روزنامه اصفهان امروز شماره 4394 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4394

روزنامه اصفهان امروز شماره 4394

روزنامه اصفهان امروز شماره 4394

‫دوشنبه ‪ 20‬تیر ‪ 11 |1401‬ذی الحجه ‪ |11Jul2022| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4394‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه‪6‬‬ ‫قدردانی از فوالد مبارکه در‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬کاهش مصرف‬ ‫اب و تولید محصوالت ویژه‬ ‫وزیر صمت‪ ،‬در جریان سفر به استان اصفهان ضمن دیدار با‬ ‫مدیرعامل گروه فوالد مبارکه چند پروژه صنعتی در مجتمع فوالد‬ ‫سبا را افتتاح و از نزدیک از خطوط تولید این شرکت بازدید کرد‪.‬‬ ‫اصفهان | صفحه‪3‬‬ ‫نمودار مهاجرت روند معکوس پیدا کرده است‬ ‫صرف روزانه ‪ 3‬میلیارد‬ ‫تومان برای نظافت شهر‬ ‫سکونت غیر دائم؛ پدیده ای نو در اصفهان‬ ‫جامعه | صفحه‪4‬‬ ‫سویه جدید کرونا؛‬ ‫مسری و واکسن گریز‬ ‫مهاجرت معکوس که دولت های مختلف به دنبال راهکارهایی برای عملیاتی کردن ان بودند و درنهایت موفق به اجرای ان نشدند‪ ،‬امروز با‬ ‫افزایش قیمت ها و گران شدن مسکن و تبدیل اصفهان به یک شهر گران‪ ،‬عملیاتی شد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫دروازه دولت‬ ‫استفاده ابزاری‬ ‫از دهه شصتی ها‬ ‫بیستم تیرماه مصادف با یازده ژوئیه هر‬ ‫سال از سوی سازمان ملل متحد به‬ ‫عنوان روز جهانی جمعیت نام گذاری‬ ‫می شود و هدف ان اگاه سازی درباره‬ ‫میناعباسپور مسائل و مشکالت جمعیت جهان است‪.‬‬ ‫این رویداد در سال ‪ ۱۹۸۹‬توسط شورای مدیریت برنامه‬ ‫عمران ملل متحد به مناسبت رسیدن جمعیت جهان به پنج‬ ‫میلیارد نفر نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫روز جهانی جمعیت با هدف افزایش اگاهی مردم درباره‬ ‫مسائل مختلف جمعیت از جمله اهمیت تنظیم خانواده‪،‬‬ ‫برابری جنسیتی‪ ،‬فقر‪ ،‬سالمت مادران و حقوق بشر ایجاد شد‪.‬‬ ‫در ایران با توجه به وضعیت کنونی ‪ ،‬در اینده کشور دارای‬ ‫جمعیتی پیر خواهد بود‪.‬‬ ‫درحالی که الزمه پیشرفت‪ ،‬توسعه‪ ،‬استقالل و امنیت کشور‬ ‫داشتن جمعیت جوان و پویا است و این امر باید به یک‬ ‫باور عمومی تبدیل شود‪ .‬بر اساس امار گفته می شود که ‪۱۳‬‬ ‫میلیون جوان مجرد در کشور داریم و یک سوم بانوان ایرانی‬ ‫یا ازدواج نکرده یا بدون فرزند و یا صاحب تنها یک فرزند‬ ‫هستند‪ 2/4 .‬تا ‪ 2/5‬سال سن ازدواج افزایش پیدا کرده است‬ ‫و متوسط فاصله بین ازدواج تا تولد فرزند اول نیز در حدود‬ ‫ادامه در صفحه ‪4‬‬ ‫پنج سال است‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫دقیقه‬ ‫عکس‪ :‬محمدامین قاصد‬ ‫اگهی برگزاری مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق‬ ‫مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫‪401-2-177‬‬ ‫عملیات مدیریت بهره برداری‬ ‫و نگهداری از تاسیسات اب‬ ‫منطقه فالورجان‬ ‫جاری‬ ‫‪30.906.547.757‬‬ ‫‪1.057.196.000‬‬ ‫مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق‪ : 292‬تاســاعت ‪ 13:00 :‬روز شنبه به تاریخ‬ ‫‪1401/05/01‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه ‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬صبح روز یکشنبه به تاریخ ‪1401/05/02‬‬ ‫دریافت اسناد ‪ :‬سایت اینترنتی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان ‪www.abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪ (031 -36680030-8 :‬داخلی ‪) 334‬‬ ‫نام روزنامه‪ :‬اصفهان امروز‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/20 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫فراخوان اگهی‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت ملی گاز ایران شرکت گازاستان اصفهان درنظر دارد جهت موضوع زیر‪:‬‬ ‫شرکت گاز استان اصفهان‬ ‫موضوع‪ :‬پروزه اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فوالدی به اقطار ‪6،8‬و‪ 10‬اینچ و خط تغذیه فوالدی به قطر ‪ 8‬اینچ‬ ‫مربوط به طرح جامع اصفهان و راه اندازی ایستگاه ها تقویتی خیابان مصلی و بهارستان(عاشق اباد) و تکمیل عملیات ساختمانی انها‬ ‫به شماره فراخوان (‪)2001091138000047‬مورخ ‪ 1401/04/12‬را از طریق ثبت نام در سامانه های جامع پیمانکاران به ادرس‬ ‫‪ www.nigc-isfahan.myphx.ir‬و تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬برگزار نماید ‪ .‬کلیه مراحل برگزاری‬ ‫مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق (درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد انجام‬ ‫خواهد شد ‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬الزم است ابتدا مناقصه گران پس از ثبت نام در سامانه جامع پیمانکاران نسبت به دریافت‪ ،‬تکمیل و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی اقدام نموده و‬ ‫پس از تایید نهایی فرمهای مربوطه را حداکثر تا تاریخ مشخص شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مجددا ً بارگذاری نمایند‪ .‬در غیر اینصورت‬ ‫بارگذاری ناقص بوده و شرکت در مناقصه میسر نخواهد بود‪.‬‬ ‫ کد فراخوان پایگاه ملی مناقصات ‪ 53122248‬مورخ ‪1401/04/12‬‬‫ تاریخ انتشار مناقصه درسامانه ‪ :‬از ساعت ‪ 10:00‬روز یکشنبه تاریخ ‪1401/04/12‬‬‫ مهلت زمان دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سایت ‪ :‬تا ساعت‪ 08:00‬روز یکشنبه تاریخ ‪1401/04/26‬‬‫ مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه جامع پیمانکاران (ققنوس) تا ساعت ‪ 08:00‬روز یکشنبه ‪1401/05/ 09‬‬‫ مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ساعت ‪08:00‬روز یکشنبه ‪1401/05/ 09‬‬‫به منظور شرکت در این مناقصه‪ ،‬داشتن حداقل رتبه‪ 5‬معتبر تاسیسات وتجهیزات الزامی می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 909,000,000 :‬ریال‬ ‫جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 031-38132‬داخلی ‪ 3754‬تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس ‪021 41914‬‬ ‫دفتر پشتیبانی سامانه جامع پیمانکاران (ققنوس) ‪031-53246995‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گازاستان اصفهان‬ ‫برگزاری جشنواره فیلم‬ ‫کودک حق اصفهان‬ ‫است ‬ ‫طرح‪ :‬استودیو طراحی اصفهان امروز‬ ‫کلیسان‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه‪5‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫کیلومتر‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مطالعه ‪ ۷۲‬گسل‬ ‫در شعاع ‪ ۱۰۰‬کیلومتری‬ ‫اصفهان‬ ‫چهلبرجکلیسان؛‬ ‫میراثیدرغربت‬ ‫‪34/6‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال )‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫م الف‪1346439 :‬‬ ‫ورزش | صفحه‪7‬‬ ‫اسطوره های فوتبال اصفهان یک شبه ره‬ ‫صدساله را می پیمایند‬ ‫محرم و حدادی فر؛‬ ‫میوه های نارس مربیگری‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫شریک دزد‬ ‫و رفیق قافله‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫درمجمععمومیعادیسالیانه؛‬ ‫نفت سپاهان ‪ 98‬درصد سود سال ‪1400‬‬ ‫خود را تقسیم کرد‬ ‫در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت سپاهان به‬ ‫ازای هر سهم ‪ 60‬تومان سود نقدی تقسیم شد که این‬ ‫رقم ‪ 98‬درصد سود سال ‪ 1400‬این شرکت بود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی نفت سپاهان‪ ،‬مجمع عمومی‬ ‫عادی سالیانه شرکت نفت سپاهان روز چهارشنبه ‪15‬‬ ‫تیر ماه در محل هتل ارم برگزار شد‪ .‬در این مجمع که‬ ‫با استقبال خوب سهامداران همراه بود‪ ،‬بعد از تصویب‬ ‫صورت های مالی به ازای هر سهم ‪ 60‬تومان سود نقدی‬ ‫تقسیم شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل نفت سپاهان در حاشیه این مجمع به‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬با برنامه ریزی های هدفمند مبتنی بر‬ ‫اینده پژوهی و سیاستگذاری های اتخاذ شده برای سال‬ ‫جاری‪ ،‬نفت سپاهان با قابلیت تولید ‪ ۷۲۰‬هزار تن انواع‬ ‫روغن های بنزین‪ ،‬موتوری و صنعتی در کشور از نظر تولید‬ ‫کمی و کیفی روند صعودی را به خود گرفته است‪.‬‬ ‫محمدامیر نیکوهمت با تاکید بر اینکه ارتقای توان‬ ‫رقابتی و تولید صادرات محور با هدف ارزاوری بیشتر‪،‬‬ ‫از هدف گذاری های مهم ماست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اکنون ‪۷۰‬‬ ‫درصد از تولیدات سپاهان به بازارهای هدف صادر می شود؛‬ ‫ضمن اینکه با ارتقای توان رقابتی توانسته ایم قراردادهای‬ ‫خوبی با کشورهای اروپایی منعقد کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فروش ‪ ۷۰۵‬هزار تــن انواع محصوالت‬ ‫شرکت نفت سپاهان در سال ‪1400‬‬ ‫وی با بیان اینکه نفت سپاهان به عنوان بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده و تامین کننده روغن پایه گروه یک در‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬ظرفیت باالیی برای اجرا و پیشبرد پروژه های‬ ‫سرمایه ای و ارزاوری برای کشور دارد‪ ،‬از اجرای‬ ‫سیاستگذاری های جدید میان مدت و بلندمدت این‬ ‫شرکت با هدف ارزاوری بیشتر برای کشور خبر داد و‬ ‫کاهش خام فروشی با اجرای پروژه های سرمایه ای و تولید‬ ‫محصوالت با ارزش افزوده باالتر و کسب جایگاه برتر برای‬ ‫برند اسپیدی در بازارهای داخلی را اهداف مهم این شرکت‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل نفت سپاهان در ادامه‪ ،‬نزدیکی شرکت نفت‬ ‫سپاهان به مهم ترین منابع تامین خوراک پاالیش نفت‬ ‫اصفهان‪ ،‬صادرات محور بودن شرکت‪ ،‬پایداری و ثبات‬ ‫تحویل محصول روغن پایه گروه یک در بازارهای هدف‬ ‫صادراتی‪ ،‬بهره وری و راندمان تولید در قیاس با رقبا‪ ،‬توان‬ ‫ذخیره سازی مواد در مراحل مختلف تولید‪ ،‬داران بودن‬ ‫پایانه صادراتی در بندرعباس و ‪ ...‬را از مزیت های مهم‬ ‫رقابتی و ویژگی های خاص این شرکت عنوان کرد‪.‬وی‪،‬‬ ‫درباره امار مالی سال ‪ ۱۴۰۰‬شرکت نیز گفت‪ :‬با تالش‬ ‫بی وقفه مجموعه علیرغم دشوا ری های ناشی از تحریم ها‪،‬‬ ‫توانستیم سال گشته را با فروش ‪ ۷۰۵‬هزار تن انواع‬ ‫محصوالت به ارزش ‪ ۱۳۳‬هزار میلیارد ریال درامد پشت‬ ‫سر بگذاریم‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت نفت سپاهان‪ ،‬از این میزان‬ ‫درامد‪ ۲۶۹ ،‬هزار تن محصول به ارزش ‪ ۶۶‬هزار میلیارد‬ ‫ریال مربوط به فروش در بازارهای داخلی و افزون بر ‪۴۳۶‬‬ ‫هزار تن به ارزش ‪ ۶۶‬هزار میلیارد ریال نیز مربوط به‬ ‫صادرات محصوالت به کشورهای هدف است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ثبت رکورد باالترین مبلغ فروش ریالی در‬ ‫تمام ادوار شرکت نفت سپاهان‬ ‫نیکوهمت‪ ،‬ثبت رکورد باالترین مبلغ فروش ریالی در تمام‬ ‫ادوار شرکت نفت سپاهان به میزان ‪ ۱۳۲‬هزار میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬ثبت رکورد باالترین حجم تولید و فروش محصوالت‬ ‫نهایی به میزان ‪ ۱۶۰‬هزار تن‪ ،‬ثبت رکورد کسب باالترین‬ ‫سهم از بازار داخلی محصوالت نهایی به میزان ‪ ۲۶‬درصد‪،‬‬ ‫ثبت رکورد جدید بارگیری و تخلیه به میزان ‪ ۵‬هزار تن در‬ ‫روز از انبارهای بزرگ را تنها بخشی از دستاوردهای مهم‬ ‫نفت سپاهان در سال ‪ ۱۴۰۰‬عنوان کرد و ابراز امیدواری‬ ‫کرد که در سایه تمهیدات و تدابیر اقتصادی‪ ،‬شاهد‬ ‫تحوالت چشمگیری در عرصه تولید و فروش محصوالت‬ ‫این شرکت در سال جاری باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر اینکه بهره گیری از ظرفیت‬ ‫شرکت های دانش بنیان و مراکز فن اور را همچنان مدنظر‬ ‫داریم‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه توسعه و نواوری‪ ،‬توجه و تمرکز خود‬ ‫را معطوف به مطالعه‪ ،‬بررسی و اجرای طرح های اقتصادی‬ ‫توسعه شرکت کرده ایم و از توان شرکت های دانش بنیان‬ ‫و توان علمی ‪ -‬پژوهشی دانشگاه ها در این عرصه بهره‬ ‫خواهیم برد‪.‬‬ ‫مدیرعامل نفت سپاهان‪ ،‬افزایش قدرت رقابت در بازار‪،‬‬ ‫بهبود سوداوری‪ ،‬بهره برداری از پروژه ساخت مخازن پایانه‬ ‫صادراتی بندرعباس و پیشبرد سایر طرح های توسعه ای‬ ‫را با هدف کاهش هزینه و افزایش درامد را از دیگر اهداف‬ ‫پیش روی شرکت در سال جاری عنوان کرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪2143‬‬ ‫شریک دزد و رفیق قافله‬ ‫خبر‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان مطرح کرد‬ ‫لزوم بازشناسی مسیر تخریب افکار توحیدی در حج‬ ‫روز گذشـته امام جمعـه موقـت اصفهـان در خطبه های‬ ‫پـس از نماز عید سـعید قربـان که در مصلـی امام خمینی‬ ‫(ره) اصفهـان اقامـه شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬وحـدت و معنویـت را‬ ‫دو پایـه اساسـی حـج و دو عامـل عـزت و سـعادت امـت‬ ‫حقیقـت ان پدیـده ای شـگرف و‬ ‫اسلامی و مقاومـت و‬ ‫ِ‬ ‫معجزاسـا در قلـب دنیای اسلام اسـت‪.‬‬ ‫حجت االسلام سـید احمد محمودی با‬ ‫تاکیـد بـر اینکه خـدا به ایـن خون های‬ ‫ریختـه شـده در روز عیـد قربـان و ان‬ ‫گوشـت های قربانی نیازی نـدارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬خـدا کـه کله پاچـه نمی خواهـد‪،‬‬ ‫بـرای خداونـد رسـیدن بـه تقـوا در پرتـوی این عیـد و روز‬ ‫عزیـز دارای اهمیـت اسـت‪ ،‬حـج همـه اش شـعائر دینـی‬ ‫اسـت و نشـانه کسـانی کـه ایـن شـعائر را پـاس می دارند‪،‬‬ ‫قلـب پـاک و داشـتن تقـوا اسـت‪ .‬او بـا یـاداوری سـخنان‬ ‫رهبـری در توصیـف حج به عنوان کنگـره عمیق و همایش‬ ‫عظیـم عبادی و سیاسـی‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬عبـادت دو بعد دارد؛‬ ‫اولـی مقابلـه بـا هـوای نفـس اسـت و دیگری ایجـاد یک‬ ‫سـاختار اجتماعـی و همیـن اسـت کـه خداونـد از حـج بـه‬ ‫بـا تعبیـر «نـاس» یـاد می کنـد‪ ،‬چـرا؟ چـون همـه مـردم‬ ‫جهـان درگیـر ان می شـوند‪ ،‬اول پـگاه عیـد‪ ،‬حاجـی بایـد‬ ‫عقبـه شـیطان را سـنگ بزنـد‪ ،‬شـیطان کوچک و متوسـط‬ ‫و بـزرگ را رمـی کنـد تـا در خاطـر بیـاورد کـه ابتـدا بایـد‬ ‫ریشـه را زد و شـیطان را نابـود کـرد‪ .‬امام جمعـه موقـت‬ ‫اصفهـان ادامـه داد‪ :‬امسـال هفـت میلیـون نفـر بـه خانـه‬ ‫خـدا رفته انـد‪ ،‬از امـروز تـا سـه روز هرکـدام هفت سـنگ‬ ‫بـه شـیاطین می زننـد‪ ،‬یعنـی هفت میلیـون سـنگ و زدن‬ ‫شـیطان بزرگتـر از همـه سـخت تر اسـت‪ .‬سـنگ ریزه های‬ ‫انتخابـی هیچ یـک وارداتـی نیسـت‪ ،‬همگـی از خود مشـعر‬ ‫اسـت‪ .‬محمـودی در توضیح ویژگی های سـنگ و قوانین و‬ ‫فلسـفه ضربه زدن به شـیطان در مناسـک حج توضیح داد‪:‬‬ ‫سـنگ باید مسـتعمل نباشـد‪ ،‬نو و بکـر باشـد و حاجی باید‬ ‫ببینیـد که سـنگش به هدف خورده اسـت‪ ،‬ایـن یعنی چه؟‬ ‫یعنـی از پـا دراوردن دشـمن بـا ان شـاءا‪ ...‬فایـده نـدارد‪ ،‬تو‬ ‫بایـد ببینـی که ضربـه ات به هدف خورده اسـت‪ .‬نمی شـود‬ ‫ضرورت حفظ جبهه وحدت‬ ‫و معنویت توسط مسلمانان‬ ‫جهان اسالم‬ ‫عکس ‪ :‬ایرنا‬ ‫ضرب المثل عامیانه ای است که می گوید‪« :‬اگر‬ ‫چند دوست چون تو داشتم دیگر نیازی به‬ ‫دشمن جدید نبود»! میزان صداقت ملت ایران‬ ‫ان قدر باالست که دوست و دشمن در سراسر‬ ‫حسنروانشید جهان به ان معترف اند‪ .‬اما سیاست های ناپسند‬ ‫معدودی اجازه نمی دهد از این فرصت صادقانه به نحو بهتری بهره‬ ‫ببرند بنابراین امر را بر دشمنی مطلق گذاشته تا به هیچ صراطی‬ ‫مستقیم نباشند! جامعه ایران هم از اینگونه کشورها که اتفاقا دست‬ ‫را از رو بازی می کنند انتظار بیشتری ندارد و می داند ذاتا خصومت‬ ‫دارند و نقششان چون خارخاسک هایی می باشد تا از هر طرفی که‬ ‫می افتند تیغ داشته باشند و از هرسویی باد بوزد پرچمشان را به‬ ‫ان طرف بگردانند! اگرچه غرب در مهد خود امکانات فراوانی را‬ ‫به منظور ستیز با اسالم و جمهوریت ان در این سوی قاره اسیا فراهم‬ ‫کرده تا از طریق رسانه های متنوع وطن گریزان را هم سر این سفره‬ ‫بنشانند‪ .‬اما زمانی می شود از تعجب شاخ دراورد که مدعیان شراکت‬ ‫و رفقای قسم خورده دزد از کار درایند و اجازه دهند دشمنان همسایه‬ ‫ان ها با استفاده از فضای مجازی این کشور به تخریب بپردازند!‬ ‫رضا اویلوم پژوهشگر غیر هالیوودی در کتابی که پیرامون سینمای‬ ‫ایران منتشر کرده گفته است «مردم کشورم ترکیه فیلم های ایرانی‬ ‫را به عنوان یک اثار سینمای بیگانه و خارجی دنبال نکرده‪ ،‬بلکه‬ ‫ان را مانند بخشی از منطقه خود می دانند‪ .‬حتی اگر الزم باشد این‬ ‫فیلم ها را با دوبله ترکی تماشا می کنند‪ .‬سینمای هالیوود سعی بر‬ ‫ایجاد رویکرد منفی نسبت به دیگر کشورها دارد‪ .‬مردم خاورمیان ه در‬ ‫هالیوود‪ ،‬تروریست جلوه داده و کمتر نقش مثبت برای انان در نظر‬ ‫گرفته می شود‪ .‬سینمای هالیوود در این زمینه رویکرد بسیار تکراری‬ ‫را اتخاذ می کند‪ ».‬این پژوهشگر سینمایی ترک تبار که اشراف کامل‬ ‫بر تاریخچه سینمای ایران و جهان از اغاز تا امروز دارد و تاکنون‬ ‫‪ 6‬کتاب درباره سینمای کشورهای مختلف منتشر کرده است‬ ‫می گوید‪« :‬کوشیده ام سینمای جهان را به مردم ترکیه معرفی کنم‬ ‫و به همین منظور کتابی نیز درباره سینمای جهان عرب و ایران دارم‬ ‫که سینمای ایران را جداگانه بررسی کرده ام زیرا حدود دو سال درباره‬ ‫بیشتر اثار سینمای ایران پژوهش انجام داده ام و در این میان متوجه‬ ‫شده ام ضمن اینکه فیلم های ایرانی تاثیر مثبتی در گسترش روابط‬ ‫با ترکیه دارد از ان سو هالیوود برای ایجاد رویکرد منفی نسبت به‬ ‫سایر کشورها تالش می کند‪ ».‬البته رضا اویلوم نویسنده ترک اعتقاد‬ ‫دارد «اکثر مردم ایران سریال های ترک را بهتر از ما دنبال می کنند‪.‬‬ ‫ان ها بارها درباره بازیگران این سریال ها از من پرسیده اند‪ .‬تمام‬ ‫سینماگران ایران‪ ،‬نوری بیلگه جیالن و ییلماز گونی دو کارگردان‬ ‫ترک را می شناسند‪ » .‬اما در هیچ قسمت از مصاحبه های خود‬ ‫پیرامون بداموزی ها در این ساخته های سفارشی سخنی گفته نشده‬ ‫است ولی اشارات بوداری ازجمله «قوانین دولتی ایران و چارچوبی‬ ‫که برای فیلم های این کشور تعیین شده امری محدودکننده و در‬ ‫برخی مواقع نیروی محرکه خالقیت است‪ .‬برخی از این قوانین‬ ‫موجب تقویت و بعضی نیز مانع توسعه ان شده است براثر این‬ ‫محدودیت ها برخی کارگردانان ناچار به مهاجرت شدند!» داشته‬ ‫که نشان می دهد حرف ها باید دوپهلو عنوان شوند‪ .‬با این مقدمه‬ ‫باید سه فرایند سریال های ترکی را که بیشتر از طریق رسانه های‬ ‫ماهواره ای به نمایش گذاشته می شوند بررسی کرد و پرسید بودجه‬ ‫کالن تهیه ان ها که نقش قابل مالحظه ای در رفتارهای خانوادگی‬ ‫دارد توسط کدام یک از کشورهای غربی تامین می شود تا همسایه‬ ‫بتواند ضمن بهره وری دوستانه شریک سرمایه گذاران باشد؟! فارس‬ ‫همین چند سال پیش در گزارشی تحلیلی اینگونه می نویسد که‬ ‫سال گذشته «جان اوکان» رئیس و بنیان گذار شرکت فیلم و‬ ‫سریال سازی ‪ itv inter meya‬اعالم داشته‪ ،‬ترکیه به بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬کشور در جهان فیلم ها و سریال هایش را فروخت ه است‪.‬‬ ‫عدد بزرگی که توانسته سهم بسیار بزرگی در درامدزایی این کشور‬ ‫داشته باشد‪ .‬به گونه ای که چندی پیش دبیر کمیته اقتصاد فرهنگ‬ ‫اتاق بازرگانی تهران گفت در سال ‪ ۲۰۱۹‬صادرات فرهنگی ترکیه‬ ‫فقط با محوریت سریال و فیلم توانسته ‪ 18‬میلیارد دالر درامد داشته‬ ‫باشد که مبلغ بسیار قابل توجهی است‪ .‬این روند که از سال ‪2010‬‬ ‫به شکل تصاعدی در حال رشد است ترکیه را بعد از امریکا دومین‬ ‫صادر کننده بزرگ فیلم ها و سریال هایش کرده است‪ .‬سریال های‬ ‫ترکی در جهان با اسم اختصاصی «دیزی‪ »dizi/‬معرفی می شوند‬ ‫و به گفته مدیران هنری این کشور دیزی یک «ژانر در حال‬ ‫پیشرفت» است‪ .‬در این سریال ها معموال یک غریبه از روستا به‬ ‫شهر می اید که قلب تپنده اش شکسته است و به طرز غم انگیزی‬ ‫به عشق وابسته می شود‪ .‬روال سریال به گونه ای که همه دوست‬ ‫داریم پسر خوب را با دختر خوب ببینیم؛ اما خب زندگی بد است‬ ‫و شخصیت های بدی هم اطراف این دوتا وجود دارند! طی این‬ ‫سال ها متاسفانه سریال های ترکی توانسته اند در غیبت کارگردانان‬ ‫وطنی فرصت های خالی جامعه و بخصوص زنان و دختران‬ ‫ایرانی را در اختیار بگیرند تا از سال ‪ ۲۰۱۱‬با سریال تلویزیونی‬ ‫«قرن باشکوه» پیرامون یکی از پادشاهان عثمانی و زن صیغه ای‬ ‫مسیحی اش که در ایران به نام «حریم سلطان» مشهور شد درصد‬ ‫باالیی از مخاطبان را به خود اختصاص دهد که البته بداموزی هایی‬ ‫را هم به همراه داشت‪ .‬شاید ترکیه این پروژه را با کپی برداری از‬ ‫بالیوود در هندوستان طی دهه های ‪ 40‬و ‪ 50‬برداشته که توانست‬ ‫با فیلم هایی چون سنگام اقتصاد دنیا را قبضه کند اما در ادامه وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد ترکیه را بر ان داشت تا به منظور فراگیر شدن این‬ ‫سریال از بعضی کشورهای فقیر عربی هزینه پخش تلویزیونی هم‬ ‫نگیرد‪« .‬قرن باشکوه» کلید اغاز یک تهاجم فرهنگی بود که تا به‬ ‫امروز ادامه می یابد زیرا طبق امارهای موجود ‪ 500‬میلیون نفر این‬ ‫سریال را در سراسر جهان دیده اند و حتی اولین «دیزی» است که‬ ‫توسط ژاپنی ها خریداری شد تا چشم بادامی ها نیز پای سریال های‬ ‫ترکی بنشینند! ایا انچه که گذشته و در این یادداشت خالصه شده‬ ‫کافی نیست تا متولیان اجازه دهند این روند همچنان ادامه داشته‬ ‫باشد و خانواده های ایرانی را از فرهنگ ارزشمند حیا و سعه صدر دور‬ ‫سازد! کافی است قسمتی از هزینه های کالنی که توسط وزارت‬ ‫ورزش و جوانان و بخصوص اسپانسرهای ورزشی صرف فوتبال‬ ‫می شود‪ ،‬در اختیار فیلم سازان متعهد و بخصوص مستندساز قرار‬ ‫گیرد که در ان ها ارزش های موجود در جامعه ایرانی برای جهانیان‬ ‫به تصویر کشیده شود تا تحرکات شریک دزد و رفیق قافله در هر‬ ‫لباسی نقش بر اب گردد‪ .‬امروز صدها فارغ التحصیل تهیه کننده‪،‬‬ ‫کارگردان‪ ،‬فیلم بردار‪ ،‬سناریست و تدوین گر سینما در سطح کشور‬ ‫به دلیل بیکاری به امور دیگری ازجمله رانندگی اژانس های اینترنتی‬ ‫مشغولند که با یک اقدام درست بخش فرهنگ می توانند قسمتی‬ ‫ادامه دارد‬ ‫از این سهم را به خود اختصاص دهند‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 20‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4394‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫گفـت انجام وظیفـه شـده اسـت‪ ،‬ایـن قابل قبـول نیسـت‪،‬‬ ‫ضربـه مسـتقیم بـه شـیطان جـزو احـکام فقهـی اسـت‬ ‫کـه هرکـدام پیـام فلسـفی و َح َکمـی خـاص خـود را دارد‪.‬‬ ‫او بـا موردتوجـه قـرار دادن منویـات رهبـری در خصـوص‬ ‫لـزوم دشمن شناسـی به عنـوان مهم تریـن درس همایـش‬ ‫حـج بـرای مسـلمین جهـان‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬باید هم دشـمن‬ ‫را بشناسـیم و هـم او را دیگـران معرفـی کنیـم‪ ،‬شـیاطین‬ ‫درونـی و شـیاطین زمانـه؛ امریـکای جنایت کار و اسـرائیل‬ ‫غاصـب و انگلیـس متجـاوز‪ .‬رهبـری‪ ،‬ایـن پیـر سیاسـت‬ ‫توصیـه می کنـد تا مسـیر تخریـب افکار توحیـدی و جامعه‬ ‫را در حـج بازشناسـی و راه هـای مقابلـه بـا ان را بازیابـی‬ ‫کنیـم‪ .‬امام جمعـه موقـت اصفهان بـا تاکید بـر بخش هایی‬ ‫از پیـام رهبـری برای حج امسـال خاطرنشـان کرد‪ :‬ایشـان‬ ‫وحـدت و معنویت را دو پایه اساسـی حـج و دو عامل عزت‬ ‫حقیقت ان‬ ‫و سـعادت امت اسلامی دانسـتند و مقاومـت و‬ ‫ِ‬ ‫را پدیـده ای شـگرف و معجزاسـا در قلـب دنیـای اسلام‬ ‫دانسـتند‪ .‬محمـودی مبـارزات درخشـان مـردم منطقـه‬ ‫علیـه اسـتکبار را جلـوه گاه درخشـان مقاومـت اسلامی از‬ ‫دیـد رهبـری برشـمرد و تصریـح کـرد‪ :‬صحنـ ه فلسـطین‬ ‫یکـی از جلوه گاه هـای ایـن پدیـد ه شـگفت انگیز اسـت که‬ ‫توانسـته رژیـم طغیانگـر صهیونیسـت را از حالـت تهاجمی‬ ‫و عربده کشـی بـه وضعیـت دفـاع و انفعـال بکشـاند و‬ ‫مشـکالت سیاسـی و امنیتـی و اقتصـادی اشـکار کنونی را‬ ‫بـر ان هـا تحمیل کند‪ ،‬همان طـور که نمونه های درخشـان‬ ‫دیگـر مقاومـت را می توان در لبنان و عـراق و یمن و برخی‬ ‫نقـاط دیگـر به وضـوح مشـاهده کرد‪ .‬او بـا اعتقاد بـه اینکه‬ ‫یـک مـاه حـج برابر بـا گذراندن یک تـرم فشـرده از اخالق‬ ‫و حکمـت عملی اسـت‪ ،‬تاکیـد کرد‪ :‬ابراهیم (ع)‪ ،‬اسـماعیل‬ ‫را بـه منـا برد‪ ،‬دشـنه را بر حلقوم او گذاشـت‪ ،‬دیـد نمی برد‪،‬‬ ‫سـخت ناراحت شـد‪ ،‬نـدا امـد می خواسـتیم امتحانت کنیم‬ ‫کـه تـا کجا موحد و یکتاپرسـت باقـی می مانـی‪ .‬امام جمعه‬ ‫موقـت اصفهـان ادامـه داد‪ :‬ابراهیـم (ع) و اسـماعیل (ع) و‬ ‫هاجـر موحد بودند‪ ،‬یکتاپرسـت بودند حـال می بینیم برخی‬ ‫از مـا بـه جـای یـک خـدا هـزار و یـک خـدا می پرسـتند‪،‬‬ ‫موحـد چـه در پـای ریـزی زرش‪/‬چه شمشـیر هنـدی نهی‬ ‫بـر سـرش‪/‬امید و هراسـش نباشـد ز کـس‪ /‬بـر این اسـت‬ ‫بنیـاد توحیـد و بـس؛ همـه مـا و همه حجـاج باید بـه این‬ ‫درجـه از یکتاپرسـتی برسـند‪ ،‬زندگی این سـه بزرگـوار باید‬ ‫سرمشـق زندگـی توحیدی و عبـادی ما شـود‪ .‬محمودی با‬ ‫تاکیـد بر اینکه همه انسـان ها همیشـه در معـرض امتحان‬ ‫الهـی بوده انـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬حتـی نـوع امتحـان انبیا هم‬ ‫بـا هـم متفـاوت بـوده اسـت‪ ،‬مثلا خداونـد ان گونـه کـه‬ ‫ابراهیـم (ع) را امتحـان می کند‪ ،‬حضرت یعقـوب را امتحان‬ ‫نمی کنـد‪ ،‬چـون او ‪ 12‬پسـر دارد و اگـر یکـی را هـم در راه‬ ‫خـدا قربانـی کند‪ ،‬به هرحال ‪ 11‬پسـر بریش باقـی می ماند‪،‬‬ ‫امـا اسـماعیل (ع) برای ابراهیم (ع) دردانه و پسـری اسـت‬ ‫کـه در کهن سـالی نصیـب او و هاجـر شـده‪ ،‬امـا او باز هم‬ ‫حاضـر اسـت در راه خـدا او را قربانـی کند‪.‬‬ ‫مطالعه ‪ ۷۲‬گسل‬ ‫در شعاع ‪ ۱۰۰‬کیلومتری اصفهان‬ ‫بنا به گفته استاد رشته زمین شناسی در اصفهان ‪ ۷۲‬گسل‬ ‫در شعاع یک صد کیلومتری اصفهان موردمطالعه قرار گرفت که‬ ‫از نتایج ان در شهرسازی و احداث سازه های مختلف استفاده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫همایون صفایی به ایرنا گفت‪ :‬بر اساس یک طرح تحقیقاتی‬ ‫مشترک بین دانشگاه و شهرداری اصفهان‪ُ ۷۲ ،‬گسل در شعاع‬ ‫یک صد کیلومتری این کالن شهر موردبررسی قرار گرفت که‬ ‫اکنون این طرح در مرحله داوری قرار دارد و ریز پهنه بندی ان‬ ‫در حال اتمام است‪ .‬او با بیان اینکه پیش از این در دهه ‪۸۰‬‬ ‫در یک کار تحقیقاتی ‪ ۶۳‬گسل در شعاع یک صد کیلومتری‬ ‫اصفهان موردمطالعه قرار گرفته بود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در مطالعه‬ ‫جدیدی که انجام شد تعدادی گسل در دسته بندی ها اضافه و‬ ‫‪ ۷۲‬گسل مطالعه شد اما این موضوع به معنی ایجاد گسل جدید‬ ‫در این محدوده نیست‪ .‬او با اشاره به اینکه اصفهان در مقایسه‬ ‫با بسیاری از کالن شهرهای همتراز خود و همچنین سایر‬ ‫شهرهای استان خطرپذیری باالیی در زمین لرزه ندارد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در استان اصفهان شهرستان هایی مانند کاشان‪ ،‬فریدن‪،‬‬ ‫دهاقان و شهرضا و چند منطقه دیگر دارای ظرفیت بیشتری‬ ‫در زمین لرزه هستند‪ .‬هیات علمی بازنشسته دانشگاه اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬میزان فعالیت های لرزه ای و زلزله های بزرگ در شهر‬ ‫اصفهان نسبت به بسیاری از شهرهای دیگر استان‪ ،‬کمتر است‬ ‫اما هیچ چیز به طور صد درصد منتفی نیست و زمین لرزه ممکن‬ ‫است اتفاق بیفتد‪ .‬صفایی درباره تاثیر فرونشست زمین بر روی‬ ‫زلزله تاکید کرد‪ :‬فرونشست در مقایسه با دلیل اصلی حدوث‬ ‫زلزله یعنی «جمع شدن تنش ها در پوسته زمین» به مراتب‬ ‫تاثیر بسیار جزئی و کمتری دارد اما انچه مسلم است این‬ ‫پدیده در میزان تخریب بناها و سازه هایی که بر اثر فرونشست‬ ‫دچار تَرک و شکاف شده اند و استحکام الزم را ندارند‪ ،‬تاثیر‬ ‫می گذارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬درمجموع‪ ،‬نمی توان فرونشست را در‬ ‫میزان و زمان وقوع زلزله‪ ،‬دخیل دانست‪ .‬او همچنین درباره‬ ‫زلزله و پس لرزه هایی که چند روز گذشته در جنوب کشور و‬ ‫استان هرمزگان به وقوع پیوست‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مناطق جنوب‬ ‫هرمزگان بر روی گسل بزرگی به نام «میناب» (زندان) و در‬ ‫مرز بین کوهستان زاگرس و مکران قرار دارد بنابراین وقوع این‬ ‫زمین لرزه ها پدیده کامال طبیعی است و به دلیل تجمع تنش ها‬ ‫در پوسته زمین تا مدتی پس لرزه های زیادی اتفاق می افتد و‬ ‫برخی شایعه ها در فضای مجازی مانند مصنوعی بودن این‬ ‫رویداد‪ ،‬درست نیست‪ .‬صفایی درباره تاثیر تغییر فصل ها در بروز‬ ‫زمین لرزه گفت‪ :‬مطالعاتی در این زمینه و همچنین نیروی‬ ‫کِشنده ماه و خورشید انجام شده است اما هنوز به طور صد‬ ‫درصد مورد تائید نیست‪ .‬او با بیان اینکه برخی از مطالعه ها‬ ‫نشان می دهد نیروی کِشنده ماه و خورشید می تواند اثر جزئی‬ ‫بر روی پوسته زمین بگذارد و روی زمان وقوع زلزله موثر باشد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این نظریه هنوز به طور کامل تائید نشده است اما می تواند‬ ‫منطقی باشد‪ .‬این استاد رشته زمین شناسی تصریح کرد‪ :‬زمین‬ ‫لرزه در یک منطقه مانند قطعات جورچین (پازل) است و‬ ‫می تواند بر روی مناطق دیگر تاثیر بگذارد به طوری که اگر‬ ‫منطقه ای دارای ظرفیت باالی زلزله باشد این رویداد احتمال‬ ‫دارد در ان به وقوع بپیوندد‪ .‬بامداد روز شنبه ‪ ۱۱‬تیر امسال دو‬ ‫زلزله بزرگ به قدرت ‪ ۶.۱‬و ‪ ۶.۳‬ریشتر منطقه غرب هرمزگان‬ ‫را لرزاند و در این حادثه ‪ ۹۳‬نفر مصدوم و پنج نفر جان باختند‪.‬‬ ‫بر اثر این زمین لرزه ها که چندین پس لرزه بزرگ نیز به‬ ‫دنبال داشت‪ ،‬شماری از واحدهای مسکونی به طورکلی تخریب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عامل ‪ ۹۰‬درصد اتش سوزی مراتع اصفهان بی احتیاطی است‬ ‫بنا به گفته رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری اصفهان ‪ ۹۰‬درصد اتش سوزی جنگل ها‬ ‫و مراتع این استان ناشی از بی احتیاطی گردشگران‪ ،‬ساکنان‬ ‫و مسافران است‪.‬‬ ‫امین حافظی به ایرنا گفت‪ :‬رها کردن اتش‪ ،‬انداختن‬ ‫ته سیگار و انداختن انواع بطری در طبیعت عامل‬ ‫اتش سوزی هایی است که در مراتع و جنگل ها رخ می دهد‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در روزهای گرم سال که علف کنار جاده ها خشک‬ ‫شده و مستعد اتش گرفتن است‪ ،‬انداختن اتش ته سیگار‬ ‫بیرون از خودرو سبب حریق جزئی کنار معبر می شود که‬ ‫رفته رفته به دل جنگل ها و مراتع کشیده خواهد شد‪ .‬رئیس‬ ‫اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫اصفهان اظهار داشت‪ :‬رها کردن بطری در طبیعت نیز یکی‬ ‫از عوامل اصلی حریق است زیرا شیشه مانند ذره بین عمل‬ ‫کرده و اتش افروخته می شود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫مردم به موضوع راهکارهای جلوگیری از حریق بیشتر واقف‬ ‫شوند و از سوی دیگر احساس مسئولیت کنند شاهد کاهش‬ ‫چشمگیر اتش سوزی ها خواهیم بود‪ .‬حافظی با اشاره به اینکه‬ ‫بهره برداران نقش اساسی در کاهش اتش سوزی و اسیب های‬ ‫ناشی از ان دارند تصریح کرد‪ :‬مرتع داران و ساکنان محلی‬ ‫باید بیش از قبل برای حفظ عرصه های طبیعی دغدغه داشته‬ ‫باشند و در صورت وقوع حریق‪ ،‬برای اطفا و یا اطالع به اداره‬ ‫منابع طبیعی وارد عمل شوند‪ .‬او با بیان اینکه فرهنگ سازی‬ ‫برای نگهداشت منابع طبیعی باید بیش از گذشته جدی گرفته‬ ‫شود گفت‪ :‬حفاظت از مراتع و جنگل ها با مشارکت شهروندان‬ ‫امکان پذیر است‪ .‬از ابتدای امسال تاکنون به افزون بر ‪۱۱‬‬ ‫هکتار از مراتع استان بر اثر هفت مورد اتش سوزی خسارت‬ ‫وارد شده است‪ .‬استان اصفهان با ‪ ۲۸‬شهرستان‪ ،‬مساحتی‬ ‫معادل ‪ ۱۰.۷‬میلیون هکتار دارد که بیش از ‪ ۹۰‬درصد از ان‬ ‫معادل حدود ‪ ۹.۸‬میلیون هکتار را عرصه های منابع طبیعی و‬ ‫ملی و از این میزان حدود ‪ ۴۰۳‬هزار هکتار را جنگل (معادل‬ ‫چهار درصد)‪ ۶ ،‬میلیون هکتار مرتع (معادل ‪ ۶۴‬درصد) و سه‬ ‫میلیون هکتار بیابان (معادل ‪ ۳۲‬درصد) در برگرفته است‪.‬‬ ‫جنگل های استان اصفهان به طور عمده در شهرستان های‬ ‫فریدون شهر با ‪ ۴۰‬هزار هکتار و سمیرم با ‪ ۲۵‬هزار هکتار‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫اغاز فعالیت ‪ ۷۲‬پایگاه سنجش سالمت نواموزان بدو ورود به دبستان در اصفهان‬ ‫رئیــس اداره اموزش وپــرورش اســتثنایی اســتان اصفهــان‬ ‫از اغــاز فعالیــت ‪ ۷۲‬پایــگاه ســنجش ســامت نوامــوزان‬ ‫پیش دبســتانی و بــدو ورود بــه دبســتان از دیــروز در سراســر‬ ‫اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫روح ا‪ ...‬خزائــی در حاشــیه افتتــاح یکــی از پایگاه هــای‬ ‫ســنجش و غربالگــری ســامت نوامــوزان بــدو ورود بــه‬ ‫مــدارس در دبســتان فرهنگیــان محســنیه اصفهــان بــه‬ ‫ایرنــا گفــت‪ :‬درخواســت بــرای افزایــش هشــت پایــگاه‬ ‫دیگــر بــه ســازمان اموزش وپــرورش اســتثنایی کشــور‬ ‫داده شــده اســت و به احتمال زیــاد تــا پایــان مــاه جــاری‬ ‫تعــداد پایگاه هــا بــه ‪ ۸۰‬مرکــز می رســد‪ .‬او اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن پایگاه هــا کــه در تمامــی شهرســتان ها و درمجمــوع‬ ‫در ســطح مناطــق و نواحــی ‪ ۴۱‬گانــه اســتان دایــر شــده‬ ‫اســت بــه ســه دســته الــف‪ ،‬ب و ج بــر اســاس میــزان‬ ‫ظرفیــت پذیــرش روزانــه طبقه بنــدی شــدند‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫اموزش وپــرورش اســتثنایی اســتان اصفهــان پیش بینــی‬ ‫کــرد کــه بیــش از ‪ ۱۰۵‬هــزار نفــر شــامل ‪ ۹۵‬هــزار‬ ‫نوامــوز بــدو ورود بــه پایــه اول ابتدایــی و ‪ ۱۵‬هــزار نفــر‬ ‫پیش دبســتانی در ایــن پایگاه هــا موردســنجش ســامت‬ ‫قــرار بگیرنــد‪ .‬بــه گفتــه او در ایــن طــرح دانــش امــوزان در‬ ‫زمینه هــای بینایــی‪ ،‬شــنوایی‪ ،‬قــد و وزن‪ ،‬دهــان و دنــدان‪،‬‬ ‫امادگــی تحصیلــی‪ ،‬اختــال رفتــاری‪ ،‬گفتــاری و اوتیســم‬ ‫موردســنجش قــرار می گیرنــد‪ .‬خزائــی بــا اشــاره بــه‬ ‫اهمیــت ســنجش ســامت نوامــوزان و پیش دبســتانی ها‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن طــرح افــرادی کــه دارای مشــکالت‬ ‫احتمالــی هســتند شناســایی می شــوند و بــرای تشــخیص‬ ‫دقیق تــر و در نهایــت دریافــت کمک هــای توان بخشــی‬ ‫بــه مراکــز مربوطــه معرفــی می شــوند‪ .‬خزائــی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫در ســال گذشــته درمجمــوع حــدود ‪ ۱۰۲‬هــزار نوامــوز در‬ ‫اســتان مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکه‬ ‫هرســاله ایــن طــرح از اول تیــر اجــرا می شــود گفــت‪:‬‬ ‫امســال زمــان اجــرای طــرح بــه دلیــل کنــدی و اختــال‬ ‫ســامانه کشــوری قــدری بــا تاخیــر اغــاز شــد و تــا پایــان‬ ‫شــهریور ادامــه دارد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫بــه اعتقــاد عضــو جامعــه روحانیــت مبــارز بایــد در‬ ‫مقابــل ســه دشــمن جهــان اســام یعنــی نفــس‬ ‫امــاره‪ ،‬نفــاق و خصــم‪ ،‬جبهــه وحــدت و معنویــت را‬ ‫حفــظ کنیــم‪.‬‬ ‫حجت االســام احمــد ســالک بــا اشــاره بــه پیــام‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب بــه حجــاج بیــت ا‪ ...‬الحــرام که‬ ‫در صحــرای عرفــات قرائــت شــد‪ ،‬بــه ایمنــا گفــت‪:‬‬ ‫پیــام روز عرفــه بــرای مســلمانان جهــان توســط رهبر‬ ‫معظــم انقــاب حــاوی مســائل اصولــی در اســام و‬ ‫حرکــت انقالبــی اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب در ایــن پیــام‪ ،‬اکســیر وحــدت و معنویــت را‬ ‫دو پایــه اصلــی حــج مطــرح کردنــد کــه ایــن موضــوع‬ ‫از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ .‬عضــو جامعــه‬ ‫روحانیــت مبــارز بــا بیــان اینکــه خانــه کعبــه محــور‬ ‫وحــدت جهــان اســام اســت بنابرایــن در ایــن حرکت‬ ‫هیچ گونــه اختــاف‪ ،‬تفرقــه و پراکندگــی وجــود نــدارد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬نــژاد‪ ،‬زبــان‪ ،‬خصوصیــات‪ ،‬قــد و رنــگ‬ ‫پوســت در حرکــت وحدت افریــن الهــی در مراســم‬ ‫حــج وجــود نــدارد‪ .‬انچــه مطــرح اســت ایــن بــوده که‬ ‫انســان خــود را در مقابــل خــدای متعــال می بیننــد‬ ‫و طــواف می کننــد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬نکتــه دوم ایــن‬ ‫حرکــت‪ ،‬معنویــت و ذکــر معنویــت اســت کــه تبییــن‬ ‫وحــدت بایــد متوجــه نورانیــت و معنویــت الهی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن دو پایــه اصلــی جامعــه اســامی می توانــد در‬ ‫سراســر کشــورهای جهــان اســام و حتــی خــارج از‬ ‫اســام دو پایــه بســیار مهــم جامعــه باشــد بنابرایــن‬ ‫هرگونــه اختــاف‪ ،‬تفرقــه و پراکندگــی بــا ایــن دو‬ ‫اصــل اساســی اســام اســت‪ .‬ســالک بــا اشــاره بــه‬ ‫وجــود اختالفــات در جوامــع اســامی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬علــت اصلــی این گونــه اختالفــات دنیاخواهــی‬ ‫اســت‪ .‬ان چیــزی کــه باعــث می شــود انســان بــه‬ ‫اختــاف دچــار شــود و از معنویــت و وحــدت دســت‬ ‫بکشــد گرایــش مــادی و دنیــوی اســت کــه ایــن‬ ‫عامــل نگران کننــده اســت‪ .‬همچنیــن درگیری هایــی‬ ‫کــه شــاهد هســتیم بــه دلیــل دنیاخواهــی اســت‪ .‬او‬ ‫بــا بیــان اینکــه ســه دشــمن اصلــی بــرای وحــدت‬ ‫و معنویــت داریــم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬دشــمن اول نفــس‬ ‫امــاره اســت کــه در وجــود هــر انســانی وجــود دارد‬ ‫و بــه گفتــه پیامبــر بایــد بــرای مبــارزه بــا نفــس‬ ‫امــاره جهــاد اکبــر یعنــی خودســازی صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن دشــمن دوم نفــاق اســت کــه امــروز از‬ ‫طریــق فضــای مجــازی عامــل به هم ریختگــی‬ ‫کشــورهای اســامی و در کشــورهای اســامی عامــل‬ ‫به هم ریختگــی نیروهــای ارزشــی شــده اســت‪.‬‬ ‫عضــو جامعــه روحانیــت مبــارز گفــت‪ :‬دشــمن ســوم‬ ‫خصــم اســت کــه بــا کمــال تاســف صهیونیســت‬ ‫بین المللــی بــا بــن ســلمان و روســای کشــورهای‬ ‫امــارات‪ ،‬بحریــن و ترکیــه ارتبــاط برقــرار می کننــد‬ ‫تــا بتواننــد بــه رســمیت شــناخته شــوند‪ .‬ازایــن رو‬ ‫مقــام معظــم رهبــری در پیــام خــود ایــن موضــوع را‬ ‫به شــدت محکــوم کردنــد و عامــل اختــاف‪ ،‬تفرقــه‬ ‫و پراکندگــی را اســرائیل و امریــکا و ســرکردگان‬ ‫ان هــا دانســتند کــه بایــد نســبت بــه ایــن موضــوع‬ ‫دقــت بیشــتری صــورت بگیــرد‪ .‬مــا در مقابــل ایــن‬ ‫ســه دشــمن بایــد جبهــه وحــدت و معنویــت را حفــظ‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫اغاز تحقیقات قضایی در‬ ‫خصوص ابعاد حادثه فوت‬ ‫خانواده پنج نفره در نجف اباد‬ ‫گــروه رویــداد‪ :‬رئیــس کل دادگســتری اســتان‬ ‫اصفهــان از اغــاز تحقیقــات قضایــی در خصــوص ابعاد‬ ‫حادثــه فــوت یــک خانــواده پنج نفــره در نجف ابــاد از‬ ‫توابــع اســتان اصفهــان خبــر داد‪.‬‬ ‫حجت االســام اســدا‪ ...‬جعفــری گفــت‪ :‬عصــر روز‬ ‫جمعــه خبــری مبنــی بــر حلق اویــز شــدن پنــج نفــر‬ ‫از اعضــای یــک خانــواده در شهرســتان نجف ابــاد‬ ‫منتشــر شــد کــه از طریــق تمــاس همســایگان بــا‬ ‫‪ ۱۱۰‬بــه نیــروی انتظامــی اعــام شــده بــود‪ .‬او اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا اعــام خبــر بالفاصلــه مامــوران انتظامــی‬ ‫بــه همــراه دادســتان شهرســتان‪ ،‬پزشــکی قانونــی و‬ ‫ســایر افــراد مرتبــط در محــل وقــوع حادثــه حضــور‬ ‫پیداکــرده و مشــاهده شــد پنــج نفــر اعضــای یــک‬ ‫خانــواده همگــی حلق اویــز شــده بودنــد و بــه دلیــل‬ ‫گذشــت زمــان اجســاد فســاد نعشــی پیداکــرده بــود‪.‬‬ ‫رئیـس کل دادگســتری اســتان ادامــه داد‪ :‬بــدون فــوت‬ ‫وقــت بررســی ها اغازشــده و هم اینــک نیــز یــک‬ ‫تیــم مجــرب از مجموعــه انتظامــی و پزشــکی قانونی‬ ‫بــا نظــارت دادســتان شهرســتان و مرکــز اســتان در‬ ‫حــال بررســی ابعــاد مختلــف ایــن حادثــه هســتند‪.‬‬ ‫حجت االســام جعفــری تصریــح کــرد‪ :‬انچــه مســلم‬ ‫اســت ان اســت کــه بــا توجــه بــه شــواهد و قرائــن و‬ ‫بررســی اولیــه درصحنــه مســئله وقــوع قتــل تاکنــون‬ ‫مطــرح نبــوده و اعــام دســتگیری فــرد یــا افــرادی‬ ‫در ایــن رابطــه در فضــای مجــازی صحــت نــدارد و‬ ‫طبیعــی اســت در بررســی و تحقیقــات اولیــه از افــراد‬ ‫مرتبــط و مطلــع کــه از قبــل بــا ایــن خانــواده در‬ ‫ارتبــاط بودنــد‪ ،‬ممکــن اســت افــرادی احضــار شــده و‬ ‫اطالعــات الزم از انهــا اخــذ شــود‪ .‬رئیــس دســتگاه‬ ‫قضایــی اســتان در پایــان اعــام داشــت‪ :‬پــس از‬ ‫حصــول نتیجــه در خصــوص ابعــاد مختلــف ایــن‬ ‫حادثــه مراتــب بــه اطــاع عمــوم خواهــد رســید‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫ارائه تخفیف ‪ 30‬درصدی به‬ ‫خانواده ها در شهر رویاها‬ ‫فوت یک شهروند در حادثه‬ ‫ریزش نمای دیوار در رهنان‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از فوت یک‬ ‫شهروند در حادثه ریزش دیوار در رهنان‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫منصور شیشه فروش به ایمنا گفت‪ :‬حادثه ریزش نمای دیوار‬ ‫یک واحد اموزشی طی شنبه هجدهم تیرماه در محله رهنان‬ ‫موجب مصدوم شدن سه نفر و خسارت به پنج دستگاه‬ ‫خودرو شد‪ .‬او با بیان اینکه بالفاصله پس از وقوع این حادثه‬ ‫عملیات امدادونجات انجام و دو تیم اورژانس و اتش نشانی‬ ‫به محل حادثه اعزام شد‪ ،‬افزود‪ :‬مصدومان این حادثه به‬ ‫بیمارستان کاشانی منتقل شدند اما یکی از مصدومان به‬ ‫علت شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست‬ ‫داد‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬علت حادثه مذکور در دست بررسی است‪.‬‬ ‫برای داشتن اصفهانی بدون‬ ‫تخلف شهری‪ ،‬تالش می کنیم‬ ‫به گفته مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری‬ ‫اصفهان روزانه تخلفات شهری را در این کالن شهر رصد‬ ‫و پیگیری می کنیم تا بتوانیم اصفهانی عاری از این نوع‬ ‫تخلفات را داشته باشیم‪.‬‬ ‫روح ا‪ ...‬ابوطالبی به ایمنا گفت‪ :‬ماموران رفع تخلفات شهری‬ ‫شهرداری اصفهان به صورت ‪ ۲۴‬ساعته با رصد و پایش‬ ‫شهر ضمن تذکر به متخلفان نسبت به اجرای وظیفه وفق‬ ‫قانون اقدام می کنند تا شهروندان هیچ گونه مزاحمتی نداشته‬ ‫باشند‪ .‬او سد معبر را یکی از بیشترین امار تخلفات شهری‬ ‫در فصل بهار عنوان کرد و افزود‪ :‬دراین ارتباط تذکرات الزم‬ ‫به اصناف داده شده است و جلسات متعددی با اتحادیه های‬ ‫مربوطه برگزار کردیم تا با استفاده از توان کسبه‪ ،‬نسبت به‬ ‫رفع سد معبر در پیاده روها اقدام شود و ایجاد مزاحمتی برای‬ ‫شهروندان اصفهان نداشته باشند‪ .‬مدیرکل پیشگیری و رفع‬ ‫تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه تعامالت‬ ‫انجام شده با اتحادیه ها باعث شده است که برخورد قهری‬ ‫با هیچ کسبه ای نداشته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬با اصنافی که اصرار‬ ‫به استنکاف از قانون دارند‪ ،‬برخورد قهری انجام شده است‬ ‫و در این راستا اقدام به پلمپ و همچنین دریافت تعهد‬ ‫محضری می شود‪ .‬او با اشاره به افزایش امار تکدی گری‬ ‫در فصل بهار‪ ،‬گفت‪ :‬طبق مصوبه شورای عالی اداری‪ ،‬رفع‬ ‫پدیده تکدی گری نیاز به همکاری ‪ ۱۲‬ارگان دیگر نیز دارد‬ ‫و شهرداری به تنهایی قادر به رفع این معضل اجتماعی از‬ ‫سطح شهر نیست‪ .‬ابوطالبی با اشاره به تکدی گری شبکه ای‬ ‫در اصفهان‪ ،‬افزود‪ :‬اکثر کودکان کار و متکدیان‪ ،‬افراد‬ ‫اجیرشده ای هستند که تحت یک شبکه ساماندهی شده‬ ‫فعالیت می کنند و این بین کمک شهروندان به متکدیان‬ ‫باعث اضافه شدن جمعیت انها در اصفهان و افزایش امار‬ ‫تکدی گری می شود‪ .‬او با بیان اینکه شهرداری در جمع اوری‬ ‫متکدیان به وظایف ذاتی خود عمل می کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بهتر‬ ‫است شهروندان کمک های خود به افراد نیازمند را از طریق‬ ‫دستگاه ها و متولیان قانونی و مشخص شده این حوزه از‬ ‫جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و خیریه های دارای مجوز‬ ‫قانونی ارائه کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 20‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4394‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫صرف روزانه ‪ 3‬میلیارد تومان برای نظافت شهر‬ ‫«تمـام اطالعـات تجهیـزات معاونـت خدمـات شـهری در‬ ‫نرم افـزاری بـه نـام «پـی ام» ثبـت می شـود و در سـال‬ ‫جـاری حـدود پنـج میلیـون مترمربع بـه رفـت وروب مکانیزه‬ ‫شـهر اصفهـان اضافـه شـده اسـت کـه در تالش هسـتیم با‬ ‫اولویـت معابـر اصلـی‪ ،‬معابر فرعـی و کوچه ها‪ ،‬نظافت شـهر‬ ‫را مکانیـزه کنیـم»‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬شـش معاونـت‪ ۱۵ ،‬سـازمان‪ ،‬شـش اداره‬ ‫کل‪ ۱۵ ،‬منطقـه و مدیریـت طـرح سـاماندهی نـاژوان در‬ ‫زیرمجموعـه شـهرداری اصفهـان فعالیـت می کننـد؛ یکـی‬ ‫از معاونت هـای شـش گانه شـهرداری اصفهـان معاونـت‬ ‫محیط زیسـت و خدمات شـهری شـهرداری اسـت که وظیفه‬ ‫نگهـداری شـهر را بـر عهـده دارد و دارای چهـار مدیریـت و‬ ‫شـش سـازمان در زیرمجموعـه خود اسـت‪ .‬با توجـه به اینکه‬ ‫دوره ششـم مدیریـت شـهری شـعار «اصفهـان مـن‪ ،‬شـهر‬ ‫زندگی» را سـرلوحه کار خود قرار داده اسـت و اصفهان ازنظر‬ ‫زیبایـی و پاکیزگـی زبانـزد خـاص و عـام اسـت‪ ،‬وظیفـه این‬ ‫معاونـت بیـش از پیـش خطیـر خواهد بـود‪ .‬معاونـت خدمات‬ ‫شـهری شـهرداری اصفهـان در ایـن دوره مدیریـت شـهری‬ ‫اسـتفاده از روش هـای جدیـد برای نظافت و رفـت وروب را در‬ ‫دسـتور کار دارد و اقداماتی را در نظر گرفته اسـت که از جمله‬ ‫ایـن اقدامـات طـرح جدید جمـع اوری پسـماند اسـت؛ بر این‬ ‫اسـاس روزهـای زوج و فـرد هفتـه جایگزیـن تاریخ های زوج‬ ‫و فـرد تقویـم شـد تـا کارگـران یـک روز در هفته اسـتراحت‬ ‫داشـته باشـند و عالوه براسـایش انها‪ ،‬افزایـش رضایت مندی‬ ‫شـهروندان و راندمـان کارگـران را بـه همـراه داشـته باشـد‪.‬‬ ‫حـوزه خدمـات شـهری‪ ۱۹ ،‬درصـد از بودجـه سـال جـاری‬ ‫شـهرداری اصفهـان معادل دو هـزار و ‪ ۲۷۳‬میلیـارد تومان را‬ ‫بـه خـود اختصاص داده اسـت کـه با ایـن میزان بودجـه باید‬ ‫شـهر را نگهـداری کنـد و می طلبـد کـه مدیریـت ایـن حوزه‬ ‫برنامه ریـزی مدونـی برای تبییـن و تعیین سیاسـت های خود‬ ‫داشـته باشد‪.‬‬ ‫مهـدی بقایـی‪ ،‬معـاون محیط زیسـت‬ ‫و خدمـات شـهری شـهردار اصفهـان‬ ‫دراین بـاره می گویـد‪ :‬حـوزه معاونـت‬ ‫خدمـات شـهری یکـی از حوزه هـای‬ ‫وسـیع شـهرداری اسـت کـه بـه دلیـل‬ ‫وجـود هفـت سـازمان خدماتـی و سـتاد خدمـات شـهری در‬ ‫زیرمجموعـه خـود‪ ،‬به صورت ویـژه در زمینه نگهداری شـهر‬ ‫فعالیـت می کنـد‪ .‬او اضافـه می کند‪ :‬سـه قـرارداد بسـیار مهم‬ ‫شـامل جمـع اوری پسـماندها‪ ،‬نظافـت و رفت وروب شـهری‪،‬‬ ‫«نـت» بـه معنـای تعمیـر و نگهـداری و فضـای سـبز در‬ ‫معاونـت خدمات شـهری شـهرداری اصفهان منعقد می شـود‬ ‫کـه روزانـه حـدود سـه میلیـارد تومـان بـرای نگهـداری و‬ ‫نظافـت شـهر هزینـه می شـود‪ .‬معـاون محیط زیسـت و‬ ‫خدمات شـهری شـهردار اصفهـان خاطرنشـان می کند‪ :‬حدود‬ ‫دو هفتـه گذشـته قراردادهای تعمیر و نگهـداری و رفت وروب‬ ‫شـهری در ایـن معاونـت منعقـد شـد کـه در ایـن دو حـوزه‪،‬‬ ‫فعالیت هایـی در چند ماه گذشـته انجام شـد تـا در زمینه هایی‬ ‫کـه مسـائلی وجـود دارد بتوانیـم گام هایی رو به جلـو برداریم‪.‬‬ ‫او تصریـح می کنـد‪ :‬در گذشـته در قرارداد تعمیـر و نگهداری‪،‬‬ ‫تکنسـین محور یـا کارگـر محـور بودیـم و بـا تلاش انجـام‬ ‫شـده تمـام مـوارد در این حوزه تجهیزمحور شـده اسـت و در‬ ‫قراردادهـا مشـخص می شـود کـه چه هزینـه ای بـرای تعمیر‬ ‫و نگهـداری یـک موتورپمپ اعـم از تعداد کارگر الزم اسـت؛‬ ‫در ایـن حـوزه نگهداشـت را جایگزیـن تعمیـر و نگهـداری‬ ‫کردیـم و تلاش شـد پیشـگیرانه عمل کنیـم‪ .‬بقایی بـا بیان‬ ‫اینکـه تمـام اطالعات تجهیـزات معاونت خدمات شـهری در‬ ‫نرم افـزاری بـه نـام «پـی ام» ثبـت می شـود‪ ،‬تاکیـد می کنـد‪:‬‬ ‫اطالعـات دیگـر نیـز در حـال ثبـت در ایـن نرم افـزار اسـت‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه در سـال های اینـده قراردادهـا متمرکـز‬ ‫خواهـد شـد‪ ،‬اضافـه می کنـد‪ :‬به عنوان مثال در صـورت خرید‬ ‫تجهیـزی کـه دارای گارانتی اسـت‪ ،‬این اطالعـات در قرارداد‬ ‫مشـخص می شـود و بیـن ایـن تجهیـز بـا تجهیـزی کـه در‬ ‫سـال های گذشـته خریداری شـده اسـت‪ ،‬تفاوتی بـرای تعمیر‬ ‫و نگهـداری قائل می شـویم‪ .‬معـاون محیط زیسـت و خدمات‬ ‫شـهری شـهردار اصفهان با بیان اینکه سـعی داریم بیشترین‬ ‫بهـره وری از تجهیـزات انجـام شـود‪ ،‬می افزایـد‪ :‬سـال اینـده‬ ‫می توانیـم هزینـه پرداخت شـده بـرای تعمیر و نگهـداری هر‬ ‫یـک از تجهیـزات این معاونـت را تفکیک کنیـم‪ .‬او می گوید‪:‬‬ ‫در زمینـه خدمـات کـه اغلـب در حـوزه جمع اوری پسـماندها‬ ‫و رفـت وروب شـهری اسـت‪ ،‬قراردادهـا بـه صـورت حجمـی‬ ‫منعقـد می شـود و سـعی کردیـم اجحافـی در حـق کارگـران‬ ‫نشـود‪ ،‬لـذا رفـت وروب هر کارگـر تدقیق شـد‪ .‬بقایی بـا بیان‬ ‫اینکـه میانگیـن رفـت وروب هـر کارگر حـدود ‪ ۱۵‬هـزار ‪۸۰۰‬‬ ‫مترمربـع اسـت‪ ،‬خاطرنشـان می کنـد‪ :‬از ایـن میـزان حـدود‬ ‫شـش هـزار مترمربع مربـوط به رفـت وروب و نظافت و مابقی‬ ‫مربـوط بـه نگهـداری کوچه ها اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نظافت شهر طبق اولویت مکانیزه می شود‬ ‫او بـا بیـان اینکـه امسـال حـدود پنـج میلیـون مترمربـع بـه‬ ‫رفت وروب مکانیزه شـهر اصفهان اضافه شـده اسـت‪ ،‬تصریح‬ ‫می کنـد‪ :‬ایـن میـزان به انـدازه ‪ ۱۰۰‬کارگر اسـت کـه در طول‬ ‫سـال بازنشسـته شـوند؛ بـا توجـه بـه اینکـه کارگـران رغبت‬ ‫کمتـری نسـبت بـه فعالیـت در شـرکت های خدماتـی دارنـد‪،‬‬ ‫گاهـی بـا کمبـود کارگر مواجه می شـویم و در تالش هسـتیم‬ ‫بـا اولویـت معابر اصلی‪ ،‬معابـر فرعی و کوچه ها‪ ،‬نظافت شـهر‬ ‫را مکانیـزه کنیـم‪ .‬معـاون محیط زیسـت و خدمـات شـهری‬ ‫شـهردار اصفهـان بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر مرخصـی‬ ‫کارگـران در قـرارداد انهـا گنجانده می شـود و کارگـران باید از‬ ‫مرخصـی خـود اسـتفاده کنند‪ ،‬اضافـه می کند‪ :‬تمـام ایتم های‬ ‫حقوقـی‪ ،‬سـنوات‪ ،‬اضافـه کاری‪ ،‬متـراژ رفـت وروب و مرخصی‬ ‫کارگـران نیـز موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬او با بیـان اینکه‬ ‫روز تعطیل کارگران شـنبه در نظر گرفته شـد تا تعطیل کاری‬ ‫روز جمعـه انهـا نیـز لحاظ شـود‪ ،‬اضافه می کنـد‪ :‬درصورتی که‬ ‫بازخـورد مثبتـی از طـرح جدید جمـع اوری پسـماندها دریافت‬ ‫شـود و جمعه هـا پسـماندی در شـهر وجـود نداشـته باشـد‪،‬‬ ‫بـرای کارگـران رفـت وروب نیـز یـک روز در هفته اسـتراحت‬ ‫در نظـر گرفته می شـود تا کیفیـت خدمت رسـانی کارگران نیز‬ ‫افزایـش یابـد‪ .‬بقایی با بیان اینکه شـهروندان اصفهـان ازنظر‬ ‫بهداشـت شـهری‪ ،‬تفکیک پسـماندها و دیگر موارد بهداشـتی‬ ‫همـکاری الزم را دارند‪ ،‬خاطرنشـان می کند‪ :‬شـهردار نیجر در‬ ‫روزهـای گذشـته مهمـان اصفهـان بـود کـه به ایـن موضوع‬ ‫اشـاره کـرد و تاکید داشـت «به رغـم اینکه کارگـر خدماتی در‬ ‫اصفهـان فعالیـت نـدارد‪ ،‬اما شـهر پاکیـزه و تمیز اسـت»‪ .‬او با‬ ‫استان‬ ‫بیـان اینکـه نظارت بر فعالیـت پیمانکاران در ارتباط با سـامانه‬ ‫‪ ۱۳۷‬انجـام می شـود‪ ،‬تاکیـد می کند‪ :‬در حوزه خدمات شـهری‬ ‫بـا ایـن سـامانه ارتباط تنگاتنگـی داریـم و به صـورت روزانه و‬ ‫داشـبوردی امـار و اطالعات حـوزه خدمات شـهری را مطالعه‬ ‫می کنـم‪ ،‬البته مدیریت هـای این معاونت می داننـد که نظارت‬ ‫بـاال بـه پایین بـر صحت انجـام کار وجـود دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ثبت قراردادهای معاونت خدمات شهری در‬ ‫سامانهشفافیت‬ ‫معـاون محیط زیسـت و خدمـات شـهری شـهردار اصفهـان‬ ‫بـا بیـان اینکـه تمـام قراردادهـای شـهرداری در سـامانه‬ ‫شـفافیت بارگذاری شـده اسـت‪ ،‬اضافه می کنـد‪ :‬قراردادهای‬ ‫ایـن معاونـت نیـز در ایـن سـامانه وجـود دارد و شـهروندان‬ ‫می تواننـد سـواالت خـود را در خصـوص ایـن قراردادهـا از‬ ‫راه هـای مختلـف مطـرح کننـد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه نظـارت‬ ‫شـهروندان بـر کار پیمانـکاران معاونـت خدمـات شـهری‬ ‫کمـک می کنـد کـه بتوانیـم خدمـات بهتـری بـه انهـا ارائه‬ ‫کنیـم‪ ،‬تصریح می کنـد‪ :‬ماموران کنترل و نظارت شـهرداری‬ ‫اصفهـان مسـئول نظارت بـر مباحث تخلفات پیمانـکاران در‬ ‫سـطح شـهر هسـتند‪ .‬بقایـی اضافـه می کنـد‪ :‬بـا توجـه بـه‬ ‫اینکـه روزانـه حـدود سـه میلیـارد تومـان برای نگهـداری و‬ ‫نظافـت شـهر صـرف می شـود‪ ،‬بـا نظارت هـر چه بیشـتر و‬ ‫دقیق تـر شـهروندان‪ ،‬کیفیـت خدمات نیـز افزایـش می یابد‪.‬‬ ‫او تاکیـد می کنـد‪ :‬سیسـتم نظارتی شـهرداری فعالیـت دارد‬ ‫امـا در اخر شـهروندان باید مشـکالت نظافـت و دیگر موارد‬ ‫را اطلاع دهنـد تـا بتوانیم با یک سیسـتم نظارتـی قوی تر‪،‬‬ ‫کیفیـت خدمـات شـهر را افزایش دهیـم؛ شـهروندان عالوه‬ ‫بـر نقـش مشـارکتی در نگهـداری و پاکیزگـی شـهر‪ ،‬نقش‬ ‫نظارتـی نیـز دارند‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫حمایت از طرح های نواورانه برای توسعه سامانه های ترافیکی‬ ‫گــروه اصفهــان‪ :‬معــاون حمل ونقــل و ترافیــک‬ ‫شــهرداری اصفهــان در جریــان ســومین نمایشــگاه‬ ‫شــهر هوشــمند ایــران اظهــار کــرد‪ :‬شــرکت هایی کــه‬ ‫ایده هــای نواورانــه و جدیــد بــرای توســعه ســامانه ها و‬ ‫نرم افزارهــا در راســتای حــل معضــات ترافیــک شــهری‬ ‫ارائــه کننــد‪ ،‬موردحمایــت قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫حســین حق شــناس بــا اشــاره بــه برگــزاری ســومین‬ ‫نمایشــگاه شــهر هوشــمند ایــران و حضــور شــهرداری‬ ‫اصفهــان در ایــن رویــداد اظهــار کــرد‪ :‬در نمایشــگاه‬ ‫شــهر هوشــمند محصــوالت خوبــی در حوزه هایــی‬ ‫همچــون پــارک حاشــیه ای‪ ،‬وســایل حمل ونقــل غیــر‬ ‫موتــوری‪ ،‬دوچرخه هــا و ســه چرخه های جدیــد‪،‬‬ ‫اســکوترهای برقــی‪ ،‬ســامانه های جدیــد ثبــت تخلــف‬ ‫و پــردازش تصویــر‪ ،‬ثبــت امــار تــردد بــا فنــاوری لیــزر‬ ‫و اســتفاده از صداهــا در کنتــرل ترافیــک ارائــه شــده‬ ‫بــود و شــرکت های حاضــر امادگــی الزم بــرای ارائــه‬ ‫راه حل هایــی در خصــوص مســائل شــهری داشــتند کــه‬ ‫از ظرفیــت انهــا اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه حضــور «منوچهــر منطقــی»‪ ،‬رئیــس‬ ‫ســتاد حمل ونقــل معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری‬ ‫و وزارت کشــور در ایــن نمایشــگاه بیــان کــرد‪ :‬اواخــر‬ ‫ســال گذشــته برنامـه ای را شــروع کردیــم کــه طــی ان‬ ‫تفاهم نامــه ســه جانبـه ای را بیــن معاونت علمی ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬وزارت کشــور و شــهرداری اصفهــان امضــاء و‬ ‫در پنــج محــور معرفــی شــده‪ ،‬نیازهــای شــهرداری را‬ ‫مشــخص و اعــام می کنیــم‪ .‬حق شــناس افــزود‪:‬‬ ‫ایــن تفاهم نامــه از فروردین مــاه جــاری اغــاز و در ایــن‬ ‫راســتا جلســاتی برگــزار شــده تــا در چارچوب مشــخصی‬ ‫نحــوه همــکاری را تعریــف و طرح هــا در اصفهــان‬ ‫پیاده ســازی شــود تــا در صــورت موفقیــت‪ ،‬اصفهــان‬ ‫بــه عنــوان پایلــوت کشــوری ایــن برنامــه معرفــی شــود‪.‬‬ ‫حق شــناس بــا اشــاره بــه پیگیــری ایــن تفاهم نامــه در‬ ‫نمایشــگاه شــهر هوشــمند عنوان کــرد‪ :‬در این نمایشــگاه‬ ‫مذاکراتــی کوتــاه داشــتیم و گزارشــی به نماینــده معاونت‬ ‫علمــی ارائــه کردیــم و قــرار شــد از شــرکت هایی کــه‬ ‫موضوعــات نواورانــه و جدیــد بــرای توســعه ســامانه ها و‬ ‫نرم افزارهــا ارائــه کننــد‪ ،‬در قالــب کمــک بالعــوض و یــا‬ ‫وام حمایــت شــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬بحــث نوســازی نــاوگان‬ ‫تاکســی و اتوبــوس نیــز مطــرح و قــرار شــد کــه ســرمایه‬ ‫خوبــی در ایــن بخــش بــه اصفهــان تعلــق گیــرد‪ .‬معاون‬ ‫حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬مقــرر شــد نماینــده وزارت کشــور از ظرفیت هــای‬ ‫ایــن تفاهم نامــه اســتفاده و مــوارد مفیــدی بــرای کشــور‬ ‫را معرفــی کنــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬همچنیــن قــرار شــد از‬ ‫تســهیل فرایندهــای قانونــی ایــن طــرح حمایــت شــود‬ ‫تــا در صــورت موفقیت امیــز بــودن ان در اصفهــان‪ ،‬در‬ ‫ســایر کالن شــهرها نیــز جهــت پیاده ســازی معرفــی‬ ‫شــود‪ .‬حق شــناس بــا اشــاره بــه بازدیــد از غرفــه‬ ‫شــرکت صاایــران در ایــن نمایشــگاه هــم گفــت‪ :‬در‬ ‫بازدیــد از غرفــه صاایــران نیــز رایزنی هایــی در خصــوص‬ ‫همــکاری مشــترک نواورانــه در توســعه ســامانه ای‪.‬‬ ‫اف‪.‬ســی انجــام شــد‪.‬‬ ‫صدور ساالنه ‪ ۴۰۰۰‬پروانه توسط شهرداری‬ ‫رئیـس مرکز پژوهش های شـورای اسلامی شـهر اصفهان‬ ‫گفـت‪ :‬در خصوص مشـکالت اصفهـان نگران برندسـوزی‬ ‫هسـتیم؛ میـراث دار اصفهان بزرگ هسـتیم کـه قابل تکریم‬ ‫اسـت و نبایـد در خصـوص مشـکالت شـهر از جملـه‬ ‫فرونشسـت‪ ،‬بگوییـم گذشـتگان مقصـر بوده اند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬مصطفـی نباتی نـژاد بـا اشـاره بـه طرح‬ ‫صـدور الکترونیکـی پروانـه سـاختمانی‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬صدور‬ ‫پروانـه الکترونیکـی گام مهمـی بـود کـه بـرای نخسـتین‬ ‫بـار در کشـور توسـط شـهرداری اصفهـان انجام شـد‪ .‬او با‬ ‫بیـان اینکه سـهم درامد سـاختمانی از خالف سـازی بسـیار‬ ‫پاییـن و درامـد موجـود بـر اسـاس تراکـم اسـت‪ ،‬ادامـه‬ ‫داد‪ :‬سـاالنه حـدود چهـار هـزار پروانـه توسـط شـهرداری‬ ‫اصفهـان صـادر می شـود کـه بخـش قابل توجهـی از ایـن‬ ‫پروانه هـا بـه تخریـب و بازسـازی مربـوط اسـت‪ .‬رئیـس‬ ‫مرکز پژوهش های شـورای اسلامی شـهر اصفهان تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬در ایـن میـان قانـون قابل تفسـیر اسـت و زمانی که‬ ‫شـهروند بـرای انجـام کار سـاختمانی خـود وارد شـهرداری‬ ‫می شـد ممکـن بـود سـردرگم و درگیـر بروکراسـی شـود‪،‬‬ ‫برخـی بـه عنـوان واسـطه حضـور داشـتند و تصور می شـد‬ ‫که سـهم درامد شـهرداری باال می رود‪ .‬او خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫بـا شفاف سـازی انجـام شـده بـه نظـر می رسـد ایـن درامد‬ ‫تغییـری زیـادی در ان شـکل نگیـرد‪ .‬مـردم شـهر راضـی‬ ‫هسـتند کـه توسـعه شـهر به صـورت حلال انجام شـود و‬ ‫راضی نیسـتند درامد نامشـروعی خرج توسـعه شـهر شـود‪.‬‬ ‫نباتی نـژاد در خصـوص طـرح جامـع شـهر‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬به‬ ‫نظـر می رسـد در دولت قبـل‪ ،‬اصفهان پایلـوت اجرای طرح‬ ‫جامـع شـد‪ .‬مرجع تدویـن طرح هـای تفصیلـی وزارت راه و‬ ‫شهرسـازی اسـت و مدیریـت شـهری بخشـی از اجـرا را بر‬ ‫عهـده دارد‪.‬‬ ‫او بـا تاکیـد بـر اینکـه طـرح تفصیلـی نیازمنـد بازنگـری‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بـرای اصفهـان زمانـی بارگـذاری جمعیتی را‬ ‫تصـور کردنـد کـه بر مبنـای ان طـرح تفصیلی را نوشـتند‪،‬‬ ‫امـا اکنـون بسـیاری از ایـن کاربری هـا محقـق نشـده‬ ‫اسـت‪ .‬رئیـس مرکـز پژوهش های شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اصفهـان گفت‪ :‬بر اسـاس یـک مطالعـه انجام شـده‪ ،‬اندازه‬ ‫بهینـه جمعیـت شـهر اصفهـان بـر مبنـای زیرسـاخت های‬ ‫کنونـی‪ ۶۰۰ ،‬هـزار نفـر اسـت‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬در ایـن میـان‬ ‫مسـائل نوپدیـدی مانند فرونشسـت نیز مطرح شـده اسـت‬ ‫کـه احسـاس زیسـت پذیری را کاهـش داده و نتیجـه ایـن‬ ‫موضـوع‪ ،‬پاییـن امـدن سـرمایه اجتماعی اسـت‪.‬‬ ‫نباتی نـژاد بـا بیان اینکه طـرح تفصیلی نیازمند دقیق سـازی‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش موارد مثبت کرونا در‬ ‫اردستان‬ ‫عکس ‪ :‬ایمنا‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬به گفته مدیرعامل شرکت توسعه‬ ‫مجتمع های سیاحتی‪ ،‬فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری‬ ‫اصفهان مردم شریف اصفهان و گردشگران می توانند با‬ ‫اغاز عید سعید قربان تا عید سعید غدیر خم از طریق دنبال‬ ‫کردن صفحه اینستاگرامی مجموعه شهر رویاها از تخفیف‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی بسته خانواده بازی های این مجموعه بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫سعید ساکت ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید قربان و‬ ‫عید سعید غدیر خم‪ ،‬پیرامون برنامه های مراکز گردشگری‬ ‫این مجموعه در ایام امامت و والیت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در راستای‬ ‫یکی از مهم ترین دغدغه های شرکت توسعه مجتمع های‬ ‫سیاحتی سپاهان که بهبود شرایط تفریحی مردم و ارتقا‬ ‫سطح کیفیت زندگی مردم و جامعه است‪ ،‬این شرکت‬ ‫ویژه برنامه تخفیفی ای را از عید سعید قربان تا عید سعید‬ ‫غدیر خم برای شهروندان و مردم شریف در نظر گرفته‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به اهمیت داشتن عید قربان و عید غدیر‬ ‫برای مسلمانان و مردم ایران‪ ،‬افزود‪ :‬از جمله ویژگی های‬ ‫ابر سازه ها و مراکز تفریحی شرکت توسعه مجتمع های‬ ‫سیاحتی سپاهان‪ ،‬بهره مندی کامل خانواده ها از این مراکز‬ ‫است به گونه ای که مجموعه های تفریحی گردشگری صفه‪،‬‬ ‫تله کابین‪ ،‬تله سی یژ ناژوان و شهر رویاها ساالنه میزبان‬ ‫چندین هزار نفر از خانواده ها است‪ .‬مدیرعامل شرکت توسعه‬ ‫مجتمع های سیاحتی‪ ،‬فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری‬ ‫اصفهان با اشاره به مجموعه شهر رویاها به عنوان محل‬ ‫تفریحی پرمخاطب و مورد استقبال خانواده ها‪ ،‬در تشریح‬ ‫طرح تخفیفی ویژه عید قربان تا غدیر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مردم‬ ‫اصفهان و گردشگران می توانند با دنبال کردن صفحه‬ ‫اینستاگرامی ‪ dreamsland_isfahan‬و با نشان دادن‬ ‫ان به گیشه خرید بلیت از عید سعید قربان تا عید سعید غدیر‬ ‫خم از تخفیف ‪ ۳۰‬درصدی بسته کامل بازی های مجموعه‬ ‫تفریحی شهر رویاها بهره مند شوند‪ .‬او پیرامون زمان دقیق‬ ‫برگزاری این طرح تخفیفی گفت‪ :‬طرح تخفیفی عید سعید‬ ‫قربان تا غدیر خم از تاریخ ‪ ۱۹‬تیر تا ‪ ۲۷‬تیر ‪ ۱۴۰۱‬اغاز و‬ ‫ادامه خواهد داشت‪ .‬ساکت تصریح کرد‪ :‬ازانجایی که رسالت‬ ‫شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی‪ ،‬فرهنگی و ورزشی‬ ‫سپاهان در مسیر باهم بهتر بودن است‪ ،‬در این ایام مبارک‬ ‫و فرخنده برای مسلمانان‪ ،‬با تمام توان اماده ارائه خدمت‬ ‫به شهروندان و گردشگران در مراکز تفریحی گردشگری‬ ‫شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی‪ ،‬فرهنگی و ورزشی‬ ‫سپاهان شهرداری اصفهان هستیم‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬بـر اسـاس ایـن طـرح هر پهنـه کدی‬ ‫دریافـت کـرده بـود کـه بـر مبنـای ضوابـط شهرسـازی‬ ‫و اجـرای طـرح پروانـه الکترونیکـی اطالعـات الزم‬ ‫به روزرسـانی می شـوند‪ .‬او بـا بیـان اینکـه طـرح جامـع باید‬ ‫مبتنـی بـر رویکـرد نویـن عدالـت و شـفافیت باشـد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مـردم انتظـار دارنـد‪ ،‬بر اسـاس ضوابـط شـهر را اداره کنیم‪،‬‬ ‫بنابرایـن مسـئوالن امـر بایـد در ایـن زمینـه تسـهیلگری‬ ‫کننـد‪ .‬رئیـس مرکـز پژوهش های شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اصفهـان گفـت‪ :‬در خصـوص مشـکالت اصفهـان نگـران‬ ‫برندسـوزی هسـتیم‪ ،‬میـراث دار اصفهان بزرگ هسـتیم که‬ ‫قابل تکریـم اسـت و نبایـد در خصـوص مشـکالت شـهر از‬ ‫جملـه فرونشسـت‪ ،‬بگوییـم گذشـتگان مقصـر بوده انـد‪ .‬او‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬نـوع تجویـز و مقابلـه بـا این مشـکالت‬ ‫بسـیار مهم اسـت‪.‬‬ ‫بایـد تلاش کنیـم تا بـه یـک ائین نامـه قوانیـن و مقررات‬ ‫سـاختمانی برسـیم کـه پدیـده فرونشسـت نیـز در ان دیده‬ ‫شـود‪ .‬البتـه پرداختـن بـه اصـل مسـئله که همان خشـکی‬ ‫زاینـده رود اسـت اهمیـت فراوانـی دارد‪ .‬هم صـدا شـدن‬ ‫مسـئوالن در چنـد هفتـه اخیـر بابـت احیـای حقـی اسـت‬ ‫کـه بـه نوعـی از بیـن رفتـه اسـت‪ .‬حقابـه محیط زیسـت‬ ‫اصفهان از گذشـته مطرح بوده که باید به سـمت اسـتیفای‬ ‫ان برویـم‪ .‬واگرایـی سیسـتمی و گسسـت های اجتماعـی‬ ‫دو کلیـدواژه ای اسـت کـه بایـد موردتوجـه قرار گیـرد‪ .‬باید‬ ‫بـه سـمت هم گرایـی و هم صـدا شـدن برویـم تـا بـه افقی‬ ‫مشـترکی برای اداره شـهر برسـیم‪.‬‬ ‫به گفته رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان با توجه به‬ ‫ماهیتی که در ویروس کرونا وجود دارد و سرعت انتقال ان‪،‬‬ ‫مطمئنا پیک هفتم کرونا در کمین عادی انگاری شهروندان‬ ‫جامعه است و می تواند وضعیت ما را بار دیگر بحرانی کند‪.‬‬ ‫علی صادقی به ایسنا گفت‪ :‬طبق پیش بینی ها قرار بود تا‬ ‫شهریورماه دچار پیک بعدی کرونا نشویم‪ ،‬ولی با وضعیتی‬ ‫که مشاهده می شود اگر تمهیدات الزم اجرا نشود مطمئنًا‬ ‫به زودی شاهد اغاز پیک کرونا خواهیم شد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫توصیه می شود افرادی که نقص و ضعف ایمنی دارند‪ ،‬کادر‬ ‫درمان و افراد با بیماری های خاص نسبت به تزریق دوز‬ ‫چهارم مراجعه کنند‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون انچه در جامعه مشاهده‬ ‫می شود کاهش ‪ ۹۰‬درصدی رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫است‪ .‬رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان با اشاره به‬ ‫میزان استفاده مردم از ماسک‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با مشاهده وضعیت‬ ‫شهرستان اردستان اکنون کمتر از ‪ ۱۰‬درصد مردم ماسک‬ ‫می زنند‪ .‬با توجه به ماهیتی که در ویروس کرونا وجود دارد و‬ ‫سرعت انتقال ان‪ ،‬مطمئنًا پیک هفتم کرونا در کمین عادی‬ ‫انگاری مردم است و می تواند وضعیت را بار دیگر بحرانی کند‪.‬‬ ‫صادقی تصریح کرد‪ :‬در روزهای گذشته موارد مثبت شیوع‬ ‫ویروس کرونا در بیمارستان اردستان افزایش داشته ولی به‬ ‫دلیل اثرات واکسن های قبلی همچنان شدت بیماری منجر‬ ‫به بستری بیمار نشده است‪ .‬ویروس جدید کرونا شباهت‬ ‫زیادی با سویه اُمیکرون دارد و سرفه‪ ،‬تب‪ ،‬ابریزش بینی‬ ‫و اسهال از شایع ترین نشانه های ان است‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫برای جلوگیری از ایجاد موج جدید ابتال در کشور تمام افراد‬ ‫جامعه نیاز است دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مردم همچنان باید در فضای بسته و مخصوصًا تجمعات و‬ ‫مراسم مذهبی و ملی از ماسک استفاده کنند‪ ،‬چراکه ماسک‬ ‫و رعایت پروتکل های بهداشتی تنها راه قطع زنجیره انتقال‬ ‫بیماری است‪ .‬بر اساس اعالم رئیس بیمارستان شهید بهشتی‬ ‫اردستان‪ ،‬افرادی که دو دوز واکسن کرونای خود را دریافت‬ ‫کرده اند و شش ماه از تزریق دوز دوم ان ها گذشته باشد‪،‬‬ ‫می توانند با مراجعه به مراکز تزریق واکسن‪ ،‬دوز سوم واکسن‬ ‫کرونا را دریافت کنند‪.‬‬ ‫فراخوان شرکت در مسابقه‬ ‫طراحی المان شهدای گمنام‬ ‫باغبادران‬ ‫شهردار باغبادران از فراخوان مسابقه طراحی المان شهدای‬ ‫گمنام خبر داد و گفت‪ :‬این طرح باید بر اساس الگوهای‬ ‫معماری اسالمی ایرانی شکل بگیرد و دارای خالقیت و‬ ‫نواوری باشد‪.‬‬ ‫حجت اهلل امینی به ایمنا گفت‪ :‬شورای اسالمی شهر و‬ ‫شهرداری باغبادران در نظر دارد نسبت به فراخوان مسابقه‬ ‫طراحی المان شهدای گمنام شهر واقع در مجموعه زیارتی‪،‬‬ ‫گردشگری نورالشهدا اقدام کند‪ .‬او افزود‪ :‬از تمام اساتید‬ ‫و صاحب نظران دعوت می شود طرح پیشنهادی خود را‬ ‫به شهرداری باغبادران ارائه کنند‪ .‬شهردار باغبادران با بیان‬ ‫اینکه مهلت ارسال اثار تا بیست وپنجم تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬کمیته داوری متشکل از نمایندگان فنی‬ ‫شورای اسالمی شهر‪ ،‬شهرداری و بنیاد حفظ اثار و ارزش های‬ ‫دفاع مقدس تشکیل شده است و داوری اولیه همزمان با عید‬ ‫سعید غدیرخم برگزار می شود‪ .‬امینی به نحوه ارسال اثار اشاره‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬نحوه ارائه توسط شرکت کنندگان به صورت‬ ‫فایل نرم افزاری دو بعدی و سه بعدی و انیمیشن است‪ .‬به‬ ‫صاحب اثر برگزیده هدیه نفیسی تقدیم و اثر برگزیده در‬ ‫مجالت معماری و شهرسازی مطرح کشور معرفی می شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬این طرح باید بر اساس الگوهای معماری‬ ‫اسالمی ایرانی شکل بگیرد و دارای خالقیت و نواوری باشد‪.‬‬ ‫ارتباط کالبدی و مفهومی با دفاع مقدس و شهید و به نمایش‬ ‫کشیدن مظلومیت‪ ،‬غربت و درعین حال صالبت شهدا‪ ،‬از‬ ‫دیگر ویژگی های طرح برتر است‪ .‬شهردار باغبادران ادامه‬ ‫داد‪ :‬محل دفن شهدا در ارتفاع بوده و از نقاط مختلف شهر‬ ‫دارای دید و منظر است؛ بنابراین نورپردازی و دید در شب و‬ ‫روز اهمیت زیادی دارد‪ .‬امینی اظهار کرد‪ :‬طرح المان باید با‬ ‫اقلیم و بوم کوهستانی شهر هماهنگی داشته و دارای انسجام‬ ‫کامل باشد‪ .‬الزم است سازه طراحی شده قابلیت ماندگاری در‬ ‫هوای ازاد در مجاورت گرما و نور مستقیم خورشید را داشته‬ ‫باشد و دست خوش خوردگی و تغییر رنگ نشود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫کمیته داوری متشکل از نمایندگان فنی شورای اسالمی شهر‪،‬‬ ‫شهرداری و بنیاد حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس‬ ‫است و داوری اولیه همزمان با عید سعید غدیر خم برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اجرای طرح پویش هر خانه‬ ‫یک پرچم در گلپایگان‬ ‫مسئول ستاد غدیر شهرستان گلپایگان با بیان اینکه در‬ ‫راستای فضاسازی شهری طرح پویش هر خانه یک پرچم‬ ‫در گلپایگان اجرا می شود‪ ،‬گفت‪ :‬حق واقعه غدیر خم به خوبی‬ ‫ادا نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬محمد سعید طاهری با بیان اینکه شعار امسال‬ ‫دهه والیت «غدیر بهار هم عهدی» است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عید غدیر‬ ‫خم بزرگترین عید شعبان است‪ ،‬اما در جامعه حق واقعه غدیر‬ ‫خم به خوبی ادا نشده است‪ ،‬تالش شود تا فضای شهرستان‬ ‫در دهه والیت بیشتر به نور اهل بیت (ع) عطراگین شود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬برگزاری مراسم عید غدیر خم با محوریت مردم بسیار‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬خوشبختانه مجموعه های فرهنگی شهرستان در‬ ‫برپایی مسابقات و جشن های غدیر خم و ایستگاه های صلواتی‬ ‫نقش سازنده ای دارند‪ .‬مسئول ستاد غدیر شهرستان گلپایگان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سه سال است ستاد غدیر شهرستان با پشتیبانی‬ ‫مردمی در راستای انسجام بخشی بین مجموعه های فرهنگی‬ ‫شهرستان گلپایگان به اجرای برنامه های غدیرمی پردازد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫سرمقاله‬ ‫استفاده ابزاری از دهه شصتی ها‬ ‫سکونت غیر دائم؛ پدیده ای نو در اصفهان‬ ‫بر اساس اخرین پژوهش های رسمی‪ ،‬اصفهان تا سال ‪۹۵‬‬ ‫خورشیدی به دلیل فراهم بودن زمینه اشتغال و شرایط اب و‬ ‫هوایی مناسب در شمار یکی از مهاجرپذیرترین نقاط ایران بود؛‬ ‫این در حالی است که گفته می شود جریان و نمودار مهاجرت‬ ‫در این خطه تغییر شکل داده و روند معکوس پیدا کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سال ‪ ۹۷‬پژوهشی از سوی سازمان برنامه و‬ ‫بودجه استان اصفهان با عنوان «بررسی جریانات مهاجرتی‬ ‫استان اصفهان» انجام شد که بر اساس ان پدیده مهاجرت‬ ‫در این خطه تا سال ‪ ۹۵‬و بر اساس امار نفوس و مسکن از‬ ‫روستا به شهر و از شهرهای اطراف به شهر اصفهان ثبت‬ ‫شده است‪ .‬مطالعات این پژوهش نشان می دهد از سال ‪۹۶‬‬ ‫این روند با تغییر شکل مواجه می شود و بیشتر جابه جایی‬ ‫جمعیت شکل می گیرد؛ روندی که با مهاجرت غیر دائم در‬ ‫شهر اصفهان نمود می یابد‪ .‬به گفته معاون امار و اطالعات‬ ‫سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان مهاجرت معکوس که‬ ‫دولت های مختلف به دنبال راهکارهایی برای عملیاتی کردن‬ ‫ان بودند و درنهایت موفق به اجرای ان نشدند‪ ،‬امروز با‬ ‫افزایش قیمت ها و گران شدن مسکن و تبدیل اصفهان به یک‬ ‫شهر گران‪ ،‬عملیاتی شد و مهاجرت روستائیان از شهر اصفهان‬ ‫به زادگاه خویش و حتی مهاجرت شهرنشین های اصفهان به‬ ‫شهرهای اطراف و ارزان قیمت ازجمله فالورجان شکل گرفت‪.‬‬ ‫الودگی هوا‪ ،‬فرونشست زمین‪ ،‬خشک سالی و بحران اب از‬ ‫دیگر دالیل مهاجرت از اصفهان از سوی مسئوالن امر مطرح‬ ‫می شود‪ .‬در همین پیوند باید گفت‪ ،‬روند افزایشی مهاجرت در‬ ‫اصفهان موضوع تائید شده از سوی مسئوالن است؛ اگرچه‬ ‫در اولویت بندی دالیل نظرات متفاوتی ارائه شد اما همگی بر‬ ‫اینکه هنوز به رشد منفی نرسیدیم‪ ،‬اتفاق نظر دارند‪ .‬بر اساس‬ ‫اخرین سرشماری در سال ‪ ،۹۵‬سهم مهاجران جابجا شده در‬ ‫استان اصفهان نسبت به کل کشور در دوره زمانی ‪۱۳۹۰-۹۵‬‬ ‫نسبت به دوره قبل (‪ ۵‬ساله گذشته) اندکی افزایش داشته است‬ ‫و از ‪ ۶.۸‬درصد به ‪ ۷.۰‬درصد رسیده است‪ .‬همچنین اصفهان‬ ‫بر اساس این سرشماری طی سال های ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۰‬تا ‪۹۵‬‬ ‫مهاجرپذیر بوده است اما این روند از سال ‪ ۹۶‬تا ‪ ۱۴۰۱‬روند‬ ‫معکوس گرفته و بیشتر روستائیان که طی این سال ها به شهر‬ ‫امده بودند به زادگاه خویش بازگشته اند؛ اما در این میان برخی‬ ‫کارشناسان عمده ترین دلیل این جریان معکوس را گرانی‬ ‫مسکن مطرح کرده اند‪ .‬در این پیوند محمدرضا لعلی معاون امار‬ ‫و اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت مسکن در شهرها را دلیل پیدایش مهاجرت معکوس‬ ‫به روستاها دانست و گفت‪ :‬قطع به یقین داده های اماری سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬متفاوت از ‪ ۹۵‬است و داده جدیدی در اختیار نداریم که‬ ‫این خود‪ ،‬یک چالش است و بر اساس مصوبه قانون سال ‪۷۶‬‬ ‫هران کس که محل زندگی خود را تغییر داد باید ظرف یک‬ ‫هفته تا ‪ ۱۰‬روز تغییر وضعیت خود را به ثبت احوال ان شهر یا‬ ‫روستا اعالم کند اما این موضوع الزام اجرایی ندارد و در صورت‬ ‫عدم تمکین‪ ،‬ابزار تنبیهی در نظر گرفته نشده است‪ .‬او چالش‬ ‫اصلی در بحث مهاجرت را موانع و محدودیت های اماری ذکر‬ ‫کرد که متولی مشخصی برای رصد امارهای مهاجرت وجود‬ ‫ندارد و گفت‪ :‬انچه مبرهن است فرونشست زمین اگرچه در‬ ‫مهاجرت از اصفهان نقش دارد اما دلیل اصلی نیست زیرا که در‬ ‫این مسئله بزرگنمایی شده است و فرونشست زمین در اصفهان‬ ‫سـازمان اتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری اصفهان‬ ‫درخصـوص فـوت یک شـهروند در حادثه ریـزش دیوار در‬ ‫رهنـان‪ ،‬توضیحاتـی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل سـازمان‬ ‫اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی اصفهـان‪ ،‬سـازمان‬ ‫اتش نشـانی درخصـوص فوت یک شـهروند درپـی حادثه‬ ‫ریـزش نمـای دیوار در رهنـان که در سـاعت ‪ ۱۸:۴۰‬عصر‬ ‫_شـنبه هجدهـم تیرماه_ بـه این سـازمان گزارش شـده‬ ‫بـود‪ ،‬در پیامـی اعلام کرد‪:‬اتش نشـانی اصفهـان در زمان‬ ‫رسـیدن بـه محـل حادثه بـا ریـزش مصالح بـر روی چند‬ ‫خـودرو و مصدومیـت دو نفـر مواجـه شـد که ایمن سـازی‬ ‫محـل بـا کشـیدن نـوار خطـر انجـام و مصدومـان حادثه‬ ‫درحالـی کـه دارای عالئـم حیاتـی و زنـده بودنـد‪ ،‬تحویل‬ ‫عوامل اورژانس شـهر شـدند‪.‬خبر فوت یکـی از مصدومان‬ ‫که در رسـانه ها اعالم شـده‪ ،‬خارج از محل حادثه و پس از‬ ‫اعزام به بیمارسـتان رخ داده اسـت؛ لذا بدین وسـیله ضمن‬ ‫اظهـار تاسـف از حادثـه پیش امـده به خانواده ایـن عزیز از‬ ‫دسـت رفتـه تسـلیت عـرض می نمائیم‪.‬‬ ‫ذبح ‪ ۳۰‬هزار راس دام در‬ ‫سراسر کشور در قالب پویش‬ ‫نذر قربانی‬ ‫یک موضوعی است که سابقه ‪ ۵۰‬ساله دارد هرچند شاهد روند‬ ‫خشک شدن ابخوان ها هستیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬روند مهاجرت از اصفهان منفی نیست‬ ‫لعلی در ادامه افزود‪ :‬خروج سرمایه از اصفهان به دلیل‬ ‫خشک سالی یکی از دالیل است اما بر اساس تحقیقات مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس عمده دلیل خروج سرمایه گذاران از‬ ‫اصفهان به دیگر شهرها سخت گیری ها در اعطای مجوز و‬ ‫مالیات های سنگین و فضای سنگین کسب وکار است‪ .‬او خالی‬ ‫شدن اصفهان از سکنه را نپذیرفت و یاداور شد‪ :‬امروزه شاهد‬ ‫دو پدیده سکونت دائم و غیر دائم هستیم؛ به این صورت‬ ‫که محل زندگی فرد در شهر دیگری است و به اصفهان در‬ ‫حال رفت وامد است‪ .‬معاون امار و اطالعات سازمان برنامه و‬ ‫بودجه استان اصفهان با اعالم اینکه با گرانی ها روند مهاجرت‬ ‫معکوس از شهر به روستا را تسریع شد‪ ،‬گفت‪ :‬طرحی که‬ ‫سال ها امکان پذیر نبود‪ ،‬امروزه با اشتغال زایی در روستاها و‬ ‫ایجاد طرح بوم گردی موفق به اجرای ان شدیم‪ .‬اگرچه روند‬ ‫مهاجرت از اصفهان افزایشی شده است اما شاهد منفی شدن‬ ‫نرخ رشد جمعیت در استان یا پدیده خالی شدن از سکنه‬ ‫نشدیم‪ .‬او با اشاره به اینکه اگر نرخ خالص خارج شده از استان‬ ‫اصفهان را از جمعیت واردشده کسر کنیم مشاهده می کنیم هم‬ ‫در سال ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۵‬مثبت بوده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باید هرم سنی‬ ‫جمعیت را نگهداریم به این صورت که به میزان تعداد خروجی‬ ‫افراد‪ ،‬افزایش زادوولد داشته باشیم که طی این سال ها رقم ‪۱.۷‬‬ ‫به ‪ ۱.۵‬رسیده و هنوز هم باالی عدد ‪ ۱‬است که اگر به زیر‬ ‫عدد یک برسد‪ ،‬رشد منفی را نشان می دهد‪ .‬لعلی ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫میزان مهاجرت از استان را به نسبت میزان مرگ ومیر و زادوولد‬ ‫در نظر بگیریم بسیار ناچیز بوده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬افزایش روند مهاجرت داخلی از اصفهان باید‬ ‫تحت کنترل قرار بگیرد‬ ‫دراین ارتباط اما مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬افزایش روند مهاجرت داخلی از اصفهان باید‬ ‫تحت کنترل داخلی سیاست گذاران و تصمیم گیریان استان‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬مسعود مهدویان فر اظهار داشت‪ :‬مهاجرت داخلی‬ ‫یک امر اجتماعی است که باید به ان توجه کنیم و علل‬ ‫شکل گیری ان و روند این پدیده اجتماعی را موردبررسی قرار‬ ‫دهیم‪ .‬او تسریع مهاجرت داخلی از اصفهان به استان های دیگر‬ ‫را خالی شدن استان از سرمایه های اجتماعی خواند و افزود‪:‬‬ ‫امروز شاهد رفتن نخبگان علمی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و هنری‬ ‫از اصفهان به دیگر شهرها هستیم‪ ،‬سرمایه های اجتماعی که‬ ‫نماد استان اصفهان هستند‪ .‬مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی‬ ‫استانداری اصفهان انجام یک کار پژوهشی در خصوص تغییر‬ ‫جمعیت اصفهان با ظرفیت دانشگاه ها را یک ضرورت دانست و‬ ‫گفت‪ :‬در این زمینه که اصفهانی ها بیشتر در چه شهرستان های‬ ‫یا چه معیارهایی مهاجرت می کنند و بیشترین دلیل مهاجرت‬ ‫انها از اصفهان چیست و اکثر مهاجرین به اصفهان از چه‬ ‫اقوام و استان هایی هستند و این تغییر بافت جمعیت استان‬ ‫چه تاثیری در تغییر فرهنگ مردم دارد‪ ،‬از شاخصه های یک‬ ‫پژوهش است‪ .‬او افزایش روند مهاجرت داخلی از استان‪ ،‬در‬ ‫اینده نزدیک اصفهان را با چالش جدی مواجه می کند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تحلیل سرمایه های اجتماعی در درازمدت باعث از بین‬ ‫رفتن اعتماد عمومی و کم شدن مشارکت مردم در حل مسائل‬ ‫و کاهش توانمندی استان می شود‪ .‬مهدویان فر ادامه داد‪:‬‬ ‫جلوگیری از احساس ناامیدی در مردم اصفهان و بویژه جامعه‬ ‫نخبگان و نگهداشت انها به عنوان سرمایه های اجتماعی باید در‬ ‫یک سازوکار اجتماعی سیاست گذاری شود‪ .‬او با بیان اینکه باید‬ ‫تدابیر الزم اندیشیده و برنامه هایی در راستای امیدافرینی برای‬ ‫مردم اصفهان اندیشیده شود‪ ،‬گفت‪ :‬حل مسائل کالن اصفهان‬ ‫ازجمله اب تنها به دست نخبگان امکان پذیر است‪.‬‬ ‫خالی شدن اصفهان از سکنه در ‪ ۲‬نسل پیاپی امکان پذیر است‬ ‫همچنین سیروس شفقی استاد جغرافیای شهری دانشگاه‬ ‫اصفهان گرانی را دلیل افزایش مهاجرت معکوس دانست؛ و‬ ‫گفت‪ :‬شهر اصفهان به نسبت شهرستان های کوچک و اطراف‪،‬‬ ‫شهر گرانی است و برای اجاره ملک و خرید باید هزینه بیشتری‬ ‫پرداخت کرد و همین مسئله باعث کوچ مردم به ابادی و اطراف‬ ‫مانند فالورجان شده است که دارای خانه ها و زمین ارزان تر‬ ‫است‪ .‬او الودگی هوا را دیگر دلیل مهاجرت از اصفهانی دانست و‬ ‫بیان داشت‪ :‬در سال های اخیر شاهد مهاجرت بخشی از جمعیت‬ ‫اصفهان به حاشیه های استان ازجمله فالورجان و دورتر از ان‬ ‫به علت فرار از الودگی هوا هستیم‪ .‬شفقی گفت‪ :‬استنباط ما بر‬ ‫این است که اصفهان به خاطر مشکالتی که دارد خالی از سکنه‬ ‫می شود اما یکی تا دو نسل به طول می انجامد‪ .‬او بیان داشت‪:‬‬ ‫هم اکنون شاهد سکونت مهاجران از استان های چهارمحال و‬ ‫بختیاری و استان های دیگر در اصفهان هستیم که این جابجایی‬ ‫سکونت در استان و مهاجرت اصفهانی ها به دیگر شهرها با‬ ‫سرعت امکان پذیر نیست و با یک روند ارام شاهد این جابجایی‬ ‫خواهیم بود‪ .‬استاد جغرافیا شهری دانشگاه اصفهان گفت‪ :‬طی‬ ‫سه دهه گذشته شاهد سکونت مهاجرین از اطراف به حاشیه شهر‬ ‫و بافت قدیمی اصفهان مثل جویباره بودیم که هسته و مرکز بافت‬ ‫سنتی اصفهان است و نسل در نسل با فرهنگ اصفهانی زندگی‬ ‫کرده اند و امروزه با مشکالت عدیده ای در این قسمت مواجه‬ ‫ک فرایند مهم در بسیاری از کشورها‬ ‫هستیم‪ .‬مهاجرت داخلی‪ ،‬ی ‬ ‫ل مردم نسبت به عواملی نظیر نابرابری های‬ ‫است و عکس العم ‬ ‫ اقتصادی منطقه ای‪ ،‬ناکامی اجتماعی و عدم رضایت در بسیاری از‬ ‫ت داخلی مشکالتی ‬ ‫جنبه های زندگی را منعکس می سازد‪.‬مهاجر ‬ ‫ی بیش ازحد شهرها و‬ ‫از قبیل رکود در مناطق شهری ‪ ،‬شلوغ ‬ ‫ی و اجتماعی را به همراه دارد و‬ ‫ بسیاری از بیماری های اقتصاد ‬ ‫بخش های مختلف جامع ه را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور‪:‬‬ ‫خدمات روانشناسی جزو فعالیت های‬ ‫اقتصادی نیست‬ ‫گروه جامعه‪ :‬به گفته رئیس سـازمان نظام روانشناسـی‬ ‫و مشـاوره کشـور خدمات روان شناسـی و مشاوره‪ ،‬فعالیت‬ ‫اقتصادی نیسـت بلکه جزو حوزه سلامت اسـت و ازنظر‬ ‫قانون اساسـی کسـب وکار محسـوب نمی شـود؛ بنابراین‬ ‫شـامل فعالیت های مقررات زدایی نیسـت‪.‬‬ ‫محمـد حاتمـی اظهـار کـرد‪ :‬قانـون سیاسـت های‬ ‫کلـی اصـل ‪ ۴۴‬بر اسـاس مفـاد ان ناظـر به حـوزه بازار‬ ‫اسـت‪ ،‬حال انکـه روان شناسـی و مشـاوره از حوزه هـای‬ ‫اقتصادی محسـوب نمی شـود و جز علوم انسـانی اسـت‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬بـر اسـاس تبصـره دو بنـد ج مـاده ‪ ۳‬قانـون‬ ‫سیاسـت های کلـی اصـل ‪ ،۴۴‬فعالیت هـای حوزه هـای‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫توضیحاتاتش نشانیاصفهان‬ ‫درخصوص فوت یک شهروند‬ ‫در حادثه ریزش دیوار در‬ ‫رهنان‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫عکس ‪ :‬ایرنا‬ ‫ایـن در حالـی اسـت کـه بـا توجـه بـه اغـاز کاهـش نرخ‬ ‫رشـد جمعیـت از دهـه ‪ ،۷۰‬بیشـترین درصـد جمعیـت که‬ ‫دهه شـصتی ها هسـتند بـه راس هرم نزدیک می شـوند و‬ ‫جمعیـت بیـن ‪ ۳۰‬تـا ‪ ۴۰‬سـال را تشـکیل می دهند‪.‬‬ ‫ایـن افـراد هنوز در سـن باروری هسـتند و اگـر مداخالت‬ ‫جمعیتـی دربـاره انها انجام نشـود بـه زودی از سـن باروری‬ ‫خـارج می شـوند و فرصـت طالیی را بـرای جوانی جمعیت‬ ‫از دسـت می دهیم‪.‬‬ ‫پنجـره جمعیت بازه زمانی اسـت کـه در ان جمعیت باالی‬ ‫‪ ۱۵‬سـال کمتـر از ‪ ۳۰‬درصـد و جمعیـت بـاالی ‪ ۶۵‬سـال‬ ‫کمتـر از ‪ ۱۵‬درصـد اسـت و جمعیـت جـوان در فاصله بین‬ ‫‪ ۱۵‬تـا ‪ ۶۵‬سـال درصـد قابل توجهـی از جامعه را تشـکیل‬ ‫می دهـد اگـر از این بـازه خارج شـویم‪ ،‬تا سـال ‪ ۱۴۲۰‬این‬ ‫پنجره بسـته خواهد شـد و امیـد برای مداخلات جمعیتی‬ ‫بـه صفر می رسـد‪.‬‬ ‫بـه گفته کارشناسـان باید برای جمعیت دهه شـصتی های‬ ‫‪ ۳۰‬تـا ‪ ۴۰‬سـال برنامـه داشـته باشـیم‪ ،‬بـرای کسـانی که‬ ‫ازدواج نکرده انـد‪ ،‬برنامه ریزی سـریع بـرای ازدواج ضروری‬ ‫اسـت و کسـانی که در سن فرزنداوری هسـتند الزم است‬ ‫کـه تشـویق بـه فرزنـداوری شـوند‪ .‬در واقـع ایـن دهـه‬ ‫شـصتی ها خلا و چالـه جمعیتی ایـران هسـتند‪ .‬حفره ای‬ ‫کـه به راحتـی پـر و پوشـانده نمی شـود‪ .‬نـه طـرح و قانون‬ ‫حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیت می توانـد دوای درد و‬ ‫مشـوق ازدواجشـان باشـد نه تهدید و ترغیب بـه ازدواج به‬ ‫بهانـه سـالمندی جمعیت راهگشاسـت‪ .‬واقعیت این اسـت‬ ‫دهـه شـصتی ها از همـان روزی کـه بـه دنیـا امدنـد پیـر‬ ‫شـدند؛ وقتی در رقابت شـیر خشـک و پوشـک‪ ،‬سـه نفره‬ ‫نشستن پشـت نیمکت مدرسه‪ ،‬تراشیدن سـر پسرک ها در‬ ‫طول سـال تحصیلـی‪ ،‬دونفـره نشسـتن در صندلی جلوی‬ ‫تاکسـی‪ ،‬رفتـن در صـف قنـد و شـکر کوپنی‪ ،‬غلـت دادن‬ ‫کپسـول گاز‪ ،‬کرایـه کردن دسـتگاه اتاری و نـوار ویدئویی‬ ‫( وی اچ اس) از ویدئوکلـوپ‪ ،‬بعضـا اثـار روانـی ناشـی از‬ ‫پنـاه گرفتـن بابـت صـدای اژیرهـای خطـر پنـاه گرفتـن‬ ‫بابـت بمباران زمـان جنگ ایران بـا عراق و موارد پرشـمار‬ ‫دیگـری کـه بـا قحطـی در این انفجـار جمعیتـی مصادف‬ ‫بـود قرار گرفتنـد‪ ،‬بچگی نکردند و نتوانسـتند روال طبیعی‬ ‫و نرمـال یک کودک سـالم را سـپری کنند‪ .‬فرزنـدان دهه‬ ‫شـصت از زمانـی کـه متولد شـدند بـار مسـئولیت افزایش‬ ‫جمعیت کشـور را به دوش کشـیدند و امروز خسـته تر از ان‬ ‫هسـتند کـه بتواننـد بـار دیگر بـه جمعیت کشـور جوانی و‬ ‫تازگی ببخشـند‪ ،‬دسـت کم این امـر به سـادگی امکان پذیر‬ ‫نیسـت چرا کـه در طول زندگی همـواره در رقابت برای بقا‬ ‫و داشـتن حداقل هـا جنگیده انـد‪.‬‬ ‫انچـه بیـش از طـرح جوانی جمعیت و تشـویق بـه ازدواج‬ ‫ایـن قشـر بـه هـر قیمـت ممکـن می توانـد کمک کننده‬ ‫باشـد‪ ،‬کمـک بـه بازیابـی روحیـه ازدسـت رفته و ترمیـم‬ ‫زخم هـای دلمـه بسـته روان دهه شـصتی هایی اسـت که‬ ‫بیـن دهـه پنجاهی هایـی کـه خانواده ها برایشـان دسـت‬ ‫و اسـتین بـاال زدنـد و دهـه هفتادی هایـی کـه خودشـان‬ ‫همسـران اینده شـان را پیـدا می کننـد‪ ،‬گیرکرده انـد‪ .‬دهه‬ ‫شـصتی ها امروز پنجـره طالیـی افزایش جمعیت کشـور‬ ‫هسـتند و تنهـا فرصت باقی مانـده برای شـکوفایی دوباره‬ ‫نسـلی جـوان و تازه نفس بـرای ایرانی که رو به سـالمندی‬ ‫مـی دود ؛ امـا بار مسـئولیت بیـش از هر زمـان دیگری بر‬ ‫دوش ایـن دهـه سـنگینی می کنـد‪ .‬انهـا برای اغـاز یک‬ ‫زندگـی مشـترک بـه بیـش از تسـهیالت و مشـوق های‬ ‫مختلـف دیـده شـده در طـرح جوانـی جمعیت نیـاز دارند؛‬ ‫حـال اینکـه بـه خود این تسـهیالت نیـز انتقـادات زیادی‬ ‫وارد اسـت و نیـز در شـرایط بسـیار بغرنـج کنونـی بویـژه‬ ‫بـه لحـاظ اقتصـادی نمیتـوان توقع یـک ازدواج اسـان و‬ ‫بی دغدغـه را داشـت چـرا کـه بسـیاری از دهـه شـصتی‬ ‫هـا در تامیـن شـرایطی کـه اسـتقالل الزم و کافـی برای‬ ‫تشـکیل یـک زندگی را مـی طلبد‪ ،‬نـاکام اند و ان دسـته‬ ‫کـه ایـن شـرایط را دارند نیز بـه لحاظ روحـی و روانی نیاز‬ ‫به حمایت ویژه و کاسـتن از فشـار و اسـترس هایی دارند‬ ‫کـه جامعـه در طـول زندگی به انهـا تحمیل کرده اسـت‪.‬‬ ‫بایـد بپذیریـم که بیـش از این نمی توان از دهه شـصتی ها‬ ‫توقـع داشـت و زمـان ان رسـیده کـه بـه اسـتفاده ابزاری‬ ‫از ایـن قشـر پایـان داده و بـرای بهبـود حـال و روزشـان‬ ‫قدمـی برداریم‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 20‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4394‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سلامت‪ ،‬امـوزش‪ ،‬تحقیقـات و فرهنـگ مشـمول این‬ ‫قانـون نمی شـود‪ .‬رئیـس سـازمان نظـام روانشناسـی و‬ ‫مشـاوره کشـور خاطرنشـان کرد‪ :‬مشـاوره و روان شناسی‬ ‫یـک خدمـت عمومـی اسـت و ازنظـر قانـون اساسـی‬ ‫کسب وکار نیسـت ماهیت روان شناسی و مشاوره تجارت‬ ‫نیسـت بلکـه جـزو فعالیت های حوزه سلامت اسـت‪ .‬او‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬هرسـاله شـورای عالـی بیمـه سلامت بر‬ ‫اسـاس بنـد الـف مـاده ‪ ۹‬احـکام دائمـی برنامه توسـعه‬ ‫کشـور‪ ،‬تعرفه هـای خدمـات‪ ،‬روان شناسـی و مشـاوره را‬ ‫بـه هیئت وزیـران ارسـال و هیئت وزیـران ان را تصویـب‬ ‫و ابلاغ می کنـد‪ .‬حاتمـی تصریح کرد‪ :‬مسـئله سلامت‬ ‫عضـو کمیته علمـی کشـوری مقابله بـا کرونا با بیـان اینکه‬ ‫زیـر سـویه های ‪ BA۴‬و ‪ BA۵‬امیکرون‪ ،‬بسـیار مسـری تر و‬ ‫واکسـن هسـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬بـه نظـر می رسـد در حـال ورود به‬ ‫مـوج جدید کرونا هسـتیم‪.‬‬ ‫دکتـر حمیـد عمادی دربـاره وضعیت ابتال به کرونا در کشـور‬ ‫و علـت صعـود دوبـاره امارها‪ ،‬به ایسـنا گفـت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫کرونا در کشـور در حال افزایش اسـت؛ البتـه این وضعیت در‬ ‫برخی کشـورهای دیگر هم افزایشـی اسـت که کشـور ما هم‬ ‫یکی از این کشورهاسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬افزایش مـوارد ابتال به کرونا در ایران ناشـی‬ ‫از افزایش بیماری در کشـورهای همسایه‬ ‫او افـزود‪ :‬بیشـتر هـم بـه نظـر می اید که بـه دنبـال افزایش‬ ‫موارد بیماری در کشـورهای همسـایه ماسـت که موارد ابتال‬ ‫در کشـور مـا هـم در حـال افزایـش اسـت‪ .‬مثـال واضح ان‬ ‫کشـور ترکیـه اسـت‪ .‬ایـن کشـور مدت هاسـت بـرای جلب‬ ‫توریسـت اعلام کـرده کـه نیـازی بـه اسـتفاده از ماسـک‬ ‫نیسـت‪ .‬افـرادی کـه بـا هواپیماهـای ایـن کشـور مسـافرت‬ ‫می کننـد‪ ،‬واقـع در هواپیما و فرودگاه کسـی ماسـک نمی زند‬ ‫و شـرایط مناسـبی بـرای انتقـال کرون اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬افزایـش موارد سـرپایی و بسـتری کرونا در‬ ‫کشو ر‬ ‫ی ناشـی از‬ ‫عمـادی ادامـه داد‪ :‬از هفتـه گذشـته موارد سـرپای ‬ ‫گروه جامعه‪ :‬در قالب پویش نذر قربانی و به نیت سالمتی‬ ‫امام زمان (عج)‪ ۳۰ ،‬هزار راس دام در سراسر کشور برای‬ ‫کمک به نیازمندان ذبح شد‪.‬‬ ‫مراسم نذر قربانی به نیت سالمتی و فرج امام زمان‬ ‫(عج) با حضور سید مرتضی بختیاری‪ ،‬رئیس کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره) در مسجد مقدس جمکران برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد در این مراسم با تبریک فرا رسیدن دهه‬ ‫والیت و عید سعید قربان گفت‪ :‬برگزاری مراسم نذر قربانی‬ ‫به صورت هم زمان در سراسر کشور ارزشمندی است که با‬ ‫مشارکت خیران گران قدر انجام می شود‪ .‬بختیاری با اشاره به‬ ‫سابقه برپایی نذر قربانی در کمیته امداد‪ ،‬افزود‪ :‬انجام قربانی‬ ‫در عید قربان مزین به نام امام زمان (عج) برای کمک‬ ‫نیازمندان انجام می شود‪ .‬او به اهمیت رسیدگی به نیازمندان‬ ‫در روایات و احادیث اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬رزمایش همدلی‬ ‫در راستای توصیه های رهبر معظم انقالب حرکت بزرگی‬ ‫بود که در راستای کمک به خانواده های نیازمند انجام شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد با بیان اینکه در مراسم نذر قربانی در‬ ‫استان قم حدود هزار راس گوسفند قربانی می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬سال گذشته در کل کشور ‪ ۲۴‬هزار دام سبک و‬ ‫سنگین قربانی و میان نیازمندان توزیع شد که برای امسال‬ ‫‪ ۳۰‬درصد افزایش پیش بینی می شود‪ .‬او از همراهی بیش‬ ‫از ‪ ۹‬هزار مرکز نیکوکاری در طرح نذر قربانی خبر داد و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬گوشت قربانی با رعایت موازین بهداشتی میان‬ ‫خانواده های نیازمند توزیع می شود‪.‬‬ ‫تکذیب افزایش هزینه صدور‬ ‫گذرنامه از سوی پلیس‬ ‫بنا به گفته سخنگوی فراجا با تکذیب شایعه افزایش‬ ‫هزینه صدور گذرنامه برخالف شایعات منتشره در فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬هیچ افزایشی برای هزینه صدور گذرنامه در برنامه‬ ‫نبوده و شایعه منتشر شده در فضای مجازی کذب است‪.‬‬ ‫سردار مهدی حاجیان اظهار داشت‪ :‬همه ساله در استانه‬ ‫ایام اربعین حسینی (ع) و اشتیاق سیل مشتاقان حضرت ابا‬ ‫عبدا‪ ...‬الحسین (ع) برای عزیمت به عراق و زیارت عتبات‬ ‫عالیات‪ ،‬پلیس با کثرت درخواست صدور گذرنامه مواجه‬ ‫می شود؛ لذا از هم وطنان عزیز تقاضا می شود درخواست های‬ ‫صدور و یا تمدید گذرنامه خود را به روزهای منتهی به اربعین‬ ‫حسینی (ع) موکول نکنند و از هم اکنون برای درخواست‬ ‫صدور یا تمدید گذرنامه به دفاتر پلیس ‪ ۱۰+‬مراجعه و اقدام‬ ‫کنند‪ .‬او در پاسخ به این سوال که ایا افزایش هزینه صدور‬ ‫گذرنامه در دستور کار است؟ پاسخ داد‪ :‬برخالف شایعات‬ ‫منتشره در فضای مجازی‪ ،‬هیچ افزایش هزینه صدور‬ ‫گذرنامه در برنامه نبوده؛ شایعه منتشر شده در فضای‬ ‫مجازی کذب است و مردم به شایعات فضای مجازی‬ ‫توجه نکنند‪ .‬سخنگوی فراجا درباره اعزام انفرادی زوار به‬ ‫عتبات عالیات نیز گفت‪ :‬با توجه به توافقات جدید صورت‬ ‫گرفته با کشور عراق‪ ،‬کماکان اعزام انفرادی زوار تداوم دارد‪.‬‬ ‫او ضمن اشاره به امادگی پلیس برای ارائه خدمات به زوار‬ ‫گفت‪ :‬پلیس جهت ارائه خدمات سریع به زوار تمهیدات الزم‬ ‫را پیش بینی کرده است و نیروهای مرزبانی فراجا به همراه‬ ‫پلیس گذرنامه و راهور‪ ،‬از امادگی کامل برای ارائه خدمات‬ ‫انتظامی‪ ،‬گذرنامه ای و ترافیکی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬زائر ایرانی بستری در‬ ‫بیمارستان هایمکه‪،‬مناسک‬ ‫حج را انجام دادند‬ ‫روان از پزشـکی نیـز پیچیده تـر اسـت و نمی تـوان ان‬ ‫را بـه دسـت فـردی کـه صالحیتش تائید نشـده اسـت‪،‬‬ ‫سـپرد‪ .‬مقـام معظـم رهبـری نیـز در ایـن خصـوص‬ ‫تذکراتـی داده انـد‪ .‬رئیـس سـازمان نظـام روانشناسـی و‬ ‫مشـاوره کشـور گفـت‪ :‬مجلـس شـورای اسلامی نحوه‬ ‫صـدور مجوز را تعیین کرده اسـت‪ ،‬البتـه در اینده ازمون‬ ‫صالحیـت حرفـه ای را برگـزار می کنیم و بـه درگاه ملی‬ ‫مجوزهـا وصـل خواهیم شـد‪.‬‬ ‫سویه جدید کرونا؛ مسری و واکسن گریز‬ ‫بیمـاری در کشـور به صـورت واضحـی افزایـش یافـت و در‬ ‫حـال حاضـر مـوارد بسـتری مان هم در حـال افزایش اسـت‪.‬‬ ‫متاسـفانه بـا روند موجود‪ ،‬طبیعـت به احتمال زیـاد در دو هفته‬ ‫اینـده مـوارد مرگ ومیـر هـم افزایش خواهـد یافت‪.‬‬ ‫‪ BA۴ ÁÁ‬و ‪ BA۵‬مسری تر و واکسن‬ ‫او تاکیـد کـرد‪ :‬البتـه خبـر خـوب این اسـت که این سـویه و‬ ‫زیـر سـویه از بیمـاری کووید ‪ ۱۹‬که زیر سـویه های اُمیکرون‬ ‫هسـتند و بـا عنوان زیـر سـویه های ‪ BA۴‬و ‪ BA۵‬شـناخته‬ ‫می شـوند‪ ،‬معمـو ًال بیماری هایـی هسـتند کـه قسـمت های‬ ‫فوقانـی مجـاری تنفسـی را درگیـر می کننـد و ماننـد نـوع‬ ‫دلتـا‪ ،‬ماهیـت شـدیدی ندارند‪ .‬طبیعتـا بیماری زایی شـان هم‬ ‫ماننـد دلتـا کشـنده نیسـت‪ ،‬امـا بـا توجـه بـه اینکـه شـیوع‬ ‫بسـیار باالیی دارند و بسـیار مسـری و واکسـن گریز هسـتند‪،‬‬ ‫احتمـال ابتلای گسـترده افـراد حتـی به صـورت خفیـف‬ ‫وجـود دارد‪ .‬حـال زمانـی کـه ابتلا گسـترده شـود‪ ،‬تعـدادی‬ ‫از افـراد مسـن‪ ،‬افـراد با سیسـتم ایمنـی ضعیف‪ ،‬افـرادی که‬ ‫داروهـای شـیمی درمانی و ‪ ...‬اسـتفاده می کنند‪ ،‬ممکن اسـت‬ ‫بیماری شـان ماننـد همـه در حد یک عفونت تنفسـی فوقانی‬ ‫یـا سـرماخوردگی نباشـد و ممکـن اسـت منجـر به بسـتری‬ ‫یـا حتـی فـوت هـم شـود‪ .‬عمـادی بـا بیـان اینکـه بـه نظر‬ ‫نمی رسـد کـه مرگ ومیـر این زیـر سـویه ها مانند دلتا باشـد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬بااین حـال احتمال افزایـش بیماری و بـاال رفتن موارد‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫بسـتری و طبعا افزایش مـوارد فوت وجـود دارد‪ ،‬اما امیدواریم‬ ‫کـه شـرایط ماننـد شـرایط شـیوع دلتـا نشـود‪ .‬این اتفـاق تا‬ ‫زمانـی رخ می دهـد کـه همیـن زیـر سـویه ها وجـود داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬اگـر ویروس جهش جدیدی داشـته باشـد‪ ،‬کما اینکه‬ ‫بارهـا این جهـش در ویـروس کرونا اتفاق افتاد و سـویه های‬ ‫مختلفـی را ایجـاد کرد‪ ،‬ممکن اسـت شـرایط متفاوت شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اسـتفاده از ماسـک و تزریـق واکسـن را‬ ‫جـدی بگیریـد‬ ‫او بـا تاکیـد بـر تـداوم رعایـت پروتکل های بهداشـتی گفت‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه در پیـش بـودن برخـی مناسـبت ها و تجمعات‬ ‫ازجملـه مـاه محرم و بازگشـایی مدارس و دانشـگاه ها و پس‬ ‫از ان اغـاز فصـل سـرما کـه به طـور طبیعـی مـوارد افزایش‬ ‫عفونت هـای تنفسـی را شـاهدیم‪ ،‬بایـد دقـت بیشـتری در‬ ‫رعایـت پروتکل هـا داشـته باشـیم‪ .‬عمـادی گفـت‪ :‬در ایـن‬ ‫مقطـع الزم اسـت کـه افـرادی کـه تاکنـون واکسـن تزریق‬ ‫نکرده انـد‪ ،‬واکسـن بزننـد‪ .‬افـرادی کـه یـک دز واکسـن‬ ‫تزریـق کرده انـد‪ ،‬حتمـا دز دوم را تزریـق کننـد و کسـانیکه‬ ‫شـش ماه از تزریق واکسنشـان گذشـته‪ ،‬دز یاداور واکسـن را‬ ‫تزریـق کننـد‪ .‬در حال حاضر در کشـور واکسـن داریم و تنها‬ ‫سلاحی هم کـه می تواند در برابـر کرونا کمک کننده باشـد‪،‬‬ ‫واکسـن اسـت‪ .‬تزریق واکسـن از عدم تزریق ان بهتر اسـت‪.‬‬ ‫خواهـش می کنیـم کـه مـردم واکسنشـان را تزریـق کنند و‬ ‫رعایـت پروتکل ها مانند اسـتفاده از ماسـک را به تدریج جدی‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه می تـوان گفت که بـه نظر می رسـد داریم‬ ‫وارد یـک مـوج جدید کرونا می شـویم‪ ،‬گفت‪ :‬البتـه امیدواریم‬ ‫این موج‪ ،‬موج شـدیدی نباشـد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬عالئمـی بیمـاران کرونایـی کـه در حـال‬ ‫حاضـر بـه بیمـاری مبتلا می شـوند‬ ‫عمـادی دربـاره عالئـم مراجعه کننـدگان فعلی کرونـا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عمدتـا مبتالیان عالئم سـرماخوردگی دارنـد‪ .‬همچنین تعداد‬ ‫قابل مالحظـه ای از مبتالیـان عالئـم گوارشـی مانند اسـهال‬ ‫و اسـتفراغ دارنـد و فکـر می کنند مسـموم شـدند؛ درحالی که‬ ‫کوویـد اسـت‪ .‬همچنین تعـدادی هم عالئمی ماننـد ابریزش‬ ‫بینـی و ‪ ...‬دارنـد و برخـی هـم گلودردهـای شـدیدی دارنـد‪.‬‬ ‫درعین حـال برخـی افـراد هـم هیچ یـک از ایـن عالئـم را‬ ‫نداشـته و فقـط تـب و خسـتگی و کوفتگـی بـدن را دارنـد‪.‬‬ ‫همـه این مـوارد می توانـد کووید باشـد‪ .‬او گفت‪ :‬افـرادی که‬ ‫بیمـاری زمینـه ای دارنـد‪ ،‬با دیـدن این عالئم حتمـا به مراکز‬ ‫درمانـی و پزشـک مراجعه کننـد‪ ،‬اما افراد جوانـی که بیماری‬ ‫زمینـه ای ندارند‪ ،‬در خانه بمانند و اسـتراحت کننـد و داروهای‬ ‫تسـکین دهنده مصـرف کننـد‪ ،‬سـرکار نروند تا باعث شـیوع‬ ‫بیمـاری نشـوند و در تجمعات حاضر نشـوند و ماسـک بزنند‬ ‫تـا بیماری شـان منتقل نشـود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر از وقوف‬ ‫اضطراری (همراهی بیمار توسط یک تیم پزشکی) ‪ ۴‬زائر‬ ‫ایرانی بستری در بیمارستان ملک عبدا‪ ...‬و مرکز پزشکی‬ ‫هالل احمر خبر داد‪.‬‬ ‫سید علی مرعشی با بیان اینکه ‪ ۴‬زائر ایرانی در حج‬ ‫تمتع ‪ ۱۴۰۱‬وقوف اضطراری انجام دادند‪ ،‬به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫این بیماران که در بیمارستان ملک عبداهلل مرکز پزشکی‬ ‫هالل احمر ایران بستری بودند با همراهی پزشک و پرستار و‬ ‫به همراه امبوالنس به منا رفته و مناسک حج را انجام دادند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر با تاکید‬ ‫بر اینکه تیم های پزشکی هالل احمر در نقاط مختلف در‬ ‫محل و مسیر مراسم حج مستقرشده اند‪ ،‬از ویزیت ‪۳۰۰‬‬ ‫نفر از حجاج خانم در شب گذشته در منطقه منا خبر داد‪.‬‬ ‫مرعشی گفت‪ :‬امروز ‪ ۱۰‬ذی الحجه‪ ،‬مصادف با عید قربان‬ ‫در عربستان است که از شب گذشته با توجه به وقوف‬ ‫خانم های زائر در منا‪ ،‬تیم های هالل احمر در منطقه مستقر‬ ‫شدند تا به زائران خدمت رسانی کنند و در این زمینه از‬ ‫تمامی ظرفیت ها و تجهیزات استفاده شد‪ .‬او افزود‪ :‬در دو‬ ‫شب گذشته ‪ ۳۰۰‬نفر از زائران خانم در منطقه منا ویزیت‬ ‫شده اند و از صبح دیروز مراجعه زائران به درمانگاه ها‪ ،‬بیشتر‬ ‫با عالئم گرمازدگی بوده و عالئم خفیف بوده و مورد‬ ‫حادی مشاهده نشده است‪ .‬مرعشی ادامه داد‪ :‬هم اکنون‬ ‫درمانگاه های هالل احمر در مکاتب چهارگانه در منا فعال‬ ‫هستند؛ در مسیر رفت وبرگشت و در محل رمی جمرات نیز‬ ‫تیم پزشکی مستقر است و نگرانی وجود ندارد‪ .‬همچنین‬ ‫تمامی امکانات و داروهای موردنیاز به محل منتقل و‬ ‫متخصصین در درمانگاه های هالل احمر مستقر شده اند تا‬ ‫خدمات کاملی به زائران ارائه شود‪ .‬این مقام مسئول در‬ ‫جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد‪ :‬روز گذشته بیمار ‪۵۷‬‬ ‫ساله ای که در مراسم حج دچار ایست قلبی و در بیمارستان‬ ‫احیا شده بود با یک امبوالنس مجهز و تیم پزشکی شامل‬ ‫متخصص قلب و پرستار از بیمارستان سعودی به عرفات‬ ‫برای وقوف اضطراری اورده شد و در سالمت کامل بار‬ ‫دیگر به بیمارستان منتقل شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مراسم رونمایی «مثل درخت» مستند زندگی نامه کارافرین خوانساری نمونه کشور برگزار شد‬ ‫قاب جادویی‬ ‫قبل از «مستوران» جای‬ ‫قصه های کهن در تلویزیون‬ ‫خالی بود‬ ‫«طبیب» به انتن بازگشت‬ ‫حواشی پیش امده‬ ‫برنامه تلویزیونی «طبیب» بعد از‬ ‫ِ‬ ‫درباره ی صحبت های یکی از کارشناسان و دستور توقف‬ ‫موقت از معاونت سیما‪ ،‬بار دیگر از دوشنبه (‪ ۲۰‬تیرماه)‬ ‫روی انتن شبکه سه می رود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی برنامه‪ ،‬برنامه تلویزیونی‬ ‫«طبیب» به تهیه کنندگی علی زاهدی و با اجرای پیمان‬ ‫طالبی از دوشنبه (‪ ۲۰‬تیرماه) ساعت ‪ ۱۱‬صبح به انتن شبکه‬ ‫سه بازمی گردد‪.‬روابط عمومی معاونت سیما هم درباره ی‬ ‫بازگشت برنامه «طبیب» به شبکه سه چنین اعالم‬ ‫کرد‪:‬پس از بررسی ها و مالحظات انجام شده از سوی شبکه‬ ‫سه و عوامل برنامه‪ ،‬طبیب از ‪ ۲۰‬تیر به انتن بازمی گردد‪.‬‬ ‫همان طور که پیش تر اعالم شده بود برنامه طبیب پس از‬ ‫اطمینان از رعایت استانداردهای ضروری برنامه های زنده‬ ‫و تخصصی‪ ،‬پخش خود را مجدد از سر خواهد گرفت‪ ،‬به‬ ‫استحضار مخاطبان محترم می رساند‪ ،‬اکنون پس از انجام‬ ‫بررسی ها و تذکرات و رعایت مالحظات الزم از سوی‬ ‫شبکه سه و عوامل برنامه برای پیشگیری از خطاهای‬ ‫احتمالی‪ ،‬مقرر شد این برنامه به انتن برگردد‪.‬‬ ‫مراسـم رونمایـی از مسـتند «مثـل درخـت» در شـهر‬ ‫زادگاه فضـل اهلل جواهـری کاراکتـر اصلـی فیلـم (یکـی از‬ ‫کارافرین هـای نمونـه کشـور) برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬شـامگاه ‪ ۱۸‬تیرماه همزمان با شـب‬ ‫عیـد قربان با حضـور جمعی از هنرمندان‪ ،‬مسـئوالن و مردم‬ ‫خوانسـار‪ ،‬فضای باز دهکده گردشگری گلسـتان کوه‪ ،‬شاهد‬ ‫اجـرای سـاالر عقیلـی و گـروه موسـیقی اش بـود و در ادامه‬ ‫پـس از تقدیرها و سـخنرانی ها؛ فیلم مسـتند «مثل درخت»‬ ‫بـه کارگردانی محسـن خـان جهانی به نمایـش درامد‪.‬‬ ‫در ابتـدای ایـن برنامه که اجرای ان را شـهرام درخشـان‬ ‫برعهده داشـت‪ ،‬فضـل اهلل جواهـری کارافرین نمونه کشـور‬ ‫به روی سـن دعوت شـد‪.‬‬ ‫فضـل اهلل جواهـری کـه سـوژه اصلـی مسـتند «مثـل‬ ‫درخـت» اسـت‪ ،‬در سـخنانی بـا اشـاره به سـختی هایی که‬ ‫در زندگـی داشـته و اینکـه هیـچ گاه به دنبال ثروتمند شـدن‬ ‫نبوده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬مـن زندگی ام را از زیر صفر شـروع کردم‬ ‫و همیشـه سـعی کردم کارکنم و ارزو داشـتم و دارم انچه را‬ ‫در توانـم اسـت برای کشـورم انجام دهم‪ .‬مـن زمانی که کار‬ ‫را شـروع کردم به خدا امید داشـتم و همیشـه از خدا خواستم‬ ‫بـه مـن کمک کنـد‪ .‬در این مسـیر هـر هزینه ای کـه کردم‬ ‫برایـم برگشـته و هیـچ گاه بـه مشـکل مالی برنخـوردم‪ .‬من‬ ‫سـعی کرده ام‪ ،‬خادم مردم باشـم و سـراغ کارهایـی بروم که‬ ‫همـه انجـام نمی دهنـد‪ .‬هیـچ گاه نخواسـته ام پـا جـای پای‬ ‫کسـی بگذارم چون معتقـد بودم باید خودم باشـم و ببینم در‬ ‫ایـن مملکت چـه کاره هسـتم و برای چـه امده ام‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬مـن فکـر کـردم کـه مـا مـردم هسـتیم کـه‬ ‫می توانیـم ایـن مملکـت را بسـازیم و اگـر دست به دسـت‬ ‫هـم دهیـم مملکتـی می سـازیم کـه از ژاپـن باالتـر باشـد‪،‬‬ ‫ولـی منتهـا همیشـه تفرقه بین ما بـوده اسـت و گفته اند اگر‬ ‫کسـی کاری می کنـد یـا بـه دنبـال سـود دراوردن اسـت یا‬ ‫می خواهـد کارهـای ان چنانـی انجام دهـد‪ .‬درصورتی که من‬ ‫دنبـال پول دراوردن نبودم و اگر می خواسـتم پـول دراورم به‬ ‫خوانسـار نمی امـدم‪ .‬وقتی قرار باشـد انسـان از دنیـا برود چه‬ ‫فرقـی می کند صد هزار تومان داشـته باشـد یا صـد میلیارد؟‬ ‫انچه مهم اسـت‪ ،‬هدفی اسـت که در زندگی داشـته و کاری‬ ‫اسـت که بـرای مـردم انجام داده اسـت‪.‬‬ ‫فضـل اهلل جواهـری با اشـاره به اینکه اگر ثمره ای داشـته‬ ‫باشـیم مهـم اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬من هـم می توانسـتم پولم را‬ ‫بـه ترکیـه و کانـادا ببـرم ولـی نرفتم چـون کشـورم را از هر‬ ‫جـای دیگر دنیا بیشـتر دوسـت دارم‪ .‬تمام دنیـا را هم دیده ام‬ ‫البتـه نـه بـرای تفریح بلکه بـرای مطالعه و اینکـه ببینم چرا‬ ‫مـا مثـل المـان و ژاپـن نیسـتیم؟ ایـن در حالـی اسـت کـه‬ ‫مـردم ایران باهوش هسـتند ولی از باهوشـی زیـاد همه کاره‬ ‫هسـتند و بیـکاره‪ .‬ما اگـر بتوانیم این هـوش را درراه خودش‬ ‫اسـتفاده کنیـم واهلل کـه می توانیـم کشـور را بسـازی م و در‬ ‫همیـن خوانسـار شـرایطی فراهم کنیـم کـه محصوالتی را‬ ‫صـادر کنیـم‪ ،‬منتها مـا هیچ وقت همدیگـر را باور نداشـتیم‪.‬‬ ‫فضـل اهلل جواهـری در پایـان گفـت‪ :‬مـن ارزو دارم کـه‬ ‫یـک روزی بتوانـم تمـام اهدافـم را در کشـور پیـاده کنـم‪.‬‬ ‫عمـری از مـن باقـی نمانـده ولـی عشـقم بـه کار مـرا زنده‬ ‫نگه داشـته و اگـر کمـک فکـری و همکاری شـود ایده هایی‬ ‫دارم کـه اجـرای ان هـا بـه نفع کشـور خواهـد بـود البته اگر‬ ‫مسـئوالن مربوطـه همراهـی کنند‪.‬‬ ‫در ادامـ ه لطفعلـی بخشـی یکـی از اسـاتید دانشـگاه در‬ ‫رشـته اقتصـاد در سـخنانی با اشـاره بـه اینکه کسـب وکار و‬ ‫کارافرین هـا در انـواع مختلف تقسـیم بندی می شـوند‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬برخـی کارافرین هـا پـول خـود را در کشـورهای دیگر‬ ‫سـرمایه گذاری می کننـد‪ ،‬برخـی دیگـر صرفـا کار خـود را‬ ‫گسـترش می دهند و اشـتغال افرینی ایجـاد می کنند و گروه‬ ‫سـومی هـم وجـود دارد که در کنار کار و گسـترش ان‪ ،‬برای‬ ‫کشـور هـم کار خیـر انجـام می دهد و بـه نفع مملکـت کار‬ ‫می کنـد و ایـن مـوردی اسـت که کشـور بـه ان بسـیار نیاز‬ ‫دارد‪ .‬اقـای جواهری از این دسـته اسـت و مـن برایش طول‬ ‫عمـر ارزو می کنم‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن مراسـم بـا حضـور رسـول صدرعاملـی‬ ‫(کارگـردان) منوچهـر شاهسـواری مدیرعامـل خانه سـینما‪،‬‬ ‫مدیر انجمن سینمای جوانان استان اصفهان‪:‬‬ ‫برگزاری جشنواره فیلم کودک حق اصفهان است ‬ ‫مدیر انجمن سینمای جوانان استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫جشنواره یا باید در اصفهان بماند و به نام جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان شناخته شود و یا ک ً‬ ‫ال‬ ‫از اصفهان برود‪ ،‬اما برگزاری ان در اصفهان بعد از این همه‬ ‫سال‪ ،‬حق اصفهان است ‪.‬‬ ‫سید محمد طباطبایی با اشاره به تصمیم های سازمان‬ ‫سینمایی کشور و احتمال انتقال جشنواره بین المللی فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوانان به شهری دیگر به ایسنا گفت‪ :‬چنین‬ ‫اقداماتی جشنواره را در سطح بین المللی تضعیف کرده و باعث‬ ‫می شود جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان‬ ‫اصفهان که یک روز جزو جشنواره های درجه یک کودک‬ ‫و نوجوان در سطح دنیا بود‪ ،‬امروز اعتبار خود را به علت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1215‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/03/29 -۳۳۸۰‬هیات چهارم اقای غالمحسین حاجی احمدی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۰‬کدملی ‪ ۵۷۵۹۶۱۸۴۸۲‬صادره چادگان فرزند محسن در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 235/30‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۷۸۶‬فرعی از ‪ ۱۶‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی مورد ثبت صفحه ‪ ۵۰۵‬و ‪۴۳۵‬‬ ‫دفاتر ‪ ۸۰‬و ‪ ۸۴‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/04 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1347662‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 2053‬فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع‬ ‫روستای طامه جز بخش ‪ 9‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -1214‬شماره نامه‪ 140185602033001211 :‬چون تمامی ششدانگ دو باب اطاق‬ ‫فوقانی تو در تو در خانه معروف صادق پالک ثبتی ‪ 2053‬فرعی از ‪ ۱۰۰‬اصلی واقع در روستای‬ ‫طامه جزء بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عبدالرضا مومنی فرزند‬ ‫غالمرضا و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪.‬‬ ‫اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک‬ ‫مرقوم در روز شنبه مورخ ‪ 1401/06/12‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪،‬‬ ‫لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی‬ ‫در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم‬ ‫صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/04/20 :‬رحمت اله‬ ‫شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز ‪/1346581‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 2043‬فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع‬ ‫روستای طامه جز بخش ‪ 9‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -1217‬شماره نامه‪ 140185602033001214 :‬چون تمامی ششدانگ یکباب حصار و‬ ‫مستراح پالک ثبتی‪ ۲۰۴۳‬فرعی از ‪ ۱۰۰‬اصلی واقع در روستای طامه جزء بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی‬ ‫نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عبدالرضا مومنی فرزند غالمرضا و غیره در جریان‬ ‫ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت‬ ‫اخیر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/06/12‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی‬ ‫به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند‬ ‫و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس‬ ‫تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/04/20 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز ‪/1346479‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 369‬فرعی از ‪ 118‬اصلی واقع‬ ‫دروستای جاریان جز بخش ‪ 9‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -1200‬شماره نامه‪ 140185602033001073 :‬چون تمامی ششدانگ قطعه زمین‬ ‫جابه جایی ها‪ ،‬عدم برنامه ریزی درست و نداشتن فیلم های‬ ‫مناسب از دست بدهد‪.‬‬ ‫مدیر انجمن سینمای جوانان استان اصفهان با بیان اینکه‬ ‫هر جشنواره به نام شهر میزبان برگزارشده و در دنیا هیچ‬ ‫جشنواره ای نیست که به نام یک شهر شناخته نشود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫جابه جایی دوباره قطعًا به این جشنواره ضربه می زند‪ ،‬اگر این‬ ‫مکان دستخوش تغییر و جابه جایی شود‪ ،‬متولیان فرهنگی‬ ‫شهر نمی توانند برنامه ریزی کرده و از تجارب گذشته برای‬ ‫بهبود جشنواره استفاده کنند‪.‬‬ ‫او به لزوم واکنش هنرمندان شهر نسبت به انتقال‬ ‫جشنواره کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت‪ :‬این رون ِد هرساله‬ ‫و تهدید به رفتن جشنواره و اماواگرها برای حضور جشنواره در‬ ‫معروف پشت باغ خفره پنج قفیزی پالک ثبتی ‪ 369‬فرعی از ‪ -118‬اصلی واقع در روستای‬ ‫جاریان جزء بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام پروین کاشانی فر‬ ‫فرزند غالمرضا و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده‬ ‫است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود‬ ‫پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ ‪ 1401/06/06‬ساعت ‪ ۱۰:۰۰‬صبح در محل شروع و به‬ ‫عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت‬ ‫مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪۲۰‬‬ ‫قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪ 1401/04/20‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز ‪/1345267‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 1047‬فرعی از ‪ 212‬اصلی واقع‬ ‫دردشت بزرگ طرق جز بخش ‪ 11‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -1199‬شماره نامه‪ 140185602033001172 :‬چون تمامی ششدانگ یکدرب باغ‬ ‫موستان مشجر سه رجلی در کوچه سرکپه سودین پالک ثبتی ‪ 1047‬فرعی از ‪ - ۲۱۲‬اصلی‬ ‫واقع دردشت بزرگ طرق جزء بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام‬ ‫عزت جعفر یحیی فرزند قدمعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل‬ ‫نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید‬ ‫حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/۰۵/26‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و‬ ‫به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و‬ ‫ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪۲۰‬‬ ‫قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪ 1401/04/20‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز ‪/1344835‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 692‬فرعی از ‪ 118‬اصلی واقع‬ ‫دروستای جاریان جز بخش ‪ 9‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -1201‬شماره نامه‪ 140185602033001071 :‬چون تمامی ششدانگ قطعه زمین‬ ‫معروف پشت باغچه شش قفیزی پالک ثبتی ‪ 692‬فرعی از ‪ -۱۱۸‬اصلی واقع در روستای‬ ‫جاریان جزء بخش ‪ 9‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام پروین کاشانی فر‬ ‫فرزند غالمرضا و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده‬ ‫است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود‬ ‫پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ ‪ 1401/06/06‬ساعت ‪ ۹:۳۰‬صبح در محل شروع و به‬ ‫عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت‬ ‫مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪۲۰‬‬ ‫قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪ 1401/04/20‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز ‪/1345470‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 213‬فرعی از ‪ 41‬اصلی واقع در‬ ‫مزرعه بیشه ولوجرد جز بخش ‪ 10‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -1202‬شماره نامه‪ 140185602033001051 :‬چون تمامی ششدانگ قطعه باغ چهار‬ ‫قفیزی قسمت غربی و حصار جنب ان پالک ثبتی ‪ ۲۱۳‬فرعی از ‪-41‬اصلی واقع در مزرعه‬ ‫بیشه ولوجرد جزء بخش ‪ ۱۰‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم فهیمه‬ ‫جمال هنجنی فرزند عباس در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل‬ ‫نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید‬ ‫حدود پالک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ ‪ 1401/06/02‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع‬ ‫و به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و‬ ‫ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪۲۰‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬کم لطفی برنامه ریزان سازمان سینمایی است‪.‬‬ ‫طباطبایی ادامه داد‪ :‬جشنواره یا باید براساس مصوبه هیئت‬ ‫دولت در اصفهان بماند و به نام جشنواره بین المللی فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوانان اصفهان شناخته شود و یا ک ً‬ ‫ال از اصفهان‬ ‫برود و در شهر دیگری برگزار شود‪ .‬این ماجرا باید یک بار‬ ‫برای همیشه در یک شهر تمام شود‪ ،‬چراکه این کوچ هرساله‬ ‫و برگزاری ان هر بار در یک شهر‪ ،‬وجهه بین المللی کشور‬ ‫ما در حوزه جشنواره های فیل م کودک و نوجوان را تخریب‬ ‫می کند‪ ،‬بنابراین الزم است همه کسانی که در حوزه فرهنگ‬ ‫و هنر اصفهان و ایران فعالیت می کنند نسبت به تصمیمات‬ ‫خلق الساعه ای که امسال یک تیم و سال بعد تیم دیگر اتخاذ‬ ‫می کند واکنش نشان دهند تا تصمیمات این چنین‪ ،‬بر عهده‬ ‫نسخه سریال «ارباب حلقه ها»‬ ‫منتشرشد‬ ‫یـداهلل کابلـی‪ ،‬پوراحمـد مدیرعامل صنـدوق اعتبـاری هنر‪،‬‬ ‫ایـن صنـدوق با هدایایـی از این کارافرین نمونـه تقدیر کرد‪.‬‬ ‫سـپس مهنـدس علی جواهری پسـر فضـل اهلل جواهری‬ ‫در دقایـق کوتاهـی از پـدرش و حمایت هایـش گفـت و از‬ ‫مـادرش که در سـالن حضور داشـت یـاد کرد و گفـت که او‬ ‫چگونـه حامـی و پشـتیبان پدرش بوده اسـت‪.‬‬ ‫در بخشـی دیگری از مراسم پوسـتر فیلم «مثل درخت»‬ ‫کـه توسـط بهـزاد خورشـیدی طراحی شـده بـود بـا حضـور‬ ‫رسـول صدرعاملی‪ ،‬محسـن خان جهانی‪ ،‬بهزاد خورشـیدی‬ ‫و همسـر جواهری رونمایی شـد‪.‬‬ ‫در ایـن بخـش محسـن خانجهانـی کارگـردان فیلم نیز‬ ‫گفـت‪ :‬من تمام سـعی خـود را انجام دادم که فیلم سفارشـی‬ ‫نسـازم و عیـن زندگـی باشـد و از سـوی اقای جواهـری در‬ ‫ایـن مـورد دسـتم بـاز گذاشـته شـد و االن بـه سـاخت این‬ ‫فیلـم افتخـار می کنم‪.‬‬ ‫در پایـان غضنفـری تنهـا روحانـی حاضـر در برنامـه که‬ ‫اهـل خوانسـار بـود‪ .‬گفـت کـه فضـل اهلل جواهـری چگونه‬ ‫بسـیاری از جوانـان را مشـغول بـه کار کـرده اسـت‪.‬‬ ‫او در ادامـه سـاعتی را بـه ایـن کارافریـن هدیـه و اظهار‬ ‫کـرد کـه این سـاعت عزیزتریـن یـادگاری در بیـت ان ها از‬ ‫سـوی پدرش اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن برنامـه کـه بـا پخـش مسـتند «مثـل درخـت»‬ ‫بـه پایـان رسـید‪ ،‬سـیف اهلل صمدیـان‪ ،‬منوچهر شاهسـواری‬ ‫مدیرعامـل خانـه سـینما‪ ،‬نـگار اذربایجانـی (کارگـردان)‪،‬‬ ‫شایسـته ایرانـی (بازیگـر)‪ ،‬احمدرضـا طایی‪ ،‬مهـدی باقری‪،‬‬ ‫ارش قاسـمی‪ ،‬کاوه معیـن فر‪ ،‬ارش زاهدی اصـل از فعاالن‬ ‫عرصـه سـینما حضور داشـتند‪.‬‬ ‫همچنیـن یـداهلل کابلـی‪ ،‬حمیدرضـا نوربخـش‪ ،‬رضـا‬ ‫بنفشـه خواه هوشـنگ توکلـی‪ ،‬نیکنـام حسـین پـور هـم به‬ ‫دعـوت صندوق اعتباری هنر در این مراسـم حضور داشـتند‪.‬‬ ‫اییـن رونمایـی از مسـتند «مثـل درخـت» بـزودی در‬ ‫تهـران هـم برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫نهاد واحدی قرار بگیرد و تعیین تکلیف شود‪ .‬مدیر انجمن‬ ‫سینمای جوانان استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان شهری‬ ‫بین المللی است که به برگزاری جشنواره و رویداد بین المللی‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امروز اصفهان قطب دوم فیلم کوتاه کشور‬ ‫است‪ ،‬بسیاری از عوامل سینمای ایران افرادی هستند که از‬ ‫اصفهان ساکن تهران شده اند و کارگردان ها و عوامل بسیار‬ ‫زیادی از اصفهان به سینمای ایران تقدیم شده است‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل جایگاه اصفهان در سینمای ایران باید در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اگر قرار است جشنواره بین المللی فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوانان برای همیشه از اصفهان برود الزم است‬ ‫که متولیان فرهنگی شهر به ویژه متولیان شهرداری اصفهان‬ ‫برنامه ریزی جدی برای سینمای اصفهان انجام دهند و اگر‬ ‫قرار بر حضور جشنواره در اصفهان است باید دبیرخانه ان در‬ ‫اصفهان دایر و برنامه ریزی های ان در همین شهر انجام شده‬ ‫و این رفت وبرگشت ها تمام شود‪.‬‬ ‫قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪ 1401/04/20‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز ‪/1342737‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 2057‬فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع‬ ‫روستای طامه جز بخش ‪ 9‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -1203‬شماره نامه‪ 140185602033001209 :‬چون تمامی ششدانگ یکباب حصار و‬ ‫مستراح پالک ثبتی ‪ 2057‬فرعی از ‪ ۱۰۰‬اصلی واقع در روستای طامه جزء بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی‬ ‫نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عبدالرضا مومنی فرزند غالمرضا و غیره در جریان‬ ‫ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت‬ ‫اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/06/12‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی‬ ‫به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند‬ ‫و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس‬ ‫تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/04/20 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز ‪/1346509‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 2044‬فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع‬ ‫روستای طامه جز بخش ‪ 9‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -1219‬شماره نامه‪ 140185602033001213 :‬چون تمامی ششدانگ یکباب اطاق در‬ ‫خانه مشهور صادق پالک ثبتی ‪ 2044‬فرعی از ‪ ۱۰۰‬اصلی واقع در روستای طامه جزء بخش‬ ‫‪ ۹‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عبدالرضا مومنی فرزند غالمرضا و‬ ‫غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به‬ ‫دستور قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در‬ ‫روز شنبه مورخ ‪ 1401/06/12‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به‬ ‫موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در‬ ‫محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم‬ ‫صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/04/20 :‬رحمت اله‬ ‫شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز ‪/1346577‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 2058‬فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع‬ ‫روستای طامه جز بخش ‪ 9‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1 -1220‬شماره نامه‪ 140185602033001215 :‬چون تمامی ششدانگ یکباب بوم‬ ‫کند پالک ثبتی ‪ 2058‬فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در روستای طامه جزء بخش ‪ 9‬حوزه‬ ‫ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عبدالرضا مومنی فرزند غالمرضا و غیره‬ ‫در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به‬ ‫دستور قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم‬ ‫در روز شنبه مورخ ‪ 1401/06/12‬ساعت ‪ 10‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪،‬‬ ‫لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در‬ ‫این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون‬ ‫ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار‪ 1401/04/20 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز‬ ‫‪/1346816‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1 -1218‬چون تحدید حدود شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک شماره ‪-4296‬‬ ‫اصلی واقع در کشتزارحنفش بخش دو نایین که طبق پرونده ثبتی به نام مرحوم رمضانعلی‬ ‫گرگیان محمدی فرزند صادق و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت‬ ‫‪5‬‬ ‫سینمای جهان‬ ‫«مثل درخت» در بهشت سبز خوانسار‬ ‫منصورضابطیان‪:‬‬ ‫برنامه ساز و مجری مطرح تلویزیون‪ ،‬با تمجید از‬ ‫«مستوران» این سریال را اثری نزدیک به اثار سینمایی‬ ‫دانست که می تواند در شبکه های عربی هم موفق شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬منصور ضابطیان درباره سریال‬ ‫«مستوران» شبکه یک سیما اظهار کرد‪ :‬خوشحالم‬ ‫توانستم چند قسمت از «مستوران» را ببینم؛ به نظرم‬ ‫سریال جذابی امد و امیدوارم ریتم ان تا پایان حفظ‬ ‫شود‪ .‬همچنین یکی از ویژگی های «مستوران» که کمتر‬ ‫مجموعه های ایرانی از ان بهره برده اند‪ ،‬این است که بر‬ ‫مبنای یک اثر ادبی نوشته شده است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه این مجموعه می تواند در شبکه های‬ ‫تلویزیونی عرب زبان موفق شود‪ ،‬افزود‪ :‬سریال بازی های‬ ‫قابل قبولی با استفاده از بازیگرانی با سابقه تئاتری‬ ‫دارد و داشتن پیشینه نمایشی این هنرمندان یکی از‬ ‫امتیازات «مستوران» است‪ .‬ضابطیان تاکید کرد‪ :‬جای‬ ‫قصه های کهن ایرانی در تلویزیون ما خالی است‪ ،‬من‬ ‫ادم بی حوصله ای هستم اما چیزی که بخواهم بگویم‬ ‫در این سریال حوصله ام را سر برد‪ ،‬وجود نداشت‪،‬‬ ‫«مستوران» یکجاهایی به سینما نزدیک می شد و معلوم‬ ‫است سازندگان خیلی درگیر زمان بندی و اینکه سریع کار‬ ‫را به پخش برسانند نبوده اند و روی میزانسن ها و حرکت‬ ‫دوربین وقت گذاشته شده است‪ .‬مجری «محاکات»‬ ‫در پایان گفت‪ :‬امیدوارم «مستوران» عالوه بر موفقیت‬ ‫داخلی بتواند در بازار خارج از ایران هم نماینده خوبی‬ ‫برای تلویزیون ما باشد‪ ،‬خوشحال و ذوق زده ام که‬ ‫ادامه سریال را ببینم‪.‬سریال ‪ ۲۶‬قسمتی «مستوران» به‬ ‫کارگردانی سیدجمال سید حاتمی و مسعود اب پرور هر‬ ‫شب ساعت ‪ ۲۲:۱۵‬روی انتن شبکه یک سیما می رود و‬ ‫باز پخش ان ساعات ‪ ۱۵:۲۰ ،۸:۴۵ ،۱:۲۰‬است‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 20‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4394‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سریال تلویزیونی «حلقه های قدرت» که نسخه سریالی‬ ‫فیلم سینمایی «ارباب حلقه ها» محسوب می شود از تاریخ‬ ‫ماه سپتامبر سال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫این مجموعه بر پایه رمان ارباب حلقه ها نوشتهٔ جی‪.‬‬ ‫ار‪ .‬ار‪ .‬تالکین در حال ساخت است‪ .‬این مجموعه در عصر‬ ‫دوم سرزمین میانی پیش از وقایع رمان و فیلم های ارباب‬ ‫حلقه ها اتفاق می افتد‪ .‬این مجموعه توسط امازون استودیوز‬ ‫با همکاری تالکین استیت و تراست‪ ،‬هارپرکالینز و نیو الین‬ ‫سینما تولید می شود و پین و مک کی به عنوان شورانر‬ ‫فعالیتمی کنند‪.‬‬ ‫امازون در نوامبر ‪ ۲۰۱۷‬حقوق تلویزیونی ارباب حلقه ها‬ ‫را به مبلغ ‪ ۲۵۰‬میلیون دالر خرید و تعهد تولید پنج فصل‬ ‫را به ارزش حداقل ‪ ۱‬میلیارد دالر بر عهده گرفت‪ .‬این امر‬ ‫ان را پرهزینه ترین مجموعه تلویزیونی می کند که تا به حال‬ ‫ساخته شده است‪ .‬پین و مک کی برای توسعه سریال در‬ ‫ژوئیه ‪ ۲۰۱۸‬استخدام شدند و سایر تیم سازنده یک سال بعد‬ ‫اعالم شدند‪ .‬انتخاب گروه بازیگران در سراسر جهان انجام‬ ‫شد‪ .‬فیلم برداری در فوریه ‪ ۲۰۲۰‬در اوکلند نیوزلند اغاز شد‪.‬‬ ‫پس از مذاکرات بین امازون و دولت نیوزلند اطمینان حاصل‬ ‫شد که این سریال می تواند در کشوری که سه گانه فیلم در‬ ‫ان ساخته شده است‪ ،‬تولید شود‪ .‬توسعهٔ مجموعه در مارس‬ ‫به دلیل همه گیری کووید‪ ۱۹-‬متوقف شد‪ ،‬اما در سپتامبر‪،‬‬ ‫پیش از پایان در اوت ‪ ۲۰۲۱‬از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫داستان هزاران سال پیش از اتفاق های «هابیت» و‬ ‫«ارباب حلقه ها» روی می دهد و بینندگان دورانی را خواهند‬ ‫دید که قدرت های بزرگ شکل گرفتند‪ ،‬حکومت هایی ظهور‬ ‫و سقوط کردند‪ ،‬قهرمانان غیرمنتظره ازموده شدند‪ ،‬امید در‬ ‫استانه فروپاشی بود و بزرگ ترین شخصیت شروری که بر‬ ‫قلم تالکین جاری شده دنیا را تهدید به فرو فروغلتیدن در‬ ‫ظلمت می کرد‪.‬‬ ‫سریال که با ارامشی نسبی اغاز می شود‪ ،‬شخصیت های‬ ‫پرشمار جدید و اشنایی را دنبال می کند که با ظهور دوباره ی‬ ‫شر در سرزمین میانه که از مدت ها قبل بیم ان می رفت‬ ‫مواجه می شوند‪ .‬از اعماق تاریک ترین کوهستان های مه الود‬ ‫تا جنگل های باشکوه لیندن پایتخت الف ها تا جزیره ی‬ ‫نفس گیر پادشاهی نومنور تا دورترین نقاط نقشه‪ ،‬این‬ ‫قلمروها و شخصیت ها میراثی را حک می کنند که تا مدت ها‬ ‫پس از انان به جا می ماند‪.‬‬ ‫امازون با این اثر برای نخستین بار قهرمان های‬ ‫افسانه ای دوران دوم تاریخ فانتزی سرزمین میانه را به‬ ‫دنیای تصویر می اورد‪ .‬این درام حماسی که هزاران سال‬ ‫قبل از اتفاقات سه گانه هابیت و سه گانه ارباب حلقه ها روایت‬ ‫می شود‪ ،‬تماشاگر ها را به دوران شکل گیری قدرت های‬ ‫عظیم‪ ،‬رسیدن پادشاهی ها به شکوه و سقوط ان ها به سوی‬ ‫نابودی‪ ،‬ازمایش شدن قهرمان های خاص و به دار اویخته‬ ‫شدن امید حتی برای بهترین مردم می برد؛ به زمانه ای که‬ ‫بزرگ ترین شرور بیرون امده از قلم تالکین تبدیل به تهدیدی‬ ‫شد که می خواست سرتاسر جهان را در تاریکی غرق کند‬ ‫جان دی‪ .‬پین و پاتریک مک کی به عنوان نویسنده و‬ ‫تهیه کننده اجرایی در سریال «ارباب حلقه ها» حضور دارند‪.‬‬ ‫خوان انتونیو بایونا‪ ،‬فوین چه ییپ و شارلوت برنداستروم‪،‬‬ ‫وظیفه کارگردانی قسمت های مختلف فصل اول سریال را‬ ‫بر عهده داشته اند‪.‬‬ ‫به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ‪ 15‬قانون ثبت و بر طبق تقاضای خانم‬ ‫فاطمه گرگیان محمدی تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ ‪1401/05/13‬‬ ‫ساعت ‪ 9‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ .‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مالکین‬ ‫و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین‬ ‫و صاحبان امالک مطابق ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا ‪ 30‬روز‬ ‫پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت‬ ‫معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست‬ ‫به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار ‪ 1401/04/20‬اباذر مهیمن مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نایین م الف‪1347685 /‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1102‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/03/28 -۳۳۳۲‬هیات سوم خانم مریم زنبور به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۰۱۶‬کدملی ‪ ۲۰۰۲۰۶۹۰۸۵‬صادره دزفول فرزند جمعه در ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 221/65‬مترمربع از پالک ‪ ۳۱‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان از مالکیت مالک رسمی کریم ابراهیمی طبق سند انتقالی ‪ ۹۹۲۷‬مورخ ‪1350/07/28‬‬ ‫دفترخانه ‪ ۹۵‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/20 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1339884‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -1104‬برابر رای شماره ‪ 140160302007001185‬مورخ ‪ 1401/3/22‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای روح اله اکبری فرزند‬ ‫محمد بشماره شناسنامه ‪ ۴۶۷‬و کد ملی ‪ ۱۱۱۱۱۸۱۴۷۰۸‬صادره از فالورجان در ششدانگ‬ ‫یک باب خانه به مساحت ‪ 262/57‬مترمربع پالک ‪ 533‬اصلی واقع در فرتخون خریداری مع‬ ‫الواسطه از مالک رسمی اقای براتعلی محمدی فرتخونی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/20 :‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1340277‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫شبکه اب رسانی بخشی از‬ ‫شرق اصفهان‪ ،‬اصالح و تقویت‬ ‫شد‬ ‫خطوط انتقال و شبکه اب رسانی شماری از شهرها و‬ ‫روستاهای شرق اصفهان‪ ،‬با هدف بهبود تامین اب اشامیدنی‪،‬‬ ‫اصالح و تقویت شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬روابط عمومی شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان اصفهان‪ ،‬به نقل از مدیر ابفا منطقه‬ ‫براان و کِرارج از توابع شرق اصفهان اعالم کرد‪ :‬اصالح خط‬ ‫انتقال و تقویت ظرفیت ایستگاه پمپاژ روستای کبوتراباد‪،‬‬ ‫نصب پمپ َمکش به منظور افزایش میزان ابدهی بر روی‬ ‫خط اب رسانی روستای راشنان و اصالح مسیر و افزایش‬ ‫قطر ورودی خط لوله اب رسانی به روستای َج َور از ‪ ۶۳‬به‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلی متر به طول ‪ ۳۰‬متر از جمله اقدامات ابفای براان‬ ‫و کرارج در راستای کاهش اثرات تنش ابی و کنترل کیفی‬ ‫اب بوده است‪ .‬صالح سلمانی خاطرنشان کرد‪ :‬نصب دستگاه‬ ‫تزریق اب ژاول (ماده ضدعفونی کننده) بر روی خط یک‬ ‫هزار میلی متر شرق با ظرفیت ذخیره هشت مترمکعب‪،‬‬ ‫تجهیز ُکُلرزن محلولی روستای اسفینا‪ ،‬اغاز احداث مخزن‬ ‫‪ ۲۵۰‬مترمکعبی پیش ساخته در روستای هرمدان و تکمیل‬ ‫مرحله نخست تله متری (پایش الکترونیکی) در پنج مخزن‬ ‫هوایی شهر زیار و روستاهای ایچی‪ ،‬کبوتراباد‪ ،‬دستجا و‬ ‫پیله وران و ‪ ۲‬ایستگاه پمپاژ روستای کبوتراباد و دستجرد‬ ‫مار‪ ،‬در ُزمره دیگر اقداماتی بود که با هدف بهبود تامین‬ ‫اب اشامیدنی انجام گرفت‪ .‬شرکت اب و فاضالب منطقه‬ ‫براان و کِرارج از توابع شرق اصفهان یک شهر و ‪ ۵۹‬روستا‬ ‫با حدود ‪ ۱۱۰‬هزار مصرف کننده را زیرپوشش دارد‪ .‬شرکت‬ ‫اب و فاضالب اصفهان‪ ،‬اب اشامیدنی یک صد شهر و ‪۹۴۸‬‬ ‫روستای استان را تامین می کند‪.‬‬ ‫ذوب اهناصفهانگواهینامه‬ ‫همولوگیشندریافتکرد‬ ‫در راستای صادرات میلگرد اجدار به کشور المان‪ ،‬با‬ ‫تایید تعداد ‪ ۲۱۰‬نمونه ذوب ارسالی ذوب اهن اصفهان به‬ ‫المان‪ ،‬این شرکت گواهینامه همولوگیشن را دریافت کرد‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران‪،‬‬ ‫با دارا بودن استانداردها و گواهینامه های گوناگون و بر پایه‬ ‫شعار دیرینه با اطمینان بسازید‪ ،‬در کنار تامین نیاز داخلی‪،‬‬ ‫مرزهای بین المللی را نیز برای صادرات به بیش از بیست‬ ‫کشور جهان درنوردیده است و این افتخارافرینی ها سبب شد‬ ‫شناسنامه صنعت فوالد ایران به عنوان تنها شرکت ایرانی‪ ،‬در‬ ‫تاریخ هفتم تیرماه گواهینامه همولوگیشن را برای صادرات‬ ‫محصول میلگرد اجدار به کشور المان دریافت کند‪ .‬مدیر‬ ‫کیفیت فراگیر ذوب اهن اصفهان در این باره گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به مطالعه بازار و نیازسنجی انجام شده جهت صادرات به‬ ‫کشور المان‪ ،‬محصوالت میلگرد اجدار مطابق استاندارد‬ ‫‪ DIN۴۸۸‬در دستور تولید قرار گرفت‪ ،‬بنابراین با نماینده‬ ‫ممیزی و تایید کننده نهایی محصول مطابق این استاندارد‪،‬‬ ‫جهت انجام ممیزی و ارزیابی شرایط فنی و فرایندهای‬ ‫سازمان با الزامات استانداردهای ‪ ISO۹۰۰۱‬و ‪DIN۴۸۸‬‬ ‫از انتهای سال ‪ ۹۹‬هماهنگی های الزم به عمل امد‪ .‬محمد‬ ‫صدری افزود‪ :‬در این خصوص برای مهیا شدن شرایط‬ ‫ممیزی‪ ،‬با هماهنگی مدیریت های مرتبط پس از تولید‪،‬‬ ‫کنترل و بازرسی کیفی شمش و محصوالت‪ ،‬نمونه های‬ ‫مختلف از میلگردهای اجدار سایز ‪ ۶۰( ۱۲‬نمونه از ‪ ۳‬ذوب)‪،‬‬ ‫سایز ‪ ۲۵( ۲۰‬نمونه از یک ذوب)‪ ،‬سایز ‪ ۵۰( ۲۵‬نمونه از ‪۲‬‬ ‫ذوب و سایز ‪ ۷۵( ۳۲‬نمونه از ‪ ۳‬ذوب) جمعا» ‪ ۲۱۰‬نمونه‬ ‫جهت انجام ازمون های انالیز شیمیایی‪ ،‬خواص مکانیکی‪،‬‬ ‫تست خستگی و اندازه گیری های مربوط به هندسه اج از‬ ‫این محصوالت تهیه و به ازمایشگاه کشور المان ارسال‬ ‫شد و خوشبختانه نتایج حاصل از انجام ازمون های مورد‬ ‫نظر بر روی نمونه ها مورد تایید قرار گرفت‪ .‬مدیر کیفیت‬ ‫فراگیر ذوب اهن اصفهان تصریح کرد‪ :‬همچنین تمام‬ ‫فرایندها و دستورالعمل های مرتبط شرکت مطابق با‬ ‫الزامات سیستم مدیریت کیفیت (‪ )۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO‬مورد‬ ‫بررسی و ممیزی قرار گرفت که نهایتًا منجر به صدور‬ ‫گواهینامه جهت محصول میلگرد اجدار مطابق با استاندارد‬ ‫‪ DIN۴۸۸‬شد‪ .‬مدیر بخش فوالدسازی ذوب اهن اصفهان‬ ‫نیز در ادامه گفت‪ :‬مطابق با گواهینامه همولوگیشن برای‬ ‫محصوالت ‪( B۵۰۰B‬نوعی میلگرد اجدار)‪ ،‬بر اساس‬ ‫دستورالعمل موجود در فوالدسازی برای این مارک‪ ،‬تعداد‬ ‫هشت ذوب مطابق با شرایط در نظر گرفته شد‪ .‬در ادامه‬ ‫برای تهیه این ذوب ها‪ ،‬با توجه به کیفیت باالی ان ها از‬ ‫قراضه خالص و چدن با شرایط فنی مناسب استفاده شد‬ ‫و همچنین کنورتورها با لُکدهای مناسب انتخاب شد و‬ ‫در تهیه این ذوب ها نیز از انالیز اکسپرس مناسب استفاده‬ ‫شد‪ .‬سیاوش خواجوی تصریح کرد‪ :‬بعد از تخلیه ذوب از‬ ‫کنورتور در کوره پاتیلی از ارگان جهت هموژن نمودن این‬ ‫ذوب ها استفاده شد و سرباره سازی مناسب نیز روی ان ها‬ ‫انجام گرفت و کربن معادل ان ها در محدوده درخواستی‬ ‫تنظیم گردید و سپس ریخته گری این ذوب ها نیز در‬ ‫مقطع ‪ ۱۵۰*۱۵۰‬و با پوشش کامل ذوب در پاتیل میانی‬ ‫و با پودر قالب مناسب جهت افزایش کیفیت اماده و سپس‬ ‫به نورد ‪ ۳۰۰‬ارسال شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مدیر ازمایشگاه‬ ‫مرکزی شرکت نیز گفت‪ :‬جهت انطباق با الزامات استاندارد‬ ‫‪ ۴۸۸ DIN‬الزم بود تا پس از بررسی استاندارد توسط تیم‬ ‫کارشناسی ازمایشگاه مرکزی‪ ،‬تست ها‪ ،‬متد و تجهیزات‬ ‫موردنیاز مشخص شد‪ .‬پس از انجام این مهم‪ ،‬کیفیت این‬ ‫محصوالت با انجام تست های مذکور با صحت و دقت باال‬ ‫و با بکارگیری تجهیزات پیشرفته توسط ازمایشگاه های این‬ ‫مدیریت صحه گذاری شد‪ .‬محمود پورشعبان افزود‪ :‬به منظور‬ ‫حصول اطمینان از انطباق ویژگی های نمونه های ارسالی به‬ ‫ازمایشگاه کشور المان‪ ،‬تمام نمونه ها مطابق اخرین متدهای‬ ‫روز دنیا تحت تست های کشش‪ ،‬خمش مجدد‪ ،‬تعیین سطح‬ ‫مقطع موثر‪ ،‬بررسی ساختار میکروسکوپی و انالیز شیمیایی‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 20‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4394‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫با کاالبرگ چه کاالهایی می توان خرید؟‬ ‫پای کوپن باالخره به اقتصاد ایران باز می شود‬ ‫باالخره پس از گذشت حدود دو ماه از زمان اجرای جراحی‬ ‫اقتصادی و حذف یارانه کاالهای اساسی با حذف ارز ترجیحی‪،‬‬ ‫صحبت از احتمال اجرای طرح کاالبرگی شده است‪.‬‬ ‫ان طور که به تازگی محمد سبحان حسنی‪ ،‬معاون سیاسی‬ ‫استانداری ایالم گفته‪ ،‬پرداخت کاالیی یارانه در شهر ایالم به‬ ‫طور ازمایشی اجرایی خواهد شد‪ .‬پس از ان نیز اعالم شده‬ ‫است که طرح کاالبرگ در سه شهر گرمسار‪ ،‬ابیک و ایالم‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبر انالین‪ ،‬البته در میان این اخبار‪ ،‬طیبه حسینی‪،‬‬ ‫سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها از اجرای پرداخت کاالیی‬ ‫یارانه در مناطقی مثل ایالم اظهار بی اطالعی کرده و گفته شاید‬ ‫در اینده شیوه پرداخت ها از نقدی به کاالیی تغییر کند‪ ،‬اما در‬ ‫حال حاضر چنین برنامه ای وجود ندارد‪.‬‬ ‫براساس اعالم حسینی‪ ،‬پرداخت تیرماه صد در صد به صورت‬ ‫نقدی خواهد بود و برای ماه های پیش رو نیز هنوز صحبتی از‬ ‫احتمال پرداخت کاالیی یارانه نشده است‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬در اواخر خردادماه سخنگوی اقتصادی دولت اعالم‬ ‫کرده بود پایان تیرماه میزان پیشرفت تامین زیرساخت های‬ ‫کاالبرگ الکترونیکی را به اقای رئیس جمهور اعالم خواهیم‬ ‫کرد و ان زمان در این باره توضیحات کافی داده خواهد شد‪.‬‬ ‫سید احسان خاندوزی در یک نشست خبری در پاسخ به این‬ ‫پرسش که تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانه ها چیست و‬ ‫زیرساخت های توزیع کاالبرگ الکترونیکی چه زمان تکمیل‬ ‫می شود‪ ،‬متذکر شده بود‪ :‬ما در سیاست عادالنه کردن یارانه ها‪،‬‬ ‫طی دو ماه اول پرداخت نقدی‪ ،‬زمانی را الزم داشتیم که‬ ‫زیرساخت فنی را اماده و حکم قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬را اجرا‬ ‫کنیم که مجلس از ما خواسته بود کاالبرگ الکترونیکی را برای‬ ‫کاهش فشار به مردم در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬سید محمدرضا میرتاج الدینی‪ ،‬نماینده مجلس‬ ‫چندی پیش اعالم کرد‪ :‬منظور از کاالبرگ الکترونیکی همان‬ ‫کارت های یارانه ای است که امروز در ان ها یارانه نقدی واریز‬ ‫می شود که بعدها اگر دولت زیرساخت ها را اماده و فراهم کرد‪،‬‬ ‫این ها را به کاالبرگ ها اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬امروز هم در فروشگاه ها با همین یارانه ها افراد‬ ‫خرید می کنند؛ منتها چون در همان کارت یارانه قبلی واریز‬ ‫می شود‪ ،‬می توانند نقدی هم دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ادامه طرح این است که این کارت یارانه‪ ،‬یارانه‬ ‫کاالیی شود یعنی افراد با این کارت ها کاالهای موردنیاز‬ ‫خانواده شان را در فروشگاه هایی که دستگاه کارت خوان برای‬ ‫این کارت ها اختصاص داده می شود‪ ،‬خرید کنند‪.‬‬ ‫نماینده تبریز‪ ،‬اذرشهر و اسکو تصریح کرد‪ :‬دادن کاالبرگ به‬ ‫هیچ عنوان در خرید کاالهای عمومی محدویت ایجاد نمی کند‬ ‫که به طور مثال فقط شامل مرغ‪ ،‬روغن و امثال این ها باشد‬ ‫بلکه اشخاص می توانند هر کاالیی که موردنیازشان است را از‬ ‫حبوبات گرفته تا گوشت و لبنیات و شوینده ها خریداری کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬یارانه که برای جبران کاهش قدرت خرید‬ ‫مردم است امروز به صورت نقدی داده می شود‪ ،‬فردا اگر‬ ‫زیرساخت هایش اماده شد به صورت کاالبرگ های الکترونیکی‬ ‫داده می شود که اتفاقا می تواند باعث یک رقابت سالم بین‬ ‫فروشگاه ها شود به طوری که فروشگاه ها می توانند تخفیف های‬ ‫خوبی مانند کارت حکمت به خریداران خود دهند‪.‬‬ ‫در این شرایط‪ ،‬اما برخی کارشناسان انتقاداتی را نسبت به‬ ‫اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی مطرح می کنند‪ .‬کامران‬ ‫ندری‪ ،‬کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد‪ :‬نظام کوپنی در سطح‬ ‫ملی که ما هم ان را ابتدای انقالب طی دوران جنگ تجربه‬ ‫کردی‪ ،‬مشکالت فراوانی به همراه دارد‪ .‬مهم ترینش این است‬ ‫که فسادزاست‪ .‬به هرحال در این سیستم باید دستگاه نظارتی‬ ‫خیلی قوی ای وجود داشته باشد که بسیار هزینه بر است‪ .‬اگر‬ ‫همان مبلغ به صورت نقدی حتی به افراد دهک های پردرامد‬ ‫هم پرداخت شود‪ ،‬به صرفه تر است تا بخواهید چنین سیستم‬ ‫نظارتی ای راه بیندازید‪.‬به گفته او‪ ،‬سیستم کوپنی یک نظام‬ ‫نظارتی خیلی قوی می خواهد که اگر نداشته باشید اص ً‬ ‫ال به‬ ‫هدف اصابت نمی کند‪ .‬اگر هم بخواهید این سیستم نظارتی‬ ‫خیلی قوی را ایجاد کنید‪ ،‬باید یک بوروکراسی عریض و طویل‬ ‫با هزینه های خیلی کالن ایجاد کنید‪ .‬به جای اینکه این هزینه ها‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬اگر به همه یکسان پرداخت کنیم به صرفه تر است‪.‬‬ ‫هادی حق شناس‪ ،‬کارشناس اقتصادی نیز عنوان کرد‪ :‬کوپن‬ ‫برای شرایط بسیار خاص و جنگی کاربرد دارد‪ .‬امروز اگر گفته‬ ‫می شود در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم یعنی انضباط های‬ ‫پولی‪ ،‬مالی و مدیریتی کشور باید مدیریت شود‪.‬‬ ‫وی متذکر شد‪ :‬در حال حاضر بخش عمده کاالهای موردنیاز‬ ‫کشور را در داخل تولید می کنیم و برای اینکه اهمیت این‬ ‫موضوع مشخص شود کافی است ارزش واردات کشور را با‬ ‫ارزش ناخالص کشور مقایسه کنیم‪ ،‬در ‪ ۱۱‬ماهه امسال کل‬ ‫واردات کشور حدود ‪ ۴۰‬میلیارد دالر بوده و تولید ناخالص‬ ‫ملی کشور حدود ‪ ۴۴۰‬میلیارد دالر‪ ،‬یعنی ‪ ۱۰‬درصد نیاز کشور‬ ‫بستگی به واردات دارد‪.‬حق شناس تاکید کرد‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫اگر کوپن مجددًا رایج شود در کنار ان عارضه بزرگ تری به‬ ‫نام بازار سیاه ایجاد و قیمت های غیر واقعی شکل می گیرد‬ ‫و دهک های پردرامد می توانند با هر قیمتی نیازهای خود را‬ ‫تامین کنند و مجددا دهک های پایین دچار مشکل خواهند شد‬ ‫و قاچاق افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در بازدید وزیر صمت صورت گرفت‬ ‫قدردانی از فوالد مبارکه در تنظیم بازار‬ ‫کاهش مصرف اب و تولید محصوالت ویژه‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬وزیر صمت‪ ،‬در جریان سفر به استان‬ ‫اصفهان ضمن دیدار با مدیرعامل گروه فوالد مبارکه چند پروژه‬ ‫صنعتی در مجتمع فوالد سبا را افتتاح و از نزدیک از خطوط‬ ‫تولید این شرکت بازدید کرد‪ .‬سید رضا فاطمی امین در این‬ ‫ایین که جمعی از نمایندگان مردم اصفهان و شهرستان های‬ ‫لنجان و مبارکه در مجلس شورای اسالمی نیز حضور داشتند‪،‬‬ ‫پس از افتتاح واحدهای گاززدایی و کربن زدایی تحت خال‬ ‫(‪ )V.O.D & V.D‬و اسمز معکوس ثانویه (‪ )RO2‬فوالد سبا‬ ‫و بازدید از فوالد مبارکه گفت‪ :‬امروز به پاس قدردانی از زحمات‬ ‫و تالش های مدیران و کارکنان سخت کوش فوالد مبارکه‪ ،‬از‬ ‫این مجموعه دیدن کردم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فوالد مبارکه کشور را از واردات محصوالت‬ ‫خاص بی نیاز کرد‬ ‫وی عملکرد فوالد مبارکه در تنظیم بازار‪ ،‬کاهش چشمگیر‬ ‫مصرف اب و تولید محصوالت ویژه را قابل تقدیر دانست و‬ ‫با بیان اینکه در حال حاضر کشور ما‪ ،‬هم تولیدکننده و هم‬ ‫صادرکننده فوالد است‪ ،‬گفت‪ :‬پیش ازاین زمانی که قصد تولید‬ ‫الکتروموتور را داشتیم‪ ،‬فوالد الکتریکی را از دیگر کشورها‬ ‫خریداری و وارد می کردیم که خوشبختانه فوالد مبارکه‬ ‫کشورمان را از واردات این محصوالت خاص بی نیاز کرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اهمیت تثبیت‬ ‫قیمت انواع محصوالت فوالدی در بازارهای داخلی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬فوالد مبارکه با جبران کسری محصوالت به خوبی‬ ‫توانست مدیریت بازار را نیز انجام دهد و در حفظ تعادل ان‬ ‫تاثیرگذار باشد که جای تقدیر دارد‪.‬وی در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود اظهار داشت‪ :‬این شرکت در حوزه فناوری نیز‬ ‫اقدامات موثری انجام داده و عالوه بر این‪ ،‬با سرمایه گذاری های‬ ‫قابل توجهی که انجام داده‪ ،‬مصرف اب واحدهای خود را نسبت‬ ‫به سایر تولیدکنندگان فوالد جهان به کمترین حد ممکن‬ ‫کاهش داده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کامل شدن زنجیره تولید در فوالد مبارکه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یکی از دغدغه های این‬ ‫وزارت خانه را دست یابی به توانمندی تولید فوالدهای ویژه‪،‬‬ ‫نظیر فوالدهای موردنیاز صنعت تولید ترانسفورماتورها دانست‬ ‫و در همین خصوص خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه فوالد مبارکه‬ ‫با تحقیق و به روزاوری دانش فنی و در ادامه نیز با اجرا و‬ ‫به بهره برداری رساندن طرح های توسعه هدفمند‪ ،‬دغدغه این‬ ‫وزارت خانه و کشور را برطرف ساخت‪ .‬‬ ‫فاطمی امین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید‬ ‫بر اهمیت تکمیل حداکثری زنجیره تولید در کشور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در بسیاری مواقع با حلقه مفقوده در زنجیره تولید مواجه‬ ‫هستیم و این باعث می شود که سرمایه گذاری ها ارزش افزوده‬ ‫الزم را به همراه نداشته باشند و همچنان به واردات نیازمند‬ ‫باشیم‪ .‬خوشبختانه در این زمینه شاهد هستیم که فوالد‬ ‫مبارکه با سرمایه گذاری های هدفمند و با دست یابی به دانش‬ ‫فنی تولید فوالدهای سیلیکونی و در ادامه نیز با احداث خطوط‬ ‫نورد این قبیل محصوالت‪ ،‬زنجیره تولید را در حال کامل‬ ‫کردن است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همان طور که مقام معظم رهبری اشاره‬ ‫کرده اند‪ ،‬تولید‪ ،‬جهاد در برابر دشمن است‪ .‬علی رغم اعمال‬ ‫تحریم های ظالمانه دشمنان‪ ،‬حجم تجارت خارجی ایران در‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۲۰‬میلیارد دالر بوده و این نشان دهنده جهادی‬ ‫است که در تولید و تجارت رقم خورده است و جا دارد از حرکت‬ ‫جهادگونه رزمندگان و سربازان جبهه صنعت قدردانی کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های استان اصفهان خبر داد‬ ‫اجرای خلع ید برخی زمین های شهرک های صنعتی در گلپایگان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫طی دو سال گذشته به برخی از افراد در شهرک های صنعتی‬ ‫گلپایگان زمین هایی واگذار شده است که اهلیت الزم را ندارند‬ ‫و زمین ها از ان ها بازپس گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫رسول سواری در حاشیه جلسه ستاد تسهیل در شهرستان‬ ‫گلپایگان در جمع خبرنگاران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تامین اب اولویت‬ ‫اصلی شهرک های صنعتی گلپایگان است که مقرر شد ادارات‬ ‫ابفا و امور اب پیگیری های الزم را در خصوص تخصیص‬ ‫اب های خریداری شده برای شهرک های صنعتی گلپایگان‬ ‫و سعید اباد انجام دهند و شرکت شهرک ها نیز برای انتقال‬ ‫اب از چاه و‪ ...‬کمک خواهد کرد‪ .‬در اینده نزدیک توسعه‬ ‫شهرک صنعتی گلپایگان را داریم که برای تامین برق ان‬ ‫پیش بینی های الزم انجام شد و امیدواریم طبق برنامه پیش‬ ‫برویم تا برای فاز توسعه با مشکل مواجه نشویم‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مقرر شد در جلسات کارشناسی شکل هندسی ورودی و‬ ‫خروجی به شهرک صنعتی سعید اباد مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫در این خصوص اقداماتی در گذشته انجام شده‪ ،‬اما مقرر شد با‬ ‫اصالحیه ها و تکمیل موارد نیمه کاره موجود مشکل حل شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬طی دو سال گذشته به برخی از افراد در‬ ‫شهرک های صنعتی گلپایگان زمین هایی واگذار شده است که‬ ‫اهلیت الزم را ندارند و زمین ها از ان ها بازپس گیری خواهد‬ ‫شد‪ .‬همچنین قرار شد شرکت شهرک ها مساعدت الزم را در‬ ‫پرداخت بدهی های واحدهای صنعتی برای اخذ سند زمین ها‬ ‫انجام دهد‪ .‬در رابطه با تمام زیرساخت هایی که برای کیفی‬ ‫کردن تولید و اشتغال در شهرک های صنعتی انجام می شود‪،‬‬ ‫شرکت شهرک ها مساعدت الزم را انجام خواهد داد‪ .‬سواری‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت های خوبی که در حوزه کارافرینی و‬ ‫اشتغال در این شهرستان وجود دارد با کمک فرمانداری نقاطی‬ ‫برای جانمایی شهرک جدید با مساحتی مابین هزار تا دو هزار‬ ‫هکتار مشخص شود تا نیاز صنعتگران برای راه اندازی واحدهای‬ ‫صنعتی جدید رفع شود‪ .‬بیالن مالی شرکت شهرک های‬ ‫استان توسط سازمان های حسابرسی‪ ،‬سازمان بازرسی و‬ ‫دیوان محاسبات بررسی می شود و اگر واحدهای تولیدی در‬ ‫این زمینه سوالی دارند وظیفه خودمان می دانیم که پاسخگو‬ ‫باشیم‪ .‬برنامه ریزی می کنیم که بیالن مالی شرکت شهرک ها‬ ‫توسط سایت به اطالع صاحبان صنایع برسد و در این رابطه‬ ‫شفاف سازی انجام شود‪.‬وی افزود‪ :‬انتخاب نماینده شرکت‬ ‫شهرک ها در گلپایگان را در دستور کار داریم و با نظر فرماندار‬ ‫فرد مورد نظر تا حدود دو ماه اینده معرفی می شود‪ .‬برای خلع‬ ‫ید زمین ها قراردادها را بر اساس سال عقد ان از قدیم به جدید‬ ‫مورد بررسی قرار داده ایم‪ ،‬قراردادهای قدیمی در اولویت اول ما‬ ‫هستند و در خلع ید اقدام جدی انجام می دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های استان اصفهان‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬قراردادهای قدیمی که متعلق به حدودا سال ‪ ۷۶‬است‬ ‫و ساخت وساز انجام ندادند را خلع ید و زمین های پس گرفته‬ ‫شده را برای واگذاری مجدد به شهرستان اعالم می کنیم و با‬ ‫افرادی که زمین هایی طی دو تا ‪ 3‬سال گذشته دریافت کردند‬ ‫و به دلیل مشکالت اقتصادی و کرونا نتوانستند واحد خود را‬ ‫به بهره برداری برسانند همکاری می کنیم و به ان ها مهلت‬ ‫می دهیم تا دو سال اینده واحد صنعتی خود را به بهره برداری‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان‪:‬‬ ‫مشتریان بازار خودرو در انتظار واردات هستند‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان با اعتقاد بر‬ ‫اینکه سیاست قرعه کشی خودرو برای مهار قیمت هاست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هنوز تکلیف واردات خودرو نامشخص است و مشتریان‬ ‫در انتظار واردات خودرو هستند و معامالت خودروهای خارجی‬ ‫در رکود است‪.‬علیرضا جلوانی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به‬ ‫رکود شدید بازار خودرو‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اصال نمی توان میانگین‬ ‫دقیقی برای تغییر قیمت خودرو مشخص کنیم و با تغییرات‬ ‫و نوسانات نرخ ارز‪ ،‬قیمت خودرو باال و پایین می رود‪ ،‬سپس‬ ‫سیاست قرعه کشی اعالم می شود و دوباره بازار به رکود‬ ‫می رود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬طی چند هفته گذشته قیمت خودرو‬ ‫تقریبًا ثابت و نوسانات ان در حدود ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیون تومان بوده‬ ‫و در این مدت خریدوفروشی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان با بیان اینکه‬ ‫قطعًا نتیجه مذاکرات بر بازار خودرو و نوسانات ان اثرگذار‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از سوی دیگر هنوز تکلیف واردات خودرو‬ ‫نامشخص است و مشتریان در انتظار واردات خودرو هستند و‬ ‫معامالت خودروهای خارجی در رکود است‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬یکی از دالیل افزایش قیمت خودرو‪،‬‬ ‫تولید پایین شرکت های خودروساز است و اکنون با عرضه‬ ‫پایین و افزایش تقاضا مواجه هستیم‪ .‬جلوانی درباره سیاست‬ ‫قرعه کشی خودرو و تاثیر ان در بازار نیز‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این‬ ‫گونه سیاست ها برای مهار قیمتی بازار خودرو است و یک روز‬ ‫اعالم می شود قرعه کشی خودرو داریم‪ ،‬بنابراین مصرف کننده‬ ‫نیز تا زمان مشخص شدن نتایج قرعه کشی خودرو منتظر‬ ‫می ماند تا در صورت داشتن شانس برنده شدن حدود ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیون تومان سود کند‪ ،‬اما متاسفانه بعد از اعالم نتایج‬ ‫مشخص می شوند برندگان رزرو شده اند و به نوعی امروز بازار‬ ‫خودرو تا تایید نهایی ان ها در رکود رفته است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬سیاست قرعه کشی خودرو برای جلوگیری‬ ‫از افزایش قیمت هاست‪ ،‬چراکه این بازار دیگر گنجایش بیشتر‬ ‫این افزایش قیمت را ندارد‪.‬رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو‬ ‫اصفهان البته گفت‪ :‬دقیقًا زمانی که بازار خودرو اندکی افزایشی‬ ‫می شود‪ ،‬همه خریدار می شوند و از زمانی که رکود جزئی در‬ ‫بازار حاکم شد‪ ،‬همه فروشنده می شوند و حتی مصرف کنندگان‬ ‫واقعی نیز جرئت خرید ندارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬البته امروز همانند سال های گذشته دیگر افراد‬ ‫به قصد سرمایه گذاری خرید خودرو ندارند و خریداران بیشتر‬ ‫مصرف کننده واقعی هستند که به دنبال معاوضه خودرو خود‬ ‫هستند و از راه های مختلفی همچون قرعه کشی خودرو اقدام‬ ‫می کنند‪.‬جلوانی به قیمت انواع خودرو اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر در بازار اصفهان قیمت خودرو کوییک معمولی‬ ‫‪ ۲۱۱‬میلیون تومان‪ ،‬کوییک ار ‪ ۲۲۰‬میلیون تومان‪ ،‬تیبا دو‬ ‫‪ ۲۰۷‬میلیون تومان‪ ۲۰۶ ،‬تیپ دو ‪ ۳۰۶‬میلیون تومان‪ ،‬پارس‬ ‫تیوفایو ‪ ۳۷۵‬میلیون تومان‪ ،‬پارس سال ‪ ۳۲۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫پارس سال سفارسی ‪ ۳۳۳‬میلیون تومان‪ ،‬پارس ای ال ایکس‬ ‫‪ ۴۳۵‬میلیون تومان‪ ۲۰۷ ،‬دنده ای ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان‪۲۰۷ ،‬‬ ‫سقف شیشه ای ‪ ۴۱۰‬میلیون تومان‪ ،‬رانا پالس ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬سمند ‪ ۳۱۰‬میلیون تومان‪ ،‬پراید مدل ‪ ۹۸‬حدود ‪۱۹۰‬‬ ‫میلیون تومان و پراید وانت ‪ ۱۸۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره بازار خریدوفروش خودروهای خارجی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به دلیل عوارض سنگین واردات خودروهای‬ ‫خارجی‪ ،‬ماشین های باالی یک میلیارد در بازار بد معامله‬ ‫می شود و خریدوفروش ان توسط افراد خاص است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان توضیح داد‪:‬‬ ‫بیشتر معامالت خودروهای خارجی‪ ،‬مربوط به خودروهای‬ ‫دست دوم است‪ ،‬همچنین معامالت خودروهای دست دوم‬ ‫ایرانی تا زیر ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان است و اگرچه مشتری‬ ‫خودروهای صفر ایرانی در بازار است‪ ،‬اما به دلیل اینکه تولیدات‬ ‫کم شرکت های خودروساز‪ ،‬این محصول زیاد در بازار نیست تا‬ ‫بتوان به سرعت معامله کنیم‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫توجه به کارکنان افزایش‬ ‫بهره وری را به دنبال دارد‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان گفت‪ :‬توجه به مطالبات‬ ‫کارکنان افزایش رضایتمندی و در نتیجه افزایش بهره وری‬ ‫را به همراه خواهد داشت‪ .‬به گزارش ایراسین‪ ،‬عطااهلل‬ ‫معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان در جلسه هم اندیشی‬ ‫فوالد هرمزگان و گروه توکا فوالد در محل سالن اجتماعات‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان ضمن تشکر از همکاری گروه توکا در‬ ‫انجام فعالیت های پیمانکاری فوالد هرمزگان اظهار کرد‪ :‬این دو‬ ‫شرکت از یک خانواده هستند و هماهنگی بیشتر هر دو شرکت‬ ‫در راستای رسیدن به اهداف استراتژیک سازمانی امری ضروری‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه توجه به مطالبات کارکنان منجر‬ ‫به باال رفتن رضایت مندی انان و افزایش بهره وری سازمانی‬ ‫خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه‬ ‫زحمتکش ترین قشر هر جامعه ای کارگران ان جامعه هستند و‬ ‫از این رو تکریم ان ها ضروری است‪ .‬مدیرعامل فوالد هرمزگان‬ ‫گفت‪ :‬حضور پر رنگ مدیران شرکت های پیمانکاری فوالد‬ ‫هرمزگان در بین کارکنان پیمانکاری متبوع خود که شاغل در‬ ‫این شرکت هستند و حفظ کرامت و حل مشکالت انان‪ ،‬عالوه‬ ‫بر عمل به اموزه های دینی‪ ،‬باعث قدردانی از کارکنان و افزایش‬ ‫رضایت پرسنلی و در نتیجه تسریع در دستیابی به اهداف‬ ‫استراتژیکسازمانیمی شود‪.‬معروفخانیثبترکوردهایمتنوع‬ ‫و موفقیت های گوناگون در سال گذشته در کنار همه سختی ها‬ ‫و کمبودها را نتیجه افزایش رضایت کارکنان دانست و ادامه داد‪:‬‬ ‫از همراهی هیئت مدیره فوالد هرمزگان در فرایند تعالی این‬ ‫شرکت قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫صرفه جویی روزانه ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫لیتر اب با پتاس پاشی در‬ ‫فوالدسنگمبارکه‬ ‫کارشناس بهداشت و محیط زیست شرکت فوالدسنگ‬ ‫مبارکه گفت‪ :‬بهره گیری از محلول پتاس (‪ )SSR۴۰۰‬در‬ ‫شرکت فوالدسنگ مبارکه منجر به مصرف بهینه روزانه ‪۴۰‬‬ ‫هزار لیتر اب است که با اجرای مستمر عملیات پتاس پاشی مانع‬ ‫از پراکنش گردوغبار در اثر تردد کامیونها خواهیم بود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایراسین‪ ،‬سید مهدی مقدم کارشناس بهداشت و محیط زیست‬ ‫شرکت فوالدسنگ مبارکه از پتاس پاشی ‪ ۵‬کیلومتر از معابر‬ ‫خاکی در محوطه خط خردایش و اهک سازی در این شرکت‬ ‫خبر داد‪ .‬وی با اشاره به عملیات پتاس پاشی با ‪ ۴۵‬هزار کیلوگرم‬ ‫محلول پتاس مایع (‪ )SSR۴۰۰‬در روز ‪ ۱۸‬تیرماه‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫محلول پتاس مایع ماده ای کام ً‬ ‫ال طبیعی‪ ،‬بی بو و بی رنگ است‬ ‫که ترکیبی از کلرید کلسیم و کلرید منیزیم محسوب می شود‬ ‫و به صورت جامد هم قابل عرضه است‪ .‬مقدم با اشاره به‬ ‫اجرای عملیات مستمر پتاس پاشی در سنوات گذشته در شرکت‬ ‫فوالدسنگ مبارکه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬محلول پتاس (‪)SSR۴۰۰‬‬ ‫برای کنترل گردوغبار و تثبیت جاده های خاکی مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد و کاهش چشمگیری بر هزینه های تعمیر و‬ ‫نگهداری جاده دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬از دیگر مزایای استفاده از محلول‬ ‫پتاس (‪ )SSR۴۰۰‬حذف فرایند اب پاشی جاده های خاکی به‬ ‫منظور جلوگیری از گردوغبار است که همواره مورد تاکید شرکت‬ ‫فوالدسنگ مبارکه است تا عالوه بر کاهش مصرف اب منجر‬ ‫به افزایش دید اففی در جاده های خاکی و کاهش تصادفات‬ ‫شود‪ .‬کارشناس بهداشت و محیط زیست شرکت فوالدسنگ‬ ‫مبارکه تاکید کرد‪ :‬بهره گیری از محلول پتاس (‪ )SSR۴۰۰‬در‬ ‫شرکت فوالدسنگ مبارکه منجر به مصرف بهینه روزانه ‪۴۰‬‬ ‫هزار لیتر اب است که با اجرای مستمر عملیات پتاس پاشی مانع‬ ‫از پراکنش گردوغبار در اثر تردد کامیونها خواهیم بود‪.‬‬ ‫تولیدمحصولباکیفیت؛‬ ‫اولویت شرکت فوالد مبارکه‬ ‫مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه‬ ‫گفت‪ :‬فوالد مبارکه کیفیت محصوالت تولیدشده را در اولویت‬ ‫کاری خود قرار داده و به همین دلیل توانسته محصوالت خوبی‬ ‫را به کشورهای پیشرفته دنیا صادر کند و البته بنا را بر ان گذاشته‬ ‫است که گریدهای خاصی را در اینده صادر نماید‪ .‬به گزارش‬ ‫ایراسین علیرضا مولوی زاده مدیر متالورژی و روش های تولید‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد در خصوص‬ ‫وظایف و عملکرد امور تحت مدیریت خود این چنین گفت‪ :‬واحد‬ ‫متالورژیوروش هایتولیدفوالدمبارکهتمامیامورمتالورژیکی‬ ‫و روش های تولید مناسب را در این شرکت به عهده دارد‪ .‬واحد‬ ‫«تروپروسس» و «کنترل استاندارد و مقادیر فنی» دو واحد‬ ‫زیرمجموعه است‪ .‬تروپروسس درواقع دفتر فنی بهره برداری‬ ‫تلقی می شود و فعالیت های متعددی در این واحد انجام می شود‬ ‫که در راس ان طراحی و توسعه محصوالت جدید‪ ،‬متناسب‬ ‫با نیازهای بازار و سفارش مشتریان است‪ .‬وظیفه پذیرش و‬ ‫پیرایش سفارش ها نیز بر عهده این واحد است‪ .‬در این مرحله‬ ‫درخواست مشتریان با استانداردهای فوالد مبارکه مطابقت داده‬ ‫می شود و ثبت سفارش انجام می گردد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬پیرایش‬ ‫سفارش یعنی تبدیل و تکمیل پارامترهای درخواستی مشتری‬ ‫به زبان قابل درک برای خطوط تولید از وظایف دیگر این واحد‬ ‫است‪ .‬این واحد‪ ،‬به خصوص در ماموریت های کاری‪ ،‬متالورژی‬ ‫و روش های تولید‪ ،‬با نواحی مختلف تولیدی ارتباط گسترده ای‬ ‫دارد و یکی از رسالت هایش تولید با بهترین روش و کیفیت‬ ‫است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در طرح های توسعه ای نیز به دنبال ان‬ ‫است که میزان مصارف انرژی‪ ،‬به کارگیری تکنولوژی های‬ ‫روز برای تولید محصوالت جدید و دیگر پارامترها با شناسایی‬ ‫تکنولوژی های جدید به درستی انجام شود‪ .‬این واحد همچنین از‬ ‫بروز هرگونه اختالل در نواحی مختلف که ممکن است به دلیل‬ ‫تنوع دستورالعمل های کاری به وجود اید پیشگیری می کند‪ .‬در‬ ‫این واحد ‪ ۳۰‬نفر از کارشناسان مجرب در حال فعالیت هستند‬ ‫که ‪ ۱۱‬هزار استاندارد پایه را برای تولید محصول در فوالد‬ ‫مبارکه بررسی می کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬همچنین سیستم کنترل‬ ‫مدارک و سیستم تعیین ظرفیت عملیاتی تولید نیز در این واحد‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دوشنبه | ‪ 20‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4394‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫سپاهان به دنبال جذب‬ ‫بازیکنانخارجی‬ ‫اصفهان پتانسیل دو تیم در‬ ‫لیگ فوتسال را داشت‬ ‫سپاهانی ها برای ترمیم نقاط ضعف خود به دنبال‬ ‫جذب بازیکنان خارجی هستند‪ .‬با خروج مهره های کلیدی‬ ‫سپاهانی ها در فصل گذشته تیمی متفاوت از طالیی پوشان‬ ‫اصفهانی را در فصل پیش رو خواهیم دید‪ .‬سپاهانی ها دانیال‬ ‫اسماعیلی فر‪ ،‬سجاد شهباززاده‪ ،‬رضا میرزایی‪ ،‬سروش رفیعی‬ ‫و گئورگی ولسیانی را از دست دادند تا خالی از ستار ه شوند‪.‬‬ ‫البته ان ها تاکنون توانسته اند محمد دانشگر‪ ،‬میالد زکی پور‬ ‫و محمد علینژاد را جذب کنند اما هنوز فاصله زیادی با تیم‬ ‫فصل گذشته خود دارند‪ .‬ژوزه مورایس در کارنامه خود سابقه‬ ‫هدایت تیم هایی را دارد که بازیکنان باکیفیت و مطرح زیادی‬ ‫را در خود می دیدند و همین مسئله به موفقیت این مربی‬ ‫کمک بسیار زیادی می کرد‪ .‬بااین حال تیم جدید کنونی‬ ‫مورایس با خروج برخی از بازیکنان فصل گذشته نقاط ضعف‬ ‫زیادی پیداکرده است و کار را برای این مربی پرتغالی سخت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬او برای ترمیم این نقاط ضعف نیاز به جذب‬ ‫بازیکنان هم سطح با ستاره های فصل گذشته دارد‪ .‬باتوجه‬ ‫به این که سپاهانی ها دیر وارد فصل نقل و انتقاالت شدند‬ ‫و شاه ماهی های فصل نقل و انتقاالت امسال تیم های خود‬ ‫را انتخاب کردند‪ ،‬فرصتی چندان برای جذب بازیکن ایرانی‬ ‫دیگر ندارند‪ .‬همین مسئله باعث شد تا مورایس برنامه ریزی‬ ‫خود را در جهت جذب بازیکنان خارجی انجام دهد و به‬ ‫نظر می رسد سپاهانی ها تمام تالش خود را خواهند کرد‬ ‫تا بازیکنان خارجی باکیفیت به فوتبال ایران بیاورند‪ .‬طی‬ ‫روزهای گذشته اخباری مبنی بر مذاکرات باشگاه سپاهان‬ ‫با بافتیمبی گومیس‪ ،‬ستاره فرانسوی یا یک بازیکن اهل‬ ‫ازبکستان در فضای مجازی مطرح شده است‪ .‬چیزی که‬ ‫مشخص است برنامه مورایس و باشگاه سپاهان برای جذب‬ ‫بازیکنان سطح باالی خارجی است و باید دید این باشگاه‬ ‫می تواند در این مذاکرات موفق باشد یا خیر‪.‬‬ ‫محمد کشاورز درباره شرایط گیتی پسند اصفهان در‬ ‫استانه فصل جدید لیگ برتر فوتسال‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه ها به خوبی‬ ‫پیش می رود و مشکل خاصی وجود ندارد‪ .‬همه بازیکنان‬ ‫و مربیان تالش خود را می کنند و امیدوارم نتیجه ان را‬ ‫ببینند‪ .‬نمی خواستیم نقل وانتقاالت شلوغی داشته باشیم و‬ ‫هیجانی عمل کنیم‪ .‬چند بازیکن که برای گیتی پسند زحمت‬ ‫کشیدند‪ ،‬از باشگاه جدا شدند و از ان ها تشکر می کنم‪ .‬وی‬ ‫در مورد انصراف سپاهان رقیب هفته نخست گیتی پسند‬ ‫و جایگزینی سفیر گفتمان تهران به جای طالیی پوشان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باشگاه سپاهان برند بزرگی در ورزش کشور‬ ‫دارد و فعالیت این باشگاه در رشته فوتسال خوشحال کننده‬ ‫بود‪ .‬همچنین استان اصفهان پتانسیل داشتن دو تیم در لیگ‬ ‫برتر فوتسال را داشت‪ .‬بااین حال امتیاز سپاهان به تیم سفیر‬ ‫گفتمان واگذار شد و اطالعات زیادی درباره این تیم نداریم‪.‬‬ ‫سرمربی گیتی پسند درباره برنامه لیگ برتر فوتسال و تعطیلی‬ ‫یک ماهه مسابقات‪ ،‬پیش از جام ملت های اسیا اظهار داشت‪:‬‬ ‫برای تیم ملی ارزوی موفقیت می کنم‪ ،‬اما برنامه تیم ملی‬ ‫می توانست خیلی بهتر از این باشد‪ .‬ان طور که ما حساب‬ ‫کردیم‪ ،‬لیگ برتر پس از برگزاری هفته هشتم برای دو هفته‬ ‫تعطیل می شود که زمان بسیار زیادی خواهد بود‪ .‬تعطیلی‬ ‫دوماهه لیگ برتر به مسابقات و تیم های ما اسیب می زند‬ ‫و می توانستیم بهتر برنامه ریزی کنیم‪ .‬کشاورز راجع به لغو‬ ‫دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتسال و تجربه کم ملی پوشان‬ ‫فعلی برای تورنمنتی در اندازه جام ملت های اسیا خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬دراشفته بازار فدراسیون فوتبال‪ ،‬تیم ملی فوتسال هم‬ ‫شرایط خوبی ندارد و فقط می توانیم امیدوار باشیم وضعیت‬ ‫در هفته های اینده بهتر شود‪ .‬امیدواریم مسئوالن فدراسیون‬ ‫کمی به خودشان بیایند‪ .‬فع ً‬ ‫ال توجهات به سمت جام جهانی‬ ‫فوتبال است و رسیدگی خوبی به فوتسال نمی شود‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش چند برابری قرارداد‬ ‫بازیکنان فوتبال‪ ،‬قرارداد اهالی فوتسال افزایش قابل توجهی‬ ‫داشته است یا خیر‪ ،‬بیان کرد‪ :‬رقم قرارداد بازیکنان فوتسال‬ ‫بهتر شده است ‪ ،‬اما بازهم به تورم نمی رسد‪ .‬اکنون هزینه ها‬ ‫افزایش یافته و این قدر تورم باالست که قرارداد فوتسالی ها به‬ ‫ان نمی رسد‪ .‬بسیاری از مردم زندگی سختی دارند و امیدوارم‬ ‫مشکالت ان ها حل شود‪.‬‬ ‫عقب نشینی ذوب اهن از جذب‬ ‫کاپیتانتراکتور‬ ‫پس از توافق با احسان پنجشنبه‪ ،‬تراکتور از جذب سامان‬ ‫نریمان جهان عقب نشینی کرده است‪ .‬در روزهای اخیر سامان‬ ‫نریمان جهان با خداحافظی از هواداران تراکتور‪ ،‬جدایی خود‬ ‫را از جمع سرخپوشان تبریزی اعالم کرد‪ .‬در همین حال‬ ‫او مذاکراتی را با تیم ذوب اهن انجام داد تا به این ترتیب در‬ ‫استانه انتقال به جمع سبزپوشان اصفهانی قرار بگیرد؛ اما‬ ‫نکته جالب این است که پس از توافق ذوب اهن با احسان‬ ‫پنجشنبه تاجیک‪ ،‬این باشگاه از جذب سامان نریمان جهان‬ ‫عقب نشینی کرد و مذاکرات را متوقف کرده است‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی جذب نریمان جهان منوط به کاهش دستمزد او‬ ‫خواهد بود تا ذوب اهن بتواند دو هافبک بازیساز را به جای‬ ‫محمد خدا بنده لو در ترکیب خود داشته باشد‪ .‬با جذب هافبک‬ ‫تاجیک‪ ،‬نقل و انتقاالت ذوب اهن تا حدی به پایان می رسد و‬ ‫ان ها به دنبال جذب دو بازیکن دیگر خواهند بود‪.‬‬ ‫مورایس به فوتبال ایران کمک‬ ‫شایانی می کند‬ ‫بازیکن سابق سپاهان می گوید مورایس می تواند به‬ ‫فوتبال ایران کمک شایانی کند چون بسیار باتجربه است‬ ‫و از جایی می اید که مهد فوتبال است‪ .‬مهدی سیدصالحی‬ ‫ی سپاهان اظهار کرد‪:‬‬ ‫درباره انتخاب مورایس به عنوان سرمرب ‬ ‫او کارنامه و عملکرد قابل قبولی داشته و چند سال در کنار‬ ‫مورینیو حضورداشته است‪ .‬در چند سال گذشته اقای ساکت‬ ‫در انتخاب مربی و بازیکن خارجی وسواس خاصی داشته‬ ‫و همیشه مربیانی که اورده نتایج خوبی گرفته اند‪ .‬کارنامه‬ ‫مورایس مشخص است و امیدوارم بتوانند عملکرد موفقی‬ ‫را در لیگ برتر ثبت کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مورایس می تواند به‬ ‫فوتبال ایران کمک شایانی کند چون بسیار باتجربه است‬ ‫و از جایی می اید که مهد فوتبال است‪ .‬در تیم های بزرگی‬ ‫کار کرده است و به نظر من می تواند کالس فوتبالی خوبی‬ ‫برای مربیان ما داشته باشد‪ .‬جدا از نتیجه و هر اتفاقی که قرار‬ ‫است بیفتد‪ ،‬حضور چنین مربیانی بسیار مثمر ثمر خواهد بود‪.‬‬ ‫بازیکن سابق سپاهان در رابطه جدایی برخی از ستاره های‬ ‫این تیم گفت‪ :‬همیشه موفقیت در اسم ها خالصه نمی شود‪.‬‬ ‫درست است که ستاره بسیار مهم است اما باید ببینیم اقای‬ ‫مورایس چه دیدگاهی دارد‪ .‬مربیان بزرگ اسم برایشان مهم‬ ‫نیست و مهم این است که بازیکنان دیدگاه مشترکی با مربی‬ ‫داشته باشند و بتوانند تاکتیک سرمربی را در زمین پیاده کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬من احساس می کنم که مورایس کمک زیادی‬ ‫به سپاهان می کند و حتی جوانان زیادی را به فوتبال معرفی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬او قطعا می تواند بازیکنان خارجی خوبی به ایران‬ ‫بیاورد و در کنار ان نگاه وسیع تری نسبت به انتخاب جوانان‬ ‫داشته باشد‪ .‬در فوتبال روز دنیا جوانان خودشان را به عنوان‬ ‫ستاره معرفی می کنند و باتوجه به تجربه مورایس این اتفاق‬ ‫خواهد افتاد‪ .‬امیدوارم نتایج خوبی برای سپاهان رقم بخورد‪.‬‬ ‫استعدادیابی باشگاه سپاهان به‬ ‫میزبانییاسوج‬ ‫اردوی استعداد یابی باشگاه فوتبال سپاهان در منطقه‬ ‫جنوب غرب کشور به میزبانی شهر یاسوج درحال برگزاری‬ ‫است‪ .‬مسئول برگزاری این استعدادیابی گفت‪ :‬این اردو در‬ ‫مجموعه ورزشی صداوسیمای کهگیلویه بویراحمد در رده‬ ‫سنی نونهاالن‪ ،‬نوجوانان و جوانان به مدت سه روز ادامه دارد‪.‬‬ ‫رضایی زاده هدف از برگزاری این برنامه را یکسان سازی‬ ‫روش های استعدادیابی و معرفی استعداد های برتر به اکادمی‬ ‫باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اعالم کرد و افزود‪ :‬این برنامه‬ ‫استعدادیابی با حضور ‪ ۶‬استان جنوب کشور و ‪ ۶۰۰‬ورزشکار‬ ‫برگزارشده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬افراد برتر این ازمون ورزشی‬ ‫به باشگاه سپاهان اصفهان معرفی می شوند‪.‬‬ ‫اسطوره های فوتبال اصفهان یک شبه ره صدساله را می پیمایند‬ ‫محرم و حدادی فر؛‬ ‫میوه های نارس مربیگری‬ ‫حضور قسم حدادی فر بروی نیمکت‬ ‫ذوب اهن به عنوان مربی اتفاق جالبی است‪.‬‬ ‫کاپیتان پیشــین گاندوها که چند فصلی‬ ‫زمزمه هایی اویختن کفش هایش به گوش‬ ‫می رسید ســرانجام این کار را عملی کرده‬ ‫امیرحسیناحتشامی و از فصــل اینده دیگــر در قامت بازیکن‬ ‫وارد میدان نخواهد شــد‪ .‬حدادی فر که یکی از وفادارترین‬ ‫ستاره های فوتبال ایران به شمار می رود حاال به عنوان دستیار‬ ‫باید به مهدی تارتار کمک کند تا اتقاقات بهتری برای تیمش‬ ‫بیفتد‪ .‬البته پیرامون این گونه ورود بازیکنان سرشناس فوتبال‬ ‫ایران به جرگه مربیگری نقدهایی نیز وجود دارد ازجمله این که‬ ‫ســتاره های فوتبال ایران باید کار مربیگــری را از تیم های‬ ‫کوچک تر اغاز کرده و پس از طی کردن پله های مربیگری در‬ ‫زمان مناسب بروی نیمکت قرار بگیرند‪ .‬حتی برخی منتقدان‬ ‫حضور محرم نوید کیا بروی نیمکت سپاهان را زودهنگام و‬ ‫فرصت ســوزی تلقی کردند‪ .‬نویدکیا در ابتدای لیگ بیستم‬ ‫هدایت سپاهان را بدون اینکه حتی مدرک ‪ A‬اسیا را داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬اغاز کرد و در نخستین سال خود بسیار امیدوارکننده‬ ‫عمل کرد‪ .‬در ســال دوم اما هیچ چیز بر وفق مراد سپاهان و‬ ‫ی‪‎‬ها تصمیم‬ ‫نویدکیا پیش نرفت تا این چهره محبوب اصفهان ‬ ‫به استعفا بگیرد‪ .‬البته به نظر می رسید محرم در دومین فصل‬ ‫حضور در تیم ســپاهان از اینکه جامی برای باشگاه به دست‬ ‫نیاورده بود گله مند بود و به نوعی با جدایی از باشگاه خودزنی‬ ‫کرد‪ .‬باشگاه سپاهان تمایل داشت این حضور ادامه پیدا کند‬ ‫اما ترجیح محرم نوید کیا رفتن بود‪ .‬شاید او از انتقادهای برخی‬ ‫از تماشاگران سپاهان در فضای مجازی خسته شده بود و بعد‬ ‫از یک نفس تازه کردن بار دیگر به نیمکت لیگ برتر برگردد‪.‬‬ ‫شاید هم همین دو فصل پایانی باشد بر کار محرم نوید در امر‬ ‫مربیگری او راه دیگری در پیش بگیرد‪ .‬در این میان ازجمله‬ ‫منتقــدان ورود زودهنگام محرم به عرصه مربیگری مجتبی‬ ‫فریدونی مدیرعامل پیشین باشگاه ذوب اهن بود‪ .‬او در پیامی‬ ‫اینستاگرامی پیرامون پایان کار مربیگری نوید کیا در سپاهان‬ ‫چنیــن اظهارنظر کرد‪« .‬هر کاری باید به موقع خودش اتفاق‬ ‫بیفتد‪ .‬برای رسیده شدن سیب و توت فرنگی دوره های زمانی‬ ‫متفاوتی نیاز است تا میوه ای دل نشین به دست اید‪ .‬قطعا برای‬ ‫پرورش‪ ،‬رشد و بلوغ یک مربی هم بسته به خصوصیات فردی‬ ‫شخص و شــرایط محیطی دوره انتظار و تکاملی وجود دارد‬ ‫که باید رعایت شــود تا ثمره ای شیرین داشته باشد‪ .‬محرم‬ ‫ی زود به ســرمربیگری سپاهان رسید‪ .‬شاید بر‬ ‫نویدکیا خیل ‬ ‫اســاس یک تصمیم پوپولیستی و بالطبع نتایج سپاهان طی‬ ‫دوران حضور او شــاید نه مطلوب خودش بود نه هواداران و‬ ‫نه مدیران سپاهان‪ .‬ثمره ده ها میلیارد تومان هزینه سپاهان‬ ‫در طی این دوران دو ســال حذف از لیگ قهرمانان اســیا و‬ ‫عدم کسب عنوان قهرمانی چه در لیگ و چه در جام حذفی‬ ‫در دو فصل بوده است یعنی عمال هیچ‪ .‬بالطبع اگر محرم در‬ ‫تقویــم زمانی خودش و از مراحــل پایین تر و با طی درجات‬ ‫و گذراندن دوره های پیشــرفته مربیگری‪ ،‬رسیده به نیمکت‬ ‫سپاهان می رسید ثمره ان برای همه شیرین تر بود‪ .‬حاال دیگر‬ ‫برای محرم سخت اســت که به لیگ های پایین تر و مدارج‬ ‫پایین تر مربیگری برگردد و دوباره‪ ،‬رســیده شده به سپاهان‬ ‫برگردد‪ .‬کاش می گذاشــتند محرم‪ ،‬رســیده شده به نیمکت‬ ‫سپاهان برسد‪».‬اما در حال حاضر قاسم حدادی فر هم راهی‬ ‫همچون محرم در پیش گرفتــه با این تفاوت که او یک پله‬ ‫پایین تر از نوید کیا‪ ،‬مربیگری را شروع کرده و در قامت مربی‬ ‫و نه سرمربی قرار است نقش افرینی کند‪ .‬حدادی فر پیرامون‬ ‫این که چگونه تصمیم گرفته تا از دنیای بازیگری خداحافظی‬ ‫کند و به مربیگری روی خوش نشان داده چنین می گوید‪«:‬با‬ ‫توجه به شــرایطی که پارســال پیش امد و یک سال دور از‬ ‫فوتبال بودم‪ ،‬طی جلساتی که با سرمربی و مدیریت باشگاه‬ ‫انجام دادیم اقای تارتار تصمیم را به اختیار خودم گذاشــتند‪.‬‬ ‫ایشــان گفتند که هم می توانی بازی کنی و هم می توانی با‬ ‫حضــور در کادر فنی به تیم کمک کنــی‪ .‬با در نظر گرفتن‬ ‫همــه جهات درنهایت تصمیم گرفتم که به عنوان بازیکن از‬ ‫دنیای فوتبال خداحافظی کنم‪ .‬خیلی دوست داشتم بازی کنم‬ ‫و در زمین فوتبال خداحافظی کنم اما زندگی همین اســت‬ ‫و همه اتفاقاتی که دوســت داری رخ نمی دهد‪ ».‬به هرحال‬ ‫با شــرایط پیش امده باید به انتظار نشست و دید ورود قاسم‬ ‫حــدادی فر به عرصــه مربیگری چگونه خواهــد بود و ایا‬ ‫اسطوره باشــگاه ذوب اهن می تواند در این ماموریت جدید‬ ‫همچون زمانی کاپیتانی تیمش موفق ظاهر شود و یا او هم‬ ‫همچون سرنوشتی همچون محرم نوید کیا پیدا می کند‪ .‬البته‬ ‫همان گونه که اشاره شد خرج کردن زودهنگام اسطوره هایی‬ ‫چون محرم نوید کیا و قاســم حدادی فر بیش از ان که فایده‬ ‫مند باشد اسیب زاست چراکه ان ها باید با طی کردن مراتب‬ ‫مربیگری در زمان مناسب به نیمکت های مربیگری الصاق‬ ‫شــود‪ .‬همان اتفاقی که در مورد جواد نکونام افتاد و کاپیتان‬ ‫پیشــین تیم ملی از تیم های کوچک تر اغاز کرد تا به فوالد‬ ‫خوزستان رسید و مربی صاحب سبکی شد‪.‬‬ ‫تیم ملی هندبال به دنبال‬ ‫مدال بازی های اسالمی‬ ‫جاه طلبی های مهاجم تازه وارد و گمنام سپاهان‬ ‫محمـد علـی نـژاد در مـورد انتخـاب تیـم فوتبـال‬ ‫گ برتر اظهار داشـت‪:‬من‬ ‫سـپاهان بـرای فصل جدید لیـ ‬ ‫یـک سـال دیگـر بـا الومینیـوم اراک قـرارداد داشـتم‬ ‫باوجـود چنـد پیشـنهاد از تیم هایـی ماننـد اسـتقالل و‬ ‫تراکتور‪ ،‬باشـگاه الومینیـوم با جدایـی ام موافقت نمی کرد‬ ‫امـا پیشـنهاد سـپاهان خـودم را هـم عالقه مند کـرد که‬ ‫تلاش کنـم رضایت نامـه ام را بگیـرم‪ .‬هافبک سـپاهان‬ ‫تصریـح کرد‪:‬باشـگاه و مهـدی رحمتـی را مجـاب کردم‬ ‫کـه بـه سـپاهان بـروم و ایـن اتفـاق هـم افتـاد‪ .‬تـا حد‬ ‫زیـادی از مبلـغ رضایت نامـه را خـود م پرداخـت کـردم‬ ‫ک کـرد تـا ایـن‬ ‫و مقـداری هـم باشـگاه سـپاهان کمـ ‬ ‫انتقـال انجـام شـود‪ .‬واقعـا از محمدرضا سـاکت ممنونم‪.‬‬ ‫مدیریـت و شـخصیت او بـرای همـه اشـنا اسـت‪ .‬از‬ ‫صحبـت کـردن بـا او لـذت بـردم بـه خاطر شـخصیتی‬ ‫کـه بـه بازیکنـان می دهـد‪ .‬واقعـا سـپاهان یک باشـگاه‬ ‫حرفـه ای بـا مدیریـت حرفـه ای اسـت‪ .‬امیـدوارم بتوانـم‬ ‫بـا عملکـردم جـواب اعتماد باشـگاه و سـرمربی را بدهم‪.‬‬ ‫وی در مـورد حضـور در تمرینـات سـپاهان و کار با ژوزه‬ ‫مورایـس عنـوان کرد‪:‬دوجلسـه بـا تیـم تمرین کـرده ام‪.‬‬ ‫نیـازی نیسـت مـن در مـورد کادرفنـی صحبـت کنـم‪.‬‬ ‫همـ ه می داننـد ایـن کادر‪ ،‬فوق العـاده قـوی و کار کردن‬ ‫بـا ان هـا بـرای بازیکنـان ایرانـی باعـث افتخـار اسـت‪.‬‬ ‫می توانـم چیزهای زیـادی از این کادر یـاد بگیرم و ان ها‬ ‫کمـک می کننـد تا بـه اهدافی کـه دارم برسـم‪ .‬تمرینات‬ ‫کیفیـت باالیـی دارد‪ .‬همه چیـز خـوب و ایـده ال اسـت‪.‬‬ ‫امیـدوارم بتوانیـم در کنـار مربیـان و باشـگاه روزهـای‬ ‫خوبـی را تجربـه کنیـم‪ .‬ضمـن اینکـه بـازی کـردن در‬ ‫کنـار بازیکنـان باکیفیـت سـپاهان می توانـد برایـم روند‬ ‫مثبتـی داشـته باشـد‪ .‬امیدوارم همـه در کنار هـم بتوانیم‬ ‫سـال خوبـی را رقـم بزنیـم و بـه یـک جـام دسـت پیدا‬ ‫کنیـم‪ .‬علی نـژاد در پاسـخ بـه این پرسـش که بـا حضور‬ ‫کادر فنـی پرتغالـی انتظارات از سـپاهان خیلـی باال رفته‬ ‫و ایـا ایـن کادرفنی تضمینی بـرای قهرمانـی خواهد بود‬ ‫یـا نبایـد فشـار بیش ازحد روی تیـم ایجاد کـرد‪ ،‬گفت‪:‬در‬ ‫ذوب اهن لیگ بیست و دوم؛‬ ‫از انتظار تا واقعیت‬ ‫فوتبـال هرچیزی امکان پذیر اسـت ولی سپاهان همیشـه‬ ‫بـه دنبـال قهرمانـی بـوده‪ ،‬چـه بـا ایـن کادرفنـی چه با‬ ‫کادرهـای در سـال های گذشـته‪ ،‬مـا بازیکنان هـم‬ ‫مطمئنـا بـه چیزی جـز قهرمانـی فکـر نمی کنیـم‪ .‬تمام‬ ‫تمرکزمـان را بـرای موفقیـت و قهرمانـی می گذاریـم و‬ ‫تنهـا هدفمان هـم همیـن اسـت تـا هـواداران سـپاهان‬ ‫خوشـحال شـوند‪ .‬بازیکـن سـپاهان در مـورد گفت وگو با‬ ‫سـرمربی پرتغالـی ایـن تیم و اینکـه ایا قولی بـرای قرار‬ ‫گرفتـن در ترکیـب اصلـی بـه او داده شـده‪ ،‬عنـوان کرد‪:‬‬ ‫باهـم تصویـری صحبـت کردیـم‪ .‬فیلـم بازی هـای من‬ ‫را دیـده بـود و بـا نظـ ر مسـتقیم خـودش جـذب شـدم‪.‬‬ ‫ن بیایم‪.‬‬ ‫پـس از صحبـت بـا او مصمـم شـد م بـه سـپاها ‬ ‫هیـچ قولـی در ایـن زمینـه داده نشـده اسـت‪ .‬قولـی هم‬ ‫داده شـود‪ ،‬خـودم بـه ایـن موضوعـات فکـر نمی کنـم‪.‬‬ ‫هرکجـا باشـم بـا تمـام انگیـزه و وجـودم کار می کنـم‪.‬‬ ‫خـودم دوسـت دارم خـودم را ثابت کنم و حقـم را بگیرم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪:‬از محمدرضا سـاکت‪ ،‬رضـا فتاحی و مجموعه‬ ‫باشـگاه سـپاهان تشـکر می کنـم کـه کمک کردنـد این‬ ‫انتقـال صـورت بگیـرد‪ .‬من هم بـا تمام وجـودم این تیم‬ ‫را انتخـاب کـردم و امیـدوارم سـال خوبی را پشـت سـر‬ ‫بگـذارم‪ .‬از مهـدی رحمتی‪ ،‬کادرفنی و باشـگاه الومینیوم‬ ‫هـم تشـکر می کنـم کـه همـکاری کردند‪.‬‬ ‫سقوط یک ستاره؛‬ ‫از ذوب اهن تا لیگ دسته یک‬ ‫سرمربی تیم ملی هندبال می گوید حضور دربازی های‬ ‫کشورهای اسالمی مهم است و تالش می کنیم که با مدال‬ ‫برگردیم‪ .‬وسلین وویوویچ درباره گروه ایران در مسابقات‬ ‫هندبال قهرمانی جهان اظهار داشت‪ :‬در گروه سختی قرار‬ ‫داریم‪ .‬اسپانیا سال ها است در قهرمانی جهان حضور دارد‬ ‫و عناوین زیادی دارد‪ .‬مونته نگرو تیم جوان و قدرتمندی‬ ‫دارد و بیشتر بازیکنانش در لیگ المان بازی می کنند و در‬ ‫دوره گذشته قهرمانی اروپا پدیده مسابقات بودند‪ .‬از شیلی‬ ‫شناخت زیادی نداریم ولی در دوره قبل رتبه بدی را به‬ ‫دست نیاورد‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬در حال حاضر نمی توانم‬ ‫قطعی بگویم چقدر شانس داریم ولی بعد از اردو قونیه‬ ‫شناخت بهتری پیدا می کنم و در اردوی بعدی با اضافه‬ ‫شدن لژیونرها انالیز بهتری خواهم داشت‪ .‬سرمربی تیم‬ ‫هندبال کشورمان درباره شرایط اردو و بازیکنان گفت‪ :‬یک‬ ‫سری از بازیکنان در هر دو اردو مشترک هستند و جوانان‬ ‫خوبی داریم که می توانند به اینده هندبال ایران کمک کنند‬ ‫و من از دیدن توانایی ان ها شگفت زده شدم‪ .‬وی پیرامون‬ ‫بازی های کشورهای اسالمی گفت‪ :‬بعد از لغو بازی های‬ ‫اسیایی‪ ،‬حضور دربازی های کشورهای اسالمی مهم است‬ ‫و تالش می کنیم که با مدال برگردیم‪ .‬در گروه سه تیمی‬ ‫هستیم و با اذربایجان و ترکیه هم گروه هستیم‪ .‬بعدازان‬ ‫در دور دوم بازی ها به صورت ضربدری بازی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫همه بازیکنانی که دعوت می شوند اعضای تیم ملی هستند‬ ‫و همه را به یک چشم می بینم و ازنظر من بهترین هستند و‬ ‫امیدوارم بهترین خروجی را داشته باشند‪ .‬با شاهونصرتی‪ ،‬پویا‬ ‫نوروزی‪ ،‬سجاد استکی‪ ،‬افشین صادقی برای حضور در تیم‬ ‫ملی صحبت کردم و اضافه می شوند‪ .‬وقتی همه می پرسیدند‬ ‫چرا به ایران می روی باوجوداین همه افتخار‪ ،‬گفتم می روم‬ ‫که با ایران هم افتخار کسب کنم چون تا حاال در ایران‬ ‫افتخاری کسب نکردم‪.‬‬ ‫ستاره والیبال یک شبه راه‬ ‫چندساله را رفت‬ ‫تیـم ذوب اهـن در حالـی وارد پیـش فصـل شـده که‬ ‫بودجـه کاملا محـدودی برای لیـگ بیسـت و دوم دارد‪.‬‬ ‫ذوب اهـن فصـل گذشـته بـا قرارگیـری در رتبـه هفتـم‬ ‫موفـق شـد جایگاه مناسـبی را بـرای خود دسـت وپا کند‬ ‫و باالتـر از تیم هایـی نظیـر پیکان‪ ،‬صنعت نفت‪ ،‬نسـاجی‬ ‫و‪ ...‬قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫ایـن در حالـی اسـت کـه هـواداران ذوب اهـن انتظار‬ ‫داشـتند ایـن تیـم بـا شـرایط بهتـر وارد نقـل و انتقاالت‬ ‫شـود امـا بودجـه محـدود باعث شـد تـا این تیـم امکان‬ ‫رقابـت بـا تیم هـای لیـگ برتـر به خصـوص شـش تیـم‬ ‫بـاالی جـدول را نداشـته باشـد‪ .‬ذوب اهـن بـا سـقف‬ ‫قـرارداد حـدود پنج میلیـاردی‪ ،‬در حالـی دو بازیکـن لیگ‬ ‫برتـری‪ ،‬امیرحسـین جدی و رضـازاده را جـذب کرده که‬ ‫ایـن دو بازیکـن هم با دسـتمزدی کمتر از سـقف قرارداد‬ ‫باشـگاه بـه این تیـم ملحق شـدند‪ .‬همچنین تنهـا خرید‬ ‫خارجی ذوب اهن یعنی احسـان پنجشـنبه نیز دستمزدی‬ ‫حداقلـی دارد و احتمـاال در کنـار حنانـوف و صفـروف‬ ‫ارزان تریـن خارجی هـای لیـگ برتـر خواهنـد بـود‪ .‬در‬ ‫چنیـن شـرایطی شـاید مهم تریـن نکته بـرای هـواداران‬ ‫ذوب اهـن‪ ،‬تناسـب انتظـار ان ها بـا داشـته و هزینه های‬ ‫باشـگاه اسـت و درصورتی کـه این تناسـب برقرار نشـود‪،‬‬ ‫بی تردیـد اسـیب ان بیـش از همـه بـه باشـگاه خواهـد‬ ‫رسـید‪ .‬علاوه بر این مهـدی تارتار نیـز در دوره بازیکنی‬ ‫خـود سـال های پرافتخـاری را در پرسـپولیس گذرانـد و‬ ‫سـپس کاپیتـان راه اهـن نیـز شـد پـس از گذشـت یک‬ ‫و نیـم دهه سـرمربیگری‪ ،‬امیدوار اسـت فصل درخشـان‬ ‫گذشـته را در ذوب اهـن تکـرار کنـد‪ .‬تارتـار فصـل پیش‬ ‫همـراه بـا تیمش هرچنـد فصل پرفرازونشـیبی را پشـت‬ ‫سرگذاشـت امـا نشـان داد کـه جوهـره کارکـردن بـا‬ ‫بازیکنـان کم نـام و نشـان را دارد‪ .‬همچنین رتبه هفتمی‬ ‫گاندوهـا در لیـگ بیسـت و یکـم بـرای هـواداران ایـن‬ ‫تیـم ان قـدر متقاعدکننـده بـود کـه در لیگ فصـل اینده‬ ‫هم چشـم بـه هنرنمایی تیمشـان بدوزند‪ .‬تیمـی که چند‬ ‫فصـل در لبـه پرتـگاه سـقوط بـه لیگ دسـته یـک قرار‬ ‫داشـت امـا بـه هـر زحمتـی بـود توانسـت در لیـگ برتر‬ ‫ماندنی شـود‪.‬‬ ‫فقـط ‪ ۱۶‬سـالش بـود کـه از فاصلـه ای نسـبتا دور‪،‬‬ ‫ان هـم مقابـل چندهـزار هـوادار و در ورزشـگاه ازادی‪،‬‬ ‫بـه پرسـپولیس گلـی تماشـایی زد‪ ۲ .‬سـال بعـد‪ ،‬بـا‬ ‫ذوب اهـن جـام قهرمانـی حذفـی را بـاالی سـر بـرد و‬ ‫در همـان فصـل نایب قهرمـان لیـگ هم شـد‪ .‬محسـن‬ ‫مسـلمان فقـط ‪ ۲۵‬سـال داشـت کـه در دربـی پایتخت‪،‬‬ ‫بـه اسـتقالل گل زد و بـا ان شـادی گل‪ ،‬حسـابی کری ‬ ‫خوانـد‪ .‬محسـن فصـل بعـدازان‪ ،‬بـرای نخسـتین بـار‬ ‫جـام قهرمانـی لیـگ را بـا پرسـپولیس بـاالی سـر برد‪.‬‬ ‫پرسـپولیس در ان فصـل بـه جمـع ‪ ۴‬تیـم برتـر لیـگ‬ ‫قهرمانان اسـیا هم رسـیده بود‪ .‬مسـلمان و پرسـپولیس‪،‬‬ ‫فصـل دوبـاره قهرمان شـدند‪ .‬بازیکنی که همیشـه لقب‬ ‫«مهنـدس» را یـدک می کشـید‪ ،‬در ‪ ۲۷‬سـالگی بهترین‬ ‫پاسـور فصل شـد و ‪ ۱۰‬پـاس گل داد‪ .‬در پایـان ان فصل‬ ‫امـا اختالفاتـش بـا برانکـو کار دسـتش داد و در شـب‬ ‫قهرمانـی‪ ،‬صحبت هایـی شـنیده شـد کـه مشـخص بود‬ ‫همـکاری او بـا برانکـو ادامـه پیـدا نخواهد کرد‪ .‬سـقوط‬ ‫محسـن مسـلمان از ‪ ۲۸‬سـالگی و سـنی کـه فوتبالی ها‬ ‫ان را اوج پختگـی می داننـد‪ ،‬اسـتارت خورد‪ .‬مسـلمان با‬ ‫جدایـی از پرسـپولیس‪ ،‬بـه تیم سـابقش یعنـی ذوب اهن‬ ‫برگشـت‪ .‬نمایـش او در ذوب اهـن چندان دلچسـب نبود‬ ‫و بـه دیگـر تیـم اصفهانـی‪ ،‬یعنـی سـپاهان رفـت‪ .‬امیـر‬ ‫قلعه نویـی هـم نتوانسـت مسـلمان را احیـا کند و سـایپا‪،‬‬ ‫مقصـد بعـدی سـتاره سـال های نه چنـدان دور فوتبـال‬ ‫ایـران بود‪ .‬مسـلمان و سـایپا باهـم به لیگ یک سـقوط‬ ‫کردنـد‪ .‬دیگـر تیمـی خواهـان او نبود و مسـلمان مجبور‬ ‫شـد کـه در لیگ یک هم همـراه این تیـم بماند‪ .‬نمایش‬ ‫او در سـطح پایین تـر هـم به انـدازه ای خـوب نبـود کـه‬ ‫مدیـری در لیـگ برتر مجاب شـود مسـلمان را به عنوان‬ ‫سـهمیه لیـگ یکی جـذب کنـد‪ .‬اتفاقی که منجر شـد او‬ ‫در همـان لیـگ یـک تغییر تیـم دهد و شنیده شـده که با‬ ‫مدیـران خیبـر خرم ابـاد بـه توافق رسـیده اسـت‪ .‬انتقالی‬ ‫تلـخ و دور از انتظـار بـرای سـتاره ای که تازه ‪ ۳۱‬سـالش‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫امین اسماعیل نژاد محبوبیت ویژه ای در بین والیبال‬ ‫دوستان ایرانی پیداکرده است‪ .‬امین اسماعیل نژاد پدیده‬ ‫بی چون وچرای باشگاه شهداب در لیگ برتر والیبال ایران به‬ ‫شمار می امد‪ .‬او با نمایش های خیره کننده خود قهرمانی تیم‬ ‫یزدی در فصل گذشته مسابقات لیگ برتر را رقم زد و همین‬ ‫موضوع باعث شد که نگاه بهروز عطایی را به خود جلب کند‪.‬‬ ‫پیش از شروع لیگ ملت ها تصور می شد که صابر کاظمی‬ ‫پشت خط زن اول واصلی ایران در لیگ ملت ها باشد اما او در‬ ‫هفته اول به دلیل مسائل فنی و البته مصدومیت کنار گذاشته‬ ‫شد و امین اسماعیل نژاد جای او را گرفت‪ .‬این یک فرصت‬ ‫بزرگ برای امین اسماعیل نژاد بود که اتفاقا توانست به بهترین‬ ‫شکل ممکن از ان استفاده کند‪ .‬به جرئت می توان گفت که این‬ ‫ستاره والیبال ایران بهترین بازیکن ما در راه صعود به مرحله‬ ‫نهایی لیگ ملت ها بود و در اکثر بازی ها امتیازاورترین بازیکن‬ ‫تیم بهروز عطایی لقب گرفت‪ .‬اسماعیل نژاد با نمایش های‬ ‫شگفت انگیز خود توانست خیلی زود در بین والیبال دوستان‬ ‫ایرانی محبوب شود‪ .‬بعد از مسابقه برابر صربستان نیز این‬ ‫مسئله به وضوح مشاهده شد؛ جایی که هواداران ایرانی حاضر‬ ‫در سالن نام امین اسماعیل نژاد را صدا زده و او هم برای‬ ‫صحبت و گرفتن عکس به سمت ان ها رفت‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه | ‪ 20‬تیر ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4394‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬تیر ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪11Jul2022 | 4394‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز توزیع‪ :‬رویداد پارسی‬ ‫چهل برج کلیسان؛ میراثی در غربت‬ ‫و در نقاط مختلف این اســتان هرکدام از شهرها جاذبه های‬ ‫منحصربه فرد خود را داراســت‪ .‬شهرســتان فالورجان مهد‬ ‫برج های کبوترخانه اســت‪ .‬قدمت برج هــای کبوتر تقریبا‬ ‫چهارصد ســال و حتی بیشــتر اســت‪ .‬چهل برج روستای‬ ‫کلیســان از انواع برج های کبوتر این شهرستان است‪ .‬چهل‬ ‫برج کلیسان‪ ،‬کبوترخانه ای با چندین برج به هم چسبیده است‬ ‫که در روستای کلیسان واقع در بخش پیربکران فالورجان‬ ‫قــرار دارد‪ .‬این بنا طوالنی ترین برج کبوترخانه ایران بوده و‬ ‫در اثار ملی به ثبت رسیده است‪ .‬علت نام گذاری این برج ها‬ ‫را تقدس عدد چهل دانســته اند که بــرای مقادیر زیاد‪ ،‬عدد‬ ‫چهل را ب ه کار می بردند‪ .‬شهرستان فالورجان به لحاظ تعداد‬ ‫برج ها‪ ،‬وسعت و تعداد طبقات و طراحی محاسبات پالن ها‪،‬‬ ‫گنجینه ای از معماری خشــتی برج هــای کبوترخانه ایران‬ ‫را در خود جای داده اســت‪ .‬چهل برج کلیســان و برج های‬ ‫روستاهای نرگان و طاد مهم ترین و شاخص ترین برج های‬ ‫کلیســان بنای جالب و کمتر‬ ‫شهرستان هستند‪ .‬چهل برج‬ ‫ِ‬ ‫دیده شده ای اســت که در روستای کلیسان این شهرستان‬ ‫قرار دارد و از نمونه های کمیاب برج های کبوتر خانه است که‬ ‫برای تهیه کود کبوتران ســاخته می شد‪ .‬چهل برج روستای‬ ‫کلیســان که در نوع خود‪ ،‬یک سازه کمیاب و حتی می توان‬ ‫گفت بدون مشابه است‪ ،‬از چند برج استوانه ای تودرتو ساخته‬ ‫شده که در اصطالح مردم محلی‪ ،‬به چهل برج معروف شده‬ ‫اســت و با گذر زمان و بارش های فصول پاییز و زمســتان‪،‬‬ ‫قسمت هایی از ان تخریب شده است‪ .‬چهل برج کلیسان از‬ ‫بزرگ ترین نمونه های برج های کبوترخانه در دنیا محسوب‬ ‫می شــود که دارای ‪ ۱۳۲‬متر طول‪ ،‬هشــت متر ارتفاع‪ ،‬پنج‬ ‫متر عرض و ‪ ۶۵۰‬متر مســاحت است و قدمت ان به دوره‬ ‫قاجار می رسد‪.‬‬ ‫میراثی به جا مانده از دوران ساسانی‬ ‫خط سیاق میراث معنوی فراموش شده‬ ‫خط ســیاق یا سیاقت یا ســیاقی نوعی خط و‬ ‫روش نگارش اســت که اهل دفتر و دیوان‪ ،‬اعداد‪،‬‬ ‫مقادیــر و اوزان را با ان می نوشــتند و حاال رو به‬ ‫فراموشی است‪.‬‬ ‫به گزارش صداوســیما‪ ،‬قدمــت بروز و ظهور‬ ‫دانش حســاب سیاق دســت کم به دوره ساسانی‬ ‫مربوط است و تا پایان دوره قاجار همه محاسبات‬ ‫دولتی و شــخصی با اعداد ســیاق نوشته می شد‪.‬‬ ‫اوج رونق این دســت خط از ســال ‪ ۱۲۸۰‬تا سال‬ ‫‪ ۱۳۵۰‬اســت و مردم و کســبه تا حدود ‪ ۳۰‬سال‬ ‫قبل نیز حســاب و کتاب خــود را با این نوع خط‬ ‫ثبت می کردند‪ .‬در حال حاضر معدودی از کســبه‬ ‫محمداباد در شهرســتان اران و بیدگل از این هنر‬ ‫به فراموش رفته بهره می برند و حســاب و اوزان‬ ‫خود را با خط ســیاق ثبت می کنند‪ .‬سابقه استفاده‬ ‫از دست خط سیاقی در محمداباد مرکزی به بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬ســال می رسد و اساتیدی همچون مرحوم‬ ‫استاد علی اکبر غفوری قولنامه ها و سند های زیادی‬ ‫را به ثبت رســانده است‪ .‬وی از کاتبان چیره دست‬ ‫زمان خود بود‪ .‬مرحوم اســتاد قدرت اهلل مطلبی‪،‬‬ ‫استاد خیراهلل اخوندی و استاد حاج محمد حقیقی‬ ‫را می تــوان از نوابغ این هنــر یادکرد که اموزش‬ ‫خط سیاق را در محضر اساتیدی‪ ،‬چون مرحوم اقا‬ ‫شمسی‪ ،‬مرحوم حســن اقا شریف و مرحوم رقیه‬ ‫خانم که فقط سواد قرانی داشتند‪ ،‬اموختند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر دو نفر از استادان سیاق در قید حیات هستند‬ ‫و دیری نخواهد گذشت که از حضور این دانش و‬ ‫میراث معنوی بی بهره خواهیم شد‪ .‬فرزندان استاد‬ ‫محمد حقیقی و مرحوم اســتاد قدرت اهلل مطلبی‬ ‫(علی حقیقی و حسین مطلبی) تنها کسانی هستند‬ ‫که اموزش اندکی از پدران خود دیده اند که ان هم‬ ‫باگذشت زمان به فراموشی سپرده خواهد شد‪ .‬خط‬ ‫سیاق تلفیق و ترکیبی از الفبای عربی و فارسی و‬ ‫تا حدودی ابتکاری اســت که اعداد ان از راســت‬ ‫به چپ نوشته می شود‪ .‬شــکل و شیوه ان بسیار‬ ‫شبیه اعداد پهلوی است‪ .‬تجار‪ ،‬بازرگانان‪ ،‬بازاریان‪،‬‬ ‫و کشاورزان و کســانی که به طریقی با دادوستد‬ ‫سروکار داشتند برای اینکه دیگران متوجه حساب‬ ‫و وضع تجاری ان ها نشوند این خط را ابداع کردند‪.‬‬ ‫نبود کاغــذ‪ ،‬کمبود کاغذ گرانــی کاغذ از دالیل‬ ‫رونق این دســت خط در زمــان خود بود‪ .‬در ثبت‬ ‫محاسبات خط سیاق هیچگاه اشتباه رخ نمی دهد‬ ‫چرا که همیشه در حساب سیاق اشتباه کامال معلوم‬ ‫و روشن اســت‪ ،‬از دیگر مزیت های ان جمع وجور‬ ‫بودن مجموع ارقام محاسباتی است‪ .‬نکته جالب در‬ ‫این نوع دســت خط نبود عدد صفر است که خود‬ ‫به تنهایی ضریب اشتباهات محاسباتی و نگارشی‬ ‫را از بین می برد‪.‬‬ ‫ارتقای سالمت شناختی جامعه به کمک فناوری لیزر‬ ‫با پیوند میــان فناوری های علوم اعصاب‪ ،‬لیزر‪ ،‬اپتیک و‬ ‫فوتونیک‪ ،‬زمینه برای ارتقای دانش شناختی و سالمت جامعه‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫به گــزارش معاونت علمی ریاســت جمهوری‪ ،‬یکی از‬ ‫الزمه های توســعه علــوم و فناوری های شــناختی‪ ،‬وجود‬ ‫زیرساخت های فیزیکی و ابزارهای این حوزه است که حمایت ‬ ‫از ساخت‪ ،‬بومی سازی و توسعه تجهیزات موجود‪ ،‬گامی است‬ ‫که بــا حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫به کمک شــرکت های دانش بنیان و خالق در همین راستا‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ضرورت توسعه تجهیزات شناختی‬ ‫مجید نیلی احمدابادی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های‬ ‫شــناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬توسعه‬ ‫تجهیــزات و ابزارهای نوین برای فعالیت های تحقیقاتی در‬ ‫حوزه علوم اعصاب و مطالعه دانــش مغز را امری ضروری‬ ‫ی این‬ ‫دانســت و افزود‪ :‬در راســتای توســعه دانش و فناور ‬ ‫حوزه‪ ،‬ستاد توســعه علوم و فناوری های شناختی از استفاده‬ ‫از ابزارهــا و مکانیزم ها برای تســهیل در امر تحقیقات در‬ ‫حوزه علوم اعصاب‪ ،‬خواستار تالش های گسترده بخش های‬ ‫تحقیقاتی و تخصصی در طراحی و ســاخت ابزارهای نوین‬ ‫حوزه علوم شــناختی حمایت می کند‪ .‬با حمایت ستاد توسعه‬ ‫علوم شناختی و با تالش و همکاری محققان و اساتید تالش‬ ‫شــد تا بر اســاس نیاز مراکز تحقیقاتی برای تجاری سازی‬ ‫تجهیزات حــوزه نوروفوتونیک و اپتوژنتیک گام برداشــته‬ ‫شود‪ .‬پژوهشگران عضو گروه پیشران نوروفوتونیک در این‬ ‫تالش فناورانه‪ ،‬توانسته اند با حمایت های ستاد توسعه علوم‬ ‫«اگهی مناقصه»‬ ‫شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره ‪ 6/۲۰۷‬مورخ‬ ‫‪ 1401/02/21‬شورای اسالمی شهر فالورجان و بودجه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬در نظر دارد عملیات نظافت و رفت و روب معابر سطح شهر‬ ‫و جمع اوری و حمل زباله را با اعتباری بالغ بر ‪ 55/000/000/000‬ریال‬ ‫از طریق برگزاری اگهی مناقصه عمومی به مدت یکسال شمسی به شرح ذیل‬ ‫واگذار نماید‪.‬‬ ‫ شرکت کنندگان باید اسناد و مدارک مربوط به مناقصه را مهر و امضاء‬‫و به همراه پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه‬ ‫و فناوری های شناختی‪ ،‬دستگاه های پیشرفته تصویربرداری‬ ‫نوری از مغز با روش ســیگنال ذاتــی‪ ،‬تصویربرداری نوری‬ ‫از مغز به روش اســتفاده از رنگ دانه های حساس به ولتاژ‪،‬‬ ‫تصویربرداری نوری به روش اســپکل لیزری و اپتوژنتیک‬ ‫برای اســتفاده در زمینه علوم اعصاب شناختی در کشور را‬ ‫طراحــی و تولید کنند‪ .‬بــا بهره برداری از این دســتگاه ها‬ ‫و تجهیزات طراحی و ســاخته شده توســط گروه پیشران‬ ‫نوروفوتونیک‪ ،‬متخصصان می توانند به روش های گوناگون‬ ‫از مغز تصویربرداری کنند‪ .‬گروه پیشران باهدف بهره گیری از‬ ‫دانش‪ ،‬تخصص و مهارت نخبگان و محققان برای دستیابی‬ ‫به فناوری و خدمات در حوزه های علوم شــناختی‪ ،‬با حمایت‬ ‫این ستاد در مراکز تحقیقاتی ‪ -‬دانشگاهی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫شــکل گیری و فعالیت این گروه ها‪ ،‬هدف سرعت بخشیدن‬ ‫بــه اجرای طرح های پژوهشــی در حوزه علوم شــناختی و‬ ‫زمینه سازی برای بومی سازی تولید‪ ،‬ساخت و تامین تجهیزات‬ ‫شناختی را دنبال می کند‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫مورخ ‪ 1401/05/11‬هم از طریق سامانه ستاد بارگذاری و هم به دبیرخانه‬ ‫حراست شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫ کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی‬‫که بعد از مدت مقرر در اگهی مناقصه رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ هزینه چاپ اگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬‫ جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪www.falavarjan.ir‬‬‫مراجعهفرمائید‪.‬‬ ‫محمدعلی عزیزی‪ -‬شهردار فالورجان‬ ‫م الف‪1348671 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کـوره ذوب قـوس خلا دسـتگاهی اسـت که‬ ‫در صنایـع جهت خالص سـازی الیاژها در مصارف‬ ‫خـاص بـه کار می رود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش معاونـت علمـی و فنـاوری‬ ‫ریاسـت جمهوری‪ ،‬سـیامک بسـطامی‪ ،‬عضـو‬ ‫هیئت مدیـره یـک شـرکت دانش بنیـان با اشـاره‬ ‫بـه این کـه کوره ذوب قـوس خال ایـن قابلیت را‬ ‫دارد تـا الکتـرود را به صـورت اتوماتیـک و دسـتی‬ ‫کنتـرل کند‪ ،‬گفـت‪ :‬کوره های ایران سـاخت برای‬ ‫ظرفیت هـای ذوب از ‪ ۵‬الی ‪ ۴۰۰‬کیلوگرم طراحی‬ ‫شـده و مجهز به شـیر فشارشکن اسـت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫توانایی ذوب تحت اتمسـفر گاز خاص‪ ،‬فشارسـنج‬ ‫پیرامونـی‪ ،‬مجهـز بـودن بـه پمپ های روتـاری و‬ ‫دیفیـوژن‪ ،‬طراحـی اینترالک هـای خـاص بـرای‬ ‫حفـظ ایمنـی دسـتگاه و کاربـر‪ ،‬کنتـرل جریـان‬ ‫مـذاب‪ ،‬کنتـرل جهـت قـوس و کنترل سـرمایش‬ ‫از قابلیت هـای کوره هـای ایـران سـاخت اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفته او‪ ،‬عـدم وجود اکسـیژن در مراحل ذوب‪،‬‬ ‫توانایـی تولیـد الیاژهای کنترل شـده‪ ،‬خارج کردن‬ ‫گازهـای محلـول در مذاب‪ ،‬تصفیه مـذاب و ذوب‬ ‫جهـت دار نیـز به وسـیله کوره هـای ذوب قـوس‬ ‫ایـران سـاخت ممکن شـده اسـت‪ .‬او خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬کـوره ذوب قوس خال مشـخصا در سـاخت‬ ‫الیـاژ پره هـای توربیـن‪ ،‬تولیـد استنلس اسـتیل‬ ‫و تولیـد الیاژهـای مسـتحکم بـه کار مـی رود‪.‬‬ ‫بسـطامی افـزود‪ :‬فراینـد ذوب قوسـی تحـت خال‬ ‫به عنوان روش ذوب سـوپرالیاژها اسـتفاده می شد‬ ‫امـا امـروزه این روش در بسـیاری از صنایع جهت‬ ‫تولیـد الیاژهـای مرغـوب که سـاختار یکنواخت و‬ ‫اسـتحکام باال موردتوجه اسـت‪ ،‬اسـتفاده می شود‪.‬‬ ‫ذوب قوسـی بـه دلیـل داشـتن قالبـی ابگـرد‪،‬‬ ‫سـاختار انجمـادی جهـت داری ایجـاد می کنـد و‬ ‫عامـل قوس باعـث شکسـت حرارتـی اخال های‬ ‫اکسـیدی و نیتریدی موجود در نمونه شـده و انها‬ ‫را بـه طـور یکنواخـت پخـش می کند‪ .‬ایـن مدیر‬ ‫حـوزه دانش بنیـان بـا اشـاره بـه ایـن کـه موانـع‬ ‫صـادرات‪ ،‬بزرگ ترین مشـکل امروز شـرکت های‬ ‫دانش بنیان اسـت‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬ظرفیـت صادرات‬ ‫کوره هـای ایـران سـاخت وجـود دارد و مشـتریان‬ ‫نیـز بـه واسـط صرفـه اقتصـادی به سـمت خرید‬ ‫کوره هـای ایـران سـاخت می اینـد زیـرا نمونـه‬ ‫ایرانـی یک پنجـم نمونـه خارجـی قیمـت دارد اما‬ ‫موانـع صادرات و خدمات پـس از فروش در خارج‬ ‫از کشـور‪ ،‬ایـن مسـیر را دشـوار کرده اسـت‪.‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫جعبهسیاه‬ ‫خالص سازیالیاژها‬ ‫را کوره ایرانی سرعت‬ ‫بخشید‬ ‫عکس‪ :‬محمدامین قاصد‬ ‫گروه چهلستون‪ :‬معماری با سایر هنرهای ایرانی‪ ،‬تارهای‬ ‫به هم تنیده یکپارچه ای است که از یکدیگر تاثیر پذیرفته اند‪.‬‬ ‫بناهای ایرانی مانند مســجد‪ ،‬مناره‪ ،‬خانه‪ ،‬بــاغ‪ ،‬پل‪ ،‬قلعه‪،‬‬ ‫اب انبارها و‪ ...‬هرکدام به نو ِع خاصی متناســب با تنوع اقلیم‬ ‫اب وهوایی ســاخته شده اند‪ .‬بر اساس برخی از منابع قدمت‬ ‫معماری ســنتی ایرانی به حدود هزاره هفتم پیش از میالد‬ ‫بازمی گردد‪ .‬این شــیوه قدیمی در طراحی و ســاخت ابنیه‬ ‫مختلف طی گذشت سال های متمادی دست خوش تغییرات‬ ‫بســیاری شده و سرانجام به شــکل کنونی نمود پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬ویژگی های معماری ایرانی‪ ،‬این هنر اصیل را از سایر‬ ‫هنرهای دیگر متمایز می کند که از مهم ترین انها می توان به‬ ‫ویژگی هایی چون داشتن محاسبات دقیق و کاربردی قبل از‬ ‫ســاخت و به هنگام طراحی‪ ،‬اهمیت ویژه در رعایت اصولی‬ ‫فنی و حرفه ای در کار‪ ،‬ساخت ایوان ها و ستون های مقاوم‪،‬‬ ‫عطف به درون و رواق هایی بســیار زیبا اشاره کرد‪ .‬این نوع‬ ‫معمــاری در عین ســادگی دارای پیچیدگی و ظرافت های‬ ‫بیشــماری اســت که با اندکی دقت می توان این ظرایف را‬ ‫در نوع طراحی و ســاخت بناهای ایرانی دید‪ .‬این فرم های‬ ‫زیبــای به کاررفته در نوع گچ بری هــای ایوان ها‪ ،‬طاقچه ها‬ ‫و مقرنس هــای زیبا همگی خبر از رشــد و تعالی این هنر‬ ‫صنعت اصیل دارد‪ .‬به جرات می توان گفت که معماری سنتی‬ ‫ایرانی که درگذشته مرســوم بوده‪ ،‬یکی از بی نقص ترین و‬ ‫جذاب ترین معماری های جهان بوده است چرا که این سبک‬ ‫معماری درگذشــته‪ ،‬بدون وجود ابزاراالت پیشرفته و مدرن‬ ‫انجام می شــده و چنین خانه هایی باظرافت و جذاب ساخته‬ ‫می شده اســت که امروزه الهام بخش طراحان بنام معماری‬ ‫است‪ .‬معماری سنتی که درگذشته در ایران استفاده می شده‬ ‫است‪ ،‬به نوعی نشانگر فرهنگ جامعه حاکم بر ان زمان است‪.‬‬ ‫معماری هــای اصیل و قدیمی زیادی در نصف جهان وجود‬ ‫دارد که شاید در برخی از نقاط کشور نمونه ای نداشته باشد‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪1 :‬‬ ‫بحران پناهجویان در اروپا‬ ‫طرح‪:‬مهناز یزدانی‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫نمایش پرده ‪۵۵‬ساله خانه خدا در موزه سعداباد‬ ‫دوتکـه از پـرده خانـه خـدا در مـوزه پوشـاک مجموعـه‬ ‫فرهنگـی تاریخـی کاخ سـعداباد نگـه داری می شـود‪.‬‬ ‫یـک قطعـه از پـرده خانـه خـدا بـه ابعـاد ‪ ۲۸۵‬در ‪۹۲‬‬ ‫س‬ ‫سـانتی متر اسـت که به ایه شـریفه ‪ ۱۹۸‬سـوره بقره «لَْی َ‬ ‫ِن‬ ‫ـم فَـاِ َذا اَف ْ‬ ‫ـاح اَ ْن ت َْب َتغُـوا ف ْ‬ ‫َضُت ْم م ْ‬ ‫َض ًلا م ْ‬ ‫ـم ُج َن ٌ‬ ‫ِن َربِّ ُک ْ‬ ‫َعلَْی ُک ْ‬ ‫ْ‬ ‫ـروا ََّ‬ ‫ُ‬ ‫ک‬ ‫ذ‬ ‫َا‬ ‫ف‬ ‫َـات‬ ‫َع َرف‬ ‫ـع ِر الْ َح َرا ِم ‪ /‬بر شـما گناهی‬ ‫ٍ‬ ‫الل ِع ْن َـد الْ َم ْش َ‬ ‫ُ‬ ‫نیسـت که [در ایام حـج]از پروردگارتان [به وسـیله تجارت و‬ ‫دادوسـتد] فضـل و روزی و منافع مـادی بطلبید؛ و هنگامی‬ ‫کـه از عرفـات کـوچ کردیـد‪ ،‬خـدا را در مشـعرالحرام یـاد‬ ‫کنیـد»‪ ،‬مزیـن شـده در معـرض نمایـش عمومـی اسـت‪.‬‬ ‫قطعـه دیگـر هـم بـه ابعـاد ‪ ۲۷۰‬در ‪ ۹۰‬سـانتی متر‪ ،‬مزیـن‬ ‫بـه ایـه ‪ ۹۶‬سـوره ال عمران اسـت که روی ان سـال تولید‬ ‫پـرده (‪ ۱۳۸۷‬هجـری) نقـش بسـته اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬ایـن‬ ‫پرده هـا ‪ ۵۵‬سـال قدمـت دارنـد‪ .‬ایـات طالنویـس هسـتند‬ ‫و حاشـیه ان هـا‪ ،‬بـا نقـره تزئین شـده اسـت‪ .‬هـر دو قطعه‬ ‫از پـرده خانـه خـدا در سـال ‪ ۱۳۴۶‬بـه ایـران اهـدا شـده و‬ ‫بـه عنـوان مقدس تریـن اثار تاریخـی مجموعـه فرهنگی‪-‬‬ ‫تاریخـی در مـوزه پوشـاک و در شـرایط ویـژه نگهـداری‬ ‫می شـود‪ .‬پـرده خانـه خدا (کسـوه الکعبـه) هر سـاله در نهم‬ ‫ذی الحجـه شـب عرفـه‪ ،‬کـه حاجیـان در صحـرای عرفات‬ ‫حضـور دارنـد و مسـجدالحرام خلـوت اسـت ‪ -‬تعویـض‬ ‫می شـود کـه البتـه امسـال به طـور اسـتثنا‪ ،‬به روز نخسـت‬ ‫مـاه محرم (هم زمـان با سـال جدید قمـری ‪ )۱۴۴۴‬موکول‬ ‫شـده اسـت‪ .‬برخـی قطعات پـرده قدیمـی پـس از تعویض‬ ‫و گذشـت یـک سـال‪ ،‬به سـران کشـور ها و اشـراف عرب‪،‬‬ ‫هدیـه یـا فروخته می شـود‪.‬‬ ‫نادیده گرفته شدن ظرفیت های گردشگری شهرستان های‬ ‫غربی و جنوبی اصفهان‬ ‫معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی اصفهان گفت‪ :‬به گردشگرانی که در ایام‬ ‫تابســتان به ویژه اعیاد قربان و غدیر خم قصد سفر به این‬ ‫اســتان را دارند توصیه می شود که از ظرفیت های اقامتی‬ ‫شهرستان های غربی و جنوبی استفاده کنند‪.‬‬ ‫حیــدر صادقــی در گفت وگو با ایرنا افــزود‪ :‬باتوجه به‬ ‫شــرایط جوی موجود و همچنین به منظور توزیع مناسب‬ ‫سفر در سطح اســتان‪ ،‬به گردشگران توصیه می شود که‬ ‫در تعطیالت تابســتانی‪ ،‬شهرستان های غربی و جنوبی را‬ ‫به عنوان مقاصد ســفر خود انتخاب کنند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫هوا و شــرایط جوی در این مناطق معتدل تر و بهتر است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬ظرفیت اسکان مناسبی در این شهرستان ها‬ ‫از جمله هتل‪ ،‬مهمان پذیــر‪ ،‬واحدهای بوم گردی و کمپ‬ ‫گردشگری پیش بینی شــده است‪ .‬صادقی ادامه داد‪ :‬عمده‬ ‫مسافرت ها در استان اصفهان به شهرهای اصفهان‪ ،‬کاشان‬ ‫و نطنز صورت می گیرد درحالی که در ســایر شهرستان ها‬ ‫نیز امکانات گردشــگری خوبی فراهم شــده است‪ .‬او با‬ ‫اشــاره به اینکه برای تعطیالت اعیاد قربان و غدیر هنوز‬ ‫ظرفیت هتل ها و اماکن اقامتی اســتان اصفهان‪ ،‬تکمیل‬ ‫نشــده و ضریب اِشــغال انها به صددرصد نرسیده است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شــرایطی که برای عید فطر و در زمینه‬ ‫تکمیــل ظرفیت هتل هــای برخی شــهرها در اصفهان‬ ‫پیــش امد برای عید قربان پیش نیامده اما این احتمال در‬ ‫روزهای اینده بســته به الگوی سفرها وجود دارد‪ .‬معاون‬ ‫گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی اصفهان با اشاره به‬ ‫برنامه ریزی های صورت گرفته برای ســفرهای تابستانی‬ ‫و تعطیالت پیشرو‪ ،‬گفت‪ :‬دســتورالعملی در این زمینه در‬ ‫کشــور و استان تهیه و ابالغ شده که در ان بر ساماندهی‬ ‫و ارتقای خدمات ســفر ویژه تابســتان سال ‪ ۱۴۰۱‬تاکید‬ ‫شــده اســت‪ .‬صادقی با بیان اینکه یکی از این اقدامات‬ ‫مربوط به شرایط اب وهوایی است‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه به شرایط‬ ‫اقلیمی خاص اســتان‪ ،‬پیش بینی های هواشناسی و اعالم‬ ‫هشدارهای زرد و نارنجی‪ ،‬اطالع رسانی الزم به مسافران‬ ‫درباره احتمال وقوع الودگی هوا و شرایط طوفانی در برخی‬ ‫محورها انجام می شــود‪ .‬او با اشــاره به اینکه در تابستان‬ ‫امســال بر برنامه ریزی برای توزیع سفر در سطح استان‪،‬‬ ‫تاکید شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نظارت بر کیفیت‪ ،‬کمیت و‬ ‫نرخ انواع خدمات مرتبط با سفر اعم از اقامتی‪ ،‬پذیرایی و‬ ‫صنوف خدمات رســان‪ ،‬برنامه ریزی اژانس های مسافرتی‬ ‫برای تورهای استان گردی و اطالع رسانی از طریق سامانه‬ ‫«مســافریار» از جمله خدمات سفر در این فصل است‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه ســامانه ‪ ۰۹۶۲۹‬برای رسیدگی به شکایات‪،‬‬ ‫پاســخگویی و اطالع رســانی به مســافران فعال است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ایســتگاه های ایمنی سفر نیز در فواصل‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۶۰‬کیلومتری جاده ها توسط اداره راهداری و نیروی‬ ‫انتظامی فعال شده اســت‪ .‬صادقی درباره افزایش مجدد‬ ‫امار کرونا توضیــح داد‪ :‬ما از دوران کرونا همواره به مردم‬ ‫توصیه کرده ایم که فاصله گذاری اجتماعی و شیوه نامه های‬ ‫بهداشــتی را به دقت رعایت کنند و برای اینکه این موارد‬ ‫بهتر تحقق پیدا کند از گردشگران می خواهیم که در قالب‬ ‫تور سفر کنند‪ .‬او با تاکید بر اینکه نظارت دقیقی بر فعالیت‬ ‫اژانس های مسافرتی و تورهای گردشگری به ویژه درباره‬ ‫رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی انجام می شود‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در این بخش بر رعایت موازین بهداشــتی در شبکه‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬اقامتگاه ها‪ ،‬پذیرایی و بازدید از اماکن و بناهای‬ ‫تاریخی نظارت می شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!