‪ ۲۳ ،‬محکومیت شبه عمد (هل دادن‬ ‫غیرعمدی‪ ،‬سربازی که ناخواسته شلیک کرده) ‪ ۴۳۸‬زندانی‬ ‫تک قرار مهریه و ‪ ۲۵۶‬زندانی ازاد شدند‪ .‬جوالیی افزود‪ :‬تا‬ ‫قبل از قانون مربوط به بیمه اجباری شــخص ثالث‪ ،‬شاهد‬ ‫برابری پرداخت جنســیت و مذهب نبودیــم اما پس ازاین‬ ‫قانون‪ ،‬شرکت های بیمه موظف به پرداخت ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫خسارات هستند‪ .‬همچنین به لطف این قانون در بسیاری از‬ ‫استان ها راننده زندانی نداریم‪ .‬او در خصوص تعداد زندانیان‬ ‫جرائم غیرعمدی افزود‪ ۱۰ :‬هزار و ‪ ۶۸۶‬زندانی جرائم غیر‬ ‫عمد در کشــور داریم که هشــت هزار و ‪ ۳۳۳‬نفر محکوم‬ ‫مالی هستند‪ .‬پرونده ها پس ازاینکه در زندان و ستاد مطرح‬ ‫می شود در هیئت امنا مطرح می شود و در کمیته ویژه بررسی‬ ‫می شود‪ .‬رئیس هیئت امنای ســتاد دیه کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫از تعــداد ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۶۸۶‬نفــر‪ ۱۴۷ ،‬نفر مربوط به حوادث‬ ‫رانندگی‪ ۲۹ ،‬نفر حوادث کارگاهی‪ ۸۴ ،‬نفر شبه عمد‪ ،‬هشت‬ ‫هزار و ‪ ۳۳۳‬محکوم مالی‪ ،‬یک هزار و ‪ ۹۱۸‬بدهکار مهریه و‬ ‫‪ ۱۷۵‬نفر محکوم نفقه هستند که امید داریم در ماه محرم و‬ ‫صفر‪ ،‬مردم و خیرین بازهم درصحنه حضور یافته و موجبات‬ ‫ازادی زندانیان را فراهم کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در سال های اخیر‪،‬‬ ‫هیئت های عزاداری کمک ویــژه ای برای ازادی زندانیان‬ ‫داشتند اما از حسینیه اعظم زنجان انتظار فراوان داریم که‬ ‫صندوق هایی را در مسیر عزاداران قرار بدهند تا قدمی برای‬ ‫ازادی زندانیان فراهم شود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬مردم می توانند با‬ ‫مراجعه به پایگاه ستاد دیه به صورت انالین و یا با استفاده‬ ‫از شماره حساب های ‪ ۷۴۷۴‬بانک ملت کمک های خود را به‬ ‫زندانیان اختصاص دهند‪.‬‬ ‫بیان اینکه تاریخ انقضای واکسن ها یعنی اخرین تاریخ مصرفی‬ ‫که واکسن موثر و اثربخش است‪ ،‬با استناد به شواهد وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬افزود‪ :‬واکسن ها بعد از ورود به بازار مورد تست قرار‬ ‫می گیرند تا بررسی شود پایداری ماده موثر ان ها چقدر است‪.‬‬ ‫تاریخ مصرف واکسن ها نه در ایران بلکه در کشورهای خارجی‬ ‫نیز ممکن است‪ ،‬تمدید شود؛ چراکه هنوز واکسن پایدار بوده‬ ‫و تاثیرش را دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬استرازنکا از چرخه مراکز بهداشتی خارج شد‬ ‫سهرابی اضافه کرد‪ :‬در این خصوص جای نگرانی نیست؛‬ ‫چراکه ازمایشگاه های وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی بر‬ ‫این قضیه نظارت کامل دارند تا واکسن ها تمام استانداردها را‬ ‫داشته باشند و کاری که سالمت شهروندان را به خطر اندازد‪،‬‬ ‫انجام نشود‪ .‬همان طور که در حال حاضر واکسن استرازنکا از‬ ‫چرخه مراکز بهداشتی خارج شد‪ .‬بعد از منقضی شدن‪ ،‬ان ها‬ ‫صورت جلسه شده و به روش های خاصی معدوم می شوند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سویه های واکسن گریز امیکرون‬ ‫او با اشاره به اینکه برخی از سویه های کرونا به خصوص‬ ‫‪ BA۴‬و ‪ BA۵‬واکسن گریز هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این سویه ها‬ ‫سیستم ایمنی بدن و اثر واکسن را دور می زنند‪ ،‬اما نکته مهم‬ ‫این است که واکسن ها شاید از ابتال پیشگیری زیادی نکنند؛‬ ‫یعنی به احتمال زیاد افراد مبتال شوند‪ ،‬اما از بستری شدن و‬ ‫مرگ ومیر بیش از ‪ ۸۰‬درصد پیشگیری می کنند‪ .‬معاون امور‬ ‫بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه‬ ‫البته عملکرد پیشگیری واکسن در برابر سویه های جدید نیز‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از طرفی ایمنی بدن ممکن است بعد از مدتی‬ ‫کاهش پیدا کند؛ بنابراین دزهای یاداور واکسن کمک می کنند‬ ‫تا سیستم ایمنی بدن مجدد فعال شود و سطح انتی بدن به‬ ‫حدی برسد تا مانع از ابتالی مجدد شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برقراری دوباره محدودیت ها ضروری نیست‬ ‫او با اشاره به اینکه سیاست گذاری در زمینه ضرورت برقراری‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬بر عهده ستاد کروناست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشاهدات‬ ‫محیطی حاکی از ان است که فع ً‬ ‫ال نیازی به برقراری قرنطینه‬ ‫و محدودیت های شدید نیست‪ .‬هرچند افراد می توانند‪ ،‬با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی و بهداشت فردی در کاهش موارد‬ ‫بیماری سهیم باشند‪ .‬همچنین تجربه سایر کشورها نشان داده‬ ‫است که این سویه چندان شدید نشده که نیاز به بازگرداندن‬ ‫محدودیت های شدید باشد؛ اما از انجایی که سویه های کرونا‬ ‫غیرقابل پیش بینی است‪ ،‬باید همواره محتاط باشیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اهمیت رعایت پروتکل ها و بویژه پوشــش‬ ‫ماسک‬ ‫سهرابی با بیان اینکه همه مردم در کنار واکسیناسیون حتمًا‬ ‫سایر پروتکل های بهداشتی همچون ماسک زدن‪ ،‬رعایت‬ ‫فاصله اجتماعی‪ ،‬شست وشوی دستان و … به خصوص در‬ ‫زمان شروع موج جدید باید رعایت کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نباید‬ ‫منتظر نارنجی و قرمز شدن شهرها باشیم تا ان گاه پروتکل ها‬ ‫را رعایت کنیم‪ .‬همه ما از االن باید پروتکل ها را رعایت‬ ‫کنیم تا در اینده به وضعیت نارنجی و قرمز دچار نشویم و‬ ‫ان وضعیت بحرانی پیش نیاید‪ .‬لذا از مردم خواهشمندیم در‬ ‫فضای عمومی و سربسته مانند مترو‪ ،‬اتوبوس ها‪ ،‬پاساژها‪،‬‬ ‫مکان های ارائه دهنده خدمت ماسک بزنند‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫در سویه جدید کرونا‪ ،‬بیماری در اطفال بیشتر مشاهده شده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کودکان از اهمیت بالینی ویژه ای در این‬ ‫دوره برخوردارند‪ .‬باوجوداینکه دو سال از کرونا گذشته است‪،‬‬ ‫اما همچنان اطالعات کافی از ان نداریم که در اینده عوارض‬ ‫بیماری چه خواهد بود؛ بنابراین با پیشگیری از ابتال به بیماری‬ ‫از عوارض بعدی ان پیشگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سرپرسـت روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان‬ ‫اصفهـان بـا بیـان اینکـه درحال حاضـر کاهـش در گروه‬ ‫خونـی ‪ O‬منفـی دیـده می شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬درصـد اهـدای‬ ‫خـون مسـتمر تیرمـاه در اسـتان اصفهـان برابر بـا ‪۵۵.۸‬‬ ‫درصـد و درصـد اهدای خـون بانوان برابر بـا ‪ ۲.۵۳‬درصد‬ ‫بوده اسـت‪ .‬فرشـته ارامـش در خصـوص وضعیت ذخیره‬ ‫خون اسـتان اصفهان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬ذخیره خون اسـتان‬ ‫درحال حاضـر برابـر با ‪ ۶.۹‬روز و شهرسـتان اصفهان برابر‬ ‫‪ ۵.۵‬روز اسـت‪ .‬او بـا بیـان اینکه شـرایط ذخیـره خون در‬ ‫وضعیـت مطلوبـی بـه سـر می بـرد امـا نسـبت بـه مـاه‬ ‫گذشـته کاهش یافته اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬درحال حاضر کاهش‬ ‫در گـروه خونـی ‪ O‬منفـی دیـده می شـود و شـهروندان‬ ‫همچنـان باید اهدای خـون به صورت مسـتمر را مدنظر‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬سرپرسـت روابـط عمومـی انتقـال خـون‬ ‫اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه اهدای خـون بانـوان و‬ ‫جوانان کاهش یافته اسـت‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬طی چهارماهه‬ ‫ابتدایـی سـال جـاری در اسـتان اصفهـان از ‪ ۴۶‬هـزار و‬ ‫‪ ۵۳۰‬نفـر خون گیـری شـده‪ ،‬درصد اهدای خون مسـتمر‬ ‫برابـر بـا ‪ ۵۴.۷‬درصد و اهـدای خون بانوان برابـر با ‪۲.۹۲‬‬ ‫درصـد بـوده اسـت‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪ :‬درصـد اهـدای‬ ‫خـون مسـتمر تیرمـاه در اسـتان اصفهـان برابر بـا ‪۵۵.۸‬‬ ‫درصـد و درصـد اهدای خـون بانوان برابر بـا ‪ ۲.۵۳‬درصد‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫شدت بارش های رگباری اواخر‬ ‫هفته در اصفهان‬ ‫بنا به گفته کارشـناس پیش بینی هواشناسـی اسـتان‬ ‫اصفهـان بـا افزایـش فعالیـت سـامانه بارشـی تابسـتانه‬ ‫مانسـونی در روزهـای پنجشـنبه و جمعـه‪ ،‬اب گرفتگـی‬ ‫معابـر عمومـی‪ ،‬جاری شـدن روان اب ها و سیالبی شـدن‬ ‫مسـیل ها و اختلال تـردد در مناطـق پربـارش اسـتان‬ ‫پیش بینـی می شـود‪ .‬حجـت ا‪ ...‬علـی عسـگریان در‬ ‫خصـوص پیش بینـی وضعیـت جـوی هـوای اسـتان‬ ‫اصفهـان بـا ورود سـامانه بارشـی تابسـتانه‪ ،‬بـه ایمنـا‬ ‫گفـت‪ :‬از اواخـر روز پنجشـنبه بـا نزدیک شـدن سـامانه‬ ‫بارشـی در بیشـتر مناطـق اسـتان به ویـژه در نیمه جنوبی‬ ‫به تدریـج شـاهد افزایـش ابـر‪ ،‬وزش بـاد نسـبتا شـدید‬ ‫تـا شـدید و بارش هـای رگبـار و رعدوبـرق و در مناطـق‬ ‫مسـتعد احتمال تگـرگ خواهیم بـود‪ .‬او درباره پیش بینی‬ ‫وضعیـت جوی هوای اسـتان اصفهان‪ ،‬افزود‪ :‬نقشـه های‬ ‫هواشناسـی بیانگر جوی نسـبتا ناپایدار طی امروز بر روی‬ ‫اسـتان اسـت و بر ایـن اسـاس وضعیت جوی در بیشـتر‬ ‫مناطـق صـاف تا کمی ابـری و غبار محلی و در سـاعات‬ ‫بعدازظهـر گاهـی افزایـش ابـر و وزش باد نسـبتا شـدید‬ ‫پیش بینـی می شـود‪ .‬کارشـناس پیش بینـی هواشناسـی‬ ‫اسـتان اصفهان بـا بیان اینکه در مناطـق غربی و جنوبی‬ ‫اسـتان رگبارهـای پراکنـده دور از انتظار نیسـت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با افزایش فعالیت سـامانه بارشـی تابستانه مانسونی‬ ‫در روزهای پنجشـنبه و جمعه‪ ،‬اب گرفتگی معابر عمومی‪،‬‬ ‫جـاری شـدن روان اب هـا و سیالبی شـدن مسـیل ها و‬ ‫اختلال تـردد در مناطـق پربـارش اسـتان پیش بینـی‬ ‫می شـود‪ .‬او بـا اشـاره بـه اینکـه دمـای هـوای امـروز در‬ ‫اکثـر مناطـق اسـتان تغییـر محسوسـی نـدارد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫کمینـه هـوا در بامداد امروز بـه حداقل ‪ ۲۶‬خواهد رسـید‪.‬‬ ‫عسـگریان خاطرنشـان کـرد‪ :‬خوروبیابانـک با دمـای ‪۴۵‬‬ ‫درجـه سـانتی گراد باالی صفر و بوئین میاندشـت با دمای‬ ‫‪ ۱۵‬درجـه سـانتی گراد باالی صفر به ترتیـب گرم ترین و‬ ‫سـردترین مناطـق اسـتان پیش بینـی می شـوند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور استان اصفهان‪:‬‬ ‫فقدان توجه به جلو‪ ،‬عامل‬ ‫اصلی بروز حوادث رانندگی‬ ‫است‬ ‫رئیس پلیـس راهنمایی و رانندگی اسـتان اصفهان‪،‬‬ ‫فقـدان توجـه به جلـو و رعایت نکردن فاصلـه طولی را‬ ‫از عوامـل اصلی بروز حوادث رانندگی در معابر شـهری‪،‬‬ ‫اعلام کرد‪.‬سـرهنگ محمدرضا محمـدی در گفت وگو‬ ‫بـا ایمنـا‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬در بررسـی های صـورت گرفتـه‬ ‫توسـط کارشناسـان پلیس راهور مشـخص شـد‪ ،‬یکی‬ ‫از علـل اصلـی وقوع حـوادث رانندگی در معابر شـهری‬ ‫فقـدان توجـه بـه جلـو و رعایت نکـردن فاصلـه طولی‬ ‫توسـط رانندگان اسـت‪.‬وی فقدان توجه به جلو را ناشی‬ ‫از رانندگـی کـور راننـدگان وسـایل نقلیه اعلام کرد و‬ ‫افـزود‪ :‬رانندگـی کـور به معنـای انجـام هرگونه فعالیت‬ ‫هنـگام رانندگی نظیر برداشـتن اجسـام از کـف خودرو‪،‬‬ ‫تنظیم سیسـتم صـوت‪ ،‬نوشـتن پیامک و تمیـز کردن‬ ‫عینـک کـه موجب تاخیـر در واکنش می شـود‪ ،‬اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس پلیس راهور اسـتان اصفهـان راهکار کاهش‬ ‫حـوادث ناشـی از فقـدان توجه بـه جلو را تغییر سـبک‬ ‫رانندگـی راننـدگان از رانندگی کور بـه رانندگی تدافعی‬ ‫دانسـت و ادامـه داد‪ :‬رعایت فاصله با وسـیله نقلیه جلو‪،‬‬ ‫حفظ حریم رانندگی اسـت و یک رفتار شـهروندگرایانه‬ ‫محسـوب می شـود‪ .‬نزدیـک شـدن بیـش از حـد بـه‬ ‫وسـیله نقلیه جلویی‪ ،‬سـبب ایجـاد نگرانـی و اضطراب‬ ‫در راننـده یـا راکب می شـود‪.‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬اگر‬ ‫فاصلـه طولـی خودرو با خـودروی جلویی رعایت نشـود‬ ‫در مواجهـه با خطر پیـش رو‪ ،‬احتمال زیادی وجـود دارد‬ ‫کـه فـرد نتواند پاسـخ مناسـب بـه ان بدهد‪ .‬از ایـن رو‪،‬‬ ‫بـه رانندگان توصیه می شـود همیشـه فاصلـه مطمئنه‬ ‫را بـا وسـیله نقلیه جلویی حفـظ کنند تا از بـروز خطر و‬ ‫حادثه جلوگیری شـود‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫ فرهنگ اصفهان‬ ‫برنامه های ائینی محرم ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در اصفهان‬ ‫رئیس مرکز تخصصی هنرهای ملی و ائینی اصفهان‬ ‫برنامه های این مرکز را در ماه محرم و صفر تشریح کرد‪.‬‬ ‫منصور قربانی در گفت وگو با ایمنا‪ ،‬در خصوص برنامه ها‬ ‫و فعالیت های مرکز هنرهای ملی و ائینی اصفهان در ماه‬ ‫محرم و صفر اظهار کرد‪ :‬در حال اماده سازی نمایشی به نام‬ ‫«اسب هایی که در خواب هایم می دوند» در گروه بهشت ائین‬ ‫هستیم که در صورت دریافت مجوزها در ماه صفر روی‬ ‫صحنه می رود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬هماهنگی ها برای برپایی «سوگواره بزرگ‬ ‫تعزیه» در میدان امام با همکاری کانون بسیج هنرمندان‬ ‫در مرکز تخصصی هنرهای ملی ائینی وابسته به سازمان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری نیز در دست انجام‬ ‫است‪ .‬همچنین برنامه مشترک دیگری برای دهه پایانی صفر‬ ‫داریم که در صورت دریافت مجوزها یک اپراتئاتر (نمایش‬ ‫موسیقی) تحت عنوان «پرواز» با صدای محمد معتمدی است‬ ‫و به مدت پنج شب اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تخصصی هنرهای ملی و ائینی اصفهان‬ ‫با اشاره به دو برنامه دیگر این مجموعه اظهار کرد‪ :‬بررسی‬ ‫و تحلیل مفاخر و مشاهیر هنرهای ائینی اصفهان با عنوان‬ ‫«کارنامه» که یکی از انها به زندگی زنده یاد اصغر سعیدمنش‪،‬‬ ‫مداح قدیمی و دیگری حسین علی مومن زاده که سال ها رئیس‬ ‫انجمن تعزیه بود‪ ،‬اختصاص دارد‪.‬‬ ‫قربانی افزود‪ :‬یک برنامه نشست ائینی نیز داریم که در دو‬ ‫ماه محرم و صفر دو اجرا خواهد داشت که برنامه ای تخصصی‬ ‫و علمی در حوزه هنرهای ائینی است‪ .‬نشست ائین اول به‬ ‫بررسی مکاتب تعزیه اصفهان و برخوار و نشست ائین بعدی‬ ‫هم به ائین های سوگواری با حضور استادان و نخبگان برجسته‬ ‫این رشته اختصاص دارد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬اجراهای دیگری ازجمله پرده خوانی دو تن از‬ ‫مرشدهای پرده خوان بزرگ اصفهان و همچنین ائین های‬ ‫سوگواری حومه اصفهان نیز در برنامه وجود دارد‪.‬‬ ‫ قفسه‬ ‫‪ ۱۳‬نویسنده نامزد جایزه ادبی‬ ‫بوکر شدند‬ ‫فهرست نامزدهای اولیه جایزه معتبر ادبی بوکر شامل اثار‬ ‫‪ ۱۳‬نویسنده ‪ ۲۰‬تا ‪ ۸۷‬ساله اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش گاردین‪ ،‬فهرست بلند جایزه ادبی بوکر امسال‬ ‫که هیئت داوران ان را «چالش برانگیز‪ ،‬محرک‪ ،‬شگفت انگیز‬ ‫و غنی» توصیف کرده شامل جوان ترین و مسن ترین‬ ‫نویسندگانی است که تاکنون نامزد این جایزه شده اند‪.‬‬ ‫«لیال موتلی» که فقط ‪ ۲۰‬سال دارد و «الن گارنر» ‪۸۷‬‬ ‫ساله‪ ،‬در میان ‪ ۱۳‬نویسنده ای هستند که در فهرست بلند‬ ‫نامزدهای جایزه امسال قرار دارند‪« .‬نیل مک گرگور» رئیس‬ ‫داوران این فهرست را شامل اثاری داستانی‪ ،‬تمثیلی‪ ،‬تخیلی‪،‬‬ ‫مرموز‪ ،‬تامل برانگیز و دلهره اور توصیف کرد‪.‬‬ ‫«مک گرگور» مورخ فرهنگی و نویسنده‪« ،‬شهیدا باری»‬ ‫استاد دانشگاه‪« ،‬هلن کاستور» مورخ؛ «ام جان هریسون»‬ ‫نویسنده و منتقد و «الن مابانکو» رمان نویس و شاعر داوران‬ ‫جایزه ادبی بوکر امسال هستند که ‪ ۱۳‬نامزد اولیه این جایزه را‬ ‫از میان ‪ ۱۶۹‬اثر انتخاب کردند‪.‬‬ ‫فهرست نامزدهای اولیه جایزه بوکر ‪ ۲۰۲۲‬از این قرار‬ ‫است‪:‬‬ ‫«شکوه» نوشته «نوویولت بوالوایو»‬ ‫«اعتماد» نوشته «هرنان دیاز»‬ ‫«درختان» نوشته «پرسیوال اِورت»‬ ‫«باجه» نوشته «کارن جوی فاولر»‬ ‫«تریکل واکر» نوشته «لن گارنر»‬ ‫«هفت قمر ماالی المیدا» نوشته «شاهان کاروناتیالکا»‬ ‫«چیزهای کوچک مانند این» نوشته «کلر کیگان»‬ ‫«مطالعه موردی» نوشته «گریمه بورنت»‬ ‫«مستعمره» نوشته «ادری مگی»‬ ‫«نقش ه بدن های دیدنی ما» نوشته «مدی مورتیمر»‬ ‫«شب گردی» نوشته «لیال موتلی»‬ ‫«پس از سافو» نوشته «سلبی لین شوارتز»‬ ‫«اوه ویلیام!» نوشته «الیزابت استراوت»‬ ‫فهرست نامزدهای نهایی بوکر شامل شش کتاب در تاریخ‬ ‫‪ ۶‬سپتامبر (‪ ۱۵‬شهریور) و برنده نهایی نیز در ‪ ۱۷‬اکتبر (‪۲۵‬‬ ‫مهر) اعالم می شود‪.‬جایزه «بوکر» که اولین بار در سال ‪۱۹۶۹‬‬ ‫برگزار شد‪ ،‬ویژه همه اثار نوشته شده از سراسر جهان به زبان‬ ‫انگلیسی است که در بریتانیا و ایرلند منتشرشده باشند‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 06‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4408‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫گفتگو با مرضیه کهرانی‪ ،‬داستان نویس‬ ‫ سینما‬ ‫لذتجادوینوشتن‬ ‫پنج شــنبه ‪ 6‬مرداد ‪ 1401‬در شــهر کتاب‬ ‫می شود چیزی در حد گزارش که سخت ناپسند است‪ .‬جادوی‬ ‫اردیبهشــت اصفهــان دوســتاران ادبیات‬ ‫نوشتن نداشته باشی؛ هیچ کالس و کارگاهی داستان نویست‬ ‫داستانی به بهانه کتاب «چای خاک» گرد‬ ‫نمی کنــد‪ .‬کارگاه‪ ،‬جادو را تکان می دهد و به حرکت می اندازد‪.‬‬ ‫هم می ایند‪ .‬رمان «چای خاک» اثر مرضیه‬ ‫داستان نویســی محیط می خواهد‪ ،‬مخصوصا در ســن خاص‬ ‫کهرانی اســت که در دوران پاندمی کرونا‬ ‫یا اوایل راه‪ .‬اینکه کســی باشــد زاویه دیدها را بگوید تا راه تو‬ ‫سعیداقایی منتشر شد و مانند دیگر کتاب های این دوره‬ ‫نزدیک تر شود؛ خوب است و اصال باید باشد‪ .‬اما اینکه هر کس‬ ‫به نوعی با غربت همراه بود‪ .‬این نویسنده یک سال قبل تر هم‬ ‫راه بیفتد تا کنار گلدوزی و دوچرخه ســازی اش داستان را هم‬ ‫رمان «کرانه ناپدید» را در اختیار عالقمندان قرار داده بود‪ .‬اکنون‬ ‫بیاموزد؛ خنده دار است و نشدنی‪ .‬جادو باید باشد! یک نفر هست‬ ‫فرصتی است تا این کتاب ها بیشتر معرفی شوند و این کتاب‬ ‫که با اطمینان می گویم جادوی نوشتن من را انداخت در مسیر‬ ‫بهانه ای شد تا در فضای روایت و داستان پای صحبت های‬ ‫درست و ان هم بهمن رافعی است‪ .‬بهمن رافعی وقتی ما اهالی‬ ‫مرضیه کهرانی بنشینیم و با این نویسنده به گفت و گو بپردازیم‪:‬‬ ‫زیرزمین جوان بودیم؛ دو هفته یک بار بی چشــم داشت امد و‬ ‫‪ ÁÁ‬چه شد که وارد حوزه نوشتن شدید؟ نخستین‬ ‫نشســت و حوصله کرد تا جادوی ما را بیندازد روی غلتک تا‬ ‫کار جدی شما چه بود؟‬ ‫راه ده ســاله را یک ســاله برویم که رفتیم‪ .‬چرا می گویم یک‬ ‫مــن در کودکی جــادو شــدم‪ .‬کی و‬ ‫نفر هست؟ بله هست و همیشــه می ماند؛ اما درست تر است‬ ‫کجایش را دقیقا نمی دانم‪ .‬فقط مطمئنم‬ ‫بگویم‪ ،‬بود و می گویم و اضافه می کنم شراب بهشتی نصیبش‬ ‫یک وقتی‪ ،‬یک جایی در ناهوشــیاری‬ ‫باد! نپرســید از اهالی زیرزمین که اینجا جایش نیست و جایی‬ ‫کامل پری‪ ،‬فرشــته ای‪ ،‬سروشی چیزی‬ ‫باید حسابی بنویسم از این اهالی و سرگذشت و سرانجامشان‪.‬‬ ‫چوب جادویش را تکان داده و نوشــتن‬ ‫‪ ÁÁ‬اموزش نوشتن برای نوجوانان‪ ،‬چه چیزهایی‬ ‫را درون جــان من دمیده و این جادو هنــوز با من مانده و‬ ‫برای خود شما داشت؟ هنوز هم این اموزش ها‬ ‫اطمینان دارم تا دم مرگ رهایم نمی کند‪ .‬از شما چه پنهان‬ ‫را دارید؟‬ ‫جادوی لذت بخشی است‪ .‬نه که لذت خالص باشد‪ ،‬نه! لذت‬ ‫نوجوان ها خو ِد خود جادو هســتند‪ .‬البته نه همه شــان؛‬ ‫شــکنجه الودی اســت که نه می کشد و‬ ‫انهایی که گرفتار ســروش شــده اند و‬ ‫نه رها می کند‪ .‬خالصه اســتخوان الی‬ ‫نثر خوب اولین قالب ذهن من می شناسمشــان‪ .‬خو ِد الهامند اصال؛‬ ‫خواننده است و نثر ناکافی‬ ‫زخمی اســت که می خواهم همیشه باشد‬ ‫اما پخش نوجوانی اند و در جست وجوی‬ ‫نوشته را از نفس می اندازد‪.‬‬ ‫و شکنجه ام کند تا لذت ببرم‪.‬‬ ‫شــدن‪ .‬برای همین دیر می رســند به‬ ‫نویسنده باید زبان فارسی‬ ‫ویرایش‬ ‫را‬ ‫‪ÁÁ‬گویا داســتان ها‬ ‫لحظه ی یکی شدن با نوشتن؛ اما وقتی‬ ‫ش ستودنی اش را‬ ‫و گنجای ‬ ‫هم می کنید‪ .‬اصــوال ویرایش بشناسد و تا جایی که می تواند می رســند‪ ،‬درســت و درمان می رسند‪.‬‬ ‫فنی داستان چه فرقی با ویرایش‬ ‫از ان بهره ببرد و خواننده را جادو چنــان روی انها تازه اســت که‬ ‫دیگر متن ها دارد؟‬ ‫هم سهیم کند در نوشیدن این هیچ اموزشــی نمی خواهند‪ .‬کافی ست‬ ‫این پری یا فرشــته به همین بســنده شربت گوارا‪ .‬متاسفانه نثرهای یک تکان کوچکشــان بدهی تا برسند‬ ‫نکــرده که در کودکــی جادویم کند و بعد کم مایه و ناشیانه ی ترجمه ای اول جــاده و بیفتنــد روی غلتک‪ .‬هنوز‬ ‫این روزها نفس نثر وزین‬ ‫رهایم کند تا با همین جادو سرکنم‪ .‬احتماال‬ ‫دارمشــان و لذت می برم از خالقیت و‬ ‫فارسی را سخت تنگ کرده‬ ‫پیش خــودش گفته با این جادو کنار امده؛‬ ‫است‪ .‬به گمانم لشکر مغول انرژیشان و نیرو می گیرم از جوانی انها‬ ‫بهتر است چیزکی به ان اضافه کنم و کرده‪ .‬این زمان زبان فارسی‪ ،‬همین که خــودم ندارم دیگر‪ .‬اتفاقا مشــغول‬ ‫این بار در بزرگســالی‪ .‬باز امده ســراغم و شیوه های شتاب زده و سطحی ضربــه زدن روی طبلی هســتند که به‬ ‫ترجمه است‬ ‫چوبش را تــکان داده تا ویر ویرایش بیفتد‬ ‫زودی صبــح می شــود و صدایش بلند‬ ‫به جانم‪ .‬نه که از کودکی نباشــد که بوده؛‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اما در بزرگســالی شکل گرفته و به شکل پخته تر چسبیده به‬ ‫‪ÁÁ‬اگر بخواهیــد خالصه هر کدام از کتاب های‬ ‫جانم‪ .‬این بار خودخواســته رفتم پی اموزش ویرایش تا بفهمم‬ ‫«کرانه ناپدید» و «چای خاک» را در یک پاراگراف‬ ‫دردی که حس می کنم موقع خواندن کار بقیه و نوشــتن های‬ ‫بنویسید‪ ،‬چه می نویسید؟‬ ‫خودم چیست و درمانش را بیابم که یافتم و چه یافتنی که باز‬ ‫کرانه ناپدید‪ ،‬زنی اســت در جست وجوی عشق‪ .‬زنی که در‬ ‫هم شــد هم درد و هم درمان‪ .‬ویرایش به درد درست نویسی و‬ ‫این جست وجو اشتباه می کند و به بیراهه می رود؛ اما برمی گردد‬ ‫درســت خوانی ام اضافه کرد و خودش شد درمان‪ .‬پری کاری‬ ‫و عشق را جای دیگری غیر از کجراهه ها می یابد‪ .‬دیر و دور؛ اما‬ ‫کرد بیفتم به جان متن هــای جورواجور مردم و از الودگی اش‬ ‫پخته و دور از دسترس‪ .‬باید اضافه هایش را بریزد تا جا باز شود‬ ‫رنــج ببرم و از پاکیزه کردنش غرق لذت شــوم‪ .‬اگر این متن‪،‬‬ ‫چیزکی از عشق اضافه شود به روحش‪.‬‬ ‫داستان باشد که چه بهتر! دردش بیشتر است ویرایش داستان و‬ ‫چای خاک اما قصه ی زوال اســت‪ .‬زوال ارمان های یک‬ ‫ِ‬ ‫درمان لذیذتری هم دارد به طور حتم‪ .‬رنج و لذت با هم ترکیب‬ ‫نسل و سرخوردگی شــان و سربلند کردن نســلی که از این‬ ‫می شود وقتی ذهنت را بجوری که این دیالوگ مستقیم است‬ ‫ارمان ها دور است و پی شدن می گردد در این خرابه‪ .‬خالصه تر‬ ‫یا غیرمستقیم؟ که بگذارمش وسط گیومه یا حلش کنم درون‬ ‫از این نمی توانم‪ .‬همین است دیگر!‬ ‫متن؟ ویرایش داستان دو قسمت جادوی من را هم زمان درگیر‬ ‫‪ ÁÁ‬ایده کتــاب هایتان ‪«-‬کرانه ناپدید» و «چای‬ ‫می کند‪ .‬هم روی تخیل داستانی ام راه می رود و هم روی دانش‬ ‫خشک»‪ -‬هر کدام به ترتیب از کجا کلید خورد؟‬ ‫ویراستاری ام‪ .‬لذت و شکنجه ی دو برابر‪.‬‬ ‫کرانه ناپدید در کالس های اســطوره ی دوســت ارجمندم‬ ‫‪ ÁÁ‬ایا داســتان نویسی اموزش دادنی هست؟‬ ‫داریوش درویشی کلید خورد‪ .‬مدت ها بود به عشق فکر می کردم‬ ‫استادان شما در داستان نویسی چه کسانی بوده‬ ‫و کجراهه هایــش و وقتی داریوش درویشــی از اســطوره ی‬ ‫اند؟‬ ‫چهارشنبه ســوری گفت‪ ،‬مات ماندم که دختری که در ذهن‬ ‫جادو باید به جریان بیفتد که اگر نباشــد؛ داستان نویســی‬ ‫من زندگی می کند مدتی اســت و پی عشــق می گردد‪ ،‬چقدر‬ ‫«کوزوو» را از ‪ ۱۹‬مرداد در‬ ‫سینماهاببینید‬ ‫اکران فیلم سینمایی «کوزوو» به کارگردانی و نویسندگی‬ ‫میثم هاشمی طبا از نوزدهم مردادماه‪ ،‬در سینماها اغاز می شود‪.‬‬ ‫صفحه خبری «فیلم نیوز» با انتشار عکسی در اینستاگرام‬ ‫خود نوشته است‪:‬‬ ‫گوهر خیراندیش‪ ،‬کوروش تهامی‪ ،‬فرهاد اییش‪ ،‬حمید‬ ‫ابراهیمی‪ ،‬سیاوشچراغی پور‪،‬هومن شاهیو میثمهاشمی طبا‬ ‫در دورهمی فیلم سینمایی «کوزوو»‬ ‫کارگردانی و نویسندگی این فیلم را میثم هاشمی طبا بر‬ ‫عهده داشته و کوروش تهامی‪ ،‬فرهاد اییش‪ ،‬روشنک گرامی‪،‬‬ ‫حمید ابراهیمی‪ ،‬هومن شاهی‪ ،‬سیاوش چراغی پور‪ ،‬مریم‬ ‫سعادت‪ ،‬بهرام ابراهیمی‪ ،‬بیوک میرزایی‪ ،‬امید روحانی و بهاره‬ ‫کیان افشار با حضور گوهر خیراندیش و بهناز جعفری بازیگران‬ ‫فیلمسینمایی«کوزوو»هستند‪.‬‬ ‫حسنکالمیتهیه کنندهودکترهادیزمریان‪،‬سرمایه گذار‬ ‫و مجری طرح این فیلم سینمایی را برعهده دارند‪».‬‬ ‫حضور پررنگ ایرانی ها ‬ ‫در ونیز ‪2022‬‬ ‫جا می شود در این اسطوره و همان شد که کرانه ناپدید‪ ،‬پدیدار‬ ‫شد‪.‬چای خاک اما از یک گفت وگو زاییده شد‪ .‬روایت پیرمردی‬ ‫ِ‬ ‫که شــب ها در خواب فریاد می زند و همه مان کم و بیش علت‬ ‫فریادهایش را می دانســتیم که عذاب وجدان است و ذهن من‬ ‫که مدت ها ابستن ســرخوردگی های نسل قبل از خودم بود و‬ ‫چای خاک را افرید‪ .‬چه دغدغه ی‬ ‫سرگشتگی های نسل خودم ِ‬ ‫عشق را ریخته بودم در کرانه ناپدید و دغذغه ی سیاست جایش‬ ‫را گرفته بود‪ .‬باید می امد بیرون تا ویر بعدی بنشیند سر جایش‬ ‫که نشست و خوش نشست‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چه تفاوت ها و چه شباهت هایی بین دو کتاب‬ ‫شما وجود دارد؟‬ ‫«چای‬ ‫نفهمیده بودم! دوســتان گفتند در «کرانه ناپدید» و ِ‬ ‫پی رشــد و بالیدن و دیدم درســت‬ ‫خاک» زن هایی هســتند ِ‬ ‫گفته اند‪ .‬زن های من در ســن خاصی اشتباه کرده اند و از جایی‬ ‫بازگشــته اند و باال رفته اند‪ .‬در رمــان بعدی هم از اتفاق چنین‬ ‫زنی هست و احتماال در رمان های بعدی‪ .‬هست دیگر! این زن‬ ‫درون من زندگی می کند‪ .‬کاری اش ندارم تا خودش از سر من‬ ‫و داستان هایم دست بردارد یا اگر خواست بماند و بیشتر ببالد‪ .‬به‬ ‫انتخابش احترام می گذارم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کرانه ناپدید نوعــی بازخوانی مدرن از قصه‬ ‫هفت گنبد نظامی است؟ حداقل عنوان ها‪ ،‬نوعی‬ ‫ارجاع محسوب نمی شوند؟‬ ‫بگویم هفت گنبد در ذهنم نبوده‪ ،‬دروغ گفته ام‪ .‬بوده و هست‬ ‫و بهت لحظه هایش را یادم هست در جلسات هفت پیکر دکتر‬ ‫اخالقی‪ .‬اگر کســی بگوید کرانه ناپدید بازخوانی مدرن هفت‬ ‫پیکر است از ته دل شــاد می شوم که گوشه ی چشمی به ان‬ ‫داشته ام؛ اما کمال گراتر از انم که بگویم کامل شده چیزی که‬ ‫چای خاک هم نشد انچه در‬ ‫می خواسته ام که نشده و حتی در ِ‬ ‫ذهن بلندپروازم می گذشت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬در ابتدای کتاب کرانه ناپدید‪ ،‬شعری از «رابعه‬ ‫بنت کعب» را اورده اید و در ابتدای کتاب چای‬ ‫خاک‪ ،‬شعری از «سیما صنیعی»‪ ،‬دلیل این انتخاب‬ ‫ها چیست؟‬ ‫عشق همه جا جاری اســت و پویا‪ .‬بگویم فقط شعر رابعه‬ ‫عشــق را جرقه زد در ذهنم‪ ،‬باز گزاف گفته ام؛ اما بهت شــعر‬ ‫رابعه بی اثر نبود در جست وجوی عاشقانگی های دختر ذهنم‪.‬‬ ‫شــعر را خوانده بودم و جایی مدفون شده بود در مغزم تا وقتی‬ ‫دخترم این چند بیــت را خواند و وادارم کرد درباره ش صحبت‬ ‫کنم و شد انچه شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نثر روان شما در هر دو کار قابل تحسین است‪.‬‬ ‫فکر می کنید روانی نثــر چه تاثیری در انتقال‬ ‫مفهوم و گیرایی مطلب دارد؟‬ ‫بزرگی که االن نامش را به یاد نمی اورم‪ ،‬جایی گفته «کلمه‪،‬‬ ‫ناموس نویسنده است»حرف کمی نیست‪ .‬ملک ه ذهن من موقع‬ ‫نوشتن این جمله است‪ .‬هیچ چیز قطعی در دنیای نوشتن نیست‬ ‫و همه چیز مطلق اســت و تغییرپذیر به جز نثر‪ .‬چینش کلمات‪،‬‬ ‫داستان را داستان می کند و تاثیر جداگانه می گذارد روی ذهن و‬ ‫روح خواننده و کاری می کند خواننده با داستان طرف شود نه یک‬ ‫گزارش تهی از تخیل و واژه پردازی‪ .‬به طور قطع معتقدم نویسنده ‬ ‫با هر درجه ی تخیل باید دیر یا زود روی نثرش کار کند‪ .‬تاثیر نثر‬ ‫روی ذهن خواننده ناخوداگاه است و انکارنشدنی‪ .‬اگر نثر نویسنده‬ ‫خوب نباشد؛ تخیل درست نمی نشیند روی کاغذ و به خوبی به‬ ‫ذهن خواننده منتقل نمی شود‪ .‬نثر خوب اولین قالب ذهن خواننده‬ ‫است و نثر ناکافی نوشته را از نفس می اندازد‪ .‬نویسنده باید زبان‬ ‫ش ستودنی اش را بشناسد و تا جایی که می تواند‬ ‫فارسی و گنجای ‬ ‫از ان بهره ببرد و خواننده را هم سهیم کند در نوشیدن این شربت‬ ‫گوارا‪ .‬متاسفانه نثرهای کم مایه و ناشیانه ی ترجمه ای این روزها‬ ‫نفس نثر وزین فارسی را سخت تنگ کرده است‪ .‬متاسفانه هستند‬ ‫نویسندگان نه چندان جوانی که فارسی را با همین نثر ترجمه ای‬ ‫شناخته اند و با همان شیوه می نویسند و هیچ کوششی نمی کنند‬ ‫برای دانســتن بهتر زبان و بهبود ان‪ .‬جوان ها که دیگر هیچ! به‬ ‫گمانم لشــکر مغول این زمان زبان فارســی‪ ،‬همین شیوه های‬ ‫شتاب زده و سطحی ترجمه است‪.‬‬ ‫برای مطالعه این‬ ‫گفت و گو به صورت‬ ‫کامل کد ‪ QR‬را‬ ‫اسکن کنید‬ ‫اخرین اثر مرحوم علی انصاریان به سینماها می اید‬ ‫فیلـم سـینمایی «بانک زده هـا» بـه کارگردانـی جواد‬ ‫اردکانـی و بـا نقش افرینی مرحوم علـی انصاریان از اول‬ ‫شـهریورماه توسـط پخـش سـامانه نمایش گسـتران به‬ ‫سـینماها می اید‪.‬‬ ‫به گزارش مشـاور رسـانه ای پـروژه‪ ،‬فیلم سـینمایی‬ ‫بانک زده هـا بـه کارگردانی جواد اردکانـی و علی بکائیان‬ ‫و تهیه کنندگـی علی روئین تن از اول شـهریورماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫توسـط پخـش سـامانه نمایـش گسـتران بـه سـینماها‬ ‫خواهـد امد‪.‬‬ ‫در خالصـه داسـتان ایـن فیلـم کـه اخریـن اثـر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1252‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۲۷۰‬مورخ ‪ 1401/3/26‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای بهروز رحمانی فرزند رضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۶‬و کد ملی ‪ ۱۱۱۱۳۵۰۷۹۵‬صادره از فالورجان در ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫کشاورزی با کاربری زراعی به مساحت ‪ 361/38‬مترمربع پالک ‪ ۴۲۶‬اصلی واقع در زفره خریداری‬ ‫مع الواسطه از مالک رسمی خانم رقیه سلطان فرزند علی اکبر محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/06 :‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1349118‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1- 1239‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫مرحـوم علـی انصاریـان‪ ،‬بازیگـر و بازیکـن سـابق تیـم‬ ‫پرسـپولیس اسـت اینگونه امـده‪« :‬زدم‪ ،‬زدی‪ ،‬زد؛ زدیم‪،‬‬ ‫زدیـد‪ ،‬خـورد‪...‬‬ ‫امـا برای ما مشـخص نیسـت کسـانی بانـک زده اند‬ ‫یـا بانـک انـان را زده اسـت چـه بـزن بزنی سـت و چه‬ ‫بـزن بزنـی بایـد باشـد در بانک زده ها و مـا خودمان هم‬ ‫حیرانیـم بـه همه گفتیم زدیم شـمام بگیـد زدن تو بزن‬ ‫تـا مـن برقصم بـا رنگ گـروه ‪»BTS‬‬ ‫نسـرین مقانلـو‪ ،‬قاسـم زارع‪ ،‬میرطاهـر مظلومـی‪،‬‬ ‫مرحـوم علـی انصاریـان‪ ،‬بیـژن بنفشـه خواه‪ ،‬بـا معرفی‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/03/18 -۲۷۲۸‬هیات سوم اقای یونس نصرزاده به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۲۷۱۴۰۱۷۱۱‬کدملی ‪ ۱۲۷۱۴۰۱۷۱۱‬صادره اصفهان فرزند ناصر ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 300/05‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۴۴۳‬فرعی از ‪ ۱۵‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی مورد ثبت صفحات ‪ ۲۴۵‬و ‪۳۷۴‬‬ ‫الی ‪ ۳۹۲‬دفاتر ‪ ۲۰۳‬و ‪ ۷۲۸‬امالک‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شماره ‪ 1401/03/18 -۲۷۱۶‬هیات سوم خانم صنم محققیان گورتانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۴۸‬کدملی ‪ ۱۲۸۹۸۶۶۴۳۰‬صادره اصفهان فرزند نوروز در ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 316/80‬مترمربع از پالک ‪ ۲۱۹‬فرعی از ‪ ۱۵‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب از مالکیت متقاضی مورد ثبت صفحه ‪ ۵۶۵‬دفتر ‪ ۳۴۰‬امالک‬ ‫ردیف ‪ -۳‬رای شماره ‪ 1401/03/18 -۲۷۲۹‬هیات سوم خانم مائده محققیان به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۷۷۴۵‬کدملی ‪ ۱۲۹۲۳۳۰۸۳۱‬صادره اصفهان فرزند محمدعلی ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 358/105‬مترمربع از پالک ‪ ۳۷۷‬فرعی از ‪ ۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی طبق سند الکترونیکی ‪۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۵۰۱۳۴۳۴‬‬ ‫امالک‬ ‫‪5‬‬ ‫النـاز عبـدی‪ ،‬مسـعود محمـودی و بـا حضـور افتخاری‬ ‫سـحر قریشـی بازیگـران ایـن فیلم سـینمایی هسـتند‪.‬‬ ‫از دیگـر عوامـل بانک زده هـا می تـوان بـه فیلمنامـه‪:‬‬ ‫جـواد اردکانـی‪ ،‬زهـرا اردکانـی‪ ،‬مدیـر فیلمبـرداری‪:‬‬ ‫هـادی شلالوند‪ ،‬طـراح چهره‪ :‬محسـن دارسـنج‪ ،‬مدیر‬ ‫صدابـرداری‪ :‬اصغر ابگـون‪ ،‬مدیر هنری‪ :‬احمـد ابروانی‪،‬‬ ‫طـراح صحنـه و لبـاس‪ :‬البـرز ملک پـور‪ ،‬تدویـن‪ :‬جـواد‬ ‫اردکانـی و رضـا چوبینـه‪ ،‬مدیـر صداگـذاری و ترکیـب‬ ‫صـدا‪ :‬ارش قاسـمی‪ ،‬مدیـر برنامه ریـزی‪ :‬نورالدیـن‬ ‫گـودرزی‪ ،‬دسـتیار اول کارگـردان‪ :‬حمیدرضـا عمارلـو‪،‬‬ ‫مدیـر تولیـد‪ :‬پرویـز کاظم لـو‪ ،‬مدیـر جلوه هـای ویـژه‬ ‫میدانـی‪ :‬حمید رسـولیان‪ ،‬مدیـر جلوه های ویـژه بصری‪:‬‬ ‫علـی سـلطانی‪ ،‬اصلاح رنـگ و نـور‪ :‬فرشـاد نوری پور‪،‬‬ ‫روابـط بین الملل‪ :‬سـیدمهدی منبتی‪ ،‬موسـیقی‪ :‬منتخبی‬ ‫از قطعـات گـروه بی تـی اس‪ ،‬سـرمایه گذاران‪ :‬طوبـی‬ ‫عالمی پـور‪ ،‬جـواد اردکانی‪ ،‬علـی رویین تن‪ ،‬پژوهشـکده‬ ‫حقوق و قانون ایران‪ ،‬موسسـه حسـابداری سـپهراندیش‬ ‫حسـاب اسـیا‪ ،‬محصـول درنـگ فرهنگی هنـری امین‪،‬‬ ‫پخـش از سـامانه پخـش نمایـش گسـتران و مدیـر و‬ ‫مشـاور اجرایـی‪ :‬مهـدی سـلیمانی برچلویی اشـاره کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/06 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1349033‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1243‬نظر به این که برابر اراء شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۳۳۰۰۰۰۰۷‬مورخ ‪1401/02/24‬‬ ‫و اصالحی شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۳۳۰۰۰۱۳‬مورخ ‪ 1401/۰۳/24‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات و مالکیت اقای ماشاءاله رنگرز فرزند علی به کدملی‬ ‫‪ ۱۲3۹۰۷۲۳۹۲‬و شماره شناسنامه ‪ ۴۲۴۸‬در چهار سهم مشاع از ده سهم ششدانگ قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ 1028/50‬متر مربع به پالک ثبتی ‪ ۱۵۰۸‬فرعی از شماره ‪ -۳۳‬اصلی واقع‬ ‫در بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواسطه از مالک رسمی اقای ماشاله رنگرز‬ ‫فرزند قربانعلی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز و به منظور اطالع عموم از طریق‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به رای مذکور‬ ‫اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به‬ ‫اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی‬ ‫واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت‬ ‫به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد‬ ‫در بخش مسابقه اصلی امسال ‪ ۲۳‬فیلم حضور دارند که‬ ‫نام چهره های شناخته شده ای چون الخاندرو ایناریتو‪ ،‬دارن‬ ‫ارنوفسکی‪ ،‬نوا بامبک‪ ،‬فلوریان زلر‪ ،‬لوکا گوادانینو‪ ،‬مارتین مک‬ ‫دونا‪ ،‬فردریک وایزمن و جعفر پناهی در ان به چشم می خورد‪.‬‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم ونیز از فهرست فیلم های‬ ‫بخش های مختلف رویداد دوره هفتاد و نهم رونمایی کرد‪ .‬از‬ ‫ایران ‪ 4‬فیلم در این دوره جشنواره حضور دارد که در نوع خود‬ ‫رکوردی جدید به حساب می اید‪.‬‬ ‫پیش ازاین اعالم شده بود فیلم «نویز سفید» ساخته نوا‬ ‫بامباک اغازگر جشنواره بین المللی ونیز ‪ ۲۰۲۲‬است‪.‬‬ ‫ریاست هیئت داوران این دوره را جولیان مور بازیگر برنده‬ ‫جایزه اسکار برعهده دارد‪ .‬لیال حاتمی بازیگر ایرانی یکی از‬ ‫داوران بخش مسابقه اصلی رویداد امسال است‪.‬‬ ‫‪ 4‬فیلم از ایران در این جشنواره حضور دارد‪ ،‬فیلم های‬ ‫«خرس نیست» ساخته جعفر پناهی و «شب داخلی دیوار»‬ ‫(پشت دیوار) به کارگردانی وحید جلیلوند در بخش مسابقه‬ ‫اصلی و فیلم «جنگ جهانی سوم» به کارگردانی هومن سیدی‬ ‫در بخش افق ها و همچنین فیلم «بی رویا» به کارگردانی ارین‬ ‫وزیر دفتری در بخش افق های گسترش یافته حضور دارند‪.‬‬ ‫در این دوره از فستیوال فیلم «بانو» ساخته تهمینه رافائال‬ ‫به تهیه کنندگی کتایون شهابی‪ ،‬محصول جمهوری اذربایجان‬ ‫در بخش کالج سینمای بینال به نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫محمد اطبایی پخش کننده بین المللی فیلم درباره حضور‬ ‫سینماگران ایرانی در ونیز ‪ 2022‬نوشت‪:‬‬ ‫«سینمای ایران با داوری لیال حاتمی و دو فیلم سینمایی در‬ ‫بخش مسابقه ‪ ،۷۹‬یک فیلم (جنگ جهانی سوم به کارگردانی‬ ‫هومن سیدی) در بخش افق ها و یک فیلم (بی رویا ارین‬ ‫وزیر دفتری) در بخش افق ها اکسترا‪ ،‬یک فیلم بخش کالج‬ ‫سینما به تهیه کنندگی کتایون شهابی و حضور داریوش خنجی‬ ‫به عنوان مدیر فیلمبرداری فیلم «باردو» ساخته الخاندرو‬ ‫ایناریتو‪ ،‬سالی استثنایی را برای خود در تاریخ جشنواره ونیز‬ ‫رقم زد‪ ».‬در بخش مسابقه اصلی امسال ‪ ۲۳‬فیلم حضور دارند‬ ‫که نام چهره های شناخته شده ای چون الخاندرو ایناریتو‪ ،‬دارن‬ ‫ارنوفسکی‪ ،‬نوا بامبک‪ ،‬فلوریان زلر‪ ،‬لوکا گوادانینو‪ ،‬مارتین مک‬ ‫دونا و فردریک وایزمن‪ ،‬جعفر پناهی در ان به چشم می خورد‪.‬‬ ‫هفتاد و نهمین دوره جشنواره ونیز بین روزهای ‪۳۱‬‬ ‫اگوست تا ‪ ۱۰‬سپتامبر برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بخش مسابقه اصلی‬ ‫«نویز سفید» به کارگردانی نوا بامباک (افتتاحیه)‬ ‫«ارباب مورچه ها» به کارگردانی جیانی املیو‬ ‫«نهنگ» به کارگردانی دارن ارنوفسکی‬ ‫«عظمت» به کارگردانی امانوئل کریالس‬ ‫«سنت اومر» به کارگردانی الیس دیاپ‬ ‫«بلوند» به کارگردانی اندرو دومنیک‬ ‫«زندگی عاشقانه» از کوجی فوکادا‬ ‫«تار» به کارگردانی تاد فیلد‬ ‫«باردو» به کارگردانی الخاندرو ایناریتو‬ ‫«اتنا» به کارگردانی رومن گاوراش‬ ‫«استخوان ها و همه» به کارگردانی لوکا گوادانینو‬ ‫«دختر ابدی» به کارگردانی جوانا هوگ‬ ‫«شب داخلی دیوار» (پشت دیوار) به کارگردانی وحید جلیلوند‬ ‫«‪ »The Banshees of Inisherin‬به کارگردانی مارتین‬ ‫مک دونا‬ ‫بود ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/06 :‬رحمت اله‬ ‫شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز ‪/1347831‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1241‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/04/18 -۴۴۸۷‬هیات دوم خانم خاتونجان عبداللهی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۳۰۴‬کدملی ‪ ۶۲۱۹۳۷۹۷۶۴‬صادره بوئین و میاندشت فرزند محمود در ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 190/73‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۴۷۶‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حیدر و حسین ابراهیمی‬ ‫از مورد ثبت صفحه ‪ ۱۶۹‬دفتر ‪ ۴۲۷‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/06 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1349045‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫پنجشنبه | ‪ 06‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4408‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫معاون عمرانی استانداری عنوان کرد‬ ‫ سرمقاله‬ ‫اصفهاننیازمندسرمایه گذاران‬ ‫خارجی‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬به طور کلی‪ ،‬اثر انواع جریانات‬ ‫سرمایه خارجی بر رشد اقتصادی‪ ،‬باید با سیاست های مالی‬ ‫و پولی کشور میزبان سازگار باشد‪ .‬برنامه ریزی صحیح در‬ ‫استفاده از جریان ورود سرمایه خارجی‪ ،‬در افزایش بهینه از ان‪،‬‬ ‫موثر بوده و به افزایش رشد و رونق اقتصادی در کشور منجر‬ ‫می شود‪ .‬طبق قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی‪،‬‬ ‫اصطالح سرمایه گذار خارجی به صورت اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی خارجی و نیز اتباع و شرکت های ایرانی چه مقیم داخل‬ ‫و چه خارج تعریف شده است‪ .‬سرمایه گذاران خارجی با وارد‬ ‫کردن سرمایه خارجی‪ ،‬که به صورتی بسیار گسترده و متنوع‬ ‫تعریف گردیده است و می تواند نقد یا غیر نقد‪ ،‬ماشین االت‬ ‫و تجهیزات‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬قطعات یدکی‪ ،‬خدمات تخصصی و‬ ‫یا حقوق معنوی بوده و به منظور سرمایه گذاری در صنعت‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬کشاورزی یا خدمات باشد‪ ،‬واجد شرایط برخورداری از‬ ‫تسهیالت و مزایای فراهم شده توسط قانون هستند‪.‬‬ ‫البته این تسهیالت و مزایا به سرمایه گذارانی اعطا‬ ‫خواهد شد که مجوز سرمایه گذاری اخذ کنند‪ .‬بطور کلی‬ ‫سرمایه گذاری خارجی برای همه سرمایه گذاران ازاد است‬ ‫اما تسهیالت و مزایای مذکور تنها به سرمایه گذارانی اعطا‬ ‫خواهد می شود که متقاضی پوشش حمایتی قانون تشویق‬ ‫و حمایت سرمایه گذاری خارجی باشند و به این منظور‬ ‫درخواست سرمایه گذاری خود را به سازمان سرمایه گذاری‬ ‫که نهاد مرکزی مسئول دریافت درخواست ها‪ ،‬صدور مجوز‬ ‫سرمایه گذاری و حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی‬ ‫در تمام طول عمر فعالیت انها‪ ،‬صرف نظر از نوع و نحوه‬ ‫سرمایه گذاری می باشد‪ ،‬ارائه دهند‪ .‬در واقع قانون تشویق‬ ‫و حمایت سرمایه گذاری خارجی کلیه حقوق و منافع‬ ‫سرمایه گذاران خارجی را به رسمیت شناخته شده و در مقابل‬ ‫ریسک های غیر تجاری مصون نموده است‪ .‬باید توجه داشت‬ ‫که در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی هیچ نوع‬ ‫محدودیت قانونی از حیث نوع‪ ،‬روش یا حجم سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫سهم سرمایه ‪ ،‬بازگشت سود و سرمایه و یا روابط داخلی مابین‬ ‫شرکای یک طرح سرمایه گذاری وضع نشده است‪.‬‬ ‫امروز‪ ،‬اصفهان به عنوان یکی از بزرگ ترین استان های‬ ‫کشور و در جایگاه استانی صنعتی و اقتصادی نیازمند‬ ‫سرمایه گذاری های متعدد است‪ .‬این استان با دارا بودن اب‬ ‫و هوای چهار فصل‪ ،‬گستردگی منابع‪ ،‬منابع طبیعی سرشار‪،‬‬ ‫صنایع متعدد و نیروی کار فراوان می تواند محل مناسبی برای‬ ‫سرمایه گذاریباشد‪.‬‬ ‫هم اکنون در استان اصفهان بیش از ‪ ۱۶۰۰‬طرح‬ ‫نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ‪ ۶۰‬درصد وجود دارد که‬ ‫برنامه ریزی شده است تا هرچه سریع تر این طرح ها تکمیل‬ ‫شود و به اشتغال زایی برسد‪ .‬با بهره برداری از این طرح ها‪۸۰ ،‬‬ ‫هزار موقعیت شغلی جدید در استان اصفهان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫به طور قطع کمک سرمایه گذاران خارجی در اجرا و تکمیل‬ ‫این طرح ها کمک زیادی به استان و کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫البته الزم است مسئوالن استان و کشور با تدابیری خاص‬ ‫به دنبال جذب سرما یه های خارجی مناسب در این بخش‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫الزم است سیستم مالی کشور پیشرفته تر شود‪ ،‬ثبات‬ ‫اقتصادی بر کشور حاکم و بهره وری و مهارت نیروی انسانی‬ ‫کشور افزایش یابد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬دولت باید امکانات بالقوه‬ ‫جذب تکنولوژی پیشرفته را برای ورود جریان سرمایه های‬ ‫خارجی فراهم کرده‪ ،‬عوامل داخلی و خارجی را برای به‬ ‫وجود امدن شرایط اولیه سرمایه گذاری از طریق سیاست های‬ ‫پولی و مالی مناسب‪ ،‬حکمرانی خوب و رفع موانع ورود انواع‬ ‫مختلف سرمایه خارجی فراهم کند‪ .‬ایجاد زمینه مناسب‬ ‫اقتصادی از قبیل نرخ بهره بانکی مناسب برای سپرده ها‪،‬‬ ‫معافیت از مالیات و رفع موانع قانونی و اداری می تواند به‬ ‫تشویق انتقال درامدهای ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور‬ ‫منجر شود‪ .‬همچنین دولت می تواند سیاست هایی را اتخاذ کند‬ ‫که بخش مهمی از درامد های انتقالی جذب سرمایه گذاری‬ ‫در داخل کشور شود و از مصرف ان در امور کاذب و تورم زا‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬دولت باید ضمن تشویق ورود انواع سرمایه‬ ‫خارجی‪ ،‬از ایجاد زمینه های الزم اقتصادی مانند تربیت‬ ‫نیروی انسانی مجرب و تشویق مردم به پس انداز نقدینگی‬ ‫خود‪ ،‬به منظور افزایش سرمایه گذاری در داخل کشور غافل‬ ‫نشود و سرمایه گذاری خارجی را مکمل سرمایه گذاری داخلی‬ ‫محسوبکند‪.‬‬ ‫ خبر‬ ‫برگزاری پویش حامیان اب‬ ‫ویژه مادر و فرزند‬ ‫برای اولین بار در کشور از سوی خانه فرهنگ اب ابفای‬ ‫استان اصفهان «پویش حامیان اب ویژه مادر وفرزند »‬ ‫برگزار شد‪ .‬رئیس خانه فرهنگ اب ابفای استان اصفهان‬ ‫در خصوص هدف برگزاری این پویش گفت‪ :‬زنان که‬ ‫همانا مدیران اصلی خانواده هستند می توانند با اندیشه و‬ ‫تدبیر خود برای تامین نیازهای خانواده و چگونگی مصرف‬ ‫اب برنامه ریزی کنند و در انتقال فرهنگ و الگوی صحیح‬ ‫مصرف به فرزندان‪ ،‬همسر و نزدیکان خود نقش اصلی داشته‬ ‫باشند‪ .‬زهره تشیعی با بیان این که اصالح الگوی مصرف‬ ‫یک رسالت ملی است اعالم کرد‪ :‬درک زنان از مصرف و‬ ‫چگونگی اصالح الگوی مصرف می تواند در همه خانواده ها‬ ‫تاثیر گذار باشد و اگر احساس وظیفه حفظ سرمایه های کشور‬ ‫در زنان ایجاد شود‪ ،‬این امر خود به خود عاملی برای ایجاد‬ ‫الگوی مناسب مصرف برای نسل های بعدی خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫با بیان این که نقش جهادی زنان در محیط خانواده در زمینه‬ ‫بهینه سازی الگوی مصرف و ارائه راهکارهای مناسب یکی از‬ ‫دالیل اصلی راه اندازی پویش حامیان اب ویژه مادر و فرزند در‬ ‫سطح استان اصفهان بوده افزود‪ :‬مقرر گردید در فصل تابستان‬ ‫ابفای استان اصفهان با مشارکت فرهنگ سراهای شهرداری‪،‬‬ ‫مراکز فرهنگی و کانون های فرهنگی هنری «پویش حامیان‬ ‫اب ویژه مادر و فرزند» در سطح استان برگزار شود‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ خبر‬ ‫ضرورت اجرای قانون استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫قوانین باالدستی خوبی در زمینه استفاده از مصالح ساختمانی‬ ‫استاندارد در کشور داریم و هماهنگی بین بخشی برای اجرایی‬ ‫شدن ان به نحو احسن‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫مهران زینلیان در حاشــیه جلسه شورای‬ ‫فنی استان اصفهان در استانداری در گفت‬ ‫و گو با ایرنا‪ ،‬افزود‪ :‬برخی از ایین نامه های‬ ‫مربوط به این قوانین و الزام به استفاده از‬ ‫مصالح ساختمانی استاندارد به خوبی اجرا‬ ‫نمی شود که باید با نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫این کار صورت گیرد و مقرر شــد کارگروهی برای پیگیری‬ ‫ان تشکیل شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در مرحله اجرای این قوانین چالش هایی‬ ‫وجود دارد و شــاید پیش بینی های الزم درباره انها نشــده‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬وظیفه همه دستگاه های اجرایی از جمله‬ ‫استانداری این است که این پیش بینی ها و تکالیف را انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به گزارشی که امروز توسط اداره کل استاندارد‬ ‫اصفهان درباره مصالح ســاختمانی ارائه شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اسیب شناســی این موضوع جزو مصوبات جلسه بود تا اگر‬ ‫کوتاهی یا خالء قانونی در این زمینه بوده اســت‪ ،‬بررســی و‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫معاون اســتانداری اصفهان ادامه داد‪ :‬همچنین موضوع‬ ‫«اســتفاده از مجری ذیصالح ســاختمان» هنوز در استان‬ ‫اجرایی نشده است و برای رفع ان مقرر شد جلسه هیات چهار‬ ‫نفره متشکل از نظام مهندســی ساختمان‪ ،‬راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل و درباره‬ ‫ان تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫وی به ارائه گزارش کارگروه پیمان و ضوابط فنی در این‬ ‫جلسه اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از مهمترین موضوعات‬ ‫مطرح شده‪ ،‬فسخ پیمان برای پیمانکار دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان در شهرستان سمیرم بود که با وجود اعطای فرصت‬ ‫به این پیمانکار در جلسه های قبلی‪ ،‬هنوز کار انها جلو نرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫زینلیان ادامه داد‪ :‬بهمین دلیل مقرر شــد اعضای شورای‬ ‫فنی استان بصورت رای مخفی نظر خود را در این زمینه ارائه‬ ‫کنند تا جمع بندی شود زیرا از نظر حقوقی و در صورت فسخ‬ ‫قرارداد‪ ،‬تبعاتی برای پیمانکار خواهدداشت‪.‬وی گفت‪ :‬در جلسه‬ ‫گزارشــی از ساختمان فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان‬ ‫فریدونشــهر مطرح شد که مشــکالت عدیده ای در ساخت‬ ‫و ساز دارد و در ســفر اتی استاندار به این خطه این موضوع‬ ‫پیگیری خواهد شد‪.‬همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی‬ ‫استانداری اصفهان در جلسه شــورای فنی با اشاره به اینکه‬ ‫برخی طرح ها در استان‪ ،‬توجیه پذیر نیست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬الزم‬ ‫است فهرســت طرح های نیمه تمام توسط کارگروه نظارت‬ ‫تهیه شود و در اختیار شورای برنامه ریزی استان قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نظام مهندســی ســاختمان باید نقش‬ ‫خود را درباره قوانین مربوط به اســتفاده از مصالح ساختمانی‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬اجرا کند‪ ،‬افزود‪ :‬دلیل اینکه چرا تاکنون استفاده از‬ ‫مجریان ذیصالح ساختمان در اصفهان عملیاتی نشده است‬ ‫باید بررسی و از تجربه استان هایی که این کار را انجام دادند‪،‬‬ ‫بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پروانه واحدهای مصالح ســاختمانی فاقد‬ ‫استاندارد‪ ،‬لغو شود‬ ‫مدیرکل استاندارد استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره‬ ‫به اینکه استانداردســازی مصالح ساختمانی در افزایش طول‬ ‫عمر بنا و کاهش خســارت بر اثر حوادث‪ ،‬نقش بسزایی دارد‬ ‫و در حــوزه اجتماع‪ ،‬اقتصاد و محیط زیســت‪ ،‬گام مهمی به‬ ‫سوی توسعه پایدار است‪ ،‬گفت‪ :‬تا کنون قوانین متعددی درباره‬ ‫استانداردســازی مصالح ساختمانی تصویب شده و ایین نامه‬ ‫نظارت بر استاندارد اجباری در مراحل تولید‪ ،‬توزیع و مصرف‬ ‫مصالح ساختمانی الزم االجراست‪.‬‬ ‫محمــود فرمانی با بیان اینکه طبق ماده‬ ‫چهار ایین نامــه نظارت بر اســتاندارد‬ ‫اجباری در مراحل تولید‪ ،‬توزیع و مصرف‬ ‫مصالح ساختمانی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬وزارت کشور و سایر مراجع صدور‬ ‫پروانه فقط به تولیدکنندگانی که پس از تولید ازمایشی بتوانند‬ ‫پروانه استاندارد دریافت کنند‪ ،‬پروانه تولید باید بدهند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این ماده قانونی در استان اصفهان بویژه در بخش تولید شن و‬ ‫ماسه و اجر تا کنون به نحو احسن اجرا نشده است‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در شــرق اصفهان برخی از واحدهای تولیدی اجر و شن‬ ‫و ماســه از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پروانه تولید ندارند‬ ‫و برخی از انها که پروانه کاربرد نشــان اســتاندارد ندارند نیز‬ ‫همچنان پروانه تولید انها معتبر است درحالیکه طبق تبصره‬ ‫‪ ۲‬ماده پنج ایین نامه مذکور‪ ،‬باید جلوی کار انها گرفته شود‪.‬‬ ‫وی از دســتگاه های اجرایی مرتبط خواســت تا این بند‬ ‫قانونی را اجرایی کنند و اگر تولیدکنندگان مصالح ساختمانی‬ ‫مشمول این تصویب نامه نتوانند نشان استاندارد بگیرند‪ ،‬پروانه‬ ‫تولید انها نیز لغو شود‪.‬‬ ‫مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان همچنین تاکید کرد‪:‬‬ ‫کنترل مصرف مصالح ســاختمانی اســتاندارد جزو وظایف‬ ‫ســازمان نظام مهندسی ساختمان اســت و باید برای کسب‬ ‫اطمینان درباره استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد‪ ،‬درباره‬ ‫پروانه ها از سازمان ملی استاندارد استعالم کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس ایین نامه اجرایی ماده ‪ ۳۳‬قانون نظام‬ ‫مهندسی ساختمان اگر مصالح ساختمانی مشمول استاندارد‬ ‫اجباری باشد باید از مصالح دارای استاندارد استفاده شود‪.‬‬ ‫فرمانی با بیان اینکه تاکنون هیچ پاســخی در مکاتبات‬ ‫ارائه گزارش عملکرد در این تصویب نامه در استان نداشتیم‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه به قوانین موجود که همه جانبه و‬ ‫کافی است‪ ،‬همگرایی بین سازمان های مرتبط ضروری است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در سال ‪ ۱۴۰۰‬معادل ‪ ۹۱‬فقره و در‬ ‫چهار ماه نخســت امسال ‪ ۴۷‬فقره پروانه استاندارد در مصالح‬ ‫ساختمانی در استان صادر شده است‪ ،‬افزود‪ :‬سال گذشته ‪۱۸۴‬‬ ‫فقره (با ‪ ۲۳۹‬فراورده) و چهار ماه نخست امسال ‪ ۹۴‬فقره (با‬ ‫‪ ۱۱۴‬فراورده) پروانه کاربرد عالمت استاندارد در استان تمدید‬ ‫شــد‪.‬فرمانی با بیان اینکه سال گذشــته ‪ ۸۰‬فقره و چهار ماه‬ ‫نخست امسال ‪ ۱۹‬فقره کاربرد استاندارد مصالح ساختمانی در‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬باطل شــد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اصفهان در همه سه‬ ‫فرایند صدور‪ ،‬تمدید و ابطال پروانه استاندارد مصالح ساختمانی‬ ‫در کشور رتبه نخست را دارد‪.‬‬ ‫وی بر جلوگیری از مصرف مصالح ساختمانی غیر استاندارد‬ ‫با اجرایی شدن طرح استفاده از مجریان ذیصالح‪ ،‬دستور اکید‬ ‫مدیران دســتگاه های اجرایی برای تهیه مصالح و تجهیزات‬ ‫ساختمانی استاندارد توسط پیمانکاران طرح های دولتی و حل‬ ‫مشــکل تامین مواد اولیه کارخانه های اجر و سنگدانه تاکید‬ ‫کرد‪.‬مدیرکل اســتاندارد استان اصفهان همچنین با تاکید بر‬ ‫لزوم اســتفاده از مصالح و فناوری های جدید در اجرای طرح‬ ‫های ســاختمانی انبوه سازی مانند طرح ملی جهش مسکن‪،‬‬ ‫خواهان توجه بیشــتر متولیان امر درباره ایمنی اسانســور در‬ ‫اماکن عمومی استان شد‪.‬‬ ‫ضریب پیچیدگی پاالیشگاه اصفهان به باالی‪ ۱۲‬می رسد‬ ‫مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان چشم انداز‬ ‫این شــرکت را ارتقاء به یک هلدینگ موفق پتروپاالیشی‬ ‫در منطقه با باالترین ضریب پیچیدگی تا سال ‪ ۱۴۰۵‬بیان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ضریب پیچیدگی این شرکت در حال حاضر با‬ ‫احتساب سهم شرکت در پتروشیمی‪ ،‬اصفهان و نفت سپاهان‬ ‫‪ 6/2‬بوده که پیش بینی شده این ضریب تا ‪ ۴‬سال اینده به‬ ‫باالی ‪ ۱۲‬برسد‪.‬‬ ‫محسن قدیری دستیابی به مزیت رقابتی پایدار را نیازمند‬ ‫تغییرات در جهت تکنولوژی و توسعه کسب وکار و زنجیره‬ ‫ارزش دانست و تاکید کرد‪ :‬این شرکت با حرکت در راستای‬ ‫توسعه پایدار‪ ،‬توانایی تولید بیش از ‪ ۴۰۰‬فراورده نفتی را در‬ ‫اینده دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بر اساس برنامه ‪ ۱۴۰۵‬تولید نفت سفید‪ ،‬نفت‬ ‫کوره و گازوئیل معمولی پاالیشگاه اصفهان صفر خواهد شد‬ ‫و تولید گاز مایع ان نیز به حداقل ممکن می رســد و تمام‬ ‫محصوالت این شرکت به غیر از گازوئیل و بنزین صادرات‬ ‫محور خواهد شد‪.‬مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫در ادامه سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به ‪۲۹‬‬ ‫اسفند ‪ ۱۴۰۰‬را ‪ 16/5‬هزار میلیارد تومان اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫ضریب حاشیه سود خالص این شرکت ‪ 7/8‬درصد بوده که‬ ‫بسیار اندک است‪.‬‬ ‫قدیری گفت‪ :‬این شرکت در حال حاضر از لحاظ حاشیه‬ ‫سود خالص‪ ،‬در رتبه های یکی به اخر و پس از پاالیشگاه‬ ‫ابادان قرار دارد که تا ســال ‪ ۱۴۰۵‬پیش بینی می شــود با‬ ‫افزایش ضریب پیچیدگی‪ ،‬بیشترین حاشیه سود را در بین‬ ‫شرکت های پاالیشی کشور به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی از راه انــدازی کامل پــروژه واحد تصفیه گازوئیل‬ ‫پاالیشگاه اصفهان تا شهریورماه امسال با ظرفیت ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫بشــکه گازوئیل یورو ‪ ۵‬خبر داد و گفت‪ :‬که با بهره برداری‬ ‫این پروژه عالوه بر افزایش ســاالنه ‪ ۶‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫ســود شرکت ‪ ۶۹‬صدم نیز ضریب پیچیدگی شرکت را نیز‬ ‫افزایش می دهد‪.‬مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان از‬ ‫تصویب قرارداد فاز ساخت و نصب واحد گوگرد زدایی از ته‬ ‫مانده برج های تقطیر پاالیشگاه اصفهان (‪ )RHU‬در هیات‬ ‫مدیره این شرکت خبر داد و گفت‪ :‬این پروژه در سال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫راه اندازی می شود و در حال حاضر‪ ،‬فاز مهندسی و خرید ان‬ ‫بیش از ‪ ۳۵‬درصد پیشرفت دارد‪.‬قدیری با اشاره به این که‬ ‫طرح واحد شکست کاتالیستی بستر سیال (‪ )RFCC‬شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان و زنجیره های وابسته به ان پس از‬ ‫‪ ۱۵‬سال هنوز اجرایی نشــده است افزود‪ :‬واحد (‪ )RHU‬و‬ ‫(‪ )RFCC‬مکمل یکدیگر بوده و با راه اندازی این دو واحد‬ ‫تا ســال ‪« ۱۴۰۵‬وکیوم باتوم» پاالیشگاه به محصوالت با‬ ‫ارزش افزوده بسیار باال حدود ‪ ۶۰‬هزار بشکه بنزین و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تن پروپیلن تبدیل و حداقل روزانه ‪ ۲‬میلیون دالر به سود‬ ‫پاالیشگاه افزوده می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که با ایجــاد واحدهای «میتیونین» و‬ ‫«اکریلونیتریل» در پاالیشــگاه عالوه بــر تولید مواد اولیه‬ ‫شرکت پلی اکریل اصفهان می توان خوراک دام هم تولید‬ ‫کرد گفت‪ :‬ارزش افزوده هر بشکه بنزین ‪ ۷۰۵‬دالر بوده ولی‬ ‫ارزش افزوده میتیونین و اکریلونیتریل بیش از ‪ ۳۸۰۰‬دالر‬ ‫اســت‪.‬مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به‬ ‫این که در زنجیره ارزش کروسین و گوگرد پروژه های دیده‬ ‫شده و در حال مطالعه است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر این شرکت‬ ‫روزانه ‪ ۳۵‬هزار بشــکه کروسین مازاد دارد که با ایجاد واحد‬ ‫الکیل بنزن خطی (‪ )L.A.B‬می توان ان ها انواع شوینده ها‪،‬‬ ‫پارافین های دارویی و صنعتی استحصال کرد‪.‬‬ ‫قدیری با بیان این که ساختار سازمانی شرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان تا ‪ ۲‬ماه اینده به هلدینگ پتروپاالیشی ارتقاء‬ ‫خواهــد یافت‪ ،‬افــزود‪ :‬به زودی ‪ ۶‬شــرکت جدید در ذیل‬ ‫این هلدینگ به ثبت می رســد و تمام طرح های توسعه ای‬ ‫هلدینگ توسط این شرکت ها اجرایی خواهند شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با ارتقاء این شرکت به یک هلدینگ موفق‬ ‫پتروپاالیشی تا ســال ‪ ۱۴۰۵‬پیش بینی می شود سود نیم‬ ‫میلیــون دالر کنونی به ‪ 1/5‬میلیارد دالر افزایش و ضریب‬ ‫پیچیدگی ان نیز باالی ‪ ۱۲‬شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه مصرف‬ ‫کنونی اب پاالیشــگاه ‪ ۹۰۰‬تا هزار متر مکعب در ساعت‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬این شرکت برای تامین اب مورد نیاز خود‬ ‫طرح های زیادی تعریف کرده و با راه اندازی طرح های یاد‬ ‫شده مصرف اب پاالیشگاه افزایش پیدا نخواهد کرد‪.‬‬ ‫قدیری گفت‪ :‬با اجــرای ‪ ۸۰‬کیلومتر خط ریلی تمامی‬ ‫صنایع و کارخانه های مســتقر در محدوده شــاهین شهر‬ ‫همچون پاالیشــگاه اصفهان تا ســال ‪ ۱۴۰۵‬به راه اهن‬ ‫سراســری متصل خواهند شــد و این شــرکت می تواند‬ ‫محصوالت خود را از طریق خطوط ریلی به سراسر کشور‬ ‫حمل کند‪.‬‬ ‫علی رغم کاهش تولید جهانی فوالد صورت گرفت‬ ‫تثبیت جایگاه دهم ایران با رشد‪ ۱۵‬درصدی تولید در گروه فوالد مبارکه‬ ‫مدیرعامــل گروه فوالد مبارکــه از تثبیت جایگاه دهم‬ ‫کشــور ایران در رتبه بندی بین فوالدسازان جهان بر اساس‬ ‫گزارش انجمن جهانی فوالد خبر داد و گفت‪ :‬این موفقیت‬ ‫با اتکا به تداوم تولید در گروه فوالد مبارکه علی رغم کاهش‬ ‫تولید فــوالد در جهان و کاهش ‪ ۱۰.۸‬درصدی تولید فوالد‬ ‫کشور به دست امده است‪.‬‬ ‫محمدیاســر طیب نیــا مدیرعامل گروه فــوالد مبارکه‬ ‫از تثبیــت جایگاه دهم کشــور ایــران در رتبه بندی بین‬ ‫فوالدســازان جهان بر اساس گزارش انجمن جهانی فوالد‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این موفقیت با اتکا به تداوم تولید در گروه‬ ‫فوالد مبارکــه علی رغم کاهش تولید فــوالد در جهان و‬ ‫کاهش ‪ ۱۰.۸‬درصدی تولید فوالد کشور به دست امده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در مصاحبه با ایراســین‬ ‫ضمن تشریح این دستاورد ارزشمند به دالیل رشد تولید در‬ ‫گروه فوالد مبارکه اشاره نموده است که می خوانید؛‬ ‫‪ÁÁ‬در حال حاضر وضعیت تولید در فوالد مبارکه‬ ‫چگونه است؟‬ ‫از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬گــروه فــوالد مبارکــه بــا‬ ‫رکوردشکنی های پی درپی به دســتاوردهای درخشانی در‬ ‫همه خطوط تولید دســت یافتند‪ .‬به نحوی که در ســه ماهه‬ ‫نخست ســال با تولید ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۹۱‬هزار تن فوالد خام‬ ‫رشــد ‪ ۱۱.۴‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل (‪۳۱۱‬‬ ‫هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال ‪ )۱۴۰۰‬و در خردادماه نیز‬ ‫با تولید ‪ ۸۶۶‬هزار تن‪ ،‬افزایش ‪ ۱۵‬درصدی را محقق نمودند‪.‬‬ ‫همچنین کارکنــان بلندهمت گروه فــوالد مبارکه در‬ ‫خردادماه ســال جــاری در تولید اهن اســفنجی با تولید‬ ‫یک میلیون و ‪ ۴‬هزار تن رشد ‪ ۹.۹‬درصدی را تجربه کردند‬ ‫و در حــوزه کالف گرم نیز با تولید ‪ ۵۹۳‬هزار تن رشــد ‪۳۱‬‬ ‫درصدی را به ثبت رساندند‪.‬‬ ‫از انجائی که متاسفانه همه ساله فوالد مبارکه در فصل‬ ‫تابســتان با محدودیت مصرف برق و در فصول سرد سال‬ ‫نیز با محدودیت مصارف گاز و برق مواجه می شود این امر‬ ‫باعث افت تولید در همه خطوط می شــود‪ .‬از ســوی دیگر‬ ‫بــا توجه به اهمیت تداوم تولید در کشــور به ویژه در حوزه‬ ‫تامین انواع ورق های فوالدی تخت که ســهم عمده ان را‬ ‫فوالد مبارکه بر عهده دارد‪ ،‬انجام توقفات ساالنه خطوط در‬ ‫بازه های زمانی مذکور برنامه ریزی گردید تا عالوه بر استفاده‬ ‫از زمان توقفات ناشی از محدودیت ها‪ ،‬اماده بکاری خطوط‬ ‫جهت ادامه روند روبه رشد تولید بعد از توقفات افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رشد تولید در گروه فوالد مبارکه در چنین‬ ‫شرایطی چگونه محقق شده است؟‬ ‫همان گونه که اشــاره شــد‪ ،‬اســتراتژی فوالد مبارکه‬ ‫همــواره تولید انــواع محصوالت تامیــن حداکثری نیاز‬ ‫بازارهای داخلی بوده است در همین راستا انجام مطالعه بر‬ ‫روی توسعه سبد محصوالت موردنیاز بازار و دست یابی به‬ ‫دانش فنی تولید انواع گریدهای کیفی و خاص‪ ،‬بهینه سازی‬ ‫فراینــد و خطوط تولید‪ ،‬پیش بینی و برنامه ریزی الزم قبل‬ ‫از شــروع ســال و انجام تعمیرات ساالنه خطوط در زمان‬ ‫محدودیت ها از مهم ترین اقدامات در این حوزه می باشــد‪.‬‬ ‫همچنین همدلی و مشارکت حداکثری کارکنان گروه که‬ ‫درنهایت به کســب رکوردهای متعدد در سه ماهه نخست‬ ‫سال جاری منجر شد‪ ،‬از مهم ترین دالیل تداوم روند روبه‬ ‫رشــد تولید در گروه فوالد مبارکه می باشد‪.‬از دیگر عوامل‬ ‫موثر در کسب این موفقیت ها در فوالد مبارکه می توان به‬ ‫وجود نیروگاه سیکل ترکیبی موجود در شرکت که بخشی‬ ‫از برق موردنیاز نواحی را تامیــن می کند‪ ،‬افزایش انگیزه‬ ‫و بهره وری نیروی انســانی‪ ،‬کاهش زمان های تعمیرات و‬ ‫افزایش اماده به کاری تجهیزات‪ ،‬کامل بودن زنجیره تولید‬ ‫در گروه فوالد مبارکه و هماهنگی های بســیار خوب بین‬ ‫بخشی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬قدری در خصــوص وضعیت تولید فوالد در‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫جهان توضیح دهید‪.‬‬ ‫همان گونــه که در جدیدترین گــزارش انجمن جهانی‬ ‫فوالد امده است‪ ،‬تولید فوالد ایران در ماه ژوئن ‪(۲۰۲۲‬خرداد‬ ‫‪ )۱۴۰۴‬نســبت به مدت مشابه ســال قبل با کاهش ‪۱۰.۸‬‬ ‫درصدی مواجه بوده است‪ .‬این در حالی است که گروه فوالد‬ ‫مبارکه توانســت با ثبت موفقیت های سه ماهه نخست که‬ ‫پیش ازاین به ان ها اشاره شد‪ ،‬موجبات تثبیت جایگاه دهمی‬ ‫فوالد ایران در رتبه بندی جهانی فوالد را فراهم نماید‪.‬‬ ‫باید به خاطر داشته باشیم در ‪ ۶‬ماه نخست سال میالدی‬ ‫همه ‪ ۱۰‬کشور نخست تولیدکننده فوالد جهان به جز هند در‬ ‫این مدت با کاهش تولید مواجه بوده اند که از دالیل عمده‬ ‫این کاهش تولید می توان به محدودیت های انرژی اشــاره‬ ‫کرد و برای برخی از فوالدســازان داخلی می توان عالوه بر‬ ‫قطعی برق به فقدان کامل بودن زنجیره تولید به ویژه در بین‬ ‫فوالدسازان داخلی اشاره کرد‪ .‬بااین وجود گروه فوالد مبارکه‬ ‫در دوره مذکور با رشد ‪ ۳.۶‬تولید فوالد خام همراه بوده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برنامه فوالد مبارکه در ادامه راه چیست؟‬ ‫این که محدودیت ها می تواند بعضًا موجب کند شــدن‬ ‫حرکت شــود‪ ،‬اجتناب ناپذیر اســت اما جای خوشبختی و‬ ‫خرســندی اســت که باهمت همه همکاران و با توکل بر‬ ‫خداوند متعال تالش خواهیم کرد با کاسته شدن از گرمای‬ ‫هوا و کم شــدن محدودیت های برق‪ ،‬به تحقق برنامه های‬ ‫گروه در سال جاری جامه عمل بپوشانیم‪.‬‬ ‫گام بلند نمایشگاه اصفهان‬ ‫برای اجرای سامانه های شهر‬ ‫هوشمند در کشور‬ ‫نمایشگاه اصفهان در حالی میزبان سه نمایشگا ه مدیریت و‬ ‫خدمات شهری‪ ،‬حمل و نقل و ترانزیت و حفاظت و ایمنی شده‬ ‫که رویکرد ویژه این نمایشگاه ها‪ ،‬تحقق اجرای سامانه های‬ ‫شهر هوشمند در کشور تعریف شده است‪ .‬به گزارش رویداد‬ ‫امروز‪ ،‬یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری‪ ،‬پنجمین‬ ‫نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزیت و دوازدهمین‬ ‫نمایشگاه تجهیزات ایمنی و حفاظت‪ ،‬در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان اغاز شده و تا هفتم‬ ‫مردادماه ادامه خواهد داشت‪ .‬مدیرعامل شرکت نمایشگاه های‬ ‫بین المللی استان اصفهان در ایین گشایش این سه نمایشگاه‬ ‫گفت‪ :‬در این نمایشگاهها پذیرای ‪ ۷۰‬شرکت از هفت استان‬ ‫کشور هستیم‪ .‬احمدرضا طحانیان افزود‪ :‬در این نمایشگاه ‪۲۵‬‬ ‫شرکت دانش بنیان و خالق حضور دارند و همچنین ‪ ۱۲‬رویداد‬ ‫اموزشی و کارگاه برگزار می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این نمایشگاه‬ ‫فضایی را فراهم می کند که شهرداری های استان و کل کشور‬ ‫بتوانند با شرکت هایی که ارائه خدمات می دهند‪ ،‬ارتباط بگیرند‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در‬ ‫این ایین‪ ،‬گفت‪ :‬ما برای اداره شهر نیاز به نگاه اینده‪ ،‬ایده های‬ ‫جدید‪ ،‬تفکرات نوین و استفاده از تجربیات مثبت داریم و این‬ ‫نمایشگاه سعی دارد تمام این موارد را کنار هم داشته باشد‪ .‬سید‬ ‫امیر سامع ابراز امیدواری کرد‪ :‬این نمایشگاه محلی برای تبادل‬ ‫افکار و اندیشه ها باشد و موجب رونق بازار در بخش مدیریت‬ ‫شهری‪ ،‬حمل و نقل و ترانزیت شهری و در بخش ایمنی و‬ ‫حفاظت شود‪ .‬این عضو شورای اسالمی شهر اصفها ن افزود‪:‬‬ ‫نمایشگاه مدیریت شهری با بحث مبلمان شهری شروع شد و‬ ‫امروز یازدهمین دوره این نمایشگاه اغاز شده و تصور می کنم‬ ‫مسیر خوبی را طی کرده است‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان نیز در ایین افتتاح این نمایشگاهها‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نگاه ما به اصفهان باید متفاوت و جدید باشد‪ .‬علی‬ ‫قاسم زاده افزود‪ :‬گاهی نمایشگاه ها برای حل مسائل جاری و‬ ‫ارائه خدمات استاندارد است و گاهی نگاه به اصفهان فرداست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اصفهان فردا‪ ،‬اصفهان هوشمند است و‬ ‫باید این کار با شیب مالیمی انجام شود‪ .‬به همین منظور در‬ ‫حوزه اجرایی‪ ،‬شهرسازی‪ ،‬خدمات شهری‪ ،‬حمل و نقل و‪...‬‬ ‫تمرکزکرده ایم‪.‬‬ ‫قاسم زاد ه به افرادی که در این نمایشگاه شرکت می کنند‬ ‫توصیه کرد به این نگاه توجه داشته باشند و ابراز امیدواری کرد‬ ‫که بخشی از ارائه دستاوردهای این نمایشگاه کمک کند تا‬ ‫یک قدم به سمت اصفهان فردا نزدیک شویم‪.‬‬ ‫الزام استفاده مجدد از ماسک‬ ‫برای کارکنان در ساعات اداری‬ ‫در هفدهمین جلسه ستاد مدیریت کرونای ابفای استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬استفاده مجدد از ماسک برای کارکنان در ساعات‬ ‫اداری ضروری اعالم شد‪ .‬در این جلسه ضمن ارائه گزارشی‬ ‫از وضعیت شیوع بیماری کرونا دراستان‪ ،‬اقدامات مورد نیاز‬ ‫برای پیشگیری از شیوع این ویروس به تصویب ستاد مدیریت‬ ‫کرونای ابفای استان اصفهان رسید‪ .‬بر اساس مصوبات این‬ ‫جلسه با توجه به شیوع موج هفتم کرونا در سطح کشور‪ ،‬به‬ ‫منظور پیشگیری از ابتالء همکاران و خانواده های ایشان بر‬ ‫تزریق دوز سوم و چهارم واکسن مطابق با دستورالعمل های‬ ‫وزارت بهداشت تاکید شد‪ .‬ستاد مدیریت کرونای ابفای استان‬ ‫اصفهان همچنین ضمن توصیه اکید بر رعایت شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی اعالم کرد‪ :‬بر اساس رنگ بندی کرونایی در حال‬ ‫حاضر در سطح استان پنج شهر ابی‪ ،‬یازده شهر زرد‪ ،‬چهار شهر‬ ‫نارنجی و دو شهر قرمز هستند و بدین ترتیب الزامی به تشکیل‬ ‫جلسات غیر ضروری نیست‪ ،‬همچنین جلسات ضروری باید‬ ‫در سطح استان با فاصله گذاری مناسب و با رعایت شیوه نامه‬ ‫های بهداشتی برگزار شود‪ .‬در این جلسه عالوه بر این که به‬ ‫رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در‬ ‫برگزاری مراسم های مذهبی تاکید شد‪ ،‬تزریق دوز سوم و‬ ‫چهارم واکسن کرونا نیز به زائرین در سفر به عتبات عالیات‬ ‫توصیه گردید‪ .‬عدم مراجعه غیر ضروری کارکنان و مدیران‬ ‫مناطق خودگردان به ستاد ابفا‪ ،‬تشدید نظارت بر رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی درمحیط کار در محل ستاد‪ ،‬مناطق‬ ‫شش گانه اصفهان و مناطق خودگردان ‪ ،‬استقرار میز خدمت‬ ‫درب ورودی ستاد و تمام مناطق استان‪ ،‬از دیگر مصوبات‬ ‫هفدهمین جلسه ستاد مدیریت کرونای ابفای استان اصفهان‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اخرین خبر از پرداخت معوقه‬ ‫یارانه های ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومانی‬ ‫طبق اعالم سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها‪،‬‬ ‫فرایند بررسی جهت پرداخت معوقات یارانه افراد مشمول‪،‬‬ ‫در حال انجام است و به زودی با تکمیل اطالعات‪ ،‬به‬ ‫حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬معوقه یارانه ها مربوط به دو گروه است؛ کسانی که‬ ‫تا اردیبهشت امسال یارانه نقدی دریافت می کردند ولی با‬ ‫واریز مبالغ جدید‪ ،‬به عنوان دهک پردرامد یارانه انها قطع‬ ‫شد و در سامانه ‪ hemayat.mcls.gov.ir‬اعتراض خود‬ ‫را ثبت کرده و درخواست بازبینی دهک بندی را داشتند‪.‬‬ ‫گروه دیگر کسانی که تا پیش از این یارانه ای دریافت نکرده‬ ‫و از اردیبهشت ماه برای ثبت نام در سامانه ‪my.gov.ir‬‬ ‫اقدام کردند‪ .‬درنهایت درخواست های هر دو گروه بررسی‬ ‫و افرادی که بین دهک اول تا نهم قرار گرفتند‪ ،‬به لیست‬ ‫یارانه بگیران اضافه شدند‪ .‬بر این اساس برای افراد معترض‪،‬‬ ‫همراه با یارانه تیرماه‪ ،‬اولین پرداخت انجام شد و حدود یک‬ ‫هفته بعد برای ثبت نام کنندگان نیز به تناسب دهکی که در‬ ‫ان قرار داشتند‪ ،‬یک پرداخت پرداخت صورت گرفت‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫پنجشنبه | ‪ 06‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4408‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ خبر کوتاه‬ ‫ منهای فوتبال‬ ‫بازگشت هم زمان استقالل و‬ ‫سپاهان از ترکیه‬ ‫در حاشیه بازی تدارکاتی سپاهان و در بین دونیمه‪،‬‬ ‫محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان‪،‬‬ ‫ل فایک ساریالی اوغلو مدیر باشگاه استانبول اسپور‬ ‫با اکم ‬ ‫ترکیه دیدار کرد‪ .‬تیم فوتبال سپاهان هم اکنون در اردوی‬ ‫ت و دوم در‬ ‫گ برتر بیس ‬ ‫ش فصل برای لی ‬ ‫اماده سازی پی ‬ ‫کشور ترکیه به سر می برد و در هفته دوم این اردو قرار‬ ‫دارد‪ .‬طالیی پوشان پس ازانجام یک دیدار تدارکاتی وبرتری‬ ‫چهار گله مقابل داریکاسپور‪ ،‬در دومین تقابل دوستانه شان با‬ ‫ل اسپور ترکیه مصاف کردند‪ .‬در حاشیه‬ ‫تیم فوتبال استانبو ‬ ‫این بازی تدارکاتی و در بین دونیمه‪ ،‬محمدرضا ساکت‬ ‫ل فایک ساریالی ‬ ‫مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان‪ ،‬با اکم ‬ ‫اوغلو مدیر باشگاه استانبول اسپور ترکیه دیدار کرد‪ .‬ساکت‪،‬‬ ‫نشان هایی از باشگاه سپاهان و اصفهان را به یادگار به مدیر‬ ‫این باشگاه ترکی اهدا کرد و همچنین ساریالی اوغلو نیز‬ ‫پیراهن تیم استانبول اسپور را به محمدرضا ساکت تقدیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫شکست پروژه بازگشت علی‬ ‫کریمی به ایران‬ ‫پس از اثبات تعهدات کایسری اسپور به علی کریمی‪،‬‬ ‫پروژه بازگشت این بازیکن به استقالل با شکست همراه‬ ‫شد‪ .‬علی کریمی یکی از اهداف تابستانی هر دو تیم‬ ‫استقالل و پرسپولیس بود‪ .‬بازیکنی که فصل قبل راهی‬ ‫کایسری اسپور ترکیه شد اما به دلیل مصدومیت شدید‬ ‫هرگز نتوانست برای این تیم به میدان برود‪ .‬در سال منتهی‬ ‫به جام جهانی ‪ 2022‬قطر‪ ،‬کریمی بی میل نبود که برای‬ ‫بازگشت دوباره به فهرست دراگان اسکوچیچ‪ ،‬به ایران‬ ‫برگردد تا شانس بیشتری برای حضور در زمین مسابقه‬ ‫داشته باشد‪ .‬با توجه به ترافیک موجود در خط میانی‬ ‫کایسری اسپور و رقبای قدرتمند‪ ،‬کریمی بازگشت به ایران‬ ‫را به ریسک رقابت با هم تیمی هایش ترجیح داد و حتی‬ ‫مذاکراتی را با مدیران دو تیم استقالل و سپاهان نیز داشت‪.‬‬ ‫کریمی در این تابستانی حتی راهی اصفهان شد و در انجا‬ ‫تمریناتش را انجام داد تا بتواند زودتر به میادین بازگردد‪.‬‬ ‫سپاهانی ها نیز از فرصت به دست امده استفاده کرده و باب‬ ‫گفتگو با این بازیکن را باز کردند‪ .‬بااین حال‪ ،‬صحبت های‬ ‫این بازیکن با استقاللی ها مثبت پیش رفت و اجورلو تا صید‬ ‫یک شاه ماهی بازار نقل و انتقاالت فاصله چندانی نداشت‬ ‫اما به یک باره نامه ای که باشگاه ترکیه ای از فیفا دریافت‬ ‫کرد‪ ،‬همه چیز را خراب کرد‪ .‬کایسری که با بسته بودن‬ ‫پنجره نقل و انتقاالتی خود تمایلی نداشت تا بازیکنانش را‬ ‫از دست بدهد‪ ،‬ابتدا با ارسال نامه ای به فیفا‪ ،‬از قانونی بودن‬ ‫قرارداد کریمی خبر داد‪ .‬پس از مصدومیت بازیکن ایرانی‪،‬‬ ‫او از لیست تیم کنار گذاشته شد و همین مسئله باعث شد‬ ‫تا شبهاتی درباره اینکه کریمی یک خرید جدید محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬به وجود بیاید‪ .‬رئیس باشگاه کایسری دراین باره‬ ‫مکاتباتی را با فیفا انجام داد و اعالم کرد که علی کریمی‬ ‫فقط به دلیل مصدومیت از لیست کنار گذاشته شده بود و در‬ ‫این مدت دستمزد خود را به صورت مرتب دریافت می کرد‬ ‫و بنابراین نباید خرید جدید تلقی شود‪ .‬پس ازان‪ ،‬فیفا پاسخ‬ ‫استعالم کایسری را داد و مشخص شد کریمی یک خرید‬ ‫جدید محسوب نمی شود و او می تواند به حضورش در تیم‬ ‫ادامه دهد‪ .‬بدین ترتیب کریمی که توافقات مثبتی با مدیران‬ ‫استقالل داشت‪ ،‬ناچارا به ترکیه بازگشت تا در تمرینات‬ ‫کایسری حضور پیدا کند و این تیم نیز اجازه خروج به‬ ‫هافبک ایرانی خود نداد تا پرونده بازگشت این هافبک‬ ‫تکنیکی به فوتبال ایران در این تابستان بسته شود‪.‬‬ ‫استقالل و سپاهان این بار با ساپینتو و مورایس به مصاف هم می روند‬ ‫ازادی میدان جنگ‬ ‫گالدیاتورهایپرتغالی‬ ‫دو مربـی پرتغالـی در همـان هفتـه‬ ‫نخسـت لیـگ ‪ 22‬بایـد باهـم پنجه در‬ ‫پنجـه شـوند‪ .‬ریـکاردو سـاپینتو و ژوزه‬ ‫مورایـس به عنـوان سـرمربیان تیـم‬ ‫های اسـتقالل و سـپاهان زودتر ازانچه‬ ‫امیرحسیناحتشامی تصـوری می شـد رخ بـه رخ خواهنـد‬ ‫شـد‪ .‬ایـن تقابـل به حکـم قرعـه ای اسـت کـه عصـر‬ ‫دوشـنبه گذشـته از گلدان هـا درامـد و حکـم بـه رویایی‬ ‫دو مدعـی جـدی قهرمانـی داد‪ .‬دو تیمـی کـه در هفتـه‬ ‫بیسـت و پنجـم لیـگ ‪ 21‬باهـم مصـاف دادنـد و نتیجه‬ ‫به جـز تسـاوی یک بریـک بـه دسـت نیامـد‪ .‬در ان زمان‬ ‫طالیـی پوشـان اصفهانی امیـدوار بودند با کسـب برتری‬ ‫مقابـل حریـف کورس هـای امیدشـان برای کـم کردن‬ ‫فاصلـه بـا رقیب تهرانـی همچنـان بازبماند امـا دو امتیاز‬ ‫ازدسـت رفته عملا حکـم تیرخلاص را بـرای نماینـده‬ ‫اصفهـان داشـت‪ .‬در ان زمـان فرهـاد مجیـدی سـکان‬ ‫هدایـت اسـتقاللی ها را در دسـت داشـت و محـرم نویـد‬ ‫کیـا هـم ناخـدای سـپاهانی ها بـه شـمار می رفـت‪ .‬ایـن‬ ‫مربیـان جـوان و جویای نـام وطنی حاال جای خودشـان‬ ‫بـه همـکار پرتغالـی داده انـد‪ .‬دو مربـی ‪ 51‬و ‪ 58‬سـاله با‬ ‫هفـت سـال تفاوت سـنی که قرار اسـت برای نخسـتین‬ ‫بار در کسـوت سرمربی هایشـان را در لیـگ فوتبال ایران‬ ‫باهـم شاخ به شـاخ شـوند‪ .‬دو مربـی با تفکرات که نشـات‬ ‫گرفتـه از ذات فوتبـال پرتغـال اسـت‪ .‬فوتبالی بـا تکیه بر‬ ‫سـاختارهای هجومـی و دفـاع متمرکـز تیمی‪ .‬سـرمربی‬ ‫پرتغالـی اسـتقالل در تمرینات تاکید زیـادی روی فوتبال‬ ‫هجومـی دارد؛ همیـن موضـوع احتمـاال بازی هـای ایـن‬ ‫فصـل اسـتقالل را پـرگل خواهـد کـرد‪ .‬قبـل از انکـه‬ ‫سـاپینتو بـه ایـران بیاید‪ ،‬سـابقه و رزومه او نشـان می داد‬ ‫کـه عالقه شـدیدی به فوتبـال هجومـی دارد؛ این مربی‬ ‫کـه در دوران بـازی هـم در پسـت های جلـوی تیم های‬ ‫باشـگاهی و تیـم ملی پرتغـال توپ مـی زد‪ ،‬در مربیگری‬ ‫نیـز شـیوه هجومـی را بـرای تیم هـای تحـت هدایتش‬ ‫انتخـاب کـرد‪ .‬تیـم هایـی کـه سـاپینتو هدایـت ان ها را‬ ‫برعهـده داشـته‪ ،‬در اکثـر اوقـات ازنظـر تعـداد گل زده‬ ‫در بیـن بهترین هـا بودنـد کـه ایـن مسـئله عالقـه او به‬ ‫فوتبـال تهاجمـی را نشـان می دهـد‪ .‬اگرچـه نقطـه قوت‬ ‫اسـتقالل در فصـل پیـش خـط دفـاع و دروازه اش بود و‬ ‫ایـن تیـم فقـط ‪ 10‬گل درمجمـوع ‪ 30‬مسـابقه دریافـت‬ ‫کـرد و رکـورد گل های خورده را در تاریخ لیگ شکسـت‬ ‫امـا بـه نظر می رسـد با تغییر سـبک بازی ابی ها شـرایط‬ ‫متفاوتـی را در فصـل جدیـد تجربـه کننـد‪ .‬در ان سـو‬ ‫مورایـس بـرای طراحـی تمـام قسـمت های تمرینـی‬ ‫از تـوپ اسـتفاده می کنـد تـا احتمـاال تبحـر و مهـارت‬ ‫بازیکنانـش را پـس از مـرور انچـه در فیلم هـا دیـده‪ ،‬از‬ ‫نزدیـک بسـنجد‪ .‬نکتـه دیگـر تمرینـات طالیی پوشـان‬ ‫اصفهانـی فشـاری بـوده کـه مورایس بـر بازیکنـان وارد‬ ‫کـرده تـا ان هـا بـا امادگـی کامـل وارد لیگ ‪ 22‬شـوند‪.‬‬ ‫ژوزه مورایـس از طرفـداران فوتبـال سـازمان یافته و بـا‬ ‫حمایـت بازیکنـان خـط دفاعـی اسـت و دوسـت دارد‬ ‫تاکتیک هـای تیمـش را بـا سـبک بـازی حریـف تطبیق‬ ‫دهـد‪ .‬همچنین اسـتراتژی بـازی تیم او داشـتن مالکیت‬ ‫تـوپ وبرتـری مقابـل حریـف بـا ایـن روش اسـت‪.‬‬ ‫تاکتیکـی کـه بـه نظـر می رسـد او بـه دنبـال جاانداختن‬ ‫ان در سـپاهان هـم خواهـد بـود‪ .‬از ترکیـب اسـتقالل و‬ ‫سـپاهان بـا دو تیـم ترکیـه ای پیداسـت کـه هـر دو تیم‬ ‫بـا سـه مهاجـم بـازی کردنـد‪ .‬یـک مهاجـم در راس و‬ ‫دو مهاجـم کاذب روی دسـت کـه می تـوان بـه ان هـا‬ ‫وینگرهـای کنـاری هـم گفـت‪ .‬اسـتقالل در مصـاف بـا‬ ‫تیم پیرلو و در ترکیب اولیه از سـجاد شـهباززاده در راس‬ ‫بهـره بـرد و روی دسـت او یامـگا و بابایـی بـازی کردند‬ ‫کـه مهره هـای تهاجمی به شـمار می رونـد‪ .‬مورایس هم‬ ‫در مصـاف بـا تیـم ترکیـه ای شـهریار مغانلـو را در نوک‬ ‫خـط حملـه تیمـش قـرار دارد و از حسـینی و علـی نـژاد‬ ‫هـم در کناره هـا بهـره بـرد؛ نتیجـه ایـن تفکـر پیـروزی‬ ‫‪ 4‬بـر صفـر در برابـر تیـم داریـکا اسـپور بـود‪ .‬صرف نظر‬ ‫از نتایـج به دسـت امده دربازی هـای دوسـتانه از ترکیـب‬ ‫اسـتقالل و سـپاهان چنیـن می تـوان نتیجـه گرفـت که‬ ‫سـاپینتو و مورایـس بـرای جـام قهرمانـی ایـن فصـل‬ ‫بازی هـای لیـگ برتـر نقشـه کشـیده اند‪ .‬ایـن به خوبـی‬ ‫در رفتارهـا و حتـی مصاحبـه ان هـا پیداسـت‪ .‬همان طور‬ ‫که سـاپینتو در گفتگو با کانال رسـمی باشـگاه اسـتقالل‬ ‫گفـت‪« :‬مـن سـخت تلاش می کنـم‪ ،‬بسـیار جاه طلـب‬ ‫هسـتم و دوسـت دارم برنده شـوم‪ ».‬این تفکرات اتفاقات‬ ‫خوبـی را دربازی هـای لیـگ برتـر رقـم می زنـد‪ .‬موجب‬ ‫ارائـه بازی هـای تهاجمـی از سـوی تیـم هـای مدعـی‬ ‫قهرمانـی در مسـابقات لیگ برتر می شـود و بدون شـک‬ ‫جذایبـت و سـطح کیفـی مسـابقات را باال می بـرد‪ .‬یکی‬ ‫از مشـکالت اساسـی بازی هـای لیگ برتر معـدل پایین‬ ‫گل نسـبت بـه اسـتانداردهای جهانی اسـت‪ .‬واقعیت این‬ ‫اسـت تیم هـای لیـگ برتـر خـوب دفـاع می کننـد اما در‬ ‫تـدارک حملـه به اندازه دفاع خوب نیسـتند‪ ،‬شـاید به این‬ ‫دلیـل کـه تدارک حمله نسـبت بـه دفاع خیلی سـخت تر‬ ‫اسـت‪ .‬ارائه سـبک تهاجمی از سـوی دو تیم اسـتقالل و‬ ‫سـپاهان بـا مربیگـری سـاپینتو و مورایـس به طـور حتم‬ ‫تیـم هـای روبـرو را هـم به ارائه بـازی تهاجمـی ترغیب‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬بر این اسـاس چنـدان دور از انتظار نخواهد‬ ‫بـود کـه ‪ 21‬مردادمـاه تماشـاگران حاضـر در ورزشـگاه‬ ‫ازادی شـاهید رقـم خـوردن یـک دیـدار جـذاب و پرگل‬ ‫باشـند چراکـه مربیـان پرتغالـی دو تیـم نمی خواهنـد در‬ ‫همـان گام نخسـت بازنـده از زمیـن خارج شـوند‪.‬‬ ‫نگاه ستاره فصل پیش ذوب اهن ‬ ‫بهپیراهنتیمملی‬ ‫محمد خدابنده لو می گوید مســئوالن باید انتظارات‬ ‫مهدی مهدوی کیــا را براورده کنند و ســپس به دنبال‬ ‫نتیجه گیری باشند‪ .‬محمد خدابنده لو ستاره فصل گذشته‬ ‫ذوب اهن که با رد پیشنهاد پرسپولیس‪ ،‬به جمع شاگردان‬ ‫امیر قلعه نویی اضافه شــد در گفتگویی عنوان کرد‪ :‬ما دو‬ ‫هفته در تهران اردو داشتیم و سپس به سیرجان رفتیم و‬ ‫یک بازی دوستانه هم داشتیم‪ .‬االن هم دوباره به تهران‬ ‫برگشــتیم و هفته اینده هم یک اردو در ترکیه داریم‪ .‬او‬ ‫درباره قرعه کشی لیگ گفت‪ :‬قرعه کشی را دیدیم و اولین‬ ‫بازی ما با تراکتور اســت اما مهم نیست حریف چه تیمی‬ ‫باشــد؛ همه بازی ها سخت اســت و ما هم برای اینکه‬ ‫بتوانیم خودمان را نشــان بدهیم و جایگاه خوبی داشته‬ ‫باشــیم باید از تمام حریفان بگذریم‪ .‬امیدوارم که بتوانیم‬ ‫در شروع خوب عمل کنیم و خوب پیش برویم‪ .‬خدابنده لو‬ ‫درباره پیشنهادهایی که از سوی تیم های مختلف داشت‬ ‫بیان کرد‪ :‬من یک ســال خوب را در ذوب اهن پشت سر‬ ‫گذاشــتم و پس از پایان لیگ دو ســه پیشنهاد خوب به‬ ‫دستم رسید‪ .‬با مشــورت هایی که انجام دادم گل گهر را‬ ‫انتخاب کــردم و امیدوارم بتوانم در این تیم هم عملکرد‬ ‫خوبی داشته باشــم و در اینده اتفاقات بهتری رقم بزنم‪.‬‬ ‫وی درباره انگیزه اش برای حضور در تیم ملی بزرگساالن‬ ‫گفت‪ :‬ارزوی هر شــخصی اســت که بتواند به تیم ملی‬ ‫بزرگساالن برســد و من هم این هدف رادارم و امیدوارم‬ ‫این اتفاق برایــم رخ بدهد و تیم ملی هم در جام جهانی‬ ‫موفق باشد‪ .‬این بازیکن درباره شرایط تیم ملی امید توضیح‬ ‫داد‪ :‬من به خاطر شرایط سنی ام دیگر به تیم ملی دعوت‬ ‫نمی شــوم اما هم در دوره قبل همراه با اقای اســتیلی و‬ ‫هم این دوره با اقای مهدوی کیا تیم های خوبی داشتیم‪.‬‬ ‫فکر می کنم دلیل عدم نتیجه گیری مان در ازبکستان عدم‬ ‫تجربه بود‪ .‬قطعا اگر بتوانند شرایطی که بازیکنان و مربی‬ ‫جدایی از سپاهان ‬ ‫یک تصمیم دوطرفه بود‬ ‫نیاز دارند‪ ،‬مهیا کنند این تیــم در ادامه راه موفق خواهد‬ ‫شد چون پتانســیل زیادی دارند و امیدوارم دربازی های‬ ‫کشورهای اســامی موفق باشند‪ .‬خدابنده لو با تمجید از‬ ‫مهدی مهدوی کیا گفــت‪ :‬کار کردن با اقای مهدوی کیا‬ ‫خیلی لذت بخش بود؛ ایشــان تفکر جدیدی را به فوتبال‬ ‫مــا اورده و این تفکر نیاز به زمان دارد و نمی توان با یک‬ ‫دوره مســابقات قضاوت کرد‪ .‬مطمئنا در اینده حرف های‬ ‫زیادی از ایشان خواهیم شــنید‪ .‬تا جایی که ما با ایشان‬ ‫کارکردیم بی نظیر بودند؛ شاید به خاطر حذف از بازی های‬ ‫ازبکستان همه به نتیجه فکر کنند اما باید توقعات ایشان‬ ‫را برطرف کنند و بعد دنبال نتیجه باشند‪ .‬فکر می کنم این‬ ‫تیم چون دو سال زودتر کارش را شروع کرده حتما موفق‬ ‫خواهد شد‪ .‬او در پایان در مورد امیر قلعه نویی عنوان کرد‪:‬‬ ‫خوشحالم که انتخاب امیر خان بودم‪ .‬کار کردن با ایشان‬ ‫هم ســخت است و هم لذت بخش‪ .‬امیدوارم بتوانم پاسخ‬ ‫اعتماد ایشان را بدهم‪.‬‬ ‫نسخه تهاجمی مورایس برای سپاهان‬ ‫لیگ ‪22‬‬ ‫سرمربی سابق تیم هندبال ذوب اهن نسبت به انحالل‬ ‫این تیم واکنش نشان داد‪ .‬صادق شاه نشین در رابطه با انحالل‬ ‫تیم هندبال ذوب اهن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبق شنیده ها ذوب اهن‬ ‫قصد انحالل تیم هندبال را دارد که این موضوع به هندبال‬ ‫کشور اسیب می رساند‪ .‬باشگاه بزرگ ذوب اهن باسابقه ای که‬ ‫در هندبال دارد می تواند جز مدعیان قهرمانی لیگ برتر باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این باشگاه باید پیگیری کنند‬ ‫تا به هر شکلی شده تیم هندبال ذوب اهن در لیگ برتر حفظ‬ ‫شود‪ .‬وی بابیان اینکه موازی کاری که مدیران باشگاه از ان‬ ‫حرف می زنند به شرایط اقتصادی مربوط است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫نمی توانیم در تصمیم گیری های کالن کارخانه ورود کنیم‪،‬‬ ‫اما از دیدگاه ورزشی باشگاه ها در هر رشته ای که بخواهند‬ ‫می توانند تیم داری کنند و ورزش قهرمانی صرفا بازیکن بومی‬ ‫نیست بلکه از هر بازیکنی در هر شهر و کشوری می توان‬ ‫استفاده کرد‪ .‬سرمربی سابق تیم هندبال ذوب اهن ادامه داد‪:‬‬ ‫سپاهان هم بازیکن غیربومی دارد پس این حرف ها بیشتر‬ ‫به شرایط اقتصادی برمی گردد‪ .‬به نظر من منحل شدن تیم‬ ‫هندبال ذوب اهن اتفاق خوبی نیست‪ .‬شاه نشین در پاسخ به‬ ‫پرسشی مبنی بر اینکه ایا اصفهان پتانسیل سه تیم در لیگ‬ ‫برتر را دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بله در اصفهان هماهنگی خوبی‬ ‫بین هیئت هندبال و تیم های باشگاهی است که خیلی راحت‬ ‫می شود سه تیم در لیگ برتر داشت و این موضوع به این‬ ‫معنا نیست که حتما باید همه بازیکنان بومی باشند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه اگر تیم های باشگاهی ریشه دار مانند ذوب اهن‬ ‫بخواهند منحل شوند هندبال ما اسیب می بیند‪ ،‬گفت‪ :‬بازیکن‬ ‫ملی پوش بدون تیم نمی ماند‪ ،‬اما با منحل شدن تیم ها دیگر‬ ‫بازیکنان اسیب می بینند‪ .‬سرمربی سابق تیم هندبال ذوب اهن‬ ‫افزود‪ :‬سال گذشته مقام سوم را همراه با ذوب اهن در لیگ‬ ‫برتر کسب کردیم که اگر مشکالت و مصدومیت ها نبود‬ ‫می توانستیم نتیجه بهتری کسب کنیم‪ .‬باشگاه ذوب اهن در‬ ‫فصل قبل به خوبی از ما و بازیکنان حمایت کرد که امیدوارم‬ ‫برای سال جدید هم از تیم هندبال حمایت کنند‪.‬‬ ‫دعوت سه بانوی اصفهانی به‬ ‫تیم ملی والیبال‬ ‫ترکیب تیم ملی والیبال بانوان برای بازی های کشورهای‬ ‫اسالمی اعالم شد ‪ .‬پنجمین دوره بازی های همبستگی‬ ‫کشورهای اسالمی از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۷‬مردادماه در شهر قونیه کشور‬ ‫ترکیه برگزار می شود و تیم ملی والیبال زنان ایران برای‬ ‫نخستین بار در این مسابقات شرکت می کند‪ .‬الساندرا کمپدلی‬ ‫سرمربی تیم ملی زنان ترکیب نهایی و ‪ ۱۴‬نفره تیم ایران در‬ ‫این رقابت ها را اعالم کرد که مائده برهانی‪ ،‬شبنم علیخانی و‬ ‫محدثه مشتاقی از اصفهان در این لیست حضور دارند‪ .‬مهسا‬ ‫صابری‪ ،‬نگار کیانی‪ ،‬پوران زارع‪ ،‬الهه پورصالح‪ ،‬تهمینه درگزنی‪،‬‬ ‫حانیه محتشمی‪ ،‬زهرا مغانی‪ ،‬فاطمه امینی‪ ،‬ریحانه کریمی‪،‬‬ ‫ایتک سالمت و مهسا کدخدا سایر بازیکن تیم ملی زنان ایران‬ ‫در مسابقات والیبال بازی های همبستگی کشورهای اسالمی‬ ‫هستند‪ .‬صدیقه اسالمی به عنوان سرپرست‪ ،‬الساندرا کمپدلی‬ ‫(سرمربی)‪ ،‬فاطمه رشیدی و مهسا اراسته (مربیان)‪ ،‬زینب گیوه‬ ‫(مربی بدنساز) و محمد مخدومی به عنوان انالیزور‪ ،‬تیم ملی‬ ‫والیبال زنان را در این رقابت ها همراهی می کنند‪ .‬مسابقات‬ ‫والیبال زنان بازی های همبستگی کشورهای اسالمی با حضور‬ ‫هشت تیم در دو گروه مقدماتی اغاز می شود و شاگردان‬ ‫الساندرا کمپدلی در گروه الف با تیم های ازبکستان‪ ،‬اندونزی‬ ‫و ترکیه هم گروه هستند‪ .‬در گروه ب زنان نیز والیبالیست های‬ ‫افغانستان‪ ،‬سنگال‪ ،‬کامرون و جمهوری اذربایجان به مصاف‬ ‫یکدیگر خواهند رفت‪.‬‬ ‫یک اصفهانی در اردوی تیم‬ ‫ملیوالیبالنشسته‬ ‫محمدرضا سبحانی نیا به دهمین مرحله اردوی امادگی تیم‬ ‫ملی والیبال نشسته دعوت شد‪ .‬محمدرضا سبحانی ورزشکار‬ ‫اصفهانی به همراه ملی پوشان والیبال نشسته کشورمان از‬ ‫چهارشنبه پنجم مردادماه ‪ ۱۴۰۱‬وارد دهمین مرحله اردوی‬ ‫امادگی تیم ملی به میزبانی کمپ تیم های ملی فدراسیون‬ ‫ورزش های جانبازان و معلولین شدند و تمرینات امادگی را‬ ‫زیر نظر هادی رضایی سرمربی تیم ملی پیگیری می کنند‪ .‬تیم‬ ‫ملی والیبال نشسته ایران‪ ،‬ا ز پرافتخارترین و قدرتمندترین تیم‬ ‫جهان در تمام رقابت های بین المللی است‪.‬‬ ‫برنامهمبارزاتتکواندوکار‬ ‫ایران در مسابقات جهانی‬ ‫تیم های لیگ برتری در تهران‬ ‫پراکندهشدند‬ ‫برگزاری یک مراسم در هتل المپیک سبب شد تا‬ ‫تیم های حاضر در این هتل به مراکز اقامتی دیگر بروند‪.‬‬ ‫در روزهایی که همه تیم های لیگ برتری و لیگ یکی با‬ ‫برگزاری اردوی بلندمدت درصدد اماده سازی مطلوب برای‬ ‫شروع مسابقات هستند‪ ،‬باشگاه های زیادی هستند که به‬ ‫تهران سفر کردند و سعی دارند از امکانات پایتخت برای‬ ‫برپایی اردو استفاده کنند‪ .‬در چنین شرایطی هتل المپیک‬ ‫تهران یکی از مراکزی است که بیشتر تیم ها از ان برای‬ ‫اقامت استفاده می کنند‪ .‬طی روزهای گذشته تیم های‬ ‫متعددی ازجمله فوالد خوزستان‪ ،‬ذوب اهن اصفهان‪ ،‬پیکان‬ ‫تهران‪ ،‬فجرسپاسی شیراز و ‪ ...‬در هتل المپیک اقامت داشتند‬ ‫و برنامه های اردوی اماده سازی خود را جلو بردند‪ .‬مسئوالن‬ ‫هتل المپیک اما با توجه به میزبانی از یک مراسم ویژه و پر‬ ‫شدن اتاق های این هتل از تیم های مختلف خواستند تا‬ ‫هتل را خالی کنند و به همین خاطر تیم های مختلفی که‬ ‫در این مرکز اردو زده بودند‪ ،‬مجبور شدند به هتل های دیگر‬ ‫بروند و اردوی خود را در مراکز دیگر ادامه بدهند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫انحالل تیم هندبال ذوب اهن‬ ‫ب زا است‬ ‫اسی ‬ ‫استقالل و سپاهان که قرار است در هفته نخست لیگ‬ ‫برتر با هم رویارو شوند به اتفاق به اردوی تدارکاتی خود‬ ‫در ترکیه پایان می دهند و جمعه هفته جاری به تهران‬ ‫برمی گردند‪ .‬نکته جالب اینکه هر دو تیم تا به این جای‬ ‫کار دو بازی دوستانه در ترکیه انجام دادند که حاصل ان‬ ‫به صورت مشترک یک پیروزی و یک تساوی بوده است‪.‬‬ ‫استقالل در بازی نخست خود به تساوی بدون گل رسید و‬ ‫در بازی دوم تیم پیرلو را با نتیجه دو بر صفر شکست داد‬ ‫اما سپاهانی ها در مصاف نخست تیم داریکا را ‪ 4‬بر صفر‬ ‫شکست دادند و در مصاف با تیم استانبول اسپور به نتیجه‬ ‫مساوی یک بریک دست یافتند‪.‬‬ ‫دیدار ساکت با مدیر باشگاه‬ ‫استانبول اسپورترکیه‬ ‫ورزش‬ ‫عزت پورقاز درحالی که یک فصل دیگر با ســپاهان‬ ‫قرارداد داشــت با جدایی از این تیــم پیراهن تیم هوادار‬ ‫را به تن کرد‪ .‬او در بازی دوســتانه هوادار با المســیمیر‬ ‫زننده یکی ازگل های تیمش به زیبایی هرچه تمام تر بود تا‬ ‫نشان دهد می خواهد یک فصل خوب را در جمع شاگردان‬ ‫ســاکت الهامی تجربه کند‪ .‬پورقاز پیرامون دلیل جدای‬ ‫اش از سپاهان گفت‪ :‬یک سری از اتفاقات دست به دست‬ ‫هم داد که من فصل گذشته فصل خوبی را تجربه نکنم‪.‬‬ ‫نمی خواهم سهم خودم را در این اتفاقات نادیده بگیرم اما‬ ‫تصمیمی که گرفته شد یک تصمیم دوطرفه بود و من به‬ ‫ان احترام می گذارم‪ .‬صحبت در مورد گذشــته و واکاوی‬ ‫اتفاقات دردی را دوا نمی کند‪ .‬من از دوران حضور در تیم‬ ‫ســپاهان باافتخار یاد می کنم و به خود می بالم که برای‬ ‫موفقیت این تیم از جان مایه گذاشتم و دیدید که در بازی‬ ‫با پرسپولیس با چه شــدت و حدتی مصدوم شدم‪ ،‬حتی‬ ‫ممکن بود سالمتی ام هم به خطر بیفتد‪ .‬البته نه فقط در‬ ‫سپاهان بلکه در همه تیم ها باهمه توان بازی می کنم و‬ ‫از این به بعد هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود‪ .‬باید‬ ‫یادی کنم از کرانچار فقید که افتخار بازی دریکی از تیم‬ ‫های بــزرگ فوتبال ایران را نصیب من کرد‪ .‬همین طور‬ ‫تشــکر می کنم از باشگاه و البته تماشاگران‪ .‬تماشاگرانی‬ ‫که پرشور و دوست داشتنی هستند و همیشه به من لطف‬ ‫داشــتند و به ان ها مدیون هستم‪ .‬برای سپاهان در ادامه‬ ‫مسیر ارزوی موفقیت می کنم‪ .‬بعد از نهایی شدن جدایی‬ ‫از تیم ســپاهان‪ ،‬خب چند تیم بودنــد که با من تماس‬ ‫گرفتنــد‪ .‬با احترام به همه ان ها تیم هوادار را برای بازی‬ ‫انتخــاب کردم‪ .‬مالک این انتخاب فنی بود چون قبال با‬ ‫ساکت الهامی در تیم اتکا کارکردم‪.‬‬ ‫تیم ســپاهان در دومین بازی دوستانه خود در ترکیه برابر‬ ‫تیم اســتانبول اسپور به تساوی یک بریک رسید که محمدرضا‬ ‫حسینی زننده تک گل تیم سپاهان بود‪ .‬بر اساس ترکیب منتشره‬ ‫در سایت باشگاه سپاهان به نظر می رسد مورایس در این بازی‬ ‫تیمش را با ســه مهاجم راهی میدان کرد‪ ،‬یکی در راس و دو‬ ‫مهاجم در کناره ها‪ .‬برای اولین بار هم مانوئل فرناندز و الویس‬ ‫کامســوبا در ترکیب تیم سپاهان به میدان امدند‪ .‬ترکیب تیم‬ ‫سپاهان در بازی با استانبول اسپور ازاین قرار بود‪ .‬رشید مظاهری‪،‬‬ ‫محمد دانشگر‪ ،‬محمد نژادمهدی‪ ،‬امید نورافکن‪ ،‬رامین رضاییان‪،‬‬ ‫محمد کریمی‪ ،‬جالل الدین علی محمدی‪ ،‬مانوئل فرناندز‪ ،‬الویس‬ ‫کامسوبا‪ ،‬فرشاد احمدزاده و شهریار مغانلو‪ .‬ترکیب تیم سپاهان‬ ‫در نیمه دوم دســتخوش تغییر شــد به طوری که محمدرضا‬ ‫حســینی‪ ،‬زننده تک گل تیم ســپاهان‪ ،‬در این بازی به عنوان‬ ‫بازیکن تعویضی وارد میدان شــد‪ .‬در مصاف نخســت با تیم‬ ‫داریکا اسپور که با نتیجه ‪ 4‬بر صفر به سود تیم سپاهان پایان‬ ‫یافت مورایس از شهریار مغانلو در نوک و از محمدعلی نژاد و‬ ‫محمدرضا حسینی در کناره ها به عنوان مهاجم کاذب بهره برد و‬ ‫در بازی عصر سه شنبه به جای محمدرضا حسینی و محمدعلی‬ ‫نژاد‪ ،‬فرشــاد احمد زاده و الویس کامســوبا بازی کردند‪ .‬این‬ ‫تغییرات نشان می دهد مورایس به دنبال شناخت ترکیب اصلی‬ ‫تیمش است‪ .‬انچه مسلم است او تیمش را با سه مهاجم راهی‬ ‫میدان خواهد کرد‪ .‬تیم سپاهان در هفته نخست لیگ برتر بازی‬ ‫با تیم استقالل در استادیوم ازادی را تجربه خواهد کرد و با توجه‬ ‫به افکار تهاجمی مورایس و همچنین ساپینتو به نظر می رسد‬ ‫شاهدبازی زیبایی از سوی دو تیم باشیم‪ .‬دو مربی پرتغالی که‬ ‫به حکم قرعه باید شاگردانشان را در ورزشگاه ازادی به میدان‬ ‫بفرستند و این دیدار گل سرسبد بازی ها در همان هفته نخست‬ ‫لیگ ‪ 22‬خواهد بود‪.‬‬ ‫پنجمین دوره رقابت های تکواندو نونهاالن قهرمانی‬ ‫جهان با حضور ‪ ۶۶۹‬تکواندوکار از بیش از ‪ ۹۰‬کشور جهان‬ ‫از روز پنجشنبه ششم مردادماه به میزبانی بلغارستان در سالن‬ ‫ورزشی «ارمتس» شهر صوفیه اغاز و چهار روزبه طول خواهد‬ ‫انجامید‪ .‬در روز نخست ‪ ۱۰۲‬تکواندوکاران در اوزان ‪ -۶۵‬و‬ ‫‪ +۶۵‬کیلوگرم پسران‪ -۳۳ ،-۲۹ ،‬و ‪ -۵۱‬کیلوگرم دختران‬ ‫به میدان می روند که تیم ملی ایران در چهار وزن نماینده‬ ‫دارد‪ .‬محمد عرفان زارع در وزن ‪ -۶۵‬کیلوگرم در اولین دیدار‬ ‫«کارلو مارینانوویچ» از کرواسی را پیش رو دارد و در صورت‬ ‫برتری به مصاف «دانیل مونتانارو» از مکزیک می رود‪ .‬در وزن‬ ‫‪ +۶۵‬کیلوگرم امیرحسین ولی محمدی دور نخست به دیدار‬ ‫«خدایتوف جواهیرجون» از ازبکستان می رود و در صورت‬ ‫برتری یکی از تکواندوکاران قزاقستان و مغولستان را پیش‬ ‫رو دارد‪ .‬در بخش دختران و در وزن ‪ -۲۹‬باران جمالی لیوانی‬ ‫در اولین دیدار با «واپنیک کسنیا» از امریکا پیکار می کند و‬ ‫در صورت برتری به مصاف «استایکویو ایکاترینی» از یونان‬ ‫می رود‪ .‬ساینا علیپور در وزن ‪ -۵۱‬کیلوگرم که ‪ ۲۹‬تکواندوکار‬ ‫حضور دارند‪ ،‬دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر‬ ‫می گذارد و در ادامه با برنده ایتالیا و هلند مبارزه می کند‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه | ‪ 06‬مرداد ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4408‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫پنجشنبه ‪ 06‬مرداد ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪28Jul2022 | 4408‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫ نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫زخم های نهفته بر جان بازار اصفهان‬ ‫حیات بازار اصفهان به عنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین‬ ‫بازارهای فعال غرب اسیا‪ ،‬با تهدیدهای پرشماری مواجه است‪.‬‬ ‫به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان‪ ۳۰ ،‬دی سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫بود که خبر اتش سوزی مهیب در تهران توجه همه را به خود‬ ‫جلب کرد‪ .‬خبر این بود‪« :‬پالسکو در اتش سوخت» حادثه ای‬ ‫که سبب شد این ســاختمان ‪۵۴‬ساله اوار و ‪ ۵۶۰‬واحد تجاری‬ ‫ان نابود شــود‪ .‬در تب وتاب همان روز های پرالتهاب‪ ،‬بررسی‬ ‫ســاختمان های ناایمن جدی و اســامی متعددی اعالم شد؛‬ ‫بنا هایی کــه تا پیش از ان افکار عمومی کمتر به ایمنی ان ها‬ ‫توجه می کرد‪ .‬در اصفهان عالوه بر اینکه نام برخی مجتمع های‬ ‫تجاری دهان به دهان می گشــت از بــازار تاریخی میدان امام‬ ‫هم بارها نام برده شــد‪ .‬کســبه می گفتن‪« :‬ما در اصفهان بازار‬ ‫‪ ۴۰۰‬ســاله ای داریم که اگر طعمه حریق شود فاجعه ای بدتر‬ ‫از پالســکو رخ می دهد‪ ».‬زمزمه ها کم کم فرونشست تا اینکه‬ ‫دوم خرداد امسال‪ ،‬صدای اوار متروپل‪ ،‬جان باختن بیش از ‪۴۰‬‬ ‫هموطن و خسارت ‪ ۷۰۰‬میلیاردتومانی کسبه بار دیگر همگان‬ ‫را به یافتن ســازه های ناایمن حساس کرد‪ .‬بار دیگر اسم بازار‬ ‫اصفهان بر ســر زبان ها افتاد؛ یادگار تاریخی صفویه و میزبان‬ ‫همیشگی گردشــگران داخلی و خارجی‪ ،‬بازاری که نمایشگاه‬ ‫عرضه هنر هنرمندان صنایع دســتی نصف جهان است؛ چهره‬ ‫ایی بر زرق وبرق دارد با زخم هایی نهفته بر پیکرش‪ .‬این روز ها‬ ‫می توان گفت برخی راسته های بازار نفس های اخر را می کشند؛‬ ‫عکس های از حال ناخوش بازار در فضای مجازی دست به دست‬ ‫می شود و کسبه این بار نه با زمزمه که با صدایی بلند می گویند‪:‬‬ ‫«به داد بازار اصفهان برســید ما نمی خواهیم پس از پالسکو و‬ ‫متروپل سومین داغ بر دل نشسته ایرانمان باشیم‪».‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایستگاه هایکوچکاتش نشانیدایرمی کنیم‬ ‫با هرکدام از کســبه که سخن می گویم از اتش می گوید‪.‬‬ ‫اتشی که اگر به جان بازار اصفهان بیفتد فاجعه ای بزرگ را رقم‬ ‫می زند‪ .‬دراین خصوص محمدباقر کالهدوزان مدیر منطقه سه‬ ‫شهرداری اصفهان می گوید‪ :‬ورود وسایل نقلیه سبک به بازار و‬ ‫سد معبر کسبه اجازه نمی دهد در مواقع بروز حادثه احتمالی در‬ ‫بازار بزرگ اصفهان‪ ،‬به ســرعت‪ ،‬امدادرسانی شود‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫این موضوع موجب می شود ســرایت اتش به سایر واحد های‬ ‫تجاری سرعت بگیرد‪ ،‬همچنین شبکه های غیرمجاز برق که‬ ‫کسبه برای روشنایی واحد تجاری خود ایجاد کرده اند‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت هر لحظه باعث اتش سوزی و حادثه شود‪ .‬مدیر منطقه‬ ‫سه شــهرداری اصفهان راه برون رفت از این مشکل را احداث‬ ‫ایســتگاه های کوچک اتش نشانی می داند و می گوید‪ :‬در صدد‬ ‫هستیم بتوانیم به زودی نقاط موردنظر را تملک و ایستگاه های‬ ‫کوچک اتش نشانی را دایر کنیم تا شهروندان با اسودگی خاطر‬ ‫بیشــتر به خرید و تردد امن در این گــذر تاریخی و فرهنگی‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬گام هایی برای ایمن سازی شبکه برق بازار‬ ‫منصور شیشــه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫اصفهان که گویا واقف بر مشــکالت و ناایمنی بازار اصفهان‬ ‫است دراین خصوص می گوید‪ :‬باتوجه به اینکه در هشت کیلومتر‬ ‫محــور بازار و اطراف ان حدود ‪ ۱۲‬هزار واحد صنفی اســتقرار‬ ‫دارد‪ ،‬مخاطرات محور بازار ازجمله چیدمان لوازم مورداستفاده‬ ‫و کپسول های گاز‪ ،‬شناسایی شــده است‪ .‬او می گوید‪ :‬به اداره‬ ‫برق ابالغ شــده که برای اســتاندارد کردن پست های برق و‬ ‫شبکه فرسوده برق سرا ها اقدام کند؛ البته شرکت برق تاکنون‬ ‫حدود یک و نیم میلیارد تومان برای استانداردســازی شبکه ها‬ ‫هزینه کرده است‪ .‬به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬پست سرای ملک تجار ایمن شده و قرار است پست‬ ‫برق دو سرای دیگر نیز طی سه ماه اینده ایمن شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬قفل غفلت بر بازار بزرگ اصفهان‬ ‫در راسته بعدی‪ ،‬یکی از قدیمی های بازار را دیدم‪ .‬می گفت‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬ســال است که پدرش و حاال خودش در بازار قفل‬ ‫می ســازند‪ .‬در حجره کوچکش انواع و اقسام قفل ها را می شد‬ ‫دید‪ .‬می گفت‪ :‬انگار یک قفل بزرگ و اهنی بر بازار زده شــده‬ ‫که هیچ کس نمی تواند کلید رفع مشــکالت ان را بچرخاند‪ .‬او‬ ‫با اشــاره به سقف باالی سرش می گوید‪ :‬این سقف چند ترک‬ ‫بــزرگ دارد‪ .‬از اینجا که نگاه می کنم اســمان را بین ترک و‬ ‫شکاف ها می بینم‪ .‬یک بار امدند مرمت کردند‪ ،‬اما دوباره ترک‬ ‫برداشت‪ .‬این مغازه دار اصفهانی می گوید‪ :‬سقف ها نم کشیده و‬ ‫پوسته پوسته شده‪ ،‬اگر یک باران شدید ببارد سقف فرو می ریزد‪.‬‬ ‫گاهی گچ های سقف مثل ساعت شنی فرو می ریزند‪ .‬بار ها به‬ ‫سازمان های مختلف نامه زده ایم درخواست کردیم حداقل یک‬ ‫بار بیایند از نزدیک مشــکالت را ببیند‪ ،‬اما بی فایده بوده؛ این‬ ‫بازار دیر یا زود بر ســر ما اوار می شود‪ .‬هر چه راسته و سرا های‬ ‫بازار را جلوتر می رفتم زخم های کهنه بازار را بیشــتر می دیدم‪.‬‬ ‫وارد بعضی از راســته ها که می شوی کوچه های باریکی وجود‬ ‫دارد که تنها یک فرد الغر اندام می تواند از ان ها بگذرد همان‬ ‫کوچه های معروف اشتی کنان‪ ،‬که خدا می داند اگر حادثه ای در‬ ‫ان ها اتفاق بیفتد چه خسارت هایی به جای خواهد ماند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬معابر مسدود‪ ،‬اورژانسی ترین درد بازار‬ ‫سقف ها سرا ها و راسته ها در بخش هایی نم دارد یا دوده سیاه‬ ‫به خود گرفته و حجره های طبقه باال فرسوده شده؛ اما تیر خالص‬ ‫را به ایمنی بازار‪ ،‬ســدمعبر‪ ،‬زده‪ .‬یکی از کسبه بیرون حجره در‬ ‫حال قلم زنی بود از او در خصوص ایمنی بازار پرسیدم‪ ،‬می گفت‪:‬‬ ‫بزرگترین مشــکل بازار نداشتن پارکینگ مناسب‪ ،‬است‪ .‬موتور‬ ‫کسبه بعضی راسته ها را مسدود کرده‪ .‬او می گوید‪ :‬می خواهند ‪۲۲‬‬ ‫ورودی بازار را مسدود کنند‪ .‬این قانون با پشتوانه کدام پارکینگ‬ ‫گرفته شده؟ البته کسبه هم مقصرند‪ ،‬بعضی کسبه اجناس خود‬ ‫را روبه روی حجره ها می گذارند به نحوی که عبور و مرور سخت‬ ‫می شــود در این حال اگر نیاز به اتش نشان داشته باشیم چطور‬ ‫از البه الی این وســایل می تواند خود را به ما برساند؟ مدیرکل‬ ‫مدیریت بحران اســتانداری اصفهان می گوید‪ :‬بسیاری از معابر‪،‬‬ ‫مســدود است؛ در صورت وقوع حادثه دسترسی ها اندک است و‬ ‫عوامل امدادی دیر به محل حادثه می رســند؛ به همین دلیل از‬ ‫شهرداری خواسته شد برای اجرای طرحی ترافیکی در بازار باهدف‬ ‫زودتر رسیدن عوامل امدادی‪ ،‬اقدام کند‪ .‬به گفته شیشه فروش‪،‬‬ ‫سه مکان در بازار پیش بینی و جانمایی شده که شهرداری موظف‬ ‫است‪ ،‬تملک و اتش نشانی برای استقرار تجهیزات ایمنی در ان ها‬ ‫اقدام کند‪ .‬باتوجه به حوادث رخ داده در بازار های سایر کالنشهر ها‬ ‫نظیر تهران و تبریز و حوادثی که در بازار اصفهان از ابتدای سال‬ ‫ارائه زیرساخت های صنعتی سازی و تبدیل ایده به نمونه اولیه‬ ‫محصول‪ ،‬توسط مرکز شتابدهی ‪ ICAN‬به فعاالن فناور‪ ،‬صاحبان‬ ‫ایده و پژوهشگران نانو ارائه می شود‪.‬‬ ‫به گــزارش معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫تبدیل شدن یک ایده نواورانه گاهی به کسب وکاری موفق نیازمند‬ ‫دریافت حمایت های زیرســاختی از جمله تجهیــزات الزم برای‬ ‫ازمایش های‪ ،‬نمونه سازی و ابزارهای الزم برای نهادهای مرتبط با‬ ‫ان ایده است‪ .‬بر همین اساس و با حمایت معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬مرکزصنعتی سازینانوفناوری«ای کن»در قالب‬ ‫یک شتاب دهنده دانش بنیان افزایش مقیاس‪ ،‬باهدف رفع نیازها‬ ‫و مشکالت صنعت به کمک نانوفناوری شکل گرفت و به تازگی‬ ‫توانست مجوز دانش بنیان را دریافت کند و خدمات خود به فعاالن‬ ‫حوزه نانو را توسعه دهد‪ .‬این مرکز‪ ،‬صاحبان ایده های نواورانه در‬ ‫حوزه نانوفناوری را برای شکل دادن یک محصول ازمایشگاهی‬ ‫و تبدیل ان به محصــول یا کاربردی جدید در حوزه فناوری نانو‬ ‫همراهی می کند‪ .‬این مرکز بر ان است تا با حمایت از پژوهشگران‪،‬‬ ‫تاکنون رخ داده‪ ،‬ضروری است تا نیروهای امدادی درباره موضوع‬ ‫توجیه شوند و در اماده باش باشند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬همیاری کسبه برای پیشگیری از حریق‬ ‫البته حال همه راســته های بازار تاریخی اصفهان ناخوش‬ ‫نیست‪ .‬بعضی راسته ها مرمت شده و برخی دیگر در حال مرمت‬ ‫است‪ .‬در یکی از راسته ها چشمم به کپسول بزرگ اتش نشانی‬ ‫افتاد که وســط بازار نصب شــده بود‪ .‬یکی از کسبه می گفت‪:‬‬ ‫این کپســول ها را با هزینه خود کسبه هرسال شارژ می کنند‬ ‫و حتی چندبار قصد داشتند ان ها را جمع اوری کنند‪ ،‬اما کسبه‬ ‫مخالفت کردند‪ .‬او می گفت‪ :‬تا این لحظه نیاز به استفاده از این‬ ‫کپسول های اتش نشانی نداشتیم‪ ،‬اما اجازه نمی دهیم کپسول‬ ‫هارا جمع کنند‪ ،‬چون وضع ایمنی بازار نگران کننده است؛ یکی‬ ‫از کســبه چند ماه پیش حجره اش و همه دارایی اش سوخت و‬ ‫خاکستر شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اعتبار ‪ ۷۰۰‬میلیون تومانی برای مرمت بازار‬ ‫اصفهان‬ ‫مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان می گویــد‪ :‬وجود‬ ‫زمین های بایر و ســاختمان های فرســوده که انبار ضایعات‬ ‫اشتعال زا همچون مقوا‪ ،‬یونولیت و الستیک شده از مشکالتی‬ ‫اســت که می تواند با جرقه ای کوچک‪ ،‬اتشی بزرگ را به جان‬ ‫بازار بیندازد‪ .‬به گفته کالهدوزان‪ ،‬باتوجه به جلســات مکرری‬ ‫که با حضور مدیریت بحران استانداری‪ ،‬سازمان اتش نشانی و‬ ‫شــهرداری اصفهان با محوریت مطالعات و ارزیابی خطر برای‬ ‫امدادرســانی مطلوب در موقع بحرانی‪ ،‬برگزار شــده‪ ،‬به نتایج‬ ‫قابل توجهی دســت یافتیم‪ .‬او می گوید‪ :‬مقرر شده محل هایی‬ ‫برای تجهیز وسایل اطفای حریق و امدادرسانی فراهم شود تا در‬ ‫مواقع حادثه با کمترین زمان ممکن نیروهای امدادرسانی بتوانند‬ ‫از تجهیزات مربوط اســتفاده کنند‪ .‬مدیر منطقه سه شهرداری‬ ‫اصفهان می گوید‪ :‬با تایید کمیسیون ماده ‪ ،۵‬سه نقطه از بازار با‬ ‫فاصله های استاندارد‪ ،‬مشخص شده که باید ازادسازی شود و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون تومان امسال به این امر اختصاص یافته است‪ .‬در‬ ‫مسیر برگشت به تکاپوی مردم در حال خرید نگاه می کردم‪ .‬به‬ ‫گردشگر هایی که محو تماشای معماری بی نظیر بازار بودند‪ .‬به‬ ‫کسبه ای که با هزاران امید و ارزو به دنبال رزق حالل هر روز‬ ‫کرکره حجره شــان را باال می دهند‪ .‬به عابرانی که معلوم است‬ ‫نــه کاری در بازار دارند و نه خریدی‪ ،‬اما امده اند تا با گذری در‬ ‫یادگار دوره صفوی ارامش را بیابند‪ .‬شــوخی نیست! در راسته‬ ‫بازار ‪ ۸۵۰۰‬واحد صنفی وجود دارد که مســئوالن در هر رده و‬ ‫سازمانی که باشند در برابر جان و مالشان مسئول اند‪ .‬رسیدگی‬ ‫به ایمنی بازار را نمی توان پشت گوش انداخت و بایستی هر چه‬ ‫زودتر زخم های نهفته اش را درمان کرد‪.‬‬ ‫راهبری الزم‪ ،‬وجود زیرساخت و تجهیزات پیشرفته است و جزو‬ ‫قدرتمندترین نیروهای محرکه به شمار می رود‪ ،‬این مرکز با فراهم‬ ‫اوردن زیرساخت‪-‬های صنعتی در حوزه های فناوری مختلف در‬ ‫مسیر توسعه فناوری کنار فناوران و صنعتگران خواهد بود و دستیابی‬ ‫به هدف را امکان پذیر می کند‪ .‬در مرکز ای کن زیرساخت های‬ ‫صنعتی و ازمایشگاهی در حوزه هایی چون نانو الیاف‪ ،‬پالسمای‬ ‫سرد‪ ،‬نانو مواد‪ ،‬نانو پوشش‪ ،‬نانو کویتاسیون و التراسونیک هموژنایزر‬ ‫و نیز زیرساخت های اولیه و ازمایشگاه عمومی شامل پرینتر سه‬ ‫بعدی‪ ،‬فریز درایر‪ ،‬اتاق تمیز و ســایر تجهیزات ازمایشــگاهی و‬ ‫صنعتی نانوفناوری ارائه می شود‪ .‬عالوه بر فعالیت های یاد شده‪،‬‬ ‫بدنه اجرایی ‪ ،ICAN‬با برنامه¬های اموزشــی و توانمندسازی‬ ‫تئوری و عملی‪ ،‬مشــاوره و ‪ ،...‬نیز در کنار فناوران و فعاالن حوزه‬ ‫فناوری نانو خواهد بود‪ .‬شتابدهنده دانش بنیان‪ ICAN‬این حمایت‬ ‫ها را در قالب استقرار در فضای کاری اشتراکی‪ ،‬مشاوره های فنی‬ ‫و کسب و کاری‪ ،‬تجهیزات ازمایشگاهی و کارگاهی و همچنین‬ ‫حمایت های مالی و اعتباری ارائه می دهد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫همزمـان با ایـام انتخاب رشـته داوطلبان ازمون‬ ‫سراسـری دانشـگاه ها و موسسـات امـوزش عالـی‪،‬‬ ‫دانشـگاه صنعتـی اصفهان بـا برگـزاری گردهمایی‬ ‫اموزشـی بـا عنـوان همایـش معرفـی رشـته های‬ ‫تحصیلـی ایـن دانشـگاه‪ ،‬میزبـان جمـع زیـادی از‬ ‫دانش امـوزان شـهر اصفهـان اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬همایـش بـزرگ علمـی‪،‬‬ ‫اموزشـی معرفـی رشـته های تحصیلـی دانشـگاه‬ ‫صنعتـی اصفهـان‪ ،‬همزمـان بـا ایـام انتخـاب‬ ‫رشـته ازمـون سراسـری و به منظـور کمـک بـه‬ ‫داوطلبـان ممتـاز بـرای انجـام بهترین انتخـاب‪ ،‬به‬ ‫دو صـورت حضـوری و برخـط برگـزار می شـود‪ .‬در‬ ‫ایـن همایـش کـه بـا حضـور داوطلبـان بـا معـدل‬ ‫دیپلـم ‪ ۱۷‬و باالتـر برگـزار می شـود‪ ،‬اسـتادان‬ ‫مجـرب رشـته های مختلـف دانشـگاه صنعتـی‬ ‫اصفهـان‪ ،‬مهم تریـن و به روزتریـن اطالعـات الزم‬ ‫در خصـوص رشـته های تحصیلـی ایـن دانشـگاه‬ ‫را بـه شـرکت کنندگان ارائـه خواهنـد کـرد‪ .‬معرفی‬ ‫امکانـات‪ ،‬توانمندی هـا‪ ،‬تسـهیالت‪ ،‬خدمـات و‬ ‫محیط دانشـجویی دانشـگاه صنعتـی اصفهان و نیز‬ ‫ویژگی هـای برجسـته و برتری هـای ایـن دانشـگاه‬ ‫در مقایسـه بـا سـایر دانشـگاه های بـزرگ کشـور‪،‬‬ ‫از دیگـر بخش هـای هجدهمیـن همایـش بـزرگ‬ ‫معرفـی رشـته های تحصیلـی دانشـگاه صنعتـی‬ ‫اصفهـان خواهـد بـود‪ .‬هجدهمین همایـش بزرگ‬ ‫معرفـی رشـته های تحصیلـی دانشـگاه صنعتـی‬ ‫اصفهـان بـرای دانش امـوزان دختـر و پسـر در‬ ‫روزهـای سه شـنبه و چهارشـنبه ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬مردادماه‬ ‫بـا درنظرگرفتـن پروتکل هـای بهداشـتی در تـاالر‬ ‫شـیخ بهایـی دانشـگاه صنعتـی اصفهـان برگـزار‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬دانش امـوزان ممتـاز بـا معـدل دیپلم‬ ‫باالتـر از ‪ ۱۷‬به منظـور کسـب اطالعـات بیشـتر و‬ ‫ثبت نـام رایـگان بـرای حضـور در ایـن همایـش‬ ‫می تواننـد بـه سـایت ‪http://daneshamooz.‬‬ ‫‪ iut.ac.ir‬مراجعـه و یـا بـا تلفـن ‪۳۳۹۱۲۷۲۲‬‬ ‫(دفتـر جـذب و هدایـت اسـتعدادهای درخشـان‬ ‫دانشـگاه صنعتـی اصفهـان) تمـاس حاصـل کنند‪.‬‬ ‫همچنیـن دانش امـوزان می تواننـد بـا مشـاهده‬ ‫مجموعـه برنامه هـای تلویزیونـی اینترنتـی مسـیر‪،‬‬ ‫ویـژه داوطلبـان کنکور سراسـری‪ ،‬اطالعات کاملی‬ ‫از رشـته های تحصیلـی دانشـگاه صنعتـی اصفهان‬ ‫بـه دسـت اورنـد‪ .‬این مجموعـه تلویزیونی توسـط‬ ‫روابط عمومـی دانشـگاه صنعتـی اصفهـان در ‪۱۶‬‬ ‫قسـمت بـا همـکاری مدیریـت برنامه ریـزی و‬ ‫ارتقـا کیفیـت اموزشـی معاونت اموزشـی دانشـگاه‬ ‫صنعتـی اصفهـان و نیز همکاری خوب دانشـکده ها‬ ‫و اعضای هیئت علمی دانشـگاه تولید شـده اسـت و‬ ‫در ان دانشـکده های مختلف‪ ،‬رشـته و گرایش های‬ ‫متعـدد موجـود در ‪ ۹‬دانشـکده فنی و مهندسـی‪۳ ،‬‬ ‫دانشـکده علـوم پایـه و ‪ ۲‬دانشـکده کشـاورزی و‬ ‫منابـع طبیعـی دانشـگاه صنعتـی اصفهـان معرفی‬ ‫می شـود‪ .‬اینـده شـغلی رشـته های مختلـف‪ ،‬ارائـه‬ ‫دیدگاه هـای تجربـی و مشـورتی در خصـوص‬ ‫روحیات مناسـب برای هر رشـته‪ ،‬معرفی تعدادی از‬ ‫افـراد موفق هر رشـته و ارائه مهم تریـن مولفه های‬ ‫موردنیـاز بـرای انتخاب هـر یک از این رشـته ها‪ ،‬از‬ ‫دیگـر بخش هـای ارائه شـده در ایـن ویژه برنامه ها‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫برخی جناح ها به دنبال بازساری وجهه از دست رفته‬ ‫ طرح‪ :‬پیام پورفالح‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫موفقیت دانشجوی دانشگاه کاشان ‬ ‫در کسب سه مدال طال‬ ‫دانشجوی دانشگاه کاشان در مسابقات شنای پانزدهمین‬ ‫المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور موفق به کسب ‪ ۳‬مدال‬ ‫طال شد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوســیما‪ ،‬مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان‬ ‫گفــت‪ :‬در ادامه پانزدهمین دوره مســابقات المپیاد ورزشــی‬ ‫دانشــجویان کشور‪ ،‬ســید محمد حســینی دانشجوی رشته‬ ‫باستان شناسی دانشگاه کاشان در ماده ‪ ۶۶‬متر شنای ازاد مدال‬ ‫طال گرفت‪ .‬محمد رمضانی افزود‪ :‬این دانشجو توانست در ماده‬ ‫‪ ۶۶‬متر شــنای ازاد با ثبت رکــورد ‪ ۳۳‬ثانیه و ‪ ۹‬صدم ثانیه‪ ،‬با‬ ‫شکســت حریفان خود از دانشگاه های اصفهان و خواجه نصیر‬ ‫دومین مدال طالی خود و دانشــگاه کاشان را در این دوره از‬ ‫مسابقات کسب کند‪ .‬سید محمد حسینی همچنین امروز در ‪۶۶‬‬ ‫متر پروانه با رکورد ‪ ۳۶‬و ‪ ۱۹‬صدم ثانیه ســومین مدال طالی‬ ‫این مسابقات را از ان خود کرد‪ .‬او قبل از این نیز در ماده ‪۱۰۰‬‬ ‫متــر ازاد با ثبت رکورد ‪ ۵۳‬و ‪ ۶۴‬صدم ثانیه موفق به کســب‬ ‫مدال طال شده بود‪.‬‬ ‫برنامه های ائینی محرم ‪ ۱۴۰۱‬در اصفهان‬ ‫رئیس مرکــز تخصصی هنرهای ملــی و ائینی اصفهان‬ ‫برنامه های این مرکز را در ماه محرم و صفر تشریح کرد‪.‬‬ ‫منصور قربانــی در گفت وگو با ایمنا‪ ،‬در خصوص برنامه ها‬ ‫و فعالیت هــای مرکز هنرهای ملی و ائینــی اصفهان در ماه‬ ‫محرم و صفر اظهار کرد‪ :‬در حال اماده ســازی نمایشی به نام‬ ‫«اســب هایی که در خواب هایم می دوند» در گروه بهشت ائین‬ ‫هستیم که در صورت دریافت مجوزها در ماه صفر روی صحنه‬ ‫می رود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬هماهنگی ها برای برپایی «سوگواره بزرگ‬ ‫تعزیه» در میدان امام با همکاری کانون بســیج هنرمندان در‬ ‫مرکز تخصصی هنرهای ملی ائینی وابسته به سازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشی شهرداری نیز در دست انجام است‪ .‬همچنین‬ ‫برنامه مشــترک دیگری برای دهه پایانــی صفر داریم که در‬ ‫صورت دریافت مجوزها یک اپراتئاتر (نمایش موسیقی) تحت‬ ‫عنوان «پرواز» با صدای محمد معتمدی است و به مدت پنج‬ ‫شــب اجرا خواهد شد‪ .‬رئیس مرکز تخصصی هنرهای ملی و‬ ‫ائینی اصفهان با اشــاره به دو برنامه دیگر این مجموعه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بررسی و تحلیل مفاخر و مشاهیر هنرهای ائینی اصفهان‬ ‫با عنوان «کارنامه» که یکی از انها به زندگی زنده یاد اصغر سعید‬ ‫منش‪ ،‬مداح قدیمی و دیگری حسین علی مومن زاده که سال ها‬ ‫رئیــس انجمن تعزیه بود‪ ،‬اختصــاص دارد‪ .‬قربانی افزود‪ :‬یک‬ ‫برنامه نشست ائینی نیز داریم که در دو ماه محرم و صفر دو اجرا‬ ‫خواهد داشت که برنامه ای تخصصی و علمی در حوزه هنرهای‬ ‫ائینی است‪ .‬نشست ائین اول به بررسی مکاتب تعزیه اصفهان و‬ ‫برخوار و نشست ائین بعدی هم به ائین های سوگواری با حضور‬ ‫استادان و نخبگان برجسته این رشته اختصاص دارد‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬اجراهای دیگری از جمله پرده خوانی دو تن از مرشــدهای‬ ‫پرده خوان بزرگ اصفهان و همچنین ائین های سوگواری حومه‬ ‫اصفهان نیز در برنامه وجود دارد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫نوبت اول‬ ‫بدینوسـیله شـهرداری دسـتگرد با توجه به مصوبه شـورای اسلامی در نظر دارد نسـبت به انتخاب مجری صاحب‬ ‫صالحیـت جهـت اجـرای پل صنایع غذایی شـهر دسـتگرد اقدام نماید‪ .‬لذا شـرکت کننـدگان در مناقصـه می توانند‬ ‫جهـت دریافـت اسـناد مناقصه به واحد مالی شـهرداری تا اخر وقـت اداری مـورخ ‪ 1401/05/22‬مراجعه و تا تاریخ‬ ‫‪ 1401/05/23‬نسـبت بـه تحویل اسـناد مناقصه به واحد حراسـت اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫بدینوسـیله شـهرداری دسـتگرد بـا توجه بـه مصوبه شـورای اسلامی در نظر دارد نسـبت بـه فروش یک دسـتگاه‬ ‫خـودروی سـواری اقـدام نمایـد‪ .‬لـذا شـرکت کننـدگان مزایـده مـی توانند جهـت دریافـت اسـناد مزایده بـه واحد‬ ‫مالـی شـهرداری تـا اخـر وقـت اداری مـورخ ‪ 1401/05/23‬مراجعه و تـا تاریـخ ‪ 1401/05/24‬نسـبت به تحویل‬ ‫اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫ادرس‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫مدرک مالکیت‬ ‫مدل‬ ‫‪1‬‬ ‫اجرای پل صنایع غذایی شهر دستگرد‬ ‫مجموعه صنایع غذایی‬ ‫‪1‬‬ ‫دنا ای اف سون‬ ‫رنگ خاکستری‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪1397‬‬ ‫اصغر رحیمی‪ -‬شهردار دستگرد‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫برگزاری همایش بزرگ‬ ‫معرفیرشته های‬ ‫تحصیلی در دانشگاه‬ ‫صنعتیاصفهان‬ ‫ایده های نواورانه نانو به محصول تبدیل می شوند‬ ‫دانشجویان‪ ،‬شرکت های دانش بیان و حتی صنعتگران به عنوان‬ ‫پلی میان دانشگاه و صنعت عمل کرده تا بتواند ایده ها و محصوالت‬ ‫نواورانه را به بازار نزدیک کند‪ .‬شــرکت ها و مراکز تخصصی در‬ ‫شرکت های بزرگ و صنعتی برای تحقیق و توسعه محصوالت و‬ ‫رسوخ فناوری به صنایع‪ ،‬نیازمند صرف بودجه قابل توجهی هستند‬ ‫که ‪ ICAN‬با ارائه خدمات الزم برای توسعه محصوالت نانویی‬ ‫مرتبط با صنایع این راه را کوتاه و هموار کرده است‪ .‬تالش برای‬ ‫کاهش نیازهای صنایع‪ ،‬هزینه و ریسک اولیه حل چالش صنعتی در‬ ‫کنارارائهاستفادهازتجهیزاتازمایشگاهی‪،‬نیمه صنعتیوصنعتیدر‬ ‫مرکز برای متقاضیان صنعتی و دانشگاهی‪ ،‬برای رسوخ نانوفناوری‬ ‫در صنایع‪ ،‬از خدمات ‪ ICAN‬به شمار می رود‪ .‬این مرکز با حمایت‬ ‫ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫عالوه بر ارائه تجهیزات الزم ازمایشگاهی و صنعتی به پژوهشگران‬ ‫و دانشگاهیان‪ ،‬خدمات مشــاوره فنی را به صنعتگران و فعاالن‬ ‫ایــن حوزه ارائه می دهد‪ .‬باتوجه به این که یکی از نیازهای تبدیل‬ ‫محصول نمونه اولیه به نمونه صنعتی‪ ،‬در کنار مشاوره ها و خدمات‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫م الف‪1357442 :‬‬ ‫اصغر رحیمی‪ -‬شهردار دستگرد‬ ‫م الف‪1357445 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!