روزنامه اصفهان امروز شماره 4651 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4651

روزنامه اصفهان امروز شماره 4651

روزنامه اصفهان امروز شماره 4651

‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت‪ 16|1401‬شوال‪|18May2022|1443‬سـالهجدهم|‪8‬صفحه|شـمـاره‪2000|4351‬تومان|‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫اصفهان نخستین شهر عضو شبکه جهانی‬ ‫شهرهای پایدار در کشور‬ ‫تفاهم نامه همکاری دوجانبه در راســتای تحقق شــهر پایدار بین شهردار‬ ‫اصفهان و بنیاد جهانی انرژی به امضا رسید‪.‬‬ ‫نهاده های تولید عامل اصلی افزایش قیمت است‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫تهران‪ ،‬اصفهان و فارس‬ ‫دارندگانبیشترین‬ ‫سالن های تئاتر در ایران‬ ‫اصفهان درجایگاه نخست تولید قطعات خودروهای تجاری‬ ‫افزایش ‪ 57‬درصدی حقوق کارگران‪ ،‬افزایش ‪ ۶‬برابری قیمت حامل های انرژی از سال گذشته تاکنون‪ ،‬افزایش نرخ حمل و نقل و مواد اولیه در سال جاری‬ ‫باعث شده تا به تبع ان قیمت قطعات خودرو نیز با افزایش روبرو باشد‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تا دیر نشده باید برای‬ ‫اقتصاد کاری کرد‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان‬ ‫وزیر اموزش وپرورش در اصفهان‪:‬‬ ‫استان اصفهان در بعد‬ ‫فرهنگ و تمدن پیشتاز‬ ‫بوده است‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫با استفاده از ضایعات کشاورزی‬ ‫تولیدمحصولدانش بنیان‬ ‫دوستدارمحیط زیست‬ ‫در اصفهان‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫امید نورافکن در دوراهی ماندن‬ ‫یا کوچ به خارج‬ ‫چند روز دیگر تصمیم‬ ‫نهایی را می گیرم‬ ‫عکس‪ :‬سارا اکبری‪ /‬اصفهان امروز‬ ‫صنایع‪ ،‬به عنوان پیشران تولید در هر‬ ‫کشور محسوب می شوند‪ ،‬در حقیقت‬ ‫صنایع مختلف هستند که می توانند‬ ‫با فعالیت قدرتمند و جدی خود‪،‬‬ ‫احمدرضامنزه روند تولید در یک کشور را استمرار‬ ‫ببخشند و توسعه دهند‪.‬رونق تولید به عنوان یکی از‬ ‫اصول رشد اقتصادی می تواند وضعیت اقتصادی کشور‬ ‫را متحول کند‪ ،‬به همین دلیل رهبر انقالب نیز طی‬ ‫سالیان اخیر همواره بر «تقویت تولید داخلی» تاکید‬ ‫داشته اند و همین موضوع حجت را بر همه مسئوالن‬ ‫برای حمایت از «تولید ملی» تمام می کند‪.‬اصفهان‬ ‫به عنوان یکی از صنعتی ترین استان های کشور‪،‬‬ ‫صنایع استراتژیک و بزرگی را در دل خود جای داده‬ ‫به گونه ای که بسیاری از این صنایع مادر‪ ،‬به عنوان‬ ‫پایه های اصلی تولید در کشور شناخته می شوند‪ .‬کم‬ ‫نیستند صنایع عظیمی که در استان اصفهان فعالیت‬ ‫می کنند اما اوازه و تاثیرات انها تمامی کشور را در‬ ‫بر می گیرد‪.‬‬ ‫بی انصافی است اگر صنایع استان اصفهان که دارای‬ ‫اثاری ملی و حتی فراملی هستند و نقش موثری‬ ‫در ابعاد مختلف اقتصادی دارند‪ ،‬از حمایت های ملی‬ ‫بی بهره باشند یا سهم انها از صنایع سایر استان ها‬ ‫ادامه در صفحه ‪6‬‬ ‫کمتر باشد‪..‬‬ ‫شوک باز و بسته شدن مکرر زاینده رود‬ ‫به پل های تاریخی‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی تامین نیروی نگهبانی و حفاظت‬ ‫فیزیکی از طریق واگذاری فعالیتهای حجمی (نوبت اول)‬ ‫اول‬ ‫نوبت‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل امور اقتصادی و دارایی اســتان اصفهان در نظر دارد نسبت به تامین نیروی نگهبانی و امنیت فیزیکی‬ ‫ساختمانهای اداری متعلقه از طریق واگذاری فعالیتهای حجمی با مشخصات ذیل با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد ایران) با شماره مناقصه ‪ 2001003356000002‬اقدام نماید‪ .‬شرکت کنندگان در مناقصه می توانند‬ ‫اطالعات کامل مناقصه را از طریق سایت ‪ www.setadiran.ir‬به صورت رایگان دریافت نمایند‪ ،‬یا جهت کسب اطالعات بیشتر با اقای‬ ‫میرصانع با شماره موبایل ‪ ۰۹۱۳۳۱۵۴۵۱۳‬تماس حاصل نمایند ‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه عمومی‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫ادرس ساختمان مرکزی‬ ‫تامین نیروی نگهبانی و امنیت فیزیکی‬ ‫ساختمانهای اداری از طریق واگذاری‬ ‫فعالیتهای حجمی‬ ‫‪350/000/000‬‬ ‫(سیصد و پنجاه میلیون ریال)‬ ‫اصفهان‪ ،‬خیابان رودکی‪ ،‬اداره کل امور‬ ‫اقتصادی و دارایی استان اصفهان‬ ‫مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی‬ ‫محل تحویل پاکتهای پیشنهادی‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها‬ ‫تا ساعت ‪ 14‬روز شنبه ‪1401/03/07‬‬ ‫دبیرخانه مرکزی ساختمان اداره کل‬ ‫امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان‬ ‫ساعت ‪ 10‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪1401/03/08‬‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهــان‪ ،‬خیابان رودکی‪ ،‬اداره کل امور اقتصادی و دارائی اســتان اصفهان‪ ،‬کدپســتی ‪ 81767-63327‬تلفن‪37861517-22 :‬‬ ‫دورنگار‪ ۳۷۸61888 :‬نشانی وب سایت‪http://es.mefa.ir :‬‬ ‫اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫م الف‪1319563 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان در نظر دارد جهت طراحی‬ ‫و اماده سازی ‪ 320‬هکتار از اراضی خود در شهر اصفهان از خدمات‬ ‫مشاوره ذی صالح استفاده نماید‪ .‬واجدین شرایط می توانند از تاریخ‬ ‫چاپ اگهی به مدت یک هفته نســبت به ارسال رزومه و مدارک‬ ‫خوددرســاعت اداری از طریق شماره های ‪ 031 -36500001‬و‬ ‫فضای مجازی ‪09912349430‬اقدام نمایند‬ ‫شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان‬ ‫بی توجهی تا کی؟!‬ ‫اقای شهردار‬ ‫تازه چه خبر‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫معاون سازمان جهاد کشاورزی اصفهان‪:‬‬ ‫تب خرید مردم فروکش کرده است‬ ‫معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان اصفهان گفت‪ :‬طی چند روز گذشته مردم در‬ ‫هجم ه به بازار‪ ،‬نیازهای خود را تامین کردند و به نوعی تب‬ ‫خرید مردم فروکش کرده است‪.‬‬ ‫امید شریفی در گفت وگو با ایسنا درباره قفسه خالی از‬ ‫روغن و ماکارونی در برخی فروشگاه ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫خصوص ماکارونی هیچ مشکلی در سطح بازار نداریم و در‬ ‫بازدید روز گذشته هیئتی به همراه استاندار اصفهان از برخی‬ ‫فروشگاه ها‪ ،‬حتی ماکارونی با قیمت های قبل نیز موجود بود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مشکل امروز قفسه های خالی‬ ‫فروشگاه بیشتر در مبحث خرید اقالم توسط فروشگاه داران‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هیچ مشکلی در تامین اقالم کاالهای‬ ‫اساسی نداریم و ذخایر مطلوبی در استان وجود دارد و اجناس‬ ‫به فراوانی در فروشگاه ها موجود است‪.‬‬ ‫معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان اصفهان توضیح داد‪ :‬روز گذشته فروشگاه ها‬ ‫گالیه مند بودند که پیک مصرف کاهش پیدا کرده و مردم‬ ‫همانند قبل تمایلی به خرید ندارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طی چند روز گذشته مردم در هجمه ای به‬ ‫بازار‪ ،‬نیازهای خود را تامین کردند و به نوعی اکنون تب خرید‬ ‫مردم فروکش کرده است‪.‬شریفی درباره قفسه خالی از روغن‬ ‫فروشگاه ها‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این موضوع در جلسات اداری نیز‬ ‫مطرح شد که فروشگاه ها خرید روغن را به هر دلیل انجام‬ ‫نمی دهند که یک دلیل ان نبود نقدینگی است و دلیل دیگر‪،‬‬ ‫افزایش قیمت کاالها و عدم اطمینان از فروش کاالها است‪.‬‬ ‫همچنین برخی فروشگاه ها به دنبال برندهای خاصی هستند‪،‬‬ ‫با این وجود هیچ مشکلی در تامین ماکارونی و روغن نداریم‪.‬‬ ‫وی به کاهش قیمت مرغ اشاره کرد و گفت‪ :‬اکنون شاهد‬ ‫مازاد تولید هستیم و میزان عرضه بیشتر از تقاضای مردم است‬ ‫و هر روز شاهد شیب نزولی قیمت مرغ هستیم و به نوعی مرغ‬ ‫و تخم مرغ مازاد در بازار داریم‪.‬‬ ‫معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان اصفهان گفت‪ :‬دولت توسط شرکت پشتیبانی‬ ‫امور دام‪ ،‬مرغ و تخم مرغ اضافه را خریداری و از سوی دیگر‬ ‫سازمان تعاون روستایی شیر مازاد موجود در بازار را خریداری‬ ‫می کند تا مشکلی برای تولیدکنندگان ایجاد نشود‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تاکی؟! قسمت ‪2103‬‬ ‫کشور‬ ‫ توجهی‬ ‫کوتاه از‬ ‫بی‬ ‫اقای شهردار‪ ،‬تازه چه خبر‬ ‫دوران طبیعـی یـک بـارداری‬ ‫جهـت بـه دنیـا اوردن فرزنـدی که‬ ‫می توانـد تحولی بـرای زندگی زن و‬ ‫شـوهر باشـد و در اینـده نیز خدمات‬ ‫حسنروانشید ارزنـده ای را بـرای شـهر‪ ،‬کشـور و‬ ‫یـا جهـان بـه همراه داشـته باشـد تنهـا ‪ 9‬ماه اسـت‪.‬‬ ‫بنابرایـن می تـوان ایـن اسـتاندارد را پیرامـون مدیران‬ ‫هـم بـه کار بسـت کـه البتـه اگـر فرمول شـش ماهه‬ ‫سـنتی را در ایـن زمینـه کنـار بگذاریـم و ضرب المثل‬ ‫«ماسـتی کـه ترش اسـت از تغارش پیداسـت» را هم‬ ‫نادیـده فـرض کنیـم‪ .‬زیـرا فرجـه زمانـی در کشـور‬ ‫مـا بـرای دوران ریاسـت جمهـوری یـا مجالـس و‬ ‫شـوراهای مختلـف باب شـده تنها چهار سـال اسـت‬ ‫کـه حـاال نزدیک به هشـت مـاه یعنی یک ششـم ان‬ ‫در دولـت سـیزدهم و شـوراهای اسلامی و بالطبـع‬ ‫بـرای شـهرداران منتخـب ان ها سـپرده شـده اسـت‪.‬‬ ‫بایـد بـرای همیـن مقـدار از زمـان و سـرمایه ای کـه‬ ‫هزینـه گردیـده‪ ،‬چراغ هایـی هـم روشـن شـده باشـد‬ ‫امـا انـگار قـرار اسـت شـهروندان همچنـان صبوری‬ ‫اختیـار کـرده و منتظـر بمانـد کـه دوسـتان بتواننـد‬ ‫جایـگاه اصلی و کسـوت خـود را پیدا کنند تـا مدیران‬ ‫بهداشـت از ارتقـای سلامتی و اموزش وپـرورش از‬ ‫پیشـرفت دانش اموزان و علوم از دانشـجویان سـخن‬ ‫بگوینـد و البتـه ان هـا بیشـتر درگیر حفظ و حراسـت‬ ‫شـیوه نامه های بهداشـتی بوده انـد‪ .‬درحالی کـه‬ ‫دیگـر ارگان هـا ازجملـه شـهرداری کالن شـهر هنوز‬ ‫از شـوک های انتخاباتـی خردادمـاه گذشـته بیـرون‬ ‫نیامده انـد تـا بتواننـد جایـگاه حسـاس خـود را پیـدا‬ ‫کننـد‪ .‬زیرا تمـام ده دقیقه زمانی که در اولین سـاعات‬ ‫هفتـه یعنی صبح شـنبه ها توسـط رسـانه دیـداری در‬ ‫اختیار ان ها گذاشـته اسـت را صـرف توضیح پیرامون‬ ‫یـک مسـئله سـاده و کم اهمیـت همچـون تعریـف و‬ ‫توصیـف فرونشسـت زمیـن و یـا قطـع اتصـال یکی‬ ‫از پل هـا و ایـن اواخـر اتش سـوزی انبـاری در ورودی‬ ‫خیابـان حافـظ بـود کـه بـه همـه این هـا از قبـل در‬ ‫شـبکه های اجتماعـی به صـورت مفصـل پرداختـه‬ ‫شـده تـا تکـرار مکـررات باشـد‪ .‬درسـت همان شـبی‬ ‫کـه مدیـران خدمـات شـهری مشـغول تماشـای‬ ‫اتش نشـانان بـرای اطفای حریق انبـاری چینی و بلور‬ ‫در ورودی بـازار بـزرگ بودنـد‪ ،‬متخلفان مـاده صد در‬ ‫حریـم میراثـی گذر تلفنخانه بسـاط جشـنی مفصل را‬ ‫به منظـور افتتـاح یـک واحد تجـاری ‪ ۹‬متـری ضمن‬ ‫تجـاوز بـه حریـم گـذر کـه بـه اقـرار شـهردار قبل و‬ ‫کمیسـیون مـاده صـد متخلـف شـناخته شـده و باید‬ ‫تخریـب شـود در ایـن محـدوده برگزار و سـه سـوی‬ ‫ورود بـه ایـن محـل را نیـز مسـدود نمـوده بودنـد تـا‬ ‫میهمانـان فـراوان بتواننـد ضمـن بهره وری از نشـاط‬ ‫جشـن پذیرایـی جانانـه شـوند و قـدرت فراقانونـی را‬ ‫بـه چشـم خـود ببیننـد! اتش سـوزی ها در محـدوده‬ ‫بـازار بـزرگ و حتـی میـدان نقش جهـان طـی ایـن‬ ‫سـال ها بارها تکرار شـده و شـهرداران نیـز پس از هر‬ ‫نوبـت بـه تفسـیر و توضیـح پیرامـون ان پرداخته انـد‬ ‫تـا مدیـران میـراث و خدمـات شـهری تـوپ ایـن‬ ‫اتفاقـات سـهل انگارانه را در زمیـن یکدیگـر بیندازنـد‬ ‫امـا پـس از گذشـت چنـد روز همه چیـز بـه فراموش‬ ‫سپرده شـده کـه انـگار هیـچ اتفاقـی در شـهر نیفتاده‬ ‫اسـت‪ .‬این بـار نیز تاریخ دوبـاره تکرار شـد و در ادامه‬ ‫اتفاقـی تـازه نخواهـد افتـاد مگـر اینکـه تنهـا دو روز‬ ‫بعـد مدیریـت شـرکت واحـد اتوبوسـرانی اصفهان به‬ ‫خاطـر اینکـه تنوعی ایجـاد شـود از تریبـون تارنمای‬ ‫ایمنـا کـه متعلـق بـه همیـن ارگان اسـت بـه تکـرار‬ ‫مکرراتـی تـازه پیرامـون قصـه غصـه اتوبوسـرانی در‬ ‫شـهر پرداخت تـا بار دیگر زمـان خریده شـود‪ .‬ایجاد‪،‬‬ ‫اصالح و بازسـازی مهندسـی شـبکه خطـوط‪ ،‬معرفی‬ ‫وب سـایت و نظرسـنجی الکترونیکـی از مسـافران و‬ ‫راه انـدازی مرکـز مانیتورینـگ و به روزرسـانی نقشـه‬ ‫خطـوط اتوبوسـرانی کمبـود وسـیله نقلیـه عمومـی‬ ‫را حـل نمی کنـد و بهتـر اسـت مدیریـت شـهری و‬ ‫متولـی شـرکت واحـد بـرای یـک روز هـم که شـده‬ ‫بیـن سـاعت ‪ ۱۲‬ظهـر تـا یـک بعدازظهـر سـری به‬ ‫خطـوط میانـی شـهری کـه اتوبوس هـای ابوطیـاره‬ ‫عـازم شـهرک های حواشـی در شـمال‪ ،‬شـرق و‬ ‫غـرب قـرار دارنـد بزننـد تـا اگـر دلشـان بـه حـال‬ ‫دانـش امـوزان فشـرده در ایـن ابوقراضه ها نسـوخت‬ ‫نگـران حـال راننـدگان ان باشـند کـه چقـدر باید زیر‬ ‫بـار مسـافر و اسـترس دوام بیاورند‪ .‬اقـای مدیرعامل‬ ‫انچـه بـه ایمنـا گفته ایـد مشـکل شـورای اسلامی‬ ‫شـهر‪ ،‬شـهردار و درنهایـت شماسـت و ارتباطـی بـه‬ ‫شـهروندان ندارد بلکه نیازمند گوش شـنوای شـورای‬ ‫شـهر و شـهردار ان اسـت تا به جای جزیـره ای فکر و‬ ‫عمـل کردن‪ ،‬پاشـنه کفش هـا را باال کشـیده و راهی‬ ‫پایتخـت شـوند تـا از طریـق سـازمان شـهرداری ها‬ ‫مطالبـات مـردم را بـرای تامیـن ایاب وذهابـی راحـت‬ ‫دریافت نمایند‪ .‬شـاید دو سـال گذشـته فرصت خوبی‬ ‫بـود کـه شـوراهای پنجـم و ششـم بتواننـد ضمـن‬ ‫رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی و حـذف فرصـت‬ ‫سـوزی های مرسـوم‪ ،‬معضلات کالن شـهر را مرتفع‬ ‫و ضمـن در نظـر گرفتـن پیامدهـای کوویـد ‪ 19‬بـه‬ ‫بازسـازی و نوسـازی ها بپردازنـد همانگونـه کـه دیگر‬ ‫شـهرهای جهان بخصوص ‪ 15‬خواهرخواند ه اصفهان‬ ‫ایـن پـروژه را به نحو مطلـوب به انجام رسـانده اند‪ .‬تا‬ ‫امـروز که شـهروندان پـا از قرنطینه بیـرون می گذارند‬ ‫بـا فضاهای نـو و ارامش بخش روبرو باشـند‪ .‬مطمئن‬ ‫باشـید همانگونـه کـه شـما تقصیرهـا را بـه گـردن‬ ‫شـوراها و شـهرداران قبـل می اندازیـد در اینـده نیـز‬ ‫بایـد منتظـر بمانیـد که متولیـان بعدی منتقدان شـما‬ ‫ادامـه دارد‬ ‫باشـند‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 28‬اردیبهشت ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4351‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شوک باز و بسته شدن مکرر زاینده رود‬ ‫به پل های تاریخی‬ ‫درحالی کـه کارشناسـان تبعـات منفـی باز و بسـته شـدن‬ ‫مکـرر زاینـده رود را بـه مثابـه شـکنجه محیط زیسـت و‬ ‫اکوسیسـتم و زیان بـار بـرای پل هـای تاریخـی قلمـداد‬ ‫می کننـد‪ ،‬راهـکار جریـان حداقلی و دائمی در پایین دسـت‬ ‫ایـن رودخانـه از سـوی تعـدادی از اسـتادان دانشـگاه‬ ‫پیشـنهاد و مطرح شـده اسـت‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنا‪ ،‬زاینـده رود به عنوان بزرگ تریـن رودخانه‬ ‫فلات مرکزی کشـور که نقش بسـزایی در ایجـاد تمدن‪،‬‬ ‫فرهنـگ و نشـاط اجتماعـی‪ ،‬توسـعه بخش هـای مختلف‬ ‫کشـاورزی و صنعـت و همچنیـن تامیـن اب اشـامیدنی‬ ‫حـدود پنـج میلیـون نفـر دارد در سـال های اخیـر بـا‬ ‫مشـکالت عدیـده ای مواجـه شـده اسـت و جریـان ان در‬ ‫ماه هایـی از سـال در پایین دسـت به ویـژه در محـدوده‬ ‫کالن شـهر اصفهـان و شـرق ان تـا تـاالب بین المللـی‬ ‫گاوخونـی خشـک اسـت‪ .‬در چنـد سـال اخیـر رودخانـه‬ ‫زاینـده رود بـه فواصل چندماهـه برای تامیـن اب موردنیاز‬ ‫کشـاورزان شـرق و غـرب اصفهان رهاسـازی می شـد اما‬ ‫از زمسـتان سـال گذشـته ایـن فواصـل کوتاه تـر شـد و از‬ ‫بهمـن پارسـال تاکنـون در چهار نوبـت‪ ،‬اب زاینـده رود در‬ ‫پایین دسـت جریـان یافته و بسـتر رودخانه بـه فاصله چند‬ ‫روز خشـک و سـپس دوبـاره مرطـوب شـده اسـت‪ .‬بـاز و‬ ‫بسـته شـدن های رودخانـه زاینده رود و خشـک و مرطوب‬ ‫شـدن بسـتر ان در فواصـل زمانـی غیرمنظـم و به طـور‬ ‫مکـرر بحثـی اسـت که از سـال های گذشـته‪ ،‬تعـدادی از‬ ‫کارشناسـان‪ ،‬اسـتادان دانشگاه و دوسـتداران محیط زیست‬ ‫و میـراث فرهنگـی نسـبت به ان اظهـار نگرانـی کرده اند‬ ‫و همچنـان ایـن دغدغـه از سـوی ان هـا درزمینـه مـای‬ ‫مختلـف مانند اسـیب وارد شـدن بـه محیط زیسـت و اثار‬ ‫تاریخـی مطـرح می شـود‪ .‬بـه گفتـه رضا اسلامی رئیس‬ ‫سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنـی اصفهـان‪،‬‬ ‫سـازه پل هـای تاریخـی شـهر اصفهـان بـر اسـاس اینکه‬ ‫همیشـه اب در بسـتر رودخانـه زاینـده رود جـاری باشـد‪،‬‬ ‫ساخته شـده اند نـه اینکـه شـوک به ایـن بناهـا وارد کنیم‪،‬‬ ‫مقطعی اب را بازکنیم و ببینیم‪ ،‬این باز و بسـته شـدن اب‬ ‫باعـث تنش می شـود و ایـن ترک هایی که در پـل خواجو‬ ‫یـا جویـی ایجادشـده‪ ،‬حاصـل همین تنش هاسـت‪ .‬رئیس‬ ‫مرکـز تحقیقات اب دانشـگاه ازاد اصفهان نیـز با تاکید بر‬ ‫اینکـه خشـکی زاینده رود خطر بزرگی اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بـاز و بسـته کـردن متوالـی ایـن رودخانه به سـبک فعلی‬ ‫نیـز خطـری دیگـر اسـت‪ .‬محمد کوشـا فـر افـزود‪ :‬تغییر‬ ‫ویژگی های فیزیکی‪ ،‬شـیمیایی و زیسـتی رسوبات و خاک‬ ‫منطقه‪ ،‬تغییر مدل شـوری اب وخـاک و درنتیجه اثر ان بر‬ ‫گیاهـان و جانوران‪ ،‬جابه جایی‪ ،‬سـرگردانی و کشـتن انبوه‬ ‫ابزیـان و خاکزیـان‪ ،‬افزایـش تنـش بـر پل هـای تاریخی‬ ‫زاینـده رود و افزایـش سـرعت فراینـد خطرنـاک مسـدود‬ ‫شـدن ابخوان هـا برخـی از تبعـات ایـن اقـدام اسـت‪ .‬او‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬تغییـرات سـریع رطوبتـی خسـارت هایی‬ ‫ایجـاد کند کـه برخی از ان هـا را به طور مشـهود می بینیم‬ ‫و مـواردی نیـز به مطالعات بیشـتر نیـاز دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬باز و بسته شدن مکرر زاینده رود به تنش ابی‬ ‫برای پل های تاریخی منجر می شود‬ ‫اسـتاد مرمـت بناهـا و بافتـه ای تاریخـی دانشـگاه هنـر‬ ‫اصفهـان نیـز بـه ایرنـا گفـت‪ :‬تبعـات منفـی باز و بسـته‬ ‫شـدن رودخانـه زاینده رود در چند سـال اخیـر بارها مطرح‬ ‫و بـه همـه ثابـت شـده اسـت‪ .‬بهنـام پـدرام بـا تاکیـد بر‬ ‫اینکـه بـاز و بسـته شـدن مکـرر زاینـده رود بر سـازه های‬ ‫تاریخـی مسـتقر در بسـتر ایـن رودخانـه بویـژه پل هـای‬ ‫اصفهـان تاثیـر منفی می گـذارد‪ ،‬افـزود‪ :‬بناهـای تاریخی‬ ‫مسـتقر در بسـتر رودخانه بر اثر قطع شـدن مکـرر جریان‬ ‫اب‪ ،‬دچـار تنـش ابـی یـا رطوبتـی می شـوند کـه قطعا به‬ ‫ایـن بناهـا اسـیب وارد می کنـد‪ .‬او با تاکید بـر اینکه الزم‬ ‫اسـت در زمـان حاضـر بـه راهکارهـای رفع ایـن موضوع‬ ‫به طورجـدی پرداختـه شـود‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬مطـرح کردن‬ ‫راهکارهـای موقتـی ماننـد برقـراری جریـان مصنوعـی‬ ‫اب در محـدوده پل هـای تاریخـی‪ ،‬هیـچ دردی را درمـان‬ ‫نمی کنـد زیـرا حتـی ممکـن اسـت باعث شـود کـه دیگر‬ ‫خبر‬ ‫پیگیری تخلف معلم هرندی از‬ ‫طریق مراجع قانونی‬ ‫بنا به گفته فرماندار هرند تخلف معلم هرندی که یک‬ ‫دانش اموز را تنبیه بدنی کرده بود از طریق مراجع قانونی در‬ ‫حال پیگیری است و حکم الزم دراین باره صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫روز دوشنبه فیلمی از کتک زدن یک دانش اموز توسط‬ ‫معلمی در شهرستان هرند از توابع اصفهان در شبکه های‬ ‫اجتماعی منتشر شد‪ .‬این دانش اموز پایه هشتم به دلیل‬ ‫شیطنت خاص‪ ،‬مورد تنبیه بدنی قرار می گیرد‪ .‬فرهاد‬ ‫فروزنده دراین باره به ایسنا گفت‪ :‬پس از اطالع از عمل‬ ‫خالف قانون این معلم‪ ،‬بالفاصله موضوع را پیگیری کردیم‬ ‫و از طریق اداره تخلفات اداری اموزش وپرورش موضوع در‬ ‫حال بررسی است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تنبیه بدنی این دانش اموز شدید نبوده است‪ ،‬اما‬ ‫رسانه های خارجی با بزرگنمایی موضوع قصد موج سواری‬ ‫از این تخلف را دارند‪ .‬فرماندار هرند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫معلمان به هیچ وجه اجازه تنبیه بدنی دانش اموزان را ندارند‪.‬‬ ‫رسانه های کشور در انعکاس اخبار باید مراقب سوءاستفاده‬ ‫رسانه های خارجی باشند‪ .‬تنبیه بدنی این دانش اموز قابل‬ ‫دفاع نیست و این تخلفات در شان اسالم نیست‪ .‬تخلف‬ ‫معلم مربوطه از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است‬ ‫و حکم الزم دراین باره صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ 4‬هزار میلیارد‬ ‫کاالی احتکاری از یک انبار‬ ‫متروکه‬ ‫جریان اب در پایین دسـت به این بهانه‪ ،‬رهاسـازی نشـود‪.‬‬ ‫این اسـتاد دانشـگاه ادامـه داد‪ :‬برقراری جریـان حداقلی و‬ ‫دائمی اب در بسـتر رودخانه حتی در شـرایط خشک سـالی‬ ‫اگـر با مباحـث فنی و مهندسـی امکان پذیر باشـد بهترین‬ ‫راهـکار و پاسـخ برای برطـرف کردن دغدغه هـای موجود‬ ‫اسـت‪ .‬پـدرام همچنین با تاکید بـر اینکه راه چـاره جریان‬ ‫دائمـی زاینـده رود‪ ،‬بـاز کـردن رودخانـه بـرای بخـش‬ ‫کشـاورزی نیسـت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در زمـان حاضر اب برای‬ ‫مباحـث کشـاورزی رهاسـازی می شـود درحالی کـه ایـن‬ ‫روش نادرسـت اسـت و بایـد حداقل جریـان دائمی اب در‬ ‫پایین دسـت رودخانـه جریان داشـته باشـد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬امکان برقراری جریــان دائمی و حداقلی ‪۲‬‬ ‫مترمکعب بر ثانیه اب در اصفهان وجود دارد‬ ‫درحالی کـه برخـی از کارشناسـان و اسـتادان دانشـگاه‪،‬‬ ‫برقـراری جریـان دائمـی و حداقلـی اب در پایین دسـت‬ ‫زاینـده رود را یکـی از راهکارهـای اساسـی به منظـور‬ ‫جلوگیـری از تبعـات منفی باز و بسته شـده رودخانه عنوان‬ ‫کردنـد یکـی از اسـتادان گـروه محیط زیسـت دانشـکده‬ ‫مهندسـی منابـع طبیعـی دانشـگاه صنعتـی اصفهـان بـه‬ ‫تحقیقـی در ایـن زمینـه اشـاره و تاکیـد کرد کـه پژوهش‬ ‫انجام شـده نشـان می دهـد می تـوان جریـان حداقلـی اب‬ ‫بـه میـزان ‪ ۲‬مترمکعـب بـر ثانیـه در بسـتر زاینـده رود را‬ ‫حتـی در شـرایط خشک سـالی شـدید برقرار کـرد‪ .‬محمد‬ ‫نعمتـی اظهار داشـت‪ :‬جمعی از اسـتادان دانشـگاه صنعتی‬ ‫اصفهـان در سـال های گذشـته در تحقیقـی بـه تعییـن‬ ‫حداقـل میـزان حقابـه زاینـده رود و تـاالب گاوخونـی‬ ‫پرداختنـد کـه نتایـج ان در سـال ‪ ۹۶‬ارائـه و ایـن نکتـه‬ ‫مطـرح شـد کـه جریـان دائمـی در بسـتر زاینـده رود در‬ ‫پایین دسـت و پـس از سـد «چـم اسـمان» تـا تـاالب‬ ‫گاوخونـی در شـرق اصفهـان می تواند حداقل بـه میزان ‪۲‬‬ ‫مترمکعـب بـر ثانیـه برقرار باشـد‪.‬‬ ‫او بابیـان اینکـه در ایـن تحقیق‪ ،‬حوضـه ابریـز زاینده رود‬ ‫بـه هفـت بـازه مکانـی تقسـیم بندی شـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در‬ ‫سـال های اخیـر بسـتر زاینـده رود از بـازه پنجـم بـه بعـد‬ ‫بـا خشـکی های مقطعـی مواجـه بـود و جریـان اب در ان‬ ‫بـاز و بسـته می شـد کـه بـازه پنجـم محدوده کالن شـهر‬ ‫اصفهـان‪ ،‬بـازه ششـم ورزنـه و شـرق اصفهـان و بـازه‬ ‫هفتـم تـاالب گاوخونـی را شـامل می شـود‪ .‬ایـن اسـتاد‬ ‫دانشـگاه بـا اشـاره بـه اینکـه در تحقیـق مذکـور چنـد‬ ‫راهـکار برای برقـراری جریـان حداقلی در بسـتر رودخانه‬ ‫از بـازه پنجـم بـه بعـد پیشـنهاد شـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬بـر‬ ‫اسـاس ایـن تحقیـق حتـی در شـرایط خشک سـالی‬ ‫شـدید می تـوان حداقـل ‪ ۷۰‬میلیـون مترمکعـب اب در‬ ‫سـال در ایـن محـدوده جـاری کـرد‪ .‬نعمتی بابیـان اینکه‬ ‫جریـان دائمـی اب در پایین دسـت رودخانـه درزمانـی‬ ‫کـه اب بـرای مصـارف کشـاورزی رهاسـازی نمی شـود‬ ‫می توانـد بـا حداقـل ‪ ۲‬مترمکعـب بـر ثانیـه برقرار باشـد‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬ایـن میـزان در فصـول پرابـی می تواند‬ ‫بـه ‪ ۱۰‬مترمکعـب هـم برسـد‪ .‬او توضیـح داد‪ :‬بـر اسـاس‬ ‫ایـن تحقیـق‪ ،‬اگـر حوضـه ابریـز زاینـده رود در شـرایط‬ ‫خشک سـالی شـدید باشـد و تـراز ابـی سـد زاینـده رود در‬ ‫پاییـز بـه ‪ ۳۰۰‬تـا ‪ ۵۰۰‬میلیـون مترمکعب برسـد می توان‬ ‫جریـان دائمـی حداقـل ‪ ۲‬مترمکعب بر ثانیه را از سـد چم‬ ‫اسـمان تـا تـاالب گاوخونی حفظ کـرد به شـرط انکه تراز‬ ‫ابـی هیـچ سـدی در مسـیر جریـان‪ ،‬بـاال نیایـد‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکـه سـدهایی ماننـد نوابـاد و ابشـار تـراز ابـی را بـاال‬ ‫می برنـد و درنتیجـه اب بیشـتر بـه الیه هـای زیرزمینـی‬ ‫نفـوذ می کند‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬اگر در زمان جریـان حداقلی اب‪،‬‬ ‫ایـن کار انجام شـود مانـع از نفوذ زیاد اب بـه عمق زمین‬ ‫شـده و باعث می شـود رودخانه جریان داشـته باشـد و این‬ ‫میـزان حداقلـی جلوی فرونشسـت زمین را هـم می گیرد‪.‬‬ ‫نعمتـی با اشـاره بـه اینکـه در صـورت رهاسـازی حداقل‬ ‫‪ ۲‬مترمکعـب اب از سـد چـم اسـمان ممکـن اسـت اب‬ ‫پـس از یـک مـاه بـه اصفهـان برسـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬اب‬ ‫ارام ارام بسـتر خـود را پیـدا می کنـد و اگـر ایـن وضعیـت‬ ‫مدیریت شـده و سـنگ چین های اضافـه برداشـته شـود‬ ‫می تـوان شـاهد جریـان دائمـی در بسـتر رودخانـه بـود‪.‬‬ ‫او بابیـان اینکـه ایـن روش و الگـو در سـال های دورهـم‬ ‫اسـتفاده می شـد امـا در زمـان حاضـر رهـا و بـه خشـکی‬ ‫رودخانـه منجـر شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬بـاز و بسـته شـدن‬ ‫مکـرر زاینـده رود باعـث شـده کـه برخـی از مسـائل‬ ‫زیسـت محیطی ان ماننـد رشـد جلبک هـای کـف بسـتر‬ ‫رودخانـه تحـت تاثیـر قـرار گیـرد درحالی کـه جلبک هـا‬ ‫نقـش الینـر ایفـا کـرده و بـه جریـان یافتـن اب کمـک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫این اسـتاد دانشـگاه که به طـور تخصصی دربـاره رودخانه‬ ‫زاینده رود فعالیت کرده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬بر اسـاس‬ ‫علـم هیدرولیـک (دانشـی کـه در مـورد مایعـات در حـال‬ ‫حرکـت بحـث می کنـد) اگـر زمیـن خشـک بمانـد ترک‬ ‫زیـادی در ان ایجـاد می شـود و سـپس اگـر جریـان اب‬ ‫دوبـاره در ان برقـرار شـود میـزان اب بیشـتری نفـوذ‬ ‫می کنـد و جریـان کمتری خواهد داشـت‪ .‬نعمتی با اشـاره‬ ‫بـه تبعـات منفـی بـاز و بسـته کـردن مکـرر زاینـده رود‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬جـدا از مباحثی مانند چگونگی نفـوذ اب باید توجه‬ ‫کـرد کـه ایـن کار‪ ،‬زیسـتگاه های بومـی در ایـن محدوده‬ ‫را بـا تهدیـد مواجـه می کنـد زیـرا زیسـتگاهی کـه بایـد‬ ‫شـکل بگیـرد ماننـد تخم ریـزی ماهـی از بیـن مـی رود و‬ ‫فقـط گونه هـای غیربومـی کـه در تـاالب و دریچه هـای‬ ‫کنـار رودخانـه باقی مانده انـد بـا جریـان اب بعـدی غالب‬ ‫می شـوند‪ .‬او بـا تاکیـد بـر اینکـه بـاز و بسـته شـدن‬ ‫زاینـده رود بـر روی زیسـت و تولیدمثـل تاثیـر می گـذارد‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬اینکـه اب در رودخانـه حتـی به طـور‬ ‫مقطعی جریان داشـته باشـد بدون شـک بـر روی کیفیت‬ ‫اب هـای زیرزمینی اصفهان تاثیر مطلوب خواهد گذاشـت‬ ‫امـا ضروری اسـت کـه حق طبیعـی رودخانه زاینـده رود و‬ ‫تـاالب گاوخونـی به طـور دائم حتـی با جریـان حداقلی در‬ ‫بدتریـن شـرایط هـم تامین شـود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬زاینده رود به مدیریت دانش بنیان نیاز دارد‬ ‫رئیـس مرکـز تحقیقـات اب دانشـگاه ازاد اصفهـان نیـز‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬با توجه به شـرایط فعلی سـد زاینده رود‬ ‫و مقـدار مناسـب ذخایـر ان قـادر بودیـم به گونـه ای عمل‬ ‫کنیـم کـه اب کشـاورزی تامیـن شـود و هم زمـان تنـش‬ ‫ناشـی از بـاز و بسـته شـدن مکـرر دریچه هـای سـد و‬ ‫خشـک و مرطـوب کـردن رودخانـه و به تبـع ان تنـش‬ ‫وارده بـه منطقـه و اصفهـان بـه حداقـل برسـد و رودخانه‬ ‫شـرایط دائمـی بودنـش را حفـظ کنـد‪ .‬کوشـافر بابیـان‬ ‫اینکـه در مدیریـت حوضـه ابریز زاینـده رود همـه اجزا به‬ ‫دانش محـوری بیشـتر نیـاز دارد‪ ،‬تاکیـد کرد‪ :‬مدیـران باید‬ ‫بـا دانشـگاهیان در مقایسـه بـا انچـه اکنـون وجـود دارد‪،‬‬ ‫ارتبـاط قوی تـری داشـته باشـند‪ .‬او دربـاره بـاز و بسـته‬ ‫کـردن تک بعـدی زاینـده رود گفـت‪ :‬بـا در نظـر داشـتن‬ ‫همـه محدودیت هـا و شـرایط پیچیـده تصمیم گیـری‬ ‫بـرای زاینـده رود‪ ،‬در ایـن مـورد تفکـرات بایـد از متصدی‬ ‫(اپراتـوری) مصـرف بـه سـمت مدیریـت دانش بنیـان‬ ‫رودخانـه حرکـت کند‪ .‬رودخانـه زاینـده رود در ‪ ۲‬دهه اخیر‬ ‫از سـد چـم اسـمان در شهرسـتان لنجـان واقـع در غرب‬ ‫اسـتان تا تـاالب گاوخونـی به دفعـات خشـکانده و از مهر‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬تاکنـون نیـز‪ ،‬ایـن موضـوع تکـرار شـده اسـت‪.‬‬ ‫زاینـده رود بـه طـول افـزون بـر ‪ ۴۵۰‬کیلومتـر بزرگ ترین‬ ‫رودخانـه منطقـه مرکـزی ایـران به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫تاکید مسئوالن ارشد اصفهان بر‬ ‫پاسخگو بودن روابط عمومی ها‬ ‫اصفهان فروردین امسال‬ ‫بنـا بـه گفته مشـاور اسـتاندار و مدیر‬ ‫‪۱۶‬اصفهان‬ ‫روابـط عمومـی اسـتانداری‬ ‫روز در هوای الوده نفس‬ ‫مسـئوالن ارشـد اسـتان در دولـت‬ ‫مردمـی سـیزدهم بـر ضـرورت و کشید‬ ‫اهمیـت ُرکـن بنیـادی روابط عمومی‬ ‫یعنـی پاسـخگویی تاکیـد دارنـد‪.‬‬ ‫احمدرضـا ضیایـی بـا بیـان اینکه شـورای اطالع رسـانی‬ ‫اسـتان اصفهـان‪ ،‬وظیفـه ذاتـی و ویژگـی ُمحـرز روابـط‬ ‫عمومـی حرفـه ای را پاسـخگویی عنـوان کرده اسـت‪ ،‬به‬ ‫ایرنـا گفـت‪ :‬ایـن شـورا به طـور مکرر بـه ریاسـت معاون‬ ‫سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعی اسـتانداری تشـکیل جلسـه‬ ‫می دهـد و در ان بـر پاسـخگویی دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫بـه رسـانه ها تاکید می شـود‪ .‬مدیـر روابط عمومـی و امور‬ ‫بین الملـل اسـتانداری اصفهـان‪ ،‬تسـریع در پاسـخگویی‬ ‫را ُرکـن پایـه ای روابـط عمومی هـا دانسـت و اظهـار‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫ط عمومـی‪،‬‬ ‫داشـت‪ :‬سـازمان ها بـا تکیـه بـر دانـش روابـ ‬ ‫موجـب تنویـر و تجلـی افـکار عمومـی خواهنـد شـد‪ .‬او‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬روابـط عمومی هـا بـا بهره منـدی از سـواد‬ ‫رسـانه ای می تواننـد فرصت ها و تهدیدهای یک سـازمان‬ ‫را به موقـع تشـخیص دهنـد و انهـا را بـه فرصـت تبدیل‬ ‫کننـد‪ .‬ضیایـی بـا بیـان اینکـه افزایـش سـواد رسـانه ای‬ ‫یـک روابـط عمومـی درواقـع سـرمایه گذاری بـرای ان‬ ‫سـازمان و نهـاد اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬ضعـف سـواد رسـانه ای‬ ‫روابـط عمومی هـا باعث می شـود کـه فعالیت های بخش‬ ‫ط عمومـی اَبتـر و ناتمـام بمانـد‪ .‬او با اشـاره به اینکه‬ ‫روابـ ‬ ‫رویکردهـای اثرگذار رسـانه تـا حد زیادی مسـئولیت های‬ ‫روابـط عمومـی را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫روابـط عمومی هـا بـا درک موثـر از ظرفیـت رسـانه ها و‬ ‫ایجـاد کانال هـای ارتباطـی بـا انهـا ظرفیـت بزرگـی را‬ ‫بـرای کار خـود فراهـم می کننـد‪ .‬او تصریـح کـرد‪ :‬روابط‬ ‫عمومـی حرفـه ای و اخلاق مـدار هرگـز بـه نقـل قـول‬ ‫اخبـار و وقایـع بـدون ذکـر منبـع مبـادرت نمی کنـد زیرا‬ ‫اخبـار سـیاه و خاکسـتری‪ ،‬افتـی اسـت کـه در صـورت‬ ‫فراگیر شـدن‪ ،‬صاحبان رسـانه و متصدیـان روابط عمومی‬ ‫را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد و باعث بـروز پدیده شـایعه‬ ‫می شـود‪ .‬ضیایـی بـا اشـاره بـه گسـترش ارتباطـات و‬ ‫عرصـه روابـط عمومـی دیجیتـال‪ ،‬گفـت‪ :‬ایجـاد درگاه‬ ‫جـذاب و چندمنظـوره از طریـق فضای مجازی‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫از ابـزار جدیـد و اثرگذار برای تسـریع و تسـهیل در ارتباط‬ ‫بـا رسـانه‪ ،‬دقـت و سـرعت در پوشـش اخبـار و اشـاعه‬ ‫محتواهـای خبـری از طریـق کانـال ارتباطـی‪ ،‬مطبوعات‬ ‫و فضـای مجـازی از مهمتریـن راهبردهـای ارتباطـی در‬ ‫عرصـه روابـط عمومی دیجیتال اسـت‪ .‬او‪ ،‬فقـدان نگرش‬ ‫علمـی‪ ،‬کارشناسـی و حرفـه ای بـه ایـن رشـته‪ ،‬نداشـتن‬ ‫قانـون و سـاختار‪ ،‬عدم حمایـت الزم از سـوی برخـی‬ ‫از مدیـران‪ ،‬کمبـود نیـروی انسـانی متخصـص‪ ،‬فقـدان‬ ‫معیارهـای علمـی و تخصصـی بـرای انتصاب مدیـران و‬ ‫کارشناسـان روابـط عمومـی و نداشـتن ردیـف اعتبـاری‬ ‫بویـژه بـرای روابـط عمومی دولتـی را از عمده مشـکالت‬ ‫ایـن بخش برشـمرد‪.‬‬ ‫گروه رویداد‪ :‬جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف‬ ‫محموله بزرگ مواد اولیه روغن موتور به ارزش بیش از ‪4‬‬ ‫هزار میلیارد ریال از انباری متروکه در حاشیه شهر اصفهان‬ ‫طی عملیات هوشمندانه ماموران پلیس امنیت اقتصادی این‬ ‫فرماندهی خبر داد‪ .‬سردار محمدرضا هاشمی فر بیان داشت‪:‬‬ ‫در راستای طرح تشدید مبارزه با کاالهای قاچاق و احتکاری‬ ‫ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان‬ ‫اصفهان با اشرافیت و هوشمندی باالی خود مطلع شدند‬ ‫مقدار زیادی مواد اولیه روغن موتور در یک انبار متروکه‬ ‫واقع در حاشیه شهر احتکار شده که بالفاصله موضوع را در‬ ‫دستور کار خود قراردادند‪ .‬او افزود‪ :‬ماموران پس از تکمیل‬ ‫تحقیقات خود و کسب اطالعات الزم در این خصوص‬ ‫طی هماهنگی با مرجع قضائی از این انبار بازدید کردند‬ ‫که درنتیجه این عملیات ‪ 5‬میلیون و ‪ 200‬هزار لیتر مواد‬ ‫اولیه تولید روغن موتور کشف شد‪ .‬جانشین فرمانده انتظامی‬ ‫استان اصفهان ارزش محموله مکشوفه را برابر ارزیابی‬ ‫کارشناسان مربوطه بالغ بر ‪ 4‬هزار و ‪ 860‬میلیارد ریال‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬در بررسی های تخصصی صورت گرفته‬ ‫مشخص شد این مواد اولیه متعلق به یکی از شرکت های‬ ‫صنعتی است که یک سال است انها را در این انبار متروکه‬ ‫نگهداری و از ارائه به کارخانه ها و شرکت های تولید‬ ‫روغن موتور خودداری کرده است‪ .‬به گفته سردار هاشمی‬ ‫فر‪ ،‬ان طور که کارشناسان اعالم کردند هزینه ‪ 4‬بشکه از‬ ‫این مواد اولیه معادل پول یک خودروی ‪ 200‬میلیون تومانی‬ ‫است و این موضوع نشان می دهد که اگر این حجم از مواد‬ ‫اولیه در اختیار شرکت های تولیدی قرار می گرفت معلوم‬ ‫است که چقدر روغن موتور در کشور تولید می شد‪.‬‬ ‫نقدعلی‪ :‬محاسبه درامد‬ ‫فرزندان به حساب سرجمع‬ ‫خانواده اشتباه است‬ ‫نماینده خمینی شهر گفت که قیمت مرغ با اشباع در برخی‬ ‫از استان ها حتی از سقف اعالمی دولت هم کمتر شده است‬ ‫که این نشان می دهد سیاست اصالح نظام پرداخت یارانه‬ ‫کم کم پاسخ می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حجت االسالم محمدتقی نقدعلی‬ ‫در جلسه علنی در تذکری گفت‪ :‬به دولتمردان خداوقت‬ ‫می گویم که شبانه روز برای جلوگیری از رویه های غلط‬ ‫تالش می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخی از همکاران خبری دادند که قیمت مرغ‬ ‫با اشباع در برخی از استان ها حتی از سقف اعالمی قیمت‬ ‫دولت هم تنزل پیدا کرده است‪ ،‬این نشان می دهد سیاست‬ ‫هدفمندی کم کم و به مرور زمان پاسخ می دهد‪ .‬تقاضای‬ ‫مردم از دولت این است که برنامه مبارزه با قاچاق را با‬ ‫جدیت بیشتر ادامه دهند و از احتکارها پیشگیری کنند که‬ ‫اثرات مثبتی به جای می گذارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با تاکید بر اینکه باید‬ ‫برخی از رویه ها در دریافت یارانه اصالح شود با ارائه مثالی‬ ‫توضیح داد‪ :‬مثال درامد فرزندی با سن ‪ ۳۰‬سال در سرجمع‬ ‫درامد خانواده محاسبه می شود که این غلط است‪ .‬نباید‬ ‫درامد پسر ‪ ۳۰‬ساله ای به حساب پدر و مادرش گذاشته شود‬ ‫و به همین دلیل یارانه خانواده حذف شود‪ .‬الزم است این‬ ‫موضوع اصالح شود‪.‬‬ ‫نقدعلی مجددا تاکید کرد‪ :‬محاسبه درامد فرزندان به حساب‬ ‫سرجمع خانواده اشتباه است یا اینکه یارانه خانواری حذف‬ ‫شده به این دلیل که در مقطع کوتاهی درامد خاصی‬ ‫داشته اند‪ .‬مثال خانواده ای خانه اش را فروخته تا پول ان را‬ ‫تبدیل به احسنت کرده و در منزل به کار برد‪ ،‬اما سازمان‬ ‫هدفمندی به صرف اینکه در مقطع زمانی رقمی در حساب‬ ‫بوده‪ ،‬یارانه را قطع کرده که الزم است به سرعت این‬ ‫رویه ها اصالح شود‪.‬‬ ‫نقدعلی در پایان گفت‪ :‬با اصالح رویه در پرداخت یارانه ها‬ ‫قطعا مردم‪ ،‬دولت و مجلس و حاکمیت را همراهی می کنند‪.‬‬ ‫الزم است رئیس جمهور‪ ،‬وزرا و مجلس به سرعت این‬ ‫رویه های غلط را اصالح کنند چون در این شرایط و با‬ ‫تسریع در امور‪ ،‬یقینا مردم‪ ،‬دولت را برای انجام تصمیمات‬ ‫اساسی و پایه ای همراهی خواهد کرد‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫مدیریت شهری حامی‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫اصفهان‬ ‫رئیـس اداره ارتبـاط بـا صنایـع و شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان شـهرداری اصفهان با بیـان اینکه مدیریت‬ ‫شـهری بـرای حمایـت و توسـعه زیسـت بوم فنـاوری‬ ‫و حمایـت و تسـهیل انهـا عـزم جـدی دارد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫شـهرداری اصفهـان در حال برنامه ریزی برای اسـتفاده‬ ‫از امکانـات و فضاهـای موجـود بـرای شبکه سـازی و‬ ‫توسـعه زیسـت بوم فنـاوری اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬در مراسـمی از سـوی معاونـت‬ ‫برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری‬ ‫اصفهـان جوایـز و مدال هـای دانش امـوزان مختـرع‬ ‫اصفهانـی کـه در جشـنواره اختراعـات «‪inex۲۰۲۱‬‬ ‫هندوسـتان» رتبه هـای برتـر را کسـب کردنـد‪ ،‬اهـدا‬ ‫شـد‪ .‬مهـدی شـایق‪ ،‬رئیـس اداره ارتبـاط بـا صنایـع‬ ‫و شـرکت های دانش بنیـان معاونـت برنامه ریـزی و‬ ‫توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری اصفهـان در ایـن‬ ‫مراسـم بـا اشـاره بـه بیانـات رهبری ذیل شـعار سـال‬ ‫مبنـی بـر حمایـت از حوزه هـای نوپـا و دانش بنیـان‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬مدیریت شـهری بـرای حمایت و توسـعه‬ ‫زیسـت بوم فنـاوری و حمایـت و تسـهیل انهـا عـزم‬ ‫جـدی دارد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬شـهرداری اصفهـان در حـال‬ ‫برنامه ریـزی بـرای اسـتفاده حداکثـری از امکانـات و‬ ‫فضاهـای موجود در شـهر برای شبکه سـازی و توسـعه‬ ‫زیسـت بوم فنـاوری اسـت و در ایـن راسـتا‪ ،‬امادگـی‬ ‫دریافـت نظـرات‪ ،‬پیشـنهادات و مشـارکت نخبـگان و‬ ‫فعـاالن ایـن حـوزه را دارد‪ .‬در ایـن مراسـم محمدرضـا‬ ‫اشکبوسـی‪ ،‬مدیـر مجموعـه اکادمـی خلاق با اشـاره‬ ‫بـه فعالیت هـای اکادمـی خالق در راسـتای شناسـایی‬ ‫و پـرورش اسـتعدادهای دانش امـوزی‪ ،‬دسـتاوردهای‬ ‫موجـود را حاصـل حمایـت ارزنـده خانواده هـا‪ ،‬تالش و‬ ‫پشـتکار دانش امـوزان‪ ،‬راهنمایـی اسـاتید و منتورهـای‬ ‫اکادمـی خلاق دانسـت و اضافـه کـرد‪ :‬امیدواریـم بـا‬ ‫حمایـت دسـتگاه های اجرایـی در سـال های اتـی‬ ‫تیم هـای بیشـتری از اصفهـان بـه رتبه هـای برتـر‬ ‫ملـی و بین المللـی دسـت یابنـد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬ایـن دو‬ ‫تیـم موفـق به کسـب دیپلـم افتخـار از یـک مجموعه‬ ‫در حـوزه حمل ونقـل روسـی بـه نـام ‪ Jsc rzd‬نیـز‬ ‫شـدند‪ .‬دو تیـم نخبـه دانش امـوزی مخترع با شـرکت‬ ‫در فراینـد منتورینـگ اکادمـی خلاق‪ ،‬موفـق بـه‬ ‫ایده پـردازی و اجـرای ایده هـای فناورانه خود شـدند؛ در‬ ‫ایـن مراسـم از تیـ م دانش اموزی شـامل سـرگروه تیم‪،‬‬ ‫محمدصـدرا یراقـی و همـکاران غـزل یراقـی و فرهود‬ ‫جعفـری رتبـه اول جشـنواره اختراعات و مـدال طالی‬ ‫جشـنواره ‪ inex۲۰۲۱‬با اختراع سیسـتم ترمز هوشـمند‬ ‫قابل نصـب روی انـواع خودروهـا و دانش امـوز مختـرع‬ ‫«زهـرا عـرب» کـه با اختـراع سیسـتم دسـتیار صوتی‬ ‫هوشـمند جهـت کمک بـه نابینایـان موفق به کسـب‬ ‫رتبـه دوم و مـدال نقـره جشـنواره ‪ inex۲۰۲۱‬شـد‪ ،‬بـا‬ ‫اهـدای مـدال و جوایـز ارزنـده تقدیـر بـه عمـل امد‪.‬‬ ‫پارکینگ مشارکتی میدان‬ ‫شهدا مکانیزه می شود‬ ‫بـه گفتـه مدیـر منطقـه سـه شـهرداری اصفهـان‬ ‫پارکینـگ میـدان شـهدا در زمینـی به مسـاحت ‪۲۵۰۰‬‬ ‫مترمربـع بـا طراحـی مکانیـزه به صـورت مشـارکتی و‬ ‫هزینـه بیـش از ‪ ۲۴۰‬میلیـارد تومـان در دسـت اقـدام‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫حسـین کارگـر بـا اشـاره بـه فوایـد مشـارکت در‬ ‫پروژه های عمرانی شـهری‪ ،‬به ایمنا گفـت‪ :‬قراردادهای‬ ‫مشـارکت خصوصـی در حـال حاضر به عنـوان بهترین‬ ‫گزینه بـرای کاهش مخارج شـهرداری ها مطرح اسـت‬ ‫و تجربـه کشـورهای مختلف نشـان می دهد کـه انعقاد‬ ‫قراردادهـای باکیفیـت‪ ،‬توسـعه اقتصـادی و عمرانـی‬ ‫کشـور را تضمیـن می کنـد کـه در ایـن روش بـا توجه‬ ‫بـه تلاش بخش خصوصی بـرای بهره بـرداری هر چه‬ ‫زودتـر از پـروژه عمرانـی واگـذار شـده‪ ،‬علاوه بر توجه‬ ‫بـه کیفیت و طراحـی نواورانه پـروژه‪ ،‬بهره وری مطلوب‬ ‫عمومـی را نیـز بـه همـراه دارد‪ .‬او افـزود‪ :‬در سـال های‬ ‫گذشـته پروژه هـای همچون مجموعه ورزشـی تجاری‬ ‫خیابان اسـتانداری‪ ،‬پارکینگ سنبلستان با ظرفیت ‪۳۷۵‬‬ ‫خـودرو‪ ،‬مجتمع مسـکونی مـدرس‪ ،‬سـالن چندمنظوره‬ ‫زیرگـذر میـدان امام علـی (ع) با کاربری فروشـگاه رفاه‬ ‫و دیگـر پروژه هـا بـه صورت مشـارکتی در منطقه سـه‬ ‫اجـرا شـد کـه باعـث رضایت منـدی مشـارکت کننده و‬ ‫شـهروندان شـده اسـت‪ .‬مدیـر منطقه سـه شـهرداری‬ ‫اصفهان با اشـاره به سـاخت پارکینگ مشارکتی میدان‬ ‫شـهدا تصریـح کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه نیـاز شـهروندان به‬ ‫پارکینـگ عمومی در میدان شـهدا‪ ،‬زمینی به مسـاحت‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬مترمربـع در ضلـع جنـوب شـرقی این میـدان با‬ ‫مشـارکت بخش خصوصی بـرای احـداث پارکینگ در‬ ‫دسـت طراحی اسـت که ظرفیت ان حدود ‪ ۳۴۰‬خودرو‬ ‫پیش بینـی شـده اسـت‪ .‬او بـه اشـاره بـه پـروژه احداث‬ ‫پارکینگ مشـارکتی در نزدیکی میدان شـهدا‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در ایـن پـروژه‪ ،‬اورده شـهرداری زمیـن و هزینـه پروانه‬ ‫و اورده سـرمایه گذار بـا سـاخت و احـداث تجهیـزات‬ ‫مکانیـزه اسـت کـه کل هزینـه پـروژه بیـش از ‪۲۴۰‬‬ ‫میلیـارد تومـان در نظر گرفته شـده اسـت‪ .‬مدیر منطقه‬ ‫سـه با اشاره به سـایر پروژه های مشـارکتی خاطرنشان‬ ‫کـرد‪ :‬بـه زودی پروژه هـای مشـارکتی مناسـبی در این‬ ‫منطقـه امـاده جـذب سـرمایه گذار بخـش خصوصـی‬ ‫خواهـد شـد کـه از جملـه انهـا می تـوان بـه مجتمـع‬ ‫پارکینـگ‪ ،‬تجـاری‪ ،‬خدماتـی چهارباغ پاییـن و مجتمع‬ ‫پارکینـگ و تجـاری ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬خیابان عبدالـرزاق که در‬ ‫دسـت اقدام اسـت‪ ،‬اشـاره کرد‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 28‬اردیبهشت ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4351‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اصفهان نخستین شهر عضو شبکه جهانی‬ ‫شهرهای پایدار در کشور‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬تفاهم نامه همکاری دوجانبه در راستای تحقق‬ ‫شهر پایدار بین شهردار اصفهان و بنیاد جهانی انرژی به امضا رسید‪.‬‬ ‫نشست بین المللی شهر پایدار اصفهان با حضور جمعی از‬ ‫مدیران شهرداری اصفهان‪ ،‬اعضای شورای اسالمی شهر‪ ،‬دبیرکل‬ ‫دفتر منطقه ای بنیاد جهانی انرژی در ایران و‪ ...‬برگزار شد ‪ .‬با امضا‬ ‫اینتفاهم نامهاینکالن شهربه عنواننخستینشهرکشوردرزمینه‬ ‫«شهر پایدار هوشمند» به شبکه شهرهای پایدار جهان می پیوندد ‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پایداری و هوشمندی شــهر در دستور کار‬ ‫مدیریت شهری اصفهان‬ ‫علی قاسم زاده‪ ،‬شهردار اصفهان در این نشست بابیان اینکه‬ ‫توجه به شاخص هایی همچون پایداری و هوشمندی شهر در‬ ‫دستور کار مدیریت جدید شهری اصفهان قرار دارد گفت‪ :‬پس‬ ‫از پیگیری مذاکرات دوجانبه در خصوص توسعه شهر پایدار و‬ ‫هوشمند و تامین منافع متقابل بین بنیاد جهانی انرژی و شهرداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬در مورد راه هایی برای همکاری در جهت عملیاتی کردن‬ ‫مفاهیم شهر پایدار توافق شد که از مفاد این توافق می توان به‬ ‫جمع اوری اطالعات و داده های شهری‪ ،‬طبقه بندی‪ ،‬تجزیه وتحلیل‬ ‫داده ها مطابق با شاخص ها و معیارهای شهرهای پایدار و هوشمند‬ ‫سازمان ملل متحد‪ ،‬ارزیابی گام به گام داده های استخراج شده و تهیه‬ ‫گزارش بر اساس تجزیه وتحلیل داده ها اشاره کرد‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫در این توافق به مواردی چون تعیین پروژه های بهبود پایداری‬ ‫و هوشمند سازی شهری و ارزیابی نهایی و صدور گواهینامه‬ ‫شهرهای هوشمند پایدار سازمان ملل متحد تاکید شده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬قراردادن شهر اصفهان در پلتفرم جهانی ‪U4SSC‬‬ ‫باهدف تامین مالی و اجرای پروژه های بهبود در شبکه جهانی‪،‬‬ ‫استقرار و اجرای سیستم ساختمان پایدار بر اساس استانداردها و‬ ‫شاخص های بین المللی ‪ DGNB‬دریکی از پروژه های ساختمان‬ ‫اداری‪-‬تجاری در اصفهان به عنوان پایلوت پروژه در اکوسیستم‬ ‫شهر هوشمند پایدار از دیگر موارد تاکید شده است‪ .‬شهردار‬ ‫اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬این توافق در قالب کلیات تهیه شده است‬ ‫و به منظور اجرایی شدن مفاد توافق نامه پس از دریافت مجوزهای‬ ‫اداری و مشخص شدن جزئیات اجرا و وظایف طرف ها توافق نامه‬ ‫تکمیلی به امضا خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تعامل برای ایجاد بسترهای سرمایه گذاری‬ ‫درزمینه پایداری و هوشمندی شهری در اصفهان‬ ‫محمد نورصالحی‪ ،‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز با‬ ‫تاکید به اینکه اصفهان دارای زیرساخت های خوبی است که در‬ ‫راستای شهر پایدار و هوشمندی شهر گام برداشته افزود‪ :‬اتحادیه‬ ‫جهانی انرژی در ایران نمایندگی دارد و به ما کمک می کند تا‬ ‫تجربیاتمان در حوزه شهر پایدار و هوشمندی شهری افزایش بسیار‬ ‫حائز اهمیت است‪ .‬نورصالحی تاکید کرد‪ :‬چنانچه محققان حاضر‬ ‫در جلسه از نقاط مختلف جهان اماده سرمایه گذاری در ایران و‬ ‫اصفهان باشند‪ ،‬می توانیم به شرکت های اصفهانی که در این زمینه‬ ‫فعالیت می کنند این محققان را معرفی کنیم تا بستر مشارکت‬ ‫فراهم شود‪ .‬به گفته او اماده ایجاد بسترهایی برای سرمایه گذاری و‬ ‫مشارکت در تولیدات مرتبط با پایداری و هوشمندی شهر و یا ایجاد‬ ‫دفتر نمایندگی اتحادیه جهانی انرژی در اصفهان هستیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ارائه الیحه تشکیل صندوق توسعه انرژی های‬ ‫تجدید پذیر در اصفهان‬ ‫سید امیر سامع‪ ،‬دیگر عضو شورای اسالمی شهر اصفهان بود‬ ‫که در این جلسه حضور داشت و گفت‪ :‬اجرای پروژه های جدید‬ ‫مبتنی بر استانداردهای مدیریت مصرف انرژی شهرداری را بر‬ ‫ان داشت تا بر اساس ظرفیت های موجود نسبت به ارائه الیحه‬ ‫تشکیل صندوق توسعه انرژی های تجدید پذیر اقدام کند‪ .‬عضو‬ ‫هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد‪ :‬بدون‬ ‫شک با استفاده از ظرفیت این صندوق که ساختار مناسبی برای‬ ‫جذب اعتبارات و تجمیع ان برای اجرای پروژه های موثر است‬ ‫و مشارکت بخش خصوصی می توان به روند توسعه بهره گیری‬ ‫از انواع منابع انرژی تجدید پذیر کمک شایانی کرد‪ .‬سامع تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بر این اساس و با پیش بینی منابع درامدی از محل تولید و‬ ‫فروش نیروگاه های موجود می توان نسبت به توسعه انرژی های‬ ‫تجدید پذیر سرعت دوچندان داد‪ .‬او بابیان اینکه بودجه مناطق‬ ‫شهری جهت احداث نیروگاه خورشیدی برای سال ‪ ۱۴۰۱‬بالغ بر‬ ‫‪ ۶۰‬میلیارد ریال تعیین شده که این بخشی از اقدامات شهرداری‬ ‫در راستای انرژی پاک است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برنامه ریزی جهت‬ ‫نیل به اهداف ایجاد ساختمان های سازگار با محیط زیست با‬ ‫تصویب الیحه شهر خورشیدی‪ ،‬برگزاری رویداد محله محور شهر‬ ‫خورشیدی با مشارکت شهروندان در محالت مختلف سطح شهر‬ ‫از دیگر اقدامات مدیریت شهری محسوب می شود‪ .‬در ادامه سامع‬ ‫گفت‪ :‬جایزه ملی مدیریت انرژی از سازمان مدیریت صنعتی کشور‪،‬‬ ‫جایزه بهره وری و صرفه جویی در مصرف اب و وزارت نیرو‪ ،‬کسب‬ ‫مقام اول مدیریت انرژی در بین کالن شهرها‪ ،‬کسب رتبه دوم‬ ‫توسعه انرژی های تجدید پذیر کالن شهرهای کشور از ان جمله‬ ‫جایزه های شهرداری اصفهان درزمینهانرژی های پایدار و پاک‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پایداری شــهرها نقش مهمی در گفتمان‬ ‫پژوهش و برنامه ریزی ایفا می کند‬ ‫وحید مهدویان‪ ،‬معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان‬ ‫در این نشست بابیان اینکه پایداری شهرها نقش مهمی در‬ ‫گفتمان پژوهش و برنامه ریزی ایفا می کند گفت‪ :‬گفتمان پایداری‬ ‫به عنوان استراتژی توسعه منطقه ای و شهری گسترش یافته‬ ‫است‪ .‬مهدویان اظهار داشت‪ :‬در این نشست ابتدا به مفاهیم پایدار‬ ‫شهری‪ ،‬تجارب شهرداری اصفهان و پژوهشگران و همچنین‬ ‫تجربیات بین المللی توسط بنیاد جهانی انرژی پرداخته می شود‬ ‫و در بخش دوم تفاهم نامه میان شهرداری و بنیاد جهانی انرژی‬ ‫منعقد خواهد شد‪ .‬او افزایش کیفیت زندگی شهروندان‪ ،‬دسترسی‬ ‫به زندگی برابر به لحاظ دسترسی به خدمات و برنامه ریزی برای‬ ‫ایجاد شهرسازی مشارکتی و پایدار را از مهم ترین اهداف برگزاری‬ ‫این نشست و انعقاد این تفاهم نامه عنوان کرد و گفت‪ :‬خروجی‬ ‫این نشست و عقد این تفاهم نامه جمع اوری داده ها و مطالعات‬ ‫شهری‪ ،‬طبقه بندی‪ ،‬تجزیه وتحلیل داده های شهری مطابق با معیار‬ ‫شهرهای پایدار و هوشمند سازمان ملل و تعیین پروژه و بهبود و‬ ‫پایداری هوشمند شهری‪ ،‬استقرار و اجرای سیستم ساختمان پایدار‬ ‫بر اساس استانداردها و شاخص های بین المللی در یک نقطه از‬ ‫اصفهان به عنوان پایلوت پروژه در سیستم هوشمند پایدار را محقق‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اجرای شاخص های بین المللی برای کاهش‬ ‫میزان مصرف انرژی‬ ‫لفگانگ نیومن‪ ،‬رئیس بنیاد جهانی انرژی با حضور در اصفهان‬ ‫و شرکت در این نشست عملکرد مدیریت شهری اصفهان را نسبت‬ ‫به سال های قبل حضور خود در اصفهان مثبت ارزیابی کرد‪ .‬نیومن‬ ‫عنوان کرد‪ :‬چهل سال پیش برای اینکه چگونه می توان طبیعت‬ ‫را درزمینه اب و انرژی نجات داد کار خودم را اغاز کردیم در این‬ ‫راستا در سال دو هزار جایزه بنیاد انرژی را پایه گذاری کردیم تا به‬ ‫راهکارهایی در نقاط مختلف دنیا برای رسیدن به اهداف موردنظر‬ ‫درزمینه انرژی دست یابیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬هرسال بیش از سه هزار‬ ‫پروژه اجراشده است که درمجموع ‪ ۳۰‬هزار پروژه انجام داده ایم‬ ‫و ‪ ۱۸۰‬کشور عضو این بنیاد جهانی هستند‪ .‬رئیس بنیاد جهانی‬ ‫انرژی از طراحی گواهینامه مصرف انرژی در اروپا خبر داد و هدف‬ ‫از این حرکت را کاهش میزان مصرف انرژی دانست‪ .‬او با اشاره‬ ‫به بازسازی ساختمان ها بر اساس معیارهای بین المللی به ویژه‬ ‫ساختمان شهرداری ها اظهار امیدواری کرد‪ :‬بتوانیم یک وب سایت‬ ‫مشابه با دیگر کشورها را در ایران به زبان فارسی راه اندازی کنیم تا‬ ‫بدانیم چه چیزهایی ارزشمند است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تغییر در ساختار برای داشتن شهر پایدار و‬ ‫هوشمند‬ ‫مجید سرایداریان‪ ،‬نماینده ایران در بنیاد جهانی انرژی در این‬ ‫جلسه بابیان اینکه اصفهان در مسیر رشد عجیب قرار دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این میزان شهرنشینی و چالش های ان شهر را تهدید می کند‪ ،‬در‬ ‫این راستا سازمان ملل به دنبال این است تا شهرهای پایدار را‬ ‫برای شهرهایی که ساختار ان ها درحال توسعه است شکل دهد‬ ‫و معیار و تعریف مشخص برای ان داشته تا همه مفهوم شهر‬ ‫پایدار را دریابند‪ .‬سرایداریان با تاکید بر اینکه ‪ ۹۰‬شاخص برای‬ ‫ارزیابی شهرهای هوشمند و پایدار وجود دارد که انرژی و اب یکی‬ ‫از شاخص ها است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬زمانی اصفهان در فضای سبز‬ ‫الگو بوده و البته امروز نیز محسوب می شود‪ ،‬اما با توجه به ساختار‬ ‫سیستماتیک اب در این شهر درگذشته برخی اقدامات به اشتباه‬ ‫انجام شده است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬اتحادیه اروپا بیش از ‪ ۴۰‬سال است‬ ‫تجربه می کند تا ببیند باید به کجا برسد و یکی از دستاوردهایی که‬ ‫در این خصوص رخ داده‪ ،‬ان است که بیش از ‪ ۳۰‬میلیون ساختمان‬ ‫در کل اتحادیه اروپا وجود دارد که به خاطر بحران انرژی باید‬ ‫بازسازی شود و این کار را بنیاد جهانی انرژی انجام داده است‪.‬‬ ‫نماینده ایران در بنیاد جهانی انرژی با تاکید بر اینکه بنیاد جهانی‬ ‫انرژی در ‪ ۱۲۰‬کشور ابر پروژه اجرا می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ان ها تجربه‬ ‫کار در شهرها و کشورهایی که شبیه ایران هستند را دارند‪ ،‬نقاطی‬ ‫که ساختار و سیستم اب وهوای ان ها مثل کشور ما است‪ .‬او با‬ ‫اشاره به اینکه بر اساس مطالعات شرکت اب و فاضالب کشور‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬درصد اب توزیع شده در سیستم ما به هدر می رود‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬این هدر رفتن به دلیل خراب بودن شبکه انتقال است‬ ‫و با توجه به اینکه ما در بحران قرار داریم باید بیشتر در خصوص‬ ‫صرفه جویی کارکنیم‪ .‬او بابیان اینکه اگر قرار باشد در شهری مثل‬ ‫اصفهان اتفاقی رخ دهد و گامی در راستای شهر پایدار و هوشمند‬ ‫برداریم باید تغییر در ساختار رخ دهد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نتایج کار‬ ‫ما را ذی نفعان قضاوت می کنند که چقدر توانستیم شهر پایدار و‬ ‫هوشمندایجادکنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ضرورت گشایش دفتر توسعه پایدار شهری‬ ‫در ایران‬ ‫کریستین موبر‪ ،‬مدیر اجرایی اتحادیه شهرهای پایدار جهان‬ ‫بابیان اینکه ‪ ۱۰‬هزار شهر در دنیا توسط سازمان ملل شناسایی‬ ‫شدند که باید در راستای پایداری حرکت کنند گفت‪ :‬در اصفهان‬ ‫منابع انسانی در راستای حرکت به سوی توسعه پایدار شهری کمک‬ ‫می کند‪ ،‬به همین منظور دفتری در راستای توسعه پایدار شهری در‬ ‫ایران گشایش می یابد‪ .‬موبر تصریح کرد‪ :‬برای تحقق شاخص صفر‬ ‫خالص کار سختی که داریم‪ ،‬بنابراین درعین حال که رفاه دارید باید‬ ‫میزان خالص تولید دی اکسید کربن هم صفر باشد که برای تحقق‬ ‫این مهم نیازمند همکاری بخش های مختلف هستیم‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه زمینه برای سرمایه گذاری در شهر فراهم شده است ادامه داد‪:‬‬ ‫بر روی ف ّناوری های مختلف کارکردیم تا به سمت فرایند پایدار‬ ‫حرکت کنیم که برای ان نیازمند شبکه جهانی هستیم‪ .‬موبر تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اصفهان یکی از زیباترین شهرهای جهان است که امیدوارم‬ ‫به صورت پایدار جز شهرهای زیبا بماند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬عزم جهانی برای جلوگیری از هدر رفت اب‬ ‫الکساندر فرش‪ ،‬سفیر اب وهوای اتحادیه اروپا رسیدگی به‬ ‫موضوع اب را در شرایط فعلی ضروری دانست و گفت‪ :‬بدون‬ ‫شک هیچ جایگزینی برای اب وجود ندارد و در نقاطی از جهان‪،‬‬ ‫شهرها و کشورهایی دچار تنش ابی هستند‪ ،‬اما برخی از نقاط‬ ‫بیشتر در معرض این مشکل هستند‪ .‬فرش اظهار کرد‪ :‬اب بسیار‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫بنابهپیشنهادشهرداریطینامهشماره‪1/56‬مورخ‪1401/01/08‬وتصویبشورایمحترماسالمیشهرنوشابادبهشماره‪/82‬ش‪/‬ن‬ ‫مورخ ‪ 1401/02/04‬در نظر است نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت ‪ 210‬متر مربع با کاربری صنعتی واقع در منطقه‬ ‫صنعتی انصار‪ ،‬انتهای بلوار سرمایه (خیابان مالیات) با قیمت اولیه هر متر مربع ‪ 20/000/000‬ریال که ارزش تمامی این قطعه زمین به مساحت‬ ‫‪ 210‬متر مربع با مشخصات فوق الذکر برابر ‪ 4/200/000/000‬ریال اقدام نماید‪.‬‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫‪ -1‬پیشنهاد دهندگان باید معادل ‪ %5‬مبلغ پایه را در قالب ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی به حساب ‪ ۰۱۰۸۰۷۴۹۳۳۰۰۷‬این شهرداری‬ ‫نزد بانک ملی شعبه نوش اباد واریز و فیش واریزی خود را ضمیمه پیشنهاد نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬پیشنهاد دهندگان باید از روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/02/28‬جهت دریافت فرم مربوطه به دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -٣‬پیشنهاد دهندگان باید تا روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/03/04‬پیشنهادات خود را در دو پاکت (الف و ب) الک و مهر شده در قبال اخذ‬ ‫رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند‪.‬‬ ‫پاکت الف‪ :‬محتوی مدارک اگهی و سپرده بانکی معادل ‪ %5‬مبلغ پایه اعالم شده می باشد‪.‬‬ ‫پاکت ب‪ :‬محتوی پیشنهاد متقاضی که باید به عدد و حروف خوانا و بدون قلم خوردگی نوشته و امضا نماید‪.‬‬ ‫* پاکت (ب) داخل پاکت (الف) قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬پیشنهاد دهندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬پیشنهادات رسیده در روز پنجشنبه مورخ ‪ 1401/03/05‬در کمیسیون مربوطه که در محل شهرداری تشکیل می شود باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل و یا مبهم‪ ،‬مخدوش و بدون سپرده باشد‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬برنده مزایده می بایست مبلغ پیشنهادی که در جلسه کمیسیون به تصویب رسیده باشد را به صورت نقدی به شهرداری پرداخت تا زمین مورد‬ ‫نظر را تحویل گیرد‪ .‬در غیر اینصورت مبلغ ضمانت شده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬تحویل زمین و ضمائم مربوطه در قالب برگه واگذاری صورت خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫‪ -9‬کلیه مراحل پیگیری و هزینه صدور پروانه‪ ،‬انتقال سند و خدمات اماده سازی بعهده خریدار می باشد‪.‬‬ ‫محمد بهفرد‪ -‬سرپرست شهرداری نوش اباد‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫‪1319590‬‬ ‫مم الف‪:‬‬ ‫ارزشمند است‪ ،‬اما از ان به بدترین شکل استفاده می کنیم‪ ،‬یکی‬ ‫از مشکالتی که منجر به هدر رفت اب می شود‪ ،‬نشت اب از‬ ‫لوله های ابی است‪ ،‬حتی در شهری مثل پاریس ‪ ۳۰‬درصد اب‬ ‫به دلیل نشت اب از بین می رود‪ .‬او با انتقاد از اینکه هدر رفت اب‬ ‫مشکلی جهانی است عنوان کرد‪ :‬تحت تاثیر سیستم اب رسانی‬ ‫شهر یزد قرار گرفتم که ‪ ۲‬هزار سال پیش ساخته شده و هنوز‬ ‫هم کار می کند‪ ،‬اما امروز زیرساخت هایی را درزمینه اب رسانی‬ ‫می سازیم که بعد از ‪ ۳۰‬سال فرسوده می شود‪ .‬سفیر اب وهوای‬ ‫اتحادیه اروپا ادامه داد‪ :‬همیشه وقتی اب را انتقال می دهیم باید‬ ‫به نحوی با این موضوع رفتار کنیم که گویی داریم یک چیز بسیار‬ ‫ارزشمند را انتقال می دهیم بنابراین باید از بهترین مواد استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬او افزود‪ :‬برای انتقال اب و ساخت لوله های اب با مواد‬ ‫مختلفی تحقیق کرده ایم‪ ،‬امروز برای ساخت لوله های اب از بتن‪،‬‬ ‫اهن‪ ،‬چدن و استیل استفاده می کنند که بتن دوام زیادی ندارند و‬ ‫فوالد و چدن هم خیلی گران است و زود خورده می شود‪ ،‬ولی‬ ‫ماده ای دیگر بانام ‪( grp‬پالستیک مسلح شده با پشم شیشه)‬ ‫وجود دارد‪ .‬فِرش ادامه داد‪ :‬پروژه های مختلفی را در ایران انجام‬ ‫دادیم که قدیمی ترین پروژه مربوط به سال ‪ ۱۹۷۵‬است‪ ،‬پس‬ ‫ایران با این محصول اشنا است‪ ،‬اما ظاهرًا خیلی متداول نیست‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه پروژه های زیرساخت ابی مهمی در ایران در‬ ‫حال انجام است‪ ،‬مثل سیستم انتقال اب از خلیج فارس به یزد و‪.‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬استفاده از ‪ grp‬در اجرای عملیات بسیار راحت‬ ‫است‪ ،‬چراکه می توان به میزان ‪ ۴۰‬متر این لوله های ‪ grp‬را در‬ ‫داخل زمین قرارداد‪ ،‬بدون اینکه زمین را حفاری کنیم و لوله را قرار‬ ‫بدهیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اصفهان شهر بزرگ و تاریخی‪ ،‬مثل روم‬ ‫است و چون در روم نمی توانیم خیلی راحت سیستم ابی شهری را‬ ‫درست کنیم‪ ،‬ما راه حلی را اختراع کردیم که توانایی دارد در ‪ ۴۳‬متر‬ ‫داخل زمین‪ ،‬لوله ای به قطر دو متر را کار بگذاریم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ارائه ایده جدید برای رفع مشکل الودگی هوا‬ ‫فاطمه جمالی‪ ،‬عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان سامانه‬ ‫راهکار دلفین اسپادانا که موفق به کسب رتبه برتر در فراخوان‬ ‫دفتر اتحادیه جهانی انرژی در ایران شده است‪ ،‬در این نشست‬ ‫گفت‪ :‬طرحی جدید برای رفع مشکل الودگی هوا ارائه کردیم‬ ‫که یک تحول دیجیتال درزمینه حمل ونقل محسوب می شود‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه طرحی برای بنیاد جهانی انرژی حدود چهار ماه‬ ‫پیش ارسال شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این طرح ارائه شده بیشتر در رابطه‬ ‫با مشکل الودگی هوا در شهر اصفهان و دیگر شهرهای ایران‬ ‫است چراکه این معضل همه مردم کشور است‪ .‬عضو هیئت مدیره‬ ‫شرکت دانش بنیان سامانه راهکار دلفین اسپادانا تصریح کرد‪ :‬ایده‬ ‫ما در ناوگان های داخلی و خارجی در حال اجرا است‪ ،‬در حقیقت‬ ‫این مهم یک تحول دیجیتال درزمینه حمل ونقل محسوب‬ ‫می شود که در کشور سنگاپور اجراشده است و توانسته در بحث‬ ‫کنترل الودگی هوا کمک شایانی کند‪ .‬او افزود‪ :‬البته پیش ازاین در‬ ‫شهرداری اصفهان چند پروژه اجراشده است‪ ،‬اما این پروژه امروز‬ ‫ملی است‪ ،‬به نحوی که این وسایل طراحی شده روی همه خودروها‬ ‫نصب می شود و درزمینه میزان سوخت و الودگی هوا سنجش هایی‬ ‫را ارائه می کند‪ .‬جمالی خاطرنشان کرد‪ :‬تمام تالش ما این است که‬ ‫بتوانیم قدم هرچند کوچک برای رفع مشکالت و معضالت اول‬ ‫شهر اصفهان و سپس کشورمان برداریم و کمک زیادی درزمینه‬ ‫الودگی هوا بکنیم‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫اقدامات مدیریت شهری‬ ‫کاشان کافی نبوده است‬ ‫معضــل ترافیــک مدت هــا اســت گریبان گیــر‬ ‫شــهرهای ایــران شــده و مدیــران را بــر ان داشــته تــا‬ ‫برنامه هــای کوتاه مــدت و بلندمدتــی را بــرای مدیریــت‬ ‫ترافیــک شــهر اجرایــی کننــد؛ بااین وجــود هنــوز هــم‬ ‫شــهرهای کشــور از ایــن معضــل رنــج می بــرد‪ .‬ترافیک‬ ‫در شــهر کاشــان به عنــوان دومیــن شــهر پرجمعیــت‬ ‫اســتان‪ ،‬معضــل جــدی بــرای شــهروندان و مســئوالن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایمنــا‪ ،‬بــا اغــاز شهرســازی مــدرن‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۰۰‬رفته رفتــه واردات ماشــین بــه ایــران‬ ‫افزایــش پیــدا کــرد و در ســال ‪ ۱۳۲۶‬نخســتین کارخانه‬ ‫اتومبیل ســازی در ایــران تولیــدات خــود را روانــه بــازار‬ ‫کــرد‪ .‬همــان ســال ها بــود کــه بــرای کاهــش عــوارض‬ ‫خودروهــا قوانیــن و مقــررات مختلفــی وضــع شــد‪ ،‬بــه‬ ‫نحــوی کــه ‪ ۸۷‬ســال پیــش یعنــی در ابــان مــاه ســال‬ ‫‪ ۱۲۹۸‬بــه دنبــال وقــوع دو حادثــه تصــادف در تهــران‬ ‫کمیســیونی در وزارت کشــور اولیــن نظام نامــه یــا‬ ‫ائین نامــه رانندگــی را تدویــن کــرد‪ .‬بــا گذشــت یــک‬ ‫ســده از ورود خــودرو بــه ایــران‪ ،‬امــروزه ایــن وســایل‬ ‫نقلیــه در خیابان هــای شــهرها جــوالن می دهنــد‬ ‫و تعــداد ان هــا بــه قــدری افزایــش پیــدا کــرده کــه‬ ‫ترافیــک خودروهــا بــه معضلــی بــرای مدیریت شــهری‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ .‬کاشــان بــا توجــه بــه نزدیکــی‬ ‫بــه پایتخــت و قــرار گرفتــن در محــور مواصالتــی‬ ‫و ترانزیتــی‪ ،‬شــلوغی و ازدحــام زیــادی را در حــوزه‬ ‫ترافیکــی شــاهد اســت و چنانچــه مســئوالن مربوطــه‬ ‫چاره اندیشــی نکننــد‪ ،‬ایــن شــهر گره هــای ترافیکــی‬ ‫غیرقابل تحملــی را در اینــده شــاهد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مهــدی مرادی غفــار‪ ،‬کارشــناس ترافیــک‬ ‫درخصــوص عوامــل موثــر بــر کاهــش ترافیــک‬ ‫شــهری‪ ،‬می گویــد‪ :‬کاهــش ترافیــک شــهری بــه‬ ‫چندیــن عامــل بســتگی دارد؛ در وهلــه نخســت توســعه‬ ‫رینگ هــای شــهر می توانــد ترافیــک را از مراکــز‬ ‫شــهری بــه بیــرون منتقــل کنــد‪ .‬او پایــش تصویــری‬ ‫و نصــب دوربین هــای کنتــرل ســرعت و تخلــف را‬ ‫در کاهــش ترافیــک موثــر می دانــد و می افزایــد‪:‬‬ ‫توســعه حمل ونقــل عمومــی‪ ،‬کاهــش فاصلــه زمانــی‬ ‫و دسترســی اســان‪ ،‬توســعه فرهنــگ ترافیــک و‬ ‫فرهنگ ســازی شــهروندان نیــز می توانــد در کاهــش‬ ‫معضــل ترافیــک موثــر باشــد‪ .‬ایــن کارشــناس ترافیک‬ ‫شــهری‪ ،‬ایجــاد پارکینگ هــای عمومــی در اماکــن‬ ‫تاریخــی و توســعه فرهنــگ دوچرخه ســواری در‬ ‫بافــت قدیــم شــهر را یکــی دیگــر از عوامــل کاهــش‬ ‫ترافیــک می دانــد و تصریــح می کنــد‪ :‬مناسب ســازی‬ ‫پیاده روهــا بــرای معلــوالن و ازادســازی زمیــن بــه‬ ‫منظــور ســاخت تقاطع هــای غیرهمســطح و همســطح‪،‬‬ ‫اتصــال کندروهــا‪ ،‬نصــب عالئــم و تابلوهــای شــهری و‬ ‫استانداردســازی روشــنایی از دیگــر برنامه هایــی اســت‬ ‫کــه اجــرای انهــا ترافیــک شــهری را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫مرادی غفــار‪ ،‬تغییــر کاربــری زمین هــای مرکــز شــهر‬ ‫را یکــی از عوامــل مهــم ایجــاد گره هــای ترافیکــی‬ ‫عنــوان می کنــد و ادامــه می دهــد‪ :‬تجاری ســازی های‬ ‫منــازل مســکونی بــر ازدحــام مراکــز شــهری‬ ‫می افزایــد؛ بنابرایــن ایجــاد شــهرک های خدماتــی‬ ‫ازجملــه شــهرک های ســامت و خریــد جهــت‬ ‫خدمات رســانی بــه همشــهریان در حاشــیه شــهرها‬ ‫ترافیــک را از مرکــز بــه حاشــیه شــهر منتقــل می کنــد‪.‬‬ ‫او درخصــوص وضعیــت ترافیکــی شــهر کاشــان‪،‬‬ ‫اظهــار می کنــد‪ :‬مدیریــت شــهری کاشــان بــرای‬ ‫کاهــش ترافیــک شــهر‪ ،‬اقدامــات زیــادی انجــام داده‬ ‫ولــی کافــی نیســت‪ .‬ایــن کارشــناس ترافیــک شــهری‬ ‫می گویــد‪ :‬کاشــان بــه دلیــل نزدیکــی بــه پایتخــت و‬ ‫صنعتــی بــودن‪ ،‬ویژگی هــای منحصربه فــردی دارد‪،‬‬ ‫قطــب گالب و فــرش کشــور اســت و دانشــگاه های‬ ‫متعــدد و شــاخصی در ایــن شــهر وجــود دارد؛ از ایـن رو‬ ‫کاشــان نیازمنــد توجــه و برنامه ریــزی ویــژه اســت‪.‬‬ ‫مرادی غفــار تاکیــد می کنــد‪ :‬منابــع و اعتبــارات ایــن‬ ‫شــهر در حــد ویژگی هــای شــاخص منطقــه نیســت و‬ ‫نیاز اســت تمام مســئوالن و روســای اســتانی و شــهری‬ ‫بــا هم افزایــی و اختصــاص اعتبــار ویــژه از مشــکالت‬ ‫ترافیــک منطقــه بکاهنــد و توســعه شــهری متناســبی‬ ‫را بــرای کاشــان رقــم بزننــد‪ .‬حســن بخشــنده امنیه‪،‬‬ ‫شــهردار کاشــان از صــرف ‪ ۸۵۳‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫در حــوزه حمل ونقــل و ترافیــک شــهری از اغــاز دوره‬ ‫جدیــد مدیریــت شــهری تــا پایــان فروردین مــاه خبــر‬ ‫می دهــد و اظهــار می کنــد‪ :‬کریــدور غیرهمســطح‬ ‫تقاطــع بلــوار معمار_قطــب راونــدی تــا میــدان شــهید‬ ‫منتظــری‪ ،‬مهم تریــن عرصــه ای بــود کــه توجــه‬ ‫مدیریــت شــهری در بخــش حمل ونقــل و ترافیــک‬ ‫را بــه خــود اختصــاص داد‪ .‬او بــه تجهیــز‪ ،‬بهســازی و‬ ‫تکمیــل پــارک ترافیــک اشــاره می کنــد و می افزایــد‪:‬‬ ‫راه انــدازی و تجهیــز مرکــز پایــش تصویــر و کنتــرل‬ ‫ترافیــک و نصــب دوربین هــای ترافیکــی اقــدام‬ ‫موثــر دیگــری بــرای مدیریــت ترافیــک شــهری بــوده‬ ‫اســت کــه در ایــن دوره انجــام شــد‪ .‬شــهردار کاشــان‬ ‫خاطرنشــان می کنــد‪ :‬بــه منظــور تهیــه‪ ،‬نصــب و‬ ‫اصــاح تجهیــزات و عالئــم ترافیکــی و تابلوهــای‬ ‫انتظامــی حــدود ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال هزینــه صــرف شــده‬ ‫اســت‪ .‬تهیــه‪ ،‬نصــب و اصــاح تجهیــزات ترافیکــی‪،‬‬ ‫نــرده‪ ،‬گاردریــل و ســرعت کاه در دوره جدیــد مدیریــت‬ ‫شــهری انجــام شــد‪ .‬بخشــنده امنیه تاکیــد می کنــد‪:‬‬ ‫خط کشــی معابــر شــامل خط کشــی ســرد‪ ،‬دوجزئــی‪،‬‬ ‫گــرم و اســتروژن در هفــت مــاه گذشــته در نقــاط متعدد‬ ‫کاشــان بــه منظــور ایمن ســازی شــریان های شــهر‬ ‫اجــرا شــده اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫اصفهان‬ ‫کوتاهازازکشور‬ ‫کوتاه‬ ‫باورهای نامعقول درباره شادی‬ ‫ان را کاهش می دهد‬ ‫محققـان به تازگـی مطالعات خود را درباره شـادی بسـط‬ ‫داده و بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه وجـود باورهـای‬ ‫اشـتباه در خصـوص شـادی در میـان مـردم‪ ،‬بـه کاهش‬ ‫حـس ان منجـر می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬از زمـان پیدایـش بشـر تا بـه امروز‪،‬‬ ‫همـواره شـادی به عنـوان فاکتـور مهمـی در میـزان‬ ‫رفـاه مـردم شـناخته شـده و همیـن امـر‪ ،‬مدیـران را به‬ ‫زمینه سـازی بـرای شـاد نگه داشـتن سـاکنان شـهرها‬ ‫سـوق داده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن در حالی اسـت کـه به تازگی گروهـی از محققان به‬ ‫ایـن نتیجـه رسـیده اند که شـادی می توانـد اثراتی منفی‬ ‫نیـز بر زندگـی مردم به جا بگـذارد‪ .‬درواقـع‪ ،‬از بعد مثبت‪،‬‬ ‫شـادی می توانـد افـکار منفـی را از ذهن افـراد پاک کند‬ ‫و نشـاط را بـرای او به ارمغـان اورد؛ اما اگـر از بعد منفی‬ ‫بـه شـادی بیندیشـیم متوجه می شـویم که حس شـادی‬ ‫زیـاد در میـان افراد‪ ،‬از توجـه ان ها به واقعیـات می کاهد‬ ‫کـه ایـن امر بـه سـهم خـود می توانـد تبعاتـی منفی در‬ ‫پی داشـته باشد‪.‬‬ ‫محققـان بـه تازگـی و پـس از انجـام مطالعـات متعـدد‬ ‫متوجـه شـده اند کـه زمانـی کـه مـردم شـاد بـودن را به‬ ‫یـک اجبـار بـرای خـود تبدیل می کننـد‪ ،‬در اغلـب موارد‬ ‫بـا نتیجـه معکوس مواجه می شـوند و این یک باور شـاد‬ ‫غیرمنطقـی بـه حسـاب می اید‪.‬‬ ‫در ایـن وضعیـت‪ ،‬افـراد تنها به شـاد بودن فکـر می کنند‬ ‫و در نتیجـه‪ ،‬بسـیاری از جنبه هـای معقـول زندگـی را‬ ‫نادیـده می گیرند‪.‬‬ ‫به عنوان مثـال‪ ،‬ممکـن اسـت یـک فـرد بـه هنـگام‬ ‫برنامه ریـزی بـرای حضـور در یـک رویـداد فرهنگـی‬ ‫یـا موسـیقی زنـده‪ ،‬شـادترین لحظـات را بـرای خـود‬ ‫پیش بینـی کـرده باشـد یـا شـاد بـودن در ان زمـان را‬ ‫یـک اجبـار بـرای خود تصـور کرده باشـد‪ ،‬اما بـه هنگام‬ ‫حضـور در رویـداد‪ ،‬شـرایط بـه خوبـی نتوانـد او را راضی‬ ‫کنـد‪ ،‬بـا ایـن حـال فـرد در هرلحظـه حضـور‪ ،‬تظاهر به‬ ‫شـادی کند‪.‬‬ ‫در ایـن صـورت‪ ،‬اجبار شـاد بـودن او را از تصـور واقعیت‬ ‫شـرایط دور نگـه مـی دارد و در واقع‪ ،‬فـرد را در وضعیتی‬ ‫نامعقـول قـرار می دهـد که ایـن اتفاق‪ ،‬بعد منفی شـادی‬ ‫را بـه تصویـر می کشـد‪ .‬از سـوی دیگـر‪ ،‬ممکـن اسـت‬ ‫فـردی بـه هنـگام حضـور در یـک میهمانـی لحظـات‬ ‫شـادی را سـپری کند‪ ،‬امـا به طور ناگهانـی زمین بخورد‬ ‫و پـای او اسـیب ببیند‪.‬‬ ‫در ایـن وضعیـت‪ ،‬فـرد اغلـب اسـیب پـای خـود را کـه‬ ‫ممکن اسـت جـدی هم باشـد‪ ،‬نادیده می گیـرد و تنها از‬ ‫ایـن نظـر ناراحت می شـود کـه نتوانسـته اسـت ان گونه‬ ‫کـه پیـش از ایـن تصور می کـرد‪ ،‬در کنـار دیگران شـاد‬ ‫باشـد‪ .‬در اوایل سـال جاری یک نظرسـنجی انالین بین‬ ‫‪ ۱۶۶‬نفـر از افـراد بـاالی ‪ ۴۰‬سـال در میـزان موافقـت‬ ‫ان هـا با سـه وضعیت مذکور انجام شـد که نتایج نشـان‬ ‫داد‪ ،‬اغلـب افـرادی کـه با گزینـه اول یعنی «بهتر اسـت‬ ‫همیشـه و در هـر شـرایطی شـاد باشـم» موافـق بودند‪،‬‬ ‫گزینه هـای دیگـر را نیز به عنـوان باور درونـی خود تایید‬ ‫کـرده بودند‪ .‬محققـان نتیجه یافته های نظرسـنجی خود‬ ‫را این گونـه تفسـیر کردنـد کـه باورهای نامعقول شـادی‬ ‫در افـراد‪ ،‬بخشـی از یـک رویکـرد کلی ان ها نسـبت به‬ ‫شـرایط مختلـف زندگـی بـه شـمار مـی رود کـه ان ها را‬ ‫بـه دوری از رویدادهـای ناخوشـایند و تمایـل بـه وقایـع‬ ‫مطلـوب سـوق می دهد‪.‬‬ ‫از سـوی دیگـر‪ ،‬هرچـه بـاور افـراد بـه شـادی نامعقـول‬ ‫شـدت بیشـتری داشـته باشـد‪ ،‬تمایل ان ها به رویارویی‬ ‫بـا واقعیـات زندگـی کمتـر اسـت کـه ایـن امر به سـهم‬ ‫خـود می توانـد اثراتـی منفـی از خـود بـه جـا بگـذارد‪ .‬از‬ ‫سـوی دیگـر‪ ،‬افـرادی کـه تلاش می کننـد بـا اجباری‬ ‫شـادی برای خـود‪ ،‬از قرار گرفتن در شـرایط ناخوشـایند‬ ‫دوری کننـد‪ ،‬بـه هنـگام مواجهـه بـا چنیـن شـرایطی‪،‬‬ ‫اضطـراب شـدید را تجربـه می کننـد کـه می توانـد‬ ‫بـرای همیشـه ان هـا را از رویارویـی بـا واقعیـات تلـخ‬ ‫دور کنـد‪ .‬محققـان بـر ایـن بـاور هسـتند کـه هرچـه‬ ‫افـراد در رویارویـی بـا مشـکالت‪ ،‬بیشـتر بـرای فـرار از‬ ‫ان هـا بکوشـند‪ ،‬شـرایط سـخت تری را تجربـه می کنند‪.‬‬ ‫به عنوان مثـال‪ ،‬زمانـی کـه یـک فـرد در شـرایطی قـرار‬ ‫می گیـرد کـه می توانـد باعـث ناراحتـی او شـود‪ ،‬اگـر به‬ ‫جـای تلاش بـرای رویارویی با ان‪ ،‬سـعی کند مشـکل‬ ‫خـود را نادیـده بگیـرد و شـاد باشـد‪ ،‬انـگاه توانایـی حل‬ ‫معقـول مشـکل را نخواهـد داشـت و چه بسـا بـا تبعـات‬ ‫منفـی زیـاد ان در اینده مواجه شـود‪ .‬در چنین شـرایطی‬ ‫حـس شـادی نامعقـول بـر فـرد غلبـه می کند کـه برای‬ ‫تبدیـل ان بـه شـادی معقـول بایـد‪ ،‬بـه این نکتـه توجه‬ ‫کنـد کـه شـادی تنهـا جنبـه مهم زندگـی نیسـت‪ ،‬بلکه‬ ‫واقعیـت را بایـد ان گونه که هسـت پذیرفت تا به شـادی‬ ‫نهایـی دسـت یافت‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 28‬اردیبهشت ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4351‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫وزیر اموزش وپرورش در اصفهان‪:‬‬ ‫استان اصفهان در بعد فرهنگ و تمدن پیشتاز بوده است‬ ‫گـروه جامعـه| وزیـر اموزش وپـرورش در سـفر بـه‬ ‫اصفهـان و در اییـن افتتـاح طـرح اسـتعدادیابی و هدایـت‬ ‫ورزشـی دانش امـوزان پایه سـوم ابتدایی اسـتان اظهار کرد‪:‬‬ ‫ورزش عامـل اصلـی پیشـگیری از اسـیب های اجتماعـی و‬ ‫سلامت روح و جسـم دانـش امـوزان اسـت‪.‬‬ ‫یوسـف نـوری‪ ،‬در اییـن افتتـاح طـرح اسـتعدادیابی و‬ ‫هدایـت ورزشـی دانش امـوزان پایـه سـوم ابتدایـی اسـتان‬ ‫اصفهـان اظهـار کـرد‪ :‬اسـتان زرخیـز اصفهـان در بعـد‬ ‫فرهنـگ‪ ،‬تمـدن‪ ،‬ایثـار‪ ،‬شـهادت‪ ،‬علـم و اخلاق همـواره‬ ‫پیشـتاز بـوده و امیدواریم همـواره اولین ها از این اسـتان رقم‬ ‫بخـورد‪ .‬او خواسـتار همراهـی همـه بخش ها بـرای پرورش‬ ‫اینده سـازان کشـور شـد و افـزود‪ :‬رهبـر معظـم انقلاب در‬ ‫هفتـه گذشـته بـه نقـش اموزش وپـرورش در تمدن سـازی‬ ‫اشـاره ویـژه داشـتند‪ ،‬ایـن موضوع مبتنـی بر دو وجه اسـت‪،‬‬ ‫نخسـتی وجه شـرعی کـه انتخاب برخـی پیامبـران به دلیل‬ ‫قـدرت جسـمانی انهـا بـوده اسـت و در روایـات نیـز امـده‬ ‫کـه بـرای رانـدن دشـمن بایـد همـواره امـاده باشـید و این‬ ‫کار نیـاز بـه تـوان جسـمی دارد‪ .‬وزیـر اموزش وپـرورش بـا‬ ‫اشـاره بـه توصیه برخی علما بـه واجب بـودن ورزش‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برخـی مراجـع مقدمـه واجـب را واجب دانسـتند مثـل رابطه‬ ‫وضـو و نمـاز برای انجـام کاری باید ورزش واجب می شـود‪.‬‬ ‫همچنیـن رهبـر معظم انقلاب موضـوع تحصیـل‪ ،‬تهذیب‬ ‫و ورزش را مطـرح می کننـد کـه تهذیـب بـه معنـای امـاده‬ ‫شـدن بـرای دریافـت ایمـان اسـت و نیاز به داشـتن جسـم‬ ‫قـوی و قـوت علمـی دارد‪ .‬او بـا اشـاره بـه معرفـی یکـی از‬ ‫مفاخـر اسـتان بـه نـام مرحوم سـعید کاظمـی اشـتیانی پدر‬ ‫سـلول های بنیادیـن ایـران و پرفسـور نصـر اصفهانـی بـه‬ ‫عنوان شـخصیت های برجسـته علمی‪ ،‬گفت‪ :‬داشـتن جسـم‬ ‫قـوی نـام انسـان را ترفیـع و در قلـه قـرار می دهـد‪ ،‬دومین‬ ‫مبنـای توجـه بـه تربیت بدنـی و ورزش در اموزش وپرورش‪،‬‬ ‫قانـون اسـت کـه سـند تحـول بنیادیـن در اموزش وپرورش‬ ‫بـه عنوان قانون اساسـی مبنـا قرار می دهد‪ .‬نوری اصل سـه‬ ‫سـند تحول بنیادیـن را دربـاره بخش تربیت بدنی دانسـت و‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در ایـن اصـل تاکیـد شـده اسـت کـه بخش‬ ‫تربیت بدنـی بایـد زمینه را برای شـکوفایی اسـتعدادها فراهم‬ ‫کنـد‪ .‬وزیـر اموزش وپـرورش افـزود‪ :‬فعالیت هـای ورزشـی‬ ‫بـرای دانـش امـوزان باعـث می شـود‪ ،‬جسـم انهـا قوی تـر‬ ‫شـود و بـا حضور در مسـابقات ملـی و جهانی‪ ،‬بـرای جامعه‬ ‫هـم سـودمند باشـند‪ .‬او اصـل در نظـام تعلیم و تربیـت را بر‬ ‫تربیـت دانسـت و تاکیـد کـرد‪ :‬ورزش باعـث ایجـاد تعـادل‬ ‫روحـی و جسـمی در افـراد می شـود و به همین دلیل اسـت‬ ‫کـه افـراد ورزشـکار صبور و اخلاق مدار هسـتند چون چند‬ ‫سـخت کار کرده انـد‪ .‬وزیـر اموزش وپرورش توجـه به تربیت‬ ‫اخالقـی دانـش امـوزان را یکـی از موضوعـات سـند تحول‬ ‫بنیادیـن بیـان کـرد و گفـت‪ :‬در سـال های گذشـته همـواره‬ ‫دنبـال کنکـور بودیـم درحالی کـه صلاح و رسـتگاری در‬ ‫کنکـور و مـدرک نیسـت بلکـه در مهارت اسـت‪ .‬او داشـتن‬ ‫مهـارت را عامـل موفقیـت در رشـته های دیگـر از جملـه‬ ‫پزشـکی بیـان کـرد و ادامـه داد‪ :‬برترین هـای علمـی نیـز‬ ‫بایـد مهارتـی داشـته باشـند و ایـن مهـارت بایـد همه جانبه‬ ‫باشـد اگـر یکجـا نقصـی وجود داشـته باشـد بایـد ان نقص‬ ‫را جبـران کنیـم و مهم تریـن زمینـه نیازمنـد توجـه‪ ،‬در‬ ‫بحث های جسـمی اسـت که اگر درسـت پاسـخ داده نشـود‬ ‫دانـش امـوزان را دچار اسـیب های اجتماعـی می کند‪ .‬نوری‬ ‫افـزود‪ :‬یکـی از سـاحت های شـش گانه سـند تحـول ورزش‬ ‫اسـت‪ .‬از نظـر روان شـناختی و ژنتیکـی نیـز بدن بـه ورزش‬ ‫نیـاز دارد و دلیـل بسـیاری از بیماری ها این اسـت که ورزش‬ ‫نمی کنیـم‪ ،‬جامعـه برای سلامتی نیـاز به تحـرک دارد‪ ،‬زیرا‬ ‫ورزش تنظیم گـر ارگانیـک موجـود زنده اسـت و شـعار روح‬ ‫سـالم در جسـم سـالم اسـت نیـز بـر همیـن مفهوم اسـت‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای جامعه شـناختی ورزش بـرای‬ ‫دانـش امـوزان گفت‪ :‬قـرار گرفتـن کـودکان در محیط های‬ ‫ورزشـی باعث می شـود ابـراز وجود کنند‪ ،‬تیم تشـکیل دهند‬ ‫و کار تیمـی را در ورزش تمریـن کنند‪ .‬وزیر اموزش وپرورش‬ ‫بـا اظهـار خرسـندی از اغـاز اجـرای ایـن طـرح از اسـتان‬ ‫اصفهـان‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬موضـوع ورزش را به صـورت‬ ‫جـدی دنبـال می کنیـم به ویـژه انکـه پشـتوانه ایـن طـرح‪،‬‬ ‫علمـی اسـت و تاکیـد مـا بر این اسـت کـه کارهایـی که در‬ ‫ایـن دوران انجـام می دهیـم حتمـا باید مبنای علمی داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬زیـرا نیـاز بـه تبلیغـات و نمایشـی کار کـردن نداریم‬ ‫این کـه دانشـگاه را مبنـا قـرار دادیـد و بـر ان مبنـا انجـام‬ ‫می دهیـد‪ ،‬فراینـد درسـتی اسـت‪ .‬او خواسـتار تهیه پیوسـت‬ ‫فرهنگـی بـرای ایـن طرح شـد و ادامـه داد‪ :‬هیـچ کاری در‬ ‫ایـن دوره در اموزش وپـرورش بدون پیوسـت فرهنگی نباید‬ ‫انجام شـود حتی در عرصه سـاخت مدارس بـرای اردوگاه ها‬ ‫بایـد بـا پیوسـت فرهنگی وجود داشـته باشـد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬توجه بــه ورزش دختران در دســتور کار‬ ‫اموزش وپرورش استان‬ ‫محمدرضـا ابراهیمـی مدیـرکل اموزش وپرورش اسـتان‬ ‫اصفهـان گفـت‪ :‬اعتبـارات ورزشـی به صـورت نقـدی و‬ ‫بـدون وقفـه در حـال تامیـن اسـت و توجـه بـه ورزش‬ ‫مناطـق محـروم‪ ،‬ورزش دختـران و مـدارس در دسـتور کار‬ ‫اموزش وپـرورش قـرار دارد‪ .‬محمدرضـا ابراهیمـی اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬امیدواریـم بـا اجـرای ایـن طـرح‪ ،‬اموزش وپـرورش‬ ‫در راسـتای اسـتعدادیابی دانش امـوزان کوشـا باشـد‪ .‬قانـون‬ ‫اساسـی در نظـام جمهوری اسلامی‪ ،‬اشـاره های فراوانی به‬ ‫موضـوع ورزش تندرسـتی و سلامت دارد و ازانجاکـه ایـن‬ ‫قانـون برگرفتـه از مفاهیـم دینی اسـت‪ ،‬یاداور ان اسـت که‬ ‫دیـن مـا بـه سلامت روح و جسـم توجـه ویـژه دارد‪ .‬او بـا‬ ‫اشـاره بـه مفاهیـم سـند تحـول بنیادیـن‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫ایـن سـند بـه شـکل ویـژه موردتوجه رهبـر معظـم انقالب‬ ‫اسـت و در اخریـن دیـدار با مسـئوالن اموزش وپـرورش نیز‬ ‫بـه ان اشـاره کردنـد؛ در ایـن سـند سـاحت های شـش گانه‬ ‫وجـود دارد؛ یکـی از سـاحت ها زیسـتی بدنـی بـوده و اینجا‬ ‫خاسـتگاه سـاحت بدنـی اسـت‪ .‬مدیـرکل اموزش وپـرورش‬ ‫اسـتان اصفهـان تصریح کرد‪ :‬اگـر بخواهیـم دانش اموزان را‬ ‫در تـراز نظـام جمهوری اسلامی تربیت کنیـم‪ ،‬باید به همه‬ ‫ابعـاد وجـودی خلقـت ان هـا توجه کنیـم؛ یکی از ایـن ابعاد‪،‬‬ ‫جسـمی اسـت که زمینـه ارتقـای ابعـاد روحـی‪ ،‬تحصیلی و‬ ‫مهارتـی را بـه دنبـال دارد‪ .‬او بـا بیـان اینکه این طـرح برای‬ ‫نخسـتین بار در کشـور انجام می شـود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شناسـایی‬ ‫اسـتعدادها و هدایـت دانش امـوزان بـه جایی که اسـتعدادها‬ ‫شـکوفاتر شـود‪ ،‬هـدف اصلـی ایـن طـرح اسـت؛ امیدواریم‬ ‫بتوانیـم در همـه طرح هـای مفیـد و الگویـی نقـش بی بدیل‬ ‫اصفهـان را اشـکار کنیـم‪ .‬ابراهیمی با تاکید بـر اینکه وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش بـه ورزش و سلامت اهمیـت ویـژه ای‬ ‫می دهـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬اعتبـارات ورزشـی به صـورت نقدی‬ ‫و بـدون وقفـه در حـال تامیـن اسـت در این راسـتا توجه به‬ ‫ورزش مناطـق محـروم‪ ،‬ورزش دختران و مدارس در دسـتور‬ ‫کار اموزش وپـرورش قـرار دارد کـه همـه اسـتان ها از ایـن‬ ‫ظرفیـت اسـتفاده می کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تشکیل تیم استعدادیابی دانش اموزان در‬ ‫اموزش وپرورشاصفهان‬ ‫معـاون تربیت بدنـی و سلامت اموزش وپرورش اسـتان‬ ‫اصفهـان گفـت‪ :‬شـاهد اتفاقـات خوبـی در تربیت بدنـی‬ ‫اموزش وپـرورش هسـتیم؛ بـه غیـر از طـرح اسـتعدادیابی‬ ‫می تـوان بـه طـرح «شـهید سـلیمانی» اشـاره کـرد کـه‬ ‫اعتبـارات قابل مالحظـه ای بـه ان تعلـق گرفتـه اسـت‪ .‬در‬ ‫ایـن طرح‪ ،‬سـاخت و بهسـازی فضاهـای ورزشـی مدارس‬ ‫دنبـال می شـود‪ .‬اذرکیـوان امیرپـور اظهـار کـرد‪ :‬شـاهد‬ ‫اتفاقـات خوبـی در تربیت بدنـی اموزش وپـرورش هسـتیم؛‬ ‫بـه غیـر از طـرح اسـتعدادیابی می تـوان بـه طرح «شـهید‬ ‫سـلیمانی» اشـاره کـرد کـه اعتبـارات قابل مالحظـه ای به‬ ‫ان تعلق گرفته اسـت‪ .‬در طرح «شـهید سـلیمانی»‪ ،‬ساخت‬ ‫و بهسـازی فضاهـای ورزشـی مـدارس دنبـال می شـود‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬یکـی دیگـر از اهـداف ایـن طـرح‪ ،‬اسـتعدادیابی‬ ‫دانش امـوزان متوسـطه اول اسـت؛ زیـرا معتقـد هسـتیم‬ ‫اسـتعدادیابی دانش امـوزان در تربیت بدنـی اموزش وپرورش‬ ‫حلقـه مفقوده اسـت‪ .‬از سـال گذشـته بـا همـکاری وزارت‬ ‫ورزش و جوانـان و اسـاتید تربیت بدنـی دانشـگاه اصفهـان‪،‬‬ ‫تیمـی در اموزش وپـرورش اصفهـان بـه منظـور هدایـت‬ ‫ورزشـی و اسـتعدادیابی دانش امـوزان تشـکیل شـد‪ .‬معاون‬ ‫تربیت بدنـی و سلامت اداره کل اموزش وپـرورش اسـتان‬ ‫اصفهـان ادامـه داد‪ :‬ایـن طـرح در سـال جـاری در مدارس‬ ‫اسـتان اصفهـان اغاز شـده اسـت کـه در قالـب گروه های‬ ‫‪ ۴۲‬نفـره از دانش امـوزان تسـت گرفتـه می شـود‪ .‬او ادامـه‬ ‫داد‪ :‬چندیـن مـاه جلسـات برگـزار شـد و امسـال زمانی که‬ ‫مدارس باز شـد طرح را در مدارس شـهر اصفهان به صورت‬ ‫هماهنـگ و در گروه هـای ‪ ۴۲‬نفره اجرا کردیم و در هشـت‬ ‫ایسـتگاه تسـت های الزم گرفتـه و دانش امـوزان پـس از‬ ‫تسـت اولیـه در سـه سـطح‪ ،‬سـطح بندی شـدند کـه ایـن‬ ‫افـراد به کانون های ورزشـی ارجـاع داده می شـوند‪ .‬امیرپور‬ ‫تصریـح کـرد‪ ۳۰۰ :‬بـازی در کانون هـا تعریف شـده اسـت‬ ‫و بـر اسـاس عالیـق و توانایـی دانش امـوزان و دسترسـی‬ ‫بـه امکانـات بـه گرایـش خـاص ارجـاع داده می شـوند و‬ ‫پـس از طـی شـدن ایـن فرایند کـه دو ماه طول می کشـد‬ ‫دانش امـوزان بـه هیئت هـای ورزشـی معرفی می شـوند‪ .‬او‬ ‫بـا بیـان اینکـه از ‪ ۵۰‬هیئـت ورزشـی ‪ ۲۲‬هیئـت انتخـاب‬ ‫شـده که از نظـر نوع دسترسـی دانش امـوزان این هیئت ها‬ ‫در نظـر گرفتـه شـدند‪ ،‬افـزود‪ :‬خانواده هـا بـرای ورزش‬ ‫فرزنـدان خـود نزدیک ترین باشـگاه ها را انتخـاب می کنند‪،‬‬ ‫در موضـوع اسـتعدادیابی دانش امـوزان بر اسـاس اسـتعداد‬ ‫خـود به رشـته های موردعالقه خود و دارای اسـتعداد انجام‬ ‫انهـا سـوق داده می شـوند‪ .‬معـاون تربیت بدنـی و سلامت‬ ‫اداره کل اموزش وپـرورش اسـتان اصفهـان تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫در سـند تحـول بنیادیـن اموزش وپـرورش بایـد زمینـه‬ ‫تربیت بدنـی و ورزش پررنگ تـر و خروجـی اسـتعدادیابی‬ ‫ورزشـی به قهرمانی و تیم های برسـد‪ .‬امیرپور ادامه داد‪ :‬در‬ ‫جلسـه هفته گذشـته فرهنگیان بر اسـتعدادیابی و شناسایی‬ ‫اسـتعداد دانش امـوزان تاکیـد ویـژه شـد کـه اولیـن پایگاه‬ ‫در اصفهـان افتتـاح شـد و امیدواریـم ایـن طـرح به کشـور‬ ‫تعمیـم داده شـود و پایه گـذار حرکتـی انقالبـی و جهـادی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت مطرح کرد‬ ‫وجود بیش از ‪ ۳‬میلیون زوج نابارور در کشور‬ ‫بنـا بـه گفتـه رئیـس اداره جوانی جمعیـت وزارت بهداشـت‪ ،‬در حـال حاضر‬ ‫هزینه هـای درمـان نابـاروری تحـت پوشـش بیمـه قـرار گرفته انـد و بیمـه‬ ‫سلامت بـه طـور کامـل ایـن پوشـش را ایجـاد می کنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬صابر جبـاری با بیـان اینکـه در حال حاضـر هزینه های‬ ‫درمـان نابـاروری تحـت پوشـش بیمـه قـرار گرفته انـد و بیمـه سلامت بـه‬ ‫طـور کامـل ایـن پوشـش را ایجـاد می کنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬تسـهیل خدمـات زایمـان‬ ‫از مهم تریـن اقدامـات وزارت بهداشـت در حـوزه حمایـت از خانـواده و جوانـی‬ ‫جمعیـت اسـت‪ .‬او بـا بیان اینکـه درعین حال زایمـان طبیعی هم رایگان اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬پیشـگیری و درمان نابـاروری از موضوعـات موردتوجه وزارت بهداشـت‬ ‫اسـت‪ .‬در حـال حاضـر هزینه هـای درمـان نابـاروری تحت پوشـش بیمـه قرار‬ ‫گرفته انـد و بیمـه سلامت بـه طـور کامـل ایـن پوشـش را ایجـاد می کنـد‪.‬‬ ‫همچنیـن بـه زودی بیمه تامیـن اجتماعی هزینه هـای درمان نابـاروری را تحت‬ ‫پوشـش بیمـه قـرار می دهـد‪ .‬جبـاری با اشـاره بـه این کـه بیـش از ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -561‬برابر رای شماره ‪ 140160302007000581‬مورخ ‪ 1401/2/17‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقای محمد یزدچی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه ‪ ۳۹۵‬و کد ملی ‪۱۲۸۶۵۹۸۲۶۵‬‬ ‫صادره از اصفهان در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با کاربری زراعی به مساحت‬ ‫‪ 2521/55‬مترمربع پالک ‪ ۲۴‬اصلی واقع در باغ ابریشم خریداری مع الواسطه از مالک‬ ‫رسمی اقایان بهرام و سعید و ساعد مسعود فرزندان رضا قلی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫‪ ۲۰۰‬زوج نابـارور در کشـور حضـور دارنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬امار نابـاروری در کشـور زیاد‬ ‫اسـت‪ .‬مـا بـرای پیشـگیری از نابـاروری بایـد موضوعـات اموزشـی مختلفی را‬ ‫دختـران نوجـوان یاد بدهیـم و همین طـور ضروری اسـت کـه بیماری های‬ ‫بـه‬ ‫ِ‬ ‫مختلـف مرتبـط بـه نابـاروری در سـنین پایین تر تشـخیص داده شـوند‪ .‬وزارت‬ ‫ِ‬ ‫بهداشـت مراکـز درمـان ناباروری سـطح دو را برای کل کشـور طراحی می کند‪.‬‬ ‫البتـه مـا می توانیم در مسـیر درمـان نابـاروری در کنار طب مـدرن از روش های‬ ‫طـب ایرانـی هم بهـره ببریم‪ .‬جبـاری با بیان اینکـه بخش عمده ای از کسـانی‬ ‫کـه با مشـکل نابـاروری درگیر هسـتند‪ ،‬بـرای درمان ایـن موضوع بـه اقدامات‬ ‫گران قیمـت نیـاز ندارند‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬مراکز خصوصی درمان ناباروری در کشـور‬ ‫بـا سـازمان های بیمه گـر قـرارداد ندارنـد‪ .‬در ایـن زمینـه وزارت بهداشـت قصد‬ ‫دارد زمینـه عقـد قـرارداد میـان مراکـز خصوصـی درمـان نابـاروری و بیمه ها را‬ ‫فراهـم کنـد‪ .‬بایـد توجـه کـرد که ارزان سـازی خدمـات درمـان نابـاروری برای‬ ‫حـل ایـن مشـکل یک گام بسـیار بـزرگ اسـت‪ .‬او کـه در یک برنامـه رادیویی‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/12 :‬‬ ‫محمدعلی ناظمی اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1317620‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -571‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۰۵۹۷‬مورخ ‪ 1401/2/18‬هیات‬ ‫اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای محمد حسین یزدانی گارماسه فرزند محمود بشماره شناسنامه و کد‬ ‫ملی ‪ ۱۱۰۰۳۶۹۹۸۸‬صادره از فالورجان در ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به‬ ‫صحبـت می کـرد‪ ،‬بـا اشـاره بـه این کـه تـا بـه امـروز خدمـات طـب ایرانـی‬ ‫بـرای درمـان نابـاروری در دسـترس مـردم نبـوده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬در حـال حاضر‬ ‫در سراسـر دنیـا بـه اثبـات رسـیده کـه طـب ایرانـی می توانـد میـزان موفقیت‬ ‫درمان هـای نابـاروری را افزایـش دهد‪.‬‬ ‫مساحت ‪ 170/93‬مترمربع پالک ‪ ۴۰۵‬اصلی واقع در گارماسه خریداری مع الواسطه‬ ‫از مالک رسمی اقای حسین یزدانی گارماسه محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/12 :‬‬ ‫محمدعلی ناظمی اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1318711‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-577‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫اغاز فصل جدید همکاری های‬ ‫شهرداری و انتظامی کشور‬ ‫گـروه جامعـه‪ :‬رئیـس پلیـس پیشـگیری انتظامـی‬ ‫کشـور بـا بیـان اینکـه پلیـس و شـهرداری محورهـای‬ ‫کاری مشـترک و زیـادی در ارتباط با تکریم شـهروندان‬ ‫دارنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬عملکرد شـهرداری ها و انتظامی کشـور در‬ ‫میـزان رضایت منـدی مـردم موثـر و تاثیرگـذار اسـت‪.‬‬ ‫سـردار مهـدی معصـوم بیگی در با گرامی داشـت سـوم‬ ‫خـرداد؛ سـالگرد ازادسـازی خرمشـهر اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫شـکرگزار نعمـت والیـت و امنیـت در ایـران عزیزمـان‬ ‫هسـتیم کـه علیرغـم حجـم انبـوه دسیسـه معانـدان و‬ ‫دشـمنان از ابتـدای پیـروزی انقلاب اسلامی تاکنـون‬ ‫موفـق بـه خدشـه دار کـردن نظـم و ارامـش در ایـران‬ ‫سـرافراز نشـده اند و اقتـدار کشـورمان علاوه بـر عنایت‬ ‫خداونـد متعـال‪ ،‬مرهـون هم افزایی تمامی دسـتگاه های‬ ‫امنیـت سـاز و همراهـی مـردم عزیـز و نجیـب‬ ‫است‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه موفقیت هـای فرماندهـی کل انتظامـی‬ ‫کشـور در امـر هوشـمند سـازی خدمـات گفـت‪ :‬پلیـس‬ ‫جمهوری اسلامی ایـران از جمله سـازمان های پیشـتاز‬ ‫و پیشـگام در امر هوشـمند سـازی اسـت و بر این اساس‬ ‫امـروز شـاهد ارتقـاء کمیـت و کیفیـت خدمـات انتظامی‬ ‫و امنیـت مثال زدنـی در گسـتره پهنـاور ایـران عزیزمان‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫سـردار معصـوم بیگی بـا تاکید بـر اینکه اهمیـت امنیت‬ ‫ایجـاب می کنـد تـا مولفه هـای تاثیرگـذار در ارتقـاء و‬ ‫اسـتمرار امنیـت را برابـر بـا اسـتانداردهای جهانی کنیم‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بـا ایـن وصـف همـت و مسـاعی تمامی‬ ‫مسـئوالن‪ ،‬سـازمان ها و نهادهـای موثـر در تامیـن نظم‬ ‫و ارامـش بـر ایـن امـر متمرکـز شـده اسـت تـا خدمات‬ ‫موردنیـاز مـردم در همـه زمینه ها به نحـو مطلوب تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیـس پلیـس پیشـگیری انتظامـی کشـور بـا اشـاره‬ ‫بـه اینکـه از زمان هـای گذشـته بلدیه هـا‪ ،‬عدلیه هـا‬ ‫و نظمیه هـا سـه نهـاد شـناخته شـده و تاثیرگـذار در‬ ‫امـر خدمات رسـانی و گسـترش امنیـت و عـدل بودنـد‬ ‫ادامـه داد‪ :‬وجـوه مشـترک زیـادی بیـن مجموعه هـای‬ ‫شـهرداری و پلیـس وجـود دارد کـه مهم تریـن ان حجم‬ ‫انبـوه مراجعـات مردمـی بـرای دریافـت خدمـات اسـت‬ ‫ازایـن رو پلیـس و شـهرداری مردمی تریـن سـازمان و‬ ‫تاثیرگذارتریـن نهـاد در تامیـن ارامـش مردم و اسـتقرار‬ ‫نظـم عمومـی محسـوب می شـوند‪.‬‬ ‫او به ضـرورت تشـکیل یگان هـای حفاظـت در‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی اشـاره و افـزود‪ :‬یـگان حفاظـت‬ ‫شـهرداری تهـران در سـال ‪ ۱۳۹۳‬تشـکیل و در حـال‬ ‫حاضـر خدمـات ارزنـده ای در اسـتقرار انضبـاط شـهری‬ ‫و اجتماعـی‪ ،‬اجـرای احـکام قضایی‪ ،‬تامیـن امنیت ‪۸۰۰‬‬ ‫مجموعـه وابسـته بـه شـهرداری تهـران و تامیـن نظـم‬ ‫و امنیـت برخـی از تفرجگاه هـا و بوسـتان های شـهری‬ ‫ارائـه می دهـد‪.‬‬ ‫سـردار معصوم بیگی با بیان اینکه فرمانده اسـبق و فقید‬ ‫یـگان حفاظـت شـهرداری تهـران سـردار محمـد کریم‬ ‫بیـات از یـادگاران دوران دفـاع مقـدس و منشـا خدمات‬ ‫ارزنـده بـود خاطرنشـان کـرد‪ :‬در مدت حضور ایشـان در‬ ‫یـگان حفاظـت شـهرداری شـاهد اقدامات خوبـی بودیم‬ ‫کـه جـای قدردانـی دارد‪ .‬او بـا معرفـی سـرهنگ سـید‬ ‫هـادی موسـوی به عنـوان فرمانده جدید یـگان حفاظت‬ ‫شـهرداری تهـران گفت‪ :‬سـرهنگ موسـوی از افسـران‬ ‫باتجربـه‪ ،‬مومـن‪ ،‬باانگیـزه و صاحب تجربـه در امـور‬ ‫انتظامـی هسـتند کـه ضمـن ارزوی توفیق و سـربلندی‬ ‫در خدمـت بـه نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایران‬ ‫بـرای ایشـان‪ ،‬امیدواریـم با همراهـی شـهرداری تهران‬ ‫و پشـتیبانی انتظامـی کشـور شـاهد تحـول بنیادیـن در‬ ‫انجـام ماموریت هـا و خدمت رسـانی بـه مـردم خواهیـم‬ ‫بـود‪ .‬در اییـن تکریـم و معارفـه فرمانـده یـگان حفاظت‬ ‫شـهرداری تهـران که با حضور شـهردار تهـران و جمعی‬ ‫از معاونان شـهرداری در محل سـاختمان مرکزی برگزار‬ ‫شـد‪ ،‬علیرضا زاکانی با اشـاره به ارتقاء جایگاه و سـاختار‬ ‫ناجـا بـه فراجـا گفت‪ :‬ایـن مهـم بیانگر نقـش و اهمیت‬ ‫امنیـت و لـزوم وجود انتظامی کشـور و ضـرورت حمایت‬ ‫از ان بـرای دوام و قـوام بخشـی امنیـت در ایران اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه همـه شـهروندان‬ ‫یـک جامعـه در طـول زندگـی قبـل تا بعـد از حیـات به‬ ‫خدمـات دو مجموعـه شـهرداری و پلیـس نیازمنـد و در‬ ‫ارتبـاط هسـتند افزود‪ :‬در نـگاه تحولی هـر دو مجموعه‪،‬‬ ‫خدمت رسـانی بیشـتر‪ ،‬کیفـی و مطلـوب بـه مـردم بـه‬ ‫عنـوان یـک اصـل تعریف شـده اسـت و ایـن افتخاری‬ ‫مانـدگار بـرای شـهرداری ها و واحدهای انتظامی اسـت‪.‬‬ ‫زاکانـی بـا اعلام امادگـی بـرای توسـعه توانمندی های‬ ‫یـگان حفاظت شـهرداری تهـران خاطرنشـان کرد‪ :‬همه‬ ‫مـا مکلف هسـتیم اسـباب و الزامـات خدمت بـه مردم را‬ ‫فراهـم کنیـم لـذا تالش خواهیم کـرد با حضـور فرمانده‬ ‫جدیـد یـگان حفاظـت فصـل جدیـدی از همکاری های‬ ‫شـهرداری و انتظامی کشـور اغاز شـود‪.‬‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات‬ ‫متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1401/02/25 -۱۷۰۶‬هیات دوم اقای محمد علی نقیان‬ ‫الیادرانی به شناسنامه شماره ‪ ۲۶۹۰۶‬کدملی ‪ ۱۲۸۰۲۶۶۶۹۴‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫حسین در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪ 16/50‬مترمربع قسمتی از پالک‬ ‫شماره ‪ ۵۴۳‬فرعی از ‪ ۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ ۳۸۴‬دفتر ‪ ۴‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/28:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/12 :‬‬ ‫شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1319220‬م الف‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫چهره ها‬ ‫اکرم محمدی و جواد یحیوی‬ ‫بازیگران «پروین» شدند‬ ‫اکـرم محمـدی و جواد یحیـوی با نمایـش «پروین» به‬ ‫نویسـندگی و کارگردانی حسـین کیانی به سـالن اصلی‬ ‫مجموعـه تئاتر شـهر خواهند امد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرانالین‪ ،‬به نقـل از روابط عمومی نمایش‬ ‫«پرویـن» بـه نویسـندگی و کارگردانی حسـین کیانی و‬ ‫تهیه کنندگـی داود نامـور دو بازیگـر جدیـد ایـن نمایش‬ ‫معرفی شـدند‪.‬‬ ‫اکرم محمدی بازیگر باسـابق ه سـینما‪ ،‬تئاتـر و تلویزیون‬ ‫کـه فعالیـت هنـری خـود را بـا بـازی در نمایـش‬ ‫«خسـیس» در سـال ‪ ۱۳۶۴‬اغـاز کـرد یکـی از ایـن دو‬ ‫بازیگر اسـت‪.‬‬ ‫او سـابقه همـکاری بـا کارگردانانـی چون علـی حاتمی‪،‬‬ ‫کیانـوش عیـاری‪ ،‬مجید جعفری‪ ،‬مسـعود فروتـن‪ ،‬بیژن‬ ‫بیرنگ‪ ،‬مسـعود رسـام‪ ،‬مهدی صباغ زاده‪ ،‬حسـن فتحی‪،‬‬ ‫محمدحسـین مهدویـان‪ ،‬رسـول صدرعاملـی‪ ،‬داوود‬ ‫میرباقـری‪ ،‬پریسـا بخـت اور‪ ،‬مهـران غفوریـان‪ ،‬اصغـر‬ ‫توسـلی‪ ،‬مهران مدیری‪ ،‬خسـرو ملکان‪ ،‬سـعید سلطانی‬ ‫و… را در کارنامـ ه کاری خـود دارد‪ .‬محمدی با بازی در‬ ‫مجموعه هـای تلویزیونـی «خانه سـبز»‪« ،‬پدر سـاالر»‪،‬‬ ‫«شـب دهـم» و «اولیـن شـب ارامـش» بیـش از پیش‬ ‫شـناخته شد‪.‬‬ ‫او تاکنـون در نمایش هایـی چـون «تـراس»‪« ،‬پسـران‬ ‫افتاب»‪« ،‬زمسـتان‪ « ،»۶۶‬عشـق اتفاقی نیسـت» و…‬ ‫در مقـام بازیگـر حضـور داشـته و بـا کارگردانانـی چون‬ ‫مسـعود کرامتی‪ ،‬مهدی گلسـتانه‪ ،‬بهروز شـعیبی‪ ،‬داوود‬ ‫میرباقری‪ ،‬وحید جلیلوند‪ ،‬محمدحسـین لطیفی‪ ،‬همایون‬ ‫اسـعدیان‪ ،‬رضـا عطـاران‪ ،‬بیژن بیرنگ‪ ،‬مسـعود رسـام‪،‬‬ ‫شـهره سـلطانی‪ ،‬محمـد رسـول اف‪ ،‬احمدرضـا درویش‪،‬‬ ‫کمـال تبریـزی‪ ،‬محسـن احتشـامی و … همـکاری‬ ‫داشـته است‪.‬‬ ‫نمایـش «پرویـن» به نویسـندگی و کارگردانی حسـین‬ ‫کیانـی و تهیه کنندگـی داود نامور از هشـتم خردادماه در‬ ‫سـالن اصلی مجموعـه تئاتر شـهر با حمایت انتشـارات‬ ‫انجـا و پوشـاک گـت روی صحنه خواهـد رفت‪.‬‬ ‫پیـش از ایـن حضـور مهـران رنج بـر‪ ،‬مجیـد رحمتـی‪،‬‬ ‫هوشـنگ قوانلـو‪ ،‬سـهیل ملکـی‪ ،‬مریـم ندایـی و اتنـا‬ ‫تنـدرو در ایـن اثـر قطعـی شـده اسـت‪ .‬اسـامی دیگـر‬ ‫بازیگـران و عوامـل «پرویـن» متعاقبـا اعلام خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬عالقه منـدان می تواننـد بـرای کسـب اطالعـات‬ ‫بیشـتر صفحـ ه گـروه تئاتـر ملـی چریکـه بـه ادرس‬ ‫‪ cherike_theatre‬را در اینستاگرام دنبال کنند‪ .‬پیش‬ ‫فـروش ایـن نمایـش نیـز از شـنبه ‪ ۲۴‬اردیبهشـت اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 28‬اردیبهشت ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4351‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تهران‪ ،‬اصفهان و فارس‬ ‫دارندگان بیشترین سالن های تئاتر در ایران‬ ‫امین عارف نیا از ضرورت تدوین «اطلس فضاهای فرهنگی‬ ‫و هنری ایران» برای شناسایی و بررسی فضاهای فرهنگی‬ ‫کشور در راستای توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری‬ ‫می گوید‪ .‬او درباره جزئیات اطالعات مندرج در این مجموعه‬ ‫چهارجلدی‪ ،‬ازجمله «تعداد سالن های سینما و تئاتر در ایران»‪،‬‬ ‫«تعداد کتابخانه های عمومی کشور» و «تعداد مجتمع های‬ ‫فرهنگی و هنری سطح کشور» نیز نکاتی را مطرح می کند‪.‬‬ ‫در مجموعه چهارجلدی «اطلس فضاهای فرهنگی و هنری‬ ‫ایران» که از همین هفته و توسط انتشارات موسسه «کمک‬ ‫به توسعه فرهنگ و هنر» عرضه می شود‪ ،‬وضعیت دسترسی‬ ‫مردم به «کتابخانه»‪« ،‬سینما»‪« ،‬تماشاخانه» و «مجتمع های‬ ‫فرهنگی هنری» در سراسر کشور بررسی شده است‪.‬‬ ‫طبق اطالعاتی که امین عارف نیا مدیرعامل موسسه‬ ‫کمک به توسعه فرهنگ و هنر برای ایسنا بازگو کرده است‪،‬‬ ‫مجتمع های فرهنگی و هنری به عنوان مراکز چندمنظوره ای‬ ‫که در سراسر کشور ساخته شده و یا در حال احداث هستند‬ ‫از ظرفیت های مختلفی برخوردارند‪ .‬در جلد نخست اطلس‪،‬‬ ‫توزیع این مجتمع ها به لحاظ اماری‪ ،‬تحلیل‪ ،‬ارزیابی و بررسی‬ ‫شده است‪ .‬عارف نیا اعالم کرد‪ :‬در طول سه دهه گذشته ‪۶۳۱‬‬ ‫مجتمع فرهنگی هنری با زیربنایی بیش از یک میلیون مترمربع‬ ‫در سطح کشور احداث شده که توزیع این مجتمع ها متنوع است‬ ‫و استان هایی که بیشترین مجتمع های فرهنگی هنری در ان ها‬ ‫ساخته شده‪ ،‬به ترتیب استان های خوزستان با ‪ ،۷۲‬فارس با ‪ ۵۱‬و‬ ‫تهران با ‪ ۴۱‬مجتمع هستند‪.‬‬ ‫از دیگر مصادیق فضاهای فرهنگی در کشور‪ ،‬سالن های‬ ‫سینما هستند‪ .‬تعداد سالن های سینما در سال ‪۲۳۱ ،۱۳۶۴‬‬ ‫سالن بود‪ .‬این رقم در سال ‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۵۳۹‬سالن و در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۷۴۴‬سالن رسید‪‎‬ه است که ‪ ۵۱‬سالن غیر فعال هستند‪.‬‬ ‫براساس اخرین اماری که سازمان سینمایی منتشر کرد ه و‬ ‫در اطلس سینمایی کشور هم به ان اشاره شده‪ ۱۷۰ ،‬سالن‬ ‫درحال ساخت در کشور داریم‪ .‬در اطلس سینماهای کشور‪،‬‬ ‫وضعیت برخورداری سالن های سینمای استان ها و شهرهای‬ ‫سراسر کشور ارائه‪ ،‬بررسی و تشریح شده است‪ .‬استان تهران با‬ ‫‪ ۲۳۳‬سالن‪ ،‬خراسان رضوی با ‪ ۶۱‬سالن و اصفهان با ‪ ۵۳‬سالن‬ ‫بیشترین تعداد سالن های فعال سینما را در سطح کشور دارند‪.‬‬ ‫همچنین استان زنجان با ‪ ۴‬سالن‪ ،‬ایالم با ‪ ۳‬سالن و کهگیلویه ‬ ‫و بویراحمد با ‪ ۲‬سالن کمترین تعداد سالن های فعال سینما را‬ ‫در سطح کشور دارند‪ .‬این اطالعات در اطلس و در گزارش‬ ‫اماری سراسر کشور با برش های استانی‪ ،‬وضعیت دسترسی به‬ ‫سالن های کشور را تشریح و تحلیل کرده است‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-415‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضی ذیل محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۱۷۲۵‬مورخ ‪ 1400/12/28‬سجاد شیری‬ ‫ورنامخواستی فرزند خدامراد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 144/24‬مترمربع‬ ‫مفروز از پالک ‪ -۱۰۷‬اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه‬ ‫خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز یک شنبه مورخ ‪ 1401/02/11‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز سه‬ ‫شنبه مورخ ‪ 1401/02/27‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان‬ ‫‪/1310050‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-549‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۰۱۱۰‬مورخ ‪ 1401/1/16‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫محمودرضا اقائی قهدریجانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه ‪ ۸‬و کدملی ‪۱۱۱۱۰۱۰۶۹۲‬‬ ‫صادره از فالورجان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 259/73‬مترمربع پالک ‪۳۸۶‬‬ ‫اصلی واقع در قهدریجان انتقال موروثی از مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/27:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/11 :‬محمدعلی‬ ‫ناظمی اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1317232‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-546‬شماره نامه‪ 140185602210000782 :‬سند مالکیت ‪ ۷۱۲‬سهم مشاع از‬ ‫‪ ۲۱۵۵۰۰‬سهم ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ ۷۱‬فرعی از ‪ ۱۵۳‬اصلی واقع در بخش ‪۲۰‬‬ ‫ثبت اصفهان بنام حشمت اله قاسمی سابقه ثبت و صدور سند به شماره چاپی ‪۶۳۶۵۵۰‬‬ ‫‪/۹۴‬ج (تک برگ)‪ ،‬بشماره دفتر امالک الکترونیکی ‪۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۵۳۹۹‬‬‫که بموجب سند انتقال قطعی بشماره ‪ 1395/6/3 -۱۹۵۳۷‬دفترخانه ‪ ۱۹۳‬اصفهان به‬ ‫مالکیت نامبرده در امده و سند صادر و تسلیم شده است دارد و سپس نامبرده با ارائه‬ ‫درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود ان ذیل شماره یکتا‬ ‫‪ ۱۴۰۱۰۲۱۵۵۸۹۱۰۰۰۰۷۸‬و رمز تصدیق ‪ ۳۶۵۰۴۴‬مورخ ‪ 1401/۱/20‬که به گواهی دفتر‬ ‫خانه ‪ ۱۹۳‬اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت ان بعلت جابجایی مفقود گردیده و‬ ‫وی درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره‬ ‫یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود چنانچه‬ ‫کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد‬ ‫از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و‬ ‫بر اساس این خبر‪ ،‬کتابخانه ها نیز از مهم ترین فضاهای‬ ‫فرهنگی محسوب می شوند که در سال های اخیر برای تجهیز‬ ‫ان ها گام های اساسی و جدی برداشت ه شده است‪ .‬براساس‬ ‫گزارشی که در این اطلس تدوین و منتشر شده‪ ،‬در سطح‬ ‫کشور سه هزار و ‪ ۵۸۸‬کتابخانه عمومی وجود دارد و زمینی به‬ ‫وسعت دو میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار متر مربع به این مراکز اختصاص‬ ‫یافته است‪ .‬برای مرور وضعیت کتابخانه ها نیز می توان گفت‪،‬‬ ‫استان تهران با ‪ ۳۴۸‬کتابخانه‪ ،‬اصفهان با ‪ ۲۹۴‬کتابخانه و فارس‬ ‫با ‪ ۲۵۰‬کتابخانه‪ ،‬بیشترین تعداد کتابخانه عمومی را ازان خود‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫مدیر عامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر افزود‪:‬‬ ‫‪ ۲۹۶‬کتابخانه عمومی با زیربنایی بیش از ‪ ۳۴۷‬هزار مترمربع‬ ‫در حال ساخت است‪.‬‬ ‫عارف نیا درباره رابطه میان فضاهای فرهنگی و شاخص‬ ‫توسعه فرهنگی به اختالفی اشاره کرد و گفت‪ :‬نکته حائز‬ ‫اهمیت که در اطلس نیز به ان پرداخته شده ‪ ،‬این است که‬ ‫تعداد فضاهای فرهنگی موجود در برخی از استان ها که به لحاظ‬ ‫تعداد‪ ،‬حائز باالترین رتبه ها هستند‪ ،‬در ارزیابی ای که مبتنی بر‬ ‫مولفه های مختلف اعم از وسعت‪ ،‬جمعیت و‪ ...‬صورت گرفته‪ ،‬از‬ ‫وضعیت مناسبی برخوردار نیستند؛ یعنی هرچند بیشترین تعداد‬ ‫را دارند‪ ،‬اما به لحاظ سرانه با چالش هایی مواجه اند‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫شاخص میزان دسترسی به کتابخانه های عمومی در استان‬ ‫تهران که بیشترین تعداد کتابخانه عمومی را در سطح کشور‬ ‫دارد‪ ،‬برابر ‪ ۴۸/۲‬به ازای هر صدهزار نفر است که این رقم از‬ ‫اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر‬ ‫اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬اداره ثبت اسناد و امالک جنوب شرق‬ ‫اصفهان ‪/1317502‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -551‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۵۶۹۳‬مورخ ‪ 1400/12/14‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی‬ ‫قدیری قهدریجانی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه ‪ 7533‬و کدملی ‪1110246668‬‬ ‫صادره از فالورجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 347/33‬متر مربع پالک ‪۱۰۱۹‬‬ ‫فرعی از ‪ ۳۸۵‬اصلی واقع در قهدریجان انتقال موروثی از مالک رسمی اقای قربانعلی‬ ‫قدیری فرزند رجبعلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/11 :‬محمدعلی‬ ‫ناظمی اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1316919‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -547‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۰۱۱۱‬مورخ ‪ 1401/1/16‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫محمودرضا اقائی قهدریجانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه ‪ ۸‬و کد ملی ‪۱۱۱۱۰۱۰۶۹۲‬‬ ‫صادره از فالورجان در ششدانگ یک باب خانه و مغازه به مساحت ‪ 158/48‬مترمربع‬ ‫پالک ‪ ۳۸۶‬اصلی واقع در قهدریجان انتقال موروثی از مالک رسمی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/11 :‬محمدعلی‬ ‫ناظمی اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1317118‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -533‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۰۴۵۶‬مورخ ‪ 1401/2/4‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم‬ ‫بتول مرادی قهدریجانی فرزند مهدی بشماره شناسنامه ‪ ۲۱۰‬و کدملی ‪۱۱۱۱۱۷۹۰۷۷‬‬ ‫صادره از فالورجان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 178/17‬مترمربع پالک ‪۸۰‬‬ ‫فرعی از ‪ ۳۸۷‬اصلی واقع در قهدریجان خریداری رسمی از مالک رسمی محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‬ ‫شاخص کل کشور‪ ،‬پایین تر است و استان تهران در رتبه سی ام‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مصادیق فضاهای فرهنگی‪« ،‬تماشاخانه های‬ ‫تئاتر» است‪ .‬در ایران یک هزار و ‪ ۴۵۸‬تماشاخانه وجود دارد که‬ ‫از این تعداد‪ ۳۶۴ ،‬هزار صندلی دارند‪ .‬استان تهران با ‪ ۱۶۵‬تاالر‬ ‫نمایش‪ ،‬اصفهان ‪ ۱۰۵‬و فارس با ‪ ۱۰۰‬تاالر در ترتیب تعداد‬ ‫تاالرهای نمایش استان ها حائز رتبه های نخست هستند‪.‬‬ ‫در این اطلس می توان برای مثال‪ ،‬شما ِر سالن های تئاتر در‬ ‫استان تهران را بررسی کرد‪ .‬به عنوان نمونه اطالعات مربوط‬ ‫به تئاتر شهر‪ ،‬تاالر وحدت‪ ،‬سنگلج‪ ،‬هنر‪ ،‬تاالر برج ازادی‪،‬‬ ‫تماشاخانه های خانه هنرمندان‪ ،‬ایرانشهر به جزئیات مورد‬ ‫تشریح قرار گرفته است‪ .‬نام این سالن های نمایش‪ ،‬وضعیت‬ ‫فعالیت ان ها‪ ،‬ظرفیت ان ها و امار و اطالعات شان نیز در اطلس‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۳۹‬مرکز وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و‬ ‫نوجوانان و ‪ ۱۱۳۱‬کانون فرهنگی و تربیتی وزارت اموزش و‬ ‫پرورش نقش مهمی در پرورش خالقیت و استعدادهای هنری‬ ‫کودکان و نوجوانان ایفا می کنند‪.‬‬ ‫او از ‪ ۲۶۱۵۲‬کانون فرهنگی و هنری مساجد به عنوان‬ ‫مراکز توسعه و ترویج فرهنگ و هنر دینی و ‪ ۷۵۶‬نگارخانه‬ ‫و گالری هنری به عنوان بخش دیگری از فضاهای فرهنگی‬ ‫کشور یاد کرد‪.‬‬ ‫عارف نیا اعتقاد دارد مصادیق فضاهای فرهنگی بیش از‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫عناوین گفته شده است و ما فرهنگسراهایی را که مسئولیت‬ ‫ان ها با شهرداری هاست‪ ،‬مراکز فرهنگی هنری دانشگاه ها‬ ‫و مراکز فرهنگی و هنری که بخش خصوصی یا نهادهای‬ ‫عمومی تولیت ان ها را برعهده دارد‪ ،‬در سطح کشور داریم‪.‬‬ ‫گرداوری اطالعات ان ها و تکمیل این اطلس می تواند تصویر‬ ‫دقیقی از منظومه فضاهای فرهنگی کشور ارائه دهد‪.‬‬ ‫چگونگی کارکر ِد این اطلس را این طور توضیح‬ ‫او درباره‬ ‫ِ‬ ‫داد‪ :‬زنجیره فعالیت های فرهنگی و هنری اموزش‪ ،‬پژوهش‪،‬‬ ‫افرینش عرضه و توزیع اثار و خدمات فرهنگی و هنری را شامل‬ ‫می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬در کنار خالق اثر که نقش اصلی را در تولید و‬ ‫افرینش اثر ایفا می کند‪ ،‬یکی از بسترهای بسیار مهم‪« ،‬فضای‬ ‫فرهنگی» ست؛ فضایی که هنر در ان اموزش داده می شود‪،‬‬ ‫ی‪‎‬شود و در دسترس مصرف کنندگان محصوالت‬ ‫خلق م ‬ ‫فرهنگی و هنری قرار می گیرد‪ .‬این فضاهای فرهنگی واجد‬ ‫اهمیت فوق العاده ای هستند‪ .‬احداث و بهره برداری صحیح از‬ ‫عناوین‬ ‫ان ها هم اهمیت مضاعفی دارد‪ .‬هرکدام از ان ها با‬ ‫ِ‬ ‫مختلفی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫به عقیده مدیرعامل موسسه «کمک به توسعه فرهنگ‬ ‫و هنر»‪ ،‬ما اقالم فرهنگی متنوعی داریم؛ کتاب‪ ،‬مطبوعات‪،‬‬ ‫سینما‪ ،‬هنرهای نمایشی‪ ،‬رسان ه‪‎‬های نوین فرهنگی و هنری‪،‬‬ ‫موسیقی‪ ،‬هنرهای تجسمی و‪ ...‬که طبیعتًا هرکدام از ان ها در‬ ‫نسبت خاصی برقرار‬ ‫چرخه خودشان با موضوع فضا ارتباط و ِ‬ ‫می کنند و عناوین مختلفی به خود می گیرند؛ و از فعاالن عرصه‬ ‫فرهنگ گرفته تا مصرف کنندگان محصوالت‪ ،‬همه به نوعی به‬ ‫این فضاها مرتبط اند‪ .‬کارگاه های هنری‪ ،‬اتلیه ها‪ ،‬نگارخانه ها‪،‬‬ ‫فروشگاه های عرضه محصوالت فرهنگی‪ ،‬سالن های سینما‪،‬‬ ‫تماشاخانه ها‪ ،‬فرهنگسراها‪ ،‬خانه موزه ها‪ ،‬موسسات هنری‪،‬‬ ‫کتاب فروشی ها‪ ،‬نمایشگاه ها و‪ ...‬از مصادیق فضاهای فرهنگی‬ ‫محسوب می شوند که در احداث و ایجادشان مولفه های‬ ‫متعددی موثرند‪.‬‬ ‫عارف نیا گفت‪ :‬فرهنگ‪ ،‬اداب‪ ،‬رسوم‪ ،‬س ّنت ها‪ ،‬اقلیم‪ ،‬شرایط‬ ‫فرهنگی مردم هر منطقه در ایجاد نیاز‬ ‫محیطی و گرایش های‬ ‫ِ‬ ‫برای احداث فضایی فرهنگی‪ ،‬همواره نقش افرین است و همسو‬ ‫با همین عناصر در یک صد سال گذشته در سطح کشور‪ ،‬به مرور‬ ‫شاهد ایجاد فضاهای فرهنگی با کاربری های مختلف بوده ایم‪.‬‬ ‫ما شاهد احداث سالن های سینما بوده ایم که به مرور توسعه‬ ‫یافته اند‪ ،‬تماشاخانه ها‪ ،‬فروشگاه های عرضه مصوالت فرهنگی‬ ‫و‪ . ...‬این رقم در سالیان مختلف‪ ،‬به فراخور شرایط‪ ،‬دارای روند‬ ‫صعودی یا نزولی بوده اند که به جای خود‪ ،‬نیاز به مطالعه و‬ ‫بررسی دارد‪.‬‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/11 :‬محمدعلی‬ ‫ناظمی اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1316965‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -558‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک‬ ‫مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می‬ ‫شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف و رای شماره ‪ 1401/02/06 -۰۹۶۷‬هیات چهارم اقای داود روشندل به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۴۱۸‬کدملی ‪ ۱۲۸۹۱۸۱۲۹۲‬صادره اصفهان فرزند مجید نسبت به دو دانگ و نیم‬ ‫مشاع از ششدانگ (باستثنای بهای ثمنیه اعیانی که متعلق به خانم لیال رمضان پور می‬ ‫باشد) یکباب ساختمان به مساحت ‪ 500/327‬متر مربع از پالک شماره ‪ 230‬فرعی از ‪۶‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی‬ ‫مجید روشندل مورد ثبت صفحات ‪ ۳۴۷‬و ‪ ۳۲۳‬الی ‪ ۳۳۲‬دفاتر ‪ ۵۱۸‬و ‪۶۲۹‬‬ ‫ردیف ‪- ۲‬رای شماره ‪ 1401/02/06 – ۰۹۶۹‬هیات چهارم اقای امید روشندل به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۰۰۱۰۵۲۱۲۰۸‬کدملی ‪ ۰۰۱۰۵۲۱۲۰۸‬صادره تهران فرزند مجید نسبت به دو‬ ‫دانگ و نیم مشاع از ششدانگ (باستثنای بهای ثمنیه اعیانی که متعلق به خانم لیال رمضان‬ ‫پور می باشد) یکباب ساختمان به مساحت ‪ 500/327‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۲۳۰‬فرعی‬ ‫از ‪ ۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک‬ ‫رسمی مجید روشندل مورد ثبت صفحات ‪ ۳۴۷‬و ‪ ۳۲۳‬الی ‪ ۳۳۲‬دفاتر ‪ ۵۱۸‬و ‪ ۶۲۹‬امالک‬ ‫ردیف ‪- ۳‬رای شماره ‪ 1401/02/06 -۰۹۶۸‬هیات چهارم خانم فاطمه علیرضایی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۶۴‬کد ملی ‪ ۰۴۹۰۹۵۷۵۶۰‬صادره ری فرزند قدیر نسبت به یک دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 500/327‬متر مربع از پالک شماره ‪۲۳۰‬‬ ‫فرعی از ‪ ۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت‬ ‫مالک رسمی مجید روشندل مورد ثبت صفحات ‪ ۳۴۷‬و ‪ ۳۲۳‬الی ‪ ۳۳۲‬دفاتر ‪ ۵۱۸‬و ‪۶۲۹‬‬ ‫امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/11 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1317727‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)‬ ‫‪ -1-557‬شماره مزایده‪ 140104302130000008 :‬تاریخ ثبت‪ 1401/02/22 :‬به موجب‬ ‫دو فقره پرونده اجرائی کالسه ‪ ۱۴۰۰۰۰۳۵۸‬و ‪ ۱۴۰۰۰۰۳۵۹‬اصل و مازاد شش دانگ‬ ‫یک قطعه زمین مزروعی پالک ثبتی پالک ‪ ۶‬فرعی از ‪ ۱۹۵‬اصلی بخش ‪ ۸‬به مساحت‬ ‫‪ ۴۰۰۰۰‬متر مربع واقع در مبارکه‪ ،‬روستای الو به نام اقای علی علی بخشی فرزند‬ ‫حق مراد ثبت و سند مالکیت صادر شده است‪ ،‬طبق اسناد رهنی شماره ‪ ۴۱۳۱۰‬مورخ‬ ‫‪ 1393/09/24‬و ‪ ۴۵۳۹۱‬مورخ ‪ 1396/11/09‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ ۴۵‬شهر‬ ‫مبارکه استان اصفهان به ترتیب اصل و مازاد پالک مزبور در قبال بدهی نامبرده به مبلغ‪:‬‬ ‫‪ 1/354/520/565‬ریال و ‪ 25/047/841/455‬ریال (على الحساب تا تاریخ ‪)1400/08/03‬‬ ‫در رهن بانک کشاورزی شعبه مبارکه قرار گرفته و طبق نظریه کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری مورخ ‪ 1400/09/20‬در ‪ ۴‬رشته تاسیسات ساختمان‪ ،‬کشاورزی و منابع اب‬ ‫ششدانگ پالک ثبتی مزبور به مبلغ ‪ 198/550/000/000‬ریال ارزیابی شده به تفکیک‬ ‫شامل‪ :‬تاسیسات‪ 25/400/000/000 :‬ریال‪ .‬منابع اب‪ 1/650/000/000 :‬ریال‪ .‬ساختمان‬ ‫(اعیانی)‪ 91/500/000/000 :‬ریال‪ .‬عرصه کشاورزی‪ 80/000/000/000 :‬ریال و پالک‬ ‫مزبور به نشانی‪ :‬مبارکه‪ ،‬روستای الو‪ ،‬همجوار درب شهرک مجلسی مجتمع فوالد مبارکه‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪5‬‬ ‫ویدیوارت «صورتگر» دو جایزه‬ ‫جهانی برد‬ ‫ویدیوارت «صورتگر» به کارگردانی رامین حسین پور نشان‬ ‫افتخار بهترین موزیک ویدیوی راک جوایز موزیک ویدیوی‬ ‫مونیخ المان و جایزه بهترین فیلم موزیسین جوایز موسیقی اروپا‬ ‫در اسلواکی را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مشاور رسانه ای پروژه‪ ،‬ویدیوارت «صورتگر» به‬ ‫نویسندگی‪ ،‬کارگردانی‪ ،‬ایده پردازی و تهیه کنندگی رامین‬ ‫حسین پور و با شعری از موالنا نشان افتخار بهترین موزیک‬ ‫ویدیوی راک از «جوایز موزیک ویدیوی مونیخ المان» و جایزه‬ ‫بهترین فیلم یک اهنگساز از «جوایز موسیقی اروپا» را دریافت‬ ‫ِ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫جوایز موزیک ویدیوی مونیخ المان ‪ ۲۴‬فروردین تا ‪۲۴‬‬ ‫اردیبهشت ماه (‪ ۱۵‬اوریل تا ‪ ۱۵‬می) و جوایز موسیقی اروپا‬ ‫‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۴‬اردیبهشت ماه (‪ ۲۸‬اوریل تا ‪ ۱۵‬می) در اسلواکی‬ ‫برگزار شد‪ .‬جوایز موسیقی اروپا تمام ژانرهای مرتبط به موزیک‬ ‫ویدیوها از جمله موسیقی‪ ،‬ویدیو ارت‪ ،‬کارگردانی و… را‬ ‫شامل می شود‪ .‬در این رویداد بین المللی گروهی از نوازندگان‪،‬‬ ‫فیلمسازان و مدیران باتجربه هیات داوران را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫همچنین در بازه زمانی یک ماهه اسامی برندگان در هر بخش‬ ‫مشخص و منتشر می شود‪ .‬جایزه اصلی (جام) نیز در پایان‬ ‫سال میالدی به صورت حضوری اهدا می شود‪ .‬همچنین جوایز‬ ‫موزیک ویدیوی مونیخ المان هر ‪ ۲‬ماه یکبار برگزار و در ان‪ ،‬اثار‬ ‫توسط هیات داوران ارزیابی و دیپلم افتخار و جام قهرمانی برای‬ ‫برندگان در نظر گرفته می شود‪ .‬همچنین دیدار حضوری در‬ ‫پایان سال میالدی اتفاق می افتد‪« .‬صورتگر» تاکنون در بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬فستیوال بین المللی حضور داشته که در ‪ ۲۵‬فستیوال به‬ ‫عنوان فینالیست با دیگر اثار به رقابت پرداخته است‪.‬‬ ‫همچنین این ویدیوارت تاکنون افتخاراتی کسب کرده است‬ ‫که از ان جمله می توان به جایزه بهترین موزیک ویدیو در‬ ‫فستیوال بین المللی مستقل ونکوور کانادا‪ ،‬جایزه بهترین سولو‬ ‫ارتیست در فستیوال بین المللی موزیک ویدیوی اندرگراند‬ ‫(زیرزمینی) پاریس فرانسه‪ ،‬جایزه بهترین جلوه های ویژه‬ ‫موزیک ویدیو اواردز پراگ چک‪ ،‬تقدیر ویژه هیات داوران‬ ‫و راهیابی به بخش نهایی بهترین موزیک ویدیو اواردز لندن‬ ‫انگلستان‪ ،‬جایزه بهترین موزیک ویدیو در فستیوال بین المللی‬ ‫ارت بالکس مسکو و جایزه بهترین موزیک ویدیو‪ ،‬مستند‪،‬‬ ‫نویسندگی و کارگردان مرد موزیک ویدیو اواردز رم ایتالیا‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫«صورتگر» سال ‪ ۱۴۰۰‬تحت مجوز دفتر موسیقی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی ساخته شده و اهنگسازی‪ ،‬تنظیم‪،‬‬ ‫خوانندگی و نوازندگی گیتار الکتریک ان نیز برعهده رامین‬ ‫حسین پور بوده است‪ .‬رامین حسین پور دانش اموخته معماری‪،‬‬ ‫موسیقی و سینماست که در حوزه موسیقی به عنوان شاعر‪،‬‬ ‫اهنگساز‪ ،‬تنظیم کننده و نوازنده شناخته می شود‪.‬‬ ‫که طبق گزارش کارشناس‪ ،‬ملک مزبور عبارت است از‪ :‬یک مزرعه ‪ ۴‬هکتاری کشت‬ ‫و صنعت و پرورش قارچ خوراکی به ظرفیت تولید سالیانه ‪ ۴۳۰‬تن قارچ خوراکی در ‪۱۲‬‬ ‫سالن مشابه به طول ‪ ۱۸‬متر و عرض ‪ ۶‬متر و ارتفاع ‪ ۵‬متر و مجاور سالن شماره ‪ ۱‬یک‬ ‫سالن سرد خانه دارای دو واحد سرد خانه باالی صفر ‪ ۲۲‬متر مکعبی‪ ،‬یک سالن موتور‬ ‫خانه‪ ،‬ماشین االت موجود ساخت داخل و منصوب و لوله کشی شده در حد ‪ ۹۵‬درصد‪.‬‬ ‫در زمان بازدید کارشناسان‪ ،‬تاسیسات سالن های پرورش قارچ و قفسه بندی انها تمام‬ ‫شده اماده بهره برداری بوده‪ ،‬تاسیسات موتورخانه منصوب ولی به خطوط اصلی وصل‬ ‫نشده بود‪ ،‬تاسیسات چیلر و ایس بانک به صورت کامل خریداری شده ولی نصب و‬ ‫لوله کشی نشده تا به خطوط هوا سازها وصل شود‪ :‬سردخانه ها اماده بود لیک به دلیل‬ ‫توقف طوالنی نیاز به سرویس و شارژ گاز تبرید داشته و به طور کلی تا تکمیل و متصل‬ ‫نمودن تاسیسات به یکدیگر حدود ‪ ۵‬الی ‪ ۱۰‬درصد دیگر کار اجرایی الزم دارد تا قابلیت‬ ‫ریختن بذر قارچ خوراکی و تولید این محصول را به دست اورد‪ .‬ملک مورد مزایده دارای‬ ‫مستحدثاتی به شرح ذیل می باشد‪ :‬سوله اصلی تولید قارچ با زیر بنای حدود ‪ ۲۰۱۰‬متر‬ ‫مربع‪ ،‬ساختمان انبار و سرویس بهداشتی به ترتیب به مساحت حدود ‪ ۳۶‬و ‪ ۳‬متر مربع‪،‬‬ ‫ساختمان نگهبانی و خدماتی پرسنل با مساحت حدود ‪ ۶۶‬متر مربع‪ .‬االچیق با مساحت‬ ‫حدود ‪ ۴۵‬متر مربع‪ .‬ساختمان رفاهی با مساحت حدود ‪ ۱۳۶‬متر مربع‪ .‬اسکلت بتنی با‬ ‫مساحت حدود ‪ ۴۸‬متر مربع‪ .‬ساختمان ویال با مساحت حدود ‪ ۲۳۰‬متر مربع‪ .‬ساختمان‬ ‫نگهبانی ویال با مساحت حدود ‪ ۴۴‬متر مربع‪ ،‬سایه بان سمت شرق با مساحت حدود ‪۱۷۰‬‬ ‫متر مربع‪ .‬فضاهای طیور با مساحت محوطه باز حدود ‪ ۲۷۰‬متر مربع (دو محوطه)‪ .‬استخر‬ ‫با مساحت حدود ‪ ۲۸۰‬متر مربع‪ .‬محوطه ساختمان‪ .‬ملک مزبور دارای یک حلقه چاه‬ ‫کشاورزی (غیر مجاز) به صورت فعال و همچنین سیستم ابیاری قطره ای با مشخصات‪:‬‬ ‫قطر لوله ابده ‪ ۶۳‬پلی اتیلن‪ ،‬نیروی محرکه کف کش سه اینچ برقی‪ ،‬عمق ‪ ۲۰‬متر‪ ،‬تونل‬ ‫‪ ۴۵‬متر در دو قسمت‪ .‬عمق سطح ایستایی حدود ‪ ۱۵‬متر‪ .‬نوع مصرف‪ :‬کشاورزی‪ ،‬پرورش‬ ‫قارچ‪ ،‬حفاری دستی‪ ،‬دارای استخر ذخیره اب‪ ،‬کیفیت اب چاه متوسط می باشد‪ .‬همچنین‬ ‫در ملک مزبور‪ ،‬درختانی از نوع مو‪ ،‬بادام و انار با سن تقریبی ‪ ۷‬سال به تعداد ‪ ۱۸۰۰‬اصله‬ ‫در پنج قطعه هر کدام به مساحت تقریبی ‪ ۴۸۰۰‬متر مربع جمعا ‪ ۲۴۰۰۰‬متر مربع می باشد‬ ‫که در هر قطعه به صورت جداگانه کاشته شده است لیکن در قطعه پنجم درختان بادام‬ ‫خشک شده و در یکی دیگر از قطعات نیز که در ان درخت بادام وجود دارد نیز به طور‬ ‫تقریبی‪ ،‬نیمی از درختان خشک یا از ریشه در اورده شده است‪ .‬در این قطعات‪ ۴ ،‬اصله‬ ‫درخت گردو ‪ ۷‬ساله نیز وجود دارد‪ .‬طبق اعالم شفاهی نماینده بانک‪ ،‬ملک مورد مزایده‬ ‫فاقد بیمه می باشد‪ ،‬پالک فوق از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/03/11‬‬ ‫در اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه ‪ -‬واحد اجراء واقع در صفائیه‪ ،‬پارک اداری‪ ،‬پشت‬ ‫دادگستری‪ ،‬جنب اداره برق از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ پایه مزایده‬ ‫‪ 198/550/000/000‬ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق‬ ‫اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و‬ ‫عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده‬ ‫باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه‬ ‫های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا‬ ‫وصول می گردد‪ .‬شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به‬ ‫حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مکلف‬ ‫است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق‬ ‫ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده‬ ‫ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این‬ ‫صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز‬ ‫مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد‪ .‬مزایده روز اداری شماال‪ :‬مرزیست بطول (‪)150/00‬‬ ‫یکصد و پنجاه متر به حریم جاده مرغداری شرقا‪ :‬مرزیست بطول (‪)270/00‬دویست‬ ‫و هفتاد متر به اراضی پالک ‪ ۱۹۵‬اصلی باقیمانده جنوبا‪ :‬مرزیست بطول (‪)150/00‬‬ ‫یکصد و پنجاه متر به حریم جوی و جدول شورچه حد فاصل مزرعه الو غربا‪ :‬مرزیست‬ ‫بطول (‪)280/00‬دویست وهشتاد متر به اراضی پالک ‪ ۱۹۵‬اصلی باقیمانده‪ .‬تاریخ‬ ‫چاپ‪ 1401/02/27 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه‪ -‬مظاهر نصرالهی مبارکه‬ ‫‪/1317815‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سرمقاله‬ ‫تا دیر نشده باید برای‬ ‫اقتصاد کاری کرد‬ ‫ادامـه از صفحـه یـک‪ :‬نبایـد‬ ‫اینگونـه تصـور شـود کـه صنایـع‬ ‫اصفهـان‪ ،‬از اب‪ ،‬هـوا‪ ،‬منابـع طبیعی‬ ‫و ظرفیت هـای اصفهـان بهـره ببرند‬ ‫احمدرضامنزه و بـه تولیـد در سـطح ملـی بپردازند‬ ‫و محاسـن متعددی برای کل کشـور داشـته باشـند اما‬ ‫زمانـی کـه نیاز بـه حمایت دارنـد‪ ،‬سـهمی از اعتبارات‬ ‫ملی نداشـته باشـند‪.‬‬ ‫امروز بسـیاری از صنایع اسـتان اصفهان با مشـکالتی‬ ‫روبـرو هسـتند کـه به طـور قطع اگـر نگاه ملـی برای‬ ‫کمـک بـه انها نباشـد‪ ،‬مسـائل انها برطرف نمی شـود‪.‬‬ ‫حـاال کـه اصفهـان در روزهای اینـده به عنـوان یکی‬ ‫از مقاصـد سـفرهای اسـتانی رئیس جمهـوری خواهد‬ ‫بود‪ ،‬ضروری اسـت مسـئوالن ارشـد اسـتان با بررسی‬ ‫و رصـد دقیق وضعیـت صنایع و تولیدکنندگان اسـتان‬ ‫اصفهان‪ ،‬گزارشـی جامع از وضعیت و مشکالت صنایع‬ ‫اسـتان تهیـه کـرده و در اختیـار رئیس جمهـوری قرار‬ ‫دهنـد و بـا پیگیری های خـود‪ ،‬تالش کنند بخشـی از‬ ‫مشـکالت ایـن بخش کاهـش یابـد‪ ،‬البته بسـیاری از‬ ‫مشـکالتی کـه صنایـع اسـتان را با خـود درگیـر کرده‬ ‫جنبـه عمومـی دارد و تا حـدود زیادی تمامـی صنایع و‬ ‫تولیدکنندگان کشـور را با مسـائلی روبرو سـاخته است‪.‬‬ ‫کمبـود نقدینگـی یکـی از مسـائل اساسـی واحدهـای‬ ‫تولیدی و صنعتی اسـت که با ان روبرو هسـتند‪ .‬تامین‬ ‫نقدینگـی امـروز یکـی از مشـکالت مهـم واحدهـای‬ ‫تولیـدی به شـمار می ایـد بـه نحـوی که امـروز بخش‬ ‫زیـادی از تولیدکننـدگان نمی توانند این نیـاز را از محل‬ ‫فـروش محصـول در بـازار یـا از طریق سیسـتم بانکی‬ ‫در زمـان مقـرر و با رقـم مدنظر تامین کنند‪ .‬متاسـفانه‬ ‫همیـن امـر عاملی شـده تـا امـکان فعالیت بـرای انها‬ ‫سـخت شـده و حجـم تولیـد هـر روز کاهـش یافته و‬ ‫در نهایـت تولیدکننـده مجبور بـه تعطیلی واحد شـود‪.‬‬ ‫عـدم امـکان مبـادالت ارزی و مالـی تولیدکننـدگان با‬ ‫شـرکای خارجـی را هـم بایـد یکی دیگر از مشـکالت‬ ‫تولیـد و صنعـت دانسـت چـرا کـه ایـن موضـوع‬ ‫خـود بـر کاهـش صـادرات و حتـی تامیـن مـواد اولیه‬ ‫تولیدکننـدگان اثـر منفـی گذاشـته اسـت‪.‬‬ ‫بدهی هـای معـوق واحدهـای تولیـدی و صنعتـی بـه‬ ‫سیسـتم بانکـی را بایـد یکـی از دالیـل اصلـی عـدم‬ ‫رونـق تولیـد عنـوان کـرد‪ .‬در حـال حاضـر با تشـدید‬ ‫مشـکالت‪ ،‬تولیدکننـده امـکان بازپرداخـت بدهی های‬ ‫بانکـی را نداشـته و هـر روز ایـن بدهی هـا به صـورت‬ ‫تصاعـدی افزایـش پیدا می کند‪ .‬البتـه افزایش بدهی ها‬ ‫خـود مانعـی شـده تـا تسـهیالت جدیـدی در اختیـار‬ ‫تولیدکننـده قـرار نگیرد‪.‬‬ ‫قوانیـن و مقـررات ضدونقیض‪ ،‬خود مانعـی برای رونق‬ ‫تولیـد شـده اسـت در ایـن رابطـه بایـد ضمـن اصالح‬ ‫قوانیـن بـا محوریت حمایـت از تولیـد‪ ،‬زمـان و هزینه‬ ‫صـدور مجوزها را به حداقل رسـاند‪ .‬البتـه این موضوع‬ ‫اراده جـدی دولـت و مجلس برای وضـع قوانین مثبت‬ ‫و اجـرای انهـا را می طلبد‪.‬‬ ‫اشـکاالت سیسـتم حمل ونقـل و هزینه های سـرباری‬ ‫را کـه بـرای تولیدکننـده بـ ه وجـود مـی اورد را بایـد‬ ‫دیگـر مشـکالت بخش تولید کشـور عنوان کـرد‪ .‬این‬ ‫موضـوع در بخـش صـادرات و حتـی در حـوزه فروش‬ ‫داخلی نیز تاثیر منفی گذاشـته اسـت‪ .‬در شـرایط فعلی‬ ‫اصلاح نـاوگان حمل ونقـل ریلی و دریایی و بازسـازی‬ ‫ایـن بخـش یـک امـر ضـروری به شـمار می ایـد چرا‬ ‫کـه با تقویت این حـوزه هزینـه جابه جایی محصوالت‬ ‫بـرای تولیدکننـده کاهـش یافتـه و در نهایـت قیمـت‬ ‫تمام شـده کاالهـا مناسـب خواهد شـد‪.‬‬ ‫افزایـش قابـل توجه قیمت مواد اولیـه داخلی و خارجی‬ ‫را بایـد یکـی از سـدهای جـدی رونـق تولید دانسـت‪.‬‬ ‫تغییـر مـدام نـرخ ارز و سـایه سـنگین ان بـر اقتصـاد‬ ‫کشـور نیز باید مدیریت شـود چراکه امـروز تولیدکننده‬ ‫نمی دانـد ایـا کاالیـی را کـه امـروز فروخته اسـت فردا‬ ‫هـم می توانـد تولیـد کند یـا خیر‪.‬‬ ‫علاوه بـر ایـن مـوارد رکـود بـازار را بایـد سرمنشـا‬ ‫تمـام مشـکالت تولید دانسـت کـه این موضـوع خود‬ ‫متاثـر از کاهـش قـدرت خریـد مـردم اسـت‪ .‬امـروز‬ ‫ظرفیـت تولیـد بسـیاری از واحدهـا کاهـش یافتـه و‬ ‫همیـن امـر هزینه هـای سـربار تولیدکننـده را افزایش‬ ‫قابل توجهـی داده اسـت‪ .‬اگـر بـا کاهش رکـود در بازار‬ ‫ظرفیـت واحدهـای تولیـد افزایـش پیـدا کنـد به طـور‬ ‫حتـم هزینه هـای سـربار تولیـد کاهـش یافتـه و کنـار‬ ‫ان فضـای رقابـت بـرای تولیدکننده داخلی بـا اجناس‬ ‫وارداتـی بهبـود خواهـد یافت‪.‬‬ ‫در هـر صـورت ضـرورت دارد هرچـه سـریع تر فکری‬ ‫بـرای صنایـع اسـتان و کشـور شـود وگرنـه بـا فضای‬ ‫اقتصـادی حاکـم‪ ،‬ممکن اسـت شـاهد تعطیلـی تعداد‬ ‫بیشـتری از واحدهـای صنعتـی و تولیـدی باشـیم کـه‬ ‫ضـرر اصلـی ان متوجـه مردم اسـت‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 28‬اردیبهشت ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4351‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫نهاده های تولید عامل اصلی افزایش قیمت است‬ ‫اصفهان درجایگاه نخست‬ ‫تولید قطعات خودروهای تجاری‬ ‫صنعت قطعه سازی به عنوان یکی از صنایع‬ ‫مادر و تامین کننده نیازهای خودروسازان‪ ،‬در‬ ‫وضعیت کنونی کشور با مشکالت متعددی از‬ ‫جملهنبودنقدینگیوافزایشنهاده هایتولیدی‬ ‫همچون مواد اولیه‪ ،‬حامل های انرژی‪ ،‬حمل و‬ ‫محمدمنزه‬ ‫نقل و نیروی کار مواجه است‪.‬‬ ‫سید مهدی کاظمی‪ ،‬سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و‬ ‫ماشین االتکشوردرمصاحبهبایکیازرسانه هانیزموضوعافزایش‬ ‫قیمت قطعات یدکی را تایید کرده بود و علت ان را افزایش حقوق‬ ‫و دستمزد و روند افزایش قیمت همه کاال و خدمات در سال جدید‬ ‫(طبق روال هر ساله) اعالم کرده بود‪ .‬اما باید دید با کمبود نقدینگی‬ ‫در دست تولیدکنندگان و افزایش قیمت مواد اولیه ایا تولیدکنندگان‬ ‫می توانند به توسعه و رونق تولید فکر کنند؟‬ ‫امروز نزدیک به یک هزار و ‪300‬‬ ‫قطعه ساز در زنجیره پایین دستی صنعت‬ ‫خودرو حیات اقتصادی دارند که رفع موانع‬ ‫تولید و تالش برای بروزرسانی معوقات‬ ‫این بخش می تواند ضمن بومی سازی‬ ‫تکنولوژی های نوین تولید‪ ،‬به حمایت از کاالی ایرانی هم منجر‬ ‫شود‪.‬به گفته رئیس انجمن قطعه سازان استان اصفهان‪ ،‬افزایش‪57‬‬ ‫درصدی حقوق کارگران‪ ،‬افزایش‪ ۶‬برابری قیمت حامل های انرژی‬ ‫از سال گذشته تاکنون‪ ،‬افزایش نرخ حمل و نقل و مواد اولیه در سال‬ ‫جاری باعث شده تا به تبع ان قیمت قطعات خودرو نیز با افزایش‬ ‫روبروباشد‪.‬‬ ‫ابراهیم احمدی در گفت وگو با «اصفهان امروز» بیان کرد‪ :‬بازار‬ ‫قطعاتخودروهماننددیگرکاالهابهدلیلباالرفتنقیمتمواداولیه‬ ‫باافزایشقیمتروبروشدهاست‪.‬بههمینمنظورچسباندنبرچسب‬ ‫قیمت بر روی محصوالت گامی موثر در جهت شفاف سازی و‬ ‫کنترل قیمت ها در بازار خواهد بود‪ .‬امروزه در تمام کشورهای توسعه‬ ‫یافته دنیا بر روی تمام اجناس خود از کم‬ ‫ارزش ترین تا با ارزش ترین کاالهای خود‬ ‫برچسب قیمت می زنند‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫اجرای این کار نیاز به زیرساخت هایی دارد‬ ‫و ان ثبات اقتصادی در بازار قطعه کشور‬ ‫است‪ .‬تا زمانی که قیمت ها همواره با افزایش یا کاهش روبرو هستند‬ ‫نمی توان از این طرح برای شفاف سازی و کنترل قیمت ها استفاده‬ ‫کرد‪ ،‬زیرا هر موقع قیمت ها تغییر پیدا می کند باید برچسب جدیدی‬ ‫بر روی محصول زده شود و این کار را مشکل می کند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن قطعه سازان استان اصفهان در خصوص قیمت انواع‬ ‫قطعه در بازار گفت‪ :‬قطعات پلی امینی و قطعاتی که به جهت ساخت‬ ‫نیازمند ارتباط مستقیم با نیروی کار است با افزایش بیشتری نسبت‬ ‫به سایر محصوالت روبرو بوده است؛ اما در کل برخی از قطعات با‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬الی ‪ ۱۵‬درصدی و در برخی دیگر از قطعات این رقم‬ ‫بیش تر بوده است‪ .‬احمدی در خصوص سهم استان اصفهان در‬ ‫تولید قطعات خودرو در کشور بیان کرد‪ :‬استان اصفهان از لحاظ‬ ‫تولید قطعات خودروهای تجاری در رتبه اول و در تولید قطعات‬ ‫خودروهای سواری در رتبه سوم در بین استان های کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫او در ارتباط با تاثیر واردات خودرو بر بازار قطعه گفت‪ :‬همواره‬ ‫قطعه سازان و خودروسازان با واردات خودرو مخالفت نکردند زیرا‬ ‫واردات خودرو گامی موثر در جهت رقابتی تر کردن بازار و افزایش‬ ‫کیفیت خودروها خواهد بود‪ .‬دولت در چند سال گذشته به دلیل‬ ‫کمبود ارز و وجود تحریم ها‪ ،‬راه های وارداتی خودرو را بسته بود و‬ ‫خودروسازان و قطعه سازان با واردات خودرو هیچ مشکلی ندارند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن قطعه سازان استان اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫همواره از سال های گذشته تاکنون میزان بدهی خودروسازان‬ ‫به قطعه سازان وجود داشته و این مسئله به اقتصاد تولید کنندگان‬ ‫لطمه وارد کرده است‪ ،‬اما با پیگیری های انجام شده؛ شرکت‬ ‫ایران خودرو در سال جاری در پی رفع بدهی های خود تاکنون‬ ‫توانسته با کمک سرمایه گذاران برخی از میزان بدهی خود را به‬ ‫تولیدکنندگانبرگرداند‪.‬‬ ‫صنعت قطعه سازی خودروی کشور امروز با وجود فشار اقتصادی‬ ‫و مشکالت گوناگون حوزه تولید با تنگناهای جدی مواجه شده‬ ‫که حمایت از کارافرینان این حوزه و اتخاذ سیاست های راهبردی‬ ‫می تواند به توسعه اقتصادی و کیفی صنعت خودروسازی کشور و‬ ‫رشد ارزش افزوده بینجامد‪.‬‬ ‫با فرمان رییس جمهور‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی احداث ‪ ۲۴‬هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید اصفهان اغاز شد‬ ‫عملیات اجرایی احداث حدود ‪ ۲۴‬هزار واحد مسکونی در‬ ‫شهرهای جدید استان اصفهان با دستور رییس جمهور اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان‪ ،‬عملیات‬ ‫اجرایی احداث یکصد هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی‬ ‫تولید مسکن با دستور رییس جمهور و بصورت ویدئو کنفرانس‬ ‫در کشور اغاز شد که سهم استان اصفهان ‪ ۲۴‬هزار واحد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران بهارستان در این زمینه گفت‪ :‬عملیات‬ ‫اجرایی حدود یکصد هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی‬ ‫تولید مسکن و با دستور رییس جمهور در شهرهای جدید کشور‬ ‫اغاز شد که سهم شهرهای جدید استان اصفهان حدود ‪۲۴‬‬ ‫هزار واحد معادل ‪ ۲۴‬درصد کل واحدها در سطح شهرهای‬ ‫جدید کشور است‪.‬‬ ‫احمدی افزود‪ :‬این واحدهای مسکونی در استان اصفهان در‬ ‫شهرهای بهارستان‪ ،‬فوالدشهر و شهر جدید مجلسی احداث‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬عملیات اجرایی احداث ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۵۶‬واحد‬ ‫در شهر بهارستان‪ ۱۴ ،‬هزار و ‪ ۷۵۰‬واحد در فوالدشهر و ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۷۲‬واحد در شهر جدید مجلسی اغاز شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با اشاره به شعار سال تولید؛‬ ‫دانش بنیان و اشتغال افرین افزود‪ :‬از ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۵۶‬واحد شهر‬ ‫جدید بهارستان ‪ ۳۵۰۰‬واحد اخیرا اغاز شده و ‪ ۳۰۰۰‬هزار واحد‬ ‫اغاز شد‪ .‬از این تعداد‪ ۸۷۱ ،‬واحد به صورت پیش ساخته و‬ ‫صنعتی توسط قرارگاه حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم‬ ‫احداث می شود که امروز در بهارستان به صورت نمادین با‬ ‫دستور ریاست محترم جمهوری اسالمی اغاز شد‪.‬‬ ‫همزمان با استقبال بسیار چشمگیر ثبت نام کنندگان از‬ ‫واحدهای نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان‪ ،‬تکمیل‬ ‫پرونده متقاضیان باقیمانده در این طرح نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه مراسم اغاز عملیات اجرایی این واحد به‬ ‫صورت ویدیوکنفرانس و در سومین جلسه شورای عالی مسکن‬ ‫با حضور رییس جمهور برگزار شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مراسم‬ ‫نمادین اغاز این طرح در استان اصفهان در شهر بهارستان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫سهمیه شهرهای جدید از طرح نهضت ملی مسکن ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫واحد است که با دستور رئیس جمهور ساخت صدهزار واحد ان‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫نهضت ملی مسکن طرح دولت سیزدهم برای خانه دار کردن‬ ‫مردم است که در ان سهم استان اصفهان ساخت ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫واحد طی چهار سال اعالم شده است‪.‬‬ ‫مهمترین هدف این طرح برنامه ریزی برای تولید یک میلیون‬ ‫مسکن در سال است و در اُفق چهار ساله‪ ،‬دولت ُمصمم به ایجاد‬ ‫چهار میلیون واحد مسکونی در کشور است‪.‬‬ ‫اصفهان حدود پنج میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر جمعیت در ‪۲۸‬‬ ‫شهرستان دارد و سومین استان ُپرجمعیت کشور به شمار می اید‪.‬‬ ‫ایین تجلیل از مدرسان نمونه شرکت فوالد مبارکه برگزار شد‬ ‫اولین جشن تکریم و قدردانی از ‪ ۶۶۰‬مدرس داخلی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه با حضور مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و‬ ‫سازماندهی این شرکت برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬همزمان با هفته معلم اولین جشن‬ ‫تکریم و قدردانی از ‪ ۶۶۰‬مدرس داخلی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫با حضور معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی این شرکت‬ ‫برگزار شد و طی ان اقایان علیرضا پازشگر‪ ،‬حسین قاسمی‪،‬‬ ‫علی نوروزی‪ ،‬یاسر اذری‪ ،‬ابراهیم ولی پور‪ ،‬مالک یبلویی‪ ،‬محمد‬ ‫سلیمیان‪ ،‬محمود مرادی‪ ،‬عبدالرسول نصوحی‪ ،‬مهدی رحیمی و‬ ‫مریم ایرانپور به عنوان مدرسان داخلی نمونه شرکت فوالد مبارکه‬ ‫انتخاب شدند و مورد تقدیر ویژه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مهدی کفایت‪ ،‬معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در این مراسم اظهار کرد‪ ۱۲ :‬اردیبهشت ماه روز‬ ‫معلم و روزی است که دشمن مغز تفکر و دانش را هدف قرار داد‬ ‫اما نمی دانستند که شهید مطهری یک شیشه پر از عطر بود که‬ ‫وقتی شکست‪ ،‬عطر و بوی ان همه جا را فرا گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان این که راه های رسیدن به علم و دانش متفاوت است‬ ‫و یکی از ان ها انتقال تجربیات است‪ ،‬افزود‪ :‬علوم مهندسی بر‬ ‫اساس قدرت تفکر و تجربه رشد می کنند و باعث رشد سازمانی‬ ‫هم می شوند که در همین راستا شرکت فوالد مبارکه همواره‬ ‫درصدد بوده تا با توانمندسازی سرمایه های انسانی‪ ،‬اهداف خود‬ ‫را محقق کند‪ .‬معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬نشر دانش‪ ،‬زکات علم محسوب‬ ‫می شود و این هنر معلمی است که ان را بروز می دهد؛ فرهنگ‬ ‫سازمانی اموزش دهی و یادگیری بسیار اهمیت دارد و در ارتقای‬ ‫فردی و اجتماعی یک سازمان مثمر ثمر است‪.‬‬ ‫وی اذعان داشت‪ :‬معلمی شغل انبیاست‪ ،‬بنابراین باید مدرسان‬ ‫و معلمان همواره مورد تجلیل و قدردانی قرار گیرند و در همین‬ ‫راستا شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد تا همه ساله ایینی برای‬ ‫تجلیل از این عزیزان را برگزار کند که این امر باعث می شود تا‬ ‫کارکنان فوالد مبارکه نیز برای پیوستن به جمع مدرسان و مربیان‬ ‫داخلی این شرکت ترغیب شوند‪ .‬کفایت با تاکید بر ضروت به روز‬ ‫بودن تکنولوژی‪ ،‬علم و دانش در شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫محیط کاری همدالنه و مسئوالنه بسیار اهمیت دارد و هنگامی‬ ‫یک کارمند به همکار خود اموزش می دهد‪ ،‬در واقع در سازمان‬ ‫همدلی ایجاد کرده است‪ .‬وی در پایان با بیان این که معلم و عالم‬ ‫با یکدیگر متفاوت هستند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬همه افراد نمی توانند معلم‬ ‫باشند و علم خود را منتقل کنند‪ ،‬بنابراین می توانند در ابتدا باید به‬ ‫صورت تجربی و یا حتی عملی یک موضوع را تدریس کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ضرورت اموزش افزایش بهره وری در فوالد‬ ‫مبارکه‬ ‫غالمرضا سلیمی‪ ،‬مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه در این‬ ‫مراسم اظهار کرد‪ :‬فضای رقابتی شدیدتری نسبت به قبل در‬ ‫صنعت فوالد ایجاد شده و رقبای جهانی ما در ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬سال اینده‬ ‫وضعیت به مراتب قوی تری در تولید و فروش خواهند داشت‪،‬‬ ‫بنابراین خیلی مهم است که از االن به فکر باشیم که در برخی‬ ‫امور اموزشی و توانمندسازی سرمایه های انسانی چابک تر عمل‬ ‫کنیم‪ .‬وی با بیان این که معلمان و مدرسان وظیفه تعلیم و تربیت‬ ‫دارند و این موضوع باید رسالت اول ان ها باشد‪ ،‬افزود‪ :‬معلمان و‬ ‫مدرسان باید پیش از هرچیز‪ ،‬یک الگوی موفق باشند‪.‬‬ ‫مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر ضرورت حفظ‬ ‫بازار رقابتی خاطرنشان کرد‪ :‬مسیر رسیدن به این مهم‪ ،‬این است‬ ‫که در حوزه اموزشی افزایش کیفیت و کاهش ضایعات به طور‬ ‫جدی اقدام شود؛ در این میان نقش مدرسان از اهمیت زیادی‬ ‫برخوردار است و در همین جا از انان خواهش می کنم در تدریس‬ ‫خود‪ ،‬موضوعات کاهش مصرف انرژی‪ ،‬افزایش بهره وری و‬ ‫کاهش ضایعات را برجسته کنند تا فوالد مبارکه بتواند همچنان‬ ‫سرامد و متعالی بماند‪ .‬وی در پایان با بیان این که اثربخشی‬ ‫اموزش یکی دیگر مسائل حائز اهمیت است که باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬اثربخشی اموزش پیوسته باید رصد شود‬ ‫تا از وضعیت مثبت ان اطمینان حاصل شود؛ در فوالد مبارکه‬ ‫افرادی وجود دارند که کتاب های مفید و ارزنده ای را تالیف کرده اند‬ ‫که شایسته است از این افراد تقدیر شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬توسعه سرمایه های ارزشمند انسانی فوالد‬ ‫مبارکه‬ ‫ابراهیم کاظمی‪ ،‬مدیر اموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در این مراسم اظهار کرد‪ :‬امروز فوالد مبارکه متفاوت با‬ ‫دیروز است و قرار است متفاوت هم بماند؛ علت این مساله این‬ ‫است که مدیریت ارشد سازمان دیدگاه مثبتی نسبت به تغییر‬ ‫پارادایم از نیروی انسانی به سرمایه انسانی دارد و این دیدگاه‬ ‫جهان تراز‪ ،‬انسان های جهان تراز می خواهد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که انسان های جهان تراز دارای ‪ ۳‬ویژگی هستند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این افراد اول باید عالم باشند‪ ،‬چراکه بیشتر یاد می دهند و‬ ‫به دنبال ان بیشتر یاد می گیرند و به مرور سطح این یادگیری‬ ‫عمیق تر می شود؛ ویژگی دوم عامل بودن ان هاست؛ چنین‬ ‫شخصی در واقع به انچه می داند‪ ،‬عمل می کند و در نتیجه‬ ‫رفتارهای خردمندانه تری از خود بروز می دهد و ویژگی سوم نیز‬ ‫عاشق بودن ان هاست که این ‪ ۳‬ویژگی‪ ،‬منحصر به فرد است و‬ ‫باید در کسی که می خواهد به عنوان سرمای ه انسانی مطرح شود‪،‬‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیر اموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫گفت‪ :‬واحد اموزش فوالد مبارکه درصدد جهان تراز شدن این‬ ‫شرکت است و به همین دلیل برای خود چشم انداز جایگاه اول‬ ‫مرکز اموزش توسعه سرمای ه انسانی در صنعت ایران و غرب‬ ‫اسیا را ترسیم کرده که چشم اندازی دشوار اما قابل دست یابی‬ ‫است؛ تدریس نیازمند روحیه «عامل بودن» و تاثیر گذار بودن‬ ‫است‪ ،‬عامل تغییرات رو به جلو‪ ،‬محرک و برانگیزاننده فراگیران و‬ ‫دانشجویانی که تشنه یادگیری هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که انچه مسلم است با تدریس‪ ،‬یادگیری‬ ‫اثربخش تری خواهیم داشت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬خبرگی و «عالم‬ ‫بودن» ویژگی دیگری است که تک تک مدرسان داخلی ما‬ ‫از ان بهره مند هستند و با به اشتراک گذاشتن دانش خود‪ ،‬به‬ ‫عنوان عامل تغییر‪،‬موتور محرکه سازمان هستند؛ سیستم اموزشی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه برای فعالیت هایی که می خواهد انجام دهد‪،‬‬ ‫ارزش و برنامه داشته که یکی از این ارزش ها تفکر و داشتن تدبیر‬ ‫است و خویشتن داری نیز یکی دیگر از این ارزش هاست‪.‬‬ ‫کاظمی اذعان داشت‪ :‬مدرسان داخلی فوالد مبارکه با امید به رشد‬ ‫و توسعه این شرکت و با داشتن انگیزه های قوی درونی‪ ،‬ماحصل‬ ‫سال ها علم اموزی و کسب تجربه خود را در کالس های درسی‬ ‫در اختیار همکاران خود قرار می دهند که در نهایت منجر به ایجاد‬ ‫محیط کار همدالنه و مسئوالنه‪ ،‬ارتقای فرهنگ و ارزش های‬ ‫سازمانی و حفظ مزیت رقابتی شرکت خواهد شد؛ باید کمک کنیم‬ ‫که فرهنگ فوالد مبارکه تقویت و به نسل های اینده منتقل شود؛‬ ‫این رسالت بزرگی است که شرکتی که در تعالی سازمانی پیشتاز‬ ‫است‪ ،‬نه تنها این فرهنگ را به کارکنان خود‪ ،‬بلکه به جامعه هم‬ ‫منتقل کند‪ .‬وی در پایان از اختصاص یک ساختمان اموزشی‬ ‫در شهرک مسکونی سپاهان شهر اصفهان برای اموزش دهی به‬ ‫کارکنان شرکت فوالد مبارکه خبر داد و ابراز داشت‪ :‬فراموش‬ ‫نشود که صرفًا وجود تجهیزات اموزشی تحول ایجاد نمی کند و‬ ‫این محتواست که باعث ایجاد تغییر می شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫نباید از روایت تال ‬ ‫ش‬ ‫صنعت گران و انعکاس صحیح‬ ‫ان غافل شد‬ ‫محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به‬ ‫مناسبت ‪ ۲۷‬اردیبهشت ماه‪ ،‬روز جهانی ارتباطات و روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬با صدور پیامی‪ ،‬این روز را به همه فعاالن عرصه‬ ‫روابط عمومی کشور تبریک گفت‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫متن پیام محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به مناسبت ‪ ۲۷‬اردیبهشت ماه‪ ،‬روز جهانی ارتباطات و روابط‬ ‫عمومی به شرح زیر است‪:‬‬ ‫وقتی از جهش تولید سخن به میان می اید‪ ،‬ارکان زیادی را‬ ‫برای تحقق ان متصوریم‪ .‬مواد اولیه‪ ،‬سرمایه های انسانی‪،‬‬ ‫ماشین االت و‪ ....‬دست به دست هم می دهند تا بهترین ها را‬ ‫برای این مرز و بوم رقم بزنند‪ .‬درست است که تالش های‬ ‫همه جانبه و شبانه روزی در شرکت فوالد مبارکه برای لبیک‬ ‫گفتن به منویات مقام معظم رهبری در راستای تامین نیاز‬ ‫داخلی و رسیدن به قله اقتصاد غیرنفتی ادامه دارد ولی در‬ ‫این بین نباید از روایت صحیح تالش های جوانان این مرز‬ ‫و بوم در این زمینه و انعکاس صحیح ان غافل شویم‪.‬‬ ‫روایت دست اول‪ ،‬صادقانه و هنرمندانه با نگاهی عمیق و‬ ‫غیر تبلیغاتی به موضوع تولید باعث می شود تا جریان های‬ ‫غرض ورزانه صنعت ستیزی از خارج کشور که گاهی نااگاهان‬ ‫داخلی نیز ان را تشدید می کنند‪ ،‬نتوانند به هدف شوم خود‬ ‫یعنی وابستگی دائم صنعت و اقتصاد کشور به واردات برسند‪.‬‬ ‫عبارت «روابط عمومی‪ ،‬پشتیبان تولید» عبارتی صحیح‪ ،‬دقیق‬ ‫و به جاست که این تالش های شبانه روزی و هنرمندانه‬ ‫فوالدمردان روابط عمومی فوالد مبارکه را برای تزریق امید‬ ‫به مردم جامعه توصیف می کند‪ ٢٧ .‬اردیبهشت ماه‪ ،‬روز روابط‬ ‫عمومی را به همه فعاالن این عرصه‪ ،‬به ویژه همکارانم در‬ ‫روابط عمومی های گروه فوالد مبارکه تبریک عرض می نمایم‬ ‫و به روح پرفتوح شهید بزرگوار «محسن خزایی» مدیر اسبق‬ ‫روابط عمومی این شرکت‪ ،‬واالترین درودها را تقدیم می کنم‪.‬‬ ‫دوران بلوغ صندوق توسعه ملی‬ ‫با دوران تحریم همزمان شد‬ ‫محمدرضا فرزین گفت‪ :‬صندوق توسعه ملی باید بگوید منابع‬ ‫کجا سرمایه گذاری گذاری شود نه اینکه به خود بانک ها‬ ‫سپرده شود چرا که کارکرد صندوق اینگونه نیست‪ .‬به گزارش‬ ‫ایبِنا؛ محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی در همایش‬ ‫صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی‪ ،‬با اشاره به نقاط ضعف‬ ‫صندوق توسعه ملی در ‪ ۱۰‬سال اخیر گفت‪ :‬زمانی که صندوق‬ ‫را تشکیل دادیم وظایف تثبیتی را در اساسنامه ان ندیدیم و به‬ ‫ی ادامه داد‪ :‬دوم‬ ‫همین دلیل با حکم ویژه مسائل حل میشد‪ .‬و ‬ ‫اینکه ما ضعف عمومی در سیاستگذاری اقتصادی در ایران‬ ‫داریم که نصیب صندوق هم شده و ان اینکه همه چیز را به‬ ‫قانون بودجه وصل می کنیم‪ .‬قاعده عمومی بلندمدت نداریم‬ ‫و هرسال باید بودجه نحوه عملکرد صندوق را تعریف کند در‬ ‫صورتی که صندوق خودش یک ساختار مستقل دارد‪ .‬قوانین‬ ‫بلندمدت نداریم که باعث بی ثباتی و مشکل در اقتصاد شده‬ ‫است‪ .‬فرزین گفت‪ :‬ضعف بعدی صندوق در نوع ارتباط با‬ ‫بانک هاست که کارکرد توسعه ای خود را ازدست داده است‪.‬‬ ‫صندوق باید بگوید منابع کجا سرمایه گذاری گذاری شود‬ ‫نه اینکه به خود بانکها سپرده شود چرا که کارکرد صندوق‬ ‫اینگونه نیست‪ .‬فرزین تاکید کرد‪ :‬دوران بلوغ صندوق با دوران‬ ‫تحریم همزمان شد که نتوانست دوره بلوغ ان به خوبی طی‬ ‫شود‪ .‬فرزین پیشنهادهایی در این باره مطرح کرد و گفت‪:‬‬ ‫صندوق باید در سرمایه گذاری داخلی تمرکز کند و پروژه های‬ ‫ایران را تامین مالی کند‪ .‬در این میان میتوان با صندوق های‬ ‫همتا در کشورهای اطراف و همسایه‪ ،‬پروژه های مشترکی را‬ ‫با منابع مشترکی انجام دهیم که امنیت اقتصادی ما را هم باال‬ ‫میبرد‪ .‬مانند مسائلی در حوزه های الودگی هوا و اب و …‬ ‫وی با بیان اینکه توسعه ما در توسعه منطقه ای است ادامه‬ ‫داد‪ :‬قانون مشخصی در صندوق نداریم درحالی که صندوق‬ ‫های مشابه در کشورهایی مانند روسیه قوانین مستقلی دارند‬ ‫و نیاز نیست برای صرف منابع ان به نظام رای گیری های‬ ‫سیاسی وصل شد‪ .‬مدیرعامل بانک ملی با اشاره به عدالت‬ ‫منطقه ای گفت‪ :‬باید بتوانیم از منابع صندوق در سراسر ایران‬ ‫استفاده کنیم یعنی سیستان و بلوچستان برای ما به همان‬ ‫اندازه تهران مهم باشد‪.‬‬ ‫مسووالنروابط عمومینباید‬ ‫در برخورد با خبر به صورت‬ ‫انفعالیعملکنند‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬مسووالن روابط عمومی در برخورد‬ ‫با خبر نباید به صورت انفعالی عمل کنند و منتظر نشوند تا با‬ ‫پیش امدن رویدادی خبر ان را تهیه کنند‪ ،‬بلکه هنگامی که‬ ‫الزم بود خبر را مبتنی بر صحت و دقت بیافرینند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬رستم قاسمی‪ ،‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی در پیامی با گرامیداشت ‪ ۲۷‬اردیبهشت روز جهانی‬ ‫ارتباطات و روابط عمومی با اعالم یکی از وظایف استراتژیک‬ ‫روابط عمومی که دخالت در روند تصمیم گیری سازمان‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬وظایف روابط عمومی اعمال مدیریت شایسته در‬ ‫جامعه‪ ،‬در درون شبکه های ارتباطی گسترده نیاز به اطالعات‬ ‫و اگاهی های متقن‪ ،‬به روز‪ ،‬واقعی و کارامد از جامعه دارد‪ .‬این‬ ‫عضو کابینه دولت سیزدهم گفت‪ :‬امروزه نقش روابط عمومی ها‬ ‫در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک یک‬ ‫سازمان نقشی قابل توجه است‪ .‬نقش روابط عمومی به عنوان‬ ‫ابزار مدیریتی برای فعالیت های حرفه ای‪ ،‬علمی و الکترونیکی‪ ،‬‬ ‫از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است‪.‬‬ ‫بنابراین ‪ ،‬از نقاط برجسته و ممتاز در مدیریت استراتژیک‪،‬‬ ‫تاکید بر محیط برون سازمانی و حتی جهانی است و در واقع‪ ،‬‬ ‫منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی‪ ،‬دخالت در روند‬ ‫تصمیم گیری سازمان است‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫چهارشنبه | ‪ 28‬اردیبهشت ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4351‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫واکنش ساکت به شایعه ترک‬ ‫مدیریتسپاهان‬ ‫کوهیان بهترین مربی فصل‬ ‫گذشتهلیگبسکتبال‬ ‫مدیرعامل باشگاه سپاهان عالقه ای به صحبت درباره شایعه‬ ‫جدایی اش از این باشگاه ندارد‪ .‬چند روزی است قانونی در‬ ‫فوالدمبارکهسپاهانمبنیبرممنوعیتحضوربازنشسته هادر‬ ‫شرکت های تابعه این کارخانه تصویب شده که شایعات زیادی‬ ‫را درباره محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح‬ ‫کرد‪ .‬ساکت که به دلیل بازنشستگی از فدراسیون فوتبال جدا‬ ‫شد و به مدیرعاملی باشگاه سپاهان رسید‪ ،‬حاال مشمول‬ ‫قانون جدید تصویب شده در فوالد مبارکه باشگاه سپاهان‬ ‫می شود و به همین خاطر شایعاتی درباره جدایی اش وجود‬ ‫دارد‪ .‬مدیرعامل سپاهان در جشن قهرمانی تیم هندبال زنان‬ ‫تو گو با خبرنگاران با‬ ‫باشگاه اصفهانی حضور یافت و در گف ‬ ‫پرسش درباره موضوع بازنشستگی اش و احتمال ترک صندلی‬ ‫مدیریت مواجه شد‪ .‬او دراین باره البته ترجیح داد صحبتی انجام‬ ‫ندهد و به یک جمله پرابهام بسنده کند‪« :‬این ها سواالت‬ ‫حاشیه ای است؛ در مورد ورزش از من بپرسید‪ ».‬باید منتظر‬ ‫ماند و دید سرنوشت محمدرضا ساکت که سوابق فراوانی در‬ ‫امر مدیریت ورزش در کشور دارد‪ ،‬چه خواهد شد‪.‬‬ ‫فرزاد کوهیان از سوی تحلیلگران پرشین بسکت‪ ،‬به عنوان‬ ‫بهترین مربی فصل انتخاب شد‪ .‬تیم بسکتبال ذوب اهن‬ ‫امسال بدون بازیکن خارجی و با حضور بازیکنانی مثل‬ ‫ارسالن کاظمی‪ ،‬ارمان زنگنه‪ ،‬سجاد مشایخی و محمدرضا‬ ‫اکبری موفق شد مقام دوم لیگ برتر بسکتبال را کسب کند‪.‬‬ ‫دراین بین فرزاد کوهیان سرمربی تیم نقش به چشمگیری‬ ‫درنتیجه گیری های ذوب اهن داشت‪ .‬این مربی در بعضی‬ ‫از بازی ها باوجوداینکه تیمش عقب بود‪ ،‬اما موفق شد با‬ ‫تکنیک و گرفتن زمان استراحت به موقع نتیجه بازی را‬ ‫عوض کند و پیروز میدان باشند‪ .‬کوهیان از سوی تحلیلگران‬ ‫پرشین بسکت به عنوان بهترین مربی فصل انتخاب شد‪ .‬این‬ ‫انتخاب از سوی سه اسکاوت بین المللی از کشورهای اروپایی‬ ‫انجام شده که امسال کلیه مسابقات لیگ رو دنبال کردند و‬ ‫نزدیک به ‪ ۸۰‬درصد فیلم مسابقات لیگ برتر به همراه امار‬ ‫برای ان ها ارسال شده است‪.‬‬ ‫سپاهان قهرمانی استقالل را‬ ‫تبریکگفت‬ ‫باشگاه سپاهان با انتشار نامه ای خطاب به مدیرعامل و‬ ‫سرمربی استقالل قهرمانی این تیم را در رقابت های لیگ برتر‬ ‫تبریک گفت‪ .‬سه هفته پیش از پایان رقابت های لیگ بیست‬ ‫و یکم تیم فوتبال استقالل تهران موفق شد با غلبه بر سپاهان‬ ‫‪ 63‬امتیازی شود و با توجه به شکست پرسپولیس در سیرجان‬ ‫مقابل سپاهان قهرمانی ابی پوشان تهرانی مسجل شد‪ .‬در پی‬ ‫این قهرمانی که چهارمین قهرمانی استقالل در تاریخ‪ 21‬ساله‬ ‫لیگ برتر به شمار می رود‪ ،‬باشگاه سپاهان با انتشار متنی این‬ ‫موفقیت را به باشگاه تهرانی تبریک گفته است‪.‬‬ ‫اتمام قرارداد ‪ ۸‬بازیکن‬ ‫سپاهان در پایان فصل‬ ‫قرارداد هشت بازیکن تیم فوتبال سپاهان بعد از انجام اخرین‬ ‫هفته از بیست ویکمین دوره لیگ برتر به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫درحالی که سه بازی به پایان مسابقات لیگ برتر باقی مانده‬ ‫است‪ ،‬قرارداد هشت بازیکن تیم فوتبال سپاهان رو به اتمام‬ ‫است و ان ها بعد از انجام اخرین بازی لیگ برتر‪ ،‬بازیکن ازاد‬ ‫خواهند شد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬سروش رفیعی‪ ،‬دانیال‬ ‫اسماعیلی فر‪،‬سجادشهباززاده‪،‬رضامیرزایی‪،‬محمدنژادمهدی‪،‬‬ ‫یاسین سلمانی‪ ،‬کریستوفر کنت و گئورگی ولسیانی هشت‬ ‫بازیکنی هستند که قراردادشان با باشگاه سپاهان به پایان‬ ‫خواهد رسید‪ .‬باشگاه سپاهان خواهان تمدید قرارداد اکثر این‬ ‫نفرات است‪ ،‬ولی گلر اتریشی احتما ًال جدا خواهد شد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که تکلیف ادامه همکاری با میرزایی هم مشخص‬ ‫نیست و در مورد سلمانی هم گفته می شود که او قصد حضور‬ ‫در فوتبال اروپا را دارد‪.‬‬ ‫جوانان سپاهان در تبریز به‬ ‫دنبالقهرمانی‬ ‫تیم جوانان سپاهان امروز برای کسب عنوان قهرمانی به‬ ‫میدان می روند‪ .‬در دیدار برگشت فینال لیگ برتر فوتبال‬ ‫جوانان کشور امروز تیم تراکتور در تبریز میزبان تیم سپاهان‬ ‫اصفهان است‪ .‬بازی رفت دو تیم در اصفهان در حالی دو بر‬ ‫یک به سود تیم سپاهان به پایان رسید که دروازه بان تیم‬ ‫تراکتور اخراج و این تیم ‪ 10‬نفره شده بود‪ .‬شاگردان امیرعلی‬ ‫احمدزاده با یک پیروزی یک بر صفر هم می توانند به جام‬ ‫قهرمانی دست یافته و به مقام باارزش قهرمانی رقابت های‬ ‫لیگ برتر دست یابند‪ .‬جوانان تراکتور در مرحله نیمه نهایی‬ ‫از سد ایمان سبز نماینده شیراز در این رده سنی عبور کرده‬ ‫بودند‪ .‬احمدزاده بازیکن سابق تیم تراکتور پیش ازاین نیز به‬ ‫همراه مرحوم حسین حسن دخت تیم تراکتور را در رده جوانان‬ ‫قهرمان کرده بودند‪.‬‬ ‫هیچ چیز در فوتبال قابل‬ ‫پیش بینینیست‬ ‫دروازه بان تیم ملی فوتبال بانوان و ذوب اهن می گوید‬ ‫هیچ چیز در فوتبال قابل پیش بینی نیست و امیدوار است‬ ‫تیم باشگاهی اش به سکو برسد‪ .‬زهره کودایی پیش از‬ ‫دربی بانوان ذوب اهن و سپاهان درباره شرایط تیمش‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر چهارم جدول هستیم و بعد از‬ ‫بازی با ملی پوشان و انصراف تیم بوشهر توانستیم یک‬ ‫هفته استراحت داشته باشیم‪ .‬تالشمان را می کنیم که رتبه‬ ‫خود در جدول را ارتقا دهیم ولی کار سختی داریم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬تیم های دیگر نیز هزینه کرده اند و برای نتیجه به‬ ‫میدان می ایند‪ .‬بازی های حساسی با سپاهان‪ ،‬سیرجان‪ ،‬بم‬ ‫و سنندج در پیش داریم و امیدوارم بتوانیم بازی خوبی در‬ ‫برابر سپاهان ارائه دهیم‪ .‬دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال‬ ‫بانوان ذوب اهن‪ ،‬شانس قهرمانی را متعلق به بم و سیرجان‬ ‫دانست و گفت‪ :‬در فوتبال هیچ چیز از قبل تعیین شده نیست‪.‬‬ ‫شخصا فکر می کنم بم و سیرجان که دو تیم صدر جدول‬ ‫هستند‪ ،‬بسیار به قهرمانی نزدیک هستند‪ .‬این دو تیم با‬ ‫توجه به شرایط و بازیکنانی که در اختیاردارند و سبک‬ ‫بازی شان‪ ،‬شانس اول قهرمانی هستند‪ .‬ما نیز تالشمان را‬ ‫برای رسیدن به سکو می کنیم‪ .‬کودایی با اشاره به شرایط‬ ‫جسمانی و امادگی خود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این مدت‬ ‫تمرینات خوبی داشتم و در بازی با ملی پوشان با توجه به‬ ‫سبک بودن بازی و با صالحدید سرمربی استراحت کردم تا‬ ‫به بازی مقابل سپاهان برسم‪ .‬امیدوارم در دربی با سپاهان‬ ‫بتوانیم فوتبال زیبایی را به نمایش بگذاریم‪.‬‬ ‫امید نورافکن در دوراهی ماندن یا کوچ به خارج‬ ‫چند روز دیگر تصمیم نهایی را‬ ‫می گیرم‬ ‫امیـد نورافکن در حال سـپری کردن یکی از فشـرده ترین‬ ‫فصـول حرفه ای خود اسـت‪ .‬او نه تنهـا در اردوی خردادماه‬ ‫سـال گذشـته تیم ملـی در کیـش و بحریـن و همین طور‬ ‫تمامـی اردوهـای بعـدی حضورداشـته که طـی این مدت‬ ‫همـواره بازیکنـی ثابت در ترکیب سـپاهان نیز بوده و فقط‬ ‫یـک مسـابقه را لیگ برتر‪ ،‬جـام حذفی (دیدار برابر شـهید‬ ‫اورکـی اسالمشـهر) و لیـگ قهرمانـان اسـیا ازدسـت داده‬ ‫اسـت‪ .‬چنـد روز پس از پیـروزی پراهمیت سـپاهان مقابل‬ ‫پرسـپولیس کـه قهرمانـی اسـتقالل را هم مسـجل کرد‪،‬‬ ‫ورزش سـه گفت وگویـی بـا امیـد نورافکـن در رابطـه بـا‬ ‫شـرایط طالیی پوشـان اصفهانـی و همین طـور اینـده‬ ‫خـودش داشـت ه کـه در ادامـه می خوانید‪.‬‬ ‫*از دیـدار برابـر پرسـپولیس شـروع کنیـم‪ .‬شـما در ایـن‬ ‫مسـابقه مهم پیروز شـدید و قهرمانی اسـتقالل هم نهایی‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫سـپاهان و پرسـپولیس هـر وقـت باهـم بـازی می کننـد‬ ‫حساسـیت های زیادی بـرای بازیکنـان‪ ،‬مربیـان و به ویژه‬ ‫هواداران هر دو تیم اسـت‪ .‬قبال هم در مصاحبه ای گفته ام‬ ‫که بعضی اوقات که در شـهر هسـتم و هـواداران اصفهانی‬ ‫را می بینـم از ایـن جملـه اسـتفاده می کننـد که بیشـتر از‬ ‫موفقیت هـای بـزرگ برای ان هـا‪ ،‬دو بازی رفت وبرگشـت‬ ‫مقابل پرسـپولیس برایشـان اهمیت دارد‪ .‬ایـن بازی خیلی‬ ‫برایشـان مهـم اسـت‪ .‬مـا هـم توانسـتیم ایـن بـازی را ‪2‬‬ ‫بـر یـک ببریـم‪ .‬موقعیت هـای زیادی داشـتیم‪ .‬نیمـه اول‬ ‫یکـی دو موقعیـت را محمدرضـا حسـینی داشـت که یک‬ ‫موقعیـت را خیلـی عالی بـه تیرک زد‪ .‬یکـی دو تک به تک‬ ‫هـم داشـتیم‪ .‬در نیمـه دوم هـم همچنیـن‪ .‬دو صحنـه‬ ‫مشـکوک بـه پنالتـی هـم در بـازی وجـود داشـت؛ یکـی‬ ‫روی جلال علی محمـدی و یکـی روی رضـا میرزایی که‬ ‫هـر دو صـد در صد پنالتـی بود و می توانسـت نتیجه بازی‬ ‫و پیـروزی مـا را شـیرین تر هـم بکند‪.‬‬ ‫*بـا عملکـرد فوق العـاده ای که سـال گذشـته سـپاهان از‬ ‫خـود نشـان داد‪ ،‬ایـن تصـور وجـود داشـت کـه در فصل‬ ‫جدیـد مدعی اول کسـب عنوان قهرمانی باشـد‪ .‬بااین حال‬ ‫و اگرچـه شـما شـروع خوبـی در مسـابقات داشـتید ولـی‬ ‫رفته رفتـه از هـدف اول تـان کـه کسـب قهرمانـی بـود‪،‬‬ ‫دور و دورتـر شـدید‪ .‬در مـورد دالیل ایـن ناکامی صحبت‬ ‫می کنیـد؟‬ ‫فکـر می کنـم دالیل مختلفی داشـت‪ .‬سـه چهـار بازیکن‬ ‫از مـا جدا شـدند‪ .‬گلرمان جدا شـد؛ پسـت مهاجم تیممان‬ ‫عـوض شـد و وینگرمـان هـم بـه تیـم دیگـری رفـت‪ .‬با‬ ‫نفـرات جدیـد تـا بیاییـم همدیگر را بشناسـیم‪ ،‬زمـان نیاز‬ ‫دارد‪ .‬بـه نظرم این تیم اگر اسـکلت اصلی اش حفظ شـود‪،‬‬ ‫مطمئـن باشـید نسـبت بـه امسـال نتایـج بهتـری خواهد‬ ‫گرفـت‪ .‬البتـه بازیکنانـی هسـتند کـه شـاید تیمشـان را‬ ‫عـوض کنند‪ ،‬ولـی اگر اسـکلت حفظ شـود‪ ،‬نتایج بهتری‬ ‫خواهد شـد‪ .‬به هرحال دو سـه سـال این بازیکنان در کنار‬ ‫هـم بوده انـد و سـال اینـده بهتـر می تواننـد همدیگـر را‬ ‫بشناسـند و بهتر نتیجـه بگیرند‪.‬‬ ‫*سـپاهان در لیـگ قهرمانان اسـیا هم شـرایط مشـابهی‬ ‫داشـت‪ .‬شـما شـروع خوبی در ایـن رقابت ها داشـتید ولی‬ ‫رفته رفتـه از هدفتـان کـه صعـود از مرحلـه گروهـی بود‪،‬‬ ‫جاماندیـد‪ .‬دربـاره ایـن رقابت هـا صحبـت کنید‪.‬‬ ‫ی‪‎‬هـای اسـیایی را خیلـی خـوب شـروع کنیـم‪ .‬مقابل‬ ‫باز ‬ ‫پاختاکـور توانسـتیم ‪ 3‬بـر یـک برنـده باشـیم‪ .‬فوق العـاده‬ ‫نتیجـه خوبـی بـرای بـازی اول بـود و بـا دو گل برتـری‬ ‫زمیـن را تـرک کردیـم‪ ،‬ولی در بـازی بعدی شـرایط فرق‬ ‫کـرد و به الدحیـل خوردیم و یک بر هیچ بـازی را باختیم‪.‬‬ ‫ضمـن اینکـه گـرو ه ما نسـبت بـه گروه های دیگـر کمی‬ ‫سـخت تر بـود‪ .‬نمی گویـم گروه هـای دیگـر خیلی اسـان‬ ‫بـود‪ .‬گروه های دیگر هم سـختی خاص خودش را داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬بـا تمـام این هـا مـن در مـورد خـودم می گویم که‬ ‫خیلـی تورنمنت خوبی را پشـت سـر نگذاشـتم‪ .‬یک مقدار‬ ‫خسـتگی زیـاد هم داشـتم‪ ،‬چـون کل اردوهـای تیم ملی‬ ‫و بازی هـای لیـگ پشـت سـر هـم شـد‪ .‬بازیکنـان برای‬ ‫تعطیلات عیـد یـک اسـتراحت یک هفتـه ای‪ ،‬پنـج روزه‬ ‫داشـتند‪ ،‬ولـی مـن ان را هـم نداشـتم و کار را برایـم‬ ‫سـخت کـرد‪ .‬من بعـد از بـازی تیـم ملـی بـا کـره جنوبی‬ ‫و لبنـان بـه ابـادان رفتـم و بـا صنعت نفـت بـازی کردم‪.‬‬ ‫بعـد از سـفر ابـادان هـم با سـپاهان بـه عربسـتان رفتیم‪.‬‬ ‫ازلحـاظ روحـی و روانـی خسـتگی را حس می کـردم‪ .‬این‬ ‫باعـث شـد شـرایطمان خیلـی خـوب نباشـد و در اخر هم‬ ‫بدشانسـی اوردیـم‪ .‬در کنفرانس خبری مسـابقه با الدحیل‬ ‫هـم گفتم که اگر سـه امتیـاز را می گرفتیـم مطمئنا صعود‬ ‫می کردیـم‪ .‬همین طـور هـم شـد و التعـاون بـازی اخـر را‬ ‫باخـت و نتوانسـت صعـود کند‪ .‬بـازی اخر ما را بـا الدحیل‬ ‫هـم دیده ایـد‪ .‬چیـز عجیبـی بـود‪ .‬حـاال تنهـا کاری کـه‬ ‫می توانیـم بکنیـم این اسـت کـه همین طور ادامـه بدهیم‬ ‫و مشـکالتمان را پیـدا کنیـم و برطـرف کنیم تـا در اینده‬ ‫بهتـر در مسـابقات بین المللـی نتیجـه بگیریم‪.‬‬ ‫*محـرم نویدکیـا در طول فصل یکبار اسـتعفا داد و باوجود‬ ‫ی‪‎‬کـرد‪ ،‬برخلاف رویه این‬ ‫تمـام فشـارهایی کـه تحمل م ‬ ‫روزهـای فوتبال ما ترجیـح داد در مقابل عدم نتیجه گیری‬ ‫هیچ وقـت بهانه جویی نکنـد‪ .‬او همچنـان یک فصل دیگر‬ ‫بـا سـپاهان قـرارداد دارد‪ .‬به نظر تو ایا او انتخاب مناسـبی‬ ‫بـرای هدایت سـپاهان در فصل اینده هسـت یا خیر؟‬ ‫نظـر مـن قطعـا این اسـت کـه ایشـان قـرارداد سه سـاله‬ ‫دارنـد و اگـر خودشـان مایـل باشـند خیلی عالی می شـود‬ ‫که از تجربه این دو سـال برای سـال سـوم اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫قطعیـت نـدارد کـه ماسـال بعـدی بـا اختلاف قهرمـان‬ ‫خواهیـم شـد‪ ،‬ولی شـرایط خیلی بهتـر خواهد شـد‪ .‬چون‬ ‫یکـی دو سـال باهـم کارکرده ایـم‪ .‬بازیکنـان و مربیـان‬ ‫همدیگـر را می شناسـند و در اخر نتیجـه بهتری می توانیم‬ ‫برای سـال اینده بگیریم‪ .‬من نظرم این اسـت که ایشـان‬ ‫اگـر مایل باشـد یک سـال دیگر هـم در کنار تیم باشـند‪.‬‬ ‫امیدوارم در سـال اینده بدشانسـی هایی که سـال گذشـته‬ ‫و امسـال داشـتیم از تیممان دور شـود و بتوانیم سـپاهان‬ ‫را بعـد از سـال‪‎‬ها قهرمـان ببینیـم و هـواداران خوشـحال‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫*شـما بازی های زیـادی را در طول فصل انجـام دادید‪ .‬در‬ ‫سـه جام با سـپاهان حضور داشـتید و در تمامـی اردوهای‬ ‫تیـم ملـی هـم حاضـر بودیـد و هشـت بـازی هـم انجام‬ ‫دادیـد‪ .‬ایـن فصـل برایتـان تا اینجـا چطور بوده اسـت؟‬ ‫فشـردگی بازی های ملی و باشـگاهی سـبب شـد تا کمی‬ ‫کیفیـت شـخص خـود مـن دربازی هـای اسـیایی پاییـن‬ ‫بیایـد‪ .‬ولـی بعدازاینکه برگشـتیم شـرایط کمی بهتر شـد‪.‬‬ ‫زمـان اسـتراحت و ریـکاوری بهتر شـد و توانسـتیم بعد از‬ ‫بازی هـای اسـیایی دو بـرد پشـت سـر هـم در بیـرون از‬ ‫خانه به دسـت بیاوریم‪ .‬این شـرایط را کمـی برایمان بهتر‬ ‫کرده اسـت‪ .‬ولی تحت فشـار بودیـم که بازیکـن حرفه ای‬ ‫بایـد ایـن شـرایط را تحمـل کنـد‪ .‬در فوتبـال روز دنیا هم‬ ‫همین طـور اسـت‪ .‬در انگلیـس و لیگ هـای برتـر فوتبـال‬ ‫دنیـا سـه روز سـه روز‪ ،‬چهـار روز چهـار روز بازی اسـت و‬ ‫کاری هـم نمی تواننـد بکننـد‪ .‬بهترین کیفیت خودشـان را‬ ‫می اورنـد و مـا هـم بایـد از ان ها یـاد بگیریم‪.‬‬ ‫*وقتـی همـراه بـا سـپاهان درگیـر رقابت هـای لیـگ‬ ‫قهرمانـان اسـیا بودیـد‪ ،‬شـایعاتی پیرامون جدایی شـما از‬ ‫تیـم شـکل گرفته بـود کـه بـا یـک اسـتوری نیـز بـه ان‬ ‫واکنـش نشـان دادیـد‪ .‬به طورکلی اگر قصد جدایی داشـته‬ ‫باشـید اولویت شـما حضـور در یـک تیم خارجی اسـت یا‬ ‫یکـی از دو تیـم پایتخـت‪ .‬شـاید هـم بـا توجه به قـرارداد‬ ‫یک سـاله ای کـه داریـد‪ ،‬قصد ادامـه حضور در سـپاهان را‬ ‫داشـته باشـید‪ .‬خودتان درباره این موضـوع توضیح بدهید‪.‬‬ ‫مـن یـک سـال دیگـر بـا سـپاهان قـرارداد دارم و بـه ان‬ ‫پایبنـد هسـتم‪ ،‬ولـی یـک صحبت هایـی را انجـام داده ام‬ ‫و اگـر شـرایط فراهـم باشـد و اگـر قـرارداد خوبـی بتوانیم‬ ‫درسـت کنیـم‪ ،‬اروپـا مدنظرم اسـت‪ .‬امیـدوارم در روزهای‬ ‫اینـده بتوانـم تصمیـم خوبـی بـرای سـال اینـده بگیـرم‬ ‫و ببینیـم چـه کاری می توانیـم انجـام بدهیـم‪ .‬ولـی داخل‬ ‫ایران شـرایط سـپاهان بـرای من خـوب بوده اسـت‪ .‬البته‬ ‫می توانـد عالـی هـم بشـود‪.‬‬ ‫تارتار کالفه از اشتباهات داوری‬ ‫علیه ذوب اهن‬ ‫مهدی تارتار می گوید تاسـف اور اسـت که کمـک داور بازی‬ ‫بـا تراکتور به جـای معذرت خواهـی‪ ،‬این اظهـارات عجیب را‬ ‫مطـرح کـرده اسـت‪ .‬ذوب اهـن در حالـی به دومین تسـاوی‬ ‫متوالـی اش رسـید کـه در اخریـن دقیقه بـازی توانسـته بود‬ ‫حریـف را بـا گل مسـعود ابراهیـم زاده شکسـت بدهـد امـا‬ ‫افسـاید عجیـب کمـک داور باعث شـد تـا این گل از دسـت‬ ‫بـرود‪ .‬مهـدی تارتـار سـرمربی ذوب اهـن کـه جلسـه ای بـا‬ ‫مدیـران باشـگاه بـرای تمدید قـرارداد برگـزار کرده بـود‪ ،‬در‬ ‫گفتگویـی به اظهـارات کمک داور بـازی پرداخته و همچنین‬ ‫بـه سـایر پرسـش ها پاسـخ داده اسـت‪ .‬او در مـورد نمایـش‬ ‫تیمـش گفـت‪ :‬همان طور کـه مقابل پرسـپولیس تیـم برتر‬ ‫میـدان بودیم‪ ،‬برابر تراکتور هم نمایش بسـیار خوبـی را ارائه‬ ‫کردیـم و ایـن را باید به بازیکنان تیمـم تبریک بگویم چون‬ ‫ان هـا هسـتند که در تمریـن از جـان ودل مایـه می گذارند و‬ ‫نتیجـه اش را هـم در زمین بـازی می بینیـم؛ امـا واقعـا برایم‬ ‫تاسـف اور اسـت که وقتی ‪ ۹۰‬دقیقه بر بازی مسـلط هستیم‬ ‫و گل پیـروزی را می زنیـم‪ ،‬یـک نفـر می ایـد بـا سرنوشـت‬ ‫تیـم مـا بـازی می کنـد و بعـد هـم ایـن حرف هـا را می زند‪.‬‬ ‫تاسـفم بیشـتر برای این اسـت که هر هفته بـا یک موضوع‬ ‫تلاش می کننـد تـا جلـوی تیـم مـا را بگیرنـد؛ ان از بازی‬ ‫پرسـپولیس کـه قبـل از بـازی چنـان حرف هایـی زدنـد که‬ ‫نقـش بـر اب شـد و این هـم از بازی تراکتـور؛ اما مـا از این‬ ‫حواشـی قوی تر هسـتیم‪ .‬تارتـار در ادامه افزود‪ :‬مـا پیروزی را‬ ‫از دسـت دادیـم و دو امتیـازی که می توانسـت تیممـان را به‬ ‫جمـع باالنشـین ها اضافـه کند‪ ،‬به شـکلی عجیب از دسـت‬ ‫رفـت‪ .‬البتـه برای مـن و ذوب اهـن این طبیعی اسـت چون‬ ‫در همین ورزشـگاه گل افسـاید نفت مسجدسلیمان و هوادار‬ ‫را اعلام نکردنـد تـا ما شکسـت بخوریـم‪ .‬چطور اسـت که‬ ‫هافبک تیم ذوب اهن در مورد تقابل این هفته با فجر‬ ‫سپاسی صحبت کرد‪ .‬سینا اسدبیگی درباره دیدار ذوب اهن‬ ‫مقابل تراکتور داشت‪ :‬بازی سختی بود و با توجه به سبک‬ ‫بازی دو تیم نیمه اول خیلی موقعیت روی دروازه ها ایجاد‬ ‫نشد ولی در نیمه دوم می توانستیم به واسطه موقعیت هایی‬ ‫که ساختیم به گل برسیم ولی از فرصت ها استفاده نشد و‬ ‫یک گل هم زدیم که همه دیدند سالم بود ولی داور متاسفانه‬ ‫ان را نپذیرفت و دو امتیاز حساس دیگر به خاطر داوری‬ ‫از دست دادیم‪ .‬این نخستین بار نیست که داوران امتیاز‬ ‫محمدحسین درخشانی به تیم فوتسال گیتی پسند پیوست‪.‬‬ ‫محمدحسین درخشانی بازیکن فصل قبل مس سونگون‬ ‫پس از مذاکره با مدیران گیتی پسند به تیم فوتسال این‬ ‫باشگاه پیوست‪ .‬درخشانی هم اکنون در تیم ملی فوتسال‬ ‫حضور دارد و فصل گذشته همراه با مس سونگون‬ ‫نایب قهرمان لیگ برتر شد‪.‬‬ ‫هندبال سپاهان با تمام قوا در‬ ‫جام باشگاه های اسیا‬ ‫سرمربی تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان اصفهان پس از‬ ‫قهرمانی شاگردانش گفت‪ :‬پس از ‪ ۱۴‬سال قهرمان شدیم و‬ ‫بسیار خوشحالم‪ .‬فینال هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر‬ ‫هندبال بانوان عصر دوشنبه ‪ ۲۶‬گذشته با برگزاری دیدار بین‬ ‫دو تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان و تاسیسات دریایی‬ ‫تهران دنبال و با قهرمانی زردپوشان تمام شد‪ .‬اعظم قینانی‬ ‫سرمربی تیم سپاهان بعد از قهرمانی در لیگ برتر هندبال‬ ‫زنان گفت‪ :‬خیلی خوشحالم‪ ،‬بعد از ‪ ۱۴‬سال کاپ قهرمانی‬ ‫به سپاهان رسید‪ .‬یک پروسه طوالنی بود و باید یک خدا‬ ‫قوت به بازیکنان و کادر بگویم‪ .‬بسیار خوشحالم‪ .‬وی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬تصمیم ما این بود که بهترین بازی خود را در پلی اف و‬ ‫فینال ارائه کنیم و واقعا بازیکنانم همین کار را کردند و همدل‬ ‫شدند و خوب بازی کردند‪ .‬باید از همه تشکر کنم‪ .‬سرمربی‬ ‫تیم سپاهان درباره بازی های تیم تاسیسات نیز گفت‪ :‬ان ها‬ ‫هم خیلی خوب بازی کردند واقعا همه ان ها و بازیکنانشان را‬ ‫یک به یک دوست دارم و امیدوارم در تیم ملی همه بدرخشند‪.‬‬ ‫قینانی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به شرایط کرونا در سال‬ ‫گذشته‪ ،‬قرار است رقابت های جام باشگاه های اسیا در دو‬ ‫دوره در مهر و تیر برگزار شود‪ .‬امیدوارم اعزام شویم‪ .‬این قول‬ ‫را باشگاه به بازیکنان داده بود که اعزام می شویم‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫با توجه به تمرینات تیم ملی در همه رده ها ما یک وقفه در‬ ‫تمرینات داریم و در خدمت تیم ملی هستیم و دوباره تمرینات‬ ‫را شروع می کنیم‪ .‬سرمربی تیم سپاهان باره داوری های لیگ‬ ‫هم گفت‪ :‬من ارامش دارم و وقتی می بینم داور به این تمرکز‬ ‫رسیده که تنها سوت درست بزند تا هر دو تیم راضی باشند‪.‬‬ ‫از داورها تشکر می کنم‪.‬‬ ‫پیوستن محمدباقری به تیم‬ ‫والیبالگیتیپسند‬ ‫محمدباقری به تیم والیبال گیتی پسند پیوست‪ .‬این بازیکن‬ ‫تیم مس رفسنجان پس از مذاکره با مدیران گیتی پسند‬ ‫به تیم والیبال این باشگاه پیوست‪ .‬باقری فصل گذشته در‬ ‫تیم مس رفسنجان در لیگ برتر بازی می کرد و سابقه‬ ‫بازی در تیم های ذوب اهن‪ ،‬سپاهان‪ ،‬گل گهر سیرجان‪،‬‬ ‫داماش گیالن‪ ،‬گنبد کاووس‪ ،‬شهرداری تبریز‪ ،‬خاتم اردکان‬ ‫و شهرداری ورامین را دارد‪ .‬حضور در تیم ملی نوجوانان و‬ ‫ارتش ایران از دیگر سوابق این بازیکن اصفهانی است‪.‬‬ ‫اغاز دور جدید تمرینات تیم‬ ‫ملی کشتی ازاد‬ ‫دو گل افسـاید بـه ایـن واضحـی اعالم نمی شـود و ان وقت‬ ‫وقتـی مسـعود ابراهیـم زاده تـا ایـن حـد عقب اسـت‪ ،‬گلش‬ ‫مـردود می شـود؟ بـا تمـام احترامی که بـرای جامعـه داوری‬ ‫قائل هسـتم یا ان ها خیلی پراشـتباه هسـتند یا هـواداران ما‬ ‫در مـورد شـائبه و اتفاقـات حـرف درسـتی می زننـد‪ .‬وی در‬ ‫مـورد اظهـارات کمـک داور بـازی عنـوان کرد‪ :‬بـه نظر من‬ ‫اشـتباه داوری جـزوی از بازی اسـت چون من هـم به عنوان‬ ‫ذوب اهن به دنبال پایانی خوش در لیگ بیست و یکم‬ ‫حساس از ما می گیرند و در دیدارهای قبلی مثل بازی با‬ ‫نفت مسجدسلیمان یا پیکان یا هوادار و خیلی دیدارهای‬ ‫دیگر امتیازات مهمی سر اشتباهات داوری دادیم که‬ ‫اگر اتفاق نمی افتاد شاید ‪ 11-10‬امتیاز حداقل بیشتر از‬ ‫حال حاضر داشتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬فصل های قبل هم عمدتا‬ ‫اشتباهات داوری علیه ذوب اهن بوده و من نمی دانم چرا این‬ ‫اتفاقات برای ما رخ می دهد و یک جوری شده که خودمان‬ ‫هم استرس گرفتیم و باروحیه خوب نمی توانیم در بازی ها‬ ‫حاضر شویم و این مسائل روی مسائل روحی و روانی ما تاثیر‬ ‫گیتی پسند ملی پوش فوتسال‬ ‫را جذب کرد‬ ‫می گذارد‪ .‬هافبک دفاعی ذوب اهن در مورد باز با فجر سپاسی‬ ‫گفت‪ :‬بازی سختی داریم و فجر برای نیفتادن می جنگد و از‬ ‫همین رو چیزی برای از دست دادن ندارد‪ .‬تیم ما جوری‬ ‫است که نه شانس سهمیه دارد و نه سقوط می کند ولی‬ ‫کادرفنی برای ما مسیری ترسیم کرده تا بازیکنان انگیزه شان‬ ‫دربازی های پایانی باال باشد و قصدمان این است که اگر‬ ‫شد هر سه دیدار پایانی را ببریم و در بهترین شرایط ممکن‬ ‫فصل را به پایان برسانیم تا بیشتر از این شرمنده هواداران‬ ‫خوبمان نشویم‪.‬‬ ‫سـرمربی اشـتباه می کنـم و بازیکـن هـم در نقـش خودش‪.‬‬ ‫اشـکالی نـدارد امـا وقتـی هـر هفته پیـش می اید اسـمش‬ ‫را چـه چیـزی بگذاریـم؟ مثـل ایـن اسـت که هر هفتـه نور‬ ‫ورزشـگاه خامـوش شـود و لبـاس تیم هـا چندرنگ مختلف‬ ‫باشـد‪ .‬اصلا فوتبال را تعطیـل کنیم بهتر از این اسـت چون‬ ‫ایـن یک ناعدالتی فزاینده و همیشـگی را به وجـود می اورد؛‬ ‫امـا اصلا می خواهم چیـز دیگـری بگویم‪.‬‬ ‫دوشنبه گذشته اردوی تیم ملی ازاد در خانه کشتی به پایان‬ ‫رسید و دور جدید تمرینات در حالی اغاز خواهد شد که‬ ‫سه طالیی ایران در جهانی نروژ و دو کشتی گیری که‬ ‫حضورشان در تیم ملی را قطعی کرده اند در اردو حضور‬ ‫خواهند داشت‪ .‬بعد از قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی‬ ‫ازاد در مسابقات اسیایی اوالنباتور‪ ،‬تمرینات این تیم با‬ ‫تعداد کمتری از کشتی گیران در کمپ تیم های ملی‬ ‫دنبال شد‪ ،‬چراکه جز ‪ 6‬کشتی گیری که در قهرمانی‬ ‫اسیا طال گرفتند (رحمان عموزاد‪ ،‬یونس امامی‪ ،‬علی‬ ‫سوادکوهی‪ ،‬امیرحسین فیروزپور‪ ،‬محمدحسین محمدیان‬ ‫و یدا‪ ...‬محبی) و همچنین سه قهرمان ایرانی سال ‪2021‬‬ ‫(حسن یزدانی‪ ،‬کامران قاسم پور و امیرحسین زارع) همه‬ ‫کشتی گیرانی که مدعی کسب دوبنده تیم ملی هستند و‬ ‫موفق به کسب سهمیه جام تختی شده اند‪ ،‬باید ماه اینده‬ ‫در تنکابن کشتی بگیرند‪ .‬بنابرین کادر فنی تیم ملی در‬ ‫نظر دارد اردوی بعدی خود را با کمترین تعداد کشتی گیر‬ ‫برگزار کند‪ .‬یزدانی‪ ،‬قاسم پور و زارع که قرار است ‪ 12‬تا ‪15‬‬ ‫خرداد در جام رنکینگ دار قزاقستان روی تشک بروند به‬ ‫همراه رحمان عموزاد و یونس امامی که با قهرمان شدن در‬ ‫مسابقات کشوری و قهرمانی اسیا‪ ،‬حضورشان در تیم ملی‬ ‫را قطعی کردند‪ ،‬پنج کشتی گیری هستند که احتماال از ‪30‬‬ ‫اردیبهشت به اردو بازخواهند گشت‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه | ‪ 28‬اردیبهشت ‪ | 1401‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4351‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ / 1401‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪18May2022 | 4351‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫پس کیست‏ستمگرتر از ان کس که بر خدا دروغ بست و سخن راست را چون به سوى او امد دروغ پنداشت ایا جاى‬ ‫کافران در جهنم نیست‬ ‫‪ ۳۲‬زمر‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫زندگی کشف خود نیست‪ ،‬ساختن خود است‪.‬‬ ‫برزیل؛توسعه دهندهایستگاهفضاییبین الملل‬ ‫هم اکنون سازمان فضایی برزیل تجهیزاتی را برای ایستگاه‬ ‫فضایی بین المللی اماده می کند و طی قراردادی وظیفه ساخت‬ ‫بخشی از تجهیزات ایستگاه فضایی را بر عهده گرفت؛ بر همین‬ ‫اساس می توان گفت‪ ،‬برزیل نیز نقشی مهم در ساخت وتوسعه‬ ‫ایستگاه فضایی بین المللی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬سازمان های فضایی همواره در شناخت‬ ‫جهان نقش بسیاری دارد و تقریبًا هر کشوری برای توسعه صنعت‬ ‫فضایی خود‪ ،‬بودجه و سرمایه بسیاری اختصاص داده است‪ .‬امروزه‬ ‫تقریبًا تمام کشورها وارد صنعت فضایی شده اند و برای پیشرفت‬ ‫خود در این صنعت اقدامات بسیاری انجام می دهند‪ .‬یکی از‬ ‫کشورهای مطرح و فعال در صنایع فضایی‪ ،‬برزیل است که از سال‬ ‫‪ ۱۹۶۱‬تاکنون فعالیت های بسیاری برای توسعه صنعت فضایی‬ ‫خود انجام داده است؛ این کشور با توجه به نوسانات اقتصادی که‬ ‫دارد نسبت به توسعه فعالیت های فضایی خود اقدامات بسیاری‬ ‫انجام داده است‪ .‬یکی از فعالیت های برزیل که نقش بسزایی در‬ ‫توسعه صنعت فضایی این کشور داشته‪ ،‬همکاری های بین المللی‬ ‫با سازمان های فضایی مطرح است؛ ازاین جهت صنعت فضایی‬ ‫برزیل می تواند الگویی برای سایر کشورها محسوب شود‪ .‬برای‬ ‫بررسی و شناخت فعالیت های فضایی کشور برزیل با «عمران‬ ‫مرادی» پژوهشگر علوم فضایی گفت وگویی انجام داده ایم که‬ ‫در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‪ÁÁ‬فعالیت های فضایی برزیل از چه سالی اغاز‬ ‫شد؟‬ ‫برنامه های فضایی برزیل از سال ‪ ۱۹۶۱‬اغاز شد و اغلب‬ ‫پروژه های این کشور بر پایه سامانه های راکتی و کاوش های‬ ‫فضایی انجام می شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فعالیت های فضای برزیــل در چه زمینه ای‬ ‫است؟‬ ‫معمو ًال هر کشوری که برای صنعت فضایی برنامه ریزی‬ ‫می کند‪ ،‬اکثر پروژه های خود را با برنامه های نظامی هم سو‬ ‫می سازد و می توان صنعت نظامی را بخش مهمی از برنامه های‬ ‫فضایی دانست؛ بنابراین برزیل نیز مانند سایر کشورها‬ ‫پروژه های فضایی خود را به شکلی برنامه ریزی می کرد که به‬ ‫توسعه صنعت نظامی کشور کمک کند و عمدتًا صنعت فضایی‬ ‫این کشور بر ماهواره های استراتژیک سنجش ازدور متمرکز بود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سازمان فضایی برزیل از چه سالی شروع به‬ ‫فعالیتکرد؟‬ ‫برزیل پیرامون ساخت ماهواره های سنجش ازدور بسیار‬ ‫فعالیت می کرد؛ بنابراین هنگامی که کشوری پیرامون ساخت‬ ‫و ارسال ماهواره این چنین فعالیت می کند‪ ،‬قطعًا تکنولوژی‬ ‫و دانش ان افزایش می یابد و می تواند کاوش های فضایی‬ ‫غیرنظامی نیز انجام دهد؛ بر همین اساس در سال ‪۱۹۹۴‬‬ ‫برنامه های فضایی غیرنظامی خود را اغاز کرد و به طور رسمی‬ ‫سازمان فضایی برزیل تشکیل شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایا سازمان فضایی برزیل از دسترس ارتش‬ ‫این کشور خارج شد؟‬ ‫خیر؛ با شکل گیری سازمان فضایی برزیل همچنان کنترل‬ ‫برنامه و پروژه ها در دست نظام بود و همین عامل موجب‬ ‫ایجاد محدودیت های بین المللی برای این کشور شد‪ .‬برزیل‬ ‫فعالیت های فضایی خود را از سال ‪ ۱۹۶۱‬اغاز کرد و از ابتدا‬ ‫فشارهایی بین المللی به ان وارد شد که نتیجه ان روی اوردن‬ ‫این کشور به ایجاد سازمان فضایی برزیل و انجام پروژه های‬ ‫غیرنظامی شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برزیل در صنعــت فضایی چه فعالیت هایی‬ ‫داشت؟‬ ‫سه سال پس از اغاز فعالیت های برزیل در عرصه صنایع‬ ‫فضایی این کشور اقدام به ساخت و توسعه راکت های ماهواره بر‬ ‫کرد و مجموعه ای شامل چهار راکت تحت عنوان «سوندا» یک‬ ‫الی چهار را ساخت‪ .‬در سال ‪ ۱۹۹۳‬برزیل نخستین ماهواره خود‬ ‫را بانام ‪ SSD1‬که به صورت کامل توسط این کشور توسعه یافته‬ ‫بود برای جمع اوری اطالعات توسط موسسه ملی پژوهش های‬ ‫فضایی برزیل ارسال کرد که نسخه دوم ان در سال ‪ ۱۹۹۸‬توسط‬ ‫راکت امریکایی برای جمع اوری داده های محیطی طراحی شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پرتاب راکت های فضایی برزیل در چه مرکزی‬ ‫انجام می شود؟‬ ‫برنامه های فضایی برزیل از مرکز پرتاب «الکانترا» که یکی‬ ‫از مهم ترین مراکز پرتاب این کشور است‪ ،‬انجام می شود‪ .‬این‬ ‫مرکز پرتاب به دلیل نزدیکی بسیار به خط استوا ویژگی بسیار‬ ‫خوبی دارد زیرا هنگامی که چرخش زمین را در نظر می گیریم‬ ‫هرچه بتوانیم موشک خود را در مرکزی نزدیک تر به خط استوا‬ ‫پرتاب کنیم به دلیل نیروی ناشی از چرخش زمین در مصرف‬ ‫سوخت صرفه جویی می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایابرزیلدرتوسعهایستگاهفضاییبین المللی‬ ‫نقش دارد؟‬ ‫بله؛ کشور برزیل در سال ‪ ۲۰۰۶‬اولین فضانورد خود را با‬ ‫استفاده از فضاپیما ‪ TMI‬سایوز روسی از قزاقستان‪ ،‬به فضا‬ ‫اعزام کرد و به مدت ‪ ۹‬روز در ایستگاه فضایی بین المللی مستقر‬ ‫شد‪ .‬هم اکنون این سازمان فضایی تجهیزاتی را برای ایستگاه‬ ‫فضایی بین المللی اماده می کند و برزیل طی قراردادی وظیفه‬ ‫ساخت بخشی از تجهیزات ایستگاه فضایی را بر عهده گرفت بر‬ ‫همین اساس برزیل نیز نقش مهمی در ساخت و توسعه ایستگاه‬ ‫فضایی بین المللی دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برزیل با چه کشــورهایی همکاری فضایی‬ ‫داشته است؟‬ ‫یکی از همکاری های فضایی کشور برزیل ایجاد تشکیالت‬ ‫اقتصادی مشترک با سازمان فضایی اوکراین بود که متمرکز بر‬ ‫پرتاب ماهواره است و حدود ‪ ۱۶۰‬میلیون دالر برای زیرساخت های‬ ‫سکوهای پرتابی این پروژه سرمایه گذاری شد‪ .‬به نوعی اصلی ترین‬ ‫برنامه فضایی برزیل همکاری با اوکراین است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬به طورکلی برزیل را در عرصه صنعت فضایی‬ ‫چگونهارزیابیمی کنید؟‬ ‫اگر به صنایع فضایی فعال برزیل و همکاری های بین المللی‬ ‫ان نگاه کنیم ‪ ،‬متوجه می شویم که دولتمردان این کشور قصد‬ ‫دارند به یکی از قدرت های جهانی در عرصه فضایی تبدیل‬ ‫شوند و این هدف جزو برنامه ها و ماموریت های کلی سازمان‬ ‫فضایی برزیل محسوب می شود‪ .‬برزیل در طول سال های‬ ‫گذشته سعی کرده است قدرت و توانمندی ساخت تجهیزات‬ ‫پیشرفته فناوری فضایی را فرابگیرد و ازاین جهت می توان‬ ‫سازمان فضایی برزیل را الگویی موفق برای سایر کشورها‬ ‫معرفی کرد‪ .‬سازمان فضایی این کشور در قالب برنامه های‬ ‫توسعه مشترک با بسیاری از کشورهای دنیا همکاری داشته‬ ‫است که موجب رشد فناوری و دانش برزیل شده است‪ .‬برزیل‬ ‫با این استراتژی توانسته است صنعت فضایی خود را با توجه به‬ ‫شرایط بد و نوسانات اقتصادی بسیار توسعه دهد‪.‬‬ ‫با استفاده از ضایعات کشاورزی‬ ‫تولید محصول دانش بنیان دوستدار محیط زیست در اصفهان‬ ‫نخستین بار در دنیا پژوهشگران اصفهانی موفق به‬ ‫اختراع کارت های هوشمند تغذیه کننده خاک با فناوری‬ ‫زیست پایه شدند‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬مدیرعامل شرکت دانش بنیان‬ ‫گل پک سبز گفت‪ :‬پس از سه سال تحقیق و پژوهش‬ ‫بر روی اقلیم و گیاهان مناطق بومی ایران و خاورمیانه به‬ ‫فناوری تولید کارت های هوشمند تغذیه خاک با فناوری‬ ‫زیست پایه دست پیدا کردیم که رتبه سوم اختراعات‬ ‫جهان را به ارمغان اورده است‪ .‬داود قاراخانی افزود‪:‬‬ ‫ساالنه بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون تن انواع محصوالت باغی و‬ ‫زراعی در کشور تولید می شود که ‪ ۱۶‬ونیم میلیون تن ان‬ ‫تبدیل به ضایعات می شود ضایعاتی که پس از سوزاندن‬ ‫االیندگی گسترده ای برای اب وهوا ایجاد می کند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫در این زمینه توانستیم با استفاده از ضایعات کشاورزی‬ ‫محصولی دانش بنیان دوستدار محیط زیست تولید کنیم تا‬ ‫با بهره گیری از ان عالوه بر تغذیه مناسب‪ ،‬رشد گیاهان‬ ‫اپارتمانی و زینتی را فراهم کند‪ .‬مدیرعامل این شرکت‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬احیا وتقویت اندام گیاهان‪ ،‬تحریک رشد‬ ‫ریشه و ساقه گیاه‪ ،‬عاری بودن از مواد مضر و حساسیت‬ ‫زای کود های شیمیایی و قابل استفاده برای انواع گیاهان‬ ‫اپارتمانی و زینتی از مهمترین ویژگی های این محصول‬ ‫است‪.‬‬ ‫این محصول دانش بنیان با شماره ‪ ۱۰۳۴۱۰‬در اداره کل‬ ‫ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت اختراع رسیده است‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫بنا به پیشنهاد شهرداری طی نامه شماره ‪ 1/56‬مورخ ‪ 1401/01/08‬و تصویب شورای محترم اسالمی شهر نوش اباد به‬ ‫شماره‪/130‬ش‪/‬ن مورخ‪ 1401/02/04‬در نظر است نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت‪ ۹۵‬متر مربع با کاربری مسکونی‬ ‫واقعدربلوارازادگان‪،‬نبشمیدانامامسجادباقیمتاولیههرمترمربع‪35/000/000‬ریالکهارزشتمامیاینقطعهزمینبهمساحت‬ ‫‪ ۹۵‬متر مربع با مشخصات فوق الذکر برابر ‪ 3/325/000/000‬ریال اقدام نماید‪.‬‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫‪ -1‬پیشنهاد دهندگان باید معادل ‪ %5‬مبلغ پایه را در قالب ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی به حساب ‪ ۰۱۰۸۰۷۴۹۳۳۰۰۷‬این شهرداری‬ ‫نزد بانک ملی شعبه نوش اباد واریز و فیش واریزی خود را ضمیمه پیشنهاد نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬پیشنهاد دهندگان باید از روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/02/28‬جهت دریافت فرم مربوطه به دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -٣‬پیشنهاد دهندگان باید تا روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/03/04‬پیشنهادات خود را در دو پاکت (الف و ب) الک و مهر شده در قبال اخذ رسید‬ ‫تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند‪.‬‬ ‫پاکت الف‪ :‬محتوی مدارک اگهی و سپرده بانکی معادل ‪ %5‬مبلغ پایه اعالم شده می باشد‪.‬‬ ‫پاکت ب‪ :‬محتوی پیشنهاد متقاضی که باید به عدد و حروف خوانا و بدون قلم خوردگی نوشته و امضا نماید‪.‬‬ ‫* پاکت (ب) داخل پاکت (الف) قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬پیشنهاد دهندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬پیشنهادات رسیده در روز پنجشنبه مورخ ‪ 1401/03/05‬در کمیسیون مربوطه که در محل شهرداری تشکیل می شود باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل و یا مبهم‪ ،‬مخدوش و بدون سپرده باشد‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬برنده مزایده می بایست مبلغ پیشنهادی که در جلسه کمیسیون به تصویب رسیده باشد را به صورت نقدی به شهرداری پرداخت تا زمین مورد‬ ‫نظر را تحویل گیرد‪ .‬در غیر اینصورت مبلغ ضمانت شده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬تحویل زمین و ضمائم مربوطه در قالب برگه واگذاری صورت خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫‪ -9‬کلیه مراحل پیگیری و هزینه صدور پروانه‪ ،‬انتقال سند و خدمات اماده سازی بعهده خریدار می باشد‪.‬‬ ‫محمد بهفرد‪ -‬سرپرست شهرداری نوش اباد‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫‪1319596‬‬ ‫مم الف‪:‬‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫جرج برناردشاو‬ ‫امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور‬ ‫ضریب کیفی‪ 63/35 :‬رتبه اگهی‪2 :‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک ‪«-‬درباره‬ ‫ما‪ «-‬سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شاهدان گر دلبری زین سان کنند‬ ‫زاهدان را رخنه در ایمان کنند‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫روز موزه ها‬ ‫مناسبت‬ ‫حافظ‬ ‫مودم نسل پنجم بومی سازی شد‬ ‫مودم نسل پنجم به همت متخصصان یک شرکت‬ ‫دانش بنیان در ایران بومی سازی و برای رفع نیاز داخل به‬ ‫بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬با توجه به گسترش روزافزون شبکه های‬ ‫مخابراتی و ورود فناوری های پهن باند موبایل و ثابت‪ ،‬شرکت‬ ‫دانش بنیان «موج اینده فرافن» با ورود به این عرصه به طور‬ ‫ویژه روی راهکارهای پیشرفته این حوزه متمرکزشده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬این شرکت تجربه و توانمندی پیاده سازی‬ ‫راهکارهای فناوری اطالعات و مخابرات درزمینه راهکار‬ ‫کامل پیاده سازی و ارائه سرویس اپراتورهای مجازی موبایل‬ ‫‪ ،MVNO‬راه کار مدیریت و بهینه سازی محتوا شامل‬ ‫‪ Web Caching‬و ‪ ،CDN‬راهکار پیشرفته مدیریت‬ ‫ترافیک ‪ ،DPI‬سامانه های نرم افزاری ‪Billing ،OCS‬‬ ‫و ‪ AAA‬ارائه دهندگان سرویس‪ ،‬راهکار مدیریت ترمینال‬ ‫شامل ‪ ACS‬و ‪ MDM‬در شبکه های پهن باند موبایل‬ ‫و ثابت و نیز طراحی و تولید نرم افزارهای سفارشی در حوزه‬ ‫مخابرات و فناوری اطالعات سازمانی در کشور را دارد‪ .‬این‬ ‫شرکت به تازگی توانسته باهمت متخصصان خود مودم نسل‬ ‫پنجم را طراحی و در دومین نمایشگاه بین المللی فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات کیتکس در جزیره کیش را با حضور‬ ‫ابوالحسن فیروزابادی‪ ،‬دبیر شورای عالی فضای مجازی‬ ‫و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و محمدامین اقامیری‬ ‫معاون فناوری و نواوری وزارت ارتباطات رونمایی کند‪ .‬میثم‬ ‫ارش مقدم مدیر تحقیق و توسعه بخش سخت افزار شرکت‬ ‫دانش بنیان موج اینده فرافن در خصوص این فناوری گفت‪ :‬‬ ‫فناوری ‪ ۵G‬موسوم به نسل پنجم تلفن همراه‪ ،‬با توجه‬ ‫به قابلیت های منحصربه فرد خود ازجمله ‪ ۱۰۰‬برابر شدن‬ ‫ظرفیت ترافیکی (‪ )Mbit/s/m۲‬در عین افزایش ‪ ۲۰‬برابری‬ ‫سرعت پیک و افزایش ‪ ۱۰‬برابری سرعت کاربر و کاهش‬ ‫تاخیر شبکه به ‪ ۰.۱‬تکنولوژی ‪ LTE‬موجب تحولی چشمگیر‬ ‫در ابعاد زندگی بشر خواهد شد‪ .‬او بابیان اینکه راه اندازی این‬ ‫شبکه در کشور ما نیز با توجه به فناوری موجود به زودی‬ ‫انجام خواهد شد‪ ،‬گفت ‪ :‬یکی از محصوالت پراستفاده‬ ‫و موردنیاز این شبکه در بخش ‪« FWA‬مودم روترهای‬ ‫خانگی ‪ »۵G‬خواهد بود؛ بنابراین نظر به تجربه های قبلی‬ ‫در خصوص مودم های ‪ ۴G‬در زمستان ‪ ،۱۳۹۹‬طراحی‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫اولین مودم بومی ‪ ۵G‬کشور در دستور کار این واحد قرار‬ ‫گرفت‪ .‬این فعال دانش بنیان ادامه داد ‪ :‬مودم روتر طراحی شده‬ ‫از اخرین فناوری های بکار رفته در مودم و گوشی های‬ ‫موبایل مورداستفاده در ‪ ۵G‬برخوردار است‪ .‬برای مثال‬ ‫این مودم از اینترفیس ‪ ،۶ WIFI‬پورت شبکه با سرعت‬ ‫‪ ۱۰۰۰Mbps/۱۰۰/۱۰‬و درگاه ‪ USB۳.۱‬به منظور انتقال‬ ‫داده با سرعت حداکثر ‪ ۱۰Gbps‬بهره می برد‪ .‬همچنین این‬ ‫مودم روتر عالوه بر پشتیبانی از باندهای فرکانسی نسل‬ ‫پنجم یعنی ‪ ، n۷۹,n۷۸,n۷۷‬از هر دو تکنولوژی ‪ FDD‬و‬ ‫‪ TDD‬و تمام باندهای فرکانسی مورداستفاده در اپراتورهای‬ ‫شبکه نسل چهارم شامل ‪ ۲۶۰۰ ، ۲۱۰۰ ، ۱۸۰۰‬و ‪۳۵۰۰‬‬ ‫نیز پشتیبانی می کند‪ .‬ارش مقدم گفت ‪ :‬این محصول قابلیت‬ ‫ارائه حداکثر سرعت دانلود ‪ ۴Gbps‬در اتصال به شبکه ‪۵G‬‬ ‫و حداکثر سرعت دانلود ‪ ۲Gbps‬در اتصال به شبکه ‪ ۴G‬دارد‬ ‫که مشابه یا باالتر از محصوالت مشابه خود است‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای دیگر به منظور‬ ‫راه اندازی شبکه نسل پنجم در ابتدا از معماری ‪Non‬‬ ‫‪ stand alone‬که شامل شبکه ‪ Core‬نسل چهارم و‬ ‫شبکه دسترسی نسل پنجم است‪ ،‬استفاده می شود و به تدریج‬ ‫معماری ‪ Stand alone‬مورداستفاده قرار می گیرد‪ ،‬مودم‬ ‫طراحی شده از هر دو معماری اشاره شده پشتیبانی می کند‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬ماقبل از شروع فاز اجرایی و شروع طراحی‬ ‫یک فاز مجزا به منظور مطالعه و بررسی بازار‪ ،‬مشخصات‬ ‫فنی مودم های طرح در دنیا‪ ،‬تراشه های مطرح نسل پنجم‪،‬‬ ‫برنامه اپراتورهای داخلی در خصوص باندهای فرکانسی و‬ ‫معماری و مراحل بهره برداری از این شبکه را در نظر گرفتیم‬ ‫و امروز می توانیم بگوییم که محصول طراحی و تولیدشده از‬ ‫حیث قیمت و مشخصات فنی می تواند با محصوالت مطرح‬ ‫تولیدشده توسط وندورهای صاحب نام خارجی رقابت می کند‪.‬‬ ‫درخشش تی ‬ ‫م‬ ‫موت کورتدانشگاه‬ ‫اصفهان در مسابقات‬ ‫بین المللینورنبرگ‬ ‫تیم موت کورت دانشگاه اصفهان متشکل از دیبا‬ ‫اعلمی‪ ،‬شیما عالقه مند‪ ،‬مهسا غفاری و علیرضا نیکخواه به‬ ‫مربی گری فرزانه اسدی و سرپرستی دکتر سینا اعتزازیان‬ ‫مدرس مدعو حقوق بین الملل‪ ،‬در اولین حضور خود در‬ ‫مسابقات نورنبرگ ‪ ۲۰۲۲‬موفق به صعود به دور شفاهی‬ ‫مسابقات شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬موت کورت نورنبرگ یک‬ ‫رقابت بین المللی در قالب دادگاهی شبیه سازی شده در‬ ‫زمینه حقوق بین الملل کیفری است‪ .‬این رقابت هرساله از‬ ‫سوی اکادمی بین المللی اصول نورنبرگ و واحد پژوهش‬ ‫حقوق بین الملل کیفری دانشگاه فردریش الکساندر‬ ‫ارالنگن در نورنبرگ المان برگزار می شود‪ .‬تیم دانشگاه‬ ‫اصفهان در مسابقات جهانی نورنبرگ که با حضور بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬تیم برگزید ه جهان برگزار شد‪ ،‬حضور یافت و در جمع‬ ‫‪ ۵٠‬تیم برتر مسابقات و ‪ ۱۹‬تیم برتر اسیایی راه یافته به دور‬ ‫شفاهی قرار گرفت‪ .‬تیم دانشگاه اصفهان به همراه تیم های‬ ‫دانشگاه خوارزمی تهران و موسسه حقوقی فاتح در تیرماه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬به عنوان نمایندگان ایران در دور شفاهی این‬ ‫مسابقات حاضر می شوند‪ .‬این نخستین بار است که سه‬ ‫تیم از ایران در جمع ‪ ۵۰‬تیم برتر دنیا در این موت کورت‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬در مسابقات موت کورت نورنبرگ تیم های‬ ‫منتخب شرکت کننده از دانشکده های حقوق دانشگاه های‬ ‫مختلف جهان در دو مرحله کتبی و شفاهی با یکدیگر به‬ ‫رقابتمی پردازند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شـهرداری دولـت اباد برخـوار در نظـر دارد نسـبت بـه فـروش تعـدادی پالک‬ ‫زمیـن بـا کاربـری کارگاهـی گـروه الـف ب ج واقـع در منطقـه صنعتـی شـهر دولـت ابـاد از‬ ‫طریـق برگـزاری مزایـده عمومـی اقـدام نماید‪.‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/03/08‬‬ ‫گشایش پاکات‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/03/09‬‬ ‫محل دریافت اسـناد‪:‬دولت اباد‪ -‬بلـوار طالقانـی‪ -‬پایـگاه اینترنتـی ‪www.dolatabadcity.ir‬‬ ‫تلفن‪031-45822010:‬‬ ‫محمد حسن یاری ‪ -‬شهردار دولت اباد‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده (نوبت اول)‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایی درمانگاه های عمومی‬ ‫و تخصصی غیردولتی استان اصفهان‬ ‫م الف‪1315528:‬‬ ‫تاریخ انتشار‬ ‫‪1401/0۲/28‬‬ ‫بدینوسـیله از کلیـه اعضـاء محتـرم دعـوت مـی گـردد تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی و فـوق العـاده (نوبـت اول)‬ ‫انجمـن صنفـی کارفرمایـی درمانـگاه هـای عمومـی و تخصصـی غیردولتـی اسـتان اصفهـان کـه در روز پنجشـنبه مـورخ‬ ‫‪ ،1401/۰۳/26‬سـاعت ‪ ۸:۳۰‬صبـح در سـالن اجتماعـات سـازمان نظـام پزشـکی اصفهـان بـه نشـانی‪ :‬اصفهـان‪ ،‬خیابـان‬ ‫شـیخ صدوق جنوبی‪ ،‬میدان برج سـاختمان شـماره ‪ ۱‬سازمان نظام پزشـکی اسـتان اصفهان برگزار می گردد‪ ،‬حضور بهم رسانید‪.‬‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی عادی‪:‬‬ ‫‪ -۱‬گزارش عملکرد انجمن توسط رئیس هیئت مدیره و بازرسان‬ ‫‪ -۲‬طرح و تصویب صورتهای مالی انجمن (گزارش مالی خزانه دار)‬ ‫‪ -۳‬انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان‬ ‫‪ -۴‬تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضاء‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اصالح برخی از مفاد اساسنامه انجمن‬ ‫هیئت مدیره انجمن‬ ‫اگهی مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫شرکت مهندسین مشاور توفال صنعت زنده رود (سهامی خاص)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 33758‬و شناسه ملی ‪10860464625‬‬ ‫بدینوسـیله از کلیه سـهامداران محترم دعوت می گردد تا در جلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت که در روز شـنبه‬ ‫راس سـاعت ‪ 10‬مـورخ ‪ 1401/03/21‬در محـل ثبتی شـرکت به نشـانی اصفهـان خیابان چهار باغ باال مجتمـع کوثر فاز یک‬ ‫طبقـه دوم واحد ‪ 409‬تشـکیل می گردد حضور بهم رسـانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بشرح زیر اعالم می گردد‪:‬‬ ‫‪ -1‬استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ‪1400/12/29‬‬ ‫‪ -2‬تصویب صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ‪1400/12/29‬‬ ‫‪ -3‬انتخاب بازرسین‬ ‫‪ -4‬انتخاب اعضا هیات مدیره‬ ‫‪ -5‬تعیین روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫‪ -6‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد‪.‬‬ ‫هیات مدیره‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4372

روزنامه اصفهان امروز 4372

شماره : 4372
تاریخ : 1401/03/24
روزنامه اصفهان امروز 4369

روزنامه اصفهان امروز 4369

شماره : 4369
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه اصفهان امروز 4368

روزنامه اصفهان امروز 4368

شماره : 4368
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه اصفهان امروز 4366

روزنامه اصفهان امروز 4366

شماره : 4366
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه اصفهان امروز 4365

روزنامه اصفهان امروز 4365

شماره : 4365
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه اصفهان امروز 4277

روزنامه اصفهان امروز 4277

شماره : 4277
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!