روزنامه اصفهان امروز شماره 4399 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4399

روزنامه اصفهان امروز شماره 4399

روزنامه اصفهان امروز شماره 4399

‫یکشنبه ‪ 26‬تیر ‪ 17 |1401‬ذی الحجه ‪ |17Jul2022| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4399‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ورزش | صفحه‪7‬‬ ‫تغییر مسیر رامین از‬ ‫دوحه به اصفهان‬ ‫در ادامه فعالیت نقل وانتقاالتی طالیی پوشان در روزهای گذشته‬ ‫مدیران باشگاه به دنبال استفاده از سهمیه جذب بازیکن خارجی‬ ‫بودند و در این زمینه مذاکراتی به صورت چراغ خاموش در جریان‬ ‫است‪ ،‬اما تالش سپاهانی ها در کنار فرایند جذب بازیکن خارجی‪،‬‬ ‫تکمیل فهرست نفرات خود با جذب بازیکن داخلی براساس‬ ‫خواسته های ژوزه مورایس بود‪.‬‬ ‫افزایش درامد مصوب اصفهان بیش از متوسط کشور است‬ ‫رویداد | صفحه‪2‬‬ ‫تا مهرماه صورت می گیرد‬ ‫فعالیت هزار اتوبوس‬ ‫شهری در اصفهان‬ ‫وصول درامد اصفهان معادل ‪ 14‬استان‬ ‫جامعه | صفحه‪4‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬برابری‬ ‫ت مثبت کرونا‬ ‫تس ‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫میزان پیش بینی درامد مصوب سال ‪ ۱۴۰۱‬استان اصفهان معادل ‪ ۸۹‬درصد نسبت به سال ‪ ۱۴۰۰‬افزایش یافته که از متوسط افزایش درامد کشور‬ ‫که معادل ‪۷۳‬درصد است‪ ،‬بیشتر است‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیشرفت‪ 87‬درصدی خط یک مترو اصفهان‬ ‫مخاطب استاندار اصفهان‬ ‫کیست؟‬ ‫خروج‬ ‫‪21/2‬‬ ‫میزان مسافت‬ ‫اجرا شده‬ ‫خط یک مترو‬ ‫درون شهری‬ ‫اصفهان‬ ‫‪20‬‬ ‫ایستگاه فعال‬ ‫در خط یک مترو‬ ‫از مورخ ‪ 1401/04/25‬تا ‪1401/04/30‬‬ ‫‪ -2‬سالن چند منظوره‬ ‫‪14‬‬ ‫‪%87‬‬ ‫میزان پیشرفت فیزیکی‬ ‫خط یک مترو‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫مجموعه فرهنگی ورزشی ‪ ۲۹‬فروردین‬ ‫‪ -1‬پارکینگ‬ ‫ایستگاه سی و سه پل‬ ‫تعداد رام قطار‬ ‫در خط یک‬ ‫نوبت اول‬ ‫ادرس‪ :‬سه راه سیمین‪ ،‬بلوار جانبازان‪ ،‬سه راه دکتر حسابی‬ ‫تلفن‪۰۳۱-۳۷۷۷۸۸۹۶ :‬‬ ‫بازدید از محل با هماهنگی در ساعات اداری‬ ‫سرفاصله قطارها‬ ‫در حال حاضر‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫هجمه به بازار‬ ‫پوشاک وطنی‬ ‫‪1400‬‬ ‫میلیارد‬ ‫تومـــان‬ ‫به اضافه ‪ ۱۳۰‬میلیون یورو‬ ‫بودجه الزم برای تکمیل‬ ‫خط یک‬ ‫‪23‬‬ ‫رام‬ ‫مورد نیاز برای کاهش‬ ‫سرفاصله قطارها به ‪ 2/5‬دقیقه‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫برنامه محبوبی که افول کرد‬ ‫خندوانه؛ از پوزخند به‬ ‫کرونا تا سانسور نام ها‬ ‫رویداد | صفحه‪2‬‬ ‫حال و روز مستاجران‬ ‫اصفهان در بازار نابسامان‬ ‫اجاره ها‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫بازار بزرگ فجر میدان ارتش در نظر دارد تعداد ‪ 39‬باب غرفه فعال خود را بدون‬ ‫تجهیــزات از طریق برگزاری مزایده از تاریــخ ‪ 1401/04/25‬پایان وقت اداری‬ ‫‪ 1401/04/28‬واگذار نماید‪ .‬لذا به کلیه شرکت کنندگان اعالم می گردد جهت‬ ‫اطالعیه دعوت به همکاری‬ ‫در امر حمل و نقل‬ ‫اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان در چهارچوب وظایف محوله در نظر دارد امور‬ ‫حمل و نقل اتباع خارجی از اردوگاه مراقبتی استان به سمت نقاط مرزی و سایر امور جانبی ان را به شرکت های‬ ‫توانمند واجد شرایط واگذار نماید‪ ،‬بدینوسیله از شرکت های دارای مجوز حمل و نقل مسافر متقاضی دعوت به‬ ‫عمل می اید از تاریخ ‪ 1401/04/28‬تا ‪ 1401/05/05‬در ساعات اداری با ارائه سوابق کار جهت اخذ اسناد‬ ‫مربوطه به ادرس خیابان امام خمینی‪ -‬ضلع شــرقی میدان اســتقالل‪ -‬اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی‬ ‫استانداری‪ -‬اتاق ‪ ۲۰‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ هزینه درج اگاهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬‫تلفن‪ ۰۳۱-۳3۸۶۴۲۴۲ :‬داخلی ‪۱۲۹-128‬‬ ‫اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان‬ ‫م الف‪1350937 :‬‬ ‫اگهیمناقصه‬ ‫شرکت سیمان اردستان (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات استخراج‪ ،‬دپو‪ ،‬بارگیری و حمل‬ ‫خاک الوویوم مورد نیاز سالیانه خود را از معادن کارخانه طبق جدول زیر‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫معادن بلوک ‪ ۲‬خاک الوویم‬ ‫‪ 1/200/000‬تن‬ ‫‪-2‬‬ ‫معادن بلوک ‪ ۱‬خاک الوویوم‬ ‫‪ 600/000‬تن‬ ‫از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪ ،‬عالقمندان به شرکت در مناقصه یک هفته پس از انتشار اگهی‬ ‫فرصت دارند جهت بازدید از معادن به ادرس کیلومتر ‪ 60‬جاده اصفهان‪ -‬اردستان‪ ،‬کارخانه سیمان اردستان مراجعه‬ ‫نموده و پس از بازدید از معدن (با هماهنگی مدیر کارخانه ‪ )۰۳۱۵۸۴۴۴۰۲۱‬جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست‬ ‫داشتن فیش واریزی به مبلغ‪ 1/000/000‬ریال (یک میلیون ریال) به حساب سیبا بانک ملی شماره‪0۱۰۵۳۸۰۷۰۷۰۰۴‬‬ ‫به نام سیمان اردستان به ادرس دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان فرایبورگ‪ ،‬نبش چهار راه رسالت‬ ‫پالک ‪ ،۲۳‬ساختمان پورسینا مراجعه نموده و پس از دریافت اسناد مناقصه پیشنهادات خود را شامل ضمانتنامه بانکی‬ ‫به مبلغ (‪ 5/000/000/000‬ریال) پنج میلیارد ریال در پاکت دربسته تحویل نمایند‪.‬‬ ‫(شماره تلفن‪)۰۳۱۳۶۶۹۹۶۳۵-۶ :‬‬ ‫شرکت در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار بوده و هزینه اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫مهلت شرکت در مناقصه یک هفته پس از انتشار اگهی می باشد‪.‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫شرکتسیماناردستان‬ ‫‪11‬‬ ‫دقیقه‬ ‫جشنواره ملی فن افرینی‬ ‫شیخ بهایی در ایستگاه‬ ‫هفدهم‬ ‫اینفوگرافیک‪ :‬سید مهدی رضوی‪/‬اصفهان امروز‬ ‫در روزهای گذشته استاندار اصفهان‬ ‫گفته بود‪ « :‬در ادوار گذشته با ارائه‬ ‫گزارش های غیرواقعی و اغراق شده از‬ ‫استان به نهادهای باالدستی‪ ،‬متاسفانه‬ ‫امیر اکبری‬ ‫صرفًا چهره شاگرد اولی از اصفهان‬ ‫به نمایش گذاشته شده وکمبودها و کاستی ها بیان و‬ ‫گزارش نشده است‪ .‬اکنون زمان ان رسیده که وضعیت‬ ‫واقعی اصفهان برای مسئوالن به نمایش گذاشته شود و‬ ‫متناسب با ان در جذب اعتبارات و بودجه های ملی عمل‬ ‫نماییم‪ .‬دیدگاه برخوردار بودن استان اصفهان که بسیاری از‬ ‫تصمیم گیران ملی به ان اعتقاد دارند باید تغییر یابد تا استان‬ ‫اصفهان در جذب اعتبارات قانونی و ملی خود موفق شود‪».‬‬ ‫این گفته ها به درستی بیان شده و اصفهان در چند دهه‬ ‫اخیر از محل این نگاه غیرواقعی به صورت های گوناگون‬ ‫ضربه خورده است‪ .‬نبودن تناسب بین ارزش افزوده ایجاد‬ ‫شده در صنایع بزرگ استان و میزان تخصیص بودجه‪،‬‬ ‫فاصله زیاد پرداخت و بازگشت درامد مالیاتی و حتی تغییر‬ ‫صورت مسئله بحران اب برای حقابه داران تاریخی و مظلوم‬ ‫زاینده رود از جمله موارد برجسته این نوع نگاه است‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد در چنین شرایطی تیم استانداری اصفهان‬ ‫بایستی بیش از همه به این خواسته استاندار توجه داشته و‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫عمل کنند‪.‬‬ ‫چهلستون | صفحه‪8‬‬ ‫بازدید و دریافت فرم مزایده و شرایط کامل مزایده از ساعت ‪ 9:00‬صبح الی ‪13:00‬‬ ‫به دفتر مدیریت بازار بزرگ فجر مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫بازار بزرگ فجر میدان ارتش‬ ‫اگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت‬ ‫شماره (‪)۷۴۹۳‬‬ ‫‪ ۱۰‬قطعه زمین مسکونی نیایش (نوبت دوم)‬ ‫اول‬ ‫چاپاول‬ ‫نوبت‬ ‫شهرداری شاهین شهر در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد‬ ‫مزایده‪ ،‬با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )setadiran.ir‬و با شماره مزایده ‪ ۲۰۰۱۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۰۵‬به‬ ‫صورت الکترونیکی به فروش برساند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪1401/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/23 :‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪1401/05/15 :‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ 1401/04/25 :‬الی ‪1401/05/15‬‬ ‫تاریخ اعالم به برنده‪1401/05/19 :‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‪ 1401/05/18 :‬و ساعت ‪۱۳:۰۰‬‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و‬ ‫دریافت اسناد مزایده‪ ،‬در صورت وجود هزینه مربوطه‪ ،‬پرداخت تضمین شرکت در مزایده‪ ،‬ودیعه‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع‬ ‫از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات‪ ،‬شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده‪ ،‬قابل مشاهده‪،‬‬ ‫بررسی و انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫‪ -٣‬عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس‬ ‫حاصل نمایند‪:‬‬ ‫مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه‪۰۲۱-۴۱۹۳۴ :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش «ثبت نام ‪ /‬پروفایل مزایده گر»‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫سعید ابریشمی راد‪ -‬شهردار شاهین شهر‬ ‫م الف‪1351665 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫گزارش‬ ‫حال و روز مستاجران اصفهان‬ ‫در بازار نابسامان اجاره ها‬ ‫تا مهرماه صورت می گیرد‬ ‫سرمقاله‬ ‫خبر‬ ‫فعالیت هزار اتوبوس شهری در اصفهان‬ ‫گروه اصفهان| شهردار اصفهان با تبریک فرارسیدن ایام‬ ‫دهه امامت و والیت به شــهروندان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این ایام‪،‬‬ ‫جشن های مختلفی به همت مردم در محله ها‪ ،‬مناطق‪ ،‬مساجد‬ ‫و حسینیه ها در حال برگزاری است و امیدوارم در پرتوی این‬ ‫دهه مبارک‪ ،‬روز به روز شرایط زندگی مردم بهتر شود‪.‬‬ ‫علی قاسم زاده با اشاره به فرارسیدن روز‬ ‫بهزیستی و تامین اجتماعی‪ ،‬در خصوص‬ ‫طرح ارتقای کارت منزلت شــهروندی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مشــموالن این طــرح‪ ،‬جانبازان‬ ‫باالی ‪ ۲۵‬درصد‪ ،‬معلوالن‪ ،‬بازنشستگان‪،‬‬ ‫سالمندان باالی ‪ ۶۵‬سال‪ ،‬زنان سرپرست خانوار‪ ،‬بیماران خاص‬ ‫و مادرانی که فرزند سوم انها از سال ‪ ۱۴۰۰‬به بعد به دنیا امده اند‬ ‫هستند که می توانند این کارت را دریافت کنند‪ .‬شهردار اصفهان‬ ‫با بیان اینکه بخشی از خدمات کارت منزلت شهروندی مربوط‬ ‫به تسهیالت حمل ونقل است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مشموالن کارت‬ ‫منزلت شهروندی می توانند با استفاده از این کارت‪ ،‬به صورت‬ ‫نیم بها از وسایل حمل ونقل عمومی شهر استفاده کنند‪ ،‬البته‬ ‫ارائه این خدمات برای معلوالن رایگان است؛ همچنین امکان‬ ‫اســتفاده از تسهیالت مراکز فرهنگی و گردشگری در اختیار‬ ‫شهرداری به صورت نیم بها فراهم شده است‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫اجرای طرح کارت منزلت شــهروندی‪ ،‬ادای حق کوچکی به‬ ‫افرادی است که شــهر مرهون خدمات و زحمات انها است‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬افراد مشــمول این طرح‪ ،‬می توانند با مراجعه به‬ ‫درگاه ‪ https://profile.isfahan.ir‬مدارک را تکمیل کنند‬ ‫تا کارت از طریق پست به نشانی ثبت شده در سامانه‪ ،‬ارسال‬ ‫و از مزایای ان بهره مند شــوند‪ .‬قاســم زاده گفت‪ :‬شهروندان‬ ‫جهت دریافت راهنمایی و طرح سواالت خود پیرامون کارت‬ ‫منزلت شهروندی می توانند با شماره تلفن ‪ ۳۲۲۲۳۳۶۳‬داخلی‬ ‫‪ ۲۰۲‬تماس بگیرند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬طی سه هفته گذشته‬ ‫اختاللی در حمل ونقل عمومی به وجود امد و به رغم گرمای‬ ‫هوا نتوانستیم کولر اتوبوس های عمومی را به موقع فعال کنیم‪،‬‬ ‫زیرا گاز موردنیاز برای شارژ کولر اتوبوس ها در مقطعی نایاب‬ ‫شد و امکان خرید ان نبود‪ .‬شهردار اصفهان افزود‪ :‬پس از مدتی‬ ‫گاز شارژ کولر با ‪ ۵۰‬درصد افزایش قیمت عرضه شد‪ ،‬این اتفاق‬ ‫باعث شد حدود سه هفته بعد از اغاز فصل گرم سال‪ ،‬سیستم‬ ‫برودتی اتوبوس ها را فعال کنیم که به همین جهت از مردم و‬ ‫رانندگان اتوبوس که در معرض فشار قرار گرفتند و شهروندان‬ ‫از انها مطالبه داشتند‪ ،‬عذرخواهی می کنم‪ .‬قاسم زاده ادامه داد‪:‬‬ ‫در اغاز فعالیت در این دوره مدیریت شــهری‪ ۵۰۰ ،‬دستگاه‬ ‫اتوبوس به دلیل نقص قطعات و مشکل فنی زمین گیر شده‬ ‫بود که به همت کارکنان فنی اتوبوسرانی اصفهان‪ ،‬کارگاهی‬ ‫فعال شــد و از شرکت های دانش بنیان نیز کمک گرفته ایم و‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬پیش بینی شده تا ابتدای مهرماه‪ ،‬اتوبوس هایی‬ ‫کــه در مدار خدمت قرار می گیرد‪ ،‬بــه دو برابر افزایش یابد‪،‬‬ ‫به طوری که تعداد انها از ‪ ۵۰۰‬دســتگاه اتوبوس فعلی به هزار‬ ‫دستگاه افزایش پیدا می کند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬تعدادی اتوبوس‬ ‫جدید نیز خریداری شده است که امیدوارم به موقع تحویل داده‬ ‫شود و از این حیث شرمنده مردم نباشیم‪.‬‬ ‫امکان دریافت غیرحضوری مجوز برپایی موکب و داربست در شهر‬ ‫به گفته معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار‬ ‫اصفهــان فرایند دریافت مجوز بــرای برپایی موکب و‬ ‫داربســت به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه میز‬ ‫خدمت انجام می شود‪.‬‬ ‫مهــدی بقایی به ایمنا گفت‪ :‬همه ســاله در ایام ماه‬ ‫محرم‪ ،‬عاشــقان ثــارا‪ ...‬در معابر و خیابان های شــهر‬ ‫موکب هایی برپا می کنند‪ ،‬لذا امسال با برنامه ریزی انجام‬ ‫شــده در خصوص صدور مجوز ایستگاه های صلواتی‬ ‫در ســطح شــهر‪ ،‬جهت جلوگیری از ایجاد ترافیک و‬ ‫خدمت گذاری هرچه بیشــتر به خادمان اهل البیت (ع)‬ ‫در موکب های عزاداری‪ ،‬مقرر شــد مکان یابی از طرف‬ ‫مدیریت شهری به هیئت های مذهبی پیشنهاد شود‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه فرایند دریافت مجوز برای برپایی موکب و‬ ‫داربست به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه میز‬ ‫خدمت انجام می شود‪ ،‬افزود‪ :‬هیئت هایی که قصد نصب‬ ‫بنر یا برپایی موکب در ســطح شهر را دارند‪ ،‬می توانند‬ ‫از طریــق مراجعه بــه درگاه الکترونیکی شــهرداری‬ ‫اصفهان به نشــانی ‪ my.isfahan.ir‬وارد بخش میز‬ ‫خدمت شوند و درخواســت خود را اعالم کنند‪ .‬معاون‬ ‫محیط زیســت و خدمات شهری شهردار اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬طرح یا محتوا اگر در قالب بنر و تبلیغات سطح شهر‬ ‫باشد‪ ،‬به روابط عمومی شــهرداری ارجاع داده می شود‬ ‫و در صورت وجــود تک پایه‪ ،‬از این طریق اقدام خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬در غیر این صورت به واحد کنترل و نظارت برای‬ ‫نصب داربســت ارجاع داده می شود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫درخواست اعالم شده مبنی بر برپایی موکب باشد‪ ،‬بعد از‬ ‫انجام فرایند مربوط به سازمان تبلیغات اسالمی‪ ،‬به واحد‬ ‫کنترل نظارت جهت تایید نهایی ارجاع داده می شــود‪.‬‬ ‫بقایی با بیان اینکه حدود ‪ ۴۰۰‬نقطه از شــهر اصفهان‬ ‫که امکان برپایی موکب وجود دارد‪ ،‬شناسایی و در پنج‬ ‫سطح دسته بندی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬برای نقاط درجه یک‬ ‫تسهیالتی همچون زیرساخت های برق و فاضالب در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ ،‬اما هیئت ها باید در این موارد که‬ ‫امکان قرار دادن صندلی و تلویزیون شهری دارند‪ ،‬نکات‬ ‫الزم را رعایت کننــد‪ .‬او خطاب به متولیان هیئت های‬ ‫مذهبی تاکید کرد‪ :‬اندازه داربست ها سه در چهار است و‬ ‫به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد روی المان های شهری‪،‬‬ ‫سیلک نصب شود‪ ،‬لذا هیچ اطالع رسانی و کار تبلیغاتی‬ ‫نباید در قالب ســیلک ارائه شود‪ .‬معاون محیط زیست و‬ ‫خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه اولویت اول‬ ‫برای نصب تبلیغات ویژه ماه محرم‪ ،‬تک پایه است و اگر‬ ‫امکان ان وجود نداشته باشد‪ ،‬مجوز نصب داربست صادر‬ ‫خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬به هیچ عنوان برای محتواهای خارج‬ ‫از امور فرهنگی‪ ،‬مجوز نصب داربســت نمی دهیم‪ ،‬زیرا‬ ‫تبلیغات باید صرفًا جهت امور عام المنفعه و خیریه باشد‪.‬‬ ‫برای افزایش استفاده از درامد ناپایدار ساخت وساز انگیزه نداریم‬ ‫شهروندان به ان دسترسی داشته باشند‪ ،‬اعم از فضای حقیقی و‬ ‫مجازی انجام می شود و بر اساس مراحل قانونی با حضور افراد‬ ‫عالقه مندبرایحضوردرانجاماینامور‪،‬کمیسیون هایمربوطه‬ ‫برگزار و عقد قرارداد انجام می شــود‪ .‬در ادامه تمام اطالعات‬ ‫مربوط به این قراردادها در سامانه شفافیت شهرداری بارگذاری‬ ‫می شود؛ به عنوان مثال مشخص است که چه پیمانکاری با چه‬ ‫مبلغی برای چه پروژه ای فعالیت می کند‪ .‬در خصوص فروش‬ ‫اقالم یا اجاره امالک نیز تمام موارد به صورت مزایده برگزار و‬ ‫اطالع رسانی های الزم انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چه اقداماتی در این دوره مدیریت شهری در‬ ‫راستای تعامل بهتر بخش خصوصی و سازندگان‬ ‫شــهر با حوزه مالی و اقتصادی شهر انجام شده‬ ‫است؟‬ ‫از اینکه در این فضا رضایت مندی ایجاد شده است‪ ،‬بسیار‬ ‫خرسندیم؛ البته در گذشته نیز اقدامات خوبی انجام شده است‪،‬‬ ‫اما ممکن است روش ها و فرمول ها متفاوت باشد‪ .‬در ارتباط با‬ ‫فرایند صدور پروانه ساختمانی‪ ،‬فرمول محاسبات را به طور کامل‬ ‫شفاف سازیکردیمبه طوری کهشهروندمی داندمبلغیکهبرای‬ ‫دریافت پروانه ساختمانی پرداخت می کند‪ ،‬بر اساس چه فرمولی‬ ‫محاسبه شده است؛ حتی فعاالن حوزه صنعت ساخت وساز نیز‬ ‫می توانند با کم وزیاد کردن متراژ‪ ،‬به ارقام موردنظر خود برسند‪.‬‬ ‫با توجه به شــفاف تر شدن فرمول محاسبات صدور پروانه در‬ ‫این دوره مدیریت شــهری‪ ،‬فعاالن صنعت ساخت وساز نیز‬ ‫بهتر از گذشته استقبال می کنند؛ یکی از وظایف معاونت مالی‬ ‫و اقتصادی این است که اگر تعارض هایی در این فرایندها وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬پاسخگوی دغدغه انبوه سازان باشد و در صورت‬ ‫لزومتغییراتیدرفرموالسیون هاایجادکند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬میزان دخل و خرج و مباحث مالی و اقتصادی‬ ‫شهرداری چگونه در اختیار شــهروندان قرار‬ ‫می گیرد؟‬ ‫بر اســاس قانون هر شــش ماه یک بار بایــد درامدها و‬ ‫هزینه های شــهرداری را در اختیار شورای اسالمی شهر قرار‬ ‫دهیم و پس از تایید این شورا به اطالع شهروندان برسانیم‪ ،‬لذا‬ ‫این اقدام در تمام دوره های مدیریت شهری انجام شده است‪ .‬هر‬ ‫شش ماه یک بار گزارش مربوط به درامدهای شهرداری‪ ،‬میزان‬ ‫درامد این نهاد از عوارض ساخت وســاز‪ ،‬عوارض ارزش افزوده‪،‬‬ ‫اموال منقول یا غیرمنقول و سایر موارد‪ ،‬همچنین هزینه های‬ ‫جاری و اقدامات انجام شــده در حوزه عمران شــهر‪ ،‬منتشر‬ ‫می شود‪ .‬هرسال پیش از اینکه وارد عملیات مالی شویم‪ ،‬میزان‬ ‫بودجه ای را بر اساس برنامه های باالدستی تدوین می کنیم که‬ ‫پس از تصویب شورای اسالمی شهر‪ ،‬به عنوان بودجه مصوب‬ ‫سالمنتشرمی شود‪.‬پس ازاینکهعملیاتمالیبهسرانجامرسید‪،‬‬ ‫تمام اسناد به تفریغ بودجه تبدیل می شود و سپس با بررسی‬ ‫و تایید سند تفریغ بودجه توسط حسابرسان منتخب شورای‬ ‫اسالمی شهر‪ ،‬منتشر می شود‪ .‬به عبارتی دخل و خرج شهرداری‬ ‫در دو قالب گزارش های شش ماهه درامد و هزینه و تفریغ بودجه‬ ‫مصوب ســاالنه به اطالع شهروندان می رسد و به این ترتیب‬ ‫چیزی از اقدامات مالی شهرداری باقی نمی ماند که پس از تایید‬ ‫مراجع ذی ربط به اطالع انها نرسد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایا چالش هــای پیش روی شــهر اصفهان‬ ‫به ویژه موضوع کم ابی و فضای سبز تشنه شهر‪،‬‬ ‫فرونشست زمین و مسائل مرتبط با ان‪ ،‬همچنین‬ ‫نبود اب در بســتر زاینــده رود مباحث مالی و‬ ‫اقتصادی شهر را تحت تاثیر قرار می دهد و در این‬ ‫راستاچاره اندیشیشدهاست؟‬ ‫اقتصاد شهری موضوعی علمی و عملیاتی پیچیده است که‬ ‫بعضی از این موارد نگرانی هایی ایجاد می کند؛ به هرحال در طول‬ ‫سالیان سال‪ ،‬تغییرات اقلیمی و بارگذاری هایی که روی زمین‬ ‫انجام می شود ممکن است در هر نقطه ای تغییرات زیرساختی‬ ‫ایجاد کند و اتفاقاتی ازاین دســت بیفتــد‪ .‬اینکه بگوییم این‬ ‫موضوعاتدرشهراپیدمیشدهاسترانمی پذیریم‪،‬زیرامطالعات‬ ‫ان در حال انجام است؛ خشکی زاینده رود درد دیرینه ای است که‬ ‫گریبان شهر را گرفته است و دچار چالش های زیست محیطی‬ ‫در اصفهان شده ایم‪ ،‬غیر از این موضوعات االینده بودن فضای‬ ‫شهر می تواند در مباحث فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و روانی شهر ایجاد‬ ‫اشکال کند‪ .‬با توجه به اینکه درصدد افزایش کیفیت زندگی‬ ‫ادامه از صفحه یک‪ :‬بخشی از مشکالت اصفهان نیز به‬ ‫ناهماهنگی در بیان و پیگیری مطالبات باز می گردد و همین‬ ‫موضوع سبب می شود برایند اقدامات هم افزا نبوده و به نتیجه‬ ‫نرسد‪.‬‬ ‫در همین زمینه به تازگی با انتشار امار مقایسه ای نرخ بیکاری‬ ‫استان در فصل بهار‪ ،‬مشخص شد امار ‪ 8/9‬درصدی سال‬ ‫‪ 1400‬به ‪ 12/3‬درصد در سال ‪ 1401‬افزایش یافته و نرخ‬ ‫مشارکت اقتصادی از ‪ 42/1‬به ‪ 40/5‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬اما در این زمینه معاون هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫استانداری اصفهان به جای تبیین مشکالت روزافزون استان‬ ‫از جمله موارد مربوط به اب‪ ،‬انرژی و مسائل مرتبط با تسهیل‬ ‫فعالیت های اقتصادی و تالش برای جلب توجه دولت و جذب‬ ‫حمایت های الزم در این زمینه‪ ،‬به دنبال توجیه موضوع برامده‬ ‫است‪ .‬او در این زمینه گفته است‪« :‬در بهمن ماه موضوع حذف‬ ‫ارز ترجیحی و یارانه نقدی را داشته ایم که بسیاری از واحدهای‬ ‫صنعتی از این مسئله متاثر هستند که در استان های دیگر‬ ‫اثر کمتری دارد‪ .‬اصفهان رتبه اول تولید شیر‪ ،‬گوشت و مرغ‬ ‫کشور را دارد که حذف ارز ترجیحی شوکی را در اردیبهشت ماه‬ ‫وارد کرد و تعدادی از واحدها به تعدیل نیرو اقدام کردند‪».‬‬ ‫تقلیل مشکالت اصفهان به موضوع ارز ترجیحی و یارانه‬ ‫نقدی از جمله مواردی است که زمینه ساز نمایش چهره‬ ‫بزک شده از اصفهان برای پیگیری مطالبات مهم و اثرگذار‬ ‫خواهد شد‪ .‬استانداری اصفهان بایستی باتکیه بر همین امار و‬ ‫روایت مستند از انچه برای حل ان موردنیاز است به دنبال‬ ‫تسریع در تحقق وعده های کالن دولت برای حل مشکالت‬ ‫اصفهان باشند‪ .‬در چنین فضایی و با چنین شرایطی باید پرسید‬ ‫مخاطب استاندار اصفهان کیست؟‬ ‫خبر‬ ‫ضرورت شناسایی افرادی که‬ ‫واکسن کرونا دریافت نکردند‬ ‫معاون شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫«با توجه به اینکه شفافیت یکی از نکات اصلی و کلیدی‬ ‫این دوره مدیریت شــهری اصفهان است و در قسمت های‬ ‫مختلف شهرداری دنبال می شود‪ ،‬دخل و خرج ان در دو قالب‬ ‫گزارش های شش ماهه درامد و هزینه و تفریغ بودجه مصوب‬ ‫ساالنه به اطالع شهروندان می رسد‪».‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬با توجه به اینکه یکی از موضوعات مهم‬ ‫شهرداری ها‪ ،‬مباحث مالی و اقتصادی است و هر انچه مربوط‬ ‫به هزینه و درامد می شود و برای توسعه شهر و مسائل عمرانی‪،‬‬ ‫فرهنگی و تفریحی ان نیاز است‪ ،‬باید توسط کارشناسان این‬ ‫حوزه براورد هزینه و درباره ان تصمیم گیری شــود‪ ،‬همه این‬ ‫مسائل در معاونت مالی و اقتصادی شهرداری موردبررسی قرار‬ ‫می گیرد تا بودجه شهرداری ها بدون شبهه صرف امورات شهر‬ ‫شود‪ .‬مدیریت شهری اصفهان درصدد است تا از فناوری های‬ ‫روز در تمام زمینه های مرتبط با امور شــهری بهره مند شود و‬ ‫به دلیل اینکه موضوع اداره کردن شــهر اقدام ویژه و مشکلی‬ ‫است و شهرداری به عنوان خط اول ارائه خدمات به طور دائمی‬ ‫در معرض قضاوت شــهروندان قــرار دارد‪ ،‬این نهاد از جمله‬ ‫سازمان هایی است که مطابق با قانون باید به منظور پشتیبانی‬ ‫مالی انجام خدمات‪ ،‬هزینه امورات را به طور مستقیم از شهروندان‬ ‫دریافت کند‪ .‬با توجه به مطرح شدن موضوعات مهمی از جمله‬ ‫شــفافیت و عدالت محوری در دوره ششــم مدیریت شهری‬ ‫اصفهان و راه اندازی سامانه شفافیت و ارتقای سالمت اداری‪،‬‬ ‫بخشی از این اهداف به ویژه در حوزه اقتصادی در حدود ‪ ۲۷۰‬روز‬ ‫مدیریت شهری جدید محقق شده است‪ ،‬لذا برای اگاهی بیشتر‬ ‫از اقدامات انجام شده گفت وگویی را با محسن رنجبر‪ ،‬معاون‬ ‫مالی و اقتصادی شهردار اصفهان انجام داده ایم که مشروح ان‬ ‫را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چه محورهایی با موضوع شفافیت در حوزه‬ ‫مالی و اقتصادی به عنوان نکات کلیدی دوره ششم‬ ‫مدیریتشهریاصفهاندنبالمی شود؟‬ ‫شــفافیت یکی از نکات اصلی و کلیدی فعالیت این دوره‬ ‫مدیریت شهری است که در قسمت های مختلف شهرداری‬ ‫دنبال می شود؛ در حوزه مالی و اقتصادی نیز موضوع شفافیت‬ ‫در عقد قراردادها‪ ،‬دریافت هزینه هایی که شهروندان باید بابت‬ ‫ارائه خدمات به شهرداری پرداخت کنند و دیگر موارد مربوط‬ ‫به معاونت مالی و اقتصادی‪ ،‬وجود دارد و ســعی می کنیم این‬ ‫شفافیت را در اختیار شهروندان قرار دهیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شــفافیت در قراردادهایی که به انها اشاره‬ ‫کردید‪،‬چگونهدنبالمی شود؟‬ ‫تشریفات انجام معامالت تمام قراردادهایی که شهرداری‬ ‫درصدد است با طرفین خود منعقد کند‪ ،‬بر اساس قوانین و حدود‬ ‫اختیارات معامالت کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ که مصداق این‬ ‫معامالت هرسال توسط هیئت دولت تعیین و ابالغ می شود‪،‬‬ ‫متفاوت خواهد بود‪ .‬به عنوان مثال برای معامالت عمده‪ ،‬باید‬ ‫تشــریفات برگزاری مناقصه انجام شــود‪ ،‬لذا انتشار اگهی و‬ ‫اطالع رســانی از طریق تمام دســتگاه هایی که ممکن است‬ ‫مخاطباستانداراصفهان‬ ‫کیست؟‬ ‫عکس‪:‬ایمنا‬ ‫می گفتند اجاره نشینی خوش نشینی است‪ ،‬حاال اما مستاجران‬ ‫با کوله باری از غم‪ ،‬بار سنگین این عنوان را به دوش می کشند‬ ‫و چشم به اینده ای دارند که ان ها هم صاحبخانه نام بگیرند‪.‬‬ ‫مشغول کار است که صدای پیامک به گوشش می رسد‪ .‬تا‬ ‫خود را به گوشی برساند خدا خدا می کند که این بار تبلیغ فالن‬ ‫محصول کذایی و پیشنهادهای جذاب سفر و گردشگری‬ ‫نباشد‪ ،‬پیامکی از بانک باشد تا خبر از پرداخت حقوق ماه را‬ ‫بدهد؛ اما هیچ کدام نیست‪ .‬پیامک صاحبخانه است که او‬ ‫را دعوت کرده تا در جلسه ای قرارداد جدید را امضا کنند‪.‬‬ ‫شاید خواسته خیال خودش و مستاجر را راحت کند که مبلغ‬ ‫پیشنهادی را هم پیامک کرده‪ ،‬شاید هم فرصت داده تا‬ ‫مستاجر در خلوت‪ ،‬با خشم و دلخوری یا غم خود کنار بیاید و‬ ‫بعد پای معامله حاضر شود‪ .‬متن پیامک این است‪…« :‬مبلغ‬ ‫ودیعه امسال شما از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬می شود ‪ ۱۷۰‬میلیون‬ ‫تومان و اجاره از یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪ ،‬می شود ‪۳‬‬ ‫میلیون تومان!‪ »....‬این یک داستان کوتاه نبود‪ ،‬وصفی از حال‬ ‫و روز بسیاری از مستاجرانی بود که این روزها دیگر توانی‬ ‫برای به دنبال خانه گشتن هم ندارند‪ ،‬چون می دانند مخالفت‬ ‫با پیشنهاد صاحبخانه‪ ،‬یعنی بی خانه شدن‪ .‬پس بهتر است از‬ ‫خوشی هایشان بزنند و صاحبخانه را شاد کنند و با مبلغی بیشتر‬ ‫به اصطالح گذشته ها خوش نشین بمانند!‬ ‫عده دیگری از مستاجران اما‪ ،‬حتی اگر همه جیب های خود‬ ‫را خالی کنند باز هم از پس افزایش ودیعه و اجاره برنمی اید‪.‬‬ ‫پس باید دنبال راه دیگری باشند‪ .‬وام ودیعه خبر خوشی است‬ ‫که رسانه ها اعالم می کنند اما از چند صد هزار خانواده مستاجر‬ ‫مشمول وام‪ ،‬تا کنون فقط ‪ ۳‬هزار خانواده وام ودیعه مسکن‬ ‫را دریافت کرده اند و باقی مستاجران باید فکری دیگر کنند‪.‬‬ ‫این خبری است که به تازگی در رسانه ها منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ودیعه ای که ‪ ۴‬برابر شد‬ ‫علیزاده شهروندی است که یکی از همان پیامک های عجیب‬ ‫و غریب صاحب خانه اخیرًا به دستش رسیده است‪ .‬او به مهر‬ ‫می گوید‪ :‬به علت اینکه توان مالی چندانی برای پرداخت اجاره‬ ‫بها و ودیعه نداشتم با حمایت یکی از اقوام در ملک ان ها‬ ‫ساکن شدم‪ .‬مبلغی برای اجاره تعیین نکردند و خانه با ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬رهن کامل شد‪ ،‬حاال اما ناگهان این مبلغ را‬ ‫به ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان رسانده اند و من که با حقوق کارگری‬ ‫زندگی می کنم از عهده پرداخت این مبلغ برنمی ایم‪.‬‬ ‫او که از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن است ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬من و همسرم کار می کنیم تا از عهده مخارج زندگی‬ ‫بربیاییم‪ ،‬حاال منتظر جواب بانک هستیم تا ببینیم بیست روز‬ ‫بعد از اینکه مدارک خود را به بانک تحویل دادیم وام به ما‬ ‫پرداخت می شود یا نه‪ .‬فع ً‬ ‫ال منتظر هستیم و نمی دانیم چطور‬ ‫باید ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان را تهیه کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬قانونی که صاحبخانه ها ان را رعایت‬ ‫نمی کنند‬ ‫صدری شهروند دیگری است که در محدوده میدان احمداباد‬ ‫ساکن است‪ .‬او معتقد است قانون افزایش ‪ ۲۵‬درصد اجاره بها‬ ‫را هیچکدام از صاحبخانه ها رعایت نمی کنند‪ .‬او می گوید‪ :‬دو‬ ‫سال پیش مبلغ اجاره منزل ما ‪ ۷۰۰‬هزار تومان بود و سال‬ ‫گذشته به یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان رسید‪ ،‬اما امسال‬ ‫صاحبخانه شرط تمدید را افزایش اجاره به ‪ ۲‬میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تومان می داند‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬من یک کارمند هستم و ماهی ‪ ۶‬میلیون تومان‬ ‫درامد دارم‪ .‬بخش زیادی از حقوق من خرج پرداخت اجاره‬ ‫و تامین مخارج زندگی می شود‪ ،‬حاال شما بگویید با این‬ ‫اوضاع من کی می توانم خانه ای بخرم و از بی رحمی برخی‬ ‫صاحبخانه ها خالص شوم؟!‬ ‫‪ ÁÁ‬درامدی برای پرداخت اجاره نداریم‬ ‫مظفری زن بد سرپرستی است که در یکی از مناطق‬ ‫حاشیه ای اصفهان زندگی می کند‪ .‬همسرش به تازگی از‬ ‫زندان ازاد شده و به صورت پاره وقت کارگری می کند که‬ ‫البته به گفته او‪ ،‬بخش زیادی از درامدش صرف خرید مواد‬ ‫مخدر می شود! ‪ ۵‬فرزند کوچک دارد و می گوید‪ :‬خرج زندگی‬ ‫ما فقط با کمک های ‪ ۳۰۰‬هزار تومانی کمیته امداد و یارانه‬ ‫تامین می شود‪.‬درباره وضعیت ملک بسیار محقر و مخروبه ای‬ ‫که در ان زندگی می کند از او می پرسیم که می گوید‪ :‬اینجا‬ ‫اجاره نشین هستیم‪ ،‬با ‪ ۲۵‬میلیون تومان ودیعه و ماهی ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار تومان کرایه! حاال صاحبخانه می خواهد ودیعه را ‪۶۰‬‬ ‫میلیون تومان و کرایه را یک میلیون تومان کند‪ .‬ما هم توانایی‬ ‫پرداخت این مبلغ را نداریم و همین روزهاست که با ‪ ۵‬بچه قد‬ ‫و نیم قد اواره شویم‪.‬از حاشیه نشین تا باالنشین‪ ،‬هرکس به‬ ‫اندازه وسعت مالش خانه ای کرایه کرده اما حاال همه ان ها از‬ ‫افزایش سرسام اور مبلغ ودیعه و کرایه حیران هستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اجاره را طبق عرف باال بردم‬ ‫اگر پای صحبت صاحبخانه ها بنشینیم ان ها هم توجیهاتی‬ ‫برای افزایش ودیعه و کرایه ها دارند‪ .‬ناظمی یکی از از مالکان‬ ‫است که به مهر می گوید‪ :‬من یک معلم بازنشسته هستم‪ ،‬چند‬ ‫سال پیش به سختی و با فراهم کردن وام و قرض و… خانه‬ ‫قدیمی ام را ساختم تا اجاره بدهم و کمک خرجی برای زندگی‬ ‫باشد‪ .‬خودتان می دانید وقتی بچه ها بزرگ می شوند و ازدواج‬ ‫می کنند هزینه های زندگی پدر و مادر کمتر که نمی شود هیچ‪،‬‬ ‫بیشتر هم می شود‪.‬او ادامه می دهد‪ :‬در سال هایی که مستاجر‬ ‫داشتم هیچ وقت به دنبال ازار و اذیت ان ها نبودم اما مبلغی‬ ‫که برای ودیعه و کرایه تعیین می کنم طبق عرف است‪ .‬البته‬ ‫معمو ًال قرارداد را به بنگاه مشاور امالک نمی بریم تا درگیر‬ ‫هزینه های سنگین اضافه تری نشویم‪ .‬خودمان با هم کنار‬ ‫می اییم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬خدا کمک می کند‬ ‫بهرامی مالک دیگری است که در یکی از مناطق متوسط‬ ‫اصفهان یک واحد اپارتمان را با مبلغی بسیار کمتر از انچه‬ ‫در بازار است به مستاجر کرایه داده‪ .‬او به مهر می گوید‪ :‬جوان‬ ‫هستند و دو فرزند کوچک دارند‪ .‬من هم حقوق بازنشستگی‬ ‫دارم و معتقدم اگر به مردم خدمت کنیم خداوند هم دست ما را‬ ‫می گیرد‪ .‬بنابراین خیلی کمتر از سقف تعیین شده دولت‪ ،‬کرایه‬ ‫امسال را باال بردم‪ .‬مستاجر هم راضی است‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 26‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4399‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهروندان در محیط شهر هستیم‪ ،‬بهترین راهکار در تمام امور‬ ‫را مشارکت انها می دانیم‪ ،‬به ویژه در مواردی همچون نگهداری‬ ‫شهر‪ ،‬مدیریت پســماند‪ ،‬نماها و هر انچه به کالبد شهر جان‬ ‫می دهد‪ .‬با مشارکت شهروندان در اقتصاد شهر‪ ،‬می توان اقدامات‬ ‫خوبی انجام داد و زیرساخت های شهر را در یک بازی برد برد‬ ‫توسعه داد تا اقتصاد پویا و روبه جلو و به روز داشته باشیم‪ .‬امیدواریم‬ ‫بتوانیم با افزایش مشارکت شهروندان در امور اقتصادی شهر و‬ ‫تقویتزیرساخت ها‪،‬سرانه هایموردنیازشهروندانبرایزندگی‬ ‫بهتر بیش ازپیش فراهم شود تا شهروندان از مواهب اقتصادی‬ ‫شهر عالوه بر مواهب زیست محیطی و فرهنگی و اجتماعی‬ ‫برخوردارشوند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایا مقدمات الزم برای مشــارکت شهروندان‬ ‫انجام شده است؟‬ ‫در حال حاضر مباحث مربوط به صندوق مشارکت جمعی‬ ‫را در انجام پروژه های شــهری پیش می بریم و از بازار مالی و‬ ‫سرمایه استفاده ویژه تر خواهیم کرد؛ سازمان سرمایه گذاری و‬ ‫مشارکت های مردمی شهرداری نیز با رویکرد نوین اقدامات‬ ‫علمی و مباحث تئوریک را پیش برده است که به زودی جزئیات‬ ‫این موضوعات به اطالع عموم خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بیشتریندرامدشهرداریازکداممنابعاستو‬ ‫بیشتردرامدهاکجاهزینهمی شود؟‬ ‫به رغم اینکه درامدهایی همچــون فروش اموال منقول‪،‬‬ ‫فروش امالک شهرداری‪ ،‬مالیات بر ارزش افزوده یا دریافت وام از‬ ‫بازار مالی در شهرداری وجود دارد‪ ،‬اما بخش عمده ان درامدهای‬ ‫ناشــی از صدور پروانه ساختمانی و عوارض است که درصدد‬ ‫هستیم درامدهای متنوع را به سمت درامدهای مشارکتی پیش‬ ‫ببریم؛ به عبارتی از موجودی های شهر درامد داشته باشیم نه‬ ‫اینکه بارگذاری های جدید در شهر ایجاد کنیم‪ ،‬زیرا بارگذاری‬ ‫جدید به معنای ان است که زیرساخت های متناسب نیز باید‬ ‫افزایش یابد‪ .‬برای افزایش استفاده از منابع درامدی ناپایدار که‬ ‫به حوزه ساخت وساز بازمی گردد‪ ،‬انگیزه زیادی نداریم و درصدد‬ ‫هستیم از مسیر مشارکت‪ ،‬زیرساخت های شهر را به گونه ای‬ ‫که برد‪-‬برد اقتصادی با مشارکت کننده باشد‪ ،‬توسعه دهیم که‬ ‫این نوع جذب درامد و مشارکت کیفیت زندگی را بهتر از قبل‬ ‫توسعه می دهد‪ .‬در بخش هزینه ها نیز الزم است به این نکته‬ ‫اشاره کنم که هزینه های نظافت و رفت وروب شهر‪ ،‬جمع اوری‬ ‫پسماندها و مدیریت ان‪ ،‬مباحث مربوط به حمل ونقل عمومی‬ ‫و فضای ســبز شهر و نظم و انضباطی که باید در شهر حاکم‬ ‫باشد‪ ،‬توسط شهرداری انجام می شود‪ .‬از سوی دیگر پروژه های‬ ‫بزرگی همچون رینگ چهارم و خط دو قطار شهری هزینه های‬ ‫زیادی را به شهرداری تحمیل می کند؛ هزینه پشتیبانی از مترو‪،‬‬ ‫اتوبوسرانی و نگهداری ایستگاه های اتش نشانی‪ ،‬هزینه هایی‬ ‫است که انجام می شود‪ .‬امسال بودجه شهرداری بالغ بر ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۷۰‬میلیارد تومان اســت که در بخش های مختلف هزینه‬ ‫می شود تا اصفهان روزبه روز پیشرفت کند‪ ،‬اما درمجموع شرایط‬ ‫مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان خوب است‪.‬‬ ‫نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫واکسن مطمئن ترین مسیر برای پیشگیری است ازاین رو‬ ‫افرادی که هنوز واکسن نزدند باید شناسایی و توجیه شوند‬ ‫که واکسیناسیون نه تنها برای خودشان موثر است بلکه‬ ‫می تواند از انتشار بیماری به دیگران جلوگیری کند‪.‬‬ ‫اصغر سلیمی در خصوص موج هفتم کرونا در کشور به‬ ‫ایمنا گفت‪ :‬با توجه به برداشته شدن فاصله های اجتماعی‬ ‫در سطح جامعه و استفاده نکردن مردم از ماسک؛ موج‬ ‫هفتم کرونا شیوع پیدا کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بسیاری از‬ ‫افراد در اماکن سرپوشیده از ماسک استفاده نکردند و‬ ‫بسیاری هم به صورت کامل واکسینه نشدند‪ ،‬ازاین رو‬ ‫باید دولت اقداماتی در راستای تزریق سه دوز واکسن‬ ‫کرونا به همه مردم انجام دهد‪ .‬همچنین افرادی که سه‬ ‫دوز کامل واکسن را دریافت کردند و شش ماه از اخرین‬ ‫دوز ان های می گذرد برای تزریق دوز چهارم اقدام کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تنها راهی که اکنون برای کنترل موج هفتم کرونا‬ ‫وجود دارد واکسیناسیون و رعایت فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫است؛ که واکسیناسیون امری ضروری است که باید‬ ‫نسبت به ان برنامه ریزی الزم انجام شود و مردم تزریق‬ ‫واکسن را الزم و ضروری بدانند‪ .‬او با بیان اینکه با تزریق‬ ‫دوز چهارم واکسن شاهد ابتالی کمتر افراد به سویه‬ ‫جدید کرونا خواهیم بود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬از زمانی که‬ ‫واکسیناسیون انجام شد موارد جدید ابتال به کرونا کاهش‬ ‫پیدا کرد‪ .‬اکنون هم اگر مواردی از کرونا مشاهده می شود‬ ‫به این دلیل است که برخی سه دوز کامل واکسن را‬ ‫دریافت نکردند‪.‬سلیمی افزود‪ :‬در حال حاضر با وجود گرما‬ ‫و شرایط موجود اگر به مردم گفته شود از ماسک استفاده‬ ‫کنند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند شاید نپذیرند اما‬ ‫رعایت فاصله اجتماعی‪ ،‬استفاده از ماسک و تزریق واکسن‬ ‫در پیشگیری و تبعات بیماری موثر است‪ .‬او با اشاره به‬ ‫اینکه بخش اندکی از جامعه هنوز هیچ دوزی از واکسن‬ ‫را دریافت نکردند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬واکسن مطمئن ترین مسیر‬ ‫برای پیشگیری است‪ .‬ازاین رو افرادی که هنوز واکسن‬ ‫نزدند باید شناسایی و توجیه شوند که واکسیناسیون نه تنها‬ ‫برای خودشان موثر است بلکه می تواند از انتشار بیماری‬ ‫به دیگران جلوگیری کند‪ .‬نماینده مردم سمیرم در مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬اگر افراد واکسن نزده باشند برای‬ ‫خانواده خود و افراد دیگر جامعه مشکالتی را به وجود‬ ‫می اورند؛ سیستم بهداشت و درمان باید این افراد را نسبت‬ ‫به تزریق واکسن توجیه کند‪.‬‬ ‫واکنشحاجی دلیگانیبه‬ ‫وضعیت معلمان خرید خدمات‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تعداد‬ ‫معلمان ایثارگر مشمول قانون تبدیل وضعیت استان‬ ‫اصفهان را ‪ ۸۶۰‬نفر اعالم کرد و گفت‪ :‬احکام استخدامی‬ ‫‪ ۱۱۴‬نفر از این تعداد صادر و کد استخدامی انها تایید شد‬ ‫درحالی که برای حدود ‪ ۶۰۰‬نفر از انها حکم استخدامی‬ ‫صادر شده اما هنوز کد استخدامی به انها اختصاص‬ ‫پیدا نکرده است‪ .‬حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص‬ ‫اعتراض معلمان خرید خدمات اظهار کرد‪ :‬یک تبعیض‬ ‫ناروا بین استان ها در زمینه اجرای قانون استخدام معلمان‬ ‫خرید خدمات فرزند ایثارگر اتفاق افتاده است که تمام‬ ‫افراد مشمول این قانون در استان های خراسان رضوی‪،‬‬ ‫قم‪ ،‬مازندران و برخی استان های دیگر با استفاده از این‬ ‫امتیاز تبدیل وضعیت شدند و حتی حقوق یک ماه خود را‬ ‫دریافت کردند‪ .‬او از توقف اجرای این قانون در اصفهان و‬ ‫برخی استان های دیگر خبر داد و افزود‪ :‬یا قانونی نباید اجرا‬ ‫شود و یا بدون تبعیض و برای تمام مشموالن ان باید در‬ ‫دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫راه اندازی واحد پیرولیز‬ ‫ضایعات خطوط پردازش‬ ‫پسماند در اصفهان‬ ‫نصب ‪ ۴۰‬المان و ‪ ۲‬هزار‬ ‫پرچم در شهر به مناسبت‬ ‫عید غدیر خم‬ ‫گـروه اصفهـان‪ :‬سرپرسـت سـازمان زیباسـازی‬ ‫شـهرداری اصفهـان از نصب ‪ ۴۰‬المـان و ‪ ۲‬هزار پرچم‬ ‫در شـهر بـه مناسـبت عیـد غدیـر خم خبـر داد‪.‬‬ ‫حمیـد قنادنیـا بـا اعلام این خبـر گفـت‪ :‬همزمان‬ ‫بـا فـرا رسـیدن عیـد سـعید غدیر خـم شـهر اصفهان‬ ‫توسط سـتاد اذین بندی سـازمان زیباسـازی شهرداری‬ ‫اصفهـان‪ ،‬فضای شـهری مهیـای این عید با سـعادت‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬نصـب ‪ ۴۰‬المان با موضوع امـام علی (ع)‬ ‫و غدیـر خـم در میادیـن و چهارراه های شـهر اصفهان‬ ‫و ‪ ۲‬هـزار پرچـم مزیـن بـه کلمه «علـی ولـی ا‪ »...‬در‬ ‫عرشـه پل هـای مناطـق پانزده گانه شـهر از جمله این‬ ‫اقدامات اسـت‪ .‬قنادنیا از نصب طرح دیـواره پازلی ارگ‬ ‫جهان نمـا در میـدان امـام حسـین (ع) با موضـوع عید‬ ‫غدیرخـم خبـر داد و اظهـار کـرد‪ :‬ایـن طرح بـه جمله‬ ‫«علـی مـع الحـق والحـق مـع العلـی» از کالم پیامبر‬ ‫اسلام (ص) دربـاره حضـرت علـی (ع) مزیـن شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اغاز عملیات شست وشوی‬ ‫درختان شهر اصفهان‬ ‫مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز‬ ‫شـهرداری اصفهـان از اغـاز عملیـات شست وشـوی‬ ‫درختـان و درختچه هـای ایـن کالن شـهر بـا توجه به‬ ‫الودگـی هـوا خبـر داد‪.‬‬ ‫مجیـد عرفان منـش به ایمنا گفت‪ :‬یکـی از بندهای‬ ‫قـرارداد حفـظ و نگهـداری فضای سـبز بـا پیمانکاران‬ ‫عملیـات مربـوط بـه درخت شـویی عرصه پیمـان انها‬ ‫است‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬بـا توجه بـه اهمیت و تاثیر شست وشـوی‬ ‫درختـان و درختچه هـای سـطح شـهر در طـراوت و‬ ‫شـادابی انهـا بـه لحـاظ پاک شـدن سـطح برگ هـا از‬ ‫گـرد و غبـار و االینده هـای محیطـی‪ ،‬افزایـش میزان‬ ‫فتوسـنتز‪ ،‬صرفه جویی در میزان سـم مصرفی و کاهش‬ ‫الودگی های زیسـت محیطی به واسـطه کنترل نسـبی‬ ‫برخـی از افـات برگ هـا‪ ،‬شست وشـوی درختـان و‬ ‫درختچه هـای شـهر اغاز می شـود‪ .‬مدیرعامل سـازمان‬ ‫پارک هـا و فضای سـبز شـهرداری اصفهان ادامـه داد‪:‬‬ ‫تمـام درختـان واقـع در معابـر اصلـی و فرعـی سـطح‬ ‫مناطـق و سـازمان های وابسـته بـا اسـتفاده از محلول‬ ‫اب و صابـون مخصـوص درخت شـویی (صابـون‬ ‫پتاسـیم) یا مـاده شـوینده معمولـی توصیه می شـود‪.‬‬ ‫او تصریـح کرد‪ :‬این روش بـدون ایجاد الودگی های‬ ‫زیسـت محیطی و تحمیـل هزینه هـای سـنگین‬ ‫سم پاشـی‪ ،‬موجـب خشک شـدن جلد بـدن افـات و از‬ ‫بین رفتن انها می شـود‪ ،‬در سـال های گذشـته عملیات‬ ‫شست وشـوی درختـان موجـب کاهـش حداقـل یـک‬ ‫نوبـت سمپاشـی عمومـی درختان سـطح شـهر شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 26‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4399‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫پیشرفت ‪ 87‬درصدی خط یک مترو اصفهان‬ ‫روز گذشــته مدیرعامل ســازمان قطار‬ ‫شهری اصفهان و حومه در جمع اصحاب‬ ‫رسانه گفت‪ :‬تکمیل و توسعه قطار شهری‬ ‫اصفهان نیازمند تامین اعتبار است‪ .‬به گفته‬ ‫سید محسن واعظی فر مجلس در سال ‪۷۷‬‬ ‫فاطمهکاویانی برای ‪ ۵‬کالن شهر بودجه مترو اختصاص‬ ‫داد و بر همین اســاس اصفهان از سال ‪ ۸۰‬خط های مترو را‬ ‫شروع کرد؛ در همین راستا خط یک مترو اصفهان در سال ‪۸۴‬‬ ‫و خط ‪ ۲‬هم در سال ‪ ۸۵‬در شورای عالی ترافیک تصویب شد‪.‬‬ ‫واعظی فر با بیان اینکه کار اجرایی خط یک مترو درون شهری‬ ‫اصفهان در حدود ‪ 21/2‬کیلومتر اجرا شده گفت‪ :‬در این خط‬ ‫‪ ۲۰‬ایستگاه فعال وجود دارد این در حالی است که در میدان‬ ‫امام حسین یک ایستگاه تبادلی با خط ‪ ۲‬وجود دارد‪ .‬او در ادامه‬ ‫از پیشرفت ‪ 87‬درصدی خط یک مترو اصفهان خبر داد و بیان‬ ‫داشت‪ :‬کسری ‪ ۱۳‬درصدی خط یک مترو اصفهان به دلیل‬ ‫کمبود تعداد رام قطار است که این موضوع نیز از کمبود بودجه‬ ‫نشات می گیرد‪ .‬واعظی فر اضافه کرد‪ 33 :‬رام قطار برای خط‬ ‫یک مترو نیاز اســت تا سرفاصله قطارها به ‪ 2/5‬دقیقه برسد‬ ‫اما در حال حاضر ‪ ۱۴‬رام قطار فعالیت دارد و سرفاصله ها ‪11‬‬ ‫دقیقه است و تمام این موارد ضرورت توجه و تامین اعتبار برای‬ ‫تجهیز و خرید رام قطارها را نشان می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان‬ ‫و حومه بــا انتقاد از اینکه شــهرداری‬ ‫به تنهایی نمی توانــد هزینه های باالی‬ ‫تامین قطارهــا را تقبل کند عنوان کرد‪:‬‬ ‫دولت در سال های گذشته چندان کمک‬ ‫مطلوبی به شهرداری ها نداشته است به طور مثال ‪ ۴‬رام قطار‬ ‫در چین اماده تحویل به اصفهان است که به دلیل مشکالت‬ ‫مالی نتوانســته ایم تحویل بگیریم‪ .‬واعظی فر گفت‪ :‬برای‬ ‫تکمیل خط یک حدود هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان به اضافه ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیون یورو بودجه الزم است که ‪ ۱۲۰‬میلیون یوروی ان فقط‬ ‫مربوط به قطار و ‪ ۱۰‬میلیون یورو هم برای تجهیزات وابسته‬ ‫است و اگر این پول اماده شود‪ ،‬ظرف ‪ ۲‬سال اینده ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫باقیمانده خط یک به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬عملیات اجرایی توســعه خط یک مترو به‬ ‫سمت شاهین شهر امسال اغاز می شود‬ ‫مدیرعامل ســازمان قطار شهری اصفهان با بیان اینکه‬ ‫عملیات اجرایی توسعه خط یک مترو به سمت شاهین شهر‬ ‫امسال اغاز می شود‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬این مسیر نیز برای‬ ‫پنج ایســتگاه نیاز به ازادسازی و ‪ ۱۰‬رام قطار دارد که اعتبار‬ ‫موردنیاز ان ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان برای ایستگاه ها و ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫یورو برای رام و تجهیزات است‪ .‬واعظی فر با اشاره به اینکه‬ ‫مترو بهارســتان به طول ‪ 19/5‬کیلومتر در حال اجرا است و‬ ‫ریل گذاری این مسیر به سمت سپاهان شهر انجام شده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫احداث ایستگاه سپاهان شهر نیز با شهرداری اصفهان است‬ ‫که عملیات اجرایی ان اغاز شده است‪ .‬واعظی فر با بیان اینکه‬ ‫اولین ایســتگاه خط یک در خیابان امام خمینی در شهرک‬ ‫قدس قرار دارد و ایســتگاه اخر‪ ،‬یعنی بیستمین ایستگاه در‬ ‫ترمینال صفه است‪ .‬ادامه داد‪ :‬قرار است خط یک با ‪ ۵‬ایستگاه‬ ‫تا فلکه استقالل توسعه پیدا کند که شروع ان منوط به تامین‬ ‫منابع مالی ان است‪ .‬مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان‬ ‫و حومه با اشــاره به سهم دولت در ساخت مترو گفت‪ :‬طبق‬ ‫قانون ‪ ۵۰‬درصد بودجه مترو را باید دولت بدهد و ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫هم برای شهرداری است؛ ولی طی سال های گذشته از طرف‬ ‫دولت بودج ه زیادی برای ســاخت مترو تزریق نشده و این‬ ‫جلوی سرعت ساخت را گرفته اســت‪ .‬او با اشاره به خط ‪۲‬‬ ‫مترو تاکید کرد‪ :‬فعالیت اجرایی خط ‪ ۲‬از سال ‪ ۹۴‬شروع شد‬ ‫و قرار بود طی مدت ‪ ۷‬ســال‪ ۲۴ ،‬کیلومتر و ‪ ۷۰۰‬متر خط ‪۲‬‬ ‫به بهره برداری برسد که از شمال زینبیه شروع می شود و در‬ ‫جهت شمالی جنوبی تا خیابان حافظ می اید و به صورت غربی‬ ‫شرقی تا خمینی شهر ادامه پیدا می کند و در کل متشکل از ‪۲۳‬‬ ‫ایستگاه است‪ .‬واعظی فر افزود‪ :‬اولویت اول اجرا در این خط‬ ‫این بوده که ‪ ۱۴‬کیلومتر ان شروع شود که از دارک تا کهندژ‬ ‫است؛ حفاری این خط با تی‪.‬بی‪.‬ام از دارک شروع شده که تا‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫بهره برداری از خط اتوبوس تندرو‬ ‫سه راه درچه تا پایانه جی‬ ‫گروه اصفهــان‪ :‬بنا به گفته معــاون حمل ونقل و‬ ‫ترافیک شهرداری اصفهان خط اتوبوس تندرو از سه راه‬ ‫درچه‪-‬اتشگاه تا پایانه جی در شرق اصفهان با مسیری‬ ‫به طول ‪ 18‬کیلومتر و اعتباری بالغ بر ‪ 150‬میلیارد تومان‬ ‫در استانه بهره برداری قرار دارد‪.‬‬ ‫حســین حق شــناس با اعــام این خبــر گفت‪:‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن پروژه های معاونــت حمل ونقل‬ ‫و ترافیک شــهرداری اصفهان که بــا هدف خدمت‬ ‫به مســافران درون شــهری و همچنین ایجاد پایانه‬ ‫ترکیبی درون شــهری و برون شهری در پایانه جی به‬ ‫بهره برداری می رســد‪ ،‬راه اندازی خط اتوبوس تندرو از‬ ‫ســه راه درچه تا پایانه جی است‪ .‬او با بیان اینکه این‬ ‫پروژه از فروردین ‪ 1400‬اغاز شده و اینک پس از ‪15‬‬ ‫ماه در اســتانه بهره برداری قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬این خط‬ ‫اتوبوس تندرو ‪ 18‬کیلومتر مســیر را طی می کند و با‬ ‫عبور از بعضی خیابان هــای مرکزی‪ ،‬به مقصد پایانه‬ ‫مسافربری جی در شرق اصفهان می رسد‪.‬‬ ‫حق شــناس درباره جزئیات هزینه هــای این پروژه‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬برای این پروژه بالغ بر ‪ 150‬میلیارد تومان‬ ‫هزینه شــده اســت که برخی از این هزینه ها شامل ‪7‬‬ ‫میلیارد و ‪ 500‬میلیون تومان هزینه ساخت ایستگاه ها‪،‬‬ ‫‪ ۶‬میلیارد تومان هزینه زیرســازی مسیر و ‪ 1‬میلیارد و‬ ‫‪ 500‬میلیون تومان هزینه تجهیزات ترافیکی است‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه برای این خط ‪ 25‬دستگاه اتوبوس در نظر‬ ‫استان‬ ‫گرفته شــده است‪ ،‬خبر داد‪ :‬تبادل مسافر با خطوط ‪ 1‬و‬ ‫‪ 2‬و ‪ 3‬اتوبــوس تندرو‏‪ ،‬تبادل مســافر با خط ‪ 1‬مترو و‬ ‫تبادل مسافر با خطوط پرمسافر شمالی جنوبی از مزایای‬ ‫این خط اســت‪ .‬معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫اصفهان درباره دیگر مزایــای این خط گفت‪ :‬این خط‬ ‫ث اتصال شــمال‪ ،‬جنوب‪ ،‬شرق‪ ،‬غرب و مرکز شهر‬ ‫باع ‏‬ ‫اصفهان به یکدیگر تنها با یک تبادل می شود و ارتباط‬ ‫مســافران درون اســتانی و برون شهری به مرکز شهر‬ ‫توسط خط تندرو و رونق پایانه مسافربری جی را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬به گفته حق شناس‪،‬‏توسعه بر مبنای حمل ونقل‬ ‫عمومی‪ ،‬توسعه حمل ونقل ترکیبی و استفاده از ظرفیت‬ ‫موجود جهت خدمات دهی بهتر به مسافران و رانندگان‬ ‫از دیگر ویژگی های این پروژه است‪.‬‬ ‫ایســتگاه الله ادامه دارد؛ از طرف ایستگاه شهید حجازی در‬ ‫کهندژ هم حفاری دیگری را شروع کرده ایم که در ‪ ۱۲‬بهمن‬ ‫به ایستگاه خرازی در ابتدای خیابان صاحب روضاتی در کنار‬ ‫اتوبان رسید و در چند روز اینده هم به اخر صاحب روضاتی‬ ‫در روبروی بیمارستان کاشانی می رسد‪ .‬واعظی فر ادامه داد‪:‬‬ ‫برای خط ‪ ۲‬یک قرارداد با شرکت مپنا بین الملل به ارزش ‪۵۹۴‬‬ ‫میلیون یورو بسته شده که فاینانس است و مورد تایید بانک‬ ‫مرکزی هم قرار گرفته و بعد از اجرای کار و ‪ ۴‬سال هم تنفس‪،‬‬ ‫بازپرداخت شروع خواهد شد که در این بازپرداخت دولت هم‬ ‫به صورت ‪ ۵۰ - ۵۰‬شریک است‪ .‬وی در پایان در خصوص‬ ‫خط ‪ ۳‬هم گفت‪ :‬خط ‪ ۳‬مترو از میدان ازادی شروع می شود و‬ ‫تا اسالم اباد‪ ،‬پل زندان‪ ،‬ادامه خواهد داشت که حدود ‪ ۸‬کیلومتر‬ ‫اســت و ادامه ان به فوالدشهر و مبارکه خواهد رسید که ان‬ ‫قسمت دیگر مربوط به شهر اصفهان نیست؛ ولی برای شروع‬ ‫خط ‪ ۳‬فعال اعتبار نداریم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬حریم میراث فرهنگی خط قرمز قطار شهری‬ ‫اصفهان است‬ ‫مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان و حومه در‬ ‫واکنش به احداث مترو و مســئله اسیب به میراث فرهنگی‬ ‫پیرامــون ان گفت‪ :‬ناظر میراث فرهنگــی در تمام مراحل‬ ‫احداث بر نحوه عملکرد نظارت دارد این در حالی است که‬ ‫در هر ایســتگاهی که در حریم میراث فرهنگی قرار داشته‬ ‫باشد سازمان میراث فرهنگی بررسی های الزم را در دستور‬ ‫کار قرار می دهد و گــزارش خود را به یک کمیته ‪ ۵‬نفره‬ ‫ارائه می دهد که از طرف استاندار تعیین شده است‪ .‬واعظی‬ ‫فر اظهار کرد‪ :‬بدون شــک توجه به میراث فرهنگی و اثار‬ ‫تاریخی شهر اصفهان برای سازمان قطار شهری بسیار حائز‬ ‫اهمیت است و در این راستا با حساسیت ویژه ای تصمیمات‬ ‫اتخاذ می شــود‪ .‬او در مورد کشف اثار تاریخی در ایستگاه‬ ‫ابن سینا نیز خاطرنشان کرد‪ :‬در عملیات اجرایی خط دو مترو‬ ‫مقرر شده در هر محدوده میراثی کاوش انجام شد در خیابان‬ ‫ابن سینا گزارشــی امد‪ ،‬گمانه زنی های زمین شناسی مطرح‬ ‫شــده بود که در ارتفاعی حتی تا هفت متر خاک دستی و‬ ‫نخاله اســت اما سازه میراثی نبود‪ .‬واعظی فر با بیان اینکه‬ ‫برای انجام کاوش های باستان شناسی عملیات اجرایی خط‬ ‫دو مترو در ایستگاه ابن سینا حدود سه ماه متوقف بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون عملیات اجرایی مترو در ایســتگاه ابن سینا متوقف‬ ‫نیســت‪ ،‬بررسی ها انجام شده و شــایعات فضای مجازی‬ ‫واقعیت نبوده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مترو ارتباطی با فرونشست ندارد‬ ‫مدیرعامل ســازمان قطار شــهری اصفهان در واکنش‬ ‫به اینکه پایش وضعیت فرونشســت زمین در خطوط مترو‬ ‫اصفهان تا چه میزان انجام شده است گفت‪ :‬فرونشست بر اثر‬ ‫برداشت اب های زیرزمینی اتفاق می افتد و سبب ازبین رفتن‬ ‫ابخوان می شود‪ ،‬این پدیده ارتباطی به مترو ندارد و تاکنون اثار‬ ‫فرونشست را در مترو اصفهان نداشته ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز به کار فضای کار اشتراکی‬ ‫ابی سفید فناپ تا اواخر تیرماه‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬مدیرعامل سـازمان فاوا شـهرداری‬ ‫اصفهان از اغاز به کار فضای کار اشـتراکی ابی سـفید‬ ‫فنـاپ در محل خیابـان امادگاه‪ ،‬روبروی هتل عباسـی‬ ‫تـا اواخر تیرمـاه خبر داد‪.‬‬ ‫سـیدحمیدرضا ابطحـی بـا اعلام این خبـر گفت‪:‬‬ ‫مرکـز امـوزش سـازمان فـاوا شـهرداری اصفهـان‪،‬‬ ‫سـ ال ها به شـهروندان و به خصوص خانواده شهرداری‬ ‫خدماتـی را در قالـب اموزش هـای رایانـه ای ارائه کرده‬ ‫کـه ایـن اقـدام در زمانـی کـه نیـاز بـه اموزش هـای‬ ‫رایانـه ای بسـیار احسـاس می شـد‪ ،‬نقش مهمـی را در‬ ‫زمینـه امـوزش ایـن مفاهیم ایفـا کرد‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬بـا گذشـت سـال ها و ایجـاد دوره هـای‬ ‫اموزشـی انالیـن و غیرحضوری و شـکل گیری مراکز‬ ‫تخصصـی امـوزش نرم افزارها‪ ،‬احسـاس نیـاز به تغییر‬ ‫در سـازمان فاوا احسـاس شـد و ان ها را بر ان داشـت‬ ‫تا دسـت بـه تغییری بزرگ بزنند و با مشـارکت بخش‬ ‫خصوصـی‪ ،‬مرکز اموزش را به فضای کار اشـتراکی در‬ ‫حوزه فنـاوری اطالعـات تغییر دهند‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه پـروژه فضـای کار اشـتراکی در‬ ‫همین زمینه از سـوی سـازمان فاوا شهرداری اصفهان‬ ‫تدویـن و عملیاتـی شـده اسـت‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬فضـای‬ ‫کار اشـتراکی بسـتری اسـت کـه شـرکت های نوپـا‬ ‫(اسـتارتاپ)‪ ،‬شـرکت های دانش بنیـان و فعـاالن حوزه‬ ‫فنـاوری اطالعـات می تواننـد در محیطـی مطلـوب‬ ‫ً‬ ‫کاملا تخصصـی‪ ،‬بـا سـاعات کاری منعطـف و‬ ‫و‬ ‫شـبانه روزی و اسـتفاده از زیرسـاخت های الزم فعالیت‬ ‫کننـد‪ .‬بـه گفتـه ابطحـی‪ ،‬شـهرداری اصفهـان نیـز‬ ‫می توانـد نیازهـای خـود در حـوزه فنـاوری را از طریق‬ ‫ایـن مراکـز اعلام و برطـرف کند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان فـاوا شـهرداری اصفهـان‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬سـازمان فـاوا در سـال ‪ 1400‬بـا طـی‬ ‫کـردن مراحـل قانونـی و برگـزاری فراخـوان‪ ،‬در‬ ‫نهایـت با شـرکت فرصت افرینـان خالق فردا قـرارداد‬ ‫مشـارکت بـی‪.‬او‪ .‬ال‪.‬تـی امضـا کـرده و بـه زودی بـا‬ ‫حضـور مدیران ارشـد شـهرداری فضای کار اشـتراکی‬ ‫ابی سـفید فنـاپ در محـل خیابـان امـادگاه‪ ،‬روبروی‬ ‫هتـل عباسـی اغـاز بـه کار خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫برگزاری ‪ ۱۷‬ویژه برنامه فرهنگی‬ ‫در دهه امامت و والیت‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۱۳‬شــهرداری اصفهان از برگزاری ‪۱۷‬‬ ‫ویژه برنامه فرهنگی به مناسبت ایام دهه امامت و والیت‬ ‫در سطح محله های این منطقه خبر داد‪.‬‬ ‫جواد کشانی در تشــریح ویژه برنامه های دهه والیت‬ ‫و امامت منطقه ‪ ۱۳‬شــهرداری اصفهــان به ایمنا گفت‪:‬‬ ‫همزمان با ایــام دهه امامت و والیــت ویژه برنامه های‬ ‫متعددی در ســطح محله های منطقه ‪ ۱۳‬پیش بینی شده‬ ‫اســت‪ .‬او با بیان اینکه حدود ‪ ۱۷‬برنامه شاخص فرهنگی‬ ‫از ســوی شــهرداری منطقه ‪ ۱۳‬در این ایام برنامه ریزی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬تشــریح کرد‪ :‬طلیعه این ویژه برنامه ها با‬ ‫عنوان «زمزمه های اســمانی» (برگــزاری دعا و نیایش‬ ‫عرفه) با مشــارکت هیئت امنای نور الشهدا‪ ،‬روز هجدهم‬ ‫تیرمــاه همزمان با روز عرفه در محلــه قائمیه بود‪ .‬مدیر‬ ‫منطقه ‪ ۱۳‬شهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬برنامه خطابه‬ ‫دریا (مجموعه مســابقات کتابخوانــی) از روز هجدهم تا‬ ‫بیســت ونهم تیرماه در فرهنگســرای وحید محل قائمیه‬ ‫و فرهنگسرای شــفق محله شفق و سالن مطالعه قائمیه‬ ‫و ویژه برنامه «عطشــان بحر منا» شامل شرح مثنوی با‬ ‫موضوع قربان تا غدیر در کتابخانه قائمیه برگزار شــد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬ویژه برنامه «شــبکه ‪ »۱۳‬مشتمل بر پخش فیلم و‬ ‫انیمیشن با موضوع غدیر در محله دستگرد‪ ،‬فرهنگسرای‬ ‫دستگرد و سالن مطالعه قائمیه از ساعت ‪ ۱۹‬در تاریخ های‬ ‫نوزدهم‪ ،‬بیســت ویکم‪ ،‬بیست وســوم‪ ،‬بیســت وپنجم و‬ ‫بیست وهفتم تیرماه‪ ،‬همچنین ویژه برنامه «‪ ۳۰‬سیب» با‬ ‫محوریت ســامت روحی و جسمی شهروندان منطقه در‬ ‫مدرســه فضیلت محله قائمیه در روز بیست ودوم تیرماه و‬ ‫برنامه «به عشــق علی» شامل جشن خانوادگی غدیر در‬ ‫پارک ازادی محله امیریه با مشارکت حوزه مقاومت بسیج‬ ‫یک امام علی (ع) در روزهای بیســت ودوم و بیست وسوم‬ ‫تیرماه برگزار شد‪ .‬کشانی ادامه داد‪ :‬ویژه برنامه «بیا بازی»‬ ‫شامل برگزاری برنامه های شاد همراه با بازی های جنبشی‬ ‫و حرکتی در محله شــفق و محله ولی عصر پارک زمزم‪،‬‬ ‫برنامه «طلیعه مهر» (جشــن خانوادگــی غدیر همراه با‬ ‫شعرخوانی) در فرهنگسرای محله شفق و همچنین برنامه‬ ‫«پیرشی الهی» متشکل از جشن خانوادگی در پارک زمزم‬ ‫محله ولی عصر برگزار شــده اســت‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫برنامه «به ســمت نور» (خانواده بامحبت من) بعدازظهر‬ ‫امــروز در کتابخانه مادر و کودک نیایش محله ولی عصر‪،‬‬ ‫برنامه «خورشــید والیت» در تاریخ بیست وششم تیرماه‬ ‫در فرهنگســرای وحید ساعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۹‬بعدازظهر‪ ،‬برنامه‬ ‫«اکمال الدین» در محله گلزار بلوار کشــاورز با مشارکت‬ ‫کانون فرهنگی و پایگاه بســیج شهید محالتی در تاریخ‬ ‫بیست وششم تیرماه ســاعت ‪ ۲۱‬برگزار خواهد شد‪ .‬مدیر‬ ‫منطقه ‪ ۱۳‬شــهرداری اصفهان با بیان اینکه ویژه برنامه‬ ‫«ماه تمام» شامل برگزاری جشن والیت با موضوع غدیر‬ ‫در ســاعت ‪ ۲۱‬در پارکینگ ورزشــگاه شفق با مشارکت‬ ‫‪3‬‬ ‫حجم اب پشت سد باغکل‬ ‫‪ 1/8‬میلیون مترمکعب است‬ ‫عکس‪ :‬ایمنا‬ ‫گـروه اصفهـان‪ :‬مدیرعامـل سـازمان مدیریـت‬ ‫پسـماند شـهرداری اصفهـان از سـاخت واحـد پیرولیز‬ ‫ضایعـات خطـوط پردازش پسـماند شـهر اصفهـان به‬ ‫ظرفیـت ‪ ۱۰‬تـن در روز‪ ،‬بـه عنـوان یکـی از مهمترین‬ ‫پروژه هـای ایـن سـازمان خبـر داد‪.‬‬ ‫غالمرضـا سـاکتی بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪:‬‬ ‫پسـماندهایی کـه از منـازل بـه سـازمان مدیریـت‬ ‫پسـماند شـهرداری اصفهـان منتقـل می شـوند‪ ،‬در‬ ‫پردازش این سـازمان تفکیک شـده و بخشـی‬ ‫کارخانه‬ ‫ِ‬ ‫از انهـا کـه شـامل مـواد الـی و فسـادپذیر هسـتند به‬ ‫کـود کمپوسـت تبدیـل میشـوند‪ .‬او افـزود‪ :‬امـا بخش‬ ‫دیگـر یعنـی ضایعـات خطـوط پـردازش شـامل اقالم‬ ‫پارچـه ای و پالسـتیکی کـه قابـل بازیافت نیسـتند‪ ،‬در‬ ‫حـال حاضـر دفن می شـوند‪ ،‬در حالیکه این پسـماندها‬ ‫یـک منبـع انـرژی غنی بـه شـمار می رونـد و می توان‬ ‫از انهـا اسـتفاده کـرد‪ .‬او از تدوین و اجرای پـروژه ای در‬ ‫راسـتای بهره مندی از این پسـماندها از سـوی سازمان‬ ‫مدیریـت پسـماند خبـر داد و تصریـح کـرد‪ :‬بر اسـاس‬ ‫یـک پـروژه مشـارکتی بـا بخـش خصوصـی طرحـی‬ ‫را مبنـی بـر احـداث واحـد پیرولیـز ضایعـات خطـوط‬ ‫پردازش پسـماند شـهر اصفهان به ظرفیـت ‪ ۱۰‬تن در‬ ‫روز پیگیـری کرده ایـم کـه تا ابان ماه سـال جـاری به‬ ‫بهره بـرداری می رسـد و با اجرای این طـرح از ضایعات‬ ‫خطـوط پـردازش‪ ،‬سـوخت مایـع بـا قابلیت صـادرات‬ ‫تولید خواهد شـد‪ .‬مدیرعامل سـازمان مدیریت پسماند‬ ‫شـهرداری اصفهـان‪ ،‬تعامـل بـا بخش خصوصـی را از‬ ‫مزایـای ایـن پـروژه دانسـت و گفت‪ :‬کلیـه هزینه های‬ ‫احـداث و بهره بـرداری ایـن پـروژه از سـوی بخـش‬ ‫خصوصـی تامین شـده و تامیـن زیرسـاخت های الزم‬ ‫بـر عهده شـهرداری اسـت‪ .‬او افزود‪ :‬این پـروژه در بازه‬ ‫زمانـی ‪ 8‬سـال و در قالـب قـرارداد بـی‪.‬او‪ .‬تـی تنظیم‬ ‫شـده و بالـغ بـر ‪ 200‬هـزار دالر بـرای ان هزینه شـده‬ ‫اسـت‪ .‬بـه گفته سـاکتی‪ ،‬در صورت کسـب مجوزهای‬ ‫محیط زیسـتی و سـایر مجوزهای الزم جهت صادرات‬ ‫محصـول تولیـدی‪ ،‬فـازم دوم ایـن پـروژه اجرایـی‬ ‫می شـود کـه رخـدادی منحصربه فرد و برای نخسـتین‬ ‫بـار در اسـتان اصفهـان و کشـور خواهد بـود و با انجام‬ ‫ان از دفـن ‪ 300‬تـن ضایعـات جلوگیـری خواهد شـد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫کانــون فرهنگی انصار المهدی در تاریخ بیســت وهفتم‬ ‫تیرماه برگزار خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه «قافله رحمت»‬ ‫مشــتمل بر احداث موکب همراه با حرکت قافله شادی‬ ‫در محله های منتخب منطقه اجرا خواهد شــد‪ .‬کشانی با‬ ‫بیان اینکــه ویژه برنامه عید غدیر تحت عنوان «اصحاب‬ ‫غدیر» نیز در جوار شــهدای دستگرد و با مشارکت هیئت‬ ‫رزمندگان اســام واحد غرب برگزار خواهد شــد‪ ،‬اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬موکب های پذیرایی تحت عنــوان «مهرگان» نیز‬ ‫در سطح مســاجد و گذرگاه های منطقه از بیست وسوم تا‬ ‫بیست وهفتم تیرماه برپا شده است‪.‬‬ ‫بـه گفته رئیـس اداره منابع اب شهرسـتان خوانسـار‬ ‫میـزان نشـتی اب سـد َ‬ ‫باغـکل ‪ ۱۵۰‬لیتـر بـر ثانیـه‬ ‫اسـت کـه البتـه این نقـص دارای حسـن هایی هسـت‬ ‫به طوری کـه تمـام منابـع اب زیرزمینی و پایین دسـت و‬ ‫قنـوات را مشـروب می کنـد‪.‬‬ ‫سـجاد حاجیلـو دربـاره مشـکل فنـی سـد باغـکل‬ ‫خوانسـار و هـدر رفـت اب از ایـن سـد‪ ،‬به ایسـنا گفت‪:‬‬ ‫عملیـات احداث این سـد از سـال ‪ ۱۳۸۳‬اغاز و در سـال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬بـه بهره بـرداری رسـید‪ .‬ضخامت ابرفـت در حال‬ ‫حاضـر ‪ ۶۰‬تـا ‪ ۷۰‬متـر اسـت که بـه دلیل مسـائل فنی‬ ‫نتوانسـتیم در ان زمان سـد را اب بند کنیم و در کل یک‬ ‫سـری نواقـص در اجرای مراحل اب بنـدی و عایق بندی‬ ‫کف سـد وجود داشـت که تاکنون برطرف نشـده است‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬اکنون ‪ ۸‬برابر از میزان اسـتاندارد نشـتی و فرار‬ ‫اب از سـد باغـکل داریـم کـه البتـه ایـن نقـص دارای‬ ‫حسـن هایی هسـت؛ به طوری که چون باالدسـت شـهر‬ ‫قـرار دارد به عنـوان یک بنـ ِد ابخیزداری تمـام منابع اب‬ ‫زیرزمینـی و پایین دسـت و قنوات را مشـروب می کند و‬ ‫شـاید اگر این سـد نبود نیمی از درخت های خوانسـار از‬ ‫بین می رفت‪ .‬رئیس اداره منابع اب شهرسـتان خوانسـار‬ ‫گفـت‪ :‬طبق اسـتانداردهای جهانـی ‪ ۶۰‬درصد منابع اب‬ ‫باید حقابه زیسـت محیطی باشـد و در کشـور وقتی سـد‬ ‫می زنیـم ایـن جریـان قطـع می شـود‪ ،‬امـا وجـود ایـن‬ ‫نقص ناخواسـته در سـد باغکل محاسـن زیـادی دارد و‬ ‫ِ‬ ‫منابـع و زمین هـای پایین دسـت را مشـروب می کنـد‪.‬‬ ‫میـزان نشـتی اب ایـن سـد ‪ ۱۵۰‬لیتر بر ثانیه اسـت که‬ ‫گاهـی ایـن نشـتی به نصـف کاهـش می یابـد‪ .‬حاجیلو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مشـکل اصلی ما در سـد باغکل بیشـتر در‬ ‫موضـوع پایـداری این سـد اسـت و باید مطمئن شـویم‬ ‫که سـد باغـکل هیـچ زمانی تخریـب نمی شـود‪ .‬وقتی‬ ‫سـدی احداث می شـود درص ِد خطا و ریسـکی برای ان‬ ‫در نظـر می گیرنـد‪ .‬چـون در پایین دسـت ایـن سـد ‪۳۰‬‬ ‫هـزار نفـر جمعیت شـهری وجـود دارد کمـی نگرانی از‬ ‫احتمـال تخریـب ان داریـم و ریسـک یک در هـزار ان‬ ‫نیـز بـرای مـا زیاد اسـت چراکه باالدسـت شـهر اسـت‬ ‫و اگـر اتفاقـی رخ دهـد تلفـات سـنگینی در پـی خواهد‬ ‫داشـت‪ .‬او با بیان اینکه این سـد خاکی با هسـته ُرسـی‬ ‫پشـت سـد باغکل‬ ‫اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬اکنـون حجـم اب‬ ‫ِ‬ ‫‪ ۱.۸‬میلیون مترمکعب اسـت و ارتفـاع ان ‪ ۳۵‬متر‪ ،‬طول‬ ‫تـاج ‪ ۷۷۰‬متـر‪ ،‬عرض تـاج ‪ ۱۰‬متر و عمـق اب در حال‬ ‫حاضـر ‪ ۱۱‬متر اسـت‪ .‬رئیـس اداره منابع اب شهرسـتان‬ ‫خوانسـار‪ ،‬گفت‪ :‬سـال ‪ ۱۳۹۴‬برای اب بندی سـد باغکل‬ ‫و رفـع نشـتی اب ان ‪ ۳‬میلیـارد تومـان هزینـه شـد که‬ ‫تاثیراتی هم داشـت‪ .‬البته قصد نداریم کل سـد را اب بند‬ ‫کنیـم و مقداری نشـتی بـرای زمین های پایین دسـت و‬ ‫تغذیـه سـفره های زیرزمینی نعمت اسـت‪ .‬اکنـون برای‬ ‫سـال جدیـد و برای رفـع نقص و تکمیل عملیـات رفع‬ ‫نقـص نشـتی اب سـد به اعتبـاری بالـغ بـر ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫ِ‬ ‫اب‬ ‫تومـان نیاز اسـت‪ .‬حاجیلـو افـزود‪ ۶۰ :‬تـا ‪ ۷۰‬درصد ِ‬ ‫شـرب خوانسـار بـه شـکل غیرمسـتقیم از سـد باغکل‬ ‫تامین می شـود‪ .‬سـال ‪ ۱۳۶۶‬سـیل مرگباری در خوانسار‬ ‫رخ داد و اگـر مطمئـن شـویم که سـد باغـکل تخریب‬ ‫نمی شـود و کارشناسـان این مطلـب را تایید کنند دیگر‬ ‫نگرانی خاصـی نداریم‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۱۰‬تن علوفه در‬ ‫زیستگاه هایحیات وحش‬ ‫اردستان‬ ‫به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیسـت اردسـتان‬ ‫بـا توجـه بـه بـروز خشک سـالی و فقر شـدید پوشـش‬ ‫مراتـع از ابتدای سـال جـاری تاکنون‪ ۱۰ ،‬تُـن علوفه در‬ ‫زیسـتگاه های حیات وحـش منطقه حفاظت شـده کهیاز‬ ‫اردسـتان توزیع شد‪.‬‬ ‫حسـین شـواخی بـه ایسـنا گفـت‪ :‬بـا توجه بـه بروز‬ ‫خشک سـالی و فقـر شـدید پوشـش مراتـع‪ ،‬از ابتـدای‬ ‫سـال جـاری تاکنون بـا تالش مامـوران یـگان حفاظت‬ ‫محیط زیسـت شهرسـتان اردسـتان‪ ۱۰ ،‬تـن علوفـه در‬ ‫زیسـتگاه های حیات وحـش منطقـه حفاظت شـده کهیاز‬ ‫ایـن شهرسـتان توزیـع شـد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه بیشـتر‬ ‫هزینـه ایـن مقـدار علوفـه توسـط اداره کل حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت اسـتان اصفهان تامین شـده اسـت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کاهـش علوفـه یکـی از مهم تریـن اثار خشک سـالی در‬ ‫مناطـق حیات وحش اسـت کـه موجب ضعـف حیوانات‬ ‫و اسـیب پذیری انهـا در برابـر بیماری هـا شـده و حیـات‬ ‫گونه هـای جانوری را تهدید می کنـد‪ .‬رئیس اداره حفاظت‬ ‫محیط زیسـت اردسـتان‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬اهـوان اولیـن‬ ‫حیواناتـی هسـتند که در برابر خشک سـالی مشـکل پیدا‬ ‫می کننـد و بـرای پیـدا کـردن اب و علوفه تـازه از منطقه‬ ‫خـارج و بـه سـمت مـزارع مـردم رفتـه و انجـا توسـط‬ ‫سـودجویان تلف می شـوند‪ .‬به همین منظـور از اداره کل‬ ‫محیط زیست اسـتان درخواست کردیم که هرچه سریع تر‬ ‫بـرای تامین علوفه تازه اقدام کنند‪ .‬شـواخی با بیان اینکه‬ ‫در حـال حاضـر مناطـق حفاظت شـده محیط زیسـت‬ ‫شهرسـتان شـامل منطقه حفاظت شـده کهیاز و پناهگاه‬ ‫حیات وحـش خـارو کـوه بزرگـی‪ ،‬منابـع ابـی خـود را از‬ ‫دسـت داده انـد‪ ،‬گفـت‪ :‬با تلاش ماموران یـگان حفاظت‬ ‫محیط زیسـت اردسـتان از ابتـدای سـال تاکنون تعـداد ‪۴‬‬ ‫مخـزن ‪ ۲‬هـزار لیتـری در کهیاز جانمایی شـده اسـت و‬ ‫اب رسـانی سـیار توسـط خیران و انجمن هـای مردم نهاد‬ ‫انجام می شـود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬منطقه حفاظت شـده کهیاز‬ ‫با بیش از ‪ ۹۲‬هزار هکتار وسـعت در شـمال شـرق شـهر‬ ‫اردسـتان و دارای گونه هـای حیوانـی کل و بـز‪ ،‬قـوچ و‬ ‫میـش‪ ،‬اهو‪ ،‬هوبـره‪ ،‬کاراکال‪ ،‬گربه وحشـی‪ ،‬کفتـار‪ ،‬روباه‬ ‫وحشـی‪ ،‬گرک و‪ ...‬اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫بازگشت ‪ ۳‬هزار زائر خانه خدا‬ ‫به کشور‬ ‫‪ ۹۰‬درصد کودکان کار از اتباع‬ ‫هستند‬ ‫به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور تمام پشت نوبتی های‬ ‫بهزیستی که طی سه سال گذشته از کمیسیون های تخصصی‬ ‫گذشته و منتظر منابع بودند‪ ،‬صفر شد و ‪ ۱۳۰‬هزار خانوار وارد‬ ‫چرخه مستمری شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی محمد قادری گفت‪ ۲ :‬میلیون و ‪۶۷۰‬‬ ‫خانوار بالغ بر هفت میلیون نفر مخاطب بهزیستی هستند که‬ ‫اگر بخواهیم برنامه ارائه دهیم به عنوان تبصره ‪ ۱۴‬به بهزیستی‬ ‫ابالغ می شود و از منابع بودجه بهزیستی (هدفمندی) در حساب‬ ‫مددجو می نشیند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬منابع کمی برای اجرای‬ ‫سیاست های توانمندسازی و خروج از چرخه حمایتی وجود دارد‬ ‫بنابراین با ایجاد دبیرخانه بهره وری و شورای تحولی فقط به‬ ‫برنامه های تحولی خوب فکر می کنیم‪ .‬رئیس سازمان بهزیستی‬ ‫کشور گفت‪ ۸۷ :‬تا ‪ ۹۰‬درصد کودکان کار و خیابان از اتباع‬ ‫هستند و قبل از انکه نظام ره گیری برای شناسنامه دار کردن‬ ‫برای هویت حداقلی انها داشته باشیم‪ ،‬نمی توانیم برنامه هایی‬ ‫برای انها شروع کنیم‪ .‬قادری افزود‪ :‬کودکان کار ایرانی جزو‬ ‫تکالیف بهزیستی است که در چند ماه اینده نسخه این برنامه‬ ‫مشخص خواهد شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬کودکان کار و خیابان‬ ‫باعث ناراحتی و نگرانی می شوند و بیش از ‪ ۱۳‬دستگاه در‬ ‫جمع اوری و نگهداری این کودکان نقش دارند که البته زیاد‬ ‫کارساز نخواهد بود زیرا اینکه در دوران پساترخیص کودکان‬ ‫کار چه اتفاقی می افتد‪ ،‬دستگاه ها باید ان را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت‪ :‬بخشی از کودکان کار‬ ‫و خیابان در کارگاه هایی که شناسنامه دار نیستند‪ ،‬مشغول کارند‬ ‫و بهزیستی نمی تواند انها را شناسایی کند‪ .‬قادری با تاکید بر‬ ‫ضرورت راه اندازی شناسایی کودکان کار و خیابان از طریق‬ ‫عنبیه‪ ،‬افزود‪ :‬در خصوص کودکان کار قرار است جلسه ای در‬ ‫وزارت کشور راه اندازی شود‪ .‬رئیس سازمان بهزیستی کشور با‬ ‫بیان اینکه ‪ ۲۸۰۰‬واحد مسکونی در هفته بهزیستی اماده افتتاح‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای برنامه نهضت ملی مسکن‪ ،‬ساخت ‪۴۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی طرح ریزی شده است‪ .‬او در ادامه از رونمایی‬ ‫پیشخوان مجازی بهزیستی خبر داد و گفت‪ :‬ثبت الکترونیک‬ ‫درخواست ها در این درگاه انجام می شود و درگاه حرفه ای بین‬ ‫دستگاه هایی است که می خواهند خدمات سامان دیده در اختیار‬ ‫مردم قرار دهند‪ .‬رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تالش می کنیم تا سال ‪ ۱۴۰۱‬پشت نوبتی جهیزیه را نیز به صفر‬ ‫برسانیم‪ .‬قادری افزود‪ :‬در خصوص ارز ترجیحی و مسائل مترتب‬ ‫به مددجویان‪ ،‬دولت بسته های حمایتی متعددی پیش بینی کرده‬ ‫است‪ .‬رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت‪ :‬جمعیت در ‪۲۵‬‬ ‫سال اینده وضعیت وخیمی خواهد داشت و این مسئله مربوط‬ ‫به افراد دهه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬است که فرزند اوری داشته باشند و‬ ‫دستگاه های مرتبط هم باید اهتمام بیشتری در این زمینه داشته‬ ‫باشند‪ .‬قادری با تاکید بر مناسب سازی محیط برای حضور موثر‬ ‫سالمندان در جامعه افزود‪ :‬از نیروهای مسلح درخواست داریم‪،‬‬ ‫سربازانی که تحصیالت مرتبط با بهزیستی دارند‪ ،‬خدمت خود‬ ‫را در قالب پروتکل های سالمندی بهزیستی طی کنند‪ .‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ممکن است در ‪ ۲۵‬سال اینده برای جابجایی ویلچر فرد‬ ‫سالمند هم در خانواده ها دچار مشکل باشیم‪ .‬اگر پنجره جمعیت‬ ‫بسته شود‪ ،‬مسئله مراقبت و صیانت از بهزیستی بسیار مهم‬ ‫است‪ .‬رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت‪ :‬چهار عنوان در‬ ‫معتادان متجاهر شامل صغر سنی‪ ،‬کبر سنی‪ ،‬زخم باز و ترنس ها‬ ‫را داریم که باید از سوی وزارت بهداشت‪ ،‬پیگیری داشته باشند‬ ‫اما ما پروتکل خاصی برای انها نداریم‪ .‬قادری افزود‪ :‬طبق‬ ‫سوابقی که از معتادان متجاهر به ما رسیده‪ ،‬این موضوع چالش‬ ‫اساسی است‪ .‬افرادی که متجاهر و دارای زخم باز هستند حتما‬ ‫باید به مراکز درمانی معرفی شده باشند که وزارت بهداشت‬ ‫اعالم می کند معرفی شده اند اما پلیس می گوید این کار انجام‬ ‫نشده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پیچیدگی خاصی در معتادان متجاهر‬ ‫داریم و باید بتوانیم شیوه نامه خود برای این جامعه نادر را ایجاد‬ ‫کنیم مثال در ورامین مرکز زخم باز داریم و افراد بعد از اسکن‬ ‫اولیه و غربالگری به انجا ارجاع داده می شوند‪.‬‬ ‫ت مثبت کرونا در استان اصفهان‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬برابری تس ‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان اصفهـان با بیان‬ ‫اینکـه مـردم نگـران تاریخ مصـرف واکسـن های کرونـا‬ ‫نباشـند‪ ،‬گفـت‪ :‬واکسـن کرونـای تاریـخ گذشـته بـه مـردم‬ ‫تزریـق نمی شـود و بـازار سـیاه در تزریـق واکسـن کرونـای‬ ‫خارجـی در اسـتان اصفهـان وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫پژمـان عقـدک بـه ایمنا گفت‪ :‬امـار ابتال به کرونا در اسـتان‬ ‫اصفهان همچون سـایر اسـتان های کشـور با روند افزایشـی‬ ‫روبـه رو اسـت و بـا بـاال رفتـن امـار کرونـا وارد پیـک هفتم‬ ‫کرونـا شـده ایم‪ .‬تعـداد افرادی که بـه عالئم کرونـا به مراکز‬ ‫بهداشـتی در اسـتان اصفهان مراجعه می کننـد‪ ،‬افزایش پیدا‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬رونـد مثبـت شـدن تسـت های‬ ‫روزانـه کرونـا رونـدی افزایشـی اسـت به گونـه ای کـه ایـن‬ ‫نسـبت در سـه هفته گذشـته در اسـتان اصفهان پنج درصد‬ ‫بـود امـا هم اکنـون این نسـبت به بـاالی ‪ ۵۰‬درصد رسـیده‬ ‫اسـت در کنـار ان رونـد بسـتری بیمـاران کرونا هـم در طی‬ ‫هفته هـای اخیـر افزایـش داشـته اسـت و بر اسـاس اخرین‬ ‫امـار تعداد بسـتری های بیمـاران کرونـا در بیمارسـتان های‬ ‫اسـتان اصفهان ‪ ۳۳۷‬نفر شـده اسـت‪ .‬سـخنگوی دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی اصفهان تصریـح کرد‪ :‬تعداد بیماران بسـتری‬ ‫کرونـا در ای سـی یوهای اسـتان افزایـش پیـدا کـرده اسـت‬ ‫به گونـه ای کـه هم اکنـون ‪ ۳۷‬نفر بیمار کرونایی در ای سـی‬ ‫یـو اصفهـان بسـتری هسـتند درصورتی کـه سـه هفته قبل‬ ‫تنهـا هفـت نفر در ای سـی یـو بسـتری بودند در کنـار این‬ ‫مـوارد تعـداد بسـتری های روزانـه در اثـر کرونـا افزایش پیدا‬ ‫کـرده اسـت به گونه ای که در ‪ ۲۴‬سـاعت گذشـته ‪ ۸۹‬نفر در‬ ‫بیمارسـتان های اسـتان بستری شـده اند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مدارک و مســتندات پایداری واکســن‬ ‫پاستوکووک‬ ‫او بـا اشـاره بـه اینکـه نزدیـک بـه دو تـا سـه هفته بـود که‬ ‫امـار فوتی هـای کرونـا در اسـتان اصفهان صفر بـود‪ ،‬اضافه‬ ‫کـرد‪ :‬هم اکنـون اسـتان اصفهـان سـه روز متوالی اسـت که‬ ‫هـر روز حداقـل یـک فوتی در اثر ابتلا به کرونـا دارد‪ .‬مردم‬ ‫اگر پروتکل های بهداشـتی را رعایت نکنند و واکسیناسـیون‬ ‫کرونـا خـود را کامل نکنند احتمال اینکـه این پیک هفتم در‬ ‫حـد پیک ششـم مخاطره امیز باشـد‪ ،‬وجـود دارد‪.‬‬ ‫عقـدک اظهار کرد‪ :‬اسـتان اصفهـان دارای پایگاه بهداشـت‪،‬‬ ‫خانه بهداشـت و مراکز بهداشـت روسـتایی اسـت تعدادی از‬ ‫انهـا کـه شـامل ‪ ۵۲‬مرکـز در اسـتان اصفهـان و ‪ ۱۱‬مرکـز‬ ‫در شـهر اصفهـان به عنوان مراکز منتخب هسـتند که سـبد‬ ‫واکسیناسـیون ایـن مراکـز سـبد کاملـی اسـت یعنـی تمام‬ ‫واکسـن هایی که در اسـتان وجـود دارد در ایـن مراکز موجود‬ ‫اسـت اما در خانه های بهداشـت‪ ،‬مراکز بهداشـت روسـتایی‪،‬‬ ‫اموزش‬ ‫پرداخت بیم ه اجتماعی ‪ 5‬هزار‬ ‫مددجوی کمیته امداد (ره)‬ ‫اصفهان‬ ‫عکس‪:‬تسنیم‬ ‫رئیس پلیس پیشگیری فراجا‪ ،‬با اشاره به اغاز بازگشت زائران‬ ‫حج تمتع از بیست و سوم تیرماه گفت‪ :‬بحمداهلل زائران بیت ا‪...‬‬ ‫الحرام در کمال امنیت در حال بازگشت هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سردار مهدی معصوم بیگی به اغاز روند‬ ‫بازگشت زائران حج تمتع از روز پنجشنبه ‪ ۲۳‬تیرماه اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬و به لطف پروردگار متعال حسب تدابیر پیش بینی شده‬ ‫توسط پلیس و سایر نهادهای دست اندرکار‪ ،‬مشکل خاصی‬ ‫که روند بازگشت زائران گرامی را با اختالل روبه رو کند وجود‬ ‫نداشته و پلیس پیشگیری فراجا با بسیج تمامی امکانات در ‪۱۸‬‬ ‫ایستگاه پروازی ضمن تامین نظم و امنیت‪ ،‬مشتاقانه از زائران‬ ‫خانه خدا استقبال و تکریم می کند‪ .‬او با اشاره به اینکه تا صبح‬ ‫روز شنبه ‪ ۲۵‬تیرماه تعداد ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۷‬نفر از حجاج با ‪ ۱۲‬پرواز‬ ‫از طریق فرودگاه های امام خمینی (ره)‪ ،‬تبریز و کرمان به کشور‬ ‫بازگشته اند‪ ،‬افزود‪ :‬عملیات بازگشت زائران از حج تمتع تا ‪ ۷‬مرداد‬ ‫در ‪ ۱۸‬فرودگاه بین المللی ادامه خواهد داشت‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫پیشگیری کشور ادامه داد‪ :‬خداوند متعال را شاکریم که زائران‬ ‫گرامی با عمل به توصیه های پلیس و خودداری از حمل اقالم‬ ‫ممنوعه و رعایت قوانین و مقررات در کمال صحت و سالمت‬ ‫به این سفر معنا و اعزام شدند و در کشور مقصد نیز تاکنون‬ ‫هیچ گونه مشکلی برای هم میهنان عزیزمان در این خصوص‬ ‫حادث نشده است‪ .‬بر اساس اعالم سایت پلیس‪ ،‬معصوم بیگی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬پلیس فرودگاه های پلیس پیشگیری فراجا تا‬ ‫بازگشت اخرین زائر خانه خدا به میهن اسالمی در امادگی کامل‬ ‫و به صورت شبانه روزی به اجرای ماموریت و خدمتگزاری به‬ ‫زائران ادامه خواهد داد‪ .‬روز گذشته رئیس پلیس پیشگیری فراجا‬ ‫در گفت وگو با ایسنا از امادگی کامل برای بازگشت حجاج به‬ ‫کشور خبر داده و درعین حال از خانواده های حجاج خواسته بود‬ ‫که برای استقبال گروهی به فرودگاه نیایند تا شاهد ازدحام‬ ‫جمعیت در فرودگاه ها و ترافیک در معابر منتهی به فرودگاه ها‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 26‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4399‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫پایگاه سلامت کـه مراکز منتخب نیسـتند تنها دو واکسـن‬ ‫سـینوفارم‪ ،‬پاسـتوکووک وجـود دارد ضمـن اینکـه برخـی از‬ ‫مراکـز منتخـب همچـون مراکـز «مالهـادی سـبزواری»‪،‬‬ ‫«شـهید نـواب صفـوی» روزهـای تعطیـل و بعدازظهـر هم‬ ‫فعـال هسـتند‪ .‬او در خصـوص تاریـخ انقضای واکسـن های‬ ‫کرونـا‪ ،‬افـزود‪ :‬برخـی واکسـن ها همچـون واکسـن‬ ‫پاسـتوکووک بـه دلیـل اینکه که شـرکت سـازنده مدارکی و‬ ‫مسـتنداتی بـر پایداری واکسـن دارند و سـازمان غـذا و دارو‬ ‫پایـداری و کیفیـت واکسـن را تائیـد کـرده اسـت بـه مدت‬ ‫شـش مـاه دیگـر تاریخ انقضـای ان ها تمدید شـده اسـت و‬ ‫ایـن امـر یـک روال طبیعـی اسـت و در امریکا و کشـورهای‬ ‫اروپایـی ایـن امـر در برخـی از واکسـن های تولیـدی اتفـاق‬ ‫افتاده اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مردم نگران تاریخ مصرف واکســن کرونا‬ ‫نباشند‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫دلیـل اینکـه در طی ماه های گذشـته تعداد درخواسـت کننده‬ ‫انجـام واکسیناسـیون کرونا در کشـور کاهش پیـدا کرده بود‬ ‫بـه همین خاطر کشـور واکـس کرونا خارجی به کشـور وارد‬ ‫نکـرد بـه همیـن دلیل شـاهد کمبـود برخـی واکسـن های‬ ‫کرونا همچون اسـترازانکا هسـتیم ضمن اینکه هیچ واکسن‬ ‫کرونـا تاریـخ گذشـته ای بـه مـردم تزریـق نمی شـود‪ ،‬مردم‬ ‫نگـران تزریـق واکسـن کرونـا از تاریخ گذشـته نباشـند زیرا‬ ‫سـامانه «تـی تـک» تاریخ مصـرف داروها را رصـد می کند و‬ ‫حتـی می تواننـد از مسـئول تزریق واکسـن بخواهنـد قبل از‬ ‫تزریـق تاریخ مصـرف واکسـن را بـه فرد نشـان دهند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نظرات پیرامون تزریق نوع دز یاداور واکسن‬ ‫کرونا‬ ‫او گفـت‪ :‬چنانچـه واکسـن کرونـا تمـام شـود ایـن تصمیم‬ ‫وزارت بهداشـت اسـت کـه دوبـاره این واکسـن را به کشـور‬ ‫وارد کننـد یـا خیـر و هنوز دربـاره ورود واکسـن ها خارجی به‬ ‫کشـور تصمیمی گرفته نشـود‪ .‬برای تزریق دز واکسـن کرونا‬ ‫دو نظـر وجـود دارد نظـر اول می گویـد کـه بـرای تزریق دز‬ ‫واکسـن یـاداور از همـان نوع واکسـن های قبلی کـه تزریق‬ ‫شده اسـت اسـتفاده شود‪.‬‬ ‫عقـدک ادامـه داد‪ :‬نظـر دوم عنـوان می کند‪ ،‬سیسـتم ایمنی‬ ‫فـرد در اثـر دو تـا سـه دز تزریـق یـک نـوع واکسـن کرونا‬ ‫ایمنـی الزم را بـه دسـت اورده بـه همیـن خاطر بهتر اسـت‬ ‫بـرای دز یـاداور از نـوع دیگر واکسـن اسـتفاده شـود‪ .‬هر دو‬ ‫نظـر از لحـاظ علمـی تائید شـده اسـت‪ ،‬مهم این اسـت که‬ ‫افـراد دز یاداور واکسـن کرونا را تزریق کننـد‪ .‬او درباره وجود‬ ‫بـازار سـیاه در تزریق واکسـن کرونـای خارجـی‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫چنانچـه مـردم مـواردی مبنی بر وجـود بازار سـیاه در تزریق‬ ‫واکسـن کرونـا خارجی مشـاهده کردنـد در اسـرع وقت این‬ ‫مـوارد را بـه دانشـگاه علوم پزشـکی اطلاع دهند‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫تاثیر ‪ ۹۰‬درصدی عوامل انسانی‬ ‫در اتش سوزی مراتع‬ ‫مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان‬ ‫بـا تاکیـد بـر تاثیـر ‪ ۹۰‬درصـدی عوامـل انسـانی در‬ ‫اتش سـوزی مراتـع‪ ،‬گفـت‪ :‬مسـاحت ‪ ۸.۸‬هکتـار در‬ ‫جنگل های دست کاشـت سـطح اسـتان اصفهان‪ ،‬طعمه‬ ‫حریـق شـده اسـت‪.‬‬ ‫منصـور شیشـه فروش بـه ایمنـا گفـت‪ :‬طـی سـال‬ ‫جـاری شـش مـورد اتش سـوزی در اراضـی ملـی بـه‬ ‫وقوع پیوسـته که در سـطح اسـتان اصفهان مساحت ‪۸.۸‬‬ ‫هکتار در جنگل های دست کاشـت در شهرسـتان برخوار‪،‬‬ ‫فریدون شـهر‪ ،‬فریـدن‪ ،‬لنجـان و اران وبیـدگل طعمـه‬ ‫حریـق شـده اسـت‪ .‬او بـا بیـان اینکـه اسـتان اصفهـان‬ ‫دارای ‪ ۱۰۰‬هـزار هکتـار جنـگل طبیعـی اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫اسـتان اصفهان دارای شـش میلیون هکتـار مرتع و ‪۳۱۰‬‬ ‫هـزار هکتـار جنگل هـای دست کاشـت در عرصه هـای‬ ‫بیابانـی اسـت کـه بـه منظـور کنتـرل بیابان زدایـی و‬ ‫خیـزش کانون هـای گردوغبـار ایـن جنگل هـا بیشـتر‬ ‫در مناطـق سـمیرم و فریدون شـهر ایجـاد شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل مدیریت بحران اسـتانداری اصفهـان ادامه داد‪:‬‬ ‫بارندگی هـای بهـاری طـی سـال جـاری‪ ،‬موجـب رشـد‬ ‫گیاهـان مرتعی و علوفه ای شـده و پوشـش های گیاهان‬ ‫یـک سـاله شـده امـا پـس از ان کاهـش بارندگی منجر‬ ‫به خشـک و مسـتعد شـدن ان ها بـرای وقـوع حریق به‬ ‫علـت وزش بادهـای گـرم می شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاهش بیش از ‪ ۳۰‬درصد بارندگی در استان‬ ‫اصفهان‬ ‫او بـا بیـان اینکـه از اوایـل مهرمـاه سـال گذشـته‬ ‫میانگیـن بـارش اسـتان ‪ ۱۴۵‬میلی متـر بـوده اسـت که‬ ‫شـاهد کاهـش بیـش از ‪ ۳۰‬درصـدی بارندگـی بوده ایم‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬عامـل مذکـور موجـب افزایـش گـزارش‬ ‫حریـق در مراتـع و پوشـش های گیاهـی شـده و وزش‬ ‫بادهـای گـرم شـرایط وقـوع حریق هـای طبیعـی را‬ ‫افزایـش داده اسـت‪ .‬شیشـه فروش بـا اشـاره بـه تاثیـر‬ ‫عشـایر و گردشـگران در وقوع حریق‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اشیای‬ ‫بـراق‪ ،‬فلـزی و بطری هـای پالسـتیکی رهـا شـده در‬ ‫مراتـع در مقابـل خورشـید مانند عدسـی عمـل می کنند‬ ‫و موجـب اتش سـوزی می شـوند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تشــکیل تیم های محلی به منظور اطفای‬ ‫سریع اتش‬ ‫او بـا بیـان اینکـه وزش بادهـای گـرم ‪ ۱۰‬درصـد و‬ ‫عوامـل انسـانی ‪ ۹۰‬درصـد در وقـوع اتش سـوزی تاثیر‬ ‫داشـته اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬گاهـی اتـش زدن باقی مانـده‬ ‫محصـول در مـزارع نیـز بـا سـرایت بـه سـایر مناطـق‬ ‫موجب اتش سـوزی بیشتر می شود‪ .‬دسـتورالعمل ایمنی‬ ‫اتش سـوزی در مراتـع و پوشـش گیاهـی ابلاغ و بـه‬ ‫جهاد کشـاورزی نیز اعالم شـده اسـت تا به کشـاورزان‬ ‫منتقـل شـود تـا از اتـش زدن باقی مانـده مـزارع خـود‪،‬‬ ‫خـودداری کننـد‪ .‬مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتانداری‬ ‫اصفهـان ادامـه داد‪ :‬بـه شـهرداری ها و دهیاری هـا‬ ‫دسـتور جداسـازی پوشـش های خشـک از فضای سـبز‬ ‫و بـه باغـداران حـرص پوشـش های گیاهـی خشـک‬ ‫از باغ هـا‪ ،‬اعلام شـده اسـت؛ در همیـن راسـتا منابـع‬ ‫طبیعـی تیم هـای مراقبت را فعـال کرده انـد و به منظور‬ ‫اجـرای طرح هـای پیشـگیری و کنتـرل‪ ،‬با افـراد محلی‬ ‫و دهیاری هـا هماهنگـی به عمـل امده اسـت‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکـه مراتع و پوشـش گیاهی اسـتان اهمیت بسـیاری‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬تیم هـای محلـی نیز بـه منظور‬ ‫اطفـای اتـش سـریع تشـکیل شـده‪ ،‬امکانـات اطفـای‬ ‫حریـق بیشـتر در مناطـق غـرب و جنوب اسـتقرار یافته‬ ‫و هشـدارهای الزم بـه منظـور اطفای حریق داده شـده‬ ‫اسـت‪ .‬از گردشـگران نیـز درخواسـت می شـود‪ ،‬از رهـا‬ ‫کردن اشـیای براق و روشـن کردن اتش مراقبت نشـده‬ ‫خـودداری کنند‪.‬‬ ‫پروژه مهر دانش اموزان اصفهان اغاز می شود‬ ‫مشکالت اموزشی در زمینه نیروی انسانی در استان اصفهان‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬با وجود انکه دستگاه تعلیم و تربیت استان‬ ‫برای سال تحصیلی اینده با کمبود ‪ ۱۶‬هزار معلم مواجه بود با‬ ‫تدابیر اندیشیده شده و با روش های مختلف این مشکل رفع‬ ‫شد‪ .‬او به والدین دانش اموزان وعده داد که در اول مهر امسال‬ ‫هیچ کالسی بدون معلم نخواهد ماند‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش‬ ‫اصفهان همچنین با اشاره به توجه ویژه به تامین فضای اموزشی‬ ‫موردنیاز دانش اموزان در سال تحصیلی اینده گفت‪ :‬با کمک‬ ‫و همراهی خیران مدرسه ساز‪ ،‬ساخت یا کلنگ زنی روزانه یک‬ ‫کالس در استان در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬او همچنین در‬ ‫گـروه جامعـه‪ :‬در سـه ماهه نخسـت امسـال بیـش از‬ ‫‪ 3‬میلیـارد تومـان‪ ،‬حـق بیمـه ‪ 5‬هـزار و ‪ 447‬مددجـوی‬ ‫اصفهانـی به حسـاب سـازمان تامیـن اجتماعـی پرداخت‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫هـادی بنایـی معـاون حمایت و سلامت خانـواده کمیته‬ ‫امـداد امـام خمینـی (ره) اسـتان اصفهـان با اعلام اینکه‬ ‫هم اکنـون ‪ 5‬هـزار و ‪ 447‬مددجـو از خدمـات بیمه تامین‬ ‫اجتماعـی این نهاد در اسـتان اصفهان بهره مند می شـوند‪،‬‬ ‫بیان داشـت‪ :‬در سـه ماهه نخسـت سـال جاری بیش از ‪3‬‬ ‫میلیـارد و ‪ 640‬میلیـون تومان حق بیمـه این تعداد مددجو‬ ‫بـه حسـاب سـازمان تامیـن اجتماعی واریز شـده اسـت‪.‬‬ ‫بنایـی بـا تاکید به تعامـل با سـازمان تامیـن اجتماعی در‬ ‫خصـوص معرفی بانوان سرپرسـت خانوار بـا اولویت گروه‬ ‫سـنی ‪ ۴۷‬تـا ‪ ۴۹‬سـال با شـرایط خـاص بـرای واریز حق‬ ‫بیمه و اسـتفاده از مزایای بازنشستگی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حق بیمه‬ ‫تامیـن اجتماعـی ‪ 2‬هـزار و ‪ 891‬زن سرپرسـت خانـوار در‬ ‫سـه ماهه نخسـت امسـال با اعتبـاری بالـغ بـر ‪ 2‬میلیارد‬ ‫و ‪ 923‬میلیـون تومـان پرداخـت شـده اسـت‪ .‬او بـا اشـاره‬ ‫بـه بهره منـدی ‪ 739‬نفـر از مجریان طرح های اشـتغال از‬ ‫خدمـات تامیـن اجتماعی نیز گفـت‪ :‬پرداخت سـرانه حق‬ ‫بیمـه این تعـداد مددجو با اعتبـاری بیـش از ‪ 761‬میلیون‬ ‫تومـان انجام شـده اسـت‪ .‬بنایی همچنیـن افزود‪ :‬هـزار و‬ ‫‪ 817‬نفـر از مددجویـان روسـتایی و عشـایر تحت حمایت‬ ‫این نهاد مشـمول طرح بیمه روسـتاییان و عشـایر هستند‬ ‫کـه حـق بیمـه ان هـا به صـورت سـاالنه توسـط کمیتـه‬ ‫امـداد بـه حسـاب صنـدوق بیمـه روسـتاییان و عشـایر‬ ‫واریـز می شـود‪ .‬معاون حمایت و سلامت خانـواده کمیته‬ ‫امداد اسـتان اصفهان گفت‪ :‬در سـال گذشـته‪ 191 ،‬نفر از‬ ‫مددجویـان بـا پرداخـت حق بیمه تامین اجتماعی توسـط‬ ‫ایـن نهاد‪ ،‬از چرخه حمایت خارج و از مزایای بازنشسـتگی‬ ‫برخوردار شـدند‪.‬‬ ‫انجام ‪ ۳‬عملیات رهاسازی‬ ‫توسطنیروهایجمعیت‬ ‫هالل احمر‬ ‫گروه جامعه‪ :‬معـاون امدادونجات جمعیـت هالل احمر‬ ‫اسـتان اصفهان از امدادرسـانی به ‪ ۱۷۲‬اسـیب دیده ناشـی‬ ‫از ‪ ۶۶‬حادثـه به وسـیله ‪ ۷۴‬تیم عملیاتـی این جمعیت طی‬ ‫هفته گذشـته‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫داریـوش کریمـی در خصـوص وضعیـت امدادرسـانی‬ ‫جمعیـت هالل احمـر اسـتان اصفهـان از تاریـخ هجدهم‬ ‫تـا بیسـت وچهارم تیرماه‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬طی هفته گذشـته‪،‬‬ ‫بـه ‪ ۶۶‬حادثـه بـا ‪ ۱۷۲‬اسـیب دیده امدادرسـانی شـد‪ .‬او با‬ ‫اشـاره بـه حـوادث تحت پوشـش ایـن جمعیـت در مدت‬ ‫مذکـور‪ ،‬افـزود‪ :‬در این بازه زمانـی ‪ ۳۳‬حادثه جـاده ای‪۱۱ ،‬‬ ‫خدمت حضوری‪ ۱۳ ،‬حادثه شـهری‪ ،‬شـش حادثه صنعتی‬ ‫و کارگاهی و دو حادثه کوهسـتان‪ ،‬توسط نیروهای امدادی‬ ‫جمعیت هالل احمر استان پوشـش داده شده است‪ .‬معاون‬ ‫امـداد و نجـات جمعیـت هالل احمـر اسـتان اصفهـان با‬ ‫اشـاره به تعـداد نجات یافتگان مـدت مذکور‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در‬ ‫امدادرسـانی به حـوادث رخ داده‪ ۶۰ ،‬نفر نجات داده شـدند‬ ‫کـه از ایـن تعداد ‪ ۴۳‬نفـر به بیمارسـتان ها و مراکز درمانی‬ ‫منتقـل شـدند و ‪ ۱۷‬نفر خدمـات درمانی سـرپایی دریافت‬ ‫کردنـد‪ .‬او اضافـه کـرد‪ ۲۰۰ :‬نیـروی عملیاتـی نجاتگـر و‬ ‫امدادگـر در قالـب ‪ ۷۴‬تیـم عملیاتـی بـا به کارگیـری ‪۵۸‬‬ ‫دسـتگاه خـودروی امـدادی امبوالنـس در عملیات هـای‬ ‫یـاد شـده فعالیـت داشـته اند و در ایـن مدت سـه عملیات‬ ‫رهاسـازی توسـط نیروهای این جمعیت انجام شده است‪.‬‬ ‫کریمـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬طـی مـدت مذکـور‪ ،‬میانگین‬ ‫زمـان اطالع رسـانی حـوادث جـاده ای از زمان وقـوع ‪۰۷‬و‬ ‫‪ ۳۲‬دقیقـه و میانگیـن زمـان حضـور در صحنـه عملیات‬ ‫حـوادث جـاده ای از زمـان اطالع رسـانی بـه ایـن جمعیت‬ ‫‪۱۰‬و ‪ ۲۷‬دقیقـه و میانگین مدت زمان عملیـات در حوادث‬ ‫جـاده ای برابـر بـا ‪۰۱‬و ‪۱۵‬دقیقـه و ‪ ۲۹‬ثانیه بوده اسـت‪.‬‬ ‫افزایش دمای هوای اصفهان از‬ ‫فردا‬ ‫با هدف رفع چالش اموزش‪ ،‬پرورش و بهداشت دانش اموزان‬ ‫به گفته مدیرکل اموزش وپرورش اصفهان پروژه مهر در سال‬ ‫تحصیلی اتی با رویکرد و توجه ویژه به تقویت مسائل مربوط‬ ‫به سه حوزه اموزشی‪ ،‬پرورشی و بهداشتی دانش اموزان استان‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫محمدرضا ابراهیمی با اشاره به رفع چالش های حوزه پرورشی‬ ‫به ایرنا گفت‪ :‬در سال تحصیلی اتی‪ ،‬ورزش و سالمت دانش‬ ‫اموزان در سطح مدارس نواحی و مناطق ‪ ۴١‬گانه استان اصفهان‬ ‫پیگیری و اجرا می شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اعتبارات ورزشی به صورت نقدی و بدون وقفه‬ ‫در حال تامین است‪ ،‬گفت‪ :‬توجه به ورزش مناطق محروم و‬ ‫ورزش دختران در دستور کار اموزش وپرورش استان قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش اصفهان همچنین با توجه به اینکه‬ ‫پس از ‪ ۱۰‬سال سرانه مدارس واریز شد و سرانه ورزشی ویژه‬ ‫مدارس نیز محقق شده است‪ ،‬افزود‪ :‬بر این اساس توجه به‬ ‫احداث زمین چمن و دیگر تجهیزات ورزشی در نواحی و مناطق‬ ‫اموزش وپرورش استان در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬او‬ ‫همچنین با اشاره به برنامه ریزی انجام شده در موضوع بهداشت‬ ‫و تغذیه دانش اموزان گفت‪ :‬به دانش اموزان مناطق محروم‬ ‫استان اصفهان در سال تحصیلی پیش رو‪ ،‬تغذیه رایگان تعلق‬ ‫می گیرد‪ .‬ابراهیمی همچنین به تالش های انجام شده برای رفع‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خصوص طرح استانی افتتاح پایگاه های طرح تعمیق و تثبیت‬ ‫یادگیری دانش اموزان دوره متوسطه گفت‪ :‬این طرح به عنوان‬ ‫ابتکار این استان برای تقویت وضعیت تحصیلی دانش اموزانی‬ ‫که در ‪ ۲‬سال گذشته به دلیل شیوع کرونا با اُفت تحصیلی‬ ‫مواجه شده بودند‪ ،‬اغاز شد‪ .‬او با بیان اینکه براورد می شود‬ ‫که حدود ‪ ۷۰‬هزار دانش اموز در این طرح شرکت کنند افزود‪:‬‬ ‫حضور دانش اموزانی که نمره قبولی خرداد را کسب نکرده اند‬ ‫در کالس های این طرح در تابستان ضرورت دارد‪ .‬ابراهیمی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دانش اموزانی هم که نمرات قبولی کسب‬ ‫کرده اند‪ ،‬اما شرایطشان به نحو مطلوب نبوده است می توانند‬ ‫در کالس های این طرح شرکت کنند‪ .‬او با بیان اینکه این طرح‬ ‫به صورت رایگان و با پرداخت هزینه های ان توسط وزارت‬ ‫اموزش وپرورش برگزار می شود‪ ،‬گفت‪ :‬برای مقطع متوسطه‬ ‫‪ ۴۱۰‬پایگاه و برای دوره ابتدایی ‪ ۳۲۸‬پایگاه در استان برای‬ ‫مدت هشت هفته اجرای این کالس ها دایر شده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫اموزش وپرورش اصفهان همچنین به اغاز اجرای طرح رتبه بندی‬ ‫معلمان در استان اصفهان اشاره کرد و گفت‪ :‬هیئت های ممیزی‬ ‫تشکیل شده و اقدامات کارگزینی ان در حال انجام است‪ .‬بیش‬ ‫از ‪ ۹۰۵‬هزار دانش اموز در سال تحصیلی گذشته در پنج هزار‬ ‫واحد اموزشی در استان اصفهان تحصیل کردند‪.‬‬ ‫کارشـناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان‬ ‫از افزایش دمای هوا در بیشـتر مناطق اسـتان خبر داد‪.‬‬ ‫ابراهیـم هنرمنـد به ایسـنا گفت‪ :‬نقشـه های هواشناسـی‬ ‫بیانگـر اسـتقرار جـوی نسـبتًا پایدار بـر روی اسـتان طی‬ ‫دو روز اینـده اسـت‪ .‬بـر ایـن اسـاس اسـمان در بیشـتر‬ ‫مناطـق صاف تا کمی ابـری‪ ،‬در سـاعات بعدازظهر وزش‬ ‫بـاد نسـبتا شـدید پیش بینـی می شـود‪ .‬او گفـت‪ :‬در نیمه‬ ‫شـرقی اسـتان احتمال وزش باد شـدید و گاهـی همراه با‬ ‫گـرد و خاک محلی وجود دارد‪ .‬کارشـناس پیش بینی اداره‬ ‫کل هواشناسـی اسـتان اصفهـان از افزایش دمـای هوا در‬ ‫بیشـتر مناطق اسـتان خبر داد و گفت‪ :‬از روز دوشنبه دمای‬ ‫هـوای اصفهـان یک تـا دو درجه سـانتی گراد افزایش پیدا‬ ‫می کند ‪.‬‬ ‫هنرمنـد کمینـه هـوای امـروز را ‪ ۲۰‬درجـه سـانتی گراد‬ ‫بـاالی صفـر اعلام کـرد و افـزود‪ :‬طـی امـروز خـور و‬ ‫بیابانـک بـا ‪ ۴۱‬درجـه سـانتی گراد گرم ترین نقطه اسـتان‬ ‫و بوئیـن میاندشـت بـا ‪ ۱۲‬درجه سـانتی گراد باالی صفر‬ ‫خنک تریـن نقطـه اسـتان پیش بینی می شـود‪ .‬او بـا بیان‬ ‫اینکـه طی چنـد روز اینـده دمای هـوای اصفهـان به ‪۴۰‬‬ ‫درجـه سـانتی گراد می رسـد‪ ،‬گفـت‪ :‬در دو روز اینـده غبار‬ ‫صبحگاهـی خواهیـم داشـت و در سـاعاتی از روز ممکن‬ ‫اسـت کیفیت هوا ناسـالم برای گروه های حسـاس باشـد‪،‬‬ ‫امـا وضعیـت مخاطره امیـزی نداریم‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫قاب جادویی‬ ‫«ستایش‪»۳‬پربیننده ترین‬ ‫سریال سیما شد‬ ‫بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما‪،‬‬ ‫سریال «ستایش ‪ »۳‬پربیننده ترین سریال سیما در نیمه‬ ‫اول تیر سال ‪ ۱۴۰۱‬بود ه است‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت سیما‪ ،‬نتایج نظرسنجی مرکز‬ ‫تحقیقات سازمان نشان می دهد از بین سریال های جدید‬ ‫پخش شده در نیمه اول تیر سال ‪ ،۱۴۰۱‬سریال مستوران‬ ‫از شبکه یک ‪ ۴/۱۵‬درصد مخاطب داشته است‪.‬‬ ‫بر اساس این نظرسنجی این سریال رضایت ‪۹/۶۹‬‬ ‫درصدی بینندگان را در حد زیاد کسب کرد ه است‪.‬‬ ‫همچنین سریال های تازه وارد از شبکه سه با ‪۴/۱۰‬‬ ‫درصد بیننده و کسب رضایت ‪ ۵/۶۳‬درصدی انان؛ و‬ ‫وضعیت زرد ‪ ۲‬از شبکه دو با ‪ ۸/۹‬درصد‪ ،‬اقای قاضی از‬ ‫شبکه دو با ‪ ۶/۹‬درصد‪ ،‬داستان یک شهر از شبکه پنج‬ ‫با ‪ ۵/۳‬درصد و سریال اغاز از شبکه چهار با ‪ ۲/۱‬درصد‬ ‫بیننده در رتبه های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫در این نظرسنجی‪ ،‬میزان بیننده های سریال های‬ ‫تکراری سیما در نیمه اول تیر ‪ ۱۴۰۱‬نیز بررسی شد‪.‬‬ ‫از میان سریال های تکراری‪ ،‬سریال ستایش ‪ ۳‬از شبکه‬ ‫ای فیلم با ‪ ۳/۲۶‬درصد مخاطب‪ ،‬پربیننده ترین سریال‬ ‫تکراری بود ه است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۲/۸۶‬درصد بینندگان سریال ستایش ‪ ۳‬از‬ ‫این سریال در حد زیاد رضایت داشته اند‪.‬‬ ‫بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات‪ ،‬سریال‬ ‫حکم رشد با ‪ ۳/۲۴‬درصد مخاطب‪ ،‬پربیننده ترین سریال‬ ‫سیما در نیمه دوم خرداد سال ‪ ۱۴۰۱‬بود ه است‪.‬‬ ‫چهره ها‬ ‫علی نصیریان‪ :‬شنگله از‬ ‫دوستان صمیمی و نازنین من‬ ‫بود‬ ‫علی نصیریان‪ ،‬بازیگر پیشکسوت تئاتر‪ ،‬سینما‬ ‫و تلویزیون‪ ،‬زنده یاد اسماعیل شنگله را یکی از‬ ‫صمیمی ترین دوستان خود دانست و از درگذشت این‬ ‫هنرمند که شامگاه جمعه ‪ ۲۴‬تیر بر اثر ابتال به ویروس‬ ‫کرونا از میان ما رفت‪ ،‬ابراز تاسف کرد‪.‬‬ ‫اسماعیل شنگله که دیشب (جمعه ‪ ۲۴‬تیر) درگذشت‪،‬‬ ‫از نخستین گروه هنرمندان تئاتر بود که در اواخر دهه ‪۳۰‬‬ ‫خورشیدی به اداره هنرهای دراماتیک پیوست‪.‬‬ ‫علی نصیریان که از دوستان و همکاران قدیمی‬ ‫شنگله است و چون او‪ ،‬کارش را از گروه های خصوصی‬ ‫تئاتر اغاز کرده و در اداره هنرهای دراماتیک ادامه داده‪،‬‬ ‫در گفت وگو با ایران تئاتر‪ ،‬یاد این بازیگر پیشکسوت را‬ ‫زنده کرد‪.‬‬ ‫نصیریان با اشاره به این که اسماعیل شنگله‪ ،‬یکی از‬ ‫هم دوره ای های نازنین او در اداره تئاتر بوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«من در اواخر دهه ‪ ۳۰‬و اوایل دهه ‪ ۴۰‬خورشیدی‪،‬‬ ‫افتخار داشتم که در چند تله تئاتر که کارگردانی کردم‬ ‫و از تلویزیون خصوصی ایران پخش شد‪ ،‬از هنرنمایی‬ ‫اسماعیل شنگله بهره بردم‪».‬‬ ‫این نویسنده‪ ،‬کارگردان و بازیگر پیشکسوت ادامه داد‪:‬‬ ‫«او از دوستان نازنین و تحصیل کرده در رشته کارگردانی‬ ‫تئاتر از اکادمی هنرهای نمایشی وین بود که پس از‬ ‫بازگشت به وطن‪ ،‬نمایش « ُکُلمپ» را کارگردانی کرد و‬ ‫من در ان به ایفای نقش پرداختم‪».‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 26‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4399‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫برنامه محبوبی که افول کرد‬ ‫خندوانه؛ از پوزخند به کرونا تا سانسور نام ها‬ ‫خندوانه را به جرئت می توان محبوب ترین و‬ ‫پرمخاطب ترین برنامه صداوسیما طی هشت‬ ‫سال اخیر نامید محبوبیتی که در سال های‬ ‫اولیه پخش این برنامه را بی رقیب کرده بود‬ ‫اما طی یکی دو سال اخیر خندوانه را بیش‬ ‫راضیهچنگیزنائین از محبوبیت به حاشیه برده است‪ .‬خندوانه که‬ ‫این روزها به ایستگاه فصل هشتم رسیده است از یک برنامه‬ ‫محبوب و پرطرفدار به برنامه ای خنثی و پرحاشیه تبدیل شده است‪.‬‬ ‫در ادامه نگاهی می اندازیم به پرحاشیه ترین اتفاقات برنامه ای که‬ ‫قرار بوده لبخند را به لب مخاطبان بیاورد اما کام مردم را تلخ‬ ‫کرده است‪:‬‬ ‫‪ÁÁ‬خداحافظی عجوالنه با ماسک‬ ‫خندوانه از معدود برنامه های تلویزیونی ضبطی صداوسیما بود‬ ‫که طی دو سال اخیر و در جریان پاندمی کرونا ضبط و پخش‬ ‫می شد هرچند در ابتدا ساخت این برنامه با وقفه ای یک ساله‬ ‫مواجه شد اما سازندگان خندوانه این برنامه را با تمهیداتی همچون‬ ‫کاهش تماشاگران حاضر در استودیو و زدن دو ماسک به روی‬ ‫انتن بردند‪ .‬تا همین یک هفته پیش حاضران در استودیو ضبط‬ ‫خندوانه با ماسک جدید و شفافی که ویژه این برنامه طراحی شده‬ ‫بود حاضر بودند تا اینکه یک شب و در جریان قسمتی از خندوانه‬ ‫رامبد جوان اعالم کرد همگی ماسک ها را بردارید و از این به‬ ‫بعد برنامه بدون ماسک ضبط می شود‪ ،‬اقدامی که با واکنش های‬ ‫منفی بسیاری روبه رو شد و درحالی که وزارت بهداشت اعالم کرده‬ ‫بود استفاده از ماسک در اماکن عمومی و شلوغ ضروری است و‬ ‫افراد تنها می توانند در فضاهای باز و خلوت ماسک خود را بردارند‪.‬‬ ‫اقدام عجوالنه رامبد جوان و خندوانه که اعالم شد با هماهنگی‬ ‫وزارت بهداشت صورت گرفت دیری نپایید که با افزایش امار‬ ‫کرونا و پیک هفتم مشخص شد که تصمیمی غلط و عجوالنه‬ ‫بوده است که متاسفانه الگوی غلطی برای مردم هم بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گرانی و اظهارنظر عجیب رامبد جوان‬ ‫اما حواشی خندوانه در فصل هشتم تمامی نداشت و یک‬ ‫اظهارنظر عجیب در جریان تبلیغی در خندوانه با اعتراض و حتی‬ ‫خشم کاربران شبکه های اجتماعی روبه رو شد‪ .‬در جریان افزایش‬ ‫قیمت ها در کشور رامبد جوان ویدئوی تبلیغاتی برای رژیم های‬ ‫الغری در دکور خندوانه منتشر کرد که در ان به گرانی های اخیر‬ ‫اشاره می کند‪ .‬او در این ویدیو از مردم می خواهد به خوردوخوراک‬ ‫خود توجه کنند و با توجه به افزایش هزینه ها‪ ،‬رژیم سالم غذایی‬ ‫بگیرند! این ویدیو در شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر با انتقادات‬ ‫زیاد کاربران روبه رو شده است و بسیاری از افراد فاصله سازندگان‬ ‫خندوانه به ویژه رامبد جوان با دغدغه ها و مشکالت مردم را زمینه‬ ‫تولید چنین تبلیغی عنوان کردند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سانسور نام های بزرگ‬ ‫اما اش فصل هشتم خندوانه با سانسورهای عجیب وغریب‬ ‫به ویژه سانسور اسامی شورتر شد‪ .‬اولین سانسور اسم مربوط به‬ ‫سهراب پورناظری بود‪ .‬جایی که علی نصیریان مهمان برنامه‬ ‫خندوانه از پروژه سیصد با موسیقی سهراب پورناظری صحبت‬ ‫می کند و در پخش برنامه متوجه می شوید که درحالی که نام‬ ‫سهراب پورناظری بیان می شود اما صدای علی نصیریان با گفته‬ ‫سینک نیست و بخش دیگری از صحبت های این استاد بازیگری‬ ‫روی این بخش صداگذاری شده است‪ .‬احتماال دلیل سانسور نام‬ ‫سهراب پورناظری انتقادهای پی درپی این اهنگساز و موسیقی دان‬ ‫به سیاست های موسیقایی رسانه ملی بوده است‪.‬‬ ‫اما این تنها سانسور اسامی و نام ها در خندوانه نبود پنج شنبه‬ ‫گذشته در جریان فینال مسابقه قاتی بازی که با شرکت چهار‬ ‫بازیگر کامران تفتی‪ ،‬محمد نادری‪ ،‬حسام محمودی و محمد‬ ‫زیکساری برگزار شد‪ ،‬در قسمت اسم فامیل کامران تفتی اسم از‬ ‫«و» را وریا نوشته بود که قطعا نام وریا غفوری بازیکن محبوب‬ ‫استقالل را به ذهن می اورد اما نکته عجیب و شوکه کننده برای‬ ‫مخاطبان زمانی بود که هنگام نمره دادن به کلمات کامران تفتی‬ ‫در این بخش مخاطبان متوجه می شوند که نام وریا که نوشته‬ ‫اولین کامران تفتی بوده به وحید تغییر کرده است‪ .‬موضوعی که‬ ‫با واکنش های بسیاری زیادی از طرف اهالی هنر‪ ،‬ورزش‪ ،‬رسانه‬ ‫و مردم روبه رو شد تا جایی که رامبد جوان بابت این موضوع‬ ‫از مخاطبان عذرخواهی کرد و مدعی شد که درصورتی که نام‬ ‫وریا را تغییر نمی دادند برای پخش مجوز صادر نمی شد ادعایی‬ ‫که خیلی سریع با واکنش شبکه نسیم روبه رو شد و این شبکه‬ ‫در بیانیه ای دراین باره اعالم کرد‪ :‬در پی رویداد پخش شده در‬ ‫مسابقه «قاتی بازی» در برنامه «خندوانه» پنجشنبه ‪ ۲۳‬تیرماه‪،‬‬ ‫به اطالع مخاطبان گرامی و فهیم شبکه نسیم می رسانیم که‬ ‫این شبکه هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی در پخش اسامی‬ ‫فرد خاصی نداشته و تصمیم اتخاذشده‪ ،‬سلیقه و نظر تیم تولید‬ ‫برنامه خندوانه بوده و هیچ گونه ارتباطی باسیاست های سیما و‬ ‫شبکه نسیم ندارد‪.‬‬ ‫نکته ای که نشان می دهد این سانسور سلیقه ای بوده و لطمه‬ ‫جبران ناپذیری به محبوبیت خندوانه و شبکه نسیم وارد کرد‪.‬‬ ‫هرچند محمد بحرانی صداپیشه جناب خان و رامبد جوان به خاطر‬ ‫این اتفاق از وریا غفوری و مردم عذرخواهی کردند اما به نظر‬ ‫می رسد روندی که خندوانه در پیش گرفته محبوبیت این برنامه‬ ‫را هدف قرار داده و مخاطبان را بیش ازپیش از این برنامه دل زده‬ ‫می کند‪ .‬هرچند اعالم شده که احتماال خندوانه برای مدتی ساخته‬ ‫نمی شود اما مشخص نیست این برنامه پرمخاطب قرار است برای‬ ‫همیشه از انتن شبکه نسیم برود یا فصل های بعد این مشکالت‬ ‫را رفع کرده و مجددًا با محبوبیت و در نظر گرفتن مردم به روی‬ ‫انتن برود‪.‬‬ ‫نگارگرپیشکسوتاصفهانی‪:‬‬ ‫دگرگونی علم و هنر‬ ‫سبب دگرگونی جامعه می شود‬ ‫یک استاد نگارگری گفت‪ :‬تحول در هنر بسیار مهم‬ ‫است‪ ،‬هرچه هنر و علم دگرگون شود و نواوری در ان به‬ ‫وجود اید جامعه عوض می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬نشست نگرشی به سیر نگارگری‬ ‫معاصر اصفهان صبح شنبه با حضور نسل اول هنرمندان‬ ‫هنرستان هنرهای زیبا در عمارت تاریخی سعدی برگزار‬ ‫شد و در این نشست چهره هایی همچون هوشنگ‬ ‫جزی زاده‪ ،‬اکبر مصری پور‪ ،‬بهرام طاهری و مهدی تمیزی‬ ‫حضور داشتند‪.‬مصری پور در این نشست با بیان اینکه‬ ‫«استاد بهادری یکی از کسانی بود که عاشق اموختن و‬ ‫یاددادن هنر به دیگران بود» اظهار داشت‪ :‬ایشان کسی‬ ‫بود که اموزش را در هنرستان هنرهای زیبا به صورت‬ ‫اکادمیک دراورد‪ ،‬به خصوص ایشان از اول بر روی طراحی‬ ‫و ترکیب بندی تاکید داشتند و از طریق مطالعه مکتب‬ ‫تبریز و اصفهان به هنرجویان طراحی و ترکیب بندی را‬ ‫اموزش می دادند‪.‬این استاد نگارگر درباره چگونگی ورود‬ ‫خود به هنرستان هنرهای زیبا خاطرنشان کرد‪ :‬پنج سال در‬ ‫هنرستان هنرهای زیبا در خدمت استاد رستم شیرازی بودم‬ ‫و شاگردی ایشان را می کردم و سپس به منزل استاد رفتم‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1279‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۵۸۱‬و ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۵۸۲‬مورخ‬ ‫‪ 1401/4/12‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای اسفندیار اسماعیلی سودرجانی فرزند رضا بشماره شناسنامه ‪ ۲۲۲۸‬و کدملی‬ ‫‪ ۱۱۱۰۶۵۴۳۶۷‬صادره از فالورجان و هاجر یزدی سودرجانی فرزند رجبعلی به شناسنامه ‪ ۸۲‬و‬ ‫کدملی ‪ ۱۱۱۱۸۴۲۸۰۹‬صادره از فالورجان بالسویه در ششدانگ باب خانه به مساحت ‪189/50‬‬ ‫مترمربع پالک ‪ ۷‬فرعی از ‪ ۲۱‬اصلی واقع در سودرجان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫اقای محمد یزدی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/26 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/10 :‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1350675‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت اباد برخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1157‬برابر ارای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت اباد برخوار‬ ‫بخش ‪ 16‬ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات‬ ‫مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160302018000044‬مورخ ‪ 1401/01/23‬و کالسه پرونده‬ ‫‪ 1397114402018000072‬بنام شرکت اطلس پمپ سپاهان به کدملی ‪10260333287‬‬ ‫نسبت به شش دانگ یک باب کارخانه به مساحت ‪ 14181/81‬مترمربع احداثی بر روی قسمتی‬ ‫و در انجا به نگارگری پرداختم‪.‬در ادامه نشست طاهری با‬ ‫اشاره به رفتار سنگین و باوقار استاد جواد رستم شیرازی‬ ‫به عنوان یکی از معلمان هنرستان هنرهای زیبا گفت‪ :‬با‬ ‫دیدن رفتار ایشان فهمیدم که جای خوبی برای تحصیل‬ ‫امده ام‪ .‬هنرستان هنرهای زیبا در ان زمان جایی بود که‬ ‫بیشتر شخصیت های بزرگی که برای دیدار از ایران به‬ ‫اصفهان می امدند به این هنرستان سر می زدند و از ان‬ ‫بازدید می کردند‪.‬‬ ‫این استاد پیشکسوت نگارگری افزود‪ :‬با دقتی که در‬ ‫تاریخ هنر داشتم دیدم دو عنصر بزرگ در گل وبوته وجود‬ ‫دارد که یکی اسلیمی است و دیگری ختایی و اسلیمی‬ ‫بیشتر در مساجد کاربرد دارد و ختایی بیشتر در کاخ ها بکار‬ ‫برده می شود‪ .‬اسلیمی بیشتر مردانه است و ختایی بیشتر‬ ‫زنانه است‪ .‬اسلیمی خط زمینی است و ختایی بیشتر پر از‬ ‫ناز و غمزه است و این دو در کنار یکدیگر معنا می یابند‪.‬در‬ ‫ادامه مصری پور با اشاره به اینکه در هنرستان هنرهای زیبا‬ ‫انتخاب موضوع به هنرجو سپرده می شد و بیشتر اموزش‬ ‫مکتب ها بر عهده استاد بود گفت‪ :‬اگر در کار یک نگارگر‬ ‫عناصر ایرانی وجود داشته باشد به خاطر مطالعه و تحلیل‬ ‫از پالک ‪ 320‬اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت اباد بخش ‪ 16‬حوزه ثبت دولت اباد برخوار‬ ‫در ازای مالکیت مشاعی متقاضی به شماره سند ‪ 60683‬مورخ ‪ 1397/06/27‬دفترخانه ‪96‬‬ ‫دولت اباد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/04/26 :‬محمدرضا بیکیان‬ ‫ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار ‪/1343689‬م الف‬‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1159‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۱۹۵‬مورخ ‪ 1401/3/22‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امراله‬ ‫دهقان فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه ‪ ۱۷‬و کد ملی ‪ 1111385068‬صادره از فالورجان‬ ‫در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 239/23‬متر مربع پالک ‪۷۰۱‬‬ ‫اصلی واقع در نرگان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای اکبر مرتضوی گاونانی‬ ‫محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/26:‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1344387‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1155‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/04/02-۳۵۷۸‬هیات اول اقای غالمرضا کاظمی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۷۵‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۵۱۳۱۱۲‬صادره اصفهان فرزند رحیم در ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 90/30‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۱۱‬فرعی از ‪ ۶۸‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسنعلی زارع بهرام ابادی از‬ ‫سند شماره ‪ ۳۶۱۱۰‬مورخ ‪ 1350/1/23‬دفترخانه شماره ‪ ۶۵‬اصفهان‬ ‫کارهای قدیمی است و برای همین لزوم فراگیری نقوش‬ ‫سنتی در نگارگری مشخص می شود‪.‬او در پاسخ به اینکه‬ ‫در برخی از کارها و اثار خودش حالت دفرمه دیده می شود‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نگارگری هم مثل هر نقاشی دیگری یک هنر‬ ‫است و مکاتب مدرن نیز در ان می گنجد و من اعتقاد ندارم‬ ‫که نقاشی ایرانی دو بعدی است‪ ،‬معتقدم نگارگری دارای‬ ‫بعد سوم است اما پرسپکتیو علمی در ان رعایت نشده است‪.‬‬ ‫استاد مصری پور در خصوص انتخاب رنگ و تاثیر ان در‬ ‫طراحی و چیدمان اثر گفت‪ :‬وقتی یک شعر حماسی است‬ ‫شما می خواهید بیننده را تهییج کنید برای همین رنگ ها‬ ‫باید با مضامین شعری متناسب باشد مث ً‬ ‫ال برای یک شعر‬ ‫بهاریه‪ ،‬شما باید از رنگ های شاد و بهاری استفاده کنید‪.‬‬ ‫سپس بهرام طاهری در این نشست اظهار داشت‪ :‬تحول‬ ‫در هنر بسیار مهم است‪ ،‬هرچه هنر و علم دگرگون شود و‬ ‫نواوری در ان به وجود اید جامعه عوض می شود‪ .‬دگرگونی‬ ‫در هر رشته هنری باید وجود داشته باشد تا سبب پیشرفت‬ ‫ان هنر شود‪.‬این استاد نگارگر برجسته اصفهانی افزود‪:‬‬ ‫هنرمند را نباید در چهارچوب گذاشت‪ .‬هنرمند باید کار‬ ‫خودش را بکند و نباید قالب خاصی برای هنرمند ساخت‪،‬‬ ‫هنرمند باید فرهنگ خود را بداند و با توجه به ان کار کند‪.‬‬ ‫در واقع زیبایی هنر به دگرگونی ان است و هنرمند باید با‬ ‫هنرش تجربه خود و خودش را ارائه دهد‪.‬‬ ‫در پایان این نشست با حضور استاد محمدعلی حدت‬ ‫و دکتر احمد نوری رئیس حوزه هنری استان اصفهان‪،‬‬ ‫از استاد هوشنگ جزی زاده‪ ،‬استاد بهرام طاهری و‬ ‫استاد اکبر مصری پور تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬نمایشگاه «نگاره نگر» شامل اثار ‪۷۰‬‬ ‫هنرمند نگارگر پیشکسوت و معاصر اصفهان است که در‬ ‫مجموع ‪ ۱۲۰‬اثر در این نمایشگاه از ‪ ۱۷‬تیرماه لغایت ‪۵‬‬ ‫مردادماه در گالری های بوستان‪ ،‬گلستان‪ ،‬تماشا و نقطه‬ ‫جهت بازدید عموم در خیابان استانداری‪ ،‬گذرسعدی‪،‬‬ ‫عمارت تاریخی سعدی دایر می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/26 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1344184‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1 -1274‬شماره نامه‪ 140185602015001191 :‬نظر به اینکه اقای اسماعیل کرمی‬ ‫ورنامخواستی فرزند محمود به استناد ‪ ۲‬برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما‬ ‫گواهی شده‪ ،‬مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین پالک ‪ 1316‬فرعی از‬ ‫‪-59‬اصلی واقع در ورنامخواست بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان که به نام وی‪ ،‬ثبت و سند مالکیت به‬ ‫شماره چاپی ‪ 829924‬صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و به علت جابجایی‬ ‫مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده‪ ،‬طبق ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫اصالحی ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت‬ ‫به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز‬ ‫پس از ان به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه‬ ‫ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض‪ ،‬اصل سند یا سند معامله ارائه نشود‪،‬‬ ‫اداره ثبت‪ ،‬المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد‪ .‬مصطفی‬ ‫شمسی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین شهر(لنجان) ‪/1350656‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1275‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۵۰۲‬مورخ ‪ 1401/4/5‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سعید یزدی فرزند‬ ‫غالمعلی بشماره شناسنامه ‪ ۴۸۸۹‬و کد ملی ‪ ۱۲۹۲۹۴۲۴۹۵‬صادره از اصفهان در ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری زراعی به مساحت ‪ 2158/04‬متر مربع پالک ‪ ۸۶‬فرعی‬ ‫از ‪ ۴۳۴‬اصلی واقع در کارویه خریداری رسمی از مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/26:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/10 :‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1350575‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1272‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫حواشی فرهنگ‬ ‫‪5‬‬ ‫نامه رئیس ساترا برای تعطیلی‬ ‫پلتفرم های نمایش خانگی‪ ،‬اب‬ ‫ریختن به اسیاب دشمن است‬ ‫نامه رئیس ساترا برای تعطیلی پلتفرم های نمایش خانگی‪ ،‬اب‬ ‫ریختن به اسیاب دشمن استایسنا نوشت‪ :‬رئیس کمیته دانش بنیان‬ ‫و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسالمی درباره تعطیلی پلتفرم های‬ ‫نمایش خانگی در نامه ای به رئیس سازمان صداوسیما نوشت‪« :‬در‬ ‫اشفتگی ناشی از عملکرد بی قانون ساترا در این حوزه و با لحاظ‬ ‫ابهامات فوق الذکر‪ ،‬مجلس شورای اسالمی موظف به انجام اقدامات‬ ‫الزم جهت تدوین‪ ،‬تنظیم و تصویب قوانین مورد نیاز در زمینه صوت‬ ‫و تصویر فراگیر است‪».‬رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال‬ ‫مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رئیس سازمان صداوسیما‬ ‫نسبت به تعطیلی پلتفرم های خانگی هشدار داد‪ .‬متن نامه مجتبی‬ ‫توانگر نماینده تهران به رئیس سازمان صداوسیما به شرح زیر است‪:‬‬ ‫جناب اقای دکتر جبلی‬ ‫رئیس محترم سازمان صداوسیما‬ ‫سالم علیکم‬ ‫انتشار نامه ای از رئیس محترم ساترا به جنابعالی پیرامون مصوبه‬ ‫شورای فضای مجازی صداوسیما درباره برخورد با رسانه های صوت‬ ‫و تصویر و اقدامات متعاقب ساترا موجب حیرت و تاسف برانگیز است‪.‬‬ ‫همان طور که در نامه شماره ‪ ۱۲۶۶۲۷۶‬مورخ ‪ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰‬اینجانب‬ ‫به محضر جناب اقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور و رئیس‬ ‫شورای عالی فضای مجازی نیز بیان شده بود اگر پیشتر مسئولین‬ ‫امر ‪-‬از جمله دولت محترم و شورای عالی فضای مجازی‪ -‬در‬ ‫عمل به وظائف خود‪ ،‬تکالیف قانونی ساترا و چارچوب فعالیت ان‬ ‫را معین می ساختند امروز شاهد ان نبودیم که رئیس این مجموعه‬ ‫به خود جرئت داده و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و‬ ‫کمیسیون های ان را عامل پیگیری اعمال غیرقانونی و بی مبنای‬ ‫خود قلمداد کرده و جهت ایراد نطق پیش از دستور و ایراد تذکر‬ ‫برای ان تعیین تکلیف نماید‪ .‬الزم به ذکر است مطابق با بررسی های‬ ‫کارشناسی صورت گرفته در مراجع مختلف از جمله مرکز ملی فضای‬ ‫مجازی اساسا اینکه صنعت نمایش سینمای خانگی مشمول تعریف‬ ‫صوت و تصویر فراگیر باشد یا خیر محل بحث است و در ان صورت‬ ‫تنظیم گری این حوزه بر عهده ان سازمان محترم نیست‪ .‬به عالوه در‬ ‫شرایطی که با کم کاری و کج سلیقگی مدیران ان سازمان روزبه روز‬ ‫از مخاطبان ان کاسته شده و اوقات فراغت هم وطنان با شبکه های‬ ‫ماهواره ای عمدتا معاند نظام پر می شود‪ ،‬افزایش فشار بر شرکت های‬ ‫دانش بنیان داخلی که در حوزه تولید و نشر محتوای سینمای خانگی‬ ‫مشغولند جز ریختن اب به اسیاب دشمن نیست؛ چرا که مخاطب این‬ ‫پلتفرم ها در صورت محرومیت از این محتوا یقینا به سوی صداوسیما‬ ‫چرخش نخواهند نمود و در میانه جنگ فرهنگی نظام با رقبا و‬ ‫دشمنان منطقه ای و بین المللی‪ ،‬این کار معنی جز خلع سالح کردن‬ ‫نظام از ابزارهایش ندارد‪ .‬هر چند ضروری ست تمام سرویس های‬ ‫پخش انالین فیلم (‪ VOD‬ها) توجه دقیق تری به فرهنگ و اداب‬ ‫مردم عزیزمان داشته باشند‪.‬به استحضار می رسانم در اشفتگی ناشی‬ ‫از عملکرد بی قانون ساترا در این حوزه و با لحاظ ابهامات فوق الذکر‪،‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی که عطف به فرموده حضرت امام (ره) و‬ ‫تاکیدات مقام معظم رهبری در راس همه امور کشور است موظف‬ ‫به انجام اقدامات الزم جهت تدوین‪ ،‬تنظیم و تصویب قوانین مورد‬ ‫نیاز در زمینه صوت و تصویر فراگیر است که ان شاء اهلل با همکاری‬ ‫همه ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر این حوزه در نظام این مهم به‬ ‫انجام خواهد رسید‪.‬همچنین ضروری است تا اعالم کنم در صورتی‬ ‫که مجموعه های دولتی مخاطب نامه صدراالشاره رئیس ساترا –از‬ ‫جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری‪ -‬به اعمال غیرقانونی بیان شده در نامه تمکین‬ ‫نمایند‪ ،‬مسئولین ارشد این وزارتخانه ها و معاونت علمی باید درباره انها‬ ‫در مقابل مجلس شورای اسالمی پاسخگو باشند‪».‬‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/04/15 -۴۴۳۵‬هیات چهارم اقای منصور باقری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۹۷۹‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۵۹۳۴۷۷‬صادره اصفهان فرزند کریم در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 206/75‬متر مربع از پالک ‪ ۳۰۵۳‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب از مالکیت متقاضی مورد ثبت صفحه ‪ ۳۹۴‬دفتر ‪ ۵۱۶‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/26 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/10 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1351500‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1283‬نظر به اینکه همدم مومنی به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء‬ ‫شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت به شماره سریال ‪ ۰۳۱۸۰۵۱‬مربوط‬ ‫به تمامت یک سهم مشاع از ‪ ۱۵‬سهم ششدانگ پالک ‪ 1‬فرعی از ‪-۳۹۱‬اصلی( بمساحت‬ ‫‪ )289921/84‬واقع در بخش ‪ ۸‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪۳۲۰‬دفتر امالک ‪ ۱۸‬بخش ‪ ۸‬ثبت‬ ‫اصفهان به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق اعالم مالک بعلت نامعلوم مفقود شده‬ ‫است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا برابر ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون‬ ‫ثبت اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از انچه در این اگهی ذکر شده نسبت‬ ‫به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز به این اداره‬ ‫مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس و اصل ان به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا‬ ‫در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنای سند مالکیت مذکور صادر و به متقاضی‬ ‫تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه‪ -‬مظاهر نصرالهی ‪/1351521‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ 1-1285‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -١‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۱۸۷‬مورخ ‪ 1401/04/22‬اقای علی اسحاق زاده فرزند‬ ‫محمد نسبت به شش دانگ یکباب انبار ضایعات به مساحت ‪ 3015/74‬مترمربع مفروز از‬ ‫پالک ‪ -۵۳‬اصلی واقع در اشیان بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک‬ ‫رسمی اقدس ایرانپور‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/04/26‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز دوشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1401/05/10‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪/1351746‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫بانک کشاورزی استان اصفهان‬ ‫در اوج پرداخت تسهیالت‬ ‫طرح مردمی سازی یارانه ها‬ ‫تســهیالت پرداختی بانک کشاورزی استان اصفهان در‬ ‫راستای طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها‪ ،‬از مرز‬ ‫‪ ۸۵۰۰‬میلیارد ریال گذشت‪ .‬به گزارش روابط عمومی مدیریت‬ ‫شعب بانک کشــاورزی در استان اصفهان‪ ،‬بانک کشاورزی‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬در راستای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه‬ ‫یارانه ها و با هدف حمایت از تولیدکنندگان و رونق واحدهای‬ ‫تولیدی دام و طیور‪ ،‬از ابتدای خرداد ماه تا پایان بیست و دوم‬ ‫تیر ماه با پرداخت ‪ ۴۰۵۰‬فقره تسهیالت یارانه دار بالغ بر ‪۸۵۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال به فعالین بخش دام و طیور‪ ،‬حائز رتبه نخست در‬ ‫کشور گردید و این موفقیت با تالش خستگی ناپذیر کارکنان‬ ‫بانک کشــاورزی اســتان و عدم توقف ارائه خدمت در اکثر‬ ‫روزهای تعطیل بدست امده است‪.‬‬ ‫مدیر کل امور اقتصادی ودارایی اســتان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫میزان پیش بینی درامد مصوب ســال ‪ ۱۴۰۱‬استان اصفهان‬ ‫معادل ‪ ۸۹‬درصد نســبت به ســال ‪ ۱۴۰۰‬افزایش یافته که‬ ‫از متوسط افزایش درامد کشــور که معادل ‪۷۳‬درصد است‪،‬‬ ‫بیشــتر است‪ .‬علیرضا عربها در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫ضرورت پیگیری وصول درامدها و عوارض االیندگی درون‬ ‫و برون اســتانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ساماندهی و ارائه راهکار جهت‬ ‫محقق شدن درامدهای پیش بینی شده استان و نیز شناسایی‬ ‫وصول درامدهای مالیاتی بسیار حائز اهمیت است باید با درنظر‬ ‫گرفتن بهبود فضای کسب و کار پیگیری شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به وضعیت وصول درامدهای اســتان طی ‪ ۱۰‬سال گذشته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درامد مصوب استان اصفهان طی ‪ ۱۰‬سال گذشته ‪۱۵.۵‬‬ ‫برابر شده که به طور متوسط سالیانه یک و نیم برابر مصوب‬ ‫درامد استان افزایش یافته اســت‪ .‬مدیر کل امور اقتصادی‬ ‫ودارایی اســتان اصفهان افزود‪ :‬مصوب درامد استان در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬معادل ‪ ۱۷۰‬هزار میلیارد ریال و وصولی درامدها معادل‬ ‫‪ ۲۰۴۲۶۰‬میلیــارد ریال بود که معادل ‪۱۲۱‬درصد پیش بینی‬ ‫درامد اســت و از متوسط میزان وصول درامد کشور که ‪۱۱۳‬‬ ‫درصد بوده‪ ،‬بیشتر است‪ .‬وی گفت‪ :‬استان اصفهان طی سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در وصول درامدها از نظر مبلغ در جایگاه دوم کشوری و‬ ‫از نظر درصد در جایگاه شانزدهم کشور قرار دارد‪ .‬عربها افزود‪:‬‬ ‫میزان وصول درامد اســتان طی سال ‪ ۱۴۰۰‬معادل سرجمع‬ ‫وصول درامد ‪ ۱۴‬اســتان کشور است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬میزان‬ ‫پیش بینی درامد مصوب سال ‪ ۱۴۰۱‬استان اصفهان معادل‬ ‫‪ ۸۹‬درصد نسبت به سال ‪ ۱۴۰۰‬افزایش یافته که از متوسط‬ ‫افزایش درامد کشور که معادل ‪۷۳‬درصد است‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر رایتل‬ ‫در رتبه بندی شرکت های برتر‬ ‫شستا‬ ‫لوح و تندیس شــرکت برتر در همایش سراسری شستا‬ ‫به شرکت خدمات ارتباطی رایتل اهدا شد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی رایتل‪ ،‬همایش سراسری شستا درحالی به کار خود‬ ‫پایان داد که شــرکت خدمات ارتباطــی رایتل در رتبه بندی‬ ‫شرکت های تابعه شستا موفق به کسب رتبه برتر شد‪ .‬یاسر‬ ‫رضاخواه مدیرعامل رایتل این تندیس را از دست میرهاشم‬ ‫موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دریافت کرد‪ .‬این‬ ‫همایش با شعار «شستا؛ گام دوم‪ ،‬اقتصاد مردمی‪ ،‬ایران قوی»‬ ‫‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬تیرماه سال ‪ ۱۴۰۱‬هم زمان با هفته تامین اجتماعی‬ ‫در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد‪« .‬تولید؛‬ ‫نواوری‪ ،‬اقتصاد دانش بنیان»‪« ،‬تولید؛ سرمایه گذاری و تامین‬ ‫مالی»‪« ،‬تولید؛ هم افزایــی‪ ،‬ارزش افرینی»‪« ،‬تولید؛ تحول‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و مدیریت راهبردی»‪« ،‬تولید؛ حاکمیت شرکتی‪،‬‬ ‫شــفافیت و انضباط مالی»‪« ،‬تولید؛ اقتصــاد مردمی‪ ،‬بازار‬ ‫سرمایه»‪« ،‬تولید؛ سرمایه انسانی‪ ،‬پرورش»‪« ،‬مدیران گام دوم‬ ‫انقالب»‪ ،‬از جمله محورهایی بود که در این همایش از طریق‬ ‫مدیران و صاحب نظران مورد هم اندیشی و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫*افزایش ‪ ۳۰‬درصدی خرید تضمینی گندم در کشور‬ ‫مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی‬ ‫ایران از رشــد ‪ ۳۰‬درصدی میــزان و افزایش ‪ ۲۰۲‬درصدی‬ ‫ارزش گندم های خریداری شده در سال جاری نسبت به سال‬ ‫گذشته خبر داد و گفت‪ :‬خرید تضمینی گندم از ‪ ۵‬میلیون تن‬ ‫فراتر رفته اســت‪ .‬به گزارش ایرنا از شرکت بازرگانی دولتی‬ ‫ایران (مبدا)؛ «مرتضی سعادتی کیا» با اعالم اینکه از طریق‬ ‫مراکز خرید در سراســر کشور به طور متوسط روزانه بیش از‬ ‫‪ ۸۵‬هزار تن گندم خریداری می شود‪ ،‬افزود‪ :‬بیش از ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران در سراسر کشور به حساب‬ ‫انان واریز شده است‪ .‬مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت‬ ‫بازرگانی دولتی ایران گفت‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬تمام کشــاورزان‬ ‫عزیزی که گنــدم خود را تا ‪ ۱۱‬تیرماه جاری به مراکز خرید‬ ‫دولتی تحویل داده اند‪ ،‬پول گندم هایشان را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی‬ ‫گند م در کشور از طریق تسهیالت بانکی‪ ،‬بودجه اختصاص‬ ‫داده توسط ســازمان برنامه و بودجه و منابع داخلی شرکت‬ ‫بازرگانی دولتی ایران تامین می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ ۲۷ :‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از این واریزی ها از محل منابع بودجه ای سازمان‬ ‫برنامه و بودجه و ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان از محل تســهیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬تامین و به حساب کشاورزان واریز شده است‪ .‬سعادتی‬ ‫ش دولت‪ ،‬پرداخت به روز مطالبات‬ ‫کیا با تاکید بر اینکه تمام تال ‬ ‫گندمکاران است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در عرف بازار محصوالت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬پرداخت پول محصول به تولیدکننده به فاصله یک‬ ‫هفته از زمان تحویل به منزله پرداخت نقد محسوب می شود‪،‬‬ ‫با این وجود شرکت بازرگانی دولتی ایران پیگیر منابع مالی و‬ ‫تسهیالت بانکی مورد نیاز است تا مطالبات کشاورزان عزیز‬ ‫به روز پرداخت شود‪.‬‬ ‫زنگ خطر گسترش استفاده از مدهای غربی به صدا در امد‬ ‫خبر‬ ‫هجمه به بازار پوشاک وطنی‬ ‫گسترش اســتفاده از مدهای غربی در بازار پوشاک وطنی‬ ‫زنگ خطری اســت که باید مسئوالن نسبت به ان توجه ویژه‬ ‫داشته باشند و با حمایت از طراحان ایرانی زمینه از بین رفتن این‬ ‫معضل را فراهم اورند‪.‬‬ ‫ب ه گزارش تسنیم‪ ،‬پوشاک از نیاز های پایان ناپذیر مردم است‬ ‫که هرســاله هزینه های زیادی در کشور صرف وارد کردن این‬ ‫کاال می شود به صورتی که براوردها نشان می دهد گردش مالی‬ ‫این صنعت پوشاک در ایران نزدیک به ‪ 12‬میلیارد دالر در سال‬ ‫است و ســهم داخلی ها با توجه به توانایی تولید و حجم تولید‬ ‫داخلی در محدوده ‪ 8‬میلیارد دالر تعیین شده است‪.‬‬ ‫اما از انجا که کشــور ایران توانمندی خوبی در این حوزه از‬ ‫خود نشــان داده است می توان بیان داشت که تولید پوشاک با‬ ‫کیفیت در داخل کشور می تواند در راستای اقتصاد مقاومتی از‬ ‫خروج ارز از کشور جلوگیری کرده و نیز سهم به سزایی در اشتغال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫کارشناسان براین باورند توانمندی تولید پوشاک ایران برهیچ‬ ‫کس پوشیده نیست و بدون تردید تولیدکنندگان ایرانی درصورتی‬ ‫که مورد حمایت های اصولی قرار گیرند می توانند در بازارهای بین‬ ‫المللی حرفی برای گفتن داشته باشند اما واقعیت اینجاست که‬ ‫برخی بی مهری های داخلی باعث شده تا تولیدکنندگان داخلی‬ ‫محصوالت با کیفیت خود را با نام های تجاری خارجی به بازار‬ ‫عرضه کنند چون به قول معروف در فرهنگ ایران جا افتاده که‬ ‫مرغ همسایه غاز است‪.‬‬ ‫در این زمینه بررسی ها نشــان می دهد ارایه تخفیف های‬ ‫خاص مالکان پاساژهای بزرگ به برندهای خارجی برای خرید‬ ‫و اجاره فروشگاه‪ ،‬ارایه سوبسیدهای کالن از سوی کشورهای‬ ‫تولیدکننده پوشــاک به صادرکنندگانشــان و همچنین ورود‬ ‫غیرقانونی پوشاک به ایران باعث شده تا صنعتی که تاروپودش‬ ‫در هنر ایران زمین شکل گرفته اکنون رشته هایش پنبه شده و‬ ‫علی رغم پتانسیل های بسیار باالیی که داریم فاصله با جایگاه‬ ‫اصلی خودمان داشته باشیم‪.‬‬ ‫از طرفی ضاعقه ایرانی و اسالمی در پوشاک بر این موضوع‬ ‫تاکید می کند که تولید این کاال در کشــور با توجه به فرهنگ‬ ‫اصیل ایرانــی از اهمیت باالیی برخوردار اســت و می تواند از‬ ‫گسترش چشمگیر مدهای غربی و ضد دینی در حوزه پوشاک در‬ ‫بین جوانان جلوگیری کند‪ .‬این مسئله توجه جدی طراحان داخلی‬ ‫به فرهنگی ایرانی و اسالمی همراه با ضاعقه مصرف کنندگان‬ ‫را می طلبد‪.‬‬ ‫تبلیغات دائمی و مستمر شرکت های خارجی نقش به سزایی‬ ‫در گسترش پوشاک و مدهای غربی در کشورهای مختلف از‬ ‫جملــه ایران دارد تا انجا که اکنون در بین مردم به ویژه جوانان‬ ‫سبک هایی از پوشش را شاهدیم که کامال در تضاد با فرهنگ‬ ‫ایرانی و اسالمی است‪ .‬عالوه بر دستگاه ها و نهادهای فرهنگی‬ ‫که وظیفه رســیدگی به این موضوع را دارند‪ ،‬رسانه های داخلی‬ ‫به ویژه صداوسیما نیز باید در امر فرهنگ سازی و ترویج خرید‬ ‫پوشــاک و مدهای همسو با فرهنگ کشــور گام برداشته و با‬ ‫روش های صحیح تبلیغات‪ ،‬گرایش مــردم و جوانان را به این‬ ‫سمتبکشاند‪.‬‬ ‫‪ُ ÁÁ‬مد دستوری تغییر نمی کند‬ ‫به نظر می رسد جلوگیری از وارد کردن پوشاک خارجی راه‬ ‫حل مناسبی برای مشکل نیست چراکه تولیدکنندگان داخلی‬ ‫برای تولید بهترین لباس متناســب با ضاعقه ایرانی و اسالمی‬ ‫نیازمند یک فضای رقابتی هستند‪ .‬اولویت قرار گرفتن پوشاک‬ ‫داخلی برای مردم با ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی و ریشه یابی‬ ‫دقیق حاصل می شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع نســاجی و پوشــاک بــا بیان اینکه‬ ‫مد دســتوری نیســت و نمی توان با برگزاری چند جلسه و‬ ‫سمینار سبک پوشــش جدیدی را رواج داد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مد‬ ‫بخشنامه پذیر نیست و مردم خود ان را انتخاب می کنند و این‬ ‫متاثر از برخی عوامل مثل چهره های معروف و رســانه های‬ ‫داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫علیرضا حائری افزود‪ :‬برای نهادینه شدن‬ ‫یک مد و سبک پوشــش الزم است که‬ ‫فرهنگ مردم به سمت پیروی از ان پیش‬ ‫بــرود و به عالیق‪ ،‬ارزش ها و نگرش انها‬ ‫باید توجه کرد؛ این امــر نیازمند نگاهی‬ ‫اساسی و ریشــه ای است و اگر بتوان این باور را در مردم ایجاد‬ ‫کرد انها خود سبک پوشش ایرانی و اسالمی را انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫وی مد و ســبک پوشش یک معلول و علت ان را باورهای‬ ‫مردم دانست و گفت‪ :‬اگر علت مد را ریشه یابی کنیم و فرهنگ‬ ‫مردم را به ســمت ایرانی و اسالمی پیش ببریم و نیز الگوهای‬ ‫جامعه کسانی باشند که مردم انها را بپذیرند‪ ،‬قطعا نحوه لباس‬ ‫پوشیدن انها نیز تحت تاثیر الگوها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع نساجی و پوشاک کشور با اشاره به عدم‬ ‫واردات پوشاک خارجی برای حمایت از صنعت پوشاک در کشور‬ ‫عنوان کرد‪ :‬نمی توان قدرت انتخاب را از مردم گرفت چراکه انها‬ ‫متناسب با شرایط خود به دنبال بهترین کیفیت با قیمت مناسب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه جلوگیری از واردات پوشــاک به نفع‬ ‫تولیدکننده است نه صنعت پوشاک‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با انحصاری‬ ‫کردن فضا‪ ،‬رقابت پذیری از بین می رود و کیفیت و سلیقه مشتری‬ ‫دیگر اولویت تولیدکننده نیســت چراکه می داند هر کاالیی که‬ ‫تولید کند مردم مجبور به خرید ان هستند؛ این موضوع نه به نفع‬ ‫مردم است و نه صنعت پوشاک و از رشد ان جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬همواره مرغ همسایه غاز بوده‬ ‫از انجایی که اســتان اصفهان همواره در صنعت پوشاک و‬ ‫نساجی در کشور پیشگام بوده و کارگاه های تولیدی فعالی در این‬ ‫حوزه داشته است می تواند در این زمینه گام های موثری بردارد اما‬ ‫تولید پوشاک نیز همچون سایر کاالها نیازمند تسهیالت و توجه‬ ‫مسئوالن و نیز انگیزه طراحان و تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫شواهد حاکی از ان است که به دلیل عدم استقبال مردم از‬ ‫پوشاک و طرح های داخلی همچنین عدم توجه طراحان به نیاز‬ ‫بازار‪ ،‬تولیدکنندگان اصفهانی تمایلی به استفاده از این طرح ها‬ ‫نشان نمی دهند که این می تواند اسیب جدی بر بدنه فرهنگ‬ ‫کشور وارد کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه پوشــاک اصفهــان در این خصوص اظهار‬ ‫داشت‪ :‬تولیدکنندگان بسیار خوبی در بخش تولید فعال هستند که‬ ‫کارهای با کیفیتی هم تولید می کنند اما متاسفانه مردم خواستار‬ ‫انچه که در بازار وجود دارد‪ ،‬هستند‪ .‬بسیاری از اجناس فعلی بازار‬ ‫در داخل کشور تولید می شوند و به اندازه ای کیفیت باالیی دارند‬ ‫که در برخی مراکز به نام جنس خارجی فروش می روند‪.‬‬ ‫ابراهیم خطابخش افزود‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫ما در این بخش بی توجهی و بی محبتی صدا‬ ‫و سیماست؛ اگر در این زمینه اطالع رسانی‬ ‫و فرهنگ سازی درستی صورت بگیرد و در‬ ‫بخش تولید بتوانیم مشتریان خودمان را پیدا‬ ‫کنیم‪ ،‬نیازی به اجناس خارجی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫خطابخــش درباره حجم بــاالی فروش برچســب ها و‬ ‫مارک هــای خارجی در بازار تهران تاکید کرد‪ :‬در منطق ه از بازار‬ ‫تهران مــارک تمام برندهای خارجی به صورت عمده فروخته‬ ‫می شود تا تولیدکنندگان داخلی برای اینکه بتوانند بازارشان را‬ ‫حفظ کنند از این برندها روی پوشاک خود استفاده کنند‪ .‬حاال‬ ‫حتی اگر از موضوع تخلف این روند نیز بســادگی عبور کنیم‬ ‫موضوع این اســت که چه کار کردیم که ایرانی تولید وطنی را‬ ‫نمی پســندد درحالی که بخش قابل توجهی از پوشاک داخل‬ ‫کشور تولید می شود و بعضا اغلب تولیدات ایرانی کیفیت باالتری‬ ‫نسبت به وارداتی ها دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طراحان پوشــاک بر اساس نیاز بازار اقدام‬ ‫به طراحی می کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما طراحان خوبی داریم اما‬ ‫بیشتر انها در حال حاضر سلیقه ای کار می کنند و در یک فضای‬ ‫بســته طراحی انجام می دهند‪ .‬طراحان زیرساخت هر صنف و‬ ‫کاری هســتند و باید ضمن شــناخت بازار‪ ،‬علم بدن شناسی‪،‬‬ ‫الگوسازی و سایزبندی را نیز بلد باشند و رنگ ها را بشناسند و‬ ‫تفاوت جنس پارچه ها را بدانند تا بتوانند طراحی کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه پوشاک اصفهان ادامه داد‪ :‬ما در بخش طراحی‬ ‫مشکل داریم و عمده این مشکل به کار کردن در فضای بسته‬ ‫و دیدگاه سلیقه ای طراحان بر می گردد‪ .‬اگر طراحان ما خواسته‬ ‫بازار را بشناسند‪ ،‬تولیدکنندگان هم از کار انها استقبال خواهند‬ ‫کرد‪ .‬در حال حاضر تولید کنندگان به جای استفاده از طراحان‬ ‫نمایشگاهی‪ ،‬از بازار الگو برداری می کنند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به اینکه اتحادیه پوشاک چه راهکاری برای‬ ‫ترغیب تولیدکنندگان به استفاده از طرح های ایرانی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با تولیدکنندگان جلسات مختلفی تشکیل داده ایم و در بخش‬ ‫شناســایی تولید و هویت پوشاک فعالیت داریم و قرار است در‬ ‫هفته های اینده یک همایش با حضور تولیدکنندگان و اساتید‬ ‫بخش پوشاک برگزار کنیم‪.‬‬ ‫خطابخش بــا تاکید بر نقــش صدا و ســیما در ترغیب‬ ‫خریداران به اســتفاده از طرح های ایرانی متذکر شد‪ :‬در بحث‬ ‫پوشاک‪ ،‬تغییر سلیقه خریداران نیاز به تبلیغات دارد‪ .‬پوشاک بعد‬ ‫از خوراک مهم ترین اولویت خانواده هاســت اما صدا و سیما در‬ ‫این بخش تبلیغ چندانی انجام نمی دهد و تمامی مسئولیت ها به‬ ‫گردن اتحادیه افتاده است‪ .‬اتحادیه مجبور است که با برگزاری‬ ‫همایش های مختلف تولیدکنندگان را جمع کنند؛ با وجود این‬ ‫مسائل کارهای خوبی در این زمینه انجام داده ایم‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان و طراحان اصفهانی در صورت قرارگیری در‬ ‫مسیر درست می توانند با تولید پوشاکی مطابق با سلیقه و تقاضای‬ ‫ایرانی هم در پیشبرد اهداف فرهنگی و جلوگیری با گسترش‬ ‫مدهای غربی موثر باشــند و هم گامی بلند در راستای اشتغال‬ ‫جوانان اســتان بردارند‪ .‬این مهم نیازمند توجه جدی انها و نیز‬ ‫حمایت نهادهای اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و رسانه های داخلی است‪.‬‬ ‫اگر این عوامل همسو و هم راستا با یکدیگر در تولید پوشاک‬ ‫متناسب با فرهنگ کشور حرکت نکنند‪ ،‬در اینده ای نه چندان‬ ‫دور شاهد جانشینی کامل پوشاک و مدهای غربی به جای سبک‬ ‫پوشش ایرانی و اسالمی خواهیم بود‪.‬‬ ‫ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در چهارسوی استان‬ ‫معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت‪ :‬مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی بعنوان یکی از پیشران های اقتصادی در چهار سوی‬ ‫شرق‪ ،‬غرب‪ ،‬شمال و جنوب استان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫امیررضا نقش‪ ،‬در حاشیه برگزاری جلسه پیگیری منطقه‬ ‫تو‍گو با‬ ‫ویژه اقتصادی شــرق در اســتانداری اصفهان در گف ‬ ‫خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬مناطق ویژه اقتصادی مزیت های خوبی برای‬ ‫سرمایه گذاران دارند و انها می توانند از ُمشوق های این مناطق‬ ‫بویژه در زمینه صادرات استفاده کنند‪.‬‬ ‫معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار داشت‪ :‬باید‬ ‫زیرساخت الزم در این مناطق فراهم و زمین هم واگذار شود تا‬ ‫سرمایه گذاران بتوانند در این مناطق مانند یک شهرک صنعتی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری و از مزایای منطقه ویژه استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مرحله نخســت منطقه ویژه اقتصادی شــرق‬ ‫ک هزار و ‪ ۶۰۰‬هکتار اجرایی خواهد شد و در ایجاد‬ ‫اصفهان در ی ‬ ‫اشتغال و رفع مشکالت معیشتی مردم این منطقه بسیار موثر‬ ‫خواهد بود‪ .‬نقش با بیان اینکه تاکنون مراحل راه اندازی منطقه‬ ‫اقتصادی شرق بخوبی طی شده است‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که‬ ‫هرچه سریعتر بتوانیم مجوزهای الزم را در این زمینه از شورایعالی‬ ‫مناطقویژهاقتصادیاخذکنیمتاصنایعهایتکوصنایعنویندر‬ ‫این منطقه استقرار پیدا کنند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در صورت طی شدن‬ ‫سریع مراحل منطقه ویژه اقتصادی شرق در دولت و شورایعالی‬ ‫مناطق ویژه اقتصادی‪ ،‬واگذاری های این منطقه تا انتهای سال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬اغاز خواهد شد‪ .‬معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در زمان حاضر مراحل راه اندازی منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی کاشــان در حال انجام است و منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫شهرضا هم ماه گذشته به تصویب رسید و اقدامات اجرایی ان‬ ‫در حال اغاز است‪ .‬با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در اصفهان‬ ‫برای بالغ بر سه هزار نیروی تحصیلکرده و جوان‪ ،‬اشتغال ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬منطقه ویژه اقتصادی‪ ،‬منطقه ای است که در ان قوانین‬ ‫کســب و کار و تجارت با سایر نقاط کشور متفاوت است‪ .‬این‬ ‫مناطق در داخل مرزهای کشور واقع شده و هدف از راه اندازی‬ ‫انها افزایش تراز تجاری‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬ســرمایه گذاری و مدیریت‬ ‫موثر است‪ .‬به منظور تشــویق برپایی کسب و کار در منطقه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاست های مالی تعریف می شود که معمو ًال شامل‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬مالیات‪ ،‬تجارت‪ ،‬سهمیه بندی و مقررات کاری‬ ‫و گمرکی است‪.‬‬ ‫معاون وزیر کا ر خواستار شد‬ ‫الزام بازرسان کار به رعایت ایین نامه جدید ایمنی‬ ‫معاون روابط کار وزارت کار از بازرســان کار خواست تا در‬ ‫بازرسی از کارگاه ها‪ ،‬از مفاد ایین نامه جدید برای نظارت بر ایمنی‬ ‫کار و پیشگیری از حوادث در فضای بسته استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬برابر امارها ساالنه ‪ ۱۳‬هزار حادثه ناشی‬ ‫از کار در کشــور رخ می دهد که حدود ‪ ۸۰۰‬مورد ان منجر به‬ ‫فوتمی شود‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناســان و فعاالن حوزه کار‪ ،‬موضوع ایمنی‬ ‫و بهداشت محیط کار‪ ،‬نیازمند مشارکت معنادار همه شرکای‬ ‫اجتماعــی و دولت ها اســت و این امر ضمــن بهبود ارتقای‬ ‫شاخص های ایمنی و سالمت در محیط کار‪ ،‬زمینه تحقق رفاه‬ ‫اجتماعی کارگران و جامعه را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫به موجب ماده ‪ ۹۵‬قانون کار‪ ،‬نظارت مستمر بر حوزه ایمنی‬ ‫کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر‬ ‫عهده کارفرمایان است‪ .‬هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور‬ ‫از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه ای رخ دهد‪ ،‬شخص‬ ‫کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و مجازات های‬ ‫مندرج در این قانون مسئول است‪ .‬در عین حال مسئولیت ایمنی‬ ‫محیط کار و نظارت بر ان بر عهــده وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی است که به منظور رعایت ایمنی در محیط کار‪ ،‬حضور‬ ‫بازرســان کار به جهت بازدید از محل و انجام نظارت امری‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫در همین راستا علی حسین رعیتی فرد _ معاون روابط کار‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی _ با تاکید بر رعایت نکات‬ ‫توقف تولید تیبا تا اخر تیرماه‬ ‫عکس‪:‬تسنیم‬ ‫وصول درامد اصفهان‬ ‫معادل ‪ 14‬استان‬ ‫یکشنبه | ‪ 26‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4399‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ایمنی در محیط های کاری از بازرسان کار خواسته تا در بازرسی‬ ‫از کارگاه ها‪ ،‬از مفاد ایین نامه جدید تدوینی برای نظارت بر ایمنی‬ ‫کار و پیشگیری از حوادث در فضای بسته استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به نقش مهم شورای عالی حفاظت فنی در‬ ‫تهیه و تدوین مقررات حوزه ایمنی و حفاظت فنی در ســطح‬ ‫کارگاه هایکشورمی گوید‪:‬انتظارداریمکهتدویناییننامه های‬ ‫حوزه ایمنی کار در کاهش حوادث شــغلی موثر واقع شود و‬ ‫کارفرمایان‪ ،‬مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده‪ ۸۵‬قانون کار‬ ‫و پیمانکاران با رعایت مفاد این ایین نامه‪ ،‬شرایط محیط کار در‬ ‫فضای بسته را ایمن کنند تا کارگران پرتالش کشور در شرایط‬ ‫مناسب و ایمن مشغول به کار شوند و با پیشگیری از حوادث‬ ‫شغلی‪ ،‬صیانت از نیروی کار را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر کار در عین حال اهمیت تدوین ایین نامه ایمنی‬ ‫کار در فضای بســته و خطرات عمده کار در این محیط های‬ ‫کاری را مورد اشاره قرار داده و می گوید‪ :‬با تصویب این ایین نامه‪،‬‬ ‫کارفرمایان‪،‬پیمانکارانومسئوالنواحدهایمربوطهداراییک‬ ‫نقشه راه ایمن بوده و مطابق مفاد ایین نامه‪ ،‬ملزم به ارتقاء ایمنی‬ ‫در کارگاه های تحت مسئولیت خود خواهند بود‪.‬‬ ‫به گفته رعیتی فرد‪ ،‬عالوه بر بهره مندی بازرسان کار از مفاد‬ ‫ایین نامه مذکور در بازرسی های مربوطه‪ ،‬اجرای ایین نامه در‬ ‫پیشگیری از حوادث ناشی از کار نقش موثری دارد‪.‬‬ ‫ناصر چمنی ‪ -‬فعال حوزه کار ‪ -‬می گوید‪ :‬موضوع صیانت‬ ‫از نیروهای کار یکی از وظایف اصلی بازرسان کار به شمار می‬ ‫رود و وزارت کار در بحــث اجرای ایمنی محیط کار و نظارت‬ ‫بر ان مسئول است‪ .‬او بازرســی کار را اصلی ترین مجموعه‬ ‫در وزارت کار می داند و می گوید‪ :‬بازرســان کار در نظارت بر‬ ‫رعایت دستورالعمل های بهداشتی و حفظ سالمت نیروی کار‬ ‫در کارگاه ها و ایجاد یک محیط کار امن توسط کارفرمایان نقش‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫به گفتــه این فعال حوزه کار اگر چــه به تعداد بنگاه ها و‬ ‫واحدهای تولیدی در کشــور بازرس کار وجود ندارد تا به طور‬ ‫مداوم به کارگاه ها سرکشی و نظارت کند اما باید تمهیدات الزم‬ ‫برای افزایش تعداد بازرسان کار اتخاذ شود‪.‬‬ ‫چمنی در عین حال بر لزوم استفاده از ظرفیت تشکل های‬ ‫کارگری و کارفرمایی در کنار ظرفیت کمیته های حفاظت فنی‬ ‫تاکیددارد‪.‬‬ ‫از زمان استقرار دولت سیزدهم تا پایان مهر ماه بیش از ‪۱۰۴‬‬ ‫هزار فقره بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار انجام گرفته‬ ‫که بیش از ‪ ۲۲‬هزار مورد بازرســی ویژه از کارگاه های پرخطر‬ ‫در صنایع ساختمان‪ ،‬معدن‪ ،‬نفت و گاز و پتروشیمی بوده است‪.‬‬ ‫یکی از اقدامات موثر معاونت روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی در دور جدید‪ ،‬گسترش نظارت بر کارگاه های‬ ‫مشمول قانون کار‪ ،‬افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و ارتقای‬ ‫ایمنی و ســامت شغلی بوده است‪ .‬هم اکنون در کارگاه های‬ ‫باالی‪ ۲۵‬نفر کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار‬ ‫به عنوان بازوان اجرایی ناظر درون کارگاه ها‪ ،‬مسئولیت بازرسی‬ ‫را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) از نوقف تولید تیبا‬ ‫تا اخر ماه جاری خبر داد و گفت‪ :‬رتبه بندی واحدهای تولیدی‬ ‫برای ارائه مشوق به ان ها در دستور کار است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫سیدرضا فاطمی امین در جلسه هم اندیشی با برگزیدگان روز‬ ‫صنعت و معدن گفت‪ :‬تا االن مسائل و چالش های بنگاه های‬ ‫کوچک از طریق ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید به اطالع‬ ‫وزارت صمت رسیده‪ ،‬اما در این جلسات مسیر دوم باز شده که‬ ‫چالش های بنگاه های برتر هم مشخص شود‪ .‬این جسات هر‬ ‫سه ماه یکبار تکرار خواهد شد‪ .‬وی همچنین با بیان اینکه ساز‬ ‫و کاری برای رتبه بندی کسب و کارها و ارایه مشوق در قالب‬ ‫این رتبه بندی در دستور کار است‪ ،‬گفت‪ :‬از جمله این مشوق ها‬ ‫همراهی با وزیر در سفرهای خارجی و تسهیالت برای حضور‬ ‫در نمایشگاه ها است‪ .‬در اصل مقرر شده متناسب با توانمندی‬ ‫واحدها مشوق داده شود‪ ،‬اما هنوز نهایی نشده است‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول همچنین در حاشیه جلسه در جمع خبرنگاران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طرح مقابله با قاچاق با همکاری ستاد مقابله با قاچاق کاال و ارز‬ ‫در بخش های قطعات یدکی‪ ،‬لوازم خانگی و دخانیات اغاز شده‬ ‫و به تدریج به بخش های دیگر از جمله پوشاک و لوازم ارایشی‬ ‫بهداشتی هم خواهد رســید‪ .‬این طرح نیاز به تداوم دارد و از‬ ‫زیرساخت های سامانه جامع تجارت در ان استفاده شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عمده چالش در بخش مواد اولیه مربوط به‬ ‫مواد پتروشیمی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این رابطه با همکاران‬ ‫وزارت نفت جلساتی برگزار و مقرر شده از همان روش هایی‬ ‫که برای مدیریت بازار فوالد استفاده شده در بازار این مواد هم‬ ‫استفاده شود‪ .‬فاطمی امین در ادامه درباره خودروهای ناقص‬ ‫گفــت‪ :‬امروز ‪ ۲۲‬هزار خودروی کف داریم‪ ،‬اما این رقم زمان‬ ‫مشابه سال گذشته‪ ۱۷۰‬هزار دستگاه بود‪ .‬یعنی هم خودروهای‬ ‫کف قبلی جمع شــدند و هم چند ماه است در شرکت های‬ ‫بزرگ‪ ،‬خودروی ناقص تولید نمی شود‪ .‬وی با اشاره به ابالغ‬ ‫توقف تولید تیبا‪ ،‬ساینا ساده‪ ،‬سمند و ‪ ،۴۰۵‬اظهار کرد‪ :‬پلتفرم‬ ‫این خودروها قدیمی اســت و امکان ارتقای کیفیت در این‬ ‫خودروها وجود ندارد‪ .‬بنابراین باید به سمت توقف تولید برویم‪.‬‬ ‫توافق وزارت صمت و سازمان استاندارد هم این است که برای‬ ‫خودروهایی که از قبل ســفارش وجود دارد‪ ،‬تعداد مشخصی‬ ‫تولید شــود تا تعهدات قبلی اجرا شود و بعد از ان تولید این‬ ‫خودروها متوقف شود؛ برای مثال تولید تیبا از اواخر تیرماه دیگر‬ ‫تولید و ثبت نام جدید نخواهد شــد‪ .‬تولید دو خودروی دیگر‬ ‫هم یک تا دو ماه دیگر متوقف می شود‪ .‬فاطمی امین با بیان‬ ‫اینکه در جلسه امروز با سازمان ملی استاندارد مقرر شد تعداد‬ ‫مجاز تولید این سه خودرو به خودروسازان ابالغ شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خودروسازان بیشتر از این سقف اجازه تولید ندارند‪ .‬اما کسانی‬ ‫که قبل از این ثبت نام کردند و برای ان ها تعهد ایجاد شده‪،‬‬ ‫خودروهای خود را دریافت می کنند‪ .‬وزیر صمت با بیان اینکه‬ ‫در حال حاضر اگر خودروسازان دو شیفت کار کنند‪ ،‬ظرفیت ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار دستگاه مونتاژ وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اما‬ ‫سال گذشته فقط ‪ ۹۰۰‬هزار دستگاه تولید شد‪ .‬یکی از دالیل‬ ‫این وضعیت نداشــتن محصولی است که با تقاضای جامعه‬ ‫متناسب باشد‪ .‬پس یکی از خالها نبود خودروهای اقتصادی‬ ‫اســت‪ .‬البته ایران خودرو تولید یک خودروی اقتصادی را در‬ ‫سال گذشته در دســتور کار دارد و تسهیالت ویژه ای برای‬ ‫واردات خودروهای اقتصادی پیش بینی شده که این بخش‬ ‫از بازار تامین شود‪ .‬به طور کلی تولید خودروی اقتصادی که‬ ‫جایگزین تیبا شود در دســتور کار قرار دارد‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫سوالی درباره وضعیت ابالغ ایین نامه واردات خودرو نیز گفت‬ ‫که این ایین نامه در دستور کار دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫لزوم استفاده‬ ‫از بخش خصوصی در اجرای‬ ‫سامانه های نوین ابیاری‬ ‫سرپرست معاونت اب و خاک وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫بر لزوم اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای‬ ‫سامانه های نوین ابیاری تاکید کرد‪ .‬به گزارش ایرنا از وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی‪« ،‬فریبرز عباســی» در برگزاری کارگاه‬ ‫وبیناری انتقال تجربیات استان ها در زمینه سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی در اجرای سامانه های نوین ابیاری گفت‪:‬‬ ‫استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری در استفاده‬ ‫از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای ســامانه های نوین‬ ‫ابیاری به عنوان استان های برتر انتخاب شدند‪ .‬وی ضمن‬ ‫تشکر از اســتان هایی که تجارب خود را در اختیار سایر‬ ‫اســتان ها قرار داده اند‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس ارزیابی های اولیه‬ ‫و بازدیدهای اســتانی‪ ،‬دو استان اصفهان و چهارمحال و‬ ‫بختیاری بیشترین استفاده را از ظرفیت بخش خصوصی‬ ‫در احداث ایستگاه های پمپاژ کوچک‪ ،‬طرح انتقال اب با‬ ‫لوله و تجهیز سامانه ها و داخل مزرعه داشتند که به عنوان‬ ‫اســتان های برتر در این زمینه انتخاب شدند‪ .‬سرپرست‬ ‫معاونت اب وخاک وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد‪ :‬مباحث‬ ‫اموزشی و ترویجی در روند خصوصی سازی‪ ،‬بخصوص‬ ‫در اراضــی تجمیعی که دارای چندین بهره بردار اســت‪،‬‬ ‫به منظور توجیه و اعتمادســازی بهره برداران‪ ،‬از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار است‪ .‬وی گفت‪ :‬استان هایی که در زمینه‬ ‫ســرمایه گذاری بخش خصوصی دارای تجارب کمتری‬ ‫هستند‪ ،‬از تجربه استان های همجوار بهره برداری کنند و در‬ ‫چنین کارگاه هایی که بیشتر جنبه مدیریتی دارد‪ ،‬مشارکت‬ ‫بیشتری داشته باشند‪ .‬عباسی قرارداد مناسب‪ ،‬نظارت بر‬ ‫حسن اجرای مشارکت‪ ،‬اموزش و ترویج و توجیه بهره بردار‬ ‫را از شاخص های کلیدی موفقیت سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی در اجرای سامانه های نوین ابیاری عنوان کرد‪.‬‬ ‫در ادامه این کارگاه ضمن ارائه گزارش مدیران اب وخاک‬ ‫و امور فنی و مهندسی استان های اصفهان و چهارمحال‬ ‫و بختیاری‪ ،‬نمایندگان سرمایه گذاران و بهره برداران در دو‬ ‫استان مذکور نیز مباحث خود را مطرح کردند‪ .‬در این کارگاه‬ ‫که به صورت وبیناری و توسط دفتر مجری طرح توسعه‬ ‫سامانه های نوین ابیاری برگزار شده بود‪ ،‬بیش از ‪ ۱۴۰‬نفر‬ ‫از مدیران و کارشناسان ستادی و استانی اب وخاک حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یکشنبه | ‪ 26‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4399‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫شعار جدید گاندوها در لیگ‬ ‫‪ 22‬مشخص شد‬ ‫انتقاد سرمربی گیتی پسند از‬ ‫وقفه دوماهه لیگ‬ ‫گاندوها برای فصل بیست و یکم شعار خود را انتخاب‬ ‫کردند‪ .‬مهدی تارتار پس از پشت سرگذاشتن یک فصل‬ ‫ورزشی دیگر با فراز و نشیب های فراوان نهایتا توانست به‬ ‫اوضاع نابسامان گاندوها در چند فصل گذشته سروسامانی‬ ‫بدهد و کشتی سبزپوشان را در لنگرگاه هفتم لیگ نگه دارد‬ ‫هرچند که اگر ناداوری ها و مصدومیت موقت چند بازیکن در‬ ‫مسابقات لیگ را هم مدنظر قرار دهیم ذوب اهن حتی شانس‬ ‫کسب سهمیه نیز را داشت اما تا همین جا هم عملکرد مهدی‬ ‫تارتار و کادرفنی اش با استفاده از بازیکنان جوان و حتی‬ ‫تیم بازیکنان امید ذوب اهن قابل ستایش است‪ .‬البته نباید‬ ‫حمایت های‪ ،‬شرکت سهامی ذوب اهن‪ ،‬باشگاه و امکانات‬ ‫و زیرساخت های نسبتا مناسب ذوب اهن را نادیده گرفت‬ ‫ولی رونمایی از محمدحسین اسالمی و جالل مداحی در‬ ‫مسابقات لیگ و سهیل میرلوحی به عنوان دروازه بان سوم در‬ ‫فصل قبل از دیگر کارهای شایسته تاتار در ذوب اهن است‪.‬‬ ‫حال در فصل جدید لیگ برتر گاندوها چشم به قله های‬ ‫بلندتری در موفقیت دوخته اند و با تعیین شعار سال تیم‪،‬‬ ‫توسط مهدی تارتار‪ ،‬به دنبال رفتن به باالی جدول و کسب‬ ‫سهمیه هستند هرچند در فصل نقل و انتقاالت ذوب اهن‬ ‫نتوانست با توجه به رقم باالی قراردادها‪ ،‬بازیکنان با نام و‬ ‫اوازه ای را جذب کند اما نتایج فصل قبل و فاصله گرفتن از‬ ‫رده ‪ ۱۴‬جدول به رده هفتم نشان می دهد که ذوب اهن و‬ ‫جوانان جویای نامش می توانند شگفتی ساز شوند؛ اما شعار‬ ‫تیم ذوب اهن در فصل ورزشی پیش رو این است‪« :‬کار‪،‬‬ ‫تالش سخت و تعهد‪ .‬در کنار هم شکست ناپذیر هستیم‪».‬‬ ‫سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند می گوید برای تیم‬ ‫سفیر احترام زیادی قائل هستم اما مستحق این پیروزی‬ ‫بودیم و بچه ها نتیجه زحماتشان را گرفتند‪ .‬محمد کشاورز‬ ‫پس از پیروزی پرگل تیمش مقابل تیم سفیر گفتمان‬ ‫در هفته نخست لیگ برتر فوتسال در جمع خبرنگاران‬ ‫اظهار داشت‪ :‬به تیم سفیر خسته نباشید عرض می کنم؛‬ ‫علی رغم احترام زیادی که برای تیم رقیب احترام قائل‬ ‫هستم‪ ،‬به نظرم مستحق این پیروزی بودیم و بچه ها‬ ‫نتیجه زحماتشان را گرفتند‪ .‬وی افزود‪ :‬بازیکنانم خیلی‬ ‫پرتالش ظاهر شدند و از عملکردشان رضایت کامل دارم‬ ‫و به ان ها خسته نباشید می گویم‪ .‬سرمربی تیم فوتسال‬ ‫گیتی پسند خاطرنشان کرد‪ :‬لیگ برتر شروع خوبی داشت و‬ ‫ن اشاره کرد تعطیل شدن‬ ‫تنها نکته منفی که می توان به ا ‬ ‫مسابقات در پایان هفته هفتم و یا هشتم لیگ است که این‬ ‫وقفه به خاطر تیم ملی رخ خواهد داد و حدود دو ماه طول‬ ‫خواهد کشید‪ .‬کشاورز در پایان گفت‪ :‬وقفه دوماهه در لیگ‬ ‫قطعا به تیم ها اسیب می رساند و ازنظر بدنی و برنامه ریزی‬ ‫کار را برای تیم ها سخت خواهد کرد ‪ .‬به نظرم می شد که‬ ‫برنامه ریزی بهتری داشت که لیگ دو ماه تعطیل نشود‪.‬‬ ‫فرعباسی با ذوب اهن سه ساله‬ ‫بست‬ ‫حبیب فرعباسی دروازه بان تیم ذوب اهن قرارداد خود را‬ ‫تا سه سال بعد با این تیم تمدید کرد‪ .‬فرعباسی با ذوب اهن‬ ‫قرارداد یک ساله داشت اما بااین حال پرداخت رقم رضایت نامه‬ ‫تراکتور از حساب شخصی او باعث شده بود تا درخواست‬ ‫تغییر در قراردادش را داشته باشد که پس از اضافه شدن‬ ‫دو سال به زمان قرارداد‪ ،‬این تغییر اعمال شد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫فرعباسی تا پایان فصل ‪ 04-1403‬در ذوب اهن خواهد ماند‬ ‫و احتماال به یکی از قدیمی ترین بازیکنان این تیم تبدیل‬ ‫خواهد شد‪ .‬البته احتماال ذوب اهن برای فروش این بازیکن‬ ‫برنامه هایی را در فصول اینده خواهد داشت‪ .‬این دروازه بان‬ ‫که در نفت مسجدسلیمان نیز شاگرد مهدی تارتار بود‪ ،‬فصل‬ ‫گذشته پس از حضور این سرمربی ترجیح داد که تراکتور را‬ ‫به مقصد ذوب اهن ترک کند‪.‬‬ ‫نریمان جهان؛ نزدیک و دور از‬ ‫ذوب اهن‬ ‫کاپیتان فصل گذشته تیم فوتبال تراکتور مدعی است‬ ‫با نظر قربان بردیف از این تیم جدا نشده و این مسئله با‬ ‫دیدگاه فنی صورت نگرفته است‪ .‬سامان نریمان جهان‬ ‫درباره جدایی اش از تراکتور و اینکه درنهایت در لیست‬ ‫مازاد این باشگاه قرار گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬من در صفحه شخصی‬ ‫خودم برخی مسائل را به صورت سرپوشیده گفتم واالن‬ ‫هم می گویم که دوست داشتم در این تیم باشم‪ .‬به هرحال‬ ‫فوتبال همین است و من هم بعد از حضور در تراکتور‬ ‫همیشه نهایت تالشم را کردم تا جزو بازیکنان تاثیرگذار تیم‬ ‫باشم‪ .‬دربازی های که به میدان رفتم هم ازلحاظ نمره جزو‬ ‫سه بازیکن اول بودم و هیچ وقت برای تیمم کم نگذاشتم‪.‬‬ ‫وی در قسمت دیگری از حرف هایش خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫خبرها این طور عنوان کردند که بردیف مرا نخواسته است‪،‬‬ ‫ولی او بعد از حضور در تراکتور هیچ شناختی از بازیکنان‬ ‫نداشت و مطمئن باشید این موضوع درست نبود‪ .‬اگر این‬ ‫موضوع درست باشد که بردیف مرا نخواسته است‪ ،‬این‬ ‫مربی قبل از من باید ‪ 10‬نفر را کنار می گذاشت تا نوبت به‬ ‫سامان نریمان جهان برسد‪ .‬خیلی ها می دانند واقعیت چیست‬ ‫و نیازی به توضیح دادن من نیست‪ .‬نریمان جهان در پاسخ‬ ‫به این پرسش که چرا حضورش در ذوب اهن منتفی شد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تیم ذوب اهن مرا می خواست و تقریبا حضورم‬ ‫در این تیم قطعی بود‪ ،‬ولی در ادامه تراکتور در بحث معاوضه‪،‬‬ ‫خواهان جذب یک بازیکن و سپس دو بازیکن از ذوب اهن‬ ‫شد‪ .‬همین موضوع مذاکرات را طوالنی کرد و درنهایت هم‬ ‫ان ها بازیکن دیگری را جذب کردند‪ .‬جالب اینجاست که‬ ‫باشگاه تراکتور چند روز بعد گفت مرا نمی خواهد‪ .‬اگر از اول‬ ‫همین نظر را داشتند چرا اجازه ندادند به ذوب اهن بروم؟‬ ‫مسئوالن تراکتور کاری کردند که ازاینجا رانده و ازانجا‬ ‫مانده شوم‪ ،‬ولی ایرادی ندارد‪ .‬من تیم شهرم را دوست دارم‬ ‫و امیدوارم تراکتور فصل بعد قهرمان شود‪ .‬کاپیتان فصل‬ ‫گذشته تیم فوتبال تراکتور در مورد احتمال حضورش در‬ ‫نفت مسجدسلیمان اظهار داشت‪ :‬من به سبک کاری اقای‬ ‫مهاجری اعتقاددارم‪ .‬یکی دو پیشنهاد هم داشتم‪ ،‬ولی‬ ‫درنهایت تصمیمم این است که فصل بعد جایی بازی کنم‬ ‫که شرایط ان تیم با تفکرات و هدف های من همخوانی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫تیم ملی امید با بازیکنان زیر‬ ‫‪ 21‬سال در ترکیه‬ ‫تیم ملی امید تنها با بازیکنان زیر ‪ 21‬سال دربازی های‬ ‫اسالمی قونیه حاضر می شود و در این بازی ها از حضور‬ ‫بازیکنان زیر‪ 23‬سال در ترکیب تیم ملی امید خبری نخواهد‬ ‫شد‪ .‬تیم ملی امید دربازی های قهرمانی زیر ‪ 23‬سال اسیا‬ ‫در تاشکند از چند بازیکن زیر ‪ 23‬سال ازجمله خدابنده لو‬ ‫هافبک تیم ذوب اهن در ترکیب بهره برد اما این بار مهدی‬ ‫مهدوی کیا تنها از بازیکنان زیر ‪ 21‬سال در ترکیب تیم ملی‬ ‫امید استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫رضاییان تا نزدیکی کوچ دوباره به لیگ ستارگان قطر پیش رفته بود‬ ‫تغییر مسیر رامین از دوحه به اصفهان‬ ‫اصفهـان امـروز‪ :‬در ادامـه فعالیـت نقل وانتقاالتـی‬ ‫طالیی پوشـان در روزهـای گذشـته مدیـران باشـگاه بـه‬ ‫دنبال اسـتفاده از سـهمیه جـذب بازیکن خارجـی بودند و در‬ ‫ایـن زمینـه مذاکراتـی به صـورت چـراغ خامـوش در جریان‬ ‫اسـت‪ ،‬اما تلاش سـپاهانی ها در کنار فرایند جـذب بازیکن‬ ‫خارجـی‪ ،‬تکمیـل فهرسـت نفـرات خـود بـا جـذب بازیکن‬ ‫داخلـی براسـاس خواسـته های ژوزه مورایـس بـود‪ .‬میلاد‬ ‫زکی پـور‪ ،‬محمـد دانشـگر و محمـد علی نـژاد سـه خریـد‬ ‫تابسـتانی سـپاهان از گل گهـر سـیرجان‪ ،‬اسـتقالل تهران و‬ ‫الومینیـوم اراک بودنـد و هم چنیـن علیرضـا صادقی مهاجم‬ ‫جـوان فصـل گذشـته الومینیـوم و نیما میـرزازاد سـنگربان‬ ‫سـابق صنعـت نفـت ابـادان هـم بـا اتمـام قـرارداد قرضـی‬ ‫خـود بـه سـپاهان بازگشـتند؛ اما سـرمربی پرتغالی سـپاهان‬ ‫بعـد از تقویـت دفـاع میانـی و کانـال چپ تیمش‪ ،‬بـه دنبال‬ ‫انتخاب جانشـینی مناسـب برای دانیـال اسـماعیلی فر بود و‬ ‫هـدف طالیی پوشـان جذب بازیکـن خارجی در پسـت دفاع‬ ‫راسـت بـود امـا بعـد از مـردودی یـک بازیکـن خارجـی در‬ ‫تمرینـات سـپاهان‪ ،‬مدیـران باشـگاه به سـراغ جـذب رامین‬ ‫رضاییـان رفتنـد‪ .‬رضاییـان که بعـد از حضـوری کوتاه مدت‬ ‫در پرسـپولیس در نیم فصل دوم لیگ بیسـت ویکم در لیست‬ ‫خـروج یحیی گل محمدی قـرار گرفت‪ ،‬در روزهای نخسـت‬ ‫پنجـره نقل وانتقاالتـی مذاکراتی را با مدیران سـپاهان انجام‬ ‫داده بـود امـا عـدم توافـق مالـی باعث شـده بـود تـا انتقال‬ ‫مدافع راسـت سابق پرسـپولیس به جمع شـاگردان مورایس‬ ‫منتفـی شـود‪ .‬رامیـن رضاییـان در روزهـای گذشـته در قطر‬ ‫تمرینـات خود را دنبال کرده و مذاکراتی را با مدیران باشـگاه‬ ‫السـیلیه داشـت و بسـیاری انتقال او را به این باشگاه قطری‬ ‫نهایـی می دانسـتند‪ ،‬امـا مجـددا رضاییـان پای میـز مذاکره‬ ‫بـا مدیـران سـپاهان رفـت و درنهایـت توانسـت بـه توافـق‬ ‫نهایـی دسـت پیـدا کند‪ .‬مدافع راسـت سـابق پرسـپولیس و‬ ‫تیـم ملـی بعـد از دیـدار بـا محمدرضـا سـاکت‪ ،‬به مـدت ‪2‬‬ ‫فصـل قـرارداد خود با سـپاهان را به امضا رسـاند تـا زیرنظر‬ ‫ژوزه مورایـس دوران فوتبالـی خـود را دنبـال کنـد‪ .‬رضاییان‬ ‫‪ 32‬سـاله در شـرایطی به سـپاهان پیوسته که محمد دانشگر‬ ‫و میلاد زکی پـور هـم در ایـن تیـم حضـور دارنـد و حـاال‬ ‫خـط دفاعـی طالیی پوشـان بـا تلفیقـی از مدافعـان سـابق‬ ‫اسـتقالل و پرسـپولیس در فصل جدید شکل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رضاییـان کـه هم اکنـون مدافـع سـپاهان اسـت‪ ،‬جانشـین‬ ‫دانیـال اسـماعیلی فر در ترکیـب طالیی پوشـان در فصـل‬ ‫جدیـد خواهد شـد‪ .‬اسـماعیلی فر در روزهای نخسـت پنجره‬ ‫نقل وانتقـاالت تابسـتانی بـه پرسـپولیس رفت تـا در انتقالی‬ ‫جالب توجـه‪ ،‬مدافعان سـمت راسـت سـپاهان و پرسـپولیس‬ ‫در لیـگ بیسـت ویکم جابه جـا شـوند؛ امـا در این پنـج فریم‬ ‫به یادماندنـی رامیـن در پرسـپولیس خالـی از لطف نیسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فرار از شکست مقابل پدیده با گل رضاییان‬ ‫دیدار رفت وبرگشـت پرسـپولیس با پدیده در لیـگ پانزدهم‪،‬‬ ‫بازی زیبا و جذابی از اب درامد‪ .‬در بازی برگشـت در مشـهد‪،‬‬ ‫پرسـپولیس در دقایـق پایانـی ده نفـره‪ 2 ،‬بـر یـک از حریف‬ ‫عقـب بـود‪ .‬در شـرایطی کـه داور ‪ 5‬دقیقـه وقـت تلف شـده‬ ‫اعلام کـرده بـود‪ ،‬پرسـپولیس در دقیقـه ‪ ،94‬صاحـب یک‬ ‫ضربـه ایسـتگاهی شـد و ایـن ضربـه را رامیـن رضاییان به‬ ‫زیبایـی هرچه تمام تـر تبدیـل بـه گل کـرد‪ .‬ایـن تنهـا گلی‬ ‫بـود کـه رامیـن در پرسـپولیس از روی ضربه کاشـته به ثمر‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬زدن تیر خالص در دربی‬ ‫دربی برگشـت لیگ پانزدهم‪ ،‬حسـاس ترین دیـدار ان فصل‬ ‫محسـوب می شـد‪ .‬این مسـابقه عالوه بر حساسـیت سنتی‪،‬‬ ‫نقش تعیین کننده ای در قهرمان ان دوره داشـت‪ .‬پرسپولیس‬ ‫در نیمـه اول بسـیار طوفانـی ظاهـر شـد و بـا ‪ 2‬گل مهدی‬ ‫طارمـی از حریـف پیـش افتاد‪ .‬اسـتقالل در نیمـه دوم برای‬ ‫جبـران گل هـای خـورده سـراپا حملـه شـد ولی ایـن رامین‬ ‫رضاییـان بـود کـه در دقیقه ‪ 54‬با ضربه سـر دروازه حریف را‬ ‫بـاز کـرد و اب سـردی بر پیکر اسـتقالل ریخت تـا پیروزی‬ ‫پرسـپولیس در ایـن بازی حسـاس قطعی جلـوه کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پنالتی چیپ مقابل فروزان‬ ‫رامیـن رضاییـان بـا زدن ‪ 4‬گل بـه محسـن فـروزان‪ ،‬بیـش‬ ‫از هـر دروازه بانـی بـه ایـن سـنگربان گل زده اسـت‪ .‬یکی از‬ ‫معروف تریـن گل ها در بازی برگشـت لیگ شـانزدهم مقابل‬ ‫صبـا بـود‪ .‬ایـن بـازی درحالی کـه با نتیجـه یک بـر صفر به‬ ‫نفـع پرسـپولیس دنبـال می شـد‪ ،‬رامیـن رضاییـان موفق به‬ ‫کسـب پنالتی برای پرسـپولیس شـد و این بازیکن در دقیقه‬ ‫‪ 83‬بـا ضربه ای چیـپ دروازه حریف را باز کرد و پرسـپولیس‬ ‫بـا نتیجه ‪ 2‬بـر صفر برنده شـد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پاک کردن خاطره شکست در دربی‬ ‫پرسـپولیس در لیـگ شـانزدهم در شـرایطی کـه بـرای‬ ‫شکسـتن طلسـم قهرمـان نشـدن امـاده می شـد‪ ،‬در دربـی‬ ‫متحمـل شکسـت غیرقابل پیش بینـی شـد‪ .‬ایـن تیـم برای‬ ‫بازگشـت قدرتمنـد به لیگ بـه دنبال پیـروزی در بازی هفته‬ ‫بعـدی مقابـل سـپاهان بود‪ .‬هـواداران بـرای حمایـت از تیم‬ ‫ورزشـگاه ازادی را تقریبـا پرکـرده بودنـد‪ .‬بازی تـا دقیقه ‪56‬‬ ‫بـا نتیجـه تسـاوی بـدون گل دنبـال می شـد تا پرسـپولیس‬ ‫صاحـب ضربـه پنالتی شـد ورامیـن رضاییان پنالتـی زن اول‬ ‫ایـن تیـم پشـت ضربه قـرار گرفـت‪ .‬ایـن بازیکن بـا پنالتی‬ ‫خـود همـه را غافلگیر کرد و به سـبک پنالتی مسـی سـوارز‪،‬‬ ‫به جـای شـوت زدن‪ ،‬پنالتـی را بـه طارمـی پـاس داد و ایـن‬ ‫بازیکن برای پرسـپولیس گل زد‪ .‬این بازی در ادامه مسـاوی‬ ‫شـد و پرسـپولیس دوبـاره پنالتی به دسـت اورد تـا اینکه در‬ ‫دقیقه ‪ 87‬رضاییان گل برتری پرسـپولیس را به ثمر رسـاند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بازگشت به پرسپولیس با پاس گل در دربی‬ ‫رضاییـان در حالـی به پرسـپولیس بازگشـت که ایـن تیم در‬ ‫جنـاح راسـت‪ ،‬دچـار ضعف شـده بود‪ .‬ایـن بازیکـن نمایش‬ ‫مطلوبـی داشـت ولـی منتظـر درخشـش دوبـاره در دربـی‬ ‫بـود‪ .‬پرسـپولیس کـه از اسـتقالل عقب افتـاده بـود‪ ،‬امیدوار‬ ‫بـه پیـروزی در دربـی و کـم شـدن اختلاف امتیـازات بود‪.‬‬ ‫پرسـپولیس در دقیقـه ‪ 40‬صاحـب ضربـه ایسـتگاهی شـد‬ ‫کـه ارسـال رضاییـان بـا ضربـه سـر علـی نعمتی تـک گل‬ ‫پرسـپولیس را بـه ارمغـان اورد‪ .‬ایـن تنهـا بـاری بـود کـه‬ ‫اسـتقالل فصـل گذشـته نیمـه اول بازنـده بـه رختکن رفت‬ ‫کـه البته در نیمـه دوم موفق به جبران نتیجه شـد‪ .‬رضاییان‬ ‫تو یکم به کار خود پایـان داد و‬ ‫بـا ‪ 4‬پـاس گل در لیگ بیسـ ‬ ‫دومیـن پاسـور برتر تیمـش بود‪.‬‬ ‫سپاهان به دنبال خرید چند ستاره دیگر‬ ‫مدیران باشــگاه سپاهان یکی از بزرگ ترین نیازهای‬ ‫تیم فوتبال باشگاه برای حضور قدرتمندانه در لیگ پیش‬ ‫رو را رفــع کردند‪ .‬پس از جدایی دانیال اســماعیلی فر و‬ ‫تمدید نشــدن قــرارداد رامین رضائیان در پرســپولیس‬ ‫بســیاری از اهالی فوتبال انتظار ایــن انتقال جنجالی را‬ ‫داشــتند‪ .‬درنهایت این اتفاق رخ داد و چند هفته پس از‬ ‫ماجراهای مربوط به خداحافظی پرحاشیه رامین رضائیان از‬ ‫پرسپولیسی ها این بازیکن به عنوان خرید جدید سپاهان و‬ ‫محمدرضا ساکت معرفی شد‪ .‬بااین حال همچنان سپاهان‬ ‫به جذب چند بازیکن دیگر بــرای حضور قدرتمندانه در‬ ‫لیگ پیش رو نیاز دارد‪ .‬ســپاهانی ها همچنان در پســت‬ ‫دفاع میانی بازار را کنکاش می کنند و با توجه به در اختیار‬ ‫داشــتن مهدی زاده‪ ،‬دانشــگر و نژادمهدی گزینه مدنظر‬ ‫مدیران و کادر فنی ســپاهان در این پست یک بازیکن‬ ‫خارجی اســت‪ .‬یک خط جلوتر اگرچه سپاهانی ها نفراتی‬ ‫نظیر مسعود ریگی‪ ،‬جالل علی محمدی و محمد کریمی‬ ‫را به عنوان هافبک های دفاعی مــدرن در اختیاردارند و‬ ‫جلوتر از ان ها نیز نفراتی نظیر شوشتری‪ ،‬یاسین سلمانی‬ ‫و فرشــاد احمدزاده هستند‪ ،‬اما اضافه شدن یک هافبک‬ ‫دیگر از اهــداف مدنظر مورایس اســت و به زودی یک‬ ‫بازیکن خارجی در این پســت نیز به اردوی طال پوشان‬ ‫اصفهانی اضافه خواهد شــد‪ .‬نیاز بعدی سپاهانی ها برای‬ ‫حضور در لیگ بیســت و دوم جــذب یک وینگر خواهد‬ ‫بود‪ .‬اگرچه در این پســت نیز بازیکنــان ارزنده ای نظیر‬ ‫فرشاد احمدزاده‪ ،‬میالد جهانی‪ ،‬محمدرضا حسینی و چند‬ ‫بازیکن جوان در دســترس قرار دارند‪ ،‬اما مدیران و کادر‬ ‫فنی سپاهان جلوتر از سایر بازیکنان شرایط محمد محبی‬ ‫را در این پســت زیر نظر گرفتند‪ .‬البته ان ها اگر موفق به‬ ‫جذب این بازیکن که به شــدت موردتوجه استقالل هم‬ ‫است‪ ،‬نشوند برای پر کردن این جای خالی از سهمیه های‬ ‫خارجی اســتفاده خواهند کرد‪ .‬درواقع سپاهان در این سه‬ ‫پســت به بازیکن های کلیدی برای ساختن تیمی مدعی‬ ‫محمد محبی در دو راهی سپاهان‬ ‫یا استقالل‬ ‫لو‬ ‫ن روزهــای بــازار نقــ ‬ ‫وینگــر پرطرفــدار ایــ ‬ ‫انتقــاالت‪ ،‬ایــران را بــه مقصــد پرتغــال تــرک کــرد‪.‬‬ ‫محمــد محبــی‪ ،‬ســتاره ایرانــی تیــم ســانتا کالرا کــه در‬ ‫ابتــدای فصــل گذشــته در انتقالــی توافقــی بیــن ســپاهان‬ ‫و ایــن تیــم پرتغالــی راهــی لیــگ پریمیــرا شــد‪ ،‬ایــران‬ ‫را تــرک کــرد‪ .‬وینگــر محبــوب مــارک ویلموتــس کــه‬ ‫از بازیکنــان فیکــس تیــم ملــی در دوره حضــور ایــن‬ ‫مربــی بلژیکــی بــه شــمار می رفــت‪ ،‬فصــل گذشــته‬ ‫فــروغ دوران حضــورش در ســپاهان را نداشــت و در حــال‬ ‫حاضــر بــرای اینــده ی فوتبالــی خــود ســه مقصــد پیــش‬ ‫رو دارد؛ ادامــه کار در پرتغــال بــا ســانتاکالرا‪ ،‬بازگشــت‬ ‫بــه ســپاهان و حضــور در تیــم قهرمــان ایــران‪ ،‬اســتقالل‪.‬‬ ‫ایــن مهاجــم بوشــهری کــه بــه نظــر نســبت بــه اوضــاع‬ ‫باشــگاه ســانتاکالرا در فصــل اینــده چنــدان خوش بیــن‬ ‫نیســت‪ ،‬ترجیــح می دهــد کــه فوتبــال خــودش را در‬ ‫فصــل جــام جهانــی در ایــران دنبــال کنــد‪ .‬جایــی کــه دو‬ ‫مشــتری پروپاقــرص دارد کــه باکمــال رضایــت حاضــر‬ ‫بــه پرداخــت مبلــغ رضایت نام ـه اش از باشــگاه پرتغالــی‬ ‫و دســتمزد خــودش هســتند‪ .‬بااین حــال‪ ،‬تردیــد جــدی‬ ‫محمــد محبــی باعــث شــده ایــن بازیکــن در انتخــاب‬ ‫تیــم جدیــدش وســواس بــه خــرج دهــد‪ .‬ازیک طــرف‬ ‫ســپاهان تیمــی اســت کــه او در ان بــه فوتبــال ایــران‬ ‫معرفــی شــد و تجربــه حضــور در ایــن تیــم و اشــنایی‬ ‫بــا فضــای ایــن باشــگاه می توانــد در بازگشــت ایده الــش‬ ‫بــه فوتبــال ایــران کمک کنــد‪ .‬در طــرف دیگر‪ ،‬اســتقالل‬ ‫کــه به عنــوان قهرمــان فصــل گذشــته کشــور و یکــی از‬ ‫دو قطــب اصلــی فوتبــال پایتخــت‪ ،‬نگاه هــای بیشــتری‬ ‫را بــه ســمتش معطــوف می کنــد‪ .‬انچــه مســلم اســت‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه نیــاز جــدی هــر دو باشــگاه در جــذب‬ ‫وینگــر‪ ،‬بازیکنــی در ســطح محمــد محبــی دغدغــه ای‬ ‫بــرای حضــور ثابــت در ترکیــب ایــن دو تیــم در شــرایط‬ ‫عــادی نــدارد‪.‬‬ ‫قهرمانی نیاز دارد‪ .‬ان ها همچنین اگر می خواهند اتفاقات‬ ‫سال گذشته برایشان تکرار نشود‪ ،‬باید برای پست مدافع‬ ‫راست و مهاجم هدف که رامین رضائیان و شهریار مغانلو‬ ‫در ان حضــور دارند‪ ،‬مهره های جانشــین قابل اتکایی‬ ‫جذب کنند تا مانند فصل گذشــته فشار مضاعفی بر امید‬ ‫نورافکن و دانیال اســماعیلی فر وارد نشود‪ .‬در پست دفاع‬ ‫چپ این ضعف با جذب میالد زکی پور پرشــده اســت‪.‬‬ ‫طالیی پوشان اصفهانی در پایان فصل با جدایی سروش‬ ‫رفیعی‪ ،‬دانیال اسماعیلی فر‪ ،‬گئورگی گولسیانی‪ ،‬کریستوفر‬ ‫کنت‪ ،‬رضا میرزایی و ســجاد شــهباززاده مواجه شدند و‬ ‫اگرچه مدیران باشــگاه تاکنون موفق به جذب دانشگر‪،‬‬ ‫زکی پور‪ ،‬علی نژاد و رضائیان شــده اند ولی همچنان چند‬ ‫جای خالی به ویژه در سه پستی که اشاره شد وجود دارد و‬ ‫مورایس و همکارانش باید نسبت به پرکردن ان ها اقدام‬ ‫کنند‪ .‬البته که همان طور که محمدرضا ساکت مدیرعامل‬ ‫طالیی پوشان اصفهانی با انتشار پستی بر ان تاکید کرد‪،‬‬ ‫سایر بازیکنان موردنیاز ســپاهان نیز به زودی جذب تیم‬ ‫خواهند شد و به صورت رسمی از ان ها رونمایی می شود‪ .‬با‬ ‫توجه به جدایی کنت و گولسیانی سپاهانی ها ‪ 3+1‬سهمیه‬ ‫برای کســب بازیکن های خارجی دارند که البته یکی از‬ ‫ان ها باید اســیایی باشــد و مذاکرات با بازیکن اسیایی‬ ‫مدنظر مربیان نیز اغازشده است‪.‬‬ ‫واکنش متفاوت مدیرعامل سپاهان به‬ ‫جذب رضائیان‬ ‫راهکارارن داوودی به تیم ملی‬ ‫برای شکست ژاپن‬ ‫گارد سابق تیم ملی بسکتبال ایران می گوید ازنظر‬ ‫من تیم ملی با کادرفنی جدید نیاز به زمان دارد و نباید‬ ‫به واسطه یک باخت این مجموعه را تخریب کرد‪ .‬ارن‬ ‫داوودی درباره عملکرد فنی تیم ملی بسکتبال ایران‬ ‫مقابل قزاقستان در کاپ اسیا ‪ ۲۰۲۲‬نسبت به تقابل‬ ‫دو تیم در انتخابی های جام جهانی ‪ ،۲۰۲۳‬توضیح داد‪:‬‬ ‫بنده درباره باخت اول صحبت نمی کنم‪ ،‬اما درباره بازی‬ ‫دوم مقابل قزاق ها که در استانه به ان ها باختیم باید‬ ‫بگویم که یک اتفاق بود و بازیکنان با کادرفنی جدید‬ ‫و شرایط جدید تیم اشنا نبودند که نیاز به زمان داشت‪.‬‬ ‫درواقع ان مسابقه اولین بازی رسمی تیم ملی با کادرفنی‬ ‫جدید بود که کار را سخت کرد‪ .‬او افزود‪ :‬شاید تیم ملی‬ ‫در صربستان بازی تدارکاتی داشت اما شرایط مسابقه‬ ‫رسمی با بازی های دوستانه متفاوت است‪ .‬ان باخت‬ ‫یک اتفاق بود و در حقیقت بازیکنان ازلحاظ ذهنی اماده‬ ‫نبودند که این موضوع را می توانستیم در امار پرتاب های‬ ‫پنالتی و سه امتیازی ها به وضوح مشاهده کنیم‪ .‬در بازی‬ ‫امروز اما همه تیم از همان ابتدای مسابقه با تمرکز‪ ،‬فشار‬ ‫دفاعی باال و شناخت خوب نسبت به هم کارکردند و با‬ ‫در اختیار گرفتن نبض بازی یک برد خوب را به دست‬ ‫اوردند‪ .‬گارد راس سابق تیم ملی بسکتبال ایران‪ ،‬در‬ ‫پاسخ به این پرسش ک ه ایا ازنظر او بازیکنان تیم با‬ ‫افکار فنی کادرفنی جدید به اشنایی کامل دست یافته اند‬ ‫یا همچنان باید به اعضای تیم فرصت داد؟ اظهار کرد‪:‬‬ ‫مسلما تیم ایران با کادرفنی جدید به زمان بیشتری نیاز‬ ‫دارد و باید به این کادرفنی زمان مناسب داد و در اینده‬ ‫درباره عملکرد ان ها نظر بدهیم‪ .‬او در واکنش به این‬ ‫موضوع که به نظر تیم ملی ایران در پست گارد راس‬ ‫و بحث چرخش توپ در زمین ضعف دارد ‪ ،‬توضیح داد؟‬ ‫این مشکل همچنان به چشم می خورد ‪ ،‬اما نسبت به دو‬ ‫بازی قبل در این زمینه بهتر بودیم‪ .‬ازنظر من کادرفنی‬ ‫ایران می تواند با بیشتر بازی دادن به مظفری و مشایخی‬ ‫در پست یک و باز کردن فضا برای یخچالی به عنوان‬ ‫بازیکن پست دو‪ ،‬نتیجه بهتری کسب کند‪ .‬داوودی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬همان طور که می بینید بهنام هرگاه در پست دو‬ ‫قرار دارد از نقطه قوت خود که شوتزنی است‪ ،‬بیشترین‬ ‫بهره را به سود تیم ایران می برد‪ .‬درخشش یخچالی در‬ ‫پست دو خیلی بیشتر از پست یک است که می توان از‬ ‫این نقطه قوت استفاده بیشتری برد‪ .‬ملی پوش اصفهانی‬ ‫سابق بسکتبال‪ ،‬درباره بازی روز یک شنبه مقابل ژاپن‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬ژاپن تیم متفاوتی نسبت به این دو تیم‬ ‫(سوریه و قزاقستان) است‪ .‬اگر بتوانیم ان ها را در این‬ ‫مرحله شکست دهیم جایگاه بهتری در گروه کسب‬ ‫می کنیم و با مسیری راحت تر می توانیم به مراحل بعدی‬ ‫صعود کنیم‪ .‬از االن باید تمام تمرکز خود را روی این‬ ‫بازی بگذاریم و به عنوان یک فینال زودرس به ان نگاه‬ ‫کنیم‪ .‬او در پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادی در‬ ‫بعد فنی برای بازیکنان ایران در بازی با ژاپن دارد؟ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همان طور که می دانید ژاپن یک تیم خیلی سریع‬ ‫است و سرعت باالیی در حمله دارد‪ .‬باید نحوه بازی و‬ ‫دفاع تیم ما جوری باشد که ژاپن را در نقطه قوت خود‬ ‫که سرعت باال است تضعیف کنیم‪ .‬باید با تدابیر دفاعی‬ ‫خوب سرعت ژاپن را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫واکنش وزیر ورزش به حقوق‬ ‫‪ ١۵٠‬هزارتومانی عطایی‬ ‫مدیرعامل باشــگاه ســپاهان به مانند همیشــه پس‬ ‫از خریدهایش پســتی در اینســتاگرام منتشــر کرد‪ .‬در‬ ‫پنجره زمســتانی لیگ برتر این عادت محمدرضا ساکت‬ ‫مدیرعامل طالیی پوشــان اصفهانی شده که پس از هر‬ ‫خرید با انتشار عکسی از ان بازیکن در صفحه اینستاگرام‬ ‫خــود با جمله «همه باهم برای ســپاهان» به جذب ان‬ ‫بازیکن واکنش نشــان می دهــد و در این میان تاکنون‬ ‫جذب محمد دانشگر و حاال رامین رضائیان حسابی میان‬ ‫اهالی فوتبال سروصدا به پا کرده است‪ .‬البته که مهم ترین‬ ‫فعالیت نقل و انتقاالتــی این فصل را می توان به حضور‬ ‫مورایس و دستیارانش در اصفهان نسبت داد که حسابی‬ ‫عالقمندان به فوتبال را شوکه کرد‪ .‬بااین حال سپاهان که‬ ‫با جدایی چند مهره کلیدی خود در پســت های مختلف‬ ‫مواجه شــده‪ ،‬همچنان هم در دفــاع‪ ،‬هم در خط میانی‬ ‫و هــم در بخش تهاجمی به جــذب بازیکنان جدید نیاز‬ ‫دارد تا قدرت رقابت با مدعیان قهرمانی نظیر استقالل و‬ ‫پرسپولیس را پیدا کند‪ .‬خرید رامین رضائیان در پستی که‬ ‫دانیال اســماعیلی فر طی دو فصل گذشته عملکرد بسیار‬ ‫خوبی در این پست از خود نشان داده بود‪ ،‬در شرایطی که‬ ‫این بازیکن برخالف لیگ بیســتم در لیگ بیست و یکم‬ ‫جایگزین مناسبی هم نداشت‪ ،‬یکی از اقدامات قابل توجه‬ ‫ساکت در پنجره تابستانی فصل پیش رو به حساب می اید‬ ‫که سبب شــده او با جمله متفاوتی به این خرید واکنش‬ ‫نشان بدهد و تاکید کند که به زودی سپاهان با خریدهای‬ ‫دیگر برای حضور در مســابقات و تالش برای کســب‬ ‫قهرمانی تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫حمید سجادی‪ ،‬وزیر ورزش و جوانان‪ ،‬به ادعای‬ ‫مصطفی کارخانه مبنی بر حقوق روزانه ‪ ١۵٠‬هزارتومانی‬ ‫بهروز عطایی واکنش نشان داد‪ .‬مصطفی کارخانه‪ ،‬چند‬ ‫روز پیش دراین باره گفته بود‪ :‬ما االن هفتم شدیم و سال‬ ‫قبل با مربی ای که ‪ ۳۰-۲۰‬میلیارد هزینه کردیم دوازدهم‬ ‫شدیم‪ .‬با مربیگری عطایی که روزی ‪ ۱۵۰‬هزار تومان‬ ‫می گیرد صعود کردیم‪ .‬حمید سجادی در این رابطه گفت‪:‬‬ ‫ازلحاظ اعداد و ارقام نمی دانم اما اقای عطایی برادر عزیز و‬ ‫بزرگوار و متخصص و دوست خوبمان هستند و خدمتشان‬ ‫ارادت دارم‪ ،‬مراحل رشد ایشان و اینکه چه اثراتی در ورزش‬ ‫باشگاهی والیبال گذاشتند‪ ،‬می دانیم واالن هم با شایستگی‬ ‫در تیم ملی هستند‪ .‬فکر کنم احاد مردم از کیفیت والیبال‬ ‫راضی بودند و همین که دیدیم مسئوالن به ما تبریک‬ ‫می گفتند‪ ،‬خستگی من درمی رفت‪ .‬از زحمات اقای داورزنی‬ ‫رئیس فدراسیون هم تشکر می کنم‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه | ‪ 26‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4399‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫یکشنبه ‪ 26‬تیر ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪17Jul2022 | 4399‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫جشنواره ملی فن افرینی شیخ بهایی‬ ‫در ایستگاه هفدهم‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬ایجاد شــرایط الزم برای ارائه طرح های‬ ‫موفق بــه ســرمایه گذاران‪ ،‬کارشناســی طرح های قابل‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬دعوت از سرمایه گذاران و بازرگانان مختلف‬ ‫داخلی و خارجی‪ ،‬برگزاری جلسات سرمایه گذاری‪ ،‬تسهیل‬ ‫فرایند سرمایه گذاری و مشاوره به سرمایه پذیران‪ ،‬برگزاری‬ ‫نشست های دوجانبه طراح و سرمایه دار‪ ،‬برگزاری ویژه برنامه‬ ‫پل‪ ،‬ارائــه محصوالت و خدمات در بخش نمایشــگاهی‬ ‫جشنواره است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬زمینه های تخصصی ارائه شده در مذاکرات‬ ‫دوجانبه و کافه ســرمایه شامل چه موضوعاتی‬ ‫است؟‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬فناوری زیســتی و صنایع غذایی‪ ،‬دارو و‬ ‫فراورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان‪ ،‬مواد پیشرفته‬ ‫و محصوالت مبتنی بر فناوری شــیمیایی‪ ،‬ماشــین االت‬ ‫و تجهیزات پیشــرفته‪ ،‬فناوری اطالعــات و ارتباطات و‬ ‫نرم افزارهای رایانه ای‪ ،‬وسائل‪ ،‬ملزومات و تجهیزات پزشکی‬ ‫و سخت افزارهای برق و الکترونیک‪ ،‬لیزر و فوتونیک‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ماموریت اصلی این جشــنواره چیست و در‬ ‫دوره های مختلف به دنبال چه هدفی بوده است؟‬ ‫در دوره های اول تا ششم ترویج کارافرینی و دوره های‬ ‫هفتم تا پانزدهم حمایت از کارافرینان برتر جزء برنامه های‬ ‫این جشنواره بوده اســت‪ .‬دوره های دوازدهم تا چهاردهم‬ ‫باهدف شناسایی عالقه مندی های سرمایه گذاران و تسهیل‬ ‫گران‪ ،‬برگزاری نشست های سرمایه گذاری و معرفی نواوران‬ ‫و طراحان کارافرینی دانشــی و فن افرینان برگزار شــد‪.‬‬ ‫شناسایی فرصت های ســرمایه گذاری‪ ،‬شناسایی و معرفی‬ ‫فرصت های فن افرینی‪ ،‬برگزاری نشســت های دوجانبه‪،‬‬ ‫جهت دهی به طرح هــا برای حل مســائل و چالش های‬ ‫اساسی کشور‪ ،‬تمرکز بر برقراری ارتباط میان فن افرینان و‬ ‫سرمایه گذاران‪ ،‬جذب حمایت های مالی و تسهیالتی بخش‬ ‫خصوصی و دولتی از ماموریت هــای دوره های پانزدهم و‬ ‫شانزدهم جشنواره است که به صورت مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تفاوت این دوره از جشــنواره با دوره های‬ ‫پیشینچیست؟‬ ‫در توضیــح ماموریــت دوره هفدهم جشــنواره ملی‬ ‫فن افرینی شــیخ بهایی‪ ،‬باید گفت که رونق و اثربخشی‬ ‫کسب وکارهای دانش بنیان در راستای تولید و اشتغال افرینی‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬شناسایی واحدهای فناور اماده ورود به بازارهای‬ ‫ملی و بین المللی و گســترش بازار محصوالت و خدمات‬ ‫فناورانه و دانش بنیان‪ ،‬برگزاری جلسات مشترک دوجانبه‪،‬‬ ‫حمایت و تشــویق شرکت های دانش بنیان در راستای حل‬ ‫مسائل و چالش های اساسی کشور‪ ،‬جذب حمایت های مالی‬ ‫و تسهیالتی بیشتر بخش خصوصی و دولتی و جهت گیری‬ ‫به ســمت یک رویداد بین المللی و جذب طرح های موفق‬ ‫از خارج از کشــور را به عنوان اهداف ترسیم شده برای دوره‬ ‫هفدهم این جشــنواره تعریف شده اســت‪ .‬در این دوره از‬ ‫جشــنواره‪ ،‬ارتقای کیفی طرح های دریافتی مدنظر است‪،‬‬ ‫رویکرد بین المللی ســازی و معرفی جشــنواره در سطح‬ ‫فراملی‪ ،‬جهت گیری به سمت یک رویداد بین المللی و جذب‬ ‫طرح های موفق خارج از کشور‪ ،‬توجه ویژه به واحدهای فناور‬ ‫اماده ورود به بازارهای ملی و بین المللی‪ ،‬تقویت مذاکرات‬ ‫دوجانبه و سرمایه گذاری های کالن و واقعی و تغییر در نظام‬ ‫داوری کارگروه جشنواره از دیگر تفاوت های این دوره است‪.‬‬ ‫از دوره گذشته‪ ،‬بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫را با دو بخــش دیگر ادغام کردیم و موفــق بود‪ .‬یکی از‬ ‫ایتم های مهم در ارزیابی ها جذب سرمایه گذار‪ ،‬توانایی ارائه‬ ‫به ســرمایه گذار و مواردی از این دست بود که تیم از نظر‬ ‫این قابلی ها و پختگی طرح مورد ارزیابی قرار گرفت‪ .‬امسال‬ ‫نیز تغییراتی در ایتم ها خواهیم داشت و اهمیت ویژه ای به‬ ‫قابلیت تجاری سازی و جذب سرمایه گذار طرح در نظر گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مخاطبان این جشنواره چه کسانی هستند؟‬ ‫تمام شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان‪ ،‬واحدهای‬ ‫تحقیق و توسعه شرکت ها‪ ،‬سرمایه پذیران و خیرین حامی‬ ‫کارافرینی و همچنین بازرگانان و سرمایه گذاران بین المللی‬ ‫مخاطبان این جشنواره هستند‪ .‬زمینه های پیشنهادی دوره‬ ‫هفدهم این جشــنواره عبارت از فناوری های صنعت ساز‪،‬‬ ‫صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی‪ ،‬فناوری هــای نوظهور و‬ ‫اینده نگر‪ ،‬ای تی‪ ،‬ای ســی تی و هــوش مصنوعی‪ ،‬دارو و‬ ‫پزشــکی‪ ،‬صنایع خالق‪ ،‬زیســت فناوری‪ ،‬محیط زیست‪،‬‬ ‫فناوری های نرم و مدیریت منابع اب است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایا جشــنواره به اهدافی که ترسیم کرده‬ ‫رسیده اســت؟ در جذب سرمایه چه وضعیتی‬ ‫دارد؟‬ ‫جشــنواره در دوره هــای مختلف ســاختارها و هدف‬ ‫گذاری های خود را تغییر داده اســت و در دوره های جدید‬ ‫بیشــتر به بحث جذب ســرمایه‪ ،‬همکاری با شرکت های‬ ‫بزرگتر‪ ،‬ارتباطات بین المللی و ســرمایه گذاری های خارجی‬ ‫ورود کرده ایم و هر دوره به فراخور جذب ســرمایه صورت‬ ‫گرفته اســت که تقریبــا این روند از جشــنواره چهاردهم‬ ‫اغاز شد‪ .‬مجموع ســرمایه جذب شده در جشنواره پانزدهم‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیارد ریال اســت و در شانزدهم بالغ بر ‪ ۲۷۰‬میلیارد‬ ‫ریال ســرمایه جذب شد‪ .‬همچنین مجموع گرنت فناوری‬ ‫و تســهیالت ارزان قیمت دوره گذشته ‪ ۲۰۵‬میلیارد ریال و‬ ‫مجموع جوایز نقدی ‪ ۵‬میلیارد ریال بود‪ .‬البته روند مذاکرات‬ ‫هنوز ادامه دارد‪ .‬امســال نیز این روند با قالبی گســترده تر‬ ‫دنبال می شود و یک رویداد تخصصی سرمایه گذاری برگزار‬ ‫می شــود که از اول مرداد با کمک واحد تجاری ســازی‬ ‫شهرک اغاز می شود و در دوروز برنامه جشنواره نیز جلسات‬ ‫به نتیجه رسیده رونمایی می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سخنپایانی‪...‬‬ ‫در حال حاضر این رویداد به عنوان یک رویداد ریشه دار‬ ‫عالوه بر اینکه موفق شــده در سالیان گذشته یک رویداد‬ ‫ارزشــمند را رقم بزند‪ ،‬بــه یک رویداد مکتب ســاز نیز‬ ‫تبدیل شــده است و امید داریم امســال نیز با موفقیت در‬ ‫راستای اهداف ترسیم شده گام برداریم‪ .‬اولویت نخست‬ ‫ما در بحث تجاری ســازی و جذب سرمایه گذار است‪ .‬در‬ ‫این دوره از جشنواره بر شــرکت های بزرگ و رشدیافته‬ ‫که بیشتر بحث تجاری سازی دارند تمرکز داریم‪ .‬برگزاری‬ ‫رویداد تخصصی ســرمایه گذار را به شــکل جدی از اول‬ ‫مرداد اغاز می کنیم‪ .‬عالقه مندان به حضور در هفدهمین‬ ‫جشــنواره ملی فن افرینی شیخ بهایی تا ‪ ۱۵‬مرداد فرصت‬ ‫ثبت نام و ارسال طرح ها را دارند و جشنواره دو روزه در ‪۲۵‬‬ ‫و ‪ ۲۶‬ابان ماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫نمایشگاهی به احترام هنر اصیل ایرانی‬ ‫مدیرگروه هنری زرین اســپادان گفــت‪« :‬نگاره های‬ ‫زرین» عنوان نمایشگاهی است که با موضوع نگارگری‪،‬‬ ‫تذهیب و گل مرغ از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۹‬تیرماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫ســاناز صمصام شــریعت‪ ،‬با اعالم این خبر به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬این نمایشگاه ســاعت ‪ ۱۷‬روز پنجشنبه در گالری‬ ‫نقــش قلم افتتاح شــد و تا چهارشــنبه ‪ ۲۹‬تیرماه ادامه‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬او افزود‪ :‬موسســه فرهنگی هنری زرین‬ ‫اسپادان باهدف حمایت از هنرمندان و حفظ نقاشی اصیل‬ ‫ایرانی‪ ،‬این نمایشــگاه را بــا ‪ ۴۲‬اثر در قالب تکنیک های‬ ‫نگارگری‪ ،‬تذهیــب و گل و مرغ برگزار می کند‪ .‬صمصام‬ ‫شریعت ادامه داد‪ :‬اثار ‪ ۳۵‬نفر از هنرمندان در این نمایشگاه‬ ‫همه روزه از ســاعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۰‬در معرض دید عموم قرار‬ ‫گرفته اســت ‪ .‬کیوریتور این نمایشگاه گفت‪ :‬هنرمندانی‬ ‫چون افسانه رحمانی‪ ،‬افسانه یزدان شناس‪ ،‬الهام صادق فرد‪،‬‬ ‫الهام صفایی‪ ،‬الهام موسوی‪ ،‬حسنیه محمدی نسب‪ ،‬راحله‬ ‫جمالی‪ ،‬راضیه غالمی‪ ،‬رعنا خلیلی‪ ،‬سمیه السادات افشاری‪،‬‬ ‫سولماز راشدزاده‪ ،‬شقایق شیردوانی‪ ،‬شیوا نجفی بیرگانی‪،‬‬ ‫علی زهتاب‪ ،‬فاطمه اشجع‪ ،‬فاطمه نداف نیا‪ ،‬فریده فراست‪،‬‬ ‫کژال ناصری‪ ،‬الله رفیعی‪ ،‬لیال مطیع‪ ،‬محبوبه ابراهیمیان‪،‬‬ ‫مرضیه توکلــی‪ ،‬مریم خمیرگیرخیابانی پور‪ ،‬مریم قلی پور‪،‬‬ ‫مریم مختــاری‪ ،‬مژگان اقاکوچکیــان‪ ،‬مهرنوش تابش‪،‬‬ ‫مهســا طاهری‪ ،‬ندا احمدی‪ ،‬نرگس نوفلی‪ ،‬نگار نوروزی‪،‬‬ ‫نوشــین وصال‪ ،‬نیلوفر مشــهدی و هدی عالمه امیری و‬ ‫مریم رحیمی اثار خود را در نمایشــگاه نگاره های زرین‬ ‫به نمایش گذاشــته اند‪ .‬عالقه مندان جهت تماشــای این‬ ‫نمایشگاه می توانند تا ‪ ۲۹‬تیرماه به گالری نقش قلم واقع‬ ‫زیرین سرای قزلباش‪،‬‬ ‫در خیابان چهارباغ عباســی‪ ،‬طبقه‬ ‫ِ‬ ‫واحد ‪ ۱۲۲‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫سه گانهاینده دار‬ ‫عکس‪ :‬ایسنا‬ ‫هفدهمین جشنواره ملی فن افرینی شیخ بهایی از ‪۲۴‬‬ ‫تا ‪ ۲۶‬ابان ماه امسال همچون سال های گذشته در اصفهان‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫شناســایی و معرفی فناوری و فن افرینــان موفق به‬ ‫سرمایه گذاران به عنوان یکی از اهداف اصلی جشنواره‪ ،‬گامی‬ ‫بلند برای توسعه فناوری و شکوفایی اقتصاد ملی با حمایت‬ ‫از ایده های دانش بنیان و توان نخبگان کشــور است‪ .‬این‬ ‫جشــنواره ملی که حاال به یکی از رویدادهای علمی مهم‬ ‫کشور بدل شده‪ ،‬در ‪ ۱۶‬دوره گذشته با موفقیت در راستای‬ ‫شناســایی و معرفی واحدهای فناور و فن افرینان موفق به‬ ‫سرمایه گذاران دولتی‪ ،‬خصوصی و خیران حوزه فن افرینی‪،‬‬ ‫گســترش ارتباط مراکز علمی و پژوهشــی‪ ،‬ایده پردازان‬ ‫و طراحــان‪ ،‬مخترعان و مبتکــران با بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ترویج‪ ،‬توســعه و تشــویق فرهنگ خالقیت‪،‬‬ ‫نواوری‪ ،‬فن افرینی و کارافرینی مبتنی بر فناوری‪ ،‬افزایش‬ ‫امیــد در فن افرینان و تقویت خودبــاوری و اعتمادبه نفس‬ ‫به ویژه به صورت کا ِر گروهی‪ ،‬شناسایی واحدهای فناور اماده‬ ‫ورود به بازارهای ملی و بین المللی و جذب ســرمایه گذاران‬ ‫و بازرگانــان بین المللــی جهت افزایش ســهم صادرات‬ ‫محصوالت دانش بنیان در اقتصاد کشور کوشیده و امسال‬ ‫قرار است ابان ماه‪ ،‬هفدهمین دوره جشنواره پس از دو سال‬ ‫که به صورت مجازی به کارش ادامه داده بود دوباره به شکل‬ ‫حضوری برگزار شود‪ .‬جشنواره ملی فن افرینی شیخ بهایی‬ ‫به عنوان نخستین رویداد فن اور و فن افرینانه کشور توسط‬ ‫شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و با حمایت معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری برگزار می شود و به گفته دبیر جشنواره‪ ،‬امروز این‬ ‫رویداد به عنوان یک رویداد ریشه دار عالوه بر اینکه موفق‬ ‫شده در سالیان گذشــته یک رویداد ارزشمند را رقم بزند‪،‬‬ ‫ل شده است‪ .‬به بهانه‬ ‫به یک رویداد مکتب ســاز نیز تبدی ‬ ‫نزدیک شدن به برگزاری هفدهمین دوره جشنواره ملی فن‬ ‫افرینی شیخ بهایی‪ ،‬ایسنا گفت وگویی با علیرضا کبیری‪ ،‬دبیر‬ ‫جشنواره ملی فن افرینی شیخ بهایی در خصوص جزئیات و‬ ‫روند برگزاری این دوره از جشنواره داشته که مشروح ان را‬ ‫در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‪ ÁÁ‬جشنواره امسال قرار است بار دیگر به صورت‬ ‫حضوری برگزار شــود‪ ،‬جزئیات برگزاری این‬ ‫جشنواره را بفرمایید‪.‬‬ ‫جشنواره ملی فن افرینی از سال ‪ ۸۲‬اغاز به کارکرده و‬ ‫تا ســال گذشته‪ ۱۶ ،‬دوره از این جشنواره به صورت مستمر‬ ‫برگزار شــده است‪ .‬ابان ماه امسال این جشنواره پس از دو‬ ‫سال برگزاری مجازی‪ ،‬به صورت حضوری با فرمتی جدید‬ ‫اغاز به کار می کند‪ .‬جشنواره تمام زمینه های فن افرینی اعم‬ ‫از فنی و مهندسی‪ ،‬پزشکی و بهداشت‪ ،‬علوم پایه‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫علوم انســانی‪ ،‬فرهنگ و هنر‪ ،‬خدمات و ‪ ...‬را در برمی گیرد‬ ‫و بــه گروه یــا تخصص خاصی محدود نمی شــود‪ .‬برای‬ ‫شرکت در این جشــنواره هیچ محدودیت سنی‪ ،‬جنسیتی‬ ‫یا تحصیلی وجود ندارد‪ .‬محدوده جغرافیایی این جشــنواره‬ ‫به کشور محدود نیست و ایرانیان فن افرین مقیم خارج که‬ ‫بعضًا موفقیت های بزرگی نیز در این راه کسب کرده اند به‬ ‫جشنواره دعوت شده و در بخش های مختلف ان شرکت داده‬ ‫می شوند‪ .‬امسال جشنواره به شکل کارگروه های تخصصی‬ ‫و رویداد تخصصی ســرمایه گذاری برگزار می شود‪ .‬در این‬ ‫دوره از جشــنواره باهدف معرفی جشنواره به عالقه مندان‬ ‫این زیســت بوم در خارج از کشور و جهت گیری به سمت‬ ‫برگزاری یک رویداد فراملــی در دوره های اینده برجذب‬ ‫طرح ها و مشارکت شرکت های فناور خارج از کشور تمرکز‬ ‫ویژه ای می شــود‪ .‬امســال نیز مانند دوره گذشــته جایزه‬ ‫فناوری صنعت ساز دکتر شیخ زین الدین به برترین طرح های‬ ‫فناورانه ای که به مرحله تولید انبوه رسیده و بر اساس ان خط‬ ‫تولید یا کارخانه ایجاد شده است‪ ،‬اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بخش های دیگر جشنواره؟‬ ‫ش فرصت هــای ســرمایه گذاری‪ ،‬مذاکره بین‬ ‫در بخ ‬ ‫سرمایه گذاران و طراحان کسب وکار و فن افرینان عالقه مند‬ ‫به جذب سرمایه و توسعه بازار تا حصول نتیجه دنبال شده و‬ ‫نتایج مذاکره ها در زمان برگزاری جشنواره معرفی می شود‪.‬‬ ‫برگزاری نشست های تخصصی و کارگاه های جذب سرمایه‬ ‫با همــکاری ســرمایه گذاران داخلی و خارجــی و برپایی‬ ‫نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور از دیگر برنامه های‬ ‫هفدهمین جشنواره ملی فن افرینی شیخ بهایی است‪ .‬برنامه‬ ‫حمایتی جشنواره در بخش رویداد تخصصی سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫شامل اموزش و مشــاوره الزم برای ساماندهی مذاکرات‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫علم مکاترونیک از تلفیق سه رشته مکانیک‪ ،‬برق‬ ‫و کامپیوتر به وجود امده است و با توجه به اینکه عمده‬ ‫تجهیزات کاربردی که انسان استفاده می کند از تلفیق‬ ‫سه حوزه تخصصی مکانیک‪ ،‬برق و کامپیوتر ساخته شده‬ ‫است‪ ،‬این علم از اینده بسیار روشنی برخوردار است و جزو‬ ‫پرکاربردترین رشته های به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬مهندسی مکاترونیک ترکیبی از علوم‬ ‫مهندسی مکانیک‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬کنترل‪ ،‬مخابرات‪ ،‬پروژه‪،‬‬ ‫کامپیوتر و مولکولی است و هدف از این رشته نگاهی‬ ‫یکپارچه به سیستم های تشکیل شده از اجزای مکانیکی‪،‬‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬کنترلی و نرم افزار است‪ .‬واژه مکاترونیک از‬ ‫ترکیب دو واژه مکانیک و الکترونیک ایجاد شده و هدف‬ ‫ان دستیابی به سیستم های ساده ‪ ،‬ارزان و انعطاف پذیرتر‬ ‫است‪ .‬واژه مکاترونیک در سال ‪ ۱۹۶۹‬میالدی توسط‬ ‫«تسورو موری» یکی از مهندسان ژاپنی شرکت‬ ‫یاسکاوا ابداع شد و به مرور جایگزین واژه سیستم های‬ ‫الکترومکانیکی و حتی مهندسی کنترل و اتوماسیون‬ ‫شد‪ .‬علم مهندسی سیبرنتیک با مسائل مهندسی کنترل‬ ‫سیستم های مکانیکی درگیر است و مکاترونیک نیز‬ ‫برای کنترل یا تنظیم چنین سیستم های استفاده می شود‪.‬‬ ‫تجهیزات تولید مدرن شامل ماژول های مکاترونیکی‬ ‫است که برمبنای یک ساختار کنترلی هدفمند‪ ،‬تشکیل‬ ‫می شود‪ .‬سیستم های هیبرید مهمی مانند سیستم های‬ ‫تولید‪ ،‬راه اندازی همکنشی‪ ،‬ربات های اکتشاف فضایی‪،‬‬ ‫زیرسیستم های خودکار و تجهیزات پرکاربرد بشر عمومًا‬ ‫در رشته مکاترونیک مورد بررسی قرار می گیرد‪ .‬رشته‬ ‫مکاترونیک به دلیل اینکه از تشکیل چند رشته مختلف‬ ‫به وجود امده و به دنبال یکپارچه سازی دستگاه ها است‬ ‫از جایگاه مطلوبی برخوردار است و فارغ التحصیالن این‬ ‫رشته نیز می توانند در شرکت های مختلف مشغول به کار‬ ‫شوند‪ .‬مکاترونیک علم گسترده ای است که بین سه رشته‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬برق و مکانیک ارتباط برقرار می کند و از جایگاه‬ ‫ویژه ای در دنیا برخوردار است‪ .‬برای بررسی کاربردها و‬ ‫شناخت بیشتر علم مکاترونیک با حامد شهبازی‪ ،‬دکترای‬ ‫هوش مصنوعی و رباتیک گفت وگویی انجام داده ایم که‬ ‫در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‪ÁÁ‬مکاترونیکچیست؟‬ ‫مکاترونیک‪ ،‬علم میان رشته ای محسوب می شود که از‬ ‫تلفیق سه رشته مهندسی کامپیوتر‪ ،‬مکانیک و برق شکل‬ ‫می گیرد و ویژگی های تلفیقی این سه رشته را نیز دارا است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سیستم های مکاترونیکی چگونه شکل‬ ‫می گیرد؟‬ ‫سیستم های مکاترونیکی‪ ،‬نسل پیشرفته ای از‬ ‫سیستم های مکانیکی و الکترونیکی به شمار می رود که از‬ ‫تلفیق سه علم کامپیوتر‪ ،‬برق و مکانیک ایجاد می شود‪.‬‬ ‫هنگامی که با کمک این سه رشته بتوانیم اطالعات موجود‬ ‫در مجموعه های مکانیکی را با استفاده از حسگرها تست‬ ‫کنیم و واکنش های مناسب را از طریق کنترل کننده هایی‬ ‫که توسط نرم افزارهای کامپیوتری کنترل می شود به وجود‬ ‫بیاوریم‪ ،‬سپس واکنش را به عملگرهای الکترومکانیکی‬ ‫ارسال کنیم‪ ،‬عم ً‬ ‫ال سیستم مکاترونیکی پدید اورده ایم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سیســتم های مکاترونیکی در زندگی‬ ‫روزمره چه کاربردی دارد؟‬ ‫اکثر ماشین االت و تجهیزاتی که امروزه در زندگی‬ ‫انسان ها وجود دارد‪ ،‬جزو سیستم های مکاترونیکی به شمار‬ ‫می رود؛ درواقع تمام تجهیزاتی که امروزه عموم جامعه از‬ ‫قابلیت های ان ها در زندگی خود استفاده می کنند‪ ،‬اعم از‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬وسایل حمل و نقل و هواپیماها تا درصد‬ ‫بسیاری جزو سیستم های مکاترونیکی محسوب می شود؛‬ ‫زیرا در ساختار این سیستم ها از مدارهای الکترونیکی‪،‬‬ ‫نرم افزارهای کامپیوتری و تجهیزات مکانیکی استفاده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایا ربات هــا سیســتم مکاترونیکی‬ ‫محسوب می شود؟‬ ‫بله؛ نمونه بالغ و کامل سیستم های مکاترونیکی‬ ‫ربات ها است‪ ،‬زیرا ربات قابلیت بسیار زیادی در زمینه‬ ‫هوش مصنوعی دارد و به واسطه این قابلیت‪ ،‬توانایی ادراک‪،‬‬ ‫تحلیل و استدالل را نیز خواهد داشت‪ .‬ربات ها دسته خاص‬ ‫و پیشرفته ای از سیستم های مکانیکی محسوب می شود که‬ ‫قابلیت های هوشمند بیشتری نسبت به سایر سیستم های‬ ‫مکاترونیکی دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کاربرد سیســتم های مکاترونیکی در‬ ‫صنعت چیست؟‬ ‫یکی از حوزه های مهم علم مکاترونیک مبحث‬ ‫اتوماسیون صنعتی است‪ .‬اتوماسیون صنعتی به معنای ایجاد‬ ‫تجهیزات و دستگاه هایی است که در خط تولید استفاده‬ ‫می شود و قابلیت دارد که به صورت خودکار و با تعداد‬ ‫بسیار زیادی محصوالت مختلف را تولید می کند‪ .‬یکی از‬ ‫شاخه های مهم حوزه اتوماسیون صنعتی‪ ،‬مباحث مربوط به‬ ‫‪ PLC‬یا کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جایگاه علم مکاترونیک در سطح دنیا‬ ‫چگونه است؟‬ ‫امروزه حوزه مکاترونیک در سطح دنیا به عنوان رشته‬ ‫تحصیلی بسیار مهمی شناخته می شود؛ در ایران نیز‬ ‫دانشگاه های مختلفی پیرامون تدریس این رشته در حال‬ ‫فعالیت هستند که از جمله ان ها دانشگاه اصفهان‪ ،‬تهران و‬ ‫صنعتی شریف است‪ ،‬عالوه بر ان بسیاری از دانشگاه های‬ ‫ازاد ایران نیز به سوی تدریس رشته مکاترونیک پیش‬ ‫می روند‪ .‬این رشته تلفیقی از مهندسی برق‪ ،‬کامپیوتر‬ ‫و مکانیک است و به همین دلیل فارغ التحصیالن این‬ ‫سه رشته مهندسی می توانند در مقطع کارشناسی ارشد و‬ ‫دکتری وارد رشته مهندسی مکاترونیک شوند‪ .‬گفتنی است‬ ‫که مقطع دکترای این رشته نیز سال جاری در برخی از‬ ‫دانشگاه های ایران تاسیس شده و در حال پذیرش دانشجو‬ ‫است‪.‬‬ ‫ ‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬پیام پورفالح‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫برگزاری دوره اموزشی مدیر‬ ‫در نقش کوچ‬ ‫مدیر شــبکه پژوهش و فناوری اســتان اصفهان از‬ ‫برگــزاری دوره اموزشــی انالین مدیــر در نقش کوچ‬ ‫از سوی شــبکه پژوهش و فناوری اســتان اصفهان با‬ ‫همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫کیوان البرزیان در گفت وگو با ایســنا در توضیح این‬ ‫دوره‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این دوره به صورت انالین و در بســتر‬ ‫اسکای روم برگزار می شود و عالقه مندان به شرکت در‬ ‫این دوره تا ‪ ۲۰‬مرداد فرصت دارند نسبت به ثبت نام اقدام‬ ‫کنند‪ .‬او افزود‪ :‬با سرعت بسیار باالی رشد و پیشرفت در‬ ‫دنیا تغییرات زیادی در زندگی و کسب وکارها ایجادشده‬ ‫اســت‪ .‬اگر ما ب ه عنوان مدیر شــرکت یا سازمان خود‬ ‫نتوانیم همگام با این تغییرات‪ ،‬خود را بروز کنیم و سکان‬ ‫تغییر در ســازمان را به دست نگیریم‪ ،‬قطعًا چیزی جز‬ ‫شکســت و ناکامی نصیب ما نخواهد شد‪ .‬مدیر شبکه‬ ‫پژوهش و فناوری اســتان اصفهــان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مدیران‬ ‫امروز‪ ،‬تمایل بسیاری به تغییر شیوه های مدیریت سنتی‬ ‫و ارتقاء مهارت های رهبری خود دارند‪ .‬دیگر مثل گذشته‬ ‫نمی توان به کارمندان دستور داد تا عملکرد مناسبی داشته‬ ‫باشند چرا که دستور دادن‪ ،‬دیگر اثرگذاری الزم همچون‬ ‫گذشــته را ندارد و بیشتر موجب ایجاد مقاومت در ان ها‬ ‫می شــود‪ .‬البرزیان بابیان اینکه تحقیقات نشان می دهد‬ ‫که کوچینگ منجر به مشــارکت بهتر‪ ،‬بهره وری بیشتر‬ ‫و افزایش حجم خدمات به مشــتری می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همچنین بــه کارمندان در بهبود عملکرد‪ ،‬غلبه بر‬ ‫چالش ها‪ ،‬رسیدن به اهداف‪ ،‬ارزو و ایجاد اعتمادبه نفس‬ ‫کمک می کند‪ .‬هنگامی که سازمان ها کوچینگ را برای‬ ‫اولین بار شــروع می کنند مدیــران درگیر این موضوع‬ ‫کوچینگ را یک همکاری یک طرفه با مزایای کم تصور‬ ‫می کنند‪ .‬با و جود این‪ ،‬یک رویکرد اســتراتژیک برای‬ ‫تغییر رویکــرد از مدیریت به کوچینگ‪ ،‬می تواند مزایای‬ ‫بی شماری برای همه افراد در محل کار داشته باشد‪ .‬او‪،‬‬ ‫اموزش مهارت های پایــه کوچینگ و ب ه کارگیری ان‪،‬‬ ‫توانمندســازی مدیران در مواجهه با تعارضات سازمانی‪،‬‬ ‫اشــنایی با تفاوت های کوچینگ با ســایر ابزارها چون‬ ‫منتورینگ‪ ،‬مشاوره و…‪ ،‬بهبود عملکرد تیمی در مدیر و‬ ‫سازمان‪ ،‬رشد فردی و سازمانی و بهبود روابط بین مدیر و‬ ‫اعضای سازمان که منجر به بهره وری بیشتر منابع انسانی‬ ‫سازمان را از اهداف برگزاری این دوره عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫دوره اموزشــی مدیر در نقش کوچ با ارائه سه سخنران‬ ‫ویژه برگزار می شود‪.‬‬ ‫گردهماییصمیمانهنخبگانو‬ ‫استعداد هایبرتراصفهان‬ ‫بنیاد نخبگان استان اصفهان در نظر دارد برنامه ای با‬ ‫عنوان میهمانی تابستانه ویژه نخبگان و مستعدین برتر‬ ‫اصفهانی در باغ پردیس اصفهان برگزار نماید‪.‬‬ ‫میهمانی تابســتانه ویژه نخبگان و مستعدین برتر‬ ‫اصفهانی بــه منظور فراهــم کردن بســتر تبادل نظر‬ ‫بین مســتعدین برتر‪ ،‬اســتفاده از ظرفیت ایشــان در‬ ‫کارگروه های حل مسئله استان و اشنایی با برنامه های‬ ‫توانمندسازی‪ ،‬اموزشــی و فرهنگی بنیاد ملی نخبگان‬ ‫برگزار خواهد شــد‪ .‬در این گردهمایی برنامه های جدید‬ ‫بنیاد نخبگان استان اصفهان با مستعدین برتر اصفهانی‬ ‫به اشتراک نظر گذاشته شده و ضمن تشکیل پنل های‬ ‫تخصصــی در کارگروه های مربوطــه ثبت نام به عمل‬ ‫خواهــد امد‪ .‬همچنیــن در این گردهمایی‪ ،‬مســئولین‬ ‫شــهرداری اصفهــان نیز حضور خواهد داشــت و طی‬ ‫مراســمی تفاهم نامه همکاری بنیاد نخبگان اســتان‬ ‫اصفهان با شــهرداری اصفهان امضا خواهد شد‪ .‬زمان‬ ‫برگزاری این رویداد چهارشنبه پنجم مرداد ماه از ساعت‬ ‫‪ ۱۸‬الی ‪ ۲۲‬می باشد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!